MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2002 - 6. évfolyam, 24. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2006

Created at 2007/04/04 19:09:15
by MNBWWW (Vers 1.00 Release,
linked at Mar 28 2007 15:03:03)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok

11071 /2002.
Hegedűs Ferencné
   Szóbúvár / Hegedűs Ferencné ; [ill. Pállay Szilvia]. - Celldömölk : Apáczai, 2002. - 240 p. : ill. ; 30 cm
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-464-660-3)
030(02.053.2)
[AN 938172]
MARC

ANSEL
UTF-811072 /2002.
   Révai nagy lexikona : az ismeretek enciklopédiája. - Hasonmás kiad. - [Szekszárd] : Babits, 1992-. - 25 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Révai, 1911-1935
ISBN 963-7806-96-2
030
[AN 100154]
MARC

ANSEL
UTF-8


   16. köt., Racine - Sodoma. - 2002. - [4], 875 p., [6] t., [52] t.fol. : ill., részben színes
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9015-20-2)
030
[AN 939374] MARC

ANSEL
UTF-8


   19. köt., Vár - Zsüri : kiegészítés: Aachen - Beöthy. - 2002. - [4], 866 p., [7] t., [34] t.fol. : ill., részben színes
ISBN 963-9015-65-2 kötött : ár nélkül
030
[AN 939381] MARC

ANSEL
UTF-811073 /2002.
   Révai nagy lexikona : az ismeretek enciklopédiája. - Hasonmás kiad. - [Szekszárd] : Babits, 1992-. - 25 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Révai, 1911-1935
ISBN 963-8318-39-2 *
030
[AN 126986]
MARC

ANSEL
UTF-8


   12. köt., Kontúr - Lovas. - 2002. - [4], 875 p., [21] t., [50] t.fol. : ill., részben színes
ISBN 963-9015-52-0 kötött : ár nélkül
030
[AN 939390] MARC

ANSEL
UTF-811074 /2002.
   Révai nagy lexikona : az ismeretek enciklopédiája. - Hasonmás kiad. - [Szekszárd] : Babits, 1993-. - 25 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Révai, 1911-1935
ISBN 963-7806-64-4
030
[AN 47823]
MARC

ANSEL
UTF-8


   21. köt., Kiegészítés: A - Z. - 2002. - [8], 856 p., [29] t., [41] t.fol. : ill., részben színes
ISBN 963-9015-02-4 kötött : ár nélkül
030
[AN 939372] MARC

ANSEL
UTF-8


   20. köt., Kiegészítés: Bér - Zsolt. - 2002. - [4], 851, XXI p. : ill.
ISBN 963-8318-70-8 kötött : ár nélkül
030
[AN 939377] MARC

ANSEL
UTF-811075 /2002.
   Révai nagy lexikona : az ismeretek enciklopédiája. - Hasonmás kiad. - [Szekszárd] : Babits, 1997-. - 25 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Révai, 1911-1935
ISBN 963-9015-34-2
030
[AN 259382]
MARC

ANSEL
UTF-8


   11. köt., Jób - Kontúr. - 2002. - [4], 875 p., [22] t., [37] t.fol. : ill., részben színes
ISBN 963-9015-26-1 kötött : ár nélkül
030
[AN 939379] MARC

ANSEL
UTF-8
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

11076 /2002.
   A "Lánczos Kornél - Szekfű Gyula Ösztöndíj" Alapítvány 10 éve, 1993-2002 : jubileumi kiadvány : Lánczos Kornél és Szekfű Gyula élete és munkássága / [szerk. ... Banizs Károly] ; [közread.] Székesfehérvár Megyei-jogú Város Önkormányzata. - Székesfehérvár : Önkormányzat, 2002. - 56, 101, 134 p. : ill., részben színes ; 21 cm
A két életmű tanulmány szerzője Ronyecz József és Varga Zsuzsa. - Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-202-827-9 fűzött : ár nélkül
Lánczos Kornél (1893-1974)
Szekfű Gyula (1883-1955)
Lánczos Kornél - Szekfű Gyula Közalapítvány.
061.27(439-2Székesfehérvár)(091) *** 53(439)(092)Lánczos_K. *** 930.1(439)(092)Szekfű_Gy. *** 012Szekfű_Gy.
[AN 938219]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

11077 /2002.
Énekes Ferenc
   A kiadványszerkesztés / Énekes Ferenc. - Budapest : Novella, 2000-. - 24 cm
ISBN 963-7953-94-9 *
655.53 *** 681.3.004.14
[AN 446617]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Illusztráció. - 2002. - 315 p. : ill., részben színes
Bibliogr.: p. 281-282.
ISBN 963-9442-03-8 kötött : 2990,- Ft
655.53(075.3) *** 681.3.019(075.3) *** 519.688:655.2(075.3) *** 681.3.004.14
[AN 939163] MARC

ANSEL
UTF-811078 /2002.
Lotman, Ûrij Mihajlovič
   Kultúra és intellektus : Jurij Lotman válogatott tanulmányai a szöveg, a kultúra és a történelem szemiotikája köréből / ford., szerk., az elő- és utószót írta Szitár Katalin. - Budapest : Argumentum : ELTE Irod. és Irodkut. Doktori Program, 2002. - 181 p. ; 23 cm. - (Diszkurzívák, ISSN 1419-9890)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-446-213-8 fűzött : 1800,- Ft
003 *** 801.541.2 *** 008 *** 930.1
[AN 939130]
MARC

ANSEL
UTF-811079 /2002.
   Visszalapozó : 40 éves a Pécsi Városi Könyvtár / [szerk. ... Bebessi B. Károly]. - Pécs : Vár. Kvt., 2000. - 67 p. : ill. ; 20 cm
Példányszám: 100
ISBN 963-00-4480-3 fűzött : ár nélkül
Városi Könyvtár (Pécs)
027.52(439-2Pécs)(091)
[AN 802760]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

11080 /2002.
László Gézáné Szarka Ágota (1954-)
   Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, a történelmi Bereg, Szabolcs, Szatmár, Ugocsa és Ung vármegyék sajtóbibliográfiája, 1845-2000 / szerk. László Gézáné Szarka Ágota ; [kiad. a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár]. - Nyíregyháza : Móricz M. és Vár. Kvt., 2002. - 523, [7] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-7281-48-7 fűzött : ár nélkül
070(439.161)"1845/200":016
[AN 937200]
MARC

ANSEL
UTF-811081 /2002.
Szeles András (1966-)
   Erőszak a televízióban / Szeles András. - Miskolc : '96 Studio Kft., 2001. - 111 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 109-111.
ISBN 963-00-5655-0 fűzött : ár nélkül
791.9.097 *** 316.77
[AN 802005]
MARC

ANSEL
UTF-811082 /2002.
Szinnyei József (1830-1913)
Művek (vál.)
   Id. Szinnyei József emlékezete : művelődéstörténeti és sajtótörténeti írásai / összeáll., sajtó alá rend. és a Szinnyei-bibliográfiát kész. Gazda István ; [a bev. tanulmányt írta Kozocsa Sándor]. - Piliscsaba : Mati, 2002. - 323 p. ; 24 cm. - (Magyar tudománytörténeti szemle könyvtára, ISSN 1416-5368 ; 26.)
Bibliogr.: p. 269-298. és a jegyzetekben
ISBN 963-9276-24-3 fűzött : ár nélkül
070(439)"17/18" *** 012Szinnyei_J. *** 930.85(439)
[AN 937164]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

11083 /2002.
   The youth for a less selfish future : changing values - forming new societies : Budapest Futures Course 2001 : Summer Course of the World Futures Studies Federation : August 25 - September 1, 2001, Budapest ... / [ed. by Erzsébet Nováky, Tamás Gáspár, Gergely Tyukodi] ; [written by Gyula Bakacsi et al.] ; [publ. by the] Futures Studies Centre Budapest University of Economic Sciences and Public Administration. - Budapest : Futures Studies Centr. Budapest Univ. of Economic Sciences and Publ. Administration, 2002. - [2], 218 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-503-288-9 fűzött : ár nélkül
008.2 *** 304 *** 061.3(439-2Bp.)"2001"
[AN 939063]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

11084 /2002.
Eadie, Betty J.
Embraced by the light (magyar)
   Átölel a Fény : [beszámoló az eddigi legteljesebb halálközeli élményről] / Betty J. Eadie ; [ford. Kuklis Iván]. - 2. kiad. - Budapest : M. Kvklub, 2002, cop. 1995. - 185 p. ; 21 cm
ISBN 963-547-786-4 kötött : ár nélkül
133 *** 612.013 *** 001.94
[AN 939637]
MARC

ANSEL
UTF-811085 /2002.
Fontbrune, Jean-Charles de
Nostradamus de 1999 à l'âge d'or (magyar)
   Nostradamus 1999-től az aranykorig / Jean-Charles de Fontbrune ; [ford. Balázs Mária ..., Neofitu Éva]. - [Budapest] : Elektra Kiadóház, 2002. - 355 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 353-355.
ISBN 963-9391-43-3 kötött : ár nélkül
Nostradamus
133.3Nostradamus
[AN 937073]
MARC

ANSEL
UTF-811086 /2002.
Lim, Jes T. Y.
Feng-Shui für Büro und Business (magyar)
   Feng shui az irodában és az üzleti életben / Jes T. Y. Lim ; [ford. Drimál István]. - [Budapest] : Lunarimpex, 2002. - 202 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 194-196.
ISBN 963-9219-18-5 fűzött : 2588,- Ft
133.25
[AN 938218]
MARC

ANSEL
UTF-811087 /2002.
Sitchin, Zecharia
The 12 planet (magyar)
   A tizenkettedik bolygó / Zecharia Sitchin ; [ford. Deborah N. Schwartz]. - Budapest : Édesvíz, 2002. - 374 p. : ill. ; 24 cm
A 12. bolygó (borító- és gerinccím)
ISBN 963-528-608-2 fűzött : 2190,- Ft
001.94 *** 930.85(3)
[AN 940206]
MARC

ANSEL
UTF-811088 /2002.
Tini Chris
   Jósoljunk együtt Emericus Christopher módszerével / Tini Chris. - [Budapest] : [Magánkiad.], [2002]. - 100 p. ; 19 cm
ISBN 963-440-979-2 fűzött : ár nélkül
133.3 *** 613.865
[AN 938449]
MARC

ANSEL
UTF-811089 /2002.
Váradi Tibor
   Az evangéliumok spirituális értelmezése / Váradi Tibor ; [a kislexikont összeáll. Kőhegyi Attila] ; [közread. a Napfényes Élet Alapítvány]. - Budapest : Napfényes Élet Alapítvány, 2002-. - 21 cm
ISBN 963-00-9779-6
133.25 *** 226.07
[AN 931153]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Márk evangéliuma a szellemtudomány fényében : 8 előadás : Budapest, 1999. október 8 - 2000. május 5. - 2002. - 161, [2] p.
ISBN 963-00-9780-X kötött : 1500,- Ft
Biblia. Újszövetség. Márk evangéliuma.
133.25 *** 226.3.07
[AN 931156] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Lukács evangéliuma a szellemtudomány fényében : 8 előadás : Budapest, 2000. október 6 - 2001. május 4. - 2002. - 187, [3] p.
ISBN 963-202-990-9 kötött : 1500,- Ft
Biblia. Újszövetség. Lukács evangéliuma.
133.25 *** 226.4.07
[AN 939010] MARC

ANSEL
UTF-811090 /2002.
Verőczei Ernő
Fehér könyv egy nemzetközi tudósösszeesküvésről (új kiadása)
   Galilei-szindróma : fehér könyv egy nemzetközi tudósösszeesküvésről : dokumentum összeállítás / Verőczei W. Ernő. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Robottechnika Kft., 2001. - 110 fol. : ill. ; 30 cm
ISBN 963-85687-7-1 fűzött : ár nélkül
001.94
[AN 802538]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

11091 /2002.
   Bakonysárkány környékének természeti értékei / Barta Zoltán [et al.] ; [szerk. Benis István, Futó János] ; [kiad. a Zöldsárkány Környezetvédő és Természetjáró Csoport]. - Bakonysárkány : Zöldsárkány Környezetvédő és Természetjáró Csop., 2000. - 64 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 60-61.
ISBN 963-00-4293-2 fűzött : ár nélkül
502(439-2Bakonysárkány)
[AN 801998]
MARC

ANSEL
UTF-811092 /2002.
International Symposium for Living Rivers, (2000) (Budapest)
   Proceedings of the International Symposium for Living Rivers: river rehabilitation of international waterways : ... Hungarian Academy of Science, Budapest ... 21st January 2000 / org. by the Prime Minister's Office and the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Hungary ; ed. by György Kovács. - Budapest : EKO' 21, 2000. - 141 p., [16] t. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-00-5597-X fűzött : ár nélkül
504.06 *** 556.53 *** 061.3(439-2Bp.)"2000"
[AN 802577]
MARC

ANSEL
UTF-811093 /2002.
   Lehetőségek az agrártermelés környezetbarát fejlesztésében : a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium 1998. évi, valamint a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 2000. évi megbízása alapján megvalósult kutatási program / szerk. Kovács Ferenc, Kovács János és Banczerowski Januszné. - 2. bőv., átd. kiad. - Budapest : MTA Agrártudományok Oszt., 2001. - 233 p. ; 24 cm. - (Magyarország az ezredfordulón, ISSN 1418-656X)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-508-072-7 fűzött : ár nélkül
504.06 *** 63
[AN 940202]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

11094 /2002.
Arnold, Nick
Frightening light (magyar)
   Féktelen fény / Nick Arnold ; ill. Tony De Saulles ; [ford. Márton Andrea]. - Budapest : Egmont, 2002. - 155 p. : ill. ; 20 cm. - (Rettentő tudomány, ISSN 1587-348X)
ISBN 963-627-752-4 fűzött : 798,- Ft
535(02.053.2)(0:82-7)
[AN 937217]
MARC

ANSEL
UTF-811095 /2002.
   Relativity today : proceedings of the Sixth Hungarian Relativity Workshop : Budapest, July 17-22, 2000 / ed. by C. A. Hoenselaers and Z. Perjés. - Budapest : Akad. K., cop. 2002. - XII, 189, [3] p. : ill. ; 25 cm
Rend. a Magyar Tudományos Akadémia Központi Fizikai Kutató Intézet Részecske- és Magfizikai Kutató Intézet. - Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-05-7929-4 kötött : ár nélkül
530.12 *** 061.3(439-2Bp.)"2000"
[AN 939241]
MARC

ANSEL
UTF-811096 /2002.
   Symmetry and stability in nonlinear mechanics with interdisciplinary applications : Budapest, July 10-14, 2000 / [organizers Gábor Domokos ..., Tim Healey ...] ; [... eds Gábor Domokos, György Károlyi, Réka Macskási]. - [Budapest] : [Budapest Univ. of Technology and Economy], [2001]. - 32 p. ; 24 cm
Közread. a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. - A szakszemináriumon elhangzott előadások kivonatai
ISBN 963-420-647-6 fűzött : ár nélkül
531/534 *** 061.3(439-2Bp.)"2000"
[AN 801688]
MARC

ANSEL
UTF-811097 /2002.
   Szilárdságtan / szerk. M. Csizmadia Béla, Nándori Ernő ; [szerzők Csizmadia Béla et al.]. - 2. jav., bőv. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2002, cop. 1999. - 595 p. : ill. ; 25 cm + floppy. - (Mechanika mérnököknek, ISSN 1416-535X)
Felsőoktatási tankönyv. - Bibliogr.: p. 593-595.
ISBN 963-19-3457-8 kötött : 4480,- Ft
539.4(075.8)
[AN 939718]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

11098 /2002.
   Dinók földjén / [szerk. Dönsz Judit] ; [ill. Szendrei Tibor]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2002. - 47 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-9325-18-X kötött : ár nélkül
568.19(02.053.2)
[AN 939054]
MARC

ANSEL
UTF-811099 /2002.
   Dinók nyomában / [szerk. Dönsz Judit] ; [ill. Szendrei Tibor, Vass Richárd]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2002. - 45 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-9325-23-6 kötött : ár nélkül
568.19(02.053.2)
[AN 939061]
MARC

ANSEL
UTF-811100 /2002.
Dinosaur dictionary (magyar)
   Dinoszaurusz-enciklopédia : a történelem előtti hüllők és dinoszauruszok A-tól Z-ig. - Budapest : M. Kvklub, 2002. - 64 p. : ill., színes ; 32 cm
Ford. Sellei György
ISBN 963-547-704-X kötött : ár nélkül
568.19:030(02.053.2)
[AN 938307]
MARC

ANSEL
UTF-811101 /2002.
Hazslinszky Tamás
   Lillafüred, Szent István- és Anna-barlang / [Hazslinszky Tamás]. - 8. kiad. - Budapest : TKM Egyes., 2000. - 16 p. : ill. ; 17 cm. - (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, ISSN 0139-245X ; 90.)
Példányszám: 3000. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-554-396-4 fűzött : ár nélkül
551.44(439-2Lillafüred)(036)
[AN 803069]
MARC

ANSEL
UTF-811102 /2002.
   A Ráckevei (Soroksári)-Duna : a Duna-ág és vízrendszerének bemutatása : konferencia a Duna-ág és térsége fejlesztési kérdéseiről : 1999. szeptember 2., Ráckeve / [rend., közread. a Közlekedési és Vízügyi Minisztérium Vízgazdálkodási Főosztálya]. - Budapest : KVM Vízgazdálkodási Főoszt., 2000. - 38 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-00-6502-9 * fűzött : ár nélkül
556.18(439)(282.243.7) *** 628.1/.2(439)(282.243.7) *** 061.3(439-2Ráckeve) *** 556.53(439)(282.243.7) *** 332.1(439)(282.243.7)
[AN 803403]
MARC

ANSEL
UTF-811103 /2002.
Stace, Alexa
The Earth atlas (magyar)
   A Föld atlasza / Alexa Stace ; tud. szerk. Dougal Dixon ; [ill. Julian Baker, Lee Rowe] ; [ford. Kállai Tibor]. - [Budapest] : Passage, cop. 2000. - 95 p. : ill., színes ; 34 cm. - (A világ felfedezése, ISSN 1586-0868 ; 1.)
ISBN 963-228-202-7 kötött : ár nélkül
911.2 *** 55
[AN 802548]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

11104 /2002.
Boglári Ferenc
   Az Univerzum kialakulásának története : egy új szempont szerinti vizsgálat eredményeinek összegzése az Univerzumról / a vizsgálatot végezte és az eredményeket összegezte Boglári Ferenc. - Pécs : Szerző, 2001. - 24 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-440-083-3 fűzött : ár nélkül
524.8
[AN 802520]
MARC

ANSEL
UTF-811105 /2002.
   A csillagászat magyarországi történetéből : a klasszikus századok asztronómusai / összeáll. Gazda István ; [szakszerk. Scharnitzky Viktor] ; [a szerkesztésben közrem. Sragner Márta, Keszthelyi Sándor]. - Piliscsaba : Mati, 2002. - 287 p. ; 24 cm. - (Magyar tudománytörténeti szemle könyvtára, ISSN 1416-5368 ; 12.)
A magyar csillagászat történetéből (borító- és gerinccím). - Bibliogr.: p. 243-269. és a jegyzetekben
ISBN 963-9276-25-1 fűzött : ár nélkül
52(439)(091)
[AN 938137]
MARC

ANSEL
UTF-811106 /2002.
Vasné Tana Judit
   Albert Ferenc és az egri csillagásztorony / [írta Vasné Tana Judit] ; [kiad. Az Egri Csillagásztorony Védelmében Alapítvány]. - [Eger] : Az Egri Csillagásztorony Védelmében Alapítvány, [2001]. - 16 p. : ill. ; 17 cm
Bibliogr.: p. 16.
ISBN 963-00-6345-X * fűzött : ár nélkül
Albert Ferenc (1811-1883)
52(439)(092)Albert_F. *** 52(439-2Eger)(091)
[AN 803003]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

11107 /2002.
Bartosiewicz László (1954-)
Az állatok háziasítása (angol)
   The domestication of animals : guide to the exhibition of the Museum of Hungarian Agriculture / László Bartosiewicz. - Budapest : Museum of Hung. Agriculture, 2000. - 17 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - Eredeti nyelven: Az állatok háziasítása
ISBN 963-7092-48-X fűzött : ár nélkül
591.612 *** 069(439-2Bp.)MMM(036)
[AN 802775]
MARC

ANSEL
UTF-811108 /2002.
Bartosiewicz László (1954-)
   Az állatok háziasítása : kiállításvezető / Bartosiewicz László ; [közread. a] Magyar Mezőgazdasági Múzeum. - Budapest : M. Mezőgazd. Múz., 2000. - 17 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - Fordítása: The domestication of animals guide to the exhibition of the Museum of Hungarian Agriculture
ISBN 963-7092-47-1 fűzött : ár nélkül
591.612 *** 069(439-2Bp.)MMM(036)
[AN 802777]
MARC

ANSEL
UTF-811109 /2002.
Byatt, Andrew
The blue planet (magyar)
   A kék bolygó : az óceánok természetrajza / Andrew Byatt, Alastair Fothergill és Martha Holmes ; [ford. ... Bihari Gábor et al.]. - Pécs : Alexandra, [2002]. - 384 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-368-227-4 kötött : ár nélkül
591.9(26) *** 551.46
[AN 938627]
MARC

ANSEL
UTF-811110 /2002.
   Halak : az úszás művészei / [... szerzői Günter Diesener et al.] ; [graf. Gerd Ohnesorge et al.] ; [ford. Pénzes Bethen]. - Budapest : M. Kvklub, 2002. - 159 p. : ill., főként színes ; 31 cm. - (A természet történetei, ISSN 1587-7078)
A ford. a "Tierlexikon in 10 Bänden" c. kiad. alapján kész.
ISBN 963-547-693-0 kötött : ár nélkül
597
[AN 937279]
MARC

ANSEL
UTF-811111 /2002.
Smith, Penelope
Animal talk (magyar)
   Az állatok beszéde : hogyan kommunikáljunk háziállatainkkal? / Penelope Smith ; [ford. Béresi Csilla]. - Budapest : Bestline : Édesvíz, 2002. - 148 p. ; 24 cm
ISBN 963-528-588-4 fűzött : 1890,- Ft
591.58
[AN 938269]
MARC

ANSEL
UTF-811112 /2002.
Vágvölgyi Ágnes
   Immunológiai alapismeretek / Vágvölgyi Ágnes. - Budapest : Kádix, 2000. - 56 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-00-5334-9 fűzött : ár nélkül
577.27
[AN 801508]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

11113 /2002.
   50 éves a kaposvári mellkassebészet : jubileumi emlékkönyv : közlemények / [szerk. Vincze Károly] ; [kiad. a Kaposi Mór Megyei Kórház Általánossebészeti, Ér- és Mellkassebészeti Osztálya]. - Kaposvár : Kaposi M. M. Kórház, 2000. - 47 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-00-4262-2 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-000-4262-2)
Kaposi Mór Megyei Kórház (Kaposvár). Általánossebészeti, Ér- és Mellkassebészeti Osztály.
617.54 *** 364.444.046.6(439-2Kaposvár)
[AN 801564]
MARC

ANSEL
UTF-811114 /2002.
Aritmia és Pacemaker Napok (2.) (Kaposvár) (2000)
   II. Aritmia és Pacemaker Napok : Kaposvár, 2000. október 5-7. : [program, előadás-kivonatok]. - [Kaposvár] : [Kaposi M. M. Kórház], [2000]. - 84 p. ; 21 cm
Közread. a Kaposi Mór Megyei Kórház. - Rend. a Magyar Kardiológusok Társasága Aritmia és Pacemaker Munkacsoportja és a Somogy Megyei Tüdő- és Szívkórház Kardiológiai Osztálya
ISBN 963-00-6013-2 * fűzött : ár nélkül
616.12 *** 061.3(439-2Kaposvár)
[AN 802842]
MARC

ANSEL
UTF-811115 /2002.
Bean, Anita
The complete guide to sports nutrition (magyar)
   Modern sporttáplálkozás : [helyes étrenddel, fitten] : [étrendkalauz a tökéletes eredmény eléréséhez] / Anita Bean ; [ford. Nagy Ágoston]. - [Debrecen] : Gold Book, [2002]. - 255 p. : ill. ; 23 cm. - (Útmutató a jó kondícióhoz, ISSN 1587-1924)
ISBN 963-9248-77-0 fűzött : ár nélkül
613.2 *** 796
[AN 937103]
MARC

ANSEL
UTF-811116 /2002.
Buss, David M.
The dangerous passion (magyar)
   Veszélyes szenvedély : szerelem, szex és féltékenység / David M. Buss ; [ford. Ballér Piroska]. - Budapest : Vince K., 2002. - 278 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 260-273.
ISBN 963-9323-54-3 kötött : 2795,- Ft
159.922.1 *** 316.647.2 *** 392.6 *** 613.88 *** 316.472.4
[AN 937315]
MARC

ANSEL
UTF-811117 /2002.
Cooper, Carol
The baby & child (magyar)
   Ezernyi kérdés, ezernyi válasz csecsemőkről, kisgyerekekről : [szülők kézikönyve] / Carol Cooper. - Budapest : M. Kvklub, 2002. - 239 p. : ill., színes ; 25 cm
Ford. Honti Katalin, Kiss Zsuzsa
ISBN 963-547-701-5 kötött : ár nélkül
613.95 *** 37.018.1-053.3
[AN 937266]
MARC

ANSEL
UTF-811118 /2002.
Deák Sándor (1947-)
   Gyógyítás fény- és színterápiával / Deák Sándor. - Szarvas : Deák S., 2002. - 157 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-440-952-0 fűzött : ár nélkül
613.89 *** 133.25
[AN 937136]
MARC

ANSEL
UTF-811119 /2002.
Draaisma, Douwe
De metaforenmachine (magyar)
   A metaforamasina : az emlékezet egyik lehetséges története / Douwe Draaisma. - [Budapest] : Typotex, 2002. - 242 p. : ill. ; 24 cm. - (Test és lélek, ISSN 1417-6793)
Ford. Balogh Tamás. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9326-33-X fűzött : 2800,- Ft
159.953 *** 930.85(100)
[AN 937197]
MARC

ANSEL
UTF-811120 /2002.
   Egészségmegtartás, betegségmegelőzés / [... szerzői Biacs Péter et al.]. - Budapest : MTA, 2002. - 127 p. : ill. ; 24 cm. - (Magyarország az ezredfordulón. Műhelytanulmányok,, ISSN 1419-1822)
Bibliogr. a tanulmányok végén. - Példányszám: 500
ISBN 963-508-340-8 fűzött : 490,- Ft
614(439) *** 364.444(439)"199/200"
[AN 937195]
MARC

ANSEL
UTF-811121 /2002.
Fenwick, Elizabeth
The complete book of mother & baby care (magyar)
   Kismamák nagykönyve : a szülők gyakorlati kézikönyve a fogamzástól a gyermek hároméves koráig / Elizabeth Fenwick. - Bőv., átd. kiad. / átd., a kiegészítéseket ford. Vitray Tamásné. - Budapest : M. Kvklub, 2002. - 264 p. : ill., színes ; 29 cm
Ford. Honti Mária, Honti Katalin, Sarkadi Borbála
ISBN 963-547-668-X kötött : ár nélkül
613.95 *** 618.2-083
[AN 940218]
MARC

ANSEL
UTF-811122 /2002.
   Hangulatzavarok / szerk. Szádóczky Erika, Rihmer Zoltán. - Budapest : Medicina, 2001. - 431 p. : ill. ; 19 cm. - (Pszichiátria az ezredfordulón, ISSN 1585-8081)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-242-699-1 fűzött : ár nélkül
616.895.4
[AN 801660]
MARC

ANSEL
UTF-811123 /2002.
Havas Kató
Stage fright (magyar)
   Lámpaláz : okok és orvoslásuk, külön javaslatokkal a hegedűjátékhoz / Havas Kató ; [ford. Forsman Zsuzsanna] ; [a rajzokat Nicholas Thorne kész.]. - [Budapest] : Forsman Zs., 2000. - [12], 131 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-640-744-4 fűzött : ár nélkül
616.89-008.441.14 *** 613.865 *** 787.1.071.2
[AN 801488]
MARC

ANSEL
UTF-811124 /2002.
Hiatt, Marta
Mind magic (magyar)
   Elmekontroll : vigyázz, mi jár az eszedben, mert megvalósul! / Marta Hiatt ; [ford. Szűr-Szabó Katalin]. - Budapest : Édesvíz, 2002. - XIV, 204 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-528-595-7 fűzött : 1890,- Ft
613.865 *** 615.851.111 *** 615.89
[AN 938315]
MARC

ANSEL
UTF-811125 /2002.
Kocsis Márta, B.
Márk naplója (német)
   Das Tagebuch von Markus : die Chancen eines Kindes mit Down-Syndrom / [verfasst und zsgest. von Márta B. Kocsis]. - [Debrecen] : Piremon, [2001]. - 36 p. : ill. ; 21 cm. - Eredeti nyelven: Márk naplója
ISBN 963-9224-65-0 fűzött : ár nélkül
616.899.65
[AN 801844]
MARC

ANSEL
UTF-811126 /2002.
Massmann József
   Nem leszek ideges! / Josef Massmann. - Budapest : Don Bosco, 2000. - 173, [2] p. ; 20 cm
ISBN 963-8456-73-6 fűzött : ár nélkül
616.891 *** 244
[AN 801832]
MARC

ANSEL
UTF-811127 /2002.
   Mi az egészséget választottuk! / [szerk. Kaló Andrásné] ; [közread. az] Egészséges Emberért Sport Egyesület és Sárgadelfin Életmód Klub ... - Kazincbarcika : Egészséges Emberért Sportegyes. és Sárgadelfin Életmód Klub, 2000. - 30 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-00-4617-2 fűzött : ár nélkül
613 *** 796.035 *** 061.2(439-2Kazincbarcika)
[AN 800321]
MARC

ANSEL
UTF-811128 /2002.
Mihályik Szidor (1837-1901)
   A vakokról / írta Mihályik Szidor ; [kiad. a Vakok Általános Iskolája és Diákotthona]. - Fakszimile kiad. - [Budapest] : Vakok Ált. Iskolája és Diákotthona, 2000. - 233 p. ; 21 cm
Eredeti kiadása: Budán : Ny. Bagó M., 1870. - Példányszám: 1000
ISBN 963-00-4748-9 kötött : ár nélkül
617.751.98 *** 376.32 *** 094/099.07
[AN 802755]
MARC

