ISSN igénylés - Periodikumok

 

Az előzetes ISSN szám igényléséhez az alábbi dokumentumok benyújtására van szükség:

1. Másolat vagy képfájl az induló periodikum első számának nyomdakészre szerkesztett

 • címlapjáról/borítófedeléről,
 • belső címoldaláról (ha külön van ilyen),
 • impresszumoldaláról.

2. A következő adatok megadását kérjük:

 • időszaki lap, illetve periodikum címe
 • első lapszám/kötet/egyéb hordozón kiadandó részegység  megjelenésének időpontja (A hagyományostól eltérő hordozót kérjük jelezni!),
 • oldalszám,
 • méret,
 • példányszám,
 • megjelenési gyakoriság,
 • terjesztés területe (városi/területi/megyei/országos),
 • terjesztés módja (kereskedelmi forgalom/előfizetés/címlista stb.),
 • ár/ingyenesség,
 • előbbi cím/jogelőd kiadvány címe, ISSN száma, utolsó megjelent részegységének számozási adata(i), keltezése (Kérjük, azt is jelezzék, ha nem volt előzmény!);
 • kiadó (cég/magánszemély) neve, székhelyének címe és egyéb elérhetősége,
 • kapcsolattartó személy neve, telefonszáma, e-posta címe.

Az előzetes ISSN szám megállapítását, illetve a kérelem elbírálását a fentiek ismeretében tudjuk elvégezni a dokumentumok kézhez vételétől számított 2-3 nap alatt. A dokumentumok e-mailben, faxon vagy postai úton egyaránt elküldhetők. (E-posta alkalmazása esetén kérjük, hogy a tervezetet .JPG vagy .PDF formátumban szíveskedjenek csatolni. Köszönjük!)

Ha nem áll rendelkezésre megfelelő információ a tervezett kiadványról, vagy a feldolgozás és azonosítás tekintetében előre nem tisztázható kérdések merülnek fel, akkor az ISSN-t csak a kiadvány megjelenését követően, a beérkezett kötelespéldányok alapján állapítjuk meg, amennyiben az szükséges.

Ha az előzetes ISSN igényléséhez mellékelendő dokumentumok elküldése akadályokba ütkökzik, a kiadvány ISSN azonosító nélkül is megjelenhet. Az ISSN szám nem feltétele a kiadvány megjelenésének. Ez esetben az ISSN szám megállapításáról a nemzeti könyvtárba beérkező kötelespéldányok alapján hozunk döntést. A kiadó bármely, a számára kedvezőbb lehetőséget választhatja.

 

A szükséges dokumentumok és adatok nélkül benyújtott kérelmeket egy hétig tudjuk függőben tartani.

 

Az előzetes ISSN szám igényléseket az alábbi címre kérjük eljuttatni:

Országos Széchényi Könyvtár
Magyar ISSN Nemzeti Központ
1276 Budapest Pf. 1205.
Tel.: +36 1 487 8608, +36 1 224 3754
E-mail: issn@oszk.hu