MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2003 - 7. évfolyam, 1. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2006

Created at 2007/04/04 19:09:51
by MNBWWW (Vers 1.00 Release,
linked at Mar 28 2007 15:03:03)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok

1 /2003.
Emődi András (1970-)
   A Nagyváradi Székeskáptalan könyvtára a XVIII. században / Emődi András. - Budapest : OSZK ; Szeged : Scriptum, 2002. - LXVIII, 433 p. ; 24 cm. - (A Kárpát-medence koraújkori könyvtárai, ISSN 1416-1044 ; 5.)
Bibliogr.: p. LXV-LXVI. - Összefoglalás román és német nyelven
ISBN 963-200-447-7 fűzött : ár nélkül
Nagyváradi Székeskáptalan.
017.2(439-2Nagyvárad)"17" *** 262.142.6(439-2Nagyvárad)
[AN 939935]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

2 /2003.
Gerő Gyula (1925-)
   Könyvtár a megyeházán : napló, dokumentumok és kommentárok az 1950-es Kaposvári Városi Olvasóterem rövid életéről - életéből / Gerő Gyula. - Kaposvár : M. és Vár. Kvt., 2002. - 151 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Somogyi könyvtártörténeti füzetek, ISSN 1218-4470 ; 4.). (Válogatott fejezetek kudarcaim történetéből ; ; 1.)
Novotny Emil Róbert tusrajzával. - Példányszám: 500
ISBN 963-00-9901-2 fűzött : ár nélkül
Kaposvári Városi Könyvtár.
027.52(439-2Kaposvár)"195"(093)
[AN 940606]
MARC

ANSEL
UTF-83 /2003.
Kégli Ferenc (1946-)
   A Székesfehérvári Körzeti Könyvtár, a Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár elődje története, 1950-1952 : függelék: Közlemények és iratok a Fejér megyei települések nyilvános könyvtárainak alapításáról, 1950-1952 / Kégli Ferenc. - Székesfehérvár : Vörösmarty M. Kvt., 2002. - 148 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 700
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-7591-17-7)
Székesfehérvári Körzeti Könyvtár.
027.53(439-2Székesfehérvár)
[AN 939805]
MARC

ANSEL
UTF-84 /2003.
Takács Anna (1945-)
   A József Attila Megyei Könyvtár ötven éve, 1952-2002 / Takács Anna ; [fképek Kiss T. József et al.] ; [közread. a] József Attila Megyei Könyvtár. - Tatabánya : JAMK, 2002. - 212 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 169-182. - A József Attila Megyei Könyvtár kiadványainak jegyzéke: p. 183-207.
ISBN 963-7631-71-2 fűzött : 1860,- Ft
József Attila Megyei Könyvtár (Tatabánya)
027.53(439.115) *** 012
[AN 939824]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

5 /2003.
Grünhut Adolf (1826-1906)
   Tanulmányok a spiritizmus köréből : magnetizmus, szomnambulizmus, mediumizmus / Grünhut Adolf. - 2. kiad. - Budapest : Konstantin, 2000-. - 20 cm
ISBN 963-640-900-5 fűzött : ár nélkül
133.9
[AN 802152]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2000. - 510 p.
ISBN 963-640-901-3
133.9
[AN 802155] MARC

ANSEL
UTF-86 /2003.
Reicher László (1924-2000)
   Teozófiai panoráma : az időtlen, ősi, maradandó bölcsességről, a teozófiáról / Reicher László ; [közread. a] Magyar Teozófiai Társulat. - [Budapest] : M. Teozófiai Társ., cop. 2001. - IV, [243] p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-85942-4-1 fűzött : ár nélkül
133.25
[AN 940240]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

7 /2003.
   A Bükki Nemzeti Park : hegyek, erdők, emberek / szerk. Baráz Csaba ; [írták Baráz Csaba et al.] ; [közread. a] Bükki Nemzeti Park Igazgatóság. - Eger : Bükki Nemz. Park. Ig., 2002. - 621 p., [32] t. : ill., részben színes ; 24 cm + térk. (56x41 cm)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-204-025-2 kötött : ár nélkül
Bükki Nemzeti Park.
502.4(439)Bükki_NemzetiPark
[AN 940072]
MARC

ANSEL
UTF-88 /2003.
   Ghid de implementare a Programelor de Acţiune pentru Mediu în Europa Centrală şi de Est / pregătit de Paul Markowitz ; [publicată de] Centrul Regional de protecţia mediului pentru Europa Centrală şi de Est. - Szentendre : REC, 2001. - 168 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-8454-89-X fűzött : ár nélkül
504.03(4-11)
[AN 803732]
MARC

ANSEL
UTF-89 /2003.
Kerekes Sándor (1948-)
   Környezetgazdaságtan és környezeti menedzsment / Kerekes Sándor, Kobjakov Zsuzsa ; [közread. a] Gábor Dénes Főiskola. - [Budapest] : Számalk K., 2000. - 309 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 305-309.
Fűzött : ár nélkül
504.03(075.8)
[AN 803954]
MARC

ANSEL
UTF-810 /2003.
   A levegőkörnyezet monitoringja, állapotának értékelése és szabályozása : Meteorológiai Tudományos Napok 2000 : 2000. november 23-24., MTA : az előadások összefoglalói / [rend. az] MTA. - [Budapest] : [OMSZ], [2001]. - 34 p. ; 13x17 cm
Közread. az Országos Meteorológiai Szolgálat
ISBN 963-7702-81-4 * fűzött : ár nélkül
504.3.054 *** 551.51 *** 061.3(439-2Bp.)"2000"
[AN 801120]
MARC

ANSEL
UTF-811 /2003.
   Tőzegmohás élőhelyek Magyarországon: kutatás, kezelés, védelem / [szerk. Szurdoki Erzsébet] ; [rend., kiad. CEEWEB Munkacsoport]. - Budapest ; Gömörszőlős ; Miskolc : CEEWEB Munkacsop., 2000. - 184 p. : ill. ; 29 cm
A 2000. március 17-19. között Gömörszőlősön tartott workshop anyaga. - Bibliogr.: p. 155-182. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-00-5536-8 fűzött : ár nélkül
504.4.06(439)(285.3) *** 556.56(439) *** 581.9(439)(285.3) *** 502(439)(285.3):016 *** 061.3(439-2Gömörszőlős)
[AN 802556]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

12 /2003.
Komlósi Sándor (1947-)
   Az optimalizáláselmélet alapjai / Komlósi Sándor. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, 2001. - 403 p. ; 25 cm. - (Decision science, ISSN 1585-5724). (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986). (Dialóg Campus tankönyvek, ISSN 1418-1274)
ISBN 963-9310-13-1 * kötött : 3980,- Ft (hibás ISBN 963-9123-09-9)
517(075.8)
[AN 803840]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

13 /2003.
   Bátorliget élővilága - ma : válogatott tanulmányok / [szerk. Lenti István, Aradi Csaba] ; [szerzők Jakab Gusztáv et al.]. - Bátorliget : [s.n.], 2002. - 160 p., [16] t. : ill., főként színes ; 21 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén. - Az előszó angol és német nyelven is
Fűzött : ár nélkül
Bátorliget
581.9(439-2Bátorliget) *** 591.9(439-2Bátorliget) *** 502.4(439-2Bátorliget)
[AN 940540]
MARC

ANSEL
UTF-814 /2003.
Harmos Krisztián
   A Csirke-hegy természeti értékei / Harmos Krisztián, Sramkó Gábor. - Palotás : Nimfea Természetvédelmi Egyes. Macskahere Természetvédelmi Köre, 2000. - 32 p. : ill. ; 22 cm. - (Zöldike könyvsorozat, ISSN 1419-7715 ; 6.)
ISBN 963-00-4906-6 fűzött : 250,- Ft
Csirke-hegy
581.9(439)(234.373Csirke-hegy) *** 502(439)(234.373Csirke-hegy)
[AN 802703]
MARC

ANSEL
UTF-815 /2003.
Hauser, Marc D.
Wild minds (magyar)
   Vad elmék : mit gondolnak az állatok? / Marc D. Hauser ; Ted Dewan rajz. ; [ford. Kállai Tibor]. - Budapest : Vince, 2002. - 387 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 343-377. és a jegyzetekben
ISBN 963-9323-64-0 kötött : 2995,- Ft
591.51
[AN 940577]
MARC

ANSEL
UTF-816 /2003.
   Mit kell tudni az emlősökről? / [összeáll. Miklós Malvina]. - Debrecen : TKK, [2002]. - 47 p. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 963-596-010-7 kötött : ár nélkül
599
[AN 940497]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

17 /2003.
Bánhegyi Dénes (1944-)
   HIV-fertőzés - AIDS / Bánhegyi Dénes, D. Tóth Ferenc, Füst György. - Budapest : Melania, 2002. - XII, 254 p., [16] t. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr. a fejezetek végén. - Példányszám: 1300
ISBN 963-9106-64-X fűzött : ár nélkül
616.97:578.828:612.017.1
[AN 939801]
MARC

ANSEL
UTF-818 /2003.
Brinker, Nancy
Winning the race (magyar)
   Nyerjük meg a versenyt! : saját történetem az emlőrák leküzdéséről, amely tanulság minden nő számára / írta Nancy G. Brinker ... Chriss Winston közreműködésével ; [ford. Vajda András]. - Budapest : Minerva, [2002]. - 257 p., [16] t. : ill. ; 21 cm + mell.
ISBN 963-86237-5-6 fűzött : ár nélkül
Brinker, Nancy
618.19-006(0:82-94)
[AN 940531]
MARC

ANSEL
UTF-819 /2003.
Csingár Antal
   A sárkány megSZÓlal : egy kórházbotrány naplójára / Csingár Antal. - [Székesfehérvár] : Szerző, 2000. - 190 p. ; 22 cm
ISBN 963-440-054-X kötött : 1490,- Ft
614.253 *** 174 *** 364.444.046.6(439)"199"
[AN 803585]
MARC

ANSEL
UTF-820 /2003.
Daday András (1889-1973)
   Kuriózumok az orvostudomány magyarországi történetéből / Daday András ; sajtó alá rend. Gazda István. - Budapest : Akad. K., 2002. - 596 p. ; 24 cm. - (Magyar tudománytörténeti szemle könyvtára, ISSN 1416-5368 ; 32.)
ISBN 963-05-7893-X fűzött : ár nélkül
61(439)(091) *** 930.85(439)
[AN 940638]
MARC

ANSEL
UTF-821 /2003.
Fazekas András (1941-)
   A gyógyszeres kezelés vezérfonala a klinikai idegtudományokban : neurológia és psychiatria / [szerzők Fazekas András, Martényi Ferenc]. - Budapest : Melania, 2000. - XXIV, 320 p. ; 20 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9106-41-0 fűzött : ár nélkül
616.8-085 *** 615.21
[AN 802707]
MARC

ANSEL
UTF-822 /2003.
Geisselhart, Roland
Stress ade (magyar)
   Stressz, agyő / Roland Geisselhart, Christiane Hofmann-Burkart ; [... fordítást kész. Götl Nikolett]. - Budapest : Saldo, [2001]. - 96 p. ; 17 cm. - (Zsebkönyv sorozat, ISSN 1585-3322 ; 6.)
ISBN 963-621-964-8 fűzött : 750,- Ft
613.865 *** 612.06
[AN 801131]
MARC

ANSEL
UTF-823 /2003.
Jakab István
   A teremtés titkai / [Jakab István] ; [ill. Makray János, Alex Grey]. - Fót : Víztérítő, cop. 2002. - 296 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 294-295.
ISBN 963-85833-4-7 kötött : ár nélkül
613.865 *** 133.4
[AN 939813]
MARC

ANSEL
UTF-824 /2003.
Jung, Emma
Die Graalslegende in psychologischer Sicht (magyar)
   A Grál-legenda lélektani nézőpontból / Emma Jung, Marie-Louise von Franz ; [ford. Zalán Péter]. - Budapest : Európa, 2002. - 480 p. ; 19 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-07-7219-1 kötött : 2700,- Ft
159.964.26Jung,_C.G. *** 398.22.001 *** 930.85(100)Grál
[AN 939792]
MARC

ANSEL
UTF-825 /2003.
Kékes Ede (1932-)
   Tények és elemzések az ischaemiás szívbetegségről / Kékes Ede. - [Budapest] : Therapia, cop. 2002. - 262 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
Fűzött : 2980,- Ft (hibás ISBN 963-8597-23-2)
616.127-005.4
[AN 940522]
MARC

ANSEL
UTF-826 /2003.
Lewis, Kathryn Monica
Sensible application of ECG (magyar)
   Az EKG alkalmazásának zsebkönyve / Kathryn Monica Lewis ; [szerk.] Kathleen A. Handal ; [ford. Jancsó Ágnes]. - Budapest : Medicina, 2002. - XXVI, 278 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 963-242-762-9 fűzött : ár nélkül
616.12-008.3-073.96
[AN 939811]
MARC

ANSEL
UTF-827 /2003.
London, Oscar
Kill as few patients as possible (magyar)
   Hogyan tegyük el a lehető legkevesebb beteget láb alól? : és további 56 tanulmány arról, hogyan lehet valaki a Legjobb Orvos a Világon (LOV) / Oscar London ; [ford. Vajda András]. - Budapest : Golden Book, 2002. - 103 p. ; 19 cm
ISBN 963-9275-30-1 fűzött : 1960,- Ft
614.25(0:82-94)
[AN 940876]
MARC

ANSEL
UTF-828 /2003.
Matthews, Andrew
Follow your heart (magyar)
   Hallgass a szívedre! : [gondolatok az életről, munkánkról és céljainkról...] / írta és ill. Andrew Matthews. - [Budapest] : Varázsládika, cop. 2002. - 142 p. : ill. ; 24 cm
Ford. Gálai Éva. - Bibliogr.: p. 142.
ISBN 963-202-882-1 fűzött : ár nélkül
613.865 *** 65.013
[AN 941078]
MARC

ANSEL
UTF-829 /2003.
Nováky Rita
   Kismamák nagy szótára / Nováky Rita, Rákócziné Krämer Ágnes. - [Budapest] : Aranyhal, [2002]. - 80 p. ; 21 cm
ISBN 963-9394-81-5 kötött : ár nélkül
618.2-083 *** 613.95
[AN 940852]
MARC

ANSEL
UTF-830 /2003.
   Optimization in radiation protection : workshop : 13-15. November 2000, Veszprém... : UV proceedings / ed. Katalin Eged, Béla Kanyár. - Veszprém : Veszprém Univ. Press, 2001. - 111 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-9220-54-X fűzött : ár nélkül
614.876 *** 061.3(439-2Veszprém)
[AN 802601]
MARC

ANSEL
UTF-831 /2003.
Parent survival manual (magyar)
   Életmentő kézikönyv szülőknek : krízishelyzetek megoldásához autizmusban és hasonló állapotokban / szerk. Eric Schopler ; [ford. Kanizsai-Nagy Ildikó]. - Budapest : Kapocs, 2002. - 236 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 227-236.
ISBN 963-7723-15-3 fűzött : ár nélkül
616.89-008.45 *** 37.018.1
[AN 939818]
MARC

ANSEL
UTF-832 /2003.
Powell, John
Fully human fully alive (magyar)
   Egészen ember egészen élő : új szemléletből megújult élet / John Powell ; [ford. Nagy János]. - Budapest : Vigilia, 2002. - 183 p. ; 21 cm
ISBN 963-7964-55-X fűzött : 1200,- Ft
613.865
[AN 940083]
MARC

ANSEL
UTF-833 /2003.
   Puberty: variability of changes and complexity of factors / ed. by Éva B. Bodzsár, Charles Susanne, Miroslav Prokopec. - Budapest : Eötvös Univ. Press, 2000. - XI, 211 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-463-318-8 fűzött : ár nélkül
572.5-053.6(100)
[AN 802936]
MARC