ANSEL
UTF-811129 /2002.
Millenniumi Megyei Orvos-Gyógyszerész Nap, (2000) (Makó)
   Millenniumi Megyei Orvos-Gyógyszerész Nap : Makó, 2000. szeptember 22. : program és előadáskivonatok / [rend., közread. a Dr. Diósszilágyi Sámuel Kórház-Rendelőintézet]. - [Makó] : Dr. Diósszilágyi S. Kórház-Rendelőint., [2000]. - 40 p. ; 21 cm
ISBN 963-00-6006-X * fűzött : ár nélkül
61 *** 615.1 *** 061.3(439-2Makó)
[AN 802803]
MARC

ANSEL
UTF-811130 /2002.
   Összehasonlító anatómiai praktikum / Kovács Attila [et al.] ; szerk. Zboray Géza ; [a rajzokat kész. Dóka Antal és Pálfia Zsolt]. - 4. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2002-. - 29 cm
Felsőoktatási tankönyv
611.019(075.8)
[AN 940220]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2002, cop. 1998. - 407 p. : ill.
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-19-3443-8 kötött : 5311,- Ft
611.019(075.8)
[AN 940222] MARC

ANSEL
UTF-811131 /2002.
   A pszichológia alapjai / szerk. Bernáth László, Révész György ; [... ill. Taracsák Gábor]. - 3. átd. kiad. - Budapest : Tertia, 2002, cop. 1998. - 309 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 297-300.
Fűzött : 2100,- Ft (hibás ISBN 963-85866-2-1)
159.9(035)
[AN 939717]
MARC

ANSEL
UTF-811132 /2002.
Stilwell, Alexander
The encyclopedia of survival techniques (magyar)
   Túlélési enciklopédia / Alexander Stilwell ; [ford. Moczok Péter]. - Debrecen : Hajja, cop. 2002. - 293 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9329-50-9 kötött : ár nélkül
614.8(035)
[AN 938141]
MARC

ANSEL
UTF-811133 /2002.
What you need to know about prostate cancer (magyar)
   Amit a prosztatarákról tudni kell / [ford. Tímár Orsolya]. - Budaörs : SpringMed, 2002. - 48 p. : ill. ; 21 cm. - (SpringMed betegtájékoztató füzetek. Onkológia,, ISSN 1588-5143)
Bibliogr.: p. 47.
ISBN 963-9456-02-0 fűzött : ár nélkül
616.65-006
[AN 937431]
MARC

ANSEL
UTF-811134 /2002.
Woolfson, Richard C.
Bright baby (magyar)
   Boldog baba : [elmélet és gyakorlat a születéstől 15 hónapos korig] / Richard C. Woolfson. - Pécs : Alexandra, [2002]. - 144 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 963-368-188-X fűzött : ár nélkül
613.952 *** 159.922.7 *** 37.025-053.3
[AN 937145]
MARC

ANSEL
UTF-811135 /2002.
Woolfson, Richard C.
Bright child (magyar)
   Boldog gyermek : [elmélet és gyakorlat a gyermek két és fél évestől ötéves koráig] / Richard C. Woolfson. - Pécs : Alexandra, [2002]. - 144 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 963-368-190-1 fűzött : ár nélkül
613.954 *** 159.922.7 *** 37.025-053.4
[AN 937159]
MARC

ANSEL
UTF-811136 /2002.
Woolfson, Richard C.
Bright toddler (magyar)
   Boldog tipegők : [elmélet és gyakorlat a gyermek 15-36 hónapos koráig] / Richard C. Woolfson. - Pécs : Alexandra, [2002]. - 144 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 963-368-189-8 fűzött : ár nélkül
613.953 *** 159.922.7 *** 37.025-053.4
[AN 937157]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

11137 /2002.
   Iparosok és bányászok a Mecsekalján : gazdaságtörténeti tanulmányok / szerk. Szirtes Gábor és Vargha Dezső ; [... szerzői Bánhegyi Mihály et al.]. - [Pécs] : Pro Pannonia : Pécs-Baranyai Keresk. és Iparkamara, 2002. - 374 p. : ill. ; 24 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
Bibliogr. a tanulmányok végén. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-9079-92-8 kötött : ár nélkül
622(439.127)"17/19" *** 338.45(439.127)"18/19" *** 338(091)(439.127)"17/19"
[AN 937215]
MARC

ANSEL
UTF-811138 /2002.
Rédli János (1925-)
   Emlékezés a várpalotai szénbányák kiszolgáló üzemeiben és a bányák üzemrészeiben foglalkoztatott szakemberekre / Rédli János ; [szerzőtársak Dancsó János, Kiss Tamás] ; [kiad. a Bányászhagyományok Ápolásáért Egyesület]. - Várpalota : Bányászhagyományok Ápolásáért Egyes., 2002. - [194] p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-204-043-0 fűzött : ár nélkül
622.33(439-2Várpalota)(092) *** 061.5(439-2Várpalota)
[AN 938159]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

11139 /2002.
Bäcker, Markus
   PC-doktor : elsősegély vészhelyzetben / Markus Bäcker. - [München] : Franzis' ; Budapest : Computer Panoráma, cop. 2002. - 480 p. : ill. ; 22 cm
Ford. Murányi Eszter
ISBN 963-7639-21-7 kötött : 3990,- Ft
681.3 *** 689
[AN 937407]
MARC

ANSEL
UTF-811140 /2002.
Boda István Károly (1958-)
   Use of hypertext in information science : concepts, systems, models and applications / Károly I. Boda. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2002. - [4], 2, 140 p. ; 24 cm. - (Doktori értekezések, ISSN 1416-0455 ; 18.)
Bibliogr.: p. 134-140. és a fejezetek végén
ISBN 963-472-639-9 fűzött : ár nélkül
681.3.01 *** 659.2 *** 801.73
[AN 938314]
MARC

ANSEL
UTF-811141 /2002.
Building web services with Java (magyar)
   Java alapú webszolgáltatások : XML, SOAP, WSDL, UDDI / [Steve Graham et al.] ; [ford. Borai János, Dóczi Krisztián]. - Budapest : Kiskapu, cop. 2002. - XXVII, 644 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9301-04-3 fűzött : 7840,- Ft
681.324Internet *** 519.682Java
[AN 938322]
MARC

ANSEL
UTF-811142 /2002.
Büki András
   UNIX/Linux héjprogramozás / Büki András. - Budapest : Kiskapu, cop. 2002. - XVII, 235 p. ; 24 cm
ISBN 963-9301-10-8 fűzött : 2660,- Ft
681.3.066UNIX *** 681.3.066Linux *** 519.688
[AN 937427]
MARC

ANSEL
UTF-811143 /2002.
Burkus Sándor
   FreeHand 10 / Burkus Sándor. - Budapest : Kiskapu, cop. 2002. - 340 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9301-23-X fűzött : 4900,- Ft
519.688:744FreeHand *** 681.3.019
[AN 937143]
MARC

ANSEL
UTF-811144 /2002.
Demeter M. Ibolya
   Visual Basic 6.0 lépésről lépésre / Demeter M. Ibolya. - Budapest : Panem, [2002]-. - ill. ; 22 cm. - (Programozók könyvtára, ISSN 1417-0906)
519.682VisualBasic
[AN 940229]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - [2002], cop. 1999. - 567 p.
Fűzött : 2900,- Ft (hibás ISBN 963-545-218-7)
519.682VisualBasic
[AN 940231] MARC

ANSEL
UTF-811145 /2002.
Gagné, Marcel
Linux system administration (magyar)
   Linux-rendszerfelügyelet / Marcel Gagné ; [ford. Bagi Ádám, Tóth László]. - Budapest : Kiskapu, cop. 2002. - XVI, 655 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9301-40-X fűzött : 6440,- Ft
681.3.066Linux
[AN 938228]
MARC

ANSEL
UTF-811146 /2002.
Gross, Phil
Director 8 and Lingo authorized (magyar)
   Macromedia Director 8 és Lingo : Windows és Macintosh : könnyen is lehet! / Phil Gross ; [ford. ... Gerhát Szilvia, Hartyányi Mária, Tarcsi Anna]. - Budapest : Panem, 2002. - 728 p. : ill. ; 24 cm + CD-ROM
ISBN 963-545-354-X fűzött : 6500,- Ft
519.688Director *** 519.688Lingo
[AN 938209]
MARC

ANSEL
UTF-811147 /2002.
Holzner, Steven
Visual Basic.NET black book (magyar)
   Visual Basic.NET : fekete könyv / Steven Holzner ; [ford. Lénárt Szabolcs]. - Budapest : Perfact-Pro Kft., cop. 2002. - 2 db (1064 p.) ; 26 cm
ISBN 963-202-842-2 fűzött : ár nélkül
519.682VisualBasic.NET
[AN 937396]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - XXVI, 580 p. + CD-ROM
ISBN 963-202-843-0
519.682VisualBasic.NET
[AN 937415] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - XIV, 584-1064. p.
ISBN 963-202-844-9
519.682VisualBasic.NET
[AN 937419] MARC

ANSEL
UTF-811148 /2002.
Karvalics László, Z.
   Fogpiszkáló a hálózaton : [írások az internetről] / Z. Karvalics László. - Budapest : Prím, 2000. - 296 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-00-4892-2 kötött : ár nélkül
681.324Internet(0:82-92) *** 894.511-92
[AN 801465]
MARC

ANSEL
UTF-811149 /2002.
Pere László
   Linux: felhasználói ismeretek / Pere László. - Pécs [!Budapest] : Kiskapu, 2002-. - 24 cm
681.324.066Linux
[AN 937078]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Az alapok. - 2002. - 249 p. : ill.
ISBN 963-9301-37-X fűzött : 2660,- Ft
681.324.066Linux
[AN 937080] MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

11150 /2002.
Petri László (1925-)
   Fűrészárú szárítás és gőzölés / Petri László. - Budapest : Szerző, 2000. - 249, [16] p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. [265].
ISBN 963-640-587-5 kötött : ár nélkül
674.04
[AN 801924]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

11151 /2002.
Markóné Monostory Bernadett
   Bioszűrők alkalmazása illékony szerves vegyületek eltávolítására / Markóné Monostory Bernadett. - Budapest : OMIKK, 2000. - 44 p. : ill. ; 21 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091)
Bibliogr.: p. 42-44.
ISBN 963-593-440-8 fűzött : 1500,- Ft
628.51 *** 504.3.054
[AN 801907]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

11152 /2002.
Pálfalvi József
   Közúti árufuvarozás és személyszállítás az Európai Unióban / [szerzők Pálfalvi József, Ruppert László, Zsirai István]. - Budapest : MKIK, 2000. - 91 p. ; 23 cm. - (Vállalkozók Európában, ISSN 1419-4562)
Lezárva: 2000. márc. 31. - Bibliogr.: p. 90-91.
ISBN 963-9008-38-9 fűzött : ár nélkül
656.073(036) *** 656.072(036) *** 347.763(4-62)
[AN 801503]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

11153 /2002.
   Agrártermelés, élelmiszerminőség, népegészségügy : a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium 1998. évi, valamint a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 2000. évi megbízása alapján készült kutatási program tanulmányainak összefoglalója / szerk. Kovács Ferenc. - 2. bőv. kiad. - Budapest : MTA Agrártud. Oszt., 2002. - 168 p. : ill. ; 24 cm. - (Magyarország az ezredfordulón, ISSN 1418-656X)
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-508-070-0)
338.43(439) *** 65.018 *** 614(439) *** 364.444(439) *** 663/664.017
[AN 937294]
MARC

ANSEL
UTF-811154 /2002.
Bickel, Gabriele
Meine Kräuterhexengeheimnisse (magyar)
   A fűszernövények titkai / Gabriele Bickel ; [ford. Gaál Szilvia]. - Budapest : Sziget, 2002. - 150 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-8138-70-X kötött : ár nélkül
635.7 *** 633.88 *** 664.5 *** 615.89:615.322
[AN 938272]
MARC

ANSEL
UTF-811155 /2002.
   Élelmiszer-biztonság az EU-szabályozás függvényében / szerk. Kovács Ferenc, Biró Géza. - Budapest : MTA Agrártud. Oszt., 2002. - 242 p. : ill. ; 24 cm. - (Magyarország az ezredfordulón, ISSN 1418-656X)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-508-334-3 fűzött : ár nélkül
338.439(439) *** 338.439(4-62) *** 663/664.017 *** 65.018
[AN 937302]
MARC

ANSEL
UTF-811156 /2002.
   Fajtatársítás a gyümölcsültetvényekben / szerk. Nyéki József, Soltész Miklós, Szabó Zoltán ; [írta Benedek Pál et al.]. - Budapest : Mezőgazda, 2002. - 382 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 357-382.
ISBN 963-9358-60-6 kötött : ár nélkül
634.1 *** 631.526.3
[AN 938991]
MARC

ANSEL
UTF-811157 /2002.
Győrfi Júlia
   Gombafélék : csiperke-, laska-, shiitake gomba / [írta Győrfi Júlia, Kovácsné Gyenes Melinda]. - 3. kiad. - Budapest : Mezőgazda, 2002. - 89 p. : ill. ; 20 cm. - (Vállalkozó gazda, ISSN 1419-4554)
ISBN 963-9358-53-3 fűzött : ár nélkül
635.8
[AN 939552]
MARC

ANSEL
UTF-811158 /2002.
   Hatékonyan, szakszerűen - kihívások a III. évezred elején : tápanyag-visszapótlási szimpózium : Bábolnai Nemzetközi Gazdanapok, szeptember 11-14. / [... szervezői a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium és az IKR Termelésfejlesztési és Kereskedelmi Részvénytársaság]. - [Budapest] : FVM ; Bábolna : IKR Termelésfejleszt. és Keresk. Rt., [2002]. - [4], 48 p. : ill., színes ; 21 cm
Előadások
Fűzött : ár nélkül
631.811 *** 061.3(439-2Bábolna)
[AN 938332]
MARC

ANSEL
UTF-811159 /2002.
Herriot, James
   A repülő állatorvos / James Herriot. - Budapest : Könyvfakasztó, 2002. - 458 p. ; 20 cm
Ford. Bori Erzsébet. - A ford. a "Vets might fly" és a "Vet in a spin" c. kiad. alapján kész.
ISBN 963-202-599-7 fűzött : 2790,- Ft
619(0:82-94) *** 820-94=945.11
[AN 939323]
MARC

ANSEL
UTF-811160 /2002.
Kendi János
   A transzgénikus fejlesztések eredményei a burgonyában : tanulmány / Kendi János. - [Pécs] : [Baranya M. Agrárkamara], 2000. - 68 p. ; 29 cm
Közread. a Baranya Megyei Agrárkamara. - Bibliogr.: p. 49-68.
ISBN 963-00-6243-7 * fűzött : ár nélkül
635.21 *** 581.169
[AN 802583]
MARC

ANSEL
UTF-811161 /2002.
   Növényházi dísznövények termesztése / szerk. Schmidt Gábor ; [írta Boróczky Mihály et al.]. - Budapest : Mezőgazda, 2002. - 672 p., XV t. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 623-626.
ISBN 963-9358-63-0 kötött : ár nélkül
635.9 *** 631.544
[AN 937177]
MARC

ANSEL
UTF-811162 /2002.
   Növényvédelem a zöldséghajtatásban / szerk. Budai Csaba ; [írta Budai Csaba et al.]. - Budapest : Mezőgazda, 2002. - 150 p., XL t. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 148-150.
ISBN 963-9358-62-2 kötött : ár nélkül
635.1/.8 *** 631.544 *** 632
[AN 939332]
MARC

ANSEL
UTF-811163 /2002.
Solti Gábor
   Biotermények aszalása / Solti Gábor, Bodnár György. - Budapest : Sárközy Péter Alapítvány a Biokultúráért, 2002. - 72 p. : ill. ; 21 cm. - (Biogazda füzetek, ISSN 1588-7960 ; 1.)
Bibliogr.: p. 71-72.
ISBN 963-202-668-3 fűzött : 750,- Ft
664.8.047 *** 631.147
[AN 939117]
MARC

ANSEL
UTF-811164 /2002.
Szabó Lajos (1945-)
   Növénytermesztés és a környezet / [írta Szabó Lajos, Szabóné Willin Erzsébet, Kádár Imre] ; szerk. Szabó Lajos. - Utánny. - Budapest : Tan-Grafix, 2002. - 381 p. : ill. ; 25 cm. - (A GATE Gyöngyösi Mezőgazdasági Főiskolai Kar kiadványa,, ISBN 1419-5801 ; ; 1.)
Bibliogr.: p. 357-369. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-9091-08-1 kötött : ár nélkül
633 *** 504.06
[AN 940213]
MARC

ANSEL
UTF-811165 /2002.
   Tokaj szőlővesszein : gondolatok a tokaji borról : Tokaji Bor Konferencia 2001 / [szerk. Nyikos István, Séllyei András] ; [rend. a Nyitott Pincék Szövetség etc.] ; [kiad. a Magyar Borok Háza]. - [Budapest] : M. Borok Háza, 2002. - 191 p. : ill., részben kotta ; 23 cm
A konferenciát Sárospatakon tartották. - Gerinccím: Gondolatok a tokaji borról. - Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-202-917-8 fűzött : ár nélkül
663.2(439Tokaj_Hegyalja) *** 061.3(439-2Sárospatak)
[AN 938308]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

11166 /2002.
Boruzs Jánosné
   Ételek szabadtűzön / Boruzs Jánosné. - Debrecen : Kheirón '97, cop. 2000. - 48 p. ; 20 cm. - (S.É.F.-füzetek)
ISBN 963-9246-20-4 fűzött : ár nélkül
641.55(083.12)
[AN 801489]
MARC

ANSEL
UTF-811167 /2002.
Boruzs Jánosné
   Gyümölcsös ételek / Boruzs Jánosné. - Debrecen : Kheirón '97, cop. 2000. - 48 p. ; 20 cm. - (S.É.F.-füzetek)
ISBN 963-9246-13-1 fűzött : ár nélkül
641.55(083.12):634.1
[AN 801495]
MARC

ANSEL
UTF-811168 /2002.
Boruzs Jánosné
   Saláták / Boruzs Jánosné. - Debrecen : Kheirón '97, cop. 2000. - 48 p. ; 20 cm. - (S.É.F.-füzetek)
ISBN 963-9246-11-5 fűzött : ár nélkül
641.83(083.12)
[AN 801492]
MARC

ANSEL
UTF-811169 /2002.
Brotbacken von Ciabatta bis Vollkornbrot - Dr. Oetker (magyar)
   Kenyérsütés - Dr. Oetker : a ciabattától a rozskenyérig / [ford. Szalay Éva]. - [Budapest] : Grafo, cop. 2002. - 103 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 963-8280-98-0 kötött : 1890,- Ft
641.55(083.12):664.66
[AN 939205]
MARC

ANSEL
UTF-811170 /2002.
Détári Krisztina
   Reform saláták / Détári Krisztina. - [Győr] : Rikker Ny., 2002. - 44 p. ; 19 cm
ISBN 963-202-846-5 fűzött : ár nélkül
641.83(083.12) *** 641.564(083.12)
[AN 937114]
MARC

ANSEL
UTF-811171 /2002.
Kövesdi Zsuzsanna
   Szépségápolás : a szépség, ami bennünk rejlik / Kövesdi Zsuzsanna. - [Nagykovácsi] : Puedlo K., [2002]. - 104 p. ; 20 cm
ISBN 963-9320-82-X fűzött : ár nélkül
646.7
[AN 937254]
MARC

ANSEL
UTF-811172 /2002.
Nagy Elvira
   Nagy süteményeskönyv / Nagy Elvira, Pelle Józsefné. - Kisújszállás : Szalay, [2002]. - 799 p. ; 24 cm
ISBN 963-9450-31-6 kötött : ár nélkül
641.852(083.12)
[AN 939144]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

11173 /2002.
Hamvas Béla (1897-1968)
Művek (vál.)
   Hamvas Béla / vál., sajtó alá rend., a bevezetést írta Miklóssy Endre. - Budapest : Új Mandátum, 2002. - 322 p. ; 24 cm. - (Magyar panteon, ISSN 1585-3098 ; 15.)
Bibliogr.: p. 315-322. és a jegyzetekben
ISBN 963-9336-81-5 kötött : 3000,- Ft
Hamvas Béla (1897-1968)
1(439)(092)Hamvas_B. *** 894.511(092)Hamvas_B. *** 1(439)Hamvas_B. *** 894.511-821
[AN 938312]
MARC

ANSEL
UTF-811174 /2002.
Katona Gábor
   Az önismeret paradigmái : fejezetek a tudat kulturális evolúciójából / Katona Gábor. - [Pécs] : Janus ; Budapest : Osiris, 2000. - 158 p. ; 20 cm. - (Janus/Osiris könyvtár. Filozófia,, ISSN 1587-2076)
Bibliogr.: p. 147-[159].
ISBN 963-389-014-4 fűzött : 980,- Ft
165.242.1
[AN 799262]
MARC

ANSEL
UTF-811175 /2002.
Paz, Octavio
Más allá erótico (magyar)
   Az erotikus túlpart: Sade / Octavio Paz ; [ford. Szőnyi Ferenc]. - Budapest : Európa, 2002. - 97, [4] p. ; 19 cm. - (Mérleg, ISSN 0231-2433)
ISBN 963-07-7242-6 fűzött : 950,- Ft
Sade, Donatien Alphonse François de
176 *** 840(092)Sade,_D.A.F.
[AN 937236]
MARC

ANSEL
UTF-811176 /2002.
Porosz Tibor
   A buddhista filozófia kialakulása és fejlődése a théraváda irányzatban / Porosz Tibor ; [közread.] A Tan Kapuja Buddhista Főiskola. - [Budapest] : A Tan Kapuja Buddhista Főisk., 2000. - 259 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 248-259.
ISBN 963-00-5152-4 fűzött : ár nélkül
1(540) *** 294.3
[AN 801710]
MARC

ANSEL
UTF-811177 /2002.
Victorius
   Létfilozófiai tanulmányok : összefoglaló kötet az eddigi munkánkról / [írták Victorius, Pearl Diver, Frank Winking]. - [Békéscsaba] : Magánkiad., 2001. - 196 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-440-207-0 * fűzött : ár nélkül
111
[AN 803036]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

11178 /2002.
Békés Gellért (1915-1999)
   Külföldi rendi körlevelek, 1957-1974 / Békés Gellért ; [sajtó alá rend. Somorjai Ádám]. - Róma ; Pannonhalma : [Pannonhalmi Főapátság], 2000. - 145, [12] p. : ill. ; 21 cm. - (Rendtörténeti füzetek, ISSN 1219-7440 ; 4.)
ISBN 963-9053-45-7 fűzött : 1120,- Ft
271.1(439)"195/197"(093)
[AN 802385]
MARC

ANSEL
UTF-811179 /2002.
Biblia (magyar)
   Szent Biblia, az az Istennek O és Ujtestamentomaban foglaltatott egész Szent Irás / magyar nyelvre fordittatott Caroli Gaspar által ; [a mell.] Petrőczi Éva és Szabó András tanulmánya ; [a fakszimile szövegét közzéteszi Kőszeghy Péter]. - [Hasonmás kiad.]. - Budapest : Balassi : MTA Irodtud. Int. : OSZK, 2002. - 777, 271, [7] p. ; 33 cm + mell. (11 p.). - (Bibliotheca Hungarica antiqua, ISSN 0067-8007 ; 36.)
Kész. a Királyhágómelléki Református Egyházkerület példányai alapján. - Eredeti kiadása: Várad ; Kolozsvár, 1660-1661. - Bibliogr. a jegyzetekben. - A mell. összefoglalása angol nyelven
ISBN 963-506-465-9 kötött : ár nélkülISBN 963-506-464-0 (mell.)
22.04=945.11 *** 094/099.07 *** 894.511(091)"16"
[AN 937287]
MARC

ANSEL
UTF-811180 /2002.
Biblia (magyar)
   Szent Biblia azaz Istennek Ó és Új Testamentomában foglaltatott egész Szent Írás / magyar nyelvre ford. Károli Gáspár ; kiad. a Boldog Élet Alapítvány. - Budapest : Boldog Élet Alapítvány, 2002. - 889, 305 p. ; 21 cm
ISBN 963-00-9240-9 kötött : kvker. forgalomba nem kerül
22.04=945.11
[AN 939639]
MARC

ANSEL
UTF-811181 /2002.
   Bűnösök a bűnösöknek : evangélizáció a Budapest-Pasaréti Református Gyülekezetben, 1961. április 24-30. / Siklós József [et al.]. - Budapest : Ajtony A., 2000. - 64 p. ; 21 cm
ISBN 963-640-960-9 fűzött : 180,- Ft
252 *** 284.2(439)
[AN 801106]
MARC

ANSEL
UTF-811182 /2002.
Cantalamessa, Raniero
Maria uno specchio per la chiesa (magyar)
   Mária, az egyház tükre / Raniero Cantalamessa ; [ford. Ördögh Éva]. - Pécs : Sarutlan Kármelita Nővérek, 2002. - 360 p. ; 18 cm. - (A Kármel látóhatára, ISSN 1419-3051)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-202-742-6 fűzött : ár nélkül
232.931
[AN 939201]
MARC

ANSEL
UTF-811183 /2002.
De Mello, Anthony
One minute nonsense (magyar)
   Abszurd egypercesek / Anthony de Mello ; [ford. Török Péter]. - 4. utánny. - Kecskemét : Korda, 2002. - 200 p. ; 17 cm
ISBN 963-9332-63-1 fűzött : 680,- Ft
244
[AN 939713]
MARC

ANSEL
UTF-811184 /2002.
Dékány Endre (1923-)
   "Tiszteletes és tudós prédikátor" : emlékezések és tanulmányok / Dékány Endre. - Pápa : PRTA, 2000. - 121 p. ; 20 cm. - (Pápai eperfa könyvek, ISSN 1586-8249 ; 2.)
ISBN 963-00-5383-7 fűzött : ár nélkül
284.2 *** 894.511-94
[AN 801664]
MARC

ANSEL
UTF-811185 /2002.
   Egyház és misszió a szekularizált magyar társadalomban : Pápai Missziológiai Szimpózium : 2001. április 26-28. - Budapest : PMTI, 2002. - 111 p. ; 24 cm. - (Missziológiai füzetek, ISSN 1588-6204 ; 1.)
Rend. a Protestáns Missziói Tanulmányi Intézet, a Pápai Református Teológiai Akadémia és a Magyarországi Református Egyház Teológiai Doktorai Kollégiuma Missziológiai Szekciója. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-202-353-6 fűzött : ár nélkül
266.3(439) *** 284(439) *** 322(439) *** 061.3(439-2Pápa)
[AN 938321]
MARC

ANSEL
UTF-811186 /2002.
   Eschatologie und Jahrtausendvende [!Jahrtausendwende] : 2. Deutsch-Ungarischer Theologentag : Budapest, 3. März 2000 / Péter Erdő, Huba Rózsa. - Budapest : Márton Á. K., [2001]. - 109 p. ; 20 cm. - (Studia theologica Budapestinensia, ISSN 0866-2398 ; 26.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9011-83-5 fűzött : ár nélkül
236 *** 061.3(439-2Bp.)"2000"
[AN 802689]
MARC

ANSEL
UTF-811187 /2002.
Fabiny Tibor (1924-)
   Kincs a cserépedényben : Bauhofer György élete, 1806-1864 / Fabiny Tibor. - Budapest : Harmat, 2000. - 101 p. : ill. ; 20 cm. - (Életutak, ISSN 1585-7905)
Bibliogr.: p. 97-98. - Bauhofer György műveinek bibliográfiája: p. 95-96.
ISBN 963-9148-45-8 fűzött : ár nélkül
Bauhofer György (1806-1864)
284.1(439)(092)Bauhofer_Gy.
[AN 801906]
MARC

ANSEL
UTF-811188 /2002.
Ferrero, Bruno
   Nem vagyok egyedül / Bruno Ferrero. - Budapest : Don Bosco, 2000. - 71 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 963-8456-72-8 fűzött : ár nélkül
244(0:82-32)
[AN 801830]
MARC

ANSEL
UTF-811189 /2002.
Ferrero, Bruno
   Több fényt / Bruno Ferrero. - Budapest : Don Bosco, 2000. - 71 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 963-8456-71-X fűzött : ár nélkül
244(0:82-32)
[AN 801831]
MARC

ANSEL
UTF-811190 /2002.
   Háló / [szerzők Molnár Melinda et al.] ; [kiad. Háló Egyesület]. - [Budapest] : Háló Egyes., 2002. - 87 p. : ill., színes ; 23 cm
Összefoglalás angol nyelven
Fűzött : ár nélkül
Katolikus Közösségek Hálózata.
267Háló *** 282
[AN 940226]
MARC

ANSEL
UTF-811191 /2002.
Hoare, Rodney
The Turin shroud is genuine (magyar)
   A torinói lepel valódi : a megcáfolhatatlan bizonyíték / Rodney Hoare ; [ford. Nagy Erika]. - [Debrecen] : Gold Book, [2002]. - 235 p., [16] t. : ill. ; 22 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9437-21-2 kötött : ár nélkül
232.96 *** 231.73 *** 902.6
[AN 939106]
MARC

ANSEL
UTF-811192 /2002.
Hubert Ildikó (1949-)
   Sóvári Soós Kristóf (1566-1620) és művei / Hubert Ildikó ; [közread. a] Teológiai Irodalmi Egyesület. - Budapest : Teológiai Irod. Egyes., 2000. - 76 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-00-4317-3 fűzött : ár nélkül
Sóvári Soós Kristóf (1566-1620)
284.1(439)(092)SóváriSoós_K.
[AN 801996]
MARC

ANSEL
UTF-811193 /2002.
Inrig, Gary
Hearts of iron, feet of clay (magyar)
   Isten karja messzebb ér.. : a Bírák könyvének magyarázata / Gary Inrig. - Budapest : Evangéliumi K. és Iratmisszió, 2002. - 204 p. ; 20 cm
Gerinccím: A Bírák könyvének magyarázata
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9209-17-5)
Biblia. Ószövetség. Bírák könyve.
222.31.07
[AN 937429]
MARC

ANSEL
UTF-811194 /2002.
Jáki Szaniszló (1924-)
   Miért él a kérdés: van-e Isten? / Jáki Szaniszló ; [az Igazságért Alapítvány kiadása]. - Budapest : Igazságért Alapítvány, 2000. - VIII, 78 p. ; 20 cm
ISBN 963-00-4981-3 fűzött : ár nélkül
211 *** 244
[AN 801662]
MARC

ANSEL
UTF-811195 /2002.
Joó Sándor (1910-1970)
   Gazdag élet : Dr. Joó Sándor igehirdetései. - Budapest : [Magánkiad.], 2000. - 191 p. ; 21 cm
ISBN 963-440-004-3 fűzött : 400,- Ft
252
[AN 801702]
MARC

ANSEL
UTF-811196 /2002.
Józsa Lászlóné
   Pásztorok vigyáztak : színdarabok, szavalókórusok, melodrámák, játékok, versek gyermek- és ifjúsági csoportoknak gyülekezeti alkalmakra / Józsa Lászlóné. - Debrecen : Józsa L.-né, 2000. - 155 p. : ill. ; 20 cm
Példányszám: 500
ISBN 963-640-884-X fűzött : ár nélkül
244(0:82-254)
[AN 801833]
MARC

