MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2002 - 6. évfolyam, 15. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2006

Created at 2007/04/04 19:01:53
by MNBWWW (Vers 1.00 Release,
linked at Mar 28 2007 15:03:03)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

6515 /2002.
Deák Dezső
   A Bodrog-Alsóbűn talált rovásfelirat elemzése / Deák Dezső. - [Szeged] : Szerző, 2000. - 19 p. : ill. ; 21 cm
Példányszám: 300
ISBN 963-640-966-8 fűzött : ár nélkül
003.335.9(=945.11) *** 904(439-2Bodrog-Alsóbű)
[AN 797393]
MARC

ANSEL
UTF-86516 /2002.
Epstein, Jason
Book business (magyar)
   A könyvkiadás múltja, jelene és jövője / Jason Epstein ; [ford. M. Nagy Miklós]. - Budapest : Európa, 2002. - 173, [2] p. ; 21 cm
ISBN 963-07-7145-4 kötött : 1600,- Ft
655.41(100)
[AN 922950]
MARC

ANSEL
UTF-86517 /2002.
   Kincsek a nemzet könyvtárából. - [Budapest] : M. Kvklub, [2002]. - 47 p. : ill., színes ; 34 cm
Monok István bevezetőjével
Fűzött : ár nélkül
Országos Széchényi Könyvtár (Budapest)
027.54(439-2Bp.)OSZK *** 091 *** 75.056
[AN 923935]
MARC

ANSEL
UTF-86518 /2002.
   Az Országos Széchényi Könyvtár és a Magyar Nemzeti Múzeum alapító okirata = Litterae fundationis Musei Nationalis Hungariae et Bibliothecae Nationalis Széchényianae. - Budapest : OSZK, 2002. - [26] p. : ill., részben színes ; 42 cm. - (Margaritae Bibliothecae Nationalis Hungariae, ISSN 1587-8686)
Bev. Somkuti Gabriella. - Az alapitó oklevél hasonmásával. - Kész. az Országos Széchényi Könyvtár, Kézirattár Nr. 1. jelzetű példánya alapján. - Merített papíron. - Magyar, latin és német nyelven
ISBN 963-200-434-5 fűzött : ár nélkül
Magyar Nemzeti Múzeum (Budapest)
Országos Széchényi Könyvtár (Budapest)
027.54(439)(091)(093 *** 069(439-2Bp.)MNM(091)(093)
[AN 923214]
MARC

ANSEL
UTF-86519 /2002.
Püski Sándor (1911-)
   Könyves sors - magyar sors / Püski Sándor. - Budapest : Püski, 2002. - 576 p., [33] t. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9337-52-8 kötött : 2500,- Ft
Püski Sándor (1911-)
655.41(439)(092)Püski_S. *** 930.85(439)"19" *** 930.85(73)(=945.11)"194/198"
[AN 923140]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

6520 /2002.
Zsolt Péter
Médiaetika és funkciói (új kiadása)
   Médiaetika : funkciói, elmélete, gyakorlata : szakmai etikák / Zsolt Péter. - 3. bőv. kiad. - Vác : Eu-Synergon, cop. 2001. - 247 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 236-242.
ISBN 963-00-6574-6 fűzött : ár nélkül
070 *** 791.9.096/.097 *** 179.1
[AN 923526]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

6521 /2002.
   Magyarország COST-tevékenysége, 1991-1999 / [összeáll. Kissné Marjay Márta] ; [közread. az] Oktatási Minisztérium. - Budapest : OM, 2000. - 96 p. ; 30 cm
Lezárva: 2000. ápr.
ISBN 963-00-4641-5 fűzött : ár nélkül
001.89(439)"199"
[AN 798720]
MARC

ANSEL
UTF-86522 /2002.
Toffler, Alvin
The third wave (magyar)
   A harmadik hullám / Alvin Toffler. - [Budapest] : Typotex, cop. 2001. - 575 p. ; 25 cm. - (Információs társadalom A-tól Z-ig, ISSN 1587-6705 ; 2.)
Ford. Rohonyi András. - Bibliogr.: p. 529-561.
ISBN 963-9326-21-6 kötött : 3160,- Ft
008.2 *** 316.7 *** 681.3.004.14 *** 659.2
[AN 923902]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

6523 /2002.
Chinmoy, Sri
Meditation techniques of Sri Chinmoy (magyar)
   Meditációs technikák / Sri Chinmoy. - 2. átd. kiad. - [Budapest] : Madal Bal Kft., 2002. - 161 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 963-00-6473-1 fűzött : 890,- Ft
133.25
[AN 923836]
MARC

ANSEL
UTF-86524 /2002.
Cunningham, Scott
Living wicca (magyar)
   Élő wicca : továbbképzés boszorkányoknak / Scott Cunningham ; [ford. Répássy Adél]. - Budapest : Édesvíz, 2002. - 214 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 206-212.
ISBN 963-528-561-2 kötött : 1990,- Ft
133.25
[AN 923160]
MARC

ANSEL
UTF-86525 /2002.
Drury, Nevill
Dictionary of mysticism & esoteric traditions (magyar)
   A miszticizmus és az ezoterikus tanok lexikona / Nevill Drury ; [ford. Magdus Rita]. - Budapest : Elektra, 2002. - 289 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-8258-72-1 fűzött : ár nélkül
133(031)
[AN 922353]
MARC

ANSEL
UTF-86526 /2002.
Goldberg, Bruce
Astral voyages (magyar)
   Asztrálutazók kézikönyve : dimenziók átlépése mesterfokon / Bruce Goldberg ; [ford. Kovács Ivett]. - Budapest : Édesvíz, 2002. - 237 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-528-563-9 fűzött : 1790,- Ft
133.25
[AN 923864]
MARC

ANSEL
UTF-86527 /2002.
Szepes Mária (1908-)
   Aranykor : plátói világhajnal : [egyetemes meditációk] / Szepes Mária ; kész. Kovács Julianna válogatásának segítségével. - Budapest : Édesvíz, 2002. - 175 p. ; 21 cm
ISBN 963-528-548-5 kötött : 1690,- Ft
133
[AN 922938]
MARC

ANSEL
UTF-86528 /2002.
Szepes Mária (1908-)
   A mindennapi élet mágiája ; A fény mágiája / Szepes Mária. - Budapest : Édesvíz, 2002. - 140 p. ; 20 cm
ISBN 963-528-364-4 fűzött : 990,- Ft
133.25
[AN 923700]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

6529 /2002.
Boros Tiborné
   Ammónia a légkörben : emisszió, lerakódás, környezeti hatások / Boros Tiborné. - Budapest : OMIKK, 2000. - 42 p. : ill. ; 20 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091)
Bibliogr.: p. 40-42.
ISBN 963-593-438-6 fűzött : 1700,- Ft
504.05 *** 546.171.1
[AN 797232]
MARC

ANSEL
UTF-86530 /2002.
Convention on the conservation of European wildlife and natural habitats (magyar)
   Egyezmény az európai vadon élő növények, állatok és természetes élőhelyeik védelméről / [kiad. az Európa Tanács Információs és Dokumentációs Központja]. - Budapest : Európa Tanács Inf. és Dok. Közp., 2000. - 25 p. ; 15 cm
Példányszám: 1000
ISBN 963-9341-00-2 * fűzött : ár nélkül
504.54(4)(094) *** 504.73(4)(094) *** 504.74(4)(094)
[AN 451636]
MARC

ANSEL
UTF-86531 /2002.
   Egyház és környezetvédelem / szerk. Tenke Sándor. - Budapest : Károli Ref. Egy. Hittud. Kar, 2000. - 143 p. : ill. ; 20 cm. - (Egyházszociológiai kiadványok, ISSN 1585-7522 ; 2.)
Az 1999. okt. 8-án Budapesten, a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karán rendezett konferencia előadásai. - Bibliogr. az előadások végén. - Példányszám: 500
ISBN 963-8392-34-7 fűzött : ár nélkül
504.06 *** 261 *** 061.3(439-2Bp.)"1999"
[AN 797046]
MARC

ANSEL
UTF-86532 /2002.
   "Emberbarát környezet - környezetbarát ember" : a TÜV Rheinland Hungária VRF XI. Minőségügyi Konferenciájának előadás-gyűjteménye : Balatonvilágos, ... 2000. május 8-9. / [szerk. Vecsei Dalma, Pákh Miklós]. - Budapest : TÜV Rheinland Hungária VRF Kft., 2000. - 98 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 963-00-3054-3 fűzött : ár nélkül
504.03 *** 65.018 *** 061.3(439-2Balatonvilágos)
[AN 798718]
MARC

ANSEL
UTF-86533 /2002.
   "Kormos bába" tanösvény : kirándulásvezető-füzet : Füzér, Pusztafalu, Füzérkajata, Füzérradvány = Self guide of the "Kormos bába" nature trail / szerk. Kiss Gábor ; írta Kiss Gábor [et al.] ; [közread.] Pusztafalu Önkormányzata [etc.]. - Pusztafalu : Önkormányzat, 2000. - 44 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 40. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-03-9684-X fűzött : ár nélkül
Zempléni-hegység
502(439)(234.373.5) *** 914.39(234.373.5)(036)
[AN 798572]
MARC

ANSEL
UTF-86534 /2002.
Mészáros László (1939-)
Magyarország természeti kincsei (angol)
   Natural treasures of Hungary : Balaton, Danube, Tisza, mountains, puszta / László Mészáros. - Budapest : Officina '96, cop. 2000. - 127 p. : ill., színes ; 31 cm
Fotóalbum
ISBN 963-9026-48-4 kötött : 4500,- Ft
502(439)(084.12) *** 77.04(439)(092)Mészáros_L.
[AN 798800]
MARC

ANSEL
UTF-86535 /2002.
Mészáros László (1939-)
   Magyarország természeti kincsei : Balaton, Duna, Tisza, hegyvidék, puszta / Mészáros László. - Budapest : Officina '96, cop. 2000. - 127 p. : ill., színes ; 31 cm
Fotóalbum
ISBN 963-9026-46-8 kötött : 3950,- Ft
502(439)(084.12) *** 77.04(439)(092)Mészáros_L.
[AN 798791]
MARC

ANSEL
UTF-86536 /2002.
Mészáros László (1939-)
Magyarország természeti kincsei (német)
   Naturschätze in Ungarn : Balaton, Donau, Theiss, Gebirge, Pussta / László Mészáros. - Budapest : Officina '96, cop. 2000. - 127 p. : ill., színes ; 31 cm
Fotóalbum
ISBN 963-9026-47-6 kötött : 4500,- Ft
502(439)(084.12) *** 77.04(439)(092)Mészáros_L.
[AN 798794]
MARC

ANSEL
UTF-86537 /2002.
Pál Károlyné (1935-)
   Cink a környezetben / Pál Károlyné. - Budapest : OMIKK, 2000. - 67 p. : ill. ; 20 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091)
Bibliogr.: p. 62-67.
ISBN 963-593-436-X fűzött : 1800,- Ft
504.05 *** 546.47
[AN 797228]
MARC

ANSEL
UTF-86538 /2002.
Szi-Ferenc Zsófia
   Az ISPA szerepe a környezetvédelem finanszírozásában / Szi-Ferenc Zsófia. - Szarvas : "Nimfea" Természetvédelmi Egyes., 2002. - 127 p. : ill. ; 21 cm. - (Nimfea tanulmánykötetek, ISSN 1588-6344 ; 1.)
Bibliogr.: p. 117-124. - Példányszám: 1000
ISBN 963-00-9582-3 fűzött : ár nélkül
504.06(4) *** 658.14
[AN 924655]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

6539 /2002.
   Matematika az általános képzéshez a tanítóképző főiskolák számára : [főiskolai tankönyv] / [szerk. Pappné Ádám Györgyi] ; [szerzők Brindza Attila et al.]. - 5. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2002, cop. 1996. - 220 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 219-220.
ISBN 963-19-2787-3 fűzött : 1521,- Ft
51(075.8)
[AN 923535]
MARC

ANSEL
UTF-86540 /2002.
Singh, Simon
Fermat's enigma (magyar)
   A nagy Fermat-sejtés : a világot 350 éven keresztül lázban tartó matematikai probléma szenzációs megoldásának lebilincselő története / Simon Singh ; [ford. Pappné Kovács Katalin]. - 3. kiad. - Budapest : Park, cop. 2002. - 362 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 347-351.
ISBN 963-530-528-1 fűzött : ár nélkül
511.343 *** 51(100)(091)
[AN 922092]
MARC

ANSEL
UTF-86541 /2002.
Szabó Tamás
   Kalkulus példák és feladatsorok / Szabó Tamás. - Szeged : Polygon, 2000. - 103 p. ; 24 cm. - (Polygon jegyzettár, ISSN 1417-0590)
Példányszám: 1000
ISBN 963-482-508-7 * fűzött : ár nélkül
517(075.8)(076)
[AN 799281]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

6542 /2002.
Köthe, Rainer
Elektrizität (magyar)
   Elektromosság / írta Rainer Köthe ; ill. Arno Kolb, Udo Kruse-Schulz, Frank Kliemt ; [ford. Francz Magdolna]. - Budapest : Tessloff és Babilon, cop. 2002. - 48 p. : ill., főként színes ; 28 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X ; 67.)
ISBN 963-9182-85-0 kötött : ár nélkül
537(02.053.2) *** 621.3(02.053.2)
[AN 923046]
MARC

ANSEL
UTF-86543 /2002.
Sólyom Jenő (1940-)
   A modern szilárdtestfizika alapjai / Sólyom Jenő. - Budapest : ELTE Eötvös K., [2002]-. - 24 cm
ISBN 963-463-538-5
538.9-405(075.8) *** 539.4(075.8)
[AN 923874]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., A szilárd testek szerkezete és dinamikája. - cop. 2002. - XI, 580 p. : ill.
ISBN 963-463-539-3 fűzött : ár nélkül
538.9-405(075.8) *** 539.4(075.8) *** 531.3(075.8)
[AN 923876] MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

6544 /2002.
Veszprémi Tamás (1947-)
   A kvantumkémia alapjai és alkalmazása / Veszprémi Tamás, Fehér Miklós. - Budapest : Műszaki Kvk., cop. 2002. - 432 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 408-424.
ISBN 963-16-2776-4 fűzött : ár nélkül
541 *** 530.145
[AN 923895]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

6545 /2002.
   A hazai vízgazdálkodás stratégiai kérdései / összeáll. és szerk. Somlyódy László ; [... szerzői Aradi Csaba et al.]. - Bőv., átd. kiad. - Budapest : MTA, 2002. - XXVII, 402 p. : ill. ; 24 cm. - (Magyarország az ezredfordulón. VIII., A víz és vízgazdálkodás helyzete és jövője Magyarországon)
Bibliogr. a tanulmányok végén. - Példányszám: 2500. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-508-333-5 fűzött : 1000,- Ft
556.18(439)"199"
[AN 923889]
MARC

ANSEL
UTF-86546 /2002.
Pellant, Chris
Rocks and minerals (magyar)
   Kőzetek és ásványok / Chris Pellant ; fényképek Harry Taylor ; [ford. Embey-Isztin Antal]. - 6. kiad. - Budapest : Panemex : Grafo, 2002. - 256 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Határozó kézikönyvek, ISSN 1217-5641)
ISBN 963-9090-72-7 kötött : ár nélkül
552(083.71) *** 549(083.71)
[AN 922914]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

6547 /2002.
   A "Perseida 1999" Országos Napfogyatkozás Tábor rendezvényei és megfigyelési eredményei / [szerk. Gyenizse Péter] ; [... szerzői Keszthelyi Sándor et al.] ; [rend., közread. az] ASTRA Pécsi Csillagászati Egyesület, Magyar Csillagászati Egyesület Pécsi Csoportja, Pécs-Baranyai TIT Csillagászati Szakosztálya. - Pécs : ASTRA Pécsi Csillagászati Egyes. : M. Csillagászati Egyes. Pécsi Csop. : Pécs-Baranyai TIT Csillagászati Szakoszt., 2000. - 47 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 42-45. - Példányszám: 200
ISBN 963-00-4628-8 * fűzött : ár nélkül
521.8(439)"1999" *** 061.7(439-2Pécs)
[AN 451589]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

6548 /2002.
Craig, Claire
Incredible plants (magyar)
   Csodálatos növények / [szöveg Claire Craig] ; Roger Carolin szerkesztésében ; [ill. Paul Bachem et al.] ; [ford. ... Simon Tamás]. - [Budapest] : Passage, cop. 2001. - 63 p. : ill., színes ; 31 cm. - (Felfedezők könyvtára, ISSN 1585-9819 ; 7.)
ISBN 963-228-277-9 kötött : ár nélkül
581.5(02.053.2)
[AN 923196]
MARC

ANSEL
UTF-86549 /2002.
Dudás Miklós
   A baglyok oltalmáért / szerző Dudás Miklós ; kiad. a Dél-Nyírség-Bihari Tájvédelmi Egyesület. - [Debrecen] : Dél-Nyírség-Bihari Tájvédelmi Egyes., 2000. - 18 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-00-5685-2 * fűzött : ár nélkül
598.97
[AN 798095]
MARC

ANSEL
UTF-86550 /2002.
   Emlősök : a csoport törvényei / [... szerzői Juliane Diller et al.] ; [graf. Mario Kessler et al.] ; [ford. Jakits Attila]. - Budapest : M. Kvklub, 2002. - 159 p. : ill., színes ; 31 cm. - (A természet történetei, ISSN 1587-7078)
A ford. a "Tierlexikon in 10 Bänden" c. kiad. alapján kész.
ISBN 963-547-566-7 kötött : ár nélkül
599 *** 591.5
[AN 923953]
MARC

ANSEL
UTF-86551 /2002.
   International training course for young scientists : Keszthely ... August 23-27, 2000 : programme and abstracts / org. by the Hungarian Society for Microbiology and the UNESCO-Hebrew University of Jerusalem International School for Molecular Biology, Microbiology and Science for Peace. - [Budapest] : [M. Mikrobiológiai Társ.], [2000]. - 19, [25] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-408-209-2 * fűzött : ár nélkül
579 *** 578 *** 577.2 *** 061.3(439-2Keszthely)
[AN 797095]
MARC

ANSEL
UTF-86552 /2002.
Joint Meeting of the Slovenian Society for Microbiology and the Hungarian Society for Microbiology (1.) (2000) (Keszthely)
   First Joint Meeting of the Slovenian Society for Microbiology and the Hungarian Society for Microbiology : Keszthely, August 24-26, 2000 : changes in the program and last minute abstracts. - [Budapest] : [M. Mikrobiológiai Társ.], [2000]. - [2], 3, [17] p. ; 21 cm
ISBN 963-408-208-4 * fűzött : ár nélkül
579 *** 578 *** 061.3(439-2Keszthely)
[AN 797049]
MARC

ANSEL
UTF-86553 /2002.
Joint Meeting of the Slovenian Society for Microbiology and the Hungarian Society for Microbiology (1.) (2000) (Keszthely)
   First Joint Meeting of the Slovenian Society for Microbiology and the Hungarian Society for Microbiology : Keszthely, ... August 24-26, 2000. - [Budapest] : [M. Mikrobiológiai Társ.], [2000]. - [2], 21, [72] p. ; 21 cm
Előadáskivonatok
ISBN 963-408-210-6 * fűzött : ár nélkül
579 *** 578 *** 061.3(439-2Keszthely)
[AN 797037]
MARC

ANSEL
UTF-86554 /2002.
Laessøe, Thomas
Mushrooms (magyar)
   Gombák / Thomas Laessøe ; [ford. Ács Eszter] ; [fényképezte Neil Fletcher]. - 2. kiad. - Budapest : Panemex : Grafo, 2002. - 304 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Határozó kézikönyvek, ISSN 1217-5641)
ISBN 963-9090-71-9 kötött : ár nélkül
582.28(036)
[AN 922913]
MARC

ANSEL
UTF-86555 /2002.
   A Magyar Mikrobiológiai Társaság és Alapítványa valamint a Szlovén Mikrobiológiai Társaság és a Veszprémi Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kara által szervezett 2000. évi nagygyűlés előadásainak és posztereinek összefoglalói : Keszthely, ... 2000. augusztus 24-26. - [Budapest] : [M. Mikrobiológiai Társ.], [2000]. - [139] p. ; 21 cm
ISBN 963-408-207-6 * fűzött : ár nélkül
579 *** 578 *** 061.3(439-2Keszthely)
[AN 797021]
MARC

ANSEL
UTF-86556 /2002.
   Orvosi biofizika / szerk. Damjanovich Sándor, Mátyus László ; [írta Damjanovich Sándor et al.]. - Budapest : Medicina, 2000. - 317 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-242-653-3 kötött : ár nélkül
577.3
[AN 798461]
MARC

ANSEL
UTF-86557 /2002.
Selous, Frederick C.
African nature notes and reminiscences (magyar)
   Természetrajzi megfigyelések Afrikában / Frederick C. Selous ; [ford. Zoltán János]. - [Pusztazámor] : DNM K., cop. 2002. - 165, [2] p., [8] t. : ill. ; 24 cm. - (Világhírű vadászutazók, ISSN 1586-5010 ; 2.)
ISBN 963-9369-15-2 kötött : ár nélkül
591.9(68)(0:82-94) *** 799.2(68)(0:82-94)
[AN 923015]
MARC

ANSEL
UTF-86558 /2002.
Zsuga Katalin
   A Kiskörei-tározó zooplankton struktúrájának tér-időbeni változásai / Zsuga Katalin. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2002. - 120, [8] p. : ill. ; 24 cm. - (Doktori értekezések, ISSN 1416-0455 ; 14.)
Bibliogr.: p. 113-120. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-472-579-1 fűzött : ár nélkül
574.583(439Kisköre)
[AN 923058]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

6559 /2002.
Arnold, Nick
Disgusting digestion (magyar)
   Émelyítő emésztés / Nick Arnold ; ill. Tony De Saulles ; [ford. Békési József]. - Budapest : Egmont Hungary, 2002. - 156 p. : ill. ; 20 cm. - (Rettentő tudomány, ISSN 1587-348X)
ISBN 963-627-701-X fűzött : 798,- Ft
612.3(02.053.2)(0:82-7) *** 613.2(02.053.2)(0:82-7)
[AN 923829]
MARC

ANSEL
UTF-86560 /2002.
Benczik Judit
   Relative biological effectiveness of reactor produced epithermal neutrons for the canine brain : academic dissertation / Judit Benczik. - Helsinki ; Budapest : BetűVet Ltd., 2000. - 136 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 121-127.
ISBN 963-00-4561-3 fűzött : ár nélkül
615.849.12 *** 616.83
[AN 796766]
MARC

ANSEL
UTF-86561 /2002.
Cohen, David
Body language in relationships (magyar)
   Szexbeszéd : testbeszéd a párkapcsolatokban / David Cohen ; [ford. Szilágyi Tibor] ; [ill. Peter Cox]. - 5. kiad. - Budapest : Park, cop. 2002. - 145, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Hétköznapi pszichológia, ISSN 0865-0705)
ISBN 963-530-620-2 fűzött : ár nélkül
613.88 *** 159.925.8 *** 800.951
[AN 922249]
MARC

ANSEL
UTF-86562 /2002.
   Az egészségügy perspektívái a 3. évezredben - kihívások az új évezred küszöbén : XV. Pest Megyei Orvosnapok, VII. Erdély - Pest Megyei Orvoskongresszus : Szentendre, 2000. október 5-6-7. : tudományos összefoglalók / [... szerv. biz. Bíró Dénes et al.]. - [Budapest] : [Pest M. Orvosi Kamara], [2000]. - 159 p. ; 21 cm
Rend., közread. a Pest Megyei Orvosi Kamara
ISBN 963-00-5349-7 * fűzött : ár nélkül
61 *** 061.3(439-2Szentendre)
[AN 797461]
MARC

ANSEL
UTF-86563 /2002.
   "Future challenges for chest physicians in Europe" : 1st Congress of the IUATLD, Europe Region in association with the 51st Congress of the Hungarian Respiratory Society : Budapest, ... April 12-15, 2000 : final programme & abstract book = "A jövő kihívásai a tüdőgyógyászatban" : a Magyar Tüdőgyógyász Társaság 51. Nagygyűlése és az IUATLD Európa Régiójának 1. kongresszusa / [local org. committee D. Kozma et al.]. - [Budapest] : [Hung. Respiratory Soc.], [2000]. - 187 p. ; 30 cm
ISBN 963-00-5293-8 * fűzött : ár nélkül
616.24 *** 061.3(439-2Bp.)"2000"
[AN 798869]
MARC

ANSEL
UTF-86564 /2002.
   Gyermekgyógyászat : egyetemi tankönyv / szerk. Maródi László ; [... szerzői Arató András et al.]. - 2. bőv., átd. kiad. - Budapest : Medicina, 2002. - XXVIII, 888 p. : ill., részben színes ; 26 cm
ISBN 963-242-689-4 kötött : ár nélkül
616-053.2(035)
[AN 922379]
MARC

ANSEL
UTF-86565 /2002.
International Conference on Ulcer Research (10.) (2000) (Budapest ; Pécs)
   10 International Conference on Ulcer Research and 5 International Symposium on Cell Injury and Protection in the Gastrointestinal Tract : from basic sciences to clinical perspectives : Budapest-Pécs, ... October 25-28, 2000 : program & abstracts. - [Pécs] : [PTE], [2000]. - 24, [23] p. ; 30 cm
Rend., közread. a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar
ISBN 963-7178-39-2 * fűzött : ár nélkül
616.33-002.44 *** 616-006 *** 061.3(439-2Bp.)"2000" *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 798701]
MARC

ANSEL
UTF-86566 /2002.
Jákó János (1934-)
   Betegágytól betegágyig / Jákó János. - Budapest : Medicina, 2000. - 314 p. : ill., részben színes ; 26 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-242-678-9 kötött : ár nélkül
616.15
[AN 798828]
MARC

ANSEL
UTF-86567 /2002.
   Jelentés a pszichiátriai kezeltek emberi jogi helyzetéről, 1999-2000 / [közread. az] Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány. - Budapest : Állampolgári Biz. az Emberi Jogokért Alapítvány, 2000. - 14 p. ; 30 cm
ISBN 963-00-5731-X * fűzött : ár nélkül
614.253.83 *** 616.89 *** 364.444(439)"199"
[AN 798352]
MARC

ANSEL
UTF-86568 /2002.
Káli András (1941-)
   Atherothrombosis és az Aspirin protect / Káli András, Vértes András, Tonelli Miklós. - 2. jav., bőv. kiad. - [Budapest] : Szívkontroll BT, 2002. - 100 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 85-94.
ISBN 963-00-9568-8 fűzött : ár nélkül
616.1-005.6 *** 615.225.4
[AN 923587]
MARC

ANSEL
UTF-86569 /2002.
   Kínai akupresszúra otthon. - Nyíregyháza : Black & White, cop. 2002. - 81 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9407-35-6 fűzött : ár nélkül
615.821.2 *** 615.89
[AN 923846]
MARC

ANSEL
UTF-86570 /2002.
   Klinikai hemosztazeológia / [szerk.] Boda Zoltán, Rák Kálmán, Udvardy Miklós ; [szerzők Boda Zoltán et al.]. - 2. jav., bőv. kiad. - Budapest : Springer Tud. K., cop. 2000. - 379 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-699-133-2 fűzött : ár nélkül
616.1-005 *** 616.15-005
[AN 797671]
MARC

ANSEL
UTF-86571 /2002.
   Klinikai immunológia / szerk. Petrányi Győző [et al.] ; [írta Antal-Szalmás Péter et al.]. - Budapest : Medicina, 2000. - 943 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-242-561-8 kötött : ár nélkül
612.017.1 *** 616-056
[AN 798471]
MARC

ANSEL
UTF-86572 /2002.
   Lakjuk a házat / [szerk. Simon P. Györgyi]. - Budapest : Animula, [2000]. - 155 p. ; 24 cm. - (Pszichodráma a gyakorlatban, ISSN 1417-118X ; 5.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-86115-0-2 fűzött : ár nélkül
615.851.84
[AN 798344]
MARC

ANSEL
UTF-86573 /2002.
Magyar Ideg- és Elmeorvosok Társasága. Nemzeti Nagygyűlés (33.) (2000) (Budapest)
   Magyar Ideg- és Elmeorvosok Társasága 33. Nemzeti Nagygyűlés : Budapest, 2000. november 16-18. : előadások összefoglalói = Hungarian Society of Neurologists and Psychiatrists 33th National Meeting : Budapest, 16-18 November 2000 : abstracts / [szerk. Ertsey Csaba, Áfra Judit, Arányi Zsuzsanna] . - Budapest : M. Ideg- és Elmeorvosok Társ., cop.2000. - 176 p. : ill. ; 29 cm
Váltakozva angol és magyar nyelven
ISBN 963-408-206-8 fűzött : ár nélkül
616.8 *** 061.3(439-2Bp.)"2000"
[AN 798363]
MARC

ANSEL
UTF-86574 /2002.
Müller-Burzler, Henning
Das Handbuch für Allergiker (magyar)
   Az allergia gyógyítható : az allergia tüneteinek felismerése és gyógyítása: neurodermitis, asztma, szénanátha, hiperaktivitás és egyebek / Henning Müller-Burzler ; [ford. Márton Ferenc]. - Budapest : Bioenergetic, 2001. - 152 p. : ill. ; 20 cm
Megj. "Allergiások kézikönyve" címmel is
Fűzött : 1250,- Ft (hibás ISBN 963-9343-17-X)
616-056.43
[AN 922228]
MARC

ANSEL
UTF-86575 /2002.
Pfliegler György (1949-)
   Vénás thromboembolia : a vénás thromboemboliás megbetegedések kóroktana, epidemiológiája és korszerű kezelése / Pfliegler György. - [Budapest] : B+V K., cop. 2002. - 184 p., [IV] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-7746-67-6 fűzött : ár nélkül
616.14-005.6/.7
[AN 923283]
MARC

ANSEL
UTF-86576 /2002.
   Pictures from the past of the healing arts : a guidebook to the Semmelweis Museum, Library and Archives of Medical History. - 2. rev. ed. - Budapest : Semmelweis Orvostört. Múz., Kvt. és Lvt., 2000. - 89 p., [23] t. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-7107-06-1 * fűzött : ár nélkül
Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár (Budapest)
61 *** 069(439-2Bp.9(036)
[AN 799155]
MARC

