MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2002 - 6. évfolyam, 16. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2006

Created at 2007/04/04 19:02:47
by MNBWWW (Vers 1.00 Release,
linked at Mar 28 2007 15:03:03)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok

7022 /2002.
Berke Barnabásné (1943-)
   Olasz könyvek magyarul - magyar könyvek olaszul : Magyarországon megjelent könyvek, 2001-1976 = Libri italiani in lingua ungherese - libri ungheresi in lingua italiana : libri publicati in Ungheria, 2001-1976 / [szerk. Berke Barnabásné] ; [ford. Németh Gabriella] ; [közread. az Olasz Kultúrintézet]. - Budapest : Olasz Kultúrintézet, 2002. - 155 p. ; 23 cm
ISBN 963-202-017-0 fűzött : ár nélkül
017.42(439)"1976/2001" *** 894.511-1/-9=50:016 *** 850-1/-9=945.11:016 *** 013=945.11 *** 013=50
[AN 925568]
MARC

ANSEL
UTF-87023 /2002.
Gulyás Pál (1881-1963)
   Magyar írók élete és munkái : megindította id. Szinnyei József : új sorozat / írta és összeáll. Gulyás Pál ; kiad. a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézete, a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára és a Petőfi Irodalmi Múzeum. - 7-. - Budapest : MTA Irodtud. Int. : MTAK : PIM, 1990-. - 24 cm
Közread. a 8. kötettől az Argumentum Kiadó és a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára. - Az 1-6. köt. 1939-1944 között jelent meg
ISBN 963-7341-70-6
Biobibliográfia (forma) - Életrajzi lexikon (forma)
015(439) *** 013(=945.11) *** 929(439):030 *** 929(=945.11)(100):030
[AN 25239]
MARC

ANSEL
UTF-8


   19. köt., N. Árpádné - Özséb, P[áter] / ... összeáll. Viczián János. - 2002. - [4] p., 984 col.
ISBN 963-446-201-4 fűzött : 2800,- Ft
015(439) *** 013(=945.11) *** 929(439):030 *** 929(=945.11)(100):030
[AN 925545] MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

7024 /2002.
Bobokné Belányi Beáta (1945-)
   Dokumentumismeret / Bobokné Belányi Beáta, Dömsödy Andrea. - Budapest : KI, 2001. - 31 p. : ill. ; 24 cm. - (Az iskolarendszeren kívüli könyvtári szakképzés füzetei, ISSN 1587-8651)
Bibliogr.: p. 29.
ISBN 963-201-335-2 fűzött : ár nélkül
025.17(078)
[AN 924607]
MARC

ANSEL
UTF-87025 /2002.
Fehér Miklós
   A települési könyvtár működése és működtetése / Fehér Miklós. - Budapest : KI, 2001. - 28 p. ; 24 cm. - (Az iskolarendszeren kívüli könyvtári szakképzés füzetei, ISSN 1587-8651)
Bibliogr.: p. 26.
ISBN 963-201-336-0 fűzött : ár nélkül
025(078) *** 027.52
[AN 924600]
MARC

ANSEL
UTF-87026 /2002.
Hajdu Ágnes, B. (1955-)
   A tartalmi feltárás alapjai / Barátné Hajdu Ágnes. - Budapest : KI, 2001. - 35 p. ; 24 cm. - (Az iskolarendszeren kívüli könyvtári szakképzés füzetei, ISSN 1587-8651)
Bibliogr.: p. 33-34.
ISBN 963-201-334-4 fűzött : ár nélkül
025.4(078)
[AN 924569]
MARC

ANSEL
UTF-87027 /2002.
Simon Zoltán
   Állománygondozás, raktározás, állományvédelem / Simon Zoltán, Poprády Géza. - Budapest : KI, 2001. - 42 p. : ill. ; 24 cm. - (Az iskolarendszeren kívüli könyvtári szakképzés füzetei, ISSN 1587-8651)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-201-338-7 fűzött : ár nélkül
025.7/.9(078)
[AN 924571]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

7028 /2002.
Zsolt Péter
   Tömegkommunikációs elméletek ; Politikai pszichológia gyakorlatok / Zsolt Péter. - Vác : Eu-Synergon Kft., cop. 2002. - 183 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 177-180.
ISBN 963-00-9396-0 fűzött : ár nélkül
659.3(075.8) *** 316.6(075.8) *** 32.001(075.8)
[AN 925305]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

7029 /2002.
Tomcsányi Pál (1924-)
   Általános kutatásmódszertan : az ismeretalkotás és -közlés tudományszaktól független elmélete és gyakorlata / Tomcsányi Pál ; [közread. az] Szent István Egyetem, Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet. - Gödöllő : Szt. István Egy. ; Budapest : OMMI, 2000. - [2], 473, [2] p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 447-453.
ISBN 963-86097-0-2 kötött : ár nélkül
001.89(075.8)
[AN 797628]
MARC

ANSEL
UTF-87030 /2002.
   Tudomány és történet / szerk. Forrai Gábor, Margitay Tihamér ; [ford. Kutrovátz Gábor, Tanács János, Zemplén Gábor]. - Budapest : Typotex, 2002. - 413 p. : ill. ; 24 cm
Tanulmányok a 60 éves Fehér Márta köszöntésére. - Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9326-28-3 fűzött : 2800,- Ft
001(100)(091) *** 167 *** 001.89
[AN 924392]
MARC

ANSEL
UTF-87031 /2002.
   The youth for a less selfish future : daily reports of the I. Budapest Futures Course : Summer Course of the World Futures Studies Federation : August 7-19, 1999 Budapest ... / [ed. by Erzsébet Nováky, Bernadett Nagy, Tamás Kristóf] ; [publ. by the] Department of Futures Studies Budapest University of Economic Sciences and Public Administration. - Budapest : Dep. of Future Studies Budapest Univ. of Economic Sciences and Publ. Administration, 2000. - [2], 64 p. ; 24 cm
ISBN 963-503-254-4 fűzött : ár nélkül
008.2 *** 061.3(439-2Bp.)"1999"
[AN 798733]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

7032 /2002.
Bielinski, Sonia
   A kártyavetés művészete / Sonia Bielinski. - Budapest : Lárky BT, 1998-. - 17 cm
ISBN 963-00-5224-5 *
133.3
[AN 798516]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4., A cigánykártya újabb titkai. - 2000. - 110 p. : ill.
ISBN 963-00-2599-X fűzött : 990,- Ft
133.3
[AN 798526] MARC

ANSEL
UTF-87033 /2002.
Buckland, Raymond
Buckland's complete book of witchcraft (magyar)
   A boszorkányság nagykönyve / Raymond Buckland ; [ford. Csáky Ida]. - Budapest : Édesvíz, 2002. - 457 p. : ill., részben kotta ; 24 cm
ISBN 963-528-516-7 kötött : 2900,- Ft
133.4
[AN 924816]
MARC

ANSEL
UTF-87034 /2002.
Chinmoy, Sri
The master and the disciple (magyar)
   Mester és tanítvány / Sri Chinmoy. - [Budapest] : Golden Shore Kft., 2000. - 106 p. ; 19 cm
ISBN 963-85750-4-2 fűzött : ár nélkül
133.25
[AN 799345]
MARC

ANSEL
UTF-87035 /2002.
Chinmoy, Sri
The master and the disciple (magyar)
   Mester és tanítvány / Sri Chinmoy. - 2. kiad. - Budapest : Madal Bal Kft., 2002. - 161 p. ; 20 cm
Fűzött : 890,- Ft (hibás ISBN 963-85750-4-2)
133.25
[AN 924765]
MARC

ANSEL
UTF-87036 /2002.
MacLaine, Shirley
The Camino (magyar)
   Camino : a lélek utazása / Shirley MacLaine ; [ford. Módos Magdolna]. - Budapest : Édesvíz, 2002. - 281 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-528-552-3 kötött : 2590,- Ft
133.25 *** 820-94(73)=945.11
[AN 923824]
MARC

ANSEL
UTF-87037 /2002.
Pósa Ferenc
   Spirituális útmutató szellemi vándoroknak / Pósa Ferenc. - 3. bőv., átd. kiad. - Szeged : Bába, 2000. - 191 p. : ill. ; 20 cm
Fűzött : 990,- Ft (hibás ISBN 963-6507-68-6)
133
[AN 924733]
MARC

ANSEL
UTF-87038 /2002.
Tarjányi Eszter (1962-)
   A szellem örvényében : a magyarországi mesmerizmus, szellemidézés, teozófia története és művészeti kapcsolatai / Tarjányi Eszter. - Budapest : Universitas, 2002. - 248 p., [4] t., [1] t.fol. : ill. ; 23 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9104-61-2 fűzött : ár nélkül
133.9(439)(091) *** 133.25(439)(091) *** 894.511(091)
[AN 925231]
MARC

ANSEL
UTF-87039 /2002.
Vito
   Ez nektek mágia? / Vito - P. M. D. - [Budapest] : Második Könyv K., cop. 2002. - 226 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 963-86215-4-0 fűzött : 1200,- Ft
133.25
[AN 924396]
MARC

ANSEL
UTF-87040 /2002.
Wong, Angi Ma
Feng shui dos and taboos (magyar)
   Feng shui / Angi Ma Wong ; [ford. Gerencsér Katalin]. - [Budapest] : Saxum, [2002]. - 415 p. : ill. ; 10x10 cm
ISBN 963-9308-37-4 fűzött : ár nélkül
133.25 *** 643/645
[AN 925531]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

7041 /2002.
Human ecology (magyar)
   Humánökológia : a jó élet tudománya / [közread. a] Zöld Pont Alapítvány. - Budapest : Zöld Pont Alapítvány, 2002. - 57 p. ; 14 cm
Fűzött : ár nélkül
504.75 *** 316.7 *** 172
[AN 924429]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

7042 /2002.
Marton László
   Algoritmusok és adatstruktúrák / Marton László, Fehérvári Arnold. - Győr : Novadat, 2002. - XI, 344 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9056-33-2 kötött : 2800,- Ft
519.712 *** 681.3.04
[AN 925523]
MARC

ANSEL
UTF-87043 /2002.
   MicroCAD 2000 : International Computer Science Conference : February 23-24, 2000 / [szerk. Lehoczy László, Kalmár László] ; [rend., kiad. a Miskolci Egyetem Innovációs és Technológia Transzfer Centruma]. - [Miskolc] : ME Innovációs és Technológia Transzfer Centrum, 2000-. - ill. ; 21 cm
Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-661-413-X fűzött : ár nélkül
519.6 *** 681.3.004.14 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 455521]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [7.], G: Gépgyártástechnológia. Gyártórendszerek = Section G: Production engineering. Manufacturing systems. - 2000. - 118 p. : ill.
Váltakozva magyar és angol nyelven
ISBN 963-661-420-2 fűzött : ár nélkül
621 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 797857] MARC

ANSEL
UTF-8


   [10.], K: Gép- és szerkezettervezés = Section K: Machine and structure design. - 2000. - 136 p. : ill.
Váltakozva magyar, angol és orosz nyelven
ISBN 963-661-424-5 fűzött : ár nélkül
621.01 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 797865] MARC

ANSEL
UTF-8


   [5.], E: Mérés és automatizálás = Section E: Measurement and automation. - 2000. - 195 p. : ill.
Csak angol nyelven
ISBN 963-661-418-0 fűzött : ár nélkül
681.5 *** 681.5.08 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 797870] MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], B: Anyagtechnológia. Fémes és nemfémes technológiák. Egyéb anyagok = Section B: Materials technology. Metallic and non-metallic materials. Contemporary material topics. - 2000. - 235 p. : ill.
Váltakozva magyar, német és angol nyelven
ISBN 963-661-415-6 fűzött : ár nélkül
621.98 *** 678.02 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 797876] MARC

ANSEL
UTF-8


   [13.], O: Közgazdaságtan = Section O: Economics. - 2000. - 393 p.
Váltakozva magyar és angol nyelven
ISBN 963-661-427-X fűzött : ár nélkül
330 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 798505] MARC

ANSEL
UTF-87044 /2002.
A MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet 50 éve (angol)
   50 years of Alfréd Rényi Institute of Mathematics, Hungarian Academy of Sciences / [ed. Károly Böröczky, Jr. and Erzsébet Csirmaz]. - Budapest : HAS Alfréd Rényi Inst. of Mathematics, 2000. - 39 p., [4] t. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 963-7031-03-0 fűzött : ár nélkül
Magyar Tudományos Akadémia (Budapest). Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet.
51 *** 061.6(439-2Bp.)
[AN 798725]
MARC

ANSEL
UTF-87045 /2002.
Nasar, Sylvia
A beautiful mind (magyar)
   Egy csodálatos elme : a Nobel-díjas matematikus géniusz, John Nash élete / Sylvia Nasar ; [ford. Mihály Árpád et al.]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2002. - 442 p., [8] t. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-9421-10-3 kötött : 2500,- Ft
Nash, John
51(73)(092)Nash,_J.(0:82-94)
[AN 924422]
MARC

ANSEL
UTF-87046 /2002.
Weszely Tibor (1936-)
   Bolyai János : az első 200 év / Weszely Tibor. - Budapest : Vince K., 2002. - 232 p. : ill. ; 24 cm. - (Tudomány-egyetem : tudósportrék,, ISSN 1417-6114)
Bibliogr.: p. 225-227.
ISBN 963-9323-53-5 kötött : 1995,- Ft
Bolyai János (1802-1860)
51(439)(092)Bolyai_J.
[AN 925336]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

7047 /2002.
Inczédy János (1923-)
   Kémiai folyamatok műszeres ellenőrzése / Inczédy János. - Veszprém : VE K., 2001. - 180 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 165-168.
ISBN 963-9220-75-2 fűzött : ár nélkül
54.08(075.8)
[AN 925436]
MARC

ANSEL
UTF-87048 /2002.
   Kémia műszakiaknak : [egyetemi tankönyv] / szerk. Berecz Endre ; [írták Berecz Endre et al.]. - 4. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2002. - 815 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 789.
ISBN 963-19-2782-2 kötött : 5068,- Ft
54(075.8) *** 62(075.8)
[AN 924641]
MARC

ANSEL
UTF-87049 /2002.
Kristóf János (1950-)
   Kémiai analízis / írta Kristóf János. - Veszprém : VE K., 2000-. - 24 cm
ISBN 963-9220-34-5
543(075.8)
[AN 455171]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Nagyműszeres analízis. - 2000. - 192 p. : ill.
ISBN 963-9220-35-3 fűzött : ár nélkül
543(075.8)
[AN 455172] MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

7050 /2002.
Erdő és Klíma Konferencia (3.) (2000) (Debrecen)
   III. Erdő és Klíma Konferencia : Debrecen, 2000. június 7-9. / [szerk. Kircsi Andrea] ; [rend., kiad. a Debreceni Egyetem TTK Meteorológiai Tanszék]. - Debrecen : DE TTK Meteorológiai Tansz., 2000. - 184 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. az előadások végén. - Példányszám: 80. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-472-489-2 fűzött : ár nélkül
551.583(439) *** 581.526.42(439) *** 504.03(439) *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 458397]
MARC

ANSEL
UTF-87051 /2002.
Kis Károly (1944-)
   Általános geofizikai alapismeretek / Kis Károly. - [Budapest] : ELTE Eötvös K., cop. 2002. - 384 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 359-370.
ISBN 963-463-542-3 kötött : ár nélkül
550.3(075.8)
[AN 925303]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

7052 /2002.
   Csillagászat Baján : [a bajai csillagászat 50 éve] / szerk. Hegedüs Tibor [et al.]. - [Baja] : Ártér, 2000. - 185 p. : ill. ; 23 cm. - (Ártér könyvek, ISSN 1218-6333 ; 6.)
Bibliogr.: p. 72-79. és a jegyzetekben. - Példányszám: 400
ISBN 963-85258-3-5 * fűzött : ár nélkül
52(439-2Baja)(091)
[AN 797849]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

7053 /2002.
Arthur, Alex
Shell (magyar)
   Csigák / Alex Arthur ; [ford. Korsós Zoltán]. - 2. kiad. - Budapest : Park, cop. 2002. - 62, [2] p. : ill., színes ; 29 cm. - (Szemtanú, ISSN 0865-1973 ; 5.)
ISBN 963-530-540-0 kötött : ár nélkül
594.3 *** 594.1 *** 595.3 *** 598.13
[AN 924244]
MARC

ANSEL
UTF-87054 /2002.
Durrell, Gerald
The whispering land (magyar)
   A susogó táj / Gerald Durrell ; [ford. Katona Ágnes] ; [... az illusztrációkat Réber László kész.]. - Budapest : Európa, 2002, cop. 1997. - 211 p. : ill. ; 20 cm. - (Vidám könyvek, ISSN 0139-4029)
A sorozatcím feltüntetése nélkül
ISBN 963-07-7097-0 fűzött : 980,- Ft
591.611(82)(0:82-992) *** 820-992=945.11
[AN 925005]
MARC

ANSEL
UTF-87055 /2002.
Hartmann, Gerhard
Wilde Tiere (magyar)
   Vadállatok / írta Gerhard Hartmann ; ill. Reiner Zieger ; [ford. Rónaszegi Éva és Németh Mária]. - 2. átd. kiad. - Budapest : Tessloff és Babilon, 2002. - 48 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X ; 49.)
ISBN 963-9182-87-7 kötött : ár nélkül
599
[AN 924229]
MARC

ANSEL
UTF-87056 /2002.
Hovanyecz László (1940-)
   Csányi Vilmos : a zseblámpás ember / Hovanyecz László. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2002. - 161 p. ; 20 cm. - (Felgyorsult idő, ISSN 1588-6441)
ISBN 963-09-4286-0 fűzött : ár nélkül
Csányi Vilmos (1935-)
59(439)(092)Csányi_V.(047.53)
[AN 924434]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

7057 /2002.
Attwood, Tony
Asperger's syndrome (magyar)
   Különös gyerekek : kalauz az Asperger szindrómáról szülőknek és nevelőknek / Tony Attwood ; [ford. Simó Judit]. - Budapest : Animus, 2002. - 224 p. ; 20 cm. - (Önsegítő könyvek, ISSN 1418-6462)
Bibliogr.: p. 216-224.
ISBN 963-9307-51-3 fűzött : 1290,- Ft
616.89-008.447-053.2 *** 616-053.2
[AN 925389]
MARC

ANSEL
UTF-87058 /2002.
Batmanghelidj, F.
Your body's many cries for water! (magyar)
   A tested vízért kiált! / F. Batmanghelidj ; [ford. Harkai György]. - Budakeszi : Mandala Véda, cop. 2002. - 249 p. : ill. ; 21 cm. - (Tudományos egyszerűsített gyógyászat, ISSN 1588-6743)
ISBN 963-86202-0-X fűzött : 1590,- Ft
615.89 *** 613.31 *** 616.395
[AN 925394]
MARC

ANSEL
UTF-87059 /2002.
Bauer, Hanskurt
Farbatlas der Kolposkopie (magyar)
   A kolposzkópia atlasza / Hanskurt Bauer ; [ford. Lust Iván] ; [a kiegészítéseket írta ... Papp Zoltán]. - Budapest : Springer Tud. K., 2000. - 251 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 236-249.
ISBN 963-699-094-8 kötött : ár nélkül
618.146-006 *** 616-073.581
[AN 798478]
MARC

ANSEL
UTF-87060 /2002.
Carver, Charles S.
Perspectives on personality (magyar)
   Személyiségpszichológia / Charles S. Carver, Michael F. Scheier ; [ford. Albert Ágnes et al.]. - Budapest : Osiris, 2001[!2002]. - 582 p. : ill. ; 29 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.: p. 515-567.
ISBN 963-379-307-6 kötött : 3950,- Ft
159.923(075.8)
[AN 924188]
MARC

ANSEL
UTF-87061 /2002.
Csőglei István (1930-)
   A Paksi Atomerőmű Tűzoltóság kialakulásának története az ezredfordulóig / Csőglei István ; [kiad. Atomix Kft.]. - [Paks] : Atomix Kft., [2000]. - 120 p. : ill., színes ; 25 cm
Példányszám: 500
ISBN 963-00-4891-4 * fűzött : ár nélkül
Atomix Kft. (Paks). Atomerőmű Tűzoltóság.
614.842.83(439-2Paks)
[AN 456023]
MARC

ANSEL
UTF-87062 /2002.
Early people (magyar)
   Az első emberek / [ford. Lerner János]. - 2. kiad. - Budapest : Park, cop. 2002. - 63 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Szemtanú, ISSN 0865-1973 ; 6.)
ISBN 963-530-536-2 kötött : ár nélkül
572.1/.4 *** 903(100) *** 904(3) *** 930.85(100)".../15"
[AN 924241]
MARC

ANSEL
UTF-87063 /2002.
Eisenberg, Arlene
What to expect when you're expecting (magyar)
   Az a kilenc hónap : [útmutató leendő anyáknak s apáknak] / Arlene Eisenberg, Heidi Murkoff, Sandee Hathaway ; [ford. Lorschy Katalin]. - 7. kiad. - Budapest : Park, cop. 2002. - 313 p. : ill. ; 24 cm
Megj. "Az a 9 hónap" címmel is. - Az a 9 hónap (borító- és gerinccím)
ISBN 963-530-527-3 kötött : ár nélkül
618.2-083
[AN 924820]
MARC

ANSEL
UTF-87064 /2002.
Fromm, Erich
Escape from freedom (magyar)
   Menekülés a szabadság elől / Erich Fromm ; [ford. Bíró Dávid]. - Budapest : Napvilág, 2002. - 205 p. ; 22 cm. - (Társtudomány, ISSN 1586-684X)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9082-61-9 fűzött : 1700,- Ft
159.947.2 *** 316.6 *** 316.334.3
[AN 924766]
MARC

ANSEL
UTF-87065 /2002.
Heller, Richard F.
The carbohydrate addict's lifespan program (magyar)
   A szénhidrátfüggők könyve : hogyan lehetsz újra karcsú és egészséges / Richard F. Heller, Rachael F. Heller ; [ford. Lipták Judit]. - Budapest : M. Kvklub, 2002. - 416 p. ; 24 cm
ISBN 963-547-648-5 kötött : ár nélkül
613.24 *** 641.561(083.12)
[AN 925403]
MARC

ANSEL
UTF-87066 /2002.
Kapronczay Károly (1941-)
   Balassa János és a pesti orvosi iskola / Kapronczay Károly. - Budapest : OPKM, 2002. - 92 p. ; 21 cm. - (Mesterek és tanítványok, ISSN 1588-3035)
ISBN 963-9315-32-X fűzött : 500,- Ft
Balassa János (1814-1868)
61(439)(092)Balassa_J. *** 378.661(439-2Bp.)
[AN 924530]
MARC

ANSEL
UTF-87067 /2002.
Kicsák Mariann
   Mit egyen a cukorbeteg? / Kicsák Marian, Sági Katalin ; a bevezetőt írta Bíró Lajos. - Budapest : Anonymus, 1999 [!2002], cop. 1993. - 174 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-7966-65-X fűzött : ár nélkül
616.379-008.64 *** 615.874.2
[AN 924680]
MARC

ANSEL
UTF-87068 /2002.
Kovács Ágnes
   A doktor néni könyve : leendő és gyakorló szülőknek / Kovács Ágnes. - [Budapest] : Officina '96, 2002. - [6], 254 p. ; 25 cm
ISBN 963-9026-97-2 kötött : 2450,- Ft
613.95 *** 616-053.2
[AN 925572]
MARC

ANSEL
UTF-87069 /2002.
Leiblum, Sandra
Getting the sex you want (magyar)
   A szenvedélyes nő kézikönyve : örömteli szex kamaszkortól életfogytig / Sandra Leiblum, Judith Sachs ; [ford. Varró Zsuzsa]. - Budapest : Bestline : Édesvíz, 2002. - 360 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 357-[361].
ISBN 963-528-570-1 kötött : 2190,- Ft
613.88-055.2 *** 392.6-055.2
[AN 925374]
MARC

ANSEL
UTF-87070 /2002.
Miller, Alice
Das Drama des begabten Kindes und die Suche nach dem wahren Selbst (magyar)
   A tehetséges gyermek drámája és az igazi én felkutatása / Alice Miller ; [ford. Pető Katalin]. - Budapest : Osiris, 2002. - 101 p. ; 20 cm. - (Osiris könyvtár. Pszichológia,, ISSN 1219-7718)
ISBN 963-389-230-9 fűzött : 1380,- Ft
159.964 *** 159.928
[AN 924515]
MARC

ANSEL
UTF-87071 /2002.
Millman, Dan
No ordinary moments (magyar)
   Rendkívüli pillanatok : a békés harcos életvezetési útmutatója / Dan Millman ; [ford. Szűr-Szabó Katalin]. - Budapest : Édesvíz, 2002. - 371 p. ; 21 cm
ISBN 963-528-569-8 fűzött : 1890,- Ft
613.865
[AN 925400]
MARC

ANSEL
UTF-87072 /2002.
   Mindszenthez kötődő orvosok, állatorvosok, gyógyszerészek életrajzai / [szerk. Ávéd János, Fuchszné Benák Katalin]. - Mindszent : Ávéd J., 2000. - 123 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-440-003-5 fűzött : ár nélkül
61(439-2Mindszent)(092)
[AN 799275]
MARC

ANSEL
UTF-87073 /2002.
   Mitől fehér a hód foga? / [rajz. Tony Wolf]. - [Budapest] : Juventus, [2000]. - 20 p. : ill., színes ; 22 cm + 2 mell.
A mell. reklámajándék
ISBN 963-7791-17-5 kötött : ár nélkül
616.314-083(02.053.2)
[AN 449060]
MARC

ANSEL
UTF-87074 /2002.
   Az Országos Szemészeti Intézet módszertani útmutatója / [... szerk. Hatvani István]. - Budapest : Tudomány K., 1999-. - 21 cm
ISBN 963-8194-23-5 * (hibás ISBN 963-849-23-5)
617.7
[AN 376534]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 2000. - 103 p.
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-8194-25-1 fűzött : ár nélkül
617.7
[AN 451571] MARC

ANSEL
UTF-87075 /2002.
Pintácsi Viki
   Bye-bye kilók! / Pintácsi Viki. - [Budapest] : Mokid Kft., cop. 2002. - 248 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 963-202-045-6 fűzött : ár nélkül
613.24 *** 641.561(083.12)
[AN 925349]
MARC

ANSEL
UTF-87076 /2002.
Ranschburg Jenő (1935-)
   Jellem és jellemtelenség / Ranschburg Jenő. - [Budapest] : Saxum, cop. 2002. - 206 p. ; 17 cm. - (Az élet dolgai, ISSN 1585-4000)
Bibliogr.: p. 205-206.
ISBN 963-9308-40-4 fűzött : ár nélkül
159.923.3
[AN 924455]
MARC

ANSEL
UTF-87077 /2002.
Rusz Edit
   A testiségről őszintén : jelenetek a szexuálterapeuta rendelőjéből / Rusz Edit, Judy Angler ; [ill. Gábor Emese]. - [Budapest] : Totem, cop. 2002. - 366 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-590-176-3 fűzött : ár nélkül
616.89-008.442 *** 613.88
[AN 924387]
MARC

ANSEL
UTF-87078 /2002.
Savelle, Jerry
From devastation to restoration (magyar)
   Pusztulás és helyreállítás : hogyan álljunk talpra életünk legborzasztóbb eseményei után / Jerry Savelle ; [ford. Simon Anna]. - Budapest : Új Spirit Kv., cop. 2000. - 133 p. ; 18 cm
ISBN 963-7453-74-1 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-7553-74-1)
613.865 *** 244
[AN 797786]
MARC

ANSEL
UTF-87079 /2002.
   Szemelvények a magyar fül-orr-gégészet történetéből / szerk. Dékány Zoltán ; [kiad. HIETE Fül-Orr-Gégeklinika Békésy György Alapítványa]. - Budapest : HIETE Fül-Orr-Gégeklinika Békésy Gy. Alapítványa, 2000. - 463 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-00-3805-6 kötött : ár nélkül
61(439)(091) *** 616.21
[AN 455923]
MARC

ANSEL
UTF-87080 /2002.
Szepes Mária (1908-)
   A lélek anatómiája : betegségművek jelbeszéde / Szepes Mária. - Budapest : Édesvíz, 2002. - 162 p. ; 21 cm
ISBN 963-528-566-3 kötött : 1690,- Ft
615.851 *** 133.25 *** 615.89
[AN 925486]
MARC

ANSEL
UTF-87081 /2002.
Tomasello, Michael
The cultural origins of human cognition (magyar)
   Gondolkodás és kultúra / Michael Tomasello ; [ford. Gervain Judit]. - Budapest : Osiris, 2002. - 259 p. ; 20 cm. - (Osiris könyvtár. Pszichológia,, ISSN 1219-7718)
Bibliogr.: p. 227-248.
ISBN 963-389-232-5 fűzött : 1980,- Ft
159.955 *** 316.7 *** 316.77 *** 800.1
[AN 924433]
MARC

ANSEL
UTF-87082 /2002.
Vajó Sándor
   Pedofíliák / Vajó Sándor. - Budapest : Totem, 2002. - 267 p. ; 20 cm
ISBN 963-590-177-1 fűzött : ár nélkül
616.89-008.442 *** 364.65-053.2/.6(439) *** 176.4 *** 343.541
[AN 925226]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

7083 /2002.
Balás B. Dénes
   Zakariás János munkássága és élete / Balás B. Dénes. - [Budapest] : Nap, 2001. - 73 p. : ill. ; 21 cm. - (20. századi magyar mérnökök, ISSN 1587-6322)
Bibliogr.: p. 71-72.
ISBN 963-8116-94-3 kötött : ár nélkül
Zakariás János (1895-1967)
62(439)(092)Zakariás_J. *** 621.39 *** 654.1
[AN 925500]
MARC

