HUMANUS > HUMANUS súgó
Tartalom
források
a felület
találatok száma, rendezése
találati halmazon belüli navigációs lehetőségek
navigáció a keresés történetében
keresés, böngészés
keresési szempontok
teljes szöveg
szerző
cím
folyóiratcím
tanulmánykötetcím
folyóiratban
megjelenés helye
ország(kód)
megjelenés éve
nyelv
ISBN
ISSN
dokumentumtípus
név (tárgyi mt.)
tárgyszó, földrajzi név, szabad tárgyszó, formai tárgyszó
tudományterület
Interneten
találatok megjelenítése: részletes megjelenítés, formátumválasztás
találatok letöltése

FORRÁSOK

Az elérhető források (jelenleg 11) egymás alatt vannak felsorolva. Az egyes források bemutatása: a forrás nevére állva, a sor végén elővillanó kérdőjelre kattintva jelenik meg. Az egyes források keresésre történő kiválasztása: a forrás neve előtt található kapcsolóval ([  ]) történik. Alapértelmezésben a HUMANUS van kijelölve keresésre.


vissza a tartalomjegyzékhez

A FELÜLET


A felület nyitott könyvhöz hasonlít: a „könyv” bal oldalán a mindenkori előzmény, a jobb oldalán a rendszertől legutóbb lekérdezett tartalom látszik. A „nyitott könyv”-nézetről át lehet váltani az egyoldalas nézetre . A legördülő menük, aktív indítógombok színe piros.

Alapértelmezésben a biztonságos alapérték, laponként 20 találat (1.) jelenik meg. Ez a tételmennyiség állítható (10/lap, 20/lap, 50/lap, 100/lap, 200/lap).

vissza a tartalomjegyzékhez

Találatok száma, rendezése

A keresőkérdésre kapott találati halmaz elemeinek száma (találat, kapcsolat) a jobb oldali fejlécben jelenik meg (2.).
Az egy kereséssel listázható találatok felső határa 8000. Ha a találati halmaz meghaladja ezt a számot, akkor érdemes visszatérni az űrlaphoz, és tovább szűkíteni a keresést.
Ha a találatok száma nagyobb mint 1000, akkor listájuk rendezetlen ( 3.). Ilyen esetben mindenképpen tanácsos lefuttatni a rendezési műveletek valamelyikét:

Ha a találatok száma kisebb mint 1000, akkor listájuk már rendezetten jelenik meg, ún. számozás (folyóiratok címe, évfolyama, füzetszáma, oldalszáma) szerinti rendezésben.
Rendezett találati halmazzal újabb műveleteket (csoportosítva, összesítve, ábrázolva) is végezhetünk:

Ezen műveletek bármelyikének végrehajtása után – további lehetőségként – a számozási szempont helyett annak összetevői (folyóirat, évfolyam, füzetszám, oldalszám) jelennek meg:

vissza a tartalomjegyzékhez

A TALÁLATI HALMAZON BELÜLI NAVIGÁCIÓS LEHETŐSÉGEK

A navigációs gombok keresőkérdés lefuttatása után jelennek meg, a lábléc bal felületén. A navigációs gombok akkor válnak aktívvá, ha a találatok száma nagyobb a laponkénti beállításnak megfelelő találatok számánál (például: 86 találat, 20/lap).

Előre:
 találatonként, egyenként lépegetés a beállított oldalon 
 a beállított mennyiség szerint lépegetés előre
 a lista végére

Visszafele:
 találatonként, egyenként lépegetés a beállított oldalon
a beállított mennyiség szerint lépegetés vissza
 a lista elejére

Rendezett lista esetén a navigációs gombok között új lehetőségként keresőablak jelenik meg: az Enter billentyű leütése után a lista a beírt betűsorozattal kezdődő találathoz ugrik.


vissza a tartalomjegyzékhez

NAVIGÁCIÓ A KERESÉS TÖRTÉNETÉBEN

– visszaugrás a keresőfelületre
, – lépegetés az elvégzett műveletek sorrendjében

vissza a tartalomjegyzékhez
KERESÉS, BÖNGÉSZÉS

A keresésnek és böngészésnek közös felülete van. Alaphelyzetben négy keresőablak látszik.

Keresés
Sikeres keresés elindításához legalább egy értékelhető keresőkifejezést kell megadni. Ha már mind a négy keresőablak foglalt, akkor a keresés lefuttatásakor automatikusan újabb üres keresőablak jelenik meg (és így tovább).
A keresés lépései:

  1. a megfelelő keresési szempont(ok) (pl. szerző neve, folyóiratcím …) kiválasztása a legördülő menü(k)ben;
  2. a vonatkozó keresőablakba a kapcsolódó keresési feltétel(ek) beírása;
  3. Enter billentyű vagy kattintás az egérrel a Keresés gombra.

  a jobb oldalon megjelenik a találati lista
  alaphelyzetbe állítja a keresési kategóriákat, törli az űrlapról az összes keresési feltételt

Ha több szempont szerint fogalmazzuk meg a keresőkérdést, akkor az eredménylistában csak azok a bibliográfiai rekordok szerepelnek, amelyek az összes szempont szerinti feltételt teljesítik.