ANSEL
UTF-86577 /2002.
Popper Péter (1933-)
   A belső utak könyve / Popper Péter. - 6. kiad. - [Budapest] : Saxum, [2002], cop. 1990. - 168 p. ; 17 cm. - (Az élet dolgai, ISSN 1585-4000)
Bibliogr.: p. 163-166.
ISBN 963-9308-34-X fűzött : ár nélkül
613.865 *** 133.25 *** 294.527
[AN 923723]
MARC

ANSEL
UTF-86578 /2002.
Reese, Richard E.
Handbook of antibiotics (magyar)
   Az antibiotikumok kézikönyve / Reese, Betts, Gumustop. - [Budapest] : B+V K., cop. 2002. - 556 p. ; 20 cm
Ford. Frész Tamás et al. - Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-7746-68-4 fűzött : 4980,- Ft
615.33
[AN 922603]
MARC

ANSEL
UTF-86579 /2002.
Rhodes, Richard
Deadly feasts (magyar)
   Halálos lakomák : egy félelmetes, új betegség titkainak nyomában / Richard Rhodes ; [ford. Gáspár Györgyi]. - Budapest : Medicina, 2002. - 228 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-242-735-1 fűzött : ár nélkül
616.98
[AN 923794]
MARC

ANSEL
UTF-86580 /2002.
Szádóczky Erika
   Kedélybetegségek és szorongásos zavarok prevalenciája Magyarországon : strukturált kérdőívvel (DIS) történt felmérés alapján / Szádóczky Erika ; [a statisztikai értékelést végezte Papp Zsuzsa, Vitrai József]. - [Budapest] : Print-Tech, cop. 2000. - 190 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 178-190.
ISBN 963-00-4087-5 fűzött : ár nélkül
616.891.6 *** 616.895.4
[AN 796586]
MARC

ANSEL
UTF-86581 /2002.
Szegő Zoltán
   Nem mindennapi kényszereim : szabadulás szorongásom börtönéből / Szegő Zoltán ; szakértő Arató Mihály ; [ill. Szkok Iván]. - Budapest : Grafit Public, [2002]. - 155 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-86225-2-0 fűzött : ár nélkül
616.891.7(0:82-94)
[AN 923022]
MARC

ANSEL
UTF-86582 /2002.
Tompa Anna (1945-)
   Genotoxikus ágenssel exponált humán populációk genotoxikológiai (citogenetikai) monitorozása / kész. Tompa Anna, Major Jenő. - Budapest : OKK-OKBI, 2000. - 52, [3] p. : ill. ; 21 cm. - (Módszertani közlemények / Fodor József Országos Közegészségügyi Központ Országos Kémiai Biztonsági Intézete,, ISSN 1586-2941 ; 1.)
Borítócím: Humán genotoxikológiai monitor. - Bibliogr.: p. 36-40.
ISBN 963-00-5052-8 * fűzött : ár nélkül
612.014.24 *** 616-006 *** 577.2
[AN 797602]
MARC

ANSEL
UTF-86583 /2002.
Vörösmarthy Dániel (1929-)
   A szemüvegrendelés elmélete és gyakorlata / Vörösmarthy Dániel. - 2. átd., bőv. kiad. - Budapest : Medicina, 2002. - 287 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 277-279.
ISBN 963-242-288-0 kötött : ár nélkül
616.7-76 *** 616.7-07
[AN 923616]
MARC

ANSEL
UTF-86584 /2002.
Wagner, Maurice E.
The sensation of being somebody (magyar)
   Vagyok-e valaki? : a helyes önértékelés fontossága / Maurice E. Wagner ; [ford. Orzóy Ágnes]. - 2. kiad., utánny. - Budapest : Harmat, 2002. - 253 p. ; 20 cm
ISBN 963-9148-47-4 fűzött : ár nélkül
613.865 *** 244
[AN 923542]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

6585 /2002.
Jankó Aranka
   100 éves a Mosonmagyaróvári Fémszerelvény Részvénytársaság : 1900-2000 / [írta ... Jankó Aranka] ; [... ford. ... Cséfalvay Anikó]. - Mosonmagyaróvár : Mofém Rt., 2000. - 64 p. : ill., főként színes ; 29 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 963-00-3671-1 kötött : ár nélkül
Mosonmagyaróvári Fémszerelvény Rt.
621.7/.9 *** 621.313 *** 061.5(439-2Mosonmagyaróvár)(091)
[AN 450897]
MARC

ANSEL
UTF-86586 /2002.
Jéki László (1942-)
   Vasasok Vasason : vasbányászat és vaskohászat a középkorban / Jéki László. - Budapest : Arteria Studio, 2002. - 61 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 54-59.
ISBN 963-00-9916-0 fűzött : ár nélkül
622.341(439.127)"09/18"(093) *** 669.1(439.127)"09/18"(093)
[AN 923792]
MARC

ANSEL
UTF-86587 /2002.
Kováts Miklós (1935-)
   Dízel befecskendező rendszerek / Kováts Miklós, Nagyszokolyai Iván, Szalai László. - Budapest : Maróti, 2002. - 295, 16 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 294-295.
ISBN 963-9005-25-8 kötött : 4480,- Ft
621.436
[AN 923795]
MARC

ANSEL
UTF-86588 /2002.
Világi Rudolf
   A Kögáz Rt. működésének első ötven éve, 1950-2000 / [írta és szerk. Világi Rudolf] ; [egy-egy fej. megírásában közrem. Berta József, Máthé Attila]. - Nagykanizsa : Kögáz Rt., 2000. - 148 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-00-4094-8 fűzött : ár nélkül
Középdunántúli Gázszolgáltató Rt. (Nagykanizsa)
662.76(439.11-191)(091) *** 338.465(439.11-191)(091) *** 061.5(439)Kögáz
[AN 457139]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

6589 /2002.
Ács Zsolt
   Linux : az alapoktól a felhasználó szintig / Ács Zsolt. - Budapest : Computerbooks, 2002. - [4], III, 171 p. ; 24 cm + CD-ROM
ISBN 963-618-276-0 fűzött : 2500,- Ft
681.3.066Linux
[AN 923272]
MARC

ANSEL
UTF-86590 /2002.
Cook, John L., III
WAP servlets (magyar)
   WAP-szervletek: dinamikus webtartalom-fejlesztés a Java és a WML segítségével : fejlesztők kézikönyve / John L. Cook III ; [ford. Fazekas Réka Ildikó]. - Budapest : Panem ; [New York, N. Y.] : Wiley, 2002. - 455 p. ; 24 cm + CD-ROM. - (Webvilág,, ISSN 1419-0958)
ISBN 963-545-317-5 fűzött : 4900,- Ft
681.324WAP *** 519.682Java *** 519.682WML
[AN 923190]
MARC

ANSEL
UTF-86591 /2002.
Csánky Lajos
   Multimédia PC-s környezetben : nyitott rendszerű képzés - távoktatás - oktatási segédlete : felsőoktatási tankönyv / Csánky Lajos ; [közread. a] Gábor Dénes Főiskola, [LSI Informatikai Oktatóközpont]. - Budapest : GDF : LSI Informatikai Oktatóközp., 2002. - [2], 337 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-577-304-8 fűzött : ár nélkül
681.3.019(078) *** 659.2(078)
[AN 922250]
MARC

ANSEL
UTF-86592 /2002.
Holczer József
   A Windows 2000 Server : internet és intranet / Holczer, Benkovics ; [közread. a] Jedlik Oktatási Stúdió. - Budapest : JOS, 2002. - 230, [2] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-00-9338-3 fűzött : 1980,- Ft
681.324 *** 681.324.066Windows
[AN 923861]
MARC

ANSEL
UTF-86593 /2002.
    tanácsok a notebook kiválasztásához : tudnivalók a mobil számítógép kiválasztásához és használatához / [közread. a Portocom Számítástechnikai Rt.]. - Budapest : Portocom Számítástechnikai Rt., cop. 2002. - 55 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-00-9748-6 fűzött : ár nélkül
681.3-182.4
[AN 923210]
MARC

ANSEL
UTF-86594 /2002.
Kónya László
   Számítógép-hálózatok : nyitott rendszerű képzés - távoktatás - oktatási segédlete : felsőoktatási tankönyv / Kónya László ; [közread. az] LSI Oktatóközpont a Mikroelektronika Alkalmazásának Kultúrájáért Alapítvány. - Budapest : LSI OMAK, 2002. - 262 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 258-259.
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-577-222-X)
681.324(075.8)
[AN 922253]
MARC

ANSEL
UTF-86595 /2002.
László József
   Dinamikus weboldalak, CGI programozás Windows és Linux rendszereken : Aphache, PHP, MySQL, C, Perl, PHP és Free Pascal programnyelvek / László József. - Budapest : Computerbooks, 2002. - 491 p. ; 24 cm
ISBN 963-618-278-7 fűzött : 4500,- Ft
681.324WWW
[AN 923206]
MARC

ANSEL
UTF-86596 /2002.
Microsoft Office 2000 Professional at a glance (magyar)
   Microsoft Office 2000 Professional / [ford. Molnár Anikó és Tarján György]. - Budapest : Park, cop. 2000. - XI, 395 p. : ill. ; 19x23 cm. - (Percek alatt, ISSN 1585-7913)
ISBN 963-530-503-6 fűzött : ár nélkül
519.688Office *** 651
[AN 796981]
MARC

ANSEL
UTF-86597 /2002.
Microsoft PowerPoint 2000 at a glance (magyar)
   Microsoft PowerPoint 2000 / [ford. Schlosser Tamás]. - Budapest : Park, cop. 2000. - VIII, 256 p. : ill. ; 19x23 cm. - (Percek alatt, ISSN 1585-7913)
ISBN 963-530-501-X fűzött : ár nélkül
519.688PowerPoint *** 681.3.019
[AN 796995]
MARC

ANSEL
UTF-86598 /2002.
Moulding, Peter
PHP black book (magyar)
   PHP haladóknak : fekete könyv / Peter Moulding. - Budapest : Perfact-Pro Kft., 2002. - XXVI, 715, [26] p. ; 26 cm
ISBN 963-00-9558-0 fűzött : 7980,- Ft
519.682PHP
[AN 923936]
MARC

ANSEL
UTF-86599 /2002.
Phillips, Dave
Linux music & sound (magyar)
   Linux, zene és hang / Dave Phillips ; [ford. Borai János]. - Budapest : Kiskapu, cop. 2002. - XVII, 397 p. : ill. ; 24 cm + CD-ROM
ISBN 963-9301-31-0 fűzött : 4900,- Ft
681.324.066Linux
[AN 923047]
MARC

ANSEL
UTF-86600 /2002.
Pluhár Emese
   Internet kisszótár / [írta és összeáll. Pluhár Emese]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2002. - 190 p. ; 17 cm
ISBN 963-09-4275-5 fűzött : ár nélkül
681.324Internet:030
[AN 923800]
MARC

ANSEL
UTF-86601 /2002.
Rolland, Fred
The essence of databases (magyar)
   Adatbázisrendszerek / Fred Rolland ; [ford. Lipóth András]. - Budapest : Panem, 2002. - 236 p. : ill. ; 24 cm. - (Panem információtechnológia, ISSN 1588-6050)
Bibliogr.: p. 229-230.
ISBN 963-545-348-5 fűzött : 2900,- Ft
681.3.016
[AN 923029]
MARC

ANSEL
UTF-86602 /2002.
Rowe, Glenn
The essence of Java programming (magyar)
   JAVA-programozás / Glenn Rowe ; [ford. Farkas János és Pádár Adrienn]. - Budapest : Panem, 2002. - 270 p. : ill. ; 24 cm. - (Panem információtechnológia, ISSN 1588-6050)
Bibliogr.: p. 261-262.
ISBN 963-545-261-6 fűzött : 2900,- Ft
519.682Java
[AN 923034]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

6603 /2002.
   100 éves a Közlekedési Műszergyártó Rt. - [Budapest] : KMGY, [2000]. - 63 p., [4] t. : ill., részben színes ; 22 cm
Példányszám: 1000
ISBN 963-00-5668-2 * fűzött : kvker. forgalomba nem kerül
Közlekedési Műszergyártó Rt. (Budapest)
681 *** 656 *** 061.5(439-2Bp.)
[AN 798639]
MARC

ANSEL
UTF-8
21   Vegyipar

6604 /2002.
   Képes főárjegyzék : Steinbuch Ármin ezelőtt Wolff F. A. és Fiai, Bécs, Budapest, Varsó : gyárak az összes gyógyszerészeti, vegyészeti és természettani készülékek és eszközök előállítására. - Hasonmás kiad. - Budapest : Galenus Lapk., 2000. - 142 p. : ill. ; 28 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Steinbuch Á., 1923. - Példányszám: 2000
ISBN 963-86056-9-3 fűzött : ár nélkül
661.12 *** 094/099.07
[AN 798250]
MARC

ANSEL
UTF-86605 /2002.
Membrántechnikai Konferencia (10.) (2000) (Tata)
   X. Membrántechnikai Konferencia és 4. UWATECH Nemzetközi Membrán Kollokvium : Tata 2000. október 12-13. / [rend. ... UWATECH Kft. etc.] ; [közread. a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége Komárom-Esztergom Megyei Szervezete]. - Tatabánya : MTESZ Komárom-Esztergom M. Szerv., [2000]. - 50 p. : ill. ; 21 cm
Az előadáskivonatok angol nyelven. - Példányszám: 120
ISBN 963-8203-97-8 fűzött : ár nélkül
66.081.6 *** 061.3(439-2Tata)
[AN 797608]
MARC

ANSEL
UTF-86606 /2002.
Wertheimer Ernő
   A modern kozmetika receptkönyve és gyógyszertana / írta és összeáll. Wertheimer Ernő. - Hasonmás kiad. - Budapest : Galenus Lapk., 2000. - 24 p., 25-56. fol. ; 17 cm
Eredeti kiadása: Budapest: Wertheimer E., 1935. - Példányszám: 1000
ISBN 963-86056-8-5 fűzött : ár nélkül
665.5
[AN 796650]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

6607 /2002.
Csokonay Józsefné
   A szennyvízkezelés költségeinek összehasonlító elemzése : módszerek, modellek és költségcsökkentési lehetőségek / Csokonay Józsefné. - Budapest : OMIKK, 2000. - 40 p. : ill. ; 20 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091)
ISBN 963-593-437-8 fűzött : 1500,- Ft
628.3(4)
[AN 797236]
MARC

ANSEL
UTF-86608 /2002.
Minke, Gernot
Dächer begrünen einfach und wirkungsvoll (magyar)
   Zöldtetők / Gernot Minke ; [ford. Csikós Zsuzsanna]. - Budapest : Cser K., 2002. - 111 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Mestermunka, ISSN 1585-0021)
Bibliogr.: p. 111-[112].
ISBN 963-9327-85-9 fűzött : 1494,- Ft
692.4 *** 712.3/.7
[AN 923822]
MARC

ANSEL
UTF-86609 /2002.
   Rosenheimi Ablaknapok, 1998 / [szerk. Rigó Tibor] ; [közread. a] Magyar Építőanyagipari Szövetség, Építésügyi Tájékoztatási Központ Kft. - Budapest : MÉASZ : ÉTK, 2000. - 140 p. : ill. ; 22 cm
Rend. az Institut für Fenstertechnik. - Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-513-084-8 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-513-146-1)
692.82 *** 69 *** 061.3(430-2Rosenheim)
[AN 457364]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

6610 /2002.
   140. výročie otvorenia trate Miskolc-Košice a 130. výročie otvorenia trate Košice-Prešov : 22. september 2000 = Miskolc-Kassa vasútvonal megnyitásának 140. évfordulója és Eperjes-Kassa vasútvonal megnyitásának 130. évfordulója : 2000. szeptember 22. / [vyd.] Ž eleznice Slovenskej republiky [etc.]. - Miskolc : MÁV Rt. Területi Ig. ; Košice : ŽSR, [2000]. - 39 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-00-5190-7 * fűzött : ár nélkül
656.2(439)(091)
[AN 798440]
MARC

ANSEL
UTF-86611 /2002.
Die Eisenbahn (magyar)
   A vasút / írta Ursula Bartelsheim [et al.] ; a magyar vasúttörténeti fejezetet írta Soltész József ; [ford. Németh Mária]. - Budapest : Tessloff és Babilon, cop. 2002. - 52 p. : ill., főként színes ; 28 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X ; 68.)
ISBN 963-9182-84-2 kötött : ár nélkül
656.2(02.053.2( *** 629.4(02.053.2)
[AN 923017]
MARC

ANSEL
UTF-86612 /2002.
   Felhasználóbarát távközlési szolgáltatások : PKI Tudományos Nap : Budapest, 2000. november 21. / [szervezi a Matáv Rt. PKI Távközlésfejlesztési Intézete] ; [kiad. a Magyar Távközlési Részvénytársaság]. - Budapest : Távközlési K., 2000. - 170 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr. az előadások végén. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-7588-92-2 * fűzött : ár nélkül
654 *** 061.3(439-2Bp.)"2000"
[AN 798717]
MARC

ANSEL
UTF-86613 /2002.
   Terepen mozgó járművek / szerk. Laib Lajos ; [írta Laib Lajos et al.]. - Budapest : Szaktudás K., 2002. - 338 p. : ill. ; 25 cm + CD-ROM
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9422-01-0 kötött : ár nélkül
629.114-47(075.8)
[AN 923787]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

6614 /2002.
   Az agrár-termékpiacok és környezetük : XLII. Georgikon Napok : Keszthely, 2000. szeptember 21-22. - Keszthely : [VE Georgikon Mezőgazdtud. Kar], [2000]. - 2 db : ill. ; 24 cm
Rend., közread. a Veszprémi Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar. - Bibliogr. az előadások végén. - Példányszám: 115. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-9096-71-7 fűzött : ár nélkül
338.43(439) *** 061.3(439-2Keszthely)
[AN 798517]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., 1-4. szekció. - [10], 439 p.
ISBN 963-9096-72-5
338.43(439) *** 061.3(439-2Keszthely)
[AN 798524] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., 5-7. szekció. - [8], 246 p.
ISBN 963-9096-73-3
338.43(439) *** 061.3(439-2Keszthely)
[AN 798528] MARC

ANSEL
UTF-86615 /2002.
Balassa Iván (1917-)
   A Hegyköz földművelése / Balassa Iván. - Budapest : Száz M. Falu Könyvesháza, 2000. - 175 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9287-32-6 fűzött : ár nélkül
Hegyköz
631.4/.8 *** 338.43(439Hegyköz) *** 633.1
[AN 457854]
MARC

ANSEL
UTF-86616 /2002.
Bruns, Susanne
Was Grossvater noch wusste (magyar)
   Amit nagyapáink még tudtak / Susanne és Sabine Bruns, Joachim Stammer ; kész. Kaspar Huche közreműködésével. - 3. kiad. - [Budapest] : Ciceró, [2002]. - 3 db : ill., részben színes ; 22 cm. - (Falu-kertész, ISSN 1219-4778)
A 2. és 3. kötet társszerzők nélkül
Fűzött : ár nélkül
634
[AN 924015]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Fedezzük fel újra a kertben / [ford. Hrotkó Károly]. - 71 p.
ISBN 963-539-368-7
634
[AN 924016] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 69 p.
Ford. Szabadi Gusztáv
ISBN 963-539-369-5
634
[AN 924017] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - 69 p.
Ford. Szabadi Gusztáv
ISBN 963-539-370-9
634
[AN 924020] MARC

ANSEL
UTF-86617 /2002.
Delaborde, Gilles
Poneys et chevaux (magyar)
   Lovak és pónik / Gilles Delaborde ; Gilbert Houbre illusztrációival ; [ford. Újvári Beáta]. - [Budapest] : Passage, cop. 2000. - 40 p. : ill., színes ; 19 cm. - (Kis természetbúvár, ISSN 1416-0285)
ISBN 963-228-204-3 fűzött : ár nélkül
636.1(02.053.2)
[AN 798073]
MARC

ANSEL
UTF-86618 /2002.
   Emlékezés Bedő Albertre : 1839-1999 : emlékülés a Magyar Tudományos Akadémián, 1999. november 5. - [Budapest] : MTA Agrártudományok Oszt., 2000. - 97 p. ; 21 cm
Példányszám: 400
ISBN 963-508-268-1 * fűzött : ár nélkül
Bedő Albert (1839-1918)
630(439)(092)Bedő_A. *** 061.3(439-2Bp.)"1999"
[AN 797324]
MARC

ANSEL
UTF-86619 /2002.
   A héjasok növényvédelme / szerk. Radócz László ; [írták Bürgés György et al.]. - Budapest : Szaktudás K., 2002. - 256 p., XVI t. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 252-256. - Példányszám: 2000
ISBN 963-86170-8-X kötött : ár nélkül
632 *** 634.2
[AN 923871]
MARC

ANSEL
UTF-86620 /2002.
International Symposium on Nondestructive Testing of Wood (12.) (2000) (Sopron)
   Proceedings of the 12 International Symposium on Nondestructive Testing of Wood : University of Western Hungary, Sopron, 13-15 September 2000 / ... ed. ... Ferenc Divos. - Sopron : Univ. of Western Hungary, cop. 2000. - 474 p. : ill. ; 28 cm
Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-7180-88-5 fűzött : ár nélkül
630*81 *** 674.038 *** 061.3(439-2Sopron)
[AN 799336]
MARC

ANSEL
UTF-86621 /2002.
   Jubileumi évkönyv a Kocsis Pál Kertbarátkör 25 éves évfordulója alkalmából : [1975-2000] / [szerk. Szabó Attila] ; [írták Bárdos Ferenc et al.] ; [közread. az] Erdei Ferenc Művelődési Központ és Művészeti Iskola. - [Kecskemét] : Erdei F. Művel. Közp. és Műv. Isk., [2000]. - 66 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-00-5136-2 fűzött : ár nélkül
Kocsis Pál Kertbarátkör (Kecskemét)
634 *** 061.2(439-2Kecskemét)
[AN 797389]
MARC

ANSEL
UTF-86622 /2002.
   A juhászati ágazat gazdasági szervezési kérdései / szerk. Nábrádi András, Jávor András ; [írta Jávor András et al.]. - Budapest : Szaktudás K., 2002. - 151 p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 148-151.
ISBN 963-9422-03-7 kötött : ár nélkül
636.32/.38(439) *** 338.43
[AN 923845]
MARC

ANSEL
UTF-86623 /2002.
Lőrincz János
   Biozöldség és virágoszlop minden házban / Lőrincz János. - Debrecen : Szerző, 2002. - 113, [10] p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 963-440-791-9 fűzött : ár nélkül
635.9 *** 635.1/.8 *** 631.147
[AN 923811]
MARC

ANSEL
UTF-86624 /2002.
   Mátraaljai borok könyve / szerk. Csizmadia László ; a felvételeket kész. Szelényi Károly ; [szerzők Báryné Gál Edit et al.]. - Veszprém ; Budapest : M. Képek, cop. 2001. - 81 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 81.
ISBN 963-8210-96-6 kötött : ár nélkül
Mátraalja
631.961(439Mátraalja) *** 663.2(439Mátraalja) *** 634.8(439Mátraalja)
[AN 923180]
MARC

ANSEL
UTF-86625 /2002.
Mészár Emil
   Kertbarát mozaik : fontosabb elméleti tudnivalók kertművelőknek / Mészár Emil. - Székesfehérvár : Szerző, 2000. - 96 p., [13 t.fol.] : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 93-95.
ISBN 963-550-873-5 fűzött : ár nélkül
634
[AN 797986]
MARC

ANSEL
UTF-86626 /2002.
   Növényorvosi permetezési tanácsok / szerk. Seprős Imre ; [írta Aponyiné Garamvölgyi Ilona et al.]. - Budapest : Szaktudás K., 2002. - 286 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 252-255. - Példányszám: 3000
ISBN 963-86170-9-8 fűzött : ár nélkül
632 *** 632.934
[AN 923893]
MARC

ANSEL
UTF-86627 /2002.
Pötschke, Gärtner
Praktischer Garten-Ratgeber (magyar)
   Kerti tanácsadó / Gärtner Pötschke ; [ford. Bálint András et al.]. - Budapest : Cser K., 2002. - 352 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-9327-80-8 kötött : 4498,- Ft
635.9 *** 634
[AN 923818]
MARC

ANSEL
UTF-86628 /2002.
Szalainé Mátray Enikő
   Magyarországi méhlegelők / Szalainé Mátray Enikő, Szél Zsuzsanna. - Szolnok : Apinform, 2000. - 80 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
638.1
[AN 797987]
MARC

ANSEL
UTF-86629 /2002.
Szalainé Mátray Enikő
   A mézelő méh tenyésztése, a méhanya nevelése / Szalainé Mátray Enikő, Molnár Józsefné. - Szolnok : Apinform, 2000. - 66 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 62-64.
Fűzött : ár nélkül
638.1
[AN 797988]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

6630 /2002.
   Arany szakácskönyv : az 1299 legjobb recept gyűjteménye / [szerk. Szilvássy Mariska]. - Nyíregyháza : Black & White, cop. 2002. - 370 p. ; 20 cm
ISBN 963-9407-20-8 fűzött : ár nélkül
641.55(083.12)
[AN 923865]
MARC

ANSEL
UTF-86631 /2002.
Drinks mit und ohne Promille - Dr. Oetker (magyar)
   Italok alkohollal és alkohol nélkül - Dr. Oetker / [ford. Török Irén]. - Budapest : Grafo : M. Kvklub, 2000. - 127 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 963-8280-81-6 kötött : ár nélkülISBN 963-547-187-4
641.87(083.12)
[AN 798813]
MARC

ANSEL
UTF-86632 /2002.
Kayser, Renée
Feux et cuisine (magyar)
   Sütés-főzés a szabadban / Renée Kayser ; Pierre Ballouhey illusztrációival ; [ford. Schneider Katalin]. - [Budapest] : Passage, cop. 2000. - 31 p. : ill., színes ; 19 cm. - (Kis természetbúvár, ISSN 1416-0285)
ISBN 963-228-205-1 fűzött : ár nélkül
641.55(02.053.2)
[AN 798075]
MARC

ANSEL
UTF-86633 /2002.
Le Tissier, Jackie
Food combining for vegetarians (magyar)
   Testkontroll vegetáriánusoknak : a Hay-módszer és az egészséges táplálkozás / Jackie Le Tissier ; [ford. Tasi Zsuzsanna]. - Pécs : Alexandra, [2002]. - 235 p. ; 18 cm
ISBN 963-368-112-X fűzött : ár nélkül
641.564(083.12) *** 613.26
[AN 923126]
MARC

ANSEL
UTF-86634 /2002.
   Olaszország, Németország, Ausztria és Magyarország helyi ételspecialitásainak receptgyűjteménye = Recipes of local food specialities from Italy, Germany, Austria and Hungary / [szerk. Gattyán Éva] ; [kiad. a Szent László Gimnázium és Szakközépiskola]. - [Mezőkövesd] : Szt. László Gimn. és Szakközépisk., 2000. - 144 p. ; 20 cm
Olasz, német, angol és magyar nyelven
ISBN 963-00-4449-8 fűzött : ár nélkül
641.568(4)(083.12)
[AN 797124]
MARC

ANSEL
UTF-86635 /2002.
Pákozdi Judit (1944-)
   Mikrohullámmal / [írta és összeáll. Pákozdi Judit] ; [fényképezte Balogh Tamás, Kőszegi Gergely]. - [Budapest] : Média Nova, 2000. - 88 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-00-4247-9 kötött : ár nélkül
641.55(083.12) *** 641.539
[AN 798809]
MARC

ANSEL
UTF-86636 /2002.
Pasta-Variationen (magyar)
   Tészták olasz módra : receptek, fortélyok, tippek a bevásárláshoz. - Budapest : M. Kvklub, 2002. - 96 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Új konyha)
Ford. Papp Krisztina
ISBN 963-547-587-X kötött : ár nélkül
641.568(45)(083.12)
[AN 923083]
MARC

ANSEL
UTF-86637 /2002.
Springman, Nicholas
The essential book of home design techniques (magyar)
   A mi lakásunk : átalakítási, felújítási kézikönyv : lakberendezés, festés, burkolás, kárpitozás, függönyvarrás / Nicholas Springman, Jane Chapman ; [ford. Fülöp Ildikó]. - Budapest : Cser K., 2002. - 245 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-9327-86-7 kötött : 5990,- Ft
643/645 *** 747
[AN 923221]
MARC

ANSEL
UTF-86638 /2002.
Summ, Ursula
Mit Trennkost zum Wunschgewicht (magyar)
   Tökéletes étrenddel a karcsúságért / Ursula Summ. - Budapest : M. Kvklub, 2002. - 143 p. : ill., színes ; 27 cm
Ford. Piros Christa. - Tökéletes étrend a karcsúságért (borító- és gerinccím)
ISBN 963-547-571-3 kötött : ár nélkül
641.561(083.12) *** 613.24
[AN 923216]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

6639 /2002.
Hall, Craig
The responsible entrepreneur (magyar)
   A felelős vállalkozó : hogyan keressünk pénzt, és hogyan tegyünk jót másokkal / Craig Hall ; [ford. Lázár Zsófia]. - [Budapest] : CF-NET Kft., 2002. - 272 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-00-9135-6 fűzött : ár nélkül
174 *** 658.1
[AN 923925]
MARC

ANSEL
UTF-86640 /2002.
Havas Katalin, G. (1929-)
   Így logikus! / G. Havas Katalin. - Budapest : Szt. István Társ., 2002. - 220, [3] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-361-286-1 fűzött : 1500,- Ft
16
[AN 923624]
MARC

ANSEL
UTF-86641 /2002.
Kirk, Geoffrey S.
The presocratic philosophers (magyar)
   A preszókratikus filozófusok / G. S. Kirk, J. E. Raven, M. Schofield ; [ford., ... és a jegyzeteket írta Cziszter Kálmán és Steiger Kornél] ; [a mutatókat kész. Cziszter Kálmán]. - Budapest : Atlantisz, 2002, cop. 1998. - 727 p. ; 21 cm. - (A kútnál, ISSN 0866-0328)
Bibliogr.: p. 637-644.
ISBN 963-7978-99-2 kötött : 3195,- Ft
1(38)
[AN 922150]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