ANSEL
UTF-811197 /2002.
   Ki kicsoda a mitológiában / [szerk. Gyergyel Antal]. - [Budapest] : Anno, 2002. - 237 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 235-237.
ISBN 963-375-226-4 fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-375-223-X)
291.13:030
[AN 938277]
MARC

ANSEL
UTF-811198 /2002.
Lukácsy Sándor (1923-2001)
   Oh szép Jézus / Lukácsy Sándor. - Pécs : Jelenkor, 2002. - 242, [5] p. ; 21 cm. - (Sion-hegyi könyvtár)
Kötött : 1600,- Ft (hibás ISBN 963-676-299-6)
Jézus
232(0:82-822) *** 894.511-97(082)
[AN 937070]
MARC

ANSEL
UTF-811199 /2002.
   Ortodox kereszténység és kultúra : emlékkonferencia a millennium és a kereszténység 2000. éves évfordulója tiszteletére : Szeged, 2000. november 24. / [szerk. Ágoston Magdolna]. - Szombathely : Szláv Tört. és Filológiai Társ., 2000. - 86 p. ; 21 cm. - (Jubileumok sorozat, ISSN 1585-6755 ; 2/1.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-00-5569-4 fűzött : ár nélkül
281.9 *** 008(=81) *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 803073]
MARC

ANSEL
UTF-811200 /2002.
   Ortodox kereszténység és kultúra : emlékkonferencia a millennium és a kereszténység 2000. éves évfordulója tiszteletére : Szeged, 2000. november 24. / [szerk. Ágoston Magdolna]. - Szombathely : Szláv Tört. és Filológiai Társ., 2000. - 78 p. ; 21 cm. - (Jubileumok sorozat, ISSN 1585-6755 ; 2/2.)
Orosz nyelvű előadások. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-00-5570-8 fűzött : ár nélkül
281.9(100)(091) *** 008(=81) *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 803076]
MARC

ANSEL
UTF-811201 /2002.
Pálúr László (1933-)
   Táblázatok bibliai korok áttekintéséhez : segédlet a Szentírás tanulmányozásához / Pálúr László ; [közread. az] Ébredés Alapítvány. - Pécel : Ébredés Alapítvány, 2000. - 24 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-00-4592-3 fűzött : ár nélkül
Biblia
22(0:930.24)(083.4)
[AN 802751]
MARC

ANSEL
UTF-811202 /2002.
Pótor Imre
   Dr. Tóth Endre, az egyházépítő professzor : különös tekintettel dunántúli szolgálataira / Pótor Imre. - [Pápa] : PRTA, 2000. - 413 p. : ill. ; 20 cm. - (Pápai eperfa könyvek, ISSN 1586-8249 ; 1.)
Bibliogr.: p. 386-407. - Tóth Endre műveinek bibliográfiája: p. 347-383. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-00-5382-9 fűzött : ár nélkül
Tóth Endre (1899-1970)
284.2(439)(092)Tóth_E.
[AN 806319]
MARC

ANSEL
UTF-811203 /2002.
Ruppert, Fidelis
Das pachomianische Mönchtum und die Anfänge klösterlichen Gehorsams (magyar)
   A pakhomiánus szerzetesség és a kolostori engedelmesség kezdetei / Fidelis Ruppert ; ford. Szopkó Márk. - Pannonhalma : [Pannonhalmi Főapátság], 2001. - 329 p. ; 20 cm. - (Rendtörténeti füzetek, ISSN 1219-7440 ; 5.)
Bibliogr.: p. 9-17.
ISBN 963-9053-46-5 fűzött : 1800,- Ft
Pachomios
271(38)pakhomiánusok(092)Pachomios
[AN 802411]
MARC

ANSEL
UTF-811204 /2002.
Schniewind, Julius
Die geistliche Erneuerung des Pfarrerstandes (magyar)
   A lelkészi szolgálatban állók lelki megújulása / Julius Schniewind ; [ford. Nagybocskai Vilmos] ; [közread. a] Teológiai Irodalmi Egyesület. - Budapest : Teológiai Irod. Egyes., cop. 2000. - 75 p. ; 17 cm
ISBN 963-03-9869-9 fűzött : ár nélkül
253 *** 248
[AN 801822]
MARC

ANSEL
UTF-811205 /2002.
Schüler-Lotse (magyar)
   Útmutató gyermekeknek / [graf. Gaál Éva]. - Budapest : Evangéliumi K. és Iratmisszió, 2001. - 80 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 963-9209-59-7 fűzött : ár nélkül
244(0:82-34)(02.053.2)
[AN 803002]
MARC

ANSEL
UTF-811206 /2002.
Schürmann, Heinz
Prinzipien christlicher Moral (magyar)
   A keresztény erkölcs alapelvei / Heinz Schürmann, Joseph Ratzinger, Hans Urs von Balthasar ; [ford. Görföl Tibor]. - Budapest : L'Harmattan, 2002. - 107 p. ; 19 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-86187-7-9 fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-861-187-7-9)
241
[AN 938206]
MARC

ANSEL
UTF-811207 /2002.
Soós Sándor
   A nyolcvannégy mahásziddha legendája / Soós Sándor ; [közread.] A Tan Kapuja Buddhista Egyház. - [Budapest] : A Tan Kapuja Buddhista Egyh., 2000. - 205 p. ; 21 cm
ISBN 963-00-5153-2 fűzött : ár nélkül
294.321 *** 891.2-96=945.11
[AN 801708]
MARC

ANSEL
UTF-811208 /2002.
Spiritualità e pedagogia di San Giuseppe Calasanzio (magyar)
   Kalazanci Szent József lelkisége és pedagógiája : összefoglaló tanulmány / a Piarista Rend Generálisi Kongregációja ; [ford. Domokos György]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Kalazancius Tanulmányi Közp., 2000. - 79 p. ; 20 cm. - (Piarista füzetek, ISSN 1585-2210 ; 10.)
Bibliogr: p. 7. - Példányszám: 500
ISBN 963-00-4036-0 fűzött : ár nélkül
José de Calasanz
235.3(092)José_deCalasanz *** 271.786 *** 371.48piarista *** 37.017.93
[AN 801053]
MARC

ANSEL
UTF-811209 /2002.
Szilágyi-Bartus Ferenc
   Saul király : bibliai regény / Szilágyi-Bartus Ferenc. - Budapest : Kálvin, 2002. - 141 p. ; 19 cm
ISBN 963-300-907-3 fűzött : 590,- Ft
244(0:82-31)
[AN 939164]
MARC

ANSEL
UTF-811210 /2002.
Török József (1946-)
   Keresztény századok / Török József. - Budapest : Mikes, 2002-. - 24 cm
ISBN 963-8130-36-9
28(439)(091)
[AN 939040]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], A tizenegyedik század magyar egyháztörténete. - 2002. - 223 p.
Bibliogr.: p. 204-213.
ISBN 963-8130-37-7 kötött : ár nélkül
943.9"10" *** 943.9"09/10" *** 282(439)"10"
[AN 939044] MARC

ANSEL
UTF-811211 /2002.
Vernant, Jean-Pierre
L'univers, les dieux, les hommes (magyar)
   Mindenség, istenek, emberek / Jean-Pierre Vernant ; [ford. N. Kiss Zsuzsa]. - Budapest : Európa, 2002. - 217 p. ; 21 cm
ISBN 963-07-7227-2 kötött : 1800,- Ft
292.11
[AN 937123]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

11212 /2002.
Borsi-Kálmán Béla (1948-)
   Polgárosodott nemes avagy (Meg)nemesedett polgár : írások a "nemesi polgárisodás" témaköréből / Borsi-Kálmán Béla. - Pécs : Jelenkor, 2002. - 291 p., [8] t. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-676-307-0 kötött : 1500,- Ft
316.343.62(439)"18/19" *** 316.63 *** 930.1(439)(092)Borsi-Kálmán_B.
[AN 937081]
MARC

ANSEL
UTF-811213 /2002.
   A cigányság társadalomismerete / [szerk. Reisz Terézia, Andor Mihály]. - Pécs : Iskolakultúra [Szerk.], 2002. - 232 p. : ill. ; 20 cm. - (Iskolakultúra-könyvek,, ISBN 1586-202X ; ; 13.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-641-889-6 fűzött : 1500,- Ft
316.347(=914.99)(439) *** 376.7(=914.99)(439)
[AN 937358]
MARC

ANSEL
UTF-811214 /2002.
   Élethelyzet - életminőség, zsákutcák és kiutak / [... szerzői Antal Albert et al.]. - Budapest : MTA, 2002. - 243 p. : ill. ; 24 cm. - (Magyarország az ezredfordulón. Műhelytanulmányok,, ISSN 1419-1822)
Bibliogr. a tanulmányok végén. - Példányszám: 500
ISBN 963-508-341-6 fűzött : 520,- Ft
316.728(439)"199" *** 364(439)"199" *** 316.6 *** 613.865
[AN 937198]
MARC

ANSEL
UTF-811215 /2002.
   Elhanyagolt gyermekek : szöveggyűjtemény / vál. Veressné Gönczi Ibolya és Vincze Tamás ; szerk. Veressné Gönczi Ibolya. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2002. - 147 p. ; 24 cm. - (Pallas Debrecina, ISSN 1587-7191 ; 8.)
ISBN 963-472-668-2 fűzött : ár nélkül
316.37-058.862 *** 376.64 *** 364.65-053.2
[AN 938422]
MARC

ANSEL
UTF-811216 /2002.
Fokasz Nikosz
   Robinsontól a tőzsdéig / Fokasz Nikosz. - Budapest : Új Mandátum, 2002. - 262 p. : ill. ; 24 cm. - (Nagyítás, ISSN 1416-7867 ; 40.)
Bibliogr.: p. 259-262.
ISBN 963-9336-47-5 fűzött : 2890,- Ft
311.17(075.8) *** 519.24(075.8)
[AN 938112]
MARC

ANSEL
UTF-811217 /2002.
Gáspár Gabriella (1956-)
   Hat falu hat sorsa : a helyi társadalom szerkezeti jellemzőinek történeti vizsgálata hat település példáján / Gáspár Gabriella. - 2. jav. kiad. - Pécs : Dr. Haller Média K., 2001. - 111 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 105-109. - Összefoglalás magyar és angol nyelven
ISBN 963-00-9197-6 fűzött : ár nélkül
308(439.127-22) *** 316.334.55(439.127)
[AN 940209]
MARC

ANSEL
UTF-811218 /2002.
Hablicsek László (1953-)
   The role of international migration in maintaining Hungary's population size between 2000-2050 / by László Hablicsek and Pál Péter Tóth. - Budapest : Hung. Centr. Statistical Office Demographic Research Inst., 2002. - 41 p. : ill. ; 30 cm. - (Working papers on population, family and welfare, ISSN 1588-3396 ; 1.)
Bibliogr.: p. 40-41.
ISBN 963-7109-86-2 fűzött : ár nélkül
314.8(439)"200/205" *** 314.742(439)
[AN 938329]
MARC

ANSEL
UTF-811219 /2002.
The Jo'burg Memo (magyar)
   Jo'burg Memo : törékeny világunk pártatlan szemmel : memorandum a johannesburgi világtalálkozó számára / Henri Acselrad [et al.] ; Wolfgang Sachs ... szerk. ; [Keresnyei Klára ford.] ; [közread. a] Heinrich Böll Alapítvány. - Budapest : Energia Klub, 2002. - 84 p. : ill. ; 28 cm
Példányszám: 1000
ISBN 963-202-855-4 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-202-855-34)
316.42(100)"20" *** 304(100)"20"
[AN 938296]
MARC

ANSEL
UTF-811220 /2002.
Johnson, Paul
Intellectuals (magyar)
   Értelmiségiek / Paul Johnson ; [ford. Elekes Dóra et al.]. - Budapest : Európa, 2002, cop. 1999. - 617 p. ; 19 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-07-7240-X kötött : 2600,- Ft
316.343.652 *** 82(092) *** 1(100)(092)
[AN 939531]
MARC

ANSEL
UTF-811221 /2002.
Kopátsy Sándor (1922-)
   A marslakók titka / Kopátsy Sándor. - Budapest : CET Belvárosi Kvk., 2002. - 214 p. ; 20 cm
A magyar marslakók titka (borító- és gerinccím)
ISBN 963-9114-63-4 fűzött : 990,- Ft
316.347(=924)(439)"18/19" *** 001(100)(=945.11)"19"(092)
[AN 938241]
MARC

ANSEL
UTF-811222 /2002.
Léderer Pál (1942-)
   A szociológus, a módszerei, meg a szövege : rögeszme-félék a mesterségről / Léderer Pál. - Budapest : Új Mandátum, 2002. - 264 p. ; 24 cm. - (Nagyítás, ISSN 1416-7867 ; 42.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9336-59-9 fűzött : 2480,- Ft
316.1
[AN 938175]
MARC

ANSEL
UTF-811223 /2002.
   Narrative approaches in social psychology / ed. by János László and Wendy Stainton Rogers. - Budapest : New Mandate, 2002. - 188 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9336-80-7 fűzött : ár nélkül
316.6 *** 82.01-3
[AN 938309]
MARC

ANSEL
UTF-811224 /2002.
   Olaszország : válogatás Jane Dick Zatta, Leonardo Piasere, Francesca Manna, Elisabeth Tauber, Paola Trevisan tanulmányaiból / szerk. Prónai Csaba. - Budapest : Új Mandátum, 2002. - 461 p. : ill. ; 24 cm. - (Cigányok Európában, ISSN 1586-0183 ; 2.)
Ford. Botta Ádám et al. - Bibliogr.: p. 441-459.
ISBN 963-9336-79-3 fűzött : 3000,- Ft
316.347(=914.99)(45) *** 39(=914.99)(45)
[AN 938317]
MARC

ANSEL
UTF-811225 /2002.
Pongrácz Tiborné (1944-)
   Birth out of wedlock / by Marietta Pongrácz. - Budapest : Hung. Centr. Statistical Office Demographic Research Inst., 2002. - 21 p. ; 30 cm. - (Working papers on population, family and welfare, ISSN 1588-3396 ; 2.)
ISBN 963-7109-87-0 fűzött : ár nélkül
314.32.063(439)"198/199"
[AN 938333]
MARC

ANSEL
UTF-811226 /2002.
Somlai Péter (1941-)
   Húsz év : családi kapcsolatok változásai a 20. század végi Magyarországon / Somlai Péter. - Budapest : Új Mandátum, 2002. - 228 p. ; 24 cm. - (Nagyítás, ISSN 1416-7867 ; 41.)
Bibliogr.: p. 226-228.
ISBN 963-9336-69-6 fűzött : 2890,- Ft
316.356.2(439)"19"
[AN 938280]
MARC

ANSEL
UTF-811227 /2002.
Székelyi Mária
   Túlélőkészlet az SPSS-hez : többváltozós elemzési technikákról társadalomkutatók számára / Székelyi Mária, Barna Ildikó. - Budapest : Typotex, 2002. - 453 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 453-453.
ISBN 963-9326-42-9 fűzött : 3600,- Ft
303
[AN 938129]
MARC

ANSEL
UTF-811228 /2002.
   Szerkezetek, folyamatok, összefüggések : demográfiai szöveggyűjtemény / szerk. Faragó Tamás. - Budapest : Új Mandátum, 2002. - 429 p. : ill. ; 24 cm. - (Nagyítás, ISSN 1416-7867 ; 44.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9336-83-1 fűzött : 3200,- Ft
314
[AN 938149]
MARC

ANSEL
UTF-811229 /2002.
   Társadalmi önismeret és nemzeti önazonosság Közép-Európában / [szerk. Fedinec Csilla] ; [közread. a] Teleki László Alapítvány. - Budapest : Teleki L. Alapítvány, 2002. - 279 p. : ill., térk. ; 25 cm
A Teleki László Intézet által 2001 szeptemberében azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-86291-4-2 kötött : ár nélkül
316.63 *** 323.1(=00)(4-11) *** 316.347(=00)(4-11)
[AN 939075]
MARC

ANSEL
UTF-811230 /2002.
Thomas, William Isaac
The Polish peasant in Europe and America (magyar)
   A lengyel paraszt Európában és Amerikában / William I. Thomas, Florian Znaniecki. - Budapest : Új Mandátum : Max Weber Alapítvány, 2002. - 2 db ; 20 cm
Ford. Andor Mihály és Horváth Ágota. - Felsőoktatási tankönyv
316.343.64(438)"19" *** 325.25(438) *** 316.347(=84)(73)
[AN 937289]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 268 p. - (A Szociálpolitikai értesítő könyvtára. Társadalom & történet,, ISSN 1418-2157 ; 6.)
ISBN 963-9336-77-7 fűzött : 2800,- Ft
316.343.64(438)"19" *** 398(=84)
[AN 937292] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 480 p. - (A Szociálpolitikai értesítő könyvtára. Társadalom & történet,, ISSN 1418-2157 ; 7.)
ISBN 963-9336-78-5 fűzött : 2800,- Ft
316.343.64(438)"19"(093) *** 316.347(=84)(73) *** 325.25(438)
[AN 937293] MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

11231 /2002.
Cornwall, Christopher
   Mobiltelefont használók illemkönyve / Christopher Cornwall. - [Szentendre] : Dolmen, cop. 2002. - 16 p. ; 18 cm
ISBN 963-86220-1-6 fűzött : 298,- Ft
395 *** 621.396.218
[AN 937249]
MARC

ANSEL
UTF-811232 /2002.
Csabainé Cser Katalin
   Régi magyar szólásmondások / Csabainé Cser Katalin. - Budapest : Elektron, cop. 2002. - 176 p. : ill. ; 20 cm. - (Magyar tükör)
Bibliogr.: p. 170-172.
ISBN 963-8355-03-4 fűzött : 1120,- Ft
398.9(=945.11) *** 809.451.1-318 *** 930.85(439)
[AN 939250]
MARC

ANSEL
UTF-811233 /2002.
   Filozófiai, történeti és kulturális antropológia : egy interpretáció : szöveg- és szemelvénygyűjtemény / A. Gergely András szerk. - Budapest : MTA PTI Etnoregionális Kutközp., [2002]-. - 30 cm
Egyetemi-főiskolai tankönyv
39.001 *** 930.1
[AN 939440]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1/1. - 1999 [!2002]. - 263 p. - (MTA PTI Etnoregionális Kutatóközpont munkafüzetek, ISSN 1416-8391 ; 54.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9098-93-0 fűzött : ár nélkül
130.2 *** 39 *** 316.7
[AN 939442] MARC

ANSEL
UTF-811234 /2002.
Hála József (1949-)
   A magyar néprajz "vándorapostola" városunkban : Herrmann Antal váci évei és kapcsolatai / Hála József ; [az előszót írta Voigt Vilmos]. - Vác : Váci Múz. Egyes., 2002. - 208 p. : ill. ; 21 cm. - (Váci füzetek, ISSN 1216-1144 ; 5.)
Bibliogr.: p. 182-199.
ISBN 963-202-347-1 fűzött : ár nélkül
Herrmann Antal (1851-1926)
39.001(439)(092)Herrmann_A. *** 908.439-2Vác
[AN 937166]
MARC

ANSEL
UTF-811235 /2002.
Király Lajos (1936-)
A kalendáriumi jeles napok népszokásai Somogyban (új kiadása)
   Somogyi népszokások / Király Lajos ; [kiad. a Kaposvári Egyetem Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai Főiskolai Kar Somogy Megyei Pedagógus-továbbképző és Szolgáltató Intézete]. - Átd., bőv. kiad. - Kaposvár : KE Somogy M. Ped.-továbbk. és Szolg. Int., 2002-. - 25 cm
ISBN 963-202-858-9
39(=945.11)(439.123)
[AN 937255]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A kalendáriumi jeles napok és a falusi társas munkavégzés szokásai. - 2002. - 220 p. : ill.
Bibliogr.: p. 215-220.
ISBN 963-202-859-7 fűzött : ár nélkül
398.33(=945.11)(439.123)
[AN 937256] MARC

ANSEL
UTF-811236 /2002.
Nagy Olga (1921-)
   A gömböcfiú : erdélyi cigány mesék / Nagy Olga, Vekerdi József. - Budapest : Terebess, 2002. - 232 p. ; 24 cm
Magyar és cigány nyelven
ISBN 963-9147-50-8 kötött : ár nélkül
398.21(=914.99)(498.4) *** 891.499-34(498)=945.11
[AN 939151]
MARC

ANSEL
UTF-811237 /2002.
   Az ördögszántotta hegy : baranyai mondák, hiedelmek és történetek / [szerk. és a bevezetőt, függeléket írta Pesti János] ; [ill. Tóth István]. - Pécs : Alexandra, 2002. - 480 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 475-477.
ISBN 963-367-958-3 kötött : ár nélkül
398.22(=945.11)(439.127) *** 398.3/.4(=945.11)(439.127)
[AN 938432]
MARC

ANSEL
UTF-811238 /2002.
Sári Zsolt
   Egy ünnep mindennapjai : adalékok a magyarországi úrnapi kultusz néprajzához / Sári Zsolt. - Debrecen : Ethnica, 2000. - 68 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 59-63.
ISBN 963-472-483-3 fűzött : ár nélkül
398.33(439) *** 264-041.72 *** 282(439)
[AN 801776]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

11239 /2002.
Benoist, Alain de
Communisme et nazisme (magyar)
   Kommunizmus és nácizmus : gondolatok a XX. századi totalitarizmusokról / Alain de Benoist ; [ford. és az előszót írta Gazdag István]. - Budapest : Europa Authentica, cop. 2000. - 167, [2] p. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-00-4603-2 fűzött : ár nélkül
321.64 *** 1(44)Benoist,_A._de
[AN 801718]
MARC

ANSEL
UTF-811240 /2002.
Halmai Gábor (1951-)
   Kommunikációs jogok / Halmai Gábor. - Budapest : Új Mandátum, 2002. - 250 p. ; 20 cm. - (Membrán könyvek, ISSN 0209-4606 ; 12.)
Bibliogr.: p. 249-250.
ISBN 963-9336-57-2 fűzött : 2000,- Ft
323(439)"199/200" *** 342.727(429) *** 347.728.2(439) *** 342.729(439) *** 070(439)(094)
[AN 938107]
MARC

ANSEL
UTF-811241 /2002.
Judt, Tony
A grand illusion? (magyar)
   Európa - a nagy ábránd? / Tony Judt ; [ford. Árokszállási Zoltán] ; [közread. a] XX. Század Intézet. - [Budapest] : Kairosz, 2002. - 145 p. ; 19 cm
ISBN 963-9406-80-5 kötött : 2200,- Ft
European Union.
327.39(4-62)(091)
[AN 939330]
MARC

ANSEL
UTF-811242 /2002.
Kennedy, John Fitzgerald
   John F. Kennedy és Nyikita Sz. Hruscsov levelezése a kubai rakétaválság alatt / ford. és sajtó alá rend. Simon Ágnes, Simon Eszter. - Szeged : JATEPress, 2002. - 78 p. ; 20 cm. - (Documenta historica, ISSN 1216-0954 ; 55.)
A ford. a "Kennedy-Khruschev exchanges" és a "Back from the brink" c. kiad. alapján kész. - Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 300
Fűzött : ár nélkül
327(47)"1962"(093) *** 327.5(100)"1962"(093) *** 327(73)"1962"(093) *** 973"196"(092)Kennedy_J._F.(044) *** 947"1964/1971"(092)Hruŝëv,_N._S.
[AN 937426]
MARC

ANSEL
UTF-811243 /2002.
Nemere István (1944-)
   Katonai titkosszolgálatok története : GRU, Aman / Stuart Harrington. - [Nagykovácsi] : Puedlo K., [2002]. - 222 p. ; 20 cm
ISBN 963-9320-96-X fűzött : ár nélkül
Szovjetunió. Glavnoe razvedovatelʹnoe upravlenie.
Izrael. Agaf Moden.
327.84(47) *** 327.84(569.4) *** 355.40(47) *** 355.40(569.4)
[AN 939042]
MARC

ANSEL
UTF-811244 /2002.
   Politika és társadalom : tanulmányok / szerk. Bayer József ; [közread. az] MTA Politikai Tudományok Intézete. - Budapest : MTA PTI, 2002. - 464 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9218-61-8 fűzött : ár nélkül
32.001 *** 323(439)"199"
[AN 939333]
MARC

ANSEL
UTF-811245 /2002.
Rákócza Richárd
   Quo vadis, Izrael? : a zsidó állam és a békefolyamat / Mordechai Schoenfeld. - [Budapest] : K. u. K. Kvk., cop. 2002. - 340 p. ; 20 cm
ISBN 963-9384-29-1 fűzött : ár nélkül
Izrael
32(569.4) *** 341.382(569.4)
[AN 938989]
MARC

ANSEL
UTF-811246 /2002.
   Rendhagyó történelemóra a holokausztról / [írták Glatz Ferenc et al.]. - Budapest : Múlt és Jövő K., 2000. - 67 p. ; 19 cm
ISBN 963-9171-57-3 fűzött : ár nélkül
323.12(=924)(4)"1933/1945" *** 061.3(439-2Csurgó)
[AN 801655]
MARC

ANSEL
UTF-811247 /2002.
Ságvári Ágnes (1928-2000)
   Tanulmányok a magyarországi holokauszt történetéből / Ságvári Ágnes ; [összeáll., sajtó alá rend. és a bevezetőt írta Palasik Mária]. - Budapest : Napvilág, 2002. - 132 p. : ill. ; 21 cm
A szerző munkáinak vál. bibliográfiája: p. 130-132.
ISBN 963-9350-01-X fűzött : ár nélkül
323.12(=924)(439)"1939/1945"
[AN 938193]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

11248 /2002.
Ágoston Gábor (1960-)
   Gül Baba és a magyarországi bektasi dervisek / Ágoston Gábor, Sudár Balázs. - Budapest : Terebess, 2002. - 141 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 111-121.
ISBN 963-9147-51-6 kötött : ár nélkül
930.85(560)"15/16" *** 930.85(439)(=943.5)"15/16" *** 297(560)
[AN 939159]
MARC

ANSEL
UTF-811249 /2002.
   Balatonfűzfő régmúltja : kiállítás a város régészeti hagyatékából : Művelődési Központ, Balatonfűzfő, 2000. szeptember 29 - december 10. / Cs. Dax Margit [et al.] ; [szerk. K. Palágyi Sylvia és Kulcsár Ágnes] ; [... kiad. Balatonfűzfő Város Önkormányzata és a Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság]. - Balatonfűzfő : Önkormányzat ; Veszprém : Veszprém M. Múz. Ig., 2000. - [12] p. : ill. ; 21 cm
Példányszám: 500
ISBN 963-7208-69-0 * fűzött : ár nélkül
Balatonfűzfő
903/904(439-2Balatonfűzfő) *** 061.4(439-2Balatonfűzfő)
[AN 801118]
MARC

ANSEL
UTF-811250 /2002.
Bátki Ferenc
   Kecskemét, 1956. október 26 : a fegyveres felkelés igaz története / Bátki Ferenc. - [Kecskemét] : [Magánkiad.], [2000]. - 87 p. ; 21 cm
ISBN 963-440-145-7 * fűzött : ár nélkül
Kecskemét
943.9-2Kecskemét"1956"
[AN 801767]
MARC

ANSEL
UTF-811251 /2002.
Chang, Jung
Wild swans (magyar)
   Vadhattyúk : Kína három lánya / Jung Chang ; [ford. Kalmár Éva, Révész Ágota]. - Budapest : Európa, 2002, cop. 1994. - 590, [7] p., [16] t. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-07-6890-9 kötött : 2500,- Ft
Kína
951"19"(0:82-94)
[AN 939509]
MARC

ANSEL
UTF-811252 /2002.
Chronik der Weltgeschichte (magyar)
   A világtörténelem krónikája / [szerk. Menich Zsuzsa, Karádi Ilona] ; [ford. Fürst Anna et al.]. - Budapest : M. Kvklub, 2002. - 623, [16] p. : ill., főként színes ; 30 cm
ISBN 963-547-729-5 kötött : ár nélkül
930.9(035) *** 930.85(100)(035)
[AN 939207]
MARC

ANSEL
UTF-811253 /2002.
   Csillagvilág az ezredfordulón : Story, 1998-2002 : négy év nagy pillanatai / [szerk. Ómolnár Miklós]. - Budapest : Sanoma, 2002. - 135 p. : ill., színes ; 29 cm
Kész. a Story, ISSN 1419-0354, c. hetilap fotóanyagából
ISBN 963-202-868-6 kötött : 3990,- Ft
929(439)"200"(084.12)
[AN 939290]
MARC

ANSEL
UTF-811254 /2002.
Deary, Terry
Incredible Incas (magyar)
   Irtóztató inkák / Terry Deary ; ill. Philip Reeve ; [ford. Pálfalvi Ilona]. - Budapest : Egmont, 2002. - 127 p. : ill. ; 20 cm. - (Rrrettentő töri, ISSN 1419-2241)
ISBN 963-627-751-6 fűzött : 748,- Ft
930.85(399.7)(0:82-7)(02.053.2)
[AN 937220]
MARC

ANSEL
UTF-811255 /2002.
   Dokumentumok Budafok-Tétény történetéhez, 1731-1950 / szerk. Czaga Viktória, Garbóczi László és Szabó Csaba ; a dokumentumokat vál. Czaga Viktória és Szabó Csaba ; közrem. Erdélyi Pál [et al.]. - Budapest : BFL, 2002. - 421 p. : ill. ; 22 cm. - (Budapest történetének forrásai, ISSN 1419-4368)
Bibliogr.: p. 401-408.
ISBN 963-7323-32-5 fűzött : ár nélkül
Budapest. XXII. kerület
943.9-2Budafok"173/194"(093) *** 943.9-2Nagytétény"173/194"(093) *** 943.9-2Budatétény"173/194"(093)
[AN 937288]
MARC

ANSEL
UTF-811256 /2002.
Hajnády Zoltán (1944-)
   Sophia és logosz : az orosz kultúra paradigmatikus-szintagmatikus rendszere : bináris oppozíciói, leküzdésük alternatívái / Hajnády Zoltán. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2002. - 326 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 301-326.
ISBN 963-472-638-0 fűzött : 650,- Ft
930.85(47) *** 316.7(47) *** 008(=82)
[AN 937085]
MARC

ANSEL
UTF-811257 /2002.
Hermann Róbert (1963-)
   Kossuth Lajos élete és kora / Hermann Róbert. - [Budapest] : Pannonica, cop. 2002. - 128 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 125-128.
ISBN 963-9252-52-2 kötött : ár nélkül
Kossuth Lajos (1802-1894)
943.9"18"(092)Kossuth_L.
[AN 939204]
MARC