Böngészés
Böngészni betűrendes listában lehet, a következő szempontok szerint:

szerző, folyóiratcím, tanulmánykötetcím, személynév, tárgyszó, földrajzi név, szabad tárgyszó, formai tárgyszó, tudományterület.

A böngészés módja:

A keresőrendszer nem veszi figyelembe:
a kis- és nagybetűs írásmódot;
a magyartól eltérő betűkészlet diakritikus jeleit (pl.: ä – a, ề – e, ồ – o, ç – c, đ – d, stb.)
A keresőrendszer nem különbözteti meg egymástól a magyar betűkészlet következő betűit: o – ó, ö – ő, i – í, ü – ű, u – ú.

A keresőrendszer megkülönbözteti egymástól a magyar betűkészlet következő betűit:  a – á, e – é, o – ö, u - ü.

A keresőrendszer tiltott szavai (névelő, kötőszó stb.): lista

Ha kizárólagosan ezekre vonatkozó keresést végzünk, nulla talátot kapunk.
Keresni csak azokra a szavakra lehet, amelyek nem tiltott szavak és legalább három betűből állnak.

vissza a tartalomjegyzékhez

 

KERESÉSI SZEMPONTOK

1. TELJES SZÖVEG

Kereshető: bármely, a bibliográfiai rekordban előforduló kulcsszó
A bibliográfiai rekordban előforduló, a teljes szöveghez vezető ugrópontra az INTERNETEN keresési szemponttal kereshetünk!

2. SZERZŐ
Kereshető: bármilyen közreműködői minőségű személy, testület, rendezvény neve
Javaslat: a találati halmaz összesítése szerző szerint (szerző szerint összesítve).

Szerző: Nádasdy Ádám
17 találat
A találati halmaz szerző szerint összesítve:
1- [17] Nádasdy Ádám (1947-)

Szerző: Nádasdy
20 találat
A találati halmaz szerző szerint összesítve:

1-[17] Nádasdy Ádám (1947-)
18. Nádasdy Lajos (1913-)
19. Nádasdy Miklós (1952-)
20. Nádasdy Zoltán (1961-)

A keresés találatai mindazok a rekordok, amelyek a beírt valamennyi kifejezést tartalmazzák, függetlenül előfordulásuk sorrendjétől. Ha a keresett fogalmakat/névelemeket „  ” közé írjuk, akkor találatként csak azokat a rekordokat kapjuk, amelyekben a keresett fogalmak a beírás sorrendjében fordulnak elő.

Szerző: „Szabó Zoltán”
30 találat
A találati halmaz szerző szerint összesítve:

1-[23] Kulcsár-Szabó Zoltán (1973-)
24-[3] Szabó Zoltán (1927-)
27. Szabó Zoltán, G.
28-[2] Szabó Zoltán József  (1977-)
3. CÍM
Kereshető: tanulmány, cikk, illetve könyv címe, a címben előforduló kifejezés(ek).
A folyóiratok, évkönyvek és tanulmánykötetek címeit önálló keresési szempontként kereshetjük.
Javaslat: nem kötelező a teljes és pontos cím megadása, az azonosításhoz elegendő a cím megfelelő számú kifejezésének beírása.
Pontos cím keresése: „”
A cím szerint is elvégezhetők a rendezve/csoportosítva/összesítve/ábrázolva műveletek.

Cím: centrum
5 találat

1. Perem és centrum : Tőzsér Árpáddal beszélget Kőrössi P. József In: Irodalmi szemle. – 50. (2007) 10., p. 86-92.
2. A perifériáról a centrum : világirodalmi áramlás a 20. század középső évtizedeitől. – Pécs, 2003-
3. Kitüntetés : Budapesti Cseh centrum igazgatója részére / luk ; fordította: Dienes Kornélia In: Prágai tükör. – 12. (2004) 1., p. 71.
4. Az elveszett centrum : Kolozsvár a második világháború után / Stefano Bottoni In: Rubicon. – 13. (2005) 2/3., Kincses Kolozsvár, p. 127-130.
5. A Sztálin tartományi példa : centrum-periféria viszonyszerkezet konstruálása Romániában a kommunista korszak első éveiben / Gagyi József In: Székelyföld. – 11. (2007) 3. p. 103-128.

