Az ISSN feladata

 

Minden ISSN egy adott időszaki kiadványt azonosít. Az ISSN azonosítószámhoz elválaszthatatlanul kapcsolódik az ISSN nemzetközi számítógépes nyilvántartási rendszerének előírásai szerint szabványosított címforma, azaz a kulcscím. E szoros kapcsolat miatt, ha az időszaki kiadvány címében bekövetkezett változás folytán a kulcscím megváltozik, a megváltozott címet egy másik ISSN-nel kell azonosítani.

Amennyiben az időszaki kiadvány címe, illetve kulcscíme változatlan marad, miközben megjelenési helye vagy kiadója, közreadója, megjelenési gyakorisága, netán külalakja vagy belső tartalma megváltozik, mindezen változások mellett ugyanaz az ISSN fogja azonosítani a kiadványt.

Saját ISSN-nel rendelkeznek az önálló, periodikusan megjelenő mellékletek, az ágazatok, az alsorozatok stb.

Az időszaki kiadvány különféle kiadásváltozatait (másnyelvű kiadásváltozatokat, helyi vagy időbeli kiadásváltozatokat, eltérő hordozón, pl. kazettán, mikrofilmlapon, mágnes- vagy kompaktlemezen, avagy a világhálón megjelenő kiadásváltozatokat) külön ISSN-nel kell azonosítani.

Az egyszer már felhasznált ISSN nem alkalmazható újra egy másik címmel összefüggésben!