MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2002 - 6. évfolyam, 13. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2006

Created at 2007/04/04 19:00:11
by MNBWWW (Vers 1.00 Release,
linked at Mar 28 2007 15:03:03)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok

5498 /2002.
Ramsay, Helena
501 incredible facts (magyar)
   501 hihetetlen tény : hogy még többet tudj a világról / Helena Ramsay és Sandy Ransford ; [ford. Szilágyiné Katalin]. - [Budapest] : Elektra Kiadóház, 2001, cop. 1998. - 46 p. : ill., színes ; 30 cm
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9187-06-2)
030(02.053.2)
[AN 919152]
MARC

ANSEL
UTF-8
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok

5499 /2002.
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (Budapest)
   A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 1601 előtti nyomtatványainak katalógusa : BCB Cat. = Catalogus librorum ante 1601 impressorum, qui in Bibliotheca Civitatis Budapestiensis asservantur : BCB Cat. / kész. Klinda Mária ; [közread. a] Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, Országos Széchényi Könyvtár. - Budapest : FSZEK : OSZK, 2001. - XXXVI, 761 p. : ill. ; 25 cm
Rozsondai Marianne "Történeti könyvkötések a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban" c. tanulmányával. - A bevezetés angol nyelven is. - Bibliogr.: p. XXIII-XXXIV.
ISBN 963-581-430-5 kötött : ár nélkül
017.1(439-2Bp.)FSZEK
[AN 919691]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

5500 /2002.
   Gömöry-kódex, 1516 : a nyelvemlék hasonmása és betűhű átirata bevezetéssel és jegyzetekkel / [közzéteszi és a bevezetést írta Haader Lea, Papp Zsuzsanna]. - Budapest : MTA Nyelvtud. Int., 2001. - 797 p. : ill. ; 20 cm. - (Régi magyar kódexek, ISSN 0237-644X ; 26.)
Kész. az Országos Széchényi Könyvtár Kézirattárában őrzött M. Nyelvemlék 5. jelzetű példány alapján. - Bibliogr.: p. 130-134.
ISBN 963-9074-27-6 kötött : ár nélkül
091.14Gömöry.07 *** 809.451.1-8"15"
[AN 920791]
MARC

ANSEL
UTF-85501 /2002.
   A Klimo-könyvtár a tudományos kutatások szolgálatában : a 2001. szeptember 28-án megrendezett konferencia előadásai / [szerk. Csóka-Jaksa Helga]. - Pécs : PTE Kvt., 2001. - 113 p. ; 24 cm. - (A Pécsi Egyetemi Könyvtár kiadványai, ISSN 1587-5202 ; 3.)
Rend. a Pécsi Tudományegyetem Könyvtára. - Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-641-869-1 fűzött : ár nélkül
027.1(439)Klimo_Gy. *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 920745]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

5502 /2002.
   Média az ezredfordulón / szerk. Róka Jolán ; [rend., közread. a] Szegedi Tudományegyetem [Médiatudományi Tanszék]. - [Szeged] : SZTE, 2000. - 165 p. ; 24 cm
Az 1999. ápr. 23-24-én azonos címmel rendezett konferencia anyaga. - Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-482-431-5 kötött : 990,- Ft
791.9.096/.097(439)"199/200" *** 659.3 *** 316.77 *** 061.3(439-2Szeged) *** 070(439)"199/200"
[AN 458388]
MARC

ANSEL
UTF-85503 /2002.
   Műfajismeret / [... szerk. Bernáth László] ; [... szerzői Bernáth László et al.]. - [Budapest] : Sajtóház K., [2001]. - 208 p. ; 21 cm. - (Sajtókönyvtár, ISSN 1218-7917)
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9309-02-8)
070.41 *** 791.9.096/.097
[AN 916209]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

5504 /2002.
Dévényi Levente
   La notion de science chez Ernest Renan : commentaires sur la rigueur et la finesse = A tudomány fogalma Ernest Renan-nál / Levente Dévényi. - Budapest : MTA PTI, 1999. - 186 p. ; 30 cm. - (Multi language papers, ISSN 1419-1474 ; 5.)
Csak francia nyelven. - Bibliogr.: p. 167-184.
ISBN 963-9218-23-5 fűzött : 2000,- Ft
Renan, Ernest
001 *** 1(44)(092)Renan,_E.
[AN 797976]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

5505 /2002.
Ching Hai
I have to take you home (magyar)
   Azért jöttem, hogy hazavigyelek : Ching Hai legfelsőbb mester spirituális tanításainak és beszédeinek válogatott gyűjteménye / összeáll. Sophie Lapaire és Pamela Millar ; [közread. az] ISMCHMA. - Budapest : ISMCHMA, 1999. - XII, 159 p., [8] t. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-03-6651-7 fűzött : ár nélkül
133.25
[AN 920829]
MARC

ANSEL
UTF-85506 /2002.
Fodor Erzsébet
   A haldoklás tudása, tudománya / Fodor Erzsébet. - [Szeged] : [Magánkiad.], [2001]. - 165 p. ; 21 cm
Borítócím: Az égi világ bemutatása : a haldoklás tudása, tudománya
ISBN 963-440-643-2 fűzött : ár nélkül
133.25 *** 128
[AN 919457]
MARC

ANSEL
UTF-85507 /2002.
Roberts, Jane
The nature of personal reality (magyar)
   A személyes valóság természete / Jane Roberts ; [ford. Ambrose Montanus]. - Budapest : Édesvíz, 2001. - 2 db ; 24 cm. - (Seth könyvek)
133
[AN 912948]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - . - 319 p.
ISBN 963-528-562-0 fűzött : 1990,- Ft
133
[AN 920365] MARC

ANSEL
UTF-85508 /2002.
Ruiz, Miguel
The mastery of love (magyar)
   A szeretet iskolája : a toltékok ősi bölcsessége / Miguel Ruiz ; [ford. Kis János]. - Budapest : Édesvíz, 2002. - 217 p. ; 19 cm
ISBN 963-528-549-3 fűzött : 1790,- Ft
133
[AN 920344]
MARC

ANSEL
UTF-85509 /2002.
Soesman, Albert
De twaalf zintuigen (magyar)
   Tizenkét érzék : az emberi érzékelés új megközelítése : [bevezetés az antropozófiai gondolkodásmódba Rudolf Steiner érzékszervekről írott tanulmánya alapján] / [Albert Soesman] ; [ford. Marikovszky Andrea]. - Utánny. - Budapest : Metódus-Tan BT, 2001, cop. 1998. - 150 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-03-5705-4 fűzött : 1200,- Ft
133.25 *** 159.937
[AN 919964]
MARC

ANSEL
UTF-85510 /2002.
Steiner, Rudolf
Das Christentum als mystische Tatsache und Mysterien des Altertums (magyar)
   A kereszténység mint misztikus tény és az ókor misztériumai ; Misztika az újkori szellemi élet hajnalán és viszonya a modern világnézethez / Rudolf Steiner ; [közread. a Magyar Antropozófiai Társaság] ; [ford. Dalmai Zoltán, Illés Györgyné]. - 2. kiad. - [Budapest] : Genius : M. Antropozófiai Társ., [2001]. - 229 p. ; 20 cm
Egys. cím: Das Christentum als mystische Tatsache und Mysterien des Altertums ; Die Mystik im Aufgange des neuzeitlichen Geisteslebens und ihr Verhältnis zur modern Weltanschauung
ISBN 963-00-7187-8 fűzött : ár nélkül
133.25
[AN 916205]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

5511 /2002.
Cesko Izabella
Kérdezz-felelek! (új kiadása)
   A világ titkai. - Budapest : Fantastico, [2001], cop. 1999. - 141, [3] p. : ill., részben színes ; 30 cm
Szerző Cesko Izabella
ISBN 963-86221-0-5 kötött : ár nélkül
502(02.053.2) *** 930.85(100)(02.053.2) *** 52(02.053.2)
[AN 920878]
MARC

ANSEL
UTF-85512 /2002.
   Europe "Agreening" : 2000 report on the status and implementation of multilateral environmental agreements in the European region / prepared by the Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe. - Szentendre : REC, 2000. - 57 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 55-57.
ISBN 963-8454-85-7 fűzött : ár nélkül
504.03(4)
[AN 458448]
MARC

ANSEL
UTF-85513 /2002.
Gruiz Katalin
   Környezettoxikológia : vegyi anyagok hatása az ökoszisztémára / Gruiz Katalin, Horváth Beáta, Molnár Mónika. - [Budapest] : Műegyetemi K., 2001. - 171 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 159-162.
ISBN 963-420-676-X fűzött : ár nélkül
504.53.05
[AN 919458]
MARC

ANSEL
UTF-85514 /2002.
   "Keressük a múltat" : Kunhalom-projekt az Alföldön : módszertani-szakmai segédanyag a környezeti neveléshez / szerk. Budayné Kálóczi Ildikó ; [kiad. a Szerkő Egyesület]. - [Debrecen] : Szerkő Egyes., 2000. - 37 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-00-5478-7 * fűzött : ár nélkül
504.54(439.14)(072) *** 903/904(439.14)(072) *** 37.03(072) *** 372.890.8(072)
[AN 796807]
MARC

ANSEL
UTF-85515 /2002.
   A Szigetköz környezeti állapotáról : [a kötet az 1999. február 10-én megtartott konferencia anyaga alapján készült] / szerk. Láng István, Banczerowski Januszné, Berczik Árpád ; [közread. az] MTA Szigetközi Munkacsoport. - Budapest : MTA Szigetközi Munkacsop., 1999. - 202 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-03-9932-6 fűzött : ár nélkül
Szigetköz
504.03(439Szigetköz) *** 061.3(439-2Bp.)"1999"
[AN 450890]
MARC

ANSEL
UTF-85516 /2002.
   A XIX. századi folyószabályozások és ármentesítések földrajzi és ökológiai hatásai Magyarországon / szerk. Somogyi Sándor ; [szerzők Antal Emánuel et al.] ; [közread. az] MTA Földrajztudományi Kutatóintézet. - Budapest : MTA FKI, 2000. - 302 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 249-297.
ISBN 963-7395-87-3 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-7395-85-3)
504.03(439) *** 627.42(439) *** 627.53(439)
[AN 458251]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

5517 /2002.
Hack Frigyes (1933-)
   Nem vagyok méltó : válogatott írások / Hack Frigyes. - Budapest-Újpest : N. J. Pro Homine, 2002. - 243 p. : ill. ; 21 cm. - ("Könyves"-könyvek, ISSN 1585-633X ; 10.)
Hack Frigyes műveinek bibliográfiája: p. 197-200.
ISBN 963-00-7507-5 fűzött : ár nélkül
51 *** 52 *** 51(439)(092)Hack_F.
[AN 920370]
MARC

ANSEL
UTF-85518 /2002.
Klincsik Mihály
   Vektoranalízis : műszaki, fizikai és MAPLE alkalmazásokkal : [felsőoktatási tankönyv] / Klincsik Mihály, Perjésiné Hámori Ildikó. - Pécs : Univ. Press, 1999. - 122, [1] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. [123].
ISBN 963-641-567-6 fűzött : ár nélkül
514.742(075.8)
[AN 451337]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

5519 /2002.
   Mozgástan : [egyetemi tankönyv] / szerk. M. Csizmadia Béla, Nándori Ernő ; [szerzők M. Csizmadia Béla et al.]. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2001. - 556 p. : ill. ; 25 cm. - (Mechanika mérnököknek, ISSN 1416-535X)
Bibliogr.: p. 555-556.
ISBN 963-19-2353-3 kötött : 3920,- Ft
531/534(075.8) *** 534.01(075.8)
[AN 915795]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

5520 /2002.
Móra László (1914-)
   Bruckner Győző élete és munkássága, 1900-1980 / Móra László ; [közread. a] Technika Alapítvány. - Budapest : Technika Alapítvány, 2001. - 220 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 197-198. - Bruckner Győző bibliográfia: p. 199-212.
ISBN 963-00-5703-4 fűzött : ár nélkül
Bruckner Győző (1900-1980)
54(439)(092)Bruckner_Gy.
[AN 919506]
MARC

ANSEL
UTF-85521 /2002.
Őszi Radiokémiai Napok, (2000) (Hévíz)
   Az Őszi Radiokémiai Napok 2000 konferencia programja és előadáskivonatai : ... Hévíz, ... 2000. október 18-20. / szervezők az MTA Radiokémiai Bizottság és munkabizottságai, a Magyar Kémikusok Egyesülete Radioanalitikai Szakcsoportja. - [Budapest] : [MKE], [2000]. - 43 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 963-9319-09-0 * fűzött : ár nélkül
541.28 *** 061.3(439-2Hévíz)
[AN 797443]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

5522 /2002.
Baráz Csaba
   Kaptárkövek : szakrális kőemlékek a Bükkalján / Baráz Csaba. - Eger : Kaptárkő Közműv. és Tájvédelmi Egyes., 2000. - 68 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Palócország felé, ISSN 1586-7595 ; 1.)
Bibliogr.: p. 66-67.
ISBN 963-03-9837-0 fűzött : ár nélkül
551.438(439Bükkalja) *** 291.35(439) *** 504.54 *** 903/904(439Bükkalja)
[AN 796355]
MARC

ANSEL
UTF-85523 /2002.
Beaumont, Émilie
L'imagerie des dinosaures et de la préhistoire (magyar)
   A dinoszauruszok és az első emberek / Émilie Beaumont ; ill. Marie-Christine Lemayeur, Bernard Alunni, Valérie Stetten ; [ford. Újvári Beáta ... és Rényi Ágnes]. - [Budapest] : Passage, 2001, cop. 1998. - 124 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 963-228-079-2 kötött : ár nélkül
568.19(02.053.2) *** 569.9(02.053.2) *** 903(02.053.2)
[AN 919320]
MARC

ANSEL
UTF-85524 /2002.
Jakucs László (1926-2001)
   A korzikai gránittafonik morfogenetikai problémái / Jakucs László, Csuták Máté. - Pécs : [PTE Földr. Int.], 2000. - 18 p. : ill. ; 24 cm. - (Közlemények a Pécsi Tudományegyetem Földrajzi Intézetének Természetföldrajz Tanszékéről, ISSN 1586-1872 ; 15.)
Bibliogr.: p. 15-16. - Példányszám: 300. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-641-778-4 * fűzött : ár nélkül
552.08(450.82) *** 553.52
[AN 450945]
MARC

ANSEL
UTF-85525 /2002.
Meteorológus PhD-hallgatók Országos Konferenciája (2.) (1999) (Balatonalmádi)
   A meteorológus PhD-hallgatók II. országos konferenciája : Balatonalmádi, 1999. szeptember 20-21. / szerk. Kircsi Andrea és Pongrácz Rita. - [Budapest] : ELTE TTK Meteorológiai Tanszék ; Debrecen : KLTE TTK Meteorológiai Tanszék, 1999. - 63 p. : ill. ; 29 cm. - (Egyetemi meteorológiai füzetek, ISSN 0865-7920 ; 13.)
Rend. az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Meteorológiai Tanszék etc. - Bibliogr. az előadások végén. - Példányszám: 80
ISBN 963-463-346-3 fűzött : ár nélkül
551.5 *** 061.3(439-2Balatonalmádi)
[AN 797155]
MARC

ANSEL
UTF-85526 /2002.
Mezősi Miklós
   Budapest, Országos Meteorológiai Szolgálat, Múzeum és Könyvtár / [Mezősi Miklós, Simon Antal]. - [Budapest] : TKM Egyes., 2000. - 16 p. : ill., főként színes ; 17 cm. - (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, ISSN 0139-245X ; 664.)
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-554-402-2 fűzött : ár nélkül
Országos Meteorológiai Szolgálat (Budapest)
551.5 *** 069(439-2Bp.)(036)
[AN 797595]
MARC

ANSEL
UTF-85527 /2002.
   Vizeink krónikája : a magyar vízgazdálkodás története / szerk. Fejér László ; [közrem. Csath Béla et al.] ; [közread. a] Vízügyi Múzeum, Levéltár és Könyvgyűjtemény. - Budapest : Vízügyi Múz., Lvt. és Kvgyűjt., 2001. - XII, 307 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 21x25 cm
Bibliogr.: p. 299.
ISBN 963-00-8967-X kötött : ár nélkül
556.18(439)(091) *** 338.2(439)(091)
[AN 919727]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

5528 /2002.
Bartha Lajos
   Magyarországi csillagászok életrajzi lexikonja / összeáll. Bartha Lajos, Könnyű József, Pischné Könnyű Edina. - [Budapest] : [M. Csillagászati Egyes.], 2000. - 103 p. ; 21 cm
Közread. a Magyar Csillagászati Egyesület. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-00-5398-5 * fűzött : ár nélkül
52(439)(092):030
[AN 796514]
MARC

ANSEL
UTF-85529 /2002.
Kowalski, Kathiann M.
The everything kids' space book (magyar)
   A csillagászat mindentudó nagykönyve : minden, amit az univerzumról tudni kell! / Kathiann M. Kowalski ; [ford. Lehmann Magdolna]. - [Pécs] : Alexandra, [2001]. - 139 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-368-140-5 fűzött : ár nélkül
52(02.053.2)
[AN 919421]
MARC

ANSEL
UTF-85530 /2002.
Rétvári László (1936-)
   Környezetminősítő térképezés a Tatai-tájban / Rétvári László. - Pécs : [PTE Földr. Int.], 2000. - 11 p. : ill., térk. ; 24 cm. - (Közlemények a Pécsi Tudományegyetem Földrajzi Intézetének Természetföldrajz Tanszékéről, ISSN 1586-1872 ; 16.)
Bibliogr.: p. 11. - Példányszám: 300. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-641-779-2 * fűzött : ár nélkül
528.94 *** 912(439-2Tata) *** 504.03
[AN 450949]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

5531 /2002.
Adorján Imre (1920-)
A genetika és a vallás (új kiadása)
   Az élet keletkezése a genetika szemszögéből nézve : tanulmány / Adorján Imre. - 2. bőv. kiad. - [Miskolc] : Szerző, 2000. - 47 fol. ; 21 cm
ISBN 963-640-961-7 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-640-327-5)
573.55 *** 213 *** 128
[AN 796683]
MARC

ANSEL
UTF-85532 /2002.
   Checklist of the Diptera of Hungary / by László Papp [et al.] ; ed. by László Papp ; [publ. by the] Hungarian Natural History Museum. - Budapest : Hung. Natural History Mus., 2001. - 550 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 481-528.
ISBN 963-7093-71-0 kötött : ár nélkül
595.77(439)(083.8) *** 591.9(439)
[AN 919500]
MARC

ANSEL
UTF-85533 /2002.
Stonehouse, Bernard
Show-offs (magyar)
   Parádé / írta Bernard Stonehouse ; képek John Francis ; [ford. Merkl Ottó]. - [Budapest] : Passage, cop. 2000. - 48 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Az állatok viselkedése)
ISBN 963-228-192-6 kötött : ár nélkül
592/599(083.71)(02.053.2)
[AN 798113]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

5534 /2002.
Bácskai Júlia
   Kalap : pszichológia + ami belefér / Bácskai Júlia ; [karikatúrák Lehoczky István]. - Budapest : M. Kvklub, 2002. - 335 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-547-613-2 kötött : ár nélkül
613.865
[AN 920461]
MARC

ANSEL
UTF-85535 /2002.
Bagdy Emőke (1941-)
   Családi szocializáció és személyiségzavarok / Bagdy Emőke. - 6. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2002. - 138 p. ; 20 cm. - (Pszichológia és pedagógia nevelőknek, ISSN 1218-1285)
Bibliogr.: p. 133-136.
ISBN 963-19-2415-7 fűzött : ár nélkül
159.922.7 *** 37.018.1 *** 316.356.2
[AN 919893]
MARC

ANSEL
UTF-85536 /2002.
Bálint Géza (1935-)
   Beszélgetések a reumáról / Bálint Géza, Korda Judit. - Budapest : Tudomány, 2002. - 288 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 963-8194-39-1 kötött : ár nélkül
616.72-002.77(047.53)
[AN 920303]
MARC

ANSEL
UTF-85537 /2002.
Balogh Gyula (1941-)
   Bogumil patikája / Balogh Gyula Bogumil. - Dunaújváros : [Kozmovit], 2002. - 318 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-86083-2-3 fűzött : ár nélkül
615.322 *** 615.89
[AN 920750]
MARC

ANSEL
UTF-85538 /2002.
Beaumont, Émilie
L'imagerie du corps humain (magyar)
   Nézd, milyen az emberi test! / E. Beaumont, P. Simon ; ill. N. Soubrouillard ; [ford. Margittai Ágnes]. - [Budapest] : Passage, 2001, cop. 1994. - 131 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 963-228-115-2 kötött : ár nélkül
61(02.053.2)
[AN 919308]
MARC

ANSEL
UTF-85539 /2002.
Curing everyday ailments the natural way (magyar)
   Természetes gyógymódok a mindennapi gyakorlatban / [főszerk. Csaba Emese] ; [ford. Gál Dorottya, Janáky István, Vitray Tamásné]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2002. - 384 p. : ill., színes ; 23x26 cm
ISBN 963-8475-55-2 kötött : ár nélkül
615.89
[AN 919570]
MARC

ANSEL
UTF-85540 /2002.
   "Egészség és kémiai biztonság 2000-ben" : VII. Primer Prevenciós Fórum : Budapest, 2000. május 17. : az előadások kivonatai / [rend., közread. a] Fodor József Országos Közegészségügyi Központ. - [Budapest] : Fodor J. Orsz. Közegészségügyi Közp., [2000]. - [52] p. ; 30 cm
ISBN 963-00-5192-3 fűzött : ár nélkül
616-084 *** 615 *** 66 *** 061.3(439-2Bp.)"2000" *** 620.26
[AN 797688]
MARC

ANSEL
UTF-85541 /2002.
   Az élet PKU-val / szerk. Somogyi Csilla és Kiss Erika ; írták Ekler József [et al.] ; [közread. a] Magyarországi PKU Egyesület. - Budapest : Mo. PKU Egyes., 2000. - 39 p. ; 30 cm
ISBN 963-00-5625-9 * fűzött : ár nélkül
616-008.9-053.2/.6 *** 641.563
[AN 797476]
MARC

ANSEL
UTF-85542 /2002.
   Funkcionális anatómia / szerk. Tarsoly Emil ; [az ábrákat rajz. Kálmánfi János]. - 2. kiad. - Budapest : Medicina, 1999, cop. 1997. - 219 p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 963-242-532-4 kötött : ár nélkül
611(075.8)
[AN 919154]
MARC

ANSEL
UTF-85543 /2002.
Gyógyszerkutató Intézet (Budapest)
   A Gyógyszerkutató Intézet bibliográfiája, 1950-1999 : [50 éves a Gyógyszerkutató Intézet] = Bibliography of the Institute for Drug Research, 1950-1999 / szerk. ... Horváth Gyula. - Budapest : Gyógyszerkut. Int., 2000. - 203 p. ; 23 cm
ISBN 963-00-4037-9 fűzött : ár nélkül
615.1:016 *** 061.6(439-2Bp.):013
[AN 450990]
MARC

ANSEL
UTF-85544 /2002.
Hóman Bálint (1885-1953)
   Ősemberek - ősmagyarok / Hóman Bálint. - [Szentendre] : Kairosz, cop. 2001. - 226, [2] p. ; 20 cm
ISBN 963-9406-13-9 fűzött : 1980,- Ft
572.1/.4 *** 931 *** 930.8(=945.11) *** 903
[AN 919431]
MARC

ANSEL
UTF-85545 /2002.
Horváth Erzsébet
   Gyermekkardiológia a gyakorlatban / Horváth Erzsébet, Fekete Farkas Pál. - Budapest : Springer Orvosi K., 2000. - 429 p. : ill. ; 19 cm. - (Háziorvos továbbképzés, ISSN 1585-1265)
Bibliogr.: p. 419-420.
ISBN 963-699-095-6 fűzött : ár nélkül
616.1-053.2(078)
[AN 796743]
MARC

ANSEL
UTF-85546 /2002.
Jay, Gary W.
The headache handbook (magyar)
   A fejfájás diagnosztikája és terápiája / Gary W. Jay ; [ford. Pytel József]. - [Pécs] : Victoria, cop. 2000. - 179 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 157-173.
ISBN 963-7660-79-8 kötött : ár nélkül
616.857
[AN 449579]
MARC

ANSEL
UTF-85547 /2002.
Keller, Jeff
Attitude is everything (magyar)
   Segíts magadon! : [megváltozott hozzáállás, megváltozott élet] / Jeff Keller ; [ford. Komáromyné Várady Ágnes]. - Budapest : Network TwentyOne, cop. 2002. - 160 p. ; 22 cm
ISBN 963-9333-08-5 fűzött : ár nélkül
613.865
[AN 919459]
MARC

ANSEL
UTF-85548 /2002.
Magyar Dermatológiai Társulat. Nagygyűlés (2000) (Budapest)
   A Magyar Dermatológiai Társulat Nagygyűlése : 2000. december 8-9. : a Magyar Dermatológiai Társulat, a Semmelweis Egyetem Bőr- és Nemikórtani Klinika és az Országos Bőr- Nemikórtani Intézet rendezvénye. - [Budapest] : [MOTESZ], [2000]. - [48] p. ; 30 cm
Előadáskivonatok, program
ISBN 963-408-212-2 * fűzött : ár nélkül
616.5 *** 061.3(439-2Bp.)"2000"
[AN 798273]
MARC

ANSEL
UTF-85549 /2002.
   Neuroradiológia és fül-, orr-, gégészeti radiológia / [szerzők André M. et al.] ; [ford. Angyal Andrea et al.]. - Budapest : M. Radiológusok Társ., 2000. - XXIV, 307 p. : ill. ; 30 cm. - (EdiCerf)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-408-211-4 * fűzött : ár nélkül
616.8 *** 616.21 *** 615.849 *** 616-073.75
[AN 798345]
MARC

ANSEL
UTF-85550 /2002.
Oldstone, Michael B. A.
Viruses, plagues, and history (magyar)
   Vírusvadászok / Michael B. A. Oldstone. - [Budapest] : Typotex, 2002. - 302 p., [12] t. : ill., részben színes, részben térk. ; 20 cm
Ford. Dömök István. - Bibliogr.: p. 267-289.
ISBN 963-9326-18-6 fűzött : 1750,- Ft
616.988(100)(091) *** 61(100)(091)
[AN 920838]
MARC

ANSEL
UTF-85551 /2002.
   Onkológiai prevenció helyzete / szerk. Sebestyén Andor ; [... szerzői Antal Ilona et al.] ; [kiad. az Országos Egészségbiztosítási Pénztár]. - [Budapest] : OEP, 2001. - 235 p. : ill. ; 25 cm
A 2001. okt. 13-án Villányban megrendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-85297-9-2 kötött : ár nélkül
616-006-084 *** 061.3(439-2Villány)
[AN 920626]
MARC

ANSEL
UTF-85552 /2002.
Osvai László
   Orvosportrék Esztergomból / [kiad. a Pulmo-Dent BT]. - Esztergom : Pulmo-Dent BT, [2000]. - 215 p. : ill. ; 25 cm
Szerző Osvai László. - Interjúk. - Példányszám: 250
ISBN 963-00-4287-8 fűzött : ár nélkül
61(439-2Esztergom)(092)(047.53)
[AN 458707]
MARC

ANSEL
UTF-85553 /2002.
Romsics Imre
   Urológia mindenkinek / Romsics Imre, Fekete Ferenc. - Budapest : Springer Tud. K., cop. 2000. - 91 p. : ill. ; 20 cm. - (Betegoktató könyvek, ISSN 1417-426X)
ISBN 963-699-118-9 fűzött : ár nélkül
616.6
[AN 796980]
MARC

ANSEL
UTF-85554 /2002.
Rózsa Sándor
   Testápoló kislexikon / [összeáll. Rózsa Sándor]. - Budapest : Ökotárs Alapítvány, 2001. - 159 p. : ill. ; 15x20 cm. - (Ökotárs fogyasztóvédelmi füzetek)
ISBN 963-00-9089-9 fűzött : ár nélkül
613.49 *** 646.7 *** 665.5
[AN 919547]
MARC

ANSEL
UTF-85555 /2002.
Rudas János (1935-)
   Delfi örökösei : önismereti csoportok: elmélet, módszer, gyakorlatok / Rudas János. - 5. jav., átd. kiad. - Budapest : Új Mandátum, 2001. - 298 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 291-294.
ISBN 963-9336-54-8 fűzött : 3200,- Ft
615.851.6 *** 613.865
[AN 919859]
MARC

ANSEL
UTF-85556 /2002.
Siklós László (1934-)
   Fölkészülés a házasságra : önismereti kézikönyv : kérdezz-felelek! : kérdezlek-válaszolj! / Siklós László. - Budapest : Minerva, [2001]. - 96 p. ; 19 cm
ISBN 963-86237-1-3 fűzött : ár nélkül
613.865 *** 316.474 *** 392.5 *** 613.88
[AN 919450]
MARC