ANSEL
UTF-834 /2003.
Schirilla György
   Az éltető masszázs / Schirilla György ; [fotók Kovách László]. - 2. kiad. - Budapest : Kovásznai K., 2002. - 201 p. : ill. ; 23 cm
Fűzött : 2500,- Ft (hibás ISBN 963-86121-2-6)
615.82
[AN 940518]
MARC

ANSEL
UTF-835 /2003.
Székely Ferenc
   Az egri dicsőség forrásvidékén : a megyeszékhely uszodáinak története / Székely Ferenc ; [... kiad. a Heves Megyei Úszó és Vízilabda Szövetség és Alapítványa, ... a Heves Megyei Sportmúzeum]. - [Eger] : Heves M. Úszó és Vizilabda Szövets. és Alapítvány : Heves M. Sportmúz., 2000. - 56 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 963-00-6402-2 * fűzött : ár nélkül
615.838-2Eger) *** 725.742(439-2Eger)
[AN 803967]
MARC

ANSEL
UTF-836 /2003.
Szelényi Zoltán (1940-)
   Donhoffer Szilárd / Szelényi Zoltán. - Budapest : Akad. K., 2002. - 143 p., [1] t.fol. : ill. ; 14 cm. - (A múlt magyar tudósai, ISSN 0133-1884)
Bibliogr.: p. 99-112.
ISBN 963-05-7949-9 kötött : ár nélkül
Donhoffer Szilárd (1902-1999)
61(439)(092)Donhoffer_Sz. *** 012Donhoffer_Sz.
[AN 940681]
MARC

ANSEL
UTF-837 /2003.
Weinrich, Harald
Lethe (magyar)
   Léthé : a felejtés művészete és kritikája / Harald Weinrich ; [ford. Mártonffy Marcell]. - Budapest : Atlantisz, cop. 2002. - 318 p. ; 21 cm. - (Német szellemtudományi könyvtár, ISSN 1589-0066)
Bibliogr.: p. 313-318.
ISBN 963-9165-57-3 kötött : ár nélkül
159.953.6 *** 930.85(100)
[AN 939946]
MARC

ANSEL
UTF-838 /2003.
Wills, Pauline
Colour healing manual (magyar)
   A színterápia teljes kézikönyve / Pauline Wills ; [ford. Kovács Ivett]. - Budapest : Édesvíz, 2002. - 224 p., [4] t. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-528-589-2 fűzött : 1990,- Ft
615.831.6
[AN 940547]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

39 /2003.
Habeck, Reinhard
Hochtechnologie der Frühzeit (magyar)
   Ókori csúcstechnológia : megmagyarázhatatlan régészeti leletek / Reinhard Habeck. - [Budapest] : Képzőműv. K., cop. 2002. - 128 p. : ill. ; 18 cm. - (Rejtélyes jelenségek, ISSN 1589-0821)
Ford. Magyar Andrea
ISBN 963-336-884-7 fűzött : ár nélkül
62(3) *** 930.85(3) *** 001(3) *** 001.94
[AN 940587]
MARC

ANSEL
UTF-840 /2003.
Kovách Sándor (1927-)
   Verejtékből fakadó sóvirágok : az aknaszlatinai sóbányák és a magyar iskola történelmi múltjának rövid áttekintése / Kovách Sándor. - Gödöllő : Business Club Service Kft., 2000. - 174 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 127-129.
ISBN 963-00-5551-1 fűzött : ár nélkül
Aknaszlatina
622.363.1(477-2Aknaszlatina)(091) *** 908.477.87-2Aknaszlatina *** 37(477.87)(091)
[AN 803156]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

41 /2003.
Blank-Edelman, David N.
Perl for system administration (magyar)
   Perl rendszergazdáknak / David N. Blank-Edelman ; [ford. Inotai László]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2002. - 439 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-09-4385-9 fűzött : ár nélkül
519.682Perl
[AN 939848]
MARC

ANSEL
UTF-842 /2003.
Hangos Katalin (1952-)
   Computer controlled systems / Katalin Hangos, József Bokor, Gábor Szederkényi. - Veszprém : VE K., 2002. - 150 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9220-94-9 fűzött : ár nélkül
681.518.52(075.8)
[AN 940574]
MARC

ANSEL
UTF-843 /2003.
Jakab Zsolt (1972-)
   Adobe Acrobat : Windows/Macintosh / Jakab Zsolt. - Budapest : Computerbooks, cop. 2002. - 180 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-618-285-X fűzött : 2900,- Ft
519.688:655.2AdobeAcrobat *** 681.3.019
[AN 940463]
MARC

ANSEL
UTF-844 /2003.
   Számítástechnikai alapismeretek : egyetemi tankönyv / Horváth Gábor [et al.] ; [szerk. Kovács József és Vid Gábor] ; [közread. az ELTE Természettudományi Kar]. - Budapest : ELTE TTK, 2000. - 221 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-463-310-2 fűzött : ár nélkül
681.3(075.8)
[AN 803935]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

45 /2003.
Molnár Sándor (1944-)
   Magyarország ipari fái = Wood species of Hungary / Molnár Sándor, Bariska Mihály. - Budapest : Szaktudás K., 2002. - 210 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 209-210. - Példányszám: 2000
ISBN 963-9422-53-3 kötött : ár nélkül
674.03 *** 630*81
[AN 940618]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

46 /2003.
Bene András Gyula
   Árvízvédelem Mezőtúr térségében, 1999-2000 / Bene András Gyula, Csipes Antal ; [kiad. a Közép-Tisza Vidéki Vízügyi Igazgatóság]. - Mezőtúr ; Szolnok : Kötvizig, 2000. - 72 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 963-00-4385-8 fűzött : ár nélkül
Mezőtúr
627.516(439-2Mezőtúr)"199"
[AN 802774]
MARC

ANSEL
UTF-847 /2003.
Körmendi Géza (1929-)
   A tatai tégla- és cserépgyárak története / írta Körmendi Géza ; [kiad. Tata Város Önkormányzata]. - Tata : Önkormányzat, 2000. - 63 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 58-60. - Példányszám: 300. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-03-7158-8 fűzött : 600,- Ft
666.71 *** 666.74 *** 061.5(439-2Tata)
[AN 802930]
MARC

ANSEL
UTF-848 /2003.
   Környezeti hatásvizsgálat : zaj- és rezgésvédelem / [összeáll. Demeter Józsefné] ; [közread. a] Környezetvédelmi Minisztérium. - Budapest : KöM, 2000. - 35 p. ; 25 cm
ISBN 963-00-6069-8 * fűzött : ár nélkül
628.517
[AN 803704]
MARC

ANSEL
UTF-849 /2003.
Müller, Sylve
Fauna/traffic safety (magyar)
   Állatvilág, forgalombiztonság : kézikönyv építőmérnökök számára / [szerzők Sylve Müller, Guy Bertland[!Berthuod] ; [mtársak Császár Gabriella et al.] ; [graf. Kontráné Zéman Éva]. - Budapest : KVM : ÁKMI, 2000. - 93 p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (Közutak Európában, ISSN 1419-2284 ; 5.)
Bibliogr.: p. 89-91.
ISBN 963-00-6113-9 fűzött : ár nélkül
625.745 *** 656.1 *** 351.765 *** 656.08
[AN 803674]
MARC

ANSEL
UTF-850 /2003.
World Road Congress (21.) (1999) (Kuala Lumpur)
   AIPCR XXI. Világkongresszus : Kuala Lumpur, 1999. október 3-9. / [témafelelős Flórián Gyuláné]. - Budapest : KVM Közúti Főoszt., 2000. - 2 db ; 30 cm
Rend. a Permanent International Association of Road Congresses
ISBN 963-00-5794-8 fűzött : ár nélkül
625.7 *** 656 *** 338.47 *** 061.3(595-2Kuala_Lumpur)
[AN 803675]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r. - 54 p. - (Közúti közlekedési füzetek, ISSN 1218-6929 ; 27.)
ISBN 963-00-5795-6
625.7 *** 338.47 *** 061.3(595-2Kuala_Lumpur)
[AN 803676] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r. - 46 p. - (Közúti közlekedési füzetek, ISSN 1218-6929 ; 28.)
ISBN 963-00-5796-4
338.47 *** 656.08 *** 061.3(595-2Kuala_Lumpur)
[AN 803677] MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

51 /2003.
   Magyar vasúti rekordok : adatok és tények / [szerk. Kovács László] ; [... szerzői Árva Kálmán et al.] ; [közread. a] Magyar Államvasutak Részvénytársaság. - [Budapest] : MÁV Rt., 2002. - 183 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-86213-0-3 fűzött : ár nélkül
Magyar Államvasutak.
656.2(439)(091) *** 629.4(439) *** 625.1(439)
[AN 939908]
MARC

ANSEL
UTF-852 /2003.
   Szabályzat a személykocsik átmenetére és használatára a nemzetközi forgalomban : RIC: Regolamento Internazionale Carrozze / Nemzetközi Vasúti Szövetség ; magyar nyelven kiad. a MÁV Rt. Vezérigazgatóság. - Budapest : MÁV Rt. Vezérig., 2000. - 221 pag. var. : ill. ; 21 cm
Érvényes: 2001. január l-től. - Cserélhető lapok
Fűzetlen : ár nélkül
656.224(100)(094) *** 629.45
[AN 802125]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

53 /2003.
Ács Eszter (1960-)
   Akvarisztika / Ács Eszter, Mándics Dezső. - [Budapest] : Panemex, 2002. - 64 p. : ill., színes ; 20 cm + CD-ROM. - (Tesco-könyvtár. Tesco-otthon,, ISSN 1588-7243)
ISBN 963-9090-91-3 kötött : ár nélkül
639.34
[AN 939790]
MARC

ANSEL
UTF-854 /2003.
Harbutt, Juliet
Cheese (magyar)
   Sajtok : [komplett útmutató a világ több mint 300 sajtjáról] / Juliet Harbutt ; [ford. Szabó Kata]. - [Pécs] : Alexandra, [2002]. - 191 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 963-368-307-6 kötött : ár nélkül
637.3 *** 641.854
[AN 940581]
MARC

ANSEL
UTF-855 /2003.
Henseler, Kurt
Gesundheit und Energie durch Zimmerpflanzen (magyar)
   Egészség és energia szobanövények segítségével / Kurt Henseler ; [ford. Kovács Melinda]. - [Kaposvár] : Holló, [2002]. - 62, [2] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 963-9388-86-6 kötött : ár nélkül
635.91
[AN 940583]
MARC

ANSEL
UTF-856 /2003.
Lakner Zoltán (1959-)
   The competitiveness of hungarian food industry - a system based approach / Zoltán Lakner, Istvánné Hajdu. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2002. - 165 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 161-165.
ISBN 963-9358-58-4 kötött : ár nélkül
338.439(439) *** 663/664(439)
[AN 939847]
MARC

ANSEL
UTF-857 /2003.
MacDonald, Alan
Triffic chocolate (magyar)
   Csokis csodák / Alan MacDonald ; ill. Clive Coddard ; [ford. Pálfalvi Ilona]. - Budapest : Egmont, 2002. - 159 p. : ill. ; 21 cm. - (Tudástár, ISSN 1586-9083)
ISBN 963-627-753-2 fűzött : 798,- Ft
663.91(091)(02.053.2)(0:82-7)
[AN 940480]
MARC

ANSEL
UTF-858 /2003.
   Minőségi almatermesztés / szerk. Gonda István ; [szerzők Andor Domokos et al.] ; kiad. a PRIMOM Vállalkozásélénkítő Alapítvány Vállalkozói Központ. - Nyíregyháza : PRIMOM, 2000. - 256 p., [16] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 244-255.
ISBN 963-00-3342-9 fűzött : ár nélkül
634.11 *** 65.018
[AN 801353]
MARC

ANSEL
UTF-859 /2003.
Molnár Katalin (1953-)
   Hobbiállatok : kisemlősök, macska, kutya / Molnár Katalin. - [Budapest] : Panemex, 2002. - 64 p. : ill., színes ; 20 cm + CD-ROM. - (Tesco-könyvtár. Tesco-otthon,, ISSN 1588-7243)
ISBN 963-9090-90-5 kötött : ár nélkül
636.7 *** 636.8 *** 636.9
[AN 939794]
MARC

ANSEL
UTF-860 /2003.
Pappné Tarányi Zita
   Kaktuszok és pozsgások ápolása / Pappné Tarányi Zita. - Debrecen : Kheirón '97, [2002]. - 159 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9246-34-4 fűzött : ár nélkül
635.9 *** 582.852
[AN 939975]
MARC

ANSEL
UTF-861 /2003.
Quiz (magyar)
   Tudod-e a választ? : 180 kérdés és felelet : lovak / [ford. Rónaszegi Éva] ; [szerk. Lévai Júlia]. - Budapest : Tessloff és Babilon, cop. 2000. - 60, 60 p. ; 7x12 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X)
Spirál fűzéssel
ISBN 963-9182-56-7 fűzött : ár nélkül
636.1(076)
[AN 801133]
MARC

ANSEL
UTF-862 /2003.
Slezsák Imre
   A Miklós Gyula Kertbarát Kör 25 évéből / Slezsák Imre. - Edelény : Művel. Közp., Kvt. és Múz., 2002. - 184 p. : ill. ; 21 cm. - (Edelényi füzetek, ISSN 0238-1842 ; 28.)
ISBN 963-204-198-4 fűzött : ár nélkül
Miklós Gyula Kertbarát Kör.
634.8 *** 061.2(439-2Edelény)(091) *** 663.2
[AN 939902]
MARC

ANSEL
UTF-863 /2003.
Szabó István (1931-)
   A laskagomba / Szabó István. - Budapest : Szaktudás K., 2002. - 99 p. : ill. ; 21 cm
Példányszám: 2000
ISBN 963-9422-47-9 kötött : ár nélkül
635.8
[AN 940558]
MARC

ANSEL
UTF-864 /2003.
Torregrossa, Richard
Fun facts about cats (magyar)
   Macskaparádé : izgalmas történetek, hihetetlen tények, hasznos tanácsok / írta és ill. Richard Torregrossa ; ford. Lengyel Tamás. - Budapest : Novella, cop. 2002. - 128 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 963-9442-02-X fűzött : 990,- Ft
636.8(083.9)
[AN 939882]
MARC

ANSEL
UTF-865 /2003.
Torregrossa, Richard
Fun facts about dogs (magyar)
   Kutyaparádé : izgalmas történetek, hihetetlen tények, hasznos tanácsok / írta és ill. Richard Torregrossa ; ford. Lengyel Tamás. - Budapest : Novella, cop. 2002. - 123 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 963-9442-01-1 fűzött : 990,- Ft
636.7(083.9)
[AN 939883]
MARC

ANSEL
UTF-866 /2003.
Zraly, Kevin
Windows on the world complete wine course (magyar)
   Borkurzus : útmutató borkedvelőknek / Kevin Zraly. - Pécs : Alexandra, [2002]. - 208, [16] p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 963-368-115-4 kötött : ár nélkül
663.2
[AN 940603]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

67 /2003.
Brenz-Rickert, Monika
Low fat 30 - Asian food (magyar)
   Ázsiai konyha / Monika Brenz-Rickert ; [ford. Guth Krisztina]. - Pécs : Alexandra, [2002]. - 79 p. ; 21 cm. - (Zsírszegény ételek, ISSN 1588-6018)
ISBN 963-368-144-8 fűzött : ár nélkül
641.55(083.12) *** 613.261
[AN 940622]
MARC

