MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2002 - 6. évfolyam, 5. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2006

Created at 2007/04/04 18:48:30
by MNBWWW (Vers 1.00 Release,
linked at Mar 28 2007 15:03:03)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

1752 /2002.
   Heat and mass transfer, chemical and biochemical reactors : Bulgarian - Hungarian Workshop '96 : Veszprém, April 23-26, 1996 / [ed. Judit Filka]. ; [org., publ. by the] Insitute of Chemical Engineering, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Research Institute of Chemical Engineering, Hungarian Academy of Sciences. - [Veszprém] : [MTA Műkki], [2000]. - 82 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-8441-29-1 fűzött : ár nélkül
061.3(439-2Veszprém) *** 66.021.3 *** 66.021.4
[AN 412686]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

1753 /2002.
Antalóczi Lajos (1947-)
   Die Bibliothek der Erzdiözese Eger / Lajos Antalóczi ; [Übers. Margarete Löffler] ; Verl. die Erzbischöfliche Bibliothek von Eger. - Eger : Erzbischöfliche Bibl., 1992 [!2001]. - 18 p. ; 20 cm
ISBN 963-00-1649-4 * fűzött : ár nélkül
Főegyházmegyei Könyvtár (Eger)
027.6(439-2Eger)(036) *** 282(439-03Egrifőegyházmegye)
[AN 910178]
MARC

ANSEL
UTF-81754 /2002.
   Kiindulópont : híres emberek keze-írása érdi diákoknak / szerk. Donkóné Simon Judit ; a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola kiadványa ... - Érd : Kőrösi Csoma Ált. Isk., 2000. - 60 p. : ill. ; 23 cm
Példányszám: 1500
ISBN 963-03-9743-9 fűzött : ár nélkül
091(439) *** 373.3(439-2Érd)
[AN 426285]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

1755 /2002.
Malone, John
Predicting the future (magyar)
   Ezredvégi jövendölések : [a XIX. és a XX. század leghíresebb jóslatai] / John Malone ; [ford. Tóth Róbert]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2001. - 203, [7] p. ; 25 cm
ISBN 963-9393-09-6 kötött : 1990,- Ft
008.2
[AN 908147]
MARC

ANSEL
UTF-81756 /2002.
Science and technology year by year (magyar)
   Tudomány és technika évről évre : felfedezések és találmányok az elmúlt száz évből, melyek életünket átalakították / [főszerk. Robert Dinwiddie] ; [társszerk. Mark Cook et al.] ; [szerk. és kieg. Reviczky Béla] ; [ford. Sümegi Balázs et al.]. - [Budapest] : Athenaeum 2000, 2001. - 240 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 963-9261-67-X kötött : 6490,- Ft
001.894(100)"19"
[AN 908441]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

1757 /2002.
The complete book of predictions (magyar)
   Jóslások könyve / [ford. Moharos Éva]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2001. - 191 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-9278-59-9 kötött : 2990,- Ft
133.3
[AN 908948]
MARC

ANSEL
UTF-81758 /2002.
Gilbert, Adrian Geoffrey
Signs in the sky (magyar)
   Égi jelek / Adrian Gilbert ; [ford. Merényi Adrienne]. - Pécs : Alexandra, cop. 2001. - 334, [16 t.] : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 963-368-068-9 kötött : 1999,- Ft
001.94
[AN 908902]
MARC

ANSEL
UTF-81759 /2002.
Greenwood, Susan
The encyclopedia of magic & witchcraft (magyar)
   A mágia és a boszorkányság enciklopédiája : illusztrált történeti útmutató a spirituális világhoz / Susan Greenwood ; [ford. Béresi Csilla]. - Budapest : Jószöveg Műhely, cop. 2001. - 256 p. : ill., főként színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 248-249.
ISBN 963-9134-51-1 kötött : 5790,- Ft
133.4 *** 343.429 *** 291.33 *** 398.47 *** 930.85(100)
[AN 908673]
MARC

ANSEL
UTF-81760 /2002.
Klein, Nicolas
Das senkrechte Weltbild (magyar)
   A függőleges világkép : az asztrológiai ősprincípiumokon alapuló, jelképes gondolkodás módszere / Nicolas Klein, Rüdiger Dahlke ; Thorwald Dethlefsen előszavával ; [ford. Szász Andrea]. - Budapest : Bioenergetic, 2001. - 412 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9343-39-0 fűzött : 2300,- Ft
133.52
[AN 908358]
MARC

ANSEL
UTF-81761 /2002.
Orosz László Wladimir
   A Jelen és az Idő / Orosz László Wladimir. - Debrecen : Stalker Stúdió, 2001. - 207 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-00-8633-6 fűzött : 1990,- Ft
133.25
[AN 909319]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

1762 /2002.
Matthews, Rupert
The atlas of natural wonders (magyar)
   Természeti csodák atlasza / Rupert O. Matthews ; [ford. Német Anikó és Szalai Tünde]. - Budapest : Merényi, [2001]. - 240 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 235.
ISBN 963-698-042-X kötött : 6500,- Ft
502
[AN 908203]
MARC

ANSEL
UTF-81763 /2002.
Mesterházyné Egenhoffer Olga
   Világörökségünk / Angelica Ralphstone. - Budapest : Inkvizítor, [2001]. - 142 p. : ill., főként színes ; 30 cm
ISBN 963-9030-21-X kötött : 4980,- Ft
502.4(100) *** 72(100) *** 930.85(100)
[AN 908165]
MARC

ANSEL
UTF-81764 /2002.
Nagy Gy. György
   A Kárpát-medence természeti szépségei : növények, állatok, életközösségek / Nagy Gy. György. - 2. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2001, cop. 1999. - 77, [2] p. : ill., színes ; 29 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-19-2194-8 kötött : ár nélkül
Kárpát-medence
502(1-924.55)(084.12) *** 77.04(439)(092)Nagy_Gy.Gy.
[AN 910012]
MARC

ANSEL
UTF-81765 /2002.
Nagy Gy. György
   Természeti szépségeink : hazai növények, állatok, életközösségek / Nagy Gy. György. - 3. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2001, cop. 1997. - 77, [3] p. : ill., színes ; 29 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-19-2223-5 kötött : ár nélkül
502(439)(084.12) *** 77.04(439)(092)Nagy_Gy.
[AN 910011]
MARC

ANSEL
UTF-81766 /2002.
   A Világörökség Egyezmény végrehajtása 25 év gyakorlatának tükrében : nemzetközi konferencia : Budapest, 1997. október 2-5. = 25 years of implementation of the World Heritage Convention : international conference. - Budapest : OTP-TRAVEL Kft., 1998. - 159 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Rend. a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium. - Előadások
ISBN 963-00-3305-4 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-8466-58-5)
502.4(100)(094.2) *** 72.025.3/.4(100)(094.2) *** 930.85(100)(094.2)
[AN 428445]
MARC

ANSEL
UTF-81767 /2002.
Zsolnai László (1958-)
   Ökológia, gazdaság, etika / Zsolnai László. - [Budapest] : Helikon, 2001. - 162, [4] p. ; 25 cm. - (Helikon universitas : közgazdaságtan,, ISSN 1417-8818)
Bibliogr.: p. 148-158.
ISBN 963-208-734-8 kötött : 1950,- Ft
504.75 *** 330.88
[AN 908631]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

1768 /2002.
Gribbin, John
In search of Schrödinger's cat (magyar)
   Schrödinger macskája : [kvantumfizika és valóság] / John Gribbin ; [ford. Both Előd]. - [Budapest] : Akkord, cop. 2001. - 268 p. : ill. ; 24 cm. - (Talentum tudományos könyvtár, ISSN 1586-8419)
Bibliogr.: p. 249-260.
ISBN 963-7803-34-3 kötött : 2490,- Ft
530.145(091)
[AN 908864]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

1769 /2002.
   Geokronológia és domborzatfejlődés : tiszteletkötet Schweitzer Ferenc professzor úr 60. születésnapjára / szerk. Fábián Szabolcs Ákos, Tóth József ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földrajzi Intézet. - Pécs : PTE TTK Földrajzi Int., 2000. - 212 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.: p. 199-212. és a tanulmányok végén. - Példányszám: 200
ISBN 963-641-729-6 fűzött : ár nélkül
551.4 *** 551.7
[AN 425573]
MARC

ANSEL
UTF-81770 /2002.
Hevesi Attila (1941-)
   Hidegvizek létrehozta karsztok osztályozása = Classification of cold water karts = Klassifikaciâ karstov sformirovannyh holodnymi vodami / Hevesi Attila. - Budapest : MTA FKI, 1986. - p. 231-254. : ill. ; 24 cm. - (Közlemények / Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutató Intézet,, ISSN 0133-5936 ; 450.)
Bibliogr.: p. 253-254. - Klny.: Földrajzi értesítő, ISSN 0015-5403, 35. évf. 3-4. füz. - Összefoglalás angol és orosz nyelven
ISBN 963-7322-75-2 * fűzött : ár nélkül
551.435.8
[AN 414470]
MARC

ANSEL
UTF-81771 /2002.
Lovász György (1931-)
   A jelenkori felszínfejlődési folyamatok térképezése Nyugat-Dunántúlon = Raumgestaltung der jetztzeitlichen oberflachenentwickelnden Prozesse im Westlichen Transdanubien / Lovász György. - Budapest : MTA FKI, 1986. - p. 255-268. : ill. ; 24 cm. - (Közlemények / Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutató Intézet,, ISSN 0133-5936 ; 451.)
Bibliogr.: p. 265-266. - Klny.: Földrajzi értesítő, 0015-5403, 35. évf. 3-4. füz. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-7322-76-0 * fűzött : ár nélkül
551.3(439.11) *** 528.94
[AN 414468]
MARC

ANSEL
UTF-81772 /2002.
   Magyarország tájai / [kiad. Környezetvédelmi és Környezetgazdálkodási Felsőoktatásért Alapítvány]. - Gödöllő : Környezetvédelmi és Környezetgazd. Felsőoktatásért Alapítvány, 2000-. - 21 cm
ISBN 963-03-9577-0
911.2(439)(084.12)
[AN 451706]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [4/4.], Dunántúli-dombság. Mecsek és Tolna-Baranyai-dombvidék / írták Barczi Attila, Lóczy Dénes, Penksza Károly ; szerk. Barczi Attila. - 2001. - 50 p. : ill., színes
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-00-6813-3 fűzött : 480,- Ft
911.2(439.125) *** 911.2(439.127) *** 908.439.125 *** 908.439.127
[AN 909106] MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

1773 /2002.
Ponori Thewrewk Aurél (1921-)
   Divina astronomia : csillagászat Dante műveiben / Ponori Thewrewk Aurél ; [közread. a] Magyar Csillagászati Egyesület. - Budapest : M. Csillagászati Egyes., 2001. - 96 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 96.
ISBN 963-00-8395-7 fűzött : 896,- Ft
Dante Alighieri
52(4)"13" *** 850(092)Dante_A.
[AN 908157]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

1774 /2002.
100 greatest amazing animals (magyar)
   A világ 100 állati csodája / [szerk. Diana Briscoe, Andrew Charman] ; [ford. Keresnyei Klára]. - Pécs : Alexandra, [2001]. - 105, [3] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-368-122-7 kötött : 1899,- Ft
59(084.1)
[AN 908890]
MARC

ANSEL
UTF-81775 /2002.
Downer, John
Supernatural (magyar)
   Az állati érzékelés csodái / John Downer ; [ford. Hoffmann Gyula]. - Pécs : Alexandra, [2001]. - 192 p. : ill., főként színes ; 26 cm
ISBN 963-368-132-4 kötött : 5990,- Ft
591.185
[AN 909183]
MARC

ANSEL
UTF-81776 /2002.
Horváth Róbert
   Az Aggteleki-karsztvidék madárvilága = The birds of the Aggtelek Karst / Horváth Róbert, Boldogh Sándor, Varga Zsolt ; [közread. a] Karszt Természetvédelmi Egyesület. - Szögliget : Karszt Természetvédelmi Egyes., 1999. - 128 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 81-84.
ISBN 963-03-9546-0 kötött : ár nélkül
598.2(439Aggteleki-karszt) *** 591.9(439Aggteleki-karszt)
[AN 426346]
MARC

ANSEL
UTF-81777 /2002.
Petrich Károly
   A Velencei táj lepkevilága / Petrich Károly. - Budapest : Mezőgazd. Szaktudás K., 2001. - 305 p., [46] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 301-305. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-356-337-2 fűzött : 2980,- Ft
595.78(439)(285.2Velencei-tó)
[AN 908863]
MARC

ANSEL
UTF-81778 /2002.
Schmidt Egon (1931-)
   Védjük madarainkat! / Schmidt Egon ; [graf. Budai Tibor] ; [fotók Kalotás Zsolt et al.]. - Budapest : Mezőgazd. Szaktudás K., 2001. - 67 p. : ill., főként színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 67.
ISBN 963-356-353-4 kötött : 1190,- Ft
598.2(439) *** 502.7
[AN 909545]
MARC

ANSEL
UTF-81779 /2002.
Simon Tibor (1926-)
   Növényismeret : a hazai növényvilág kis határozója / Simon Tibor, Seregélyes Tibor ; [a fényképeket kész. Seregélyes Tibor] ; [a növényrajzokat kész. S. Csomós Ágnes]. - 3. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2000. - 276 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 264-265.
ISBN 963-19-0946-8 kötött : ár nélkül
582(083.71)
[AN 910099]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

1780 /2002.
Dahlke, Rüdiger
Wege der Reinigung (magyar)
   Testi és lelki megtisztulás : méregtelenítés, salaktalanítás, elengedés / Rüdiger Dahlke, Doris Ehrenberger ; [ford. Szabó Judit]. - Budapest : Bioenergetic, 2001. - 186 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 184-185.
ISBN 963-9343-34-X fűzött : 1250,- Ft
613.2 *** 615.89
[AN 908353]
MARC

ANSEL
UTF-81781 /2002.
Dévai Margit
   Találd ki magad! : [önismereti napló] / Dévai Margit ; [ill. Dévai Zsófia]. - [Budapest] : Lamin Stúdió, [2001], cop. 1995. - 172 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-04-5464-5 fűzött : ár nélkül
613.865-053.6
[AN 910091]
MARC

ANSEL
UTF-81782 /2002.
Falus András (1947-)
   Az immunológia élettani és molekuláris alapjai : egyetemi tankönyv / Falus András ; [a 18. fejezetet írta Erdei Anna]. - 3. kiad. - Budapest : Semmelweis, 2001. - 298 p. : ill., színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 287-288.
ISBN 963-9214-17-5 kötött : ár nélkül
Egyetem
612.017.1(075.8) *** 577.27(075.8)
[AN 909944]
MARC

ANSEL
UTF-81783 /2002.
Feeling and thinking (magyar)
   Érzelem és gondolkodás : az érzelem szociálpszichológiája / szerk. Forgács József (Joseph P. Forgas) ; [ford. Boross Ottília]. - [Szentendre] : Kairosz, cop. 2001. - 409, [2] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9302-66-X fűzött : 3800,- Ft
159.942 *** 159.955 *** 316.6
[AN 908534]
MARC

ANSEL
UTF-81784 /2002.
   Fejlődéslélektan olvasókönyv : [felsőoktatási tankönyv] / szerk. Bernáth László, Solymosi Katalin. - [Budapest] : Tertia, [2001], cop. 1997. - 290 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 277-290.
ISBN 963-85129-8-9 fűzött : 2100,- Ft
159.922.6/.8(075.8) *** 159.922.7(075.8)
[AN 910033]
MARC

ANSEL
UTF-81785 /2002.
   A fogpótlástan alapjai : egyetemi tankönyv / Fábián Tibor [et al.] ; szerk. Fábián Tibor. - 2. kiad. - Budapest : Semmelweis, 2001. - 469 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 449-450.
ISBN 963-9214-18-3 kötött : ár nélkül
Egyetem
616.314(075.8)
[AN 910007]
MARC

ANSEL
UTF-81786 /2002.
Fövényi József (1936-)
   Cukorbetegek új diétáskönyve : amit egy inzulin nélkül kezelt cukorbetegnek a diabéteszről és kezelési módjairól tudni kell / Fövényi József, Papp Rita ; [mtársak Hidas Anna, Papp Sándorné és Székely Katalin]. - 5. kiad. - Budapest : Medicina, 2001, cop. 1994. - 233 p., [4] t. : ill., részben színes ; 19 cm
A címoldalon a megjelenési év tévesen: 1999
ISBN 963-242-606-1 fűzött : 780,- Ft
616.379-008.64 *** 641.563(083.12)
[AN 910200]
MARC

ANSEL
UTF-81787 /2002.
Fövényi József (1936-)
   Diabetológia / Fövényi József, Halmos Tamás, Pogátsa Gábor. - 5. átd. kiad. - Budapest : Springer Tud. K., 2001. - 167 p. : ill. ; 19 cm. - (Háziorvos-továbbképzés,, ISSN 1585-1265)
Bibliogr.: p. 143-144.
ISBN 963-699-160-X * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-8455-60-4)
616.379-008.64
[AN 910202]
MARC

ANSEL
UTF-81788 /2002.
Gopnik, Alison
The scientist in the crib (magyar)
   Bölcsek a bölcsőben : hogyan tanulnak a kisbabák / Alison Gopnik, Andrew N. Meltzoff, Patricia K. Kuhl ; ford. Vassy Zoltán. - [Budapest] : Typotex, 2001. - 253 p. ; 20 cm. - (Test és lélek, ISSN 1417-6793)
Bibliogr.: p. 227-253.
ISBN 963-9326-17-8 fűzött : 1750,- Ft
159.922.7
[AN 908625]
MARC

ANSEL
UTF-81789 /2002.
   Híres magyar orvosok / [szerk. Kapronczay Károly, Vizi E. Szilveszter]. - Budapest : Galenus, 2001-. - 26 cm
Az 1. köt. kötetjelzés nélkül jelent meg, monografikus leírása: AN 798235
ISBN 963-86138-2-3
61(439)(092)
[AN 909791]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 2001. - 170 p. : ill.
ISBN 963-86138-3-1 kötött : 4390,- Ft
61(439)(092)
[AN 909792] MARC

ANSEL
UTF-81790 /2002.
Homosexualität in der NS-Zeit (magyar)
   Homoszexualitás a Harmadik Birodalomban : a diszkrimináció és az üldözés dokumentumai / írta és szerk. Günter Grau ; [munkatárs Claudia Schoppmann] ; [ford. Czeglédi András, Mesés Péter, Weininger Ottó]. - Budapest : Osiris, 2001. - 389 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-389-114-0 fűzött : 1980,- Ft
613.885(430)"1933/1945"(093.2)
[AN 908855]
MARC

ANSEL
UTF-81791 /2002.
Man alive (magyar)
   Csak férfiaknak : a legteljesebb útmutató férfiaknak a tökéletes egészségi állapot eléréséhez / [szerk. Jonathan Hilton]. - Budapest : Athenaeum, [2000]. - 4 db : ill., színes ; 21 cm
Közös tokban
ISBN 963-9261-00-9 fűzött : 4980,- Ft
613-005.1
[AN 425348]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], Táplálkozás / Sarah Brewer ; [ford. Cserna György]. - 80 p.
Fitter food
ISBN 963-9261-01-7
613.2-055.1
[AN 425362] MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], Erőnlét / Toni Battison ; [ford. Cserna György]. - 80 p.
Fighting fit
ISBN 963-9261-02-5
613.71-055.1
[AN 425394] MARC

ANSEL
UTF-8


   [3.], Stressz / Toni Battison ; [ford. Babits Péter]. - 80 p.
Beating stress
ISBN 963-9261-03-3
613.86-055.1
[AN 425402] MARC

ANSEL
UTF-8


   [4.], Szex / Sarah Brewer ; [ford. Babits Péter]. - 80 p.
Better sex
ISBN 963-9261-04-1
613.88-055.1
[AN 425406] MARC

ANSEL
UTF-81792 /2002.
Mérő László (1949-)
   Új észjárások : a racionális gondolkodás ereje és korlátai / Mérő László ; [ill. M. Miltényi Miklós]. - [Budapest] : Tericum, cop. 2001. - 391 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 375-382.
ISBN 963-8453-54-0 * fűzött : 1770,- Ft (hibás ISBN 963-8453-50-4)
159.955 *** 165
[AN 908105]
MARC

ANSEL
UTF-81793 /2002.
Milliken, Mary Elizabeth
Essential competencies for patient care (magyar)
   Mindennapos betegápolás : az ápolónői hivatás kézikönyve / Mary Elizabeth Milliken, Gene Campbell ; [ford. Csink Lóránt et al.]. - 6. kiad. - Budapest : Medicina, 2001. - 3 db : ill. ; 29 cm
ISBN 963-242-731-9 fűzött : ár nélkül
616-083(078)
[AN 909946]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - VIII, 429 p.
ISBN 963-242-732-7
616-083(078)
[AN 909947] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - [6], p. 431-855.
ISBN 963-242-733-5
616-083(078)
[AN 909948] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., Munkafüzet. - VIII, 371 p.
ISBN 963-242-734-3
616-083(078)
[AN 909949] MARC

ANSEL
UTF-81794 /2002.
   Mindenki grafológiája / szerk. Gulyás Jenő István ; szerzők Csepelyi Magda [et al.] ; [közread. a] Grafodidakt Grafológusképző és Személyiségfejlesztő Központ. - Budapest : Grafodidakt ; [Gyöngyös] : Pallas Antikvárium, 2001. - 519 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 514-516.
ISBN 963-9117-62-5 kötött : 5990,- Ft
159.925.6(075.8)
[AN 908668]
MARC

ANSEL
UTF-81795 /2002.
Molnár Dánielné
   Ilcsi néni képes füves könyve / Molnár Ferenc felvételeivel. - [Budapest] : Totem, 2001. - 183 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-590-171-2 kötött : 3998,- Ft
615.322
[AN 908937]
MARC

ANSEL
UTF-81796 /2002.
   Összehasonlító anatómiai előadások / szerk. Sass Miklós, Zboray Géza. - [Budapest] : Eötvös, [1995]-. - 27 cm
Egyetemi tankönyv
ISBN 963-462-984-9
611.019(075.8)
[AN 144809]
MARC

ANSEL
UTF-8


   8., Az ivarszervek / írta Sass Miklós ; [... Szkurka Zsuzsa rajz.]. - cop. 1999. - 122 p. : ill., részben színes
Bibliogr.: p. 120-122. - Példányszám: 500
ISBN 963-462-992-X fűzött : ár nélkül
591.463/.469(075.8)
[AN 428169] MARC

ANSEL
UTF-81797 /2002.
   Oxiológia / szerk. Gőbl Gábor ; [... szerzői Ács Tamás et al.]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Medicina, 2001. - 636 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-242-742-4 kötött : ár nélkül
616-08-039.74
[AN 910031]
MARC

ANSEL
UTF-81798 /2002.
Polcz Alaine (1922-)
   Ideje a meghalásnak : tanulmányok / Polcz Alaine. - 2. kiad. - Budapest : Pont, cop. 2001. - 199 p. ; 20 cm
ISBN 963-9312-31-2 fűzött : 1680,- Ft
616-036.88
[AN 908979]
MARC

ANSEL
UTF-81799 /2002.
Salgó Sándor (1894-1975)
   Önismeret - emberismeret : új gyakorlati jellem- és képességtan / Salgó Sándor. - Szeged : LAZI, cop. 2001. - 321, [2] p. : ill. ; 29 cm. - (Pentagramma könyvek)
A kötéstáblán címadatként: Frenológia
ISBN 963-9227-83-8 kötött : 2800,- Ft
159.925.5 *** 159.923
[AN 908900]
MARC

ANSEL
UTF-81800 /2002.
Simonton, O. Carl
Getting well again (magyar)
   A gyógyító képzelet : belső erőforrásainkkal a rák ellen / O. Carl Simonton, Stephanie Matthews-Simonton, James L. Creighton ; [ford. Ghimessy Csaba] ; [közread. az] Egészségforrás Alapítvány. - 2. kiad. - [Budapest] : Egészségforrás Alapítvány, 2001, cop. 1990. - III, 244 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 202-217.
ISBN 963-00-7059-6 fűzött : ár nélkül
616-006 *** 615.851.11
[AN 910223]
MARC

ANSEL
UTF-81801 /2002.
Veér András (1939-)
   Útitársak / Veér András. - 2. kiad. - Budapest : Animula, 2001. - 127 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 963-86115-9-6 fűzött : 1990,- Ft
616.89(439)(092)
[AN 908434]
MARC

ANSEL
UTF-81802 /2002.
Virág Teréz (1930-2000)
   "Mély kútba tekinték..." : válogatott tanulmányok / Virág Teréz. - Budapest : Animula, [2001]. - 227 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 213-216. - Virág Teréz műveinek bibliográfiája: p. 221-226.
ISBN 963-9410-16-0 * fűzött : 1680,- Ft (hibás ISBN 963-941-002-0)
615.851 *** 615.851.82 *** 323.12(=924)
[AN 908440]
MARC

ANSEL
UTF-81803 /2002.
Women's body (magyar)
   A női test kézikönyve / [... szerk. Margaret Doyle et al.] ; [munkatárs Rosie Boycott et al.] ; [ford. Dulka Erika]. - Budapest : Papp-Ker, [2001]. - 457 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9418-06-4 fűzött : 1790,- Ft
613.99
[AN 908529]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

1804 /2002.
   High-level synthesis of pipelined datapaths / ed. by Péter Arató. ; authors Péter Arató [et al.]. - Budapest : Panem, 2000. - 203 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 195-196.
ISBN 963-545-220-9 fűzött : ár nélkül
681.3.01 *** 519.68
[AN 431186]
MARC

ANSEL
UTF-81805 /2002.
Mudri István
   Digitális videózás Adobe Premiere 6.0 alkalmazásával : Windows/Macintosh / Mudri István. - Budapest : Computerbooks, 2001. - [4], III, 274 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-618-269-8 fűzött : 3400,- Ft
519.688Adobe *** 621.397.037.37
[AN 908205]
MARC

ANSEL
UTF-81806 /2002.
   Programozzunk Delphi rendszerben! : tankönyv és elektronikus példatár : Borland Delphi 5 alapján / Tamás Péter [et al.]. - 2. kiad. - Budapest : Computerbooks, 2001. - 490 p. : ill. ; 24 cm + CD-ROM
ISBN 963-618-286-8 * fűzött : 2999,- Ft (hibás ISBN 963-618-244-2)
519.682Delphi
[AN 910224]
MARC

ANSEL
UTF-81807 /2002.
   Programozzunk TURBO PASCAL nyelven! : 5.0, 5.5, 6.0, 7.0 : objektum-orientált programozás : [kezdőknek, középhaladóknak] / Benkő Tiborné [et al.]. - 12. kiad. - Budapest : Computerbooks, 2001. - [4], X, 552 p. : ill. ; 24 cm + floppy
Bibliogr.: p. 545-546.
ISBN 963-618-258-2 fűzött : 2400,- Ft
519.682TurboPascal
[AN 909918]
MARC

ANSEL
UTF-81808 /2002.
Russell, Stuart J.
Artificial intelligence (magyar)
   Mesterséges intelligencia : modern megközelítésben / Stuart J. Russell, Peter Norvig. ; [ford. Antal Péter et al.]. - Budapest : Panem ; [London] : Prentice Hall, 2000. - 1093 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 990-1042.
ISBN 963-545-241-1 kötött : ár nélkül
681.3.01:165.0.001.572
[AN 430207]
MARC

ANSEL
UTF-81809 /2002.
Séra Tamás
   Lotus Notes/Domino R5 : hasznos alkalmazások percek alatt / Séra Tamás, Sudár András. - Budapest : Computerbooks, 2001. - IV, 320 p. : ill. ; 24 cm + CD-ROM
ISBN 963-618-232-9 fűzött : 2900,- Ft
519.688Lotus_Notes
[AN 910225]
MARC

ANSEL
UTF-81810 /2002.
Sipos Mariann
   A Visual C++ és az MFC / Sipos Marianna. - 2. jav., mód. kiad. - [Budapest] : Sipos J., 2001. - 436 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 421-424.
ISBN 963-440-543-6 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-640-979-X)
519.682VisualC++
[AN 909930]
MARC

ANSEL
UTF-8
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

1811 /2002.
Szász Gábor
   Kommunikációs rendszerek : nyitott rendszerű képzés - távoktatás - oktatási segédlete : felsőoktatási tankönyv / Szász Gábor, Kun István, Zsigmond Gyula ; [közread. az] LSI Oktatóközpont a Mikroelektronika Alkalmazásának Kultúrájáért Alapítvány. - Budapest : LSI OMAK, 1999. - IV, 294 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 289.
ISBN 963-577-275-0 fűzött : ár nélkül
621.39(075.8)
[AN 424692]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

1812 /2002.
Schulz, Manfred
Mehr Spass am Pfeiferauchen (magyar)
   Pipázók könyve / Manfred Schulz ; [ford. Szabó László Zsolt]. - 2. kiad. - Budapest : Vince K., 2001, cop. 1991. - 161 p., IV t. : ill., részben színes ; 17 cm
ISBN 963-9323-38-1 kötött : 1895,- Ft
688.93(036) *** 663.973(036)
[AN 908503]
MARC

ANSEL
UTF-8
21   Vegyipar

1813 /2002.
Czvikovszky Tibor (1936-)
   A polimertechnika alapjai : egyetemi tankönyv / Czvikovszky Tibor, Nagy Péter, Gaál János. - Budapest : Műegyet. K., 2000. - 453, [2] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-420-621-2 kötött : ár nélkül
66.095.26(075.8) *** 678(075.8)
[AN 428110]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

1814 /2002.
Binder, Egon
Räuchern (magyar)
   Füstölés : hús, kolbászféleségek, hal / Egon Binder ; [... ford. Sulán Zsófia]. - Budapest : Gazda, [2001]. - 124 p. : ill., főként színes ; 19 cm
Példányszám: 3000
ISBN 963-7445-39-0 fűzött : 1680,- Ft
664.92
[AN 908603]
MARC

ANSEL
UTF-81815 /2002.
   Dr. Bakonyi Károly szőlőnemesítő élete és munkássága. - Keszthely : [PATE Georgikon Mezőgazdtud. Kar], 1999. - 59 p. : ill. ; 24 cm. - (Georgikon kiskönyvtár, ISSN 1217-7687 ; 9.). (Tudománytörténeti füzetek, ISSN 1585-6348)
Bibliogr.: p. 41-48. - Összefoglalás magyar, angol és német nyelven
ISBN 963-9096-69-5 fűzött : ár nélkül
Bakonyi Károly (1921-)
63(439)(092)Bakonyi_K.(047.53) *** 634.8
[AN 426363]
MARC

