MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2002 - 6. évfolyam, 21. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2006

Created at 2007/04/04 19:06:42
by MNBWWW (Vers 1.00 Release,
linked at Mar 28 2007 15:03:03)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok

9509 /2002.
   Hetes lexikon / összeáll. Kicsi Sándor András, Magyar László András ; [szerk. Hradeczky Móni]. - Budapest : Enciklopédia, 2002. - 183 p., [4] t. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 963-8477-63-6 kötött : 2800,- Ft
030 *** 930.85(100):030
[AN 931871]
MARC

ANSEL
UTF-8
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok

9510 /2002.
Teleki-könyvtár (Marosvásárhely)
   Bibliothecae Samuelis Com. Teleki de Szék pars quinta : libros inde ab anno MDCCCXIX post typis vulgatam catalogi partem quartam comparatos complexa / curam gerebat Anikó Deé Nagy ; [ed.] Bibliotheca Nationalis Hungariae, Bibliotheca Teleki-Bolyai. - Budapestini : Bibliotheca Nat. Hung. ; Novi Fori Siculorum : Bibliotheca Teleki-Bolyai, 2002. - XIX, 187 p. ; 20 cm
Az 1-4. köt. 1796-1819 között Bécsben jelent meg. - Az előszó magyar és német nyelven
Fűzött : ár nélkül
017.2(439)Teleki_S.
[AN 931691]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

9511 /2002.
Somkuti Gabriella (1929-)
   Az Országos Széchényi Könyvtár története, 1802-1918 / Somkuti Gabriella ; [közread. az] Országos Széchényi Könyvtár. - Budapest : OSZK, 2002. - 138 p., [40] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 117-138., összeáll. Rácz Ágnes, Jávori Ferencné
ISBN 963-200-437-X fűzött : ár nélkül
Országos Széchényi Könyvtár (Budapest)
027.54(439-2Bp.)OSZK
[AN 931954]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

9512 /2002.
Jakupcsek Gabriella (1963-)
   Hepehupa : Jakupcsek Gabriella tévékönyve / beszélgetőtárs Vajay Zsófia. - Budapest : Korona, 2002. - 245 p. : ill. ; 15x21 cm
ISBN 963-9376-54-X kötött : ár nélkül
Jakupcsek Gabriella (1963-)
791.9.097(439)(092)Jakupcsek_G.
[AN 933152]
MARC

ANSEL
UTF-89513 /2002.
Kontroll Csoport.
   Médiatorzítások, -elemzések : a Kontroll Csoport jelentései. - [Budapest] : Kairosz, cop. 2002. - 127 p. : ill., főként színes ; 20 cm
ISBN 963-9406-47-3 fűzött : ár nélkül
791.9.097(439) *** 323(439)
[AN 931785]
MARC

ANSEL
UTF-89514 /2002.
Kormos Valéria (1943-)
   Kiiktatás : miért gyilkolták meg Fenyő Jánost? / Kormos Valéria. - [Budapest] : Kairosz, 2002. - 158 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-9406-69-4 kötött : 2600,- Ft
Fenyő János (1954-1998)
070(439)(092)Fenyő_J.(0:82-92)
[AN 933169]
MARC

ANSEL
UTF-89515 /2002.
Szőnyi Szilárd
   Méltányos újságírás / Szőnyi Szilárd. - Budapest : IGEN Katolikus Kult. Egyes., 2002. - 39 p. ; 21 cm. - (IGEN újságíró műhely, ISSN 1587-0472 ; 2.)
ISBN 963-00-9968-3 fűzött : ár nélkül
070
[AN 932881]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

9516 /2002.
   La cultura alle soglie del terzo millennio : [Istituto italiano di cultura per l'Ungheria, 11-12 novembre 1999] = A kultúra a harmadik évezred küszöbén : [Magyarországi Olasz Kultúrintézet, 1999. november 11-12.] = Culture at the threshold of the third Millenium : [Institute of Italian Culture, November 11-12, 1999] / [... szerk. Lukácsi Margit] ; [ford. Aratóné Zilahi Krisztina et al.]. - [Budapest] : Noran, cop. 2000. - 753 p., [16] t. : ill. ; 24 cm
A konferencia előadásai
ISBN 963-9048-74-7 fűzött : ár nélkül
008(100)"199/200" *** 061.3(439-2Bp.)"1999"
[AN 800636]
MARC

ANSEL
UTF-89517 /2002.
   A Magyar Kultúra Napja 2000. január 22 : válogatás a Magyar Kultúra Napján elhangzott ünnepi beszédekből, újságcikkekből / szerk. Kiss László ; [kiad. a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma]. - [Budapest] : NKÖM, cop. 2000. - 192 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-00-4856-6 fűzött : ár nélkül
008(439) *** 394.268
[AN 801176]
MARC

ANSEL
UTF-89518 /2002.
   Magyar tudománytár / főszerk. Glatz Ferenc ; [közread. az] MTA Társadalomkutató Központ ... - [Budapest] : MTA Társadalomkut. Közp. : Kossuth, 2002-. - 30 cm
5 *** 91 *** 3
[AN 932143]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Föld, víz, levegő / szerk. Mészáros Ernő és Schweitzer Ferenc ; [a köt. szerzői Alföldi László et al.]. - 2002. - 511 p. : ill., főként színes
Bibliogr.: p. 496-504. - A tartalomjegyzék angol nyelven is
ISBN 963-09-4357-3 kötött : ár nélkül
911.2(439) *** 911.3(439) *** 55(439)
[AN 932147] MARC

ANSEL
UTF-89519 /2002.
   Pályánk emlékezete : válogatás az Akadémiai értesítő írásaiból / összeáll. Csató Éva. - [Budapest] : MTA, 2000. - 128, [2] p. ; 24 cm. - (Magyar tudomány füzetek, ISSN 1418-9399 ; 2.)
ISBN 963-508-267-3 fűzött : ár nélkül
001(439)
[AN 801325]
MARC

ANSEL
UTF-89520 /2002.
   Szily Kálmán emlékezete, 1838-1924 : tudományos munkásságának kronológiája / összeáll. Gazda István ; [az adatgyűjtést végezte Balogh Flóra et al.]. - Budapest : Akad. K., 2002. - 207 p. ; 24 cm. - (Magyar tudománytörténeti szemle könyvtára, ISSN 1416-5368 ; 33.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-05-7916-2 fűzött : ár nélkül
Szily Kálmán (1838-1924)
001(439)(092)Szily_K.
[AN 932001]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

9521 /2002.
Constant, Alphonse Louis
Dogme et rituel de la haute magie (magyar)
   A magas mágia dogmája / Eliphas Lévi (Alphonse Louis Constant abbé) ; [ford. Ladányi Lóránd]. - Onga : Hermit, [2002]. - 199 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9231-23-1 fűzött : 1990,- Ft (hibás ISBN 963-9231-22-3)
133.4
[AN 931772]
MARC

ANSEL
UTF-89522 /2002.
Konstantinos
Summoning spirits (magyar)
   Szellemidézés : a mágikus evokáció művészete / Konstantinos. - Dunaújváros : Fénykorona, 2002. - [8], 245 p. : ill. ; 24 cm. - (Fénykorona Kiadó Idézőmágia sorozat, ISSN 1588-5798 ; 1.)
Ford. Horváth Péter, Sörös Anikó. - Bibliogr.: p. 239-240.
ISBN 963-202-267-X fűzött : 2490,- Ft
133.9
[AN 932066]
MARC

ANSEL
UTF-89523 /2002.
Riemann, Fritz
Lebenshilfe Astrologie (magyar)
   Útmutató asztrológia : egy pszichoanalitikus gondolatai és tapasztalatai / Fritz Riemann ; [ford. Mészáros Csilla]. - Budapest : Könyvfakasztó, 2002. - 265 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 261-265.
ISBN 963-00-9533-5 kötött : 1990,- Ft
133.52 *** 159.964.2
[AN 931812]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

9524 /2002.
   Gondolatok az ökológikus vidékfejlesztésről / szerk. Kocsis Anikó. - Budapest : Agroinform, 2001. - 154 p. ; 21 cm. - (Környezetgazdák kiskönyvtára, ISSN 1587-9003)
ISBN 963-502-764-8 fűzött : ár nélkül
504.54(439) *** 332.1(439) *** 338.43(439)
[AN 933021]
MARC

ANSEL
UTF-89525 /2002.
Kerekes Sándor (1948-)
   Környezetpolitikánk az EU-elvárások hálójában / Kerekes Sándor, Kiss Károly. - Budapest : Agroinform, 2001. - 254 p. : ill. ; 21 cm. - (Környezetgazdák kiskönyvtára, ISSN 1587-9003)
Bibliogr.: p. 246-254.
ISBN 963-502-752-4 fűzött : ár nélkül
504.06(439) *** 504.06(4-62) *** 504.03(439) *** 504.03(4-62)
[AN 932990]
MARC

ANSEL
UTF-89526 /2002.
Madarassy Anikó
   Természetvédelem, környezetgazdálkodás / Madarassy Anikó. - Budapest : Agroinform, 2001. - 108 p. ; 21 cm. - (Környezetgazdák kiskönyvtára, ISSN 1587-9003)
Bibliogr.: p. 104-108.
ISBN 963-502-757-5 fűzött : ár nélkül
504.03(439) *** 504.06(439)
[AN 933008]
MARC

ANSEL
UTF-89527 /2002.
Radke, Reinhard
Serengeti (magyar)
   Serengeti : ablak a teremtésre / Reinhard Radke ; Anup és Manoj Shah képeivel. - Budapest : M. Kvklub, 2002. - 285 p. : ill., színes ; 23 cm
Ford. Fülöp Zoltán
ISBN 963-547-649-3 kötött : ár nélkül
Serengeti-fennsík
502.4(678) *** 591.9(678)
[AN 932843]
MARC

ANSEL
UTF-89528 /2002.
Riegler, Josef
   Ökoszociális piacgazdaság / Josef Riegler, Anton Moser ; [ford. Kelemen Janka]. - Budapest : Agroinform, 2001. - 126 p. : ill. ; 21 cm. - (Környezetgazdák kiskönyvtára, ISSN 1587-9003)
ISBN 963-502-753-2 fűzött : ár nélkül
504.03 *** 631.147 *** 330.342.146
[AN 932970]
MARC

ANSEL
UTF-89529 /2002.
   A világ természeti csodái és kultúrkincsei. - [Pécs] : Alexandra, [1997]-. - 30 cm. - (Az Unesco világöröksége)
ISBN 963-367-311-9 *
502.4(100) *** 72(100) *** 930.85(100)
[AN 248074]
MARC

ANSEL
UTF-8


   9., Közép- és Dél-Afrika / [szerzők Jürgen Lotz, Thomas Veser] ; [ford. Szalay Tamás]. - [2002]. - 303 p. : ill., színes
Zentral- und Südafrika
ISBN 963-368-116-2 kötött : ár nélkül
Dél-Afrika - Közép-Afrika
502.4(6) *** 72(6) *** 930.85(6)
[AN 933072] MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

9530 /2002.
Temesi József
   A döntéselmélet alapjai / Temesi József. - Budapest : Aula, 2002. - 169 p. ; 24 cm
Egyetemi tankönyv. - Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9345-64-4 fűzött : ár nélkül
519.816
[AN 931700]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

9531 /2002.
   ENS 2000 : proceedigs [!proceedings] of the International Symposium on Exotic Nuclear Structures : 15-20 May 2000 Debrecen ... / ed. by Zs. Dombrádi and A. Krasznahorkay ; [org., publ. by the] MTA Atomki. - Debrecen : MTA Atomki, 2000. - IX, 409 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-8321-48-2 * kötött : ár nélkül
539.1 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 801193]
MARC

ANSEL
UTF-89532 /2002.
Lovas Ágnes
   Játékos kísérletek : csuda jó szórakozás, szórakoztató tanulás / [írta és szerk.] Rangáné Lovas Ágnes ; [ill.] Gaál Alma. - [Budapest] : Tempo, [2002]. - 78, [2] : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9394-92-0 fűzött : ár nélkül
53.03(02.053.2)
[AN 932850]
MARC

ANSEL
UTF-89533 /2002.
   Szemcsés anyagok mikromechanikája : 2000. május 31 - június 2., Mátraháza : előadások kivonatai / szerk. Bojtár Imre, Bagi Katalin ; [rend., közread. az MTA-BME Tartószerkezetek Numerikus Mechanikája Kutatócsoport]. - [Budapest] : Műegy. K., 2000. - 74 p. : ill. ; 24 cm
Példányszám: 100. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-420-638-7 fűzött : ár nélkül
539.215.2 *** 061.3(439-2Mátraháza)
[AN 800366]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

9534 /2002.
   Karsztfejlődés / [szerk. Veress Márton] ; [kiad. a BDTF Természetföldrajzi Tanszék]. - Szombathely : BDTF, 1998-. - 24 cm
A leírás a 2. köt. alapján kész. - A közeadó neve 2000-től berzsenyi Dániel Főiskola Természetföldrajzi Tanszék. - Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-7173-93-5
551.435.8
[AN 389431]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. - 2000. - 176 p. : ill., részben térk.
Ford. Kósa Attila. - Csak angol nyelven
ISBN 963-9290-05-X fűzött : ár nélkül
551.435.8
[AN 801169] MARC

ANSEL
UTF-8


   5. - 2000. - 308 p. : ill., részben térk.
ISBN 963-9290-18-1 fűzött : ár nélkül
551.435.8 *** 061.3(439-2Szombathely)
[AN 801172] MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

9535 /2002.
Berta Tibor
   Az időkód : ókori naptárak a Kheopsz piramis, Stonehenge és a magyar Szent Korona szerkezetében / Berta Tibor ; [ábrák Berta Tibor] ; [rajz. Kéménczy Mónika]. - Budapest : AAS-H, 2002. - 157 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 155-157.
ISBN 963-202-190-8 kötött : ár nélkül
529.3(3) *** 529.3(439) *** 930.85(3)
[AN 933265]
MARC

ANSEL
UTF-89536 /2002.
Boglári Ferenc
   Alapjaiban mi az Univerzum, az ember és az Isten? : egy új szempont szerinti vizsgálat eredményeinek összegzése / ... Boglári Ferenc. - Pécs : Szerző, 2000. - 32 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-440-047-7 fűzött : ár nélkül
524.8 *** 113/119 *** 23
[AN 800691]
MARC

ANSEL
UTF-89537 /2002.
Grandpierre Attila (1951-)
   Az élő világegyetem könyve / Grandpierre Attila. - Budapest : Válasz, 2002. - 311 p. : ill. ; 25 cm. - (Élet-világ, ISSN 1588-5682 ; 2.)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-86259-8-8 kötött : 2850,- Ft
524.8 *** 573.5
[AN 931938]
MARC

ANSEL
UTF-89538 /2002.
Trefil, James S.
Other worlds (magyar)
   Távoli világok : a kozmosz képe Földünkről és a világűrből / James Trefil ; [előszó David H. Levy] ; [ford. Schlosser Tamás]. - Budapest : Geographia, 2002. - 255 p. : ill., főként színes ; 34 cm
ISBN 963-86242-2-1 kötött : ár nélkül
52(084.12) *** 523(084.12)
[AN 932863]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

9539 /2002.
Faragó Sándor (1953-)
   Vadászati állattan / Faragó Sándor ; [ill. Kókay Szabolcs]. - Budapest : Mezőgazda, 2002. - 496 p., XVI t. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 457-496.
ISBN 963-9358-47-9 kötött : ár nélkül
591.5(075.8) *** 639.1(075.8) *** 351.765(439)(075.8)
[AN 933162]
MARC

ANSEL
UTF-89540 /2002.
Gilsenbach, Hannelore
Bäume (magyar)
   Fák / írta Hannelore Gilsenbach ; ill. Christiane és Siegfried Gottschlich ; [ford. Schulz Katalin]. - [Budapest] : Tessloff és Babilon, cop. 2002. - 48 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X ; 70.)
ISBN 963-9182-86-9 kötött : ár nélkül
581.412
[AN 933052]
MARC

ANSEL
UTF-89541 /2002.
Juhász Miklós
   Növényrendszertani gyakorlatok / Juhász Miklós. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2000-. - 29 cm
Egyetemi tankönyv
ISBN 963-18-9758-3 *
582(075.8)
[AN 801048]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Elméleti áttekintés és munkafüzet. - 2000. - 183 p. : ill.
Bibliogr.: p. 181-183.
ISBN 963-19-0984-0 fűzött : 1596,- Ft
582(075.8)
[AN 801049] MARC

ANSEL
UTF-89542 /2002.
Mammals (magyar)
   Emlősök / szaktanácsadó Juliet Clutton-Brock ; [ford. Ács Eszter]. - Budapest : Panemex : Grafo, 2002. - 400 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Határozó kézikönyvek, ISSN 1217-5641)
ISBN 963-9090-74-3 kötött : ár nélkül
599(083.71)
[AN 933225]
MARC

ANSEL
UTF-89543 /2002.
   Orvosi biokémia / Ádám [et al.] ; szerk. Ádám Veronika. - 2. kiad. - Budapest : Medicina, 2002. - XVI, 648 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-242-967-X)
577.1(075.8)
[AN 931803]
MARC

ANSEL
UTF-89544 /2002.
Ridley, Matt
Genome : the autobiography of a species in 23 chapters (magyar)
   Génjeink : egy faj önéletrajza 23 fejezetben / Matt Ridley ; [ford. Huszár Tamás és Simon Tamás]. - [Budapest] : Akkord, cop. 2002. - 367 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 339-362.
ISBN 963-7803-36-X kötött : 2500,- Ft
575.116
[AN 932133]
MARC

ANSEL
UTF-89545 /2002.
Suba János (1929-)
   A Bükk növényvilága / Suba János. - Budapest : Mezőgazda, 2002. - 322 p., LXXII t. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Védett természeti értékeink, ISSN 1588-9068)
ISBN 963-9358-52-5 kötött : ár nélkül
Bükk-hegység
581.9(439)(234.373.4)
[AN 932981]
MARC

ANSEL
UTF-89546 /2002.
Wailly, Philippe de
Le sixième sens des animeaux (magyar)
   Az állatok hatodik érzéke / Philippe de Wailly ; Gilles Lambert és Christian Brincourt közrem. ; Brigitte Bardot előszavával ; [ford. Neofitu Éva]. - [Budapest] : Elektra Kiadóház, 2002. - 237 p., [8] t. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 963-9391-36-0 kötött : ár nélkül
591.512
[AN 932950]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

9547 /2002.
   Agy és tudat / szerk. Vizi E. Szilveszter [et al.]. - Budapest : BIP, 2002. - 242 p. : ill. ; 24 cm. - (Kognitív szeminárium, ISSN 1588-5402)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-86159-3-1 fűzött : 2400,- Ft
611.81 *** 612.82 *** 165.181
[AN 932836]
MARC

ANSEL
UTF-89548 /2002.
   Betegségenciklopédia / szerk. Kornya László. - Budapest : Springer Tud. K., 2002-. - 25 cm
ISBN 963-699-159-6
616(035)
[AN 931816]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2002. - 1191 p. : ill.
Bibliogr. a szócikkek végén
ISBN 963-699-158-8 kötött : ár nélkül
616(035)
[AN 931817] MARC

ANSEL
UTF-89549 /2002.
Böszörményi Ernő (1925-)
   A szívbetegek rehabilitációja / Böszörményi Ernő. - Budapest : Logod BT, 2002. - 24 p. : ill. ; 20 cm. - (Balatoni füzetek, ISSN 1588-5283 ; 1.)
ISBN 963-86234-1-1 fűzött : ár nélkül
616.12 *** 616-036.868
[AN 931743]
MARC

ANSEL
UTF-89550 /2002.
Clemens Béla
   Az epilepsziák EEG atlasza / Clemens Béla. - Törökbálint : GlaxoWellcome, cop. 2000. - 348 p. : ill. ; 20x28 cm
ISBN 963-00-4734-9 kötött : ár nélkül
616.853(084.1)
[AN 801929]
MARC

ANSEL
UTF-89551 /2002.
Diamond, Jared
The rise and fall of the third chimpanzee (magyar)
   A harmadik csimpánz felemelkedése és bukása / Jared Diamond. - [Budapest] : Typotex, 2002. - 416 p. : ill. ; 24 cm
Ford. Győrvári Borbála. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9326-15-1 kötött : 3800,- Ft
572 *** 316.7 *** 130.2
[AN 933150]
MARC

ANSEL
UTF-89552 /2002.
Dolto, Françoise
L'enfant dans la ville (magyar)
   A gyermek és a város / Françoise Dolto ; ... ford. Erdélyi Ágnes. - Budapest : Pont, cop. 2002. - 83 p. ; 20 cm. - (Fordulópont könyvek, ISSN 1585-5503)
ISBN 963-9312-25-8 fűzött : 1280,- Ft
159.922.7 *** 37.018.1
[AN 931682]
MARC

ANSEL
UTF-89553 /2002.
Dolto, Françoise
L'enfant et la fête (magyar)
   A gyermek és az öröm / Françoise Dolto ; ... ford. Erdélyi Ágnes. - Budapest : Pont, cop. 2002. - 47 p. ; 20 cm. - (Fordulópont könyvek, ISSN 1585-5503)
ISBN 963-9312-26-6 fűzött : 820,- Ft
159.922.7 *** 37.018.1
[AN 931686]
MARC

ANSEL
UTF-89554 /2002.
Eggetsberger, Gerhard H.
Charisma Training (magyar)
   Karizmatréning : sikerorientált program meggyőző személyiség kialakítására / Gerhard Eggetsberger ; [ford. Nagy Imre]. - [Budapest] : Trivium, cop. 2000. - 174 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-7570-90-X fűzött : ár nélkül
613.865
[AN 800731]
MARC

ANSEL
UTF-89555 /2002.
   Fejezetek a pszichológia alapterületeiből / szerk. Oláh Attila és Bugán Antal ; [... szerzői Barkóczi Ilona et al.]. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2000. - 408 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-463-383-8 fűzött : ár nélkül
159.9
[AN 800627]
MARC

ANSEL
UTF-89556 /2002.
   A fertőző betegségek és járványok megelőzése, kezelésük elvei. - Budapest : Új Praxis, 2000. - 252 p. ; 21 cm. - (Praxis kiskönyvtár, ISSN 1586-9415)
Fűzött : ár nélkül
614.4 *** 616-036.22 *** 616.9
[AN 799743]
MARC

ANSEL
UTF-89557 /2002.
Gábor Miklós (1918-)
   Mouse ear inflammation models and their pharmacological applications / Miklós Gábor ; forew. by Sir John Vane. - Budapest : Akad. K., cop. 2000. - 335 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 315-331.
ISBN 963-05-7704-6 kötött : ár nélkül
616.5-002 *** 615.262.1
[AN 801223]
MARC

ANSEL
UTF-89558 /2002.
   Gyógynövények a patikában / [szerk. Szarvasházi Judit] ; [a képanyagot gyűjt. Kocsis János]. - Budapest : Galenus, 2002. - 143 p. : ill., főként színes ; 34 cm
ISBN 963-86138-5-8 kötött : ár nélkül
615.89:615.322(084.1) *** 633.88(084.1)
[AN 933182]
MARC

ANSEL
UTF-89559 /2002.
Hall, Mari
Reiki for common ailments (magyar)
   Reiki : egyszerű gyógymódok : gyógyítsunk reikivel - útmutató a gyakoribb betegségek kezeléséhez / Mari Hall ; [ford. Kövesi Péter]. - [Budapest] : Jokerex, cop. 2000. - 246 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 238-240.
ISBN 963-9368-10-5 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-305-124-X)
615.89 *** 133
[AN 800709]
MARC

ANSEL
UTF-89560 /2002.
   Az intelligencia és az IQ-vita / szerk. Vajda Zsuzsanna. - Budapest : Akad. K., 2002. - 246 p. : ill. ; 24 cm. - (Pszichológiai szemle könyvtár, ISSN 1419-4511 ; 5.)
Bibliogr. a tanulmányok végén. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-05-7920-0 fűzött : ár nélkül
159.95.072
[AN 931724]
MARC

ANSEL
UTF-89561 /2002.
   Kortünet vagy kórtünet? : mentális zavarok az időskorban / szerk. Tariska Péter. - Budapest : Medicina, 2002. - 574 p. ; 25 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-242-763-7 kötött : ár nélkül
616.89-053.9
[AN 932875]
MARC

ANSEL
UTF-89562 /2002.
Lux Elvira (1929-)
   Hát még nekem.. : egy szexuálpszichológus emlékeiből / Lux Elvira. - Budapest : Vince K., 2002. - 230 p. ; 19 cm
ISBN 963-9323-61-6 kötött : 1895,- Ft
159.922.1 *** 159.9(439)(092)Lux_E. *** 612.06 *** 616.89-008.442
[AN 932871]
MARC

ANSEL
UTF-89563 /2002.
Nemes Attila (1938-)
   Hasznos tanácsok verőérbetegeknek : megelőzés, kezelés, gondozás, életmód, életminőség, életkilátások / Nemes Attila, Acsády György. - Budapest : Springer Tud. K., 2000. - 112 p. : ill. ; 20 cm. - (Betegoktató könyvek, ISSN 1417-426X)
Borítócím: Tanácsok verőérbetegeknek
ISBN 963-699-120-0 fűzött : ár nélkül
616.13
[AN 801478]
MARC

ANSEL
UTF-89564 /2002.
   A nukleáris medicina tankönyve / Szilvási István szerk. - [Budapest] : B+V K., cop. 2002. - 224 p., XII t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 207-208.
ISBN 963-7746-76-5 fűzött : 3980,- Ft
615.849.2(075.8) *** 621.039.8(075.8)
[AN 932902]
MARC

ANSEL
UTF-89565 /2002.
Pécsi Tudományegyetem. Általános Orvostudományi Kar. Házi tudományos diákköri konferencia (2000)
   Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar házi tudományos diákköri konferencia : Pécs, 2000. március 9-11. : programfüzet / [... szervezői Szakmány Tamás et al.]. - [Pécs] : [PTE], [2000]. - 35, [72] p. ; 21 cm
Előadáskivonatok. - Példányszám: 500
ISBN 963-7178-37-6 * fűzött : ár nélkül
61 *** 378.184 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 797302]
MARC

ANSEL
UTF-89566 /2002.
Schacter, Daniel L.
The seven sins of memory (magyar)
   Az emlékezet hét bűne : hogyan felejt és emlékszik az elme? / Daniel L. Schacter ; [ford. Bíró Gábor] . - Budapest : HVG K., 2002. - 289 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 265-289.
ISBN 963-7525-22-X * kötött : ár nélkül (hibás ISBN 96337525-22X)
159.953
[AN 931777]
MARC

ANSEL
UTF-89567 /2002.
   Segítségnyújtás a végeken : haldokló betegek és hozzátartozóik pszichés, szociális és spirituális támogatása / [szerk. és a ... tanulmányokat ford.] Cseri Péter ; [kiad. a Magyar Hospice-Palliatív Egyesület]. - [Budapest] : M. Hospice-Palliatív Egyes., 2002. - 397 p. ; 24 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-00-9966-7 fűzött : ár nélkül
616-036.88 *** 616-083 *** 364.26
[AN 931838]
MARC

ANSEL
UTF-89568 /2002.
Simonfalvy Tamás
   Hogyan kereshetek több pénzt? : [a pénzgyarapítás bevált lélektani fogásai!] / [szakkonzultáns Darnói Tibor]. - [Dunaújváros] : Egyensúlyért BT, 2000. - 120 p. ; 20 cm
Szerző Simonfalvy Tamás
ISBN 963-00-4083-2 fűzött : ár nélkül
613.865 *** 65.013
[AN 798537]
MARC

ANSEL
UTF-89569 /2002.
Szilárd János (1928-)
   Pándy Kálmán, 1868-1945 / Szilárd János ; [kiad. a Békés Megyei Képviselő-testület Pándy Kálmán Kórháza]. - Gyula : Pándy K. Kórház, 2000. - 448 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 403-411. - Pándy Kálmán műveinek bibliográfiája: p. 393-401. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-00-4591-5 bársony : ár nélkül
Pándy Kálmán (1868-1945)
61(439)(092)Pándy_K. *** 012Pándy_K.
[AN 799823]
MARC

ANSEL
UTF-89570 /2002.
Szirmai Ágnes
   Szédülés / Szirmai Ágnes. - [Budapest] : Therapia, cop. 2002. - 154 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 148-150.
ISBN 963-85972-2-4 fűzött : ár nélkül
616.28-008.5 *** 613.886.3
[AN 932985]
MARC

ANSEL
UTF-89571 /2002.
Telekes András
   A daganatos fájdalom csillapítása / Telekes András, Horváth Zsolt ; [kiad. a Korán és Eredményesen a Daganat Ellen Alapítvány]. - [Budapest] : Korán és Eredményesen a Daganat Ellen Alapítvány, 2002. - X, 109 p. ; 18 cm
Bibliogr.: p. 109.
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9106-47-X)
616-006 *** 615.212
[AN 932960]
MARC

ANSEL
UTF-89572 /2002.
Tóth László
   Pszichológia a tanításban / Tóth László. - Debrecen : Pedellus, 2000. - 372 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 361-366.
ISBN 963-9224-57-X fűzött : ár nélkül
159.922.7 *** 159.922.8 *** 37.015.3
[AN 800639]
MARC

ANSEL
UTF-89573 /2002.
What you need to know about breast cancer (magyar)
   Amit az emlőrákról tudni kell / [ford. Végh Éva]. - Budaörs : SpringMed, 2002. - 48 p. : ill. ; 21 cm. - (SpringMed betegtájékoztató füzetek. Onkológia,, ISSN 1588-5143)
ISBN 963-9456-00-4 fűzött : ár nélkül
618.19-006
[AN 932021]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

9574 /2002.
Jakab Zoltán (1930-)
   Háztartási hűtőbútorok és komfort léghűtők / Jakab Zoltán ; [a Hűtő- és Klímatechnikai Vállalkozások Szövetsége és a Magyar Mediprint Szakkiadó Kft. közös kiadása]. - [Budapest] : M. Mediprint : Hűtő- és Klímatechnikai Vállalkozások Szövetsége, [2002]. - 446 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 445-446.
ISBN 963-8114-42-8 kötött : 7650,- Ft
621.56/.59 *** 628.82 *** 641.546.4
[AN 932840]
MARC

