MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2002 - 6. évfolyam, 12. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2006

Created at 2007/04/04 18:59:09
by MNBWWW (Vers 1.00 Release,
linked at Mar 28 2007 15:03:03)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok

5080 /2002.
The Kingfisher children's encyclopedia (magyar)
   Novum képes enciklopédia / [főszerk. Sarah Allen] ; [szerkbiz. Trevor Anderson et al.] ; [ford. és átd. Kállai Tibor]. - [Szeged] : Novum, cop. 2001. - [8], 496 p. : ill., főként színes ; 28 cm
ISBN 963-9334-20-0 kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9334-20-5)
030(02.053.2)
[AN 918747]
MARC

ANSEL
UTF-85081 /2002.
Ramsay, Helena
501 amazing facts (magyar)
   501 bámulatos tény : hogy még többet tudj a világról / Helena Ramsay és Sandy Ransford ; [ford. Szilágyi András]. - [Budapest] : Elektra Kiadóház, 2001, cop. 1998. - 46 p. : ill., színes ; 30 cm
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9178-07-0)
030(02.053.2)
[AN 915655]
MARC

ANSEL
UTF-8
03   Sorozatok. Folyóiratok

5082 /2002.
Gaál Endre (1929-)
   A Szegedi Tudományegyetem Acta historica I-C. számainak története / Gaál Endre. - Szeged : JATEPress, 1999. - 59 p. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae, ISSN 0324-6523)
Az Acta historica, ISSN 0324-6965, 100. száma. - Bibliogr.: p. 29-30. - Példányszám: 300. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött : ár nélkül
Acta historica, ISSN 0324-6965
050(439)Acta_Historica *** 93/99
[AN 449016]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

5083 /2002.
Szabó Katalin
   Kommunikáció felsőfokon : hogyan írjunk, hogy megértsenek? : hogyan beszéljünk, hogy meghallgassanak? : hogyan levelezzünk, hogy válaszoljanak? / Szabó Katalin. - 2. kiad., jav. utánny. - Budapest : Kossuth, 2002. - 404 p. ; 25 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-09-4303-4 kötött : ár nélkül
001.81 *** 82.085
[AN 917523]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

5084 /2002.
Müller Rózsa
   Hazajáró lelkek / Müller Rózsa. - Pécs : Alexandra, [2001]. - 108 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-367-905-2 fűzött : ár nélkül
133.3
[AN 918622]
MARC

ANSEL
UTF-85085 /2002.
   Nostradamus : titkok könyve : a próféciák. - Nyíregyháza : Black & White, cop. 2001. - 350 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9407-21-6 fűzött : ár nélkül
Nostradamus
133.3Nostradamus
[AN 918869]
MARC

ANSEL
UTF-85086 /2002.
Wittek, Gabriele
Der innere Weg im Universellen Leben (magyar)
   A belső út / ... Emánuel fivér kinyilatkoztatásai alapján átadta és magyarázatokkal látta el ... Gabriele ; [közread. az] Univerzális Élet. - Szolnok : Univerzális Élet, 2000-. - 19 cm
ISBN 963-00-2438-1
133.25
[AN 450231]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], A Rend fokozata. - 2000. - 250 p.
ISBN 963-00-2439-X fűzött : ár nélkül
133.25
[AN 450241] MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

5087 /2002.
   Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság / [szerk. Sonnevend Imre, Megyer Csaba]. - Veszprém : [Balaton-felvidéki Nemz. Park Ig.], [2000]. - 12 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-00-4124-3 * fűzött : ár nélkül
Balaton-felvidéki Nemzeti Park
502.4(439)Balaton-felvidéki_Nemzeti_Park(036)
[AN 447248]
MARC

ANSEL
UTF-85088 /2002.
Herman Ottó (1835-1914)
   Erdők, rétek, nádasok : válogatás Herman Ottó műveiből / [vál., átd. és szerk. Szepesi Attila] ; [Szecskó Péter rajz.]. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Palatinus, 2001. - 218, [4] p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 963-9380-27-X kötött : 2480,- Ft
502.2.05(02.053.2)
[AN 917520]
MARC

ANSEL
UTF-85089 /2002.
   Pilisszentiván természeti értékei / szerk. és írta Tózsa István ; szerzők Bálint Zsolt [et al.] ; [kiad. "Pilisszentivánért" Faluszépítő és Környezetvédelmi Egyesület]. - 2. jav. kiad. - Pilisszentiván : "Pilisszentivánért" Faluszépítő és Környezetvédelmi Egyes., 2000. - 151 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-00-4799-3 fűzött : ár nélkül
Pilisszentiván
502(439-2Pilisszentiván) *** 504.06(439-2Pilisszentiván)
[AN 918343]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

5090 /2002.
   Matematika példatár : nyitott rendszerű képzés - távoktatás - oktatási segédlete : felsőoktatási tankönyv / szerk. Szelezsán János ; [... szerzői Kupcsikné Fitus Ilona et al.] ; [közread. a] Gábor Dénes Főiskola, [LSI Oktatóközpont]. - Budapest : GDF : LSI Oktatóközp., 2001. - 303 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-577-147-9 fűzött : ár nélkül
51(075.8)(076)
[AN 918310]
MARC

ANSEL
UTF-85091 /2002.
   MicroCAD 2000 : International Computer Science Conference : February 23-24, 2000 / [szerk. Lehoczy László, Kalmár László] ; [rend., kiad. a Miskolci Egyetem Innovációs és Technológia Transzfer Centruma]. - [Miskolc] : ME Innovációs és Technológia Transzfer Centrum, 2000-. - ill. ; 21 cm
Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-661-413-X fűzött : ár nélkül
519.6 *** 681.3.004.14 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 455521]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], A: Geoinformatika. Környezetvédelem = Section A: Geoinformatics. Environment protection. - 2000. - [2], 144 p.
Váltakozva angol, német és magyar nyelven
ISBN 963-661-414-8
519.6 *** 55 *** 504.064
[AN 455522] MARC

ANSEL
UTF-8


   [3.], C: Nagyhőmérsékletű berendezések = Section C: High temperature devices. - 2000. - [2], 156 p.
Váltakozva angol és magyar nyelven
ISBN 963-661-416-4
519.6 *** 66.04
[AN 455523] MARC

ANSEL
UTF-8


   [4.], D: Alkalmazott kémia = Section D: Applied chemistry. - 2000. - [2], 98 p.
Csak angol nyelven
ISBN 963-661-417-2
519.6 *** 66
[AN 455524] MARC

ANSEL
UTF-8


   [6.], F: Elektrotechnika-elektronika = Section F: Electrotechnics-electronics. - 2000. - [2], 102 p.
Váltakozva angol és magyar nyelven
ISBN 963-661-419-9
519.6 *** 621.3
[AN 455525] MARC

ANSEL
UTF-8


   [8.], H: Mechanikai technológiák = Section H: Mechanical technologies. - 2000. - [2], 98 p.
Váltakozva angol és magyar nyelven
ISBN 963-661-421-0
621 *** 519.6
[AN 455526] MARC

ANSEL
UTF-8


   [9.], I: Informatika = Section I: Information technology & information engineering. - 2000. - [2], 243 p.
Váltakozva angol és magyar nyelven
ISBN 963-661-422-9
519.6 *** 519.7
[AN 455527] MARC

ANSEL
UTF-8


   [11.], L: Modern numerikus módszerek = Section L: Modern numerical methods = Section N: Computer aided physics and biophysics ; N: Számítógépes fizika és biofizika. - 2000. - [2], 77 p.
Váltakozva angol és magyar nyelven
ISBN 963-661-425-3
519.6 *** 681.3.004.14 *** 577.3
[AN 455528] MARC

ANSEL
UTF-8


   [12.], M: Alkalmazott mechanika = Section M: Applied mechanical engineering sciences. - 2000. - [2], 244 p.
Váltakozva angol, német és magyar nyelven
ISBN 963-661-426-1
519.6 *** 681.3.004.14 *** 531/534
[AN 455529] MARC

ANSEL
UTF-8


   [16.], R: Bölcsészettudomány = Section R: Humanities. - 2000. - [2], 88 p.
Váltakozva angol és német nyelven
ISBN 963-661-428-8
519.6 *** 681.3.004.14
[AN 455530] MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

5092 /2002.
Temporary International Collective for Joint Research into the Physics of WWER-type Reactors.
   Final report of TIC / Temporary International Collective (TIC) for Joint Research into the Physics of WWER-type Reactors. - Budapest : Akad. K., 1985-. - 25 cm
ISBN 963-05-4197-1
621.039.5
[AN 113789]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Vol. 4-5., Experimental investigations of the physical properties of uranium-water lattices ; Diffusion theoretical investigations of the physical properties of uranium-water lattices. - cop. 2000. - [6], 247 p. : ill.
Bibliogr.: p. 64-66., 233-237.
ISBN 963-05-7699-6 kötött : ár nélkül
621.039.51
[AN 452079] MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

5093 /2002.
International Symposium on Measurement Uncertainty, (2000) (Budapest)
   International Symposium on Measurement Uncertainty in view of ISO 17025 requirements : Budapest ... June 5-6, 2000 / [org., publ. by the] AOAC International Central Europe Subsection, Hungarian Chemical Society, EURACHEM-Hungary. - [Budapest] : Hung. Chemical Soc., 2000. - [29] p. ; 21 cm
Előadáskivonatok
ISBN 963-9319-06-6 * fűzött : ár nélkül
543.088 *** 061.3(439-2Bp.)"2000"
[AN 458117]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

5094 /2002.
Cambournac, Laure
Dinosaures (magyar)
   Dinoszauruszok és más kihalt állatok / szöveg Laure Cambournac ; ill. Marie-Christine Lemayeur, Bernard Alunni ; szerk. Émilie Beaumont ; [ford. Újváry Beáta]. - [Budapest] : Passage, 2001, cop. 1997. - 123, [2] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Kép-tár : a világ felfedezése, ISSN 1219-1361)
ISBN 963-228-049-0 kötött : ár nélkül
568.19(02.053.2) *** 56(02.053.2)
[AN 919135]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

5095 /2002.
Gulyás Pál (1939-)
   Az evezőlábú rákok (Calanoida és Cyclopoida) alrendjeinek kishatározója / Gulyás Pál, Forró László ; [az ... eredeti mű szerzője Dévai István]. - 2. bőv. kiad. - [Budapest] : Környezetgazd. Int., 2001. - 198 p. : ill. ; 20 cm. - (Vízi természet- és környezetvédelem, ISSN 1219-5669 ; 14.)
Bibliogr.: p. 157-194. - Példányszám: 500
ISBN 963-602-747-1 fűzött : ár nélkül
595.34
[AN 919053]
MARC

ANSEL
UTF-85096 /2002.
International Conference on Molecular Recognition (3.) (2000) (Pécs)
   III. International Conference on Molecular Recognition : 12-16 August 2000, Pécs : abstracts / [ed. by Bódis Emőke, Czimbalek Lívia] ; [org., publ. by the] University of Pécs Department of Biophysics & Pécs Academic Committee. - Pécs : Univ. of Pécs, 2000. - 91 p. ; 22 cm
ISBN 963-641-783-0 * fűzött : ár nélkül
577.3 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 449776]
MARC

ANSEL
UTF-85097 /2002.
   Limnologische Berichte Donau 1996 / [Org.]: Internationale Arbeitsgemeinschaft Donauforschung der Societas Internationalis Limnologiae ; [kiad. az MTA Ökológiai és Botanikai Kutató Intézet, Magyar Dunakutató Állomás]. - Vácrátót : MTA Ökológiai és Botanikai Kutint. ; Göd : M. Dunakut. Állomás, 1996-1999. - 3 db ; 24 cm
ISBN 963-8391-20-0 fűzött : ár nélkül
574.5(282.243.7) *** 556.53(282.243.7) *** 061.3(439-2Baja)
[AN 193053]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Bd. 2., Festrede, Plenarvorträge der 31. Konferenz der IAD in Baja ..., 1996 / [red. von Árpád Berczik, Mária Dinka und Gábor Horváth]. - 1999. - 124 p. : ill., részben színes
Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-8391-24-3
574.5(282.243.7) *** 556.53(282.243.7) *** 061.3(439-2Baja)
[AN 455265] MARC

ANSEL
UTF-85098 /2002.
Mihalik Erzsébet
   A Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Kar Füvészkertje : kertismertető = SZTE TTK : guide / [írták Mihalik Erzsébet, Pulics Julianna, Szőllősi István]. - Szeged : SZTE TTK Füvészkert, 2001. - 40 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-482-420-X * fűzött : ár nélkül
Szegedi Tudományegyetem. Temészettudományi Kar. Füvészkert.
58.006(439-2Szeged)(036)
[AN 918533]
MARC

ANSEL
UTF-85099 /2002.
Quiz (magyar)
   Tudod-e a választ? : 180 kérdés és felelet : állatrekordok / [ford. Rónaszegi Éva] ; [szerk. Lévai Júlia]. - 3. kiad. - Budapest : Tessloff és Babilon, cop. 2001. - 60, 60 p. ; 7x12 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X)
Spirál fűzéssel
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9182-21-4)
59(089.3)
[AN 918575]
MARC

ANSEL
UTF-85100 /2002.
Szabó István Mihály (1925-)
   A bioszféra mikrobiológiája / Szabó István Mihály. - 3. utánny. - Budapest : Akad. K., 2001-. - 25 cm
579.26 *** 504.72 *** 574
[AN 919128]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2001, cop. 1988. - 695 p. : ill.
ISBN 963-05-7846-8 kötött : ár nélkül
504.72 *** 574 *** 579.26
[AN 919130] MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

5101 /2002.
Arnold, Nick
Deadly diseases (magyar)
   Haláli nyavalyák / Nick Arnold ; [ford. Békési József] ; ill. Tony De Saulles. - Budapest : Egmont Hungary, 2001. - 160 p. : ill. ; 20 cm. - (Rettentő tudomány, ISSN 1587-348X)
ISBN 963-627-687-0 fűzött : 798,- Ft
61(02.053.2)(0:82-7)
[AN 918729]
MARC

ANSEL
UTF-85102 /2002.
Bódizs Róbert
   Alvás, álom, bioritmusok / Bódizs Róbert. - Budapest : Medicina, 2000. - 505 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr: p. 441-498.
ISBN 963-242-615-0 fűzött : ár nélkül
612.821.7 *** 159.963
[AN 458312]
MARC

ANSEL
UTF-85103 /2002.
Bodrog Miklós (1929-)
   Álmaink barlangvilága : C. G. Jung nyomában / Bodrog Miklós. - [Szentendre] : Kairosz, [2001], cop. 1995. - 195 p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 193-[196].
ISBN 963-9406-22-8 fűzött : 1900,- Ft
Jung, Carl Gustav
159.963.3 *** 159.964.26Jung,_C.G.
[AN 918134]
MARC

ANSEL
UTF-85104 /2002.
Buda Béla (1939-)
   A pszichoterápia alapkérdései : kapcsolat és kommunikáció a pszichoterápiában : válogatott tanulmányok / Buda Béla ; [kiad. az Országos Alkohológiai Intézet]. - 3. bőv. kiad. - Budapest : OAI, 2001. - 343 p. ; 24 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-7307-22-2 fűzött : ár nélkül
615.851
[AN 915717]
MARC

ANSEL
UTF-85105 /2002.
   A combnyaktörés kezelése osteosynthesissel / szerk. Manninger Jenő [et al.] ; [írta Árva Gábor et al.]. - Budapest : Medicina, 2002. - 307 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 284-298.
ISBN 963-242-744-0 kötött : ár nélkül
616.718.4-001.5
[AN 918746]
MARC

ANSEL
UTF-85106 /2002.
Drozd, Małgorzata
   Malgorzata Drozd módszere avagy Hogyan lehet lefogyni diéta nélkül / [ford. Tausz Irina]. - Budapest : Vitál Klub Kft., [2000]. - 129 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 963-00-3715-7 fűzött : ár nélkül
613.24
[AN 456656]
MARC

ANSEL
UTF-85107 /2002.
   Egészséges táplálkozás gyermekeknek, felnőtteknek / [közread. a] Táplálkozási Fórum, Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat ... - [Budapest] : Táplálkozási Fórum : ÁNTSZ, 2000. - 42, [41] p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 963-00-5166-4 * fűzött : ár nélkül
613.22
[AN 458586]
MARC

ANSEL
UTF-85108 /2002.
Elliott, Henry
   Norvasc kompendium / Henry Elliott ; [ford. Lipták Judit]. - 3. kiad. - Budapest : Literatura Medica, cop. 2001. - [4], 40 p. : ill. ; 30 cm
A ford. "The amlodipine compendium" (London : Current Medical Literature, 1998) c. kiad. alapján kész.
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-7715-30-4)
615.22
[AN 915713]
MARC

ANSEL
UTF-85109 /2002.
   Emésztőrendszeri diagnosztika és eszközös terápia : vizsgálati feltételek és műveletleírások / szerk. Döbrönte Zoltán ; szerzők Banai János [et al.] ; [közread. a] Gasztroenterológiai Szakmai Kollégium. - Budapest : Springer Tud. K., 2002. - 184 p. ; 24 cm
ISBN 963-699-154-5 fűzött : ár nélkül
616.34
[AN 918784]
MARC

ANSEL
UTF-85110 /2002.
European Pharmacopoeia (3. ed.) (magyar)
   Az Európai Gyógyszerkönyv III. kiadásának magyar nyelvű fordítása / [ford. és szerk. Kőszeginé Szalai Hilda et al.] ; az Országos Gyógyszerészeti Intézet kiadványa. - Budapest : Orsz. Gyógyszerészeti Int., 1999-. - 20 cm
ISBN 963-00-3496-4 *
615.11(4)
[AN 457317]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. füz. - 1999. - 126 p. : ill.
Példányszám: 250
ISBN 963-00-3497-2 * fűzött : ár nélkül
615.11(4)
[AN 908519] MARC

ANSEL
UTF-85111 /2002.
Hajnáczky Károly
   Terhességi anaemia : diagnosztika, kezelés, megelőzés / Hajnáczky Károly. - [Budapest] : Medworld, cop. 2000. - 101 p. ; 21 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-85972-3-2 fűzött : 1490,- Ft
618.3 *** 616.155.194
[AN 456452]
MARC

ANSEL
UTF-85112 /2002.
Hicks, Jerry
   Új életet kezdhetsz! / Jerry & Esther Hicks. - [Nyíregyháza] : [IMIPrint Kft.], 2000-. - 20 cm
ISBN 963-00-3521-9
613.865 *** 244
[AN 443906]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - cop. 2000. - 181 p.
ISBN 963-00-3522-7 fűzött : 1980,- Ft
613.865 *** 244
[AN 443915] MARC

ANSEL
UTF-85113 /2002.
Higyisán Ilona
   Injekciók elegyíthetősége infúziókkal / Higyisán Ilona, Szabó Csongor ; [közread. a] Magyar Gyógyszerészeti Társaság. - Budapest : M. Gyógyszerészeti Társ., 2002. - 277, [2] p. ; 25 cm
ISBN 963-00-9348-0 kötött : ár nélkül
615.01
[AN 918968]
MARC

ANSEL
UTF-85114 /2002.
Hurdle, Joseph Frank
A country doctor's common sense health manual (magyar)
   Házi gyógyítás : gyógyítsunk otthon gyógyszerek nélkül. - Nyíregyháza : Black & White, cop. 2001. - 236 p. ; 20 cm
Írta Hurdle, J. Frank
ISBN 963-9407-22-4 fűzött : ár nélkül
615.89
[AN 918771]
MARC

ANSEL
UTF-85115 /2002.
   Jogok és kötelezettségek az egészségügyben / [közread. a] Magyar Orvostanhallgatók Egyesülete. - [Pécs] : M. Orvostanhallgatók Egyes., [2000]. - 48 p. ; 21 cm
ISBN 963-00-4409-9 * fűzött : ár nélkül
614.253.83
[AN 456256]
MARC

ANSEL
UTF-85116 /2002.
Jones, Katina Z.
The everything get ready for baby book (magyar)
   A babaápolás mindentudó nagykönyve : a kelengyétől a babaszobáig / Katina Z. Jones ; [ill. Barry Littmann] ; [ford. Lehmann Magdolna]. - [Pécs] : Alexandra, [2001]. - 239 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-368-177-4 fűzött : ár nélkül
613.95
[AN 918709]
MARC

ANSEL
UTF-85117 /2002.
Jung, Carl Gustav
   Gondolatok a természetről / C. G. Jung ; [ford. S. Nyirő József]. - 2. kiad. - Budapest : Kossuth, 2002. - 143 p. ; 19 cm
A ford. az "Über die Natur - das vergessene Wissen der Seele" c. kiad. alapján kész. - Vál. Schiess, Marianne
ISBN 963-09-4321-2 kötött : ár nélkül
159.964.26Jung,_C.G.(0:82-84)
[AN 918378]
MARC

ANSEL
UTF-85118 /2002.
Jung, Carl Gustav
   Szellem és élet / C. G. Jung ; [ford. S. Nyírő József]. - 2. kiad. - Budapest : Kossuth, 2002. - 122, [3] p. ; 19 cm
Tart.: Szellem és élet ; Föld és lélek ; Az archaikus ember ; Lélek és halál. - Egys. cím: Geist und Leben ; Seele und Erde ; Der archaische Mensch ; Seele und Tod
ISBN 963-09-4322-0 kötött : ár nélkül
159.964.26Jung,_C.G.
[AN 918375]
MARC

ANSEL
UTF-85119 /2002.
Kocsik László
   115 éves az ózdi tűzoltóság : 1885-2000 / [írta és összeáll. Kocsik László] ; [kiad. "Tűzkakas" Ózd Város és Környéke Tűzvédelméért Alapítvány]. - Ózd : "Tűzkakas" Ózd Város és Környéke Tűzvédelméért Alapítvány, 2000. - 24, [6] p. : ill. ; 21 cm
Példányszám: 500
ISBN 963-00-4521-4 * fűzött : ár nélkül
Ózd
614.842.83(439-2Ózd)
[AN 455757]
MARC

ANSEL
UTF-85120 /2002.
   Közegészségügyi-járványügyi ellenőrzések végzése a bv. szerveknél : módszertani útmutató. - Budapest : BVOP Egészségügyi Főoszt., 2000. - 62 p. ; 29 cm. - (Büntetés-végrehajtási szakkönyvtár,, ISBN 1417-0027 ; ; 2000/1.)
ISBN 963-00-4172-3 * fűzött : ár nélkül
614.4 *** 364.444 *** 343.8(439)
[AN 455170]
MARC

ANSEL
UTF-85121 /2002.
Kulcsár Mihályné
   A tanulás öröm is lehet : Delacato módszere alapján / Kulcsár Mihályné. - 2. bőv. kiad. - Bicske : Magánkiad., cop. 2000. - 128, [4] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 127.
ISBN 963-550-564-7 fűzött : ár nélkül
159.953.5 *** 615.82
[AN 437499]
MARC

ANSEL
UTF-85122 /2002.
   Masszőrképzés A-tól Z-ig / szerk. Nemes Tibor András, Szanyó Ferenc ; [szerzők Bakanek György et al.]. - Győr : Malawi, 2001-. - 24 cm
ISBN 963-00-9071-6
615.82(078)
[AN 918749]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2001. - 242 p. : ill.
ISBN 963-00-9072-4 fűzött : ár nélkül
615.82(078)
[AN 918755] MARC

ANSEL
UTF-85123 /2002.
The Merck manual of medical information (magyar)
   MSD orvosi kézikönyv a családban / Robert Berkow főszerk. ; Mark H. Beers társszerk. ; szerkbiz. Lawrence K. Altman [et al.] ; [ford. Bauer Viktor et al.]. - Jav. kiad. - Budapest : Melania, 2001, cop. 1998. - XXVIII, 1512 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-9106-49-6 kötött : ár nélkül
616(035)
[AN 917469]
MARC

ANSEL
UTF-85124 /2002.
Mérei Ferenc (1909-1986)
   A Rorschach-próba / Mérei Ferenc ; a szöveget gond. Fischer Eszter és Gerő Zsuzsa. - Budapest : Medicina, 2002. - 721 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 703-721.
ISBN 963-242-663-0 kötött : ár nélkül
159.9.072
[AN 918733]
MARC

ANSEL
UTF-85125 /2002.
Meskó Éva (1937-)
   Érbetegségekről mindenkinek / Meskó Éva. - [Budapest] : B+V K., cop. 2002. - 79 p. : ill. ; 21 cm. - (Képzett beteg könyvek, ISSN 1585-1079)
ISBN 963-7746-49-8 fűzött : 980,- Ft
616.13
[AN 918646]
MARC