ANSEL
UTF-87084 /2002.
Dósa György
   Paskay Bernát munkássága és élete / Dósa György. - [Budapest] : Nap, 2001. - 87 p. : ill. ; 21 cm. - (20. századi magyar mérnökök, ISSN 1587-6322)
Bibliogr.: p. 85.
ISBN 963-8116-91-9 kötött : ár nélkül
Paskay Bernát (1872-1954)
62(439)(092)Paskay_B. *** 621.39 *** 654.1
[AN 925451]
MARC

ANSEL
UTF-87085 /2002.
Falus László
   Nemes Tihamér munkássága és élete / Falus László. - [Budapest] : Nap, 2001. - 83 p. : ill. ; 21 cm. - (20. századi magyar mérnökök, ISSN 1587-6322)
Bibliogr.: p. 79-82.
ISBN 963-8116-89-7 kötött : ár nélkül
Nemes Tihamér (1895-1960)
62(439)(092)Nemes_T. *** 621.39 *** 654.1
[AN 925494]
MARC

ANSEL
UTF-87086 /2002.
Heckenast Gábor (1925-)
   Tomcsányi Béla munkássága és élete / Heckenast Gábor. - [Budapest] : Nap, 2001. - 75 p. : ill. ; 21 cm. - (20. századi magyar mérnökök, ISSN 1587-6322)
Bibliogr.: p. 72-73.
ISBN 963-8116-88-9 kötött : ár nélkül
Tomcsányi Béla (1897-1950)
62(439)(092)Tomcsányi_B. *** 621.39 *** 654.1
[AN 925507]
MARC

ANSEL
UTF-87087 /2002.
Heckenast Gábor (ifj.)
   Tomcsányi István munkássága és élete / ifj. Heckenast Gábor. - [Budapest] : Nap, 2001. - 49 p. : ill. ; 21 cm. - (20. századi magyar mérnökök, ISSN 1587-6322)
Bibliogr.: p. 47.
ISBN 963-8116-87-0 kötött : ár nélkül
Tomcsányi István (1891-1977)
62(439)(092)Tomcsányi_I. *** 621.39 *** 654.1
[AN 925484]
MARC

ANSEL
UTF-87088 /2002.
Hollndonner László
   Hollós József munkássága és élete / Hollndonner László. - [Budapest] : Nap, 2001. - 93 p. : ill. ; 21 cm. - (20. századi magyar mérnökök, ISSN 1587-6322)
Bibliogr.: p. 91-92.
ISBN 963-8116-86-2 kötött : ár nélkül
Hollós József (1862-1945)
62(439)(092)Hollós_J. *** 621.39 *** 654.1
[AN 925438]
MARC

ANSEL
UTF-87089 /2002.
Koós Árpád
   Kolossváry Endre munkássága és élete / Koós Árpád. - [Budapest] : Nap, 2001. - 69 p. : ill. ; 21 cm. - (20. századi magyar mérnökök, ISSN 1587-6322)
Bibliogr.: p. 66-67.
ISBN 963-8116-93-5 kötött : ár nélkül
Kolossváry Endre (1858-1938)
62(439)(092)Kolossváry_E. *** 621.39 *** 654.1
[AN 925513]
MARC

ANSEL
UTF-87090 /2002.
Koós Árpád
   Magyari Endre munkássága és élete / Koós Árpád. - [Budapest] : Nap, 2001. - 67 p. : ill. ; 21 cm. - (20. századi magyar mérnökök, ISSN 1587-6322)
Bibliogr.: p. 65-66.
ISBN 963-8116-92-7 kötött : ár nélkül
Magyari Endre (1891-1977)
62(439)(092)Magyari_E. *** 621.39 *** 654.1
[AN 925510]
MARC

ANSEL
UTF-87091 /2002.
Koós Árpád
   Tomits Iván munkássága és élete / Koós Árpád. - [Budapest] : Nap, 2001. - 55 p. : ill. ; 21 cm. - (20. századi magyar mérnökök, ISSN 1587-6322)
Bibliogr.: p. 53. - Tomits Iván műveinek bibliográfiája: p. 50-52.
ISBN 963-8116-95-1 kötött : ár nélkül
Tomits Iván (1886-1953)
62(439)(092)Tomits_I. *** 621.39 *** 654.1
[AN 925441]
MARC

ANSEL
UTF-87092 /2002.
Pálvölgyiné Láng Éva
   Marschalkó Béla munkássága és élete / Pálvölgyiné Láng Éva. - [Budapest] : Nap, 2001. - 67 p. : ill. ; 21 cm. - (20. századi magyar mérnökök, ISSN 1587-6322)
Bibliogr.: p. 65-66.
ISBN 963-8116-90-0 kötött : ár nélkül
Marschalkó Béla (1889-1974)
62(439)(092)Marschalkó_B. *** 621.39 *** 654.1
[AN 925457]
MARC

ANSEL
UTF-87093 /2002.
   Proceedings of the International Regional DAAAM-CEEPUS Workshop on Intelligent Machines and Technologies in the 21-st Century : on the occasion of the fiftieth anniversary of the Faculty of Mechanical Engineering : ... 27-29 May 1999, Miskolc / [ed. ... László Kalmár] ; [org., publ. by the University of Miskolc]. - [Miskolc] : Univ. of Miskolc, [2000]. - 322 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-661-371-0 fűzött : ár nélkül
621 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 797694]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

7094 /2002.
Jakab Zsolt (1972-)
   Adobe Photoshop 6 : Adobe Photoshop 6.0 és ImageReady 3.0 : Windows/Macintosh / Jakab Zsolt. - Budapest : Computerbooks, 2002. - 364 p. : ill. ; 24 cm + CD-ROM
ISBN 963-618-281-7 fűzött : 2900,- Ft
681.3.019 *** 519.688Photoshop
[AN 924555]
MARC

ANSEL
UTF-87095 /2002.
Kende Mária
   Adatbázis-kezelés az Oracle-rendszerben / Kende Mária, Kotsis Domokos, Nagy István. - Budapest : Panem, 2002. - 610 p. : ill. ; 24 cm + CD-ROM
Bibliogr.: p. 593-594.
ISBN 963-545-347-7 fűzött : 4900,- Ft
681.3.016ORACLE
[AN 925499]
MARC

ANSEL
UTF-87096 /2002.
Marton László
   Bevezetés a Pascal nyelvű programozásba : Turbó Pascal 7.0 verzió / Marton László. - 4. kiad. - Győr : Novadat, 2002. - [8], 288 p. : ill. ; 24 cm. - (Főiskolai füzetek / Novadat BT,, ISSN 1218-5086)
ISBN 963-9056-32-4 fűzött : ár nélkül
519.682TurboPascal_7.0
[AN 924298]
MARC

ANSEL
UTF-87097 /2002.
Pongor György
PASCAL (új kiadása)
   Szabványos PASCAL : programozás és algoritmusok / Pongor György. - 5. kiad. - [Budapest] : Műszaki Kvk., cop. 2002. - 424 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-16-2573-7)
519.682Pascal
[AN 924646]
MARC

ANSEL
UTF-87098 /2002.
Sike Sándor
   Szoftvertechnológia és UML / Sike Sándor, Varga László. - [Budapest] : ELTE Eötvös K., cop. 2001. - 302 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 301-302.
ISBN 963-463-477-X kötött : ár nélkül
681.3.06(075.8)
[AN 925321]
MARC

ANSEL
UTF-87099 /2002.
Sommerville, Ian
Software engineering (magyar)
   Szoftverrendszerek fejlesztése = Software engineering / Ian Sommerville ; [ford. Adamkó Attila et al.]. - Budapest : Panem, 2002. - 752 p. : ill. ; 25 cm
Csak magyar nyelven. - Bibliogr.: p. 725-742.
ISBN 963-545-311-6 kötött : 6900,- Ft
519.688 *** 681.3.06
[AN 924523]
MARC

ANSEL
UTF-87100 /2002.
   Szemelvények az informatikából. - Budapest : MTA Információtechnológiai Alapítvány, 1997-. - 30 cm. - (IT könyvek, ISSN 1417-3662)
ISBN 963-04-9567-8
681.3
[AN 267603]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [12.], A logikai adatmodellezés és általánosításai, funkciók bevezetése az informatikai szervezetbe / [szerk. Klimkó Gábor]. - 2000. - 89 p.
ISBN 963-00-3286-4 fűzött : ár nélkül
65.012.1/.2 *** 659.2
[AN 434569] MARC

ANSEL
UTF-87101 /2002.
   Útmutató a MEDLINE PubMed internetes biomedicinális adatbázis használatához / [összeáll. a Semmelweis Egyetem Központi Könyvtárának munkatársai]. - Budapest : Dictum, 2002. - 68 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-86268-1-X fűzött : ár nélkül
681.324Internet *** 681.3.016MEDLINE_PubMed *** 61
[AN 924606]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

7102 /2002.
Halász Zoltán (1914-)
Gundel 1894-1994 (angol)
   Gundel 1894-1994 / Zoltán Halász, George Lang ; [... transl. from Hungarian by Ervin Dunai] ; [phot. by Egon Gottl et al.]. - Budapest : Helikon, 2001. - 77 p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 963-208-752-6 kötött : ár nélkül
Gundel Étterem (Budapest)
640.43/.44(439-2Bp.)Gundel(091)
[AN 924206]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

7103 /2002.
Bánhidi László (1931-)
   Komfortelmélet : egyetemi tankönyv / Bánhidi László, Kajtár László. - [Budapest] : Műegyetemi K., 2000. - 436 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-420-633-6 kötött : ár nélkül
628.8(075.8) *** 697(075.8) *** 699.8(075.8) *** 504.75
[AN 798472]
MARC

ANSEL
UTF-87104 /2002.
Déry Attila (1954- )
   Történeti anyagtan : régi építőanyagok, összetételeik, technológiájuk... / Déry Attila. - Budapest : Terc Kft., 2000. - 215 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 209-211.
ISBN 963-00-4183-9 kötött : ár nélkül
691(091)
[AN 797840]
MARC

ANSEL
UTF-87105 /2002.
   "Tartók 2000" : VI. Magyar Tartószerkezeti Konferencia : 2000. május 25-26. Budapest / szerk. Balázs L. György és Kovács Béla ; ... szervezői Építéstudományi Egyesület Tartószerkezeti Szakosztály és a fib Magyar Tagozat. - [Budapest] : Publ. Comp. of the Budapest Univ. of Techn. and Economics, 2000. - VI, 333 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-420-640-9 fűzött : ár nélkül
624.07 *** 061.3(439-2Bp.)"2000"
[AN 799284]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

7106 /2002.
Tusnádi Csaba Károly
Magyarországi kisvasutak (német)
   Ungarns Schmalspurbahnen / Text und Fotos Csaba Károly Tusnádi ; Red. Valéria Knausz ; [Deutsch von Hannelore Schmör-Weichenhain]. - [Budapest] : Pallas Stúdió, 2002. - [65] p. : ill., színes, részben térk. ; 15 cm. - (Pallas könyvek, ISSN 1219-8846)
Bibliogr.: p. [65].
ISBN 963-9207-74-8 kötött : 699,- Ft
656.331(439)(036)
[AN 925313]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

7107 /2002.
   50 éves a gyümölcs és dísznövény kutatás / [megj. az Érdi Gyümölcs- és Dísznövénytermesztési Kutató-Fejlesztő Kht. kiadásában]. - Budapest ; Érd : Érdi Gyümölcs- és Dísznövénytermesztési Kut.-Fejlesztő Kht., [2000]. - 33 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-00-4240-1 * fűzött : ár nélkül
634 *** 635.9 *** 061.6(439-2Érd)(091)
[AN 459166]
MARC

ANSEL
UTF-87108 /2002.
Czáka Sarolta
   A növényvédelem ábécéje / Czáka Sarolta, Molnár Mária, Bálint János ; [ill. Veres László]. - 6. kiad. - Budapest : Mezőgazda, [2002]. - 162 p. : ill. ; 29 cm. - (Kertészkönyvtár, ISSN 1419-4937)
ISBN 963-9358-48-7 kötött : ár nélkül
632
[AN 924228]
MARC

ANSEL
UTF-87109 /2002.
Dózsa Balázs
   Minőségbiztosítás az élelmiszeriparban / kész. Dózsa Balázs ; [kiad. Keszthelyi Akadémia Alapítvány]. - [Keszthely] : Keszthelyi Akad. Alapítvány, 2000. - 77 p. ; 24 cm
ISBN 963-00-3878-1 fűzött : ár nélkül
663/664(439) *** 65.018
[AN 456018]
MARC

ANSEL
UTF-87110 /2002.
Gold, Tobias
Lazy - so leicht kann Gärtnern sein (magyar)
   Lazán öröm kertészkedni : mindazoknak, akik szívesen lemondanak a sok munkáról, a szép kertről azonban nem / Tobias Gold, Martina Bäumler. - Budapest : M. Kvklub, 2002. - 158 p. : ill., színes ; 25 cm
Ford. Káldos Zsolt
ISBN 963-547-608-6 kötött : ár nélkül
635.9 *** 712.3/.7 *** 634 *** 379.826
[AN 924563]
MARC

ANSEL
UTF-87111 /2002.
Hessayon, David Gerald
The bedding plant expert (magyar)
   Virágágyi dísznövények / D. G. Hessayon ; [ford. Preininger Éva]. - 5. kiad. - Budapest : Park, cop. 2002. - 127 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Kertszakértő, ISSN 1216-4836)
ISBN 963-530-533-8 kötött : ár nélkül
635.9
[AN 924269]
MARC

ANSEL
UTF-87112 /2002.
Hessayon, David Gerald
The garden diy expert (magyar)
   Építem a kertem / D. G. Hessayon ; [ford. Veszelák Péter]. - 4. kiad. - Budapest : Park, cop. 2002. - 127 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Kertszakértő, ISSN 1216-4836)
ISBN 963-530-531-1 kötött : ár nélkül
712.3/.7
[AN 924268]
MARC

ANSEL
UTF-87113 /2002.
Hessayon, David Gerald
The tree & shrub expert (magyar)
   Díszfák és díszcserjék / D. G. Hessayon ; [ford. és a magyar viszonyokra alk. Neményi András]. - 6. kiad. - Budapest : Park, cop. 2002. - 128 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Kertszakértő, ISSN 1216-4836)
ISBN 963-530-529-X kötött : ár nélkül
635.9
[AN 924267]
MARC

ANSEL
UTF-87114 /2002.
Kotics József
   Parasztgazdaság és modernizáció : a méhészet szerepe a paraszti gazdálkodás rendszerében / Kotics József. - Debrecen : DE Néprajzi Tanszék, 2002. - 206 p. ; 20 cm. - (Studia folkloristica et ethnographica, ISSN 0138-9882 ; 45.)
Bibliogr.: p. 155-176. - Összefoglalás magyar és német nyelven
ISBN 963-472-595-3 fűzött : ár nélkül
631.115.11(439) *** 631.14 *** 638.1 *** 39(=945.11)
[AN 925562]
MARC

ANSEL
UTF-87115 /2002.
New gardening year (magyar)
   Kertészkedés hónapról hónapra / [ford. Boros László et al.]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2002. - 480 p. : ill., színes ; 23x26 cm
ISBN 963-8475-56-0 kötött : ár nélkül
635.9
[AN 924559]
MARC

ANSEL
UTF-87116 /2002.
Tóth Imre
   Dísznövényismeret virágkötőknek / Tóth Imre ; [a növényrajzokat kész. Demjénné Medvigy Ágnes]. - 2. kiad. - Budapest : Mezőgazda, [2002], cop. 2000. - 250 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 239-240.
ISBN 963-9358-46-0 kötött : ár nélkül
635.9 *** 745.93
[AN 924310]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

7117 /2002.
Antal B. Gábor
   Többnyelvű italkislexikon : magyar nyelvű magyarázatokkal / Antal B. Gábor ; Lajsz András koktélreceptjeivel ; [a ... fotókat kész. Mészáros Attila]. - [Budapest] : Paginarum, 2002. - 114 p. : ill., színes ; 31 cm
Gerinccím: Italkislexikon. - Bibliogr.: p. 65.
ISBN 963-9392-08-1 kötött : ár nélkül
641.87:030
[AN 924542]
MARC

ANSEL
UTF-87118 /2002.
Devics Józsefné
   Csecsemők szakácskönyve / Devics Józsefné. - Bőv., átd. kiad. - [Kecskemét] : Devics J., 2002. - 112 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-400-848-8 fűzött : 650,- Ft
641.562(083.12)
[AN 924795]
MARC

ANSEL
UTF-87119 /2002.
   Diétás-gyógyító ételek / [szerk. Székely Regina]. - [Budapest] : Parázs K., 2002. - 151 p. ; 20 cm
ISBN 963-85959-4-9 fűzött : 1250,- Ft
641.563(083.12)
[AN 924737]
MARC

ANSEL
UTF-87120 /2002.
Döpp, Elisabeth
Wok low fat (magyar)
   Karcsúsító wok / Elisabeth Döpp, Christian Willrich, Jörn Rebbe ; [ford. Kovács Melinda]. - [Kaposvár] : Holló, [2002]. - 64 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Könnyen, gyorsan, finomat, ISSN 1586-0205)
ISBN 963-9388-64-5 fűzött : ár nélkül
641.561(083.12)
[AN 925536]
MARC

ANSEL
UTF-87121 /2002.
Halász Zoltán
   Ínyencek könyve / Halász Zoltán. - [Budapest] : Pallas Stúdió, 2002. - 228 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 963-9207-66-7 kötött : 3400,- Ft
641.55(083.12)
[AN 924435]
MARC

ANSEL
UTF-87122 /2002.
Schinharl, Cornelia
Wok vegetarisch (magyar)
   Wok : vegetáriánus ételek / Cornelia Schinharl ; [ford. Kovács Melinda]. - [Kaposvár] : Holló, [2002]. - 64 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Könnyen, gyorsan, finomat, ISSN 1586-0205)
ISBN 963-9388-63-7 fűzött : ár nélkül
641.564(083.12)
[AN 925533]
MARC

ANSEL
UTF-87123 /2002.
Staïkos, Andreas
Epikindunes mageirikes (magyar)
   Étkek és vétkek / Andreas Staïkos ; [ford. Füzéki Eszter] ; [... az illusztrációkat Czeizler Zsolt kész.]. - Budapest : Ulpius-ház, 2002. - 119 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9348-74-0 kötött : 1380,- Ft
641.568(495)(0:82-31)
[AN 925416]
MARC

ANSEL
UTF-87124 /2002.
Strunz, Ulrich
Forever young : das Glückskochbuch (magyar)
   Örök fiatalság : a boldogság szakácskönyve / Ulrich Strunz ; Martina Kittler receptjeivel ; Barbara Lutterbeck fotóival ; [ford. Kovács Melinda]. - [Kaposvár] : Holló, [2002]. - 168 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-9388-47-5 kötött : ár nélkül
641.561(083.12) *** 613.24
[AN 924562]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

7125 /2002.
Andrews, Ted
How to uncover your past lives (magyar)
   Hogyan tárjuk föl előző életeinket : könnyű gyakorlatok rejtett múltunk felfedezésére / Ted Andrews ; [ford. Résch Éva]. - Budapest : Édesvíz, 2002. - 197 p. ; 21 cm
ISBN 963-528-568-X fűzött : 1790,- Ft
129 *** 133.25
[AN 924532]
MARC

ANSEL
UTF-87126 /2002.
Arendt, Hannah
   A sivatag és az oázisok / Hannah Arendt ; [ford. Mesés Péter ... és Pató Attila]. - Budapest : Gond : Palatinus, 2002. - 375 p. ; 19 cm. - (Gutenberg tér, ISSN 1587-7779 ; 4.)
Tart.: Mi a politika? ; Előadások Kant politikai filozófiájáról. - Egys. cím: Was ist Politik? ; Lectures on Kant's political philosophy
ISBN 963-9380-64-4 fűzött : 2690,- Ft
1(430)(092)Kant,_I. *** 32.001
[AN 925290]
MARC

ANSEL
UTF-87127 /2002.
   Filozófia és teológia a magyar eszmetörténetben : Miskolc - Kolozsvár, 2000. október 27-31. = Philosophie und Theologie in der ungarischen Geistesgeschichte = Philosophy and theology in the Hungarian history of thought / [ed. by Ildikó Veres and Sándor Demkó] ; [org. ... Miskolci Egyetem Filozófiatörténet Tanszék és Babes-Bolyai Egyetem Filozófia Tanszék]. - Miskolc : Miskolci Egy. K., 2000. - 72 p. ; 21 cm
Előadáskivonatok. - Példányszám: 80
ISBN 963-661-439-3 fűzött : ár nélkül
1(439)(091) *** 21(439)(091) *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 797321]
MARC

ANSEL
UTF-87128 /2002.
Kozák Gyula (1941-)
   A hazugság mindennapi életünkben / Kozák Gyula. - Budapest : Balassi, cop. 2002. - 274 p. ; 23 cm
ISBN 963-506-438-1 fűzött : 1800,- Ft
179.8 *** 316.6 *** 395
[AN 924519]
MARC

ANSEL
UTF-87129 /2002.
Kunszt György (1924-)
   Nihil és ámen : Nietzsche-reflexiók / Kunszt György. - Budapest : Gond-Cura Alapítvány : Palatinus, 2002. - 229 p. ; 19 cm. - (Gutenberg tér, ISSN 1587-7779 ; 3.)
ISBN 963-00-6221-6 fűzött : 2600,- Ft
Nietzsche, Friedrich
1(430)(092)Nietzsche,_F.
[AN 924538]
MARC

ANSEL
UTF-87130 /2002.
Lőrinczné Thiel Katalin
   Maszkjáték : Hamvas Béla Kierkegaard és Nietzsche tükrében / Thiel Katalin. - Veszprém : Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, 2002. - 152 p. : ill. ; 20 cm. - (Carmen saeculare, ISSN 1417-1120 ; 16.)
Bibliogr.: p. 150-152.
ISBN 963-00-9288-3 fűzött : 1500,- Ft
Hamvas Béla (1897-1968)
1(439)(092)Hamvas_B. *** 1(430)(092)Nietzsche,_F. *** 1(489)(092)Kierkegaard,_S.
[AN 925555]
MARC

ANSEL
UTF-87131 /2002.
Maróth Miklós (1943-)
   A görög filozófia története / Maróth Miklós. - [Piliscsaba] : PPKE BTK, cop. 2002. - V, 7-575 p. : ill. ; 25 cm. - (Studia classica, ISSN 1585-1109 ; 4.)
Bibliogr.: p. 521-556.
ISBN 963-9296-49-X kötött : ár nélkül
1(38)(091)
[AN 924558]
MARC

ANSEL
UTF-87132 /2002.
Schlüter, Wolfgang
Immanuel Kant (magyar)
   Immanuel Kant / Wolfgang Schlüter. - Budapest : M. Kvklub, 2002. - 162 p. : ill. ; 20 cm. - (MKK portré, ISSN 1587-5032)
Ford. Balázs István. - Bibliogr.: p. 152-157.
ISBN 963-547-654-X fűzött : ár nélkül
Kant, Immanuel
1(430)(092)Kant,_I.
[AN 925413]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

7133 /2002.
   Aranykönyv : kedvenc bibliai történeteim / graf. ... Szula Edit, Szula László. - [Budapest] : Visual Games, [2001]-. - ill., színes ; 28 cm
ISBN 963-03-5412-8 *
Biblia
22.046(02.053.2)
[AN 808359]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - [2002]. - [24] p.
Kötött : ár nélkül
22.046(02.053.2)
[AN 924185] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - [2002]. - [24] p.
Kötött : ár nélkül
22.046(02.053.2)
[AN 924186] MARC

ANSEL
UTF-87134 /2002.
Benedetto da Norcia
Regula Sancti Benedicti (magyar)
   Szent Benedek regulája / [ford. Söveges Dávid] ; [a Regula lelkisége c. fejezetet ford. Páhi Gábor]. - Bőv. kiad. - Pannonhalma : Bencés K., 2002. - 169 p. ; 19 cm
ISBN 963-9226-21-1 fűzött : ár nélkül
271.1-4
[AN 924743]
MARC

ANSEL
UTF-87135 /2002.
Bitler, Lois
   "Vedd és olvasd!" : a Szentírás történetei gyermekek részére / Lois Bitler ; sajtó alá rend. Lukátsi Vilma ; [a rajzokat kész. Gaál Éva]. - 2. kiad. - Budapest : Evangéliumi K. és Iratmisszió, [2001], cop. 1993. - 120 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-9209-85-6 fűzött : ár nélkül
Biblia
22.046(02.053.2)
[AN 924309]
MARC

ANSEL
UTF-87136 /2002.
Chinmoy, Sri
   Meditáció / Sri Chinmoy. - 4. kiad. - [Budapest] : Madal Bal Kft., 2002. - 279 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött : 990,- Ft (hibás ISBN 963-00-6390-5)
294.527
[AN 925059]
MARC

ANSEL
UTF-87137 /2002.
Czakó Jenő (1901-1958)
   Fejezetek az újabb kori ébredések történetéből : egyetemes egyháztörténeti tanulmány / Czakó Jenő ; [szerk. Pápai Szabó György, Vadászyné Czakó Márta]. - Budapest : Dunamelléki Ref. Egyházker., 2002. - 156 p. ; 21 cm. - (Reformáció-könyvek, ISSN 1417-4820 ; 10.)
Bibliogr.: p. 143-148.
ISBN 963-00-9764-8 fűzött : ár nélkül
284(100)(091)
[AN 925361]
MARC

ANSEL
UTF-87138 /2002.
De Mello, Anthony
Call to love (magyar)
   A szeretet útja : Anthony de Mello utolsó meditációi / [ford. Török Péter]. - 3. utánny. - Kecskemét : Korda, 2002. - 196 p. ; 17 cm
ISBN 963-9332-47-X fűzött : 580,- Ft
242
[AN 925000]
MARC

ANSEL
UTF-87139 /2002.
De Mello, Anthony
The heart of the enlightened (magyar)
   A szív ébredése : elmélkedések rövid történetek alapján / Anthony de Mello ; [ford. Török Ferenc [!Péter]]. - 6. utánny. - Kecskemét : Korda, 2002, cop. 1998. - 248 p. ; 17 cm
ISBN 963-9332-50-X fűzött : 580,- Ft
244
[AN 925055]
MARC

ANSEL
UTF-87140 /2002.
De Mello, Anthony
One minute wisdom (magyar)
   A csend szava : egy perc bölcsesség / Anthony de Mello ; [ford. Török Ferenc [!Péter]]. - 9. utánny. - Budapest : Távlatok ; Kecskemét : Korda, 2002. - 231 p. ; 17 cm
ISBN 963-9332-46-1 fűzött : 580,- Ft
244
[AN 925002]
MARC

ANSEL
UTF-87141 /2002.
De Mello, Anthony
The song of the bird (magyar)
   A madár dala / Anthony de Mello ; [ford. Török Péter]. - 2. utánny. - Kecskemét : Korda, 2002. - 173 p. ; 17 cm
ISBN 963-9332-45-3 fűzött : 580,- Ft
244
[AN 925001]
MARC

ANSEL
UTF-87142 /2002.
Gombor Gábor
   Bábel emlékei / Gombor Gábor, Kiss Ágnes. - Budapest : [Magánkiad.], 2002. - 371 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 360-362.
ISBN 963-440-781-1 fűzött : 2000,- Ft
Biblia
22.016 *** 244
[AN 925300]
MARC

ANSEL
UTF-87143 /2002.
Grün, Anselm
Ehelos - des Lebens wegen (magyar)
   Élet az életért / Anselm Grün ; [ford. Várnai Jakab]. - Pannonhalma : Bencés K., 2002. - 98 p. ; 19 cm. - (Lelkiségi füzetek, ISSN 1216-3627 ; 29.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9226-22-X fűzött : ár nélkül
254
[AN 925359]
MARC

ANSEL
UTF-87144 /2002.
Grün, Anselm
Gebetsgebärden (magyar)
   Az imádkozó ember gesztusai / Anselm Grün, Michael Reepen. - Pannonhalma : Bencés K., 2000. - 92 p. ; 19 cm. - (Lelkiségi füzetek, ISSN 1216-3627 ; 23.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9226-11-4 fűzött : ár nélkül
248.143
[AN 797603]
MARC

ANSEL
UTF-87145 /2002.
Grün, Anselm
Heilendes Kirchenjahr (magyar)
   Gyógyító egyházi év : az egyházi év mint pszichodráma / Anselm Grün, Michael Reepen ; [ford. Mészáros Erzsébet]. - Pannonhalma : Bencés K., 2000. - 100 p. ; 19 cm. - (Lelkiségi füzetek, ISSN 1216-3627 ; 25.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9226-12-2 fűzött : ár nélkül
264-04
[AN 797606]
MARC

ANSEL
UTF-87146 /2002.
Grün, Anselm
Mystik und Eros (magyar)
   Misztika és érosz / Anselm Grün, Gerhard Riedl ; [ford. Mészáros Erzsébet]. - Pannonhalma : Bencés K., 2000. - 135 p. ; 19 cm. - (Lelkiségi füzetek, ISSN 1216-3627 ; 22.)
Bibliogr.: p. 132-135.
ISBN 963-9226-10-6 fűzött : ár nélkül
248.2 *** 392.6
[AN 797598]
MARC

