MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2002 - 6. évfolyam, 3. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2006

Created at 2007/04/04 18:47:21
by MNBWWW (Vers 1.00 Release,
linked at Mar 28 2007 15:03:03)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok

766 /2002.
   Magyar nagylexikon / [... Élesztős László főszerk.] ; [szerk. Barabás Éva et al.] ; [kész. az Akadémiai Kiadó Magyar Nagylexikon Szerkesztőségében]. - Budapest : Akad. K., 1993-. - 27 cm
A 6. kötet főszerkesztője Berényi Gábor, a 8. kötettől Bárány Lászlóné. - A 2. kötettől szerk. Bagi Éva et al. - Kötetszerk. a 6. kötettől Rostás Sándor, Szlávik Tamás. - Az 5. kötettől kiad. a Magyar Nagylexikon Kiadó. - Bibliogr. a szócikkek végén
ISBN 963-05-6611-7ISBN 963-05-6615-X *
030
[AN 57515]
MARC

ANSEL
UTF-8


   13. köt., Mer - Nyk / [szakszerk. Bor Ferenc et al.] ; [szerzők Abonyi Iván et al.]. - 2001. - [4], 930, XVII p. : ill., részben színes, részben térk.
ISBN 963-9257-09-5 kötött : 8400,- Ft
030
[AN 907101] MARC

ANSEL
UTF-8
03   Sorozatok. Folyóiratok

767 /2002.
Urosevics Daniló (1933-)
   A Naše novine válogatott repertóriuma = Selektivni repertorijum Naših novina / Danilo Urošević ; [közread. a] ... Szerb Országos Önkormányzat. - Budapest : Szerb Orsz. Önkormányzat, 2000. - 485 p. ; 29 cm
ISBN 963-00-2486-1 fűzött : ár nélkül
Naše novine
050(439)Naše_novine:014.3 *** 316.347(=861)(439):016
[AN 423389]
MARC

ANSEL
UTF-8
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

768 /2002.
Barrett, David V.
Secret societies (magyar)
   Titkos társaságok : az ősiektől és rejtettektől a modernekig és álcázottakig / David V. Barrett ; [ford. Daróczi Enikő]. - [Debrecen] : Gold Book, [2001]. - 319 p., [8] t. fol. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 311-319.
ISBN 963-9248-94-0 kötött : 1980,- Ft
061.236
[AN 906306]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

769 /2002.
Jakab László (1930-)
   A Festetics-kódex ábécérendes adattára / Jakab László, Kiss Antal. - Debrecen : Debreceni Egy., 2001. - 343 p. ; 24 cm. - (Számítógépes nyelvtörténeti adattár, ISSN 0138-9467 ; 9.)
ISBN 963-472-568-6 fűzött : 1867,- Ft
091.14Festetics *** 809.451.1-8"14"
[AN 906669]
MARC

ANSEL
UTF-8770 /2002.
Révay Zoltán
   Titkosírások : fejezetek a rejtjelezés történetéből / Révay Zoltán. - Szeged : LAZI, cop. 2001. - 299 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9227-82-X kötött : 1890,- Ft
003.26
[AN 906062]
MARC

ANSEL
UTF-8771 /2002.
Singh, Simon
The code book (magyar)
   Kódkönyv : a rejtjelezés és rejtjelfejtés története / Simon Singh ; [ford. Szentgyörgyi József]. - [Budapest] : Park, cop. 2001. - 399 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 389-390.
ISBN 963-530-525-7 kötött : 2900,- Ft
003.26(100)(091)
[AN 905906]
MARC

ANSEL
UTF-8772 /2002.
Varga Csaba (1945-)
   Jel, jel, jel avagy Az ABC harmincezer éves története / Varga Csaba. - [Pilisszentiván] : Fríg Kvk., cop. 2001. - 463 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 459-460.
ISBN 963-00-8460-0 fűzött : 2980,- Ft
003(091)
[AN 906726]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

773 /2002.
Balogh Gyula (1941-)
   Mágikus gyógyászat / Balogh Gyula Bogumil. - Dunaújváros : Balogh Gy., 2001. - 172 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-86083-1-5 fűzött : 1120,- Ft
133 *** 615.89
[AN 905858]
MARC

ANSEL
UTF-8774 /2002.
Däniken, Erich von
Zeichen für die Ewigkeit (magyar)
   Jelek az örökkévalóságnak / Erich von Däniken ; [ford. Miklós Erika]. - [Debrecen] : Aquila, cop. 2001. - 83, [21] p. : ill., színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. [103-104.]
ISBN 963-679-150-3 kötött : 1484,- Ft
001.94
[AN 906810]
MARC

ANSEL
UTF-8775 /2002.
Encausse, Gérard
Le livre de la chance (magyar)
   A szerencse könyve : gyakorlati kézikönyv az élet során adódó lehetőségek felderítéséhez és kiaknázásához / Papus ; [ford. Huszka Balázs]. - Miskolc : Hermit, [2001]. - 112 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9231-25-8 fűzött : 1090,- Ft
133
[AN 906498]
MARC

ANSEL
UTF-8776 /2002.
Győrffy László (1897-?)
   Asztrológia / írta Györffy László. - Miskolc : Hermit, [2001]. - 319 p. : ill. ; 23 cm
Az 1935-ben Budapesten, Kókai Lajos kiadásában megjelent mű reprintje. - Bibliogr.: p. 307-311.
ISBN 963-9231-26-6 fűzött : 2700,- Ft
133.52
[AN 906487]
MARC

ANSEL
UTF-8777 /2002.
Jampolsky, Gerald G.
Forgiveness (magyar)
   Megbocsátás : a legrövidebb út a boldogsághoz / Gerald G. Jampolsky ; [ford. Kovács Ivett]. - Budapest : Édesvíz, 2001. - 156 p. ; 20 cm
ISBN 963-528-533-7 fűzött : 1390,- Ft
133.25
[AN 905871]
MARC

ANSEL
UTF-8778 /2002.
Müller Péter (1936-)
   Jóskönyv : Ji-king mindennapi használatra / Müller Péter. - [Budapest] : Doctor Herz BT, 2001. - 367 p. ; 23 cm
ISBN 963-00-8049-4 kötött : 2890,- Ft (hibás ISBN 963-008-494-5)
133.3 *** 133.25
[AN 905970]
MARC

ANSEL
UTF-8779 /2002.
   Ramtha égi üzenetei. - Budapest : Édesvíz, 2001-. - 24 cm
ISBN 963-528-558-2 *
133.25
[AN 906166]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Az érzékszerveken túli értékek megtapasztalása / szerk. Steven Lee Weinberg [et al.] ; [ford. Béresi Csilla]. - 2001. - 198 p.
ISBN 963-528-534-5 kötött : 1890,- Ft
133.25
[AN 906167] MARC

ANSEL
UTF-8780 /2002.
Ruiz, Miguel
The four agreements (magyar)
   A négy egyezség : a bolygó álma : [a toltékok ősi bölcsessége] / Miguel Ruiz ; [ford. Szabados Tamás]. - Budapest : Édesvíz, 2001. - 173 p. ; 19 cm
ISBN 963-528-535-3 fűzött : 1490,- Ft
133.25
[AN 906461]
MARC

ANSEL
UTF-8781 /2002.
Walker, Dael
The crystal book (magyar)
   Kristálykönyv : fedezd fel a kvarckristály csodálatos világát / Dael Walker ; [ford. Vandulek Márta]. - Budapest : Bioenergetic, 2001. - 97 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9343-32-3 fűzött : 890,- Ft
133.25
[AN 906149]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

782 /2002.
Felső Barnabás
   Gemenc / fotó ... Felső Barnabás ; szöveg ... Papp Attila ; [english transl. by Lajos Zombori] ; [deutsche Übers. von Ursula Jákváry]. - 3. bőv. kiad. - Göd : P. Athéné, 2001. - 81, [3] p. : ill., színes ; 28 cm
Fotóalbum. - Magyar, angol és német nyelven
ISBN 963-00-7907-0 kötött : 3500,- Ft
Gemenc
502.4(439Gemenc)(084.12)
[AN 906236]
MARC

ANSEL
UTF-8783 /2002.
   Guide to implementing Local Environmental Action Programs in Central and Eastern Europe / prepared by Paul Markowitz ; [publ. by the] Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe. - Szentendre : REC, [2000]. - 166 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-8454-77-6 fűzött : ár nélkül
504.03(4-11)
[AN 425328]
MARC

ANSEL
UTF-8784 /2002.
The Ramsar Convention manual (magyar)
   A Ramsari Egyezmény kézikönyve : kézikönyv a vizes területekről szóló egyezményhez : (Ramsar, Irán, 1971) / [ford. Bőhm A., ... Füleky Cs., ... Végh M.] ; [kiad. a] Környezetvédelmi Minisztérium Természetvédelmi Hivatal. - Budapest : KTM Természetvédelmi Hiv., 1999. - X, 135 p. ; 30 cm
Példányszám: 500
ISBN 963-03-9593-2 fűzött : ár nélkül
Covention on Wetlands
504.4(094.2) *** 504.54(094.2) *** 504.7(094.2)
[AN 425356]
MARC

ANSEL
UTF-8785 /2002.
Vida Gábor (1935-)
   Helyünk a bioszférában / Vida Gábor. - [Budapest] : Typotex, 2001. - 128 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 121-128.
ISBN 963-9326-12-7 fűzött : 1480,- Ft
504.75
[AN 905899]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

786 /2002.
Denkinger Géza (1930-)
   Analízis : gyakorlatok : [egyetemi segédkönyv] / Denkinger Géza, Gyurkó Lajos. - 8. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2001, cop. 1999. - 379 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-19-2375-4 fűzött : 2657,- Ft
Egyetem
517(075.8)(076)
[AN 905838]
MARC

ANSEL
UTF-8787 /2002.
   Matematika a műszaki főiskolák számára / [... szerk. Oláh Judit]. - 12. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2000-. - 24 cm
ISBN 963-18-9753-2 *
Főiskola
51(075.8)
[AN 447350]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], Vektorgeometria és lineáris algebra / Scharnitzky Viktor. - 2001. - 263 p. : ill.
ISBN 963-19-2332-0 fűzött : 1397,- Ft
Főiskola
514.742(075.8) *** 512.64(075.8)
[AN 905965] MARC

ANSEL
UTF-8788 /2002.
Róka Sándor
   Matematikai mulatságok / Róka Sándor. - Debrecen : TKK, [2001]. - 127 p. ; 20 cm
ISBN 963-9371-22-X fűzött : 750,- Ft
51-8
[AN 905717]
MARC

ANSEL
UTF-8789 /2002.
Szendrei János (1925-)
   Algebra és számelmélet / Szendrei János. - 8. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2001. - 475 p. : ill. ; 24 cm. - (Tanárképző főiskolai tankönyvek, ISSN 0324-5284)
Bibliogr.: p. 475.
ISBN 963-19-2401-7 fűzött : 2744,- Ft
Főiskola
512(075.8) *** 511(075.8)
[AN 905890]
MARC

ANSEL
UTF-8790 /2002.
Tóth Imre (1921-)
Palimpseste (magyar)
   Palimpszeszt : szavak egy háromszög előtt / Tóth Imre. - Budapest : Typotex, cop. 2001. - 419 p., XVI t. : ill., részben színes ; 24 cm
Ford. Moldovay Tamás
ISBN 963-9132-67-5 fűzött : 3500,- Ft
510.21
[AN 906656]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

791 /2002.
Holics László (1931-)
   Fizika összefoglaló / Holics László ; [a Részecskefizika és a Relativitáselmélet c. fejezeteket Gnädig Péter írta]. - [Budapest] : Typotex, [2001], cop. 1998. - 486 p. : ill. ; 19 cm
Felsőoktatási tankönyv
ISBN 963-9132-13-6 fűzött : 2400,- Ft
53(075.8)
[AN 906016]
MARC

ANSEL
UTF-8792 /2002.
Lederman, Leon
The God particle (magyar)
   Az isteni a-tom : mi a kérdés, ha a válasz a világegyetem? / Leon Lederman, Dick Teresi ; [ford. Vassy Zoltán]. - 3. utánny. - Budapest : Typotex, 2001, cop. 1995. - 459 p. ; 23 cm
ISBN 963-7546-54-5 fűzött : 2800,- Ft
530.1 *** 539.1 *** 53(100)(091)
[AN 905668]
MARC

ANSEL
UTF-8793 /2002.
Physical science (magyar)
   Az élettelen világ / [ford. Pesthy Gábor]. - Budapest : Oázis : Park, cop. 2001. - 127 p. : ill., főként színes ; 29 cm. - (Time life nagyító, ISSN 1419-1709)
ISBN 963-530-551-6 kötött : 2750,- Ft
53(03)
[AN 905840]
MARC

ANSEL
UTF-8794 /2002.
Tichy Géza (1945-)
   Kísérleti fizika : hőtan : egyetemi tankönyv / Tichy Géza, Kojnok József. - [Budapest] : Typotex, 2001. - 129 p. : ill. ; 24 cm
Hőtan (borító- és gerinccím)
ISBN 963-9326-14-3 fűzött : 1500,- Ft
Egyetem
536(075.8)
[AN 906329]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

795 /2002.
   Sokváltozós adatelemzés : kemometria / szerk. Horvai György ; szerzők Borosy András Péter [et al.]. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2001. - 356 p. : ill. ; 24 cm
Felsőoktatási tankönyv. - Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-19-2114-X fűzött : 4368,- Ft
543.062(075.8)
[AN 905918]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

796 /2002.
Hubai József
   Magyarország természeti erőforrásainak külgazdasági földrajza = Natural resources of Hungary : a foreign economic geography aspect / Hubai József. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2001. - 112 p. : ill. ; 24 cm
Felsőoktatási tankönyv. - Bibliogr.: p. 107-110. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-19-2184-0 fűzött : 1307,- Ft
Felsőfokú oktatási intézet
911.2(439)(075.8) *** 620.91(439)(075.8) *** 339.9(439)(075.8) *** 330.15(439)(075.8)
[AN 905829]
MARC

ANSEL
UTF-8797 /2002.
   Képes dinókönyv / [ill. Szendrei Tibor et al.]. - Debrecen : Graph-Art, 2001. - 85, [8] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-9325-15-5 kötött : 1484,- Ft
568.19(02.053.2)
[AN 906717]
MARC

ANSEL
UTF-8798 /2002.
Knight, Linsay
Under the sea (magyar)
   A tenger világa / [szöveg Linsay Knight] ; tud. tanácsadó Frank H. Talbot ; [ford. Merkl Ottó]. - Budapest : Passage, cop. 2001. - 63 p. : ill., színes ; 31 cm. - (Felfedezők könyvtára, ISSN 1585-9819)
ISBN 963-228-259-0 kötött : 2690,- Ft
551.46 *** 502(26)
[AN 906269]
MARC

ANSEL
UTF-8799 /2002.
Tóth Dóra
   Az ősvilág története gyermekeknek / [írta Tóth Dóra] ; [ill. Bera Károly et al.]. - [Debrecen] : Aquila, [2001], cop. 1997. - 124 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 963-9073-22-9 kötött : 1484,- Ft
56(02.053.2) *** 551.7(02.053.2)
[AN 906660]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

800 /2002.
Brahic, André
Enfants du soleil (magyar)
   A Nap gyermekei : eredetünk története / André Brahic ; ford. Piróth Attila. - Budapest : Typotex, 2001. - 340 p., 16 t. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-9326-13-5 fűzött : 3400,- Ft
524.85 *** 575.8
[AN 905671]
MARC

ANSEL
UTF-8801 /2002.
Haber, Heinz
Die Sterne (magyar)
   A csillagok / írta Heinz Haber ; ill. Jörn Hennig és Frank Kliemt ; [ford. Sturmann Ágnes és Németh Mária]. - 7. átd. kiad. / átd. Erich Übelacker. - Budapest : Tessloff és Babilon, cop. 2001. - 48 p. : ill., főként színes ; 28 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X ; 3.)
ISBN 963-9182-82-6 kötött : 1860,- Ft
52(02.053.2)
[AN 906694]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

802 /2002.
   Emlősök : túlélési stratégiák / [a köt. szerzői Juliane Diller et al.] ; [graf. Mario Kessler et al.] ; [ford. Bécsy László és Schmidt Egon]. - Budapest : M. Kvklub, 2001. - 159 p. : ill., főként színes ; 31 cm. - (A természet történetei, ISSN 1587-7078)
A ford. a "Tierlexikon in 10 Bänden" c. kiad. alapján kész.
ISBN 963-547-525-X kötött : 3480,- Ft
599 *** 591.5
[AN 906017]
MARC

ANSEL
UTF-8803 /2002.
Gyenis Gyula (1940-)
   Humánbiológia : a hominidák evolúciója / Gyenis Gyula ; [... ill. Dóka Antal]. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2001. - 226 p. : ill. ; 24 cm
Felsőoktatási tankönyv. - Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-19-2111-5 fűzött : 2735,- Ft
575.8(075.8) *** 569.9(075.8) *** 572.1/.4
[AN 905855]
MARC

ANSEL
UTF-8804 /2002.
Haraszti Ferenc
   Barangolás a ragadozók világában / [írta Haraszti Ferenc]. - Debrecen : TKK, [2001]. - 120 p. : ill., színes ; 35 cm
ISBN 963-9371-13-0 kötött : 3667,- Ft
59(084.12)
[AN 905883]
MARC

ANSEL
UTF-8805 /2002.
Harris, Rolf
Beastly behaviour (magyar)
   Állati viselkedés : újabb igaz állattörténetek / írta Rolf Harris, Mark Leigh és Mike Lepine ; ill. Rolf Harris ; [ford. Oszbach György]. - Pécs : Alexandra, [2001]. - 230 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-368-058-1 kötött : 1299,- Ft
591.5(0:82-36)
[AN 905931]
MARC

ANSEL
UTF-8806 /2002.
Harris, Rolf
True animal tales (magyar)
   Állati történetek / írta Rolf Harris, Mark Leigh és Mike Lepine ; ill. Rolf Harris ; [ford. Kövi Anita]. - Pécs : Alexandra, [2001]. - 191 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-368-049-2 kötött : 1299,- Ft
591.5(0:82-36)
[AN 905926]
MARC

ANSEL
UTF-8807 /2002.
Schmidt Egon (1931-)
   Csodálatos madárvilág : légből kapott igaz történetek / Schmidt Egon. - [Budapest] : Anno, [2001]. - 238, [2] p. ; 20 cm
ISBN 963-375-168-3 fűzött : 625,- Ft
598.2
[AN 905566]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

808 /2002.
Benedek István (1915-1996)
   Aranyketrec : egy elmeosztály élete / Benedek István. - Budapest : M. Kvklub, 2001. - 479 p. ; 21 cm
ISBN 963-547-501-2 kötött : 1990,- Ft
616.89(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 906199]
MARC

ANSEL
UTF-8809 /2002.
Darnel Christian
   Lelki feng shui avagy Útban lenni... : az önmegvalósítás könyve / Darnel Christian. - [Budapest] : SINI Kft., [1999]. - 125 p. ; 20 cm
ISBN 963-03-9031-0 fűzött : 998,- Ft
613.865 *** 133.25
[AN 412311]
MARC

ANSEL
UTF-8810 /2002.
   DSM-IV text revision = A DSM-IV módosított szövege. - [Budapest] : Animula, cop. 2001. - VI, 288 p. ; 17 cm
Gerinccím: A módosított DSM-IV. - Csak magyar nyelven
ISBN 963-86115-4-5 fűzött : 1200,- Ft
616.89-07
[AN 906103]
MARC

ANSEL
UTF-8811 /2002.
   Fejlődés és gyász : új utak és lehetőségek az ezredforduló pszichoanalízisében / szerk. Bokor László ; [közread. a] Magyar Pszichoanalitikus Egyesület. - Budapest : Animula, 2001. - 145 p. ; 24 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-9410-02-0 fűzött : 1700,- Ft
159.964.2 *** 061.3(439-2Bp.)"2000"
[AN 906098]
MARC

ANSEL
UTF-8812 /2002.
Filliozat, Isabelle
L'alchimie du bonheur (magyar)
   Hogy rád találjon a boldogság : a stressz mint a boldogulás eszköze / Isabelle Filliozat ; [ford. Balla Katalin]. - [Budapest] : Fiesta : Saxum, cop. 2001. - 238 p. ; 20 cm. - (EQ, ISSN 1418-8805)
ISBN 963-9258-16-4 kötött : 1980,- FtISBN 963-9308-10-2
612.06 *** 613.865
[AN 906786]
MARC

ANSEL
UTF-8813 /2002.
Gégény Józsefné
   Természetgyógyász elődeink nyomán : "Az Úr a te gyógyítód" / Gégény Józsefné. - 5. kiad. - [Gödöllő] : Gégény J.-né, 2001. - 267 p. ; 21 cm
ISBN 963-440-293-3 fűzött : 1667,- Ft
615.89
[AN 905866]
MARC

ANSEL
UTF-8814 /2002.
   A gyógyszerkommunikáció etikai kódexe / [közread. a] Nemzetközi Gyógyszergyártók Egyesülete Magyarország, Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetsége. - [Budapest] : NGYE : MAGYOSZ, [2000]. - 43 p. ; 28 cm
Érvényes 1999. december 10-től. - Fordítása: Ethical code of pharmaceutical marketing communication
ISBN 963-00-2680-5 * fűzött : ár nélkül
615 *** 174 *** 659.1
[AN 424356]
MARC

ANSEL
UTF-8815 /2002.
A gyógyszerkommunikáció etikai kódexe (angol)
   Ethical code of pharmaceutical marketing communication / [publ. by the] Association of International Pharmaceutical Manufacturers - Hungary, Association of Hungarian Pharmaceutical Manufacturers. - [Budapest] : AIPM : MAGYOSZ, [2000]. - 39 p. ; 28 cm
Érvényes 1999. december 10-től. - Eredeti nyelven: A gyógyszerkommunikáció etikai kódexe
ISBN 963-00-2681-3 * fűzött : ár nélkül
615 *** 174 *** 659.1
[AN 424358]
MARC

ANSEL
UTF-8816 /2002.
Krutsay Miklós
   Patológiai technika / Krutsay Miklós ; [az ábrákat rajz. Olgyay Gézáné]. - Budapest : Medicina, 1999. - 517 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-242-434-4 kötött : ár nélkül
616-091.8
[AN 423468]
MARC

ANSEL
UTF-8817 /2002.
Lakatos Gabriella
   Szenzomotoros szemléletű vizsgálatok : az állapot és mozgásvizsgáló teszt / Lakatos Gabriella ; [közread. a HRG Alapítvány]. - Budapest : xfer Grafikai Műhely, 2000. - 95 p. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 91-93.
ISBN 963-03-9547-9 fűzött : ár nélkül
616.8-071(078) *** 616.8-009.1/.2-071(078)
[AN 424796]
MARC

ANSEL
UTF-8818 /2002.
Lepp, Ignace
Psychanalyse de l'amour (magyar)
   A szeretet pszichoanalízise / Ignace Lepp ; [ford. Pálics Márta]. - Szeged : Agapé, 1999. - 271 p. ; 19 cm. - (Dimenziók, ISSN 1585-1257 ; 2.)
ISBN 963-458-184-6 fűzött : ár nélkül
159.922.1 *** 159.964.2 *** 159.942 *** 177.61
[AN 415234]
MARC

ANSEL
UTF-8819 /2002.
   Ligetünk / [szerk. Simon P. Györgyi] ; [írta Erdélyi Ildikó et al.]. - Budapest : Animula, [2001]. - 119 p. : ill. ; 24 cm. - (Pszichodráma a gyakorlatban, ISSN 1417-118X ; 6.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9410-01-2 * fűzött : 1500,- Ft (hibás ISBN 963-9403-00-8)
615.851.84
[AN 906133]
MARC

ANSEL
UTF-8820 /2002.
Moberg, Åsa
Adams bok (magyar)
   Ádám könyve : egy őrület naplója / Åsa Moberg, Inczédy-Gombos Ádám ; [ford. Goddard Zsuzsanna] ; [ill. Birgitta Stenberg]. - Budapest : Jószöveg Műhely, [2001]. - 299 p. ; 18 cm
ISBN 963-9134-57-0 fűzött : 1498,- Ft
Inczédy-Gombos, Adam
616.895.1(0:82-94) *** 839.7-94=945.11
[AN 906107]
MARC

ANSEL
UTF-8821 /2002.
O'Callaghan, C. A.
The kidney at a glance (magyar)
   Rövid nefrológia / C. A. O'Callaghan, B. M. Brenner ; [ford. Farkas Péter]. - [Budapest] : B+V K., cop. 2001. - 116 p. : ill. ; 28 cm. - (RAM, ISSN 1586-0922)
ISBN 963-7746-63-3 fűzött : 2980,- Ft
616.61
[AN 906884]
MARC

ANSEL
UTF-8822 /2002.
Pappné Gazdag Zsuzsanna
   A labda : tartásjavító, izomerősítő és nyújtó, valamint mozgásügyességet fejlesztő gyakorlatok óvodások és általános iskolások számára / Pappné Gazdag Zsuzsanna. - [Budapest] : Flaccus, 2001. - 91 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 91.
ISBN 963-9412-01-5 fűzött : 590,- Ft
615.825 *** 372.363 *** 613.71-053.2
[AN 905836]
MARC

ANSEL
UTF-8823 /2002.
Parker, Steve
Look at your body (magyar)
   Az emberi test enciklopédiája, 2 / Steve Parker ; [ford. Váradi Judit] ; [ill. Ian Thompson]. - [Debrecen] : Aquila, cop. 2001. - [128] pag. var. : ill., színes ; 29 cm
Tart.: Szaporodás és növekedés ; A vér ; Idegrendszer ; Izomzat ; Reproduction and growing up ; Blood ; Brain & nerves ; Muscles
ISBN 963-679-136-8 kötött : 1484,- Ft
611(02.053.2) *** 612(02.053.2)
[AN 906693]
MARC

ANSEL
UTF-8824 /2002.
Peck, M. Scott
The road less travelled (magyar)
   A járatlan út : a szeretet, a hagyományos értékek és a szellemi fejlődés új pszichológiája / M. Scott Peck ; [ill. Barka Ferenc]. - 3. kiad. - Budapest : Park, cop. 2001. - 253, [3] p. : ill. ; 20 cm. - (Hétköznapi pszichológia, ISSN 0865-0705)
Megj. "Úttalan utakon" címmel is
ISBN 963-530-514-1 fűzött : 1500,- Ft
615.851 *** 316.647.2
[AN 906148]
MARC

ANSEL
UTF-8825 /2002.
Schäfer, Thomas
Was die Seele krank macht und was sie heilt (magyar)
   Ami a lelket megbetegíti, és ami meggyógyítja : Bert Hellinger pszichoterapeutikai munkássága / Thomas Schäfer ; [ford. Márton Ferenc]. - Budapest : Bioenergetic, 2001. - 219 p. ; 20 cm
ISBN 963-9343-33-1 fűzött : 1400,- Ft
Hellinger, Bert
615.851 *** 613.865 *** 159.9(430)(092)Hellinger,B.
[AN 906072]
MARC

ANSEL
UTF-8826 /2002.
Szabó Lajos
   Az én psoriasisom : küzdelem a belenyugvás ellen / Szabó Lajos. - Budapest : Kornétás, cop. 2001. - 167, [3] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9353-04-3 fűzött : 990,- Ft
616.517
[AN 906505]
MARC

ANSEL
UTF-8827 /2002.
Szávai Géza (1950-)
   Lánc, lánc, Eszterlánc / Szávai Géza. - 2. kiad. - Budapest : Pont, [2001]-. - 20 cm
ISBN 963-9312-42-8 *
159.922.74
[AN 906073]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A hazugság forradalma : a kisgyermek és a valóság. - cop. 2001. - 141 p. : ill.
ISBN 963-9312-30-4 kötött : 1260,- Ft (hibás ISBN 963-8336-91-9)
159.922.74
[AN 906074] MARC

ANSEL
UTF-8828 /2002.
Taraczközi István
   Speciális masszázsok / Taraczközi. - Kecskemét : T. Orion BT, 2001. - 116 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 963-00-6435-9 * fűzött : 2500,- Ft (hibás ISBN 963-00-6435-7)
615.82
[AN 906181]
MARC