6642 /2002.
   Az atyák dicsérete : a 60 éves Vanyó László köszöntése / szerk. Kránitz Mihály. - Budapest : Szt. István Társ., 2002. - 338 p. : ill. ; 24 cm
A tartalomjegyzék német nyelven is. - Bibliogr. a jegyzetekben. - Vanyó László műveinek bibliográfiája : p. 332-337.
ISBN 963-361-325-6 fűzött : ár nélkül
Vanyó László (1942-)
276 *** 012Vanyó_L.
[AN 923857]
MARC

ANSEL
UTF-86643 /2002.
Augustinus Aurelius
Confessiones (magyar)
   Szent Ágoston vallomásai / [ford. Vass József]. - 3. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2002. - 461 p. ; 19 cm
ISBN 963-361-315-9 kötött : 2200,- Ft
Augustinus Aurelius
276 *** 1(37)Augustinus_A. *** 871-97=945.11
[AN 923623]
MARC

ANSEL
UTF-86644 /2002.
Barcsa János (1871-1910)
   A hajdu-nánási ev. ref. egyház történelme : lenyomat a "Debreczeni Protestáns Lap" 1899-iki évfolyamának 4-ik és következő számaiból. ; A hajdu-nánási ev, ref. egyház számára tett alapítványok és adományok rövid ismertetése : pótfüzet "A hajdu-nánási ev. ref. egyház történelme" c. műhöz / írta Barcsa János. - Repr. kiad. - [Hajdúnánás] : [Hajdúnánási Ref. Egyházközs.], 2000. - 65, 34 p. : ill. ; 21 cm
Közread. a Hajdúnánási Református Egyházközség. - Eredeti kiadása: Debrecen: Hoffmann és Kronovitz, 1896., valamint Hajdúnánás: Bartha I., 1900. - Számozott példány: 1000
ISBN 963-00-4217-7 fűzött : ár nélkül
Hajdúnánási Református Egyházközség.
284.2(439-2Hajdúnánás)(091)
[AN 449264]
MARC

ANSEL
UTF-86645 /2002.
Blois, Louis de
Speculum spirituale (magyar)
   A lélek tükre / Ludovicus Blosius ; [ford. Szigeti Kerény]. - Budapest : Szt. István Társ., 2002. - 108 p. ; 20 cm. - (A lelki élet mesterei, ISSN 0237-5877)
ISBN 963-361-195-4 kötött : 1500,- Ft
242
[AN 922929]
MARC

ANSEL
UTF-86646 /2002.
Douglass, Klaus
Die neue Reformation (magyar)
   Az új reformáció : 96 tétel az egyház jövőjéről / Klaus Douglass ; [ford. Szabó Csaba]. - Budapest : Kálvin, 2002. - 395 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 380-382.
ISBN 963-300-906-5 kötött : 1800,- Ft
261 *** 284.2
[AN 923155]
MARC

ANSEL
UTF-86647 /2002.
Fonseca, Luis Gonzaga da
Le meraviglie di Fatima (magyar)
   Fatima üzenete ma is időszerű / L. Gonzaga da Fonseca ; [szerk. és az eredeti kiadást kieg. Arató László]. - Budapest : Márton Á. K., 2002. - 232 p., [4] t. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 963-9011-93-2 fűzött : 1280,- Ft
232.931.7 *** 248.214
[AN 923159]
MARC

ANSEL
UTF-86648 /2002.
Gritsch, Eric W.
Fortress introduction to Lutheranism (magyar)
   Lutheranizmus : bevezetés az evangélikusság történetébe és tanításába / Eric W. Gritsch ; [ford. Böröcz Enikő]. - [Budapest] : Mo. Luther Szövets., 2000. - 172 p. : ill. ; 20 cm. - (Magyar Luther könyvek, ISSN 1217-6842 ; 7.)
Bibliogr.: p. 156-169.
ISBN 963-8434-13-9 fűzött : ár nélkül
284.1(100)(091)
[AN 797686]
MARC

ANSEL
UTF-86649 /2002.
Gyenes István (1940-)
   Jeruzsálemi keresztút / Gyenes István, Cs. Gyenes Emese. - [Szeged] : Bába, 2002. - [28] p. : ill., színes ; 30 cm. - (Tisza hangja, ISSN 1418-9607 ; 129.)
ISBN 963-9347-39-6 fűzött : ár nélkül
244(02.053.2) *** 232.96(02.053.2)
[AN 923005]
MARC

ANSEL
UTF-86650 /2002.
   Kezed rajtunk : körültekintés a konfirmációval kapcsolatos elméleti és gyakorlati kérdések világában / szerk. Szabó Lajos. - Budapest : Teológiai Irod. Egyes., 2000. - 166 p. ; 23 cm. - (Gyülekezetpedagógiai füzetek, ISSN 1585-7824 ; 3.)
ISBN 963-00-4597-4 fűzött : ár nélkül
265.2
[AN 796923]
MARC

ANSEL
UTF-86651 /2002.
Knight, John A.
The holiness pilgrimage (magyar)
   A megszentelt élet zarándokútján : gondolatok a megszentelt életről / John A. Knight ; [ford. Gyarmati Andrea] ; [kiad. a Názáreti Egyház Alapítvány]. - Budapest : Názáreti Egyh. Alapítvány, cop. 2000. - 99 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 99.
ISBN 963-03-9971-7 fűzött : ár nélkül
244
[AN 797073]
MARC

ANSEL
UTF-86652 /2002.
Lubich, Chiara
Il sí dell'uomo a Dio (magyar)
   Személyes igen Istennek / Chiara Lubich ; [ford. Tóth Pál]. - Budapest : Új Város, 2001. - 104 p. ; 18 cm. - (Közösségi lelkiség, ISSN 1587-7620)
Bibliogr.: p. 99-102.
ISBN 963-00-8590-9 fűzött : ár nélkül
242
[AN 924420]
MARC

ANSEL
UTF-86653 /2002.
   Máriaremete : a kegyhely története / [összeáll. Tänczer Tibor] ; [közread. a] Máriaremetei Kisboldogasszony Plébánia. - Budapest : Máriaremetei Kisboldogasszony Plébánia, 2000. - 32 p. : ill., színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 30-31.
ISBN 963-00-3771-8 fűzött : ár nélkül
Máriaremetei Kisboldogasszony Plébánia (Budapest)
248.153.8(439-2Bp.Máriaremete)(091)
[AN 797234]
MARC

ANSEL
UTF-86654 /2002.
Máriaremete (angol)
   Máriaremete : history of the shrine / [comp. by Tibor Tänczer] ; [... transl. by Éva Ruszthy] ; [publ. by the] Máriaremetei Kisboldogasszony Plébánia. - Budapest : Máriaremetei Kisboldogasszony Plébánia, 2000. - 24 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 963-00-3807-2 fűzött : ár nélkül
Máriaremetei Kisboldogasszony Plébánia (Budapest)
248.153.8(439-2Bp.Máriaremete)(091)
[AN 797244]
MARC

ANSEL
UTF-86655 /2002.
Máriaremete (német)
   Máriaremete : die Geschichte des Gnadenortes / [zsgest. Tibor Tänczer] ; [... Übers. Éva Ruszthy] ; [Hrsg.:] Pfarre zur Mariä Geburt in Máriaremete. - Budapest : Pfarre zur Mariä Geburt in Máriaremete, 2000. - 28 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 963-00-3772-6 fűzött : ár nélkül
Máriaremetei Kisboldogasszony Plébánia (Budapest)
248.153.8(439-2Bp.Máriaremete)(091)
[AN 797239]
MARC

ANSEL
UTF-86656 /2002.
Merton, Thomas
   Keresztút / [keresztúti imák Thomas Merton] ; [stációs képek Takács István ... festményei] ; [az ének szövegét írta Lanc [!Lancz] Kálmán ...]. - 9. kiad. - Budapest : Ecclesia, 2002. - [36] p. : ill., színes ; 15 cm
Kész. "A keresztfához megyek" c. kiad. alapján
ISBN 963-363-248-X fűzött : ár nélkül
248.159.23
[AN 923692]
MARC

ANSEL
UTF-86657 /2002.
Nagy Ágnes
   Les repas de Thyeste : l'accusation d'anthropophagie contre les chrétiens au 2 siècle / Ágnes Nagy. - Debrecen : Univ. of Debrecen, 2000. - 105 p. ; 24 cm. - (Hungarian polis studies, ISSN 1417-1708 ; 7.)
Bibliogr.: p. 92-99.
ISBN 963-472-542-2 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-472)
27(37)"01" *** 392.89(37)"01"
[AN 799277]
MARC

ANSEL
UTF-86658 /2002.
Newman, John Henry
   Newman-breviárium / [vál. és ford. Salacz Gábor]. - Budapest : Szt. István Társ., 2002. - 439 p. ; 17 cm. - (Szent István könyvek, ISSN 1585-6186)
Bibliogr.: p. 433-435.
ISBN 963-361-287-X kötött : 1980,- Ft
242
[AN 923003]
MARC

ANSEL
UTF-86659 /2002.
   Örökség, adósság, felelősség : a Magyarországi Református Egyház balatonszárszói Soli Deo Gloria Konferenciatelepén 1999. augusztus 20-22. között a Református Értelmiségi Konferencián elhangzott előadások és igehirdetések, valamint beszámolók a nyári szárszói konferenciákról / szerk. Tenke Sándor. - Budapest : Mo. Ref. Egyh., 2000. - 206 p. ; 20 cm. - (Szárszói füzetek, ISSN 1218-4853 ; 8.)
Példányszám: 1000
ISBN 963-00-4065-4 fűzött : ár nélkül
284.2(439) *** 061.3(439-2Balatonszárszó)
[AN 797460]
MARC

ANSEL
UTF-86660 /2002.
Prière de la couronne pour les prêtres et les diacres (magyar)
   Imakoszorú papokért és diakónusokért / [ford. Péter Oszkár] ; [közread. a] Nyolc Boldogság Katolikus Közösség. - Homokkomárom : Nyolc Boldogság Katolikus Közösség, 2000. - 23 p. ; 15 cm
ISBN 963-00-4123-5 fűzött : 100,- Ft
248.143 *** 243
[AN 796897]
MARC

ANSEL
UTF-86661 /2002.
Sapienza rivelata del Dio vivente (magyar)
   Az Élő Isten kinyilatkoztatott bölcsessége. - Budapest : Masszi, 2002-. - 21 cm
248.214
[AN 923932]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Jelenések Manduriában / [ford. Kertai-Kiss Ildikó]. - 2002. - 214 p., [8] t. : ill., főként színes. - (Csodák könyve, ISSN 1585-7441 ; 3.)
ISBN 963-86208-9-7 fűzött : 1290,- Ft
248.214(45-2Manduria)
[AN 923937] MARC

ANSEL
UTF-86662 /2002.
Schlink, M. Basilea
Maria : der Weg der Mutter des Herrn (magyar)
   Mária, Urunk Jézus édesanyja / M. Basilea Schlink. - Budapest : Nagy Perge Z., 2000. - 96 p. ; 18 cm
ISBN 963-640-886-6 fűzött : ár nélkül
232.931
[AN 797110]
MARC

ANSEL
UTF-86663 /2002.
Sréter Ferenc (1894-1988)
   Az az egy : legnagyobb a szeretet. ; Urunk, a mennyei József az Ige tükrében ; A meghívó : Sréter Ferenc lelkész három Igehirdetés-sorozata / [kiad. a "Jó Hír" Iratmisszió Alapítvány]. - Budapest : Jó Hír Iratmisszió Alapítvány, [2000]. - 375 p. ; 20 cm
ISBN 963-00-4309-2 fűzött : ár nélkül
252
[AN 797704]
MARC

ANSEL
UTF-86664 /2002.
   Válaszúton : pogányság - kereszténység, kelet - nyugat : konferencia a X-XI. század kérdéseiről : Veszprém, 2000. május 8-10. / [szerk. Kredics László] ; [rend., közread. az] MTA Veszprémi Területi Bizottsága. - Veszprém : MTA Veab, 2000. - 248 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 300. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-7385-57-6 fűzött : ár nélkül
27(439)"09/10" *** 299.4(439)"09/10" *** 061.3(439-2Veszprém)
[AN 799221]
MARC

ANSEL
UTF-86665 /2002.
White, Ellen Gould
The desire of ages (magyar)
   Úgy szerette Isten e világot / Ellen G. White ; [közread. a] Bibliaiskolák Közössége. - Budapest : Bibliaisk. Közössége, 2000. - 118 p. : ill. ; 20 cm
Megj. "Jézus élete" címmel is
ISBN 963-7427-56-2 fűzött : ár nélkül
Jézus
232.96
[AN 797350]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

6666 /2002.
Juhász Éva
   Moro raj jertyiszár : egy görög katolikus cigányközösség vallási élete / Juhász Éva. - Szekszárd : Romológiai Kutint. ; Debrecen : [DE Népr. Tansz.], 2000. - 78 p. : ill. ; 20 cm. - (Studia minoritatum ; ; 1.)
Bibliogr.: p. 75-77. - Összefoglalás német, angol és cigány nyelven
ISBN 963-472-417-5 fűzött : ár nélkül
Kántorjánosi
316.347(=914.99)(439-2Kántorjánosi) *** 281.5.018.2(439-2Kántorjánosi) *** 398(=914.99)(439-2Kántorjánosi)
[AN 797627]
MARC

ANSEL
UTF-86667 /2002.
Lazarus, Arnold
Fallstricke der Liebe (magyar)
   Esküvő előtt, esküvő után : huszonnégy közkeletű tévhit a párkapcsolatról / Arnold Lazarus ; [ford. Csokonai Attila]. - Budapest : Móra, 2002. - 157 p. ; 21 cm. - (Nők & ők, ISSN 1587-0391)
ISBN 963-11-7674-6 fűzött : ár nélkül
316.472.4 *** 364.286 *** 613.89 *** 159.922.1
[AN 922977]
MARC

ANSEL
UTF-86668 /2002.
Németh Erzsébet
   Az önismeret és a kommunikációs készség fejlesztése / Németh Erzsébet. - [Budapest] : Századvég, 2002. - 137 p. : ill. ; 24 cm. - (A Budapesti Kommunikációs Főiskola tankönyvei, ISSN 1587-9909 ; 2.)
Bibliogr.: p. 127.
ISBN 963-9211-31-1 fűzött : 1680,- Ft
316.77(075.8) *** 159.928(075.8)
[AN 922976]
MARC

ANSEL
UTF-86669 /2002.
Pease, Allan
Talk language (magyar)
   Szó-beszéd : a társalgás művészete / Allan Pease, Alan Garner ; [ford. Dáczer Éva]. - 10. kiad. - Budapest : Park, cop. 2002. - 125, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Hétköznapi pszichológia, ISSN 0865-0705)
Ill. Molnár Gabriella
ISBN 963-530-618-0 fűzött : ár nélkül
316.77 *** 177.2
[AN 922247]
MARC

ANSEL
UTF-86670 /2002.
Róka Jolán (1949-)
   Kommunikációtan : fejezetek a kommunikáció elméletéből és gyakorlatából / Róka Jolán. - [Budapest] : Századvég, 2002. - 152 p. : ill. ; 24 cm. - (A Budapesti Kommunikációs Főiskola tankönyvei, ISSN 1587-9909 ; 1.)
Bibliogr.: p. 139-147.
ISBN 963-9211-30-3 fűzött : 2240,- Ft
316.77(075.8)
[AN 922958]
MARC

ANSEL
UTF-86671 /2002.
Teleki Béla (1942-)
   Kézikönyv a családról : családszociológiai gondolatok a rendszerszemlélet szempontjából / Teleki Béla. - 2. utánny. - Kecskemét : Korda, 2002-. - 23 cm
316.356.2
[AN 922263]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Alapkérdések. - 2002. - 176 p.
Bibliogr.: p. 174-176.
ISBN 963-9332-48-8 fűzött : 950,- Ft
316.356.2
[AN 922266] MARC

ANSEL
UTF-86672 /2002.
Teperics Károly
   A Hajdú-Bihar megyei diplomások munkaerőpiaci helyzetének vizsgálata : a Debreceni Egyetem hatása a humánerőforrásokra = Analysis of the labour market situation of the graduated manpower in Hajdú-Bihar county : the influence of the University of Debrecen on the human capital / Teperics Károly. - Debrecen : Debreceni Egy., 2002. - 159, [31] p. : ill., részben térk. ; 24 cm. - (Studia geographica, ISSN 0209-4835 ; 10.)
Bibliogr.: p. 147-159. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-472-622-4 fűzött : ár nélkül
316.343.652(439.165)"199"(083.41) *** 331.5(439.165)"199"(083.41) *** 31(439.165)
[AN 923010]
MARC

ANSEL
UTF-86673 /2002.
Vámosi Zoltán (1943-)
   Szociológia : aspektusok : nyitott rendszerű képzés - távoktatás - oktatási segédlete : felsőoktatási tankönyv / Vámosi Zoltán ; [közread. a] Gábor Dénes Főiskola, [LSI Informatikai Oktatóközpont]. - Budapest : GDF : LSI Informatikai Oktatóközp., 2002. - [2], 254 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 207-210.
ISBN 963-577-307-2 fűzött : ár nélkül
316(078)
[AN 922256]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

6674 /2002.
Amery, Heather
   Mesék a nagyvilágból / Heather Amery feldolgozása alapján ; Linda Edwards illusztrációival ; [ford. Törőné Tóth Katalin]. - [Kaposvár] : Holló, [2002]. - 127, [2] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-9305-96-0 kötött : ár nélkül
398.21(=00)(02.053.2)
[AN 923008]
MARC

ANSEL
UTF-86675 /2002.
Krupa András (1934-)
   Humor l'udu = A nép humora / Ondrej Krupa ; [vyd. Slovenský výskumný ústav]. - Békéšska Čaba : Slovenský výskumný ústav, 2000. - 191 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 188-189.
ISBN 963-00-5599-6 * fűzött : ár nélkül
398.23(=854)(439)
[AN 797287]
MARC

ANSEL
UTF-86676 /2002.
Talve, Ilmar
Suomen kansankulttuuri (magyar)
   A finn népkultúra / [Ilmar Talve] ; ford. ifj. Kodolányi János. - Debrecen : Ethnica, 2000. - 331 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 321-326.
ISBN 963-472-481-7 fűzött : ár nélkül
Finnország
39(480)
[AN 458219]
MARC

ANSEL
UTF-86677 /2002.
Ujváry Zoltán (1932-)
   Vak tyúk is talál szemet : illusztrált gömöri szólások / [ill.] Szilágyi Imre ; [gyűjt.] Ujváry Zoltán. - Debrecen : Ethnica, 2002. - 80 p. : ill. ; 18 cm
Példányszám: 250, ebből számozott: 100
ISBN 963-472-592-9 kötött : ár nélkül
Gömör
398.9(=945.11)(439Gömör)
[AN 922981]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

6678 /2002.
   4 év tévúton : cikkek, interjúk, dokumentumok / [szerk. Lázár A. Tibor] ; [kiad. a "2002" Társaság]. - [Budapest] : "2002" Társ., [2002]. - 327 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-00-9542-4 fűzött : 1400,- Ft
323(439)"1998/2002"
[AN 923933]
MARC

ANSEL
UTF-86679 /2002.
   Civitas és universitas : tudományos, közéleti konferencia : Veszprém, 1999. május 14. / [szerk. Gergó Zsuzsanna] ; [rend. a Veszprémi Egyetem Európai Tanulmányok Központja]. - Veszprém : VE K., 2000. - 264 p. ; 23 cm. - (Európai füzetek, ISSN 1419-8991 ; 6.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-9220-45-0 fűzött : ár nélkül
32(4) *** 37.014.5(100) *** 061.3(439-2Veszprém)
[AN 799280]
MARC

ANSEL
UTF-86680 /2002.
Csizmadia Ervin (1958-)
   Makkai János : ösztön és politika : Makkai János és a magyar reformjobboldal a két háború között / Csizmadia Ervin. - Budapest : Új Mandátum, 2001. - 215 p. ; 20 cm. - (Post scriptum, ISSN 1588-6042 ; 2.)
Bibliogr.: p. 206-215.
ISBN 963-9336-48-3 fűzött : 2000,- Ft
Makkai János (1905-1994)
32(439)(092)Makkai_J. *** 943.9"192/194"(092)Makkai_J.
[AN 923820]
MARC

ANSEL
UTF-86681 /2002.
   "A demokrácia 10 éve" : V. Országos Politológus Vándorgyűlés, Nyíregyháza, 1999 : tanulmánykötet / [összeáll. Rozgonyi Ibolya] ; [rend., kiad. a Nyíregyházi Főiskola Politológia és Szociológia Tanszéke]. - Nyíregyháza : Bessenyei, 2000. - 287 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-9130-72-9 fűzött : ár nélkül
323(439)"1989/199" *** 061.3(439-2Nyíregyháza)
[AN 797837]
MARC

ANSEL
UTF-86682 /2002.
Fazekas Csaba (1968-)
   A politikai katolicizmus fogalmáról és a reformkori politikai katolicizmusról / Fazekas Csaba. - Miskolc : ME BTK Újkori M. Tört. Tanszék, 2002. - 37 p. ; 21 cm. - (Miskolci társadalomtörténeti műhelyviták, ISSN 1588-2020 ; 1.)
Példányszám: 250
ISBN 963-661-514-4 fűzött : ár nélkül
329.3(439)"184" *** 322(439)"184" *** 261.7(439)"184" *** 282(439)"184"
[AN 923040]
MARC

ANSEL
UTF-86683 /2002.
Herman Ottó Társaság.
   A Herman Ottó Társaság nyílt levelei Sofronie Drincec gyulai görögkeleti román Püspök úrnak és Ireny Comaroschi román külügyi szóvivőnek!. - Budapest : Szenci Molnár Társ., 2000. - 17 p. ; 20 cm. - (A Herman Ottó Társaság nemzetpolitikai sorozata, ISSN 1416-0722 ; 6.)
ISBN 963-250-114-4 * fűzött : 290,- Ft (hibás ISBN 963-250-003-2)
323.12(=945.11)(498.4)(093)
[AN 797753]
MARC

ANSEL
UTF-86684 /2002.
Illés Sándor
   Belföldi vándormozgalom a XX. század utolsó évtizedeiben / [írta Illés Sándor]. - Budapest : KSH NKI, 2000. - 112, [41] p. : ill. ; 29 cm. - (Központi Statisztikai Hivatal Népességtudományi Kutató Intézetének kutatási jelentései, ISSN 0236-736X ; 63.)
Bibliogr.: p. 104-111. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-7109-67-6 fűzött : 1700,- Ft
325.11(439)"196/199"
[AN 798355]
MARC

ANSEL
UTF-86685 /2002.
More, Thomas, Sir.
Utopia (magyar)
   Utópia / Morus Tamás ; [Kardos Tibor fordítása]. - Budapest : Szt. István Társ., 2002. - 154, [2] p. ; 18 cm. - (Szent István könyvek, ISSN 1585-6186)
Az előszót írta Péteri Zoltán
ISBN 963-361-319-1 kötött : 980,- Ft
321.01(0:82-96) *** 304.9(0:82-96) *** 330.841(0:82-96) *** 871-96(410)=945.11
[AN 923793]
MARC

ANSEL
UTF-86686 /2002.
Nagy Miklós
   L'Union européenne et la France / Nagy Miklós. - Szeged : JGYF K., 2000. - 152 p. ; 24 cm
ISBN 963-9167-40-1 * fűzött : ár nélkül
327(44) *** 327.39(4-62)
[AN 796760]
MARC

ANSEL
UTF-86687 /2002.
Németh Zsolt (1963-)
   Magyar kibontakozás : válogatás Németh Zsolt beszédeiből és cikkeiből, 1998-2002 / Németh Zsolt ; a kötetet gond. és szerk. Szesztay Ádám és Répás Zsuzsanna. - Budapest : Püski, 2002. - 242, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9337-63-3 kötött : ár nélkül
327(439)"1998/2002" *** 323.15(=945.11)(4-11) *** 323(439)"1998/2002"
[AN 923840]
MARC

ANSEL
UTF-86688 /2002.
   Pártok változó szerepben : nyugat-európai tapasztalatok / [szerk. Johancsik János]. - [Budapest] : Villányi Úti Konferenciaközp. és Szabadegy. Alapítvány, 2002. - 237 p. ; 20 cm. - (Villányi úti könyvek, ISSN 1215-3338 ; 24.). (Politikatudományi sorozat, ISSN 1219-9400 ; 20.)
Bibliogr. a tanulmányok végén. - Összefoglalás magyar és angol nyelven
ISBN 963-7580-33-6 fűzött : ár nélkül
329(4)"199/200"
[AN 923013]
MARC

ANSEL
UTF-86689 /2002.
Tóth Csaba
   Politika és kommunikáció : a magyar politika [!politikai] napirend témái a 2002-es választások előtt / Tóth Csaba, Török Gábor. - [Budapest] : Századvég, 2002. - 370 p. ; 21 cm. - (Századvég választási kötetek, ISSN 1417-4596)
ISBN 963-9211-34-6 kötött : 2240,- Ft
323(439)"2000/2002"
[AN 923810]
MARC

ANSEL
UTF-86690 /2002.
Zeidler Miklós
   A magyar irredenta kultusz a két világháború között / Zeidler Miklós. - Budapest : Teleki L. Alapítvány, 2002. - 137 p. : ill. ; 23 cm. - (Regio könyvek, ISSN 0866-1251)
Bibliogr.: p. 91-96.
ISBN 963-85774-3-6 fűzött : ár nélkül
323.1(=945.11)"192/193" *** 329.17(439)"192/193" *** 172.15(439)"192/193 *** 316.7(439)"192/193"
[AN 923799]
MARC

ANSEL
UTF-86691 /2002.
   A zsidóság útja : [esszék, 1848-1948] / [összeáll., az utószót és a jegyzeteket írta Kőbányai János]. - Budapest : Múlt és Jövő K., 2000. - 463 p. ; 17 cm
ISBN 963-9171-49-2 kötött : 2400,- Ft
323.12(=924)(439) *** 316.347(=924)(439) *** 930.85(439)(=924) *** 296(439)
[AN 449625]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

6692 /2002.
Beaumont, Émilie
L'imagerie de l'histoire (magyar)
   Képes történelem gyerekeknek / Émilie Beaumont, Marie-Renée Pimont ; ill. Isabella Misso, Sophie Toussaint, Isabelle Rognoni ; [ford. Jancsó Júlia]. - [Budapest] : Passage, cop. 2000. - 124 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 963-228-201-9 kötött : ár nélkül
930.85(100)(02.053.2)
[AN 798821]
MARC

ANSEL
UTF-86693 /2002.
Benedek Elek (1859-1929)
   A magyar nép multja és jelene / írta Benedek Elek. - Repr. kiad. - Budapest : Alter-Natív, [1998-2002]. - 2 db ; 25 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Athenaeum, 1898
ISBN 963-9189-21-9 *
943.9 *** 39(=945.11)
[AN 334880]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., A bölcsőtől a sírig. - [2002]. - 463 p. : ill.
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9189-01-4)
39(=945.11)
[AN 923862] MARC

ANSEL
UTF-86694 /2002.
Bodó László
   Szent István, az ország- és egyházépítő, az államszervező / [írta ... Bodó László] ; [kiad. a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Társaság Kunhegyes Városi és Városkörnyéki Szervezete]. - Kunhegyes : Jász-Nagykun-Szolnok M. TIT Kunhegyes Városi és Városkörnyéki Szervezete, 2000. - 38 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-00-5265-2 * fűzött : ár nélkül
István (Magyarország: király), I., Szent (970-1038)
943.9"10"(092)István,_I.
[AN 798319]
MARC

ANSEL
UTF-86695 /2002.
Cachée, Josef
"Sie haben's gut, Sie können ins Kaffeehaus gehen!" (magyar)
   Ferenc József magánélete / J. Cachée, G. Praschl-Bichler ; [ford. Simon László] ; [a verseket ford. Sári Júlia]. - [Budapest] : Gabo, [2001]. - 271 p., [16] t. : ill. ; 23 cm. - (Királyi házak, ISSN 1419-9149)
Megj. "... Önöknek persze könnyű, beülhetnek egy kávéházba" címmel is
ISBN 963-9237-92-2 kötött : 1990,- Ft (hibás ISBN 963-8009-73-1)
Ferenc József (Magyarország: király), I. (1830-1916)
Habsburg-ház
943.6/.9(092)Ferenc_József *** 929.52(436)Habsburg(089.3)
[AN 922890]
MARC

ANSEL
UTF-86696 /2002.
Cox, Reg
   Cele 7 minuni ale lumii : cele 3x7 minuni ale lumii antice, medievale şi moderne / [Reg Cox şi Neil Morris] ; [il. ... James Field, Kevin Jones]. - Budapest : M. Kvklub, 2000. - 96 p. : ill., színes ; 29 cm
Tart.: Cele 7 minuni ale lumii antice ; Cele 7 minuni ale lumii medievale ; Cele 7 minumi ale lumii moderne. - Egys. cím: The seven wonders of the ancient world ; The seven wonders of the medieval world ; The seven wonders of the modern world. - Ford. Danilo Zoltán
ISBN 963-547-271-4 kötött : ár nélkül
930.85(100) *** 930.85(3)
[AN 798271]
MARC

ANSEL
UTF-86697 /2002.
   Dix ans de coopération franco-hongroise en archéologie, 1988-1998 : actes de la table ronde tenue du 3 au 5 juin 1998 au Collegium Budapest / réunis sous la direction de Jean-Paul Guillaumet. - Budapest : Collegium Budapest Inst. for Advanced Study, 2000. - 163 p. : ill. ; 21 cm. - (Workshop series / Collegium Budapest Institute for Advanced Study,, ISSN 1416-227X ; 9.)
Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-8463-98-8 fűzött : ár nélkül
903/904(439) *** 903/904(44) *** 061.3(439-2Bp.)"1998"
[AN 797844]
MARC

ANSEL
UTF-86698 /2002.
   Egy évszázad krónikája : Szentendre, 1900-1999 / összeáll. Sin Edit ; [... szerk. Máté György]. - Szentendre : Pest M. Kvt., 2000. - 343 p. : ill. ; 21 cm. - (Szentendrei füzetek, ISSN 0237-2185 ; 5.)
Bibliogr.: p. 341.
ISBN 963-00-2668-6 fűzött : ár nélkül
Szentendre
943.9-2Szentendre"19"(0:930.24)
[AN 797747]
MARC