ANSEL
UTF-87147 /2002.
Grün, Anselm
Vergib dir selbst (magyar)
   Bocsáss meg magadnak / Anselm Grün ; [ford. Mészáros Erzsébet]. - Pannonhalma : Bencés K., 2000. - 133 p. ; 19 cm. - (Lelkiségi füzetek, ISSN 1216-3627 ; 24.)
Bibliogr.: p. 132-133.
ISBN 963-9226-14-9 fűzött : ár nélkül
265.6 *** 248.145.33
[AN 797605]
MARC

ANSEL
UTF-87148 /2002.
Gyökössy Endre (1913-1997)
   Döntő órák, nagy pillanatok ; Találkozás a Végtelennel / Gyökössy Endre. - Budapest : Szt. Gellért K., [2000]. - 181, [2] p. ; 17 cm
ISBN 963-696-082-8 fűzött : 820,- Ft
242
[AN 451648]
MARC

ANSEL
UTF-87149 /2002.
Gyökössy Endre (1913-1997)
   Kézfogás a magasból / Gyökössy Endre ; [... sajtó alá rend. Nagy Alexandra]. - [Budapest] : Szt. Gellért K., 1999-. - 14 cm
ISBN 963-696-010-0
244
[AN 376298]
MARC

ANSEL
UTF-8


   21., Jézus névjegye. - 2000. - 39 p.
ISBN 963-696-063-1 fűzött : 130,- Ft
244
[AN 797816] MARC

ANSEL
UTF-87150 /2002.
   Jézus Szentséges Szívének Családja. - 4. kiad. - Érd : Jézus Szentséges Szívének Családja Engesztelő Tábora, [2002]. - 55 p. : ill. ; 17 cm
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-450-930-4)
248.159.24
[AN 925065]
MARC

ANSEL
UTF-87151 /2002.
   A katolikus út / szerk. Possonyi László Dénes Tibor [et al.] műveiből. - Hasonmás kiad. - Szekszárd : Babits, 2002. - 399 p. : ill. ; 31 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Tímár, 1942. - Eredetileg az "Angelus katolikus könyvek" c. sorozat keretében jelent meg
ISBN 963-9272-67-1 kötött : ár nélkül
282(439) *** 261 *** 242
[AN 925540]
MARC

ANSEL
UTF-87152 /2002.
Kovács Tibor (1924-)
   Ünnep-naptár : útravaló az esztendő minden napjára / Kovács Tibor, Kozma László, Szathmáry Sándor. - Kecskemét : Korda, 2002. - [388] p. : ill. ; 17 cm. - (Nemzetközi theologiai könyv, ISSN 0866-1030 ; 52.)
ISBN 963-9332-51-8 fűzött : 1250,- Ft
244 *** 82-822=945.11 *** 264-041
[AN 924458]
MARC

ANSEL
UTF-87153 /2002.
Loewenich, Walther von
Luthers theologia crucis (magyar)
   Theologia crucis : a kereszt teológiája Luthernél / Walther von Loewenich ; [ford. Mády Katalin] ; [a latin nyelvű idézeteket ford. Árvay János] ; [előszó Véghelyi Antal]. - Budapest : Mo. Luther Szövets., 2000. - 162 p. ; 20 cm. - (Magyar Luther könyvek, ISSN 1217-6842 ; 8.)
Bibliogr.: p. 155-160.
ISBN 963-8434-14-7 fűzött : ár nélkül
284.1(430)(092)Luther,_M. *** 232.963
[AN 797949]
MARC

ANSEL
UTF-87154 /2002.
Lubich, Chiara
Parola di vita (magyar)
   Az élet igéje / Chiara Lubich ; [ford. Tomka Ferenc]. - Budapest : Új Város, 2001. - 59 p. ; 18 cm. - (Közösségi lelkiség, ISSN 1587-7620)
Bibliogr.: p. 57-58.
ISBN 963-00-8589-5 fűzött : ár nélkül
242
[AN 924427]
MARC

ANSEL
UTF-87155 /2002.
Lubich, Chiara
Il sí dell'uomo a Dio (magyar)
   Személyes igen Istennek / Chiara Lubich ; [ford. Tóth Pál]. - Budapest : Új Város, 2001. - 104 p. ; 18 cm. - (Közösségi lelkiség, ISSN 1587-7620)
Bibliogr.: p. 99-102.
ISBN 963-00-8590-9 fűzött : ár nélkül
242
[AN 924420]
MARC

ANSEL
UTF-87156 /2002.
   A magyar kereszténység ezer éve : [a kiállítás létrejött a Vatikáni Múzeumokban 2001. október 10 - 2002. január 12. között, Magyar Nemzeti Múzeum, 2002. március 1 - 2002. június 30.] = Hungariae Christianae millennium / [szerk.] Cséfalvay Pál ; [rend.,] kiad. a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia. - Budapest : M. Katolikus Püspöki Konf., 2002. - 119 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Katalógus
ISBN 963-00-9579-3 fűzött : ár nélkül
23/28(439)(091) *** 261.7(439) *** 930.85(439) *** 061.4(45-2Roma) *** 061.4(439-2Bp.)"2002"
[AN 924161]
MARC

ANSEL
UTF-87157 /2002.
A magyar kereszténység ezer éve (angol)
   A thousand years of Christianity in Hungary : [the exhibition was organised in the Musea of the Vatican, between 10 October 2001 - 12 January 2002, Hungarian National Museum, 1 March - 30 June 2002] = Hungariae Christianae millennium / [ed.] Pál Cséfalvay ; [org.,] publ. by the Hungarian Catholic Episcopal Conference. - Budapest : Hung. Catholic Episcopal Conf., 2002. - 119 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Katalógus
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-00-9579-3)
23/28(439)(091) *** 261.7(439) *** 930.85(439) *** 061.4(45-2Roma) *** 061.4(439-2Bp.)"2002"
[AN 924167]
MARC

ANSEL
UTF-87158 /2002.
   Minden Jézusról : evangélium exegétáknak / [szerk. P. Gábor Mózes]. - [Budapest] : Paulus Hungarus ; [Szentendre] : Kairosz, cop. 2002. - 313, [2] p. ; 24 cm
ISBN 963-9406-34-1 kötött : 3800,- Ft
Jézus
232 *** 226.07
[AN 925491]
MARC

ANSEL
UTF-87159 /2002.
Molnár Gergely (1867-1936)
   Orgoványi napló / Molnár Gergely ; [a szöveget gond. és az előszót írta Molnár Miklós]. - Budapest : Kortárs, 2002. - 329, [2] p. ; 20 cm
ISBN 963-9297-53-4 fűzött : 1900,- Ft
Molnár Gergely (1867-1936)
284.2(439)(092)Molnár_G.(0:82-94) *** 908.439-2Orgovány(0:82-94)
[AN 925172]
MARC

ANSEL
UTF-87160 /2002.
Northcott, Cecil
Bible encyclopedia for children (magyar)
   Bibliai lexikon gyerekeknek / Cecil Northcott ; [ford. Fükő Dezső] ; [ill. ... Denis Wrigley]. - Budapest : Kálvin, 2002. - 181 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 963-300-911-1 kötött : 1400,- Ft
Biblia
22(031)(02.053.2)
[AN 924633]
MARC

ANSEL
UTF-87161 /2002.
   A Regula ösvényén. - Pannonhalma : Bencés K., 2002-. - 19 cm
271.1-4
[AN 925362]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2002. - 126 p. - (Lelkiségi füzetek, ISSN 1216-3627 ; 31.)
ISBN 963-9226-24-6 fűzött : ár nélkül
271.1-4
[AN 925365] MARC

ANSEL
UTF-87162 /2002.
Royová, Kristína
Bludári (magyar)
   "Tévelygők" : elbeszélés / Roy Krisztina ; ford. Vida Sándor. - Budapest : Evangéliumi K. és Iratmisszió, [2002], cop. 1998. - 171 p. ; 18 cm
ISBN 963-9209-92-9 fűzött : ár nélkül
244(0:82-32)
[AN 925062]
MARC

ANSEL
UTF-87163 /2002.
Stevens, Carl H.
How to have a spiritual birthday (magyar)
   Szellemi születésnap / Carl H. Stevens ; [közread. a Magyarországi Biblia Szól Egyház]. - 3. kiad. - Budapest : [Mo. Biblia Szól Egyh.], 2000. - 19 p. ; 15 cm
ISBN 963-00-3200-7 fűzött : ár nélkül
244
[AN 457837]
MARC

ANSEL
UTF-87164 /2002.
   Szemelvények a hinduizmus kutatásának történetéből : a katolikus hitterjesztés indiai tudósításai Magyarországon a XIX. század végén és a XX. század elején / [szerk. és a jegyzeteket írta Tóth-Soma László.]. - [Szeged] : Bába, 2000. - 152 p. : ill. ; 24 cm. - (Acta studiorum religionis - Szegedini, ISSN 1419-2381 ; 2.)
ISBN 963-9144-64-9 fűzött : ár nélkül
294.5(540)"188/191" *** 930.85(540)"188/191" *** 266(540)"188/191"
[AN 797536]
MARC

ANSEL
UTF-87165 /2002.
Trausch Liza
   "...beszéded megelevenít..." : áhítatok minden napra / Trausch Liza. - Budapest : Borsós R., 2002. - 380 p. ; 20 cm
ISBN 963-440-798-6 fűzött : ár nélkül
252
[AN 925452]
MARC

ANSEL
UTF-87166 /2002.
Varillon, François
   Isten alázata és szenvedése / François Varillon ; [ford. és a bev. tanulmányt írta Szabó Ferenc]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2002. - 223 p. ; 20 cm. - (A lelki élet mesterei, ISSN 0237-5877)
A ford. a "L'humilité de Dieu" és a "La souffrance de Dieu" c. kiad. alapján kész.
ISBN 963-361-311-6 kötött : 1980,- Ft
231 *** 242
[AN 925561]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

7167 /2002.
Albert József
   Helyi társadalmi konfliktusok a nyolcvanas és a kilencvenes években / Albert József. - Veszprém : VE K., 2001. - 261 p. ; 21 cm
Tanulmányok. - Bibliogr.: p. 253-261. és a jegyzetekben
ISBN 963-9220-77-9 fűzött : ár nélkül
316.334.55/.56(439.11)"198/199" *** 316.48(439.11)"198/199"
[AN 925425]
MARC

ANSEL
UTF-87168 /2002.
Canning, Joseph
A history of medieval political thought, 300-1450 (magyar)
   A középkori politikai gondolkodás története, 300-1450 / Joseph Canning ; [ford. Nemerkényi Előd]. - Budapest : Osiris, 2002. - 306 p. ; 21 cm. - (Historia philosophiae, ISSN 1587-7159)
Bibliogr.: p. 267-293.
ISBN 963-389-212-0 kötött : 2980,- Ft
316.75(4)"03/14" *** 32.001
[AN 925378]
MARC

ANSEL
UTF-87169 /2002.
   A kistérségek kulturális helyzete : Jászberényben 2001. március 9-10-én tartott konferencia előadásai / [szerk. Furulyás Katalin] ; [rend. a Kultúraközvetítők Társasága]. - Jászberény : Kultúraközvetítők Társasága, 2002. - 63 p. : ill. ; 25 cm. - (FKTM közleményei, ISSN 1588-3108 ; 2.)
Fűzött : ár nélkül
316.7(439-37 *** 374(439-37) *** 332.1(439) *** 061.3(439-2Jászberény)
[AN 924684]
MARC

ANSEL
UTF-87170 /2002.
   Milyen nép a magyar? / [... vál., szerk. és az előszót írta Hovanyecz László]. - [Budapest] : Pannonica, cop. 2002. - 78 p. ; 19 cm. - (Kis nemzethatározó, ISSN 1585-6380)
ISBN 963-9252-43-3 kötött : ár nélkül
308(439)(089.3) *** 159.922.4(=945.11)(089.3)
[AN 925317]
MARC

ANSEL
UTF-87171 /2002.
   Nőnem : írások a Women Leadership Training Program konferenciáiról és tréningjéről = Women : writings about the conferences and the training of Women Leadership Training Program / [közread. a] Pécsi Tudományegyetem. - Pécs : PTE, 2002. - 152, 144 p. : ill. ; 23 cm
A magyar és angol nyelvű rész hátlapjával egybekötve. - Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött : ár nélkül
316.37-055.2 *** 374.7 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 925552]
MARC

ANSEL
UTF-87172 /2002.
Pease, Allan
Body language (magyar)
   Testbeszéd : gondolatolvasás gesztusokból / Allan Pease ; [ford. Walkóné Békés Ágnes]. - 16. kiad. - Budapest : Park, cop. 2002. - 186, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Hétköznapi pszichológia, ISSN 0865-0705)
ISBN 963-530-616-4 fűzött : ár nélkül
316.77 *** 800.951 *** 159.925.8
[AN 924806]
MARC

ANSEL
UTF-87173 /2002.
   A romák esélyei Magyarországon : aluliskolázottság és munkaerőpiac - a cigány népesség esélyei Magyarországon / szerk. Babusik Ferenc. - [Budapest] : Kávé K. : Delphoi Consulting, 2002. - 324 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 322-[325].
ISBN 963-9169-41-2 fűzött : 2850,- Ft
316.347(=914.99)(439)"199" *** 376.7(=914.99)(439) *** 331.5(439)
[AN 925230]
MARC

ANSEL
UTF-87174 /2002.
   Sztereotípiakutatás : hagyományok és irányok / szerk. Hunyady György, Nguyen Luu Lan Anh ; [ford. Bíró Balázs et al.]. - Budapest : ELTE Eötvös K., cop. 2001. - 499 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-463-472-9 kötött : ár nélkül
316.6
[AN 925489]
MARC

ANSEL
UTF-87175 /2002.
Xenophobe's guide to the Hungarians (magyar)
   Miért nem bírják a magyarokat? / [ford. Merényi Ágnes]. - [Budapest] : Pannonica, [2002]. - 77 p. : ill. ; 19 cm. - (Kis nemzethatározó, ISSN 1585-6380)
ISBN 963-9252-41-7 kötött : ár nélkül
308(439)(089.3) *** 159.922.4(=945.11)
[AN 925322]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

7176 /2002.
Diószeginé Nanszák Tímea
   Illem és jó modor : mindennapi illemszabályok / Diószeginé Nanszák Tímea ; [az illusztrációk Bihari Mariann és "Medve" munkái]. - Debrecen : TKK, 2002. - 95 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 94-95.
ISBN 963-9371-32-7 fűzött : ár nélkül
395(02.053.2)
[AN 925433]
MARC

ANSEL
UTF-87177 /2002.
Kovács László, É
   Erdei emberek / É. Kovács László . - Debrecen : [Ethnica], 2002. - 128 p. : ill. ; 21 cm. - (Gömör néprajza, ISSN 0237-3858 ; 56.)
ISBN 963-472-596-1 fűzött : ár nélkül
398.2(=945.11)(439.134)
[AN 925256]
MARC

ANSEL
UTF-87178 /2002.
Lengyel Dénes (1910-1987)
   Régi magyar mondák / Lengyel Dénes ; [az utószót és a jegyzeteket Lengyel Dénes írta]. - 15. kiad. - Budapest : Móra, 2002. - 249, [4] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-11-7675-4 fűzött : ár nélkül
398.223(=945.11)(02.053.2)
[AN 924999]
MARC

ANSEL
UTF-87179 /2002.
Móser Zoltán (1946-)
   Névviseletek / Móser Zoltán. - Budapest : Agroinform, 2000-. - 24 cm
A leírás a 3. köt. alapján kész.
ISBN 963-502-706-0
398.33(=945.11) *** 894.511-822
[AN 435044]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Március : Böjtmás hava. - 2000. - 93 p. : ill., kotta
Bibliogr.: p. 91-92.
ISBN 963-502-707-9 fűzött : ár nélkül
398.33(=945.11) *** 894.511-822
[AN 435053] MARC

ANSEL
UTF-87180 /2002.
Nagy Olga (1921-)
   Paraszt dekameron : válogatás széki tréfákból és elbeszélésekből / Nagy Olga ; [ill. Keresztes Dóra]. - Budapest : Auktor, 2002, cop. 1977. - 442 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-7780-83-1 kötött : ár nélkül
398.2(=945.11)(498.4) *** 894.511-34(498)(082)
[AN 924418]
MARC

ANSEL
UTF-87181 /2002.
Ökrösné Bartha Júlia (1955-)
   A Kunság népi kultúrájának keleti elemei / Bartha Júlia. - Debrecen : [DE], 2002. - 246 p. : ill. ; 21 cm. - (Studia folkloristica et ethnographica, ISSN 0138-9882 ; 44.)
Bibliogr.: p. 172-196. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-472-594-5 fűzött : ár nélkül
39(=943.46) *** 930.8(=943.46) *** 73/76.031.4(439Kunság)
[AN 924449]
MARC

ANSEL
UTF-87182 /2002.
Tátrai Zsuzsanna (1945-)
   Jeles napok, ünnepi szokások / Tátrai Zsuzsanna, Karácsony Molnár Erika. - 2. kiad. - Budapest : Planétás, [2001], cop. 1997. - 298 p. : ill., részben kotta ; 25 cm. - (Jelenlévő múlt, ISSN 1417-5932)
Bibliogr.: p. 284-294.
ISBN 963-9014-29-X kötött : ár nélkül
398.33(=945.11)(075.8)
[AN 924316]
MARC

ANSEL
UTF-87183 /2002.
Tóth Béla (1857-1907)
   Szájrul szájra : a magyarság szálló igéi / gyűjt. és magy. Tóth Béla. - Repr. kiad. - Budapest : Akad. K., 2002. - XV, 454 p. ; 20 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Athenaeum, 1901
ISBN 963-05-7862-X fűzött : ár nélkül
398.9(=945.11) *** 82-84=945.11
[AN 924730]
MARC

ANSEL
UTF-87184 /2002.
Trencsényi-Waldapfel Imre (1908-1970)
Görög regék (új kiadása)
   Görög regék és mondák / írta Trencsényi-Waldapfel Imre. - 10. kiad. - Budapest : Móra, 2002. - 397, [2] p. ; 20 cm
ISBN 963-11-7676-2 kötött : ár nélkül
398.221(38) *** 292.11
[AN 924718]
MARC

ANSEL
UTF-87185 /2002.
Ujváry Zoltán (1932-)
   Gömöri magyar néphagyományok / Ujváry Zoltán ; kiad. a miskolci Herman Ottó Múzeum. - Miskolc : HOM, 2002. - 1035 p. : ill., részben kotta ; 29 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9271-18-7 kötött : ár nélkül
39(=945.11)(439.22-35Gömör)
[AN 924546]
MARC

ANSEL
UTF-87186 /2002.
Vas János, P.
   A magyar nyelvterület legjellegzetesebb magyar néprajzi csoportjai / P. Vas János ; [kiad. a Magyar Művelődési Intézet Néptáncosok Szakmai Háza]. - Budapest : M. Művel. Int. Néptáncosok Szakmai Háza, 1999-. - 21 cm
ISBN 963-651-426-7 *
39(=945.11)
[AN 414598]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1/[3.], Dunántúl, Kisalföld, Szlavónia. Rábaköz és Hanság. - 2000. - 42 p.
Példányszám: 500
ISBN 963-651-434-8 * fűzött : 100,- Ft
39(=945.11)(439Rábaköz) *** 908.439Rábaköz *** 908.439Hanság *** 39(=945.11)(439Hanság)
[AN 798448] MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

7187 /2002.
Balla D. Károly (1957-)
   A hontalanság metaforái : publicisztikák, esszék, vallomások, 1988-2000 / Balla D. Károly. - Budapest : A Magyar Nyelv és Kult. Nk. Társ. - Anyanyelvi Konf., 2000. - 218, [3] p. ; 20 cm. - (Nyelv és lélek könyvek, ISSN 1418-2092)
ISBN 963-00-2673-2 fűzött : 1490,- Ft
323.15(=945.11)(477.87) *** 894.511-92(477.87)
[AN 797732]
MARC

ANSEL
UTF-87188 /2002.
Bihari Mihály (1943-)
   Politológia / Bihari Mihály, Pokol Béla. - 8. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2002, cop. 1998. - 442 p. ; 24 cm
Felsőoktatási tankönyv. - Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-19-2529-3 fűzött : 3500,- Ft
32.001(075.8)
[AN 924295]
MARC

ANSEL
UTF-87189 /2002.
   A cigányság a második világháború idején, 1939-1945 : az üldöztetés tanintézeti feldolgozásához / szerk. Szita Szabolcs. - Budapest : Velcsov BT, 2002. - 145, [2] p., [16] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 99-100.
ISBN 963-00-9551-3 fűzött : ár nélkül
323.12(=914.99)(4)"193/194"
[AN 925254]
MARC

ANSEL
UTF-87190 /2002.
Fischer Ferenc
   A megosztott világ : a Kelet-Nyugat, Észak-Dél nemzetközi kapcsolatok fő vonásai, 1941-1991 / Fischer Ferenc ; [a dokumentumokat vál., ford., a szerkesztésben közrem. Dárdai Ágnes]. - 4. jav. kiad. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, 2001. - VI, 399 p., [2] t. : ill., részben térk. ; 24 cm. - (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986). (Történelemtudomány, ISSN 1588-6298)
Bibliogr.: p. 381-390.
ISBN 963-9123-51-X fűzött : 2980,- Ft
327.5(100)"194/199"
[AN 924635]
MARC

ANSEL
UTF-87191 /2002.
Kenrick, Donald
Gypsies under the swastika (magyar)
   Cigányok a horogkereszt alatt / Donald Kenrick, Grattan Puxon ; ... ford. Novák György. - Budapest : Pont ; Paris : Centre de recherches tsiganes, cop. 2001. - 144 p. : ill. ; 24 cm. - (Interface sorozat, ISSN 1587-2823 ; 8.)
Bibliogr.: p. 141-142.
ISBN 963-9312-39-8 fűzött : 1460,- Ft
323.12(=914.99)(4)"193/194"
[AN 924499]
MARC

ANSEL
UTF-87192 /2002.
Kissinger, Henry
Does America need a foreign policy? (magyar)
   Korszakváltás az amerikai külpolitikában? : a 21. századi Amerika diplomáciai kérdései / Henry Kissinger ; [ford. Kovács Attila]. - Budapest : Panem : Grafo, 2002. - 236 p. ; 25 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-545-359-0 kötött : ár nélkül
327(100)"19/20" *** 327(73)"19/20"
[AN 925183]
MARC

ANSEL
UTF-87193 /2002.
Molnár Pál
   Európai ezredkezdet : politikai tabuk a globalizációban / Molnár Pál. - [Szentendre] : Kairosz, cop. 2002. - 178 p. ; 20 cm
ISBN 963-9406-35-X fűzött : 1600,- Ft
327(4)"200" *** 32(439)"200"
[AN 925481]
MARC

ANSEL
UTF-87194 /2002.
   A nemzetiségi törvényjavaslat országgyűlési vitája, 1868 / [vál., szerk. és a bev. tanulmányt írta Schlett István]. - Budapest : TTFK : Kortárs, 2002. - 208 p. ; 20 cm. - (Magyar néző, ISSN 1588-2004)
ISBN 963-9297-48-8 fűzött : 1600,- Ft
323.15(439)"1868"(094) *** 342.724(439)"1868"(094)
[AN 924550]
MARC

ANSEL
UTF-87195 /2002.
Sartre, Jean-Paul
Reflexions sur la question juive (magyar)
   Elmélkedések a zsidókérdésről / Jean-Paul Sartre ; [ford. H. Perci Éva]. - Budapest : Göncöl, [2002]. - 135 p. ; 19 cm
ISBN 963-9183-32-6 kötött : 1690,- Ft
323.12(=924) *** 840-92=945.11
[AN 925429]
MARC

ANSEL
UTF-87196 /2002.
Szira Tamás (1928-)
   Közjó, demokrácia, modernitás : tanulmányok a gazdasági rendszerváltás időszakából / Szira Tamás. - Pécs : Pécsi Tudegy. K., 2000. - 283 p. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-641-744-X fűzött : ár nélkül
323(439)"199" *** 330
[AN 456034]
MARC

ANSEL
UTF-87197 /2002.
   Törvényesség a választások során : jogi segédkönyv a 2002. évi országgyűlési választások lebonyolításához / [szerk. Bíró Endre, Csizmár Gábor]. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2002. - 222 p. ; 24 cm
Lezárva: 2002. febr. 1. - Spirál fűzéssel
ISBN 963-224-634-9 fűzött : ár nélkül
324(439)"2002"(036) *** 342.8(439)(036)
[AN 924557]
MARC

ANSEL
UTF-87198 /2002.
   Válaszok a terrorizmusra avagy Van-e út az afganisztáni "vadászattól" a fenntartható globalizációig / [Gálik Zoltán et al.] ; [szerk. Tálas Péter] ; [közread. az] SVKH. - Budapest : SVKH : Chartapress, 2002. - 335 p. ; 20 cm
ISBN 963-8117-87-7 fűzött : 2500,- Ft
323.285(100) *** 339.9(100)
[AN 924509]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

7199 /2002.
Angold, Michael
Byzantium (magyar)
   Bizánc : híd az ókor és a középkor között / Michael Angold ; [ford. Sándor Bea]. - [Budapest] : General Press, [2002]. - 204 p., [24] t. : ill. ; 21 cm. - (Különleges könyvek, ISSN 1585-6860)
Bibliogr.: p. 195-198.
ISBN 963-9282-73-1 kötött : 2200,- Ft
Bizánci Birodalom
949.502 *** 930.85(495.02)
[AN 924421]
MARC

ANSEL
UTF-87200 /2002.
   Az avarok aranya : a nagyszentmiklósi kincs : a Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest kiállítása : 2002. március 24. - június 30. / [főszerk. Kovács Tibor] ; [szerk., ... a kiállítást rend. Garam Éva]. - [Budapest] : Helikon, 2002. - 151 p. : ill., részben színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. 143-150.
ISBN 963-208-783-6 fűzött : ár nélkül
904(439-2Nagyszentmiklós) *** 739.1(36)"08/10" *** 739.1(439)"08/10" *** 061.4(439-2Bp.)"2002"
[AN 924539]
MARC

ANSEL
UTF-87201 /2002.
Az avarok aranya (német)
   Gold der Awaren : der Goldschatz von Nagyszentmiklós : eine Ausstellung des Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest : 24. März bis 30. Juni 2002. / [Chefred. Tibor Kovács] ; [Red., ... Ausstellungsgestaltung Éva Garam] ; [Übers. Eszter Aczél et al.]. - [Budapest] : Helikon, cop. 2002. - 151 p. : ill., részben színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. 143-150.
ISBN 963-208-787-9 fűzött : ár nélkül
904(439-2Nagyszentmiklós) *** 739.1(36)"08/10" *** 739.1(439)"08/10" *** 061.4(439-2Bp.)"2002"
[AN 924541]
MARC

ANSEL
UTF-87202 /2002.
Bácskai Vera (1930-)
   Városok Magyarországon az iparosodás előtt / Bácskai Vera. - Budapest : Osiris, 2002. - 171 p. ; 20 cm. - (Osiris könyvtár. Történelem,, ISSN 1219-2201)
Bibliogr.: p. 171-[172].
ISBN 963-389-209-0 fűzött : 1880,- Ft
943.9-2"12/18" *** 352(439)"12/18" *** 316.334.55/.56(439)"12/18"
[AN 924431]
MARC

ANSEL
UTF-87203 /2002.
Balla Lajos (1931-1992)
   Studia Dacica : collected papers / Lajos Balla ; ed. by Edit Szabó. - Debrecen : Univ. of Debrecen, 2000. - IX, 226 p. ; 24 cm. - (Hungarian polis studies, ISSN 1417-1708 ; 5.)
Bibliogr.: p. 199-208. és a jegyzetekben
ISBN 963-472-455-8 fűzött : ár nélkül
939.82 *** 012Balla_L.
[AN 799261]
MARC

ANSEL
UTF-87204 /2002.
Balogh Tamás (1975-)
   Huizinga magyar barátai : Johan Huizinga magyar recepciója a harmincas-negyvenes években : tanulmányok / Balogh Tamás, Törő Krisztina. - Budapest : ELTE Eötvös K., cop. 2002. - 161 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 153-155., és a jegyzetekben
ISBN 963-463-537-7 fűzött : ár nélkül
Huizinga, Johan
930.1(492)(092)Huizinga,_J.
[AN 925318]
MARC

ANSEL
UTF-87205 /2002.
Bebesi György (1958-)
   A cári monarchia "védőszentjei" : pogromlovagok és szürke kardinálisok / Bebesi György. - Pécs : PTE Kelet-Európa és a Balkán Története és Kultúrája Kut. Közp., 2001. - 173 p. ; 21 cm. - (Kelet-Európa és Balkán tanulmányok, ISSN 1587-9887 ; 2.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-641-864-0 fűzött : ár nélkül
947"190/191"(092) *** 329.11(47)"190/191"
[AN 924602]
MARC

ANSEL
UTF-87206 /2002.
Benedek Elek (1859-1929)
   Hazánk története : történelmi olvasókönyv : [a magyarok története a honfoglalástól] / Benedek Elek ; [ill. Zugor Zoltán]. - Kisújszállás : Szalay, 2002. - 221 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-9355-25-9 kötött : ár nélkül
943.9(02.053.2)
[AN 924318]
MARC

ANSEL
UTF-87207 /2002.
Boda Miklós
   Stúdium és literatúra : művelődéstörténeti tanulmányok / Boda Miklós. - [Pécs] : Pro Pannonia, 2002. - 194 p. : ill. ; 24 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9079-81-2 kötött : ár nélkül
930.85(439) *** 378.4(439-2Pécs)(091)"13" *** 871(439)Janus_Pannonius
[AN 925459]
MARC

