ISSN igénylés - Cserelapos kiadványok

 

Az előzetes ISSN szám igényléséhez az alábbi dokumentumok benyújtására van szükség:

1. Másolat az induló cserelapos kiadvány alapkötetének nyomdakészre szerkesztett

 • belső címoldaláról,
 • impresszumáról,
 • borítófedeléről.

2. A következő adatok:

 • az alapkötet és a frissítések közös, állandó címe,

 • az első, alapkötet megjelenésének időpontja,
 • oldalszám,
 • a frissítések, cserlapok várható megjelenési gyakorisága,
 • terjesztés területe (intézményen belüli/intézményrendszeren belüli/városi/területi/megyei/országos),
 • terjesztés módja (kereskedelmi forgalom/előfizetés/címlista stb.),
 • ár/ingyenesség,
 • példányszám,
 • előbbi cím/jogelőd (Előzmény esetén annak címe és ha volt, ISBN-je vagy ISSN-je. Kérjük, azt is jelezzék, ha nem volt előzmény.),
 • kiadó (cég/magánszemély) neve és címe, egyéb elérhetősége,
 • kapcsolattartó személy neve és telefonszáma, esetleg e-posta címe.

Az előzetes ISSN szám megállapítását, illetve a kérelem elbírálását a fentiek ismeretében tudjuk elvégezni a dokumentumok kézhez vételétől számított 2-3 nap alatt. A dokumentumok e-mailben, faxon vagy postai úton egyaránt elküldhetők. (E-posta alkalmazása esetén kérjük, hogy a tervezetet .JPG vagy .PDF formátumban szíveskedjenek csatolni. Köszönjük!)

Ha nem áll rendelkezésre megfelelő információ a tervezett kiadványról, vagy a feldolgozás és azonosítás tekintetében előre nem tisztázható kérdések merülnek fel, akkor az ISSN-t csak a kiadvány megjelenését követően, a beérkezett kötelespéldányok alapján állapítjuk meg, amennyiben az szükséges. Ha az előzetes ISSN igényléséhez mellékelendő dokumentumok elküldése akadályokba ütkökzik, a kiadvány ISSN azonosító nélkül is megjelenhet. A nemzetközi szabványos azonosítószám megléte nem feltétele a kiadvány megjelenésének. Ez esetben az ISSN szám megállapításáról a nemzeti könyvtárba beérkező kötelespéldányok alapján hozunk döntést. A kiadó bármely, a számára kedvezőbb lehetőséget választhatja.

A szükséges dokumentumok és adatok nélkül benyújtott kérelmeket egy hétig tudjuk függőben tartani.

 

Az előzetes ISSN szám igényléseket az alábbi címre kérjük eljuttatni:

Országos Széchényi Könyvtár
Magyar ISSN Nemzeti Központ
1276 Budapest Pf. 1205.
Tel.: +36 1 487 8608, +36 1 224 3754
E-mail: issn@oszk.hu