 Pontos cím: „elveszett centrum”
1 találat

Az elveszett centrum : Kolozsvár a második világháború után / Stefano Bottoni In: Rubicon. – 13. (2005) 2/3., Kincses Kolozsvár, p. 127-130.
4. FOLYÓIRATCÍM
Kereshető: valamennyi folyóirat, évkönyv címe
Az időszaki kiadványokat (folyóirat, évkönyv) a keresőfelületen egységesen a Folyóirat megnevezés képviseli. Javaslat: nem kötelező a teljes és pontos cím megadása, az azonosításhoz elegendő a folyóirat-, évkönyvcím megfelelő számú kifejezésének beírása.
Pontos cím keresése: „”
Összes feldolgozott folyóirat: valamennyi analitikusan feldolgozott folyóirat, évkönyv, betűrendben!
A folyóiratcím szerint is elvégezhetők a rendezve/csoportosítva/összesítve/ábrázolva műveletek.

Folyóiratcím: Magyar szemle
4 találat

1. Magyar filozófiai szemle : a Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai Intézeténekfolyóirata. – Budapest, [1957]-
2. Magyar könyv-szemle. – Budapest, 1876-                                                                   
81 cikk → [évfolyam szerint összesítve]
3. Magyar psychologiai szemle. – Budapest, 1928-    
4. Magyar szemle. – Budapest, 1927-                                                                                
1 cikk → [évfolyam szerint összesítve]

Pontos folyóiratcím: „Magyar szemle”
1 találat

1. Magyar szemle. – Budapest, 1927-                                                                                
1 cikk → [évfolyam szerint összesítve]
5. TANULMÁNYKÖTETCÍM

Kereshető: valamennyi analitikusan feldolgozott tanulmánykötet címe
Javaslat: nem kötelező a teljes és pontos cím megadása, az azonosításhoz elegendő a tanulmánykötetcím megfelelő számú kifejezésének beírása.
A tanulmánykötet pontos címének keresése: „”
Összes feldolgozott tanulmánykötet: az analitikusan feldolgozott valamennyi tanulmánykötet, betűrendben!

Tanulmánykötetcím: Comenius előtt és után
1 találat:
Comenius előtt és után / [szerkbiz. Földy Ferenc, Kiss Ferenc, Kováts Dániel]. – Sárospatak, 2008

6. FOLYÓIRATBAN
Kereshető: a folyóirat, évkönyv címének megadásával valamennyi vonatkozó cikk
Javaslat: kifejezetten kombinált keresésre alkalmas – Például: az adott szerző publikációi meghatározott folyóiratban, évkönyvben

Folyóiratban: Régészeti kutatások Magyarországon
Szerző:Czajlik Zoltán
4 találat:

1. Késő vaskori település Sajópetri határában : Sajópetri, Hosszú-dűlő : Borsod-Abaúj-Zemplén megye / Szabó Miklós, Kriveczky Béla, Czajlik Zoltán In: Régészeti kutatások Magyarországon. – 2002. (2004), p. 25-34.
2.Légi régészeti kutatások Magyarországon 2002-ben / Czajlik Zoltán In: Régészeti kutatások Magyarországon. – 2002. (2004), p. 161-169.
3. Késő vaskori topográfiai adatok Sajópetri környékéről / Czajlik Zoltán, Tankó Károly In: Régészeti kutatások Magyarországon. – 2003. (2004), p. 97-110.
4. Légi régészeti kutatások Magyarországon 2003-ban : rövid beszámoló az ELTE Régészettudományi Intézetének Térinformatikai Kutatólaboratóriumában folyó munkáról / Czajlik Zoltán In: Régészeti kutatások Magyarországon. – 2003. (2004), p. 111-125.
7. MEGJELENÉS HELYE
Kereshető: a kiadvány (köztük folyóirat, évkönyv, tanulmánykötet) megjelenési helye
Javaslat: a találati halmaz összesítése dokumentumtípus szerint (dok. típus szerint összesítve)

Megjelenés helye: Pécs
162 találat
A találati halmaz dokumentumtípus szerint összesítve:

1- [36] folyóirat
37 - [126] könyv
8. ORSZÁG (KÓD)
Kereshető: a kiadvány (köztük folyóirat, évkönyv, tanulmánykötet) megjelenésének országa.
Csak a betűkódot kell beírni.

9. MEGJELENÉS ÉVE

Kereshető: a kiadvány (köztük folyóirat, évkönyv adott számának) megjelenési éve
Javaslat: összetett keresésre alkalmas

Megjelenés éve: 2006
4685 találat
A találati halmaz dokumentumtípus szerint összesítve:
......