ANSEL
UTF-86699 /2002.
Flüggen, Berthold
   Anglia a világ kalóza / Berthold Flüggen ; ford. Olthy György. - Hasonmás kiad. - Budapest : Gede, 2000. - 300 p., [16] t.fol. : ill. ; 20 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Szenkó, 1943
ISBN 963-9298-08-5 fűzött : ár nélkül
Anglia
942.0 *** 930.8(=924)(420) *** 325.3(420)
[AN 798213]
MARC

ANSEL
UTF-86700 /2002.
Glatt, John
The royal house of Monaco (magyar)
   A monacói uralkodóház : fényűzés, pompa, tragédiák, botrányok / John Glatt ; [ford. Dobos Lídia]. - [Budapest] : Gabo, [2001]. - 342 p., [16] t. : ill. ; 23 cm. - (Királyi házak, ISSN 1419-9149)
ISBN 963-9237-93-0 kötött : 1990,- Ft (hibás ISBN 963-9237-22-1)
Grimaldi-ház
929.52(449.49)Grimaldi"19"
[AN 922911]
MARC

ANSEL
UTF-86701 /2002.
Györkei Jenő (1929-)
Dicső ereklyék (orosz)
   Slavnye relikvii : istoriâ boevyh znamën vengerskoj revolûcii i osvoboditelʹnoj borʹby 1848-1849-h godov / Enë Dërkei, Č. Kottra Dërdi ; [per. Žigmond Temešvari, Nadežda Temešvari]. - Budapešt : Honved, 2000. - 95 p. : ill., részben színes ; 16x23 cm
ISBN 963-9065-68-4 fűzött : ár nélkül
929.9(439)"1848/1849" *** 943.9"1848/1849"
[AN 451039]
MARC

ANSEL
UTF-86702 /2002.
Hamza Gábor (1949-)
   "Nem akarunk csonka Európát..." : politikai, történelmi, jogi tanulmányok, cikkek és esszék / Hamza Gábor. - Budapest : Elektra Kiadóház, 2002. - 262 p. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - A tartalomjegyzék angol, német, francia és olasz nyelven is
ISBN 963-9391-18-2 kötött : ár nélkül
940 *** 327.39(4-62)
[AN 923002]
MARC

ANSEL
UTF-86703 /2002.
Horn Ildikó
   Báthory András / Horn Ildikó. - Budapest : Új Mandátum, 2002. - 262 p. ; 20 cm. - (Post scriptum, ISSN 1588-6042 ; 3.)
Bibliogr.: p. 247-262.
ISBN 963-9336-51-3 fűzött : 2200,- Ft
Báthory András (Erdély: fejedelem) (1566-1599)
929.52(439)Báthory *** 282(439)(092)Báthory_A. *** 943.9"157/159"(092)Báthory_A.
[AN 923826]
MARC

ANSEL
UTF-86704 /2002.
   A Kárpát-medence etnikai és demográfiai viszonyai a honfoglalástól a török kiűzéséig : oktatási segédanyag / [szerk. Font Márta] ; [... kiad. PTE Középkori és Koraújkori Történeti Tanszék]. - Pécs : PTE, 1998 [!2001]. - 71 p. : ill., térk. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
943.9"08/16" *** 314(439)"08/16"
[AN 923573]
MARC

ANSEL
UTF-86705 /2002.
Kepes András (1948-)
   Beszélgetések / Kepes András. - [Budapest] : Park, 2001. - 327, [5] p. : ill. ; 21 cm. - (Kepes krónika)
ISBN 963-530-559-1 kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-530-482-X)
929(439)"199"(047.53)
[AN 922311]
MARC

ANSEL
UTF-86706 /2002.
Kiss Tamás (1934-)
   Magyar Egyetemisták és Főiskolások Szövetsége : Szeged - 1956 / Kiss Tamás. - Szeged : Belvedere Meridionale, 2002. - 223 p. : ill. ; 25 cm. - (Szemtanú, ISSN 1587-2963 ; 2.)
Bibliogr.: p. 174-175.
ISBN 963-86240-0-0 kötött : ár nélkül
Magyar Egyetemisták és Főiskolások Egyesült Szövetsége.
943.9-2Szeged"1956" *** 378.189(439-2Szeged)"1956"
[AN 923081]
MARC

ANSEL
UTF-86707 /2002.
Lederer Emma (1897-1977)
   Egyetemes művelődéstörténet / írta Lederer Emma. - Repr. kiad. - Budapest : Holnap, 2002. - 369 p. ; 20 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Káldor, 1935
ISBN 963-346-320-3 kötött : ár nélkül
930.85(100)(035)
[AN 923532]
MARC

ANSEL
UTF-86708 /2002.
Németh István (1945-)
   Németország története : egységtől az egységig, 1871-1990 / Németh István. - [Budapest] : Aula, 2002. - 679 p. : ill. ; 21 cm. - (XX. század, ISSN 1419-2535)
Bibliogr.: p. 603-612.
ISBN 963-9345-46-6 kötött : 3500,- Ft
Németország
943.0"186/199"
[AN 923863]
MARC

ANSEL
UTF-86709 /2002.
Simpson, Judith
Ancient Egypt (magyar)
   Az ókori Egyiptom / [szöveg Judith Simpson] ; tud. tanácsadó George Hart ; [ford. Tóth Erika Anikó]. - [Budapest] : Passage, cop. 2001. - 63 p. : ill., színes ; 31 cm. - (Felfedezők könyvtára, ISSN 1585-9819 ; 8.)
ISBN 963-228-298-1 kötött : ár nélkül
Egyiptom
904(32) *** 930.85(32)
[AN 922957]
MARC

ANSEL
UTF-86710 /2002.
Soltész István
   Árpád-házi királylányok Európában : győztes és bukott csillagok / Soltész István. - [Budapest] : Gabo, cop. 2002. - 239 p., [16] t. : ill., részben színes ; 23 cm. - (Királyi házak, ISSN 1419-9149)
Bibliogr.: p. 231-239.
ISBN 963-9237-90-6 kötött : 1990,- Ft
Árpád-ház
940"10/12"(092) *** 929-055.2(439)"10/12" *** 929.52(439)Árpád-ház
[AN 923044]
MARC

ANSEL
UTF-86711 /2002.
Szecskó Károly (1939-)
   Kandra Kabos, 1843-1905 / Szecskó Károly ; [közread. a] Főegyházmegyei Könyvtár, Hittudományi Főiskola. - Eger : Főegyhm. Kvt. : Hittud. Főisk., 2000. - 119 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 104-117.
ISBN 963-8265-05-1 * kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-8265-05-01)
Kandra Kabos (1843-1905)
930.1(439)(092)Kandra_K.
[AN 797295]
MARC

ANSEL
UTF-86712 /2002.
Szluha Márton (1935-)
   Bács-Bodrog vármegye nemes családjai / Szluha Márton ; [színes címereket a szerző rajz.]. - Budapest : Heraldika, 2002. - 460 p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 963-85645-7-1 kötött : 5500,- Ft
929.52(439.155)
[AN 923956]
MARC

ANSEL
UTF-86713 /2002.
Tyldesley, Joyce
Nefertiti (magyar)
   Nefertiti : Egyiptom napkirálynője / Joyce Tyldesley ; [ford. Orémuszné Kertész Tímea]. - [Debrecen] : Gold Book, [2002]. - 271 p., [16] t. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 264-265. és a jegyzetekben
ISBN 963-9437-01-8 kötött : ár nélkül
Nofretete (Egyiptom: királynő)
932(092)Nofretete
[AN 923880]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

6714 /2002.
Balogh Mihály
   Felső-Kiskunság - Dunamellék : helyismereti olvasókönyv / Balogh Mihály, Szabó Sándor ; [közread. a] Baksay Sándor Református Gimnázium. - Kunszentmiklós : Baksay Ref. Gimn., 2000. - 192 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 181-187.
ISBN 963-00-5253-9 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9315-03-6)
Kiskunság
908.439Kiskunság
[AN 798508]
MARC

ANSEL
UTF-86715 /2002.
Dupka György (1952-)
   Kárpátalja magyarsága : honismereti kézikönyv / Dupka György. - Budapest : A Magyar Nyelv és Kult. Nk. Társ. - Anyanyelvi Konf., 2000. - 211 p. : ill. ; 19 cm. - (Nyelv és lélek könyvek, ISSN 1418-2092)
Bibliogr.: p. 197-209.
ISBN 963-00-3736-X fűzött : 1150,- Ft
908.477.87
[AN 797277]
MARC

ANSEL
UTF-86716 /2002.
   Észak-magyarországi kerékpártúrák : Bükk, Aggtelek, Zempléni-hegység, Cserehát / [alkotószerk. Szokoly Miklósné] ; [... írták Rakaczky István et al.]. - Budapest : Frigoria, 2002. - 144 p., [14] t. : ill., főként színes ; 18 cm + térk.
Lezárva: 2002. jan. 15.
ISBN 963-86150-3-6 fűzött : ár nélkül
Észak-Magyarország
914.39(234.373.3/.5)(036) *** 796.57
[AN 923839]
MARC

ANSEL
UTF-86717 /2002.
Gyapay Dénes (1928-)
   Olaszország / írta Gyapay Dénes. - Budapest : Press Publica, 2002. - 128 p. ; 17 cm. - (Változó világ, ISSN 1219-5235 ; 49.). (Az Európai Unió a változó világban, ISSN 1586-0000)
Bibliogr.: p. 127-128.
ISBN 963-9001-69-4 fűzött : 540,- Ft
Olaszország
908.45
[AN 923788]
MARC

ANSEL
UTF-86718 /2002.
Jakus Lajos
   Csővár / Jakus Lajos. - Penc : Jakus L., 2000. - 160, [4] p., [2] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 153-156.
ISBN 963-440-087-6 * fűzött : ár nélkül
Csővár
908.439-2Csővár
[AN 798269]
MARC

ANSEL
UTF-86719 /2002.
Nemerkényi Antal (1952-)
   Észak-Magyarország / Nemerkényi Antal ; [fotó Nemerkényi Antal, Mánfai György, Heincz László]. - Budapest : Cartographia, cop. 2002. - 196 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Magyar tájak)
ISBN 963-353-178-0 fűzött : ár nélkül
Észak-Magyarország
914.391.3(036)
[AN 923244]
MARC

ANSEL
UTF-86720 /2002.
Pusztai József
   Bábolna : visszatekintés az őskortól 1945. történelmi dátumáig a Millennium alkalmából / Pusztai József ; [kiad. Bábolna Polgármesteri Hivatal]. - Bábolna : Polgármesteri Hiv., 2000. - 99 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-00-5667-4 * fűzött : ár nélkül
Bábolna
908.439-2Bábolna *** 636.1(439-2Bábolna)(091)
[AN 798084]
MARC

ANSEL
UTF-86721 /2002.
   Régi jó idők / [vál. és szerk. Csiszár Miklósné] ; [kiad. az Eötvös Károly Megyei Könyvtár]. - Veszprém : EKMK, 2000. - 98 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-7199-83-7 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-7199-640)
Veszprém
908.439-2Veszprém"185/189" *** 894.511-92(439-2Veszprém)(082)
[AN 796789]
MARC

ANSEL
UTF-86722 /2002.
   A társadalmi újratermelés stratégiai kérdéseiről / [... szerk. Bod Péter Ákos, Hegedűs Tamás]. - Budapest : Miniszterelnöki Hiv. Stratégiai Közp., 2000. - 44 p. ; 21 cm. - (Stratégiai füzetek / Miniszterelnöki Hivatal Stratégiai Elemző Központ,, ISSN 1586-9121 ; 1.)
ISBN 963-9284-31-9 fűzött : ár nélkül
911.3(439) *** 304(439)
[AN 798174]
MARC

ANSEL
UTF-86723 /2002.
Vojnits András (1941-)
   Afrikai levelek : a Kamerun-hegy lábánál / Vojnits András ; [a ... felvételeket a szerző kész.]. - [Pusztazámor] : DNM, cop. 2002. - 157, [2] p., [32] t. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-9369-17-9 kötött : ár nélkül
908.671.1
[AN 922919]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

6724 /2002.
   Állami vagyonkezelés Európában és Magyarországon : utak és lehetőségek / szerk. Diczházi Bertalan, Macher Ákos. - [Budapest] : GJW-Consultatio, [2000]. - 136 p. : ill. ; 20 cm. - (Számadás a talentumról, ISSN 1418-4230)
ISBN 963-03-9537-1 fűzött : ár nélkül
351.711.075(439) *** 351.711.075(4)
[AN 797030]
MARC

ANSEL
UTF-86725 /2002.
Balogh Margit (1961-)
   A Grősz-per / Balogh Margit, Szabó Csaba. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2002. - 312 p. ; 20 cm. - (Híres politikai perek, ISSN 1587-8813)
Bibliogr.: p. 257-258.
ISBN 963-09-4312-3 fűzött : ár nélkül
Grősz József (1887-1961)
343.301.096(439)"1951"(092)Grősz_J.
[AN 923798]
MARC

ANSEL
UTF-86726 /2002.
Dezső Márta
   A választójog / írta Dezső Márta, Nagyné Szegvári Katalin, Rytkó Emília ; szerk. Máthé Gábor. - Budapest : Press Publica, 2002. - 128 p. ; 17 cm. - (Változó világ, ISSN 1219-5235 ; 50.)
ISBN 963-9001-71-6 fűzött : 540,- Ft
342.8(439) *** 324(439)
[AN 923789]
MARC

ANSEL
UTF-86727 /2002.
   Die Elemente der ungarischen Verfassungsentwicklung : Studien zum Millennium / Hrsg. Gábor Máthé, Barna Mezey. - [Budapest] : [ELTE], 2000. - 82 p. ; 24 cm
Közread. az Eötvös Loránd Tudomámyegyetem. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-463-441-9 * fűzött : ár nélkül
342(439)(091)
[AN 796989]
MARC

ANSEL
UTF-86728 /2002.
Erdős Ferenc
   Vármegyeháza a bástya és a várfal helyén / Erdős Ferenc, Kelemen Krisztián, Vitek Gábor. - Székesfehérvár : Fejér M. Lvt., 2002. - 113, [2] p. : ill., főként színes ; 25 cm. - (A Fejér Megyei Levéltár közleményei, ISSN 0238-4116 ; 28.)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-7233-30-X kötött : 2000,- Ft
353(439.118)(091)(092) *** 943.911.8
[AN 923802]
MARC

ANSEL
UTF-86729 /2002.
European convention on spectator violence and misbehaviour at sports events and in particular at football matches (magyar)
   Európai egyezmény a sporteseményeken, különösen a labdarúgó mérkőzésen megnyilvánuló nézői erőszakról és nem megfelelő viselkedésről / [kiad. az Európa Tanács Információs és Dokumentációs Központja]. - Budapest : Európa Tanács Inf. és Dok. Közp., 2000. - 20 p. ; 15 cm
Példányszám: 1000
ISBN 963-86051-9-7 * fűzött : ár nélkül
343.343.3(4)(094)) *** 796.332
[AN 451609]
MARC

ANSEL
UTF-86730 /2002.
Farkas László (1909-)
   Hómantól Ortutayig : történelmi évek egy magyar minisztériumban, 1934-1949 / Farkas László ; [közread. az] Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. - [Budapest] : OPKM, 2002. - 121 p. ; 21 cm
ISBN 963-9315-29-X fűzött : 1200,- Ft
354.32(439)"193/194"(0:82-94) *** 008:323(439)"193/194"
[AN 923184]
MARC

ANSEL
UTF-86731 /2002.
   Gróf Tisza István gyilkosai a hadbíróság előtt : a Magyar Távirati Iroda és a Magyar Kurír hivatalos gyorsírói följegyzéseinek alapján / [... szerk., az előszót és a zárszót írta Bencsik Gábor]. - Budapest : M. Ház, [2002]. - 395 p. : ill. ; 30 cm. - (Magyar Ház könyvek, ISSN 1418-7426)
ISBN 963-9335-03-7 fűzött : ár nélkül
Tisza István (1861-1918)
343.611.6(439)"1918" *** 943.9"191"(092)Tisza_I.
[AN 923045]
MARC

ANSEL
UTF-86732 /2002.
   Határok és régiók : Nemzetközi Földrajzi Tudományos Konferencia : Szeged, 1999. november 29-30. / [szerk. Szónokyné Ancsin Gabriella] ; [rend., közread. a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Kar Gazdaság és Társadalomföldrajz Tanszék]. - [Szeged] : SZTE TTK Gazdaság és Társadalomföldrajz Tansz., [2000]. - 515 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. az előadások végén. - Példányszám: 100
ISBN 963-482-486-2 fűzött : ár nélkül
353 *** 332.1 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 797064]
MARC

ANSEL
UTF-86733 /2002.
Hernádi Eleonóra (1969-)
   Az Európai Unió intézményei / írta Hernádi Eleonóra. - Budapest : Press Publica, 2002. - 128 p. ; 17 cm. - (Változó világ, ISSN 1219-5235 ; 51.). (Az Európai Unió a változó világban, ISSN 1586-0000)
Bibliogr.: p. 127-128.
ISBN 963-9001-73-2 fűzött : 540,- Ft
European Union.
341.17(4-62)
[AN 923790]
MARC

ANSEL
UTF-86734 /2002.
   Jogszabályi címanyag gyűjtemény[!] / [szerk. Spitzár Árpád, Spitzár Árpádné] ; [közread. a] Saldo Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Rt. - Budapest : Saldo, 2001. - 308 p. ; 29 cm
Lezárva: 2001. jan. 1.
ISBN 963-621-980-X fűzött : ár nélkül
34(439)(094)(083.86)
[AN 923466]
MARC

ANSEL
UTF-86735 /2002.
Kovács Péter (1959-)
   International law and minority protection : rights of minorities or law of minorities? / Péter Kovács. - Budapest : Akad. K., cop. 2000. - 173 p. ; 19 cm. - (Pázmány-books, ISSN 1586-524X)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-05-7750-X fűzött : ár nélkül
341.234(4) *** 342.724(4) *** 342.724(439)
[AN 797908]
MARC

ANSEL
UTF-86736 /2002.
   A magyar állam és a nemzetiségek : a magyarországi nemzetiségi kérdés történetének jogforrásai, 1848-1993 / [főszerk. Balogh Sándor] ; [szerk. Sipos Levente] ; [vál. és a jegyzeteket kész. Kardos József et al.]. - Budapest : Napvilág, 2002. - 759 p. ; 25 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9082-95-3 kötött : 4800,- Ft
342.724(439)"184/199"(093) *** 323.15(=00)(439)"184/199"(093) *** 316.347(=00)(439)184/199"(093)
[AN 923804]
MARC

ANSEL
UTF-86737 /2002.
Magyar Mária
   Építésügyi hatósági engedélyezési eljárások / Magyar Mária. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2001. - 223 p. ; 24 cm. - (Építési segédkönyvek, ISSN 1588-6131 ; 1.)
ISBN 963-224-627-6 fűzött : ár nélkül
351.785(439) *** 349.442(439)
[AN 923301]
MARC

ANSEL
UTF-86738 /2002.
   Magyar társasági jog : az 1997. évi CXLIV. törvény alapján / szerzők Fazekas Judit [et al.] ; kiad. a "Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért". - Miskolc : Novotni K., 2000. - 457 p. ; 21 cm
Lezárva: 1998. márc. 30. - Bibliogr.: p. 440-454. - Példányszám: 500
ISBN 963-9360-02-3 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-661-315-X)
1997. évi CXLIV. törvény a gazdasági társaságokról
347.72(439)(075.8)
[AN 797178]
MARC

ANSEL
UTF-86739 /2002.
   Nemzetközi szervezetek és intézmények / szerk. Prandler Árpád ; [... szerzői Blahó András et al.]. - [Budapest] : Aula, 2001. - 484 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 479-484.
ISBN 963-9345-44-X kötött : 4300,- Ft
341.1(100)(075.8)
[AN 923153]
MARC

ANSEL
UTF-86740 /2002.
Salamon András
   Az utazási szerződés / Salamon András. - Budapest : Geomédia, 2001. - 210 p. ; 24 cm. - (Geomédia szakkönyvek. Fókuszban a turizmus,, ISSN 1587-7973)
ISBN 963-7910-87-5 fűzött : 4000,- Ft
347.454.3(439) *** 338.48(439)
[AN 923883]
MARC

ANSEL
UTF-86741 /2002.
Szemán László
   Kis szörnyetegek : gyilkos leánykák, gyilkos fiúcskák / Szemán László. - [Budapest] : B.U.S. Press, cop. 2002. - 278 p. ; 20 cm
ISBN 963-86231-0-1 fűzött : 1690,- Ft
343.919-053.6(439)"199/200"
[AN 923193]
MARC

ANSEL
UTF-86742 /2002.
Tichi Mátyás
   Személy- és vagyonvédelemmel foglalkozók kézikönyve / [írta Tichi Mátyás, Szalóki Sándor] ; [kiad. ... Botond 1100 Oktatásszervező Kft.]. - Budapest : Botond 1100 Oktatásszervező Kft., 2002. - [8], 358 p. ; 29 cm
Fűzött : ár nélkül
351.746.3(439)(078) *** 34(439)(078)
[AN 923485]
MARC

ANSEL
UTF-86743 /2002.
Ujváriné Antal Edit
   Magyar polgári jog : felelősségtan : egyetemi tankönyv / Ujváriné Antal Edit ; kiad. "Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért". - 5. kiad. - Miskolc : Novotni K., 2000, cop. 1998. - 248 p. ; 21 cm
Lezárva: 1998. jan. 15. - Bibliogr. a fejezetek végén. - Példányszám: 1600
ISBN 963-85832-3-1 fűzött : ár nélkül
347.51(439)(075.8)
[AN 797924]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

6744 /2002.
Bahm, Karl
Berlin (magyar)
   Berlin, 1945 : a végső leszámolás / Karl Bahm ; [ford. Zsolnai Lajos]. - Debrecen : Hajja, cop. 2002. - 176 p. : ill. ; 29 cm. - (20. századi hadtörténet, ISSN 1418-2467)
ISBN 963-9329-36-3 kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9329-35-5)
355.48(430-2Berlin)"1945" *** 355.48(100)"1945"
[AN 923917]
MARC

ANSEL
UTF-86745 /2002.
Géczi Zoltán
   Hitler titkos fegyverei / Kurt Rieder. - [Kecskemét] : Vagabund, cop. 2001. - 213, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-86082-7-7 fűzött : ár nélkül
623(430)"1939/1945" *** 355.48(430)"1939/1945"
[AN 923638]
MARC

ANSEL
UTF-86746 /2002.
Price, Alfred
The last year of the Luftwaffe (magyar)
   A Luftwaffe utolsó éve : 1944. május - 1945. május / Alfred Price ; [ford. Bilik Péter]. - Debrecen : Hajja, cop. 2002. - 252 p., [32] t. : ill. ; 21 cm. - (20. századi hadtörténet, ISSN 1418-2467)
Bibliogr.: p. 247-249.
ISBN 963-9329-39-8 kötött : ár nélkül
Németország. Luftwaffe.
355.489(430)"1944/1945" *** 358.4(430)"1944/1945"
[AN 922927]
MARC

ANSEL
UTF-86747 /2002.
   Tízéves a Magyar Honvédség Szociálpolitikai Alapítványa. - [Budapest] : [MH Szociálpolitikai Alapítványa], [2000]. - 41 p. ; 24 cm
ISBN 963-00-4738-1 * fűzött : ár nélkül
Magyar Honvédség Szociálpolitikai Alapítványa.
355(439) *** 364.442(439) *** 061.27(439)
[AN 459003]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

6748 /2002.
Barkó Endre (1947-)
   Információ és orientáció : bevezetés a tájékoztatás elméletébe / Barkó Endre. - Budapest : Szaktudás K., 2002. - 152 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 148-150.
ISBN 963-9422-02-9 fűzött : ár nélkül
659.2 *** 316.77
[AN 923855]
MARC

ANSEL
UTF-86749 /2002.
   Minőségismeretek oktatása című előadássorozat : IX. Magyar Minőség Hét : 2000. november 9. / [szerk. Róth András, Jancsovics Imréné] ; [kiad. a Magyar Minőség Társaság]. - [Budapest] : MMT, [2000]. - 16 p. ; 21 cm
ISBN 963-8032-72-3 fűzött : ár nélkül
65.018 *** 378 *** 061.3(439-2Bp.)"2000"
[AN 798443]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

6750 /2002.
   Az adóhatósági ellenőrzések rendszer és módszertana a hatályos adójogszabályok alapján / [szerzők Csikós István et al.] ; Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Vizsgálati Módszertani Bizottság kiadványa V. 3. - Budapest : Kompkonzult, 2002. - 273 p. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 271-273.
ISBN 963-9427-04-7 fűzött : ár nélkül
336.2.078.3(439) *** 351.713(439)
[AN 923021]
MARC

ANSEL
UTF-86751 /2002.
   Adótan : adózási ismeretek a hatályos jogszabályok alapján / [szerk. Mészáros Gyuláné] ; [szerzők Bessenyei Gábor et al.] ; Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Vizsgálati Módszertani Bizottság kiadványa V.2. - Budapest : Kompkonzult, 2002. - 350 p. ; 29 cm
ISBN 963-9427-03-9 kötött : ár nélkül
336.2(439)(078)
[AN 923928]
MARC

ANSEL
UTF-86752 /2002.
Árvai Zsófia
   Financial crises in transition countries: models and facts / Zsófia Árvai, János Vincze. - Budapest : Nat. Bank of Hungary, 2000. - 38 p. ; 30 cm. - (NBH working paper, ISSN 1419-5178 ; 2000/6.)
Bibliogr.: p. 31-32.
ISBN 963-9057-78-9 fűzött : ár nélkül
330(4-11)"199" *** 339.747(4-11)"199"
[AN 797771]
MARC

ANSEL
UTF-86753 /2002.
   Die Automobilindustrie in Ungarn : Wachstumsbranche mit Perspektiven für Investoren / [Hrsg.:] Deutsch-Ungarische Industrie- und Handelskammer. - 2. Aufl. - Budapest : Deutsch-Ungarische Industrie- und Handelskammer, 2000. - 92 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-00-4361-0 fűzött : ár nélkül
339.166.84(439)"199" *** 339.166.84(4-11)"199" *** 629.114.6
[AN 798647]
MARC

ANSEL
UTF-86754 /2002.
Bagi Károlyné (1942-)
   Önkéntes- és magánnyugdíjpénztárak számvitele és elemzése / Bagi Károlyné. - [Budapest] : Corvinus, 2000. - 442 p. ; 20 cm. - (A hét szabad művészet könyvtára, ISSN 1219-073X)
Nyugdíjpénztárak számvitele és elemzése (borító- és gerinccím). - Bibliogr.: p. 441-442.
ISBN 963-9062-33-2 fűzött : ár nélkül
657(439)(036) *** 369.5(439)
[AN 797653]
MARC

ANSEL
UTF-86755 /2002.
Bod Péter Ákos (1951-)
   Gazdaságpolitika : intézmények, döntések, következmények / Bod Péter Ákos. - [Budapest] : Aula, 2002. - 282 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 281-282.
ISBN 963-9345-63-6 kötött : 3400,- Ft
338.2(075.8)
[AN 923087]
MARC

ANSEL
UTF-86756 /2002.
   Consumer protection - market surveillance 2000 : International conference : [Budapest, 23-24 February 2000] : abstracts of the papers / [ed. Miklós Pákh et al.] ; [org., publ. by General Inspectorate for Consumer Protection, National Association for Consumer Protection, TÜV Rheinland Central and Eastern European Group]. - Budapest : General Inspectorate for Consumer Protection : Nat. Assoc. for Consumer Protection : TÜV Rheinland Central and Eastern European Group, 2000. - 188 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-03-9612-2 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-03-9611-4)
366.5(100) *** 351.824.5(100) *** 061.3(439-2Bp.)"2000"
[AN 798722]
MARC

ANSEL
UTF-86757 /2002.
   E-kereskedelem / szerk. Zsuffa Ákos ; [írta Akácz Zoltán et al.]. - [Budapest] : Századvég, 2002. - 239 p. ; 24 cm. - (A Budapesti Kommunikációs Főiskola tankönyvei, ISSN 1587-9909 ; 3.)
Bibliogr. a fejezetek végén
Fűzött : 2240,- Ft (hibás ISBN 963-9211-33-8)
339(075.8) *** 681.324Internet *** 347.7(075.8)
[AN 923856]
MARC

ANSEL
UTF-86758 /2002.
Ékes Ildikó (1948-)
   Gazdasági helyzetkép : gazdaságszerkezeti problémák, stratégiai javaslatok / [... írói Ékes Ildikó, Goldperger István, Lóránt Károly]. - Budapest : Miniszterelnöki Hiv. Stratégiai Elemző Közp., 2000. - 91 p. ; 21 cm. - (Stratégiai füzetek / Miniszterelnöki Hivatal Stratégiai Elemző Központ,, ISSN 1586-9121 ; 2.)
ISBN 963-9284-32-7 fűzött : ár nélkül
338(439)"199"
[AN 798176]
MARC

ANSEL
UTF-86759 /2002.
Eszes István
   Online m rketing / Eszes István, Bányai Edit. - Budapest : Műszaki Kvk., cop. 2002. - 176 p. : ill. ; 26 cm
Gerinccím: Online marketing. - Bibliogr.: p. 171-176.
ISBN 963-16-2777-2 kötött : ár nélkül
658.8 *** 681.324Internet
[AN 922996]
MARC

ANSEL
UTF-86760 /2002.
   Az Európai Unió agrárrendszere / szerk. Halmai Péter ; [írta Elekes Andrea et al.] ; [... a Budapesti Agrárkamara ... gondozásában jelent meg]. - 2. átd. kiad. - [Budapest] : Mezőgazda : Budapesti Agrárkamara, 2002. - 345 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 336-343. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-9358-39-8 kötött : ár nélkül
European Union.
339.923(4-62) *** 338.43(4-62)
[AN 922357]
MARC

ANSEL
UTF-86761 /2002.
Fazekas Judit
   Fogyasztóvédelmi jog : egyetemi tankönyv / Fazekas Judit ; kiad. "Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért". - Miskolc : Novotni K., 2000. - 235 p. ; 21 cm
Lezárva: 2000. okt. 31. - Bibliogr.: p. 226-233.
ISBN 963-9360-00-7 * fűzött : ár nélkül
366.5(439)(075.8)
[AN 797172]
MARC

