Az ISSN igénylése

 

Új időszaki kiadvány indulásakor, vagy címváltozás esetén előzetesen is lehet kérni ISSN megállapítását a Magyar ISSN Nemzeti Központtól, meghatározott tájékoztató információk megadásával, továbbá:

Az ISSN előzetes kiutalása lehetővé teszi, hogy az időszaki kiadvány már első számában feltüntethesse azonosítóját.

Az ISSN érvényesítése az időszaki kiadvány megjelenésekor, a kötelespéldányok kézhezvétele után történik.
Távoli hozzáférésű időszaki kiadványok esetében előzetes ISSN igénylésére nincs lehetőség; azonosítószám kiadására a közzétételt követően, a már megjelent kiadványok feldolgozása folyamán kerül sor.

ISSN utólagos kérésekor:

  • amennyiben a kiadó egy már megjelent időszaki kiadványhoz kéri ISSN megállapítását, úgy a kiadványnak az Országos Széchényi Könyvtár állományában szerepelnie kell;
  • számítógépes világhálózaton közzétett időszaki kiadványok esetében csak a kiadvány URL címét kell feltüntetni a kérésen (e kiadványok azonosítószámmal történő ellátása mindig a közzététel után történik).