Az ISSN regiszter

 

A párizsi ISSN Nemzetközi Központ a kezelése alatt álló nemzetközi adatbázis alapján közreadja az ISSN regisztert (ISSN Register), amely a világszerte kiutalt valamennyi ISSN azonosító szám hiteles nyilvántartását foglalja magába. Az ISSN regiszter tartalmazza az ISSN hálózat által feldolgozott, karbantartott és továbbított bejelentéseket, melyek tájékoztatnak az időszaki kiadványok azonosításához és leírásához szükséges leglényegesebb bibliográfiai adatokról.

A közel 2 millió rekord 180 országban, 144 nyelven megjelent időszaki kiadványról nyújt információt. A nemzetközi adatbázis évente 60-70 ezer új tétellel bővül, miközben közel 170 000 leírás frissítésére kerül sor, karbantartása folyamatos.

Az ISSN nemzetközi regiszter online elérését az ISSN Portál szolgáltatja. Hozzáférhető továbbá Z39.50 és OAI-PMH protokollal, valamint ISO 2709 csereformátumú nyers adatfájlként. A rekordok formátuma igény szerint lehet ISSN MARC 21, ISSN UNIMARC és MARC XML.

A regiszter 1996-ig mikrofilmlapokon jelent meg, 2004-ig mágnesszalagon, és 2006-ig CD-ROM kiadásban, ISSN Compact címmel. A világhálón ISSN Online néven volt ismert 1998 és 2005 között. 2005 márciusától kezdve az ISSN nemzetközi adatbázis az előfizetők számára felhasználói névvel és jelszóval, vagy IP cím azonosításával érhető el, az ISSN Portálon keresztül.

A nyílt hozzáférésű tudományos forrásokat leíró rekordok 2014 decembere óta leválogatásra kerülnek az ISSN regiszter előfizetéses adatbázisából a ROAD program keretében szabadon elérhető adatbázis számára: http://road.issn.org/en/.

Szintén szabadon letölthető az ISSN-L tábla, amely a különféle fizikai hordozókon megjelenő kiadásváltoztok ISSN azonosítóit teszi visszakereshetővé az ún. „kapcsoló ISSN” („linking ISSN”, azaz ISSN-L) segítségével.

További információk az ISSN Nemzetközi Központ honlapján:

http://www.issn.org/services/subscribe-to-the-register/subscription-opti...