MNB CD


MNB CDMegjelent a Magyar Nemzeti Bibliográfia CD-ROM kiadásának 2007/2-es
felújítása, amely két adatbázist tartalmaz: Könyvek, Periodikumok.

Könyvek - az 1976-tól 2007 novemberéig Magyarországon megjelent és az Országos Széchényi Könyvtárban feldolgozott nyomtatott és elektronikus könyvek és monografikus sorozatok bibliográfiai leírásait (285.695 tétel) tartalmazza, kiegészítve a gyűjteményes kiadványok részdokumentumainak vagy azok szerzőinek adataival (kb. 250.000 tétel).
A rekordok HUNMARC formátumban letölthetők.

Periodikumok - az 1986-tól 2007 novemberéig feldolgozott, kötelespéldányként beszolgáltatott periodikumok bibliográfiai tételeit tartalmazza, összesen 25.810 rekordot, HUNMARC formátumban. A kiadványtételek közötti kapcsolatot a rendszer biztosítja.

Keresőfelület: WINDOWS.

Az adatbázisok magyar és angol nyelven, részletes help képernyők segítségével használhatók.

A CD használatának optimális hardver/szoftver feltételei: IBM 486 számítógép,
HP III lézernyomtató,
Microsoft Windows 95 vagy újabb
legalább 16 MB szabad központi memória
CD meghajtó.

MEGRENDELŐLAP (Rich Text formátum [RTF])