ANSEL
UTF-85126 /2002.
Rehák Gizella
   Hasund orthodoncia / Rehák Gizella, Riskó Rezső ; [közread. a] Savaria-Dent Kft. - Szombathely : Savaria-Dent Kft., [2000]. - 312 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 293-295.
ISBN 963-00-4286-X kötött : ár nélkül
616.314-089.23
[AN 458013]
MARC

ANSEL
UTF-85127 /2002.
Róth Jánosné (1948-)
   Van kiút! / Róth Jánosné Zsóka. - Budapest : Kálvin, 2001. - 47 p. ; 20 cm
ISBN 963-300-888-3 fűzött : 170,- Ft
613.816(0:82-94) *** 244
[AN 918522]
MARC

ANSEL
UTF-85128 /2002.
Scaligero, Massimo
Guarire con il pensiero (magyar)
   Gyógyulás a gondolattal / Massimo Scaligero ; [...ford. Biczó Iván]. - Budapest : Biczó G., [2001]. - 169 p. ; 21 cm
ISBN 963-440-653-X fűzött : ár nélkül
613.865 *** 133
[AN 917529]
MARC

ANSEL
UTF-85129 /2002.
Somlyai Gábor (1956-)
   Győzzük le a rákot! : a deutérium megvonásának biológiai hatása / Somlyai Gábor. - 3. kiad. - [Budapest] : AKGA Junior K., [2001]. - 155 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 76-77.
ISBN 963-9190-20-9 kötött : ár nélkül
616-006 *** 615.277.3
[AN 918242]
MARC

ANSEL
UTF-85130 /2002.
Szabó László Gy. (1942-)
   Teadrogok a fitoterápiában : útmutató / Szabó László Gy. ; [a köt. a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Növénytani Tanszék és Botanikuskert, valamint a Schmidt und Co. Gyógy- és Fűszernövény Kereskedelmi Kft. ... kiadásában jelent meg]. - Pécs : PTE TTK Növénytani Tanszék és Botanikuskert ; Baksa : Schmidt und Co. Gyógy- és Fűszernövény Keresk. Kft., 2000. - 107 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 99-100.
ISBN 963-641-773-3 fűzött : ár nélkül
615.89:615.322
[AN 456677]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

5131 /2002.
Dudás Illés (1942-)
   Gépgyártástechnológia : [egyetemi tankönyv] / Dudás Illés. - Utánny. - [Miskolc] : Miskolci Egy. K., 2001-. - 24 cm
621(075.8)
[AN 918325]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A gépgyártástechnológia alapjai. - 2001. - 583 p. : ill.
Bibliogr.: p. 566-578. - Példányszám: 300
ISBN 963-661-342-7 fűzött : ár nélkül
621(075.8)
[AN 918326] MARC

ANSEL
UTF-85132 /2002.
   Hatályos energetikai jogszabályok és határozatok gyűjteménye / [kiad. a] MÁV Rt. - [Budapest] : MÁV Vezérig., 1998-. - 30 cm
Az 1. köt. kötetjelzés nélkül jelent meg, monografikus leírása: AN 228089
ISBN 963-7085-51-3 *
620.9(439)(094) *** 351.824.11(439)(094) *** 338.465(439)(094)
[AN 320826]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Függelék / [szerk. Szalkó Tiborné, Farkas László]. - 2000. - 400 p.
Lezárva: 1999. dec. 31.
ISBN 963-7085-71-8 * fűzött : ár nélkül
620.9(439)(094) *** 351.824.11(439)(094) *** 338.465(439)(094)
[AN 455331] MARC

ANSEL
UTF-85133 /2002.
   Tudósok Bács-Kiskun megye műszaki és természettudományi múltjából / [közread. a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövegsége Bács-Kiskun Megyei Szervezete]. - Kecskemét : MTESZ Bács-Kiskun M. Szerv., 1999-. - 21 cm
62(439.155)(092) *** 5(439.155)(092)
[AN 455552]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. r. - 1999. - 29 p.
Kész. a Magyar Tudomány Napi Megyei Tudományos Fórum (Kecskemét, 1999. november 3-12.) alkalmából
Fűzött : ár nélkül
62(439.155)(092) *** 5(439.155)(092)
[AN 455553] MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

5134 /2002.
Bártfai Barnabás (1969-)
   Windows XP zsebkönyv / [szerző Bártfai Barnabás]. - Budapest : BBS-Info, 2002. - 254 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 963-86232-4-1 fűzött : ár nélkül
681.3.066Windows
[AN 918634]
MARC

ANSEL
UTF-85135 /2002.
Harvey, Greg
Excel 2000 for Windows for dummies (magyar)
   Excel 2000 / Greg Harvey ; [ford. Klatsmányi Péter, Nagy Gáspár, Nagy Péter András]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2000. - XVI, 384 p. : ill. ; 24 cm. - (Dummies könyvek)
ISBN 963-09-4118-X fűzött : 2900,- Ft
681.3.016Excel
[AN 437516]
MARC

ANSEL
UTF-85136 /2002.
   Így történt.. : a dátumváltás Magyarországon / szerk. Mojzes Imre ; [... szerzői Bodnár Zoltán et al.] ; [kiad. a Miniszterelnöki Hivatal Évszámkezelési Kormánybiztos Titkársága]. - Budapest : Miniszterelnöki Hiv. Évszámkezelési Kormánybiztos Titkársága, 2000. - 195 p., [3] t. : ill. színes ; 21 cm
A tartalomjegyzék és az előszó angol nyelven is
ISBN 963-9284-41-6 fűzött : ár nélkül
681.3.004.68
[AN 456404]
MARC

ANSEL
UTF-85137 /2002.
Németh Miklós
   MIDIvat? : [a rohanó zenészek Cubase könyve] / Németh Miklós. - Szeged : Csermák Hangszeráruház, 2000. - 132 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-640-785-1 fűzött : ár nélkül
681.3.004.14 *** 681.828.5
[AN 458484]
MARC

ANSEL
UTF-85138 /2002.
Warner, Janine
Dreamweaver 4 for dummies (magyar)
   Dreamweaver 4 / Janine Warner, Paul Vachier ; [ford. Tarján György]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2002. - XX, 369 p. : ill. ; 24 cm. - (Dummies könyvek)
ISBN 963-09-4310-7 fűzött : ár nélkül
519.688Dreamweaver
[AN 918754]
MARC

ANSEL
UTF-8
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

5139 /2002.
Kovács Magda (1931-)
   Technológia : nyitott rendszerű képzés - távoktatás - oktatási segédlete : felsőoktatási tankönyv / Kovács Magda, Ember György ; [közread. a] Gábor Dénes Főiskola, [LSI Informatikai Oktatóközpont]. - Budapest : GDF : LSI Informatikai Oktatóközp., 2001. - 119 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 118-119.
ISBN 963-577-269-6 fűzött : ár nélkül
621.37/.39(075.8)
[AN 918327]
MARC

ANSEL
UTF-85140 /2002.
Szász Gábor
   Kommunikációs rendszerek : nyitott rendszerű képzés - távoktatás - oktatási segédlete : felsőoktatási tankönyv / Szász Gábor, Kun István, Zsigmond Gyula ; [közread. a] Gábor Dénes Főiskola, [LSI Oktatóközpont]. - Budapest : GDF : LSI Oktatóközp., 2000. - IV, 297 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 291.
ISBN 963-577-275-0 fűzött : ár nélkül
621.39(075.8)
[AN 918308]
MARC

ANSEL
UTF-85141 /2002.
Szittya Ottó
   Digitális és analóg technika informatikusoknak : nyitott rendszerű képzés - távoktatás - oktatási segédlete : felsőoktatási tankönyv / Szittya Ottó ; [közread. a] Gábor Dénes Főiskola, [LSI Oktatóközpont]. - Budapest : GDF : LSI Oktatóközp., 2001-2002. - 2 db ; 24 cm
ISBN 963-577-261-0 fűzött : ár nélkül
621.37/.39.037.33(075.8) *** 621.37/.39.037.37(075.8)
[AN 916903]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2002. - 568 p.
ISBN 963-577-262-9
621.37/.39.037.33(075.8) *** 621.37/.39.037.37(075.8)
[AN 918151] MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

5142 /2002.
   Faipari kézikönyv / szerk. Molnár Sándor ; [szerzők Fehér Sándor et al.] ; [közread. a] Faipari Tudományos Alapítvány. - Sopron : Faip. Tud. Alapítvány, 2000-. - 30 cm
ISBN 963-00-4229-0
674(036) *** 630*8(036)
[AN 454506]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2000. - 428 p. : ill.
ISBN 963-00-4230-4 kötött : ár nélkül
674(036) *** 630*8(036)
[AN 454508] MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

5143 /2002.
Czére Béla (1915-)
   Magyarország közlekedése a 20. században / Czére Béla ; [kiad. a MÁV Rt. Vezérigazgatósága]. - [Budapest] : MÁV Vezérig., 2000-. - 26 cm
ISBN 963-7085-68-8 *
656(439)"19" *** 629(439)"19"
[AN 443698]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - [2000]. - 166 p. : ill.
Bibliogr.: p. 149-155.
ISBN 963-7085-69-6 * kötött : ár nélkül
656(439)"19" *** 629(439)"19"
[AN 443704] MARC

ANSEL
UTF-85144 /2002.
   A járművezetői vizsga tankönyve : C1, C, D1, D, C1+E, C+E, D1+E, D+E / [szerk. ... Békési István] ; [alkotó szerk. Hack Emil] ; [... írták Duka Gyula et al.] ; [... ábráit rajz. Bádovszky Zoltán, Klobusitzky Balázs]. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : BPI Mo. Kft. Transport Média Divízió, cop. 2000. - 439 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Lezárva: 2000. aug.
ISBN 963-86016-8-X fűzött : 1980,- Ft
656.13.052(078)
[AN 457860]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

5145 /2002.
Böhmig, Franz
Rat für jeden Gartentag (magyar)
   Kertészkedés egész évben : gyakorlati kézikönyv a kertbarátoknak / Böhmig, Franz ; [... korszerűsítették Pätzold, Günter ..., Wächter, Klaus ..., Weinreich, Alfréd ...] ; [Preusse, Hans képötletei és rajzai] ; [ford. Pálinkás Tibor, Seresi Frigyes]. - Budapest : Hogyf Editio, cop. 2001. - 500 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 963-8484-56-X kötött : ár nélkül
634
[AN 918255]
MARC

ANSEL
UTF-85146 /2002.
   Az élelmiszeripar napjainkban Magyarországon / szerk. Osváth Sarolta ; [szerzők Csávás Sándor et al.]. - Budapest : G-mentor Kft., 2001. - 352 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 963-00-8258-6 kötött : ár nélkül
663/664(439) *** 338.45(439)"199/200"
[AN 918831]
MARC

ANSEL
UTF-85147 /2002.
   Hagyományok, ízek, régiók : [Magyarország hagyományos és tájjellegű mezőgazdasági és élelmiszer-ipari termékeinek gyűjteménye] / [... szerk. Farnadi Éva et al.] ; [közread. a] Agrármarketing Centrum, Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium. - Budapest : Kesztler Marketing Kft., 2001. - 2 db : ill., részben színes ; 24 cm
Példányszám: 2000
ISBN 963-00-9022-8 kötött : ár nélkül
663/664(439)
[AN 918834]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Dél-Alföld, Észak-Alföld, Észak-Magyarország. - 415 p.
ISBN 963-00-9023-6
663/664(439.13) *** 663/664(439.14)
[AN 918839] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Dél-Dunántúl, Közép-Dunántúl, Közép-Magyarország, Nyugat-Dunántúl. - 365 p.
Bibliogr.: p. 320-349.
ISBN 963-00-9024-4
663/664(439.11)
[AN 918841] MARC

ANSEL
UTF-85148 /2002.
Horváth György
Különleges kerti növények (új kiadása)
   Zöldség- és fűszerkülönlegességek termesztése / Horváth György. - Átd., bőv. kiad. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2002. - 262 p., [24] t. : ill., színes ; 25 cm. - (Kertészkönyvtár, ISSN 1419-4937)
ISBN 963-9358-45-2 kötött : ár nélkül
634
[AN 918738]
MARC

ANSEL
UTF-85149 /2002.
   A kutya és a macska betegségei, egészségvédelme / szerk. Horváth Zoltán ; [írta Horváth György et al.]. - Budapest : Mezőgazda, 2001. - 289 p., XX t. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 963-9358-33-9 kötött : ár nélkül
619 *** 636.7 *** 636.8 *** 614.9
[AN 918675]
MARC

ANSEL
UTF-85150 /2002.
Rácz Zoltánné
   Szobanövények otthonunkban : kézikönyv : mindaz, amit a 150 leggyakoribb szobanövényről tudni érdemes / Rácz Zoltánné ; [fényképezte Bartha Kálmán György]. - Nyíregyháza : Stúdium, [2001]. - 206 p. : ill., színes ; 24 cm. - ("Otthonunkban a természet" sorozat)
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-7988-75-0)
635.91
[AN 915665]
MARC

ANSEL
UTF-85151 /2002.
Randé Jenő (1922-)
   Kóstolgató : világhírű borok és ételek ínyenc párosítása / Randé Jenő. - [Budapest] : Axel Springer, 2001. - 287 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 963-7880-86-0 kötött : ár nélkül
663.2(100) *** 641.568(100)(083.12)
[AN 917518]
MARC

ANSEL
UTF-85152 /2002.
Sabján Julianna
   Mezőgazdasági vállalkozások számvitele / Sabján Julianna, Sutus Imre ; [közread. a] Saldo Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Rt. - Budapest : Saldo, 2000. - 320 p. ; 29 cm
ISBN 963-621-946-X fűzött : ár nélkül
631.162 *** 657
[AN 458030]
MARC

ANSEL
UTF-85153 /2002.
   A strucc tartásának, tenyésztésének alapelvei / összeáll. Szabó András, Karácsonyi Dezső ; [kiad. a] "Hajdú-Strucc" Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. - Hajdúnánás : "Hajdú-Strucc" Kft., [2000]. - 175 p. : ill. ; 21 cm
Példányszám: 500
ISBN 963-00-4336-X fűzött : ár nélkül
636.6 *** 598.51
[AN 456453]
MARC

ANSEL
UTF-85154 /2002.
Szalay István (1955-)
   Régi magyar baromfifajták / Szalay István. - Budapest : Mezőgazda ; Gödöllő : KÁTKI, 2002. - 111 p. : ill., főként színes ; 22 cm. - (Hungarikumok, ISSN 1587-8783)
Bibliogr.: p. 109-111. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-9358-34-7 kötött : ár nélkül
636.5(439)
[AN 918700]
MARC

ANSEL
UTF-85155 /2002.
Szinák János (1935-)
   A csodálatos német dog / Szinák, Volosz. - Budapest : Gazda, 2002. - 256 p. : ill., főként színes ; 29 cm
ISBN 963-7445-41-2 kötött : 5500,- Ft
636.7
[AN 918664]
MARC

ANSEL
UTF-85156 /2002.
Weinbau (magyar)
   Szőlősgazdák könyve : integrált szőlőtermesztés / szerk. Karl Bauer ; [írta Horst Amann et al.] ; [átd. és a m. kiadást szerk. Lefler Péter és Varga István] ; [ford. Mikulás József]. - Budapest : Mezőgazda, [2002]. - 277 p., [36] t. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 274-277.
ISBN 963-9358-42-8 kötött : ár nélkül
634.8 *** 631.151
[AN 918852]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

5157 /2002.
Das essen Kinder gern (magyar)
   Ahogy a gyerekek szeretik. - Pécs : Alexandra, [2001]. - 63 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Egyszerűen jó, ISSN 1419-8592)
ISBN 963-368-183-9 fűzött : ár nélkül
641.55(083.12)
[AN 918727]
MARC

ANSEL
UTF-85158 /2002.
Grund Backbuch - Dr. Oetker (magyar)
   Süteményeskönyv kezdőknek - Dr. Oetker / [ford. Török Irén]. - 2. átd. bőv. kiad. - [Budapest] : Grafo, cop. 2001. - 159 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-8280-91-3 kötött : 2400,- Ft
641.55(083.12)
[AN 915660]
MARC

ANSEL
UTF-85159 /2002.
Grund Kochbuch - Dr. Oetker (magyar)
   Szakácskönyv kezdőknek - Dr. Oetker / [ford. Török Irén]. - 2. átd., bőv. kiad. - [Budapest] : Grafo, cop. 2001. - 159 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-8280-92-1 kötött : 2400,- Ft
641.55(083.12)
[AN 915710]
MARC

ANSEL
UTF-85160 /2002.
   Laci bácsi szakácskönyve / [szerk. Varga László]. - Budapest : Horizont, [2001]. - 116 p. ; 21 cm
ISBN 963-9408-02-6 * fűzött : 492,- Ft (hibás ISBN 963-9408-01-8)
641.55(083.12)
[AN 918898]
MARC

ANSEL
UTF-85161 /2002.
Linsen, Bohnen & Co (magyar)
   Bab, lencse és társai. - [Pécs] : Alexandra, [2001]. - 63 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Egyszerűen jó, ISSN 1419-8592)
ISBN 963-368-182-0 fűzött : ár nélkül
641.55(083.12):635.65
[AN 918651]
MARC

ANSEL
UTF-85162 /2002.
Lurz Gerda
   A 100 legjobb babos finomság : mindennapi és különleges recept nemcsak ínyenceknek / Lurz Gerda. - [Kistarcsa] : STB Kv., cop. 2000. - 79 p. ; 20 cm
ISBN 963-9266-15-9 fűzött : ár nélkül
641.55(083.12):635.1/.8
[AN 918206]
MARC

ANSEL
UTF-85163 /2002.
Lurz Gerda
   A 100 legjobb kínai recept / Lurz Gerda. - [Kistarcsa] : STB Kv., cop. 1999. - 79 p. ; 20 cm
ISBN 963-03-7283-5 fűzött : 150,- Ft
641.568(510)(083.12)
[AN 449712]
MARC

ANSEL
UTF-85164 /2002.
   A nagyi kedvenc karácsonyi süteménye : receptpályázat, 2001 / [kiad. A Szabadművelődés Háza]. - Székesfehérvár : Szabadműv. Háza, [2001]. - [74] p. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
641.852(083.12)
[AN 918127]
MARC

ANSEL
UTF-85165 /2002.
Nemere Ilona
   Mediterrán ízek : [olasz, francia és spanyol receptek] / Nemere Ilona. - [Nagykovácsi] : Puedlo K., [2001]. - 160 p. ; 20 cm
ISBN 963-9320-55-2 fűzött : ár nélkül
641.568(4-015)(083.12)
[AN 918645]
MARC

ANSEL
UTF-85166 /2002.
Péter Jánosné
   Sütemények és egyéb édességek : [1500 recept] / Péter Jánosné gyűjtésében. - 8. kiad. - Budapest : Papp-Ker, [2001]. - 501 p. ; 20 cm
ISBN 963-9418-07-2 fűzött : ár nélkül
641.852(083.12)
[AN 918090]
MARC

ANSEL
UTF-85167 /2002.
Sandwich-Toasts und andere Leckerbissen (magyar)
   Szendvicsek, melegszendvicsek. - Pécs : Alexandra, [2001]. - 63 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Egyszerűen jó, ISSN 1419-8592)
ISBN 963-368-082-4 fűzött : ár nélkül
641.84(083.12)
[AN 918887]
MARC

ANSEL
UTF-85168 /2002.
Saunders, Rosemarie
Party food (magyar)
   Koktél- és partiételek : útikalauz a snack- és koktélpartik világába / Rosemarie Saunders ; fényképezte Malcolm Dare ; [ford. Schmidt Katalin]. - Budapest : Panem, 2001. - 78 p. : ill., főként színes ; 28 cm
ISBN 963-545-344-2 kötött : ár nélkül
641.83/.84(083.12)
[AN 915659]
MARC

ANSEL
UTF-85169 /2002.
Wok - Dr. Oetker (magyar)
   Wok - Dr. Oetker : fantáziadús ázsiai konyha / [ford. Török Irén]. - 2. kiad. - [Budapest] : Grafo, [2001]. - 107 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 963-8280-94-8 kötött : 1790,- Ft
641.568(5)(083.12)
[AN 917408]
MARC

ANSEL
UTF-85170 /2002.
Zacker, Christina
Die Fatburner-Diät (magyar)
   Zsírégető diéta : heti három kilót fogyhat / Christina Zacker, Sonja Mutter. - Budapest : M. Kvklub, 2002. - 128 p. : ill., színes ; 22 cm
Ford. Piros Christa
ISBN 963-547-536-5 kötött : ár nélkül
641.561(083.12) *** 613.24
[AN 918742]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

5171 /2002.
Lennox, John
   Informetika / John Lennox ; Lente István illusztrációival ; [ford. Kálmán Annamária] ; [közread. a] ... Keve. - Budapest : Harmat : Keve, 2001. - 69 p. : ill., színes ; 18 cm
ISBN 963-9148-59-8 fűzött : ár nélkül
172(100) *** 659.2(100) *** 316.77(100) *** 681.3.004.14
[AN 918758]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

5172 /2002.
Ablonczy Margit
   Maradjanak szívedben : ifjúsági áhítatoskönyv / Fodorné Ablonczy Margit, Bölcsföldi András ; [közread. a] KEPE. - Kiskunfélegyháza : KEPE, 2001. - 400 p. ; 19 cm
ISBN 963-00-8268-3 fűzött : ár nélkül
242(02.053.2)
[AN 918819]
MARC

ANSEL
UTF-85173 /2002.
Balassay József (1914-)
   Gyertyafény : meditációs versek / Balassay József. - [Budapest] : [Magánkiad.], [2001]. - 168 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-440-268-2 fűzött : ár nélkül
244(0:82-14)
[AN 918609]
MARC

ANSEL
UTF-85174 /2002.
Baráth Ágnes Speciosa
   A csend gyümölcsei / Baráth Ágnes Speciosa. - Kecskemét : Korda, 2000-. - 17 cm
Az 1. köt. kötetjelzés nélkül jelent meg, monografikus leírása: AN 332325
ISBN 963-9332-10-0 *
242
[AN 456776]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. kv. - 2000. - 151 p.
ISBN 963-9097-96-9 fűzött : ár nélkül
242
[AN 456721] MARC

ANSEL
UTF-85175 /2002.
Barsi Balázs (1946-)
   Magasság és mélység : szentírási elmélkedések az egyházi év minden napjára / Barsi Balázs, Telek Péter-Pál. - [Tatabánya] : Alfadat-press, [2000]-. - 17 cm
A 2/A. köt. alcím nélkül. - Méretváltozata: 21 cm
ISBN 963-8103-20-5 *
242
[AN 417355]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Évközi idő I-XII. hét. - [2000]. - 409 p.
ISBN 963-8103-17-5 * fűzött : 640,- Ft
242
[AN 448719] MARC

ANSEL
UTF-85176 /2002.
Benkics József
   A világvallások és a kereszténység : a nagy világvallások rövid áttekintése keresztény szemmel / Benkics József. - 2. kiad. - Budapest : Márton Á. K., 1999. - 83 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9011-27-4 fűzött : 400,- Ft
239
[AN 455766]
MARC

ANSEL
UTF-85177 /2002.
Deng Ming-dao
Chronicles of Tao (magyar)
   Taoista történet : egy taoista mester titokzatos élete és vándorlásai / Teng Ming-Tao ; [az ábrákat a szerző, a rajzokat ... a főhős, Kuan Szajhung kész.] ; [ford. Lokodi András]. - Utánny. - [Budapest] : Lunarimpex, 2001, cop. 1998. - 436 p. : ill. ; 21 cm. - (Mesterek, életek, tanítások, ISSN 1418-8767 ; 2.)
A címoldalon a megjelenés éve: 1998
ISBN 963-85739-8-8 fűzött : 1980,- Ft
Guan Sai-hong
299.513 *** 133
[AN 919067]
MARC

ANSEL
UTF-85178 /2002.
Gahlin, Lucia
Egypt (magyar)
   Egyiptom : istenek, mítoszok és vallás : izgalmas útikalauz az óegyiptomi mítoszok és vallás lenyűgöző világába / Lucia Gahlin ; [ford. Béresi Csilla]. - Budapest : Glória, cop. 2001. - 256 p. : ill., színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 250.
ISBN 963-9283-23-1 kötött : 5890,- Ft
Egyiptom
299.31 *** 398.221(32) *** 930.85(32)
[AN 918790]
MARC

ANSEL
UTF-85179 /2002.
Gasparino, Andrea
Maestro, insegnaci a pregare (magyar)
   Uram, taníts meg imádkozni : bevezetés az imádságos életbe / Andrea Gasparino ; [... ford. Szőke János]. - Budapest : Don Bosco, 2000. - 230 p. ; 20 cm
ISBN 963-8456-68-X fűzött : ár nélkül
248.143
[AN 457132]
MARC