ANSEL
UTF-85557 /2002.
Simpson, Liz
The chakra healing (magyar)
   A csakragyógyítás könyve / Liz Simpson. - Budapest : M. Kvklub, 2000. - 143 p. : ill., színes ; 25 cm
Ford. Falvay Dóra
ISBN 963-547-119-X fűzött : ár nélkül
615.89
[AN 449568]
MARC

ANSEL
UTF-85558 /2002.
Somogyi Csilla
   Az anyai PKU szindrómáról / írta Somogyi Csilla, Kiss Erika, Kásáné Soltysiak Janina ; [közread. a] Magyarországi PKU Egyesület. - Budapest : Mo. PKU Egyes., 2000. - 31 p. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 31.
ISBN 963-00-5626-7 * fűzött : ár nélkül
616-008.9 *** 618.2-083 *** 641.563
[AN 797479]
MARC

ANSEL
UTF-85559 /2002.
Szabó László Gy. (1942-)
   Gyógynövények / Szabó Gy. László. - Budapest : Botanika, 2000. - 64 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-8286-04-0 fűzött : ár nélkül
615.322 *** 633.88(083.71)
[AN 796771]
MARC

ANSEL
UTF-85560 /2002.
Szondi Lipót (1893-1986)
Lehrbuch der experimentellen Triebdiagnostik (magyar)
   A Szondi-teszt : a kísérleti diagnosztika tankönyve / [Szondi Lipót] ; [ford. Böhm Gábor ..., Sándorfi Edina ..., Molnár Mariann ...]. - Budapest : Hatodik Síp : Új Mandátum, 2002. - 518 p., [1] t.fol. : ill. ; 22 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9336-41-6 kötött : 5000,- Ft
159.964.26Szondi_L. *** 159.9.072
[AN 920353]
MARC

ANSEL
UTF-85561 /2002.
   Útmutató az Európai gyógyszerkönyv cikkelyeinek fordításához / [a kiadv. szerkesztői Kőszeginé Szalai Hilda et al.] ; az Országos Gyógyszerészeti Intézet kiadványa. - Budapest : Orsz. Gyógyszerészeti Int., 2000. - 89 p. ; 29 cm
European Pharmacopoeia
615.11(4)
[AN 797983]
MARC

ANSEL
UTF-85562 /2002.
Vekerdy Tamás (1935-)
   Kamaszkor körül / Vekerdy Tamás ; [... ill. Réber László]. - Budapest : Holnap, [2002]. - 168 p. : ill. ; 21 cm
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-346-339-4)
159.922.8
[AN 919854]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

5563 /2002.
Hőkezelő és Anyagtudomány a Gépgyártásban Országos Konferencia (19.) (2000) (Székesfehérvár)
   XIX. Hőkezelő és Anyagtudomány a Gépgyártásban Országos Konferencia : Székesfehérvár, 2000. október 10-11-12. : előadások = 19th Heat Treatment and Materials Science for Mechanical Engineering National Conference : Székesfehérvár, ... October 10-11-12, 2000 : proceedings / [rend. a Gépipari Tudományos Egyesület, Dunaújvárosi Főiskola] ; [szerk. Tóth Tamás]. - [Dunaújváros] : [Dunaújvárosi Főisk.], [2000]. - [2], 146 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr. az előadások végén. - A tartalomjegyzék angol nyelven is
ISBN 963-00-5727-1 * fűzött : ár nélkül
621 *** 620.2 *** 061.3(439-2Székesfehérvár)
[AN 797414]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

5564 /2002.
   Bevezetés a számítástechnikába : nyitott rendszerű képzés - távoktatás - oktatási segédlete : felsőoktatási tankönyv / Kovács Magda [et al.] ; [közread. a] Gábor Dénes Főiskola, [LSI Oktatóközpont]. - Budapest : GDF : LSI Oktatóközp., 2001. - 366 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 357-358.
ISBN 963-577-270-X fűzött : ár nélkül
681.3(078)
[AN 919216]
MARC

ANSEL
UTF-85565 /2002.
   Delphi 6 példatár / Animare Software kiadvány. - Pécs : Animare Software Kft., [2001]-. - 24 cm
Animare Software Delphi 6 példatár (borító- és gerinccím)
ISBN 963-00-7899-6
519.682Delphi
[AN 919664]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - cop. 2001. - 507 p. + CD-ROM
ISBN 963-00-7900-3 fűzött : 5600,- Ft
519.682Delphi
[AN 919666] MARC

ANSEL
UTF-85566 /2002.
Füzi János
   Grafikai alkalmazások Delphi nyelven : a grafika eszközei, megjelenítési eljárások, görbék és felületek előállítása, interpoláció és közelítés, interaktív alakzatszerkesztés / Füzi János. - Budapest : Computerbooks, 2000. - 320 p. : ill. ; 24 cm + CD-ROM
Bibliogr.: p. 315-316.
ISBN 963-618-236-1 fűzött : 3890,- Ft
519.688:744 *** 681.3.019 *** 519.682Delphi
[AN 449040]
MARC

ANSEL
UTF-85567 /2002.
   Informatikai tudástár : a számítógépes világ enciklopédiája / tervező-főszerk. Horváth László, Pirkó József ; [... szerzői ... Ambruszter Géza et al.]. - Budapest : Kiskapu, 2001. - 607 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9301-28-0 fűzött : 5320,- Ft
681.3:030
[AN 919471]
MARC

ANSEL
UTF-8
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

5568 /2002.
Nyéki Zsolt
   Szilícium-völgy a nyírségi homokon / Nyéki Zsolt ; [fotók Balázs Attila, Nyéki Zsolt]. - Nyíregyháza : [Merlin +], 2002. - 308 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 963-00-9330-8 fűzött : ár nélkül
621.37/.39.049.77 *** 061.5(439-2Nyíregyháza)
[AN 919428]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

5569 /2002.
International Federation of Knitting Technologists. Congress (40.) (2000) (Budapest)
   40th Congress of the International Federation of Knitting Technologists (IFKT) : October 17-20, 2000, Budapest. = A Kötőipari Szakemberek Nemzetközi Szövetségének (IFKT) 40. Kongresszusa : Budapest, 2000. október 17-20. - [Budapest] : Kötőipari Szakemberek Nk. Szövets. M. Tagozat, [2000]. - 201 p. : ill. ; 30 cm
Váltakozva angol, német és magyar nyelven. - Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-00-5161-3 * fűzött : ár nélkül
687.3/.4 *** 061.3(439-2Bp.)"2000"
[AN 797886]
MARC

ANSEL
UTF-85570 /2002.
Kovács Jánosné Csuhrán Mária
   Marika babaháza : az első magyar babamúzeum története / Kovács Jánosné Csuhrán Mária. - Szentendre : [Magánkiad.], 2000. - 94 p. : ill., főként színes ; 25 cm
ISBN 963-640-586-7 kötött : ár nélkül
Babamúzeum (Szentendre)
688.721.2 *** 069(439-2Szentendre)(036)
[AN 449034]
MARC

ANSEL
UTF-85571 /2002.
Tóth Sándor László (1943-)
   A fafeldolgozás 1945 után : fejezetek a fa- és bútoripar történetéből 1945-től az ezredfordulóig Magyarországon / Tóth Sándor László. - Budapest : Agroinform, 2001. - 382 p., XX t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 363-373. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-502-737-0 fűzött : ár nélkül
674(439)"194/200" *** 630*8(439)"194/200" *** 684(439)"194/200"
[AN 920756]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

5572 /2002.
Jármai Károly (1955-)
   Gazdaságos fémszerkezetek analízise és tervezése = Analysis and design of economic metal structures / Jármai Károly, Iványi Miklós. - [Budapest] : Műegyetemi K., 2001. - XII, 225 p. : ill. ; 25 cm
Csak magyar nyelven. - Bibliogr.: p. 208-221.
ISBN 963-420-674-3 kötött : ár nélkül
624.014(075.8)
[AN 919461]
MARC

ANSEL
UTF-85573 /2002.
Medgyasszay Péter (1971-)
   Energiatudatos építés és felújítás / Medgyasszay Péter, Osztroluczky Miklós. - [Budapest] : [SZIE YMMFK], [2000]. - 72 p. : ill. ; 30 cm
Közread. a Szent István Egyetem Ybl Miklós Műszaki Főiskolai Kar Épített Környezet Tanszék. - Bibliogr. : p. 70-71.
ISBN 963-7169-06-7 fűzött : ár nélkül
699.86
[AN 797499]
MARC

ANSEL
UTF-85574 /2002.
Világítástechnikai Ankét, (2000) (Budapest)
   Világítástechnikai Ankét : 2000. október 17-18. / [rend., közread. a] Magyar Elektrotechnikai Egyesület Világítástechnikai Társasága. - [Budapest] : MEE, [2000]. - 30 p. ; 30 cm
ISBN 963-8141-99-9 * fűzött : ár nélkül
628.9 *** 061.3(439-2Bp.)"2000"
[AN 797703]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

5575 /2002.
Heller György (1922-)
   Fél évszázad a magyar vasút szolgálatában.. / Heller György. - [Budapest] : MÁV, 2001. - 120 p. : ill. ; 24 cm. - (Vasúthistória könyvek, ISSN 1215-2110)
ISBN 963-7085-75-0 fűzött : ár nélkül
656.2(439)(091) *** 656.2(439)(092)Heller_Gy.
[AN 919476]
MARC

ANSEL
UTF-85576 /2002.
Zainkó Géza
   A Ferihegyi repülőtér rövid története / Zainkó Géza ; [közread. a] Magyar Repüléstörténeti Társaság. - Budapest : M. Repüléstört. Társ., 2000. - 28 p. : ill. ; 21 cm
Kész. a Ferihegyi közforgalmi repülőtér megnyitásának 50 éves jubileuma alkalmából, 2000. május. 6-án megtartott repüléstörténeti emlékülésre
ISBN 963-00-3802-1 * fűzött : ár nélkül
656.71(439-2Bp.)(091)
[AN 438062]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

5577 /2002.
   Állattenyésztési ismeretek gazdálkodóknak / szerk. Bedő Sándor, Vajdai Imre ; [írta Bedő Sándor et al.]. - Budapest : Mezőgazd. Szaktudás K., 2001. - 238 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 238. - Példányszám: 3000
ISBN 963-356-358-5 kötött : ár nélkül
636
[AN 920319]
MARC

ANSEL
UTF-85578 /2002.
Beaumont, Émilie
L'imagerie de poney et du cheval (magyar)
   Lovak és pónik könyve / Emilie Beaumont, Marie-Renée Pimont, Patricia Reinig ; ill. Sylviane Gangloff [et al.] ; [ford. Kállai Anna]. - [Budapest] : Passage, 2001, cop. 1998. - 124 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 963-228-107-1 kötött : ár nélkül
636.1(02.053.2) *** 636.16(02.053.2)
[AN 919317]
MARC

ANSEL
UTF-85579 /2002.
Beck, Peter
Grundkurs Aquarium (magyar)
   Akvárium alapfokon / Peter Beck ; [ford. Winkler Ferenc]. - [Kaposvár] : Holló, cop. 2001. - 62, [2] p. : ill., színes ; 22 cm
Akváriumi állatok és növények tartása, gondozása (borító- és gerinccím)
ISBN 963-9388-32-7 kötött : ár nélkül
639.34
[AN 920407]
MARC

ANSEL
UTF-85580 /2002.
Borja, Erik
Les leçons du jardin zen (magyar)
   A kert harmóniája, a harmónia kertje : zen-kertek / Éric Borja ; fényképezte Paul Maurer ; [ford. Sziklainé Lengyel Zsófia]. - [Budapest] : Gulliver : Média Nova, [2000]. - 167 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-9232-07-6 kötött : 4990,- Ft
712.3/.7 *** 294.321
[AN 797720]
MARC

ANSEL
UTF-85581 /2002.
Czáka Sarolta
   A metszés ábécéje / Czáka Sarolta, Valló László ; [ill. Krasznainé Imre Katalin]. - 11. kiad. - Budapest : Mezőgazda, [2002], cop. 2000. - 150 p. : ill. ; 29 cm. - (Kertészkönyvtár, ISSN 1419-4937)
ISBN 963-9358-44-4 kötött : ár nélkül
631.542
[AN 919153]
MARC

ANSEL
UTF-85582 /2002.
Eperjesi Imre (1930-)
   Borászat / Eperjesi Imre, Kállay Miklós, Magyar Ildikó. - 4. kiad. - Budapest : Mezőgazda, 2001, cop. 1998. - 547 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 520-538.
ISBN 963-9358-40-1 kötött : ár nélkül
663.2
[AN 919890]
MARC

ANSEL
UTF-85583 /2002.
Herriot, James
   Az állatorvos is nős ember / James Herriot. - Budapest : Könyvfakasztó, 2001. - 463 p. ; 20 cm
Ford. Szász Imre és Árokszállásy Zoltán. - A ford. a "Let sleeping vets lie" és a "Vet in harness" c. kiad. alapján kész.
ISBN 963-00-9029-5 fűzött : 2490,- Ft
619(0:82-94) *** 820-94=945.11
[AN 919603]
MARC

ANSEL
UTF-85584 /2002.
Ivány Károly (1944-)
   Növénytermesztés / Ivány Károly, Kismányoky Tamás, Ragasits István ; [ill. Bíró Krisztina]. - 3. átd. kiad. - Budapest : Mezőgazda, 2002, cop. 1994. - 377 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 375-377.
ISBN 963-9358-28-2 kötött : ár nélkül
633
[AN 919855]
MARC

ANSEL
UTF-85585 /2002.
   Kalocsai paprika anno.. : paprika- és cégtörténet / [írta és szerk. ... Romsics Imre] ; [kiad. a Kalocsai Fűszerpaprika Részvénytársaság]. - Kalocsa : Kalocsai Fűszerpaprika Rt., 2001. - 208 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Magyar, angol és német nyelven. - Bibliogr.: p. 207. - Példányszám: 2000
ISBN 963-00-7810-4 kötött : ár nélkül
Kalocsai Fűszerpaprika Rt.
635.649(439-2Kalocsa)(091) *** 664.52(439-2Kalocsa)(091) *** 633.842(439-2Kalocsa)
[AN 920382]
MARC

ANSEL
UTF-85586 /2002.
Keszei Attila
   Gyümölcstermesztés / Keszei Attila. - Utánny. - Budapest : Mezőgazd. Szaktudás K., 2001. - 274 p. : ill. ; 20 cm. - (Mestergazda könyvek, ISSN 1419-9513)
ISBN 963-356-345-3 fűzött : ár nélkül
634.1
[AN 916229]
MARC

ANSEL
UTF-85587 /2002.
Lajkó István
   A tógazdasági haltenyésztés alapjai / Lajkó István, Tasnádi Róbert. - Budapest : Agroinform, 2001. - 211 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 206-207.
ISBN 963-502-749-4 fűzött : ár nélkül
639.311
[AN 920395]
MARC

ANSEL
UTF-85588 /2002.
Lange, Georg
   Aga Khan álma : a telivértenyésztés hetvenöt éve Aga Khan méneseiben / Georg Lange ; [... ford. Horváth Virág és Laky Gábor]. - Budapest : Pendragon Club, 2000. - 63 p. : ill. ; 30 cm. - (Pendragon könyvek, ISSN 1586-7692)
A ford. a "The Aga Khan's racing and breeding studs : 75 years 1922-1997" c. kiad. alapján kész. - Példányszám: 300
ISBN 963-00-2856-5 fűzött : 1800,- Ft
636.12(092)Aga_Khan
[AN 797889]
MARC

ANSEL
UTF-85589 /2002.
   Magyar borok könyve : fejezetek a magyar bor világából / [szerk. Rohály Gábor] ; [a köt. szerzői Alkonyi László et al.]. - [Budapest] : Akó K., 2001. - 303 p. : ill., főként színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 301. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-00-7729-9 kötött : ár nélkül
663.2(439)(091) *** 634.85(439)(091) *** 930.85(439)
[AN 920482]
MARC

ANSEL
UTF-85590 /2002.
   Magyarország mezőgazdasága a 2000. évben : területi adatok = Agriculture in Hungary, 2000 : regional data / [szerk. Pintér László] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal. - Budapest : KSH, 2000. - 581 p., [8] t. ; 30 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-215-352-9 fűzött : ár nélkül
338.43(439)(083.41) *** 332.1(439)(083.41)
[AN 798154]
MARC

ANSEL
UTF-85591 /2002.
Pántya Julianna
   A Debrecen környéki tormatermesztés néprajza / Pántya Julianna. - Debrecen : Ethnica, 2000. - 64 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 61-63. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-472-418-3 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-472-418-4)
635.162 *** 39(=945.11)(439-2Debrecen)
[AN 796686]
MARC

ANSEL
UTF-85592 /2002.
   Vadászati enciklopédia / szerk. Kőhalmy Tamás ; [írta Bencze Lajos et al.]. - 2. kiad., utánny. - Budapest : Mezőgazda, [2001], cop. 1994. - 628 p., [16] t. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9239-35-6 kötött : ár nélkül
639.1(035) *** 799.2(035)
[AN 916250]
MARC

ANSEL
UTF-85593 /2002.
Vajdai Imre (1930-)
   Fontosabb szántóföldi gyomnövények / [szerzők Vajdai Imre, Vajdainé Gőbel Mária, Vincze Mária] ; szerk. Vajdai Imre. - 2. átd. kiad. - [Budapest] : Mezőgazda, cop. 2000. - 136 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-9239-79-8 fűzött : ár nélkül
632.51(083.71) *** 633
[AN 449142]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

5594 /2002.
Felber Mária
   Gazdálkodás : [pénzgazdálkodás nagyban és kicsiben] : Felber Mária írásai. - Budapest : Labora, 2001. - 60 p. ; 24 cm. - (Szociális segítő, ISSN 1217-5994)
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-04-3739-2)
64.03(078)
[AN 919225]
MARC

ANSEL
UTF-85595 /2002.
Fingerfood, kleine und feine Party-Pepper - Dr. Oetker (magyar)
   Finom partireceptek, apró sós falatok - Dr. Oetker / [ford. Török Irén]. - [Budapest] : Grafo : M. Kvklub, 2000. - 127 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 963-8280-80-8 kötött : ár nélkülISBN 963-547-186-6
641.55(083.12)
[AN 797938]
MARC

ANSEL
UTF-85596 /2002.
Frank Júlia (1946-)
Frank Júlia új magyar konyhája (angol)
   New Hungarian cuisine / Júlia Frank ; [photo László Csigó] ; [transl. Michael P. N. Mansell]. - Budapest : M. Kvklub, 2000. - 95 p. : ill., színes ; 29 cm. - Eredeti nyelven: Frank Júlia új magyar konyhája
ISBN 963-547-402-4 * kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-547-246-3)
641.55(083.12)
[AN 797749]
MARC

ANSEL
UTF-85597 /2002.
Frank Júlia (1946-)
Frank Júlia új magyar konyhája (német)
   Neue ungarische Küche / Júlia Frank ; [Fotos László Csigó] ; [Übers. Zsuzsanna Ilek]. - Budapest : M. Kvklub, 2000. - 95 p. : ill., színes ; 29 cm. - Eredeti nyelven: Frank Júlia új magyar konyhája
ISBN 963-547-401-6 * kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-547-246-3)
641.55(083.12)
[AN 797752]
MARC

ANSEL
UTF-85598 /2002.
Kiss Erika
   Fehérjeszegény diétával a teljes életért / írta és szerk. Kiss Erika ; [közread. a] Magyarországi PKU Egyesület. - Budapest : Mo. PKU Egyes., 2000. - 76 p. ; 30 cm
ISBN 963-00-5624-0 * fűzött : ár nélkül
641.561 *** 616-008.9
[AN 797485]
MARC

ANSEL
UTF-85599 /2002.
Sauerborn, Marlies
Gerichte aus dem Wok (magyar)
   A varázslatos wok / Marlies Sauerborn ; [ford. T. Bíró Katalin]. - Utánny. - [Budapest] : K. u. K. K., [2001]. - 64 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 963-9173-77-0 kötött : ár nélkül
641.586(510)(083.12)
[AN 919958]
MARC

ANSEL
UTF-85600 /2002.
Venesz József (1912-1978)
   A magyaros konyha : [679 recept] / Venesz József. - Nyíregyháza : Black & White, cop. 2001. - 311 p. ; 20 cm
ISBN 963-9407-06-2 fűzött : ár nélkül
641.568(439)(083.12)
[AN 920306]
MARC

ANSEL
UTF-85601 /2002.
Veress Rózsa
   Kóstoló a nagyvilág ízeiből : a barbecue-tól a rakott palacsintáig / [receptek Veress Rózsa] ; [fotók Csigó László]. - Budapest : VNU Budapest Lapkiadó RT, [2002]. - 64 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Fakanál recepttár, ISSN 1418-3927 ; 9.)
Fűzött : 380,- Ft
641.568(100)(083.12)
[AN 920460]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

5602 /2002.
   Böhm Károly és a "kolozsvári iskola" : a kolozsvári Böhm Károly Nemzetközi Konferencia előadásai. - Kolozsvár : Pro Philosophia ; Szeged : JATE BTK Filozófia Tansz. : JATE Társadalomelméleti Gyűjt., 2000. - 268 p. ; 21 cm. - (A magyar nyelvű filozófiai irodalom forrásai ; ; 3.)
Egyed Péter előszavával. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-482-503-6 * fűzött : ár nélkülISBN 973-99185-4-9
Böhm Károly (1846-1911)
1(439)(092)Böhm_K. *** 061.3(498-2Kolozsvár)
[AN 798313]
MARC

ANSEL
UTF-85603 /2002.
Földi Pál (1930-)
   Filozófia és biztonság / Földi Pál. - Budapest : Clavis, 2002. - 231 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 222-228.
ISBN 963-00-9467-3 fűzött : ár nélkül
141.7(100)(091) *** 1(100)(091)
[AN 919417]
MARC

ANSEL
UTF-85604 /2002.
Hankiss Elemér (1928-)
   A Tízparancsolat ma / Hankiss Elemér ; beszélgetőtársak Bárándy György [et al.] ; [sajtó alá rend. Szendi Edit] ; [szerk. Rét Viktória]. - [Budapest] : Helikon, 2002. - 414 p. ; 21 cm
ISBN 963-208-729-1 kötött : 2500,- Ft
17(047.53) *** 241.6(047.53) *** 316.75(047.53)
[AN 920406]
MARC

ANSEL
UTF-85605 /2002.
Jáki Szaniszló (1924-)
   Miért él a kérdés: van-e lélek? / Jáki Szaniszló ; [ValóVilág Alapítvány kiadása]. - Budapest : ValóVilág Alapítvány, 2001. - IX, 86 p. ; 20 cm
ISBN 963-00-8607-7 fűzött : ár nélkül
129 *** 141.5 *** 21
[AN 919516]
MARC

ANSEL
UTF-85606 /2002.
Schwendtner Tibor
   Heidegger tudományfelfogása : az 1919-1929-es időszak írásainak tükrében / Schwendtner Tibor. - Budapest : Osiris : Gond Alapítvány, 2000. - 227 p. ; 19 cm. - (Horror metaphysicae, ISSN 1217-1506)
Bibliogr.: p. 219-225.
ISBN 963-379-979-1 fűzött : 1080,- Ft
Heidegger, Martin
1(430)(092)Heidegger,_M. *** 165.0 *** 001
[AN 796746]
MARC

ANSEL
UTF-85607 /2002.
Störig, Hans Joachim
Kleine Weltgeschichte der Philosophie (magyar)
   A filozófia világtörténete / Hans Joachim Störig ; [ford. Zoltai Dénes et al.]. - [Budapest] : Helikon, 2002, cop. 1997. - 614 p. ; 25 cm. - (Helikon universitas : filozófia,, ISSN 1417-8818)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-208-770-4 kötött : 2990,- Ft
1(100)(091)(035)
[AN 919321]
MARC

ANSEL
UTF-85608 /2002.
Tordai Zádor (1924-)
   A nap árnyékában / Tordai Zádor. - Budapest : Múlt és Jövő K., 2000. - 352 p. ; 20 cm
ISBN 963-9171-48-4 fűzött : 1200,- Ft
1(498)(=945.11)Tordai_Z. *** 316.4(4-11)"1989/199"
[AN 796635]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

5609 /2002.
Almási Mihály (1945-)
   A keresztség : "...és továbbment az ő útján örömmel" / Almási Mihály. - Budapest : KIT Képzőműv. K., 2001. - 196 p. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-336-870-7 fűzött : ár nélkül
265.1(091)
[AN 919651]
MARC

ANSEL
UTF-85610 /2002.
Bajnai István (1954-)
   Gróf Csáky Imre bíboros élete és kora / Bajnai Beke István. - Békéscsaba : Bisztray T.-né, [2000]. - 63 p. : ill. ; 20 cm.
ISBN 963-640-770-3 fűzött : ár nélkül
Csáky Imre (1672-1732)
282(439)(092)Csáky_I.
[AN 456755]
MARC

ANSEL
UTF-85611 /2002.
Barsi Balázs (1946-)
   Húsvéti stációk : találkozások a Feltámadottal / Barsi Balázs ; [a stációk képeit Xantus Géza kész.]. - Budapest : Új Ember K., 2000. - 64 p. : ill., főként színes ; 19 cm
ISBN 963-7688-39-0 fűzött : ár nélkül
248.159.23
[AN 441572]
MARC

ANSEL
UTF-85612 /2002.
Bárth János (1944-)
   A vígasztaló Napbaöltözött Asszony : csodás gyógyulások egyházi vizsgálata Csíksomlyón 1784-ben / Bárth János. - Szeged : Agapé, 2000. - 63 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 34-36.
ISBN 963-458-212-5 fűzött : ár nélkül
248.214.5(439.21-2Csíksomlyó)"17"
[AN 456946]
MARC

ANSEL
UTF-85613 /2002.
Csaholcziné Kádár Marianna
   Mosolyt adott nekem az én Istenem / Csaholcziné Kádár Marianna ; [graf. Benedichty Gyula]. - [Békéscsaba] : Csaholcziné Kádár M., [2000]. - 114 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-640-329-5 fűzött : ár nélkül
252
[AN 455748]
MARC

ANSEL
UTF-85614 /2002.
Csikós Csaba
   A varázsszó / Csikós Csaba. - Veszprém : VE K., 2000. - 257 p. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9220-42-6 * fűzött : ár nélkül
233 *** 574 *** 244
[AN 450703]
MARC

ANSEL
UTF-85615 /2002.
Ephraim frère
Retraite de consécration et charte (magyar)
   A Mária, Béke Királynője Szövetség felajánló lelkigyakorlata / [összeáll., a bevezetőt, a felajánló imákat és a szabályzatot írta Efraim testvér] ; [ford. Csikai Gabriella] ; [közread. a Nyolc Boldogság Katolikus Közösség]. - 2. jav. kiad. - Homokkomárom : Nyolc Boldogság Katolikus Közösség, 2001. - 249, [2] p. ; 20 cm
Fűzött : ár nélkül
248.121 *** 248.159.4
[AN 919967]
MARC

ANSEL
UTF-85616 /2002.
Faághy Richárd
   Bocsánat - békesség : elmélkedések II. János Pál pápa történelmi bocsánatkéréséről / Faághy Richárd. - [Budapest] : Szt. Gellért K., 2000. - 42, [2] p. ; 15 cm
ISBN 963-696-091-7 fűzött : 150,- Ft
248.145.33 *** 261
[AN 797504]
MARC

ANSEL
UTF-85617 /2002.
Fazakas Sándor
   "Új egyház felé?" : a második világháború utáni református egyházi megújulás ekkléziológiai konzekvenciái / Fazakas Sándor. - Debrecen : Debreceni Ref. Koll., 2000. - 221 p. ; 20 cm. - (Dissertationes theologicae, ISSN 1219-9567)
Bibliogr.: p. 195-213. - Példányszám: 300. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-9322-05-9 fűzött : ár nélkül
284.2(439)"1945/1948"
[AN 797035]
MARC

ANSEL
UTF-85618 /2002.
Gyökössy Endre (1913-1997)
   Jézussal - a jövőbe! / Gyökössy Endre ; [kötetbe rend. Nagy Alexandra]. - Budapest : Szt. Gellért K., 2000. - 124 p. ; 17 cm
ISBN 963-696-089-5 fűzött : 680,- Ft
244
[AN 797495]
MARC

ANSEL
UTF-85619 /2002.
Höffner, Joseph
Christliche Gesellschaftslehre (magyar)
   Keresztény társadalmi tanítás / Joseph Höffner ; [ford. Illéssy István]. - Budapest : Szt. István Társ., 2002. - 311 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 300-311.
ISBN 963-361-281-0 fűzött : 2100,- Ft
261.62
[AN 919562]
MARC

ANSEL
UTF-85620 /2002.
   Isten házai és szolgái : katolikus misszionáriusok és missziók világa a 19. században, korabeli fényképeken / [szerk. Fogarasi Klára] ; [a tanulmányok szerzői Fogarasi Klára et al.] ; [... ford. Lieber Péter ..., Sajben Lajos ...]. - Budapest : Agroinform, [2001]. - 183 p. : ill. ; 29 cm
Az előzéklapon párhuzamos címként: Houses and servants of God = Gotteshäuser und Würdenträger Gottesdiener. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-502-742-7 fűzött : ár nélkül
266.2(100)"189"(084.12) *** 282
[AN 920896]
MARC