ANSEL
UTF-81816 /2002.
   Energy and protein supply and their effects on the production of monogastric and ruminant animals : proceedings of the 4 International Symposium on Animal Nutrition : Kaposvár, ... 17 October, 1995 / [ed. by L. Babinszky]. ; [org., publ. by the Pannon Agricultural University Faculty of Animal Science]. - [Kaposvár] : Pannon Agricultural Univ. Fac. of Animal Science, [1999]. - II, 143 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. az előadások végén. - Példányszám: 350
ISBN 963-7743-63-4 fűzött : ár nélkül
636.084/.087 *** 591.13 *** 061.3(439-2Kaposvár)
[AN 431194]
MARC

ANSEL
UTF-81817 /2002.
   Hagyományos kisállattartás : baromfi és házinyúl / szerk. Papp Miklós és Szalay István. - Budapest : Mezőgazda, 2001. - 287 p. : ill. ; 20 cm. - (Gazdakönyvtár, ISSN 1217-1042)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9358-21-5 fűzött : 1950,- Ft
636.5 *** 636.92
[AN 908887]
MARC

ANSEL
UTF-81818 /2002.
Kampen, Thomas van
Grundkurs Terrarium (magyar)
   Terráriumi állatok tartása és gondozása / Thomas van Kampen ; [ford. Winkler Ferenc]. - [Kaposvár] : Holló, cop. 2001. - 62, [2] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 963-9388-33-5 kötött : 1390,- Ft
636.045 *** 636.98 *** 636.99
[AN 908366]
MARC

ANSEL
UTF-81819 /2002.
Márkus Ferenc (1935-)
   A fűszerpaprika termesztése és feldolgozása : amit a gyakorló gazdának tudni kell / Márkus Ferenc, Kapitány József. - Budapest : Mezőgazd. Szaktudás K., 2001. - 112 p., VIII t. : ill. részben színes ; 20 cm. - (Kertészek és kertbarátok könyvtára, ISSN 1416-0978)
Bibliogr.: p. 109-110.
ISBN 963-356-350-X fűzött : 1470,- Ft
635.649 *** 664.52
[AN 908796]
MARC

ANSEL
UTF-81820 /2002.
Mercz Árpád (1919-)
   Borászati kislexikon / Mercz Árpád, Kádár Gyula. - 2. jav. kiad. - Budapest : Mezőgazda, 2001, cop. 1998. - 340 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-9358-32-0 kötött : 3500,- Ft
663.2(031)
[AN 908244]
MARC

ANSEL
UTF-81821 /2002.
Szabó István (1950-)
   Gyökérzöldségfélék / Szabó István. - Budapest : Szaktudás K. Ház, 2001. - 119 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-86170-0-4 kötött : 980,- Ft
635.1
[AN 908798]
MARC

ANSEL
UTF-81822 /2002.
Szalai József
   Növényi életjelenségek a kertben / Szalai József. - Budapest : Szaktudás K. Ház, 2001. - 185, [6] p., XVI t. : ill., részben színes ; 20 cm. - (Kert-ésszel...)
Életjelenségek a kertben (borító- és gerinccím)
ISBN 963-86170-2-0 kötött : 1980,- Ft
635 *** 581.1
[AN 909779]
MARC

ANSEL
UTF-81823 /2002.
Tattay Levente (1943-)
   A bor és az agrártermékek eredetvédelme / Tattay Levente. - Budapest : Mezőgazda, 2001. - 225 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 219-225.
ISBN 963-9358-30-4 fűzött : 2800,- Ft
663.2 *** 631.961 *** 347.77(439)
[AN 908240]
MARC

ANSEL
UTF-81824 /2002.
Veress István (1932-)
   Így gondozd a kutyádat! : 101 tanács kezdőknek és haladóknak / Veress István. - Budapest : Urbis Kvk., 2001. - 126 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9291-16-1 fűzött : 950,- Ft
636.7
[AN 908369]
MARC

ANSEL
UTF-81825 /2002.
Veress István (1932-)
   Német dog / Veress István. - Budapest : Saxum, 2001. - 143 p. : ill., részben színes ; 22 cm. - (Az én kutyám..., ISSN 1587-9577)
ISBN 963-9308-32-3 kötött : 1490,- Ft
636.7
[AN 908897]
MARC

ANSEL
UTF-81826 /2002.
Veress István (1932-)
   Óriás schnauzer / Veress István. - Budapest : Saxum, 2001. - 120 p. : ill., részben színes ; 22 cm. - (Az én kutyám..., ISSN 1587-9577)
ISBN 963-9308-31-5 kötött : 1490,- Ft
636.7
[AN 908899]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

1827 /2002.
Cooking for two (magyar)
   Kétszemélyes szakácskönyv : ínycsiklandó ételek azoknak, akik főzni és enni is szeretnek / [ford. Pákozdi Judit]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2001. - 95 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 963-9237-73-6 fűzött : 1190,- Ft
641.55(083.12)
[AN 908613]
MARC

ANSEL
UTF-81828 /2002.
   Gesztenyéskönyv : a levestől a süteményig / Hász András fotóival. - [Budapest] : K. u. K. K., [2001]. - 47 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-9384-10-0 kötött : 1700,- Ft
641.55(083.12):634.53
[AN 908691]
MARC

ANSEL
UTF-81829 /2002.
Das grosse Buch vom Käse (magyar)
   Sajtok nagy könyve : hogy jobban értékeljük és élvezzük a sajtokat a nagy, képes sajtlexikonnal / ötlet ... Christian Teubner ; sajtlexikon Heinrich Mair-Waldburg ; ... receptek Friedrich-Wilhelm Ehlert ; [ford. Molnár Márta, Pataky Péterné, Simon Anna]. - [Budapest] : Aréna 2000, cop. 2001. - 255 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 255.
ISBN 963-85515-0-X kötött : 5980,- Ft
641.854 *** 641.55(083.12):637.3
[AN 909772]
MARC

ANSEL
UTF-81830 /2002.
Indian (magyar)
   Indiai konyha : mesésen finom, gazdag és fűszeres, kipróbált fogások / [ford. Hargitai György]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2001. - 95 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 963-9237-75-2 fűzött : 1190,- Ft
641.568(540)(083.12)
[AN 908600]
MARC

ANSEL
UTF-81831 /2002.
McFadden, Christine
The ultimate encyclopedia of chocolate (magyar)
   Nagy csokoládé enciklopédia : több mint 200 recepttel / Christine McFadden, Christine France ; [ford. Hollós Ilona, Máté György]. - Budapest : Jószöveg Műhely, cop. 2001. - 256 p. : ill., főként színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 256.
ISBN 963-9134-52-X kötött : 5790,- Ft
641.55(083.12):663.91 *** 641.852(083.12) *** 930.85
[AN 909763]
MARC

ANSEL
UTF-81832 /2002.
Rigó János (1926-)
   Koleszterindiéta / Rigó János, Bencsik Klára, Gaálné Labáth Katalin. - 4. kiad. - Budapest : Medicina, 2001, cop. 1994. - 213, [2] p. ; 19 cm
A címoldalon a megjelenés éve tévesen: 1999
ISBN 963-242-599-5 fűzött : 750,- Ft
641.564(083.12) *** 612.397.81
[AN 910156]
MARC

ANSEL
UTF-81833 /2002.
Szigeti Andor
   Népi konyha: Tiszán innen - Tiszán túl : a Kiskunság, a Jászság, Észak-Bácska, a kalocsai Sárköz, a Nagykunság, Csongrád és Szeged környéke ételei / Szigeti Andor. - Budapest : Planétás, 2001. - 346 p. : ill. ; 25 cm. - (Jelenlévő múlt, ISSN 1417-5932)
ISBN 963-9014-84-2 kötött : 3500,- Ft
641.568(439.14)(083.12)
[AN 908949]
MARC

ANSEL
UTF-81834 /2002.
Tudós Zsa Zsa (1957-)
   Energiák az asztalon : lakomás könyv földlakóknak hétlépésben / Tudós Zsa Zsa. - [Gyöngyös] : Pallas Antikvárium, cop. 2001. - 275 p. : ill. ; 24 cm
Gerinccím: Lakomás könyv földlakóknak
ISBN 963-9117-65-X fűzött : 1980,- Ft
641.55(083.12) *** 133.25
[AN 908808]
MARC

ANSEL
UTF-81835 /2002.
Wok (magyar)
   Wok. - Budapest : M. Kvklub, 2001. - 96 p. : ill., színes ; 30 cm
Ford. Horváth Zsuzsa
ISBN 963-547-522-5 kötött : 1690,- Ft
641.568(5)(083.12)
[AN 908685]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

1836 /2002.
Cassirer, Ernst
Kants Leben und Lehre (magyar)
   Kant élete és műve / Ernst Cassirer ; [ford. Mesterházi Miklós]. - Budapest : Osiris : Gond-Cura Alapítvány, 2001. - 450 p. ; 21 cm. - (Historia philosophiae, ISSN 1587-7159)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-389-116-7 kötött : 3000,- Ft
Kant, Immanuel
1(430)(092)Kant,_I.
[AN 908395]
MARC

ANSEL
UTF-81837 /2002.
Foucault, Michel
L'archeologie du savoir (magyar)
   A tudás archeológiája / Michel Foucault ; [ford. és a jegyzeteket összeáll. Perczel István]. - Budapest : Atlantisz, 2001. - 311 p. ; 21 cm. - (Kísértések, ISSN 0866-0352)
ISBN 963-9165-53-0 kötött : 1995,- Ft
1(44)Foucault,_M.
[AN 908885]
MARC

ANSEL
UTF-81838 /2002.
Pethő Bertalan (1935-)
   A filozófia híg mosléka : marxizmus és átfolyásai a posztmodernbe/posztkommunizmusba / közread. Pethő Bertalan. - Budapest : Platon, [1998-2001]. - 2 db ; 23 cm. - (Posztmodern könyvek, ISSN 1216-6413)
ISBN 963-85077-5-6
141.82 *** 316.7"19"
[AN 283328]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - cop. 2001. - 461, [8] p.
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-86061-4-2 fűzött : 2990,- Ft
141.82 *** 316.7"19"
[AN 908404] MARC

ANSEL
UTF-81839 /2002.
Ross, David, Sir.
Aristotle (magyar)
   Arisztotelész / Sir David Ross ; [ford. Steiger Kornél]. - Budapest : Osiris, 2001, cop. 1996. - 413 p. ; 21 cm. - (Historia philosophiae, ISSN 1587-7159)
Bibliogr.: p. 398-406.
ISBN 963-389-127-2 kötött : 3000,- Ft (hibás ISBN 963-389-116-7)
Aristotelēs
1(38)(092)Aristotelēs
[AN 908399]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

1840 /2002.
Cseri Kálmán (1939-)
   Tudom, kinek hittem : az Apostoli Hitvallás magyarázata / Cseri Kálmán. - Budapest : Kálvin, 2001. - 117 p. ; 20 cm
ISBN 963-300-885-9 fűzött : 290,- Ft
238.2
[AN 910220]
MARC

ANSEL
UTF-81841 /2002.
György Antal
   Sötét helyen világító szövétnek : kis útikalauz a Biblia világához / [írta György Antal] ; [... a rajzokat kész. Pap Klára]. - Budapest : Kálvin, 2001. - 167 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-300-879-4 kötött : 620,- Ft
22.07(02.053.2)(036)
[AN 910112]
MARC

ANSEL
UTF-81842 /2002.
Halevi, Z'ev ben Shimon
The way of Kabbalah (magyar)
   A Kabala útja / Z'ev ben Shimon Halevi. - Budapest : Jószöveg Műhely, [2001]. - 246 p. : ill. ; 18 cm
Ford. Béresi Csilla
ISBN 963-9134-55-4 * fűzött : 1250,- Ft (hibás ISBN 963-9134-55-3)
296.65
[AN 908848]
MARC

ANSEL
UTF-81843 /2002.
   Jézus bölcsessége : szeretetről, igazságról, boldogságról, gazdagságról, jóról és gonoszról / [összeáll. Háy János]. - [Budapest] : Palatinus, 2001. - 95 p. : ill. ; 16 cm. - (A csend ajándéka, ISSN 1417-9237)
ISBN 963-9380-46-6 kötött : 860,- Ft
Jézus
244 *** 226.046
[AN 908464]
MARC

ANSEL
UTF-81844 /2002.
Johnson, Paul
A history of christianity (magyar)
   A kereszténység története / Paul Johnson ; [ford. Makovecz Benjamin]. - Budapest : Európa, 2001. - 711 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 683-695.
ISBN 963-07-7035-0 kötött : 3200,- Ft
27(100)(035)
[AN 908357]
MARC

ANSEL
UTF-81845 /2002.
Kovács András
   Láttam az Urat: él! : húsvéti történetek / Kovács András ; [ill. Huszár Károly]. - Szeged : Agapé, 2000. - 23 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-458-205-2 fűzött : ár nélkül
244(0:82-34)(02.053.2)
[AN 427469]
MARC

ANSEL
UTF-81846 /2002.
   Liturgikus lexikon / szerk. Verbényi István ; társszerk. Arató Miklós Orbán ; [szerzők Arató Miklós Orbán et al.]. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Szt. István Társ. ; [Szentendre] : Kairosz, 2001. - 238 p., [16] t. : ill., részben színes ; 26 cm
ISBN 963-361-255-1 kötött : 3500,- Ft
264:030 *** 282
[AN 910086]
MARC

ANSEL
UTF-81847 /2002.
Mészáros István (1927-)
   Mindszenty és az "Ostpolitik" : adalékok az Ostpolitik történetéhez, 1957-1971 / Mészáros István. - [Szentendre] : Kairosz, [2001]. - 229 p. ; 18 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9406-08-2 fűzött : 1700,- Ft
Mindszenty József (1892-1975)
282(439)(092)Mindszenty_J. *** 322(439)"1956/197"
[AN 908154]
MARC

ANSEL
UTF-81848 /2002.
Moses Bar Kēphā
   Paradicsom-kommentár / Mózes Bar Képha ; [szírből ford. a Harvard syr. 112-es kézirat alapján Kövér András, Lukács Ilona, Pesthy Monika] ; [előszó Pesthy Monika]. - Budapest : M. Kvklub, 2001. - XLV, 224 p. : ill. ; 21 cm. - (Írók, költők, gondolkodók, ISSN 1586-7439)
Bibliogr.: p. XXXVI-XLIV.
ISBN 963-547-560-8 kötött : 2055,- Ft
222.11.04=924 *** 233.1
[AN 908681]
MARC

ANSEL
UTF-81849 /2002.
Pfister, Herta
Der an uns Gefallen findet - Frauen im Alten Testament (magyar)
   Ószövetségi asszonyok : akik megnyerték tetszésünket / Herta Pfister ; ford. Votisky Éva. - Budapest : Pont, cop. 2001. - 89 p. ; 20 cm
ISBN 963-9312-34-7 fűzött : 1260,- Ft
221.046-055.2
[AN 909079]
MARC

ANSEL
UTF-81850 /2002.
Polidoro, Gianmaria
Civiltà di pace (magyar)
   A békesség civilizációja / Gianmaria Polidoro ; [ford. ... Kalacsi János]. - Szeged : Agapé, 2001. - 176 p. ; 17 cm
ISBN 963-458-250-8 fűzött : 900,- Ft
244
[AN 908423]
MARC

ANSEL
UTF-81851 /2002.
Popper Péter (1933-)
   Van ott valaki? : a valláspszichológia néhány fontos kérdéséről / Popper Péter. - [Budapest] : Saxum, cop. 2001. - 175 p. ; 18 cm. - (Az égre néző ember, ISSN 1587-7493)
ISBN 963-9308-27-7 kötött : 1480,- Ft
291.1
[AN 908145]
MARC

ANSEL
UTF-81852 /2002.
Quadrupani, Carlo Giuseppe
Documenti per tranquillare le anime (magyar)
   Útmutatás jámbor lelkek számára a lelki életben való kételyek megoldására / Quadrupani ; [... ford. Babura László]. - Budapest : Kairosz, 2001. - 216 p. ; 19 cm
Megj. "Lelki útmutató" címmel is
ISBN 963-9406-14-7 fűzött : 1680,- Ft
244
[AN 908118]
MARC

ANSEL
UTF-81853 /2002.
Róbert László (1926-)
   Allah nevében? / Róbert László ; [a Korán-idézeteket Simon Róbert ford. ...]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2001. - 193 p. ; 20 cm
ISBN 963-09-4301-8 fűzött : 1400,- Ft
297
[AN 909112]
MARC

ANSEL
UTF-81854 /2002.
Sebestyén Jenő (1884-1950)
   Református etika / írta Sebestyén Jenő. - [Bőv. kiad.]. - Budapest ; Gödöllő : Iránytű, 2000. - 457, [10] p. ; 21 cm
ISBN 963-8306-00-9 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-8079-17-7)
241(035) *** 284.2
[AN 910227]
MARC

ANSEL
UTF-81855 /2002.
   Szentek a magyar középkorból. - Budapest : Osiris, 1999-2001. - 2 db ; 21 cm. - (Millenniumi magyar történelem. Források,, ISSN 1585-4264)
ISBN 963-379-743-8 *
235.3(092)(439)
[AN 403303]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Legendák és csodák : 13-16. század / [összeáll. és szerk. Madas Edit és Klaniczay Gábor] ; [az utószót írta Klaniczay Gábor] ; [ford. Bellus Ibolya et al.]. - 2001. - 501 p., [8] t. : ill.
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-389-123-X kötött : 3280,- Ft
235.3(092)(439)
[AN 908197] MARC

ANSEL
UTF-81856 /2002.
Teresa (calcuttai)
La prière fraîcheur d'une source (magyar)
   Az imádság mint üdítő forrás / Teréz anya, Roger testvér ; [ford. Merza Edit, Stirbicz Marietta és Thorday Attila]. - Szeged : Agapé, 2001. - 88 p. ; 20 cm
ISBN 963-458-249-4 fűzött : 680,- Ft
248.143
[AN 909301]
MARC

ANSEL
UTF-81857 /2002.
   Tibet legnagyobb jógija / [ford., az előszót írta és jegyzetekkel ell. Hornok Sándor]. - 3. kiad. - [Budapest] : Farkas L. I., 2000 [!2001]. - 337 p. ; 20 cm
A ford. a "Tibet's great yogi Milarepa" (Oxford : Oxford Univ. Press, 1928) és a "Rnal-'byor gyi dbang-phyug chen-po" (Dharmsala : Tibetan Cultural Print. Press, 1994) c. kiad. alapján kész.
ISBN 963-9428-00-0 * fűzött : 1600,- Ft (hibás ISBN 963-7310-83-5)
Mi-la-ras-pa
294.321(515)(092)Mi-la-ras-pa *** 891.2-96=945.11
[AN 908249]
MARC

ANSEL
UTF-81858 /2002.
Tomka Ferenc (1942-)
   Találkozás a kereszténységgel : fiataloknak, felnőtteknek, bérmálkozóknak, katekumeneknek / Tomka Ferenc. - 3. bőv. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2001. - 388 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-361-163-6 kötött : 1680,- Ft (hibás ISBN 960-361-163-6)
23/28(078)
[AN 910334]
MARC

ANSEL
UTF-81859 /2002.
Ts'ai, Chih-chung
Ch'an shuo (magyar)
   Beszélő zen : a semmi kiáltásai / a történeteket átd. és rajz. Tsai Chih Chung ; ... ford. Jóvér Béla. - [Budapest] : Hunor K., 2001. - 175 p. : ill. ; 21x21 cm. - (Budo kiskönyvtár, ISSN 1417-1260). (Egyperces filozófia sorozat ; ; 1.)
Bibliogr.: p. 175.
ISBN 963-85771-1-8 kötött : 1800,- Ft
294.321(520) *** 133.25 *** 087.6:084.11
[AN 909559]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

1860 /2002.
Bindorffer Györgyi
   Kettős identitás : etnikai és nemzeti azonosságtudat Dunabogdányban / Bindorffer Györgyi ; [közread. az] ... MTA Kisebbségkutató Intézet. - Budapest : Új Mandátum : MTA Kisebbségkutató Int., 2001. - 205, [30] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 193-205.
ISBN 963-9336-43-2 fűzött : 2400,- Ft
Dunabogdány
316.347(=30)(439-2Dunabogdány)
[AN 908627]
MARC

ANSEL
UTF-81861 /2002.
Fischer György
   Hihetünk-e a közvélemény-kutatásoknak? : hogyan készülnek, és mennyire pontosak a közvélemény-kutatások / Fischer György. - Budapest : Bagolyvár, 2001. - 180 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 178-180.
ISBN 963-9197-85-8 fűzött : 1942,- Ft
303.425.6
[AN 908400]
MARC

ANSEL
UTF-81862 /2002.
Somodi Henrietta
   Zsidók Bács-Kiskun megyében / Somodi Henrietta. - Budapest : Makkabi, 2001. - 243 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7475-65-6 fűzött : 1800,- Ft
316.347(=924)(439.155)
[AN 908213]
MARC

ANSEL
UTF-81863 /2002.
Szalai Erzsébet (1948-)
   Gazdasági elit és társadalom a magyarországi újkapitalizmusban / Szalai Erzsébet. - [Budapest] : Aula, 2001. - 310 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 285-303.
ISBN 963-9345-49-0 kötött : 2990,- Ft
316.344.42(439)"199" *** 316.344.2(439)"199"
[AN 908465]
MARC

ANSEL
UTF-81864 /2002.
   Szimbólumtár : jelképek, motívumok, témák az egyetemes és a magyar kultúrából / szerk. Pál József és Újvári Edit ; [a szócikkeket írták Andrási Dorottya et al.] ; [a mutatót, az idegen szavak jegyzékét és a bibliográfiát összeáll. Újvári Edit]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Balassi, cop. 2001. - 550 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 530-536.
ISBN 963-506-451-9 kötött : 5500,- Ft
316.773:030 *** 003.62:030 *** 7.045:030 *** 398.3/.4:030 *** 930.85(100)
[AN 908584]
MARC

ANSEL
UTF-81865 /2002.
   Válaszok egy szexhirdetésre / [szerk.] Budai András, Tolnai Gábor, Wágner Olga. - Budapest : Aqua Oriens, 2001. - 135 p. ; 20 cm
ISBN 963-00-8211-X fűzött : 1290,- Ft
316.647.2(439)(044) *** 392.6
[AN 908660]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

1866 /2002.
   Csalóka Péter : tréfás népmesék a családnak / [gyűjt., vál. és szerk. Nagy Zoltán] ; [ill. Macskássy Izolda]. - Budapest : Korona, 2001. - 249 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-9376-22-1 kötött : 1990,- Ft
398.21(=945.11)
[AN 909144]
MARC

ANSEL
UTF-81867 /2002.
Fazakas István (1953-)
   Igézet ne fogja.. : a népbabonák világa / Szendrey Zsigmond és Szendrey Ákos "babonaszótára" nyomán írta Fazakas István és Székely Sz. Magdolna. - Budapest : Fekete Sas, 2001. - 274 p. ; 20 cm. - (Öregbetűs könyvek, ISSN 1587-2475)
ISBN 963-9352-23-3 fűzött : 1100,- Ft
398.3/.4(=945.11)
[AN 908889]
MARC

ANSEL
UTF-81868 /2002.
   Finnugor kalauz / szerk. Csepregi Márta ; írták Bereczki Gábor [et al.] ; [a térképeket rajz. Mets Miklós]. - 2. jav., bőv. kiad. - [Budapest] : Panoráma, cop. 2001. - 287 p., XXXII t. : ill., részben színes, részben térk. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 260-266.
ISBN 963-243-862-0 kötött : 2200,- Ft
39(=945) *** 809.45 *** 308(=945)
[AN 908387]
MARC

ANSEL
UTF-81869 /2002.
Hoffmann Tamás (1931-)
   Európai parasztok : életmódjuk története / Hoffmann Tamás. - Budapest : Osiris, 1998-. - 30 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
ISBN 963-379-402-1 *
391/395(4) *** 316.343.64(4)
[AN 281647]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Az étel és az ital. - 2001. - 494 p. : ill.
ISBN 963-389-110-8 kötött : 4980,- Ft
392.8(4)(091) *** 316.343.64(4) *** 930.85(4)
[AN 908860] MARC

ANSEL
UTF-81870 /2002.
Kósa László (1942-)
   "Ki népei vagytok?" : magyar néprajz / Kósa László. - Budapest : Planétás, 2001, cop. 1998. - 246 p. : ill. ; 21 cm. - (Jelenlévő múlt, ISSN 1417-5932)
Bibliogr.: p. 204-213.
ISBN 963-9014-06-0 kötött : ár nélkül
39(=945.11) *** 316.7(=945.11) *** 39.001(439)(091)
[AN 910150]
MARC

ANSEL
UTF-81871 /2002.
Petiška, Eduard
Staré řecké báje a pověsti (magyar)
   Görög mondák és regék / Eduard Petiška ; ford. Zádor Margit ; ill. Szilágyi Eszter. - Budapest : Holnap, 2001. - 259, [2] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 963-346-474-9 kötött : 2600,- Ft
398.22(38)
[AN 908413]
MARC

ANSEL
UTF-81872 /2002.
Putnicki, Patti
101 things not to say during sex (magyar)
   Mit ne mondj szex közben! / írta Patti Putnicki ; ill. Dusty Rumsey ; [ford. Király Salamon]. - Szeged : LAZI, cop. 2001. - 104 p. : ill. ; 14x15 cm
ISBN 963-9227-94-3 kötött : 890,- Ft
392.6(0:82-7) *** 741.5(73)(092)Rumsey,D.
[AN 909095]
MARC

ANSEL
UTF-81873 /2002.
Tüskés Gábor (1955-)
   Népi vallásosság Magyarországon a 17-18. században : források, formák, közvetítők / Tüskés Gábor, Knapp Éva. - Budapest : Osiris, 2001. - 410 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-389-046-2 fűzött : 2800,- Ft
398(439)"16/17" *** 23/28(439)"16/17"
[AN 908393]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

1874 /2002.
Enyedi Zsolt
   Pártok és pártrendszerek / Enyedi Zsolt, Körösényi András. - Budapest : Osiris, 2001. - 304 p. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.: p. 279-288.
ISBN 963-389-151-5 kötött : 2480,- Ft
329
[AN 908438]
MARC

ANSEL
UTF-81875 /2002.
   The meaning of liberalism: East and West / ed. Zdeněk Suda and Jiří Musil. - Budapest ; New York, [N. Y.] : CEU Press, 2000. - [6], 271 p. ; 24 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9116-53-X kötött : ár nélkülISBN 963-9116-54-8 fűzött : ár nélkül
329.12(100-15) *** 329.12(100-11)
[AN 427162]
MARC

ANSEL
UTF-81876 /2002.
Müller, Melissa
Das Mädchen Anne Frank (magyar)
   Anne Frank, egy lány élete / Melissa Müller ; Miep Gies utószavával ; [ford. és a ... jegyzeteket írta Bernáth István]. - Budapest : Park, cop. 2001. - 447 p., [16] t. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-530-509-5 kötött : 2900,- Ft
Frank, Anne
323.12(=924)(492)"194"(092)Frank
[AN 908927]
MARC

ANSEL
UTF-81877 /2002.
Nagy László, J. (1945-)
   Az európai integráció politikai története / J. Nagy László. - 2. bőv., jav. kiad. - Szeged : Maxim, 2002. - 134 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 133-134.
ISBN 963-86130-3-3 fűzött : 1280,- Ft
327.39(4-62)(091)
[AN 909324]
MARC

ANSEL
UTF-81878 /2002.
Ockrent, Christine
La double vie de Hillary Clinton (magyar)
   Hillary Clinton : szerelem és hatalom / Christine Ockrent ; [ford. Margittai Ágnes]. - [Budapest] : Etoile, cop. 2001. - 213 p., [4] t. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 963-7710-19-1 fűzött : 1490,- Ft
Clinton, Hillary
32(73)(092)Clinton,_H.
[AN 908235]
MARC

ANSEL
UTF-81879 /2002.
Polgár Gyula
   Rendszerváltók kiskátéja / Polgár Gyula. - Budapest : Polgár Gy., 2001. - 138 p. ; 20 cm
ISBN 963-440-607-6 fűzött : 690,- Ft
323(439)"1989/199"
[AN 908962]
MARC

ANSEL
UTF-81880 /2002.
Radics Péter (1962-)
   Tisztítótűz, most! : egy-személyes krónika... és vallomás : gondolatkísérlet - emlékezés - interjú / Radics Péter. - Pécs : Alexandra, cop. 2001. - 286, [24] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-368-179-0 fűzött : 1999,- Ft
323(73)"199/200" *** 894.511-94 *** 070(439)(092)Radics
[AN 908951]
MARC

ANSEL
UTF-81881 /2002.
Sebők Anna, P.
   Kolozsvári perek, 1956 / P. Sebők Anna. - [Budapest] : Hamvas Int., 2001. - 241 p. : ill. ; 24 cm. - (Arc és álarc, ISSN 1587-7949)
ISBN 963-00-8563-1 fűzött : 2700,- Ft
323.282(498)(=945.11)"1956/1957"(047.53)
[AN 909209]
MARC

ANSEL
UTF-81882 /2002.
Szekfű Gyula (1883-1955)
   Állam és nemzet : tanulmányok a nemzetiségi kérdésről / Szekfű Gyula ; Fónagy Zoltán utószavával. - Budapest : Lucidus, 2001. - 372, XX p. ; 21 cm. - (Kisebbségkutatás könyvek, ISSN 1585-3144)
ISBN 963-86163-6-9 fűzött : 2950,- Ft
323.15(439)(091)
[AN 908608]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

1883 /2002.
Blake, Steve
The keys to Avalon (magyar)
   Avalon kulcsa : fellibben a fátyol Arthur királyságának titkairól / Steve Blake és Scott Lloyd. - Pécs : Alexandra, [2001]. - 349 p., [16] t. : ill., részben színes ; 22 cm
Ford. Babits Péter. - Bibliogr.: p. 315-317.
ISBN 963-368-101-4 kötött : 1999,- Ft
930.85(364) *** 930.85(366) *** 398.221(=916) *** 001.94
[AN 909448]
MARC

ANSEL
UTF-81884 /2002.
Bricard, Isabelle
Les dynasties régnantes d'Europe (magyar)
   Európai uralkodócsaládok / Isabelle Bricard ; [ford. Tótfalusi Ágnes]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2001. - 463 p., [32] t. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 435-440.
ISBN 963-9237-86-8 kötött : 2800,- Ft
940(092) *** 929.52(4)
[AN 908901]
MARC

ANSEL
UTF-81885 /2002.
Bright, John
A history of Israel (magyar)
   Izráel története / írta John Bright ; ford. Domján János. - Budapest : Kálvin, 2001. - 539 p., VIII t. : ill., térk. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-300-881-6 fűzött : 1500,- Ft
Izrael
933
[AN 910140]
MARC

ANSEL
UTF-81886 /2002.
Chaunu, Pierre
La civilisation de l'Europe classique (magyar)
   A klasszikus Európa / Pierre Chaunu ; [ford. Benda Kálmán, ifj. Benda Kálmán, Terényi István]. - Budapest : Osiris, 2001. - 533 p. : ill., részben térk. ; 25 cm. - (Európa kultúrtörténete)
Bibliogr.: p. 513-533.
ISBN 963-379-671-7 kötött : 3500,- Ft
930.85(4)"15/17"(035)
[AN 908199]
MARC

