MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2002 - 6. évfolyam, 8. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2006

Created at 2007/04/04 18:55:35
by MNBWWW (Vers 1.00 Release,
linked at Mar 28 2007 15:03:03)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok

3141 /2002.
   Révai nagy lexikona : az ismeretek enciklopédiája. - Hasonmás kiad. - [Szekszárd] : Babits, 1992-. - 25 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Révai, 1911-1935
ISBN 963-7806-54-7 (hibás ISBN 963 15 3200 3)
030
[AN 18900]
MARC

ANSEL
UTF-8


   19. köt., Vár - Zsüri : kiegészítés: Aachen - Beöthy. - 2001. - [4], 866 p., [7] t., [34] t.fol. : ill., részben színes, részben térk.
ISBN 963-9015-65-2 kötött : ár nélkül
030
[AN 911583] MARC

ANSEL
UTF-8


   21. köt., Kiegészítés: A - Z. - 2001. - [8], 856 p., [29] t., [41] t.fol. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
ISBN 963-9015-02-4 kötött : ár nélkül
030
[AN 911584] MARC

ANSEL
UTF-83142 /2002.
   Révai nagy lexikona : az ismeretek enciklopédiája. - Hasonmás kiad. - [Szekszárd] : Babits, 1993-. - 25 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Révai, 1911-1935
ISBN 963-7806-64-4
030
[AN 47823]
MARC

ANSEL
UTF-8


   16. köt., Racine - Sodoma. - 2001. - [4], 875 p., [6] t., [52] t.fol. : ill., részben színes, részben térk.
ISBN 963-9272-40-X * kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9015-20-2)
030
[AN 911519] MARC

ANSEL
UTF-8


   17. köt., Sodoma - Tarján. - 2001. - [4], 875 p., [16] t., [34] t.fol. : ill., részben színes, részben térk.
ISBN 963-9015-27-X kötött : ár nélkül
030
[AN 911580] MARC

ANSEL
UTF-8


   18. köt., Tarján - Vár. - 2001. - [4], 788 p., [65] t.fol. : ill., részben színes
ISBN 963-9015-55-5 kötött : ár nélkül
030
[AN 911582] MARC

ANSEL
UTF-83143 /2002.
   Révai nagy lexikona : az ismeretek enciklopédiája. - Hasonmás kiad. - [Szekszárd] : Babits, 1997-. - 25 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Révai, 1911-1935
ISBN 963-8318-74-0
030
[AN 233441]
MARC

ANSEL
UTF-8


   14. köt., Mons - Ottó. - 2001. - [4], 916 p., [30] t., [54] t.fol. : ill., részben színes, részben térk.
ISBN 963-9015-15-6 kötött : ár nélkül
030
[AN 911579] MARC

ANSEL
UTF-8
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

3144 /2002.
Berényi Zsuzsanna Ágnes
   A szabadkőművesség kézikönyve / Berényi Zsuzsanna Ágnes. - Budapest : Heraldika, 2001. - 274 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-85853-5-8 fűzött : ár nélkül
061.236.61
[AN 913612]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

3145 /2002.
   Hungarian publishing = Ungarisches Verlagswesen / [ed. Dóra Károlyi] ; [hrsg. von der Gemeinnützigen Gessellschaft Frankfurt '99]. - Budapest : [Corvina], 1999. - 155 p. ; 20 cm
ISBN 963-13-4860-1 fűzött : ár nélkül
655.41(439):050.8
[AN 437031]
MARC

ANSEL
UTF-83146 /2002.
   Integrált könyvtárak a felsőoktatásban : a TEMPUS CME 3098. számú projekt tapasztalatai a könyvtári menedzsment területén = Library integration in higher education : library management experinces [!experiences] in TEMPUS CME 3098 project = Bibliothèques fusionnées dans l'enseignement supérieur : expérience du projet "TEMPUS CME 3098" sur le management d'une bibliothèque / [szerk. ... Némethné Falusi Erzsébet, Berente Terézia] ; [ford. ... Boza Pál, Nyíri Erzsébet, Ujlakyné Szűcs Éva] ; [közread. a Kecskeméti Főiskola]. - Kecskemét : Kecskeméti Főisk., 2000. - 119 p. ; 20 cm
A címoldalon a megjelenési év: 1999. - Példányszám: 200
ISBN 963-7174-12-5 fűzött : ár nélkül
02(100) *** 378(100)
[AN 429541]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

3147 /2002.
   Did you know? : interesting facts about famous Hungarian scientists and inventors, old books and maps / [comp. by Magyar Tudománytörténeti Intézet]. - Budapest : Corvina, 1999. - 70 p. ; 15 cm. - (Minibook ; ; 4.)
ISBN 963-13-4865-2 fűzött : kvker. forgalomba nem kerül
001(439)(092)(089.3) *** 094/099(439)(089.3)
[AN 437027]
MARC

ANSEL
UTF-83148 /2002.
   A kereszténység és az európai tradíció / [szerk. Tallár Ferenc]. - Budapest : Osiris, 2001. - 295 p. ; 20 cm. - (Osiris könyvtár. Vallástörténet,, ISSN 1219-1116)
A Berzsenyi Dániel Főiskola Németh László Szakkollégiuma által 2000. májusában, Szombathelyen azonos címmel rendezett konferencia előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-389-158-2 fűzött : 1480,- Ft
008(4) *** 23/28 *** 930.1
[AN 913915]
MARC

ANSEL
UTF-83149 /2002.
   Széchenyi és Bolyai szellemében : a Magyar Tudomány Napja és a Tudomány Világnapja / [összeáll. és szerk. Nagy Ferenc] ; [kiad. a] Bolyai János Alapítvány. - Budapest : Bolyai J. Alapítvány, 1999. - 40 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-03-9689-0 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-85422-9-6)
001(439)(092)
[AN 432541]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

3150 /2002.
Steiner, Rudolf
Der Mensch als Zusammenklang des schaffenden, bildenden und gestaltenden Weltenwortes (magyar)
   Az ember mint a teremtő, alakító és alkotó kozmikus szó harmóniája : Rudolf Steiner tizenkét előadása, melyeket 1923. október 19. - 1923. november 11. között tartott Dornachban / [ford. Mezei Klára]. - [Budapest] : Genius [!M. Antropozófiai Társ.], 2001. - 172 p. : ill. ; 20 cm
Közread. a Magyar Antropozófiai Társaság
ISBN 963-00-7420-6 fűzött : ár nélkül
133.25
[AN 913939]
MARC

ANSEL
UTF-83151 /2002.
Walsch, Neale Donald
Conversations with God (magyar)
   Beszélgetések Istennel : szokatlan párbeszéd / Neale Donald Walsch ; [ford. Ambrose Montanus et al.]. - Budapest : Édesvíz, 2001-. - 21 cm
ISBN 963-528-490-X *
133.25 *** 304.9
[AN 903476]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. kv. - 2001. - 203 p.
ISBN 963-528-496-9 fűzött : 1450,- Ft
248.215 *** 244
[AN 911816] MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

3152 /2002.
   CERECO' 2000 : the 3rd International Conference on Carpathian Euroregion Ecology : May 21-24, 2000, Miskolc ... : abstracts / [szerkbiz. Bárány Sándor, Simon Judit] ; org. by the University of Miskolc [etc.]. - Miskolc : ME, 2000. - 107, [2] p. ; 21 cm
Példányszám: 100
ISBN 963-661-432-6 * fűzött : ár nélkül
504.75(4-11) *** 061.3(439-2Lillafüred)
[AN 437890]
MARC

ANSEL
UTF-83153 /2002.
Fodor István (1938-)
   Környezetvédelem és regionalitás Magyarországon / Fodor István. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, 2001. - 488 p., [4] t.fol. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986). (Dialóg Campus tankönyvek, ISSN 1418-1274). (Studia regionum, ISSN 1419-4899). (Területi és települési kutatások, ISSN 0238-0552 ; 18.)
Bibliogr.: p. 457-487.
ISBN 963-9123-53-6 kötött : 3880,- Ft
504.06(439)(075.8)
[AN 913928]
MARC

ANSEL
UTF-83154 /2002.
   Media source directory : a journalist's guide to environmental contacts in Central and Eastern Europe / ed. by Olinka Gjigaš and Tom Popper ; [publ. by] the Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe. - Szentendre : REC, 1999. - 220 p. : ill., térk. ; 21 cm
ISBN 963-8454-74-1 fűzött : ár nélkül
504.06(4-11):050.8
[AN 435979]
MARC

ANSEL
UTF-83155 /2002.
Országos Felsőoktatási Környezettudományi Diákkonferencia (7.) (2000) (Debrecen)
   VII. Országos Felsőoktatási Környezettudományi Diákkonferencia : Debrecen, 2000. április 17-19. : program, előadások összefoglalói / szerk. Lakatos Gyula ; [rend. a Környezetvédelmi Minisztérium, Oktatási Minisztérium] ; [közread. a] Debreceni Egyetem. - Debrecen : Debreceni Egy., 2000. - 267 p. ; 24 cm
ISBN 963-472-453-1 * fűzött : ár nélkül
504 *** 061.3(439-2Debrecen) *** 378.184
[AN 431889]
MARC

ANSEL
UTF-83156 /2002.
   Pilisszentiván természeti értékei / szerk. és írta Tózsa István ; szerzők Bálint Zsolt [et al.] ; [kiad. "Pilisszentivánért" Faluszépítő és Környezetvédelmi Egyesület]. - Pilisszentiván : "Pilisszentivánért" Faluszépítő és Környezetvédelmi Egyes., 2000. - 151 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-03-9987-3 fűzött : ár nélkül
Pilisszentiván
502(439-2Pilisszentiván) *** 504.06(439-2Pilisszentiván)
[AN 433022]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

3157 /2002.
Hardy, Geoffrey Harold
A mathematician's apology (magyar)
   Egy matematikus védőbeszéde / G. H. Hardy ; C. P. Snow előszavával ; [ford. Pataki János]. - Budapest : Európa, 2001. - 119 p. ; 19 cm. - (Mérleg, ISSN 0231-2433)
ISBN 963-07-7007-5 fűzött : 1200,- Ft
51(0:82-4)
[AN 913943]
MARC

ANSEL
UTF-83158 /2002.
   A MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet 50 éve / [... szerk. ifj. Böröczky Károly, Csirmaz Lászlóné]. - Budapest : MTA Rényi A. Mat. Kutint., 2000. - 28 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 963-7031-02-2 * fűzött : ár nélkül
Magyar Tudományos Akadémia (Budapest). Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet.
51 *** 061.6(439-2Bp.)
[AN 432860]
MARC

ANSEL
UTF-83159 /2002.
Varga Tamás (1919-1987)
   Matematika : lexikon matematikatanároknak, szülőknek, matematikát tanulóknak / Varga Tamás ; [a könyvhöz Klein Sándor írt bevezetőt] ; [ill. ... Koltai Éva]. - Budapest : Műszaki Kvk. : SHL Hungary, cop. 2001. - 439 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-16-2819-1 kötött : ár nélkülISBN 963-00-8549-6
51:030(078)
[AN 913587]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

3160 /2002.
   Planar chromatography : a retrospective view for the third millennium / ed. by Sz. Nyiredy. - Budapest : Springer Tud. K., cop. 2001. - 614 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-699-157-X kötött : ár nélkül
543.544
[AN 913924]
MARC

ANSEL
UTF-83161 /2002.
Strathern, Paul
Curie & radioactivity (magyar)
   Madame Curie / Paul Strathern ; [ford. Piróth Attila]. - [Budapest] : Elektra Kiadóház, 2001. - 84 p. : ill. ; 19 cm. - (Heuréka)
ISBN 963-9391-08-5 kötött : ár nélkül
Curie, Marie
54(44)(092)Curie,_M.
[AN 913586]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

3162 /2002.
Kulin György (1905-1989)
   Fénycsóva lobbant : válogatott írások / Kulin György ; [szerk. Kulin Eszter és Bartha Lajos]. - Budapest-Újpest : N. J. Pro Homine, 2001. - 234, [13] p. : ill. ; 21 cm. - ("Könyves"-könyvek, ISSN 1585-633X ; 5.)
Kulin György műveinek válogatott bibliográfiája: p. 221-227.
ISBN 963-00-7505-9 fűzött : ár nélkül
52(439)(092)Kulin_Gy. *** 012Kulin_Gy.
[AN 913964]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

3163 /2002.
   Ecology of river valleys / ed. by László Gallé and László Körmöczi. - Szeged : Univ. of Szeged, 2000. - 211 p. : ill. ; 24 cm. - (Tiscia monograph series, ISSN 1418-0448)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-482-432-3 fűzött : ár nélkül
574(4-11)(282.2)
[AN 433033]
MARC

ANSEL
UTF-83164 /2002.
Joó István (1948-)
   Exact controllability and oscillation properties of circular membranes / written by István Joó. - Budapest : BME PAMM-Centre, 1999. - [7], 137 p. : ill. ; 24 cm. - (Monographical booklets in applied & computer mathematics,, ISBN 1417-278X ; ; 10.)
Bibliogr.: p. 115-127.
ISBN 963-420-626-3 * fűzött : ár nélkül
577.352 *** 51
[AN 433451]
MARC

ANSEL
UTF-83165 /2002.
   Kézikönyv a kisvízfolyások komplex vizsgálatához / szerk. Dukay Igor ; [írták Hufnagel Levente et al.] ; [kiad. a] Göncöl Alapítvány és Szövetség. - Vác : Göncöl Alapítvány, 2000. - 170 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-03-9618-1 fűzött : ár nélkül
574.5
[AN 432434]
MARC

ANSEL
UTF-83166 /2002.
   Mezőgazdasági növénytan / szerk. Turcsányi Gábor ; [írta Almádi László et al.]. - 3. utánny. - Budapest : Mezőgazd. Szaktudás K., 2001, cop. 1995. - 555 p., XXII t. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-356-359-3 kötött : ár nélkül
58(075.8)
[AN 911588]
MARC

ANSEL
UTF-83167 /2002.
Pethő Menyhért (1933-)
   Mezőgazdasági növények élettana / Pethő Menyhért. - 2. átd. kiad., utánny. - Budapest : Akad. K., 2001, cop. 1993. - 507 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 477-494.
ISBN 963-05-7844-1 kötött : ár nélkül
581.1 *** 581.6
[AN 911578]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

3168 /2002.
Bessenyei Odette
   Titokzatos nyavalyám / Bessenyei Odette. - Budapest : VTECH 1999 BT, 2001. - 170 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-00-9116-X * fűzött : ár nélkül
616.992.28 *** 616-002.828 *** 894.511-94
[AN 914069]
MARC

ANSEL
UTF-83169 /2002.
Bognár Géza
   Hálapénz a magyar egészségügyben / Bognár Géza, Gál Róbert Iván, Kornai János. - Budapest : Tárki, 1999. - 41 p. ; 24 cm. - (Tárki társadalompolitikai tanulmányok, ISSN 1418-0839 ; 17.)
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-7869-23-9 fűzött : ár nélkül
614.257(439) *** 331.225.7
[AN 434114]
MARC

ANSEL
UTF-83170 /2002.
Dobson Szabolcs
   Kirándulások a gyógyszeres terápia múltjában : [1872-1944] / Dobson Szabolcs. - Budapest : Dictum, 2001. - 205 p. ; 24 cm
ISBN 963-00-8453-8 fűzött : ár nélkül
615.89 *** 615(439)"187/194 *** 930.85(439)"187/194"
[AN 913724]
MARC

ANSEL
UTF-83171 /2002.
Dörnyei Sándor (1926-)
   Régi magyar orvosdoktori értekezések : Nagyszombat, Buda, Pest, 1772-1849 / Dörnyei Sándor ; [közread. a] Borda Antikvárium. - Budapest : Borda Antikvárium, 1998-2001. - 2 db ; 24 cm
ISBN 963-8006-12-9
61:016 *** 61(439)(092)
[AN 337164]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., La Rose - Zuckerkandel. - 2001. - 312 p. : ill., részben színes
Példányszám: 600
ISBN 963-8006-36-6 fűzött : ár nélkül
61:016 *** 61(439)(092)
[AN 913634] MARC

ANSEL
UTF-83172 /2002.
Feszthammer Artúrné
A végtaghiányos gyermekek gyógytornája. A felsővégtag érintettsége esetén óvodás kortól a növekedés befejeződéséig (angol)
   Physiotherapy for children with limb deficiency. For children with upper limb deficiency from the age of four until growth finishes / [written ... by Anikó Feszthammer and Susan Szendrő] ; [transl. ... by Zsuzsa Ruzsbatzky] ; [publ. by the] Foundation for Limbless Children. - [Budapest] : Found. for Limbless Children, 2000. - 107 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 99-100.
ISBN 963-03-9863-X fűzött : ár nélkül
615.825-053.2 *** 615.825-056.26
[AN 427990]
MARC

ANSEL
UTF-83173 /2002.
Feszthammer Artúrné
A végtaghiányos gyermekek gyógytornája. Az alsóvégtag érintettsége esetén óvodás kortól a növekedés befejeződéséig (angol)
   Physiotherapy for children with limb deficiency. For children with lower limb deficiency from the age of four until growth finishes / [written ... by Anikó Feszthammer and Susan Szendrő] ; [transl. ... by Zsuzsa Ruzsbatzky] ; [publ. by the] Foundation for Limbless Children. - [Budapest] : Found. for Limbless Children, 2000. - 96 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 89-90.
ISBN 963-03-9864-8 fűzött : ár nélkül
615.825-053.2 *** 615.825-056.26
[AN 427909]
MARC

ANSEL
UTF-83174 /2002.
Feszthammer Artúrné
A végtaghiányos gyermekek gyógytornája. Csecsemő és kisgyermekkorban (angol)
   Physiotherapy for children with limb deficiency. For babies and young children / [written ... by Anikó Feszthammer and Susan Szendrő] ; [transl. ... by Zsuzsa Ruzsbatzky] ; [publ. by the] Foundation for Limbless Children. - [Budapest] : Found. for Limbless Children, 2000. - 104 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 97-98.
ISBN 963-03-9862-1 fűzött : ár nélkül
615.825-053.2 *** 615.825-056.26
[AN 427961]
MARC

ANSEL
UTF-83175 /2002.
Lexikon der Psychologie (magyar)
   Pszichológiai lexikon / [szerk. Balázs István] ; [ford. Balázs István et al.] ; [a magyar pszichológusok szócikkét írta Moussong-Kovács Erzsébet] ; [... szerzői Ulrich Birner et al.]. - Budapest : M. Kvklub, 2002. - 511 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-547-563-2 kötött : ár nélkül
159.9:030
[AN 914004]
MARC

ANSEL
UTF-83176 /2002.
Mihályfi Márta
   Irányzatok a barcelonai meleg mozgalomban / Mihályfi Márta. - Budapest : MTA PTI Etnoregionális Kutközp., 2000. - 71 p. ; 30 cm. - (MTA PTI Etnoregionális Kutatóközpont munkafüzetek, ISSN 1416-8391 ; 72.)
Bibliogr.: p. 65-67.
ISBN 963-9218-30-8 fűzött : ár nélkül
613.885(460-2Barcelona)
[AN 436445]
MARC

ANSEL
UTF-83177 /2002.
   A Nootropil egyedülálló hatásának klinikai jelentőségei : az 1997 október 4-én Brüsszelben tartott tudományos ülés összefoglalója. - Budapest : [Pharma Press], 1999. - 30 p. : ill., színes ; 21 cm. - (UCB kiskönyvtár, ISSN 1416-3233 ; 21.)
ISBN 963-8339-29-2 fűzött : ár nélkül
615.21 *** 615.22 *** 061.3(493-2Bruxelles)
[AN 439633]
MARC

ANSEL
UTF-83178 /2002.
Ophthalmology Alpe-Adria Association. International congress (23.) (1999) (Keszthely)
   XXIII. International Congress of Ophthalmology Alpe Adria Association and IX. Symposium of Hungarian Contact Lens Society of Ophthalmologists and Optometrists : Keszthely ..., 8-9 October 1999 : general information, final program and abstracts. = Alpok Adria Nemzetközi Szemorvos Társaság XXIII. kongresszusa és a Magyar Szemorvosok és Optometristák Kontaktlencse Társaságának IX. Szimpóziuma : Keszthely ... 1999. október 8-9. : általános információk, végleges program, absztraktok. - [Budapest] : M. Szemorvosok és Optometristák Kontaktlencse Társ., 1999. - 69 p. ; 21 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Példányszám: 250
ISBN 963-03-8784-0 fűzött : ár nélkül
617.7 *** 061.3(439-2Keszthely)
[AN 439209]
MARC

ANSEL
UTF-83179 /2002.
Papp Csaba (1959-)
   Genetikai tanácsok gyermeket váró szülőknek / Papp Csaba, Tóth-Pál Ernő. - Budapest : Springer Tud. K., 2002. - 124 p. : ill. ; 21 cm. - (Betegoktató könyvek, ISSN 1417-426X)
ISBN 963-699-122-7 fűzött : ár nélkül
612.6.05-053.1 *** 616-007 *** 618.2
[AN 913947]
MARC

ANSEL
UTF-83180 /2002.
Rosenberg, Marshall B.
Nonviolent communication... (magyar)
   A szavak ablakok vagy falak : erőszakmentes kommunikáció / Marshall B. Rosenberg ; [ford. Bojtár Tamás]. - Budapest : Agykontroll, cop. 2001. - 184 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 179-181.
ISBN 963-7959-70-X * fűzött : 1595,- Ft (hibás ISBN 963-795-97-X)
613.865 *** 316.77 *** 316.647.2
[AN 914059]
MARC

ANSEL
UTF-83181 /2002.
Székely, Edmond Bordeaux
The Essene science of fasting and the art of sobriety (magyar)
   A böjtölés esszénus tudománya és a mértékletesség művészete : útmutató a megújuláshoz egészségben és betegségben / Edmond Bordeaux Székely ; [ford. Szentesy E. András]. - Budapest : Living Earth - Élő Föld Kft., 2000. - 80 p. : ill. ; 22 cm. - (E. B. Székely könyvek ; ; 5.)
ISBN 963-03-9846-X fűzött : ár nélkül
613.24 *** 289.967
[AN 433137]
MARC

ANSEL
UTF-83182 /2002.
   Tabularium medicinae universalis / [főszerk. Riesz Tamás] ; [szerzők Balogh Ádám et al.]. - Budapest : Melania, 2000. - XII, 225 p. : ill. ; 18 cm. - (Tabularium, ISSN 1585-8103)
Példányszám: 7000
ISBN 963-9106-30-5 fűzött : ár nélkül
616(035) *** 615(035)
[AN 436948]
MARC

ANSEL
UTF-83183 /2002.
   Tabularium urologiae / [főszerk. Kisbenedek László] ; [szerzők Csontai Ágoston et al.]. - Budapest : Melania, 2000. - IX, 134 p. : ill. ; 18 cm. - (Tabularium, ISSN 1585-8103)
Példányszám: 2500
ISBN 963-9106-32-1 fűzött : ár nélkül
616-6(035)
[AN 438985]
MARC

ANSEL
UTF-83184 /2002.
   Tények és gondolatok a 20. század magyar pszichiátriájáról : a Magyar Pszichiátriai Társaság jubileumi évkönyve / szerk. Huszár Ilona ; [szerzők Frater Rózsa et al.] ; [a bibliográfiát összeáll. Nagy Magda és Oszkai Judit]. - Budapest : M. Pszichiátriai Társ., 2000. - 223 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 171-223.
ISBN 963-408-192-4 fűzött : ár nélkül
616.89(439)"19" *** 616.89(439)"199":016
[AN 432444]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

3185 /2002.
   35 éves a hideghengermű : tanulmányok / [... szerk. András István]. - [Dunaújváros] : Dunatáj, 2000. - 159 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén. - Példányszám: 500
ISBN 963-8238-22-4 fűzött : ár nélkül
DWA Dunaferr-Voest Alpine Hideghengermű Kft. (Dunaújváros)
621.771.06(439-2Dunaújváros)"1965/2000" *** 061.5(439-2Dunaújváros)
[AN 436325]
MARC

ANSEL
UTF-83186 /2002.
Ginsztler János (1943-)
   Alkalmazott anyagtudomány : egyetemi tankönyv / Ginsztler János, Hidasi Béla, Dévényi László. - Budapest : Műegyetemi K., 2000. - 193 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 189.
ISBN 963-420-611-5 fűzött : ár nélkül
620.2(075.8) *** 538.9(075.8)
[AN 435485]
MARC

ANSEL
UTF-83187 /2002.
Szabó Richárd
   Mobil robotok szimulációja / Szabó Richárd. - Budapest : ELTE Eötvös K., cop. 2001. - 189 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 185-189.
ISBN 963-463-476-1 fűzött : 2550,- Ft
621.865.8 *** 681.3.01:165.0.001.572 *** 007.52 *** 681.51
[AN 914032]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

3188 /2002.
Móricz Attila
   Windows Millennium : nyitott rendszerű képzés - távoktatás - oktatási segédlete : felsőoktatási tankönyv / Móricz Attila ; [közread. az] LSI Informatikai Oktatóközpont a Mikroelektronika Alkalmazásának Kultúrájáért Alapítvány. - Budapest : LSI IOMAK, 2001. - 368 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-577-323-4 fűzött : ár nélkül
681.3.066Windows_Millennium
[AN 913633]
MARC

ANSEL
UTF-83189 /2002.
Pétery Kristóf (1955-)
   CorelDRAW 9.0 : nyitott rendszerű képzés - távoktatás - oktatási segédlete / Pétery Kristóf ; [közread. az] LSI Oktatóközpont a Mikroelektronika Alkalmazásának Kultúrájáért Alapítvány. - Budapest : LSI OMAK, 1999. - 558 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-577-271-8 fűzött : ár nélkül
519.688:744CorelDRAW
[AN 911452]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

3190 /2002.
Nagy Mari
   Magyar gyékényesek / Nagy Mari, Vidák István, Robotkay Zsóka ; rajz. ... Burka Beáta. - Hatvan : Hatvany Múz., 2001. - 88 p. : ill. ; 29 cm. - (Hatvany Lajos Múzeum füzetek,, ISBN 0133-0586 ; ; 17.)
Bibliogr.: p. 84.
ISBN 963-00-7996-8 fűzött : ár nélkül
677.54(439)
[AN 913687]
MARC

ANSEL
UTF-8
21   Vegyipar

3191 /2002.
Horváth Róbert (1927-)
   Beszélgetések az olajiparról : ipartörténeti riportok / Horváth Róbert. - Zalaegerszeg : M. Olajip. Múz., 1999-. - 20 cm
Az 1. köt. kötetjelzés nélkül jelent meg, monografikus leírása: AN 220363
ISBN 963-00-3113-2 *
665.6/.7(439)(047.53) *** 622.323(439)(047.53)
[AN 438989]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Vezetésről, iparvezetőkkel. - 1999. - 174, [3] p. : ill. - (Magyar Olajipari Múzeum közleményei, ISSN 0238-3195 ; 10.)
ISBN 963-03-9069-8 fűzött : ár nélkül
622.323(439)(047.53) *** 665.6/.7(439)(047.53)
[AN 438987] MARC

ANSEL
UTF-83192 /2002.
   A Richter Gedeon Rt. 100 éves története / [... szerk. Kapronczay Károly, ... Magyar László] ; [... írta Csontos Jolán et al.]. - [Budapest] : Medicina, 2001. - 350 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 963-242-758-0 kötött : ár nélkül
Richter Gedeon Vegyészeti Gyár (Budapest)
661.12(439-2Bp.)(091) *** 061.5(439-2Bp.)
[AN 913663]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

3193 /2002.
Betonút Szolgáltató és Építő Rt. (Budapest)
   A Betonút Szolgáltató és Építő Rt. félévszázados története, 1950-2000. - Budapest : Betonút Rt., [2000]. - [21] p. : ill., részben színes ; 30 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-00-2625-2 * fűzött : ár nélkül
625.84(439) *** 061.5(439)
[AN 436998]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

3194 /2002.
Engi József
   Négy keréken : közlekedéstörténeti tanulmányok / Engi József. - Szeged : Belvedere Meridionale, 2001. - 254 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 253-254.
ISBN 963-00-8623-9 * kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-00-862-9)
656.1(439)(091)
[AN 913980]
MARC

ANSEL
UTF-83195 /2002.
Lázár László
   Egy nyomon haladó járművek : kerékpárosok és segédmotorosok : tankönyv : [kreszt + teszt] / Lázár László. - Budapest : Edusoft Kft., 2000. - 210 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 210.
ISBN 963-03-8684-4 fűzött : 1550,- Ft
656.183.05(439)(078) *** 656.186.05(439)(078)
[AN 435404]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

