Az ISSN kiutalása

A Magyarország területén megjelenő időszaki kiadványok ISSN-nel történő ellátását az Országos Széchényi Könyvtárban működő Magyar ISSN Nemzeti Központ végzi:

  • a kiadók/közreadók előzetes kérésére vagy a beérkező kötelespéldányok alapján,
  • illetve távoli hozzáférésű időszaki kiadványok esetében a megjelent kiadványok alapján.

Az ISSN kiutalása, használata díjmentes, feltüntetése az MSZ ISO 3297:2000 szabvány előírásai szerint történik.