ANSEL
UTF-89575 /2002.
   Tüzeléstechnika 2000 : XXXVI. Ipari Szeminárium : 2000. szeptember 20-21. ... Miskolc / [szerk. Csikyné Palásthy Zsuzsanna] ; [rend. az] Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület, Tüki Tüzeléstechnikai Kutató és Fejlesztő Rt. - [Miskolc] : Tüki, 2000. - 170 p. : ill. ; 21 cm
ISSN 0236-8560 = Ipari Szeminárium. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-00-5856-1 * fűzött : ár nélkül
662.9 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 800314]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

9576 /2002.
Ambrózai Attila (ifj.)
   Egyszerűen Windows XP : Professional és Home Edition verziók / ifj. Ambrózai Attila. - Budapest : Panem, 2002. - 310 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-545-360-4 fűzött : 1290,- Ft
681.3.066Windows
[AN 932165]
MARC

ANSEL
UTF-89577 /2002.
   Behálózva : nők és a net / [... szerk. Csapó Ida és Miró Kiss Ida] ; [írták ... Balogh Sándor et al.]. - Budapest : MINők Egyes., 2002. - 186 p. ; 21 cm. - (MINők kiskönyvtár, ISSN 1588-8517 ; 1.)
ISBN 963-202-178-9 fűzött : 1400,- Ft
681.324Internet *** 316.37-055.2
[AN 932033]
MARC

ANSEL
UTF-89578 /2002.
Castells, Manuel
The Internet galaxy (magyar)
   Az Internet-galaxis : gondolatok az internetről, üzletről és társadalomról / Manuel Castells ; [ford. Komáromyné Várady Ágnes]. - Budapest : Network TwentyOne, cop. 2002. - 279 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9333-11-5 kötött : ár nélkül
681.324Internet *** 316.7
[AN 933177]
MARC

ANSEL
UTF-89579 /2002.
Dertouzos, Michael L.
The unfinished revolution (magyar)
   Félkész forradalom : útban a megszelidített számítógépek felé / M. L. Dertouzos. - [Budapest] : Typotex, cop. 2002. - 206 p. ; 25 cm. - (Információs társadalom A-tól Z-ig, ISSN 1587-6705 ; 6.)
Ford. Vassy Zoltán
ISBN 963-9326-40-2 kötött : 2400,- Ft
681.3 *** 659.2 *** 008.2
[AN 932292]
MARC

ANSEL
UTF-89580 /2002.
Halassy Béla (1946-)
   Adatmodellezés : [felsőoktatási tankönyv] / Halassy Béla. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2002. - 330 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 330.
ISBN 963-19-2185-9 fűzött : 2539,- Ft
681.3.016 *** 519.68
[AN 931898]
MARC

ANSEL
UTF-89581 /2002.
Kelly, Julia
Troubleshouting Microsoft Outlook (magyar)
   Magad uram, ha gondod van.. : Microsoft Outlook : [Outlook 2000 és Outlook Express] / Julia Kelly ; [ford. Gabányi Endre, Kalina András, Révi Erik]. - Bicske : Szak K., cop. 2002. - XVI, 277 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9131-41-5 fűzött : 5000,- Ft
519.688Outlook
[AN 932286]
MARC

ANSEL
UTF-89582 /2002.
Köthe, Rainer
Multimedia (magyar)
   Multimédia és a virtuális valóság / írta Rainer Köthe, Andreas Schmenk és Arno Wätjen ; ill. Davide Bonadonna [et al.] ; [ford. Lakos Gábor]. - [Budapest] : Tessloff és Babilon, cop. 2002. - 48 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X ; 69.)
ISBN 963-9182-88-5 kötött : ár nélkül
681.3.019 *** 659.2 *** 681.324Internet
[AN 933045]
MARC

ANSEL
UTF-89583 /2002.
   Magic tankönyv : magic version 6 for Windows / ford. Garamvölgyi Judit. - [Budapest] : [Magic Onyx Mo. Kft.], cop. 2000. - [408] pag.var. : ill. ; 25 cm
Közread. a Magic Onyx Magyarország Kft. - Gerinccím: Magic for Windows tankönyv
ISBN 963-00-6081-7 * fűzött : ár nélkül
681.3.06Magic
[AN 799861]
MARC

ANSEL
UTF-89584 /2002.
Móricz Attila
   Levelezés az interneten / Móricz Attila. - Budapest : Computerbooks, 2002. - 226 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-618-287-6 fűzött : 2500,- Ft
681.324Internet *** 651.7
[AN 932025]
MARC

ANSEL
UTF-89585 /2002.
Negroponte, Nicholas
Being digital (magyar)
   Digitális létezés / Nicholas Negroponte. - [Budapest] : Typotex, cop. 2002. - 203 p. ; 25 cm. - (Információs társadalom A-tól Z-ig, ISSN 1587-6705 ; 5.)
Ford. Csaba Ferenc
ISBN 963-9326-39-9 kötött : 2500,- Ft
681.3 *** 659.2 *** 008.2
[AN 932298]
MARC

ANSEL
UTF-89586 /2002.
Nielsen, Jakob
Designing web usability (magyar)
   Web-design / Jakob Nielsen. - [Budapest] : Typotex, cop. 2002. - 429 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Információs társadalom A-tól Z-ig, ISSN 1587-6705 ; 4.)
Ford. Nyisztor Andor, Tölgyesi Zsuzsanna
ISBN 963-9326-26-7 kötött : 4100,- Ft
681.324WWW
[AN 932295]
MARC

ANSEL
UTF-89587 /2002.
Pétery Kristóf (1955-)
   A weblapkészítés és karbantartás eszköze a FrontPage 2000 / Pétery Kristóf ; [közread. az] LSI Oktatóközpont a Mikroelektronika Alkalmazásának Kultúrájáért Alapítvány. - Budapest : LSI OMAK, 2000. - 319 p. : ill. ; 24 cm
Gerinccím: FrontPage 2000. - Bibliogr.: p. [320].
ISBN 963-577-299-8 fűzött : ár nélkül
681.324.066FrontPage
[AN 800131]
MARC

ANSEL
UTF-89588 /2002.
Pintér Miklós
   AutoCAD tankönyv és példatár / Pintér Miklós. - Budapest : Computerbooks, 2002. - 2 db : ill. ; 24 cm
519.688:744AutoCAD
[AN 927304]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Térbeli ábrázolás : AutoCAD 2002, angol és magyar nyelvű verzió. - 2002. - 354 p.
ISBN 963-618-288-4 fűzött : 4500,- Ft
519.688:744AutoCAD
[AN 932939] MARC

ANSEL
UTF-8
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

9589 /2002.
Bastian, Hans-Werner
Selbst moderne Beleuchtungssysteme installieren (magyar)
   Halogénvilágítás a lakásban / Hans-Werner Bastian ; [ford. Szüle Dénes]. - Budapest : Cser K., 2002. - 80 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Csináld magad, ISSN 1219-3283)
ISBN 963-9327-95-6 fűzött : 1689,- Ft
621.326.78 *** 689 *** 628.973.1
[AN 931959]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

9590 /2002.
COST E15 Workshop on "Quality Drying of Hardwood" (2.) (2000) (Sopron)
   Proceedings of the 2 COST E15 Workshop on "Quality Drying of Hardwood" : [COST Action E15 advances in drying of wood, 1999-2003] : [University of West Hungary, Sopron, 11-13 September 2000] / ed. Margit Tamásy-Bánó. - Sopron : Univ. of West Hungary, [2001]. - [131] fol. : ill. ; 30 cm
Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-7180-91-5 fűzött : ár nélkül
674.04 *** 061.3(439-2Sopron)
[AN 801672]
MARC

ANSEL
UTF-89591 /2002.
   A Csepeli Papírgyár 75 évének története, 1923-1998 / [a forrásokat gyűjt. ... Mares Valéria] ; [szerk. Szőke András] ; [közread. a] Dunapack Papír és Csomagolóanyag Rt. - [Budapest] : Dunapack Papír és Csomagolóanyag Rt., [2001]. - 145 p. : ill. ; 24 cm
Borítócím: 75 éves a Csepeli Papírgyár
ISBN 963-00-5875-8 * fűzött : kvker. forgalomba nem kerül
Dunapack Papír és Csomagolóanyag Rt. (Budapest)
676 *** 061.5(439-2Bp.)
[AN 800012]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

9592 /2002.
Fodor József
   Magyar Építőipari Múzeum születésének története Veszprémben / Fodor József. - Veszprém : Szerző, 1999-. - 24 cm
ISBN 963-550-866-2
Magyar Építőipari Múzeum (Veszprém)
69 *** 069(439-2Veszprém)(091)
[AN 368148]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. köt. - 2000. - 247 p. : ill.
Összeáll. Fodor Józsefné
ISBN 963-550-870-0 fűzött : ár nélkül
69 *** 069(439-2Veszprém)(091)
[AN 800224] MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

9593 /2002.
Bálint Sándor (1935-)
   Magyar teherautó-gyártás / Bálint Sándor. - [Budapest] : Pallas Stúdió, [2002]. - [59] p. : ill., részben színes ; 15 cm. - (Pallas könyvek, ISSN 1219-8846)
ISBN 963-9207-72-1 kötött : 699,- Ft
629.114.4 *** 338.45(439)(091)
[AN 932973]
MARC

ANSEL
UTF-89594 /2002.
Faragó László
   Dongó, Berva, Panni / Faragó László. - Budapest : OldtimerPress, 2002. - 80 p. : ill., részben színes ; 28 cm
Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 963-202-171-1 kötött : 1950,- Ft
629.118.6
[AN 933123]
MARC

ANSEL
UTF-89595 /2002.
Horvátth Károly
   A magyar bélyeg története : a turulosoktól a 20. század végéig / Horvátth Károly. - [Budapest] : Pallas Stúdió, [2002]. - [60] p. : ill., színes ; 15 cm. - (Pallas könyvek, ISSN 1219-8846)
Összefoglalás francia, német és angol nyelven
ISBN 963-9207-71-3 kötött : 699,- Ft
656.835.91(439)
[AN 932964]
MARC

ANSEL
UTF-89596 /2002.
   Magyar Gépjárműimportőrök Egyesülete, 1990-2000. - [Budapest] : M. Gépjárműimportőrök Egyes., [2000]. - 52, [4] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-00-5788-3 * fűzött : ár nélkül
Magyar Gépjárműimportőrök Egyesülete.
629.113(439)"199" *** 339.562(439)"199" *** 061.5(439-2Bp.)
[AN 801299]
MARC

ANSEL
UTF-89597 /2002.
Szentgyörgyi Kálmán
   Pilóták egy családban / Szentgyörgyi Kálmán. - Szekszárd : Babits, 2000. - 293 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-9272-28-0 kötött : ár nélkül
656.7(439)(0:82-94) *** 358.4(439)(0:82-94)
[AN 799839]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

9598 /2002.
   Alternatív növények termesztése / szerk. Radics László ; [írta Barnáné Bacsa Magdolna et al.]. - Budapest : Mezőgazd. Szaktudás K., 2001-. - 21 cm
ISBN 963-356-360-7 *
635.1/.8 *** 633
[AN 805356]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2002. - 286 p., [8] t. : ill., főként színes
Bibliogr.: p. 281-286.
ISBN 963-9422-05-3 kötött : ár nélkül
633 *** 635.1/.8
[AN 931784] MARC

ANSEL
UTF-89599 /2002.
Ángyán József (1952-)
   Az európai agrármodell, a magyar útkeresés és a környezetgazdálkodás / Ángyán József. - Budapest : Agroinform, 2001. - 308 p. : ill. ; 21 cm. - (Környezetgazdák kiskönyvtára)
Bibliogr.: p. 296-308.
ISBN 963-502-754-0 fűzött : ár nélkül
338.43(439) *** 338.43(4-62) *** 504.03(4-62) *** 504.03(439)
[AN 932999]
MARC

ANSEL
UTF-89600 /2002.
Bower, John
The dog owner's problem solver (magyar)
   Kutyatulajdonosok kézikönyve : gyakorlati és szakszerű tanácsok kutyák gondozásához / John és Carolina Bower. - Budapest : M. Kvklub, 2002. - 208 p. : ill., főként színes ; 25 cm
Ford. Béky Bognár Attila
ISBN 963-547-679-5 kötött : ár nélkül
636.7
[AN 932919]
MARC

ANSEL
UTF-89601 /2002.
Erdész Ferencné
   A zöldség-gyümölcs és a szőlő-bor ágazatok hatékonyságának növelése és szabályozásának EU-konform továbbfejlesztése / [szerzők Erdész Ferencné, Radóczné Kocsis Teréz] ; [közrem. Gyánti Istvánné, Gyurka Jánosné, Szalai Mihályné]. - Budapest : AKII, 2000. - 168 p. ; 25 cm. - (Agrárgazdasági tanulmányok, ISSN 1418-2122 ; 2000/14.)
Bibliogr.: p. 121-123. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-491-414-4 fűzött : ár nélkül
338.43(439) *** 634.8(439) *** 663.2(439) *** 634(439)
[AN 799688]
MARC

ANSEL
UTF-89602 /2002.
   Főbb agrárgazdasági ágazataink szabályozásának EU-konform továbbfejlesztése / [szerk. Popp József] ; [szerzők Erdész Ferencné et al.]. - Budapest : AKII, 2000. - 142 p. ; 25 cm. - (Agrárgazdasági tanulmányok, ISSN 1418-2122 ; 2000/10.)
Bibliogr.: p. 113. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-491-416-0 fűzött : ár nélkül
338.43(439) *** 351.823.1(439)
[AN 799681]
MARC

ANSEL
UTF-89603 /2002.
   Főbb mezőgazdasági ágazataink fejlesztési lehetőségei, különös tekintettel az EU-csatlakozásra / [szerk. Popp József] ; [szerzők Erdész Ferencné et al.]. - Budapest : AKII, 2000. - 132 p. ; 25 cm. - (Agrárgazdasági tanulmányok, ISSN 1418-2122 ; 2000/9.)
Bibliogr.: p. 101-103. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-491-417-9 fűzött : ár nélkül
631.152.2(439) *** 338.43(439) *** 338.43(4-62)
[AN 799676]
MARC

ANSEL
UTF-89604 /2002.
Gábor Judit
   Élelmiszergazdaságunk rövid távú piaci kilátásai / [szerzők Gábor Judit, Wagner Hartmut] ; [közrem. Bürger Béláné]. - Budapest : AKII, 2000. - 112 p. ; 25 cm. - (Agrárgazdasági tanulmányok, ISSN 1418-2122 ; 2000/5.)
Bibliogr.: p. 63-64. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-491-412-8 fűzött : ár nélkül
338.43(439) *** 339.564(439)
[AN 799666]
MARC

ANSEL
UTF-89605 /2002.
Guba Mária
   A magyar juhászat hatékonyság-növelési esélyei és a szabályozás EU-konform továbbfejlesztése / [szerzők Guba Mária, Janowszky Zsolt, Ráki Zoltán] ; [közrem. Gyánti Istvánné, Szalai Mihályné]. - Budapest : AKII, 2000. - 137 p. : ill. ; 25 cm. - (Agrárgazdasági tanulmányok, ISSN 1418-2122 ; 2000/4.)
Bibliogr.: p. 99-101. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-491-411-X fűzött : ár nélkül
338.43(439) *** 351.823.1(439) *** 636.32/.38(439)
[AN 799664]
MARC

ANSEL
UTF-89606 /2002.
Győri Zoltán
   A kukorica minősége és feldolgozása / Győri Zoltán, Győriné Mile Irma. - Budapest : Szaktudás K., 2002. - 69 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 67. - Példányszám: 2000
ISBN 963-9422-38-X fűzött : ár nélkül
633.15 *** 631.56 *** 664.84 *** 65.018
[AN 932897]
MARC

ANSEL
UTF-89607 /2002.
Györkös István (1949-)
   Csülökápolás és a sántaság megelőzése szarvasmarha-állományokban / Györkös István, Báder Ernő. - Budapest : Szaktudás K., 2002. - 151 p., [12] t. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 137-148. - Példányszám: 2000
ISBN 963-9422-33-9 kötött : ár nélkül
636.2.083.4 *** 614.9
[AN 932834]
MARC

ANSEL
UTF-89608 /2002.
Haraszti Gyula
   Villányi borok / Haraszti Gyula. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2002. - 79 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Magyar vinotéka,, ISSN 1586-5576)
ISBN 963-09-4344-1 kötött : ár nélkül
634.8(439-2Villány) *** 663.2(439-2Villány) *** 641.87
[AN 932285]
MARC

ANSEL
UTF-89609 /2002.
Herriot, James
The Lord God made them all (magyar)
   Ő is Isten állatkája / James Herriot ; [ford. Sárközy Elga]. - Budapest : Cicero, cop. 2002. - 361 p. ; 21 cm
ISBN 963-539-377-6 kötött : ár nélkül
619(0:82-94) *** 820-94=945.11
[AN 932845]
MARC

ANSEL
UTF-89610 /2002.
International Symposium on Nondestructive Testing of Wood (12.) (2000) (Sopron)
   Proceedings supplement of the 12 International Symposium on Nondestructive Testing of Wood : University of Western Hungary, Sopron, 13-15 September 2000 / ... ed. ... Ferenc Divos. - [Sopron] : [Univ. of Western Hungary], cop. 2000. - p. 475-503. : ill. ; 28 cm
ISBN 963-9364-01-0 * fűzött : ár nélkül
630*81 *** 674.038 *** 061.3(439-2Sopron)
[AN 801683]
MARC

ANSEL
UTF-89611 /2002.
   Jövedelemhiány és versenykényszer a magyar mezőgazdaságban / [szerk. Udovecz Gábor] ; [szerzők Alvincz József et al.]. - Budapest : AKII, 2000. - 143 p. ; 25 cm. - (Agrárgazdasági tanulmányok, ISSN 1418-2122 ; 2000/1.)
Bibliogr.: p. 95-96. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-491-408-X fűzött : ár nélkül
338.435(439) *** 339.137.2(439)
[AN 799652]
MARC

ANSEL
UTF-89612 /2002.
   Kalászosgabona-termesztés : gazdálkodási stratégia / szerk. Balla László ; [írta Balla László et al.]. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2002. - 92 p. ; 20 cm. - (Gazdakönyvtár, ISSN 1217-1042)
Bibliogr.: p. 91-[93].
ISBN 963-9358-43-6 fűzött : ár nélkül
633.1
[AN 931791]
MARC

ANSEL
UTF-89613 /2002.
Kissné Bársony Erzsébet (1945-)
   Az ökogazdálkodás szabályozási rendszerének EU-konform továbbfejlesztése az Agenda 2000 tükrében / [szerző Kissné Bársony Erzsébet] ; [közrem. Gyánti Istvánné]. - Budapest : AKII, 2000. - 119 p. ; 25 cm. - (Agrárgazdasági tanulmányok, ISSN 1418-2122 ; 2000/2.)
Bibliogr.: p. 95-98. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-491-409-8 fűzött : ár nélkül
631.95(439) *** 631.95(4-62) *** 338.43(439)
[AN 799654]
MARC

ANSEL
UTF-89614 /2002.
   Környezetkímélő és energiatakarékos talajművelés = Environment conservation and energy saving tillage / Birkás Márta [et al.] ; [közread. a] Szent István Egyetem Mezőgazdaság és Környezettudományi Kar Növénytermesztési Intézet Földműveléstani Tanszék. - [Gödöllő] : SZIE, cop. 2002. - 345 p. : ill. ; 25 cm
A tartalomjegyzék angol nyelven is. - Bibliogr.: p. 333-337. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-9256-80-3 kötött : ár nélkül
631.4/.8(075.8) *** 631.147(075.8)
[AN 931780]
MARC

ANSEL
UTF-89615 /2002.
Kovács Gábor (1947-)
   A tesztüzemek 1999. évi gazdálkodásának eredményei / [szerzők Kovács Gábor, Keszthelyi Szilárd] ; [közrem. Balogh Anikó et al.]. - Budapest : AKII, 2000. - 161 p. : ill. ; 25 cm. - (Agrárgazdasági információk, ISSN 1418-2130 ; 2000/3.)
ISBN 963-491-430-6 * fűzött : ár nélkül
631.16(439)(083.41) *** 338.43(439)
[AN 799629]
MARC

ANSEL
UTF-89616 /2002.
Laczkó András
   Az Agenda 2000 hatása az EU és a magyar gabonapiaci szabályozásra / [szerzők Laczkó András, Szőke Gyula] ; [közrem. Gyánti Istvánné, Gyurka Jánosné, Szalai Mihályné]. - Budapest : AKII, 2000. - 150 p. ; 25 cm. - (Agrárgazdasági tanulmányok, ISSN 1418-2122 ; 2000/6.)
Bibliogr.: p. 111-112. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-491-413-6 fűzött : ár nélkül
338.43(439) *** 633.1(439) *** 351.823.1(439) *** 351.823.1(4-62)
[AN 799667]
MARC

ANSEL
UTF-89617 /2002.
   A magyar mezőgazdaság és élelmiszeripar EU-érettségének piaci és kereskedelmi vonatkozásai / [szerzők Kartali János et al.]. - Budapest : AKII, 1999[!2000]. - 105 p. ; 25 cm. - (Agrárgazdasági tanulmányok, ISSN 1418-2122 ; 1999/15.)
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-491-402-0 fűzött : ár nélkül
338.43(439) *** 339.564(439) *** 663/664(439)
[AN 799644]
MARC

ANSEL
UTF-89618 /2002.
   A mezőgazdasági foglalkoztatás és alternatív lehetőségei / [szerk. Tóth Erzsébet] ; [szerzők Dorgai László et al.]. - Budapest : AKII, 2000. - 144 p. ; 25 cm. - (Agrárgazdasági tanulmányok, ISSN 1418-2122 ; 2000/13.)
Bibliogr.: p. 119-121. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-491-423-3 fűzött : ár nélkül
338.43(439) *** 331.5(439)
[AN 799687]
MARC

ANSEL
UTF-89619 /2002.
Nowak, Bernd
Tropische Früchte (magyar)
   A trópusok gyümölcsei / Bernd Nowak, Bettina Schulz. - [Budapest] : M. Kvklub, 2002. - 239 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Természetkalauz, ISSN 1219-3178)
Ford. Lászay György
ISBN 963-547-672-8 kötött : ár nélkül
634.6(083.71)
[AN 932898]
MARC

ANSEL
UTF-89620 /2002.
Pápai Gábor
   Gyökerek és lombok : erdészportrék / szerk. riporter Pápai Gábor ; [sorozatgazda az Országos Erdészeti Egyesület]. - Barcs : Dunaker Kft., [2000]-. - 25 cm
ISBN 963-00-6716-1 *
630(439)(092)(047.53)
[AN 804938]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - cop. 2002. - 371 p. : ill.
Kötött : ár nélkül
630(439)(092)(047.53)
[AN 932895] MARC

ANSEL
UTF-89621 /2002.
Romány Pál (1929-)
   Kortársunk az agrárpolitika : agrárpolitikai, agrárszociológiai tanulmányok az ezredforduló idejéből / Romány Pál. - Budapest : Szaktudás K., 2002. - 340 p., [12] t. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9422-34-7 kötött : ár nélkül
338.43(439)"19" *** 338.2(439)"19" *** 316.334.2(439)"19"
[AN 931732]
MARC

ANSEL
UTF-89622 /2002.
Stauder Márta
   Az élelmiszerek disztribúciós rendszerének fejlődése, különös tekintettel a kereskedelmi logisztikára / [szerző Stauder Márta] ; [közrem. Kürtösi Edina]. - Budapest : AKII, 2000. - 58 p. ; 25 cm. - (Agrárgazdasági tanulmányok, ISSN 1418-2122 ; 2000/8.)
Bibliogr.: p. 49-50. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-491-415-2 fűzött : ár nélkül
339.166.82(439) *** 658.78
[AN 799670]
MARC

ANSEL
UTF-89623 /2002.
Szabó István (1931-)
   A csiperke termesztése / Szabó István. - Budapest : Dinasztia, 2000. - 92 p. : ill. ; 21 cm
Borítócím: A csiperkegomba termesztése
ISBN 963-657-300-X kötött : ár nélkül
635.82
[AN 800748]
MARC

ANSEL
UTF-89624 /2002.
Szabó Márton
   Külföldi érdekeltségű vállalatok a magyar élelmiszeriparban és hatásuk az EU-csatlakozásra / [szerző Szabó Márton] ; [közrem. Bürger Béláné, Jansik Csaba]. - Budapest : AKII, 2000. - 104 p. : ill. ; 25 cm. - (Agrárgazdasági tanulmányok, ISSN 1418-2122 ; 2000/12.)
Bibliogr.: p. 91-95. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-491-422-5 fűzött : ár nélkül
338.43(439) *** 334.726(439) *** 658.152(439)-054.6 *** 663/664(439)
[AN 799686]
MARC

ANSEL
UTF-89625 /2002.
Szűcs István (1947-)
   A halászati ágazat gazdasági, szervezési és piaci kérdései / [írta Szűcs István, Nábrádi András, Stündl László] ; szerk. Szűcs István. - Budapest : Szaktudás K., 2002. - 221 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 200-202. - Példányszám: 1500
ISBN 963-9422-41-X kötött : ár nélkül
338.439(439) *** 639.3
[AN 932954]
MARC

ANSEL
UTF-89626 /2002.
Tóth Erzsébet
   Az átalakult mezőgazdasági szövetkezetek gazdálkodásának főbb jellemzői, 1989-1998 / [szerző Tóth Erzsébet] ; [közrem. Hamza Eszter, Kovácsné Varga Ilona, Székely Erika]. - Budapest : AKII, 2000. - 122 p. : ill. ; 25 cm. - (Agrárgazdasági tanulmányok, ISSN 1418-2122 ; 2000/11.)
Bibliogr.: p. 93-94. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-491-421-7 fűzött : ár nélkül
338.43(439) *** 631.115.8(439)"199"
[AN 799683]
MARC

ANSEL
UTF-89627 /2002.
   Tudományos eredmények a gyakorlatban : kutatói nap 1998-1999 / [... szerk. Horváth Béla] ; [rend., közread. az] Alföldi Erdőkért Egyesület. - Baja ; Kecskemét ; Sopron : Alföldi Erdőkért Egyes., 2000. - 186 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 250. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-00-5799-9 * fűzött : ár nélkül
630(439.14) *** 061.3(439-2Sopron) *** 061.3(439-2Baja)
[AN 800638]
MARC

ANSEL
UTF-89628 /2002.
Vahid Yousefi
   A merinói juhok tenyésztése és kiválasztása / Vahid Yousefi, Kóbori Judit. - Budapest : Szaktudás K., 2002. - 200 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 198-200. - Példányszám: 1500
ISBN 963-9422-35-5 kötött : ár nélkül
636.367.37
[AN 933118]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

9629 /2002.
Biggs, David
Make your own cocktails (magyar)
   Koktéllal a világ körül / David Biggs ; fotók Anthony Johnson. - Budapest : M. Kvklub, 2002. - 128 p. : ill., színes ; 22 cm
Ford. Piros Christa
ISBN 963-547-625-6 kötött : ár nélkül
641.87(083.12)
[AN 932940]
MARC

ANSEL
UTF-89630 /2002.
Horváth Boldizsár
   Kis magyar konyha : hagyományos receptek / [fotók Csigó László ...]. - [Budapest] : Corvina, cop. 2002. - 33 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Szerző Horváth Boldizsár
ISBN 963-13-5194-7 fűzött : 1050,- Ft
641.568(439)(083.12)
[AN 932930]
MARC

ANSEL
UTF-89631 /2002.
Kleine Kuchen & Torten (magyar)
   Sütemények és torták : receptek, fortélyok, tippek a bevásárláshoz. - Budapest : M. Kvklub, 2002. - 96 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Új konyha)
Ford. Papp Krisztina
ISBN 963-547-624-8 kötött : ár nélkül
641.852(083.12)
[AN 932838]
MARC

ANSEL
UTF-89632 /2002.
   Mindennapi sütés-főzés. - [Budapest] : Food Time, [2002]. - 224 p. ; 20 cm. - (Mindennapok konyhája)
ISBN 963-86247-3-6 fűzött : ár nélkül
641.55(083.12)
[AN 931967]
MARC

ANSEL
UTF-89633 /2002.
Schenk, Franziska
5 am Tag (magyar)
   Fogyókúra jókedvűen / Franziska Schenk, Friedrich Bohlmann. - Budapest : M. Kvklub, 2002. - 160 p. : ill., színes ; 23 cm
Ford. Horváth Zsuzsa
ISBN 963-547-638-8 kötött : ár nélkül
641.561(083.12) *** 613.24
[AN 932828]
MARC

ANSEL
UTF-89634 /2002.
Telegdy László
   Hasznos tanácsok bélbetegeknek / Telegdy László, Nógrádi Katalin. - [Budapest] : B+V K., 2002. - 128 p. : ill. ; 21 cm. - (Képzett beteg könyvek, ISSN 1585-1079)
ISBN 963-7746-88-9 fűzött : 1290,- Ft
641.563 *** 616.34
[AN 932839]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

9635 /2002.
Aristotelēs
Ta meta ta fusika (magyar)
   Metafizika / Arisztotelész ; ford., bevezetéssel és magyarázatokkal ell. Halasy-Nagy József. - 3. jav. kiad. - Szeged : Lectum, 2002. - 415 p. ; 21 cm. - (Filozófiai kiskönyvtár, ISSN 1588-8681)
ISBN 963-86258-0-5 kötött : 2200,- Ft
1(38)Aristotelēs *** 111 *** 1(38)(092)Aristotelēs
[AN 933147]
MARC