ANSEL
UTF-868 /2003.
Frank Júlia (1946-)
   Ízözön szakácskönyv : Frank Júlia konyhája / [fotó Csigó László]. - [Budapest] : Interpress, 2002-. - ill., színes ; 29 cm
641.55(083.12)
[AN 940871]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], Ősz. - 2002. - 96 p.
ISBN 963-7540-62-8 kötött : ár nélkül
641.55(083.12)
[AN 940873] MARC

ANSEL
UTF-869 /2003.
Küster, Silke von
Low fat 30 - italienische Küche (magyar)
   Olasz konyha / Silke von Küster. - Pécs : Alexandra, [2002]. - 79 p. ; 21 cm. - (Zsírszegény ételek, ISSN 1588-6018)
ISBN 963-368-145-6 fűzött : ár nélkül
641.55(083.12)
[AN 940615]
MARC

ANSEL
UTF-870 /2003.
Lavori a filet (magyar)
   Filétechnika. - Budapest : M. Kvklub, 2002. - 94 p. : ill., színes ; 27 cm. - (Ügyes kezek, ISSN 1586-9962)
Ford. Papanek Adrienne
ISBN 963-547-681-7 fűzött : ár nélkül
646.26/.27
[AN 940582]
MARC

ANSEL
UTF-871 /2003.
   Mézes ételek / [... szerk. Mózes István Miklós]. - [Budapest] : Horizont, [2001]. - 80 p. : ill. ; 15 cm. - (Jó étvágyat!, ISSN 1419-046X ; 11.)
ISBN 963-86066-6-5 fűzött : 159,- Ft
641.852(083.12)
[AN 801442]
MARC

ANSEL
UTF-872 /2003.
Pados Gyula (1936-)
   A "négyesfogat" - elhízás, magas vérnyomás, magas vérzsírszint, cukorbetegség - diétája : fogyókúrás tanácsok és hatvannyolc orvos százhatvan ételreceptje a szív- és érrendszeri kockázat csökkentéséhez / Pados Gyula, Audikovszky Mária, Kötelesné Nagy Gabriella. - [Budapest] : Pfizer Kft., cop. 2000. - 229 p. : ill., színes ; 27 cm
Gerinccím: A "négyesfogat" diétája
ISBN 963-00-6059-0 * kötött : kvker. forgalomba nem kerül
641.563(083.12) *** 613.24
[AN 801306]
MARC

ANSEL
UTF-873 /2003.
Schierz, Gabi
Low fat 30 - aus dem Wok (magyar)
   Wokban készült ételek / Gabi Schierz, Gabi Vallenthin. - Pécs : Alexandra, [2002]. - 79 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Zsírszegény ételek, ISSN 1588-6018)
ISBN 963-368-142-1 fűzött : ár nélkül
641.55(083.12) *** 613.261
[AN 940612]
MARC

ANSEL
UTF-874 /2003.
Schierz, Gabi
Low fat 30 für die ganze Familie (magyar)
   Családi ételek / Gabi Schierz, Gabi Vallenthin. - Pécs : Alexandra, [2002]. - 79 p. ; 21 cm. - (Zsírszegény ételek, ISSN 1588-6018)
ISBN 963-368-146-4 fűzött : ár nélkül
641.55(083.12) *** 613.261
[AN 940619]
MARC

ANSEL
UTF-875 /2003.
   Sütemények. - [Budapest] : Horizont, [2000]. - 80 p. ; 15 cm. - (Jó étvágyat!, ISSN 1419-046X ; 6.)
ISBN 963-86012-5-6 fűzött : 129,- Ft
641.852(083.12)
[AN 802323]
MARC

ANSEL
UTF-876 /2003.
   Ünnepi ételek / [.. szerk. Majoros Judit]. - [Budapest] : Horizont, [2001]. - 80 p. ; 15 cm. - (Jó étvágyat!, ISSN 1419-046X ; 12.)
ISBN 963-86066-8-1 fűzött : 159,- Ft
641.55(083.12)
[AN 801444]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

77 /2003.
   Az anya és a szűz paradigmája : az Apor Vilmos Katolikus Főiskola félévkezdő disputája, 1998 / szerk. Tarbay Ede. - [Budapest] : Corvinus, 2000. - 96 p. ; 21 cm. - (A hét szabad művészet könyvtára, ISSN 1219-073X)
ISBN 963-9062-31-6 fűzött : ár nélkül
176.1 *** 232.931.8 *** 061.3(439-2Zsámbék)
[AN 802355]
MARC

ANSEL
UTF-878 /2003.
Fichte, Johann Gottlieb
Wissenschaftslehre nova methodo (magyar)
   Tudománytan nova methodo : Karl Christian Friedrich Krause jegyzetei alapján, 1798/1799 / Johann Gottlieb Fichte ; [ford. Weiss János]. - Pécs : Jelenkor, 2002. - 216, [4] p. ; 23 cm. - (Zétémata, ISSN 1589-0589)
Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött : 1700,- Ft (hibás ISBN 963-676-298-8)
1(430)Fichte,_J._G. *** 001 *** 1(430)(092)Fichte,_J._G.
[AN 940264]
MARC

ANSEL
UTF-879 /2003.
Heaton, John
Wittgenstein and psychoanalysis (magyar)
   Wittgenstein és a pszichoanalízis / John M. Heaton ; [ford. Cserna György]. - [Pécs] : Alexandra, [2002]. - 70 p. ; 18 cm. - (Posztmodern találkozások, ISSN 1586-9393)
Bibliogr.: p. 63-68.
ISBN 963-367-957-5 fűzött : ár nélkül
Freud, Sigmund
Wittgenstein, Ludwig
1(436)(092)Wittgenstein,_L. *** 159.964.2
[AN 940556]
MARC

ANSEL
UTF-880 /2003.
   Mikor igazolt egy hit? : ismeretelméleti szöveggyűjtemény / szerk. Forrai Gábor ; [ford. Farkas Katalin, Forrai Gábor]. - Budapest : Osiris : Láthatatlan Kollégium, 2002. - 172 p. ; 24 cm. - (Szemeszter, ISSN 1416-4183)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-389-043-8 kötött : 2180,- Ft
165
[AN 939822]
MARC

ANSEL
UTF-881 /2003.
Quine, Willard van Orman
   A tapasztalattól a tudományig : válogatott tanulmányok / Willard van Orman Quine ; [szerk. és vál. Forrai Gábor] ; [ford. Eszes Boldizsár et al.]. - Budapest : Osiris, 2002. - 347 p. ; 20 cm. - (Osiris könyvtár. Tertium non datur,, ISSN 1585-7387)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-389-285-6 fűzött : 2680,- Ft
1(73)Quine,W.v.O. *** 133.25
[AN 940014]
MARC

ANSEL
UTF-882 /2003.
Sim, Stuart
Derrida and the end of history (magyar)
   Derrida és a történelem vége / Stuart Sim ; [ford. Sudár Balázs]. - [Pécs] : Alexandra, [2002]. - 62 p. ; 18 cm. - (Posztmodern találkozások, ISSN 1586-9393)
Bibliogr.: p. 48-53.
ISBN 963-367-989-3 fűzött : ár nélkül
Fukuyama, Francis
Derrida, Jacques
1(44)(092)Derrida,_J. *** 930.1(44)(092)Derrida,_J.
[AN 940566]
MARC

ANSEL
UTF-883 /2003.
Steiner, Rudolf
Die Philosophie, Kosmologie und Religion in der Anthroposophie (magyar)
   A filozófia, kozmológia és vallás az antropozófiában : 10 előadás : Dornach, 1922. szeptember 6-15. / Rudolf Steiner ; [ford. Kellner Ágnes]. - [Budapest] : Genius [!M. Antropozófiai Társ.], [2002]. - 180 p. ; 20 cm
Közread. a Magyar Antropozófiai Társaság
ISBN 963-202-481-8 fűzött : ár nélkül
1(436)Steiner,_R. *** 141.333 *** 133.25
[AN 940494]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

84 /2003.
Bálint László
   Lakos Endre, 1919-1969 / Bálint László ; [kiad. a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége és a Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközössége]. - Szeged : KÉSZ ; Budapest : METEM, 2000. - 90 p. ; 20 cm
ISBN 963-8472-05-7 fűzött : ár nélkül
Lakos Endre (1919-1969)
282(439)(092)Lakos_E.
[AN 802978]
MARC

ANSEL
UTF-885 /2003.
   A béli Szent Mauríciusz Monostor története, 1018-1998. - Bakonybél : [Szt. Mauríciusz Monostor], 2002. - 211 p. : ill., részben színes ; 15 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-204-241-7 fűzött : ár nélkül
Ordo Sancti Benedicti. Congregatio Hungariae. Szent Mauriciusz Cella (Bakonybél)
271.1(439-2Bakonybél)(091) *** 726.7(439-2Bakonybél)(091)
[AN 939930]
MARC

ANSEL
UTF-886 /2003.
Benyik György (1952-)
   A magyarországi biblikus irodalom a kezdetektől 1997-ig / Benyik György. - Szeged : JATEPress, 2000. - 338 p. ; 24 cm
Példányszám: 1000
ISBN 963-482-346-7 fűzött : ár nélkül
291(439):016
[AN 803428]
MARC

ANSEL
UTF-887 /2003.
Csizmazia Sándor
   Lehulló álarcok : a Hegyi-beszéd : áhitatok Máté ev. 5-7. fejezete alapján / [írta Csizmazia Sándor]. - 2. átd. kiad. - Budapest : Mo. Evangélikus Egyh. Sajtóoszt., 2000. - 145 p. ; 19 cm
ISBN 963-7470-61-1 fűzött : ár nélkül
Biblia. Újszövetség. Máté evangéliuma.
252
[AN 802702]
MARC

ANSEL
UTF-888 /2003.
Fabiny Tamás (1959-)
   Erzählte Dramen : dramaturgische und kommunikative Strukturen in den Gleichnissen Jesu unter besonderer Berücksichtigung rabbinischer Paralellen / Tamás Fabiny. - Budapest : Plantin, 2000. - 291 p. ; 24 cm. - (Acta theologica Lutherana Budapestinensia, ISSN 1586-3573 ; 1.)
Bibliogr.: p. 275-291.
ISBN 963-00-3804-8 fűzött : ár nélkül
22.06 *** 28 *** 296
[AN 803457]
MARC

ANSEL
UTF-889 /2003.
Fejős Ottó (1936-)
   "Életünk" : vasárnapi gondolatok / Fejős Ottó. - Budapest : Szt. István Társ., 2000. - 332 p. ; 20 cm
Vasárnapi gondolatok (borító- és gerinccím)
ISBN 963-361-160-1 fűzött : 1400,- Ft
244
[AN 802917]
MARC

ANSEL
UTF-890 /2003.
Fekete Géza
   Factum est verbum : tanulságos história a Jónás könyviből / [Fekete Géza]. - [Budapest] : [Magánkiad.], 2001. - [2], XVI p. : ill. ; 21 cm
Az egyetlen példányban fennmaradt eredeti mű hasonmása
ISBN 963-440-189-9 * fűzött : ár nélkül
224.92
[AN 802971]
MARC

ANSEL
UTF-891 /2003.
Die Gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre (magyar)
   Az evangélikus - római katolikus Közös Nyilatkozat a megigazulás tanításáról és ünnepélyes aláírásának dokumentumai / [ford. Hafenscher Károly et al.]. - Budapest : Evangélikus Sajtóoszt. : Szt. István Társ., 2000. - 108 p. ; 20 cm
ISBN 963-7470-60-3 fűzött : 680,- Ft
261.8(100)(093.2) *** 282 *** 284.1 *** 241
[AN 802697]
MARC

ANSEL
UTF-892 /2003.
   Gyógyító lelkigyakorlat / összeáll. Katona István. - [Budapest] : Marana Tha 2000 Alapítvány, 2002. - 213 p. ; 20 cm. - (Marana tha sorozat, ISSN 0865-7467 ; 93.)
ISBN 963-9281-09-3 fűzött : 500,- Ft
253 *** 615.851
[AN 940529]
MARC

ANSEL
UTF-893 /2003.
Hetény János (1930-)
   Nagyboldogasszony virrasztása : a Karancs-hegyi búcsú : egy terepkutatás jegyzetei, 1951-1952 = Die Nachtwache der Jungfrau Maria : das Wallfahrtsfest am Karancs-Berg : Notizen einer Feldforschung, 1951-1952 / Hetény János. - Szeged : SZTE Néprajzi Tansz., 2000. - 225 p., [28] t. : ill. ; 24 cm. - (Devotio Hungarorum, ISSN 1218-7003 ; 7.)
Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-482-510-9 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-482-339-4)
248.153.8(439Karancs-hegy)(0:82-94) *** 398.33(=945.11)(439Karancs-hegy)
[AN 803209]
MARC

ANSEL
UTF-894 /2003.
Huszár Pál
   A várpalotai evangélikus, református és római katolikus egyházközség története 1850 és 1950 között / Huszár Pál ; [kiad. a Krúdy Gyula Városi Könyvtár]. - Várpalota : Krúdy Gy. Vár. Kvt., 2000. - 113 p., [16] t. : ill., színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 111-113.
ISBN 963-00-4329-7 fűzött : ár nélkül
Várpalotai Római Katolikus Egyházközség.
Várpalotai Református Egyházközség.
Várpalotai Evangélikus Egyházközség.
284.1(439-2Várpalota)"1850/1950" *** 284.2(439-2Várpalota)"1850/1950" *** 282(439-2Várpalota)"1850/1950"
[AN 803152]
MARC

ANSEL
UTF-895 /2003.
Jordan, Franziskus Maria
Das geistliche Tagebuch von Johann Baptist Jordan (Pater Franziscus Maria vom Kreuz) (magyar)
   Lelki napló / Pater Jordan ; [... ford. András Ignáta, Semptey Gellért ...] ; [kiad. a Szalvátor Nővérek Magyarországi Rendtartománya]. - Budapest : Szalvátor Nővérek Mo. Rendtartománya, 2000. - 497 p. ; 21 cm + mell.
ISBN 963-00-3551-0 kötött : ár nélkül
244(0:82-84) *** 271.789.1(430)(092)Jordan,_F._M.
[AN 802637]
MARC

ANSEL
UTF-896 /2003.
   Kereszténység az interneten : tanulmányok a világháló közösségteremtő, egyházszervező szerepéről / [... szerk. Bethlenfalvy Gábor]. - Budapest : IGEN Katolikus Kult. Egyes., 2002. - 127 p. ; 21 cm. - (IGEN újságíró műhely, ISSN 1587-0472 ; 3.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-202-906-2 fűzött : ár nélkül
266 *** 681.324Internet
[AN 940532]
MARC

ANSEL
UTF-897 /2003.
Lenkeyné Semsey Klára (1930-)
   János evangéliuma / ford. és magy. Lenkeyné Semsey Klára. - Debrecen : Debreceni Ref. Hittud. Egy., 2000-. - 20 cm
Az 1. köt. kötetjelzés nélkül jelent meg, monografikus leírása: AN 786151
ISBN 963-8429-29-1 * fűzött : ár nélkül
Biblia. Újszövetség. János evangéliuma.
226.5.07
[AN 802428]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], 6-12. részek magyarázata. - 2000. - 194, [2] p. - (A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Újszövetségi Szemináriumának tanulmányi füzetei, ISSN 1419-2039 ; 9.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-8429-30-5 *
226.5.07
[AN 802430] MARC

ANSEL
UTF-898 /2003.
Machen, John Gresham
Christianity and liberalism (magyar)
   Keresztyénség és liberalizmus / John Gresham Machen. - Miskolc : Presbiteriánus K., cop. 2002. - 197 p. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-202-496-6 fűzött : ár nélkül
261 *** 329.12
[AN 939885]
MARC