ANSEL
UTF-81887 /2002.
Csete Örs (1966-)
   1956 : arcok és sorsok : faces and stories / Csete Örs ; [ford. Földvári Balázs]. - 2. kiad. - Budapest : M. Napló, 2001-. - ill. ; 30 cm
943.9"1956"(092)
[AN 911365]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], Budapest. - 2001. - 205 p.
ISBN 963-00-8355-8 kötött : 3920,- Ft
943.9-2Bp."1956"(092) *** 77.041.5 *** 77.04(439)(092)Csete_Ö.
[AN 908910] MARC

ANSEL
UTF-81888 /2002.
Csorba Csaba (1946-)
   "Árpád jöve magyar néppel" : [a magyarság őstörténete és a honfoglalás] / írta Csorba Csaba ; [az illusztrációkat kész. Branczeiz Zsuzsa et al.] ; [fotók Hapák József et al.]. - Budapest : M. Kvklub : Helikon, 2001. - 94 p. : ill., színes, részben térk. ; 31 cm. - (Új képes történelem)
ISBN 963-547-544-6 kötött : ár nélkül
943.9".../10"(084.1) *** 930.8(=945.11)(084.1)
[AN 909940]
MARC

ANSEL
UTF-81889 /2002.
Davies, Norman
Europe (magyar)
   Európa története / Norman Davies ; [ford. Bojtár Endre, Bojtár Péter] ; [a térképeket kész. Sebők László]. - Budapest : 2000 [Szerk.] : Osiris, 2001. - 1326 p., [32] t. : ill. ; 25 cm. - (Europica varietas, ISSN 1217-0240)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-379-608-3 kötött : 6500,- Ft
Európa
940(035)
[AN 908247]
MARC

ANSEL
UTF-81890 /2002.
Dover, Kenneth James
Greek homosexuality (magyar)
   Görög homoszexualitás / Kenneth James Dover ; [ford. Dupcsik Csaba]. - Budapest : Osiris, 2001. - 282 p., [77] t. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 251-258.
ISBN 963-389-113-2 fűzött : 2480,- Ft
930.85(38) *** 875(091) *** 7(38)(091) *** 613.885
[AN 908161]
MARC

ANSEL
UTF-81891 /2002.
   Dunaújváros története / [szerk. Erdős Ferenc, Pongrácz Zsuzsánna] ; [szerzők Aczél Eszter et al.] ; [az illusztrációkat kész. Haraszti Gabriella, Pintér Zoltán] ; [megjelentette Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata]. - Dunaújváros : Önkormányzat, 2000. - 478 p., [120] t. (ll., részben színes) ; 24 cm
Bibliogr.: p. 392-419. - Összefoglalás angol, francia és német nyelven
ISBN 963-03-6253-8 kötött : 2000,- Ft
Dunaújváros
943.9-2Dunaújváros
[AN 426646]
MARC

ANSEL
UTF-81892 /2002.
Fernández-Armesto, Felipe
Millennium (magyar)
   Alternatív világtörténet / Felipe Fernández-Armesto ; [a kronológiát kész. Gunst Péter]. - Budapest : Athenaeum 2000 : Pannonica, 2001. - 3 db ; 24 cm
ISBN 963-9252-28-X
930.9(035) *** 930.85(100)
[AN 902258]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [3.], A jelenkor története / [ford. Göbölyös Magdolna, Konok Péter]. - . - 299, [2] p.
930.9(035)"19" *** 930.85(100)"19"
[AN 908891] MARC

ANSEL
UTF-81893 /2002.
   Források a korai magyar történelem ismeretéhez / szerk. és a bev. tanulmányt írta Róna-Tas András. - Budapest : Balassi, cop. 2001. - 183 p. : ill. ; 23 cm. - (Magyar őstörténeti könyvtár, ISSN 1215-4024 ; 16.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-506-402-0 fűzött : 2000,- Ft
930.8(=945.11)(093) *** 943.9"06/09"(093)
[AN 908153]
MARC

ANSEL
UTF-81894 /2002.
Gernet, Jacques
Le monde chinois (magyar)
   A kínai civilizáció története / Jacques Gernet ; [ford. Antóni Csaba]. - Budapest : Osiris, 2001. - 626 p. : ill. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.: p. 547-578.
ISBN 963-389-111-6 kötött : 3800,- Ft
Kína
951(035) *** 930.85(510)(035)
[AN 908473]
MARC

ANSEL
UTF-81895 /2002.
Hanák Péter (1921-1997)
   1867 - európai térben és időben / Hanák Péter ; vál., sajtó alá rend. és a bevezető tanulmányt írta Somogyi Éva. - Budapest : História : MTA Törttud. Int., 2001. - 202 p. ; 24 cm. - (História könyvtár. Monográfiák,, ISSN 1217-212X ; 18.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 1500
ISBN 963-8312-79-3 fűzött : 1800,- Ft
943.9"186"
[AN 908609]
MARC

ANSEL
UTF-81896 /2002.
Horváth Jenő (1941-)
   Évszámok könyve : egyetemes és magyar történelmi, művelődéstörténeti kronológia / Horváth Jenő. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2001. - 3 db ; 24 cm
ISBN 963-19-2246-4
930.9(0:930.24) *** 943.9(0:930.24) *** 930.85(100)(0:930.24) *** 930.85(439)(0:930.24)
[AN 908802]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Őskor, ókor, középkor. - 352 p.
ISBN 963-19-2244-8 kötött : 1900,- Ft
930.9".../14"(0:930.24) *** 943.9".../14"(0:930.24) *** 930.85(100)".../14"(0:930.24) *** 930.85(439)".../14"(0:930.24)
[AN 908804] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Újkor. - 324 p.
ISBN 963-19-2245-6 kötött : 1700,- Ft
930.9"15/18"(0:930.24) *** 943.9"15/18"(0:930.249 *** 930.85(100)"15/18"(0:930.249 *** 930.85(439)"15/18"(0:930.24)
[AN 908805] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Jelenkor. - 259 p.
ISBN 963-19-2396-7 kötött : 1500,- Ft
930.9"19"(0:930.24) *** 943.9"19"(0:930.24) *** 930.85(100)"19"(0:930.24) *** 930.85(439)"19"(0:930.24)
[AN 908806] MARC

ANSEL
UTF-81897 /2002.
Kéri Edit
   Széchenyi gyermekkori magyar nyelvtudása / Kéri Edit. - Budapest : Logod BT, 2000. - 50 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Számozott példány: 500
ISBN 963-03-9526-6 fűzött : ár nélkül
Széchenyi István (1791-1860)
943.9(092)Széchenyi_I.
[AN 427129]
MARC

ANSEL
UTF-81898 /2002.
Király Béla (1912-)
   Az első háború szocialista országok között : személyes visszaemlékezések az 1956-os magyar forradalomra / Király Béla. - Budapest : AB Független K., 1986, cop. 1981. - 101 p. ; 22 cm
ISBN 963-03-8944-4 * fűzött : 500,- Ft
Király Béla (1912-)
943.9"1956"(0:82-94)
[AN 412270]
MARC

ANSEL
UTF-81899 /2002.
Kneifel Imréné Békefi Erzsébet (1928-)
   Bakonyoszlop története / Kneifel Imréné Békefi Erzsébet ; [Bakonyoszlop Község Önkormányzatának kiadványa]. - Átd. és bőv. kiad. - Bakonyoszlop : Önkormányzat, [2001]. - 197 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-00-7721-3 kötött : ár nélkül
Bakonyoszlop
943.9Bakonyoszlop
[AN 910231]
MARC

ANSEL
UTF-81900 /2002.
Kosztin Árpád (1921-)
   A dákoromán legenda : keresztény kultuszhelyek Erdélyben / Kosztin Árpád ; [az előszót írta ... Für Lajos]. - Budapest : Biró, 2001. - 139 p. : ill. ; 21 cm
A függelékben "Kelet-Magyarország Árpád-kori templomai" c. írás Gyurkó János összeállításában. - Bibliogr.: p. 95-97. - Összefoglalás román, német és angol nyelven
ISBN 963-9289-24-8 fűzött : ár nélkül
Erdély
949.8.001.32:939.82 *** 282(439.21)(091) *** 281.95(439.21)(091)
[AN 910095]
MARC

ANSEL
UTF-81901 /2002.
   Magyar leveleskönyv / szerk. Balogh József és Tóth László ; kiad. H. Balázs Éva. - [Budapest] : Corvina, 2001. - 2 db ; 25 cm
Egyes levelek latin, német illetve francia nyelven is
ISBN 963-13-5142-4 kötött : 9000,- Ft
943.9(092)(044)
[AN 908502]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 636 p.
ISBN 963-13-5133-5
943.9(092)(044)
[AN 908507] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 526 p.
ISBN 963-13-5134-3
943.9(092)(044)
[AN 908508] MARC

ANSEL
UTF-81902 /2002.
Megyer Árpád
   Árpád-házi királyok / írta Megyer Árpád ; rajz. Baloghné Kegyes Lonci. - Budapest : ATC-TKD Kft., [1999]-. - 29 cm. - (Sej, regörejte)
Borítócím: Árpádházi királyok
ISBN 963-00-2527-2 *
943.9"10/13"(02.053.2) *** 398.2(=945.11)(02.053.2)
[AN 426469]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - cop. 1999. - 28 p. : ill.
ISBN 963-00-2528-0 * fűzött : ár nélkül
943.9"10"(02.053.2) *** 398.2(=945.11)(02.053.2)
[AN 426467] MARC

ANSEL
UTF-81903 /2002.
   Millenniumi magyar történet : Magyarország története a honfoglalástól napjainkig / [szerk. Tóth István György] ; [szerzők Ágoston Gábor et al.] ; [a bibliográfiát és a kronológiát kész. Kocsis Gabriella]. - Budapest : Osiris, 2001. - 719 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 697-710.
ISBN 963-389-144-2 kötött : 6500,- Ft
943.9(035)
[AN 908518]
MARC

ANSEL
UTF-81904 /2002.
Molnár Gézáné
   A múlt illatai / Molnár Gézáné. - Budapest : Hogyf Editio, cop. 2001. - 159 p. : ill., részben színes ; 31 cm
ISBN 963-8484-55-1 kötött : 6900,- Ft
930.85(439)(084.1) *** 665.5 *** 766
[AN 908575]
MARC

ANSEL
UTF-81905 /2002.
Mónus Imre (1927-1998)
   Győr elestének és visszavételének bibliográfiája / Mónus Imre. - Győr : Győr M. Jogú Város Lvt., 1999. - 33, 31 p. ; 24 cm. - (Győri tanulmányok füzetek, ISSN 1419-1318 ; 3.)
A függelékben Mohl Adolf "Győr elestének és visszavételének irodalma" c. művének hasonmása
ISBN 963-00-3000-4 * fűzött : ár nélkül
943.9-2Győr"16":016 *** 355.48(439-2Győr)"16":016
[AN 426388]
MARC

ANSEL
UTF-81906 /2002.
Nemeskürty István (1925-)
   Mi, magyarok : történelmünk ezerszáz éve / Nemeskürty István. - 4. jav. kiad. - Budapest : Akad. K., 2001. - 496, [3] p. ; 19 cm
ISBN 963-05-7782-8 kötött : 2400,- Ft
943.9(035)
[AN 908341]
MARC

ANSEL
UTF-81907 /2002.
Norris, Pamela
The story of Eve (magyar)
   Éva története / Pamela Norris ; ford. Bánki Vera. - Budapest : Holnap, cop. 2001. - 405, [12] p., [24] t. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. [408-410].
ISBN 963-346-473-0 kötött : 3500,- Ft
930.85(100) *** 316.37-055.2
[AN 908397]
MARC

ANSEL
UTF-81908 /2002.
Ormos Mária (1930-)
   Mussolini / Ormos Mária. Franco / Harsányi Iván. - [Budapest] : Pannonica, cop. 2001. - 386 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 179-180., 383-386.
ISBN 963-9252-35-2 kötött : 2490,- Ft
Mussolini, Benito
Franco, Francisco
945"190/194"(092)Mussolini,_B. *** 946.0"19"(092)Franco,_F.
[AN 909766]
MARC

ANSEL
UTF-81909 /2002.
Ostrogorski, Georgije
Byzantinische Geschichte, 324-1453 (magyar)
   A bizánci állam története / Georg Ostrogorsky ; [ford. Magyar István Lénárd, Németh Ferdinánd, Prohászka Péter]. - Budapest : Osiris, 2001. - 535 p., [13] t. : ill., részben térk. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-389-117-5 kötött : 3800,- Ft
Bizánci Birodalom
949.502
[AN 908405]
MARC

ANSEL
UTF-81910 /2002.
Pintér László
   Amit a feliratok mesélnek.. : feliratok a Római Birodalomból, a kezdetektől Augustus haláláig / Pintér László ; ill. Glatz Marietta ; [közread. a] Ferences Gimnázium. - Átd., bőv. kiad. - Szentendre : Ferences Gimn., 2000. - 127 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 123-124.
ISBN 963-03-9626-2 fűzött : ár nélkül
930.85(37)(075.3) *** 930.271=71(075.3)
[AN 424861]
MARC

ANSEL
UTF-81911 /2002.
Pintér László
   Róma őstörténete / Pintér László ; ill. Glatz Marietta ; [közread. a] Ferences Gimnázium. - Bőv. kiad. - Szentendre : Ferences Gimn., 2000. - 127 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-00-2498-5 fűzött : ár nélkül
937".../-08"(075.3)
[AN 426839]
MARC

ANSEL
UTF-81912 /2002.
Ploutarhos
Bioi parallēloi (magyar)
   Párhuzamos életrajzok / Plutarkhosz ; [ford. Máthé Elek] ; [a jegyzeteket és az utószót írta Hegyi Dolores] ; [a Homérosz-sorokat Devecseri Gábor, az egyéb versidézeteket Kárpáthy Csilla ford.]. - Budapest : Osiris, 2001. - 2 db ; 21 cm. - (Sapientia humana, ISSN 1417-4863)
ISBN 963-379-909-0 kötött : 6500,- Ft
937(092) *** 938(092) *** 875-94=945.11
[AN 908356]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 1066 p.
ISBN 963-379-925-2
937(092) *** 938(092) *** 875-94=945.11
[AN 908360] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 1054 p.
Bibliogr.: p. 1053-1054.
ISBN 963-379-926-0
937(092) *** 938(092) *** 875-94=945.11
[AN 908364] MARC

ANSEL
UTF-81913 /2002.
Starkey, David
Elizabeth (magyar)
   I. (Angliai) Erzsébet : egy leendő királynő tanulóévei / David Starkey ; [ford. Somló Ágnes]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2001. - 413 p., [16] t. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 963-9237-84-1 kötött : 2800,- Ft
Erzsébet (Anglia: királynő), I.
942.0"15"(092)Erzsébet,_I.
[AN 909802]
MARC

ANSEL
UTF-81914 /2002.
Szávai Géza (1950-)
   Székely Jeruzsálem : esszéregény az identitásról / Szávai Géza. - 2. kiad. - Budapest : Pont, cop. 2001. - 443, [2] p. : ill., részben színes ; 22 cm. - (Conflux, ISSN 1219-5677)
Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-9312-33-9 kötött : 4800,- Ft
949.84-2Bözödújfalu *** 286.4(439.21) *** 286.4(498.4)
[AN 908851]
MARC

ANSEL
UTF-81915 /2002.
   Szegvár : tanulmányok a település történetéből / főszerk. Farkas Gyula ; [a köt. szerzői Balázs György et al.] ; [közread.] Szegvár Nagyközség Önkormányzata. - Szegvár : Önkormányzat, 2000. - 609 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 1000
ISBN 963-03-9532-0 fűzött : ár nélkül
Szegvár
943.9-2Szegvár
[AN 427511]
MARC

ANSEL
UTF-81916 /2002.
Szenkovits Péter (1957-)
   Meg tudod csinálni / Szenkovits Péter. - Harasztifalu : Magánkiad., 2001. - 136 p. ; 21 cm
Interjúk
ISBN 963-440-475-8 kötött : 1499,- Ft
929(439)"195/200"(047.53)
[AN 908857]
MARC

ANSEL
UTF-81917 /2002.
Thoma, Helga
"Madame, meine teure Geliebte..." (magyar)
   "Madame, hű kedvesem..." : a francia királyok szeretői / Helga Thoma ; [ford. Simon László]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2001. - 277 p. : ill. ; 23 cm. - (Királyi házak, ISSN 1419-9149)
ISBN 963-9237-78-7 kötött : 1990,- Ft
929-055.2(44)
[AN 909335]
MARC

ANSEL
UTF-81918 /2002.
   A történeti Erdély / szerk. Asztalos Miklós ; Szász Zoltán tanulmányával. - Budapest : Lucidus, 2001. - 737, 64, X p. : ill. ; 21 cm. - (Kisebbségkutatás könyvek, ISSN 1585-3144)
Az 1936-ban Budapesten, az Erdélyi Férfiak Egyesülete kiadásában megjelent mű reprintje. - Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-86163-8-5 fűzött : 4900,- Ft
Erdély
943.921(035) *** 930.85(439.21)
[AN 908514]
MARC

ANSEL
UTF-81919 /2002.
Vég Gábor
   Magyarország királyai és királynői / Vég Gábor. - 5. kiad. - [Budapest] : Maecenas : Talentum, cop. 2001. - 159 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 154-157.
ISBN 963-203-049-4 kötött : 1990,- FtISBN 963-645-109-5
943.9(092)
[AN 908212]
MARC

ANSEL
UTF-81920 /2002.
Zimándi Pius (1909-1973)
   A forradalom éve : krónika 1956-ból / Zimándi Pius. ; [szerk., a jegyzeteket és az előszót írta Litván György]. - Budapest : Századvég : 1956-os Intézet, 1992. - 390 p. : ill. ; 24 cm. - ('56, ISSN 1216-1756)
ISBN 963-7911-39-1 fűzött : 500,- Ft
943.9"1956"
[AN 412263]
MARC

ANSEL
UTF-81921 /2002.
   Zsidó reformkor / összeáll., [az utószót és a jegyzeteket írta] Kőbányai János. - [Budapest] : Múlt és Jövő K., cop. 2000. - 320 p. ; 24 cm. - (Magyar zsidó történelem, ISSN 1585-0293)
ISBN 963-9171-45-X fűzött : 1867,- Ft
943.9"182/184"(=924)(093)
[AN 429338]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

1922 /2002.
Buza Péter (1942-)
   Söjtör / írta Buza Péter. - [Budapest] : Száz M. Falu Könyvesháza Kht., [2000]. - 237, [2] p. : ill. ; 25 cm. - (Száz magyar falu könyvesháza, ISSN 1586-0469)
Bibliogr.: p.194-199. - Összefoglalás magyar, angol és német nyelven
ISBN 963-9287-30-X * kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9287-00-8)
Söjtör
908.439-2Söjtör
[AN 429517]
MARC

ANSEL
UTF-81923 /2002.
David-Neel, Alexandra
Voyage d'une Parisienne à Lhassa (magyar)
   Utam Lhaszába / Alexandra David-Neel ; [ford. Kemény Katalin]. - [Budapest] : Könyvfakasztó K., cop. 2001. - 288, [5] p. : ill., térk. ; 22 cm. - (Orient expressz sorozat, ISSN 1587-9526 ; 1.)
Megjelent "Arjopa, európai asszony zarándokútja a tiltott Lhasszába" címmel is
ISBN 963-00-8455-4 fűzött : 1990,- Ft
Tibet
908.515
[AN 909800]
MARC

ANSEL
UTF-81924 /2002.
Dawa Norbu
Tibet (magyar)
   A másik Tibet : a hétköznapok elmondatlan története - 1959 előtt és után / Dawa Norbu ; [ford. Zentai György]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2001. - 391 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-9237-87-6 kötött : 2500,- Ft
Tibet
908.515
[AN 908629]
MARC

ANSEL
UTF-81925 /2002.
   Ember, táj, történelem : délvidéki olvasókönyv / [szerk.] Bori Imre. - Szeged : Agapé ; Újvidék : Forum, 2001. - 224 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 217-219. - Példányszám: 1500
ISBN 963-458-255-9 * fűzött : 2200,- FtISBN 86-323-0534-4
908.497.11(0:82-821) *** 316.347(=945.11)(497.11)(0:82-821) *** 894.511-821
[AN 908894]
MARC

ANSEL
UTF-81926 /2002.
   Az ezeréves Magyarország / [... munkatársai Balla Antal et al.]. - Hasonmás kiad. - [Budapest] : Pán, 2001. - 1200 p., [2] t. : ill., részben színes, részben térk. ; 21 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Pesti Hírlap, 1939
ISBN 963-7965-47-5 kötött : 5900,- Ft
908.439 *** 930.85(439)
[AN 908430]
MARC

ANSEL
UTF-81927 /2002.
Füzes Miklós (1939-)
   Magyaregregy / írta Füzes Miklós. - [Budapest] : Száz M. Falu Könyvesháza Kht., [2000]. - 171 p. : ill. ; 25 cm. - (Száz magyar falu könyvesháza, ISSN 1586-0469)
Bibliogr.: p. 137-144. - Összefoglalás magyar, angol és német nyelven
ISBN 963-9287-31-8 * kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9287-00-8)
Magyaregregy
908.439-2Magyaregregy
[AN 429497]
MARC

ANSEL
UTF-81928 /2002.
   Hungary, the meeting point = Ungarn, der Treffpunkt / [ed. ... Tamás Moldován] ; [authors György Andai et al.] ; [transl. by Katalin Koronczi and James Stewart]. - [Budapest] : Athenaeum 2000 : Viva Média, [2001]. - 192 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-9261-75-0 kötött : 7900,- Ft
908.439
[AN 908219]
MARC

ANSEL
UTF-81929 /2002.
Jáki Katalin (1945-)
   Észak-Dunántúl / Jáki Katalin ; [fotó Jáki Katalin et al.]. - Budapest : Cartographia, cop. 2001. - 232 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Magyar tájak)
Lezárva: 2001. aug. 22.
ISBN 963-353-186-1 fűzött : 1290,- Ft
Észak-Dunántúl
914.391.1(036)
[AN 908208]
MARC

ANSEL
UTF-81930 /2002.
Jalsovszky Katalin (1943-)
   Budapest, a Duna gyöngye : Magyarország fővárosa a két világháború között / Jalsovszky Katalin, Tomsics Emőke ; Zeke Gyula előszavával. - [Budapest] : Helikon, 2001. - 198 p. : ill. ; 32 cm
ISBN 963-208-728-3 kötött : 6950,- Ft
Budapest
908.439-2Bp"192/193"(084.12)
[AN 908658]
MARC

ANSEL
UTF-81931 /2002.
Jerusalem (magyar)
   Jeruzsálem / a kötetet Almuth Lessing szerk. ; [ford. Máthé Tünde és Oroszné Takács Katalin]. - Budapest : M. Kvklub, 2001. - 160 p. : ill., színes, részben térk. ; 33 cm
ISBN 963-547-521-7 kötött : 3900,- Ft
Yerushalayim
908.569.4-2Yerushalayim
[AN 907633]
MARC

ANSEL
UTF-81932 /2002.
Kotnyek István (1948-)
   Zala varázsa / [fotó Kotnyek István] ; [bev. Halász Imre]. - [Nagykanizsa] : Canissa, [2001]. - 155 p. : ill., színes ; 33 cm
Fotóalbum. - A bev. és a képaláírások angol, német, francia és olasz nyelven is
ISBN 963-9379-02-6 kötött : 5500,- Ft
Zala (megye)
908.439.121(084.12)
[AN 908960]
MARC

ANSEL
UTF-81933 /2002.
   Magyarország kisrégiói = Small regions of Hungary = Die Kleinregionen von Ungarn / sorozat főszerk. ... Kasza Sándor. - [Hatvan] : CEBA K., 1997-. - 20 cm
ISBN 963-85490-2-5 *
908.439
[AN 300848]
MARC

ANSEL
UTF-8


   9/4., Heves megye. Mátraalja : Mátra és Gyöngyös környékének települései : settlements of the regions of Mátra and Gyöngyös : die Siedlungen in der Mátra und um Gyöngyös / [szerzők Horváth László, Földessy Mariann, Petercsák Tivadar]. - 1998. - 173 p. : ill., színes
Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-9089-22-2 kötött : ár nélkül
908.439.133
[AN 428441] MARC

ANSEL
UTF-81934 /2002.
Makó Bálint
   Tunézia / [írta] Makó Bálint ; [átd. és bőv.] Dallos Attila ; [a fényképeket Dallos Attila et al. kész.] ; [a térképeket rajz. Pakurár István]. - 3. kiad. - [Budapest] : Panoráma, [2001], cop. 1986. - 162 p., [20] t. : ill., színes, részben térk. ; 23 cm. - (Panoráma "mini" útikönyvek, ISSN 0324-6930)
ISBN 963-243-844-2 kötött : 2100,- Ft
Tunézia
916.11(036)
[AN 910103]
MARC

ANSEL
UTF-81935 /2002.
Máté Erzsébet
   Maldívra magyar!!! / [írta Máté Erzsébet] ; [fotók Papp László et al.]. - Budapest : Art Village Kft., 2001. - 114 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 963-00-8023-0 fűzött : 2250,- Ft
Maldív-szigetek
910.4(548.82)
[AN 908544]
MARC

ANSEL
UTF-81936 /2002.
Moldoványi Ákos (1943-)
   Salzburg és környéke / Moldoványi Ákos ; [a szerző mtársa M. Szulyovszky Magda] ; [a fényképeket a szerző kész.]. - 2. jav., bőv. kiad. - [Budapest] : Panoráma, [2001], cop. 1998. - 281 p., [32] t. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Panoráma "mini" útikönyvek, ISSN 0324-6930)
Lezárva: 1998. márc. 10.
ISBN 963-243-576-1 * kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-243-8035)
Salzburg
914.36-2Salzburg(036)
[AN 910102]
MARC

ANSEL
UTF-81937 /2002.
Monesi, Auretta
Turchia (magyar)
   Törökország / Auretta Monesi ; [ford. Marx József]. - Budapest : Gabo, cop. 2001. - 135 p. : ill., színes ; 31 cm. - (A világ legszebb helyei, ISSN 1416-5252)
ISBN 963-9237-67-1 kötött : 4990,- Ft
Törökország
908.560
[AN 907791]
MARC

ANSEL
UTF-81938 /2002.
Pető László
   Társadalomföldrajzi tanulmányok / Pető László. - Szigetszentmiklós : Batthyány Kázmér Gimn. és Közgazd. Szakközépisk. School Invest Alapítványa, 2000. - 170 p. : ill., térk. ; 21 cm. - (Kréta és toll, ISSN 1219-946X ; 3.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-00-2997-9 * fűzött : ár nélkül
911.3(439.153) *** 911.3(498.4)
[AN 426891]
MARC

ANSEL
UTF-81939 /2002.
Sombardier, Pascal
Le guide des via ferrata des Alpes françaises (magyar)
   Francia Alpok : via ferraták az Alpokban : nem csak hegymászóknak / Pascal Sombardier ; [ford. Szilágyi Nóra]. - [Budapest] : Gulliver, cop. 2001. - 142 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 963-9232-18-1 kötött : 2990,- Ft
Alpok
914.4(234.3Francia-Alpok)(036) *** 796.52(44)(234.3Francia-Alpok)
[AN 907927]
MARC

ANSEL
UTF-81940 /2002.
Sütő László
   Életfolyam : finnországi utazások / átélte és írta Sütő László. - [Pécs] : Sütő L., 1999-. - 21 cm
ISBN 963-640-501-8 *
910.4(480)
[AN 426302]
MARC

ANSEL
UTF-8


   . - 1999. - 90 p., [34] t. : ill., színes
ISBN 963-550-933-2 fűzött : ár nélkül
910.4(480)
[AN 426306] MARC

ANSEL
UTF-81941 /2002.
Szebeni András (1946-)
   Pécs : látott dolgok... / Szebeni András ; Hernádi Gyula írásával. - Pécs : Alexandra, [2001]. - 175 p. : ill., főként színes ; 32 cm
Fotóalbum
ISBN 963-368-083-2 kötött : 7900,- Ft
Pécs
908.439-2Pécs(084.12) *** 77.04(439)(092)Szebeni_A.
[AN 909194]
MARC

ANSEL
UTF-81942 /2002.
Vályi Katalin
   Ópusztaszer / írta Vályi Katalin és Zombori István. - [Budapest] : Száz M. Falu Könyvesháza Kht., [2000]. - 190 p. : ill. ; 25 cm. - (Száz magyar falu könyvesháza, ISSN 1586-0469)
Bibliogr.: p. 176-181. - Összefoglalás magyar, angol és német nyelven
ISBN 963-9287-01-6 kötött : ár nélkül
Ópusztaszer
908.439-2Ópusztaszer
[AN 429514]
MARC

ANSEL
UTF-81943 /2002.
Veres László (1950-)
   Bükkszentkereszt / írta Veres László. - [Budapest] : Száz M. Falu Könyvesháza Kht., [2000]. - 174 p. : ill. ; 25 cm. - (Száz magyar falu könyvesháza, ISSN 1586-0469)
Bibliogr.: p. 156-160. - Összefoglalás magyar, szlovák, angol és német nyelven
ISBN 963-9287-00-8 kötött : ár nélkül
Bükkszentkereszt
908.439-2Bükkszentkereszt
[AN 429515]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

1944 /2002.
   Büntetés-végrehajtási jog / [írta Csernyánszky Lajos et al.] ; [szerk. Horváth Tibor]. - 2. átd. kiad. - Budapest : Rejtjel, 2001. - 339 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 333-339.
ISBN 963-9149-61-6 fűzött : 3600,- Ft
343.8(439)(075.8)
[AN 908189]
MARC

ANSEL
UTF-81945 /2002.
   Büntetőjog, 1973-2000 : büntetőjogi döntvénytár / szerzők Berkes György [et al.] ; szerk. Berkes György, Szabó Győző. - Budapest : HVG-ORAC, 2001. - 2 db (923 p.) ; 24 cm
ISBN 963-9404-04-7 fűzött : 11760,- Ft
343(439)(094.92)
[AN 908407]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 477 p.
ISBN 963-9404-05-5
343(439)(094.92)
[AN 908420] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - p. 481-923.
ISBN 963-9404-06-3
343(439)(094.92)
[AN 908421] MARC

ANSEL
UTF-81946 /2002.
Havas Henrik (1949-)
   A bűnről és a bűnhődésről : 13 beszélgetés a rács mögött / Havas Henrik. - Pécs : Alexandra Média Iroda, cop. 2001. - 238 p. ; 20 cm. - (Tények és titkok, ISSN 1587-7337)
ISBN 963-368-108-1 fűzött : 1999,- Ft
343.919(047.53)
[AN 908516]
MARC