ANSEL
UTF-89636 /2002.
Darabos Pál (1931-)
   Hamvas Béla : egy életmű fiziognómiája / Darabos Pál. - [Budapest] : Hamvas Int., 2002. - 3 db : ill. ; 24 cm. - (Sziget, ISSN 1587-7957)
Közös tokban. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-00-9937-3 fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 93-00-9937-3)
Hamvas Béla (1897-1968)
1(439)(092)Hamvas_B. *** 894.511(092)Hamvas_B.
[AN 931818]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Terra incognita - a pálya kezdete : 1897-1926. - 261 p.
ISBN 963-00-9938-1
1(439)(092)Hamvas_B. *** 894.511(092)Hamvas_B.
[AN 931826] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., A lényegkereső : 1926-1948. - 587 p.
ISBN 963-00-9939-X
1(439)(092)Hamvas_B. *** 894.511(092)Hamvas_B.
[AN 931829] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., Élet a szentendrei "bárkában" : 1948-1951. - 386 p.
ISBN 963-00-9940-3
1(439)(092)Hamvas_B. *** 894.511(092)Hamvas_B.
[AN 931832] MARC

ANSEL
UTF-89637 /2002.
Nietzsche, Friedrich
Der Wille zur Macht (magyar)
   A hatalom akarása : minden érték átértékelésének kísérlete / Friedrich Nietzsche ; [ford. Romhányi Török Gábor]. - Budapest : Cartaphilus, 2002. - 440 p. ; 23 cm
ISBN 963-9303-57-7 kötött : 3700,- Ft
1(430)Nietzsche,_F. *** 21 *** 23/28
[AN 933166]
MARC

ANSEL
UTF-89638 /2002.
Steiner, Rudolf
Vorträge für die Arbeiter am Goetheanumbau (magyar)
   Munkás-előadások / Rudolf Steiner. - Budapest : Új Mani-fest K., 2002-. - 21 cm
1(436)Steiner,_R. *** 081
[AN 931855]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Az emberi test szellemtudományos megközelítésben ; A legkorábbi Földkorszakok : 10 előadás : Dornach, 1922. augusztus 2 - szeptember 30. / Rudolf Steiner ; [ford. Szabó Attila]. - 2002. - 171, [3] p. : ill.
Egys. cím: Über frühe Erdzustände
ISBN 963-202-216-5 kötött : 1690,- Ft
141.333 *** 551.7 *** 130.2 *** 1(436)Steiner,_R. *** 612
[AN 931866] MARC

ANSEL
UTF-89639 /2002.
Sümegi István
   Ontológiai töredékek / Sümegi István. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2002. - 207 p. ; 20 cm. - (Bár könyvek, ISSN 1418-4311)
Bibliogr.: p. 194-207.
ISBN 963-9438-06-5 fűzött : 1001,- Ft
111.1
[AN 932170]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

9640 /2002.
'Abdu'l-Bahá
Művek (vál.) (magyar)
   Szemelvények 'Abdu'l-Bahá írásaiból / [ford. Koczóh Péter] ; [kiad. a Magyarországi Bahá'i Közösség Országos Szellemi Tanácsa]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Mo. Bahá'i Közösség Orsz. Szellemi Tanácsa, [2000]. - 31 p. ; 20 cm
ISBN 963-00-2451-9 fűzött : ár nélkül
298.8
[AN 798793]
MARC

ANSEL
UTF-89641 /2002.
'Abdu'l-Bahá
Núr al-abhá (magyar)
   Megválaszolt kérdések / 'Abdu'l-Bahá ; [ford. Selyem Gyöngyi] ; [kiad. a Magyarországi Bahá'í Közösség Országos Szellemi Tanácsa]. - Budapest : Mo. Bahá'í Közösség, 2000. - 349 p. ; 20 cm
ISBN 963-00-4631-8 fűzött : ár nélkül
298.8
[AN 799775]
MARC

ANSEL
UTF-89642 /2002.
Balogh Margit (1961-)
   Mindszenty József, 1892-1975 / Balogh Margit. - Budapest : Elektra Kiadóház, 2002. - 360 p. ; 21 cm. - (Élet-kép sorozat, ISSN 1419-9785)
Bibliogr.: p. 331-338.
ISBN 963-9391-35-2 kötött : ár nélkül
Mindszenty József (1892-1975)
282(439)(092)Mindszenty_J.
[AN 933066]
MARC

ANSEL
UTF-89643 /2002.
Bohatta, Ida
Gegrüsset seist du Maria (magyar)
   Üdvöz légy Mária! / Ida Bohatta ; ford. Csillag Éva. - Budapest : Simon K., [2001]. - [18] p. : ill., színes ; 15 cm
ISBN 963-9338-02-8 kötött : ár nélkül
244(0:82-14)(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 800745]
MARC

ANSEL
UTF-89644 /2002.
Bunge, Gabriel
Irdene Gefässe (magyar)
   Cserépedényben : a személyes ima gyakorlata a szentatyák hagyománya szerint / Gabriel Bunge ; [... ford. Somorjai Gabriella]. - Pannonhalma : Bencés K., 2000. - 170 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 148-149.
ISBN 963-9226-16-5 fűzött : ár nélkül
248.143
[AN 799091]
MARC

ANSEL
UTF-89645 /2002.
Cullmann, Oscar
Christus und die Zeit (magyar)
   Krisztus és az idő : az őskeresztény idő- és történelemszemlélet / Oscar Cullmann ; [ford. Huszti Kálmán]. - Budapest : Hermeneutikai Kutatóközp., 2000. - 262 p. ; 20 cm. - (Hermeneutikai füzetek, ISSN 1218-3407 ; 22.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-85956-5-5 fűzött : ár nélkül
232.3 *** 930.1 *** 115 *** 281
[AN 799099]
MARC

ANSEL
UTF-89646 /2002.
Floris-Gabriel
Ton bonheur c'est quelqu'un (magyar)
   Találd meg a boldogságod / írta Floris ; [magyarra átültette Péter Oszkár] ; [kiad. a Nyolc Boldogság Katolikus Közösség]. - Homokkomárom : Nyolc Boldogság Kat. Közösség, 2000. - 294, [5] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-00-4895-7 fűzött : 1080,- Ft
244 *** 087.6:084.11
[AN 800096]
MARC

ANSEL
UTF-89647 /2002.
Goldziher Ignác (1850-1921)
   A zsidóság lényege és fejlődése / Goldziher Ignác ; [összeáll. Kőbányai János] ; [szerk. és a jegyzeteket ford. Zsengellér József]. - Budapest : Múlt és Jövő K., 2000. - 717 p. ; 25 cm. - (Zsidó tudományok, ISSN 1418-3366)
Bibliogr.: p. 623-694.
ISBN 963-9171-50-6 kötött : 4600,- Ft
296 *** 930.85(=924)
[AN 799822]
MARC

ANSEL
UTF-89648 /2002.
Gounelle, André
Le baptême (magyar)
   A keresztség : az egyházak közötti vita / Andre Gounelle ; [ford. Gál Attila]. - Pápa : PRTA, 2002. - 182 p. ; 20 cm. - (Pápai teológiai kézikönyvek, ISSN 1587-463X ; 2.)
Bibliogr.: p. 177-182.
ISBN 963-202-549-0 fűzött : ár nélkül
265.1 *** 284.2
[AN 932039]
MARC

ANSEL
UTF-89649 /2002.
Hegedűs Loránt (1930-)
   Magyar Református Millennium : Magyar Reformátusok IV. Világtalálkozója a 2000. évben / Hegedűs Loránt. - Budapest : Dunamelléki Ref. Egyházker., 2000. - 391 p. : ill. ; 24 cm. - (Reformáció-könyvek, ISSN 1417-4820 ; 6.)
ISBN 963-00-5149-4 fűzött : ár nélkül
284.2(100)(=945.11) *** 061.3(439-2Bp.)"2000"
[AN 799592]
MARC

ANSEL
UTF-89650 /2002.
Kászoni József
   Csak neki szolgálj! : [alkalmi és általános egyházi beszédek] / Kászoni József ; [... graf. Ábrahám Jakab ...] ; [közread. a] Budapesti Unitárius Egyházközség. - [Budapest] : Heltai G. Kft., [2000]. - 136, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-00-5489-2 fűzött : ár nélkül
252 *** 288
[AN 798755]
MARC

ANSEL
UTF-89651 /2002.
Kovács Imre Endre
   Premontreiek / Kovács Imre Endre, Legeza László ; [az előszót írta Horváth Lóránt Ödön]. - Budapest : Mikes, 2002. - 96 p., [64] t. : ill., főként színes ; 29 cm. - (Szerzetesrendek a Kárpát-medencében, ISSN 1217-4823)
Bibliogr.: p. 76-77. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-8130-40-7 kötött : ár nélkül
Ordo Canonicorum Regularium Praemonstratensium.
271.792(439)(091) *** 726(439)(091)
[AN 933167]
MARC

ANSEL
UTF-89652 /2002.
Luz, Ulrich
Die Jesusgeschichte des Matthäus (magyar)
   Máté Jézustörténete / Ulrich Luz ; [ford. Bekő István]. - Budapest : Hermeneutikai Kutatóközp., 2000. - 155 p. ; 21 cm. - (Hermeneutikai füzetek, ISSN 1218-3407 ; 21.)
Bibliogr.: p. 151-152.
ISBN 963-85956-4-7 fűzött : ár nélkül
Biblia. Újszövetség. Máté evangéliuma.
22.07 *** 226.2
[AN 799097]
MARC

ANSEL
UTF-89653 /2002.
Mag Mátyás (1941-)
   Egy római katolikus lelkész pályája / Mag Mátyás. - Budapest : Accordia, 2000. - 49, [2] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9242-37-3 fűzött : ár nélkül
254 *** 252 *** 282(439)(092)Mag_M.
[AN 800129]
MARC

ANSEL
UTF-89654 /2002.
Magyar Katolikus Püspöki Kar. Hitoktatási Bizottság.
   Magyar kateketikai direktórium / a Magyar Katolikus Püspöki Kar Országos Hitoktatási Bizottsága. - Budapest : Szt. István Társ., 2000. - 137 p. ; 24 cm
ISBN 963-361-181-4 fűzött : 750,- Ft
268
[AN 799927]
MARC

ANSEL
UTF-89655 /2002.
Merton, Thomas
New seeds of contemplation (magyar)
   Találkozás Istennel : a kontempláció / Thomas Merton. - Budapest : Márton Á. K., 2000. - 154 p. ; 19 cm
ISBN 963-9011-78-9 fűzött : 580,- Ft
248.212
[AN 800812]
MARC

ANSEL
UTF-89656 /2002.
Percze Sándor
   A kereszt teológiája és a lelkigondozó szolgálata / Percze Sándor, Szakács Tamás, Tubán József. - Budapest : Mo. Luther Szövets. ; Győr : Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházker., 2002. - 141 p. ; 20 cm. - (Magyar Luther könyvek, ISSN 1217-6842 ; 9.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-8434-15-5 fűzött : ár nélkül
23 *** 253
[AN 932151]
MARC

ANSEL
UTF-89657 /2002.
Špidlík, Tomaš
   Hogyan imádkozunk : [150 kérdés és felelet] / Tomaš Špidlík ; [ford. Naokrácia nővér]. - Máriapócs : Nagy Szt. Bazil Rendi Nővérek, 2000. - 64 p. ; 17 cm. - (A Nagy Szent Bazil Rendi Nővérek kiadványai, ISSN 1416-8979 ; 3.)
A ford. az "Âk mi molimosâ" c. kiad. alapján kész.
ISBN 963-00-5183-4 fűzött : ár nélkül
248.143
[AN 800391]
MARC

ANSEL
UTF-89658 /2002.
Ware, Kallistos
The ortodox way (magyar)
   Az ortodox út / Kallistos Ware ; [... ford. P. Gábor Mózes]. - [Budapest] : Paulus Hungarus : Kairosz, cop. 2002. - 222, [2] p. ; 19 cm
ISBN 963-9406-66-X fűzött : 2300,- Ft
281.9 *** 23
[AN 932941]
MARC

ANSEL
UTF-89659 /2002.
   Zengedező sípszó : száz szemelvény a régi magyar egyházi irodalomból / [összeáll.] Lukácsy Sándor. - Pécs : Jelenkor, 2002. - 2 db ; 21 cm. - (Sion-hegyi könyvtár)
Kötött : 2400,- Ft
252 *** 894.511-97(082) *** 894.511-52(082)
[AN 933018]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 187, [5] p.
252 *** 894.511-52(082) *** 894.511-97(082)
[AN 933022] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 168, [6] p.
252 *** 894.511-52(082) *** 894.511-97(082)
[AN 933026] MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

9660 /2002.
Bauman, Zygmunt
   Globalizáció : a társadalmi következmények / Zygmunt Bauman ; [ford. Fábián György]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2002. - 206, [2] p. ; 19 cm. - (XXI. század kérdései)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9393-68-1 fűzött : 1490,- Ft
316.42(100)"20" *** 339.9(100)
[AN 931681]
MARC

ANSEL
UTF-89661 /2002.
   Emberközpontú gazdaságot! / [szerk. Kocsis Tamás]. - Budapest : Válasz, 2002. - 134 p. ; 25 cm. - (Élet-világ, ISSN 1588-5682 ; 3.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-86259-9-6 kötött : ár nélkül
316.334.2 *** 330 *** 174
[AN 931847]
MARC

ANSEL
UTF-89662 /2002.
   A hetvenes évek kultúrája : tanácskozás a Fiatal Művészek Klubjában, 1980. április 10-12. : dokumentumválogatás / [... szerzői Agárdi Péter et al.]. - Budapest : Balassi, cop. 2002. - 215, [12] p. ; 20 cm. - (Irányított irodalom, ISSN 0866-465X)
Veres András bevezetőjével
ISBN 963-506-476-4 fűzött : 1500,- Ft
316.7(439)"197" *** 061.3(439-2Bp.)"1980"
[AN 933165]
MARC

ANSEL
UTF-89663 /2002.
Kötő József (1939-)
   Menet közben : az önszerveződő romániai magyar kulturális élet / Kötő József. - Budapest : A Magyar Nyelv és Kult. Nk. Társ. - Anyanyelvi Konf., 2000. - 360 p. ; 23 cm. - (Nyelv és lélek könyvek, ISSN 1418-2092)
ISBN 963-00-3668-1 fűzött : 1450,- Ft
316.347(=945.11)(498) *** 930.85(498)(=945.11)"199" *** 316.7(498)(=945.11)
[AN 800890]
MARC

ANSEL
UTF-89664 /2002.
Kovács Éva (1964-)
   Mutatkozás : zsidó identitás történetek / Kovács Éva és Vajda Júlia. - [Budapest] : Múlt és Jövő K., 2002. - 311 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9171-80-8 fűzött : 2500,- Ft
316.63 *** 323.1(=924)
[AN 932967]
MARC

ANSEL
UTF-89665 /2002.
Miller, William L.
   A culture of corruption? : coping with government in post-communist Europe / William L. Miller, Åse B. Grødeland and Tatyana Y. Koshechkina. - Budapest ; New York, N.Y. : CEU Press, cop. 2001. - XVIII, 365 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 346-358.
ISBN 963-9116-99-8 fűzött : ár nélkülISBN 963-9116-98-X kötött : ár nélkül
316.47(4-11)"199" *** 343.352(4-11)"199"
[AN 801234]
MARC

ANSEL
UTF-89666 /2002.
Piros Istvánné
   Tíz éve a nyugdíjasok szolgálatában / [szerzők Piros Istvánné, Kun Dezső] ; [kiad. a Nyugdíjasok Országos Képviselete]. - Budapest : NYOK, 2000. - 53 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-00-4606-7 fűzött : ár nélkül
Nyugdíjasok Országos Képviselete.
316.37-057.75(439) *** 364.65-057.75(439) *** 061.2(439)
[AN 800725]
MARC

ANSEL
UTF-89667 /2002.
Šafarevič, Igorʹ R.
Socializm kak âvlenie mirovoj istorii (magyar)
   A szocializmus mint világtörténelmi jelenség ; Két út egy szakadékba / Igor Safarevics ; [ford. és a névmutatót kész. Babus Antal]. - [Budapest] : Kairosz, cop. 2002. - 447 p. ; 21 cm
Egys. cím: Socializm kak âvlenie mirovoj istorii ; Dve dorogi - k odnomu obryvu. - Bibliogr.: p. 389-396.
ISBN 963-9406-72-4 fűzött : 3500,- Ft
304.9(100)(091) *** 1(47)Šafarevič,_I._R.
[AN 933041]
MARC

ANSEL
UTF-89668 /2002.
Simpozion al Cercetătorilor Români din Ungaria (9.) (1999) (Gyula )
   Simpozion : comunicările celui de al IX-lea Simpozion al Cercetătorilor Români din Ungaria : Giula, 6-7 noiembrie 1999 / [org., publ. a Institutului de Cercetări al Românilor din Ungaria] ; [... ed. ... Maria Berényi]. - Giula : Inst. de Cercetări al Românilor din Ungaria, 2000. - 224 p. ; 21 cm
Bibliogr. az előadások végén. - Példányszám: 500
ISBN 963-00-4093-X fűzött : ár nélkül
316.347(=590)(439) *** 943.9(=590) *** 061.3(439-2Gyula)
[AN 800682]
MARC

ANSEL
UTF-89669 /2002.
Varga Imre
   Utcalakók : kilenc hajléktalan meg egy segítő / Varga Imre ; [fotók Somfai Sándor]. - Budapest : Válasz, 2002. - 381 p. : ill. ; 25 cm. - (Élet-világ, ISSN 1588-5682 ; 1.)
ISBN 963-86259-7-X kötött : 2450,- Ft
316.344.7(439)"199"(047.53) *** 364.442.046.42(439)"199"(047.53) *** 364.252(439)"199"(047.53) *** 308-057.66(439)"199"(047.53)
[AN 931849]
MARC

ANSEL
UTF-89670 /2002.
Virilio, Paul
La bombe informatique (magyar)
   Az információs bomba / Paul Virilio ; [ford. Ádám Anikó]. - [Budapest] : Magus Design Stúdió, cop. 2002. - 147 p. : ill. ; 21 cm. - (Kor hű, ISSN 1588-9955 ; 2.)
ISBN 963-86275-1-4 fűzött : 1200,- Ft
316.32 *** 659.2 *** 008.2
[AN 932920]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

9671 /2002.
   Eros in folklore / ed. by Mihály Hoppál and Eszter Csonka-Takács. - Budapest : Akad. K. : European Folklore Inst., cop. 2002. - 253 p. : ill. ; 23 cm. - (Bibliotheca traditionis Europeae, ISSN 1419-7901 ; 3.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-05-7814-X fűzött : ár nélkül
392.6 *** 398(=00)
[AN 932155]
MARC

ANSEL
UTF-89672 /2002.
Lovász Irén (1961-)
   Szakrális kommunikáció / Lovász Irén. - Budapest : Európai Folklór Int., 2002. - 118 p. ; 24 cm. - (Örökség, ISSN 1419-788X)
Bibliogr.: p. 109-118.
Fűzött : 2500,- Ft (hibás ISBN 963-9450-07-3)
398.3/.4 *** 2 *** 316.77
[AN 932015]
MARC

ANSEL
UTF-89673 /2002.
   Mihály Hoppál : a bibliography of his works, 1969-1999 / [publ. by the] European Folklore Institute. - Budapest : European Folklore Inst., 2000. - 34 p. ; 20 cm
ISBN 963-00-4414-5 * fűzött : ár nélkül
Hoppál Mihály (1942-)
39 *** 012Hoppál_M.
[AN 798933]
MARC

ANSEL
UTF-89674 /2002.
Nagy Olga (1921-)
   Havasok mesemondója : Jakab István meséi / gyűjt. és közzéteszi Nagy Olga és Vöő Gabriella ; a nyelvészeti mellékletet kész. Murádin László. - Budapest : Akad. K., 2002. - 907 p. ; 21 cm. - (Új magyar népköltési gyűjtemény, ISSN 0082-7312 ; 26.)
Bibliogr.: p. 98-100.
ISBN 963-05-7871-9 kötött : ár nélkül
398.21(=945.11)(498) *** 894.511-34(498)
[AN 931771]
MARC

ANSEL
UTF-89675 /2002.
Sabján Tibor
   A búbos kemence / Sabján Tibor ; [a fényképeket Bodnár Imre et al. kész.] ; [... rajz. Sabján Tibor]. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Terc, cop. 2002. - 96 p. : ill. ; 19 cm. - (Népi kultúra)
ISBN 963-00-7918-6 fűzött : ár nélkül
39(=945.11)(439.14) *** 683.94
[AN 931815]
MARC

ANSEL
UTF-89676 /2002.
Sabján Tibor
   Népi cserépkályhák / Sabján Tibor ; [a fényképeket Antal Dezső et al. kész.] ; [... rajz. Sabján Tibor]. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Terc, cop. 2002. - 204 p. : ill. ; 19 cm. - (Népi kultúra)
Bibliogr.: p. 172-176.
ISBN 963-00-7919-4 fűzött : ár nélkül
39(=945.11) *** 683.94
[AN 931824]
MARC

ANSEL
UTF-89677 /2002.
Solovič, Kristian
   Orosz viccek / Szolovics Krisztián ; [ford. Fehér Katalin, Mátyij György]. - Budapest : Nita BT, 2002-. - 21 cm
ISBN 963-00-9960-8
398.94
[AN 932949]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r. - 2002. - 130 p. : ill., színes
ISBN 963-00-9961-6 fűzött : 777,- Ft
398.94
[AN 932957] MARC

ANSEL
UTF-89678 /2002.
   Szép indiai mesék / a meséket vál. és hindíből ford. Kiss Csaba ; ill. Lehoczky Orsolya. - [Budapest] : Magus Design Studio, 2000. - 55 p. : ill., színes ; 18 cm
ISBN 963-00-5211-3 kötött : ár nélkül
398.21(=911) *** 891.1-34=945.11
[AN 798627]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

9679 /2002.
   Demokrácia és politikatudomány a 21. században : az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara Politológia Tanszékének 2001. október 12-13. között megrendezett konferenciája / [szerk. Szabó Máté]. - Budapest : Rejtjel, 2002. - 311 p. ; 24 cm. - (Rejtjel politológia könyvek, ISSN 1585-6747 ; 12.). (Bibliotheca iuridica. Publicationes cathedrarum, ISSN 1586-8265 ; 6.)
"Az ELTE ÁJK Politológia Tanszék munkatársainak publikációs jegyzéke, 1990-2001" c. bibliográfiát összeáll. Veress Györgyné. - Bibliogr.: p. 229-311. és a jegyzetekben
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9149-60-8)
32.001 *** 327.39(4-62) *** 323(439)"199" *** 061.3(439-2Bp.)"2001"
[AN 932287]
MARC

ANSEL
UTF-89680 /2002.
Magyar Szocialista Munkáspárt.
   Az MSZMP központi vezető szervei üléseinek napirendi jegyzékei. - Budapest : MOL, 1995-. - 29 cm
ISBN 963-631-075-0
329(439)MSZMP
[AN 270811]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., 1971-1980 / összeáll. Németh Jánosné. - 2000. - 470 p. - (A Magyar Országos Levéltár segédletei, ISSN 1417-1848 ; 1/3.)
Példányszám: 300
ISBN 963-631-107-2 fűzött : ár nélkül
329(439)MSZMP"1971/1980"
[AN 800238] MARC

ANSEL
UTF-89681 /2002.
Mező Ferenc
   Debrecen széles körű választásföldrajzi vizsgálata a rendszerváltástól napjainkig = Wide range election geographical study of Debrecen between the change of regime and the present / Mező Ferenc. - Debrecen : DE, 2002. - 128 p., [41] t.fol. : ill., főként térk. ; 24 cm. - (Studia geographica, ISSN 0209-4835 ; 9.)
Bibliogr.: p. 122-126. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött : ár nélkül
324(439-2Debrecen)"199" *** 911.3
[AN 932849]
MARC

ANSEL
UTF-89682 /2002.
Molnár Judit
   Csendőrök, hivatalnokok, zsidók : válogatott tanulmányok a magyar holokauszt történetéből / Molnár Judit. - Szeged : Szegedi Zsidó Hitközség, 2000. - 223 p. : ill. ; 20 cm. - (Szegedi Zsidó Hitközség évkönyvei, ISSN 1586-782X ; 1.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-00-5657-7 * fűzött : 896,- Ft (hibás ISBN 963-482-505-2)
323.12(=924)(439.14-13)"1939/1945"
[AN 799735]
MARC

ANSEL
UTF-89683 /2002.
Reisach, Ulrike
Europa (magyar)
   Európa / írta Ulrike Reisach és Rainer Köthe ; ill. Giuliano Fornari [et al.] ; [ford. Lakos Gábor]. - [Budapest] : Tessloff és Babilon, cop. 2002. - 49 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X ; 71.)
ISBN 963-9182-96-6 kötött : ár nélkül
European Union.
327.39(4-62) *** 908.4
[AN 933062]
MARC

ANSEL
UTF-89684 /2002.
   Tér és terep : tanulmányok az etnicitás és az identitás kérdésköréből / szerk. Kovács Nóra és Szarka László. - Budapest : Akad. K., 2002. - 476 p. : ill. ; 25 cm. - (Az MTA Kisebbségkutató Intézetének évkönyve, ISSN 1588-8525 ; 1.)
Bibliogr.: p. 461-476. és a tanulmányok végén
ISBN 963-05-7932-4 kötött : ár nélkül
323.1(=00) *** 316.347(=00) *** 316.63
[AN 932305]
MARC

ANSEL
UTF-89685 /2002.
Tóth Ferenc
   Ascension sociale et identité nationale : intégration de l'immigration hongroise dans la société française au cours du XVIII siècle, 1692-1815 / Ferenc Tóth. - Budapest : NHK, 2000. - 362 p. : ill. ; 24 cm. - (Officina Hungarica, ISSN 1217-4335 ; 9.)
Bibliogr.: p. 293-307. - Összefoglalás magyar nyelven
ISBN 963-8425-12-1 fűzött : ár nélkül
325.25(=945.11)"169/181" *** 316.347(=945.11)(44)"169/181"
[AN 800145]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

9686 /2002.
Bárdos András (1964-)
   Mit szól hozzánk? / vál. és szerk. Bárdos András. - [Budapest] : Képzőműv. K., cop. 2002. - 238, [2] p. ; 20 cm
Vál. a Satelit tévécsatornán sugárzott interjúsorozatból
ISBN 963-336-882-0 fűzött : ár nélkül
929(439)(047.53) *** 791.9.097(439)
[AN 932797]
MARC

ANSEL
UTF-89687 /2002.
Barthó Zsuzsanna
   Civitas fortissima : a balassagyarmati "csehkiverés" korának forrásai és irodalma / Barthó Zsuzsanna, Tyekvicska Árpád. - Balassagyarmat : Nógrád M. Lvt. : Nagy I. Tört. Kör, 2000. - 519 p., [14] t., [1] t.fol. : ill. ; 24 cm. - (Nagy Iván könyvek, ISSN 1418-7086 ; 10.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7243-28-3 fűzött : ár nélkül
Balassagyarmat
943.9-2Balassagyarmat"1918/1919"(093)
[AN 800815]
MARC

ANSEL
UTF-89688 /2002.
Báthory István (1555-1605)
   Ecsedi Báthory István végrendelete, 1603 / bevezetéssel közread. Vadász Veronika. - Szeged : SZTE Régi M. Irod. Tansz., 2002. - 107 p. ; 24 cm. - (Fiatal filológusok füzetei. Korai újkor,, ISSN 1588-5135 ; 1.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 500
ISBN 963-482-570-2 fűzött : ár nélkül
930.85(439)"15"(093) *** 943.9"15"(092)Báthory_I.(093)
[AN 933145]
MARC

ANSEL
UTF-89689 /2002.
   Berhida, Kiskovácsi, Peremarton története és néprajza / [a kötet szerkesztője Lichtneckert András] ; [... szerzői ifj. Falussy József et al.]. - Veszprém : Veszprém M. Lvt., 2000. - 406, [2] p., [16] t. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Veszprém Megyei Levéltár kiadványai, ISSN 0134-112X ; 15.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 1150. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-7229-13-2 kötött : ár nélkül
Kiskovácsi - Peremarton - Berhida
943.9-2Berhida *** 943.9-2Kiskovácsi *** 943.9-2Peremarton *** 908.439-2Berhida
[AN 799516]
MARC

ANSEL
UTF-89690 /2002.
Bihari Péter (1957-)
   A németek : 2000 év Európa közepén / Bihari Péter. - [Budapest] : Műszaki Kvk., cop. 2002. - 358 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 339-342.
ISBN 963-16-2762-4 fűzött : ár nélkül
943.0(035) *** 930.8(=30)(035)
[AN 933117]
MARC

ANSEL
UTF-89691 /2002.
   Dévaványai oklevelek, 1332-1523 / latinból ford. és közread. Benedek Gyula. - Dévaványa : Dévaványai Kult. és Hagyományőrző Egyes., 2000. - 65, [2] p. ; 24 cm. - (Dokumentumok Dévaványa történetéhez, ISSN 1586-3131 ; 1.)
Példányszám: 500
ISBN 963-00-3631-2 fűzött : ár nélkül
Dévaványa
930.253.2(439-2Dévaványa)"133/152"
[AN 800641]
MARC

ANSEL
UTF-89692 /2002.
   Életmód és művelődés Veszprém megyében a 16-18. században : felolvasóülés Veszprém megye művelődéstörténeti emlékeiről / [szerk. Tóth G. Péter] ; [szerzők Batári Ferenc et al.]. - Veszprém : Veszprém M. Múz. Ig. : Laczkó Múz., 2000. - 144 p. : ill. ; 20 cm. - (Veszprémi múzeumi konferenciák, ISSN 1215-0681 ; 10.)
A felolvasóülést 1998. máj. 7-én a veszprémi Városháza Kossuth-termében tartották. - Bibliogr. az előadások végén. - Példányszám: 500. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-7208-68-2 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-7208-56-10)
930.85(439.117)"15/17" *** 943.911.7"15/17" *** 061.3(439-2Veszprém)
[AN 798739]
MARC