ANSEL
UTF-85621 /2002.
Katona István (1928-)
   Öltsétek magatokra Jézus Krisztust! / Katona István. - [Budapest] : Marana Tha 2000 Alapítvány, 2001. - 236 p. ; 20 cm. - (Marana tha sorozat, ISSN 0865-7467 ; 92.)
ISBN 963-9281-08-5 fűzött : 650,- Ft
248.152 *** 244
[AN 919527]
MARC

ANSEL
UTF-85622 /2002.
Nemere Ilona
   Bibliai történetek gyerekeknek / Nemere Ilona. - [Nagykovácsi] : Puedlo, [2001]. - 271 p. ; 24 cm
ISBN 963-9320-66-8 kötött : ár nélkül
Biblia
22.046(02.053.2)
[AN 919496]
MARC

ANSEL
UTF-85623 /2002.
Ordass Lajos (1901-1978)
Az imádkozásról (új kiadása)
   "Nem tudok imádkozni!" : imádkozóknak és imádkozni akaróknak szóló tanácsok / írta Ordass Lajos ; [kiad. az Ordass Baráti Kör]. - 3. kiad. - Budapest : Ordass L. Baráti Kör, 2001. - 149 p. : ill. ; 20 cm
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-04-2243-03)
244 *** 248.143
[AN 919947]
MARC

ANSEL
UTF-85624 /2002.
   A Soproni Katolikus Konvent története, 1625-2000 / [... szerk. ... Kovács József László] ; [a kv. szerzői Bán János et al.] ; [kiad. a Soproni Katolikus Konvent]. - Sopron : Soproni Katolikus Konvent, 2000. - 234, [13] p., [8] t. : ill., főként színes ; 24 cm
Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-00-3690-8 fűzött : ár nélkül
Soproni Katolikus Konvent.
255/259(439-2Sopron)(091) *** 282(439-2Sopron)(091)
[AN 458356]
MARC

ANSEL
UTF-85625 /2002.
Standaert, Benoît
Les trois colonnes du monde (magyar)
   A világ három oszlopa : útikönyv a XXI. század zarándokának / Benoît Standaert ; [ford. Mártonffy Marcell]. - Pannonhalma : Bencés K., 2000. - 173 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-9226-09-2 fűzött : ár nélkül
244
[AN 798039]
MARC

ANSEL
UTF-85626 /2002.
Storia religiosa dei popoli baltici (magyar)
   A katolikus egyház a balti országokban / szerk. Adriano Caprioli és Luciano Vaccaro ; [... ford. R. Vida Ilona, ... Laczházi Aranka] ; [... az utószót írta Bojtár Endre]. - Budapest : M. Katolikus Püspöki Kar Egyháztört. Biz., 2000. - 342 p. : ill. ; 20 cm. - (Ecclesia sancta, ISSN 1215-699X ; 5.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-8472-14-6 fűzött : 1680,- Ft
282(474)(091)
[AN 796961]
MARC

ANSEL
UTF-85627 /2002.
   Tanítások a végső időkről. - [Budapest] : TölgyPress, 2001. - 167 p. ; 21 cm
Példányszám: 10000
ISBN 963-00-9335-9 * kötött : 650,- Ft (hibás ISBN 963-000-9335-9)
242 *** 236
[AN 920843]
MARC

ANSEL
UTF-85628 /2002.
   Unser gemeinsames Erbe : 1100 Jahre deutsch-ungarische christliche Beziehungen : der Beitrag herausragender, charismatischer deutschstämmiger Kleriker und Laienchristen zum kirchlichen und geistigen Leben in Ungarn = Közös örökségünk : 1100 éves német-magyar keresztény kapcsolatok : kimagasló, karizmatikus németszármazásu[!] egyházi személyiségek hozzájárulása a magyar egyházi és szellemi élethez / zsgest. von ... Wendelin Hambuch ; [Verf. Adriányi, Gabriel et al.] ; [Übers. Edith Szabó, Karl Szabó] ; [hrsg. von] St. Gerhards-Werk Ungarn e. V.. - Millenniumi kiad. - Budapest : St. Gerhards-Werk Ungarn e. V., 2001. - 883 p., [4] t. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 865-876.
ISBN 963-00-7592-X kötött : ár nélkül
28(430)(091) *** 28(439)(091) *** 061.3(439-2Bp.)"2001"
[AN 919770]
MARC

ANSEL
UTF-85629 /2002.
   Unterwegs zu einer Pastoraltheologie der nachkommunistischen Länder Europas 3 : [3. Symposium von Pastoraltheologinnen und Pastoraltheologen aus nachkommunistischen Ländern Europas] : [vom 28. 2. 1999 bis 3. 3. 1999 in Szombathely ...] / [Paul M. Zulehner, András Máté-Tóth Hg.] ; [Org.] Pastorales Forum. - Wien : Pastorales Forum ; Szeged : [SZTE], 2000. - 344 p. ; 20 cm
Közread. a Szegedi Tudományegyetem és a Pastorales Forum
ISBN 963-482-499-4 * fűzött : ár nélkül
25 *** 061.3(436-2Wien) *** 061.3(439-2Szombathely)
[AN 458984]
MARC

ANSEL
UTF-85630 /2002.
Vad Zsigmond (1955-)
   Tíz év a debreceni Nagytemplom szószékén : prédikációk, 1990-2000 : Vad Zsigmond lelkipásztor köszöntése nagytemplomi szolgálatának 10. évfordulója alkalmából / [kiad. a Debreceni-Nagytemplomi Református Egyházközség Presbitériuma]. - Debrecen : Debrecen-Nagytemplomi Ref. Egyházközség, 2000. - 148 p. ; 20 cm
ISBN 963-00-4622-9 fűzött : ár nélkül
252
[AN 796511]
MARC

ANSEL
UTF-85631 /2002.
White, Ellen Gould
The acts of the apostles (magyar)
   Az apostolok története / E. G. White ; [... Kormos Jenőné fordításában] ; [a ... fordítást ... jav. Murányi Róbert Árpád]. - 4. kiad. - Budapest : Advent, 2001. - 448 p. ; 21 cm
ISBN 963-9122-78-5 kötött : ár nélkül
226.6.07 *** 227.07
[AN 916295]
MARC

ANSEL
UTF-85632 /2002.
White, Ellen Gould
The desire of ages (magyar)
   Jézus élete / Ellen G. White ; [ford. Homoki Henrietta ... és Dobos János ...] ; [a kéziratot előkész. Kárpáti Petronella]. - 8. kiad., utánny. - Budapest : Advent, 2002. - 804 p., [16] t. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-9122-67-X kötött : ár nélkül
Jézus
232.9
[AN 919326]
MARC

ANSEL
UTF-85633 /2002.
Wilkerson, David R.
The New Convenant unveiled (magyar)
   Feltárul az Új Szövetség / David Wilkerson ; [ford. Kormosné Debreceni Zsuzsa] ; [kiad. az Evangéliumi Pünkösdi Közösség]. - [Budapest] : Evangéliumi Pünkösdi Közösség, [2001]. - 189 p. ; 21 cm
ISBN 963-00-3985-0 fűzött : ár nélkül
Biblia. Újszövetség.
225.07
[AN 919579]
MARC

ANSEL
UTF-85634 /2002.
Woodward, Kenneth L.
The book of miracles (magyar)
   Csodák könyve : a csodák igazi értelme a kereszténységben, a zsidó, a buddhista, a hindu és az iszlám vallásban / Kenneth L. Woodward ; [ford. Dienes István, Nagy Erika]. - [Debrecen] : Gold Book, [2002]. - 397 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 385-397.
ISBN 963-9248-99-1 kötött : ár nélkül
248.214 *** 291
[AN 920479]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

5635 /2002.
Balla Bálint (1928-)
   Szűkösség : kultúrszociológiai tanulmányok / Balla Bálint. - Budapest : Osiris, 2001. - 431 p. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-379-544-3 fűzött : 2500,- Ft
316.7
[AN 919460]
MARC

ANSEL
UTF-85636 /2002.
Beke Pál (1943-)
   Szelíd településfejlesztés : válogatás a szerző megjelenés előtt álló "Méltóságkereső" című közösségfejlesztési szakmatörténetéből / Beke Pál ; [közread. a Közösségszolgálat Alapítvány]. - Budapest : Közösségszolgálat Alapítvány, [2000]. - 79 p. ; 21 cm
ISBN 963-00-5164-8 * fűzött : ár nélkül
316.334.55/.56 *** 911.375 *** 711.4(439.161)
[AN 796751]
MARC

ANSEL
UTF-85637 /2002.
Bukodi Erzsébet
   A háztartások tartós javai / [kész. Bukodi Erzsébet]. - Budapest : KSH, 2000. - 50 p. ; 29 cm. - (Életmód - időmérleg, ISSN 1586-2682)
ISBN 963-215-299-9 fűzött : 1000,- Ft
312.5(439)"198/199"
[AN 797813]
MARC

ANSEL
UTF-85638 /2002.
Chartier, Roger
   A könyv metamorfózisai = Les métamorphoses du livre / Roger Chartier ; [ford. Ádám Anikó] ; [közread. a] Budapesti Francia Intézet. - Budapest : Francia Int., 2001. - 22, 24 p. ; 19 cm
A magyar és a francia nyelvű rész hátlapjával egybekötve
316.7 *** 09
[AN 920901]
MARC

ANSEL
UTF-85639 /2002.
Cialdini, Robert B.
Influence (magyar)
   A befolyásolás lélektana : a meggyőzés pszichológiája / Robert B. Cialdini ; [ford. Széchenyi Kinga]. - [Budapest] : Corvinus, 1999. - 375 p. : ill. ; 20 cm. - (A hét szabad művészet könyvtára, ISSN 1219-073X)
Bibliogr.: p. 331-345.
ISBN 963-9062-26-X fűzött : ár nélkül
316.47 *** 316.77
[AN 796972]
MARC

ANSEL
UTF-85640 /2002.
Ferge Zsuzsa (1931-)
   Fejezetek a magyar szegénypolitika történetéből / Ferge Zsuzsa. - 3. kiad. - [Budapest] : Kávé K., 2001. - 159 p. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9169-39-0 fűzött : 1450,- Ft
316.344.233(439)(091) *** 364.22(439)(091)
[AN 916301]
MARC

ANSEL
UTF-85641 /2002.
Gergely András, A. (1952-)
   Létmódok és kimódolt létek : politikai antropológiai tanulmányok / A. Gergely András. - Budapest : MTA PTI Etnoregionális Kutközp., 2000. - 130 p. ; 30 cm. - (MTA PTI Etnoregionális Kutatóközpont munkafüzetek, ISSN 1416-8391 ; 77.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9218-41-3 fűzött : ár nélkül
316.334.3 *** 32.001
[AN 797972]
MARC

ANSEL
UTF-85642 /2002.
Horváth-Szabó Katalin (1941-)
   Az agresszió és kezelése : tanári kézikönyv / Horváth-Szabó Katalin, Vigassyné Dezsényi Klára ; [közread. a] Szociális és Családügyi Minisztérium. - Budapest : Szociális és Családügyi Min., 2001. - 199 p. ; 24 cm
Borítócím: Az agresszió kezelése. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-00-7775-2 fűzött : ár nélkül
316.647.3 *** 37.015.3 *** 615.851
[AN 919472]
MARC

ANSEL
UTF-85643 /2002.
   Hungarian csángós in Moldavia : essays on the past and present of the Hungarian csángós in Moldavia / ed. by Diószegi László ; [... authors Benda Kálmán et al.] ; [transl. by Dudich Endre et al.] ; [publ. by the] Teleki László Foundation, Pro Minoritate Foundation. - Budapest : Teleki L. Found. : Pro Minoritate Found., 2002. - 178 p. : ill., részben térk. ; 25 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-85774-4-4 kötött : ár nélkül
316.347(=945.11)(498.3)(091) *** 39(=945.11)(498.3)
[AN 920826]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

5644 /2002.
Jáki Réka
   "Hej, párta, párta, gyöngyös koszorú..." : Népművészetek Háza, Szentendre 2000-2001 : [vezető a magyar millennium alkalmából rendezett néprajzi kiállításhoz] / [írta Jáki Réka] ; [rend. I. Sándor Ildikó et al.] ; [közread. Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága]. - [Szentendre] : Pest M. Múz. Ig., [2001]. - 32 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 31-32.
ISBN 963-7215-81-6 fűzött : ár nélkül
391(=00)(439.153) *** 061.4(439-2Szentendre)
[AN 797157]
MARC

ANSEL
UTF-85645 /2002.
Lackovits Emőke
   Az egyházi esztendő jeles napjai, ünnepi szokásai a bakonyi és Balaton-felvidéki falvakban : Bálint Sándor emlékére / S. Lackovits Emőke ; [felvételek Bolla József et al.] ; [kiad. a Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság]. - Veszprém : Veszprém M. Múz. Ig., 2000. - 285 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 963-7208-66-6 fűzött : ár nélkül
398.33(=945.11)(439)(234.373.1) *** 398.33(=945.11)(439Balaton-felvidék) *** 264-04
[AN 796774]
MARC

ANSEL
UTF-85646 /2002.
Nagy Mari
   A türkmen nemezkészítés és mai felhasználása / Nagy Mari, Vidák István ; a szerzők fényképei és vázlatai alapján rajz. Burka Beáta, ifj. Lefor Gyula és Lovas Ádám. - [Kecskemét] : [Szerzők], [2001]. - 100 p. : ill., részben színes ; 27 cm
Bibliogr.: p. 74.
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-640-486-0)
39(=943.6) *** 745.52.031.4(575.5)
[AN 920893]
MARC

ANSEL
UTF-85647 /2002.
Schacht, Rebecca
Lights along the path (magyar)
   Fények az ösvényen : zsidó folklór minden korosztálynak négytől tizenkét éves korig / összegyűjt., vál. és elmeséli Rebecca Schacht ; ill. Jacqui Morgan ; [ford. Elekes Szentágotai Blanka]. - Budapest : JLX, 2001. - 185 p. : ill., részben színes ; 26 cm
ISBN 963-305-157-6 kötött : 2490,- Ft
398.21(=924)(02.053.2)
[AN 919539]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

5648 /2002.
Bellér Béla (1919-1995)
   A Volksbildungsverein-tól a Volksbund-ig : a magyarországi németek története, 1933-1938 / Bellér Béla ; [közread. a] Magyarországi Németek Országos Önkormányzata. - Budapest : MNOÖ : Új Mandátum, 2002. - 278 p. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9336-60-2 fűzött : ár nélkül
Magyarországi Német Népművelődési Egyesület.
Magyarországi Németek Szövetsége.
323.15(=30)(439)"1933/1938" *** 374(439)(=30)"1933/1938" *** 329(439)(=30)"1933/1938" *** 061.2(439)(=30)
[AN 920765]
MARC

ANSEL
UTF-85649 /2002.
Bibó István (1911-1979)
   Zsidókérdés Magyarországon 1944 után / Bibó István ; [Fehér Ferenc tanulmányával]. - Budapest : Múlt és Jövő K., 2001. - 258 p. ; 20 cm
ISBN 963-9171-72-7 fűzött : 1850,- Ft
323.12(=924)(439)"1945/195"
[AN 916264]
MARC

ANSEL
UTF-85650 /2002.
Bódis Krisztina
   "Nemzetek utáni" korszak? / Bódis Krisztina. - Budapest : MTA PTI, 2000. - 68 p. ; 30 cm. - (MTA PTI Etnoregionális Kutatóközpont munkafüzetek, ISSN 1416-8391 ; 74.)
Bibliogr.: p. 62-64.
ISBN 963-9218-36-7 fűzött : 600,- Ft
329.17 *** 323.1 *** 316.356.4
[AN 797199]
MARC

ANSEL
UTF-85651 /2002.
Egedy Gergely (1953-)
   Konzervativizmus az ezredfordulón / Egedy Gergely. - [Budapest] : M. Szemle Alapítvány, 2001. - 241 p. ; 21 cm. - (Magyar Szemle könyvek, ISSN 1217-7202)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-85171-3-1 fűzött : 2200,- Ft
329.11(100)"199/200"
[AN 920290]
MARC

ANSEL
UTF-85652 /2002.
   Fejezetek az egyetemes politikai gondolkodás történetéből : szöveggyűjtemény / vál. és szerk. Nuber István. - Budapest : BIP, 2001-. - 24 cm
A leírás a 2. köt. alapján kész.
32.001(075.8)
[AN 920809]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A szabadság dilemmája. - 2001. - 355 p.
Bibliogr.: p. 353-355.
ISBN 963-86159-7-4 fűzött : 1980,- Ft
32.001(075.8)
[AN 920812] MARC

ANSEL
UTF-85653 /2002.
Horváth Jenő (1941-)
   Az európai integráció története napról napra, 1945-2000 : kronológia / Horváth Jenő. - Budapest : Osiris, 2001. - 270 p. ; 24 cm. - (Magyarország az Európai Unióban, ISSN 1585-1508)
ISBN 963-389-203-1 fűzött : 2980,- Ft
327.39(4-62)(091)
[AN 920389]
MARC

ANSEL
UTF-85654 /2002.
Kávássy Sándor (1934-)
   Parlamenti beszédek és fölszólalások, 1994-1998 / Kávássy Sándor. - Budapest : Szenci Molnár Társ., 2001. - 263 p. ; 20 cm
ISBN 963-250-047-4 fűzött : 1800,- Ft
323(439)"1994/1998"
[AN 919397]
MARC

ANSEL
UTF-85655 /2002.
Kozákné Keszei Veronika
   Cigánypolitika Magyarországon : elmélet és gyakorlat az 1960-as évek elejétől a 90-es évekig / Kozákné Keszei Veronika. - Szekszárd : Romológiai Kutint., 2001. - 183 p. : ill. ; 25 cm. - (Romológiai Kutatóintézet közleményei, ISSN 1418-6101 ; 5.)
Bibliogr.: p. 172-176. - Összefoglalás angol, cigány és német nyelven
ISBN 963-00-9059-7 fűzött : ár nélkül
323.15(=914.99)(439)"196/199"
[AN 920417]
MARC

ANSEL
UTF-85656 /2002.
Lovas István (1945-)
   K. O / Lovas István. - Budapest : Kairosz, cop. 2002. - 377 p. ; 20 cm
Publicisztikai írások
ISBN 963-9406-33-3 fűzött : 2300,- Ft
323(439)"199/200" *** 894.511-92
[AN 920420]
MARC

ANSEL
UTF-85657 /2002.
Molnár Tamás (1921-)
L'hégémonie libérale (magyar)
   A liberális hegemónia / Molnár Tamás ; [ford. Gábor Zsuzsa]. - [Budapest] : Kairosz, cop. 2001. - 228 p. ; 17 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9406-30-9 kötött : 1700,- Ft
321.01 *** 321.72
[AN 916290]
MARC

ANSEL
UTF-85658 /2002.
Nemere István (1944-)
   Terrorista akciók / Nemere István. - [Nagykovácsi] : Puedlo, [2001]. - 2 db ; 20 cm
323.285(100)
[AN 919707]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 191 p.
ISBN 963-9320-68-4 fűzött : ár nélkül
323.285(100)
[AN 919713] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 191 p.
ISBN 963-9320-69-2 fűzött : ár nélkül
323.285(100)
[AN 919716] MARC

ANSEL
UTF-85659 /2002.
Novák Attila
   Átmenetben : a cionista mozgalom négy éve Magyarországon / Novák Attila. - Budapest : Múlt és Jövő K., cop. 2000. - 300 p. ; 24 cm. - (Magyar zsidó történelem, ISSN 1585-0293)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9171-51-4 fűzött : 1948,- Ft
323.1(=924)(439)"1945/1949"
[AN 449575]
MARC

ANSEL
UTF-85660 /2002.
Samu Mihály (1929-)
   A népek önrendelkezési jogáról és a kisebbségek önkormányzatáról / Samu Mihály. - Budapest : Szenci Molnár Társ., 2002. - 45 p. : ill. ; 20 cm. - (A Herman Ottó Társaság nemzetpolitikai sorozata, ISSN 1416-0722 ; 15-16.)
ISBN 963-250-052-0 fűzött : 790,- Ft
323.15(439)"199/200" *** 341.234
[AN 920378]
MARC

ANSEL
UTF-85661 /2002.
Sifakis, Carl
The maffia encyclopedia (magyar)
   A maffia enciklopédia / Carl Sifakis ; [ford. Németh Balázs, Galó Dániel, ifj. Harnócz Gyula]. - Budapest : Glória Press, cop. 2001. - 368 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-8200-06-5 kötött : 4900,- Ft (hibás ISBN 963-8200-06-7)
323.398(73):030
[AN 919653]
MARC

ANSEL
UTF-85662 /2002.
Solovič, Kristian
   Polučenie postoânnogo mesta žitelʹstva i sovety po adaptacii v Vengrii = Letelepedési engedély megszerzése és tanácsok a beilleszkedéshez Magyarországon / Kristian i Iren Solovič. - Budapest : NITA BT, [2000]. - 96 p. : ill. ; 21 cm
Csak orosz nyelven
ISBN 963-00-2735-6 fűzött : ár nélkül
325.1(=82)(439)(036)
[AN 437968]
MARC

ANSEL
UTF-85663 /2002.
Soós Edit (1962-)
   Integráció és regionalizmus / Soós Edit. - Szeged : Bába, 1999. - 245 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-9144-96-7 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9144-47-9)
327.39(4-62)(093) *** 332.1(4)(093) *** 353(4)(093)
[AN 450988]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

5664 /2002.
   1956 Bács-Kiskun megyei kronológiája és személyi adattára / [szerk. Tóth Ágnes] ; [az adatgyűjtést végezte Orgoványi István, Pető Melinda, Tóth Ágnes] ; [a kronológiát összeáll. és az életrajzokat írta Orgoványi István, Pető Melinda] ; [kiad. a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Levéltára]. - Kecskemét : Bács-Kiskun M. Önkormányzat Lvt., 2000. - 2 db (829 p.) ; 24 cm
Példányszám: 500
ISBN 963-7236-41-4 fűzött : 600,- Ft
Bács-Kiskun
943.915.5"1956"
[AN 437327]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 426 p.
ISBN 963-7236-42-2
943.915.5"1956"
[AN 437330] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - p. 429-829.
Bibliogr.: p. 825-826.
ISBN 963-7236-43-0
943.915.5"1956"
[AN 437341] MARC

ANSEL
UTF-85665 /2002.
Bokor Imre (1930-)
   Gróf Teleki Pálról és Bárdossy Lászlóról / Bokor Imre. - Budapest : Szenci Molnár Társ., 2002. - 35 p. ; 20 cm. - (A Herman Ottó Társaság nemzetpolitikai sorozata, ISSN 1416-0722 ; 18.)
Fűzött : 690,- Ft (hibás ISBN 963-250-053-9)
Bárdossy László (1890-1946)
Teleki Pál (1879-1941)
943.9"193/194"(092)Teleki_P. *** 943.9"193/194"(092)Bárdossy_L.
[AN 920381]
MARC

ANSEL
UTF-85666 /2002.
Bokor Imre (1930-)
   Vitéz nagybányai Horthy Miklós / Bokor Imre. - Budapest : Szenci Molnár Társ., 2002. - 34 p. ; 20 cm. - (A Herman Ottó Társaság nemzetpolitikai sorozata, ISSN 1416-0722 ; 17.)
ISBN 963-250-053-9 fűzött : 690,- Ft
Horthy Miklós (1868-1957)
943.9"192/194"(092)Horthy_M.
[AN 920300]
MARC

ANSEL
UTF-85667 /2002.
Demény-Dittel Lajos (1949-)
   Érdekességek az 1848/49-es forradalom és szabadságharc történetéből / Demény-Dittel Lajos, Száva Tibor Sándor. - Hatvan : [Magánkiad.], 2000. - 26, [11] fol. : ill. ; 30 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 963-440-014-0 * fűzött : ár nélkül
943.9"1848/1849"
[AN 798056]
MARC

ANSEL
UTF-85668 /2002.
Erdélyi Péter (1946-)
   Források üzenete : válogatott dokumentumok Csongrád város történetéből, 1075-1948 : forrásgyűjtemény az általános és a középiskolák számára / [... szerzői Erdélyi Péter, Georgiádes Ildikó, Sebőkné Gombos Zsuzsanna] ; [közread. a Csongrád Megyei Levéltár]. - [Szeged] : Csongrád M. Lvt., 2001. - 129 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-7237-50-X kötött : ár nélkül
Csongrád
943.9-2Csongrád(093)(075.3) *** 372.893(075.3)
[AN 919526]
MARC

ANSEL
UTF-85669 /2002.
Fest Sándor (1883-1944)
   Skóciai Szent Margittól A walesi bárdokig : magyar-angol történeti és irodalmi kapcsolatok / Fest Sándor ; szerk. Czigány Lóránt, Korompay H. János ; [a névmutatót összeáll. Tóth Magdolna]. - Budapest : Universitas, 2000. - XLIX, 725 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Fest Sándor műveinek bibliográfiája: p. XXXV-XLVII.
ISBN 963-9104-40-X kötött : ár nélkül
941.0 *** 943.9 *** 820.091 *** 894.511.091
[AN 449046]
MARC

ANSEL
UTF-85670 /2002.
Gödöllő, a Királyné kastélya (angol)
   Gödöllő, the castle of the Queen : a beautiful book with pictures in the memory of queen Elizabeth and of the castle of Gödöllő / photographed by József Hapák, written by Gerald de Potter ... - Gödöllő : Blende BT, 2000. - [48] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-00-5097-8 kötött : ár nélkül
Erzsébet (Magyarország: királyné) (1837-1898)
Gödöllői Királyi Kastélymúzeum.
929(439)Erzsébet *** 908.439-2Gödöllő *** 728.82(439-2Gödöllő)
[AN 797629]
MARC

ANSEL
UTF-85671 /2002.
   Gödöllő, a Királyné kastélya : szép könyv képekkel Erzsébet királyné emlékéről és a gödöllői kastélyról / Hapák József fotográfiáival és Gerald de Potter írásával ... - Gödöllő : Blende BT, 2000. - [48] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-00-5064-1 kötött : ár nélkül
Erzsébet (Magyarország: királyné) (1837-1898)
Gödöllői Királyi Kastélymúzeum.
929(439)Erzsébet *** 908.439-2Gödöllő *** 728.82(439-2Gödöllő)
[AN 797624]
MARC

ANSEL
UTF-85672 /2002.
Gudenus János József (1947-)
   Örmény eredetű magyar nemesi családok genealógiája / összeáll. Gudenus János József ; [kiad. az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület]. - Budapest : Erdélyi Örmény Gyökerek Kult. Egyes., 2000. - 548 p., XVI t. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-00-4422-6 kötött : ár nélkül
929.52(439)(=919.81)
[AN 798256]
MARC

ANSEL
UTF-85673 /2002.
Heves Megyei Levéltár (Eger)
   A Heves Megyei Levéltár fond- és állagjegyzéke / [összeáll. P. Kovács Melinda]. - Eger : Heves M. Lvt., 1999. - 116 p. ; 30 cm
Példányszám: 200
ISBN 963-7242-17-1 fűzött : ár nélkül
930.253(439-2Eger)(083.8)
[AN 449523]
MARC

ANSEL
UTF-85674 /2002.
Horváth Ferenc (1948-)
   A csengelei kunok ura és népe / Horváth Ferenc. - Budapest : Archaeolingua Alapítvány, 2001. - 356 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 274-285., 354-356.
ISBN 963-8046-41-4 kötött : ár nélkül
943.9-2Csengele(=943.46) *** 930.8(=943.46)(439-2Csengele)
[AN 919478]
MARC

ANSEL
UTF-85675 /2002.
   Kápolna története / Bán Péter [et al.] ; [szerk. Bán Péter]. - [Kápolna] : [Önkormányzat], cop. 2000. - 387, [44] t. : ill., részben színes ; 25 cm
Közread. Kápolna Önkormányzata. - Bibliogr.: p. 314-318. - Példányszám: 1000
ISBN 963-00-3799-8 * kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-000-3799-8)
Kápolna
943.9-2Kápolna
[AN 449012]
MARC

ANSEL
UTF-85676 /2002.
   Ki kicsoda? : Szarvas, 1990-2000 / [... szerk. Kutas Ferenc] ; [szerkbiz. Búzás László et al.]. - Szarvas : Szarvasi Krónika Alapítvány, 2000. - 282 p. : ill. ; 21 cm. - (A Szarvasi Krónika kiskönyvtára, ISSN 1416-6062 ; 8.)
Példányszám: 800
ISBN 963-00-4574-5 kötött : ár nélkül
929(439-2Szarvas)"199":030
[AN 796442]
MARC

ANSEL
UTF-85677 /2002.
   "Kincseink" : Szentendrei Képtár 2000-2001 : [vezető a magyar millennium alkalmából rendezett régészeti és történeti kiállításhoz] / [szerk. Forró Katalin, Ottományi Katalin, Simon László] ; [írta Darkó Jenő et al.] ; [rend., közread. a Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága]. - [Szentendre] : Pest M. Múz. Ig., [2001]. - 59 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 963-7215-82-4 fűzött : ár nélkül
904(439) *** 73/76(439) *** 061.4(439-2Szentendre)
[AN 797167]
MARC

