MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2002 - 6. évfolyam, 10. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2006

Created at 2007/04/04 18:57:21
by MNBWWW (Vers 1.00 Release,
linked at Mar 28 2007 15:03:03)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok

4094 /2002.
   Révai nagy lexikona : az ismeretek enciklopédiája. - Hasonmás kiad. - [Szekszárd] : Babits, 1997-. - 25 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Révai, 1911-1935
ISBN 963-8318-74-0
030
[AN 233441]
MARC

ANSEL
UTF-8


   9. köt., Gréc - Herold. - 2001. - [4], 810 p., [20] t., [57] t.fol. : ill., részben színes
ISBN 963-9015-14-8 kötött : ár nélkül
030
[AN 917084] MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

4095 /2002.
Farkas Gábor Farkas (1966-)
   A Nagyszombati Egyetemi Könyvtár az alapításkor / Farkas Gábor Farkas. - Budapest : OSZK ; Szeged : Scriptum, 2001. - LXIV, 258 p. : ill. ; 24 cm. - (A Kárpát-medence koraújkori könyvtárai, ISSN 1416-1044 ; 3.)
Bibliogr.: p. 251-258.
ISBN 963-8335-77-7 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-8335-77-5)ISBN 963-200-430-2
Universitas Tyrnaviensis.
027.7(439-2Nagyszombat)(091) *** 017.1(439-2Nagyszombat)"1586/1635"
[AN 914455]
MARC

ANSEL
UTF-84096 /2002.
Hiller István (1934-1993)
   Nyugat-Magyarországi Egyetem Központi Könyvtára / Hiller István, Mastalírné Zádor Márta, Tompa Zsoltné. - 2. átd. bőv. kiad. - Sopron : [NyME], 2000. - 56 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 54-56. - Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 963-7180-74-5 fűzött : ár nélkül
Nyugat-Magyarországi Egyetem (Sopron). Központi Könyvtár.
Könyvtártörténet -magyar - Műemlékkönyvtár
027.7(439-2Sopron)
[AN 448889]
MARC

ANSEL
UTF-84097 /2002.
Varga Géza
A székely rovásírás eredete (angol)
   The origins of Hunnish runic writing : the legacy of gods emerging from the chaos of the flood / Varga Géza ; [transl. by Légrády Bea]. - Budapest : Research Inst. on the History of Writing, 1999. - 113 p. : ill. ; 24 cm. - (Studies on the history of writing,, ISSN 1217-6974)
ISBN 963-03-9635-1 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-03-4505-6)
003.335.9(=945.11)
[AN 441864]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

4098 /2002.
Geszler Dorottya (1970-)
   Királyi képernyő / Geszler Dorottya, Dombovári Gábor ; [fotók Díner Tamás]. - Budapest : Variant-Média, 2001-. - ill. ; 22 cm
Riportok
ISBN 963-00-8869-X
791.9.097(439)(092)(047.53)
[AN 915966]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.]. - 2001. - 352 p.
ISBN 963-00-8870-3 kötött : ár nélkül
791.9.097(439)(092)(047.53)
[AN 915975] MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

4099 /2002.
   Több nemzet vallja magáénak : [tudósok, találmányok és felfedezések a közép-európai régióban] / szerk. Endrei Walter, Jeszenszky Sándor ; [szerzők Endrei Walter et al.]. - Budapest : Balassi, cop. 2001. - 214 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 205-214.
ISBN 963-506-372-5 fűzött : 1800,- Ft
001.89(439)(092) *** 001.89(100)(=945.11)(092) *** 001.89(439)(=00)(092)
[AN 915859]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

4100 /2002.
Farkas Attila Márton
   Az alkímia eredete és misztériuma / Farkas Attila Márton. - Budapest : Balassi, cop. 2001. - 197 p. : ill. ; 24 cm. - (Arbor könyvek, ISSN 1586-6084)
Bibliogr.: p. 185-194.
ISBN 963-506-443-8 fűzött : 1800,- Ft
133 *** 54
[AN 915864]
MARC

ANSEL
UTF-84101 /2002.
Horváth Andrea
   Nostradamus próféciái / Horváth Andrea. - [Budapest] : Horizont, [2001]. - 105 p. : ill. ; 20 cm. - (Magyar ezoterikusok, ISSN 1585-6038 ; 5.)
ISBN 963-9408-00-X fűzött : 456,- Ft
Nostradamus
133.3Nostradamus
[AN 915871]
MARC

ANSEL
UTF-84102 /2002.
Rajneesh, Bhagwan
Death: the greatest fiction (magyar)
   A halál, a képzelt ellenség : válogatás Osho különböző előadásaiból / Osho ; [ford. Sw Yogabeej]. - 2. kiad. - [Budapest] : Amrita, [2001], cop. 1998. - 125 p. ; 20 cm
ISBN 963-9234-09-5 * fűzött : 920,- Ft (hibás ISBN 963-85397-1-2)
133.25
[AN 914941]
MARC

ANSEL
UTF-84103 /2002.
Rajneesh, Bhagwan
Meditation: the first and last freedom (magyar)
   Meditáció: az első és utolsó lépés a szabadság felé : gyakorlati útmutató több mint 60 meditációs technikához / Osho ; [ford. Bors Katalin]. - [Budapest] : Amrita, [2001], cop. 1998. - [2], X, 323 p. ; 23 cm
ISBN 963-85397-8-X fűzött : ár nélkül
133.25
[AN 914943]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

4104 /2002.
   Globalitástól a lokalitásig : természet- és környezetvédelmi olvasókönyv / vál. és szerk. Horváthné Papp Ibolya. - Budapest : Pont, 2001. - 312 p. : ill. ; 21 cm. - (Gúla könyvek, ISSN 1218-8549)
ISBN 963-9312-38-X * fűzött : 1800,- Ft (hibás ISBN 963-3912-38X)
502 *** 504 *** 82-822=945.11
[AN 915899]
MARC

ANSEL
UTF-84105 /2002.
   Környezet-tudomány 2000 / Albert József [et al.] ; [szerk. Somogyi Ferenc]. - Veszprém : VE K., 2000. - 238 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9220-39-6 fűzött : ár nélkül
504.75 *** 504.03
[AN 448519]
MARC

ANSEL
UTF-84106 /2002.
Papp Beatrix
   Tisza : gondolatok, vélemények a katasztrófáról / Papp Beatrix. - [Debrecen] : Szerző, 2000. - 111 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 963-640-759-2 fűzött : ár nélkül
504.45.05(439)(282.243.742)(047.53)
[AN 454844]
MARC

ANSEL
UTF-84107 /2002.
   A textilipari gyártás és textiltisztítás környezetvédelmi kérdései, tennivalók / [közread. a] Textilipari Műszaki és Tudományos Egyesület. - [Budapest] : TMTE, 2000. - 68 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 963-8291-98-2 * fűzött : ár nélkül
504.06 *** 677
[AN 456454]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

4108 /2002.
Bárczy Barnabás
   Integrálszámítás : példatár / Bárczy Barnabás. - 10. kiad. - Budapest : Műszaki Kvk., cop. 2001. - 359 p. : ill. ; 19 cm. - (Bolyai-könyvek, ISSN 1216-5344)
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-16-3061-7)
517.3(076)
[AN 911770]
MARC

ANSEL
UTF-84109 /2002.
Danyi Pál
   Operációkutatás üzleti döntések megalapozásához / Danyi Pál, Varró Zoltán ; [kiad. a] Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar. - 2. jav. kiad. - Pécs : PTE Közgazdtud. Kar, 2000. - VI, 415 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-641-764-4 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-641-444-0)
519.85(075.8)
[AN 443338]
MARC

ANSEL
UTF-84110 /2002.
Hunyadi László (1944-)
   Statisztikai képletgyűjtemény és táblázatok / Hunyadi László, Mundruczó György, Vita László. - 5. kiad. - [Budapest] : Aula, 2001. - [2], 75 p. ; 24 cm
Fűzött : 740,- Ft (hibás ISBN 963-9215-40-6)
519.23(075.8) *** 311(075.8)
[AN 914946]
MARC

ANSEL
UTF-84111 /2002.
   Matematika a műszaki főiskolák számára / [... szerk. Oláh Judit]. - 13. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2001-. - 24 cm
51(075.8)
[AN 916905]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [3.], Analízis / Kovács József, Takács Gábor, Takács Miklós. - 2001. - 471 p. : ill.
ISBN 963-19-2333-9 fűzött : 2231,- Ft
517(075.8)
[AN 916906] MARC

ANSEL
UTF-84112 /2002.
   Matematika példatár : nyitott rendszerű képzés - távoktatás - oktatási segédlete : felsőoktatási tankönyv / szerk. Szelezsán János ; [... szerzői Kupcsikné Fitus Ilona et al.] ; [közread. a] Gábor Dénes Főiskola, [LSI Oktatóközpont]. - Budapest : LSI Oktatóközp., 2000. - 303 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-577-147-9 fűzött : ár nélkül
Oktatási segédlet - Példatár - Főiskola
51(075.8)(076)
[AN 448563]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

4113 /2002.
Bajnok János
   Abszolút mozgás, mint a test fizikai állapota : Einstein relativitáselméletétől Newton abszolút mozgásáig / Bajnok János. - Budapest : Szerző, 2002. - 32 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-440-706-4 fűzött : ár nélkül
531.1 *** 530.12
[AN 916451]
MARC

ANSEL
UTF-84114 /2002.
   ENS 2000 : International Symposium on Exotic Nuclear Structures : May 15-20, 2000 Debrecen ... : book of abstracts / [org. comm. A. Krasznahorkay et al.]. - [Debrecen] : [Atomki], [2000]. - 100 p. ; 24 cm
Rend., közread. a Magyar Tudományos Akadémia Atommagkutató Intézete. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-8321-47-4 * fűzött : ár nélkül
621.039 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 437706]
MARC

ANSEL
UTF-84115 /2002.
   Fundamentals of tribology and bridging the gap between the macro- and micro/nanoscales : August 13 - August 25, 2000 ... Keszthely ... : abstracts / [org. by the] NATO Advanced Study Institute ; [... org. comm. Bharat Bhushan et al.]. - Budapest : Logod BT, [2000]. - 110 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-00-4077-8 fűzött : ár nélkül
539.62 *** 621.89 *** 061.3(439-2Keszthely)
[AN 456466]
MARC

ANSEL
UTF-84116 /2002.
Gyulai Árpád
   Fizikai mennyiségek és utalás történetük eredetére / Gyulai Árpád. - Budapest : XII. Ker. PSZK, 2001. - 31 p. : ill. ; 21 cm. - (Fizikatörténeti füzetek, ISSN 1587-754X ; 1.)
ISBN 963-00-8722-7 fűzött : ár nélkül
53.081 *** 53(100)(092)
[AN 916352]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

4117 /2002.
Barcza Lajos (1932-)
   A minőségi kémiai analízis alapjai / Barcza Lajos, Buvári Ágnes. - 5. átd. kiad. - Budapest : Medicina, 2001. - 439 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-242-747-5 kötött : ár nélkül
543.06
[AN 914337]
MARC

ANSEL
UTF-84118 /2002.
Komplexkémiai Kollokvium (35.) (2000) (Kecskemét)
   XXXV. Komplexkémiai Kollokvium : Kecskemét, 2000. május 24-26. : program és előadáskivonatok / [rend., közread. a] Magyar Kémikusok Egyesülete. - [Budapest] : MKE, [2000]. - 51 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9319-01-5 * fűzött : ár nélkül
541.49
[AN 435163]
MARC

ANSEL
UTF-84119 /2002.
Nagy Mihály
Színek, fények és formák az ásványok világában (német)
   Farben, Glanz und Formen in der Welt der Mineralien : die Szőnyi-Mineraliensammlung des Reformierten Kollegiums zu Debrecen / Mihály Nagy ; [... übertr. von István Magyar] ; [Hrsg.] ... Debreceni Református Kollégium]. - [Debrecen] : Kossuth Egy. K. : Debreceni Ref. Kollégium, 2000. - 125 p., 100 t. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 117-118.
ISBN 963-472-429-9 kötött : ár nélkül
549 *** 069(439-2Debrecen) *** 069.017(439)Szőnyi_P. *** 37(439)(092)Szőnyi_P.
[AN 449471]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

4120 /2002.
Lovász György (1931-)
   Általános vízföldrajz : egyetemi tankönyv / Lovász György, [Müller Alajos]. - Pécs : Univ. Press, 2000. - 233 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 227-233.
ISBN 963-641-760-1 * fűzött : ár nélkül
556(075.8) *** 911.2(075.8)
[AN 437692]
MARC

ANSEL
UTF-84121 /2002.
Zsíros Tibor (1950-)
   A Kárpát-medence szeizmicitása és földrengés veszélyessége: magyar földrengés katalógus, 456-1995 / Zsíros Tibor ; [közread. az] MTA Földtudományi Kutatóközpont Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet Szeizmológiai Obszervatórium. - Budapest : MTA GGKI, 2000. - 495 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 85-87.
ISBN 963-8381-15-9 kötött : ár nélkül
550.34(439)(083.8) *** 550.34(1-924.55)(083.8)
[AN 449464]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

4122 /2002.
Palkovits Miklós (1933-)
   Útmutató és atlasz patkányagy sejtcsoportjainak izolált kivételére = Guide and map for the isolated removal of individual cell groups from the rat brain / Palkovits Miklós. - 2. kiad. - Budapest : Akad. K., 2001, cop. 1980. - 170 p. : ill. ; 25 cm
Csak magyar nyelven. - Bibliogr.: p. 63-65.
ISBN 963-05-7852-2 fűzött : ár nélkül
599.323.4 *** 591.481.1.086.13
[AN 914895]
MARC

ANSEL
UTF-84123 /2002.
Retkes József
   Lombos fák, cserjék / Retkes József, Tóth Imre. - 2. jav. kiad., utánny. - Budapest : Botanika, 2001, cop. 1997. - 128 p. : ill., színes ; 21 cm
Közread. a Dísznövény Szövetség és Terméktanács
ISBN 963-8286-03-2 fűzött : ár nélkül
581.412(083.71) *** 582(083.71)
[AN 911438]
MARC

ANSEL
UTF-84124 /2002.
Wild life fact file (magyar)
   Csodálatos állatvilág. - Budapest : Mester K., [2000]. - Bővíthető mappa : ill., színes ; 26 cm
ISBN 963-86092-0-6 * fűzött : ár nélkül
59(031)
[AN 440811]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

4125 /2002.
Csillik Bertalan (1927-)
   Tájanatómia / írta Csillik Bertalan, Kubik István, Tömböl Teréz ; szerk. Tömböl Teréz ; [az ábrákat Kálmánfi János rajz.]. - 4. átd. kiad. - Budapest : Medicina, 2001. - 243 p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 963-242-752-1 kötött : ár nélkül
611.9(075.8)
[AN 914883]
MARC

ANSEL
UTF-84126 /2002.
Divinyi Tamás (1942-)
   Implantációs fogpótlások a fogorvosi gyakorlatban / szerzők Divinyi Tamás, Kádár László, Róth Lajos ; Divinyi Tamás szerk. - Budapest : Springer Tud. K., 2002. - 110 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 103.
ISBN 963-699-156-1 kötött : ár nélkül
616.314-089.843 *** 616.314-77
[AN 915902]
MARC

ANSEL
UTF-84127 /2002.
Dobson, James
The strong-willed child (magyar)
   Az akaratos gyerek : születéstől a serdülőkorig / James Dobson ; [ford. Köves Gábor] ; [közread. a Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]. - 2. jav. kiad. - Budapest : KIA, 2001. - 221 p. ; 20 cm
ISBN 963-86148-6-2 fűzött : ár nélkül
159.922.7 *** 37.015.3 *** 37.018.1
[AN 914292]
MARC

ANSEL
UTF-84128 /2002.
Eőry Ajándok (1946-)
   Test- és fülakupresszúra : készült az ETI vizsgakövetelményeinek megfelelően / Eőry Ajándok ; [kiad. "Egészség Biztonság" Alapítvány]. - Budapest : Egészség Biztonság Alapítvány, 2001. - 244 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 236-237.
ISBN 963-00-8343-4 fűzött : ár nélkül
615.821.2(078)
[AN 915981]
MARC

ANSEL
UTF-84129 /2002.
Giblin, Les
Skill with people (magyar)
   Hogyan bánjunk az emberekkel / Les Giblin ; [ford. Molnár Gabriella]. - Budapest : Network TwentyOne, [2001], cop. 1998. - 92 p. ; 20 cm. - (Amerikai sikerkönyvek, ISSN 1219-5154)
ISBN 963-04-9647-X fűzött : ár nélkül
613.865
[AN 914454]
MARC

ANSEL
UTF-84130 /2002.
Hausarzt ABC (magyar)
   Családorvos : az egészség enciklopédiája. - Budapest : Mester K., [2000]. - Bővíthető mappa : ill., színes ; 26 cm
ISBN 963-86092-1-4 * fűzött : ár nélkül
61(031)
[AN 440801]
MARC

ANSEL
UTF-84131 /2002.
Ignácz Piroska
   Figyelj a szíved szavára! : történetek a szívinfarktus lelki hátteréről és megelőzéséről / Ignácz Piroska. - Eger : Ignácz Kvk., 2001. - 115 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 112.
ISBN 963-86075-2-1 fűzött : 1450,- Ft
616.127-005.8
[AN 916457]
MARC

ANSEL
UTF-84132 /2002.
   A kábítószer hatása és következményei : ismeretterjesztő kézikönyv / [szerk. Soós Roland] ; [... a sárospataki Comenius Tanítóképző Főiskola gondozásában jelent meg]. - [Sárospatak] : Comenius Tanítók. Főisk., 1999. - 67 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-7299-31-9 * fűzött : ár nélkül
613.83
[AN 435181]
MARC

ANSEL
UTF-84133 /2002.
Kiss László
   A Révfülöpi Fürdőegyesület 100 éve / Kiss László, P. Miklós Tamás. - Révfülöp : Polgármesteri Hiv., 1999. - 81 p. : ill. ; 21 cm. - (Révfülöpi kiskönyvtár, ISSN 1215-2544 ; 3.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-03-9408-1 fűzött : ár nélkül
Révfülöpi Fürdőegyesület.
615.838(439-2Révfülöp)(031) *** 908.439-2Révfülöp *** 061.2(439-2Révfülöp)
[AN 450717]
MARC

ANSEL
UTF-84134 /2002.
Kosáry Judit (1942-)
   Dohányzás - kisebb kockázattal : vitaminokkal a szabad gyökök és más ártalmak ellen / Kosáry Judit, Tóth Ibolya. - Budapest : Mirella Kft., 2000. - 113 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 108-109.
ISBN 963-00-3542-1 fűzött : ár nélkül
613.84 *** 615.356
[AN 452338]
MARC

ANSEL
UTF-84135 /2002.
Makai Rozália
   Drog / Makai Rozália. - Szeged : Gold Bridge, 2000. - 96 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-86086-0-9 fűzött : ár nélkül
613.83 *** 364.272
[AN 449887]
MARC

ANSEL
UTF-84136 /2002.
May Károly (1952-)
   125 éves a mohácsi tűzoltóság / írta May Károly. - Mohács : Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság, 2000. - 86, [10] p., [8] t. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 963-00-3151-5 fűzött : ár nélkül
Mohácsi Városi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság.
614.842.83(439-2Mohács)
[AN 447100]
MARC

ANSEL
UTF-84137 /2002.
Murányi Marcell
   Mindenevő fogyózás avagy A Murci-módszer / Murányi Marcell. - 2. jav. kiad. - Budapest : Medicina, 2001. - 104 p. ; 19 cm
ISBN 963-242-745-9 fűzött : ár nélkül
613.24
[AN 911759]
MARC

ANSEL
UTF-84138 /2002.
Nagykálnai Tamás
   Tamoxifen az ezredfordulón / Nagykálnai Tamás. - Budapest : Springer Tud. K., 2001. - 221 p. ; 24 cm
ISBN 963-699-151-0 fűzött : ár nélkül
618.19-006 *** 615.357
[AN 916416]
MARC

ANSEL
UTF-84139 /2002.
   Népegészségtan : egyetemi tankönyv / szerk. Dési Illés ; [írta Dési Illés et al.]. - 5. átd. kiad. - Budapest : Semmelweis, 2001. - 583 p. : ill. ; 24 cm
Lezárva: 2001. aug.
ISBN 963-9214-20-5 kötött : ár nélkül
614(075.8) *** 616-036.22(075.8) *** 613.6(075.8)
[AN 914412]
MARC

ANSEL
UTF-84140 /2002.
Pamplona Roger, Jorge D.
Disfrútalo! (magyar)
   Új életforma : könyv az egészséges táplálkozáshoz / J. D. Pamplona Roger ; [... ford. Simon Zsolt]. - 3. kiad. - Budapest : Advent, 2001. - 192 p. : ill., színes ; 25 cm
Megjelent "New start" címmel is
ISBN 963-9122-76-9 kötött : ár nélkül
613.261
[AN 914953]
MARC

ANSEL
UTF-84141 /2002.
   Parkinson-kór és egyéb mozgászavarok / [szerk. Takáts Annamária] ; [szerzők Bokor Magdolna et al.]. - Budapest : Melania, 2001. - XX, 277 p., [6] t. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr. a fejezetek végén. - Példányszám: 2500
ISBN 963-9106-50-X fűzött : ár nélkül
616.858-008.6 *** 616.8-009.1/.2
[AN 916350]
MARC

ANSEL
UTF-84142 /2002.
Passwater, Richard A.
All about antioxidants (magyar)
   Fókuszban az antioxidánsok / Richard A. Passwater ; [ford. Halász Éva]. - [Pécs] : Alexandra, [2000]. - 94 p. ; 16 cm. - (Alexandra tények kiskönyvtár, ISSN 1585-4485)
ISBN 963-367-695-9 fűzött : ár nélkül
615.356 *** 613.27
[AN 435457]
MARC

ANSEL
UTF-84143 /2002.
Polcz Alaine (1922-)
   Gyermek a halál kapujában / Polcz Alaine. - Budapest : Pont, cop. 2001. - 123 p. ; 20 cm. - (Fordulópont könyvek, ISSN 1585-5503)
ISBN 963-9312-23-1 fűzött : 1380,- Ft
616-036.88-053.2 *** 159.922.7
[AN 916439]
MARC

ANSEL
UTF-84144 /2002.
Strausz János (1950-)
   Visualis pulmonologia / Strausz János, Repa Imre. - Budapest : Láng, 2000. - 120 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 119-120.
ISBN 963-8054-11-5 kötött : ár nélkül
616.24-07
[AN 455831]
MARC

ANSEL
UTF-84145 /2002.
Vajda Zsuzsanna (1949-)
   A gyermek pszichológiai fejlődése / Vajda Zsuzsanna. - 2. átd. kiad. - [Budapest] : Helikon, 2001. - 269, [4] p. : ill. ; 25 cm. - (Helikon universitas : pszichológia,, ISSN 1417-8818)
Bibliogr.: p. 243-257.
ISBN 963-208-751-8 kötött : 1980,- Ft
159.922.7
[AN 914360]
MARC

ANSEL
UTF-84146 /2002.
Veér András (1939-)
   Útitársak / Veér András. - Budapest : Animula, 2001. - 127 p. : ill., színes ; 20 cm
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-86115-9-6)
616.89(439)(092)
[AN 915029]
MARC

ANSEL
UTF-84147 /2002.
Zoltán Zsófia (1931-)
   Mit egyen a gyerek? : [csecsemőtől kisiskolásig] / Zoltán Zsófia. - 14. kiad. - Budapest : Anonymus, 2001. - 208 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-7966-82-X * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-7966-69-2)
613.22
[AN 911437]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

4148 /2002.
Agg Géza (1949-)
   Műszaki alapismeretek : nyitott rendszerű képzés - távoktatás - oktatási segédlete : felsőoktatási tankönyv / Agg Géza ; [közread. a] Gábor Dénes Főiskola, [LSI Oktatóközpont]. - 4. átd. kiad., utánny. - [Budapest] : GDF : LSI Oktatóközp., 2000. - 486 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 483-484.
ISBN 963-577-264-5 fűzött : ár nélkül
62(078)
[AN 448574]
MARC

ANSEL
UTF-84149 /2002.
Dudás Illés (1942-)
   Gépgyártástechnológia : [egyetemi tankönyv] / Dudás Illés. - [Miskolc] : Miskolci Egy. K., 2000-. - 24 cm
ISBN 963-661-431-8 *
621(075.8)
[AN 439443]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A gépgyártástechnológia alapjai. - 2000. - 583 p. : ill.
Bibliogr.: p. 566-578. - Példányszám: 500
ISBN 963-661-342-7 fűzött : ár nélkül
621(075.8)
[AN 439445] MARC

ANSEL
UTF-84150 /2002.
Komócsin Mihály (1948-)
   Gépipari anyagismeret / Komócsin Mihály. - 3. átd. kiad. - Miskolc : Cokom Kft., 2001. - XI, 388 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 313-314.
ISBN 963-00-8932-7 kötött : ár nélkül
620.2 *** 621
[AN 914923]
MARC

ANSEL
UTF-84151 /2002.
   X. Pneu-hidro 2000, Miskolc - Eger : X. Nemzetközi Pneumatika-hidraulika Konferencia és Kiállítás : 2000. szeptember 5-7. : előadások / rend. Miskolci Egyetem, Gépipari Tudományos Egyesület Hidraulika-Pneumatika Szakosztálya Egri Szervezete. - [Miskolc] : ME, 2000. - 28 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 963-661-438-5 * fűzött : ár nélkül
62-82 *** 62-85 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 456495]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

4152 /2002.
Benkő Tiborné
   Amit egy Windows 2000-es, Office 2000-es PC-ről tudni érdemes! / Benkő Tiborné, Benkő László. - Solymár : Béda Books ; [S.l.] : Benterv BT, 2001. - XVI, 385 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-86091-6-8 fűzött : ár nélkül
681.3.066Windows_2000 *** 519.688Office_2000
[AN 916443]
MARC

ANSEL
UTF-84153 /2002.
Benkő Tiborné
   Amit egy Windows-os PC-ről tudni érdemes / Benkő Tiborné, Benkő László. - Solymár : Béda Books ; [S.l.] : Benterv Bt, 2001. - XVI, 369 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-86091-4-1 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-86091-3-41)
681.3.066Windows
[AN 916449]
MARC

ANSEL
UTF-84154 /2002.
Benkő Tiborné
   Kylix, gyors alkalmazásfejlesztés Linux alatt : [kézikönyv] / Benkő Tiborné, Goda Attila. - Solymár : Béda Books ; Budapest : Borland Magyarország Kft., 2001. - 268 p. : ill. ; 23 cm + CD
ISBN 963-86091-2-5 fűzött : 4990,- Ft
519.688Kylix
[AN 916532]
MARC

ANSEL
UTF-84155 /2002.
Benkő Tiborné
   Objektum-orientált programozás C++ nyelven / Benkő Tiborné, Benkő László, Poppe András. - 3. kiad. - Budapest : Computerbooks, 2001, cop. 1997. - V, 376 p. : ill. ; 24 cm + floppy
Bibliogr.: p. 371-372.
ISBN 963-618-262-0 fűzött : 2464,- Ft
519.682C++
[AN 914375]
MARC

ANSEL
UTF-84156 /2002.
   Bevezetés a számítástechnikába : nyitott rendszerű képzés - távoktatás - oktatási segédlete : felsőoktatási tankönyv / Kovács Magda [et al.] ; [közread. a] Gábor Dénes Főiskola, [LSI Oktatóközpont]. - Budapest : GDF : LSI Oktatóközp., 2000. - 370 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 353-354.
ISBN 963-577-270-X fűzött : ár nélkül
681.3(078)
[AN 448566]
MARC

ANSEL
UTF-84157 /2002.
Budai Attila
   Mikroszámítógép-rendszerek : nyitott rendszerű képzés - távoktatás - oktatási segédlete : felsőoktatási tankönyv / Budai Attila ; [közread. a] Gábor Dénes Főiskola, [LSI Oktatóközpont]. - Budapest : GDF : LSI Oktatóközp., 2000. - 195 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 185-188.
ISBN 963-577-278-5 fűzött : ár nélkül
681.3
[AN 448557]
MARC