3196 /2002.
Berényi Béla
   Növénytermesztés trópusokon-szubtrópusokon / Berényi Béla, Szabó Lajos. - Budapest : Mezőgazd. Szaktudás K., 2001. - 152 p., [2] t. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 148-150. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-356-357-7 kötött : ár nélkül
633(213)(075.8)
[AN 914071]
MARC

ANSEL
UTF-83197 /2002.
Cselőtei László (1925-)
   A paradicsomtermelés fejlesztése és fejlődése, 1948-1990 / írta Cselőtei László. - Szarvas : Tessedik S. Főisk. MVKFK, 2000. - 110 p. : ill. ; 21 cm. - (Agrártörténeti füzetek, ISSN 1585-3616 ; 5.)
Bibliogr.: p. 107-110.
ISBN 963-00-3385-2 * fűzött : ár nélkül
635.64 *** 338.43(439)"1948/1990"
[AN 431510]
MARC

ANSEL
UTF-83198 /2002.
FVM Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet (Pécs)
   FVM Szőlészeti és Borászati Kutatóintézete Pécs : bibliográfia, 1949-1999 : jubileumi kiadvány az 50. évfordulóra = Research Insitute for Viticulture and Enology : bibliography, 1949-1999 / [szerk. Diófási Lajos]. - Pécs : FVM Szőlészeti és Borászati Kutint., 1999. - 43 p. ; 21 cm
ISBN 963-03-9605-X * fűzött : ár nélkül
634.8:016 *** 663.2:016
[AN 439201]
MARC

ANSEL
UTF-83199 /2002.
Gere Tibor (1937-)
   Gazdasági állatok viselkedése / Gere Tibor, Csányi Vilmos. - Budapest : Mezőgazd. Szaktudás K., 2001-. - 25 cm
636 *** 591.5 *** 591.6
[AN 913643]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Általános etológia / [Az etológiai megfigyelések módszerei c. fej. megírásában közrem. Gere Zsolt]. - 2001. - 336 p. : ill.
Bibliogr.: p. 335-336.
ISBN 963-356-349-6 kötött : ár nélkül
591.5
[AN 913647] MARC

ANSEL
UTF-83200 /2002.
Hegedűs Dénes
   Méhtartásjogi ismeretek / Hegedűs Dénes, Lukács Gábor. - Szolnok : Apinform Kft., [2000]. - 52 p. ; 21 cm
ISBN 963-502-719-2 * fűzött : ár nélkül
638.1(439)(094) *** 351.823.1(439)
[AN 438080]
MARC

ANSEL
UTF-83201 /2002.
   Hulladékok a mezőgazdaságban, az erdészetben, a gyümölcsösben és a szőlészetben / Hartman Mátyás [et al.] ; [szerk. Obrusánszki Ödönné]. - Budapest : Mezőgazd. Szaktudás K., 2001. - 39 p. : ill., színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 39.
ISBN 963-356-351-8 kötött : ár nélkül
631.879.4
[AN 914063]
MARC

ANSEL
UTF-83202 /2002.
   A kérődzők takarmányainak energia- és fehérjeértékelése / Schmidt János [et al.] ; [szerk. Schmidt János]. - Budapest : Mezőgazda, 2000. - 185 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 180-182.
ISBN 963-9239-52-6 kötött : 1650,- Ft
636.2/.3.085
[AN 435367]
MARC

ANSEL
UTF-83203 /2002.
Konrád Antal
   A dél-alföldi régió mezőgazdasága, 1999 / [kész. Konrád Antal] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága. - Kecskemét : KSH Bács-Kiskun M. Ig., 2000. - 30 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-00-3618-5 * fűzött : 1000,- Ft
63(439.15)(083.41)
[AN 437128]
MARC

ANSEL
UTF-83204 /2002.
Közép-Európai Buiatrikus Kongresszus (1.) (1999) (Balatonfüred)
   Első Közép-Európai Buiatrikus Kongresszus, 11. Magyar Buiatrikus Kongresszus : 1999. május 27-29., Balatonfüred ... : előadások = The 1st Middle-European Buiatrics Congress : May 27-29. 1999 : proceedings / [rend., közread. a] Magyar Buiatrikusok Társasága [etc.]. - Balatonfüred : M. Buiatrikusok Társasága, 1999. - [21], 395 p. : ill. ; 25 cm
Váltakozva német, angol és magyar nyelven. - Bibliogr. az előadások végén. - Összefoglalás angol, német és magyar nyelven
ISBN 963-00-3249-X * fűzött : ár nélkül
636.2 *** 619 *** 061.3(439-2Balatonfüred)
[AN 432726]
MARC

ANSEL
UTF-83205 /2002.
   A középkori magyar agrárium : tudományos ülésszak Ópusztaszeren / [szerk. Bende Lívia, Lőrinczy Gábor] ; [rend., közread. az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark Közhasznú Társaság, a Móra Ferenc Múzeum és a Csongrád Megyei Múzeumok Igazgatósága]. - Ópusztaszer : Ópusztaszeri Nemz. Tört. Emlékpark Kht. ; [Szeged] : Csongrád M. Múz. Ig., 2000. - 208 p. : ill. ; 20 cm
Az ülésszakot 1999. ápr. 20-án tartották. - Trogmayer Ottó előszavával. - Bibliogr. az előadások végén. - Példányszám: 500
ISBN 963-03-9730-7 fűzött : ár nélkül
63(439)(091) *** 061.3(439-2Ópusztaszer)
[AN 439706]
MARC

ANSEL
UTF-83206 /2002.
Kralovánszky U. Pál (1926-)
   Esettanulmány a hazai fehérje-program előkészítéséről : amíg egy országos K+F program elindulhatott, 1962-1970 / írta Kralovánszky U. Pál. - Szarvas : Tessedik S. Főisk. MVKFK, 2000. - 67 p. : ill. ; 21 cm. - (Agrártörténeti füzetek, ISSN 1585-3616 ; 4.)
ISBN 963-00-3384-4 * fűzött : ár nélkül
636.084
[AN 431504]
MARC

ANSEL
UTF-83207 /2002.
   Mezőgazdasági erő- és munkagépek : a mezőgazdasági gépészmester szakmai ismeretei / szerk. Egyed Gyula ; [az Erdőgazdasági gépek c. fejezetet Pataki Tamás, a Palántanevelő és -termesztő telepek gépei c. fejezetet Kocsis Béla írta]. - Utánny. - Budapest : Mezőgazd. Szaktudás K., 2001. - 386 p. : ill. ; 30 cm. - (Mestergazda könyvek, ISSN 1419-9513)
ISBN 963-356-341-0 fűzött : ár nélkül
631.3 *** 621.43
[AN 911575]
MARC

ANSEL
UTF-83208 /2002.
Mikulás Ildikó
   Az Európai Unió szőlészeti és borászati szabályozása : szemelvények a közös borpiaci szabályozásból és egyes tagállamok gyakorlatából / Mikulás Ildikó ; [közread. a] Hegyközségek Nemzeti Tanácsa. - Budapest : Hegyközségek Nemz. Tanácsa, 2001. - 134 p. ; 29 cm
ISBN 963-00-9039-2 fűzött : ár nélkül
634.8(4-62)(094) *** 663.2(439)(094)
[AN 913733]
MARC

ANSEL
UTF-83209 /2002.
   Növény- és talajtudomány a mezőgazdaságban : talaj, növény és környezet kölcsönhatásai : III. Nemzetközi Tudományos Szeminárium, Debrecen 1999 / [szerk.] Nagy János, Németh Tamás ; [rend. a] Debreceni Agrártudományi Egyetem MTK Földműveléstani Tanszék, MTA-DATE Földművelési Kutatócsoport, MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet. - Debrecen : DATE MTK Földműveléstani Tansz. : MTA-DATE Földművelési Kutcsop. : MTA Talajtani és Agrokémiai Kutint., 1999. - 179 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. az előadások végén. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-9274-08-9 kötött : ár nélkül
631.4/.8 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 432426]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

3210 /2002.
   Kleines ungarisches Kochbuch. - Budapest : Corvina, 1999. - 24 p. : ill., színes ; 15 cm. - (Minibuch ; ; 3.)
ISBN 963-13-4846-6 fűzött : kvker. forgalomba nem kerül
641.568(439)
[AN 437025]
MARC

ANSEL
UTF-83211 /2002.
   Lakástrend & design 2000 : mai magyar bútortár / [főszerk. Halasi Rita Mária]. - Budapest : EKH Kft., [2000]. - [64] p. : ill., színes ; 15x21 cm
Az Atrium magazin jubileumi kiállításának katalógusa
ISBN 963-00-2615-5 * fűzött : 300,- Ft
645.4 *** 749.1
[AN 437328]
MARC

ANSEL
UTF-83212 /2002.
Lurz Gerda
   Tojásételek találékonyan / Lurz Gerda ; [... a rajzokat kész. Princz Mihály]. - Kistarcsa : Galanthus, 2000. - 79 p. : ill. ; 20 cm. - (Komatál, ISSN 1586-2100)
ISBN 963-03-9669-6 fűzött : 198,- Ft
641.55(083.12):637.4
[AN 436267]
MARC

ANSEL
UTF-83213 /2002.
   Nemzetközi konyha. - [Budapest] : Könyvutca, 1999. - 104 p. : ill. ; 20 cm. - (Konyhakalauz)
ISBN 963-03-8591-0 fűzött : ár nélkül
641.55(083.12)
[AN 429634]
MARC

ANSEL
UTF-83214 /2002.
Piri István
   Hidegtálak / [írta Piri István] ; [fényképezte Budaházi László]. - [Budapest] : Média Nova, cop. 2000. - 87 p. : ill., színes ; 27 cm. - (Magyar konyha,, ISSN 1416-4981)
ISBN 963-00-3055-1 kötött : ár nélkül
641.83/.84(083.12)
[AN 439038]
MARC

ANSEL
UTF-83215 /2002.
Rigó János (1926-)
   33 finom étel fogyókúrázóknak / Rigó János, Fehér Ferencné. - Budapest : Anonymus, 2000. - 64 p. ; 14 cm. - (Biofil diétás könyvek, ISSN 1418-7760)
ISBN 963-7966-74-9 fűzött : ár nélkül
641.561(083.12) *** 613.24
[AN 436794]
MARC

ANSEL
UTF-83216 /2002.
Székely, Edmond Bordeaux
Scientific vegetarianism (magyar)
   Tudományos vegetariánizmus : iránymutató az organikus, ökológiai táplálkozáshoz / Edmond Bordeaux Székely ; [ford. Szentesy E. András]. - Budapest : Living Earth - Élő Föld Kft., 2000. - 80 p. : ill. ; 22 cm. - (E. B. Székely könyvek ; ; 6.)
ISBN 963-03-9847-8 fűzött : ár nélkül
641.564 *** 613.261
[AN 433124]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

3217 /2002.
Husserl, Edmund
   Előadások az időről / Edmund Husserl ; [ford. Sajó Sándor és Ullmann Tamás]. - Budapest : Atlantisz, 2002. - 166 p. ; 21 cm. - (Mesteriskola, ISSN 0866-0379)
A ford. a "Husserliana" (Den Haag : Nijhoff, 1966) c. kiad. alapján kész.
ISBN 963-9165-58-1 kötött : 1595,- Ft
1(430)Husserl,_E. *** 115
[AN 913929]
MARC

ANSEL
UTF-83218 /2002.
   Szociáletika és társadalom : a zsidó-keresztyén etika térhódításának szociológiai-történeti háttere a Római Birodalomban és örökségének esélyei a 3. évezred küszöbén / szerk. Bolyki János és Tenke Sándor. - Budapest : Károli Ref. Egy. Hittud. Kar, 1999. - 207 p. ; 21 cm. - (Egyházszociológiai kiadványok, ISSN 1585-7522 ; 1.)
Az 1998. szept. 25-26.-án és az 1999. máj. 7-én tartott szociáletikai konferencia előadásai. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-8392-32-0 fűzött : ár nélkül
172 *** 241 *** 061.3(439-2Bp.)"1998" *** 061.3(439-2Bp.)"1999"
[AN 434913]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

3219 /2002.
Annacondia, Carlos
Oime bien, Satanas! (magyar)
   Ide figyelj, Sátán! : hogyan gyakoroljuk a hatalmunkat az ördög fölött Jézus nevében? / Carlos Annacondia ; [ford. Surjányi Csaba] ; [közread. a] Hit Gyülekezete. - Budapest : Hit Gyülekezete, 2000. - 266, [2] p. ; 20 cm
ISBN 963-7453-71-7 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-7553-71-7)
244
[AN 427902]
MARC

ANSEL
UTF-83220 /2002.
Balassay József (1914-)
   Igehirdetés a szeretet hullámhosszán / Balassay József. - [Budapest] : Balassay J., [1999]-. - 20 cm
ISBN 963-640-473-9 *
252
[AN 436827]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - [1999]. - 160 p. : ill.
ISBN 963-640-196-9 fűzött : ár nélkül
252
[AN 436834] MARC

ANSEL
UTF-83221 /2002.
Brown, Judith C.
Immodest act (magyar)
   Szemérmetlen cselekedetek : egy leszbikus apáca élete a reneszánsz Itáliában / Judith C. Brown ; [ford. Pap Vera Ágnes]. - Budapest : Osiris, 2001. - 168 p. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-389-115-9 fűzött : 1980,- Ft
Carlini, Benedetta
271-055.2 *** 613.885-055.2(45)"16"
[AN 914024]
MARC

ANSEL
UTF-83222 /2002.
Crabb, Lawrence J. (Jr.)
Men and women (magyar)
   Nők és férfiak : a különbözőség öröme / Lawrence Crabb ; [ford. Fazekas Benedek]. - Budapest : Harmat, 2001. - 199 p. ; 20 cm
ISBN 963-9148-54-7 fűzött : ár nélkül
265.5 *** 173.1 *** 159.922.1
[AN 913944]
MARC

ANSEL
UTF-83223 /2002.
Dér Katalin (1949-)
   Szépséges értelem : Canterburyi Szent Anzelm teológiája és filozófiája / Dér Katalin. - Budapest : Szt. István. Társ., 2001. - 357 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 341-357.
ISBN 963-361-269-1 fűzött : 2200,- Ft
Anselm, Szent, Canterburyi.
276(092)Anselm,_Szent,_Canterburyi *** 1(420)(092)Anselm,_Szent,_Canterburyi
[AN 913699]
MARC

ANSEL
UTF-83224 /2002.
Diós István (1943-)
   Napi kenyerünk : homíliák a szentekről / Diós István. - Budapest : Szt. István Társ., 2001. - 528 p. ; 20 cm
ISBN 963-361-236-5 fűzött : 1500,- Ft
252 *** 235.3
[AN 914002]
MARC

ANSEL
UTF-83225 /2002.
Dobszay László (1935-)
   Jegyzetek a liturgiáról / Dobszay László. - [Budapest] : Új Ember K., cop. 2001. - 527 p. ; 21 cm
ISBN 963-7688-58-7 kötött : 1900,- Ft
264 *** 282 *** 242
[AN 913639]
MARC

ANSEL
UTF-83226 /2002.
Douglass, Klaus
Glaube hat Gründe (magyar)
   Megalapozott hit : hogyan kerülhetek élő kapcsolatba Istennel? / Klaus Douglass ; [ford. Gromon András]. - Budapest : Kálvin, 2001. - 289 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 288-289.
ISBN 963-300-898-0 fűzött : 900,- Ft
244 *** 248.3
[AN 913637]
MARC

ANSEL
UTF-83227 /2002.
   Előadások a Bécsi Karitász tevékenységéről a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán / [szerk. Albert József és Halmos Ágnes] ; [ford. Neumüller Márta]. - Veszprém : Veszprémi Érseki Hittud. Főisk., 1999. - 95 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-03-9275-5 fűzött : ár nélkül
Caritas der Erzdiözese Wien.
266.3(436.1)
[AN 429780]
MARC

ANSEL
UTF-83228 /2002.
   Ezer éves az Egri Egyházmegye / [fotókat kész. Fejér István, Majoros Tamás, Molnár István Géza] ; [kiad. a Bródy Sándor Könyvtár]. - Eger : Bródy S. Kvt., [2000]. - 23 p. : főként színes ill. ; 20 cm
ISBN 963-03-9688-2 * fűzött : ár nélkül
Egri Főegyházmegye.
282(439-03Egrifőegyházmegye)(091)(084.12)
[AN 439033]
MARC

ANSEL
UTF-83229 /2002.
Grēgorios, Nazianzēnos.
Művek (vál.) (magyar)
   Nazianzoszi Szent Gergely beszédei / [ford. és a jegyzeteket írta Vanyó László]. - Budapest : Szt. István Társ., 2001. - 415 p. ; 19 cm. - (Ókeresztény írók, ISSN 0209-7613 ; 17.)
ISBN 963-361-302-7 kötött : ár nélkül
276 *** 252
[AN 913597]
MARC

ANSEL
UTF-83230 /2002.
Greshake, Gisbert
Tod - und dann? (magyar)
   Az élet vége? : halál, feltámadás, lélekvándorlás / Gisbert Greshake ; [ford. Molnár Ferenc]. - [Budapest] : Új Ember K., 2001. - 96 p. ; 19 cm
ISBN 963-7688-62-5 kötött : 980,- Ft
236.1 *** 291.23 *** 128 *** 129
[AN 913668]
MARC

ANSEL
UTF-83231 /2002.
   Hagyomány és előzmény : intertestamentális tanulmányok / [... szerk. Zsengellér József]. - [Pápa] : PRTA, 1999. - 108 p. ; 24 cm. - (Acta theologica Papensia, ISSN 1419-8363 ; 2.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-03-7982-1 fűzött : ár nélkül
229.07
[AN 435697]
MARC

ANSEL
UTF-83232 /2002.
   Istennek szentelt világiak / [összeáll. a Vinculum Caritatis Közösség]. - Kecskemét : Korda, 2000. - 88 p. ; 19 cm
ISBN 963-9097-91-8 fűzött : ár nélkül
266 *** 267
[AN 438655]
MARC

ANSEL
UTF-83233 /2002.
Jávor Béla (1950-)
   A magyar katolikus egyház a harmadik évezredben / Jávor Béla. - [S.l.] : [s.n.], 2001. - 48 p. ; 20 cm
Fűzött : ár nélkül
282(439)"1945/200" *** 261.62
[AN 913656]
MARC

ANSEL
UTF-83234 /2002.
    hírek : az Úr üzenete mindenkinek. - Budapest : Dencsik L., cop. 2000. - 27 p. ; 24 cm
ISBN 963-640-323-6 fűzött : ár nélkül
244
[AN 432111]
MARC

ANSEL
UTF-83235 /2002.
   Kálvin mozaikok : tanulmányok a nagy reformátor életéről és munkásságáról / [... szerk. Zsengellér József]. - [Pápa] : PRTA, 2000. - 115 p. ; 24 cm. - (Acta theologica Papensia, ISSN 1419-8363 ; 3.)
Bibliogr.: p. 107-109.
ISBN 963-00-2691-0 fűzött : ár nélkül
Calvin, Jean
284.2(494)(092)Calvin,_J.
[AN 435695]
MARC

ANSEL
UTF-83236 /2002.
Kisfalusi János (1920-)
   Isten, a mi Gondviselő Atyánk! / Kisfalusi János. - [Viszló] : Magánkiad., 2000. - 103 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-640-519-0 fűzött : ár nélkül
244
[AN 438067]
MARC

ANSEL
UTF-83237 /2002.
Köteles György
   Az Óbudai Szentháromság Egyházközség története és zenei élete / Köteles György ; [a függ. Rózsa Györgyi munkája]. - Budapest : Efo K., 2001. - 189 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 181-188.
Fűzött : ár nélkül
Óbudai Szentháromság Egyházközség.
282(439-2Bp.III.)(091) *** 784.087.68.071(439-2Bp.III.)
[AN 914048]
MARC

ANSEL
UTF-83238 /2002.
Kúti, Katrien
Ik zeg je, meisje, sta op (magyar)
   Talita kum! : mondom neked, kislány, állj fel! / Katrien Kúti ; [ford. Kúti György]. - Budapest : Anker-Print, 2001. - 151 p. ; 17 cm
ISBN 963-00-9027-9 fűzött : ár nélkül
Kúti, Katrien
244
[AN 913624]
MARC

ANSEL
UTF-83239 /2002.
Lux Éva
   A vallás kommunikációja, a kommunikáció vallása : Krisna-vallás: egy komplex szakrális kommunikációs rendszer / Lux Éva. - Budapest : MTA PTI Etnoregionális Kutközp., 2000. - 89 p. : ill. ; 30 cm. - (MTA PTI Etnoregionális Kutatóközpont munkafüzetek, ISSN 1416-8391 ; 70.)
Bibliogr.: p. 72-79.
ISBN 963-9218-31-6 fűzött : ár nélkül
294.55
[AN 438961]
MARC

ANSEL
UTF-83240 /2002.
   Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár : vezető az állandó kiállításhoz. - Budapest : M. Zsidó Múz. és Lvt., 2000. - 20 p. ; 21 cm
ISBN 963-00-2904-9 fűzött : ár nélkül
Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár (Budapest)
296 *** 943.9(=924) *** 745(100) *** 069(439-2Bp.)Zsidó_Múzeum(036)
[AN 438075]
MARC

ANSEL
UTF-83241 /2002.
Mondin, Battista
Dizionario enciclopedico dei papi (magyar)
   Pápák enciklopédiája / Battista Mondin ; [ford. R. Vida Ilona]. - Budapest : Szt. István Társ., 2001. - 815 p., [16] t. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-361-295-0 kötött : 5700,- Ft
262.13(092):030
[AN 913739]
MARC

ANSEL
UTF-83242 /2002.
   Neue Religiosität fasziniert und verwirrt : FEECA-Europa-Kongress Budapest 17 - 19. Oktober 1998 / [Hrsg.] Helmut Renöckl, Miklós Blanckenstein. - Budapest : Corvinus ; Würzburg : Echter, 2000. - 132 p. ; 21 cm
Rend. az Országos Lelkipásztori Intézet. - Előadások. - Bibliogr.: p. 132. és a jegyzetekben
ISBN 963-9062-28-6 fűzött : ár nélkülISBN 3-430-14445-0
266 *** 061.3(439-2Bp.)"1998"
[AN 436740]
MARC

ANSEL
UTF-83243 /2002.
Obereder, Ingeborg
Unter den Strahlen der Liebe (magyar)
   A szeretet sugárzásában : gondolatok a szentségimádáshoz / Ingeborg Obereder ; [ford. Dóczy Mária]. - Budapest : Marana Tha 2000 Alapítvány, 2000. - 49 p. ; 21 cm. - (Marana tha sorozat, ISSN 0865-7467 ; 85.)
ISBN 963-9281-01-8 * fűzött : 150,- Ft (hibás ISBN 963-787-01-8)
244
[AN 435106]
MARC

ANSEL
UTF-83244 /2002.
   Ökumenikus énekeskönyv / [szerkbiz. Oláh Gábor et al.] ; [kiad. a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia és a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa]. - Budapest : M. Katolikus Püspöki Konferencia : Mo. Egyh. Ökumenikus Tanácsa, 2001. - [52] p. : ill., kotta ; 17 cm
Fűzött : ár nélkül
245 *** 261.8
[AN 913632]
MARC

ANSEL
UTF-83245 /2002.
Orbán Imre
   "Megdöbbentő tünemény" : a nazarénus hit és mozgalom története Makón, 1864-1920 / Orbán Imre ; [kiad. a] Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség. - Budapest : METEM, 2001. - 99 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 98-99.
ISBN 963-8472-60-X fűzött : ár nélkül
286(439-2Makó)
[AN 913992]
MARC

ANSEL
UTF-83246 /2002.
Peyret, Raymond
Marthe Robin : la croix et la joie (magyar)
   Marthe Robin : szenvedés és öröm / Raymond Peyret ; [ford. Váczi Zsuzsanna, Ákos Rita, Barsi Boglárka]. - Budapest : Marana Tha 2000 Alapítvány, 2000. - 167 p. : ill. ; 20 cm. - (Marana tha sorozat, ISSN 0865-7467 ; 84.)
ISBN 963-9281-00-X fűzött : 400,- Ft
Robin, Marthe
248(092)Robin,_M.
[AN 435107]
MARC

ANSEL
UTF-83247 /2002.
Sárdy Péter (1932-)
Der Glaube Jesu in Menschenhänden (magyar)
   Jézus kincse emberek kezében / Sárdy Péter ; [ford. Gromon András]. - Budapest [!Dunakeszi] : Elpídia, 2001. - 307 p. ; 20 cm
ISBN 963-85336-6-8 fűzött : 1500,- Ft
Jézus
242 *** 232.33
[AN 913669]
MARC

ANSEL
UTF-83248 /2002.
Szennay András (1921-)
   Visszatekintés : válogatás az elmúlt negyedszázad interjúiból, előadásaiból, írásaiból / Szennay András ; [közread. a] Pannonhalmi Főapátság. - [Pannonhalma] : Pannonhalmi Főapátság, 2001. - 367 p. ; 20 cm
ISBN 963-9053-51-1 fűzött : 1900,- Ft
282(439)"197/200"
[AN 914060]
MARC

ANSEL
UTF-83249 /2002.
Török József (1946-)
   Adoremus : az Egyház liturgiájának ismerete az egyházzenét művelő fiatalok részére / Török József. - [Szeged] : Agapé ; [Budapest] : Ecclesia, 2000. - 216 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 211-212.
ISBN 963-363-235-8 fűzött : ár nélkül
264(078) *** 282
[AN 439708]
MARC

ANSEL
UTF-83250 /2002.
Tóth Károly (1931-)
   A múltban a jövőért : válogatás az 1985-2000 közötti igehirdetésekből, cikkekből és előadásokból / Tóth Károly ; [szerk. Csoma Áron és Hafenscher Károly, id.] ; kiad. Ökumenikus Tanulmányi Központ. - Budapest : Ökumenikus Tanulmányi Közp., 2001. - 357 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 349-357.
ISBN 963-7624-53-8 fűzött : ár nélkül
252 *** 284.2(439)(092)Tóth_K.
[AN 913921]
MARC

ANSEL
UTF-83251 /2002.
   Az új vallásosság elkápráztat és megzavar : FEECA Európa Kongresszus, Budapest, 1998. október 17-19. = Neue Religiosität fasziniert und verwirrt : FEECA-Europa-Kongress Budapest 17 - 19. Oktober 1998 / [szerk.] Helmut Renöckl, Blanckenstein Miklós. - Budapest : Corvinus ; Würzburg : Echter, 2000. - 130, 132 p. ; 20 cm
Rend. az Országos Lelkipásztori Intézet. - Előadások. - A magyar és a német nyelvű rész hátlapjával egybekötve. - Bibliogr.: p. 129., 132. és a jegyzetekben
ISBN 963-9062-29-4 fűzött : ár nélkül
266 *** 061.3(439-2Bp.)"1998"
[AN 436733]
MARC

ANSEL
UTF-83252 /2002.
Varga A. József
   Soltész Elemér : dokumentumok és visszaemlékezések dr. Soltész Elemér altábornagy, protestáns tábori püspök életéről és munkásságáról / Varga A. József. - Budapest : Petit Real, 2000. - 268 p. : ill. ; 24 cm
Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-9267-04-X fűzött : ár nélkül
Soltész Elemér (1874-1957)
284.2(439)(092)Soltész_E.
[AN 914099]
MARC

ANSEL
UTF-83253 /2002.
Virt László (1954-)
   Nyitott szívvel : Márton Áron erdélyi püspök élete és eszméi / Virt László ; [közread. a] Teleki László Alapítvány, XX. Század Intézet. - Budapest : Teleki L. Alapítvány : XX. Század Int., 2002. - 440, [3] p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-00-8914-9 kötött : ár nélkül
Máron Áron (1896-1980)
282(498.4)(=945.11)(092)Márton_Á.
[AN 913589]
MARC

ANSEL
UTF-83254 /2002.
Viz László (1928-)
   Tarsicius : az Oltáriszentség vértanújának története / Viz László. - 3. kiad. - Budapest : Ecclesia, 2001. - 71 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 963-363-243-9 fűzött : ár nélkül
244(0:82-31)
[AN 911469]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

3255 /2002.
Balogh Gábor (1951-)
   A gazdaság társadalmi dimenziói : előadások a gazdaságszociológia fogalmáról és irányzatairól / Balogh Gábor, Kovács Martin ; [... közrem. Kovács Martin, Máté Noémi és Sárközi Veronika]. - Budapest : BIP : Osiris, 2001. - 216 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 205-216.
ISBN 963-86159-6-6 fűzött : 1680,- Ft
316.334.2(075.8)
[AN 914014]
MARC