ANSEL
UTF-899 /2003.
   Római dokumentumok. - Budapest : Szt. István Társ., 1991-. - 19 cm
Méretváltozata: 21 cm
ISBN 963-360-615-2
2
[AN 49356]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [17.], A Hittani Kongregáció "Dominus Iesus" nyilatkozata Jézus Krisztus és az Egyház egyetlen és egyetemesen üdvözítő voltáról / [ford. Diós István]. - 2000. - 44 p.
ISBN 963-361-187-3 fűzött : ár nélkül
232.3 *** 282
[AN 802756] MARC

ANSEL
UTF-8100 /2003.
Shvoy Lajos (1879-1968)
   Önéletrajz / Shvoy Lajos ; szerk., a bevezetőt írta, jegyzetekkel ell. és a mutatókat összeáll. Mózessy Gergely. - Székesfehérvár : Székesfehérvári Püspöki és Székeskáptalani Lvt., 2002. - 180 p., [8] t. : ill. ; 24 cm. - (Források a Székesfehérvári Egyházmegye történetéből, ISSN 1588-7847 ; 1.)
ISBN 963-202-676-4 fűzött : ár nélkül
Shvoy Lajos (1879-1968)
282(439)(092)Shvoy_L.(0:82-94) *** 282(439-03Székesfehérváriegyházmegye)(093.2)
[AN 939967]
MARC

ANSEL
UTF-8101 /2003.
   A székelyföldi örmény katolikus egyház anyakönyvei. - Budaörs : Örmény Kisebbségi Önkormányzat, 2002-. - 24 cm
ISBN 963-00-9547-5
281.6.018.2(439.21-2Székelyföld)(093) *** 929.532(439.21Székelyföld)
[AN 940623]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Gyergyószentmiklós, 1725-1905. - 2002. - 314 p. - (Magyar - örmény könyvtár, ISSN 1586-0566 ; 5.)
Számozott példány: 200
ISBN 963-00-9548-3 fűzött : ár nélkül
Gyergyószentmiklós
281.6.018.2(439.21-2Gyergyószentmiklós)"1725/1905"(093) *** 929.532(439.21-2Gyergyószentmiklós)"1725/1905"
[AN 940647] MARC

ANSEL
UTF-8102 /2003.
   Szeretetszolgálatunk három nemzedéke : tanulmányok, emlékezések, beszámolók / [a kötetet szerk. Ötvös László]. - Karcag : Ref. Theologiai Doktorok Kollégiuma Diakóniai Szekciója, 2000. - 102 p. ; 21 cm. - (Református diakónia, ISSN 1416-9827 ; 4.)
Bibliogr. a tanulmányok végén. - Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 963-00-5472-8 fűzött : ár nélkül
266.3
[AN 803160]
MARC

ANSEL
UTF-8103 /2003.
Szíj Rezső (1915-)
   Megmenthető-e a református egyház? : távoztassátok el a régi kovászt! : válasz dr. Gaál Botondnak / Szíj Rezső ; [közread. a] Szenci Molnár Társaság. - Budapest : Szenci Molnár Társ., 2002. - 95 p. ; 22 cm
ISBN 963-250-056-3 * fűzött : 1280,- Ft (hibás ISBN 963-250-56-3)
284.2(439)(092)Szíj_R. *** 284.2 *** 26
[AN 939890]
MARC

ANSEL
UTF-8104 /2003.
Varga István (1776-1831)
   Hermeneutikai írások / Varga István ; [a latin nyelvű részt ford. Szabadi István] ; [... az előszót írta Balog Margit]. - Budapest : Hermeneutikai Kutközp., 2000. - 2 db ; 20 cm
ISBN 963-85956-7-1
22.06
[AN 802358]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Bevezetés a szent hermeneutikába, 1821 ; Bibliai hermeneutika, 1807. - 82, 173-223. p. - (Hermeneutikai füzetek, ISSN 1218-3407 ; 23.)
Bibliogr.: p. 27-30.
ISBN 963-85956-8-X fűzött : ár nélkül
22.06 *** 284.2(439)(092)Varga_I.
[AN 802359] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Az ótestamentom hermeneutikája, 1807 ; Az újtestamentom hermeneutikája, 1816. - 224-332, 135-278. p. - (Hermeneutikai füzetek, ISSN 1218-3407 ; 24.)
ISBN 963-85956-9-8 fűzött : ár nélkül
22.06
[AN 802360] MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

105 /2003.
Antalóczy Tímea
   Völgybe zárt művészet : a Művészetek Völgye - a kulturális hatások és a látogatói vélemények tükrében / Antalóczy Tímea, Füstös László. - Budapest : Új Mandátum, 2002. - 111 p. : ill. ; 24 cm. - (Völgy könyvek, ISSN 1588-6956)
ISBN 963-9336-86-6 fűzött : 1480,- Ft
316.7(439)(083.41) *** 061.7(439-2Kapolcs)"2001"
[AN 940800]
MARC

ANSEL
UTF-8106 /2003.
Császi Lajos (1948-)
   A média rítusai : a kommunikáció neodurkheimi elmélete / Császi Lajos. - Budapest : Osiris : MTA-ELTE Kommunikációelm. Kutcsop., 2002. - 196 p. ; 20 cm. - (Jel-kép könyvtár, ISSN 1416-4264)
Bibliogr.: p. 187-196.
ISBN 963-389-317-8 fűzött : 1780,- Ft
316.77
[AN 939903]
MARC

ANSEL
UTF-8107 /2003.
Ehmann Bea
   A szöveg mélyén : a pszichológiai tartalomelemzés / Ehmann Bea. - Budapest : Új Mandátum, 2002. - 129 p. ; 21 cm. - (Szöveg és lélek, ISSN 1588-3310 ; 2.)
Bibliogr.: p. 115-129.
ISBN 963-9336-73-4 fűzött : 1800,- Ft
303.64 *** 159.9.072
[AN 940639]
MARC

ANSEL
UTF-8108 /2003.
   Emlékkötet : szemelvények a magyar háztartás-statisztika történetéből / [szerk. Havasi Éva] ; [közrem. Borsi Lászlóné et al.] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal. - Budapest : KSH, 2000. - 311 p. ; 29 cm
ISBN 963-215-401-0 * kötött : 3000,- Ft (hibás ISBN 963-215-294-8)
312.5(439)"194/199"
[AN 803233]
MARC

ANSEL
UTF-8109 /2003.
Grád András
   Félrelépők kézikönyve : hogyan, hogyan ne, miért, miért ne : elmélet és gyakorlat / Grád András ; Sajdik Ferenc rajz. - Budapest : Strasbourg BT, 2002. - 200 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 195-197.
ISBN 963-202-376-5 fűzött : ár nélkül
316.472.4 *** 347.627.2 *** 364.28 *** 159.922.1 *** 176.6
[AN 940519]
MARC

ANSEL
UTF-8110 /2003.
Kálmán Zsófia (1946-)
   A Taigetosztól az esélyegyenlőségig / Kálmán Zsófia, Könczei György ; [fotó Perlényi Zsuzsa] ; [graf. Princz László]. - Budapest : Osiris, 2002. - 557 p., [16] t. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.: p. 527-543.
ISBN 963-389-311-9 kötött : 4180,- Ft
316.37-056.26 *** 347.161 *** 364.26 *** 930.85(100)
[AN 940087]
MARC

ANSEL
UTF-8111 /2003.
Kovaček, Božidar
   Matica srpska = A Szerb Matica / Božidar Kovaček ; [kiad. a Szerb Országos Önkormányzat együttműködve a Matica srpska-val]. - Budapest : Szerb Orsz. Önkormányzat, 2001. - 31 p. : ill., részben színes ; 15x23 cm
Példányszám: 500
ISBN 963-00-5780-8 fűzött : ár nélkül
Matica srpska (Novi Sad)
316.347(=861)(439) *** 930.85(439)(=861) *** 061.2(439)(=861)(091)
[AN 803094]
MARC

ANSEL
UTF-8112 /2003.
Tamás Pál (1948-)
   A tudomány és a technológia társadalmi képe a 90-es évek Magyarországán / Tamás Pál ; [közrem. Ferencz Zoltán, Schmidt Andrea] ; [közread. az] Oktatási Minisztérium. - Budapest : OM, 2000. - 128 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 119-128.
ISBN 963-00-5564-3 fűzött : ár nélkül
316.65(439)"199" *** 001.89 *** 330.341.1
[AN 803950]
MARC

ANSEL
UTF-8113 /2003.
Vanier, Jean
Becoming human (magyar)
   Emberré lenni / [Jean Vanier] ; [ford. Szigethy Gabriella]. - Budapest : Vigilia, 2002. - 166 p. ; 20 cm
ISBN 963-7964-54-1 fűzött : 1100,- Ft
316.47 *** 613.865
[AN 940012]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

114 /2003.
Baranyai Anita
   Népművészet / szerk. és írta Baranyai Anita ; [kiad. a "Vizuális Pedagógiai Műhely" BT]. - Nyúl : VPM, 2002. - 111 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 111.
Fűzött : ár nélkül
39(=945.11)(078) *** 7.031.4(439)(078)
[AN 939888]
MARC

ANSEL
UTF-8115 /2003.
Kovács Katalin
   Ha a lelkek .. : lélekhiedelmek Salánkon / Kovács Katalin. - Ungvár ; Budapest : Intermix, 2002. - 196 p. : ill. ; 21 cm. - (Kárpátaljai magyar könyvek, ISSN 1022-0283 ; 109.)
Bibliogr.: p. 161-163.
ISBN 963-9111-54-6 fűzött : ár nélkül
Salanki
393(=945.11)(477.87-2Salánk) *** 398.4(=945.11)(477.87-2Salánk)
[AN 940239]
MARC

ANSEL
UTF-8116 /2003.
Kunkovács László (1942-)
   Kőemberek : a sztyeppei népek ősi hagyatéka / Kunkovács László ; Erdélyi István bevezetőjével és kísérő tanulmányával. - Budapest : Masszi, 2002. - 118, [16], [4] p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Napút könyvek, ISSN 1585-5961 ; 3.)
Bibliogr.: p. 108-110. - Összefoglalás orosz és angol nyelven
ISBN 963-9454-09-5 kötött : 2990,- Ft
39(=00)(58) *** 7.031.4(58) *** 904(58)"06/13"
[AN 940236]
MARC

ANSEL
UTF-8117 /2003.
   Nevetés ajándékba.. : kedvenc vicceink / [szerk. Torma Éva] ; [a karikatúrákat rajz. Tonio]. - [Budapest] : Golding Reklámajándék Kft., 2000. - 99 p. : ill., részben színes ; 22x30 cm
ISBN 963-00-4963-5 kötött : kvkeresk. forgalomba nem kerül
398.94
[AN 803750]
MARC

ANSEL
UTF-8118 /2003.
   Társadalom, kultúra, természet : tanulmányok a 60 éves Bellon Tibor tiszteletére / [szerk. Barna Gábor]. - Szolnok : Jász-Nagykun-Szolnok M. Múz. Ig., 2001. - 305 p. : ill. ; 24 cm. - (A Jász-Nagykun-Szolnok megyei múzeumok közleményei, ISSN 1215-2285 ; 57.)
Bibliogr. a tanulmányok végén. - Bellon Tibor műveinek bibliográfiája: p. 16-20. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-9273-12-0 fűzött : ár nélkül
39(=945.11) *** 316.7 *** 39.001(439)(092)Bellon_T.
[AN 802611]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

119 /2003.
Beke György (1927-)
   Megrokkant élet : kisebbségi utazások / Beke György ; [kiad. Magyar a Magyarért Alapítvány]. - Budapest : Kapu Kv. : Magyar a Magyarért Alapítvány, cop. 2002. - 334 p. ; 21 cm
ISBN 963-202-299-8 kötött : 2000,- Ft
323.15(=945.11)(4-11) *** 930.85(439) *** 894.511-4(498)
[AN 939771]
MARC

ANSEL
UTF-8120 /2003.
   Dokumentumok a hortobágyi zárt munkatáborokról, 1950-1960 / [szerk. Füzes Miklós] ; [... gyűjt és vál. Hantó Zsuzsa, Füzes Miklós]. - Budapest : Alterra, 2002. - 332 p. ; 21 cm. - (Kitaszítottak, ISSN 1587-4095 ; 2.)
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9324-13-2)
323.282(439Hortobágy)"195"(093)
[AN 940544]
MARC

ANSEL
UTF-8121 /2003.
   Hol a határ? : kampánystratégiák és kampányetika, 2002 / [szerk. Sükösd Miklós, Vásárhelyi Mária]. - Budapest : Irod. Kft., 2002. - 511 p. ; 21 cm
A 2002. június 12-13-án a Közép-Európai Egyetem által azonos címmel rendezett konferencia anyaga. - Bibliogr.: p. 498-500.
ISBN 963-204-205-0 fűzött : 2450,- Ft
324(439)"2002"
[AN 940516]
MARC

ANSEL
UTF-8122 /2003.
Mogyorósi Géza (1961-)
   Német politikusok arcképcsarnoka / Mogyorósi Géza. - Budapest : Századvég, 2002. - 142 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9211-50-8 kötött : 1344,- Ft
323(430)"1945/199"(092) *** 32(430)(092):030
[AN 939842]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

123 /2003.
Államalapítás, ispáni vár, megye (angol)
   The foundation of the state, the bailiff's castle, the county / [ed. Péter Tomka]. - Győr : Xántus Múz., 2000. - 31 p. : ill. ; 21 cm. - (Artificium et historia, ISSN 1216-139X ; 5.)
Kalauz az ezredévi kiállításhoz. - Eredeti nyelven: Államalapítás, ispáni vár, megye. - Példányszám: 500
ISBN 963-7207-25-2 * fűzött : ár nélkül
943.911.4"09/10" *** 069(439-2Győr)
[AN 803421]
MARC

ANSEL
UTF-8124 /2003.
Államalapítás, ispáni vár, megye (német)
   Staatsgründung, Gespansburg, Komitat : weltliche und kirchliche Zentren an der Wende vom 10. zum 11. Jahrhundert : Führer zur Millenniumsausstellung / [Hrsg. Péter Tomka]. - Győr : Xántus Múz., 2000. - 35 p. : ill. ; 21 cm. - (Artificium et historia, ISSN 1216-139X ; 5.). - Eredeti nyelven: Államalapítás, ispáni vár, megye
Példányszám: 500
ISBN 963-7207-24-4 * fűzött : ár nélkül
943.911.4"09/10" *** 069(439-2Győr)
[AN 803423]
MARC

ANSEL
UTF-8125 /2003.
   Államalapítás, ispáni vár, megye : világi és egyházi központok a X-XI. század fordulóján : kalauz az ezredévi kiállításhoz / [... szerk. Tomka Péter] ; [rend. Tomka Péter, T. Szőnyi Eszter, László Csaba]. - Győr : Xántus Múz., 2000. - 32, [16] p. : ill. ; 21 cm. - (Artificium et historia, ISSN 1216-139X ; 5.). - Fordítása: The foundation of the state, the bailiff's castle, the county. - Fordítása: Staatsgründung, Gespansburg, Komitat weltliche und kirchliche Zentren an der Wende vom 10. zum 11. Jahrhundert Führer zur Millenniumsausstellung
Példányszám: 500
ISBN 963-7207-23-6 * fűzött : ár nélkül
943.911.4"09/10" *** 069(439-2Győr)
[AN 803417]
MARC

ANSEL
UTF-8126 /2003.
   Bodrogkeresztúr-Henye (NE Hungary), Upper Palaeolithic site / [ed. by Viola T. Dobosi] ; [authors Beszeda István et al.] ; [transl. by Katalin T. Biró] ; [publ. by the Hungarian National Museum]. - [Budapest] : Hung. Nat. Mus., 2000. - 245 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9046-45-0 fűzött : ár nélkül
Bodrogkeresztúr
903"632"(439-2Bodrogkeresztúr-Henye)
[AN 802780]
MARC