ANSEL
UTF-89693 /2002.
Féja Géza (1900-1978)
   Kossuth Lajos / Féja Géza ; sajtó alá rend. Féja Endre. - Budapest : Mundus, 2002. - 247 p. ; 23 cm. - (Életműsorozat). (Mundus - új irodalom, ISSN 1416-1001 ; 18.)
ISBN 963-8033-72-X kötött : ár nélkül
Kossuth Lajos (1802-1894)
943.9"18"(092)Kossuth_L.
[AN 933048]
MARC

ANSEL
UTF-89694 /2002.
Fejtő Ferenc (1909-)
Le passager du siècle (magyar)
   A század utasa : háborúk, forradalmak, Egyesült Európa / Fejtő Ferenc, Maurizio Serra ; ford. Ferch Magda. - Budapest : Holnap, cop. 2002. - 348, [3] p. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-346-518-4 fűzött : ár nélkül
930.1(44)(=945.11)(092)Fejtő_F.(047.53) *** 94"19"(047.53)
[AN 933159]
MARC

ANSEL
UTF-89695 /2002.
Grynaeus Tamás (1931-)
   Szent Antal tüze / Grynaeus Tamás. - Budapest : Akad. K., 2002. - 189 p., [30] t. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 163-183.
ISBN 963-05-7870-0 kötött : ár nélkül
930.85(439) *** 39(=945.11) *** 615.89(439)(091) *** 616.5
[AN 933137]
MARC

ANSEL
UTF-89696 /2002.
Horváth Ágnes, T. (1959-)
   A Római Birodalom latin nyelvű levelezésének három évszázada / T. Horváth Ágnes. - Szeged : Belvedere Meridionale, 2002. - 280 p. : ill., részben térk. ; 30 cm. - (Belvedere segédkönyvtár, ISSN 1585-1540 ; 4.)
Bibliogr.: p. 269-280.
ISBN 963-86240-4-3 fűzött : ár nélkül
930.85(37) *** 395.7(37)
[AN 931813]
MARC

ANSEL
UTF-89697 /2002.
Irányi László
   Nagyesztergár a XVIII. században / Irányi László ; [a Nagyesztergári Német Kisebbségi Önkormányzat kiadványa]. - Nagyesztergár : Német Kisebbségi Önkormányzat, 2000. - 70 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-00-5709-3 * fűzött : ár nélkül
Nagyesztergár
943.9-2Nagyesztergár"17"
[AN 798746]
MARC

ANSEL
UTF-89698 /2002.
   "Isten veled, XX. század : pillanatképek az elmúlt század soproni történelméből : a Soproni Múzeum millenniumi kiállítása, ... 2000. december 14 - 2001. február 28. / rend., a kiállításvezetőt írta Tóth Imre. - [Sopron] : Soproni Múz., [2000]. - 20 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-00-5676-3 fűzött : ár nélkül
Sopron
943.9-2Sopron"19" *** 061.4(439-2Sopron)
[AN 801083]
MARC

ANSEL
UTF-89699 /2002.
Kertész István (1942-)
   Botrányok az ókorban / Kertész István. - Budapest : Mundus, 2002. - 243 p. : ill., részben színes ; 23 cm. - (Mundus - népszerű művelődéstörténet, ISSN 1588-4791)
ISBN 963-8033-24-X kötött : ár nélkül
930.85(37/38)"-040/005"
[AN 933102]
MARC

ANSEL
UTF-89700 /2002.
Kolta László
   Bonyhádi arcképek / Kolta László ; [kiad. a Városi Könyvtár]. - Bonyhád : Vár. Kvt., 2000. - 224 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-00-4433-1 fűzött : ár nélkül
Bonyhád
929(439-2Bonyhád)
[AN 799738]
MARC

ANSEL
UTF-89701 /2002.
   Kossuth Lajos, 1802-1894 : Kossuth Lajos és kortársai / [a tanulmányok szerzői Basics Beatrix et al.] ; [az előszót írta Hermann Róbert] ; [a képeket vál. Basics Beatrix] ; [... a fényképeket kész. Képessy Bence]. - [Budapest] : Kossuth, 2002. - 157 p. : ill., részben színes ; 29 cm + CD-ROM
Bibliogr.: p. 154-156.
ISBN 963-09-4342-5 kötött : ár nélkül
Kossuth Lajos (1802-1894)
943.9"18"(092)Kossuth_L.
[AN 933163]
MARC

ANSEL
UTF-89702 /2002.
A magyarok ezer esztendeje Rómában (olasz)
   La presenza millenaria ungherese a Roma : istituzioni dall'epoca di Santo Stefano re ad oggi / [red.] Klára Póczy ; [foto] Károly Szelényi ; [autori Margit Beke et al.] ; [trad. Orsolya Bankó, Lavínia Sándor, László Sztanó]. - Veszprém ; Budapest : Hung. Pictures, [2001]. - 176 p. : ill., részben színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. 174-176.
ISBN 963-8210-84-2 kötött : ár nélkül
Roma
930.85(45-2Roma) *** 930.85(439)
[AN 801933]
MARC

ANSEL
UTF-89703 /2002.
   A márciusi ifjak nemzedéke / [szerk. Körmöczi Katalin] ; [... írták Aczél Eszter et al.] ; [a fotókat kész. Dabasi András at el.] ; [kiad. a Magyar Nemzeti Múzeum]. - Budapest : MNM, 2000. - 574 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 550-564. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-9046-56-6 kötött : ár nélkül
943.9"1848/1849"(092) *** 930.85(439)"1848/1849" *** 061.4(439-2Bp.)"1998"
[AN 801726]
MARC

ANSEL
UTF-89704 /2002.
   Az mester emberek jó rendtartása : magyar nyelvű céhlevelek, 1525-1682 / [a levéltári szövegek átírását végezte, a bevezetést és a jegyzeteket írta Tuza Csilla és Vissi Zsuzsanna] ; [közread. az] MTA Néprajzi Kutatóintézet. - Budapest : MTA Néprajzi Kutint., 2000. - 185 p. ; 24 cm
ISBN 963-567-019-2 fűzött : ár nélkül
930.253.4(439)"15/16" *** 334.782(439)"15/16"
[AN 801127]
MARC

ANSEL
UTF-89705 /2002.
   Nagykanizsa és környéke 1848-1849-ben : okmánytár / sajtó alá rend. Hermann Róbert és Molnár András ; [közread.] Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata. - Nagykanizsa : Önkormányzat, 2000. - 2 db ; 24 cm
ISBN 963-03-9601-7 fűzött : ár nélkül
Nagykanizsa
943.9-2Nagykanizsa"1848/1849"(093)
[AN 800782]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 329 p.
ISBN 963-00-5762-X *
943.9-2Nagykanizsa"1848/1849"(093)
[AN 800791] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 296 p. : ill.
ISBN 963-00-5763-8 *
943.9-2Nagykanizsa"1848/1849"(093)
[AN 800795] MARC

ANSEL
UTF-89706 /2002.
Nemeskürty István (1925-)
Művek
   Nemeskürty István összes műve / sorozatszerk. Turányi Zsuzsa. - [Budapest] : Szabad Tér, 1999-. - 24 cm
ISBN 963-9201-04-9
943.9 *** 930.85(439) *** 894.511(091) *** 081
[AN 405118]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5., Fölforrtak az idők 1. - 2002. - 526 p.
ISBN 963-9201-18-9 kötött : ár nélkül
943.9"136/155" *** 930.85(439)"136/155"
[AN 932235] MARC

ANSEL
UTF-8


   6., Fölforrtak az idők 2. - 2002. - 574 p.
ISBN 963-9201-19-7 kötött : ár nélkül
943.9"18" *** 930.85(439)"18"
[AN 932236] MARC

ANSEL
UTF-89707 /2002.
Nyelvrokonaink (orosz)
   Sorodiči po âzyku / ... red. Dërdʹ Nanovski ; [perevod ... Olʹga Volodarskaâ ; [izd.] Fond im. Laslo Teleki. - Budapešt : Fond im. L. Teleki, 2000. - 601, [32] p. : ill., főként színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 567-580.
ISBN 963-00-4838-8 kötött : ár nélkül
930.8(=945) *** 947(=945) *** 809.45
[AN 799522]
MARC

ANSEL
UTF-89708 /2002.
Sichtermann, Barbara
Paare (magyar)
   Klasszikus szerelmespárok / Barbara Sichtermann ; Guntram Schwotzer közreműködésével ; [ford. Rónaszegi Éva, Szaszovszky József]. - [Budapest] : Athenaeum 2000, [2002]. - 320 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-9261-66-1 kötött : 3980,- Ft
929(100) *** 392.6
[AN 931806]
MARC

ANSEL
UTF-89709 /2002.
   Szentendrei arcképcsarnok / [szerk. ... Benkovits György et al.] ; [kiad. Szentendre Város Polgármesteri Hivatala]. - Szentendre : Polgármesteri Hiv., 2000-. - 24 cm
ISBN 963-03-9008-6
929(439-2Szentendre)
[AN 800287]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Kortársaink. - 2000. - 227 p. : ill.
Bibliogr.: p. 225-226.
ISBN 963-03-9007-8 fűzött : ár nélkül
929(439-2Szentendre)
[AN 800288] MARC

ANSEL
UTF-89710 /2002.
Szerb Zsigmond (1867-1962)
   Éljen az élet! : a gasztronómia regénye / Szerb Zsigmond. - [Budapest] : Paginarum, 2002. - 148 p. ; 25 cm
ISBN 963-9392-10-3 kötött : ár nélkül
930.85(100) *** 641.5(100) *** 392.8(100)(091)
[AN 931737]
MARC

ANSEL
UTF-89711 /2002.
Szilágyi Ágnes Judit
   Ifj. Horthy Miklós, a kormányzó kisebbik fia : tanulmányok, dokumentumok / Szilágyi Ágnes Judit, Sáringer János. - Budapest : Holnap, cop. 2002. - 297, [3] p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 292-297.
ISBN 963-346-520-6 kötött : ár nélkül
Horthy Miklós (ifj.) (1907-1993)
943.9"193/194"(092)Horthy_M.,ifj.
[AN 932854]
MARC

ANSEL
UTF-89712 /2002.
   A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület Erdélyi Övezeti Történésztalálkozói, 1995-1999 / [... szerk. Csihák György] ; a Zürichi Magyar Történelmi Egyesület és a Csikszereda városi RMDSZ kiadványa. - Budapest ; Zürich : ZMTE ; Csikszereda : RMDSZ, 2000. - 312 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 1000
ISBN 963-85684-9-6 fűzött : ár nélkül
943.921 *** 930.85(439.21) *** 323.15(=945.11)(4-11) *** 061.3(494-2Zürich)
[AN 800205]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

9713 /2002.
Hajdú Imre
   A történelem hídján : Hidasnémeti története / Hajdú Imre, Nagy Pál ; [kiad. Hidasnémeti Község Önkormányzata]. - Hidasnémeti : Önkormányzat, [2000]. - 275 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 269-272.
ISBN 963-00-5354-3 fűzött : ár nélkül
Hidasnémeti
908.439-2Hidasnémeti
[AN 800645]
MARC

ANSEL
UTF-89714 /2002.
Horváth Lajos (1938-)
   Fejezetek Szada község történetéből / [Horváth Lajos] ; [kiad. Szada Község Önkormányzata]. - Szada : Önkormányzat, 2000. - 262 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Az Örökségünk, értékeink c. fejezet anyagát gyűjt. és vál. Cziberéné Szító Mária. - Bibliogr.: p. 81-82.
ISBN 963-00-4593-1 kötött : ár nélkül
Szada
908.439-2Szada *** 943.9-2Szada
[AN 800153]
MARC

ANSEL
UTF-89715 /2002.
   Hosszúpályi képekben / szerk. Bődi István ; [a fotókat kész. H. Csongrády Márta és Bődi István]. - Hosszúpályi : [Önkormányzat], 2000. - 112 p. : ill., színes ; 24 cm
Közread. Hosszúpályi Önkormányzata
ISBN 963-00-5918-5 * fűzött : ár nélkül
Hosszúpályi
908.439-2Hosszúpályi(084.12)
[AN 799533]
MARC

ANSEL
UTF-89716 /2002.
   A jelzők között élő város : átkok és örömök röge / [szerk. Laczkó Pál]. - Salgótarján : Balassi M. Kvt., 2002. - 203 p. ; 22 cm. - (Palócföld könyvek, ISSN 0209-7591)
ISBN 963-7284-28-1 fűzött : ár nélkül
Salgótarján
908.439-2Salgótarján *** 308(439-2Salgótarján)"195/199"(047.53)
[AN 931947]
MARC

ANSEL
UTF-89717 /2002.
Kocsis Gabriella
   Felsőpakony története. - Felsőpakony : Önkormányzat, 2000. - [16] p. : ill. ; 21 cm
Kész. Kocsis Gabriella, Fitosné Mózsik Gyöngyi. - Közread. Felsőpakony Község Önkormányzata
ISBN 963-00-5696-8 * fűzött : ár nélkül
Felsőpakony
908.439-2Felsőpakony
[AN 798764]
MARC

ANSEL
UTF-89718 /2002.
Lugosi Lugo László (1953-)
   Szentendre / Lugosi Lugo László ; ... esszéket írták Bán András [et al.]. - Budapest : M. Kvklub, 2002. - 160 p. : ill., színes ; 31 cm
Fotóalbum
ISBN 963-547-661-2 kötött : ár nélkül
Szentendre
908.439-2Szentendre(084.12) *** 77.04(439)(092)Lugosi_LugoL.
[AN 933140]
MARC

ANSEL
UTF-89719 /2002.
Mendöl Tibor (1905-1966)
Die Stadt im Karpatenbecken (magyar)
   Város a Kárpát-medencében / Mendöl Tibor ; [ford. Székely Jolán, Bartáné Király Irén] ; [szerk. Becsei József] ; [kiad. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzat]. - Nagyszénás : Önkormányzat, 2000. - 123 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-00-3662-2 * fűzött : ár nélkül
911.375(1-924.55)
[AN 799729]
MARC

ANSEL
UTF-89720 /2002.
   A mi falunk: Felsőnyárád / szerk. Kornyáné Szoboszlay Ágnes ; kiad. Felsőnyárád Község Önkormányzata. - [Felsőnyárád] : Önkormányzat, 2000. - 572 p., [4] t. fol. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-00-3900-1 fűzött : ár nélkül
Felsőnyárád
908.439-2Felsőnyárád
[AN 800379]
MARC

ANSEL
UTF-89721 /2002.
Nagy Balázs (1969-)
   Gerinctúrák a Kárpátokban / Nagy Balázs. - Debrecen : Sziget Könyvesbolt, 2002. - 286 p., [14] t. : ill., részben színes ; 19 cm
Lezárva: 2002. máj. - Bibliogr.: p. 284-285.
ISBN 963-00-9926-8 fűzött : ár nélkül
Kárpátok
914(234.37)(036) *** 796.51(234.37)(036)
[AN 932921]
MARC

ANSEL
UTF-89722 /2002.
Nagy Jenő
   Lábod / Nagy Jenő ; [kiad. Lábod Község Önkormányzata]. - Lábod : Önkormányzat, 2000. - 196 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 963-00-6026-4 * kötött : ár nélkül
Lábod
908.439-2Lábod
[AN 801322]
MARC

ANSEL
UTF-89723 /2002.
Nagy László
   Ináncs község krónikája / [Nagy László] ; [kiad. Ináncs Község Önkormányzata]. - Ináncs : Önkormányzat, 2000. - 159 p. : ill., részben térk. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 138-140. - Példányszám: 300
ISBN 963-00-4815-9 fűzött : ár nélkül
Ináncs
908.439-2Ináncs
[AN 800371]
MARC

ANSEL
UTF-89724 /2002.
Németh Adél (1935-)
   Svédország / Németh Adél ; [a földrajzi fejezetet írta Juhász Árpád] ; [a tört. és irod. fejezetet írta Madary Kamill] ; [a fotókat kész. Borsai Lipót et al.] ; [a térképeket rajz. Olgyay Géza]. - [Budapest] : Panoráma, cop. 2002. - 200 p., [32] t. : ill., részben színes ; 23 cm. - (Panoráma országkalauzok, ISSN 1588-6581). (Panoráma "mini" útikönyvek, ISSN 0324-6930)
ISBN 963-243-864-7 kötött : 1980,- Ft
Svédország
914.85(036)
[AN 933082]
MARC

ANSEL
UTF-89725 /2002.
Ocztos István
   Pilis a kőkorszaktól a XX. századig / Ocztos István ; [kiad. Pilis Nagyközség Önkormányzata]. - Pilis : Önkormányzat, 2000. - 145, [4] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 142-145. - Példányszám: 1000
ISBN 963-00-4106-5 fűzött : ár nélkül
Pilis
908.439-2Pilis
[AN 801794]
MARC

ANSEL
UTF-89726 /2002.
Szomszéd András
   "Bujákról is kellő gondoskodás történjék" : 1618. évi LIII. tc. : Buják krónikája a kezdetektől / Szomszéd András. - Buják : Önkormányzat, 2000. - 284, [4] p., [32] t. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Bujáki könyvek, ISSN 1586-3816 ; 1.)
Bibliogr.: p. 282-284.
ISBN 963-00-3894-3 fűzött : ár nélkül
Buják
908.439-2Buják
[AN 798789]
MARC

ANSEL
UTF-89727 /2002.
Végh Ferenc
   Egy római burgus-tól Szent Vide-en át Likócsig : a Győr árnyékában meghúzódó település kétezer éves története / Végh Ferenc ; kiad. a Győr-Likócs Településrészi Önkormányzat. - Győr-Likócs : Önkormányzat, 2000. - 144 p., [8] t. : ill., részben színes ; 21 cm
Gerinccím: Likócs története
ISBN 963-00-5876-6 * fűzött : ár nélkül
Győr. Likócs
908.439-2Likócs *** 943.9-2Likócs
[AN 799965]
MARC

ANSEL
UTF-89728 /2002.
Wilson, Neil
Moscow and St. Petersburg (magyar)
   Moszkva és Szentpétervár / [szöveg Neil Wilson] ; [ford. Sziklai István] ; [fényképek Neil Wilson, Norman Renouf, Julian Parish]. - [Budapest] : Welcome, [2002]. - 144 p. : ill., színes, részben térk. ; 15 cm. - (Berlitz,, ISSN 1215-2633)
ISBN 963-7585-57-5 fűzött : ár nélkül
Moskva - Sankt-Peterburg
914.7-2Moskva(036) *** 914.7-2Sankt-Peterburg(036)
[AN 932936]
MARC

ANSEL
UTF-89729 /2002.
The world of Islam (magyar)
   Iszlám / Don Belt szerkesztésében ; [ford. Renner Zsuzsanna, Fenyves Katalin, Boreczky Elemér]. - Budapest : Geographia, 2002. - 285, [2] p. : ill., részben színes ; 32 cm
ISBN 963-86242-1-3 kötött : 7250,- Ft
908.5(084.12) *** 908.6(084.12) *** 297
[AN 933283]
MARC

ANSEL
UTF-89730 /2002.
Zólyomi József (1933-)
   Nógrádmarcal története / Zólyomi József ; [kiad. Nógrádmarcal Község Önkormányzata]. - Nógrádmarcal : Önkormányzat, 2000. - 196 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-00-5616-X * fűzött : ár nélkül
Nógrádmarcal
908.439-2Nógrádmarcal
[AN 798571]
MARC

ANSEL
UTF-89731 /2002.
Zólyomi József (1933-)
   Terény története / Zólyomi József ; [kiad. Terény Község Önkormányzata]. - Terény : Önkormányzat, 2000. - 213 p., [1] t.fol. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-00-5615-1 * fűzött : ár nélkül
Terény
908.439-2Terény
[AN 798575]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

9732 /2002.
Aczél Gábor (1947-)
   Csak az első lépés nehéz / Aczél Gábor, Zongor Gábor ; [kiad. a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége]. - [Budapest] : TÖOSZ, cop. 2000. - 239 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-00-4458-7 fűzött : ár nélkül
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége.
352(439)"199" *** 061.2(439)
[AN 799596]
MARC

ANSEL
UTF-89733 /2002.
Baden, Michael M.
Dead reckoning (magyar)
   Híres bűnügyek a boncasztalon / Michael Baden, Marion Roach ; [ford. Burns Katalin]. - [Budapest] : Tiara, cop. 2002. - 204 p., [8] t. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-86256-2-7 fűzött : 1792,- Ft
343.919(0:82-32) *** 340.66
[AN 931704]
MARC

ANSEL
UTF-89734 /2002.
Badó Attila
   Európa kapujában : reform, igazság, szolgáltatás / Badó Attila, Bóka János. - Miskolc : Bíbor K., 2002. - 262 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 241-262.
ISBN 963-9103-90-X fűzött : ár nélkül
343.1(439)"199" *** 347.9(439)"199" *** 342.56(439)"199"
[AN 931766]
MARC

ANSEL
UTF-89735 /2002.
   Családjogi és gyermekvédelmi jogszabályok. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2002. - 440 p. ; 15 cm. - (Kis jogszabály sorozat, ISSN 0134-0964)
Lezárva: 2002. máj. 1.
ISBN 963-224-657-8 kötött : ár nélkül
347.6(439)(094) *** 364.65-053.2/.6(439)(094)
[AN 931917]
MARC

ANSEL
UTF-89736 /2002.
Fazekas Judit (1957-)
   Az európai integráció története, az Európai Unió intézmény- és jogrendszere : egyetemi tansegédlet / Fazekas Judit ; kiad. "Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért". - Miskolc : Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért, 2000. - 176 p. ; 21 cm
Lezárva: 2000. nov. 12. - Bibliogr.: p. 173-174.
Fűzött : ár nélkül
European Union.
341.17(4-62)(072)
[AN 800277]
MARC

ANSEL
UTF-89737 /2002.
Herke Csongor (1971-)
   Büntető eljárásjog / Herke Csongor. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, 2001. - 305 p. ; 24 cm. - (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986). (Jogi szakvizsga segédkönyvek, ISSN 1587-6659)
ISBN 963-9310-18-2 fűzött : 2980,- Ft
343.1(439)(075.8)
[AN 931697]
MARC

ANSEL
UTF-89738 /2002.
Rózsás Eszter
   Közigazgatási jog / Rózsás Eszter. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, 2002. - 200 p. ; 24 cm. - (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986). (Jogi szakvizsga segédkönyvek, ISSN 1587-6659)
ISBN 963-9123-72-2 fűzött : 2980,- Ft
342.9(439)(075.8)
[AN 931692]
MARC

ANSEL
UTF-89739 /2002.
   A Somogy Megyei Ügyvédi Kamara emlékkönyve / [összeáll. és szerk. Szántó László]. - [Kaposvár] : Somogy M. Ügyvédi Kamara, [2001]. - 220, [3] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-00-2855-7 fűzött : ár nélkül
Somogy Megyei Ügyvédi Kamara.
347.965.8(439.123)(091)
[AN 801316]
MARC

ANSEL
UTF-89740 /2002.
Szerencsés Károly (1960-)
   "Az ítélet: halál" : magyar miniszterelnökök a bíróság előtt: Batthyány Lajos, Bárdossy László, Imrédy Béla, Szálasi Ferenc, Sztójay Döme, Nagy Imre / Szerencsés Károly. - Budapest : Kairosz, 2002. - 423 p. ; 25 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9406-65-1 * kötött : 3800,- Ft (hibás ISBN 963-6406-65-1)
343.301.096(439)"1849/1958"(092) *** 943.9"1848/1958"(092)
[AN 933148]
MARC

ANSEL
UTF-89741 /2002.
Tajti Tibor
   Comparative secured transactions law / Tibor Tajti. - Budapest : Akad. K., cop. 2002. - 404 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 373-379.
ISBN 963-05-7854-9 kötött : ár nélkül
347.27
[AN 932992]
MARC

ANSEL
UTF-89742 /2002.
Temesvári Jenő
   Szavatosság - jótállás - alkalmassági idő : tartós fogyasztási cikkek és termékek, építőipari anyagok és szerkezetek gyártóinak, importőreinek, kereskedőinek, javítószolgálatainak, vásárlóinak és építkezőknek / [szerzők Temesvári Jenő, Taschner Béla]. - Budapest : Keriorg, 2001. - 240 p. ; 21 cm
Lezárva: 2001. jan. 1.
ISBN 963-86049-6-4 fűzött : ár nélkül
347.451.031.3(439)(094)
[AN 800279]
MARC

ANSEL
UTF-89743 /2002.
Varga Csaba (1941-)
   A jog mint logika, rendszer és technika / Varga Csaba. - Budapest : [PPKE] : [Osiris], 2000. - 223 p. ; 24 cm. - (Jogfilozófiák, ISSN 0865-0349)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9296-20-1 fűzött : 1980,- FtISBN 963-389-002-0
340.132(100) *** 34.01
[AN 800084]
MARC

ANSEL
UTF-89744 /2002.
Vókó György (1946-)
   Büntetés-végrehajtási jog / Vókó György. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, 2002. - 254 p. ; 24 cm. - (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986). (Jogi szakvizsga segédkönyvek, ISSN 1587-6659)
ISBN 963-9310-49-2 fűzött : 2980,- Ft
343.8(439)(075.8)
[AN 931687]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

9745 /2002.
Ábel András
   Ábel Amerikában kémkedett : igaz történet / Ábel András. - Budapest : Püski, 2002. - 229 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 229.
ISBN 963-9337-73-0 fűzött : 1250,- Ft
355.40(47)"195/196" *** 355.40(73)"195/196"
[AN 932884]
MARC

ANSEL
UTF-89746 /2002.
Anderson, Duncan
The Eastern front (magyar)
   A keleti front : [Barbarossa, Sztálingrád, Kurszk és Berlin, 1941-1945] / Duncan Anderson, Lloyd Clark, Stephen Walsh ; [ford. Halmai Péter]. - Debrecen : Hajja, cop. 2002. - 256 p. : ill. ; 29 cm. - (20. századi hadtörténet. A II. világháború hadjáratai,, ISSN 1587-8929)
ISBN 963-9329-44-4 kötött : ár nélkül
355.48(430)"1941/1945" *** 355.48(47)"1941/1945" *** 94"1941/1945"
[AN 932310]
MARC

ANSEL
UTF-89747 /2002.
   Nemzet és biztonság : jegyzőkönyv / [szerk. Agócs Sándor]. - Lakitelek : Antológia, 2000. - 120, [3] p. : ill. ; 21 cm. - (Hazai műhely, ISSN 1585-8421 ; 6.)
A Lakitelken, 2000. jún. 2-án azonos címmel rendezett tanácskozás anyaga
ISBN 963-7908-95-1 fűzött : ár nélkül
355.40(439) *** 327.84(439) *** 323(439) *** 061.3(439-2Lakitelek)
[AN 800881]
MARC

ANSEL
UTF-89748 /2002.
Sharpe, Mike
Aircraft of World War II (magyar)
   Repülők a II. világháborúban / Mike Sharpe ; [ford. Barna Péter]. - Debrecen : Hajja, cop. 2002. - 96 p. : ill. ; 29 cm. - (20. századi hadtörténet. A II. világháború híres harceszközei,, ISSN 1586-0477)
ISBN 963-9329-38-X kötött : ár nélkül
623.746(100)"1939/1945" *** 355.489(100)"1939/1945"(093.3)
[AN 932994]
MARC

ANSEL
UTF-89749 /2002.
Wiest, Andrew
The Pacific war (magyar)
   Harc a Csendes-óceánon : [Pearl Harbourtól Hirosimáig, 1941-1945] / Andrew Wiest, Gregory Louis Mattson ; [ford. Zsolnai Lajos]. - Debrecen : Hajja, cop. 2002. - 254 p. : ill. ; 30 cm. - (20. századi hadtörténet. A II. világháború hadjáratai,, ISSN 1587-8929)
ISBN 963-9329-43-6 kötött : ár nélkül
355.48(520)"1941/1945" *** 94"1941/1945"
[AN 932315]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

9750 /2002.
Tótfalusi Kis Miklós (1650-1702)
   M. Tótfalusi K. Miklosnak maga személyének, életének, és különös tselekedetinek mentsége .. / ... Tolnai Gábor bérekesztő-beszédével. - Hasonmás kiad. - [Gyomaendrőd] : Gyomai Kner, [2002]. - 123 p. ; 19 cm + mell.
Eredeti kiadása: Gyomán : Kner Ny., 1940. - Példányszám: 750
ISBN 963-8183-26-8 kötött : ár nélkül
655(439)(092)Tótfalusi_Kis_M. *** 894.511-94
[AN 933240]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

9751 /2002.
Bühner, Rolf
   Vállalatcsoportok : konszern szervezetek, holding-struktúrák / Rolf Bühner, Dobák Miklós, Tari Ernő ; [az 5. fejezetet ... ford. Vándorffy Sára, Nebranek Brigitta]. - [Budapest] : Aula, 2002. - 363 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 361-363. - A tartalomjegyzék német nyelven is
ISBN 963-9345-70-9 fűzött : 3400,- Ft
334.757(100)(075.8) *** 658.1.011.1(075.8)
[AN 932288]
MARC

ANSEL
UTF-89752 /2002.
   Business navigator on Hungary / [ed. Dénes Kováts, Judit Pók]. - Nyíregyháza : Feliciter, 2000. - 96 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-00-5525-2 fűzött : ár nélkül
334.7(439) *** 658.1(439)
[AN 800724]
MARC

ANSEL
UTF-89753 /2002.
Fekete Judit
   Politika - kríziskezelés - vállalkozás : a központi-gazdaságirányítás válságkezelői magatartása, 1978-1987 : adalékok a jelenkor magyar gazdaság-, társadalom- és politikatörténetéhez / Fekete Judit. - [Budapest] : Kairosz, 2002. - 283 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 275-283.
ISBN 963-9406-53-8 kötött : 3800,- Ft
338.2(439)"1978/1987"
[AN 931895]
MARC

ANSEL
UTF-89754 /2002.
Földvári Zsuzsa
   Csődbank a Kärntnerstrassén / Földvári Zsuzsa ; [... a 15. fejezetet írta Szántó Anikó]. - Budapest : HVG Rt., 2000. - 364 p. ; 20 cm
ISBN 963-7525-20-3 fűzött : 1800,- Ft
Central Wechsel- und Creditbank (Wien)
336.7(436-2Wien)CWB"199" *** 336.711(439-2Bp.)"199" *** 347.736(436-2Bp.)"199" *** 347.736(436-2Wien)"199"
[AN 798916]
MARC