ANSEL
UTF-85678 /2002.
   Kortárs krónika Pákozdtól Aradig, 1848/1849 / [... vál. és szerk. Nóvé Béla]. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Krónika Nova, 2000. - 216 p. : ill. ; 26 cm
Oktatási segédkönyv. - Bibliogr.: p. 209-216.
ISBN 963-9128-53-8 fűzött : ár nélkül
943.9"1848/1849"(093)
[AN 798336]
MARC

ANSEL
UTF-85679 /2002.
Kosztin Árpád (1921-)
   A román nép ellen románok által elkövetett kegyetlenkedések időrendje és leltára / Kosztin Árpád ; [közread. a] Szenci Molnár Társaság. - Budapest : Szenci Molnár Társ., 2001. - 117 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 90-94.
ISBN 963-250-039-3 fűzött : 1280,- Ft
949.8 *** 323.282(498)(091)
[AN 919405]
MARC

ANSEL
UTF-85680 /2002.
   Monumenta Vaticana historiam regni Hungariae illustrantia = Vatikáni magyar okirattár / [sorozatszerk. Várszegi Asztrik és Zombori István] ; [kiad. a Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség]. - Budapest : METEM, 2000-. - 24 cm
Az 1. köteten a főcím: Monumenta Vaticana historiam regni Hungarae illustrantia. - A bev. magyar nyelven is
ISBN 963-8472-48-0
943.9(093.2) *** 348.115
[AN 454729]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Ser. 1. tom. 1., Rationes collectorum pontificorum in Hungaria = Pápai tized-szedők számadásai, 1281-1375. - 2000. - [6], LXXVII, 520 p., [1] t.
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-8472-61-8 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-8472-48-0)
262.133.5(439)"12/13"(093.2) *** 943.9(093.2)
[AN 454737] MARC

ANSEL
UTF-8


   Ser. 1. tom. 2., Acta legationis cardinalis Gentilis = Gentilis bibornok magyarországi követségének okiratai, 1307-1311. - 2000. - [6], CXX, 510 p., [4] t.
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-8472-62-6 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-8472-48-0)
943.9"130/131"(093.2) *** 262.136.5GentiledeMontefiori
[AN 454741] MARC

ANSEL
UTF-8


   Ser. 1. tom. 3., Bullae Bonifacii IX. p. m = IX. Bonifácz pápa bullái : 1389-1396. - 2000. - [6], XXXVIII, 365 p.
ISBN 963-8472-63-4 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-8472-48-0)
348.115.2Bonifác,_IX. *** 943.9"138/139"(093.2)
[AN 454752] MARC

ANSEL
UTF-8


   Ser. 1. tom. 4., Bullae Bonifacii IX. p. m : pars altera, 1396-1404. = IX. Bonifácz pápa bullái : második rész, 1396-1404. - 2000. - [6], 654 p.
ISBN 963-8472-64-2 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-8472-48-0)
943.7"139/140"(093.2) *** 348.115.2Bonifác,_IX.
[AN 454759] MARC

ANSEL
UTF-85681 /2002.
Olajos Terézia (1941-)
   A IX. századi avar történelem görög nyelvű forrásai / Olajos Teréz. - Szeged : Szegedi Középkorász Műhely, 2001. - 207 p. ; 20 cm. - (Szegedi középkortörténeti könyvtár, ISSN 1216-3120 ; 16.)
Bibliogr.: p. 169-207.
ISBN 963-482-552-4 fűzött : ár nélkül
936.92"08"(093)
[AN 919534]
MARC

ANSEL
UTF-85682 /2002.
   Pest megye monográfiája / [főszerk. Kosáry Domokos] ; [kiad. a Pest Megye Monográfia Közalapítvány]. - Budapest : Pest M. Monográfia Közalapítvány, 2001-. - 31 cm
ISBN 963-00-8288-8
Pest (megye)
943.915.3(035)
[AN 920879]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1/2. r., A honfoglalástól 1686-ig / Torma István közreműködésével szerk. Zsoldos Attila. - 2001. - 643 p. : ill. + 7 mell.
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-00-8289-6 kötött : 4000,- Ft
943.915.3"08/16"(035)
[AN 920884] MARC

ANSEL
UTF-85683 /2002.
Pilinyi Péter
   Józsefváros története, 1897-1927 / Pilinyi Péter ; [kiad. Budapest Főváros Józsefvárosi Önkormányzata]. - Budapest : Józsefvárosi Önkormányzat, 2001. - 104 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 103.
Kötött : ár nélkül
Budapest. VIII. kerület
943.9-2Bp.VIII. *** 908.439-2Bp.VIII.
[AN 920748]
MARC

ANSEL
UTF-85684 /2002.
Révész László (1957-)
   Aranyszántás Balotán : gazdag honfoglalás kori női sírok Kiskunhalas környékén = Goldenes Ackerfeld in Balota : Reiche Frauengräber aus der Landnahmezeit in der Gemarkung von Kiskunhalas = The golden harvest of Balota : rich female graves from the time of the Hungarian conquest around Kiskunhalas / Révész László ; [közread. a] Magyar Nemzeti Múzeum, Thorma János Múzeum. - Budapest : MNM ; Kiskunhalas : Thorma J. Múz., 2001. - 93 p. : ill., részben színes ; 27 cm
Bibliogr.: p. 73-74. - Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 963-00-8882-7 kötött : ár nélkül
904(439-2Kiskunhalas)"08/09"|07 *** 904(439-2Balota)"08/09"
[AN 919475]
MARC

ANSEL
UTF-85685 /2002.
Samay László
   Fejezetek Dunaszentgyörgy történetéből az őskortól napjainkig / Samay László ; [kiad. Dunaszentgyörgyi Kulturális és Sport Alapítvány ...]. - 2. átd., bőv. kiad. - Dunaszentgyörgy : Dunaszentgyörgyi Kult. és Sport Alapítvány, 2000. - 51 p. : ill., térk. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-00-4752-7 fűzött : ár nélkül
Dunaszentgyörgy
943.9-2Dunaszentgyörgy
[AN 919184]
MARC

ANSEL
UTF-85686 /2002.
Sebő József
   Moira : Brusznyai Árpád élete és kora / Sebő József. - [Szentendre] : Kairosz, cop. 2002. - 327 p. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9406-32-5 fűzött : 2000,- Ft
Brusznyai Árpád (1924-1958)
943.9"1956"(092)Brusznyai_Á. *** 323.282(439)"195"
[AN 919529]
MARC

ANSEL
UTF-85687 /2002.
Szűcs István
   Kisar község története / [írta Szűcs István]. - [Nyíregyháza] : [R-Press], 2000. - 88, [2] p. : ill. ; 21 cm
Példányszám: 500
ISBN 963-00-5093-5 fűzött : ár nélkül
Kisar
943.9-2Kisar *** 908.439-2Kisar
[AN 796842]
MARC

ANSEL
UTF-85688 /2002.
   Tanulmányok a középkorról : a II. Medievisztikai PhD-konferencia, Szeged, 2001. április 3., előadásai / [szerk. Weisz Boglárka, Balogh László, Szarka József] ; [közread. a] Szegedi Középkorász Műhely. - Szeged : Szegedi Középkorász Műhely, 2001. - 183 p. ; 23 cm
Rend. a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Akadémiai Bizottságának Magyar Történeti Munkabizottsága, a Szegedi Tudományegyetem Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszék és a Történeti Segédtudomány Tanszék. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-482-536-2 fűzött : ár nélkül
940"10/14" *** 943.9"10/14" *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 919571]
MARC

ANSEL
UTF-85689 /2002.
   Tanulmányok az egyetemes és magyar történelem köréből / szerk. Czövek István. - Nyíregyháza : Bessenyei, 1999. - 136 p. ; 20 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9130-53-2 fűzött : ár nélkül
943.9"17/19" *** 940"187"
[AN 796425]
MARC

ANSEL
UTF-85690 /2002.
Tóth István
   Bevezetés a római feliratok világába / Tóth István, Szabó Ádám. - Pécs : Univ. Press, 1999. - 219 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-641-780-6 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-641-569-8)
930.271=71
[AN 451328]
MARC

ANSEL
UTF-85691 /2002.
   Újfehértó története / [szerk. Buczkó József] ; [a köt. szerzői Lóki József et al.] ; [kiad. Újfehértó Város Képviselő-testülete]. - Újfehértó : Képviselő-test., 2000. - 534, [2] p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén. - Példányszám: 1000
ISBN 963-00-2827-1 fűzött : ár nélkül
Újfehértó
943.9-2Újfehértó *** 908.439-2Újfehértó
[AN 456953]
MARC

ANSEL
UTF-85692 /2002.
Vasvári Pál (1826-1849)
Művek (vál.)
   Vasvári Pál két kiadatlan írása / [szerk. Marton Jenőné, Kovács Andrásné, Simor András]. - [Budapest] : [Táncsics Gimn.], 2000. - 138 p. : ill. ; 24 cm. - (Táncsics-sorozat, ISSN 0236-7920 ; 16.)
Tart.: Mátyás király ; A statisztika elmélete. - Bibliogr.: p. 83-91. - Példányszám: 500
ISBN 963-03-9726-9 fűzött : 500,- Ft
943.9"14"(092)Mátyás,_I. *** 311
[AN 449038]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

5693 /2002.
Bausenhardt, Hans
Sizilien (magyar)
   Szicília / ... Hans Bausenhardt ... írta. - Budapest : M. Kvklub, 2002. - 127 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
Ford. Kornya István
ISBN 963-547-599-3 fűzött : ár nélkül
Szicília
914.508.2(036)
[AN 920398]
MARC

ANSEL
UTF-85694 /2002.
   Bordány község története : [1950-2000] / [szerk. Kanyó Ferenc] ; [közread.] Bordány Község Önkormányzata. - Bordány : Önkormányzat, 2000. - 234, [32] p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-00-3326-7 fűzött : ár nélkül
Bordány
908.439-2Bordány *** 943.9-2Bordány
[AN 450979]
MARC

ANSEL
UTF-85695 /2002.
Bozó László
   Tarnalelesz község története / Bozó László ; [közread. Tarnalelesz Község Önkormányzata]. - 2. jav., bőv. kiad. - Tarnalelesz : Önkormányzat, 2000. - 276 p., [1] t.fol. : ill., részben térk. ; 26 cm
Bibliogr.: p. 274-276.
ISBN 963-00-4380-7 fűzött : ár nélkül
Tarnalelesz
908.439-2Tarnalelesz
[AN 449607]
MARC

ANSEL
UTF-85696 /2002.
Drégely Ferenc (1928-)
   Szülőföldünk / [gyűjt., írta és szerk. Drégely Ferenc] ; Mélykúti Egyházközségekért Alapítvány kiadása. - Mélykút : Mélykúti Egyházközségekért Alapítvány, 2001-. - 25 cm
Gerinccím: 350 év története
Mélykút
908.439-2Mélykút *** 282(439-2Mélykút)(091)
[AN 919487]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Hagyaték: örökölt és szerzett vagyon. - 2001. - 445, [3] p. : ill.
ISBN 963-00-8402-3 kötött : ár nélkül
282(439-2Mélykút)(091) *** 908.439-2Mélykút
[AN 919690] MARC

ANSEL
UTF-85697 /2002.
   Élet a Répce mentén / [szerk. Boda László] ; [szerzők Csapó Tamás et al.] ; [kiad. a] Felső-Répce menti Területfejlesztési Társulás. - [Csepreg] : Felső-Répce menti Területfejleszt. Társulás, 2000. - 160 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 157-158.
ISBN 963-00-3957-5 fűzött : ár nélkül
908.439Répce-mente
[AN 455750]
MARC

ANSEL
UTF-85698 /2002.
Hadobás Pál (1953-)
   Edelény városkörnyék válogatott honismereti bibliográfiája / Hadobás Pál. - Edelény : Műv. Közp., Kvt. és Múz., 2000. - 82 p. : ill. ; 21 cm. - (Edelényi füzetek, ISSN 0238-1842 ; 23.)
ISBN 963-00-4201-0 fűzött : ár nélkül
Edelény - Bódva-völgye
908.439-2Edelény:016 *** 908.439Bódva-völgye:016
[AN 796441]
MARC

ANSEL
UTF-85699 /2002.
   Kaposvár és környéke = Kaposvár and its environs = Kaposvár und Umgebung / [szerk. ... Cseicsner Endréné Hegedűs Erika] ; [bev. ... Varga István] ; [szöveg ... Ábrahám Levente, Cseicsner Endréné, Simonics Lászlóné]. - Kaposvár : Infomark, [2001]. - 111 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 963-00-9136-4 kötött : ár nélkül
Kaposvár
908.439-2Kaposvár(084.12)
[AN 915642]
MARC

ANSEL
UTF-85700 /2002.
   Komlóska : Zemplén gyöngyszeme : perla Zemplina : the pearl of the Zemplén : die Perle des Zemplén-Gebirges / [összeáll. Tamás Edit] ; [fotó Váradi László] ; [ford. Kiss Viktória ..., Czimre Klára ..., Feld István]. - Nyíregyháza : Örökségünk, [2000]. - 27 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
Komlóska
908.439-2Komlóska(036)
[AN 438001]
MARC

ANSEL
UTF-85701 /2002.
Kovács Mátyás (1900-1989)
   Kévébe gyűjtött kalászok : Kovács Mátyás, 1900-1989 : válogatás egy matyó ember szellemi hagyatékából születésének 100. évfordulójára : dokumentumok életútjáról, írásaiból, beszédeiből, egyházi tevékenységeiből, úti élményeiből, levelezéseiből / [szerk. ifj. Kovács Mátyás]. - Mezőkövesd : Hajdu-Vinpress, 2000. - 253 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-85936-5-2 fűzött : ár nélkül
908.439-2Mezőkövesd(092)Kovács_M.(093)
[AN 449023]
MARC

ANSEL
UTF-85702 /2002.
Krémer József (1948-)
   Riportalanyaim a Rákosmente Rádióban / Krémer József. - Budapest : [Magánkiad.], 2000. - 200 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-640-894-7 fűzött : ár nélkül
908.439-2Bp.XVII.(092)(047.53)
[AN 796824]
MARC

ANSEL
UTF-85703 /2002.
Lehmann, Ingeborg
Marokko (magyar)
   Marokkó / ... Ingeborg Lehmann írta. - Budapest : M. Kvklub, 2002. - 131 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
Ford. Lendvay Katalin
ISBN 963-547-621-3 fűzött : ár nélkül
Marokkó
916.4(036)
[AN 920403]
MARC

ANSEL
UTF-85704 /2002.
Locsmándi Gábor
   Urban planning and capital investment financing in Hungary / Gábor Locsmándi, Gábor Péteri, Béla Varga Ötvös. - Budapest : LGI : OSI, 2000. - 110 p. ; 30 cm. - (LGI studies, ISSN 1586-4499)
Bibliogr.: p. 103-104.
ISBN 963-00-3798-X fűzött : ár nélkül
911.375(439) *** 352.073.5(439)
[AN 797611]
MARC

ANSEL
UTF-85705 /2002.
   Magyarország 1903-1912 között törzskönyvezett lakotthelyei a XX. század végén / szerk. Lelkes György ; [közread. a] Magyar Országos Levéltár. - Budapest : MOL, 2001. - 267, [2] p. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 15-18. - Példányszám: 700. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-631-125-0 fűzött : ár nélkül
914.39-2"190/191"(083.96) *** 809.451.1-311"190/191"
[AN 920770]
MARC

ANSEL
UTF-85706 /2002.
Müller, Traute
Tunesien (magyar)
   Tunézia / ... Traute Müller írta. - Budapest : M. Kvklub, 2002. - 127 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
Ford. Kornya István
ISBN 963-547-583-7 fűzött : ár nélkül
Tunézia
916.11(036)
[AN 920401]
MARC

ANSEL
UTF-85707 /2002.
Tonollo, Irmeli
Karibik (magyar)
   Karib-szigetek : Kuba, Jamaica, Kajmán-szigetek, Dominikai Köztársaság, Puerto Rico / ... Irmeli Tonollo, ... Michael Auwers írta ; ... aktualizálása Peter Bausch munkája. - Budapest : M. Kvklub, 2002. - 119 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
Ford. Pap Éva
ISBN 963-547-582-9 fűzött : ár nélkül
Karib-szigetek
917.29(036)
[AN 920405]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

5708 /2002.
   Adóigazgatási eljárási jog : a hatályos jogszabály alapján / [szerk. Csillag Dezsőné] ; [szerzők Csillag Dezsőné et al.] ; Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Vizsgálati Módszertani Bizottság kiadványa V. 1. - Budapest : Kompkonzult, 2002. - 238 p. ; 24 cm
ISBN 963-9427-02-0 fűzött : ár nélkül
351.713(439)(075.8) *** 336.2(439)(075.8)
[AN 920822]
MARC

ANSEL
UTF-85709 /2002.
   Bevezetés a jog- és államtudományokba / szerk. Szabó Miklós. - 3. átd. kiad. - Miskolc : Bíbor K., 2001. - 312 p. ; 25 cm. - (Prudentia iuris, ISSN 1219-8471 ; 2.)
Bibliogr. a fejezetek végén és a jegyzetekben
ISBN 963-9103-66-7 fűzött : 1800,- Ft
34(075.8)
[AN 919156]
MARC

ANSEL
UTF-85710 /2002.
   Buda város jogkönyve / közread. Blazovich László ; [ford.] Schmidt József ; [a mutatókat összeáll. Szántó Tiborné]. - Szeged : Szegedi Középkorász Műhely, 2001. - 2 db (640 p.) : ill., színes ; 20 cm. - (Szegedi középkortörténeti könyvtár, ISSN 1216-3120 ; 17.)
ISBN 963-482-549-4 fűzött : ár nélkül
Buda
34(439-2Bp.)"14"(094) *** 352(439-2Bp.)"14"(094)
[AN 919501]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 264 p., [4] t., [2] t.fol.
Bibliogr.: p. 241-246.
34(439-2Bp.)"14" *** 352(439-2Bp.)"14"
[AN 919513] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - p. 265-640., [8] t.
34(439-2Bp.)"14"(094) *** 352(439-2Bp.)"14"(094)
[AN 919521] MARC

ANSEL
UTF-85711 /2002.
Csécsy György (1952-)
   Védjegyjog és piacgazdaság / Csécsy György ; kiad. "Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért". - Miskolc : Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért, 2001. - 242 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 234-239. - Példányszám: 300
ISBN 963-9360-09-0 fűzött : ár nélkül
347.77(100)
[AN 920409]
MARC

ANSEL
UTF-85712 /2002.
   Facultas nascitur : 20 éves a jogászképzés Miskolcon / [szerk. Szabadfalvi József] ; [a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának kiadványa]. - Miskolc : Bíbor K., 2001. - 561 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-9103-78-0 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9103-78-7)
34
[AN 920393]
MARC

ANSEL
UTF-85713 /2002.
Farkas Ákos (1954-)
   Büntetőjogi együttműködés az Európai Unióban / Farkas Ákos. - Budapest : Osiris, 2001. - 121 p. ; 19 cm. - (Magyarország az Európai Unióban, ISSN 1585-1508)
Bibliogr.: p. 117-121.
ISBN 963-389-199-X fűzött : 1280,- Ft
341.4(4-62)"199" *** 341.17(4-62)
[AN 920386]
MARC

ANSEL
UTF-85714 /2002.
Frigy Antal
   Az építésügyi hatósági ellenőrzések kézikönyve / Frigy, Kovács, Lovas. - Budapest : Fedezet Kft., 1999. - 224 p. ; 24 cm
ISBN 963-03-7489-7 fűzött : ár nélkül
351.785(439)(075.8)
[AN 449446]
MARC

ANSEL
UTF-85715 /2002.
Görgényi Ilona
   A viktimológia alapkérdései / Görgényi Ilona. - [Budapest] : Osiris, 2001. - 289 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 266-289.
ISBN 963-389-170-1 fűzött : 1680,- Ft
343.988
[AN 919454]
MARC

ANSEL
UTF-85716 /2002.
Hegedűs Imre
   Adó- és jövedelemigazolások kiadása a gyakorlatban / [szerzők Hegedűs Imre, Sas Gyula, Varga Katalin] ; [szerk. Pálinkásné Balázs Eszter] ; Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Vizsgálati Módszertani Bizottság kiadványa I. 8. - Budapest : Kompkonzult, 2002. - 108 p. ; 29 cm
Lezárva: 2001. dec. 29.
ISBN 963-9427-01-2 fűzött : 2200,- Ft
351.713(439)
[AN 920820]
MARC

ANSEL
UTF-85717 /2002.
   A Honvéd Vezérkar integrálása a Honvédelmi Minisztériumba, 1998-2001 : tanulmányok, dokumentumok / [szerk. ... Horváth István, Kiss Jenő] ; [... írták és összeáll. ... Bíró József et al.] ; [közread. a] Honvédelmi Minisztérium Oktatási és Tudományszervező Főosztály. - Budapest : HM Okt. és Tudományszervező Főoszt., 2001. - 112 p. ; 24 cm
ISBN 963-7037-45-4 fűzött : ár nélkül
356.2(439)"1998/2001" *** 354.61(439)"1998/2001"
[AN 919462]
MARC

ANSEL
UTF-85718 /2002.
Jakab Éva
   Forum Romanum : jogesetek és szerződési minták római jogból : [egyetemi tankönyv] / Jakab Éva. - Szeged : [Diligens BT], 2002. - 238 p. ; 24 cm
ISBN 963-00-9428-2 fűzött : ár nélkül
34.096(37)(075.8)
[AN 919455]
MARC

ANSEL
UTF-85719 /2002.
   Koronák, koronázási jelvények = Crowns, coronation insignia / [szerk. Bende Lívia, Lőrinczy Gábor] ; [kiad. az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark Közhasznú Társaság és a Csongrád Megyei Múzeumok Igazgatósága]. - Ópusztaszer : Ópusztaszeri Nemz. Tört. Emlékpark Kht. ; [Szeged] : Csongrád M. Múz. Ig., 2001. - 139 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén. - Példányszám: 500. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-7217-49-5 fűzött : ár nélkül
342.519.8(439)
[AN 919549]
MARC

ANSEL
UTF-85720 /2002.
Lontai Endre (1930-)
   Szellemi alkotások joga / Lontai Endre. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2001. - 256 p. ; 24 cm
Oktatási segédanyag. - Lezárva: 2001. dec. 14. - Borítócím: Magyar polgári jog : szellemi alkotások joga. - Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9316-10-5 fűzött : ár nélkül
347.78(439)(075.8)
[AN 915804]
MARC

ANSEL
UTF-85721 /2002.
A magyar huszár (angol)
   The Hungarian hussar : an illustrated history / ed. by József Zachar ; [authors József Kelenik et al.] ; [transl. by Bernard Adams]. - Budapest : Corvina, 2000. - 130 p. : ill., részben színes ; 33 cm
ISBN 963-13-4454-1 kötött : 6300,- Ft
357.133(439)(091)
[AN 798283]
MARC

ANSEL
UTF-85722 /2002.
Molnár Imre (1934-)
   Római jog : [egyetemi tankönyv] / Molnár Imre, Jakab Éva. - Szeged : Diligens, 2001. - 479 p. ; 24 cm
ISBN 963-00-8225-X fűzött : ár nélkül
34(37)(075.8)
[AN 919469]
MARC

ANSEL
UTF-85723 /2002.
Moór Gyula (1888-1950)
Művek (vál.)
   Moór Gyula / vál., sajtó alá rend., a bevezetést írta Szabadfalvi József. - Budapest : Új Mandátum, 2001. - 241 p. ; 24 cm. - (Magyar panteon, ISSN 1585-3098 ; 13.)
Moór Gyula műveinek bibliográfiája: p. 231-237.
ISBN 963-9336-42-4 kötött : 3000,- Ft
Moór Gyula (1888-1950)
34(439)(092)Moór_Gy. *** 340.12
[AN 920392]
MARC

ANSEL
UTF-85724 /2002.
Pestovics János
   A földtulajdonlás története Borsod megyében, 1860-1948 : [forráskiadvány] / Pestovics János ; [közread. a] Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár. - Miskolc : BAZ M. Lvt., 2000. - 353 p. : ill. ; 30 cm
Példányszám: 500
ISBN 963-9311-04-9 fűzött : ár nélkül
347.235(439.134)"186/194"(093) *** 332.2(439.134)"186/194"(093) *** 332.7(439.134)"186/194"(093)
[AN 798149]
MARC

ANSEL
UTF-85725 /2002.
Sipos Imre
   Amiről hallgatni kellett.. : "malenkij robot" a Szovjetunióban / a szorosadi Hirt testvérek visszaemlékezései alapján lejegyezte Sipos Imre. - Miklósi : Szt. János Apostolról és Remete Szt. Pálról Nevezett Közösség, 2000. - 75, [13] p. : ill. ; 21 cm. - (Életsorsok a XX. században ; ; 2.)
ISBN 963-00-2454-3 fűzött : ár nélkül
Hirt Éva
Jakab Istvánné Hirt Julianna
341.324.6(47)"1945/1947"(093)(0:82-94) *** 323.12(=30)(439.123)"194" *** 323.282(17)"194"
[AN 796987]
MARC

ANSEL
UTF-85726 /2002.
   A szabadalmi bejelentés : útmutató feltalálóknak / [összeáll. Gács János] ; [közread. a] Magyar Szabadalmi Hivatal. - Budapest : M. Szabadalmi Hiv., 2001. - 21 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9157-06-6 fűzött : ár nélkül
347.77(439)(036)
[AN 919969]
MARC

ANSEL
UTF-85727 /2002.
   Az úrbérrendezés forrásai Bihar vármegyében / [szerk.] Bársony István, Papp Klára, Takács Péter ; [az Erdély-történeti Alapítvány kiadása]. - Debrecen : Erdély-tört. Alapítvány, 2001-. - 24 cm
ISBN 963-00-8545-3
Bihar (vármegye)
347.268(439.173)"17"
[AN 920784]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Az Érmelléki és a Sárréti járás. - 2001. - 361 p.
ISBN 963-00-8546-1 fűzött : ár nélkül
347.268(439.173)"17"
[AN 920786] MARC

ANSEL
UTF-85728 /2002.
   A végrehajtás folytán indult bírósági peres és nemperes eljárások gyakorlatáról / [szerk. Holakovszkiné Pestovics Ilona ; [közread. az] Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala Személyzeti és Oktatási Főosztály. - [Budapest] : Orsz. Igazságszolgáltatási Tcs. Hiv., 2000. - 231 p. ; 29 cm
Lezárva: 2000. júl.
ISBN 963-00-4719-5 * fűzött : ár nélkül
347.952(439)(036)
[AN 797843]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

5729 /2002.
Ács Tibor (1931-)
   Haza, hadügy, hadtudomány : hadtörténeti és tudománytörténeti írások / Ács Tibor ; [közread. a] Honvédelmi Minisztérium Oktatási és Tudományszervező Főosztály. - Budapest : HM Okt. és Tudományszervező Főoszt., 2001. - 307 p. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-7037-43-8 fűzött : ár nélkül
355(439)"19/20"
[AN 919578]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

5730 /2002.
Beke Tamás
   A public relations szakma története / Beke Tamás. - Budapest : Management, 2001. - 230 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 221-222.
ISBN 963-86190-1-5 fűzött : 2990,- Ft
659.4(100)(091)
[AN 919512]
MARC

ANSEL
UTF-85731 /2002.
Földesi Tamás (1929-)
   Minőségről, tanúsításról : ISO-szabványok, modellek, filozófiák / Földesi Tamás ; [közread. a] Saldo Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Rt. - Budapest : Saldo, 2000. - 129 p. ; 24 cm
ISBN 963-621-949-4 fűzött : ár nélkül
65.018
[AN 458222]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

5732 /2002.
   10 éves a Munkaügyi Központ / [közread. a] Győr-Moson-Sopron Megyei Munkaügyi Központ. - Győr : Győr-Moson-Sopron M. Munkaügyi Közp., 2000. - 56 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 963-00-4903-1 * fűzött : ár nélkül
Győr-Moson-Sopron Megyei Munkaügyi Központ (Győr)
331.5(439.114) *** 351.82(439.114)
[AN 796998]
MARC

ANSEL
UTF-85733 /2002.
   Automatizált gyártás és acélszerkezeti viselkedés kölcsönhatása = Interaction of automatic fabrication and behaviour of steel structures / szerk. ... Iványi Miklós. - [Budapest] : Műegyetemi K., 2001. - V, 83 p. : ill. ; 30 cm
Csak angol nyelven. - Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-420-677-8 kötött : ár nélkül
658.512.26 *** 624.014.2
[AN 919738]
MARC

ANSEL
UTF-85734 /2002.
Bárány Borbála
   Valuta- és devizagazdálkodás, devizaügyletek / Bárány Borbála. - Budapest : Unió, 2001. - 433 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 425-427.
ISBN 963-388-346-6 fűzött : ár nélkül
339.74(075.8)
[AN 920764]
MARC