ANSEL
UTF-84158 /2002.
Kis Balázs (1971-)
   Windows NT 4.0 : kezdőkönyv haladó szoftverhez : a Windows NT 4.0 magyar nyelvű változatához is / Kis Balázs ; [a 7.4. fejezetet Setét Sarolta írta] . - 2. jav., bőv. kiad. 3. lny. - Bicske : Szak K., 1999. - 367 p. : ill. ; 24 cm. - (Windows kapcsolatok, ISSN 1416-1214)
Bibliogr.: p. 357.
ISBN 963-9131-15-6 fűzött : 3100,- Ft
681.324.066Windows
[AN 911721]
MARC

ANSEL
UTF-84159 /2002.
Kis Balázs (1971-)
   Windows NT Server 4.0 rendszergazdáknak / Kis Balázs. - Bicske : Szak K., 1999. - 170 p. : ill. ; 24 cm. - (Windows kapcsolatok, ISSN 1416-1214)
Bibliogr.: p. 163.
ISBN 963-9131-14-8 fűzött : 2200,- Ft
681.324.066Windows
[AN 911747]
MARC

ANSEL
UTF-84160 /2002.
Loney, Kevin
ORACLE8i (magyar) (részlet)
   ORACLE8i : teljes referencia : [ORACLE8i, 8.0.x & 7.x verziókhoz] / Kevin Loney, George Koch ; [ford. Juhász István et al.]. - Budapest : Panem, 2001. - 536 p. ; 25 cm
ISBN 963-545-324-8 kötött : 5900,- Ft
681.3.016ORACLE
[AN 916963]
MARC

ANSEL
UTF-84161 /2002.
Miklósi Imre
   Szövegszerkesztés : feldolgozás és tipográfia / Miklósi Imre, Nagy Sándor. - [Budapest] : Papír-Press Egyesülés, 2001. - 212 p. : ill. ; 24 cm. - (Médiatechnológia, ISSN 1588-4120 ; 1.)
Bibliogr.: p. [213].
ISBN 963-85862-8-1 fűzött : ár nélkül
519.688:655.2(075.8)
[AN 916389]
MARC

ANSEL
UTF-84162 /2002.
Nicholson-Cole, David
   Object making with ArchiCAD : GDL for beginners / by David Nicholson-Cole. - Budapest [etc.] : Graphisoft, cop. 2000. - 110 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-00-3726-2 fűzött : ár nélkül
519.688:744ArchiCAD
[AN 448699]
MARC

ANSEL
UTF-84163 /2002.
Pétery Kristóf (1955-)
   Access 2000 / Pétery Kristóf ; [közread. az] LSI Oktatóközpont a Mikroelektronika Alkalmazásának Kultúrájáért Alapítvány. - Budapest : LSI OMAK, 2000. - 537, [2] p. ; 24 cm
ISBN 963-577-290-4 fűzött : ár nélkül
681.3.016Access
[AN 448500]
MARC

ANSEL
UTF-84164 /2002.
Pétery Kristóf (1955-)
   Az Excel 97 függvényei : nyitott rendszerű képzés - távoktatás oktatási segédlete : felsőoktatási tankönyv / Pétery Kristóf ; [közread. a] Gábor Dénes Főiskola, [LSI Oktatóközpont]. - Budapest : GDF : LSI Okt. Közp., 2001. - 179 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. [180].
ISBN 963-577-217-3 fűzött : ár nélkül
681.3.016Excel_97(075.8)
[AN 914404]
MARC

ANSEL
UTF-84165 /2002.
Praxishandbuch Windows NT (magyar)
   Windows NT probléma-elhárítás : troubleshooting / [szerk. Nikolay Taschkow] ; [a m. kiad. szerkesztője Kemecsei Gábor]. - Budapest : WEKA, cop. 2000. - [616] pag. var. : ill. ; 23 cm
Lezárva: 2000. jún. - Műanyag, kapcsos borítóban, cserélhető lapokkal
ISBN 963-86060-2-9 kötött : ár nélkül
681.324.066Windows
[AN 439208]
MARC

ANSEL
UTF-8
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

4166 /2002.
Armbruszt Ferencné
   Időben változó áramú körök és számításuk / Armbruszt Ferencné ; [közread. a] Janus Pannonius Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar. - Pécs : JPTE PMMFK, 1999. - 189 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-641-782-2 * fűzött : ár nélkül
621.3.049
[AN 449554]
MARC

ANSEL
UTF-84167 /2002.
Kovács Magda (1931-)
   Technológia : nyitott rendszerű képzés - távoktatás - oktatási segédlete : felsőoktatási tankönyv / Kovács Magda, Ember György ; [közread. a] Gábor Dénes Főiskola, [LSI Oktatóközpont]. - Budapest : GDF : LSI Oktatóközp., 2000. - 119 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 118-119.
ISBN 963-577-269-6 fűzött : ár nélkül
Főiskola - Oktatási segédlet
621.37/.39(075.8)
[AN 448560]
MARC

ANSEL
UTF-84168 /2002.
Nemcsics Ákos
   A napelem és fejlesztési perspektívái / Nemcsics Ákos. - Budapest : Akad. K., 2001. - 139 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 133-139.
ISBN 963-05-7821-2 fűzött : ár nélkül
621.383.5 *** 621.311.243
[AN 916501]
MARC

ANSEL
UTF-84169 /2002.
Szittya Ottó
   Digitális és analóg technika informatikusoknak : nyitott rendszerű képzés - távoktatás - oktatási segédlete : felsőoktatási tankönyv / Szittya Ottó ; [közread. a] Gábor Dénes Főiskola, [LSI Oktatóközpont]. - Budapest : GDF : LSI Oktatóközp., 2001-. - 24 cm
A leírás a 2. kötet alapján kész.
ISBN 963-577-261-0
621.37/.39.037.33(075.8) *** 621.37/.39.037.37(075.8)
[AN 916903]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 2001. - VI, 569-1063. p.
Bibliogr.: p. 1045-1046.
ISBN 963-577-263-7 fűzött : ár nélkül
621.37/.39.037.33(075.8) *** 621.37/.39.037.37(075.8)
[AN 916904] MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

4170 /2002.
   Nyugat-Magyarország gasztronómiai aranykönyve / [főszerk. Molnár Csilla] ; [fotók Szamódy Zsolt]. - [Balf] : Lignum, 2000. - 76 p. : ill., színes ; 25 cm
Magyar, német és angol nyelven
ISBN 963-00-3085-3 kötött : ár nélkül
640.43/.44(439.11)(036)
[AN 444071]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

4171 /2002.
   Építésztervezők aktuális kézikönyve a legújabb tervezési előírásokkal : gyakorlati tanácsadó / szerk. Kovács Imre ; szerzők Gantner Lászlóné [et al.]. - Budapest : Dashöfer, cop. 2000. - [464] p. : ill. ; 32 cm
Műanyag kapcsos borítóban, cserélhető lapokkal
ISBN 963-85989-1-3 fűzött : ár nélkül
69(036) *** 351.785(439)(036)
[AN 440578]
MARC

ANSEL
UTF-84172 /2002.
Fodor József
   Magyar Építőipari Múzeum születésének története Veszprémben / Fodor József. - Veszprém : Szerző, 1999-. - 24 cm
ISBN 963-550-866-2
Magyar Építőipari Múzeum (Veszprém)
69 *** 069(439-2Veszprém)(058)
[AN 368148]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt. - 2000. - 246 p. : ill.
ISBN 963-550-869-7 fűzött : ár nélkül
69 *** 069(439-2Veszprém)(091)
[AN 440246] MARC

ANSEL
UTF-84173 /2002.
   Tartószerkezettervezés : tapasztalatok és tanulságok : válogatott tanulmányok / szerk. Lenkei Péter ; [közread. a] PTE-PMMFK. - Pécs : PTE PMMFK, 2000. - 226 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-641-757-1 fűzött : ár nélkül
624.04
[AN 449518]
MARC

ANSEL
UTF-84174 /2002.
   Tetőszerkezetek A-tól Z-ig : átfogó gyakorlati kézikönyv tervezőknek, kivitelezőknek / szerk. Brúzsa László, Tóth Elek ; szerzők Arany Piroska [et al.] ; [rajz. Kiss Gyula et al.]. - Budapest : Dashöfer, cop. 2000. - [560] p. : ill. ; 32 cm + floppy
Műanyag kapcsos borítóban, cserélhető lapokkal
ISBN 963-85989-7-2 fűzött : ár nélkül
692.4(036)
[AN 440646]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

4175 /2002.
   Kerékpárút-hálózatok : dán, holland, német és svájci városok példái / [munkatársak Császár Gabriella et al.]. - Budapest : KHVM : ÁKMI, 2000. - 45 p. : ill. ; 30 cm. - (Közutak Európában, ISSN 1419-2284 ; 3.)
Kész. a "Ruimte voor de fiets" c. szimpózium (Delft, 1994) előadásainak alapján
ISBN 963-7035-70-2 fűzött : ár nélkül
656.183(4)
[AN 452074]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

4176 /2002.
Ádám Ildikó
   A toll : a baromfitoll és feldolgozása / Ádám Ildikó. - Budapest : Scriptor, 2001. - 157 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-00-9092-9 fűzött : ár nélkül
637.63 *** 636.5
[AN 915996]
MARC

ANSEL
UTF-84177 /2002.
Gajdos Márton
   Gondolatok az Egyesült Államok mezőgazdasági külkereskedelempolitikájáról / Gajdos Márton. - Budapest : MTA VKI, 1999. - 28 p. ; 30 cm. - (Műhelytanulmányok / Magyar Tudományos Akadémia Világgazdasági Kutatóintézet,, ISSN 1417-2720 ; 17.)
Bibliogr.: p. 26-28.
ISBN 963-301-338-0 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 936-301-338-0)
339.166.82(73) *** 339.5(73)
[AN 452034]
MARC

ANSEL
UTF-84178 /2002.
Halászati Tudományos Tanácskozás (23.) (1999) (Szarvas)
   XXIII. Halászati Tudományos Tanácskozás : Szarvas, 1999. május 26-27. / [szerk. Váradiné Kintzly Ágnes] ; [rend. a] Haltenyésztési Kutató Intézet. - Szarvas : Haki, 1999. - 191 p. ; 24 cm. - (Halászatfejlesztés, ISSN 1219-4816 ; 22.)
ISSN 0230-8312 = Halászati Tudományos Tanácskozás. - Előadások, előadáskivonatok. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-7120-17-3 * fűzött : ár nélkül
639.2 *** 061.3(439-2Szarvas)
[AN 449249]
MARC

ANSEL
UTF-84179 /2002.
Horváth József
   Csurgói Panteon / [írta Horváth József] ; [fotók Széll Károly] ; [... kiad. a Csurgói Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnázium]. - [Csurgó] : Csurgói Csokonai Vitéz M. Ref. Gimn., 2000. - 16, [2] p. : ill., színes ; 19 cm
Összefoglalás francia és német nyelven
ISBN 963-03-9459-6 fűzött : ár nélkül
Csurgó
712.25(439-2Csurgó)(036)
[AN 435549]
MARC

ANSEL
UTF-84180 /2002.
   Kertészkedés télen-nyáron / [a m. változatot kész. ILS Nemzetközi Fordító Szolgálat Kft.]. - Budapest : Mester K., [2000]. - [120] pag. var. : ill., színes ; 26 cm
Műanyag, kapcsos borítóban, cserélhető lapokkal
ISBN 963-86092-3-0 * kötött : ár nélkül
634
[AN 439844]
MARC

ANSEL
UTF-84181 /2002.
Kralovánszky U. Pál (1926-)
   Vízgazdálkodás és a mezőgazdaság : a 150 éve született Kvassay Jenő írásai alapján / írta Kralovánszky U. Pál, Ligetvári Ferenc. - Szarvas : Tessedik S. Főisk. MVKFK, 2000. - 239 p. : ill., részben térk. ; 22 cm. - (Agrártörténeti füzetek, ISSN 1585-3616 ; 7.)
Bibliogr.: p. 231-239.
ISBN 963-9274-13-5 * fűzött : ár nélkül
Kvassay Jenő (1850-1918)
631.6 *** 556.18(439)(091)
[AN 436939]
MARC

ANSEL
UTF-84182 /2002.
Lancaster, Roy
What huoseplant where (magyar)
   Melyik növény hova való? / Roy Lancaster és Matthew Biggs. - Budapest : M. Kvklub, 2000. - 128 p. : ill., színes ; 28 cm
Ford. Bocsi Katalin
ISBN 963-547-103-3 kötött : ár nélkül
635.91
[AN 445482]
MARC

ANSEL
UTF-84183 /2002.
   Millenniumi vadászati almanach : természetvédelem, vadgazdálkodás és vadászat Baranyában / [... szerk. Békés Sándor] ; [a szerk. munkatársai Turós László és Videcz Ferenc] ; [kiad. az Országos Magyar Vadászkamara Baranya Megyei Területi Szervezete]. - [Pécs] : Orsz. M. Vadászkamara Baranya M. Területi Szerv., 2000. - 315 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 253-281. - Példányszám összesen: 3000, ebből 500 számozott, börkötésben
ISBN 963-00-4522-2 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-8052-03-1)
Baranya (megye)
639.1(439)(036) *** 799.2(439)(036)
[AN 451989]
MARC

ANSEL
UTF-84184 /2002.
Priewe, Jens
Wein (magyar)
   A bor : gyakorlati ismeretek : minden, amit a bor helyes kezeléséről tudni kell / Jens Priewe. - Budapest : M. Kvklub, 2002. - 128 p. : ill., színes ; 27 cm
Ford. Haynal Katalin
ISBN 963-547-553-5 kötött : ár nélkül
663.2 *** 641.87
[AN 916504]
MARC

ANSEL
UTF-84185 /2002.
Somlyay István
   Gyakorlati borászat : kémiai alapok / Somlyay István. - Utánny. - Budapest : Mezőgazd. Szaktudás K., 2001. - 98 p. ; 20 cm
ISBN 963-356-347-X fűzött : ár nélkül
663.2
[AN 911760]
MARC

ANSEL
UTF-84186 /2002.
   Szekszárdi borok könyve 2000 / [... szerk. N. Horváth Béla] ; [... írta Töttős Gábor et al.] ; [a fotókat kész. Diófási Lajos, Kapfinger András] ; [kiad. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Mezőgazdasági Bizottsága]. - Szekszárd : Önkormányzat Mezőgazd. Biz., [2000]. - 104 p. : ill., színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 103.
ISBN 963-00-4051-4 kötött : ár nélkül
634.8(439Szekszárdi_borvidék) *** 663.2(439Szekszárdi_borvidék)
[AN 455494]
MARC

ANSEL
UTF-84187 /2002.
   Szőlőhegyi szabályzatok és hegyközségi törvények a 17-19. századból / összeáll. és a bev. tanulmányt írta Égető Melinda. - 2. jav. kiad. - Budapest : L'Harmattan, 2001. - 244 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Szőlőhegyek történetének forrásai, ISSN 1588-4112 ; 1.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-86187-0-1 fűzött : ár nélkül
634.8(439)"16/18"(094) *** 349.442.3(439)"16/18"(094) *** 352.9(439)"16/18"(094)
[AN 916478]
MARC

ANSEL
UTF-84188 /2002.
Veress István (1932-)
   Német boxer / Veress István ; [graf. Budai Tibor]. - Budapest : Saxum, 2002. - 143 p. : ill., részben színes ; 22 cm. - (Az én kutyám..., ISSN 1587-9577)
ISBN 963-9308-36-6 kötött : ár nélkül
636.7
[AN 915858]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

4189 /2002.
Ábrahám Gézáné
Vasi, zalai parasztételek (új kiadása)
   Vasi, zalai parasztételek és házi tartósítás / Ábrahám Gézáné. - Házi tartósítással bőv. 3. kiad. - Szombathely : Kiss Gy., 2001, cop. 1987. - 395 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-440-550-9 fűzött : 798,- Ft
641.568(439.11)(083.12) *** 641.4(083.12)
[AN 914334]
MARC

ANSEL
UTF-84190 /2002.
Bareiss, Ute
Phantasievolle Tischdekorationen für Ihr privates Fest (magyar)
   Fantáziadús asztaldíszítések ünnepi alkalmakra / Ute Bareiss ; Wilhelm Mierendorf fotóival. - Budapest : M. Kvklub, 2002. - 128 p. : ill., színes ; 27 cm
Ford. Kovács Gizella
ISBN 963-547-552-7 kötött : ár nélkül
642.7
[AN 916551]
MARC

ANSEL
UTF-84191 /2002.
   Gyorsétkeztetési-vendéglátó eladói ismeretek / [összeáll. Dunszt Károly]. - 2. kiad. - Budapest : KIT Képzőműv. K., 2001. - 157 p. ; 23 cm. - (A vendéglátás kérdései, ISSN 1218-7542)
ISBN 963-336-720-4 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-637-846-4)
642.5(078) *** 658.8(078)
[AN 911363]
MARC

ANSEL
UTF-84192 /2002.
Hunyaddobrai Csaba
   33 sajtos finomság lépésről lépésre / [írta és összeáll. Hunyaddobrai Csaba]. - [Budapest] : Könyvkuckó, [2001]. - 64 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 963-9265-47-0 fűzött : ár nélkül
641.55(083.12):637.3
[AN 916546]
MARC

ANSEL
UTF-84193 /2002.
Rigó János (1926-)
   33 finom étel magas vérnyomásban / Rigó János, Fehér Ferencné, Veresné Bálint Márta. - Budapest : Anonymus, cop. 2000. - 64 p. ; 14 cm. - (Biofil diétás könyvek, ISSN 1418-7760)
ISBN 963-7966-73-0 fűzött : ár nélkül
641.563(083.12) *** 616.12-008.331.1
[AN 436304]
MARC

ANSEL
UTF-84194 /2002.
Sushi (magyar)
   Szusi. - Budapest : M. Kvklub, 2002. - 96 p. : ill., színes ; 30 cm
Ford. Horváth Zsuzsa
ISBN 963-547-572-1 kötött : ár nélkül
641.568(520)(083.12) *** 641.55(083.12):637.56
[AN 916593]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

4195 /2002.
Boros István
   A filozófia klasszikusai : fejezetek a filozófia történetéből / Boros István. - 2. bőv., jav. kiad. - Tatabánya : TRI-Mester, 2000. - 272 p. ; 24 cm
Főiskolai tankönyv. - Bibliogr.: p. 257-261.
ISBN 963-00-2802-6 fűzött : ár nélkül
1(100)(091)(075.8)
[AN 911364]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

4196 /2002.
   Bibliai nevek és fogalmak. - Budapest : Evangéliumi K. és Iratmisszió, [2001]. - 301 p. ; 22 cm
A névjegyzéket kész. Babits Antal
ISBN 963-9209-83-X fűzött : ár nélkül
Biblia
22.03
[AN 914451]
MARC

ANSEL
UTF-84197 /2002.
Bodrog Miklós (1929-)
   Lépcsőfokok / Bodrog Miklós. - [Budapest] : Szt. Gellért K., 1999-. - 14 cm
ISBN 963-696-045-3
244
[AN 439142]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Az öröm érkezése. - 1999. - 37 p.
ISBN 963-696-046-1 fűzött : 140,- Ft
244
[AN 439150] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Belső harcaink. - 1999. - 34 p.
ISBN 963-696-047-X fűzött : 140,- Ft
244
[AN 439171] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Tékozlók. - 1999. - 37 p.
ISBN 963-696-048-8 fűzött : 140,- Ft
244
[AN 439175] MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Ábeli zűrzavar. - 1999. - 37 p.
ISBN 963-696-049-6 fűzött : 140,- Ft
244
[AN 439191] MARC

ANSEL
UTF-84198 /2002.
Cullmann, Oscar
Les premières confessions de foi chrétiennes (magyar)
   Az első keresztyén hitvallások / Oscar Cullmann ; ford. Tillinger Péter. - Szentendre : Tillinger P., 2000. - 59 p. ; 21 cm
ISBN 963-640-946-3 fűzött : ár nélkül
238.2
[AN 916047]
MARC

ANSEL
UTF-84199 /2002.
Currie, James B.
Angels (magyar)
   Angyalok : amit a Biblia róluk tanít / James B. Currie. - Budapest : Evangéliumi K. és Iratmisszió, 2001. - 59 p. ; 20 cm
ISBN 963-9209-81-3 fűzött : ár nélkül
235.1 *** 22.07
[AN 916349]
MARC

ANSEL
UTF-84200 /2002.
De Meester, Conrad
Dans le ciel de notre âme (magyar)
   Lelkünk mennyországában : "Utolsó lelkigyakorlat" a Szentháromságról nevezett Boldog Erzsébet nővérrel / Conrad De Meester ; [ford. K. Eckhardt Ilona]. - Pécs : Sarutlan Kármelita Nővérek, 2000. - 176 p. ; 18 cm. - (A Kármel látóhatára, ISSN 1419-3051)
ISBN 963-00-2585-X fűzött : ár nélkül
Élisabeth de la Trinité. Dernière retraite.
242
[AN 450224]
MARC

ANSEL
UTF-84201 /2002.
De Meester, Conrad
Ta présence est ma joie! (magyar)
   Jelenléted az örömöm : a Szentháromságról nevezett Boldog Erzsébet élete és tanítása / Conrad De Meester ; [ford. K. Eckhardt Ilona]. - Pécs : Sarutlan Kármelita Nővérek, 2000. - 110 p. : ill. ; 18 cm. - (A Kármel látóhatára, ISSN 1419-3051)
ISBN 963-00-2434-9 fűzött : ár nélkül
Élisabeth de la Trinité
235.3(092)Élisabeth_de_la_Trinité
[AN 450220]
MARC

ANSEL
UTF-84202 /2002.
   Az egri püspökség jövedelmeinek 1799. évi összeírása / [közzéteszi Kovács Béla]. - Eger : Érseki Gyűjteményi Közp. : Heves M. Lvt., 2001-. - 24 cm
Egri Egyházmegye.
282(439-03Egriegyházmegye)(093.2) *** 348.73(439-03Egriegyházmegye)(093.2)
[AN 915946]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2001. - 531 p. - (Az egri egyházmegye történetének forrásai, ISSN 1417-5290 ; 5.)
ISBN 963-7242-23-6 fűzött : ár nélkül
282(439-03Egriegyházmegye)(093.2) *** 348.73(439-03Egriegyházmegye)(093.2)
[AN 915955] MARC

ANSEL
UTF-84203 /2002.
   Énekeskönyv magyar reformátusok használatára. - Budapest : Kálvin, 2001. - 623 p. : ill., kotta ; 14 cm
ISBN 963-300-896-4 kötött : 740,- Ft
245 *** 284.2
[AN 911764]
MARC

ANSEL
UTF-84204 /2002.
   Fatima üzenete : a 3. fatimai titok dokumentumai és a Hittani Kongregáció kommentárja / [ford. Diós István]. - Budapest : Szt. István Társ., 2000. - 62 p. ; 20 cm
ISBN 963-361-159-8 fűzött : 480,- Ft
232.931.7(469-2Fatima)
[AN 450705]
MARC

ANSEL
UTF-84205 /2002.
Gyökössy Endre (1913-1997)
   Kézfogás a magasból / Gyökössy Endre ; [... sajtó alá rend. Nagy Alexandra]. - [Budapest] : Szt. Gellért K., 1999-. - 14 cm
ISBN 963-696-010-0
244
[AN 376298]
MARC

ANSEL
UTF-8


   18., Tartozunk? Tartozunk!. - 2000. - 35 p.
ISBN 963-9094-40-4 fűzött : 130,- Ft
244
[AN 451857] MARC

ANSEL
UTF-8


   19., Új élet az élet után. - 2000. - 36 p.
ISBN 963-9094-44-7 fűzött : 130,- Ft
244
[AN 451859] MARC

ANSEL
UTF-8


   20., A szeretet nyelvét tanuljuk. - 2000. - 39 p.
ISBN 963-9094-42-0 fűzött : 130,- Ft
244
[AN 451863] MARC

ANSEL
UTF-8


   22., Van értelme az életünknek!. - 2000. - 39 p.
ISBN 963-696-094-1 * fűzött : 140,- Ft (hibás ISBN 963-696-064-X)
244
[AN 451865] MARC

ANSEL
UTF-8


   23., Testi-lelki bajaink orvoslása. - 2000. - 39 p.
ISBN 963-696-065-8 fűzött : 140,- Ft
244
[AN 451869] MARC

ANSEL
UTF-8


   24., A mi jövőnk Ura. - 2000. - 38 p.
ISBN 963-696-066-6 fűzött : 140,- Ft
244
[AN 451873] MARC

ANSEL
UTF-8


   25., Leggyakoribb kérdéseink. - 2000. - 39 p.
ISBN 963-696-067-4 fűzött : 140,- Ft
244
[AN 451879] MARC

ANSEL
UTF-8


   26., Ki vagyok én?. - 2000. - 36 p.
ISBN 963-696-083-6 fűzött : 140,- Ft
244
[AN 451890] MARC

ANSEL
UTF-8


   27., "...Szűnj meg haragodtól...". - 2000. - 37 p.
ISBN 963-696-084-4 fűzött : 140,- Ft
244
[AN 451901] MARC

ANSEL
UTF-8


   28., Az igazi barátság. - 2000. - 38 p.
ISBN 963-696-085-2 fűzött : 140,- Ft
244
[AN 451921] MARC

ANSEL
UTF-8


   29., Kérjük a lelket!. - 2000. - 36 p.
ISBN 963-696-086-0 fűzött : 140,- Ft
244
[AN 451924] MARC

ANSEL
UTF-84206 /2002.
   Hallelujah! : evangéliumi énekek gyűjteménye / szerk. Kováts Lajos. - Utánny. - Budapest ; Gödöllő : Iránytű, [2001]. - 452 p. : ill., kotta ; 17 cm
A Budapesten 1994-ben a Bethánia által kiadott mű reprintje
ISBN 963-8306-03-3 fűzött : ár nélkül
245
[AN 914304]
MARC

ANSEL
UTF-84207 /2002.
Ignatios (antióchiai pátriárka), IV.
La résurrection et l'homme d'aujourd'hui (magyar)
   A feltámadás és a modern ember / IV. Ignátiosz antióchiai patriarcha ; [ford. Jeviczki Ferenc]. - Bakonybél : Szt. Mauriciusz Cella, 2000. - 101 p. ; 20 cm. - (Lectio divina, ISSN 1586-0108 ; 1.)
ISBN 963-00-2878-6 fűzött : ár nélkül
236.8 *** 281.9(092)Ignatios,_IV.
[AN 435105]
MARC

ANSEL
UTF-84208 /2002.
Lao-ce
Tao te king (magyar)
   Az út és erény könyve = Tao te king / Lao-ce ; Weöres Sándor fordítása Tőkei Ferenc prózafordítása alapján ; [... a jegyzetek és az utószó Tőkei Ferenc munkája]. - [Budapest] : Tericum, cop. 2001. - 158 p. ; 17 cm
Filozófiai költemény. - Megj. még "Lao-ce életbölcselete" címmel is
ISBN 963-8453-05-2 kötött : 1070,- Ft
299.513.82 *** 1(510)Lao-ce *** 895.1-96=945.11
[AN 911762]
MARC

ANSEL
UTF-84209 /2002.
A magyar kereszténység ezer éve (angol)
   A thousand years of Christianity in Hungary : [Musea of the Vatican, Vatican City, 10 October 2001 - 12 January 2002] : [Hungarian National Museum, February - May 2002] = Hungariae Christianae millennium / [ed.] István Zombori, Pál Cséfalvay, Maria Antonietta De Angelis ; [authors of the studies Gábor Adriányi et al.] ; [transl. by Beatrix Basics et al.] ; [org.,] publ. by the Hungarian Catholic Episcopal Conference. - Budapest : Hung. Catholic Episcopal Conf., 2001. - 410 p. : ill., részben színes ; 30 cm
A kiállítás katalógusával. - Bibliogr. a tanulmányok végén. - Eredeti nyelven: A magyar kereszténység ezer éve
ISBN 963-00-7249-1 fűzött : ár nélkül
23/28(439)(091) *** 261.7(439) *** 930.85(439) *** 061.4(45-2Roma) *** 061.4(439-2Bp.)"2002"
[AN 916515]
MARC

