ISSN igénylés - Online időszaki kiadványok

 

Távoli hozzáférésű időszaki kiadványok esetében előzetes ISSN igénylésére nincs lehetőség; azonosítószám kiadására utólag, a közzétételt követően, a már megjelent kiadványok feldolgozása útján kerül sor.

A számítógépes világhálózaton közzétett időszaki kiadványok esetében általában csak a kiadvány URL címét kell feltüntetni a Magyar ISSN Nemzeti Központnak címzett kérésben – e-posta: issn@oszk.hu.

Az ISSN megállapítása/kiutalása együtt jár a kiadvány bibliográfiai leírásának létrehozásával, és a nemzetközi ISSN Regiszterben történő elérhetőségének közvetlen megvalósulásával. Az ISSN adatbázis rekordja ugyanis az illető online időszaki kiadvány elérési címét is tartalmazza, melyen keresztül a távoli digitális forrás azonnal hozzáférhetővé válik. Ezért célszerű az online elérhető időszaki kiadvány közzétételének tökéletesített, véglegesített formáját kialakítani az ISSN megállapítása és a hozzá kapcsolódó feldolgozás elvégzése előtt. A Magyar ISSN Nemzeti Központ is – az ISSN nemzetközi hálózat központjaihoz hasonlóan – ezt a gyakorlatot követi.

A távoli hozzáférésű források feldolgozásához önálló, webes nyitóoldal, állandó elérhetőség (egyedi/saját URL), az időszaki kiadvány főcímének kiemelt (önálló) feltüntetése, az egymást követő számok hozzáférését szolgáltató archívum-menüpont vagy a nyitó weboldal archívumnak is megfelelő kialakítása, és a sajtótermékek vonatkozásában előírt impresszum közzététele szükséges a nyitó weboldalon.

Tájékoztatás
A 2010. évi CLXXXV. törvény - A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról - vonatkozó része, amely az impresszumról rendelkezik:
46. §
(9) A sajtóterméken és – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – az egyéb kiadványon fel kell tüntetni a szerkesztésre és a kiadásra vonatkozó legfontosabb adatokat (impresszum).
Az impresszumban a következő adatokat kell feltüntetni:
a) a kiadó nevét, székhelyét és a kiadásért felelős személy nevét,
b) a szerkesztésért felelős személy nevét.

Kérjük együttműködésüket az időszaki kiadványok online közzétételének tökéletesítésében, majd ezt követően kérjük értesítésüket az issn@oszk.hu email címre, hogy az ISSN azonosítószám kiadását és az ezzel összefüggő feldolgozást elvégezhessük.