ANSEL
UTF-8127 /2003.
Chapman, John
   Tensions at funerals : micro-tradition analysis in later Hungarian prehistory / John Chapman. - Budapest : Archaeolingua Alapítvány, 2000. - 184 p. : ill. ; 24 cm. - (Archaeolingua. Series minor,, ISSN 1216-6847 ; 14.)
Bibliogr.: p. 169-184.
ISBN 963-8046-29-5 fűzött : ár nélkül
903(439)
[AN 802926]
MARC

ANSEL
UTF-8128 /2003.
Fiebag, Peter
Artus, Avalon und der Gral (magyar)
   A bölcsek köve és a Grál : Artusz, Avalon és a kerekasztal lovagjai / Peter és Johannes Fiebag. - [Budapest] : Képzőműv. K., cop. 2002. - 127 p. : ill. ; 18 cm. - (Rejtélyes jelenségek, ISSN 1589-0821)
Ford. Dobi Ildikó
ISBN 963-336-885-5 fűzött : ár nélkül
930.85(100)Grál *** 133.4 *** 001.94
[AN 940598]
MARC

ANSEL
UTF-8129 /2003.
Izsák Lajos (1943-)
Rendszerváltástól rendszerváltásig (angol)
   A political history of Hungary, 1944-1990 / Lajos Izsák ; [transl. by Andrew T. Gane]. - Budapest : Eötvös Univ. Press, 2002. - 271 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 236-250.
ISBN 963-463-562-8 fűzött : ár nélkül
943.9"194/198" *** 323(439)"194/198"
[AN 939846]
MARC

ANSEL
UTF-8130 /2003.
   Kapcsolatok : tanulmányok Jászay Magda tiszteletére / szerk. Tima Renáta. - Budapest : Íbisz, 2002. - 163 p. : ill. ; 24 cm
A tanulmányok váltakozva magyar és olasz nyelven. - Bibliogr. a jegyzetekben. - Jászay Magda munkáinak bibliográfiája: p. 161-163.
ISBN 963-9294-17-9 fűzött : ár nélkül
930.85(45) *** 930.85(439) *** 805.0 *** 809.451.1 *** 012Jászay_M. *** 061.3(439-2Bp.)"2001"
[AN 939992]
MARC

ANSEL
UTF-8131 /2003.
Károly (Német-római Birodalom: császár), IV.
Vita Caroli IV (angol, latin)
   Karoli IV Imperatoris Romanorum Vita ab eo ipso conscripta et Hystoria nova de Sancto Wenceslao martyre = Autobiography of Emperor Charles IV and his Legend of St. Wenceslas / ed. by Balázs Nagy and Frank Schaer ; [transl. by Paul W. Knoll and Frank Schaer] ; with an introd. by Ferdinand Seibt. - Budapest ; New York : CEU Press, 2001. - XLVII, 259 p. : ill., térk. ; 24 cm. - (Central European medieval texts, ISSN 1419-7782)
Bibliogr.: p. 211-219.
ISBN 963-9116-32-7 kötött : ár nélkül
Károly (Német-római Birodalom: császár), IV.
943.0-89"13"(092)Károly,_IV.(093)
[AN 803961]
MARC

ANSEL
UTF-8132 /2003.
Kerpel Péter (1961-)
   A Gáty család története : gyöngyszemek a magyar nyelvészet, zene és természettudomány múltjából / Kerpel Péter. - Pápa : Jókai Kör, 2000. - 127 p. : ill. ; 21 cm. - (A pápai Jókai Kör kiadványa, ISSN 1219-5626 ; 8.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-8495-06-5 fűzött : ár nélkül
Gáty család
929.52(439)Gáty
[AN 802667]
MARC

ANSEL
UTF-8133 /2003.
   Kunszentmárton város oklevelei és fontosabb iratai, 1333-1737 / ... ford. és közread. Benedek Gyula ; [a jegyzeteket kieg. és a mutatókat kész. Tolnay Gábor]. - Szolnok : Jász-Nagykun-Szolnok M. Múz. Ig., 2002. - 262 p. : ill. ; 24 cm. - (Documentatio historica, ISSN 1586-3174 ; 7.)
Bibliogr.: p. 211-214. - Példányszám: 400
ISBN 963-9273-20-1 fűzött : ár nélkül
Kunszentmárton
943.9-2Kunszentmárton(093.2)
[AN 940127]
MARC

ANSEL
UTF-8134 /2003.
   Lithotheca, comparative raw material collection of the Hungarian National Museum. - Budapest : MNM, 2000-. - 29 cm
Az 1. köt. kötetjelzés nélkül jelent meg, monografikus leírása: AN 25554
ISBN 963-9046-57-4 *
Magyar Nemzeti Múzeum (Budapest). Őskőkori Gyűjtemény.
903.6 *** 069(439-2Bp.)MNM
[AN 802850]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., 1990-1997 / Katalin T. Biró, Viola T. Dobosi, Zsolt Schléder. - 2000. - 332 p., [1] t. fol. : ill.
Bibliogr.: p. 309-332.
ISBN 963-9046-44-2 fűzött : ár nélkül
903.6 *** 069(439-2Bp.)MNM
[AN 802851] MARC

ANSEL
UTF-8135 /2003.
   Mōmos I : "Fiatal Őskoros Kutatók" I. Összejövetelének konferenciakötete : Debrecen, 1997. november 10-13. / [szerk. Dani János et al.]. - Debrecen : [Déri Múz.], 2001. - 262 p. : ill. ; 29 cm. - (A debreceni Déri Múzeum kiadványai, ISSN 0133-8080)
Bibliogr. az előadások végén. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-7218-31-9 fűzött : ár nélkül
903(439) *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 802568]
MARC

ANSEL
UTF-8136 /2003.
   Monumenta Vaticana historiam regni Hungariae illustrantia = Vatikáni magyar okirattár / [sorozatszerk. Várszegi Asztrik és Zombori István] ; [kiad. a Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség]. - Budapest : METEM, 2000-. - 24 cm
Az 1. köteten a főcím: Monumenta Vaticana historiam regni Hungarae illustrantia. - A bev. magyar nyelven is
ISBN 963-8472-48-0
943.9(093.2) *** 348.115
[AN 454729]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Ser. 1. tom. 5-6., Liber Confraternitatis Sancti Spiritus de Urbe, 1446-1523 = A római Szentlélek-Társulat anyakönyve = Mátyás király levelezése a római pápákkal. Mathiae Corvini Hungariae regis epistolae ad Romanos pontifices datae et ab eis acceptae, 1458-1490. - 2000. - [567] p., [1] t.fol. : ill.
A bev. magyar nyelven
ISBN 963-8472-65-0 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-8472-48-0)
Mátyás (Magyarország: király), I. (1443-1490)
943.9"14"(092)Mátyás,_I.(093.2) *** 351.755.2(456.31)(=945.11)(093.2) *** 930.253(456.31) *** 094/099.07
[AN 802199] MARC

ANSEL
UTF-8137 /2003.
Papp István (1892-1970)
   A Tamási járás évszázadai / Papp István ; az előszót írta Dávid Ibolya ; sajtó alá rend. és a bevezetőt írta Torma István ; [közread.] Tamási Város Önkormányzata. - Tamási : Önkormányzat, 2000. - 184 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 13-18.
ISBN 963-00-5101-X fűzött : ár nélkül
Tamási (járás)
943.912.5-37Tamási
[AN 803221]
MARC

ANSEL
UTF-8138 /2003.
Rudgley, Richard
Lost civilisation of the stone age (magyar)
   A kőkor elveszett civilizációi / Richard Rudgley ; [ford. Kozsup István] ; [a fordítást átd. ... Ladányi Borbála]. - [Debrecen] : Gold Book, [2002]. - 333 p., [16] t. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 301-322.
ISBN 963-9437-00-X kötött : ár nélkül
930.85(100)"631/634" *** 904"631/634"
[AN 939798]
MARC

ANSEL
UTF-8139 /2003.
   Szabadságharcunk a bolsevizmus ellen : millenniumi számadás / [szerk.] Fejér Dénes, Vasvári Vilmos ; [közread. a] Magyar Politikai Foglyok Szövetsége. - [Budapest] : Pofosz, 2002. - 3 db (1589 p.) ; 20 cm
ISBN 963-00-4255-X fűzött : ár nélkül
943.9"1945/198"(092)(047.53) *** 943.9"1956"(093)
[AN 940653]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - XXXIV, 496 p.
ISBN 963-00-4256-8
943.9"1945/198"(092)(047.53) *** 943.9"1956"(093)
[AN 940658] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - LVI, 497-1051. p.
ISBN 963-00-4257-6
943.9"1945/198"(092)(047.53) *** 943.9"1956"(093)
[AN 940661] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt. - CL, 1053-1589. p.
ISBN 963-00-4258-4
943.9"1945/198"(092)(047.53) *** 943.9"1956"(093)
[AN 940667] MARC

ANSEL
UTF-8140 /2003.
Szobolevszki Sándor (1941-)
   Kiegészítő kronológia, 1995-2001 / Szobolevszki Sándor. - Budapest : Rejtjel, 2002. - 46 p. ; 30 cm. - (Rejtjel politológia könyvek, ISSN 1585-6747 ; 2.)
Fűzött : ár nélkül
94"1995/2001"(0:930.24) *** 32(100)"1995/2001"(0:930.24)
[AN 940599]
MARC

ANSEL
UTF-8141 /2003.
The Times history of the world (magyar)
   Képes történelmi világatlasz / [szerk. Philip Parker et al.] ; [szerzők ... David Abulafia et al.] ; [ford. Gáldi Csaba, Péter Éva, Szilágyi Éva]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2002. - 376 p. : ill., főként színes térk. ; 37 cm
Bibliogr.: p. 376.
ISBN 963-8475-58-7 kötött : ár nélkül
930.9(035) *** 912(100)
[AN 939969]
MARC

ANSEL
UTF-8142 /2003.
   Túrkeve földje és népe / szerk. Örsi Julianna ; [a fotókat kész. Bellon Tibor et al.] ; [kiad. Túrkeve város Képviselőtestülete a Túrkevei Kulturális Egyesület és a Finta Múzeum közreműködésével]. - Túrkeve : Túrkeve Város Képviselőtest., 1992-2000. - 3 db ; 21 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-03-3518-2
Túrkeve
943.9-2Túrkeve *** 908.439-2Túrkeve
[AN 63211]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - 2000. - 543 p. : ill.
Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 1000
ISBN 963-00-5112-5 fűzött : ár nélkül
39(=945.11)(439-2Túrkeve)
[AN 802018] MARC

ANSEL
UTF-8143 /2003.
Tyldesley, Joyce
Hatchepsut (magyar)
   Amon lánya : Hatsepszut, a "fáraó" / Joyce Tyldesley ; [ford. Orémuszné Kertész Tímea]. - [Debrecen] : Gold Book, [2002]. - 270 p., [16] t. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 247-266.
ISBN 963-9437-15-8 kötött : ár nélkül
Hatsepszut (Egyiptom: királynő)
932(092)Hatsepszut
[AN 939854]
MARC

ANSEL
UTF-8144 /2003.
Vékony Gábor (1944-)
   Magyar őstörténet - magyar honfoglalás / Vékony Gábor. - Budapest : Nap, 2002. - 222 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 219-221.
ISBN 963-9402-16-8 kötött : 2600,- Ft
943.9".../10" *** 930.8(=945.11) *** 809.451.1(091)
[AN 939852]
MARC

ANSEL
UTF-8145 /2003.
   Zempléni históriák / összeáll. Hőgye István ; [szerk. Dobrossy István] ; [a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár kiadványa]. - [Miskolc] : Borsod-Abaúj-Zemplén M. Lvt., 2002. - 400 p. ; 24 cm
Példányszám: 500
ISBN 963-9311-16-2 fűzött : ár nélkül
Zemplén
943.913.4
[AN 939849]
MARC

ANSEL
UTF-8146 /2003.
Zubánics László (1971-)
   Régmúlt virágok illata : tanulmánygyűjtemény / Zubánics László. - Budapest ; Ungvár : Intermix, 2002. - 148, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (Kárpátaljai magyar könyvek, ISSN 1022-0283 ; 113.)
Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9111-53-4)
943.9(092) *** 930.85(439)
[AN 939767]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

147 /2003.
Bagyinszki Zoltán (1954-)
   Texas : a modern vadnyugat : the modern Wild West / [a fotókat kész., a könyvet szerk. Bagyinszki Zoltán] ; [a szöveget írták Douglas Harman és Bagyinszki Zoltán] ; [az előszót írta Kenneth Barr] ; [... ford. Kovács Péter, Pete István, Szántó Zsolt]. - Gyula : Euro-Konzorcium Rt., cop. 2002. - 192 p. : ill., színes ; 33 cm
Fotóalbum
ISBN 963-204-009-0 kötött : ár nélkül
Texas (state)
908.764(084.12)
[AN 940648]
MARC

ANSEL
UTF-8148 /2003.
Balogh István
   Dengelegi évszázadok : Egyházasdengeleg monográfiája / Balogh István ; [közread. Egyházasdengeleg Önkormányzata]. - Egyházasdengeleg : Önkormányzat, 2002. - 96 p., [8] t. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 90-96.
ISBN 963-202-331-5 fűzött : ár nélkül
Egyházasdengeleg
908.439-2Egyházasdengeleg
[AN 939808]
MARC

ANSEL
UTF-8149 /2003.
   Bronztű, sisak .. : történelmi képeskönyv Bács-Kiskun megyéről / szerk. Füzi Kászló ; [... írta és ... összegyűjt. Bárth János et al.] ; [a felvételeket kész. Bárth János et al.]. - Kecskemét : Forrás K., 2002. - 175 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 963-85659-4-2 kötött : ár nélkül
Bács-Kiskun
908.439.155(084.1)
[AN 940875]
MARC

ANSEL
UTF-8150 /2003.
   Csaroda : tanulmányok Csaroda történetéről / [szerk. Nagy Ferenc] ; [kiad. Csaroda Község Önkormányzata]. - Csaroda : Önkormányzat, 2000. - 192 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén. - Példányszám: 1000
ISBN 963-00-5587-2 fűzött : ár nélkül
Csaroda
908.439-2Csaroda
[AN 803224]
MARC

ANSEL
UTF-8151 /2003.
Csutkai Csaba
   Tokaj-Hegyalja varázsa : Csutkai Csaba fotói / [szöveg Papp D. Tibor] ; [mtársak Bódi János, Hudivók Róbert] ; [kiad. Tokaj és Környéke Településeinek Kistérségi Társulása]. - [Tokaj] : Tokaj és Környéke Településeinek Kistérségi Társulása, cop. 2001. - 95 p. : ill., színes ; 22x30 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 963-00-5429-9 kötött : ár nélkül
Tokaj Hegyalja
908.439Tokaj-Hegyalja(084.12)
[AN 803228]
MARC

ANSEL
UTF-8152 /2003.
   Érd településszerkezetének kialakulása / szerk. Patkóné Kéringer Mária. - Érd : Önkormányzat, 2002. - 142 p., [14] t. : ill. ; 20 cm. - (Érdi újság helytörténeti füzetek, ISSN 1587-3897)
Bibliogr.: p. 141-142.
ISBN 963-202-461-3 fűzött : ár nélkül
Érd
908.439-2Érd *** 711.4(439-2Érd) *** 911.372(439-2Érd)
[AN 939878]
MARC