ANSEL
UTF-87208 /2002.
Ferenczy Endre (1912-1990)
   Az ókori Róma története : [egyetemi tankönyv] / Ferenczy Endre, Maróti Egon, Hahn István ; szerk. Harmatta János. - 4. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2002, cop. 1992. - 434 p. : ill., térk. ; 25 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-19-2788-1 kötött : 3009,- Ft
Római Birodalom
937(075.8)
[AN 924649]
MARC

ANSEL
UTF-87209 /2002.
Forisek Péter (1973-)
   A hálózat használata az ókortudomány területén / Forisek Péter. - Budapest : NIIFKI, 2000. - 60 p. : ill. ; 24 cm. - (NIIF információs füzetek. I.,, ISSN 1219-5472 ; 12.10.)
ISBN 963-00-4862-0 fűzött : ár nélkül
931:016 *** 807:016 *** 681.324Internet
[AN 797360]
MARC

ANSEL
UTF-87210 /2002.
   "Hatalmi ideológiák a szláv népek körében" : történészkonferencia, Pécs, 2001. november 15-16. / [szerk. Bebesi György]. - Pécs : PTE Kelet-Európa és a Balkán Története és Kultúrája Kut. Közp., 2001. - 298, [6] p. ; 21 cm. - (Kelet-Európa és Balkán tanulmányok, ISSN 1587-9887 ; 1.)
Előadások. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-641-862-4 fűzött : ár nélkül
930.85(=81) *** 321.01(=81) *** 949.7(=81) *** 940-11 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 924608]
MARC

ANSEL
UTF-87211 /2002.
Kákosy László (1932-)
Ré fiai (új kiadása)
   Az ókori Egyiptom története és kultúrája / Kákosy László. - Budapest : Osiris, 2002, cop. 1998. - 434 p., [130] t. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.: p. 399-406.
ISBN 963-379-371-8 kötött : 3480,- Ft
Egyiptom
932 *** 930.85(32)
[AN 924315]
MARC

ANSEL
UTF-87212 /2002.
Kinczer József
   Acsalag, Bősárkány, Maglóca és Barbacs története / Kinczer József ; [kiad. Bősárkány Nagyközség Önkormányzata]. - Bősárkány : Önkormányzat, 2000-. - 29 cm
ISBN 963-00-5581-3 *
943.9-2Barbacs *** 943.9-2Acsalag *** 943.9-2Bősárkány *** 943.9-2Maglóca
[AN 798364]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A kezdetektől a 18. századig. - 2000. - 183 p., [12] t. : ill., részben színes
Bibliogr.: p. 181-182.
ISBN 963-00-5582-1 * fűzött : ár nélkül
943.9-2Acsalag".../17" *** 943.9-2Bősárkány".../17" *** 943.9-2Maglóca".../17" *** 943.9-2Barbacs".../17"
[AN 798369] MARC

ANSEL
UTF-87213 /2002.
Kralovánszky Alán (1929-1993)
Művek (vál.)
   Kralovánszky Alán Veszprém megyei kutatásaiból : Veszprém - Vár u. 29. Dubniczay-ház, Veszprém - Szt. Miklós-templom, Taliándörögd - Szt. András-templom feltárásainak dokumentumai a feltáró hagyatékából / [szerk. Regenye Judit] ; [közread. a] Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság és Veszprém Megyei Múzeumok Baráti Köre. - Veszprém : Veszprém M. Múz. Ig. : Veszprém M. Múzeumok Baráti Köre, 2000. - 146 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-7208-67-4 fűzött : ár nélkül
904(439.117) *** 930.1(439)(092)Kralovánszky_A. *** 726.54(439.117)
[AN 797874]
MARC

ANSEL
UTF-87214 /2002.
Kristó Gyula (1939-)
   A székelyek eredete / Kristó Gyula. - Budapest : Balassi, cop. 2002. - 174 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 171-[175].
ISBN 963-506-454-3 fűzött : 1200,- Ft
930.8(=945.11székelyek) *** 930.8(=945.11)(439.21)
[AN 924467]
MARC

ANSEL
UTF-87215 /2002.
Kun Miklós (1946-)
   Az ismeretlen Sztálin / Kun Miklós ; [a névmutatót Maja Dvorkina és Schultz Éva állította össze]. - Budapest : Athenaeum 2000 : PolgART, cop. 2002. - 475, [2] p., [16] t. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 459-465.
ISBN 963-9306-26-6 kötött : 7990,- Ft
Stalin, Iosif Vissarionovič
947"191/195"(092)Stalin,_I.V.
[AN 924543]
MARC

ANSEL
UTF-87216 /2002.
Magris, Claudio
Microcosmi (magyar)
   Kisvilágok / Claudio Magris ; [ford. Barna Imre és Szirti Bea]. - Budapest : Európa, 2002. - 337 p. ; 19 cm
ISBN 963-07-7154-3 kötött : 2000,- Ft
930.85(45) *** 908.45(0:82-4) *** 850-4=945.11
[AN 925379]
MARC

ANSEL
UTF-87217 /2002.
   Magyar középkor, 997-1526 : forrásgyűjtemény / összeáll. Nagy Gábor ; [az irodalomjegyzéket összeáll. Márczi Mónika]. - 2. átd. kiad. - Debrecen : Tóth Kvkereskedés, [2000]. - 672 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 652-660.
ISBN 963-9269-69-7 kötött : ár nélkül
943.9"0997/1526"(093)
[AN 798899]
MARC

ANSEL
UTF-87218 /2002.
   Magyar passió, 1608-1711 : forrásgyűjtemény / szerk. Nagy Gábor ; [az irodalomjegyzéket összeáll. Márczi Mónika]. - Debrecen : Tóth Kvkereskedés, [2000]. - 640 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 624-632.
ISBN 963-9269-28-X kötött : ár nélkül
943.9"16/1711"(093)
[AN 798903]
MARC

ANSEL
UTF-87219 /2002.
   Péter család : a nemes kiséri Péter család Kiskunhalason / [szerk. Szakál Aurél]. - Kiskunhalas : Thorma J. Múz. : Halasi Múz. Alapítvány, 2000. - 237, [3] p. : ill. ; 24 cm + 4 mell. - (Thorma János Múzeum könyvei, ISSN 1416-1427 ; 5.)
Bibliogr.: p. 205-207.
ISBN 963-00-5269-5 fűzött : ár nélkül
Péter család
929.52(439-2Kiskunhalas)Péter
[AN 799149]
MARC

ANSEL
UTF-87220 /2002.
Solymossy Péter
   Magyar revízió svéd szemmel : svéd diplomáciai jelentések Magyarország 1938-1941 közötti revíziós politikájáról / Solymossy Péter. - Budapest : [Magánkiad.] ; Stockholm : Buda Records, 2002. - 227 p., [20] t., [11] t.fol. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 223-226.
ISBN 963-440-660-2 fűzött : ár nélkül
943.9"1938/1941" *** 327(485)"1938/1941" *** 327(439)"1938/1941" *** 341.222(439)
[AN 925483]
MARC

ANSEL
UTF-87221 /2002.
Várkonyi Ágnes, R. (1928-)
   Europica varietas - Hungarica varietas : 1526-1762 : selected studies / Ágnes R. Várkonyi ; [transl. by Éva Pálmai, Kálmán Ruttkay, Sándor Simon]. - Budapest : Akad. K., cop. 2000. - 350 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 305-330.
ISBN 963-05-7627-9 kötött : ár nélkül
930.85(4)(035) *** 930.85(439)(035) *** 943.9 *** 940
[AN 797640]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

7222 /2002.
   Bécsi utazások : 17-18. századi útinaplók / [sajtó alá rend. és a jegyzeteket írta S. Sárdi Margit, ... Németh S. Katalin]. - Budapest : Tertia, 2001. - 285, [2] p. : ill. ; 24 cm. - (Hungarica varietas, ISSN 1586-9539)
ISBN 963-86024-3-0 fűzött : 2600,- Ft
Wien
908.436-2Wien"16/17"(093)
[AN 925209]
MARC

ANSEL
UTF-87223 /2002.
Detrekői Ákos (1939-)
   Bevezetés a térinformatikába : [egyetemi-főiskolai tankönyv] / Detrekői Ákos, Szabó György. - 6. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2002, cop. 1995. - 250 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-19-2531-5 fűzött : 1857,- Ft
911 *** 659.2 *** 681.3.004.14(078)
[AN 924271]
MARC

ANSEL
UTF-87224 /2002.
   Fejezetek Szirmabesenyő történetéből / [szerk. Lénárt Béla, Rémiás Tibor] ; [... szerzői Simon István et al.]. - Szirmabesenyő : [Önkormányzat], 2000. - 416 p., [11] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Közread. Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata. - Fejezetek Szirmabesenyő múltjából (borító- és gerinccím). - Bibliogr.: p. 405-410. - Példányszám: 600. - Összefoglalás szlovák és angol nyelven
ISBN 963-00-4315-7 fűzött : ár nélkül
Szirmabesenyő
908.439-2Szirmabesenyő *** 943.9-2Szirmabesenyő
[AN 797858]
MARC

ANSEL
UTF-87225 /2002.
   A földrajz jövője, a jövő földrajzosai : [Geográfus Doktoranduszok III. Országos Konferenciája, Debrecen 1998. szeptember 3-4.] / [szerk. Süli-Zakar István] ; [rend., közread. a Debreceni Egyetem TTK Földrajzi Tanszékcsoport]. - Debrecen : DE TTK Földrajzi Tanszékcsop., 2000. - 417 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-472-474-4 fűzött : ár nélkül
91 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 797632]
MARC

ANSEL
UTF-87226 /2002.
   "A fonyódi öreg fűzfák..." : múltidéző lapozgatás régvolt újságokban, könyvekben / összeáll. Csutorás László és Varga István. - Fonyód : Önkormányzat : Városvédő- és Szépítő Egyes., 2000. - 202 p. : ill. ; 25 cm. - (Fonyódi füzetek, ISSN 1586-6351 ; 1.)
ISBN 963-00-2496-9 kötött : ár nélkül
Fonyód
908.439-2Fonyód(0:82-92)
[AN 456786]
MARC

ANSEL
UTF-87227 /2002.
Gergely Júlia (1938-)
   Akita : Japán északnyugati kapuja / Gergely Júlia. - Budapest : Balassi, cop. 2002. - 43 p. : ill., színes, részben térk. ; 27 cm
ISBN 963-506-449-7 fűzött : 800,- Ft
Akita
908.520-2Akita
[AN 924527]
MARC

ANSEL
UTF-87228 /2002.
Halmágyi Pál
   Maroslele község monográfiája / [szerzők Halmágyi Pál, Rozsnyai János, Süli Attila] ; [kiad. a maroslelei Általános Művelődési Központ]. - Maroslele : Ált. Művel. Közp., 2000. - 198 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 195-198.
ISBN 963-00-3036-5 kötött : ár nélkül
Maroslele
908.439-2Maroslele
[AN 443481]
MARC

ANSEL
UTF-87229 /2002.
   Héhalom története : a kezdetektől 1960-ig / Á. Varga László [et al.] ; [szerk. Á. Varga László]. - Héhalom : Önkormányzat ; [Salgótarján] : Nógrád M. Lvt., 2000. - 275, VIII p. : ill. ; 24 cm. - (Adatok, források és tanulmányok a Nógrád Megyei Levéltárból, ISSN 0238-1990 ; 24.)
Bibliogr.: p. 263-273.
ISBN 963-7243-21-6 fűzött : ár nélkül
Héhalom
908.439-2Héhalom *** 943.9-2Héhalom
[AN 797459]
MARC

ANSEL
UTF-87230 /2002.
Horváth Lajos (1938-)
   Csömör története / Horváth Lajos ; [kiad. Csömör Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete]. - Csömör : Képviselő-test., 2000. - 398 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 325-326.
ISBN 963-03-9139-2 fűzött : ár nélkül
Csömör
908.439-2Csömör *** 943.9-2Csömör
[AN 797881]
MARC

ANSEL
UTF-87231 /2002.
László Katalin, S.
   Izland : útikönyv / S. László Katalin. - [Budapest] : Pallas Stúdió, 2002. - 179, [5] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-9207-64-0 kötött : 4525,- Ft
Izland
914.911(036)
[AN 924494]
MARC

ANSEL
UTF-87232 /2002.
Lőrincz Zsolt
   Madrid / Lőrincz Zsolt ; [a fényképeket Lőrincz Zsolt kész.] ; [a térképvázlatokat Pakurár István rajz.]. - Budapest : Panoráma, 2002. - 355 p., [48] t. : ill., főként színes, részben térk. ; 23 cm. - (Panoráma városkalauzok,, ISSN 1416-3187)
Lezárva: 2001. febr. 26.
ISBN 963-243-866-3 kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-243-886-3)
Madrid
914.60-2Madrid(036)
[AN 924605]
MARC

ANSEL
UTF-87233 /2002.
Majtényi György
   Erzsébet-kilátó / Majtényi György, Szatucsek Zoltán. - Budapest : XII. ker. Önkormányzat : Tarsoly K., 2001. - 63 p. : ill. ; 24 cm. - (Hegyvidéki históriák, ISSN 1588-6689)
ISBN 963-86222-1-0 fűzött : ár nélkül
908.439-2Bp.XII. *** 72(439-2Bp.)(036)
[AN 924518]
MARC

ANSEL
UTF-87234 /2002.
Mezey László
   Ösvény a felhők felett : egy hegymászó vallomásai / Mezey László. - [Budapest] : Argumentum, 2001. - 259 p., [32] t. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 963-446-186-7 kötött : ár nélkül
908.540 *** 796.52(235.24)(0:82-94)
[AN 925478]
MARC

ANSEL
UTF-87235 /2002.
   Nemesvámos, 1990-2000 : a rendszerváltozás első tíz éve / [szerk. Révész Erika]. - Veszprém : Viza Kft., 2000. - 167 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 963-00-4296-7 fűzött : ár nélkül
Nemesvámos
908.439-2Nemesvámos
[AN 455904]
MARC

ANSEL
UTF-87236 /2002.
Németh Adél (1935-)
   Norvégia / Németh Adél ; [a földrajzi fejezetet írta Juhász Árpád, a történelmi és irodalmi fejezetet ... Madary Kamill] ; [a fotókat kész. Borsai Lipót et al.]. - [Budapest] : Panoráma, 2001. - 177 p., [32] t. : ill., főként színes ; 23 cm. - (Panoráma országkalauzok, ISSN 1588-6581). (Panoráma "mini" útikönyvek, ISSN 0324-6930)
ISBN 963-243-840-X kötött : 1790,- Ft
Norvégia
914.81(036)
[AN 924579]
MARC

ANSEL
UTF-87237 /2002.
Prohászka László (1953-)
   Lengyel emlékek / Prohászka László ; [a fényképeket Barka Gábor, ... Bakos Ágnes és Tihanyi Bence ... kész.]. - [Budapest] : Városháza : Orsz. Lengyel Kisebbségi Önkormányzat, 2001. - 61 p. : ill., színes ; 21 cm. - (A mi Budapestünk, ISSN 1215-8895)
ISBN 963-9170-37-2 fűzött : 250,- Ft
Budapest
914.39-2Bp.(036) *** 930.85(=84)(439) *** 725.945(439-2Bp.)(036) *** 72(439-2Bp.)(036)
[AN 924867]
MARC

ANSEL
UTF-87238 /2002.
Prohászka László (1953-)
Lengyel emlékek (angol)
   Polish monuments / László Prohászka ; [... transl. by Dezső Bánki] ; [phot. by Gábor Barka and Ágnes Bakos, Bence Tihanyi]. - [Budapest] : City Hall : Nat. Council of the Polish Minority of Hungary, 2001. - 61 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Our Budapest, ISSN 1215-8909)
ISBN 963-9170-39-9 * fűzött : 350,- Ft (hibás ISBN 963-9170-37-2)
Budapest
914.39-2Bp.(036) *** 930.85(=84)(439) *** 725.945(439-2Bp.)(036) *** 72(439-2Bp.)(036)
[AN 925516]
MARC

ANSEL
UTF-87239 /2002.
Prohászka László (1953-)
Lengyel emlékek (lengyel)
   Polskie pamiątki w Budapeszcie / László Prohászka ; [przekład Ewa Słaba Rónay] ; [fotografie Gábor Barka ... Ágnes Bakos i Bence Tihanyi] ; [wyd. Urzędu Prezydenta Samorządu stołecznego miasta Budapeszt oraz Ogólnokrajowego Samorządu Mniejszości Polskiej na Węgrzech. - Budapest : Ogólnokrajowy Samorząd Mniejszości Polskiej na Węgrzech, 2001. - 61 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-00-9088-0 fűzött : 700,- Ft
Budapest
914.39-2Bp.(036) *** 930.85(=84)(439) *** 725.945(439-2Bp.)(036) *** 72(439-2Bp.)(036)
[AN 925522]
MARC

ANSEL
UTF-87240 /2002.
   Siófok : pillantás a múltba : képeslapok a századfordulóról / gyűjt. és szerk. Tóth-Baranyi Antal ; helytört. leírás Matyikó Sebestyén József. - Siófok : Tóth-Baranyi A., 2000. - 122 p. : ill., részben színes ; 34 cm
Példányszám: 2000
ISBN 963-640-962-5 kötött : ár nélkül
Siófok
908.439-2Siófok"189/191"(084.12)
[AN 798348]
MARC

ANSEL
UTF-87241 /2002.
Somorjai Ferenc
   Szeged / Somorjai Ferenc ; [a fényképeket kész. ... Somorjai Ferenc]. - 3. jav. és bőv. kiad. - [Budapest] : Panoráma, 2002. - 325 p., [3] t.fol. : ill., főként színes, részben térk. ; 23 cm. - (Magyar városok, ISSN 0134-1812)
Bibliogr.: p. 316.
ISBN 963-243-860-4 kötött : ár nélkül
Szeged
914.39-2Szeged(036)
[AN 924535]
MARC

ANSEL
UTF-87242 /2002.
Szatmári Gizella
   Budavári séták / Szatmári Gizella ; [a fényképeket Barka Gábor et al. kész.]. - [Budapest] : Városháza, 2001. - 66 p. : ill. ; 21 cm. - (A mi Budapestünk, ISSN 1215-8895)
Bibliogr.: p. 66.
ISBN 963-9170-34-8 fűzött : 250,- Ft
Budapest. I. kerület
914.39-2Bp.(036) *** 728.81(439-2Bp.)(036)
[AN 924863]
MARC

ANSEL
UTF-87243 /2002.
Szatmári Gizella
Budavári séták (angol)
   Walks in the Castle district / Gizella Szatmári ; [transl. by Ákos Farkas] ; [photos by Gábor Barka et al.]. - [Budapest] : City Hall, 2001. - 66 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Our Budapest, ISSN 1215-8909)
Bibliogr.: p. 66.
ISBN 963-9170-35-6 fűzött : 350,- Ft
Budapest. I. kerület
914.39-2Bp.(036) *** 728.81(439-2Bp.)(036)
[AN 924551]
MARC

ANSEL
UTF-87244 /2002.
Szatmári Gizella
Budavári séták (német)
   Das Burgviertel / Gizella Szatmári ; [Deutsch von Dagmar Fischer und Veronika Stöckigt]. ; [Fotos Gábor Barka et al.]. - [Budapest] : Rathaus, 2001. - 66 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Unser Budapest, ISSN 1215-8917)
Bibliogr.: p. 66.
ISBN 963-9170-36-4 fűzött : 350,- Ft
Budapest. I. kerület
914.39-2Bp.(036) *** 728.81(439-2Bp.)(036)
[AN 924552]
MARC

ANSEL
UTF-87245 /2002.
Szecskó Károly (1939-)
   Besenyőtelek története / Szecskó Károly ; [kiad. Besenyőtelek Község Önkormányzata]. - Eger [!Besenyőtelek] : Önkormányzat, 2000. - 256 p., [32] t. : ill., részben színes ; 24 cm + mell.
Bibliogr.: p. 253-255.
ISBN 963-00-4427-7 kötött : ár nélkül
Besenyőtelek
908.439-2Besenyőtelek
[AN 797618]
MARC

ANSEL
UTF-87246 /2002.
   Terézvárosi történetek = Stories of Terézváros = Histoires de Thérèseville = Geschichten aus Terézváros = Istorii Terezvaroša / [a történeteket és a korabeli fotókat Lothringer Miklós vál.] ; [szerk. Jávor Ágnes] ; [ford. Lothringer Mónika et al.] ; [közread. a Terézvárosi Művelődési Közalapítvány]. - Budapest : Terézvárosi Művel. Közalapítvány, 2000. - 63 p. : ill. ; 20 cm + 11 mell.
Papírtokban
ISBN 963-00-4457-9 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-7780-68-8)
Budapest. VI. kerület
908.439-2Bp.VI.(084.12) *** 908.439-2Bp.VI.(0:82-32)
[AN 449331]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

7247 /2002.
   Az 1848-1849. évi első népképviseleti országgyűlés történeti almanachja / [... szerk. Pálmány Béla] ; [... szerzői Antall József et al.] ; [közread. a] Magyar Országgyűlés. - Budapest : M. Országgyűlés, 2002. - 1368 p., [1] t.fol. : ill., színes, térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 1165-1213.
ISBN 963-00-9540-8 kötött : ár nélkül
Magyarország. Országgyűlés.
342.53(439)"1848/49"(092)
[AN 925261]
MARC

ANSEL
UTF-87248 /2002.
   Alkotmányjogi jogszabályok / [összeáll. Chronowski Nóra, Drinóczi Tímea]. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, 2002. - 416 p. ; 24 cm. - (Conpendiarium, ISSN 1418-1290)
Lezárva: 2002. jan. 15.
ISBN 963-9310-50-6 fűzött : 1980,- Ft
342(439)(094)(075.8)
[AN 924575]
MARC

ANSEL
UTF-87249 /2002.
   Alkotmánytan. - Budapest : Osiris, 2000-2002. - 2 db ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
ISBN 963-389-032-2 *
342(075.8)
[AN 458853]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Alapfogalmak, alkotmányos intézmények / Dezső Márta [et al.] ; szerk. Kukorelli István. - 2002. - 573 p.
Bibliogr.: p. 531-549.
ISBN 963-389-221-X kötött : 3880,- Ft
342(439)(075.8)
[AN 925397] MARC

ANSEL
UTF-87250 /2002.
Bartha Szabó József
   A Vörös Malom lovagjai : [Máté, Princz, Károlyi..., meg a feneketlen garat] / Bartha Szabó József, Jezsó Ákos. - Budapest : Válasz, 2002. - 174 p. : ill. ; 19 cm. - (Buli van!, ISSN 1587-7914 ; 6.)
ISBN 963-86204-9-8 fűzött : 1200,- Ft
Budai Hengermalom Kft.
343.53.096(439)(0:82-92) *** 338(439)"1989/199"
[AN 924385]
MARC

ANSEL
UTF-87251 /2002.
   Büntető anyagi és eljárásjogi jogszabálygyűjtemény / [szerk. Péntek László] ; [közread. az] Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala Személyzeti és Oktatási Főosztály. - [Budapest] : Orsz. Igazságszolg. Tanács Hiv., 2000-. - 29 cm
ISBN 963-00-4713-6 * fűzött : ár nélkül
343.1(439)(094)
[AN 797826]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2000. - 216 p.
Lezárva: 2000. jún. 20.
ISBN 963-00-4714-4 *
343.1(439)(094)
[AN 797833] MARC

ANSEL
UTF-87252 /2002.
   Büntető jogszabályok / [összeáll. Herke Csongor]. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, 2002. - 276 p. ; 24 cm. - (Conpendiarium, ISSN 1418-1290)
Lezárva: 2002. jan. 31.
ISBN 963-9310-43-3 fűzött : 980,- Ft
343(439)(094)(075.8)
[AN 924573]
MARC

ANSEL
UTF-87253 /2002.
   Büntetőjog : általános rész / Bárd Károly [et al.] ; [szerk. Wiener A. Imre]. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2002. - 346 p. ; 24 cm
Lezárva: 2002. jan. 31. - Bibliogr.: p. 327-335.
ISBN 963-224-579-2 kötött : ár nélkül
343(439)(035)
[AN 924528]
MARC

ANSEL
UTF-87254 /2002.
   European Union enlargement and the open society agenda: local government and public administration. - Budapest : OSI : LGI, 2000. - 170 p. ; 30 cm. - (LGI studies, ISSN 1586-4499)
Bibliogr.: p. 166-168.
ISBN 963-00-3211-2 fűzött : ár nélkül
352(4-62) *** 35.001(4-62)
[AN 455180]
MARC

ANSEL
UTF-87255 /2002.
   European Union enlargement and the open society agenda: local government and public administration : [summary report]. - Budapest : OSI : LGI, 2000. - 30 p. ; 30 cm. - (LGI studies, ISSN 1586-4499)
Bibliogr.: p. 27-29.
ISBN 963-00-4128-6 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-00-3211-2)
352(4-62) *** 35.001(4-62)
[AN 455181]
MARC

ANSEL
UTF-87256 /2002.
   Hajózási szabályzat. - Budapest : M. Hivatalos Közlönyk., [2001]. - 93 p. : ill., főként színes ; 29 cm
Lezárva: 2001. szept. 1.
ISBN 963-9221-33-3 fűzött : ár nélkül
351.813(439)(094)
[AN 924217]
MARC

ANSEL
UTF-87257 /2002.
   Házassági akadályok / [közread. az] Esztergom-Budapesti Érseki Bíróság. - Budapest : Szt. István Társ. : Esztergom-Budapesti Érseki Bíróság, 1999-. - 20 cm
ISBN 963-361-205-5 *
348.412.72
[AN 449679]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Az impotencia akadálya / Csordás Eörs. - 2000. - 85 p.
Bibliogr.: p. 82-83.
ISBN 963-361-150-4 fűzött : ár nélkül
348.412.72
[AN 449680] MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A korhiány akadálya / Süllei László. - 1999. - 32 p.
Bibliogr.: p. 31.
ISBN 963-361-098-2 fűzött : ár nélkül
348.412.72
[AN 449687] MARC

ANSEL
UTF-87258 /2002.
Kisida Erzsébet
   Szülők jogi kézikönyve / Kisida Erzsébet. - [Budapest] : OBMT, 2002. - 123 p. ; 21 cm. - (Bűnmegelőzési kiskönyvtár)
ISBN 963-00-9461-4 fűzött : ár nélkül
347.63(439) *** 347.157.1(439) *** 613.83
[AN 925571]
MARC

ANSEL
UTF-87259 /2002.
László Andrea
   Adóeljárás és adóigazgatási eljárás / László Andrea ; [közread. a] Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar. - Budapest : Unió, [2002]. - 282 p. ; 24 cm
Lezárva: 2002. jan. 1.
ISBN 963-388-356-3 fűzött : ár nélkül
351.713(439)(036) *** 336.2(439)(036)
[AN 925496]
MARC

ANSEL
UTF-87260 /2002.
Miholics Tivadar (1929-)
   Munkajogi kézikönyv gazdálkodó, érdekvédelmi szervezeteknek, vállalkozóknak / Miholics Tivadar. - 4. átd. kiad. - Budapest : M. Hiv. Közlönyk., 2000. - 680 p. ; 20 cm
Lezárva: 2000. nov. 10.
ISBN 963-9221-30-9 fűzött : 6496,- Ft
349.2(439)(094)(036)
[AN 798212]
MARC

ANSEL
UTF-87261 /2002.
Molnár Pál
   Dunaferr: bajsiker történet : [acéltudatos férfiak aranyélete] / Molnár Pál. - Budapest : Válasz, 2002. - 201 p. : ill. ; 19 cm. - (Buli van!, ISSN 1587-7914 ; 5.)
ISBN 963-86204-4-7 fűzött : 1200,- Ft
Dunaferr Dunai Vasmű Rt. (Dunaújváros)
343.53.096(439)(0:82-92) *** 338(439)"1989/199" *** 061.5(439-2Dunaújváros)
[AN 924381]
MARC

ANSEL
UTF-87262 /2002.
   Polgári eljárásjog a XXI. században : tanulmányok Farkas József emlékére / szerk. Kengyel Miklós ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar. - Pécs : PTE ÁJK : Dialóg Campus, 2002. - 156 p. : ill. ; 24 cm
Váltakozva magyar és német nyelven. - Bibliogr. a tanulmányok végén. - Farkas József műveinek bibliográfiája: p. 151-156.
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9123-48-4)
347.9(100)"20" *** 012Farkas_J.
[AN 924597]
MARC

ANSEL
UTF-87263 /2002.
Prugberger Tamás (1937-)
   Európai és magyar összehasonlító munka- és közszolgálati jog / Prugberger Tamás ; [a mellékleteket kész. ... Ploetz Manfred, Bíró Noémi és Tóth Hilda]. - 2. bőv. kiad. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2001. - 521, [20] p. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 963-224-626-8 fűzött : ár nélkül
349.2(439) *** 349.2(4) *** 35.08(439)(094) *** 35.08(4)(094)
[AN 924297]
MARC

ANSEL
UTF-87264 /2002.
   Szent István király intelmei és törvényei / [ford. Bollók János ... és Kristó Gyula ...]. - 3. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2002. - 67 p. ; 18 cm. - (Szent István könyvek, ISSN 1585-6186)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-361-318-3 kötött : 580,- Ft
34(439)"10"(094) *** 871-84(439)=945.11 *** 321.01(0:82-84)
[AN 925054]
MARC