ANSEL
UTF-81947 /2002.
Hersiczki Lajos
   Az új kiképzési rendszerű műszaki alakulatok, 1963-1980 / Hersiczki Lajos, Nemes Imre. - [Budapest] : Hadtört. Int. és Múz., 1988. - 128 p. ; 24 cm. - (Tanulmányok a Magyar Néphadsereg történetéből)
358.2(439)"196/197" *** 355.23(439)
[AN 411465]
MARC

ANSEL
UTF-81948 /2002.
   III/III-as történelmi olvasókönyv : adalékok az emberi jogok magyarországi helyzetéhez az 1960-as években : a "vallásszabadság" / vál., a bevezetőt írta és jegyzetekkel látta el Kahler Frigyes. - Budapest : Kairosz, 2001. - 395 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 391-395.
ISBN 963-9406-20-1 kötött : 2400,- Ft (hibás ISBN 963-9406-24-4)
351.746.1(439)"196"(093.2) *** 323.282(439)"196"(093.2) *** 322(439)"196"(093.2)
[AN 908497]
MARC

ANSEL
UTF-81949 /2002.
Jobbágyi Gábor (1947-)
   Személyi és családi jog / Jobbágyi Gábor. - 2. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2001. - 347 p. ; 24 cm. - (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának könyvei, ISSN 1417-7285 ; 8.)
ISBN 963-361-239-X kötött : 2950,- Ft
347.15/.17(439)(075.8)
[AN 910182]
MARC

ANSEL
UTF-81950 /2002.
Jogász Vándorgyűlés (14.) (1999) (Pécs)
   Tizennegyedik Jogász Vándorgyűlés : [Pécs, 1999. október 14-15.] / szerk. Benisné Győrffy Ilona ; [rend., közread. a Magyar Jogász Egylet]. - Budapest : MJE, 2000. - 220 p. ; 24 cm
Előadások, korreferátumok
ISBN 963-00-3042-X * fűzött : ár nélkül
34 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 426805]
MARC

ANSEL
UTF-81951 /2002.
Jorgensen, Christer
Tank warfare (magyar)
   Harckocsi-hadviselés : [a harckocsik szerepe a háborúkban, 1914-2000] / Christer Jorgensen és Chris Mann ; [ill. Patrick Mulrey] ; [ford. Harman András]. - Debrecen : Hajja, cop. 2001. - 176 p. : ill. ; 29 cm. - (20. századi hadtörténet. Hadászat és harcászat)
Bibliogr.: p. 174.
ISBN 963-9329-27-4 kötött : 2996,- Ft
358.119 *** 355.49(100)
[AN 907793]
MARC

ANSEL
UTF-81952 /2002.
Kánya Kata (1953-)
   Testőrök / Kánya Kata. - Budapest : PolgART, 2001. - 265 p., [16] t. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 963-9306-31-2 fűzött : 1850,- Ft
351.746.3(439)(047.53)
[AN 908372]
MARC

ANSEL
UTF-81953 /2002.
   A közigazgatás törvényessége : Szamel Lajos Tudományos Emlékülés / szerk. Csefkó Ferenc ; [a köt. szerzői Ádám Antal et al.] ; [kiad. a Jövő Közigazgatásáért Alapítvány]. - Pécs : A Jövő Közigazgatásáért Alapítvány, 2000. - 248 p. ; 25 cm
Az 1999. nov. 25-én, a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara által rendezett tudományos emlékülés anyaga
ISBN 963-00-2621-X kötött : ár nélkül
342.9(439) *** 35(439)(094) *** 34(439)(092)Szamel_L. *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 429645]
MARC

ANSEL
UTF-81954 /2002.
   Munkajog vezetőknek A-tól Z-ig : aktuális gyakorlati tanácsadó ügyvezetőknek és munkaügyi vezetőknek / szerk. Breznay Tibor ; szerzők Czuglerné Ivány Judit. - Budapest : Dashöfer, [2000]. - [614] pag. var. ; 24 cm + CD
Lezárva: 1999. dec. - Műanyag kapcsos borítóban, cserélhető lapokkal
ISBN 963-85989-4-8 fűzetlen : ár nélkül
349.2(439)(094)(086.86.036)
[AN 428345]
MARC

ANSEL
UTF-81955 /2002.
Sáringer Károly
   Gyilkosok gyóntatója / Sáringer Károly. - [Gyöngyös] : Pallas Antikvárium, cop. 2001. - 212, [12] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9117-57-9 fűzött : 980,- Ft
343.919
[AN 907925]
MARC

ANSEL
UTF-81956 /2002.
   Tanulmányok Vigh József 70. születésnapjára / [szerk. Tauber István]. ; [kiad. az] ELTE Állam- és Jogtudományi Kar. - Budapest : ELTE ÁJTK, 2000. - 329 p. : ill. ; 24 cm
Váltakozva magyar, angol és német nyelven. - Bibliogr.: p. 321-329. és a tanulmányok végén
ISBN 963-463-389-7 fűzött : ár nélkül
34 *** 012Vigh_J.
[AN 431620]
MARC

ANSEL
UTF-81957 /2002.
Verebics János
   Elektronikus gazdasági kapcsolatok joga : az információs társadalom jogának alapkérdései az európai jogharmonizáció keretében / Verebics János. - Budapest : HVG-ORAC, 2001. - 395 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 376-395.
ISBN 963-9404-07-1 fűzött : 5040,- Ft
347.7(439) *** 347.7(4-62) *** 681.3.004.14 *** 316.7 *** 340.137.3(439) *** 340.137.3(4-62)
[AN 908401]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

1958 /2002.
Fraser, David
Knight's cross (magyar)
   Rommel / David Fraser ; [ford. Fazekas István]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2001. - 560 p. : ill., részben térk. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 514-516.
ISBN 963-9393-04-5 kötött : 3600,- Ft
Rommel, Erwin
355(430)(092)Rommel,_E.
[AN 908645]
MARC

ANSEL
UTF-81959 /2002.
Hermann Róbert (1963-)
   1848-1849 : a szabadságharc hadtörténete / Hermann Róbert. - Budapest : Korona, 2001. - 423 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 413-423.
ISBN 963-9376-21-3 kötött : 6990,- Ft
355.48(439)"1848/1849"
[AN 908216]
MARC

ANSEL
UTF-81960 /2002.
Keitel, Wilhelm
Mein Leben (magyar)
   Életem : kötelességteljesítés a bukásig : Hitler vezértábornagyának és a Wehrmacht Főparancsnoksága főnökének önvallomásai / Wilhelm Keitel ; szerk. Werner Maser ; [ford. és a jegyzeteket írta Vitári Zsolt]. - Nagykanizsa : Canissa, [2001]. - 460 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-9379-05-0 kötött : 2650,- Ft
Keitel, Wilhelm
355(430)(092)Keitel,_W. *** 943.0"1939/1945"(092)Keitel,_W.(093)
[AN 907876]
MARC

ANSEL
UTF-81961 /2002.
Sárhidai Gyula (1945-)
   Tengerek szürke farkasai / Sárhidai Gyula. - 2. bőv., jav. kiad. - Budapest : Petit Real, 2001. - 262 p. : ill. ; 24 cm. - (Petit military könyvek, ISSN 1587-6535)
Bibliogr.: p. 238-239.
ISBN 963-9267-16-3 fűzött : 2380,- Ft
355.49(100)"1914/1918" *** 355.49(100)"1939/1945"
[AN 908098]
MARC

ANSEL
UTF-81962 /2002.
Szabó Ferenc
   A Magyar Néphadsereg társadalmi kapcsolatainak fejlődése, 1944-1980 / Szabó Ferenc, Szegvári György. - [Budapest] : MN Pol. Főcsopfőnökség Tud. Tanácsa, 1989. - 79 p. ; 24 cm. - (Tanulmányok, dokumentumok a Magyar Néphadseregben folyó politikai munka történetéből ; ; 19.)
Belső használatra
355.1(439)"194/197" *** 316.344.24(439)
[AN 411458]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

1963 /2002.
Görög Mihály
   Általános projektmenedzsment / Görög Mihály. - 3. jav. kiad. - [Budapest] : Aula, 2001. - 196 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 189-196.
ISBN 963-9345-50-4 fűzött : 1900,- Ft
65.012.4 *** 65.011.1
[AN 908614]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

1964 /2002.
   100 esztendő a gyapjúminősítés szolgálatában / [szerk. Megyerné Nagy Judit]. - Budapest : [OMMI], 1998. - 73 p. : ill., részben színes ; 18x24 cm + mell.
Közread. az Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet. - Bibliogr.: p. 56-65., 72-73. - Példányszám: 200
ISBN 963-85649-8-9 kötött : ár nélkül
658.562 *** 061.6(439-2Bp.) *** 677.31.017 *** 637.62
[AN 411446]
MARC

ANSEL
UTF-81965 /2002.
   Baranya megyei térségi erőforrástérkép / [sorozatszerk. Czuczor József] ; [kész. a Baranya Megyei Munkaügyi Központ pályázatára ...]. - [Pécs] : [Baranya M. Munkaügyi Közp.], 2000-. - 21 cm
Kötetenként változó kiadóval
ISBN 963-00-2919-7 *
331.5(439.127) *** 316.34(439.127)
[AN 425462]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Alsómocsolád, Mágocs, Mekényes, Nagyhajmás települések / [kész. Ginzer János, Mühlbert Józsefné, Nagy László] ; "Alapítvány Alsómocsoládért" kiadványa. - [Alsómocsolád] : Alapítvány Alsómocsoládért, 2000. - 62, [6] p. : ill.
Példányszám: 1000
ISBN 963-00-2930-8 * fűzött : ár nélkül
331.5(439.127) *** 316.34(439.127)
[AN 425469] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Abaliget, Bodolyabér, Magyarhertelend, Orfű települések / [kész. Harmath Béla et al.] ; "Tóvidék Egyesület" kiadványa. - Abaliget : Tóvidék Egyes., 2000. - 43, [4] p. : ill.
Példányszám: 1500
ISBN 963-00-2920-0 * fűzött : ár nélkül
331.5(439.127) *** 316.34(439.127)
[AN 425477] MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Besence, Bogdása, Csányoszró, Drávafok, Drávaiványi, Drávasztára, Kákics, Markóc, Marócsa, Nagycsány, Okorág, Sellye, Sósvertike települések / [kész. Kádár Kálmánné, Kovácsevics Dusán, Tóth István] ; "Ormánság Fejlesztő Társulás" kiadványa. - Sellye : Ormánság Fejlesztő Társulás, 2000. - [5], 52 p.
Példányszám: 1000
ISBN 963-00-2931-6 * fűzött : ár nélkül
331.5(439.127) *** 316.34(439.127)
[AN 425483] MARC

ANSEL
UTF-8


   5., Magyarlukafa, Somogyhárshágy, Vásárosbérc települések / [kész. Jégerné Kárpáti Erika, Pataki Istvánné, Patakiné Vangyia Ildikó] ; "Dél-Zselici Települések Szövetsége" kiadványa. - Mozsgó : Dél-Zselici Települések Szövets., 2000. - 38, [3] p.
Példányszám: 1000
ISBN 963-00-2932-4 * fűzött : ár nélkül
331.5(439.127) *** 316.34(439.127)
[AN 425493] MARC

ANSEL
UTF-8


   6., Erzsébet, Fazekasboda, Feked, Kátoly, Kékesd, Máriakéménd, Szellő települések / [kész. Géczy Erzsébet, Géczy György] ; "Környezetvédelmi és Közösségi Értékadó Egyesület" kiadványa. - Máriakénd : Környezetvédelmi és Közösségi Értékadó Egyes., 2000. - 58, [3] p. : ill.
Példányszám: 1000
ISBN 963-00-2933-2 * fűzött : ár nélkül
331.5(439.127) *** 316.34(439.127)
[AN 425498] MARC

ANSEL
UTF-8


   7., Cun, Drávapiski, Hirics, Kémes, Kórós, Luzsok, Páprád, Vejti települések / [kész. Horváth Andrea, Régert József, Tóth Emőke] ; "Baranya Megyei Önkormányzatok Társulása" kiadványa. - Pécs : Baranya M. Önkormányzatok Társulása, 2000. - 47, [8] p. : ill.
Példányszám: 1000
ISBN 963-00-2934-0 * fűzött : ár nélkül
331.5(439.127) *** 316.34(439.127)
[AN 425499] MARC

ANSEL
UTF-8


   8., Bakonya, Bicsérd, Boda, Cserkút, Kővágótöttös, Zók települések / [kész. Györei Istvánné, Pallos Józsefné, Szőke Éva] ; "Baranya Megyei Önkormányzatok Társulása" kiadványa. - Pécs : Baranya M. Önkormányzatok Társulása, 2000. - 65, [25] p.
Példányszám: 1000
ISBN 963-00-2935-9 * fűzött : ár nélkül
331.5(439.127) *** 316.34(439.127)
[AN 425505] MARC

ANSEL
UTF-8


   10., Boldogasszonyfa, Szentlászló települések / [kész. Kis-Bagolyné Molnár Ágnes, Kissné Jusics Éva, Sasvári Lászlóné] ; "Egészségesebb Gyermekekért Alapítvány" kiadványa. - Szigetvár : Egészségesebb Gyermekekért Alapítvány, 2000. - 55, [3] p. : ill.
Példányszám: 1000. - Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 963-00-2938-3 * fűzött : ár nélkül
331.5(439.127) *** 316.34(439.127)
[AN 425508] MARC

ANSEL
UTF-8


   12., Harkány, Siklós-Máriagyüd, Nagytótfalu, Kistótfalu, Kisharsány, Nagyharsány, Villány, Villánykövesd, Palkonya, Vokány települések / [kész. Becker Leonóra et al.] ; "Villány-Siklósi Borút Egyesület" kiadványa. - Siklós : Villány-Siklósi Borút Egyes., 2000. - 50, [3] p., [4] t. : ill., részben színes
Példányszám: 1000
ISBN 963-00-2939-1 * fűzött : ár nélkül
331.5(439.127) *** 316.34(439.127)
[AN 425509] MARC

ANSEL
UTF-8


   13., Bürüs, Endrőc, Gyöngyösmellék, Kétújfalu, Szörény, Teklafalu, Várad, Zádor települések / [kész. Békés Borbála et al.] ; "Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége Baranya Megyei Szervezete" kiadványa. - Pécs : MTESZ Baranya M. Szervezet, 2000. - [3], 52, 5 p.
Példányszám: 1000
ISBN 963-8203-90-0 * fűzött : ár nélkül
331.5(439.127) *** 316.34(439.127)
[AN 425512] MARC

ANSEL
UTF-8


   14., Egyházaskozár, Hegyhátmaróc, Hosszúhetény, Kárász, Komló, Köblény, Liget, Magyaregregy, Magyarszék, Mánfa, Máza, Mecsekpölöske, Szalatnak, Szárász, Szászvár, Tófű, Vékény települések / [kész. Hosszú Andrea, Karancsi Attila, Molnár István] ; "Komló és Térsége Fejlesztési Kht." kiadványa. - Komló : Komló és Térsége Fejlesztési Kht., 2000. - 61, [12] p.
Példányszám: 1000
ISBN 963-00-2940-5 * fűzött : ár nélkül
331.5(439.127) *** 316.34(439.127)
[AN 425519] MARC

ANSEL
UTF-8


   15., Bükkösd, Cserdi, Dinnyeberki, Helesfa települések / [kész. Gédert Mária et al.] ; "Bükkösd Község Szolgáltató Kht." kiadványa. - Bükkösd : Bükkösd Közs. Szolgáltató Kht., 2000. - 43, [9] p. : ill.
Példányszám: 1000
ISBN 963-00-2941-3 * fűzött : ár nélkül
331.5(439.127) *** 316.34(439.127)
[AN 425523] MARC

ANSEL
UTF-81966 /2002.
Berényi István (1934-)
   Az idegenforgalom térszerkezeti problémái Szilvásváradon = Problems of the spatial organization of tourism in Szilvásvárad / Berényi István, Cséfalvay Zoltán, Pomázi István. - Budapest : MTA FKI, 1986. - p. 279-296. : ill., térk. ; 24 cm. - (Közlemények / Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutató Intézet,, ISSN 0133-5936 ; 452.)
Bibliogr.: p. 293-294. - Klny.: Földrajzi értesítő, ISSN 0015-5403, 35. évf. 3-4. füz. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-7322-77-9 * fűzött : ár nélkül
Szilvásvárad
338.48(439-2Szilvásvárad) *** 911.3(439-2Szilvásvárad)
[AN 414464]
MARC

ANSEL
UTF-81967 /2002.
Craig, Claire
Traders and travellers (magyar)
   Felfedezők és kereskedők / [szöveg Claire Craig] ; tud. tanácsadó Anne Millard ; [ford. Pőcz Erzsébet]. - [Budapest] : Passage, cop. 2001. - 64 p. : ill., színes ; 31 cm. - (Felfedezők könyvtára, ISSN 1585-9819 ; 5.)
ISBN 963-228-258-2 kötött : 2690,- Ft
339.9(091)(02.053.2) *** 910.4(100)(091)(02.053.2)
[AN 908389]
MARC

ANSEL
UTF-81968 /2002.
   Elektronikus kereskedelem : vállalakozóknak[!], diákoknak, érdeklődőknek : [oktatóanyag és tanácsadó] / [szerk. Csuhai Imre]. - [Budapest] : Krea, 2001. - 261 p. : ill. ; 24 cm
Az azonos c. CD-ROM röv. változata
ISBN 963-00-8665-4 fűzött : 3990,- Ft
658.8 *** 681.324Internet
[AN 908424]
MARC

ANSEL
UTF-81969 /2002.
   EU policy towards Central and Eastern Europe in the notion of Agenda 2000 : EU environmental requirements - industrial and regional development : international conference ... : Dobogókő ... April 15-17, 1999 / [ed. Erhard von der Bank, Judit Pálfalvi] ; [... org. by the Robert Schuman Institute ... and the Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe ... - Budapest : Robert Schuman Inst., 1999. - 94 p. ; 24 cm
Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-00-3019-5 * fűzött : ár nélkül
332.1(4-191) *** 332.1(4-62) *** 061.3(439-2Dobogókő)
[AN 426626]
MARC

ANSEL
UTF-81970 /2002.
   EU policy towards Central and Eastern Europe in the notion of Agenda 2000 : EU requirements for the banking and financial systems of the candidate countries : international conference ... : Dobogókő ... June 21-23, 1999 / [ed. Erhard von der Bank, Judit Pálfalvi] ; ... org. by the Robert Schuman Institute ... - Budapest : Robert Schuman Inst., 1999. - 91 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-00-3021-7 * fűzött : ár nélkül
336(4-191) *** 336(4-62) *** 061.3(439-2Dobogókő)
[AN 426630]
MARC

ANSEL
UTF-81971 /2002.
Gátfalvi Katalin
   A lizing és ellenőrzése 1991-1992. években / [... kész. Gátfalvi Katalin, Székely Péter]. - Budapest : Saldo, 1992. - 43 p. ; 24 cm. - (Módszertani segédlet, ISSN 0238-390X ; 105/b.)
ISBN 963-621-578-2 fűzött : ár nélkül
339.187.62(439)(036)
[AN 415685]
MARC

ANSEL
UTF-81972 /2002.
   A globalizáció kihívásai és Magyarország / szerk. Földes György, Inotai András ; [Andor László et al. tanulmányai]. - Budapest : Napvilág, 2001. - 400 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 375-400.
ISBN 963-9082-99-6 kötött : 3200,- Ft
339.9(439)
[AN 908669]
MARC

ANSEL
UTF-81973 /2002.
Kovács Magda (1931-)
   Az informatika gazdasági és humán aspektusai : tankönyv a nappali, a nyitott rendszerű képzéshez és a távoktatáshoz / Kovács Magda ; [közread. az] LSI Oktatóközpont a Mikroelektronika Alkalmazásának Kultúrájáért Alapítvány. - 3. jav. kiad. - [Budapest] : LSI Oktatóközp., 1998. - 97 p., [2] t.fol. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 95-97.
ISBN 963-577-230-0 fűzött : ár nélkül
330.341.1(078) *** 681.3
[AN 426555]
MARC

ANSEL
UTF-81974 /2002.
   Lakásviszonyok : 1999 / [összeáll. Farkas János, Hegedűs József, Székely Gáborné]. - Budapest : KSH, 2000-. - 29 cm
ISBN 963-215-335-9 *
332.8(439)(083.41) *** 312.5(439)(083.41)
[AN 425536]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2000. - 44 p. - (Társadalomstatisztikai füzetek, ISSN 1218-5620 ; 27.)
ISBN 963-215-280-8 fűzött : 1500,- Ft
332.8(439)"199" *** 312.5(439)"199"
[AN 425541] MARC

ANSEL
UTF-81975 /2002.
Lengyel Márton (1940-)
   A turizmus általános elmélete / Lengyel Márton. - 2. kiad. - Budapest : KIT Képzőműv. K., 2001. - 297 p. : ill. ; 23 cm. - (A turizmus kérdései, ISSN 1216-7339)
Bibliogr.: p. 263-268.
ISBN 963-336-880-4 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-336-832-2)
338.48(075.8)
[AN 909924]
MARC

ANSEL
UTF-81976 /2002.
Lindner Sándor
   Munkaügy a gyakorlatban / Lindner Sándor. ; [kiad. a] Szókratész Külgazdasági Akadémia. - Budapest : Szókratész Külgazd. Akad., 2000. - 233 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 231-233.
ISBN 963-7163-45-X fűzött : ár nélkül
331(439)(078)
[AN 417051]
MARC

ANSEL
UTF-81977 /2002.
   A működőtőke kivitele és a technikai fejlődés a 21. század küszöbén / [írta Simai Mihály et al.]. ; [közread. az] Oktatási Minisztérium. - Budapest : OM, 2000. - 222 p. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-8244-89-5 fűzött : ár nélkül
339.727.24 *** 330.341.1
[AN 431693]
MARC

ANSEL
UTF-81978 /2002.
Murányi István
   Kereskedelmi szakmai számítások : példatár / írta Murányi István. - 3. kiad. - [Budapest] : KIT, [2001] : KIT Ny. - 107 p. ; 23 cm. - (A kereskedelem kérdései, ISSN 1219-4603)
ISBN 963-637-140-7 fűzött : ár nélkül
658.8 *** 657.47(078)(076)
[AN 910048]
MARC

ANSEL
UTF-81979 /2002.
Okolicsny Márta
   Személyes eladás / [szerzők Okolicsny Márta, Rozványi Dávid]. - Budapest : BBS-E K., 2001. - 101 p. : ill. ; 24 cm. - (Hétköznapi marketing, ISSN 1587-6306)
ISBN 963-00-8197-0 fűzött : 870,- Ft
659.1
[AN 908451]
MARC

ANSEL
UTF-81980 /2002.
Osman Péter (1942-)
   A vállalatközi fejlesztőtőke-befektetés szerepe a technológiaintenzív vállalkozások finanszírozásában / Osman Péter. ; [közread. az] Oktatási Minisztérium. - Budapest : OM, 2000. - 129 p. ; 24 cm
ISBN 963-8244-88-7 fűzött : ár nélkül
658.14
[AN 431685]
MARC

ANSEL
UTF-81981 /2002.
Papp Ottó (1934-)
   Projekt menedzsment : projektek tervezése, szervezése, irányítása / Papp Ottó. - 4. utánny. - Budapest : BME MTI, 2001. - III, 343 p. : ill. ; 24 cm. - (Budapesti Műszaki Egyetem Mérnöktovábbképző Intézet, ISSN 0865-3313 ; 5348.)
Bibliogr.: p. 329-343.
ISBN 963-431-565-8 * fűzött : 1509,- Ft (hibás ISBN 963-431-807-X)
658.1.011.1 *** 65.012.2
[AN 909927]
MARC

ANSEL
UTF-81982 /2002.
Sándorné Új Éva
   Pénzügyek mindenkinek : tesztek, feladatok, megoldások / Sándorné Új Éva. - Budapest : Variant-Média, cop. 2001. - 607 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 604-607.
ISBN 963-00-6765-X kötött : 5400,- Ft
336.7(076)
[AN 908504]
MARC

ANSEL
UTF-81983 /2002.
   Segédlet a költségvetés alapján gazdálkodó szervek 2000. évi főkönyvi számláinak megnyitásához / [összeáll.] Gubányi Lászlóné, Szabó Mária. - Budapest : Perfekt, 2000. - 90 p. ; 24 cm
ISBN 963-394-385-X fűzött : 1165,- Ft
657.34(036) *** 336.61(439)(036)
[AN 428761]
MARC

ANSEL
UTF-81984 /2002.
Szakály Dániel
A repópiacok áttekintése, magyarországi tapasztalatok és lehetőségek (angol)
   Repo markets : experiences and opportunities in Hungary / Dániel Szakály, Henrik Tóth. - Budapest : Secretariat of the NBH, 1999. - 77 p. : ill. ; 24 cm. - (NBH occasional papers, ISSN 1585-566X ; 5.). - Eredeti nyelven: A repópiacok áttekintése, magyarországi tapasztalatok és lehetőségek
ISBN 963-9057-70-3 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 9637103899)
336.717
[AN 431199]
MARC

ANSEL
UTF-81985 /2002.
   Tanuljunk Európát! / szerk. Blahó András ; [a köt. szerzői Blahó András et al.] ; [közread. a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Világgazdaságtan Tanszék]. - [Budapest] : [Aula], [2000]. - 367 p. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-503-242-0 * fűzött : ár nélkül
339.923(4-62)(036) *** 327.39(4-62)(436) *** 341.17(4-62)(036)
[AN 427467]
MARC

ANSEL
UTF-81986 /2002.
   Termelés és logisztika: az elvi alapoktól a napi gyakorlatig : szöveggyűjtemény / szerk. Demeter Krisztina. - [Budapest] : Aula, 1999. - 352 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9078-93-X kötött : 3500,- Ft
658.7(075.8) *** 657.47(075.8) *** 658.1.011.46(075.8)
[AN 427500]
MARC

ANSEL
UTF-81987 /2002.
Tózsa István (1954-)
   A Galyaság a harmadik évezred küszöbén / írta és szerk. Tózsa István. - Pilisszentiván : Britannica Okt. és Inform. Bt., 2000. - 148 p. : ill., részben térk. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 145-148.
ISBN 963-03-9986-5 fűzött : ár nélkül
Galyaság
332.1(439.134) *** 908.439Galyaság *** 908.437.6Galyaság
[AN 427149]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

1988 /2002.
Pik Katalin (1948-)
   A szociális munka története Magyarországon, 1817-1990 / Pik Katalin. - Budapest : Hilscher Szociálpol. Egyes., 2001. - 370 p. ; 20 cm. - (Szociális szakképzés könyvtára, ISSN 1216-1004). (A szociális munka elmélete, ISSN 1218-8565)
Felsőoktatási tankönyv. - Bibliogr.: p. 361-370.
ISBN 963-00-8873-8 fűzött : 1400,- Ft
364(439)(091)
[AN 909451]
MARC

ANSEL
UTF-81989 /2002.
   A Somogy Megyei Tüdő- és Szívkórház Mosdós fél évszázada, 1949-1999 : jubileumi évkönyv / [szerk. Gyurkovits Kálmán]. - Mosdós : Somogy M. Önkormányzat Tüdő- és Szívkórháza, 1999. - 180 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Borítócím: Emlékkönyv, Mosdós. - Bibliogr.: p. 147-155.
ISBN 963-00-2820-4 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-00-2820)
Somogy Megyei Önkormányzat Tüdő- és Szívkórháza (Mosdós)
364.444.046.6(439-2Mosdós)(058) *** 616.1 *** 616.2
[AN 431189]
MARC

ANSEL
UTF-81990 /2002.
   A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló, 1997. évi LXXX. törvény egységes szerkezetben a végrehajtására kiadott 195/1997. (XI.5.) Korm. rendelettel, magyarázatokkal, állásfoglalásokkal / [szerk. Walchné Kremlicska Katalin] ; [szerzők Jurányi Benedekné et al.] ; Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Vizsgálati Módszertani Bizottság kiadványa IV. 10. - Budapest : Kompkonzult, 2001. - 324 p. ; 29 cm
Lezárva: 2001. ápr. 30.
ISBN 963-9142-78-6 kötött : ár nélkül
369(439)(094)(036)
[AN 910013]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

1991 /2002.
   25 év, ahol élünk : Petőfi Sándor Óvoda : jubileumi évkönyv, 1974-1999. - Kaposvár : Petőfi S. Óvoda, 1999. - 68 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 963-03-8620-8 fűzött : ár nélkül
Petőfi Sándor Óvoda (Kaposvár)
373.24(439-2Kaposvár)(058)
[AN 415911]
MARC

ANSEL
UTF-81992 /2002.
Baska Gabriella
   Magyar tanító, 1901 / Baska Gabriella, Nagy Mária, Szabolcs Éva. - Pécs : Iskolakultúra [Szerk.], 2001. - 136 p. : ill. ; 20 cm. - (Iskolakultúra, ISSN 1586-202X ; 9.)
Bibliogr.: p. 130-132.
ISBN 963-00-8516-X fűzött : 1500,- Ft
371.12(439)"1901"
[AN 908498]
MARC

ANSEL
UTF-81993 /2002.
Csepinszky Béla
   A Vízgazdálkodási és Meliorációs Tanszék története / Csepinszky Béla. - Keszthely : [PATE Georgikon Mezőgazdtud. Kar], 1999. - 87 p. : ill. ; 24 cm. - (Georgikon kiskönyvtár, ISSN 1217-7687 ; 8.). (Tudománytörténeti füzetek, ISSN 1585-6348)
Példányszám: 320. - Összefoglalás magyar és angol nyelven
ISBN 963-9096-60-1 fűzött : ár nélkül
Pannon Agrártudományi Egyetem (Keszthely). Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar. Vízgazdálkodási és Meliorációs Tanszék.
378.663(439-2Keszthely).096 *** 556.18 *** 631.6
[AN 426375]
MARC

ANSEL
UTF-81994 /2002.
   Egy emberöltő a közművelődésben az ezredvégen : "Húszévesek a pályán" országos szakmai konferencia : Szolnok, 1999. június 2-3. / [szerk. Kenyeres Sándorné]. ; [rend., kiad. a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Művelődési és Ifjúsági Szolgálat]. - Szolnok : Jász-Nagykun-Szolnok M. Műv. és Ifj. Szolgálat, [2000]. - 81 p. : ill. ; 25 cm
Példányszám: 500
ISBN 963-00-2994-4 * fűzött : ár nélkül
374(439)"198/199" *** 061.3(439-2Szolnok)
[AN 427473]
MARC

ANSEL
UTF-81995 /2002.
   EU policy towards Central and Eastern Europe in the notion of Agenda 2000 : success of pluralism in adult education : international conference ... : Dobogókő ... March 4-6, 1999 / [ed. Erhard von der Bank, Judit Pálfalvi] ; ... org. by the Robert Schuman Institute ... - Budapest : Robert Schuman Inst., 1999. - 94 p. ; 24 cm
Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-00-3020-9 * fűzött : ár nélkül
374.7(4-191) *** 374.7(4-62) *** 061.3(439-2Dobogókő)
[AN 426623]
MARC