ANSEL
UTF-83256 /2002.
   Fontosabb betegségek miatti halandóság területi eloszlása Magyarországon, 1986-1997 / [írta Vincze István et al.] ; [közread. a] Nemzeti Környezet-Egészségügyi Akcióprogram. - Budapest : Nemz. Környezet-egészségügyi Akcióprogram, 2000. - 75 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 963-00-2578-7 fűzött : ár nélkül
312.26(439)"198/199"(083.41)
[AN 438900]
MARC

ANSEL
UTF-83257 /2002.
Gereben Ferenc (1942-)
   Vallásosság és nemzettudat : vizsgálódások Erdélyben / Gereben Ferenc, Tomka Miklós. - Budapest : Kerkai J. Egyházszociológiai Int., 2000. - 107 p. : ill. ; 20 cm. - (Kerkai könyvek)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-00-2927-8 fűzött : ár nélkül
316.356.4(=945.11)(498.4) *** 316.63 *** 2
[AN 430443]
MARC

ANSEL
UTF-83258 /2002.
   A halálozások alakulása megyénként a XX. század folyamán, 1901-1998 / [... kész. Bercsényi Zoltán et al.] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága. - Kecskemét : KSH Bács-Kiskun M. Ig., 2000. - 24 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-00-3619-3 * fűzött : 1000,- Ft
312.2(439)"19"(083.41)
[AN 437123]
MARC

ANSEL
UTF-83259 /2002.
   Határ, régió, etnikumok Közép-Európában / szerk. Éger György és Josef Langer ; [ford. Kovács Nóra]. - Budapest : Osiris : MTA Kisebbségkut. Int., 2001. - 244 p. : ill. ; 20 cm. - (Kisebbségek Kelet-Közép-Európában, ISSN 1585-6313 ; 7.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-389-139-6 fűzött : 1680,- Ft
316.347(4-191)
[AN 913973]
MARC

ANSEL
UTF-83260 /2002.
Heidrich Balázs
   The change of organizational culture in the transition period in Hungary : Ph.D dissertation / Balázs Heidrich ; [publ. by the] University of Miskolc. - Miskolc : Univ. of Miskolc, 1999. - 167, [24] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. [169-178].
ISBN 963-661-433-4 * fűzött : ár nélkül
316.7(439)"199" *** 316.6
[AN 437897]
MARC

ANSEL
UTF-83261 /2002.
   Időskorúak a mai Magyarországon / [szerk. Keszthelyiné Rédei Mária, Lakatos Miklós] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal, Szociális és Családügyi Minisztérium. - Budapest : KSH : Szociális és Családügyi Min., 1999. - 56 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - Fordítása: Elderly people in the present-day Hungary
ISBN 963-215-321-9 * fűzött : ár nélkül
31-053.9(439)"199"
[AN 433458]
MARC

ANSEL
UTF-83262 /2002.
Időskorúak a mai Magyarországon (angol) (röv. kiad.)
   Elderly people in the present-day Hungary / eds. Keszthelyiné Mária Rédei, Miklós Lakatos ; [publ. by the] Central Statistical Office, Ministry of Social and Family Affairs. - Budapest : CSO : Ministry of Social and Family Affairs, 1999. - 8 p. ; 24 cm
Borítócím: Elderly people in the today's Hungary. - Eredeti nyelven: Időskorúak a mai Magyarországon
ISBN 963-215-320-0 * fűzött : ár nélkül
31-053.9(439)"199"
[AN 433459]
MARC

ANSEL
UTF-83263 /2002.
   Közéleti kommunikáció / szerk. Buda Béla, Sárközy Erika. - Budapest : Akad. K., 2001. - 138 p. ; 24 cm. - (Erasmus könyvek, ISSN 1585-812X)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-05-7834-4 fűzött : ár nélkül
316.77
[AN 914006]
MARC

ANSEL
UTF-83264 /2002.
   Magyarország kistérségei. - Budapest : KSH, 2000-. - 20 cm
Változó közreadókkal
ISBN 963-215-336-7
31(439)(083.41)
[AN 437639]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], Közép-Magyarország / [kész. Balogh Károly, Bezerédj Béláné] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal Budapesti és Pest Megyei Igazgatósága. - Budapest : KSH Bp. és Pest M. Ig., 2000. - 120 p. : ill.
ISBN 963-215-337-5 fűzött : 2000,- Ft
908.439-32Közép-Magyarország(083.41) *** 911.6(439-37)
[AN 437643] MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], Közép-Dunántúl / [kész. Kőrös Endréné et al.] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal Fejér, Komárom-Esztergom, Veszprém Megyei Igazgatóságai. - Székesfehérvár : KSH Fejér M. Ig. ; Tatabánya : KSH Komárom-Esztergom M. Ig. ; Veszprém : KSH Veszprém M. Ig., 2000. - 174 p. : ill.
ISBN 963-215-338-3 fűzött : 2500,- Ft
908.439-32Közép-Dunántúl(083.41) *** 911.6(439-37)
[AN 437651] MARC

ANSEL
UTF-83265 /2002.
   Népmozgalmi kézikönyv / [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal. - Budapest : KSH, 2000. - 138 p. ; 29 cm
Lezárva: 2000. márc. 7.
ISBN 963-215-292-1 fűzött : ár nélkül
312(439)(083.76) *** 303(083.76)
[AN 438860]
MARC

ANSEL
UTF-83266 /2002.
Pető Ferenc (1912-)
America between good and evil (magyar)
   Amerika jó és rossz között / Pető Ferenc ; [... fordítás Novák György]. - Budapest : Püski, 2001. - 231 p. ; 21 cm
ISBN 963-9337-46-3 kötött : 1400,- Ft
308(73) *** 316.6(73)
[AN 913970]
MARC

ANSEL
UTF-83267 /2002.
Pongrácz Tiborné (1944-)
   Család és munka - értékek és aggodalmak a rendszerváltozás után / [írta Pongrácz Tiborné, S. Molnár Edit] ; ["A munka és a család összhangja - a családi értékek és aggodalmak közötti kapcsolat elemzése" c. fejezetet Dobossy Imre kész.]. - Budapest : KSH Népességtud. Kut. Int., [2000]. - 107 p. ; 29 cm. - (Központi Statisztikai Hivatal Népességtudományi Kutató Intézet kutatási jelentései,, ISBN 0236-736X ; ; 62. = 2000/1.)
Bibliogr.: p. 72.
ISBN 963-7109-66-8 fűzött : ár nélkül
314.6(439)"199"(083.41) *** 316.356.2(439)"199"(083.41)
[AN 438821]
MARC

ANSEL
UTF-83268 /2002.
Rutkowski, Jan
   Kereseti mobilitás a kilencvenes évek Magyarországán : adatok a magyar háztartás panelből / Jan Rutkowski. - Budapest : Tárki, 1999. - 29 p. ; 23 cm. - (Tárki társadalompolitikai tanulmányok, ISSN 1418-0839 ; 15.)
Ford. Babarczy Eszter. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-7869-21-2 fűzött : ár nélkül
316.344.2(439)"199" *** 331.2(439)"199" *** 330.564.2(439)"199"
[AN 434112]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

3269 /2002.
Ember Mária (1931-2001)
   66 Witze aus Budapest / gesamm. und zsgst. von Mária Ember ; [mit Zeichnungen von Tibor Kaján] ; [übers. von Albert Koncsek]. - Budapest : Corvina, 1999. - 37, [3] p. : ill. ; 15 cm. - (Minibuch ; ; 5.)
ISBN 963-13-4869-5 fűzött : kvker. forgalomba nem kerül
398.94
[AN 437008]
MARC

ANSEL
UTF-83270 /2002.
Galgóczy Tibor
   Az Ungvidék pásztorművészete / Galgóczy Tibor. - Ungvár ; Budapest : Intermix, 1999. - 111 p. : ill. ; 19 cm. - (Kárpátaljai magyar könyvek, ISSN 1022-0283 ; 98.)
ISBN 963-9111-47-3 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 9638352620)
39(=00)(439Ungvidék) *** 745.031.4(439Ungvidék) *** 636
[AN 435104]
MARC

ANSEL
UTF-83271 /2002.
Herger Ede
Der Teufelsgipfel (magyar, német)
   Ördögcsúcs : népmesék gyermekeknek : válogatás Palkonya községben német nyelven gyűjtött népmesékből = Der Teufelsgipfel : ungarndeutsche Volksmärchen für Kinder / ... gyűjt., ... feld. és ford. Herger Ede ; [az illusztrációkat kész. Glück Júlia]. - Pécs : Veranda BT, 2000. - 92, 97 p., [10] t.fol. : ill., részben színes ; 24 cm
A magyar és német nyelvű rész hátlapjával egybekötve. - Példányszám: 1000
ISBN 963-00-2492-6 fűzött : ár nélkül
398.21(=30)(439-2Palkonya)(02.053.2)
[AN 431448]
MARC

ANSEL
UTF-83272 /2002.
   Kárászi mesék. - [Kárász] : [Faluszépítő Egyes.], 2000. - 42 p. : ill. ; 21 cm
Közread. a Faluszépítő Egyesület
ISBN 963-00-3722-X * fűzött : ár nélkül
398.21(=945.11)(439-2Kárász)
[AN 439278]
MARC

ANSEL
UTF-83273 /2002.
Molnár V. József
   Az emberélet szentsége / Molnár V. József. - Debrecen : Főnix Kvműhely : "Múltat s Jövendőt" Közműv. Egyes., 2001. - 190 p. ; 23 cm. - (Főnix könyvek, ISSN 1417-507X ; 27.)
ISBN 963-00-6734-X fűzött : ár nélkül
392(=945.11) *** 393(=945.11)
[AN 913920]
MARC

ANSEL
UTF-83274 /2002.
O'Keeffe, Linda
Shoes (magyar)
   Cipők : topánok, szandálok, papucsok parádéja / Linda O'Keeffe ; fotók Andreas Bleckmann ; ford. Gálvölgyi Judit. - Budapest : Vince, cop. 2001. - 507, [3] p. : ill., színes ; 11x16 cm
ISBN 963-9192-70-8 fűzött : ár nélkül
391.4(100)(091) *** 646.1/.6 *** 930.85(100)
[AN 914085]
MARC

ANSEL
UTF-83275 /2002.
Olsvainé Tamás Margit
   Táncalkalmak, táncszokások, táncrend Lövétén / Tamás Margit. - Budapest : Püski, 2001. - 120 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 110-116.
ISBN 963-9337-40-4 fűzött : ár nélkül
Lövéte
394.3(=945.11)(498.4-2Lövéte) *** 793.31(=945.11)(498.4-2Lövéte)
[AN 914054]
MARC

ANSEL
UTF-83276 /2002.
Takács György
   Aranykertbe' aranyfa : gyimesi, hárompataki, úz-völgyi csángó imák és ráolvasók / Takács György ; [fényképek Takács György, Csuzi Enikő] ; [... rajzok Csuzi Enikő]. - Budapest : Szt. István Társ., 2001. - 566, [4] p., [16] t. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 547-565.
ISBN 963-361-283-7 kötött : 3600,- Ft
398.88(=945.11)(498.4) *** 398.88(=945.11)(498.3)
[AN 913784]
MARC

ANSEL
UTF-83277 /2002.
   Ünnepel az ország : a Magyar Millennium emlékkönyve, 2000-2001 / [szerk. ... Nemeskürty István ... és Kováts Flórián] ; [a fotókat kész. Korniss Péter et al.] ; [a képeket szerk. és a kiadást gond. Turányi Zsuzsa]. - Budapest : Kossuth, 2001. - 455 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-09-4279-8 kötött : ár nélkül
394.46(439)"2000" *** 061.7(439)"2000"
[AN 913689]
MARC

ANSEL
UTF-83278 /2002.
   Vékony cérna, kenderszál : népköltési gyűjtemény gyerekeknek : versek, mondókák, közmondások, találós kérdések / [vál. és összeáll. Schaefer Andrea] ; [Bálint Endre rajz.]. - Budapest : Móra, 2000. - 96, [5] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-11-7523-5 kötött : 998,- Ft
398.9(=945.11)(02.053.2)
[AN 432416]
MARC

ANSEL
UTF-83279 /2002.
Zsoldos Barnabás (1947-)
   Néprajz a Nyíregyházi Körzeti Stúdió hullámhosszán / Zsoldos Barnabás. - Debrecen : Ethnica, 2002. - 143 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-472-593-7 fűzött : ár nélkül
39(439)(047.53)
[AN 913626]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

3280 /2002.
   Bányász ellenállók, 1939-1945 / [összeáll. Döme Piroska] ; [a bev. tanulmányt írta Gergely Ernő]. - [Budapest] : M. Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége, 2000. - 54 p. : ill. ; 20 cm. - (Antifasiszta füzetek, ISSN 1416-4612)
ISBN 963-85442-7-9 * fűzött : ár nélkül
323.26:323.332(439)"1939/1945"
[AN 455056]
MARC

ANSEL
UTF-83281 /2002.
   A barátság emlékképei = Reflections on a friendship / [szerk. Kováts Dénes]. - [Nyíregyháza] : Feliciter Kft., [2000]. - 102 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 963-00-3484-0 fűzött : ár nélkül
327.33(439-2Nyíregyháza) *** 327.33(410-2St._Albans)
[AN 438049]
MARC

ANSEL
UTF-83282 /2002.
   Csillebérci krónika, 1948-1998 / [... összeáll. Döbrösi Terézia, Hosszú Pál, Nagy Júlia] ; [kiad. a Magyar Úttörők Szövetsége]. - [Budapest] : MÚSZ, [2000]. - 60 p. : ill. ; 15 cm
ISBN 963-7077-05-7 fűzött : ár nélkül
Csillebérci Gyermek- és Ifjúsági Központ (Budapest)
329.78(439)MÚSZ(091) *** 379.835(439-2Bp.Csillebérc)
[AN 437964]
MARC

ANSEL
UTF-83283 /2002.
Fehrentheil Bernadette
   Az antiszemitizmustól a zsidó tárgykultúráig : szemináriumi dolgozatok / Fehrentheil Bernadette. - Budapest : MTA PTI Etnoregionális Kutközp., 2000. - 42 p. ; 30 cm. - (MTA PTI Etnoregionális Kutatóközpont dokumentum-füzetek, ISSN 1417-2968 ; 15.)
ISBN 963-9218-33-2 fűzött : ár nélkül
323.12(=924)(439) *** 316.347(=924)(439) *** 296(439)
[AN 438963]
MARC

ANSEL
UTF-83284 /2002.
Gerhard Péter
   Immigrantes en Cataluña = Katalónia bevándorlói / Gerhard Péter. - Budapest : MTA PTI, 2000. - 42 p. ; 30 cm. - (Multi language papers, ISSN 1419-1474 ; 6.)
Csak spanyol nyelven. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9218-32-4 fűzött : ár nélkül
Cataluña
325.11(467.1)
[AN 438966]
MARC

ANSEL
UTF-83285 /2002.
Hajnal Virág
   A zentai "foglyok" / Hajnal Virág. - Budapest : MTA PTI Etnoregionális Kutközp., 2000. - 44 p. : ill. ; 30 cm. - (MTA PTI Etnoregionális Kutatóközpont munkafüzetek, ISSN 1416-8391 ; 71.)
Bibliogr.: p. 32-33.
ISBN 963-9218-25-1 fűzött : ár nélkül
323.118(=945.11)(497.11-2Zenta)"199" *** 316.347(=945.11)(497.11-2Zenta)"199"
[AN 436438]
MARC

ANSEL
UTF-83286 /2002.
Isaacson, Walter
Kissinger (magyar)
   Kissinger : életrajz / Walter Isaacson ; [ford. Czehlár Ildikó et al.]. - Budapest : Panem : Grafo, 2001. - 783 p., [16] t. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 754-761.
ISBN 963-545-277-2 kötött : ár nélkül
Kissinger, Henry
32(73)(092)Kissinger,_H.
[AN 913730]
MARC

ANSEL
UTF-83287 /2002.
Kissinger, Henry
Diplomacy (magyar)
   Diplomácia / Henry Kissinger ; [ford. Baik Éva et al.] ; [jegyzetekkel ell. Magyarics Tamás]. - Budapest : Panem : Grafo, [2001], cop. 1998. - 956 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-545-199-7 kötött : 4500,- Ft
327"19"
[AN 911512]
MARC

ANSEL
UTF-83288 /2002.
Mahmutćehajić, Rusmir
Dobra Bosna (angol)
   Bosnia the good : tolerance and tradition / Rusmir Mahmutćehajić ; [transl. by Marina Bowder]. - Budapest : CEU Press, 2000. - 233 p., [1] t.fol. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 223-228.
ISBN 963-9116-86-6 kötött : ár nélkülISBN 963-9116-87-4 fűzött : ár nélkül
Bosznia-Hercegovina
323(497.15)"199" *** 316.32(497.15)"199"
[AN 435260]
MARC

ANSEL
UTF-83289 /2002.
   Régions - nations - Europe : conditions et perspectives historiques, culturelles et politiques : actes du colloque de Szeged, 25-26 octobre 1999 / [réd. László J. Nagy] ; [org., publ.] Université de Szeged Centre d'études européennes. - Szeged : Univ. de Szeged Centre d'études européennes, 2000. - 225 p. : ill., térk. ; 24 cm
Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-482-425-0 fűzött : ár nélkül
323.1(4) *** 911.6(4) *** 332.1(4) *** 061.3(439-2Bp.)"1999"
[AN 432613]
MARC

ANSEL
UTF-83290 /2002.
Róbert Péter (1953-)
   Az olló - epizód az állandó változásban : pártpreferenciák, 1998. szeptember - 1999. november / Róbert Péter. - Budapest : Tárki, 2000. - 42 p. ; 24 cm. - (Tárki társadalompolitikai tanulmányok, ISSN 1418-0839 ; 19.)
Bibliogr.: p. 25. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-7869-25-5 fűzött : ár nélkül
329(439)"1998/1999" *** 316.65(439)"199"
[AN 434117]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

3291 /2002.
   Asszonysorsok a 20. században : tudományos konferencia : 1999. november 29-30... / [szerk. S. Nagy Katalin] ; [rend., közread. a] Budapesti Műszaki Egyetem Szociológia és Kommunikáció Tanszéke, MTA Történettudományi Intézete. - [Budapest] : BME, [1999]. - 32 p. ; 22 cm
Előadáskivonatok
ISBN 963-420-624-7 * fűzött : ár nélkül
929-055.2(439) *** 061.3(439-2Bp.)"1999"
[AN 433452]
MARC

ANSEL
UTF-83292 /2002.
   Bátaszék monográfiája / kiad. Bátaszék Nagyközség Önkormányzata. - Bátaszék : Önkormányzat, 1992-. - 21 cm
1997-től szerk. Dobos Gyula, kiad. Bátaszék Város Önkormányzata
ISBN 963-03-3460-7
Bátaszék
943.9-2Bátaszék
[AN 55034]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Bátaszék története, 1790-1944. - 2000. - 519 p., [20] t., [1] t.fol. : ill.
Szerzők T. Mérey Klára, Balázs Kovács Sándor, Aradi Gábor. - Borítócím: Bátaszék története II. Józseftől 1944-ig. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-03-3463-1 * kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-03-3463-3)
943.9-2Bátaszék
[AN 436862] MARC

ANSEL
UTF-83293 /2002.
Borsányi László (1944-)
   Hontalanok a hazájukban : az első amerikaiak történelme az Egyesült Államok történetében, XVII-XIX. század / Borsányi László. - [Budapest] : Helikon, cop. 2001. - 221, [2] p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 191-199.
ISBN 963-208-755-0 kötött : 1980,- Ft
Észak-Amerika
973"16/18" *** 930.8(=97)(73)"16/18"
[AN 913576]
MARC

ANSEL
UTF-83294 /2002.
Császár Gyula (1928-)
   Hetven tragikus esztendő, 1919-1989 / Császár Gyula. - Budapest : Accordia, cop. 2001. - 155 p. ; 18 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-9242-63-2 fűzött : 850,- Ft
94"19"
[AN 913777]
MARC

ANSEL
UTF-83295 /2002.
Gombás István
Magyarország királyai & királynői, erdélyi fejedelmei (angol)
   Kings & queens of Hungary, princes of Transylvania / [... text István Gombás] ; [phot. Ágnes Bakos et al.] ; [... transl. Sean Lambert]. - [Budapest] : Corvina, 2000. - 32 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 963-13-4759-1 fűzött : 1200,- Ft
943.9(092)(084.1) *** 943.921(092)(084.1)
[AN 435665]
MARC

ANSEL
UTF-83296 /2002.
Gombás István
Magyarország királyai & királynői, erdélyi fejedelmei (német)
   Könige & Königinnen von Ungarn, Fürsten von Siebenbürgen / [István Gombás] ; [Fotos Ágnes Bakos et al.] ; [... Übers. Tamás Szántó]. - [Budapest] : Corvina, 2000. - 32 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 963-13-4844-X fűzött : 1200,- Ft
943.9(092)(084.1) *** 943.921(092)(084.1)
[AN 435679]
MARC

ANSEL
UTF-83297 /2002.
Halász Ferenc (1877-1952)
   Mit tudunk Dunaszekcsőről az őskortól napjainkig / Halász Ferenc ; [kiad. a Dunaszekcső Emlékeiért és Jövőjéért Alapítvány]. - Dunaszekcső : Dunaszekcső Emlékeiért és Jövőjéért Alapítvány, 2000. - 266 p., 20 t. : ill., részben színes ; 30 cm
Példányszám: 1200
ISBN 963-03-9783-8 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-03-9783)
Dunaszekcső
943.9-2Dunaszekcső *** 908.439-2Dunaszekcső
[AN 439486]
MARC

ANSEL
UTF-83298 /2002.
Hatos Pál (1971-)
   Reformáció és történeti hagyomány : a genfi reformációkép változásai a XVI-XX. században a historiográfiai elemzés tükrében / Hatos Pál. - Budapest : Osiris, 2001. - 249 p. ; 20 cm. - (Doktori mestermunkák, ISSN 1419-2306)
Bibliogr.: p. 235-249.
ISBN 963-389-154-X fűzött : 1200,- Ft
930.85(4)"15/19" *** 284.2(091)
[AN 914078]
MARC

ANSEL
UTF-83299 /2002.
Hír János (1956-)
   Évmilliók üzenete Nógrádban : állandó kiállítás a Pásztói Múzeumban = Message of million years in Nógrád : permanent exhibition in the Municipal Museum of Pásztó = Die Botschaft von Millionen Jahren in Nógrád : ständige Ausstellung im Pásztóer Heimatmuseum = Message de millions d'années à Nógrád : exposition permanente du Musée de Pásztó / Hír János. - [Salgótarján] : [Nógrád M. Múz. Ig.], [2000]. - 51 p. : ill. ; 29 cm
Közread. a Nógrád Megyei Múzeumok Igazgatósága
ISBN 963-7224-62-9 * fűzött : ár nélkül
Pásztói Múzeum.
903(439.131) *** 56(439.131)
[AN 438957]
MARC

ANSEL
UTF-83300 /2002.
Hitler, Adolf
   Küzdelem a sátánnal : Adolf Hitler magyarul megjelent összes beszéde / [szerk. Gede Tibor]. - Budapest : Gede, 2001. - 591 p., [1] t. fol. : ill., színes ; 23 cm
Ungvári Gyula bevezetőjével
ISBN 963-9298-23-9 fűzött : ár nélkül
943.0"193/194"(093) *** 943.0"193/194"(092)Hitler,_A.
[AN 913977]
MARC

ANSEL
UTF-83301 /2002.
Hudi József (1956-)
   Lovas község története : egy Balaton-felvidéki falu múltja és jelene / [írta és szerk. Hudi József] ; [szerzőtársak S. Laczkovits[!] Emőke..., Vértes László]. - Veszprém : Veszprém M. Lvt., 2001. - 520, [2] p. : ill. ; 25 cm. - (Veszprém Megyei Levéltár kiadványai, ISSN 0134-112X ; 16.)
Bibliogr.: p. 467-475. - Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 963-7229-15-9 kötött : ár nélkül
Lovas
943.9-2Lovas
[AN 914074]
MARC

ANSEL
UTF-83302 /2002.
Kaba Melinda (1926-)
   Az aquincumi orgona : Kr. u. 228 / Kaba Melinda. Az aquincumi orgona alkatrészeinek vizsgálata színképelemzéssel / Gegus Ernő ; [közread. a] ... Budapesti Történeti Múzeum. - Budapest : Osiris : BTM, 2001. - 174 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 80-81. és a jegyzetekben. - Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 963-389-161-2 kötött : 1980,- Ft
904(398.6-2Aquincum) *** 681.816.6
[AN 914012]
MARC

ANSEL
UTF-83303 /2002.
Kéri Edit
   Mikor tanult meg Széchenyi magyarul? / Kéri Edit ; [közread. a] Magyarok Világszövetsége Magyarok Háza. - Budapest : MVSZ Magyarok Háza, 2000. - 103 p. : ill. ; 21 cm
Az előszót Kiss Dénes, a bevezetőt Mészáros István írta
ISBN 963-00-2989-8 fűzött : ár nélkül
Széchenyi István (1791-1860)
943.9"18"(092)Széchenyi_I.
[AN 439663]
MARC

ANSEL
UTF-83304 /2002.
Koncz István, Sz
   Villa Gerechen / Sz. Koncz István. - Görcsöny : Bamba Club, cop. 2000. - 73 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás német, olasz és angol nyelven
ISBN 963-00-3436-0 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-640-448-8)
Görcsöny
943.9-2Görcsöny
[AN 431314]
MARC

ANSEL
UTF-83305 /2002.
Kovátsné Németh Mária (1947-)
   Fejezetek Csallóköz művelődéstörténetéből / Kovátsné Németh Mária, Liszka József, Novák Veronika. - Győr : [NYME ACSJTFK], 2001. - 149 p. : ill. ; 24 cm
Közread. a Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolai Kar. - Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 1000
ISBN 963-7287-12-4 fűzött : ár nélkül
Csallóköz
930.85(439.22Csallóköz) *** 930.85(437.6Zitný_Ostrov)
[AN 913946]
MARC

ANSEL
UTF-83306 /2002.
Levi, Giovanni
L'eredità immateriale (magyar)
   Egy falusi ördögűző és a hatalom / Giovanni Levi ; [ford. Pribojszki Dóra, Szekeres András, Fenyves Katalin]. - Budapest : Osiris, 2001. - 249, [10] p. ; 20 cm. - (Osiris mikrotörténelem, ISSN 1419-8916)
Revel, Jacques "Történelem földközelben" c. tanulmányával. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-389-112-4 fűzött : 1680,- Ft
945-2Santena"16" *** 929.52(45-2Santena)
[AN 913997]
MARC

ANSEL
UTF-83307 /2002.
   The life of governor Louis Kossuth with his public speeches in the United States and a brief history of the Hungarian War of Independence / [ill. ... sel. by Katalin Jalsovszky]. - Budapest : Osiris, 2001. - 199 p., [13] t. : ill. ; 21 cm
Várdy Béla utószavával. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-389-188-4 v. : ár nélkül
Kossuth Lajos (1802-1894)
943.9"1848/1849" *** 943.9"18"(092)Kossuth_L.
[AN 913746]
MARC

ANSEL
UTF-83308 /2002.
Makkay János (1933-)
   The early Mycenaean rulers and the contemporary early Iranians of the Northeast / J. Makkay. - Budapest : Author, 2000. - 84 p., [2] t.fol. : ill. ; 21 cm. - (Tractata minuscula ; ; 22.)
Bibliogr.: p. 66-69.
ISBN 963-640-449-6 fűzött : ár nélkül
904(55) *** 904(38) *** 930.85(38)
[AN 437108]
MARC

ANSEL
UTF-83309 /2002.
Makkay János (1933-)
   Die Grabenanlagen im indogermanischen Raum / János Makkay. - Budapest : Verfasser, 2001. - 90, [56] p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-440-389-1 fűzött : ár nélkül
903.5(100)(=910)
[AN 913662]
MARC

ANSEL
UTF-83310 /2002.
Marschalkó Lajos (1903-1968)
   Kik árulták el 1918-ban Magyarországot? / Marschalkó Lajos. - Hasonmás kiad. - Budapest : Gede, 2000. - 95, XIV p. : ill. ; 20 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Stádium, 1944
ISBN 963-9298-02-6 fűzött : ár nélkül
943.9"1918" *** 323(439)"1918" *** 327.88(439)"1918"
[AN 439584]
MARC

ANSEL
UTF-83311 /2002.
   Nagy képes világtörténet / Áldássy [!Áldásy] Antal [et al.] közreműködésével szerk. Marczali Henrik. - Hasonmás kiad. - Szekszárd : Babits, 1998-2001. - 12 db ; 24 cm
A 4. kötettől társszerk. Borovszky Samu et al. - Eredeti kiadása: Budapest : Franklin : Révai, 1899-1905
ISBN 963-9015-76-8
930.9(035)
[AN 335968]
MARC