ANSEL
UTF-811258 /2002.
   A híd túlsó oldalán : tanulmányok Kelet-Közép-Európáról / [vál. és szerk. Bán D. András]. - Budapest : Osiris, 2000. - 320 p. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-389-071-3 * fűzött : 1290,- Ft (hibás ISBN 963-389-013-6)
Kelet-Közép-Európa
940-191"19" *** 930.1
[AN 802067]
MARC

ANSEL
UTF-811259 /2002.
Maderspach Viktor (1874-1941)
   Élményeim a nyugatmagyarországi szabadságharcból / Maderspach Viktor ; [szerk., az anyag dokumentumait gyűjt. ... Ádám Jenő]. - Budapest : Közdok, 2000. - 144 p. ; 21 cm
ISBN 963-552-351-3 fűzött : ár nélkül
943.926"1921"(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 801850]
MARC

ANSEL
UTF-811260 /2002.
Makkay János (1933-)
   Egy magyar amatőr véleménye az uráli finnugorság származásáról / Makkay János. - Budapest : Szerző, 1997-. - 21 cm
ISBN 963-550-267-2 *
930.8(=945)
[AN 269218]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r., A kőkor vége. - 2002. - 139 p. : ill.
Bibliogr.: p. 133-139.
ISBN 963-640-142-X fűzött : ár nélkül
930.8(=945)
[AN 937354] MARC

ANSEL
UTF-811261 /2002.
Nemere István (1944-)
   II. Rákóczi Ferenc magánélete / Steve Nording. - [Budapest] : Anno, 2002. - 221 p. ; 20 cm
ISBN 963-375-243-4 fűzött : ár nélkül
Rákóczi Ferenc (Erdély: fejedelem), II. (1676-1735)
943.9"170/173"(092)Rákóczi_F.,II.
[AN 939028]
MARC

ANSEL
UTF-811262 /2002.
The Oxford history of the twentieth century (magyar)
   Oxford világtörténet a 20. században / szerk. Michael Howard és Wm. Roger Louis ; [... szerzői Brogan, Hugh et al. ; [ford. Göbölyös Magdolna et al.]. - Budapest : Napvilág, 2002. - 486 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 458-466.
ISBN 963-9350-07-9 fűzött : 2950,- Ft
930.9"19" *** 930.85(100)"19"
[AN 938996]
MARC

ANSEL
UTF-811263 /2002.
Pivárcsi István
   Szent László városa : váradi legendárium / Pivárcsi István. - Budapest : Noran, 2002. - 218 p. ; 18 cm. - (Századok legendái, ISSN 1586-7625)
ISBN 963-9356-54-9 kötött : 2000,- Ft
Nagyvárad
943.9-2Nagyvárad(093) *** 930.85(439-2Nagyvárad)
[AN 937238]
MARC

ANSEL
UTF-811264 /2002.
Pozsonyi József
   A semsei Semsey család története / Pozsonyi József. - Debrecen : Hajdú-Bihar M. Múz. Ig., 2002. - 127 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Régi magyar családok, ISSN 1588-7642 ; 1.)
Bibliogr.: p. 106-119. - Példányszám: 1200. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-7218-37-8 fűzött : ár nélkül
Semsey család
929.52(439)Semsey
[AN 939174]
MARC

ANSEL
UTF-811265 /2002.
The science book (magyar)
   A tudományok nagykönyve / [összeáll. Peter Tallack] ; [ford. Bakó Dorottya et al.] ; [szerk. Hitseker Mária]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2002. - 528 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-09-4371-9 kötött : ár nélkül
930.85(100)
[AN 938639]
MARC

ANSEL
UTF-811266 /2002.
Szatlóczki Gábor
   A Tátika vár históriája : a Gersei Pethő család és a tátikai váruradalmuk története / Szatlóczki Gábor ; [kiad. Zalaszántó Önkormányzata]. - Zalaszántó : Önkormányzat, 2002. - 158, 11 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 152-157. - Példányszám: 550
Fűzött : ár nélkül
Gersei Pethő család
Zalaszántó
929.52(439)Gersei_Pethő *** 728.81(439-2Zalaszántó)(091)
[AN 939334]
MARC

ANSEL
UTF-811267 /2002.
Széchenyi István (1791-1860)
   Napló / Széchenyi István ; vál., szerk., ... a jegyzeteket és a szerkesztői utószót írta Oltványi Ambrus ; [... ford. Jékely Zoltán ..., Györffy Miklós]. - Budapest : Osiris, 2002, cop. 1978. - 1334 p. ; 21 cm. - (Millenniumi magyar történelem. Források,, ISSN 1585-4264)
Kötött : 4800,- Ft (hibás ISBN 963-389-224-9)
Széchenyi István (1791-1860)
943.9"18"(092)Széchenyi_I.(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 939533]
MARC

ANSEL
UTF-811268 /2002.
   Szerencs és környéke : a Szerencsen 2001. május 25-26-án megtartott tudományos konferencia előadásai / szerk. Frisnyák Sándor, Gál András ; [... a Magyar Tudományos Akadémia Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testülete etc. ... rend.]. - Szerencs ; Nyíregyháza : [Bessenyei], 2002. - 318 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-9385-24-7 fűzött : ár nélkül
943.9-2Szerencs *** 908.439-2Szerencs *** 911.2/.3(439.134) *** 061.3(439-2Szerencs)
[AN 939027]
MARC

ANSEL
UTF-811269 /2002.
Tóth Dóra
   Fejezetek a magyar történelemből / [írta és szerk. Tóth Dóra] ; [ill. Bera Károly]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2002. - 89, [4] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-9325-30-9 kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9325-34-1)
943.9(02.053.2)
[AN 939104]
MARC

ANSEL
UTF-811270 /2002.
Tubb, Jonathan N.
Bible lands (magyar)
   Bibliai tájakon : [a Szentföld történelme, népeinek ősi civilizációi és mindennapi élete] / írta Jonathan N. Tubb ; [ford. Sóskuthy György]. - Budapest : Park, cop. 2002. - 63 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Szemtanú, ISSN 0865-1973 ; 50.)
ISBN 963-530-622-9 kötött : ár nélkül
930.85(5-011) *** 904(5-011) *** 930.85(3) *** 904(3) *** 22
[AN 937277]
MARC

ANSEL
UTF-811271 /2002.
   Veszprém vármegye 1836. évi címermegújító adománylevele / [szerk. Madarász Lajos] ; [a latin oklevélszöveget ford. Boross István] ; [a kísérőtanulmányt írta Somfai Balázs] ; [az ábrákat kész. Gáty István] ; [kiad. Veszprém Megye Közgyűlése]. - Veszprém : Veszprém M. Közgyűlése, 2000. - 15 p. : ill., részben színes ; 35 cm + mell.
Az adománylevél hasonmása bársony kötésben is. - Bibliogr.: p. 15. - Példányszám: 500, ebből 200 díszkötésben
ISBN 963-7185-26-7 * fűzött : ár nélkülISBN 963-7185-27-5 * bársony : ár nélkülISBN 963-7185-23-2 (mell.)
Veszprém (vármegye)
929.6(439.117) *** 094/099.07
[AN 802534]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

11272 /2002.
Borszéki Ferenc
   A halálzóna felé : az igazi Everest-story / Borszéki Ferenc ; [fotók Gárdos Sándor és Nedeczky Júlia]. - Pécs : Alexandra, [2002]. - 206 p., [16] t. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 963-368-266-5 fűzött : ár nélkül
910.4(235.243)
[AN 938136]
MARC

ANSEL
UTF-811273 /2002.
Bősze Sándor
   Nyolc évszázad krónikája : adatok Ecseny történetéhez / Bősze Sándor ; [közread.] Ecseny Község Önkormányzata. - Ecseny : Önkormányzat, 2000. - 168 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 155-158.
ISBN 963-00-4643-1 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-00-4646-1)
Ecseny
908.439-2Ecseny
[AN 801567]
MARC

ANSEL
UTF-811274 /2002.
   Elöljáróink : Szeghalom választott tisztségviselőinek névjegyzéke, 1571-1998. ; Szeghalom hajdana és jelene, 1900-2000 : írások és képek / [összeáll. és az összekötő szöveget írta Horváth László] ; [az anyaggyűjtésben közrem. Kele József] ; [kiad. Szeghalom Város Önkormányzata]. - Szeghalom : Önkormányzat, 2000. - 78 p. : ill., részben színes ; 31 cm
ISBN 963-00-3745-9 kötött : ár nélkül
Szeghalom
908.439-2Szeghalom
[AN 802573]
MARC

ANSEL
UTF-811275 /2002.
Gordon, René
Africa (magyar)
   Afrika : a rejtelmes kontinens / [René Gordon]. - Budapest : M. Kvklub, 2002. - 280 p. : ill., színes ; 33 cm
Ford. Kovács Lajos. - Bibliogr.: p. 280.
ISBN 963-547-707-4 kötött : ár nélkül
Afrika
908.6(084.12)
[AN 938291]
MARC

ANSEL
UTF-811276 /2002.
Gulner László
   Lukácsháza évszázadai, 1283-1999 / [írta Gulner László] ; [kiad. Lukácsháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete]. - Lukácsháza : Önkormányzat, [2001]. - 199 p. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 963-00-4613-X fűzött : ár nélkül
Lukácsháza
908.439-2Lukácsháza
[AN 802386]
MARC

ANSEL
UTF-811277 /2002.
Kiss Gábor (1958-)
   Kincses Szombathely = Treasury Szombathely = Die Schätze von Szombathely / Kiss Gábor, Mayer László ; [... ford. ... Sütő Mirtill, ... Kovács László]. - Szombathely : B.K.L. K., 2002. - [48] p. : ill. ; 12x18 cm
ISBN 963-86193-6-8 kötött : ár nélkül
Szombathely
908.439-2Szombathely(084.1) *** 76(100)
[AN 939214]
MARC

ANSEL
UTF-811278 /2002.
Kürti László
   Történelem és emlékezet : lajosmizsei fényképek, 1896-1946 = Geschichte und Erinnerung : Fotos von Lajosmizse, 1896-1946 = History and memory : a photographic record of Lajosmizse, 1896-1946 / írta és szerk. ... Kürti László ; [... ford. Kürti László, Bíró Éva] ; [közread. a] Lajosmizsei Helytörténeti és Kulturális Egyesület. - [Lajosmizse] : Lajosmizsei Helytört. és Kult. Egyes., 2002. - 268 p. : ill. ; 31 cm
Példányszám: 1500
ISBN 963-202-404-4 kötött : ár nélkül
Lajosmizse
908.439-2Lajosmizse"189/194"(084.12) *** 308(439-2Lajosmizse)"189/194"(084.12)
[AN 937433]
MARC

ANSEL
UTF-811279 /2002.
Lugosi Lugo László (1953-)
Szentendre (angol)
   Szentendre / László Lugo Lugosi ; contributors András Bán [et al.] ; [transl. Michael Mansell]. - Budapest : M. Kvklub, cop. 2002. - 160 p. : ill., színes ; 31 cm
Fotóalbum
ISBN 963-547-662-0 * kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-547-661-2)
Szentendre
908.439-2Szentendre(084.12) *** 77.04(439)(092)Lugosi_LugoL.
[AN 938326]
MARC

ANSEL
UTF-811280 /2002.
Lugosi Lugo László (1953-)
Szentendre (német)
   Szentendre / László Lugo Lugosi ; Text András Bán [et al.]. - Budapest : M. Kvklub, 2002. - 160 p. : ill., színes ; 31 cm
Fotóalbum
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-547-661-2)
Szentendre
908.439-2Szentendre(084.12) *** 77.04(439)(092)Lugosi_LugoL.
[AN 938376]
MARC

ANSEL
UTF-811281 /2002.
   Magyar települések enciklopédiája : összefoglaló leírás Magyarország megyéiről, városairól és községeiről / [főszerk. Kasza Sándor] ; [a köt. szerkesztési ... munkái Bacsa Tibor, Fükő Mónika, ifj. Kasza Sándor] ; [kötetünk szerzői ... Palasik Mária et al.]. - Budapest : CEBA K., 2002. - 872 p. : ill., részben térk. ; 30 cm. - (Magyarország kézikönyvtára, ISSN 1585-5953)
ISBN 963-9089-94-X * kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-989-94-X)
908.439:030
[AN 940224]
MARC

ANSEL
UTF-811282 /2002.
   A Rábaköz : kalauz turistáknak és természetbarátoknak / [szerk. Boda László] ; [szerzők Bedécs Gyula et al.] ; [fotó Boda László et al.]. - Szombathely : B.K.L. K., 2002. - 136 p. : ill., részben színes ; 17 cm
Bibliogr.: p. 122-126.
ISBN 963-86193-7-6 fűzött : ár nélkül
Rábaköz
914.39Rábaköz(036)
[AN 937087]
MARC

ANSEL
UTF-811283 /2002.
Trócsányi András (1969-)
   A magyarság kulturális földrajza / Trócsányi András, Tóth József. - [Pécs] : Pro Pannonia, 2002-. - 24 cm. - (Pannónia tankönyvek, ISSN 1417-6637)
Az 1. köt. kötetjelzés nélkül jelent meg, monografikus leírása: AN 269094
911.3(439)(075.8)
[AN 937416]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2002. - 363 p. : ill.
Bibliogr.: p. 357-359.
ISBN 963-9079-90-1 kötött : ár nélkül
911.3(439)(075.8)
[AN 937420] MARC

ANSEL
UTF-811284 /2002.
Vofkori László (1944-)
   Gazdasági földrajz / Vofkori László. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2002. - 171 p. : ill. ; 24 cm. - (Studia geographica, ISSN 0209-4835 ; 11.)
Bibliogr.: p. 168-171.
ISBN 963-472-670-4 fűzött : ár nélkül
911.3(4-62)(075.8) *** 338(4-62)(075.8) *** 911.3
[AN 938310]
MARC

ANSEL
UTF-811285 /2002.
Weidemann, Siggi
Amsterdam (magyar)
   Amszterdam / ... Siggi Weidemann írta. - Budapest : M. Kvklub, 2002. - 132 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
Ford. Szántó Tamás
ISBN 963-547-730-9 fűzött : ár nélkül
Amsterdam
914.92-2Amsterdam(036)
[AN 939227]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

11286 /2002.
Ádám Antalné
   Válogatott bibliográfia az Európajog tanulmányozásához / [összeáll. Ádám Antalné] ; [gyűjt. Ádám Antalné, Saághy Ferencné, Szomor Ildikó]. - Pécs : PTE ÁJK, 2002. - 166 p. ; 24 cm. - (A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara Európai Dokumentációs Központjának kiadványai, ISSN 1588-662X ; 1.)
Az előszó és a tartalomjegyzék angol nyelven is
ISBN 963-641-888-8 fűzött : ár nélkül
European Union.
34(4-62):016
[AN 937211]
MARC

ANSEL
UTF-811287 /2002.
Bende Márta
   Vállalkozás és munkavédelem az építésügyben / Bende Márta. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2002. - 230 p. ; 24 cm. - (Építési segédkönyvek, ISSN 1588-6131 ; 2.)
Lezárva: 2002. márc. 1.
ISBN 963-224-651-9 fűzött : ár nélkül
347.454.32(439) *** 331.45 *** 69
[AN 937097]
MARC

ANSEL
UTF-811288 /2002.
Földi András (1957-)
   A római jog története és institúciói / Brósz Róbert és Pólay Elemér tankönyvének alapulvételével írta Földi András és Hamza Gábor ; [sajtó alá rend., a jegyzékeket és a mutatókat összeáll. Rihmer Zoltán]. - 7. átd., bőv. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2002, cop. 1996. - XXXIX, 715 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. XXVI-XXXIV. és a fejezetek élén. - A tartalomjegyzék angol nyelven is
ISBN 963-19-3453-5 kötött : 4200,- Ft
Egyetem
34(37)(075.8)
[AN 939721]
MARC

ANSEL
UTF-811289 /2002.
Földi Pál
   Szpecnaz / Földi Pál. - [Budapest] : Anno, [2002]. - 199 p. ; 20 cm
ISBN 963-375-232-9 fűzött : ár nélkül
Szovjetunió. Glavnoe razvedovatelʹnoe upravlenie. Otdel specialnogo naznačeniâ.
356.168/.169(47)
[AN 938103]
MARC

ANSEL
UTF-811290 /2002.
   Health care and human rights / ed. by Judit Fridli ; [org.,] publ. by the Hungarian Civil Liberties Union. - Budapest : HCLU, 2002. - 83 p. ; 30 cm
A 2002 áprilisában Budapesten rendezett tanácskozás szerkesztett anyaga. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-202-647-0 fűzött : ár nélkül
342.7(100) *** 614.253.83(100) *** 614(100)
[AN 938273]
MARC

ANSEL
UTF-811291 /2002.
Heka László
   A délszláv államok alkotmánytörténete / Heka László. - Szeged : Illés M., 2002. - 253 p. : ill., térk. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 230-250.
Fűzött : ár nélkül
342.4(497)(=86)(091)
[AN 937272]
MARC

ANSEL
UTF-811292 /2002.
   Honvédelem és nemzetőrség : a ... 2000. május 31-én rendezett konferencia előadásai és az elhangzott hozzászólások / [... sajtó alá rend. és szerk. Szabó Attila, Szombath Csaba, Eperjesi Andrea] ; [rend., közread. a] Honvédelmi Minisztérium Társadalmi Kommunikációs és Kulturális Főosztály. - [Budapest] : HM Társadalmi Kommunikációs és Kult. Főoszt., 2000. - 37, [2] p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-7037-42-X * fűzött : ár nélkül
351.743(439) *** 061.3(439-2Bp.)"2000"
[AN 802752]
MARC

ANSEL
UTF-811293 /2002.
   Hulladékgazdálkodási kézikönyv / [szerzők Bándi Gyula et al.]. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2002-. - 19 cm
351.777.61(439)(036) *** 628.4(439)(036) *** 504.064.47(439)(036)
[AN 939069]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2002. - 349 p. - (Környezetvédelmi kiskönyvtár, ISSN 1219-3208 ; 11.)
ISBN 963-224-643-8 fűzött : ár nélkül
351.777.61(439)(036) *** 628.4(439)(036) *** 504.064.47(439)(036)
[AN 939071] MARC

ANSEL
UTF-811294 /2002.
   Iratmintatár, 2002 : munkajog / [szerk. Deák Gizella, Nádasdy Miklós]. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2002. - 106 p. ; 24 cm + CD-ROM. - (Iratmintatár, ISSN 1417-8273)
Lezárva: 2002. ápr. 30. - Spirál fűzéssel
ISBN 963-224-656-X fűzött : ár nélkül
349.2(439)(083.76)
[AN 937084]
MARC

ANSEL
UTF-811295 /2002.
   Juratissimus author : jogtörténeti tanulmányok Nagyné Szegvári Katalin tiszteletére / [szerk. Rácz Lajos]. - Budapest : HVG-ORAC, 2001. - 202 p. ; 20 cm. - (Bibliotheca iuridica. Libri amicorum,, ISSN 1587-1509 ; 2.)
Nagyné Szegvári Katalin műveinek bibliográfiáját összeáll. Orosz Ágnes. - Bibliogr.: p. 195-202. és a jegyzetekebn
ISBN 963-9203-86-6 * fűzött : ár nélkül
34(100)(091)
[AN 802749]
MARC

ANSEL
UTF-811296 /2002.
Kurlândskaâ, Galina
   Budgetary pluralism of Russian authorities / Galina Kurlyandskaya. - Budapest : Local Gov. and Publ. Service Reform Initiative, [2001]. - 47 p. ; 20 cm. - (Discussion papers / Local Government and Public Service Reform Initiative,, ISSN 1417-4855 ; 17.)
ISBN 963-00-6182-1 * fűzött : ár nélkül
352(47)"199" *** 352.072.1(47)"199" *** 352.073.5(47)"199"
[AN 802827]
MARC

ANSEL
UTF-811297 /2002.
   The limits of solidarity : Roma in Poland after 1989. - [Budapest] : ERRC, 2002. - 218 p. : ill. ; 22 cm. - (Country reports series, ISSN 1416-7409 ; 11.)
Bibliogr.: p. 177-184. - Összefoglalás cigány nyelven
ISBN 963-204-050-3 fűzött : ár nélkül
342.724(=914.99)(438)"1989/199" *** 316.347(=914.99)(439)"1989/199"
[AN 939051]
MARC

ANSEL
UTF-811298 /2002.
Magyarország. Legfőbb Ügyészség.
   Az ügyészség a harmadik évezredben : a szervezeti reform. - [Budapest] : [BM], 2000. - 40 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-00-6307-7 * fűzött : ár nélkül
347.963(439)"199"
[AN 802753]
MARC

ANSEL
UTF-811299 /2002.
   A magyarországi boszorkányság forrásai / szerk. Bessenyei József ; [kész. a Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutató Intézetében]. - Budapest : Balassi, 1997-. - 24 cm
A 3. kötettől szerk. Kiss András, Pál-Antal Sándor
ISBN 963-506-201-X *
343.429(439)"15/17"(094.9) *** 398.47(439)"15/17"(093)
[AN 250833]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - [2002]. - 781 p.
Bibliogr.: p. 749-750.
ISBN 963-506-431-4 fűzött : 3200,- Ft
343.429(439)"15/17"(094.9) *** 398.47(439)"15/17"(093)
[AN 937423] MARC

ANSEL
UTF-811300 /2002.
Miskolczi Bodnár Péter (1957-)
   A versenytörvény magyarázata / Miskolczi Bodnár Péter. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2002. - 545 p. ; 24 cm. - (Kiskommentár, ISSN 1419-2888)
Lezárva: 2002. márc. 1.
ISBN 963-224-645-4 fűzött : ár nélkül
347.776(439)(094)
[AN 937104]
MARC

ANSEL
UTF-811301 /2002.
   Mit kell tudni a hatósági ellenőrzésekről a kereskedelem, a vendéglátás, az idegenforgalom területein / [szerk. Hortobágyi Szilveszter] ; [a köt. szerzői Hódi Péter et al.] ; [közread. a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara]. - [Eger] : HKIK Kht., [2000]. - 102 p. ; 20 cm
Kamarai füzetek (keretcím)
ISBN 963-00-4708-X * fűzött : ár nélkül
351.078.3(439)(036) *** 366.5(439)(036)
[AN 802209]
MARC

ANSEL
UTF-811302 /2002.
   A polgári nemperes eljárások magyarázata. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2002-. - 19 cm. - (Kommentár, ISSN 1589-0058)
347.919.1(439)(036)
[AN 938295]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A bírósági nemperes eljárások magyarázata / [szerk. Németh János, Kiss Daisy] ; [szerzők Csiky Péter et al.]. - 2002. - 916 p.
Lezárva: 2002. jan. 1.
ISBN 963-224-652-7 kötött : ár nélkül
347.919.1(439)(036)
[AN 938297] MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

11303 /2002.
   "Fényesebb a láncnál a kard..." : emlékkiállítás az 1848-49 évi forradalom és szabadságharc 150. évfordulójára / [a kiállítást rend. Kedves Gyula et al.] ; [a katalógust szerk. Cs. Kottra Györgyi] ; [a fényképeket kész. Hapák József et al.] ; [rend. a] Hadtörténeti Múzeum ; [... kiad. Hadimúzeum Alapítvány]. - [Budapest] : Hadimúz. Alapítvány, 2002. - 208 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Példányszám: 2000
ISBN 963-03-7668-7 fűzött : ár nélkül
355.48(439)"1848/1849" *** 061.4(439-2Bp.)"1999"
[AN 939716]
MARC

ANSEL
UTF-811304 /2002.
Földi Pál
   Konvoj csata az Északi-tengeren ; Harc a Maláj-tengeren : a II. világháború híres tengeri csatái / Földi Pál. - [Budapest] : Anno, [2002]. - 96, 96 p. : ill. ; 20 cm
A két mű hátlapjával egybekötve
ISBN 963-375-233-7 fűzött : ár nélkül
355.49(100)"1939/1945"
[AN 938151]
MARC

ANSEL
UTF-811305 /2002.
Földi Pál
   A Magyar Királyi Honvédség a második világháborúban / Földi Pál. - [Budapest] : Anno, 2002-. - 20 cm
Magyarország. Honvédség.
355.48(439)"1941/1945"
[AN 938130]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2002. - 277 p.
ISBN 963-375-221-3 fűzött : ár nélkül
355.48(439)"1939/1945"
[AN 938143] MARC

ANSEL
UTF-811306 /2002.
Földi Pál
   A parancsnok : Hans von Luck páncélos ezredes a II. világháborúban / Földi Pál. - [Budapest] : Anno, [2002]. - 192 p. ; 21 cm
ISBN 963-375-242-6 fűzött : ár nélkül
Luck, Hans von
355.48(430)"1939/1945"(092)Luck,_H._von
[AN 938164]
MARC

ANSEL
UTF-811307 /2002.
Géczi Zoltán
   Afrika csillaga: Hans-Joachim Marseilles [!Marseille] története / Kurt Rieder. - [Kecskemét] : Vagabund, cop. 2002. - 206, [9] p. : ill. ; 20 cm
Hans-Joachim Marseille, Afrika csillaga (borító- és gerinccím)
ISBN 963-9409-06-5 fűzött : ár nélkül
Marseille, Hans-Joachim
355.469(430)"1939/1942" *** 358.43(430)(092)Marseille,_H.
[AN 938270]
MARC

ANSEL
UTF-811308 /2002.
Géczi Zoltán
   A legyőzhetetlen Tigris páncélos / Kurt Rieder. - [Kecskemét] : Vagabund, cop. 2002. - 215 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9409-09-X fűzött : ár nélkül
623.438(430)"1939/1945" *** 355.48(100)"1939/1945"
[AN 938267]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

11309 /2002.
Klein Sándor (1941-)
   Vezetés- és szervezetpszichológia / Klein Sándor ; Buda Béla [et al. közreműködésével] ; [az illusztrációkat kész. Gyulai Líviusz]. - 2. bőv. kiad. - [Budapest] : Edge 2000 Kft., cop. 2002. - 754 p. : ill. ; 24 cm. - (SHL könyvek,, ISSN 1418-6586)
Bibliogr.: p. 653-706.
ISBN 963-202-838-4 kötött : ár nélkül
65.013(075.8) *** 65.012.4(075.8) *** 331.101(075.8)
[AN 940208]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

11310 /2002.
Balázs Péter (1941-)
   Az Európai Unió külpolitikája és a magyar - EU kapcsolatok fejlődése / Balázs Péter ; [a függelék összeállításában közrem. Bajtay Péter] ; [a függelék angol nyelvű szerződéseit magyarra ford. Németh Ádám]. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2002. - 516 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 513-[517].
ISBN 963-224-659-4 kötött : ár nélkül
European Union.
339.923(4-62) *** 338.2(439) *** 327.39(4-62) *** 327(439)
[AN 939247]
MARC

ANSEL
UTF-811311 /2002.
Bártfai Tamásné
   Az adózással összefüggő egyes adatbázisok, statisztikai rendszerek felépítése, forrásai, felhasználása, 2002 / [szerzők Bártfai Tamásné ..., Fazekasné Horváth Tünde ..., Keresztes Tamás ...] ; Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Vizsgálati Módszertani Bizottság kiadványa I. 20. - [Budapest] : Kompkonzult, [2002]. - 169 p. ; 29 cm
Belső használatra
Fűzött : ár nélkül
336.2(439)(083.41) *** 681.3.016 *** 31(439)
[AN 938395]
MARC

ANSEL
UTF-811312 /2002.
Demeter Tamás
   Nyitott szemmel.. : a Demko siker titkai / Demeter Tamás ; [... kiad. Demko Feder Kft.]. - Vámospércs : Demko Feder, [2002]. - 348, [4] p., [32] t. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 963-202-926-7 kötött : 2880,- Ft
Demko Feder Kft. (Debrecen)
338(091)(439)"197/199"(0:82-94) *** 894.511-94 *** 061.5(439)Demko
[AN 937134]
MARC

ANSEL
UTF-811313 /2002.
Erdősi Ferenc (1934-)
   A kommunikáció, közlekedés, távközlés szerepe a terület- és településfejlődésben / Erdősi Ferenc. - [Budapest] : VÁTI, 2000-. - 25 cm. - (Területfejlesztési szakkönyvek, ISSN 1586-1384)
A kommunikáció szerepe a terület- és településfejlődésben (borító- és gerinccím)
332.1 *** 316.77 *** 316.334.2 *** 316.334.5
[AN 938180]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2000. - 356 p. : ill.
Bibliogr.: p. 355-356.
ISBN 963-00-3216-3 kötött : ár nélkül
338.47 *** 656 *** 332.1 *** 711.1
[AN 938186] MARC

ANSEL
UTF-811314 /2002.
   A foglalkoztatás és a munkanélküliség területi különbségei az elmúlt 50 évben / [kész. Fejes László et al.] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád Megyei Igazgatósága. - Miskolc : KSH Borsod-Abaúj-Zemplén M. Ig. ; Eger : KSH Heves M. Ig. ; Salgótarján : KSH Nógrád M. Ig., 2002. - 63 p. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött : 2500,- Ft
331.5(439)"195/199"(083.41)
[AN 938694]
MARC

ANSEL
UTF-811315 /2002.
   Foglalkoztatáspolitika az Európai Unióban / [szerk. Gyulavári Tamás, Kozma Ágnes]. - Budapest : Szociális és Családügyi Min., 2000. - 477 p. ; 29 cm. - (Szociális ügyek és foglalkoztatáspolitika az Európai Unióban, ISSN 1585-7336)
ISBN 963-00-6251-8 * kötött : ár nélkül
331.5.024.5(4-62)
[AN 803243]
MARC

ANSEL
UTF-811316 /2002.
Hámori Éva
   Zseb-közgazdaság érdekelteknek és érdeklődőknek / Hámori Éva. - Budapest : Hámori É., 2000. - 303 p. ; 21 cm
A szerző "A pocketful of economics for anybody who is interested in it" c. művének kiegészített magyar változata
ISBN 963-440-037-X fűzött : 2662,- Ft
330(031)
[AN 802208]
MARC

ANSEL
UTF-811317 /2002.
Hetesi Erzsébet
   Marketing alapismeretek / Hetesi Erzsébet. - Szeged : SZTE JGYTFK, 2000. - 143 p. : ill. ; 21 cm. - (Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar szakképzési füzetek, ISSN 1588-6573 ; 2.)
Bibliogr.: p. 139. - Példányszám: 1000
ISBN 963-482-492-7 fűzött : ár nélkül
658.8(075.8)
[AN 801797]
MARC