ANSEL
UTF-8153 /2003.
   A Fertő-Hanság és a Tóköz : kalauz turistáknak és természetbarátoknak / [szerk. Boda László] ; [szerzők Bedécs Gyula et al.] ; [fotó Ambrus András et al.]. - Szombathely : B.K.L. K., 2002. - 216 p. : ill., részben színes ; 17 cm
Bibliogr.: p. 198-204.
ISBN 963-202-961-5 fűzött : ár nélkül
Fertő-Hanság Nemzeti Park
914.39Kisalföld(036) *** 908.439Kisalföld *** 502.4(439Fertő-Hanság)
[AN 940466]
MARC

ANSEL
UTF-8154 /2003.
Kecső Imre
   Közös dolgaink : Kesznyéten múltja és jelene a fontosabb helyi rendeletekkel / Kecső Imre ; [közread. a] Faluvédő és Faluszépítő Egyesület. - Kesznyéten : Faluvédő és Faluszépítő Egyes., 2000. - 144 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 133.
ISBN 963-00-5279-2 fűzött : ár nélkül
Kesznyéten
908.439-2Kesznyéten
[AN 802655]
MARC

ANSEL
UTF-8155 /2003.
Kovács Sándor Tibor
   Talpalatnyi Himalája : útinapló barangolásokról, élményekről, véleményekről / Kovács Sándor Tibor. - [Szeged] : Kovács S. T., 2002. - 301 p., [18] t. : ill., színes ; 21 cm
Példányszám: 1000
ISBN 963-430-004-9 fűzött : ár nélkül
Himalája
908.5(235.243)(0:82-94) *** 908.541.35(0:82-94)
[AN 940539]
MARC

ANSEL
UTF-8156 /2003.
Lőrincz Zsolt
   Dél-Tirol : [Dolomitok] / Lőrincz Zsolt ; [fotók Lőrincz Zsolt, Pipás István Olivér]. - Székesfehérvár : Útilapu, cop. 2002. - 192 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Ablak a világra, ISSN 1588-6727)
Lezárva: 2002. aug. 24.
ISBN 963-86254-1-4 fűzött : ár nélkül
Dél-Tirol
914.530.2(036)
[AN 940470]
MARC

ANSEL
UTF-8157 /2003.
   Pesterzsébet története / [összeáll., szerk. Bogyirka Emil] ; [szerzők Bogyirka Emil et al.] ; kiad. Pesterzsébet Önkormányzata. - [Budapest] : Pesterzsébet Önkormányzata, [2001]. - 485 p. : ill., részben térk. ; 25 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-00-5877-4 kötött : ár nélkül
Budapest. XX. kerület
908.439-2Bp.Pesterzsébet
[AN 803485]
MARC

ANSEL
UTF-8158 /2003.
Sólymos Szilveszter (1920-)
   Pannonhalma település élete egy közel kétszáz éves napló tükrében : helyzetkép Barbély Asztrik győrszentmártoni plébános 1831-38 közötti naplója alapján / Sólymos Szilveszter. - Pannonhalma : [Pannonhalmi Főapátság], 2000. - 91 p. : ill. ; 20 cm
Közread. a Pannonhalmi Bencés Főapátság
ISBN 963-9053-47-3 fűzött : ár nélkül
Barbély Asztrik (1796-1849)
Pannonhalma
908.439-2Pannonhalma"183"
[AN 802974]
MARC

ANSEL
UTF-8159 /2003.
   Tanulmányok és források Balkány történetéhez / [szerk. Dám László]. - Balkány : [Önkormányzat], 2000. - 227 p. : ill. ; 24 cm
Közread. Balkány Nagyközség Önkormányzata. - Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-00-3837-4 fűzött : ár nélkül
Balkány
908.439-2Balkány
[AN 803229]
MARC

ANSEL
UTF-8160 /2003.
   Válogatott források Novajidrány történetéhez / szerk. és a forrásokat átírta, magy. Takács László ; a forrásokat gyűjt. Takács László és Kovács Zsolt ; mutatók ... Kovács Zsolt ; [kiad. Novajidrány Község Önkormányzata]. - Novajidrány : Önkormányzat, 2000. - 129 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 104-113.
ISBN 963-00-5480-9 fűzött : ár nélkül
Novajidrány
908.439-2Novajidrány(093.2)
[AN 803956]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

161 /2003.
Adorján Lívia
   Öröklési eljárások / Adorján Lívia, Anka Tibor ; [szerk. Sáriné Simkó Ágnes]. - Budapest : HVG-ORAC, 2002. - 392 p. ; 20 cm
Lezárva: 2002. máj. 31. - Bibliogr.: p. 391-392.
ISBN 963-9404-27-6 fűzött : 4500,- Ft
347.65/.68(439)(094)(036)
[AN 939979]
MARC

ANSEL
UTF-8162 /2003.
   Az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény. - Budapest : HVG-ORAC, 1995 [!2002]. - VIII, 355 p. ; 20 cm
Lezárva: 1995. júl. 31. - Írta Dudás Ferenc et al.
Fűzött : 1500,- Ft (hibás ISBN 963-8213-19-1)
1957. évi IV. törvény az államigazgatási eljárás általános szabályairól
342.924(439)(094) *** 351.95(439)
[AN 939867]
MARC

ANSEL
UTF-8163 /2003.
Bencze László
   Környezetvédelmi jogi útmutató gazdálkodó szervezetek részére / Bencze László, Gellérthegyi István, Kocsis-Kupper Zsuzsanna ; szerk. Gellérthegyi István. - Budapest : HVG-ORAC, 2002. - 505 p. ; 20 cm
ISBN 963-9404-35-7 fűzött : 4800,- Ft
349.6(439)(036)
[AN 939913]
MARC

ANSEL
UTF-8164 /2003.
Bíró László
   Az önkormányzat pénzügyeinek, gazdálkodásának dokumentumtára / szerzők Bíró László, Ébner Vilmosné, Gelencsér József ; szerk. Gelencsér József. - Pécs : Közigazgatás-Módszertani BT, 2000. - 2 db ; 21 cm. - (Közigazgatás a gyakorlatban, ISSN 1218-8018 ; 17.). ("Jegyzők dokumentumtára", ISSN 1219-9222 ; 16.)
Lezárva: 2000. júl. 25.
ISBN 963-00-3936-2 fűzött : ár nélkül
352.073.5(439)(036)
[AN 803046]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 218 p.
ISBN 963-00-3937-0
352.073.5(439)(036)
[AN 803049] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 168 p.
ISBN 963-00-3938-9 * (hibás ISBN 963-003937-0)
352.073.5(439)(036)
[AN 803054] MARC

ANSEL
UTF-8165 /2003.
Bowden, Mark
Killing Pablo (magyar)
   A Drogbáró halála : hajsza a világ leghíresebb törvényen kívülije után / Mark Bowden. - Budapest : Athenaeum 2000, cop. 2002. - 278 p. ; 22 cm
Ford. Soproni András
ISBN 963-9261-79-3 kötött : 2490,- Ft
Escobar, Pablo
343.575(861)(092)Escobar_P.
[AN 940572]
MARC

ANSEL
UTF-8166 /2003.
   Büntetőjog : általános rész / Belovics Ervin [et al.] ; szerk. Békés Imre. - Budapest : HVG-ORAC, 2002. - 471 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 457-459.
ISBN 963-9404-29-2 fűzött : 5400,- Ft
343(439)(075.8)
[AN 940552]
MARC

ANSEL
UTF-8167 /2003.
Daugherty, Leo J.
Fighting techniques of a US Marine, 1941-1945 (magyar)
   Az amerikai tengerészgyalogos / Leo J. Daugherty ; [ford. Szilágyi Béla]. - Debrecen : Hajja, cop. 2002. - 96 p. : ill. ; 30 cm. - (20. századi hadtörténet, ISSN 1418-2467). (Hadászat és harcászat)
Bibliogr.: p. 93-94.
ISBN 963-9329-52-5 kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9329-52-2)
359.31(73)"191/194"
[AN 940669]
MARC

ANSEL
UTF-8168 /2003.
   Drog és társadalom : az addikció mintázatai / szerk. Rácz József. - Budapest : Új Mandátum, 2002. - 325 p. : ill. ; 24 cm. - (Addiktológia könyvek, ISSN 1588-6611 ; 1.)
Felsőoktatási tankönyv. - Ford. Kiss Ákos et al. - Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9336-85-8 fűzött : 2890,- Ft
343.575 *** 613.83 *** 364.444(439)
[AN 940537]
MARC

ANSEL
UTF-8169 /2003.
Gál Judit
   A szövetkezetek átalakulása / Gál Judit, Székács Györgyné, Ujvári Géza. - Budapest : HVG-ORAC, 2002. - 467 p. ; 20 cm
ISBN 963-9404-32-2 fűzött : 4500,- Ft
347.726(439) *** 334.73(439)(094)
[AN 939858]
MARC

ANSEL
UTF-8170 /2003.
   A gazdasági társaságokról szóló törvény magyarázata / [szerk. Miskolczi Bodnár Pál] ; [szerzők Besenyei Lajos et al.]. - Átd. kiad. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2002. - 845 p. ; 19 cm. - (Kommentár, ISSN 1589-0058)
Lezárva: 2002. márc. 1. - Bibliogr.: p. 819-824.
ISBN 963-224-654-3 kötött : ár nélkül
347.72(439)(094)(036)
[AN 939671]
MARC

ANSEL
UTF-8171 /2003.
Gelencsér István
   A jogi logika tudománya / Gelencsér István. - [Budapest] : Rejtjel, 2002. - 145 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 143-145.
Fűzött : ár nélkül
34.01 *** 16
[AN 940443]
MARC

ANSEL
UTF-8172 /2003.
Gyöngyösi Zoltán
   Az élet és test feletti rendelkezések joga / Gyöngyösi Zoltán. - Budapest : HVG-ORAC, 2002. - 478 p. ; 20 cm
Lezárva: 2002. jún. 30. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9404-37-3 fűzött : 4300,- Ft
342.7(439)
[AN 939774]
MARC

ANSEL
UTF-8173 /2003.
Hatvani Tamás
   Kínzások és kivégzések története / Torrente del Bosque. - [Kecskemét] : Vagabund, cop. 2002. - 215 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9409-08-1 fűzött : ár nélkül
343.25 *** 930.85(100)
[AN 940092]
MARC

ANSEL
UTF-8174 /2003.
Korsós Antal (ifj.)
   Jogászportrék / ifj. Korsós Antal. - [Budapest] : Helikon, 2002. - 240, [3] p. ; 20 cm
ISBN 963-208-801-8 fűzött : 1980,- Ft
34(439)(092)(047.53)
[AN 940586]
MARC

ANSEL
UTF-8175 /2003.
Lomnici Zoltán (1954-)
   A közhasznú szervezetekről szóló törvény bírói gyakorlata / Lomnici Zoltán. - Budapest : HVG-ORAC, 2002. - 157 p. ; 20 cm
Lezárva: 2002. jún. 1.
ISBN 963-9404-34-9 fűzött : 3800,- Ft
1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről
347.19(439)(094)
[AN 939793]
MARC

ANSEL
UTF-8176 /2003.
   A magánjog alapjai / Kenyeres [et al.] ; [szerk. Török Gábor]. - Budapest : HVG-ORAC, 2002. - 354 p. ; 20 cm
ISBN 963-9404-39-X fűzött : 2300,- Ft
347(439)(075.8)
[AN 939905]
MARC

ANSEL
UTF-8177 /2003.
Miskolczi Bodnár Péter (1957-)
   A magyar csődjog alapjai / Miskolczi Bodnár Péter, Török Gábor. - Budapest : HVG-ORAC, 2002. - 231 p. ; 20 cm
ISBN 963-9404-40-3 fűzött : 2300,- Ft
347.736(439)(075.8)
[AN 939893]
MARC

ANSEL
UTF-8178 /2003.
Nyiri Sándor (1942-)
   A rendőrségi jog alapjai / Nyiri Sándor. - Budapest : BM K., 2002. - 191 p. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-8036-72-9 fűzött : 800,- Ft
351.74(439)(094)
[AN 939777]
MARC

ANSEL
UTF-8179 /2003.
Posta László
   A termőföldhasználat gazdasági kérdései / Posta László. - Budapest : Szaktudás K., 2002. - 150 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 84-85. - Példányszám: 1500
ISBN 963-9422-52-5 kötött : ár nélkül
349.414(439)(094) *** 349.414(4-62) *** 332.3(439) *** 332.3(4-62)
[AN 940479]
MARC

ANSEL
UTF-8180 /2003.
Sőth Lászlóné
   Hagyatéki eljárás, 1960-2001 / Sőth Lászlóné. - Budapest : HVG-ORAC, 2002. - 273 p. ; 24 cm. - (Civilisztikai döntvénytár, ISSN 1219-5693)
ISBN 963-9404-22-5 fűzött : 4900,- Ft
347.669(439)(094.92)
[AN 940856]
MARC

ANSEL
UTF-8181 /2003.
   Szociális jog / [szerk.] Czúcz Ottó. - Budapest : Unió, [2002]-. - 24 cm
Egyetemi tankönyv
349.3(075.8) *** 364(075.8)
[AN 939989]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A társadalombiztosítás és egyéb szociális ellátások jogi szabályozása, a nemzetközi szociális jog alapkérdései, az Európai Unió szociális jogi gyakorlata. - [2002]. - 461 p.
Bibliogr. a fejezetek élén
ISBN 963-388-344-X fűzött : ár nélkül
349.3(100)(091)(075.8) *** 364(100)(091)(075.8)
[AN 939995] MARC

ANSEL
UTF-8182 /2003.
Temesvári Jenő
   Szavatosság - jótállás - alkalmassági idő : tartós fogyasztási cikkek és termékek, építőipari anyagok és szerkezetek gyártóinak, importőreinek, kereskedőinek, javítószolgálatainak, vásárlóinak és építkezőknek / [szerzők Temesvári Jenő, Taschner Béla]. - Budapest : Keriorg, 2000. - [243] pag. var ; 26 cm
Lezárva: 2000. nov. 06. - Műanyag kapcsos borítóban cserélhető lapokkal
ISBN 963-86049-5-6 fűzött : ár nélkül
347.451.031.3(439)(094)
[AN 800589]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

183 /2003.
Forty, George
Battle of Crete (magyar)
   A krétai csata / George Forty ; [ford. Zsolnai Lajos]. - Debrecen : Hajja, cop. 2002. - 165, [2] p. : ill. ; 30 cm. - (20. századi hadtörténet, ISSN 1418-2467)
Bibliogr.: p. [167].
ISBN 963-9329-53-3 kötött : ár nélkül
355.48(430)"1941" *** 355.48(495.9)"1941"
[AN 940663]
MARC

ANSEL
UTF-8184 /2003.
Keegan, John
A history of warfare (magyar)
   A hadviselés története / John Keegan ; [ford. Bart István]. - [Budapest] : Corvina, 2002. - 388 p., [16] t. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-13-5199-8 fűzött : 3500,- Ft
355.4(100)(091) *** 355.48(100)
[AN 940510]
MARC

ANSEL
UTF-8185 /2003.
Meskó Ferenc
   Oskola könyv : Obermallebern 1857 / Meskó Ferenc ; [bev., jegyz., ill. Somogyi Győző]. - Vác : Kertész Zs., 2000. - 85 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 963-440-182-1 * fűzött : ár nélkül
355.1(436)"185"
[AN 802736]
MARC

ANSEL
UTF-8186 /2003.
   Tanulmánygyűjtemény : válogatás a Honvédelmi Minisztérium 1999. évi kutatási eredményeit összegező tanulmányokból / [szerk. Horváth István, Kiss Jenő] ; [közread. a] Honvédelmi Minisztérium Oktatási és Tudományszervező Főosztály. - Budapest : HM Okt. és Tudományszervező Főoszt., 2000. - 205 p. ; 24 cm
A 2000. évi tárgyévtől időszaki kiadványként. - Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-7037-34-9 fűzött : ár nélkül
355.02(439)"199"
[AN 801820]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