ANSEL
UTF-8


   12. köt., Korunk állami és társadalmi alkotásai / írta Marczali Henrik. - 2001. - VIII, 668 p., [6] t., [64] t.fol. : ill., részben színes térk. + 7 mell.
ISBN 963-9272-38-8 kötött : ár nélkül
930.9"1848/1900"(035) *** 943.9"1848/1900"(035)
[AN 913623] MARC

ANSEL
UTF-83312 /2002.
Novák László (1947-)
   Arany János Múzeum / írta ... Novák László. - 3., bőv. kiad. - Nagykőrös : Arany J. Múz., 2000. - 189 p., [16] t. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Az Arany János Múzeum kiállítási monográfiái, ISSN 0865-3224 ; 1.)
Bibliogr.: p. 149-152. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-7134-26-3 kötött : ár nélkül
Arany János Múzeum (Nagykőrös)
943.9-2Nagykőrös *** 069(439-2Nagykőrös)
[AN 439648]
MARC

ANSEL
UTF-83313 /2002.
   Open Society Archives / [ed. by Leszek Pudłowski and Iván Székely] ; [publ. by the Open Society Archives at Central European University]. - Budapest : CEU OSA, 1999. - 206 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-85230-5-0 fűzött : ár nélkül
Central European University (Budapest). Open Society Archives.
930.253(439-2Bp.)(036)
[AN 435579]
MARC

ANSEL
UTF-83314 /2002.
Romsics Ignác (1951-)
   Magyarország története a XX. században / Romsics Ignác ; [a térképeket szerk. és az ábrákat rajz. Sebők László] ; [a fényképeket vál. Jalsovszky Katalin]. - 3. jav. és bőv. kiad. - Budapest : Osiris, 2001. - 668 p. : ill., részben térk. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.: p. 615-641.
ISBN 963-389-146-9 kötött : 3880,- Ft
943.9"19"(075.8)
[AN 911591]
MARC

ANSEL
UTF-83315 /2002.
   Saint Stephen and his country : a newborn kingdom in Central Europe: Hungary : essays on Saint Stephen and his age / ed. by Attila Zsoldos ; [transl. by Judit Barna]. - Budapest : Lucidus K., 2001. - 183 p. ; 23 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-86163-9-3 fűzött : 3200,- Ft
István (Magyarország: király), I., Szent (970-1038)
943.9"10"(092)István,_I.
[AN 913692]
MARC

ANSEL
UTF-83316 /2002.
Samay László
   Fejezetek Dunaszentgyörgy történetéből az őskortól napjainkig / Samay László ; [kiad. Dunaszentgyörgyi Kulturális és Sport Alapítvány ...]. - Dunaszentgyörgy : Dunaszentgyörgyi Kult. és Sport Alapítvány, 2000. - 46 p. : ill., térk. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 150
ISBN 963-00-3012-8 fűzött : ár nélkül
Dunaszentgyörgy
943.9-2Dunaszentgyörgy
[AN 439326]
MARC

ANSEL
UTF-83317 /2002.
Sisa István (1918-)
   Magyarságtükör : nemzet határok nélkül / Sisa István. - Budapest : Püski, 2001. - 390 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 963-9337-49-8 kötött : ár nélkül
943.9 *** 930.85(439)
[AN 914029]
MARC

ANSEL
UTF-83318 /2002.
   Tanulmányok az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc 150. évfordulója alkalmából : Veszprémben 1998. március 20-án megtartott emlékülés előadásai / [szerk. Márkusné Vörös Hajnalka] ; [rend., közread. az] MTA Veszprémi Területi Bizottsága. - Veszprém : MTA VEAB, 2001. - 197, [5] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. az előadások végén. - Példányszám: 300
ISBN 963-7385-61-4 fűzött : ár nélkül
943.9"1848/1849" *** 061.3(439-2Veszprém)
[AN 913652]
MARC

ANSEL
UTF-83319 /2002.
Toronyi Zsuzsanna
A múlt dimenziói (angol)
   Dimensions of the past : chapters of Hungarian Jewish history / [catalogue Zsuzsa Toronyi, Gabriella Körmendi] ; [team Vera Faragó, Rózsa Ländler] ; [publ. by the Jewish Museum and Archives of Hungary]. - [Budapest] : Jewish Museum and Archives of Hungary, 2000. - 29 p. : ill. ; 30 cm. - Eredeti nyelven: A múlt dimenziói
ISBN 963-00-3082-9 fűzött : 600,- Ft
943.9(=924) *** 930.85(439)(=924)
[AN 438850]
MARC

ANSEL
UTF-83320 /2002.
Toronyi Zsuzsanna
   A múlt dimenziói : fejezetek a magyar zsidóság történetéből / [katalógus Toronyi Zsuzsa, Körmendi Gabriella] ; [munkatársak Faragó Vera, Ländler Rózsa] ; [közread. a] Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár. - [Budapest] : M. Zsidó Múz. és Lvt., 2000. - 26 p. : ill. ; 30 cm. - Fordítása: Dimensions of the past chapters of Hungarian Jewish history
ISBN 963-00-3081-0 fűzött : 600,- Ft
943.9(=924) *** 930.85(439)(=924)
[AN 438848]
MARC

ANSEL
UTF-83321 /2002.
Várady Zoltán (1958-)
   Románkori, korai gótikus és gótikus maiuscula feliratok a Dunántúlon / Várady Zoltán. - Szekszárd : IPF-Kv., 2000. - 141 p. : ill. ; 21 cm. - (IPF kiskönyvtár, ISSN 1585-5015 ; 8.)
Bibliogr.: p. 77-87. - Összefoglalás német nyelven
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-7305-13-0)
930.271(439.11)"11/13" *** 930.271=71
[AN 913604]
MARC

ANSEL
UTF-83322 /2002.
Wood, Marion
Ancient America (magyar)
   Az ősi Amerika : művelődéstörténeti képeskönyv fiataloknak / Marion Wood ; [ford. Bánki Vera és Závodszky Géza]. - Budapest : Holnap, cop. 2001. - 91 p. : ill., főként színes ; 31 cm
ISBN 963-346-480-3 kötött : ár nélkül
Amerika
930.85(399.7)
[AN 913694]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

3323 /2002.
Bart István (1944-)
   Hungary & the Hungarians : 111 keywords : selected from a concise dictionary of facts and beliefs, customs, usage and myths / by István Bart ; [... transl. Judith Sollosy]. - Budapest : Corvina, 1999. - 83 p. ; 15 cm. - (Minibook ; ; 2.)
ISBN 963-13-4134-8 * fűzött : kvker. forgalomba nem kerül (hibás ISBN 963-13-4848-3)
908.439(31)
[AN 437014]
MARC

ANSEL
UTF-83324 /2002.
Brachmann Márta
   Mesélő múlt : Szajk község történetéből / Brachmann Márta ; [közread.] Szajk község Önkormányzati Képviselő Testülete és Szajk község Német Kisebbségi Önkormányzata. - Szajk : Önkormányzati Képviselőtest. : Német Kisebbségi Önkormányzat, 2000. - 54 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Példányszám: 500
ISBN 963-00-3208-2 fűzött : ár nélkül
Szajk
908.439-2Szajk
[AN 434934]
MARC

ANSEL
UTF-83325 /2002.
Chevron, Doris
New York (magyar)
   New York / ... Doris Chevron munkája. - Budapest : M. Kvklub, 2001. - 131 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
Ford. Kornya István
ISBN 963-547-558-6 fűzött : ár nélkül
New York (N.Y)
917.3-2New_York(036)
[AN 914028]
MARC

ANSEL
UTF-83326 /2002.
Czakó Ferenc
   Szűkebb hazám Zsana : fejezetek a község történetéből / Czakó Ferenc. - Zsana : [Önkormányzat], 2001. - 184 p. : ill. ; 20 cm
Közread. Zsana község Önkormányzata
ISBN 963-00-8000-1 fűzött : ár nélkül
Zsana
908.439-2Zsana
[AN 913609]
MARC

ANSEL
UTF-83327 /2002.
Gallai Rezső (1939-)
   Helytörténeti kaleidoszkóp / Gallai Rezső. - [Tatabánya] : Alfadat-Press, 2000. - 114 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-8103-22-1 fűzött : ár nélkül
Felsőgalla
908.439-2Felsőgalla
[AN 439332]
MARC

ANSEL
UTF-83328 /2002.
   Historia Domus Vecsésiensis : anno 1797 / [latinból ford. és a jegyzeteket kész. Stéhli Ferenc] ; [németre ford. ... Pável Rita]. - Vecsés : Kulturverein : DZL K., 1999. - 136 p. : ill. ; 24 cm
Példányszám: 600
ISBN 963-03-7624-5 kötött : ár nélkül
Vecsés
908.439-2Vecsés
[AN 432912]
MARC

ANSEL
UTF-83329 /2002.
Huotari, Juhani
   Finnország / írta Juhani Huotari. - [Budapest] : Press Publica, [2002]. - 128 p. ; 17 cm. - (Változó világ, ISSN 1219-5235 ; 46.). (Az Európai Unió a változó világban, ISSN 1586-0000)
ISBN 963-9001-66-X fűzött : 540,- Ft
Finnország
908.480
[AN 914042]
MARC

ANSEL
UTF-83330 /2002.
   Kárász első hétszáz éve. - [Kárász] : [Faluszépítő Egyes.], 2000. - 15 p. : ill. ; 21 cm
Közread. a Faluszépítő Egyesület
ISBN 963-00-3723-8 * fűzött : ár nélkül
Kárász
908.439-2Kárász
[AN 439273]
MARC

ANSEL
UTF-83331 /2002.
   A Kis-Balaton és a Keszthelyi-hegység : kalauz turistáknak és természetbarátoknak / [szerk. Boda László] ; [szerzők Almádi László et al.] ; [fotó Boda László et al.]. - Szombathely : B.K.L. K., 2001. - 216 p. : ill., részben színes ; 17 cm
Bibliogr.: p. 202-206.
ISBN 963-86193-5-X fűzött : ár nélkül
Keszthelyi-hegység - Kis-Balaton
914.39(285.3Kis-Balaton)(036) *** 914.39(234.373Keszthelyi-hegység)(036) *** 504.456(439Kis-Balaton)
[AN 913603]
MARC

ANSEL
UTF-83332 /2002.
Korniss Péter (1937-)
Magyarország (angol)
   Hungary / Péter Korniss, István Lázár ; [transl. by Gabriella Schön-Baksa]. - [Budapest] : Officina Nova : M. Kvklub, 2001. - 103 p. : ill., színes ; 31 cm
Fotóalbum
ISBN 963-547-581-0 kötött : ár nélkül
908.439(084.12) *** 77.04(439)(092)Korniss_P.
[AN 911556]
MARC

ANSEL
UTF-83333 /2002.
Kruse, Hans-Joachim
Paris (magyar)
   Párizs / ... Hans-Joachim Kruse írta. - Budapest : M. Kvklub, 2001. - 135 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
Ford. Szántó Tamás
ISBN 963-547-556-X fűzött : ár nélkül
Paris
914.4-2Paris(036)
[AN 914025]
MARC

ANSEL
UTF-83334 /2002.
László János
   Kíváncsi túrák az Alföldön : barangolás az M5-ös mentén = Curious tips at the Great Plain : a ramble along motorway M5 / [írta és fényképezte László János] ; [Múltidéző utazás a jövőbe szerzője Szalontai Csaba, Látogatás egy szarmata faluban szerzője Tóth Katalin, Szalontai Csaba] ; [közread. az AKA Alföld Koncessziós Autópálya Rt.]. - Budapest : AKA, 2001. - 149, [2] p. : ill., színes ; 24 cm
Példányszám: 1000
Kötött : ár nélkül
Alföld
914.391.5(036)
[AN 913629]
MARC

ANSEL
UTF-83335 /2002.
   Magyarország a XX. században / [főszerk. Kollega Tarsoly István]. - Szekszárd : Babits, 1998-. - 25 cm
ISBN 963-9015-53-9
908.439"19"(035)
[AN 275751]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5. köt., Tudomány. 2., Társadalomtudományok / [szakszerk. Bauer Gábor et al.] ; [írták Balassa Iván et al.] ; [graf. Dobiecki Magda]. - 2001. - 688 p. : ill.
A címoldalon a megjelenési év: 2000. - Bibliogr.: p. 487-531.
ISBN 963-9272-13-2 kötött : ár nélkül
001(439)"19"(035) *** 3(439)"19"(035)
[AN 911586] MARC

ANSEL
UTF-83336 /2002.
Mazurka Károly
   Szuhogy : [1900-2000] / Mazurka Károly ; [kiad. a Szuhogyi Polgármesteri Hivatal]. - Szuhogy : Polgármesteri Hiv., [2000]. - 288 p. : ill. ; 29 cm
Példányszám: 500
ISBN 963-00-2609-0 fűzött : ár nélkül
Szuhogy
908.439-2Szuhogy *** 39(=945.11)(439-2Szuhogy)
[AN 437361]
MARC

ANSEL
UTF-83337 /2002.
   Monori arcok, sorsok, történetek / [szerk. Dobos György] ; [közread. a] Monor Helytörténeti Kör. - Budapest : Monor Helytörténeti Kör, 2001. - 185 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 963-00-6708-0 kötött : ár nélkül
Monor
908.439-2Monor
[AN 913657]
MARC

ANSEL
UTF-83338 /2002.
Nagy Károly
   Ózd város és környéke : [kistérségi helyismereti olvasókönyv] / Nagy Károly ; [a rajzokat kész. Veresné Demján Mária et al.] ; [a ... Szabó Lőrinc Általános és Szakiskola kiadásában ...]. - Ózd : Szabó L. Ált. és Szakisk., 1999. - 471 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 450-455. - Összefoglalás angol, német és lengyel nyelven
ISBN 963-03-7729-2 fűzött : ár nélkül
Ózd
908.439-2Ózd
[AN 432742]
MARC

ANSEL
UTF-83339 /2002.
Nemes János (1921-)
   NDK : a Német Demokratikus Köztársaság / írta Nemes János. - [Budapest] : Press Publica, [2002]. - 128 p. ; 17 cm. - (Változó világ, ISSN 1219-5235 ; 48.)
ISBN 963-9001-68-6 fűzött : 540,- Ft
908.430.2
[AN 914049]
MARC

ANSEL
UTF-83340 /2002.
Németi Gábor
   "A boldog békeidők" : Hatvan a dualizmus időszakában, 1867-1914 / Németi Gábor. - Hatvan : Grassalkovich Műv. Közp., 1999. - 44, [4] p. : ill. ; 20 cm. - (Hatvani füzetek, ISSN 1419-2667 ; 3.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-03-9350-6 fűzött : ár nélkül
Hatvan
908.439-2Hatvan"1867/191"
[AN 439043]
MARC

ANSEL
UTF-83341 /2002.
   Nyírkércs : helytörténeti olvasókönyv / [összeáll. Bene János] ; [kiad. Nyírkércs Község Önkormányzata]. - Nyírkércs : Önkormányzat, 2000. - 96 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 500
ISBN 963-00-3294-5 fűzött : ár nélkül
Nyírkércs
908.439-2Nyirkércs
[AN 438020]
MARC

ANSEL
UTF-83342 /2002.
Pintér Attila
   Görögország / Pintér Attila. - [Budapest] : Press Publica, [2002]. - 128 p. ; 17 cm. - (Változó világ, ISSN 1219-5235 ; 45.). (Az Európai Unió a változó világban, ISSN 1586-0000)
ISBN 963-9001-65-1 fűzött : 540,- Ft
Görögország
908.495
[AN 914039]
MARC

ANSEL
UTF-83343 /2002.
   Pótfüzet Az Alföld történeti földrajza című konferenciakötethez : [a Nyíregyházán 2000. április 18-19-én megtartott tudományos konferencia előadásai] / szerk. Frisnyák Sándor ; [rend., kiad. az MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testülete etc.]. - Nyíregyháza : MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg M. Tud. Test. : Nyíregyházi Főisk., 2000. - 78 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-9130-78-8 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9130-656)
Alföld
911.3(439.14) *** 943.914
[AN 431874]
MARC

ANSEL
UTF-83344 /2002.
Schopp-O'Dwyer, Annegret
London (magyar)
   London / ... Annegret Schopp-O'Dwyer írta. - Budapest : M. Kvklub, 2001. - 131 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
Ford. Szántó Tamás
ISBN 963-547-555-1 fűzött : ár nélkül
London
914.10-2London(036)
[AN 914026]
MARC

ANSEL
UTF-83345 /2002.
   Százhalombatta képekben / szerk. Szalai Gáborné, Vicze Magdolna ; [fényképek Dabasi András et al.] ; [kiad. a Hamvas Béla Városi Könyvtár és a "Matrica" Múzeum]. - Százhalombatta : Hamvas B. Vár. Kvt. : "Matrica" Múz., 2000. - [96] p. : ill., színes ; 25 cm
Példányszám: 2000
ISBN 963-03-9831-1 kötött : ár nélkül
Százhalombatta
908.439-2Százhalombatta(084.1)
[AN 431683]
MARC

ANSEL
UTF-83346 /2002.
Szelényi Károly (1943-)
Veszprém (francia)
   Veszprém / Károly Szelényi ; [textes József Hudi et al.] ; [trad. ... Ágnes Klimó]. - 2. éd. - Veszprém ; Budapest : M. Képek, 2000, cop 1996. - 24, [56] p. : ill., főként színes ; 32 cm
ISBN 963-8210-78-8 kötött : ár nélkül
Veszprém
908.439-2Veszprém(084.12) *** 77.04(439)(092)Szelényi_K.
[AN 436461]
MARC

ANSEL
UTF-83347 /2002.
Szentkuti Károly (1957-)
   Moson vármegye régi képeslapokon / Szentkuti Károly, Énzsöl Imre ; [közread. a] Mosonmagyaróvár Múzeum Alapítvány. - [Mosonmagyaróvár] : Mosonmagyaróvár Múz. Alapítvány, 2001. - [8], 124, [8] p. : ill. ; 21x30 cm
A bevezetés és a képaláírások német és angol nyelven is
ISBN 963-00-8358-2 fűzött : ár nélkül
Moson (vármegye)
908.439.114(084.12) *** 769.5(439)
[AN 913701]
MARC

ANSEL
UTF-83348 /2002.
Szentmárki László (1924-)
   Tíz nap a fáraók földjén : egyiptomi útinapló, 1984 / Szentmárki László. - Kislőd : Viza, 2001. - 169 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
Egyiptom
910.4(620)
[AN 913995]
MARC

ANSEL
UTF-83349 /2002.
Takács Norbert
   Sátoraljaújhely képes levelezőlapokon / Takács Norbert. - Budapest : Bedő BT, 2000. - 92 p. : ill. ; 29 cm
A képmagyarázatok angol nyelven is
ISBN 963-00-4837-X kötött : ár nélkül
Sátoraljaújhely
908.439-2Sátoraljaújhely(084.1) *** 769.5(439)
[AN 797804]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

3350 /2002.
Balásházy Mária
   Jogi alaptan / Balásházy Mária. - [Budapest] : Aula, 1999. - 157 p. ; 24 cm
Lezárva: 1999. jún. 30.
ISBN 963-9215-32-5 kötött : 1900,- Ft
34.01(075.8)
[AN 435414]
MARC

ANSEL
UTF-83351 /2002.
Bankó Magda
   A rendőrség társadalmi megítélése / Bankó Magda, Papné Végső Julianna. - Budapest : Rendőrtiszti Főisk., 2000. - 24 p. ; 25 cm. - (Rendvédelmi füzetek, ISSN 1585-1249 ; 2000/21.)
ISBN 963-9295-42-6 * fűzött : ár nélkül
351.74(439) *** 316.65
[AN 434211]
MARC

ANSEL
UTF-83352 /2002.
Barta Endre
   A helyszín szituációhoz kötött vizsgálata : különös tekintettel a betöréses lopásokra / Barta Endre, Kovács Márton. - Budapest : Rendőrtiszti Főisk., 2000. - 18 p. ; 25 cm. - (Rendvédelmi füzetek, ISSN 1585-1249 ; 2000/24.)
ISBN 963-9295-39-6 * fűzött : ár nélkül
343.9
[AN 434214]
MARC

ANSEL
UTF-83353 /2002.
Blaskó Béla (1950-)
   A jogállamiság néhány kérdése / Blaskó Béla. - Budapest : Rendőrtiszti Főisk., 2000. - 32 p. ; 25 cm. - (Rendvédelmi füzetek, ISSN 1585-1249 ; 2000/25.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9295-37-X * fűzött : ár nélkül
340.131.4(439) *** 342(439)
[AN 434215]
MARC

ANSEL
UTF-83354 /2002.
Bojtos Ferenc
   Mindennapi állatságaink / Bojtos Ferenc, Seres Zoltán, Táglieber Andrea. - Szeged : Kiss F. Csongrád M. Természetvédelmi Egyes. : Orpheus Orsz. Állatvédő és Természetbarát Közhasznú Egyes., 1999. - 28 p. : ill. ; 20 cm. - (Zöld családok füzetsorozat, ISSN 1419-4570 ; 2.)
ISBN 963-00-3391-7 * fűzött : ár nélkül
351.765(439)"199" *** 179.3
[AN 435923]
MARC

ANSEL
UTF-83355 /2002.
Buergenthal, Thomas
International human rights in a nutshell (magyar)
   Nemzetközi emberi jogok / Thomas Buergenthal ; [ford. Weller Mónika] ; [Bán Tamás előszavával]. - Budapest : Helikon, 2001. - 291 p. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-208-733-X fűzött : 1980,- Ft
341.231.14
[AN 913769]
MARC

ANSEL
UTF-83356 /2002.
Convention for the protection of human rights and fundamental freedoms (magyar)
   Egyezmény az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről : egységes szerkezetbe foglalt szöveg a 11. kiegészítő jegyzőkönyv szerint / [kiad. az Európa Tanács Információs és Dokumentációs Központja]. - Budapest : Európa Tanács Inf. és Dok. Közp., 1999. - 59 p. ; 15 cm
Hatálybalépés: 1998. nov. 1. - Példányszám: 1000
ISBN 963-85940-9-8 * fűzött : ár nélkül
342.7(100)(094.2)
[AN 437044]
MARC

ANSEL
UTF-83357 /2002.
Domokos Andrea
   Kíméletlen erőszakos bűnelkövetők : új elkövetési módok az erőszakos bűnözésben / Domokos Andrea. - Budapest : Rendőrtiszti Főisk., 2000. - 16 p. ; 25 cm. - (Rendvédelmi füzetek, ISSN 1585-1249 ; 2000/20.)
ISBN 963-9295-43-4 * fűzött : ár nélkül
343.61(439) *** 343.97(439)
[AN 434209]
MARC

ANSEL
UTF-83358 /2002.
Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest). Állam- és Jogtudományi Kar.
   Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának tudományos szakirodalmi munkássága, 1990-2000 / [szerk. Takács Péter] ; [összeáll. Bérci Ildikó et al.]. - Budapest : ELTE ÁJK, 2001. - [4], X, 327 p. ; 24 cm. - (Bibliotheca iuridica. Miscellanea,, ISSN 1587-5172 ; 3.)
ISBN 963-463-515-6 fűzött : ár nélkül
34:016 *** 378.634(439-2Bp.):013
[AN 914115]
MARC

ANSEL
UTF-83359 /2002.
Fehér László
   Bűnmegelőzés Baranya megyében / Fehér László. - Budapest : Rendőrtiszti Főisk., 2000. - 28 p. ; 25 cm. - (Rendvédelmi füzetek, ISSN 1585-1249 ; 2000/26.)
ISBN 963-9295-36-1 * fűzött : ár nélkül
343.85(439.127)
[AN 434216]
MARC

ANSEL
UTF-83360 /2002.
Gyurkovics Tamás
   Doszpot : portréregény / Gyurkovics Tamás. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2001. - 195 p., [16] t. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-09-4302-6 fűzött : ár nélkül
Doszpot Péter (1962-)
343.98(439)(092)Doszpot_P.(0:82-94)
[AN 913625]
MARC

ANSEL
UTF-83361 /2002.
   "A kábítószerekről jogász szemmel" : Magyar Jogász Egylet Fővárosi Szervezete, Fővárosi Bíróság közös szakmai nap : Budapest, 1998. május 8. / [szerk. Molnár József]. - [Budapest] : MJE, [2000]. - 46, [3] p. ; 21 cm
Borítócím: Fővárosi Jogász Nap. - Példányszám: 750
ISBN 963-00-3695-9 * fűzött : ár nélkül
343.575 *** 343.976 *** 613.83(439)(094) *** 061.3(439-2Bp.)"1998"
[AN 437903]
MARC

ANSEL
UTF-83362 /2002.
Korinek László (1946-)
   Irányzatok a kriminológiai gondolkodás fejlődésében / Korinek László. - Budapest : BM K., 2001. - 139 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 135-139.
ISBN 963-8036-67-2 fűzött : 999,- Ft
343.9(100)(091)
[AN 913582]
MARC

ANSEL
UTF-83363 /2002.
   Magyar polgári jog : polgári törvénykönyv / [szerk. és jegyzetekkel ell. Csákó Györgyi és Halászi György]. - Miskolc : Novotni K., 2001. - 189 p. ; 29 cm
Lezárva: 2001. szept. 1. - Példányszám: 500
ISBN 963-9360-08-2 fűzött : ár nélkül
1959. évi IV. törvény a Magyar Köztársaság Polgári törvénykönyvéről
347(439)(094)
[AN 913688]
MARC

ANSEL
UTF-83364 /2002.
Moys Péter
   A légtérfelhasználás és a légi felségjog gyakorlásának jogi vonatkozásai hazánk euro-atlanti integrációjának tükrében / Moys Péter. - Budapest : Rendőrtiszti Főisk., 2000. - 17 p. ; 24 cm. - (Rendvédelmi füzetek, ISSN 1585-1249 ; 2000/11.)
Borítócím: A légtérhasználás és a légi felségjog gyakorlásának jogi vonatkozásai hazánk euro-atlanti integrációjának tükrében
ISBN 963-9295-53-1 * fűzött : ár nélkül
341.226.2 *** 355.356(100-15)
[AN 434203]
MARC

ANSEL
UTF-83365 /2002.
   Munkajogi tanácsok munkaadóknak / [sorozatszerk. Csapó Éva]. - Budapest : M. Hivatalos Közlönyk., 2000-. - 20 cm
ISBN 963-9221-15-5
349.2(439)(036) *** 082.1
[AN 436677]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], A munkáltató és a munkaügyi kapcsolatok : szakszervezetek, kollektív szerződések, üzemi tanácsok és a sztrájk / Horváth István. - 2000. - 77 p.
ISBN 963-9221-16-3 fűzött : 1148,- Ft
349.2(439)(036) *** 331.1(439)(036)
[AN 436678] MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], A munkáltató és a munkaviszony : a munkaszerződéstől a felmondásig / Handó Tünde. - 2000. - 224 p.
ISBN 963-9221-17-1 fűzött : 2100,- Ft
349.2(439)(036) *** 331.1(439)(036)
[AN 436680] MARC

ANSEL
UTF-83366 /2002.
Pálfi János
   Áldozatvédelem Cegléden / Pálfi János, Kiss György, Gál László. - Budapest : Rendőrtiszti Főisk., 2000. - 16 p. ; 25 cm. - (Rendvédelmi füzetek, ISSN 1585-1249 ; 2000/27.)
ISBN 963-9295-38-8 * fűzött : ár nélkül
343.122(439-2Cegléd) *** 343.988
[AN 434217]
MARC

ANSEL
UTF-83367 /2002.
Papné Végső Julianna
   Megelőzés - kommunikáció / Papné Végső Julianna. - Budapest : Rendőrtiszti Főisk., 2000. - 23 p. ; 24 cm. - (Rendvédelmi füzetek, ISSN 1585-1249 ; 2000/22.)
ISBN 963-9295-41-8 * fűzött : ár nélkül
343.85(439) *** 343.97
[AN 434212]
MARC

ANSEL
UTF-83368 /2002.
Paulovits Mihály
   Szabálysértési jog : 1999. évi LXIX. törvény / Paulovits Mihály. - Budapest : Rendőrtiszti Főisk., 2000. - 23 p. ; 24 cm. - (Rendvédelmi füzetek, ISSN 1585-1249 ; 2000/12.)
ISBN 963-9295-52-3 * fűzött : ár nélkül
1999. évi LXIX. törvény a szabálysértésekről
343.791(439)(094)
[AN 434204]
MARC

