Az ISSN hálózat

 

Az ISSN nemzetközi hálózata jelenleg közel 90 nemzeti központból áll. Minden évben újabb nemzeti központok kezdik meg működésüket a világ különböző pontjain – folyamatosan karbantartott címjegyzékük elérhető a következő címen: http://www.issn.org/the-centre-and-the-network/members-countries/the-iss...

A nemzeti központok a saját országukban kiadott időszaki kiadványok ISSN-nel történő azonosításáért és a nemzetközi rendszer előírásainak megfelelő nyilvántartásáért felelősek.

A hálózatot összefogó ISSN Nemzetközi Központ Párizsban működik. E központ végzi a nemzetközi szervezetek, valamint a nemzeti központtal nem rendelkező országok időszaki kiadványainak ISSN-nel való ellátását és nyilvántartásba vételét.

A hálózat célja, hogy a tudomány valamennyi területén világszerte megjelenő időszaki kiadványokról – tekintet nélkül azok megjelenési formájára, fizikai hordozójára – nemzetközi, számítógépes nyilvántartást vezessen. E szervezet tagjai felelősek az ISSN kiutalásáért, nyilvántartásáért és használatának ellenőrzéséért, valamint a világon megjelenő időszaki kiadványokat magába foglaló Regiszter létrehozásáért és karbantartásáért.