ANSEL
UTF-86762 /2002.
Ferenczi Barnabás
   Mire jó a fogyasztói-ár statisztika / Ferenczi Barnabás, Valkovszky Sándor, Vincze János. - Budapest : MNB, 2000. - 64 p. : ill. ; 30 cm. - (MNB füzetek, ISSN 1219-9575 ; 2000/5.)
Bibliogr.: p. 46-47.
ISBN 963-9057-77-0 fűzött : ár nélkül
338.516.54:311.141(439)
[AN 797657]
MARC

ANSEL
UTF-86763 /2002.
   A Fogyasztóvédelem - piacfelügyelet 2000 nemzetközi konferencia előadásainak kivonata : [Budapest, 2000. február 23-24.] / [szerk. Pákh Miklós et al.] ; [rend., közread. a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség, Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület, TÜV Rheinland Közép- és Kelet-Európai Vállalatcsoport]. - Budapest : Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség : Orsz. Fogyasztóvédelmi Egyes. : TÜV Rheinland Közép- és Kelet-Európai Vállalatcsop., 2000. - 188 p. ; 29 cm
ISBN 963-03-9611-4 fűzött : ár nélkül
366.5(100) *** 351.824.5(100) *** 061.3(439-2Bp.)"2000"
[AN 798721]
MARC

ANSEL
UTF-86764 /2002.
   Fogyasztóvédelem és elektronikus kereskedelem : [2000. szeptember 20.] / [szerk. Róth András, Jancsovics Imréné] ; [rend. a] Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség, Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület, Magyar Minőség Társaság. - [Budapest] : MMT, [2000]. - 12 p. ; 21 cm
Előadáskivonatok
ISBN 963-8032-65-0 * fűzött : ár nélkül
366.5 *** 658.6 *** 681.324Internet *** 061.3(439-2Bp.)"2000"
[AN 798444]
MARC

ANSEL
UTF-86765 /2002.
Görözdi Zsuzsa
   Kézikönyv a 2000. évi ÁFA alkalmazásához : az általános forgalmi adó, a jövedéki adó, az általános forgalmi adó és a kapcsolódó gazdasági események eseménysoros könyvvitele / [írta Görözdi Zsuzsanna, ... Sövényi Gézáné]. - [Budapest] : Inter-Kortax, 2000. - 372 p. ; 24 cm. - (Verzál könyvek, ISSN 1216-3872)
ISBN 963-9288-06-3 fűzött : 2400,- Ft
336.223(439)(094)(036) *** 336.126.3(439)(094)(036) *** 657(439)(036)
[AN 796872]
MARC

ANSEL
UTF-86766 /2002.
   A gyors fejlődés esélyei 2000-ben : a regionális fejlettség jellemzői / [kész. Balogh Tünde et al.]. - Budapest : ECOSTAT, 2000. - 152, [25] p. : ill. ; 30 cm. - (Monitor,, ISBN 1418-7892 ; ; 2000/3.)
ISBN 963-215-364-2 fűzött : ár nélkül
332.1(439)"199/2000"
[AN 798546]
MARC

ANSEL
UTF-86767 /2002.
   IPPP - Ipari Park Partnerségi Program : az ipari park fejlesztés tapasztalatai, lehetőségei a program keretében szervezett szemináriumok és a tanulmányutak alapján / [... szerk. Laky Ildikó, Kullmann Ádám, Hegyi Gábor]. - [Budapest] : Terra Studio Kft., 2000. - 102 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 101-102.
ISBN 963-00-5733-6 * fűzött : ár nélkül
332.14(4-11) *** 338.45(4-11) *** 330.341.1(4-11)
[AN 798317]
MARC

ANSEL
UTF-86768 /2002.
Jakab M. Zoltán
   Az export előrejelzése ökonometriai módszerekkel / Jakab M. Zoltán, Kovács Mihály András, Lőrincz Szabolcs. - Budapest : MNB, 2000. - 40 p. : ill. ; 30 cm. - (MNB füzetek, ISSN 1219-9575 ; 2000/4.)
Bibliogr.: p. 22-23.
ISBN 963-9057-76-2 fűzött : ár nélkül
339.564(439)"199" *** 338.27(439)"199/200" *** 330.43
[AN 797641]
MARC

ANSEL
UTF-86769 /2002.
Jakab M. Zoltán
Az export előrejelzése ökonometriai módszerekkel (angol)
   Forecasting Hungarian export volume / Zoltán M. Jakab, Mihály András Kovács, Szabolcs Lőrincz. - Budapest : Nat. Bank of Hungary, 2000. - 39 p. : ill. ; 30 cm. - (NBH working paper, ISSN 1419-5178 ; 2000/4.)
Bibliogr.: p. 21-22.
ISBN 963-9057-79-7 fűzött : ár nélkül
339.564(439)"199" *** 338.27(439)"199/200" *** 330.43
[AN 797762]
MARC

ANSEL
UTF-86770 /2002.
Kalakota, Ravi
E-business 2.0 (magyar)
   Az e-üzlet : útmutató a sikerhez / Ravi Kalakota, Marcia M. Robinson. - [Budapest] : Typotex, cop. 2002. - 551 p. : ill. ; 25 cm. - (Információs társadalom A-tól Z-ig, ISSN 1587-6705 ; 3.)
Ford. Gyárfás Vera. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9326-25-9 kötött : 3800,- Ft
339.18 *** 658.8 *** 681.324Internet
[AN 923920]
MARC

ANSEL
UTF-86771 /2002.
   A közpénzek ellenőrzése. - [Budapest] : Perfekt, [2002]. - 2 db ; 24 cm
ISBN 963-394-461-9
336.126(439)
[AN 923879]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Szabályozás és gyakorlat Magyarországon és az Európai Unióban : múlt - jelen - jövő / Nyikos László. - 315 p.
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-394-462-7 kötött : 3990,- Ft
336.126(439) *** 336.126(4-62)
[AN 923886] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Az ellenőrzés "technológiája" / Bodonyi Miklós, Malatinzkyné Lovas Irén, Márkus Gábor ; szerk. Nyikos László. - 321 p.
Bibliogr.: p. 320-321.
ISBN 963-394-463-5 kötött : 3990,- Ft
657.6 *** 336.126(439)
[AN 923897] MARC

ANSEL
UTF-86772 /2002.
Láng Zsuzsa, G.
   Tolmácsolás felsőfokon : a hivatásos tolmácsok képzéséről / G. Láng Zsuzsa. - [Budapest] : Scholastica, 2002. - 210 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 201-207.
ISBN 963-86141-2-9 fűzött : ár nélkül
651.926 *** 371.3
[AN 923813]
MARC

ANSEL
UTF-86773 /2002.
Leányfalusi Károly (1934-)
   Pénzek 1848-49-ben : a magyar forradalom és szabadságharc pénzei / Leányfalusi Károly, Nagy Ádám ; [közread. a] Magyar Éremgyűjtők Egyesülete Bács-Kiskun Megyei Szervezete. - Kecskemét : MÉE Bács-Kiskun M. Szerv., 2000. - 159 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 146-154. - Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 963-7122-13-3 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-00-3681-9)
336.746(439)"1848/1849" *** 336.747(439)"1848/1849" *** 737.1(439)"1848/1849"
[AN 797036]
MARC

ANSEL
UTF-86774 /2002.
Ludbrook, Edward
The big picture (magyar) (bőv. kiad.)
   Az átfogó kép, avagy Miért virágzik a közvetlen értékesítés / Edward Ludbrook ; [ford. Komáromy Rudolf]. - Új, internetes fejezettel bőv. kiad. - Budapest : Network TwentyOne, cop. 2002. - 123 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9333-09-3 fűzött : ár nélkül
658.846
[AN 923816]
MARC

ANSEL
UTF-86775 /2002.
Magyar - román határmenti térség fejlesztési koncepciója és programja (angol)
   Development concept and programme for the Hungarian-Romanian border region / [core project team Laky Ildikó et al.]. - [Budapest] : Terra Studio Kft., 2000. - 142 p. ; 30 cm
ISBN 963-00-5732-8 * fűzött : ár nélkül
332.14(439-04) *** 332.14(498.4-04) *** 339.96(4-62)
[AN 798332]
MARC

ANSEL
UTF-86776 /2002.
   Magyar Izraelita Kézműves és Földművelési Egyesület, 1842-1949 : dokumentumok : MIKÉFE Világtalálkozó, 2000 / összeáll. Izsák Erika. - Budapest : [BZSH], 2000. - 284 p. : ill. ; 21 cm
Közread. a Budapesti Zsidó Hitközség
ISBN 963-00-4227-4 * fűzött : ár nélkül
Magyar Izraelita Kézműves és Földművelési Egyesület.
334.712 *** 63 *** 061.2(439)(=924)(093)
[AN 449602]
MARC

ANSEL
UTF-86777 /2002.
   Marosszék parasztvallomásai 1820-ból / ... sajtó alá rend. ... Takács Péter. - Debrecen : Erdély-történeti Alapítvány, 2001. - 2 db (547 p.) ; 24 cm
ISBN 963-00-9193-3 fűzött : ár nélkül
338(091)(439.21)"18" *** 347.268(439.21)"18"
[AN 923919]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.]. - 297 p. - (Források Erdély történetéhez, ISSN 1587-8848 ; 2/A.)
ISBN 963-00-9194-1
338(091)(439.21)"18" *** 347.268(439.21)"18"
[AN 923924] MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.]. - p. 299-547. - (Források Erdély történetéhez, ISSN 1587-8848 ; 2/B.)
ISBN 963-00-9195-X
338(091)(439.21)"18" *** 347.268(439.21)"18"
[AN 923926] MARC

ANSEL
UTF-86778 /2002.
Mózes Tamás
   A szakképzési hozzájárulásról, 2002 / Mózes Tamás, Vízi György. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2002. - 329 p. ; 15 cm. - (Kis jogszabály sorozat, ISSN 0134-0964)
ISBN 963-224-631-4 kötött : ár nélkül
2001. évi LI. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzési rendszer fejlesztésének támogatásáról
336.271.5(439) *** 377 *** 331.36(439)
[AN 922983]
MARC

ANSEL
UTF-86779 /2002.
Nánai Györgyné
   A szabályszerű önellenőrzés, 2000 / [szerző Nánai Györgyné] ; Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Vizsgálati Módszertani Bizottság kiadványa II.105. - Budapest : Kompkonzult, 2000. - 67, [40] p. ; 29 cm
ISBN 963-9142-61-1 fűzött : 1500,- Ft
336.2.027(439)(036)
[AN 798061]
MARC

ANSEL
UTF-86780 /2002.
Réti Tamás
   Role of regional integration initiatives in trade liberalisation of transition economies / Tamás Réti. - Budapest : Kopint-Datorg, 2000. - 24 p. ; 29 cm. - (Kopint-Datorg discussion papers, ISSN 1216-0725 ; 62.)
Bibliogr.: p. 21.
ISBN 963-7275-78-9 fűzött : ár nélkül
339.9.012.42(4-191)"199" *** 339.5(4-11)"199"
[AN 798513]
MARC

ANSEL
UTF-86781 /2002.
Sahin Tóth Gyula
   Élelmiszer-áruismeret / Sahin-Tóth Gyula. - 3. kiad. - Budapest : KIT, 2001-. - 23 cm. - (A vendéglátás kérdései, ISSN 1218-7542)
ISBN 963-637-129-6
658.62 *** 641
[AN 924043]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2001. - 176 p.
Bibliogr.: p. 173-174.
ISBN 963-637-131-8 fűzött : ár nélkül
658.62 *** 641
[AN 924046] MARC

ANSEL
UTF-86782 /2002.
Simanovszky Zoltán (1942-)
   Bevezetés a makro- és mikroökonómia tanulmányozásához / Simanovszky Zoltán. - Tatabánya : Tri-Mester Bt., 2000. - 124 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-00-4580-X fűzött : ár nélkül
330.101.541(075.8) *** 330.101.542(075.8)
[AN 799276]
MARC

ANSEL
UTF-86783 /2002.
Simanovszky Zoltán (1942-)
   Közgazdaságtan alapfokon / Simanovszky Zoltán, Solt Katalin, Bálint Dénes. - Tatabánya : Tri-Mester, 2000. - 290 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 284-285.
ISBN 963-00-4581-8 fűzött : ár nélkül
330(075.8)
[AN 798565]
MARC

ANSEL
UTF-86784 /2002.
Solt Katalin (1952-)
   A nemzetközi gazdaságtan alapjai / Solt Katalin, Sziva Miklósné, Lukács Eszter. - Tatabánya : Tri-Mester, 2000. - 146 p. ; 24 cm
Bibliogr.: 143-144.
ISBN 963-00-5329-2 fűzött : ár nélkül
339.5(075.8) *** 339.9(075.8)
[AN 798566]
MARC

ANSEL
UTF-86785 /2002.
Széchenyi István (1791-1860)
   Balatoni gőzhajózás / Széchenyi István ; [megj. a Barnaföldi Gábor Archívum gondozásában]. - Repr. kiad. - [Budapest] : Barnaföldi Archívum, [2001]. - 34 p., [1] t.fol. : ill. ; 20 cm
Eredeti kiadása: Pest : Trattner és Károlyi Int., 1846
ISBN 963-86182-2-1 fűzött : ár nélkül
338.47(439)(285.2Balaton)"184" *** 656.65(439)(285.2Balaton)"184" *** 894.511-92
[AN 923579]
MARC

ANSEL
UTF-86786 /2002.
   Szülőföldön megerősödve.. : közalapítványi tevékenység a határon túli magyar közösségek gazdasági felemelkedéséért / [közread. az] Új Kézfogás Közalapítvány. - Budapest : Új Kézfogás Közalapítvány, [2000]. - 25 p. ; 30 cm
ISBN 963-00-5367-5 * fűzött : ár nélkül
339.92(4-11)"199" *** 323.15(=945.11)(4-11)"199" *** 061.27(439)Új_Kézfogás_Közalapítvány *** 339.96(439)
[AN 798185]
MARC

ANSEL
UTF-86787 /2002.
Tóth István János (1960-)
Kiemelkedően jó kilátások, kiegyenlítettebb növekedés (angol)
   Outstanding expectations, more balanced growth : English summary / István János Tóth. - Budapest : Tárki, 2000. - 55 p. : ill. ; 24 cm. - (Business cycles research papers ; ; 2000/1.)
ISBN 963-8166-09-6 * fűzött : ár nélkül
330.35(439)"1989/199" *** 338(439)"198/199"
[AN 455175]
MARC

ANSEL
UTF-86788 /2002.
   Udvarhelyszék parasztvallomásai 1820-ból / ... sajtó alá rend. ... Takács Péter. - Debrecen : Erdély-történeti Alapítvány, 2001. - 422, [4] p. ; 24 cm. - (Források Erdély történetéhez, ISSN 1587-8848 ; 1.)
ISBN 963-00-8872-X fűzött : ár nélkül
338(091)(439.21)"18" *** 347.268(439.21)"18"
[AN 923911]
MARC

ANSEL
UTF-86789 /2002.
   Világgazdaságtan. - [2. kiad.]. - [Budapest] : Aula, 1999-2002. - 2 db ; 24 cm
ISBN 963-9215-64-3 *
339.9(075.8)
[AN 408768]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Globális fejlődés - gazdaságdiplomácia / szerk. Blahó András ; [... szerzői Szentes Tamás et al.]. - 2002. - 590 p. : ill.
Bibliogr.: p. 539-563.
ISBN 963-9345-35-0 kötött : 4900,- Ft
339.9(075.8)
[AN 923851] MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

6790 /2002.
   Egészségügyi informatika / szerk. Kékes Ede [et al.] ; [... szerzői Balkányi László et al.]. - Budapest : Medicina, 2000. - 732 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-242-341-0 kötött : ár nélkül
364.444 *** 659.2 *** 681.3.004.14
[AN 798457]
MARC

ANSEL
UTF-86791 /2002.
Elekes Zsuzsanna
   Drogok és fiatalok : középiskolások droghasználata, alkoholfogyasztása és dohányzása az évezred végén Magyarországon / Elekes Zsuzsanna, Paksi Borbála. - [Budapest] : ISM, 2000. - 136 p. : ill. ; 21 cm. - (ISMertető / Ifjúsági és Sportminisztérium,, ISSN 1585-3721 ; 8.)
Bibliogr.: p. 107-108.
ISBN 963-00-2506-X fűzött : ár nélkül
364.272-053.6(439)"199"
[AN 797864]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

6792 /2002.
   20 éves a kunhegyesi Mezőgazdasági és Ipari Szakmunkásképző Intézet : jubileumi évkönyv 1978/79-1998/99 / [szerk. Víg Márta, Kun Istvánné]. - Kunhegyes : Mezőgazd. és Ip. Szakmunkásképző Int., 2000. - 207 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 155.
ISBN 963-00-5302-0 * fűzött : ár nélkül
Mezőgazdasági és Ipari Szakmunkásképző Intézet (Kunhegyes)
377.35(439-2Kunhegyes)(058)
[AN 798357]
MARC

ANSEL
UTF-86793 /2002.
   A 21. század kihívása: a tudásalapú humanista társadalom létrehozása / [... szerzők Kindler József et al.]. - Budapest : Miniszterelnöki Hiv. Stratégiai Elemző Közp., 2000. - 88 p. ; 21 cm. - (Stratégiai füzetek / Miniszterelnöki Hivatal Stratégiai Elemző Központ,, ISSN 1586-9121 ; 3.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9284-43-2 fűzött : ár nélkül
37.014.5 *** 304 *** 681.3.004.14 *** 316.7
[AN 798179]
MARC

ANSEL
UTF-86794 /2002.
   Az alapfokú nevelés-oktatás kerettantervei / [az Oktatási Minisztérium kiadványa]. - Budapest : Dinasztia, 2000. - 392 p. ; 24 cm
ISBN 963-657-316-6 fűzött : ár nélkül
371.214.2(439) *** 373.3(439)
[AN 799266]
MARC

ANSEL
UTF-86795 /2002.
Borsi Lőrinc
   Veszprém város iparoktatásának története a hazai iparoktatás tükrében / Borsi Lőrinc. A Táncsics Mihály Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium pedagógusainak szakirodalmi, művészeti munkássága és a róluk szóló irodalom : bibliográfia / Kolozs Barnabásné. - Veszprém : Táncsics M. Szakközépisk., Szakisk. és Koll., 2000. - 358 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 171-358. - Összefoglalás angol, német és francia nyelven
ISBN 963-00-3789-0 fűzött : ár nélkül
377(439-2Veszprém)(091) *** 377.35(439-2Veszprém):013
[AN 798370]
MARC

ANSEL
UTF-86796 /2002.
Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem.
   A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem egyetemi, rektori tanácsüléseinek, vezetői értekezleteinek napirendi pontjai, 1949-1999 / szerk. Zsidi Vilmos. - Budapest : BKTÁE Lvt., 2000. - 155 p. ; 24 cm. - (A Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Levéltárának kiadványai, ISSN 1586-653X ; 6.)
ISBN 963-503-241-2 fűzött : ár nélkül
378.633(439-2Bp.) *** 378.11(083.97)
[AN 797470]
MARC

ANSEL
UTF-86797 /2002.
   Az Erdey-Grúz Tibor Vegyipari Középiskola és Kollégium évkönyve : [1950-2000] / [szerk. ... Hajas Zsuzsa et al.]. - Debrecen : Erdey-Grúz T. Vegyip. Középisk. és Kollégium, 2000. - 143 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-00-4855-8 * fűzött : ár nélkül
Erdey-Grúz Tibor Vegyipari Középiskola és Kollégium (Debrecen)
373.6(439-2Debrecen)(058)
[AN 456780]
MARC

ANSEL
UTF-86798 /2002.
   A fejlettek sarkában lenni : [a felnőttképzési törvény előkészületeinek keretében szervezett nemzetközi szakértői szeminárium dokumentumai] / [szerk. Trencsényi Imre] ; [közread. a] Nemzeti Szakképzési Intézet. - Budapest : NSZI, 2000. - 79 p. ; 21 cm
Rend. a Nemzeti Szakképzési Intézet, Magyar Népfőiskolai Társaság és az Oktatási Minisztérium
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-86019-5-7)
37.018.42/.43(100) *** 374.72(100) *** 061.3(439-2Bp.)"2000"
[AN 797867]
MARC

ANSEL
UTF-86799 /2002.
   A felnőttoktatás története Közép-Európában: a II. világháborútól az ezredfordulóig / [szerk.] Wilhelm Filla [et al.]. - Budapest : Német Népfőisk. Szövets. Nk. Együttműködési Int., 2000. - 290 p. : ill. ; 21 cm. - (Nemzetközi felnőttoktatás és együttműködés, ISSN 1416-3594 ; 7.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-00-2493-4 fűzött : ár nélkül
374.7(4-191)"1945/199" *** 37.013.83
[AN 797402]
MARC

ANSEL
UTF-86800 /2002.
Horváth Károly
   Társalgási témák az angol érettségi, felvételi és nyelvvizsgákra / Horváth Károly. - Székesfehérvár : Lexika, [2002], cop. 1994. - 176 p. ; 30 cm
Fűzött : 1176,- Ft
372.880.20(075.3)(079.1) *** 802.0(079.1)=945.11
[AN 923447]
MARC

ANSEL
UTF-86801 /2002.
Horváth Tihamér
   Testnevelés kézikönyv a 3-4. osztály számára / Horváth Tihamér ; [rajz. Szoó Lászlóné]. - 3. kiad. - Celldömölk : Apáczai, 2002. - 70, [2] p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-464-270-5 fűzött : ár nélkül
372.4:796(072)
[AN 923471]
MARC

ANSEL
UTF-86802 /2002.
   Az iskolai tudás mérése / [közread. a] Pécsi Tudományegyetem Tanárképző Intézete. - [Pécs] : PTE TI, [2000]. - 31 p. : ill. ; 24 cm
A 2000. máj. 26-án Pécsett rendezett konferencia anyagából. - Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-641-808-X * fűzött : ár nélkül
371.26 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 798638]
MARC

ANSEL
UTF-86803 /2002.
Kapitány Éva
   Gyerekszoba / Kapitány Éva. - Budapest : Totem, cop. 2002. - 189 p. ; 21 cm
ISBN 963-590-175-5 fűzött : ár nélkül
37.018.1(0:82-94)
[AN 923182]
MARC

ANSEL
UTF-86804 /2002.
   A Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kara jubileumi évkönyve, 1990-2000 / [szerk. Fruttus István Levente]. - Nagykőrös : Károli Ref. Egy. Tanítók. Főisk. Kar, [2000]. - 272 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-8392-35-5 fűzött : ár nélkül
Károli Gáspár Református Egyetem (Budapest). Tanítóképző Főiskolai Kar (Nagykőrös)
378.637.332(439-2Nagykőrös)(058)
[AN 458265]
MARC

ANSEL
UTF-86805 /2002.
   Kiss Áron / a kísérő tanulmányt írta Kriston Vízi József. - [Budapest] : OPKM, 2002. - 158 p. : ill. ; 20 cm. - (Tudós tanárok, tanár tudósok, ISSN 1586-0450)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9315-31-1 fűzött : 500,- Ft
Kiss Áron (1845-1908)
37(439)(092)Kiss_Á.
[AN 923006]
MARC

ANSEL
UTF-86806 /2002.
Kropog Erzsébet
   Környezettani vizsgálatok / Kropog Erzsébet. - Budapest : Műszaki Kvk. : Calibra Kv., cop. 2000. - 263 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-16-2688-1 fűzött : ár nélkül
372.48(072)(076)
[AN 798820]
MARC

ANSEL
UTF-86807 /2002.
   Kühn Rajmund / a kísérő tanulmányt írta, a szövegeket vál. Bányai Mátyás. - Budapest : OPKM : XII. Ker. Ped. Szolgáltató Közp., 2001. - 91 p., [6] t.fol. : ill. ; 21 cm. - (Tudós tanárok, tanár tudósok, ISSN 1586-0450)
ISBN 963-9315-25-7 fűzött : 500,- Ft
Kühn Rajmund Lajos (1828-1884)
37(439)(092)Kühn_R. *** 001(439)(092)Kühn_R.
[AN 923036]
MARC

ANSEL
UTF-86808 /2002.
   Liszt Ferenc Academy of Music, Budapest / [comp. and ed. by János Kárpáti] ; [transl. by Judit Pokoly and Paul Merrick]. - Budapest : Liszt F. Zeneműv. Egy., 2000. - 46 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-7181-31-8 fűzött : ár nélkül
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (Budapest)
378.678(439-2Bp.)(091)
[AN 456826]
MARC

ANSEL
UTF-86809 /2002.
Mayer József
   Útkeresők : interjúk a felnőttoktatásról / Mayer József ; [az Országos Közoktatási Intézet és az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum közös kiadása]. - Budapest : OKI : OPKM, 2002. - 118 p. ; 21 cm
ISBN 963-9315-33-8 fűzött : ár nélkül
374.7(047.53) *** 37.018.42/.43(047.53)
[AN 923186]
MARC

ANSEL
UTF-86810 /2002.
Michalski, Frauke
Osterbasteln mit Kindern (magyar)
   Húsvéti figurák, díszek : [szabásmintákkal] / Frauke Michalski ; [ford. Szüle Dénes]. - 2. kiad. - Budapest : Cser K., 2002. - 31 p. : ill., színes ; 24 cm + mell. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 2000/1.)
ISBN 963-9327-87-5 * fűzött : 598,- Ft
371.381
[AN 922349]
MARC

ANSEL
UTF-86811 /2002.
   A Móra Ferenc Közművelődési Egyesület emlékfüzete / [szerk. Bense György]. - Kiskunfélegyháza : Móra F. Közművel. Egyes., 2000. - 70 p. : ill. ; 20 cm
Példányszám: 300
ISBN 963-00-5598-8 * fűzött : ár nélkül
Móra Ferenc Közművelődési Egyesület.
374 *** 061.2(439-2Kiskunfélegyháza)(091)
[AN 797303]
MARC

ANSEL
UTF-86812 /2002.
   Névkönyv : "A Baross" érettségizett diákjai, 1919-1951 / [összeáll. Firbás Zoltán]. - Szeged : Bába, 2000. - 41, [8] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9144-86-X fűzött : ár nélkül
Móra Ferenc Általános Gimnázium (Szeged)
373.54(439-2Szeged)(091)(083.86)
[AN 797023]
MARC

ANSEL
UTF-86813 /2002.
Pálhegyi Ferenc (1935-)
   Útjelző táblák : előadások a keresztyén pedagógiáról / Pálhegyi Ferenc ; [a rajzokat Gaál Éva kész.] ; [közread. a] Református Pedagógiai Intézet. - Átd., bőv. kiad. - Budapest : Ref. Ped. Int., 2001. - 127 p. : ill. ; 24 cm. - (Református pedagógiai és katechetikai füzetek, ISSN 1586-1724 ; 3.)
ISBN 963-00-7374-9 fűzött : ár nélkül
37.017.93 *** 061.3(439-2Hajdúböszörmény)
[AN 922328]
MARC

ANSEL
UTF-86814 /2002.
   Schütz Antal / a kísérő tanulmányt írta, a szövegeket vál. Vajda Kornél. - Budapest : OPKM : XII. Ker. Ped. Szolgáltató Közp., 2002. - 159 p. ; 21 cm. - (Tudós tanárok, tanár tudósok, ISSN 1586-0450)
ISBN 963-9315-30-3 fűzött : 500,- Ft
Schütz Antal (1880-1953)
37(439)(092)Schütz_A.
[AN 923028]
MARC

ANSEL
UTF-86815 /2002.
   A tananyag fejlesztése a felnőttek iskoláiban / [... szerk. Mayer József]. - Budapest : OKI Felnőttokt. Közp., 2000. - 214 p. : ill. ; 20 cm. - (Felnőttoktatási Központ : tanulmányok,, ISBN 1586-1430 ; ; 5.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-682-486-X * fűzött : ár nélkül
37.018.42/.43(439)
[AN 797315]
MARC

ANSEL
UTF-86816 /2002.
Várnagy Elemér (1930-)
   A hátrányos helyzet pedagógiája / Várnagy Elemér, Várnagy Péter. - [Budapest] : Corvinus, 2000. - 168 p. ; 20 cm. - (A hét szabad művészet könyvtára, ISSN 1219-073X)
Bibliogr.: p. 123-125.
ISBN 963-9062-32-4 fűzött : ár nélkül
376.63
[AN 797648]
MARC

ANSEL
UTF-86817 /2002.
Vekerdy Tamás (1935-)
   Gyerekek, óvodák, iskolák / Vekerdy Tamás. - 3. kiad. - [Budapest] : Saxum, cop. 2001. - 166 p. ; 17 cm. - (Az élet dolgai, ISSN 1585-4000)
ISBN 963-9308-35-8 fűzött : ár nélkül
372 *** 37.015.3 *** 159.922.7
[AN 923712]
MARC

ANSEL
UTF-86818 /2002.
   A vizuális nevelés pedagógiája a 6-12 éves korosztályban : [tankönyv] / Bakos Tamás [et al.]. - Utánny. - Budapest : Balassi, 2001. - 239 p., XXIV t. : ill., részben színes ; 29 cm. - (Vizuális kultúra, ISSN 1418-2661 ; 3.)
Bibliogr.: p. 235-239.
ISBN 963-506-398-9 fűzött : 2000,- Ft
371.3(075.8) *** 372.874 *** 37.036(075.8)
[AN 923484]
MARC

ANSEL
UTF-86819 /2002.
Whitman, Neal
The physician as teacher (magyar)
   Mentorok mint oktatók : útmutató a klinikai oktatáshoz / [Neal Whitman és Thomas L. Schwenk] ; [ford. Blasszauer Béla] ; [kiad. Pécsi Tudományegyetem ÁOK Családorvostani Intézet]. - 2. kiad. - [Pécs] : PTE ÁOK Családorvostani Int., 2000. - 33 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 32-33. - Példányszám: 200
ISBN 963-641-805-5 * fűzött : ár nélkül
378.147 *** 616
[AN 796851]
MARC

ANSEL
UTF-86820 /2002.
Zrinszky László (1927-)
   Neveléselmélet / Zrinszky László. - Budapest : Műszaki Kvk., cop. 2002. - 336 p. : ill. ; 25 cm. - (Pedagógus könyvek, ISSN 1588-2144)
Bibliogr.: p. 317-330.
ISBN 963-16-2811-6 kötött : ár nélkül
37.03(075.8)
[AN 922945]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