ANSEL
UTF-83369 /2002.
   A pécsi joghistóriai műhely az ezredfordulón / szerk. Szekeres Róbert ; [írták Benedek Ferenc et al.]. - Pécs : JPTE ÁJK, 1999. - 58 p. ; 21 cm. - (A Janus Pannonius Tudományegyetem Jogtörténeti és Római Jogi Tanszékének kiadványai,, ISBN 0324-5942 ; ; 1. = 4.)
Bibliogr.: p. 20-29.
ISBN 963-641-707-5 fűzött : ár nélkül
Janus Pannonius Tudományegyetem (Pécs). Állam- és Jogtudományi Kar. Jogtörténeti és Római Jogi Tanszék.
34(091)(439-2Pécs) *** 378.4(439-2Pécs).096(092) *** 378.634(439-2Pécs)
[AN 430283]
MARC

ANSEL
UTF-83370 /2002.
Pelle Andrea
   A szigorítás útján : a kábítószer-jogszabályok szigorítása és a hatályba lépésük óta eltelt egy év értékelése / [írta és szerk. Pelle Andrea, Dénes Balázs]. - [Budapest] : TASZ, 2000. - 110 p. : ill. ; 17 cm. - (TASZ drogpolitikai füzetek, ISSN 1586-1147 ; 2000/1.)
ISBN 963-00-3076-4 fűzött : ár nélkül
351.761(439) *** 343.575(439)
[AN 437000]
MARC

ANSEL
UTF-83371 /2002.
Sallai János
   Az "ezeréves" magyar állam határainak története / Sallai János. - Budapest : Rendőrtiszti Főisk., 2000. - 2 db ; 25 cm
ISBN 963-9295-44-2 * fűzött : ár nélkül
341.222(439)(091) *** 943.9
[AN 434238]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 32 p. - (Rendvédelmi füzetek, ISSN 1585-1249 ; 2000/18.)
ISBN 963-9295-45-0 *
341.222(439)(091) *** 943.9
[AN 434240] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 31 p. - (Rendvédelmi füzetek, ISSN 1585-1249 ; 2000/19.)
Bibliogr.: p. 26-31.
ISBN 963-9295-46-9 *
341.222(439)(091) *** 943.9
[AN 434241] MARC

ANSEL
UTF-83372 /2002.
Sallai János
   A fegyverhasználat szabályozása a határőrizetben 1901-1984 között / Sallai János. - Budapest : Rendőrtiszti Főisk., 2000. - 63 p. : 25 cm. - (Rendvédelmi füzetek, ISSN 1585-1249 ; 2000/15.)
Bibliogr.: p. 57-63.
ISBN 963-9295-49-3 * fűzött : ár nélkül
351.746.1(439)"19"
[AN 434208]
MARC

ANSEL
UTF-83373 /2002.
Soós Ildikó
   A büntetőjogi felelősség kérdései több elkövető részvétele esetén / Szabóné Soós Ildikó. - Budapest : Rendőrtiszti Főisk., 2000. - 47 p. : ill. ; 25 cm. - (Rendvédelmi füzetek, ISSN 1585-1249 ; 2000/10.)
ISBN 963-9295-54-X * fűzött : ár nélkül
343.237 *** 343.974
[AN 434202]
MARC

ANSEL
UTF-83374 /2002.
Vájlok László
   A schengeni információs rendszer / Vájlok László. - Budapest : Rendőrtiszti Főisk., 2000. - 16 p. ; 25 cm. - (Rendvédelmi füzetek, ISSN 1585-1249 ; 2000/13.)
ISBN 963-9295-51-5 * fűzött : ár nélkül
351.756(4-62) *** 659.2(4-62)
[AN 434206]
MARC

ANSEL
UTF-83375 /2002.
Vájlok László
   A Sirene iroda / Vájlok László. - Budapest : Rendőrtiszti Főisk., 2000. - 16 p. ; 25 cm. - (Rendvédelmi füzetek, ISSN 1585-1249 ; 2000/23.)
ISBN 963-9295-40-X * fűzött : ár nélkül
351.756(4-62) *** 659.2(4-62)
[AN 434213]
MARC

ANSEL
UTF-83376 /2002.
Varga Katalin
   Az emberi környezet nemzetközi jogi védelme / Varga Katalin. - Budapest : Rendőrtiszti Főisk., 2000. - 28 p. ; 25 cm. - (Rendvédelmi füzetek, ISSN 1585-1249 ; 2000/14.)
ISBN 963-9295-50-7 * fűzött : ár nélkül
349.6(100) *** 341.24
[AN 434207]
MARC

ANSEL
UTF-83377 /2002.
Virányi Gergely
   A határőrizeti feladatokat ellátó szervek személyi állományának kiválogatása, kiképzése, előmenetele 1867-től 1967-ig / Virányi Gergely. - Budapest : Rendőrtiszti Főisk., 2000. - 31 p. ; 25 cm. - (Rendvédelmi füzetek, ISSN 1585-1249 ; 2000/9.)
Bibliogr.: p. 31.
ISBN 963-9295-55-8 * fűzött : ár nélkül
351.746.1(439)"1867/1967"
[AN 434201]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

3378 /2002.
   A béketábor magyar hadserege : a Magyar Demokratikus Hadsereg és a Magyar Néphadsereg Hadtörténelmi Levéltárban őrzött katonai irataiból, 1945-1957 / [szerk. Ehrenberger Róbert] ; [a válogatásban közrem., a tanulmányokat írta Gellért Tibor et al.]. - Budapest : Petit Real, 2001. - 282 p. : ill. ; 29 cm. - (Hadtörténelmi levéltári kiadványok, ISSN 1417-9598)
ISBN 963-9267-17-1 fűzött : ár nélkül
Magyarország. Magyar Demokratikus Hadsereg.
Magyarország. Magyar Néphadsereg.
355(439)"1945/1957" *** 930.253(439-2Bp.)Hadtörténelmi_Levéltár
[AN 913983]
MARC

ANSEL
UTF-83379 /2002.
   Az Osztrák-Magyar Monarchia hadereje. - Budapest : Petit Real, 2001-. - 30 cm. - (Hadtörténelmi levéltári kiadványok, ISSN 1417-9598)
ISBN 963-9267-13-9
Osztrák-Magyar Monarchia. Kaiserliche und Königliche Armee.
355(436/439)
[AN 913979]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Az osztrák-magyar haderő első világháború alatti magasabb parancsnokságai : a Hadtörténelmi Levéltárban őrzött katonai iratok levéltári segédlete / [szerk., a bevezetőket, az annotációkat írta Szijj Jolán] ; [az iratokat rend. és a segédletet kész. Szijj Jolán, Kiss Gábor]. - 2001. - 160 p.
ISBN 963-9267-14-7 kötött : ár nélkül
355.331(436/439)"1914/1918" *** 930.253(439-2Bp.)Hadtörténelmi_Levéltár
[AN 913981] MARC

ANSEL
UTF-83380 /2002.
Szabó Péter (1959-)
   Tolnai honvédek a Donnál, 1942-1943 / Szabó Péter, Szilágyi Mihály. - Szekszárd : Babits, 2001. - 395 p., [1] t. fol. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 391-393.
ISBN 963-9272-49-3 kötött : ár nélkül
355.486(439.125)"1942/1943"
[AN 913581]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

3381 /2002.
   A Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége Központi Minőségügyi Bizottsága ... megrendezi a XX. Országos Minőségügyi konferenciát "Európai Uniós direktívák hazai alkalmazásának eddigi tapasztalatai, bevezetésük további feladatai" téma jegyében ..., 2000. május 24., Budapest. - Budapest : MTESZ, 2000. - [36] fol. : ill. ; 30 cm
Előadáskivonatok. - ISSN 0231-3057 = Országos Minőségügyi Konferencia
ISBN 963-8012-96-X * fűzött : ár nélkül
65.018(439) *** 65.018(4-62) *** 061.3(439-2Bp.)"2000"
[AN 439132]
MARC

ANSEL
UTF-83382 /2002.
Tamás János (1959-)
   Térinformatika / Tamás János ; [közread. a] Debreceni Egyetem Mezőgazdaságtudományi Kar. - [Debrecen] : DE ATC, 2000. - 2 db (399 p.) : ill. ; 30 cm
Példányszám: 900
ISBN 963-9274-10-0
659.2(075.8) *** 911(075.8) *** 681.3.004.14(075.8)
[AN 438943]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 292 p.
Bibliogr.: p. 290-292.
ISBN 963-9274-11-9 fűzött : 1282,- Ft
659.2(075.8) *** 911(075.8) *** 681.3.004.14(075.8)
[AN 438945] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - p. 293-399.
Bibliogr.: p. 393-399.
ISBN 963-9274-12-7 fűzött : 495,- Ft
659.2(075.8) *** 911(075.8) *** 681.3.004.14(075.8)
[AN 438947] MARC

ANSEL
UTF-83383 /2002.
Tenner, Arthur R.
Total quality management (magyar)
   TQM : teljes körű minőségmenedzsment / Arthur R. Tenner, Irving J. DeToro ; [ford. Zilahi Judit]. - 3. jav. kiad. - [Budapest] : Műszaki Kvk., cop. 2001. - 265 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-16-3043-9)
65.018 *** 658.562
[AN 911602]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

3384 /2002.
Badics Judit
   Bevezetés a közgazdaságtanba : fogalmak, összefüggések, módszerek / Badics Judit, Kiss Károly Miklós, Major Iván ; szerk. Major Iván, Szabó Judit. - Veszprém : VEK, 2001. - 258 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9220-65-5 fűzött : ár nélkül
330(075.8)
[AN 913602]
MARC

ANSEL
UTF-83385 /2002.
Bárány Anzelm (1958-)
   Média-, nyomda- és könyvszakmai privatizáció, 1988-1998 / Bárány Anzelm. - [Budapest] : GJW-Consultatio, [2000]. - 302 p. ; 20 cm. - (Számadás a talentumról, ISSN 1418-4230)
Bibliogr.: p. 298-[303].
ISBN 963-03-9536-3 fűzött : ár nélkül
338.246.025.88(439) *** 791.9.096/.097(439)"199" *** 655.4/.5(439)"199"
[AN 439701]
MARC

ANSEL
UTF-83386 /2002.
Fábián Zoltán (1935-)
   Fogyasztási csoportok / Fábián Zoltán, Kolosi Tamás, Róbert Péter. - Budapest : Tárki, 2000. - 38 p. ; 23 cm. - (Tárki társadalompolitikai tanulmányok, ISSN 1418-0839 ; 20.)
Bibliogr.: p. 25-26. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-7869-26-3 fűzött : ár nélkül
330.567.4(439)"199" *** 316.344.23(439)"199"
[AN 434119]
MARC

ANSEL
UTF-83387 /2002.
Findrik Mária
   Nemzetközi versenyképesség - képességek versenye / Findrik Mária, Szilárd Imre. - Budapest : Kossuth, 2000. - 181 p. ; 24 cm. - (VIP, ISSN 1419-3000)
Bibliogr.: p. 175-177. - A tartalomjegyzék angol nyelven is
ISBN 963-09-4128-7 kötött : ár nélkül
339.137.2 *** 330.341(439) *** 338.312
[AN 432450]
MARC

ANSEL
UTF-83388 /2002.
   A forint útja az euróhoz : [az MNB feladatai és szerepe Magyarország európai integrációs folyamatában] / [kiad. a Magyar Nemzeti Bank Műszaki-Ellátási Főosztálya]. - [Budapest] : MNB, 2001. - 55 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 963-9383-07-4 fűzött : ár nélkül
336.744(4-62) *** 336.711(439)
[AN 913655]
MARC

ANSEL
UTF-83389 /2002.
   A gazdaság átalakulásának megyei és regionális lehetőségei / [... Kéri István ... és a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara munkatársai állították össze]. - Pécs : Pécs-Baranyai KIK, 1999. - 13, 27, [15] p. : ill., színes ; 29 cm
Belső használatra. - Példányszám: 400
Fűzött : ár nélkül
332.1(439.11)(083.5)
[AN 440832]
MARC

ANSEL
UTF-83390 /2002.
   A gazdasági növekedést elősegítő húzóágazatok - nemzetközi összehasonlításban / [összeáll. Nyitrai Ferencné] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal. - Budapest : KSH, 2000. - 91 p. ; 29 cm
Borítócím: A gazdaság növekedését elősegítő húzóágazatok : nemzetközi összehasonlítás. - Bibliogr.: p. 90-91.
ISBN 963-215-291-3 fűzött : ár nélkül
330.34(100)(083.41)
[AN 438863]
MARC

ANSEL
UTF-83391 /2002.
Göncz Kinga (1947-)
   Konfliktus-kezelés civil szervezetek számára / Göncz Kinga, Geskó Sándor, Herbai István. - Budapest : Partners Hungary, 1998. - 76 p. ; 21 cm. - (Partners füzetek, ISSN 1586-1252 ; 1.)
ISBN 963-00-3172-8 * fűzött : ár nélkül
334.012.46(439)(036) *** 316.48
[AN 436279]
MARC

ANSEL
UTF-83392 /2002.
Györffy Sándor (1894-1966)
   Szövetkezeti állam / írta Györffy Sándor. - Szarvas : Tessedik S. Főisk. MVKFK, 2000. - 20 p. : ill. ; 21 cm. - (Agrártörténeti füzetek, ISSN 1585-3616 ; 6.)
ISBN 963-00-3393-3 * fűzött : ár nélkül
334.732(439)"1945" *** 338.43(439)"1945"
[AN 431515]
MARC

ANSEL
UTF-83393 /2002.
   A kárászi ipar története. - [Kárász] : [Faluszépítő Egyes.], 2000. - 18 p. : ill. ; 21 cm
Közread. a Faluszépítő Egyesület
ISBN 963-00-3725-4 * fűzött : ár nélkül
Kárász
338.45(439-2Kárász)(091) *** 908.439-2Kárász
[AN 439283]
MARC

ANSEL
UTF-83394 /2002.
   Kiemelt üdülőkörzetünk a Dunakanyar / [szerk. Kővári Lajos, Bódiné Vajda Györgyi, Sánta Imréné] ; [kész. Bezerédj Béláné et al.] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal Budapesti és Pest Megyei, Komárom-Esztergom Megyei, Nógrád Megyei Igazgatósága. - Budapest : KSH Budapesti és Pest M. Ig. ; [Tatabánya] : KSH Komárom-Esztergom M. Ig. ; [Salgótarján] : KSH Nógrád M. Ig., 2000. - 104 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-215-329-4 fűzött : 2500,- Ft
Dunakanyar
338.48(439Dunakanyar) *** 332.1(439Dunakanyar)
[AN 437145]
MARC

ANSEL
UTF-83395 /2002.
   A korosztályi elszámolás Magyarországon / Gál Róbert Iván [et al.]. - Budapest : Tárki, 2000. - 46 p. ; 24 cm. - (Tárki társadalompolitikai tanulmányok, ISSN 1418-0839 ; 22.)
Bibliogr.: p. 44-45. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-7869-29-8 fűzött : ár nélkül
330.53 *** 336.12(439)"199" *** 336.2(439)"199"
[AN 434127]
MARC

ANSEL
UTF-83396 /2002.
László Flóra
A fizetési rendszerek és a monetáris szabályozás (angol)
   Payment systems and monetary operations / Flóra László. - Budapest : Secretariat of the NBH, 1999. - 31 p. ; 24 cm. - (NBH occasional papers, ISSN 1585-566X ; 6.). - Eredeti nyelven: A fizetési rendszerek és a monetáris szabályozás
ISBN 963-9057-75-4 * fűzött : ár nélkül
336(439)"199" *** 338.2(439)"199"
[AN 432976]
MARC

ANSEL
UTF-83397 /2002.
Macher Ákos
   Adatok és tények a magyar privatizációról, 1990-1999 / Macher Ákos. - [Budapest] : GJW-Consultatio, [2000]. - 362 p. : ill. ; 20 cm. - (Számadás a talentumról, ISSN 1418-4230)
Bibliogr.: p. 362.
ISBN 963-03-9538-X fűzött : ár nélkül
338.246.025.88(439)
[AN 439683]
MARC

ANSEL
UTF-83398 /2002.
   Magyar vámkódex : a vámtörvény és a vámtarifatörvény, valamint a végrehajtásukra kiadott rendeletek módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt gyűjteménye / [szerk. Hornok Arnold, Tóth Erzsébet]. - Budapest : West End, [2000]. - [640] pag. var. ; 26 cm
Lezárva: 2000. márc. 27.
ISBN 963-00-3659-2 * kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-04-6431-4)
1995. évi C. törvény a vámjogról, a vámeljárásról, valamint a vámigazgatásról
1995. évi CI. törvény a vámtarifáról
336.41(439)(094)
[AN 438395]
MARC

ANSEL
UTF-83399 /2002.
Plette Richárd
   A munkapszichológia gyakorlati kérdései / Plette Richárd. - Budapest : Medicina, 2002. - 194 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 191-194.
ISBN 963-242-717-3 fűzött : ár nélkül
331.101 *** 159.9
[AN 913659]
MARC

ANSEL
UTF-83400 /2002.
Rózsa Gyuláné
   Közhasznú szervezetek, alapítványok, egyesületek gazdálkodása és beszámolása 2000-ben a gyakorlatban / [szerző Rózsa Gyuláné]. - [Budapest] : Kamarapressz, [2000]. - 157 p. ; 28 cm
Lezárva: 2000. jan. 1.
ISBN 963-85742-4-0 * fűzött : ár nélkül
334.012.46(439)(036) *** 657(036)
[AN 438950]
MARC

ANSEL
UTF-83401 /2002.
Sik Endre (1948-)
   A háztartási termelés pénzértéke / Sik Endre, Szép Katalin. - Budapest : Tárki, 2000. - 25 p. ; 23 cm. - (Tárki társadalompolitikai tanulmányok, ISSN 1418-0839 ; 21.)
Bibliogr.: p. 22-23. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-7869-28-X fűzött : ár nélkül
338.4(439)"199" *** 640.1
[AN 434126]
MARC

ANSEL
UTF-83402 /2002.
Simon András (1942-)
   Infláció : gazdaságpolitikáról mindenkinek / [írta Simon András] ; [kiad. a Magyar Nemzeti Bank Titkársága]. - Budapest : MNB Titkárság, [2000]. - 46 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9057-71-1 * fűzött : ár nélkül
336.748.12
[AN 435594]
MARC

ANSEL
UTF-83403 /2002.
   Small regional development models of Hungarian rural tourism : Phare Partnership Program training of the Hungarian Federation for Rural Tourism member associations : Velence, 20-21 November 1997 / [ed. Enikő Kenéz] ; [publ. Hungarian Federation for Rural Tourism]. - Budapest : Falusi Turizmus Orsz. Szöv., 1998. - 63 p. ; 30 cm
ISBN 963-00-3179-5 * fűzött : ár nélkül
332.1(439) *** 338.48(439) *** 061.3(439-2Velence)
[AN 429753]
MARC

ANSEL
UTF-83404 /2002.
   A szabó tűje és a cipész dikicse : dokumentumok a kisipar és kiskereskedelem államosításának történetéből / szerk. Majtényi György és Szatucsek Zoltán ; [... kiad. a Magyar Országos Levéltár ...]. - Budapest : MOL, 2001. - 262 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-631-127-7 fűzött : 1500,- Ft
338.246.025.87"194/195"(094) *** 943.9"194/195" *** 339.37(439)"194/195" *** 338.45(439)"194/195"
[AN 913952]
MARC

ANSEL
UTF-83405 /2002.
   SZJA kézikönyv, 2000 / Juhász István [et al.]. - Budapest : Saldo, 2000. - 427 p. ; 30 cm
Lezárva: 2000. márc. 31.
ISBN 963-621-940-0 fűzött : 6000,- Ft
336.272(439)(036)
[AN 429012]
MARC

ANSEL
UTF-83406 /2002.
Tóth István János (1960-)
   Kiemelkedően jó kilátások, kiegyenlítettebb növekedés / Tóth István János. - Budapest : Tárki, 2000. - 88 p. ; 24 cm. - (Konjunktúra kutatási füzetek, ISSN 1419-8169 ; 3.)
ISBN 963-8166-08-8 fűzött : ár nélkül
334.72(439)"199" *** 330.564.2(439)"199" *** 338(439)"199"
[AN 434111]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

3407 /2002.
Förster, Michael F.
   Családi támogatások és gyermekszegénység a kilencvenes években Csehországban, Magyarországon és Lengyelországban / Michael F. Förster, Tóth István György ; [ford. Babarczy Eszter]. - Budapest : Tárki, 1999. - 55 p. ; 24 cm. - (Tárki társadalompolitikai tanulmányok, ISSN 1418-0839 ; 16.)
Bibliogr.: p. 40-42. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-7869-22-0 fűzött : ár nélkül
369.742(4-11)"199" *** 316.344.233-055.62(4-11)"199"
[AN 434113]
MARC

ANSEL
UTF-83408 /2002.
Hajnal Istvánné
   Gyermekvédelmi munka az óvodában / Hajnal Istvánné ; [közread. a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet]. - Szolnok : Jász-Nagykun-Szolnok M. Ped. Int., 2000. - 88 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 87-88. - Példányszám: 500
ISBN 963-00-3223-6 fűzött : ár nélkül
364.65-053.2/.6(439) *** 373.24
[AN 439263]
MARC

ANSEL
UTF-83409 /2002.
Janky Béla
   A magánnyugdíj-pénztárak tagsága / Janky Béla. - Budapest : Tárki, 1999. - 40 p. ; 24 cm. - (Tárki társadalompolitikai tanulmányok, ISSN 1418-0839 ; 18.)
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-7869-24-7 fűzött : ár nélkül
369.5(439)"1998/1999"
[AN 434116]
MARC

ANSEL
UTF-83410 /2002.
Magyar Vöröskereszt. Hajdúnánási Városi Szervezet.
   A Vöröskereszt hajdúnánási szervezetének története, 1914-2000. - Hajdúnánás : M. Vöröskereszt Vár. Szerv., 2000. - 44 p. ; 21 cm
Példányszám: 350
ISBN 963-00-3259-7 fűzött : ár nélkül
Magyar Vöröskereszt. Hajdúnánási Városi Szervezet.
364.044.66(439-2Hajdúnánás)(091) *** 614.885(439-2Hajdúnánás)(091)
[AN 437324]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

3411 /2002.
   15 éves a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola. - Tatabánya : [Kőrösi Csoma Ált. Isk.], 2000. - 87 p. : ill. ; 21 cm
Borítócím: 15 esztendős a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola
ISBN 963-00-3769-6 * fűzött : ár nélkül
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola (Tatabánya)
373.3(439-2Tatabánya)(058)
[AN 439336]
MARC

ANSEL
UTF-83412 /2002.
Boronkai Szabolcs
   Történelmi adattár és fogalomgyűjtemény a jogi, gazdasági egyetemekre és a bölcsészettudományi karokra felvételizők részére / Boronkai Szabolcs. - Budapest : EFEB 2000 Egyetemi Előkészítő, 2000. - 326 p. ; 24 cm. - (EFEB 2000 felvételi előkészítő kiadványok, ISSN 1586-2224)
ISBN 963-03-9907-5 fűzött : ár nélkül
372.893(075.3)(079.1) *** 93/99(031)(078)
[AN 432609]
MARC

ANSEL
UTF-83413 /2002.
Brezovay Pálné
   Az integrált nevelést-oktatást segítő módszertani központ modellje a gyengénlátók iskolájának gyakorlatában / Jankó-Brezovay Pálné, Vargáné Mező Lilla ; [közread. a Gyengénlátók Módszertani Központja]. - Budapest : Gyengénlátók Módszertani Közp., 2001. - 110 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 105-110.
Fűzött : ár nélkül
376.32
[AN 913938]
MARC

ANSEL
UTF-83414 /2002.
Csendes Éva
   Életvezetési ismeretek és készségek : középiskolai tanári kézikönyv / Csendes Éva. - [Diósd] : [Ring Ny.], 2001. - 225 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 224-225.
ISBN 963-00-6885-0 fűzött : ár nélkül
37.03(072) *** 159.922.7 *** 159.942
[AN 914106]
MARC

ANSEL
UTF-83415 /2002.
   Erziehungswissenschaft in Mitteleuropa : aufklärerische Traditionen - deutscher Einfluss - nationale Eigenständigkeit / Klaus-Peter Horn [et al.] Hrsg. - Budapest : Osiris, 2001. - 441 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-389-162-0 fűzött : ár nélkül
37(4-191)(091)
[AN 913922]
MARC

ANSEL
UTF-83416 /2002.
Falbesoner, Beate
Alles okay? : Suchtvorbeugung im Kindergartenalter (magyar)
   Minden rendben? : szenvedélybetegség megelőzés az óvodában / Beate Falbesoner ; [kiad. az ÁNTSZ Győr-Moson-Sopron Megyei Intézete]. - [Győr] : ÁNTSZ Győr-Moson-Sopron M. Int., [2001]. - 30 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
Fűzött : ár nélkül
372.3 *** 159.922.7 *** 159.942
[AN 913595]
MARC

ANSEL
UTF-83417 /2002.
Falbesoner, Beate
Alles okay? : Suchtvorbeugung in der Kindheit (magyar)
   Minden rendben? : szenvedélybetegség megelőzése gyerekkorban : iránymutató szülőknek / Beate Falbesoner ; [kiad. az ÁNTSZ Győr-Moson-Sopron Megyei Intézete]. - [Győr] : ÁNTSZ Győr-Moson-Sopron M. Int., [2001]. - 21 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-00-9343-X * fűzött : ár nélkül
37.018.1 *** 159.922.7
[AN 913598]
MARC

ANSEL
UTF-83418 /2002.
Felnőttoktatási Akadémia, (1999) (Gyula)
   Felnőttoktatási Akadémia és tanévnyitó : Gyula, 1999 / [... szerk. Lada László]. - Budapest : OKI Felnőttokt. Közp., [2000]. - 119 p. ; 20 cm. - (Felnőttoktatási Központ : konferencia,, ISBN 1586-1430 ; ; 2.)
ISBN 963-682-483-5 * fűzött : ár nélkül
374.7(439)"199" *** 061.3(439-2Gyula)
[AN 436244]
MARC

ANSEL
UTF-83419 /2002.
Forrai Katalin (1926-)
   Ének az óvodában / Forrai Katalin ; [... "A zenei alkotókészség fejlesztése" c. fejezet elkészítésében Mélykutiné Dietrich Helga működött közre] ; [az illusztrációkat Rogán Miklós kész.]. - 14. kiad. - Budapest : EMB, cop. 2001. - 286, [2] p. : ill., kotta ; 24 cm
Bibliogr.: p. 285-[288].
ISBN 963-330-725-2 fűzött : ár nélkül
373.213 *** 372.3:78
[AN 911453]
MARC

ANSEL
UTF-83420 /2002.
   Georgikon 200 / [szerkbiz. Czoma Lászlóné et al.]. - Keszthely : [PATE Georgikon Mezőgazdtud. Kar], 1996-2001. - 2 db ; 25 cm
Közread. a Pannon Agrártudományi Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar. - A 2. kötetet kiad. a Dinasztia Kiadó-ház
ISBN 963-7743-69-3ISBN 963-7743-96-0 *
378.663(439-2Keszthely)(091) *** 63
[AN 197228]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Adattár, 1797-2000 : emlékkönyv a Georgikon alapításának 200. évfordulójára. - 2001. - 382 p. : ill.
ISBN 963-657-325-5 kötött : ár nélkül
378.663(439-2Keszthely)(091) *** 63
[AN 914020] MARC

ANSEL
UTF-83421 /2002.
Howlin, Patricia
Autism (magyar)
   Autizmus : felkészülés a felnőttkorra / Patricia Howlin ; [ford. Halmi Zsófia]. - Budapest : Kapocs, 2001. - 341 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 327-341.
ISBN 963-7723-14-5 fűzött : ár nélkül
376.4 *** 616.89-008.45 *** 364.262.4
[AN 913950]
MARC

ANSEL
UTF-83422 /2002.
   Az iskolai felnőttoktatás jelene és közeli perspektívái : szakmai konferencia : Nyíregyháza, 1999. február 26-27. / [... szerk. Csoma Gyula, Mayer József]. - Budapest : OKI Felnőttokt. Közp., 1999. - 123 p. : ill. ; 20 cm. - (Felnőttoktatási Központ : konferencia,, ISBN 1586-1430 ; ; 1.)
A konferencia előadásainak szerkesztett anyaga
ISBN 963-682-482-7 * fűzött : ár nélkül
374.7(439)"199" *** 061.3(439-2Nyíregyháza)
[AN 436236]
MARC

ANSEL
UTF-83423 /2002.
   A kárászi iskola 192 éve, és a falu kulturális élete az 1930-50-es években. - [Kárász] : [Faluszépítő Egyes.], 2000. - 34 p. : ill. ; 21 cm
Közread. a Faluszépítő Egyesület
ISBN 963-00-3724-6 * fűzött : ár nélkül
Kárász
373.3(439-2Kárász)(091)
[AN 439287]
MARC