ANSEL
UTF-811318 /2002.
   Infrastruktúra: legújabb tapasztalatok, következtetések, teendők / [... szerk. Nagy Erika, Galambos Zsuzsa]. - Budapest : ISM, 2000. - 2 db ; 30 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-9284-59-9 * fűzött : ár nélkül
338.49(439)
[AN 803722]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 170 p. : ill. - (Európai tükör : műhelytanulmányok, ISSN 1416-7484 ; 70/1.)
ISBN 963-9284-60-2 *
338.47(439)"199" *** 338.49(439)"199"
[AN 803724] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 82 p. : ill. - (Európai tükör : műhelytanulmányok, ISSN 1416-7484 ; 70/2.)
ISBN 963-9284-61-0 *
654(439)"199" *** 656.8(439)"199" *** 556.18(439)"199"
[AN 803725] MARC

ANSEL
UTF-811319 /2002.
   Innováció - törvényi keretek - működési struktúrák / [a team vezetője Pungor Ernő] ; [közrem. Dőry Tibor et al.]. - Budapest : Miniszterelnöki Hiv. Kormányzati Stratégiai Elemző Közp., 2000. - 88 p. ; 21 cm. - (Stratégiai füzetek / Miniszterelnöki Hivatal Stratégiai Elemző Központ,, ISSN 1586-9121 ; 5.)
A tartalomjegyzék angol nyelven is
ISBN 963-9284-56-4 fűzött : ár nélkül
330.341.1(439)"199" *** 338.2(439)"199"
[AN 802468]
MARC

ANSEL
UTF-811320 /2002.
   A kis- és középvállalkozások demográfiája nemzetközi összehasonlításban / [összeáll. Román Zoltán, Ambrus Katalin] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal. - Budapest : KSH, 2000. - 63 p. ; 29 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-215-370-7 fűzött : 900,- Ft
334.72(4-11)"199"
[AN 803729]
MARC

ANSEL
UTF-811321 /2002.
Kövér György (1949-)
   A felhalmozás íve : társadalom- és gazdaságtörténeti tanulmányok / Kövér György. - Budapest : Új Mandátum, 2002. - 412 p. : ill. ; 24 cm. - (Nagyítás, ISSN 1416-7867 ; 43.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9336-70-X fűzött : 3000,- Ft
338(091)(439)"18/19" *** 316.32(439)"18/19"
[AN 938163]
MARC

ANSEL
UTF-811322 /2002.
   Kulcs a sikeres EU-pályázatokhoz : Európai Uniós támogatások felhasználása : az EU-tagállamok gyakorlata és tapasztalatai / szerk. Flamm Benedek László ; [szerzők Balogh Emese et al.] ; [közread. a] Közép-Európai Üzleti Tanácsadó Kft. - Budapest : Közép-Európai Üzleti Tanácsadó Kft., 2002. - 224 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 223-224.
ISBN 963-202-544-X fűzött : ár nélkül
339.96(4-62) *** 338.246.027 *** 06.063
[AN 937208]
MARC

ANSEL
UTF-811323 /2002.
   Önkormányzatok által kezelt adók iratmintatára / [szerzők Balassa Balázs et al.]. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2002. - 412 p. ; 24 cm. - (Iratmintatár, ISSN 1417-8273)
Lezárva: 2002. febr. 28.
ISBN 963-224-648-9 fűzött : ár nélkül
336.2(439)(083.76) *** 352.073.52(439)
[AN 937109]
MARC

ANSEL
UTF-811324 /2002.
Pálfalvi József
   A tartósan állami kézben maradó vagyon hatékony működtetésének tapasztalatai és feltételei a közlekedésben és a hírközlésben / Pálfalvi József. - Budapest : ISM, 2000. - 88 p. ; 30 cm. - (Európai tükör : műhelytanulmányok, ISSN 1416-7484 ; 71.)
Bibliogr.: p. 77-79. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-9284-62-9 * fűzött : ár nélkül
338.47(4-62) *** 338.47(439)"199" *** 332.012.332(4-62) *** 332.012.332(439)"199"
[AN 803726]
MARC

ANSEL
UTF-811325 /2002.
   Pályázatírás / kész. a Laser Consult Kft. munkakollektívája. - Szeged : Laser Consult Kft., 2001. - 62 p. ; 30 cm
Példányszám: 300
ISBN 963-00-6309-3 * fűzött : ár nélkül
658.310.836(036)
[AN 802595]
MARC

ANSEL
UTF-811326 /2002.
   Pénzügyi tevékenységek irányítása : szakmai útmutató a kis és középvállalkozások gazdálkodásának megszervezéséhez, különös tekintettel az idegen források, hitelek felvételének lehetőségeire, korlátaira és a döntés megalapozására. - [Budapest] : [BGF] : [PSZF], 2000. - 195 p. ; 30 cm
Közread. a Budapesti Gazdasági Főiskola és a Pénzügyi és Számviteli Főiskola. - Bibliogr.: p. 192-194.
ISBN 963-00-6012-4 * fűzött : ár nélkül
658.15
[AN 803716]
MARC

ANSEL
UTF-811327 /2002.
   Vág-Duna-Ipoly Euroregion = Euroregión Váh-Dunaj-Ipel' = Vág-Duna-Ipoly Eurorégió / [ed. in chief Mad'arova Daniela et al.] ; [publ. by the] Secretariat of the Vág-Duna-Ipoly Euroregion. - Tatabánya : Secretariat of the Vág-Duna-Ipoly Euroregion, 2001. - 183 p. : ill., színes, részben térk. ; 23 cm
ISBN 963-215-345-6 fűzött : ár nélkül
332.1(439.13) *** 332.1(437.6)
[AN 938497]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

11328 /2002.
Darvas Ágnes
   Gyorsjelentés a gyermekszegénységről Magyarországon és Romániában / [... írta és szerk. Darvas Ágnes, Tausz Katalin] ; [Somorjai Ildikó közreműködésével]. - Budapest : Szociális Szakmai Szövets., 2000. - 138 p. ; 20 cm. - (Pillanatképek, ISSN 1416-6674)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-00-5504-X fűzött : ár nélkül
364.22-053.2/.6(439)"199" *** 364.22-053.2/.6(498)"199"
[AN 801825]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

11329 /2002.
Abaházi Viktor
   Puskázási kézikönyv avagy Hogyan szerezzen jó jegyet a lusta ember / Abaházi Viktor. - [Budapest] : BBS-Info, 2002. - 127 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 963-86288-0-4 kötött : 970,- Ft
371.321.7 *** 371.894
[AN 939032]
MARC

ANSEL
UTF-811330 /2002.
Antal Ferencné
   Cigány tanulók oktatása és nevelése Berhidán / Antal Ferencné, Polyányi Lászlóné, Tóthné Éberfi Éva. - Veszprém : MPI, 2000. - 48 p. ; 21 cm. - (Módszertani levelek / Megyei Pedagógiai Intézet,, ISSN 0236-6789 ; 2000/3.)
ISBN 963-8444-74-6 fűzött : ár nélkül
376.7(=914.99)(439-2Berhida) *** 373.24(439-2Berhida)
[AN 801984]
MARC

ANSEL
UTF-811331 /2002.
   A Baranya Megyei Önkormányzat Ujhelyi Imre Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskolája és Kollégiuma 70 éves jubileumi évkönyve / [összeáll. Hrabovszki Györgyné et al.]. - [Szentlőrinc] : Ujhelyi I. Mezőgazd. és Közgazd. Szakközépisk., [2001]. - 178 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 963-00-5913-4 * fűzött : ár nélkül
Ujhelyi Imre Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola (Szentlőrinc)
373.6:33(439-2Szentlőrinc)(058) *** 373.6:63(439-2Szentlőrinc)(058)
[AN 801460]
MARC

ANSEL
UTF-811332 /2002.
Bauer Nándorné
   Az intézményi pedagógiai tevékenység háttere / Bauer Nándorné. - Veszprém : MPI, 2000. - 151 p. ; 20 cm. - (Módszertani levelek / Megyei Pedagógiai Intézet,, ISSN 0236-6789 ; 2000/5.)
ISBN 963-8444-87-8 fűzött : ár nélkül
371.26(439.117) *** 371.321(439.117)
[AN 801992]
MARC

ANSEL
UTF-811333 /2002.
Benkőné Kiss Aranka (1916-)
   Emberé a munka, istené az áldás : egy tanári életpálya a közgazdasági szakképzés szolgálatában / Benkőné Kiss Aranka. - Veszprém : MPI, 2000. - 82 p. ; 21 cm. - (Veszprém megyei pedagógiai füzetek, ISSN 1419-6700 ; 13.)
Bibliogr.: p. 80-82.
ISBN 963-8444-78-9 fűzött : ár nélkül
Benkőné Kiss Aranka (1916-)
37(439)(092)BenkőnéKiss_A.
[AN 801972]
MARC

ANSEL
UTF-811334 /2002.
Bertáné Németh Ágnes
   Az irodalomkutatástól a hivatkozásig : hallgatói segédlet / Bertáné Németh Ágnes. - Pécs : PTE Kvt., 2002. - 75 p. ; 24 cm. - (A Pécsi Egyetemi Könyvtár kiadványai, ISSN 1587-5202 ; 4.)
Bibliogr.: p. 73-75.
ISBN 963-641-890-X fűzött : 870,- Ft
378.244.2 *** 001.81(075.8)
[AN 937203]
MARC

ANSEL
UTF-811335 /2002.
Bíró Jenő
   SZMSZ avagy Szervezzünk és működjünk szabályosan! / Bíró Jenő. - Veszprém : MPI, 2000. - 93 p. ; 21 cm. - (Módszertani levelek / Megyei Pedagógiai Intézet,, ISSN 0236-6789 ; 2000/4.)
ISBN 963-8444-76-2 fűzött : ár nélkül
37.014.15(439)(036)
[AN 801987]
MARC

ANSEL
UTF-811336 /2002.
Bognár Krisztina
   A Nagyszombati Egyetem fokozatot szerzett hallgatói, 1635-1777 / Bognár Krisztina, Kiss József Mihály, Varga Júlia. - Budapest : ELTE Lvt., 2002. - 418 p. ; 24 cm. - (Fejezetek az Eötvös Loránd Tudományegyetem történetéből, ISSN 0324-2919 ; 25.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-463-577-6 fűzött : ár nélkül
Universitas Tyrnaviensis.
378.4(439-2Nagyszombat)(091) *** 378.215:050.8
[AN 939053]
MARC

ANSEL
UTF-811337 /2002.
Brunszvik Teréz (1775-1861)
Művek (vál.)
   Brunszvik Teréz : versek, cikkek, levelek, naplóidézetek / a bevezetőt írta, vál. és szerk. Hornyák Mária ; [ ... ford. Kalász Márton et al.]. - Martonvásár : Brunszvik T. Szellemi Hagyatéka Alapítvány, 2000. - 48 p. : 21 cm. - (Őrláng füzetek ; ; 3.)
ISBN 963-00-5499-X * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-00-5499)
37(439)(092)Brunszvik_T.
[AN 802324]
MARC

ANSEL
UTF-811338 /2002.
Budai Jánosné
   Igali iskola története / Budai Jánosné ; [kiad. Igal Község Önkormányzata]. - [Igal] : Önkormányzat, [2002]. - 304 p., [8] t. : ill., részben színes ; 25 cm
Kötött : ár nélkül
Körzeti Általános Iskola (Igal)
373.3(439-2Igal)(091)
[AN 938138]
MARC

ANSEL
UTF-811339 /2002.
Csiszár Zsuzsanna
   Határtalanul : Várpalota intézményi kapcsolatai az európai csatlakozás szolgálatában / Csiszár Zsuzsanna, Csiszár Ernő. - Veszprém : MPI, 2000. - 40 p. ; 21 cm. - (Veszprém megyei pedagógiai füzetek, ISSN 1419-6700 ; 15.)
ISBN 963-8444-88-6 fűzött : ár nélkül
37.014.24(439-2Várpalota)
[AN 801977]
MARC

ANSEL
UTF-811340 /2002.
   Emlékkötet : a Pécsi Tudományegyetem 1. számú Gyakorló Általános Iskolájának jubileuma, 1900-2000 / [szerk. Pesti Jánosné]. - Pécs : PTE 1. sz. Gyakorló Ált. Isk., 2000. - 224 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Példányszám: 1000
ISBN 963-00-5870-7 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-367-859-5)
Pécsi Tudományegyetem. Gyakorló Általános Iskola (1.)
373.3(439-2Pécs)(058) *** 37.018.57
[AN 801407]
MARC

ANSEL
UTF-811341 /2002.
   A felnőttképzés új útjai / [... szerk. Kálmán Anikó]. - Debrecen : Didakt, 2002. - 219 p. : ill. ; 24 cm. - (Lifelong learning füzetek, ISSN 1588-9572 ; 1.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-202-070-7 fűzött : ár nélkül
374.7
[AN 937140]
MARC

ANSEL
UTF-811342 /2002.
   Gyakorlati keresztény pedagógia : etikai megközelítésben / [szerk. Trosits András] ; [írták Farkas István et al.]. - [Veszprém] : Veszprémi Érseki Hittud. Főisk., 2002. - 273 p. ; 25 cm. - (Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola. Könyv sorozat,, ISSN 1588-9947 ; 1.)
Bibliogr.: p. 262-273.
ISBN 963-202-573-3 fűzött : ár nélkül
37.017.93 *** 372.82 *** 268
[AN 937091]
MARC

ANSEL
UTF-811343 /2002.
Horányi Katalin (1947-)
   Tanuljunk tanulni / Horányi Katalin. - Budapest : M. Kvklub, 2002. - 198 p. ; 21 cm
ISBN 963-547-745-7 kötött : ár nélkül
371.322.9 *** 159.953.5
[AN 937216]
MARC

ANSEL
UTF-811344 /2002.
Kelemen Elemér (1937-)
   Hagyomány és korszerűség : oktatáspolitika a 19-20. századi Magyarországon / Kelemen Elemér. - Budapest : OI : Új Mandátum, 2002. - 200 p. ; 20 cm. - (Társadalom és oktatás, ISSN 0865-1981 ; 18.)
Bibliogr.: p. 190-200.
ISBN 963-9336-75-0 fűzött : 1980,- Ft
37.014.5(439)"19/20" *** 37.014(439)"19/20" *** 373.24(439)(091)
[AN 938139]
MARC

ANSEL
UTF-811345 /2002.
   Kézikönyv a doktori képzés és a doktori PhD fokozatszerzés értelmezéséhez / [szerk. Szilágyi Tivadar ...] ; [a Honvédelmi Minisztérium Oktatási és Tudományszervező Főosztály, valamint a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem közös kiadványa]. - Budapest : HM Okt. és Tudományszervező Főoszt. : ZMNE, 2002. - 528 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 527-528. - Példányszám: 1000
ISBN 963-86229-1-1 fűzött : ár nélkül
378.21(439)(094)
[AN 938251]
MARC

ANSEL
UTF-811346 /2002.
Kozma Tamás (1939-)
   Határokon innen, határokon túl : regionális változások az oktatásügyben, 1990-2000 / Kozma Tamás ; Forray R. Katalin [et al.] közreműködésével. - Budapest : OI : Új Mandátum, 2002. - 232 p. : ill., térk. ; 20 cm. - (Társadalom és oktatás, ISSN 0865-1981 ; 20.)
Bibliogr.: p. 215-219.
ISBN 963-9336-76-9 fűzött : 1980,- Ft
37.014(439)"199" *** 376.7(4)(091)
[AN 938147]
MARC

ANSEL
UTF-811347 /2002.
Mészáros Csilla
   Cigány népismeret az óvodai nevelési program gyakorlatában / Mészáros Csilla. - 2. mód. kiad. - Veszprém : MPI, 2000. - 75 p. ; 21 cm. - (Módszertani levelek / Megyei Pedagógiai Intézet,, ISSN 0236-6789 ; 2000/2.)
Bibliogr.: p. 38.
ISBN 963-8444-75-4 fűzött : ár nélkül
373.212.14 *** 376.7(=914.99)(439)
[AN 801980]
MARC

ANSEL
UTF-811348 /2002.
Nagy Péter Tibor (1963-)
   Hajszálcsövek és nyomáscsoportok : oktatáspolitika a 19-20. századi Magyarországon / Nagy Péter Tibor. - Budapest : OI : Új Mandátum, 2002. - 222 p. ; 20 cm. - (Társadalom és oktatás, ISSN 0865-1981 ; 19.)
Bibliogr.: p. 213-222.
ISBN 963-9336-67-X fűzött : 1980,- Ft
37.014.5(439)"19/20" *** 37.014(439)"19/20"
[AN 938145]
MARC

ANSEL
UTF-811349 /2002.
   A ráckevei Ady Endre Gimnázium jubileumi évkönyve, 1950-2000 / [fel. szerk. Molnár László] ; [... szerk. Bak Istvánné et al.]. - Budapest : Biró, [2001]. - 108 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 963-9289-09-4 fűzött : ár nélkül
Ady Endre Gimnázium (Ráckeve)
373.54(439-2Ráckeve)(058)
[AN 802566]
MARC

ANSEL
UTF-811350 /2002.
   Rajztanítás a XIX. századi Magyarországon / szerk. Köves Szilvia ; írta Bodóczky István, Csőregh Éva, Kárpáti Andrea ; a Magyar Iparművészeti Egyetem Vizuális Nevelési Gyűjteményének kiadványa. - Budapest : M. Iparműv. Egy., 2001. - 24 p. : ill. ; 21 cm
A 2000. január 24 - február 9. között a Tölgyfa Galériában tartott kiállítás katalógusa
ISBN 963-7164-69-3 fűzött : ár nélkül
372.874(439)"18"
[AN 802482]
MARC

ANSEL
UTF-811351 /2002.
   A Szent Margit Gimnázium jubileumi évkönyve : 1920-2000 / főszerk. Sümegh László. - Budapest : Szt. Margit Gimn., 2000. - 304 p., [20] t. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 963-00-5632-1 fűzött : ár nélkül
Szent Margit Gimnázium (Budapest)
373.54(439-2Bp.)(058)
[AN 802196]
MARC

ANSEL
UTF-811352 /2002.
Zsoldos Jánosné (1942-)
   Az Országos Bod Péter Könyvtárhasználati Verseny Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében : feladatsorok és eredmények, 1993-2002 / Zsoldos Jánosné. - Nyíregyháza : Kölcsey F. Gimn., 2002. - 112 p. : ill. ; 29 cm. - (A Kölcsey Ferenc Gimnázium füzetei ; ; 3.)
Bibliogr.: p. 111.
ISBN 963-202-564-4 fűzött : ár nélkül
371.385.1(072)
[AN 938157]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

11353 /2002.
Bakó Levente
   A Dunakanyar és az Alsó Ipoly mente kerékpáros- és vízitúra kalauza = Bicycle and canoe guide of the Danube Bend and the Lower Ipoly Valley = Fahrrad- und Kanuführer über das Donauknie und das Untere Ipoly Tal / [írta és szerk. ... Bakó Levente, Kelemen Zoltán és Sólyom Péter] ; [ford. ... Barry Milford et al.] ; [fotók ... Bakó Levente et al.] ; [kiad. ... Ipoly Unió Környezetvédelmi és Kulturális Egyesület, "Két Kerékkel Kevesebb" A Dunakanyar Kerékpárosainak Egyesülete]. - [Balassagyarmat] : Ipoly Unió Környezetvédelmi és Kult. Egyes. ; Vác : "Két Kerékkel Kevesebb" A Dunakanyar Kerékpárosainak Egyes., 2001. - 35 p. : ill., színes, részben térk. ; 22 cm
ISBN 963-00-5643-7 fűzött : ár nélkül
Dunakanyar - Ipoly mente
796.57 *** 914.39Dunakanyar(036) *** 914.39Ipoly_mente(036)
[AN 801785]
MARC

ANSEL
UTF-811354 /2002.
   A dzsungel pokla : válogatás vadászírók legjobb elbeszéléseiből / [... vál. és szerk. Veress István] ; [a köt. szerzői O. Alscher et al.] ; [ford. Jékely Endre]. - Budapest : Sensus, 2002. - 216 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9375-13-6 kötött : ár nélkül
799.2(0:82-94)
[AN 938156]
MARC

ANSEL
UTF-811355 /2002.
Fekete Kálmán
   Bútor Róbert : a sármos gokartosból lett rali sikerkomponista és a Saxofónia : [riportkönyv] / Fekete Kálmán. - Pécs : Alexandra, [2002]. - 153, [7] p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Autóversenyzők mesélték ; ; 3.)
ISBN 963-368-302-5 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-368-302-X)
Bútor Róbert
796.71(439)(092)Bútor_R.(047.53)
[AN 939059]
MARC

ANSEL
UTF-811356 /2002.
Hornyák Lajos
   Labdarúgó játékvezetők kézikönyve / írta és szerk. Hornyák Lajos. - Budapest : Hot-Five Keresk. és Szolgáltató Kft., [2002]. - 582 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Oktatási segédanyag. - A labdarúgás játékszabályai (borító- és gerinccím). - Bibliogr.: p. 567-568.
ISBN 963-202-807-4 kötött : ár nélkül
796.332.063
[AN 938346]
MARC

ANSEL
UTF-811357 /2002.
Komlós Sándor
   Kvízözön / [összeáll. Komlós Sándor]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2002-. - 20 cm
Az 1. köt. kötetjelzés nélkül jelent meg, monografikus leírása: AN 926045
793.7
[AN 937367]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2002. - 192 p.
Bibliogr.: p. 190-192.
ISBN 963-9450-25-1 fűzött : ár nélkül
793.7
[AN 937406] MARC

ANSEL
UTF-811358 /2002.
Lázár Endréné
   Varázslatok karácsonyra : különleges rajztechnikák óvodásoknak és kisiskolásoknak / Lázár Endréné Molnár Anna, Kőrösiné Takács Elvira. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, [2002]. - 47 p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 963-9450-35-9 fűzött : ár nélkül
379.826 *** 371.381 *** 745.54(02.053.2) *** 741.02(02.053.2)
[AN 937082]
MARC

ANSEL
UTF-811359 /2002.
Perutek János (ifj.)
   Vas és Oroszlán : az évszázad mérkőzése / írta ifj. Perutek János ; fotók Korponai Tamás ; [kiad. a Villás Alapítvány]. - [Budapest] : Villás Alapítvány, [2002]. - 40 p. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött : 595,- Ft
Lewis, Lennox
Tyson, Michael Gerard
796.83(100)(092)
[AN 939211]
MARC

ANSEL
UTF-811360 /2002.
Rice, Rodney R.
101 weapons for women (magyar)
   Önvédelem nőknek : 101 fegyver a nők kezében / Rodney R. Rice ; [ford. Császár Mariann]. - [Budapest] : JLX, [2000]. - 111 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-305-112-6 fűzött : 748,- Ft
796.85-055.2
[AN 802303]
MARC

ANSEL
UTF-811361 /2002.
Schmidt, Norman
Best ever paper airplanes (magyar)
   Papírrepülők / Norman Schmidt ; [ford. Rácz Ildikó] ; [ill. Jerry Grajewski és Walter Kaiser]. - [Budapest] : Lilliput, [2002]. - 96 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Fűzött : 1490,- Ft (hibás ISBN 963-9166-24-3)
379.826 *** 745.54(02.053.2)
[AN 939025]
MARC

ANSEL
UTF-811362 /2002.
Vér Imre
   Lovas tereptan : térképészeti, tájékozódási és túlélési ismeretek : túrázók és túravezetők kézikönyve / Vér Imre ; [rajz. Vér Imre] ; [graf., fotó Rácz János]. - [Budapest] : Kairosz, 2002. - 196 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9406-74-0 fűzött : 2400,- Ft
798.28 *** 796.56
[AN 938182]
MARC

ANSEL
UTF-811363 /2002.
   Verőcei DSE : jubileumi évkönyv, 2000. - [Verőce] : [Verőcei DSE], [2001]. - 56 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-00-5887-1 * fűzött : ár nélkül
Verőcei Diáksport Egyesület.
796.42/.43(439-2Verőce) *** 061.2(439-2Verőce)
[AN 802488]
MARC

ANSEL
UTF-811364 /2002.
Yang, Jwing-Ming
Qigong zhi ben (magyar)
   A kínai Qigong gyökere : az egészség, a hosszú élet és a megvilágosodás titkai = Qigong zhi ben / Yang Jwing-Ming ; [ford. Puppán Dóra]. - [Budapest] : Lunarimpex, 2002. - XXVI, 338 p. : ill. ; 24 cm. - (Mesterek és harci művészetek, ISSN 1218-7771)
ISBN 963-9219-20-7 fűzött : 2378,- Ft
796.855 *** 613.71 *** 615.89:615.322
[AN 938311]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

11365 /2002.
   Akkor és most : fiatal művészek : Csepel Galéria, 2000. szeptember 8 - október 1. / [fel. szerk. Kováts Albert]. - [Budapest] : M. Festők Társ., [2001]. - 35 p. : ill., színes ; 21 cm. - (A Magyar Festők Társasága csoportkiállításai, ISSN 1586-9490)
Katalógus. - A bev. angol nyelven is
ISBN 963-00-4945-7 fűzött : ár nélkül
75(439)"199" *** 061.2(439) *** 061.4(439-2Bp.)"2000"
[AN 802516]
MARC

ANSEL
UTF-811366 /2002.
   Aknay János / szerk. Novotny Tihamér ; [kiad. a Vajda Lajos Stúdió Kulturális Egyesület]. - Szentendre : Vajda L. Stúdió Kult. Egyes., 2000. - 216 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Az előszó angol és német nyelven is. - Példányszám: 1000
ISBN 963-00-4564-8 fűzött : ár nélkül
Aknay János (1949-)
75(439)(092)Aknay_J.
[AN 803553]
MARC

ANSEL
UTF-811367 /2002.
   Az alcsúti Habsburg-kastély tündöklése és pusztulása : kastélyok nyara - 2002 : [Székesfehérvár, Szent István Király Múzeum, 2002. augusztus 17 - december 22.] / [tanulmány ... Soós István, Papp Seremetyeff János] ; [a kiállítást rend. ... Illyés Endréné Ötvös Tünde, F. Petres Éva, Papp Seremetyeff János]. - Székesfehérvár : Szt. István Kir. Múz., 2002. - 44 p. : ill. ; 23 cm. - (A Szent István Király Múzeum közleményei. D. sorozat,, ISBN 1216-5697 ; ; 285.)
Kiállítási katalógus. - Példányszám: 700
ISBN 963-9279-23-4 fűzött : ár nélkül
Habsburg-ház
728.82(439-2Alcsút) *** 929.52(439)Habsburg *** 061.4(439-2Székesfehérvár)
[AN 938316]
MARC

ANSEL
UTF-811368 /2002.
   Áthallás : Budapest, Műcsarnok, 2000. 06. 01 - 08. 06. / [szerk. Petrányi Zsolt]. - [Budapest] : [Műcsarnok], [2000]. - [96] p. : ill., színes ; 17x24 cm + CD
Kiállítási katalógus. - Magyar és angol nyelven. - Példányszám: 1200
ISBN 963-9115-53-3 fűzött : ár nélkül
77.04(439) *** 73/76(439) *** 061.4(439-2Bp.)"2000"
[AN 802817]
MARC

ANSEL
UTF-811369 /2002.
Barátság Hídja Nemzetközi Fotókiállítás (20.) (2000) (Kaposvár)
   XX. "Barátság Hídja" Nemzetközi Fotókiállítás : Kaposvár 2000., Magyarország = 20. "The Bridge of Friendship" International Exhibition of Photography : 2000. Kaposvár, Hungary / [a katalógust ... szerk. Csonka Béla] ; [... az Együd Árpád Művelődési Központ és a Somogyi Fotóklub rend.]. - Kaposvár : Somogyi Fotóklub, 2000. - 36 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 963-00-6004-3 * fűzött : ár nélkül
77.04(100) *** 061.4(439-2Kaposvár)
[AN 802844]
MARC

ANSEL
UTF-811370 /2002.
Bornemisza Eszter (1955-)
Művek (vál.)
   Bornemisza Eszter. - [Budapest] : Graphium, 2001. - 45, [2] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 963-00-5884-7 fűzött : ár nélkül
745.52(439)(092)Bornemisza_E.
[AN 803533]
MARC

ANSEL
UTF-811371 /2002.
   Borsod-Abaúj-Zemplén megye kis múzeumai / [szerk. Hadobás Pál] ; [mtársak Asztalosné Pirkó Anita et al.]. - Edelény : Műv. Közp., Kvt. és Múz., 2000. - 56 p. : ill. ; 21 cm. - (Edelényi füzetek, ISSN 0238-1842 ; 20.)
ISBN 963-00-6283-6 * fűzött : ár nélkül
Borsod-Abaúj-Zemplén
069(439.134) *** 061.3(439-2Edelény)
[AN 802685]
MARC

ANSEL
UTF-811372 /2002.
A collector's guide to antiques (magyar)
   Régiségkalauz gyűjtőknek / [szerk. Gwen Rigby] ; [ford. Babits Péter]. - Pécs : Alexandra, [2002]. - 600 p. : ill., színes ; 31 cm
Régiségek (borító- és gerinccím)
ISBN 963-368-228-2 kötött : ár nélkül
745(100) *** 379.824
[AN 938615]
MARC

ANSEL
UTF-811373 /2002.
Cser Károly (1880-1965)
Művek (vál.)
   Cser Károly szobrászművész, 1880-1965, kiállítása : Dunapataj, 1999. október 2-3. / [... rend. Cser István és Belloni Ákos]. - [Dunapataj] : [s.n.], [2000]. - 34 p. : ill., részben színes ; 21x21 cm
Katalógus
Fűzött : ár nélkül
73(439)(092)Cser_K. *** 75(439)(092)Cser_K. *** 061.4(439-2Dunapataj)
[AN 802320]
MARC

ANSEL
UTF-811374 /2002.
Fekete György (1932-)
Művek (vál.)
   Fekete György : belsőépítész, egyetemi tanár, akadémikus / [a fotókat kész. Antal Pál et al.]. - Pomáz : Kráter Műhely Egyes., 2002. - 116 p. : ill., részben színes ; 29 cm. - (Belső tárlat, ISSN 1217-3339 ; 7.)
ISBN 963-9195-88-X fűzött : 2600,- Ft
Fekete György (1932-)
747(439)(092)Fekete_Gy.
[AN 938650]
MARC

ANSEL
UTF-811375 /2002.
Fiell, Charlotte
Design of the 20th century (magyar)
   Design a 20. században / Charlotte & Peter Fiell ; [... ford. Kada Júlia]. - Budapest : Vince K. ; Köln [etc.] : Taschen, 2002. - 191 p. : ill., részben színes ; 20 cm. - (Ikon, ISSN 1588-9904)
Fűzött : ár nélkül
ISBN 3-8228-1756-2
745(100)"19" *** 658.512.2
[AN 937139]
MARC