ANSEL
UTF-85735 /2002.
   A CEDA könyv : a Közép-Európai Regionális Fejlesztési Ügynökségek hálózati együttműködésének eredményei / [közread. a Pro Régió Ügynökség]. - Budapest : Pro Régió Ügynökség, 2000. - 117 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 963-00-5640-2 * fűzött : ár nélkül
332.1(4-191) *** 339.92(4-191)
[AN 797456]
MARC

ANSEL
UTF-85736 /2002.
   Digitális pénzügyek / Gellért Andor és szerzői kollektívája. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2001. - 263 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 253-255.
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-224-602-0)
336.7 *** 681.324Internet *** 658.1
[AN 920456]
MARC

ANSEL
UTF-85737 /2002.
Dőry Tibor (1969-)
   Regionális innovációs stratégiák / Dőry Tibor, Rechnitzer János ; [közread. az] Oktatási Minisztérium. - Budapest : OM, 2000. - 112 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 107-112.
ISBN 963-00-3628-2 fűzött : ár nélkül
330.341.1(439) *** 332.1(439)
[AN 456845]
MARC

ANSEL
UTF-85738 /2002.
Farkas Veronika
   A lakásviszonyok regionális jellemzői, 1999 / [kész. Farkas Veronika, Brinszkyné Hidas Zsuzsanna, Bódiné Vajda Györgyi]. - Budapest : KSH, 2000. - 46 p. ; 29 cm. - (Társadalomstatisztikai füzetek, ISSN 1218-5620 ; 30.)
ISBN 963-215-348-0 fűzött : 900,- Ft
332.8(439)"199"(083.41) *** 365(439)"199"(083.41)
[AN 797811]
MARC

ANSEL
UTF-85739 /2002.
Galasi Péter (1948-)
   Női-férfi kereseti különbségek Magyarországon, 1986-1996 / [írta Galasi Péter]. - Budapest : OMKMK, 2000. - 47 p. : ill. ; 23 cm. - (A nők és férfiak esélyegyenlősége)
ISBN 963-7047-35-2 * fűzött : ár nélkül
331.5-055.2(439)"1986/1996" *** 330.564.2-055(439)"1986/1996" *** 331.2-055(439)"1986/1996"
[AN 454517]
MARC

ANSEL
UTF-85740 /2002.
Heavy footprint (orosz)
   Putʹ Vsemirnogo banka v Evrope i Centralʹnoj Azii: posledstviâ dlâ okružaûŝej sredy / [perevod na russkij âzyk Irina Baranova] ; [izd.] CEE Bankwatch Network. - Budapest : CEE Bankwatch Network, 2000. - 214 p. : ill. ; 21 cm
Szerk. Malbasic, Ivona és Feiler József. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-00-4338-6 fűzött : ár nélkül
339.732.4 *** 504.03(4-11)
[AN 459006]
MARC

ANSEL
UTF-85741 /2002.
Jansik Csaba
   Külföldi működő tőkebefektetések a magyar élelmiszeriparban : nemzetközi kitekintés az FDI-koncentrációs térképek módszerével / Jansik Csaba. - Budapest : Agroinform, 2001. - 299 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 256-274.
ISBN 963-502-748-6 kötött : ár nélkül
339.727.22(4-11) *** 663/664(439)
[AN 920394]
MARC

ANSEL
UTF-85742 /2002.
Knoll Imre (1922-)
   Logisztika a 21. században : profitnövekedés logisztikai eszközökkel / Knoll Imre. - 3. kiad. - [Budapest] : KIT Képzőműv. K., 2001. - 224 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 222-224.
ISBN 963-336-873-1 fűzött : ár nélkül
658.286 *** 658.78 *** 658.81
[AN 919891]
MARC

ANSEL
UTF-85743 /2002.
Kökény Sándor
   Tanári kézikönyv a gépírás és a szövegszerkesztés tanításához / Kökény Sándor, Kökény Sándorné. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2000. - 31 p. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 29-31.
ISBN 963-18-9756-7 * fűzött : ár nélkül
651.923(072) *** 519.688:655.2(072)
[AN 798126]
MARC

ANSEL
UTF-85744 /2002.
Kovács Zoltán
   Logisztika : interaktív bevezetés a logisztikai rendszerek tervezésébe, szervezésébe, irányításába / Kovács Zoltán. - Utánny. - Veszprém : VE K., 2001, cop. 1995. - [12], 266 p. : ill. ; 29 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 1998. - Bibliogr.: p. 263-266.
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-7332-77-4)
658.286(075.8) *** 658.78(075.8)
[AN 919155]
MARC

ANSEL
UTF-85745 /2002.
   Krónika : az ötven éves bank, 1950-2000 = Die Chronik : die fünfzigjährige Bank, 1950-2000 / [szerzők Kövér György et al.] ; [szerk. Grenitzer Róbert, Rubovszky Éva] ; [német szöveg Zádor Éva] ; [közread. a] Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. - [Budapest] : MKB, [2001]. - 135 p. : ill., főként színes ; 31 cm
Erdei Tamás előszavával
ISBN 963-00-5618-6 * fűzött : ár nélkül
Magyar Külkereskedelmi Bank Rt.
336.7(439)(091)MKB *** 725.24(439-2Bp.)
[AN 797755]
MARC

ANSEL
UTF-85746 /2002.
   Krónika : az ötven éves bank, 1950-2000 = The chronicle : the fifty year old bank, 1950-2000 / [szerzők Kövér György et al.] ; [szerk. Grenitzer Róbert, Rubovszky Éva] ; [angol szöveg... Emma Ropper-Evans!] ; [közread. a] Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. - [Budapest] : MKB, [2001]. - 135 p. : ill., főként színes ; 31 cm
Erdei Tamás előszavával
ISBN 963-00-5659-3 * kötött : ár nélkül
Magyar Külkereskedelmi Bank Rt.
336.7(439)(091)MKB *** 725.24(439-2Bp.)
[AN 798151]
MARC

ANSEL
UTF-85747 /2002.
Makk József
   Egyéni vállalkozók kézikönyve, 2002 / [szerző Makk József]. - Budapest : Unió, [2002]. - 451 p. ; 24 cm
Lezárva: 2002. jan. 1.
ISBN 963-388-348-2 fűzött : 4900,- Ft
658.114.1(439)(036) *** 336.2(439)
[AN 920428]
MARC

ANSEL
UTF-85748 /2002.
Mankiw, N. Gregory
Makroeconomics (magyar)
   Makroökonómia / N. Gregory Mankiw ; [ford. Vojnits Tamás]. - Budapest : Osiris, 2002, cop. 1999. - 564 p. : ill. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-379-418-8 kötött : 4200,- Ft
330.101.541(075.8)
[AN 919379]
MARC

ANSEL
UTF-85749 /2002.
Misz József
   Bevezetés a makroökonómiába : nyitott rendszerű képzés - távoktatás - oktatási segédlete : felsőoktatási tankönyv / Misz József ; [közread. az] LSI Oktatóközpont a Mikroelektronika Alkalmazásának Kultúrájáért Alapítvány. - Utánny. - Budapest : LSI OMAK, 2001. - [10], 327 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-577-252-1 fűzött : ár nélkül
330.101.541(075.8)
[AN 915799]
MARC

ANSEL
UTF-85750 /2002.
   Monetáris politika Magyarországon / [... szerk. Bozó Ilona] ; [kiad. a Magyar Nemzeti Bank Titkársága]. - [Budapest] : MNB Titkárság, 2000. - 132 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 113-114.
ISBN 963-9057-72-X fűzött : ár nélkül
336.711(439) *** 336.74(439)
[AN 458327]
MARC

ANSEL
UTF-85751 /2002.
Nagy Gyula
   A nők munkaerő-piaci helyzete Magyarországon / [írta Nagy Gyula]. - Budapest : OMKMK, 2000. - 60 p. : ill. ; 23 cm. - (A nők és férfiak esélyegyenlősége)
ISBN 963-7047-33-6 * fűzött : ár nélkül
331.5-055.2(439)"199"
[AN 454516]
MARC

ANSEL
UTF-85752 /2002.
   Piacbefolyásolás / Gál [et al.] ; [szerk. Kisváradi György]. - Budapest : Kisváradi, 2001. - 385 p. : ill. ; 25 cm + mell. (48 p.)
Bibliogr.: p. 383-385.
ISBN 963-00-9074-0 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-00-9074-00)
339.138 *** 658.8
[AN 920751]
MARC

ANSEL
UTF-85753 /2002.
   Regionális kérdések az európai integráció tükrében / Boros Ferenc [et al.]. - Budapest : ISM, 2000. - 140 p. : ill. ; 30 cm. - (Európai tükör : műhelytanulmányok, ISSN 1416-7484 ; 69.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9284-53-X * fűzött : ár nélkül
332.1(4-62) *** 332.1(4-11) *** 339.92(4-11) *** 339.923(4-62) *** 327.39(4-11) *** 327.39(4-62)
[AN 797554]
MARC

ANSEL
UTF-85754 /2002.
Reilly, Barry
   A nemek közötti bérkülönbségek elemzésének statisztikai módszerei / Barry Reilly ; [ford. Nagy Júlia]. - Budapest : OMKMK, 2000. - 31 p. ; 23 cm. - (A nők és férfiak esélyegyenlősége)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7047-34-4 * fűzött : ár nélkül
331.2-055.2(439) *** 303 *** 311
[AN 454523]
MARC

ANSEL
UTF-85755 /2002.
Rini, William A.
The basics of stocks, bonds and options (magyar)
   Bevezetés a részvények, kötvények, opciók világába / William A. Rini ; [ford. Flesch Ádám et al.]. - Budapest : Panem, 2002. - 295 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-545-322-1 fűzött : ár nélkül
336.76
[AN 919590]
MARC

ANSEL
UTF-85756 /2002.
Sik Endre (1948-)
   Kgst-piacok és feketemunka - Magyarország 1999 / Sik Endre. - Budapest : MTA KTK : Tárki, 2000. - 29 p. : ill. ; 24 cm. - (Elemzések a rejtett gazdaság magyarországi szerepéről, ISSN 1585-9371 ; 2.)
ISBN 963-9321-02-8 fűzött : ár nélkül
336.2.043(439)"199" *** 330.55(439)"199"
[AN 455173]
MARC

ANSEL
UTF-85757 /2002.
   A számviteli törvény : a 2001. évi L. és a 2001. évi LXXIV. törvény által módosított 2000. évi C. törvény a számvitelről, 2002. - [Budapest] : Perfekt, [2001]. - 98 p. ; 29 cm
ISBN 963-394-471-6 fűzött : 398,- Ft
2000. évi C. törvény a számvitelről
657(439)(094)
[AN 920889]
MARC

ANSEL
UTF-85758 /2002.
   A számviteli törvény előírásai 2001. január 1-jétől / [összeáll. Dudás Jánosné et al.] ; [közread. a] Saldo Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Rt. - Budapest : Saldo, 2000. - 170 p. ; 24 cm
ISBN 963-621-961-3 fűzött : 1900,- Ft
1991. évi XVIII. törvény a számvitelről
657(439)(036)
[AN 458226]
MARC

ANSEL
UTF-85759 /2002.
Szép Zsófia
   A szakképzési hozzájárulás szabályozása, rendszere, finanszírozása, elszámolása / Szép Zsófia, Kapuvári Béla, Lászlóné Szép Györgyi. - Budapest : Sysgraph Kft., 2002. - 176, [93] p. ; 24 cm
ISBN 963-00-9572-6 fűzött : ár nélkül
336.271.5(439) *** 377
[AN 920419]
MARC

ANSEL
UTF-85760 /2002.
Zongor Gábor (1953-)
   Területfejlesztési alapismeretek kezdőknek és haladóknak / Zongor Gábor. - Veszprém : VE K., 2000. - 210 p. ; 23 cm. - (Európai füzetek, ISSN 1419-8991 ; 5.)
Bibliogr.: p. 56. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-9220-40-X fűzött : ár nélkül
332.1(439) *** 711.1(439) *** 353(439)
[AN 449557]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

5761 /2002.
   "DRSTP" szeminárium: a kábítószerek iránti kereslet csökkentése területén dolgozó szakemberek képzésére : az 1997. áprilisi budapesti szeminárium válogatott anyagai / [a szöveget gond. és szerk. Szomor Katalin]. - Budapest : P.R.A.D.O. Alapítvány, 1999. - 124 p. : ill. ; 29 cm. - (Technikai sorozat / P.R.A.D.O. Alapítvány ; ; 1/1999.)
ISBN 963-03-9908-3 * fűzött : ár nélkül
364.272 *** 351.761 *** 061.3(439-2Bp.)"1997"
[AN 798133]
MARC

ANSEL
UTF-85762 /2002.
Ékes Ildikó (1948-)
   Távmunka : az innovációs társadalom új foglalkoztatási lehetősége / [írta Ékes Ildikó] ; [a kutatásban közrem. Csikszenthy Csaba et al.]. - Budapest : ECOSTAT Gazdaságelemző és Informatikai Int., 2000. - 87 p. ; 30 cm. - (Időszaki közlemények - ECOSTAT,, ISBN 1419-4309 ; ; 8.)
ISBN 963-215-365-0 fűzött : ár nélkül
364.46 *** 681.3.004.14
[AN 797634]
MARC

ANSEL
UTF-85763 /2002.
Fischl Géza (1975-)
   Akadálymentes építészet = Accessible design / Fischl Géza, Pandula András. - [Budapest] : [SZIE YMMFK], [2000]. - 102 p. : ill. ; 30 cm
Közread. a Szent István Egyetem Ybl Miklós Műszaki Főiskolai Kar Épített Környezet Tanszék. - Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-7169-05-9 fűzött : ár nélkül
364.65-056.26 *** 721.05
[AN 797507]
MARC

ANSEL
UTF-85764 /2002.
Göncz Orsolya
   Az önkormányzatok szociális ellátó tevékenységének mutatói, 1997-1999 : településsoros adattár / [kész. Göncz Orsolya] ; [közrem. Monostori Judit]. - Budapest : KSH, 2000. - 261 p. ; 29 cm. - (Szociálpolitikai közlemények ; ; 2000/1.)
ISBN 963-215-349-9 * fűzött : 1500,- Ft (hibás ISBN 962-215-349-9)
364.442(439)"199"(083.41) *** 352(439)
[AN 798136]
MARC

ANSEL
UTF-85765 /2002.
   A Liga Szakszervezetek az Európai Uniós csatlakozás előtt : tanulmányok és dokumentumok = Liga Trade Unions before accession to the European Union : studies and documents / [szerk. Kozák László] ; [ford. ... Boda Mária és Tengerdi Tibor]. - Budapest : Liga Szakszervezetek, 2000. - 152 p. ; 29 cm
ISBN 963-00-5628-3 * fűzött : ár nélkül
331.105.44(439)"199" *** 331.5(439)"199"
[AN 797468]
MARC

ANSEL
UTF-85766 /2002.
Ototake Hirotada
Gotai-fumanzoku (magyar)
   Senki sem tökéletes : [egy nem mindennapi fiú története és emberi nagysága] / Hirotada Ototake ; [ford. Frigyik László]. - [Budapest] : Trivium, cop. 2001. - 206 p., [4] t. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9367-04-4 kötött : ár nélkül
Ototake, Hirotada
364.65-056.266(0:82-94) *** 895.6-94=945.11
[AN 919733]
MARC

ANSEL
UTF-85767 /2002.
   A Szociális segítő nyitánya / ... szerzői Balog Miklósné [et al.]. - 5. átd. kiad. - Budapest : Labora, 2001. - 198 p. ; 24 cm. - (Szociális segítő, ISSN 1217-5994)
Az 1. kiad. címe: Szociális segítő
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-044-773-8)
364.442(439) *** 364.62
[AN 919288]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

5768 /2002.
   Aquincum krónika : az Aquincum Általános Iskola 15 éve, 1985-2000 / [szerk. Tóthné Pintér Gabriella]. - [Budapest] : Aquincum Ált. Isk., [2000]. - 59 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-00-2647-3 fűzött : ár nélkül
Aquincum Általános Iskola (Budapest)
373.3(439-2Bp.)(058)
[AN 449433]
MARC

ANSEL
UTF-85769 /2002.
Bakonyi Anna
   Irányzatok, alternativitás az óvodai nevelés területén / Bakonyi Anna. - 4. átd. kiad. - Budapest : Tárogató, [2001], cop. 1995. - 103 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 94-[104].
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-8491-58-2)
373.213 *** 371.4
[AN 915797]
MARC

ANSEL
UTF-85770 /2002.
   A Balassi Bálint Gimnázium emlékkönyve, 1900-2000 / szerk. Hreskó József. - [Balassagyarmat] : [Balassi Gimn.], [2000]. - 226 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-00-4537-0 * fűzött : ár nélkül
Balassi Bálint Gimnázium (Balassagyarmat)
373.54(439-2Balassagyarmat)(058)
[AN 451314]
MARC

ANSEL
UTF-85771 /2002.
Bölcsődei Kongresszus (3.) (2000) (Balatonfüred)
   III. Bölcsődei Kongresszus szakmai anyaga : [Balatonfüred, 2000. október 19-20-21.] / [rend., közread.] Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata, Egyesített Bölcsődei Intézmény. - Szombathely : Önkormányzat : Egyesített Bölcsődei Intézmény, 2000. - 317 p. : ill. ; 30 cm
Borítócím: "Bölcsőde az ezredfordulón" : III. Bölcsődei Kongresszus
ISBN 963-00-3656-8 fűzött : ár nélkül
373.22 *** 061.3(439-2Balatonfüred)
[AN 797882]
MARC

ANSEL
UTF-85772 /2002.
Fábián Katalin
   Mérőeszközök, felmérőlapok gyűjteménye az óvodai minőségbiztosítás elkészítéséhez / Fábián Katalin, Laminé Antal Éva. - [Miskolc] : Fabula BT, 2000. - 80 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 78.
Fűzött : ár nélkül
373.24 *** 371.263 *** 65.018
[AN 798162]
MARC

ANSEL
UTF-85773 /2002.
   Fejezetek a történelemtanítás történetéből : [történelemtanárok továbbképzése] / összeáll. Szabolcs Ottó. - Budapest : ELTE BTK, 2000. - 2 db ; 24 cm. - (Jegyzet a társadalom és állampolgári ismeret szakirányú továbbképzéshez,, ISSN 1586-2232)
ISBN 963-463-370-6 * fűzött : ár nélkül
372.893(439)(091)(093)(072) *** 37.014(439)(091)
[AN 435545]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A kezdetektől 1868-ig. - 80 p.
ISBN 963-463-371-4 *
372.893(439)"159/186"(093)(072) *** 37.014(439)"159/186"
[AN 435553] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., 1868-tól a 20. század első évtizedéig. - 79 p.
ISBN 963-463-372-2 *
372.893(439)"1868/191"(093)(072) *** 37.014(439)"1868/191"
[AN 435557] MARC

ANSEL
UTF-85774 /2002.
Fericsán Kálmán (1941-)
   Tanítómesterek, mestertanítók / írta Fericsán Kálmán. - Budapest ; Pécs : Szerző, 2001. - 182 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 159-170. - Példányszám: 226
ISBN 963-440-561-4 fűzött : ár nélkül
371.13(439)(091) *** 377.8(439)(091) *** 378.637(439)(091)
[AN 920455]
MARC

ANSEL
UTF-85775 /2002.
   Folyamatosság és változás Józsefváros közoktatásában / [... összeáll. és szerk. Csapó Judit, Herceg Dóra, Novák Imre] ; [kiad. a Józsefvárosi Önkormányzat]. - Budapest : Józsefvárosi Önkormányzat, 2000. - 70 p. : ill. ; 20 cm
Fűzött : ár nélkül
37.014.5(439-2Bp.VIII.)
[AN 796440]
MARC

ANSEL
UTF-85776 /2002.
Gazdasági kamarák az eurokonform szakképzésért (angol)
   Economic chambers for euroconform vocational training : multiplying material, 2000 / ed. by János Szilágyi ; [publ. by the] Chamber of Commerce and Industry of Csongrád County. - Szeged : Chamber of Commerce and Industry of Csongrád County, 2000. - 252 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-00-5301-2 * fűzött : ár nélkül
377.1(4)"199" *** 331.36(4)"199"
[AN 797750]
MARC

ANSEL
UTF-85777 /2002.
   Gazdasági kamarák az eurokonform szakképzésért : sokszorosító hatású kiadvány : tanulságok - tapasztalatok, 2000 / szerk. Szilágyi János ; [kiad. a] Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. - Szeged : Csongrád M. Keresk. és Iparkamara, 2000. - 252 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-00-5300-4 * fűzött : ár nélkül
377.1(4)"199" *** 331.36(4)"199"
[AN 797794]
MARC

ANSEL
UTF-85778 /2002.
Geday Ildikó
   Ujjbábok barkácskönyve / Geday Ildikó, Fodor Ildikó, Geday Gábor. - Budapest : Pupa BT, 2000. - 79 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 963-00-4195-2 fűzött : ár nélkül
371.381 *** 688.721.2
[AN 797508]
MARC

ANSEL
UTF-85779 /2002.
Hencsei Pál (1939-)
   Műegyetemi olimpikonok / írta Hencsei Pál. - [Budapest] : A Jövő Mérnöke Alapítvány, 2000. - 32 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Egyetemtörténeti füzetek, ISSN 1585-3543)
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-00-4519-2 * fűzött : ár nélkül
378.662(439-2Bp.) *** 796.032(439)(092)
[AN 451282]
MARC

ANSEL
UTF-85780 /2002.
   Hittan : tanári segédkönyv / [közread. a] Református Pedagógiai Intézet. - 2. átd. kiad. - Budapest : Ref. Ped. Int., 2001-. - 24 cm
372.82(072)
[AN 919218]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2001. - 257 p. : ill., főként kotta
Kész. Fodorné Nagy Sarolta, Matuskáné Karsay Mariann. - Rajz. Gyalog Attila. - Bibliogr.: p. 238-239.
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-03-5381-4)
372.82(072) *** 371.3
[AN 919220] MARC

ANSEL
UTF-85781 /2002.
Im Ausland studieren (magyar)
   Továbbtanulás külföldön : tanulmányi kalauz Ausztria, Franciaország, Nagy-Britannia, Németország és Svájc felsőoktatási rendszeréről, továbbtanulási lehetőségeiről / [ford. Gárdonyi Imre]. - Budapest : Krónika Nova, cop. 2001. - 159 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 963-9128-95-3 fűzött : ár nélkül
378(4-15)(036) *** 37.014.242
[AN 920297]
MARC

ANSEL
UTF-85782 /2002.
Kelemen István
   Arcok, emlékek 50 év tükrében : a Siófoki Gimnázium 50 éve, 1950-2000 / [írta Kelemen István]. - [Siófok] : [Perczel M. Gimn.], [2000]. - 138 p. : ill. ; 20 cm
Közread. a Perczel Mór Gimnázium
ISBN 963-00-5290-3 * fűzött : ár nélkül
Perczel Mór Gimnázium (Siófok)
373.54(439-2Siófok)(058)
[AN 796498]
MARC

ANSEL
UTF-85783 /2002.
Késmárky Mária
   Útmutató a Világlátó III. című tankönyvhöz : pedagógusoknak, szülőknek / Késmárky Mária, Pejkó Zsuzsanna. - Kecskemét : Kyrios K., 2000. - 26 p. : ill. ; 28 cm
ISBN 963-85889-4-2 fűzött : ár nélkül
372.48(072) *** 372.874(072) *** 37.031.4(072)
[AN 797506]
MARC

ANSEL
UTF-85784 /2002.
Korherr, Edgar Josef
Pädagogische Psychologie für Theologen (magyar)
   A valláspedagógia fejlődéslélektani alapjai / Edgar Josef Korherr ; [ford. Kerényi Dénes]. - Budapest : Jel, [2001]. - 230 p. : ill. ; 20 cm. - (Szülők és nevelők könyvespolca, ISSN 1416-4086 ; 7.)
ISBN 963-9318-04-3 fűzött : ár nélkül
37.017.93 *** 37.015.3 *** 159.922.6/.8
[AN 919953]
MARC

ANSEL
UTF-85785 /2002.
Matiszlovicsné Horváth Éva
   A felnőttnevelés fejlesztésének stratégiája a művelődési intézményekben / Matiszlovicsné Horváth Éva ; [közread. a] Grassalkovich Művelődési Központ. - Hatvan : Grassalkovich Művel. Közp., 2001. - 160 p., [5] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 105-108.
ISBN 963-00-7597-0 fűzött : ár nélkül
374.7
[AN 920413]
MARC

ANSEL
UTF-85786 /2002.
Molnár Tiborné
   Tehetséggondozás, anyanyelvi kommunikációs nevelés / Molnár Tiborné. - Szombathely : Vas M. Ped. Int., 2000. - 196 p. : ill. ; 30 cm. - (Gondolkodó, ISSN 0865-4239 ; 2000/1.)
Bibliogr.: p. 195-196. - Példányszám: 350
ISBN 963-00-3202-3 fűzött : ár nélkül
372.880.945.11(076) *** 376.545
[AN 797189]
MARC

ANSEL
UTF-85787 /2002.
   Az Oktatási Minisztérium által akkreditált Minőségfejlesztési alapismeretek és azok alkalmazása a közoktatásban pedagógus továbbképzés : tanfolyami segédanyag (hallgatók részére) / [közread. a] Suliszerviz Oktatási és Szakértői Iroda. - Debrecen : Suliszerviz Okt. és Szakértői Iroda, [2000]. - 38, [2], 71 p. ; 30 cm
37.014(078) *** 65.018
[AN 798093]
MARC

ANSEL
UTF-85788 /2002.
Papp Anikó Míra
   Játékos egyszeregy / ill. Papp Anikó Míra ; versek Papp Viktória ; [a feladatokat írta Etédi Emilné]. - Budapest : Sziget, 2002. - 45 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-8138-65-3 kötött : ár nélkül
372.47 *** 087.5
[AN 920484]
MARC

ANSEL
UTF-85789 /2002.
Róka Sándor
   Igaz vagy hamis? / Róka Sándor. - Debrecen : TKK, [2001]. - 143 p. ; 20 cm
ISBN 963-9371-45-9 fűzött : ár nélkül
372.851(072) *** 793.7 *** 51
[AN 919414]
MARC

ANSEL
UTF-85790 /2002.
Róka Sándor
   Tudom, mire gondoltál! : [fejtörő feladatok kicsiknek és nagyoknak!] / Róka Sándor. - Debrecen : TKK, [2001]. - 112 p. ; 20 cm
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9371-46-7)
372.851(072) *** 793.7 *** 51
[AN 919468]
MARC

ANSEL
UTF-85791 /2002.
Sárkány Anna
   Irodalom 67 tételben / Sárkány Anna, Valaczka András. - 4. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2002, cop. 1995. - 211 p. ; 24 cm
ISBN 963-19-2232-4 fűzött : ár nélkül
372.882(075.3)(079.1)
[AN 916300]
MARC

ANSEL
UTF-85792 /2002.
Szőnyi Erzsébet (1924-)
   Alcuni aspetti del metodo di Zoltán Kodály : applicazione dei suoi principi all'educazione musicale / Erzsébet Szőnyi ; tradotto dalla ... Giulia Contursi. - Budapest : Corvina, [2000]. - 95 p. : ill., főként kotta ; 23 cm
Bibliogr.: p. 84-85.
ISBN 963-13-4138-0 * fűzött : ár nélkül
Kodály Zoltán (1882-1967)
371.4Kodály_Z. *** 37.036 *** 78
[AN 438008]
MARC

ANSEL
UTF-85793 /2002.
Szűcs István
   Minőségbiztosítás a vizuális nevelésben / Szűcs István. - Veszprém : MPI, 2000. - 74 p. : ill. ; 20 cm. - (Minőségfejlesztő közoktatás Veszprém megyében, ISSN 1585-4779 ; 6.)
Bibliogr.: p. 74.
ISBN 963-8444-73-8 fűzött : ár nélkül
372.874 *** 65.018
[AN 449410]
MARC

ANSEL
UTF-85794 /2002.
   Tantervelmélet / szerk. Szabó László Tamás. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2001. - 155 p. ; 24 cm. - (Pallas Debrecina, ISSN 1587-7191 ; 5.)
ISBN 963-472-576-7 fűzött : ár nélkül
371.214(075.8)
[AN 919485]
MARC

ANSEL
UTF-85795 /2002.
   A testnevelés tanítása : tanári kézikönyv felső tagozatos pedagógusok számára / szerk. Arday László ; [írta Arday Andor et al.] ; [a rajzokat kész. Kaboldy Júlia]. - Budapest : Korona, 2001. - 517 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 516-517.
ISBN 963-9376-25-6 fűzött : ár nélkül
372.879.6(072) *** 371.3
[AN 920352]
MARC

ANSEL
UTF-85796 /2002.
Titone, Renzo
Per una educazione plurilingue e interculturale (magyar)
   A többnyelvű és interkulturális nevelés megvalósításáért : új megközelítések a nyelvi pszichopedagógiában / Renzo Titone ; [ford. Doró Gézáné et al.]. - Szeged : JATEPress, 2000. - 154 p. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén. - Példányszám: 300
ISBN 963-482-466-8 fűzött : ár nélkül
37.018.554 *** 37.015.3 *** 800.73
[AN 456817]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