ANSEL
UTF-83424 /2002.
Kecskeméti-Kovács Zsuzsanna
   Vers- és novellaelemzések az egyetemekre felvételizőknek / Kecskeméti-Kovács Zsuzsanna, Bánki István, Munkácsy László. - Budapest : EFEB 2000 Egyetemi Előkészítő, 1999. - 189 p. ; 24 cm. - (EFEB 2000 felvételi előkészítő kiadványok, ISSN 1586-2224)
ISBN 963-03-9451-0 fűzött : ár nélkül
372.88(075.3)(079.1) *** 894.511(091)-14(078) *** 894.511(091)-32(078)
[AN 432607]
MARC

ANSEL
UTF-83425 /2002.
Das Kind ist da...! (magyar)
   Egy gyermek megérkezett : a gyermek kibontakozásának útja az első hat évben : az Osztrák Katolikus Nőmozgalom és a Magyar Katolikus Püspöki Kar Országos Lelkipásztori Intézetének szülőket segítő füzete / [ford. László Ágota]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Márton Á. K., 2000. - 28 p. ; 21 cm
ISBN 963-9011-71-1 * fűzött : 250,- Ft
37.018.1 *** 613.95
[AN 438069]
MARC

ANSEL
UTF-83426 /2002.
   A kisdedóvás 100 éve : Debrecen Mester utcai óvoda évkönyve. - Debrecen : [Mester Utcai Óvoda], 2000. - 179 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-00-4078-6 * fűzött : ár nélkül
Mester Utcai Óvoda (Debrecen)
373.24(439-2Debrecen)(058)
[AN 444068]
MARC

ANSEL
UTF-83427 /2002.
Lődi Tamás
   Történelem esszékérdések és megoldási vázlatok a jogi, gazdasági egyetemekre és a bölcsészettudományi karokra felvételizők részére / Lődi Tamás. - Budapest : EFEB 2000 Egyetemi Előkészítő, 2000. - 144 p. ; 24 cm. - (EFEB 2000 felvételi előkészítő kiadványok, ISSN 1586-2224)
ISBN 963-03-9906-7 fűzött : ár nélkül
372.893(079.1)
[AN 432634]
MARC

ANSEL
UTF-83428 /2002.
   A nevelés-növelés korszerű apostoli tevékenység : Katolikus Kollégiumi Nevelők Nemzetközi Konferenciája : Budapest, 1999. október 25-26. / [kiad. a Magyar Katolikus Püspöki Kar Iskolabizottsága és a Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet]. - [Budapest] : MKPK IB : Katolikus Ped. Szervezési és Továbbk. Int., 1999. - 71 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-03-9704-8 * fűzött : ár nélkül
37.017.93 *** 282 *** 37.014.521(439) *** 061.3(439-2Bp.)"1999"
[AN 437602]
MARC

ANSEL
UTF-83429 /2002.
   A neveléstudomány értelmezései : szöveggyűjtemény / szerk. Brezsnyánszky László és Buda Mariann. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2001. - 391 p. ; 24 cm. - (Pallas Debrecina, ISSN 1587-7191 ; 1.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-472-559-7 fűzött : ár nélkül
37.014(100)(075.8) *** 37.015.4(075.8)
[AN 913641]
MARC

ANSEL
UTF-83430 /2002.
   Origamisuli : origami érthetően. - Kisújszállás : Szalay, [1999]-. - ill. ; 29 cm
ISBN 963-9178-94-2
371.381 *** 745.54
[AN 383647]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Teavirágok : több mint 20 egyszerű modell / Kricskovics Zsuzsanna. - [2000]. - 48 p.
ISBN 963-237-075-9 fűzött : ár nélkül
371.381 *** 745.54
[AN 438437] MARC

ANSEL
UTF-83431 /2002.
   Óvó- és tanítóképzés az ezredfordulón : az óvó- és tanítóképzés felsőfokúvá válásának 40., főiskolai szintre emelésének 25., az óvóképzés főiskolai szintre emelésének 15. évfordulójára / szerk. Kovátsné Németh Mária ; [közread. a] Tanító- és Óvóképző Főiskolák Főiskolai Karok Kollégiuma, Óvó- és Tanítóképzők Egyesülete. - Kaposvár : Tanító- és Óvóképző Főiskolák, Főiskolai Karok Kollégiuma : Óvó- és Tanítóképzők Egyes., 2000. - 265 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 1200
ISBN 963-7172-83-1 fűzött : ár nélkül
378.637.24(439)"17/19" *** 378.637.332(439)"17/19"
[AN 432806]
MARC

ANSEL
UTF-83432 /2002.
Rábai Imre (1926-)
   Matematika felvételi feladatok, 1992-1998 tematikus rendezésben : kézirat / Rábai Imre. - Budapest : BME MTI, 1999. - 61 p. ; 21 cm. - (Budapesti Műszaki Egyetem Mérnöktovábbképző Intézet, ISSN 0865-3313)
Példányszám: 1018
ISBN 963-431-566-6 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-431-808-8)
372.851(075.3)(079.1)
[AN 434919]
MARC

ANSEL
UTF-83433 /2002.
Szabó Péter Ottó (1959-)
   Kognitív társadalom felé? : Székesfehérvár közoktatási rendszere az ezredfordulón / Szabó Péter. - Székesfehérvár : Open Book, 1999. - 38 p. ; 17 cm. - (Várospolitikai tanulmányok, ISSN 1586-2178 ; 1.)
Borítócím: Székesfehérvár közoktatási rendszere az ezredfordulón
ISBN 963-03-9827-3 fűzött : ár nélkül
Székesfehérvár
37.014(439-2Székesfehérvár)
[AN 436284]
MARC

ANSEL
UTF-83434 /2002.
Tusa Erzsébet (1928-)
   Europe-found in Japan : intercultural experiences in music education / Erzsébet Tusa ; [based on the translation of Siglind Bruhn]. - Budapest : Akkord, cop. 2000. - 12 p. ; 21 cm
ISBN 963-9255-10-6 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9255-03-0)
372.878(520) *** 78(520)
[AN 436183]
MARC

ANSEL
UTF-83435 /2002.
Van Daele, Henk
L'éducation comparée (magyar) (röv.)
   Összehasonlító pedagógia / Henk van Daele ; vál. és szerk. Szabó László Tamás ; [ford. Mandel Kinga, Vincze Szilvia]. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2001. - 95 p. ; 24 cm. - (Pallas Debrecina, ISSN 1587-7191 ; 3.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-472-573-2 fűzött : ár nélkül
37.013.74(075.8)
[AN 913670]
MARC

ANSEL
UTF-83436 /2002.
Vass Vilmos
   A tantárgyköziség pedagógiai megközelítései / Vass Vilmos. - Budapest : Önkonet, 2000. - 114 p. ; 24 cm. - (Mestersége tanár, ISSN 1585-9002)
A tantárgyköziség pedagógiai megközelítése (borító- és gerinccím). - Bibliogr.: p. 101-107.
ISBN 963-03-9979-2 fűzött : ár nélkül
371.214(439)
[AN 432615]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

3437 /2002.
Both József (1945-)
   A futball egy nagy játék : [módszertani kézikönyv] / Both József. - Budapest : Both BT, 1999-2001. - 2 db ; 29 cm
ISBN 963-03-7099-9
796.332.015
[AN 382014]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Képzés : az edző, a játékos és a mérkőzés / [fotó Danis Barna, Lovas Albert, Németh Ferenc] ; [ill. Kis G. Norbert, Hevesi Norbert]. - 2001. - 304 p. : ill.
Bibliogr.: p. 304.
ISBN 963-00-7736-1 kötött : ár nélkül
796.332.015
[AN 913702] MARC

ANSEL
UTF-83438 /2002.
   Egy hazában.. : nemzetiségi rádiózás Magyarországon / [szerk. Avanesian Alex] ; [közread. a Magyar Rádió Részvénytársaság Regionális és Nemzetiségi Adások Igazgatósága]. - [Budapest] : MR Regionális és Nemzetiségi Adások Igazgatósága, [1999]. - 51 p. : ill. ; 21 cm
Magyar, bolgár, görög, lengyel, német, örmény, román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén és ukrán nyelven
Fűzött : ár nélkül
791.9.093(439)(=00)
[AN 429493]
MARC

ANSEL
UTF-83439 /2002.
   Hollandia futballtörténete, 1897-2001 / [szerk.] Nagy Zoltán ; [szerzők Erwin Bramer, Allard Doesburg, Nagy Zoltán]. - Balatonalmádi : Stadion, 2001. - 191 p. ; 15 cm. - (Stadion Hungary issue, ISSN 1586-4294 ; 6.)
ISBN 963-00-9109-7 fűzött : ár nélkül
796.332(492)"1897/2001"
[AN 913621]
MARC

ANSEL
UTF-83440 /2002.
Horváth Zoltán
   Játék és szabadidő-sport / Horváth Zoltán ; [közrem. Nádasiné Sipos Zsuzsanna, Bokor Judit, Varga Jenő] ; [Berzsenyi Dániel Főiskola Testnevelés- és Sporttudományi Intézetének kiadványa]. - Szombathely : BDF, 1999. - 267 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9017-95-7 fűzött : 980,- Ft
796.035(075.8)
[AN 432411]
MARC

ANSEL
UTF-83441 /2002.
Mező László
   Kis csapatok nagy napjai : a Szabad Föld Kupa döntők története, 1964-2001 / Mező László. - Miskolc : Spuri-Man BT, [2001]. - 100 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-00-7790-6 fűzött : 700,- Ft
796.332(439)"1964/2001"
[AN 913650]
MARC

ANSEL
UTF-83442 /2002.
Sedelmaier, Wolfgang
Der Welt-Tauchreiseführer (magyar)
   Nagy búvárkalauz : 4000 merülőbázis és a világ legszebb helyei / Wolfgang Sedelmaier. - Budapest : M. Kvklub, 2002. - 724 p. : ill. ; 21 cm
Ford. Krausz Márton és Krausz Pál Bence
ISBN 963-547-550-0 fűzött : ár nélkül
797.215 *** 914/919(036)
[AN 913999]
MARC

ANSEL
UTF-83443 /2002.
   Ynevi kalandozások : kalandmodulgyűjtemény / [szerk. Gáspár Péter] ; [írta Ávár Imre et al.] ; [közrem. Dacher Richárd, Kornya Zsolt] ; [ill. Balla Péter, Tikos Péter]. - Budapest : VAL-ART-LA, 2000. - 221 p. : ill. ; 30 cm
M.a.g.u.s. avagy A kalandorok krónikái (keretcím)
ISBN 963-9238-19-8 fűzött : 1590,- Ft
793.9
[AN 439811]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

3444 /2002.
   Baranyó Sándor. - [Szolnok] : [Baranyó S.], [2000]. - 47 p. : ill., színes ; 30 cm
Egri Mária bevezetőjével. - A bev. és a képaláírások magyar és német nyelven
ISBN 963-640-507-7 fűzött : ár nélkül
Baranyó Sándor (1920-)
75(439)(092)Baranyó_S.
[AN 436520]
MARC

ANSEL
UTF-83445 /2002.
Benjamin, Ranana G.
   Origami for everyone II : easy to follow step folds / by Ranana G. Benjamin and Susanna Kricskovics. - Budapest : Goldfish, [2000]. - 61, [2] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-9268-10-0 * kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-8366-64-8)
745.54
[AN 437107]
MARC

ANSEL
UTF-83446 /2002.
Buzás Gergely (1965-)
   Giovanni Dalmata Herkules-kútja a visegrádi királyi palotában / Buzás Gergely ; szerzőtársak Réti Mária, Szőnyi Endre ; szerk. Éri István ; [közread. a] ... Mátyás Király Múzeum. - Budapest : TKM Egyes. ; Visegrád : Mátyás Király Múz., 2001. - 107, [2] p. : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 106-107.
ISBN 963-554-494-4 kötött : ár nélkül
728.82(439-2Visegrád)(036) *** 725.948(439-2Visegrád)(036)
[AN 914121]
MARC

ANSEL
UTF-83447 /2002.
Buzás Gergely (1965-)
Visegrád, fellegvár (német)
   Visegrád, Hochburg / [Gergely Buzás, Mátyás Szőke] ; [ford. Wellmann Nóra]. - 3. átd. kiad. - [Budapest] : TKM Egyes., 2000. - 23 p. : ill., részben színes ; 17 cm. - (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, ISSN 0139-245X ; 250/A.)
Példányszám: 2000
ISBN 963-554-358-1 fűzött : ár nélkül
728.81(439-2Visegrád)(036)
[AN 435947]
MARC

ANSEL
UTF-83448 /2002.
   Csekovszky Árpád keramikusművész alkotásainak gyűjteménye / szerk. Csekovszky Árpádné és Csekovszky Balázs ; [kiad. a Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány]. - Budapest : Csekovszky Műv. Közalapítvány, 2001. - 272 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 270-271.
ISBN 963-00-8512-7 kötött : ár nélkül
Csekovszky Árpád (1931-1997)
738(439)(092)Csekovszky_Á.
[AN 914107]
MARC

ANSEL
UTF-83449 /2002.
Csete György (1937-)
Művek (vál.)
   Csete György és Dulánszky Jenő. - [Budapest] : Kijárat, cop. 2001. - 92 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Vallomások... architectura sorozat, ISSN 1219-8811)
ISBN 963-9136-72-7 kötött : 2100,- Ft
Dulánszky Jenő (1936-2000)
Csete György (1937-)
72(439)(092)Csete_Gy.
[AN 913630]
MARC

ANSEL
UTF-83450 /2002.
Csorba Csaba (1946-)
   Regényes váraink / Csorba Csaba ; [a rajzokat Kuczogi Zsuzsanna kész.]. - Budapest : M. Kvklub, 2002. - 368 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 347-364.
ISBN 963-547-565-9 kötött : ár nélkül
728.81(439)
[AN 914116]
MARC

ANSEL
UTF-83451 /2002.
Dávid Ferenc
   Budapest, Új Színház / [Dávid Ferenc]. - [Budapest] : TKM Egyes., 2000. - 16 p. : ill., részben színes ; 17 cm. - (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, ISSN 0139-245X ; 643.)
Példányszám: 4000
ISBN 963-554-362-X fűzött : ár nélkül
725.822(439-2Bp.)(036)
[AN 435938]
MARC

ANSEL
UTF-83452 /2002.
Dercsényi Balázs (1940-)
   Veszprém, székesegyház és Szent György-kápolna / [Dercsényi Balázs]. - Átd. kiad. - [Budapest] : TKM Egyes., 2000. - 20 p. : ill., részben színes ; 17 cm. - (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, ISSN 0139-245X ; 639.)
Példányszám: 4000. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-554-348-4 fűzött : ár nélkül
726.54(439-2Veszprém)(036) *** 726.52(439-2Veszprém)(036)
[AN 435943]
MARC

ANSEL
UTF-83453 /2002.
   Az építészeti értékek helyi védelme : országos konferencia : Nagykanizsa, 1999. március 4. / rend. ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság, Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata ; [szerk. Kovács Erzsébet, Karmazin József]. - [Nagykanizsa] : Nagykanizsai Városvédő Egyes. : Önkormányzat, [1999]. - 110 p. : ill. ; 21 cm. - (Nagykanizsai honismereti füzetek, ISSN 1216-3724 ; 22.). (Városépítészeti füzetek, ISSN 1586-2194 ; 2.)
ISBN 963-03-9928-8 * fűzött : ár nélkül
72.025.3/.4(439) *** 061.3(439-2Nagykanizsa)
[AN 435099]
MARC

ANSEL
UTF-83454 /2002.
   F. Balogh Erzsébet. - [S.l.] : [Magánkiad.], [2000]. - 27 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Katalógus. - Magyar, angol és német nyelven
ISBN 963-640-710-X * fűzött : ár nélkül
Balogh Erzsébet, F. (1955-)
75(439)(092)Balogh_E.,F.
[AN 438806]
MARC

ANSEL
UTF-83455 /2002.
Farbaky Péter
   Budapest, országúti ferences templom és kolostor / [Farbaky Péter]. - [Budapest] : TKM Egyes., 2000. - 16 p. : ill., részben színes ; 17 cm. - (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, ISSN 0139-245X ; 641.)
Példányszám: 4000. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-554-356-5 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-554-356-3)
726.54(439-2Bp.)(036) *** 726.7(439-2Bp.)(036)
[AN 435930]
MARC

ANSEL
UTF-83456 /2002.
Grabner József (1940-)
   Akvarellek / Grabner József. - [Sopron] : [Quint], [2000]. - [15] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 963-00-3609-6 * fűzött : ár nélkül
75(439)(092)Grabner_J. *** 75.023.22
[AN 437659]
MARC

ANSEL
UTF-83457 /2002.
Gyürky Katalin, H. (1925-)
   Hilton, Budapest / [Katalin H. Gyürky, János Sedlmayer] ; [kiad. a TKM Egyesület]. - [Budapest] : TKM Egyes., 2000. - 16 p. : ill., részben színes ; 17 cm
ISBN 963-554-351-4 fűzött : ár nélkül
728.81(439-2Bp.)(036)
[AN 437358]
MARC

ANSEL
UTF-83458 /2002.
Hadik András (1953-)
Szeged, Fogadalmi templom és Demeter-torony (német)
   Szeged, Votivkirche und Demetrius-Turm / [András Hadik] ; [ford. Wellmann Nóra]. - Átd. kiad. - [Budapest] : TKM Egyes., 2000. - 20 p. : ill., részben színes ; 17 cm. - (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, ISSN 0139-245X ; 632/A.)
Példányszám: 2000
ISBN 963-554-364-6 fűzött : ár nélkül
726.54(439-2Szeged)(036)
[AN 435953]
MARC

ANSEL
UTF-83459 /2002.
   Kelecsényi Csilla / [szerk. ... Sulyok Miklós]. - Budapest : [BG], 1999. - 44 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Közread. a Budapest Galéria. - Magyar, angol és olasz nyelven. - Bibliogr.: p. 39.
ISBN 963-03-7633-4 fűzött : ár nélkül
Kelecsényi Csilla
73/76(439)(092)Kelecsényi_Cs.
[AN 440833]
MARC

ANSEL
UTF-83460 /2002.
   Kettős utazás : magyar fotográfiák a világról, 1857-1978 = Linked journeys : Hungarian photographs from around the world, 1857-1978 / [szerk. ... Kolta Magdolna] ; [szöveg ... Kincses Károly] ; [közread. a] Magyar Fotográfiai Múzeum. - [Kecskemét] : M. Fotográfiai Múz., 2001. - 147 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-8383-31-3 kötött : ár nélkül
77.04(439)(092) *** 908.100(084.12)
[AN 914033]
MARC

ANSEL
UTF-83461 /2002.
   Kortárs magyar művészeti lexikon / [főszerk. Fitz Péter] ; [fel. szerk. F. Almási Éva] ; [... mtársak Faludy Judit et al.]. - Budapest : Enciklopédia, 1999-2001. - 3 db ; 24 cm
ISBN 963-8477-43-1
Enciklopédia, lexikon (forma) - Szakirodalom -képzőművészeti
7(439)"1945/199"(031)
[AN 405243]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., P - Z / [... szerzői Aknai Tamás et al.]. - 2001. - 974 p. : ill., főként színes
ISBN 963-8477-46-6 kötött : ár nélkül
7(439)"1945/199"(031)
[AN 914037] MARC

ANSEL
UTF-83462 /2002.
Lehoczky Krisztina (1966-)
Művek (vál.)
   Lehoczky Krisztina festményei = Paintings of Lehoczky Krisztina. - [S.l.] : [Magánkiad.], [2000]. - [48] p. : ill., főként színes ; 23x30 cm
Magyar, angol és német nyelven
ISBN 963-640-709-6 * fűzött : ár nélkül
75(439)(092)Lehoczky_K.
[AN 438796]
MARC

ANSEL
UTF-83463 /2002.
   Magyarország bíróságai és ügyészségei az ezredfordulón / [... szerk. Zinner Tibor] ; [fényképezte Hapák József]. - Debrecen : Blende BT, 2001. - 244 p. : ill., színes ; 34 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-00-9127-5 kötött : ár nélkül
725.15(439)(084.12)
[AN 913698]
MARC

ANSEL
UTF-83464 /2002.
   Máskor, máshol : 2000. március 17 - május 1. Szeged, ... Móra Ferenc Múzeum Képtára / [fel. szerk. Kováts Albert] ; [közread. a] Magyar Festők Társasága. - [Budapest] : M. Festők Társ., 2000. - 121 p. : főként színes ill. ; 23 cm
Kiállítási katalógus. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-03-9729-3 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-03-9728-3)
75(439)"199" *** 061.4(439-2Szeged)
[AN 433258]
MARC

ANSEL
UTF-83465 /2002.
Molnár Edit (1933-)
   Emléktöredékek : Molnár Edit gyűjteményes fotókiállítása / [közread. a] Vigadó Galéria. - [Budapest] : Vigadó Galéria, 2000. - 47 p. : főként ill. ; 24 cm
Katalógus
ISBN 963-00-3412-3 * fűzött : ár nélkül
77.04(092)Molnár_E. *** 061.4(439-2Bp.)"2000"
[AN 431925]
MARC

ANSEL
UTF-83466 /2002.
   Nézőpontok - pozíciók : művészet Közép-Európában, 1949-1999 : Kortárs Művészeti Múzeum - Ludwig Múzeum Budapest, 2000. március 25 - 2000. május 28. / [szerk. Bálványos Anna] ; [életrajzok Arany Andrea et al.]. - Budapest : Kortárs Művészeti Múz.-Ludwig Múz., [2000]. - 339 p. : ill. ; 28 cm
Gerinccím: Művészet Közép-Európában, 1949-1999. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-00-2677-5 fűzött : ár nélkül
7(4-11)"1949/1999" *** 061.4(439-2Bp.)"2000"
[AN 439496]
MARC

ANSEL
UTF-83467 /2002.
Orbánné Horváth Márta
   Emlékművek, emléktáblák győri kislexikona / [írta és szerk. Orbánné Horváth Márta] ; [fotó Orbán László] ; [közread. a] Győr Városi Könyvtár. - Győr : Vár. Kvt., 2001. - 338, [2] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 262-291.
ISBN 963-00-8419-8 kötött : ár nélkül
Győr
725.945(439-2Győr)
[AN 913645]
MARC

ANSEL
UTF-83468 /2002.
Pájer Imre (1925-)
   Csornai Múzeum : kiállításvezető / [szerzők Pájer Imre ..., V. Szalontay Judit ..., Székely Zoltán] ; [fotó Burián György et al.]. - Csorna : Csornai Múz., 2000. - 106 p., XVI t. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Csornai múzeumi füzetek, ISSN 1418-1061 ; 2.)
ISBN 963-03-9955-5 fűzött : ár nélkül
Csornai Múzeum.
069(439-2Csorna)(036)
[AN 436295]
MARC

ANSEL
UTF-83469 /2002.
Pataki Ferenc (1941-)
   A teljesedés évgyűrűi : Pataki Ferenc munkássága / [tanulmány ... Szuromi Pál] ; [ford. ... Andrea Woods] ; [fotók ... Bús Csaba]. - Szeged : [Magánkiad.], 2001. - 122 p. : ill., főként színes ; 29 cm
A tanulmány és a képaláírások angol nyelven is. - Bibliogr.: p. 120-122.
ISBN 963-440-559-2 kötött : ár nélkül
72(439)(092)Pataki_F.
[AN 914092]
MARC

ANSEL
UTF-83470 /2002.
Péteri Pál (1932-)
   Róma régi és új templomai / Péteri Pál ; [a fényképeket kész. Péteri Anna és Péteri Pál]. - [3. kiad.]. - Kaposvár : Szerző, 2001. - 308 p., XXVI t. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 286. - Példányszám: 1500
ISBN 963-440-621-1 fűzött : ár nélkül
Roma
726.54(45-2Roma)(084.12)
[AN 913610]
MARC

ANSEL
UTF-83471 /2002.
Rockenbauer Zoltán (1960-)
   Kotta és paletta : művek, művészek, múzsák / Rockenbauer Zoltán. - [Budapest] : Corvina : Európai Utas, 2001. - 145 p., [16] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-13-5147-5 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 96313-13-5147-5)
75(100)"18/19" *** 78(100))"18/19"
[AN 913986]
MARC

ANSEL
UTF-83472 /2002.
Supka Magdolna (1914-)
   A helyek szelleme : Tenk László újabb képeiről / Supka Magdolna ; [fotók Szelényi László]. - Szolnok : Tenk L., 2000. - 48 p. : ill., színes ; 30 cm
Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 963-640-601-4 fűzött : ár nélkül
Tenk László (1943-)
75(439)(092)Tenk_L.
[AN 436565]
MARC

ANSEL
UTF-83473 /2002.
   Svetlo a farby : umelecká kolónia v Nagybányi : Galéria mesta Bratislavy ... 13 marca 2000 - 30 april 2000 = Lights and colours : Artists' Colony in Nagybánya / [vyd. katalógu ... Mariann Gergely, Edit Plesznivy] ; [vystavu organizuje Ministerstvo kultúry Mad'arskej republiky etc.]. - Budapest : MNG, [2000]. - 59 p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (Vydala Mad'arská národná galéria = Publications by the Hungarian National Gallery,, ISBN 0864-7291 ; ; 2000/1.)
ISBN 963-7432-77-9 * fűzött : ár nélkül
Nagybányai Művésztelep.
75(439)"1896/1944" *** 061.28(439.21-2Nagybánya) *** 061.4(437.6-2Pozsony)
[AN 438838]
MARC

ANSEL
UTF-83474 /2002.
   Szellemi környezetvédelem : Balaton Tárlat '97 : országos képzőművészeti kiállítás : Balatonalmádi, ... augusztus 20 - szeptember 13. / [szerk. Albrecht Sándor] ; [rend., kiad. Közösségi Ház, Balatonalmádi]. - Balatonalmádi : Közösségi Ház, [1999]. - 31 p. : ill. ; 30 cm
Példányszám: 300
ISBN 963-00-2624-4 * fűzött : ár nélkül
73/76(439) *** 061.4(439-2Balatonalmádi)
[AN 436989]
MARC

ANSEL
UTF-83475 /2002.
Szilárdfy Zoltán (1937-)
   Eigenständige Typen in der barocken Ikonographie ungarischer Heiliger / Zoltán Szilárdfy ; [Übers. Ulrike Mudrák] ; [Fotos Attila Mudrák] ; [Veröff. des Christlichen Museums]. - Esztergom : Christliches Mus., 2001. - 43 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7129-12-X fűzött : ár nélkül
73/76.034.7(4) *** 73/76.046.3 *** 235.3(439)
[AN 913590]
MARC

ANSEL
UTF-83476 /2002.
Szűcs Attila (1967-)
   Cím nélkül / [Szűcs Attila]. - [Székesfehérvár] : [Szt. István Kir. Múz.], [2000]. - [24] p. : ill., színes ; 21x21 cm. - (A Szent István Király Múzeum közleményei. D. sorozat,, ISBN 1216-5697 ; ; 252.)
Szoboszlai János kísérő tanulmányával. - Magyar és angol nyelven
ISBN 963-7390-74-X fűzött : ár nélkül
75(439)(092)Szűcs_A.
[AN 434907]
MARC

ANSEL
UTF-83477 /2002.
   "...Újabb meglepetés ... olvasóink részére!" : 3. Nemzetközi Művészkönyv-kiállítás : [Székesfehérvár ... 2000. május 27 - június 25.] = "...A new surprise ... for our readers!" : 3rd International Artists' Book Exhibition : [Székesfehérvár ... 27th May - 25th June, 2000] / [szerk. ... Lakat Erika] ; [... rend. ... Kovalovszky Márta, Szücs Erzsébet] ; [tanulmány ... Perneczky Géza]. - Székesfehérvár : [Szt. István Király Múz.], 2000. - 56 p. : ill., színes ; 30 cm. - (A Szent István Király Múzeum közleményei. D. sorozat,, ISBN 1216-5697 ; ; 272.)
Példányszám: 1500
ISBN 963-9279-03-X fűzött : ár nélkül
73/76(100) *** 091 *** 061.4(439-2Székesfehérvár)
[AN 438888]
MARC

ANSEL
UTF-83478 /2002.
   Viszontlátásra! Duchamp : [Budapest Galéria Kiállítóháza, 1996. november 14 - december 8.] = See you again! Duchamp : [exhibition House of Budapest Gallery, 14 November - 8 December, 1996] / [szerk. ... Nagy Mercedes] ; [tanulmányok ... Görgényi Frigyes, Beke László, Szőke Annamária] ; [ford. ... Chris Sullivan] ; [fotó ... Szelényi László]. - [Budapest] : BG, 2000. - 95 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-03-9782-X fűzött : ár nélkül
Duchamp, Marcel
73/76(44)(092)Duchamp,_M. *** 061.4(439-2Bp.)"1996"
[AN 435751]
MARC