ANSEL
UTF-89755 /2002.
Hidvégi Péter
   A pályaválasztás és a munkanélküliség összefüggései / Hidvégi Péter. - Pécs : Baranya M. Munkaügyi Közp., 2000. - 16 p. ; 21 cm. - (Ember és munka, ISSN 1586-510X ; 1.)
Példányszám: 1000
ISBN 963-00-4389-0 fűzött : ár nélkül
331.548(439) *** 331.56(439) *** 37.048
[AN 800640]
MARC

ANSEL
UTF-89756 /2002.
Kápolnai András (1947-)
   E-business stratégia vállalati felsővezetőknek / Kápolnai András, Nemeslaki András, Pataki Róbert. - [Budapest] : Aula, 2002. - 166 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 165-166.
ISBN 963-9345-74-1 kötött : 2950,- Ft
658.1.012.4 *** 658.1.012.2 *** 681.324Internet
[AN 931741]
MARC

ANSEL
UTF-89757 /2002.
Kartali János
   A magyar agrárkülpiacokra ható világgazdasági tényezők, válságok, liberalizáció, nemzetközi egyezmények, alakulása / [szerző Kartali János] ; [közrem. Bürger Béláné et al.]. - Budapest : AKII, 2000. - 112 p. : ill. ; 25 cm. - (Agrárgazdasági tanulmányok, ISSN 1418-2122 ; 2000/7.)
Bibliogr.: p. 61-64. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-491-425-X fűzött : ár nélkül
339.56(439) *** 338.43(439)
[AN 799668]
MARC

ANSEL
UTF-89758 /2002.
Kiss István
   Franchise A-tól Z-ig / Kiss István. - Budapest : Dasy, cop. 2002. - 295 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 233-242.
ISBN 963-00-9473-8 fűzött : 3360,- Ft
339.187.44:030
[AN 932307]
MARC

ANSEL
UTF-89759 /2002.
   A magyar formatervezés elmúlt évtizedei / kiad. a Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége Ipari Formatervezők Társasága. - [Budapest] : M. Képzőműv. és Iparműv. Szövets. Ipari Formaterv. Társ., [2001]. - 59 p. : ill., színes ; 22 cm
Kész. a magyar ipari formatervezők 1999 januárjában rendezett kiállítási anyagának felhasználásával. - Az előszót Jahoda Ernő István írta
ISBN 963-00-5700-X * fűzött : ár nélkül
658.512.2:745(439)
[AN 800202]
MARC

ANSEL
UTF-89760 /2002.
Mészáros Tamás (1946-)
   A stratégia jövője, a jövő stratégiája / Mészáros Tamás. - Budapest : Aula, 2002. - 264 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 259-264.
ISBN 963-9345-71-7 kötött : 3500,- Ft
658.1.012.2(075.8) *** 658.1.012.4(075.8)
[AN 932137]
MARC

ANSEL
UTF-89761 /2002.
Oborni Teréz
   Erdély pénzügyei I. Ferdinánd uralma alatt, 1552-1556 / Oborni Teréz. - Budapest : Szentpétery Imre Törttud. Alapítvány, 2002. - 359 p. ; 22 cm. - (Fons könyvek, ISSN 1588-4457 ; 1.)
Bibliogr.: p. 315-327. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-202-005-7 fűzött : 1200,- Ft
338(091)(439.21)"155"(093) *** 336(439.21)"155"(093) *** 351.72(439.21)"155"(093)
[AN 933116]
MARC

ANSEL
UTF-89762 /2002.
Pompl, Wilhelm
Touristikmanagement (magyar)
   Turisztikai menedzsment / Wilhelm Pompl. - Budapest : Springer Tud. K., 2000-. - 2 db ; 24 cm
ISBN 963-699-132-4
338.48 *** 658.1.011.1
[AN 801006]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Beszerzésmenedzsment / [ford. Jurasits Jánosné]. - 2000. - 331 p. : ill.
Bibliogr.: p. 299-328.
ISBN 963-699-126-X fűzött : ár nélkül
338.48 *** 658.1.011.1
[AN 801007] MARC

ANSEL
UTF-89763 /2002.
Rozványi Dávid
   Reklám és társai / [szerző Rozványi Dávid]. - Budapest : BBS-Info, 2002. - 112 p. : ill. ; 24 cm. - (Hétköznapi marketing, ISSN 1587-6306)
ISBN 963-86232-7-6 fűzött : ár nélkül
659.1
[AN 931679]
MARC

ANSEL
UTF-89764 /2002.
Solomon, Muriel
Working with difficult people (magyar)
   Nehéz főnökök, nehéz kollégák / Muriel Solomon ; [ford. Boreczky Elemér]. - Budapest : HVG Kv., 2002. - 339 p. ; 25 cm
ISBN 963-7525-23-8 kötött : ár nélkül
658.1.013 *** 613.865
[AN 931716]
MARC

ANSEL
UTF-89765 /2002.
Szakály Dezső (1950-)
   Innováció és technológiamenedzsment / Szakály Dezső. - Miskolc : Bíbor K., 2002-. - 21 cm
658.1.011.8 *** 330.341.1
[AN 932942]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2002. - 365 p. : ill.
ISBN 963-9103-89-6 fűzött : ár nélkül
658.51.011.8
[AN 932943] MARC

ANSEL
UTF-89766 /2002.
Szentes Tamás (1933-)
   Globalizáció, regionális integrációk és nemzeti fejlődés korunk világgazdaságában / Szentes Tamás. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2002. - 203 p. ; 24 cm. - (ISES könyvek, ISSN 1588-7995 ; 1.)
Bibliogr.: p. 199-203.
ISBN 963-9438-05-7 fűzött : ár nélkül
339.9(075.8) *** 332.1(075.8)
[AN 931783]
MARC

ANSEL
UTF-89767 /2002.
Sztanó Imre
   Vállalkozások számlarendje, számviteli poltitika / Sztanó Imre, Koromné Tukacs Ildikó, Korom Erik. - [Budapest] : Perfekt, 2002. - 455 p. ; 29 cm + CD-ROM
ISBN 963-394-453-8 fűzött : 5500,- Ft
658.15(036) *** 657(036)
[AN 932909]
MARC

ANSEL
UTF-89768 /2002.
Tanka Endre (1940-)
   A földhaszonbérlet korszerűsítési igényei és lehetőségei / [szerző Tanka Endre] ; [közrem. Mazúr Károlyné]. - Budapest : AKII, 2000. - 109 p. ; 25 cm. - (Agrárgazdasági tanulmányok, ISSN 1418-2122 ; 2000/3.)
Bibliogr.: p. 87-88. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-491-410-1 fűzött : ár nélkül
332.28(439) *** 338.43(439)
[AN 799660]
MARC

ANSEL
UTF-89769 /2002.
   Társadalmi-gazdasági kutatások tézisszerű eredményei : [a Gazdaság és Társadalomtudományi Intézet oktatói által készített akadémiai értekezések összefoglalói] / szerk. Galó Miklós ; [közread. a] Gödöllői Agrártudományi Egyetem Mezőgazdasági Főiskolai Kar. - Nyíregyháza : GATE MFK, 2000. - [168] pag. var., [1] t.fol. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9130-87-7 fűzött : ár nélkül
33(439) *** 63(439) *** 316.343.32(439.161) *** 658.286
[AN 801253]
MARC

ANSEL
UTF-89770 /2002.
   Változások a gazdálkodás földviszonyaiban : egy mikrofelvétel tanulságai / [szerzők Alvincz József et al.] ; [közrem. Dankóné Seres Zsuzsa et al.]. - Budapest : AKII, 1999[!2000]. - 112 p. ; 25 cm. - (Agrárgazdasági tanulmányok, ISSN 1418-2122 ; 1999/14.)
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-491-401-2 fűzött : ár nélkül
332.2(439) *** 338.43(439)
[AN 799636]
MARC

ANSEL
UTF-89771 /2002.
Varga Jánosné
   Az élelmiszertermelés gazdálkodó szervezeteinek pénzügyi helyzete, 1999 / [szerző Varga Jánosné]. - Budapest : AKII, 2000. - 33 p. ; 25 cm. - (Agrárgazdasági információk, ISSN 1418-2130 ; 2000/2.)
ISBN 963-491-431-4 * fűzött : ár nélkül
336.64(439) *** 338.439(439)
[AN 799619]
MARC

ANSEL
UTF-89772 /2002.
   Verseny és/vagy együttműködés : város és környéke kapcsolatai / Szirmai Viktória [et al.] ; [közread. az] MTA Szociológiai Kutatóintézet, MTA RKK NYUTI Közép-dunántúli Kutatócsoport. - Budapest : MTA Szociológiai Kutint. ; Székesfehérvár : MTA RKK NYUTI Közép-dunántúli Kutcsop., 2002. - 233 p., IV t. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 227-233.
ISBN 963-9052-26-4 kötött : ár nélkül
332.1(439-2Tatabánya)"199" *** 332.1(439-2Miskolc)"199" *** 338.2(439-2Tatabánya)"199" *** 338.2(439-2Miskolc)"199" *** 316.4(439-2Tatabánya)"199" *** 316.4(439-2Miskolc)"199"
[AN 932861]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

9773 /2002.
Bácskai Erika
   A kortárssegítés tanári kézikönyve / Bácskai Erika, Gerevich József ; [közread. az] Egészséges Ifjúságért Alapítvány. - Vác : Egészséges Ifjúságért Alapítvány, 2000. - 235 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 219-232.
ISBN 963-00-6043-4 * kötött : ár nélkül
364.272(072) *** 613.81/.84(072)
[AN 801233]
MARC

ANSEL
UTF-89774 /2002.
   A Bethesda, az első magyar diakonissza kórház története, 1866-1951 / [Bodoky Richárd kéziratának alapján közread. Csanády Andrásné Bodoky Ágnes és a Filadelfia Diakonissza Egyesület]. - Budapest : Filadelfia Diakonissza Egyes., [2001]. - [20] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-00-6027-2 * fűzött : ár nélkül
Bethesda Kórház (Budapest)
364.444.046.6(439-2Bp.)(091)
[AN 801266]
MARC

ANSEL
UTF-89775 /2002.
Pulay Gyula (1956-)
   Közös ügyünk az egészségügy magánosítása / Pulay Gyula. - Budapest : Medicina, 2002. - 405 p. ; 24 cm
ISBN 963-242-787-4 kötött : ár nélkül
364.444(439) *** 338.246.025.88(439)
[AN 932858]
MARC

ANSEL
UTF-89776 /2002.
   Útmutató a családtámogatási kifizetőhelyek részére / [szerk. ... Kiss Lenke] ; [kiad. az Országos Egészségbiztosítási Pénztár]. - Budapest : OEP, 2000. - 109 p. ; 24 cm
ISBN 963-85297-8-4 fűzött : ár nélkül
364.422(439)(036)
[AN 800637]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

9777 /2002.
   Bognár Cecil / a kísérő tanulmányt írta, a szövegeket vál. Hász Erzsébet . - Budapest : OPKM, 2002. - 137 p. ; 21 cm. - (Tudós tanárok, tanár tudósok, ISSN 1586-0450)
Bognár Cecil műveinek bibliográfiája: p. 121-132.
ISBN 963-9315-37-0 fűzött : 500,- Ft
Bognár Cecil (1883-1967)
37(439)(092)Bognár_C. *** 37
[AN 932959]
MARC

ANSEL
UTF-89778 /2002.
Demény-Dittel Lajos (1949-)
   Magyarok a göttingeni Georg August Tudományegyetemen : Tittel Pál csillagász emlékére / Demény-Dittel Lajos. - Hatvan : [Magánkiad.], 2001. - 19, [12] fol. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: fol. 14-18.
ISBN 963-440-148-1 * fűzött : ár nélkül
378.4(430-2Göttingen)(=945.11)(092)
[AN 801755]
MARC

ANSEL
UTF-89779 /2002.
   Emlékezés Petrikás Árpádra / [a köt. szerkesztői Ferenczi István, Gerencsér Attila, Nanszákné Cserfalvi Ilona] ; [közread. az] Alkotó Pedagógusok és Nevelőintézmények Egyesülete. - Debrecen ; Nyírmada : APNE, 2000. - 233 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 214-217. - Példányszám: 800
ISBN 963-03-9848-6 fűzött : ár nélkül
Petrikás Árpád (1928-1999)
37(439)(092)Petrikás_Á.
[AN 800722]
MARC

ANSEL
UTF-89780 /2002.
   Emlékkönyv a pécsi Kodály Zoltán Gimnázium 25 éves jubileuma alkalmából / [szerk. Gyulavári László]. - Pécs : Kodály Gimn., 2000. - 219 p. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 963-00-5614-3 * fűzött : ár nélkül
Kodály Zoltán Gimnázium (Pécs)
373.54(439-2Pécs)(058)
[AN 798579]
MARC

ANSEL
UTF-89781 /2002.
   Félezer év : a Pápai Református Gyűjtemények millenniumi emlékkönyve : kiállításvezető és gyűjteményismertető / [szerk. Hudi József, Mezei Zsolt]. - Pápa : Pápai Ref. Gyűjtemények, 2000. - 58 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 53-56.
ISBN 963-00-5341-1 fűzött : ár nélkül
Dunántúli Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményei (Pápa)
378.62(439-2Pápa)(091) *** 069(439-2Pápa) *** 284.2 *** 027.7(439-2Pápa)
[AN 800689]
MARC

ANSEL
UTF-89782 /2002.
   A fizikatanítás pedagógiája : [felsőoktatási tankönyv] / szerk. Radnóti Katalin, Nahalka István ; [szerzők Nahalka István et al.]. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2002. - 330 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-19-2513-7 fűzött : 2870,- Ft
372.853(072)
[AN 931920]
MARC

ANSEL
UTF-89783 /2002.
Gósy Mária (1952-)
   A hallástól a tanulásig : folyamatok, anyanyelvi fejlődés, a beszédészlelés és a beszédmegértés zavarai, vizsgálatok, esetelemzések, fejlesztési sajátosságok / Gósy Mária. - Budapest : Nikol, cop. 2000. - 166 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 166.
ISBN 963-85205-5-8 fűzött : ár nélkül
376.36(072) *** 371.321.8
[AN 800705]
MARC

ANSEL
UTF-89784 /2002.
Győriványi Sándor (1927-)
   A szakképzés története Magyarországon / Győriványi Sándor ; [... graf. Czétényi Vilmos]. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2000. - 278 p. : ill. ; 23 cm
Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-19-1235-3 fűzött : 4200,- Ft
377(439)(091)
[AN 800280]
MARC

ANSEL
UTF-89785 /2002.
Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia, (2000) (Veszprém ; Keszthely)
   2000. évi Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia : [Veszprém, Keszthely, 2000. november 22.] : program és előadáskivonatok / [szerkbiz. Szalai István et al.] ; [rend., közread. a] Veszprémi Egyetem. - Veszprém : VE, 2000. - 217 p. ; 24 cm
ISBN 963-9220-55-8 * fűzött : ár nélkül
378.184 *** 061.3(439-2Veszprém) *** 061.3(439-2Keszthely)
[AN 801198]
MARC

ANSEL
UTF-89786 /2002.
   Jász-Nagykun-Szolnok megye közoktatási intézményei a millennium évében / [főszerk. Virágné Katona Zsuzsanna] ; [... szerkbiz. ... Boros Imre et al.] ; [kiad. a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet]. - Szolnok : Jász-Nagykun-Szolnok M. Ped. Int., 2000. - 316 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Példányszám: 600
ISBN 963-00-5238-5 fűzött : ár nélkül
37(439.169)"199/200"
[AN 801742]
MARC

ANSEL
UTF-89787 /2002.
Kardos József (1937-)
   A magyar felsőoktatás évszázadai / [a köt. szerzői Kardos József ..., Kelemen Elemér ..., Szögi László...]. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2000. - 185 p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 963-19-1134-9 kötött : ár nélkül
378(439)(091)
[AN 801729]
MARC

ANSEL
UTF-89788 /2002.
   Kis arcképcsarnok. - Pécs : [PTE], 2000. - 96 p. : ill. ; 21 cm
Közread. a Pécsi Tudományegyetem
ISBN 963-7178-38-4 * fűzött : ár nélkül
Pécsi Tudományegyetem. Általános Orvostudományi Kar .
378.661(439-2Pécs)(092) *** 61(439-2Pécs)(092)
[AN 797029]
MARC

ANSEL
UTF-89789 /2002.
Kolozsváry Judit
   "Más" gyerek, "más" szülő, "más" pedagógus / Kolozsváry Judit. - Budapest : OKKER K., 2002. - 203 p. : ill. ; 20 cm
Más gyerek, szülő, pedagógus (borító- és gerinccím). - Bibliogr.: p. 197-203.
ISBN 963-9228-62-1 fűzött : 1690,- Ft
376.5 *** 159.922.7 *** 37.018.1
[AN 932829]
MARC

ANSEL
UTF-89790 /2002.
Kováts Sándor
   Iskolatörténeti kalauz : adalékok a Veszprémi Iskolatörténeti Gyűjteményhez / Kováts Sándor. - Veszprém : Veszprém M. Honismereti Egyes., 2000. - 196 p. : ill. ; 21 cm. - (Honismereti kiskönyvtár, ISSN 1416-4000 ; 5.)
ISBN 963-00-5218-0 fűzött : ár nélkül
Veszprémi Iskolatörténeti Gyűjtemény.
37(439-2Veszprém)(091) *** 069.016(439-2Veszprém)
[AN 800754]
MARC

ANSEL
UTF-89791 /2002.
Muzslay István (1923-)
   Magyar diákok a Leuveni Katolikus Egyetemen, 1532-2000 / Muzslay István. - Budapest : Márton Á. K., 2000. - 112 p. : ill., részben színes ; 20 cm. - (Studia theologica Budapestinensia, ISSN 0866-2398 ; 24.)
ISBN 963-9011-63-0 fűzött : ár nélkül
378.18(493-2Leuven)(=945.11)"1945/2000" *** 378.4(493-2Leuven)
[AN 799342]
MARC

ANSEL
UTF-89792 /2002.
Németh Dávid (1957-)
   Hit és nevelés : valláslélektani szemléletmód a mai valláspedagógiában / Németh Dávid ; [kiad. a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kara]. - Budapest : Károli Ref. Egy. Hittud. Kar, 2002. - 311 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 303-311. - Példányszám: 300
ISBN 963-8392-53-3 fűzött : ár nélkül
37.017.93 *** 37.015.3 *** 159.922.6/.8
[AN 932846]
MARC

ANSEL
UTF-89793 /2002.
   Önmagukat író történetek : tanári kézikönyv a tánc és dráma modul tanításához / [szerzők Deresné Kónya Erzsébet et al.]. - Miskolc : Bíbor K., [2002]. - 243 p. : ill., részben kotta ; 25 cm
Bibliogr.: p. 237-243.
ISBN 963-9103-83-7 fűzött : ár nélkül
372.879.33(072) *** 371.383.1(072)
[AN 932877]
MARC

ANSEL
UTF-89794 /2002.
Paulig, Peter
Kinder: Segen oder Nervensägen? (magyar)
   A gyermek: áldás vagy sorscsapás? : segítség a sikeres neveléshez / Peter Paulig ; [... ford. Derzsi Edit]. - Budapest : Don Bosco, 2002. - 204 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-8456-95-7 fűzött : ár nélkül
37.018.1
[AN 933099]
MARC

ANSEL
UTF-89795 /2002.
Pécsi Orvostudományi Egyetem. Egészségügyi Főiskolai Kar.
   Jubileumi évkönyv, 1989-1999 : Pécsi Orvostudományi Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar / [írta, ... szerk. Buda József et al.] ; [... az előszót írta Méhes Károly] ; [kiad. a Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kara]. - Pécs : PTE EFK, 2000-. - 24 cm
ISBN 963-641-788-1
Pécsi Orvostudományi Egyetem. Egészségügyi Főiskolai Kar.
378.661(439-2Pécs).096(058)
[AN 801268]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., 1989-1991. - 2000. - 435 p. : ill.
Példányszám: 1000
ISBN 963-641-789-X fűzött : ár nélkül
378.661(439-2Pécs).096(058)
[AN 801275] MARC

ANSEL
UTF-89796 /2002.
   Répászky Tivadar / a kísérő tanulmányt írta, a szövegeket vál. Répászky Zoltán. - Budapest : OPKM, 2002. - 89 p. : ill. ; 21 cm. - (Tudós tanárok, tanár tudósok, ISSN 1586-0450)
ISBN 963-9315-39-7 fűzött : 500,- Ft
Répászky Tivadar (1889-1963)
37(439)(092)Répászky_T. *** 91(439)(092)Répászky_T. *** 911.2(439-2Mezőkövesd)
[AN 932993]
MARC

ANSEL
UTF-89797 /2002.
Szekszárdi Júlia (1942-)
   Konfliktusok pedagógiája / Szekszárdi Júlia. - Veszprém : VE K., 2002. - 184 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 181-184.
ISBN 963-9220-84-1 fűzött : ár nélkül
37.064 *** 316.48 *** 371.4
[AN 931720]
MARC

ANSEL
UTF-89798 /2002.
Szilágyi Klára (1943-)
   Munka-pályatanácsadás mint professzió / Szilágyi Klára ; [közread. a] Kollégium Kft. - Budapest : Kollégium Kft., 2000. - 326 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 315-321. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-00-4620-2 fűzött : ár nélkül
37.048 *** 331.548
[AN 799940]
MARC

ANSEL
UTF-89799 /2002.
Szögi László (1948-)
   Magyarországi diákok svájci és hollandiai egyetemeken, 1789-1919 / Szögi László. - Budapest : ELTE Lvt., 2000. - 208 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban, ISSN 1218-3385 ; 3.)
Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-463-420-6 fűzött : ár nélkül
378.18(494)(=945.11)"178/191"(035.5) *** 378.18(492)(=945.11)"178/191"(035.5)
[AN 800284]
MARC

ANSEL
UTF-89800 /2002.
Tessedik Sámuel (1742-1820)
   A reformer Tessedik : Tessedik Sámuel összegyűjtött írásai / [vál., szerk. és jegyzetekkel ell. Bálint Péter et al.] ; [az előszót írta Patay István] ; [közread. a] Tessedik Sámuel Főiskola. - Szarvas : Tessedik S. Főisk., 2002. - 427 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 367-380. - Tessedik Sámuel írásainak jegyzéke: p. 381-406. - Példányszám: 1200
ISBN 963-202-246-7 kötött : ár nélkül
373.6:63(439-2Szarvas) *** 894.511-94 *** 338.43(439)"17/18"
[AN 933205]
MARC

ANSEL
UTF-89801 /2002.
   Útmutató a 2000-2004. évekre az érettségi vizsga, az érettségi-képesítő vizsga, a szakképesítő vizsga lebonyolításához / [szerk Práff Csaba] ; [kiad. az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont]. - 3. átd. kiad. / átd. Juhász József. - [Budapest] : OKÉV, 2000. - 228 p. ; 20 cm
ISBN 963-00-3160-4 fűzött : ár nélkül
371.27(439)(094)
[AN 801073]
MARC

ANSEL
UTF-89802 /2002.
   Wallner Ernő / a kísérő tanulmányt írta, a szövegeket vál. Tatai Zoltán. - Budapest : OPKM, 2002. - 106 p. ; 21 cm. - (Tudós tanárok, tanár tudósok, ISSN 1586-0450)
Wallner Ernő műveinek vál. bibliográfiája.: p. 101-103.
ISBN 963-9315-41-9 fűzött : 500,- Ft
Wallner Ernő (1891-1982)
37(439)(092)Wallner_E. *** 91(439)(092)Wallner_E. *** 914.39
[AN 933000]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

9803 /2002.
Bock, Erika
Fensterbilden für Gross & Klein (magyar)
   Ablakképek kicsiknek és nagyoknak : párkánydíszítési ötletekkel / Erika Bock ; [ford. Káldos Zsolt]. - [Kaposvár] : Holló, [2002]. - 30, [2] p. : ill., színes ; 21 cm + mell. - (Barkácskönyvek, ISSN 1587-799X)
ISBN 963-9388-72-6 fűzött : ár nélkül
379.826 *** 747
[AN 932894]
MARC

ANSEL
UTF-89804 /2002.
Bosbach, Silke
Seidenmalerei (magyar)
   Selyemfestés : motívumok a nagyvilágból / Silke Bosbach ; [ford. Káldos Zsolt]. - [Kaposvár] : Holló, [2002]. - 30, [2] p. : ill., színes ; 21 cm + 2 mell. - (Barkácskönyvek, ISSN 1587-799X)
ISBN 963-9388-77-7 fűzött : ár nélkül
379.826 *** 745.52
[AN 932901]
MARC

ANSEL
UTF-89805 /2002.
Brüssing, Marianne
Krepppapier (magyar)
   Krepp-papír állatkák és díszek / Marianne Brüssing ; [ford. Gulázsi Aurélia]. - Budapest : Cser K., 2002. - 31 p. : ill., színes ; 24 cm + szabásminta. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 2002/46.)
ISBN 963-9445-06-1 fűzött : 598,- Ft
379.826 *** 745.54
[AN 931889]
MARC

ANSEL
UTF-89806 /2002.
Dénes Tamás (1963-)
   Michael Owen és az aranylabda csillagai / Dénes Tamás. - Budapest : Aréna 2000, 2002. - 270 p. : ill. ; 20 cm. - (Stadion könyvtár, ISSN 1418-6632 ; 11.)
ISBN 963-86167-3-3 fűzött : 1990,- Ft
Owen, Michael
796.332(100)(092) *** 796.332(410)(092)Owen,_M.
[AN 932176]
MARC

ANSEL
UTF-89807 /2002.
Gifford, Clive
Football (magyar)
   Labdarúgás : átfogó útmutató egy gyönyörű játékhoz / Clive Gifford ; [ford. Kormanik Zsolt]. - [Budapest] : Passage, cop. 2002. - 91, [4] p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 963-228-305-8 kötött : ár nélkül
796.332.012.5 *** 796.332.05
[AN 933231]
MARC

ANSEL
UTF-89808 /2002.
Hettinger, Gudrun
Dekoratíve Kerzen aus Gelwachs (magyar)
   Dekoratív zselégyertyák / Gudrun Hettinger ; [ford. Káldos Zsolt]. - [Kaposvár] : Holló, [2002]. - 30, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (Barkácskönyvek, ISSN 1587-799X)
ISBN 963-9388-74-2 fűzött : ár nélkül
379.826 *** 745.55 *** 665.14
[AN 932911]
MARC

ANSEL
UTF-89809 /2002.
Hettinger, Gudrun
Kerzen-Pen (magyar)
   Gyertyadíszítés viasztollal és szalvétával / Gudrun Hettinger ; [ford. Káldos Zsolt]. - [Kaposvár] : Holló, [2002]. - 30, [2] p. : ill., színes ; 21 cm + mell. - (Barkácskönyvek, ISSN 1587-799X)
ISBN 963-9388-75-0 fűzött : ár nélkül
379.826 *** 745.55 *** 665.14
[AN 932915]
MARC

ANSEL
UTF-89810 /2002.
Karczagi Annamária
   12 hónap a lakásban : otthondíszítés saját kezűleg, ötletesen / Karczagi Annamária ; Darabos György fotóival. - Budapest : M. Kvklub, 2000. - 103 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 963-547-269-2 kötött : ár nélkül
379.826 *** 643/645
[AN 801745]
MARC

ANSEL
UTF-89811 /2002.
Kersch, Alessandra
Window color - Blumenpracht (magyar)
   Virágpompa üvegmatricából / Alessandra Kersch ; [ford. Káldos Zsolt]. - [Kaposvár] : Holló, [2002]. - 30, [2] p. : ill., színes ; 21 cm + mell. - (Barkácskönyvek, ISSN 1587-799X)
ISBN 963-9388-76-9 fűzött : ár nélkül
379.826 *** 748
[AN 932907]
MARC

ANSEL
UTF-89812 /2002.
   A kinoszauruszok kora? : tények, reflexiók a kilencvenes évekről / szerk. Juhász Árpád. - Debrecen : Mozisok Orsz. Szövetsége : Opakfi : DE Műv. Iroda, 2000. - 255 p. ; 24 cm. - (Útközben a magyar filmterjesztés, ISSN 1217-7946 ; 3.)
ISBN 963-472-543-0 * fűzött : ár nélkül
791.45(439)"199"
[AN 801875]
MARC

ANSEL
UTF-89813 /2002.
Last, Antje
Mit Sicherheitsnadeln und Perlen (magyar)
   Bizsuk gyöngyből / Antje Last. - Budapest : M. Kvklub, 2002. - 48 p. : ill., színes ; 27 cm
Ford. Miklódy Dóra
ISBN 963-547-627-2 kötött : ár nélkül
379.826 *** 746.5 *** 739.2
[AN 933126]
MARC

ANSEL
UTF-89814 /2002.
Massenkeil, Angelika
Seifengiessen (magyar)
   Szappanöntés / A. Massenkeil, P. Panesar ; [ford. Gulázsi Aurélia]. - Budapest : Cser K., 2002. - 31 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 2002/47.)
ISBN 963-9445-12-6 fűzött : 598,- Ft
379.826 *** 661.187 *** 745.5
[AN 931869]
MARC

ANSEL
UTF-89815 /2002.
Matula Gy. Oszkár
   Harcsanász : horgásznovellák / Matula Gy. Oszkár ; [... ill. Varga László]. - [Budapest] : Matula Press, 2002. - 157 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-85934-2-3 fűzött : ár nélkül
799.1(0:82-32)
[AN 932855]
MARC

ANSEL
UTF-89816 /2002.
Rózsa György (1947-)
   Bűvös hatos / Rózsa György. - Budapest : CsöndesTárs K., 2002. - 255 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-86197-0-8 fűzött : 2200,- Ft
793.7 *** 791.9.097(439)
[AN 931728]
MARC