5797 /2002.
   75 éves a Fővárosi Vízművek Sportköre. - [Budapest] : [FVSK], [2000]. - 33 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-00-4701-2 * fűzött : ár nélkül
Fővárosi Vízművek Sportköre (Budapest)
796 *** 061.2(439-2Bp.)
[AN 450997]
MARC

ANSEL
UTF-85798 /2002.
Bánhidi Antal (1902-1994)
   A "Gerle 13" útja : fejezetek a magyar repülés hőskorszakából / Bánhidi Antal. - 2. kiad. - Budapest : Zeusz Kv., 2002. - 208 p., [18] t., [1] t.fol. : ill. ; 21 cm. - (Zeusz könyvek. "Világjárók" sorozat,, ISSN 1587-6918)
ISBN 963-00-9245-X kötött : ár nélkül
797.55(439)(091)(0:82-94) *** 656.7(439)(091)(0:82-94)
[AN 920301]
MARC

ANSEL
UTF-85799 /2002.
Barassó Péter
   Monostori vadászemlékek / Barassó Péter. - [Budapest] : Nimród Alapítvány : Nimród Vadászújság [Szerk.] ; [Pusztazámor] : DNM K., [2002]. - 87 p., [8] t. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-9369-11-X kötött : 2000,- Ft
799.2(0:82-32)
[AN 920472]
MARC

ANSEL
UTF-85800 /2002.
   Fradi futball 100 / [... szerk. Nagy Béla] ; [fényképek Pozsonyi Lajos] ; [az FTC centenáriumi kiadványa]. - [Budapest] : FTC, [2000]. - 23 p. : ill. ; 21 cm
Figuratív alakú
ISBN 963-00-5603-8 * fűzött : 100,- Ft
Ferencvárosi Torna Club.
796.332(439-2Bp.)FTC
[AN 797981]
MARC

ANSEL
UTF-85801 /2002.
   A futás varázsa és tudománya : [nemzetközi konferencia] : [Budapest, 2000. április 1., TF] / szerk. Mónus András ; [rend. a Magyar Sporttudományi Társaság, Nemzeti Atlétikai Program, TF Továbbképző Intézet]. - Budapest : Fair Play Sport BT, 2000. - 152 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 139-145.
ISBN 963-00-3697-5 fűzött : ár nélkül
796.422 *** 061.3(439-2Bp.)"2000"
[AN 458997]
MARC

ANSEL
UTF-85802 /2002.
Kovács Sándor Pál (1937-)
   Mesélő pantheon / Kovács Sándor Pál ; [karikatúrák, rajzok Dunszt István] ; [közread. a] Szenci Molnár Társaság. - Budapest : Szenci Molnár Társ., 2001. - 139 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-250-046-6 fűzött : 2800,- Ft
796.81/.82(439)(092) *** 796.81/.82(100)(091)
[AN 919697]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

5803 /2002.
Aknai Tamás (1945-)
Vasarely Múzeum (angol)
   Vasarely Museum / Tamás Aknai, József Sárkány ; [transl. Steve Starkey] ; [publ. by the] Janus Pannonius Museum]. - Pécs : JPM, cop. 2000. - 90 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 17.
ISBN 963-7211-58-6 * fűzött : ár nélkül
Vasarely, Victor
Vasarely Múzeum (Pécs)
75(44)(=945.11)(092)Vasarely,_V. *** 069(439-2Pécs)
[AN 798243]
MARC

ANSEL
UTF-85804 /2002.
Dercsényi Dávid
   Budapest, ferencvárosi főplébániatemplom / [Dercsényi Dávid]. - [Budapest] : TKM Egyes., 2000. - 16 p. : ill., színes ; 17 cm. - (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, ISSN 0139-245X ; 667.)
Példányszám: 3000. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-554-408-1 fűzött : ár nélkül
726.54(439-2Bp.)(036)
[AN 797961]
MARC

ANSEL
UTF-85805 /2002.
Fejérdy Márton
   Budapest, újlaki plébániatemplom / [Fejérdy Márton, Fejérdy Tamás]. - [Budapest] : TKM Egyes, 2000. - 16 p. : ill., színes ; 17 cm. - (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, ISSN 0139-245X ; 662.)
Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-554-397-2 fűzött : ár nélkül
726.54(439-2Bp.)(036)
[AN 797600]
MARC

ANSEL
UTF-85806 /2002.
   A Folyamat Társaság. - [Budapest] : Folyamat Társ., [2000]. - 108 p. : ill., színes ; 30 cm
Az előszót Takács Ferenc írta. - Magyar és angol nyelven
ISBN 963-03-7261-4 fűzött : ár nélkül
Folyamat Társaság.
73/76(439)(092)
[AN 797444]
MARC

ANSEL
UTF-85807 /2002.
Gellér B. István (1946-)
   A növekvő város / Gellér B. István ; [előszó Hegyi Lóránd] ; [műtárgyfotók Bakos Ágnes et al.]. - Pécs : Jelenkor, 2000. - 119 p. : ill., részben színes ; 26 cm
ISBN 963-676-244-9 kötött : ár nélkül
73/76(439) *** 903(560)
[AN 797727]
MARC

ANSEL
UTF-85808 /2002.
   A gyűjtemény : az ötven éves bank, 1950-2000 = The collection : the fifty year old bank, 1950-2000 / [szerk. Horváth György] ; [a katalógus szerzői Bellák Gábor et al.] ; [angol szöveg Emma Roper-Evans, Dunai Ervin] ; [közread. a] Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. - [Budapest] : MKB, cop. 2000. - 207 p. : ill., főként színes ; 31 cm
Erdei Tamás előszavával
ISBN 963-00-4997-X * kötött : ár nélkül
Magyar Külkereskedelmi Bank Rt.
75(439)(092) *** 069.017(439-2Bp.)(036) *** 336.7(439)(091)MKB
[AN 798127]
MARC

ANSEL
UTF-85809 /2002.
   A gyűjtemény : az ötven éves bank, 1950-2000 = Die Sammlung : die fünfzigjährige Bank, 1950-2000 / [szerk. Horváth György] ; [a katalógus szerzői Bellák Gábor et al.] ; [Übers. Emma Roper-Evans, Dunai Ervin] ; [közread. a] Magyar Külkerekedelmi Bank Rt. - [Budapest] : MKB, [2001]. - 207 p. : ill., főként színes ; 31 cm
Erdei Tamás előszavával
ISBN 963-00-4996-1 * kötött : ár nélkül
Magyar Külkereskedelmi Bank Rt.
75(439)(092) *** 069.017(439-2Bp.)(036) *** 336.7(439)(091)MKB
[AN 798145]
MARC

ANSEL
UTF-85810 /2002.
Hapák József (1945-)
Pannonhalma : a hegyen épült város (angol)
   Pannonhalma : a town built on a hill / [photographs by] József Hapák ; [text by] Szilveszter Sólymos ; [... transl. by Jusztina Nagy Jánosi] ; [publ. by] ... Arch-Abbey of Pannonhalma. - Budapest : M. Kvklub ; [Pannonhalma] : Arch-Abbey of Pannonhalma, 2000. - 172, [3] p. : ill., főként színes ; 34 cm
Fotóalbum
ISBN 963-547-159-9 kötött : ár nélkül
Ordo Sancti Benedicti. Congregatio Hungariae. Pannonhalmi Főapátság.
726.7(439-2Pannonhalma) *** 271.1(439-2Pannonhalma)
[AN 798287]
MARC

ANSEL
UTF-85811 /2002.
Hapák József (1945-)
Pannonhalma : a hegyen épült város (német)
   Pannonhalma : eine Stadt, errichtet auf dem Berg / [Fotos] József Hapák ; [Text] Szilveszter Sólymos ; [Hrsg.]: Erzabtei Pannonhalma. - Budapest : M. Kvklub ; [Pannonhalma] : Erzabtei Pannonhalma, 2000. - 172, [4] p. : ill., főként színes ; 34 cm
Fotóalbum. - Ford. Harmath Anikó
ISBN 963-547-160-2 kötött : ár nélkül
Ordo Sancti Benedicti. Congregatio Hungariae. Pannonhalmi Főapátság.
726.7(439-2Pannonhalma) *** 271.1(439-2Pannonhalma)
[AN 798308]
MARC

ANSEL
UTF-85812 /2002.
Hervay F. Levente
Zirc, apátsági templom (német)
   Zirc, die Abteikirche / Ferenc Levente Hervay. - Átd. kiad. - [Budapest] : TKM Egyes., 2001. - 20 p. : ill., színes ; 17 cm. - (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, ISSN 0139-245X ; 681/B.)
Példányszám: 2000
ISBN 963-554-492-8 fűzött : ár nélkül
726.7(439-2Zirc)(036) *** 726.54(439-2Zirc)(036)
[AN 919970]
MARC

ANSEL
UTF-85813 /2002.
   HUNGART Vizuális Művészek Közös Jogkezelő Társasága Egyesület, 1997-2000 = HUNGART Collecting Society of Hungarian Creative Artist's Association, 1997-2000 / [szerk. ... Sárkány Győző] ; [szöveg Kádár János Miklós, Lóska Lajos, Tatai Erzsébet] ; [ford. Hoffmann Erzsébet, Tótfalusi István]. - [Budapest] : HUNGART Egyes., [2000]. - 149 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-00-4188-X kötött : ár nélkül
HUNGART Vizuális Művészek Közös Jogkezelő Társasága Egyesület.
73/76(439) *** 77.04(439) *** 347.78(439) *** 061.2(439)
[AN 458196]
MARC

ANSEL
UTF-85814 /2002.
   István király intelmei : textilművészeti kiállítás : Kecskemét, 2000. június 8 - július 10. : Szolnok, 2000. augusztus 11 - szeptember 3. / [... rend. Gulyás Géza] ; [közread. az] Erdei Ferenc Művelődési Központ és Művészeti Iskola, ... Városi Művelődési és Zenei Központ ... - Kecskemét : Erdei Ferenc Művel. Közp. és Műv. Isk. ; Szolnok : Városi Művel. és Zenei Közp., [2000]. - 39 p. : ill., főként színes ; 19 cm
ISBN 963-00-3947-8 * fűzött : ár nélkül
745.52(439)(092) *** 061.4(439-2Kecskemét) *** 061.4(439-2Szolnok)
[AN 454813]
MARC

ANSEL
UTF-85815 /2002.
Kézikönyv film- és tévéalkotóknak (angol)
   Handbook for film and TV professionals / [ed. and comp. by Tibor Vagyóczky] ; [publ. by Hungarian Society of Cinematographers]. - [Budapest] : HSC, 2000. - 290 p. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 963-03-6689-4 fűzött : ár nélkül
778.53
[AN 456298]
MARC

ANSEL
UTF-85816 /2002.
Komiszár János (1949-)
   Újra "Szóla" Paraván : műterem mikrofonközelből / Komiszár János. - Debrecen : Cívis Hotel és Gasztronómia Rt., 1999. - 216 p., [21] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Kész. a Szóla Rádió "Paraván" c. interjúsorozata alapján
ISBN 963-03-9169-4 fűzött : ár nélkül
73/76(439)(092)"199"(047.53) *** 77.04(439)(092)"199"(047.53)
[AN 457901]
MARC

ANSEL
UTF-85817 /2002.
Koppány Tibor (1928-)
   Mátraverebély, római katolikus templom / [Koppány Tibor]. - [Budapest] : TKM Egyes., 2000. - 16 p. : ill., részben színes ; 17 cm. - (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, ISSN 0139-245X ; 665.)
Példányszám: 3000. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-554-405-7 fűzött : ár nélkül
726.54(439-2Mátraverebély)(036)
[AN 797962]
MARC

ANSEL
UTF-85818 /2002.
   A magyar honfoglalás és a keresztény magyar államalapítás tiszteletére meghirdetett plakátpályázatok válogatott anyaga = A selection of the entries of the poster competition announced for the celebration of the Hungarian conquest and the foundation of the Hungarian christian state. - [Budapest] : [M. Képzőműv. Egy.], [2000]. - 69 p. : főként színes ill. ; 27 cm
Közread. a Magyar Képzőművészeti Egyetem
ISBN 963-7165-12-6 * fűzött : ár nélkül
769.91(439) *** 943.9"08/09"
[AN 797683]
MARC

ANSEL
UTF-85819 /2002.
   A magyar tervezőirodák története / [főszerk. Schéry Gábor] ; [szerk. Jeney Lajos] ; [... szerzői Albrecht Ute et al.] ; [közread. az] Építésügyi Tájékoztatási Központ Kft. - Budapest : ÉTK, 2001. - 447 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-512-775-8 kötött : ár nélkül
721.011(439)(091) *** 69(439)(091) *** 624(439)(091)
[AN 920480]
MARC

ANSEL
UTF-85820 /2002.
   A magyarok bejövetele : ezer évvel ezelőtt a nemzet Árpád vezetésével elfoglalja a hazát : Feszty Árpád körképe : hézagpótló leírás. - [Szeged] : Adler és Tsa., 2000. - 25 p. ; 18 cm
Bibliogr.: p. 24.
ISBN 963-00-3015-2 * fűzött : 100,- Ft (hibás ISBN 963-00-315-2)
Feszty Árpád (1856-1914). A magyarok bejövetele.
75(439)(092)Feszty_Á. *** 75.044(439)
[AN 449753]
MARC

ANSEL
UTF-85821 /2002.
Mozgáskorlátozottak Nemzetközi Fotó- és Színesdia Pályázata (10.) (2000) (Szolnok)
   Mozgáskorlátozottak X. Jubileumi Nemzetközi Fotó- és Színesdia Pályázata : 2000. Szolnok ..., Szolnoki Galéria ..., április 29-től május 14-ig ... / [Mozgáskorlátozottak Nemzetközi Fotó- és Színesdia Pályázata a Monfodi Közhasznú Alapítvány rendezésében] ; [szerk. Magony László] ; [vendégkiállító Losonci Lilla festőművész]. - Szolnok : Monfodi Alapítvány, 2000. - 44 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Kiállítási katalógus. - Az előszó francia, angol és német nyelven is
ISBN 963-00-3693-2 * fűzött : ár nélkül
77.04(100) *** 061.4(439-2Szolnok)
[AN 437920]
MARC

ANSEL
UTF-85822 /2002.
   Mucha és társai : szecessziós plakátok a Magyar Képzőművészeti Egyetem gyűjteményéből / [a kiállítás anyagát vál. és a kiállítást rend. Bakos Katalin, Földi Eszter]. - [Budapest] : M. Képzőműv. Egy., 2001. - 128 p. : ill., színes ; 30 cm
A bev. tanulmány francia nyelven is
ISBN 963-7165-17-7 fűzött : ár nélkül
Magyar Képzőművészeti Egyetem (Budapest)
769.91(100)"189/191"(092) *** 73/76.035.93 *** 069(439-2Bp.)MKE
[AN 919649]
MARC

ANSEL
UTF-85823 /2002.
Nagy István (1920-)
Művek (vál.)
   Nagy István szobrászművész időszaki kiállítása : Damjanich János Múzeum díszudvara : Szolnok, ... augusztus 3 - szeptember 24. - Szolnok : Damjanich Múz., 2000. - [21] p. : ill., színes ; 21 cm. - (A Jász-Nagykun-Szolnok megyei múzeumok kiállításvezetői, ISSN 1215-2412)
Bev. Kertész Róbert. - Példányszám: 500
ISBN 963-9273-10-4 * fűzött : ár nélkül
73(439)(092)Nagy_I. *** 061.4(439-2Szolnok)
[AN 454812]
MARC

ANSEL
UTF-85824 /2002.
   A pálosok építészeti és művelődéstörténeti emlékei Borsodban / [szerk. Dobrossy István, Viga Gyula]. - [Miskolc] : BAZ M. Lvt., 2000. - 240 p. : ill. ; 24 cm. - (Tanulmányok Diósgyőr történetéhez, ISSN 1417-460X ; 8.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 500
ISBN 963-9311-02-2 * fűzött : ár nélkül
726.5(439.134) *** 271-791(439.134) *** 930.85(439.134)
[AN 450967]
MARC

ANSEL
UTF-85825 /2002.
Pedroni Emma Anna
   A Műegyetem történeti kincsei / írta Pedroni Emma Anna. - [Budapest] : [A Jövő Mérnöke Alapítvány], 2000. - 20 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Egyetemtörténeti füzetek, ISSN 1585-3543)
ISBN 963-00-4518-4 * fűzött : ár nélkül
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem.
745 *** 75.041.5 *** 378.662(439-2Bp.)
[AN 451257]
MARC

ANSEL
UTF-85826 /2002.
Rudolf Mihály (1955-)
Művek (vál.)
   Rudolf Mihály, Vincze Ildikó : [a Budapest Galéria Kiállítóháza, Budapest ..., 1999. szeptember 9 - október 10.] : [Exhibition House of the Budapest Galéria, from 9 September to 10 October, 1999] / [a katalógust szerk. ... Sulyok Miklós]. - [Budapest] : BG, [1999]. - [24] p. : ill., részben színes ; 28 cm
Kiállítási katalógus
ISBN 963-03-8329-2 fűzött : ár nélkül
738(439)(092)Vincze_I. *** 72(439)(092)Rudolf_M. *** 061.4(439-2Bp.)"1999"
[AN 458126]
MARC

ANSEL
UTF-85827 /2002.
Salló István
   Árpádházi királyok / Salló István ; az albumot az Erdély Művészetéért Alapítvány adta ki ... - [Budapest] : Erdély Művészetéért Alapítvány, 2000. - [44] p. : ill., részben színes ; 30 cm
Példányszám: 500 számozott
ISBN 963-7534-06-7 * kötött : ár nélkül
73.023.1(498)(=945.11)Salló_I. *** 73.041.5(439)
[AN 797667]
MARC

ANSEL
UTF-85828 /2002.
   Sörös József. - [Szombathely] : [DPIX Számítástechn. Szolg. Kft.], [2000]. - [16] p. : ill., főként színes ; 30 cm
Katalógus
ISBN 963-00-5266-0 * fűzött : ár nélkül
Sörös József (1948-)
75(439)(092)Sörös_J.
[AN 798090]
MARC

ANSEL
UTF-85829 /2002.
Štreit, Jindřich
   Fotóhomok : [Budapest Kiállítóterem ... 2000. október 13 - november 26.] = Photographs from the flatlands = Fotografie z kraje písku / Jindřich Štreit ; [bev. ... Kincses Károly et al.] ; [... ford. Svoboda Róbert, ... Chris Sullivan] ; [rend., közread. a] Budapest Galéria. - [Budapest] : BG, 2000. - 133 p. : ill. ; 23x27 cm
ISBN 963-00-4339-4 fűzött : ár nélkül
77.041.7(439.14)"199" *** 061.4(439-2Bp.)"2000" *** 77.04(437.1)(092)Štreit,_J.
[AN 797978]
MARC

ANSEL
UTF-85830 /2002.
   Szakrális : régi és új tartalmak a textilművészetben : Városi Művészeti Múzeum - Győr / [katalógus, bev. N. Mészáros Júlia]. - Győr : Városi Műv. Múz., 2000. - [36] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-00-4985-6 fűzött : ár nélkül
745.52(439)(092) *** 2 *** 061.4(439-2Győr)
[AN 797435]
MARC

ANSEL
UTF-85831 /2002.
   A szécsényi ferences templom és kolostor / [közread. a] Ferences Rendház és Plébánia. - Szécsény : Ferences Rendház és Plébánia, [2000]. - 24 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 963-00-3164-7 * fűzött : ár nélkül
726.54(439-2Szécsény)(036) *** 726.7(439-2Szécsény)(036)
[AN 797723]
MARC

ANSEL
UTF-85832 /2002.
Széll János
   Roma mesterségek / Széll János, Hodoroga Péter, Kocsor Imréné. - Budapest : Szaktudás K. Ház, 2001. - 91 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 90.
ISBN 963-86170-5-5 kötött : ár nélkül
745.031.4(439)(=914.99) *** 39(=914.99)(439) *** 334.712(439)(=914.99)
[AN 920402]
MARC

ANSEL
UTF-85833 /2002.
Széri-Varga Géza (1951-)
Művek (vál.)
   Széri-Varga Géza. - [S.l.] : [Magánkiad.], 2000. - 16 p. : ill. ; 20 cm
Katalógus
ISBN 963-640-914-5 * fűzött : ár nélkül
73(439)(092)Széri-Varga_G.
[AN 796973]
MARC

ANSEL
UTF-85834 /2002.
   Szkítiától Pannóniáig : a Nemzetközi Zománcművészeti Alkotóműhely kiállítása a Magyar Millennium tiszteletére. - Kecskemét : Bács-Kiskun M. Önkormányzat Nk. Zománcművészeti Alkotóműhelye, 2000. - 32 p. : ill., színes ; 22 cm
Katalógus. - Bev. Pap Gábor
ISBN 963-7192-16-6 * fűzött : ár nélkül
738.4(100) *** 061.4(439-2Kecskemét)
[AN 454811]
MARC

ANSEL
UTF-85835 /2002.
   Tegnap, ma, holnap bútorai 2000 : Bútorvilág 2000 kiállítás, Budapest = Furniture of yesterday, today, tomorrow 2000 / [szerk. Slézia József]. - Budapest : Bútorvilág K., [2000]. - 50 p. : ill., színes ; 25 cm
Katalógus. - Példányszám: 2000
ISBN 963-00-5605-4 * fűzött : ár nélkül
749.1(439)"18/19" *** 645.4 *** 061.4(439-2Bp.)"2000"
[AN 797799]
MARC

ANSEL
UTF-85836 /2002.
   A XIX. századi magyar rajzművészet mesterei : válogatás a Magyar Nemzeti Galéria és a Soproni Múzeum rajzgyűjteményéből : [Városi Művészeti Múzeum, Győr 2000. október 7 - november 26.] / [... szerk. N. Mészáros Júlia] ; [bev. tanulmány, életrajzok és műleírások Hessky Orsolya ..., N. Mészáros Júlia]. - [Győr] : [Vár. Művészeti Múz.], [2000]. - [52] p. : ill., részben színes ; 30 cm
Kiállítási katalógus. - A bev. angol nyelven is
ISBN 963-00-4549-4 fűzött : ár nélkül
741(439)"18"(092) *** 061.4(439-2Győr)
[AN 798083]
MARC

ANSEL
UTF-85837 /2002.
Záborszky Gábor (1950-)
Művek (vál.)
   Záborszky. - [Budapest] : Nyuszifül BT, [2000]. - 47 p. : ill., színes ; 16x16 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 963-00-4579-6 kötött : ár nélkül
73/76(439)(092)Záborszky_G.
[AN 797397]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

5838 /2002.
Beaumont, Émilie
L'imagerie de la musique (magyar)
   Zenei mindentudó gyerekeknek / Émilie Beaumont, Marie-Renée Pimont ; ill. Colette David, Marie Vincent, François Ruyer ; [ford. Görög Lívia]. - [Budapest] : Passage, 2001, cop. 1997. - 131 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 963-8058-91-9 kötött : ár nélkül
78(02.053.2)(084.1)
[AN 919314]
MARC

ANSEL
UTF-85839 /2002.
Bontó Józsefné
   Emlékfüzet a Veszprémi Ifjúsági Fúvószenekar huszonötéves jubileumára / Bontó Józsefné ; [kiad. a Veszprémi Ifjúsági Fúvószenekarért Alapítvány]. - Veszprém : Veszprémi Ifj. Fúvószenekarért Alapítvány, 2000. - 20 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-00-3934-6 fűzött : ár nélkül
Veszprémi Ifjúsági Fúvószenekar.
785.13(439-2Veszprém)
[AN 451343]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

5840 /2002.
   Bekezdések : pályakép Sára Sándorról / [szerk. Kelecsényi László] ; [az írásokat Sipos Sarolta, a fotókat B. Müller Magda vál.] ; [kiad. a] Duna Televízió. - Budapest : Duna TV, 2000. - 174 p. : ill., részben színes ; 21x30 cm
Filmogr.: p. 167-168.
ISBN 963-00-3540-5 fűzött : ár nélkül
Sára Sándor (1933-)
791.43.071.1(439)(092)Sára_S.(049.3) *** 791.9.097(439)Duna
[AN 798049]
MARC

ANSEL
UTF-85841 /2002.
Grunwalsky Ferenc (1943-)
   Levelek L&M-nek / Grunwalsky Ferenc. - Budapest : Telekép K., 2002. - 155, [4] p., [8] t.fol. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-00-9384-7 fűzött : ár nélkül
791.43/.45(0:82-92)
[AN 919554]
MARC

ANSEL
UTF-85842 /2002.
   Harminckilenc év a Magyar Televízióban : egy rendezői pálya képekben / ... gyűjt. és szerk. Bögi Júlia. - [Budapest] : Media M BT, [2001]. - 183 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Műjegyz.: p. 169-182.
ISBN 963-00-5773-5 * fűzött : ár nélkül
Málnay Levente (1941-)
791.43.071.1(439)(092)Málnay_L. *** 791.9.097(439)(092)Málnay_L.
[AN 798356]
MARC

ANSEL
UTF-85843 /2002.
Millenniumi Képzőművészeti Filmszemle, (2000) (Szolnok)
   Millenniumi Képzőművészeti Filmszemle : október 2-7. = Millennium Film Festival of fine arts 2-7 October / [a fesztivál szervezői Paksi Csaba et al.] ; [kiad. a Tisza Mozi Kft.]. - Szolnok : Tisza Mozi Kft., [2000]. - 121 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 963-00-5641-0 * fűzött : ár nélkül
791.43(439)(092) *** 73/76(439)(092) *** 061.7(439-2Szolnok)
[AN 797449]
MARC

ANSEL
UTF-85844 /2002.
Tari János (1957-)
   Néprajzi filmezés Magyarországon / Tari János. - Budapest : EFI, 2002. - 222 p. : ill. ; 24 cm. - (Örökség, ISSN 1419-788X ; 5.)
Bibliogr.: p. 213-220. - Filmogr.: p. 221-222.
Fűzött : 1980,- Ft (hibás ISBN 963-86159-8-2)
791.43-92(439) *** 39
[AN 920704]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

5845 /2002.
   Anyanyelvünkről anyanyelvünkért : válogatás a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma anyanyelvi pályázataiból / [szerk. Balázs Géza és Grétsy László]. - [Budapest] : NKÖM, 2000. - 232 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-00-2742-9 fűzött : ár nélkül
809.451.1-06
[AN 457373]
MARC

ANSEL
UTF-85846 /2002.
Bajkó István Zsigmond
   Hallás utáni szövegértés : német : [középfok, felsőfok] / Bajkó István Zsigmond, Pintér Márta. - Budapest : Akad. K., 2002. - 117 p. ; 24 cm. - (Gazdasági szakmai nyelvvizsgák, ISSN 1587-4699)
ISBN 963-05-7800-X fűzött : ár nélkül
803.0(079.1)=945.11
[AN 920421]
MARC

ANSEL
UTF-85847 /2002.
Bańczerowski Janusz (1941-)
   A nyelv és a nyelvi kommunikáció alapkérdései / Bańczerowski Janusz ; az írásokat vál., szerk. és az előszót írta Nyomárkay István ; [közread. az] Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Szláv és Balti Filológiai Intézet Lengyel Filológiai Tanszék. - Budapest : ELTE BTK Szláv és Balti Filológiai Int. Lengyel Filológiai Tansz., 2000. - 402 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 397-402. és a jegyzetekben
ISBN 963-463-335-8 fűzött : ár nélkül
80 *** 316.772.2
[AN 458642]
MARC

ANSEL
UTF-85848 /2002.
Bernáth Árpádné
   Német nyelvkönyv középfokú nyelvvizsgára előkészítő és társalgó tanfolyamok számára / Bernáth Árpádné, Gyémánt Magdolna. - 3. kiad. - Szeged : Mozaik K., 2000, cop. 1993. - 141 p. ; 24 cm
ISBN 963-697-298-2 fűzött : ár nélkül
803.0(078)=945.11
[AN 449737]
MARC

ANSEL
UTF-85849 /2002.
Donáth Tibor (1926-)
   Négy nyelvű anatómiai szótár : lexicon anatomiae : anatomical dictionary : anatomisches Wörterbuch : anatómiai szótár / szerk. Donáth Tibor ; [közread. a Semmelweis Egyetem Képzéskutató, Oktatástechnológiai és Dokumentációs Központ]. - [Budapest] : Semmelweis Egy. Képzéskut., Oktatástechnológiai és Dok. Közp., [2001]. - 503 p. ; 24 cm
Lexicon anatomiae (gerinccím)
ISBN 963-9129-36-4 fűzött : ár nélkül
801.323=00 *** 611
[AN 920767]
MARC

ANSEL
UTF-85850 /2002.
Farkas Mária (1946-)
   Lingue a confronto: alcuni aspetti della contrastività italo-ungherese / Mária Farkas. - Szeged : JATEPress, 2000. - 222 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 214-222. - Példányszám: 300
ISBN 963-482-465-X fűzött : ár nélkül
805.0 *** 809.451.1
[AN 796874]
MARC