ANSEL
UTF-85180 /2002.
   Imádkozzunk együtt minden nap : taizéi énekek / [kiad. a Cselekvő Remény Alapítvány]. - Budapest : Cselekvő Remény Alapítvány, [2000]. - 109 p. : ill., kotta ; 14x21 cm
ISBN 963-00-3408-5 fűzött : ár nélkül
282 *** 243
[AN 459026]
MARC

ANSEL
UTF-85181 /2002.
Jáki Szaniszló (1924-)
God and the sun at Fatima (magyar)
   Isten és a nap Fatimában / Jáki Szaniszló ; [ford. Somogyi György]. - [Szeged] : Agapé ; Budapest : Ecclesia, 2000. - 346 p. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-363-237-4 fűzött : ár nélkül
232.931.7(469-2Fatima)
[AN 457114]
MARC

ANSEL
UTF-85182 /2002.
Jesus begegnet Frauen (magyar)
   Jézus asszonyokkal találkozik : emberek a társadalom és az egyház peremén / Salomon Raj fametszetei ; Jörg Dantscher imái ; [kiad. a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya]. - Budapest : Jézus Társasága Mo. Rendtartománya, 2000. - 55 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-8014-24-5 * fűzött : 400,- Ft (hibás ISBN 963-9332-00-3)
261.7(100)"199" *** 316.37-055.2
[AN 457100]
MARC

ANSEL
UTF-85183 /2002.
Joó Sándor (1910-1970)
   Mi van a halál után? / Joó Sándor. - Budapest : Kálvin, 2000. - 19 p. ; 14 cm
ISBN 963-300-852-2 fűzött : 88,- Ft
236.1
[AN 918570]
MARC

ANSEL
UTF-85184 /2002.
Kenyon, Essek William
New creation realities (magyar)
   Az új teremtés valósága / E. W. Kenyon ; [közread. a Krisztus Szeretete Egyház]. - Budapest : Krisztus Szeretete Egyház, cop. 2000. - 239 p. ; 20 cm
ISBN 963-00-4344-0 fűzött : ár nélkül
244
[AN 449404]
MARC

ANSEL
UTF-85185 /2002.
   Kis misekönyv : hallássérült hívek számára / [a liturgia szövegeit ... átírta Szilágyi M. Izabella és Szilágyi M. Margit]. - Budapest : Hallássérült Pasztoráció, 2000-. - 21 cm
ISBN 963-00-3601-0 *
264-12 *** 282
[AN 444913]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], "B" év. - 2000. - 471 p.
ISBN 963-00-3602-9 * fűzött : ár nélkül
264-12 *** 282
[AN 444915] MARC

ANSEL
UTF-8


   [3.], "C" év. - 2000. - 473 p.
ISBN 963-00-4134-0 * fűzött : ár nélkül
264-12 *** 282
[AN 444918] MARC

ANSEL
UTF-85186 /2002.
Kiss Tamás
   Mohl Adolf élete és munkássága = Adolf Mohl : Leben und Werk / Kiss Tamás ; [ford. Liptay György] ; [kiad. a Mohl Adolf Emlékbizottság]. - [Győr] : Mohl Adolf Emlékbiz., 1999. - 63 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 55-62.
ISBN 963-03-7275-4 fűzött : ár nélkül
Mohl Adolf (1855-1939)
282(439)(092)Mohl_A.
[AN 458501]
MARC

ANSEL
UTF-85187 /2002.
Korán (magyar)
   Korán / [... az 1923. évi kairói kiadás szövegéből ford. Simon Róbert] ; [szerk. Puskás Ildikó]. A Korán világa / Simon Róbert. - 4. kiad. - [Budapest] : Helikon, 2001. - 493 p., [20] t., 551, [6] p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 536-[552].
ISBN 963-208-750-X kötött : 5200,- Ft
297.18
[AN 918166]
MARC

ANSEL
UTF-85188 /2002.
Kugler, Erich
Die Bibel - ein Wunder Gottes (magyar)
   A Biblia - Isten csodája / Erich Kugler. - 2. kiad. - Budapest : Evangéliumi K. és Iratmisszió, [2001], cop. 1993. - 60 p. ; 18 cm
ISBN 963-9209-78-3 kötött : ár nélkül
Biblia
22
[AN 918424]
MARC

ANSEL
UTF-85189 /2002.
Lüscher, Albert
Er gibt den Müden Kraft (magyar)
   Erőt ad a megfáradtnak ; Az élet vize ; Végy a teljességből / Albert Lüscher. - Budapest : Evangéliumi K. és Iratmisszió, 2000. - 24 p. ; 19 cm
Egys. cím: Er gibt den Müden Kraft ; Lebenswasser ; Nimm aus der Fülle!
ISBN 963-9209-44-9 fűzött : ár nélkül
244
[AN 449694]
MARC

ANSEL
UTF-85190 /2002.
   Mivégett vagyunk : emlékkönyv Bolberitz Pál hatvanadik születésnapja tiszteletére / szerk. Török József. - Budapest : Ecclesia, 2001. - 519 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-363-246-3 fűzött : ár nélkül
2
[AN 918829]
MARC

ANSEL
UTF-85191 /2002.
Müller, Jörg
Von Maria zu reden ist gefährlich (magyar)
   Máriáról beszélni veszélyes : mi történt Marpingenben? / Jörg Müller ; [ford. Molnár István]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Masszi, 2001. - 136 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Csodák könyve, ISSN 1585-7441 ; 2.)
ISBN 963-86208-6-2 fűzött : ár nélkül
232.931.7(430-2Marpingen)
[AN 918351]
MARC

ANSEL
UTF-85192 /2002.
Nagy Mihályné Nyáry Erika (1937-)
   Őrök a vártán : a Csapókerti Református Egyházközség és a Csapókerti Református Népiskola története, 1896-2000 / Nagy Mihályné Nyáry Erika ; [kiad. a Debreceni Református Kollégium]. - Debrecen : Debreceni Ref. Kollégium, 2000. - 212 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 211-212.
ISBN 963-9322-00-8 fűzött : ár nélkül
Debrecen-Csapókerti Református Egyházközség.
Csapókerti Általános Iskola (Debrecen)
284.2(439-2Debrecen)(091) *** 373.3(439-2Debrecen)(091)
[AN 455776]
MARC

ANSEL
UTF-85193 /2002.
   Örömhír : ...és szerette az embereket : karácsonyi antológia. - Budapest : M. Kvklub, 2000. - 110 p. ; 21 cm
Tart.: Krisztus-legendák / Selma Lagerlöf ; ford. Tóth Sándor. Kis, karácsonyi ének : istenes versek / Ady Endre. - Egys. cím: Kristuslegender
ISBN 963-547-303-6 kötött : ár nélkül
264-041.2 *** 82-822=945.11
[AN 456522]
MARC

ANSEL
UTF-85194 /2002.
Osborne, Grant R.
The hermeneutical spiral (magyar)
   A hermeneutika spirálisa : részletes bevezetés a bibliamagyarázathoz / Grant R. Osborne ; [ford. Gerzsenyi László] ; [közread. a] Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány. - Budapest : KIA, 2001. - 519 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 482-503.
ISBN 963-86148-3-8 fűzött : ár nélkül
Biblia
22.06 *** 801.73
[AN 918697]
MARC

ANSEL
UTF-85195 /2002.
Papp Vilmos
   Beszélgetések a keresztségről / Papp Vilmos. - Budapest : Kálvin, 2001. - 59 p. ; 20 cm
ISBN 963-300-887-5 fűzött : 190,- Ft
265.1
[AN 918518]
MARC

ANSEL
UTF-85196 /2002.
   Római dokumentumok. - Budapest : Szt. István Társ., 1991-. - 19 cm
Méretváltozata: 21 cm
ISBN 963-360-615-2
2
[AN 49356]
MARC

ANSEL
UTF-8


   12., A gyóntató atyák vademecuma a házassági erkölcs néhány kérdésében / a Család Pápai Tanácsa ; [ford. Diós István]. - 1999. - 27 p.
A ford. a "Vademecum für Beichtväter in einigen Fragen der Ehemoral" c. kiad. alapján kész.
ISBN 963-361-062-1 fűzött : ár nélkül
241 *** 176 *** 265.62
[AN 451218] MARC

ANSEL
UTF-8


   13., Demográfiai fejlődésfolyamatok, etikai és pasztorális szempontok : Instrumentum Laboris / a Család Pápai Tanácsa ; [... ford. Váróczi Zsuzsa]. - 1999. - 64 p.
A ford. a "Demographische Entwicklungen, ihre ethischen und pastoralen Dimensionen" és az "Erklärung zum Geburtenrückgang in der Welt" c. kiad. alapján kész. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-361-104-0 fűzött : ár nélkül
261.6 *** 314.335
[AN 451225] MARC

ANSEL
UTF-8


   14., Az emberi szexualitás jelentése és jelentősége : segítő útmutatás a családban való neveléshez / a Családok Pápai Tanácsa ; [ford. Kiss B. Zsolt]. - 1999. - 77 p.
A ford. a "Menschliche Sexualität: Wahrheit und Bedeutung" c. kiad. alapján kész. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-361-106-7 fűzött : ár nélkül
241 *** 176
[AN 451233] MARC

ANSEL
UTF-8


   16., A pap, az ige hirdetője, a szentségek kiszolgáltatója és a közösség vezetője a harmadik keresztény évezred távlatában / Papi Kongregáció ; [ford. Németh László]. - 1999. - 47 p.
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-361-207-1 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-361-106-7)
254 *** 282
[AN 451238] MARC

ANSEL
UTF-8


   15., A szerzetesi intézmények közötti együttműködés a képzésben : rendelkezés / a Megszentelt Élet Intézményei és az Apostoli Élet Társaságai Kongregációja ; [ford. Csík Krisztina és Várnai Jakab]. - 1999. - 44 p.
A ford. a "La collaborazione inter-instituti per la formazione" c. kiad. alapján kész. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-361-105-9 fűzött : ár nélkül
271 *** 254.4
[AN 451246] MARC

ANSEL
UTF-85197 /2002.
Romana, Krystina
   Új parancs : elmélkedések / Krystina Romana. - [Kőszeg] : [Project-X], [2000]. - 133 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-03-9368-9 fűzött : ár nélkül
242
[AN 458475]
MARC

ANSEL
UTF-85198 /2002.
Rountree, Anna
The heavens opened (magyar)
   Megnyílt a Menny / Anna Rountree ; [ford. Simonfalvi L. Edit, Nadler Zoltán és Hartai Gabriella] ; [közread. a] Reménység Ajtaja Alapítvány. - Budapest : Reménység Ajtaja Alapítvány, 2000. - 151 p. ; 20 cm
ISBN 963-00-4137-5 fűzött : ár nélkül
248.215
[AN 456480]
MARC

ANSEL
UTF-85199 /2002.
Śivarāma Swami
Krṣna in Vrndāvana (magyar)
   Krṣna Vrndāvanában / Śivarama Swami ; [ford. Rohini devi dasi] ; [kiad. a Bhaktivedanta Intézet]. - Budapest : Bhaktivedanta Kult. és Tud. Int., [1998]-. - 22 cm
A 2. kötetet kiad. a Lāl Kiadó
ISBN 963-03-7649-0 *
294.518
[AN 361259]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Na pāraye 'ham = Nem tudom visszafizetni nektek : magyarázatok a Srīmad-Bhāgavatam Tizedik Éneke harminckettedik fejezetének 16-22. verséhez, az előző ācāryák írásai alapján. - cop. 2000. - 437 p., [8] t. : ill., részben színes
Bibliogr.: p. 433-437.
ISBN 963-86034-6-1 kötött : ár nélkül
Bhāgavata-purāna
294.518
[AN 446827] MARC

ANSEL
UTF-85200 /2002.
Szalai András
   Jehova és a szervezet : "győződjetek meg minden dologról!" / Szalai András ; [közread. az] Apológia Kutatóközpont. - Budapest : Apológia Kutatóközp., 2001. - 291 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-00-8568-2 fűzött : ár nélkül
Jehova Tanúi.
289.954
[AN 918855]
MARC

ANSEL
UTF-85201 /2002.
   A vallások és az európai integráció / vál. és szerk. Pongrácz Mária. - Budapest : Balassi : Magy. Pax Romana Fórum, 2000-. - 24 cm. - (Pax Romana könyvek, ISSN 1586-1287)
A 2. kötetet kiad. a Balassi Kiadó, a Magyar Pax Romana és az Országos Főrabbi Hivatala
ISBN 963-506-363-6 *
261.6 *** 327.39(4-62)
[AN 442207]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - cop. 2000. - 122 p.
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-506-344-X fűzött : ár nélkül
261.6 *** 327.39(4-62)
[AN 442221] MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

5202 /2002.
Dalby, Liza
Geisha (magyar)
   A cseresznyevirágok hölgye : a titokzatos gésák / Liza Dalby ; [ford. Gellért Marcell]. - Budapest : M. Kvklub, 2002. - 357 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-547-610-8 kötött : ár nélkül
316.37-055.2(520) *** 394.011(520) *** 930.85(520)
[AN 918639]
MARC

ANSEL
UTF-85203 /2002.
Domański, Henryk
Na progu konwergencji (angol)
   On the verge of convergence : social stratification in Eastern Europe / Henryk Domański. - Budapest ; New York, [N. Y.] : CEU Press, cop. 2000. - IX, 185 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 173-181.
ISBN 963-9116-81-5 v. : ár nélkülISBN 963-9116-82-3 fűzött : ár nélkül
316.4(4-11)"1989/199"
[AN 437519]
MARC

ANSEL
UTF-85204 /2002.
Hankiss Elemér (1928-)
   Az emberi kaland : egy civilizáció-elmélet vázlata / Hankiss Elemér. - 4. kiad. - [Budapest] : Helikon, 2002. - 264, [5] p. : ill. ; 25 cm. - (Helikon universitas : eszmetörténet,, ISSN 1417-8818)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-208-779-8 kötött : 2000,- Ft
316.7 *** 316.6 *** 008
[AN 919147]
MARC

ANSEL
UTF-85205 /2002.
   Magyarország kistérségei. - Budapest : KSH, 2000-. - 20 cm
Változó közreadókkal
ISBN 963-215-336-7
31(439)(083.41)
[AN 437639]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [3.], Nyugat-Dunántúl / [kész. Beretvás Mihályné et al.] ; [kiad. a] Központi Statisztikai Hivatal Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala Megyei Igazgatósága. - Győr : KSH Győr-Moson-Sopron M. Ig. ; Szombathely : KSH Vas M. Ig. ; Zalaegerszeg : KSH Zala M. Ig., 2000. - 80 p. : ill., részben színes
ISBN 963-215-339-1 fűzött : 2500,- Ft
31(439Nyugat-Dunántúl)(083.41)
[AN 442067] MARC

ANSEL
UTF-8


   [7.], Dél-Alföld / [mtársak Csőszné Seres Ilona et al.] ; [kiad. a] Központi Statisztikai Hivatal Bács-Kiskun, Békés, Csongrád Megyei Igazgatóságai. - Kecskemét : KSH Bács-Kiskun M. Ig. ; Békéscsaba : KSH Békés M. Ig. ; Szeged : KSH Csongrád M. Ig., 2000. - 108, [6] p. : ill., részben színes
ISBN 963-215-343-X fűzött : 2500,- Ft
31(439Dél-Alföld)(083.41)
[AN 442075] MARC

ANSEL
UTF-8


   [4.], Dél-Dunántúl / [kész. Berettyánné Halas Judit et al.] ; [kiad. a] Központi Statisztikai Hivatal Baranya, Somogy és Tolna Megyei Igazgatóságai. - Pécs : KSH Baranya M. Ig. ; Kaposvár : KSH Somogy M. Ig. ; Szekszárd : KSH Tolna M. Ig., 2000. - 96 p. : ill., részben színes
ISBN 963-215-340-5 fűzött : 2500,- Ft
31(439Dél-Dunántúl)(083.41)
[AN 442080] MARC

ANSEL
UTF-8


   5., Észak-Magyarország / [kész. Fejes László et al.] ; [szerk. Kapros Tiborné] ; [kiad. a] Központi Statisztikai Hivatal Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád Megyei Igazgatóságai. - Miskolc : KSH Borsod-Abaúj-Zemplén M. Ig. ; Eger : KSH Heves M. Ig. ; Salgótarján : KSH Nógrád M. Ig., 2000. - 101 p. : ill., főként színes
Példányszám: 300
ISBN 963-215-341-3 fűzött : 2500,- Ft
31(439Észak-Magyarország)(083.41)
[AN 442085] MARC

ANSEL
UTF-8


   [6.], Észak-Alföld / [kész. Hrabéczy Katalin et al.] ; [kiad. a] Központi Statisztikai Hivatal Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóságai. - Debrecen : KSH Hajdú-Bihar M. Ig. ; Szolnok : KSH Jász-Nagykun-Szolnok M. Ig. ; Nyíregyháza : KSH Szabolcs-Szatmár-Bereg M. Ig., 2000. - 79, [5] p. : ill., részben színes
ISBN 963-215-342-1 fűzött : 2250,- Ft
31(439Észak-Alföld)(083.41)
[AN 442088] MARC

ANSEL
UTF-85206 /2002.
   Népszámlálás az ezredfordulón : tanulmányok / [szerk. Kepecs József] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal. - Budapest : KSH, 1999-2000. - 2 db ; 29 cm
Az 1. köt. kötetjelzés nélkül jelent meg, monografikus leírása: AN 377154
ISBN 963-215-262-X
311 *** 312
[AN 377151]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - 2000. - 274 p.
ISBN 963-215-350-2 fűzött : 1700,- Ft
311 *** 312
[AN 455292] MARC

ANSEL
UTF-85207 /2002.
Suso, Sainey Banko
   Communication and people: an introductory manual for broadcasters / by Sainey B. Suso ; ed. by György Suha ; [publ. by the Pricomm Communications Ltd.]. - Budapest : Pricomm Communications, 2000. - 49, [3] p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. [52].
ISBN 963-00-3322-4 fűzött : ár nélkül
316.77 *** 791.9.096/.097
[AN 454815]
MARC

ANSEL
UTF-85208 /2002.
Szilágyi Gyula
   Melegfront / Szilágyi Gyula. - Budapest : M. Kvklub, 2002. - 172 p. ; 23 cm
ISBN 963-547-614-0 kötött : ár nélkül
316.37-055.3 *** 613.885
[AN 918739]
MARC

ANSEL
UTF-85209 /2002.
   Útközben : tanulmányok a társadalomtudományok köréből Somlai Péter 60. születésnapjára / szerk. Pál Eszter. - Budapest : Új Mandátum, 2001. - 333 p. ; 24 cm. - (Nagyítás, ISSN 1416-7867 ; 38.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9336-53-X fűzött : ár nélkül
316
[AN 917901]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

5210 /2002.
Horváth Zita
   Paraszti vallomások Zalában / Horváth Zita. - Zalaegerszeg : Zala M. Lvt., 2001-. - 24 cm
Zala (megye)
39(439.121)"17" *** 930.253(439-2Zalaegerszeg)
[AN 918970]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A Mária Terézia-kori úrbérrendezés kilenc kérdőpontos vizsgálata Zala megye három járásában. - 2001. - 480 p. : ill. - (Zalai gyűjtemény, ISSN 0133-5499 ; 51.)
Bibliogr.: p. 44-49.
ISBN 963-7226-40-0 fűzött : 1800,- Ft
39(439.121)"17" *** 930.253(439-2Zalaegerszeg) *** 347.268(439.121)"17" *** 943.912.1"17"
[AN 918973] MARC

ANSEL
UTF-85211 /2002.
Janó Ákos (1927-)
   Kiskun parasztverselők / Janó Ákos ; [a versek illusztrációit kész. Berki Viola]. - Kiskunhalas : Önkormányzat : Thorma Múz., 2001. - 159 p. : ill. ; 24 cm. - (Thorma János Múzeum könyvei, ISSN 1416-1427 ; 9.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-00-5885-5 fűzött : ár nélkül
Kiskunság
398.8(=945.11)(439Kiskunság) *** 894.511-14(082)
[AN 918610]
MARC

ANSEL
UTF-85212 /2002.
Kántor Mihály (1885-1968)
   Bodrogközi len- és kendermunkák, szőttesek / Kántor Mihály ; [közread.] A Bodrogköz Tájmúzeumáért Alapítvány. - [2. kiad.]. - Cigánd : A Bodrogköz Tájmúzeumáért Alapítvány, 2002. - 111 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-00-9419-3 fűzött : ár nélkül
39(=945.11)(439Bodrogköz) *** 745.52.031.4(439Bodrogköz)
[AN 918661]
MARC

ANSEL
UTF-85213 /2002.
Nagy Mari
   Elfelejtett ősök árnyai : tanulmányok, 1972-1998 / Nagy Mari, Vidák István. - Budapest : Püski, 2001. - 87 p. : ill. ; 28 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9337-14-5 * fűzött : 980,- Ft (hibás ISBN 363-9337-14-5)
39(=945.11) *** 745.031.4(439) *** 677.026.24
[AN 919150]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

5214 /2002.
Borsányi András
   A visszacsapás doktrínája : Amerika és a világ lehetséges jövője / Borsányi András. - Budapest : Bona-L BT, 2002. - 277 p. : ill., részben térk. ; 21 cm
ISBN 963-00-9388-X fűzött : 2690,- Ft
327(100)"20" *** 008.2
[AN 918759]
MARC

ANSEL
UTF-85215 /2002.
Kárpáti Sándor (1930-)
   Ezt akartuk? : társadalmi tükörkép 1990-2000 / Kárpáti Sándor. - [Budapest] : Magánkiad., cop. 2000. - 231 p. : ill. ; 20 cm
Interjúk
ISBN 963-640-509-3 fűzött : ár nélkül
323(439)"199"(047.53)
[AN 457526]
MARC

ANSEL
UTF-85216 /2002.
Petőcz György
   Csak a narancs volt : a Fidesz egy története / Petőcz György ; [visszaemlékezők] Fodor Gábor [et al.] ; a bev. tanulmányt Bozóki András írta ; [a lábjegyzeteket és a névmutatót kész. Ripp Erzsébet]. - [Budapest] : Irod. Kft., cop. 2001. - 420 p. ; 21 cm
ISBN 963-00-8876-2 fűzött : 2400,- Ft
Fiatal Demokraták Szövetsége.
329(439)Fidesz(092)
[AN 918862]
MARC

ANSEL
UTF-85217 /2002.
   Sample submissions taken from the cases of the Legal Defence Bureau for National and Ethnic Minorities (NEKI) and the European Roma Rights Center (ERRC) / chief ed. ... Imre Furmann ; ... ed. by Fitsum A. Alemu ; transl. by ... Lilla Farkas. - [Budapest] : Másság Found., [2000]. - 118 p. ; 29 cm
ISBN 963-00-4966-X * fűzött : ár nélkül
323.12(=914.99)(4) *** 342.724(=914.99)(4)
[AN 457962]
MARC

ANSEL
UTF-85218 /2002.
Szabó A. Ferenc (1943-)
   Magyar politikatörténet : egyetemi tankönyv / Szabó A. Ferenc ; [közread. a] Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Politikaelmélet Tanszék. - Budapest : ZMNE, 2002. - 253 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 251-253. - Példányszám: 350
ISBN 963-86229-0-3 fűzött : ár nélkül
32(439)(091)(075.8) *** 943.9(075.8)
[AN 918720]
MARC

ANSEL
UTF-85219 /2002.
Tóth Imre László (1957-)
   Népi gondolat és politikai cselekvés : tanulmányok, publicisztikák / Tóth Imre László. - Miskolc : Felsőmagyarország, 2000. - 115 p. ; 18 cm
ISBN 963-9280-04-6 fűzött : 650,- Ft
329.73:316.343.64(439) *** 894.511-92
[AN 458536]
MARC

ANSEL
UTF-85220 /2002.
   Tudományos konferencia A kommunizmus fekete könyvéről : a XX. Század Intézet szervezésében : Budapest, 2000. május 4-5. / [szerk. Berényi Gábor]. - [Szentendre] : Kairosz, [2000]. - 144 p. ; 20 cm
ISBN 963-9302-14-7 fűzött : 980,- Ft
323.282(100)"19" *** 061.3(439-2Bp.)"2000"
[AN 457495]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

5221 /2002.
   Die Ausgrabungen in Pilisszentkereszt / Projektleiter Elek Benkő. - Budapest : Archäologisches Inst. der UAW, 2000-. - 28 cm
ISBN 963-7391-76-2 *
Pilisszentkereszt
904(439-2Pilisszentkereszt)
[AN 449916]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Funde aus dem Zisterzienserkloster von Pilis / Imre Holl ; [Übers. Albrecht Friedrich] ; [Graphik Endre Egyed, Mária Wolsky, Sándor Ősi]. - 2000. - 230 p. : ill. - (Varia archaeologica Hungarica, ISSN 0237-9090 ; 11.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7391-75-4 fűzött : ár nélkül
904(439-2Pilisszentkereszt) *** 726.7(439-2Pilisszentkereszt) *** 271.12(439-2Pilisszentkereszt)
[AN 449917] MARC