6821 /2002.
Anti-doping convention (magyar)
   A mesterséges teljesítményfokozó szerek használata elleni egyezmény / [kiad. az Európa Tanács Információs és Dokumentációs Központja]. - Budapest : Európa Tanács Inf. és Dok. Közp., 2000. - 23 p. ; 15 cm
Példányszám: 1000
ISBN 963-86051-8-9 * fűzött : ár nélkül
796.011.5:178.8(4)(094)
[AN 451605]
MARC

ANSEL
UTF-86822 /2002.
Fried Tamás
   Az aranycsapat sportorvosának titkaiból / Fried Tamás. - [Debrecen] : Urolseb BT, 2000. - 68 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 963-00-4171-5 fűzött : ár nélkül
Fried Tamás
796.332(439)"195"(092)Fried_T. *** 796.012 *** 612
[AN 451545]
MARC

ANSEL
UTF-86823 /2002.
Garami László (1925-)
   Rejtvényfejtők új nagy lexikona / Garami László. - Átd., bőv. kiad. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2000. - 2 db ; 24 cm
ISBN 963-09-5009-X * kötött : ár nélkül
793.7(031)
[AN 798433]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - XXVIII, 1092 p.
ISBN 963-09-4177-5
793.7(031)
[AN 798435] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - XVI, 1072 p.
ISBN 963-09-4209-7
793.7(031)
[AN 798438] MARC

ANSEL
UTF-86824 /2002.
Kassai Lajos
   Lovasíjászat / Kassai Lajos. - Budapest : Dee-Sign, cop. 2002. - 169 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-86134-1-6 kötött : 1790,- Ft
799.322.2 *** 798.28
[AN 923576]
MARC

ANSEL
UTF-86825 /2002.
Küssner-Neubert, Andrea
Kunterbunte Kinderwelt (magyar)
   Tarkabarka gyerekvilág : ablakképek színes papírból / Andrea Küssner-Neubert ; [ford. Kovács Melinda]. - [Kaposvár] : Holló, [2002]. - 30 p. : ill., színes ; 21 cm + mell. - (Barkácskönyvek, ISSN 1587-799X)
ISBN 963-9388-25-4 fűzött : ár nélkül
379.826(02.053.2)
[AN 923809]
MARC

ANSEL
UTF-86826 /2002.
Massenkeil, Angelika
Serviettentechnik - Ideen für die Küche (magyar)
   Szalvétatechnika a konyhában / Angelika Massenkeil, Pammi Panesar ; [ford. Lakner Judit]. - Budapest : Cser K., 2002. - 30 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 2002/40.)
ISBN 963-9327-89-1 fűzött : 598,- Ft
379.826 *** 642.6
[AN 923831]
MARC

ANSEL
UTF-86827 /2002.
Moras, Ingrid
Glücksbringer aus Perlen (magyar)
   Gyöngyből készült kabalák és talizmánok / Ingrid Moras ; [ford. Kovács Melinda]. - [Kaposvár] : Holló, [2002]. - 30 p. : ill., színes ; 21 cm + 2 mell. - (Barkácskönyvek, ISSN 1587-799X)
ISBN 963-9388-26-2 fűzött : ár nélkül
379.826 *** 746.5
[AN 923823]
MARC

ANSEL
UTF-86828 /2002.
   Olvastad már? : könyvajánlások - gyermekszemmel / összeáll. és szerk. Nincsevics Klára ; Nagy Attila ... utószavával ; [ill. Rényi Krisztina] ; [... a Pest Megyei Könyvtár ... kiadása]. - Budapest : Pont ; Szentendre : Pest M. Kvt., cop. 2002. - 111 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-9312-45-2 fűzött : 1380,- Ft
379.825-053.2 *** 028.5
[AN 923833]
MARC

ANSEL
UTF-86829 /2002.
Seibel, Hiltrud
Modellieren leicht gemacht (magyar)
   Bűbájos figurák, díszek gyurmából / Hiltrud Seibel ; [ford. Kovács Melinda]. - [Kaposvár] : Holló, [2002]. - 30 p. : ill., színes ; 21 cm + mell. - (Barkácskönyvek, ISSN 1587-799X)
ISBN 963-9388-27-0 fűzött : ár nélkül
379.826(02.053.2) *** 738(02.053.2)
[AN 923819]
MARC

ANSEL
UTF-86830 /2002.
Semling, Marion
Porzellan bemalen leicht gemacht (magyar)
   Porcelánfestés : [mintaívekkel] / Marion Semling ; [ford. Lakner Judit]. - Budapest : Cser K., 2002. - 30 p. : ill., színes ; 24 cm + mell. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 2002/41.)
ISBN 963-9327-88-3 fűzött : 598,- Ft
379.826 *** 738.1
[AN 923828]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

6831 /2002.
   4. Fotószalon : MAOE Fotótagozata, 2000 : [a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete Fotótagozatának kiállítása a Vigadó Galériában, ... 2000. július 6 - július 23.]. - [Budapest] : [MAOE], [2000]. - 38 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Katalógus
ISBN 963-00-5601-1 * fűzött : ár nélkül
77.04(439) *** 061.4(439-2Bp.)"1999"
[AN 797561]
MARC

ANSEL
UTF-86832 /2002.
Alföldi Fotószalon (6.) (2000) (Szentes)
   VI. Alföldi Fotószalon : XX. Dél-alföldi Fotószalon, 2000, Szentes : [kiállítási katalógus]. - [Szentes] : [Szentesi Művel. Közp.], [2000]. - [16] p. : ill. ; 21 cm
Rend., közread. a Szentesi Művelődési Központ és a Szentesi Fotókör
ISBN 963-00-5350-0 * fűzött : ár nélkül
77.04(439.14) *** 061.4(439-2Szentes)
[AN 797631]
MARC

ANSEL
UTF-86833 /2002.
   Asociaţia Kós Károly 10 ani de la înfiinţare : [expoziţia îtinerantă in Ungaria, România, Bulgaria, Slovacia şi Germania a Asociaţiei Kós Károly care împlineşte un deceniu de existenţă, 1999-2001] / [realizator Gerle János]. - [Budapest] : Fundaţia Kós Károly ; [Bucureşti] : Centrul Cultural al Republicii Ungare, [2000]. - 24 p. : ill. ; 21 cm
Az előszó magyar és angol nyelven is
ISBN 963-00-5194-X * fűzött : ár nélkül
Kós Károly Vállalkozási, Oktatási és Kutatási Egyesülés.
72.037(439) *** 061.4(4)"1999/2001"
[AN 797581]
MARC

ANSEL
UTF-86834 /2002.
   Baranya Art 2000 / [szerk. H. Barakonyi Klára] ; [szöveg Bükkösdi László]. - [Pécs] : [Pécsi Galéria], [2000]. - [31] p. : ill., főként színes ; 20x20 cm
Rend., közread. a Pécsi Galéria
ISBN 963-00-5475-2 * fűzött : ár nélkül
73/76(439.127)(092) *** 061.4(439-2Pécs)
[AN 797580]
MARC

ANSEL
UTF-86835 /2002.
Bátai Sándor (1955-)
Művek (vál.)
   Bátai Sándor. - Kaposvár : [Berzsenyi Irod. és Műv. Társ.], 2001. - [25] p. : ill., színes ; 30 cm
Bev. Géger Melinda. - Közread. a Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság. - Katalógus. - A bev. és a képaláírások angol nyelven is
ISBN 963-8440-10-4 fűzött : ár nélkül
75(439)(092)Bátai_S. *** 061.4(439-2Kaposvár)
[AN 923486]
MARC

ANSEL
UTF-86836 /2002.
Bohár András (1961-)
   Elektrográfia / Bohár András ; [ford. Winkler Ferenc]. - Kaposvár : [Berzsenyi Irod. és Műv. Társ.], 2000. - 25 p. : ill. ; 29 cm
Közread. a Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság. - Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.: p. 24-25.
ISBN 963-8440-16-3 fűzött : ár nélkül
76(439) *** 061.4(45-2Pisa)
[AN 798058]
MARC

ANSEL
UTF-86837 /2002.
Csics Gyula
A Tatabányai Múzeum ipari skanzen kiállításainak vezetője (angol)
   The Museum of Tatabánya : guide to the exhibitions of the skanzen of industry : the permanent exhibitions of the Museum of Tatabánya, "Museum of the year 1997" / [... written and ed. by Gyula Csics and Anikó Molnár Mrs. Fűrész] ; [transl. by Katalin Bognár]. - Tatabánya : [Museum of Tatabánya], 2000. - 45 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Guide / Museum of Tatabánya,, ISSN 1585-9789 ; 2.)
Borítócím: The outdoor museum of mining of the Museum of Tatabánya. - Példányszám: 1000
ISBN 963-00-3851-X fűzött : ár nélkül
Tatabányai Múzeum.
069(439-2Tatabánya)(036) *** 622.33
[AN 798322]
MARC

ANSEL
UTF-86838 /2002.
   Az ELTE Tanárképző Főiskolai Kar díszterme / összeáll. Milkovits István. - Budapest : [ELTE TFK], [2000]. - 15 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-463-434-6 * fűzött : ár nélkül
75.052(439-2Bp.) *** 727.3(439-2Bp.)
[AN 797772]
MARC

ANSEL
UTF-86839 /2002.
   Ezüst Gy. Zoltán. - [S.l.] : [Magánkiad.], [2000]. - 49 p. : ill., színes ; 30 cm
Katalógus. - Magyar, német és angol nyelven
ISBN 963-440-013-2 * fűzött : ár nélkül
Ezüst Gy. Zoltán (1963-)
762(439)(092)Ezüst_Gy._Z.
[AN 798315]
MARC

ANSEL
UTF-86840 /2002.
Gál András (1968-)
   Festmények, 1995-2000 : Kortárs Művészeti Központ, Dunaújváros, 2000. 03. 31 - 05. 5. : Francia Intézet, Budapest, 2000. 06. 1 - 06. 24. : Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár, 2000. 09. 16 - 10. 15. = Peintures, 1995-2000 = Paintings, 1995-2000 / Gál András ; [a kiállítást rend. ... Kovalovszky Márta] ; [tanulm. ... Néray Katalin]. - [Székesfehérvár] : Szt. István Kir. Múz., [2000]. - 52 p. : ill., színes ; 21x30 cm. - (A Szent István Király Múzeum közleményei, D. sor.,, ISBN 1216-5697 ; ; 274.)
ISBN 963-9279-05-6 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9297-05-6)
75(439)(092)Gál_A. *** 061.4(439-2Dunaújváros)
[AN 798708]
MARC

ANSEL
UTF-86841 /2002.
Galavics Géza (1940-)
   Árpás - Mórichida, Szent Jakab apostol plébániatemplom / [Galavics Géza]. - Budapest : TKM Egyes., 2000. - 20 p. : ill., főként színes ; 17 cm. - (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, ISSN 0139-245X ; 663.)
Példányszám: 3000. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-554-398-0 fűzött : ár nélkül
726.54(439-2Árpás-Mórichida)(036)
[AN 455157]
MARC

ANSEL
UTF-86842 /2002.
Hatházi Gábor
   Csókakő, vár / [Hatházi Gábor]. - [Budapest] : TKM Egyes., 2000. - 16 p. : ill., részben színes ; 17 cm. - (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, ISSN 0139-245X ; 661.)
Példányszám: 3000. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-554-392-1 fűzött : ár nélkül
728.81(439-2Csókakő)(036)
[AN 455165]
MARC

ANSEL
UTF-86843 /2002.
Henninges, Heiner
Der neue Grundkurs Fotografie (magyar)
   Fotózás alapfokon : tanuljunk lépésről lépésre / Heiner Henninges. - Budapest : M. Kvklub, 2002. - 95 p. : ill., színes ; 27 cm
Ford. Kornya István
ISBN 963-547-606-X kötött : ár nélkül
77
[AN 923052]
MARC

ANSEL
UTF-86844 /2002.
Kemenesi Zsuzsanna
   Magánbeszéd = Soliloquy = Soliloque = Selbstgespräch / Kemenesi Zsuzsanna ; [a képeket vál. és a bevezetőt írta Gera Mihály]. - [Budapest] : Városháza, cop. 2001. - [6], 40 p. : ill. ; 15 cm. - (Csak képek, ISSN 1586-7803)
ISBN 963-9170-41-0 kötött : ár nélkül
77.04(439)(092)Kemenesi_Zs.
[AN 923806]
MARC

ANSEL
UTF-86845 /2002.
Kincses Károly (1954-)
   A fotográfus, építész, festő Vydareny Iván / Kincses Károly. - [Kecskemét] : M. Fotográfiai Múz., 2000. - 155 p. : ill. ; 23 cm. - (A magyar fotográfia történetéből, ISSN 1217-1549 ; 18.)
Bibliogr.: p. 150-153. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-8383-22-4 fűzött : ár nélkül
Vydareny Iván (1887-1982)
77.04(439)(092)Vydareny_I. *** 75(439)(092)Vydareny_I. *** 012Vydareny_I.
[AN 798371]
MARC

ANSEL
UTF-86846 /2002.
Kovács Péter (1939-)
   Székesfehérvár rejtett kincse : a Nepomuki Szent János-templom rokokó sekrestyéje / írta Kovács Péter ; fényképezte Szelényi Károly. - Veszprém ; Budapest : M. Képek, cop. 2001. - 61 p. : ill., részben színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. 58.
ISBN 963-8210-92-3 kötött : ár nélkül
726.54(439-2Székesfehérvár) *** 247 *** 745(100)
[AN 923183]
MARC

ANSEL
UTF-86847 /2002.
Kovács Péter (1939-)
Székesfehérvár rejtett kincse (angol)
   Székesfehérvár's unknown masterpiece : the rococo sacristy furniture at the church of St John of Nepomuk / text Péter Kovács ; phot. Károly Szelényi ; [transl. by Brian McLean]. - Veszprém ; Budapest : Hung. Pictures, cop. 2001. - 61 p. : ill., részben színes ; 28 cm
ISBN 963-8210-93-1 kötött : ár nélkül
726.54(439-2Székesfehérvár) *** 247 *** 745(100)
[AN 923191]
MARC

ANSEL
UTF-86848 /2002.
   Lestyán Goda János szobrász. - [Budapest] : [Magánkiad.], [2000]. - [20] p. : ill., részben színes ; 15x21 cm
Katalógus
ISBN 963-440-010-8 * fűzött : ár nélkül
Lestyán Goda János (1972-)
73(439)(092)Lestyán_Goda_J.
[AN 798327]
MARC

ANSEL
UTF-86849 /2002.
Packer, Jane
Fast flowers (magyar)
   Virágcsokrok villámgyorsan / Jane Packer. - Budapest : M. Kvklub, 2002. - 126 p. : ill., színes ; 25 cm
Ford. Simonits Dóra
ISBN 963-547-567-5 kötött : ár nélkül
745.93
[AN 923089]
MARC

ANSEL
UTF-86850 /2002.
Simonyi Emő (1943-)
   Papierskulpturen : Kunstverein Rosenheim - Kunstmühle, 25. 9 - 22. 10. 1999 : Budapest Galéria - Kiállítóterem, 11. 5 - 11. 6. 2000 = Papírszobrok = Paper sculptures = Plastiche in carta / Emő Simonyi ; [... Autoren Hanna Stegmayer et al.]. - Budapest : BG, cop. 2000. - 132 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Katalógus. - Példányszám: 100
ISBN 963-00-2924-3 fűzött : ár nélkül
73.023.7(439)(092)Simonyi_E. *** 061.4(439-2Bp.)"2000" *** 061.4(430-2Rosenheim)
[AN 798671]
MARC

ANSEL
UTF-86851 /2002.
   Srpska likovna kolonija, Sentandreja : 1993-1999 = Szerb Művésztelep, Szentendre / [kiad. Szerb Országos Önkormányzat, "Pero" Galéria]. - Budapest : Szerb Orsz. Önkormányzat ; Belgrád : "Pero" Galéria, 2000. - 63 p. : ill., színes ; 24 cm
Példányszám: 700
ISBN 963-00-4899-X * fűzött : ár nélkül
Szerb Művésztelep (Szentendre)
75(439-2Szentendre)(=861)(092) *** 061.28(439-2Szentendre)
[AN 798467]
MARC

ANSEL
UTF-86852 /2002.
Szöllősy Kálmán (1887-1976)
   Életképek = Subject pictures = Photos de genre = Genrebilder / Szöllősy Kálmán ; [a képeket vál. és a bevezetőt írta Gera Mihály]. - [Budapest] : Városháza, cop. 2001. - [6], 40, [5] p. : ill. ; 15 cm. - (Csak képek, ISSN 1586-7803)
ISBN 963-9170-40-2 kötött : ár nélkül
77.04(439)(092)Szöllősy_K.
[AN 923805]
MARC

ANSEL
UTF-86853 /2002.
Szűcs Árpád (1933-)
   Napfényben gyantacsöpp : Szűcs Árpád festészete : the art of Árpád Szűcs : die Kunst von Árpád Szűcs : Gyula, Erkel Ferenc Múzeum ... 2000. február 25 - 2000. április 30. / [a kiállítást rend. és a katalógust szerk. Havassy Péter]. - Gyula : Erkel F. Múz., 2000. - 79 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Gyulai katalógusok, ISSN 1219-3763 ; 9.)
Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-00-5494-9 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-00-4590-7)
75(439)(092)Szűcs_Á. *** 061.4(439-2Gyula)
[AN 796862]
MARC

ANSEL
UTF-86854 /2002.
   A természet szerelmesei : [kiállítás a székesfehérvári Szent István Király Múzeumban és a Vadex Rt. dísztermében 2000. június 22-től július 11-ig] / a kiállítást rend. ... Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata [etc.]. - Székesfehérvár : [Szt. István Király Múz.], 2000. - 35 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Kiállítási katalógus
ISBN 963-9279-81-1 * fűzött : ár nélkül
73/76.047(439) *** 061.4(439-2Székesfehérvár)
[AN 797416]
MARC

ANSEL
UTF-86855 /2002.
   Testvérvárosi enteriőr : MűvészetMalom, Szentendre, 2000. május 10-28. = Twin town milieu : May 10-28, 2000 / [szerk. Kiss Zsuzsanna]. - Szentendre : MűvészetMalom és Teátrum, [2000]. - [68] p. : ill., színes ; 11x21 cm
Kiállítási katalógus
ISBN 963-00-5340-3 * fűzött : ár nélkül
75(4)(092) *** 061.4(439-2Szentendre)
[AN 797718]
MARC

ANSEL
UTF-86856 /2002.
Tomai Éva
   Régi képeslapok mesélnek a vadászatról = Alte Ansichtskarten erzählen von der Jagd / Tomai Éva, Zoltán János. - Budapest : Professio, 2000. - 95 p. : ill., színes ; 21x27 cm + 6 mell.
ISBN 963-86119-1-X * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 936-86119-1-X)
769.5 *** 799.2
[AN 798585]
MARC

ANSEL
UTF-86857 /2002.
Vörösmarty Magda
   "Ligetek, erdők" : rajzok és fotogramok / Vörösmarty Magda. - [Budapest] : [Magánkiad.], [2000]. - 14 p. : ill. ; 30 cm
Magyar, angol és német nyelven
ISBN 963-440-086-8 * fűzött : ár nélkül
741(439)(092)Vörösmarty_M.
[AN 798259]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

6858 /2002.
Cox, Michael
Elvis and his pelvis (magyar)
   Elvis, a sokkoló rockoló / írta Michael Cox ; ill. Philip Reeve ; [ford. Békési József]. - Budapest : Egmont Hungary, 2002. - 207 p. : ill. ; 20 cm. - (Rémhíresek, ISSN 1587-6489)
ISBN 963-627-700-1 fűzött : 898,- Ft
Presley, Elvis
78.067.26.036.7(73)(092)Presley,_E.(02.053.2)(0:82-7)
[AN 922997]
MARC

ANSEL
UTF-86859 /2002.
Friedrich, Otto
Glenn Gould (magyar)
   Glenn Gould : változatok egy életre / Otto Friedrich ; [ford. Sárközy Elga]. - Budapest : Európa, 2002. - 543 p. : ill. ; 24 cm. - (Életek & művek, ISSN 1588-6360)
Bibliogr.: p. 519-524. - Diszkogr.: p. 447-471.
ISBN 963-07-7017-2 kötött : 2800,- Ft
Gould, Glenn
786.2.071.2(71)(092)Gould,_G.
[AN 923138]
MARC

ANSEL
UTF-86860 /2002.
Harnoncourt, Nikolaus
Der musikalische Dialog (magyar)
   Zene, mint párbeszéd : Monteverdi, Bach, Mozart / Nikolaus Harnoncourt ; [ford. és az utószót írta Dolinszky Miklós]. - Budapest : Európa, 2002. - 398 p. ; 19 cm
ISBN 963-07-7123-3 kötött : 2600,- Ft
Mozart, Wolfgang Amadeus
Bach, Johann Sebastian
Monteverdi, Claudio
781.68 *** 78.071.1(45)(092)Monteverdi,_C. *** 78.071.1(430)(092)Bach,_J.,_S *** 78.071.1(436)(092)Mozart,_W._A.
[AN 923079]
MARC

ANSEL
UTF-86861 /2002.
Lebrecht, Norman
The book of musical anecdotes (magyar) (röv. kiad.)
   A komolyzene anekdotakincse / Norman Lebrecht ; [vál. és ford. Szilágyi Mihály]. - Budapest : Európa, 2002. - 357 p. ; 21 cm
ISBN 963-07-7124-1 kötött : 2300,- Ft
78.071(100)(0:82-36)
[AN 923150]
MARC

ANSEL
UTF-86862 /2002.
   A mosonmagyaróvári Motim Rt. fúvószenekarának 40 éve : 1960-2000 / [... írta és szerk. Hernádi Sándor ...] ; [... kiad. "A Motim Fúvószenekarért" Alapítvány]. - Mosonmagyaróvár : "A Motim Fúvószenekarért" Alapítvány, 2000. - 43 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-00-5155-9 fűzött : ár nélkül
Motim Fúvószenekar (Mosonmagyaróvár)
785.11.071(439-2Mosonmagyaróvár) *** 788
[AN 798470]
MARC

ANSEL
UTF-86863 /2002.
Sólyom György (1922-)
   Kérdések és válaszok : Liszt Ferenc életművének utolsó két évtizedéről / Sólyom György. - [Budapest] : Akkord, cop. 2000. - 163 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9255-04-1 fűzött : ár nélkül
Liszt Ferenc (1811-1886)
78.071.1(439)(092)Liszt_F.
[AN 796732]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

6864 /2002.
Darmos István
   A cigánytáncok megjelenése a magyar néptánc-szakirodalomban / Darmos István. - Sárospatak : Szerző, 2002. - 37 p. ; 26 cm
Bibliogr.: p. 31-36.
ISBN 963-440-753-6 fűzött : ár nélkül
793.31(=914.99)(439) *** 793.31(=945.11) *** 001.89
[AN 923958]
MARC

ANSEL
UTF-86865 /2002.
   Kihívás és látomás : egy próbafolyamat dokumentációja / Havas Henrik szerk. ; Kaiser Ottó fotók ; Veress Krisztina riporter. - Pécs : Alexandra, [2002]. - 167 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-368-197-9 kötött : ár nélkül
Madách Imre (1823-1864). Az ember tragédiája.
792.027.2(439)(092)Szikora_J. *** 894.511(092)Madách_I.
[AN 923195]
MARC

ANSEL
UTF-86866 /2002.
   Nemzeti Színház emlékkönyv / [... összeáll. Gajdó Tamás] ; [szerk. Elsässer Klaudia]. - Budapest : Korona, 2002. - 191 p. : ill., részben színes ; 33 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Számozott példány: 200. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-9376-29-9 velúr : ár nélkül
Nemzeti Színház (Budapest)
792(439-2Bp.)Nemzeti_Szinház
[AN 923927]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

6867 /2002.
Bakos Ferenc (1922-1996)
   Román - magyar kisszótár = Dicţionar român - maghiar / Bakos Ferenc, Dorogman György. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2002, cop. 1995. - 659 p. ; 15 cm. - (Kisszótár,, ISSN 0324-7562)
Román - magyar szótár (borító- és gerinccím)
ISBN 963-05-6876-4 kötött : ár nélkül
801.323=590=945.11
[AN 924032]
MARC

ANSEL
UTF-86868 /2002.
Bart István (1944-)
   Angol - magyar kulturális szótár / Bart István. - 2. bőv. kiad. - [Budapest] : Corvina, 2002. - 273, [2] p. ; 24 cm
ISBN 963-13-5140-8 fűzött : 2200,- Ft
801.323=20=945.11 *** 809.451.1-318=20 *** 930.85(410)(031)
[AN 922269]
MARC

ANSEL
UTF-86869 /2002.
Bartos Tibor (1933-)
   Magyar szótár : egymást magyarázó szavak és fordulatok tára / Bartos Tibor. - Budapest : Corvina, 2002. - 2 db ; 25 cm
ISBN 963-13-5137-8 kötött : ár nélkül
809.451.1-314.1 *** 809.451.1-3
[AN 923870]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 870 p.
ISBN 963-13-5135-1
809.451.1-314.1 *** 809.451.1-3
[AN 923979] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Betűrendes eligazítás. - 346 p.
ISBN 963-13-5136-X
809.451.1-314.1 *** 809.451.1-3
[AN 923981] MARC

ANSEL
UTF-86870 /2002.
Bátki Piroska
   ¡Manos a la obra! : spanyol nyelvkönyv haladóknak / Bátki Piroska, Ignacio Martínez García, Santosné Blastik Margit. - Budapest : Holnap, 2002. - 248 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-346-481-1 fűzött : ár nélkül
806.0(078)=945.11
[AN 923942]
MARC

ANSEL
UTF-86871 /2002.
Borbély Anna
   Nyelvcsere : szociolingvisztikai kutatások a magyarországi románok közösségében / írta Borbély Anna ; [kész. az MTA Nyelvtudományi Intézetének Élőnyelvi Osztályán]. - Budapest : MTA Nyelvtud. Int., 2001. - 305 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 249-269. - Példányszám: 300. - Összefoglalás román és angol nyelven
ISBN 963-9074-28-4 fűzött : ár nélkül
800.1 *** 316.347(=590)(439-2Kétegyháza) *** 316.7
[AN 923906]
MARC

ANSEL
UTF-86872 /2002.
Domokos Péter (1936-)
Művek (vál.)
   Domokos Péter írásaiból. - Budapest : ELTE, 2002. - 349 p. ; 25 cm. - (Urálisztikai tanulmányok, ISSN 0238-6747 ; 11.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-463-523-7 fűzött : ár nélkül
809.45 *** 894.5(091)
[AN 923205]
MARC

ANSEL
UTF-86873 /2002.
Halász Előd (1920-1997)
   Magyar - német kisszótár = Ungarisch - deutsches Wörterbuch / Halász Előd ; [mtárs. Skripecz Sándor]. - 18. átd. és bőv. kiad., váltl. lny. - Budapest : Akad. K., 2001, cop. 1988. - 622 p. ; 15 cm. - (Kisszótár,, ISSN 0324-7562)
Magyar - német szótár (borító- és gerinccím)
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-05-6664-8)
801.323=945.11=30
[AN 923776]
MARC

ANSEL
UTF-86874 /2002.
Halász Előd (1920-1997)
   Német - magyar kisszótár = Deutsch - ungarisches Wörterbuch / Halász Előd ; [mtárs. Skripecz Sándor]. - 18. átd. és bőv kiad., váltl. lny. - Budapest : Akad. K., 2001, cop. 1985. - 544 p. ; 15 cm. - (Kisszótár,, ISSN 0324-7562)
Német - magyar szótár (borító- és gerinccím)
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-05-6665-6)
801.323=30=945.11
[AN 924033]
MARC

ANSEL
UTF-86875 /2002.
Irving, Nicole
Essential English (magyar)
   Angliában angolul / Nicole Irving & Leslie Colin ; ill. Ann Johns ; [ford. Kopházi Erzsébet]. - [Kaposvár] : Holló, [2002]. - 64 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 963-9305-09-X fűzött : ár nélkül
802.0(078)=945.11
[AN 923584]
MARC

ANSEL
UTF-86876 /2002.
Kovács-Buna Éva
   Körmend város utcanevei / Kovács-Buna Éva. - Budapest : ELTE, 2002. - 93 p. : ill., térk. ; 21 cm. - (Magyar névtani dolgozatok, ISSN 0133-6169 ; 175.)
Bibliogr.: p. 65-70.
Fűzött : ár nélkül
Körmend
809.451.1-311.154(439-2Körmend) *** 908.439-2Körmend
[AN 923004]
MARC

ANSEL
UTF-86877 /2002.
Kövecses Zoltán (1946-)
   Bridge one : British and American English differences for learners of English : with exercises / Zoltán Kövecses. - [Budapest] : Librotrade : MPL Kv. Kft., cop. 2000. - 156 p. ; 24 cm
ISBN 963-86073-7-8 fűzött : ár nélkül
802.0(076)=00 *** 802.0(73)(076)=00
[AN 798450]
MARC

ANSEL
UTF-86878 /2002.
Lévai Béla
   Egzisztenciális és lokális mondatok az angol és az orosz nyelvben / Lévai Béla. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2000. - 138 p. ; 24 cm. - (Doktori értekezések, ISSN 1416-0455 ; 10.)
Bibliogr.: p. 127-135. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-472-463-9 fűzött : ár nélkül
802.0-56 *** 808.2-56
[AN 797699]
MARC

ANSEL
UTF-86879 /2002.
Némethné Hock Ildikó
   Angol levelezés : [segédkönyv a "B" típusú alap és középfokú nyelvvizsgákhoz] / Némethné Hock Ildikó. - Székesfehérvár : Lexika, [2002]. - 174 p. ; 30 cm
ISBN 963-9092-26-6 fűzött : 1288,- Ft
802.0(079.1)=945.11 *** 651.7(036) *** 395.7(036)
[AN 923448]
MARC

ANSEL
UTF-86880 /2002.
Némethné Hock Ildikó
   Társalgás, szituációk, képleírások : feladatok az alapfokú "A" típusú angol nyelvvizsgákra / Némethné Hock Ildikó. - Bőv. kiad. - Székesfehérvár : Lexika, [2002], cop. 1993. - 159 p. : ill. ; 30 cm
Gerinccím: Társalgási szituációk, képleírások az angol nyelvvizsgákra
ISBN 963-9092-92-4 fűzött : 1316,- Ft
802.0(079.1)=945.11
[AN 924047]
MARC