ANSEL
UTF-811376 /2002.
Gál József
   Üdvözlet Szombathelyről : képek a város 20. századi történetéből / Gál József ; [kiad. a Savaria Tourist Kft.]. - Szombathely : Savaria Tourist, 2000. - 147 p. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 963-7333-15-0 fűzött : ár nélkül
Szombathely
72(439-2Szombathely)(091) *** 908.439-2Szombathely
[AN 801704]
MARC

ANSEL
UTF-811377 /2002.
International Artists' Symposium (34.) (2002) (Győr)
   XXXIV International Artists' Symposium : Győr, 24 June - 14 July 2002 / [catalogue Emese Pápai] ; [ed. ... Júlia N. Mészáros ...] ; [org., publ. by the] Városi Művészeti Múzeum. - Győr : Vár. Műv. Múz., 2002. - [19] p. : ill. ; 21x21 cm
Az előszó magyar nyelven is
ISBN 963-202-886-4 fűzött : ár nélkül
73/76(100)"200" *** 061.4(439-2Győr)
[AN 938126]
MARC

ANSEL
UTF-811378 /2002.
�aʺṣ, Šmẇ'el
Mein Schicksal war die Ausnahme (magyar)
   Sorsom volt a kivétel : egy grafikus és karikaturista emlékei Ausztriáról, Magyarországról és Izraelről / Shemuel Alexander Katz ; [a szöveget magnófelvétel alapján ... írta Martha Keil] ; [ford. Tandori Dezső]. - [Budapest] : CET Belvárosi Kvk., 2002. - 180 p. : ill., részben színes ; 20x22 cm
ISBN 963-9114-48-0 fűzött : 3000,- Ft
�aʺṣ, Šmẇ'el
75(569.4)(092)�aʺṣ,Š.(0:82-94) *** 741.5(569.4)(092)�aʺṣ,Š.(0:82-94)
[AN 938117]
MARC

ANSEL
UTF-811379 /2002.
Kozma Lajos (1884-1948)
   A nagy szonáta = The great sonata / Kozma Lajos ; [a bev. tanulmányt írta Horváth Hilda]. - [Gyomaendrőd] : Gyomai Kner Ny., 2000. - 69 p. : ill. ; 34 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-8183-16-0 kötött : kvker. forgalomba nem kerül
741(439)(092)Kozma_L.
[AN 803673]
MARC

ANSEL
UTF-811380 /2002.
   A magyar kereszténység 1000 éve : kortárs egyházművészeti kiállítás : Moldvay Győző Galéria, Hatvan, 2000. december 16 - 2001. január 31. / [kiad. a Grassalkovich Művelődési Központ és Társintézményei]. - Hatvan : Grassalkovich Művel. Közp. és Társintézményei, 2000. - 32 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Katalógus
ISBN 963-00-6215-1 * fűzött : ár nélkül
73/76(439) *** 73/76.046.3 *** 061.4(439-2Hatvan)
[AN 802586]
MARC

ANSEL
UTF-811381 /2002.
Mészáros Géza (1943-)
   Die alleinige Dimension = The only dimension = La única dimensión / Géza Mészáros. - Budapest : EFO K., 2000. - [56] p. : főként színes ill. ; 21 cm
Die alleinige Dimension = Az egyetlen dimenzió (gerinccím)
ISBN 963-8243-31-7 kötött : ár nélkül
75(439)(092)Mészáros_G. *** 061.4(430-2Hannover)
[AN 802328]
MARC

ANSEL
UTF-811382 /2002.
   Modern klasszikusok : Gallery Erdész : Szentendre, 2002. augusztus 5 - október 6. - Szentendre : Gallery Erdész, [2002]. - 27 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Kiállítási katalógus. - Példányszám: 1000
ISBN 963-202-725-6 fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-202-726-4)
76(100)"18/19" *** 061.4(439-2Szentendre)
[AN 938439]
MARC

ANSEL
UTF-811383 /2002.
Nguyen, Duy
Fantasy origami (magyar)
   Origami-fantáziák / Duy Nguyen ; [ford. Toronyi Gyöngyi]. - [Budapest] : Lilliput, cop. 2002. - 96 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 963-9166-26-X fűzött : 1490,- Ft
745.54
[AN 939013]
MARC

ANSEL
UTF-811384 /2002.
   Pannónia 2000 : dunántúli művészek : Újlipótvárosi Klub-Galéria, 2000. június 21 - július 7. : Balatonalmádi Közösségi Ház, 2000. július 21-29. / [fel. szerk. Kováts Albert]. - [Budapest] : M. Festők Társasága, [2000]. - 33 p. : ill., színes ; 21 cm. - (A Magyar Festők Társasága csoportkiállításai, ISSN 1586-9490)
Katalógus
ISBN 963-00-4089-1 fűzött : ár nélkül
75(439.11) *** 061.2(439) *** 061.4(439-2Bp.)"2000" *** 061.4(439-2Balatonalmádi)
[AN 802511]
MARC

ANSEL
UTF-811385 /2002.
Paquet, Marcel
René Magritte (magyar)
   René Magritte, 1898-1967 : a láthatóvá tett gondolat / Marcel Paquet ; [... ford. Teravagimov Péter]. - Köln : Taschen ; Budapest : Vince K., cop. 2002. - 96 p. : ill., főként színes reprod. ; 23 cm
Fűzött : ár nélkül
ISBN 3-8228-1750-3
Magritte, René
75(493)(092)Magritte,_R.
[AN 938304]
MARC

ANSEL
UTF-811386 /2002.
Photographie des 20. Jahrhunderts - Museum Ludwig Köln (magyar)
   A 20. század fotóművészete : Museum Ludwig, Köln / [szerk. ... Simone Philippi] ; [az életrajzok szerzői Marianne Bieger-Thielemann et al.] ; [... ford. Békésné Hegyi Júlia]. - Budapest : Vince K. ; Köln [etc.] : Taschen, 2002. - 191 p. : ill., részben színes ; 20 cm. - (Ikon, ISSN 1588-9904)
Fűzött : ár nélkül
ISBN 3-8228-1758-9
Museum Ludwig (Köln)
77.04(100)"19" *** 069(430-2Köln)
[AN 937129]
MARC

ANSEL
UTF-811387 /2002.
   Plakát Parnasszus : [a kilencvenes évek] : [the nineties] / [az anyagot vál. Oláh György, Révész Antal]. - [Budapest] : [M. Plakát Alapítvány], [2001]. - 29 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Közread. a Magyar Plakát Alapítvány
ISBN 963-00-6071-X * fűzött : ár nélkül
769.91(439)"1989/199"
[AN 803663]
MARC

ANSEL
UTF-811388 /2002.
Restany, Pierre
Hundertwasser, le peintre-roi aux cinq peaux (magyar)
   Hundertwasser, a festő-király és az öt bőr : a művészet hatalma / Pierre Restany ; [... ford. Gabos Erika]. - Köln : Taschen ; Budapest : Vince K., cop. 2002. - 95 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Fűzött : ár nélkül
ISBN 3-8228-2161-6
Hundertwasser, Friedensreich
72(436)(092)Hundertwasser,_F. *** 75(436)(092)Hundertwasser,_F.
[AN 938301]
MARC

ANSEL
UTF-811389 /2002.
Schätze der Welt - Erbe der Menschheit (magyar)
   A világ kincsei : az emberiség öröksége : a világörökség részévé nyilvánított kulturális és természeti értékek. - Budapest : M. Kvklub, 2001-. - 30 cm
Gerinccím: Az emberiség öröksége
ISBN 963-547-416-4
72.025.3/.4(100) *** 502.4(100) *** 930.85(100)
[AN 903131]
MARC

ANSEL
UTF-8


   6. - 2002. - 215 p. : ill., színes
ISBN 963-547-753-8 * kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-547-647-7)
72(100) *** 502.4(100) *** 930.85(100)
[AN 938293] MARC

ANSEL
UTF-811390 /2002.
Sólymos Szilveszter (1920-)
   Ravazd község három temploma / Sólymos Szilveszter. - Budapest : EFO K., 2000. - 39 p., [4] t. : ill., részben színes ; 20 cm
Borítócím: Ravazd három temploma
ISBN 963-8243-32-5 fűzött : ár nélkül
Ravazd
726.54(439-2Ravazd)
[AN 802211]
MARC

ANSEL
UTF-811391 /2002.
Szakáll Sándor
   A Herman Ottó Múzeum Ásványtára, 1980-2000 / Szakáll, Szabó, Fehér. - Miskolc : HOM, 2000. - 56 p. ; 25 cm
ISBN 963-9271-11-X * fűzött : ár nélkül
Herman Ottó Múzeum (Miskolc). Ásványtár.
069(439-2Miskolc)HOM(035.5) *** 549
[AN 802189]
MARC

ANSEL
UTF-811392 /2002.
Székely Imre
   Templomaink / Székely Imre ; Molnár Beatrix képeivel. - [Budapest] : II. kerületi Önkormányzat, [2001]. - 45, [2] p. : ill., színes ; 20 cm. - (Budai polgár könyvek, ISSN 1586-8605)
ISBN 963-00-5487-6 fűzött : ár nélkül
Budapest. II. kerület
726.54(439-2Bp.)
[AN 802523]
MARC

ANSEL
UTF-811393 /2002.
Szendrő Szabolcs (1946-)
   Tájak, hegyek, emberek : Szendrő Szabolcs hegymászó fotói. - [Dabas] : Galéria Alapítvány : Grafit '99 BT, [2001]. - [12] p. : ill., színes ; 29 cm
A dabasi Kossuth Ház Galériában 2000. november 10 - december 15. között tartott kiállítás katalógusa
ISBN 963-00-6154-6 * fűzött : ár nélkül
77.04(439)(092)Szendrő_Sz. *** 061.4(439-2Dabas)
[AN 803387]
MARC

ANSEL
UTF-811394 /2002.
Timon Kálmán (1938-)
   Halász Imre, Halász Antal = Imre Halasz, Anthony Halasz / Timon Kálmán, Gáspár Zsuzsanna ; [ford. Káldos Zsolt, Gáspár Zsuzsanna]. - Budapest : Annata, 2002. - 153, V p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (Építészmonográfiák = Architects' monographs,, ISSN 1217-5803)
ISBN 963-7143-94-7 fűzött : ár nélkül
Halász Imre (1925-)
Halász Antal (1928-)
72(73)(=945.11)(092)Halász_I. *** 72(73)(=945.11)(092)Halász_A.
[AN 937291]
MARC

ANSEL
UTF-811395 /2002.
Tolnay Imre (1968-)
   Képek, 1998-2002 = Pictures, 1998-2002 / Tolnay Imre. - Győr : [Magánkiad.], 2002. - 32 p. : ill., színes ; 21x30 cm
ISBN 963-430-007-3 fűzött : ár nélkül
75(439)(092)Tolnay_I. *** 061.4(439-2Győr)
[AN 938323]
MARC

ANSEL
UTF-811396 /2002.
Ungvári Károly (1924-2000)
Művek (vál.)
   Ungvári Károly, 1924-2000 / [szerk. Kováts Albert]. - [Kaposvár] : Ungvári K.-né, [2000]. - 19 p. : ill., színes ; 21 cm
Kiállítási katalógus. - A bev. angol nyelven is
ISBN 963-640-766-5 fűzött : ár nélkül
75(439)(092)Ungvári_K.
[AN 802813]
MARC

ANSEL
UTF-811397 /2002.
Vigh Tamás (1926-)
   Köztéri alkotások : megvalósult köztéri szobrok, muráliák, pályázati tervek, vázlatok, az egyes művek kisplasztikai változatai / Vígh Tamás ; [a Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Kortárs Galéria kiadványa]. - [Budapest] : Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Kortárs Galéria, 2000. - 102 p. : ill. ; 28 cm
Bibliogr.: p. 98-102.
ISBN 963-00-6044-2 * fűzött : ár nélkül
73(439)(092)Vigh_T. *** 725.945
[AN 802720]
MARC

ANSEL
UTF-811398 /2002.
Zöllner, Frank
Leonardo da Vinci (magyar)
   Leonardo da Vinci, 1452-1519 / Frank Zöllner ; [... ford. Kézdy Beatrix]. - Köln : Taschen ; Budapest : Vince K., cop. 2002. - 96 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Fűzött : ár nélkül
ISBN 3-8228-2162-4
Leonardo da Vinci
75(45)(092)Leonardo_daVinci
[AN 938306]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

11399 /2002.
Bakó Endre (1938-)
   A Debreceni Filharmonikus Zenekar története, 1923-2001 / Bakó Endre. - [Debrecen] : [Debreceni Filharmonikus Zenekar], [2002]. - 175 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-202-262-9 kötött : ár nélkül
Debreceni Filharmonikus Zenekar.
785.11.071(439-2Debrecen)(091)
[AN 938223]
MARC

ANSEL
UTF-811400 /2002.
   Flower and butterfly ; Echoes from the magical forest : twentieth century Hungarian choral works : text translated into English / [... transl. Boróka Pintér] ; [ed. by the Association of Hungarian Choirs and Orchestras]. - Budapest : Athenaeum 2000, [2000]. - 36 p. ; 24 cm
ISBN 963-9261-52-1 fűzött : ár nélkül
784.3(439)
[AN 801666]
MARC

ANSEL
UTF-811401 /2002.
Németh Amadé (1922-2001)
   A magyar operett története / Németh Amadé ; [... sajtó alá rend. Németh György és Gradvohl Edina]. - [Budapest] : Anno, 2002. - 199 p. ; 20 cm
ISBN 963-375-080-6 fűzött : ár nélkül
782.8(439)(091) *** 792.56(439)(091) *** 78.071.1(439)(092)
[AN 937212]
MARC

ANSEL
UTF-811402 /2002.
Schonberg, Harold C.
The lives of the great composers (magyar)
   A nagy zeneszerzők élete / Harold C. Schonberg ; [ford. Szilágyi Mihály, Szabó Mária, Gy. Horváth László]. - [3. kiad.]. - Budapest : Európa, 2002, cop. 1998. - 683, [9] p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-07-7225-6 kötött : 3600,- Ft
78.071.1(100)(092)
[AN 940199]
MARC

ANSEL
UTF-811403 /2002.
Tótfalusi István (1936-)
   Operamesék / Tótfalusi István. - 2. kiad. - Budapest : Móra, 2002. - 303, [4] p. ; 21 cm
ISBN 963-11-7716-5 kötött : ár nélkül
782.1(036)
[AN 939636]
MARC

ANSEL
UTF-811404 /2002.
Vajta Gábor (1952-)
   Daloskönyv / Vajta Gábor. - Vác : [Magánkiad.], 2000. - 300 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-640-678-2 fűzött : ár nélkül
784.4(=945.11) *** 398.8(=945.11) *** 894.511-94
[AN 801928]
MARC

ANSEL
UTF-811405 /2002.
   Who's who / [ed. Márta Vandulek] ; [publ. by the] International Kodály Society. - [Budapest] : IKS, 2000. - 175 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-00-4842-6 fűzött : ár nélkül
78(100)(092):030
[AN 801498]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

11406 /2002.
Szabó Zoltán Attila
   Volt egyszer egy filmgyár.. : Mafilm-sztori, 1976-2000 / [Szabó Zoltán Attila]. - Budapest : Greger-Delacroix, 2000. - 168 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 168.
ISBN 963-86144-0-4 fűzött : 1200,- Ft
Magyar Filmgyártó Vállalat (Budapest)
791.44(439)"197/199" *** 061.5(439-2Bp.)
[AN 800375]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

11407 /2002.
Bakonyi Réka
   Magyar - angol konduktív pedagógiai segédkönyv / [szerzők Bakonyi Réka, Soós Beatrix, Tóth Andrea] ; [közread. a] MPANNI. - Budapest : MPANNI, 2000. - 133 p. ; 14x15 cm
ISBN 963-00-6230-5 * fűzött : ár nélkül
801.323=945.11=20 *** 376.22:615.825
[AN 803015]
MARC

ANSEL
UTF-811408 /2002.
Bakonyi Réka
   A vocabulary and phrase-book for conductive education English - Hungarian / [auth. Réka Bakonyi, Beatrix Soós, Andrea Tóth] ; [publ. by the] MPANNI. - Budapest : MPANNI, 2000. - 107 p. ; 14x15 cm
ISBN 963-00-6231-3 * fűzött : ár nélkül
801.323=20=945.11 *** 376.22:615.825
[AN 803019]
MARC

ANSEL
UTF-811409 /2002.
Barta Éva
   Írásbeli feladatok : angol : [középfok, felsőfok] / Barta Éva, Loch Ágnes. - Budapest : Akad. K., 2002. - 182 p. ; 24 cm. - (Gazdasági szakmai nyelvvizsgák, ISSN 1587-4699)
ISBN 963-05-7864-6 fűzött : ár nélkül
802.0(079.1)=945.11 *** 802.0(076)=945.11 *** 33
[AN 937210]
MARC

ANSEL
UTF-811410 /2002.
Boga István
   Összehasonlító arab és orientalista nyelvtani elemzések / Boga István. - Budapest : KCST, cop. 2001. - 437 p. ; 20 cm. - (Keleti nyelvek kincsestára, ISSN 0238-4248 ; 25.)
Bibliogr. a fejezetek végén
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-8378-06-9)
809.27 *** 892.7(091) *** 892.7-822
[AN 937278]
MARC

ANSEL
UTF-811411 /2002.
Ferenczy Gyula (1931-)
   Orosz nyelvtan és nyelvhasználat / Ferenczy Gyula ; [... a szerző mtársa Éva Erzsébet]. - 2. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2002, cop. 1996. - 332 p. ; 24 cm
Felsőoktatási tankönyv. - Bibliogr.: p. 327.
ISBN 963-19-3329-6 fűzött : 2390,- Ft
808.2-5(078)=945.11
[AN 940204]
MARC

ANSEL
UTF-811412 /2002.
Győri Anna
   Gyakorlókönyv a spanyol szóbeli nyelvvizsgákhoz : közép- és felsőfok / Győri Anna, Martínez Ágnes. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2002. - 77 p., VIII t. : ill., részben színes ; 24 cm + hangk. - (Nyelvvizsgázzunk!, ISSN 1216-6898)
ISBN 963-19-2478-5 fűzött : ár nélkül
806.0(079.1)=945.11
[AN 938294]
MARC

ANSEL
UTF-811413 /2002.
Magay Tamás (1928-)
   Angol - magyar kisszótár = English - Hungarian dictionary / Magay Tamás, Kiss László. - Váltl. lny. - Budapest : Akad. K., 2002, cop. 1995. - 418 p. ; 15 cm. - (Kisszótár,, ISSN 0324-7562)
Angol - magyar szótár (borító- és gerinccím)
ISBN 963-05-6942-6 kötött : ár nélkül
801.323=20=945.11
[AN 939714]
MARC

ANSEL
UTF-811414 /2002.
Magay Tamás (1928-)
   Magyar - angol kisszótár = Hungarian - English dictionary / Magay Tamás, Kiss László. - Váltl. lny. - Budapest : Akad. K., 2002, cop. 1995. - 411, [12] p. ; 15 cm. - (Kisszótár,, ISSN 0324-7562)
Magyar - angol szótár (borító- és gerinccím)
ISBN 963-05-6943-4 kötött : ár nélkül
801.323=945.11=20
[AN 939715]
MARC

ANSEL
UTF-811415 /2002.
   Magyar - német kéziszótár = Ungarisch - deutsches Handwörterbuch / Hessky Regina főszerk. ; [szerk. Hessky Regina et al.] ; [mtársak ... Kriston Renáta et al.]. - [Budapest] : Nemz. Tankvk. : Grimm, 2002. - XV, 1211 p. ; 21 cm
ISBN 963-19-2200-6 kötött : ár nélkül
801.323=945.11=30
[AN 938114]
MARC

ANSEL
UTF-811416 /2002.
Orsós Anna
   Beás - magyar igeszótár / Orsós Anna ; [közread. a] Gandhi Közalapítványi Gimnázium és Kollégium. - Pécs : Ghandi Közalapítványi Gimn. és Kollégium, 2002. - 129 p. ; 23 cm
Fűzött : ár nélkül
801.323=590-088=945.11 *** 805.90-088-25
[AN 938150]
MARC

ANSEL
UTF-811417 /2002.
   A szlengkutatás 111 éve / szerk. Várnai Judit Szilvia és Kis Tamás. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2002. - 375 p. ; 24 cm. - (Szlengkutatás, ISSN 1417-7730 ; 4.)
Egyetemi segédkönyv. - Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-472-631-3 fűzött : ár nélkül
800.862
[AN 937090]
MARC

ANSEL
UTF-811418 /2002.
Temesi Mihály (1914-1988)
   Az Ormánság nyelvjárása 1939 és 1949 között : leíró nyelvtani és szóföldrajzi monográfia / Temesi Mihály ; [szerk. Pesti János és Szűcs Tibor]. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus : Nordex Kft., 2002. - 573 p. : ill., részben térk. ; 25 cm. - (Studia linguistica, ISSN 1419-5402)
Bibliogr.: p. 523-538.
ISBN 963-9310-82-4 kötött : 3980,- Ft
Ormánság
809.451.1-087(439Ormánság)
[AN 937290]
MARC

ANSEL
UTF-811419 /2002.
Vida Enikő
   Francia szóbeli nyelvvizsgafeladatok / Vida Enikő. - Székesfehérvár : Lexika, 2001. - 191 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-9092-89-4 fűzött : 1456,- Ft
804.0(079.1)=945.11
[AN 803700]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

11420 /2002.
Beck András (1961-)
   Hagyni a teóriát másra / Beck András. - Budapest : Magvető, cop. 2000. - 181 p. ; 20 cm
Tanulmányok, kritikák
ISBN 963-14-2212-7 fűzött : 1490,- Ft
82(091)"19"
[AN 801467]
MARC

ANSEL
UTF-811421 /2002.
Borges, Jorge Luis
This craft of verse (magyar)
   A költői mesterség / Jorge Luis Borges ; [ford. és a jegyzeteket írta Scholz László]. - Budapest : Európa, 2002. - 132 p. ; 19 cm. - (Mérleg, ISSN 0231-2433)
ISBN 963-07-7165-9 fűzött : 950,- Ft
82.01-1
[AN 937230]
MARC

ANSEL
UTF-811422 /2002.
Pressburger, Giorgio
   Conversazioni sulla drammaturgia : Szeged, 4 settembre - 2 dicembre 1999 = Beszélgetések a színdarabírásról : Szeged, 1999 szeptember 4 - december 2. / Giorgio Pressburger ; [trad. ... Mariarosaria Sciglitano]. - [Szeged] : [Gold Press], [2002]. - 301 p. ; 24 cm
Corso di scienza drammaturgica = A dráma tudománya (borító- és gerinccím). - Példányszám: 400
ISBN 963-00-9855-5 fűzött : ár nélkül
82.01-2
[AN 938298]
MARC

ANSEL
UTF-811423 /2002.
   Világok és ellenvilágok az orosz irodalomban / a tanulmányokat vál. ... Jagusztin László ; szerk. Kukucska Csilla. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2002. - 331 p. ; 20 cm. - (Az orosz posztmodern, ISSN 1586-8524 ; 2.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-472-667-4 fűzött : 650,- Ft
882(091) *** 82.07
[AN 937167]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

11424 /2002.
Buda Attila (1953-)
   A Tokaji Írótábor a sajtóban : bibliográfia, 1972-2001 / [... kész. ... Buda Attila]. - Miskolc : Bíbor K., 2002. - 210 p. : ill. ; 21 cm
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9103-99-7)
Tokaji Írótábor.
894.511(091)"197/199" *** 061.2(439-2Tokaj) *** 894.511-1/-9:016
[AN 937414]
MARC

ANSEL
UTF-811425 /2002.
Márkus Béla (1945-)
   Külön sors - külön irodalom / Márkus Béla. - Budapest : Nap, 2002. - 357 p. ; 19 cm
ISBN 963-9402-13-3 kötött : 2200,- Ft
894.511(091)"19"
[AN 939001]
MARC

ANSEL
UTF-811426 /2002.
Nagy Sándor (1936-)
   Gárdonyi közelében / Nagy Sándor. - Eger : Heves M. Múz. Szerv. : Dobó Vármúz., 2000. - 169 p. : ill. ; 20 cm. - (Studia Agriensia, ISSN 0231-0244 ; 21.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-7223-42-8 fűzött : ár nélkül
Gárdonyi Géza (1863-1922)
894.511(092)Gárdonyi_G.
[AN 802506]
MARC

ANSEL
UTF-811427 /2002.
   Visszanéző : [harminchat mai költő választott verse a XX. századi magyar lírából] / [szerk. Kántor Péter]. - [Budapest] : Irodalom Kft., cop. 2000. - 215 p. ; 21 cm
ISBN 963-00-5008-0 fűzött : 1000,- Ft
894.511(091)-14"19" *** 894.511-14(082)
[AN 802456]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

11428 /2002.
   Adventet ünneplünk.. / [szerk. Földvári Márta, Csák Katalin] ; [az illusztrációkat kész. Csák Katalin]. - [Tatabánya] : Angeli BT, 2000. - 59 p. : ill. ; 30 cm + mell.
ISBN 963-00-4789-6 fűzött : ár nélkül
82-822(02.053.2)=945.11 *** 398.332.414(02.053.2)(0:82-822)
[AN 803670]
MARC

ANSEL
UTF-811429 /2002.
Birkner, Friede
Wer sollte dich nicht lieben (magyar)
   Teher alatt nő a pálma / Friede Birkner ; [ford. Várnai Péter]. - Budapest : Ex-BB, 2002. - 204 p. ; 18 cm. - (Hedwig Courths-Mahler lányának regényei)
ISBN 963-9480-04-5 fűzött : 749,- Ft
830-312.5=945.11
[AN 937144]
MARC

ANSEL
UTF-811430 /2002.
Cabot, Meg
The princess diaries (magyar)
   A neveletlen hercegnő naplója / Meg Cabot ; [ford. Merényi Ágnes]. - Budapest : Ciceró, 2002-. - 20 cm. - (Tök jó könyvek, ISSN 1586-2674)
Ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 938092]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2002. - 257 p.
ISBN 963-539-365-2 fűzött : ár nélkül
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 938093] MARC

ANSEL
UTF-811431 /2002.
Cajio, Linda
Doorstep daddy (magyar)
   Apák gyöngye / Linda Cajio ; [... ford. Kis Zita Margit]. - Budapest : Harlequin, 2000. - 93 p. ; 21 cm. - (Bianca, ISSN 0866-0867 ; 119.)
Kisregény
ISBN 963-536-714-7 fűzött : 269,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 801874]
MARC

ANSEL
UTF-811432 /2002.
Callen, Gayle
A knight's vow (magyar)
   Esküdt ellenségek / Gayle Callen ; [ford. ... Végh Orsolya]. - Pécs : Alexandra, [2002]. - 379, [2] p. ; 18 cm
Regény
ISBN 963-368-297-5 fűzött : ár nélkül
820-312.5(73)=945.11
[AN 937232]
MARC

ANSEL
UTF-811433 /2002.
Carson, Paul
Final duty (magyar)
   Végső kötelesség / Paul Carson. - [Budapest] : K. u. K. K., cop. 2002. - 447 p. ; 21 cm. - (Új orvosregények, ISSN 1586-3905)
Ford. Thomka István
ISBN 963-9384-28-3 kötött : ár nélkül
820-312.4=945.11
[AN 939171]
MARC

ANSEL
UTF-811434 /2002.
Cartland, Barbara
A duel of hearts (magyar)
   Szívek párbaja / Barbara Cartland ; [ford. Viczián Beáta]. - [Debrecen] : Gold Book, [2002]. - 284 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-9437-03-4 kötött : ár nélkül
820-312.5=945.11
[AN 938992]
MARC

ANSEL
UTF-811435 /2002.
Clark, Mary Higgins
Deck the halls (magyar)
   A gonosztól megmentettél.. / Mary Higgins Clark, Carol Higgins Clark ; [ford. Gellért Marcell]. - Budapest : M. Kvklub, 2002. - 224 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-547-715-5 kötött : ár nélkül
820-312.4(73)=945.11
[AN 937225]
MARC

ANSEL
UTF-811436 /2002.
Cobb, James H.
West on 66 (magyar)
   Pokoli sztráda / James H. Cobb ; [ford. Drábóczy Gabriella]. - [Budapest] : Jokerex, cop. 2002. - 316 p. ; 21 cm
Regény
Kötött : 1980,- Ft (hibás ISBN 963-305-168-1)
820-312.4(73)=945.11
[AN 939076]
MARC

ANSEL
UTF-811437 /2002.
Cole, Martina
Faceless (magyar)
   Arctalan / Martina Cole ; [ford. ... Fehér Fatime]. - Pécs : Alexandra, [2002]. - 413 p. ; 22 cm
Regény
ISBN 963-368-260-6 kötött : ár nélkül
820-312.4=945.11
[AN 938154]
MARC

ANSEL
UTF-811438 /2002.
Cvenić, Josip
   Word Perfect mesék / Josip Cvenić ; [ford. Blazsetin István]. - Pečuh : Horvát Tud. Kutatók Egyes., 2000. - 167 p. ; 18 cm. - (Biblioteka prozor, ISSN 1418-5717)
Példányszám: 500
ISBN 963-00-4575-3 fűzött : ár nélkül
886.2-32=945.11
[AN 802758]
MARC

ANSEL
UTF-811439 /2002.
Dahl, Roald
Művek (vál.) (magyar)
   Roald Dahl összes meghökkentő meséje / [ford. Békési József et al.]. - [Szeged] : Szukits, [2001-2002]. - 2 db ; 25 cm
ISBN 963-9393-06-1
820-32=945.11
[AN 908909]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - cop. 2002. - 526 p.
ISBN 963-9393-81-9 kötött : ár nélkül
820-32=945.11
[AN 939316] MARC

ANSEL
UTF-811440 /2002.
David, Peter
Spider-man (magyar)
   Pókember : hivatalos regény a film alapján / David Koepp forgatókönyve alapján írta Peter David ; [ford. Szántai Zsolt]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2002. - 325, [2] p. ; 20 cm
ISBN 963-9441-21-X fűzött : 1390,- Ft
820-312.4(73)=945.11
[AN 937184]
MARC

ANSEL
UTF-811441 /2002.
DeMille, Nelson
The Talbot odyssey (magyar)
   Kémjátszma / Nelson DeMille ; [ford. Urbán Erika]. - [Pécs] : Alexandra, [2002]. - 575 p. ; 18 cm
Regény
ISBN 963-368-213-4 fűzött : ár nélkül
820-312.4(73)=945.11
[AN 937247]
MARC

ANSEL
UTF-811442 /2002.
Dickens, Charles
Hard times (magyar)
   Nehéz idők / Charles Dickens ; [ford. Mikes Lajos]. - Budapest : Teuro, 2002. - 269, [6] p. ; 21 cm. - (Irodalmi szalon, ISSN 1588-7499)
Regény
ISBN 963-86284-0-5 kötött : ár nélkül
820-31=945.11
[AN 937330]
MARC