ANSEL
UTF-8829 /2002.
Vekerdy Tamás (1935-)
   Kicsikről nagyoknak / Vekerdy Tamás ; [ill. Barka Ferenc]. - 5. kiad. - [Budapest] : Park, [2001]-. - 20 cm. - (Hétköznapi pszichológia, ISSN 0865-0705)
ISBN 963-530-705-5 *
159.922.7 *** 37.018.1
[AN 906144]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r., A kisgyerekkor. - cop. 2001. - 148, [3] p. : ill.
ISBN 963-530-516-8 fűzött : 1200,- Ft
159.922.7 *** 37.018.1
[AN 906146] MARC

ANSEL
UTF-8830 /2002.
Weise, Otfried D.
Entschlackung, Entsäuerung, Entgiftung (magyar)
   Tisztító kúrák : méregtelenítés, savközömbösítés, salaktalanítás / Otfried D. Weise ; [ford. Falvay Dóra]. - Budapest : Édesvíz, 2001. - 322 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 313-318.
ISBN 963-528-532-9 fűzött : 1990,- Ft
613.24 *** 613.261 *** 615.89
[AN 907166]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

831 /2002.
Budai Attila
   Mikroszámítógép-rendszerek : nyitott rendszerű képzés - távoktatás - oktatási segédlete : felsőoktatási tankönyv / Budai Attila ; [közread. az] LSI Oktatóközpont a Mikroelektronika Alkalmazásának Kultúrájáért Alapítvány. - Budapest : LSI OMAK, 1999. - 195 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 185-188.
ISBN 963-577-278-5 fűzött : ár nélkül
681.326.32(075.8)
[AN 414017]
MARC

ANSEL
UTF-8832 /2002.
Csákvári Ferenc
   Word 2000 szövegszerkesztő és Internet alapok / Csákvári Ferenc. - Budapest : Heted7 Világ, cop. 2001. - 408 p. : ill. ; 24 cm. - (Heted7 Világ kézikönyvek, ISSN 1587-8015)
ISBN 963-86185-4-X fűzött : 3750,- Ft
519.688:655.2Word
[AN 906210]
MARC

ANSEL
UTF-8833 /2002.
Microsoft computer dictionary (magyar)
   Microsoft számítógép-szótár : számítástechnikai fogalmak értelmezése / [ford. Bezzeg Petra et al.]. - 2. jav., bőv. kiad. - Bicske : Szak K., 2001. - VIII, 655 p. : ill. ; 24 cm + CD mell.
ISBN 963-9131-39-3 kötött : 12000,- Ft
681.3(083.71)
[AN 906678]
MARC

ANSEL
UTF-8834 /2002.
Szabó Imre (1934-1997)
   Rendszer- és irányítástechnika / Szabó Imre. - 4. utánny. - [Budapest] : Műegyetemi K., 2001. - 457 p. : ill. ; 24 cm
Egyetemi tankönyv. - Bibliogr.: p. 454-455.
ISBN 963-420-688-3 * fűzött : ár nélkül
Egyetem
681.5(075.8)
[AN 904591]
MARC

ANSEL
UTF-8835 /2002.
Taylor, Don
Kylix power solutions (magyar)
   Kylix megoldások programozóknak / Don Taylor, Jim Mischel, Tim Gentry ; [ford. Büki András]. - Budapest : Kiskapu, cop. 2001. - [14], 385 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-8601-08-6 fűzött : 4480,- Ft
519.682Kylix *** 681.324.066Linux
[AN 906453]
MARC

ANSEL
UTF-8
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

836 /2002.
   Elektromosipari zsebkönyv, 2001-2002 / [szerk. Kádár Aba] ; [szerzők Dési Albert et al.]. - 3. átd., bőv. kiad. - Budapest : M. Mediprint, cop. 2001. - 381 p. : ill. ; 15 cm
ISBN 963-8114-41-X fűzött : 1590,- Ft
621.3(035)
[AN 906509]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

837 /2002.
   Emlékkönyv, 1951-2001 : 50 éves a börtönbútorgyár / szerk. Oláh Miklós. - Szeged : Bába, 2001. - 272 p. : ill., részben színes ; 20 cm. - (Tisza hangja, ISSN 1418-9607 ; 104.). ("Szegedi Csillagbörtön" történeti, tudományos, módszertani közlemények, ISSN 1585-1230 ; 3.)
Példányszám: 1000. - Összefoglalás angol, német, orosz, román, szlovák és szerb nyelven
ISBN 963-9347-27-2 * fűzött : 870,- Ft (hibás ISBN 963-347-27-2)
Alföldi Bútorgyár (Szeged)
684.4(439-2Szeged)"195/200"(0:82-94) *** 343.8
[AN 906426]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

838 /2002.
Direktor, Max
Selbst energiesparende Heizungen einbauen (magyar)
   Energiatakarékos fűtési módok / Max Direktor ; [ford. Szüle Dénes]. - Budapest : Cser K., 2001. - 92 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Csináld magad, ISSN 1219-3291)
ISBN 963-9327-69-7 fűzött : 1698,- Ft
697 *** 689
[AN 906628]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

839 /2002.
   30 éves az Óbuda Autóbusz Üzemigazgatóság. - [Budapest] : [BKV Rt.], [2000]. - 35 p. : ill. ; 29 cm
Közread. a BKV Rt.
ISBN 963-00-2729-1 * fűzött : ár nélkül
Budapesti Közlekedési Részvénytársaság. Óbuda Autóbusz Üzemigazgatóság.
656.132(439-2Bp.) *** 061.5(439-2Bp.)
[AN 425308]
MARC

ANSEL
UTF-8840 /2002.
Adams, Simon
Titanic (magyar)
   Titanic / írta Simon Adams ; [ford. Káldos Zsolt]. - Budapest : Park, cop. 2001. - 59 p. : ill., részben színes ; 29 cm. - (Szemtanú, ISSN 0865-1973 ; 47.)
ISBN 963-530-553-2 kötött : 2300,- Ft
656.61.08(261)"1912"
[AN 906157]
MARC

ANSEL
UTF-8841 /2002.
Kerber, Georg
Planen und Bauen von Modellbahnanlagen (magyar)
   Modellvasút tervezése és építése / Georg Kerber, Andreas Stirl ; [ford. Novotny Lászlóné Kabdebó Klára] ; [a szabványokat ford. Végvári István]. - Budapest : Cser K., 2001. - 124 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Csináld magad, ISSN 1219-3283)
ISBN 963-9327-70-0 fűzött : 1698,- Ft
629.4.001.572 *** 689
[AN 906596]
MARC

ANSEL
UTF-8842 /2002.
Kubinszky Mihály (1927-)
   Régi magyar villamosok : a történelmi Magyarország közúti vasutai a kezdettől a II. világháború végéig / Kubinszky Mihály, Lovász István, Villányi György ; [kiad. a] Budapesti Városvédő Egyesület. - Budapest : Bp. Városvédő Egyes., [2000]. - 362 p. : ill., részben térk. ; 30 cm
Az előszót Ráday Mihály írta. - Bibliogr.: p. 361-362. - Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 963-7537-11-2 kötött : ár nélkül
656.34(439)(091)
[AN 425578]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

843 /2002.
Cey-Bert Róbert Gyula (1938-)
   Tokaji borgasztronómia / Cey-Bert Róbert Gyula ; [a fotókat Mészáros Attila kész.]. - [Budapest] : Paginárum, 2001. - 286 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Magyar borok és borvidékek sorozat, ISSN 1587-1800)
Bibliogr.: p. 283.
ISBN 963-9392-02-2 kötött : 4300,- Ft
663.2(439) *** 641.87
[AN 906387]
MARC

ANSEL
UTF-8844 /2002.
Klock, Peter
Zitruspflanzen für Wintergarten und Terrasse (magyar)
   Citruskert teraszon és balkonon / Peter Klock ; [ford. Bálint András]. - Budapest : Gazda, [2001]. - 96 p. : ill., színes ; 24 cm
A címoldalon a német kiadók feltüntetésével
ISBN 963-7445-40-4 kötött : 1990,- Ft
634.3
[AN 906510]
MARC

ANSEL
UTF-8845 /2002.
Kovács Zsolt
   100 jó kérdés ...a papagájokról / Kovács Zsolt. - Budapest : Sensus, cop. 2001. - 140 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 140.
ISBN 963-9375-01-2 kötött : 1490,- Ft
636.6 *** 598.71
[AN 906042]
MARC

ANSEL
UTF-8846 /2002.
Kozma Pál (1920-)
   A szőlő és termesztése / Kozma Pál ; [az ábrákat Szász Györgyné Kozma Ilona kész.]. - 2. átd. kiad. - Budapest : Akad. K., 2000-2001. - 2 db : ill. ; 30 cm
ISBN 963-05-7719-4
634.8(035)
[AN 439047]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A szőlő szaporítása és termesztéstechnológiája. - 2001. - 399 p.
Bibliogr.: p. 363-399.
ISBN 963-05-7766-6 kötött : 5200,- Ft
634.8(035)
[AN 906300] MARC

ANSEL
UTF-8847 /2002.
Merényi Imre (1938-)
   A tej és termelése / Merényi Imre, Schneider Frigyes. - Budapest : Gazda, 1999. - 234 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 229-230.
ISBN 963-7445-27-7 fűzött : 1100,- Ft
637.1
[AN 415839]
MARC

ANSEL
UTF-8848 /2002.
Morris, Sallie
The spice ingredient cookbook (magyar)
   Fűszerenciklopédia / Sallie Morris és Lesley Mackley ; [ford. Gálvölgyi Judit]. - Budapest : Glória, cop. 2001. - 256 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 963-9283-32-0 kötött : 5790,- Ft
664.5 *** 635.7 *** 641.885(083.12)
[AN 906261]
MARC

ANSEL
UTF-8849 /2002.
   Otthonunk növényei : [részletes útmutató szobanövényeink ápolásához] / [szerk. Dede Géza, Váczi Imréné] ; [fotó Dede Géza]. - Kisújszállás : Szalay, [2001]. - 120 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-9355-45-3 kötött : 2584,- Ft
635.91
[AN 906033]
MARC

ANSEL
UTF-8850 /2002.
Szigeti László
   Őfelsége a német juhászkutya : eredet, tartás, tenyésztés, kiképzés / Szigeti László, Vágó Tibor. - Budapest : Pro-sec Kft., 1998. - 190 p., [16] t. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 963-85453-9-9 fűzött : 899,- Ft
636.7
[AN 412291]
MARC

ANSEL
UTF-8851 /2002.
Tóth Imre
   Szőlőfajták szaporítása és leírása : fiatalkori morfológiai bélyegek / írta és a felvételeket kész. Tóth Imre ; a fajtaleírásban részt vett Horn Endre [et al.] ; [közread. az Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet]. - Budapest : OMMI, 1999. - 135 p. : ill., főként színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 135. - Példányszám: 300
ISBN 963-85649-9-7 * fűzött : ár nélkül
634.8 *** 631.526(439)(083.8)
[AN 424802]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

852 /2002.
Albert László
   Vadon termő gombák receptkönyve : friss, szárított és fagyasztott változatok / Albert László, Jászai Tibor, Rauch Erzsébet ; [a ... fotókat kész. Albert László]. - Fót : Paginárium, 2001. - 101 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 963-9392-05-7 kötött : 2300,- Ft
641.55(083.12):635.8
[AN 906390]
MARC

ANSEL
UTF-8853 /2002.
Buss, Katharina
Socken selbst gestrickt (magyar)
   Kötött zoknik / Katharina Buss ; [ford. T. Bíró Katalin]. - Budapest : Cser K., 2001. - 63 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Kézimunka, ISSN 1586-1309)
ISBN 963-9327-35-2 fűzött : 1998,- Ft
646.1/.6 *** 646.26/.27
[AN 906590]
MARC

ANSEL
UTF-8854 /2002.
Cey-Bert Róbert Gyula (1938-)
   Thai konyha : az ízek paradicsoma / Cey-Bert Róbert Gyula. - [Budapest] : Paginarum, 2001. - 111 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-9392-07-3 kötött : 2400,- Ft
641.568(593)(083.12)
[AN 906982]
MARC

ANSEL
UTF-8855 /2002.
Fragrance and fashion (magyar)
   Illatok és divatok. - Budapest : M. Kvklub, 2001. - 127 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Ford. Kóczián János
ISBN 963-547-470-9 kötött : 3390,- Ft
646.1/.6 *** 665.57
[AN 907010]
MARC

ANSEL
UTF-8856 /2002.
Hargitai György (1963-)
   Az étel a legjobb orvosság 2 / Hargitai György. - Átd., bőv. kiad. - [Budapest] : Gladiátor, 2001. - 160 p., [16] t. : ill., színes ; 21 cm. - (A hagyományos és mai magyar konyha szakácskönyvei, ISSN 1586-1279)
Bibliogr.: p. 153-155.
ISBN 963-8043-49-0 kötött : 1395,- Ft
641.55(083.12) *** 613.2
[AN 907036]
MARC

ANSEL
UTF-8857 /2002.
Kószó József (1944-)
   Házunk tája könyvestára / Kószó József. - Budapest : Pannon, 1993-. - 30 cm
1994-től kiad. a Dunakanyar 2000, 1997-től a Kertek 2000, 2000-től az Urbis Könyvkiadó. - Házunk tája körbejárva (cvált.)
ISBN 963-7866-73-6 *
643/645
[AN 60685]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5., A szép ház. - cop. 2001. - 160 p. : ill., részben színes
ISBN 963-9393-56-8 kötött : 3500,- Ft
728.3 *** 69
[AN 906049] MARC

ANSEL
UTF-8858 /2002.
Lajos Mari (1943-)
   66 húsétel / [szöveg] Lajos Mari ; [fotó] Hemző Károly. - [Debrecen] : Aquila, cop. 2001. - 144 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 963-679-144-9 kötött : 2390,- Ft
641.55(083.12):637.5
[AN 906221]
MARC

ANSEL
UTF-8859 /2002.
Lexáné Regéczi Márta
   Sós falatok borhoz, sörhöz, teához / Lexáné Regéczi Márta. - Budapest : Kovásznai K., 2001. - 133 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-86194-1-4 fűzött : 1490,- Ft
641.852(083.12)
[AN 906220]
MARC

ANSEL
UTF-8860 /2002.
Nagy Emese
   Kreatív otthon : ötletes otthonok - otthonos ötletek / [összeáll. Nagy Emese, Nagy Mária, Tyihák Katalin]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, [2001]. - 96 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Kreatív iskola, ISSN 1587-8252)
ISBN 963-9355-49-6 kötött : 1533,- Ft
643/645 *** 379.826
[AN 906677]
MARC

ANSEL
UTF-8861 /2002.
Őszy-Tóth Gábriel
   Így főz a Tisztelt Ház / Őszy-Tóth Gábriel. - Budapest : O&P Média : M. Kvklub, 2001. - 213 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 963-00-7849-X kötött : 4990,- Ft
641.55(083.12) *** 32(439)"199"(092)
[AN 906731]
MARC

ANSEL
UTF-8862 /2002.
Rossdale, Fleur
Classic meets contemporary (magyar)
   Klasszikus és modern : nemzetközi trendek a lakberendezésben / [írta Fleur Rossdale és Henrietta Spencer-Churchill] ; [magyar szöveg Acsay Judit]. - [Budapest] : Geopen, 2001. - 179 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 963-9093-34-3 kötött : 5990,- Ft
643/645 *** 747
[AN 906897]
MARC

ANSEL
UTF-8863 /2002.
Sarai Midori
   Japán konyha : az istenek világa / Sarai Midori, Cey-Bert Róbert Gyula. - [Budapest] : Paginarum, cop. 2001. - 84 p. : ill., főként színes ; 29 cm
ISBN 963-9392-06-5 kötött : 2400,- Ft
641.568(520)(083.12)
[AN 906990]
MARC

ANSEL
UTF-8864 /2002.
   Szép akarok lenni : modern és nagyanyáink korabeli testápolás - kozmetika / [összeáll. Ó Júlia]. - [Budapest] : Pacific 17, [1999]. - 154 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 153-154.
ISBN 963-03-9879-6 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-577-276-9)
646.7
[AN 411583]
MARC

ANSEL
UTF-8865 /2002.
Uncinetto : tutto per la tavola (magyar)
   Horgolt asztalnemű. - Budapest : M. Kvklub, 2001. - 95 p. : ill., főként színes ; 27 cm. - (Ügyes kezek, ISSN 1586-9962)
Ford. Papanek Adrienne
ISBN 963-547-471-7 fűzött : 1560,- Ft
646.26/.27
[AN 906237]
MARC

ANSEL
UTF-8866 /2002.
Vergne, Blanche
50 menus en 30 minutes (magyar)
   Nekem fél óra elég.. : 50 menü percek alatt / Blanche Vergne. - Budapest : M. Kvklub, 2001. - 112 p. : ill., színes ; 23 cm
Ford. Csaba Emese
ISBN 963-547-468-7 kötött : 1690,- Ft
641.55(083.12)
[AN 906197]
MARC

ANSEL
UTF-8867 /2002.
Zilahy Ágnes (1848-1908)
   Valódi magyar szakácskönyv / írta Zilahy Ágnes. - Repr. kiad. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2001. - 371 p. ; 21 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Singer és Wolfner, 1899
ISBN 963-9355-43-7 kötött : 1417,- Ft
641.55(083.12)
[AN 906325]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

868 /2002.
Kaufmann, Eva-Maria
Sokrates (magyar)
   Szókratész / Eva-Maria Kaufmann ; [ford. Deréky Géza]. - Budapest : M. Kvklub, 2001. - 159 p. : ill., részben színes ; 20 cm. - (MKK portré, ISSN 1587-5032)
Bibliogr.: p. 153-155.
ISBN 963-547-520-9 fűzött : 2200,- Ft
Sōkratēs
1(38)(092)Sōkratēs
[AN 905986]
MARC

ANSEL
UTF-8869 /2002.
Seuse, Heinrich
Művek (vál.) (magyar)
   Suso (Heinrich Seuse) misztikus írásai / [ford. Kulcsár F. Imre]. - [Budapest] : Paulus Hungarus ; [Szentendre] : Kairosz, cop. 2001. - 194 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-9406-07-4 kötött : 2000,- Ft
1(430)(092)Seuse,H. *** 248.2
[AN 906578]
MARC

ANSEL
UTF-8870 /2002.
   Szemelvények a klasszikus etikai tradíció történetéből : szöveggyűjtemény / összeáll. Keresztes György. - Budapest : WJLF, 1999. - 183 p. ; 24 cm. - (Wesley-könyvek, ISSN 1585-2717 ; 2.)
Bibliogr.: p. 181-183.
ISBN 963-00-2370-9 fűzött : ár nélkül
17(075.8)
[AN 414661]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

871 /2002.
   400 éves a piarista iskola! : a veszprémi piarista kiállítás ... anyagának ismertetője : [emlékkönyv] = The piarists school is 400 year old! = Seit 400 Jahren piaristen Schule! : Broschüre von der Substanz der Piaristenausstellung in Veszprém : [Gedenkbuch] / [összeáll., szerk. ... Varga Miklós]. - [Veszprém] : [Piarista Gimn. Öregdiákjainak Baráti Köre], 1997. - 104 p. : ill. ; 24 cm
Közread. a Piarista Gimnázium Öregdiákjainak Baráti Köre. - Magyar és német nyelven
ISBN 963-00-2730-5 * fűzött : ár nélkül
271.786(439) *** 373.54(439) *** 373.54(439-2Veszprém)(058) *** 061.4(439-2Veszprém)
[AN 423860]
MARC

ANSEL
UTF-8872 /2002.
Alimenti, Dante
Padre Pio (magyar)
   Pio atya / Dante Alimenti ; [Rossella Alimenti közreműködésével] ; [ford. Zólyomi Teodóra] ; [fényképek Franco Marzi, Carla Morselli]. - Szeged : Agapé, 2000. - 178 p. : ill., főként színes ; 30 cm
ISBN 963-458-193-5 fűzött : ár nélkül
Forgione, Francesco
248(092)Forgione,_F.
[AN 423425]
MARC

ANSEL
UTF-8873 /2002.
Antholzer, Roland
Trauern und Trösten (magyar)
   Gyász és vigasz : segítség lelkigondozóknak és gyászolóknak / Roland Antholzer ; [ford. Müller Margit]. - Budapest : Ethos Kft., cop. 2001. - 118 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-00-8164-4 fűzött : 850,- Ft
253 *** 159.942 *** 393
[AN 906489]
MARC

ANSEL
UTF-8874 /2002.
La Bible illustrée (magyar)
   Képes Biblia : történetek az Ó- és Újszövetségből / [ill. Severo Baraldi] ; [ford. Kiszely Mária]. - Debrecen : Aquila, 1995 [!2001]. - 312 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-8276-40-1 kötött : 2750,- Ft
Biblia
22.046(084.1)
[AN 906716]
MARC

ANSEL
UTF-8875 /2002.
Jakes, T. D.
Loose that man & let him go! (magyar)
   Hagyd, hogy férfi legyen! / T. D. Jakes ; [ford. Géczi Károly] ; [kiad. az Immanuel Alapítvány]. - [Szombathely] : Immanuel Alapítvány, 2001. - 215 p. ; 24 cm
ISBN 963-00-8618-2 kötött : 1690,- Ft
241 *** 173 *** 176
[AN 906742]
MARC

ANSEL
UTF-8876 /2002.
Joó Sándor (1910-1970)
   Hitben járni : dr. Joó Sándor igehirdetései, 1952-1954. - Budapest : Ajtony A., 1999. - 207 p. ; 21 cm
ISBN 963-640-436-4 * fűzött 400,- Ft (hibás ISBN 963-550)
252
[AN 413769]
MARC

ANSEL
UTF-8877 /2002.
Nouwen, Henri Josef Machiel
The return of the prodigal son (magyar)
   A tékozló fiú hazatérése : egy hazatalálás története / Henri J. M. Nouwen ; [ford. Balázs Katalin] ; [az életrajzi vázlatot összeáll. Danka Miklós]. - [Budapest] : Ursus Libris, 2001. - 195 p. : ill. ; 20 cm. - (A cselekvés útja mint spirituális ösvény, ISSN 1419-8940 ; 4.)
ISBN 963-00-8580-1 fűzött : 1750,- Ft
Rembrandt, Harmensz van Rijn. A tékozló fiú hazatérése.
241 *** 226.8 *** 7.046.3 *** 75(492)(092)Rembrandt,_H.̲v.R.
[AN 906583]
MARC

ANSEL
UTF-8878 /2002.
Ordo Clericorum Regularium Pauperum Matris Dei Scholarum Piarum. Congregatio Generalis.
   Gyakorlati útmutató a provinciai káptalanhoz : függelék a Directorium et ordo capitulorum localium atque dicionaliumhoz / a Piarista Rend Generálisi Kongregációja ; [ford. Tőzsér Endre]. - Budapest : [Piarista Tartományfőnökség], 1999. - 55 p. ; 21 cm
ISBN 963-00-2419-5 * fűzött : ár nélkül
271.786
[AN 405124]
MARC

ANSEL
UTF-8879 /2002.
   Örömhír a pusztaságban : karácsonyi műsorok és színdarabok / [szerk. Miklya Zsolt] ; [közread. a] KEPE. - Kiskunfélegyháza : KEPE, 2001. - 131 p. : ill., kotta ; 24 cm
ISBN 963-00-8267-5 fűzött : 1960,- Ft
244 *** 394.26(0:82-25)
[AN 906692]
MARC

ANSEL
UTF-8880 /2002.
Palkó Julián
   Mátraverebély-Szentkút kegyhely és a Nagyboldogasszony Bazilika / [szerzők Palkó Julián, Orbán Márk]. - 2. bőv. kiad. - [Mátraverebély] : Szentkúti Ferences Rendház, 2000. - 236 p. : ill, színes ; 24 cm
ISBN 963-00-4649-0 fűzött : ár nélkül
Mátraverebély
248.153.8(439-2Mátraverebély) *** 271.3(439-2Mátraverebély) *** 726.54(439-2Mátraverebély)
[AN 904529]
MARC

ANSEL
UTF-8881 /2002.
   A piarista karizma ma : a Piarista Rend 44. Egyetemes káptalana, 1997 / [ford. Tőzsér Endre]. - Budapest : Piarista Tartományfőnökség, 1998. - 27 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-00-2417-9 * fűzött : ár nélkül
271.786 *** 248.21
[AN 405117]
MARC

ANSEL
UTF-8882 /2002.
   A Piarista Testvériség / a Piarista Rend Generálisi Kongregációja ; [... ford. Lázár Ágota]. - Budapest : Piarista Tartományfőnökség, 1998. - 27 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-00-2418-7 * fűzött : ár nélkül
271.786
[AN 405108]
MARC

ANSEL
UTF-8883 /2002.
Pinckaers, Servais Théodore
Les sources de la morale chrétienne (magyar)
   A keresztény erkölcsteológia forrásai : módszere, tartalma, története / Servais (Th.) Pinckaers ; [ford. Turgonyi Zoltán]. - [Budapest] : Paulus Hungarus ; [Szentendre] : Kairosz, 2001. - 530 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 477-516.
ISBN 963-9406-11-2 kötött : 3800,- Ft
241
[AN 906593]
MARC

ANSEL
UTF-8884 /2002.
Prohászka Ottokár (1858-1927)
   Elmélkedések az evangéliumról / Prohászka Ottokár ; sajtó alá rend. ... Barlay Ö. Szabolcs. - 9. kiad. - Székesfehérvár : Barlay Ö. Sz., 2000-. - 17 cm
ISBN 963-640-399-6 *
242 *** 226.07
[AN 416062]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2000. - 206 p.
ISBN 963-640-178-0 fűzött : ár nélkül
226.07
[AN 416064] MARC

ANSEL
UTF-8885 /2002.
Saffrey, Henri-Dominique
Histoire de l'apôtre Paul, ou Faire chrétien le monde (magyar)
   Pál apostol története avagy Tegyétek kereszténnyé a világot / H.-D. Saffrey ; [ford. Kisdi Nóra]. - Szeged : Agapé, 2001. - 156 p. ; 19 cm. - (Az életszentség nagymesterei, ISSN 1217-338X ; 26.)
ISBN 963-458-244-3 fűzött : 880,- Ft
Pál (apostol)
281.2(092)Pál_apostol
[AN 906053]
MARC

ANSEL
UTF-8886 /2002.
Thibon, Gustave
L'échelle de Jacob (magyar)
   Jákob lajtorjája / Gustave Thibon ; [ford. Herczeg Zsuzsanna, Járai Judit]. - Budapest : Kairosz, 2001. - 221, [2] p. ; 19 cm
ISBN 963-9406-12-0 fűzött : 1800,- Ft
244
[AN 906577]
MARC

ANSEL
UTF-8887 /2002.
Tibori János (1919-)
   A Tiszántúli Református Egyházkerület története / Tibori János. - Debrecen : [Mo. Ref. Egyh.], 1998-. - 21 cm
A leírás a 3. köt. alapján kész.
ISBN 963-00-2317-2 *
Tiszántúli Református Egyházkerület.
284.2(439-03Tiszántúliegyházkerület)(091)
[AN 351247]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [4.], 1975-1986. - 2000. - 128, [3] p. - (Magyar református egyháztörténeti dolgozatok, ISSN 1417-491X ; 5.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-00-2428-4 fűzött : ár nélkül
284.2(439-03Tiszántúliegyházkerület)(091)
[AN 415955] MARC

ANSEL
UTF-8888 /2002.
Tischner, Józef
Jak żyć? (magyar)
   Hogyan éljünk? / Józef Tischner ; [ford. Éles Márta]. - Budapest : Vigilia, 2001. - 108 p. ; 20 cm. - (XX. századi keresztény gondolkodók, ISSN 1216-996X ; 15.)
ISBN 963-7964-52-5 fűzött : 600,- Ft
241
[AN 906847]
MARC

ANSEL
UTF-8889 /2002.
   Világiak a piarista iskolában : a Piarista Rend 44. Egyetemes káptalana, 1997 / [ford. Tőzsér Endre]. - Budapest : Piarista Tartományfőnökség, 1998. - 35 p. ; 21 cm
ISBN 963-00-2416-0 * fűzött : ár nélkül
271.786
[AN 405112]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

890 /2002.
Benda Klára
   Szociálpszichológiai gyakorlókönyv / Benda Klára. - Budapest : Osiris, 2001. - 242 p. ; 29 cm
ISBN 963-379-776-4 fűzött : 1980,- Ft
316.6(075.8)(076)
[AN 906343]
MARC