ANSEL
UTF-81996 /2002.
   Fizikai kísérletek gyűjteménye : felsőoktatási tankönyv / szerk. Juhász András. - 3. jav., bőv. kiad. - Budapest : Arkhimédész, 2001-. - 24 cm
ISBN 963-00-6206-2
372.853(072) *** 53.03(072)
[AN 910036]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Mechanika, fénytan, hőtan / Bérces György [et al.]. - 2001. - 516 p. : ill.
ISBN 963-00-6207-0 fűzött : 2800,- Ft
372.853(072) *** 53.03(072) *** 531/534(072) *** 536(072) *** 535(072)
[AN 910037] MARC

ANSEL
UTF-81997 /2002.
Kapturné Bíró Beáta
   Becsengetéstől vakációig : ünnepi műsorfüzet az általános iskola felső tagozatának / Kapturné Bíró Beáta. - Debrecen : Pedellus, 2000. - 115 p. : ill., részben kotta ; 24 cm
Borítócím: Ünnepi műsorfüzet az általános iskola felső tagozatának
ISBN 963-9224-48-0 fűzött : ár nélkül
371.383
[AN 426531]
MARC

ANSEL
UTF-81998 /2002.
   A Kettesy Aladár Általános Iskola és Diákotthon negyedszázada, 1972-1997 / [szerk. Józsáné Pápai Ilona] ; [közrem. Csókáné Kiss Erzsébet et al.] ; [ill. Szél Viola]. - Debrecen : Kettesy A. Ált. Isk. és Diákotthon, 1997. - 207 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 186-189. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-03-6430-1 * fűzött : ár nélkül
Kettesy Aladár Általános Iskola és Diákotthon (Debrecen )
373.3(439-2Debrecen)(058)
[AN 426783]
MARC

ANSEL
UTF-81999 /2002.
Mesterházi Zsuzsa (1936-)
   A nehezen tanuló gyermekek iskolai nevelése / Mesterházi Zsuzsa. ; [közread. a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola]. - [Budapest] : Bárczi Gyógyped. Tanárk. Főisk., 1998. - 335, [12] p. : ill. ; 24 cm
Főiskolai tankönyv. - Bibliogr.: p. 271-294. - A tartalomjegyzék angol, német, francia nyelven is
ISBN 963-7155-23-6 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-7151-23-6)
371.322.9
[AN 428625]
MARC

ANSEL
UTF-82000 /2002.
   Nevelési kézikönyv nem csak osztályfőnököknek / a köt. szerzői Aszmann Anna [et al.] ; szerk. Szekszárdi Júlia ; ... ill. Szűcs Édua. - [Budapest] : OKI K. : Dinasztia, 2001. - 447 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-657-335-2 fűzött : 2900,- Ft
37.03
[AN 909288]
MARC

ANSEL
UTF-82001 /2002.
Pirisi Jánosné
   Matematika : folyamatelemzésre épülő differenciált képességfejlesztés a kezdő szakaszban : a szigetvári Istvánffy Miklós Általános Iskolában végzett alternatív pedagógiai tevékenység tapasztalatai alapján kidolgozott javaslatok / Pirisi Jánosné, Pesti Gézáné. - Pécs : Baranya M. Önkormányzat Ped. Intézete, 1998-. - 24 cm. - (Pedagógiai szisztéma, ISSN 1416-2849 ; 2.)
ISBN 963-8358-19-X *
371.26
[AN 426618]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Diagnosztizáló értékelés. - 1998. - 162 p., [10] t.fol. : ill. + 18 mell.
Bibliogr.: p. 75-78.
ISBN 963-8358-18-1 fűzött : ár nélkül
371.26 *** 372.851
[AN 426620] MARC

ANSEL
UTF-82002 /2002.
Rigó Béla (1942-)
   Zengő ABC / Móra Ferenc versének soraira írta Rigó Béla ; zenéjét szerezte Lukácsy Katalin ; rajz. Rusz Lívia. - Pécs : Alexandra, [2001]. - [64] p. : ill., színes, részben kotta ; 30 cm
ISBN 963-368-098-0 kötött : 1899,- Ft
372.416.2=945.11 *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 908182]
MARC

ANSEL
UTF-82003 /2002.
   Romák és oktatás / [szerk. Andor Mihály]. - Pécs : Iskolakultúra [Szerk.], 2001. - 175 p. : ill. ; 20 cm. - (Iskolakultúra, ISSN 1586-202X ; 8.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-00-8517-8 fűzött : 1500,- Ft
376.7(=914.99)(439)
[AN 908501]
MARC

ANSEL
UTF-82004 /2002.
Törzsök Béla (1916-)
   Zenehallgatás az óvodában : dallamgyűjtemény óvodák számára / Törzsök Béla. - 9. átd. kiad. - Budapest : EMB, [2001], cop. 1982. - 273, [3] p. : ill., kotta ; 24 cm
Holló Sándor "Zime-zum" c. kéziratos zenehallgatási anyagának részbeni felhasználásával kész. - Bibliogr.: p. 270-272.
ISBN 963-330-724-4 fűzött : ár nélkül
372.3:78(072)
[AN 910185]
MARC

ANSEL
UTF-82005 /2002.
Varga Irén
   Önismereti játékok gyűjteménye / Varga Irén, Gönczi Károly, Pintér István. - Debrecen : Pedellus, 1999. - 123, [2] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. [124].
ISBN 963-9224-38-3 fűzött : ár nélkül
371.78 *** 615.851.6 *** 37.015.3
[AN 426527]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

2006 /2002.
Bocsák Miklós (1947-)
   Miért haldoklik a magyar futball? / Bocsák Miklós ; [stat. Karádi Zoltán]. - [Budapest] : Szerző, 2001. - 268 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-440-542-8 kötött : 2980,- Ft
796.332(439)"199/200"
[AN 908242]
MARC

ANSEL
UTF-82007 /2002.
Dénes Tamás (1963-)
   Bayern München / Dénes Tamás ; [a "Bayern München és a szurkolók" c. fejezet Sándor Mihály munkája] ; [a statisztikákat Rochy Zoltán kész.]. - Budapest : Aréna 2000, 2001. - 286 p. : ill. ; 20 cm. - (Stadion könyvtár, ISSN 1418-6632 ; 10.)
ISBN 963-86167-2-5 fűzött : 1990,- Ft
Fussball-Club Bayern (München)
796.332(430-2München) *** 061.2(430-2München)Bayern_München
[AN 907884]
MARC

ANSEL
UTF-82008 /2002.
The encyclopedia of games (magyar)
   Játékenciklopédia / [munkatársak Nina Hathway et al.] ; [szerk. Molly Perham] ; [ford. ... Keresnyei Klára]. - Pécs : Alexandra, [2001]. - 284 p. : ill. ; 29 cm
Nagy játékenciklopédia (borító- és gerinccím)
ISBN 963-368-128-6 kötött : 3999,- Ft
793/794
[AN 908865]
MARC

ANSEL
UTF-82009 /2002.
Felsőeőri Nagy Gyula (1907-)
   Egy Dudás két országban : vadászkalandok Magyarországon és Chilében / Felsőeőri Nagy Gyula. - [Budapest] : Nimród Alapítvány : Nimród Vadászújság [Szerk.] ; [Pusztazámor] : DNM K., [2001]. - 86 p., [24] t. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 963-9369-06-3 kötött : 2200,- Ft
799.2(439)(0:82-94) *** 799.2(83)(0:82-94)
[AN 908636]
MARC

ANSEL
UTF-82010 /2002.
   Hobbim a makettezés : a gondolattól a gyűjteményig / [írta és szerk. Gál István et al.] ; [fotók Gál István, Lévai Jenő, Zákányi Péter]. - Pécs : Proof Stúdió Kft., 2001. - 126 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 963-00-8525-9 fűzött : 2490,- Ft
379.826 *** 629.001.575
[AN 908152]
MARC

ANSEL
UTF-82011 /2002.
Horváth Lajos
   A föl-földobott Kű : élet- és korrajz / Horváth Lajos. - Székesfehérvár : Árgus, 2002. - 287 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-9102-41-5 fűzött : 2450,- Ft
Kű Lajos (1948-)
796.332(439)(092)KűL.
[AN 908656]
MARC

ANSEL
UTF-82012 /2002.
   Kézikönyv nem csak testépítőknek : tippek, edzéstervek, tanácsok a sport minden ágában kezdőknek és haladóknak egyaránt / [szerk. Farkas János, Tóth József, Vén Beatrix] ; [szerzők Farkas János et al.]. - Budapest : Totem Plusz, cop. 2001. - 560 p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 963-590-144-5 fűzött : 4980,- Ft
796.894
[AN 908908]
MARC

ANSEL
UTF-82013 /2002.
Krakauer, Jon
Into thin air (magyar)
   Ég és jég : személyes beszámoló a Mount Everest-i hegymászó-tragédiáról / Jon Krakauer ; [ford. Komáromy Rudolf]. - Budapest : Park, cop. 2000. - 328 p., [8] t. : ill. ; 24 cm. - (Veszélyes övezet, ISSN 1586-426X)
ISBN 963-530-587-7 kötött : 2500,- Ft
796.52(0:82-94)
[AN 800921]
MARC

ANSEL
UTF-82014 /2002.
Krasznai Korcz János
   Célfotó = Photo finish / [fotó ...] Krasznai Korcz János, Zsigmond Gábor ; [szöveg ... Varjasi Farkas Csaba]. - [Budapest] : Napocska Kft., 2001. - [120] p. : ill. ; 31 cm
Fotóalbum
ISBN 963-00-8346-9 kötött : 5990,- Ft
796(439)(092) *** 77.04(439)(092)KrasznaiKorcz_J. *** 77.04(439)(092)Zsigmond_G.
[AN 908942]
MARC

ANSEL
UTF-82015 /2002.
Madarász István (1934-)
   A kézilabdázás játékszabályai és a játékvezetés / Madarász István ; [... az ábrákat ... rajz. Süveges Gyula] ; [kiad. Magyar Kézilabda Szövetség]. - 3. átd. és bőv. kiad. - Budapest : M. Kézilabda Szövets., 2001. - 280 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-00-8228-4 * fűzött : ár nélkül
796.322.063
[AN 910226]
MARC

ANSEL
UTF-82016 /2002.
Méhes Károly (1965-)
   Forma-1 : ezredforduló / Méhes Károly, Szundi György, André Cortez. - Pécs : Alexandra, [2001]. - 175 p. : ill., színes ; 32 cm
ISBN 963-368-086-7 kötött : 4490,- Ft
796.71(100)(084.12)
[AN 908881]
MARC

ANSEL
UTF-82017 /2002.
The official Tomb Raider files (magyar)
   A hivatalos Tomb Raider akták : főszerepben Lara Croft / [ford. Csillag Gábor]. - Budapest : Egmont Hungary, 2001. - 62, [2] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 963-627-666-8 fűzött : 2599,- Ft
793/794 *** 681.3.004.14
[AN 909150]
MARC

ANSEL
UTF-82018 /2002.
Páll Endre (1923-)
   Mozaikok vadászéletemből / Páll Endre. - Budapest : TerraPrint, 2001. - 283 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9186-39-2 kötött : 2200,- Ft
Páll Endre (1923-)
799.2(0:82-94)
[AN 908577]
MARC

ANSEL
UTF-82019 /2002.
Varnusz Egon (1933-)
   A rejtélyes budapesti sakkvilágbajnok avagy Bobby Fischer 252 elemzett játszmája / Varnusz Egon. - [Budapest] : Varnusz Á. Fordító és Tolmács BT., [2001]. - 191 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-00-8953-X fűzött : 2000,- Ft
Fischer, Bobby
794.1(73)(092)Fischer,_B.
[AN 908967]
MARC

ANSEL
UTF-82020 /2002.
Whittaker, Tom
Higher purpose (magyar)
   Mindig magasabbra / Tom Whittaker ; társszerző Johnny Dodd ; [ford. Bánki Vera]. - Budapest : Bastei Budapest, 2001. - 397 p. ; 21 cm
ISBN 963-296-508-6 kötött : 2278,- Ft
796.52(235.24)(0:82-94)
[AN 908494]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

2021 /2002.
100 greatest manmade wonders (magyar)
   A világ 100 építészeti csodája / [szerk. Diana Briscoe, Richard Philpott] ; [ford. Keresnyei Klára]. - Pécs : Alexandra, [2001]. - 105, [3] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-368-123-5 kötött : 1899,- Ft
72(100)(084.1)
[AN 908875]
MARC

ANSEL
UTF-82022 /2002.
Bényi László (1909-)
Művek (vál.)
   Bényi László festészete : Pataky Galéria, 2000. március 24 - április 17. - [Budapest] : [Pataky Művel. Közp.], 2000. - 28 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Kiállítási katalógus
ISBN 963-00-3039-X * fűzött : ár nélkül
75(439)(092)Bényi_L. *** 061.4(439-2Bp.)"2000"
[AN 426832]
MARC

ANSEL
UTF-82023 /2002.
Bourel, Bruno
   Budapest : fényrajzok : impressions et lumieres / Bruno Bourel, Parti Nagy Lajos ; [Yann Foucault ford. ...]. - Budapest : Magvető, 2001. - 125 p. : ill. ; 31 cm
Fotóalbum
ISBN 963-14-2271-2 kötött : 3950,- Ft
Budapest
77.04(44)(092)Bourel,_B. *** 77.041.7 *** 894.511-3 *** 908.439-2Bp.(084.12)
[AN 908925]
MARC

ANSEL
UTF-82024 /2002.
Carr-Gomm, Sarah
Dictionary of symbols in art (magyar)
   Szimbólumok a művészetben / Sarah Carr-Gomm ; [ford. Bánki Vera]. - Budapest : Holnap, cop. 2001. - 267 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-346-478-1 kötött : 3500,- Ft
7:030 *** 82:030
[AN 908428]
MARC

ANSEL
UTF-82025 /2002.
   A Dombóvári Városszépítő Egyesület 15 éve a dokumentumok tükrében / [... vál. és összeáll. Szőke Sándorné] ; [szerzők Bodó Imre et al.]. - [Dombóvár] : Dombóvári Városszépítő Egyes., [2000]. - 128 p. : ill. ; 23 cm. - (Helytörténeti sorozat, ISSN 1218-196X ; 3.)
ISBN 963-00-3265-1 * fűzött : ár nélkül
Dombóvári Városszépítő Egyesület.
Dombóvár
72.025.3/.4(439-2Dombovár) *** 711.4(439-2Dombovár) *** 061.2(439-2Dombovár)
[AN 430593]
MARC

ANSEL
UTF-82026 /2002.
Féner Tamás (1938-)
   Az idő, a tér, a forma / Féner Tamás ; [a tanulmányt írta Almási Miklós]. - Budapest : Interart Stúdió, 2001. - 112 p. : ill., részben színes ; 24x28 cm
Fotóalbum
ISBN 963-8035-89-7 * fűzött : 2900,- Ft (hibás ISBN 963-835-89-7)
77.04(439)(092)Féner_T.
[AN 909168]
MARC

ANSEL
UTF-82027 /2002.
Hidegkuti Gergely
   Digitális képalkotás : kézikönyv / Hidegkuti Gergely, Vinnay Péter. - Budapest : ViviCom, 2001. - 194 p. : ill., színes ; 23 cm + 2 CD-ROM
ISBN 963-00-8853-3 * fűzött : 3500,- Ft (hibás ISBN 978-963-00-8853-3)
77.02 *** 681.3.004.14
[AN 908597]
MARC

ANSEL
UTF-82028 /2002.
Hildebrandt, Gregory
Greg and Tim Hildebrandt, the Tolkien years (magyar)
   Greg és Tim Hildebrandt, Tolkien évek / ifj. Gregory Hildebrandt szövegével ; szerk. Glenn Herdling ; [ford. Tandori Dezső]. - [Budapest] : Gabo, 2001. - 131 p. : ill., főként színes ; 27 cm + mell.
ISBN 963-9237-82-5 kötött : 4990,- Ft
Hildebrandt, Greg
Hildebrandt, Tim
Tolkien, John Ronald Reuel. The Lord of the Rings.
76(410)(092)Hildebrandt,T. *** 76(410)(092)Hildebrandt,G. *** 820(092)Tolkien,_J.R.R.
[AN 907895]
MARC

ANSEL
UTF-82029 /2002.
Józsa László
   Megszentelt kövek : kápolnák, szobrok, keresztek és temetők Kunszentmártonban / Józsa László. - Szeged : JATE Néprajzi Tansz., 1999. - 430 p., [64] t. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Szegedi vallási néprajzi könyvtár, ISSN 1419-1288 ; 4.)
Bibliogr.: p. 411-414. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-482-318-1 fűzött : ár nélkül
Kunszentmárton
726.52(439-2Kunszentmárton) *** 725.945(439-2Kunszentmárton) *** 726.825(439-2Kunszentmárton) *** 246.7(439-2Kunszentmárton) *** 73/76.046.3
[AN 430571]
MARC

ANSEL
UTF-82030 /2002.
Kahl, Rita
Liebenswerte Frotteetiere selbst genäht (magyar)
   Frottírállatok : [szabásmintákkal] / Rita Kahl ; [ford. Varga Istvánné]. - Budapest : Cser K., 2001. - 30 p. : ill., színes ; 24 cm + mell. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 2000/8.)
ISBN 963-9003-99-9 fűzött : 547,- Ft
745.52 *** 379.826 *** 371.381
[AN 910038]
MARC

ANSEL
UTF-82031 /2002.
Levárdy Ferenc (1916-)
   Pécs, belvárosi plébániatemplom / [Levárdy Ferenc]. - 9. kiad. - [Budapest] : TKM Egyes., 2001. - 16 p. : ill., részben színes ; 17 cm. - (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, ISSN 0139-245X ; 297.)
Példányszám: 4000
ISBN 963-554-471-5 fűzött : ár nélkül
726.54(439-2Pécs)(036) *** 72.033.3(439-2Pécs)(036)
[AN 910107]
MARC

ANSEL
UTF-82032 /2002.
   A magyarok bejövetele / [szerk. Esztergályos Jenő] ; [fotók Dömötör Mihály et al.]. - Celldömölk : Apáczai, 2001. - 63 p. : ill., színes, részben térk. ; 24 cm + 1 mell. (ill. ; 23x256 cm)
Kész. Siklódi Csilla, Szűcs Árpád és Trogmayer Ottó munkáinak felhasználásával. - A képmagyarázatok angol és német nyelven is. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-464-463-5 fűzött : 1200,- Ft
Feszty Árpád (1856-1914). A magyarok bejövetele.
75(439)(092)Feszty_Á. *** 75.044(439)
[AN 909936]
MARC

ANSEL
UTF-82033 /2002.
   Mai svájci művészet : Kortárs Művészeti Múzeum - Ludwig Múzeum, Budapest, 1999. december 9 - 2000. január 16. = Contemporary Swiss art : [Museum of Contemporary Art - Ludwig Museum, Budapest, 9 December 1999 - 16 January 2000] / [a katalógust szerk. Hegyi Dóra]. - Budapest : Kortárs Művészeti Múz.-Ludwig Múz., 1999. - [64] p. : ill., színes ; 21 cm
Példányszám: 800
ISBN 963-00-2903-0 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-03-7865-5)
73/76(494)"196/199" *** 061.4(439-2Bp.)"1999"
[AN 431216]
MARC

ANSEL
UTF-82034 /2002.
Medved Gábor (1935-)
   Történetek a világ hídjairól / Medved Gábor. - Budapest : Terc, cop. 2001. - 214 p. : ill., részben színes ; 22x30 cm
Bibliogr.: p. 207-208.
ISBN 963-00-6871-0 kötött : 5800,- Ft
725.95(100)
[AN 909784]
MARC

ANSEL
UTF-82035 /2002.
Mezősiné Kozák Éva
   Szalonna, református templom / [Mezősiné Kozák Éva]. - 2. kiad. - [Budapest] : TKM Egyes., 2001. - 16 p. : ill., részben színes ; 17 cm. - (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, ISSN 0139-245X ; 562.)
Példányszám: 2000. - Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 963-554-474-X fűzött : ár nélkül
726.54(439-2Szalonna)(036)
[AN 910109]
MARC

ANSEL
UTF-82036 /2002.
Miller, Judith
A closer look at antiques (magyar)
   Régiségek közelebbről : [képes útmutató az antik tárgyak megismeréséhez és azonosításához] / Judith Miller ; [ford. Moskovszky Éva, Németh Anikó]. - Budapest : Panoráma, 2001. - 224 p. : ill., színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 204-205.
ISBN 963-243-848-5 kötött : 4720,- Ft
745.074(036)
[AN 908522]
MARC

ANSEL
UTF-82037 /2002.
Miller, Judith
Colour (magyar)
   Színek : klasszikus és modern lakberendezési stílusok színvilága / Judith Miller ; a fényképeket kész. Tim Clinch ; [ford. Németh Anikó]. - [Budapest] : Panoráma, 2001. - 240 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-243-861-2 kötött : 5200,- Ft
747.017.4(100)"17/19" *** 643/645
[AN 908931]
MARC

ANSEL
UTF-82038 /2002.
Németh Lajos (1929-1991)
   Gesztus vagy alkotás : válogatott írások a kortárs magyar képzőművészetről / Németh Lajos ; [vál., szerk., a jegyzeteket és a névmutatót összeáll. Hornyik Sándor és Tímár Árpád] ; [közread. az] MTA Művészettörténeti Kutató Intézet. - Budapest : MTA Művtört. Kut. Int., 2001. - 391 p. ; 23 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7381-71-6 fűzött : 2200,- Ft
73/76(439)"19"
[AN 908523]
MARC

ANSEL
UTF-82039 /2002.
Pethő Bertalan (1935-)
   Nehéz hűségben : portrék a Kárpát-medence magyarjairól a rendszerváltozás előtt, 1969-1989 / Pethő Bertalan, Pomogáts Béla. - [Budapest] : Platon, [2001]. - 109, [2] p. : ill. ; 27 cm
Fotóalbum
ISBN 963-86061-3-4 fűzött : 3900,- Ft
77.04(439)(092)PethőB. *** 77.041.5
[AN 908439]
MARC

ANSEL
UTF-82040 /2002.
Pusztai László (1944-)
   Zebegény, Havas Boldogasszony-plébániatemplom / [Pusztai László]. - 4. kiad. - [Budapest] : TKM Egyes., 2001. - 16 p. : ill. ; 17 cm. - (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, ISSN 0139-245X ; 245.)
Példányszám: 2000. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-554-478-2 fűzött : ár nélkül
726.54(439-2Zebegény)(036)
[AN 910108]
MARC

ANSEL
UTF-82041 /2002.
Sáry István
   A győri városháza / Sáry István. - Győr : Győr M. Jogú Város Lvt., 2000. - 47 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Győri tanulmányok füzetek, ISSN 1419-1318 ; 4.)
Példányszám: 500
ISBN 963-00-2996-0 * fűzött : ár nélkül
72(439-2Győr) *** 908.439-2Győr(092)Bisinger_J.
[AN 426391]
MARC

ANSEL
UTF-82042 /2002.
Schwalm, Erika
Ikebana (magyar)
   Ikebana : a virágrendezés ősi japán művészete / Erika Schwalm ; [ford. Balla Judit]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2001. - 111 p. : ill., részben színes ; 26 cm
ISBN 963-9393-62-2 fűzött : 2590,- Ft
745.93(520)
[AN 909337]
MARC

ANSEL
UTF-82043 /2002.
The seventy wonders of the ancient world (magyar)
   Hetven csoda szerte a világban : hogyan készültek a pompás építmények? / szerk. Chris Scarre. - Budapest : Athenaeum 2000, cop. 2001. - 304 p. : ill., részben színes ; 27 cm
Ford. Kis Anna, Odze György, Sümegi Balázs. - Bibliogr.: p. 293-297.
ISBN 963-9261-64-5 kötött : 5980,- Ft
72(100) *** 930.85(100)
[AN 908914]
MARC

ANSEL
UTF-82044 /2002.
Sörös István
   Vízben álló piramisok, lebegő kövek : az egyik őselem szerepe az ókori építkezésekben : egy eredeti gondolat, amely átírhatja a történelmet / Sörös István ; [fotó, graf. Kövesdi Róka Lajos, Kerpel Péter]. - Felsőörs : Mandorfi BT, 2001. - 142, [8] p. : ill., főként színes ; 30 cm. - (A csoda az emberben van, ISSN 1587-7124)
Bibliogr. : p. [150].
ISBN 963-00-8105-9 kötött : 5000,- Ft
Egyiptom
72(32)
[AN 909549]
MARC

ANSEL
UTF-82045 /2002.
Sotheby's concise encyclopedia of porcelain (magyar)
   A porcelán : Sotheby's enciklopédia / szerk. David Battie ; [ford. Szalay Marianne]. - Budapest : Park, cop. 2001. - 207 p. : ill., főként színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 193.
ISBN 963-530-520-6 * kötött : 9500,- Ft
738.1(100)(091)
[AN 909780]
MARC

ANSEL
UTF-82046 /2002.
Szőke Ágnes (1944-)
   Mitológiai séta a Belvárosban / Szőke Ágnes, Kissné Szemerédy Gizella ; [a fényképfelvételeket Szemerédy István kész.]. - Budapest : Masszi, 2001. - 71 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-86208-0-3 fűzött : 1452,- Ft
Budapest. V. kerület
725.945(439-2Bp.V.) *** 73.046.1
[AN 908995]
MARC

ANSEL
UTF-82047 /2002.
Tahara, Keiichi
Art nouveau (magyar)
   Az európai szecesszió = Art nouveau = Modernismo = Jugendstil / [fotó] Keiichi Tahara ; [szöveg] Philippe Thiébaut, Bruno Girveau ; [ford. Fellegi Balázs]. - Budapest : Glória, cop. 2001. - 399 p. : ill., színes ; 22 cm
Csak magyar nyelven. - Bibliogr.: p. 384-385.
ISBN 963-9283-16-9 kötött : 5980,- Ft
72.035.93(4)(084.12)
[AN 909466]
MARC

ANSEL
UTF-82048 /2002.
Takemura Kenji
   Pen-and-ink drawing : Hungary / by Takemura Kenji. - Salgótarján : Atteri, [2000]. - 58, [2] p. : ill., részben színes ; 18x25 cm
Angol és japán nyelven
ISBN 963-03-9311-5 fűzött : ár nélkül
76(520) *** 908.4(084.11) *** 908.439(084.11)
[AN 427184]
MARC

ANSEL
UTF-82049 /2002.
Tóth József (1940-)
   Magyar fényképészek arcképcsarnoka / Tóth József. - [Budapest] : Interart Stúdió, 2001. - 165 p. : ill. ; 28 cm
Fotóalbum
ISBN 963-8035-87-0 fűzött : 2900,- Ft
77.04(439)(092)
[AN 909174]
MARC

ANSEL
UTF-82050 /2002.
Vadas József (1946-)
   Biedermeier : a polgári otthon és lakáskultúra / Vadas József. - [Budapest] : Geopen, cop. 2001. - 157, [2] p. : ill., főként színes ; 31 cm
ISBN 963-9093-41-6 kötött : 5990,- Ft
747.035.37 *** 749.1.035.37 *** 7.035.37
[AN 908933]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

2051 /2002.
Bartók Béla (1881-1945)
Művek (vál.)
   Bartók Béla írásai / [kész. a Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézete Bartók Archívumában]. - Budapest : Zeneműk., 1989-. - 25 cm
ISBN 963-330-675-2
78
[AN 428484]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Írások a népzenéről és a népzenekutatásról 1 / közread. Lampert Vera ; ... szerk. Révész Dorrit. - cop. 1999. - 446 p. : ill., kotta
ISBN 963-330-720-1 kötött : ár nélkül
78.031.4(439) *** 398.8(=00)(439)
[AN 428487] MARC

ANSEL
UTF-82052 /2002.
Dion, Céline
Ma vie, mon rêve (magyar)
   Életem, az álmom / Céline Dion ; Georges-Hébert Germain együttműködésével ; [ford. Németh Márta]. - [Budapest] : Etoile, 2001. - 323 p., [16] t. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 963-7710-08-6 fűzött : 1690,- Ft
Dion, Céline
78.067.26.036.7(71)(092)Dion,_C.
[AN 908479]
MARC

ANSEL
UTF-82053 /2002.
   Varró Margit és a XXI. század : tanulmányok, visszaemlékezések / [szerk. és közread. Ábrahám Mariann] ; [kiad. a Zenetanárok Társasága]. - [Budapest] : Zenetanárok Társasága, [2000]. - 197 p. : ill., részben kotta ; 24 cm
A Zenetanárok Társasága által 1998 szept. 1-4-én Gödöllőn rendezett Nemzetközi Varró Margit Szimpózium anyaga. - Bibliogr.: p. 179-187. és a jegyzetekben
ISBN 963-03-9685-8 fűzött : ár nélkül
Varró Margit (1881-1978)
78.071.4(73)(=945.11)(092)Varró,_M. *** 061.3(439-2Gödöllő)
[AN 426690]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

2054 /2002.
   Bessenyei / Bóta Gábor [et al.]. - Budapest : Budapest Print, cop. 2001. - 436 p., [32] t. : ill., részben színes ; 23 cm. - (A nemzet színészei, ISSN 1588-1695)
Filmogr.: p. 421-436.
ISBN 963-00-8470-8 kötött : 2998,- Ft
Bessenyei Ferenc (1919-)
792.028(439)(092)Bessenyei_F.
[AN 908290]
MARC

ANSEL
UTF-82055 /2002.
Bognár László
   Sinkó László : Bognár László beszélgetései Sinkó Lászlóval és Sinkó Lászlóról. - Budapest : Balassi, cop. 2001. - 267 p. ; 24 cm
ISBN 963-506-384-9 fűzött : 1800,- Ft
Sinkó László (1940-)
792.028(439)(092)Sinkó_L.
[AN 908643]
MARC

ANSEL
UTF-82056 /2002.
Bottomer, Paul
Dance class (magyar)
   Tánciskola : a keringő, quick step, foxtrott, tangó, szamba, salsa, merengue, lambada és a line dancing (vonaltánc) elsajátításának titkai, lépésről lépésre / Paul Bottomer ; [ford. Danyi Andrea]. - Budapest : Jószöveg Műhely, cop. 2001. - 256 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 963-9134-50-3 kötött : 5790,- Ft
793.3.02
[AN 908876]
MARC

ANSEL
UTF-82057 /2002.
   László Marton theatre director / [ed. by Virág Csikós and Eszter Harangozó]. - [Budapest] : Láng, 2000. - 48 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 963-8054-10-7 * fűzött : ár nélkül
Marton László (1943-)
792.075(092)Marton_L.
[AN 425194]
MARC