ANSEL
UTF-811443 /2002.
Doyle, Arthur Conan, Sir.
The adventures of Sherlock Holmes (magyar) (részlet)
   Sherlock Holmes kalandjai / Sir Arthur Conan Doyle ; [ford. Cserna György]. - Budapest : Teuro, 2002. - 215 p. ; 21 cm. - (Irodalmi szalon, ISSN 1588-7499)
ISBN 963-86284-1-3 kötött : ár nélkül
820-322.4=945.11
[AN 937360]
MARC

ANSEL
UTF-811444 /2002.
Doyle, Arthur Conan, Sir.
The hound of the Baskervilles (magyar)
   A sátán kutyája / Sir Arthur Conan Doyle ; [ford. Szalay Tamás]. - Budapest : Teuro, 2002. - 185 p. ; 21 cm. - (Irodalmi szalon, ISSN 1588-7499)
Regény
ISBN 963-86284-2-1 kötött : 1400,- Ft
820-312.4=945.11
[AN 939082]
MARC

ANSEL
UTF-811445 /2002.
Doyle, Debra
Circle of magic (magyar)
   Varázskör = Circle of magic / írta Debra Doyle, James D. Macdonald ; [ford. Tari Zsuzsanna] ; [ill. Judith Mitchell]. - Pécs : Alexandra, [2001]-. - 22 cm
Ifjúsági regény. - Csak magyar nyelven
ISBN 963-368-180-4 *
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 906106]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., A mágikus szobor. - [2002]. - 143 p. : ill.
ISBN 963-368-268-1 kötött : ár nélkül
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 938101] MARC

ANSEL
UTF-811446 /2002.
Dragonlance meetings (magyar)
   Dragonlance találkozások. - [Szeged] : Szukits, [2001]-. - 20 cm
ISBN 963-9344-82-6 *
820-312.9(73)=945.11
[AN 803573]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [3.], Sötét szív / Tina Daniell ; [ford. Kovács Kristóf ...]. - [2002]. - 306 p.
Dark heart
ISBN 963-9441-23-6 fűzött : 1390,- Ft
820-312.9(73)=945.11
[AN 937149] MARC

ANSEL
UTF-811447 /2002.
Dubner, Stephen J.
Turbulent souls (magyar)
   Nyugtalan lelkek : [egy katolikus fiú visszatérése zsidó családjához] / Stephen J. Dubner ; [ford. Marthy Barna]. - [Budapest] : JLX, cop. 2002. - 416, [16] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-305-167-3 fűzött : 1690,- Ft
Dubner, Stephen J.
820-94(73)=945.11
[AN 939113]
MARC

ANSEL
UTF-811448 /2002.
Essex, Karen
Kleopatra (magyar)
   Kleopátra / Karen Essex ; [ford. Erdélyi András]. - [Budapest] : General Press, [2002]. - 455 p. ; 22 cm. - (Különleges könyvek, ISSN 1585-6860)
Regény
ISBN 963-9282-74-X kötött : 2500,- Ft
Kleopátra (Egyiptom: királynő)
820-312.6(73)=945.11
[AN 938190]
MARC

ANSEL
UTF-811449 /2002.
Feynman, Richard Phillips
"Surely you're joking, Mr. Feynman!" (magyar)
   "Tréfál, Feynman úr?" : egy mindenre kíváncsi pasas kalandjai / Richard P. Feynman ; ahogy Ralph Leighton lejegyezte ; [ford. ifj. Vitray Tamás]. - 2. kiad. - Budapest : Park, cop. 2002. - 339, [3] p. ; 24 cm
ISBN 963-530-659-8 fűzött : 2500,- Ft
Feynman, Richard Phillips
820-94(73)=945.11
[AN 939720]
MARC

ANSEL
UTF-811450 /2002.
Fleming, Gherbod
Brujah (magyar)
   Brujah / Gherbod Fleming ; [ford. Tóth Zsolt]. - Budapest : Delta Vision, [2002]. - 223 p. : ill. ; 18 cm. - (Klán regények ; ; 11.)
Vampire: the masquerade (keretcím) ; World of darkness (keretcím)
ISBN 963-86280-9-X fűzött : 1290,- Ft
820-312.9(73)=945.11
[AN 938119]
MARC

ANSEL
UTF-811451 /2002.
Follett, Ken
The eye of the needle (magyar)
   A tű a szénakazalban / Ken Follett ; [ford. Szíjgyártó László]. - [Budapest] : Gabo, [2002]. - 375 p. ; 17 cm
Regény
ISBN 963-9421-39-1 fűzött : 1490,- Ft
820-312.4=945.11
[AN 939695]
MARC

ANSEL
UTF-811452 /2002.
Follett, Ken
The hammer of Eden (magyar)
   Az Éden kalapácsa / Ken Follett. - [Budapest] : Gabo, [2002], cop. 1999. - 416 p. ; 17 cm
Regény. - Ford. Fazekas István
ISBN 963-9421-38-3 fűzött : 1490,- Ft
820-31=945.11
[AN 939712]
MARC

ANSEL
UTF-811453 /2002.
Follett, Ken
Night over water (magyar)
   Alattunk az óceán / Ken Follett ; [ford. Losonci Gábor]. - [Budapest] : Gabo, [2002], cop. 1991. - 400 p. ; 17 cm
Regény
ISBN 963-9421-37-5 fűzött : 1490,- Ft
820-311.3=945.11
[AN 939697]
MARC

ANSEL
UTF-811454 /2002.
Ford, Michael Curtis
The ten thousand (magyar)
   A tízezrek / Michael Curtis Ford ; [ford. Vadász Gyula]. - [Budapest] : Jokerex, cop. 2002. - 425 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-9368-15-6 * kötött : 1980,- Ft (hibás ISBN 963-936-811-3)
820-31(73)=945.11
[AN 939189]
MARC

ANSEL
UTF-811455 /2002.
Fraedrich, Käthe
Im Gulag der Frauen (magyar)
   Nők a Gulagon / Käthe Fraedrich ; [ford. Rózsás László]. - [Nagykanizsa] : Canissa, [2002]. - 365 p. ; 22 cm
ISBN 963-9379-07-7 kötött : 2200,- Ft
830-31=945.11
[AN 939009]
MARC

ANSEL
UTF-811456 /2002.
Fulton, Eileen
Soap opera (magyar)
   Szappanopera / Eileen Fulton ; [ford. Frigyik László]. - [Budapest] : JLX, cop. 2000. - 314 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-305-120-7 fűzött : 999,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 801434]
MARC

ANSEL
UTF-811457 /2002.
   Gondolatok az emberről : [nagy emberek híres mondásai]. - Budapest : Horizont, [2002]. - 111 p. ; 21 cm
ISBN 963-9408-12-3 fűzött : ár nélkül
82-84=945.11
[AN 939006]
MARC

ANSEL
UTF-811458 /2002.
Grafton, Sue
"B" is for burglar (magyar)
   B mint betörő / Sue Grafton ; [ford. B. Albitz Ilona]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2002. - 232 p. ; 20 cm. - (ABC krimik)
ISBN 963-9421-32-4 fűzött : 1590,- Ft
820-312.4(73)=945.11
[AN 938110]
MARC

ANSEL
UTF-811459 /2002.
Honigmann, Barbara
Soharas Reise (magyar)
   Zohara utazása / Barbara Honigmann ; [ford. Jólesz László]. - Budapest : Ulpius-ház, 2002. - 134 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-9348-90-2 kötött : 1480,- Ft
830-31=945.11
[AN 937269]
MARC

ANSEL
UTF-811460 /2002.
Housden, Maria
Hannah's gift (magyar)
   Hannah ajándéka : leckék egy teljességgel élt életből / Maria Housden ; [ford. Hidasi Györgyi]. - [Budapest] : Jokerex, cop. 2002. - 265 p. ; 21 cm
ISBN 963-9368-16-4 * kötött : 1980,- Ft (hibás ISBN 963-9368-15-4)
820-31(73)=945.11
[AN 938988]
MARC

ANSEL
UTF-811461 /2002.
Ishiguro, Kazuo
When we were orphans (magyar)
   Árva korunkban / Kazuo Ishiguro ; [ford. Tábori Zoltán]. - Budapest : Európa, 2002. - 439 p. ; 19 cm
Regény
ISBN 963-07-7236-1 kötött : 2200,- Ft
820-312.4=945.11
[AN 939177]
MARC

ANSEL
UTF-811462 /2002.
Jacq, Christian
Le juge d'Égypte (magyar)
   Az egyiptomi bíró / Christian Jacq. - Budapest : Európa, 2002-. - 24 cm
Regénytrilógia
840-31=945.11
[AN 937169]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A meggyilkolt piramis / ford. Vaszócsik Crista. - 2002. - 359 p.
ISBN 963-07-7220-5 kötött : 1900,- Ft
840-31=945.11
[AN 937174] MARC

ANSEL
UTF-811463 /2002.
   Kis aforizmagyűjtemény : híres emberek nagy mondásai / [gyűjt. Kurcz György] ; [szerk. Dávid Emese]. - [Budapest] : Sprinter, [2002]. - 78, [2] p. ; 21 cm
ISBN 963-9394-83-1 kötött : ár nélkül
82-84=945.11
[AN 937137]
MARC

ANSEL
UTF-811464 /2002.
Lauck, Jennifer
Still waters (magyar)
   Csendes vizeken / Jennifer Lauck ; [ford. ... Fehér Fatime]. - Pécs : Alexandra, [2002]. - 378 p. ; 22 cm
Regény
ISBN 963-368-286-X kötött : ár nélkül
820-31(73)=945.11
[AN 938990]
MARC

ANSEL
UTF-811465 /2002.
Lawhead, Stephen
The tale of Jeremy Vole (magyar)
   Pocok Jocó kalandjai / Stephen Lawhead ; a szerző rajz. ; [ford. Törék Margit]. - Budapest : Ciceró, 2002. - 116 p. : ill. ; 20 cm
Mese
ISBN 963-539-382-2 fűzött : ár nélkül
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 938994]
MARC

ANSEL
UTF-811466 /2002.
Lenihan, Daniel
Submerged (magyar)
   Merülés : Amerika leghíresebb régész búvárcsapatának kalandjai / Daniel Lenihan ; [ford. Vadász Gyula]. - [Budapest] : JLX, cop. 2002. - 359 p., [16] t. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-305-164-9 kötött : 1890,- Ft
820-311.3(73)=945.11
[AN 939037]
MARC

ANSEL
UTF-811467 /2002.
Lindgren, Astrid
Lillebror och Karlsson på Taket (magyar)
   Háztetey Károly és Kisöcsi / Astrid Lindgren ; ill. Ilon Wikland ; ford. Tótfalusi István. - Budapest : Egmont-Hungary, 2002. - 151 p. : ill. ; 21 cm
Megj. "Öcsi és a repülő bácsika" címmel is. - Meseregény
ISBN 963-627-754-0 kötött : 1399,- Ft
839.7-31(02.053.2)=945.11
[AN 937282]
MARC

ANSEL
UTF-811468 /2002.
London, Jack
The mutiny of the Elsinore (magyar)
   A zendülők / Jack London. - Budapest : Sensus, 2002. - 237 p. ; 18 cm
Regény. - Megj. "A lázadók" címmel is
ISBN 963-9375-14-4 fűzött : ár nélkül
820-311.3(73)=945.11
[AN 938104]
MARC

ANSEL
UTF-811469 /2002.
McSkimming, Geoffrey
Cairo Jim and the quest for the Quetzal queen (magyar)
   Cairo Jim és a Quetzal királynő keresése / Geoffrey McSkimming ; [ford. Császár László]. - [Debrecen] : Gold Book, [2002]. - 235 p. ; 18 cm
Regény
ISBN 963-9437-11-5 fűzött : ár nélkül
820-311.3(94)=945.11
[AN 939122]
MARC

ANSEL
UTF-811470 /2002.
Michael, Judith
Inheritance (magyar)
   Az örökség / Judith Michael ; [ford. Zsembery Péter]. - [Budapest] : Jokerex, cop. 2002. - 450 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-9368-13-X kötött : 1950,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 939166]
MARC

ANSEL
UTF-811471 /2002.
Miles, Rosalind
Guinevere (magyar)
   Guinevere / Rosalind Miles. - [Debrecen] : Gold Book, [2002]-. - 22 cm
Regénytrilógia
820-312.9=945.11
[AN 933850]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., A Szent Tó lovagja / [ford. Viczián Beáta]. - [2002]. - 412 p. : ill.
ISBN 963-9437-23-9 kötött : ár nélkül
820-31=945.11
[AN 937173] MARC

ANSEL
UTF-811472 /2002.
North, Freya
Polly (magyar)
   Polly / Freya North ; [ford. Alföldi Zsófia]. - [Budapest] : Lektűr, cop. 2000. - 368 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-86031-4-3 fűzött : 1099,- Ft
820-312.5=945.11
[AN 802072]
MARC

ANSEL
UTF-811473 /2002.
   "Őrizem a szemedet..." : szerelmes pillantások gyűjteménye / [vál. és szerk. Bálint Péter]. - [Debrecen] : Didakt, 2002. - 97, [3] p. ; 21 cm
ISBN 963-202-952-6 kötött : kvker. forgalomba nem kerül
82-14=945.11 *** 392.6(0:82-14)
[AN 937331]
MARC

ANSEL
UTF-811474 /2002.
   Az öt barát éneke : koreai sidzsoversek / ford., az előszót és a jegyzeteket írta Osváth Gábor. - Budapest : Terebess, 2002. - 104 p. ; 24 cm
Gerinccím: Klasszikus koreai költők. - Koreai és magyar nyelven
ISBN 963-9147-53-2 kötött : ár nélkül
895.7-14(082).02=945.11
[AN 939210]
MARC

ANSEL
UTF-811475 /2002.
Paige, Laurie
Christmas kisses for a dollar (magyar)
   Jótékony csókok / Laurie Paige ; [... ford. Mátyás Mária]. - Budapest : Harlequin, 2000. - 93 p. ; 21 cm. - (Tiffany, ISSN 0865-4158 ; 133.)
Kisregény
ISBN 963-536-769-4 fűzött : 269,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 801901]
MARC

ANSEL
UTF-811476 /2002.
Petronius Arbiter, Titus
Satyricon (magyar) (részletek)
   Satyricon / Petronius ; [ford. Faludy György]. - Budapest : Glória, cop. 2002. - 144 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Faludy tárlata)
ISBN 963-9283-66-5 * kötött : 4500,- Ft
871-31=945.11
[AN 938335]
MARC

ANSEL
UTF-811477 /2002.
Plath, Sylvia
Művek (vál.) (magyar)
   Sylvia Plath versei / [vál., szerk. és a jegyzeteket összeáll. Lázár Júlia] ; [ford. Báthori Csaba et al.]. - Budapest : Európa, 2002. - 250 p. ; 18 cm. - (Lyra mundi, ISSN 0324-3362)
ISBN 963-07-7233-7 kötött : 1900,- Ft (hibás ISBN 963-07-6753-8)
820-14(73)=945.11
[AN 937270]
MARC

ANSEL
UTF-811478 /2002.
Rice, Luanne
Safe harbor (magyar)
   Naptánc / Luanne Rice ; [ford. Molnár Gabriella]. - [Budapest] : JLX, cop. 2002. - 316 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-305-165-7 kötött : 1980,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 939048]
MARC

ANSEL
UTF-811479 /2002.
Roberts, Nora
The Calhoun women (magyar)
   A Calhoun család / Nora Roberts. - [Budapest] : Harlequin, 2002-. - 18 cm. - (A New York times sikerszerzője, ISSN 1588-8096)
Regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 938259]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A smaragd nyakék legendája / [... ford. Hanny Norbert]. - cop. 2002. - 367 p.
Tart.: Catherine ; Amanda
Fűzött : 995,- Ft (hibás ISBN 963-536-929-6)
820-312.5(73)=945.11
[AN 938254] MARC

ANSEL
UTF-811480 /2002.
Roberts, Nora
Ceremony in death (magyar)
   Halálos szertartás / J. D. Robb ; [ford. Kiss Tamás]. - [Debrecen] : Gold Book, [2002]. - 384 p. ; 18 cm
Regény
ISBN 963-9437-09-3 fűzött : ár nélkül
820-312.4(73)=945.11
[AN 938132]
MARC

ANSEL
UTF-811481 /2002.
Roberts, Nora
Holiday in death (magyar)
   Halálos ünnep / J. D. Robb ; [ford. Kiss Tamás]. - [Debrecen] : Gold Book, [2002]. - 381 p. ; 18 cm
Regény
ISBN 963-9437-22-0 fűzött : ár nélkül
820-312.4(73)=945.11
[AN 938096]
MARC

ANSEL
UTF-811482 /2002.
Roberts, Nora
Vengeance in death (magyar)
   Halálos bosszú / J. D. Robb ; [ford. Kiss Tamás]. - [Debrecen] : Gold Book, [2002]. - 380 p. ; 18 cm
Regény
ISBN 963-9437-17-4 fűzött : ár nélkül
820-312.4(73)=945.11
[AN 938109]
MARC

ANSEL
UTF-811483 /2002.
Rozen, Anna
Plaisir d'offrir, joie de recevoir (magyar)
   A vágy útvesztőiben / Anna Rozen ; [ford. Csaba Emese]. - Budapest : M. Kvklub, 2002. - 161, [3] p. ; 19 cm
Regény
ISBN 963-547-724-4 kötött : ár nélkül
840-31=945.11
[AN 937163]
MARC

ANSEL
UTF-811484 /2002.
Ryan, Kathleen
Setite (magyar)
   Setita / Kathleen Ryan ; [ford. Tóth Zsolt]. - Budapest : Delta Vision, [2000]. - 281 p. ; 18 cm. - (Klán regények ; ; 4.)
Vampire: the masquerade (keretcím) ; World of darkness (keretcím)
ISBN 963-00-4986-4 fűzött : 1090,- Ft
820-312.9(73)=945.11
[AN 803032]
MARC

ANSEL
UTF-811485 /2002.
Shakespeare, William
Művek (vál.) (magyar)
   Shakespeare-drámák / [ford. Arany János, Szász Károly, Vörösmarty Mihály]. - Kisújszállás : Szalay, 2002. - 592 p. ; 24 cm
Tart.: Romeo és Júlia ; Szentivánéji álom ; Julius Caesar ; Hamlet, dán királyfi ; Lear király. - Egys. cím: Romeo and Juliet ; A Midsummer Night's Dream ; Julius Caesar ; Hamlet, prince of Denmark ; King Lear
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9450-24-3)
820-2=945.11
[AN 938264]
MARC

ANSEL
UTF-811486 /2002.
Shakib, Shiba
Nach Afghanistan kommt Gott nur noch zum Weinen (magyar)
   Afganisztánba csak sírni jár az Isten : Sirin-Gol története / Siba Shakib ; [ford. Farkas Tünde]. - Budapest : M. Kvklub, 2002. - 326 p. ; 21 cm
ISBN 963-547-746-5 kötött : ár nélkül
830-31=945.11
[AN 938313]
MARC

ANSEL
UTF-811487 /2002.
Simmons, Dan
The fall of Hyperion (magyar)
   Hyperion bukása / Dan Simmons ; [ford. Békési József]. - [Debrecen] : Cherubion, 2002-. - 22 cm
Regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 937304]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r., A Fájdalom Völgye. - 2002. - 309 p. - (Új Galaxis könyvek, ISSN 1587-5067 ; 3.)
ISBN 963-9346-65-9 kötött : 1698,- Ft (hibás ISBN 963-9346-64-0)
820-312.9(73)=945.11
[AN 937307] MARC

ANSEL
UTF-811488 /2002.
Steel, Danielle
The kiss (magyar)
   A csók / Danielle Steel ; [ford. Sóvágó Katalin]. - Budapest : Maecenas, cop. 2002. - 363 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-203-061-3 fűzött : ár nélkül
820-312.5(73)=945.11
[AN 939119]
MARC

ANSEL
UTF-811489 /2002.
Steel, Danielle
Sunset in St. Tropez (magyar)
   Naplemente Saint Tropez-ban / Danielle Steel ; [ford. Sóvágó Katalin]. - Budapest : Maecenas, cop. 2002. - 301 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-203-069-9 fűzött : ár nélkül
820-312.5(73)=945.11
[AN 939127]
MARC

ANSEL
UTF-811490 /2002.
Steven, Andrew
Emberek (magyar)
   Emberek / Andrew Steven ; [ford. Péter Éva]. - Budapest : CET Belvárosi Kvk., 2002. - 165 p. ; 24 cm
Regény
ISBN 963-9114-64-2 fűzött : 1100,- Ft
820-31=945.11
[AN 938127]
MARC

ANSEL
UTF-811491 /2002.
Stewart, Fred Mustard
The magnificent Savages (magyar)
   A fehér kalóz / Fred Mustard Stewart ; [ford. Zsembery Péter]. - [Budapest] : Jokerex, cop. 2002. - 428 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-9368-12-1 kötött : 1950,- Ft
820-311.3(73)=945.11
[AN 939004]
MARC

ANSEL
UTF-811492 /2002.
Sulitzer, Paul-Loup
Tantzor (magyar)
   A gyanú árnyéka / Paul-Loup Sulitzer ; [ford. Balla Katalin]. - [Budapest] : General Press, [2002]. - 403 p. ; 21 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
Regény
ISBN 963-9282-70-7 kötött : 1300,- Ft
840-311.3=945.11
[AN 938276]
MARC

ANSEL
UTF-811493 /2002.
Teitelbaum, Michael
Garfield's pet force (magyar)
   Garfield és a zűr kommandó / Jim Davis ötlete alapján írta Michael Teitelbaum ; mtársak Mark Acey és Gary Baker[!Barker] ; ill. Gary Baker[!] és Larry Fentz ; [ford. Nagy Ágnes]. - [Budapest] : Adoc-Semic, [2002]-. - ill. ; 19 cm
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 939125]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Baljós kezdet. - [2002]. - 86 p.
ISBN 963-9233-35-8 fűzött : 498,- Ft
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 939131] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Patkány Jack visszavág!. - [2002]. - 84 p.
ISBN 963-9233-36-6 fűzött : 498,- Ft
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 939142] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., K-9, a brutál blöki. - [2002]. - 88 p.
ISBN 963-9233-37-4 fűzött : 498,- Ft
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 939152] MARC

ANSEL
UTF-811494 /2002.
Thomas, Gordon
The thirteenth disciple (magyar)
   A 13. tanítvány / Gordon Thomas ; [ford. Zsembery Péter]. - [Budapest] : JLX, cop. 2002. - 329 p. ; 21 cm
Regény. - Bibliogr.: p. 323-328.
ISBN 963-305-166-5 kötött : 1980,- Ft
820-31=945.11
[AN 939064]
MARC

ANSEL
UTF-811495 /2002.
Twain, Mark
   Egy gyilkosság, egy rejtély és egy házasság / Mark Twain ; [ford. Szántai Zsolt]. - Budapest : Sensus, 2002. - 111 p. ; 21 cm
Kisregény, elbeszélések
ISBN 963-9375-09-8 kötött : ár nélkül
820-31(73)=945.11 *** 820-32(73)=945.11
[AN 938247]
MARC

ANSEL
UTF-811496 /2002.
Urban, Milo
Zelená kvr (magyar)
   Zöld vér / Milo Urban ; [... ford. Kiss Szemán Róbert] ; [az utószót írta Karol Wlachovský]. - Miskolc : Felsőmagyarország, 2000. - 380 p. ; 21 cm. - (Felsőmagyarországi Minerva, ISSN 1418-6063 ; 7.)
Visszaemlékezések
ISBN 963-9280-27-5 fűzött : 1250,- Ft
Urban, Milo
885.4-94=945.11
[AN 802083]
MARC

ANSEL
UTF-811497 /2002.
Vandenberg, Philipp
Der Pompejaner (magyar)
   A pompeji jóslatok / Philipp Vandenberg. - [Budapest] : K. u. K. K., [2002]. - 277 p. ; 22 cm. - (Magyarul először, ISSN 1586-7137 ; 7.)
Regény. - Ford. Szabó Árpád
ISBN 963-9384-23-2 kötött : ár nélkül
830-31=945.11
[AN 939196]
MARC

ANSEL
UTF-811498 /2002.
Vanoyeke, Violaine
La pharaonne (magyar)
   A fáraónő / Violaine Vanoyeke ; [ford. Bujdosó Tamás László]. - [Debrecen] : Gold Book, [2002]-. - 22 cm
Regény
840-31=945.11
[AN 928829]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. kv., A királyi korona. - [2002]. - 279 p. : ill.
ISBN 963-9437-13-1 kötött : ár nélkül
840-31=945.11
[AN 937422] MARC

ANSEL
UTF-811499 /2002.
Verne, Jules
Le village aérien (magyar)
   A majmok birodalma / Jules Verne ; [ford. Mikes Lajos] ; [átd. Cserna György]. - Budapest : Teuro, 2002. - 199, [4] p. ; 21 cm. - (Irodalmi szalon, ISSN 1588-7499)
Regény
ISBN 963-86284-3-X kötött : 1400,- Ft
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 939072]
MARC

ANSEL
UTF-811500 /2002.
Waltari, Mika
Ihmiskunnan viholliset (magyar)
   Az emberiség ellenségei / Mika Waltari ; [ford. Schütz István]. - Budapest : Európa, 2002, cop. 1975. - 907, [3] p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-07-6810-0 kötött : 2700,- Ft
894.541-31=945.11
[AN 939638]
MARC

ANSEL
UTF-811501 /2002.
Woods, Sherryl
Yesterday's love (magyar)
   Boldog idők / Sherryl Woods ; [... ford. Tassy Sándor]. Csodára várva / Rita Clay Estrada ; [... ford. Szalontai Éva]. Holdfény a vízen / Debbie Macomber ; [... ford. Sólyom Veronika]. - Budapest : Harlequin, 2000. - 288 p. ; 21 cm. - (Arany Júlia, ISSN 1218-666X ; 2000/3. (őszi ksz.))
Egys. cím: Yesterday's love. A little magic. Moon over water. - Kisregények
ISBN 963-536-798-8 fűzött : 599,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 799192]
MARC

ANSEL
UTF-811502 /2002.
Zintgraff, Denise
Nell'harem (magyar)
   Az ezeregy éjszaka asszonya : életem egy háremben / Denise Zintgraff, Emina Cevro Vukovic ; [ford. Nagy Imre]. - Budapest : Trivium, cop. 2002. - 205 p. ; 21 cm
ISBN 963-9367-24-9 kötött : ár nélkül
850-94(494)=945.11 *** 316.37-055.2(532)(0:82-94)
[AN 937417]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

11503 /2002.
Ádám Tamás (1954-)
   Újságperirat : publicisztikák, 1989-1998 / Ádám Tamás. - Balassagyarmat : Békétász K., cop. 2000. - 99 p. ; 20 cm
ISBN 963-00-5347-0 fűzött : 490,- Ft
894.511-92
[AN 802081]
MARC

ANSEL
UTF-811504 /2002.
Aigner Jenő (ifj.)
   Várvédő hadvezérek dicső tettei : versekben és képekben / ifj. Aigner Jenő. - Szeged : Aigner J., 2000. - 64 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-640-937-4 fűzött : 590,- Ft
894.511-14
[AN 801840]
MARC

ANSEL
UTF-811505 /2002.
Andrassew Iván (1952-)
   Beszélések / Andrassew Iván. - Budapest : Noran, 2002. - 177, [3] p. ; 20 cm
ISBN 963-9356-47-6 fűzött : 1500,- Ft
894.511-32
[AN 939170]
MARC

ANSEL
UTF-811506 /2002.
Árvai István
   Hozzád szólok, hazám! : [versek] = Je te parle, ô ma patrie! : [poems] = Ich spreche zu dir, mein Land! : [Gedichte] / Árvai István ; Sipos Tibor epilógusával ... - [Hajdúszoboszló] : Migan BT, 2002. - 262 p. ; 24 cm
Ford. Greth, Karl és Beaujard, Philippe
ISBN 963-202-804-X fűzött : ár nélkül
894.511-14.02=30 *** 894.511-14.02=40
[AN 937246]
MARC

ANSEL
UTF-811507 /2002.
   Átörökítendő kincseim : [válogatás az Esélyegyenlőség Alapítvány által azonos címmel kiírt pályázatra beérkezett alkotásokból]. - Debrecen : Esélyegyenlőség Alapítvány, 2002. - 520 p. ; 24 cm
ISBN 963-202-271-8 fűzött : ár nélkül
894.511-822 *** 316.37-053.9(0:82-822) *** 613.865(0:82-822)
[AN 938236]
MARC

ANSEL
UTF-811508 /2002.
Babits Mihály (1883-1941)
Művek (vál.)
   Babits Mihály összegyűjtött versei / [a szöveggondozás Kelevéz Ágnes munkája]. - 3. jav. kiad., utánny. - Budapest : Osiris, 2002, cop. 1997. - 741 p. ; 21 cm. - (Osiris klasszikusok, ISSN 1218-9006)
ISBN 963-389-274-0 kötött : 3600,- Ft
894.511-14
[AN 939635]
MARC

ANSEL
UTF-811509 /2002.
Bán Ferenc (1912-)
   Pusztán születtem : az emlék nem veszhet el / Bán Ferenc. - Veszprém : Szerző, 2002. - 203 p., [12] t.fol. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 963-440-986-5 fűzött : ár nélkül
Bán Ferenc (1912-)
894.511-94
[AN 937185]
MARC

ANSEL
UTF-811510 /2002.
Bán János (1968-)
   A hetedik hadúr : A birodalmi sas - II. : science fiction regény / Kim Lancehagen. - [Debrecen] : Cherubion, 2002. - 279 p. ; 18 cm. - (Dark space, ISSN 1588-8061)
ISBN 963-9346-61-6 fűzött : 1198,- Ft
894.511-312.9
[AN 937071]
MARC

ANSEL
UTF-811511 /2002.
   Békesség-óhajtás : antológia / [vál. Szirtes Gábor, G. Tóth Károly, Tüskés Tibor]. - [Budapest] : M. Békeszövets. ; [Pécs] : Pro Pannonia, 2002. - 167 p. ; 20 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
ISBN 963-9079-91-X kötött : ár nélkül
894.511-14(082)
[AN 939066]
MARC

ANSEL
UTF-811512 /2002.
Belinszkyné Nagy Irén (1924-)
   Anyanyelvünk kertje : válogatott versek / Belinszkyné Nagy Irén. - Szerencs : H. A. T., cop. 2000. - 233 p. ; 21 cm. - (Irka, ISSN 1418-0057 ; 2000/1.)
ISBN 963-03-5069-6 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 802988]
MARC