.1- .[3671]
cikk →
3671 olyan cikk, amely 2006-ban jelent meg
3672  
film →
1 olyan ismertetés, amely filmről szól
3673- [13]
folyóirat →
13 olyan folyóirat, amely 2006-ban indult
3686– [484]
ismertetés →
484 olyan ismertetés, amely 2006-ban jelent meg
4170– [392]
könyv →
392 könyv (ismertetett könyv vagy/és analitikusan feldolgozott tanulmánykötet)
4562- [124]
tanulmány →
124 olyan tanulmány, amely 2006-ban jelent meg
10. NYELV
Kereshető: a kiadvány (köztük tanulmány, cikk) nyelve
A keresési szempont kiválasztásakor automatikusan megjelenik a keresőablak végén a [?], melyből beemelhető a keresett nyelv.
Javaslat: a találati halmaz összesítése dokumentumtípus szerint

Nyelv: holland
24 találat
A találati halmaz dokumentumtípus szerint összesítve:

1-
[17]
cikk →
17 holland nyelvű cikk
18-
[2]
folyóirat→
2 holland nyelvű folyóirat
20.
 
ismertetés →
1 holland nyelvű ismertetés
21 –
[4]
könyv →
4 holland nyelvű könyv
11. ISBN
Kereshető: a könyv egyedi azonosító száma.
A kereséskor a kötőjeleket is fel kell tüntetni!

ISBN: 963-9226-60-2
egyedi azonosító szám, tehát 1 találat

1. Gyengeség és kegyelem / André Louf ; [ford. Szita Bánk]. – 2. jav., átd. Kiad. – Pannonhalma, 2006

12. ISSN

Kereshető: a folyóirat, évkönyv, sorozat  egyedi azonosító száma.
A kereséskor a kötőjelet is fel kell tüntetni!

ISSN: 1419-1334
egyedi azonosító szám, tehát 1 találat

1. Studia Caroliensia : a Károli Gáspár Református Egyetem folyóirata. – Budapest, 2000- 
13. DOKUMENTUMTÍPUS

A keresési szempont kiválasztásakor automatikusan megjelenik a keresőablak végén a [?], melyből beemelhető a keresett dokumentumtípus.


vissza a tartalomjegyzékhez

14. NÉV (TÁRGYI MT.)
Kereshető: a „róla szóló” irodalom (személynév, testületi név, rendezvénynév, egységesített cím)
Javaslat: a találati halmaz dátum szerint összesítve – a megjelenési évek szerinti összesítés

Név (tárgyi mt.): József Attila
186 találat

15-18. TÁRGYSZÓ, FÖLDRAJZI NÉV, SZABAD TÁRGYSZÓ, FORMAI TÁRGYSZÓ
Kereshető: a mű tartalmára utaló kifejezések

19. TUDOMÁNYTERÜLET

A jelenleg használt tudományterületi felosztás, illetve az egyes alábontások tovább bővíthetők.

20. INTERNETEN
A tanulmány, cikk bibliográfiai tétele ugrópontot is tartalmaz a teljes szöveghez, ha a teljes szöveg elektronikusan archivált változata a feldolgozás pillanatában hozzáférhető. Az ehhez a keresési szemponthoz írt pont (.) azokat a rekordokat keresi le, amelyekhez ugrópont tartozik.
Javaslat: bármely találati halmaz szűkítéséhez
Interneten: .


 

vissza a tartalomjegyzékhez

 

TALÁLATOK MEGJELENÍTÉSE

A találati halmaz tételei görgethető és lapozható listába rendeződnek, melyben a tételek rövid ISBD formában jelennek meg. Adott tétel kiválasztása (egérrel) a vonatkozó bibliográfiai tételnek a felület jobb oldalán történő részletes megjelenítéséhez vezet. A tétel a felhasználónak szánt legteljesebb, cimkés formában jelenik meg, melyen az egyes besorolási adatok (szerző/közreműködő, név-tárgyi melléktétel, tárgyszó, formai tárgyszó, tudományterület) egyben továbblépési pontok:

Ugyanez a bibliográfiai rekord ISBD formában, mely nem kínál fel továbblépési pontokat:

vissza a tartalomjegyzékhez

TALÁLATOK LETÖLTÉSE

A keresőkérdésre kapott találati halmaz egésze vagy egyes elemei letölthetőek, ISBD formátumban. A művelet a halmaz elemeit (találat, kapcsolat) jelölő számról indítható.

A teljes találati halmaz letöltése: a találati halmaz megjelenítése után letöltés.
Egyes találatok letöltése:

A kijelöléseket egységesen is lehet módosítani: összes kijelölése, jelölések fordítása, jelölések törlése.
A letöltés a böngészőbe érkezik, vagy – e-mail cím beírása esetén – csatolt mellékletként.

vissza a tartalomjegyzékhez