ANSEL
UTF-84210 /2002.
A magyar kereszténység ezer éve (olasz)
   Mille anni di cristianesimo in Ungheria : [Città del Vaticano, Musei vaticani, 10 ottobre 2001 - 12 gennaio 2002] : [Museo nazionale ungherese, febbraio 2002 - maggio 2002] = Hungariae Christianae millennium / a cura di Pál Cséfalvay, Maria Antonietta De Angelis, [István Zombori] ; [autori dei saggi Gábor Adriányi et al.] ; [trad. ... Lajos Németh, Margit Dombai] ; [org.,] ed. della Conferenza episcopale ungherese. - Budapest : Conf. episcopale ungherese, 2001. - 410 p. : ill., részben színes ; 30 cm
A kiállítás katalógusával. - Bibliogr. a tanulmányok végén. - Eredeti nyelven: A magyar kereszténység ezer éve
ISBN 963-00-7250-5 fűzött : ár nélkül
23/28(439)(091) *** 261.7(439) *** 930.85(439) *** 061.4(45-2Roma) *** 061.4(439-2Bp.)"2002"
[AN 916512]
MARC

ANSEL
UTF-84211 /2002.
   A magyar kereszténység ezer éve : [Vatikáni Múzeumok, Vatikánváros, 2001. október 10 - 2002. január 12.] : [Magyar Nemzeti Múzeum, 2002. február - 2002. május] = Hungariae Christianae millennium / [szerk.] Cséfalvay Pál, Maria Antonietta De Angelis, [Zombori István] ; [a tanulmányok szerzői Adriányi Gábor et al.] ; [rend.,] kiad. a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia. - Budapest : M. Katolikus Püspöki Konf., 2001. - 410 p. : ill., részben színes ; 30 cm
A kiállítás katalógusával. - Bibliogr. a tanulmányok végén. - Fordítása: Mille anni di cristianesimo in Ungheria [Città del Vaticano, Musei Vaticani, 10 ottobre 2001 - 12 gennaio 2002] [Museo Nazionale Ungherese, febbraio 2002 - maggio 2002]. - Fordítása: A thousand years of Christianity in Hungary [Musea of the Vatican, Vatican City, 10 October 2001 - 12 January 2002] [Hungarian National Museum, February - May 2002]
ISBN 963-00-7248-3 fűzött : ár nélkül
23/28(439)(091) *** 261.7(439) *** 930.85(439) *** 061.4(45-2Roma) *** 061.4(439-2Bp.)"2002"
[AN 916509]
MARC

ANSEL
UTF-84212 /2002.
Mártonffy Marcell (1955-)
   Az újszövetségi példázatok irodalma : poétika és teológia / Mártonffy Marcell. - Budapest : Akad. K., 2001. - 284 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 272-284.
ISBN 963-05-7823-9 fűzött : ár nélkül
Biblia. Újszövetség.
22.06 *** 225 *** 82.01
[AN 916510]
MARC

ANSEL
UTF-84213 /2002.
McGrath, Alister E.
The unknown God (magyar)
   Az ismeretlen Isten : a szellemi beteljesülés nyomában / Alister McGrath ; [ford. Pecsuk Ottó]. - Budapest : Kálvin, 2000. - 98 p. ; 20 cm
ISBN 963-300-828-X fűzött : 480,- Ft
244
[AN 446174]
MARC

ANSEL
UTF-84214 /2002.
Merton, Thomas
   A csend szava : válogatás Thomas Merton műveiből / [... összeáll. és ford. Lukács László]. - Budapest : Szt. István Társ., 2001. - 471 p. ; 21 cm. - (A lelki élet mesterei, ISSN 0237-5877)
ISBN 963-361-293-4 kötött : 1850,- Ft
248.1 *** 248.2
[AN 914447]
MARC

ANSEL
UTF-84215 /2002.
Mi-la-ras-pa
   Gampopa élete : Milarepa százezer dalából. - Tar : Buddhista Meditáció Közp. ; Budapest : Karma Ratna Dargye Ling, cop. 2000. - 62 p. : ill. ; 21 cm. - (Buddhista meditáció, ISSN 1419-9823)
ISBN 963-00-4032-8 fűzött : ár nélkül
Sgam-po-pa
294.321(515)(092)Sgam-po-pa
[AN 452309]
MARC

ANSEL
UTF-84216 /2002.
   Nagy hozsanna! : teljes kottás ima- és énekeskönyv a Harmat - Sík "Szent vagy, Uram!" énektár összes énekeivel, kibővítve más régi és újabb magyar és gregorián dallamokkal, valamint a szentmise olvasmányközi énekeivel / ... imarészét Werner Alajos áll. össze. - Az 1946-os eredeti kiadvány szerint, de a liturgikus reform alapján átd. és bőv. kiad. - [Budapest] : [Magánkiad.], [2000]. - 526 p. : ill., főként kotta ; 14 cm
ISBN 963-640-647-2 * kötött : ár nélkül
245 *** 282
[AN 436162]
MARC

ANSEL
UTF-84217 /2002.
   A piarista karizma ma : a Piarista Rend 44. Egyetemes káptalana : [1997] / [ford. Tőzsér Endre]. - Budapest : Kalazancius Tanulmányi Központ, 2000. - 31 p. ; 20 cm. - (Piarista füzetek, ISSN 1585-2210 ; 1.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 600
ISBN 963-00-2587-6 fűzött : ár nélkül
271.786 *** 248.21
[AN 911430]
MARC

ANSEL
UTF-84218 /2002.
   A Piarista Testvériség / a Piarista Rend Generálisi Kongregációja ; [... ford. Lázár Ágota, Tőzsér Endre]. - Budapest : Kalazancius Tanulmányi Központ, 2000. - 31 p. ; 20 cm. - (Piarista füzetek, ISSN 1585-2210 ; 3.)
Példányszám: 500
ISBN 963-00-2589-2 fűzött : ár nélkül
271.786
[AN 911436]
MARC

ANSEL
UTF-84219 /2002.
Schimanetz Edit Jolán
   Igazság a földön / Schimanetz Edit Jolán. - Vác : Veronic Kft., 2001. - 132 p. ; 21 cm
ISBN 963-00-8844-4 fűzött : ár nélkül
244
[AN 916436]
MARC

ANSEL
UTF-84220 /2002.
Szentmártoni Mihály (1945-)
   Istenkeresésünk útjai : a vallásos megtapasztalás lélektana / Szentmártoni Mihály. - Szeged : Agapé, 2000. - 168 p. ; 20 cm. - (Metanoeite[!], ISSN 1418-723X ; 4.)
Bibliogr.: p. 161-165.
ISBN 963-458-213-3 fűzött : ár nélkül
248 *** 159.9
[AN 455059]
MARC

ANSEL
UTF-84221 /2002.
Török József (1946-)
   Kartauziak / Török József, Legeza László ; [az előszót írta Semjén Zsolt]. - Budapest : Mikes, 2001. - 61 p., [8] t. : ill., részben színes ; 29 cm. - (Szerzetesrendek a Kárpát-medencében, ISSN 1217-4823)
Bibliogr.: p. 52-53. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-8130-35-0 kötött : ár nélkül
Ordo Cartusiensis.
271.71(439)(091) *** 726.7(439)
[AN 916555]
MARC

ANSEL
UTF-84222 /2002.
   Világiak a piarista iskolában : a Piarista Rend 44. Egyetemes káptalana : [1997] / [ford. Tőzsér Endre]. - Budapest : Kalazancius Tanulmányi Központ, 2000. - 39 p. ; 20 cm. - (Piarista füzetek, ISSN 1585-2210 ; 2.)
Példányszám: 500
ISBN 963-00-2588-4 fűzött : ár nélkül
271.786
[AN 911432]
MARC

ANSEL
UTF-84223 /2002.
Wagner Gudrun
Kurs halten - Stefan! (magyar)
   István, tarts ki! / Gudrun Wagner ; [... ill. Gudrun Wagner]. - Budapest : Evangéliumi K. és Iratmisszió, 2001. - 95 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-9209-68-6 fűzött : ár nélkül
244(0:82-31)(02.053.2)
[AN 916356]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

4224 /2002.
   30 éves munka a gyermek- és ifjúságegészségügy terén : debreceni gyermekek és fiatalok körében végzett epidemiológiai-auxológiai kutatások = 30 years in the service of child and youth health care : epidemic and auxological surveys in child and youth population of Debrecen / összeáll. Szöllősi Erzsébet. - Debrecen : Szöllősi E., 2000. - 359 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 336-359. - Példányszám: 1000. - A tartalomjegyzék angol nyelven is
ISBN 963-640-576-X fűzött : ár nélkül
312.6-053.2/.6(439-2Debrecen)(083.41) *** 614-053.2/.6(439-2Debrecen)(083.41)
[AN 442989]
MARC

ANSEL
UTF-84225 /2002.
Falussy Béla (1947-)
   Időfelhasználás 1986 és 1999 őszén : magyar nyelvű elemzés kétnyelvű táblázatokkal = Time use, 1986 and 1999 autumn : paper in Hungarian completed with bilingual tables / [kész. ... Falussy Béla, Harcsa István]. - Budapest : KSH, 2000. - 201 p. ; 29 cm. - (Életmód - időmérleg, ISSN 1586-2682)
ISBN 963-215-295-6 fűzött : 1800,- Ft
316.728"37"(439)"198/199"
[AN 452069]
MARC

ANSEL
UTF-84226 /2002.
Forgas, Joseph Paul
Interpersonal behaviour (magyar)
   A társas érintkezés pszichológiája / Forgács József ; [ford. László János] ; [ill. Richard Jones]. - 10. kiad. - [Szentendre] : Kairosz, [2001]. - 381 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 359-376.
Fűzött : 1890,- Ft (hibás ISBN 963-9137-71-5)
316.6(035) *** 316.47(035)
[AN 914343]
MARC

ANSEL
UTF-84227 /2002.
Gyivicsán Anna (1940-)
   Slováci v Maďarsku / nap. Anna Divičanová a Ondrej Krupa. - [Budapest] : Press Publica, [2000]. - 128 p. ; 17 cm. - (Meniaci sa svet, ISSN 1586-1325 ; 2.)
Bibliogr.: p. 127-128.
ISBN 963-9001-49-X fűzött : ár nélkül
316.347(=854)(439) *** 39(=854)(439)
[AN 435958]
MARC

ANSEL
UTF-84228 /2002.
   Kárpátalja településeinek vallási adatai, 1880-1941 / [szerk. Kepecs József] ; [összeáll. Czibulka Zoltán] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal. - Budapest : KSH, 2000. - 245 p. ; 29 cm
ISBN 963-215-298-0 fűzött : 1700,- Ft
312.992(439.23)"188/194"(083.41)
[AN 455855]
MARC

ANSEL
UTF-84229 /2002.
MacKinnon, Catharine A.
Feminism unmodified (magyar)
   A feminizmus változásai : előadások életről és jogról / Catharine A. MacKinnon ; ford. Borsody Gyöngyi. - Budapest : Pont, cop. 2001. - 247 p. ; 23 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9312-37-1 fűzött : 3200,- Ft
316.37-055.2(73) *** 342.7-055.2(73) *** 176.5(73)
[AN 916348]
MARC

ANSEL
UTF-84230 /2002.
   Népszámlálások Magyarországon : népszámlálási kézikönyv / [szerk. Rehák Aranka és Rózsa Gábor] ; [a köt. szerzői Czibulka Zoltán et al.] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal. - Budapest : KSH : Greger-Delacroix, 2000. - 160, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-85811-7-4 fűzött : ár nélkül
312(439) *** 311.131
[AN 452333]
MARC

ANSEL
UTF-84231 /2002.
   New economic actors, institutions and attitudes in Central and Eastern Europe : September 24-25, 1999 in the framework of the conference of the Hungarian Sociological Association : a volume of workshop proceedings / Gyorgy Lengyel ed. ; [publ. by the] Budapest University of Economic Sciences and Public Administration. - Budapest : Budapest Univ. of Economic Sciences and Public Administration, [2000]. - 90 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-503-255-2 * fűzött : ár nélkül
316.334.2(4-11)"199" *** 338(4-11)"199" *** 061.3(439-2Bp.)"1999"
[AN 456445]
MARC

ANSEL
UTF-84232 /2002.
Notturno, Mark Amadeus
   Science and the open society : the future of Karl Popper's philosophy / Mark Amadeus Notturno ; forew. by George Soros. - Utánny. - Budapest : CEU Press, 2001. - XXVII, 287 p. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9116-70-X fűzött : ár nélkül
Popper, Karl R.
304 *** 1(410)(092)Popper_K.R.
[AN 911377]
MARC

ANSEL
UTF-84233 /2002.
Pintér József
   Bevezetés a statisztika módszereibe / Pintér József. - Pécs : PTE Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Int., 2001. - 179 p. ; 23 cm. - (Humán szervező (munkaügyi) menedzser sorozat, ISSN 1218-6880)
Fűzött : ár nélkül
311(078)
[AN 914356]
MARC

ANSEL
UTF-84234 /2002.
Szilágyi István, H.
   A jogi antropológia főbb irányai : történeti és elméleti vázlat / H. Szilágyi István. - Budapest : Osiris, 2000. - 173 p. ; 24 cm. - (Jogfilozófiák, ISSN 0865-0349)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-03-9820-6 fűzött : 1080,- Ft
316.7 *** 34
[AN 437065]
MARC

ANSEL
UTF-84235 /2002.
Varga Gyula, H.
   Kommunikációs ismeretek / H. Varga Gyula ; [a levélmintákat Varga Judit kész.]. - Budapest : Hungarovox, 2001. - 237 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 235-237.
ISBN 963-9292-37-0 fűzött : ár nélkül
316.77
[AN 916522]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

4236 /2002.
Arany László (1844-1898)
   A legszebb magyar népmesék / Arany László ; [... a ... festmények Szűcs István munkái]. - [Szeged] : Excalibur, 2000. - 177 p. : ill., főként színes ; 25 cm
ISBN 963-9285-00-5 kötött : 1450,- Ft
398.21(=945.11)(02.053.2)
[AN 442194]
MARC

ANSEL
UTF-84237 /2002.
Farkas Zoltán (1956-)
   Néptánc alaptechnikák módszertana : ugrós, lakócsai táncok, kalotaszegi csárdás / Farkas Zoltán. - Budapest : Planétás, cop. 2001. - 118, [2] p. : ill. ; 25 cm. - (Jelenlévő múlt, ISSN 1417-5932)
ISBN 963-9014-92-3 kötött : ár nélkül
394.3(=945.11)(078) *** 793.31(=945.11)(078)
[AN 916383]
MARC

ANSEL
UTF-84238 /2002.
Hooper, Anne
The sex games (magyar)
   Játékos szex / Anne Hooper. - Budapest : M. Kvklub, 2001. - 240 p. : ill., színes ; 15 cm
Ford. Frigyik László
ISBN 963-547-540-3 kötött : ár nélkül
392.6 *** 613.88
[AN 916001]
MARC

ANSEL
UTF-84239 /2002.
   Tanulmányok Herrmann Antal emlékére = Studies in memory of Antal Herrmann / szerk. Bódi Zsuzsanna ; [... ford. Pokoly Judit]. - Budapest : M. Néprajzi Társ., 1999. - 116 p., [18] t. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Cigány néprajzi tanulmányok, ISSN 1217-8853 ; 8.). (A magyarországi nemzetiségek néprajza, ISSN 0324-3001)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-00-4288-6 * fűzött : ár nélkül
Herrmann Antal (1851-1926)
39.001(439)(092)Hermann_A. *** 39(=914.99)(439)
[AN 448896]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

4240 /2002.
Büky Barna (1934-)
   Visszapillantás a hidegháborúra / Büky Barna. - Budapest : Balassi, cop. 2001. - 411 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 391-393.
ISBN 963-506-445-4 fűzött : 2500,- Ft
327.54(100)"194/199" *** 94"194/199"
[AN 916003]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

4241 /2002.
   Biográf ki kicsoda, 2002 : kortársaink életrajzi lexikona / főszerk. Hermann Péter ; [a szócikkeket összeáll., az adatokat vál. A. Gergely András et al.]. - Budapest : Enciklopédia, 2001. - XVI, 1979 p. ; 29 cm
ISBN 963-8477-67-9 kötött : 10000,- Ft
929(100):030
[AN 916534]
MARC

ANSEL
UTF-84242 /2002.
Bóta Gábor (1957-)
   Szóváltások : százhuszonöt interjú / Bóta Gábor. - [Budapest] : [Pharma Press], 2001. - 384 p. : ill. ; 25 cm. - (IPM könyv, ISSN 1416-8138)
ISBN 963-8339-32-2 kötött : ár nélkül
929(439)(047.53) *** 792(439)"199"(047.53)
[AN 915867]
MARC

ANSEL
UTF-84243 /2002.
Eördögh István (1944-)
   Erdély román megszállása, 1916-1920 : olasz és vatikáni levéltári források alapján / Eördögh István. - Szeged : LAZI, cop. 2000. - 151 p. ; 21 cm. - (Világ - egyház - történelem, ISSN 1418-9526)
Bibliogr.: p. 107-110.
ISBN 963-9227-15-3 kötött : 1100,- Ft
943.9"1916/1920"(093) *** 943.921"1916/1920"(093)
[AN 435526]
MARC

ANSEL
UTF-84244 /2002.
   Esztergom és Komárom megye az 1848/49-es forradalom és szabadságharc alatt : olvasókönyv / vál. és szerk. Bencze Cs. Attila. - Esztergom : Komárom-Esztergom M. Önkormányzat Lvt., 2000. - 274 p. : ill. ; 21 cm. - (Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára évkönyvei, ISSN 1586-5320 ; 6.)
ISBN 963-7234-05-5 * fűzött : ár nélkül
943.911.5"1848/1849"(093)
[AN 451516]
MARC

ANSEL
UTF-84245 /2002.
Fenyvesi László
   Tanulmányok : Tolna megye középkori történetéhez kapcsolódó oklevelek regesztái / Fenyvesi László. - Szekszárd : Tolna M. Önkormányzat Lvt., 2000. - 500 p., [8] t. : ill. ; 24 cm. - (Tolna megyei levéltári füzetek, ISSN 0866-6369 ; 8.)
ISBN 963-7230-14-9 kötött : ár nélkül
943.912.5"10/15"(093) *** 930.253.4 *** 930.253(439-2Szekszárd)(083.8)
[AN 448801]
MARC

ANSEL
UTF-84246 /2002.
Hengl, Ferdinand
   Das Deutschtum in Fünfkirchen, 1687-1750 / Ferdinand Hengl. - Pécs : [Magánkiad.], 2000. - [2], XLIX, 297, [2] p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 254-262. és fejezetek végén
ISBN 963-640-480-1 fűzött : ár nélkül
Pécs
943.9(439-2Pécs) *** 929.5(=30)(439-2Pécs)
[AN 435328]
MARC

ANSEL
UTF-84247 /2002.
Hengl, Ferdinand
   Familienbuch der Deutschen aus Werschend in Ungarn / Ferdinand Hengl. - Pécs : [Magánkiad.], 1999. - 264 p. : ill. ; 21 cm. - (Deutsche Ortssippenbücher. Band B ; ; 181.)
ISBN 963-640-633-2 * fűzött : ár nélkül
Versend
929.5(=30)(439-2Versend)
[AN 435324]
MARC

ANSEL
UTF-84248 /2002.
Hörömpöly Mihály
   Nagygyimót az évszázadok tükrében / Hörömpöly Mihály. - Budapest : Dinasztia, 1999. - 134 p., [16] t. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 132.
ISBN 963-657-264-X fűzött : ár nélkül
Nagygyimót
943.9-2Nagygyimót *** 908.439-2Nagygyimót
[AN 449497]
MARC

ANSEL
UTF-84249 /2002.
Kapitány Ferenc (1927-)
   1956 előtt, alatt, után Tolna megyében / [szerző Kapitány Ferenc]. - Szekszárd : Kapitány F., 2001-. - 24 cm
ISBN 963-440-040-X
Tolna (megye)
943.912.5"19"(093)
[AN 915947]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2001. - 561, [3] p.
ISBN 963-440-041-8 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-4400-40-8)
943.912.5"19"(093)
[AN 915949] MARC

ANSEL
UTF-84250 /2002.
Magyar Kálmán (1943-)
   Szent István államszervezésének régészeti emlékei / Magyar Kálmán ; [a rajzokat és ábrákat kész. M. Hrotkó Zsuzsanna, Nováki Gyula, Sándorfy György] ; [kész. ... Segesd Önkormányzata kiadásában]. - Millenniumi kiad. - Kaposvár ; Segesd : Önkormányzat, 2001. - 311 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 282-298. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-00-7285-8 kötött : ár nélkül
904(439.123)"10/11" *** 904(439)"10/11" *** 353(439.123)"10/11" *** 35(439)"10/11"
[AN 916040]
MARC

ANSEL
UTF-84251 /2002.
Maillard, Jean-François
   Transmettre et diffuser les textes anciens au XVI siècle / Jean-François Maillard. - Szeged : Scriptum, 2000. - 12 p. ; 24 cm. - (Lectura, ISSN 1417-7048 ; 7.)
ISBN 963-8335-73-4 fűzött : ár nélkül
930.85(44)"15" *** 801.731.2(44)"15"
[AN 442695]
MARC

ANSEL
UTF-84252 /2002.
   Megtorlás / [... szerk. Zecher János]. - [Dunaújváros] : Dunatáj, 2000. - 79 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-8238-29-1 * fűzött : ár nélkül
Dunaújváros
943.9-2Dunaújváros"1956"(093.2)
[AN 455845]
MARC

ANSEL
UTF-84253 /2002.
Mérey Klára, T. (1927-)
   Tanulmányok : rendhagyó válogatás egy életműből / T. Mérey Klára. - Szekszárd : Tolna M. Önkormányzat Lvt., 2000. - 398 p., [20] t. : ill. ; 24 cm. - (Tolna megyei levéltári füzetek, ISSN 0866-6369 ; 9.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - T. Mérey Klára műveinek bibliográfiája: p. 372-384.
ISBN 963-7230-15-7 kötött : ár nélkül
943.911 *** 908.439.11 *** 338(091)(439.11) *** 316.32(439.11)(091) *** 39(=945.11)(439.11) *** 012Mérey_K.
[AN 448802]
MARC

ANSEL
UTF-84254 /2002.
Miklós Szilvia
   Fejezetek Tolnanémedi történetéből / Miklós Szilvia ; [közread. Tolnanémedi Község Önkormányzata]. - Tolnanémedi : Önkormányzat, 2000. - 83 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 40.
ISBN 963-00-4600-8 fűzött : ár nélkül
Tolnanémedi
943.9-2Tolnanémedi *** 908.439-2Tolnanémedi
[AN 449795]
MARC

ANSEL
UTF-84255 /2002.
Obert, Michael
Persien (magyar)
   Perzsia : kultúra és művészet Kelet és Nyugat határán / Michael Obert. - Budapest : M. Kvklub, 2001. - 127 p. : ill., színes ; 33 cm
Ford. Tasnádi Ágnes. - Bibliogr.: p. 126-127.
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-547-548-8)
Irán
930.85(355) *** 908.355
[AN 915978]
MARC

ANSEL
UTF-84256 /2002.
Sebestyén Gyula (1864-1946)
   A magyar honfoglalás mondái / Sebestyén Gyula. - Budapest : M. Ház, 2001. - 514 p. ; 24 cm. - (Magyar Ház könyvek, ISSN 1418-7426)
ISBN 963-9335-02-9 fűzött : 2800,- Ft
930.1(439) *** 894.511(091)-343 *** 398.223(=945.11) *** 943.9"08/09" *** 930.8(=945.12)
[AN 916587]
MARC

ANSEL
UTF-84257 /2002.
   Szabolcs vármegye címeres pecsétje, 1836 / [szerk., a tanulmányt írta Kujbusné Mecsei Éva]. - Nyíregyháza : Szabolcs-Szatmár-Bereg M. Önkormányzat Lvt., 2000. - [32] p. : ill., részben színes ; 36 cm. - (Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár kiadványai. III [!II.]., Közlemények,, ISBN 0866-3920 ; ; 19.)
Példányszám összesen: 500, ebből 50 számozott. - Összefoglalás angol ée német nyelven
ISBN 963-7240-36-5 bársony : ár nélkül
930.223.64(39.163)
[AN 454984]
MARC

ANSEL
UTF-84258 /2002.
Varga Géza
   Mítoszok őre, Velemér : [barangolás az Őrség művészeti és történelmi emlékei között] / Varga Géza. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Írástörténeti Kutint., 2000 [!2001]. - 107 p. : ill. ; 24 cm. - (Írástörténeti tanulmányok, ISSN 1217-6974)
Bibliogr.: p. 101-102.
ISBN 963-00-2929-4 fűzött : ár nélkül
Velemér
943.9-2Velemér *** 72.031.4(439-2Velemér) *** 39(=945.11)(439-2Velemér) *** 930.8(=945.11)(089.3)
[AN 917241]
MARC

ANSEL
UTF-84259 /2002.
   Vitéz nagybányai Horthy Miklós / [... szerk., sajtó alá rend., és az utószót írta Bálint István János] ; [kiad. Vitézi Szék]. - Budapest : Vitézi Szék, 2001-. - 27 cm
Kész. a "Horthy Miklós" (Budapest : Singer és Wolfner, 1939) c. kiad. alapján. - Horthy Miklós (borító- és gerinccím)
ISBN 963-00-6190-2
Horthy Miklós (1868-1957)
943.9"19"(092)Horthy_M.
[AN 916506]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2001. - 373, [2] p., LXX t., [1] t.fol. : ill.
Bibliogr.: p. 80-83.
ISBN 963-00-6191-0 kötött : ár nélkül
943.9"19"(092)Horthy_M.
[AN 916508] MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

4260 /2002.
   Adony millenniumi képeskönyve / [... összeáll. és szerk. ... Iglódi István et al.] ; [fotó Percsi Tibor] ; [kiad. az "Adonyért" Alapítvány]. - Adony : "Adonyért" Alapítvány, 2000. - 171 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Példányszám: 1000. - Összefoglalás angol, német és francia nyelven
ISBN 963-00-3525-1 kötött : ár nélkül
Adony
908.439-2Adony
[AN 455488]
MARC

ANSEL
UTF-84261 /2002.
Bánfalvi József
   Magyarország idegenforgalmi földrajza / írta Bánfalvi József. - 4. kiad. - Budapest : KIT, [2001]. - 330 p. : ill., térk. ; 23 cm. - (A turizmus kérdései, ISSN 1216-7339)
Bibliogr.: p. 327-330.
ISBN 963-637-154-7 * fűzött : ár nélkül
911.3(439)(075.8) *** 338.48(439)(075.8)
[AN 914359]
MARC

ANSEL
UTF-84262 /2002.
Barber, Annabel
   Budapest : a city guide / by Annabel Barber & Emma Roper-Evans ; [phot. Hadley Kincade et al.]. - 2. ed. - Budapest : Somerset Kft., cop. 2001. - 187 p., [4] t. : ill., főként színes, részben térk. ; 20 cm. - (Visible cities, ISSN 1587-6403)
ISBN 963-00-5929-0 fűzött : ár nélkül
Budapest
914.39-2Bp.(036)
[AN 914347]
MARC

ANSEL
UTF-84263 /2002.
Dajka Miklós
   Ahogy én láttam Indiát : úti beszámoló, 2000 : hatezer kilométer Indiában : életmód, vallás, műemlékek / Dajka Miklós. - [Szolnok] : Dajka M., [2001]. - 103, [10] p. : ill. ; 21 cm
Példányszám: 300
ISBN 963-440-222-4 fűzött : 700,- Ft
India
908.540(0:82-992)
[AN 915989]
MARC

ANSEL
UTF-84264 /2002.
   Enese község, 1270-2000 / [kiad. Enese Község Polgármesteri Hivatal]. - [Enese] : Polgármesteri Hiv., [2000]. - 38 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-00-4942-2 * fűzött : ár nélkül
Enese
908.439-2Enese
[AN 455839]
MARC

ANSEL
UTF-84265 /2002.
Eyewitness travel guide : Amsterdam (magyar)
   Amszterdam / főmunkatársak Robin Pascoe, Christopher Catling ; [fényképek Max Alexander, Rupert Horrox, Kim Sayer] ; [rajzok Nick Gibbard et al.] ; [ford. Bánk Judit, ... Chován Hedvig, ... Rózsa György]. - Budapest : Panemex : Grafo : M. Kvklub, 1998. - 312 p. : ill., színes, részben térk. ; 23 cm. - (Útitárs, ISSN 1219-249X)
ISBN 963-9090-17-4 fűzött : 5500,- FtISBN 963-548-755-X
Amsterdam
914.92-2Amsterdam(036)
[AN 915928]
MARC