ANSEL
UTF-86881 /2002.
Schünemann, Anja
   Visuell : Alltagsbilder für Deutsch als Fremdsprache / Lehrerhandreichung von Anja Schümann [!Schünemann]. - Sátoraljaújhely : Klett Meló-Diák Kft., cop. 2001. - 96 p. ; 21 cm
ISBN 963-9194-25-5 fűzött : ár nélkül
803.0(078)=00
[AN 923702]
MARC

ANSEL
UTF-86882 /2002.
Sztojkó Ilona
   Romano - ungriko vasteski alava = Roma - magyar kéziszótár / Sztojkó Ilona. - Szeged : Genvin BT, 2002. - 326 p. ; 21 cm
ISBN 963-00-9424-X fűzött : ár nélkül
801.323=914.99=945.11
[AN 923158]
MARC

ANSEL
UTF-86883 /2002.
Sztojkó Ilona
   Ungriko - romano vasteski alava = Magyar - roma kéziszótár / Sztojkó Ilona. - Szeged : Genvin BT, 2002. - 400 p. ; 21 cm
ISBN 963-00-9423-1 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-00-9424-1)
801.323=945.11=914.99
[AN 923164]
MARC

ANSEL
UTF-86884 /2002.
   Tanulmánykötet Jean Perrot tiszteletére, 75. születésnapjára / szerk. Mihalovics Árpád. - Budapest [!Nyíregyháza] : Bessenyei, 2000. - 163 p. ; 25 cm
Váltakozva francia és magyar nyelven. - Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9130-84-2 fűzött : ár nélkül
800.1 *** 80.001(44)(092)Perrot,_J.
[AN 796857]
MARC

ANSEL
UTF-86885 /2002.
Tótfalusi István (1936-)
   Idegen szavak magyarul / Tótfalusi István. - 2. kiad. - Budapest : Tinta, 2002. - 287, [4] p. ; 21 cm
ISBN 963-9372-13-7 kötött : 1960,- Ft
809.451.1-316.3
[AN 922888]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

6886 /2002.
Dobos István (1957-)
   Az irodalomértés formái / Dobos István. - Debrecen : Csokonai, cop. 2002. - 206 p. ; 21 cm. - (Alföld könyvek, ISSN 1418-6268 ; 10.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-260-168-8 fűzött : ár nélkül
82.01
[AN 923842]
MARC

ANSEL
UTF-86887 /2002.
   Narratívák / [vál., szerk. és a szöveget gond. Thomka Beáta]. - Budapest : Kijárat, 1998-. - 23 cm
ISBN 963-9136-18-2 *
82.01-3 *** 82.07 *** 111.852
[AN 310190]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5., Narratív pszichológia / [szerk. László János és Thomka Beáta]. - 2001. - 205 p.
Ford. Dorn Krisztina et al. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9136-74-3 fűzött : 1800,- Ft
82.01-3 *** 159.9.019
[AN 923092] MARC

ANSEL
UTF-86888 /2002.
Simon Gyula
   Carducci költészete / Simon Gyula. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2002. - 132 p. ; 24 cm
Oktatási segédanyag. - Bibliogr.: p. 131-132.
ISBN 963-9316-35-0 fűzött : ár nélkül
Carducci, Giosuè
850(092)Carducci,_G.
[AN 923841]
MARC

ANSEL
UTF-86889 /2002.
   "swer sînen vriunt behaltet, daz ist lobelîch" : Festschrift für András Vizkelety zum 70. Geburtstag / hrsg. von Márta Nagy [et al.]. - Piliscsaba ; Budapest : Katholische Péter-Pázmány-Univ. Philosophische Fak., 2001. - 608 p. : ill. ; 25 cm. - (Abrogans, ISSN 1587-6837 ; 1.). (Budapester Beiträge zur Germanistik, ISSN 0138-905X ; 37.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Vizkelety András műveinek bibliográfiája: p. 597-608.
ISBN 963-9296-41-4 kötött : ár nélkül
830(091) *** 82(091) *** 803.0 *** 012Vizkelety_A.
[AN 923947]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

6890 /2002.
Beke Albert (1934-)
   Lakájok és hulló csillagok : szempontok egy hiteles magyar irodalomtörténethez, 1956-2000 / Beke Albert ; [közread. a] Szenci Molnár Társaság. - Budapest : Szenci Molnár Társ., 2002. - 67 p. : ill. ; 22 cm
Fűzött : 790,- Ft (hibás ISBN 963-251-2)
894.511(091)"1956/2000"
[AN 922993]
MARC

ANSEL
UTF-86891 /2002.
Berkes Erzsébet (1940-)
   Galgóczi Erzsébet / Berkes Erzsébet. - Budapest : Új Mandátum, 2001. - 189 p. ; 20 cm. - (Post scriptum, ISSN 1588-6042 ; 1.)
ISBN 963-9336-50-5 fűzött : 1800,- Ft
Galgóczi Erzsébet (1930-1989)
894.511(092)Galgóczi_E.
[AN 923815]
MARC

ANSEL
UTF-86892 /2002.
Hortobágyi Ferenc
   Petőfi Sándor élete és nézetei : maga a költő által verseiben elmondva a XXI. század elején / összeáll. és kísérő szöveggel ell. Hortobágyi Ferenc. - Budapest : [Magánkiad.], 2002. - [141] p. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
Petőfi Sándor (1823-1849)
894.511(092)Petőfi_S.
[AN 923835]
MARC

ANSEL
UTF-86893 /2002.
   Napfény és holdfény : Jókai világai, 1850-1904 : [2000. december 1-től 2002. december 31-ig] / [szöveg Fábri Anna] ; [... rend. Csorba Csilla, Fábri Anna, Kalla Zsuzsa] ; [közread. a Petőfi Irodalmi Múzeum és Kortárs Irodalmi Központ]. - [Budapest] : PIM KIK, 2000. - [14] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-7412-87-5 fűzött : ár nélkül
Jókai Mór (1825-1904)
894.511(092)Jókai_M. *** 061.4(439-2Bp.)"2000"
[AN 798394]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

6894 /2002.
   44 híres eposz, verses regény, elbeszélő költemény / [szerk. Székely Éva] ; [a műismertetéseket írták Acél Zsuzsa et al.]. - 5. kiad. - Budapest : Móra, 2002. - 518, [7] p. ; 21 cm
ISBN 963-11-7665-7 kötött : ár nélkül
82-13.05
[AN 922199]
MARC

ANSEL
UTF-86895 /2002.
Alten, Steve
Domain (magyar)
   Harc az életért / Steve Alten ; [ford. Erdélyi András]. - [Budapest] : General Press, [2002]. - 400 p. ; 20 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
Regény
ISBN 963-9282-66-9 kötött : 1300,- Ft
820-311.3(73)=945.11
[AN 923170]
MARC

ANSEL
UTF-86896 /2002.
Asher, Jane
101 things I wish I'd known before I had children (magyar)
   101 dolog, amit jó lett volna tudni a gyerekekről / szerk. Jane Asher ; ill. Rowan Barnes-Murphy ; [ford. Szántai Zsolt]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2001. - [108] p. : ill. ; 19 cm. - (Meglepetés könyvek, ISSN 1418-415X)
Megj. "101 dolog, amit tudnom kellett volna, mielőtt gyermekem született" címmel is
ISBN 963-9393-31-2 kötött : 1090,- Ft
820-7=945.11
[AN 923728]
MARC

ANSEL
UTF-86897 /2002.
Barry, Dave
Big trouble (magyar)
   Totál káosz = Big trouble / Dave Barry ; [ford. Dési András György]. - [Budapest] : Novella, cop. 2002. - 263 p. ; 18 cm
Regény. - Csak magyar nyelven
ISBN 963-7953-97-3 fűzött : 1390,- Ft
820-312.9(73)=945.11
[AN 923869]
MARC

ANSEL
UTF-86898 /2002.
Bellow, Saul
The actual (magyar)
   Ez van / Saul Bellow ; ford. Dezsényi Katalin. - Budapest : Park, cop. 2000. - 216, [3] p. ; 21 cm
Tart.: Ez van ; Búcsú a sárga háztól ; A régi rendszer ; A Gonzaga-kéziratok ; Mosby emlékiratai ; Leaving the yellow house ; The old system ; The Gonzaga manuscript ; Mosby's memoirs. - Elbeszélések
ISBN 963-530-493-5 kötött : ár nélkül
820-32(73)=945.11
[AN 797666]
MARC

ANSEL
UTF-86899 /2002.
Benzoni, Juliette
Le boiteux de Varsovie (magyar)
   A varsói sánta / Juliette Benzoni ; [ford. Balla Katalin]. - [Budapest] : Geopen, [2002]-. - 19 cm
Regényciklus
840-31=945.11
[AN 922552]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., York rózsája. - [2002]. - 400, [3] p.
ISBN 963-9093-46-7 fűzött : 1490,- Ft
840-31=945.11
[AN 923152] MARC

ANSEL
UTF-86900 /2002.
Blake, Jennifer
Sweet piracy (magyar)
   A kalóz / Jennifer Blake ; [ford. Bartha Réka]. - [Debrecen] : Aquila, 2001. - 303 p. ; 21 cm. - (Vadrózsa könyvek, ISSN 1418-5954)
Regény
ISBN 963-679-157-0 kötött : 1490,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 923147]
MARC

ANSEL
UTF-86901 /2002.
Bradford, Barbara Taylor
The triumph of Katie Byrne (magyar)
   Katie diadala / Barbara Taylor Bradford ; [ford. Révy Katalin] ; [a versbetéteket ford. N. Kiss Zsuzsa]. - Budapest : Európa, 2002. - 323 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-07-7106-3 fűzött : 1300,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 922925]
MARC

ANSEL
UTF-86902 /2002.
Brandenburg, Barbara
Ein bisschen Zärtlichkeit und Glück (magyar)
   A bizalmatlanság falai / Barbara Brandenburg ; [ford. Juhász Margó]. - Budapest : Bastei Budapest, 2000. - 70 p. ; 22 cm. - (Szilvia, ISSN 1215-0231 ; 120.)
Kisregény
ISBN 963-296-409-8 fűzött : 225,- Ft
830-312.5=945.11
[AN 798377]
MARC

ANSEL
UTF-86903 /2002.
Chichibu Setsuko (japán hercegnő)
Gin no bonbonnirere (magyar)
   Az ezüstdomb : memoár a japán császári házból / Csicsibu Szecuko hercegnő ; [... ford. ... Farkas Ildikó] ; [a verseket ford. Rédai Gábor]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2002. - 224 p., [8] t. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-09-4345-X fűzött : ár nélkül
Chichibu Setsuko (japán hercegnő)
895.6-94=945.11
[AN 923896]
MARC

ANSEL
UTF-86904 /2002.
Christie, Agatha
Evil under the sun (magyar)
   Nyaraló gyilkosok / Agatha Christie ; [ford. Szobotka Tibor]. - Budapest : Európa, 2002. - 276 p. ; 19 cm
Regény
ISBN 963-07-7094-6 kötött : 980,- Ft
820-312.4=945.11
[AN 922313]
MARC

ANSEL
UTF-86905 /2002.
Dai, Sijie
Balzac et la petite tailleuse chinoise (magyar)
   Balzac és a kis kínai varrólány / Dai Sijie ; [ford. Gulyás Adrienn]. - Budapest : Európa, 2002. - 210 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-07-7130-6 kötött : 1400,- Ft
840-31=945.11
[AN 923172]
MARC

ANSEL
UTF-86906 /2002.
Daniels, Lucy
   Jess, a skót juhász / Lucy Daniels ; ill. Trevor Parkin ; [ford. Szamay Ilona]. - Budapest : Papp-Ker, [2002]-. - 20 cm. - (A világ legkedvesebb állatai-sorozat: a kutyák)
Ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 923946]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A megérkezés. - [2002]. - 144 p. : ill.
ISBN 963-9418-09-9 fűzött : 550,- Ft
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 923950] MARC

ANSEL
UTF-86907 /2002.
Davis, Suzannah
Gabriel's bride (magyar)
   A készséges szomszéd / Suzannah Davis ; [... ford. Kis Z. Margit]. Címlapsztori / Tracy South ; [... ford. Erős László]. Terhes népszerűség / Emily Dalton ; [... ford. Bittera Dóra]. - Budapest : Harlequin, cop. 2000. - 288 p. : ill. ; 21 cm. - (Júlia különszám, ISSN 1419-4414 ; 2000/2.)
Egys. cím: Gabriel's bride. The fiancé thief. Dream baby. - Kisregények
ISBN 963-536-660-4 fűzött : 579,- Ft
820-312.5(73)(082)=945.11
[AN 797246]
MARC

ANSEL
UTF-86908 /2002.
Dr. Frank und das verschenkte Herz (magyar)
   Behálózva / [ford. Maros Magdolna]. - Budapest : Bastei Budapest, 2000. - 62 p. ; 22 cm. - (Dr. Stefan Frank, ISSN 0866-2355 ; 123.)
Kisregény
ISBN 963-296-429-2 fűzött : 225,- Ft
830-312.5=945.11
[AN 798375]
MARC

ANSEL
UTF-86909 /2002.
Eco, Umberto
   Az új középkor / Umberto Eco ; [vál. Barna Imre] ; [ford. Barna Imre, Schéry András, Szénási Ferenc]. - Budapest : Európa, 2002, cop. 1992. - 190 p. ; 19 cm. - (Mérleg, ISSN 0231-2433)
Esszék
ISBN 963-07-7120-9 fűzött : 980,- Ft
850-4=945.11
[AN 922185]
MARC

ANSEL
UTF-86910 /2002.
Ellis, Bret Easton
The rules of attraction (magyar)
   A vonzás szabályai / Bret Easton Ellis ; [ford. M. Nagy Miklós]. - Budapest : Európa, 2002. - 363 p. ; 19 cm
Regény
ISBN 963-07-7126-8 fűzött : 1800,- Ft
820-31(73)=945.11
[AN 923119]
MARC

ANSEL
UTF-86911 /2002.
Eszterhas, Joe
American rhapsody (magyar)
   Amerikai rapszódia / Joe Eszterhas ; [ford. Komáromy Rudolf]. - Budapest : Európa, 2002. - 555 p. ; 24 cm
Regény
ISBN 963-07-7024-5 kötött : 2500,- Ft
820-31(73)=945.11
[AN 923187]
MARC

ANSEL
UTF-86912 /2002.
Evans, Jean
Someone else's baby (magyar)
   Szikrányi remény / Jean Evans ; [... ford. Erdélyi Margit]. - Budapest : Harlequin, 2000. - 94 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 167.)
Kisregény
ISBN 963-536-760-0 fűzött : 269,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 797929]
MARC

ANSEL
UTF-86913 /2002.
Fallada, Hans
Kleiner Mann - was nun? (magyar)
   Mi lesz veled, emberke? / Hans Fallada ; [ford. Braun Soma]. - [Budapest] : Generál Press, [2001]. - 354 p. ; 22 cm. - (Nagy siker volt sorozat, ISSN 1586-7064)
Regény
ISBN 963-9282-77-4 kötött : 2000,- Ft
830-31=945.11
[AN 922096]
MARC

ANSEL
UTF-86914 /2002.
Feist, Raymond E.
Mistress of the empire (magyar)
   A birodalom úrnője : a Birodalom trilógia harmadik könyve / Raymond E. Feist, Janny Wurts. - Budapest : Beholder, 2001-. - 19 cm
Regény. - Beholder fantasy (keretcím)
ISBN 963-9399-04-3 * (hibás ISBN 963-9047-68-6)
820-312.9=945.11
[AN 903063]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 2002. - 427 p. : ill.
Ford. Lhotsky Barbara
ISBN 963-9399-09-4 fűzött : 1498,- Ft (hibás ISBN 963-9047-68-6)
820-312.9=945.11
[AN 923145] MARC

ANSEL
UTF-86915 /2002.
Fielding, Helen
Bridget Jones : the edge of reason (magyar)
   Mindjárt megőrülök! : Bridget Jones naplója 2. / Helen Fielding ; [ford. Sóvágó Katalin]. - Budapest : Európa, 2002, cop. 2000. - 452 p. ; 19 cm
Regény
ISBN 963-07-7180-2 kötött : 1700,- Ft
820-31=945.11
[AN 922198]
MARC

ANSEL
UTF-86916 /2002.
Frank, Anne
Het achterhuis (magyar)
   Anne Frank naplója : 1942. június 12 - 1944. augusztus 1. / [ford. és jegyzetekkel ell. Bernáth István]. - 2. kiad. - Budapest : Park, cop. 2002. - 308, [3] p., [8] t. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-530-521-4 fűzött : ár nélkül
Frank, Anne
839.31-94=945.11
[AN 922191]
MARC

ANSEL
UTF-86917 /2002.
Golden, Arthur
Memoirs of a geisha (magyar)
   Egy gésa emlékiratai / Arthur Golden ; [ford. Nagy Imre]. - 8. kiad. - [Budapest] : Trivium, cop. 2002. - 431 p. ; 21 cm
ISBN 963-9367-13-3 kötött : ár nélkül
820-31(73)=945.11
[AN 923639]
MARC

ANSEL
UTF-86918 /2002.
Graves, Robert
Count Belisarius (magyar)
   A vitéz Belizár / Robert Graves ; [ford. Pálóczi-Horváth György]. - Budapest : Európa, 2002. - 515 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-07-7092-X kötött : 2500,- Ft
820-311.6=945.11
[AN 922224]
MARC

ANSEL
UTF-86919 /2002.
Graves, Robert
King Jesus (magyar)
   Jézus király / Robert Graves ; [ford. Terényi István]. - Budapest : Európa, 2002. - 599 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-07-7093-8 kötött : 2600,- Ft
Jézus
820-312.6=945.11
[AN 923564]
MARC

ANSEL
UTF-86920 /2002.
Halbertsma, Kitty
Juffrouw Amarilla (magyar)
   Amarilla Kisasszony / Kitty Halbertsma ; [ford. Pál Zsuzsanna] ; [Kiss Ilona rajz.]. - Budapest : Móra, 2002. - 93, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Az én könyvtáram, ISSN 1587-4877)
Gyermekregény
ISBN 963-11-7673-8 kötött : ár nélkül
839.31-31(02.053.2)=945.11
[AN 923834]
MARC

ANSEL
UTF-86921 /2002.
Iles, Greg
Spandau phoenix (magyar)
   A spandaui főnix / Greg Iles ; [ford. Villányi György]. - 2. kiad. - [Budapest] : General Press, [2002]. - 527 p. ; 21 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
Regény
ISBN 963-9282-86-3 kötött : 1300,- Ft
820-311.3(73)=945.11
[AN 923540]
MARC

ANSEL
UTF-86922 /2002.
Jolowicz, Philip
Towers of silence (magyar)
   A csend tornyai / Philip Jolowicz ; [ford. Sóskuthy György]. - Budapest : Bastei Budapest, 2002. - 356 p. ; 24 cm
Regény
ISBN 963-296-521-3 kötött : 2688,- Ft
820-311.3(73)=945.11
[AN 923199]
MARC

ANSEL
UTF-86923 /2002.
Judah, Aaron
   Macóka meséi / Aaron Judah ; [ford. Tótfalusi István] ; [... az ill. Vida Győző munkája]. - Budapest : Móra, 2002. - 179, [4] p. : ill. ; 20 cm. - (Az én könyvtáram, ISSN 1587-4877)
ISBN 963-11-7667-3 kötött : ár nélkül
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 923547]
MARC

ANSEL
UTF-86924 /2002.
Keillor, Garrison
WLT, a radio romance (magyar)
   Rádiórománc / Garrison Keillor ; [ford. Uram Tamás]. - Budapest : Európa, 2002. - 395 p. : ill. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-07-7101-2 fűzött : 1900,- Ft
820-31(73)=945.11
[AN 923099]
MARC

ANSEL
UTF-86925 /2002.
King, Stephen
The stand (magyar)
   Végítélet / Stephen King ; [ford. Bihari György]. - Budapest : Európa, 2002. - 2 db ; 21 cm
Regény
ISBN 963-07-7182-9 fűzött : 2000,- Ft
820-312.4(73)=945.11
[AN 923558]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 858 p.
ISBN 963-07-7183-7
820-312.4(73)=945.11
[AN 923559] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 702 p.
ISBN 963-07-7184-5
820-312.4(73)=945.11
[AN 923560] MARC

ANSEL
UTF-86926 /2002.
Koontz, Dean R.
The servants of twilight (magyar)
   Végítélet / Dean R. Koontz ; [ford. Danyi Andrea]. - Budapest : Animus, 2002. - 702 p. ; 18 cm
Regény
ISBN 963-9307-47-5 fűzött : 1490,- Ft
820-312.4(73)=945.11
[AN 923830]
MARC

ANSEL
UTF-86927 /2002.
Koontz, Dean R.
Whispers (magyar)
   A visszatérő / Dean R. Koontz ; [ford. Süle Gábor]. - 2. kiad. - Budapest : Animus, 2002, cop. 1998. - 607 p. ; 18 cm
Regény
ISBN 963-9307-46-7 fűzött : 1290,- Ft
820-312.4(73)=945.11
[AN 922237]
MARC

ANSEL
UTF-86928 /2002.
Krentz, Jayne Ann
Flash (magyar)
   Fényvarázs / Jayne Ann Krentz ; [ford. Urbán Erika]. - Budapest : Európa, 2002. - 410 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-07-7119-5 fűzött : 1400,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 923229]
MARC

ANSEL
UTF-86929 /2002.
London, Jack
Jerry of the islands (magyar)
   A beszélő kutya / Jack London ; [ford. Szász Imre]. - Budapest : Holnap, cop. 2002. - 267 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-346-489-7 fűzött : ár nélkül
820-31(73)=945.11
[AN 923531]
MARC

ANSEL
UTF-86930 /2002.
MacAllister, Heather
Christmas male (magyar)
   Vének tanácsa / Heather MacAllister ; [... ford. Koltai Györgyné]. - Budapest : Harlequin, 2000. - 93 p. ; 21 cm. - (Tiffany, ISSN 0865-4158 ; 132.)
Kisregény
ISBN 963-536-768-6 fűzött : 269,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 797951]
MARC

ANSEL
UTF-86931 /2002.
Martin, Carola
Nach den Tagen der Verzweiflung (magyar)
   Ártatlanul elítélve / Carola Martin ; [ford. Szájer Zoltán]. - Budapest : Bastei Budapest, 2000. - 77 p. ; 22 cm. - (Szilvia, ISSN 1215-0231 ; 121.)
Kisregény
ISBN 963-296-428-4 fűzött : 225,- Ft
830-312.5=945.11
[AN 798376]
MARC

ANSEL
UTF-86932 /2002.
Matthews, Jessica
Too close for comfort (magyar)
   A nagyváros fénye / Jessica Matthews ; [... ford. Szabó Júlia]. - Budapest : Harlequin, 2000. - 93 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 166.)
Kisregény
ISBN 963-536-759-7 fűzött : 269,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 797935]
MARC

ANSEL
UTF-86933 /2002.
May, Karl
Auf fremden Pfaden (magyar)
   Idegen ösvényeken : úti elbeszélések / Karl May ; [ford. Szelényi László]. - Budapest : Unikornis, 2002. - 431, [3] p. : ill. ; 20 cm. - (Karl May összes művei ; ; 23.)
ISBN 963-427-442-0 kötött : ár nélkül
830-321.3(02.053.2)=945.11
[AN 923848]
MARC

ANSEL
UTF-86934 /2002.
May, Karl
Der Löwe der Blutrache (magyar)
   A vérbosszú oroszlánja : úti elbeszélések / Karl May ; [ford. Stark Ferenc]. - Budapest : Unikornis, 2002. - 432, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Karl May összes művei ; ; 26.)
ISBN 963-427-457-9 kötött : ár nélkül
830-321.3(02.053.2)=945.11
[AN 923905]
MARC

ANSEL
UTF-86935 /2002.
May, Karl
Weihnacht (magyar)
   Karácsony : úti elbeszélés / Karl May ; [Hegedűs Arthur fordítását átd. Majtényi Zoltán]. - Budapest : Unikornis, 2001. - 448 p. : ill. ; 20 cm. - (Karl May összes művei ; ; 24.)
ISBN 963-427-437-4 kötött : ár nélkül
830-311.3(02.053.2)=945.11
[AN 923838]
MARC

ANSEL
UTF-86936 /2002.
Merle, Robert
Fortune de France (magyar)
   Francia história / Robert Merle ; [ford. Görög Lívia]. - Budapest : Európa, 2002, cop. 1982. - 398 p. ; 24 cm
A regényfolyam 1. kötete
ISBN 963-07-7181-0 kötött : 2100,- Ft
840-311.6=945.11
[AN 923487]
MARC

ANSEL
UTF-86937 /2002.
Michaels, Lorna
The trouble with Tonya (magyar)
   Nem habos torta / Lorna Michaels ; [... ford. Kopfer Tivadar]. Rejtőzködő szerelem / Pamela Macaluso ; [... ford. Várnai Péter]. Dal a kedvesnek / Anne Mather ; [... ford. Bakay Dóra]. - Budapest : Harlequin, cop. 2000. - 288 p. : ill. ; 21 cm. - (Júlia különszám, ISSN 1419-4414 ; 2000/1.)
Egys. cím: The trouble with Tonya. The cowboy who came in from the cold. Long night's loving. - Kisregények
ISBN 963-536-659-0 fűzött : 549,- Ft
820-312.5(73)(082)=945.11
[AN 797242]
MARC

ANSEL
UTF-86938 /2002.
Nicholson, William
Slaves of the mastery (magyar)
   A nagymester foglyai / William Nicholson ; [ford. Borbás Mária]. - [Budapest] : Geopen, cop. 2002. - 328 p. ; 24 cm
Regény
ISBN 963-9093-51-3 kötött : ár nélkül
820-312.9(02.053.2)=945.11
[AN 923803]
MARC

ANSEL
UTF-86939 /2002.
Nöstlinger, Christine
Das Austauschkind (magyar)
   A cseregyerek / Christine Nöstlinger ; a szerző rajz. ; [ford. Nemeskürty Harriet]. - Budapest : Animus, 2002. - 144 p. : ill. ; 22 cm. - (Andersen-díjas írók, ISSN 1587-7248)
Ifjúsági regény
ISBN 963-9307-50-5 kötött : 1290,- Ft
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 923808]
MARC

ANSEL
UTF-86940 /2002.
Pilcher, Rosamunde
The end of summer (magyar)
   Elmúlt a nyár / Rosamunde Pilcher ; [ford. Borbás Mária]. - Budapest : M. Kvklub, 2002, cop. 1996. - 159 p. ; 19 cm
Regény
ISBN 963-547-619-1 kötött : ár nélkül
820-312.5=945.11
[AN 922555]
MARC

ANSEL
UTF-86941 /2002.
Pullman, Philip
The shadow in the North (magyar)
   Árny északon / Philip Pullman ; [ford. Jász István]. - [Budapest] : Geopen, cop. 2002. - 350 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-9093-49-1 kötött : ár nélkül
820-31=945.11
[AN 923860]
MARC

ANSEL
UTF-86942 /2002.
Putney, Mary Jo
The China bride (magyar)
   Porcelán menyasszony / Mary Jo Putney ; [ford. Németh Anikó]. - [Budapest] : General Press, [2002]. - 391 p. ; 21 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
ISBN 963-9282-81-2 kötött : 1300,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 922941]
MARC

ANSEL
UTF-86943 /2002.
Remarque, Erich Maria
Drei Kameraden (magyar)
   Három bajtárs / Erich Maria Remarque ; [ford. Majtényi Erik]. - Budapest : M. Kvklub, 2002. - 446 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-547-569-1 kötött : ár nélkül
830-31=945.11
[AN 922072]
MARC

ANSEL
UTF-86944 /2002.
Ryan, Kathleen
Ravnos (magyar)
   Ravnos / Kathleen Ryan ; [ford. Tóth Zsolt]. - Budapest : Delta Vision, [2002]. - 224 p. ; 18 cm. - (Klán regények ; ; 8.)
Vampire: the masquerade (keretcím) ; World of darkness (keretcím)
ISBN 963-86180-6-X fűzött : 1090,- Ft
820-312.9(73)=945.11
[AN 923825]
MARC

ANSEL
UTF-86945 /2002.
Salvatore, R. A.
Sea of swords (magyar)
   Kardok tengere / R. A. Salvatore ; [ford. Sziklai István]. - Budapest : Delta Vision, [2002]. - 332 p. ; 18 cm
Regény. - Forgotten realms (keretcím)
ISBN 963-86207-7-3 fűzött : 1290,- Ft
820-312.9(73)=945.11
[AN 923867]
MARC

ANSEL
UTF-86946 /2002.
Smith, Ali
Hotel world (magyar)
   Hotel világ / Ali Smith ; [ford. M. Szabó Csilla]. . - Budapest : Bastei Budapest, 2002. - 241, [3] p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-296-534-5 fűzött : 2100,- Ft
820-31=945.11
[AN 923827]
MARC

ANSEL
UTF-86947 /2002.
   A szeretet breviáriuma / szerk. Sík Sándor és Juhász Vilmos. - 4. kiad. - Budapest : M. Kvklub, 2002. - 360 p. ; 21 cm. - (Írók, költők, gondolkodók, ISSN 1586-7439)
Szemelvények
ISBN 963-547-609-4 kötött : ár nélkül
82-822=945.11 *** 177.7
[AN 922153]
MARC

ANSEL
UTF-86948 /2002.
Travers, Susan
Tomorrow to be brave (magyar)
   Bátraké a holnap : angol kisasszony az idegenlégióban / Susan Travers ; [ford. Holka László]. - Budapest : Park, cop. 2002. - 308 p., [16] t. : ill. ; 24 cm. - (Veszélyes övezet, ISSN 1586-426X)
ISBN 963-530-526-5 kötött : ár nélkül
Travers, Susan
820-94=945.11
[AN 922937]
MARC

ANSEL
UTF-86949 /2002.
Wilde, Oscar
Művek (magyar)
   Oscar Wilde összes művei / [szerk. Szántai Zsolt]. - [Szeged] : Szukits, [2000]-. - 25 cm
ISBN 963-9344-03-6
820-821=945.11
[AN 796894]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - cop. 2001. - 482, [7] p.
Ford. Horváth Norbert et al.
ISBN 963-9393-47-9 kötött : ár nélkül
820-821=945.11
[AN 923903] MARC