ANSEL
UTF-811513 /2002.
Benedek Elek (1859-1929)
   János diák : válogatott mesék / Benedek Elek. - Debrecen : TKK, [2002]. - 80 p. ; 20 cm
ISBN 963-9371-91-2 fűzött : ár nélkül
894.511-34(02.053.2)
[AN 937221]
MARC

ANSEL
UTF-811514 /2002.
Benedek Elek (1859-1929)
   Üssed, üssed botocskám! : válogatott mesék / Benedek Elek. - Debrecen : TKK, [2002]. - 80 p. ; 20 cm
ISBN 963-9371-92-0 fűzött : ár nélkül
894.511-34(02.053.2)
[AN 937229]
MARC

ANSEL
UTF-811515 /2002.
Boga István
   Arab napló : Ibn Battuta nyomán, 1388-1968 : Budapest - Casablanca, 1958-1999 / Boga István. - [Budapest] : [KCST], cop. 2001. - 274 p. : ill. ; 21 cm
Közread. a Kőrösi Csoma Társaság. - Bibliogr.: p. 222-226.
ISBN 963-8378-10-7 fűzött : ár nélkül
894.511-94 *** 809.27 *** 892.7(091) *** 297 *** 930.8(=927)
[AN 939411]
MARC

ANSEL
UTF-811516 /2002.
Boros Bálint (1932-)
   Millér-parti igazmesék / Boros Bálint ; [közread. a] Győr Városi Könyvtár. - Győr : Vár. Kvt., 2000. - 265 p. : ill. ; 19 cm
Példányszám: 500
ISBN 963-00-5323-3 kötött : ár nélkül
894.511-94
[AN 801721]
MARC

ANSEL
UTF-811517 /2002.
Cabrero Kovács Ibolya (1940-)
   A Corvin-köz zászlója / Cabrero vitéz Kovács Ibolya. - Budapest : Bicskei Grafikai Stúdió és K., 2000. - 59, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-00-4614-8 fűzött : ár nélkül
894.511-94
[AN 803064]
MARC

ANSEL
UTF-811518 /2002.
Cselenyák Imre (1957-)
   Tajgetosz kegyeltje / Jean-Pierre Montcassen. - [Nagykovácsi] : Puedlo K., [2002]. - 239 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-9320-90-0 fűzött : ár nélkül
894.511-31
[AN 939005]
MARC

ANSEL
UTF-811519 /2002.
Cseuz László (1944-)
   Kerékpárral három olimpián Szentesről : képes útinapló / Cseuz László. - [Szentes] : Szerző, [2001]. - 140 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Példányszám: 1000
ISBN 963-440-137-6 * fűzött : ár nélkül
894.511-94 *** 796.6(0:82-94)
[AN 802350]
MARC

ANSEL
UTF-811520 /2002.
Daday Loránd (1893-1954)
   Zátony : regény / Székely Mózes. - Budapest : Gede, 2002. - 325 p. ; 24 cm. - (Jobboldali regénytár, ISSN 1587-1959 ; 3.)
ISBN 963-9298-34-4 kötött : ár nélkül
894.511-31(498)
[AN 939231]
MARC

ANSEL
UTF-811521 /2002.
Dobos Edit
   Ismerkedés az állatokkal / [írta Dobos Edit] ; [ill. Nagy Attila]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2002. - 44 p. : ill., színes ; 28 cm
Mesék
ISBN 963-9325-29-5 kötött : ár nélkül
894.511-34(02.053.2)
[AN 939216]
MARC

ANSEL
UTF-811522 /2002.
Dobrozsi Rita, P.
   Micsoda hölgy! : kisregény / P. Dobrozsi Rita. - [Kisvárda] : [Magánkiad.], 2001. - 93 p. ; 20 cm
Példányszám: 1000
ISBN 963-440-112-0 fűzött : 540,- Ft
894.511-312.5
[AN 802687]
MARC

ANSEL
UTF-811523 /2002.
Erdélyi Margit
   A szerelem erejével : [szerelmes regény] / Margaret Moore. - [Budapest] : Anno, 2002. - 198 p. ; 20 cm
ISBN 963-375-241-8 fűzött : ár nélkül
894.511-312.5
[AN 939185]
MARC

ANSEL
UTF-811524 /2002.
Erdélyi Margit
   A szerelem szárnyán / Margaret Moore. - [Budapest] : Anno, 2002. - 191 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-375-252-3 fűzött : ár nélkül
894.511-312.5
[AN 939183]
MARC

ANSEL
UTF-811525 /2002.
Fehér József
   Kutyahús / Fehér József. - [Gyomaendrőd] : Körösi Műhely Alapítvány, [2000]. - 52 p. ; 15 cm. - (Sárhajó olcsó könyvek)
Elbeszélések
ISBN 963-00-4732-2 fűzött : ár nélkül
894.511-32
[AN 798940]
MARC

ANSEL
UTF-811526 /2002.
Fehér Klára (1922-1996)
   Én sose kapok levelet / Fehér Klára ; Demjén Zsuzsa rajz. - Budapest : Ciceró, 2002. - 97 p. : ill. ; 20 cm
Gyermekregény
ISBN 963-539-362-8 fűzött : ár nélkül
894.511-31(02.053.2)
[AN 938995]
MARC

ANSEL
UTF-811527 /2002.
Földi László (1949-)
   Lehetek-e én is : első megközelítés - 2002. : 35 év - száz vers / Földi László. - [Zagyvaróna] : Szerző, 2002. - 98, [4] p. ; 20 cm
Példányszám: 800
Fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 938222]
MARC

ANSEL
UTF-811528 /2002.
Gaál Mózes (1863-1936)
   Vasárnapi emlékek / Gaal Mózes. - Budapest : Don Bosco, 2000. - 179, [2] p. : ill. ; 20 cm
Elbeszélések
ISBN 963-8456-74-4 fűzött : ár nélkül
894.511-31(02.053.2) *** 894.511-32(02.053.2)
[AN 801839]
MARC

ANSEL
UTF-811529 /2002.
Gacsályi József
   Meditáció és beszélgetés / Gacsályi József ; [közread. az] Illyés Gyula Megyei Könyvtár. - Szekszárd : Illyés Gy. M. Kvt., 2002. - 126 p. : ill. ; 21 cm
Példányszám: 500
ISBN 963-202-935-6 kötött : 980,- Ft
894.511-92 *** 930.85(439.125)
[AN 937083]
MARC

ANSEL
UTF-811530 /2002.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   A mindentudó kalap / Gárdonyi Géza ; [a ... festmények Szűcs István munkái]. - [Szeged] : Excalibur, 2000. - 120 p. : ill., színes ; 27 cm
Mesék
ISBN 963-9285-04-8 kötött : 1450,- Ft
894.511-34(02.053.2)
[AN 803742]
MARC

ANSEL
UTF-811531 /2002.
Gáts Krisztina Beáta (1970-)
   NAPjaim : Gáts Krisztina Beáta versei / [ill. Baky Péter]. - [Szekszárd] : Graphic-Art 2001 BT, 2002. - 88 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 963-202-975-5 kötött : ár nélkül
894.511-14
[AN 939060]
MARC

ANSEL
UTF-811532 /2002.
Gregoritsné Szabó Lenke (1928-)
   Jelenlét : versek / G. Szabó Lenke, P. Tófeji Vali ; [... grafikák Gregorits Judit ...] ; [kiad. a Pápai Nyugdíjasok Egyesülete]. - Pápa : Pápai Nyugdíjasok Egyes., 2000. - 106 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-00-4502-8 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 801838]
MARC

ANSEL
UTF-811533 /2002.
Gyárfás Endre (1936-)
   Édes Öcsém! : Mikes nénjének levelei : levélregény / Gyárfás Endre. - [Budapest] : K. u. K. K., cop. 2002. - 278 p. ; 21 cm
ISBN 963-9384-24-0 kötött : ár nélkül
894.511-31
[AN 937245]
MARC

ANSEL
UTF-811534 /2002.
Héjj Valéria (1919-)
   Emlékek kincsesháza : gyermekkortól a felnőttéválásig : [emlékirat] / Héjj Valéria ; [közread. a] Vörösmarty Társaság. - Székesfehérvár : Vörösmarty Társ. : Árgus, 2000. - 279 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-03-9816-8 fűzött : ár nélkül
Héjj Valéria (1919-)
894.511-94
[AN 800376]
MARC

ANSEL
UTF-811535 /2002.
Hetényi György (1924-)
   A harmadik évezred felé / Hetényi György. - Békéscsaba : M. Téka Erkel S. Könyvesház, 2000. - 169 p. : ill. ; 21 cm
Versek
ISBN 963-00-5512-0 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 801976]
MARC

ANSEL
UTF-811536 /2002.
Hodonyi, Magdalena
Anton & Miriana (német)
   Anton & Miriana / Magdalena Hodonyi-Ickler ; aus dem Ungarischen von Andrea Szász. - [Budapest] : [Magánkiad.], 2000. - 60 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-640-965-X fűzött : ár nélkül
894.511-31=30
[AN 801310]
MARC

ANSEL
UTF-811537 /2002.
Hunter, Sally
   Fertőzés / Sally Hunter. - [Kecskemét] : Vagabund, cop. 2002. - 209 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-9409-10-3 fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 978-963-9409-10-3)
894.511-312.4
[AN 937170]
MARC

ANSEL
UTF-811538 /2002.
Hunyady Sándor (1890-1942)
   A hajó királynője : amerikai novellák, naplók, jegyzetek és emlékezések / Hunyady Sándor ; [gyűjt., összeáll. és szerk. Kőrössi P. József és Urbán László]. - Budapest : Noran, 2002. - 318 p. ; 18 cm. - (Századok legendái, ISSN 1586-7625)
ISBN 963-9356-53-0 kötött : 2000,- Ft
894.511-821
[AN 938993]
MARC

ANSEL
UTF-811539 /2002.
Imredy Péter
   Naprafekvő / Imredy Péter. - [Budapest] : Magus Design Studió, cop. 2002. - 286 p. ; 21 cm. - (Újmagyar, ISSN 1588-8703)
Visszaemlékezés
ISBN 963-86275-4-9 fűzött : 1990,- Ft
894.511-94
[AN 937107]
MARC

ANSEL
UTF-811540 /2002.
Janikovszky Éva (1926-)
   Aranyeső / Janikovszky Éva. - 4. kiad. - Budapest : Móra, 2002. - 287 p. ; 21 cm
Ifjúsági regény
ISBN 963-11-7718-1 kötött : ár nélkül
894.511-31(02.053.2)
[AN 939522]
MARC

ANSEL
UTF-811541 /2002.
Jókai Mór (1825-1904)
   Kertészgazdászati jegyzetek / Jókai Mór ; [közread. a] Budapest Hegyvidék XII. ker. Önkormányzat ... - [Budapest] : Budapest Hegyvidék XII. ker. Önkormányzat : Nap K., 2002. - 94 p. ; 18 cm
ISBN 963-9402-21-4 v. : 1700,- Ft
894.511-43 *** 634
[AN 937267]
MARC

ANSEL
UTF-811542 /2002.
Kárpáti János (1865-1945)
   Egy magyar néptanító önélet leírása és élményei : Kárpáti János élete / sajtó alá rend. Bárdossy Péter. - Budapest : Heraldika, 2002. - 389 p. ; 24 cm
ISBN 963-9204-03-X fűzött : 3200,- Ft
Kárpáti János (1865-1945)
894.511-94 *** 37(439)(092)Kárpáti_J.(0:82-94)
[AN 939007]
MARC

ANSEL
UTF-811543 /2002.
Kecskés József (1937-)
   Part és obeliszk : versek / Kecskés József ; ill. Füpöp[!Fülöp] Lajos. - Balatonkenese : [Magánkiad.], 2000. - 43 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-640-720-7 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 801835]
MARC

ANSEL
UTF-811544 /2002.
   Kedvenc meséim / [a műveket vál. és átd. Dobos Edit] ; [ill. Bera Károly]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2002. - 91 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-9325-27-9 kötött : ár nélkül
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 939035]
MARC

ANSEL
UTF-811545 /2002.
Kellei György (1947-)
   Halálos ősz Marseille-ben : kisregény / Kellei György ; [kiad. a veszprémi Eötvös Károly Megyei Könyvtár és a szerző]. - Veszprém : EKMK : Szerző, 2002. - 74 p. ; 18 cm
ISBN 963-7199-98-5 fűzött : 600,- Ft
894.511-31
[AN 939081]
MARC

ANSEL
UTF-811546 /2002.
   Költészet és képzőművészet. - [Budapest] : Manuta BT, [2001]. - [20] p. : ill., részben színes ; 31 cm
Kész. a Fregatt Art Gallery 2001. február 9 - március 2. között tartott kiállítása katalógusaként. - Példányszám: 500
ISBN 963-00-6203-8 * fűzött : ár nélkül
894.511-14(082) *** 75(439) *** 061.4(439-2Bp.)"2000"
[AN 802582]
MARC

ANSEL
UTF-811547 /2002.
   A könyvember : magyar írók novellái, publicisztikai írásai a könyvről / [gyűjt., vál. és összeáll. Körössi P. József]. - Budapest : Noran, 2002. - 291, [5] p. ; 18 cm. - (Novella, ISSN 1586-7641)
ISBN 963-9356-45-X kötött : 2000,- Ft
894.511-32 *** 894.511-43
[AN 937275]
MARC

ANSEL
UTF-811548 /2002.
Kőrös János
   Semmi különös : regény / Kőrös János. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2000. - 161 p. ; 20 cm
Számozott példány: 200
ISBN 963-9028-90-8 fűzött : ár nélkül
894.511-31
[AN 801720]
MARC

ANSEL
UTF-811549 /2002.
Kovács Ferenc (1949-)
   Körnégyszög : [játék az élettel 6 részben] = Den onde sirkelen = Square circle / Kovács katáng Ferenc. - Budapest : Professzorok Háza, 2000. - 125 p. : ill. ; 20 cm. - (Magyar felsőoktatás könyvek, ISSN 1219-7319 ; 16.)
Ford. Varvin, Gunhild és Rozsnyai Krisztina
ISBN 963-00-4330-0 fűzött : 560,- Ft
894.511-2 *** 894.511-2=396 *** 894.511-2=20
[AN 803040]
MARC

ANSEL
UTF-811550 /2002.
Krúdy Gyula (1878-1933)
   Ha ma élne Jókai / Krúdy Gyula. - Veszprém : Prospektus Ny., 2000. - 95 p. ; 17 cm. - (A Prospektus Nyomda Krúdy-kiskönyvtára ; ; 9.)
ISBN 963-85720-4-3 * fűzött : ár nélkül
Jókai Mór (1825-1904)
894.511-32
[AN 803001]
MARC

ANSEL
UTF-811551 /2002.
Ladjánszky Katalin
   Anya meséi Noéminek / Ladjánszky Katalin. - Budapest : Osiris, 2000. - 53 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-389-021-7 kötött : 990,- Ft
894.511-34(02.053.2)
[AN 801330]
MARC

ANSEL
UTF-811552 /2002.
Lengyel Dénes (1910-1987)
   Magyar mondák a török világból és a kuruc korból / Lengyel Dénes ; [az utószót és a jegyzeteket Lengyel Dénes írta]. - 8. kiad. - Budapest : Móra, 2002. - 265, [6] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-11-7713-0 fűzött : ár nélkül
894.511-343(02.053.2) *** 398.223(=945.11)(02.053.2)
[AN 939640]
MARC

ANSEL
UTF-811553 /2002.
Losonci Miklós (1929-)
   Magyar hajnal / Losonci Miklós. - Szentendre : Biró, 2000. - 70 p. ; 21 cm
Dráma
ISBN 963-9289-07-8 fűzött : ár nélkül
894.511-2
[AN 802686]
MARC

ANSEL
UTF-811554 /2002.
   Magyar csillagversek / [szerk. Forgács József] ; [rajz. Pozsgay Gyula, Kuris Zsuzsanna] ; [közread. a] Halley Csillagászati Egyesület. - Oroszlány : Halley Csillagászati Egyes., 2000. - 96 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-00-5423-X fűzött : ár nélkül
894.511-14(082)
[AN 802768]
MARC

ANSEL
UTF-811555 /2002.
Mansfield, Michael
   A halál túl kevés / Michael Mansfield. - [Nagykovácsi] : Puedlo K., [2002]. - 350 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-9320-91-9 fűzött : ár nélkül
894.511-312.4
[AN 937453]
MARC

ANSEL
UTF-811556 /2002.
Márai Sándor (1900-1989)
   Eszter hagyatéka és három kisregény / Márai Sándor. - [Budapest] : Helikon, 2002. - 292, [3] p. ; 19 cm
Tart.: A mészáros ; Eszter hagyatéka ; Déli szél ; Szívszerelem
ISBN 963-208-795-X kötött : 1600,- Ft
894.511-31
[AN 939641]
MARC

ANSEL
UTF-811557 /2002.
Márai Sándor (1900-1989)
   Föld, föld!.. : emlékezések / Márai Sándor ; [a jegyzeteket kész. Gellériné Lázár Márta]. - [Budapest] : Helikon, 2002. - 383 p. ; 19 cm
ISBN 963-208-794-1 kötött : 1800,- Ft
894.511-94
[AN 939642]
MARC

ANSEL
UTF-811558 /2002.
Markovics Botond
   A negyedik gyarmat : science fiction regény / Brandon Hackett. - [Debrecen] : Cherubion, 2002. - 387 p. ; 21 cm. - (Cherubion science fiction, ISSN 1416-4078 ; 24.)
Gyarmatbirodalom (keretcím)
ISBN 963-9346-64-0 kötött : 1498,- Ft
894.511-312.9
[AN 937241]
MARC

ANSEL
UTF-811559 /2002.
Marsi Gyula
   Túl a szivárványon / Marsi Gyula. - Szeged : Bába, 2002. - 196 p. ; 20 cm
Versek
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9347-45-0)
894.511-14
[AN 939002]
MARC

ANSEL
UTF-811560 /2002.
Martinovics Tibor (1971-)
   Időállandó : próza / Martinovics Tibor. - Veszprém : BabelPress, 2000. - 87 p. ; 17 cm. - (Baláca könyvek, ISSN 1587-0081 ; 1.)
ISBN 963-00-4478-1 fűzött : 500,- Ft
894.511-32
[AN 803194]
MARC

ANSEL
UTF-811561 /2002.
Mezei András (1930-)
   A csodatevő / Mezei András ; [a kv. illusztrációit kész. Kaján Tibor és Galambos Tamás]. - Budapest : CET Belvárosi Kvk., 2002. - 269 p. : ill. ; 26 cm
Regény
ISBN 963-9114-46-4 fűzött : 1490,- Ft
894.511-31
[AN 938289]
MARC

ANSEL
UTF-811562 /2002.
Miklya Zsolt
   Ezüstszín fonál / Miklya Zsolt ; Kállai Nagy Krisztina rajz. ; [közread. a] KEPE. - Kiskunfélegyháza : KEPE, 2002. - 43, [4] p. : ill., színes ; 20 cm
Gyermekversek
ISBN 963-00-8266-7 kötött : ár nélkül
894.511-14(02.053.2)
[AN 939265]
MARC

ANSEL
UTF-811563 /2002.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
Művek (vál.)
   Mikszáth. - Szekszárd : Babits, 1993-. - 17 cm
Főcím a gerincről. - Regények, elbeszélések. - Kötésváltozata rézdíszítéssel
ISBN 963-8318-07-4 *ISBN 963-8318-13-9
894.511-821
[AN 67765]
MARC

ANSEL
UTF-8


   52., Novellák : folytatás. - 2002. - p. 8191-8344.
ISBN 963-9272-52-3 kötött : ár nélkül
894.511-32
[AN 938225] MARC

ANSEL
UTF-8


   53., Novellák : folytatás. - 2002. - p. 8351-8504.
ISBN 963-9272-53-1 kötött : ár nélkül
894.511-32
[AN 938229] MARC

ANSEL
UTF-811564 /2002.
Nemere István (1944-)
   Veronika könnyei : szerelmes regény / Melissa Moretti. - [Budapest] : Anno, 2002. - 214 p. ; 20 cm
ISBN 963-375-245-0 fűzött : ár nélkül
894.511-312.5
[AN 939181]
MARC

ANSEL
UTF-811565 /2002.
Pajor Dóra
   Csuportkép : forgatókönyv / írta Pajor Dóra és Sohonyai Edit ; [közread. az] Effect Film-Színház Produkció. - Gárdony : Effect Film-Színház Produkció, [2001]. - 66 fol. ; 30 cm
ISBN 963-00-6017-5 * fűzött : ár nélkül
894.511-293.7
[AN 803671]
MARC

ANSEL
UTF-811566 /2002.
Petőfi Sándor (1823-1849)
   Válogatott versek / Petőfi Sándor ; [... vál. H. Benczúr Margit]. - [Budapest] : Akkord, cop. 2002. - 272, [7] p. ; 20 cm. - (Talentum diákkönyvtár, ISSN 1217-6931)
ISBN 963-9429-04-X fűzött : 498,- Ft
894.511-14
[AN 937412]
MARC

ANSEL
UTF-811567 /2002.
Popa Péter
   Kereszt és három pont / Popa Péter ; [ill. Büss Szilvia]. - Miskolc : Felsőmagyarország, 2000. - 103, [4] p. : ill. ; 18 cm
Versek
ISBN 963-9280-13-5 fűzött : 500,- Ft
894.511-14(498) *** 244(0:82-14)
[AN 801828]
MARC

ANSEL
UTF-811568 /2002.
Radnai Gáborné
   Dal a szerelemért / Sidney Lawrence. - [Budapest] : Radnai, cop. 2002. - 269 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-440-869-9 fűzött : ár nélkül
894.511-312.5
[AN 938133]
MARC

ANSEL
UTF-811569 /2002.
Radnai Gáborné
   Juana csókja / Sidney Lawrence. - [Budapest] : Radnai, cop. 2000. - 268 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-00-3167-1 fűzött : ár nélkül
894.511-312.5
[AN 801329]
MARC

ANSEL
UTF-811570 /2002.
Radnai Gáborné
   Kómában fogant / Martha Tailor. - [Budapest] : Radnai, cop. 2002. - 269 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-440-868-0 fűzött : ár nélkül
894.511-312.4
[AN 938125]
MARC

ANSEL
UTF-811571 /2002.
Radosza Sándor
   A fészek melege, avagy Aput kérünk karácsonyra / Radosza Sándor ; Radosza Attila képeivel ; [kiad. a Magyar a Magyarért Alapítvány]. - Budapest : Kapu Kv. : Magyar a Magyarért Alapítvány, [2002]. - 110 p. : ill., színes ; 20 cm
Mesék
ISBN 963-202-439-7 fűzött : 1000,- Ft
894.511-34(02.053.2)
[AN 939135]
MARC

ANSEL
UTF-811572 /2002.
Román György (1903-1981)
   Liliputok lázadása / Román György. - 2. jav. kiad. - Budapest : PolgART, 2002. - 217 p. ; 17 cm
Elbeszélések
ISBN 963-9306-00-2 kötött : ár nélkül
894.511-32
[AN 938265]
MARC

ANSEL
UTF-811573 /2002.
   A röpülő falu : magyar írók trianoni novellái és publicisztikai írásai / [gyűjt., vál., összeáll. Kőrössi P. József]. - Budapest : Noran, 2002. - 266, [2] p. ; 18 cm. - (Novella, ISSN 1586-7641)
ISBN 963-9356-39-5 kötött : 2200,- Ft
894.511-32 *** 943.9"1920"(0:82-32)
[AN 937274]
MARC

ANSEL
UTF-811574 /2002.
Sárközy Vendel Gergely (1936-)
   Az én váram / Sárközy Vendel Gergely. - Budapest : Sárközy V. G., 2000. - 79 p. ; 21 cm
Versek
ISBN 963-640-918-8 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 801826]
MARC

ANSEL
UTF-811575 /2002.
Sohonyai Edit
   Le a csajokkal! avagy Kinek kell a szerelem... / Sohonyai Edit. - Budapest : Móra, 2002. - 227 p. ; 21 cm. - (Móra könyvek, ISSN 1588-8541)
Ifjúsági regény
ISBN 963-11-7711-4 kötött : ár nélkül
894.511-31(02.053.2)
[AN 938094]
MARC

ANSEL
UTF-811576 /2002.
   A Somlyóról nézve : Csabdi, Vasztély : helyi versek és rajzok gyűjteménye / [szerk. és vál. Szebényi Zsoltné] ; [rajzokat kész. Kisvári Gyula ... ]. - [Budapest] : Közdok, 2000. - 85, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-552-353-X fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 801847]
MARC

ANSEL
UTF-811577 /2002.
Strong, Judy
   Lady Avery : [romantikus regény] / Judy Strong. - [Nagykovácsi] : Puedlo K., [2002]. - 192 p. ; 20 cm
ISBN 963-9320-85-4 fűzött : ár nélkül
894.511-312.5
[AN 937179]
MARC

ANSEL
UTF-811578 /2002.
Szabó Bogár Imre (1944-)
   A mindenség átvérzése : versképes könyv / Szabó Bogár Imre ; [képek] Tellinger István. - Miskolc : Bíbor, 2002. - 133, [2] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 963-9103-99-3 kötött : ár nélkül
894.511-14 *** 75(439)(092)Tellinger_I.
[AN 937383]
MARC

ANSEL
UTF-811579 /2002.
Szarka Tamás
   Vávává / Szarka Tamás. - Budapest : Szellemkép BT, 2000. - 108 p. : ill. ; 21 cm. - (Szellemkép könyvek, ISSN 1419-9866 ; 5.)
Versek
ISBN 963-85902-4-6 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 802509]
MARC

ANSEL
UTF-811580 /2002.
Székely László (1894-1991)
   Táltoslovak hátán : mesék 6-12 éves gyermekeknek / Székely László ; Györgyfi György rajz. - Budapest : Don Bosco, 2000. - 103 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-8456-69-8 fűzött : ár nélkül
894.511-34(02.053.2)
[AN 801829]
MARC

ANSEL
UTF-811581 /2002.
Szélesi Sándor (1969-)
   Két tűz között / Anthony Sheenard. - [Debrecen] : Cherubion, 2001. - 217 p. ; 18 cm. - (Halálosztó 2029, ISSN 1585-6259)
Regény
ISBN 963-9346-03-9 fűzött : 798,- Ft
894.511-312.9
[AN 802086]
MARC

ANSEL
UTF-811582 /2002.
Szemrák Zita
   A bátor kiscsibe / Szemrák Zita ; Szemrákné Tóth Vali illusztrációival. - [Debrecen] : TKK, [2002]. - 32 p. : ill., színes ; 30 cm
Mesék
ISBN 963-596-001-8 kötött : ár nélkül
894.511-34(02.053.2)
[AN 939225]
MARC

ANSEL
UTF-811583 /2002.
Szemrák Zita
   Tavasztündér / Szemrák Zita ; Szemrákné Tóth Vali illusztrációival. - [Debrecen] : TKK, [2002]. - 32 p. : ill., színes ; 30 cm
Tündérmesék (borító- és gerinccím)
ISBN 963-596-000-X kötött : ár nélkül
894.511-34(02.053.2)
[AN 939218]
MARC

ANSEL
UTF-811584 /2002.
Szigethy Ilona (1950-)
   Leszboszi fények, álmok.. / 'Szigethy Ilona. - Szigethalom : Szerző, 2000. - 16 p. : ill. ; 21 cm
Versek
ISBN 963-640-847-5 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 802458]
MARC

ANSEL
UTF-811585 /2002.
Szigeti Lajos (1940-)
   A fény hullámverése : versek, 1996-2000 / Szigeti Lajos ; [König Róbert illusztrációival]. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2000. - 84 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9028-83-5 * fűzött : 600,- Ft
894.511-14
[AN 801712]
MARC

ANSEL
UTF-811586 /2002.
Tárnok Mihály (1937-)
   Oroszlánkörmök : krónikás könyv / ... Tárnok Mihály, ... Forgács József ; graf. Fritz Anita. - Oroszlány : Montázs, 2000. - 31 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-00-4218-5 fűzött : ár nélkül
894.511-14 *** 894.511-32
[AN 802771]
MARC

ANSEL
UTF-811587 /2002.
Török Miklós (1946-)
   Aranyhalaim / Török Miklós. - [Budapest] : KecskemetionPress, 2002. - 36, [2] p. : ill. ; 20x21 cm
Példányszám összesen: 106, ebből számozott: 80
ISBN 963-86257-0-8 fűzött : ár nélkül
894.511-32
[AN 937259]
MARC

ANSEL
UTF-811588 /2002.
Tóth János, T.
   Utolsó mondatom, első hazám / T. Tóth János ; [Csendes Csaba rajz.]. - [Nyíregyháza] : [T. Tóth J.], [2002]. - 115 p. : ill. ; 23 cm
Versek
ISBN 963-440-988-1 kötött : ár nélkül
894.511-14
[AN 938162]
MARC

ANSEL
UTF-811589 /2002.
Zságot András
   Bábonymegyer / Zságot András. - Budapest : Kortárs, 2000. - 111 p. ; 19 cm. - (Új látószög, ISSN 1418-3676)
Elbeszélések
ISBN 963-9297-20-8 fűzött : 550,- Ft
894.511-32
[AN 802157]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

11590 /2002.
Barbie as moviestar (magyar)
   Barbie, a filmsztár / [ford. Méry Ildikó]. - Budapest : Egmont, 2000. - [16] p. : ill., színes ; 17 cm. - (Barbie, ISSN 1419-0346 ; 10.)
ISBN 963-627-520-3 fűzött : 248,- Ft
087.5(084.1)
[AN 802765]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

11591 /2002.
Davis, Jim
   A nagyság titka / Jim Davis ; [ford. Boronyák Rita]. - [Budapest] : Adoc-Semic, 2000. - [126] p. : ill. ; 18 cm. - (Zseb-Garfield ; ; 37.)
Képregény
ISBN 963-9233-07-2 fűzött : 395,- Ft
087.6:084.11
[AN 801509]
MARC

ANSEL
UTF-811592 /2002.
   Micimackó kalandjai / [ford. Csörögi István]. - Debrecen : TKK, 2002. - 48 p. : ill., színes ; 30 cm
Képregény
ISBN 963-9371-59-9 kötött : ár nélkül
087.6:084.11
[AN 939264]
MARC

ANSEL
UTF-811593 /2002.
   Oroszlánkirály / [ford. Csörögi István]. - Debrecen : TKK, 2002. - 48 p. : ill., színes ; 30 cm
Képregény
ISBN 963-9371-65-3 kötött : ár nélkül
087.6:084.11
[AN 939300]
MARC

ANSEL
UTF-811594 /2002.
   Tarzan / [ford. Csörögi István]. - Debrecen : TKK, 2002. - 48 p. : ill., színes ; 30 cm
Képregény
ISBN 963-9371-66-1 kötött : ár nélkül
087.6:084.11
[AN 939257]
MARC

ANSEL
UTF-8