ANSEL
UTF-84266 /2002.
Eyewitness travel guide : Australia (magyar)
   Ausztrália / [főmunkatársak Louise Bostock Lang et al.] ; [fényképek Max Alexander et al.] ; [ill. Richard Bonson et al.] ; [ford. Bánk Judit]. - Budapest : Panemex : Grafo, cop. 2000. - 576 p. : ill., színes, részben térk. ; 23 cm. - (Útitárs, ISSN 1219-249X)
ISBN 963-9090-39-5 fűzött : ár nélkül
Ausztrália
919.4(036)
[AN 915872]
MARC

ANSEL
UTF-84267 /2002.
Eyewitness travel guide : Budapest (magyar)
   Budapest / főmunkatárs Tadeusz Olszański ; [fényképek Gábor Barka, Dorota és Mariusz Jarymowiczowie] ; [rajzok Piotr Zubrzycki, Pawel Mistewicz] ; [ford. Asztalos András, Dunay Katalin, Várnai Dorota]. - Budapest : Panemex : Grafo, 1999. - 262 p. : ill., színes, részben térk. ; 23 cm. - (Útitárs, ISSN 1219-249X)
ISBN 963-9090-27-1 fűzött : ár nélkül
Budapest
914.39-2Bp.(036)
[AN 915937]
MARC

ANSEL
UTF-84268 /2002.
Eyewitness travel guide : Ireland (magyar)
   Írország / főmunkatárs Lisa Gerard-Sharp és Tim Perry ; [fényképek Joe Cornish, Tim Daly, Alan Williams] ; [ford. Vass Tamás]. - Budapest : Panemex : Grafo, cop. 2000. - 384 p. : ill., színes, részben térk. ; 23 cm. - (Útitárs, ISSN 1219-249X)
ISBN 963-9090-37-9 fűzött : ár nélkül
Írország
914.17(036)
[AN 915915]
MARC

ANSEL
UTF-84269 /2002.
Eyewitness travel guide : Jerusalem & the Holy Land (magyar)
   Jeruzsálem és a Szentföld / [főmunkatársak Fabrizio Ardito, Cristina Gambaro, Massimo Acanfora Torrefranca] ; [fényképek Eddie Gerald et al.] ; [ford. Dávid Viktória]. - Budapest : Panemex : Grafo, cop. 2000. - 304 p. : ill., színes, részben térk. ; 23 cm. - (Útitárs, ISSN 1219-249X)
ISBN 963-9090-45-X fűzött : ár nélkül
Izrael - Yerushalayim
915.694(036)
[AN 915882]
MARC

ANSEL
UTF-84270 /2002.
Eyewitness travel guide : Loire Valley (magyar)
   Loire-völgy / főmunkatárs Jack Tresidder ; [fényképezte John Heseltine, Paul Kenward, Kim Sayer] ; [rajzolók Joanna Cameron et al.] ; [ford. Dávid Viktória]. - Budapest : Panemex : Grafo, 2002. - 264 p. : ill., színes, részben térk. ; 23 cm. - (Útitárs, ISSN 1219-249X)
ISBN 963-9090-53-0 fűzött : ár nélkül
914.4(282.244.21)(036)
[AN 915868]
MARC

ANSEL
UTF-84271 /2002.
Eyewitness travel guide : Prague (magyar)
   Prága / [főmunkatárs Vladimír Soukup] ; [fényképezte Jiří Doležal et al.] ; [rajz. Gillie Newman et al.] ; [ford. Varga Csaba]. - Budapest : Panemex : Grafo, 2000. - 264 p. : ill., színes, részben térk. ; 23 cm. - (Útitárs, ISSN 1219-249X)
ISBN 963-9090-40-9 fűzött : ár nélkül
Praha
914.371-2Praha(036)
[AN 915950]
MARC

ANSEL
UTF-84272 /2002.
Eyewitness travel guide : Scotland (magyar)
   Skócia / főmunkatárs Juliet Clough [et al.] ; [fényképezte Joe Cornish, Paul Harris, Stephen Whitehorn] ; [rajzolók Richard Bonson et al.] ; [ford. Dóczy Balázs]. - Budapest : Panemex : Grafo, 2002. - 224 p. : ill., színes, részben térk. ; 23 cm. - (Útitárs, ISSN 1219-249X)
ISBN 963-9090-54-9 fűzött : ár nélkül
Skócia
914.11(036)
[AN 915908]
MARC

ANSEL
UTF-84273 /2002.
Eyewitness travel guide : South Africa (magyar)
   Dél-Afrika / főmunkatársak Michael Brett, Brian Johnson-Barker és Mariëlle Renssen ; [fényképezte Shaen Adey, Roger de la Harpe, Walter Knirr] ; [rajz. Bruce Beyer et al.] ; [ford. Bánk Judit]. - Budapest : Panemex : Grafo, 2001. - 408 p. : ill., színes, részben térk. ; 22 cm. - (Útitárs, ISSN 1219-249X)
ISBN 963-9090-49-2 fűzött : ár nélkül
Dél-Afrika
916.80(036)
[AN 915865]
MARC

ANSEL
UTF-84274 /2002.
Eyewitness travel guide : Spain (magyar)
   Spanyolország / [főmunkatársak John Ardagh et al.] ; [fényképezte Max Alexander et al.] ; [rajzolók Stephen Conlin et al.] ; [ford. Vass Tamás]. - Budapest : Panemex : Grafo, 2000. - 672 p. : ill., színes, részben térk. ; 23 cm. - (Útitárs, ISSN 1219-249X)
ISBN 963-9090-41-7 fűzött : ár nélkül
Spanyolország
914.60(036)
[AN 915909]
MARC

ANSEL
UTF-84275 /2002.
   Fejér megye = Fejér county = Komitat Fejér / [... szerk. ... Fülöp Gyula] ; [fotó ... Blaumann Ödön et al.]. - Székesfehérvár : Várfal Galéria és K., 2000. - 149 p. : ill., főként színes ; 28 cm
ISBN 963-00-4975-9 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-03-4805-5)
Fejér (megye)
908.439.118(084.12)
[AN 454548]
MARC

ANSEL
UTF-84276 /2002.
Hornyák Gyula
   A királyné faluja, Meszes : fejezetek a község történetéből / írta, összeáll. és szerk. Hornyák Gyula ; [kiad. Meszes község Önkormányzata]. - Meszes : Önkormányzat, 2000. - 171 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-00-2986-3 fűzött : ár nélkül
Meszes
908.439-2Meszes
[AN 454322]
MARC

ANSEL
UTF-84277 /2002.
   Ivándárda egykor és ma : Ivándárda község és felekezeteinek története = Ivándárda einst und heute : die Geschichte von Ivándárda und seiner Glaubensgemeinden / [szerk. Waller Cecilia, Ravasz János és Szende Béla] ; [ford. Szende Béla] ; [az Ivándárdáért Közalapítvány kiadványa]. - Ivándárda : Ivándárdáért Közalapítvány, 2000. - 86 p., [40] t. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-00-3600-2 fűzött : ár nélkül
Ivándárda
908.439-2Ivándárda *** 28(439-2Ivándárda) *** 316.347(=30)(439-2Ivándárda)
[AN 449177]
MARC

ANSEL
UTF-84278 /2002.
Kaczián János (1938-)
   Volt egyszer egy Bunyaszekszárd = A fost odată Bunea Mică / Kaczián János, Nagy Janka Teodóra ; [román nyelvre ford. ... Márton Ferenc]. - Szekszárd : Séd Ny., 2000. - 123 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-85857-0-6 fűzött : ár nélkül
Bunyaszekszárd
908.439.21-2Bunyaszekszárd *** 39(=945.11)(439.21-2Bunyaszekszárd)
[AN 447075]
MARC

ANSEL
UTF-84279 /2002.
Kulcsár Kálmán (1928-)
   Nyugatról keletre : útirajzok a két Amerikáról, Ázsiáról és Afrikáról / Kulcsár Kálmán. - Budapest : Balassi, cop. 2001. - 344 p. ; 23 cm
ISBN 963-506-429-2 fűzött : 2000,- Ft
908.100
[AN 915860]
MARC

ANSEL
UTF-84280 /2002.
Őri Zoltán
   A Duna titka / Őri Zoltán. - [Dunaújváros] : Dunaújvárosi Történeti Klub, 2000. - 116, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (Múltidéző, ISSN 1419-7855)
ISBN 963-00-4006-9 fűzött : ár nélkül
908.439(282.243.7)
[AN 454852]
MARC

ANSEL
UTF-84281 /2002.
Orosz Károly (1948-)
   Dombrádi olvasókönyv : helytörténet / [Orosz Károly & Sipos Kálmán]. - [Vecsés] : Szerzők, 1998-. - 20 cm
ISBN 963-550-981-2 *
Dombrád
908.439-2Dombrád
[AN 370848]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. - 2000. - 163 p. : ill.
Példányszám: 500
ISBN 963-640-588-3 fűzött : ár nélkül
323.12(=924)(439-2Dombrád)"17/19"
[AN 439642] MARC

ANSEL
UTF-84282 /2002.
Sír a Tisza (angol)
   Tears for the Tisza / [ed. by Antal Bognár] ; [transl. Lajos Kovács et al.]. - Budapest : Masszi, 2001. - 127 p. : ill., részben színes ; 32 cm
ISBN 963-86208-7-0 kötött : ár nélkül
Tisza
908.439(282.243.742)Tisza *** 502(439)(282.243.742)
[AN 916523]
MARC

ANSEL
UTF-84283 /2002.
   Újszilvási krónika : fejezetek Újszilvás község történetéből a község megalakulásának 50. évfordulója tiszteletére / [az anyagot gyűjt., gond., szerk. Bató Miklósné] ; [a szerkesztés munkájában részt vett Dudás Sándor] ; [kiad. Újszilvás Község Önkormányzata]. - [Újszilvás] : Önkormányzat, [2000]. - 99 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-00-4110-3 fűzött : ár nélkül
Újszilvás
908.439-2Újszilvás
[AN 452349]
MARC

ANSEL
UTF-84284 /2002.
Végh József
   Rétság : várostörténet / Végh József. - [Horpács] : Mikszáth, 2000. - 158 p. : ill. ; 23 cm. - (Nógrád megye települései, ISSN 1217-5943 ; 11.)
Bibliogr.: p. 153-156.
ISBN 963-9126-45-4 fűzött : ár nélkül
Rétság
908.439-2Rétság *** 943.9-2Rétság
[AN 443604]
MARC

ANSEL
UTF-84285 /2002.
Zólyomi József (1933-)
   Patvarc története / Zólyomi József ; [kiad. Patvarc Község Önkormányzata]. - Patvarc : Önkormányzat, 2000. - 148 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-00-4536-2 * fűzött : ár nélkül
Patvarc
908.439-2Patvarc
[AN 452343]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

4286 /2002.
   Betéti társaságok kézikönyve : átfogó gyakorlati tanácsadó a betéti társaság sikeres vezetéséhez / szerk. Heimné Szalai Erzsébet ; [szerzők Futó Gábor et al.]. - Budapest : Dashöfer, cop. 2000. - [869] pag. var. ; 24 cm + CD
Lezárva: 2000. máj. - Műanyag, kapcsos borítóban, cserélhető lapokkal
ISBN 963-85989-6-4 fűzött : ár nélkül
347.723(439)(036)
[AN 440794]
MARC

ANSEL
UTF-84287 /2002.
Bíró György (1955-)
   Magyar polgári jog : a kötelmi jog és a szerződéstan közös szabályai : egyetemi tankönyv / Bíró György ; [a szerkesztésben közrem. Csákó Györgyi, Leszkoven László és Révész Katalin] ; kiad. "Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért". - 6. átd. kiad. - Miskolc : Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért, 2001. - 533 p. ; 21 cm
Lezárva: 2000. szept. 1. - Bibliogr.: p. 513-515. és a fejezetek végén. - Példányszám: 1400. - A tartalomjegyzék német és angol nyelven is
Fűzött : ár nélkül
347.4(439)(075.8)
[AN 914345]
MARC

ANSEL
UTF-84288 /2002.
Burián László (1954-)
   Magyar nemzetközi kollíziós magánjog : egyetemi tankönyv / Burián László, Kecskés László, Vörös Imre. - 4. bőv. kiad. - Budapest : Logod BT, 2001. - 380 p. ; 24 cm
ISBN 963-00-8724-3 fűzött : ár nélkül
341.92/.94(075.8)
[AN 914409]
MARC

ANSEL
UTF-84289 /2002.
Cséffán József
   A munka törvénykönyve és magyarázata / Cséffán József. - Szeged : Szegedi Rendezvényszervező Kft., 2001. - 582 p. ; 20 cm
Lezárva: 2001. máj. 10.
ISBN 963-00-6947-4 fűzött : ár nélkül
1992. évi XXII. törvény A munka törvénykönyvéről
349.2(439)(094)(036)
[AN 914277]
MARC

ANSEL
UTF-84290 /2002.
   Hulladékgazdálkodási tanácsadó : aktuális gyakorlati tanácsadó a hulladékok jogszerű, gazdaságos és környezetbarát alkalmazásához / szerk. Csevár Antal ; [szerzők Balázs Gábor et al.]. - Budapest : Dashöfer, cop. 2000. - [634] pag. var. ; 24 cm + floppy
Lezárva: 2000. ápr. - Műanyag, kapcsos borítóban, cserélhető lapokkal
ISBN 963-85989-9-9 fűzött : ár nélkül
351.777.61(439)(036) *** 504.064.47(439)(094)(036) *** 628.4(439)(036)
[AN 440671]
MARC

ANSEL
UTF-84291 /2002.
   Igazságügyi orvostan : egyetemi tankönyv / szerk. Sótonyi Péter ; [írta Buris László et al.]. - 2. átd. kiad. - Budapest : Semmelweis, 2001. - 410 p. : ill., részben színes ; 26 cm
ISBN 963-9214-21-3 kötött : ár nélkül
340.66(075.8)
[AN 914892]
MARC

ANSEL
UTF-84292 /2002.
Kiss Daisy
   A polgári eljárásjogi alapismeretek / Kiss Daisy, Rónay Zoltán ; [közread. az] Eötvös Loránd Tudományegyetem Jogi Továbbképző Intézet. - Budapest : ELTE JTI, 2000. - 365 p. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-7462-95-3 * fűzött : ár nélkül
347.9(439)(075.8)
[AN 437877]
MARC

ANSEL
UTF-84293 /2002.
Lenkovics Barnabás
   Dologi jog / Lenkovics Barnabás. - 6. átd. kiad. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2001. - 282 p. ; 24 cm
Lezárva: 2001. nov. 10. - Borítócím: Magyar polgári jog : dologi jog. - Bibliogr.: p. 280-282.
ISBN 963-9316-30-X fűzött : ár nélkül
347.2(439)(075.8)
[AN 915886]
MARC

ANSEL
UTF-84294 /2002.
Lovas Emese
   Döntéshozatali folyamat és a lobbizás az Európai Unió intézményeiben és Brüsszelben / [kész. Lovas Emese]. - Budapest : BKIK, 2000. - 71 p. ; 30 cm. - (Irány az EU, ISSN 1416-4523 ; 20.)
ISBN 963-00-4305-X * fűzött : ár nélkül
341.17(4-62)
[AN 450844]
MARC

ANSEL
UTF-84295 /2002.
   Magyar gazdasági jog : egyetemi tankönyv / [közread. a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem]. - 2. átd. kiad. - Budapest : Aula, 1999-. - 25 cm
A közreadó neve 2000-től Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem
ISBN 963-9215-63-5 *
347.7(439)(075.8)
[AN 407189]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., A gazdaság dinamikájának joga / Balásházy [et al.] ; [szerk. Sárközy Tamás]. - 2001. - 398 p.
ISBN 963-9345-08-3 fűzött : 3300,- Ft
347.44(439)(075.8) *** 347.77(439)(075.8) *** 34:336(439)(075.8) *** 349.2(439)(075.8)
[AN 916959] MARC

ANSEL
UTF-84296 /2002.
   Munkajogi jogszabályok / [összeáll. Bankó Zoltán]. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, 2001. - 286 p. ; 24 cm. - (Conpendiarium, ISSN 1418-1290)
Lezárva: 2001. okt. 1.
ISBN 963-9310-17-4 fűzött : 980,- Ft
349.2(439)(094)
[AN 916002]
MARC

ANSEL
UTF-84297 /2002.
Nagy Pál
   Cigányperek a Dél-Dunántúlon, 1796-1847 / Nagy Pál. - Szekszárd : Romológiai Kutint., 2001. - 350 p. ; 24 cm. - (Romológiai Kutatóintézet közleményei, ISSN 1418-6101 ; 6.)
Összefoglalás angol, cigány és német nyelven
ISBN 963-00-9058-9 fűzött : ár nélkül
343.919(439.11)"179/184"(093.2) *** 343.97(439.11)(=914.99)"179/184"(093.2)
[AN 915887]
MARC

ANSEL
UTF-84298 /2002.
Nanszákné Cserfalvi Ilona (1940-)
   A gyermeki jogok a gyakorlati tevékenységekben / Nanszákné Cserfalvi Ilona. - Debrecen ; Nyírmada : Alkotó Pedagógusok és Nevelőintézmények Egyesülete, 1999. - 40 p. ; 21 cm. - (Tudományos közlemények / Alkotó Pedagógusok és Nevelőintézmények Egyesülete,, ISSN 1419-6697 ; 6.)
ISBN 963-03-9122-8 fűzött : ár nélkül
342.7-053.2(439) *** 37.014(439)
[AN 435130]
MARC

ANSEL
UTF-84299 /2002.
Ofry, Dán
   Egy évszázad tanúja : a dr. Hermann Dezső-dosszié / Dán Ofry ; [sajtó alá rend. Kádár Elza] ; [... közrem. Halmos László]. - 2. kiad. - Budapest : Makkabi, 2001. - 279 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-7475-58-3 kötött : ár nélkül
Hermann Dezső (1909-)
34(569.4)(092)Hermann_D.
[AN 914377]
MARC

ANSEL
UTF-84300 /2002.
Sárközy Tamás (1940-)
   A társasági törvény és a számvitel kapcsolata / Sárközy Tamás, Sztanó Imre ; [közread. a] Kompkonzult Számítástechnikai és Tanácsadó Kft. - Budapest : Kompkonzult, 1999. - 231 p. ; 24 cm
ISBN 963-9142-34-4 fűzött : 2600,- Ft
347.72(439)(094) *** 657
[AN 446374]
MARC

ANSEL
UTF-84301 /2002.
Suleimanov, Tuleutai
   A Kaszpi-tenger nemzetközi jogi státuszának kérdése : a Kazah Köztársaság hivatalos álláspontja / Tuleutai S. Suleimenov [!Suleimanov]. - Budapest : TLI Külpol. Tanulmányok Közp., [2000]. - 10 p. ; 30 cm. - (TLI tanulmányok, ISSN 1587-561X ; 20.)
ISBN 963-7039-31-7 * fűzött : ár nélkül
341.224(262.81)
[AN 457738]
MARC

ANSEL
UTF-84302 /2002.
Timon Ákos (1850-1925)
   A Szent Korona elmélete / Timon Ákos ; [szerk. ... Timon Kálmán] ; [... rajz. Bardócz Árpád]. - Budapest : Magánkiad., 2000. - 70 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-640-700-2 fűzött : 500,- Ft
342.519.8(439) *** 342.22(439)
[AN 451681]
MARC

ANSEL
UTF-84303 /2002.
   Vállalatalapítás és munkavállalás az Európai Unióban : útmutató a tagországok speciális követelményrendszeréhez / [összeáll. Lovas Emese]. - Budapest : BKIK, 2000. - 77 p. ; 30 cm. - (Irány az EU, ISSN 1416-4523 ; 19.)
Bibliogr.: p. 76.
ISBN 963-00-4304-1 * fűzött : ár nélkül
347.72(4-62)(036) *** 658.1(4-62)(036)
[AN 450835]
MARC

ANSEL
UTF-84304 /2002.
Vida István (1923-)
   A végrehajtási törvény módosításának főbb kérdései / előadó Vida István. Szemelvények a Versenytanács gyakorlatából / előadó Boytha Györgyné. - Budapest : MKIK, 1999. - 17 p. ; 24 cm. - (Jogi tájékoztató füzetek, ISSN 1217-128X ; 82-83.)
ISBN 963-9008-36-2 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-7404-73-2)
347.952(439)(094)(036)
[AN 441477]
MARC

ANSEL
UTF-84305 /2002.
Vókó György (1946-)
   Magyar büntetés-végrehajtási jog / Vókó György. - 3. jav. kiad. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, 2001. - 457 p. ; 25 cm. - (Dialóg Campus tankönyvek, ISSN 1418-1274). (Institutiones juris, ISSN 1218-9375)
Bibliogr.: p. 437-457.
ISBN 963-9123-15-3 kötött : 3880,- Ft
343.8(439)(075.8)
[AN 911755]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

4306 /2002.
Földi Pál
   A krétai csata ; A Monte Cassino-i csata : német ejtőernyős akciók a második világháborúban / Földi Pál. - [Budapest] : Anno, [2001]. - 88, 86 p. ; 20 cm
A két mű hátlapjával egybekötve
ISBN 963-375-193-4 fűzött : ár nélkül
355.48(495.9)"1941" *** 355.48(45-2Monte_Cassino)"1944" *** 355.48(430)"1939/1945" *** 355.469.3
[AN 915932]
MARC

ANSEL
UTF-84307 /2002.
   Katasztrófa- tűz- és polgári védelmi jogszabályok gyűjteménye / [összeáll. Joó Bálint]. - Budapest : Pro-sec Kft., 1999-2000. - 3 db ; 20 cm
ISBN 963-86022-0-1
355.58(439)(094) *** 614.84(439)(094) *** 351.78(439)(094)
[AN 434938]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Törvények, törvényerejű rendeletek. - 1999. - 256 p.
Lezárva: 1999. nov.
ISBN 963-86022-1-X fűzött : 1800,- Ft
355.58(439)(094) *** 614.84(439)(094) *** 351.78(439)(094)
[AN 434941] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Kormányrendeletek, kormányhatározatok. - 2000. - 257 p.
Lezárva: 2000. jan. 31.
ISBN 963-86022-2-8 fűzött : 2300,- Ft
355.58(439)(094) *** 614.84(439)(094) *** 351.78(439)(094)
[AN 434943] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., Miniszteri rendeletek. - 2000. - 390 p.
Lezárva: 2000. febr. 29.
ISBN 963-86022-3-6 fűzött : 2500,- Ft
355.58(439)(094) *** 614.84(439)(094) *** 351.78(439)(094)
[AN 434944] MARC

ANSEL
UTF-84308 /2002.
Tóth Sándor
   Rakovszky Sámuel 1848-49-es honvédezredes emlékezete / Tóth Sándor ; [Gávavencsellő Nagyközségi Önkormányzat kiadványa]. - Gávavencsellő : Önkormányzat, 2002. - 78 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-00-9309-X fűzött : ár nélkül
Rakovszky Sámuel (1802-1871)
355(439)(092)Rakovszky_S.
[AN 915926]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

4309 /2002.
Bana István
   Az SSADM rendszerszervezési módszertan : nyitott rendszerű képzés - távoktatás - oktatási segédlete : felsőoktatási tankönyv / Bana István ; [közread. a] Gábor Dénes Főiskola, [LSI Oktatóközpont]. - [Budapest] : GDF : LSI Oktatóközp., 2000. - 191 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-577-129-0 fűzött : 999,- Ft
65.012.1/.2SSADM *** 519.688
[AN 448571]
MARC

ANSEL
UTF-84310 /2002.
Herczeg Zsuzsa
   EU a világhálón : gyakorlati útmutató az internet hatékony használatához az EU témakörében / [kész. Herczeg Zsuzsa, Lovas Emese és Végh Judit]. - Budapest : BKIK, 1999. - 54 p. ; 30 cm. - (Irány az EU, ISSN 1416-4523 ; 17.)
ISBN 963-00-4302-5 * fűzött : ár nélkül
659.2(100) *** 341.17(4-62)
[AN 450829]
MARC

ANSEL
UTF-84311 /2002.
   ISO 9000:2000 minőségügyi rendszer : aktuális gyakorlati tanácsadó minőségirányítási szakembereknek / szerk. Róth András ; [szerzők Aschner Gábor et al.]. - Budapest : Dashöfer, cop. 2000. - [698] pag. var. : ill. ; 24 cm + floppy
Lezárva: 2000. márc. - Műanyag, kapcsos borítóban, cserélhető lapokkal
ISBN 963-85989-8-0 fűzött : ár nélkül
65.018(439)(036) *** 658.562(036) *** 006.7/.8(100)
[AN 440764]
MARC

ANSEL
UTF-84312 /2002.
   A műszaki értelmiség szerepe a polgári társadalom minőségkultúrájának fejlesztésében : XIX. Országos Minőségügyi Konferencia : Budapest, 1999. június 2. / [rend. a] Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége Központi Minőségügyi Bizottsága, Európai Minőségügyi Szervezet Magyar Nemzeti Bizottsága, Magyar Minőség Társaság ; [szerk. Kristyák Ernő]. - [Budapest] : [M. Minőség Társ.], 2000. - 129 p. : ill. ; 20 cm
0231-3057 = Országos Minőségügyi Konferencia. - Példányszám: 200
ISBN 963-8032-64-2 * fűzött : ár nélkül
65.018(439) *** 061.3(439-2Bp.)"1999"
[AN 435719]
MARC

ANSEL
UTF-84313 /2002.
   Térinformatika lépésről-lépésre / [... közrem. Vidovenyecz Zsolt et al.]. - Budapest : L-Tér Informatika, 2001. - 414 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-00-7557-1 fűzött : ár nélkül
659.2(078) *** 911 *** 681.3
[AN 915913]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

4314 /2002.
   Adókímélő tanácsok, 2000 / [szerzők Dedákné Németh Margit et al.]. - Budapest : Verzál Konzult Pressz, 2000. - 659 p. ; 29 cm. - (Verzál könyvek, ISSN 1216-3872)
Lezárva: 2000. máj. 1.
ISBN 963-9288-10-1 fűzött : 3200,- Ft
336.2(439)(036)
[AN 452096]
MARC

ANSEL
UTF-84315 /2002.
Andrási János
   Ami a bevételből levonható '99 / Andrási János, Pölöskei Pálné ; [közread. a] Kompkonzult Számítástechnikai és Tanácsadó Kft. - Budapest : Kompkonzult, 1999. - 299 p. ; 24 cm
ISBN 963-9142-31-X fűzött : 2500,- Ft
657.474.5(036) *** 336.272(439)(036) *** 336.271.5(439)(036)
[AN 446371]
MARC

ANSEL
UTF-84316 /2002.
Benczes István Zsolt
   Az Európai Monetáris Unió mint optimális valutaövezet / Benczés István Zsolt. - Budapest : MTA VKI, 1999. - 27 p. : ill. ; 30 cm. - (Műhelytanulmányok / Magyar Tudományos Akadémia Világgazdasági Kutatóintézet,, ISSN 1417-2720 ; 19.)
Bibliogr.: p. 25-27.
ISBN 963-301-340-2 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 936-301-340-2)
339.738(4-62)
[AN 452049]
MARC

ANSEL
UTF-84317 /2002.
Bércziné Juhos Júlia
   Marketing alapismeretek a kereskedelmi, a vendéglátóipari és az idegenforgalmi szakemberképzés számára / írta Bércziné Juhos Júlia. - 4. kiad. - Budapest : KIT Képzőműv. K., 2001. - 151, [4] p. : ill. ; 23 cm. - (A kereskedelem kérdései, ISSN 1219-4603)
Bibliogr.: p. 150-151.
ISBN 963-336-859-6 fűzött : ár nélkül
339.138(078)
[AN 914950]
MARC

ANSEL
UTF-84318 /2002.
Buzás Sándor
   A magyar exporttevékenység alakulása, az Európai Unió piacán, a munkaerőköltségek tükrében / Buzás Sándor, Novák Csaba. - Budapest : MTA VKI, 2000. - 21 p. : ill. ; 30 cm. - (Műhelytanulmányok / Magyar Tudományos Akadémia Világgazdasági Kutatóintézet,, ISSN 1417-2720 ; 21.)
Bibliogr.: p. 21.
ISBN 963-301-348-8 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 936-301-348-8)
339.564(439)"199" *** 657.471.12(439)
[AN 452056]
MARC

ANSEL
UTF-84319 /2002.
   Controlling az Excellel : közvetlenül felhasználható Excel-munkalapok : részletes bevezetés lépésről lépésre : eredménykiértékelések / [szerk. Klaus Laue]. - Budapest : WEKA, cop. 2000. - [700] p. ; 32 cm
Műanyag, kapcsos borítóban, cserélhető lapokkal
ISBN 963-86060-3-7 fűzött : ár nélkül
658.1.011.1(036) *** 657(036) *** 681.3.016Excel
[AN 440657]
MARC