ANSEL
UTF-86950 /2002.
Williams, Tad
Otherland (magyar)
   Másvilág / Tad Williams ; [ford. Bihari György] ; [illusztrációkat kész. Horváth Ákos]. - Szeged : Dáin, 2002-. - 20 cm
Regény
ISBN 963-86140-4-8
820-312.9(73)=945.11
[AN 923881]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Az arany árnyék városa. - 2002. - 429 p. : ill.
ISBN 963-86140-5-6 fűzött : 1590,- Ft
820-312.9(73)=945.11
[AN 923888] MARC

ANSEL
UTF-86951 /2002.
Wilson, Hilary
Egyptian woman (magyar)
   Egyiptomi asszony : egy nő életének egy éve II. Ramszesz uralkodása alatt / Hilary Wilson ; [ford. Daróczi Enikő]. - [Debrecen] : Gold Book, [2002]. - 287 p. : ill. ; 22 cm
Regény
ISBN 963-9437-04-2 kötött : ár nélkül
820-31=945.11
[AN 923878]
MARC

ANSEL
UTF-86952 /2002.
Wilson, Jacqueline
The story of Tracy Beaker (magyar)
   Tracy Beaker története / írta Jacqueline Wilson ; rajz. Nick Sharratt ; [ford. Damokos Kata]. - Budapest : Animus, [2002]. - 158 p. : ill. ; 20 cm
Ifjúsági regény
ISBN 963-9307-49-1 fűzött : 989,- Ft
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 923095]
MARC

ANSEL
UTF-86953 /2002.
Zwei Waisenkinder - zwei Glückskinder (magyar)
   Boldogság, merre vagy? / [ford. Mező Hermina]. - Budapest : Bastei Budapest, 2000. - 62 p. ; 22 cm. - (Dr. Stefan Frank, ISSN 0866-2355 ; 122.)
Kisregény
ISBN 963-296-425-X fűzött : 225,- Ft
830-312.5=945.11
[AN 798374]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

6954 /2002.
Adamik Pál (1891-)
   Napló : emlékek az első világháborúból és az orosz hadifogságból / Adamik Pál. - [Mezőberény] : Erdős R.-né Adamik J., 2000. - 75 p., [3] t.fol. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-640-982-X * fűzött : ár nélkül
Adamik Pál (1891-)
894.511-94
[AN 797706]
MARC

ANSEL
UTF-86955 /2002.
Akác István (1936-)
   Szikár magány / Akác István ; [... ill. Mezei[!] István ...]. - Miskolc : Hajdu-Vinpress, 2000. - 79 p. : ill. ; 20 cm
Versek
ISBN 963-85936-6-0 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 798096]
MARC

ANSEL
UTF-86956 /2002.
Balázs Imre József (1976-)
   A Dél-Párizs nyárikert / Balázs Imre József. - [Budapest] : JAK : Kijárat, 2001. - 66 p. ; 20 cm. - (JAK, ISSN 1216-1276 ; 118.)
Versek
ISBN 963-9136-76-X fűzött : 950,- Ft
894.511-14(498)
[AN 922930]
MARC

ANSEL
UTF-86957 /2002.
Bálint Ágnes (1922-)
   Frakk, a macskák réme / Bálint Ágnes ; [Várnai György rajz.]. - 4. kiad. - Budapest : Móra, 2002. - 84, [3] p. : ill. ; 21 cm
Meseregény
ISBN 963-11-7662-2 kötött : ár nélkül
894.511-34(02.053.2)
[AN 922202]
MARC

ANSEL
UTF-86958 /2002.
Baranyi Ferenc (1937-)
   Dante a Lónyay utcában : életrajzi jegyzetek, elbeszélések / Baranyi Ferenc. - Budapest : Szerző, 2002. - 96 p. ; 20 cm. - (Z-füzetek, ISSN 0866-4420 ; 91.)
Baranyi Ferenc műveinek vál. bibliográfiája: p. 87-96. - Példányszám: 500
ISBN 963-440-707-2 fűzött : 90,- Ft
Baranyi Ferenc (1937-)
894.511-94 *** 894.511-32 *** 012Baranyi_F.
[AN 923011]
MARC

ANSEL
UTF-86959 /2002.
Bartos Ferenc
   Megmacskásodtunk : a Dögci / Tosenc Ferbar ; [a köt. grafikáit ... Macskássy Izolda ... kész.]. - Szeged : Bába, 2002. - 96 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 963-9347-60-4 fűzött : ár nélkül
894.511-94 *** 636.8(0:82-94)
[AN 922999]
MARC

ANSEL
UTF-86960 /2002.
Békési Balogh András
   Árnyékok nélkül / Békési Balogh András. - Békéscsaba : Tevan, 2000. - 62 p. ; 19 cm
Versek
ISBN 963-7278-68-0 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 797332]
MARC

ANSEL
UTF-86961 /2002.
Bellér Ágnes
   Vigasztaló / Bellér Ágnes ; [kiad. az Arménia Népe Kulturális Egyesület]. - [Budapest] : Arménia Népe Kult. Egyes., [2000]. - 36 p. ; 21 cm
Versek
ISBN 963-00-5596-1 * fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 797308]
MARC

ANSEL
UTF-86962 /2002.
Benedek Elek (1859-1929)
   Magyar mese- és mondavilág / Benedek Elek. - [Nagykovácsi] : Puedlo K., 2000-. - ill. ; 20 cm
Ill. Széchy Gyula. - Az 1922-1924 között Budapesten, az Athenaeum kiadásában megjelent mű reprintje
ISBN 963-9320-10-2 *
894.511-343(02.053.2) *** 398.21(=945.11)(02.053.2) *** 398.22(=945.11)(02.053.2)
[AN 800262]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2/1. - [2001]. - 240 p.
ISBN 963-9320-27-7 fűzött : ár nélkül
894.511-343(02.053.2) *** 398.21(=945.11)(02.053.2) *** 398.22(=945.11)(02.053.2)
[AN 922145] MARC

ANSEL
UTF-8


   2/2. - [2001]. - 248 p.
ISBN 963-9320-28-5 fűzött : ár nélkül
894.511-343(02.053.2) *** 398.21(=945.11)(02.053.2) *** 398.22(=945.11)(02.053.2)
[AN 922148] MARC

ANSEL
UTF-86963 /2002.
Benedek István Gábor (1937-)
   Ez lett a vesztünk, mind a kettőnk veszte.. : filmregény / Benedek István Gábor. - 2. kiad. - Budapest : M. Kvklub, 2002, cop. 1998. - 339 p. ; 21 cm
ISBN 963-547-634-5 kötött : ár nélkül
Újszászy István (1894-1945?)
894.511-31
[AN 922234]
MARC

ANSEL
UTF-86964 /2002.
Bereményi Géza (1946-)
   A Hídember : a Széchenyi-film irodalmi forgatókönyve / Bereményi Géza, Can Togay ; [fotók Kiss Júlia]. - Budapest : Válasz, 2002. - 208, [5] p., [4] t., [8] t.fol. : ill., főként színes ; 20 cm + mell.
ISBN 963-86259-0-2 kötött : 3850,- Ft
Széchenyi István (1791-1860)
894.511-293.7
[AN 923872]
MARC

ANSEL
UTF-86965 /2002.
Bodosi György (1925-)
   Szép álmok vesztőhelye : próza / Bodosi György. - Veszprém : BabelPress, 2001. - 219 p. ; 20 cm. - (Baláca könyvek, ISSN 1587-0081 ; 4.)
ISBN 963-00-8752-9 fűzött : 1000,- Ft
894.511-32
[AN 923791]
MARC

ANSEL
UTF-86966 /2002.
Botos Ferenc (1949-)
   Stigma : versek / Botos Ferenc. - Budapest : Szerző, 2002. - 48 p. ; 20 cm
Fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 922916]
MARC

ANSEL
UTF-86967 /2002.
Brown, Maria
   Boldogság másodfokon / Maria Brown. - [Debrecen] : Gold Book, cop. 2000. - 125 p. ; 18 cm. - (Sylvie, ISSN 1215-2757 ; 104.)
Regény
ISBN 963-9248-55-X fűzött : 298,- Ft
894.511-312.5
[AN 797818]
MARC

ANSEL
UTF-86968 /2002.
Dallos Sándor (1901-1964)
   Aranyecset : [Munkácsy Mihály regényes élete] : II. / Dallos Sándor. - Budapest : Urbis, 2001. - 479 p. ; 24 cm
ISBN 963-9291-02-1 kötött : ár nélkül
Munkácsy Mihály (1844-1900)
894.511-312.6
[AN 923489]
MARC

ANSEL
UTF-86969 /2002.
Dallos Sándor (1901-1964)
   A nap szerelmese : [Munkácsy Mihály regényes élete] : I. / Dallos Sándor. - Budapest : Urbis, 2001. - 439 p. ; 24 cm
ISBN 963-9291-19-6 kötött : ár nélkül
Munkácsy Mihály (1844-1900)
894.511-312.6
[AN 923488]
MARC

ANSEL
UTF-86970 /2002.
Fekete István (1900-1970)
   Régi karácsony : elbeszélések / Fekete István ; [szerk. és az szöveget gond. Szigeti László]. - 4. jav. kiad. - [Budapest] : Új Ember K., 2002, cop. 2000. - 159 p. ; 19 cm
Sinkó Ferenc "Ballagó idő - az örökkévalóságból" c. utószavával
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-7688-08-0)
894.511-32
[AN 923633]
MARC

ANSEL
UTF-86971 /2002.
Győry Aranka (1907-2000)
   Ellenszélben.. : versek / Győri Aranka ; [szerk. Kovács Mari] ; [közread. az] Evangélikus Leánygimnázium Alapítvány. - Budapest : Evangélikus Leánygimn. Alapítvány, 2002. - 115 p. : ill. ; 19 cm
Számozott, dedikált példány: 700
ISBN 963-00-9490-8 fűzött : ár nélkül
894.511-14 *** 894.511(092)Győry_A.
[AN 923189]
MARC

ANSEL
UTF-86972 /2002.
Háry Emma (1916-1998)
   Testvéreim a margaréták / Háry Emma ; [szerk. Hules Béla és Kiss Gábor]. - [Budapest] : Tipotéka ; Zalaegerszeg : Deák F. M. Kvt., 2000. - 57, [3] p. ; 21 cm. - (Vadamosi füzetek, ISSN 1219-3992)
Versek. - Példányszám: 300
ISBN 963-7267-21-2 fűzött : 200,- Ft
894.511-14
[AN 797633]
MARC

ANSEL
UTF-86973 /2002.
Hevesi András (1901-1940)
   Párizsi eső / Hevesi András. - Budapest : Noran, 2002. - 137 p. ; 19 cm. - (Ködlovagok, ISSN 1418-5431)
Kisregény
ISBN 963-9356-31-X fűzött : 1200,- Ft
894.511-31
[AN 923854]
MARC

ANSEL
UTF-86974 /2002.
   Karácsonyi mesék / szerk. Csörgő Anikó ; rajz. Füzesi Zsuzsa. - Budapest : Csodaország, 2000. - 48 p. : ill., színes ; 30 cm
Csodaország könyvek (keretcím)
ISBN 963-9180-23-8 kötött : ár nélkül
894.511-822(02.053.2) *** 784.67(02.053.2)
[AN 798624]
MARC

ANSEL
UTF-86975 /2002.
Kertész Erzsébet (1909-)
   Fiút vártak, lány született : ez az életem / Kertész Erzsébet. - 2. kiad. - Budapest : Móra, 2002. - 190 p. ; 21 cm
ISBN 963-11-7666-5 kötött : ár nélkül
Kertész Erzsébet (1909-)
894.511-94
[AN 922087]
MARC

ANSEL
UTF-86976 /2002.
   Kikelettől lombhullásig : gyermekversek a természetről / Vida Kata rajz. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, [2002]. - 47 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-9355-81-X kötött : ár nélkül
894.511-14(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 923907]
MARC

ANSEL
UTF-86977 /2002.
Kiss József (1843-1921)
   Az ár ellen : válogatott költemények / Kiss József ; [... vál. és szerk. Kováts Dániel] ; [Tellinger István rajz.]. - Miskolc : BAZ M. Múz. Ig., 2001. - 96 p. : ill. ; 21 cm. - (Poétai gyűjtemény, ISSN 1586-5517 ; 2.)
ISBN 963-9271-15-2 kötött : ár nélkül
894.511-14
[AN 923866]
MARC

ANSEL
UTF-86978 /2002.
Kiss József (1843-1921)
Művek (vál.)
   Kiss József összegyűjtött versei / sajtó alá rend. és a jegyzeteket írta Hegedős Mária. - Budapest : Argumentum, 2001. - 756, [8] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-446-185-9 kötött : 2800,- Ft
894.511-14
[AN 923307]
MARC

ANSEL
UTF-86979 /2002.
Kodolányi Gyula (1942-)
   Táncban a sötéttel : költemények, 1971-2001 / Kodolányi Gyula. - Budapest : Kortárs, 2002. - 247, [8] p. ; 20 cm
ISBN 963-9297-43-7 fűzött : 1942,- Ft
894.511-14 *** 894.511-3
[AN 922998]
MARC

ANSEL
UTF-86980 /2002.
Kondor Jenő (1955-)
   Félelmemet megharcoltam : válogatott és új versek / Kondor Jenő ; [előszó Kállai János]. - Kisvárda : [Magánkiad.], 2000. - 110 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-640-426-7 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 797318]
MARC

ANSEL
UTF-86981 /2002.
Kosztolányi Dezső (1885-1936)
   Aranyfonál és más elbeszélések / Kosztolányi Dezső ; [sajtó alá rend. és az utószót írta Cséve Anna]. - Budapest : Unikornis, 2002. - 256 p. : ill. ; 20 cm. - (A magyar próza klasszikusai, ISSN 1217-0828 ; 91.)
ISBN 963-427-449-8 kötött : ár nélkül
894.511-32
[AN 923868]
MARC

ANSEL
UTF-86982 /2002.
Krosnowski Teréz (1934-)
   Napsugárba, Holdsugárba / Krosnowski Teréz. - Budapest : Kortárs, 2002. - 136 p. ; 20 cm
Versek
ISBN 963-9297-45-3 kötött : ár nélkül
894.511-14
[AN 922972]
MARC

ANSEL
UTF-86983 /2002.
László András (1941-)
   Solum ipsum : metafizikai aforizmák / László András ; [... az utószót írta Buji Ferenc]. - Nyíregyháza : Kötet K., 2000. - 190, [4] p. ; 19 cm
ISBN 963-8438-19-3 kötött : ár nélkül
894.511-84
[AN 798181]
MARC

ANSEL
UTF-86984 /2002.
László Péter (1977-)
   A hűség tükre : versek / László Péter. - [Budapest] : Somogy-Print, [2002]. - [4], 59, [3] p. ; 21 cm
ISBN 963-00-9252-2 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 923847]
MARC

ANSEL
UTF-86985 /2002.
Lőrincz L. László (1939-)
   Nebet Het, a halottak úrnője / Leslie L. Lawrence. - Budapest : Gesta, 2002. - 307 p. ; 19 cm. - (Leslie L. Lawrence életmű-sorozat)
Regény
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-8229-72-1)
894.511-312.4
[AN 922268]
MARC

ANSEL
UTF-86986 /2002.
Lovik Károly (1874-1915)
   A kertelő agár / Lovik Károly. - Budapest : Noran, 2002. - 136 p. ; 19 cm. - (Ködlovagok, ISSN 1418-5431)
Regény
ISBN 963-9356-24-7 fűzött : 1200,- Ft
894.511-31
[AN 923852]
MARC

ANSEL
UTF-86987 /2002.
Madách Imre (1823-1864)
   Az ember tragédiája : drámai költemény / Madách Imre ; [a szöveget gond. Bene Kálmán] ; [közread. a] Madách Irodalmi Társaság. - Budapest : Madách Irod. Társ., 2002. - 178 p. ; 15 cm
ISBN 963-9386-04-9 fűzött : ár nélkül
894.511-121
[AN 923695]
MARC

ANSEL
UTF-86988 /2002.
Maison, Syndie
   Vadonban született szerelem / Syndie Maison. - [Debrecen] : Gold Book, cop. 2000. - 126 p. ; 18 cm. - (Sylvie, ISSN 1215-2757 ; 102.)
Kisregény
ISBN 963-9248-45-2 fűzött : 298,- Ft
894.511-312.5
[AN 797255]
MARC

ANSEL
UTF-86989 /2002.
McAllister, Brian
   Ikercsillagok : Túlélők Földje / Brian McAllister. - Budapest : Beholder, 2000. - 233 p. ; 19 cm
Regény. - Beholder fantasy (keretcím)
ISBN 963-9047-56-2 fűzött : 848,- Ft
894.511-312.9
[AN 449593]
MARC

ANSEL
UTF-86990 /2002.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   A beszélő köntös / Mikszáth Kálmán. - [Kaposvár] : Holló, [2001]. - 103 p. ; 20 cm. - (Holló diákkönyvtár, ISSN 1419-5933)
Regény
ISBN 963-9388-46-7 fűzött : ár nélkül
894.511-31
[AN 922246]
MARC

ANSEL
UTF-86991 /2002.
Millet, Helen
   Bűnös szerelem / Helen Millet. - [Debrecen] : Gold Book, cop. 2000. - 127 p. ; 18 cm. - (Sylvie, ISSN 1215-2757 ; 101.)
Kisregény
ISBN 963-9248-35-5 fűzött : 298,- Ft
894.511-312.5
[AN 797289]
MARC

ANSEL
UTF-86992 /2002.
Molnár János (1949-)
   Disznók és gyöngyök : két dráma / Molnár János. - Szeged : Bába, 2001. - 251 p. ; 20 cm
Tart.: Disznók és gyöngyök ; A próba
ISBN 963-9347-45-0 fűzött : ár nélkül
894.511-2
[AN 923796]
MARC

ANSEL
UTF-86993 /2002.
Morgan, Roland
   Mestervizsga / Roland Morgan. - [Budapest] : Cybertech Design, cop. 2001. - 318 p. : ill. ; 18 cm. - (Távoli világok, ISSN 1588-6077 ; 1.)
Regény
ISBN 963-00-8601-8 fűzött : 1190,- Ft
894.511-312.9
[AN 923061]
MARC

ANSEL
UTF-86994 /2002.
Nagy János (1932-)
   Az álmok valóra váltak : élettörténeti leírás a Mohácsi-szigettől a Ludovikáig és a nyugállományba helyezésig / írta Nagy János ; [közread. a Dunatáj Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesület]. - [Baja] : Szerző, 2000. - 77, [16] p. : ill. ; 21 cm
Példányszám: 300
ISBN 963-640-943-9 fűzött : ár nélkül
Nagy János (1932-)
894.511-94
[AN 797114]
MARC

ANSEL
UTF-86995 /2002.
Nemere István (1944-)
   A szerelem völgye / Angela Preston. - [Budapest] : Második Könyv K., cop. 2002. - 137 p. ; 20 cm. - (Lagúna-sorozat ; ; 1.)
Kisregény
ISBN 963-86215-3-2 fűzött : 690,- Ft
894.511-312.5
[AN 923916]
MARC

ANSEL
UTF-86996 /2002.
Nemeskürty István (1925-)
Művek
   Nemeskürty István összes műve / sorozatszerk. Turányi Zsuzsa. - [Budapest] : Szabad Tér, 1999-. - 24 cm
ISBN 963-9201-04-9
894.511-4 *** 081
[AN 405118]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4., A mozgókép varázsa. - 2002. - 630 p. : ill.
Bibliogr. a jegyzetekben. - Filmogr.: p. 441-481.
ISBN 963-9201-16-2 kötött : 2700,- Ft
791.43(439)(091) *** 791.43.01
[AN 923041] MARC

ANSEL
UTF-86997 /2002.
   Ómagyar Mária siralom = Altungarische Marienklage. - Budapest : OSZK, 2002. - [15] p. : ill. ; 35 cm. - (Margaritae Bibliothecae Nationalis Hungariae, ISSN 1587-8686)
Bev. Vizkelety András. - A nyelvemlék hasonmása, betűhű átirata és a mai értelmezés szerinti szövege. - Kész. az Országos Széchényi Könyvtár MNY 78. jelzetű Leuveni Kódexe alapján. - Merített papíron. - Bibliogr.: p. [15].
ISBN 963-200-435-3 fűzött : ár nélkül
894.511-141 *** 809.451.1-8
[AN 923208]
MARC

ANSEL
UTF-86998 /2002.
Parker, Daniel Duncan
   A könyörület éjszakája : fantasy regény / Daniel Duncan Parker. - [Debrecen] : Cherubion, 2002. - 281 p. : ill. ; 18 cm. - (Osiris könyvek, ISSN 1215-8518 ; 90.)
Soraabia (keretcím)
ISBN 963-9346-48-9 fűzött : 998,- Ft
894.511-312.9
[AN 923076]
MARC

ANSEL
UTF-86999 /2002.
Petőcz András (1959-)
   Kalandjaim a Mágusképzőn avagy Hogyan nyertük el a Hunor Tér Kupát / Petőcz András ; [Kelemen István rajz.]. - Budapest : Móra, 2002. - 60 p. : ill. ; 21 cm. - (Zsiráf könyvek, ISSN 1585-1060)
ISBN 963-11-7677-0 kötött : ár nélkül
894.511-31(02.053.2)
[AN 923001]
MARC

ANSEL
UTF-87000 /2002.
Rácz János
   Jöhetsz ősz / [Rácz János]. - Budapest : Alterra, 2002. - 96 p. ; 21 cm
Versek
ISBN 963-9324-25-6 fűzött : 1300,- Ft
894.511-14
[AN 923801]
MARC

ANSEL
UTF-87001 /2002.
   Régi nagy Patrónánk : magyar Mária-versek / vál. és szerk. Antalóczi Lajos, Lisztóczky László ; [közread. a] Főegyházmegyei Könyvtár, Kisboldogasszony Plébánia. - Eger : Főegyhm. Kvt. : Kisboldogasszony Plébánia, 2000. - 410 p. ; 22 cm
ISBN 963-8265-06-X kötött : ár nélkül
894.511-14(082) *** 244(0:82-14)
[AN 797736]
MARC

ANSEL
UTF-87002 /2002.
   Ritka madár : békéscsabai irodalmi antológia / [szerk. Kőszegi Barta Kálmán]. - [Békéscsaba] : M. Téka Erkel S. Könyvesház, [2000]. - 93, [2] p. ; 19 cm
ISBN 963-00-3389-5 fűzött : 500,- Ft
894.511-822(439-2Békéscsaba)
[AN 449383]
MARC

ANSEL
UTF-87003 /2002.
Russel, Ian
   A császár és a mágus / Ian Russel. - [Budapest] : Cybertech Design, cop. 2002. - 317 p. : ill. ; 18 cm. - (Távoli világok, ISSN 1588-6077 ; 2.)
Regény
ISBN 963-00-9625-0 fűzött : 1190,- Ft
894.511-312.9
[AN 923062]
MARC

ANSEL
UTF-87004 /2002.
Shelfield, Betty
   Nyárutó / Betty Shelfield. - [Debrecen] : Gold Book, cop. 2000. - 126 p. ; 18 cm. - (Sylvie, ISSN 1215-2757 ; 105.)
Regény
ISBN 963-9248-54-1 fűzött : 298,- Ft
894.511-312.5
[AN 797835]
MARC

ANSEL
UTF-87005 /2002.
Simó Ádám
   Mindjárt jövök : versek / Simó Ádám. - [Budapest] : Szerző, cop. 2000. - 106 p. : ill. ; 14 cm
Példányszám: 120, ebből 100 számozott
ISBN 963-550-573-6 kötött : ár nélkül
894.511-14
[AN 796689]
MARC

ANSEL
UTF-87006 /2002.
Stone, Amanda
   A boldogság ára / Amanda Stone. - Nyíregyháza : Black & White, cop. 2001. - 179 p. ; 18 cm
Regény
ISBN 963-9407-15-1 fűzött : ár nélkül
894.511-312.5
[AN 923832]
MARC

ANSEL
UTF-87007 /2002.
Szentiványi Jenő (1909-1986)
   A kőbaltás ember / Szentiványi Jenő ; [ill. Fazekas Attila]. - Budapest : Unikornis, 2001. - 225 p. : ill. ; 20 cm. - (Magyar ifjúsági remekírók, ISSN 1416-8294 ; 14.)
Regény
Fűzött : 1900,- Ft (hibás ISBN 963-427-427-7)
894.511-31(02.053.2)
[AN 923731]
MARC

ANSEL
UTF-87008 /2002.
Szepes Mária (1908-)
   A vörös oroszlán : az örök élet itala / Szepes Mária. - Budapest : Édesvíz, 2002. - 422, [2] p. ; 24 cm
Regény
ISBN 963-528-498-5 kötött : 2200,- Ft
894.511-31 *** 133.25
[AN 922181]
MARC

ANSEL
UTF-87009 /2002.
Szilárd Gyula
   "...sodrában a szörnyű malomnak" : versek / Szilárd Gyula ; [a grafikák a szerző munkái]. - [Budapest] : Magánkiad., cop. 2002. - 198 p. : ill. ; 24 cm
Drucker Tibor előszavával
Fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 923265]
MARC

ANSEL
UTF-87010 /2002.
Szomory Dezső (1869-1944)
   Levelek egy barátnőmhöz : regény / Szomory Dezső ; [a szöveget gond. Térey János]. - Budapest : Palatinus, 2002. - 271 p. ; 19 cm
ISBN 963-9380-10-5 fűzött : 2400,- Ft
894.511-31
[AN 922775]
MARC

ANSEL
UTF-87011 /2002.
Takácsné Csente Juliánna (1930-)
   "Elfújta a szél a szénporszemeket" : novellák / Takács Józsefné. - [Tatabánya] : Alfadat-Press, [2000]. - 104 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-8103-23-X fűzött : ár nélkül
894.511-32 *** 784.66
[AN 798192]
MARC

ANSEL
UTF-87012 /2002.
Tóth Krisztina (1967-)
   Porhó : új és válogatott versek / Tóth Krisztina. - 2. kiad. - Budapest : Magvető, cop. 2001. - 102, [5] p. ; 20 cm
Kötött : 1490,- Ft (hibás ISBN 963-14-2244-5)
894.511-14
[AN 922195]
MARC

ANSEL
UTF-87013 /2002.
Vitéz Ferenc (1965-)
   Az öröm alján / Vitéz Ferenc. - Debrecen : Csokonai, cop. 2000. - 188 p. ; 20 cm. - (Csokonai literatura könyvek, ISSN 1219-9397)
Regény
ISBN 963-260-154-8 fűzött : ár nélkül
894.511-31
[AN 798220]
MARC

ANSEL
UTF-87014 /2002.
Wass Albert (1908-1998)
   Rézkígyó : regény. ; Hagyaték : regény / Wass Albert. - Pomáz : Kráter, 2002. - 265, [2] p. ; 20 cm. - (Wass Albert életműve ; ; 16.)
ISBN 963-9195-70-7 fűzött : 1480,- Ft
894.511-31(498)
[AN 923807]
MARC

ANSEL
UTF-87015 /2002.
Wentzely Dénes (1929-)
   Alkonyati fényben : versek / Wentzely Dénes. - Veszprém : Viza Kft., [2002]. - 48 p. ; 21 cm
ISBN 963-00-9762-1 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 923797]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

7016 /2002.
Disney, Walt
Peter Pan, return to Never Land (magyar)
   Pán Péter : visszatérés Sohaországba / Walt Disney ; [ford. Tóth Tamás]. - Budapest : Egmont Hungary, 2002. - 96 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Klasszikus Walt Disney mesék, ISSN 1216-8750 ; 35.)
Képes mese. - Gerinccím: Visszatérés Sohaországba
ISBN 963-627-699-4 kötött : 2145,- Ft
087.5(084.1)
[AN 923012]
MARC

ANSEL
UTF-87017 /2002.
Lovas Ágnes
   Jancsi és Juliska / átd. Rangáné Lovas Ágnes ; rajz. Haui József. - Budapest : Aranyhal, [2000]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 23 cm. - (Klasszikusok)
ISBN 963-9268-11-9 * kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-8366-41-9)
087.5(084.1)
[AN 797176]
MARC

ANSEL
UTF-87018 /2002.
Lovas Ágnes
   A két kecskegida a hídon / átd. Rangáné Lovas Ágnes ; rajz. Haui József. - Budapest : Aranyhal, [2000]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 16x23 cm. - (Klasszikusok)
ISBN 963-9268-14-3 * kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-8366-51-6)
087.5(084.1)
[AN 797412]
MARC

ANSEL
UTF-87019 /2002.
Lovas Ágnes
   A rút kiskacsa / átd. Rangáné Lovas Ágnes ; rajz. Haui József. - Budapest : Aranyhal, [2000]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 16x23 cm. - (Klasszikusok)
ISBN 963-9268-15-1 * kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-8366-52-4)
087.5(084.1)
[AN 797429]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

7020 /2002.
Davis, Jim
   Csak elindulni nehéz! / Jim Davis ; [ford. Boronyák Rita]. - [Budapest] : Adoc-Semic, 2000. - [126] p. : ill. ; 18 cm. - (Zseb-Garfield ; ; 36.)
Képregény
ISBN 963-9233-06-4 fűzött : 395,- Ft
087.6:084.11
[AN 797369]
MARC

ANSEL
UTF-87021 /2002.
Magyar Tudományos Akadémia (Budapest). Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testület. Közgyűlés (9.) (2000) (Nyíregyháza)
   Magyar Tudományos Akadémia Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testülete tudományos ülésének előadás-összefoglalói : Nyíregyháza, 2000. szeptember 30. / [... szerk. Sikolya László]. - Nyíregyháza : MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg M. Tud. Test., 2000. - 205, [18] p. ; 21 cm. - (Magyar Tudományos Akadémia Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testületének kiadványai,, ISSN 1217-1883)
Borítócím: A Magyar Tudományos Akadémia Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testülete 9. - közgyűléssel egybekötött - tudományos üléseinek előadás-összefoglalói
ISBN 963-8048-31-X * fűzött : ár nélkül
082 *** 061.3(439-2Nyíregyháza)
[AN 798032]
MARC

ANSEL
UTF-8