187 /2003.
Papp János (1933-)
   A hazai könyvkészítés élvonalában : Kner-sikerek a Szép Magyar Könyv versenyeken, 1929-2000 / Papp János. - Békéscsaba : Kner Ny. ; Gyomaendrőd : Gyomai Kner Ny., 2002. - 55, [17] p. : ill., színes ; 24 cm. - (A Kner Nyomdaipari Múzeum füzetei, ISSN 0237-1782 ; 33.)
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-8183-24-1 fűzött : ár nélkül
655.1(439-2Gyoma) *** 06.063(439)"1929/2000"
[AN 939977]
MARC

ANSEL
UTF-8188 /2003.
   Új évezred - új ISO 9000 : Magyarországi Tanúsított Cégek VIII. Nemzeti Konferenciája : ... Balatonfüred, 2001. szeptember 12-15. : konferencia kiadvány / [kiad. az ISO 9000 Fórum]. - Dunaújváros : ISO 9000 Fórum, 2001. - [336] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-00-7733-7 fűzött : ár nélkül
006.7/.8(100) *** 65.018 *** 061.3(439-2Balatonfüred)
[AN 905642]
MARC

ANSEL
UTF-8189 /2003.
   Új ISO 9000 - új gyakorlat : Magyarországi Tanúsított Cégek VIII. [!IX.] Nemzeti Konferenciája : ... Balatonfüred, 2002. szeptember 12-14. : konferencia kiadvány / [kiad. ISO 9000 Fórum]. - Dunaújváros : ISO 9000 Fórum, [2002]. - [326] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-204-038-4 fűzött : ár nélkül
006.7/.8(100) *** 65.018 *** 061.3(439-2Balatonfüred)
[AN 939003]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

190 /2003.
Almási János
   Elektronikus aláírás és társai / [Almási János]. - Budapest : Sans Serif, 2002. - 304 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 296-297.
ISBN 963-202-744-2 fűzött : 5800,- Ft
651 *** 621.37/.38.004.14 *** 681.3.004.14
[AN 940237]
MARC

ANSEL
UTF-8191 /2003.
Bock Gyula
   Nemzetközi közgazdaságtan feladatok gyűjteménye / Bock Gyula, Misz József. - Tatabánya : Tri-Mester, 2002. - 119 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-86290-3-7 fűzött : ár nélkül
339.9(076) *** 330(076)
[AN 940513]
MARC

ANSEL
UTF-8192 /2003.
Drábik János (1938-)
   Uzsoracivilizáció : a kamatkapitalizmus új világrendje / Drábik János. - [Debrecen] : Gold Book, cop. 2002. - 477 p. ; 22 cm
ISBN 963-9437-12-3 kötött : ár nélkül
330.342.14 *** 304.9
[AN 940464]
MARC

ANSEL
UTF-8193 /2003.
Drucker, Peter F.
Management challenges for the 21st century (magyar)
   21. századi kihívások a vállalatirányításban / Peter F. Drucker ; [ford. Zsolt Kovács]. - Budapest : HVG Rt., 2001. - 219 p. ; 24 cm
ISBN 963-7525-19-X fűzött : ár nélkül
658.1.012.4
[AN 803407]
MARC

ANSEL
UTF-8194 /2003.
Kaufman, Roger T.
Student guide and workbook (magyar)
   Makroökonómiai munkafüzet és feladatgyűjtemény N. Gregory Mankiw Makroökonómia című tankönyvéhez / Roger T. Kaufman ; [ford. Szabó-Bakos Eszter]. - Budapest : Osiris, 2002. - 474 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-389-257-0 fűzött : 3480,- Ft
330.101.541(075.8)(076)
[AN 940560]
MARC

ANSEL
UTF-8195 /2003.
   Kis- és középvállalkozók tanácsadási kézikönyve : [tanácsadás 2000-2001] / [közread. a] PRIMOM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vállalkozásélénkítő Alapítvány. - Nyíregyháza : PRIMOM, [2001]. - 251 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 250.
ISBN 963-00-4947-3 fűzött : ár nélkül
658.1.011.1
[AN 801819]
MARC

ANSEL
UTF-8196 /2003.
Kiss Attila
   Információtechnológia és telekommunkiáció[!] / [szerző Kiss Attila]. - Budapest : Ipargazdasági Kut. és Tanácsadó Kft., 2000. - 56 p. : ill. ; 23 cm. - (Vállalkozói tájékoztató sorozat, ISSN 1586-9180)
Lezárva: 2000. okt. 30.
ISBN 963-00-5119-2 fűzött : ár nélkül
338.47(439)"199" *** 654(439)"199" *** 681.3(439)"199"
[AN 800927]
MARC

ANSEL
UTF-8197 /2003.
   A kutatás-fejlesztés, az innováció és a technológiai fejlődés statisztikai rendszerének vizsgálata / [szerzők Besenyei Lajos et al.] ; [közread. az] Oktatási Minisztérium. - Budapest : OM, 2000. - 96 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 95-96.
ISBN 963-00-5304-7 fűzött : ár nélkül
330.341.1(439) *** 338.2(439) *** 338.45
[AN 803946]
MARC

ANSEL
UTF-8198 /2003.
Ludvig Zsuzsa
   Együttműködés és felzárkózás a Kárpátok Eurorégióban / Ludvig Zsuzsa, Süli-Zakar István ; [közrem. Jánki András, Wisniewski Anna] ; [közread. az] Oktatási Minisztérium. - Budapest : OM, 2000. - 136 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 133-134.
ISBN 963-00-5531-7 fűzött : ár nélkül
332.1(4-11)"199" *** 339.92(4-11)"199"
[AN 803948]
MARC

ANSEL
UTF-8199 /2003.
   Magyar agrárcsatlakozás : dilemmák, lehetőségek, megoldandó feladatok : agrárszakmai konferencia : 2000. október 26. Budapest, Hotel Agro : előadások összefoglalói / szerk. Halmai Péter ; [rend., közread. az] Agroman Oktatási Alapítvány. - [Budapest] : Agroman Oktatási Alapítvány, [2001]. - 44 p. ; 30 cm
ISBN 963-00-4859-0 fűzött : ár nélkül
338.2(439)"199/200" *** 338.43(439)"199/200" *** 339.923(4-62) *** 061.3(439-2Bp.)"2000"
[AN 803685]
MARC

ANSEL
UTF-8200 /2003.
Plenter János
   Gazdaság és államhatalom : a közgazdaságtan halmazelmélete / Plenter János ; [kiad. Magyar a Magyarért Alapítvány]. - Budapest : Kapu Kv. : Magyar a Magyarért Alapítvány, cop. 2001. - III, 404 p. ; 20 cm
ISBN 963-00-8500-3 fűzött : ár nélkül
330
[AN 939884]
MARC

ANSEL
UTF-8201 /2003.
   Régiók Európája : tanulmánykötet / [szerk. Beszteri Béla és Lévai Imre] ; [kiad. Budapest Fórum]. - Budapest : Budapest Fórum, 2002. - 197 p. ; 24 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr. a tanulmányok végén. - Példányszám: 300. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-202-972-0 fűzött : ár nélkül
332.1(4-62) *** 353(4-62)
[AN 939914]
MARC

ANSEL
UTF-8202 /2003.
Sutus Imre (1934-)
   Gyakorlati számvitel a mezőgazdaságban / Sutus Imre. - Budapest : Szaktudás K., 2002. - 207 p. ; 25 cm
Példányszám: 2000
ISBN 963-9422-49-5 kötött : ár nélkül
657 *** 631.16
[AN 940455]
MARC

ANSEL
UTF-8203 /2003.
Szalavetz Andrea (1965-)
   Hagyományos iparágak - hanyatló iparágak / [Szalavetz Andrea] ; [közrem. Artner Annamária] ; [közread. az] Oktatási Minisztérium. - Budapest : OM, 2000. - 108 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 103-108.
ISBN 963-00-5496-5 fűzött : ár nélkül
338.45(439)"199" *** 658.1 *** 677 *** 669.1 *** 621.7/.9
[AN 803945]
MARC

ANSEL
UTF-8204 /2003.
   A Tisza-vidék problémái és fejlesztési lehetőségei : a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Vidékfejlesztési Főosztálya megbízásából készült Tisza-vidék kutatás-fejlesztési program összefoglalója / összeáll. Csatári Bálint ; közrem. Gaborjákné Vydareny Klára, Kiss Attila, Kovács András ; [közread. a] Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézete. - Kecskemét : Tiberias BT, 2001. - 104 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 98-103. - Példányszám: 400
ISBN 963-00-5926-6 fűzött : ár nélkül
332.1(439)(282.243.742) *** 504.4(439)(282.243.742)
[AN 804015]
MARC

ANSEL
UTF-8205 /2003.
Vajdáné Horváth Piroska
   Járműalkatrész-gyártás / [szerzők Vajdáné Horváth Piroska, Knáb Magdolna, Radvány Ilona]. - Budapest : Ipargazdasági Kut. és Tanácsadó Kft., 2000. - 104 p. : ill. ; 23 cm. - (Vállalkozói tájékoztató sorozat, ISSN 1586-9180)
Lezárva: 2000. okt. 30.
ISBN 963-00-5051-X fűzött : ár nélkül
338.45(439)"199" *** 629.113(439)"199" *** 62-2
[AN 800928]
MARC

ANSEL
UTF-8206 /2003.
Vajdáné Horváth Piroska
   Textilruházati ipar / [szerzők Vajdáné Horváth Piroska, Ihász Anita]. - Budapest : Ipargazdasági Kut. és Tanácsadó Kft., 2000. - 76 p. : ill. ; 23 cm. - (Vállalkozói tájékoztató sorozat, ISSN 1586-9180)
Lezárva: 2000. okt. 30.
ISBN 963-00-5188-5 fűzött : ár nélkül
338.45(439)"199" *** 677(439)"199"
[AN 800926]
MARC

ANSEL
UTF-8207 /2003.
   Vállalkozási övezetek Észak-Magyarországon / [szerk. Kapros Tiborné] ; [kész. Fejes László et al.] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád Megyei Igazgatóságai. - Miskolc : KSH Borsod-Abaúj-Zemplén M. Ig. ; Eger : KSH Heves M. Ig. ; Salgótarján : KSH Nógrád M. Ig., 2000. - 56 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 963-00-6457-X * fűzött : 2500,- Ft
332.1(439.13)"199"
[AN 803389]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

208 /2003.
Kirády Attila
   Az Igazi Vészhelyzet : [leletek a magyar egészségügy helyzetéről] / Kirády Attila ; [ill. Varga Gábor]. - Pécs : Alexandra, [2002]. - 211, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-368-201-0 fűzött : ár nélkül
364.444(439)"199/200"(0:82-92)
[AN 940874]
MARC

ANSEL
UTF-8209 /2003.
   Üzenetek : önálló, önrendelkező módon élni / [összeáll. Ferenczy Ágnes] ; [a beszélgetéseket kész. Balázs J. Balázs et al.] ; [közread. az Önálló Élet Egyesület]. - Nyíregyháza : Start Rehabilitációs Váll., 2002. - 215 p. ; 19 cm
Fűzött : ár nélkül
364.444.048.6(439)(092)(047.53)
[AN 940524]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

210 /2003.
   Alsó tagozat : tanítói kincsestár : [segédanyagok és ötletek a tanórához] / ... szerk. Kuti Gusztávné, Szilágyi Imréné. - Budapest : Raabe, 2000. - Cserelapos mappa : ill., részben színes ; 32 cm
Számozott kapcsos borítóban
ISBN 963-86123-1-2 kötött : ár nélkül
372.4(072)
[AN 800174]
MARC

ANSEL
UTF-8211 /2003.
Balogh Béla (1936-)
   A máramarosszigeti református líceum diáksága, 1682-1851 / közzéteszi Balogh Béla. - [Debrecen] : Tiszántúli Ref. Egyhker. és Kollégiumi Lvt., 2000. - 418 p. ; 24 cm. - (Editiones Archivi Districtus Reformatorum Transtibiscani, ISSN 1417-4928 ; 8.)
ISBN 963-8209-10-0 kötött : ár nélkül
373.552(439-2Máramarossziget)"168/185"(083.8)
[AN 802682]
MARC

ANSEL
UTF-8212 /2003.
Benke József (1937-)
   Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Történelmi Múzeum / [Benke József]. - [Pécs] : [PTE], [2000]. - 14 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Vezető
ISBN 963-641-813-6 * fűzött : ár nélkül
Pécsi Tudományegyetem. Általános Orvostudományi Kar. Történelmi Múzeum.
378.661(439-2Pécs) *** 069(439-2Pécs)(036)
[AN 802732]
MARC

ANSEL
UTF-8213 /2003.
Benke József (1937-)
   Pécsi Tudományegyetem Egyetemtörténeti Múzeum / [Benke József]. - Pécs : [PTE], 2000. - 19 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Vezető
ISBN 963-641-812-8 * fűzött : ár nélkül
Pécsi Tudományegyetem. Egyetemtörténeti Múzeum.
378.4(439-2Pécs) *** 069(439-2Pécs)(036)
[AN 802731]
MARC

ANSEL
UTF-8214 /2003.
   Emlékek könyve : 100 éves a budakalászi Állami Népiskola / [fel. szerk. Wieszt Józsefné] ; [szerkbiz. Barcza Katalin, Milosevits Péterné, Szabó Ferenc]. - Budakalász : [Kalász Suli Ált. Isk.], 2002. - [8], 221 p. : ill. ; 24 cm
Gerinccím: 100 éves a budakalászi Állami Népiskola
ISBN 963-204-231-X fűzött : ár nélkül
Kalász Suli Általános Iskola (Budakalász)
373.3(439-2Budakalász)(091)
[AN 939910]
MARC

ANSEL
UTF-8215 /2003.
Farkas Ferenc
   Az alsózsolcai református népiskola története az államosítás végéig, 1757-1950 / Farkas Ferenc ; [kiad. a Községi Önkormányzat]. - Alsózsolca : Önkormányzat, [2001]. - 124 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 963-00-6170-8 * fűzött : ár nélkül
Alsózsolcai Református Elemi Népiskola.
373.3(439-2Alsózsolca)(091)
[AN 802535]
MARC

ANSEL
UTF-8216 /2003.
Göncző Ferencné
   Beszédfejlesztés és anyanyelvi nevelés : segédanyag óvodapedagógusoknak / Göncző Ferencné. - Debrecen : Tóth Kvkereskedés, [2002]. - 79 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9371-71-8 fűzött : ár nélkül
372.3:809.451.1(072)
[AN 939859]
MARC

ANSEL
UTF-8217 /2003.
Göncző Ferencné
   Játékgyűjtemény : az óvodás gyermekek beszédfejlődésének elősegítésére / Göncző Ferencné ; [rajz. Parádi Éva]. - Debrecen : Tóth Kvkereskedés, [2002]. - 32 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9371-70-X fűzött : ár nélkül
372.3:809.451.1(072)
[AN 939861]
MARC

ANSEL
UTF-8218 /2003.
   Irodalom : tanári kincsestár : [segédanyagok és ötletek a tanórához] / ... szerk. Cserhalmi Zsuzsa, Forgács Anna, Pála Károly. - Budapest : Raabe, 2000. - Cserelapos mappa : ill., részben színes ; 32 cm
Számozott kapcsos borítóban. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-86123-0-4 kötött : ár nélkül
372.889.451.1(072) *** 372.882(072)
[AN 800178]
MARC