ANSEL
UTF-84320 /2002.
Dawson, Roger
Secrets of power negotiating (magyar)
   Nyerő tárgyalási taktikák : egy mestertárgyaló biztos receptjei / Roger Dawson ; [ford. Doubravszky Júlia]. - 2. kiad. - Budapest : Bagolyvár, 2000. - 339 p. ; 20 cm
ISBN 963-9197-63-7 fűzött : 1950,- Ft
658.1.012.63
[AN 914299]
MARC

ANSEL
UTF-84321 /2002.
Ébli Györgyné
   A bankbiztosítás a pénzügyi szolgáltatások piacán / Ébli Györgyné, Zavodnyik József ; [közread. a] Saldo Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Rt. - Budapest : Saldo, 2000. - 76 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 72-73.
ISBN 963-621-955-9 fűzött : ár nélkül
368 *** 336.7
[AN 447105]
MARC

ANSEL
UTF-84322 /2002.
Ehrlich Éva (1932-)
   The communications infrastructure of the Central and Eastern European countries / Éva Ehrlich. - Budapest : Inst. for World Economics Hung. Acad. of Sciences, 1998. - 26 p. ; 30 cm. - (Working papers / Institute for World Economics Hungarian Academy of Sciences,, ISSN 1215-5241 ; 99.)
Bibliogr.: p. 26.
ISBN 963-301-333-X * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-901-333-X)
338.47(4-11) *** 654(4-11)
[AN 452098]
MARC

ANSEL
UTF-84323 /2002.
Ehrlich Éva (1932-)
   The state of the economy in Central and Eastern Europe compared with the EU's requirements / Éva Ehrlich and Gábor Révész. - Budapest : Inst. for World Economics Hung. Acad. of Sciences, 1999. - 32 p. : ill. ; 30 cm. - (Working papers / Institute for World Economics Hungarian Academy of Sciences,, ISSN 1215-5241 ; 102.)
ISBN 963-301-336-4 fűzött : ár nélkül
338(4-11)"199"
[AN 452123]
MARC

ANSEL
UTF-84324 /2002.
   Az Európai Unió politikái / szerk. Kende Tamás, Szűcs Tamás ; [szerzők Balázs Péter et al.]. - Budapest : Osiris, 2001. - 670 p. ; 24 cm. - (Magyarország az Európai Unióban, ISSN 1585-1508). (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.: p. 663-670.
ISBN 963-389-102-7 fűzött : 4250,- Ft (hibás ISBN 963-379-959-7)
European Union.
33(4-62) *** 341.17(4-62) *** 327.39(4-62)
[AN 914351]
MARC

ANSEL
UTF-84325 /2002.
Farkas Péter (1944-)
   The effects of foreign direct investment on R & D and innovation in Hungary / Péter Farkas. - Budapest : Inst. for World Economics Hung. Acad. of Sciences, 2000. - 22 p. ; 30 cm. - (Working papers / Institute for World Economics Hungarian Academy of Sciences,, ISSN 1215-5241 ; 108.)
Bibliogr.: p. 20-22.
ISBN 963-301-349-6 fűzött : ár nélkül
330.341.1(439) *** 339.727.22(439)
[AN 452154]
MARC

ANSEL
UTF-84326 /2002.
Farkas Péter (1944-)
   The EU's weakening economic and contractual ties with the ACP countries and North Africa / Péter Farkas. - Budapest : Inst. for World Economics Hung. Acad. of Sciences, 1999. - 20 p. ; 30 cm. - (Working papers / Institute for World Economics Hungarian Academy of Sciences,, ISSN 1215-5241 ; 105.)
Bibliogr.: p. 19-20.
ISBN 963-301-345-3 fűzött : ár nélkül
339.923(4-62) *** 339.9(100-773)
[AN 452141]
MARC

ANSEL
UTF-84327 /2002.
Fülöp Gyula (1952-)
   A globális vállalati stratégiák / Fülöp Gyula. - [Budapest] : Aula, 2001. - 176 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 175-176.
ISBN 963-9345-54-7 fűzött : 1600,- Ft
658.1.012.2 *** 339.9
[AN 916425]
MARC

ANSEL
UTF-84328 /2002.
Gálik Mihály (1946-)
   Médiagazdaságtan / Gálik Mihály. - [Budapest] : Aula, 2001. - 407 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9215-86-4 fűzött : 1950,- Ft
338.47 *** 070 *** 791.9.096/.097
[AN 914394]
MARC

ANSEL
UTF-84329 /2002.
Gergely Attila (1933-)
   Integráció, globalizáció, regionális fejlődés : a Kárpátok és a Duna-Körös-Maros-Tisza eurorégiók, makro-politikai összefüggések / Gergely Attila. - Budapest : TLI Külpol. Tanulmányok Közp., [2000]. - 58 p. : ill. ; 30 cm. - (TLI tanulmányok, ISSN 1587-561X ; 21.)
Bibliogr.: p. 50-54. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-7039-32-5 * fűzött : ár nélkül
332.1(4-11)"199"
[AN 457739]
MARC

ANSEL
UTF-84330 /2002.
Goleman, Daniel
Working with emotional intelligence (magyar)
   Érzelmi intelligencia a munkahelyen / Daniel Goleman ; [ill. Gyulai Líviusz] ; [ford. Nádas Rita, Kovács Kristóf és Ülkei Zoltán]. - Budapest : SHL Hungary Kft., 2002. - 533 p. : ill. ; 20 cm. - (Segítünk, ha lehet, ISSN 1418-6586)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-00-8551-8 fűzött : ár nélkül
331.104 *** 65.013
[AN 916320]
MARC

ANSEL
UTF-84331 /2002.
   Gyakorlati logisztikai tanácsadó : a hazai gazdálkodó szervezetek és intézmények logisztikai kézikönyve / szerk. Körmendi Lajos ; szerzők Áts Júlia [et al.]. - Budapest : Dashöfer, cop. 2000. - [770] p. ; 32 cm + 4 floppy
Műanyag kapcsos borítóban, cserélhető lapokkal
ISBN 963-85989-5-6 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-85915-5-2)
658.1.011.1(036) *** 658.81(036) *** 658.286(036)
[AN 440641]
MARC

ANSEL
UTF-84332 /2002.
Hernádi András (1946-)
   Could a new consumer identity emerge? : a new approach to the theory and practice of consumption / András Hernádi. - Budapest : Inst. for World Economics Hung. Acad. of Sciences, 1999. - 16 p. ; 30 cm. - (Working papers / Institute for World Economics Hungarian Academy of Sciences,, ISSN 1215-5241 ; 104.)
Bibliogr.: p. 15-16.
ISBN 963-301-346-1 fűzött : ár nélkül
330.567
[AN 452137]
MARC

ANSEL
UTF-84333 /2002.
Inotai András (1943-)
   Political, economic and social arguments for and against EU enlargement : a survey of the influence pressure groups / András Inotai. - Budapest : Inst. for World Economics Hung. Acad. of Sciences, 1999. - 20 p. ; 30 cm. - (Working papers / Institute for World Economics Hungarian Academy of Sciences,, ISSN 1215-5241 ; 101.)
ISBN 963-301-335-6 fűzött : ár nélkül
339.923(4-62)
[AN 452102]
MARC

ANSEL
UTF-84334 /2002.
Inotai András (1943-)
   Reflections on the timing of EU enlargement / András Inotai. - Budapest : Inst. for World Economics Hung. Acad. of Sciences, 2000. - 18 p. ; 30 cm. - (Working papers / Institute for World Economics Hungarian Academy of Sciences,, ISSN 1215-5241 ; 107.)
ISBN 963-301-347-X fűzött : ár nélkül
339.923(4-62)
[AN 452149]
MARC

ANSEL
UTF-84335 /2002.
Kiyosaki, Robert T.
Rich dad, poor dad (magyar)
   Gazdag papa, szegény papa : mit tanítanak a gazdag szülők gyermekeiknek a pénzről, amit a szegények és a középosztálybeliek nem tanítanak meg? / Robert T. Kiyosaki és Sharon L. Lechter ; [ford. Meskó Krisztina]. - 2. átszerk. kiad. - Budapest : Bagolyvár, 2000. - 197 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9197-66-1 * fűzött : 1850,- Ft (hibás ISBN 963-9197-67-X)
336.7(078)
[AN 914453]
MARC

ANSEL
UTF-84336 /2002.
   Költségek és ráfordítások elszámolása : praktikus segítőtárs a számviteli elszámolásokhoz, az adózási és járulékfizetési vonzatok értelmezéséhez / szerk. Birher Ilona ; szerzők Birher Ilona [et al.]. - Budapest : Dashöfer, [2000]. - [1086] pag. var. ; 24 cm + CD
Lezárva: 2000. ápr. - Műanyag, kapcsos borítóban, cserélhető lapokkal
ISBN 963-85915-9-5 fűzött : ár nélkül
657(439)(094)(036)
[AN 440769]
MARC

ANSEL
UTF-84337 /2002.
Kovács Márta
   Az adóvégrehajtás szabályai egységes szerkezetben - magyarázatokkal, 2001 / [szerzők Kovács Márta, Potondiné Varga Krisztina] ; Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Vizsgálati Módszertani Bizottság kiadványa IV. 7. - Budapest : Kompkonzult, 2001. - 336 p. ; 29 cm
Lezárva: 2001. aug. 15.
ISBN 963-9142-86-7 kötött : ár nélkül
336.2.027(439)(036) *** 351.713(439)(036)
[AN 914881]
MARC

ANSEL
UTF-84338 /2002.
   Közösségi Vámkódex / [szakanyag Kele Anna] ; [... a bevezetőt írta Beszteri Sára] ; [közread. a] Vám- és Pénzügyőrség. - [Budapest] : Viva Média, 2002. - 96 p. ; 29 cm
Szolgálati használatra!
Fűzött : ár nélkül
European Community customs code
336.41(4-62)(094)
[AN 915863]
MARC

ANSEL
UTF-84339 /2002.
Lajber Imre
   A villányi borvidék kialakulásának története / írta és szerk. Lajber Imre ; [kiad. a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Karának Földrajz Intézete]. - Pécs : PTE, 2000. - 162 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 144-148. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-641-774-1 * fűzött : ár nélkül
338(091)(439Villányi_borvidék) *** 631.961(439-2Villány) *** 634.8 *** 663.2
[AN 443612]
MARC

ANSEL
UTF-84340 /2002.
   Logisztika / szerk. Prezenszki József. - 7. utánny. - Budapest : BME MTI, 2001-. - 24 cm
658.286(075.8) *** 658.78(075.8)
[AN 916935]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Bevezető fejezetek / [szerzők Dauber, Franz Josef et al.] ; [az ábrákat kész. Molnár László és László Gabriella]. - 2001. - 483 p. : ill. - (Budapesti Műszaki Egyetem Mérnöktovábbképző Intézet, ISSN 0865-3313 ; 5347.)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-431-796-0 fűzött : 2900,- Ft
658.286(075.8) *** 658.78(075.8)
[AN 916945] MARC

ANSEL
UTF-84341 /2002.
Lovas Emese
   Az Európai Unió strukturális alapjai, közösségi kezdeményezések és egyéb programok, különös tekintettel a Magyarország számára is nyitottakra / [kész. Lovas Emese]. - Budapest : BKIK, 2000. - 73 p. ; 30 cm. - (Irány az EU, ISSN 1416-4523 ; 18.)
ISBN 963-00-4303-3 * fűzött : ár nélkül
338.246.027(4-62)
[AN 450832]
MARC

ANSEL
UTF-84342 /2002.
Lovas Emese
   Az ipar versenyképességének javítása az Európai Unióban a benchmarking alkalmazásával / [kész. Lovas Emese]. - Budapest : BKIK, 1999. - 56 p. : ill. ; 30 cm. - (Irány az EU, ISSN 1416-4523 ; 16.)
Bibliogr.: p. 55-56.
ISBN 963-00-4301-7 * fűzött : ár nélkül
330.341.1(4-62)
[AN 450826]
MARC

ANSEL
UTF-84343 /2002.
Madarász Imre
   Hogyan készítsünk vidékfejlesztési programot? / Madarász Imre. - Budapest : Agroinform, 2000. - 194 p. : ill. ; 22 cm. - (Vidékfejlesztők kiskönyvtára, ISSN 1586-2089 ; 1.)
Bibliogr.: p. 189-194.
ISBN 963-502-705-2 fűzött : ár nélkül
332.1
[AN 438854]
MARC

ANSEL
UTF-84344 /2002.
   Magyar reklámetikai kódex. - [Budapest] : Geomédia, [2001]. - 12 p. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
659.1(439)(094)(036)
[AN 914327]
MARC

ANSEL
UTF-84345 /2002.
   Magyarország gazdaságtörténete a honfoglalástól a 20. század közepéig / [szerk. Honvári János] ; [szerzők Draskóczi István et al.] ; [a mutatót Nagy Mária kész.]. - 5. kiad. - Budapest : Aula, 2001. - 682 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
Kötött : 4600,- Ft
338(091)(439)
[AN 914398]
MARC

ANSEL
UTF-84346 /2002.
Miklóssy Endre (1942-)
   A regionális tervezés alapjai / Miklóssy Endre. - Budapest : Agroinform, 2000. - 250 p. : ill. ; 22 cm. - (Vidékfejlesztők kiskönyvtára, ISSN 1586-2089 ; 2.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-502-708-7 fűzött : ár nélkül
332.1
[AN 438857]
MARC

ANSEL
UTF-84347 /2002.
   Munkahelyi követelmények A-tól Z-ig : gyakorlati tanácsadó a biztonságos és az egészséget nem veszélyeztető munkahelyek megteremtéséhez / szerk. Nemeskey Károly, Varga László ; szerzők Felföldi Krisztina [et al.]. - Budapest : Dashöfer, cop. 2000. - [694] pag. var. : ill., részben színes ; 24 cm + floppy
Lezárva: 2000. máj. - Műanyag, kapcsos borítóban, cserélhető lapokkal. - Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9313-00-9 fűzött : ár nélkül
331.45(439)(094)(036)
[AN 440731]
MARC

ANSEL
UTF-84348 /2002.
Nagy Emese Dóra
   Olaszország felkészülése az EMU-hoz való csatlakozásra / Nagy Emese Dóra. - Budapest : MTA VKI, 1999. - 26 p. : ill. ; 30 cm. - (Műhelytanulmányok / Magyar Tudományos Akadémia Világgazdasági Kutatóintézet,, ISSN 1417-2720 ; 16.)
Bibliogr.: p. 23-24.
ISBN 963-301-337-2 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 936-301-337-2)
339.738(4-62) *** 338(45)"199"
[AN 452030]
MARC

ANSEL
UTF-84349 /2002.
Novák Csaba
   Eastern Europe and East Asia: how do efficiency growth rates differ? : a view from Eastern Europe / Csaba Novák. - Budapest : Inst. for World Economics Hung. Acad. of Sciences, 1999. - 28 p : ill. ; 30 cm. - (Working papers / Institute for World Economics Hungarian Academy of Sciences,, ISSN 1215-5241 ; 106.)
Bibliogr.: p. 16-17.
ISBN 963-301-342-9 fűzött : ár nélkül
338(5-012)"199" *** 338(4-11)"199"
[AN 452146]
MARC

ANSEL
UTF-84350 /2002.
Novák Csaba
   Konjunktúraciklusok különbözősége az Európai Unió néhány nagy országában : egy brit szempontú elemzés / Novák Csaba. - Budapest : MTA VKI, 1999. - 20 p. ; 30 cm. - (Műhelytanulmányok / Magyar Tudományos Akadémia Világgazdasági Kutatóintézet,, ISSN 1417-2720 ; 15.)
Bibliogr.: p. 20.
ISBN 963-301-332-1 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 936-301-332-1)
338.12(4-62)
[AN 452022]
MARC

ANSEL
UTF-84351 /2002.
Oroszi Sándor (1948-)
   Bevezetés a mikroökonómiába / Oroszi Sándor. - Pécs : PTE Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Int., 2001. - 198 p. : ill. ; 23 cm. - (Humán szervező (munkaügyi) menedzser sorozat, ISSN 1218-6880)
ISBN 963-641-334-7 fűzött : ár nélkül
330.101.542(075.8)
[AN 914358]
MARC

ANSEL
UTF-84352 /2002.
Palánkai Tibor (1938-)
   Az európai integráció gazdaságtana / Palánkai Tibor ; [közrem. ... Kende Tamás, Szűcs Tamás ..., Kengyel Ákos ...]. - 7. kiad. - [Budapest] : Aula, 2001. - 379 p. ; 24 cm
Kötött : 2490,- Ft (hibás ISBN 963-9345-05-9)
339.923(4-62)
[AN 914400]
MARC

ANSEL
UTF-84353 /2002.
   Pénzügyi szilánkok : tanulmánykötet : [szemelvények a Nyugat-Magyarországi Egyetem KTK Pénzügytan, Számvitel, Statisztikai Intézet fiatal tanárainak és tudományos diákköri kutatómunkát végző hallgatóinak munkáiból] / [szerk.] Lentner Csaba ; [kiad. a "Soproni Pénzügy Szakos Egyetemi Hallgatók Szakkollégiuma" Alapítvány]. - Sopron : "Soproni Pénzügy Szakos Egyetemi Hallgatók Szakkollégiuma" Alapítvány, 2001. - 529, [5] p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-00-7520-2 fűzött : 1500,- Ft (pü. szakos hallgatóknak)
658.15 *** 657 *** 336.7 *** 311
[AN 915875]
MARC

ANSEL
UTF-84354 /2002.
Rácz Margit (1947-)
   Gondoljon az Euróra! / [szerzők Rácz Margit, Dezséri Kálmán]. - Budapest : MKIK, 2001. - 53 p. ; 23 cm. - (Vállalkozók Európában, ISSN 1419-4562 ; 9.)
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9008-42-1)
336.744(4-62)
[AN 916628]
MARC

ANSEL
UTF-84355 /2002.
   Regionalizmus az Európai Unióban / [... szerk. Balogh András és Papp Gábor]. - Budapest : MKIK, 2001. - 158 p. : ill. ; 23 cm. - (Vállalkozók Európában, ISSN 1419-4562)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9008-40-0 fűzött : ár nélkül
332.14(4-62)
[AN 916614]
MARC

ANSEL
UTF-84356 /2002.
   Sikeres helyi társadalmak Magyarországon / szerk. Bódi Ferenc, Bőhm Antal. - Budapest : Agroinform, 2000. - 179 p. ; 22 cm. - (Vidékfejlesztők kiskönyvtára, ISSN 1586-2089 ; 3.)
ISBN 963-502-713-3 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-508-184-9)
332.1(439)"199" *** 334.72(439)"199"
[AN 438858]
MARC

ANSEL
UTF-84357 /2002.
Suleiman, Nasser M.
   Economic integration tendencies in the Middle East and North Africa / Nasser M. Suleiman and Tamás Szigetvári. - Budapest : Inst. for World Economics Hung. Acad. of Sciences, 1999. - 22 p. ; 30 cm. - (Working papers / Institute for World Economics Hungarian Academy of Sciences,, ISSN 1215-5241 ; 100.)
Bibliogr.: p. 21-22.
ISBN 963-301-334-8 fűzött : ár nélkül
339.92(5-011) *** 339.92(61)
[AN 452100]
MARC

ANSEL
UTF-84358 /2002.
Szalavetz Andrea (1965-)
   Tehcnology [!technology] transfer, innovation and modernization in Hungarian manufacturing firms / Andrea Szalavetz. - Budapest : Inst. for World Economics Hung. Acad. of Sciences, 1999. - 18 p. ; 30 cm. - (Working papers / Institute for World Economics Hungarian Academy of Sciences,, ISSN 1215-5241 ; 103.)
Bibliogr.: p. 17-18.
ISBN 963-301-343-7 fűzött : ár nélkül
330.341.1(439)
[AN 452130]
MARC

ANSEL
UTF-84359 /2002.
Székely-Doby András
   Az új gazdaság és a külkereskedelmi deficit összefüggései az Egyesült Államokban / Székely-Doby András. - Budapest : MTA VKI, 2000. - 20 p. : ill. ; 30 cm. - (Műhelytanulmányok / Magyar Tudományos Akadémia Világgazdasági Kutatóintézet,, ISSN 1417-2720 ; 22.)
Bibliogr.: p. 19-20.
ISBN 963-301-350-X * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 936-301-350-X)
339.5(73)"199" *** 338.12(73)"199"
[AN 452060]
MARC

ANSEL
UTF-84360 /2002.
Sztanó Imre
   Hogyan változott a számviteli törvény? / Sztanó Imre, Korom Erik. - Budapest : [Magánkiad.], 2000. - 301 p. ; 30 cm
ISBN 963-640-931-5 * fűzött : ár nélkül
2000. évi C. törvény a számvitelről
1991. évi XVIII. törvény a számvitelről
657(439)(094)(036)
[AN 454512]
MARC

ANSEL
UTF-84361 /2002.
   Vámjogszabályok 2000. - Budapest : Viva Média Holding, 2000-. - 29 cm
ISBN 963-7619-40-2 *
336.41(439)(094)
[AN 439820]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A 2000. évi XXXII. törvénnyel módosított 1995. évi C. törvény a vámjogról, a vámeljárásról, valamint a vámigazgatásról, a végrehajtásról szóló 89/2000. (VI. 20.) Kormányrendelettel módosított 45/1996. (III. 25.) Kormányrendelet egységes szerkezetben / [a könyv szerzői ... Miskei László, Kovács Csaba, Tüske Péter]. - [2000]. - 359 p.
ISBN 963-7619-18-6 fűzött : ár nélkül
336.41(439)(094)
[AN 439828] MARC

ANSEL
UTF-84362 /2002.
Várnay Ernő (1951-)
   Az euró pénzrendszer : az európai monetáris unió intézményi-jogi dimenziójáról / Várnay Ernő ; [kiad. az ELTE Jogi Továbbképző Intézet]. - 2. átd. kiad. - Budapest : ELTE JTI, 2000. - 65 p. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7462-94-5 fűzött : ár nélkül
336.744(4-62)
[AN 439560]
MARC

ANSEL
UTF-84363 /2002.
Ziegler Éva
   Lízingről mindenkinek / Ziegler Éva. - [Budapest] : Aula, 2001. - [110] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 51-52.
ISBN 963-9345-20-2 fűzött : 1600,- Ft
339.187.62
[AN 916538]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

4364 /2002.
Kiss Lenke
   Családtámogatási ellátásokat folyósító szervek kézikönyve / szerzők Kiss Lenke, Bartók Zoltán ; [közread. az Open Carrier Consulting Oktatásszervező Kft.]. - Pécs : Open Carrier Consulting Oktatásszerv. Kft., [2001]. - [4], 136, [40] p. ; 30 cm
Lezárva: 2001. jún. 19.
ISBN 963-00-7206-8 kötött : ár nélkül
364.422(439)(094)
[AN 916576]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

4365 /2002.
   Általános Iskola, Váchartyán, 1960-2000 : 40 : emlékkönyv / [szerk. ... Bohusné Koncz Judit, Stefán Angéla]. - Váchartyán : Ált. Isk., 2000. - 109 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-00-4292-4 * fűzött : ár nélkül
Általános Iskola (Váchartyán)
373.3(439-2Váchartyán)(058)
[AN 450650]
MARC

ANSEL
UTF-84366 /2002.
Antalné Szabó Ágnes
   Magyar nyelv és kommunikáció 15-16 éveseknek : tanári kézikönyv / Antalné Szabó Ágnes, Raátz Judit. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2000. - 121 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 121-[122].
ISBN 963-19-1147-0 fűzött : ár nélkül
372.880.945.11(072)
[AN 448513]
MARC

ANSEL
UTF-84367 /2002.
   Civilek az oktatás segítéséért : közoktatást segítő civil szervezetek adatbázisa : Jász-Nagykun-Szolnok és Békés megye / szerk. Barna Tamás ; [kiad. a Beklen Alapítvány]. - Túrkeve : Beklen Alapítvány, 1999. - 56 p. ; 24 cm
ISBN 963-03-9332-8 fűzött : ár nélkül
37.014.54(439) *** 061.27(439.169):050.8 *** 061.27(439.175):050.8
[AN 442103]
MARC

ANSEL
UTF-84368 /2002.
Csorba Péter
   Reformpedagógiák és a vallásoktatás / Csorba Péter. - Debrecen : Debreceni Ref. Kollégium, 2000. - 136 p. ; 20 cm. - (Dissertationes theologicae, ISSN 1219-9567 ; 2.)
Bibliogr.: p. 123-130. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-85713-9-X fűzött : ár nélkül
371.4 *** 37.017.93 *** 268
[AN 451534]
MARC

ANSEL
UTF-84369 /2002.
   Didaktika szöveggyűjtemény / szerk. Szabó László Tamás. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2001. - 340 p. : ill. ; 24 cm. - (Pallas Debrecina, ISSN 1587-7191 ; 2.)
Bibliogr.: p. 325-337.
ISBN 963-472-560-0 fűzött : ár nélkül
37.02(075.8)
[AN 916528]
MARC

ANSEL
UTF-84370 /2002.
Dobson, James
Dare to discipline (magyar)
   Fegyelmezz! Megéri! : szülők és tanárok kézikönyve / James Dobson ; [ford. Kisházy Mária] ; [... kiad. a Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]. - 3. utánny. - Budapest : KIA, 2001. - 271 p. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-04-9417-5 fűzött : ár nélkül
37.018.1
[AN 915030]
MARC

ANSEL
UTF-84371 /2002.
Fábián Katalin
   Biztos minőség - minőségbiztosítás az óvodában!? / Fábián Katalin, Laminé Antal Éva. - Miskolc : Fabula BT, 2000. - 113 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 110-112.
ISBN 963-00-3371-2 fűzött : ár nélkül
371 *** 65.018 *** 373.24(439)
[AN 449260]
MARC

ANSEL
UTF-84372 /2002.
Forgács Tiborné
   Tanítói kézikönyv A matematika csodái című 2. osztályos taneszközcsaládhoz / Forgács Tiborné, Gál Józsefné. - Budapest : Dinasztia, 1999. - 83 p. ; 30 cm
ISBN 963-657-320-4 * fűzött : ár nélkül
372.47(072)
[AN 457777]
MARC

ANSEL
UTF-84373 /2002.
Gyakorlóiskolák Országos Konferenciája (1.) (2000) (Debrecen)
   Gyakorlóiskolák I. Országos Konferenciája : 2000. március 23-24., Debrecen / [szerk. Ember Sándor, Tóth Pálné] ; [... rend., kiad. a Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Gyakorlóiskolája]. - Debrecen : Kölcsey F. Ref. Tanítóképző Főisk., 2000. - 192 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-7288-34-1 * fűzött : ár nélkül
371.13(439) *** 37.018.57(439) *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 435139]
MARC

ANSEL
UTF-84374 /2002.
   A gyöngyösi Berze Nagy János Gimnázium és Szakiskola 365 éve : centenáriumi évkönyv : az iskola jelenlegi épületének és az első érettségiző osztály kibocsátásának 100 éves jubileuma alkalmából / [szerk. Hajagos József] ; [az összeállításban részt vett Fülöp Lajos et al.] ; [az illusztrációkat kész. Balogh Balázs, Ivanics József]. - [Gyöngyös] : [Berze Nagy J. Gimn. és Szakisk.], 1999-2000. - 277 p. : ill. ; 25 cm
Közread. a Berze Nagy János Gimnázium és Szakiskola. - Bibliogr. : p. 124-125. és a jegyzetekben
ISBN 963-7876-17-0 * fűzött : ár nélkül
Berze Nagy János Gimnázium és Szakiskola (Gyöngyös)
373.54(439-2Gyöngyös)(058) *** 373.6(439-2Gyöngyös)(058)
[AN 437366]
MARC

ANSEL
UTF-84375 /2002.
Hári Mária
   Összehasonlító konduktív pedagógia / Hári Mária ; [közread. a] MPANNI. - 2. bőv. kiad. - Budapest : MPANNI, 2001. - 224 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 205-216.
ISBN 963-00-8572-0 fűzött : ár nélkül
376.22:615.825(075.8)
[AN 914939]
MARC