ANSEL
UTF-82058 /2002.
   A magyar nép és nemzetiségeinek tánchagyománya / szerk. Felföldi László és Pesovár Ernő ; [írta Balázs Gusztáv et al.]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Planétás, 2001, cop. 1997. - 499 p. : ill., főként kotta ; 25 cm. - (Jelenlévő múlt, ISSN 1417-5932)
Bibliogr.: p. 465-496.
ISBN 963-9014-27-3 kötött : ár nélkül
793.31(=945.11)(075.8) *** 793.31(439)(075.8) *** 394.3(=945.11)(075.8) *** 394.3(439)(075.8)
[AN 910090]
MARC

ANSEL
UTF-82059 /2002.
   Sátántangó : Krasznahorkai László regénye alapján : Tarr Béla filmje / [... a Budapest Film Rt. kiadásában ...]. - [Budapest] : Budapest Film, [1994]. - 64 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-03-8736-0 * fűzött : ár nélkül
Tarr Béla. Sátántangó.
791.43.071(439)(092)Tarr_B.
[AN 424645]
MARC

ANSEL
UTF-82060 /2002.
Sibley, Brian
The Lord of the Rings official movie guide (magyar)
   A Gyűrűk Ura : hivatalos filmkönyv / Brian Sibley ; [ford. Juhász Viktor]. - [Szeged] : Szukits ; [Pécs] : Alexandra, cop. 2001. - 119 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 963-9393-71-1 fűzött : 2690,- Ft
791.43.071.1(73)(092)Jackson,P.
[AN 908907]
MARC

ANSEL
UTF-82061 /2002.
   Születtem.. : magyar színészek önéletrajzai / [... összeáll., a jegyzeteket és az annotált névmutatót írta Csiffáry Gabriella]. - Új, jav. kiad. - [Budapest] : Palatinus, 2001. - 523 p. ; 23 cm. - (Curriculum vitae, ISSN 1585-6895)
ISBN 963-9380-18-0 kötött : 3800,- Ft
792.028(439)(092)(0:82-94)
[AN 908524]
MARC

ANSEL
UTF-82062 /2002.
Venczel Sándor (1954-)
   Páholypótszék / Venczel Sándor. - Budapest : Média+Print, 1999-. - 19 cm
Az 1. köt. kötetjelzés nélkül jelent meg, AN 125645
ISBN 963-85322-4-6 *
792(439)
[AN 426315]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Újabb öt előadás a mai magyar színigazdaságról. - 1999. - 162 p.
ISBN 963-85322-3-8 fűzött : 960,- Ft
792(439)"199"
[AN 426321] MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

2063 /2002.
   Angol - magyar zsebszótár = English - Hungarian pocket dictionary / [... szerk. Berkáné Danesch Marianne et al.]. - Budapest : Akad. K., 2001. - XII, 430, [25] p. ; 14 cm
ISBN 963-05-7835-2 fűzött : 990,- Ft
801.323=20=945.11
[AN 908984]
MARC

ANSEL
UTF-82064 /2002.
Balázs Margit
   A haza bölcse, a bolond gróf és a többiek : ragadványnevek történelmünkben / Balázs Margit. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2001. - 244 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 237-243.
ISBN 963-19-1993-5 kötött : 2300,- Ft
809.451.1-313.1 *** 943.9(092)
[AN 908957]
MARC

ANSEL
UTF-82065 /2002.
Berényi Pálné
   Le français des affaires / írta Berényi Pálné ; [közread. a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Idegennyelvi Oktató- és Kutatóközpont]. - [Budapest] : Aula, 1997. - 214 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 211-212.
ISBN 963-9078-01-8 fűzött : ár nélkül
804.0(075.8) *** 33
[AN 426518]
MARC

ANSEL
UTF-82066 /2002.
Csáki Éva
   Magyar - török szótár / Csáki Éva. - 2. jav., bőv. kiad. - Budapest : Balassi, cop. 2001. - 397 p. ; 21 cm
ISBN 963-506-419-5 kötött : 3600,- Ft
801.323=945.11=943.5
[AN 908158]
MARC

ANSEL
UTF-82067 /2002.
Davies, William
   Magyar - olasz társalgás / William Davies, Szabó Erzsébet Mária. - Székesfehérvár : Lexika, cop. 2001. - 156, [3] p. ; 20 cm
ISBN 963-9092-84-3 fűzött : 784,- Ft
805.0(078)=945.11
[AN 910143]
MARC

ANSEL
UTF-82068 /2002.
Doró Gézáné
   1000 olasz tesztkérdés / [szerzők Doró Gézáné, Kovács Mónika]. - Szeged : Maxim, 2001. - 156 p. ; 21 cm
ISBN 963-86130-2-5 fűzött : 1500,- Ft
805.0(079.1)=945.11
[AN 909299]
MARC

ANSEL
UTF-82069 /2002.
Gáldi László (1910-1974)
   Magyar - spanyol kéziszótár = Diccionario manual húngaro - español / Gáldi László ; [főmtárs Katona Lóránt, Király Rudolf, Maria Lourdes Arconada]. - Váltl. lny. - Budapest : Akad. K., 2001, cop. 1969. - 1008 p. ; 21 cm
ISBN 963-05-7810-7 kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-7810-7)
801.323=945.11=60
[AN 910222]
MARC

ANSEL
UTF-82070 /2002.
Ginter Károly
   Ungarisch für Ausländer = Magyar nyelvkönyv / Ginter Károly, Tarnói László ; [a rajzokat Ferdinánd Judit kész.]. - 11. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2001, cop. 1974. - 559 p. : ill. ; 20 cm. - (Tanuljunk nyelveket!, ISSN 0133-1094)
ISBN 963-19-2019-4 fűzött : ár nélkül
809.451.1(078)=30
[AN 910179]
MARC

ANSEL
UTF-82071 /2002.
Halászi Aladár (1940-)
   Írd és mondd magyarán, helyesen! / Halászi Aladár. - Miskolc : Felsőmagyarország, 2001. - 241 p. ; 21 cm
ISBN 963-9280-56-9 fűzött : 1800,- Ft
809.451.1-06(0:82-92)
[AN 909382]
MARC

ANSEL
UTF-82072 /2002.
   A helyesírás szabályai / [összeáll. Farkas Andrea]. - [Budapest] : Diáktéka, [2001]. - 137, [6] p. ; 18 cm
A magyar helyesírás szabályai (borító- és gerinccím)
ISBN 963-9198-54-4 fűzött : ár nélkül
809.451.1-1
[AN 910136]
MARC

ANSEL
UTF-82073 /2002.
Kovácsné Császti Gabriella
   Study economics : a course in English for specific purposes / Kovácsné Császti Gabriella ; [közread. a] Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Idegennyelvi Oktató- és Kutatóközpont. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : Aula, 1996. - 257 p. ; 24 cm + hangk.
Bibliogr.: p. 235.
ISBN 963-503-126-2 fűzött : 3250,- Ft
802.0(075.8) *** 33
[AN 426617]
MARC

ANSEL
UTF-82074 /2002.
Lőrincz Zsolt
   Német teszt kézikönyv : megoldási kulcsokkal : közép- és felsőfokon / Lőrincz Zsolt. - 2. kiad. - Budapest : M.P.L. Kv. : Librotrade, 2001. - 347 p. ; 20 cm. - (Nyelvkönyvek vizsgázóknak sorozat, ISSN 1417-1449)
ISBN 963-9328-35-9 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9328-25-1)
803.0(079.1)=945.11
[AN 910152]
MARC

ANSEL
UTF-82075 /2002.
Magyar Miklós (1938-)
   Cours de civilisation / Magyar Miklós ; [közread. a] Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Idegennyelvi Oktató- és Kutatóközpont. - [Budapest] : Aula, 1996. - 335 p. ; 24 cm + hangk.
ISBN 963-503-144-0 fűzött : ár nélkül
804.0(075.8)=945.11
[AN 427115]
MARC

ANSEL
UTF-82076 /2002.
Nagy Erika
   Spanyol nyelvkönyv / Nagy Erika, Seres Krisztina, Adela Milán Vela ; [rajz. Rényi Krisztina]. - Budapest : Nemz. Tankvk., 1998-. - 24 cm. - (Tanuljunk nyelveket!, ISSN 0133-1094)
ISBN 963-18-9750-8 *
806.0(078)=945.11 *** 372.880.60(075.3)
[AN 428471]
MARC

ANSEL
UTF-8


   . - 1998. - 250 p. : ill. + hangk.
ISBN 963-18-8657-3 fűzött : ár nélkül
806.0(078)=945.11 *** 372.880.60(075.3)
[AN 428472] MARC

ANSEL
UTF-82077 /2002.
Szabó Katalin (1949-)
   Wer? Was? Wo? Wie? : német leíró nyelvtan és nyelvtani gyakorlatok : szófajok / Szabó Katalin ; [a rajzokat kész. Svoboda Róbert]. - 9. kiad. - [Budapest] : Librotrade : Szabó, 2001. - 273 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 273.
ISBN 963-9328-30-8 fűzött : ár nélkül
803.0-5(078)=945.11
[AN 909932]
MARC

ANSEL
UTF-82078 /2002.
Szabó T. Attila (1906-1987)
   Erdélyi magyar szótörténeti tár / ... gyűjt. és szerk. Szabó T. Attila ; szerk.-mtársak Daly Ágnes [et al.] = Dicţionar istoric al lexicului maghiar din Transilvania = Historisches Wörterbuch des siebenbürgisch-ungarischen Wortschatzes / material cules şi redactat de ... Attila Szabó T. ; colaboratori ... Ágnes Daly [et al.]. - Budapest : Akad. K. ; Bukarest : Kriterion, 1993-. - 25 cm
Az 1-4. köt. 1975-1984 között a bukaresti Kriterion Könyvkiadónál jelent meg. - A 8. kötettől főszerk. Vámszer Márta. - A 9. kötettől közread. az Erdélyi Múzeum-Egyesület
ISBN 963-05-6516-1ISBN 973-26-0339-9
809.451.1-087(439.21) *** 809.451.1-3(439.21) *** 809.451.1-53
[AN 36887]
MARC

ANSEL
UTF-8


   10. köt., Or - P. - 2000. - 1092 p.
ISBN 963-05-7705-4 kötött : ár nélkülISBN 973-99-2993-1
809.451.1-087(439.21) *** 809.451.1-3(439.21) *** 809.451.1-53
[AN 428102] MARC

ANSEL
UTF-82079 /2002.
Tiszárovits Nóra
   Német alap- és középfokú szókincs-minimum / Tiszárovits Nóra, Tóth Renate. - 2. jav. kiad. - Budapest : M.P.L. Kv. : Librotrade, 2001. - 252 p. ; 20 cm. - (Nyelvkönyvek vizsgázóknak sorozat, ISSN 1417-1449)
ISBN 963-9328-27-8 fűzött : ár nélkül
803.0(079.1)=945.11 *** 801.323=30=945.11(079.1)
[AN 910154]
MARC

ANSEL
UTF-82080 /2002.
The Usborne illustrated dictionary (magyar)
   Német - magyar képes szótár / [szerk. Jane Bingham] ; ford. Radóczy Tamás és Sproh Róbert ; [ill. Sean Wilkinson et al.]. - [Szeged] : Novum, 2001. - 393 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-9334-18-9 fűzött : 4200,- Ft
801.321.19=30=945.11
[AN 908251]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

2081 /2002.
Gilbert Edit, V. (1963-)
   A Tanítvány, a Krónikás és az Áruló : utak A Mester és a Margaritához / V. Gilbert Edit. - [Pécs] : Pro Pannonia, 2001. - 244 p. ; 24 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
Bibliogr.: p. 198-244.
ISBN 963-9079-78-2 kötött : 1890,- Ft
Bulgakov, Mihail Afanasʹevič. Master i Margarita.
882(091)-31"19"
[AN 908882]
MARC

ANSEL
UTF-82082 /2002.
Kende B. Hanna
   Harry Potter titka : a gyermek csodavilága / Kende B. Hanna. - Budapest : Osiris, 2001. - 187, [11] p. : ill. ; 19 cm. - (Osiris zsebkönyvtár, ISSN 1585-1222)
Bibliogr.: p. 183-187.
ISBN 963-389-177-9 fűzött : 1500,- Ft
Rowling, J. K.
820(092)Rowling,J.K. *** 159.922.7 *** 159.955.1
[AN 908520]
MARC

ANSEL
UTF-82083 /2002.
   Kortárs gyermekkönyvek : műelemzések és műismertetések / szerk. Borbély Sándor, Komáromi Gabriella ; [írták Babarczy Eszter et al.]. - Budapest : Ciceró, cop. 2001. - 237, [2] p. ; 22 cm
ISBN 963-539-341-5 kötött : 2200,- Ft
82(02.053.2)(091)
[AN 908641]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

2084 /2002.
Borbély Sándor (1941-)
   A Nyugat tájain : tanulmányok és műelemzések / Borbély Sándor. - [Budapest] : Pannonica, cop. 2001. - 189 p. ; 19 cm
ISBN 963-9252-46-8 * kötött : 1600,- Ft (hibás ISBN 963-9252-37-9)
894.511(091)"190/194"
[AN 908550]
MARC

ANSEL
UTF-82085 /2002.
Erdélyi Erzsébet (1950-)
   Nyugalmam itthon lesz-e még? : 15 interjú határon túli alkotókkal verseikről, novelláikról, színműveikről / Erdélyi Erzsébet, Nobel Iván. - Budapest : Tárogató, 2001. - 263 p. ; 20 cm
ISBN 963-9063-61-4 * fűzött : 740,- Ft (hibás ISBN 963-9063-58-4)
894.511(4-11)(092)(047.53)
[AN 905271]
MARC

ANSEL
UTF-82086 /2002.
Komlós Aladár (1892-1980)
   Magyar - zsidó szellemtörténet a reformkortól a holocaustig / Komlós Aladár ; [névmutató Körmendi Gabriella] ; [előszó Kőbányai János]. - 2. kiad. - [Budapest] : Múlt és Jövő K., cop. 2001. - 2 db : ill. ; 23 cm
ISBN 963-9171-69-7 kötött : 7950,- Ft
894.511(091)"18/194" *** 930.85(439)(=924)"18/19"
[AN 907822]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A magyar zsidóság irodalmi tevékenysége a XIX. században / [sajtó alá rend., a jegyzeteket kieg. ... Kiss József]. - XX, 323 p.
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9171-85-9 *
894.511(091)"18" *** 930.85(439)(=924)"18"
[AN 907828] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Bevezetés a magyar - zsidó irodalomba / [vál. és kötetbe rend. Kőbányai János]. - 392 p.
ISBN 963-9171-86-7 *
894.511(091)"19" *** 930.85(439)(=924)"19"
[AN 907830] MARC

ANSEL
UTF-82087 /2002.
Mohai V. Lajos (1956-)
   Tanmesék Danilo Kiš-től : szövegek innen-onnan / Mohai V. Lajos. - Miskolc : Felsőmagyarország, 2001. - 140 p. ; 20 cm
ISBN 963-9280-55-0 fűzött : 1300,- Ft
894.511(091)"19" *** 82(091)"19" *** 894.511-4
[AN 909424]
MARC

ANSEL
UTF-82088 /2002.
   Szindbád Palotán : Krúdy Gyula és Várpalota novellák és tanulmányok tükrében / [szerk. Szabó Pál Csaba]. - Várpalota : Szindbád, 2001. - 136, [2] p. ; 20 cm. - (Szindbád könyvek, ISSN 1587-6438)
Példányszám: 1500
ISBN 963-86192-1-X * fűzött : 800,- Ft (hibás ISBN 963-86192-01)
Krúdy Gyula (1878-1933)
894.511(092)Krúdy_Gy. *** 894.511-32
[AN 908587]
MARC

ANSEL
UTF-82089 /2002.
Tarján Tamás (1949-)
   Kengyelfutó : úton kortárs költők művei között / Tarján Tamás. - Budapest : Pont, cop. 2001. - 146, [2] p. ; 20 cm
ISBN 963-9312-32-0 fűzött : 1380,- Ft
894.511(091)-14"199/200"
[AN 908935]
MARC

ANSEL
UTF-82090 /2002.
Taxner-Tóth Ernő (1935-)
   Kölcsey és Vörösmarty kora és szelleme / Taxner-Tóth Ernő. - Utánny. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2001. - 166 p. ; 24 cm
Fűzött : ár nélkül
Kölcsey Ferenc (1790-1838)
Vörösmarty Mihály (1800-1855)
894.511(092)Kölcsey_F. *** 894.511(092)Vörösmarty_M. *** 930.85(439)"18"
[AN 910101]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

2091 /2002.
Alf laila wa laila (magyar) (vál.)
   Az ezeregy éjszaka meséi / [vál., ford. és az utószót írta Honti Rezső] ; [a verseket H. R. és Bakucz József ford.]. - Budapest : Urbis, 2001. - 429 p. ; 24 cm
ISBN 963-9291-08-0 kötött : 1990,- Ft
892.7-34=945.11 *** 398.21(=927)
[AN 908348]
MARC

ANSEL
UTF-82092 /2002.
Asimov, Isaac
Művek (vál.) (magyar)
   Isaac Asimov teljes Alapítvány-Birodalom-Robot univerzuma / [ford. Baranyi Gyula et al.]. - [Szeged] : Szukits, [2001]-. - 25 cm
Torkos Attila előszavával
ISBN 963-9393-39-8
820-312.9(73)=945.11 *** 820-322.9(73)=945.11
[AN 908525]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - cop. 2001. - 647, [6] p. - (Encyclopedia galactica ; ; 1.)
ISBN 963-9393-40-1 kötött : 3500,- Ft
820-312.9(73)=945.11 *** 820-322.9(73)=945.11
[AN 908528] MARC

ANSEL
UTF-82093 /2002.
Beaumont, Matt
E (magyar)
   E-sztori : hazugságok, munkaebédek és veszett bugyik / Matt Beaumont ; [ford. Láng Zsuzsa Angela és Kertész Balázs Montanus]. - [Budapest] : Etoile, cop. 2001. - 382 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-7710-17-5 fűzött : 1690,- Ft
820-31(73)=945.11
[AN 908225]
MARC

ANSEL
UTF-82094 /2002.
Birkner, Friede
Sag es lieber zweimal (magyar)
   Vigyázat, kelepce! / Friede Birkner ; [ford. Várnai Péter]. - Budapest : Bastei Budapest, 2001. - 203 p. ; 19 cm. - (Hedwig Courths-Mahler lányának regényei, ISBN 963-296-08)
ISBN 963-296-504-3 fűzött : 749,- Ft
830-312.5=945.11
[AN 908513]
MARC

ANSEL
UTF-82095 /2002.
Bogner, Schirin
Ich wollte hundert Jahre werden (magyar)
   Száz évig élni.. : egy AIDS-es kislány önéletrajza / Schirin Bogner ; Eva Hartgenbusch közreműködésével ; [ford. Szmodits Anikó]. - Budapest : Bastei Budapest, 2001. - 228 p. ; 21 cm
ISBN 963-296-501-9 kötött : 1978,- Ft
Bogner, Schirin
830-94(436)=945.11
[AN 908221]
MARC

ANSEL
UTF-82096 /2002.
Bolʹšaâ kniga lučših skazok mira (magyar)
   A világ legszebb meséinek könyve / a meséket eredetiből átd. T. Gabbe [et al.] ; ill. D. Gorgyejev [et al.] ; [ford. Biró Ágnes]. - [Budapest] : Elektra Kiadóház, 2001. - 283, [5] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-9205-98-2 kötött : 3980,- Ft
82-34(02.053.2)=945.11
[AN 909149]
MARC

ANSEL
UTF-82097 /2002.
Bonnerjea, René
   Ma route vers toi : poèmes sur la Hongrie / René Bonnerjea. - Budapest ; London : Bíró, 2001. - 2 db : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9289-27-2 fűzött : ár nélkül
840-14 *** 894.511-14=40 *** 894.511-14=20
[AN 910039]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Vol. 1. - 182 p.
ISBN 963-9289-25-6
840-14
[AN 910040] MARC

ANSEL
UTF-8


   Vol. 2., Et traductions en français et en anglais. - 202 p.
ISBN 963-9289-26-4
840-14 *** 894.511-14=40 *** 894.511-14=20
[AN 910041] MARC

ANSEL
UTF-82098 /2002.
Bonnerjea, René
   Ma route vers toi : poèmes sur la Hongrie : et traductions en français et en anglais / René Bonnerjea. - Budapest ; London : Bíró, 2001. - 182, 202 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9289-28-0 fűzött : ár nélkül
840-14 *** 894.511-14=40 *** 894.511-14=20
[AN 910045]
MARC

ANSEL
UTF-82099 /2002.
Courths-Mahler, Hedwig
Da sah er eine blonde Frau (magyar)
   Titkos szerelem / Hedwig Courths-Mahler ; [ford. Falvay Dóra]. - Budapest : Bastei Budapest, 2001. - 296 p. ; 19 cm. - (Hedwig Courths-Mahler felejthetetlen szerelmes regényei, ISSN 1216-2140)
ISBN 963-296-503-5 fűzött : 749,- Ft
830-312.5=945.11
[AN 908517]
MARC

ANSEL
UTF-82100 /2002.
Courths-Mahler, Hedwig
Dorrit in Gefahr (magyar)
   Dorrit veszélyben / Hedwig Courths-Mahler ; [ford. Komáromy Rudolf]. - Budapest : Bastei Budapest, [2001]. - 76 p. ; 22 cm. - (Hedwig Courths-Mahler felejthetetlen szerelmes regényei, ISSN 1216-2140 ; 179.)
ISBN 963-296-469-1 fűzött : 249,- Ft
830-312.5=945.11
[AN 910194]
MARC

ANSEL
UTF-82101 /2002.
Courths-Mahler, Hedwig
Zwischen Stolz und Liebe (magyar)
   Nem élhetek nélküled / Hedwig Courths-Mahler ; [ford. Komáromy Rudolf]. - Budapest : Bastei Budapest, [2001]. - 77 p. ; 22 cm. - (Hedwig Courths-Mahler felejthetetlen szerelmes regényei, ISSN 1216-2140 ; 178.)
ISBN 963-296-467-5 fűzött : 249,- Ft
830-312.5=945.11
[AN 910196]
MARC

ANSEL
UTF-82102 /2002.
Dahl, Roald
   Roald Dahl összes meghökkentő meséje / [ford. Békési József et al.]. - [Szeged] : Szukits, [2001]-. - 25 cm
ISBN 963-9393-06-1
820-32=945.11
[AN 908909]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - cop. 2001. - 436, [4] p.
ISBN 963-9393-05-3 kötött : 2890,- Ft
820-32=945.11
[AN 908911] MARC

ANSEL
UTF-82103 /2002.
DeMille, Nelson
Plum Island (magyar)
   Szilva-sziget / Nelson DeMille ; [ford. Molnár Gabriella]. - Pécs : Alexandra, cop. 2001. - 591 p. : ill. ; 18 cm
Regény. - Megj. "Titkok szigete" címmel is
ISBN 963-368-094-8 fűzött : 1499,- Ft (hibás ISBN 963-368-049-2)
820-312.4(73)=945.11
[AN 908110]
MARC

ANSEL
UTF-82104 /2002.
Dickens, Charles
The life of our Lord (magyar)
   Urunk élete / Charles Dickens ; ford. D. Guti Erzsi. - Utánny. - Budapest : Pán, 2001. - 93 p., [8] t. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 963-7965-46-7 kötött : 1990,- Ft
Jézus
820-97=945.11 *** 232.9
[AN 908085]
MARC

ANSEL
UTF-82105 /2002.
   Esti mesék a szeretetről / rajz. Elek Lívia ; összeáll. Boldizsár Ildikó. - Budapest : Novella, 2001. - 158, [2] p. : ill., színes ; 29 cm. - (Esti mesék, ISSN 1587-5091)
ISBN 963-7953-87-6 kötött : 1990,- Ft
82-34(02.053.2)=945.11 *** 398.21(100)(02.053.2)
[AN 907930]
MARC

ANSEL
UTF-82106 /2002.
Faludy György (1910-)
   Latin költészet / [ford. Faludy György]. - Budapest : Glória, cop. 2001. - 96 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Faludy tárlata)
ISBN 963-9283-36-3 kötött : 3790,- Ft
871-14=945.11 *** 894.511-14.032
[AN 909063]
MARC

ANSEL
UTF-82107 /2002.
George, Dan
My spirit soars (magyar)
   Röpül a lelkem / Dan George és Helmut Hirnschall. - Pécs : Alexandra, [2001]. - 95 p. : ill. ; 18 cm
Ford. Savonya Eszter
ISBN 963-368-045-X kötött : 1299,- Ft
820-84(73)=945.11
[AN 908245]
MARC

ANSEL
UTF-82108 /2002.
Grass, Günter
Hundejahre (magyar)
   Kutyaévek / Günter Grass ; [ford. Schein Gábor és Magyar István]. - Budapest : Európa, 2001. - 837 p. ; 19 cm
Regény
ISBN 963-07-7040-7 kötött : 2600,- Ft
830-31=945.11
[AN 908941]
MARC

ANSEL
UTF-82109 /2002.
Hašek, Jaroslav
   Lőcsei közjáték / Jaroslav Hašek ; [vál. és szerk. Kiss Gy. Csaba] ; [ill. Josef Lada] ; [ford. Tóth Tibor et al.]. - Miskolc : Felsőmagyarország, 2001. - 189 p. : ill. ; 21 cm. - (Felföldi kincsestár, ISSN 1418-6071 ; 7.)
Elbeszélések
ISBN 963-9280-58-5 fűzött : 1500,- Ft
885.0-32=945.11
[AN 909475]
MARC

ANSEL
UTF-82110 /2002.
Herbert, Brian
Dune: House Atreides (magyar)
   A Dűne : az Atreides-ház / B. Herbert, K. J. Anderson ; [ford. Mohácsi Enikő]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2001. - 408, [6] p. : ill. ; 25 cm
Fantasztikus regény. - Az Előjáték a Dűnéhez trilógia 1. része. - Herbert, Frank Dűne c. regényciklusához
ISBN 963-9278-53-X kötött : 2690,- Ft
820-312.9(73)=945.11
[AN 908634]
MARC

ANSEL
UTF-82111 /2002.
Herbert, Brian
Dune: House Harkonnen (magyar)
   A Dűne : a Harkonnen-ház / B. Herbert, K. J. Anderson ; [ford. Mohácsi Enikő]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2001. - 426, [7] p. : ill. ; 25 cm
Fantasztikus regény. - Az Előjáték a Dűnéhez trilógia 2. része. - Herbert, Frank Dűne c. regényciklusához
ISBN 963-9393-34-7 kötött : 2790,- Ft
820-312.9(73)=945.11
[AN 908642]
MARC

ANSEL
UTF-82112 /2002.
Herbert, Frank
Dune Messiah (magyar)
   A Dűne messiása / Frank Herbert ; [ford. Gáspár András]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2001. - 226, [2] p. ; 25 cm
Regény
ISBN 963-9344-85-0 kötött : 2190,- Ft
820-312.9(73)=945.11
[AN 908138]
MARC

ANSEL
UTF-82113 /2002.
Huxley, Aldous
Brave new world (magyar)
   Szép új világ / Aldous Huxley ; [ford. és az utószót írta Szentmihályi Szabó Péter]. - Budapest : Dee-Sign, cop. 2001. - 191 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-86134-2-4 kötött : 1790,- Ft
820-31=945.11
[AN 908211]
MARC

ANSEL
UTF-82114 /2002.
Ibbotson, Eva
The haunting of Hiram C. Hopgood (magyar)
   Kísértetjárás / Eva Ibbotson ; [ford. Váradi Judit]. - [Debrecen] : Kinizsi, cop. 2001. - 171 p. ; 18 cm
Regény
ISBN 963-9160-31-8 fűzött : 980,- Ft
820-31=945.11
[AN 908164]
MARC

ANSEL
UTF-82115 /2002.
Koontz, Dean R.
The mask (magyar)
   Maszk / Dean R. Koontz ; [ford. Balázs Ildikó]. - [Budapest] : Animus, 2001. - 349 p. ; 18 cm
Regény
ISBN 963-9307-39-4 fűzött : 1090,- Ft
820-312.4(73)=945.11
[AN 908386]
MARC

ANSEL
UTF-82116 /2002.
LaHaye, Tim
Desecration (magyar)
   A pusztító utálatosság : regény a Föld utolsó napjairól / Tim LaHaye, Jerry B. Jenkins ; [ford. Gál Csaba]. - Budapest : Amana7, 2001. - 335 p. ; 20 cm
ISBN 963-86174-2-X fűzött : 1090,- Ft
820-312.9(73)=945.11
[AN 908396]
MARC

ANSEL
UTF-82117 /2002.
Latifa
Visage volé (magyar)
   Ellopott arcok : menekülés Kabulból / Latifa ; kész. Sékéba Hasemi közreműködésével ; [ford. Nemes Krisztina]. - [Budapest] : Tiara, cop. 2001. - 198 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-00-8653-0 fűzött : 1456,- Ft
840-94=945.11
[AN 908201]
MARC

ANSEL
UTF-82118 /2002.
Laurent, Jacques
Croire à Noël (magyar)
   Nyolc karácsonyi történet / Jacques Laurent ; ford. Timár György. - Budapest : Mágus, 2001. - 111 p. ; 19 cm
ISBN 963-8278-70-6 fűzött : 1200,- Ft
840-34=945.11
[AN 908327]
MARC

ANSEL
UTF-82119 /2002.
Legends (magyar)
   Legendák / Robert Silverberg szerkesztésében ; [ford. Békési József et al.]. - [Szeged] : Szukits, [2001]-. - 25 cm
Kisregények. - Az 1. köt. kötetjelzés nélkül jelent meg, monografikus leírása: AN 798680
ISBN 963-9393-94-0 *
820-312.9(73)(082)=945.11
[AN 908367]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - cop. 2001. - 336, [4] p.
ISBN 963-9393-03-7 kötött : 2590,- Ft
820-312.9(73)(082)=945.11
[AN 908373] MARC

ANSEL
UTF-82120 /2002.
Lehtonen, Joel
Kuolleet omenapuut (magyar)
   A halott almafák / Joel Lehtonen ; [ford. Dobos Edgár et al.] ; [az utószót írta Pap Éva]. - [Budapest] : Polar Alapítvány, 2001. - 124 p. ; 20 cm. - (Polar könyvek, ISSN 1418-0243)
Elbeszélések
ISBN 963-00-8743-X kötött : 1500,- Ft
894.541-32=945.11
[AN 908526]
MARC

ANSEL
UTF-82121 /2002.
Levine, Gail Carson
Ella enchanted (magyar)
   Elátkozott Ella / Gail Carson Levin [!Levine] ; [ford. Varsányi Anna]. - [Budapest] : Geopen, 2001. - 267 p. ; 20 cm
Meseregény
ISBN 963-9093-43-2 kötött : 1690,- Ft
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 908562]
MARC

ANSEL
UTF-82122 /2002.
Lloyd, Josie
Come together (magyar)
   Forró rágógumi : [szex, pasik, szerelem] / Josie Lloyd & Emlyn Rees ; [ford. Molnár Edit és Feig András]. - Budapest : Ulpius-ház, 2001. - 383 p. ; 20 cm. - (Fekete tulipán könyvek, ISSN 1586-7773)
Regény
ISBN 963-9348-60-0 fűzött : 1680,- Ft
820-311.5=945.11
[AN 908309]
MARC