ANSEL
UTF-85222 /2002.
Bayer Zsolt (1963-)
   1956 : "...Hogy legyen jel" / Bayer Zsolt ; [közrem. Polgár Viktória] ; [közread. a] XX. Század Intézet és Történeti Hivatal. - Budapest : Kairosz, 2001. - 88 p. : ill. ; 32 cm
ISBN 963-9302-28-7 kötött : 3600,- Ft
943.9"1956"(084.12)
[AN 915656]
MARC

ANSEL
UTF-85223 /2002.
Bojtor Istvánné Toókos Uzonka
   Fony : a község története és szociográfiája honfoglalásunktól napjainkig / Bojtor Istvánné Toókos Uzonka ; [a köt. kiadását a Kazinczy Ferenc Társaság gond.]. - Sátoraljaújhely : Kazinczy Társ., 2000. - 152 p. : ill., részben térk. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-85293-6-9 fűzött : ár nélkül
Fony
943.9-2Fony *** 308(439-2Fony)
[AN 458966]
MARC

ANSEL
UTF-85224 /2002.
   Családi levéltárak repertóriumai / szerk. Cserna Anna. - Szekszárd : Tolna M. Önkormányzat Lvt., 1999-. - 24 cm
Borítócím: Tolna Megyei Levéltár családi iratainak repertóriumai
ISBN 963-7230-16-5 *
929.52(439.125) *** 930.253(439-2Szekszárd)(083.8) *** 930.253.2
[AN 449270]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 1999. - 126, [8] p. : ill. - (Segédletek / Tolna Megyei Önkormányzat Levéltára,, ISSN 1585-9649 ; 1.)
Példányszám: 250
ISBN 963-7230-11-4 fűzött : ár nélkül
929.52(439.125) *** 930.253.2 *** 930.253(439-2Szekszárd)(083.8)
[AN 449293] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2000. - 144 p., [8] t.fol. : ill. - (Segédletek / Tolna Megyei Önkormányzat Levéltára,, ISSN 1585-9649 ; 2.)
Példányszám: 300
ISBN 963-7230-12-2 fűzött : ár nélkül
929.52(439.125) *** 930.253(439-2Szekszárd)(083.8) *** 930.253.2
[AN 449311] MARC

ANSEL
UTF-85225 /2002.
Dankó Katalin, J.
   Régészeti leletek a Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményeiben / J. Dankó Katalin, Patay Pál ; Pocsainé Eperjesi Eszter előszavával, Tóth Endre közreműködésével. - Miskolc : HOM, 2000. - 65 p. : ill. ; 30 cm. - (Borsod-Abaúj-Zemplén megye régészeti emlékei, ISSN 1586-3522 ; 2.)
Az előszó és a bev. német nyelven is
ISBN 963-9271-04-7 fűzött : ár nélkül
Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei.
903/904(439.134) *** 069(439-2Sárospatak)
[AN 456848]
MARC

ANSEL
UTF-85226 /2002.
   Emberelődök nyomában : az őskőkor emlékei Északkelet-Magyarországon / [Gyenis Gyula et al.] ; [főszerk. Dobrossy István] ; [szerk. Ringer Árpád] ; [kiad. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár, a Miskolci Egyetem Ős- és Ókortörténeti Tanszék és a Herman Ottó Múzeum]. - Miskolc : BAZ M. Lvt., 2001. - 172 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 127-136. - Összefoglalás francia és angol nyelven
ISBN 963-7241-97-3 kötött : ár nélkül
903"632"(439) *** 572.1/.4
[AN 918800]
MARC

ANSEL
UTF-85227 /2002.
Erdősi Katalin
   Amikor beáll a csend : pesthidegkúti emlékkönyv / Erdősi Katalin, László Gyula. - Budapest : Pesthidegkút Alapítvány, [2000]. - 136 p. : ill., részben színes ; 28 cm
ISBN 963-03-9488-X fűzött : ár nélkül
László Gyula (1910-1998)
902(439)(092)László_Gy. *** 930.8(=945.11) *** 75(439)(092)László_Gy.
[AN 450915]
MARC

ANSEL
UTF-85228 /2002.
Gaál István (1924-)
   Jászladány története / [Gaál István]. - Jászladány : [Önkormányzat], 1997-2000. - 3 db ; 21 cm
Közread. Jászladány Önkormányzata
ISBN 963-03-4246-4 *
Jászladány
943.9-2Jászladány
[AN 229834]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., 1920-1999. - 2000. - 190 p. : ill.
Bibliogr.: p. 190.
ISBN 963-03-9407-3 fűzött : ár nélkül
943.9-2Jászladány
[AN 441627] MARC

ANSEL
UTF-85229 /2002.
Grössing, Sigrid-Maria
Kaiserin Elisabeth und ihre Männer (magyar)
   Erzsébet királyné és a férfiak / Sigrid-Maria Grössing ; [ford. Kajtár Mária]. - [Budapest] : Gabo, [2001]. - 300 p. : ill. ; 23 cm. - (Királyi házak, ISSN 1419-9149)
ISBN 963-9237-71-X kötött : 1790,- Ft
Erzsébet (Magyarország: királyné) (1837-1898)
943.9"18"(092)Erzsébet
[AN 917544]
MARC

ANSEL
UTF-85230 /2002.
Hajdu Imre (1947-)
   Férfiszó és hölgyválasz : ember(pár)beszédek / Hajdu Imre. - [Tiszaújváros] : Hajdu-Vinpress, 2001. - 213 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-86226-0-1 fűzött : ár nélkül
929(439.134)(047.53)
[AN 918643]
MARC

ANSEL
UTF-85231 /2002.
Kepes András (1948-)
   Beszélgetések / Kepes András. - Budapest : Park, 2001. - 327, [5] p. : ill. ; 21 cm. - (Kepes krónika)
ISBN 963-530-482-X kötött : ár nélkül
929(439)"199"(047.53)
[AN 917543]
MARC

ANSEL
UTF-85232 /2002.
   A magyar levéltártörténet kronológiája, 1000-2000 / [szerk. Dóka Klára, Müller Veronika, Réfi Oszkó Magdolna] ; [szerzők Bikki István et al.] ; [közread. a] Magyar Országos Levéltár. - Budapest : MOL, 2000. - 381 p. ; 25 cm
Példányszám: 500
ISBN 963-631-109-9 fűzött : ár nélkül
930.253(439)(0:930.24)
[AN 437382]
MARC

ANSEL
UTF-85233 /2002.
   Magyarország történeti statisztikai helységnévtára / [szerkbiz. ... Klinger András et al.] ; [sorozatszerk. Kovacsics József] ; [közread. a] Magyar Tudományos Akadémia Történeti Demográfiai Albizottsága, Központi Statisztikai Hivatal Lakossági Adatgyűjtések Főosztálya. - Budapest : KSH : MTA, 1991-. - 29 cm
A 4. kötettől közread. a Magyar Tudományos Akadémia Történeti Demográfiai Albizottsága és a Központi Statisztikai Hivatal Népszámlálási Főosztálya
ISBN 963-7070-14-1 *
943.9-2 *** 312(439) *** 809.451.1-311(439-2)(035.5) *** 914.39(035.5)
[AN 7471]
MARC

ANSEL
UTF-8


   15., Pest megye / [a köt. szerzői Horváth Lajos, Kovacsics József]. - 2000. - 317 p. : ill., térk.
Bibliogr.: p. 273-281. - A tartalomjegyzék angol nyelven is
ISBN 963-215-285-9 fűzött : 3900,- Ft
Pest (megye)
943.915.3-2 *** 312(439.153) *** 809.451.1-311(439.155-2)(035.5) *** 914.391.14(035.5)
[AN 449793] MARC

ANSEL
UTF-85234 /2002.
Mohl Adolf (1855-1939)
   Ausgewählte Werke / Adolf Mohl ; [ausgew. und hrsg. von Johann Erhardt und Tamás Kiss] ; [... Auftr. des Adolf Mohl-Komitees]. - 2. verb. und erw. Aufl. - Sopron : Adolf Mohl-Komitee, 2001. - 128 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-00-6205-4 fűzött : ár nélkül
943.911 *** 282(439-03Győriegyházmegye)
[AN 918530]
MARC

ANSEL
UTF-85235 /2002.
Pausz-Palotai Erika
   Egy falu Baranyában: Kisjakabfalva = Ein Dorf in der Baranya: Kisjakabfalva / Pausz-Palotai Erika. - [Kisjakabfalva] : Szerző, 2000. - 2 db ; 25 cm
ISBN 963-640-679-0 fűzött : ár nélkül
Kisjakabfalva
943.9-2Kisjakabfalva *** 929.52(439-2Kisjakabfalva)
[AN 454475]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Forrásanyag és családok, 1768-1950 = Quellenmaterial und Familien, 1768-1950. - . - [8], 569 p. + mell.
ISBN 963-640-680-4
929.52(439-2Kisjakabfalva)
[AN 454477] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - . - 294, [11] p. : ill.
ISBN 963-640-681-2
908.439-2Kisjakabfalva
[AN 801751] MARC

ANSEL
UTF-85236 /2002.
   A reformkor kiemelkedő alakja Csány László / [szerk. Juhász Olga] ; [jelen monográfiát a Magyar Mérnöki Kamara Közlekedési Tagozata jelentette meg ...]. - Budapest : M. Mérnöki Kamara Közlek. Tag., 2000. - 13, [15] p. ; 30 cm
Példányszám: 1000
ISBN 963-00-4965-1 * fűzött : ár nélkül
Csány László (1790-1849)
943.9"1848/1849"(092)Csány_L.
[AN 457957]
MARC

ANSEL
UTF-85237 /2002.
Simon Zoltán
   A füzéri vár a 16-17. században / Simon Zoltán ; Feld István előszavával. - Miskolc : HOM, 2000. - 253 p. : ill. ; 30 cm. - (Borsod-Abaúj-Zemplén megye régészeti emlékei, ISSN 1586-3522 ; 1.)
Bibliogr.: p. 241-246. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-9271-03-9 fűzött : ár nélkül
904(439-2Füzér)"15/16" *** 728.81(439-2Füzér)"15/16"
[AN 456928]
MARC

ANSEL
UTF-85238 /2002.
   Soltszentimre története : régen volt, hogy is volt? / Bognár Anikó [et al.] ; [kiad. a Csonka Torony Alapítvány]. - Soltszentimre : Csonka Torony Alapítvány, 2000. - 116 p. : ill., részben térk. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 106-109. - Összefoglalás magyar, német és angol nyelven
ISBN 963-00-4090-5 fűzött : ár nélkül
Soltszentimre
943.9-2Soltszentimre
[AN 457521]
MARC

ANSEL
UTF-85239 /2002.
Tóth József
   Valkó védelmezője / Tóth József ; [kiad. a Valkói Római Katolikus Egyházközség és a Szent Erzsébet Segítő Alapítvány]. - [Valkó] : Római Kat. Egyházközség : Szent Erzsébet Segítő Alapítvány, [2000]. - 30 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-00-4819-1 * fűzött : ár nélkül
Horváth József (1924-1948)
Valkó
943.9-2Valkó"1945"(092)Horváth_J.
[AN 456548]
MARC

ANSEL
UTF-85240 /2002.
   Vajszlói századok : 1244-1994 / [kiad. Vajszló Nagyközség Önkormányzata]. - Pécs [!Vajszló] : Önkormányzat, 1994-. - 20 cm
ISBN 963-03-3863-7 * fűzött : ár nélkül
Vajszló
943.9-2Vajszló
[AN 151918]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], Vajszló megújulása : ormánsági kálvária, 1850-1945 / Kiss Z. Géza. - 2000. - 371 p. : ill.
Bibliogr.: p. 358-360.
ISBN 963-00-3310-0
943.9-2Vajszló
[AN 451481] MARC

ANSEL
UTF-85241 /2002.
Vikár Tibor
   Szülőföldem, Kajárpéc : Kajár és Kispéc községek története a kezdetektől a jobbágyfelszabadításig / Vikár Tibor ; [kiad. Kajárpéc Önkormányzata]. - Kajárpéc : Önkormányzat, 2000. - 124 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 107-110. - Példányszám: 250
ISBN 963-00-4444-7 fűzött : ár nélkül
Kajárpéc
943.9-2Kajárpéc
[AN 456246]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

5242 /2002.
Demény-Dittel Lajos (1949-)
   Amit a Zagyva-folyóról tudni kell / Demény-Dittel Lajos. - Hatvan : [Magánkiad.], 2000. - 23 p. : ill., részben térk. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 10-16.
ISBN 963-640-787-8 * fűzött : ár nélkül
Zagyva
908.439(282.243.742.5) *** 914.39(282.243.742.5):016
[AN 455338]
MARC

ANSEL
UTF-85243 /2002.
Görbedi Miklós
   Tiszalöki útikönyv / szerk. és írta Görbedi Miklós. - Tiszalök : Önkormányzat, 2000. - 48 p., [1] t.fol. : ill. ; 21 cm. - (Tiszalöki füzetek, ISSN 1419-9254 ; 13.)
Példányszám: 1000
ISBN 963-00-3720-3 fűzött : ár nélkül
Tiszalök
914.39-2Tiszalök(036)
[AN 458121]
MARC

ANSEL
UTF-85244 /2002.
Huber Pál
   A magyar puszta : Hortobágy, Kiskunság, Bugac = Die ungarische Pussta = The Great Hungarian Plain / phot. by Pál Huber ; text by Ildikó Amrein. - [Budapest] : Magánkiad., [2000]. - [47] p. : ill., színes ; 24 cm
Fotóalbum. - Puszta : photo guide (borító- és gerinccím)
ISBN 963-640-687-1 fűzött : ár nélkül
Bugac - Hortobágy - Kiskunság
908.439.14(084.12) *** 914.391.4(036) *** 77.04(439)(092)Huber_P.
[AN 454814]
MARC

ANSEL
UTF-85245 /2002.
   Jász-Nagykun-Szolnok megyei millenniumi emlékkönyv / [főszerk. Botka János] ; [szerzők Bagi Gábor et al.] ; [fotók Kardos Tamás, Eszenyi Irén, Ratkai Barna] ; [... kiad. a] Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat. - Szolnok : Jász-Nagykun-Szolnok M. Önkormányzat, 2001. - 203 p. : ill., színes, részben térk. ; 29 cm
Példányszám: 1000. - A tartalomjegyzék angol és német nyelven is
ISBN 963-7204-30-X kötött : ár nélkül
Jász-Nagykun-Szolnok
908.439.169(084.12)
[AN 918773]
MARC

ANSEL
UTF-85246 /2002.
Kőszegfalvi György (1932-)
   Településfejlesztés / Kőszegfalvi György, Loydl Tamás ; [az illusztrációkat Bartos-Elekes Zsombor és Jesús Reyes Nuñez kész.]. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Eötvös, cop. 2001. - 196 p. : ill., ; 24 cm
Bibliogr.: p. 93., 195.
ISBN 963-463-469-9 fűzött : 2760,- Ft
911.375(075.8)
[AN 917678]
MARC

ANSEL
UTF-85247 /2002.
Kutszegi István
   Sárvár : útikönyv / Kutszegi István ; [kiad. a Savaria Tourist Kft., Szombathely és Sárvár Város Önkormányzata]. - Szombathely : Savaria Tourist ; [Sárvár] : Önkormányzat, [2000]. - 107 p. : ill., főként színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 90-93. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-00-3806-4 fűzött : ár nélkül
Sárvár
914.39-2Sárvár(036)
[AN 455694]
MARC

ANSEL
UTF-85248 /2002.
   Magyarország napjainkban / szerk. Osváth Sarolta ; [szerzők Antal Ildikó et al.]. - Budapest : G-mentor Kft., 2001. - 352 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-00-8259-4 kötött : ár nélkül
908.439"2001"
[AN 918830]
MARC

ANSEL
UTF-85249 /2002.
Nagy Botond
   Szeged / kép ... Nagy Botond ; szöveg ... Péter László. - 3. bőv., változtatott kiad. - Szeged : Grimm, 2000. - 93, [3] p. : ill., színes ; 29 cm
Fotóalbum. - Magyar, német, angol és francia nyelven
ISBN 963-9087-36-X kötött : ár nélkül
Szeged
908.439-2Szeged(084.12)
[AN 444880]
MARC

ANSEL
UTF-85250 /2002.
Puskás László (1941-)
   A hely, ahol állsz, szent föld / Puskás László. - 2. kiad. - Budapest : Don Bosco, 2001. - 127 p. : ill., színes ; 23x25 cm + mell. (16 p.)
Fotóalbum. - Szövegmell. Puskás Bernadett
ISBN 963-8456-86-8 kötött : ár nélkül
Izrael
908.569.4(084.12) *** 77.04(439)(092)Puskás_L.
[AN 917403]
MARC

ANSEL
UTF-85251 /2002.
Szecskó Károly
   Tarnaméra története, 1334-2000 / Szecskó Károly ; [kiad. a Tarnamérai Társult Vadász Jogközösség ...]. - 2. kibőv., átd. kiad. - Tarnaméra : Tarnamérai Társult Vadász Jogközösség, 2000. - 234 p., [56] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 232-234.
ISBN 963-00-4199-5 fűzött : ár nélkül
Tarnaméra
908.439-2Tarnaméra
[AN 458190]
MARC

ANSEL
UTF-85252 /2002.
   "..Szép vagy, alföld..." : képes krónika a Nagyalföldről / [szerk. Rakonczai János] ; [írták Blazovich László et al.] ; [a fotókat kész. Bagyinszki Zoltán et al.] ; [kiad. a Nagyalföld Alapítvány]. - [Békéscsaba] : Nagyalföld Alapítvány, 2002. - 175 p. : ill., színes ; 33 cm
Bibliogr.: p. 161-162. - Példányszám: 3000
ISBN 963-85437-6-0 kötött : ár nélkül
Alföld
908.439.14(084.12)
[AN 918744]
MARC

ANSEL
UTF-85253 /2002.
Szűcs R. Gábor
   Dánia / írta Szűcs R. Gábor. - 2. kiad. - Budapest : Press Publica, 2001. - 128 p. : ill. ; 17 cm. - (Változó világ, ISSN 1219-5235 ; 34.). (Az Európai Unió a változó világban, ISSN 1586-0000 ; 35.)
ISBN 963-9001-52-X fűzött : 540,- Ft
Dánia
908.489
[AN 918131]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

5254 /2002.
Ádám György (1921-)
   A polgári peres eljárás önellentmondásai, különös tekintettel az "orvosi műhiba" perekre / Ádám György. - Budapest : Logod BT, 2002. - 78 p. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-86234-0-3 fűzött : ár nélkül
347.9(439) *** 616-08
[AN 918770]
MARC

ANSEL
UTF-85255 /2002.
Berke Gyula (1962-)
   Társadalombiztosítási jog / Berke Gyula, Hatvani Zsolt. - Átd. kiad. - Pécs : PTE TTK Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Int., 2001. - 202 p. ; 23 cm. - (Humán szervező (munkaügyi) menedzser sorozat, ISSN 1218-6880)
Bibliogr.: p. 201-202.
ISBN 963-641-824-1 * fűzött : ár nélkül
349.3(075.8)
[AN 918314]
MARC

ANSEL
UTF-85256 /2002.
Breznay Tibor
   A munka törvénykönyve egységes szerkezetben állásfoglalásokkal és magyarázatokkal, 2002 / Breznay Tibor. - Bőv. kiad. - Budapest : Kompkonzult, 2002. - 442 p. ; 29 cm
ISBN 963-9142-89-1 kötött : 3500,- Ft
1992. évi XXII. törvény A munka törvénykönyvéről
349.2(439)(094)
[AN 917464]
MARC

ANSEL
UTF-85257 /2002.
   Büntető törvénykönyv. - Budapest : Árboc, [2001]. - 72 p. ; 29 cm
Lezárva: 2001. jan. 1.
ISBN 963-00-6480-4 * fűzött : 700,- Ft
1978. évi IV. törvény a Büntető törvénykönyvről
343(439)(094)
[AN 917410]
MARC

ANSEL
UTF-85258 /2002.
Grosschmid Béni (1852-1938)
   Fejezetek kötelmi jogunk köréből / írta Grosschmid Béni. - Pécs : Ponte Press, 2000-. - 23 cm
Az 1932-ben Budapesten, a Grill kiadásaban megjelent jubileumi mű reprintje
ISBN 963-85758-0-8
347.4(439)
[AN 456611]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2000. - [8], 781 p.
ISBN 963-85758-1-6 kötött : ár nélkül
347.4(439)
[AN 456619] MARC

ANSEL
UTF-85259 /2002.
   Hungary: rules & regulations for doing business / [publ. by Embassy of the Netherlands in Budapest]. - Budapest : Embassy of the Netherlands, [1999]. - 158 p. ; 21 cm
ISBN 963-00-4291-6 * fűzött : ár nélkül
347.7(439)(036)
[AN 448601]
MARC

ANSEL
UTF-85260 /2002.
Kotra Károly
   ZsebKRESZ : [gépkocsivezetők részére] / Kotra Károly ; [az ábrákat kész. Jámbor Lajos]. - [Debrecen] : [Magánkiad.], 2002. - 191 p. : ill., színes ; 16 cm
ISBN 963-440-674-2 fűzött : 999,- Ft
351.811(439)(094) *** 656.1.05(439)(094)
[AN 918638]
MARC

ANSEL
UTF-85261 /2002.
Lőrincz Lajos (1935-)
   A közigazgatás-tudomány alapjai / Lőrincz Lajos, Takács Albert. - 2. bőv., átd. kiad. - Budapest : Rejtjel, 2001. - 255 p. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9149-62-4 fűzött : ár nélkül
35(035)
[AN 919136]
MARC

ANSEL
UTF-85262 /2002.
   A Magyar Köztársaság alkotmánya. - Budapest : Árboc, [2001]. - 20 p. ; 29 cm
Lezárva: 2001. jan. 1.
ISBN 963-00-6477-4 * fűzött : 380,- Ft
342.4(439)(094)
[AN 917418]
MARC

ANSEL
UTF-85263 /2002.
   Munka törvénykönyve. - Budapest : Árboc, [2001]. - 44 p. ; 29 cm
Lezárva: 2001. szept. 1.
ISBN 963-00-8911-4 * fűzött : 480,- Ft
1992. évi XXII. törvény A munka törvénykönyvéről
349.2(439)(094)
[AN 917414]
MARC

ANSEL
UTF-85264 /2002.
Petrétei József (1958-)
   Magyar alkotmányjog / Petrétei József. - 2. jav. kiad. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, 2001-. - 25 cm. - (Dialóg Campus tankönyvek, ISSN 1418-1274). (Institutiones juris, ISSN 1218-9375)
342(439)(075.8)
[AN 918238]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Államszervezet. - 2001. - 336 p.
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9310-38-7 kötött : 2980,- Ft
342.5(439)(075.8)
[AN 918241] MARC

ANSEL
UTF-85265 /2002.
   Polgári perrendtartás. - Budapest : Árboc, [2001]. - 64 p. ; 29 cm
Lezárva: 2001. jan. 1.
ISBN 963-00-6479-0 * fűzött : 700,- Ft
1952. évi III. törvény a Polgári perrendtartásról
347.9(439)(094)
[AN 917415]
MARC

ANSEL
UTF-85266 /2002.
   Polgári törvénykönyv. - Budapest : Árboc, [2001]. - 88 p. ; 29 cm
Lezárva: 2001. jan. 1.
ISBN 963-00-6476-6 * fűzött : 800,- Ft
1959. évi IV. törvény a Magyar Köztársaság Polgári törvénykönyvéről
347(439)(094)
[AN 917419]
MARC

ANSEL
UTF-85267 /2002.
Tamás András (1941-)
   A közigazgatási jog elmélete / Tamás András. - 2. átd. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2001. - 428 p. : ill. ; 24 cm. - (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának könyvei, ISSN 1417-7285 ; 3.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-361-303-5 kötött : 3900,- Ft
342.9(439)(075.8)
[AN 917474]
MARC

ANSEL
UTF-85268 /2002.
   Társasági törvény. - Budapest : Árboc, [2001]. - 48 p. ; 29 cm
Lezárva: 2001. jan. 1.
ISBN 963-00-6478-2 * fűzött : 600,- Ft
1997. évi CXLIV. törvény a gazdasági társaságokról
347.72(439)(094)
[AN 917411]
MARC