ANSEL
UTF-84376 /2002.
   Ilyenek vagyunk : óvodák Pestszentlőrincen és Pestszentimrén / [összeáll. Goda Andrásné, Mezeiné Bakóczay Hedvig] ; [kiad. Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata]. - 2. aktualizált kiad. - Budapest : Napvilág, 2001. - 79 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9350-03-6 fűzött : ár nélkül
373.24(439-2Bp.):050.8
[AN 914325]
MARC

ANSEL
UTF-84377 /2002.
Kiss József Mihály
   Magyarországi diákok a bécsi egyetemen, 1715-1789 / Kiss József Mihály. - Budapest : ELTE Lvt., 2000. - 143 p. ; 24 cm. - (Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban, ISSN 1218-3385 ; 2.)
Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-463-390-0 fűzött : ár nélkül
378.18(436-2Wien)(=945.11)"17"(035.5) *** 378.4(436-2Wien)"17"
[AN 443285]
MARC

ANSEL
UTF-84378 /2002.
Kocsis József (1937-)
   Adalékok a Nemzeti alaptanterv kritikájához - intézményközeli nézőpontból / Kocsis József. - Debrecen ; Nyírmada : [Alkotó Pedagógusok és Nevelőintézmények Egyesülete], 1999. - 22 p. ; 21 cm. - (Tudományos közlemények / Alkotó Pedagógusok és Nevelőintézmények Egyesülete,, ISSN 1419-6697 ; 5.)
Bibliogr.: p. 22.
ISBN 963-00-2732-1 * fűzött : ár nélkül
37.014.5(439)"199" *** 371.214(439)
[AN 435135]
MARC

ANSEL
UTF-84379 /2002.
   Környezeti nevelés - tehetséggondozás : a Bugát Pál Országos Természetismereti Vetélkedő tapasztalatai / [összeáll. Winkler Ibolya] ; [fotó Nagy Zoltán ..., Balogh Balázs] ; [közread. a] TIT Stúdió Egyesület. - Budapest : TIT Stúdió Egyes., 2000. - 117, [5] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-412-435-6 fűzött : ár nélkül
Bugát Pál Országos Természetismereti Vetélkedő.
372.850.4 *** 504.03 *** 37.03 *** 371.384
[AN 438350]
MARC

ANSEL
UTF-84380 /2002.
Kővári Istvánné
   Technika kézikönyv a 3-4. osztály tanítói számára / Kővári Istvánné. - Celldömölk : Apáczai, 2001. - 74 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 72-73.
ISBN 963-464-603-4 * fűzött : ár nélkül
371.381(072)
[AN 914878]
MARC

ANSEL
UTF-84381 /2002.
   Magyar nyelv és irodalom kézikönyv az Apáczai Kiadó a 3. osztályos "Hétszínvilág" olvasókönyv és munkafüzet, a Nyelvtan - helyesírás munkatankönyv és Fogalmazás munkafüzet használatához / [szerk. Esztergályos Jenő] ; [szerzők Burai Lászlóné et al.]. - Celldömölk : Apáczai, 2000. - 175 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-464-604-2 * fűzött : 297,- Ft (hibás ISBN 963-464-030-3)
372.46(072)
[AN 450857]
MARC

ANSEL
UTF-84382 /2002.
Novák Gábor (1943-)
   Budapesti iskolák, 1990-2000 / Novák Gábor. - [Budapest] : Virág és Napsugár Kft., 2001. - 157 p. : ill. ; 21 cm
Interjúk
ISBN 963-00-8634-4 fűzött : ár nélkül
373(439-2Bp.)"199"(047.53)
[AN 915954]
MARC

ANSEL
UTF-84383 /2002.
   A paksi Deák Ferenc Általános Iskola jubileumi évkönyve, 1875-2000 / [szerk. Pétersz Mária] ; [... közrem. Feil Józsefné et al.] ; [közread. a ... Gyermekeinkért, Jövőnkért Alapítvány]. - Paks : Deák F. Ált. Isk. : Gyermekeinkért, Jövőnkért Alapítvány, 2000. - 132 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-00-4601-6 * fűzött : ár nélkül
Deák Ferenc Általános Iskola (Paks)
373.3(439-2Paks)(058)
[AN 449798]
MARC

ANSEL
UTF-84384 /2002.
   Quality and educational management : a European issue : ENIRDEM Conference papers, Budapest, 1999 / Éva Balázs, Fons van Wieringen, Leonard E. Watson eds. - Budapest : Műszaki Kvk., cop. 2000. - 246 p. ; 24 cm
Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-16-3066-8 fűzött : ár nélkül
371(4) *** 65.018 *** 061.3(439-2Bp.)"1999"
[AN 444070]
MARC

ANSEL
UTF-84385 /2002.
Széplaki Erzsébet
   Tantárgyi program a magyar nyelv tanításához a Nyelvtan-helyesírás munkatankönyv felhasználásával : 7-8. osztály / Széplaki Erzsébet. - Celldömölk : Apáczai, 2001. - 96 p. ; 29 cm
Fűzött : ár nélkül
372.880.945.11(072)
[AN 914868]
MARC

ANSEL
UTF-84386 /2002.
   A visszaforrt ág kivirágzik, 1992-2000 : milleniumi emlékkönyv az iskola fennállásának 470. évfordulójára / [szerk. ... Bodorik Sándor]. - Mezőtúr : Szegedi Kis I. Ref. Gimn. Szakközépisk. és Koll., 2000. - 302 p. : ill. ; 25 cm. - (A túri alma mater, ISSN 1416-4825 ; 4.)
ISBN 963-00-3388-7 fűzött : ár nélkül
Szegedi Kis István Református Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium (Mezőtúr)
373.54(439-2Mezőtúr) *** 373.6(439-2Mezőtúr)
[AN 443000]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

4387 /2002.
   Apósülés : egy osztály műveiből, 1997-99 / [szerkbiz. Bodor Emese et al.]. - [Budapest] : [ELTE Apáczai Csere Gyakorlógimn. és Kollégium], [1999]. - 86 p. ; 20 cm
Közread. az Eötvös Loránd Tudományegyetem Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium és Kollégium
ISBN 963-03-9728-5 * fűzött : ár nélkül
379.825-053.6
[AN 455559]
MARC

ANSEL
UTF-84388 /2002.
   A Magyar Athletikai Club krónikája, 1875-2000 / [főszerk. Török János] ; [szerk. Thaly Zoltán] ; [írták ... Szabó Lajos et al.]. - Budapest : MAC Népstadion : Szókincs, 2000. - 215 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 214-215.
ISBN 963-00-2622-8 kötött : ár nélkül
Magyar Athletikai Club Népstadion (Budapest)
796(439)"187/199" *** 061.2(439)MAC
[AN 455475]
MARC

ANSEL
UTF-84389 /2002.
   Magyar Autóklub : 100 : 1900-2000 / [írta és szerk. Katona András]. - [Budapest] : MAK, [2000]. - 143 p. : ill., részben színes ; 33 cm
ISBN 963-00-4418-8 kötött : ár nélkül
Magyar Autóklub.
796.7(439) *** 061.2(439)MAK
[AN 456628]
MARC

ANSEL
UTF-84390 /2002.
Rideg Enikő Alexandra (1993-)
   Cicavilágban élek : rajzok, mesék, dalok, igaz történetek naplója / Rideg Enikő Alexandra. - Karcag : Barbaricum Kvműhely, 2001. - 109 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9145-18-1 fűzött : 700,- Ft
379.825-053.2
[AN 915934]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

4391 /2002.
   125 év, 125 tárgy : válogatás a Fejér Megyei Múzeumok gyűjteményeiből / [szerk. ... Cserményi Vajk, Lakat Erika] ; [tanulm. ... Bánki Zsuzsanna et al.]. - Székesfehérvár : Szt. István Kir. Múz., 1998. - 207 p. : ill., színes ; 24 cm. - (A Szent István Király Múzeum közleményei. D. sorozat,, ISBN 1216-5697 ; ; 268.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7390-96-0 fűzött : ár nélkül
73/76(100) *** 745(100) *** 069(439.118)(036)
[AN 448689]
MARC

ANSEL
UTF-84392 /2002.
Antal Imre (1944-)
Művek (vál.)
   Antal Imre, a csángó festő : Károlyi Palota Kulturális Központ, 2001 december 8 - 2002. február 20. / [szerk. Banner Zoltán] ; [... ford. Pásztor Péter]. - [Budapest] : [Károlyi Palota Kult. Közp.], [2002]. - 110 p. : ill., főként színes ; 29 cm
Kiállítási katalógus. - Magyar és angol nyelven
Fűzött : ár nélkül
Antal Imre (1944-)
75(498)(=945.11)(092)Antal_I. *** 061.4(439-2Bp.)"2001/2002"
[AN 916415]
MARC

ANSEL
UTF-84393 /2002.
   Az apokalipszis művészete, a művészet apokalipszise / szerk. Lőrincz Zoltán. - Szombathely : BDF, 2000. - 73 p. ; 21 cm. - (Artes salubres, ISSN 1219-7165)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9290-11-4 fűzött : ár nélkül
7.046.3 *** 228
[AN 915907]
MARC

ANSEL
UTF-84394 /2002.
   Art Focus Europa 2000 : Festőterem Sopron, ... 2000. július 22 - augusztus 12. = Art Focus Europa 2000 : Maleratelier Sopron, ... 22. Juli - 12. August 2000 / [rend. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata etc.] ; [a katalógust összeáll. Soproni Somlai Attila]. - [Sopron] : Soproni Képzőműv. Társ., [2000]. - 76 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-00-4364-5 * fűzött : ár nélkül
75(4-191)"199" *** 061.4(439-2Sopron)
[AN 456657]
MARC

ANSEL
UTF-84395 /2002.
   Borgó / [fotó Ádám János et al.]. - [S.l.] : [Magánkiad.], 1999. - [44] p. : ill., főként színes ; 30 cm
Wehner Tibor bevezetőjével. - A bevezetés angol, francia és német nyelven is. - Bibliogr.: p. [10].
ISBN 963-640-773-8 * fűzött : ár nélkül
Borgó György Csaba (1950-)
75(439)(092)Borgó
[AN 456904]
MARC

ANSEL
UTF-84396 /2002.
Cseh Éva (1936-)
Japán miniatűr faragványok - necuke (angol)
   Japanese miniature carvings - netsuke : Ferenc Hopp of Eastern Asiatic Arts, Budapest, 2000 / Éva Cseh ; [exhibition org. by Éva Cseh] ; [ed. by Maria Ferenczy] ; [transl. by Éva Cseh, Chris Sullivan] ; [photos Miklós Sulyok] ; [... publ. by the Museum of Applied Arts]. - Budapest : Iparműv. Múz., [2000]. - 46 p. : ill., főként színes ; 22 cm
A 2000. május 24 - 2001. május 20. között tartott kiállítás katalógusával
ISBN 963-7098-72-0 fűzött : ár nélkül
73.023.5(520) *** 73.023.1(520) *** 061.4(439-2Bp.)"2000"
[AN 437512]
MARC

ANSEL
UTF-84397 /2002.
Cseh Éva (1936-)
   Japán miniatűr faragványok - necuke : Hopp Ferenc Kelet-ázsiai Művészeti Múzeum, Budapest, 2000 / Cseh Éva ; [a kiállítást rend. Cseh Éva] ; [a kötetet szerk. Ferenczy Mária] ; [fotók Sulyok Miklós] ; [... kiad. az Iparművészeti Múzeum]. - Budapest : Iparműv. Múz., [2000]. - 63 p. : ill., főként színes ; 22 cm
A 2000. május 24 - 2001. május 20. között tartott kiállítás katalógusával
ISBN 963-7098-71-2 fűzött : ár nélkül
73.023.5(520) *** 73.023.1(520) *** 061.4(439-2Bp.)"2000"
[AN 437508]
MARC

ANSEL
UTF-84398 /2002.
Deé Nagy Anikó (1939-)
   A marosvásárhelyi Teleki-Bolyai Könyvtár ex librisei / Deé Nagy Anikó. - Budapest : Balassi ; Kolozsvár : Polis, cop. 2001. - 103 p., XCVI t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 101-103.
ISBN 963-506-434-9 kötött : 1800,- FtISBN 973-9267-95-5
769.3 *** 097 *** 027.1(498.4-2Marosvásárhely)
[AN 915862]
MARC

ANSEL
UTF-84399 /2002.
Dercsényi Balázs (1940-)
Magyar kastélyok (angol)
   Hungarian mansions / [main text written ... by] Balázs Dercsényi ; [photos taken by] Ottó Kaiser ; [introd. text written by] Tibor Koppány ; [transl. by Nickolas Jenkins]. - [Budapest] : Officina '96, cop. 2000. - 176 p. : ill., főként színes ; 31 cm
ISBN 963-9026-45-X kötött : 4500,- Ft
728.82(439)(084.12)
[AN 456651]
MARC

ANSEL
UTF-84400 /2002.
Dercsényi Balázs (1940-)
Magyar kastélyok (német)
   Schlösser in Ungarn / [Haupttext ...] Dercsényi ; [Fotos] Kaiser ; [Einl.] Koppány ; [Übers. Christa Himer]. - [Budapest] : Officina '96, cop. 2000. - 175 p. : ill., főként színes ; 31 cm
ISBN 963-9026-32-8 kötött : 4500,- Ft
728.82(439)(084.12)
[AN 446233]
MARC

ANSEL
UTF-84401 /2002.
Dercsényi Balázs (1940-)
   Veszprém megye egyházi értékei / [írta Dercsényi Balázs, Hudi József] ; [fotók Szelényi Károly]. - [Budapest] : M. Képek, 1998. - 24 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-8210-45-1 fűzött : ár nélkül
Veszprém (megye)
726.54(439.117)
[AN 454894]
MARC

ANSEL
UTF-84402 /2002.
   Díjazottak kiállítása : 15. Magyar Textilbiennálé, 12. Nemzetközi Miniatűrtextil Biennálé, 1. Nemzetközi Zászlóbiennálé : Sopron, Festőterem, 2000. június 23-tól július 23-ig = Exhibition for Prizewinners : 15th Hungarian Biennial of Textiles, 12th International Biennial of Miniature Textiles, 1st International Flag Biennial : Sopron, Festőterem, 23 June to 16 July, 2000 / [a kiállítást rend. Askercz Éva] ; [a katalógust szerk. Keszthelyi Katalin]. - [Budapest] : Kult. Alapítvány a Textilművészetért ; [Szombathely] : Szombathelyi Képtár, [2000]. - [32] p. : ill., színes ; 29 cm. - (A Szombathelyi Képtár katalógusai, ISSN 0239-1910)
A sorozatcím feltüntetése nélkül. - A kiállítást a 16. Magyar Texilbiennálé keretében tartották
ISBN 963-8368-45-4 fűzött : ár nélkül
745.52(439) *** 061.4(439-2Sopron)
[AN 441913]
MARC

ANSEL
UTF-84403 /2002.
   Élő népművészet : XIII. Országos Népművészeti Kiállítás, 2000. május 26 - október 1., Néprajzi Múzeum / [összeáll. Wittmann Józsefné]. - Budapest : Népr. Múz., 2000. - 21 p. ; 30 cm
ISBN 963-7106-74-X * fűzött : ár nélkül
745.031.4(439) *** 39(=945.11) *** 061.4(439-2Bp.)"2000"
[AN 457774]
MARC

ANSEL
UTF-84404 /2002.
Fábián Mártonné
   Bukovinai andrásfalvi székely szőttesek : Balbina néni gyűjtése / Fábián Mártonné ; [mintarajzok Kovács Edit] ; [fotók Égi Ferenc] ; [közread. a Dr. Németh Károly Alapítvány]. - Szekszárd : Dr. Németh Kálmán Alapítvány, 2000. - 68 p. : ill., színes ; 30 cm
Példányszám: 500
ISBN 963-00-4514-1 * kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-8242-17-12)
745.52.031.4(437.5)
[AN 452094]
MARC

ANSEL
UTF-84405 /2002.
Farkas József (1938-)
Művek (vál.)
   Farkas József / [szerk. Gera Mihály]. - [Budapest] : Intera, 2000. - 109 p. : ill. ; 23 cm. - (Fényképtár, ISSN 1219-560X ; 10.)
Magyar és angol nyelven
ISBN 963-8035-70-6 fűzött : 1200,- Ft
77.04(439)(092)Farkas_J. *** 796
[AN 437792]
MARC

ANSEL
UTF-84406 /2002.
Frankl Aliona
   Angyali üzenet : [Budapest Galéria Kiállítóháza ..., 1999. szeptember 7 - október 10.] = Angelic message / Frankl Aliona ; [szöveg Závada Pál]. - [Budapest] : Budapest Galéria, 1999. - [28] p. : ill. ; 24 cm
Kiállítási katalógus. - Bibliogr.: p. [26-27].
ISBN 963-03-8151-6 fűzött : ár nélkül
77.04(439)(092)Frankl_A. *** 061.4(439-2Bp.)"1999"
[AN 442100]
MARC

ANSEL
UTF-84407 /2002.
Harsányiné Vladár Ágnes
   Budapest, pasaréti Páduai Szent Antal plébániatemplom / [H. Vladár Ágnes]. - [Budapest] : TKM Egyes., 2000. - 20 p. : ill., részben színes ; 17 cm. - (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, ISSN 0139-245X ; 636.)
Példányszám: 4000
ISBN 963-554-350-6 fűzött : ár nélkül
726.54(439-2Bp.)(036)
[AN 435937]
MARC

ANSEL
UTF-84408 /2002.
Horler Miklós (1923-)
   Esztergom, Bakócz-kápolna / [Horler Miklós, H. Tabajdi Márta]. - [Budapest] : TKM Egyes., 2000. - 20 p. : ill., részben színes ; 17 cm. - (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, ISSN 0139-245X ; 635.)
Példányszám: 4000
ISBN 963-554-343-3 fűzött : ár nélkül
726.54(439-2Esztergom)(036)
[AN 435935]
MARC

ANSEL
UTF-84409 /2002.
Horváth Zsuzsa
   Virágkötészet / Horváth Zsuzsa. - Utánny. - Budapest : Mezőgazd. Szaktudás K., 2001. - 119 p. : ill. ; 21 cm. - (Mestergazda könyvek, ISSN 1419-9513)
Bibliogr.: p. 116.
ISBN 963-356-344-5 fűzött : ár nélkül
745.93
[AN 914333]
MARC

ANSEL
UTF-84410 /2002.
   Hősök tere : képes tértörténet : illustrierte Geschichte eines Platzes / szerk. és írta Fodor Béla ; [... ford. Sántháné Antal Sára, Farkas Roswitha] ; kiad. Herminamező Polgári Köre és a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapest Gyűjteménye. - [Budapest] : Herminamező Polgári Köre : FSZEK Budapest Gyűjt., 2001. - 59 p. : ill., részben színes ; 21x22 cm
ISBN 963-00-8317-5 kötött : ár nélkül
Budapest. VI. kerület
725.945(439-2Bp.) *** 711.61(439-2Bp.)
[AN 916360]
MARC

ANSEL
UTF-84411 /2002.
   Hűvösvölgy : készült a felújított, összevont villamos- és autóbusz-végállomás megnyitása alkalmából ... / Nagy Gergely szövegével ; Szelényi Károly fotóival. - Budapest ; Veszprém : M. Képek, cop. 1999. - [16] p. : ill., főként színes ; 23 cm
ISBN 963-8210-70-2 fűzött : ár nélkül
Budapest. II. kerület
725.314(439-2Bp.)(091) *** 656.34(439-2Bp.) *** 908.439-2Bp.Hűvösvölgy
[AN 432908]
MARC

ANSEL
UTF-84412 /2002.
Jonas, Stéphane
   Le faubourg-jardin du Stockfeld à Strasbourg : période de fondation, 1907-1933 / texte Stéphane Jonas ; photos Károly Szelényi. - Budapest : M. Képek, [2001]. - 24 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Cités-jardins de l'Europe,, ISSN 1416-9959)
Bibliogr.: p. 24.
ISBN 963-8210-00-1 fűzött : ár nélkül
Strasbourg
711.582(44-2Strasbourg)
[AN 911375]
MARC

ANSEL
UTF-84413 /2002.
Kádár Béla (1877-1956)
   "Nekem szülőhazám..." : magyar zsidó festők kiállítása a Budapest Galériában : Zsidó Nyári Fesztivál, 2000. augusztus 27 - szeptember 3. = "It is a homeland of mine..." : an exhibition of Hungarian Jewish painters at the Budapest Gallery, 27 August - 3 September 2000 / Kádár Béla, Scheiber Hugó, Schönberger Armand ; [kiad. a Budapesti Zsidó Hitközség Idegenforgalmi és Kulturális Központ]. - Budapest : BZSH Idegenforgalmi és Kult. Közp., 2000. - 40 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-00-4531-1 * fűzött : ár nélkül
73/76(439)(=924)"19" *** 75(439)(092)Kádár_B. *** 75(439)(092)Scheiber_H. *** 75(439)(092)Schönberger_A. *** 061.4(439-2Bp.)"2000"
[AN 456508]
MARC

ANSEL
UTF-84414 /2002.
Koltayné Zolder Klára
   Budapest, XVI. kerületi alkotóművészek / Koltayné Zolder Klára. - Budapest : Képíró, 2000-. - 21 cm
ISBN 963-00-2814-X
73/76(439-2Bp.XVI.)(092)
[AN 439600]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Hrabovszky János : a rejtett formák mestere. - 2000. - 39 p. : ill., színes
ISBN 963-00-2815-8 fűzött : ár nélkül
Hrabovszky János (1903-)
73(439)(092)Hrabovszky_J. *** 73.023.1
[AN 439603] MARC

ANSEL
UTF-84415 /2002.
Kovács Orsolya
   Felfedezett életművek : Sikorski Tádé és Apáti Abt Sándor tervezői munkássága a Zsolnay gyárban = Discovered life's works : the designs of Tádé Sikorski and Sándor Apáti Abt for the Zsolnay factory / Kovács Orsolya ; [ford. Steve Starkey] ; [közread. a Janus Pannonius Múzeum]. - Pécs : JPM, cop. 2000. - 60 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 22.
ISBN 963-7211-53-5 fűzött : ár nélkül
Apáti Abt Sándor (1870-1916)
Sikorski Tádé (1852-1940)
Zsolnay Porcelángyár (Pécs)
738(439)(092)ApátiAbt_S. *** 738(439)(092)Sikorski_T. *** 738(439)Zsolnay
[AN 449880]
MARC

ANSEL
UTF-84416 /2002.
   Miró előtt, Dalí után : a 20. század katalán mesterei : Magyar Nemzeti Galéria, 2000. szeptember 26 - november 26. / [a budapesti kiállítás rendezője Borbély László] ; [... ford. Sajó Tamás]. - [Budapest] : [MNG], [2000]. - 95 p. : ill., főként színes ; 30 cm. - (A Magyar Nemzeti Galéria kiadványai, ISSN 0231-2387 ; 2000/4.)
A katalógus a "Before Miró, after Dalí" c. kiad. alapján kész.
ISBN 963-7432-79-5 * fűzött : ár nélkül
73/76(467.1) *** 061.4(439-2Bp.)"2000"
[AN 455094]
MARC

ANSEL
UTF-84417 /2002.
   A műemlékvédelem táguló körei : az Országos Műemlékvédelmi Hivatal kiállítása, 2000. április 17 - július 16. / [a kiállítást rend. és a katalógust szerk. Lővei Pál] ; [közrem. Bazsó Gábor et al.]. - Budapest : OMvH, 2000. - 90 p. : ill. ; 27 cm. - (Az Országos Műemlékvédelmi Hivatal katalógusai,, ISSN 1217-4920)
ISBN 963-7143-85-8 fűzött : ár nélkül
72.025.3/.4(439) *** 061.4(439-2Bp.)"2000"
[AN 452003]
MARC

ANSEL
UTF-84418 /2002.
Ondák, Roman
Művek (vál.)
   Roman Ondák : Kortárs Művészeti Múzeum - Ludwig Múzeum Budapest : [1999. szeptember 15 - október 17.] / [a katalógust szerk. ... Hegyi Dóra]. - Budapest : Kortárs Művészeti Múz.-Ludwig Múz., [1999]. - 19 p. : ill., színes ; 22 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 963-03-9421-9 fűzött : ár nélkül
73/76(437.6)(092)Ondák,_R.
[AN 441860]
MARC

ANSEL
UTF-84419 /2002.
Schätze der Welt - Erbe der Menschheit (magyar)
   A világ kincsei : az emberiség öröksége : a világörökség részévé nyilvánított kulturális és természeti értékek. - Budapest : M. Kvklub, 2001-. - 30 cm
Gerinccím: Az emberiség öröksége
ISBN 963-547-416-4
72(100) *** 502.4(100) *** 930.85(100)
[AN 903131]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - 2002. - 215 p. : ill., színes
Ford. Juhász Emese
ISBN 963-547-588-8 kötött : ár nélkül
72(100) *** 502.4(100) *** 930.85(100)
[AN 916401] MARC

ANSEL
UTF-84420 /2002.
Sisa József (1951-)
   Budapest, fasori evangélikus templom és gimnázium / [Sisa József]. - [Budapest] : TKM Egyes., 2000. - 16 p. : ill., részben színes ; 17 cm. - (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, ISSN 0139-245X ; 638.)
Példányszám: 4000. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-554-349-2 fűzött : ár nélkül
726.54(439-2Bp.)(036) *** 727.1(439Bp.)
[AN 435944]
MARC

ANSEL
UTF-84421 /2002.
Somogyi Győző (1942-)
   Magyar hősök arcképcsarnoka : állandó kiállítás Kőszegen, az Öregtoronyban / [Somogyi Győző festményei] ; [szöveg Hermann Róbert] ; [utószó Basics Beatrix] ; [közread. a] Városi Múzeum ..., Magyar Hősök Arcképcsarnoka Egyesület. - 3. kiad. - Kőszeg : Vár. Múz. ; Budapest : M. Hősök Arcképcsarnoka Egyes., 2001. - [36] p. : ill., színes ; 26 cm
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-360-864-3)
75(439)(092)Somogyi_Gy. *** 355.48(439)(092) *** 75.041.5(439)
[AN 914889]
MARC

ANSEL
UTF-84422 /2002.
Supka Magdolna (1914-)
   Kárpáti Tamás / [írta Supka Magdolna]. - [Budapest] : [Magánkiad.], cop. 1999. - 22 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-640-309-0 fűzött : ár nélkül
Kárpáti Tamás (1949-)
75(439)(092)Kárpáti_T.
[AN 446238]
MARC

ANSEL
UTF-84423 /2002.
Szalai Béla
   Magyar várak, városok, falvak metszeteken, 1515-1800 / Szalai Béla. - Budapest : Szalai B., 2001-. - 34 cm
728.81(439)(084.1) *** 76.047 *** 943.9-2"1515/1800"
[AN 916557]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., A mai Magyarország. - 2001. - 154, 4 p., 334 t. : ill.
Bibliogr.: p. 41-42. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-440-637-8 v. : ár nélkül
728.81(439)(084.1) *** 76.047 *** 943.9-2"1515/1800"
[AN 916559] MARC

ANSEL
UTF-84424 /2002.
Szalontay Judit
Múzeum a premontrei rendházban (német)
   Museum im Prämonstratenserordenhaus : Csorna ... / [Text Judith Szalontay, Imre Pájer]. - Csorna : [Csornai Múz.], 2001. - 16 p. : ill., színes ; 21 cm
Borítócím: Ausstellungen des Csornaer Museums im Prämonstratenserordenhaus : Csorna ...
ISBN 963-03-7413-7 fűzött : ár nélkül
Csornai Múzeum.
069(439-2Csorna) *** 726.54(439-2Csorna)
[AN 911385]
MARC

ANSEL
UTF-84425 /2002.
Vancsó Zoltán (1972-)
Művek (vál.)
   Vancsó Zoltán. - [Budapest] : [Magánkiad.], [2000]. - [12] p. : ill. ; 15 cm
Miltényi Tibor bevezetőjével
ISBN 963-640-697-9 * fűzött : ár nélkül
77.04(439)(092)Vancsó_Z.
[AN 437960]
MARC

ANSEL
UTF-84426 /2002.
Varga Istvánné
   Magyarok Nagyasszonya Sziklatemplom, Budapest / Varga Istvánné. - Tata : Varga I.-né, 2000. - 83 p. : ill., részben színes ; 21x21 cm
Bibliogr.: p. 81-82.
ISBN 963-640-707-X fűzött : ár nélkül
726.54(439-2Bp.)(036)
[AN 448525]
MARC

