ISSN-URN projekt

 

A párizsi ISSN Nemzetközi Központ és az Interneten publikált dokumentumok azonosító számozásával kapcsolatban álló projektek (DOI, INDECS, IETF, URN, NISO stb.) képviselői közötti tárgyalások folyamán nyilvánvalóvá vált, hogy az elektronikus kiadási gyakorlatban az ISSN jelenleg nem szükségszerűen természetes és elfogadott azonosító. Az ISSN hálózat számára így kulcskérdéssé vált, hogy az URN (Uniform Resource Name), vagyis az Internetes források egységesített forrásmegnevezésének szerkezetén belül az ISSN helynév kitöltőként regisztráltatásra kerüljön, azaz NID (Name Space Identifier), helynév-azonosító szerepben elfogadtatást nyerjen.

Az ISSN-URN projekt keretében az ISSN Nemzetközi Központ az Internet Műszaki Testülete (IETF: Internet Engineering Task Force) által kidolgozott ajánlásoknak megfelelően benyújtotta kérelmét az Internet Számkiutalási Hatóságához (IANA: Internet Assignes Number Authority), és megkezdte egy plug-in kifejlesztését a Microsoft Explorer és a Netscape Communicator böngészőkhöz. A programeszköz telepítése lehetővé teszi, hogy a böngészőben a gyakran terjedelmes URL beírása helyett az ISSN megfelelő szintaktikai formában történő megadása (pl.: urn:issn:1564-3417) vezesse el a felhasználót a kívánt információhoz.

Az ISSN alkalmazása az URN helynév-kitöltőjeként biztosítja az elektronikus forrás helymeghatározójától, az URL-től független, állandó forrásmegnevezést. A tulajdonképpeni szolgáltatást az ISSN Nemzetközi Központ URN-feloldó szervere biztosítja, melynek programrendszere elérhetővé teszi az azonosítóhoz rendelhető elektronikus információforrásokat. Egyrészt megjeleníti az ISSN adatbázis rekordjaiból kivont metaadatokat, és lehetővé teszi a teljes bibliográfiai rekordok megtekintését is. A (rövidített vagy teljes) bibliográfiai információhoz azután további szolgáltatások kapcsolódnak, elsősorban az eredeti dokumentum elérése a világhálón, melyet az elektronikus forrás helymeghatározója, az URL biztosít a rekordok 856-os MARC mezőjén keresztül.

Az eredeti dokumentumok folyamatos elérhetőségét egy "URL-figyelő" segédprogram ellenőrzi, amely az átirányított URL-ekről beszerzett információkat az URN-feloldó szerveren tárolja.

A továbbiakban az ISSN azonosító szerepét összekötő kapocsként felhasználva akár más szolgáltatások vagy adatbázisok vonatkozó tartalma is elérhetővé tehető (pl. referáló szolgáltatások, cikkadatbázisok, online központi katalógusok, terjesztői és kiadói adatbázisok).

Az ISSN alkalmazása a böngésző keresőjében gyakorlatilag azzal a következménnyel jár, hogy az ISSN adatbázist állandó helynevek gyűjteményeként tekinthetjük. Az Internet használó a Nemzetközi Központ ISSN-URN szerverén keresztül hozzáférhet bármely időszaki kiadvánnyal kapcsolatos információhoz hiperkapcsolatok révén, akár hagyományos dokumentumról van szó, akár online kiadványról, és természetesen ez utóbbiak teljes tartalma is elérhetővé válik a naponta automatikusan ellenőrzött URL-eken keresztül.