ANSEL
UTF-8891 /2002.
Dauncey, Guy
After the crash (magyar)
   Összeomlás után : a szivárványgazdaság kialakulása / Guy Dauncey ; [ford. Barreto Sára et al.]. - Budapest : Göncöl, cop. 2001. - 413 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 388-412. és a jegyzetekben
ISBN 963-9183-30-X fűzött : 1390,- Ft
304(100) *** 339.9"199/200" *** 338.124.4(100)"199/200"
[AN 905967]
MARC

ANSEL
UTF-8892 /2002.
Durkheim, Émile
De la division du travail social (magyar) (részletek)
   A társadalmi munkamegosztásról / Émile Durkheim ; [ford. Csákó Mihály] ; [... szerk. és az utószót írta Némedi Dénes]. - Budapest : Osiris, 2001. - 435 p. ; 20 cm. - (Osiris könyvtár. Szociológia,, ISSN 1218-9820)
Bibliogr.: p. 433-435.
ISBN 963-389-108-6 fűzött : 1980,- Ft
316.44 *** 316.334.2 *** 331.101.23
[AN 906442]
MARC

ANSEL
UTF-8893 /2002.
Elster, Jon
Nuts and bolts for the social sciences (magyar)
   A társadalom fogaskerekei : magyarázó mechanizmusok a társadalomtudományokban / Jon Elster ; [ford. Helmich Zoltán és Szántó Zoltán]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Osiris, 2001. - 183 p. : ill. ; 20 cm. - (Osiris könyvtár. Szociológia,, ISSN 1218-9820)
Bibliogr.: p. 177-[184].
ISBN 963-379-316-5 fűzött : 1480,- Ft (hibás ISBN 963-379-056-5)
316.6(035)
[AN 906653]
MARC

ANSEL
UTF-8894 /2002.
Fromm, Erich
The anatomy of human destructiveness (magyar)
   A rombolás anatómiája / Erich Fromm ; [ford. Dankó Zoltán és Csaba Ferenc]. - Budapest : Háttér, cop. 2001. - 721 p. ; 18 cm. - (Lélek kontroll, ISSN 1217-0364)
Bibliogr.: p. 703-721.
ISBN 963-8128-94-1 fűzött : 2498,- Ft
316.647.3 *** 177.8 *** 159.942
[AN 905966]
MARC

ANSEL
UTF-8895 /2002.
   A gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere és a tevékenységek tartalmi meghatározása : TEÁOR '98 / [szerk. Rónainé Györgyi Márta]. ; [kész. Ercsey Zsófia et al.]. - [Budapest] : KSH, 1997. - 203, [3] p. ; 30 cm. - (Statisztikai nómenklatúrák, ISSN 0324-5985)
Függelékben a gazdasági tevékenységek szabványos angol megnevezése
ISBN 963-215-330-8 * fűzött : 1800,- Ft
311.131(439)(083.7) *** 338.4
[AN 424699]
MARC

ANSEL
UTF-8896 /2002.
Gordon, Thomas
Good relationships (magyar)
   Emberi kapcsolatok : hogyan építhetjük, hogyan rontjuk el / Thomas Gordon, Noel Burch ; [ford. Csepiga Zoltán]. - [Budapest] : Assertiv, 2001. - 115 p. ; 21 cm. - (Gordon könyvek, ISSN 1416-6348)
ISBN 963-86210-2-8 kötött : 1900,- Ft
316.47 *** 316.62
[AN 906568]
MARC

ANSEL
UTF-8897 /2002.
Hernádi Miklós (1944-)
   Családbomlás az ezredfordulón : angolszász adatok és álláspontok kritikai értékelése / Hernádi Miklós. - Budapest : Akad. K., 2001. - 170 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 165-[171].
ISBN 963-05-7819-0 fűzött : 1450,- Ft
316.356.2(73)
[AN 906422]
MARC

ANSEL
UTF-8898 /2002.
Hunyadi László (1944-)
   Statisztika / Hunyadi László, Mundruczó György, Vita László ; [közread. a] Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem. - 3. jav. kiad. - [Budapest] : Aula, 2000. - 886 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 859-862. - A tartalomjegyzék angol nyelven is
ISBN 963-9215-56-2 kötött : 3990,- Ft
311(075.8)
[AN 423821]
MARC

ANSEL
UTF-8899 /2002.
Kovács Marcell
   A háztartások és a családok társadalmi-foglalkozási tagozódása / [a köt. szerzői Kovács Marcell, Szűcs Zoltán, Tiszai Mónika]. ; [mtársak Rácz Alpárné, Szűcs Zoltánné]. - Budapest : KSH, 1999. - 116 p. : ill. ; 29 cm. - (A társadalom rétegződése, ISSN 1585-4434). (Társadalomstatisztikai füzetek, ISSN 1218-5620)
A tartalomjegyzék angol nyelven is
ISBN 963-215-282-4 fűzött : 900,- Ft
316.344.24"199"(083.41) *** 312.5(439)"199"(083.41) *** 312.993.1(439)"199"(083.41)
[AN 423933]
MARC

ANSEL
UTF-8900 /2002.
   Mikrocenzus, 1996. A gazdasági aktivitás és a foglalkozási összetétel regionális alakulása Magyarországon / [a szöveges elemzést írta Fóti János, Lakatos Miklós] ; [mtársak Kapitány Gabriella et al.] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal. - Budapest : KSH, 2000. - 261 p. ; 29 cm
A tartalomjegyzék és a bevezető angol nyelven is
ISBN 963-215-328-6 fűzött : 1300,- Ft
312.93(439)"198/199"(083.41) *** 331.5(439)"198/199"(083.41)
[AN 423442]
MARC

ANSEL
UTF-8901 /2002.
Róheim Géza (1891-1953)
The origin and function of culture (magyar)
   A kultúra eredete és szerepe / Róheim Géza ; [ford. Balázs-Piri Tamás]. - Budapest : Animula, cop. 2001. - 107 p. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9410-04-7 fűzött : 1500,- Ft
316.7
[AN 906125]
MARC

ANSEL
UTF-8902 /2002.
Simai Mihály (1935-)
   The age of global transformations: the human dimension / by Mihály Simai. - Budapest : Akad. K., cop. 2001. - 217 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 214-217.
ISBN 963-05-7818-2 kötött : 4500,- Ft
304(100)
[AN 906299]
MARC

ANSEL
UTF-8903 /2002.
Soros, George
Open society (magyar)
   A nyílt társadalom avagy A globális kapitalizmus megreformálása / Soros György ; [ford. Nagy Márta]. - Budapest : Scolar, cop. 2001. - 406 p. ; 24 cm
ISBN 963-9193-55-0 kötött : 3575,- Ft
316.323.64 *** 330.342.146
[AN 906436]
MARC

ANSEL
UTF-8904 /2002.
Sperber, Dan
Explaing culture (magyar)
   A kultúra magyarázata : naturalista megközelítés / Dan Sperber ; [ford. Pléh Csaba]. - Budapest : Osiris, 2001. - 227 p. ; 19 cm. - (Osiris zsebkönyvtár, ISSN 1585-1222)
Bibliogr.: p. 215-227.
ISBN 963-379-312-2 fűzött : 1500,- Ft
316.7
[AN 906646]
MARC

ANSEL
UTF-8905 /2002.
Szabó István
   Bevezetés a szociálpszichológiába / Szabó István. - 8. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2001, cop. 1998. - 122 p. ; 24 cm
Felsőoktatási tankönyv. - Bibliogr.: p. 115-116.
ISBN 963-19-2335-5 fűzött : 1056,- Ft
Felsőfokú oktatási intézet
316.6(075.8)
[AN 905834]
MARC

ANSEL
UTF-8906 /2002.
Yang, J. C.
The xenophobe's guide to the Chinese (magyar)
   Miért nem bírjuk a kínaiakat? / írta J. C. Yang ; [ford. Merényi Ágnes]. - [Budapest] : Pannonica, [2001]. - 77 p. ; 19 cm. - (Kis nemzethatározó, ISSN 1585-6380)
ISBN 963-9252-40-9 kötött : 990,- Ft
308(510)(089.3) *** 159.922.4(=951)
[AN 905837]
MARC

ANSEL
UTF-8907 /2002.
Zelei Miklós (1948-)
   A kettézárt falu : dokumentumregény / Zelei Miklós ; Adolf Buitenhuis fényképeivel. - 2. kiad. - Budapest : Ister, 2001. - 278 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9243-52-3 fűzött : 1600,- Ft
Nagyszelmenc
316.347(=945.11)(477.87)(0:82-31) *** 316.347(=945.11)(437.6)(0:82-31) *** 894.511-31
[AN 906347]
MARC

ANSEL
UTF-8908 /2002.
Zentai István
   A meggyőzés útjai : a mindennapi élet meggyőzéspszichológiája / Zentai István. - [Budapest] : Typotex, [2001], cop. 1998. - 130 p. ; 20 cm
Folytatása: A meggyőzés csapdái. - Bibliogr.: p. 129-130.
ISBN 963-9132-14-4 fűzött : 1600,- Ft
316.47 *** 316.77 *** 316.64
[AN 905733]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

909 /2002.
Balázs Géza (1959-)
   Miért jobb a sör a nőknél? : kocsmafilozófia, aszfaltköltészet, internetfolklór / gyűjt. és bevezetővel ell. Balázs Géza. - Budapest : Fekete Sas, 2001. - 107 p. ; 17 cm
ISBN 963-9352-21-7 fűzött : 960,- Ft
398.94
[AN 906438]
MARC

ANSEL
UTF-8910 /2002.
   Boldog karácsonyt! : régi és újabb ékességek, ünnepi szokások / [a saját gyűjteményéről készült fényképfelvételeket Szikora Zsuzsa vál.] ; [fotó Pál Dániel] ; [szöveg Jánosyné Papp Zsuzsanna]. - Budapest : Tuff Produkció, 2001. - 191 p. : ill., színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 189-190.
ISBN 963-00-8329-9 kötött : 6950,- Ft
398.332.41(439)(091) *** 394.26(439)(091) *** 688.76 *** 930.85(439)
[AN 906802]
MARC

ANSEL
UTF-8911 /2002.
Csáky Károly (1950-)
   Néprajzi-honismereti írások az Ipoly mentéről / Csáky Károly. - Debrecen : KLTE Néprajzi Tanszék, 2000. - 281 p. : ill., részben kotta ; 20 cm. - (Folklór és etnográfia, ISSN 0139-2468 ; 102.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-472-337-3 fűzött : ár nélkül
39(=945.11)(439Ipoly-vidék) *** 069(439.131)
[AN 414611]
MARC

ANSEL
UTF-8912 /2002.
Freund, Brigitte
Weihnachtssterne aus Papier (magyar)
   Karácsonyi papírcsillagok : [mintaívekkel] / Brigitte Freund ; [ford. Lakner Judit]. - Budapest : Cser K., 2001. - 31 p. : ill., főként színes ; 24 cm + mell. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 2001/34.)
ISBN 963-9327-74-3 fűzött : 547,- Ft
394.26 *** 371.381
[AN 906552]
MARC

ANSEL
UTF-8913 /2002.
   Karácsonyi áhitat / [szerk. Kálmán Ildikó és Lukács László]. - Budapest : Vigilia, 2001. - 238 p. ; 21 cm
Elbeszélések
ISBN 963-7964-58-4 kötött : 1200,- Ft
398.332.416 *** 82-822 *** 264-041.2
[AN 906854]
MARC

ANSEL
UTF-8914 /2002.
   Legyen akaratod szerint : kegyeleti katalógus : a legújabb törvényi szabályozással / [szerk. Emmer Edit]. - Budapest : Trio Produkció, 2000. - 159 p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 963-03-6179-5 fűzött : ár nélkül
393 *** 351.776(439)(036) *** 718 *** 726.8
[AN 424688]
MARC

ANSEL
UTF-8915 /2002.
Lükő Gábor (1909-2001)
   A magyar lélek formái / Lükő Gábor ; [... szerk. Pozsgai Péter] ; [a szerkesztésben közrem. Heilig Balázs, Terbócs Attila] ; [az utószót írta Tánczos Vilmos]. - 3. jav. és bőv. kiad. - Budapest : Táton, 2001. - 381 p., XL, A-D t. : ill., részben színes, részben kotta ; 24 cm. - (Lükő Gábor művei, ISBN 963-00-541 ; 1.)
Bibliogr.: p. 375-381.
ISBN 963-00-5418-3 kötött : 3250,- Ft
398(=945.11) *** 745.031.4(439)
[AN 906748]
MARC

ANSEL
UTF-8916 /2002.
Manherz Károly (1942-)
   Volkstrachten der Ungarndeutschen / Karl Manherz. ; unter Mitw. von Marietta Boross ; [... Graphik Eörs Kelemen] ; [Hrsg.]: Germanistisches Institut. - Budapest : Germanistisches Inst. der Eötvös L. Univ. : Pytheas, 2000. - 155 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 100-102. - Összefoglalás magyar nyelven
ISBN 963-463-332-3 kötött : ár nélkül
391(=30)(439)
[AN 423176]
MARC

ANSEL
UTF-8917 /2002.
Massenkeil, Angelika
Dekorationsideen für Advent und Weihnachten (magyar)
   Adventi és karácsonyi díszek / A. Massenkeil, P. Panesar ; [ford. Galotti Gizella]. - Budapest : Cser K., 2001. - 61 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 2. ksz.)
ISBN 963-9327-76-X fűzött : 998,- Ft
394.26 *** 379.826
[AN 906640]
MARC

ANSEL
UTF-8918 /2002.
   Rokonok söre : csuvas népköltészet / [a műfordítást kész., vál. és szerk., az előszót, a bevezetést ... a jegyzeteket írta Berecz András] ; [közread. a] Teleki László Alapítvány. - Budapest : Teleki László Alapítvány, 2001. - 191 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 185.
ISBN 963-00-8112-1 kötött : 1950,- Ft
398(=943.44)
[AN 906030]
MARC

ANSEL
UTF-8919 /2002.
   Temetők üzenete / [szerk.] Puskás Béla ; [szerzők Horváth Aladár et al.]. - [Kaposvár] : Puskás B., 2001. - 543 p. : ill., főként színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 541.
ISBN 963-440-465-0 kötött : 6000,- Ft
393(=945.11)(439.123) *** 726.825(439.123)(084.12)
[AN 906252]
MARC

ANSEL
UTF-8920 /2002.
Ujváry Zoltán (1932-)
   Miscellanea / Ujváry Zoltán. - Debrecen : KLTE, 1995-. - 20 cm
ISBN 963-472-116-8 *
39
[AN 161114]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - 1999. - 392 p. : ill. - (Folklór és etnográfia, ISSN 0139-2468 ; 101.)
ISBN 963-472-412-4 fűzött : ár nélkül
39.001(439)(092) *** 39(=945.11)
[AN 414621] MARC

ANSEL
UTF-8921 /2002.
Vas János, P.
   A magyar nyelvterület legjellegzetesebb magyar néprajzi csoportjai / P. Vas János ; [kiad. a Magyar Művelődési Intézet Néptáncosok Szakmai Háza]. - Budapest : M. Művel. Int. Néptáncosok Szakmai Háza, 1999-. - 21 cm
ISBN 963-651-426-7 *
39(=945.11)(439Őrség)
[AN 414598]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1/[1.], Dunántúl, Kisalföld, Szlavónia. Őrség. - 1999. - 16 p.
Példányszám: 500
ISBN 963-651-428-3 * fűzött : 100,- Ft
39(=945.11)
[AN 414603] MARC

ANSEL
UTF-8


   1/[2.], Dunántúl, Kisalföld, Szlavónia. Göcsej és Hetés. - 1999. - 23 p.
Példányszám: 500
ISBN 963-651-427-5 * fűzött : 100,- Ft
39(=945.11)(439Göcsej) *** 39(=945.11)(439Hetés)
[AN 414609] MARC

ANSEL
UTF-8922 /2002.
Zacchia, Paolo
Questiones medico-legales (magyar) (szemelv.)
   A házastársi kötelességről / Paulus Zacchias ; [vál., ford., az előszót és a szövegmagyarázatokat írta Magyar László András] ; [a képeket vál. és a képmagyarázatokat írta Horányi Ildikó]. - Budapest : Európa, 2001. - 128 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-07-7042-3 kötött : 2500,- Ft
392.6(4)"16" *** 871-96(430)=945.11 *** 930.85(4)"16"
[AN 906154]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

923 /2002.
Magyarország. Minisztertanács.
   Dinnyés Lajos első kormányának minisztertanácsi jegyzőkönyvei : 1947. június 2. - szeptember 19. / szerk., a jegyzeteket és a bev. tanulmányt írta Szűcs László. - Budapest : MOL, 2000. - 1192 p. : ill. ; 25 cm. - (Magyar Országos Levéltár kiadványai. II., Forráskiadványok,, ISSN 0073-4055 ; 36.)
ISBN 963-631-103-X kötött : ár nélkül
328.13(439)"1947"(093.2) *** 943.9"1947"(093.2)
[AN 425370]
MARC

ANSEL
UTF-8924 /2002.
Matuska Márton (1936-)
A megtorlás napjai (német) (röv. kiad.)
   Die Rache der Serben / Márton Matuska ; [... ford. Heinz Plempe]. - Budapest : Püski, 1999. - 133 p. ; 21 cm. - Eredeti nyelven: A megtorlás napjai
ISBN 963-9188-49-2 fűzött : ár nélkül
323.282(497.1)(=945.11)"1944/1945"(093)
[AN 414022]
MARC

ANSEL
UTF-8925 /2002.
   Megtalálni a szabadság rendjét : tanulmányok Bibó István életművéről / szerk. Dénes Iván Zoltán. - Budapest : Új Mandátum, 2001. - 363 p. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9336-55-6 kötött : 2890,- Ft
Bibó István (1911-1979)
32.001(439)(092)Bibó_I. *** 316(439)(092)Bibó_I.
[AN 906832]
MARC

ANSEL
UTF-8926 /2002.
   Nagy Imre, a nemzet miniszterelnöke, 1953 és 1956 : írások Nagy Imréről a Dél-Alföldben / [... szerk. Géczi József Alajos, Gellérfy László, Majzik István]. - Szeged : Bába, 2001. - 112 p. : ill. ; 23 cm. - (Tisza hangja, ISSN 1418-9607 ; 134.)
Bibliogr.: p. 111.
ISBN 963-9347-54-X fűzött : 498,- Ft
Nagy Imre (1896-1958)
32(439)(092)Nagy_I. *** 070(439)Dél-Alföld
[AN 906331]
MARC

ANSEL
UTF-8927 /2002.
Niederhauser Emil (1923-)
   Nemzet és kisebbség : válogatott tanulmányok / Niederhauser Emil ; [... Tyükeri Mercédesz, ... Doba Dóra, ... Barna Beáta ford. ...]. - Budapest : Lucidus, 2001. - 338 p. ; 21 cm. - (Kisebbségkutatás könyvek, ISSN 1585-3144)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-86163-5-0 fűzött : 2500,- Ft
323.15(=00)(4-11)"18" *** 323.1(4-11)"18" *** 316.356.4(4-11)"18" *** 316.347(=00)(4-11)"18"
[AN 906171]
MARC

ANSEL
UTF-8928 /2002.
   Politika és nemzeti identitás Közép-Európában / [szerk. Bárdi Nándor, Lagzi Gábor] ; [közread. a] Teleki László Alapítvány. - Budapest : Teleki L. Alapítvány, 2001. - 162 p. ; 25 cm
A 2000. szeptemberben tartott "Nemzeti önazonosság az új évezred küszöbén" c. konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-00-8061-3 kötött : 1850,- Ft
323.15(=00)(4-191)"199" *** 316.347(=00)(4-191)"199" *** 316.63
[AN 905894]
MARC

ANSEL
UTF-8929 /2002.
Sipos Lajos
   Dokumentumok a magyarországi antiszemitizmus történetéből / Sipos Lajos. - Szeged : Bába, 2001. - 79 p. : ill. ; 20 cm. - (Tisza hangja, ISSN 1418-9607 ; 112.)
ISBN 963-9347-29-9 fűzött : 498,- Ft
Endre László (1895-1946)
323.12(=924)(439)"192/1945"(092)Endre_L. *** 943.9"192/1945"
[AN 906328]
MARC

ANSEL
UTF-8930 /2002.
Vaczkó László (1933-)
   Virrasztótűz : egy ellenálló mozgalom története / Vaczkó László. - Budapest : Kortárs, 2001. - 188 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9297-35-6 fűzött : 1600,- Ft
323.26(439Somló)"1945/196"(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 905599]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

931 /2002.
Ägypten (magyar)
   Egyiptom : a fáraók világa / szerk. Regine Schulz és Matthias Seidel ; szerzők Dorothea Arnold [et al.] ; [ford. Keszthelyi Ágnes és Körber Ágnes] ; [a magyar kiadást Végh János szerk.]. - Budapest : Vince K., cop. 2001. - 538 p. : ill., főként színes ; 32 cm
Bibliogr.: p. 532.
ISBN 963-9323-22-5 kötött : 12000,- Ft
Egyiptom
930.85(32) *** 904(32) *** 7(32)
[AN 906670]
MARC

ANSEL
UTF-8932 /2002.
Aron, Paul
Unsolved mysteries of American history (magyar)
   Megoldatlan rejtélyek az amerikai történelemben : titokzatos eltűnések, megdöbbentő események és rendkívüli felfedezések Amerika öt évszázados történelmében / Paul Aron ; [ford. Csorba Edina et al.]. - [Budapest] : Palamart, 2001. - 256 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-86146-1-7 kötött : 2800,- Ft
973(089.3)
[AN 906567]
MARC

ANSEL
UTF-8933 /2002.
Boden, Martina
Chronik-Handbuch Europa (magyar)
   Krónika kézikönyv: Európa / [szöveg Martina Boden]. - Budapest : M. Kvklub, 2001. - 509 p. : ill. ; 24 cm
Ford. Papp Krisztina [et al.]
ISBN 963-547-539-X kötött : 3500,- Ft
Európa
940(035)
[AN 905975]
MARC

ANSEL
UTF-8934 /2002.
Fink, Gerhard
Die alten Griechen (magyar)
   Az ókori görögök / írta Gerhard Fink ; ill. Peter Klaucke ; [ford. Varga Csaba]. - Budapest : Tessloff és Babilon, cop. 2001. - 48 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X ; 66.)
ISBN 963-9182-78-8 kötött : 1860,- Ft
938(02.053.2) *** 930.85(38)(02.053.2)
[AN 906725]
MARC

ANSEL
UTF-8935 /2002.
Földes Péter (1916-)
   Szót kérnek az ősidők tanúi : vitázó esszé a legrégibb krónikai hagyomány hiteléről / Földes Péter. - Budapest : Móra, 2001. - 185, [5] p. ; 21 cm. - (Zenit könyvek, ISSN 1586-8699)
Bibliogr.: p. 5-6.
ISBN 963-11-7639-8 kötött : 1150,- Ft
943.9"08/09"
[AN 906240]
MARC

ANSEL
UTF-8936 /2002.
Herre, Franz
Maria Theresia (magyar)
   Mária Terézia / Franz Herre ; [ford. Kajtár Mária]. - Budapest : M. Kvklub, 2001. - 374 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 355-361.
ISBN 963-547-505-5 kötött : 2100,- Ft
Mária Terézia (Magyarország: királynő) (1717-1780)
943.6"17"(092)Mária_Terézia *** 943.9"17"(092)Mária_Terézia
[AN 906608]
MARC

ANSEL
UTF-8937 /2002.
Juszt László (1952-)
   Magánbeszélgetések / Juszt László. - [Budapest] : Fanny Aka Kft., [2001]. - 258 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-00-8571-2 kötött : 1999,- Ft
929(439)(047.53)
[AN 906502]
MARC

ANSEL
UTF-8938 /2002.
Kőszeghy Miklós
   Dávid : "tud lantot pengetni, harcra termett és vele van az Úr" / Kőszeghy Miklós. - Budapest : Új Mandátum, 2001. - 159 p. : ill. ; 20 cm. - (Kréné, ISSN 1587-7000 ; 1.)
Bibliogr.: p. 150-155.
ISBN 963-9336-45-9 fűzött : 1690,- Ft
Dávid (Izrael: király)
933(092)Dávid
[AN 905914]
MARC

ANSEL
UTF-8939 /2002.
   Magyar történelem : sequens / [szerk. ... Virágvölgyi András]. - Budapest : KIT Képzőműv. K., 2001. - 99 p. : ill., színes ; 24 cm
Spirál fűzéssel. - Bibliogr.: p. 57.
ISBN 963-336-871-5 fűzött : 2490,- Ft
943.9(0:930.24)
[AN 906211]
MARC

ANSEL
UTF-8940 /2002.
Marie Valerie, Erzherzogin von Österreich.
Das Tagebuch der Lieblingstochter von Kaiserin Elisabeth (magyar)
   Mária Valéria főhercegnő, Erzsébet királyné kedvenc lányának naplója : 1878-1899 / vál. és sajtó alá rend. Martha és Horst Schad ; [ford. Simon László]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2001. - 329, [5] p., [16] t. : ill., főként színes ; 23 cm. - (Királyi házak, ISSN 1419-9149)
ISBN 963-9237-77-9 kötött : 1990,- Ft
Marie Valerie, Erzherzogin von Österreich.
929.52(436)Habsburg *** 943.6/.9"18"(092)Mária_Valéria(0:82-94)
[AN 906398]
MARC

ANSEL
UTF-8941 /2002.
Nemere István (1944-)
   Mária Terézia magánélete / Nemere István. - [Budapest] : Anno, 2001. - 248 p. ; 20 cm
ISBN 963-375-160-8 fűzött : 625,- Ft
Mária Terézia (Magyarország: királynő) (1717-1780)
943.6"17"(092)Mária_Terézia
[AN 906319]
MARC

ANSEL
UTF-8942 /2002.
Perrudin, Françoise
Civilisations anciennes (magyar)
   Ősi kultúrák / szöveg Françoise Perrudin ; ill. Marie-Christine Lemayeur ; [ford. Schneider Katalin]. - [Budapest] : Passage, 1999. - 122, [3] p. : ill., színes ; 25 cm. - (Kép-tár : a világ felfedezése, ISSN 1219-1361)
ISBN 963-228-176-4 kötött : ár nélkül
931/936(02.053.2)(084.1) *** 930.85(3)(02.053.2)(084.1) *** 930.85(399.7)(02.053.2)(084.1)
[AN 423627]
MARC

ANSEL
UTF-8943 /2002.
Pusztaszeri László (1942-)
   Habsburg Ottó élete és kora / Pusztaszeri László. - 3. utánny. - [Budapest] : Nap, 2001. - 201 p., [5] t.fol. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 189-191.
ISBN 963-9402-01-X fűzött : 1950,- Ft
Habsburg, Otto von
940"19" *** 32(4)"19"(092)Habsburg,_O.
[AN 906218]
MARC

ANSEL
UTF-8944 /2002.
Rohl, David
A test of time (magyar)
   Fáraók és királyok : a Biblia - a mítosztól a történelemig : [az idő próbája] / David Rohl ; [ford. Vágó Tímea]. - [Debrecen] : Gold Book, [2001]. - 415 p., XXIV t. ; bill., részben színes ; 26 cm
Bibliogr.: p. 397-404.
ISBN 963-9248-96-7 kötött : 3498,- Ft
904(33) *** 904(32) *** 221
[AN 906310]
MARC

ANSEL
UTF-8945 /2002.
Rózsa György (1925-)
   Budapest régi látképei, 1493-1800 = Alte Ansichten von Budapest / Rózsa György ; [... ford. Hessky Orsolya]. - 2. átd. kiad. - Budapest : Új Művészet, 1999. - 241 p., [92] t. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7792-27-9 kötött : ár nélkül
943.9-2Bp."14/18"(084.1) *** 76.047
[AN 413760]
MARC

ANSEL
UTF-8946 /2002.
Schama, Simon
Citizens (magyar)
   Polgártársak : a francia forradalom krónikája / Simon Schama ; [ford. M. Nagy Miklós]. - Budapest : Európa, 2001. - 1169 p. : ill., részben térk. ; 25 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-07-7038-5 kötött : 4200,- Ft
944"1789/1794"
[AN 906491]
MARC

ANSEL
UTF-8947 /2002.
Szakolczai Attila (1961-)
   Az 1956-os forradalom és szabadságharc / Szakolczai Attila ; [a visszaemlékezéseket vál. és szerk. Molnár Adrienne]. - [Budapest] : 1956-os Kut. és Kvkiadói Kht., cop. 2001. - 434 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 425-431.
ISBN 963-00-8072-9 kötött : 2950,- Ft
943.9"1956"
[AN 906559]
MARC