ANSEL
UTF-85851 /2002.
Gyenes Júlia
   1000 preguntas 1000 respuestas : társalgási gyakorlatok a spanyol "A" típusú nyelvvizsgákra / Gyenes Júlia. - Székesfehérvár : Lexika, 2002. - 254, [2] p. ; 20 cm
ISBN 963-9357-09-X fűzött : 1316,- Ft
806.0(078)=945.11
[AN 919532]
MARC

ANSEL
UTF-85852 /2002.
Győri Gyula (1921-)
   Nota bene! : latin kifejezések, elnevezések magyarázatokkal / Győri Gyula ; [a rajzokat kész. Rogán Miklósné]. - 5. kiad. - [Budapest] : Nemz. Tankvk., 2002, cop. 1988. - 190 p. : ill. ; 20 cm. - (Ariadné könyvek, ISSN 0239-0582)
Bibliogr.: p. 189-190.
ISBN 963-19-1970-6 fűzött : ár nélkül
807.1-318 *** 871-84.02=945.11
[AN 919826]
MARC

ANSEL
UTF-85853 /2002.
Györkösy Alajos (1896-1973)
   Latin - magyar szótár = Dictionarium Latino - Hungaricum / szerk. Györkösy Alajos ; [mtársak Bödey József, Szily Ernő, Zigány Judit]. - 4. átd. kiad., váltl. lny. - Budapest : Akad. K., 2002, cop. 1970. - [8], 616 p. ; 21 cm
Latin - magyar kéziszótár (borító- és gerinccím)
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-05-6793-8)
801.323=71=945.11
[AN 919804]
MARC

ANSEL
UTF-85854 /2002.
Herczeg Gyula (1920-1994)
   Olasz - magyar szótár = Vocabolario italiano - ungherese / Herczeg Gyula, Juhász Zsuzsanna. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2001. - XV, 1086 p. ; 25 cm
ISBN 963-05-7635-X kötött : ár nélkül
801.323=50=945.11
[AN 916298]
MARC

ANSEL
UTF-85855 /2002.
Horváth Miklós
   Fordítósuli angol nyelvvizsgákra : [3000 mondatfordítás alap-, közép- és felsőfokú nyelvvizsgákra eredeti vizsgafeladatokkal] / Horváth Miklós. - Székesfehérvár : Lexika, 2002. - 224 p. ; 20 cm
ISBN 963-9357-08-1 fűzött : 1064,- Ft
802.0(078)=945.11
[AN 919535]
MARC

ANSEL
UTF-85856 /2002.
Lukács Gillike
   Német vizsgaelőkészítő nyelvtani gyakorlókönyv : szintenkénti fordítási feladatok megoldásokkal = Grammatisches Übungsbuch zur Vorbereitung auf die deutschen Sprachprüfungen : Übersetzungsaufgaben mit Lösungsschlüsseln in verschiedenen Schwierigkeitsstufen / Lukács Gillike. - Budapest : Tinta, 2002. - 2 db (168 p.) ; 29 cm
A borítófedélen címadatként: Unentbehrlich
ISBN 963-9372-20-X
803.0(079.1)=945.11
[AN 919724]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Haladó, alapfok, középfok = Fortgeschrittene, Grundstufe, Mittelstufe. - VII, [2], 114 p.
Bibliogr.: p. 113.
ISBN 963-9372-21-8 fűzött : 1960,- Ft
803.0(079.1)=945.11
[AN 919730] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Felsőfok = Oberstufe. - VII, 115-168. p.
ISBN 963-9372-22-6 fűzött : 1260,- Ft (hibás ISBN 963-93072-22-6)
803.0(079.1)=945.11
[AN 919732] MARC

ANSEL
UTF-85857 /2002.
Magyarics Péter (1948-)
   Angol nyelvtani gyakorlatok = A comprehensive workbook in English grammar / Magyarics Péter. - Budapest : Panem, 2002. - 440 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 431-432.
ISBN 963-545-361-2 fűzött : 1590,- Ft
802.0(078)=945.11
[AN 919680]
MARC

ANSEL
UTF-85858 /2002.
   Néptörténet - nyelvtörténet : a 70 éves Róna-Tas András köszöntése / szerk. Károly László és Kincses Nagy Éva. - Szeged : [SZTE], 2001. - 217 p. : ill. ; 23 cm
Közread. a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Altajisztika Tanszék. - Váltakozva magyar, angol és orosz nyelven. - Bibliogr. a tanulmányok végén. - Róna-Tas András műveinek bibliográfiája: p. 213-217.
ISBN 963-482-550-8 fűzött : ár nélkül
809.41/.45 *** 39(=943) *** 930.8(=945.11)
[AN 920412]
MARC

ANSEL
UTF-85859 /2002.
Pusztai Gyula
   Ráhangoló : társalgás haladóknak / Pusztai Gyula. - [Nagykovácsi] : Puedlo, [2001]. - 200 p. ; 20 cm
ISBN 963-9320-65-X fűzött : ár nélkül
802.0(078)=945.11
[AN 919566]
MARC

ANSEL
UTF-85860 /2002.
Sarkadi Zsolt
   Szóról szóra : a magyar nyelv alapvető meghatározásai / Sarkadi Zsolt. - Miskolc : Sarkadi Zs., cop. 2001. - 409 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-440-661-0 kötött : ár nélkül
809.451.1-321.1
[AN 919465]
MARC

ANSEL
UTF-85861 /2002.
   Vox humana : Bolla Kálmán professzor hetvenedik születésnapjára / szerk. Földi Éva és Gadányi Károly. - Budapest : [ELTE Fonetikai Tansz.], 2000. - 421 p. : ill. ; 24 cm
Közread. az Eötvös Loránd Tudományegyetem Fonetikai Tanszéke. - A tanulmányok váltakozva magyar, orosz, angol, lengyel és francia nyelven. - Bibliogr. a jegyzetekben. - Bolla Kálmán műveinek bibliográfiája: p. 11-18.
ISBN 963-463-360-9 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-463-360-9)
80.001(439)(092)Bolla_K.
[AN 449043]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

5862 /2002.
   Bevezetés az irodalom elméleteibe / szerk. Dobos István. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2001-. - 24 cm
82.01(075.8)
[AN 920723]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Olvasáselméletek. - 2001. - 457 p.
Fűzött : ár nélkül
82.01(075.8)
[AN 920728] MARC

ANSEL
UTF-85863 /2002.
Imre László (1944-)
   Műfajtörténet és/vagy komparatisztika : [irodalmi tanulmányok] / Imre László. - Szeged : Tiszatáj Alapítvány, 2002. - 179 p. ; 19 cm. - (Tiszatáj könyvek, ISSN 1417-314X)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-8496-17-7 fűzött : 980,- Ft
82(091) *** 82.091
[AN 919452]
MARC

ANSEL
UTF-85864 /2002.
   Irodalmi kislexikon : [irodalomelmélet, mitológia, verstan] / [... szerk. Kis Kádi Géza és Hetényi Erzsébet]. - [Zalaegerszeg] : Kis Kádi K., 2000. - 142 p. ; 20 cm
ISBN 963-00-2747-X fűzött : 352,- Ft
82.01(031)(075.3) *** 291.13(031)(075.3) *** 801.6(075.3)
[AN 796585]
MARC

ANSEL
UTF-85865 /2002.
Nagy Zoltánné
   Erich Kästner, 1899-1974 : ajánló bibliográfia gyerekeknek / [összeáll. Nagy Zoltánné] ; [közread. a] Megyei Könyvtár. - Debrecen : Hajdú-Bihar M. Kvt., 1999. - [15] p. ; 21 cm
ISBN 963-7531-89-0 * fűzött : ár nélkül
Kästner, Erich
830(092)Kästner,_E.(02.053.2) *** 012Kästner,_E.(02.053.2)
[AN 436823]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

5866 /2002.
Beke Albert (1934-)
   Élet vagy halál? : a magyar irodalom tanulsága / Beke Albert. - Budapest : Szenci Molnár Társ., 2002. - 25 p. : ill. ; 20 cm. - (A Herman Ottó Társaság nemzetpolitikai sorozata, ISSN 1416-0722 ; 19.)
ISBN 963-250-050-4 fűzött : 400,- Ft
894.511.015.12
[AN 920307]
MARC

ANSEL
UTF-85867 /2002.
Beke Albert (1934-)
   Röpirat az irodalom védelmében / Beke Albert. - Budapest : Szenci Molnár Társ., 2002. - 39 p. : ill. ; 20 cm. - (A Herman Ottó Társaság nemzetpolitikai sorozata, ISSN 1416-0722 ; 20.)
ISBN 963-250-055-5 fűzött : 790,- Ft
894.511.015.12"199/200"
[AN 920383]
MARC

ANSEL
UTF-85868 /2002.
   Mihálynapi köszöntő : írások Ilia Mihály születésnapjára / [szerk. Saly Noémi] ; [közread. a] Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar. - Szeged : SZTE, 2000. - 339 p. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-482-472-2 fűzött : 1350,- Ft
894.511(091) *** 82(091) *** 82.01 *** 809.451.1 *** 39
[AN 455744]
MARC

ANSEL
UTF-85869 /2002.
Németi Katalin
   70 éve született Kányádi Sándor : ajánló bibliográfia gyerekeknek / [összeáll. Németi Katalin] ; [közread. a] Megyei Könyvtár. - Debrecen : Hajdú-Bihar M. Kvt., 1999. - [16] p. ; 21 cm
ISBN 963-7531-90-4 * fűzött : ár nélkül
Kányádi Sándor (1929-)
894.511(498)(092)Kányádi_S.(02.053.2) *** 012Kányádi_S.(02.053.2)
[AN 436803]
MARC

ANSEL
UTF-85870 /2002.
Sárközy Péter (1945-)
   "Kiterítenek úgyis" : József Attila kései költészete / Sárközy Péter. - 2. kiad. - Budapest : Argumentum, 2001. - 220 p. ; 23 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-446-188-3 fűzött : 2400,- Ft
József Attila (1905-1937)
894.511(092)József_A.
[AN 919157]
MARC

ANSEL
UTF-85871 /2002.
Zsupos Gabriella
   Móricz Zsigmond, 1879-1942 : ajánló bibliográfia gyerekeknek / [összeáll. Zsupos Gabriella] ; [közread. a] Megyei Könyvtár. - Debrecen : Hajdú-Bihar M. Kvt., 1999. - [26] p. ; 21 cm
ISBN 963-7531-88-2 * fűzött : ár nélkül
Móricz Zsigmond (1879-1942)
894.511(092)Móricz_Zs.(02.053.2) *** 012Móricz_Zs.(02.053.2)
[AN 436812]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

5872 /2002.
Allan, Jeanne
Do you take this cowboy? (magyar)
   A próbatétel / Jeanne Allan ; [... ford. G. Korda Edit]. Macskafogócska / Patricia Seeley ; [... ford. Telek Zsuzsa]. Az igazság harcosa / Suzanne Carey ; [... ford. Kiss Z. Margit]. - Budapest : Harlequin, cop. 2000. - 287 p. : ill. ; 21 cm. - (Romana különszám, ISSN 1419-4422 ; 2000/5.)
Egys. cím: Do you take this cowboy?. The bride price. The millionaire meets his match. - Kisregények
ISBN 963-536-670-1 fűzött : 579,- Ft
820-312.5(73)(082)=945.11
[AN 797044]
MARC

ANSEL
UTF-85873 /2002.
Anthony, Laura
The stranger's surprise (magyar)
   Titkos küldetés / Laura Anthony ; [... ford. Makáry Kata]. - Budapest : Harlequin, 2000. - 93 p. ; 21 cm. - (Bianca, ISSN 0866-0867 ; 116.)
Kisregény
ISBN 963-536-711-2 fűzött : 254,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 796818]
MARC

ANSEL
UTF-85874 /2002.
Asher, Jane
101 things I wish I'd known before I got married (magyar)
   101 dolog, amit jó lett volna tudni a házasságról / szerk. Jane Asher ; ill. Rowan Barnes-Murphy ; [ford. Trethon Judit]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2001. - [107] p. : ill. ; 19 cm. - (Meglepetés könyvek, ISSN 1418-415X)
ISBN 963-9344-69-9 kötött : 1090,- Ft
820-7=945.11
[AN 920476]
MARC

ANSEL
UTF-85875 /2002.
Baird, Jacqueline
Mistaken for a mistress (magyar)
   Szerenád / Jacqueline Baird ; [... ford. Kis Z. Margit]. - Budapest : Harlequin, 2000. - 93 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 215.)
Kisregény
ISBN 963-536-735-X fűzött : 254,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 450702]
MARC

ANSEL
UTF-85876 /2002.
Barker, Clive
Weaveworld (magyar)
   Korbács / Clive Barker ; [ford. Puszta Dóra]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2001. - 424, [6] p. ; 25 cm
Regény
ISBN 963-9344-97-4 kötött : ár nélkül
820-312.9=945.11
[AN 919292]
MARC

ANSEL
UTF-85877 /2002.
Beard, Henry N.
Bored of the rings (magyar)
   Gyűrűkúra : [a Gyűrűk Ura fergeteges paródiája] / H. N. Beard és D. C. Kenney ; [ford. Gáspár András]. - [Szeged] : Szukits, 2001. - 232 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-9393-74-6 kötött : 1590,- Ft
820-312.9(73)=945.11
[AN 919962]
MARC

ANSEL
UTF-85878 /2002.
Birkner, Friede
Gibt's denn so was? (magyar)
   Csodák csodája / Friede Birkner ; [ford. Várnai Péter]. - Budapest : Bastei Budapest, 2002. - 219 p. ; 18 cm. - (Hedwig Courths-Mahler lányának regényei)
ISBN 963-296-515-9 fűzött : 749,- Ft
830-312.5=945.11
[AN 920292]
MARC

ANSEL
UTF-85879 /2002.
Brooks, Helen
A man worth waiting for (magyar)
   Kételyek nélkül / Helen Brooks ; [... ford. Kiss Klára]. - Budapest : Harlequin, 2000. - 93 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 214.)
Kisregény
ISBN 963-536-734-1 fűzött : 254,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 450544]
MARC

ANSEL
UTF-85880 /2002.
Byron, George Gordon Byron, Baron.
Művek (vál.)
   Byron, Shelley és Keats versei / [ford. Babits Mihály et al.] ; [vál., szerk., a jegyzeteket összeáll. Ferencz Győző]. - Budapest : Európa, 2002. - 283 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
ISBN 963-07-7105-5 fűzött : 680,- Ft
820-14(082)=945.11
[AN 919522]
MARC

ANSEL
UTF-85881 /2002.
Collins, Jackie
Hollywood wifes - the new generation (magyar)
   Az új nemzedék : a hollywoody[!] feleségek / Jackie Collins ; [ford. Gálvölgyi Judit]. - [Budapest] : JLX, cop. 2001. - 432 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-305-158-4 fűzött : 1590,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 919502]
MARC

ANSEL
UTF-85882 /2002.
Colter, Cara
The cowboy, the baby and the bride-to-be (magyar)
   A jó példa ragadós / Cara Colter ; [ford. Erős László]. - Budapest : Harlequin, 2000. - 94 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 219.)
Kisregény
ISBN 963-536-739-2 fűzött : 254,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 796853]
MARC

ANSEL
UTF-85883 /2002.
Cornwell, Bernard
Stonehenge (magyar)
   Stonehenge : Krisztus előtt 2000 / Bernard Cornwell ; [ford. Babits Péter]. - Pécs : Alexandra, [2002]. - 461 p. : ill. ; 22 cm
Regény
ISBN 963-368-100-6 kötött : ár nélkül
820-31=945.11
[AN 920397]
MARC

ANSEL
UTF-85884 /2002.
Craven, Sara
Ultimate temptation (magyar)
   Tüzes szempár / Sara Craven ; [... ford. Szabolcs Péter]. Ne félj a szerelemtől! / Sandra Field ; [... ford. Kóbor Gabriella]. Bűvölet / Jacqueline Diamond ; [... ford. Kudron Csaba]. - Budapest : Harlequin, cop. 2000. - 288 p. ; 21 cm. - (Arany Júlia, ISSN 1218-666X ; 2000/2. (nyári ksz.))
Egys. cím: Ultimate temptation. Girl trouble. Daddy warlock. - Kisregények
ISBN 963-536-784-8 fűzött : 579,- Ft
820-312.5(73)(082)=945.11
[AN 797004]
MARC

ANSEL
UTF-85885 /2002.
Darcy, Emma
Inherited (magyar)
   Egy szál pendelyben / Emma Darcy ; [... ford. Dióssi Gábor]. - Budapest : Harlequin, 2000. - 93 p. ; 21 cm. - (Julia, ISSN 0864-9235 ; 232.)
Kisregény
ISBN 963-536-726-0 fűzött : 269,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 796975]
MARC

ANSEL
UTF-85886 /2002.
Darcy, Emma
The sheikh's seduction (magyar)
   Díszkíséret / Emma Darcy ; [ford. Bittera Dóra]. - Budapest : Harlequin, 2000. - 93 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 217.)
Kisregény
ISBN 963-536-737-6 fűzött : 254,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 796839]
MARC

ANSEL
UTF-85887 /2002.
Deforges, Régine
Le diable en rit encore (magyar)
   Velük mulat a sátán : [1944-1945] / Régine Deforges ; [ford. Takács Márta]. - Budapest : M. Kvklub, 2002. - 333 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-547-607-8 kötött : ár nélkül
840-31=945.11
[AN 920385]
MARC

ANSEL
UTF-85888 /2002.
Deveraux, Jude
Legend (magyar)
   Csábít a múlt / Jude Deveraux ; [ford. F. Nagy Piroska]. - Budapest : M. Kvklub, 2002. - 413 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-547-611-6 kötött : ár nélkül
820-311.3(73)=945.11
[AN 920763]
MARC

ANSEL
UTF-85889 /2002.
Dowd, Tom
Night's pawn (magyar)
   Az éjszaka markában / Tom Dowd ; [ford. Körmendy Gál]. - Budapest : Beholder, 2002. - 295 p. ; 19 cm. - (Árnyvadász, ISSN 1218-7585)
Regény. - Shadowrun (keretcím)
ISBN 963-9399-03-5 fűzött : 1098,- Ft
820-312.9(73)=945.11
[AN 920475]
MARC

ANSEL
UTF-85890 /2002.
Due, Tananarive
The living blood (magyar)
   A vér hatalma / Tananarive Due ; [ford. Alföldi Zsófia]. - Budapest : Lektűr, 2001. - 430 p. ; 22 cm
Regény
ISBN 963-86216-0-5 fűzött : 1780,- Ft
820-312.9(73)=945.11
[AN 919515]
MARC

ANSEL
UTF-85891 /2002.
Ellis, Bret Easton
American psycho (magyar)
   Amerikai psycho / Bret Easton Ellis ; [ford. Bart István]. - Budapest : Európa, 2002, cop. 1994. - 567 p. ; 19 cm
Regény
ISBN 963-07-7095-4 fűzött : 1700,- Ft
820-31(73)=945.11
[AN 919966]
MARC

ANSEL
UTF-85892 /2002.
Ensler, Eve
The vagina monologues (magyar)
   A vagina monológok / Eve Ensler ; [ford. Debreczeni Júlia et al.]. - Budapest : Dee-Sign K., cop. 2002. - XXXV, 139 p. ; 21 cm
ISBN 963-86134-3-2 fűzött : 1968,- Ft
820-2(73)=945.11
[AN 920458]
MARC

ANSEL
UTF-85893 /2002.
Fleming, Gherbod
Predator & Prey: Judge (magyar)
   Vadász és Préda: A bíró / Gherbod Fleming ; [ford. Tamás Gábor]. - Budapest : Delta Vision, [2001]. - 230 p. ; 18 cm
Regény. - A gerincen számozási adatként: 2/6. - Vampire: the masquerade (keretcím) ; World of darkness (keretcím)
ISBN 963-86207-4-9 fűzött : 1190,- Ft
820-312.9(73)=945.11
[AN 920426]
MARC

ANSEL
UTF-85894 /2002.
Garrison, Paul
   Concrete statues / Paul Garrison. - [Szada] : Kassák, 2001. - 349 p. ; 25 cm
Regény
ISBN 963-9100-68-4 kötött : 2800,- Ft
820-31(73)
[AN 919470]
MARC

ANSEL
UTF-85895 /2002.
Gerard, Cindy
The cowboy takes a lady (magyar)
   Alma a fájától / Cindy Gerard ; [ford. Szabó Júlia]. - Budapest : Harlequin, 2000. - 93 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 216.)
Kisregény
ISBN 963-536-736-8 fűzött : 254,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 450880]
MARC

ANSEL
UTF-85896 /2002.
Gill, Judith Griffith
The cinderella search (magyar)
   Keresd a párját! / Judith Griffith Gill ; [... ford. Koltai Györgyné]. Tánc az életem / Margaret Way ; [... ford. Erdélyi Margit]. Pezsgős csábítás / Lee Wilkinson ; [... ford. Kiss Gabriella]. - Budapest : Harlequin, cop. 2000. - 287 p. : ill. ; 21 cm. - (Romana különszám, ISSN 1419-4422 ; 2000/4.)
Egys. cím: The cinderella search. First-class seduction. Holding on to Alex. - Kisregények
ISBN 963-536-669-8 fűzött : 579,- Ft
820-312.5(73)(082)=945.11
[AN 797017]
MARC

ANSEL
UTF-85897 /2002.
Goethe, Johann Wolfgang von
   Die Leiden des jungen Werther = Az ifjú Werther szenvedései / Johann Wolfgang Goethe ; [ford. Bor Ambrus]. - Budapest : Noran, 2002. - 271 p. ; 19 cm. - (Kentaur könyvek, ISSN 1416-0315 ; 26.)
Regény
Fűzött : 1600,- Ft (hibás ISBN 963-9048-63-1)
830-31.02=945.11
[AN 920360]
MARC

ANSEL
UTF-85898 /2002.
   Görög drámák / [ford. Arany János, Devecseri Gábor, Trencsényi-Waldapfel Imre]. - Budapest : Európa, 2001. - 265 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
Tart.: Leláncolt Prométheusz / Aiszkhülosz. Antigoné / Szophoklész. Íphigeneia Auliszban / Euripidész. A madarak / Arisztophanész. - Egys. cím: Promētheus dēsmōtēs ; Antigonē ; Ifigeneia ē en Aulidi ; 'Ornithes
ISBN 963-07-7090-3 fűzött : 620,- Ft
875-2(082)=945.11
[AN 916195]
MARC

ANSEL
UTF-85899 /2002.
Grey, Harry
The hoods (magyar)
   Volt egyszer egy Amerika / Harry Grey ; [ford. Loósz Vera]. - Budapest : Ulpius-ház, cop. 2001. - 522 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-9348-61-9 fűzött : 1980,- Ft
820-312.4(73)=945.11
[AN 919663]
MARC

ANSEL
UTF-85900 /2002.
   Hallgatni arany? : évezredek bölcsessége. - [Budapest] : Saxum, cop. 2002. - 218 p. ; 19 cm
Összeáll. Szántó I. Péter
ISBN 963-9308-33-1 kötött : ár nélkül
82-84=945.11
[AN 920343]
MARC

ANSEL
UTF-85901 /2002.
Hammerstiel, Robert
Von Ikonen und Ratten (magyar)
   Ikonok és patkányok : bánáti gyermekévek, 1939-1949 / Robert Hammerstiel ; [ford. Szabó Borbála]. - Budapest : Adrianus, cop. 2001. - 304 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-00-7824-4 fűzött : ár nélkül
Hammerstiel, Robert
830-94(436)=945.11
[AN 919463]
MARC

ANSEL
UTF-85902 /2002.
Jakes, John
On secret service (magyar)
   Titkos küldetés / John Jakes ; [ford. Kada Júlia]. - Budapest : M. Kvklub, 2002. - 495 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-547-605-1 kötött : ár nélkül
820-31(73)=945.11
[AN 920315]
MARC

ANSEL
UTF-85903 /2002.
Jensen, Muriel
Kids & Co. (magyar)
   Se vele, se nélküle / Muriel Jensen ; [ford. Bittera Dóra]. - Budapest : Harlequin, 2000. - 94 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 220.)
Kisregény
ISBN 963-536-740-6 fűzött : 254,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 796855]
MARC

ANSEL
UTF-85904 /2002.
Jordan, Penny
The perfect seduction (magyar)
   Hirtelen, visszavonhatatlanul ; Ez lenne a szerelem? ; Végzetes örökség / Penny Jordan ; [... ford. Mátyás Mária, Erdélyi Margit, Somló Katalin]. - Budapest : Harlequin, cop. 1999. - 287 p. ; 21 cm. - (Júlia bestseller, ISSN 1217-8497 ; 1999/1.)
Egys. cím: The perfect seduction ; The perfect match? ; Perfect marriage material. - Kisregények
ISBN 963-536-662-0 fűzött : 549,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 797009]
MARC

ANSEL
UTF-85905 /2002.
King, Stephen
The dead zone (magyar)
   A holtsáv / Stephen King ; [ford. Fencsik Flóra]. - Budapest : Európa, 2002. - 493, [2] p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-07-7099-7 fűzött : 1400,- Ft
820-312.4(73)=945.11
[AN 916228]
MARC

ANSEL
UTF-85906 /2002.
Kundera, Milan
L'identité (magyar)
   Azonosság / Milan Kundera ; [... ford. N. Kiss Zsuzsa]. - Budapest : Európa, 2002, cop. 1997. - 116 p. ; 19 cm
Regény
ISBN 963-07-7112-8 kötött : ár nélkül
840-31=945.11
[AN 919973]
MARC

ANSEL
UTF-85907 /2002.
Langen, Annette
Zirkusbriefe von Felix (magyar)
   Félix levelei a cirkuszból : egy kisnyúl újabb kalandjai / Annette Langen meséje ; Constanza Droop rajz. ; [ford. Devich Klára]. - [Budapest] : Passage, cop. 2000. - [32] p. : ill., színes ; 23 cm + 16 mell.
Mellékletként levelek, képeslapok és matricák
ISBN 963-228-194-2 kötött : ár nélkül
830-34(02.053.2)=945.11
[AN 449055]
MARC

ANSEL
UTF-85908 /2002.
LeBeau, Zach
   Monkey me / by Zach LeBeau. - [Budapest] : GypsyHouse, cop. 2001. - 175 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-00-9367-7 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-00-9368-7)
820-31(73)
[AN 919692]
MARC

ANSEL
UTF-85909 /2002.
LeBeau, Zach
Monkey me (magyar)
   Majmok majma / Zach LeBeau ; [ford. Nagy Réka]. - [Budapest] : GypsyHouse, cop. 2001. - 183 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-00-9368-5 fűzött : ár nélkül
820-31(73)=945.11
[AN 919693]
MARC

ANSEL
UTF-85910 /2002.
Lee, Miranda
A nanny named Nick (magyar)
   Ehhez férfi kell! / Miranda Lee ; [... ford. Tarsoly Emília]. - Budapest : Harlequin, 2000. - 93 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 233.)
Kisregény
ISBN 963-536-727-9 fűzött : 269,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 796903]
MARC

ANSEL
UTF-85911 /2002.
Lorenz, Marita
Lieber Fidel (magyar)
   Szerelmem, Fidel / Marita Lorenz ; [ford. Deréky Géza]. - Budapest : M. Kvklub, 2002. - 278 p., [48] t. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-547-615-9 kötött : ár nélkül
Castro, Fidel
Lorenz, Marita
830-94=945.11
[AN 920717]
MARC

ANSEL
UTF-85912 /2002.
Lyons, Mary
Husband not included! (magyar)
   Angyallány / Mary Lyons ; [... ford. Szalontai Éva]. - Budapest : Harlequin, 2000. - 94 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 213.)
Kisregény
ISBN 963-536-733-3 fűzött : 254,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 450509]
MARC

ANSEL
UTF-85913 /2002.
Mann, Thomas
Doktor Faustus (magyar)
   Doktor Faustus : Adrian Leverkühn német zeneszerző élete, elmondja egy barátja. ; A Doktor Faustus keletkezése : egy regény regénye / Thomas Mann ; [ford. Szőllőssy Klára, Pődör László]. - Budapest : Európa, 2002. - 821 p. ; 24 cm
Egys. cím: Doktor Faustus ; Die Entstehung des Doktor Faustus
ISBN 963-07-7029-6 kötött : 3000,- Ft
830-31=945.11 *** 830(092)Mann,_Th.(0:82-31)
[AN 919467]
MARC

ANSEL
UTF-85914 /2002.
Mather, Anne
Jake Howard's wife (magyar)
   Alig ismerlek / Anne Mather ; [... ford. Szalontai Éva]. - Budapest : Harlequin, 2000. - 93 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 231.)
Kisregény
ISBN 963-536-725-2 fűzött : 269,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 796911]
MARC

ANSEL
UTF-85915 /2002.
McAllister, Anne
The cowboy crashes a wedding (magyar)
   A boldogító nem / Anne McAllister ; [... ford. Almássy Ágnes]. - Budapest : Harlequin, 2000. - 93 p. ; 21 cm. - (Tiffany, ISSN 0865-4158 ; 130.)
Kisregény
ISBN 963-536-766-X fűzött : 254,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 796813]
MARC