ANSEL
UTF-87265 /2002.
Teke András
   Az őrzés mint rendészeti alaptevékenység / Teke András. - Budapest : Rendőrtiszti Főisk., 2000-. - 25 cm
ISBN 963-9295-47-7 *
351.746.3(036)
[AN 444816]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - 2000. - 35 p. - (Rendvédelmi füzetek, ISSN 1585-1249 ; 2000/41.)
Bibliogr.: p. 33-34.
ISBN 963-9295-73-6 * fűzött : ár nélkül
351.746.3(075.8)
[AN 798484] MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

7266 /2002.
Byam, Michèle
Arms and armour (magyar)
   Fegyverek és páncélok / Michele Byam ; [ford. Szilágyi Tibor]. - 4. kiad. - Budapest : Park, cop. 2002. - 63 p. : ill., főként színes ; 29 cm. - (Szemtanú, ISSN 0865-1973 ; 4.)
ISBN 963-530-538-9 kötött : ár nélkül
623.44
[AN 924248]
MARC

ANSEL
UTF-87267 /2002.
Géczi Zoltán
   Kémek és hírszerzők a II. világháborúban / Kurt Rieder. - [Kecskemét] : Vagabund, cop. 2002. - 213 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9409-03-0 fűzött : ár nélkül
355.40(100)"1939/1945" *** 327.84(100)"1939/1945"
[AN 924437]
MARC

ANSEL
UTF-87268 /2002.
Hermann Róbert (1963-)
   1848-1849 : szabadságharc a Tápióvidéken : a tápióbicskei ütközet / Hermann Róbert, Kucza Péter. - Nagykáta : Káta '95 BT, 2002. - 404 p. : ill., főként színes ; 31 cm
ISBN 963-00-9628-5 kötött : ár nélkül
Tápióbicske
355.48(439-2Tápióbicske)"1849" *** 943.9-2Tápióbicske"1849"
[AN 925251]
MARC

ANSEL
UTF-87269 /2002.
Jackson, Robert
Air war Flanders - 1918 (magyar)
   A flamand légi háború - 1918 / Robert Jackson ; [ford. Veréb András]. - Debrecen : Hajja, cop. 2002. - 126 p. : ill. ; 29 cm. - (20. századi hadtörténet, ISSN 1418-2467)
Bibliogr.: p. 122.
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9329-36-3)
355.489(493)"1918" *** 949.3"1918" *** 623.7
[AN 925517]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

7270 /2002.
   Adóügyi munkatársak alapfokú képzése / [szerk. Pálinkásné Balázs Eszter] ; [szerzők ... Gaál Erika et al.] ; [közread. a Kompkonzult]. - [Budapest] : Kompkonzult, [2002]. - 136 p. ; 29 cm
Belső használatra!
Fűzött : ár nélkül
336.2(439)(078) *** 351.713(439)(078)
[AN 925493]
MARC

ANSEL
UTF-87271 /2002.
Bódi György
   Hogyan szerezzük meg az állampolgárok adójának 1%-át? : adókedvezmény, átengedett bevétel vagy állampolgári szavazat? / Bódi György. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2002. - 179 p. : ill. ; 24 cm. - (Nonprofit segédkönyvek, ISSN 1587-4486 ; 2.)
Bibliogr.: p. 179.
ISBN 963-224-630-6 fűzött : ár nélkül
336.272(439) *** 334.012.46(439)
[AN 925575]
MARC

ANSEL
UTF-87272 /2002.
Doyle, Peter
Value-based marketing (magyar)
   Értékvezérelt marketing : a részvényesi értéket és a vállalati növekedést támogató marketingstratégiák / Peter Doyle ; [ford. Bakucz Márta et al.]. - Budapest : Panem ; [New York, N. Y. ] : Wiley, 2002. - 551 p. : ill. ; 24 cm. - (Panem modern gazdasági ismeretek, ISSN 1586-345X)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-545-318-3 kötött : 6490,- Ft
658.8
[AN 924471]
MARC

ANSEL
UTF-87273 /2002.
   EU-konform foglalkoztatáspolitika : a hazai foglalkoztatáspolitika átalakítása a közösségi gyakorlatnak megfelelően : tanulmánykötet / szerk. Frey Mária. - Budapest : OFA, 2001. - 511 p. : ill. ; 24 cm. - (EU könyvek, ISSN 1588-6697)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-00-9326-X fűzött : ár nélkül
331.5(439) *** 331.5(4-62)
[AN 924596]
MARC

ANSEL
UTF-87274 /2002.
Fialka Géza
   Mezőgazdasági technológiák munkabiztonsága / írták Fialka Géza, Hajós László, Mezei József ; [kiad. a Szent István Egyetem]. - Gödöllő : Szt. István Egy., 2000. - 87 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9256-25-0 * fűzött : ár nélkül
331.45 *** 63
[AN 458605]
MARC

ANSEL
UTF-87275 /2002.
   Foglalkozási útmutatás és tanácsadás : a XXI. század elmélete és gyakorlata : 2000. március 29-31-én Budapesten szervezett nemzetközi konferencián elhangzott előadások és bemutatók / [szerk. Papp Ágnes, Paróczayné Korányi Margit] ; [rend., kiad. a Nemzeti Szakképzési Intézet]. - Budapest : NSZI, 2000. - 196 p. ; 24 cm
ISBN 963-7627-90-1 * fűzött : ár nélkül
331.548
[AN 797670]
MARC

ANSEL
UTF-87276 /2002.
   Globális marketing / szerk. Eszes István [et al.] ; [a magyar részek szerzői Deli Zsuzsa et al.] ; [ford. Horváth Tünde et al.]. - 2. kiad. - Budapest : Műszaki Kvk., cop. 2001. - 491 p., [12] t. : ill., főként színes ; 26 cm
Bibliogr.: p. 479-488.
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-16-3030-7)
658.8(075.8) *** 339.138(075.8) *** 339.5(075.8)
[AN 924322]
MARC

ANSEL
UTF-87277 /2002.
   Ingatlangazdaságtan / Soós János és szerzői kollektívája. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2002. - 583 p. : ill. ; 24 cm + CD-ROM
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-224-625-X kötött : ár nélkül
332.8(439)
[AN 925444]
MARC

ANSEL
UTF-87278 /2002.
Józsa László (1960-)
   Marketingstratégia / Józsa László. - 2. kiad. - Budapest : Műszaki Kvk., cop. 2002. - 360 p. : ill. ; 26 cm
Bibliogr.: p. 356-360.
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-16-3077-3)
658.8
[AN 924210]
MARC

ANSEL
UTF-87279 /2002.
Kocsis Éva (1948-)
   A posztmodern vállalat : tanulás és hálózatosodás az új gazdaságban / Kocsis Éva, Szabó Katalin ; [közread. az] Oktatási Minisztérium. - Budapest : OM, 2000. - 310 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 284-306.
ISBN 963-00-3099-3 * kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-00-3090-3)
658.1
[AN 456812]
MARC

ANSEL
UTF-87280 /2002.
   Költségvetési szervek gazdálkodása / Csermák Judit [et al.]. - [Budapest] : Aula, 2002. - 152 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. [153].
ISBN 963-9345-62-8 fűzött : 2200,- Ft
336.61
[AN 924320]
MARC

ANSEL
UTF-87281 /2002.
   Példatár a költségvetési ellenőrzéshez / Győrffi Dezső [et al.]. - Átd. kiad. - Budapest : Perfekt, [2002]. - 237 p. ; 23 cm
Szerk. Bartók Nagy András. - Bibliogr.: p. 235-237.
ISBN 963-394-467-8 fűzött : 2500,- Ft
336.126(439)(076)
[AN 924629]
MARC

ANSEL
UTF-87282 /2002.
   Regionális és helyi együttműködési stratégiák : tudományos konferencia a Magyar Tudomány Napja, 1999 keretében : Székesfehérvár 1999. november 5. / a Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Területi Bizottsága Gazdaság-, Jog- és Társadalomtudományi Szakbizottsága [etc.] közös rendezésében ; [szerk. Beszteri Béla, Hervainé Szabó Gyöngyvér]. - Székesfehérvár : MTA Veab, 2000. - 357 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. az előadások végén. - Példányszám: 300. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-7385-53-3 fűzött : ár nélkül
332.1(439)"199" *** 316.334.52(439)"199" *** 061.3(439-2Székesfehérvár)
[AN 797405]
MARC

ANSEL
UTF-87283 /2002.
   Regions and cities in the global world : essays in honour of György Enyedi / ed. by Gyula Horváth ; [publ. by the] Centre for Regional Studies. - Pécs : Centre for Regional Studies of HAS, 2000. - 243 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9052-17-5 fűzött : ár nélkül
Enyedi György (1930-)
332.1(100)"195/199" *** 911.375(100)"195/199"
[AN 797522]
MARC

ANSEL
UTF-87284 /2002.
Somogyi Ferenc
   Metaökonómia / Somogyi Ferenc ; [közread. a] Kodolányi János Főiskola. - Székesfehérvár : Kodolányi Főisk., 2002. - 110 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 108-110.
ISBN 963-00-9559-9 fűzött : ár nélkül
330(075.8)
[AN 925242]
MARC

ANSEL
UTF-87285 /2002.
Szigetvári Zsuzsanna
   Gyakorlati útmutató a 2000-ben kiküldött folyószámla kivonatokhoz / Szigetvári Zsuzsanna ; [közread. a] Kompkonzult Számítástechnikai és Tanácsadó Kft. - Budapest : Kompkonzult, 2000-. - 24 cm
ISBN 963-9142-66-2 *
336.2.028(439)(036) *** 334.72(439)
[AN 796770]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A gazdasági és egyéb társaságokat érintő tudnivalók. - 2000. - 105 p.
ISBN 963-9142-64-6 fűzött : 1400,- Ft
336.2.028(439)(036) *** 334.72(439)
[AN 796775] MARC

ANSEL
UTF-87286 /2002.
Sztanó Imre
   Számviteli fogalmak / Sztanó Imre, Simon Szilvia. - Budapest : Perfekt, 2000. - 64 p. ; 20 cm
ISBN 963-394-412-0 fűzött : 448,- Ft
657(031)
[AN 797877]
MARC

ANSEL
UTF-87287 /2002.
   Településhálózat / [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal. - Budapest : SKV, 1974-. - 29 cm
A 6. kötetet kiad. a Komáromi Nyomda és Kiadó Kft.
ISBN 963-340-166-6 *
332.1(439)(083.41) *** 911.37(439)(083.41)
[AN 85865]
MARC

ANSEL
UTF-8


   7. köt., Törpefalvak a településrendszerben / [fel. szerk. Kovács Tibor] ; [a bev. tanulmányokat írták Bányászné Pomsár Andrea, Kovács Tibor, Lindnerné Eperjesi Erzsébet] ; [mtársak Frissné Tóth Ilona et al.]. - 2000. - VI, 92 p.
ISBN 963-215-347-2 fűzött : 1700,- Ft
332.1(439)"199"(083.41) *** 911.373(439)(083.41)
[AN 798510] MARC

ANSEL
UTF-87288 /2002.
   Vámjogszabályok 2000. - Budapest : Viva Média Holding, 2000. - 2 db ; 29 cm
ISBN 963-7619-40-2 *
336.41(439)(094)
[AN 439820]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A vámtörvény végrehajtásának részletes szabályairól szóló - 27/2000. (VI. 23.) PM rendelettel módosított - 10/1996. (III. 25.) PM rendelet ; A nemzetközi postaforgalomban alkalmazandó vámszabályokról szóló 28/2000. (VI. 26.) PM-KHVM együttes rendelet / [... összeáll. ... Miskei László, Kovács Csaba]. - [2000]. - 256 p.
ISBN 963-7619-41-0 * fűzött : ár nélkül
336.41(439)(094)
[AN 449545] MARC

ANSEL
UTF-87289 /2002.
   Vámügyek a gyakorlatban : aktuális gyakorlati tanácsadó vámügyi vezetőknek, vámügyintézőknek, külkereskedőknek és szállítmányozóknak / [szerk. Valkó József] ; [szerzők Kállóné Gallé Júlia et al.]. - Budapest : Dashöfer, cop. 2000. - [643] pag. var. ; 24 cm
Lezárva: 2000. júl. - Műanyag kapcsos borítóban, cserélhető lapokkal.
ISBN 963-9313-04-1 kötött : ár nélkül
336.41(439)(036)
[AN 451433]
MARC

ANSEL
UTF-87290 /2002.
Veres Zoltán
   Szolgáltatásmarketing / Veres Zoltán. - 2. jav. kiad. - Budapest : Műszaki Kvk., cop. 2001. - 344 p. : ill. ; 26 cm
Bibliogr.: p. 330-340.
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-16-3011-0)
658.64(075.8) *** 658.8(075.8)
[AN 924651]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

7291 /2002.
Bereczki Sándor (1927-)
   Segítség - segítünk : megcsúszás, visszaesés, megelőzés / Bereczki Sándor ; [közread. az] Emberbarát Alapítvány. - [Budapest] : Emberbarát Alapítvány, 2002. - 113, [7] p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 111-112.
ISBN 963-00-9719-2 fűzött : ár nélkül
364.272 *** 613.81/.84 *** 364.442 *** 061.27Emberbarát
[AN 925310]
MARC

ANSEL
UTF-87292 /2002.
   Az Európai Unió a foglalkoztatás és a humán erőforrások szolgálatában : útmutató az európai szociális alaphoz a csatlakozni kívánó országok számára / [szerk. Kellermann Éva] ; [közread. a Tempus Közalapítvány Európai Szociális Alap Magyar Képzőközpont]. - Budapest : Tempus Közalapítvány, 2000. - 50 p. ; 30 cm
ISBN 963-00-3737-8 fűzött : ár nélkül
364(4-62) *** 331.5(4-62)
[AN 455179]
MARC

ANSEL
UTF-87293 /2002.
   Minőségfejlesztés az egészségügyben / szerk. Gulácsi László ; [a könyv szerzői Bernáth Lajos et al.]. - Budapest : Medicina, 2000. - 527 p. ; 25 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-242-430-1 kötött : ár nélkül
364.444 *** 65.018
[AN 798455]
MARC

ANSEL
UTF-87294 /2002.
   Szociálpolitikai és szociális-biztonsági egyezmények : Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Vizsgálati Módszertani Bizottság kiadványa I. 17. / [szerk. Walchlné Kremlicska Katalin] ; [közread. a] Kompkonzult Számítástechnikai és Tanácsadó Kft. - Budapest : Kompkonzult, 2002. - 98 p. ; 29 cm
Lezárva: 2002. febr. 28.
ISBN 963-9427-05-5 fűzött : 1600,- Ft
369(439)(094.2)(036) *** 369(4)(094.2)(036)
[AN 925492]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

7295 /2002.
   30 év a szakképzésben : 1970-2000 : Csiha Győző Ipari Szakmunkásképző és Szakközépiskola, Hajdúnánás / [szerk. Koroknai Zoltán]. - Hajdúnánás : Csiha Gy. Ipari Szakmunkásképző és Szakközépisk., [2000]. - 116 p. : ill. ; 24 cm
Példányszám: 500
ISBN 963-00-4984-8 fűzött : ár nélkül
Csiha Győző Ipari Szakmunkásképző és Szakközépiskola (Hajdúnánás)
373.6:62(439-2Hajdúnánás)(058) *** 377.3:62(439-2Hajdúnánás)(058)
[AN 797558]
MARC

ANSEL
UTF-87296 /2002.
Bagdy Emőke (1941-)
   Személyiségfejlesztő módszerek az iskolában / Bagdy Emőke, Telkes József. - 6. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2002. - 306 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 291-300.
ISBN 963-19-2235-9 fűzött : ár nélkül
37.03(035) *** 37.015.3 *** 371.78
[AN 924794]
MARC

ANSEL
UTF-87297 /2002.
   Dunaferr Szakközép és Szakmunkásképző Iskola 45. jubileumi évkönyve / [szerk. Kobialkáné Zvirzina Mária, Varga László]. - Dunaújváros : Dunaferr Szakközép- és Szakmunkásk. Isk., 2000. - 108 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-00-5184-2 * fűzött : ár nélkül
Dunaferr Szakközép- és Szakmunkásképző Iskola (Dunaújváros)
373.6(439-2Dunaújváros)(058) *** 377.35(439-2Dunaújváros)(058)
[AN 458591]
MARC

ANSEL
UTF-87298 /2002.
   Feladatgyűjtemény a képességek fejlesztéséhez / [szerk. Kissné Takács Erika] ; [írták ... Kissné Takács Erika et al.] ; [kiad. a Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Intézet]. - Debrecen : Hajdú-Bihar M. Ped. Int., [2001]. - 233 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 232-233.
Fűzött : ár nélkül
372.3(072) *** 37.025(072)
[AN 924209]
MARC

ANSEL
UTF-87299 /2002.
Györgyi Zoltán
   Az alap- és középfok közötti átmenet / Györgyi Zoltán, Imre Anna. - Budapest : OI, 2000. - 66 p. ; 24 cm. - (Educatio könyvek, ISSN 1419-1121 ; 228.)
ISBN 963-404-355-0 fűzött : 336,- Ft
37.014.5(439) *** 37.014.542(439) *** 373.5(439)
[AN 799283]
MARC

ANSEL
UTF-87300 /2002.
   Hosszú útra megyek : emlékek, búcsúzás, útravaló / [vál. és szerk. Hevérné Horváth Kornélia]. - Budapest : M. Kvklub, 2002. - 154, [5] p. ; 15 cm
ISBN 963-547-653-1 kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-547-643-1)
371.89(0:82-822) *** 82-822=945.11
[AN 925535]
MARC

ANSEL
UTF-87301 /2002.
International Conference on Chemical Education (16.) (2000) (Budapest)
   16. Kémiaoktatási Világkonferencia és XIX. Magyar Kémiatanári Konferencia : Budapest, 2000. aug. 5-10. : magyar nyelvű előadások összefoglalói / szerk. Várnai György. - Győr : Kenguru Kft., 2000. - [6], 45 p. ; 23 cm
ISBN 963-00-3933-8 fűzött : ár nélkül
372.854 *** 371.3 *** 54 *** 061.3(439-2Bp.)"2000"
[AN 456015]
MARC

ANSEL
UTF-87302 /2002.
Lohri, Franz
Treffpunkt Wald (magyar)
   Találkozzunk az erdőben! : erdőpedagógia : kézikönyv gyakorlati útmutatásokkal, erdei vezetési ötletekkel és példákkal / Franz Lohri és Astrid Schwyter ; [ford. Domokos Bálint] ; [közread. az] Országos Erdészeti Egyesület, Öko-Fórum Alapítvány. - Budapest : OEE : Öko-Fórum Alapítvány, 2002. - 126 p., [5] t.fol. : ill. ; 30 cm
ISBN 963-00-9665-X fűzött : ár nélkül
37.03(072) *** 504.73(072) *** 630(072)
[AN 924582]
MARC

ANSEL
UTF-87303 /2002.
Newman, Fran
Children in crisis (magyar)
   Gyermekek krízishelyzetben / Fran Newman ; ford. Recsky Ágnes. - Budapest : Pont, cop. 2002. - 168 p. ; 20 cm. - (Fordulópont könyvek, ISSN 1585-5503)
Bibliogr.: p. 162-168.
ISBN 963-9312-24-X fűzött : 1580,- Ft
376.5
[AN 924413]
MARC

ANSEL
UTF-87304 /2002.
   Nyelvpedagógia / [szerk. Kárpáti Eszter, Szűcs Tibor]. - Pécs : Iskolakultúra [Szerk.], 2002. - 217 p. ; 20 cm. - (Iskolakultúra, ISSN 1586-202X ; 12.)
A XI. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus (Pécs, 2001. ápr. 17-19.) vál. előadásai. - Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-641-875-6 fűzött : 1600,- Ft
371.3 *** 372.880 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 925181]
MARC

ANSEL
UTF-87305 /2002.
   Nyugat-Magyarországi Egyetem Roth Gyula Gyakorló Szakközépiskola és Kollégium jubileumi könyve : az iskola soproni tartózkodásának 50. évében / [közzéteszi Rónai Ferenc] ; [szerk. Horváth Emil]. - Sopron : [NyME Roth Gy. Gyakorló Szakközépisk. és Kollégium], 2000. - 356, [3] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-00-3680-0 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-000-3680-0)
Nyugat-Magyarországi Egyetem (Sopron). Roth Gyula Gyakorló Szakközépiskola és Kollégium.
373.6:630(439-2Sopron)(058) *** 373.552(439-2Sopron)(058)
[AN 797662]
MARC

ANSEL
UTF-87306 /2002.
   A pedagógia horizontja : szöveggyűjtemény a pedagógia szak felvételi vizsgájához / szerk. Brezsnyánszky László, Holik Ildikó és Zelei Veronika. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2002. - 165 p. : ill. ; 24 cm. - (Pallas Debrecina, ISSN 1587-7191 ; 7.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-472-626-7 fűzött : ár nélkül
37(075.8)
[AN 925255]
MARC

ANSEL
UTF-87307 /2002.
   Szakmatükör / szerk. Slézia Gabriella. - [Budapest] : BMK, 2000-. - 21 cm
Az 1. köt. kötetjelzés nélkül jelent meg, monografikus leírása: AN 289937
ISBN 963-85425-5-1 *
374(439)"198/199"
[AN 798494]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A budapesti közművelődési intézmények tevékenysége tegnap és ma. - 2000. - 165 p. - (Módszertári füzetek / Budapesti Művelődési Központ,, ISSN 1219-0632 ; 9.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-85425-4-3 fűzött : ár nélkül
374(439-2Bp.)"198/199"
[AN 798497] MARC

ANSEL
UTF-87308 /2002.
   A tanítóképzés jelene : 25 éves a főiskolai szintű tanítóképzés : tanítóképző főiskolák tudományos konferenciája : konferenciakötet / szerk. Pinczésné Palásthy Ildikó ; [rend., közread. a] Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola. - [Debrecen] : KFRTKF, 2002. - 292 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 150
Fűzött : ár nélkül
377.8(439)"19" *** 378.637.332(439) *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 924554]
MARC

ANSEL
UTF-87309 /2002.
   Tanügyi segédletek és iratminták : útmutató a nevelési-oktatási intézmények részére / [szerk. Tóth Anna] ; [... összeáll. Vizi Emőke et al.] ; [közread. a] Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Intézet. - Miskolc : BAZ M. Ped. Int., 2000. - [384] pag. var. ; 22 cm
Műanyag, kapcsos borítóban, cserélhető lapokkal. - Példányszám: 500
ISBN 963-00-4436-6 fűzött : ár nélkül
371(439)(036) *** 373(439) *** 349.2(439)(036) *** 364.65-053.2/.6(439)(036) *** 35.08(439)(036) *** 331.45(036)
[AN 798538]
MARC

ANSEL
UTF-87310 /2002.
Tatai Zoltán (1928-)
   A vén zászlótartó : Nyakas János élete és munkássága / Tatai Zoltán ; [kiad. a Veszprémi Közgazdasági Szakközépiskola]. - Veszprém : Veszprémi Közgazd. Szakközépisk., 2000. - 119 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-00-5535-X füzött : ár nélkül
Nyakas János (1900-1989)
37(439)(092)Nyakas_J.
[AN 797984]
MARC

ANSEL
UTF-87311 /2002.
   Ügyes kezek : ötletek, tippek, díszítések. - Harkány : Becskei Gy., 2000-. - 21 cm
ISBN 963-640-288-4
371.381 *** 379.826(02.053.2)
[AN 455434]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], Készülődés a húsvéti ünnepekre / [Kocsis Ágota ötletei nyomán vál. és szerk. Becskei György]. - [2000]. - 31 p. : ill.
ISBN 963-640-290-6 fűzött : ár nélkül
371.381 *** 379.826(02.053.2) *** 394.26(02.053.2)
[AN 455441] MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

7312 /2002.
   Brazília futballtörténete / [szerk.] Nagy Zoltán ; [szerzők Marcelo Leme de Arruda, Nagy Zoltán]. - Balatonalmádi : Stadion, 2002. - 159 p. ; 15 cm. - (Stadion Hungary issue, ISSN 1586-4294 ; 7.)
ISBN 963-00-9672-2 fűzött : ár nélkül
796.332(81)(091)
[AN 925532]
MARC

ANSEL
UTF-87313 /2002.
Handó Eszter (1971-)
   Irány a világ! : 418 nap alatt négy keréken a Föld körül : Handó Eszter és János naplója. - Patca : BPR Consult Kft., 2001. - 272 p. : ill. ; 30 cm
Gerinccím: 418 nap alatt 4 keréken a Föld körül
ISBN 963-00-6696-3 fűzött : ár nélkül
796.57(0:82-992) *** 908.100(0:82-992)
[AN 925557]
MARC

ANSEL
UTF-87314 /2002.
Kassai Lajos
Lovasíjászat (angol)
   Horseback archery / Kassai Lajos. - Budapest : Püski, cop. 2002. - 153, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9337-66-8 kötött : ár nélkül
799.322.2 *** 798.28
[AN 924468]
MARC

ANSEL
UTF-87315 /2002.
Oláh Zoltán
   Hajnalok és alkonyok / Oláh Zoltán, Oláh Armand ; [a grafikák Ujlaky István ... munkái]. - [Budapest] : Nimród Alapítvány : Nimród Vadászújság [Szerk.] ; [Pusztazámor] : DNM K., [2002]. - 185 p., [24] t. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 963-9369-12-8 kötött : 2500,- Ft
799.2(0:82-32)
[AN 924488]
MARC

ANSEL
UTF-87316 /2002.
Schmidt Egon (1931-)
   A vadászat mellékszereplői / Schmidt Egon ; [... az illusztrációkat Boros Zoltán kész.]. - [Budapest] : Nimród Alapítvány : Nimród Vadászújság [Szerk.] ; [Pusztazámor] : DNM K., [2002]. - 100 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-9369-14-4 kötött : 2200,- Ft
799.2(0:82-94) *** 591.5
[AN 924393]
MARC

ANSEL
UTF-87317 /2002.
Szabó László (1969-)
   Ultrák és huligánok avagy Szurkolók és szurkálók Magyarországon / Szabó László. - Bekecs : Williams B. Kft., [2000]-. - 21 cm
ISBN 963-00-5263-6 *
796.332.073(439)"199" *** 343.343.3
[AN 798540]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r. - [2000]. - 105 p. : ill.
ISBN 963-00-5264-4 * fűzött : ár nélkül
796.332.073(439)"199" *** 343.343.3
[AN 798542] MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

7318 /2002.
András Edit (1953-)
   Kötéltánc : tanulmányok az ezredvég amerikai képzőművészetéről / András Edit. - [Budapest] : Új Művészet, 2001. - 240 p. : ill., részben színes ; 23 cm. - (Kortárs művészeti tanulmányok, ISSN 1419-5267 ; 4.)
Bibliogr.: p. 220-221. és a jegyzetekben
ISBN 963-7792-35-X fűzött : ár nélkül
7(73)"199"
[AN 925277]
MARC

ANSEL
UTF-87319 /2002.
Árpási Zoltán (1946-)
   Varga Imre : a gondolat mestere / Árpási Zoltán. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2002. - 205 p. ; 20 cm. - (Felgyorsult idő, ISSN 1588-6441)
ISBN 963-09-4306-9 fűzött : ár nélkül
Varga Imre (1923-)
73(439)(092)Varga_I.(047.53)
[AN 924439]
MARC

ANSEL
UTF-87320 /2002.
   Baranyai Levente / [szerk. Délceg Katalin]. - [Budapest] : Dovin, 2000. - [46] p. : ill., színes ; 23x32 cm
Katalógus. - Magyar, angol és spanyol nyelven
ISBN 963-7895-33-7 fűzött : ár nélkül
Baranyai Levente (1966-)
75(439)(092)BaranyaiL.
[AN 798693]
MARC

ANSEL
UTF-87321 /2002.
Benkő Viktor (1950-)
   Új-szelíd festmények, 1995-2000 / Benkő Viktor. - Budapest : HTSArt, [2000]. - [54] p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 963-00-4626-1 fűzött : ár nélkül
75(439)(092)Benkő_V.
[AN 797814]
MARC

ANSEL
UTF-87322 /2002.
Bonta János (1921-)
   Modern építészet, 1911-2000 / Bonta János ; [az előszót és az életrajzi jegyzeteket írta ... Lévai-Kanyó Judit]. - [Budapest] : Terc, cop. 2002. - 288 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 270-277.
ISBN 963-00-8241-1 fűzött : ár nélkül
72(100)"19"
[AN 924517]
MARC

ANSEL
UTF-87323 /2002.
Budaházi Tibor (1954-)
   Ómagyar Mária-siralom : Budaházi Tibor képeivel. - Zalaegerszeg : Budaházi T., [2002]. - 37 p. : ill., színes ; 32 cm
Példányszám: 1000
ISBN 963-440-430-8 fűzött : ár nélkül
75(439)(092)Budaházi_T. *** 809.451.1-82"12" *** 894.511-141 *** 75.046.3
[AN 925280]
MARC

ANSEL
UTF-87324 /2002.
Egervölgyi Dezső
   Gróf Széchenyi István a magyar érmészetben / Egervölgyi Dezső. - Zirc : [Magánkiad], 2000-. - 24 cm
Az 1. köt. kötetjelzés nélkül, "Széchenyi a magyar érmészetben" címmel jelent meg
ISBN 963-640-810-6 *
Széchenyi István (1791-1860)
737(439) *** 943.9"19"(092)Széchenyi_I. *** 737.041.5
[AN 455176]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2000. - 124 p. : ill.
ISBN 963-640-584-0 fűzött : ár nélkül
737.2(439) *** 943.9"18"(092)Széchenyi_I. *** 737.041.5
[AN 455177] MARC

