ISSN igénylés - Optikai lemezek (CD-ROM, DVD)

 

Az előzetes ISSN szám igényléséhez az alábbi dokumentumok benyújtására van szükség:

1. Másolat az induló periodikum/sorozat első számának/részegységének nyomdakészre szerkesztett külső adatforrásairól, burkolatáról, azaz:

 • a CD/DVD tokjáról,
 • a CD/DVD címkéjéről.

2. Az induló periodikum/sorozat első számának/részegységének belső adatforrásai:

 • a kiadvány címe,
 • a CD/DVD nyitóképernyőjéről készült kép vagy az ahhoz használt fájl,
 • a CD/DVD névjegyképernyőjéről/-ablakáról/impresszumképernyőjéről készült kép vagy fájl.

3. A következő adatok:

 • első optikai lemez megjelenésének időpontja,
 • megjelenési gyakoriság,
 • terjesztés területe (vállalati/intézményi/városi/területi/megyei/országos),
 • terjesztés módja (kereskedelmi forgalom/előfizetés/címlista stb.),
 • ár/ingyenesség,
 • példányszám,
 • előbbi cím/jogelőd (Előzmény esetén annak címe és ha volt, ISSN-je. Kérjük, azt is jelezzék, ha nem volt előzmény.),
 • sorozat esetén: hosszú távra tervezett nyitott sorozat-e vagy előre meghatározott számú részből áll?
 • sorozat esetén: a sorozat részegységei különböző szerzők/szerkesztők művei lesznek-e?
 • kiadó (cég/magánszemély) neve és címe, egyéb elérhetősége,
 • kapcsolattartó személy neve és telefonszáma, e-posta címe.

Az előzetes ISSN szám megállapítását, illetve a kérelem elbírálását a fentiek ismeretében tudjuk elvégezni a dokumentumok kézhez vételétől számított 2-3 nap alatt. A dokumentumok e-mailben, faxon vagy postai úton egyaránt elküldhetők. (E-posta alkalmazása esetén kérjük, hogy a tervezetet .JPG vagy .PDF formátumban szíveskedjenek csatolni. Köszönjük!)

Ha nem áll rendelkezésre megfelelő információ a tervezett kiadványról, vagy a feldolgozás és azonosítás tekintetében előre nem tisztázható kérdések merülnek fel, akkor az ISSN-t csak a kiadvány megjelenését követően, a beérkezett kötelespéldányok alapján állapítjuk meg, amennyiben az szükséges.

Ha az előzetes ISSN igényléséhez mellékelendő dokumentumok elküldése akadályokba ütkökzik, a kiadvány ISSN azonosító nélkül is megjelenhet. Az ISSN szám nem feltétele a kiadvány megjelenésének. Ez esetben az ISSN szám megállapításáról a nemzeti könyvtárba beérkező kötelespéldányok alapján hozunk döntést. A kiadó bármely, a számára kedvezőbb lehetőséget választhatja.

A szükséges dokumentumok és adatok nélkül benyújtott kérelmeket egy hétig tudjuk függőben tartani.

 

Az előzetes ISSN szám igényléseket az alábbi címre kérjük eljuttatni:

Országos Széchényi Könyvtár
Magyar ISSN Nemzeti Központ
1276 Budapest Pf. 1205.
Tel.: +36 1 487 8608, +36 1 224 3754
E-mail: issn@oszk.hu