ANSEL
UTF-84427 /2002.
Zempléni Nyári Tárlat (6.) (2000) (Sátoraljaújhely)
   VI. Zempléni Nyári Tárlat : Kazinczy Ferenc Múzeum, Sátoraljaújhely, 2000. július 1 - szeptember 4. / [a kiállítást rend. Bordás István és Fehér József] ; [a katalógust ... szerk. Bordás István]. - [Sátoraljaújhely] : [Kazinczy F. Múz.], 2000. - [16] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-00-4490-0 * fűzött : ár nélkül
73/76(439)"200" *** 061.4(439-2Sátoraljaújhely)
[AN 452066]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

4428 /2002.
Bárdos Lajos (1899-1986)
   101 magyar népdal / szerk. Bárdos Lajos ... és Ivasivka Mátyás ... ; előszóval ell. Kodály Zoltán ; [... közrem. Arató László]. - 10. mód. kiad. - Budapest : Márton Á. K., 2001. - 136 p. : ill., kotta ; 16 cm. - (Cserkészvezetők kiskönyvtára, ISSN 0866-3599 ; 11.)
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-7947-42-6)
784.4(=945.11) *** 398.8(=945.11)
[AN 911767]
MARC

ANSEL
UTF-84429 /2002.
Erdélyi Sándor (1931-)
   Tanulmányok a magyarországi hegedűkészítés történetéből, 1572-1999 : essays... études... Studien..., prices... prix... Preise... árak / Erdélyi Sándor. - Budapest : Dreskult, [2000]. - 178 p., [17] t. : ill., részben színes ; 24 cm
A tanulmányok váltakozva angol, német és francia nyelven. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-00-2657-0 fűzött : ár nélkül
681.817.1(439)(091)
[AN 447063]
MARC

ANSEL
UTF-84430 /2002.
Járdányi Pál (1920-1966)
Művek (vál.)
   Járdányi Pál összegyűjtött írásai / közread. Berlász Melinda ; [közread. az] MTA Zenetudományi Intézete. - Budapest : MTA ZTI, [2000]. - 411, [4] t. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 397-405.
ISBN 963-7074-76-7 fűzött : ár nélkül
78
[AN 446469]
MARC

ANSEL
UTF-84431 /2002.
Kertész Iván (1930-)
Aidától Zerlináig (új kiadása)
   Operakalauz / Kertész Iván ; [a mutatót összeáll. Császár Györgyi]. - [3. kiad.]. - [Budapest] : Fiesta : Saxum, [2001], cop. 1997. - 503 p. ; 19 cm
ISBN 963-9258-04-0 kötött : ár nélkülISBN 963-9084-95-6
782.1(036)
[AN 914281]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

4432 /2002.
Banes, Sally
Terpsichore in sneakers (magyar)
   Terpszikhoré tornacsukában : az amerikai posztmodern tánc / Sally Banes ; [ford. Galamb Zoltán]. - Budapest : Planétás, cop. 2000. - 257 p. : ill. ; 24 cm. - (Táncművészet, ISSN 1585-5694)
Bibliogr.: p. 246-253.
ISBN 963-9014-86-9 fűzött : 2300,- Ft
793.3(73)"196/198"
[AN 916412]
MARC

ANSEL
UTF-84433 /2002.
Bauer Teri
   Csevegéseim / Bauer Teri. - [Budapest] : MEKKA, cop. 2001. - 191 p., [21] t. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 963-247-162-8 fűzött : ár nélkül
792.028(439)(092)(047.53) *** 929(439)(047.53)
[AN 915861]
MARC

ANSEL
UTF-84434 /2002.
   Az egri színház anno és ma / [szerk. és az előszót írta Beke Sándor] ; [... szerzői Kozma György et al.] ; [kiad. az egri Gárdonyi Géza Színház] . - Eger : Gárdonyi Színház, 2000. - 150 p. : ill., részben színes ; 32 cm
ISBN 963-00-4851-5 * fűzött : ár nélkül
Gárdonyi Géza Színház (Eger)
792(439-2Eger)
[AN 455812]
MARC

ANSEL
UTF-84435 /2002.
   A fehér szmokingos lovag : i. m. Reithauser Frigyes / [a bev. tanulmányt írta Majoros József] ; [szerk. Koltay Gábor] ; [társszerk. Bőzsöny Ferenc]. - [Budapest] : Szabad Tér, 2001. - 95 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9201-17-0 fűzött : ár nélkül
Reithauser Frigyes (1928-1999)
792(439)(092)Reithauser_F.
[AN 916473]
MARC

ANSEL
UTF-84436 /2002.
Fisher, Jude
The Lord of the Ring. The fellowship of the Ring (magyar)
   A Gyűrük Ura. A Gyűrü szövetsége : képes útmutató / Jude Fisher ; [ford. Horváth Norbert]. - [Szeged] : Szukits ; [Pécs] : Alexandra, cop. 2001. - 65, [7] p. : ill., színes ; 32 cm
ISBN 963-9393-75-4 kötött : ár nélkül
791.43.071.1(73)(092)Jackson,_P.
[AN 916020]
MARC

ANSEL
UTF-84437 /2002.
Pintér Márta
   Tánc és lélek : pszicho-filológiai kísérlet az antik görög tánc megértésére / Pintér Márta. - Budapest : Akad. K., 2001. - 112, [50] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 85-91.
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-05-7842-5)
793.3(38) *** 930.85(38) *** 159.943
[AN 916363]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

4438 /2002.
Aradi András
   Küszöbszint : magyar mint idegen nyelv / Aradi András, Erdős József, Sturcz Zoltán ; szerk. Erdős József ; [közread. a] Műegyetemi Távoktatási Központ. - Budapest : Műegy. Távokt. Közp., 2000. - 381 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 381.
ISBN 963-420-644-1 fűzött : ár nélkül
809.451.1(078)=00(083.7) *** 72.025.3/.4(439)
[AN 450850]
MARC

ANSEL
UTF-84439 /2002.
Bajczi Tünde
   Angol nyelv kezdőtől az alapfokú nyelvvizsgáig / Bajczi Tünde, Kerekes Zsolt. - 4. jav. kiad., utánny. - Budapest : M.P.L. Kv. Kft. : Librotrade, 2001. - 2 db : ill. ; 20 cm. - (Nyelvkönyvek vizsgázóknak sorozat, ISSN 1417-1449)
ISBN 963-9328-04-9 fűzött : ár nélkül
802.0(078)=945.11
[AN 914300]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 254, [2] p., [2] t.
ISBN 963-9328-05-7
802.0(078)=945.11
[AN 914301] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 280, [2] p.
ISBN 963-9328-06-5
802.0(078)=945.11
[AN 914302] MARC

ANSEL
UTF-84440 /2002.
Bańczerowski Janusz (1941-)
   Podstawy polsko-węgierskiej fonetyki fonologii kontrastywnej / Bańczerowski Janusz. - Budapest : Tinta, 2001. - 108 p. ; 24 cm. - (Studia philologica in Hungaria, ISSN 1587-5814 ; 1.)
Bibliogr.: p. 105-108.
ISBN 963-9372-14-5 fűzött : 1120,- Ft
809.451.1-4(075.8) *** 808.4-4(075.8)
[AN 916358]
MARC

ANSEL
UTF-84441 /2002.
Beke Ödön (1883-1964)
   Mari nyelvjárási szótár = Tscheremissisches Dialektwörterbuch / Beke Ödön ; unter Mitarb. von Zsófia M. Velenyák und József Erdődi ; neu red. von Gábor Bereczki ; bearb. von Margarita Kuznecova ; hrsg. von János Pusztay. - Savariae : BDTF, 1997-. - 22 cm
ISBN 963-9017-22-1
809.452.1-087 *** 809.452.1-321.1
[AN 297691]
MARC

ANSEL
UTF-8


   6., p, r, s (ś). - 2000. - p. 1747-2276. - (Bibliotheca Ceremissica, ISSN 1219-3011 ; 4/6.)
ISBN 963-9290-21-1 fűzött : ár nélkül
809.452.1-087 *** 809.452.1-321.1
[AN 915911] MARC

ANSEL
UTF-8


   7., š. - 2001. - p. 2277-2639. - (Bibliotheca Ceremissica, ISSN 1219-3011 ; 4/7.)
ISBN 963-9290-41-6 fűzött : ár nélkül
809.452.1-087 *** 809.452.1-321.1
[AN 915919] MARC

ANSEL
UTF-84442 /2002.
Coates, John
   Beszéljünk németül! : közép- és felsőfokú nyelvvizsgára készülőknek / John Coates, Gabriele Coates, Gyémánt Magdolna ; [Németh György rajz.]. - Szeged : Mozaik Okt. Stúdió, 1999. - 222 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-697-269-9 fűzött : ár nélkül
803.0(078)=945.11
[AN 435147]
MARC

ANSEL
UTF-84443 /2002.
Farkas Zsuzsanna
   Angol nyelv az idegenforgalomban, a vendéglátásban, a szállodaiparban : középfok / Farkas Zsuzsanna. - 2. jav. kiad. - Budapest : M.P.L. Kv. : Librotrade, 2001. - 203 p. : ill. ; 24 cm. - (Szakmai nyelvkönyv sorozat, ISSN 1585-0250)
Bibliogr.: p. 203.
ISBN 963-9328-37-5 fűzött : ár nélkül
802.0(078)=945.11 *** 338.48 *** 640.4
[AN 914990]
MARC

ANSEL
UTF-84444 /2002.
Gráf Zoltán Benedek
   A - Z angol gyakorló könyv / Gráf Zoltán Benedek, Kovács János, Vizi Katalin. - 4. kiad. - [Budapest] : Corvina, 2001. - VIII, 282 p. ; 24 cm
ISBN 963-13-5144-0 fűzött : 1700,- Ft
802.0-5(078)=945.11
[AN 914407]
MARC

ANSEL
UTF-84445 /2002.
Haszpra Ottó (1928-)
   Eszperantó kezdőknek és haladóknak : [1+14 köz- és szaknyelvi lecke] : [irodalmi szemelvények] : magyar változat = Esperanto por komencantoj kaj progresintoj : literaturaj fragmentoj : por hungaroj / Haszpra Ottó ; [közread. a] Magyarországi Eszperantó Szövetség. - Budapest : Mo. Eszperantó Szöv., 2000. - [2], 306 p. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 137., 305-306.
ISBN 963-571-461-0 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-571-452-X)
800.892(078)=945.11
[AN 454520]
MARC

ANSEL
UTF-84446 /2002.
Međunarodni kroatistički znanstveni skup (4.) (1998) (Pécs)
   IV. Međunarodni kroatistički znanstveni skup : Pečuh, 1-20. lipnja 1998 : zbornik radova / [uredio ... Stjepan Blažetin]. - Pečuh : Hrvatski znanstveni zavod, 2000. - 248 p. : ill. ; 23 cm. - (Bibliotheca Croatica Hungariae, ISSN 1416-0692 ; 4.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 500. - Összefoglalás magyar és német, ill. angol nyelven
ISBN 963-00-3549-9 fűzött : ár nélkül
808.62 *** 886.2(091) *** 886.2(439)(091) *** 39(=862)(439) *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 449241]
MARC

ANSEL
UTF-84447 /2002.
   Mi a szleng? : tanulmányok a szleng fogalmáról / szerk. Fenyvesi Anna, Kis Tamás, Várnai Judit Szilvia. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 1999. - 285 p. ; 24 cm. - (Szlengkutatás, ISSN 1417-7730 ; 3.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-472-435-3 fűzött : ár nélkül
800.862
[AN 443830]
MARC

ANSEL
UTF-84448 /2002.
Müller József
   Német beszédfordulatok A-Z : a leggyakoribb német beszédfordulatok, frazeológiai egységek, idiómák gyűjteménye / Müller József ; [az illusztrációkat Hegyi Füstös László kész.]. - Szeged : Mozaik, 2002, cop. 1993. - 480 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 963-697-170-6 kötött : ár nélkül
803.0-318(078)=945.11
[AN 915031]
MARC

ANSEL
UTF-84449 /2002.
Ormai Judit
   English for law students / Judit Ormai & Marietta Pókay ; [publ. by the] Janus Pannonius University. - Rev. and enlarged ed. - Pécs : Janus Pannonius Univ., 2001. - 284 p. : ill. ; 24 cm
Képzési és továbbképzési segédlet
Fűzött : 2000,- Ft
802.0(075.8)=945.11 *** 34
[AN 914986]
MARC

ANSEL
UTF-84450 /2002.
Radácsy László
   Héber - magyar nagyszótár = Miylŵn gådŵl 'ibriy - hẇngariy / Radácsy László ; nyelvi bevezetővel ell. Raj Tamás. - Váltl. lny. - Budapest : Akad. K. : Makkabi, 2001. - 701 p. ; 25 cm
ISBN 963-7475-68-0 fűzött : ár nélkül
801.323=924=945.11
[AN 916954]
MARC

ANSEL
UTF-84451 /2002.
Radványi Tamás
   English for business and finance : haladó üzleti és pénzügyi nyelvkönyv / Radványi, Görgényi ; [ill. Sajdik Ferenc]. - Utánny. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2001, cop. 1993. - 305 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 305.
ISBN 963-224-497-4 fűzött : ár nélkül
802.0(078)=945.11 *** 336 *** 658.1.011.1
[AN 914392]
MARC

ANSEL
UTF-84452 /2002.
Sára Péter
   A magyar nyelv eredetéről másképpen : magyar - török rokon szavak, szókapcsolatok / Sára Péter. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Püski, 2001. - 220 p. ; 20 cm
ISBN 963-9337-42-0 fűzött : 880,- Ft
809.451.1-53 *** 809.43
[AN 914339]
MARC

ANSEL
UTF-84453 /2002.
Szinna Undine
   Briefwechsel : német nyelvű magán- és hivatalos mintalevelek gyakorlatokkal, feladatokkal, megoldásokkal és szókincsgyűjteménnyel : [az új német helyesírással] / Szinna Undine. - 4. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2001, cop. 1992. - 107 p. ; 24 cm. - (Nyelvvizsgázzunk!, ISSN 1216-6898)
ISBN 963-19-2164-6 fűzött : ár nélkül
803.0(078)=945.11 *** 395.7(036)
[AN 914378]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

4454 /2002.
   Az alakzatok világa / sorozatszerk. Szathmári István. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2001-. - 24 cm
ISBN 963-19-2005-4
82.01 *** 894.511(091)
[AN 806380]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., A retorikai kérdés rövid tudománytörténete / Szikszainé Nagy Irma. - 2001. - 117 p.
Bibliogr.: p. 111-117.
ISBN 963-19-2229-4 fűzött : 1509,- Ft
82.085 *** 82.01-5
[AN 915879] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A retorikai kérdés a nyelvhasználatban. - 2001. - 88 p.
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-19-2109-3 fűzött : 1129,- Ft
82.085 *** 82.01-5 *** 809.451.1-06
[AN 915962] MARC

ANSEL
UTF-8


   5., Az ismétlés és az ellentét alakzatai Sinka István Kadocsa, merre vagy? című kisregényében / Heltainé Nagy Erzsébet. - 2001. - 24 p.
Bibliogr.: p. 23-24.
ISBN 963-19-2231-6 fűzött : 336,- Ft
Sinka István (1897-1969). Kadocsa, merre vagy?
894.511(092)Sinka_I.
[AN 916024] MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Az ismétlés gondolatalakzatainak értelmezése Márainak a Napló 1943-1944 és a Napló 1984-1989 című műveiben / Czetter Ibolya. - 2001. - 27 p.
Bibliogr.: p. 26-27.
ISBN 963-19-2230-8 fűzött : 414,- Ft
Márai Sándor (1900-1989). Napló, 1943-1944.
Márai Sándor (1900-1989). Napló, 1984-1989.
894.511(092)Márai_S.
[AN 916026] MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

4455 /2002.
Gömöri György (1934-)
   "Jöjj el, szabadság!" : írások a XX. századi magyar költészetről / Gömöri György. - Budapest : A Magyar Nyelv és Kult. Nk. Társ. - Anyanyelvi Konf., 1999. - 155 p. ; 20 cm. - (Nyelv és lélek könyvek, ISSN 1418-2092)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-03-7985-6 fűzött : 750,- Ft
894.511(091)-14"19"
[AN 435509]
MARC

ANSEL
UTF-84456 /2002.
Keresztury Tibor (1962-)
   Kételyek kora : [tanulmányok a kortárs magyar irodalomról] / Keresztury Tibor. - Budapest : Magvető, cop. 2002. - 377 p. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-14-2269-0 kötött : 2490,- Ft
894.511(091)"198/199"
[AN 916345]
MARC

ANSEL
UTF-84457 /2002.
Kilián István (1933-)
   Csokonai boldog napjai : tanulmányok a költő borsodi, abaúji, zempléni napjairól és kultuszáról / Kilián István. - Miskolc : Felsőmagyarország, 2001. - 231 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 203-211.
ISBN 963-9280-54-2 fűzött : 1800,- Ft
Csokonai Vitéz Mihály (1773-1805)
894.511(092)Csokonai_VitézM. *** 908.439.134(092)Csokonai_Vitéz_M.
[AN 916429]
MARC

ANSEL
UTF-84458 /2002.
   Magyar irodalmi alkotások elemzése / [vál. Marosi Judit]. - Nyíregyháza : Black & White, 2001. - 189 p. ; 20 cm
ISBN 963-9260-88-6 fűzött : 799,- Ft
894.511(091)-14"19"
[AN 911446]
MARC

ANSEL
UTF-84459 /2002.
   A magyar irodalom nagyjai. - Nyíregyháza : Black & White, 2001. - 230 p. ; 20 cm
ISBN 963-9330-08-6 fűzött : 799,- Ft
894.511(092)
[AN 911481]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

4460 /2002.
Andrews, Russell
Gideon (magyar)
   A testvérgyilkos / Russell Andrews ; [ford. Odze György]. - [Budapest] : Zagora-2000, 2000. - 383 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-00-3079-9 kötött : ár nélkül
820-312.4(73)=945.11
[AN 454943]
MARC

ANSEL
UTF-84461 /2002.
Baudelaire, Charles
   Versek / Baudelaire, Verlaine és Rimbaud ; [vál., szerk. és a jegyzeteket írta Pór Judit] ; [ford. Ady Endre et al.]. - Budapest : Európa, 2001. - 477 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
ISBN 963-07-7077-6 fűzött : 700,- Ft
840-14(082)=945.11
[AN 913497]
MARC

ANSEL
UTF-84462 /2002.
Boccaccio, Giovanni
Decamerone (magyar) (vál.)
   Dekameron : válogatott novellák / Boccaccio ; [ford. Révay József] ; [vál., az utószót és a jegyzeteket írta Madarász Imre]. - Budapest : Európa, 2001. - 172 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
ISBN 963-07-7059-8 fűzött : 580,- Ft
850-32=945.11
[AN 913546]
MARC

ANSEL
UTF-84463 /2002.
   A boldog élet titka : töredékek az emberi boldogságról / [vál. és ford. György Edit]. - 2. kiad. - Budapest : Kassák, 2001. - 95 p. ; 17 cm
Fűzött : 890,- Ft (hibás ISBN 963-9100-54-4)
82-84=945.11
[AN 911768]
MARC

ANSEL
UTF-84464 /2002.
Čehov, Anton Pavlovič
   Drámák és elbeszélések / Csehov ; [vál. és a jegyzeteket összeáll. Katona Erzsébet] ; [ford. Devecseriné Guthi Erzsébet et al.]. - Budapest : Európa, 2001. - 457 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
ISBN 963-07-7064-4 fűzött : 750,- Ft
882-23=945.11 *** 882-32=945.11
[AN 913519]
MARC

ANSEL
UTF-84465 /2002.
Courths-Mahler, Hedwig
Die drei Schwestern Randolf (magyar)
   A szép Randolf lányok / Hedwig Courths-Mahler ; [ford. Komáromy Rudolf]. - Budapest : Bastei Budapest, [2001]. - 86 p. ; 22 cm. - (Hedwig Courths-Mahler felejthetetlen szerelmes regényei, ISSN 1216-2140 ; 182.)
ISBN 963-296-489-6 fűzött : 249,- Ft
830-312.5=945.11
[AN 915003]
MARC

ANSEL
UTF-84466 /2002.
Courths-Mahler, Hedwig
Du darfst nicht von mir gehen (magyar)
   Csábító örökség / Hedwig Courths-Mahler ; [ford. Komáromy Rudolf]. - Budapest : Bastei Budapest, [2001]. - 85 p. ; 22 cm. - (Hedwig Courths-Mahler felejthetetlen szerelmes regényei, ISSN 1216-2140 ; 183.)
ISBN 963-296-498-5 fűzött : 249,- Ft
830-312.5=945.11
[AN 915001]
MARC

ANSEL
UTF-84467 /2002.
Eça de Queirós, José Maria
   Egy szőke leány különcségei : elbeszélések / Eça de Queirós ; [ford. Bátyi Orsolya et al.]. - Budapest : Íbisz, 2002. - 142 p. ; 20 cm. - (Portugál műhely, ISSN 1217-2286 ; 17.)
ISBN 963-9294-15-2 fűzött : ár nélkül
869.0-31=945.11
[AN 916531]
MARC

ANSEL
UTF-84468 /2002.
   A fizikusok : öt modern dráma / [ford. Gábor Andor et al.]. - Budapest : Európa, 2001. - 527 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
Tart.: Éjjeli menedékhely / Makszim Gorkij. Kurázsi mama és gyermekei / Bertolt Brecht. Az ügynök halála / Arthur Miller. Godot-ra várva / Samuel Beckett. A fizikusok / Friedrich Dürrenmatt. - Egys. cím: Na dne ; Mutter Courage und ihre Kinder ; Death of a salesman ; En attendant Godot ; Die Physiker. - Az utószót Földényi F. László írta
ISBN 963-07-7076-8 fűzött : 750,- Ft
82-2=945.11
[AN 913517]
MARC

ANSEL
UTF-84469 /2002.
   Hármas halom megett : szlovák Rákóczi-tükör / [összeáll., az elbeszéléseket ford. és a tanulmányt írta Käfer István]. - Miskolc : Felsőmagyarország, 2001. - 251 p. ; 21 cm. - (Felsőmagyarországi Minerva, ISSN 1418-6063 ; 9.)
ISBN 963-9280-59-3 fűzött : 1600,- Ft
885.4-32=945.11 *** 943.9"167/171"(0:82-32)
[AN 916386]
MARC

ANSEL
UTF-84470 /2002.
Ibsen, Henrik
   Három dráma / Henrik Ibsen ; [ford. Bart István, Hajdu Henrik, Németh László]. - Budapest : Európa, 2001. - 311 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
Tart.: Nóra ; A vadkacsa ; Solness építőmester. - Egys. cím: Et dukkehjem ; Vildanden ; Bygmester Solness
ISBN 963-07-7085-7 fűzött : 620,- Ft
839.6-2=945.11
[AN 913532]
MARC

ANSEL
UTF-84471 /2002.
Kosinski, Jerzy
Pinball (magyar)
   Flipper / Jerzy Kosinski ; [ford. M. Nagy Miklós]. - Budapest : Európa, 2000. - 424 p. ; 19 cm
Regény
ISBN 963-07-6785-6 kötött : 1800,- Ft
820-31(73)=945.11
[AN 454713]
MARC

ANSEL
UTF-84472 /2002.
Kundera, Milan
Nesnesitelná lehkost bytí (magyar)
   A lét elviselhetetlen könnyűsége / Milan Kundera ; [ford. Körtvélyessy Klára]. - Budapest : Európa, 2001, cop. 1992. - 403 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
Regény
ISBN 963-07-7070-9 * fűzött : 680,- Ft (hibás ISBN 963-07-7070-X)
885.0-31=945.11
[AN 913523]
MARC

ANSEL
UTF-84473 /2002.
La Rochefoucauld, François de
Maximes (magyar)
   Gondolatok / François de La Rochefoucauld ; [ford. és az utószót írta Benedek Marcell]. - [Szentendre] : Kairosz, 2001. - 147, [2] p. ; 17 cm
ISBN 963-9137-57-X kötött : 1200,- Ft
840-84=945.11
[AN 914295]
MARC

ANSEL
UTF-84474 /2002.
   Lakodalom az égben : galego népmesék / Asztalos Lajos fordításában ; [... szerk. Bánki Éva]. - Budapest : Palimpszeszt, 2001. - 230 p. ; 20 cm. - (Galego könyvtár, ISSN 1587-4036 ; 1.)
A vál. és a ford. a "Contos populares galegos" c. kiad. alapján kész.
ISBN 963-00-7392-7 fűzött : ár nélkül
869.9-34=945.11(082) *** 398.21(=699)
[AN 916517]
MARC

ANSEL
UTF-84475 /2002.
'Omēros
Ilias (magyar)
   Iliász / Homérosz ; [ford. és a jegyzeteket írta Devecseri Gábor]. - Budapest : Európa, 2001. - 479 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
Eposz
ISBN 963-07-7073-3 fűzött : 750,- Ft
875-131=945.11
[AN 913511]
MARC

ANSEL
UTF-84476 /2002.
Orwell, George
Animal farm (magyar)
   Állatfarm : tündérmese / George Orwell ; [ford. Szíjgyártó László]. - Budapest : Európa, 2001. - 131 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
Megj. "Állati gazdaság" címmel is
ISBN 963-07-7061-X fűzött : 500,- Ft
820-31=945.11
[AN 913493]
MARC

ANSEL
UTF-84477 /2002.
Orwell, George
Nineteen eighty-four (magyar)
   1984 / George Orwell ; [ford. Szíjgyártó László]. - Budapest : Európa, 2001. - 373 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
Regény. - Sükösd Mihály "Orwell és a negatív utópia" c. utószavával
ISBN 963-07-7086-5 fűzött : 680,- Ft
820-31=945.11 *** 820(092)Orwell,_G.
[AN 913537]
MARC

ANSEL
UTF-84478 /2002.
Plass, Adrian
The sacred diary of Adrian Plass aged fourty five and three quarters (magyar)
   Kegyes kétbalkezes visszatér / Adrian Plass ; Lente István ill. ; [ford. Csák Szilárd, Orbán Eszter]. - Budapest : Harmat, 2001. - 223 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 963-9148-58-X kötött : ár nélkül
820-311.5=945.11
[AN 916502]
MARC

ANSEL
UTF-84479 /2002.
Salinger, Jerome David
The catcher in the rye (magyar)
   Zabhegyező / J. D. Salinger ; [ford. Gyepes Judit]. - Budapest : Európa, 2001, cop. 1964. - 205 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
Regény
ISBN 963-07-7088-1 fűzött : 680,- Ft
820-31(73)=945.11
[AN 913543]
MARC

ANSEL
UTF-84480 /2002.
Scott, Walter, Sir.
Ivanhoe (magyar)
   Ivanhoe / Walter Scott ; [ford. Szinnai Tivadar]. - Budapest : VAL-ART-LA, 2000. - 461 p. ; 21 cm. - (Széphistóriák)
Regény
ISBN 963-9238-13-9 kötött : 1690,- Ft
820-311.6=945.11
[AN 435495]
MARC

ANSEL
UTF-84481 /2002.
Vágó Zsuzsanna (1951-)
   Ördögi gondolatok, emberi bölcsességek / Vágó Zsuzsanna. - Budapest : Kassák, 2001. - 101 p. ; 15 cm
ISBN 963-9100-66-8 kötött : 790,- Ft
82-84=945.11
[AN 911769]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

4482 /2002.
Ady Endre (1877-1919)
   Válogatott versek / Ady Endre ; [vál. és a jegyzeteket összeáll. Szappanos Balázs] ; [a szöveget gond. Láng József, Schweitzer Pál]. - Budapest : Európa, 2001. - 413 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
ISBN 963-07-7060-1 fűzött : 700,- Ft
894.511-14
[AN 913515]
MARC

ANSEL
UTF-84483 /2002.
Babay József (1898-1956)
   Ballag a huszadik század.. : válogatás Babay József és Babay Bernadette elbeszéléseiből. - [Budapest] : Lucullus 2000, cop. 2001. - 143 p. ; 20 cm
ISBN 963-8379-15-4 fűzött : ár nélkül
894.511-32(082)
[AN 915977]
MARC

ANSEL
UTF-84484 /2002.
Bajnai István (1954-)
   Pávatollak / Bajnai Beke István ; [kiad. a mezőhegyesi Róm. Kat. Plébánia]. - [Mezőhegyes] : Róm. Kat. Plébánia, [2000]. - 139 p. ; 20 cm
Versek, elbeszélések, interjúk, megemlékezések
ISBN 963-00-2291-5 fűzött : ár nélkül
894.511-14 *** 894.511-4
[AN 451767]
MARC