ANSEL
UTF-87325 /2002.
Fábián László (1952-)
   A szép aktualitása : Tóth István, 1861-1934 / [szerzők Fábián László, Ács Pál] ; [képeket kész. Garas Kálmán] ; [bibliográfiát összeáll. Horváthné Kupi Ildikó] ; [közread. a] Vas Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület. - Szombathely : Hanga K. : Vas M. Tud. Ismeretterjesztő Egyes., 2002. - 106 p. : ill., részben színes ; 26 cm
Bibliogr.: p. 100-106. - Műjegyz.: p. 95-98. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-412-446-1 fűzött : ár nélkül
Tóth István (1861-1934)
73(439)(092)Tóth_I.
[AN 924690]
MARC

ANSEL
UTF-87326 /2002.
   Igó Aladár / [a bevezetőt Dobosy László, az utószót É. Kovács László írta]. - Putnok : [Holló L. Galéria], 2002. - 55 p. : ill. ; 21 cm. - (Alkotók és alkotások, ISSN 1417-233X ; 9.)
ISBN 963-00-9908-X * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-00-99080-X)
Igó Aladár (1931-)
73(437.6)(=945.11)(092)Igó_A.
[AN 925220]
MARC

ANSEL
UTF-87327 /2002.
   Jövőkép / [közread. a] K. Bazovsky Ház. - Budapest : K. Bazovsky Ház, 2002. - 225 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Az interjúkat kész. Szombathy Bálint. - Példányszám: 1000
ISBN 963-202-096-0 kötött : ár nélkül
75(439)(092)(047.53)
[AN 924574]
MARC

ANSEL
UTF-87328 /2002.
Kállai Ernő (1890-1954)
   Összegyűjtött írások = Gesammelte Werke / Kállai Ernő ; [közread. az] ... MTA Művészettörténeti Kutató Intézet. - Budapest : Argumentum : MTA Művtört. Kut. Int., 1999-. - 23 cm
ISBN 963-7381-65-1
73/76(100) *** 7.01
[AN 375371]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Magyar nyelvű cikkek, tanulmányok, 1926-1937 / [szerk., a jegyzeteket és a névmutatót összeáll. Tímár Árpád]. - 2002. - 266 p.
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7381-72-4 fűzött : 1800,- Ft (hibás ISBN 963-7381-72-1)
73/76(100) *** 7.01
[AN 925526] MARC

ANSEL
UTF-87329 /2002.
Konkoly Gyula (1941-)
   Zsánerképek : Budapest Kiállítóterem, 2000. szeptember 8 - október 4. / Konkoly ; [fotó Lugosi Lugó László] ; [... kiad. Budapest Galéria]. - [Budapest] : BG, [2000]. - [16] p. : ill., színes ; 24 cm
Kiállítási katalógus
ISBN 963-00-4546-X fűzött : ár nélkül
75(439)(092)Konkoly_G. *** 061.4(439-2Bp.)"2000"
[AN 797808]
MARC

ANSEL
UTF-87330 /2002.
   Kortárs magyar művészet : Körmendi - Csák Gyűjtemény : válogatás, 1945-2001 = Contemporary Hungarian Art : Körmendi - Csák Collection : selection = Zeitgenössische Ungarische Art : Körmendi - Csák Sammlung : Auswahl / [a válogatást végezte Dévényi István] ; [szerk. Körmendi Anna] ; [a művészek életrajzát és a műelemzéseket írták Aszalos Endre et al.]. - 2. átd. kiad. - Budapest : Körmendi Galéria, 2001. - 398 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Körmendi Galéria Budapest sorozat, ISSN 1219-4506 ; 2.)
Kötött : ár nélkül
Körmendi - Csák Gyűjtemény (Budapest)
73/76(439)"1945/..." *** 069(439-2Bp.)Körmendi_-CsákGyűjtemény
[AN 924195]
MARC

ANSEL
UTF-87331 /2002.
Mattyasovszky-Zsolnay Miklósné Gosztonyi Erzsébet
   Az elfeledett Zsolnayak / Mattyasovszky-Zsolnay Miklósné Gosztonyi Erzsébet ; [fényképek Bőhm István]. - [Pécs] : Pro Pannónia, 2002. - 95 p. : ill. ; 21 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
ISBN 963-9079-84-7 kötött : ár nélkül
Zsolnay család
738(439)(092)Zsolnay *** 929.52(439)Zsolnay
[AN 925548]
MARC

ANSEL
UTF-87332 /2002.
Molnár Antal (1957-)
   Gefrodinspex jegyzetek / [Anton Molnár] ; [ford. Kis Zsuzsanna]. - Budapest : Bang Kft., 2002. - 117 p. : ill., színes ; 34 cm
A bev. angol, francia és japán nyelven is
ISBN 963-00-9822-9 kötött : ár nélkül
Molnár Antal (1957-)
75(439)(092)Molnár_A.
[AN 924709]
MARC

ANSEL
UTF-87333 /2002.
Nagy Gergely
   Budapesti vásárcsarnokok a századfordulótól napjainkig / írta Nagy Gergely ; a színes felvételeket kész. Szelényi Károly. - 2. kiad. - Veszprém ; Budapest : M. Képek, 2002. - 104 p. : ill., főként színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. 103.
ISBN 963-9439-00-2 kötött : ár nélkül
Budapest
725.261(439-2Bp.)
[AN 924189]
MARC

ANSEL
UTF-87334 /2002.
Nagy Gergely
Budapesti vásárcsarnokok a századfordulótól napjainkig (angol)
   Market halls in Budapest : from the turn of the century to the present / text Gergely Nagy ; coloured photographs Károly Szelényi ; [transl. Adrian Bury]. - 2. ed. - Veszprém ; Budapest : Hung. Pictures, 2002. - 104 p. : ill., főként színes ; 28 cm
ISBN 963-9439-01-0 kötött : ár nélkül
Budapest
725.261(439-2Bp.)
[AN 924191]
MARC

ANSEL
UTF-87335 /2002.
Nagy Gergely
Budapesti vásárcsarnokok a századfordulótól napjainkig (német)
   Markthallen in Budapest von der Jahrhundertwende bis heute / Text Gergely Nagy ; Farbfotografien Károly Szelényi ; [Übers. Michael Müller]. - 2. Aufl. - Veszprém : Budapest : Hung. Pictures, 2002. - 104 p. : ill., főként színes ; 28 cm
ISBN 963-9439-02-9 kötött : ár nélkül
Budapest
725.261(439-2Bp.)
[AN 924192]
MARC

ANSEL
UTF-87336 /2002.
   Photographers - made in Hungary : some went away, some stayed behind : exhibition of the Hungarian Museum of Photography, 2000 / [... text Károly Kincses]. - [Kecskemét] : Hung. Mus. of Photography, 2000. - [44] p. : ill. ; 22 cm
A New Yorkban 2000. márc. 14-24. között rendezett kiállítás katalógusa
ISBN 963-8383-21-6 fűzött : ár nélkül
77.04(439)"19" *** 061.4(73-2New_York)
[AN 459157]
MARC

ANSEL
UTF-87337 /2002.
Sallai Géza (1967-)
Művek (vál.)
   Sallai Géza. - [Budapest] : [Magánkiad.], [2000]. - [24] p. : ill., részben színes ; 24 cm
Katalógus. - A bev. és a képaláírások angol nyelven is. - Példányszám: 300
ISBN 963-640-531-X * fűzött : ár nélkül
73(439)(092)Sallai_G.
[AN 459177]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

7338 /2002.
Morton, Andrew
Madonna (magyar)
   Madonna / Andrew Morton ; [ford. Dobos Lídia]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2002. - 336 p., [48] t. : ill., részben színes ; 23 cm
Diszkogr.: p. 319-331.
ISBN 963-9421-08-1 kötött : 1990,- Ft (hibás ISBN 963-9421-07-3)
Madonna
78.067.26.036.7(73)(092)Madonna
[AN 924504]
MARC

ANSEL
UTF-87339 /2002.
Oberfrank Géza (1936-)
   Életem a zene... avagy Lehetsz-e hazádban próféta / Oberfrank Géza. - Budapest : Media Nox, cop. 2002. - 272 p. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 963-86214-0-0 kötött : 2200,- Ft
Oberfrank Géza (1936-)
785.1.071.2(439)(092)OberfrankG.
[AN 924409]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

7340 /2002.
Bodnár István (1943-)
   A deszka szálkái / Bodnár István, Hetey László, Szabó Tünde. - [Nyíregyháza] : [Kaleidoszkóp], [2002]. - 120 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-00-9476-2 fűzött : 980,- Ft
Móricz Zsigmond Színház (Nyíregyháza)
792(439-2Nyíregyháza)(0:82-94)
[AN 925279]
MARC

ANSEL
UTF-87341 /2002.
Gajdó Tamás (1964-)
   Az új színpad művésze : Bárdos Artúr pályaképe, 1900-1938 / Gajdó Tamás. - Veszprém : VE K. : VE Színháztud. Tansz., 2002. - 251 p. : ill. ; 21 cm. - (Theatron könyvek, ISSN 1586-8516 ; 3 [!4].)
Bibliogr.: p. 218-222. - Bárdos Artúr műveinek vál. bibliográfiája: p. 209-217.
ISBN 963-9220-83-3 fűzött : ár nélkül
Bárdos Artúr (1882-1974)
792(439)(092)Bárdos_A.
[AN 925528]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

7342 /2002.
Bart István (1944-)
   Hungary & the Hungarians : the keywords : a concise dictionary of facts and beliefs, customs, usage & myths / by István Bart ; [transl. by Judith Sollosy]. - 2. ed. - Budapest : Corvina, 2002. - 219 p. ; 20 cm
ISBN 963-13-5190-4 fűzött : 2700,- Ft
801.323=945.11=20 *** 809.451.1-318=20 *** 930.85(439)(031)
[AN 925060]
MARC

ANSEL
UTF-87343 /2002.
Bognár József G.
   Contrastive study of Hungarian and English languages : with particular attention to some conflict-points Hungarian students of English face: tenses, sequence of tenses and different verbal structures / [J. G. Bognár]. - [Pécs] : Pro Pannonia, cop. 2000. - 170 p. ; 24 cm. - (Pannónia tankönyvek, ISSN 1417-6637)
Bibliogr.: p. 143-147.
ISBN 963-9079-59-6 fűzött : ár nélkül
809.451.1(075.8) *** 802.0(075.8)
[AN 797650]
MARC

ANSEL
UTF-87344 /2002.
Borostyán Csilla Anna
   Study trips to the English-speaking world : országismereti tankönyv / Borostyán Csilla Anna. - Sopron : Padlás, [2002]. - 222 p. : ill. ; 24 cm. - (Padlás Nyelviskola könyvek, ISSN 1419-533X)
ISBN 963-86196-1-9 fűzött : ár nélkül
802.0(078)=945.11
[AN 925192]
MARC

ANSEL
UTF-87345 /2002.
Büky László (1941-)
   Füst Milán metaforahasználatának alapjai - szótárszerű feldolgozásban / Büky László ; [közread. a] Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvészeti Tanszék. - Szeged : SZTE BTK M. Nyelvészeti Tansz., 2002. - 289 p. ; 25 cm
ISBN 963-482-565-6 fűzött : ár nélkül
Füst Milán (1888-1967)
809.451.1-3 *** 809.451.1-541.251 *** 894.511(092)Füst_M.
[AN 924584]
MARC

ANSEL
UTF-87346 /2002.
Fényes Csaba
   High time - B : felkészítő a felsőfokú angol nyelvvizsga írásbeli feladataira / Fényes Csaba, Vizi Katalin. - 2. kiad. - [Budapest] : Helikon, 2002. - 250 p. ; 29 cm. - (Helikon nyelviskola, ISSN 1419-8622)
ISBN 963-208-772-0 fűzött : 1680,- Ft
802.0(079.1)=945.11
[AN 924147]
MARC

ANSEL
UTF-87347 /2002.
Hoberg, Rudolf
Deutsche Grammatik (magyar)
   Német nyelvtan / ... szerzői Rudolf és Ursula Hoberg ; alkotó szerk. Földes Csaba ; [ford. F. Horváth Mária]. - Budapest : Akad. K., 2002. - 434 p. : ill. ; 14 cm
Duden (keretcím). - Bibliogr.: p. 433-434.
ISBN 963-05-7809-3 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-05-7809-0)
803.0-5(078)=945.11
[AN 924521]
MARC

ANSEL
UTF-87348 /2002.
   Japanológia : kutatás, oktatás, ismeretterjesztés / szerk. Yamaji Masanori ; [közread. a] Kőrösi Csoma Társaság, ELTE Japán Tanszéki Szakcsoport. - Budapest : KCST, 2002. - 98 p. ; 24 cm
A Kőrösi Csoma Sándor Társaság etc. által 2001. szept. 14-16. között Budapesten azonos címmel rendezett nemzetközi szimpózium előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-8378-18-2 fűzött : ár nélkül
809.56 *** 061.3(439-2Bp.)"2001"
[AN 924405]
MARC

ANSEL
UTF-87349 /2002.
Kammer, Henry
   Magyar - holland szótár = Hongaars - Nederlands woordenboek / J. H. A. Kammer, E. Bosch-Ablonczy. - Váltl. lny. - Budapest : Akad. K., 2002. - XXX, 737 p. ; 25 cm
ISBN 963-05-7518-3 kötött : ár nélkül
801.323=945.11=393.1
[AN 924626]
MARC

ANSEL
UTF-87350 /2002.
Kiss Jenő (1943-)
   Társadalom és nyelvhasználat : szociolingvisztikai alapfogalmak / Kiss Jenő. - 2. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2002. - 318 p. ; 24 cm
Felsőoktatási tankönyv. - Bibliogr.: p. 288-311.
ISBN 963-19-2789-X fűzött : 2050,- Ft
800.1(075.8) *** 316.7(075.8)
[AN 924293]
MARC

ANSEL
UTF-87351 /2002.
Magyar Tudományos Akadémia (Budapest). Könyvtár. Stein-könyvtár.
   Catalogue of the Collections of Sir Aurel Stein in the Library of the Hungarian Academy of Sciences / comp. by John Falconer [et al.] ; ed. by Éva Apor and Helen Wang . - Budapest : MTAK ; [London] : British Mus., 2002. - 350 p. : ill. ; 24 cm. - (Keleti tanulmányok, ISSN 0133-6193 ; 11.)
ISBN 963-7451-11-0 kötött : ár nélkül
80.001(439)(092)Stein_A. *** 809 *** 091(439)Stein_A. *** 017.1(439-2Bp.)MTA
[AN 924548]
MARC

ANSEL
UTF-87352 /2002.
Maticsák Sándor
   Finn nyelv / Maticsák Sándor, Anna Tarvainen. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2002. - 200 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 169-186.
ISBN 963-472-620-8 fűzött : ár nélkül
809.454.1(078)=945.11
[AN 925488]
MARC

ANSEL
UTF-87353 /2002.
Molnár Judit
   Az alapfokú írásbeli nyelvvizsga : német / [szerzők Molnár Judit és Szinna Undine]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Akad. K. : ITK, 2002, cop. 1999. - 137 p. : ill. ; 24 cm. - (Rigó nyelvvizsga könyvek, ISSN 1418-5164)
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-05-7551-5)
803.0(079.1)=945.11
[AN 924716]
MARC

ANSEL
UTF-87354 /2002.
Müller József
   Grosses deutsches Grammatik-Testbuch / József Müller. - Szeged : Mozaik, 2000. - 398 p. ; 23 cm
ISBN 963-697-318-0 kötött : ár nélkül
803.0(079.1)=00
[AN 798372]
MARC

ANSEL
UTF-87355 /2002.
Müller József
   Nagy német tesztkönyv / Müller József. - Szeged : Mozaik, 2000. - 398 p. ; 23 cm
ISBN 963-697-306-7 kötött : ár nélkül
803.0(079.1)=00
[AN 798373]
MARC

ANSEL
UTF-87356 /2002.
   A nyelvtantól a szövegtanig : tanulmányok Kocsány Piroska tiszteletére / szerk. Csatár Péter, Maitz Péter, Tronka Krisztián. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2001. - 336 p. ; 24 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-472-561-9 kötött : ár nélkül
801
[AN 925437]
MARC

ANSEL
UTF-87357 /2002.
Petőfi S. János (1931-)
   A multimediális szövegek megközelítései : kérdések - válaszok : bevezetés a statikus 'verbális elem + kép/diagramm/...'-típusú komplex jelek szemiotikai szövegtanába / Petőfi S. János, Benkes Zsuzsa. - Pécs : Iskolakultúra [Szerk.], 2002. - 154 p. : ill. ; 20 cm. - (Iskolakultúra, ISSN 1586-202X ; 11.)
Bibliogr.: p. 144-152.
ISBN 963-641-870-5 fűzött : 1600,- Ft
801.73 *** 801.542 *** 003
[AN 925174]
MARC

ANSEL
UTF-87358 /2002.
Poleszák György
   Voprosy i otvety : társalgási segédkönyv az alap- és középfokú orosz nyelvvizsgára való felkészüléshez / Poleszák György ; [közread. a] Kodolányi János Főiskola. - [Székesfehérvár] : Kodolányi J. Főisk., cop. 2002. - 264 p. ; 24 cm
Fűzött : ár nélkül
808.2(079.1)=945.11
[AN 924511]
MARC

ANSEL
UTF-87359 /2002.
Rónai Béla (1923-)
   Fölnevelő édesanyám : kis magyar nyelvművelő / Rónai Béla ; [közread. a] PTE BTK ... - Pécs : PTE BTK : Dialóg Campus, 2000-. - 20 cm
Az 1. köt. kötetjelzés nélkül jelent meg, monografikus leírása: AN 159529
ISBN 963-641-724-5
809.451.1-06
[AN 455166]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - 2000. - 238 p.
ISBN 963-641-725-3 fűzött : ár nélkül
809.451.1-06
[AN 455167] MARC

ANSEL
UTF-87360 /2002.
Sándor Anna
   Holland nyelvkönyv / Sándor Anna. - Budapest : Balassi, cop. 2000. - 157, [4] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-506-350-4 fűzött : 1400,- Ft
803.931(078)=945.11
[AN 798199]
MARC

ANSEL
UTF-87361 /2002.
Som, O'Niel V.
Niederländisch Wort für Wort (magyar)
   Kapd elő : holland : [Assimil társalgási zsebkönyv] / írta O'Niel V. Som ; a magyar változat Wekerle Szabolcs munkája ; ill. J.-L. Goussé. - Budapest : Assimil Hungária, cop. 2001. - 158 p. : ill. ; 15 cm
ISBN 963-8162-23-6 fűzöt : ár nélkül
803.931(078)=945.11
[AN 925550]
MARC

ANSEL
UTF-87362 /2002.
Szakács Béla (1936-)
   Szöveggyűjtemény és útmutató a középfokú iskolák Kazinczy-versenyéhez / Szakács Béla, Kerekes Barnabás. - 2. kiad. - Budapest : Argumentum, 2002. - 123 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 121-[124].
ISBN 963-446-198-0 fűzött : 980,- Ft
809.451.1-15 *** 894.511.085 *** 371.384
[AN 924568]
MARC

ANSEL
UTF-87363 /2002.
Vernay-Lekanov, Melinda
   Tesztek a nyelvvizsgán : francia középfok / [szerző Melinda Vernay-Lekanov]. - Utánny. - Budapest : Akad. K. : ITK, 2002, cop. 1999. - 140 p. ; 24 cm. - (Rigó nyelvvizsga könyvek, ISSN 1418-5164)
ISBN 963-05-7637-6 fűzött : ár nélkül
804.0(079.1)=945.11
[AN 924714]
MARC

ANSEL
UTF-87364 /2002.
   Veszprém megye földrajzi nevei / [szerk. Balogh Lajos és Ördög Ferenc]. - Bp. : M. Nyelvtud. Társ., 1982-. - 24 cm
A 4. kötetet Balogh Lajos, Ördög Ferenc és Varga Mária szerk.
ISBN 963-7501-74-6 *ISBN 963-7501-73-8 *
Veszprém (megye)
809.451.1-311(439.117) *** 908.439.117
[AN 742767]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4., A veszprémi járás / közzétette Gerstner Károly [et al.] ; [Varga Mária vezetésével gyűjt. a Veszprém megyei pedagógusok és más önkéntes mtársak] ; [a mutatót összeáll. Rónai Béla]. - 2000. - 750 p. : ill., térk. - (A Magyar Nyelvtudományi Társaság kiadványai, ISSN 0133-218X ; 194.)
ISBN 963-7530-07-X fűzött : ár nélkül
809.451.1-311(439.117) *** 908.439.117
[AN 798453] MARC

ANSEL
UTF-87365 /2002.
Wortmann, Martin
Tschechis Wort für Wort (magyar)
   Kapd elő : cseh : [Assimil társalgási zsebkönyv] / írta Martin Wortmann ; a magyar változat Bokros Krisztina és Kerekes Mónika munkája ; ill. J.-L. Goussé. - Budapest : Assimil Hungária, cop. 2002. - 116 p. : ill. ; 15 cm
ISBN 963-8162-25-2 fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-8162-29-2)
808.50(078)=945.11
[AN 925546]
MARC

ANSEL
UTF-87366 /2002.
Zugor István (1903-1984)
   Holland - magyar kisszótár = Nederlands - Hongaars woordenboek / Zugor István. - Váltl. lny. - Budapest : Akad. K., 2002, cop. 1968. - [4], 860 p. ; 15 cm. - (Kisszótár,, ISSN 0324-7562)
Holland - magyar szótár (borító- és gerinccím)
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-05-6499-8)
801.323=393.1=945.11
[AN 925003]
MARC

ANSEL
UTF-87367 /2002.
Zugor István (1903-1984)
   Magyar - holland kisszótár = Hongaars - Nederlands woordenboek / Zugor István ; [főmtárs. Rátz Ottó]. - Váltl. lny. - Budapest : Akad. K., 2002, cop. 1979. - 695 p. ; 15 cm. - (Kisszótár,, ISSN 0324-7562)
Magyar - holland szótár (borító- és gerinccím)
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-05-6500-5)
801.323=945.11=393.1
[AN 925004]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

7368 /2002.
Bálint Péter (1958-)
   Nyílt kártyákkal : a levél- és naplóírásról / Bálint Péter. - Budapest : Nagyvilág, 2001. - 330 p. ; 22 cm. - (Nagyvilág esszék, ISSN 1588-6751)
Bibliogr.: p. 325-330.
ISBN 963-9175-18-8 fűzött : 1600,- Ft
82.01-6 *** 82.01-94 *** 82(091)-6 *** 82(091)-94
[AN 924453]
MARC

ANSEL
UTF-87369 /2002.
Boda István Károly
   Számítógépes stilisztikai és szövegtani tanulmányok / Boda István Károly, Porkoláb Judit. - Debrecen : DE M. Nyelvtud. Int., 2001. - 155 p. : ill. ; 24 cm. - (A Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének kiadványai, ISSN 1588-6433 ; 76.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-472-581-3 fűzött : ár nélkül
82.07 *** 809.451.1-73 *** 894.511(091) *** 681.3.004.14
[AN 925512]
MARC

ANSEL
UTF-87370 /2002.
Borja Martínez, Carlos R.
   La Fe agónica de Unamuno / Carlos R. Borja Martínez ; [közread. az Ibér-amerikai Kommunikációs és Továbbképző Intézet BGF - KKFK]. - [Budapest] : Ibér-amerikai Kommunikációs és Továbbképző Int., [2000]. - 85 p. ; 21 cm
Példányszám: 250
ISBN 963-00-5642-9 * fűzött : ár nélkül
Unamuno y Jugo, Miguel, de.
860(092)Unamono,_M.-de
[AN 797999]
MARC

ANSEL
UTF-87371 /2002.
Bradley, Andrew Cecil
Shakespearean tragedy (magyar)
   Shakespeare tragikus jellemei : előadások a Hamletről, az Othellóról, a Lear királyról és a Macbethről / A. C. Bradley ; [ford. Módos Magdolna]. - Budapest : Gond-Cura Alapítvány : Palatinus, 2001. - 626 p. ; 19 cm. - (Gutenberg tér, ISSN 1587-7779 ; 1.)
ISBN 963-9380-40-7 fűzött : 2970,- Ft
Shakespeare, William
820(092)Shakespeare,_W.
[AN 924533]
MARC

ANSEL
UTF-87372 /2002.
   Literatur als Brücke zwischen Ost und West : zum Gedenken an Wolfgang Kraus / hrsg. von Peter Bassola und Endre Kiss. - Szeged : Grimm, 2000. - 135 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 133-134.
ISBN 963-9087-44-0 kötött : ár nélkül
Kraus, Wolfgang
830(436)(091)(092)Kraus,_W. *** 008(436)(092)Kraus,_W. *** 894.511(092)Déry_T.
[AN 798155]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

7373 /2002.
Domokos Mátyás (1928-)
   A porlepte énekes : Weöres Sándorról / Domokos Mátyás. - [Budapest] : Nap, 2002. - 199 p. ; 19 cm
ISBN 963-9402-04-4 * kötött : 1700,- Ft (hibás ISBN 963-9402-04-04)
Weöres Sándor (1913-1989)
894.511(092)Weöres_S.
[AN 924402]
MARC

ANSEL
UTF-87374 /2002.
Illyés Gyula (1902-1983)
   Petőfi Sándor / Illyés Gyula ; [a szöveggond. Domokos Mátyás munkája]. - Budapest : Kortárs, 2002. - 460 p. ; 21 cm
ISBN 963-9297-52-6 kötött : 2500,- Ft
Petőfi Sándor (1823-1849)
894.511(092)Petőfi_S.
[AN 925177]
MARC

ANSEL
UTF-87375 /2002.
Kerényi Ferenc (1944-)
   Petőfi Sándor / Kerényi Ferenc. - Budapest : Elektra Kiadóház, 2002. - 190 p. : ill. ; 21 cm. - (Élet-kép sorozat, ISSN 1419-9785)
Bibliogr.: p. 186-187.
ISBN 963-9391-17-4 kötött : ár nélkül
Petőfi Sándor (1823-1849)
894.511(092)Petőfi_S.
[AN 924472]
MARC

ANSEL
UTF-87376 /2002.
   Senkiföldjén : in memoriam Pilinszky János / [vál., szerk., összeáll. Hafner Zoltán]. - 3. utánny. - [Budapest] : Nap, 2002. - 379 p., [8] t. : ill. ; 19 cm. - (In memoriam, ISSN 1416-0757)
ISBN 963-8116-69-2 kötött : 1950,- Ft
Pilinszky János (1921-1981)
894.511(092)Pilinszky_J.
[AN 924675]
MARC

ANSEL
UTF-87377 /2002.
Szigeti Lajos Sándor (1951-)
   A virrasztó költő : esszék, tanulmányok, kritikák / Szigeti Lajos Sándor. - Szeged : Tiszatáj Alapítvány, 2002. - 282 p. ; 19 cm. - (Tiszatáj könyvek, ISSN 1417-314X)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-8496-18-5 fűzött : 1200,- Ft
József Attila (1905-1937)
894.511(092)József_A.
[AN 925350]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

7378 /2002.
Akter, Turgut A.
Circles cyrcles in the air (magyar)
   Egek örök körei : modern szufi versek / Turgut A. Akter ; [ford. Erdődi Gábor]. - Budapest : Fekete Sas, 2002. - 116, [2] p. ; 21 cm
ISBN 963-9352-28-4 kötött : 1904,- Ft
820-141(73)=945.11
[AN 925308]
MARC

ANSEL
UTF-87379 /2002.
Andrews, Virginia
The wildflowers (magyar)
   Vadvirágok / Virginia C. Andrews ; [ford. Frigyik László]. - Budapest : M. Kvklub, 2001-. - 21 cm
Regény
ISBN 963-547-602-7 *
820-31(73)=945.11
[AN 902528]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [5.], Vissza a kertbe. - 2002. - 355 p.
ISBN 963-547-631-0 kötött : ár nélkül
820-31(73)=945.11
[AN 925272] MARC

ANSEL
UTF-87380 /2002.
Bachmann, Ingeborg
Malina (magyar)
   Malina : regény / Ingeborg Bachmann ; [ford. Pete Nóra]. - Pécs : Jelenkor, 2002. - 301, [2] p. ; 21 cm. - (Kiseurópa,, ISSN 1217-3266)
ISBN 963-676-274-0 fűzött : 1900,- Ft
830-31(436)=945.11
[AN 925553]
MARC

ANSEL
UTF-87381 /2002.
Banier, François-Marie
Balthazar, fils de famille (magyar)
   Balthazar, a család szemefénye / François-Marie Banier ; [ford. Ferch Magda]. - Budapest : Magvető, cop. 2002. - 285 p. ; 19 cm
Regény
ISBN 963-14-2282-8 kötött : 1890,- Ft
840-31=945.11
[AN 925434]
MARC

ANSEL
UTF-87382 /2002.
Banier, François-Marie
Je ne t'ai jamais aimé (magyar)
   Soha nem szerettelek / François-Marie Banier ; [ford. Ferch Magda]. - Budapest : Magvető, cop. 2001. - 83 p. ; 19 cm
ISBN 963-14-2283-6 kötött : 1290,- Ft
840-2=945.11
[AN 925340]
MARC

ANSEL
UTF-87383 /2002.
Baxendale, Martin
The cat owner's survival guide (magyar)
   A macska működése : [túlélési kalauz gyakorló gazdiknak] / Martin Baxendale. - Budapest : Animus, 2002, cop. 1998. - 32 p. : ill. ; 15x21 cm
ISBN 963-8386-88-6 fűzött : 398,- Ft
820-7=945.11
[AN 924721]
MARC