ANSEL
UTF-89817 /2002.
Tarrósy Imre
   CVSE centenáriuma : egyletek, klubok, egyesületek / Tarrósy Imre ; [kiad. Celldömölki Városi és Vasutas Sportegyesület]. - [Celldömölk] : Celldömölki Vár. és Vasutas Sportegyes., [2001]. - 536 p. : ill., részben színes ; 28 cm
ISBN 963-00-4983-X fűzött : ár nélkül
Celldömölki Városi és Vasutas Sportegyesület.
796(439-2Celldömölk)(091) *** 061.2(439-2Celldömölk)
[AN 801450]
MARC

ANSEL
UTF-89818 /2002.
   Varázslatos üvegek : domború felületű és hengeres üvegek festése / Rigóné Péter Irén [et al.] ; [a fényképeket kész. Szőnyi Etelka]. - Szeged : LAZI, cop. 2002. - 45, [4] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9416-12-6 fűzött : 390,- Ft
379.826 *** 748
[AN 933296]
MARC

ANSEL
UTF-89819 /2002.
Wagener, Angelika
Window color in Tiffany Art (magyar)
   Üvegfestés Tiffany-módra / Angelika Wagener ; [ford. Káldos Zsolt]. - [Kaposvár] : Holló, [2002]. - 30, [2] p. : ill., színes ; 21 cm + 2 mell. - (Barkácskönyvek, ISSN 1587-799X)
ISBN 963-9388-73-4 fűzött : ár nélkül
379.826 *** 748
[AN 932887]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

9820 /2002.
Bánóczi Zsuzsa
   Janáky Viktor / [szerzői Bánóczi Zsuzsa, Sós Katalin]. - [Békés] : [Önkormányzat], [2001]. - 31 p. : ill. ; 21 cm
Közread. Békés Város Önkormányzata. - Bibliogr.: p. 31. - Példányszám: 1000
ISBN 963-00-5609-7 fűzött : ár nélkül
Janáky Viktor (1933-1999)
738(439)(092)Janáky_V.
[AN 800698]
MARC

ANSEL
UTF-89821 /2002.
Bodnár István (1943-)
   Tessék engem elvarázsolni / Bodnár István. - Nyíregyháza : Bessenyei, 2001. - 163, [3] p. : ill. ; 21 cm
Példányszám: 1000. - Az előszó angol nyelven is
ISBN 963-9130-83-4 fűzött : ár nélkül
7(439)(092)
[AN 801264]
MARC

ANSEL
UTF-89822 /2002.
   Bodor Miklós képei : a festőművész 75. születésnapjára = Bilder von Miklós Bodor : zum 75. Geburtstag des Kunstmalers / [szöveg ... Szűcs Károly] ; [szerk. ... Szakál Aurél, Szűcs Károly]. - Kiskunhalas : Thorma J. Múz., 2000. - 17 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Thorma János Múzeum füzetei, ISSN 1416-1435 ; 5.)
ISBN 963-00-5889-8 * fűzött : ár nélkül
Bodor Miklós (1925-)
75(439)(092)Bodor_M.
[AN 799700]
MARC

ANSEL
UTF-89823 /2002.
Buza Péter (1942-)
   Túlparti látomás : séta az időben, a budai Duna-soron / Buza Péter ; [közread. a] Városháza. - [Budapest] : Városháza, 2002. - 186, [5] p. : ill., részben színes ; 26 cm
ISBN 963-9170-46-1 kötött : 2500,- Ft
Budapest
72(439-2Bp.)"185/194" *** 908.439-2Bp."18/19"
[AN 932870]
MARC

ANSEL
UTF-89824 /2002.
   Distancia : installációk : Budapest Galéria Kiállítóháza, Budapest, ... 1999. június 30 - augusztus 1. / Sóváradi [et al.] ; [rend., kiad. Magyar Papírművészeti Társaság]. - [Budapest] : M. Papírművészeti Társ., [2000]. - [16] p. : ill., részben színes ; 21x26 cm
Kiállítási katalógus. - A bev. és a képaláírások magyar és angol nyelven
ISBN 963-03-9798-6 * fűzött : ár nélkül
73/76(439)(092) *** 061.4(439-2Bp.)"1999"
[AN 798865]
MARC

ANSEL
UTF-89825 /2002.
Énekes János (1931-)
Művek (vál.)
   Énekes János / [... szerk. Hernádi Ferenc] ; [kiad. a Millenniumi Emlékbizottság]. - Kiskunlacháza : Millenniumi Emlékbiz., [2001]. - 72, [2] p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 963-00-5797-2 * fűzött : ár nélkül
73/76(439)(092)Énekes_J.
[AN 800679]
MARC

ANSEL
UTF-89826 /2002.
Fekete György (1932-)
   Harmadik harang : beszélgetések barátaimmal / Fekete György ; [a fényképeket Balatoni György et al. kész.]. - [Budapest] : Kairosz, cop. 2002. - 356 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9406-67-8 kötött : 2300,- Ft
7(439)(092)(047.53)
[AN 933161]
MARC

ANSEL
UTF-89827 /2002.
Gábor Áron (1954-)
Művek (vál.)
   Gábor Áron : Örvény, Badacsony, Róma, Fej, Aranykert : Whirlpool, Badacsony, Rome, Head, Golden garden / [a katalógust szerk. Gábor Áron, Gábor Zsófia] ; [fényképezte Lévay Jenő et al.]. - [Budapest] : Art-Craft Stúdió, [2001]. - 121 p. : ill., színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 121.
ISBN 963-00-5055-2 kötött : ár nélkül
75(439)(092)Gábor_Á. *** 73(439)(092)Gábor_Á.
[AN 801453]
MARC

ANSEL
UTF-89828 /2002.
Gall, Anthony
   Kós Károly műhelye : tanulmány és adattár = The workshop of Károly Kós : a study and documentation / írta és összeáll. ... Anthony Gall ; fotók ... Haris László ; [szerk., a bibliográfiát és a mutatókat összeáll. ... Biernaczky Szilárd]. - Budapest : Mundus, 2002. - 527 p. : ill., részben színes ; 33 cm. - (Magyar építőművészet, ISSN 1416-700X ; 3.)
Bibliogr.: p. 501-521.
ISBN 963-8033-17-7 kötött : ár nélkül
Kós Károly (1883-1977)
72(439)(092)Kós_K.
[AN 933180]
MARC

ANSEL
UTF-89829 /2002.
Gesztelyi Tamás (1943-)
   Antike Gemmen im Ungarischen Nationalmuseum / Tamás Gesztelyi. - Budapest : [MNM], 2000. - 182 p. : ill. ; 29 cm. - (Catalogi Musei Nationalis Hungarici. Series archaeologica,, ISSN 1217-632X ; 3. [!4.])
Bibliogr.: p. 33-36. és a jegyzetekben
ISBN 963-9046-42-6 fűzött : ár nélkül
736.2(37) *** 069(439-2Bp.)MNM
[AN 433666]
MARC

ANSEL
UTF-89830 /2002.
   Hatvani Műhely / [szerk. Szpisják Pál]. - Hatvan : Hatvani Műhely, 2000. - [32] p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 963-00-3652-5 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-000-3652-5)
Hatvani Műhely Képzőművészeti Egyesület.
73/76(439-2Hatvan) *** 061.28(439-2Hatvan)
[AN 800681]
MARC

ANSEL
UTF-89831 /2002.
   Képben bújdosó / [írta Hann Ferenc et al.]. - [Horpács] : Mikszáth, [2001]. - [35] p. : ill. ; 24 cm
Borítócím: Németh
ISBN 963-9126-61-6 * fűzött : ár nélkül
Németh Árpád
741(439)(092)Németh_Á.
[AN 800684]
MARC

ANSEL
UTF-89832 /2002.
Köbölkuti Katalin
   Képzőművészet és zene Vas megyében : kiállítás : 2000. május 3-16. / [kész. Köbölkuti Katalin, Molnár Mónika]. - [Szombathely] : [Berzsenyi M. Kvt.], 2000. - [31] p. : ill. ; 21 cm
Borítócím: Millenniumi rendezvények a Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtárban. - Bibliogr.: p. [3-6]. - Példányszám: 200
ISBN 963-7622-08-X * fűzött : ár nélkül
7(439.111)(091) *** 930.85(439.111)
[AN 798763]
MARC

ANSEL
UTF-89833 /2002.
   Korniss Péter munkássága : dokumentumok, 1961-2001 / [összeáll. Daróczi Kiss Márta] ; [szerk. Kolta Magdolna] ; [fotók Benda Iván, Bánhalmi János]. - [Kecskemét] : M. Fotográfiai Múz., 2001. - 243 p. : ill. ; 28 cm. - (A magyar fotográfia forrásai, ISSN 1587-9917 ; 1.)
Bibliogr.: p. [244].
ISBN 963-8383-23-2 fűzött : ár nélkül
Korniss Péter (1937-)
77.04(439)(092)Korniss_P.:016 *** 012Korniss_P.
[AN 933092]
MARC

ANSEL
UTF-89834 /2002.
Kós Károly (1883-1977)
   Kós Károly levelezése Czine Mihállyal. - Budapest : A Magyar Nyelv és Kult. Nk. Társ. - Anyanyelvi Konf., 2000. - 201 p. ; 20 cm. - (Nyelv és lélek könyvek, ISSN 1418-2092)
ISBN 963-00-3532-4 fűzött : 1450,- Ft
72(439)(092)Kós_K.(044) *** 894.511(498)(092)Kós_K.(044)
[AN 800895]
MARC

ANSEL
UTF-89835 /2002.
Kricskovics Zsuzsanna
   Origami / kész. Kricskovics Zsuzsanna. - Budapest : Aranyhal, [2000]-. - 29 cm. - (Állatok kertje)
ISBN 963-9268-20-8 *
745.54(02.053.2) *** 371.381
[AN 459060]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r., Barika. - [2001]. - [8] p. : ill., színes
ISBN 963-9196-15-0 fűzött : ár nélkül
745.54(02.053.2) *** 371.381
[AN 801312] MARC

ANSEL
UTF-89836 /2002.
   Műcsarnok = Kunsthalle / [ed. Árpád Tímár] ; [transl. Balázs Földvári and Zsuzsa Mitró]. - Budapest : Műcsarnok, [2001]. - 94 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-7550-85-2 kötött : ár nélkül
Műcsarnok (Budapest)
069(439-2Bp.)Műcsarnok(091) *** 73/76(100)
[AN 801231]
MARC

ANSEL
UTF-89837 /2002.
Pandur József
   A bicsérdi római katolikus templom / Pandur József ; [kiad. a bicsérdi Polgármesteri Hivatal]. - Bicsérd : Polgármesteri Hiv., cop. 2000. - 37 p. : ill. ; 21 cm
Példányszám: 500
ISBN 963-00-6042-6 h* fűzött : ár nélkül
726.54(439-2Bicsérd)
[AN 801235]
MARC

ANSEL
UTF-89838 /2002.
Pető Zsuzsa (1958-)
   Emberek vagyunk = We are humans / Pető Zsuzsa. - [Budapest] : Interart Stúdió, 2002. - 126 p. : ill. ; 24 cm. - (Fényképtár, ISSN 1219-560X ; 17.)
ISBN 963-8035-93-5 fűzött : 1200,- Ft
77.04(439)(092)Pető_Zs.
[AN 932140]
MARC

ANSEL
UTF-89839 /2002.
Raffai Réka (1970-)
Művek (vál.)
   Raffai Réka kiállítása : Martyn Ferenc Tetőtéri Galéria, Művészetek Háza, Pécs : 2000. november 13 - december 3. = Réka Raffai exhibition / [előszó ... Várkonyi György]. - [Pécs] : Művészetek Háza, [2000]. - [39] p. : ill., színes ; 24 cm
Kiállítási katalógus
ISBN 963-00-4499-4 fűzött : ár nélkül
75(439)(092)Raffai_R. *** 061.4(439-2Pécs)
[AN 800009]
MARC

ANSEL
UTF-89840 /2002.
Rosti Pál Emlékkiállítás (13.) (2000) (Dunaújváros)
   XIII. Rosti Pál Emlékkiállítás : Dunaújváros, 2000. - Dunaújváros : [Rosti P. Fotóklub], 2000. - [19] p. : ill., főként színes ; 24 cm
Rend., közread. a Rosti Pál Fotóklub. - Katalógus. - ISSN 0230-8363 = Rosti Pál Országos Emlékpályázat és Kiállítás
ISBN 963-00-5675-5 * fűzött : ár nélkül
77.04(439) *** 061.4(439-2Dunaújváros)
[AN 800394]
MARC

ANSEL
UTF-89841 /2002.
Schätze der Welt - Erbe der Menschheit (magyar)
   A világ kincsei : az emberiség öröksége : a világörökség részévé nyilvánított kulturális és természeti értékek. - Budapest : M. Kvklub, 2001-. - 30 cm
Gerinccím: Az emberiség öröksége
ISBN 963-547-416-4
72.025.3/.4(100) *** 502.4(100) *** 930.85(100)
[AN 903131]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5. - 2002. - 215 p. : ill., színes
Ford. Juhász Emese
ISBN 963-547-647-7 kötött : ár nélkül
72(100) *** 502.4(100) *** 930.85(100)
[AN 933222] MARC

ANSEL
UTF-89842 /2002.
Sisa Béla
   Karcag város építészeti emlékei = Architectural relics of the town of Karcag / Sisa Béla ; [angol ford. Vraukó Tamás] ; [kiad. Karcag Város Önkormányzata]. - Karcag : Önkormányzat, 2000. - 166 p. : ill. ; 24 cm
Borítócím: Architectural heritage of Karcag. - Bibliogr.: p. 155-157.
ISBN 963-00-4095-6 fűzött : ár nélkül
Karcag
72(439-2Karcag)(036) *** 908.439-2Karcag
[AN 800632]
MARC

ANSEL
UTF-89843 /2002.
Tavaszi Tárlat (2000) (Budapest)
   Tavaszi Tárlat 2000 : Galéria '13 Soroksár : 2000. április 6-30. - [Budapest] : Galéria '13 Soroksár, 2000. - [16] p. : ill. ; 21 cm
Bev. Wehner Tibor. - Kiállítási katalógus
ISBN 963-00-3343-7 * fűzött : ár nélkül
73/76(439-2Bp.) *** 061.4(439-2Bp.)"2000"
[AN 798790]
MARC

ANSEL
UTF-89844 /2002.
Zórád Ernő (1911-)
   Tabán : a lebontott romantika : Zórád Ernő képemlékei / [a köt. ... szöveges részét Fazakas István állította össze] ; [a művész munkásságát bemutató esszét Feledy Balázs írta]. - Budapest : Fekete Sas, cop. 2002. - 157 p. : ill., színes ; 25 cm
Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-9352-32-2 kötött : 4480,- Ft
Budapest. I. kerület
75(439)(092)Zórád_E. *** 75.047 *** 908.439-2Bp.Tabán
[AN 933100]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

9845 /2002.
Bónis Ferenc (1932-)
   Mosonyi Mihály / Bónis Ferenc. - Budapest : Mágus, 2000. - 32 p. : ill. ; 21 cm. - (Magyar zeneszerzők, ISSN 1418-0952 ; 10.)
Bibliogr.: p. 31-32. - Műjegyzék: p. 26-30.
ISBN 963-8278-93-5 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-8278)
Mosonyi Mihály (1815-1870)
78.071.1(439)(092)Mosonyi_M.
[AN 799850]
MARC

ANSEL
UTF-89846 /2002.
Sebők János (1951-)
   Rock a vasfüggöny mögött : hatalom és ifjúsági zene a Kádár-korszakban / Sebők János ; [fotó Bánkuti András et al.]. - Budapest : GM, 2002. - 391 p. : ill. ; 24 cm. - (Világkép & kultúra sorozat, ISSN 1588-5755 ; 2002/1.)
Bibliogr.: p. 389.
Fűzött : 2500,- Ft
78.067.26.036.7(439)"196/198"
[AN 933087]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

9847 /2002.
Humphrey, Doris
The art of making dances (magyar)
   A koreografálás művészete / Doris Humphrey ; [ford. Urbán Mária]. - Budapest : Planétás, 2000. - 131 p. : ill. ; 24 cm. - (Táncművészet, ISSN 1585-5694)
ISBN 963-9014-82-6 fűzött : 1300,- Ft
793.3.02
[AN 800140]
MARC

ANSEL
UTF-89848 /2002.
Jászai Mari (1850-1926)
   Tükör-játék : válogatott írások, levelek / Jászai Mari ; szerk. Balatoni Monika. - [Budapest] : Kairosz, 2002. - 290 p. : ill. ; 25 cm. - (Magyar Thália, ISSN 1587-950X ; 2.)
Bibliogr.: p. 288.
ISBN 963-9406-63-5 kötött : 3200,- Ft
Jászai Mari (1850-1926)
792.028(439)(092)Jászai_M.(0:82-822)
[AN 932020]
MARC

ANSEL
UTF-89849 /2002.
Lewis, Daniel
The illustrated dance technique of José Limón (magyar)
   José Limón tánctechnikája / Daniel Lewis ; [ill. Edward C. Scattergood] ; [ford. Dienes Gedeon]. - Budapest : Planétás, 2000. - 225 p. : ill. ; 24 cm. - (Táncművészet, ISSN 1585-5694)
Bibliogr.: p. 224-225.
ISBN 963-9014-83-4 fűzött : ár nélkül
Limón, José
793.3 *** 793.3(73)(092)Limón,_J.
[AN 800135]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

9850 /2002.
   Angol - magyar kisszótár / főszerk. Véber János ; szerk. Besskó Tamás, Petrov Erika. - Budapest : Nesztor, 2002. - IX, 613 p. ; 15 cm
Lezárva: 2002. ápr. 30.
ISBN 963-7523-85-5 kötött : 1290,- Ft
801.323=20=945.11
[AN 932868]
MARC

ANSEL
UTF-89851 /2002.
Balaskó Attila
   Angol nyelvtan mindenkinek / Balaskó Attila. - Budapest : Adecom Rt., 1998-. - 23 cm. - (Mentor szakszótárak, ISSN 1218-0513)
ISBN 963-622-168-5 *
802.0-5(078)=945.11
[AN 380507]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 2000. - 240 p.
ISBN 963-622-169-3 fűzött : ár nélkül
802.0-5(078)=945.11
[AN 800220] MARC

ANSEL
UTF-89852 /2002.
Csordás Norbert
   Angol - magyar értelmező kisszótár / Csordás Norbert, Papp Zsófia. - [Budapest] : Lite-School Kkt., cop. 2002. - VI, 318 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 318. - Példányszám: 500
ISBN 963-00-8537-2 fűzött : ár nélkül
801.323=20=945.11
[AN 932972]
MARC

ANSEL
UTF-89853 /2002.
Frommherz, Renate
   Német nyelvű szókincsfejlesztő alapfokon / Frommherz Renate, Tiszárovits Nóra. - [Budapest] : Librotrade, 2000. - 159 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 158-159.
ISBN 963-9328-00-6 fűzött : ár nélkül
803.0(078)=945.11
[AN 798911]
MARC

ANSEL
UTF-89854 /2002.
Gaál Edit
   A magyar nyelv kis könyve / Gaál Edit. - Budapest : Műszaki Kvk., cop. 2002. - 276 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-16-2835-3 fűzött : ár nélkül
801 *** 809.451.1
[AN 932844]
MARC

ANSEL
UTF-89855 /2002.
Halász Előd (1920-1997)
   Magyar - német szótár = Ungarisch - deutsches Wörterbuch / Halász Előd, Földes Csaba, Uzonyi Pál ; [kötetszerk. Földes Zsuzsanna]. - Budapest : Akad. K., 2002. - XLIV, 819 p. ; 25 cm
ISBN 963-05-7872-7 kötött : ár nélkül
801.323=945.11=30
[AN 932890]
MARC

ANSEL
UTF-89856 /2002.
   Helyzetkép a magyar nyelvtudományról : a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete fennállásának 50. évfordulója alkalmából rendezett tudományos ülésen elhangzott előadások válogatott és átdolgozott tanulmányai / szerk. Kiefer Ferenc és Gósy Mária. - Budapest : MTA Nyelvtud. Int., 2000. - 156 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9074-23-3 fűzött : ár nélkül
809.451.1 *** 80.001(439)"199" *** 061.3(439-2Bp.)"2000"
[AN 800006]
MARC

ANSEL
UTF-89857 /2002.
Herczeg Gyula (1920-1994)
   Olasz leíró nyelvtan / írta Herczeg Gyula. - Váltl. lny. - Budapest : Akad. K., 2002, cop. 1970. - 500 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 482-484.
ISBN 963-05-7941-3 fűzött : ár nélkül
805.0-5
[AN 931705]
MARC

ANSEL
UTF-89858 /2002.
Kabay Lizett (1921-)
   Kulcsképekhez kulcsszavak / Kabay Lizett. - Debrecen : Motolla Egyes. : Dél-Nyírség Bihari Tájvédelmi és Kult. Értékőrző Egyes., 2000. - 87 p. : ill. ; 23 cm. - (Főnix könyvek, ISSN 1417-507X ; 24.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-03-8414-0 fűzött : ár nélkül
809.451.1(089.3) *** 003.62
[AN 800634]
MARC

ANSEL
UTF-89859 /2002.
Keszler Borbála (1939-)
   Kis magyar grammatika / Keszler Borbála, Lengyel Klára. - Budapest : Nemz. Tankvk., cop. 2002. - 272 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 268-272.
ISBN 963-19-2218-9 fűzött : 2333,- Ft
809.451.1-5
[AN 931685]
MARC

ANSEL
UTF-89860 /2002.
Kövecses Zoltán (1946-)
   Bridge two : a British - American, American - British dictionary / Zoltán Kövecses. - [Budapest] : [Librotrade], [2000]. - 464 p. ; 24 cm
ISBN 963-9328-12-X fűzött : ár nélkül
801.323=20(410)=20(73) *** 801.323=20(73)=20(410) *** 802.0-318 *** 802.0-318(73)
[AN 800216]
MARC

ANSEL
UTF-89861 /2002.
   Magyar - angol kisszótár / főszerk. Véber János ; szerk. Besskó Tamás, Petrov Erika. - Budapest : Nesztor, 2002. - IX, 537 p. ; 15 cm
Lezárva: 2002. ápr. 30.
ISBN 963-7523-84-7 kötött : 1290,- Ft
801.323=945.11=20
[AN 932872]
MARC

ANSEL
UTF-89862 /2002.
Martoni Tamás
   Szamárpad : Vendel angol nyelvkönyve / [szerző Martoni Tamás] ; [kiad. a Budavári Nyelvstúdió ...]. - [Budapest] : Budavári Nyelvstúdió : Inter Active Team Kft., [2001]-. - 30 cm
802.0(078)=945.11
[AN 933154]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - cop. 2001. - 216 p.
ISBN 963-00-9923-3 fűzött : ár nélkül
802.0(078)=945.11
[AN 933173] MARC

ANSEL
UTF-89863 /2002.
Nonverbal communication (magyar)
   Nemverbális kommunikáció : ahol a természet és kultúra találkozik / szerk. Ullica Segerstråle, Molnár Péter. - Budapest : Typotex, 2002. - 331 p. : ill. ; 24 cm. - (Test és lélek, ISSN 1417-6793)
Ford. Pafka Zsuzsa. - Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9326-32-1 fűzött : 3500,- Ft
800.9(075.8) *** 316.772.2(075.8) *** 061.3(430-2Billefeld)
[AN 931830]
MARC

ANSEL
UTF-89864 /2002.
   A nyelvészet és az irodalomtudomány új útjai / [szerk. Cs. Jónás Erzsébet]. - Nyíregyháza : Bessenyei, 2000. - 144 p. ; 21 cm. - (Nyíregyházi Főiskola doktorandusz füzetek, ISSN 1586-9091 ; 1.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9130-79-6 fűzött : ár nélkül
809.451.1 *** 801 *** 82(091) *** 061.3(439-2Nyíregyháza)
[AN 798787]
MARC

ANSEL
UTF-89865 /2002.
Péntek Bernadett
   Entdeckungsreise durch die deutschsprachigen Länder / Péntek Bernadett, Husz Anikó. - Sopron : Padlás, [2000]. - 253, [2] p. : ill. ; 24 cm. - (Padlás Nyelviskola könyvek, ISSN 1419-533X)
ISBN 963-85779-7-5 fűzött : ár nélkül
803.0(078)=00 *** 908.430 *** 908.436 *** 908.494
[AN 801394]
MARC

ANSEL
UTF-89866 /2002.
Segl, Valentin
   Német nyelvű szókincsfejlesztő középfokon / Valentin Segl, Dóka Dezső. - [Budapest] : Librotrade, 2000. - 159 p. ; 20 cm
ISBN 963-9328-02-2 fűzött : ár nélkül
803.0(078)=945.11
[AN 798912]
MARC

ANSEL
UTF-89867 /2002.
Végvári József (1945-)
   "Én is szakisztanék" : írások nyelvről és szerves műveltségről / Végvári József. - Debrecen : Debreceni Alma Mater Alapítvány, 2000. - 164 p. : ill. ; 23 cm. - (Főnix könyvek, ISSN 1417-507X ; 25.)
Bibliogr.: p. 163-164.
ISBN 963-00-3197-3 fűzött : ár nélkül
809.451.1(089.3)
[AN 800635]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

9868 /2002.
   Értelmezések az elmúlt századból / Bagi Zsolt [et al.] tanulmányai. - Pécs : Jelenkor, 2002. - 248, [4] p. ; 21 cm. - (Sensus füzetek, ISSN 1419-5070)
Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött : 990,- Ft (hibás ISBN 963-676-295-3)
82(091)(4)"191/192" *** 894.511(091)"19"
[AN 931713]
MARC

ANSEL
UTF-89869 /2002.
   Világirodalmi lexikon / szerk. Dézsi Lajos ; [... munkatársai Antal Géza et al.]. - [Bőv. kiad.]. - Budapest : Kassák, 2001-. - 4 db ; 25 cm
ISBN 963-9100-56-0
82(091):030 *** 82.01:030
[AN 805339]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., Liliencron - Zs. - 2002. - 1121-1760 p., [8] t.fol. : ill.
ISBN 963-9100-60-9 kötött : 4900,- Ft
82.01:030 *** 82(091):030
[AN 932129] MARC

ANSEL
UTF-89870 /2002.
Vörös István (1964-)
   A švejki lélek : Milan Kundera, Bohumil Hrabal és Ludovik Vaculík munkásságáról / Vörös István. - Budapest : Holnap, cop. 2002. - 240 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 233-240.
ISBN 963-346-522-2 fűzött : ár nélkül
Hrabal, Bohumil
Kundera, Milan
Vaculík, Ludovik
885.0(091)"19"
[AN 931793]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

9871 /2002.
Albert Gábor (1929-)
   Boltívek, vízköpők, rózsaablakok : a volt és a van : kérdések, válaszok, monológok / Albert Gábor ; a kérdező Kövesdy Zsuzsanna. - Budapest : Pont, cop. 2002. - 215 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-9312-47-9 kötött : 1990,- Ft
Albert Gábor (1929-)
894.511(092)Albert_G.(0:82-94)
[AN 932135]
MARC

ANSEL
UTF-89872 /2002.
Féja Géza (1900-1978)
   Lelkek párbeszéde : írók, művek, viták / Féja Géza ; szerk. Féja Endre. - Budapest : Mundus, 2002. - 326 p. ; 23 cm. - (Életműsorozat). (Mundus - új irodalom, ISSN 1416-1001 ; 14.)
ISBN 963-8033-06-1 kötött : ár nélkül
894.511(091)"190/194" *** 894.511-95
[AN 933142]
MARC

ANSEL
UTF-89873 /2002.
Füst Milán (1888-1967)
Művek (vál.)
   Füst Milán összegyűjtött levelei / [... egybegyűjtötte, sajtó alá rend. és a jegyzeteket írta Szilágyi Judit] ; [közrem. Petrányi Ilona] ; [szerk. Fazakas István]. - Budapest : Fekete Sas, 2002. - 1133, [12] p., : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9352-37-3 kötött : 5600,- Ft
894.511(092)Füst_M.(044)
[AN 932131]
MARC

ANSEL
UTF-89874 /2002.
Kálmán C. György (1954-)
   Mű- és valódi élvezetek / Kálmán C. György. - Pécs : Jelenkor, 2002. - 217, [4] p. ; 20 cm. - (Élő irodalom,, ISSN 1217-6699)
ISBN 963-676-304-6 fűzött : 1500,- Ft
894.511(091)"19"
[AN 931714]
MARC

ANSEL
UTF-89875 /2002.
Kántor Lajos (1937-)
   Gondolatok Keletről Nyugatra / Kántor Lajos. - Budapest : A Magyar Nyelv és Kult. Nk. Társ. - Anyanyelvi Konf., 2000. - 314 p. ; 21 cm. - (Nyelv és lélek könyvek, ISSN 1418-2092)
ISBN 963-00-3275-9 fűzött : 1490,- Ft
894.511(100)(091)"19"
[AN 800893]
MARC

ANSEL
UTF-89876 /2002.
Rónay László (1937-)
   Isten nem halt meg : a huszadik századi magyar spirituális líra / Rónay László. - Budapest : Szt. István Társ., 2002. - 282 p. ; 21 cm
ISBN 963-361-350-7 kötött : 1900,- Ft
894.511(091)-141"19" *** 894.511(091)-97
[AN 932928]
MARC

ANSEL
UTF-89877 /2002.
   Rózától Belláig : Jókai szerelmei / szerk. Kelecsényi László. - Budapest : Holnap, cop. 2002. - 380, [3] p. : ill. ; 21 cm. - (Szerelmes magyar írók, ISSN 1588-8673)
ISBN 963-346-527-3 fűzött : ár nélkül
Jókai Mór (1825-1904)
894.511(092)JókaiM.(0:82-822) *** 792.028(439)(092)LaborfalviR.(0:82-822) *** 792.028(439)(092)NagyB.(0:82-822)
[AN 933141]
MARC