ANSEL
UTF-85916 /2002.
Merle, Robert
Complots et cabales (magyar)
   Ármány és cselszövés / Robert Merle ; [ford. Kamocsay Ildikó]. - Budapest : Európa, 2002. - 430 p. ; 24 cm
A regényfolyam 12. kötete
ISBN 963-07-7041-5 kötött : 2200,- Ft
840-311.6=945.11
[AN 920478]
MARC

ANSEL
UTF-85917 /2002.
Milne, Alan Alexander
Winnie the Pooh (magyar)
   Micimackó ; Micimackó kuckója / A. A. Milne ; ford. és átd. Karinthy Frigyes ; [E. H. Shepard rajz.]. - 20. kiad. - Budapest : Móra, 2002. - 292, [3] p. : ill. ; 20 cm
Egys. cím: Winnie the Pooh ; The house at Pooh Corner. - Gyermekregények
ISBN 963-11-7658-4 kötött : ár nélkül
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 919897]
MARC

ANSEL
UTF-85918 /2002.
   Örök Aphrodité : szép versek a magyar és a világlírából / [... Fenyves Marcell vál.]. - [Nagykovácsi] : Puedlo K., [2001]. - 239 p. ; 21 cm
ISBN 963-9320-64-1 kötött : ár nélkül
82-14=945.11 *** 894.511-14(082)
[AN 919479]
MARC

ANSEL
UTF-85919 /2002.
Phillips, Donald G.
Star Lord (magyar)
   A csillagok ura / Donald G. Phillips ; [ford. Erdős Árpádné]. - Budapest : Beholder, 2002. - 297 p. ; 19 cm. - (Battletech, ISSN 1585-1567)
Regény
ISBN 963-9399-02-7 fűzött : 1298,- Ft
820-312.9(73)=945.11
[AN 919427]
MARC

ANSEL
UTF-85920 /2002.
Rowling, J. K.
Harry Potter and the philosopher's stone (magyar)
   Harry Potter és a bölcsek köve / J. K. Rowling ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - 2. kiad. - Budapest : Animus, 2002. - 285, [2] p. ; 22 cm
Meseregény
ISBN 963-9307-22-X kötött : 1490,- Ft
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 919960]
MARC

ANSEL
UTF-85921 /2002.
Sachar, Louis
Holes (magyar)
   Stanley, a szerencse fia / Louis Sachar ; [ford. Lacza Katalin]. - Budapest : Animus, 2002. - 238 p. ; 22 cm
Regény
ISBN 963-9307-44-0 kötött : 1490,- Ft
820-31(73)=945.11
[AN 919852]
MARC

ANSEL
UTF-85922 /2002.
Saint-Exupéry, Consuelo de
Mémoires de la rose (magyar)
   A rózsa emlékiratai / Consuelo de Saint-Exupéry ; [ford. Szőkefalvi-Nagy Eszter]. - Budapest : Európa, 2002. - 257 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-07-7110-1 kötött : 1800,- Ft
Saint-Exupéry, Antoine de
Saint-Exupéry, Consuelo de
840-94=945.11
[AN 920305]
MARC

ANSEL
UTF-85923 /2002.
Schophaus, Michael
Im Himmel warten Bäume auf Dich (magyar)
   Az égben várnak a fák.. : egy túl rövid élet története / Michael Schophaus ; Jakob Schophaus rajz. ; [ford. Fürst Anna]. - Budapest : M. Kvklub, 2002. - 157 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-547-612-4 kötött : ár nélkül
Schophaus, Jakob
830-94(494)=945.11
[AN 920415]
MARC

ANSEL
UTF-85924 /2002.
Shakespeare, William
Művek (vál.) (magyar)
   Shakespeare a szerelemről / Arany János [et al.] fordításai ; [... összeáll. és a bevezetőket írta Maller Sándor]. - Szeged : LAZI, cop. 2002. - 130 p. ; 21 cm
ISBN 963-9416-04-5 kötött : 990,- Ft
820-821=945.11 *** 392.6(0:820-821)
[AN 920474]
MARC

ANSEL
UTF-85925 /2002.
Soueif, Ahdaf
The map of love (magyar)
   Szerelmem, Egyiptom / Ahdaf Soueif ; [ford. Ladányi Katalin]. - Budapest : Ulpius-ház, 2001. - 526 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-9348-57-0 fűzött : 1980,- Ft
820-312.5=945.11
[AN 919573]
MARC

ANSEL
UTF-85926 /2002.
Speaking with the angel (magyar)
   Beszélgetés az angyallal / [összeáll. és a bevezetőt írta Nick Hornby] ; [ford. Barkóczi András et al.]. - Budapest : Európa, 2002. - 287 p. ; 19 cm
Elbeszélések
ISBN 963-07-7114-4 kötött : 1800,- Ft
820-32(082)=945.11
[AN 920411]
MARC

ANSEL
UTF-85927 /2002.
Süskind, Patrick
Der Kontrabass (magyar)
   A nagybőgő / Patrick Süskind. - [Leányfalu] : Villa Székely, [2001]. - 99 p. ; 17 cm
Monodráma. - Ford. Indali Klára
ISBN 963-00-9045-7 fűzött : kvker. forgalomba nem kerül
830-27=945.11
[AN 919537]
MARC

ANSEL
UTF-85928 /2002.
Thomas, Kate
Texas bride (magyar)
   Várandós angyal / Kate Thomas ; [... ford. Szántó Judit]. Végtelen kékség / Emma Goldrick ; [... ford. Gyárfás Vera]. Gyengéd erőszak / Myrna Mackenzie ; [... ford. Schleicher Veronika]. - Budapest : Harlequin, cop. 2000. - 287 p. ; 21 cm. - (Arany Júlia, ISSN 1218-666X ; 2000/1. (húsvéti ksz.))
Egys. cím: Texas bride. Prince charming's return. Something blue. - Kisregények
ISBN 963-536-783-X fűzött : 579,- Ft
820-312.5(73)(082)=945.11
[AN 796963]
MARC

ANSEL
UTF-85929 /2002.
Thompson, Vicki Lewis
Operation gigolo (magyar)
   Megtévesztő hadművelet / Vicki Lewis Thompson ; [... ford. Kiss Borbála]. - Budapest : Harlequin, 2000. - 94 p. ; 21 cm. - (Tiffany, ISSN 0865-4158 ; 131.)
Kisregény
ISBN 963-536-767-8 fűzött : 254,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 796509]
MARC

ANSEL
UTF-85930 /2002.
Tolkien, John Ronald Reuel
Unfinished tales of Numenor and Middle-earth (magyar)
   A Gyűrű keresése / J. R. R. Tolkien ; [az előszót és a kommentárokat írta, a térképeket kész. Christopher Tolkien] ; [ford. Szántó Judit ..., Koltai Gábor ...]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2002. - 337, [6] p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-9393-87-8 kötött : ár nélkül
820-34=945.11
[AN 919300]
MARC

ANSEL
UTF-85931 /2002.
Uris, Leon
Topaz (magyar)
   Topáz / Leon Uris ; [ford. Nitkovszki Stanislaw]. - [Debrecen] : Aquila, 2001. - 396 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-679-164-3 kötött : 1990,- Ft
820-31(73)=945.11
[AN 919451]
MARC

ANSEL
UTF-85932 /2002.
Verlaine, Paul
Femmes (magyar)
   Nők / Paul Verlaine ; [ford. Szabó Lőrinc] ; [az illusztrációkat Korcsmáros Pál kész.]. - Budapest : AduPrint, 2001. - 102 p. : ill. ; 22 cm
Számozott példány: 300
ISBN 963-9398-00-4 kötött : ár nélkül
840-14=945.11
[AN 916273]
MARC

ANSEL
UTF-85933 /2002.
Williams, Cathy
Accidental mistress (magyar)
   Busás kártérítés / Cathy Williams ; [ford. Kopfer Tivadar]. - Budapest : Harlequin, 2000. - 94 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 218.)
Kisregény
ISBN 963-536-738-4 fűzött : 254,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 796846]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

5934 /2002.
Ádori Péter
   Az év (h)arca 2002 avagy Mondd, te kit nem választanál / Retép Irodá. - Pécs : Alexandra, [2002]. - 182 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-368-191-X kötött : ár nélkül
894.511-31
[AN 920372]
MARC

ANSEL
UTF-85935 /2002.
Baka István (1948-1995)
   Sztyepan Pehotnij testamentuma = Zaveŝanie Stepana Pehotnogo / Baka István ; [ford. Jurij Pavlovics Guszev]. - Szeged : Tiszatáj Alapítvány, 2001. - 127 p. : ill. ; 20 cm. - (Tiszatáj könyvek, ISSN 1417-314X)
Versek
ISBN 963-8496-16-9 kötött : 1250,- Ft
894.511-14.02=82
[AN 916178]
MARC

ANSEL
UTF-85936 /2002.
Bakacsi Ernő
   Bogár / Bakacsi Ernő . - Budapest : Markó és Kiss Ny. Kft., 2000. - 171 p. ; 21 cm
Elbeszélések
ISBN 963-00-2601-5 fűzött : ár nélkül
894.511-32
[AN 458994]
MARC

ANSEL
UTF-85937 /2002.
Barnás Ferenc
   Bagatell : regény / Barnás Ferenc. - Pozsony : Kalligram ; Budapest : Pesti Kalligram, 2000. - 247 p. ; 21 cm
ISBN 963-00-3568-5 * kötött : 1800,- FtISBN 80-7149-345-7
894.511-31
[AN 796639]
MARC

ANSEL
UTF-85938 /2002.
Béres János (1915-)
   Izenetem : Béres János írásai. - Edelény : Szerző, 2002. - 86 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-440-760-9 fűzött : ár nélkül
894.511-32
[AN 920358]
MARC

ANSEL
UTF-85939 /2002.
Bilkó Magdolna
   Szelídített átok / Bilkó Magdolna ; [... a rajzokat kész. Csemniczky Zoltán]. - [Göd] : Bilkó M., 2000. - 98, [5] p. : ill. ; 20 cm
Versek
ISBN 963-640-836-X fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 796935]
MARC

ANSEL
UTF-85940 /2002.
Buda Zsuzsanna
   Gyöngybezárt szavak / Buda Zsuzsanna ; [rajz. Németh Zoltán]. - Kiskunhalas : [Magánkiad.], 1999. - 135, [4] p. : ill. ; 22 cm
Versek
ISBN 963-640-704-5 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 449254]
MARC

ANSEL
UTF-85941 /2002.
   Cherubion legendái : fantasy antológia. - [Debrecen] : Cherubion, 2000. - 393 p. ; 21 cm. - (Cherubion fantasy exkluzív, ISSN 1217-6893 ; 37.)
ISBN 963-9110-85-X kötött : 1198,- Ft
894.511-322.9(082)
[AN 441674]
MARC

ANSEL
UTF-85942 /2002.
Cholnoky Viktor (1868-1912)
Művek (vál.)
   Cholnoky Viktor összegyűjtött művei. - [Szeged] : Szukits, [2001]-. - 25 cm
ISBN 963-9393-45-2
894.511-821
[AN 919682]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - cop. 2001. - 450, [5] p.
Bibliogr.: p. 446-[451].
ISBN 963-9393-46-0 kötött : ár nélkül
894.511-32 *** 894.511-92 *** 894.511-4
[AN 919684] MARC

ANSEL
UTF-85943 /2002.
Czigány Ildikó (1961-)
   Kutyaszívvel : állattörténetek, természetnovellák / Czigány Ildikó ; [fotók Czigány Gergely, Gulyás Sándor, Kállai Tibor]. - Budapest : Papirusz Book, cop. 2001. - 138 p. : ill., színes ; 18 cm
ISBN 963-9263-09-5 fűzött : ár nélkül
894.511-32
[AN 919412]
MARC

ANSEL
UTF-85944 /2002.
Drahos Sándor (1935-)
   Vázába tett faág : rendhagyó verseskötet / Drahos Sándor. - [Budapest] : Szerző, [2000]. - 111 p. ; 20 cm
ISBN 963-640-860-2 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 456647]
MARC

ANSEL
UTF-85945 /2002.
Elekes Attila (1927-2001)
   Válogatatlan versek / Elekes Attila. - Budapest : [Szenci Molnár Társ.], 2000-2001. - 2 db ; 24 cm
Közread. a Szenci Molnár Társaság
ISBN 963-250-115-2 *
894.511-14
[AN 457396]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 2001. - 88 p. : ill.
Összeáll. Szíj Rózsa
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-250-019-9)
894.511-14
[AN 919464] MARC

ANSEL
UTF-85946 /2002.
Farkas Csaba (1965-)
   Yasmina belém olvas : tárcaregény / Farkas Csaba. - Budapest : Accordia, 2000. - 181 p. ; 20 cm
ISBN 963-9242-35-7 fűzött : 900,- Ft
894.511-31
[AN 796841]
MARC

ANSEL
UTF-85947 /2002.
Fekete István (1900-1970)
   A magam erdeiben : elbeszélések / Fekete István ; [szerk. és a szöveget gond. Szigeti László]. - Budapest : Új Ember K., [2002], cop. 2000. - 120 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-7688-43-9 fűzött : ár nélkül
894.511-32
[AN 919853]
MARC

ANSEL
UTF-85948 /2002.
Gonda Géza Tamás
   Leláncolt Maldoror / Gonda Géza Tamás ; [ill. Ioan Kett-Groza]. - Békéscsaba : Tevan, 2000. - 66 p. : ill. ; 19 cm
Versek
ISBN 963-7278-66-4 fűzött : 650,- Ft
894.511-14
[AN 449640]
MARC

ANSEL
UTF-85949 /2002.
Guba Zoltán
   Havijaj / Guba Zoltán ; [ill. Pintér Péter]. - Budapest : Guba K., [2000]. - 206 p. : ill. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-00-4013-1 fűzött : 1150,- Ft
894.511-311.5
[AN 796551]
MARC

ANSEL
UTF-85950 /2002.
Hegyi Erika
   Törékeny idők / Hegyi Erika. - 2. jav. kiad. - Budapest : Alterra, 2002. - 71 p. ; 20 cm
Versek, elbeszélések
Kötött : 1300,- Ft (hibás ISBN 963-9324-19-1)
894.511-14 *** 894.511-32
[AN 919827]
MARC

ANSEL
UTF-85951 /2002.
Holecz László (1961-)
   Omb : egy halhatatlan szuperemberré változtatott magyar ifjú hihetetlen kalandjai egy idegen bolygó ősvadonában : kalandregény / Holecz László. - [Budapest] : Cont-Ax, cop. 2001. - 174 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 963-00-9566-1 fűzött : ár nélkül
894.511-312.9
[AN 920477]
MARC

ANSEL
UTF-85952 /2002.
Horváth Gyula (1960-)
   A kínok félideje : válogatott és új versek / Horváth Gyula. - Miskolc : Szerző, 2002. - 112 p. ; 21 cm
ISBN 963-440-775-7 fűzött : 1400,- Ft
894.511-14
[AN 920298]
MARC

ANSEL
UTF-85953 /2002.
Jász Attila (1966-)
   Az ellenállás formái / Jász Attila. - Pozsony : Kalligram ; Budapest : Pesti Kalligram, 2000. - 54 p. ; 19 cm
ISBN 963-00-3566-9 * fűzött : 600,- FtISBN 80-7149-350-3
894.511-84
[AN 796745]
MARC

ANSEL
UTF-85954 /2002.
Juhász Zsófia (1928-1990)
   Szőlőszemek / Juhász Zsófia. - Budapest : [Ref. Zsinati Iroda], 2000. - 122 , [4] p. : ill. ; 20 cm
Versek
ISBN 963-00-3419-0 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 456726]
MARC

ANSEL
UTF-85955 /2002.
Kárpáti Csaba
   Valaki hiányzik.. / Kárpáti Csaba ; [... ill. Dudás Sándor]. - Eger : [Matyóföldi Alkotók és Művészetpártolók Egyesülete], 2000. - 84 p. : ill. ; 21 cm
Versek. - Közread. a Matyóföldi Alkotók és Művészetpártolók Egyesülete
ISBN 963-00-2499-3 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 796783]
MARC

ANSEL
UTF-85956 /2002.
Katona József (1791-1830)
   Versek, tanulmányok, egyéb írások / Katona József ; sajtó alá rend. és a jegyzeteket írta Orosz László. - Kritikai kiad. - Budapest : Balassi, cop. 2001. - 280 p., VIII t. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-506-446-2 kötött : 2800,- Ft
894.511-821 *** 894.511(092)Katona_J.
[AN 920429]
MARC

ANSEL
UTF-85957 /2002.
Keresztury Tibor (1962-)
   Reményfutam : keleti kilátások / Keresztury Tibor. - [Budapest] : M. Narancs Kv., 2000. - 175 p. ; 21 cm
ISBN 963-00-2899-9 fűzött : 1190,- Ft
894.511-92
[AN 796524]
MARC

ANSEL
UTF-85958 /2002.
Keszthelyi Zoltán
   Körforgalom / Keszthelyi Zoltán. - Budapest : Accordia, 2002. - 186, [2] p. ; 19 cm
Elbeszélések
ISBN 963-9242-73-X fűzött : 850,- Ft
894.511-32
[AN 919662]
MARC

ANSEL
UTF-85959 /2002.
Mándy Iván (1918-1995)
   Einsam und verloren : zwei phantastische Erzählungen aus der Budapester Welt kleiner Leute / Iván Mándy ; [... übers. von Hans-Henning Paetzke]. - Budapest : Noran, 2002. - 173, [3] p. ; 19 cm. - (Ungarische Meisterwerke, ISSN 1585-1982)
Tart.: Trafik ; Möbel. - Egys. cím: A trafik ; A bútorok
ISBN 963-9356-27-1 fűzött : 1600,- Ft
894.511-31=30 *** 894.511-32=30
[AN 919488]
MARC

ANSEL
UTF-85960 /2002.
Márai Sándor (1900-1989)
   Füves könyv / Márai Sándor. - [Budapest] : Helikon, 2002. - 136 p. ; 19 cm
Prózai epigrammák
ISBN 963-208-780-1 kötött : 1180,- Ft
894.511-84
[AN 919829]
MARC

ANSEL
UTF-85961 /2002.
Márai Sándor (1900-1989)
   Napló, 1984-1989 / Márai Sándor. - [Budapest] : Helikon, 2002. - 213 p. ; 19 cm
ISBN 963-208-773-9 kötött : 1380,- Ft
Márai Sándor (1900-1989)
894.511-94
[AN 919831]
MARC

ANSEL
UTF-85962 /2002.
Monti, Tara
   Fianna / Tara Monti ; [!ford. Garamvölgyi Katalin]. - [Budapest] : Ulpius-ház, cop. 2002. - 342 p. ; 20 cm
Regény. - A címlap hátoldalán címadatként: Innuendo
ISBN 963-9348-49-X fűzött : 1580,- Ft
894.511-31
[AN 919408]
MARC

ANSEL
UTF-85963 /2002.
Neuvirth György
Out of Hungary (magyar)
   Távol Magyarországtól : visszaemlékezés / Neuvirth György ; [kiad. a "Jó Hír" Iratmisszió Alapítvány]. - Budapest : Jó Hír Iratmisszió Alapítvány, 2000. - 137 p. ; 19 cm
ISBN 963-00-4391-2 fűzött : ár nélkül
894.511-94 *** 244(0:82-94)
[AN 796753]
MARC

ANSEL
UTF-85964 /2002.
O'Quinn, Charlize
   Kristálypiramis : regény / Charlize O'Quinn. - [Budapest] : K. u. K. K., cop. 2001. - 355 p. ; 19 cm
ISBN 963-9384-11-9 fűzött : 1200,- Ft
894.511-312.9
[AN 919688]
MARC

ANSEL
UTF-85965 /2002.
Pál Sándor
   Petőfi Sándor átadta nekem a szívét / Pál Sándor. - [Kőszeg] : Szerző, 2000. - 22 p. ; 21 cm
A borítófedélen számozási adatként: 5. - Versek
ISBN 963-640-489-5 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 449652]
MARC

ANSEL
UTF-85966 /2002.
Pintér László
   Quis est quis? : képes képtelen "Ki kicsoda?" / Pintér László ; [rajz. Glatz Marietta]. - Szentendre : Ferences Gimn., 2000. - 55 p. : ill. ; 22 cm. - (Limes-füzetek, ISSN 1417-8591 ; 21.)
894.511-7
[AN 454810]
MARC

ANSEL
UTF-85967 /2002.
Rentsch, Piroska
   Érinteni az eget / Piroska Rench [!Rentsch] ; [... ill. ... Bolyki Viola]. - Budapest : Agroinform, 2001. - 112 p. : ill. ; 21 cm
Versek
ISBN 963-502-741-9 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 920288]
MARC

ANSEL
UTF-85968 /2002.
Sárközi Irma
   Különarcú percek / Sárközi Irma ; [ill. Hundt Zsolt]. - Eger : [Magánkiad.], 2000. - 40 p. : ill. ; 21 cm
Versek
ISBN 963-640-736-3 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 796690]
MARC

ANSEL
UTF-85969 /2002.
Sárközy Halász Péter (1952-)
   Szerelemsziget / Deborah Kay. - Budapest : Horizont, [2001]. - 110 p. ; 21 cm. - (Sylvie, ISSN 1215-2757 ; 2.)
Regény
ISBN 963-9408-01-8 fűzött : 393,- Ft
894.511-312.5
[AN 919453]
MARC

ANSEL
UTF-85970 /2002.
Sass Ervin (1929-)
   Dagerrotípia / Sass Ervin ; Ioan Kett-Groza rajz. - [Békéscsaba] : Tevan, 1999. - 66 p. : ill. ; 19 cm
Versek
ISBN 963-7278-58-3 fűzött : 184,90 Ft
894.511-14
[AN 449637]
MARC

ANSEL
UTF-85971 /2002.
Szabó Laura
   A Tagadás tagadása / Szabó Laura. - Budapest : [Magánkiad.], 2000. - 141 p. ; 18 cm
Kisregény
ISBN 963-640-854-8 fűzött : ár nélkül
894.511-31
[AN 797050]
MARC

ANSEL
UTF-85972 /2002.
Térey János (1970-)
   Paulus / Térey János. - 2. kiad. - Budapest : Palatinus, 2001. - 315 p. : ill. ; 20 cm
Verses regény
Kötött : 2600,- Ft (hibás ISBN 963-9380-07-5)
894.511-13
[AN 919894]
MARC

ANSEL
UTF-85973 /2002.
Tóth János (1932-)
   Időtérkép ; Próza szigetén / Tóth János. - [Budapest] : Szerző, [2000]. - 112 p. ; 21 cm
Versek
ISBN 963-640-609-X fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 441633]
MARC

ANSEL
UTF-85974 /2002.
Tusnády László (1940-)
   A tűnt idő hírnökei : versek és műfordítások / Tusnády László. - Sárospatak : [Comenius Tanítók. Főisk.], 2000. - 224 p. ; 21 cm
Közread. a Comenius Tanítóképző Főiskola
ISBN 963-7299-32-7 fűzött : ár nélkül
894.511-14 *** 82-14=945.11 *** 894.511-14.032
[AN 796499]
MARC

ANSEL
UTF-85975 /2002.
Tutsek Anna (1865-1944)
   Cilike menyasszony lesz / Tutsek Anna. - Budapest : Holnap, 2001. - 151 p. ; 22 cm
Ifjúsági regény
ISBN 963-346-482-X kötött : ár nélkül
894.511-31(02.053.2)
[AN 919954]
MARC

ANSEL
UTF-85976 /2002.
Vámos Miklós (1950-)
   Apák könyve / Vámos Miklós. - 5. utánny. - [Budapest] : Ab Ovo, [2001]. - 447, [2] p. ; 22 cm
Regény
ISBN 963-7853-93-6 kötött : ár nélkül
894.511-31
[AN 919819]
MARC

ANSEL
UTF-85977 /2002.
Varga Domokos (1922-2002)
   Kölyökkóstolgató / Varga Domokos ; [közread. a] Nagycsaládosok Országos Egyesülete. - Röv. kiad. - Budapest : Nagycsaládosok Orsz. Egyes., [2001]. - 96 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-00-8314-0 fűzött : ár nélkül
894.511-94 *** 37.018.1
[AN 919823]
MARC

ANSEL
UTF-85978 /2002.
Varga István (1934-)
   Nyárutó / Varga István. - Szerecseny : Szerző, 2000. - 238 p. ; 21 cm
Versek
ISBN 963-640-742-8 kötött : ár nélkül
894.511-14
[AN 796854]
MARC

ANSEL
UTF-85979 /2002.
Zeke László (1965-)
   Borzontorz esete a félszemű játékmacival / Zeke László ; [... ill. Zeke László]. - Budapest : Új Mandátum, 2001. - 107 p. : ill. ; 24 cm
Mese
ISBN 963-9336-49-1 kötött : 1580,- Ft
894.511-34(02.053.2)
[AN 920367]
MARC

ANSEL
UTF-85980 /2002.
Zsuga Miklós
   A halál ösvényén : versek / Zsuga Miklós. - [Eger] : Varga, 2001. - 91 p. : ill. ; 21 cm. - (Magyar Írók Nemzetközi Szövetsége könyvtára, ISSN 1585-2105 ; 69.)
ISBN 963-9253-02-2 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 920752]
MARC

ANSEL
UTF-85981 /2002.
Zubai Gyula
   Kivégzés mindenszentekkor / Zubai Gyula. - Dabas : Schulcz K., 2001. - 127 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-00-8828-2 fűzött : ár nélkül
894.511-31
[AN 920753]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

5982 /2002.
Crossley, David
   Elbújtam a dzsungelben, keress meg! / [rajz. David Crossley]. - [Budapest] : Új Ex Libris, [2001]. - Lapozó (22 p.) : ill., színes ; 10 cm. - (Ablakos mesekönyv)
ISBN 963-9370-14-2 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 920449]
MARC

ANSEL
UTF-85983 /2002.
Crossley, David
   Elbújtam a házban, keress meg! / [rajz. David Crossley]. - [Budapest] : Új Ex Libris, [2001]. - Lapozó (22 p.) : ill., színes ; 10 cm. - (Ablakos mesekönyv)
ISBN 963-9370-11-8 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 920451]
MARC

ANSEL
UTF-85984 /2002.
Crossley, David
   Elbújtam a kertben, keress meg! / [rajz. David Crossley]. - [Budapest] : Új Ex Libris, [2001]. - Lapozó (22 p.) : ill., színes ; 10 cm. - (Ablakos mesekönyv)
ISBN 963-9370-12-6 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 920453]
MARC

ANSEL
UTF-85985 /2002.
Crossley, David
   Elbújtam a tanyán, keress meg! / [rajz. David Crossley]. - [Budapest] : Új Ex Libris, [2001]. - Lapozó (22 p.) : ill., színes ; 10 cm. - (Ablakos mesekönyv)
ISBN 963-9370-10-X kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 920447]
MARC

ANSEL
UTF-85986 /2002.
Crossley, David
   Elbújtam a tengerben, keress meg! / [rajz. David Crossley]. - [Budapest] : Új Ex Libris, [2001]. - Lapozó (22 p.) : ill., színes ; 10 cm. - (Ablakos mesekönyv)
ISBN 963-9370-13-4 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 920441]
MARC

ANSEL
UTF-85987 /2002.
Crossley, David
   Elbújtam az erdőben, keress meg! / [rajz. David Crossley]. - [Budapest] : Új Ex Libris, [2001]. - Lapozó (22 p.) : ill., színes ; 10 cm. - (Ablakos mesekönyv)
ISBN 963-9370-15-0 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 920445]
MARC

ANSEL
UTF-85988 /2002.
   Hősök könyve / Németh Andrea rajz. ; [közread. a Székesfehérvári Nagycsaládosok Egyesülete]. - [Székesfehérvár] : Széna, [2000]. - [16] p. : ill., színes ; 21 cm
Képes mese
ISBN 963-00-3115-9 * fűzött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 436688]
MARC

ANSEL
UTF-85989 /2002.
Lőrincz Judit Lívia
   Balambér és cimborái / [a verseket Lőrincz Judit Lívia írta] ; [a rajzokat Bonczföldi Andrea és Kosaras Mihály kész.]. - [Budapest] : Cooper, cop. 2000. - [16] p. : ill. ; 20x27 cm
ISBN 963-00-4808-6 fűzött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 797693]
MARC

ANSEL
UTF-85990 /2002.
Wolf, Tony
   Érik a gesztenye / Tony Wolf ; [magyar szöveg Cserna György]. - [Pécs] : Alexandra, cop. 2001. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 20 cm
ISBN 963-368-117-0 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 920880]
MARC

ANSEL
UTF-85991 /2002.
Wolf, Tony
   Minden jó, ha jó a vége / Tony Wolf ; [magyar szöveg Cserna György]. - [Pécs] : Alexandra, cop. 2001. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 20 cm
ISBN 963-368-120-0 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 920783]
MARC

ANSEL
UTF-85992 /2002.
Wolf, Tony
   A nagy szöktetés / Tony Wolf ; [magyar szöveg Cserna György]. - [Pécs] : Alexandra, cop. 2001. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 20 cm
ISBN 963-368-119-7 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 920808]
MARC

ANSEL
UTF-8