ANSEL
UTF-82123 /2002.
London, Jack
The call of the wild (magyar)
   A vadon szava : regény / Jack London ; ford. Réz Ádám. - Utánny. - Budapest : Pán, 2001. - 92 p. ; 19 cm
ISBN 963-7965-45-9 fűzött : 599,- Ft
820-31(73)=945.11
[AN 908092]
MARC

ANSEL
UTF-82124 /2002.
Lovecraft, Howard Phillips
Művek (vál.) (magyar)
   H. P. Lovecraft összes művei / [ford. Bihari György et al.]. - Budapest : Valhalla Páholy, 2001-. - 25 cm
Howard Phillips Lovecraft összes művei (borító- és gerinccím)
ISBN 963-9393-41-X
820-322.9(73)=945.11
[AN 908924]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2001. - 414, [2] p.
ISBN 963-9393-42-8 kötött : 2790,- Ft
820-322.9(73)=945.11
[AN 908929] MARC

ANSEL
UTF-82125 /2002.
Mahmoody, Betty
Not without my daughter (magyar)
   Lányom nélkül soha / Betty Mahmudi, William Hoffer ; [ford. Tandori Dezső]. - [Budapest] : Geopen, [2001]. - 549 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-7910-24-7 fűzött : ár nélkül
820-31(73)=945.11
[AN 910186]
MARC

ANSEL
UTF-82126 /2002.
Mayes, Frances
Under the Tuscan sun (magyar)
   Napsütötte Toszkána avagy Otthon Olaszországban / Frances Mayes ; [ford. Sümegi Balázs]. - Budapest : Tericum, cop. 2001. - 331, [2] p. ; 21 cm
ISBN 963-8453-53-2 kötött : 2170,- Ft
Toscana
820-94(73)=945.11 *** 908.45(0:82-94)
[AN 908870]
MARC

ANSEL
UTF-82127 /2002.
Michener, James A.
The source (magyar)
   A forrás : Izrael regénye / James A. Michener ; [ford. Simóné Avarossy [!Avarosy] Éva]. - Budapest : Európa, 2001. - 2 db : ill., részben térk. ; 25 cm
ISBN 963-07-7039-3 kötött : 3900,- Ft
820-311.6(73)=945.11
[AN 908192]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 691 p.
ISBN 963-07-7080-6
820-311.6(73)=945.11
[AN 908194] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 569 p.
ISBN 963-07-7081-4
820-311.6(73)=945.11
[AN 908195] MARC

ANSEL
UTF-82128 /2002.
Millman, Dan
Sacred journey of the peaceful warrior (magyar)
   Az elveszett évek : a békés harcos szent utazása / Dan Millman ; [ford. Tótisz András]. - Budapest : Édesvíz, 2001. - 267, [2] p. ; 20 cm
ISBN 963-528-538-8 fűzött : 1790,- Ft
820-31(73)=945.11
[AN 907964]
MARC

ANSEL
UTF-82129 /2002.
Naipaul, Vidiadhar Surajprasad
A bend in the river (magyar)
   A nagy folyó kanyarulatában / V. S. Naipaul ; [ford. Gy. Horváth László]. - Budapest : Cartaphilus, 2001. - 390 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-9303-34-8 kötött : 2900,- Ft
820-31=945.11
[AN 908307]
MARC

ANSEL
UTF-82130 /2002.
Oufkir, Malika
La prisonnière (magyar)
   A hercegnők útja : húsz év börtön / Malika Ufkir, Michèle Fitoussi ; [ford. Jancsó Júlia]. - Budapest : Európa, 2001. - 461 p. ; 19 cm
Regény
ISBN 963-07-7083-0 kötött : 1900,- Ft
Oufkir, Malika
840-31=945.11
[AN 908382]
MARC

ANSEL
UTF-82131 /2002.
   Párizs könnyei : a francia líra gyöngyszemei / [... vál. és ford. Vágó Zsuzsanna] ; [a kötetben ... Takács Antal ... képei láthatók]. - Szada : Kassák, 2001. - 80 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 963-9100-62-5 kötött : 1600,- Ft
840-14(082)=945.11 *** 894.511-14.032
[AN 908495]
MARC

ANSEL
UTF-82132 /2002.
Pelzer, David J.
A child called "it" (magyar)
   A névtelen fiú : [egy kisfiú harca a túlélésért] / Dave Pelzer ; [ford. Frigyik László]. - [Budapest] : Trivium, cop. 2001. - 182 p. ; 20 cm
Regénytrilógia 1. kötete
ISBN 963-9367-07-9 fűzött : 1390,- Ft
Pelzer, David J.
820-312.6(73)=945.11
[AN 907924]
MARC

ANSEL
UTF-82133 /2002.
Picasso, Marina
Grand-père (magyar)
   Nagyapám / Marina Picasso ; kész. Louis Valentin közreműködésével ; [ford. Horváth Marianna]. - [Budapest] : Etoile, cop. 2001. - 222 p., [16] t. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-7710-18-3 fűzött : 1690,- Ft
Picasso, Pablo
840-94=945.11 *** 75(460)(092)Picasso,_P.(0:82-94)
[AN 908457]
MARC

ANSEL
UTF-82134 /2002.
Poe, Edgar Allan
Művek (magyar)
   Edgar Allan Poe összes művei / [szerk. és az előszót írta Nemes Ernő] ; [ford. Babits Mihály et al.]. - [Szeged] : Szukits, [2000-2001]. - 2 db ; 25 cm
ISBN 963-9344-01-X
820-821(73)=945.11
[AN 796815]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - cop. 2001. - 602, [6] p.
Bibliogr.: p. [603].
ISBN 963-9393-36-3 kötött : 3300,- Ft
820-821(73)=945.11
[AN 908915] MARC

ANSEL
UTF-82135 /2002.
Pol, Anne-Marie
Le garçon venu d'ailleurs (magyar)
   A messziről jött fiú / Anne-Marie Pol ; [ford. Dienes-Oehm Zsuzsanna]. - [Budapest] : Passage, cop. 2001. - 121 p. ; 18 cm. - (Táncolj! ; ; 5.)
Ifjúsági regény
ISBN 963-228-294-9 fűzött : 595,- Ft
840-312.5(02.053.2)=945.11
[AN 908226]
MARC

ANSEL
UTF-82136 /2002.
Pol, Anne-Marie
Pleins feux sur Nina (magyar)
   Nina rivaldafényben / Anne-Marie Pol ; [ford. Dienes-Oehm Zsuzsanna]. - [Budapest] : Passage, cop. 2001. - 115 p. ; 18 cm. - (Táncolj! ; ; 6.)
Ifjúsági regény
ISBN 963-228-299-X * fűzött : 595,- Ft (hibás ISBN 963-228-299-0)
840-312.5(02.053.2)=945.11
[AN 908227]
MARC

ANSEL
UTF-82137 /2002.
Puzo, Mario
The Sicilian (magyar)
   A szicíliai / Mario Puzo ; [ford. Falvay Mihály és Schéry András]. - Budapest : M. Kvklub, 2001, cop. 1989. - 396 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-547-503-9 kötött : 2100,- Ft
820-31(73)=945.11
[AN 908866]
MARC

ANSEL
UTF-82138 /2002.
Quint, Michel
Effroyables jardins (magyar)
   Borzalmas kertjeink : regény / Michel Quint ; [ford. Vargyas Zoltán]. - [Budapest] : Etoile, cop. 2001. - 79 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-7710-09-4 fűzött : 990,- Ft
840-31=945.11
[AN 908682]
MARC

ANSEL
UTF-82139 /2002.
Rgveda (magyar) (vál.)
   Naphimnuszok és tűzimák : válogatás a Rig-Véda himnuszaiból / [ford. Pék Zoltán]. - [Budapest] : Farkas L. I., 2001. - 266 p. ; 20 cm
A ford. a "The Rig Veda" (Harmondsworth ; New York [N. Y.] : Penguin Books, 1981) alapján kész.
ISBN 963-7310-99-1 * fűzött : 1600,- Ft (hibás ISBN 963-7310-76-2)
891.2-14=945.11 *** 294.118.2
[AN 908256]
MARC

ANSEL
UTF-82140 /2002.
Rice, Anne
Pandora (magyar)
   Pandora : új vámpírtörténetek / Anne Rice ; [ford. Sóvágó Katalin]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2001. - 256 p. ; 25 cm
ISBN 963-9393-20-7 kötött : 2890,- Ft
820-312.9(73)=945.11
[AN 908748]
MARC

ANSEL
UTF-82141 /2002.
Salamon Gábor (1953-)
   Mentsd meg a világot, ne csinálj semmit! : 1100 választási idézet = Save the world - do nothing : election quotes / [vál., szerk. és ford. Salamon Gábor és Zalotay Melinda] ; [... az illusztrációkat kész. Erdély Dániel]. - Budapest : Cartaphilus, 2001. - 253 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9303-39-9 fűzött : 1400,- Ft
820-84.02=945.11
[AN 908945]
MARC

ANSEL
UTF-82142 /2002.
Schmidt, Annie M. G.
Minoes (magyar)
   Macskák társasága / Annie M. G. Schmidt ; [ford. Damokos Kata]. - Budapest : Animus, 2001. - 167 p. : ill. ; 22 cm. - (Andersen-díjas írók, ISSN 1587-7248)
Regény
ISBN 963-9307-33-5 kötött : 1290,- Ft
839.31-31(02.053.2)=945.11
[AN 908305]
MARC

ANSEL
UTF-82143 /2002.
Sólem Aléhem
Tevje der milhiger (magyar)
   Tevje, a tejesember avagy Hegedűs a háztetőn / Sólem Áléchem ; [ford. Brodszky Erzsébet]. - Budapest : Tericum, 2001. - 209, [4] p. ; 19 cm
Regény
ISBN 963-8453-55-9 kötött : 1570,- Ft
830-088-31=945.11
[AN 908628]
MARC

ANSEL
UTF-82144 /2002.
Stine, R. L.
Goosebumps (magyar)
   Libabőr / R. L. Stine. - [Budapest] : Passage, [2000]-. - 20 cm
ISBN 963-228-252-3 *
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 799222]
MARC

ANSEL
UTF-8


   11., A színpad fantomja / [ford. Kállai Anna]. - cop. 2001. - 151, [8] p.
Regény
ISBN 963-228-300-7 fűzött : 595,- Ft
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 908458] MARC

ANSEL
UTF-82145 /2002.
Straub, Peter
Mystery (magyar)
   Rejtély / Peter Straub ; [ford. Bátori Tamás]. - [Budapest] : Animus, 2001. - 711 p. ; 18 cm
Regény. - Megj. "Tudom, ki vagy" címmel is
ISBN 963-9307-43-2 fűzött : 1490,- Ft
820-312.4(73)=945.11
[AN 908390]
MARC

ANSEL
UTF-82146 /2002.
Tamaro, Susanna
Va' dove ti porta il cuore (magyar)
   Csak a szívedre hallgass / Susanna Tamaro ; [ford. Lénárd Csilla]. - 2. átd. kiad. - Budapest : Trivium, cop. 2001. - 153 p. ; 20 cm
Regény. - Megj. "Ahová a szíved húz" címmel is
ISBN 963-9367-12-5 kötött : 1590,- Ft
850-31=945.11
[AN 907935]
MARC

ANSEL
UTF-82147 /2002.
   Thoughts on the business of life = Gondolatok az üzleti életről : nagy emberek mondásai angol és magyar nyelven. - Budapest : K. u. K. K., cop. 2001. - 337, [6] p. : ill. ; 21 cm
Ford. Csermeli Dorottya
ISBN 963-9384-08-9 kötött : 3980,- Ft
82-84=20=945.11
[AN 908222]
MARC

ANSEL
UTF-82148 /2002.
Ti Tonisa
   Kőszikla : tibeti regény / írta Ti-Tonisza láma ; ford. Balogh Barna. - [Sopron] : Karaván, cop. 2001. - 312 p. ; 22 cm
ISBN 963-00-8409-0 kötött : 2800,- Ft
895.4-31=945.11
[AN 908342]
MARC

ANSEL
UTF-82149 /2002.
Tien Han
   Egyfelvonásosok : dokumentumok a kínai polgárháború korszakából, az 1920-30-as évekből / Tien Han. ; ford. Ecsedy Ildikó és Tőkei Ferenc. - Budapest : MTA Orientalisztikai Munkaközösség, 1991. - 113 p. ; 24 cm. - (Történelem és kultúra, ISSN 0133-7491 ; 7.)
Tart.: Egy este a kávéházban ; A vándor visszatér ; Árvíz ; Jelenet egy folyómenti faluból. - Egys. cím: Ka fei dian zhi yi ye ; Nan gui ; Hong shui ; Jiang cun xiao jing
ISBN 963-7450-67-X fűzött : 150,- Ft
895.1-2=945.11
[AN 415677]
MARC

ANSEL
UTF-82150 /2002.
Tolkien, John Ronald Reuel
Művek (vál.) (magyar)
   J. R. R. Tolkien meséi / [ford. Békési József et al.] ; [... ill. Szendrei Tibor]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2001. - 211, [3] p. : ill. ; 25 cm
Tart.: A sonkádi Egyed gazda ; A levél ; A woottoni kovácsmester ; Tom Bombadil kalandjai és más versek. - Egys. cím: Farmer Giles of Ham ; Leaf of Niggle ; Smith of Wootton Manor ; The adventures of Tom Bombadil
ISBN 963-9393-70-3 kötött : 2290,- Ft
820-34=945.11 *** 820-14=945.11
[AN 908812]
MARC

ANSEL
UTF-82151 /2002.
Vian, Boris
Vercoquin et le plancton (magyar)
   Venyigeszú és a plankton / Boris Vian ; [ford. Bognár Róbert]. - Budapest : PolgART, 2001, cop. 1984. - 143 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-9306-25-8 fűzött : 1300,- Ft
840-31=945.11
[AN 908592]
MARC

ANSEL
UTF-82152 /2002.
Villon, François
Művek (magyar, francia)
   François Villon összes versei = Oeuvres / [ford. és a kísérő tanulmányt írta Mészöly Dezső]. - Szeged : LAZI, cop. 2001. - 298 p. ; 21 cm
ISBN 963-9227-89-7 kötött : 1790,- Ft
840-14.02=945.11
[AN 908435]
MARC

ANSEL
UTF-82153 /2002.
Wang, Lulu
Het lelietheater (magyar)
   Tavirózsa színház : egy kínai leány visszaemlékezése / Lulu Wang ; [ford. Nagy Imre]. - [Budapest] : Trivium, cop. 2001. - 488 p. ; 21 cm
ISBN 963-9367-08-7 kötött : 1990,- Ft
839.31-31=945.11
[AN 907932]
MARC

ANSEL
UTF-82154 /2002.
Wangerin, Walter
Paul (magyar)
   Jézus tanúja, Pál apostol : a misszionárius / Walter Wangerin ; [ford. Hegyes Horváth Csilla]. - Budapest : Heted7 Világ, 2001. - 453 p. : ill. ; 24 cm. - (Kincsestár, ISSN 1585-3934)
Regény. - Bibliogr.: p. 451-453.
ISBN 963-86185-1-5 kötött : 3920,- Ft
Pál (apostol)
820-312.6=945.11
[AN 909801]
MARC

ANSEL
UTF-82155 /2002.
Wei Hui
   Sanghaj baby / Wei Hui ; [ford. Pordán Ferenc]. - Budapest : Bestline : Édesvíz, 2001. - 249 p. ; 21 cm
Regény. - A ford. a "Shanghai baby" c. kiad. alapján kész.
ISBN 963-528-546-9 kötött : 1990,- Ft
895.1-312.5=945.11
[AN 908223]
MARC

ANSEL
UTF-82156 /2002.
Weiss, Ellen
Shrek (magyar)
   Shrek / írta Ellen Weiss ; [ford. Speier Dávid]. - Budapest : Ulpius-ház, 2001. - 107 p. : ill. ; 24 cm
Meseregény
ISBN 963-9348-59-7 kötött : 1280,- Ft
820-34(73)(02.053.2)=945.11
[AN 908391]
MARC

ANSEL
UTF-82157 /2002.
Wells, Rebecca
Divine secrets of the Ya-Ya Sisterhood (magyar)
   Vagány nők klubja : a Ya-Ya Testvériség isteni titkai / Rebecca Wells ; [ford. Szűr-Szabó Katalin]. - Budapest : Ulpius-ház, 2001. - 465 p. ; 20 cm. - (Fekete tulipán könyvek, ISSN 1586-7773)
Regény
ISBN 963-9348-56-2 fűzött : 1880,- Ft
820-31(73)=945.11
[AN 908314]
MARC

ANSEL
UTF-82158 /2002.
Williams, Tennessee
   Drámák / Tennessee Williams ; [vál. és szerk. Upor László] ; [ford. Bányay Geyza et al.]. - Budapest : Európa, 2001. - 712, [3] p. ; 20 cm
ISBN 963-07-7015-6 fűzött : 2600,- Ft
820-2(73)=945.11
[AN 908354]
MARC

ANSEL
UTF-82159 /2002.
Wodehouse, Pelham Grenville
Coctail time (magyar)
   Koktéltájm / P. G. Wodehouse ; [ford. Pór Bálint]. - Budapest : Geopen, 2001. - 247 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-9093-44-0 fűzött : 1490,- Ft
820-311.5=945.11
[AN 908567]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

2160 /2002.
Aszódi Imre (1921-)
   Kitagadottak : társadalmi dráma 20 képben / Aszódi Imre. - Budapest : Uránusz, 2001. - 133 p. ; 21 cm
ISBN 963-9304-37-9 fűzött : 1120,- Ft
894.511-2
[AN 909442]
MARC

ANSEL
UTF-82161 /2002.
Babits Mihály (1883-1941)
   Timár Virgil fia / Babits Mihály ; sajtó alá rend. Sipos Lajos. - Budapest : M. Kvklub, 2001. - 375, [17] p. : ill. ; 21 cm. - (Babits Mihály műveinek kritikai kiadása. Regények ; ; 2.)
ISBN 963-547-529-2 kötött : 2490,- Ft
894.511-31 *** 894.511(092)Babits_M.
[AN 908624]
MARC

ANSEL
UTF-82162 /2002.
Balázs Tibor (1958-)
   Kótyomfittyek : szabad vadak, madarak / Balázs Tibor ; [Gábor Enikő rajz.]. - Budapest : Littera Nova, cop. 2001. - 41, [2] p. : ill. ; 24 cm. - (Sophie könyvek, ISSN 1416-6178 ; 24.)
Gyermekversek
ISBN 963-9212-55-5 kötött : 1000,- Ft
894.511-14(02.053.2)
[AN 908955]
MARC

ANSEL
UTF-82163 /2002.
Bayer Zsolt (1963-)
   Hol a pofátlanság határa? : új moralisták, farizeusok / Bayer Zsolt. - [Szentendre] : Kairosz, cop. 2001. - 228 p. ; 19 cm
ISBN 963-9406-25-2 fűzött : 1980,- Ft
894.511-92
[AN 908854]
MARC

ANSEL
UTF-82164 /2002.
Benedek István Gábor (1937-)
   A komlósi tóra / Benedek István Gábor. - Budapest : Sík, 2001, cop. 1994. - 144 p. ; 20 cm
Elbeszélések
ISBN 963-9270-09-1 kötött : 1350,- Ft
894.511-32
[AN 908469]
MARC

ANSEL
UTF-82165 /2002.
Bihon Tibor (1968-)
   Orosz rulett / Christopher Sethfield. - [Debrecen] : Cherubion, 2001. - 212 p. ; 18 cm. - (Halálosztó 2029, ISSN 1585-6259)
Regény
ISBN 963-9346-39-X fűzött : 898,- Ft
894.511-312.9
[AN 908384]
MARC

ANSEL
UTF-82166 /2002.
Bodnár István (1943-)
   Testvérváró / Bodnár István ; [Gábor Enikő rajz.]. - Budapest : Littera Nova, 2001. - 52, [3] p. : ill. ; 20 cm. - (Sophie könyvek, ISSN 1416-6178 ; 22.)
Versek
ISBN 963-9212-47-4 fűzött : 690,- Ft
894.511-14(02.053.2)
[AN 908209]
MARC

ANSEL
UTF-82167 /2002.
Bősze Éva (1941-)
   A zene titka : gyermekversek, kották, történetek / Bősze Éva, Csárics Sándor. - Budapest : Uránusz, 2001. - 58 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9304-38-7 fűzött : 747,- Ft
894.511-14(02.053.2) *** 784.67
[AN 909580]
MARC

ANSEL
UTF-82168 /2002.
Czakó Gábor (1942-)
   Mi a helyzet? : gazdaságkor titkai : esszék / Czakó Gábor ; [közread. a] Boldog Salamon Kör. - 4. jav. kiad. - [Budapest] : Boldog Salamon Kör, 2001, cop. 1995. - 182 p. ; 20 cm
ISBN 963-440-624-6 fűzött : 1300,- Ft
894.511-4
[AN 908630]
MARC

ANSEL
UTF-82169 /2002.
Dombrádi Gábor
   Félistenek voltunk : trilógia a szellem nagy kalandjáról, az örök életről / Dombrádi Gábor ; [kiad. Biopajzs Pozitív Gondolkodók Egyesülete]. - Kecskemét : Biopajzs Pozitív Gondolkodók Egyesülete, 1997-. - 24 cm
ISBN 963-00-2881-6 *
894.511-92
[AN 425487]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r., Félistenek voltunk : Budapest 1947-1952. - 1997. - 323 p.
ISBN 963-04-9600-3 fűzött : ár nélkül
894.511-92
[AN 425490] MARC

ANSEL
UTF-82170 /2002.
Dúcz László
   Harmatcseppek / Dúcz László. - [Pomáz] : Rovás Kft., [2001]. - 161 p., [8] t. : ill., színes ; 20 cm
Elbeszélések
ISBN 963-04-8511-7 fűzött : 1200,- Ft
894.511-32
[AN 908578]
MARC

ANSEL
UTF-82171 /2002.
Eisele András
   Ópa mesél : Anna meséi / [írta Eisele András] ; [graf. Madár Eszter]. - [Budapest] : Lakásinform Kft., [2001]. - 69, [2] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 963-00-7622-5 kötött : 1780,- Ft
894.511-34(02.053.2)
[AN 908365]
MARC

ANSEL
UTF-82172 /2002.
Ember Mária (1931-2001)
   2000-ben fogunk még élni? / Ember Mária. - Budapest : Múlt és Jövő K., 2001. - 185 p. ; 20 cm
ISBN 963-9171-70-0 fűzött : 1200,- Ft
Ember Mária (1931-2001)
894.511-94
[AN 908427]
MARC

ANSEL
UTF-82173 /2002.
Fodor András (1929-1997)
   Kései rádöbbenés : versek, 1996-1997 / Fodor András ; [szerk. és sajtó alá rend. Fodor János]. - Budapest : Masszi, 2001. - 72, [6] p. ; 20 cm
ISBN 963-86208-1-1 fűzött : 990,- Ft
894.511-14
[AN 909148]
MARC

ANSEL
UTF-82174 /2002.
Földi László (1956-)
   Végtisztesség / Földi László. - [Budapest] : Nimród Alapítvány : Nimród Vadászújság [Szerk.] ; [Pusztazámor] : DNM K., [2001]. - 134 p. ; 25 cm
ISBN 963-9369-07-1 kötött : 2200,- Ft
894.511-32 *** 799.2(0:82-32)
[AN 908640]
MARC

ANSEL
UTF-82175 /2002.
Füle Lajos (1925-)
   Ének a cseresznyefáról : versek / Füle Lajos. - Budapest : Keresztút K., 2001. - 271, [14] p. ; 20 cm
ISBN 963-00-8656-5 fűzött : 1400,- Ft
894.511-14
[AN 908210]
MARC

ANSEL
UTF-82176 /2002.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   Egri csillagok : Bornemissza Gergely élete / Gárdonyi Géza ; [Győrfi András rajz.]. - [Budapest] : Palatinus, 2001. - 517 p. : ill. ; 25 cm
Regény
ISBN 963-9380-48-2 kötött : 2870,- Ft
894.511-311.6
[AN 908862]
MARC

ANSEL
UTF-82177 /2002.
Gera Pál (1963-)
   A megmérgezett folyó / Gera Pál. - Budapest : Accordia, cop. 2001. - 95 p. ; 19 cm. - (Élő környezet könyvek, ISSN 1587-6632 ; 1.)
Kisregény
ISBN 963-9242-58-6 fűzött : 890,- Ft
894.511-31
[AN 908409]
MARC

ANSEL
UTF-82178 /2002.
Gera Pál (1963-)
   Vidrakaland / Gera Pál. - Budapest : Alapítvány a Vidrákért K., 2001. - 67 p. ; 20 cm
Kisregény
ISBN 963-00-8262-4 fűzött : 770,- Ft
894.511-31(02.053.2)
[AN 908650]
MARC

ANSEL
UTF-82179 /2002.
Gyurkovics Tibor (1931-)
   Extázis : 107 kép - 107 vers / Gyurkovics Tibor. - Pomáz : Kráter Műhely Egyes., 2001. - 232 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-9195-61-8 kötött : 2400,- Ft
894.511-14 *** 75(100)(0:82-14)
[AN 908683]
MARC

ANSEL
UTF-82180 /2002.
Hernádi Gyula (1926-)
   Az erőd / Hernádi Gyula. - [Szentendre] : Kairosz, 2001. - 222 p. ; 19 cm
Regény
ISBN 963-9406-10-4 kötött : 2000,- Ft
894.511-311.3
[AN 908156]
MARC

ANSEL
UTF-82181 /2002.
Hornyák József (1920-)
   Válogatott írások / Hornyák József. - Budapest : Pont, [2001]-. - 20 cm
ISBN 963-9312-53-3 *
894.511-32(498.4)
[AN 909016]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Évek, őrangyalok. - cop. 2001. - 96 p.
ISBN 963-9312-29-0 fűzött : 920,- Ft
894.511-32(498.4)
[AN 909020] MARC

ANSEL
UTF-82182 /2002.
   Hull a pelyhes : [válogatás a legszebb Mikulás-versekből és dalokból] / [a verseket vál. R. Kárándi Rita] ; [ill. Bera Károly]. - [Debrecen] : Aquila, [2001], cop. 1997. - 74, [2] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-679-156-2 kötött : 1233,- Ft
894.511-14(082) *** 398.831(=945.11)(02.053.2)
[AN 909177]
MARC

ANSEL
UTF-82183 /2002.
Kányádi Sándor (1929-)
   A bánatos királylány kútja : versek, mesék, történetek kicsiknek és nagyoknak / Kányádi Sándor ; [rajz. Deák Ferenc]. - Budapest : M. Kvklub, 2001. - 151 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-547-524-1 kötött : 2480,- Ft
894.511-34(02.053.2)(498) *** 894.511-14(02.053.2)(498)
[AN 908886]
MARC

ANSEL
UTF-82184 /2002.
Karinthy Frigyes (1887-1938)
   Paródiák / Karinthy Frigyes. - [Budapest] : Akkord, [2001]-. - 21 cm
ISBN 963-9429-01-5 *
894.511-7
[AN 908173]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Így írtok ti ; Így láttátok ti. - cop. 2001. - 398 p. - (Karinthy Frigyes összegyűjtött művei, ISBN 963-7803-7 ; 6.)
A Függelék a szerző kötetbe nem gyűjtött írásait tartalmazza
ISBN 963-7803-19-X kötött : 1800,- Ft
894.511-7
[AN 908174] MARC

ANSEL
UTF-82185 /2002.
Karinthy Frigyes (1887-1938)
   Tárcák, szatírák / Karinthy Frigyes. - [Budapest] : Akkord, [2001]-. - 21 cm
Szatírák (borító- és gerinccím)
ISBN 963-9429-00-7 *
894.511-43 *** 894.511-92
[AN 908179]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A repülő ember ; Krisztus vagy Barabbás. - cop. 2001. - 363 p. - (Karinthy Frigyes összegyűjtött művei, ISBN 963-7803-7 ; 5.)
A Függelék a szerző kötetbe nem gyűjtött írásait tartalmazza
ISBN 963-7803-09-2 kötött : 1800,- Ft
894.511-43 *** 894.511-92
[AN 908181] MARC

ANSEL
UTF-82186 /2002.
Kertész Imre (1929-)
   Sorstalanság : filmforgatókönyv / Kertész Imre. - Budapest : Magvető, 2001. - 201 p. ; 18 cm
ISBN 963-14-2275-5 kötött : 1790,- Ft
894.511-293.7
[AN 908371]
MARC

ANSEL
UTF-82187 /2002.
   Ki is írta...? : elfelejtett versek könyve / összeáll. és a szöveget gond. Havas Katalin. - Budapest : Fekete Sas, 2001. - 150 p. ; 20 cm. - (Öregbetűs könyvek, ISSN 1587-2475)
ISBN 963-9352-22-5 fűzött : 940,- Ft
894.511-14(082)
[AN 908187]
MARC

ANSEL
UTF-82188 /2002.
Kiss Attila (1934-)
   Fények / Kiss Attila. - Miskolc : Felsőmagyarország, 2001. - 66 p. ; 21 cm
Versek
ISBN 963-9280-53-4 fűzött : 700,- Ft
894.511-14
[AN 909471]
MARC

ANSEL
UTF-82189 /2002.
Kolozsvári Papp László (1940-)
   Galambóci Boldizsár csínytevései / Kolozsvári Papp László ; [rajz. Lászlóffy Aladár]. - Budapest : Simon K., [2001]. - 60, [2] p. : ill., részben színes ; 30 cm
Mese
ISBN 963-9338-17-6 kötött : 1880,- Ft
894.511-34(02.053.2)
[AN 909571]
MARC

ANSEL
UTF-82190 /2002.
   Könyvjelző : Kepes András válogatása a magyar novellairodalomból / [... közrem. Tönkő Vera]. - Budapest : Park, cop. 2001. - 333, [2] p. ; 21 cm
ISBN 963-530-517-6 kötött : 2500,- Ft
894.511-32(082)
[AN 908346]
MARC

ANSEL
UTF-82191 /2002.
Koppány Zsolt (1955-)
   Sírbérlet : drámák - színpadra és rádióra : 2000-2001 / Koppány Zsolt. - Budapest : Uránusz, 2001. - 130 p. : ill. ; 21 cm
Tart.: Mandarin a mennyben ; Halottak ; Alfa ; Sírbérlet
ISBN 963-9304-39-5 fűzött : 1027,- Ft
894.511-2
[AN 909583]
MARC

ANSEL
UTF-82192 /2002.
Lőrincz L. László (1939-)
   Huan-ti átka / Leslie L. Lawrence. - Budapest : Gesta, 2001, cop. 1993. - 428 p. ; 19 cm. - (Leslie L. Lawrence életmű-sorozat)
Regény
ISBN 963-8229-64-0 kötött : ár nélkül
894.511-312.4
[AN 910145]
MARC