ANSEL
UTF-87384 /2002.
Baxendale, Martin
The dog owner's survival guide (magyar)
   A kutya működése : [túlélési útmutató gyakorló gazdiknak] / Martin Baxendale ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2002, cop. 1999. - 32 p. : ill. ; 15x21 cm
ISBN 963-9307-15-7 fűzött : 398,- Ft
820-7=945.11
[AN 924720]
MARC

ANSEL
UTF-87385 /2002.
Baxendale, Martin
Your man (magyar)
   A férfi működése : kezelési útmutató / Martin Baxendale. - Budapest : Animus, 2002. - 32 p. : ill. ; 15x21 cm
ISBN 963-8386-87-8 fűzött : 398,- Ft
820-7=945.11
[AN 924724]
MARC

ANSEL
UTF-87386 /2002.
Baxendale, Martin
Your woman (magyar)
   A nő működése : kezelési útmutató férfiaknak / Martin Baxendale. - Budapest : Animus, 2002. - 32 p. : ill. ; 15x21 cm
ISBN 963-8386-86-X fűzött : 398,- Ft
820-7=945.11
[AN 924723]
MARC

ANSEL
UTF-87387 /2002.
Benzoni, Juliette
Le boiteux de Varsovie (magyar)
   A varsói sánta / Juliette Benzoni ; [ford. Balla Katalin]. - [Budapest] : Geopen, [2002]-. - 19 cm
Regényciklus
840-31=945.11
[AN 922552]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Sissi opálja. - [2002]. - 386 p.
ISBN 963-9093-47-5 fűzött : 1490,- Ft
840-31=945.11
[AN 925406] MARC

ANSEL
UTF-87388 /2002.
Birkner, Friede
Kammerdiener gesucht (magyar)
   Urasági inas / Friede Birkner ; [ford. Maros Magdolna]. - Budapest : Bastei Budapest, 2000. - 189 p. ; 18 cm. - (Hedwig Courths-Mahler lányának regényei)
ISBN 963-296-337-7 fűzött : 596,- Ft
830-312.5=945.11
[AN 435076]
MARC

ANSEL
UTF-87389 /2002.
Birtalan Győző (1925-)
   Klasszikusok az orvoslásról : orvostörténelmi breviárium / Birtalan Győző. - Piliscsaba : Mati, 2002. - 139 p. ; 19 cm. - (Magyar tudománytörténeti szemle könyvtára, ISSN 1416-5368 ; 34.)
ISBN 963-9276-22-7 fűzött : ár nélkül
82-84=945.11 *** 61(0:82-84)
[AN 924464]
MARC

ANSEL
UTF-87390 /2002.
Brandys, Kazimierz
Rondo (magyar)
   Rondó : szerelem, színház, háború / Kazimierz Brandys ; [ford. Pálfalvi Lajos]. - Pécs : Jelenkor, 2002. - 386 p. ; 22 cm. - (Kiseurópa,, ISSN 1217-3266)
Regény
ISBN 963-676-273-2 kötött : 1800,- Ft
884-31=945.11
[AN 925284]
MARC

ANSEL
UTF-87391 /2002.
Brasme, Anne-Sophie
Respire (magyar)
   Lélegezz! : regény / Anne-Sophie Brasme ; [ford. Laky Krisztina]. - Budapest : Ulpius-ház, 2002. - 163 p. ; 19 cm
ISBN 963-9348-72-4 kötött : 1380,- Ft
840-31=945.11
[AN 925427]
MARC

ANSEL
UTF-87392 /2002.
Brown, Sandra
The switch (magyar)
   Cserebere / Sandra Brown ; [ford. Tandori Dezső]. - Budapest : M. Kvklub, 2002. - 499 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-547-637-X kötött : ár nélkül
820-312.5(73)=945.11
[AN 925383]
MARC

ANSEL
UTF-87393 /2002.
Camilleri, Andrea
Il birraio di Preston (magyar)
   A prestoni serfőző / Andrea Camilleri ; [ford. Lukácsi Margit]. - Budapest : Bastei Budapest, 2002. - 238 p. ; 19 cm
Regény
ISBN 963-296-537-X kötött : 2100,- Ft
850-31=945.11
[AN 924444]
MARC

ANSEL
UTF-87394 /2002.
Chevalier, Tracy
Falling angels (magyar)
   Hulló angyalok / Tracy Chevalier ; [ford. Kiss Marianne]. - [Budapest] : Geopen, cop. 2002. - 368 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-9093-53-X kötött : 1890,- Ft
820-31(73)=945.11
[AN 925281]
MARC

ANSEL
UTF-87395 /2002.
Connelly, Michael
Blood work (magyar)
   Véres munka / Michael Connelly ; [ford. Marthy Barna]. - [Budapest] : JLX, cop. 2002. - 392 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-305-163-0 fűzött : 1690,- Ft
820-312.4(73)=945.11
[AN 925368]
MARC

ANSEL
UTF-87396 /2002.
Courths-Mahler, Hedwig
Liane Reinold (magyar)
   Rangon alul / Hedwig Courths-Mahler ; [ford. Komáromy Rudolf]. - Budapest : Bastei Budapest, [2002]. - 86 p. ; 22 cm. - (Hedwig Courths-Mahler felejthetetlen szerelmes regényei, ISSN 1216-2140 ; 186.)
ISBN 963-296-520-5 fűzött : 249,- Ft
830-312.5=945.11
[AN 924654]
MARC

ANSEL
UTF-87397 /2002.
Dumas, Alexandre (père.)
Le comte de Monte-Cristo (magyar)
   Monte Cristo grófja / Alexandre Dumas ; [ford. Törőné Tóth Katalin]. - [Budapest] : Új Ex Libris, [2002]. - 238 p. : ill. ; 20 cm. - (Klasszikus ifjúsági regénytár, ISSN 1587-6551)
ISBN 963-9370-42-8 kötött : ár nélkül
840-31=945.11
[AN 924985]
MARC

ANSEL
UTF-87398 /2002.
Dumas, Alexandre (père.)
Les trois mousquetaires (magyar)
   A három testőr / Alexandre Dumas ; [ford. Kovácsné Kliment Emilia]. - [Budapest] : Új Ex Libris, [2001]. - 207 p. : ill. ; 20 cm. - (Klasszikus ifjúsági regénytár, ISSN 1587-6551)
ISBN 963-9370-41-X kötött : ár nélkül
840-31=945.11
[AN 924826]
MARC

ANSEL
UTF-87399 /2002.
Durrell, Gerald
Three singles to adventure (magyar)
   Kalandorok az őserdőben / Gerald Durrell ; [ford. Rézműves Zoltán] ; [... az illusztrációkat Réber László kész.]. - Budapest : Európa, 2002, cop. 1997. - 196 p. : ill. ; 20 cm. - (Vidám könyvek, ISSN 0139-4029)
A sorozatcím feltüntetése nélkül
ISBN 963-07-7096-2 fűzött : 980,- Ft
820-992=945.11 *** 591.9(881)(0:82-992)
[AN 925006]
MARC

ANSEL
UTF-87400 /2002.
Eco, Umberto
Il nome della rosa (magyar)
   A rózsa neve / Umberto Eco ; [ford. Barna Imre] ; [... a jegyzeteket kész. Klaniczay Gábor]. - Budapest : Európa, 2002, cop. 1988. - 656, [5] p. : ill. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-07-7202-7 kötött : 2200,- Ft
850-31=945.11
[AN 924708]
MARC

ANSEL
UTF-87401 /2002.
Fleming, Gherbod
Gangrel (magyar)
   Gangrel / Gherbod Fleming ; [ford. Tóth Zsolt, Hadik-Barkóczy Dániel]. - Budapest : Delta Vision, [2000]. - 215 p. ; 19 cm. - (Klán regények ; ; 3.)
Regény. - Vampire: the masquerade (keretcím) ; World of darkness (keretcím)
ISBN 963-00-2746-1 fűzött : ár nélkül
820-312.9(73)=945.11
[AN 797956]
MARC

ANSEL
UTF-87402 /2002.
García Márquez, Gabriel
Cien años de soledad (magyar)
   Száz év magány / Gabriel García Márquez ; [ford. Székács Vera]. - 8. kiad. - Budapest : Magvető, [2002], cop. 1971. - 373 p. ; 24 cm
Regény
Kötött : 2490,- Ft (hibás ISBN 963-14-2049-3)
860-31(861)=945.11
[AN 924644]
MARC

ANSEL
UTF-87403 /2002.
Hornby, Nick
How to be good (magyar)
   Hogy legyünk jók? / Nick Hornby ; [ford. M. Nagy Miklós]. - Budapest : Európa, 2002. - 343 p. ; 19 cm
Regény
ISBN 963-07-7135-7 kötött : 1900,- Ft
820-31=945.11
[AN 925401]
MARC

ANSEL
UTF-87404 /2002.
Huelle, Paweł
Weiser Dawidek (magyar)
   Weiser Dávidka / Paweł Huelle ; [ford. Kertész Noémi] ; [az utószót Antoni Libera írta]. - Budapest : Európa, 2002. - 296 p. ; 19 cm
Regény
ISBN 963-07-7018-0 kötött : 1800,- Ft
884-31=945.11
[AN 925412]
MARC

ANSEL
UTF-87405 /2002.
Huxley, Aldous
The doors of perception (magyar)
   Az érzékelés kapui ; Menny és pokol / Aldous Huxley ; [ford. Szántai Zsolt, Galamb Zoltán]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2002. - 162 p. ; 21 cm. - (Modern klasszikusok, ISSN 1218-652X)
Egys. cím: The doors of perception ; Heaven and hell. - Regények
ISBN 963-9393-80-0 kötött : 1390,- Ft
820-96=945.11
[AN 925407]
MARC

ANSEL
UTF-87406 /2002.
Jedi apprentice (magyar)
   Jedi-növendék. - Budapest : Egmont Hungary, 1999-. - 20 cm
Fantasztikus regény. - Star wars (keretcím)
ISBN 963-627-385-5 *
820-312.9(73)=945.11
[AN 402040]
MARC

ANSEL
UTF-8


   6., A bizonytalan ösvény / írta Jude Watson ; [ford. Nemes Judit]. - 2002. - 125 p.
The uncertain path
ISBN 963-627-728-1 fűzött : 798,- Ft
820-312.9(73)=945.11
[AN 924498] MARC

ANSEL
UTF-8


   7., Az ostromlott templom / írta Jude Watson ; [ford. Nemes Judit]. - 2002. - 114 p.
The captive temple
ISBN 963-627-729-X fűzött : 798,- Ft
820-312.9(73)=945.11
[AN 924501] MARC

ANSEL
UTF-87407 /2002.
Jones, Diana Wynne
   A Chrestomanci-krónika / Diana Wynne Jones ; [ford. Kiss Marianne]. - [Budapest] : Geopen, [2002]-. - ill. ; 22 cm
820-312.9(02.053.2)=945.11
[AN 925498]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], Varázslatos élet. - cop. 2002. - 288 p.
ISBN 963-9093-52-1 kötött : 1890,- Ft
820-312.9(02.053.2)=945.11
[AN 925506] MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], Christopher Chant kilenc élete. - cop. 2002. - 356 p.
ISBN 963-9093-54-8 kötött : 1990,- Ft
820-312.9(02.053.2)=945.11
[AN 925509] MARC

ANSEL
UTF-87408 /2002.
   Kapaszkodom beléd : japán szerelmes versek / vál. és az előszót írta Baranyi Ferenc ; [ford. Baranyi Ferenc et al.]. - [Budapest] : General Press, [2002]. - 63 p. ; 15 cm. - (Szép versek, szép köntösben, ISSN 1416-8804)
ISBN 963-9282-87-1 velúr : 698,- Ft
895.6-14(082)=945.11 *** 392.6(0:82-14)
[AN 924401]
MARC

ANSEL
UTF-87409 /2002.
Kegel, Bernhard
Das Ölschieferskelett (magyar)
   Csontváz az olajpalában : időutazás / Bernhard Kegel ; [ford. Szegzárdy-Csengery Klára]. - Budapest : Európa, 2002. - 434, [4] p. : ill. ; 24 cm
Regény
ISBN 963-07-7118-7 kötött : 2300,- Ft
830-31=945.11
[AN 924590]
MARC

ANSEL
UTF-87410 /2002.
Kipling, Rudyard
The jungle books (magyar)
   A dzsungel könyve / Rudyard Kipling ; [ford. Törőné Tóth Katalin]. - [Budapest] : Új Ex Libris, [2002]. - 239 p. : ill. ; 21 cm. - (Klasszikus ifjúsági regénytár, ISSN 1587-6551)
Egys. cím: The jungle books ; The jungle book ; The second jungle book
ISBN 963-9370-43-6 kötött : ár nélkül
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 924981]
MARC

ANSEL
UTF-87411 /2002.
Korda, Michael
Another life (magyar)
   Egy másik élet / Michael Korda ; [ford. Siklós Márta]. - Budapest : Európa, 2002. - 559, [4] p. ; 24 cm
ISBN 963-07-7132-2 kötött : 2500,- Ft
Korda, Michael
820-94(73)=945.11
[AN 925487]
MARC

ANSEL
UTF-87412 /2002.
Kubelka, Susanna
Das gesprengte Mieder (magyar)
   A szétfeszített fűző / Susanna Kubelka ; [ford. Haynal Katalin]. - Budapest : M. Kvklub, 2002. - 416 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-547-650-7 kötött : ár nélkül
830-312.5=945.11
[AN 925479]
MARC

ANSEL
UTF-87413 /2002.
Lessing, Gotthold Ephraim
Minna von Barnhelm oder Das Soldatenglück (magyar)
   Minna von Barnhelm avagy A katonaszerencse / Gotthold Ephraim Lessing ; [ford. Kótzián Katalin]. - [Budapest] : Nap, 2002. - 101 p. ; 17 cm
Vígjáték
ISBN 963-9402-11-7 kötött : 1900,- Ft
830-22=945.11
[AN 924446]
MARC

ANSEL
UTF-87414 /2002.
Liiceanu, Gabriel
Jurnalul de la Păltiniş (angol)
   The Păltiniş diary : a paideic model in humanist culture / Gabriel Liiceanu ; [transl. by James Christian Brown]. - Budapest ; New York, [N. Y.] : CEU Press, 2000. - XXXII, 227 p. ; 24 cm. - (Central European library of ideas, ISSN 1586-6335)
ISBN 963-9116-88-2 kötött : ár nélkülISBN 963-9116-89-0 fűzött : ár nélkül
859.0-94=20 *** 323.22(498)"1977/1981"(093)
[AN 797547]
MARC

ANSEL
UTF-87415 /2002.
Lin Yü-tang
With love and irony (magyar)
   Méz és bors / Lin Yutang ; [ford. Hertelendy István]. - [Budapest] : Filum, [2002]. - 360 p. ; 19 cm
ISBN 963-9351-17-2 kötött : ár nélkül
820-4(73)=945.11
[AN 924479]
MARC

ANSEL
UTF-87416 /2002.
Lindgren, Astrid
Än lever Emil i Lönneberga (magyar)
   Juharfalvi Emil még egyszer / Astrid Lindgren ; ill. Björn Berg ; ford. Tótfalusi István. - Utánny. - Budapest : Egmont, 2002. - 120 p. : ill. ; 21 cm
Ifjúsági regény
ISBN 963-627-297-2 kötött : 1099,- Ft
839.7-31(02.053.2)=945.11
[AN 924748]
MARC

ANSEL
UTF-87417 /2002.
Lindgren, Astrid
Pippi Långstrump i Söderhavet (magyar)
   Harisnyás Pippi a Déltengeren / Astrid Lindgren ; ford. Tótfalusi István ; az illusztrációkat Ingrid Vang-Nyman kész. - Utánny. - Budapest : Egmont, 2002. - 109 p. : ill. ; 21 cm
Ifjúsági regény
ISBN 963-627-217-4 kötött : 1099,- Ft
839.7-31(02.053.2)=945.11
[AN 924746]
MARC

ANSEL
UTF-87418 /2002.
MacLaine, Shirley
Out on a limb (magyar)
   Találd meg önmagad / Shirley MacLaine ; [ford. Fencsik Flóra]. - Budapest : Édesvíz, 2002, cop. 1993. - 340 p. ; 21 cm. - (New age, ISSN 1215-6795 ; 9.)
ISBN 963-528-497-7 fűzött : 1650,- Ft
820-94(73)=945.11
[AN 924717]
MARC

ANSEL
UTF-87419 /2002.
Michaelis, Josef
   Zauberhut / Josef Michaelis ; [Publ.] Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen. - 3. erw. Aufl. - Budapest : Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen, 2001. - 106 p. : ill., színes ; 20 cm
Versek, mesék
ISBN 963-00-9030-9 fűzött : ár nélkül
830-14(02.053.2)(439) *** 830-34(02.053.2)(439)
[AN 924798]
MARC

ANSEL
UTF-87420 /2002.
Miler, Zdeněk
Krtek a maminka (magyar)
   A vakond és a nyuszimama / ill. Zdeněk Miler ; szöveg Hana Doskočilová ; [ford. Balázs Andrea]. - [Budapest] : Helikon ; [Praha] : Albatros, cop. 2002. - 54 p. : ill., színes ; 27 cm
Képes mese
ISBN 963-208-769-0 kötött : ár nélkül
885.0-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 925269]
MARC

ANSEL
UTF-87421 /2002.
Norfolk, Lawrence
In the shape of a boar (magyar)
   Vadkan képében / Lawrence Norfolk ; ford. Szentgyörgyi József. - Budapest : Athenaeum 2000, cop. 2002. - 318 p. ; 22 cm
Regény
ISBN 963-9261-80-7 kötött : 2990,- Ft
820-31=945.11
[AN 924503]
MARC

ANSEL
UTF-87422 /2002.
Petrie, John
Le scribe (magyar)
   Az írnok / John Petrie. - [Budapest] : Elektra Kiadóház, 2001-. - 22 cm
Regény
ISBN 963-9391-12-3 *
840-311.6=945.11
[AN 901154]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., A sivatag fia / [ford. Varga Judit]. - cop. 2002. - 163 p. : ill.
ISBN 963-9391-19-0 kötött : ár nélkül
840-311.6=945.11
[AN 924549] MARC

ANSEL
UTF-87423 /2002.
Powers, Tim
The Anubis gates (magyar)
   Anubisz kapui / Tim Powers ; [ford. Juhász Viktor]. - Budapest : Valhalla Páholy, 2001-2002. - 2 db ; 20 cm. - (A fantasy nagymesterei, ISSN 1587-8880)
Regény
ISBN 963-9238-47-3 *
820-312.9=945.11
[AN 907173]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 2002. - 248, VII p.
ISBN 963-9238-45-7 fűzött : 1390,- Ft
820-312.9=945.11
[AN 924524] MARC

ANSEL
UTF-87424 /2002.
Said, Kurban
Ali und Nino (magyar)
   Ali és Nino / Kurban Said ; [ford. Borbás Mária] ; [a verseket N. Kiss Zsuzsa ford.]. - Budapest : M. Kvklub, 2002. - 228 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-547-636-1 kötött : ár nélkül
830-312.5(436)=945.11
[AN 925391]
MARC

ANSEL
UTF-87425 /2002.
Satta Centanin, Antonello
Amore mio infinito (magyar)
   Én örök szerelmem / Aldo Nove ; [ford. Gyimesi Kinga]. - Budapest : Bastei Budapest, 2002. - 190 p. ; 19 cm
Regény
ISBN 963-296-533-7 kötött : 2100,- Ft
850-31=945.11
[AN 924461]
MARC

ANSEL
UTF-87426 /2002.
Small, Bertrice
Intrigued (magyar)
   Királyok szeretője, királyi szeretők / Bertrice Small ; [ford. Kovács Ivett]. - Budapest : M. Kvklub, 2002. - 427 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-547-629-9 kötött : ár nélkül
820-312.5(73)=945.11
[AN 925206]
MARC

ANSEL
UTF-87427 /2002.
Smith, Nyx
Fade to black (magyar)
   Elsötétedés / Nyx Smith ; [ford. Ferencz Tamás]. - Budapest : Beholder, 2002. - 314 p. ; 19 cm. - (Árnyvadász, ISSN 1218-7585)
Regény. - Shadowrun (keretcím)
ISBN 963-9399-11-6 fűzött : 1098,- Ft
820-312.9(73)=945.11
[AN 924438]
MARC

ANSEL
UTF-87428 /2002.
Streit, Jakob
   Három lovagtörténet / Jakob Streit ; [ford. Kádas Ágnes, Toll Tünde] ; [közread. az] Ita Wegman Alapítvány. - Budapest : Ita Wegman Alapítvány, [2000]. - 76 p. : ill. ; 23 cm
Tart.: A jó Gerhard ; Szegény Henrik ; A szép Magelone. - Egys. cím: Der gute Gerhard ; Der arme Heinrich ; Die schöne Magelone. - Példányszám: 500
ISBN 963-00-4702-0 * fűzött : ár nélkül
830-321.3(082)(02.053.2)=945.11
[AN 451305]
MARC

ANSEL
UTF-87429 /2002.
Tolstoj, Lev Nikolaevič
Vojna i mir (magyar)
   Háború és béke : regény / Lev Tolsztoj ; [ford. Ambrozovics Dezső]. - Budapest : Urbis Kvk., 2002. - 3 db ; 24 cm
Szerb Antal előszavával
ISBN 963-9291-22-6 kötött : ár nélkül
882-31=945.11
[AN 925515]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 463 p.
ISBN 963-9291-23-4
882-31=945.11
[AN 925519] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 461 p.
ISBN 963-9291-24-2
882-31=945.11
[AN 925521] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - 450 p.
ISBN 963-9291-25-0
882-31=945.11
[AN 925524] MARC

ANSEL
UTF-87430 /2002.
Twain, Mark
The adventures of Tom Sawyer (magyar)
   Tom Sawyer kalandjai / Mark Twain ; [ford. Kovácsné Kliment Emilia]. - [Budapest] : Új Ex Libris, [2001]. - 213 p. ; 20 cm. - (Klasszikus ifjúsági regénytár, ISSN 1587-6551)
ISBN 963-9370-38-X kötött : ár nélkül
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 924974]
MARC

ANSEL
UTF-87431 /2002.
Twain, Mark
The prince and the pauper (magyar)
   Koldus és királyfi / Mark Twain ; [ford. Kovácsné Kliment Emilia]. - [Budapest] : Új Ex Libris, [2001]. - 214 p. : ill. ; 20 cm. - (Klasszikus ifjúsági regénytár, ISSN 1587-6551)
ISBN 963-9370-40-1 kötött : ár nélkül
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 924977]
MARC

ANSEL
UTF-87432 /2002.
Vargas Llosa, Mario
Pantaleón y las visitadoras (magyar)
   Pantaleón és a hölgyvendégek / Mario Vargas Llosa ; [ford. Huszágh Nándor]. - Budapest : Európa, 2002. - 419 p. ; 19 cm
Regény
ISBN 963-07-6899-2 kötött : 1800,- Ft
860-31(85)=945.11
[AN 924705]
MARC

ANSEL
UTF-87433 /2002.
Vassalli, Sebastiano
La chimera (magyar)
   A látomás / Sebastiano Vassalli ; [ford. Szénási Ferenc]. - Budapest : Bastei Budapest, 2002. - 301, [2] p. ; 19 cm
Regény
ISBN 963-296-522-1 kötött : 2400,- Ft
850-31=945.11
[AN 925186]
MARC

ANSEL
UTF-87434 /2002.
Weis, Margaret
Fire sea (magyar)
   Tűztenger / Margaret Weis, Tracy Hickman ; [ford. Lacza Katalin]. - Budapest : Valhalla Páholy, 2000-. - 19 cm
Regény
ISBN 963-9238-24-4 *
820-312.9(73)=945.11
[AN 435218]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2000. - 255 p.
ISBN 963-9238-14-7 fűzött : 890,- Ft
820-312.9(73)=945.11
[AN 435220] MARC

ANSEL
UTF-87435 /2002.
White, Stephen
The program (magyar)
   A védett tanú / Stephen White ; [ford. Németh Anikó]. - [Budapest] : General Press, [2002]. - 401, [2] p. ; 21 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
Regény
ISBN 963-9282-67-7 kötött : 1300,- Ft
820-312.4(73)=945.11
[AN 925485]
MARC

ANSEL
UTF-87436 /2002.
Williams, Valentine
The man with the clubfoot (magyar)
   A Tuskólábú / Valentine Williams ; [ford.Zigány Árpád]. - Budapest : Grafit Public, [2002]. - 253 p. ; 21 cm. - (Szórakoztató regények, ISSN 1587-7892)
ISBN 963-00-8834-7 fűzött : 1380,- Ft
820-311.3=945.11
[AN 924462]
MARC

ANSEL
UTF-87437 /2002.
Witkiewicz, Stanisław Ignacy
Pożegnanie jesieni (magyar)
   Az ősz búcsúja : regény / Stanisław Ignacy Witkiewicz ; [ford. Körner Gábor]. - Pécs : Jelenkor, 2002. - 441 p. ; 22 cm. - (Kiseurópa,, ISSN 1217-3266)
ISBN 963-676-270-8 kötött : 1900,- Ft
884-31=945.11
[AN 925167]
MARC

ANSEL
UTF-87438 /2002.
Worth, Nigel
Roger Sinclair's treasure (magyar)
   Roger Sinclair gyémántjai / Nigel Worth ; [ford. Zigány Árpád]. - Budapest : Grafit Public, [2002]. - 221 p. ; 21 cm. - (Szórakoztató regények, ISSN 1587-7892)
ISBN 963-00-8498-8 fűzött : 1280,- Ft
820-312.4=945.11
[AN 924465]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

7439 /2002.
Ady Endre (1877-1919)
Művek (vál.)
   Ady Endre válogatott versei. - [Kaposvár] : Holló, [2002]. - 183 p. ; 20 cm. - (Holló diákkönyvtár, ISSN 1419-5933)
Válogatott versek (borító- és gerinccím)
ISBN 963-9388-62-9 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 924994]
MARC

ANSEL
UTF-87440 /2002.
Balla D. Károly (1957-)
   Világvége : válogatott novellák / Balla D. Károly. - [Pécs] : Pro Pannonia, 2002. - 222 p. ; 21 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
ISBN 963-9079-80-4 kötött : ár nélkül
894.511-32
[AN 925311]
MARC

ANSEL
UTF-87441 /2002.
Bartis Attila (1968-)
   A nyugalom / Bartis Attila. - Utánny. - Budapest : Magvető, cop. 2001. - 325 p. ; 19 cm
Regény
ISBN 963-14-2251-8 kötött : 1890,- Ft
894.511-31
[AN 924745]
MARC

ANSEL
UTF-87442 /2002.
Bátki Fazekas Zoltán (1968-)
   Fényben születő / Bátki Fazekas Zoltán ; [graf. Réti Zoltán]. - Szeged : Közélet K., cop. 2000. - 139, [4] p. : ill. ; 21 cm
Versek
ISBN 963-85247-8-2 * kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-85247-7-4)
894.511-14
[AN 798070]
MARC

ANSEL
UTF-87443 /2002.
Bauer József
   Mint hamu alatt a parázs.. : a mártírhalált halt Bauer József versei és novellái / [szerk. Kővágó Margit]. - Budapest : Makkabi, 2002. - 79 p. ; 21 cm
ISBN 963-7475-69-9 fűzött : ár nélkül
894.511-14 *** 894.511-32
[AN 925268]
MARC

ANSEL
UTF-87444 /2002.
Benedek Elek (1859-1929)
   Az én első könyvem / Benedek Elek ; [megj. a Barnaföldi Gábor Archívum gondozásában]. - Repr. kiad. - [Budapest] : Barnaföldi Archívum, [2002]. - 90 p. : ill. ; 21 cm
Fiora Margit illusztrációival. - Eredeti kiadása: Budapest : Pantheon, 1926
ISBN 963-86182-1-3 fűzött : ár nélkül
894.511-14(02.053.2)
[AN 924495]
MARC

ANSEL
UTF-87445 /2002.
Benedek István Gábor (1937-)
   Majd tegnap / Synamon. - [Debrecen] : [Magánkiad.], 2001. - 259, [7] p. : ill. ; 21 cm
Filozófiai költemények. - Egyoldalas nyomással
ISBN 963-650-243-9 fűzött : ár nélkül
894.511-15
[AN 924609]
MARC

ANSEL
UTF-87446 /2002.
Bihon Tibor (1968-)
   Különleges kommandó / Oliver Thompson Seabird. - [Debrecen] : Cherubion, 2000. - 215 p. ; 19 cm. - (Halálosztó 2029, ISSN 1585-6259)
Regény
ISBN 963-9110-93-0 fűzött : 798,- Ft
894.511-312.9
[AN 797965]
MARC

ANSEL
UTF-87447 /2002.
Bíró András (1923-)
   Vér és ölelés : az Esztelneki család ezer éve : hármasregény / Bíró András. - [Budapest] : Közdok, [2002]. - 593 p. ; 24 cm
Tart.: Keresztek, kardok, koronák ; Liliomok, hollók, félholdak ; Szétszaggatva, megtaposva, megmaradva
ISBN 963-552-365-3 kötött : ár nélkül
894.511-31
[AN 924581]
MARC

ANSEL
UTF-87448 /2002.
Bódis Kriszta (1967-)
   Mind csak idegenyebb úgy / Bódis Kriszta. - [Budapest] : JAK : Kijárat, 2002. - 70 p. ; 20 cm. - (JAK, ISSN 1216-1276 ; 121.)
Versek
ISBN 963-9136-78-6 fűzött : 850,- Ft
894.511-14
[AN 925364]
MARC