ANSEL
UTF-85269 /2002.
   Társasági törvény. - Budapest : Árboc, [2001]. - 48 p. ; 29 cm
Lezárva: 2001. szept. 1.
ISBN 963-00-8910-6 * fűzött : 600,- Ft
1997. évi CXLIV. törvény a gazdasági társaságokról
347.72(439)(094)
[AN 917413]
MARC

ANSEL
UTF-85270 /2002.
Teke András
   Az őrzés mint rendészeti alaptevékenység / Teke András. - Budapest : Rendőrtiszti Főisk., 2000-. - 25 cm
ISBN 963-9295-47-7 *
351.746.3(036)
[AN 444816]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2000. - 46 p. - (Rendvédelmi füzetek, ISSN 1585-1249 ; 2000/16.)
ISBN 963-9295-48-5 * fűzött : ár nélkül
351.746.3(036)
[AN 444818] MARC

ANSEL
UTF-85271 /2002.
Varga Csaba (1941-)
   A bírói ténymegállapítási folyamat természete / Varga Csaba. - 2. jav. és bőv. kiad. - Budapest : Akad. K., 2001, cop. 1992. - 210 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 161-176.
ISBN 963-05-7826-3 fűzött : ár nélkül
340.132.6 *** 347.934
[AN 917467]
MARC

ANSEL
UTF-85272 /2002.
Varga Csaba (1941-)
   A jog társadalomelmélete felé / Varga Csaba. - Budapest : [PPKE Jog- és Államtud. Kar], 1999. - 326 p. : ill. ; 23 cm. - (Jogfilozófiák, ISSN 0865-0349)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-03-9286-0 fűzött : 1580,- Ft
340.12
[AN 437523]
MARC

ANSEL
UTF-85273 /2002.
Žene, nasilje i rat (angol)
   Women, violence and war : wartime victimization of refugees in the Balkans / ed. by Vesna Nikolić-Ristanović ; [transl. by Borislav Radović]. - Repr. - Budapest : CEU Press, 2001. - 245 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 237-240.
ISBN 963-9116-60-2 fűzött : ár nélkül
341.322.5(497.1)"199" *** 355.48(497.1)"199" *** 316.37-055.2
[AN 918312]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

5274 /2002.
Földi Pál
   El Alamein ; Kurszk : sorsdöntő csaták a második világháborúban / Földi Pál. - [Budapest] : Anno, [2001]. - 96, 96 p. ; 20 cm
A két mű hátlapjával egybekötve. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-375-197-7 fűzött : ár nélkül
355.48(47-2Kursk) *** 355.48(430)"1943" *** 355.48(430)"1942" *** 355.48(410)"1942" *** 355.48(620-2El_Alamein)
[AN 918631]
MARC

ANSEL
UTF-85275 /2002.
Földi Pál
   Harc a tengereken / Földi Pál. - [Budapest] : Anno, 2002. - 96, 96 p. : ill. ; 20 cm
Tart.: Az Armada pusztulása ; A trafalgari csata. - A két mű hátlapjával egybekötve
ISBN 963-375-207-8 fűzött : ár nélkül
355.49(460)"1588" *** 355.49(420)"1588" *** 355.49(44)"1805" *** 355.49(410)"1805"
[AN 918882]
MARC

ANSEL
UTF-85276 /2002.
Földi Pál
   Ki kicsoda a II. világháborúban? / Földi Pál. - [Budapest] : Anno, 2001. - 200 p. ; 20 cm
ISBN 963-375-194-2 fűzött : ár nélkül
355.48(100)"1939/1945"(092):030 *** 94"1939/1945"(092):030
[AN 918704]
MARC

ANSEL
UTF-85277 /2002.
Földi Pál
   A második világháború katonai története / Földi Pál. - [Budapest] : Anno, [2001]. - 3 db ; 20 cm
ISBN 963-375-216-7 *
355.48(100)"1939/1945"
[AN 801634]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt. - . - 224 p.
Bibliogr.: p. 220-224.
ISBN 963-375-176-4 fűzött : ár nélkül
355.48(100)"1939/1945"
[AN 918775] MARC

ANSEL
UTF-85278 /2002.
Géczi Zoltán
   Partraszállás a II. világháborúban / Kurt Rieder. - [Kecskemét] : Vagabund, cop. 2002. - 213 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9409-01-4 fűzött : ár nélkül
355.48(100)"1944" *** 355.48(442.1/.5)"1944" *** 94"1939/1945"
[AN 918626]
MARC

ANSEL
UTF-85279 /2002.
Pölöskei Sándor (1933-)
   Hősök és áldozatok / Pölöskei Sándor. - [Kapuvár] : Szerző, 2000. - 176 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 174-175.
ISBN 963-640-534-4 fűzött : ár nélkül
355.48(439)"1941/1945"
[AN 437506]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

5280 /2002.
Finzel, Hans
The top ten mistakes leaders make (magyar)
   A vezetők tíz leggyakoribb hibája / Hans Finzel ; [ford. Hargitai Róbert] ; [... kiad. a Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]. - Budapest : KIA, 2001. - 227 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 225-227.
ISBN 963-86148-8-9 fűzött : ár nélkül
65.012.4
[AN 918650]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

5281 /2002.
   Állásfoglalások gyűjteménye : társasági adó / [kiad. a Saldo Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Rt.]. - Budapest : Saldo, 2000. - 222 p. ; 29 cm
Lezárva: 2000. máj. 31.
ISBN 963-621-957-5 fűzött : ár nélkül
336.271.5(439)(036)
[AN 457941]
MARC

ANSEL
UTF-85282 /2002.
   Baranya megye erőforrástérképe / [írta és szerk. Csóka Éva, Zsírosné Blaner Andrea] ; a Baranya Megyei Munkaügyi Központ és a "Komló és Térsége Fejlesztési Kht." kiadványa. - Pécs : Baranya M. Munkaügyi Közp. : Komló és Térsége Fejlesztési Kht., 2000-. - 22 cm
ISBN 963-00-3760-2 *
332.1(439.127)"1999/2000" *** 331.5(439.127)"1999/2000"
[AN 443812]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2000. - 88, [3] p. : ill., színes
Példányszám: 1000
ISBN 963-00-3761-0 * fűzött : ár nélkül
332.1(439.127)"1999/2000" *** 331.5(439.127)"1999/2000"
[AN 443813] MARC

ANSEL
UTF-85283 /2002.
   Basic EU legislation on financial control. - Velence : ÁSZTI, [2000]-. - 30 cm. - (Euroatlanti füzetek, ISSN 1585-3977)
ISBN 963-00-3502-2
336.126(4-62)(094)
[AN 450802]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - [2000]. - 205 p.
Lezárva: 2000. ápr. 30.
ISBN 963-00-3503-0 fűzött : ár nélkül
336.126(4-62)(094)
[AN 450811] MARC

ANSEL
UTF-85284 /2002.
   Az értékteremtő folyamatok menedzsmentje : termelés, szolgáltatás, logisztika / [... szerk. Chikán Attila és Demeter Krisztina] ; [szerzők Chikán Attila et al.]. - [Budapest] : Aula, 2001. - X, 599 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9345-19-9 kötött : 5900,- Ft
658.1.011.1(075.8)
[AN 915680]
MARC

ANSEL
UTF-85285 /2002.
Kerekes Anikó
   Adólexikon / Kerekes Anikó, Vadász Iván, Zara László. - Budapest : Conforg BT, cop. 2000. - 128 p. ; 20 cm
ISBN 963-03-9482-0 fűzött : ár nélkül
336.2(439)(036)
[AN 457458]
MARC

ANSEL
UTF-85286 /2002.
   A közpénzek ellenőrzésének nemzetközi dokumentumai. - Velence : Áll. Számvevőszék Továbbképzési és Módszertani Int., 1999-. - 29 cm. - (Euroatlanti füzetek, ISSN 1585-3977)
ISBN 963-03-8774-3
336.126.5(100)(094.2) *** 657.6(100)(094.2)
[AN 404201]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - [2000]. - 140 p.
Lezárva: 2000. máj.
ISBN 963-00-3119-1 fűzött : ár nélkül
336.126.5(100)(094.2) *** 657.6(100)(094.2)
[AN 440959] MARC

ANSEL
UTF-85287 /2002.
   Lakásviszonyok, 1999 / [összeáll. Farkas János, Hegedűs József, Székely Gáborné]. - Budapest : KSH, 2000-. - 29 cm
ISBN 963-215-335-9 *
332.8(439)"1999"(083.41) *** 312.5(439)"1999"(083.41)
[AN 425536]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2000. - 112 p. - (Társadalomstatisztikai füzetek, ISSN 1218-5620 ; 28.)
ISBN 963-215-293-X fűzött : 1500,- Ft
332.8(439)"1999"(083.41) *** 312.5(439)"1999"(083.41)
[AN 440966] MARC

ANSEL
UTF-85288 /2002.
Lindner Sándor
   Munkaügy a gyakorlatban / Lindner Sándor ; [közread. a] Szókratész Külgazdasági Akadémia. - Budapest : Szókratész Külgazd. Akad., 2001. - 233 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 231-233.
ISBN 963-7163-45-X fűzött : ár nélkül
331(439)(078)
[AN 918329]
MARC

ANSEL
UTF-85289 /2002.
Madár Péter
   Monetáris szabályozás / Madár Péter. - Budapest : Unió, [2001]. - 276 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-388-309-1 fűzött : ár nélkül
338.246.025.2(439)(075.8) *** 336.7(439)(075.8)
[AN 918021]
MARC

ANSEL
UTF-85290 /2002.
   Magyar - román határmenti térség fejlesztési koncepciója és programja / [a dok. készítésében résztvevő szakértők Laky Ildikó et al.] ; [közread. a Terra Stúdió Kft.]. - [Budapest] : Terra Stúdió Kft., 2000. - 199, [6] p. : ill. ; 30 cm
ISBN 963-00-4890-6 * fűzött : ár nélkül
332.14(439-04) *** 332.14(498.4-04) *** 339.96(4-62)
[AN 458338]
MARC

ANSEL
UTF-85291 /2002.
   A pénzügyi ellenőrzésre vonatkozó alapvető EU jogszabályok. - Velence : ÁSZTI, [2000]-. - 30 cm. - (Euroatlanti füzetek, ISSN 1585-3977)
ISBN 963-00-3500-6
336.126(4-62)(094)
[AN 450796]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - [2000]. - 209 p.
Lezárva: 2000. ápr. 30. - Szerk. Czottner László
ISBN 963-00-3501-4 fűzött : ár nélkül
336.126(4-62)(094)
[AN 450808] MARC

ANSEL
UTF-85292 /2002.
Rampelotto, Lucia
Il metodo Schwarz (szlovén)
   Sistem Schwarz / Lucia Rampelotto, Max Schwarz ; [prevedli Nataša Kordiš, Tanja Viher]. - [Kaposvár] : Trade-point, 2000. - 208 p. ; 21 cm
ISBN 963-00-2649-X fűzött : ár nélkül
658.846
[AN 456149]
MARC

ANSEL
UTF-85293 /2002.
Sabján Julianna
   Gazdasági események elszámolása a kettős könyvvitel rendszerében : tételkijelölés / [szerzők Sabján Julianna, Sutus Imre] ; [közread. a] Saldo Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Rt. - Átd., bőv. kiad. - Budapest : Saldo, 2001. - 235 p. ; 24 cm
ISBN 963-621-985-0 fűzött : 2500,- Ft
657.12
[AN 915738]
MARC

ANSEL
UTF-85294 /2002.
Sarkadi Eszter
   Borturizmus szervezők kézikönyve / Sarkadi Eszter, Szabó Géza, Urbán András ; kiad. a Baranya Megyei Falusi Turizmus Szövetség. - Pécs : Baranya M. Falusi Turizmus Szövets., 2000-. - 24 cm
ISBN 963-03-9712-9
338.48(439) *** 663.2(439) *** 339.138
[AN 449216]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A borút, mint közösségi térségfejlesztési projekt kialakításának és működtetésének kérdései. - 2000. - 86 p.
ISBN 963-03-9713-7 fűzött : ár nélkül
338.48(439) *** 663.2(439) *** 339.138
[AN 449218] MARC

ANSEL
UTF-85295 /2002.
   SZJA kézikönyv, 2001 / Juhász István [et al.] ; [kiad. a Saldo Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Rt.]. - Budapest : Saldo, 2001. - 479 p. ; 29 cm
Lezárva: 2001. febr. 21. - Adózási kézikönyvek (keretcím)
ISBN 963-621-970-2 fűzött : ár nélkül
336.272(439)(036)
[AN 917462]
MARC

ANSEL
UTF-85296 /2002.
Veress József (1949-)
   State and globalization / József Veress. - Nyíregyháza : Stúdium, 2000. - 63 p. ; 21 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-7988-83-1 fűzött : ár nélkül
338.2(439)"200" *** 339.9"200"
[AN 456499]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

5297 /2002.
   Szociális-jóléti ismeretek / Brdárné Illés Zsuzsanna [et al.] ; [alkotó szerk. Bauer János] ; [közread. a] Szókratész Külgazdasági Akadémia. - Budapest : Szókratész Külgazd. Akad., 2001. - 163 p. ; 24 cm
ISBN 963-7163-48-4 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-7163-48-2)
364.442(078)
[AN 918331]
MARC

ANSEL
UTF-85298 /2002.
Tomorszky Istvánné (1937-)
   A nyugdíjasokért létrejött közösségek Tiszaújvárosban / [... írta, szerk. Tomorszky Istvánné] ; [kiad. a Nyugdíjas Amatőr Művészeti Egyesület]. - Tiszaújváros : Nyugdíjas Amatőr Műv. Egyes., 2000. - 88 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-00-2891-3 fűzött : ár nélkül
Tiszaújváros
364.46(439-2Tiszaújváros)
[AN 457325]
MARC

ANSEL
UTF-85299 /2002.
   Vak szempont-ok : beszélgetések / [közread. a Szempont Alapítvány]. - [Budapest] : Láng, 2000. - 69 p. ; 20 cm
ISBN 963-8054-12-3 fűzött : ár nélkül
364.262.4-056.262
[AN 456575]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

5300 /2002.
   25 éves iskolánk : a Kazinczy Ferenc Általános és Művészeti Iskola jubileumi évkönyve / [szerk. Putz József] ; [szerzők Balla Józsefné et al.]. - Felsőzsolca : Kazinczy F. Ált. és Műv. Isk., 2000. - 47 p. : ill. ; 21 cm
Példányszám: 200
ISBN 963-00-4454-4 * fűzött : ár nélkül
Kazinczy Ferenc Általános és Művészeti Iskola (Felsőzsolca)
373.3(439-2Felsőzsolca)(058)
[AN 457334]
MARC

ANSEL
UTF-85301 /2002.
   A Beremendi Általános és Zeneiskola jubileumi évkönyve / [szerk. Gilbert Csaba]. - Beremend : Beremendi Ált. és Zeneisk., 2000. - 140 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-00-3334-8 fűzött : 500,- Ft
Beremendi Általános és Zeneiskola.
373.3(439-2Beremend)(058)
[AN 459156]
MARC

ANSEL
UTF-85302 /2002.
Bíró Endre (1955-)
   Segédlet az iskolai, kollégiumi házirendek 2000. évi kötelező felülvizsgálatához / [kész. Bíró Endre] ; [közread. a] Jogismeret Alapítvány. - [Budapest] : Jogismeret Alapítvány, 2000. - 72 p. ; 29 cm
ISBN 963-00-4273-8 fűzött : 1120,- Ft
371.512(439)(036) *** 37.014(439)(094)
[AN 458018]
MARC

ANSEL
UTF-85303 /2002.
Csőke Árpádné
   A toronyi Általános Iskola jubileumi évkönyve / [írták Csőke Árpádné, Farkasné Hári Beáta, Virányiné Németh Terézia] ; [szerk. Csőke Árpádné]. - [Torony] : [Ált. Isk.], 2000. - 91 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 90-91. - Példányszám: 500
ISBN 963-00-2520-5 fűzött : ár nélkül
Általános Iskola (Torony)
373.3(439-2Torony)(058)
[AN 437409]
MARC

ANSEL
UTF-85304 /2002.
   Emberközelben / [szerk. Horváthy György]. - Veszprém : VMPI, 2000. - 223 p. : ill. ; 20 cm. - (Minőségfejlesztő közoktatás Veszprém megyében, ISSN 1585-4779 ; 5.)
ISBN 963-8444-67-3 fűzött : ár nélkül
37(439.117)(092)
[AN 449407]
MARC

ANSEL
UTF-85305 /2002.
   Érettségi témakörök, tételek : történelem "B" tételek / [szerk. Kulcsár Edit] ; [írta Foki Tamás et al.]. - 7. kiad. - [Budapest] : Corvina, 2002. - 255 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-13-5155-6 fűzött : 1600,- Ft
372.893(075.3)(079.1)
[AN 915747]
MARC

ANSEL
UTF-85306 /2002.
   Érettségi tételek : irodalom / [írta Kállay Gézáné et al.]. - 12. kiad. - [Budapest] : Corvina, 2002. - 237, [2] p. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-13-5148-3 fűzött : 1350,- Ft
372.882(075.3)(079.1)
[AN 917730]
MARC

ANSEL
UTF-85307 /2002.
   Érettségi tételek : történelem / [írta Foky Tamás et al.]. - 5. kiad. - [Budapest] : Corvina, 2002. - 277 p. ; 24 cm
ISBN 963-13-5149-1 fűzött : 1450,- Ft
372.893(075.3)(079.1)
[AN 917731]
MARC

ANSEL
UTF-85308 /2002.
Gabnai Katalin
   Drámajátékok : bevezetés a drámapedagógiába / Gabnai Katalin ; [a ... fényképeket Koncz Zsuzsa kész.]. - 5. bőv. kiad. - [Budapest] : Helikon, 2001. - 333 p. : ill. ; 25 cm. - (Helikon universitas : színháztudomány,, ISSN 1417-8818)
Bibliogr.: p. 314-326.
ISBN 963-208-753-4 kötött : 2280,- Ft
371.383.1 *** 37.036
[AN 917522]
MARC

ANSEL
UTF-85309 /2002.
Gábris József
   Az esztergomi nevelőképzés krónikája / Gábris József ; [közread.] az Esztergomi Tanító- és Óvónőképző Öregdiákjainak Egyesülete, Balassa Bálint Alapítvány a Tanítóképzésért. - [Esztergom] : Esztergomi Tanító- és Óvónők. Öregdiákjainak Egyes. : Balassa Bálint Alapítvány a Tanítóképzésért, 1996-. - 20 cm
ISBN 963-04-6916-2 *
378.637.332(439-2Esztergom)(091) *** 378.637.324(439-2Esztergom)(091)
[AN 189912]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., 1959-1993. - 2000. - 120 p. : ill.
ISBN 963-00-3986-9 * fűzött : ár nélkül
378.637.332(439-2Esztergom)"196/199" *** 378.637.324(439-2Esztergom)"196/199"
[AN 443409] MARC

ANSEL
UTF-85310 /2002.
Gedeon Éva
   Még 135 ötlet : módszertani ötletgyűjtemény nyelvtanárok számára / Gedeon Éva, Lengyel Zsuzsa, Rádai Péter. - 2. kiad. - [Budapest] : Helikon, 2002. - 212 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 207.
ISBN 963-208-771-2 fűzött : 1400,- Ft
371.3 *** 80
[AN 915743]
MARC

ANSEL
UTF-85311 /2002.
   Geschichte der Erwachsenenbildung in Zentraleuropa : VI. Symposium : ... Pécs-Pécsvárad, 02. 07. - 05. 07. 2000 / [rend., közread. a] Pécs Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Intézet. - Pécs : PTE Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Int., [2000]. - 54 p. ; 20 cm
Előadáskivonatok. - Váltakozva német és angol nyelven
ISBN 963-641-776-8 * fűzött : ár nélkül
37.018.42/.43(4-191)(091) *** 374.7(4-191)(091) *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 456320]
MARC

ANSEL
UTF-85312 /2002.
   Hittan : tanári segédkönyv / [közread. a] Református Pedagógiai Intézet. - Budapest : Ref. Ped. Int., 1998-. - 24 cm
ISBN 963-03-5380-6
372.82(072)
[AN 335000]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5. - 2000. - 145 p.
Kész. Baráth Julianna. - Bibliogr.: p. 145.
ISBN 963-00-3891-9 fűzött : ár nélkül
372.82(072)
[AN 449576] MARC

ANSEL
UTF-8


   9. - 2000. - 119 p. : ill.
Kész. Fodorné Ablonczy Margit. - Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-00-3893-5 fűzött : ár nélkül
372.82(072)
[AN 449577] MARC

ANSEL
UTF-85313 /2002.
Horváth György (1942-)
   Pedagógiai pszichológia / Horváth György. - Utánny. - Veszprém : VE K., 2000. - 270 p. ; 24 cm
Felsőoktatási tankönyv. - A címoldalon a megjelenési év: 1998. - Bibliogr.: p. 253-255. és a jegyzetekben
ISBN 963-9220-25-6 * fűzött : ár nélkül
37.015.3(075.8)
[AN 918321]
MARC

ANSEL
UTF-85314 /2002.
   Informatika : útmutató a világbanki tantervű középiskolai érettségi vizsgához / [átd. Schmieder László Tamás] ; [közread. a] Kiss Árpád Országos Közoktatási Szolgáltató Intézmény. - 2. átd. kiad. - [Budapest] : Kiss Á. Orsz. Közokt. Szolg. Int., 2001. - 20 p. ; 20 cm
Borítócím: Informatika : útmutató a gimnáziumi és szakközépiskolai érettségi vizsgához
Fűzött : ár nélkül
372.868.13(076)
[AN 918213]
MARC

ANSEL
UTF-85315 /2002.
   A jáki óvoda múltja és jelene 1950-2000 / [szerk. Kissné Nárai Mária]. - Ják : [s.n.], 2000. - 19 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-00-4122-7 * fűzött : ár nélkül
373.24(439-2Ják)
[AN 459155]
MARC

ANSEL
UTF-85316 /2002.
   Jubileumi évkönyv iskolánk fennállásának 50. évfordulójára / [összeáll. Darabánt Anna]. - [Törökszentmiklós] : [Székács E. Szakközépisk.], [2000]. - 112 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Közread. a Székács Elemér Szakközépiskola
ISBN 963-00-3660-6 * fűzött : ár nélkül
Székács Elemér Szakközépiskola (Törökszentmiklós)
373.6:63(439-2Törökszentmiklós)(058)
[AN 437493]
MARC

ANSEL
UTF-85317 /2002.
Kelecsényi László Zoltán
   Középiskolai kötelező olvasmányok elemzése / [írta Kelecsényi László Zoltán, Osztovits Szabolcs, Turcsányi Márta]. - 9. kiad. - [Budapest] : Corvina, 2002. - 243 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 241-243.
ISBN 963-13-5156-4 fűzött : 1500,- Ft
372.882(075.3) *** 82(091)(075.3) *** 894.511(091)(075.3)
[AN 915744]
MARC

ANSEL
UTF-85318 /2002.
Klinger Lőrincné
   Tanári kézikönyv a Schulbus 1. tankönyvhöz / Klinger Lőrincné. - Székesfehérvár : Lexika, [2000]. - 47 p. ; 21 cm
ISBN 963-9092-10-X fűzött : 392,- Ft
372.880.30(072)
[AN 450424]
MARC

ANSEL
UTF-85319 /2002.
Klinger Lőrincné
   Tanári kézikönyv a Schulbus 2. tankönyvhöz / Klinger Lőrincné. - Székesfehérvár : Lexika, [2000]. - 48 p. ; 21 cm
ISBN 963-9092-11-8 fűzött : 392,- Ft
372.880.30(072)
[AN 450428]
MARC

ANSEL
UTF-85320 /2002.
Klinger Lőrincné
   Tanári kézikönyv a Schulbus 3. tankönyvhöz / Klinger Lőrincné. - Székesfehérvár : Lexika, [2000]. - 48 p. ; 21 cm
ISBN 963-9092-13-4 fűzött : 392,- Ft
372.880.30(072)
[AN 450431]
MARC

ANSEL
UTF-85321 /2002.
Klinger Lőrincné
   Tanári kézikönyv a Schulbus 4. tankönyvhöz / Klinger Lőrincné. - Székesfehérvár : Lexika, [2000]. - 40 p. ; 21 cm
ISBN 963-9092-30-4 fűzött : 392,- Ft
372.880.30(072)
[AN 450442]
MARC

ANSEL
UTF-85322 /2002.
Klinger Lőrincné
   Tanári kézikönyv a Schulbus 5. tankönyvhöz / Klinger Lőrincné. - Székesfehérvár : Lexika, [2000]. - 48 p. ; 21 cm
ISBN 963-9092-58-4 fűzött : 392,- Ft
372.880.30(072)
[AN 450445]
MARC