ANSEL
UTF-83479 /2002.
   Vörös Béla, 1899-1983 : emlékkönyv / [összeáll. Bodri Ferenc] ; [közread. a] Balassa Bálint Múzeum. - Esztergom : Balassa B. Múz., 1999. - 77, [12] p. : ill. ; 21 cm
Borítócím: Vörös Béla, 1899-1999 : emlékkönyv. - Bibliogr.: p. 72-74.
ISBN 963-03-8946-0 fűzött : ár nélkül
Vörös Béla (1899-1983)
73(439)(092)Vörös_B.
[AN 435541]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

3480 /2002.
Benedek Szabolcs (1973-)
   George Harrison, 1943-2001 : a Beatles-gitáros emlékére / írta Benedek Szabolcs. - [Pécs] : Halász ; [Göd] : Royal Press, [2001]. - 148 p. : ill. ; 20 cm. - (Dekameron könyvek, ISSN 1585-9436)
Diszkogr.: p. 101-145.
ISBN 963-9331-06-6 fűzött : ár nélkül
Harrison, George
78.067.26.036.7(410)(092)Harrison,_G.
[AN 914010]
MARC

ANSEL
UTF-83481 /2002.
Nemere István (1944-)
   Szívritmus : nagy zeneszerzők szerelmei / Nemere István. - Nyíregyháza : Homonnai, cop. 2001. - 269 p. ; 19 cm
ISBN 963-8342-28-5 fűzött : 1198,- Ft
78.071.1(100)(092)
[AN 914056]
MARC

ANSEL
UTF-83482 /2002.
Rőth Márta (1935-)
   Gondolatok az énektanításról / Rőth Márta. - [Budapest] : M. Zeneisk. és Műv. Isk. Szöv., [1999]. - 62 p. : ill. ; 21 cm. - (Metronóm módszertani füzetek, ISSN 1586-2151 ; 1999/1.)
ISBN 963-03-9988-1 * fűzött : ár nélkül
78.071.4 *** 37
[AN 436290]
MARC

ANSEL
UTF-83483 /2002.
Sinkó Gy. Imre (1923-)
   ...ha véget ér a kín : fantáziálni tudok, de hazudni nem! : regényes önvallomás / Sinkó Gy. Imre. - Szeged : Bába, 2001. - 430, [58] p. : ill. ; 24 cm. - (A Tisza hangja,, ISBN 1418-9607 ; ; 121.)
ISBN 963-9347-51-5 fűzött : ár nélkül
Sinkó Gy. Imre (1923-)
78.071.2(439)(092)Sinkó_Gy._I.(0:82-94)
[AN 914009]
MARC

ANSEL
UTF-83484 /2002.
Taraborrelli, J. Randy
Madonna (magyar)
   Madonna titkos története / J. Randy Taraborrelli ; [ford. Leyrer Ginda]. - Budapest : M. Kvklub, 2002. - 318 p., [16] t. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-547-590-X kötött : ár nélkül
Madonna
78.067.26.036.7(73)(092)Madonna
[AN 913993]
MARC

ANSEL
UTF-83485 /2002.
Tusa Erzsébet (1928-)
   A pianist's meditations on Liszt's late works / Erzsébet Tusa ; [based on the translation of Judit Pokoly]. - Budapest : Akkord, cop. 2000. - 51 p. : ill., főként kotta ; 21 cm
ISBN 963-9255-03-3 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9255-03-0)
Liszt Ferenc (1811-1886)
78.071.1(439)(092)Liszt_F.
[AN 436177]
MARC

ANSEL
UTF-83486 /2002.
Ullrich, Corinne
   Jimi Hendrix / Corinne Ullrich ; Petra Zeitz közrem. ; [ford. Bán Zoltán András]. - Budapest : M. Kvklub, 2001. - 159 p. : ill., részben színes ; 20 cm. - (MKK portré, ISSN 1587-5032)
Bibliogr.: p. 155-156.
ISBN 963-547-559-4 fűzött : ár nélkül
Hendrix, Jimi
78.067.26.036.7(73)(092)Hendrix,_J.
[AN 913646]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

3487 /2002.
Balogh Géza (1936-)
   A Napsugár fél évszázada / Balogh Géza. - [Békéscsaba] : Békés M. Képviselő-testülete M. Művel. Központja és Kézműves Szakiskolája, 1999. - 68 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Békési műhely, ISSN 0230-3205)
ISBN 963-03-9099-X fűzött : ár nélkül
Napsugár Bábegyüttes.
792.97(439-2Békéscsaba)Napsugár(091)
[AN 432092]
MARC

ANSEL
UTF-83488 /2002.
Bános Tibor (1933-)
   Jávor Pál / Bános Tibor. - Budapest : Athenaeum 2000, 2001. - 231 p., VIII t. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9261-76-9 fűzött : 1490,- Ft
Jávor Pál (1902-1959)
792.028(439)(092)Jávor_P.
[AN 914017]
MARC

ANSEL
UTF-83489 /2002.
   Hakni / számos művész beszámolója alapján szerk. Wortmann Éva ; [fotók Gordon Eszter, Vörös Szilárd]. - Budapest : Ék Reklám- és Műsoriroda, Kvstúdió, 2001. - 210 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-00-6815-X * fűzött : 1951,- Ft (hibás ISBN 963-00-68-15)
792.028(439)(092)(0:82-94) *** 78.067.26(439)(092)(0:82-94)
[AN 913613]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

3490 /2002.
Benczik Vilmos (1945-)
   Nyelv, írás, irodalom kommunikációelméleti megközelítésben / Benczik Vilmos. - Budapest : Trezor, 2001. - 332 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 285-298. - Összefoglalás eszperantó és angol nyelven
ISBN 963-9088-57-9 fűzött : 2240,- Ft
800.1 *** 003 *** 930.85(100) *** 316.77 *** 82.01
[AN 913618]
MARC

ANSEL
UTF-83491 /2002.
   Benkő Loránd / [mtárs Markó Alexandra, Pávics Krisztina]. - [Budapest] : ELTE Fonetikai Tansz., 1999. - 40, [8] p. : ill. ; 24 cm. - (Magyar nyelvész pályaképek és önvallomások, ISSN 1419-4481 ; 6.)
Bibliogr.: p. 17-35.
ISBN 963-463-321-8 fűzött : ár nélkül
Benkő Loránd (1921-)
80.001(439)(092)Benkő_L. *** 012Benkő_L.
[AN 432263]
MARC

ANSEL
UTF-83492 /2002.
Botlik Dénesné
   Orosz alap- és középfokú társalgási nyelvkönyv : nyelvtani gyakorlatokkal / Botlik Dénesné. - Budapest : M.P.L. Kv. : Librotrade, 2001. - 209 p. ; 20 cm. - (Nyelvkönyvek vizsgázóknak sorozat, ISSN 1417-1449)
ISBN 963-9328-34-0 fűzött : ár nélkül
808.2(079.1)
[AN 913640]
MARC

ANSEL
UTF-83493 /2002.
   Éder Zoltán / [mtárs Forgó Zoltán, Markó Alexandra, Pávics Krisztina]. - [Budapest] : ELTE Fonetikai Tansz., 1999. - 28, [4] p. : ill. ; 24 cm. - (Magyar nyelvész pályaképek és önvallomások, ISSN 1419-4481 ; 60.)
Bibliogr.: p. 9-22.
ISBN 963-463-291-2 fűzött : ár nélkül
Éder Zoltán (1931-)
80.001(439)(092)Éder_Z. *** 012Éder_Z.
[AN 432282]
MARC

ANSEL
UTF-83494 /2002.
Éder Zoltán (1931-)
   Játékfilológia : a tudomány, a művészet és a pedagógia vonzásában : válogatott írások / Éder Zoltán. - Budapest-Újpest : N. J. Pro Homine, 2001. - 244 p. : ill. ; 21 cm. - ("Könyves"-könyvek, ISSN 1585-633X ; 6.)
Éder Zoltán műveinek bibliográfiája: p. 229-239.
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-03-7653-9)
80.001(439)(092)Éder_Z. *** 012Éder_Z.
[AN 913971]
MARC

ANSEL
UTF-83495 /2002.
   Kálmán Béla, 1913-1997 / [mtárs Módos Péter]. - [Budapest] : ELTE Fonetikai Tansz., 1999. - 24 p. : ill. ; 24 cm. - (Magyar nyelvész pályaképek és önvallomások, ISSN 1419-4481 ; 26.)
Bibliogr.: p. 7-20.
ISBN 963-463-176-2 fűzött : ár nélkül
Kálmán Béla (1913-1997)
80.001(439)(092)Kálmán_B. *** 012Kálmán_B.
[AN 432265]
MARC

ANSEL
UTF-83496 /2002.
   Károly Sándor, 1920-1994 / [mtárs Módos Péter]. - [Budapest] : ELTE Fonetikai Tansz., 1999. - 24 p. : ill. ; 24 cm. - (Magyar nyelvész pályaképek és önvallomások, ISSN 1419-4481 ; 27.)
Bibliogr.: p. 7-22.
ISBN 963-463-259-9 fűzött : ár nélkül
Károly Sándor (1920-1994)
80.001(439)(092)Károly_S. *** 012Károly_S.
[AN 432267]
MARC

ANSEL
UTF-83497 /2002.
Kiss Béla
   Növényolaj-ipari, háztartás-vegyipari, lipidkémiai és kozmetikai szakszótár : német - magyar, angol - magyar, magyar - német, angol / Kiss Béla. - Budapest : Eri, 2001. - 192 p. ; 25 cm
Az előszó angol nyelven is
ISBN 963-8090-33-2 kötött : ár nélkül
801.323=30=945.11 *** 801.323=20=945.11 *** 801.323=945.11=30=20 *** 655 *** 64
[AN 913705]
MARC

ANSEL
UTF-83498 /2002.
Le Calloc'h, Bernard
   Le dictionnaire tibétain d'Alexandre Csoma de Kőrös : histoire d'un destin détourné / Bernard Le Calloc'h. - 2 ed. - Budapest : Littera Nova, 2000. - 59 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9212-33-4 fűzött : ár nélkül
Kőrösi Csoma Sándor (1784-1842)
80.001(439)(092)KőrösiCsoma_S.
[AN 435547]
MARC

ANSEL
UTF-83499 /2002.
Le Calloc'h, Bernard
   Le dictionnaire tibétain d'Alexandre Csoma de Kőrös : histoire d'un destin détourné / Bernard Le Calloc'h. - Budapest : Accordia, 2000. - 59 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9242-28-4 fűzött : ár nélkül
Kőrösi Csoma Sándor (1784-1842)
80.001(092)KőrösiCsoma_S.
[AN 435543]
MARC

ANSEL
UTF-83500 /2002.
Mészáros Edit (1958-)
   Az erza-mordvin nyelv alapjai : oktatási segédanyag / Mészáros Edit. - Budapest : ELTE Finnugor Tansz. : Numi-Tórem Finnugor Alapítvány, 2000. - 78 p. ; 20 cm. - (Budapesti finnugor füzetek, ISSN 1219-9249 ; 14.)
Bibliogr.: p. 73-76.
ISBN 963-463-458-3 fűzött : 800,- Ft
809.452.2(075.8)
[AN 913599]
MARC

ANSEL
UTF-83501 /2002.
   "Mondd, és én hallom..." : a középiskolások győri Kazinczy-versenyei / [írták Bencédy József et al.] ; [szerk. ... Hérics Lajosné] ; [kiad. a Kazinczy Ferenc Gimnázium]. - Győr : Kazinczy Gimn., 2000. - 134, [2] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 121-128. - Példányszám: 700
ISBN 963-00-3349-6 * fűzött : ár nélkül
809.451.1-06 *** 371.384(439-2Győr)(091)
[AN 431862]
MARC

ANSEL
UTF-83502 /2002.
   Nyíri Antal / [mtárs Módos Péter, Pávics Krisztina]. - [Budapest] : ELTE Fonetikai Tansz., 1999. - 19 p. : ill. ; 24 cm. - (Magyar nyelvész pályaképek és önvallomások, ISSN 1419-4481 ; 37.)
Bibliogr.: p. 7-15.
ISBN 963-463-297-1 fűzött : ár nélkül
Nyíri Antal (1907-)
80.001(439)(092)Nyíri_A. *** 012Nyíri_A.
[AN 432276]
MARC

ANSEL
UTF-83503 /2002.
   Rédei Károly / [mtárs Markó Alexandra, Pávics Krisztina]. - Budapest : ELTE Fonetikai Tansz., 1999. - 30, [2] p. : ill. ; 23 cm. - (Magyar nyelvész pályaképek és önvallomások, ISSN 1419-4481 ; 62.)
Bibliogr.: p. 10-21.
ISBN 963-463-320-X fűzött : ár nélkül
Rédei Károly (1932-)
80.001(439)(092)Rédei_K. *** 012Rédei_K.
[AN 432284]
MARC

ANSEL
UTF-83504 /2002.
   Szilágysági nyelvatlasz / [... gyűjt. Márton Gyula] ; [... összeáll. és ... szerk. Hegedűs Attila] ; [a térképeket kész. ... Fodor Eszter]. - Budapest : M. Nyelvtud. Társ. ; Piliscsaba : PPKE, 2000. - 779 p. : ill., térk. ; 21x29 cm. - (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Magyar Nyelvészeti Tanszékének kiadványai, ISSN 1419-7693 ; 3.)
ISBN 963-9296-21-X fűzött : ár nélkül
809.451.1-087(498)(084.3)
[AN 913708]
MARC

ANSEL
UTF-83505 /2002.
Uzonyi Pál (1954-)
   Német nyelvtani lexikon : A - Z / Uzonyi Pál. - Budapest : Corvina, 2001. - 507 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 501-502.
ISBN 963-13-4938-1 kötött : 3500,- Ft
803.0(031) *** 372.880.30(072)
[AN 913676]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

3506 /2002.
Bruck, Edith (1932-)
   Sul mestiere del poeta = A költői mesterségről / Edith Bruck, Giovanni Giudici, László Lator ; [pubbl. Istituto Italiano di cultura per l'Ungheria]. - 2. ed. - Budapest : Olasz Kultúrint., 1999. - 232 p. ; 21 cm
A borítófedélen számozási adatként 2.
ISBN 963-00-3159-0 * fűzött : ár nélkül
82.01-1 *** 061.3(439-2Bp.)"1995"
[AN 435980]
MARC

ANSEL
UTF-83507 /2002.
Carpenter, Humphrey
J. R. R. Tolkien (magyar)
   J. R. R. Tolkien élete : az ember a mű mögött / Humphrey Carpenter ; [ford. Koncz Éva, Tótfalusi István ...]. - Budapest : Ciceró, cop. 2001. - 251 p., [8] t. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-539-353-9 kötött : ár nélkül
Tolkien, John Ronald Reuel
820(092)Tolkien,_J._R._R.
[AN 913651]
MARC

ANSEL
UTF-83508 /2002.
Horváth Géza (1956-)
   Wege der deutschen Innerlichkeit am Beispiel von Johann Wolfgang von Goethes Die Leiden des jungen Werther, Hermann Hesses Siddhartha und Thomas Manns Doktor Faustus / Géza Horváth. - Budapest : Osiris, 2001. - 169 p. ; 20 cm. - (Doktori mestermunkák, ISSN 1419-2306)
Bibliogr.: p. 159-166.
ISBN 963-389-174-4 fűzött : 1100,- Ft
Goethe, Johann Wolfgang von. Die Leiden des jungen Werthers.
Hesse, Hermann. Siddhartha.
Mann, Thomas. Doktor Faustus.
830(091) *** 82.01
[AN 914080]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

3509 /2002.
   Barátok Gyurkovicsról Gyurkovicsnak. - Budapest : Kairosz, 2001. - 243 p. : ill. ; 24 cm
Szerzők Bertha Bulcsu et al.
ISBN 963-9302-99-6 kötött : 2000,- Ft
Gyurkovics Tibor (1931-)
894.511(092)Gyurkovics_T.(0:82-94)
[AN 913588]
MARC

ANSEL
UTF-83510 /2002.
   Berzsenyi Dániel Emlékmúzeum / [a kiállításvezető szöveget összeáll. Fejesné Bognár Zsuzsa] ; [szerk. Varga Éva] ; [közread. a] Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága. - Kaposvár : Somogy M. Múz. Ig., 1999. - [23] p. : ill. ; 15 cm
ISBN 963-7212-21-3 * fűzött : ár nélkül
Berzsenyi Dániel (1776-1836)
Berzsenyi Dániel Emlékmúzeum (Nikla)
894.511(092)Berzsenyi_D. *** 069(439-2Nikla)(036)
[AN 437351]
MARC

ANSEL
UTF-83511 /2002.
Katona Béla (1924-1999)
   Nagy írók Szabolcsban : vonások Kölcsey Ferenc, Jósika Miklós, Vörösmarty Mihály, Tompa Mihály és Szilágyi István arcképéhez / Katona Béla ; [... szerk. Jánosi Zoltán] ; [előszó Németh Péter]. - Nyíregyháza : R & R Papír Kft. : Grafit Ny. "R" Kft., 2000. - 63 p. ; 21 cm. - (Nyíri múzsa füzetek, ISSN 1417-2186 ; 6.)
ISBN 963-85703-3-4 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-85703-0-X)
894.511(439.161)(092)
[AN 435322]
MARC

ANSEL
UTF-83512 /2002.
Praznovszky Mihály (1946-)
   A kalamáristól az enterig : írások az irodalmi muzeológiáról / Praznovszky Mihály. - Budapest : [PIM], 2001. - 119 p. ; 20 cm
Közread. a Petőfi Irodalmi Múzeum. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7412-98-0 fűzött : ár nélkül
894.511(091)
[AN 913936]
MARC

ANSEL
UTF-83513 /2002.
   Töredékek Fekete István levélhagyatékából és írásaiból : Fekete István életútja Ajkától Ajkáig / [a kötetet szerk., a leveleket vál. ... Gáspár János] ; [rajzok Borsos Miklós és Csabai Tibor] ; kiad. Fekete István Irodalmi Társaság. - Ajka : Fekete I. Irod. Társ., [2000]. - 149 p. : ill. ; 20 cm
Ifj. Fekete István előszavával
ISBN 963-03-9505-3 fűzött : ár nélkül
Fekete István (1900-1970)
894.511(092)Fekete_I.(044) *** 894.511(092)Fekete_I.
[AN 439724]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

3514 /2002.
Anderson, Caroline
A familiar stranger (magyar)
   Fekete lyuk / Caroline Anderson ; [... ford. Noll Katalin]. - Budapest : Harlequin, cop. 2000. - 92 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 155.)
Kisregény
ISBN 963-536-748-1 fűzött : 254,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 439090]
MARC

ANSEL
UTF-83515 /2002.
Beigbeder, Frédéric
99 francs (magyar)
   1999 forint : regény / Frédéric Beigbeder ; [ford. Bayer Antal]. - Budapest : Geomédia, 2001. - 275 p. ; 21 cm
1999 Ft (borító- és gerinccím)
ISBN 963-7910-86-7 fűzött : 1999,- Ft
840-31=945.11
[AN 913985]
MARC

ANSEL
UTF-83516 /2002.
Bernau, Inga von
Die Braut des Mitgiftjägers (magyar)
   Gátlás nélkül / Inga von Bernau ; [ford. Szájer Zoltán]. - Budapest : Bastei Budapest, 2000. - 70 p. ; 22 cm. - (Szilvia, ISSN 1215-0231 ; 109.)
Kisregény
ISBN 963-296-377-6 fűzött : 199,- Ft
830-312.5=945.11
[AN 433572]
MARC

ANSEL
UTF-83517 /2002.
The best ot women's quotations (magyar)
   Idézetek nőkről nőknek : Helen Exley ajándékkönyve / [ford. Babits Péter]. - Pécs : Alexandra, [2000]. - 61 p. : ill., színes ; 16 cm
ISBN 963-367-593-6 kötött : ár nélkül
82-84=945.11 *** 316.37-055.2(0:82-84)
[AN 437029]
MARC

ANSEL
UTF-83518 /2002.
Congratulations on your engagement (magyar)
   Emlékül eljegyzésedre / Helen Exley válogatása ; Shirley Trevena festményei ; [ford. Babits Péter]. - Pécs : Alexandra, [2000]. - [59] p. : ill., színes ; 16 cm
ISBN 963-367-532-4 kötött : ár nélkül
82-84=945.11 *** 394.268.2(0:82-84)
[AN 437073]
MARC

ANSEL
UTF-83519 /2002.
David, Trisha
Falling for Jack (magyar)
   Hajtóvadászat / Trisha David ; [... ford. Klein Szilvia]. - Budapest : Harlequin, cop. 2000. - 92 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 212.)
Kisregény
ISBN 963-536-732-5 fűzött : 254,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 438116]
MARC

ANSEL
UTF-83520 /2002.
Deforges, Régine
101, avenue Henri-Martin (magyar)
   A pokol körei : [1942-1944] / Régine Deforges ; [ford. Takács Márta]. - Budapest : M. Kvklub, 2002. - 328 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-547-586-1 kötött : ár nélkül
840-31=945.11
[AN 913916]
MARC

ANSEL
UTF-83521 /2002.
Dog quotations (magyar)
   Kutyavilág : megkapó festmények és elmés idézetek a négylábú kedvencekről / szerk. Helen Exley ; [ford. Babits Péter]. - Pécs : Alexandra, [2000]. - [59] p. : ill., színes ; 16 cm
ISBN 963-367-594-4 kötött : ár nélkül
82-84=945.11 *** 636.7(0:82-84)
[AN 437017]
MARC

ANSEL
UTF-83522 /2002.
Domokos Johanna (1970-)
   A számi költészet fordíthatóságáról / Domokos Johanna. - Budapest : ELTE Finnugor Tansz. : Numi-Tórem Finnugor Alapítvány, 2000. - 92 p. : ill. ; 21 cm. - (Budapesti finnugor füzetek, ISSN 1219-9249 ; 15.)
Bibliogr.: p. 85-92. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-463-459-1 fűzött : 900,- Ft
894.55.03
[AN 913596]
MARC

ANSEL
UTF-83523 /2002.
Field, Sandra
Seducing Nell (magyar)
   Félrelépés / Sandra Field ; [... ford. Szabó Júlia]. - Budapest : Harlequin, 2000. - 92 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 210.)
ISBN 963-536-687-6 fűzött : 254,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 436170]
MARC

ANSEL
UTF-83524 /2002.
Friendship (magyar)
   Gondolatok a barátságról : a legszebb idézetek és a leggyönyörűbb képek / szerk. Helen Exley ; [ford. Babits Péter]. - Pécs : Alexandra, [2000]. - [59] p. : ill., színes ; 16 cm
ISBN 963-367-638-X kötött : ár nélkül
82-84=945.11 *** 177.63(0:82-84)
[AN 437021]
MARC

ANSEL
UTF-83525 /2002.
Garbera, Katherina
The bachelor next door (magyar)
   A szomszéd kertje / Katherina Garbera ; [... ford. Makáry Kata]. - Budapest : Harlequin, cop. 2000. - 92 p. ; 21 cm. - (Tiffany, ISSN 0865-4158 ; 127.)
Kisregény
ISBN 963-536-763-5 fűzött : 254,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 438106]
MARC

ANSEL
UTF-83526 /2002.
Grandmothers (magyar)
   Nagyinak : Helen Exley ajándékkönyve / [ford. Babits Péter]. - Pécs : Alexandra, [2000]. - [59] p. : ill., színes ; 16 cm
ISBN 963-367-531-6 kötött : ár nélkül
82-84=945.11 *** 394.268.2(0:82-84)
[AN 437080]
MARC

ANSEL
UTF-83527 /2002.
Grisham, John
The brethren (magyar)
   Holló a hollónak / John Grisham ; [ford. Dobrás Zsófia]. - Budapest : M. Kvklub, 2002. - 360 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-547-593-4 kötött : ár nélkülISBN 963-547-527-6 fűzött : ár nélkül
820-312.4(73)=945.11
[AN 914058]
MARC

ANSEL
UTF-83528 /2002.
Gyimóthy Gábor (1936-)
   Wort-cool-tour : Wortspielgedichte / Gábor Gyimóthy. - Budapest : epl, 2001. - 123 p. ; 20 cm. - (Editio plurilingua, ISSN 1585-082X ; 2001/20.)
Versek. - Váltakozva német, angol és francia nyelven
ISBN 963-86177-2-1 fűzött : ár nélkül
830-14 *** 820-14 *** 840-14
[AN 913927]
MARC

ANSEL
UTF-83529 /2002.
Happiness quotations (magyar)
   Idézetek a boldogságról : gondolatébresztő idézetek és gyönyörű festmények gyűjteménye : Helen Exley ajándékkönyve / [ford. Babits Péter]. - Pécs : Alexandra, [2000]. - [59] p. : ill., színes ; 16 cm
ISBN 963-367-592-8 kötött : ár nélkül
82-84=945.11 *** 17.023.34(0:82-84)
[AN 437040]
MARC

ANSEL
UTF-83530 /2002.
Lamb, Charlotte
An excellent wife (magyar)
   Szoba kiadó / Charlotte Lamb ; [... ford. Várnai Péter]. - Budapest : Harlequin, 2000. - 92 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 220.)
Kisregény
ISBN 963-536-679-5 fűzött : 254,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 435731]
MARC

ANSEL
UTF-83531 /2002.
Larsen, Viola
Drei Bräute im alten Schloss (magyar)
   Hármas menyegző / Viola Larsen ; [ford. Csokonay Nóra]. - Budapest : Bastei Budapest, 2000. - 78 p. ; 22 cm. - (Szilvia, ISSN 1215-0231 ; 110.)
Kisregény
ISBN 963-296-381-4 fűzött : 199,- Ft
830-312.5=945.11
[AN 433569]
MARC

ANSEL
UTF-83532 /2002.
Larsen, Viola
Liebe am Lago Maggiore (magyar)
   Csapdába ejtve / Viola Larsen ; [ford. Váry Alíz]. - Budapest : Bastei Budapest, 2000. - 70 p. ; 22 cm. - (Szilvia, ISSN 1215-0231 ; 111.)
Kisregény
ISBN 963-296-383-0 fűzött : 199,- Ft
830-312.5=945.11
[AN 433566]
MARC

ANSEL
UTF-83533 /2002.
Lee, Miranda
The seduction project (magyar)
   Jó tanítvány / Miranda Lee ; [... ford. G. Korda Edit]. - Budapest : Harlequin, 2000. - 93 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 222.)
Kisregény
ISBN 963-536-716-3 fűzött : 254,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 435906]
MARC

ANSEL
UTF-83534 /2002.
Lennox, Marion
Promise of a miracle (magyar)
   Egy kis bátorítás / Marion Lennox ; [... ford. Jurányi Andrea]. - Budapest : Harlequin, 2000. - 92 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 152.)
Kisregény
ISBN 963-536-694-9 fűzött : 254,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 436168]
MARC

ANSEL
UTF-83535 /2002.
Major, Ann
Nobody's child (magyar)
   Melyiket szeressem? / Ann Major ; [... ford. Erdélyi Margit]. - Budapest : Harlequin, 2000. - 92 p. ; 21 cm. - (Bianca, ISSN 0866-0867 ; 111.)
Kisregény
ISBN 963-536-703-1 fűzött : 254,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 435249]
MARC

ANSEL
UTF-83536 /2002.
Majoros Klára
   Még soookkkal merőbb velő : 777 humoros idézet / [vál. és ford. Majoros Klára és Szentgyörgyi József]. - Budapest : Punktum, 2001. - 202 p. : ill. ; 20 cm
Angol és magyar nyelven
ISBN 963-00-7601-2 fűzött : ár nélkül
820-84.02=945.11
[AN 913955]
MARC

ANSEL
UTF-83537 /2002.
Mather, Anne
Shattered illusions (magyar)
   Szerelmi háromszög / Anne Mather ; [... ford. Kollár Emese]. - Budapest : Harlequin, cop. 2000. - 93 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 223.)
Kisregény
ISBN 963-536-717-1 fűzött : 254,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 439099]
MARC

ANSEL
UTF-83538 /2002.
McNaught, Judith
Whitney, my love (magyar)
   Whitney, kedvesem / Judith McNaught ; [ford. Vitray Tamásné]. - Budapest : M. Kvklub, 2002. - 539 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-547-575-6 kötött : ár nélkül
820-31=945.11
[AN 914072]
MARC

ANSEL
UTF-83539 /2002.
Metcalfe, Josie
Promises to keep (magyar)
   Mankón járó szerelem / Josie Metcalfe ; [... ford. Németh Mária]. - Budapest : Harlequin, 2000. - 92 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 153.)
Kisregény
ISBN 963-536-695-7 fűzött : 254,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 436166]
MARC