ANSEL
UTF-8948 /2002.
   Szöveggyűjtemény a zsidó történelem tanulmányozásához. - Budapest : Tárogató, 1998-. - 20 cm
ISBN 963-9063-59-2 *
930.8(=924)
[AN 372359]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], A XVI. sz. második felétől a XIX. sz. végéig / [összeáll. és szerk. Várnainé Wéber Ágnes]. - 1999. - 183 p. : ill.
Bibliogr.: p. 181.
ISBN 963-9063-48-7 fűzött : ár nélkül
930.8(=924)"15/18"
[AN 416059] MARC

ANSEL
UTF-8949 /2002.
Zelényi Annamária
   Wo man Deutsch spricht : Landeskunde einmal anders / Annamária Zelényi. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2001. - 352 p. : ill., színes, részben kotta ; 25 cm
Bibliogr.: p. 347-349.
ISBN 963-19-1162-4 kötött : 3995,- Ft
930.85(=30)(075.8) *** 908.430(075.8) *** 908.4(=30)(075.8)
[AN 905885]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

950 /2002.
   A Balaton keleti kapuja : Balatonfűzfő, Balatonkenese, Balatonakarattya régi képeslapokon és fotográfiákon = Das Osttor des Balatons : Balatonfűzfő, Balatonkenese und Balatonakarattya auf alten Postkarten und Fotografien / [szerk. és az előszót írta ... Szabó Pál Csaba] ; [a bev. tanulmányt írta ... Vér Lászlóné, Szőnyeg János] ; [német ford. ... Karászi Marianna et al.]. - Várpalota : Szindbád, 2001. - 63 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-86192-0-1 kötött : 1500,- Ft
Balatonfűzfő - Balatonkenese - Balatonakarattya
908.439-2Balatonkenese(084.12) *** 908.439-2Balatonfűzfő(084.12) *** 908.439-2Balatonakarattya(084.12) *** 769.5(439)
[AN 905957]
MARC

ANSEL
UTF-8951 /2002.
Bél Mátyás (1684-1749)
   Esztergom vármegye leírása / Bél Mátyás ; [... Deák A. András ford.]. - Esztergom : Komárom-Esztergom M. Múz. Ig. : Kultsár I. Társtud. és K. Alapítvány, 2001. - 157 p., [1] t.fol. : ill., részben térk. ; 25 cm. - (Forráskiadványok,, ISBN 1216-5921 ; ; 3.)
A Notitia Hungariae novae historico-geographica kéziratos anyagából
ISBN 963-85250-5-3 kötött : 1867,- Ft
Esztergom (vármegye)
908.439.115"173" *** 943.911.5 *** 914.391.15
[AN 906579]
MARC

ANSEL
UTF-8952 /2002.
Châteaux de la Loire (magyar)
   Loire menti kastélyok / [főszerk. Nicole Jusserand] ; [magy. ... René Maurice et al.] ; [ford. Fekete Zsuzsanna et al.]. - Budapest : Park, cop. 2001. - 326, [5] col. : ill., főként színes, részben térk. ; 26x26 cm. - ("Az utazás enciklopédiái", ISSN 1585-1125)
Bibliogr.: col. 314-315.
ISBN 963-530-575-3 kötött : 8500,- Ft
908.44Loire_völgye *** 728.82(44Loire_völgye)
[AN 906223]
MARC

ANSEL
UTF-8953 /2002.
Csonka Károly
   A város mindörökké = Die Stadt für immer = The city forever / Csonka Károly, Demjén Ferenc, Sz. Koncz István ; [az angol nyelvű fordítást Csonka Ágnes, a németet Vágyi Vata kész.]. - [Pécs] : Alexandra, cop. 2001. - 181, [8] p. : ill., színes ; 22x22 cm
Fotóalbum
ISBN 963-368-076-X kötött : 3990,- Ft
Pécs
908.439-2Pécs(084.12)
[AN 906818]
MARC

ANSEL
UTF-8954 /2002.
   Hunfalvy János, 1820-1888 / [... vál., összeáll. Pagurka Anna] ; [közread. a] Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola. - [Budapest] : Hunfalvy J. Főv. Gyakorló, Kéttannyelvű Külkeresk. és Közgazd. Szakközépisk., 1999-. - 21 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-03-9817-6 *
Hunfalvy János (1820-1888)
91(439)(092)Hunfalvy_J. *** 943.922"1848/1849"
[AN 414615]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1/1. - 1999. - 163 p. : ill., részben térk.
ISBN 963-03-9818-4 * fűzött : ár nélkül
91(439)(092)Hunfalvy_J. *** 943.922"1848/1849"
[AN 414617] MARC

ANSEL
UTF-8


   1/2. - 1999. - p. 165-308. : ill., részben térk.
ISBN 963-03-9819-2 * fűzött : ár nélkül
91(439)(092)Hunfalvy_J. *** 943.922"1848/1849"
[AN 414620] MARC

ANSEL
UTF-8955 /2002.
   Magyarország kisrégiói = Small regions of Hungary = Die Kleinregionen von Ungarn / sorozat főszerk. ... Kasza Sándor. - [Hatvan] : CEBA K., 1997-. - 20 cm
ISBN 963-85490-2-5 *
908.439
[AN 300848]
MARC

ANSEL
UTF-8


   11/4., Komárom-Esztergom megye. Kisbér és térsége : Kisbér and their region : Kisbér und Umgebungen / [szerző ... Kovács Béla]. - 1999. - 163 p. : ill., színes
Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-9089-51-6 kötött : ár nélkül
Komárom-Esztergom
908.439-2Kisbér
[AN 414708] MARC

ANSEL
UTF-8956 /2002.
   Magyarország vármegyéi és városai : Magyarország monografiája : a magyar korona országai történetének, földrajzi, képzőművészeti néprajzi, hadügyi és természeti viszonyainak, közművelődési és közgazdasági állapotának enciklopédiája / ... szerk. Sziklay János, Borovszky Samu. - Miskolc : Tudás 2000 Kvk., [2001]-. - 29 cm
Az 1896-1914 között Budapesten, az Apollo Országos Monográfia Társaság kiadásában mejelent mű reprintje
ISBN 963-00-7151-7
908.439-35 *** 908.439-2
[AN 906686]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Abauj-Torna vármegye és Kassa / [... mtársai Baczony Albert et al.]. - [2001]. - 579 p., [16] t. fol. : ill., részben színes
ISBN 963-00-7152-5 kötött : 16900,- Ft
Abaúj-Torna - Kassa
908.439.138"17"(093.2) *** 908.439.22-2Kassa
[AN 906689] MARC

ANSEL
UTF-8957 /2002.
   Miskolc / [szerk. Veres László] ; [fotók Laczi István ...]. - Miskolc : Lézerpont Stúdió, 1999. - 75, [2] p. : ill., főként színes ; 30 cm
Magyar, angol és német nyelven. - Példányszám: 2000
ISBN 963-03-9961-X kötött : ár nélkül
Miskolc
908.439-2Miskolc(084.12)
[AN 425577]
MARC

ANSEL
UTF-8958 /2002.
Németh Géza (1954-)
   Utas és Világ / Németh Géza ; [a kötetben található fotók a szerző felvételei]. - [Budapest] : Flaccus, 2001. - 233 p., [16] t. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-9412-02-3 fűzött : 1890,- Ft
910.4(100)
[AN 906469]
MARC

ANSEL
UTF-8959 /2002.
Orosz Károly (1948-)
   Dombrádi olvasókönyv : helytörténet / [Orosz Károly & Sipos Kálmán]. - [Vecsés] : Szerzők, 1998-. - 20 cm
ISBN 963-550-981-2 *
Dombrád
908.439-2Dombrád
[AN 370848]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - 1999. - 165 p. : ill.
Példányszám: 500
ISBN 963-640-330-9 fűzött : ár nélkül
908.439-2Dombrád
[AN 413745] MARC

ANSEL
UTF-8960 /2002.
Papp József (1928-)
   Tiszadorogma a"vesszős" falu / Papp József. - Debrecen : Ethnica, 2000. - 258 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 251-255. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-472-445-0 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-472-412-2)
Tiszadorogma
908.439-2Tiszadorogma
[AN 423974]
MARC

ANSEL
UTF-8961 /2002.
   Pécsváradi képeskönyv / [összeáll. Gállos Orsolya] ; [kiad. a Pécsváradi Várbaráti Kör]. - Pécsvárad : Pécsváradi Várbaráti Kör, cop. 2000. - 119 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 963-03-9876-1 kötött : ár nélkül
Pécsvárad
908.439-2Pécsvárad(084.12)
[AN 425567]
MARC

ANSEL
UTF-8962 /2002.
Philbrick, Nathaniel
In the heart of the sea (magyar)
   A tenger szívében : az Essex bálnavadászhajó tragédiája / Nathaniel Philbrick ; [ford. M. Szász Anna]. - Budapest : Park, cop. 2001. - 237, [3] p., [16] t. : ill. ; 24 cm. - (Veszélyes övezet, ISSN 1586-426X)
ISBN 963-530-523-0 kötött : 2500,- Ft
910.4(265)"181/182" *** 820-992(73)=945.11
[AN 906163]
MARC

ANSEL
UTF-8963 /2002.
Shackleton, Ernest
South (magyar)
   Endurance : 635 nap a jég fogságában / Ernest Shackleton ; [ford. Farkas Tünde]. - Budapest : Bastei Budapest, 2001. - 271 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-296-499-3 kötött : 1978,- Ft
Shackleton, Ernest
910.4(99)(092)Shackleton,_E.(093) *** 908.99(0:82-94)
[AN 905664]
MARC

ANSEL
UTF-8964 /2002.
Szombath Tibor
   Nagykanizsa 100 éve képeslapokon / Szombath Tibor. - [Nagykanizsa] : Szombath T., 1999. - 76 p. : ill., főként színes ; 23 cm
ISBN 963-640-291-4 fűzött : ár nélkül
Nagykanizsa
908.439-2Nagykanizsa(084.12) *** 769.5(439)
[AN 414218]
MARC

ANSEL
UTF-8965 /2002.
   Területfejlesztés - regionális kutatások : tiszteletkötet Tóth József professzor úr 60. születésnapjára / szerk. Lovász György, Szabó Géza. ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földrajzi Intézet. - Pécs : PTE TTK Földrajzi Int., 2000. - 377 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 369-377. és a tanulmányok végén. - Példányszám: 200
ISBN 963-641-728-8 fűzött : ár nélkül
911.3 *** 551.7 *** 504.03
[AN 425574]
MARC

ANSEL
UTF-8966 /2002.
Udvari Eszter
   Írországi napsugarak / Udvari Eszter. - Budapest : Holnap, 2001. - 115 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 963-346-463-3 kötött : 1500,- Ft
Írország
908.415
[AN 906184]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

967 /2002.
Csizmadia Andor (1910-1985)
   Magyar állam- és jogtörténet : [egyetemi tankönyv] / Csizmadia Andor, Kovács Kálmán, Asztalos László ; szerk. Csizmadia Andor ; [átd. Horváth Pál, Stipta István]. - 12. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2001. - 559 p. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-19-2334-7 fűzött : 3483,- Ft
Egyetem
34(439)(091)(075.8) *** 342(439)(091)(075.8)
[AN 905859]
MARC

ANSEL
UTF-8968 /2002.
Csontos Tibor
   Nikiáltás / Csontos Tibor. - [Budapest] : VNU Budapest Lapk., 2001. - 343 p., [16] t. : ill., főként színes ; 21 cm. - (Meglepetés könyvek, ISSN 1587-8066)
ISBN 963-00-8381-7 fűzött : 1400,- Ft
343.919
[AN 905985]
MARC

ANSEL
UTF-8969 /2002.
   Európába megy a megye : megyékkel a régiókért : előadások és hozzászólások az 1999 március 11-12-i pécsi konferencián / [szerk. Pálné Kovács Ilona]. ; [megj. a Baranya Megyei Önkormányzat gondozásában]. - Pécs : Baranya M. Önkormányzat, 1999 : Baranya M. Önkormányzat. - 182 p. ; 27 cm
Példányszám: 200
ISBN 963-7187-21-9 * fűzött : ár nélkül
353(439) *** 332.1(439) *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 423414]
MARC

ANSEL
UTF-8970 /2002.
   Az Európai Unió közösségi vívmányai (acquis communautaire) átvételének nemzeti programja : továbbfejlesztett változat. - Budapest : ISM, 1999. - 2 db ; 30 cm. - (Európai tükör : műhelytanulmányok, ISSN 1416-7484 ; ksz.)
ISBN 963-9284-34-3 * fűzött : ár nélkül
341.176(4-62) *** 340.137.3(439)
[AN 424647]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 390 p.
ISBN 963-9284-35-1 *
341.17(4-62) *** 340.137.3(439)
[AN 424634] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 361 p.
ISBN 963-9284-36-X *
341.17(4-62) *** 340.137.3(439)
[AN 424639] MARC

ANSEL
UTF-8971 /2002.
Gál Judit, P.
   Bűn-üldözők : az évtized magyar bűnügyei / P. Gál Judit. - [Budapest] : Gulliver, [2001]. - 207 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9232-19-X fűzött : 998,- Ft
343.919(439)"199"
[AN 905640]
MARC

ANSEL
UTF-8972 /2002.
Géczi Zoltán
   A koncentrációs táborok története / Kurt Rieder. - [Kecskemét] : Vagabund, cop. 2001. - 215 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-86082-9-3 fűzött : 625,- Ft
343.819.5(100)(091)
[AN 905989]
MARC

ANSEL
UTF-8973 /2002.
Gellért György
   Az öröklési szerződés / Gellért György. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2001. - 191 p. ; 24 cm. - (Szerződéstár, ISSN 1417-9709 ; 10.)
Lezárva: 2001. aug. 31.
ISBN 963-224-618-7 fűzött : 4704,- Ft
347.65/.68(439)(036)
[AN 906375]
MARC

ANSEL
UTF-8974 /2002.
Környei Ágnes
   Regionalizmus az egyetemessé váló emberi jogokban, különös tekintettel az Amerikai Államok Szervezetére / Környei Ágnes. - Budapest : Emberi Jogok M. Központja Közalapítvány, 1999. - 362 p. ; 21 cm. - (Acta humana studiosorum, ISSN 1587-7450)
Bibliogr.: p. 327-340.
ISBN 963-03-8879-0 fűzött : ár nélkül
341.231.14 *** 342.7
[AN 414399]
MARC

ANSEL
UTF-8975 /2002.
   Liber amicorum : studia L. Vékás dedicata : ünnepi dolgozatok Vékás Lajos hatvanadik születésnapjára és egyetemi oktatói működésének harmincötödik évfordulójára ; [kiad. az] ELTE ÁJK Polgári Jogi Tanszék. - Budapest : ELTE ÁJK Polgári Jogi Tanszék, 1999. - 307 p. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-463-329-3 fűzött : ár nélkül
347
[AN 414442]
MARC

ANSEL
UTF-8976 /2002.
   Magyar közigazgatási lexikon, 2000 / [főszerk. Bártfai Béla]. ; [szerkbiz. Stumpf István et al.]. - [Budapest] : [M. Hivatalos Közlönyk.], 1999. - 794 p. ; 30 cm
Lezárva: 1999. november 30.
ISBN 963-9221-12-0 kötött : 9000,- Ft
35(439):050.8
[AN 425568]
MARC

ANSEL
UTF-8977 /2002.
Meeting of Heads of Tax Administrations, (1999) (Budapest)
   Meeting of Heads of Tax Administrations : Budapest, 25 & 26 February 1999 / [org., publ. by the] IntraEuropean Organisation of Tax Administrations. - [Budapest] : [Kompkonzult], [1999]. - 132 p. ; 20 cm
ISBN 963-9142-50-6 * fűzött : ár nélkül
351.713 *** 061.3(439-2Bp.)"1999"
[AN 416009]
MARC

ANSEL
UTF-8978 /2002.
Pecze Ferenc (1922-)
   Az európai alkotmánytörténet és a nyolc évszázados magyar-horvát államközösség fejlődése : 1102-1918 / Pecze Ferenc. - Budapest : Hunyadi Szövets., 2001. - 336 p. : ill. ; 21 cm. - (A Hunyadi Szövetség füzetei, ISSN 1217-968X ; 10.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-85150-5-8 fűzött : 2167,- Ft
342(439)(091) *** 342(497.13)(091)
[AN 806179]
MARC

ANSEL
UTF-8979 /2002.
Pecze Ferenc (1922-)
   A parlamenti képviselők szabad mandátumának és interpellációs jogának kialakulása / Pecze Ferenc. - Utánny. - [Budapest] : Hunyadi Szövets., [2001]. - 121 p. : ill. ; 21 cm. - (A Hunyadi Szövetség füzetei, ISSN 1217-968X ; 6.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-85150-7-4 fűzött : 1000,- Ft
342.534(439)"18" *** 342.537(439)"18"
[AN 900063]
MARC

ANSEL
UTF-8980 /2002.
   Polgári jogi kodifikáció és jogharmonizáció : a magyar jog- és intézményrendszer közelítése az európai joghoz - az acquis communautaire adaptálása a magyar jog intézményrendszerébe : az 1999. május 27-én megrendezett Polgári Jogot Oktatók Országos Találkozóján, illetve a 28-án megrendezett Kelet-Közép-Európai Jogharmonizációs Konferencián elhangzott előadások anyaga / [szerk. Barzó Tímea] ; kiad. Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért. - Miskolc : Novotni Alapítvány, 1999. - 217 p. ; 21 cm
Lezárva: 1999. december 3.
ISBN 963-85832-7-4 * kötött : ár nélkül
340.137.3(4-62) *** 340.137.3(439) *** 347(4-62) *** 347(439) *** 061.3(439-2Bp.)"1999"
[AN 414671]
MARC

ANSEL
UTF-8981 /2002.
   Tatabánya közigazgatási repertóriuma / [a szöveget gond. és szerk. Ravasz Éva, Tapolcainé Sáray Szabó Éva]. - Tatabánya : Tatabánya M. Jogú Város Levéltára, 1997-. - 24 cm
ISBN 963-04-7590-1
Tatabánya
352(439-2Tatabánya) *** 930.253(439-2Tatabánya)
[AN 255662]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. köt., A városi tanács és a végrehajtó bizottság 1978-1990 üléseinek jegyzőkönyvei. - 1999. - 344 p. - (Tatabányai levéltári füzetek, ISSN 1218-7259 ; 6.)
Példányszám: 250
ISBN 963-03-8699-2 fűzött : ár nélkül
352(439-2Tatabánya)(093.2) *** 930.253.4(439-2Tatabánya)
[AN 415916] MARC

ANSEL
UTF-8982 /2002.
Zlinszky János (1928-)
   Állam és jog az ősi Rómában / Zlinszky János. - 2. kiad. - Budapest : Akad. K., 2001, cop. 1996. - 227 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 211-224.
ISBN 963-05-7837-9 kötött : 1800,- Ft (hibás ISBN 963-05-7447-0)
34(37)"-07/-04"
[AN 906297]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

983 /2002.
The complete encyclopedia of modern military weapons (magyar)
   A modern haditechnika enciklopédiája : 1945-től napjainkig / [átd. és szerk. Nagy Éva és Helfrih Viktor] ; [ford. Bardócz József et al.] ; [rövidítések, meghatározások jegyzékét összeáll. Sárhidai Gyula]. - [Budapest] : Gulliver, cop. 2001. - 544 p. : ill., főként színes ; 30 cm
ISBN 963-9232-17-3 kötött : 9900,- Ft
623(100)"1945/2000"
[AN 906661]
MARC

ANSEL
UTF-8984 /2002.
Gilbert, Adrian
Germany's lightning war (magyar)
   A német villámháború : [Lengyelország megszállásától El-Alameinig, 1939-1943] / Adrian Gilbert ; [ford. Zsolnai Lajos]. - Debrecen : Hajja, cop. 2001. - 256 p. : ill. ; 30 cm. - (20. századi hadtörténet. A II. világháború hadjáratai,, ISSN 1587-8929)
ISBN 963-9329-25-8 kötött : 3500,- Ft
355.48(430)"1939/1943"
[AN 906659]
MARC

ANSEL
UTF-8985 /2002.
Kedves Gyula (1962-)
   1848/49-ről százötven év távlatából / Kedves Gyula, Zachar József, Zachar Péter Krisztián. - Siklós : Siklósi Vár- és Múzeumbaráti Kör, 1999. - 84 p. ; 24 cm. - (Siklósi füzetek, ISSN 1586-0388)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-03-9298-4 fűzött : ár nélkül
355.48(439)"1848/1849"
[AN 423448]
MARC

ANSEL
UTF-8986 /2002.
Kis Csaba
   A NATO légierő-doktrínája : a légierő haderőnem felkészítésével, alkalmazásával és a hadviselésben betöltött szerepével kapcsolatos gondolkodásmód alapjai az Észak-Atlanti Szövetségben / Kis Csaba. - Budapest : SVKI, 1999. - 119, [2] p. ; 21 cm. - (Védelmi tanulmányok, ISSN 1216-4704 ; 32.)
Bibliogr.: p. 116-119.
ISBN 963-8117-75-3 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-8117)
North Atlantic Treaty Organization.
355.356(100-15) *** 355.02(100-15) *** 358.4
[AN 414420]
MARC

ANSEL
UTF-8987 /2002.
Van der Vat, Dan
Pearl Harbor (magyar)
   Pearl Harbor : a gyalázat napjának képes története / írta Dan van Der Vat ; festmények Tom Freeman ; ford. Molnár György. - [Zalaegerszeg] : Pannon Lapok Társasága, 2001. - 176 p. : ill., részben színes ; 26x26 cm
Bibliogr.: p. 172.
ISBN 963-00-7673-X kötött : 6000,- Ft
355.48(73-2Pearl_Harbor)
[AN 906150]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

988 /2002.
   Gazdaságpolitikai kerekasztal : [1997-1999] = Economic policy roundtable : [1997-1999] / [rend. a] CIPE. - [Budapest] : [CIPE Budapesti Irodája], 1999. - 85 p. ; 30 cm
Tanulmányok
ISBN 963-00-2683-X fűzött : ár nélkül
338.2(439)"199" *** 061.3(439-2Bp.)
[AN 424050]
MARC

ANSEL
UTF-8989 /2002.
Iványi Attila Szilárd (1942-)
   Innováció a gazdálkodásban / Iványi Attila Szilárd, Hoffer Ilona. - [Budapest] : Aula, 1999. - 295 p. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 287-292.
ISBN 963-9215-30-9 fűzött : 4000,- Ft
330.341.1 *** 658.1.011.1
[AN 422633]
MARC

ANSEL
UTF-8990 /2002.
Kiss Gabriella
   Vallási üzenet a munkáról / Kiss Gabriella ; [kiad. a Kossuth Lajos Tudományegyetem]. - Debrecen : KLTE, 1999. - 235 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 228-234. és a jegyzetekben. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-472-385-3 fűzött : ár nélkül
330.875 *** 331.101
[AN 414678]
MARC

ANSEL
UTF-8991 /2002.
Kiss Gabriella
   XX. századi katolikus munkainterpretációk / Kiss Gabriella ; [kiad. Kossuth Lajos Tudományegyetem]. - Debrecen : KLTE, 2000. - 77 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 71-77. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-472-400-0 fűzött : ár nélkül
330.875 *** 331.101
[AN 414679]
MARC

ANSEL
UTF-8992 /2002.
Korányi G. Tamás (1960-)
   Privatizáció a tőzsdén keresztül / Korányi G. Tamás. - [Budapest] : GJW-Consultatio, [1999]. - 201 p. ; 20 cm. - (Számadás a talentumról, ISSN 1418-4230)
Bibliogr.: p. 201-[202].
ISBN 963-03-9355-7 fűzött : ár nélkül
338.246.025.88(439) *** 336.76(439)"199"
[AN 414668]
MARC

ANSEL
UTF-8993 /2002.
Kossáné Prókay Katalin
   A menedzserasszisztens / Kossáné Prókay Katalin. - 3. mód. kiad. - [Paks] : Stíl Stúdió, 1999-2001. - 3 db ; 21 cm
ISBN 963-03-8605-4 fűzött : ár nélkül
651
[AN 392581]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Korszerű arculati, ügyviteli ismeretek menedzserasszisztensek és rokonszakmákban dolgozók, valamint ügyintézők, vezetők és tanulók számára : tankönyv nem csak menedzserasszisztenseknek. - 2001. - [176] pag.var. : ill., színes
ISBN 963-00-8137-7
651
[AN 906626] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Korszerű arculati és általános jogi ismeretek menedzserasszisztensek és rokonszakmákban dolgozók, valamint ügyintézők, vezetők és tanulók számára : tankönyv nem csak menedzserasszisztenseknek. - 2001. - [252] pag.var. : ill., színes
ISBN 963-00-8138-5
651
[AN 906631] MARC

ANSEL
UTF-8994 /2002.
Kossáné Prókay Katalin
   A menedzserasszisztens : tankönyv nem csak menedzserasszisztenseknek / Kossáné Prókay Katalin. - 4. mód. kiad. - [Paks] : Stíl Stúdió, 2001-. - 21 cm
ISBN 963-00-8135-0 fűzött : ár nélkül
651
[AN 906612]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A sikeres együttműködés titka a vezető és közvetlen munkatársa között. - 2001. - 152, 3 p. : ill., színes
ISBN 963-00-8136-9
651
[AN 906618] MARC

ANSEL
UTF-8995 /2002.
   A Mátra-Bükk üdülőkörzet adottságai és lehetőségei / [kész. Fejes László et al.]. ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád Megyei Igazgatóságai. - Miskolc : KSH Borsod-Abaúj-Zemplén M. Ig. ; Eger : KSH Heves M. Ig. ; Salgótarján : KSH Nógrád M. Ig., 2000. - 105 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Példányszám: 300
ISBN 963-03-9844-3 fűzött : 2500,- Ft
338.48(439.13)"199"(083.41) *** 332.1(439.13)"199"(083.41)
[AN 425279]
MARC

ANSEL
UTF-8996 /2002.
Michalkó Gábor (1969-)
   A városi turizmus elmélete és gyakorlata / Michalkó Gábor ; [kiad. az] MTA Földrajztudományi Kutató Intézet. - Budapest : MTA FKI, 1999. - 168 p. : ill., térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 158-165. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-7395-85-7 fűzött : ár nélkül
338.48(1-21)(075.8) *** 338.48(439-2Bp.)(075.8)
[AN 413757]
MARC

ANSEL
UTF-8997 /2002.
Popcorn, Faith
EVEolution (magyar)
   Éva-marketing : a nőket megcélzó marketing alapelvei / Faith Popcorn, Lys Marigold ; [ford. R. Nagy András]. - Budapest : Geomédia, 2001. - 287 p. ; 24 cm. - (Geomédia szakkönyvek. Marketing és kommunikáció)
ISBN 963-7910-82-4 fűzött : 4000,- Ft
658.8 *** 316.37-055.2
[AN 906494]
MARC

ANSEL
UTF-8998 /2002.
Raskó György (1952-)
   Az élelmiszeripar privatizációja Magyarországon / Raskó György. - [Budapest] : GJW-Consultatio, [1999]. - 186 p. ; 20 cm. - (Számadás a talentumról, ISSN 1418-4230)
Lezárva: 1999. okt. 1. - Bibliogr.: p. 186-[187].
ISBN 963-03-9356-5 fűzött : ár nélkül
338.246.025.88(439) *** 338.439(439)"199"
[AN 414666]
MARC

ANSEL
UTF-8999 /2002.
Sparke, Penny
A century of design (magyar)
   Design : mesterek és mesterművek / [ford. Kulcsár Dalma et al.]. - Budapest : Athenaeum 2000, 2001. - 272 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Szerző Sparke, Penny. - Bibliogr.: p. 260-261.
ISBN 963-9261-65-3 kötött : 7890,- Ft
658.512.2:745
[AN 906246]
MARC

ANSEL
UTF-81000 /2002.
   A tudástársadalom kiépítésének forrásai Magyarországon a térszerkezetben és a szellemi vagyon növekedésének tényezőiben / [kész. a Növekedéskutató Intézet] ; [a kut. vezetője Matolcsy György] ; [a szerzői koll. tagjai Cséfalvay Zoltán et al.] ; [kiad. az] Oktatási Minisztérium. - Budapest : OM, 2000. - 139 p. : ill., részben térk. ; 25 cm
ISBN 963-8244-83-6 kötött : ár nélkül
330.35(439)"199" *** 330.111.4 *** 001 *** 316.343.652(439)"199"
[AN 414105]
MARC