ANSEL
UTF-85323 /2002.
Klinger Lőrincné
   Tanári kézikönyv a Schulbus 6. tankönyvhöz / Klinger Lőrincné. - Székesfehérvár : Lexika, [2000]. - 40 p. ; 21 cm
ISBN 963-9092-77-0 fűzött : 392,- Ft
372.880.30(072)
[AN 450447]
MARC

ANSEL
UTF-85324 /2002.
Kósáné Ormai Vera (1938-)
   A mi iskolánk : neveléspszichológiai módszerek az iskola belső értékelésében / Kósáné Ormai Vera ; [mtársak Járó katalin, Kósa Gábor] ; [... kiad. Iskolafejlesztési Alapítvány]. - [Budapest] : IF Alapítvány, 2002, cop. 1998. - 247 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 226-243.
ISBN 963-8323-24-8 fűzött : ár nélkül
371 *** 37.06 *** 65.018
[AN 915742]
MARC

ANSEL
UTF-85325 /2002.
Lovász Gabriella (1933-)
   Útmutató a harmadik és negyedik osztályos Lovász-tankönyvekhez / Lovász Gabriella. - [Budapest] : General Press, cop. 2000. - 162 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 113-114.
ISBN 963-9282-34-0 * fűzött : ár nélkül
372.46(072)
[AN 457345]
MARC

ANSEL
UTF-85326 /2002.
Maleczkiné Szeness Márta (1931-)
Kémiai feladatok és megoldások (angol)
   Problems and solutions in chemistry : problems of the finals of Irinyi János National Secondary School Competition in Chemistry 1973-2000 / Márta Maleczki Szeness ; [transl. ... Gergely Szintay]. - Veszprém [!Győr] : Kenguru Kft., 2000. - 149 p. ; 20 cm
ISBN 963-00-3840-4 fűzött : ár nélkül
372.854(075.3)(079.1)
[AN 457385]
MARC

ANSEL
UTF-85327 /2002.
Maleczkiné Szeness Márta (1931-)
   Kémiai feladatok és megoldások : az Irinyi János Középiskolai Kémiaverseny országos döntőinek feladatai 1973-2000 / Maleczkiné Szeness Márta. - Veszprém [!Győr] : Kenguru Kft., 2000. - 148 p. ; 20 cm
ISBN 963-00-3839-0 fűzött : ár nélkül
372.854(075.3)(079.1)
[AN 457368]
MARC

ANSEL
UTF-85328 /2002.
   A marcali gimnázium története / szerk. Gál József. - Marcali : András & Péter, 1999-. - 21 cm
ISBN 963-640-185-3
Berzsenyi Dániel Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola (Marcali)
373.54(439-2Marcali)
[AN 457643]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4., 1952-1990 / írta Zachár Gyöngyi. - 1999. - 66 p. : ill.
Borítócím: A gimnázium, 1952-1990. - Bibliogr.: p. 60-62.
ISBN 963-640-186-1 fűzött : ár nélkül
373.54(439-2Marcali)
[AN 457644] MARC

ANSEL
UTF-85329 /2002.
Milicz Ákos
   Diákönkormányzati segítő csomag / Milicz Ákos, Gerő Márton, Bagó Tamás ; [kiad. a Pest Megyei Diákönkormányzatok Hálózata]. - 4. átd. kiad. - Budapest : PMDH, 2002. - 186 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 179-182. - Példányszám: 500
ISBN 963-00-8703-0 fűzött : ár nélkül
371.59(439)(036)
[AN 918693]
MARC

ANSEL
UTF-85330 /2002.
Pete Lászlóné
   Készítsünk faliképet! / Pete Lászlóné ; [rajz. Rogán Ágnes]. - 2. kiad. - [Budapest] : Nemz. Tankvk., 2002. - 16 p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 963-19-2423-8 fűzött : ár nélkül
371.381
[AN 917371]
MARC

ANSEL
UTF-85331 /2002.
Pete Lászlóné
   Készítsünk növényekből díszeket! / Pete Lászlóné, G. Marek Katalin ; [rajz. Rogán Ágnes]. - 2. kiad. - [Budapest] : Nemz. Tankvk., 2002. - 16 p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 963-19-2422-X fűzött : ár nélkül
371.381
[AN 917386]
MARC

ANSEL
UTF-85332 /2002.
   Tíz éves az EVK Szakkollégium : jubileumi kiadvány ... / [szerk. Baksa Péter és Erdős Attila]. - Budapest : EVK Szakkollégium, 2000. - 98 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-00-4852-3 * fűzött : ár nélkül
EVK Szakkollégium (Budapest)
378.184(439-2Bp.)EVK *** 378.633(439-2Bp.)
[AN 457148]
MARC

ANSEL
UTF-85333 /2002.
Tölgyesi József (1940-)
   A devecseri polgári iskola története, 1925-1948 / írta és szerk. Tölgyesi József ; [kiad. Devecser Város Önkormányzata]. - Devecser : Önkormányzat, 2000. - 163 p., [3] t.fol. : ill. ; 24 cm + mell.
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-00-3057-8 fűzött : ár nélkül
Polgári Fiú- és Leányiskola (Devecser)
373.47(439-2Devecser)"192/194"
[AN 437421]
MARC

ANSEL
UTF-85334 /2002.
   Torna 1x1 / Hamza István [et al.]. - Budapest : Hamza I., 2000. - 240 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 239-240.
ISBN 963-640-705-3 fűzött : ár nélkül
372.879.6(072) *** 372.363(072) *** 796.41 *** 371.3
[AN 456939]
MARC

ANSEL
UTF-85335 /2002.
   V zrkadle času : 50 rokov novomestskej slovenskej školy : 1950-2000 = Az idő tükrében : 50 éves a sátoraljaújhelyi szlovák iskola / [zost. ... Júlia Kucziková]. - Sátoraljaújhely : [Szlovák Tanítási Nyelvű Ált. Isk.], 2000. - 90 p., [12] t. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-00-4946-5 * fűzött : ár nélkül
Szlovák Tanítási Nyelvű Általános Iskola (Sátoraljaújhely )
376.7(=854)(439-2Sátoraljaújhely) *** 373.3(439-2Sátoraljaújhely)
[AN 456123]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

5336 /2002.
Asztalos Lajos (1889-1956)
   A sakkjáték elemei / Asztalos Lajos, Bán Jenő ; [... kieg. Földi József]. - 7. kiad. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2001. - 317, [4] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-09-4270-4 fűzött : 2500,- Ft
794.1
[AN 918404]
MARC

ANSEL
UTF-85337 /2002.
Csurka Gergely (1971-)
   Kemény évek / Csurka Gergely, Mezei Dániel. - Budapest : Sensus, cop. 2002. - 270 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9375-07-1 kötött : ár nélkül
Kemény Dénes (1954-)
797.253(439)(092)Kemény_D.
[AN 918613]
MARC

ANSEL
UTF-85338 /2002.
   Millenniumi kézműves-, rajz- és képzőművész-pályamunkák kiállítási katalógusa : 2000. június 17-25., ... Budapest / [rend., közread. a] XVII. kerületi Önkormányzat, Kaszap István Alapítvány. - [Budapest] : Kaszap I. Alapítvány, 2000. - 72 p. : ill. ; 21 cm
Példányszám: 250
ISBN 963-00-4136-7 * fűzött : ár nélkül
379.825-053.2
[AN 459159]
MARC

ANSEL
UTF-85339 /2002.
   Sakkozó magyarok / [összeáll. és szerk. Bense József]. - Lakitelek : Antológia, 2000. - 113, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-7908-93-5 fűzött : ár nélkül
794.1(439)(091)
[AN 456450]
MARC

ANSEL
UTF-85340 /2002.
Szendrő Szabolcs
   Fél lábbal a csúcson / Szendrő Szabolcs, Németh Géza. - 3. kiad. - Budapest : Szerző, 2001. - 175 p. ; 20 cm
ISBN 963-440-267-4 fűzött : ár nélkül
796.52(0:82-94)
[AN 918415]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

5341 /2002.
Bátai Sándor (1955-)
Művek (vál.)
   Bátai Sándor. - Kaposvár : [Berzsenyi Irod. és Műv. Társ.], 1999. - [25] p. : ill., színes ; 30 cm
Bev. Géger Melinda. - Közread. a Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság. - Katalógus. - A bev. és a képaláírások angol nyelven is
ISBN 963-8440-10-4 fűzött : ár nélkül
75(439)(092)Bátai_S. *** 061.4(439-2Kaposvár)
[AN 454817]
MARC

ANSEL
UTF-85342 /2002.
Bojtor Károly (1933-1999)
Művek (vál.)
   Bojtor Károly, 1933-1999 / [szerk. Bojtor Márta, Gopcsa Katalin] ; [a tanulmányokat írta Aradi Nóra et al.]. - Veszprém : Bojtor Károly Alapítvány ; Budapest : M. Képek, cop. 2001. - 103 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.: p. 102-103.
ISBN 963-8210-97-4 kötött : ár nélkül
Bojtor Károly (1933-1999)
75(439)(092)Bojtor_K.
[AN 918655]
MARC

ANSEL
UTF-85343 /2002.
Buzás Gergely (1965-)
Giovanni Dalmata Herkules-kútja a visegrádi királyi palotában (angol)
   The Hercules fountain of Giovanni Dalmata in the Royal Palace of Visegrád / Gergely Buzás ; co-authors Mária Réti and Endre Szőnyi ; ed. István Éri ; [... transl. by Dóra Sallay] ; publ. by the TKM Association and the King Matthias Museum. - Budapest : TKM Assoc. ; Visegrád : King Matthias Mus., 2001. - 107, [2] p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 106-107.
ISBN 963-554-536-3 kötött : ár nélkül
725.948(439-2Visegrád) *** 728.82(439-2Visegrád) *** 73(45)(092)Dalmata,_G.
[AN 918776]
MARC

ANSEL
UTF-85344 /2002.
Farkas Attila
   Budapest, Szent István-bazilika / [Farkas Attila]. - 2. kiad. - [Budapest] : TKM Egyes., 2001. - 16 p. : ill., színes ; 17 cm. - (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, ISSN 0139-245X ; 626.)
Példányszám: 4000
ISBN 963-554-457-X fűzött : ár nélkül
726.54(439-2Bp.)(036)
[AN 918539]
MARC

ANSEL
UTF-85345 /2002.
Farkas Attila
Budapest, Szent István-bazilika (német)
   Budapest, Sankt Stephan-Basilika / [Attila Farkas]. - 2. kiad. - [Budapest] : TKM Egyes., 2001. - 16 p. : ill., színes ; 17 cm. - (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, ISSN 0139-245X ; 626/A.)
Példányszám: 2000
ISBN 963-554-448-0 fűzött : ár nélkül
726.54(439-2Bp.)(036)
[AN 918538]
MARC

ANSEL
UTF-85346 /2002.
Feld István (1951-)
   Ozora, várkastély / [Feld István]. - 2. kiad. - [Budapest] : TKM Egyes., 2001. - 16 p. : ill. ; 17 cm. - (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, ISSN 0139-245X ; 660.)
Példányszám: 2000. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-554-475-8 fűzött : ár nélkül
728.81(439-2Ozora)
[AN 918542]
MARC

ANSEL
UTF-85347 /2002.
Fiatal Iparművészek Stúdiója Egyesület.
   Fiatal Iparművészek Stúdiója Egyesület, 2000 = Studio of Young Artists and Designers, 2000 / [ford. Mészáros Júlia] ; [fotók Antal Szabolcs, Molnár Géza]. - [Budapest] : Fiatal Iparművészek Stúdiója Egyes., [2000]. - 213, [2] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-00-3630-4 fűzött : ár nélkül
745(439)(092):050.8
[AN 457093]
MARC

ANSEL
UTF-85348 /2002.
Frampton, Kenneth
Modern architecture (magyar)
   A modern építészet kritikai története / Kenneth Frampton ; [ford. M. Gyöngy Katalin et al.]. - [Budapest] : Terc, cop. 2002. - 500 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-00-8240-3 kötött : ár nélkül
72(100)"175/199"
[AN 918735]
MARC

ANSEL
UTF-85349 /2002.
Holló László (1887-1976)
   München, Técső, Párizs : Holló László ösztöndíjas évei / [az előszót összeáll., a képeket vál. Ujváry Zoltán]. - Debrecen : Ethnica, 2002. - 10 p., [13] t.fol. : ill., színes ; 17 cm
Példányszám: 250, ebből számozott: 100
ISBN 963-472-524-4 kötött : ár nélkül
75(439)(092)Holló_L.
[AN 918864]
MARC

ANSEL
UTF-85350 /2002.
Kiss Ilona (1955-)
Művek (vál.)
   Ilona Kiss. - 2. Aufl. - Budapest : Nationalbibliothek Széchényi [!Magánkiad.], 1999. - [72] p. : ill., főként színes ; 20 cm
Példányszám: 600
ISBN 963-640-000-8 fűzött : ár nélkül
73/76(439)(092)Kiss_I. *** 09
[AN 459170]
MARC

ANSEL
UTF-85351 /2002.
Kocsis Elemér (1926-)
   Holló László művészete / Kocsis Elemér. - Debrecen : Ethnica, 2002. - 62 p. : ill. ; 17 cm
Példányszám: 250, ebből számozott: 100
ISBN 963-472-591-0 * kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-474-591-0)
Holló László (1887-1976)
75(439)(092)Holló_L.
[AN 918868]
MARC

ANSEL
UTF-85352 /2002.
Kőnig Frigyes (1955-)
   Várak és erődítmények a Kárpát-medencében / Kőnig Frigyes. - [Budapest] : Helikon, 2001. - [900] p. : ill., részben színes ; 29 cm + mell. (85 p.)
Papírtokban. - Bibliogr.: p. 73-[86]. - Példányszám: 250 számozott, bőrkötésben
ISBN 963-208-756-9 kötött : ár nélkül
728.81(439.2)(084.11) *** 741(439)(092)Kőnig_F.
[AN 918854]
MARC

ANSEL
UTF-85353 /2002.
Kubinyi Anna
Művek (vál.)
   Anna Kubinyi : textil. - [S.l.] : [s.n.], [2001]. - [24] p. : ill., színes ; 24 cm
Magyar, angol és francia nyelven
Fűzött : ár nélkül
745.52(439)(092)Kubinyi_A.
[AN 917548]
MARC

ANSEL
UTF-85354 /2002.
Országos Akvarell Biennálé (17.) (2000) (Eger)
   XVII. Országos Akvarell Biennálé : Eger, 2000 : ... Tábornok-ház / [a kiállítást rend. és a katalógust szerk. H. Szilasi Ágota] ; a kiállítást ... a Dobó István Vármúzeum rend. - [Eger] : [Dobó Vármúz.], 2000. - [182] p. : ill., színes ; 24 cm
ISSN 0230-9505 = Országos Akvarell Biennálé. - Magyar és angol nyelven
ISBN 963-7223-41-X * fűzött : ár nélkül
75.021.322(439) *** 061.4(439-2Kecskemét)
[AN 455218]
MARC

ANSEL
UTF-85355 /2002.
Pamer Nóra (1924-)
   Magyar építészet a két világháború között / Pamer Nóra. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Terc, cop. 2001. - 271 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 252-254.
ISBN 963-00-8242-X kötött : ár nélkül
72(439)"1920/1944" *** 72.036(439)
[AN 915644]
MARC

ANSEL
UTF-85356 /2002.
Püski Sándor (1960-)
   10 nő : Püski Sándor grafikái József Attila versrészleteivel. - [Békés] : [Magánkiad.], 2000. - [24] p. : ill., főként színes ; 29 cm
Számozott példány: 200
ISBN 963-640-893-9 * kötött : ár nélkül
76(439)(092)Püski_S. *** 894.511-14
[AN 457032]
MARC

ANSEL
UTF-85357 /2002.
Ridovics Péter (1953-)
Művek (vál.)
   Ridovics Péter. - [Budapest] : [Ridovics P.], [2000]. - [36] p. : ill., főként színes ; 21 cm
Pogány Ö. Gábor bevezetőjével. - Magyar, angol és német nyelven
ISBN 963-640-671-5 * fűzött : ár nélkül
Ridovics Péter (1953-)
75/76(439)(092)Ridovics_P.
[AN 437949]
MARC

ANSEL
UTF-85358 /2002.
Unger Emil (1926-1999)
   Magyar éremhatározó / Unger Emil ; szerk. Mészáros István ; [közread. a] Magyar Éremgyűjtők Egyesülete. - Budapest : Ajtósi Dürer K., 1997-. - 20 cm
Az előzéklapon párhuzamos címként: Ungarischer Münzbestimmer
ISBN 963-8314-09-5
737.1(439)(083.71)
[AN 255324]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., 1526-1740. - 2000. - 261, [13] p. : ill.
Magyar és német nyelven
ISBN 963-8314-22-2 fűzött : ár nélkül
737.1(439)"15/17"(083.71)
[AN 455246] MARC

ANSEL
UTF-85359 /2002.
Ungvári Károly (1924-2000)
Művek (vál.)
   Ungvári Károly : Vaszary Képtár, Kaposvár, 2000. június 2-30. : Duna Galéria, Budapest, 2000. szeptember 27 - október 15. / [szerk. ... Matucza Ferenc]. - Kaposvár : [Somogy M. Múz. Ig.], 2000. - [47] p. : ill., színes ; 29 cm
Kiállítási katalógus. - Közread. a Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága
ISBN 963-7212-22-1 fűzött : ár nélkül
75(439)(092)Ungvári_K. *** 061.4(439-2Kaposvár) *** 061.4(439-2Bp.)"2000"
[AN 454816]
MARC

ANSEL
UTF-85360 /2002.
   A vajai Vay Ádám Múzeum grafikai gyűjteménye / [szerk. B. Szabó János]. - Vaja : Vay Á. Múz., 1999-. - 21 cm
ISBN 963-00-4486-2 *
76(100) *** 069(439-2Vaja)(036)
[AN 451823]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Eseményábrázolások / [összeáll. Basics Beatrix, Balajthy Katalin, B. Szabó János] ; [fotó Képessy Bence]. - 1999. - 56, [3] p. : ill.
Példányszám: 1000
ISBN 963-00-4543-5 * fűzött : ár nélkül
76.044(100)
[AN 451825] MARC

ANSEL
UTF-85361 /2002.
   Vízivárosi Galéria. - Budapest : Vízivárosi Galéria, 2001. - [44] p. : ill., főként színes ; 21 cm
A Vizivárosi Galéria 2001. évi kiállításainak közös katalógusa
Fűzött : ár nélkül
Vízivárosi Galéria (Budapest)
73/76(100)"199" *** 061.4(439-2Bp.)"2001"
[AN 917549]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

5362 /2002.
Kömlődi Ferenc
   Mennyek kapui : az elektronikus zene évtizede / Kömlődi Ferenc, Pánczél Gábor. - Budapest : Re:Creation Kft., 2001. - 469 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 465.
ISBN 963-00-8883-5 fűzött : 3600,- Ft
789.983(100)(091)
[AN 918637]
MARC

ANSEL
UTF-85363 /2002.
Matyikó Sebestyén József (1951-)
   Kálmán Imre Múzeum Siófok / Matyikó Sebestyén József. - 2. bőv. kiad. - Siófok : Kálmán I. Múz., 2001. - 40 p. : ill., főként színes ; 21x23 cm
Magyar, angol és német nyelven
ISBN 963-00-8297-7 * fűzött : ár nélkül
Kálmán Imre (1882-1953)
Kálmán Imre Múzeum (Siófok)
78.071.1(439)(092)Kálmán_I. *** 069(439-2Siófok)Kálmán_Imre(036)
[AN 918574]
MARC

ANSEL
UTF-85364 /2002.
Szatmári Endre (1919-)
   Régi melódiák, hamis hangok : egy XX. századi debreceni muzsikus emlékei / Szatmári Endre ; [közread. a] Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola. - Debrecen : Kodály Zeneműv. Szakközépisk., 2000. - 304 p. ; 20 cm
ISBN 963-00-2533-7 fűzött : ár nélkül
78.05(439-2Debrecen)"19"
[AN 455771]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

5365 /2002.
Darvas Iván (1925-)
   Lábjegyzetek / Darvas Iván. - Budapest : Európa, 2002. - 307 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-07-7174-8 kötött : 2500,- Ft
Darvas Iván (1925-)
792.028(439)(092)Darvas_I.
[AN 918162]
MARC

ANSEL
UTF-85366 /2002.
Krencsey Marianne (1931-)
   Equinox - 2001 : 35 év Budapesten - 35 év New Yorkban / Krencsey Marianne. - Budapest : Glória, 2001. - 416 p. : ill., részben színes ; 31 cm
ISBN 963-9283-39-8 kötött : 5890,- Ft
Krencsey Marianne (1931-)
792.028(439)(092)Krencsey_M.(084.12)
[AN 918620]
MARC

ANSEL
UTF-85367 /2002.
   A magyar film olvasókönyve, 1908-1943 : szöveggyűjtemény / vál., szerk. és a jegyzeteket írta Kőháti Zsolt ; [közread. a] Magyar Nemzeti Filmarchívum. - Budapest : M. Nemz. Filmarchívum, 2001. - 554 p. ; 24 cm
ISBN 963-7147-44-6 fűzött : 3400,- Ft
791.43(439)"190/194"
[AN 918787]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

5368 /2002.
Antal Mária (1954-)
   Hallás utáni szövegértés a nyelvvizsgán : német középfok / [szerző Antal Mária]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Akad. K. : ITK, 2001, cop. 1998. - 55 p. ; 24 cm. - (Rigó nyelvvizsga könyvek, ISSN 1418-5164)
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-05-7553-1)
803.0(079.1)=945.11
[AN 917694]
MARC

ANSEL
UTF-85369 /2002.
Bárdos Jenő (1945-)
   Angol feladatgyűjtemény a középfokú nyelvvizsgához / Bárdos Jenő, Sarbu Aladárné. - Nyíregyháza : Black & White, cop. 2002. - 191 p. ; 20 cm
ISBN 963-9407-25-9 fűzött : ár nélkül
802.0(079.1)=945.11
[AN 918406]
MARC

ANSEL
UTF-85370 /2002.
Davies, William
   Magyar - spanyol társalgás / William Davies, Carlos de la Torre Maicas. - Székesfehérvár : Lexika, 2000. - 157, [3] p. ; 20 cm
ISBN 963-9092-98-3 fűzött : 476,- Ft
806.0(078)=945.11
[AN 458301]
MARC

ANSEL
UTF-85371 /2002.
Egerszegi Erzsébet, Sz
   Német nyelvvizsga gyakorlókönyv : középfok írásbeli és szóbeli / Sz. Egerszegi Erzsébet. - 2. kiad. - [Budapest] : Corvina, 2002, cop. 1998. - 131 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-13-5158-0 fűzött : 920,- Ft
803.0(079.1)=945.11
[AN 917471]
MARC

ANSEL
UTF-85372 /2002.
Győri Anna
   Gyakorlókönyv a spanyol írásbeli nyelvvizsgákhoz : közép- és felsőfok / Győri Anna, Martínez Ágnes. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2001. - 127 p. ; 24 cm. - (Nyelvvizsgázzunk!, ISSN 1216-6898)
ISBN 963-19-2015-1 fűzött : ár nélkül
806.0(079.1)=945.11
[AN 918793]
MARC

ANSEL
UTF-85373 /2002.
   Írásbeli feladatok a nyelvvizsgán : angol : javítás és értékelés az állami nyelvvizsgán : "B" vizsga, felsőfok, középfok, alapfok / [szerzők Fonyódi Jenő et al.]. - 3. jav. kiad. - Budapest : Akad. K. : ITK, 2001, cop. 1996. - 150 p. ; 24 cm. - (Rigó nyelvvizsga könyvek, ISSN 1418-5164)
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-05-7505-1)
802.0(079.1)=945.11
[AN 917690]
MARC

ANSEL
UTF-85374 /2002.
Magyar Miklós (1938-)
   Cours de civilisation / Magyar Miklós ; [közread. a] Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Idegennyelvi Oktató- és Kutatóközpont. - 3. kiad. - [Budapest] : Aula, 2000. - 335 p. ; 24 cm
ISBN 963-9215-59-7 fűzött : 3100,- Ft
804.0(075.8)=945.11
[AN 918334]
MARC

ANSEL
UTF-85375 /2002.
   Miből is nyelvvizsgáztunk? : válogatás az elmúlt 3 év írásbeli állami nyelvvizsga anyagaiból : angol közép- és felsőfok / [szerk. Fonyódi Jenő] ; [szerzők Bartáné Aranyi Edina et al.] ; [közread. az Idegennyelvi Továbbképző Központ]. - 3. jav. kiad. - [Budapest] : Primarius, [2000]. - 52 p. ; 24 cm
ISBN 963-85685-1-8 fűzött : ár nélkül
802.0(079.1)=945.11
[AN 437820]
MARC