ANSEL
UTF-83540 /2002.
Michaels, Leigh
The billionaire date (magyar)
   Valóságos főnyeremény / Leigh Michaels ; [... ford. Csató Gabriella]. - Budapest : Harlequin, cop. 2000. - 93 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 224.)
Kisregény
ISBN 963-536-718-X fűzött : 254,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 439096]
MARC

ANSEL
UTF-83541 /2002.
Michaels, Leigh
The fake fiancé! (magyar)
   Peren kívül / Leigh Michaels ; [...ford. Tandori Dezső]. - Budapest : Harlequin, 2000. - 93 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 217.)
Kisregény
ISBN 963-536-676-0 fűzött : 239,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 435277]
MARC

ANSEL
UTF-83542 /2002.
Mother quotations (magyar)
   Gondolatok az anyaságról : bölcs idézetek és gyönyörű festmények az anyaság dicséretére / szerk. Helen Exley ; [ford. Babits Péter]. - Pécs : Alexandra, [2000]. - [59] p. : ill., színes ; 16 cm
ISBN 963-367-615-0 kötött : ár nélkül
82-84=945.11 *** 398.268.22(0:82-84)
[AN 437009]
MARC

ANSEL
UTF-83543 /2002.
Nur Dr. Frank glaubte ihr (magyar)
   Ki bízik bennem? / [ford. Mező Hermina]. - Budapest : Bastei Budapest, 2000. - 69 p. ; 22 cm. - (Dr. Stefan Frank, ISSN 0866-2355 ; 116.)
Kisregény
ISBN 963-296-380-6 fűzött : 199,- Ft
830-312.5=945.11
[AN 433576]
MARC

ANSEL
UTF-83544 /2002.
Palmer, Diana
The princess bride (magyar)
   Menyasszonyt a királynak! / Diana Palmer ; [... ford. Telek Zsuzsa]. - Budapest : Harlequin, 2000. - 93 p. ; 21 cm. - (Tiffany, ISSN 0865-4158 ; 126.)
Kisregény
ISBN 963-536-699-X fűzött : 254,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 434942]
MARC

ANSEL
UTF-83545 /2002.
Parv, Valerie
Kissed by a stranger (magyar)
   Rivaldafény / Valerie Parv ; [... ford. Kollár Emese]. - Budapest : Harlequin, 2000. - 92 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 219.)
Kisregény
ISBN 963-536-678-7 fűzött : 254,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 435453]
MARC

ANSEL
UTF-83546 /2002.
Die Patientin, die ihr Kind verschenkte (magyar)
   Az asszony, aki elajándékozta gyermekét / [ford. Petri Ágnes]. - Budapest : Bastei Budapest, 2000. - 62 p. ; 22 cm. - (Dr. Stefan Frank, ISSN 0866-2355 ; 115.)
Kisregény
ISBN 963-296-373-3 fűzött : 199,- Ft
830-312.5=945.11
[AN 433580]
MARC

ANSEL
UTF-83547 /2002.
Sanderson, Gill
Ryder and son (magyar)
   Fizetett alkalmazott / Gill Sanderson ; [... ford. Tarsoly Emília]. - Budapest : Harlequin, cop. 2000. - 92 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 154.)
Kisregény
ISBN 963-536-747-3 fűzött : 254,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 439081]
MARC

ANSEL
UTF-83548 /2002.
Snicket, Lemony
Series of unfortunate events (magyar)
   A balszerencse áradása / írta Lemony Snicket ; ill. Brett Helquist. - Budapest : Egmont Hungary, 2001-. - 19 cm
Ifjúsági regény
ISBN 963-627-696-X *
820-31(73)(02.053.2)=945.11
[AN 906645]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. kv., A hüllők terme / [ford. Fedina Lídia]. - 2001. - 192, [6] p. : ill.
ISBN 963-627-662-5 kötött : 1199,- Ft
820-31(73)(02.053.2)=945.11
[AN 913933] MARC

ANSEL
UTF-83549 /2002.
Turow, Scott
Pleading guilty (magyar)
   Beismerő vallomás / Scott Turow ; [ford. Rácz Péter]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2001. - 445 p. ; 22 cm
Regény
ISBN 963-9237-79-5 kötött : 1990,- Ft
820-312.4(73)=945.11
[AN 913607]
MARC

ANSEL
UTF-83550 /2002.
Wentworth, Sally
Runaway fiancée (magyar)
   Ő az enyém! / Sally Wentworth ; [... ford. Dióssi Gábor]. - Budapest : Harlequin, 2000. - 92 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 209.)
Kisregény
ISBN 963-536-686-8 fűzött : 254,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 436173]
MARC

ANSEL
UTF-83551 /2002.
Wentworth, Sally
A typical male! (magyar)
   Férfiak kíméljenek! / Sally Wentworth ; [... ford. Petricsák Judit]. - Budapest : Harlequin, 2000. - 92 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 221.)
Kisregény
ISBN 963-536-715-5 fűzött : 254,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 435901]
MARC

ANSEL
UTF-83552 /2002.
Winters, Rebecca
Bride by day (magyar)
   Múlt idők / Rebecca Winters ; [... ford. Bakay Dóra]. - Budapest : Harlequin, cop. 2000. - 92 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 211.)
Kisregény
ISBN 963-536-731-7 fűzött : 254,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 438112]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

3553 /2002.
Ady Endre (1877-1919)
Művek (vál.)
   Ady Endre összes versei / [a szöveget gond. és a jegyzeteket összeáll. Láng József és Schweitzer Pál]. - 3. jav. kiad. - Budapest : Osiris, 2001, cop. 1998. - 1488 p. ; 21 cm. - (Osiris klasszikusok, ISSN 1218-9006)
A versek első megjelenésének bibliográfiai adataival
ISBN 963-379-466-8 kötött : 3800,- Ft
894.511-14
[AN 911467]
MARC

ANSEL
UTF-83554 /2002.
Bagi Aranka (1945-)
   Emléktöredékek : írások a szeretetről / Bagi Aranka. - Kazincbarcika : Bagi A., 2001. - 46 p. ; 21 cm
ISBN 963-440-366-2 fűzött : ár nélkül
894.511-32 *** 894.511-14
[AN 913696]
MARC

ANSEL
UTF-83555 /2002.
Balázs Ferenc (1901-1937)
   Bejárom a kerek világot / Balázs Ferenc. - Budapest : Zeusz Kv., 2002. - 336 p. ; 21 cm. - (Zeusz könyvek. "Világjárók" sorozat,, ISSN 1587-6918)
ISBN 963-00-8457-0 kötött : ár nélkül
Balázs Ferenc, (1901-1937)
894.511-992(498) *** 894.511-94 *** 910.4
[AN 913965]
MARC

ANSEL
UTF-83556 /2002.
Bálint Pál
   Családi történet / Bálint Pál. - Budapest : Ex Libris : Foldes, S. B., 2000. - 156 p., [12] t. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-85530-5-7 * fűzött : ár nélkül
Bálint család
894.511-94
[AN 429997]
MARC

ANSEL
UTF-83557 /2002.
Bodosi György (1925-)
   Antik játékok / Bodosi György ; [kiad. a veszprémi Eötvös Károly Megyei Könyvtár]. - Veszprém : EKMK, 2000. - 517 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-7199-73-X kötött : ár nélkül
894.511-2
[AN 435309]
MARC

ANSEL
UTF-83558 /2002.
Bogádi Kis György
   Látjátok feleim.. / Bogádi Kis György ; [a rajzokat Nőt Béla kész.]. - Pécs : Héthatár BT, 2000. - 59 p. : ill. ; 21 cm. - (Hetedhéthatár-füzetek : széppróza,, ISBN 1585-1990 ; ; 3.)
ISBN 963-00-3770-X * fűzött : 160,- Ft
894.511-4
[AN 439257]
MARC

ANSEL
UTF-83559 /2002.
Csépke Klára, V.
   A sors karnagya : [versek] / V. Csépke Klára ; [graf. H. Németh Katalin]. - Nyíregyháza : IMI Print, 2001. - 289 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-00-9035-X fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 914067]
MARC

ANSEL
UTF-83560 /2002.
Dékány Endre (1926-)
   Tükörírás : esszék, kritikák, tárcák, publicisztikák / Dékány Endre. - Budapest : Szt. István Társ., 2001. - 228 p. ; 20 cm
ISBN 963-361-234-9 fűzött : 1600,- Ft
894.511-821
[AN 914065]
MARC

ANSEL
UTF-83561 /2002.
   Egyszerű jel : a bajai Ady Endre Könyvtár Irodalmi Körének antológiája, 2000. - [Budapest] : Open Art, [2000]. - 108 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-7893-21-0 fűzött : ár nélkül
894.511-14(439-2Baja)(082)
[AN 427900]
MARC

ANSEL
UTF-83562 /2002.
Farkas Csaba (1965-)
   Gyalog a hídon át : tárcák, novellák / Farkas Csaba. - Budapest : Accordia, 2001. - 191 p. ; 21 cm
ISBN 963-9242-59-4 fűzött : 990,- Ft
894.511-32 *** 894.511-43
[AN 914019]
MARC

ANSEL
UTF-83563 /2002.
Fecske András (1919-1977)
   Arcok - életek : válogatott írások / Fecske András ; [ill. Fecske Orsolya]. - Budapest-Újpest : N. J. Pro Homine, 1999. - 228, [3] p. : ill. ; 21 cm. - ("Könyves"-könyvek, ISSN 1585-633X ; 2.)
Bibliogr.: p. 225-228.
ISBN 963-03-7653-9 fűzött : ár nélkül
894.511-92 *** 894.511-32 *** 37.01
[AN 438292]
MARC

ANSEL
UTF-83564 /2002.
Fekete Sándorné Hary Márta (1934-)
   Humorgolódások : válogatva 1999-2000-ben / Hary Márta, Fekete Sándorné. - Budapest : [Magánkiad.], 2000. - 151 p. ; 20 cm
ISBN 963-640-203-5 fűzött : ár nélkül
894.511-7
[AN 435919]
MARC

ANSEL
UTF-83565 /2002.
Füredi Viola
   Virágének / Füredi Viola. - Balatonfüred : Szerző, [2000]. - 67 p. ; 20 cm
Versek
ISBN 963-640-602-2 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 439266]
MARC

ANSEL
UTF-83566 /2002.
Hauser, Peter
   A bukás : 72 óra alatt / Peter Hauser. - Budapest : CTS Kft., [2001]. - 429 p. ; 18 cm
Regény
ISBN 963-00-8808-8 fűzött : 1995,- Ft
894.511-312.4
[AN 913691]
MARC

ANSEL
UTF-83567 /2002.
Hegyi Erika
   Törékeny idők / Hegyi Erika. - Budapest : Alterra, 2001. - 71 p. ; 20 cm
Versek, elbeszélések
ISBN 963-9324-19-1 kötött : 1300,- Ft
894.511-14 *** 894.511-32
[AN 913918]
MARC

ANSEL
UTF-83568 /2002.
Horváth Ágnes, I.
   Édes anyuság / I. Horváth Ágnes. - Budapest : Accordia, 2001. - 57, [2] p. : ill. ; 20 cm
Versek, elbeszélések
ISBN 963-9242-66-7 fűzött : 590,- Ft
894.511-14 *** 894.511-32
[AN 913935]
MARC

ANSEL
UTF-83569 /2002.
Kabdebó Tamás (1934-)
   Minden idők / Kabdebó Tamás. - 3. kiad. - Budapest : Serdián, [2001]. - 94 p. ; 20 cm. - (Editio plurilingua, ISSN 1585-082X ; 2001/38.)
ISBN 963-86199-8-8 fűzött : ár nélkül
894.511-94
[AN 913913]
MARC

ANSEL
UTF-83570 /2002.
   Kísértet és kelmeminta : [a Nagy Lajos Irodalmi és Művészeti Társaság antológiája] / [szerk. Szerdahelyi István]. - Budapest : Mediant, 2000. - 100 p. ; 21 cm
ISBN 963-8263-11-3 fűzött : ár nélkül
894.511-822 *** 894.511(091)
[AN 429960]
MARC

ANSEL
UTF-83571 /2002.
Kloss Andor
   Alpesi visszhang egész napra : válogatott jegyzetek, interjúk, tanulmányok / Kloss Andor. - [Budapest] : AS-B, 2001. - 133 p. ; 25 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7880-87-9 kötött : ár nélkül
894.511-4
[AN 913583]
MARC

ANSEL
UTF-83572 /2002.
Kölcsey Ferenc (1790-1838)
   Himnusz : a magyar nép zivataros századaiból = Hymne : des siècles orageux du peuple hongrois / Kölcsey Ferenc ; [... transl. Bencze Jenő]. - Budapest : Serdián, 2001. - 12, [4], 12 p. : kotta ; 15 cm. - (Editio plurilingua, ISSN 1585-082X ; 2001/30.)
A magyar és a francia nyelvű rész hátlapjával egybekötve
ISBN 963-86199-3-7 fűzött : ár nélkül
894.511-141.02=40
[AN 913912]
MARC

ANSEL
UTF-83573 /2002.
   A költő bűvöletében / [szerk. Jáki Ferenc és Nick Ferenc] ; [graf. Polyák István et al.]. - Budapest : Adrianus BT, 2000. - 173 p. : ill. ; 21 cm
Versek, műfordítások
ISBN 963-03-9991-1 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-03-991-1)
Petőfi Sándor (1823-1849)
894.511-14(082) *** 894.511(092)Petőfi_S.
[AN 439605]
MARC

ANSEL
UTF-83574 /2002.
Korzenszky Richárd (1941-)
   "Fúdd el, jó szél..." : ballagásra / Korzenszky Richárd ; [kiad. a] Bencés Apátság. - Tihany : Bencés Apátság, 2000. - 103 p. ; 20 cm
ISBN 963-00-1983-3 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-1983-3)
894.511-5 *** 371.383
[AN 439714]
MARC

ANSEL
UTF-83575 /2002.
Lakó János (1922-)
   Jövőt keresek / Lakó János. - [Budapest] : Jelenlét 2000', [2002]. - 68 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Versek
ISBN 963-86152-0-6 fűzött : 700,- Ft
894.511-14
[AN 914023]
MARC

ANSEL
UTF-83576 /2002.
McDowell, Judith
   A szerelem öröksége / Judith McDowell. - [Debrecen] : Gold Book, cop. 2000. - 126 p. ; 18 cm. - (Szerelem & romantika, ISSN 0866-367X ; 97.)
Regény
ISBN 963-9248-28-2 fűzött : 298,- Ft
894.511-312.5
[AN 436270]
MARC

ANSEL
UTF-83577 /2002.
Merk, Kathy
   Kék búzavirág / Kathy Merk. - [Őrbottyán] : Homonnay J.-né, cop. 2001. - 164 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-440-603-3 fűzött : ár nélkül
894.511-312.5
[AN 913780]
MARC

ANSEL
UTF-83578 /2002.
Mezei Balázs (1960-)
   A hang metamorfózisa / Mezei Balázs. - Budapest : Kortárs, 2001. - 81, [2] p. ; 20 cm
ISBN 963-9297-32-1 fűzött : 1300,- Ft
894.511-14
[AN 913989]
MARC

ANSEL
UTF-83579 /2002.
Molnár József (1901-1975)
   Készülődés : novellák / Molnár József. - Sopron : Edutech, 2001. - 209 p. ; 20 cm. - (Várhely könyvek, ISSN 1419-273X ; 10.)
ISBN 963-85651-3-6 fűzött : 1700,- Ft
894.511-32
[AN 913606]
MARC

ANSEL
UTF-83580 /2002.
Nemes István (1953-)
   Nádi, Paca, Kóc / Nemes István ; [ill.] Bódi Katalin. - [Budapest] : Múlt és Jövő K., cop. 2000. - 76 p. : ill., részben színes ; 28 cm
ISBN 963-9171-38-7 kötött : 1300,- Ft
894.511-34(02.053.2)
[AN 429335]
MARC

ANSEL
UTF-83581 /2002.
Nemes István (1961-)
   Vérkáosz : fantasy regény / John Caldwell. - [Debrecen] : Cherubion, 2001. - 416 p. : ill. ; 21 cm. - (Cherubion fantasy exkluzív, ISSN 1217-6893 ; 45.)
Worluk - a Káosz világa (keretcím)
ISBN 963-9346-41-1 kötött : 1698,- Ft
894.511-312.9
[AN 913584]
MARC

ANSEL
UTF-83582 /2002.
Ottlik Géza (1912-1990)
   Iskola a határon / Ottlik Géza. - 12. kiad. - Budapest : Magvető, [2001], cop. 1959. - 439 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-14-2300-X kötött : 1490,- Ft (hibás ISBN 963-14-2145-7)
894.511-31
[AN 911479]
MARC

ANSEL
UTF-83583 /2002.
   Pannónia dicsérete : az évezred küszöbén / [szerk. Bárdos József]. - Nagykőrös : Dóra, [2000]. - 64 p. : ill. ; 10 cm
Versek
ISBN 963-7720-30-8 * velúr : ár nélkül (hibás ISBN 963-7720-30)
894.511-14(082)
[AN 427024]
MARC

ANSEL
UTF-83584 /2002.
Petrőczy Kata Szidónia (1662-1708)
   Petrőczy Kata Szidónia kézírásos verseskönyve / [szerk. és az utószót írta Benczik Vilmos]. - Budapest : Trezor, 2001. - 188 p. ; 20 cm
ISBN 963-9088-56-0 kötött : 2240,- Ft
894.511-14 *** 091Petrőczy_K._Sz.
[AN 913703]
MARC

ANSEL
UTF-83585 /2002.
Rot, Catherine
   Ők ketten / Catherine Rot. - [Debrecen] : Gold Book, cop. 2000. - 126 p. ; 18 cm. - (Sylvie, ISSN 1215-2757 ; 97.)
Regény
ISBN 963-9248-23-1 fűzött : 298,- Ft
894.511-312.5
[AN 436159]
MARC

ANSEL
UTF-83586 /2002.
Sári Gál Imre (1923-)
   Tánc a Húsvét-szigeten : balett versben és még 3 jelenet / Sári Gál Imre ; [kiad. az Összmagyar Testület - a CÉH]. - Budapest : Összmagyar Test. : CÉH, 1999. - 12 p. ; 24 cm
ISBN 963-03-9048-5 fűzött : ár nélkül
894.511-293
[AN 435584]
MARC

ANSEL
UTF-83587 /2002.
Serdián Miklós György (1954-)
   Pénz / Serdián Miklós György. - Budapest : epl, 2001. - 75 p. ; 15 cm. - (Editio plurilingua, ISSN 1585-082X ; 2001/12.)
ISBN 963-86120-8-8 fűzött : ár nélkül
894.511-32
[AN 913932]
MARC

ANSEL
UTF-83588 /2002.
St. Clair, Agnes
   Hawaii melódia / Agnes St. Clair. - [Debrecen] : Gold Book, cop. 2000. - 126 p. ; 18 cm. - (Sylvie, ISSN 1215-2757 ; 98.)
Regény
ISBN 963-9248-26-6 fűzött : 298,- Ft
894.511-312.5
[AN 435963]
MARC

ANSEL
UTF-83589 /2002.
Surányi András (1952-)
   Film.. : Mészöly Miklós regénye alapján : technikai forgatókönyv / írta Nagy Ilona ; rend. Surányi András ; [közread. az] SA-Hétfői Műhely Stúdió Alapítvány, Filmplus. - [S.l.] : SA-Hétfői Műhely Stúdió Alapítvány ; Budapest : Filmplus, 2000. - 123 fol. ; 30 cm
ISBN 963-00-3801-3 * fűzött : ár nélkül
894.511-293.7
[AN 438833]
MARC

ANSEL
UTF-83590 /2002.
Szécsi Magda (1958-)
   Pogány tűz / Szécsi Magda. - [Budapest] : Ab Ovo, cop. 2000. - 91, [2] p. : ill., színes ; 24 cm
Meseregény
ISBN 963-7853-87-1 kötött : ár nélkül
894.511-34
[AN 433097]
MARC

ANSEL
UTF-83591 /2002.
Tollas Tibor (1920-1997)
Művek (vál.)
   Tollas Tibor versei / Mezey István grafikáival ; kiad. Kecskési Tollas Tibor Emlékére Alapítvány Kuratóriuma. - Kazincbarcika : Kecskési Tollas Tibor Emlékére Alapítvány Kuratóriuma, 2001. - [39] p. : ill. ; 15x21 cm
ISBN 963-00-8567-4 * fűzött : ár nélkül
894.511-14 *** 76(439)(092)Mezey_I.
[AN 913611]
MARC

ANSEL
UTF-83592 /2002.
   Vágyak planetáriuma / [graf. Pánczél Róbert, Gara Szabolcs]. - [Pécs] : Illés Cs. : Gara Sz., [2000]. - 70 p. : ill. ; 20 cm
Tart.: Titkok nélkül / Illés Csaba. A Napról álmodni és megvakulni / Gara Szabolcs. - Versek
ISBN 963-640-636-7 * fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 430412]
MARC

ANSEL
UTF-83593 /2002.
   Vámpírok : dark fantasy antológia / [... ill. ... Oszlánszky György, ... Szendrei Tibor]. - [Debrecen] : Cherubion, 2000. - 460 p. : ill. ; 21 cm. - (Cherubion fantasy exkluzív, ISSN 1217-6893 ; 34.)
ISBN 963-9110-68-X * kötött : 1198,- Ft (hibás ISBN 9110-68-X)
894.511-322.9(082)
[AN 430193]
MARC

ANSEL
UTF-83594 /2002.
Végh Attila (1962-)
   Óda a nemléthez / Végh Attila. - Budapest : epl, 2001. - 82 p. ; 20 cm. - (Editio plurilingua, ISSN 1585-082X ; 2001/29.)
ISBN 963-86199-2-9 fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-86199-3-7)
894.511-14
[AN 913948]
MARC

ANSEL
UTF-83595 /2002.
Weisz Anett
   Látomás ébredéstől ébredésig / Weisz Anett. - Debrecen : Szerző, 2001. - 55 p. ; 21 cm
Versek
ISBN 963-440-413-8 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 913772]
MARC

ANSEL
UTF-83596 /2002.
   Wer bringt die Liebe hinüber? : zehn Liebesgedichte aus Ungarn : zweisprachig. - Budapest : Corvina, 1999. - 27 p. ; 15 cm. - (Minibuch ; ; 1.)
ISBN 963-13-4845-8 fűzött : kvker. forgalomba nem kerül
894.511-14.02(082)=30 *** 392.6(0:82-14)
[AN 437003]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

3597 /2002.
Bernier, Jean-Philippe
All kinds of friends (magyar)
   A méz mindenkiért, mindenki a mézért / [szöveg Jean-Philippe Bernier] ; [ford. Makay László, Makayné Forgács Melinda]. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2000. - [32] p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 963-627-418-5 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 437134]
MARC

ANSEL
UTF-83598 /2002.
Bernier, Jean-Philippe
Discovering opposites (magyar)
   Ellentétek világa / [szöveg Jean-Philippe Bernier] ; [ford. Makay László, Makayné Forgács Melinda]. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2000. - 24 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 963-627-501-7 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-627-418-5)
087.5(084.1)
[AN 437147]
MARC

ANSEL
UTF-83599 /2002.
Bernier, Jean-Pierre
Fly South! (magyar)
   Vándormadarak / [szöveg Jean-Pierre Bernier] ; [ford. Makay László, Makayné Forgács Melinda] ; [ill. Fernando Güell]. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2000. - [32] p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 963-627-421-5 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 437129]
MARC

ANSEL
UTF-83600 /2002.
Clément, Claude
La foire à tout (magyar)
   Zsibvásár / írta Claude Clément ; rajz. Christel Desmoinaux ; [ford. Szalontai Ágnes]. - [Budapest] : Passage, cop. 2000. - 42 p. : ill. ; 18 cm. - (Olvasni jó!, ISSN 1217-6346). (Csupa igaz történet, ISSN 1586-0019 ; 6.)
ISBN 963-228-211-6 fűzött : ár nélkül
087.5
[AN 454911]
MARC

ANSEL
UTF-83601 /2002.
Clément, Claude
La "mob" de Vincent (magyar)
   Vince csodamotorja / írta Claude Clément ; rajz. Christel Desmoinaux ; [ford. Szalontai Ágnes]. - [Budapest] : Passage, cop. 2000. - 42 p. : ill. ; 18 cm. - (Olvasni jó!, ISSN 1217-6346). (Csupa igaz történet, ISSN 1586-0019 ; 5.)
ISBN 963-228-210-8 fűzött : ár nélkül
087.5
[AN 454905]
MARC

ANSEL
UTF-83602 /2002.
Haui József (1952-)
   Első dalocskáim / [rajz. Haui József/Balázs]. - Budapest : Aranyhal, [2001]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 23 cm
ISBN 963-9196-83-5 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 911456]
MARC

ANSEL
UTF-83603 /2002.
Haui József (1952-)
   Első mondókáim / [rajz. Haui József/Balázs]. - Budapest : Aranyhal, [2001]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 23 cm
ISBN 963-9196-85-1 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 911458]
MARC

ANSEL
UTF-83604 /2002.
Haui József (1952-)
   Első versikéim / [rajz. Haui József/Balázs]. - Budapest : Aranyhal, [2001]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 23 cm
ISBN 963-9196-84-3 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 911457]
MARC

ANSEL
UTF-83605 /2002.
Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Barbie! (magyar)
   Boldog születésnapot, Barbie! / [ford. Dobi Ildikó]. - Budapest : Egmont Hungary, 1999. - 16 p. : ill., színes ; 17 cm. - (Barbie, ISSN 1419-0346 ; 3.)
ISBN 963-627-341-3 fűzött : 218,- Ft
087.5(084.1)
[AN 437621]
MARC

ANSEL
UTF-83606 /2002.
Kohl Attila
   Első képeskönyvem : állatok bálnától a zsiráfig / rajz. Kohl Attila. - [Budapest] : Anno, [2000]. - Leporello (8 p.) : ill., színes ; 23 cm
ISBN 963-375-078-4 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 433455]
MARC

ANSEL
UTF-83607 /2002.
Kohl Attila
   Erdő, mező állatai / ill. Kohl Attila. - [Budapest] : Anno, [2000]. - Leporello (8 p.) : ill., színes ; 23 cm
ISBN 963-375-070-9 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 433454]
MARC

ANSEL
UTF-83608 /2002.
Kohl Attila
   Kedvenc állataim / ill. Kohl Attila. - [Budapest] : Anno, [2000]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 23 cm
ISBN 963-375-069-5 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 433453]
MARC

ANSEL
UTF-83609 /2002.
Lovas Ágnes
   Kutyaovisok / írta Rangáné Lovas Ágnes ; rajz. Haui József. - Budapest : Aranyhal, [2001]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 23 cm
ISBN 963-9268-09-7 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 911454]
MARC

ANSEL
UTF-83610 /2002.
Maxtone Graham, Ysenda
Birds (magyar)
   Madarak / [szöveg Ysenda Maxtone-Graham] ; [ford. Makay László, Makayné Forgács Melinda]. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2000. - 23 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 963-627-503-3 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-627-421-5)
087.5(084.1)
[AN 437139]
MARC

ANSEL
UTF-83611 /2002.
Maxtone Graham, Ysenda
Small and big (magyar)
   Kicsik és nagyok / [szöveg Ysenda Maxtone-Graham] ; [ill. Mario Cortès] ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2001. - 23 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 963-627-669-2 fűzött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 913638]
MARC

ANSEL
UTF-83612 /2002.
Prinzessin für einen Tag (magyar)
   Barbie hercegnőt játszik / [ford. Dobi Ildikó]. - Budapest : Egmont Hungary, 1999. - 16 p. : ill., színes ; 17 cm. - (Barbie, ISSN 1419-0346 ; 4.)
ISBN 963-627-342-1 fűzött : 218,- Ft
087.5(084.1)
[AN 437625]
MARC

ANSEL
UTF-83613 /2002.
Zimmermann, Natalie
The magic shout (magyar)
   A mézrém-űző varázsige / [szöveg Natalie Zimmermann] ; [ford. Makay László, Makayné Forgács Melinda] ; [ill. Fernando Guell]. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2000. - [32] p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 963-627-419-3 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 437137]
MARC

ANSEL
UTF-83614 /2002.
Zimmermann, Natalie
On with the music! (magyar)
   Szóljon a muzsika! / [szöveg Natalie Zimmer [!Zimmermann]] ; [ford. Makay László, Makayné Forgács Melinda] ; [ill. Fernando Güell]. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2000. - 23 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 963-627-502-5 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-627-419-3)
087.5(084.1)
[AN 437142]
MARC

ANSEL
UTF-8