ANSEL
UTF-81001 /2002.
   A vállalkozás szabadsága : a Debreceni Kereskedelmi és Iparkamara 150 éve / [szerk. Gulyás Judit] ; [szerzők Gazdag István et al.] ; [közread. a] Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. - Debrecen : Hajdú-Bihar M. Keresk. és Iparkamara, 2000. - 28 p. : ill. ; 21x27 cm
ISBN 963-00-2913-8 * kötött : ár nélkül
Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara.
334.788(439-2Debrecen)(091)
[AN 423475]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

1002 /2002.
Futó Gábor (1953-)
   Társadalombiztosítás 2000 / Futó Gábor ; [kiad. a] Kompkonzult Számítástechnikai és Tanácsadó Kft. - Budapest : Kompkonzult, 2000. - 268 p. ; 24 cm
Lezárva: 2000. jan. 1.
ISBN 963-9142-49-2 fűzött : 2900,- Ft
369(439)(036)
[AN 414402]
MARC

ANSEL
UTF-81003 /2002.
Naszádos István
   A Sárvári Kórház története / írta Naszádos István ; [kiad. az Önkormányzati Kórház]. - Sárvár : Önkormányzati Kórház, 1999. - 128 p. : ill., főként színes ; 22 cm
ISBN 963-03-9841-9 * fűzött : ár nélkül
Önkormányzati Kórház (Sárvár)
364.444.046.6(439-2Sárvár)(091)
[AN 413755]
MARC

ANSEL
UTF-81004 /2002.
Schwarte, Norbert
LEWO : LEbensqualität in WOhnstätten für erwachsene Menschen mit geistiger Behinderung (magyar)
   LEWO : életminőség a felnőtt korú értelmi fogyatékosok lakóformáiban : segédeszköz a minőségfejlesztéshez / Norbert Schwarte, Ralf Oberste-Ufer ; [ford. Zászkaliczky Péter] ; [közread. a] Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola. - Budapest : Bárczi Gyógyped. Tanárk. Főisk., 1999. - 459 p. ; 30 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-7155-25-2 fűzött : ár nélkül
364.264.4.046.24
[AN 425580]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

1005 /2002.
75 éve Pécsett (angol)
   Since 75 year in Pécs / [ed. by Gábor Béli and István Kajtár] ; [transl. by Klára Hőnig]. - Pécs : Dialóg Campus, [2000]. - 39 p. : ill., színes ; 30 cm. - Eredeti nyelven: 75 éve Pécsett
ISBN 963-9310-00-X * fűzött : ár nélkül
Janus Pannonius Tudományegyetem (Pécs). Állam- és Jogtudományi Kar.
378.4(439-2Pécs).096(058) *** 34
[AN 425291]
MARC

ANSEL
UTF-81006 /2002.
75 éve Pécsett (német)
   Seit 75 Jahren in Pécs / [Red. Gábor Béli und István Kajtár] ; [Übers. Klára Hőnig]. - Pécs : Dialóg Campus, [2000]. - 39 p. : ill., színes ; 29 cm. - Eredeti nyelven: 75 éve Pécsett
ISBN 963-9123-99-4 * fűzött : ár nélkül
Janus Pannonius Tudományegyetem (Pécs). Állam- és Jogtudományi Kar.
378.4(439-2Pécs).096(058) *** 34
[AN 425294]
MARC

ANSEL
UTF-81007 /2002.
Bauer Nándorné
   A korai idegennyelv-oktatás didaktikai kérdései / Bauer Nándorné. - Veszprém : MPI, 2000. - 161 p. ; 20 cm. - (Önképzés - továbbképzés, ISSN 0236-8099 ; 2000/1.)
Bibliogr.: p. 139-161.
ISBN 963-8444-71-1 fűzött : 700,- Ft
372.880 *** 371.3
[AN 802287]
MARC

ANSEL
UTF-81008 /2002.
   Didaktika : elméleti alapok a tanítás tanulásához : [felsőoktatási tankönyv] / szerk. Falus Iván ; [... szerzői Falus Iván et al.]. - 4. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2001, cop. 1998. - 539 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-19-2388-6 kötött : 4060,- Ft
37.02(075.8)
[AN 906032]
MARC

ANSEL
UTF-81009 /2002.
   Diszkalkuliáról - pedagógusoknak : [főiskolai tankönyv] / [szerk. Mesterházi Zsuzsa] ; [szerzők Bernáthné Nagy Ágnes et al.] ; [közread. a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola]. - 2. kiad. - [Budapest] : Bárczi Gyógyped. Tanárk. Főisk., 1999. - 207, [58] p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. [261-265]. - Példányszám: 1000
ISBN 963-7155-19-8 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 9631755198)
371.321.8(075.8) *** 372.851(072)
[AN 425579]
MARC

ANSEL
UTF-81010 /2002.
Duncalf, Brian
How to pass any exam (magyar)
   Vizsgázz te is sikeresen! / Brian Duncalf. - [Budapest] : KIT Képzőműv. K., cop. 2001. - 222 p. ; 20 cm
ISBN 963-336-872-3 fűzött : 1990,- Ft
371.27 *** 378.244
[AN 906581]
MARC

ANSEL
UTF-81011 /2002.
   Feladatok az algoritmizálási készség fejlesztéséhez : a Lovassy László Gimnázium informatikai feladatmegoldó versenyének feladatai, 1997-2000 / [szerk. Báder Anikó]. - Veszprém : MPI, 2001. - 66 p. : ill. ; 21 cm. - (Minőségfejlesztő közoktatás Veszprém megyében, ISSN 1585-4779 ; 11.)
ISBN 963-8444-96-7 fűzött : 1000,- Ft
372.8.025(072) *** 372.851(072)
[AN 906164]
MARC

ANSEL
UTF-81012 /2002.
Heiter Sándor
   Mit tehet a pedagógus, hogy a drognak nem-et mondjanak tanítványai? / Heiter Sándor. - Veszprém : MPI, 2001. - 37 p. ; 20 cm. - (Minőségfejlesztő közoktatás Veszprém megyében, ISSN 1585-4779 ; 10.)
ISBN 963-8444-46-0 fűzött : 560,- Ft
37.034 *** 613.83
[AN 906162]
MARC

ANSEL
UTF-81013 /2002.
Horváth Tihamér
   Testnevelés kézikönyv az 1-2. osztály számára / Horváth Tihamér ; [rajz. Szoó Lászlóné]. - Celldömölk : Apáczai, 2001. - 80 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-464-266-7 fűzött : ár nélkül
372.4:796(072)
[AN 908239]
MARC

ANSEL
UTF-81014 /2002.
Kardos József (1937-)
   Centuries of Hungarian higher education / Kardos József, Kelemen Elemér, Szögi László ; [transl. Éva Penney]. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2001. - 187 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 29 cm
ISBN 963-19-1135-7 kötött : 5333,- Ft
378(439)(091)
[AN 905969]
MARC

ANSEL
UTF-81015 /2002.
Klaniczay Sára
   A gyermekkori dadogásról / Klaniczay Sára. - Budapest : Logopédia K., 2001. - 99 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 97-99.
ISBN 963-85788-8-2 fűzött : 1460,- Ft
376.36 *** 615.851
[AN 906527]
MARC

ANSEL
UTF-81016 /2002.
   A kőbányai logopédiai hálózat alakulása, 1969-1999 / összeáll. Thoroczkay Miklósné ; [kiad. a ... Komplex Általános Iskola és Szakszolgáltató Központ]. - Budapest : Komplex Ált. Isk. és Szakszolg. Közp., 1999. - 306 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-03-9965-2 * fűzött : ár nélkül
376.36(439-2Bp.X.)
[AN 414704]
MARC

ANSEL
UTF-81017 /2002.
Kozma Tamás (1939-)
   Bevezetés a nevelésszociológiába / Kozma Tamás. - 6. átd. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2001. - 489 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 478-489.
ISBN 963-19-1958-7 fűzött : 2389,- Ft
37.015.4(075.8)
[AN 906027]
MARC

ANSEL
UTF-81018 /2002.
   Közoktatási társulás Borsod-Abaúj-Zemplén megyében : partnerség a közoktatásban / [szerk. Bíró László, Mészáros Miklós] ; [kiad. Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közoktatásáért Közalapítvány, Jegyzők Országos Szövetsége]. - Kazincbarcika : BAZ M. Közokt. Közalapítvány : Jegyzők Orsz. Szöv., 2000. - 214, [60], XLII p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-03-8694-1 fűzött : ár nélkül
Borsod-Abaúj-Zemplén
373.072(439.134)
[AN 414439]
MARC

ANSEL
UTF-81019 /2002.
Lázár Endréné
   Karácsonyi varázslatok : különleges rajztechnikák óvodásoknak és kisiskolásoknak / Lázár Endréné, Kőrösiné Takács Elvira. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, [2001]. - 2 db : ill. ; 29 cm
ISBN 963-9355-00-3 *
371.381 *** 394.26
[AN 798442]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 52, [12] p.
ISBN 963-86108-3-2 fűzött : 1000,- Ft
371.381 *** 394.26
[AN 798445] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 54, [10] p.
ISBN 963-86121-4-2 fűzött : 1000,- Ft
371.381 *** 394.26
[AN 798446] MARC

ANSEL
UTF-81020 /2002.
   Sportjátékok : [főiskolai tankönyv] / [szerk. Gál László] ; [graf. Kelemen Ágnes, Jeney Zoltán]. - 4. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2001-. - 3 db : ill. ; 25 cm
ISBN 963-18-9761-3 *
Főiskola
371.3(075.8) *** 796.3(075.8) *** 796.1(075.8) *** 372.879.6(075.8)
[AN 905849]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Iskolai és népi játékok / [szerzők Pásztory Attila, Rákos Etelka]. - 2001. - 220 p.
Bibliogr.: p. 213.
ISBN 963-19-2374-6 kötött : 1633,- Ft
Főiskola
371.3(075.8) *** 372.879.6(075.8) *** 796.1(075.8)
[AN 905853] MARC

ANSEL
UTF-81021 /2002.
Stephens, Larry D.
Your child's faith (magyar)
   Gyermeked hite / Larry D. Stephens ; [ford. Lehoczky Tünde]. - Budapest : Harmat, 1999. - 209 p. ; 20 cm
ISBN 963-9148-23-7 fűzött : ár nélkül
37.03 *** 241
[AN 414136]
MARC

ANSEL
UTF-81022 /2002.
   Süss fel nap / [fel. szerk. Fűzfa Balázs] ; [a szerk. mtársa Fazekas Annamária] ; [közread. a] Pedagógus-Továbbképzési Módszertani és Információs Központ. - 2. kiad. - Pilisborosjenő : Ped. Továbbk. Módszert. és Inf. Közp., 1999-. - 24 cm
ISBN 963-03-8373-X * (hibás ISBN 963-03-7878-7)
371.4 *** 373.3(439) *** 373.24(439)
[AN 380602]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Alternatív óvodák, iskolák Magyarországon / [szerk. ... Horn Gábor et al.]. - 1999. - 765 p. : ill., részben színes + mell.
ISBN 963-03-7879-5 fűzött : ár nélkül
371.4 *** 373.213 *** 373.24(439)
[AN 414497] MARC

ANSEL
UTF-81023 /2002.
Tóth Dezső
   Dáka iskolatörténete / Tóth Dezső. - Veszprém [!Dáka] : Szülőföld Baráti Kör, 2001. - 97 p. : ill. ; 22 cm. - (Dákai füzetek, ISSN 0865-0934 ; 8.)
ISBN 963-00-6840-0 fűzött : 747,- Ft
373.3(439-2Dáka)(091)
[AN 900666]
MARC

ANSEL
UTF-81024 /2002.
   Veszprém megye közoktatásának millenniumi emlékkönyve / [főszerk. Bauer Nándorné] ; [szerk. Angeli Judit et al.] ; [kiad. a Megyei Pedagógiai Intézet]. - Veszprém : MPI, [2001]. - 481 p. : ill. ; 31 cm
ISBN 963-8444-44-4 kötött : 7500,- Ft
373(439.117):050.8
[AN 903926]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

1025 /2002.
   Ausztria legjobb síterepei / [szöveg, szerk., fotók Ulrich Fischer, Ingrid Mayer, Enczi Zoltán]. - [Budapest] : Rainbow-Slide, 2002. - 207 p., [13] t. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 963-00-8547-X fűzött : 1690,- Ft
Ausztria
796.92(436) *** 914.36(036)
[AN 906308]
MARC

ANSEL
UTF-81026 /2002.
Cox, Dave
The sailing handbook (magyar)
   Vitorlás kézikönyv / Dave Cox ; [ford. Fischer Patrícia ... és Ruják István ...]. - Budapest : Park, cop. 2001. - 159 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-530-547-8 kötött : 5900,- Ft
797.14
[AN 905824]
MARC

ANSEL
UTF-81027 /2002.
Erős Zoltán (1948-)
   Út a milliókhoz : [1000 kérdésre 3000 válasz] / Erős Zoltán. - [Budapest] : Saxum, cop. 2001. - 214 p. ; 25 cm
ISBN 963-9308-19-6 kötött : 1950,- Ft
793.7
[AN 906614]
MARC

ANSEL
UTF-81028 /2002.
Jackson, Susan A.
Flow in sports (magyar)
   Sport és flow : az optimális élmény / Susan A. Jackson, Csíkszentmihályi Mihály ; [ford. Angster Mária]. - Budapest : Vince K., 2001. - 181 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 175-177.
ISBN 963-9323-23-3 fűzött : 2295,- Ft
796.01 *** 159.9
[AN 906680]
MARC

ANSEL
UTF-81029 /2002.
Komondi Gábor
   Ezüstkönyv : a Falco KC története / Komondi Gábor. - [Szombathely] : Pannonsport Kft., cop. 1999. - 160 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-03-8672-0 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-038-8672-0)
Falco Kosárlabda Club.
796.323(439-2Szombathely) *** 061.2(439-2Szombathely)
[AN 414407]
MARC

ANSEL
UTF-81030 /2002.
   Magyar horgászírók elbeszélései / [szerzők és fotók Ferenczy Dénes et al.]. - Budapest : Fish Kvk., 2001. - 164 p. : ill., részben színes ; 20 cm. - (Horgászhalaink, ISSN 1419-5887 ; 14.)
ISBN 963-86085-3-6 fűzött : 698,- Ft
799.1(0:82-94)
[AN 906311]
MARC

ANSEL
UTF-81031 /2002.
   Magyarország futballtörténete / [szerk.] Nagy Zoltán. - Balatonalmádi : Stadion, 2000-. - 15 cm
ISBN 963-00-3574-X
796.332(439)(091)
[AN 797660]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. r., 1976-2001. - 2001. - 247 p. - (Stadion Hungary issue, ISSN 1586-4294 ; 5.)
ISBN 963-00-8140-7 fűzött : 2240,- Ft
796.332(439)"1976/2001"
[AN 906130] MARC

ANSEL
UTF-81032 /2002.
Nádasi Lajos
   Motoros cselekvéses játékok az iskolai testnevelésben / Nádasi Lajos. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2001. - 105 p. : ill. ; 24 cm
Felsőoktatási tankönyv. - Bibliogr.: p. 99.
ISBN 963-19-2112-3 fűzött : 1142,- Ft
Felsőfokú oktatási intézet
796.1(075.8) *** 372.879.6(075.8)
[AN 905822]
MARC

ANSEL
UTF-81033 /2002.
   "Ti is tudtok repülni" : diákköltők antológiája / [szerk. Galambosné Tari Ágnes] ; [ill. Daskó Sándor] ; [közread. az] Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium. - Nyíregyháza : Evangélikus Kossuth L. Gimn., 1999. - 114 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-03-9055-8 fűzött : ár nélkül
379.825-053.6
[AN 411888]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

1034 /2002.
100 wereld wonderen (magyar)
   100 csoda öt földrészen : öt világrész emberalkotta és természeti kincsei / [ford. Sz. Érdi Éva]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2001. - 207 p. : ill., színes ; 35 cm
ISBN 963-09-4242-9 kötött : 5990,- Ft
72(100) *** 502.4(100)
[AN 907054]
MARC

ANSEL
UTF-81035 /2002.
   Ágotha Margit / [a katalógust szerk. Balikó Gyula]. - [Szolnok] : [Magánkiad.], [2000]. - 58 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 963-640-516-6 * fűzött : ár nélkül
Ágotha Margit (1938-)
76(439)(092)Ágotha_M.
[AN 424360]
MARC

ANSEL
UTF-81036 /2002.
Alfons Mucha (magyar)
   Alfons Mucha : a prágai Mucha Múzeum létrehozása alkalmából készült kötet / [a képmagyarázatokat] írta Sarah Mucha ; bev. Ronald F. Lipp ; közrem. Victor Arwas [et al.]. - Budapest : M. Kvklub, 2001. - 159 p. : ill., színes ; 30 cm
Ford. Medgyesy Zsófia
ISBN 963-547-409-1 kötött : 5900,- Ft
Mucha, Alfons
73/76(437.1)(092)Mucha,A.
[AN 907014]
MARC

ANSEL
UTF-81037 /2002.
Atributum Kortárs Magyar Grafikai Kiállítás, (1999) (Dunajská Streda)
   Kortárs magyar grafikai kiállítás A Magyar Grafikáért Alapítvány gyűjteményéből : Kortárs Magyar Galéria, Dunaszerdahely : 1999. december 3. / [szerk. Butak András] ; [közread. a Magyar Grafikusművészek Szövetsége]. - [Budapest] : M. Grafikusműv. Szövets., 1999. - [16] p. : ill. ; 30 cm
Borítócím: Attribútum. - Példányszám: 500
ISBN 963-03-9184-8 fűzött : ár nélkül
76(439)"199" *** 061.4(437.2-2Dunaszerdahely)
[AN 423944]
MARC

ANSEL
UTF-81038 /2002.
Bánszky Pál (1929-)
   Megújhodó faragóhagyomány, 1973-1998 / Bánszky Pál ; [fotók Bahget Iskander et al.]. - [Kecskemét] : Szerző, cop. 2000. - 180 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-640-419-4 kötött : ár nélkül
745.51(439) *** 73.023.1(439)
[AN 425576]
MARC

ANSEL
UTF-81039 /2002.
Batár Attila
   Városaink az ezredfordulón / [Batár Attila és Locsmándi Gábor tanulmányai] ; szerk. Batár Attila. - [Budapest] : Új Világ, 2000. - 119 p. : ill., részben térk. ; 29 cm. - (Európai füzetek, ISSN 1219-7149 ; 6.)
Bibliogr.: p. 60-61.
ISBN 963-85533-8-3 * fűzött : 500,- Ft (hibás ISBN 963-85533-8-4)
711.4 *** 911.375
[AN 425363]
MARC

ANSEL
UTF-81040 /2002.
Belsőépítészek Országos Találkozója (2.) (1998) (Zsennye)
   Zsennyei BOT '98 : beszámoló a Belsőépítészek Országos Találkozójának II. zsennyei tanácskozásáról : 1998. szeptember 28-29-30. / [szerk. Czéh Judit és Rainer Péter] ; [rend., közread. a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete]. - [Budapest] : M. Alkotóművészek Orsz. Egyes., 1999. - 47 p. ; 30 cm
ISBN 963-00-2736-4 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-04-9292)
747 *** 643/645 *** 061.3(439-2Zsennye)
[AN 425322]
MARC

ANSEL
UTF-81041 /2002.
Conran, Terence
Terence Conran's new house book (magyar)
   A lakberendezés kézikönyve : célszerűség, kényelem, elegancia / Terence Conran ; [ford. Nyikos Lajos]. - 4. kiad. - Budapest : Park, [2001]-. - 29 cm
ISBN 963-530-705-5 *
747 *** 643/645
[AN 906535]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - cop. 2001. - 191 p. : ill., színes
ISBN 963-530-573-7 kötött : 5500,- Ft
747 *** 643/645
[AN 906542] MARC

ANSEL
UTF-81042 /2002.
   Az építészet története : [felsőoktatási tankönyv]. - Budapest : Nemz. Tankvk., 1997-. - 23x25 cm
ISBN 963-18-9725-7 * (hibás ISBN 963-18-7464-8)
72(100)(091)(075.8)
[AN 269968]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], Historizmus, századforduló : a polgári építészet kialakulása / Kalmár Miklós. - 2001. - 364 p. : ill.
Bibliogr.: p. 349-351.
ISBN 963-19-2243-X kötött : 4853,- Ft
72(100)"185/191"(075.8) *** 72.035(100)(075.8)
[AN 905877] MARC

ANSEL
UTF-81043 /2002.
Forrai Kornélia
   A szegedi Hősök kapuja és az Aba-Novák freskók restaurálásának története / Forrai Kornélia, Tóth Attila. - Szeged : Bába, 2001. - 131 p. : ill., főként színes ; 20 cm. - (Tisza hangja, ISSN 1418-9607 ; 135.)
ISBN 963-9347-53-1 fűzött : 1667,- Ft
Aba-Novák Vilmos (1894-1941)
75(439)(092)Aba-Novák_V. *** 7.025.4 *** 725.961(439-2Szeged)
[AN 906349]
MARC

ANSEL
UTF-81044 /2002.
Havasné Borszék Lilian
   Rafiafonás / Havasné Borszék Lilian ; [az ábrák a szerző saját munkái]. - Szeged : LAZI, [2001]-. - 24 cm
ISBN 963-9416-02-9 *
745.55 *** 379.826
[AN 905737]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - cop. 2001. - 46, [2] p. : ill.
ISBN 963-9227-91-9 fűzött : 390,- Ft
745.55 *** 379.826
[AN 905743] MARC

ANSEL
UTF-81045 /2002.
   Honti Antalról.. / a bev. tanulmányt írta Banner Zoltán. - [Gyomaendrőd] : [Polgármesteri Hiv.], [2000]. - 143 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Közread. Gyomaendrőd Polgármesteri Hivatala. - A kötéstáblán rézdíszítéssel. - Bibliogr.: p. 142. - Példányszám: 200
ISBN 963-00-2682-1 * velúr : ár nélkül
Honti Antal (1921-)
Honti Műhely Galéria (Gyomaendrőd)
73/76(439)(092)Honti_A. *** 069(439-2Gyomaendrőd)Honti_MűhelyGaléria
[AN 424838]
MARC

ANSEL
UTF-81046 /2002.
Jakó János (1938-)
   Medicina in nummis Szabolcs-Szatmár-Beregiensis / Jakó János ; [kiad. a Jósa András Kórház]. - Nyíregyháza : Jósa A. Kórház, 1999. - 153 p. : ill., főként színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 153.
ISBN 963-03-9448-0 kötött : ár nélkül
737.2(439) *** 61(439.161)(092)
[AN 414403]
MARC

ANSEL
UTF-81047 /2002.
Jöckle, Clemens
Baustile der Weltarchitektur (magyar)
   Építészeti stílusok az ókortól napjainkig / Clemens Jöckle, Christopher Kerstjens ; [ford. Aczél Eszter Krisztina]. - [Budapest] : Terc Kft., [2001]. - 240 p. : ill., részben színes ; 27 cm
ISBN 963-00-7727-2 kötött : 4800,- Ft
72.03(100)(036)
[AN 907061]
MARC

ANSEL
UTF-81048 /2002.
Katona Júlia
   Kreatív díszítőművészeti mintakönyv / rajz és szöveg Katona Júlia. - [Budapest] : Typotex, 2001. - 32 p. : ill. ; 21x30 cm
Bibliogr.: p. 3.
ISBN 963-9326-23-2 fűzött : 1500,- Ft
7.048 *** 7.03
[AN 907266]
MARC

ANSEL
UTF-81049 /2002.
Kiss András (1930-)
   Fényképalbum, ami maradt / Kiss András. - Kecskemét : [Magánkiad.], 2001. - 138 p. : ill. ; 23x24 cm
A kísérőszöveget Heltai Nándor írta
ISBN 963-440-248-8 kötött : 3333,- Ft
Kiss András (1930-)
77.04(439)(092)KissA.
[AN 906134]
MARC

ANSEL
UTF-81050 /2002.
Kószó József (1944-)
   Családi ház / Kószó József. - Budapest : Origo-press, 1991-. - 29 cm
Kiad. a 2. kötettől a Zrínyi Kiadó, a 8. kötettől a Szukits Könyvkiadó
ISBN 963-7405-71-2 *
728.3 *** 69
[AN 56176]
MARC

ANSEL
UTF-8


   8., Többlakásos házak. - cop. 2001. - 255 p. : ill., részben színes
ISBN 963-9393-55-X kötött : 4200,- Ft
728.3 *** 728.2
[AN 906256] MARC

ANSEL
UTF-81051 /2002.
Kricskovics Zsuzsanna
   Nagy origami könyv / [kész.] Kricskovics Zsuzsanna, [Haui Balázs Bogdán]. - [Budapest] : Aranyhal, [2001]. - 143 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-8366-39-7 kötött : 2999,- Ft
745.54 *** 371.381
[AN 906040]
MARC

ANSEL
UTF-81052 /2002.
   Magyar építészet / [főszerk. Ritoók Pál] ; [szerk. Hollósi Nikolett]. - Budapest : Kossuth, [2001]-. - 6 db ; 33 cm
ISBN 963-09-5012-X *
72(439)(084.12)
[AN 804287]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Gótika és kora reneszánsz / [szerző Buzás Gergely] ; [fotók Bagyinszki Zoltán]. - cop. 2001. - 191 p. : ill., főként színes
Bibliogr.: p. 189-190.
ISBN 963-09-4264-X kötött : 5800,- Ft
72(439)"12/15" *** 72.033.5(439) *** 72.034(439)
[AN 907069] MARC

ANSEL
UTF-81053 /2002.
Molnár Tibor (1950-)
   Terménybábok / Molnár Tibor ; [rajz. Ungvári Judit]. - Szeged : LAZI, [2001]-. - 24 cm
ISBN 963-9227-63-3 *
745.55(02.053.2) *** 371.381
[AN 802171]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - cop. 2001. - 37, [3] p. : ill.
ISBN 963-9227-93-5 fűzött : 390,- Ft
745.55(02.053.2) *** 371.381
[AN 906180] MARC

ANSEL
UTF-81054 /2002.
Plazy, Gilles
Histoire de l'art en images (magyar)
   Művészettörténet képekben : a nyugati civilizáció művészete a kezdetektől napjainkig / írta Gilles Plazy ; [ford. Benczédi Magda]. - Budapest : Vince, 2001. - 191 p. : ill., színes ; 32 cm
ISBN 963-9323-37-3 kötött : 5995,- Ft
7(100)(091)
[AN 906967]
MARC

ANSEL
UTF-81055 /2002.
Schätze der Welt - Erbe der Menschheit (magyar)
   A világ kincsei : az emberiség öröksége : a világörökség részévé nyilvánított kulturális és természeti értékek. - Budapest : M. Kvklub, 2001-. - 30 cm
Gerinccím: Az emberiség öröksége
ISBN 963-547-416-4
72(100) *** 502.4(100) *** 930.85(100)
[AN 903131]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2001. - 215 p. : ill., főként színes
Ford. Striker Judit
ISBN 963-547-490-3 kötött : 4980,- Ft
502.4(100) *** 72(100) *** 930.85(100)
[AN 906625] MARC

ANSEL
UTF-81056 /2002.
Székely András (1942-)
   A magyar festészet évezrede / Székely András. - Pomáz : Kolibri, 2001. - 159 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 963-00-8055-9 kötött : 6667,- Ft
75(439)(091)
[AN 906664]
MARC

ANSEL
UTF-81057 /2002.
Takács Sarolta
   Városépítés Budapesten és környékén / Takács Sarolta ; [a felvételeket a szerző és Lőrincz József kész.] ; [kiad. a Fővárosi Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal]. - Budapest : Officina '96, 1998. - 63 p. : ill., főként színes ; 27 cm
Bibliogr.: p. 61. - Fordítása: Urban architecture in and around Budapest. - Fordítása: Städtebau in Budapest und in der Umgebung
ISBN 963-9026-23-9 kötött : ár nélkül
Budapest
72(439-2Bp.)(091)(084.12) *** 72(439.153)(091)(084.12) *** 711.4(439-2Bp.)(091)
[AN 425603]
MARC