ANSEL
UTF-82193 /2002.
Magyar Adorján (1887-1978)
   Az aranymadár = The Goldenbird / [rajzok. ... Budaházy Éva és Papp Terézia] ; [... ford. ... Virágos Emese]. - Debrecen : Horváth B., 2001. - 18, [5] p. : ill. ; 30 cm
Mese. - Szerző Magyar Adorján
ISBN 963-440-609-2 fűzött : 1400,- Ft
894.511-34.02(02.053.2)=20
[AN 908275]
MARC

ANSEL
UTF-82194 /2002.
   Magyar próza az ezredfordulón : rövidprózák és tanulmányok / [szerk. Elek Tibor] ; [közread. a] Bárka [etc.]. - Békéscsaba : Békés M. Kvt., 2001. - 139 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7141-84-7 fűzött : 1000,- Ft
894.511-32(082) *** 894.511(091)-3
[AN 908858]
MARC

ANSEL
UTF-82195 /2002.
Márai Sándor (1900-1989)
   Mágia / Márai Sándor. - [Budapest] : Helikon, 2001. - 274, [3] p. ; 19 cm
Elbeszélések
ISBN 963-208-726-7 kötött : 1380,- Ft
894.511-32
[AN 908689]
MARC

ANSEL
UTF-82196 /2002.
Márai Sándor (1900-1989)
   Mágia / Márai Sándor. - [Budapest] : Helikon, 2001. - 274, [3] p. ; 19 cm. - (Márai Sándor művei, ISBN 963-208-06)
Elbeszélések
ISBN 963-208-727-5 v. : 1680,- Ft
894.511-32
[AN 908690]
MARC

ANSEL
UTF-82197 /2002.
Mentes Mihály (1891-1960)
   Magyar imádság : válogatott versek / Mentes Mihály. - [Szentendre] : Kairosz, cop. 2001. - 151 p. ; 20 cm
ISBN 963-9406-15-5 fűzött : 1500,- Ft
894.511-14
[AN 908113]
MARC

ANSEL
UTF-82198 /2002.
Móra Ferenc (1879-1934)
   Hol volt, hol nem volt : mesék / Móra Ferenc. ; [ill. Kőszegi Bella]. - [Szentendre] : Kairosz ; [Budapest] : Barnaföldi Archívum, 2001. - 99 p., [8] t. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 963-9406-18-X kötött : 2300,- Ft
894.511-34(02.053.2)
[AN 908515]
MARC

ANSEL
UTF-82199 /2002.
Nagy Gáspár (1949-)
   Amíg fölragyog a jászol / Nagy Gáspár ; Keresztes Dóra rajz. - Budapest : M. Kvklub, 2001. - 53 p. : ill., színes ; 21 cm
Versek
ISBN 963-547-573-X kötött : 1100,- Ft
894.511-14(02.053.2)
[AN 908175]
MARC

ANSEL
UTF-82200 /2002.
Nagy László (1925-1978)
Művek (vál.)
   Nagy László versei / [vál. és szerk. Nagy András] ; [utószó Jánosi Zoltán]. - Budapest : Sziget, 2001. - 226, [5] p. ; 20 cm. - (Sziget verseskönyvek, ISSN 1585-3918)
ISBN 963-8138-64-5 kötött : 1750,- Ft
894.511-14
[AN 908100]
MARC

ANSEL
UTF-82201 /2002.
Nemes István (1961-)
   Az Éj trilógiája : három regény egy kötetben / Jeffrey Stone ; [... közrem. Kornya Zsolt, Rácz Mihály] ; [... illusztrációk Szendrei Tibor munkái]. - 4. kiad. - Debrecen : Cherubion, 2001, cop. 1996. - 423 p. : ill. ; 21 cm. - (Cherubion fantasy exkluzív, ISSN 1217-6893 ; 46.)
Tart.: Harc az Éj Kövéért ; Az Éj Kardja ; Az Éj Istene
ISBN 963-9346-40-3 kötött : 1498,- Ft
894.511-312.9
[AN 907890]
MARC

ANSEL
UTF-82202 /2002.
Noth Zsuzsánna (1950-)
   Cickánycikcakk : drogregény / Noth Zsuzsánna. - Budapest : Masszi, 2001. - 356, [7] p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-86208-2-X fűzött : 1490,- Ft
894.511-31
[AN 909103]
MARC

ANSEL
UTF-82203 /2002.
Onagy Zoltán (1952-)
   Szerelmeskönyv / Onagy Zoltán. - Budapest : Ister, 2001. - 180 p. ; 19 cm. - (Ister kortárs írók, ISSN 1419-0893)
Regény
ISBN 963-9243-49-3 fűzött : 1500,- Ft
894.511-31
[AN 908856]
MARC

ANSEL
UTF-82204 /2002.
Örkény István (1912-1979)
   Drámák / Örkény István ; [a szöveget gond. és a kötetet összeáll. Radnóti Zsuzsa]. - Budapest : Palatinus, 2001. - 3 db ; 20 cm. - (Örkény István művei, ISBN 963-85775-)
ISBN 963-9380-49-0 * kötött : 6650,- Ft
894.511-2
[AN 909024]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 442 p.
ISBN 963-9380-30-X
894.511-2
[AN 909030] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 595 p.
ISBN 963-9380-31-8
894.511-2
[AN 909031] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt. - 646 p.
ISBN 963-9380-32-6 (hibás ISBN 963-9259-32-6)
894.511-2
[AN 909032] MARC

ANSEL
UTF-82205 /2002.
Pajor András (1958-)
   Éjjeli fohász az őzek életéért : remetemesék felnőtteknek / Pajor András. - Kecskemét : Korda, 2001. - 136 p. ; 20 cm
ISBN 963-9332-40-2 fűzött : 890,- Ft
894.511-3
[AN 908190]
MARC

ANSEL
UTF-82206 /2002.
Pál Erzsébet
   Az élet színháza / Pál Erzsébet ; [festmények Pappné Kórik Judit]. - Tiszalök : Szerző, 2001. - 120 p., [4] t.fol. : ill., színes ; 21 cm
Versek
ISBN 963-440-699-8 * fűzött : 1500,- Ft (hibás ISBN 963-00-6515-0)
894.511-14
[AN 908184]
MARC

ANSEL
UTF-82207 /2002.
Palotás Petra
   Bangkok titkai / Palotás Petra. - Budapest : Art Village, [2001]. - 209 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-00-8682-4 fűzött : 1290,- Ft
894.511-312.4
[AN 908527]
MARC

ANSEL
UTF-82208 /2002.
Pék Pál (1939-)
   Arccal a semminek : válogatott és új versek / Pék Pál. - [Pécs] : Pro Pannonia, 2001. - 206 p. ; 20 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
ISBN 963-9079-77-4 kötött : 1500,- Ft
894.511-14
[AN 908852]
MARC

ANSEL
UTF-82209 /2002.
Petőfi Sándor (1823-1849)
Művek (vál.)
   Petőfi Sándor összes költeményei. - Budapest : Ciceró, [2001]. - 2 db : ill. ; 21 cm
Összes költemények (borító- és gerinccím)
ISBN 963-539-337-7 kötött : 2990,- Ft
894.511-14
[AN 908747]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 479 p.
ISBN 963-539-348-2
894.511-14
[AN 908752] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 423 p.
ISBN 963-539-349-0
894.511-14
[AN 908754] MARC

ANSEL
UTF-82210 /2002.
   Piros a vér a pesti utcán : az 1956-os forradalom versei és gúnyiratai / [... szerk. Győri László] ; [kiad. az Írott Szó Alapítvány, az 1956-os Intézet ...]. - Budapest : M. Napló, [2001]. - 315 p. ; 21 cm
ISBN 963-00-8222-5 kötött : 2492,- Ft
894.511-14(082) *** 323.272(439)"1956"(0:82-14)
[AN 909142]
MARC

ANSEL
UTF-82211 /2002.
Rejtő Jenő (1905-1943)
Művek
   Rejtő Jenő összegyűjtött művei. - [Pécs] : Alexandra, 2001-. - 6 db ; 22 cm
ISBN 963-368-085-9
894.511-311.5
[AN 908177]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A néma revolverek városa és más történetek. - 2001. - 751 p.
ISBN 963-368-084-0 kötött : 1999,- Ft
894.511-311.5
[AN 908180] MARC

ANSEL
UTF-82212 /2002.
Rózsás János (1926-)
   Duszja nővér / Rózsás János. - Nagykanizsa : Canissa, [2001]. - 351 p. : ill. ; 22 cm
Visszaemlékezések
ISBN 963-9379-08-5 kötött : 1980,- Ft (hibás ISBN 963-9379-06-9)
894.511-94 *** 341.324.6(47)"194/195"(0:82-94)
[AN 908772]
MARC

ANSEL
UTF-82213 /2002.
Sárközi Irma
   Kemény idők : megsárgult képek egy eltűnt paraszti világból / Sárközi Irma ; [az ... ill. Hundt Zsolt munkája]. - [Miskolc] : Felsőmagyarország, 2001. - 123 p. : ill. ; 22 cm
Elbeszélések
ISBN 963-9280-48-8 kötött : 1500,- Ft
894.511-32
[AN 909474]
MARC

ANSEL
UTF-82214 /2002.
Sinkovits Imre (1928-2001)
   "Vigasz-lámpácskák" : válogatott írások, 1981-2000 / Sinkovits Imre ; [összegyűjt. és szerk. Balatoni Monika]. - [Szentendre] : Kairosz, cop. 2001. - 171, [3] p. : ill. ; 25 cm. - (Magyar Thália, ISSN 1587-950X)
ISBN 963-9406-21-X kötött : 2400,- Ft
894.511-821 *** 792.028(439)(092)Sinkovits_I.
[AN 908991]
MARC

ANSEL
UTF-82215 /2002.
Sobor Antal (1933-)
   Esztendők : naplójegyzetek, 1996-2000 / Sobor Antal. - Székesfehérvár : Árgus, 2002. - 206, [3] p. ; 21 cm
ISBN 963-9102-40-7 fűzött : 1100,- Ft
894.511-84
[AN 908635]
MARC

ANSEL
UTF-82216 /2002.
Sumonyi Zoltán (1942-)
   Az oroszlán torka : történelmi regény / Sumonyi Zoltán. - Budapest : M. Kvklub, 2001. - 174 p. ; 21 cm
ISBN 963-547-570-5 * kötött : 1650,- Ft (hibás ISBN 963-547-570-X)
894.511-311.6
[AN 908185]
MARC

ANSEL
UTF-82217 /2002.
Szabó Kornélia
   Meseköntösben : szólások, mondások, játékos feladatok / [írta] Szabó Kornélia ; [rajz.] Gaál Alma. - Budapest : Aranyhal, [2001]. - 63 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 963-9394-30-0 kötött : 1499,- Ft
894.511-34(02.053.2) *** 087.5
[AN 908632]
MARC

ANSEL
UTF-82218 /2002.
Szabó Lőrinc (1900-1957)
   Vers és valóság ; Bizalmas adatok és megjegyzések / Szabó Lőrinc ; [a szöveggondozást végezte Lengyel Tóth Krisztina] ; [a jegyzeteket kész. Kiss Katalin és Lengyel Tóth Krisztina] ; [a versmutatót összeáll. Kiss Katalin] ; [a névmutatót összeáll. Jávorka Gabriella]. - Budapest : Osiris, 2001. - 595 p. ; 21 cm. - (Osiris klasszikusok, ISSN 1218-9006)
ISBN 963-389-089-6 kötött : 3200,- Ft
894.511-94 *** 894.511(092)Szabó_L.
[AN 908163]
MARC

ANSEL
UTF-82219 /2002.
Szitha Mária
   Egy családtörténet lapjai / Szitha Mária. - Nyíregyháza : Egregia, 1999-. - 21 cm
A 2. köt. társszerzője Szitháné Pöppel Anna. - Borítócím: Egy család története
ISBN 963-86039-1-7 *
Szitha család
894.511-94
[AN 425447]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1. köt.]. - 1999. - 99 p., [2] t., [2] t.fol. : ill., részben színes
ISBN 963-85563-6-6 * fűzött : ár nélkül
894.511-94
[AN 425451] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 1999. - 121, [4] p., [7] t.fol. : ill.
ISBN 963-86039-0-9 * fűzött : ár nélkül
894.511-94
[AN 425457] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt. - 2000. - 148 p., [11] t.fol. : ill.
ISBN 963-86039-2-5 fűzött : ár nélkül
894.511-94
[AN 425479] MARC

ANSEL
UTF-82220 /2002.
Tamási Áron (1897-1966)
   Ábel : trilógia / Tamási Áron. - Budapest : Ciceró, 2001. - 595 p. ; 19 cm
Tart.: Ábel a rengetegben ; Ábel az országban ; Ábel Amerikában. - Regény
ISBN 963-539-352-0 kötött : 2190,- Ft
894.511-31(498)
[AN 908921]
MARC

ANSEL
UTF-82221 /2002.
Tandori Dezső (1938-)
   Sohamár. De minek? : a holló megváltása : esszék, regénybe foglalva / Tandori Dezső ; a szerző rajz. - Budapest : Ister, 2001. - 213 p. : ill. ; 20 cm. - (Ister kortárs írók, ISSN 1419-0893)
ISBN 963-9243-51-5 fűzött : 1600,- Ft
894.511-3
[AN 908861]
MARC

ANSEL
UTF-82222 /2002.
Tersánszky J. Jenő (1888-1969)
   A Sámsonok ; A repülő család ; A havasi selyemfiú / Tersánszky Józsi Jenő. - Budapest : Holnap, 2001. - 245, [2] p. ; 21 cm. - (Tersánszky Józsi Jenő művei, ISBN 963-346-37)
ISBN 963-346-476-5 kötött : 2200,- Ft
894.511-31
[AN 909336]
MARC

ANSEL
UTF-82223 /2002.
Tőke Péter (1945-)
   Maffiózók kézikönyve / Peter Sheldon. - [Budapest] : Intermix Intern. Holding, 2001. - 461 p. ; 20 cm. - (Eastern-bestseller könyvek, ISSN 1417-734X)
ISBN 963-00-9019-8 fűzött : 1498,- Ft
894.511-312.4
[AN 909473]
MARC

ANSEL
UTF-82224 /2002.
   Tóparti üzenet : hévízi és keszthelyi írók és képzőművészek antológiája / [szerk. Bakonyiné Ligeti Mária] ; [kiad. a Helikon Öröksége Kulturális Alapítvány]. - Hévíz ; Keszthely : Helikon Öröksége Kult. Alapítvány, 2000. - 259 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-03-9657-2 fűzött : ár nélkül
894.511-822(439-2Hévíz) *** 894.511-822(439-2Keszthely) *** 930.85(439-2Keszthely) *** 930.85(439-2Hévíz) *** 73/76(439-2Keszthely) *** 73/76(439-2Hévíz)
[AN 426722]
MARC

ANSEL
UTF-82225 /2002.
Tóth Árpád (1886-1928)
Művek (vál.)
   Tóth Árpád összes versei és novellái / [... összeáll. és szerk. Urbán László] ; [utószó Tarján Tamás]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2001. - 541, [2] p. ; 25 cm
ISBN 963-9393-37-1 kötött : 2890,- Ft
894.511-14 *** 894.511-32
[AN 908143]
MARC

ANSEL
UTF-82226 /2002.
Tunyogi László
   Az út / Tunyogi László (Yo-Gi Than). - [Budapest] : Hírbörze, 2001. - 291 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-00-8613-1 kötött : 1980,- Ft
894.511-31
[AN 908853]
MARC

ANSEL
UTF-82227 /2002.
Turcsányi Ervin (1937-)
   Az ördög apostolai : kisregények / Turcsányi Ervin. - [Budapest] : [Veres P.-né Gimn. "Iskolánkért" Alapítvány], 2000. - 143 p. ; 21 cm
Tart.: A szentély ; Az ördög apostolai ; A margaréták tündére
ISBN 963-00-3236-8 * fűzött : ár nélkül
894.511-31
[AN 429969]
MARC

ANSEL
UTF-82228 /2002.
   Új aranyhárfa : versek gyülekezeti és keresztyén családi alkalmakra / [vál. és szerk. Tenke Sándor]. - Budapest : Kálvin, 2001. - 441 p. ; 23 cm
Analitikus leírása: ISBN 963 300 195 1
ISBN 963-300-880-8 kötött : 1700,- Ft
894.511-14(082) *** 244(0:82-14)
[AN 910020]
MARC

ANSEL
UTF-82229 /2002.
Vágó Zsuzsanna (1951-)
   A szeretet kiskönyve / Tatiosz ; [!ford. Vágó Zsuzsanna] ; [ill. Takács Antal]. - Budapest : Kassák, 2001. - 111 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 963-9100-61-7 kötött : 990,- Ft
894.511-84 *** 177.61(0:82-84)
[AN 908361]
MARC

ANSEL
UTF-82230 /2002.
Vámos Miklós (1950-)
   Apák könyve / Vámos Miklós. - 4. utánny. - [Budapest] : Ab Ovo, [2001]. - 447, [2] p. ; 22 cm
Regény
ISBN 963-7853-93-6 kötött : ár nélkül
894.511-31
[AN 910097]
MARC

ANSEL
UTF-82231 /2002.
Varga Katalin (1928-)
   Madzag és cimborái / Varga Katalin ; ill. Radvány Zsuzsa. - [Budapest] : Santos, [2001]. - 60 p. : ill., színes ; 31 cm
Képes mese
ISBN 963-9244-43-0 kötött : ár nélkül
894.511-34(02.053.2)
[AN 910014]
MARC

ANSEL
UTF-82232 /2002.
Várhelyi András (1953-)
   A Rózsaszín Disznó balladája : szatirikus közéleti mesék, novellák, esszék / Várhelyi András. - [Békéscsaba] : Tevan, cop. 2001. - 163 p. ; 20 cm
ISBN 963-7278-76-1 kötött : 1250,- Ft
894.511-7
[AN 908286]
MARC

ANSEL
UTF-82233 /2002.
Végh Attila (1969-)
   Pirospozsgás gyerkőcök a rohadék marslakók ellen / Sekszpír Kálmánka. - [Budapest] : Második Könyv K., cop. 2001. - 180 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-86215-1-6 fűzött : 990,- Ft
894.511-312.9(02.053.2)
[AN 908874]
MARC

ANSEL
UTF-82234 /2002.
Végh Attila
   A süllyedés metafizikája / Végh Attila. - [Szentendre] : Kairosz, 2001. - 103 p. ; 20 cm
Esszék
ISBN 963-9302-73-2 fűzött : 1200,- Ft
894.511-4
[AN 908191]
MARC

ANSEL
UTF-82235 /2002.
Vicei Károly (1944-)
   Nyolc napon túl gyógyuló közérzet : szabad jegyzetek, börtönlevelek / Vicei Károly. - Budapest : Present, 2001. - 165, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9249-05-X fűzött : 1200,- Ft
894.511-94(497.11) *** 894.511-32(497.11) *** 894.511-14(497.11)
[AN 908626]
MARC

ANSEL
UTF-82236 /2002.
   A víziló, Sziporka és Bamba Géza / Andrassew Iván [et al.] mesél ; [szerk. Szoboszlai Margit] ; [... ill. Fodor Anikó]. - [Budapest] : Ab Ovo, 2001. - 191 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-9378-03-8 kötött : 2950,- Ft
894.511-34(082)
[AN 909745]
MARC

ANSEL
UTF-82237 /2002.
Zilahy Lajos (1891-1974)
   A lélek kialszik / Zilahy Lajos ; [utószó Domokos Mátyás]. - Budapest : Osiris, 2001. - 247 p. ; 19 cm. - (Millenniumi könyvtár, ISSN 1419-7316 ; 157.)
Regény
ISBN 963-389-175-2 kötött : 980,- Ft
894.511-31
[AN 908136]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

2238 /2002.
Boy, Armelle
Le grand livre de Tom et Léa (magyar)
   Tomi és Lili : évszakok, színek, számok, óra / [írta és rajz. Armelle Boy] ; [ford. Slezák Ilona]. - [Budapest] : Passage, cop. 2001. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 26x31 cm
Képeskönyv mozgatható ábrákkal
ISBN 963-228-263-9 kötött : 3450,- Ft
087.5
[AN 908231]
MARC

ANSEL
UTF-82239 /2002.
   Dávid és Góliát / [ill. Roger de Klerk] ; [magyar szöveg Cserna György]. - Pécs : Alexandra, [2001]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 16 cm. - (Bibliai történetek kicsiknek)
Plasztikus képeskönyv
ISBN 963-368-022-0 kötött : 399,- Ft
087.5(084.1)
[AN 908480]
MARC

ANSEL
UTF-82240 /2002.
Detki v kletke (magyar)
   Barátaim az állatok / [ill. P. B. Csekmareva]. - [Pécs] : Alexandra, cop. 2001. - [10] p. : ill., színes ; 27 cm. - (Térbeli mesekönyv)
Ford. Cserna György
ISBN 963-368-031-X kötött : 999,- Ft
087.5(084.1)
[AN 908688]
MARC

ANSEL
UTF-82241 /2002.
   Az égig érő paszuly / [ill. Éric Plouffe] ; [ford. Cserna György]. - Pécs : Alexandra, [2001]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 16 cm. - (Icike-picike mesetár)
Plasztikus képeskönyv
ISBN 963-368-037-9 kötött : 399,- Ft
087.5(084.1)
[AN 908475]
MARC

ANSEL
UTF-82242 /2002.
   A három kismalac / [ill. Stéphane Turgeon] ; [ford. Cserna György]. - Pécs : Alexandra, [2001]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 16 cm. - (Icike-picike mesetár)
Plasztikus képeskönyv
ISBN 963-368-036-0 kötött : 399,- Ft
087.5(084.1)
[AN 908474]
MARC

ANSEL
UTF-82243 /2002.
   Jancsi és Juliska / [ill. Éric Plouffe] ; [ford. Cserna György]. - Pécs : Alexandra, [2001]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 16 cm. - (Icike-picike mesetár)
Plasztikus képeskönyv
ISBN 963-368-032-8 kötött : 399,- Ft
087.5(084.1)
[AN 908461]
MARC

ANSEL
UTF-82244 /2002.
   Jézus élete / [ill. Roger de Klerk] ; [magyar szöveg Cserna György]. - Pécs : Alexandra, [2001]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 16 cm. - (Bibliai történetek kicsiknek)
Plasztikus képeskönyv
ISBN 963-368-018-2 kötött : 399,- Ft
087.5(084.1)
[AN 908488]
MARC

ANSEL
UTF-82245 /2002.
   Jézus születése / [ill. Roger de Klerk] ; [magyar szöveg Cserna György]. - Pécs : Alexandra, [2001]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 16 cm. - (Bibliai történetek kicsiknek)
Plasztikus képeskönyv
ISBN 963-368-204-5 * kötött : 399,- Ft (hibás ISBN 963-368-018-2)
087.5(084.1)
[AN 908487]
MARC

ANSEL
UTF-82246 /2002.
Juhász Magda
   Este van már.. / Juhász Magda ; rajz. Radvány Zsuzsa. - [Budapest] : Santos, [2001]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 16x23 cm
Verses képeskönyv
ISBN 963-9244-41-4 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 910058]
MARC

ANSEL
UTF-82247 /2002.
Juhász Magda
   A pórul járt macska / Juhász Magda ; rajz. Radvány Zsuzsa. - [Budapest] : Santos, [2001]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 16x23 cm
Verses képeskönyv
ISBN 963-9244-38-4 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 910064]
MARC

ANSEL
UTF-82248 /2002.
Juhász Magda
   Tili-toli-taliga : mondókák / írta Juhász Magda ; rajz. Radvány Zsuzsa. - [Budapest] : Santos, [2001]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 16x23 cm
Verses képeskönyv
ISBN 963-9244-42-2 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 910057]
MARC

ANSEL
UTF-82249 /2002.
Kolobok (magyar)
   A szökevény cipó / [ill. P. B. Csekmareva]. - [Pécs] : Alexandra, cop. 2001. - [10] p. : ill., színes ; 27 cm. - (Térbeli mesekönyv)
Ford. Cserna György
ISBN 963-368-028-X kötött : 999,- Ft
087.5(084.1)
[AN 908686]
MARC

ANSEL
UTF-82250 /2002.
   Mózes története / [ill. Roger de Klerk] ; [magyar szöveg Cserna György]. - Pécs : Alexandra, [2001]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 16 cm. - (Bibliai történetek kicsiknek)
Plasztikus képeskönyv
ISBN 963-368-020-4 kötött : 399,- Ft
087.5(084.1)
[AN 908485]
MARC

ANSEL
UTF-82251 /2002.
   Noé bárkája / [ill. Roger de Klerk] ; [magyar szöveg Cserna György]. - Pécs : Alexandra, [2001]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 16 cm. - (Bibliai történetek kicsiknek)
Plasztikus képeskönyv
ISBN 963-368-203-7 * kötött : 399,- Ft (hibás ISBN 963-368-020-4)
087.5(084.1)
[AN 908484]
MARC

ANSEL
UTF-82252 /2002.
Radvány Zsuzsa
   Az aranyszőrű bárányka / rajz. Radvány Zsuzsa. - [Budapest] : Santos, [2001]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 16x23 cm
ISBN 963-9244-36-8 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 910056]
MARC

ANSEL
UTF-82253 /2002.
Radvány Zsuzsa
   Ecc, pecc, kimehetsz.. : mondókák és kiszámolós versek / Radvány Zsuzsa rajzai. - [Budapest] : Santos, [2001]. - Leporelló (8) p. : ill., színes ; 16x23 cm
ISBN 963-9244-37-6 * kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9244-37-2)
087.5(084.1)
[AN 910063]
MARC

ANSEL
UTF-82254 /2002.
Radvány Zsuzsa
   A kakas és a pipe : magyar népmese / rajz. Radvány Zsuzsa. - [Budapest] : Santos, [2001]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 16x23 cm
ISBN 963-9244-40-6 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 910060]
MARC

ANSEL
UTF-82255 /2002.
Radvány Zsuzsa
   Virágéknál ég a világ : gyermekdalok / rajz. Radvány Zsuzsa. - [Budapest] : Santos, [2001]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 16x23 cm
Verses képeskönyv
ISBN 963-9244-35-X kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 910068]
MARC

ANSEL
UTF-82256 /2002.
   Rosszcsont Kata és a három medve / [ill. Stéphane Turgeon] ; [ford. Cserna György]. - Pécs : Alexandra, [2001]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 16 cm. - (Icike-picike mesetár)
Plasztikus képeskönyv
ISBN 963-368-035-2 kötött : 399,- Ft
087.5(084.1)
[AN 908476]
MARC

ANSEL
UTF-82257 /2002.
   A rút kiskacsa / [ill. Éric Plouffe] ; [ford. Cserna György]. - Pécs : Alexandra, [2001]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 16 cm. - (Icike-picike mesetár)
Plasztikus képeskönyv
ISBN 963-368-033-6 kötött : 399,- Ft
087.5(084.1)
[AN 908470]
MARC

ANSEL
UTF-82258 /2002.
Skazka o rybake i rybke (magyar)
   Az öreg halász és nagyravágyó felesége / [kész. A. Sz. Puskin meséje alapján] ; [ill. P. B. Csekmareva]. - [Pécs] : Alexandra, cop. 2001. - [10] p. : ill., színes ; 27 cm. - (Térbeli mesekönyv)
Ford. Cserna György
ISBN 963-368-029-8 kötött : 999,- Ft
087.5(084.1)
[AN 908697]
MARC

ANSEL
UTF-82259 /2002.
   A teknős és a nyúl / [ill. Éric Plouffe] ; [ford. Cserna György]. - Pécs : Alexandra, [2001]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 16 cm. - (Icike-picike mesetár)
Plasztikus képeskönyv
ISBN 963-368-034-4 kötött : 399,- Ft
087.5(084.1)
[AN 908472]
MARC

ANSEL
UTF-82260 /2002.
   A teremtéstörténet / [ill. Roger de Klerk] ; [magyar szöveg Cserna György]. - Pécs : Alexandra, [2001]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 16 cm. - (Bibliai történetek kicsiknek)
Plasztikus képeskönyv
ISBN 963-368-019-0 kötött : 399,- Ft
087.5(084.1)
[AN 908481]
MARC

ANSEL
UTF-82261 /2002.
Tri porosënka (magyar)
   A három kismalac / [ill. P. B. Csekmareva]. - [Pécs] : Alexandra, cop. 2001. - [10] p. : ill., színes ; 27 cm. - (Térbeli mesekönyv)
Ford. Cserna György
ISBN 963-368-030-1 kötött : 999,- Ft
087.5(084.1)
[AN 908676]
MARC

ANSEL
UTF-82262 /2002.
   Tündérmesék / [magyar szöveg Cserna György]. - [Pécs] : Alexandra, cop. 2001. - 129 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 963-368-071-9 kötött : 1999,- Ft (hibás ISBN 963-368-121-9)
087.5(084.1)
[AN 908701]
MARC

ANSEL
UTF-82263 /2002.
Turgeon, Stéphane
   Berta, a gőzmozdony / [ill. Stéphane Turgeon, Zapp] ; [szöveg Cserna György]. - Pécs : Alexandra, [2001]. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 19x19 cm. - (Zenélő lapozók)
ISBN 963-367-948-6 kötött : 999,- Ft
087.5(084.1)
[AN 908743]
MARC

ANSEL
UTF-82264 /2002.
Turgeon, Stéphane
   Piroska, a tűzoltó / [ill. Stéphane Turgeon, Zapp] ; [szöveg Cserna György]. - Pécs : Alexandra, [2001]. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 19x19 cm. - (Zenélő lapozók)
ISBN 963-367-947-8 kötött : 999,- Ft
087.5(084.1)
[AN 908709]
MARC

ANSEL
UTF-82265 /2002.
Turgeon, Stéphane
   Rudi, a repülő / [ill. Stéphane Turgeon, Zapp] ; [szöveg Cserna György]. - Pécs : Alexandra, [2001]. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 19x19 cm. - (Zenélő lapozók)
ISBN 963-367-949-4 kötött : 999,- Ft
087.5(084.1)
[AN 908745]
MARC

ANSEL
UTF-82266 /2002.
Turgeon, Stéphane
   Szirén, a mentőautó / [ill. Stéphane Turgeon, Zapp] ; [szöveg Cserna György]. - Pécs : Alexandra, [2001]. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 19x19 cm. - (Zenélő lapozók)
ISBN 963-367-946-X kötött : 999,- Ft
087.5(084.1)
[AN 908654]
MARC

ANSEL
UTF-82267 /2002.
Varga Katalin (1928-)
   A rossz-csont felhő és a nap / Varga Katalin ; [rajz. Radvány Zsuzsa]. - [Budapest] : Santos, [2001]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 16x23 cm
Verses képeskönyv
ISBN 963-9244-39-2 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 910059]
MARC

ANSEL
UTF-8