ANSEL
UTF-89878 /2002.
Tersánszky J. Jenő (1888-1969)
   Nagy árnyakról bizalmasan / Tersánszky Józsi Jenő. - Budapest : Holnap, 2002. - 381, [3] p. ; 21 cm. - (Tersánszky Józsi Jenő művei)
ISBN 963-346-517-6 kötött : ár nélkül
894.511(092)"192/196"(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 933213]
MARC

ANSEL
UTF-89879 /2002.
   Vörösmarty - mai szemmel : válogatás a Székesfehérváron 1999. december 1-én, valamint a Kápolnásnyéken 2000. szeptember 29-én elhangzott előadásokból / [szerk. Bakonyi István, Péntek Imre] ; [kiad. a] Vörösmarty Társaság. - Székesfehérvár : Árgus : Vörösmarty Társ., 2000. - 157 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9102-30-X fűzött : ár nélkül
Vörösmarty Mihály (1800-1855)
894.511(092)Vörösmarty_M.
[AN 800378]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

9880 /2002.
Anderson, Caroline
A very special need (magyar)
   Minden jó, ha.. / Caroline Anderson ; [... ford. Darvas Orsolya]. - Budapest : Harlequin, cop. 2000. - 93 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 169.)
Kisregény
ISBN 963-536-762-7 fűzött : 269,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 801397]
MARC

ANSEL
UTF-89881 /2002.
Applegate, Katherine
Animorphs (magyar)
   Animorfok / K. A. Applegate. - [Budapest] : Passage, [2002]-. - 20 cm
Regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 932956]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Az invázió / [ford. Vásárhelyi Zsolt]. - cop. 2002. - 197 p.
ISBN 963-228-330-9 fűzött : ár nélkül
820-312.9(73)=945.11
[AN 932966] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A látogató / [ford. Vojnits Eszter]. - cop. 2002. - 173 p.
ISBN 963-228-331-7 fűzött : ár nélkül
820-312.9(73)=945.11
[AN 932968] MARC

ANSEL
UTF-89882 /2002.
Asquith, Ros
The teenage worrier's pocket guide to mind & body (magyar)
   Összegubancolódott a testem és a lelkem : életmentő lelki táplálék : test és lélek / Ros Asquith ; [ford. Huszák Tibor]. - [Pécs] : Alexandra, [2000]. - 94, [2] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-367-764-5 fűzött : ár nélkül
820-7=945.11
[AN 801010]
MARC

ANSEL
UTF-89883 /2002.
Bahrampour, Tara
To see and see again (magyar)
   Látni és visszatérni : életem Iránban és Amerikában / Tara Bahrampour ; [ford. Szűr-Szabó Katalin]. - Budapest : M. Kvklub, 2002. - 408 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-547-702-3 kötött : ár nélkül
Bahrampour, Tara
820-94(73)=945.11
[AN 933136]
MARC

ANSEL
UTF-89884 /2002.
Baranyi Ferenc (1937-)
   Új élet, új stílus : középkori olasz költők művei Baranyi Ferenc fordításában = Vita nuova, stil nuovo / [a bev. tanulmányt és a jegyzeteket írta Madarász Imre]. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2002. - 141 p. ; 24 cm. - (Eötvös klasszikusok, ISSN 1219-3062 ; 51.)
Oktatási segédanyag
ISBN 963-9316-39-3 fűzött : ár nélkül
850-14.02(082)=945.11 *** 850-822.02=945.11 *** 894.511-14.032
[AN 933291]
MARC

ANSEL
UTF-89885 /2002.
Buffalo Child Long Lance
The reminiscenses of Chiff Buffalo Child Long Lance (magyar)
   Hosszú Lándzsa : a feketelábú főnök emlékezései / [ford. Baktay Ervin]. - Budapest : Szenzár, 2002. - 244 p. : ill. ; 21 cm. - (Megcsappant bölények mezeje, ISSN 1588-4260 ; 1.)
ISBN 963-86151-4-1 kötött : ár nélkül
Buffalo Child Long Lance
820-94(71)=945.11 *** 39(=97)(71)
[AN 932291]
MARC

ANSEL
UTF-89886 /2002.
Crais, Robert
Voodoo river (magyar)
   Voodoo folyó / Robert Crais ; [ford. Csábi Orsolya]. - Budapest : Beholder, 2002. - 313 p. ; 20 cm. - (Beholder akció, ISSN 1586-1686)
Regény
ISBN 963-9399-18-3 fűzött : 1498,- Ft
820-312.4(73)=945.11
[AN 932062]
MARC

ANSEL
UTF-89887 /2002.
Eames, Anne
Christmas elopement (magyar)
   Sikeres tanfolyam / Anne Eames ; [... ford. Ágoston Szabina]. Melegíts fel! / Christine Pacheco ; [... ford. Szalontai Éva]. Nehéz választás / Catherine Spencer ; [... ford. Frank Orsolya]. - Budapest : Harlequin, cop. 2000. - 287 p. : ill. ; 21 cm. - (Júlia különszám, ISSN 1419-4414 ; 2000/6.)
Egys. cím: Christmas elopement. A husband in her stocking. Dominic's child. - Kisregények
ISBN 963-536-665-5 fűzött : 599,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 801332]
MARC

ANSEL
UTF-89888 /2002.
   Érzelmek és szenvedélyek : híres idézetek, gondolatok / [gyűjt. Kurcz György] ; [szerk. Dávid Emese]. - Budapest : Sprinter, [2002]. - 80 p. ; 21 cm
ISBN 963-9394-66-1 fűzött : ár nélkül
82-84=945.11
[AN 931740]
MARC

ANSEL
UTF-89889 /2002.
Grant, Laurie
The raven and the swan (magyar)
   Holló és hattyú / Laurie Grant ; [... ford. Szalontai Éva]. - Budapest : Harlequin, cop. 2002. - 336 p. ; 18 cm
Regény
ISBN 963-536-837-2 fűzött : 995,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 931875]
MARC

ANSEL
UTF-89890 /2002.
Grant, Laurie
The raven and the swan (magyar)
   Holló és hattyú / Laurie Grant ; [... ford. Szalontai Éva]. - Budapest : Harlequin, cop. 2002. - 336 p. ; 18 cm. - (Arany széphistória, ISSN 1588-6700 ; 2.)
Fűzött : 995,- Ft (hibás ISBN 963-536-837-2)
820-312.5(73)=945.11
[AN 931893]
MARC

ANSEL
UTF-89891 /2002.
Grunberg, Arnon
Blauwe maandagen (magyar)
   Uborkaszezon = Blauwe maandagen / Arnon Grunberg ; [ford. Wekerle Szabolcs]. - Budapest : Osiris : JAK, cop. 2000. - 275 p. ; 19 cm. - (JAK világirodalmi sorozat, ISSN 1585-6542)
Csak magyar nyelven
ISBN 963-389-019-5 kötött : 1500,- Ft
839.31-31=945.11
[AN 800877]
MARC

ANSEL
UTF-89892 /2002.
Harmon, Danelle
The defiant one (magyar)
   A dacos / Danelle Harmon ; [ford. ... Baumann Zoltán]. - Pécs : Alexandra, [2002]. - 380 p. ; 18 cm
Regény
ISBN 963-368-232-0 fűzött : ár nélkül
820-312.5=945.11
[AN 932938]
MARC

ANSEL
UTF-89893 /2002.
Jackson, Lisa
Unspoken (magyar)
   Érintés / Lisa Jackson ; [ford. Németh Anikó]. - [Budapest] : General Press, [2002]. - 412 p. ; 21 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
ISBN 963-9282-83-9 kötött : 1300,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 932136]
MARC

ANSEL
UTF-89894 /2002.
Kovič, Kajetan
   Bodzaórák / Kajetan Kovič ; [ford. Baka István et al.]. - Pécs : Jelenkor, 2002. - 138, [5] p. ; 22 cm. - (Kiseurópa,, ISSN 1217-3266)
Versek
Kötött : 1200,- Ft (hibás ISBN 963-676-291-0)
886.3-14=945.11
[AN 932857]
MARC

ANSEL
UTF-89895 /2002.
Legardinier, Gilles
L'héritier (magyar)
   Az örökös / ... írta Gilles Legardinier ; [ford. Horányi Krisztina]. - Budapest : Athenaeum 2000, [2002]. - 192 p. ; 18 cm. - (Largo Winch)
Regény
ISBN 963-9261-88-2 fűzött : 990,- Ft
840-311.3(493)=945.11
[AN 933328]
MARC

ANSEL
UTF-89896 /2002.
León, Luis de
   Poesías = Versek / Fray Luis de León ; ford. Simor András. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2002. - 147 p. : ill. ; 24 cm. - (Eötvös klasszikusok, ISSN 1219-3062 ; 50.)
Oktatási segédanyag
ISBN 963-9316-41-5 fűzött : ár nélkül
860-14.02=945.11
[AN 933304]
MARC

ANSEL
UTF-89897 /2002.
Mather, Anne
Morgan's child (magyar)
   Feltámadt szerelem / Anne Mather ; [... ford. Sipos Krisztina]. A gyerekért mindent / Sarah Craven ; [... ford. Halasi Zoltán]. Karácsonyi csoda / Emma Darcy ; [... ford. Andai Ernőné]. - Budapest : Harlequin, cop. 2000. - 288 p. ; 21 cm. - (Arany Júlia, ISSN 1218-666X ; 2000/4. (karácsonyi ksz.))
Egys. cím: Morgan's child. A nanny for Christmas. Merry Christmas. - Kisregények
ISBN 963-536-797-X fűzött : 599,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 801336]
MARC

ANSEL
UTF-89898 /2002.
Meinck, Willi
Die seltsamen Abenteuer des Marco Polo (magyar)
   Marco Polo kalandos ifjúsága / Willi Meinck ; [ford. Sós Endre] ; [Hans Mau rajz.]. - Budapest : Zeusz Kv., 2002. - 294 p. : ill. ; 21 cm
Ifjúsági regény
ISBN 963-00-9642-0 kötött : ár nélkül
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 932916]
MARC

ANSEL
UTF-89899 /2002.
Minger, Elda
She's the one! (magyar)
   Véletlen kapcsolat / Elda Minger ; [... ford. Makáry Kata]. A hónap legénye / JoAnn Ross ; [... ford. Koltay Györgyné]. Fölfelé a lejtőn / Margaret St. George ; [... ford. G. Korda Edit]. - Budapest : Harlequin, cop. 2000. - 287 p. : ill. ; 21 cm. - (Romana különszám, ISSN 1419-4422 ; 2000/6.)
Egys. cím: She's the one!. Hunk of the month. Joe's girl. - Kisregények
ISBN 963-536-671-X fűzött : 599,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 801339]
MARC

ANSEL
UTF-89900 /2002.
Montaigne, Michel de
   Esszék / Michel Eyquem de Montaigne ; [ford. Bajcsa András fordításának felhasználásával Csordás Gábor]. - Pécs : Jelenkor, 2001-. - 22 cm
A ford. az "Essais" (Paris : Nouvelle Revue Française, 1933), ill. (Paris : Garnier, 1942) és az "Oeuvres completes" (Paris : Gallimard, 1962) c. kiad. alapján kész.
ISBN 963-676-296-1 *
840-4=945.11
[AN 803791]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. kv. - 2002. - 564, [4] p.
Bibliogr.: p. 557-[565].
ISBN 963-676-302-X kötött : ár nélkül
840-4=945.11
[AN 932977] MARC

ANSEL
UTF-89901 /2002.
Muhsen, Zana
A promise to Nadia (magyar)
   Szabadságot ígértem Nadiának / Zana Muhsen Andrew Crofts közreműködésével ; [ford. Gordos Judit]. - Budapest : M. Kvklub, 2002. - 220 p. ; 21 cm
ISBN 963-547-694-9 kötött : ár nélkül
820-94=945.11
[AN 933242]
MARC

ANSEL
UTF-89902 /2002.
Neels, Betty
Last April fair (magyar)
   Szívemnek virága / Betty Neels ; [... ford. Koltai Györgyné]. - Budapest : Harlequin, 2000. - 64 p. ; 21 cm. - (Rúzs, ISSN 1585-9835 ; 2000. dec.)
Kisregény
ISBN 963-536-786-4 fűzött : 199,- Ft
820-312.5=945.11
[AN 801479]
MARC

ANSEL
UTF-89903 /2002.
Neiger-Fleischmann, Miriam
   Száműzetés : versek / Miriam Neiger-Fleischmann ; a szerző és Zalaba Zsuzsa átültetésében ; a szerző rajz. - Budapest : Ister, 2002. - 64 p. : ill. ; 16 cm
ISBN 963-9243-59-0 fűzött : 850,- Ft
892.4-14=945.11
[AN 932289]
MARC

ANSEL
UTF-89904 /2002.
Poema del Cid (magyar)
   Ének Çidről : középkori spanyol epikus költemény / ford. Csala Károly. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2002. - 125 p. ; 24 cm. - (Eötvös klasszikusok, ISSN 1219-3062 ; 52.)
Oktatási segédanyag
ISBN 963-9316-42-3 fűzött : ár nélkül
860-13=945.11
[AN 933533]
MARC

ANSEL
UTF-89905 /2002.
Prosenjak, Božidar
Divlji konj (magyar)
   A vadló / Božidar Prosenjak ; [ford. Csordás Gábor]. - Kópháza ; Budapest : Synec Kft. : Croatica, 2002. - 144 p. ; 30 cm
Regény
ISBN 963-9314-36-6 fűzött : ár nélkül
886.2-31=945.11
[AN 933138]
MARC

ANSEL
UTF-89906 /2002.
Quick, Amanda
Wicked widow (magyar)
   A Gonosz Özvegy / Amanda Quick ; [ford. F. Nagy Piroska]. - Budapest : Maecenas, cop. 2000. - 318 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-203-029-X fűzött : ár nélkül
820-312.5(73)=945.11
[AN 801473]
MARC

ANSEL
UTF-89907 /2002.
Reid, Henrietta
Paradise plantation (magyar)
   A boldogság szigete / Henrietta Reid ; [... ford. Vásárhelyi Zsolt]. - Budapest : Harlequin, 2000. - 64 p. ; 21 cm. - (Baccara, ISSN 1585-9843 ; 2000. dec.)
Kisregény
ISBN 963-536-792-9 fűzött : 199,- Ft
820-312.5=945.11
[AN 801420]
MARC

ANSEL
UTF-89908 /2002.
Rilke, Rainer Maria
   Malte Laurids Brigge feljegyzései és egyéb szépprózai írások / Rainer Maria Rilke ; [vál. és összeáll. Fazakas István] ; [ford. Barna Imre et al.]. - Budapest : Fekete Sas, 2002. - 457, [3] p. ; 21 cm
ISBN 963-9352-31-4 kötött : 3360,- Ft
830-821(436)=945.11
[AN 931798]
MARC

ANSEL
UTF-89909 /2002.
Robertson, Jenny
Branded! (magyar)
   A megbélyegzett / Jenny Robertson ; ford. Viz László. - Budapest : Ecclesia, 2000. - 213 p. : ill. ; 19 cm
Regény
ISBN 963-363-239-0 fűzött : ár nélkül
820-31=945.11
[AN 801201]
MARC

ANSEL
UTF-89910 /2002.
Scott, Elisabeth
Happy Christmas doctor dear (magyar)
   Afrikai karácsony / Elisabeth Scott ; [... ford. Wojtovicz Hajnalka]. - Budapest : Harlequin, cop. 2000. - 93 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 168.)
Kisregény
ISBN 963-536-761-9 fűzött : 269,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 801400]
MARC

ANSEL
UTF-89911 /2002.
Skinner, Richard
The red dancer (magyar)
   Mata Hari : regény / Richard Skinner ; [ford. Burns Katalin]. - [Budapest] : Tiara, cop. 2002. - 235 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-86256-0-0 kötött : 1792,- Ft
Mata Hari
820-312.6=945.11
[AN 932124]
MARC

ANSEL
UTF-89912 /2002.
Sparks, Nicholas
The rescue (magyar)
   Tűzlovag / Nicholas Sparks ; [ford. Somló Ágnes]. - Budapest : M. Kvklub, 2002. - 366 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-547-671-X kötött : ár nélkül
820-312.5(73)=945.11
[AN 932932]
MARC

ANSEL
UTF-89913 /2002.
Stine, R. L.
Goosebumps (magyar)
   Libabőr / R. L. Stine. - [Budapest] : Passage, [2000]-. - 20 cm
ISBN 963-228-252-3 *
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 799222]
MARC

ANSEL
UTF-8


   13., Zongoraleckék / [ford. Tóth Éva]. - cop. 2002. - 120 p.
Regény
ISBN 963-228-320-1 fűzött : ár nélkül
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 932896] MARC

ANSEL
UTF-8


   14., Kísértet a szomszédban / [ford. Kállai Anna]. - cop. 2002. - 145 p.
ISBN 963-228-321-X fűzött : ár nélkül
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 932912] MARC

ANSEL
UTF-89914 /2002.
   Szerelem a síneken : kortárs francia-belga elbeszélések / [vál., szerk., az utószót és az életrajzi jegyzeteket írta Lackfi János] ; [ford. Gulyás Adrienn et al.]. - Budapest : Nagyvilág, 2002. - 293, [4] p. ; 20 cm. - (Nagyvilág könyvek, ISSN 1416-8073)
ISBN 963-9175-21-8 fűzött : 1200,- Ft
840-32(493)(082)=945.11
[AN 931768]
MARC

ANSEL
UTF-89915 /2002.
   Szeretetről, szerelemről : híres idézetek, gondolatok / [gyűjt. Kurcz György] ; [szerk. Dávid Emese]. - Budapest : Sprinter, [2002]. - 80 p. ; 21 cm
ISBN 963-9394-65-3 fűzött : ár nélkül
82-84=945.11
[AN 931735]
MARC

ANSEL
UTF-89916 /2002.
Treichel, Hans-Ulrich
Der Verlorene (magyar)
   Az elveszett fiú / Hans-Ulrich Treichel ; [ford. Mérey Zsolt]. - Budapest : Európa, 2002. - 146 p. ; 19 cm
Kisregény
ISBN 963-07-7159-4 kötött : 1400,- Ft
830-31=945.11
[AN 932886]
MARC

ANSEL
UTF-89917 /2002.
Tsukiyama, Gail
The samurai's garden (magyar)
   A szamuráj kertje / Gail Tsukiyama ; [ford. Molnár Katalin]. - Budapest : Európa, 2002. - 241 p. ; 25 cm
Regény
ISBN 963-07-7158-6 kötött : 1850,- Ft
820-31(73)=945.11
[AN 933144]
MARC

ANSEL
UTF-89918 /2002.
Van Hamme, Jean
Affaires de famille (magyar)
   Családi ügy / ... írta Jean Van Hamme ; [ford. Aczél Ferenc]. - Budapest : Athenaeum 2000, [2002]. - 119 p. ; 18 cm. - (Largo Winch)
Regény
ISBN 963-9261-91-2 fűzött : 990,- Ft
840-311.3(493)=945.11
[AN 933332]
MARC

ANSEL
UTF-89919 /2002.
Walters, Minette
The sculptress (magyar)
   A testszobrász / Minette Walters ; [ford. Sóvágó Katalin]. - Budapest : M. Kvklub, 2002. - 365 p. : ill. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-547-697-3 kötött : ár nélkül
820-312.4=945.11
[AN 932851]
MARC

ANSEL
UTF-89920 /2002.
Webb, James H.
The emperor's general (magyar)
   A császár tábornoka / James Webb ; [ford. Frigyik László]. - [Budapest] : JLX, 2000. - 397 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-305-132-0 fűzött : 1250,- Ft
820-311.3(73)=945.11
[AN 801182]
MARC

ANSEL
UTF-89921 /2002.
Wohl, Louis de
Der Sieger von Lepanto (magyar)
   A hősök hőse : Don Juan d'Austria a kereszténység pajzsa : regény / Louis de Wohl ; németből ford. Nyáry Buttler Ilona. - Budapest : Ecclesia, 2000. - 333, [3] p. : ill. ; 21 cm
Throsch, Eduard utószavával
ISBN 963-363-238-2 fűzött : ár nélkül
Juan d'Austria
830-311.6=945.11
[AN 800925]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

9922 /2002.
Ajtony Árpád (1944-)
   Miért ilyen későn? : 1969-1972 / Ajtony Árpád. - [Budapest] : Orpheusz, cop. 2002. - 142 p. ; 22 cm
ISBN 963-9377-15-5 fűzött : ár nélkül
894.511-4
[AN 932948]
MARC

ANSEL
UTF-89923 /2002.
Arany János (1817-1882)
   Toldi / Arany János. - Debrecen : Tóth Kvkereskedés, [2000]. - 79 p. ; 20 cm
Elbeszélő költemény
ISBN 963-9269-71-9 fűzött : ár nélkül
894.511-13
[AN 800651]
MARC

ANSEL
UTF-89924 /2002.
Baán Tibor (1946-)
   Szentély : versek / Baán Tibor. - [Budapest] : Orpheusz Kv., cop. 2002. - 85, [3] p. ; 20 cm
ISBN 963-9377-23-6 fűzött : 1000,- Ft
894.511-14
[AN 933055]
MARC

ANSEL
UTF-89925 /2002.
Bán János (1968-)
   A birodalmi sas : science fiction regény / Kim Lancehagen. - [Debrecen] : Cherubion, 2002. - 248 p. ; 18 cm. - (Dark space, ISSN 1588-8061)
ISBN 963-9346-50-0 fűzött : 998,- Ft
894.511-312.9
[AN 932057]
MARC

ANSEL
UTF-89926 /2002.
Benedek Szabolcs (1973-)
   Perzselő szavannák : regény / Alain Morisson. Római kaland / Sandra York. - Budapest : Dekameron, [2002]. - 168 p. ; 21 cm
ISBN 963-9331-17-1 fűzött : ár nélkül
894.511-311.3
[AN 932991]
MARC

ANSEL
UTF-89927 /2002.
Bognár Béla
   Remény ezredév fordulón : novellák, versek, regényrészletek, színmű / Bognár Béla ; [kiad. Győr Városi Könyvtár]. - Győr : Vár. Kvt., 2000. - 170 p. : ill. ; 19 cm
Példányszám: 1000
ISBN 963-00-4806-X fűzött : ár nélkül
894.511-821
[AN 799093]
MARC

ANSEL
UTF-89928 /2002.
Böszörményi Zoltán (1951-)
   Aranyvillamos : második szakasz / Böszörményi Zoltán. - Pécs : Jelenkor, 2002. - 62, [2] p. ; 21 cm
Versek
ISBN 963-676-306-2 kötött : 880,- Ft
894.511-14
[AN 932874]
MARC

ANSEL
UTF-89929 /2002.
Csicsery-Rónay István (1917-)
   A demokrácia fellegvárának építői : Csicsery-Rónay István, Horváth János, Török Bálint írásaiból. - Budapest : Századvég, 2002. - 267 p. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9211-35-4 fűzött : 1680,- Ft
894.511-92 *** 943.9"1945/1947"
[AN 932951]
MARC

ANSEL
UTF-89930 /2002.
Czanik Csaba (1964-)
   Túl életen és halálon / Czanik Csaba Árpád. - [Sopron] : Karaván, 2002. - 237 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-00-9686-2 fűzött : ár nélkül
894.511-31
[AN 931840]
MARC

ANSEL
UTF-89931 /2002.
Déry Tibor (1894-1977)
Művek (vál.)
   Déry Tibor / vál., szerk., a bev. tanulmányt írta és a jegyzeteket kész. Pomogáts Béla. - Pécs : Alexandra, [2002]. - 271 p. ; 18 cm. - (Kossuth-díjas írók, ISSN 1588-8088 ; 2.)
ISBN 963-368-205-3 kötött : ár nélkül
894.511-821
[AN 931690]
MARC

ANSEL
UTF-89932 /2002.
Dobai Péter (1944-)
   Versek egy elnémult klavírra : nemes és nemzetes Dukai Takách Judit késő rokokó és kora biedermeier styljében / Dobai Péter. - Budapest : Accordia, 2002. - 222, [6] p. : ill. ; 24 cm. - (Mai magyar líra, ISSN 1588-2373 ; 1.)
ISBN 963-9242-72-1 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 932947]
MARC

ANSEL
UTF-89933 /2002.
Dugonics András (1740-1818)
   Etelka / Dugonics András ; sajtó alá rend. Penke Olga. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2002. - 508 p. : ill. ; 24 cm. - (Csokonai könyvtár. Források,, ISSN 1418-3242 ; 8.)
Regény
ISBN 963-472-628-3 fűzött : 1500,- Ft
894.511-31
[AN 932238]
MARC

ANSEL
UTF-89934 /2002.
Ember Mária (1931-2001)
   El a faluból / Ember Mária. - Budapest : Múlt és Jövő K., 2002. - 82 p. ; 20 cm
ISBN 963-9171-81-6 fűzött : 1200,- Ft
Ember Mária (1931-2001)
894.511-94 *** 308-058.862(439) *** 364.65-058.862(439)
[AN 932914]
MARC

ANSEL
UTF-89935 /2002.
   Az én országom : in memoriam Jékely Zoltán / [vál., szerk., összeáll. Lator László]. - [Budapest] : Nap, 2002. - 390 p., [8] t. : ill. ; 19 cm. - (In memoriam, ISSN 1416-0757)
ISBN 963-9402-06-0 kötött : 1950,- Ft
Jékely Zoltán (1913-1982)
894.511-821 *** 894.511(092)Jékely_Z.(0:82-822)
[AN 932029]
MARC

ANSEL
UTF-89936 /2002.
Fátyol Zoltán (1954-)
   Két kép az álom / Fátyol Zoltán. - [Debrecen] : Szerző, cop. 2000. - 81 p. : ill. ; 21 cm. - (Metaform füzetek, ISSN 1586-8990 ; 1.)
Versek. - Példányszám: 300
ISBN 963-640-957-9 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 798776]
MARC

ANSEL
UTF-89937 /2002.
Fésüs Éva (1926-)
   Tapsikáné fülönfüggője / Fésüs Éva ; [... ill. Fábián Zita]. - [Budapest] : Szt. Gellért K., 2000. - 156, [2] p. : ill. ; 20 cm
Meseregény
ISBN 963-696-087-9 kötött : 980,- Ft
894.511-34(02.053.2)
[AN 800924]
MARC

ANSEL
UTF-89938 /2002.
Füst Milán (1888-1967)
Művek (vál.)
   Füst Milán / vál., szerk., a bev. tanulmányt írta és a jegyzeteket kész. Schein Gábor. - Pécs : Alexandra, [2002]. - 409, [5] p. ; 18 cm. - (Kossuth-díjas írók, ISSN 1588-8088 ; 3.)
Bibliogr.: p. 389-409.
ISBN 963-368-206-1 kötött : ár nélkül
894.511-821
[AN 931696]
MARC

ANSEL
UTF-89939 /2002.
Gyurkovics Tibor (1931-)
   Novellák / Gyurkovics Tibor. - Pomáz : Kráter, 2002. - 2 db ; 23 cm
ISBN 963-9195-84-7 kötött : 3400,- Ft
894.511-32
[AN 931940]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 306 p. - (7 fátyol, ISBN 963-9195-3 ; 3.)
ISBN 963-9195-85-5
894.511-32
[AN 931942] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 281 p. - (7 fátyol, ISBN 963-9195-3 ; 4.)
ISBN 963-9195-86-3
894.511-32
[AN 931943] MARC

ANSEL
UTF-89940 /2002.
Hajnal László Gábor (1948-)
   Remények zsellérje : versek 1970-től 2000-ig / Hajnal László Gábor. - Sopron : Edutech, 2000. - 36 p. : ill. ; 20 cm. - (Várhely könyvek, ISSN 1419-273X ; 8.)
Számozott példány: 100
ISBN 963-85907-1-8 fűzött : kvker. forgalomba nem kerül
894.511-14
[AN 800345]
MARC

ANSEL
UTF-89941 /2002.
Halmosi Sándor
   Napleány voltál : december 13 - február 4. / Halmosi Sándor. - Budapest : Littera Nova, 2002. - 59, [3] p. ; 15 cm
Versek
ISBN 963-9212-60-1 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 932035]
MARC

ANSEL
UTF-89942 /2002.
Harangozó András
   A púpos sárkány visszatér és azt mondja: Jó reggelt! / Andrew Bellringer feat. Bax Brothers. - Budapest : Dokpress, 2000. - 328 p. ; 20 cm. - (Vigyázz a fejedre könyvek, ISSN 1586-7390)
Regény
ISBN 963-00-5016-1 fűzött : ár nélkül
894.511-311.5
[AN 800699]
MARC

ANSEL
UTF-89943 /2002.
Herczeg Ferenc (1863-1954)
   A hét sváb / Herczeg Ferenc. - Budapest : Korona, 2002. - 164 p. ; 24 cm. - (Történelem, irodalom, ifjúság, ISSN 1585-5864)
Regény
ISBN 963-9376-53-1 kötött : ár nélkül
894.511-311.6
[AN 931776]
MARC

ANSEL
UTF-89944 /2002.
Hetzer István
   Tét az élet / Stephan Harley. - Pécs : Alexandra, [2000]. - 375 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-367-863-3 fűzött : ár nélkül
894.511-312.4
[AN 801481]
MARC

ANSEL
UTF-89945 /2002.
   Homeland in the heights : an anthology of Post-World War II Hungarian poetry / sel. and ed. by Csilla Bertha. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2000. - 259 p. : ill. ; 24 cm. - (Eötvös klasszikusok, ISSN 1219-3062 ; 39.)
Oktatási segédanyag
ISBN 963-9024-88-0 fűzött : 1493,- Ft
894.511-14(082)=20
[AN 801004]
MARC

ANSEL
UTF-89946 /2002.
Hornyák József (1920-)
   Válogatott írások / Hornyák József. - Budapest : Pont, [2001]-. - 20 cm
ISBN 963-9312-53-3 *
894.511-32(498)
[AN 909016]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Szerelmeim. - cop. 2002. - 90 p.
ISBN 963-9312-49-5 fűzött : 1060,- Ft
894.511-32(498)
[AN 932138] MARC