ANSEL
UTF-81058 /2002.
Takács Sarolta
Városépítés Budapesten és környékén (angol)
   Urban architecture in and around Budapest / Sarolta Takács ; [photos by the author and József Lőrincz] ; [transl. Mónika Nica] ; [kiad. a Fővárosi Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal]. - Budapest : Főv. Önkormányzat, 1998. - 63 p. : ill., főként színes ; 27 cm
Bibliogr.: p. 61. - Eredeti nyelven: Városépítés Budapesten és környékén
ISBN 963-9026-44-1 * kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9026-23-9)
Budapest
72(439-2Bp.)(091)(084.12) *** 72(439.153)(091)(084.12) *** 711.4(439-2Bp.)(091)
[AN 425604]
MARC

ANSEL
UTF-81059 /2002.
Takács Sarolta
Városépítés Budapesten és környékén (német)
   Städtebau in Budapest und in der Umgebung / Sarolta Takács ; [Aufnahmen von dem Autor und József Lőrincz] ; [Übers. Szilveszter Póczik] ; [hrsg. von dem Oberbürgermeisteramt von Budapest]. - [Budapest] : Oberbürgermeisteramt von Budapest, 1998. - 63 p. : ill., főként színes ; 27 cm
Bibliogr.: p. 61. - Eredeti nyelven: Városépítés Budapesten és környékén
ISBN 963-9026-25-5 kötött : ár nélkül
Budapest
72(439-2Bp.)(091)(084.12) *** 72(439.153)(091)(084.12) *** 711.4(439-2Bp.)(091)
[AN 425605]
MARC

ANSEL
UTF-81060 /2002.
Tatabányai Őszi Tárlat (4.) (1997)
   Tatabánya Alkotóművészeiért Alapítvány IV. Őszi Tárlata : 1997. október / [a kiállítást rend. Hegedűs Endre]. - [Tatabánya] : [Tatabánya Alkotó Művészeiért Alapítvány], [1997]. - 88 p. : ill ; 21x24 cm
ISBN 963-00-2922-7 * fűzött : ár nélkül
73/76(439-2Tatabánya) *** 061.4(439-2Tatabánya)
[AN 423966]
MARC

ANSEL
UTF-81061 /2002.
   Utak, dűlők védőszentjei : kortárs egyházművészeti kiállítás : Moldvay Győző Galéria, Hatvan : 1999. január 30 - február 26. / [kiad. Grassalkovich Művelődési Központ és Társintézményei]. - Hatvan : Grassalkovich Műv. Közp., 1999. - 28 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 963-00-2693-7 * fűzött : ár nélkül
73/76(439)"199" *** 73/76.046.3 *** 061.4(439-2Hatvan)
[AN 425305]
MARC

ANSEL
UTF-81062 /2002.
Wehner Tibor (1948-)
   Jónák Tamás / Wehner Tibor. - Szolnok : Tisza Ny., cop. 1999. - 59 p. : ill., főként színes ; 30 cm
ISBN 963-85692-9-8 fűzött : ár nélkül
Jónák Tamás (1947-)
75(439)(092)Jónák_T.
[AN 424693]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

1063 /2002.
   25 éves Tatabánya Város Fesztivál Fúvószenekara : jubileumi évkönyv. - [Tatabánya] : [Tatabánya Vár. Fesztivál Fúvószenekara], [1999]. - 32 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-03-9854-0 * fűzött : ár nélkül
Tatabánya Város Fesztivál Fúvószenekara.
785.11.071(439-2Tatabánya) *** 788
[AN 414534]
MARC

ANSEL
UTF-81064 /2002.
   100 deutsche Kinderlieder für Klavier mit Liedertexten / bearb. von István Máriássy ; ill. von Claudia Faber. - Budapest : Könemann Music Budapest Kft., cop. 2000. - 150 p. : ill., részben színes ; 26 cm
ISBN 963-9059-36-6 kötött : ár nélkül
784.67(=30) *** 398.831(=30)
[AN 424743]
MARC

ANSEL
UTF-81065 /2002.
   Daloskönyv : válogatás a legszebb magyar gyermekdalokból / [... vál. R. Kárándi Rita] ; [ill. Bera Károly]. - [Debrecen] : Aquila, [2001], cop. 1997. - [80] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-679-159-7 kötött : 1200,- Ft
784.67(02.053.2) *** 087.5
[AN 906813]
MARC

ANSEL
UTF-81066 /2002.
Dombiné Kemény Erzsébet (1948-)
   A két Szendrei emlékkönyve / Dombiné Kemény Erzsébet. - Szeged ; Kalocsa : Szendrei I. Alapítvány Kuratóriuma, 1999. - 141 p. : ill. ; 20 cm. - (Muzsikusok arcképcsarnoka)
ISBN 963-03-8748-4 fűzött : ár nélkül
Szendrei Imre (id.) (1887-1967)
Szendrei Imre (1926-1983)
786.2.071.2(439)(092)Szendrei_I. *** 786.2.071.4(439)(092)Szendrei_I.
[AN 414681]
MARC

ANSEL
UTF-81067 /2002.
Gál Zsuzsa (1913-1979)
   Liszt Ferenc / Gál Zsuzsa. - Budapest : Holnap, cop. 2001. - 102 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-346-477-3 kötött : 1200,- Ft
Liszt Ferenc (1811-1886)
78.071.1(439)(092)Liszt_F.
[AN 905988]
MARC

ANSEL
UTF-81068 /2002.
Réti Zoltán (1923-)
   Rózsavölgyi Márk / Réti Zoltán ; [az előszókat írta Bónis Ferenc]. - Átd., bőv. kiad. - Budapest : Athenaeum : Rózsavölgyi, cop. 2001. - 151 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 124-127. - Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 963-9261-14-9 kötött : 1980,- Ft
Rózsavölgyi Márk (1789-1848)
78.071.1(439)(092)Rózsavölgyi_M. *** 78.071.2(439)(092)Rózsavölgyi_M.
[AN 906879]
MARC

ANSEL
UTF-81069 /2002.
Tari Lujza (1948-)
   Kodály Zoltán, a hangszeres népzene kutatója / Tari Lujza. - Budapest : Balassi, cop. 2001. - 418 p., [30] t. : ill., főként kotta ; 24 cm
Bibliogr.: p. 347-359. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-506-406-3 fűzött : 3000,- Ft
Kodály Zoltán (1882-1967)
78.031.4(=945.11) *** 78.072.2(439)(092)Kodály_Z.
[AN 906089]
MARC

ANSEL
UTF-81070 /2002.
Wagner, Richard
   Egy német muzsikus Párizsban / Richard Wagner ; [ford. Cserna Andor]. ; Richard Wagner és a Tannhäuser Párizsban / Charles Baudelaire ; [ford. Lenkei Júlia]. - [Budapest] : Kávé K., 2001. - 135 p. ; 19 cm
Richard Wagner et "Tannhäuser" à Paris. - Elbeszélések, esszé. - Az utószót Zoltai Dénes írta. - Gerinccím: Wagner Párizsban
ISBN 963-9169-37-4 fűzött : 1380,- Ft
Wagner, Richard
78.071.1(430)(092)Wagner,_R. *** 830-32=945.11 *** 840-95=945.11
[AN 906899]
MARC

ANSEL
UTF-81071 /2002.
   Zenei kislexikon / összeáll. Berkiné Szalóczy Dorottya. - [Budapest] : Fiesta : Saxum, 2001. - 188 p. ; 16 cm. - (A tudás könyvtára, ISSN 1417-720X)
Bibliogr.: p. [189].
ISBN 963-9258-13-X kötött : 1490,- FtISBN 963-9308-07-2
78(031)
[AN 906200]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

1072 /2002.
Alpár Ágnes (1926-)
   A Városliget színházai / Alpár Ágnes ; [közread. az] Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet. - Budapest : OSZMI, 2001. - 203 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 169-171.
ISBN 963-9000-19-1 fűzött : 1200,- Ft
792(439-2Bp.)(091)
[AN 904024]
MARC

ANSEL
UTF-81073 /2002.
Eszenyi Enikő (1961-)
   Igyime Prága / Eszenyi Enikő, Szabó G. László. - Budapest : Argumentum : M. Kvklub, 2001. - 131 p. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 963-446-177-8 fűzött : 2800,- Ft
792.09(437-2Praha) *** 894.511-94
[AN 906471]
MARC

ANSEL
UTF-81074 /2002.
   Mensáros László / [... sajtó alá rend. Hexendorf Edit és P. Török Margit Anna] ; [közread. a] ... Mensáros László Alapítvány. - [Szentendre] : Kairosz ; Budapest : Mensáros L. Alapítvány, 2001. - 343 p. : ill. ; 27 cm
Diszkogr.: p. 329-335. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-9302-90-2 kötött : 4900,- Ft
Mensáros László (1926-1993)
792.028(439)(092)MensárosL.
[AN 906904]
MARC

ANSEL
UTF-81075 /2002.
Sas József (1939-)
   Sasazértis.. : írásba adom / Sas József. - Budapest : Ter.nova, 2001. - 318 p. : ill. ; 25 cm
Szerzőtársak Peterdi Pál, Szegő András
ISBN 963-00-8154-7 kötött : 2500,- Ft
Sas József (1939-)
792.028(439)(092)Sas_J. *** 792.075(439)(092)Sas_J. *** 792.73(439)(092)Sas_J.
[AN 906604]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

1076 /2002.
Erdélyi Margit
   Német nyelvkönyv : úton a nyelvvizsgához / Erdélyi Margit. - [Budapest] : Anno, [1999]. - 273 p. ; 20 cm
ISBN 963-9199-37-0 fűzött : ár nélkül
803.0(079.1)=945.11
[AN 412239]
MARC

ANSEL
UTF-81077 /2002.
Fodor István (1920-)
   Mire jó a nyelvtudomány? : nyelv és élet / Fodor István. - 2. átd., bőv. kiad. - Budapest : Balassi, cop. 2001. - 369 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 327-337.
ISBN 963-506-409-8 fűzött : 2500,- Ft
801 *** 800.1
[AN 906128]
MARC

ANSEL
UTF-81078 /2002.
Frecskay János (1841-1919)
   Mesterségek szótára / Frecskay János. - [Repr. kiad.]. - Budapest : Nap, 2001. - XVI, 751 p. : ill. ; 25 cm
Felsőoktatási segédkönyv. - Eredeti kiadása: Budapest : Hornyánszky, 1912
ISBN 963-9402-03-6 kötött : 6900,- Ft
809.451.1-313.7 *** 809.451.1-316.4 *** 801.323=945.11=30 *** 801.323=30=945.11
[AN 906233]
MARC

ANSEL
UTF-81079 /2002.
   Grammaire du français contemporain : [felsőoktatási tankönyv] / Vilmos Bárdosi [et al.] ; sous la direction de Jolán Kelemen. - 5. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2001, cop. 1985. - 534 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 505-512.
ISBN 963-19-2386-X fűzött : 3510,- Ft
804.0-5(075.8)
[AN 905831]
MARC

ANSEL
UTF-81080 /2002.
Háry Eszter
   A practical English language guide for human resources and cultural management studies : language coursebook / Háry Eszter, Felcser Johanna ; [kiad. a JPTE Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Intézet]. - Pécs : JPTE Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Int., 1999-. - 23 cm
ISBN 963-641-715-6 *
802.0(075.8)=00 *** 374.7
[AN 414633]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Vol. 1. - 1999. - 104 p.
ISBN 963-641-716-4 * fűzött : ár nélkül
802.0(075.8)=00 *** 374.7
[AN 414635] MARC

ANSEL
UTF-81081 /2002.
Kertész András (1956-)
   Nyelvészet és tudományelmélet / írta Kertész András. - Budapest : Akad. K., 2001. - 92 p. ; 24 cm. - (Nyelvtudományi értekezések, ISSN 0078-2866 ; 150.)
Bibliogr.: p. 87-92.
ISBN 963-05-7824-7 fűzött : 1400,- Ft
800.1
[AN 906296]
MARC

ANSEL
UTF-81082 /2002.
Martinkó András (1912-1989)
   A szó jelentése / Martinkó András ; [az előszót írta Kiefer Ferenc]. - Szeged : LAZI, cop. 2001. - 220, [6] p. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9227-80-3 kötött : 990,- Ft
801.541.2
[AN 905830]
MARC

ANSEL
UTF-81083 /2002.
Pollmann Teréz
   Olasz - magyar fordítástechnikai példatár és feladatgyűjtemény / Pollmann Teréz. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2001. - 91 p. ; 24 cm
Oktatási segédanyag. - Bibliogr.: p. 89-91.
ISBN 963-9316-20-2 fűzött : 1605,- Ft
805.0(075.8)(076)=945.11 *** 82.03
[AN 906120]
MARC

ANSEL
UTF-81084 /2002.
Tóth Valéria
   Az Árpád-kori Abaúj és Bars vármegye helyneveinek történeti-etimológiai szótára / Tóth Valéria. - Debrecen : [Debreceni Egy.], 2001. - 304 p. ; 24 cm. - (A Magyar Névarchívum kiadványai, ISSN 1417-958X ; 4.)
Bibliogr.: p. 297-304.
ISBN 963-472-569-4 fűzött : 1867,- Ft
809.451.1-311(439.136) *** 809.451.1-311(439.22-35Bars)
[AN 906650]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

1085 /2002.
Cohen-Solal, Annie
Sartre, 1905-1980 (magyar)
   Sartre, 1905-1980 / Annie Cohen-Solal ; [ford. Nagy Nóra ..., Vajda Lőrinc ...]. - Budapest : Európa, 2001. - 985 p. : ill. ; 21 cm. - (Memoria mundi, ISSN 1585-4760)
Bibliogr.: p. 935-950.
ISBN 963-07-7028-8 kötött : 3000,- Ft
Sartre, Jean-Paul
840(092)Sartre,_J.-P. *** 1(44)(092)Sartre,_J.-P.
[AN 906737]
MARC

ANSEL
UTF-81086 /2002.
Egri Péter (1932-)
   Text in context : literature and the sister arts / Péter Egri. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2001. - 280 p. : ill., kotta ; 20 cm
Felsőoktatási tankönyv. - A tanulmányok váltakozva angol és magyar nyelven. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-19-2182-4 fűzött : 2909,- Ft
82.091(075.8) *** 7.01(075.8) *** 78.01(075.8)
[AN 905848]
MARC

ANSEL
UTF-81087 /2002.
Scott Stokes, Henry
The life and death of Yukio Mishima (magyar)
   Misima Jukio élete és halála / Henry Scott Stokes ; [ford. Tóth Andrea]. - Budapest : Szenzár, 2001. - 336 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-86151-3-3 kötött : 2190,- Ft
Mishima Yukio
895.6(092)Mishima_Y.
[AN 906575]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

1088 /2002.
Fried István (1934-)
   A (poszt)modern Petőfi / Fried István. - Budapest : Ister, 2001. - 188 p. ; 20 cm
ISBN 963-9243-42-6 fűzött : 1600,- Ft
Petőfi Sándor (1823-1849)
894.511(092)Petőfi_S.
[AN 906336]
MARC

ANSEL
UTF-81089 /2002.
Kabdebó Lóránt (1936-)
   Szabó Lőrinc pályaképe / Kabdebó Lóránt. - Budapest : Osiris, 2001. - 299 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 283-299.
ISBN 963-389-095-0 fűzött : 1880,- Ft
Szabó Lőrinc (1900-1957)
894.511(092)Szabó_L.
[AN 906225]
MARC

ANSEL
UTF-81090 /2002.
Laczkó András (1943-)
   Írók és iskolák : vallomások múltról, jelenről, jövőről / Laczkó András. - [Pécs] : Pro Pannonia, 2001. - 225 p. ; 20 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
ISBN 963-9079-74-X fűzött : 1390,- Ft
894.511(092)(047.53)
[AN 906165]
MARC

ANSEL
UTF-81091 /2002.
Lengyel Balázs (1918-)
   Ki találkozik önmagával? : tanulmányok, emlékezések, dokumentumok / Lengyel Balázs. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2001. - 274 p. ; 21 cm
ISBN 963-9028-87-8 fűzött : 1800,- Ft
894.511(091)"19"
[AN 905977]
MARC

ANSEL
UTF-81092 /2002.
Mezei Károly
   Ringató : versek gyerekszemmel - (nemcsak) gyerekeknek / Mezei Károly, Vajda András. - [Szentendre] : Kairosz, [2001]. - 183 p. ; 20 cm
ISBN 963-9302-94-5 fűzött : 1600,- Ft
894.511(091)-14(02.053.2)
[AN 906796]
MARC

ANSEL
UTF-81093 /2002.
Mezősi Károly (1907-1971)
   Írások Móra Ferencről / Mezősi Károly ; [szerk. Fekete János] ; [kiad. a] Petőfi Sándor Gépészeti Szakközépiskola Igazgatósága. - Kiskunfélegyháza : Petőfi S. Gépészeti Szakközépisk., 1999. - 160 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-03-9410-3 fűzött : ár nélkül
Móra Ferenc (1879-1934)
894.511(092)Móra_F.
[AN 414013]
MARC

ANSEL
UTF-81094 /2002.
   A mítosz mítosza : in memoriam Szentkuthy Miklós / [vál., szerk., összeáll. Rugási Gyula]. - [Budapest] : Nap, 2001. - 390 p., [8] t. : ill. ; 19 cm. - (In memoriam, ISSN 1416-0757)
ISBN 963-8116-98-6 kötött : 2200,- Ft
Szentkuthy Miklós (1908-1988)
894.511(092)Szentkuthy_M.
[AN 906380]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

1095 /2002.
Altman, John
A gathering of spies (magyar)
   A szigorúan őrzött ház / John Altman ; [ford. Janáky István]. - [Budapest] : General Press, [2001]. - 302 p. ; 21 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
Regény
ISBN 963-9282-02-2 kötött : 1200,- Ft
820-312.4(73)=945.11
[AN 905880]
MARC

ANSEL
UTF-81096 /2002.
Amelin, Michel
Rendez-vous sur la Côte d'Amour (magyar)
   Randevú a Szerelem-parton / Michel Amelin ; [ford. Szeghő Antónia]. - [Budapest] : Passage, cop. 2001. - 118 p. ; 18 cm. - (Te + én = [szív], ISSN 1587-4516 ; 3.)
Regény
ISBN 963-228-296-5 fűzött : 595,- Ft
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 906059]
MARC

ANSEL
UTF-81097 /2002.
Andersen, Hans Christian
   Mesék és történetek / Hans Christian Andersen ; [ford. Székely Éva]. - Budapest : Heted7 Világ, cop. 2001. - 127 p. ; 21 cm. - (A gyermek- és ifjúsági irodalom gyöngyszemei, ISSN 1586-7870)
ISBN 963-86185-7-4 fűzött : 672,- Ft
839.8-34(02.053.2)=945.11
[AN 905935]
MARC

ANSEL
UTF-81098 /2002.
Andersen, Hans Christian
   A vadhattyúk / Andersen ; [ford. Rab Zsuzsa] ; [ill. Karácsonyi György]. - Debrecen : TKK, [2001]. - 48 p. : ill., színes ; 30 cm
Mesék
ISBN 963-9371-09-2 kötött : 1250,- Ft
839.8-34(02.053.2)=945.11
[AN 905760]
MARC

ANSEL
UTF-81099 /2002.
Betancourt, John Gregory
Incident at Arbuk (magyar)
   Klánháború / John Gregory Betancourt ; [ford. Tamás Gábor]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2001. - 199 p. ; 20 cm. - (Star Trek Voyager)
Regény
ISBN 963-9393-67-3 fűzött : 990,- Ft
820-312.9(73)=945.11
[AN 905948]
MARC

ANSEL
UTF-81100 /2002.
Bohjalian, Christopher A.
Trans-sister radio (magyar)
   Férfibőrben / Chris Bohjalian ; [ford. Császár Mariann]. - [Budapest] : Tiara, cop. 2001. - 260 p. ; 22 cm
Regény
ISBN 963-00-8213-6 kötött : 1792,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 906765]
MARC

ANSEL
UTF-81101 /2002.
Böll, Heinrich
Billard um halb zehn (magyar)
   Biliárd fél tízkor / Heinrich Böll. - Budapest : M. Kvklub, 2001. - 291 p. ; 20 cm. - (Iskola - könyv, ISSN 1587-4028)
Regény. - Ford. Doromby Károly
ISBN 963-547-554-3 fűzött : 590,- Ft
830-31=945.11
[AN 904939]
MARC

ANSEL
UTF-81102 /2002.
Brown, Sandra
The witness (magyar)
   Mondd, ki vagy, szerelmem / Sandra Brown ; [ford. Tótisz András]. - Budapest : M. Kvklub, 2001. - 447 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-547-542-X kötött : 1990,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 906006]
MARC

ANSEL
UTF-81103 /2002.
Camilleri, Andrea
Il ladro di merendine (magyar)
   Az uzsonnatolvaj / Andrea Camilleri ; [ford. Lukácsi Margit]. - Budapest : Bastei Budapest, 2001. - 277 p. ; 19 cm
Regény
ISBN 963-296-500-0 kötött : 1878,- Ft
850-312.4=945.11
[AN 906433]
MARC

ANSEL
UTF-81104 /2002.
Čehov, Anton Pavlovič
   Drámák és elbeszélések / Csehov. - Budapest : Fekete Sas, cop. 2001. - 579 p. ; 21 cm
Ford. Devecseriné Guthi Erzsébet et al.
ISBN 963-9352-14-4 kötött : 3600,- Ft
882-32=945.11 *** 882-2=945.11
[AN 906177]
MARC

ANSEL
UTF-81105 /2002.
Charrette, Robert N.
Secrets of power (magyar)
   A hatalom titkai / Robert N. Charrette ; [ford. Serflek Szabolcs] ; [ill. Joel Biske et al.]. - 2. kiad. - Budapest : Beholder, 2001-. - 3 db ; 19 cm. - (Árnyvadász, ISSN 1218-7585)
Regénytrilógia. - Shadowrun (keretcím)
ISBN 963-9399-05-1 *
820-312.9(73)=945.11
[AN 906158]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Sose kezdj sárkánnyal!. - 2001. - 364 p.
ISBN 963-9047-99-6 fűzött : 998,- Ft
820-312.9(73)=945.11
[AN 906161] MARC

ANSEL
UTF-81106 /2002.
Chevalier, Tracy
Girl with a pearl earing (magyar)
   Leány gyöngy fülbevalóval / Tracy Chevalier ; [ford. Kiss Marianne]. - [Budapest] : Geopen, [2001]. - 247 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-9093-39-4 kötött : 1490,- Ft
820-31(73)=945.11
[AN 906891]
MARC

ANSEL
UTF-81107 /2002.
Coelho, Paulo
Veronika decide morrer (magyar)
   Veronika meg akar halni / Paulo Coelho ; [ford. Nagy Viktória]. - [Budapest] : Athenaeum 2000, cop. 2001. - 224 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-9261-68-8 kötött : 1690,- Ft
869.0-31(81)=945.11
[AN 906007]
MARC

ANSEL
UTF-81108 /2002.
Collodi, Carlo
Le avventure di Pinocchio (magyar) (átd.)
   Pinokkió kalandjai / Carlo Collodi ; [ford. és átd. Rónay György] ; [Szecskó Tamás rajz.]. - Budapest : Ciceró, [2001], cop. 1997. - 166 p. : ill. ; 21 cm. - (Klasszikusok fiataloknak, ISSN 1219-0306)
Meseregény
ISBN 963-539-332-6 kötött : 1400,- Ft
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 906142]
MARC

ANSEL
UTF-81109 /2002.
Courths-Mahler, Hedwig
Wir sind allzumal Sünder (magyar)
   Mind bűnösök vagyunk / Hedwig Courths-Mahler ; [ford. Várnai Péter]. - Budapest : Bastei Budapest, 2001. - 187 p. ; 18 cm. - (Hedwig Courths-Mahler felejthetetlen szerelmes regényei, ISSN 1216-2140)
ISBN 963-296-495-0 fűzött : 696,- Ft
830-312.5=945.11
[AN 905874]
MARC

ANSEL
UTF-81110 /2002.
   Csönd és hang : a bölcsesség könyve / [ford. és szerk. György Edit]. - Budapest : Kassák, 2001. - 101 p. ; 17 cm
ISBN 963-9100-63-3 kötött : 890,- Ft
82-84=945.11
[AN 905825]
MARC

ANSEL
UTF-81111 /2002.
Dahl, Roald
George's marvellous medicine (magyar)
   Hugó és a csodaszer ; A fantasztikus Róka úr és a három gazda / Roald Dahl ; [ford. Benda Péter] ; [ill. Szücs Nóra]. - [Budapest] : Magus Design Studio, cop. 2001. - 168 p. : ill. ; 20 cm
Egys. cím: George's marvellous medicine ; Fantastic Mr. Fox. - Mesék
ISBN 963-00-8583-6 fűzött : 1480,- Ft
820-34=945.11
[AN 906477]
MARC

ANSEL
UTF-81112 /2002.
Doyle, Arthur Conan, Sir.
Művek (vál.) (magyar)
   Sir Arthur Conan Doyle összes Sherlock Holmes története / [ford. Boronkay Zsuzsa et al.]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2001. - 2 db ; 25 cm
Kész. a "The Penguin complete Sherlock Holmes" c. kiad. alapján
ISBN 963-9278-00-9
820-312.4=945.11 *** 820-322.4=945.11
[AN 906823]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 690, [4] p. : ill.
ISBN 963-9278-01-7 kötött : 3300,- Ft
820-312.4=945.11 *** 820-322.4=945.11
[AN 906825] MARC

ANSEL
UTF-81113 /2002.
Doyle, Debra
Circle of magic (magyar)
   Varázskör = Circle of magic / írta Debra Doyle, James D. Macdonald ; [ford. Tari Zsuzsanna] ; [ill. Judith Mitchell]. - Pécs : Alexandra, [2001]-. - 22 cm
Ifjúsági regény
ISBN 963-368-180-4 *
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 906106]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Mágusiskola. - cop. 2001. - 138 p. : ill.
ISBN 963-368-048-4 kötött : 1299,- Ft
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 906109] MARC

ANSEL
UTF-81114 /2002.
Evanovich, Janet
Two for the dough (magyar)
   Kétesélyes játszma : Stephanie Plum újabb története / [Janet Evanovich] ; [ford. Maleczki Balázs Miklós]. - Budapest : Beholder, 2001. - 283 p. ; 19 cm
Regény
ISBN 963-9047-98-8 fűzött : 1198,- Ft
820-312.4(73)=945.11
[AN 905972]
MARC

ANSEL
UTF-81115 /2002.
Feynman, Richard Phillips
"Surely you're joking, Mr. Feynman!" (magyar)
   "Tréfál, Feynman úr?" : egy mindenre kíváncsi pasas kalandjai / Richard P. Feynman ; ahogy Ralph Leighton lejegyezte ; [ford. ifj. Vitray Tamás]. - Budapest : Park, cop. 2001. - 339 p. ; 24 cm
ISBN 963-530-524-9 kötött : 2900,- Ft
Feynman, Richard Phillips
820-94(73)=945.11
[AN 906462]
MARC

ANSEL
UTF-81116 /2002.
Fowles, John
The magus (magyar)
   A mágus / John Fowles ; [ford. Feig András]. - Budapest : Európa, 2001. - 769 p. ; 24 cm
Regény
ISBN 963-07-7023-7 kötött : 2800,- Ft
820-31=945.11
[AN 906637]
MARC

ANSEL
UTF-81117 /2002.
Franco, Lorenza
   Meghatározatlan : versek = Indefinito : poesie / Lorenza Franco ; Baranyi Ferenc fordításában. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2001. - 105, [6] p. ; 18 cm
ISBN 963-9028-92-4 fűzött : 980,- Ft
850-14.02=945.11
[AN 905980]
MARC

ANSEL
UTF-81118 /2002.
Frost, Mark
The list of 7 (magyar)
   Sötét szövetség / Mark Frost ; [ford. Juhász Viktor]. - Budapest : Beneficium, 1999-. - 18 cm
Regény
ISBN 963-86003-4-9
820-311.3(73)=945.11
[AN 414510]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 1999. - 297 p.
ISBN 963-86003-5-7 fűzött : 798,- Ft
820-311.3(73)=945.11
[AN 414511] MARC

ANSEL
UTF-81119 /2002.
Galgóczy Árpád (1928-)
   Ég áldjon, kedvesem : válogatás a XVIII-XIX. századi orosz költészetből / Galgóczy Árpád. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2001. - 265 p. ; 24 cm. - (Eötvös klasszikusok, ISSN 1219-3062 ; 45.)
Oktatási segédanyag. - Szilágyi Ákos előszavával. - Magyar és orosz nyelven
ISBN 963-9316-22-9 fűzött : 2389,- Ft
882-14(082).02=945.11 *** 894.511-14.032
[AN 906124]
MARC