ANSEL
UTF-85376 /2002.
   Oriental manuscripts in the Library of the Hungarian Academy of Sciences / ed. by Éva Apor. - Budapest : Akad. K., [2000]-. - 25 cm
ISBN 963-05-9816-7 *
809 *** 89(091) *** 027.2(439-2Bp.)
[AN 455337]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., The Mongol and Manchu manuscripts and blockprints in the Library of the Hungarian Academy of Sciences / described by G. Kara ; [with the assistance of Alice Sárközi]. - cop. 2000. - X, 602 p., [12] t. : ill. - (Bibliotheca orientalis Hungarica, ISSN 0067-8104 ; 47.)
Bibliogr.: p. 593-[603].
ISBN 963-05-7656-2 kötött : ár nélkül
809.42-8 *** 809.413.1-8 *** 027.2(439-2Bp.)
[AN 455343] MARC

ANSEL
UTF-85377 /2002.
Pálfy Miklós (1942-)
   Francia - magyar kéziszótár = Dictionnaire français - hongrois / Pálfy Miklós ; [szerk. ... Farkas Ildikó]. - 3. jav. kiad. - Szeged : Grimm, 2002. - XXX, 1199 p. ; 21 cm. - (Grimm szótárak, ISSN 1587-1630)
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9087-46-7)
801.323=40=945.11
[AN 918079]
MARC

ANSEL
UTF-85378 /2002.
   Prospects : intermediate. - Budapest : M. Macmillan, 1999. - 3 db ; 28 cm + kazetta
ISBN 963-8170-69-7 * fűzött : ár nélkül
802.0(078)=00
[AN 448371]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], Student's book / Ken Wilson, James Taylor ; [ill. by Maggie Ling et al.]. - 119 p. : ill., színes
ISBN 963-8170-56-5
802.0(078)=00
[AN 448586] MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], Teacher's book / Ken Wilson. - 182 p. : ill.
ISBN 963-8170-58-1
802.0(072)=00
[AN 448913] MARC

ANSEL
UTF-8


   [3.], Workbook / Deirdre Howard-Williams ; [ill. by Maggie Ling et al.]. - 88 p. : ill.
ISBN 963-8170-57-3
802.0(076)=00
[AN 448918] MARC

ANSEL
UTF-85379 /2002.
   Prospects : pre-intermediate. - Budapest : M. Macmillan, 1999. - 3 db ; 28 cm + kazetta
ISBN 963-8170-68-9 * fűzött : ár nélkül
802.0(078)=00
[AN 448359]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], Student's book / Ken Wilson, James Taylor ; [ill. by Nancy Anderson et al.]. - 122 p. : ill., színes
ISBN 963-8170-53-0 fűzött : ár nélkül
802.0(078)=00
[AN 448382] MARC

ANSEL
UTF-8


   [3.], Workbook / Fiona Wallace ; [ill. by Maggie Ling et al.]. - 93 p. : ill.
ISBN 963-8170-54-9 fűzött : ár nélkül
802.0(078)=00
[AN 448396] MARC

ANSEL
UTF-85380 /2002.
Pszicholingvisztikai Nyári Egyetem (3.) (2000) (Balatonalmádi)
   III. Pszicholingvisztikai Nyári Egyetem : Balatonalmádi, 2000. május 28 - június 2. : programfüzet és absztraktok. = 3rd Summer School in Psycholinguistics : Balatonalmádi, May 28 - June 2, 2000 : programme and abstracts. - Veszprém : VE K., 2000. - 43 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9220-41-8 fűzött : ár nélkül
800.1 *** 159.9 *** 061.3(439-2Balatonalmádi)
[AN 458119]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

5381 /2002.
   Serata di commemorazione de Giacomo Leopardi : Istituto italiano di cultura per l'Ungheria, 7 dicembre 1998 : 1798-1998. = Giacomo Leopardi emlékest : Magyarországi Olasz Kultúrintézet, 1998. december 7. - [Budapest] : Olasz Kultúrint., [2000]. - 91 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-00-2686-4 * fűzött : ár nélkül
Leopardi, Giacomo
850(092)Leopardi,_G. *** 061.7(439)"1998"
[AN 457813]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

5382 /2002.
   Az elbeszélés nehézségei : Ottlik olvasókönyv / vál. és szerk. Kelecsényi László. - Budapest : Holnap, 2001. - 359, [7] p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-346-483-8 kötött : ár nélkül
Ottlik Géza (1912-1990)
894.511(092)Ottlik_G.
[AN 918798]
MARC

ANSEL
UTF-85383 /2002.
   Irodalmi kánon és kanonizáció / [vál., szerk. és az előszót írta Rohonyi Zoltán] ; [ford. Beck András et al.]. - Budapest : Osiris : Láthatatlan Kollégium, 2001. - 288 p. ; 25 cm. - (Szemeszter, ISSN 1416-4183)
Bibliogr.: p. 279-288.
ISBN 963-389-099-3 kötött : 2480,- Ft
894.511(091) *** 82.01
[AN 918702]
MARC

ANSEL
UTF-85384 /2002.
   A koppányi agától a halhatatlanságig : tanulmányok Fekete Istvánról / [szerk. Gáspár János]. - Ajka : Fekete I. Irod. Társ. ; [Túrkeve] : "Nimfea" Természetvédelmi Egyes., 2001. - 159 p. : ill. ; 21 cm. - (Zöldike könyvsorozat, ISSN 1419-7715 ; 12.)
Példányszám: 600
ISBN 963-04-9535-X fűzött : ár nélkül
Fekete István (1900-1970)
894.511(092)Fekete_I.
[AN 918426]
MARC

ANSEL
UTF-85385 /2002.
Vadas Ferenc (1930-2001)
   Könyveim / Vadas Ferenc ; [Borsos Miklós rajz.]. - Szekszárd : Vadas F., 2000. - 77 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 68-76.
ISBN 963-640-202-7 fűzött : ár nélkül
894.511(091)"19" *** 908.439.125 *** 012Vadas_F.
[AN 456400]
MARC

ANSEL
UTF-85386 /2002.
Várnai Ferenc (1936-)
   Tinódi és kora / Várnai Ferenc. - [Budapest] : Gulliver, cop. 2000. - 46 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-9232-09-2 kötött : ár nélkül
Tinódi Sebestyén (1505-1556)
894.511(092)Tinódi_S.
[AN 457539]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

5387 /2002.
Alf laila wa laila (magyar) (vál.)
   Az Ezeregyéjszaka legszebb meséi / ford. Benedek Elek és Honti Rezső. - [Nagykovácsi] : Puedlo K., [2001]. - 144 p. ; 20 cm
ISBN 963-86059-3-6 fűzött : ár nélkül
892.7-34(02.053.2)(082)=945.11
[AN 918044]
MARC

ANSEL
UTF-85388 /2002.
Barrett, Julia
Presumption (magyar)
   Önteltség és önámítás / Julia Barrett ; [ford. Arbanász Ildikó]. - Szeged : LAZI, cop. 2001. - 260 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-9227-90-0 kötött : 1790,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 918698]
MARC

ANSEL
UTF-85389 /2002.
Blauner, Peter
Man of the hour (magyar)
   A nap hőse / Peter Blauner ; [ford. Janáky István]. - [Budapest] : General Press, [2001]. - 388 p. ; 21 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
Regény
ISBN 963-9282-62-6 kötött : 1300,- Ft
820-311.3(73)=945.11
[AN 918689]
MARC

ANSEL
UTF-85390 /2002.
Bresciani Nicassio, Flora
Diciannove storie e non una di più (magyar)
   Összesen tizenkilenc mese / Flora Bresciani Nicassio ; [... ford. Petrovszki Lajszki Brigitta]. - Budapest : Don Bosco, 2000. - 71 p. ; 19 cm
ISBN 963-8456-66-3 fűzött : ár nélkül
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 457049]
MARC

ANSEL
UTF-85391 /2002.
Charrette, Robert N.
Secrets of power (magyar)
   A hatalom titkai / Robert N. Charrette ; [ford. Serflek Szabolcs] ; [ill. Joel Biske et al.]. - 2. kiad. - Budapest : Beholder, 2001-. - 3 db ; 19 cm. - (Árnyvadász, ISSN 1218-7585)
Regénytrilógia. - Shadowrun (keretcím)
ISBN 963-9399-05-1 *
820-312.9(73)=945.11
[AN 906158]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Jól válaszd meg az ellenségeidet. - 2002. - 363 p.
ISBN 963-9399-01-9 fűzött : ár nélkül
820-312.9(73)=945.11
[AN 919048] MARC

ANSEL
UTF-85392 /2002.
Clark, Mary Higgins
Loves music, loves to dance (magyar)
   Halálos tánc / Mary Higgins-Clark ; [ford. Sarlós Marianne]. - 2. kiad. - Budapest : M. Kvklub, 2002, cop. 1994. - 265 p. ; 19 cm
Regény
ISBN 963-547-596-9 kötött : ár nélkül
820-312.4(73)=945.11
[AN 918023]
MARC

ANSEL
UTF-85393 /2002.
Courths-Mahler, Hedwig
Dorrit und ihre Schwester (magyar)
   Dorrit meg a húga / Hedwig Courths-Mahler ; [ford. Komáromy Rudolf]. - Budapest : Bastei Budapest, [2001]. - 86 p. ; 22 cm. - (Hedwig Courths-Mahler felejthetetlen szerelmes regényei, ISSN 1216-2140 ; 181.)
ISBN 963-296-476-4 fűzött : 249,- Ft
830-312.5=945.11
[AN 919994]
MARC

ANSEL
UTF-85394 /2002.
De Bernières, Louis
Captain Corelli's mandolin (magyar)
   Corelli kapitány mandolinja / Louis De Bernieres ; [ford. Hajnal Péter]. - Budapest : M. Kvklub, 2002, cop. 1998. - 528 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-547-591-8 kötött : ár nélkül
820-31=945.11
[AN 918223]
MARC

ANSEL
UTF-85395 /2002.
Druon, Maurice
Les mémoires de Zeus (magyar)
   Zeusz emlékiratai / Maurice Druon ; [ford. Philipp Berta]. - [Budapest] : Auktor, [2000]. - 268 p. ; 19 cm
Regény
ISBN 963-7780-67-X kötött : ár nélkül
840-31=945.11
[AN 449597]
MARC

ANSEL
UTF-85396 /2002.
Fleming, Gherbod
Assamite (magyar)
   Asszamita / Gherbod Fleming ; [ford. Tóth Zsolt]. - Budapest : Delta Vision, [2001]. - 207 p. ; 18 cm. - (Klán regények ; ; 7.)
Vampire: the masquerade (keretcím) ; World of darkness (keretcím)
ISBN 963-86180-5-1 fűzött : 1090,- Ft
820-312.9(73)=945.11
[AN 918799]
MARC

ANSEL
UTF-85397 /2002.
Griffin, W. E. B.
Brotherhood of war (magyar)
   A háború katonái : ... és asszonyaik, akiket szerettek / W. E. B. Griffin. - Budapest : Bastei Budapest, 1996-. - 21 cm
Regényciklus. - A 3-4. köt. alcím nélkül. - Változó mérettel
ISBN 963-296-100-5 *
820-31(73)=945.11
[AN 208761]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Ezredesek / [ford. Würth Attila]. - 2002. - 406 p.
ISBN 963-296-518-3 kötött : 2278,- Ft
820-31(73)=945.11
[AN 918761] MARC

ANSEL
UTF-85398 /2002.
Hill, David
   Bald ambition : [a collection of poems] / David Hill. - [Budapest] : D. Hill, [2000]. - 64 p. ; 21 cm
ISBN 963-640-656-1 fűzött : ár nélkül
820-14
[AN 441508]
MARC

ANSEL
UTF-85399 /2002.
Kästner, Erich
Das doppelte Lottchen (magyar)
   A két Lotti / Erich Kästner ; [ford. Tóth Eszter és Török Sándor] ; [Walter Trier ill.]. - 20. kiad. - Budapest : Móra, 2002. - 119, [6] p. : ill. ; 21 cm
Ifjúsági regény
ISBN 963-11-7653-3 kötött : ár nélkül
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 918091]
MARC

ANSEL
UTF-85400 /2002.
King, Stephen
Firestarter (magyar)
   A tűzgyújtó / Stephen King ; [ford. Boris János, Gáspár András, Jeszenszky Zita]. - Budapest : Európa, 2002, cop. 1990. - 493, [2] p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-07-7104-7 fűzött : 1400,- Ft
820-312.9(73)=945.11
[AN 918118]
MARC

ANSEL
UTF-85401 /2002.
Klavan, Andrew
Don't say a word (magyar)
   Ne szólj száj / Andrew Klavan ; [ford. Mihály Árpád]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2001. - 359 p. ; 18 cm
Regény
ISBN 963-9421-05-7 fűzött : 1490,- Ft
820-312.4(73)=945.11
[AN 918768]
MARC

ANSEL
UTF-85402 /2002.
Lennox, Marion
Prescription - on bride (magyar)
   A sziget réme / Marion Lennox ; [... ford. Bakay Dóra]. - Budapest : Harlequin, cop. 2000. - 93 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 163.)
Kisregény
ISBN 963-536-756-2 fűzött : 254,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 457781]
MARC

ANSEL
UTF-85403 /2002.
Lindsey, Johanna
Home for the holiday (magyar)
   Aranyfényű szemek / Johanna Lindsey ; [ford. Várkonyi Éva]. - Budapest : M. Kvklub, 2002. - 199 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-547-617-5 kötött : ár nélkül
820-312.5(73)=945.11
[AN 918721]
MARC

ANSEL
UTF-85404 /2002.
Lowry, Lois
Number the stars (magyar)
   Számláld meg a csillagokat / Lois Lowry ; [ford. Bátori Tamás]. - Budapest : Animus, 2002. - 141 p. ; 22 cm
Ifjúsági regény
ISBN 963-9307-20-3 kötött : 1190,- Ft
820-31(73)(02.053.2)=945.11
[AN 918083]
MARC

ANSEL
UTF-85405 /2002.
McClure, Ken
Resurrection (magyar)
   Biológiai fegyver / Ken McClure ; [ford. F. Vas Julianna]. - [Budapest] : Delej, cop. 2002. - 344 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-9124-34-6 fűzött : ár nélkül
820-311.3=945.11
[AN 918641]
MARC

ANSEL
UTF-85406 /2002.
Moravia, Alberto
Storie della preistoria (magyar)
   Történelem előtti történetek / Alberto Moravia ; [ford. Székely Éva] ; [Sajdik Ferenc rajz.]. - Budapest : Móra, 2000. - 153 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-11-7547-2 kötött : 1398,- Ft
850-7=945.11
[AN 449611]
MARC

ANSEL
UTF-85407 /2002.
Palmer, Diana
The patient nurse (magyar)
   Szívedbe látok / Diana Palmer ; [... ford. Tatai Zoltán]. - Budapest : Harlequin, cop. 2000. - 94 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 162.)
Kisregény
ISBN 963-536-755-4 fűzött : 254,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 457778]
MARC

ANSEL
UTF-85408 /2002.
Parsons, Tony
Man and boy (magyar)
   Apa és fia / Tony Parsons ; [ford. Varga Monika]. - Budapest : Európa, 2002. - 340 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-07-7103-9 kötött : 1600,- Ft
820-31=945.11
[AN 918685]
MARC

ANSEL
UTF-85409 /2002.
Pontiggia, Giuseppe
Nati due volte (magyar)
   Kétszer születni / Giuseppe Pontiggia ; ford. Zöldi Mihály. - Budapest : Athenaeum 2000, 2002. - 180 p. ; 22 cm
Regény
ISBN 963-9261-70-X kötött : 1990,- Ft
850-31=945.11
[AN 918772]
MARC

ANSEL
UTF-85410 /2002.
Puzo, Mario
Omertà (magyar)
   Omertà / Mario Puzo ; [ford. Ladányi Katalin]. - Budapest : M. Kvklub, 2002, cop. 2000. - 331 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-547-616-7 kötött : ár nélkül
820-31(73)=945.11
[AN 918204]
MARC

ANSEL
UTF-85411 /2002.
Quick, Amanda
Desire (magyar)
   Emésztő tűz / Amanda Quick ; [ford. Sóvágó Katalin]. - 2. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2001. - 254 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-203-040-0 fűzött : ár nélkül
820-312.5(73)=945.11
[AN 918359]
MARC

ANSEL
UTF-85412 /2002.
Quick, Amanda
Mistress (magyar)
   A szerető / Amanda Quick ; [ford. Balogh Mariann]. - 2. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2001. - 260 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-203-043-5 fűzött : ár nélkül
820-312.5(73)=945.11
[AN 918357]
MARC

ANSEL
UTF-85413 /2002.
Reyes, Alfonso
   Amerikai capriccio : válogatott írások / Alfonso Reyes ; [vál. és szerk. Scholz László] ; [ford. Cserháti Éva et al.]. - Budapest : Nagyvilág, 2001. - 237 p. ; 18 cm
ISBN 963-9175-15-3 fűzött : 1300,- Ft
860-821(72)=945.11
[AN 918694]
MARC

ANSEL
UTF-85414 /2002.
Robbins, Harold
The secret (magyar)
   A titok / Harold Robbins ; [ford. Bartha Réka]. - [Debrecen] : Aquila, 2001. - 311 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-679-154-6 kötött : 1490,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 918765]
MARC

ANSEL
UTF-85415 /2002.
Roberts, Nora
Midnight bayou (magyar)
   Időtlen szerelem / Nora Roberts ; [ford. Király Zsuzsa]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2001. - 406 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-9421-02-2 fűzött : 1190,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 918913]
MARC

ANSEL
UTF-85416 /2002.
Rowling, J. K.
Harry Potter and the Chamber of Secrets (magyar)
   Harry Potter és a Titkok Kamrája / J. K. Rowling ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2002. - 316 p. ; 22 cm
A meseregényfolyam 2. kötete
ISBN 963-9307-28-9 kötött : 1590,- Ft
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 918232]
MARC

ANSEL
UTF-85417 /2002.
Rowling, J. K.
Harry Potter and the prisoner of Azkaban (magyar)
   Harry Potter és az azkabani fogoly / J. K. Rowling ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2002. - 399 p. ; 22 cm
A meseregényfolyam 3. kötete
ISBN 963-9307-29-7 kötött : 1790,- Ft
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 918229]
MARC

ANSEL
UTF-85418 /2002.
Sachar, Louis
There's a boy in the girl's bathroom (magyar)
   Bradley, az osztály réme / Louis Sachar ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2002. - 235 p. ; 22 cm
Ifjúsági regény
ISBN 963-9307-45-9 kötött : 1490,- Ft
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 918081]
MARC

ANSEL
UTF-85419 /2002.
Salten, Felix
Bambi (magyar)
   Bambi / Felix Salten ; Fenyő László fordítása ; [... az ill. Szecskó Péter munkái]. - 13. kiad. - Budapest : Móra, 2002. - 146 p. : ill. ; 21 cm
Ifjúsági regény
ISBN 963-11-7654-1 kötött : ár nélkül
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 918173]
MARC

ANSEL
UTF-85420 /2002.
Schuster, Gaby
Nina & Nicki (magyar)
   Nina & Nicki / Gaby Schuster. - Budapest : Móra, 2001-. - 19 cm
Ifjúsági regény
ISBN 963-11-6964-2 *
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 903418]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Smaragdmedál / [ford. Schleicher Dóra] ; [Szegedi Katalin rajz.]. - 2002. - 113 p. : ill.
ISBN 963-11-7659-2 fűzött : ár nélkül
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 918636] MARC

ANSEL
UTF-85421 /2002.
Spears, Britney
A mother's gift (magyar)
   A szeretet éneke / Britney Spears, Lynne Spears ; [ford. Stern Gabriella]. - Budapest : M. Kvklub, 2002. - 159 p. ; 19 cm
Regény
ISBN 963-547-595-0 kötött : ár nélkül
820-31(73)=945.11
[AN 918707]
MARC

ANSEL
UTF-85422 /2002.
Spyri, Johanna
Arthur und Squirrel (magyar)
   Artúr különös vakációja / Johanna Spyri ; Tóth Éva illusztrációival ; [ford. Debreczeniné Aujeszky Lenke]. - Budapest : Harmat, 2001. - 1254 p. : ill. ; 20 cm
Ifjúsági regény
ISBN 963-9148-57-1 fűzött : ár nélkül
830-31(02.053.2)(494)=945.11
[AN 918811]
MARC

ANSEL
UTF-85423 /2002.
Steel, Danielle
Leap of faith (magyar)
   Ugrás a sötétbe / Danielle Steel ; [ford. Gálvölgyi Judit]. - Budapest : Maecenas, cop. 2002. - 296 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-203-051-6 fűzött : ár nélkül
820-312.5(73)=945.11
[AN 918632]
MARC

ANSEL
UTF-85424 /2002.
Suteev, Vladimir Grigorʹevič
Vesëlye skazki (magyar)
   Vidám mesék / Vlagyimir Szutyejev ; a szerző rajz. ; [ford. Gergely Erzsébet et al.]. - 9. kiad. - Budapest : Móra, 2002. - 158, [2] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 963-11-7657-6 kötött : ár nélkül
882-34(02.053.2)=945.11
[AN 918048]
MARC

ANSEL
UTF-85425 /2002.
Tolkien, John Ronald Reuel
The Lord of the Rings (magyar)
   A Gyűrűk Ura : regény / J. R. R. Tolkien ; [ford. Göncz Árpád] ; [az I. rész 1-11. fejezetét, ... a hozzá tartozó versbetéteket ford. Réz Ádám] ; [a többi verset ford. Tandori Dezső]. - Budapest : Európa, 2002, cop. 1985. - 3 db : ill. ; 21 cm
ISBN 963-07-7175-6 kötött : 3600,- Ft
820-31=945.11
[AN 918258]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A Gyűrű szövetsége. - 540, [2] p.
ISBN 963-07-7176-4
820-31=945.11
[AN 918259] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A két torony. - 438, [3] p.
ISBN 963-07-7177-2
820-31=945.11
[AN 918260] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., A király visszatér. - 533, [2] p.
ISBN 963-07-7178-0 (hibás ISBN 963-07-7048-2)
820-31=945.11
[AN 918266] MARC

ANSEL
UTF-85426 /2002.
   Üzenet neked és nekem / összegyűjt. és szerk. Csikai Erzsébet. - Debrecen : Csikai E., 2000. - 129 p. : ill. ; 14x21 cm
ISBN 963-640-816-5 fűzött : ár nélkül
82-84=945.11 *** 613.865
[AN 456353]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

5427 /2002.
Acsádi Rozália (1957-)
   Rekviem Mutz Erzsébetért / Acsádi Rozália. - Szekszárd : Babits, 2000. - 123 p. ; 21 cm
Versek
ISBN 963-9272-15-9 kötött : ár nélkül
894.511-14
[AN 441481]
MARC

ANSEL
UTF-85428 /2002.
Antal István
   Regény / Antal István. - [Budapest] : Orpheusz, 2000. - [4], 41 p. ; 21 cm
ISBN 963-91017-5-3 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 456467]
MARC

ANSEL
UTF-85429 /2002.
Arany János (1817-1882)
   Régi idők / Arany János. - Budapest : Tótfalusi Kis Nyip. Műsz. Szakközép- és Szakmunkásképző Isk., 1999. - 45 p. ; 19 cm. - ("Géniusz" könyvek)
Versek. - Példányszám: 100
ISBN 963-8498-18-8 * kötött : kvker. forgalomba nem kerül
894.511-14
[AN 457971]
MARC

ANSEL
UTF-85430 /2002.
Báger Gusztáv (1938-)
   Magánterem : Báger Gusztáv versei. - [Békéscsaba] : Tevan, 2000. - 77 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-7278-67-2 * kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-7278-44-3)
894.511-14
[AN 449630]
MARC

ANSEL
UTF-85431 /2002.
Bálint Ágnes (1922-)
   Szeleburdi család / Bálint Ágnes ; a szerző rajz. - 6. kiad. - Budapest : Móra, 2002. - 150 p. : ill. ; 19 cm
Ifjúsági regény
ISBN 963-11-7655-X kötött : ár nélkül
894.511-31(02.053.2)
[AN 918092]
MARC

ANSEL
UTF-85432 /2002.
Baráti Molnár Lóránt (1949-)
   Isten neve: Jahve : versek: magány, hit, erotika, emlék, 1996-1999 / Baráti Molnár Lóránt ; [kiad. a Cserhát Művészkör]. - Budapest ; Győr : Cserhát Művész Kör, 2000. - 52 p. ; 20 cm
ISBN 963-00-4009-3 fűzött : 400,- Ft
894.511-14
[AN 457142]
MARC

