ISSN igénylés - Sorozatok

 

Az előzetes ISSN szám igényléséhez az alábbi dokumentumok benyújtására van szükség:


1. Másolat az induló sorozat első kötetének nyomdakészre szerkesztett

 • borítójáról.
 • előzéklapjáról,
 •  belső címoldaláról,
 •  kolofonoldaláról.

2. A következő adatok:

 • sorozati cím,
 • a sorozat első kötetének megjelenési időpontja,
 • különböző szerzőktől lesznek-e kötetek a sorozatban?
 • hosszú távra tervezett nyitott sorozat-e vagy előre meghatározott véges kötetszámú?
 • előbbi cím/jogelőd (Előzmény esetén annak címe és ha volt, ISSN-je. Kérjük, azt is jelezzék, ha nem volt előzmény.),
 • kiadó (cég/magánszemély) neve és címe, esetleg egyéb elérhetősége (levelezési cím, telefon, honlap),
 • kapcsolattartó személy neve és telefonszáma, esetleg e-mail címe.

Az előzetes ISSN szám megállapítását, illetve a kérelem elbírálását a fentiek ismeretében tudjuk elvégezni a dokumentumok kézhez vételétől számított 2-3 nap alatt. A dokumentumok e-mailben, faxon vagy postai úton egyaránt elküldhetők. (E-mailben történő postázás esetén kérjük, hogy a tervezetet .JPG vagy .PDF formátumban szíveskedjenek csatolni. Köszönjük!)

Ha nem áll rendelkezésre megfelelő információ a tervezett kiadványról, vagy a feldolgozás és azonosítás tekintetében előre nem tisztázható kérdések merülnek fel, akkor az ISSN-t csak a kiadvány megjelenését követően, a beérkezett kötelespéldányok alapján állapítjuk meg, amennyiben az szükséges.

Ha az előzetes ISSN igényléséhez szükséges dokumentumok elküldése akadályokba ütkökzik, a kiadvány ISSN azonosító nélkül is megjelenhet. Az ISSN szám nem feltétele a kiadvány megjelenésének. Ez esetben az ISSN szám megállapításáról a nemzeti könyvtárba beérkező kötelespéldányok alapján hozunk döntést. A kiadó bármely, a számára kedvezőbb lehetőséget választhatja.

A szükséges dokumentumok és adatok nélkül benyújtott kérelmeket egy hétig tudjuk függőben tartani.

 

Az előzetes ISSN szám igényléseket az alábbi címre kérjük eljuttatni:

Országos Széchényi Könyvtár
Magyar ISSN Nemzeti Központ
1276 Budapest Pf. 1205.
Tel.: +36 1 487 8608, +36 1 224 3754
E-mail: issn@oszk.hu