ANSEL
UTF-81120 /2002.
Garsijas, Estersita
Paolina (magyar)
   Paula és Paulina / Estersita Garsijas ; [ford. Keszli Veronika]. - [Budapest] : Joker X, cop. 1999. - 320 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-85898-5-X fűzött : 998,- Ft
860-312.5(72)=945.11
[AN 414745]
MARC

ANSEL
UTF-81121 /2002.
Gayle, Mike
My legendary girlfriend (magyar)
   Az én legendás nagy szerelmem / Mike Gayle ; [ford. Vásárhelyi Maya]. - [Budapest] : Gabo, [2001]. - 300 p. ; 22 cm
Regény
ISBN 963-9237-88-4 fűzött : 1590,- Ft
820-312.5=945.11
[AN 906136]
MARC

ANSEL
UTF-81122 /2002.
Goudreau, Solange
101 things I wish I'd known about cats (magyar)
   101 dolog, amit jó lett volna tudni a macskákról / szerk. Solange Goudreau ; ill. Kelemen István ; [ford. Szántai Zsolt]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2001. - [108] p. : ill. ; 19 cm. - (Meglepetés könyvek, ISSN 1418-415X)
ISBN 963-9344-75-3 kötött : 1190,- Ft
820-7=945.11
[AN 905932]
MARC

ANSEL
UTF-81123 /2002.
Grimm, Jakob
Művek (vál.) (magyar)
   A legszebb Grimm mesék / [... feldolg. Dobos Edit] ; [ill. Bera Károly]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2001-. - ill., színes ; 28 cm
A leírás a 2. köt. alapján kész.
ISBN 963-9325-24-4 *
830-34(02.053.2)=945.11
[AN 906185]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2001. - 90, [2] p.
ISBN 963-9325-14-7 kötött : 1633,- Ft
830-34(02.053.2)=945.11
[AN 906186] MARC

ANSEL
UTF-81124 /2002.
Haraldsdóttir, Ingibjörg
   Reykjavíki eső : versek / Ingibjörg Haraldsdóttir ; vál., ford. és az utószót írta Mervel Ferenc. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2001. - 109, [4] p. ; 18 cm
ISBN 963-9373-13-3 fűzött : 980,- Ft
839.59-14=945.11
[AN 905974]
MARC

ANSEL
UTF-81125 /2002.
Holt, Victoria
The India fan (magyar)
   Az indiai legyező / Victoria Holt ; [ford. Fazekas László]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2001. - 462 p. ; 18 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
Regény
ISBN 963-635-214-3 fűzött : 1200,- Ft
820-312.5=945.11
[AN 906238]
MARC

ANSEL
UTF-81126 /2002.
Ingenheim, Marieluise von
Die Strauss Saga (magyar)
   A Strauss család / Marie Luise von Ingenheim ; [ford. Szántó Tamás]. - [Debrecen] : Aquila, 2001. - 313 p. ; 21 cm
Regény. - Borítócím: Strauss : a Strauss család története
ISBN 963-679-088-4 kötött : 1980,- Ft
Strauss család
830-312.6(436)=945.11
[AN 905893]
MARC

ANSEL
UTF-81127 /2002.
Irving, John
Cider houses rules (magyar)
   Árvák hercege / John Irving ; [ford. Pásztor Péter]. - Budapest : M. Kvklub, 2001. - 629 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-547-534-9 kötött : 2950,- Ft
820-31(73)=945.11
[AN 906779]
MARC

ANSEL
UTF-81128 /2002.
Jensen, Muriel
The prince, the lady & the tower (magyar)
   Az eszményi szépség / Muriel Jensen ; [... ford. Kollár Emese]. Esküvő ágyúszóra / Anette Brodarick ; [... ford. Bakay Dóra]. Zárt ajtók mögött / Jeanne Allan ; [... ford. Kiss Klára]. - Budapest : Harlequin, cop. 1999. - 287 p. : ill. ; 21 cm. - (Romana különszám, ISSN 1419-4422 ; 1999/6.)
Egys. cím: The prince, the lady & the tower. Moving in with Adam. Impromptu bride. - Kisregények
ISBN 963-536-576-4 fűzött : 549,- Ft
820-312.5(73)(082)=945.11
[AN 411213]
MARC

ANSEL
UTF-81129 /2002.
Jones, James
Whistle (magyar)
   A halál szele / James Jones ; [ford. M. Szabó Csilla]. - Budapest : Fiesta : Saxum, cop. 2001. - 2 db ; 18 cm. - (Szélrózsa,, ISSN 1417-1082)
Regény
ISBN 963-9258-17-2 kötött : 2980,- FtISBN 963-9308-17-X
820-31(73)=945.11
[AN 906140]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 336 p.
ISBN 963-9258-31-8 *
820-31(73)=945.11
[AN 906141] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 206 p.
ISBN 963-9258-32-6 *
820-31(73)=945.11
[AN 906143] MARC

ANSEL
UTF-81130 /2002.
Kafka, Franz
   Elbeszélések / Franz Kafka ; [ford. Antal László et al.] ; [... szerk. Györffy Miklós]. - [Budapest] : Palatinus, 2001. - 480, [6] p. ; 20 cm. - (Franz Kafka életmű, ISBN 963-9380-0)
ISBN 963-9380-12-1 kötött : 2900,- Ft
830-32(437.1)=945.11
[AN 906466]
MARC

ANSEL
UTF-81131 /2002.
Kafka, Franz
Művek (vál.) (magyar)
   Franz Kafka összes regényei / [ford. Kristó Nagy István, Szabó Ede, Rónay György] ; [az előszót írta Kristó Nagy István]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2001. - 478 p. ; 25 cm
Tart.: Amerika ; A kastély ; A per. - Egys. cím: Amerika ; Das Schloss ; Der Prozess
ISBN 963-9344-76-1 kötött : 2890,- Ft
830-31(437.1)=945.11
[AN 906647]
MARC

ANSEL
UTF-81132 /2002.
King, Stephen
The stand (magyar)
   Végítélet / Stephen King ; [ford. Bihari György]. - Budapest : Európa, 2001. - 2 db ; 21 cm
Regény
ISBN 963-07-7030-X fűzött : 2000,- Ft
820-312.4(73)=945.11
[AN 905841]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 858 p.
ISBN 963-07-7078-4
820-312.4(73)=945.11
[AN 905844] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 702 p.
ISBN 963-07-7079-2
820-312.4(73)=945.11
[AN 905847] MARC

ANSEL
UTF-81133 /2002.
Koch, Ursula
Rosen im Schnee (magyar)
   Rózsák a hóban : Bóra Katalin, Luther felesége - egy bátor asszony élete / Ursula Koch ; ford. Fabiny Katalin. - Budapest : Mo. Evangélikus Egyh. Sajtóoszt., 1999. - 192 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-7470-57-3 fűzött : ár nélkül
Bora, Katharina von
830-312.6=945.11
[AN 414438]
MARC

ANSEL
UTF-81134 /2002.
Krausser, Helmut
Melodien oder Nachträge zum quecksilbernen Zeitalter (magyar)
   Mágikus dallamok avagy Adalékok a higanykorhoz / Helmut Krausser ; [ford. Kerényi Gábor] ; [a versbetéteket Eörsi István ford.] ; [a Catullus- és Ovidius-idézetek Devecseri Gábor fordítása alapján készültek]. - Budapest : Európa, 2001. - 818, [3] p. ; 24 cm
Regény
ISBN 963-07-7032-6 kötött : 3000,- Ft
830-31=945.11
[AN 906206]
MARC

ANSEL
UTF-81135 /2002.
La Fontaine, Jean de
Les fables (magyar)
   La Fontaine összes meséi / [ford. Vikár Béla, Szántai Zsolt] ; [ill. Haranghy Jenő]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2001. - 389, [9] p. : ill. ; 25 cm
Hankiss János előszavával
ISBN 963-9278-66-1 kötött : 2590,- Ft
840-191=945.11
[AN 906623]
MARC

ANSEL
UTF-81136 /2002.
La Fontaine, Jean de
   A tücsök és a hangya / La Fontaine ; [ford. Rónay György] ; [ill. Karácsonyi György]. - Debrecen : TKK, [2001]. - 47 p. : ill., színes ; 20 cm
Verses mesék
ISBN 963-9371-19-X kötött : 975,- Ft
840-191(02.053.2)=945.11
[AN 905812]
MARC

ANSEL
UTF-81137 /2002.
Langer, Eddy
Kaja (magyar)
   Kaja : egy kaukázusi juhászkutya élete / Eddy Langer ; [ford. Kovács Rita]. - [Budapest] : Novella, [2001]. - 171, [5] p. ; 20 cm. - (Kutyatörténetek, ISSN 1587-2696)
ISBN 963-7953-85-X kötött : 1190,- Ft
830-31=945.11
[AN 905962]
MARC

ANSEL
UTF-81138 /2002.
   Las letras de la epoca colonial : antología de la literatura colonial hispanoamericana / sel. por László Scholz ; [a szöveget Faix Dóra gond.]. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2001. - 227 p. ; 24 cm
Oktatási segédanyag
ISBN 963-9316-21-0 fűzött : 1773,- Ft
860-822(6)(075.8)
[AN 906775]
MARC

ANSEL
UTF-81139 /2002.
Lihačev, Dmitrij Sergeevič
Vospominaniâ (angol)
   Reflections on the Russian soul : a memoir / Dmitry S. Likhachev. ; [transl. by Bernard Adams]. - Budapest ; New York, [N. Y.] : CEU Press, 2000. - XVII, 296 p., [28] t. : ill. ; 24 cm
Az előszót Kun Miklós írta
ISBN 963-9116-46-7 kötött : ár nélkül
Lihačev, Dmitrij Sergeevič
Oroszország
882-94=20
[AN 423836]
MARC

ANSEL
UTF-81140 /2002.
Lopez, Oliver Juan
Muñeca brava (magyar)
   Vad angyal / Oliver Juan Lopez ; [ford. Odze György]. - [Budapest] : Saxum, [2001]. - 6 db ; 20 cm
Regény
ISBN 963-9308-26-9 *
860-312.5(82)=945.11
[AN 801327]
MARC

ANSEL
UTF-8


   6. - [2001]. - 246 p.
ISBN 963-9308-28-5 fűzött : 998,- Ft
860-312.5(82)=945.11
[AN 906778] MARC

ANSEL
UTF-81141 /2002.
Ludlum, Robert
The Rhinemann exchange (magyar)
   A csere / Robert Ludlum ; [ford. Félix Pál]. - 2. kiad. - [Budapest] : I. P. C. Kv., 2001. - 404 p. ; 18 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
Regény. - Megj. "Csak tanú ne maradjon!" címmel is
ISBN 963-635-209-7 fűzött : 1200,- Ft
820-312.4(73)=945.11
[AN 906463]
MARC

ANSEL
UTF-81142 /2002.
Machiavelli, Niccolò
L'arte della guerra (magyar)
   A háború művészete / Machiavelli ; [ford. Majtényi Zoltán]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2001. - 233, [2] p. ; 21 cm
Értekezés
ISBN 963-9344-07-9 kötött : 1590,- Ft
850-96=945.11 *** 355.01
[AN 905854]
MARC

ANSEL
UTF-81143 /2002.
Mak, Geert
De eeuw van mijn vader (magyar)
   Apám évszázada / Geert Mak ; [ford. Bérczes Tibor]. - Budapest : Osiris, 2001. - 416 p. ; 24 cm
Visszaemlékezések. - Bibliogr.: p. 409-416.
ISBN 963-389-088-8 fűzött : 2500,- Ft
839.31-94=945.11 *** 930.85(492)"19"(0:82-94)
[AN 906617]
MARC

ANSEL
UTF-81144 /2002.
Mankell, Henning
Hunden som sprang mot en stjärna (magyar)
   A csillagkutya / Henning Mankell ; [ford. Tótfalusi István] ; [Békés Rozi rajz.]. - Budapest : Móra, 2001. - 175 p. : ill. ; 20 cm. - (Az én könyvtáram, ISSN 1587-4877)
Gyermekregény
ISBN 963-11-7640-1 kötött : 1280,- Ft
839.7-31(02.053.2)=945.11
[AN 905943]
MARC

ANSEL
UTF-81145 /2002.
Maxwell, Robin
The secret diary of Anne Boleyn (magyar)
   Boleyn Anna titkos naplója / Robin Maxwell ; [ford. Béresi Csilla]. - [Budapest] : Tericum, cop. 2001. - 353 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-8453-52-4 kötött : 2170,- Ft
820-311.6=945.11
[AN 906644]
MARC

ANSEL
UTF-81146 /2002.
   A méhecskék tánca / [ford. B. Vörösmarty Mária]. - [Budapest] : Köteles 2000 ; [Bratislava] : Junior, [2001]. - 48 p. : ill., színes ; 24 cm
Mesék. - Ill. Stefaniak, Anna et al.
ISBN 963-00-7751-5 kötött : 1100,- Ft
884-34(02.053.2)=945.11
[AN 905687]
MARC

ANSEL
UTF-81147 /2002.
Michael, Judith
Tangled web (magyar)
   Fájó igazságok / Judith Michael ; [ford. Molnár Gabriella]. - [Budapest] : JLX, cop. 1999. - 503 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-305-105-3 kötött : 1389,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 415324]
MARC

ANSEL
UTF-81148 /2002.
Mrożek, Sławomir
   Ismeretlen barátom és más történetek / Sławomir Mrożek ; [ford. Bojtár Endre, Murányi Beatrix, Pálfalvi Lajos]. - Budapest : Európa, 2001. - 177, [5] p. ; 19 cm
ISBN 963-07-7022-9 kötött : 1600,- Ft
884-32=945.11
[AN 906155]
MARC

ANSEL
UTF-81149 /2002.
Mrożek, Sławomir
   Lolo és más történetek / Sławomir Mrożek ; [ford. Fejér Irén, Gimes Romána, Murányi Beatrix]. - Budapest : Európa, 2001. - 298 p. ; 19 cm
ISBN 963-07-7021-0 kötött : 1800,- Ft
884-32=945.11
[AN 906159]
MARC

ANSEL
UTF-81150 /2002.
Nahai, Gina Barkhordar
Moonlight on the avenue of faith (magyar)
   A csend fátyla / Gina B. Nahai ; [ford. Etédi Péter]. - Budapest : M. Kvklub, 2001. - 392 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-547-547-0 kötött : 1690,- Ft
820-31(73)=945.11
[AN 906050]
MARC

ANSEL
UTF-81151 /2002.
Nanetti, Angela
Cambio di stagione (magyar)
   Valeria! Szerelmem! / Angela Nanetti ; [ford. Székely Éva] ; [Papp Beatrix rajz.]. - Budapest : Móra, 2001. - 131 p. : ill. ; 19 cm
Ifjúsági regény
ISBN 963-11-7644-4 fűzött : 890,- Ft
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 906719]
MARC

ANSEL
UTF-81152 /2002.
Nicholson, William
The wind singer (magyar)
   A szél dalnoka / William Nicholson ; [ford. Borbás Mária]. - [Budapest] : Geopen, cop. 2001. - 287 p. ; 24 cm
Regény
ISBN 963-9093-40-8 kötött : 1890,- Ft
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 906877]
MARC

ANSEL
UTF-81153 /2002.
   Péter és Anna kirándulni mennek / [rajz. Vernet] ; [ford. Bakó Krisztina]. - [Budapest] : Köteles 2000 ; [Bratislava] : Junior, [2001]. - 51, [2] p. : ill., főként színes ; 24 cm
Mesék
ISBN 963-00-7750-7 kötött : 1100,- Ft
884-34(02.053.2)=945.11
[AN 905592]
MARC

ANSEL
UTF-81154 /2002.
Pozzessere, Heather Graham
Conquer the night (magyar)
   Hódító az éjszakából / Heather Graham. - Debrecen : Hajja, cop. 2001. - 300 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-9329-33-9 fűzött : 1200,- Ft
820-312.5(94)=945.11
[AN 906071]
MARC

ANSEL
UTF-81155 /2002.
Ray, Jeanne
Julie and Romeo (magyar)
   Julie és Romeo / Jeanne Ray ; [ford. Gálvölgyi Judit]. - Budapest : Ulpius-ház, 2001. - 243 p. : ill. ; 20 cm. - (Fekete tulipán könyvek, ISSN 1586-7773)
Regény
ISBN 963-9348-44-9 fűzött : 1580,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 906479]
MARC

ANSEL
UTF-81156 /2002.
Robinson, Kim Stanley
Red Mars (magyar)
   Vörös Mars / Kim Stanley Robinson ; [ford. Danka Sándor]. - Budapest : N & N Kvk., 2001-. - 17 cm. - (Möbius, ISSN 1219-9036)
Regény
ISBN 963-9229-08-3
820-312.9=945.11
[AN 905955]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2001. - 462 p. : ill.
ISBN 963-9229-09-1 fűzött : 1390,- Ft
820-312.9=945.11
[AN 905960] MARC

ANSEL
UTF-81157 /2002.
Saille, Thomas
101 things I wish I'd known about dogs (magyar)
   101 dolog, amit jó lett volna tudni a kutyákról / szerk. Thomas Saille ; ill. Kelemen István ; [ford. Szántai Zsolt]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2001. - [108] p. : ill. ; 19 cm. - (Meglepetés könyvek, ISSN 1418-415X)
ISBN 963-9393-16-9 kötött : 1190,- Ft
820-7=945.11
[AN 905933]
MARC

ANSEL
UTF-81158 /2002.
Sandford, John
The devil's code (magyar)
   Az ördög kódja / John Sandford ; [ford. Zsembery Péter]. - [Budapest] : JLX, cop. 2001. - 377 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-305-153-3 fűzött : 1490,- Ft
820-312.4(73)=945.11
[AN 906732]
MARC

ANSEL
UTF-81159 /2002.
Shan, Darren
The saga of Darren Shan (magyar)
   Darren Shan regényes története / [ford. F. Nagy Piroska]. - Budapest : Móra, 2001-. - 22 cm
ISBN 963-11-6965-0 *
820-312.9(02.053.2)=945.11
[AN 905201]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. kv., A vérszipoly. - 2001. - 209 p. - (Vámpír könyvek ; ; 3.)
ISBN 963-11-7641-X kötött : 1490,- Ft
820-312.9(02.053.2)=945.11
[AN 905947] MARC

ANSEL
UTF-81160 /2002.
Silo
Humanizar la Tierra (magyar)
   Emberivé tenni a Földet : a belső tekintet : a belső táj : az emberi táj = Humanizar la Tierra / Silo ; [kiad. a Humanista Kiadványok Egyesület]. - 2. átd. kiad. - Budapest : Humanista Kiadv. Egyes., 1999. - 91 p. ; 24 cm
Költői próza. - Csak magyar nyelven
ISBN 963-03-6672-X fűzött : ár nélkül
860-96=945.11 *** 133.25
[AN 414482]
MARC

ANSEL
UTF-81161 /2002.
Singer, Isaac Bashevis
   Egy nap boldogság : elbeszélések / Isaac Bashevis Singer ; [ford. Dezsényi Katalin]. - [Budapest] : Novella, [2001]. - 302 p. ; 21 cm
A ford. a "The image and other stories" c. kiad. alapján kész.
ISBN 963-7953-96-5 kötött : 1890,- Ft
830-088-32(73)=945.11
[AN 906784]
MARC

ANSEL
UTF-81162 /2002.
Snicket, Lemony
Series of unfortunate events (magyar)
   A balszerencse áradása / írta Lemony Snicket ; ill. Brett Helquist. - Budapest : Egmont Hungary, 2001-. - 19 cm
Ifjúsági regény
ISBN 963-627-696-X *
820-31(73)(02.053.2)=945.11
[AN 906645]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. kv., A baljós kezdet. - 2001. - 162 p.
ISBN 963-627-674-9 kötött : 1199,- Ft
820-31(73)(02.053.2)=945.11
[AN 906648] MARC

ANSEL
UTF-81163 /2002.
Tolkien, John Ronald Reuel
The Lord of the Rings (magyar)
   A Gyűrűk Ura : regény / J. R. R. Tolkien ; [ford. Göncz Árpád] ; [az I. rész 1-11. fejezetét, ... a hozzá tartozó versbetéteket ford. Réz Ádám] ; [a többi verset ford. Tandori Dezső]. - Budapest : Európa, 2001, cop. 1985. - 3 db : ill. ; 21 cm
ISBN 963-07-7048-2 kötött : 3600,- Ft
820-31=945.11
[AN 906835]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A Gyűrű szövetsége. - 540, [2] p.
ISBN 963-07-7049-0
820-31=945.11
[AN 906837] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A két torony. - 438, [3] p.
ISBN 963-07-7050-4
820-31=945.11
[AN 906838] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., A király visszatér. - 533, [2] p.
ISBN 963-07-7051-2
820-31=945.11
[AN 906839] MARC

ANSEL
UTF-81164 /2002.
Townsend, Sue
Adrian Mole: the cappuccino years (magyar)
   Adrian Mole és napi hat cappuccino / Sue Townsend ; [ford. Békés Pál]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2001. - 295 p. ; 19 cm
Regény
ISBN 963-9237-91-4 kötött : 990,- Ft
820-31=945.11
[AN 906605]
MARC

ANSEL
UTF-81165 /2002.
Travers, Pamela Lyndon
Mary Poppins (magyar)
   A csudálatos Mary / P. L. Travers ; [ford. Benedek Marcell] ; [ill. Mary Shepard]. - Budapest : Ciceró, [2001]. - 123 p. : ill. ; 24 cm. - (Klasszikusok fiataloknak, ISSN 1219-0306)
Ifjúsági regény
ISBN 963-539-350-4 fűzött : 1290,- Ft
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 906173]
MARC

ANSEL
UTF-81166 /2002.
Verne, Jules
Le pilote du Danube (magyar)
   A dunai hajós / Jules Verne ; [ford. Bartócz Ilona] ; [Kondor Lajos rajz.]. - Budapest : Holnap, 2001. - 250 p. : ill. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-346-413-7 kötött : 1500,- Ft
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 905810]
MARC

ANSEL
UTF-81167 /2002.
Villon, François
Művek (vál.) (magyar)
   François Villon balladái / Faludy György átköltésében. - 44. kiad. - Budapest : M. Világ, 2001. - 92, [4] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9075-20-5 * kötött : 1200,- Ft (hibás ISBN 963-9075-10-2)
840-14=945.11 *** 894.511-14.032
[AN 906658]
MARC

ANSEL
UTF-81168 /2002.
Vonnegut, Kurt
Slaughterhouse-five (magyar)
   Az ötös számú vágóhíd / Kurt Vonnegut ; [ford. Nemes László]. - 3. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2001. - 248 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-203-046-X kötött : 1650,- Ft
820-31(73)=945.11
[AN 906850]
MARC

ANSEL
UTF-81169 /2002.
Weis, Margaret
Dragonlance chronicles (magyar)
   Dragonlance krónikák / Margaret Weis & Tracy Hickman. - [Szeged] : Szukits, [2001]-. - 25 cm
Regény
ISBN 963-9393-93-2 *
820-312.9(73)=945.11
[AN 905742]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], Az őszi alkony sárkányai / [ford. Füssi-Nagy Géza] ; [versford. Hárs Ernő]. - [2001]. - 368, [4] p.
ISBN 963-9393-33-9 kötött : 2390,- Ft
820-312.9(73)=945.11
[AN 905746] MARC

ANSEL
UTF-81170 /2002.
Werfel, Franz
Die vierzig Tage des Musa Dagh (magyar)
   A Musza Dagh negyven napja / Franz Werfel ; [ford. Beck Erzsébet] ; [a verseket Urbán Eszter ford.]. - Budapest : K. u. K. K., [2001]. - 815 p. ; 21 cm
Regény. - Tarján Tamás utószavával
ISBN 963-9384-09-7 kötött : 2950,- Ft
830-31(436)=945.11
[AN 906476]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

1171 /2002.
Ady Endre (1877-1919)
Művek (vál.)
   Ady Endre válogatott versei. - [Budapest] : Anno, [2001]. - 160 p. ; 20 cm
ISBN 963-85389-8-8 fűzött : 450,- Ft (hibás ISBN 963-9199-48-6)
894.511-14
[AN 905712]
MARC

ANSEL
UTF-81172 /2002.
Ákody Zsuzsanna
   Láng a havon / Ákody Zsuzsa. - Budapest : Korona, 2001. - 197 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-9376-17-5 fűzött : 1650,- Ft
894.511-31
[AN 906132]
MARC

ANSEL
UTF-81173 /2002.
Anger, Judy
   Szerelem vére / Judy Anger. - [Gyöngyös] : Pallas Antikvárium, cop. 2001. - 263 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-9117-53-6 fűzött : 980,- Ft
894.511-312.5
[AN 906258]
MARC

ANSEL
UTF-81174 /2002.
Balassi Bálint (1554-1594)
Művek (vál.)
   Balassi Bálint válogatott versei / [szerk. Lukács László]. - [Budapest] : Anno, 2001. - 144 p. ; 20 cm
ISBN 963-375-187-X fűzött : 450,- Ft
894.511-14
[AN 906298]
MARC

ANSEL
UTF-81175 /2002.
Balogh Béni (1922-2000)
   Magyar királymondák / Balogh Béni. - [Budapest] : Ciceró, [2001], cop. 1996. - 191 p. ; 24 cm
ISBN 963-539-336-9 fűzött : 1590,- Ft
894.511-343(02.053.2)
[AN 906815]
MARC

ANSEL
UTF-81176 /2002.
Beinschróth Károly
   Himnusz a szerelemhez / Beinschróth Károly. - Gyomaendrőd : Magánkiad., 1999. - 80 p. ; 21 cm
Versek
ISBN 963-640-271-X fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 414423]
MARC

ANSEL
UTF-81177 /2002.
Békés Pál (1956-)
   A Félőlény / Békés Pál ; [Rényi Krisztina rajz.]. - Budapest : Móra, 2001. - 112, [7] p. : ill. ; 20 cm. - (Az én könyvtáram, ISSN 1587-4877)
Meseregény
ISBN 963-11-7645-2 kötött : 990,- Ft
894.511-34(02.053.2)
[AN 905945]
MARC

ANSEL
UTF-81178 /2002.
Benedek Elek (1859-1929)
   Hetedhét országon túl / Benedek Elek ; [a szöveget Varga Lászlóné és Varga Tímea gond.]. - Budapest : Heted7 Világ, cop. 2001. - 157 p. ; 21 cm. - (A gyermek- és ifjúsági irodalom gyöngyszemei, ISSN 1586-7870)
Mesék
ISBN 963-86185-8-2 fűzött : 784,- Ft
894.511-34(02.053.2)
[AN 905937]
MARC

ANSEL
UTF-81179 /2002.
Benedek Elek (1859-1929)
   Mesék Krisztusról : "Krisztus urunk jártában-keltében..." / Benedek Elek ; [összeáll. Zavaczki Gabriella]. - Debrecen : TKK, [2001]. - 95 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-9371-12-2 kötött : 1500,- Ft
894.511-343(02.053.2) *** 244(0:82-34)(02.053.2)
[AN 905773]
MARC

ANSEL
UTF-81180 /2002.
Bodó Béla (1903-1970)
   Brumi mint detektív / Bodó Béla ; Szávay Edit rajz. - Budapest : Holnap, 2001. - 138, [6] p. : ill. ; 21 cm
Meseregény
ISBN 963-346-465-X kötött : 1500,- Ft
894.511-34(02.053.2)
[AN 905994]
MARC

ANSEL
UTF-81181 /2002.
Bulyovszky Lilla (1833-1909)
   Norvégiából : uti emlékek, 1864 / Bulyovszky Lilla ; [Márton A. András illusztrációival]. - [Budapest] : Polar Alapítvány, 2001. - 200 p. : ill. ; 25 cm. - (Polar könyvek, ISSN 1418-0243)
ISBN 963-00-7817-1 kötött : 2800,- Ft
894.511-992 *** 910.4(481)"186"
[AN 906468]
MARC

ANSEL
UTF-81182 /2002.
Cey-Bert Róbert Gyula (1938-)
   A Sólyom embere útjai : a Belső Kék Csend útjain : a szabadság és a halál útjain / Cey-Bert Róbert Gyula. - Fót : Paginárum, 2001. - 515 p., [24] t. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 963-9133-71-X kötött : 3500,- Ft
894.511-94
[AN 906673]
MARC