ANSEL
UTF-85433 /2002.
Baráti Molnár Lóránt (1949-)
   "Quo vádis, Domine?!" : vallásos versek, 1964-1999 / Baráti Molnár Lóránt ; [kiad. a Cserhát Művészkör Győri Csoportja ...]. - Győr : Cserhát Művész Kör : Új Pannónia Szerk., 1999. - 22, [2] p. : ill. ; 21 cm
Példányszám: 100
ISBN 963-00-2466-7 * fűzött : 300,- Ft (hibás ISBN 963-7541-46-2)
894.511-14
[AN 458120]
MARC

ANSEL
UTF-85434 /2002.
Benedek Elek (1859-1929)
   A két bors-ökröcske : válogatott mesék / Benedek Elek. - [Nagykovácsi] : Puedlo K., [2001]. - 142 p. ; 20 cm
Kész. az 1922-ben megjelent "Magyar mese- és mondavilág" c. gyűjtemény felhasználásával
ISBN 963-86052-6-X fűzött : ár nélkül
894.511-34(02.053.2)
[AN 918419]
MARC

ANSEL
UTF-85435 /2002.
Benedek Elek (1859-1929)
   Világszép Nádszál kisasszony : válogatott mesék / Benedek Elek. - [Nagykovácsi] : Puedlo K., 2000. - 141 p. ; 20 cm
Kész. az 1922-ben megjelent "Magyar mese- és mondavilág" c. gyűjtemény felhasználásával
ISBN 963-86052-7-8 fűzött : ár nélkül
894.511-34(02.053.2)
[AN 918077]
MARC

ANSEL
UTF-85436 /2002.
Budai Kulcsár János (1937-)
   A Táltos álma : Budai Kulcsár János válogatott versei. - [Budapest] : Nagy-György S., [2000]. - 128 p. ; 20 cm
ISBN 963-640-583-2 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 456599]
MARC

ANSEL
UTF-85437 /2002.
Cselenyák Imre
   A halál vámszedője / Jean-Pierre Montcassen. - [Nagykovácsi] : Puedlo K., [2001]. - 239 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-9320-54-4 fűzött : ár nélkül
894.511-31
[AN 918625]
MARC

ANSEL
UTF-85438 /2002.
Cser László (1914-)
   Tíz év Kínában / Cser László. - [Budapest] : [Jezsuita Intézmények Diákjainak Egyes.], [2000]. - 166 p. : ill. ; 21 cm
Közread. a Jezsuita Intézmények Diákjainak Egyesülete
ISBN 963-00-5049-8 * fűzött : ár nélkül
894.511-94 *** 266.2(510)
[AN 456468]
MARC

ANSEL
UTF-85439 /2002.
Darnel Christian
   Semmi gond! : gondűző gondolatok és képek / Darnel Christian ; a szerző rajz. - 2. kiad. - Budapest : Százszorszép, [2001]. - 119 p. : ill. ; 16x17 cm
ISBN 963-7673-36-9 fűzött : 998,- Ft
894.511-84 *** 741.5(73)(=945.11)(092)Darnel_Ch.
[AN 918341]
MARC

ANSEL
UTF-85440 /2002.
Dobó Lászlóné Papp Júlia (1920-)
   80 évem az Isten szeretetében : Dobó Lászlóné Papp Júlia nyugdíjas gyémántdiplomás tanító emlékirata / [kiad. Kiskunlacháza Polgármesteri Hivatal]. - Kiskunlacháza : Polgármesteri Hiv., 2000. - 78 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-00-4804-3 * fűzött : ár nélkül
Dobó Lászlóné Papp Júlia (1920-)
894.511-94
[AN 456713]
MARC

ANSEL
UTF-85441 /2002.
Erdélyi Margit
   A múlt árnyai : szerelmes regény / Margaret Moore. - [Budapest] : Anno, 2001. - 199 p. ; 20 cm
ISBN 963-375-206-X fűzött : ár nélkül
894.511-312.5
[AN 918616]
MARC

ANSEL
UTF-85442 /2002.
Érsek Tibor (1945-)
   Ördög a zöldfolyosón : félpercesek ezredvégi gondolatokból / Érsek Tibor ; [... ill. Ballonyi László]. - Budapest : Filács, 2000. - 125, [3] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-85997-9-0 fűzött : ár nélkül
894.511-84
[AN 457059]
MARC

ANSEL
UTF-85443 /2002.
Fabó Kinga (1953-)
   Fojtott intenzitással, fojtottan / Fabó Kinga. - Budapest : Fekete Sas, 2002. - 112 p. ; 21 cm
Versek
ISBN 963-9352-18-7 fűzött : 790,- Ft
894.511-14
[AN 918623]
MARC

ANSEL
UTF-85444 /2002.
Faragó Jánosné
   "Könyörületesség a fegyverek között" / Faragó Jánosné ; [kiad. Jászárokszállás Város Önkormányzata]. - Budapest [!Jászárokszállás] : Önkormányzat, 2000. - 219 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-00-4050-6 fűzött : ár nélkül
894.511-94(439-2Jászárokszállás)(082)
[AN 449337]
MARC

ANSEL
UTF-85445 /2002.
Farkas Jánosné
   Az én utam.. / Farkas Jánosné ; [Gaál Éva rajz.]. - Budapest : Porszem K., 2001. - 78 p. : ill. ; 24 cm
Gyermekregény
ISBN 963-00-7633-0 fűzött : ár nélkül
894.511-31(02.053.2) *** 244(0:82-31)(02.053.2)
[AN 918731]
MARC

ANSEL
UTF-85446 /2002.
Fazekas Anna (1905-1973)
   Öreg néne őzikéje / Fazekas Anna ; ill. Róna Emy. - 9. kiad. - Budapest : Ciceró, 2001, cop. 1993. - [20] p. : ill., színes ; 32 cm
Verses képeskönyv
ISBN 963-539-346-6 kötött : ár nélkül
894.511-14(02.053.2)
[AN 917461]
MARC

ANSEL
UTF-85447 /2002.
Fehér Klára (1922-1996)
   Hetedhét tengeren / Fehér Klára ; [Mészáros Márta rajz.]. - Budapest : Ciceró, 2001, cop. 1989. - 93 p. : ill. ; 21 cm
Meseregény
ISBN 963-539-345-8 fűzött : ár nélkül
894.511-34(02.053.2)
[AN 918422]
MARC

ANSEL
UTF-85448 /2002.
Fehér Klára (1922-1996)
   Mi, szemüvegesek / Fehér Klára ; [Marton Magda rajz.]. - Budapest : Cicero, 2001. - 156 p. : ill. ; 20 cm
Ifjúsági regény
ISBN 963-539-297-4 fűzött : ár nélkül
894.511-31(02.053.2)
[AN 918029]
MARC

ANSEL
UTF-85449 /2002.
Fekete István (1900-1970)
   Aranymálinkó : Fekete István hátrahagyott versei / [... a rajzokat kész. Csabai Tibor]. - [Túrkeve] : "Nimfea" Természetvédelmi Egyes. ; Ajka : Fekete I. Irod. Társ., 2001. - 79 p. : ill. ; 20 cm. - (Zöldike könyvsorozat, ISSN 1419-7715 ; 13.)
ISBN 963-03-6159-0 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 918511]
MARC

ANSEL
UTF-85450 /2002.
Fülöp Kálmán (1948-)
   Egyedül a parton : versek / Fülöp Kálmán ; [... az előszót ... írta Bölöni Domokos] ; [a rajzokat kész. Kedei Zoltán] ; [kiad. Aldebrő Község Önkormányzata]. - Aldebrő : Önkormányzat, [2000]. - 81 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-00-3814-5 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 457840]
MARC

ANSEL
UTF-85451 /2002.
Gaál Éva (1940-)
   Csoda a kalitkában / Gaál Éva ; [a szerző rajz.]. - Budapest : Porszem K., 2001. - 51 p. : ill., színes ; 24 cm
Gyermekregény
ISBN 963-00-8584-4 fűzött : ár nélkül
894.511-31(02.053.2)
[AN 918725]
MARC

ANSEL
UTF-85452 /2002.
Geosits Hermina (1918-)
   Bucsui emlékmozaikok / írta Geosits Hermina. - [Bucsu] : [Magánkiad.], [2000]. - 36 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-640-848-3 * fűzött : ár nélkül
894.511-94
[AN 455754]
MARC

ANSEL
UTF-85453 /2002.
Györffy Sándor Péter
   Csak... Nem... Csenj... Morzsák / Györffy Sándor Péter. - [Budapest] : [Magánkiad.], 2000. - 48 p. ; 21 cm
Versek
ISBN 963-640-906-4 * fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 457124]
MARC

ANSEL
UTF-85454 /2002.
Higgins, Tom
   Időzítés / Tom Higgins ; [!ford. Váradi Eszter]. - [Budapest] : Gabo, 2001. - 341 p. ; 21 cm
Regény. - A címlap hátoldalán címadatként: Timing
ISBN 963-9237-98-1 kötött : 1690,- Ft
894.511-312.4
[AN 918628]
MARC

ANSEL
UTF-85455 /2002.
Isépy Tamás (1924-)
   Politikai forgácsok / Isépy Tamás. - Budapest : Osiris, 2000. - 340 p. ; 21 cm
ISBN 963-379-826-4 kötött : 1480,- Ft
894.511-92 *** 323(439)"199"(093)
[AN 449614]
MARC

ANSEL
UTF-85456 /2002.
Janikovszky Éva (1926-)
   Mosolyogni tessék! / Janikovszky Éva ; [Réber László rajz.]. - 4. kiad. - Budapest : Móra, 2002. - 156, [3] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-11-7656-8 kötött : ár nélkül
894.511-43
[AN 918175]
MARC

ANSEL
UTF-85457 /2002.
József Attila (1905-1937)
   Thomas Mann üdvözlése / József Attila. - Budapest : Tótfalusi Kis Nyip. Műsz. Szakközép- és Szakmunkásképző Isk., 1999. - [3] fol. ; 21 cm. - ("Génius" könyvek)
Vers. - Példányszám: 100
ISBN 963-8498-19-6 * kötött : kvker. forgalomba nem kerül
894.511-14
[AN 457997]
MARC

ANSEL
UTF-85458 /2002.
Karádi Norbert
   Gyermekkorom gyárudvara : emlékek a régi Diósgyőrből / Karádi Norbert. - Miskolc : Janus 62 BT, 2000. - 72 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-00-4167-7 fűzött : ár nélkül
894.511-94
[AN 449378]
MARC

ANSEL
UTF-85459 /2002.
Karinthy Frigyes (1887-1938)
   Tanár úr kérem : képek a középiskolából / Karinthy Frigyes ; [Deák Ferenc rajz.]. - Szeged : Mozaik, 2002. - 95 p. : ill. ; 15 cm. - (Mozaik minikönyvtár, ISSN 1585-0862)
ISBN 963-697-245-1 kötött : ár nélkül
894.511-7
[AN 918571]
MARC

ANSEL
UTF-85460 /2002.
Koltai Horváth György (1928-)
   "A dolgozó népet szolgálom" : naplóregény, 1949-1952 / Koltai Horváth György. - Budapest : Uránusz, 2000. - 262 p. : ill. ; 21 cm
Példányszám: 100
ISBN 963-9086-77-0 fűzött : ár nélkül
Koltai Horváth György (1928-)
894.511-31
[AN 440193]
MARC

ANSEL
UTF-85461 /2002.
Kosztolányi Dezső (1885-1936)
   Pacsirta / Kosztolányi Dezső. - [Kaposvár] : Holló, [2001]. - 152 p. ; 20 cm. - (Holló diákkönyvtár, ISSN 1419-5933)
Regény
ISBN 963-9388-45-9 fűzött : ár nélkül
894.511-31
[AN 918155]
MARC

ANSEL
UTF-85462 /2002.
Koter István
   Quicky nyuszi kalandjai / [a grafikákat kész. Szűcs István]. - [Csorvás] : Koter I., [2000]. - 43 p. : ill. ; 20 cm
Írta Koter István. - Borítócím: Nesquik nyuszi kalandjai
ISBN 963-640-721-5 fűzött : ár nélkül
894.511-34(02.053.2)
[AN 455696]
MARC

ANSEL
UTF-85463 /2002.
Lévay József (1825-1918)
   Szentpéteri üres fészek : Lévay József naplója / [szerk. Porkoláb Tibor] ; [sajtó alá rend. Domján Annamária et al.] ; [a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár, a Herman Ottó Múzeum és a Miskolci Egyetem Textológiai Műhelyének közös kiadványa]. - Miskolc : BAZ M. Lvt. : HOM : ME Textológiai Műhely, 2001. - 2 db : ill. ; 25 cm
Gerinccím: Lévay József naplója. - Példányszám: 500
ISBN 963-9311-11-1 kötött : ár nélkül
894.511-94
[AN 918668]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., 1892-1907. - 415 p.
ISBN 963-9311-12-X
894.511-94
[AN 918680] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., 1908-1917. - 449 p.
Bibliogr.: p. 442-444.
ISBN 963-9311-13-8
894.511-94
[AN 918687] MARC

ANSEL
UTF-85464 /2002.
Lévay László
   Öröknéző szemmel : versek / Lévay László. - [Budapest] : [Magánkiad.], cop. 2000. - 180 p. ; 20 cm
ISBN 963-640-940-4 * fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 456500]
MARC

ANSEL
UTF-85465 /2002.
Maison, Syndie
   Az eltűnt évek nyomában / Syndie Maison. - Budapest : Horizont, [2001]. - 168 p. ; 21 cm. - (Rózsa könyvek, ISSN 1417-2070 ; 3.)
Regény
ISBN 963-9408-03-4 fűzött : 555,- Ft
894.511-312.5
[AN 918778]
MARC

ANSEL
UTF-85466 /2002.
Markó Pál (1933-)
   Védőbeszéd az őszi fákhoz : versek / Markó Pál. - Budapest : Alterra, 2001. - 150 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 963-9324-24-8 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 918597]
MARC

ANSEL
UTF-85467 /2002.
Máthé László
   Murphy, te édes...? / L. Ma The ; [rajz. Izsák Jenő]. - [Budapest] : Anno, [2001]. - 117 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 963-375-161-6 fűzött : ár nélkül
894.511-7
[AN 918381]
MARC

ANSEL
UTF-85468 /2002.
Megyer Árpád
   A nap fia : a mú(lt) földjéről jöttem / Megyer Árpád. - [Budapest] : Kornétás, cop. 1999. - 147 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-7843-76-0 fűzött : 990,- Ft
894.511-31
[AN 441487]
MARC

ANSEL
UTF-85469 /2002.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   Szent Péter esernyője / Mikszáth Kálmán. - [Kaposvár] : Holló, [2001]. - 180 p. ; 20 cm. - (Holló diákkönyvtár, ISSN 1419-5933)
Regény
ISBN 963-9305-60-X fűzött : ár nélkül
894.511-31
[AN 918412]
MARC

ANSEL
UTF-85470 /2002.
Molnár Edit
   Fényből szőtt szerelem / Joanna Christen. - [Szombathely] : Szefirot, 2000-. - 20 cm
Regény
ISBN 963-00-2653-8
894.511-31
[AN 443902]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - [2000]. - 404 p.
ISBN 963-00-2654-6 fűzött : ár nélkül
894.511-31
[AN 443911] MARC

ANSEL
UTF-85471 /2002.
Nashwan, Khaled
   Sába királynő országából jöttem : Dr. Khaled Nashwan magyarul írt versei, írásai. - Pécs : Alexandra, 2001. - 133, [3] p., [8] t. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 963-368-178-2 kötött : ár nélkül
894.511-821
[AN 918665]
MARC

ANSEL
UTF-85472 /2002.
Nemere István (1944-)
   Holdösvény : [reinkarnációs kalandregény] / Nemere István. - Budapest : Media Nox, 2002. - 391, [2] p. ; 20 cm
ISBN 963-86171-7-9 fűzött : 1200,- Ft
894.511-312.9
[AN 918618]
MARC

ANSEL
UTF-85473 /2002.
Nemere István (1944-)
   A szerelem tengere : szerelmes regény / Melissa Moretti. - [Budapest] : Anno, 2001. - 247 p. ; 20 cm
ISBN 963-375-198-5 fűzött : ár nélkül
894.511-312.5
[AN 918724]
MARC

ANSEL
UTF-85474 /2002.
Nemere István (1944-)
   Szeress, hercegnőm! : [szerelmes regény] / Salome Al-Saffin. - [Budapest] : Anno, 2002. - 223 p. ; 20 cm
ISBN 963-375-208-6 fűzött : ár nélkül
894.511-312.5
[AN 918847]
MARC

ANSEL
UTF-85475 /2002.
Nemere István (1944-)
   Versailles-sztori : Madame Pompadour és XV. Lajos király viharos szerelme / Nemere István. - Nyíregyháza : Homonnai, 2000. - 265 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-8342-10-2 kötött : ár nélkül
894.511-312.5
[AN 449618]
MARC

ANSEL
UTF-85476 /2002.
Orbán János Dénes (1973-)
   Anna egy pesti bárban : versek, 1993-1999 / Orbán János Dénes. - Budapest : M. Kvklub, 2002. - 228, [8] p. ; 21 cm
ISBN 963-547-618-3 kötött : ár nélkül
894.511-14(498)
[AN 918751]
MARC

ANSEL
UTF-85477 /2002.
Parker, Cynthia
   A végzet akarata / Cynthia Parker. - 2. kiad. - [Kecskemét] : Jánosi L., 2001. - 253 p. ; 20 cm
ISBN 963-440-501-0 fűzött : ár nélkül
894.511-312.5
[AN 918051]
MARC

ANSEL
UTF-85478 /2002.
Petőcz Miklós
   Legendák 2000 : Petőcz Miklós versei. - [Győr] : Petőcz M., [2000]. - 16 p. : ill. ; 21 cm
Borítócím: Pannonhalmi legendák 2000
ISBN 963-640-839-4 * fűzött : ár nélkül
894.511-15 *** 908.439-2Pannonhalma
[AN 455760]
MARC

ANSEL
UTF-85479 /2002.
Radnóti Miklós (1909-1944)
   Az első versekből, 1925-1930 / Radnóti Miklós. - Budapest : Tótfalusi Kis Nyip. Műsz. Szakközép- és Szakmunkásképző Isk., 1999. - 28 p. ; 19 cm. - ("Génius" könyvek)
Példányszám: 100
ISBN 963-8498-17-X * kötött : kvker. forgalomba nem kerül
894.511-14
[AN 457983]
MARC

ANSEL
UTF-85480 /2002.
Sárközy Vendel Gergely (1936-)
   Az arany mártírjai : emberközelben / Sárközy Vendel Gergely. - Budapest : Sárközy V. G., 2000. - 92 p. ; 20 cm
Versek
ISBN 963-640-865-3 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 458528]
MARC

ANSEL
UTF-85481 /2002.
Serfőző Simon (1942-)
   Jövőlátó / Serfőző Simon. - Budapest : Könyves Kálmán K., 2000. - 53 p. ; 18 cm
Dráma
ISBN 963-85156-7-8 fűzött : 450,- Ft
894.511-2
[AN 456436]
MARC

ANSEL
UTF-85482 /2002.
Sherry, Robert
   Keresztforgás / Robert Sherry. - [Budapest] : Kornétás, cop. 1999. - 195 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-7843-74-4 fűzött : 990,- Ft
894.511-312.4
[AN 441492]
MARC

ANSEL
UTF-85483 /2002.
Soldier, Agotha
   RSD : küzdelem a halál ellen / Agotha Soldier & Christine Michelle. - [Budapest] : Horizont, [2001]. - 154 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-9408-03-4 fűzött : 555,- Ft
894.511-311.3
[AN 918649]
MARC

ANSEL
UTF-85484 /2002.
   Szeretlek : a magyar irodalom szerelmi költészetének gyöngyszemei. - [Debrecen] : Aquila, 2002. - 159 p. ; 21 cm
ISBN 963-679-167-8 kötött : ár nélkül
894.511-14(082)
[AN 918653]
MARC

ANSEL
UTF-85485 /2002.
Szűcs Ernő (1934-)
   Anekdoták / [gyűjt. Szűcs Ernő]. - Debrecen : Tóth Kvkereskedés, [2000]. - 96 p. ; 21 cm
ISBN 963-9269-51-4 * kötött : ár nélkül
894.511-36 *** 398.23(=945.11)
[AN 442571]
MARC

ANSEL
UTF-85486 /2002.
Timár György (1929-)
   Este a hegyen : válogatott és új versek / Timár György. - Budapest : Fekete Sas, 2002. - 243 p. ; 20 cm
ISBN 963-9352-26-8 fűzött : 1568,- Ft
894.511-14
[AN 918617]
MARC

ANSEL
UTF-85487 /2002.
Varecza Laci (1936-)
   A szent én vagyok : vádirateposz a magyar állam ellen, 1999 / Varecza Laci. - [Szombathely] : Szerző, cop. 1999. - 602 p. : ill. ; 22 cm
Számozott példány: 100
ISBN 963-640-692-8 * kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-003-109-4)
894.511-994
[AN 437537]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

5488 /2002.
Bakó Mária
   A barátkozó színek / Bakó Mária. - Budapest : Alterra, 2000. - 20 p. : ill., színes ; 17x24 cm
ISBN 963-9032-95-6 fűzött : ár nélkül
087.5(084.1) *** 379.825-053.2
[AN 437619]
MARC

ANSEL
UTF-85489 /2002.
Gyenes István (1940-)
   Szent Imre, a liliomos herceg : [kifestő] / Gyenes István, Cs. Gyenes Emese. - Szeged : Bába, [2000]. - [14] p. : ill., részben színes ; 22 cm. - (A Tisza hangja,, ISBN 1418-9607 ; ; 68.)
ISBN 963-9144-80-0 fűzött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 450930]
MARC

ANSEL
UTF-85490 /2002.
Gyenes István (1940-)
   Szent István, Pannónia csillaga : [kifestő] / Gyenes István, Cs. Gyenes Emese. - Szeged : Bába, [2000]. - [22] p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (A Tisza hangja,, ISBN 1418-9607 ; ; 66.)
ISBN 963-9144-78-9 fűzött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 450933]
MARC

ANSEL
UTF-85491 /2002.
Gyenes István (1940-)
   Szent László, a kegyes király : [kifestő] / Gyenes István, Cs. Gyenes Emese. - Szeged : Bába, [2000]. - [17] p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (A Tisza hangja,, ISBN 1418-9607 ; ; 67.)
ISBN 963-9144-79-7 fűzött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 450921]
MARC

ANSEL
UTF-85492 /2002.
Gyenes István (1940-)
   Tacsi és a vadmalac : [kifestő] / Gyenes István, Tordai Gábor. - Szeged : Bába, [2000]. - [38] p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (A Tisza hangja,, ISBN 1418-9607 ; ; 76.)
ISBN 963-9144-81-9 fűzött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 450936]
MARC

ANSEL
UTF-85493 /2002.
Haui József (1952-)
   Első altatóim / [rajz. Haui József / Balázs]. - Budapest : Aranyhal, [2001]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 23 cm
ISBN 963-9196-86-X kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 918342]
MARC

ANSEL
UTF-85494 /2002.
   Kedves mondókák. - Nyíregyháza : Black & White, [1998]-. - 29 cm
ISBN 963-9125-78-4 *
087.5(084.1)
[AN 376768]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - cop. 1999. - 32 p. : ill.
Írta és rajz. Kissné Fiák Judit
ISBN 963-9260-23-1 * fűzött : 499,- Ft (hibás ISBN 963-6260-23-1)
087.5(084.1)
[AN 437347] MARC

ANSEL
UTF-85495 /2002.
Oliver, Stephen
Colours (magyar)
   Színek / [fényképezte Stephen Oliver]. - 5. kiad. - Budapest : Park, cop. 2001. - 17 p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Első pillantásra, ISSN 0866-417X)
ISBN 963-530-511-7 fűzött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 918251]
MARC

ANSEL
UTF-85496 /2002.
Oliver, Stephen
Numbers (magyar)
   Számok / [fényképezte Stephen Oliver]. - 4. kiad. - Budapest : Park, cop. 2001. - 17 p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Első pillantásra, ISSN 0866-417X)
ISBN 963-530-513-3 fűzött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 918249]
MARC

ANSEL
UTF-85497 /2002.
Oliver, Stephen
Opposites (magyar)
   Ellentétek / [fényképezte Stephen Oliver]. - 4. kiad. - Budapest : Park, cop. 2001. - 17 p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Első pillantásra, ISSN 0866-417X)
ISBN 963-530-508-7 fűzött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 918248]
MARC

ANSEL
UTF-8