ANSEL
UTF-87449 /2002.
Bodnár István (1943-)
   Mezítlábas kisvárosom / Bodnár István ; [... a kötet rajzait Szabados István ... kész.]. - [Nyíregyháza] : Kaleidoszkóp, [2002]. - 129 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-00-6028-0 fűzött : ár nélkül
894.511-94
[AN 925164]
MARC

ANSEL
UTF-87450 /2002.
Csáth Géza (1887-1919)
   Fej a pohárban : napló és levelek, 1914-1916 / Csáth Géza ; [sajtó alá rend. Dér Zoltán és Szajbély Mihály]. - 2. kiad. - Budapest : Magvető, [2002], cop. 1997. - 326, [2] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 322-326.
Kötött : 1790,- Ft (hibás ISBN 963-14-2096-5)
Csáth Géza (1887-1919)
894.511-94 *** 894.511(092)Csáth_G.(093)
[AN 924338]
MARC

ANSEL
UTF-87451 /2002.
Czanik Csaba (1964-)
   Álom-ösvény / Czanik Csaba Árpád. - Sopron : Karaván, 2002. - 213 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-00-9687-0 fűzött : ár nélkül
894.511-31
[AN 925355]
MARC

ANSEL
UTF-87452 /2002.
Darvas László
   Állatszabásúak : felnőtt gyerekeknek és gyermeteg felnőtteknek / Darvas László rímei ; Felvidéki András rajzai. - Budapest : Barlang K., 2001. - 116, [4] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-00-7835-X kötött : 2240,- Ft
894.511-14
[AN 910593]
MARC

ANSEL
UTF-87453 /2002.
Darvas László
   Állatszabásúak : felnőtt gyerekeknek és gyermeteg felnőtteknek / Darvas László rímei ; Felvidéki András rajzai. - 2. kiad. - Budapest : Barlang K., 2002. - 116, [4] p. : ill., színes ; 21 cm
Kötött : 2240,- Ft (hibás ISBN 963-00-7835-X)
894.511-14
[AN 924475]
MARC

ANSEL
UTF-87454 /2002.
Dienes Eszter (1949-)
   Szerető, este : versek Ladányi Mihálynak / Dienes Eszter ; [közread. a] Pro Bibliotheca Alapítvány. - Karcag : Barbaricum Kvműhely ; Törökszentmiklós : Pro Bibliotheca Alapítvány, 2002. - 64 p. ; 21 cm
ISBN 963-9145-22-X fűzött : 800,- Ft
894.511-14
[AN 925282]
MARC

ANSEL
UTF-87455 /2002.
Egressy Zoltán (1967-)
   Csimpi szülinapja / Egressy Zoltán ; [Kalmár István rajz.]. - Budapest : Móra, 2002. - 90 p. : ill. ; 20 cm. - (Az én könyvtáram, ISSN 1587-4877)
Gyermekregény
ISBN 963-11-7684-3 kötött : ár nélkül
894.511-34(02.053.2)
[AN 924482]
MARC

ANSEL
UTF-87456 /2002.
Gyarmathy Ákos (1983-)
   Álomszikrák / [Gyarmathy Ákos]. - Budapest : Alterra, 2002. - 42 p. ; 21 cm
Versek
ISBN 963-9324-27-2 fűzött : 780,- Ft
894.511-14
[AN 925245]
MARC

ANSEL
UTF-87457 /2002.
Győrffy Iván
   Végjáték / Győrffy Iván. - [Budapest] : Liget Műhely Alapítvány, 2002. - 301, [2] p. : ill., színes ; 22 cm. - (Liget könyvek, ISSN 0865-008X)
Esszék
ISBN 963-9363-12-X fűzött : 1600,- Ft
894.511-4
[AN 925439]
MARC

ANSEL
UTF-87458 /2002.
Gyurkovics Tibor (1931-)
   Ballada a rendszerváltásról / Gyurkovics Tibor ; [az illusztrációkat Károlyi András kész.]. - [Szentendre] : Kairosz, 2000. - 72 p. : ill. ; 24 cm
Merített papíron. - Számozott példány: 200
Fűzött : ár nélkül
894.511-17
[AN 925069]
MARC

ANSEL
UTF-87459 /2002.
Hász Erzsébet (1955-)
   A tanács : középfajú dráma három felvonásban / Hász Erzsébet. - Budapest : Ister, 2002. - 62 p. ; 19 cm
ISBN 963-9243-55-8 fűzött : 650,- Ft
894.511-2
[AN 925421]
MARC

ANSEL
UTF-87460 /2002.
Háy János (1960-)
   Kotródom el : versek, 1998-2001 / Háy János. - [Budapest] : Palatinus, 2002. - 155 p. ; 19 cm
ISBN 963-9380-62-8 kötött : 1800,- Ft
894.511-14
[AN 925440]
MARC

ANSEL
UTF-87461 /2002.
Hornyik Miklós (1944-)
   Határsértés : válogatott és új írások, 1965-2001 / Hornyik Miklós. - Budapest : Ister, 2002. - 422 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9243-57-4 kötött : 2500,- Ft
894.511-92
[AN 925467]
MARC

ANSEL
UTF-87462 /2002.
Hunter, Sally
   Az ivory láz / Sally Hunter. - [Kecskemét] : Vagabund, cop. 2002. - 218 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-9409-02-2 fűzött : ár nélkül
894.511-312.4
[AN 924483]
MARC

ANSEL
UTF-87463 /2002.
Illyés Gyula (1902-1983)
   Az író hűsége / Illyés Gyula ; [vál., szerk. és a bev. tanulmányt írta Domokos Mátyás]. - [Budapest] : TTFK : Kortárs, 2002. - 285, [3] p. ; 20 cm. - (Magyar néző, ISSN 1588-2004)
ISBN 963-9297-50-X fűzött : 1800,- Ft
894.511-821 *** 894.511-4
[AN 925168]
MARC

ANSEL
UTF-87464 /2002.
Imre Ferenc (1933-)
   Rés a vassisakon : Imre Ferenc versei. - [Budapest] : [Magánkiad.], 2000. - 205 p. ; 21 cm
ISBN 963-640-861-0 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 797854]
MARC

ANSEL
UTF-87465 /2002.
Janikovszky Éva (1926-)
   Velem mindig történik valami / Janikovszky Éva ; [Réber László rajz.]. - 5. kiad. - Budapest : Móra, 2002. - 31, [2] p. : ill., színes ; 23 cm
Gyermektörténetek
ISBN 963-11-7669-X kötött : ár nélkül
894.511-93
[AN 924270]
MARC

ANSEL
UTF-87466 /2002.
Kálmán Mária
   A félisten : elbeszélések / [Kálmán Mária]. - Budapest : Alterra, 2002. - 92 p. ; 20 cm
ISBN 963-9324-28-0 fűzött : 1200,- Ft
894.511-321.6
[AN 925263]
MARC

ANSEL
UTF-87467 /2002.
Kaló Béla (1954-)
   Irodalmi kávézó : kritikák, kisesszék, tárcák / Kaló Béla. - Edelény : Művel. Közp., Kvt. és Múz. ; Rudabánya : Érc- és Ásványbányászati Múz., 2002. - 128 p. ; 21 cm. - (Edelényi füzetek, ISSN 0238-1842 ; 25.)
ISBN 963-00-9523-8 fűzött : ár nélkül
894.511-92 *** 894.511-4 *** 82.01
[AN 924540]
MARC

ANSEL
UTF-87468 /2002.
Kántor Lajos (1937-)
   Gyökerek, álmok, tengerek : útirajzok a modern művészetekről / Kántor Lajos ; [ill. Cseh Gusztáv, Paulovics László]. - Budapest : Ister, 2002. - 423 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9243-60-4 fűzött : 2400,- Ft
894.511-4(498) *** 7(100)(0:82-4)
[AN 925289]
MARC

ANSEL
UTF-87469 /2002.
Kányádi Sándor (1929-)
   Felemás őszi versek / Kányádi Sándor. - Pécs : Jelenkor, 2002. - 163, [4] p. ; 21 cm
ISBN 963-676-301-1 kötött : 1500,- Ft
894.511-14(498)
[AN 925166]
MARC

ANSEL
UTF-87470 /2002.
Keresztessy Ágnes (1890-1968)
   Új hajtások / Keresztessy Ágnes. - 2. kiad. - Budapest : [s.n.], 2000. - 76, [2] p. ; 20 cm
Versek
Fűzött : ár nélkül
894.511-14(498)
[AN 797872]
MARC

ANSEL
UTF-87471 /2002.
Kovács Mihály
   A katonai ügyész magánélete avagy Csókkal megpecsételve / Kovács Mihály. - Budapest : Szerző, 2002. - 178 p. ; 21 cm
Regény. - Borítócím: A katonai ügyész feljegyzései avagy Csókkal megpecsételve
ISBN 963-440-724-2 fűzött : 1100,- Ft
894.511-31
[AN 924394]
MARC

ANSEL
UTF-87472 /2002.
Krúdy Gyula (1878-1933)
Művek (vál.) (angol)
   Krúdy's chronicles : turn-of-the-century Hungary in Gyula Krúdy's journalism / sel., ed., and transl. by John Bátki ; with an introductory essay by John Lukacs. - Budapest ; New York, [N. Y.] : CEU Press, 2000. - XI, 288 p., [4] t. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9116-78-5 kötött : ár nélkülISBN 963-9116-79-3 fűzött : ár nélkül
894.511-92=20
[AN 458926]
MARC

ANSEL
UTF-87473 /2002.
Lackfi János (1971-)
   Két csavart szaltó : két kisregény / Lackfi János. - Budapest : Ister, 2002. - 142 p. ; 19 cm. - (Ister kortárs írók, ISSN 1419-0893)
Tart.: Szabadulás ; Kegyetlen rekviem
ISBN 963-9243-64-7 fűzött : 1400,- Ft
894.511-31
[AN 925472]
MARC

ANSEL
UTF-87474 /2002.
Lángh Júlia (1942-)
   Vissza Afrikába / Lángh Júlia. - Budapest : Magvető, cop. 2002. - 273 p. ; 19 cm
ISBN 963-14-2278-X kötött : 1890,- Ft
Lángh Júlia (1942-)
894.511-992 *** 908.674.3(0:82-992)
[AN 925432]
MARC

ANSEL
UTF-87475 /2002.
Lázár Ervin (1936-)
   Berzsián és Dideki / Lázár Ervin ; [Réber László rajz.]. - 3. kiad. - Budapest : Osiris, 2002, cop. 1997. - 132, [3] p. : ill., színes ; 21 cm
Meseregény
ISBN 963-379-308-4 kötött : 1480,- Ft
894.511-34(02.053.2)
[AN 924682]
MARC

ANSEL
UTF-87476 /2002.
Lázár Ervin (1936-)
   Hapci király / Lázár Ervin ; [Réber László rajz.]. - Budapest : Osiris, 2002, cop. 1998. - 76, [3] p. : ill., színes ; 21 cm
Mesék
ISBN 963-379-430-7 kötött : 1480,- Ft
894.511-34(02.053.2)
[AN 924681]
MARC

ANSEL
UTF-87477 /2002.
Lázár Ervin (1936-)
   A hétfejű tündér / Lázár Ervin ; [Réber László rajz.]. - 5. bőv. kiad. - Budapest : Osiris, 2002, cop. 1997. - 129 p. : ill. ; 21 cm
Mesék
ISBN 963-379-255-X kötött : 1680,- Ft
894.511-34(02.053.2)
[AN 924683]
MARC

ANSEL
UTF-87478 /2002.
   Legendák és enigmák. - [Budapest] : Valhalla Páholy, [1996]-. - 19 cm
ISBN 963-9039-10-1 *
894.511-322.9(082)
[AN 191692]
MARC

ANSEL
UTF-8


   7., A halál hét arca / [összeáll. Novák Csanád]. - 2000. - 350 p.
ISBN 963-9238-07-4 fűzött : 890,- Ft
894.511-322.9(082)
[AN 435203] MARC

ANSEL
UTF-87479 /2002.
Lénárd Sándor (1910-1972)
   Völgy a világ végén / Lénárd Sándor ; [a szerző rajz.]. - Budapest : Magvető, 2002. - 205 p. : ill. ; 21 cm
Regény. - Először "Die Kuh auf dem Bast" címmel 1963-ban Stuttgartban jelent meg
ISBN 963-14-2297-6 kötött : 1690,- Ft
894.511-31
[AN 924537]
MARC

ANSEL
UTF-87480 /2002.
Magó István (1976-1998)
   Kincset keresek : összegyűjtött versek és novellák / Magó István ; [a szöveget gond. és szerk. Kovács István]. - [Kecskemét] : Bolyai J. Gimn., 2001. - 203 p. : ill. ; 20 cm. - (Bolygató könyvek, ISSN 1588-6921)
ISBN 963-00-8407-4 fűzött : ár nélkül
894.511-14 *** 894.511-32
[AN 924478]
MARC

ANSEL
UTF-87481 /2002.
   Magyar badar : 300 limerik / [vál., szerk. és az előszót írta Várady Szabolcs]. - Budapest : Európa, 2002. - 246 p. : ill. ; 17x18 cm
Papírtokban
ISBN 963-07-7169-1 kötött : 2500,- Ft
894.511-17
[AN 925497]
MARC

ANSEL
UTF-87482 /2002.
   Magyar szépirodalom színpadon. - Budapest : Nevesincs Szính., 2001-. - 25 cm. - (Theatrum Hungaricum, ISSN 1588-614X)
ISBN 963-00-7744-2
894.511-2 *** 894.511-1/-9.04
[AN 924556]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Lúdas Matyi, János vitéz, Toldi rendezőpéldányai / [szerk. és a dramaturgiai, rendezői elemzéseket, jegyzeteket írta Rencz Antal] ; [... rajz. Pető Beatrix]. - 2001. - 291 p. : ill.
Tart.: Lúdas Matyi / Fazekas Mihály elbeszélő költeménye és Móricz Zsigmond "régimódi komédiája" nyomán írta Tarbay Ede. János vitéz / Petőfi Sándor elbeszélő költeményét ... színpadra alk. Rencz Antal. Toldi / Arany János elbeszélő költeményét Jékely Zoltán Toldi bábjátékának felhasználásával színpadra alk. Rencz Antal
ISBN 963-00-7745-0 kötött : ár nélkül
894.511-2
[AN 924560] MARC

ANSEL
UTF-87483 /2002.
Márkus Zoltán (1932-)
   Himnusz az alagútban / Márkus Zoltán ; [kiad. az Eötvös Károly Megyei Könyvtár]. - Veszprém : EKMK, 2002. - 303 p. : ill. ; 20 cm
Publicisztika
ISBN 963-7199-97-7 fűzött : ár nélkül
894.511-92
[AN 925560]
MARC

ANSEL
UTF-87484 /2002.
Méliusz József (1909-1995)
   Cédulák : egyszemélyes kávéház / Méliusz József ; Szávai Géza előszavával. - Budapest : Pont, cop. 2002. - 164 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-9312-46-0 fűzött : 1600,- Ft
Méliusz József (1909-1995)
894.511-94
[AN 924404]
MARC

ANSEL
UTF-87485 /2002.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   Fény- és árnyképek / Mikszáth Kálmán ; [vál., szerk. és a bev. tanulmányt írta Alexa Károly]. - Budapest : TTFK : Kortárs, 2002. - 179 p. ; 20 cm. - (Magyar néző, ISSN 1588-2004)
ISBN 963-9297-49-6 fűzött : 1600,- Ft
894.511-92
[AN 924547]
MARC

ANSEL
UTF-87486 /2002.
Móra Ferenc (1879-1934)
   Kincskereső kisködmön / Móra Ferenc ; [sajtó alá rend. és az előszót írta Lengyel Dénes] ; [Reich Károly rajz.]. - 38. kiad. - Budapest : Móra, 2002. - 166, [2] p. : ill. ; 20 cm
Ifjúsági regény
ISBN 963-11-7668-1 kötött : ár nélkül
894.511-31(02.053.2)
[AN 925051]
MARC

ANSEL
UTF-87487 /2002.
Nógrádi Kovács György
   Az aktmodell : elbeszélések / Nógrádi Kovács György. - [Szécsény] : [Magánkiad.], [2000]. - 281 p. ; 17 cm
ISBN 963-640-600-6 fűzött : ár nélkül
894.511-32
[AN 457063]
MARC

ANSEL
UTF-87488 /2002.
Oláh Gábor (1881-1942)
   Naplók / Oláh Gábor ; szerk., a jegyzeteket és az utószót írta Lakner Lajos. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2002. - 711 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 683-684.
ISBN 963-472-580-5 kötött : ár nélkül
Oláh Gábor (1881-1942)
894.511-94
[AN 925503]
MARC

ANSEL
UTF-87489 /2002.
Örkény István (1912-1979)
   Azt meséld el, Pista : Örkény István az életéről / [... összeáll. Bereményi Géza és Mácsai Pál]. - [Budapest] : Palatinus, 2002. - 93 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9380-60-1 kötött : 1600,- Ft
Örkény István (1912-1979)
894.511-94 *** 894.511(092)Örkény_I.
[AN 925325]
MARC

ANSEL
UTF-87490 /2002.
Oszlánszky Zsolt (1976-)
   A tizedik / Peter McSky. - Budapest : Valhalla Páholy, 2002. - 336 p. ; 18 cm
Regény. - M.a.g.u.s. avagy A kalandorok krónikái (keretcím)
ISBN 963-9238-50-3 fűzött : 1290,- Ft
894.511-312.9
[AN 924441]
MARC

ANSEL
UTF-87491 /2002.
Pap Károly (1897-1945)
   Drámák / [Pap Károly] ; [... összeáll. és az utószót írta Petrányi Ilona]. - Budapest : Múlt és Jövő K., 2000. - 299 p. ; 20 cm. - (Pap Károly művei ; ; 6.)
Tart.: Szent színpad ; Leviát György ; Batséba ; Ráchel és Lea ; Mózes
ISBN 963-9171-41-7 kötött : 1250,- Ft
894.511-2
[AN 436188]
MARC

ANSEL
UTF-87492 /2002.
Pap Károly (1897-1945)
   Zsidó sebek és bűnök és más publicisztikák / [Pap Károly] ; [... összeáll. Petrányi Ilona, Kőbányai János] ; [utószó Nagy Sz. Péter, Kőbányai János]. - Budapest : Múlt és Jövő K., 2000. - 327 p. ; 20 cm. - (Pap Károly művei ; ; 7.)
ISBN 963-9171-52-2 kötött : 1800,- Ft
894.511-92
[AN 436202]
MARC

ANSEL
UTF-87493 /2002.
Peer Krisztián (1974-)
   Hoztam valakit magammal : versek / Peer Krisztián. - [Budapest] : Palatinus, 2002. - 116 p. ; 19 cm
ISBN 963-9380-63-6 kötött : 1600,- Ft
894.511-14
[AN 925377]
MARC

ANSEL
UTF-87494 /2002.
Peresztegi Sándor (1959-)
   Visszaveszem magam / Peresztegi Sándor. - Mód. 3. kiad. - [Budapest] : Jelenlét 2000, cop. 2001. - 66 p. : ill. ; 20 cm
Versek
ISBN 963-86152-4-9 fűzött : 700,- Ft
894.511-14
[AN 924808]
MARC

ANSEL
UTF-87495 /2002.
Petőcz Miklós
   Győri legendák : Petőcz Miklós versei. - Győr : [Magánkiad.], 2000. - 64 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-440-066-3 * fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 797883]
MARC

ANSEL
UTF-87496 /2002.
Pintér Sándor
   Rozsdabeszéd / Pintér Sándor. - [Budapest] : Liget Műhely Alapítvány, 2002. - 134 p. ; 21 cm. - (Liget könyvek, ISSN 0865-008X)
Versek
ISBN 963-9363-14-6 fűzött : 920,- Ft
894.511-14
[AN 925348]
MARC

ANSEL
UTF-87497 /2002.
Poós Zoltán (1970-)
   Milyen mezben, milyen mezőn : versek, 1999-2001 / Poós Zoltán. - [Budapest] : Palatinus, 2002. - 69 p. ; 19 cm
ISBN 963-9380-57-1 fűzött : 1400,- Ft
894.511-14
[AN 925375]
MARC

ANSEL
UTF-87498 /2002.
Radnóti Miklós (1909-1944)
Művek (vál.)
   Radnóti Miklós összegyűjtött versei és versfordításai / [a szöveggond., az utószó és a jegyz. Ferencz Győző munkája]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Osiris, 2002. - 482 p. ; 21 cm. - (Osiris klasszikusok, ISSN 1218-9006)
ISBN 963-389-242-2 kötött : 3200,- Ft
894.511-14 *** 82-14=945.11 *** 894.511-14.032
[AN 924668]
MARC

ANSEL
UTF-87499 /2002.
Rejtő Jenő (1905-1943)
Művek
   Rejtő Jenő összegyűjtött művei. - [Pécs] : Alexandra, 2001-[2002]. - 6 db ; 22 cm
ISBN 963-368-085-9
894.511-1/-9 *** 081
[AN 908177]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Aki mer, az nyer és más történetek. - [2002]. - 794 p.
ISBN 963-368-174-X kötött : ár nélkül
894.511-22 *** 894.511-321.5
[AN 925173] MARC

ANSEL
UTF-8


   5., Vesztegzár a Grand Hotelben és más történetek. - [2002]. - 628 p.
ISBN 963-368-173-1 kötött : ár nélkül
894.511-311.5
[AN 925179] MARC

ANSEL
UTF-8


   6., Vanek úr Párizsban és más történetek. - [2002]. - 629 p.
ISBN 963-368-200-2 kötött : ár nélkül
894.511-311.5
[AN 926146] MARC

ANSEL
UTF-87500 /2002.
   Riválisok : science fiction antológia / [szerk. Nemes István]. - [Debrecen] : Cherubion, 2000. - 396 p. ; 21 cm. - (Cherubion science fiction, ISSN 1416-4078 ; 15.)
ISBN 963-9110-89-2 kötött : 1198,- Ft
894.511-312.9(082) *** 894.511-322.9(082)
[AN 797954]
MARC

ANSEL
UTF-87501 /2002.
Sárosy Rózsa (1930-)
   Sorsom szimfóniája : versek / Sárosy Rózsa. - Tatabánya : [Magánkiad.], 2000. - 111 p. ; 20 cm
ISBN 963-640-935-8 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 798098]
MARC

ANSEL
UTF-87502 /2002.
Simon Ottó (1947-)
   Úton : válogatott és új versek / Simon Ottó ; [... Erdélyi Ernő grafikái és Olasz Ferenc fotója ...]. - Budapest : Argumentum, 2002. - 89, [5] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-446-200-6 fűzött : 980,- Ft
894.511-14
[AN 925428]
MARC

ANSEL
UTF-87503 /2002.
Skultéty Csaba (1920-)
   A Szabad Európa Rádiótól az Ung partjáig / Skultéty Csaba ; [kiad. A Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága - Anyanyelvi Konferencia]. - [Budapest] : A Magyar Nyelv és Kult. Nk. Társ. - Anyanyelvi Konf., 2000. - 250 p : ill. ; 22 cm
ISBN 963-00-2970-7 fűzött : 1450,- Ft
894.511-92
[AN 458970]
MARC

ANSEL
UTF-87504 /2002.
Smiles, Jake
   1 link / Jake Smiles. - Utánny. - Budapest : Magvető, cop. 2001. - 151 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-14-2270-4 fűzött : 1490,- Ft
894.511-31
[AN 924703]
MARC

ANSEL
UTF-87505 /2002.
Szabó Judit, G. (1925-)
   Mari, ne bomolj! / G. Szabó Judit ; [Sajdik Ferenc rajz.]. - 2. kiad. - Budapest : Móra, 2002. - 139 p. : ill. ; 19 cm
Ifjúsági regény
ISBN 963-11-7672-X fűzött : ár nélkül
894.511-31(02.053.2)
[AN 924998]
MARC

ANSEL
UTF-87506 /2002.
Szabó Magda (1917-)
   Abigél / Szabó Magda. - 7. kiad. - Budapest : Móra, 2002. - 456, [3] p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-11-7671-1 kötött : ár nélkül
894.511-31
[AN 924677]
MARC

ANSEL
UTF-87507 /2002.
Szepes Mária (1908-)
   Csupaszín / Szepes Mária ; [Bakos V. Ági rajz.]. - Budapest : Édesvíz, 2002. - 64 p. : ill., színes ; 29 cm
Gyermekregény
ISBN 963-528-407-1 kötött : 1690,- Ft
894.511-32(02.053.2)
[AN 924253]
MARC

ANSEL
UTF-87508 /2002.
Szepes Mária (1908-)
   Pöttyös Panni / Szepes Mária ; [Bakos V. Ági rajz.]. - Budapest : Édesvíz, 2002. - 45, [2] p. : ill., színes ; 29 cm
Gyermekregény
ISBN 963-528-420-9 kötött : 1690,- Ft
894.511-32(02.053.2)
[AN 924225]
MARC

ANSEL
UTF-87509 /2002.
Szepes Mária (1908-)
   Pöttyös Panni az óvodában / Szepes Mária ; [Bakos Vass Ági rajz.]. - Budapest : Édesvíz, 2002. - 59, [4] p. : ill., színes ; 29 cm
Gyermekregény
ISBN 963-528-477-2 kötött : 1690,- Ft
894.511-32(02.053.2)
[AN 924227]
MARC

ANSEL
UTF-87510 /2002.
Szepes Mária (1908-)
   Szia, Világ! / Szepes Mária ; [Bakos V. Ági rajz.]. - Budapest : Édesvíz, 2002. - 58 p. : ill., színes ; 29 cm
Gyermekregény
ISBN 963-528-484-5 kötött : 1690,- Ft
894.511-34(02.053.2)
[AN 924257]
MARC

ANSEL
UTF-87511 /2002.
Szigetvári György
   Az én Kaposvárom / Szigetvári György ; [ill. Győrfi András] ; [megj. ... a Kaposvárért Közalapítvány kiadásában]. - Kaposvár : Kaposvárért Közalapítvány, 2002. - 115 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
Kaposvár
894.511-94
[AN 925276]
MARC

ANSEL
UTF-87512 /2002.
Szilágyi István (1938-)
   Hollóidő / Szilágyi István. - 3. utánny. - Budapest : Magvető, cop. 2001. - 544 p. ; 22 cm
Regény
ISBN 963-14-2247-X kötött : 2490,- Ft
894.511-31(498)
[AN 924713]
MARC

ANSEL
UTF-87513 /2002.
   Szótól szóig : antológia. - Budapest : Alterra, 2002. - 340 p. ; 20 cm
ISBN 963-9324-26-4 fűzött : 2900,- Ft
894.511-822
[AN 925508]
MARC

ANSEL
UTF-87514 /2002.
Tatay Sándor (1910-1991)
   Kinizsi Pál / Tatay Sándor. - 13. kiad., utánny. - Budapest : Ciceró, [2002], cop. 1994. - 152, [3] p. ; 20 cm
Ifjúsági regény
ISBN 963-539-331-8 fűzött : ár nélkül
894.511-31(02.053.2)
[AN 924803]
MARC

ANSEL
UTF-87515 /2002.
Thész János
   Bűvölet avagy Csak része az egésznek : töredékregény / Thész János. - Budapest : Magánkiad., 2002. - 147 p. ; 19 cm
ISBN 963-9243-54-X fűzött : 1100,- Ft
894.511-31
[AN 925385]
MARC

ANSEL
UTF-87516 /2002.
Tóth Árpád (1886-1928)
Művek (vál.)
   Tóth Árpád összegyűjtött versei és versfordításai / [a szöveget gond. és az utószót írta Papp Csaba]. - Budapest : Osiris, 2002, cop. 2000. - 729 p. ; 21 cm. - (Osiris klasszikusok, ISSN 1218-9006)
ISBN 963-379-932-5 kötött : 3200,- Ft
894.511-14 *** 82-14=945.11 *** 894.511-14.032
[AN 924672]
MARC

ANSEL
UTF-87517 /2002.
Váradi Péter (1976-)
   A liliom paradigma / Váradi Péter. - [Budapest] : JAK : Kijárat, 2002. - 76 p. ; 20 cm. - (JAK, ISSN 1216-1276 ; 120.)
Versek
ISBN 963-9136-77-8 fűzött : 850,- Ft
894.511-14
[AN 925431]
MARC

ANSEL
UTF-87518 /2002.
Varga Dániel (1958-)
   Elégiák: szürke és ragyogás / Varga Dániel. - Budapest : Fekete Sas, 2002. - 80 p. ; 21 cm
Versek
ISBN 963-9352-27-6 fűzött : 672,- Ft
894.511-14
[AN 925264]
MARC

ANSEL
UTF-87519 /2002.
Veress Miklós (1942-)
   Balambér / Veress Miklós ; Füzesi Zsuzsa rajz. - [Budapest] : General Press, [2002]. - 30 p. : ill., színes ; 29 cm
Gyermekversek
ISBN 963-9282-78-2 kötött : 1300,- Ft
894.511-14(02.053.2)
[AN 924601]
MARC

ANSEL
UTF-87520 /2002.
Závada Pál (1954-)
   Milota / Závada Pál. - Budapest : Magvető, 2002. - 699, [4] p. ; 18 cm
Regény
ISBN 963-14-2279-8 kötött : 2990,- Ft
894.511-31
[AN 925170]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

7521 /2002.
Bernier, Jean-Philippe
Discovering opposites (magyar)
   Ellentétek világa / [szöveg Jean-Philippe Bernier] ; [ford. Makay László, Makayné Forgács Melinda]. - Utánny. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2002. - 24 p. : ill., színes ; 26 cm
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-627-418-5)
087.5(084.1)
[AN 924232]
MARC

ANSEL
UTF-8