ANSEL
UTF-84485 /2002.
Balogh József (1951-)
   Őszelő : versek : 1999-2001 / Balogh József ; [... ill. Medgyesy Miklós ...] ; [közread. a] Vas Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület. - Szombathely : Vas M. Tud. Ismeretterjesztő Egyes., 2001. - 130 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-412-438-0 kötött : 980,- Ft
894.511-14
[AN 916353]
MARC

ANSEL
UTF-84486 /2002.
Benedek Elek (1859-1929)
   Az aranytojó madár : válogatott mesék / Benedek Elek. - Debrecen : TKK, [2001]. - 80 p. ; 20 cm
ISBN 963-9371-46-7 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9371-461)
894.511-34(02.053.2)
[AN 915842]
MARC

ANSEL
UTF-84487 /2002.
Benedek Elek (1859-1929)
   A három kívánság : válogatott mesék / Benedek Elek. - Debrecen : TKK, [2001]. - 80 p. ; 20 cm
ISBN 963-9371-42-4 fűzött : ár nélkül
894.511-34(02.053.2)
[AN 915839]
MARC

ANSEL
UTF-84488 /2002.
Bereményi Géza (1946-)
   Shakespeare királynője : történelmi játék / Bereményi Géza. - Budapest : Pufi Pressz, [2001]. - 128 p. ; 20 cm. - (Abakusz könyvek, ISSN 1588-3337)
ISBN 963-00-8192-X fűzött : ár nélkül
894.511-2
[AN 916505]
MARC

ANSEL
UTF-84489 /2002.
Bertalan Tivadar (1930-)
   Kirándulószoba : szó- és vonalrajzok / Bertalan Tivadar ; [... az illusztrációk a szerző munkái]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2000. - 305, [3] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-09-4171-6 kötött : 1980,- Ft
894.511-32
[AN 442096]
MARC

ANSEL
UTF-84490 /2002.
Berzsenyi Dániel (1776-1836)
Művek (vál.)
   Berzsenyi Dániel és Kölcsey Ferenc válogatott művei / [vál., szerk. és a jegyzeteket összeáll. Gy. Horváth László]. - Budapest : Európa, 2002. - 312 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
ISBN 963-07-7091-1 fűzött : 650,- Ft
894.511-822
[AN 916397]
MARC

ANSEL
UTF-84491 /2002.
Csokonai Vitéz Mihály (1773-1805)
   Válogatott versek ; Az özvegy Karnyóné s két szeleburdiak ; Dorottya, vagyis A dámák diadalma a fársángon / Csokonai Vitéz Mihály ; [vál., sajtó alá rend. és a jegyzeteket írta Gerencsér Zsigmond]. - Budapest : Európa, 2001. - 263, [5] p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
Gerinccím: Csokonai Vitéz Mihály válogatott művei
ISBN 963-07-7058-X fűzött : 600,- Ft
894.511-821
[AN 913531]
MARC

ANSEL
UTF-84492 /2002.
Dajka Miklós
   És mégis van feltámadás? : egy szívbeteg vallomásai : [szíveseknek szívesen] / Dajka Miklós ; [közread. a] Magyar Szív Egyesület. - [Szolnok] : M. Szív Egyes., [2001]. - 94 p. ; 21 cm
Példányszám: 600
ISBN 963-04-9821-9 fűzött : 300,- Ft
894.511-94 *** 616.12(0:82-94)
[AN 915993]
MARC

ANSEL
UTF-84493 /2002.
Fekete István (ifj.) (1932-)
   Keresztutak / ifj. Fekete István. - Budapest : Móra, 2001. - 323 p. ; 20 cm. - (Zenit könyvek, ISSN 1586-8699)
Regény
ISBN 963-11-7646-0 fűzött : ár nélkül
894.511-31
[AN 916421]
MARC

ANSEL
UTF-84494 /2002.
Fésüs Éva (1926-)
   Az ezüst hegedű / Fésűs Éva ; Csomor Katalin rajz. - 4. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2001. - 236 p. : ill., részben színes ; 26 cm
Mesék
ISBN 963-361-271-3 kötött : 1880,- Ft
894.511-34(02.053.2)
[AN 914884]
MARC

ANSEL
UTF-84495 /2002.
Galántai János Árpád
   Sötét térítő / Ray O'Sullivan. - Budapest : Valhalla Páholy, 2000. - 294 p. ; 18 cm
Regény. - M.a.g.u.s. avagy A kalandorok krónikái (keretcím)
ISBN 963-9238-16-3 fűzött : 890,- Ft
894.511-312.9
[AN 434940]
MARC

ANSEL
UTF-84496 /2002.
Gárdonyi Béla
   Tamás könyve / Gárdonyi Béla ; [közread. a] Fogd a Kezem! Alapítvány. - Pécs : Fogd a Kezem! Alapítvány, 2001. - 105 p. ; 19 cm
ISBN 963-00-8462-7 fűzött : 560,- Ft
894.511-94 *** 616.899.65(0:82-94)
[AN 915941]
MARC

ANSEL
UTF-84497 /2002.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   A láthatatlan ember : történelmi regény / Gárdonyi Géza. - [Kaposvár] : Holló, [2001]. - 277 p. ; 20 cm. - (Holló diákkönyvtár, ISSN 1419-5933)
ISBN 963-9388-34-3 fűzött : ár nélkül
894.511-311.6
[AN 915023]
MARC

ANSEL
UTF-84498 /2002.
Göcsei Imre (1915-)
   A szögesdrót mögött : egy hadifogoly naplójából / Göcsei Imre. - Győr : Győr-Moson-Sopron Megye Győri Lvt., 2001. - 84 p. : ill. ; 24 cm. - (Kisalföldi szemle, ISSN 1587-8147 ; 1.)
Bibliogr.: p. 83-84. - Példányszám: 500
ISBN 963-7228-19-5 fűzött : ár nélkül
Göcsei Imre (1915-)
894.511-94
[AN 916465]
MARC

ANSEL
UTF-84499 /2002.
Gyulai Bálint Tibor (1916-)
   Fényvonat / Gyulai Bálint Tibor. - Békéscsaba : M. Téka Erkel S. Könyvesház, 2001. - 349 p. : ill. ; 19 cm
Versek
ISBN 963-00-8527-5 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 916359]
MARC

ANSEL
UTF-84500 /2002.
Hajtman Béla
   Hogyan írtak volna eleink a Tojásmúzeumról? : válogatás a legnagyobb magyar költők megnyilatkozásaiból / [kiad. a Míves-Kézmíves Kht.]. - [Pécs] : Míves-Kézmíves Kht., 2000. - 19 p. ; 17 cm
A stílusparódiák szerzője Hajtman Béla
ISBN 963-00-3494-8 * fűzött : ár nélkül
Míves Tojás Gyűjtemény Múzeumi Intézmény (Zengővárkony)
894.511-17 *** 069(439-2Zengővárkony)
[AN 435169]
MARC

ANSEL
UTF-84501 /2002.
Hamvas Béla (1897-1968)
   Tabula smaragdina ; Mágia szutra / Hamvas Béla. - [Budapest] : Medio, [2001]. - 374 p. ; 19 cm. - (Hamvas Béla művei ; ; 6.)
ISBN 963-9240-20-6 kötött : ár nélkül
894.511-96 *** 133.25
[AN 914290]
MARC

ANSEL
UTF-84502 /2002.
Jobbágy Károly (1921-1998)
   Válogatott versek / Jobbágy Károly. - Balassagyarmat : Ipoly, 2000. - 380 p. ; 19 cm
ISBN 963-85593-2-2 fűzött : 1480,- Ft
894.511-14
[AN 454349]
MARC

ANSEL
UTF-84503 /2002.
Kálloy Molnár Péter (1970-)
   Ígéreted magházában / Kálloy Molnár Péter. - [Budapest] : Kávé K., 1999. - 48 p. ; 16 cm
Versek
ISBN 963-9169-20-X v. : ár nélkül
894.511-14
[AN 436185]
MARC

ANSEL
UTF-84504 /2002.
Karinthy Frigyes (1887-1938)
   Tanár úr kérem : képek a középiskolából / Karinthy Frigyes ; [Deák Ferenc rajz.]. - Szeged : Mozaik Okt. Stúdió, 1999. - 95 p. : ill. ; 15 cm. - (Mozaik minikönyvtár, ISSN 1585-0862)
ISBN 963-697-245-1 kötött : ár nélkül
894.511-7
[AN 434343]
MARC

ANSEL
UTF-84505 /2002.
Kemény Zsigmond (1814-1875)
   Özvegy és leánya / Kemény Zsigmond ; [szerk. és a jegyzeteket összeáll. Gerencsér Zsigmond]. - Budapest : Európa, 2001. - 390 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
Regény
ISBN 963-07-7063-6 fűzött : 680,- Ft
894.511-31
[AN 913499]
MARC

ANSEL
UTF-84506 /2002.
Kiss Anna (1939-)
   Szeles könyv / Kiss Anna ; [Gyulai Líviusz metszeteivel]. - Budapest : Littera Nova, 2000. - 29, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Sophie gyermekkönyvek,, ISBN 1416-6178 ; ; 14.)
ISBN 963-9212-15-6 kötött : 850,- Ft
894.511-14(02.053.2)
[AN 450707]
MARC

ANSEL
UTF-84507 /2002.
Kosztolányi Dezső (1885-1936)
   Pacsirta ; Édes Anna / Kosztolányi Dezső ; [a szöveget gond. és a jegyzeteket kész. Ács Margit]. - Budapest : Európa, 2001. - 404 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
Regények
ISBN 963-07-7062-8 fűzött : 700,- Ft
894.511-31
[AN 913526]
MARC

ANSEL
UTF-84508 /2002.
Krasznahorkai László (1954-)
   Este hat, néhány szabad megnyitás : művészeti írások / Krasznahorkai László ; [fotó Haris László et al.]. - Budapest : Dovin : Magvető, cop. 2001. - 82 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 1000
ISBN 963-14-2265-8 kötött : 2400,- Ft
894.511-3 *** 73/76(439)"199"(0:82-3)
[AN 916527]
MARC

ANSEL
UTF-84509 /2002.
Krúdy Gyula (1878-1933)
   "Mit kíván a magyar nemzet?" / Krúdy Gyula. - Veszprém : Prospektus Ny., 1999. - 77 p. ; 17 cm. - (A Prospektus Nyomda Krúdy-kiskönyvtára ; ; 8.)
Elbeszélések
ISBN 963-85720-3-5 * fűzött : ár nélkül
894.511-32
[AN 435993]
MARC

ANSEL
UTF-84510 /2002.
Lapos István
   Hazámról a harmadik évezred küszöbén / Lapos István. - Vác : Szerző, 2001. - 120 p. ; 20 cm
Fűzött : ár nélkül
894.511-4 *** 894.511-14
[AN 916444]
MARC

ANSEL
UTF-84511 /2002.
Lovas István (1945-)
   "Liberális" kiütések / Lovas István. - 2. kiad. - [Szentendre] : Kairosz, cop. 2001. - 314 p. ; 20 cm
Publicisztika
ISBN 963-9302-72-4 fűzött : 1980,- Ft (hibás ISBN 963-9302-80-5)
894.511-92
[AN 911761]
MARC

ANSEL
UTF-84512 /2002.
Máté Gizella
   Vidám Tapsi és Mérges Tapsi kalandjai : agykontrollos mesék és versek kicsi, közepes és nagyobbacska gyerekeknek / Máté Gizella ; [a rajzokat kész. Korsós Gizella]. - Budapest : Agykontroll, cop. 2001. - 130, [4] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 963-7959-61-0 kötöttt : 1600,- Ft
894.511-34(02.053.2)
[AN 914449]
MARC

ANSEL
UTF-84513 /2002.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   Beszterce ostroma : egy különc ember története / Mikszáth Kálmán. - [Kaposvár] : Holló, [2001]. - 174 p. ; 20 cm. - (Holló diákkönyvtár, ISSN 1419-5933)
ISBN 963-9388-35-1 fűzött : ár nélkül
894.511-31
[AN 915021]
MARC

ANSEL
UTF-84514 /2002.
Moldova György (1934-)
A végtelen vonal (angol)
   The neverending line : the ball-point legend / György Moldova ; [... transl. David Robert Evans] ; [publ. by the] ICO. - [Budapest] : ICO, 2001. - 192, [30] p. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 192. - Összefoglalás angol, német, francia és spanyol nyelven
Kötött : ár nélkül
Bíró László József (1899-1985)
Goy Andor (1895-1991)
894.511-94=20 *** 001.894(439)(092)Bíró_L.(0:82-94) *** 001.894(439)(092)Goy_A.(0:82-94)
[AN 916392]
MARC

ANSEL
UTF-84515 /2002.
Moldova György (1934-)
   A végtelen vonal : legenda a golyóstollról / Moldova György ; [közread. az] ICO. - [Budapest] : ICO, 2001. - 192, [22] p. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 192.
ISBN 963-00-5711-5 kötött : ár nélkül
Goy Andor (1895-1991)
Bíró László József (1899-1985)
894.511-94 *** 001.894(439)(092)Bíró_L.(0:82-94) *** 001.894(439)(092)Goy_A.(0:82-94)
[AN 803444]
MARC

ANSEL
UTF-84516 /2002.
Móroczné Nagy Mária
   Távoli horizontok / Móroczné Nagy Mária. - Hajdúböszörmény : Tabulár BT, 2000. - 159, [6] p. : ill. ; 21 cm
Versek
ISBN 963-00-2980-4 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 450217]
MARC

ANSEL
UTF-84517 /2002.
O'Connor, Alan
   A kék éjszakák árnyai / Alan O'Connor. - Budapest : Valhalla Páholy, 2000. - 301 p. ; 18 cm
Regény
ISBN 963-9238-20-1 fűzött : 890,- Ft
894.511-312.9
[AN 452336]
MARC

ANSEL
UTF-84518 /2002.
Pálfy Julianna
   Egy kölyökkutya naplója / Pálfy Julianna ; [Gyólai Gabriella rajz.]. - Budapest : Móra, 2000. - 62 p. : ill. ; 21 cm. - (Zsiráf könyvek, ISSN 1585-1060)
Gyermekregény
ISBN 963-11-7534-0 kötött : 598,- Ft
894.511-34(02.053.2)
[AN 435122]
MARC

ANSEL
UTF-84519 /2002.
Petőfi Sándor (1823-1849)
   János vitéz / Petőfi Sándor ; [Deák Ferenc rajz.]. - Szeged : Mozaik K., 2000. - 95 p. : ill. ; 15 cm. - (Mozaik minikönyvtár, ISSN 1585-0862)
Elbeszélő költemény
ISBN 963-697-287-7 kötött : ár nélkül
894.511-13
[AN 434347]
MARC

ANSEL
UTF-84520 /2002.
   Philip Morris A Minőségi Újságírásért / [szerk. Thurzó Tibor] ; [kiad. a Philip Morris Magyarország Kft.]. - [Budapest] : Philip Morris Magyarország Kft., 2000. - 144 p. : ill. ; 21 cm
Cikkgyűjtemény. - Példányszám: 1000. - Az előszó angol nyelven is
ISBN 963-00-3047-0 kötött : ár nélkül
894.511-92(082) *** 070(439)"199"
[AN 443652]
MARC

ANSEL
UTF-84521 /2002.
Popper Péter (1933-)
Peloni avagy Pilátus testamentuma (új kiadása)
   Pilátus testamentuma / Popper Péter. - [Budapest] : Saxum, [2001]. - 216 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-9308-14-5 kötött : ár nélkül
894.511-31
[AN 917246]
MARC

ANSEL
UTF-84522 /2002.
Rétfalvi Erika
   A sárkányos amulett / Erica Baccardi. - Budapest : Hab, 2002. - 418 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-00-9259-X fűzött : 1960,- Ft
894.511-311.3
[AN 916346]
MARC

ANSEL
UTF-84523 /2002.
Soltész János (1890-1986)
   Szókratésszel a Sabbia d'Oro-n / Soltész János. - [Budapest] : Drahos S., [2000]. - 279 p. ; 18 cm
Regény
ISBN 963-640-615-4 fűzött : ár nélkül
894.511-31
[AN 454874]
MARC

ANSEL
UTF-84524 /2002.
Szegedi Nóra
   Visszahív a régi kastély : regény / Szegedi Nóra. - [Solymár] : SzigMa, [2001]. - 267 p. ; 20 cm
ISBN 963-440-315-8 fűzött : ár nélkül
894.511-31
[AN 916542]
MARC

ANSEL
UTF-84525 /2002.
Szilágyi Kiss Margit
   Izzó arany : versek / Szilágyi Kiss Margit. - [Vác] : [Magánkiad.], 2001. - 108 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-440-600-9 kötött : ár nélkül
894.511-14
[AN 916347]
MARC

ANSEL
UTF-84526 /2002.
Szirtes Zoltán
   Rivaldafényben : hősmítosz / írta Szirtes Zoltán. - Hévíz : Tisztaforrás Ingatlanok Ec., 2000. - 166 p. ; 21 cm
Példányszám: 250
ISBN 963-03-6113-2 fűzött : 1300,- Ft
894.511-312.9
[AN 449883]
MARC

ANSEL
UTF-84527 /2002.
Uy Péter
   Zádor és Ágota / Uy Péter ; [a szöveget gond., sajtó alá rend. és az előszót írta Cselényiné Váczi Irén] ; [ill. ... Berta Márton] ; [kiad. ... az "Én iskolám..." Iskolatörténeti és Hagyományőrző Alapítvány]. - Karcag : "Én iskolám..." Iskolatört. és Hagyományőrző Alapítvány, 2000. - 111 p. : ill. ; 20 cm
Elbeszélő költemény. - Példányszám összesen: 500, ebből 100 számozott
ISBN 963-00-4540-0 * fűzött : ár nélkül
894.511-13
[AN 454375]
MARC

ANSEL
UTF-84528 /2002.
Viczkó Jolánta
   Magaddal viszed / Viczkó Jolánta ; [ill. ... Somogyi Mihály]. - Budapest : Rejtjel, 2001. - 123 p. : ill. ; 20 cm
Novellafüzér
ISBN 963-9149-56-X fűzött : ár nélkül
894.511-32
[AN 915998]
MARC

ANSEL
UTF-84529 /2002.
Zrínyi Miklós (1620-1664)
   Szigeti veszedelem ; Az török áfium ellen való orvosság / Zrínyi Miklós ; [a szöveggondozás, a magyarázatok Kovács Sándor Iván és Kulcsár Péter munkája]. - Budapest : Európa, 2001. - 371 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
Eposz, röpirat
ISBN 963-07-7065-2 fűzött : 650,- Ft
894.511-131 *** 894.511-92
[AN 913547]
MARC

ANSEL
UTF-84530 /2002.
   Zuhanórepülésben : vallomások könyve / [írta, szerk.]Károlyi Fülöp Béla ; Kocsis István [et al. közreműködésével]. - Orosháza : Helios, 2000. - 103 p. : ill. ; 21 cm. - (Millenniumi könyvek)
ISBN 963-8211-31-8 fűzött : ár nélkül
894.511-14 *** 894.511-822
[AN 454825]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

4531 /2002.
   Autóverseny. - [Budapest] : Program Junior K., [2000]. - Lapozó (8 p.) ; 17x25 cm
Figuratív alakú
ISBN 963-8198-57-5 kötött : 598,- Ft
087.5(084.1)
[AN 449907]
MARC

ANSEL
UTF-84532 /2002.
Berényi Nagy Péter
   Firkáló : foglalkoztatókönyv / Berényi Nagy Péter. - [Budapest] : Panni-90 Kft., [2001]-. - 28 cm
Az 1. köt. kötetjelzés nélkül jelent meg, monografikus leírása: AN 348735
087.5(084.1)
[AN 918598]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - [2001]. - 56 p. : ill., színes
ISBN 963-86114-4-8 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 916604] MARC

ANSEL
UTF-84533 /2002.
   Dzsini születésnapja. - Debrecen : Tóth Kvkereskedés, [2000]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 16x23 cm
ISBN 963-9269-49-2 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 978-963-9269-49-2)
087.5(084.1)
[AN 449942]
MARC

ANSEL
UTF-84534 /2002.
Haui Balázs Bogdán
   Virágszépségverseny / [graf. Haui Balázs] ; [vers Rangáné Lovas Ágnes]. - [Budapest] : Aranyhal, [2000]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 23 cm
ISBN 963-8366-52-4 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 448817]
MARC

ANSEL
UTF-84535 /2002.
Haui József (1952-)
   Első altatóim / [graf. Haui József / Balázs]. - [Budapest] : Aranyhal, [2000]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 23 cm
ISBN 963-8366-59-1 kötött : 315,- Ft
087.5(084.1)
[AN 448812]
MARC

ANSEL
UTF-84536 /2002.
Haui József (1952-)
   Játék az oviban / [graf. Haui József / Balázs]. - [Budapest] : Aranyhal, [2000]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 16x23 cm
ISBN 963-8366-61-3 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 448810]
MARC

ANSEL
UTF-84537 /2002.
Haui József (1952-)
   Téli dalok / [graf. Haui József / Balázs]. - [Budapest] : Aranyhal, [2000]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 23 cm
ISBN 963-8366-63-X kötött : 315,- Ft
087.5(084.1)
[AN 447398]
MARC

ANSEL
UTF-84538 /2002.
   Hófehérke és a hét törpe. - Debrecen : Tóth Kvkereskedés, [2000]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 16x23 cm
ISBN 963-9269-53-0 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 978-963-9269-53-0)
087.5(084.1)
[AN 449944]
MARC

ANSEL
UTF-84539 /2002.
   Kaland a felhők felett. - [Budapest] : Program Junior K., [2000]. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 17x25 cm
Figuratív alakú
ISBN 963-8198-58-3 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 449906]
MARC

ANSEL
UTF-84540 /2002.
   A kis tengerészek. - [Budapest] : Program Junior K., [2000]. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 17x25 cm
Figuratív alakú
ISBN 963-8198-60-5 kötött : 498,- Ft
087.5(084.1)
[AN 449904]
MARC

ANSEL
UTF-84541 /2002.
   A kismalac és a farkasok. - Debrecen : Tóth Kvkereskedés, [2000]. - Leporelló (8. p.) : ill., színes ; 16x23 cm
ISBN 963-9269-47-6 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 978-963-9269-47-6)
087.5(084.1)
[AN 449941]
MARC

ANSEL
UTF-84542 /2002.
Lovas Ágnes
   Állatkölykök / Rangáné Lovas Ágnes, Lehoczki Imre. - [Budapest] : Aranyhal, [2000]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 16x24 cm
ISBN 963-9196-37-1 kötött : 315,- Ft
087.5(084.1)
[AN 447394]
MARC

ANSEL
UTF-84543 /2002.
Lovas Ágnes
   Baba parti / [vers Rangáné Lovas Ágnes] ; [fotó Somorjai László]. - [Budapest] : Aranyhal, [2000]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 16x23 cm
ISBN 963-8366-56-7 kötött : 325,- Ft
087.5(084.1)
[AN 448816]
MARC

ANSEL
UTF-84544 /2002.
Lovas Ágnes
   Babaringató / írta Rangáné Lovas Ágnes ; rajz. Haui József. - Budapest : Aranyhal, [2000]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-9268-21-6 * kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-8366-43-5)
087.5(084.1)
[AN 448819]
MARC

ANSEL
UTF-84545 /2002.
Lovas Ágnes
   Brumi Maci ébresztője / [vers Rangáné Lovas Ágnes] ; [graf. Gogolya Péter]. - Budapest : Aranyhal, [2000]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 23 cm
ISBN 963-9196-34-7 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 447396]
MARC

ANSEL
UTF-84546 /2002.
Lovas Ágnes
   A hóember orra / [vers Rangáné Lovas Ágnes] ; [graf. Haui József / Balázs]. - [Budapest] : Aranyhal, [2000]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 16x23 cm
ISBN 963-8366-60-5 kötött : 249,- Ft
087.5(084.1)
[AN 448811]
MARC

ANSEL
UTF-84547 /2002.
Lovas Ágnes
   Maszat és pajtásai / írta Rangáné Lovas Ágnes ; graf. Haui Balázs Bogdán. - [Budapest] : Aranyhal, [2000]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 23 cm
ISBN 963-8366-74-5 kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-8366-74-0)
087.5(084.1)
[AN 447397]
MARC

ANSEL
UTF-84548 /2002.
Lovas Ágnes
   Télapó torkos kisinasa / [vers Rangáné Lovas Ágnes] ; [graf. Haui József / Balázs]. - [Budapest] : Aranyhal, [2000]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 16x23 cm
ISBN 963-8366-58-3 kötött : 249,- Ft
087.5(084.1)
[AN 448815]
MARC

ANSEL
UTF-84549 /2002.
   Mackóváros : [milyen megfigyelő vagy?] : [vedd észre az eltéréseket!] / összeáll. Phil Roxbee Cox és Jenny Tyler ; fényképezte John Russel és Howard Allman ; [ford. Törőné Tóth Katalin]. - [Kaposvár] : Holló, [2002]. - 31 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-9388-24-6 kötött : ár nélkül
087.5
[AN 916028]
MARC

ANSEL
UTF-84550 /2002.
   Pán Péter és az indiánok. - Debrecen : Tóth Kvkereskedés, [2000]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 16x23 cm
ISBN 963-9269-48-4 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 978-963-9269-48-4)
087.5(084.1)
[AN 449940]
MARC

ANSEL
UTF-84551 /2002.
Radvány Zsuzsa
   Bambi / rajz. Radvány Zsuzsa. - [Budapest] : Program K., [1998]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 16x23 cm
ISBN 963-8198-89-3 * kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-85367-4-3)
087.5(084.1)
[AN 449844]
MARC

ANSEL
UTF-84552 /2002.
Radvány Zsuzsa
   Lili és Vili az erdőben / [rajz. Radvány Zsuzsa]. - [Budapest] : Program Junior K., [2000]. - [10] p. : ill., színes ; 21x24 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 963-8198-62-1 fűzött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 449910]
MARC

ANSEL
UTF-84553 /2002.
Radvány Zsuzsa
   Megérkeztem Télországból / rajz. Radvány Zsuzsa. - [Budapest] : Program Junior K., [2000]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 24 cm
Figuratív alakú
ISBN 963-8198-50-8 kötött : 350,- Ft
087.5(084.1)
[AN 449846]
MARC

ANSEL
UTF-84554 /2002.
Radvány Zsuzsa
   Panni és Peti falun / [rajz. Radvány Zsuzsa]. - [Budapest] : Program Junior K., [2000]. - [10] p. : ill., színes ; 21x24 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 963-8198-61-3 fűzött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 449908]
MARC

ANSEL
UTF-84555 /2002.
   Simba és a szavanna. - Debrecen : Tóth Kvkereskedés, [2000]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 16x23 cm
ISBN 963-9269-45-X * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 978-963-9269-45-X)
087.5(084.1)
[AN 449939]
MARC

ANSEL
UTF-84556 /2002.
   Suzy és Tekergő. - Debrecen : Tóth Kvkereskedés, [2000]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 16x23 cm
ISBN 963-9269-52-2 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 978-963-9269-52-2)
087.5(084.1)
[AN 449943]
MARC

ANSEL
UTF-84557 /2002.
   Timon és Pumbaa sportolnak. - Debrecen : Tóth Kvkereskedés, [2000]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 16x23 cm
ISBN 963-9269-44-1 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 978-963-9269-44-1)
087.5(084.1)
[AN 449938]
MARC

ANSEL
UTF-84558 /2002.
Tóth Anna
   Afrikai mese / Tóth Anna, Somos Zsuzsa. - Budapest : Aranyhal, 2000. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 23 cm
ISBN 963-9196-36-3 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 447395]
MARC

ANSEL
UTF-84559 /2002.
   Vidám zenészek. - [Budapest] : Program Junior K., [2000]. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 17x25 cm
Figuratív alakú
ISBN 963-8198-59-1 kötött : 598,- Ft
087.5(084.1)
[AN 449900]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

4560 /2002.
Davis, Jim
   Homok... hűs habok... henyélés! / Jim Davis ; [ford. Frenkel Éva]. - [Budapest] : Adoc-Semic, [2000]. - [126] p. : ill. ; 18 cm. - (Zseb-Garfield ; ; 35.)
Képregény
ISBN 963-9233-05-6 fűzött : 395,- Ft
087.6:084.11
[AN 454314]
MARC

ANSEL
UTF-8