ANSEL
UTF-81183 /2002.
Csokonai Vitéz Mihály (1773-1805)
   A csókok : egy történet az arany időből négy könyvben / Csokonai Vitéz Mihály. - Budapest : Halász, [2001]. - 80 p. ; 19 cm. - (Seneca könyvtár, ISSN 1586-507X)
ISBN 963-9331-15-5 kötött : 1390,- Ft
894.511-3 *** 392.6(0:82-3)
[AN 906830]
MARC

ANSEL
UTF-81184 /2002.
Csokonai Vitéz Mihály (1773-1805)
Művek (vál.)
   Csokonai Vitéz Mihály válogatott versei / [szerk. Lukács László]. - [Budapest] : Anno, [2001]. - 143 p. ; 20 cm
ISBN 963-375-189-6 fűzött : 450,- Ft
894.511-14
[AN 906278]
MARC

ANSEL
UTF-81185 /2002.
   Csonka mennyország : antológia. - Budapest : Alterra, 2001. - 179 p. ; 20 cm
ISBN 963-9324-18-3 fűzött : 2200,- Ft
894.511-822
[AN 906176]
MARC

ANSEL
UTF-81186 /2002.
Dörnyei Kálmán
   Kaland nélkül : fantasy / Dörnyei Kálmán ; [... ill. Kiss Márton Gyula]. - Budapest : Dörnyei K., 2001. - 239 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 963-440-468-5 fűzött : 899,- Ft
894.511-312.9
[AN 906652]
MARC

ANSEL
UTF-81187 /2002.
Ébert Tibor (1926-)
   Pozsonyi vecsernye : láthatatlan hegyekkel és vizekkel / Ébert Tibor. - Budapest : Ister, 2001. - 128 p. ; 19 cm
ISBN 963-9243-48-5 fűzött : 1300,- Ft
894.511-94 *** 908.437.6-2Pozsony(0:82-94)
[AN 906249]
MARC

ANSEL
UTF-81188 /2002.
   Együtt / [összeáll. Borbíró Zsóka]. - Budapest : Novella, cop. 2001. - 93 p. : ill. ; 17 cm
Versek
ISBN 963-7953-86-8 velúr : 980,- Ft
894.511-14(082) *** 392.6(0:82-14)
[AN 906585]
MARC

ANSEL
UTF-81189 /2002.
Fable, Vavyan
   Tündértánc : fantasy-történet / Vavyan Fable. - Budapest : Fabyen, 2001. - 2 db ; 21 cm
ISBN 963-86191-0-4
894.511-312.9
[AN 902510]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 374 p.
ISBN 963-86191-2-0 fűzött : 1099,- Ft
894.511-312.9
[AN 906036] MARC

ANSEL
UTF-81190 /2002.
Fekete István (1900-1970)
   Téli berek / Fekete István. - Budapest : Móra, 2000. - 339 p. ; 21 cm. - (Fekete István művei, ISBN 963-11-6963-)
Ifjúsági regény
ISBN 963-11-7532-4 kötött : 998,- Ft
894.511-31(02.053.2)
[AN 415935]
MARC

ANSEL
UTF-81191 /2002.
Fekete István (ifj.) (1932-)
   Ítéletidő : történelmi regény / ifj. Fekete István. - Szeged : LAZI, cop. 2001. - 301, [2] p. ; 21 cm
ISBN 963-9227-87-0 kötött : 1990,- Ft
894.511-31(02.053.2)
[AN 906472]
MARC

ANSEL
UTF-81192 /2002.
Füst Milán (1888-1967)
   Szexuál-lélektani elmélkedések : breviárium / Füst Milán ; [a szöveget Szilágyi Judit gond.]. - Budapest : Fekete Sas, 2001. - 148 p. ; 21 cm
ISBN 963-9352-15-2 kötött : 1250,- Ft
894.511-4 *** 159.922.1
[AN 906443]
MARC

ANSEL
UTF-81193 /2002.
Gángoly Attila
   Zsír Balázs avagy Egy tucatszor bukott diák hihetetlen kalandjairól, kóborlásairól és kópéságairól s ezenközbeni elmélkedéseiről szerzett szép kis história : pikareszk regény / G. és N. urak ; [... Kókai József]. - Budapest : Hungarovox, 2001. - 335 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9292-29-X fűzött : 1450,- Ft
894.511-311.3
[AN 906690]
MARC

ANSEL
UTF-81194 /2002.
Gémes Eszter (1901-1985)
   Mindig magam / Gémes Eszter. - Szeged : Bába, 2001. - 215 p. ; 20 cm. - (Tisza hangja, ISSN 1418-9607 ; 117.)
Önéletrajzi regény
ISBN 963-9347-36-1 fűzött : 870,- Ft
Gémes Eszter (1901-1985)
894.511-94
[AN 906355]
MARC

ANSEL
UTF-81195 /2002.
Góg János (1951-)
   Magánügyek / Góg János. - Csongrád : Raszter, 2001. - 160 p. ; 20 cm
ISBN 963-8013-14-1 fűzött : 1333,- Ft
894.511-821
[AN 906118]
MARC

ANSEL
UTF-81196 /2002.
Halász, Mary
   Kvasz cola után : Mary Halász visszaemlékezései / lejegyezte É. Kiss Piroska. - Budapest : Teleki László Alapítvány : XX. Század Intézet, 2001. - 249 p. : ill. ; 21 cm. - (XX. századi sorsok, ISSN 1587-6195 ; 1.)
A mű angol nyelven "From America with love" címmel a Columbia University Press kiadásában 2000-ben jelent meg
ISBN 963-00-6816-8 kötött : 1680,- Ft
Halász, Mary
894.511-94
[AN 906093]
MARC

ANSEL
UTF-81197 /2002.
Harap Béla (1912-)
   Kilencven év a Maros és a Kongó között / Harap Béla. - Budapest : Teleki László Alapítvány : XX. Század Intézet, 2001. - 152, [19] p. : ill. ; 21 cm. - (XX. századi sorsok, ISSN 1587-6195 ; 2.)
ISBN 963-00-8120-2 kötött : 1350,- Ft
Harap Béla (1912-)
894.511-94
[AN 906209]
MARC

ANSEL
UTF-81198 /2002.
Kállai R. Gábor (1953-)
   A bölcsesség fekete itala / Kállai R. Gábor. - [Budapest] : Kávé K., 2001. - 219, [2] p. : ill. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-9169-38-2 fűzött : 1450,- Ft
894.511-31
[AN 906683]
MARC

ANSEL
UTF-81199 /2002.
   Karácsonyi történet : magyar írók novellái / [... vál. Gimes Katalin, Kőrössy P. József, Háy János] ; [... összeáll. Háy János] ; [... szerzői Babits Mihály et al.]. - Átd., bőv. kiad. - [Budapest] : Palatinus, 2001. - 391, [5] p. : ill. ; 19 cm. - (Magyar novella, ISSN 1419-6514)
Megj. "Az ünnep angyala" címmel is. - A sorozatcím feltüntetése nélkül. - Analítikus leírása: ISBN 963-9127-56-6
ISBN 963-9259-76-4 kötött : 2496,- Ft
894.511-32(082) *** 394.26(0:82-32)
[AN 906439]
MARC

ANSEL
UTF-81200 /2002.
Kellér Andor (1903-1963)
   Zöld gyep, zöld asztal / Kellér Andor. - Budapest : Noran, 2001. - 211, [3] p. : ill. ; 18 cm. - (Századok legendái, ISSN 1586-7625)
Regény
ISBN 963-9356-20-4 kötött : 1600,- Ft
Szemere Miklós (1856-1919)
894.511-312.6
[AN 906484]
MARC

ANSEL
UTF-81201 /2002.
Kosztarab Mihály (1927-)
   Erdélyi gyökerek : egy amerikai magyar emigráns tanulságos élettörténete / Kosztarab Mihály. - Budapest : Püski, 1999. - 228 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 227-228.
ISBN 963-9188-63-8 fűzött : 1250,- Ft
Kosztarab Mihály (1927-)
894.511-94
[AN 414094]
MARC

ANSEL
UTF-81202 /2002.
Kurdi Péter
   Kilincskereső : versek / Kurdi Péter ; Kurdi Tímea akvarelljeivel. - [Kaposvár] : Szerző, 2001. - 104 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 963-440-193-7 kötött : 1000,- Ft
894.511-14
[AN 906243]
MARC

ANSEL
UTF-81203 /2002.
   Londoni eső : magyar írók londoni novellái / [gyűjt., vál. és összeáll. Kőrössi P. József] ; [... szerzői Ady Endre et al.]. - Budapest : Noran, 2001. - 325, [3] p. ; 18 cm. - (Városok, városok, ISSN 1586-7633)
ISBN 963-9356-17-4 kötött : 2000,- Ft
894.511-32(082)
[AN 906482]
MARC

ANSEL
UTF-81204 /2002.
Lovas Ágnes
   Erdészházi mesék : öt kedves történet az állatokról / írta Rangáné Lovas Ágnes ; rajz. Jenkovszky Iván. - Budapest : Aranyhal, [2001]. - 44, [3] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-9268-49-6 kötött : 1399,- Ft
894.511-34(02.053.2)
[AN 906020]
MARC

ANSEL
UTF-81205 /2002.
Márai Sándor (1900-1989)
   Ég és Föld / Márai Sándor. - [Budapest] : Helikon, 2001. - 196 p. ; 19 cm. - (Márai Sándor művei, ISBN 963-208-06)
Prózai epigrammák
ISBN 963-208-718-6 v. : 1780,- Ft
894.511-43
[AN 905842]
MARC

ANSEL
UTF-81206 /2002.
Márai Sándor (1900-1989)
   Ég és Föld / Márai Sándor. - [Budapest] : Helikon, 2001. - 196 p. ; 19 cm
Prózai epigrammák
ISBN 963-208-719-4 kötött : 1480,- Ft
894.511-43
[AN 905846]
MARC

ANSEL
UTF-81207 /2002.
   Mit tud egy vödör? : 21 halhatatlan humorista / [összeáll. és az utószót írta Föld S. Péter]. - Budapest : K. u. K. K., cop. 2001. - 322, [6] p. ; 20 cm. - (Unikum könyvek, ISSN 1585-9428)
ISBN 963-9384-07-0 kötött : 1700,- Ft
894.511-7(082)
[AN 906458]
MARC

ANSEL
UTF-81208 /2002.
Moldova György (1934-)
   Aki átlépte az árnyékát.. : emlékezés és dokumentumok / Moldova György. - Budapest : Urbis, 2001. - 313 p., [16] t. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9291-01-3 kötött : 1900,- Ft
Kardos György (1918-1985)
894.511-94 *** 82.01(439)(092)Kardos_Gy.
[AN 906070]
MARC

ANSEL
UTF-81209 /2002.
Molnár Géza (1923-)
   Trombi, a kiselefánt / Molnár Géza ; [... a köt. illusztrációit ifj. Molnár Géza rajz.]. - Budapest : Hét Krajcár, 2001. - 54 p. : ill. ; 23 cm
Mese
ISBN 963-8250-66-6 fűzött : 600,- Ft
894.511-34(02.053.2)
[AN 906589]
MARC

ANSEL
UTF-81210 /2002.
Nagy Sándor Zoltán (1967-)
   Hamupipőke / [ill., szövegadaptáció Nagy Sándor Zoltán]. - Debrecen : TKK, [2001]. - 48 p. : ill., színes ; 30 cm
Mesék
ISBN 963-9371-15-7 kötött : 1250,- Ft
894.511-34(02.053.2)
[AN 905768]
MARC

ANSEL
UTF-81211 /2002.
Nemere István (1944-)
   Fekete bársony : szerelmes regény / Melissa Moretti. - Budapest : Media Nox, 2001. - 192 p. ; 20 cm
ISBN 963-86214-2-7 * fűzött : 790,- Ft (hibás ISBN 963-86215-0-8)
894.511-312.5
[AN 906514]
MARC

ANSEL
UTF-81212 /2002.
   Nordes : a cetkoponyás ház : fantasy antológia / [... szerk. ... Hüse Lajos]. - [Debrecen] : Cherubion, 2001. - 424 p. ; 21 cm. - (Cherubion fantasy exkluzív, ISSN 1217-6893 ; 44.)
Worluk - a Káosz világa (keretcím)
ISBN 963-9346-35-7 kötött : 1498,- Ft
894.511-322.9(082)
[AN 906599]
MARC

ANSEL
UTF-81213 /2002.
Ördög Ottó
   Ernyővilág : bevezetés a parapleológiába / [írta] Ördög Ottó ; [ill.] KNL. - [Szeged] : Szukits, cop. 2001. - 112 p. : ill. ; 19 cm. - (Meglepetés könyvek, ISSN 1418-415X)
ISBN 963-9393-13-4 kötött : 1290,- Ft
894.511-7 *** 741.5(439)(092)Kertész
[AN 905731]
MARC

ANSEL
UTF-81214 /2002.
Őszi Zoltán (1967-)
   Ukk, Mukk és Fukk : a három okostóni / írta és rajz. Őszi Zoltán. - Budapest : Édesvíz, 2001. - 62, [2] p. : ill., színes ; 29 cm
Meseregény
ISBN 963-528-539-6 kötött : 1690,- Ft
894.511-34(02.053.2)
[AN 905709]
MARC

ANSEL
UTF-81215 /2002.
Pálfalvi Dorottya (1960-)
   Vindornyalaki mesék / [írta] Pálfalvi Dorottya ; [rajz.] Gyólai Gabriella. - [Érd] : Fold a toy ; [Budapest] : Calligraphia 2000, [2001]-. - 31 cm
ISBN 963-00-8991-2 *
894.511-34(02.053.2)
[AN 906721]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], Első mese, amelyben Marcella a faluba költözik és boltot nyit. - [2001]. - [31] p. : ill., színes
ISBN 963-00-6723-4 kötött : 1500,- Ft
894.511-34(02.053.2)
[AN 906724] MARC

ANSEL
UTF-81216 /2002.
Petőcz András (1959-)
   Bojtorján / Petőcz András ; [Tóth István rajz.]. - Budapest : Móra, 2001. - 60, [3] p. : ill. ; 21 cm
Versek
ISBN 963-11-7638-X kötött : 990,- Ft
894.511-14(02.053.2)
[AN 905958]
MARC

ANSEL
UTF-81217 /2002.
Petőfi Sándor (1823-1849)
Művek (vál.)
   Petőfi Sándor válogatott prózai művei / [szerk. Marek Julianna]. - Budapest : Halász, [2001]. - 175 p. ; 19 cm. - (Seneca könyvtár, ISSN 1586-507X)
ISBN 963-9331-16-3 kötött : 1890,- Ft
894.511-821
[AN 906827]
MARC

ANSEL
UTF-81218 /2002.
Petőfi Sándor (1823-1849)
Művek (vál.)
   Petőfi Sándor válogatott versei. - Budapest : Anno, [2001]. - 160 p. ; 20 cm
ISBN 963-85389-7-X fűzött : 450,- Ft
894.511-14
[AN 905679]
MARC

ANSEL
UTF-81219 /2002.
Pósfai János
   Századvégi szívdobbanások / Pósfai János ; [graf. Pósfai Péter] ; [kiad. Belvárosi Oktatási Stúdió]. - Szombathely : Belvárosi Okt. Stúdió, 1999. - 168 p., [9] t.fol. : ill. ; 20 cm
Elbeszélések
ISBN 963-03-8493-0 fűzött : ár nélkül
894.511-92
[AN 412297]
MARC

ANSEL
UTF-81220 /2002.
Radnai Gáborné
   Rémálom / Martha Tailor. - [Budapest] : Radnai, cop. 2001. - 269 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-00-7848-1 fűzött : 898,- Ft
894.511-312.4
[AN 905911]
MARC

ANSEL
UTF-81221 /2002.
Radnai Gáborné
   A szerelem hatalma / Sidney Lawrence. - [Budapest] : Radnai, cop. 2001. - 269 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-00-7847-3 fűzött : 898,- Ft
894.511-312.5
[AN 905907]
MARC

ANSEL
UTF-81222 /2002.
Roller, Kiki
   A Szaturnusz gyűrűje : ifjúsági regény / Kiki Roller ; [... ill. Dávid Gábor]. - [Budapest] : S.G.B., [2001]-. - 15 cm
ISBN 963-00-8359-0
894.511-31(02.053.2)
[AN 906728]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r. - cop. 2001. - 94 p. : ill.
ISBN 963-00-8360-4 fűzött : 365,- Ft
894.511-31(02.053.2)
[AN 906730] MARC

ANSEL
UTF-81223 /2002.
Samat, Naid
   Dakota bölcseségek : kis indiánkönyv / Naid Samat, Jasper Sting. - [Gyöngyös] : TEN-X Kft., cop. 2001. - 252 p. ; 20 cm
ISBN 963-00-8726-X fűzött : 1490,- Ft
894.511-7
[AN 906219]
MARC

ANSEL
UTF-81224 /2002.
Sarlós Endre
   Hódító Vilmos / [írta és rajz. Sarlós Endre]. - [Pécs] : Alexandra, [2001]. - 94 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Képes históriák, ISSN 1417-9563)
ISBN 963-368-081-6 kötött : 1499,- Ft
894.511-31(02.053.2)
[AN 906303]
MARC

ANSEL
UTF-81225 /2002.
Sebestyén István (1938-)
   A herceg és a hölgymenyét / Sebestyén István. - Csongrád : Raszter, 2000. - 88 p. ; 21 cm
Elbeszélő költemény
ISBN 963-8013-09-5 fűzött : ár nélkül
894.511-13
[AN 414413]
MARC

ANSEL
UTF-81226 /2002.
Spánn Gábor
   Türelmi zóna : derűs rádiójegyzetek / Spánn Gábor. - 2. kiad. - Budapest : Fekete Sas : MR, 2001. - 206 p. ; 20 cm
ISBN 963-9352-19-5 fűzött : 1580,- Ft
894.511-92
[AN 905981]
MARC

ANSEL
UTF-81227 /2002.
Szélesi Sándor (1969-)
   Az Excalibur keresése / Anthony Sheenard. - [Debrecen] : Cherubion, 2001-. - 21 cm
Regény. - Az 1. köt. kötetjelzés nélkül jelent meg, monografikus leírása: AN 455634
ISBN 963-9346-51-9 *
894.511-312.9
[AN 906065]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A kard lovagjai. - 2001. - 425 p. - (Cherubion science fiction, ISSN 1416-4078 ; 21.)
Mysterious universe (keretcím)
ISBN 963-9346-37-3 kötött : 1498,- Ft
894.511-312.9
[AN 906069] MARC

ANSEL
UTF-81228 /2002.
Szentirmai Mária (1953-)
   Kavicsba zárt múlt / Szentirmai Mária. - Budapest : Alterra, 2001. - 71 p. : ill. ; 21 cm
Versek
ISBN 963-9324-17-5 kötött : 850,- Ft
894.511-14
[AN 906135]
MARC

ANSEL
UTF-81229 /2002.
Szentiváni J. Ervin (1937-)
   Utak és örvények : novellák / Szentiváni J. Ervin. - [Győr] : Szentiváni J. E., 1999. - 151 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-640-357-0 fűzött : ár nélkül
894.511-32
[AN 411335]
MARC

ANSEL
UTF-81230 /2002.
Szentpáli József
   Egy évszázad - két dráma / Szentpáli József. - Kaposvár : Szentpáli J., 2000. - 257 p. ; 21 cm
Tart.: Budai önkéntes ezred ; Petőfi Sándor
ISBN 963-640-332-5 kötött : 1000,- Ft
894.511-13 *** 894.511-2
[AN 414041]
MARC

ANSEL
UTF-81231 /2002.
Szepes Mária (1908-)
   Pöttyös Panni / Szepes Mária ; [Bakos V. Ági rajz.]. - Budapest : Édesvíz, 2001. - 45, [2] p. : ill., színes ; 29 cm
Gyermekregény. - Kész. a szerző "Pöttyös Panni" és "Pöttyös Panni a Balatonnál" c. művei alapján
ISBN 963-528-420-9 kötött : 1590,- Ft
894.511-32(02.053.2)
[AN 905707]
MARC

ANSEL
UTF-81232 /2002.
Szepes Mária (1908-)
   Pöttyös Panni az óvodában / Szepes Mária ; [Bakos Vass Ági rajz.]. - Budapest : Édesvíz, 2001. - 59, [4] p. : ill., színes ; 29 cm
Gyermekregény
ISBN 963-528-477-2 kötött : 1690,- Ft
894.511-34(02.053.2)
[AN 906205]
MARC

ANSEL
UTF-81233 /2002.
Takács Tibor (1927-)
   Hat asszony meg a hetedik : regény / Takács Tibor. - Szeged : Bába, 2001. - 120 p. ; 20 cm. - (Tisza hangja, ISSN 1418-9607 ; 114.)
ISBN 963-9347-35-3 fűzött : 870,- Ft
894.511-31
[AN 906301]
MARC

ANSEL
UTF-81234 /2002.
Tersánszky J. Jenő (1888-1969)
   Misi Mókus kalandjai / Tersánszky Józsi Jenő ; Kass János illusztrációival. - Budapest : Holnap, [2001]. - 107, [7] p. : ill. ; 23 cm
Meseregény
ISBN 963-346-375-0 kötött : 1500,- Ft
894.511-34(02.053.2)
[AN 906114]
MARC

ANSEL
UTF-81235 /2002.
Tobach, Victoria
   Tűzön járók / Victoria Tobach. - Budapest : Tobbi BT, 2001. - 192 p. ; 19 cm
Regény
ISBN 963-00-8001-X fűzött : 1140,- Ft
894.511-312.5
[AN 906277]
MARC

ANSEL
UTF-81236 /2002.
Törő István (1949-)
   Csengettyűk dala : versek / Törő István. - Budapest : Kornétás, cop. 2001. - 188 p. ; 20 cm
ISBN 963-9353-06-X fűzött : 990,- Ft
894.511-14
[AN 906497]
MARC

ANSEL
UTF-81237 /2002.
Török Sándor (1904-1985)
   Gilikoti / Török Sándor ; [Kondor Lajos rajz.]. - Budapest : Ciceró, cop. 2001. - 205 p. : ill. ; 20 cm. - (Klasszikusok fiataloknak, ISSN 1219-0306)
Meseregény
ISBN 963-539-334-2 kötött : 1500,- Ft
894.511-34(02.053.2)
[AN 906606]
MARC

ANSEL
UTF-81238 /2002.
Török Sándor (1904-1985)
   Kököjszi és Bobojsza / Török Sándor ; [Kondor Lajos rajz.]. - Budapest : Ciceró, cop. 2001. - 168 p. : ill. ; 20 cm. - (Klasszikusok fiataloknak, ISSN 1219-0306)
Meseregény
ISBN 963-539-333-4 kötött : 1500,- Ft
894.511-34(02.053.2)
[AN 906598]
MARC

ANSEL
UTF-81239 /2002.
Tóth Árpád (1886-1928)
Művek (vál.)
   Tóth Árpád válogatott versei / [szerk. Lukács László]. - [Budapest] : Anno, 2001. - 142, [2] p. ; 20 cm
ISBN 963-375-188-8 fűzött : 450,- Ft
894.511-14
[AN 906309]
MARC

ANSEL
UTF-81240 /2002.
Vígh Anita
   Álomba ringató esti mesék : [rövid, tanulságos állattörténetek 2-7 éves gyermekeknek] / Vígh Anita ; [ill. Bera Károly]. - [Debrecen] : Aquila, [2001], cop. 1999. - 122 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 963-679-068-X kötött : 1484,- Ft
894.511-34(02.053.2)
[AN 906672]
MARC

ANSEL
UTF-81241 /2002.
Wass Albert (1908-1998)
   Az Antikrisztus és a pásztorok : regény / Wass Albert. - Pomáz : Kráter Műhely Egyes., 2001. - 227 p. ; 20 cm. - (Wass Albert életműve, ISBN 963-9195-3 ; 14. köt.)
ISBN 963-9195-59-6 fűzött : 1280,- Ft
894.511-31(498)
[AN 906239]
MARC

ANSEL
UTF-81242 /2002.
Zalatnay Sarolta (1947-)
   Nem vagyok én apáca / Zalatnay Sarolta. - 5. kiad. - [Budapest] : Szerző, [2000]. - 210, [3] p. ; 19 cm
ISBN 963-640-423-2 fűzött : ár nélkül
Zalatnay Sarolta (1947-)
894.511-94
[AN 415866]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

1243 /2002.
   Fehér Agyar / [... szöveg és ill. A. M. Lefèvre et al.] ; [ford. Szabóné Győrfi Renáta]. - [Kaposvár] : Holló, [2001]. - 60 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Világszép mesék, ISSN 1586-5088)
A ford. a White Fang c. kiad. alapján kész.
ISBN 963-9305-98-7 kötött : 1490,- Ft
087.5(084.1)
[AN 906087]
MARC

ANSEL
UTF-81244 /2002.
   A három kismalac / [... szöveg és ill. A. M. Lefèvre et al.] ; [ford. Szabóné Győrfi Renáta]. - [Kaposvár] : Holló, [2001]. - 60 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Világszép mesék, ISSN 1586-5088)
A ford. a "Three little pigs" c. kiad. alapján kész.
ISBN 963-9305-99-5 kötött : 1490,- Ft
087.5(084.1)
[AN 906099]
MARC

ANSEL
UTF-81245 /2002.
   Hüvelyk Matyi / [... szöveg és ill. A. M. Lefèvre et al.] ; [ford. Szabóné Győrfi Renáta]. - [Kaposvár] : Holló, [2001]. - 60 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Világszép mesék, ISSN 1586-5088)
A ford. a "Tom Thumb" c. kiad. alapján kész.
ISBN 963-9388-00-9 kötött : 1490,- Ft
087.5(084.1)
[AN 906100]
MARC

ANSEL
UTF-81246 /2002.
Jungleboek (magyar)
   A dzsungel könyve / [... szöveg és ill. A. M. Lefèvre et al.] ; [ford. Karácsony Anita]. - [Kaposvár] : Holló, [2001]. - 60 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Világszép mesék, ISSN 1586-5088)
ISBN 963-9305-97-9 kötött : 1490,- Ft
087.5(084.1)
[AN 906096]
MARC

ANSEL
UTF-81247 /2002.
Lolek i Bolek. Afrykanska przygoda (magyar)
   Lolka és Bolka. Afrikai kaland. - Budapest : Egmont Hungary, 2001. - Lapozó (16 p.) : ill., színes ; 25 cm. - (Játékok piciknek)
ISBN 963-627-657-9 kötött : 1149,- Ft
087.5
[AN 905870]
MARC

ANSEL
UTF-81248 /2002.
Lolek i Bolek na dzikim zachodzie (magyar)
   Lolka és Bolka a vadnyugaton. - Budapest : Egmont Hungary, 2001. - Lapozó (16 p.) : ill., színes ; 25 cm. - (Játékok piciknek)
ISBN 963-627-658-7 kötött : 1149,- Ft
087.5
[AN 905902]
MARC

ANSEL
UTF-81249 /2002.
Lovas Ágnes
   Kacor király és barátai / Rangáné Lovas Ágnes, Haui József. - Budapest : Aranyhal, [2001]. - [48] p. : ill., színes ; 17x24 cm. - (Klasszikusok : 6 kis mese)
ISBN 963-9394-26-2 kötött : 1399,- Ft
087.5(084.1)
[AN 906031]
MARC

ANSEL
UTF-81250 /2002.
   Mondókáskönyv : mondókák, versek. - [Budapest] : Könyvkuckó, [2001]. - 80 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Könyvkuckó mesekönyvtár)
ISBN 963-9077-33-X kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 908062]
MARC

ANSEL
UTF-81251 /2002.
Tarzan (magyar)
   Tarzan / [ford. Húsvéti Árpád]. - Budapest : Egmont Hungary, [2000]. - [8] p. : ill., színes ; 28 cm
Képeskönyv mozgatható ábrákkal
ISBN 963-627-323-5 kötött : 1999,- Ft
087.5(084.1)
[AN 422596]
MARC

ANSEL
UTF-81252 /2002.
   Telizsák és fenyőág : versek, dalok gyermekeknek / [ill. Vida Kata]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, [2000]. - 47 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-86108-2-4 kötött : 1300,- Ft
087.5(084.1) *** 398.831(=945.11)(02.053.2)
[AN 798595]
MARC

ANSEL
UTF-8