ANSEL
UTF-89947 /2002.
Horváth Gábor
   Drótfátyol / Ricardo Crosa. - [Debrecen] : Cherubion, 2002. - 215 p. ; 18 cm. - (Halálosztó 2029, ISSN 1585-6259)
Regény
ISBN 963-9346-57-8 fűzött : 898,- Ft
894.511-312.9
[AN 931722]
MARC

ANSEL
UTF-89948 /2002.
Horváth Sándor (1957-)
   Álmos tájakon járok : válogatott novellák, szociográfiák / Horváth Sándor ; [... ill. Jankovics Mária]. - Ungvár ; Budapest : Intermix, 2002. - 87 p. : ill. ; 20 cm. - (Kárpátaljai magyar könyvek, ISSN 1022-0283 ; 112.)
ISBN 963-9111-53-8 fűzött : ár nélkül
894.511-92(477.87) *** 894.511-32(477.87) *** 308-054.57(=945.11)(477.87)
[AN 932841]
MARC

ANSEL
UTF-89949 /2002.
Illyés Gyula (1902-1983)
Művek (vál.)
   Illyés Gyula / vál., szerk., a bev. tanulmányt írta és a jegyzeteket kész. Vasy Géza. - Pécs : Alexandra, [2002]. - 314, [5] p. ; 18 cm. - (Kossuth-díjas írók, ISSN 1588-8088 ; 4.)
Bibliogr.: p. 311-314.
ISBN 963-368-209-6 kötött : ár nélkül
894.511-821
[AN 931706]
MARC

ANSEL
UTF-89950 /2002.
József Attila (1905-1937)
Művek (vál.)
   József Attila / vál., szerk., a bev. tanulmányt írta és a jegyzeteket kész. Tverdota György. - Pécs : Alexandra, [2002]. - 270 p. ; 18 cm. - (Kossuth-díjas írók, ISSN 1588-8088 ; 1.)
Versek. - Bibliogr.: p. 255-263.
ISBN 963-368-207-X kötött : ár nélkül
894.511-14
[AN 931314]
MARC

ANSEL
UTF-89951 /2002.
Kaczér Illés (1887-1980)
   Ne félj szolgám, Jákob / Kaczér Illés. - [Budapest] : Göncöl, [2002]. - 591 p. ; 21 cm
Tart.: Ne félj szolgám, Jákob ; Jerikó ostroma. - Regények
ISBN 963-9183-34-2 kötött : 2990,- Ft
894.511-31
[AN 933224]
MARC

ANSEL
UTF-89952 /2002.
Karinthy Frigyes (1887-1938)
   Elbeszélések / Karinthy Frigyes. - [Budapest] : Akkord, [2001]-. - 21 cm
ISBN 963-7803-96-3 *
894.511-32
[AN 806122]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Gyilkosok ; Harun al Rasid. - cop. 2002. - 355 p. - (Karinthy Frigyes összegyűjtött művei ; ; 7.)
ISBN 963-7803-38-6 kötött : 1800,- Ft
894.511-32
[AN 933215] MARC

ANSEL
UTF-89953 /2002.
Karinthy Frigyes (1887-1938)
   Esszék, kritikák / Karinthy Frigyes ; [összeáll. és a szöveget gond. Fráter Zoltán]. - [Budapest] : Akkord, [2002]-. - 21 cm
894.511-95 *** 894.511(091)"191/193" *** 894.511-4
[AN 933269]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - cop. 2002. - 342 p. - (Karinthy Frigyes összegyűjtött művei ; ; 9.)
ISBN 963-7803-47-5 kötött : 1800,- Ft
894.511-95 *** 894.511(091)"191/193" *** 894.511-4
[AN 933273] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - cop. 2002. - 314 p. - (Karinthy Frigyes összegyűjtött művei ; ; 10.)
ISBN 963-7803-72-6 kötött : 1800,- Ft
894.511-95 *** 894.511(091)"191/193" *** 792(439)"191/193" *** 894.511-4
[AN 933278] MARC

ANSEL
UTF-89954 /2002.
Karinthy Frigyes (1887-1938)
   Humoreszkek / Karinthy Frigyes. - [Budapest] : Akkord, [2001]-. - 21 cm
ISBN 963-7803-97-1 *
894.511-7
[AN 806125]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Budapesti emlék ; Grimasz. - cop. 2001. - 294 p. - (Karinthy Frigyes összegyűjtött művei ; ; 4.)
A Függelék a szerző kötetbe nem gyűjtött írásait tartalmazza
ISBN 963-7803-84-X kötött : 1800,- Ft (hibás ISBN 963-7803-83-1)
894.511-7
[AN 932879] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Beszéljünk másról ; Ó nyájas olvasó ; Tanár úr kérem ; Aki utoljára nevet. - cop. 2002. - 496 p. - (Karinthy Frigyes összegyűjtött művei ; ; 8.)
ISBN 963-7803-39-4 kötött : 1800,- Ft
894.511-7
[AN 932888] MARC

ANSEL
UTF-89955 /2002.
Keleti Ágnes (1921-)
   Egy olimpiai bajnok három élete / írta Keleti Ágnes. - [Budapest] : Keleti Á., 2002. - 202 p. ; 22 cm
ISBN 963-440-796-X kötött : ár nélkül
Keleti Ágnes (1921-)
894.511-94 *** 796.41(439)(092)Keleti_Á.
[AN 932139]
MARC

ANSEL
UTF-89956 /2002.
   Kóc, kóc / [a verseket vál. Lengyel Anna] ; Bródy Vera, Győrfi András, Urai Erika illusztrációival. - Budapest : Holnap, cop. 2002. - 161, [5] p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 963-346-523-0 kötött : ár nélkül
894.511-14(02.053.2)
[AN 933029]
MARC

ANSEL
UTF-89957 /2002.
Kodolányi János (1899-1969)
   Én vagyok / Kodolányi János. - Budapest : Szt. István Társ., 2002. - 2 db ; 20 cm. - (Kodolányi János művei)
Regény
ISBN 963-361-349-3 kötött : ár nélkül
894.511-31
[AN 932244]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 428 p.
894.511-31
[AN 932248] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 349 p.
894.511-31
[AN 932251] MARC

ANSEL
UTF-89958 /2002.
Komlós Roni
   Cilantro / Komlós Roni. ; Amíg az amygdalát ki nem vágják... ...avagy Az érzelmek magasiskolája... / Kia Más. - Budapest : Ecoprint, 2000. - 91, 19 p. ; 18 cm
A két mű hátlapjával egybekötve.
ISBN 963-00-5444-2 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-00-5445-0)
894.511-31 *** 894.511-4
[AN 800381]
MARC

ANSEL
UTF-89959 /2002.
   Kövek szülnek virágot / Apats Gábor [et al.] antológiája ; Kirják Miklós [et al.] képciklusaival ; [szerk. Kárpáti Kamil]. - [Budapest] : Stádium, cop. 2002. - 204 p. : ill ; 21 cm
ISBN 963-9156-29-9 fűzött : ár nélkül
894.511-822 *** 741(439)
[AN 932082]
MARC

ANSEL
UTF-89960 /2002.
Lászlóffy Csaba (1939-)
   A csontnyakú furulya : verses legendárium / Lászlóffy Csaba ; Venczel János rajz. - Budapest : Mundus, 2002. - 71 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Gyermekeknek és felnőtteknek, ISSN 1588-5585)
ISBN 963-8033-70-3 kötött : ár nélkül
894.511-14(498)(02.053.2)
[AN 933043]
MARC

ANSEL
UTF-89961 /2002.
Lenkei Gábor (1957-)
   Vegyünk bankot! / Lenkei Gábor ; [... ill. Kosch Péter ...]. - [Budapest] : Kávé K., 2002. - 194 p. : ill. ; 19 cm. - (Cappuccino-könyvek, ISSN 1417-0884)
Regény
ISBN 963-9169-44-7 fűzött : 1450,- Ft
894.511-31
[AN 932925]
MARC

ANSEL
UTF-89962 /2002.
Lukáts János (1943-)
   Ikárosz és a tenger ; Borgulya vándorcirkusz : két regény / Lukáts János. - Budapest : Mundus, 2002. - 185 p. ; 23 cm. - (Mundus - új irodalom, ISSN 1416-1001 ; 4.)
ISBN 963-8033-30-4 kötött : ár nélkül
894.511-31
[AN 932944]
MARC

ANSEL
UTF-89963 /2002.
Márton László (1959-)
   Testvériség / Márton László. - Pécs : Jelenkor, 2001-. - 22 cm
Regény
ISBN 963-676-299-6 *
894.511-31
[AN 805881]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A mennyország három csepp vére. - 2002. - 275 p.
Kötött : 2100,- Ft (hibás ISBN 963-676-296-1)
894.511-31
[AN 931712] MARC

ANSEL
UTF-89964 /2002.
Martonfalvay Imre (XVI. sz)
   Martonfalvay Imre deák emlékirata : kezdődik Szécsényben, Vas vármegyében, végződik Pápán, 1585. november 29-én / ... kiad., bevezetéssel és jegyzetekkel ell. Szopori Nagy Imre. - Repr. kiad. - Pápa : Jókai M. Vár. Kvt., 2000. - 64 p. ; 21 cm. - (Jókai reprint, ISSN 1417-3123 ; 12.)
Eredeti kiadása: Budapest : Akad., 1881. - Eredetileg a "Monumenta Hungariae Historica" c. sorozat keretében jelent meg
ISBN 963-03-9724-2 fűzött : ár nélkül
894.511-94 *** 943.9"15"(093)
[AN 798601]
MARC

ANSEL
UTF-89965 /2002.
Merk, Kathy
   Édes gyámság / Kathy Merk. - [Őrbottyán] : Homonnai J.-né, cop. 2000. - 151 p. ; 19 cm
Regény
ISBN 963-640-915-3 fűzött : 498,- Ft
894.511-312.5
[AN 798224]
MARC

ANSEL
UTF-89966 /2002.
Mesterházy András
   Lamber / Mesterházy András. - [Budapest] : Magus Design Stúdió, cop. 2002. - 221 p. ; 21 cm. - (Újmagyar, ISSN 1588-8703)
Elbeszélések
ISBN 963-202-081-2 fűzött : 1490,- Ft
894.511-32
[AN 933071]
MARC

ANSEL
UTF-89967 /2002.
Mészöly Miklós (1921-2001)
   Pannon töredék / Mészöly Miklós. - [Budapest] : Tricolor, [2002]. - 275 p. ; 20 cm. - (Örökségünk, ISSN 1217-9280)
Elbeszélések. - Bibliogr.: p. 270-271.
ISBN 963-86189-1-4 fűzött : ár nélkül
894.511-32
[AN 931683]
MARC

ANSEL
UTF-89968 /2002.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   A gavallérok ; A Sipsirica / Mikszáth Kálmán. - [Kaposvár] : Holló, [2002]. - 147, [4] p. ; 20 cm. - (Holló diákkönyvtár, ISSN 1419-5933)
Kisregények
ISBN 963-9388-82-3 fűzött : ár nélkül
894.511-31
[AN 932908]
MARC

ANSEL
UTF-89969 /2002.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
Szent Péter esernyője (angol)
   St. Peter's umbrella / Kálmán Mikszáth ; [transl. ... by B. W. Worswick]. - 3. ed. - Budapest : Corvina, 2002. - 222 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-13-4227-1 kötött : 2300,- Ft
894.511-31=20
[AN 933080]
MARC

ANSEL
UTF-89970 /2002.
Móra Ferenc (1879-1934)
   Dióbél királyfi / Móra Ferenc ; [Reich Károly rajz.]. - 7. kiad. - Budapest : Móra, 2002. - 149, [2] p. : ill. ; 20 cm
Ifjúsági regény
ISBN 963-11-7700-9 kötött : ár nélkül
894.511-31(02.053.2)
[AN 933058]
MARC

ANSEL
UTF-89971 /2002.
Móricz Zsigmond (1879-1942)
   Pillangó / Móricz Zsigmond ; [utószó Domokos Mátyás]. - Budapest : Osiris, 2002. - 138 p. ; 19 cm. - (Millenniumi könyvtár, ISSN 1419-7316 ; 158.)
Regény
ISBN 963-389-179-5 kötött : 980,- Ft
894.511-31
[AN 932864]
MARC

ANSEL
UTF-89972 /2002.
   Munkás, paraszt, értelmiség munkaverseny lázában ég! : agitatív antológiaköltészet Magyarországon, 1945-1956 / [vál. és szerk. L. Simon László] ; [a bev. tanulmányt írta Buda Attila]. - Budapest : Korona, 2002. - 446 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9376-55-8 fűzött : ár nélkül
894.511-14(082) *** 323(439)"1945/1956"(0:82-14) *** 331(439)"1945/1956"(0:82-14)
[AN 931814]
MARC

ANSEL
UTF-89973 /2002.
Nagy Lajos (1883-1954)
Művek (vál.)
   Nagy Lajos / vál., szerk., a bev. tanulmányt írta és a jegyzeteket kész. Tarján Tamás. - Pécs : Alexandra, [2002]. - 409, [4] p. ; 18 cm. - (Kossuth-díjas írók, ISSN 1588-8088 ; 5.)
Bibliogr.: p. 407-409.
ISBN 963-368-208-8 kötött : ár nélkül
894.511-821
[AN 931708]
MARC

ANSEL
UTF-89974 /2002.
Nagy Pál (1934-)
   Journal in-time : él(e)tem / Nagy Pál. - Budapest : Kortárs, 2002-. - 23 cm. - (Phoenix könyvek, ISSN 1419-8428)
Az 1. köt. kötetjelzés nélkül jelent meg, monografikus leírása: AN 805419
Nagy Pál (1934-)
894.511-94
[AN 932300]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2002. - 371, [5] p. : ill.
ISBN 963-9297-59-3 fűzött : 2600,- Ft
894.511-94 *** 894.511(4)(091)"195/197"
[AN 932301] MARC

ANSEL
UTF-89975 /2002.
Nagy Zoltán Mihály (1949-)
   Páros befutó : regény / Nagy Zoltán Mihály ; [ill. Jankovics Mária]. - Budapest ; Ungvár : Intermix, 2002. - 125 p. : ill. ; 20 cm. - (Kárpátaljai magyar könyvek, ISSN 1022-0283 ; 111.)
ISBN 963-9111-56-2 fűzött : ár nélkül
894.511-31(477.87)
[AN 932837]
MARC

ANSEL
UTF-89976 /2002.
Németh Endre
   Málnamenyasszony / Németh Endre ; [közread. a] ... Győri Városi Könyvtár. - Győr : Gamma-Comp : Vár. Kvt., [2000]. - 221 p. ; 19 cm
Regény
ISBN 963-00-5031-5 fűzött : ár nélkül
894.511-31
[AN 799095]
MARC

ANSEL
UTF-89977 /2002.
Németh László (1901-1975)
Művek (vál.)
   Németh László: breviárium / szerk. Kovács Zoltán. - Budapest : Mundus, 2002. - 345 p. : ill. ; 23 cm. - (Mundus - új irodalom, ISSN 1416-1001 ; 21.)
ISBN 963-8033-93-2 kötött : ár nélkül
894.511-84
[AN 932952]
MARC

ANSEL
UTF-89978 /2002.
   Nyár, nyár, napsugár.. : nyári versek gyűjteménye / [vál. Maróthy Erzsébet és Szaitzné Gregorits Anna]. - [Budapest] : Novum, [2002]. - 248 p. ; 14 cm
ISBN 963-9334-23-5 fűzött : ár nélkül
894.511-14(082) *** 82-14=945.11 *** 398.831(=00)
[AN 932027]
MARC

ANSEL
UTF-89979 /2002.
   Nyári mulatságok : magyar írók novellái a nyaralásról / [vál. Urbán László] ; [... szerzői Babits Mihály et al.]. - [Budapest] : Palatinus ; Szekszárd : Séd Ny., 2002. - 335, [4] p. ; 19 cm. - (Magyar novella, ISSN 1419-6514)
ISBN 963-9380-74-1 kötött : 2690,- Ft
894.511-32(082) *** 379.85(0:82-32)
[AN 931678]
MARC

ANSEL
UTF-89980 /2002.
Nyírfalvi Károly (1960-)
   Szél és nap / Nyírfalvi Károly. - Budapest : Tipotéka ; Zalaegerszeg : Deák F. M. Kvt., 2000. - 55, [5] p. ; 21 cm
Versek. - Példányszám: 300
ISBN 963-7267-20-4 fűzött : 180,- Ft
894.511-14
[AN 798930]
MARC

ANSEL
UTF-89981 /2002.
Oravecz Imre (1943-)
   A megfelelő nap / Oravecz Imre. - Pécs : Jelenkor, 2002. - 236, [9] p. ; 21 cm
Versek
ISBN 963-676-305-4 kötött : 1500,- Ft
894.511-14
[AN 932927]
MARC

ANSEL
UTF-89982 /2002.
Péhl Gabriella (1958-)
   Vasfüggönyök / Péhl Gabriella. - [Budapest] : Századvég, 2002. - 104 p. ; 21 cm
ISBN 963-9211-49-4 fűzött : 952,- Ft
894.511-92
[AN 932859]
MARC

ANSEL
UTF-89983 /2002.
Pethes Mária
   Se bújva, se áldva : versek / Pethes Mária ; [graf. Péli Tamás]. - Kazincbarcika : Litoplan Kft., 2000. - 174 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-00-5740-9 * fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 800290]
MARC

ANSEL
UTF-89984 /2002.
Rozsos Gábor
   Kertedben, utoljára / Rozsos Gábor ; [... ill. Kass János] ; [kiad. a Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság]. - Kaposvár : Berzsenyi Irod. és Műv. Társ., 2000. - 63, [5] p. : ill. ; 19 cm
Versek. - Példányszám: 400
ISBN 963-8440-17-1 fűzött : 400,- Ft
894.511-14
[AN 798543]
MARC

ANSEL
UTF-89985 /2002.
Salina, Susan
   S'Almeyna : Ashbar első csatasárkánya : fantasy regény / Susan Salina. - [Debrecen] : Cherubion, 2002. - 344 p. : ill. ; 18 cm. - (Osiris könyvek, ISSN 1215-8518 ; 92.)
Worluk - a Káosz világa (keretcím)
ISBN 963-9346-58-6 fűzött : 1198,- Ft
894.511-312.9
[AN 932031]
MARC

ANSEL
UTF-89986 /2002.
Sallai R. Benedek
   Pirkadat után / Sallai R. Benedek ; [... graf. Budai Tibor ...]. - Túrkeve : Herman O. Természetvédő Kör, 2002. - 150 p. : ill. ; 20 cm. - (Zöldike könyvsorozat, ISSN 1419-7715 ; 14.)
Példányszám: 800
ISBN 963-202-401-X fűzött : ár nélkül
894.511-94 *** 502(0:82-94)
[AN 932171]
MARC

ANSEL
UTF-89987 /2002.
Sárosi István (1951-)
   Nem halsz meg soha! : négy egyfelvonásos / Sárosi István. - [Pécs] : Pro Pannonia, 2002. - 155, [2] p. ; 20 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
Tart.: Nem halsz meg soha! ; Bankot! vagy Amit akartok... ; Agónia ; A gonosz bennünk él - s ez olyan jó..
ISBN 963-9079-88-X fűzött : ár nélkül
894.511-2
[AN 931763]
MARC

ANSEL
UTF-89988 /2002.
Sarusi Mihály (1944-)
   Petőfi: más : regény / Sarusi Mihály. - Szolnok : Szépírás K., 2002. - 151, [4] p. ; 19 cm
Esszék
ISBN 963-00-8993-9 fűzött : 1300,- Ft
894.511-4 *** 894.511(091)"19"
[AN 931757]
MARC

ANSEL
UTF-89989 /2002.
Schein Gábor (1969-)
   Mordecháj könyve : kisregény / Schein Gábor. - Pécs : Jelenkor, 2002. - 86 p. ; 21 cm. - (Élő irodalom,, ISSN 1217-6699)
Kötött : 1000,- Ft (hibás ISBN 963-676-300-3)
894.511-31
[AN 931759]
MARC

ANSEL
UTF-89990 /2002.
Schwartz, Tristan
   A genovai méregkeverő / Tristan Schwartz. - Budapest : Bestline : Édesvíz, cop. 2002. - 219 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-528-594-9 fűzött : 1890,- Ft
894.511-311.3
[AN 933077]
MARC

ANSEL
UTF-89991 /2002.
Simon Balázs (1966-2001)
   Parafakönyv : naplóregény / Simon Balázs. - Pécs : Jelenkor, 2002. - 276 p. ; 21 cm
ISBN 963-676-303-8 kötött : 1800,- Ft
894.511-31
[AN 932869]
MARC

ANSEL
UTF-89992 /2002.
Somlyó György (1920-)
   Ahol van : versek, 1997-2002 / Somlyó György. - Pécs : Jelenkor, 2002. - 114, [5] p. ; 21 cm
Kötött : 1200,- Ft (hibás ISBN 963-676-297-X)
894.511-14
[AN 932953]
MARC

ANSEL
UTF-89993 /2002.
Surman László (1973-)
   Arcomon titkos írás / Surman László. - [Békés] : Szerző, 2000. - 62 p. ; 21 cm
Versek
ISBN 963-640-779-7 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 798580]
MARC

ANSEL
UTF-89994 /2002.
Szabó Ila
   Hétköznapi advent / Szabó Ila. - [Békéscsaba] : Tevan, 2000. - 117 p. ; 19 cm
Versek
ISBN 963-7278-71-0 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 799257]
MARC

ANSEL
UTF-89995 /2002.
Szabó Piroska (1938-)
   Gazdag szegénység : novelláskötet / Szabó Piroska. - [Sárrétudvari] : Szabó P., [2001]. - 121 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-440-105-8 * fűzött : ár nélkül
894.511-94
[AN 800720]
MARC

ANSEL
UTF-89996 /2002.
Szalay Károly (1929-)
   Szerelmes éveink : regény / Szalay Károly. - 3. kiad. - Budapest : Mundus, 2002. - 211 p. ; 23 cm. - (Mundus - új irodalom, ISSN 1416-1001 ; 15.). (Szalay Károly életműsorozat)
ISBN 963-8033-69-X kötött : ár nélkül
894.511-31
[AN 932880]
MARC

ANSEL
UTF-89997 /2002.
Szász Endre Áron
   A székely Villon / Szász Endre Áron ; [a ... grafikákat Szász Endre Áron kész.]. - [Budapest] : Szathmári M., [2001]. - 64 p. : ill. ; 21 cm
Versek
ISBN 963-640-995-1 fűzött : 999,- Ft
894.511-14
[AN 800703]
MARC

ANSEL
UTF-89998 /2002.
Tordon Ákos (1924-)
   Korkóstoló / Tordon Ákos. - Budapest : Szt. István Társ., 2002. - 279 p. ; 20 cm
Esszék, publicisztikai írások
ISBN 963-361-330-2 fűzött : 1800,- Ft
894.511-4 *** 894.511-94 *** 894.511-92
[AN 932983]
MARC

ANSEL
UTF-89999 /2002.
Trenka Csaba Gábor
   Galaktikus pornográfia : birodalmi és aulikus novellák / Trenka Csaba Gábor ; [az illusztrációkat ... kész. Kohlstedt Roberto]. - [Budapest] : Filum : Sheliak Kft., 2002. - 158 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9351-19-9 fűzött : ár nélkül
894.511-32
[AN 931779]
MARC

ANSEL
UTF-810000 /2002.
Turczi István (1957-)
   Sms 66 kortárs költőnek / Turczi István ; [graf. Lévai Ádám]. - [Budapest] : Orpheusz Kv., 2002. - 86 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9377-25-2 kötött : 1500,- Ft
894.511-14
[AN 933017]
MARC

ANSEL
UTF-810001 /2002.
Varga Lajos (1932-)
   Önmagunk körül : gondolatok, levelek, naplórészletek, reflexiók / Varga Lajos. - Budapest : Nagyvilág, 2002. - 290 p. ; 21 cm. - (Nagyvilág esszék, ISSN 1588-6751)
ISBN 963-9175-22-6 fűzött : 1500,- Ft
894.511-43
[AN 931760]
MARC

ANSEL
UTF-810002 /2002.
Várnai Ferenc (1928-)
   Nem hallgathatok tovább.. : egy újságíró vallomása / Várnai Ferenc. - [Budapest] : Kontúr, 2002. - 184 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-00-9440-1 fűzött : 1140,- Ft
Várnai Ferenc (1928-)
894.511-94
[AN 931746]
MARC

ANSEL
UTF-810003 /2002.
Vasadi Péter (1926-)
   Nem ragyogtak hiába : prózai írások / Vasadi Péter. - [Budapest] : Kairosz, [2002]. - 206 p. ; 21 cm
ISBN 963-9406-70-8 fűzött : 2200,- Ft
894.511-92 *** 930.85(100)
[AN 933105]
MARC

ANSEL
UTF-810004 /2002.
Whargay Attila
   Fityisz a világra! / Whargay Attila. - Miskolc : Bíbor K., cop. 2002. - 260 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-9103-95-0 fűzött : ár nélkül
894.511-31
[AN 931770]
MARC

ANSEL
UTF-810005 /2002.
Zsiga Edward
   Brutál István kalandjai / Zsiga Edward. - [Budapest] : Zsiga E., 2000. - 63 p. ; 19 cm
Versek
ISBN 963-640-949-8 fűzött : 590,- Ft
894.511-132
[AN 798621]
MARC

ANSEL
UTF-810006 /2002.
Zsuga Miklós (1921-)
   Szerelemfű : versek / Zsuga Miklós. - [Eger] : [Varga], 2002. - 111 p. ; 21 cm. - (Magyar Írók Nemzetközi Szövetsége könyvtára, ISSN 1585-2105 ; 70.)
ISBN 963-9253-03-0 fűzött : 850,- Ft
894.511-13
[AN 932132]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

10007 /2002.
Barbie in Hawaii (magyar)
   Barbie Hawaii-on / [ford. Méry Ildikó]. - Budapest : Egmont-Hungary, 2000. - [16] p. : ill., színes ; 17 cm. - (Barbie, ISSN 1419-0346 ; 9.)
Képes mese
ISBN 963-627-498-3 fűzött : 248,- Ft
087.5(084.1)
[AN 799590]
MARC

ANSEL
UTF-810008 /2002.
Barbie on inliners (magyar)
   Barbie görkorcsolyázik / [ford. Méry Ildikó]. - Budapest : Egmont-Hungary, 2000. - [16] p. : ill., színes ; 17 cm. - (Barbie, ISSN 1419-0346 ; 8.)
Képes mese
ISBN 963-627-497-5 fűzött : 248,- Ft
087.5(084.1)
[AN 799589]
MARC

ANSEL
UTF-810009 /2002.
Bohatta, Ida
Brumm und Braun (magyar)
   Brumi és Barna / Ida Bohatta ; ford. Csillag Éva. - Budapest : Simon K., [2001]. - [18] p. : ill., színes ; 15 cm
ISBN 963-9338-00-1 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 800740]
MARC

ANSEL
UTF-810010 /2002.
Bohatta, Ida
Eismännlein (magyar)
   Jégmanócskák / Ida Bohatta ; ford. Csillag Éva. - Budapest : Simon K., [2001]. - [22] p. : ill., színes ; 15 cm
ISBN 963-9338-01-X kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 800734]
MARC

ANSEL
UTF-810011 /2002.
Bohatta, Ida
In den Wurzelstübchen (magyar)
   A lombtakaró alatt / Ida Bohatta ; ford. Csillag Éva. - Budapest : Simon K., [2001]. - [26] p. : ill., színes ; 15 cm
ISBN 963-9338-04-4 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 800742]
MARC

ANSEL
UTF-810012 /2002.
Bohatta, Ida
Der verkannte Bimpfi (magyar)
   Bimfi / Ida Bohatta ; ford. Csillag Éva. - Budapest : Simon K., [2001]. - [26] p. : ill., színes ; 15 cm
ISBN 963-9338-03-6 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 800737]
MARC

ANSEL
UTF-810013 /2002.
Clément, Claude
Benjamin passe à la télé (magyar)
   Bálint és az elmebajnokság / írta Claude Clément ; rajz. Christel Desmoinaux ; [ford. Szalontai Ágnes]. - [Budapest] : Passage, cop. 2000. - 43 p. : ill., színes ; 18 cm. - (Olvasni jó!, ISSN 1217-6346). (Csupa igaz történet, ISSN 1586-0019 ; 12.)
ISBN 963-228-233-7 fűzött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 801011]
MARC

ANSEL
UTF-810014 /2002.
Clément, Claude
Papa n'aime pas les chats (magyar)
   Apu nem akar állatokat / írta Claude Clément ; rajz. Nadine Soubrouillard ; [ford. Szalontai Ágnes]. - [Budapest] : Passage, cop. 2000. - 39, [4] p. : ill., színes ; 18 cm. - (Olvasni jó!, ISSN 1217-6346). (Csupa igaz történet, ISSN 1586-0019 ; 8.)
ISBN 963-228-216-7 fűzött : ár nélkül
087.5
[AN 799260]
MARC

ANSEL
UTF-810015 /2002.
Disney, Walt
Tigger's moving day (magyar)
   Tigris elköltözik / Walt Disney ; [ford. Bisztray Sándor]. - Budapest : Egmont Hungary, 2000. - [32] p. : ill., színes ; 21 cm
Képes mese
ISBN 963-627-521-1 kötött : 999,- Ft
087.5(084.1)
[AN 801164]
MARC

ANSEL
UTF-810016 /2002.
Roffey, Maureen
   Állatok a tanyán / Maureen Roffey & Jo Lodge. - [Budapest] : Passage, cop. 2002. - 10, [2] p. : ill., színes ; 24x24 cm + mell.
Foglalkoztatókönyv
ISBN 963-228-288-4 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 933179]
MARC

ANSEL
UTF-810017 /2002.
Shooting hoops (magyar)
   Barátom az ellenfelem / [ford. Méry Ildikó]. - Budapest : Egmont-Hungary, 2000. - 18 p. : ill., színes ; 17 cm. - (Barbie, ISSN 1419-0346 ; 7.)
Képes mese
ISBN 963-627-496-7 fűzött : 248,- Ft
087.5(084.1)
[AN 799587]
MARC

ANSEL
UTF-8