ANSEL
UTF-8219 /2003.
Kandikó József (1947-)
   Modern Üzleti Tudományok Főiskolája, 1992-2002 : jubileumi évkönyv / [írta Kandikó József, Szikora Henrikné]. - Tatabánya : Modern Üzleti Tudományok Főiskolája, 2002. - 68 p. : ill., színes ; 23 cm
Fűzött : ár nélkül
Modern Üzleti Tudományok Főiskolája (Tatabánya)
378.633(439-2Tatabánya)(058)
[AN 939940]
MARC

ANSEL
UTF-8220 /2003.
   A kisteleki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola millenniumi évkönyve, 1925-2000 / [fel. szerk. Harangozó Ildikó]. - Kistelek : II. Rákóczi F. Ált. Isk., 2000. - 102 p. : ill. ; 21 cm + mell.
Példányszám: 500
ISBN 963-00-3291-0 fűzött : ár nélkül
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola (Kistelek)
373.3(439-2Kistelek)(058)
[AN 802969]
MARC

ANSEL
UTF-8221 /2003.
Kozma Tamás (1939-)
   Regionális együttműködések a harmadfokú képzésben / Kozma Tamás. - Budapest : OI, 2000. - 57, [20] p. : ill. ; 25 cm. - (Educatio füzetek, ISSN 1419-1121 ; 227.)
Bibliogr.: p. 45-47.
ISBN 963-404-354-2 fűzött : 336,- Ft
37.014(439-3) *** 376.7(439-3)
[AN 803844]
MARC

ANSEL
UTF-8222 /2003.
Lengyák István
   Ollóvágta / Lengyák István ; [közread. a Magyar Környezeti Nevelési Egyesület]. - Nagykanizsa : Czupi K. ; Budapest : M. Környezeti Nevelési Egyes., 2000. - [100] p. : ill. ; 30 cm
ISBN 963-85484-7-9 fűzött : ár nélkül
371.381
[AN 802543]
MARC

ANSEL
UTF-8223 /2003.
   A népműveléstől a közművelődésig : fejezetek a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ történetéből / [szerk. Simon Márta]. - Pécs : Baranya M. Kult. és Idegenforgalmi Közp., 2002. - 47 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Fűzött : ár nélkül
Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ (Pécs)
374.07(439-2Pécs)(091)
[AN 939871]
MARC

ANSEL
UTF-8224 /2003.
Orossné Seper Ildikó
   Óvodások hitre nevelése : a katolikus óvoda szerepe a gyermekek keresztény hitre nevelésének megalapozásában, a családpasztorációban és az egyházközség "új evangelizációjában" / Orossné Seper Ildikó. - Budapest : Márton Á. K., 2001. - 83 p. ; 21 cm. - (Óvónők kiskönyvtára, ISSN 1217-0976 ; 4.)
Bibliogr.: p. 79-80.
ISBN 963-9011-80-0 fűzött : 700,- Ft
372.3:2 *** 37.017.93
[AN 802866]
MARC

ANSEL
UTF-8225 /2003.
Országos Osztályfőnöki Konferencia (3.) (2000) (Szombathely)
   III. Országos Osztályfőnöki Konferencia : Szombathely, 2000. június 19-22. / [szerk. Kovács Eszter] ; [rend., közread. a] Vas Megyei Pedagógiai Intézet. - Szombathely : Vas M. Ped. Int., 2001. - 76 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-00-5678-X fűzött : 598,- Ft
371.213.3 *** 061.3(439-2Szombathely)
[AN 803848]
MARC

ANSEL
UTF-8226 /2003.
Pordány Sarolta (1954-)
   Felnőttkori tanulás, közművelődés : huszonöt publicisztikai írás / Pordány Sarolta. - Budapest : Microtoll Kft., 2002. - 128 p. ; 24 cm
Az előszó angol és német nyelven is. - Bibliogr.: p. 122-125. és a jegyzetekben
ISBN 963-202-947-X fűzött : ár nélkül
374 *** 374.7
[AN 940589]
MARC

ANSEL
UTF-8227 /2003.
Steiner, Rudolf
Geistige Wirkenskräfte im Zusammenleben von alter und junger Generation (magyar)
   A szellemi erők működése az idős és a fiatal nemzedékben : pedagógiai tanfolyam fiataloknak : 13 előadás : Stuttgart, 1922. október 3-15. / Rudolf Steiner ; [ford. Kellner Ágnes]. - [Budapest] : Genius [!M. Antropozófiai Társ.], [2002]. - 195 p. ; 20 cm. - (Waldorf sorozat, ISSN 1219-1868)
ISBN 963-202-224-6 fűzött : ár nélkül
371.4 *** 133.25
[AN 940503]
MARC

ANSEL
UTF-8228 /2003.
Takács Viola
   A Galois-gráfok pedagógiai alkalmazása / Takács Viola. - [Pécs] : [Iskolakultúra], cop. 2000. - 197 p. : ill. ; 20 cm. - (Iskolakultúra, ISSN 1586-202X ; 6.)
Bibliogr.: p. 197.
ISBN 963-00-4783-7 fűzött : 1600,- Ft
37 *** 519.17-7
[AN 803154]
MARC

ANSEL
UTF-8229 /2003.
   Történelem : tanári kincsestár : [segédanyagok és ötletek a tanórához] / ... szerk. Vilmosné Risai Mária, Ujvári Pál. - Budapest : Raabe, 2000. - Cserelapos mappa : ill., részben színes, részben térk. ; 32 cm
Számozott kapcsos borítóban. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-86123-2-0 kötött : ár nélkül
372.893(072)
[AN 800190]
MARC

ANSEL
UTF-8230 /2003.
Vass Krisztina
   Iskolába készülök : foglalkoztató 5-6 éves óvodásoknak / Vass Krisztina, Tóthné Pánya Marianna, Dospoly Istvánné ; [... ill. Karácsonyi György]. - Debrecen : Tóth Kvkereskedés, [2002]. - 112 p. : ill., színes, részben kotta ; 34 cm
Bibliogr.: p. 111.
ISBN 963-9371-74-2 kötött : ár nélkül
372.367(076)
[AN 940759]
MARC

ANSEL
UTF-8231 /2003.
Vinkovits László
   A bakonysárkányi iskola története, 1750-2000 / Vinkovits László. - Bakonysárkány : Ált. Isk., 2000. - 44 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-00-4294-0 fűzött : ár nélkül
Általános Iskola (Bakonysárkány)
373.3(439-2Bakonysárkány)(091)
[AN 801259]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

232 /2003.
   100 éves a Magyar Labdarúgó Szövetség, 1901-2000 / [főszerk. Thaly Zoltán] ; [a szerkesztésben résztvett Berzi Sándor et al.]. - Budapest : MLSZ : Szókincs, 2000. - 260 p. : ill., részben színes ; 31 cm
ISBN 963-86106-1-1 kötött : ár nélkül
Magyar Labdarúgó Szövetség.
796.332(439)(091) *** 061.2(439-2Bp.)
[AN 803390]
MARC

ANSEL
UTF-8233 /2003.
   A dél-alföldi régió turisztikai kézikönyve. - Gyula : Dél-alföldi Gyógy- és Termálfürdők Közhasznú Egyes., 2000. - [4], 164 p., [4] t. : ill., színes ; 24 cm. - (Az Alföld turizmusáért, ISSN 1585-8790)
Lezárva: 2000. máj. 1. - Írta Aranyossy Mihály et al.
ISBN 963-00-6218-6 * fűzött : ár nélkül
379.85(439.155) *** 338.48(439.155)
[AN 802604]
MARC

ANSEL
UTF-8234 /2003.
Guide to the Camarilla (magyar)
   Útmutató a Kamarillához : vérrel öntözött rózsák : [kiegészítő könyv a Vámpírok bálja szerepjátékhoz] / [szerk. Cynthia Summers] ; írták Richard E. Dansky [et al.] ; [ford. Horváth Norbert]. - Budapest : Delta Vision, [2001]. - 224 p. : ill. ; 28 cm
ISBN 963-00-4535-4 kötött : 3990,- Ft
793.9
[AN 803388]
MARC

ANSEL
UTF-8235 /2003.
Jakab Zsolt (1972-)
   Kínok kínja : fantasztikus játékkönyv / William McGregor ; [... ill. Zubály Sándor és Balogh István]. - [Debrecen] : Cherubion, 2002. - [183] p. : ill. ; 18 cm. - (Harcos képzelet, ISSN 1216-4968 ; 46.)
ISBN 963-9346-69-1 fűzött : 798,- Ft
793/794(0:82-31)
[AN 940538]
MARC

ANSEL
UTF-8236 /2003.
Kassai Lajos
Lovasíjászat (német)
   Bogenschiessen vom Pferd / Kassai Lajos. - Budapest : Püski, cop. 2002. - 171, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9337-80-3 * kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-937-80-3)
799.322.2 *** 798.28
[AN 939783]
MARC

ANSEL
UTF-8237 /2003.
Méhes Károly (1965-)
   Forma-1-es kalandok : a leggyorsabbak világa, a leghihetetlenebb történetek / Méhes Károly. - Pécs : Alexandra, [2002]. - 191 p., : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 963-368-284-3 fűzött : ár nélkül
796.71(100)
[AN 940568]
MARC

ANSEL
UTF-8238 /2003.
Széchenyi Zsigmond (1898-1967)
   Afrikai tábortüzek : vadásznapló-kivonatok, 1932-1934 / Széchenyi Zsigmond ; [a szerző felvételeivel]. - Budapest : M. Kvklub, 2002. - 131 p., [16] t. : ill. ; 22 cm
Megj. "Elefántország" címmel is
ISBN 963-547-771-6 kötött : ár nélkül
799.2(6)(0:82-94)
[AN 940605]
MARC

ANSEL
UTF-8239 /2003.
Szerb László (1927-1997)
   Legkedvesebb vadászemlékeim / Szerb László ; [szerk. Szerb László, Szerb György]. - [S.l.] : Magánkiad., 2000. - 138 p., [8] t.fol. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-440-208-9 fűzött : ár nélkül
799.2(0:82-94)
[AN 803431]
MARC

ANSEL
UTF-8240 /2003.
Tóth Attila
   Korszerű labdarúgó gyakorlatok mindenkinek : módszertani kézikönyv / Tóth Attila ; [kiad. a Zala Megyei Önkormányzat Pedagógiai Intézete]. - Pacsa [!Zalaegerszeg] : Zala M. Önkormányzat Ped. Int., 2000. - 97 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 963-00-5689-5 fűzött : ár nélkül
796.332.015
[AN 802565]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

241 /2003.
   25 éves az Ifjúsági Ház : Pécs, Nagy Lajos Király u. 13. - [Pécs] : [IH], [2001]. - [43] p. : ill., részben színes ; 20 cm
Borítócím: 25 éves az IH
ISBN 963-00-6173-2 * fűzött : ár nélkül
Ifjúsági Ház (Pécs)
73/76(439)(092) *** 061.4(439-2Pécs)
[AN 802937]
MARC

ANSEL
UTF-8242 /2003.
Berény Róbert (1887-1953)
Művek (vál.)
   Berény Róbert a Magyar Tudományos Akadémián : Magyar Tudományos Akadémia Művészeti Gyűjteménye ... Budapest ... 2000. május - december / [a kiállítást rend. és a katalógust összeáll. Majoros Valéria]. - Budapest : [MTA Művtört. Kut. Int.], 2000. - 19 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Közread. a Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutató Intézet
ISBN 963-7381-70-8 fűzött : ár nélkül
75(439)(092)Berény_R. *** 061.4(439-2Bp.)"2000"
[AN 803541]
MARC

ANSEL
UTF-8243 /2003.
Borbás Tibor (1942-1995)
Művek (vál.)
   Borbás Tibor : Munkácsy- és Aranydiploma-díjas szobrászművész / [... szerk. Forgó Margit és Borbás Dorka] ; [a fotókat kész. Vass Kálmán et al.]. - Budapest : L'Art Kft., 2002. - 102 p. : ill. ; 23x23 cm
ISBN 963-204-060-0 kötött : ár nélkül
Borbás Tibor (1942-1995)
73(439)(092)Borbás_T.
[AN 940006]
MARC

ANSEL
UTF-8244 /2003.
Deák Varga Dénes
   Somogy megye kápolnái / Deák Varga Dénes ; [kiad. a Civitas BT]. - Kaposvár : Civitas BT, 2002. - 80 p. : ill., színes, részben térk. ; 24 cm
ISBN 963-00-8632-8 kötött : ár nélkül
Somogy (megye)
726.52(439.123)
[AN 940551]
MARC

ANSEL
UTF-8245 /2003.
   Domonkos Béla = Béla Domonkos sculptor. - Kiskunlacháza : [Magánkiad.], 2001. - 86 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 963-440-170-8 * fűzött : ár nélkül
Domonkos Béla (1934-)
73(439)(092)Domonkos_B.
[AN 802724]
MARC

ANSEL
UTF-8246 /2003.
Donáth Péter (1938-1996)
Művek (vál.)
   Donáth Péter, 1938-1996 : [Székesfehérvár, Szent István Király Múzeum, 1998. június 27 - augusztus 30.] / [a katalógus és a kiállítás anyagát vál. és szerk. , a kiállítást rend. Sasvári Edit, Százados László] ; [a színházi fejezet adattárát összeáll. Géger Melinda] ; [tanulmányok Andrási Gábor et al.]. - Székesfehérvár : Szt. István Király Múz., [2001]. - 163 p. : ill., részben színes ; 29 cm. - (Szent István Király Múzeum közleményei, D. sor.,, ISBN 1216-5697 ; ; 260.)
Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.: p. 76-78.
ISBN 963-7390-87-1 fűzött : ár nélkül
73/76(439)(092)Donáth_P. *** 792(439)(092)Donáth_P. *** 061.4(439-2Székesfehérvár)
[AN 803255]
MARC

ANSEL
UTF-8247 /2003.
Gondán Gertrúd (1970-)
Művek (vál.)
   Gondán Gertrúd. - [Budapest] : [Magánkiad.], 2000. - [33] p. : ill., színes ; 24 cm
Katalógus
ISBN 963-440-206-2 * fűzött : ár nélkül
748(439)(092)Gondán_G.
[AN 802650]
MARC

ANSEL
UTF-8248 /2003.
   Gyöngyvarázs. - Szeged : [Printker Plus Rt. Gyöngy V.], 1996-. - 24 cm
ISBN 963-04-7145-0 fűzött : ár nélkül
746.5
[AN 217677]
MARC

ANSEL
UTF-8


   8., Kedvenceink / Arnóczky Ilona ; [rajz, fotók Kucsera Ferenc] ; [versek Kucsera Veronika]. - 2000. - 111 p., [6] t. : ill., részben színes
ISBN 963-00-4299-1
746.5
[AN 801308] MARC

ANSEL
UTF-8249 /2003.
   Herczeg István. - Eger : Herczeg I., [2001]. - [24] p. : ill., főként színes ; 30 cm
Katalógus. - Magyar, német és angol nyelven
ISBN 963-440-214-3 * fűzött : ár nélkül
Herczeg István (1949-)
75(439)(092)Herczeg_I.
[AN 803542]
MARC

ANSEL
UTF-8250 /2003.
Horváth Iván (1935-)
   Az alkotóművészek múltja és jelene Solymáron / Horváth Iván ; Solymár Alkotóművészetéért Alapítvány kiadványa. - [Solymár] : Solymár Alkotóművészetéért Alapítvány, 2002. - 48 p. : ill., színes ; 20 cm
Fűzött : ár nélkül
73/76(439-2Solymár)(092)
[AN 939796]
MARC

ANSEL
UTF-8251 /2003.
   Kastély rezonancia : Gödöllői Iparművészeti Műhely, 2000-2001 = Castle resonance : the Gödöllő Studio of Applied Arts, 2002-2001 / [szerk. Remsey Flóra]. - [Gödöllő] : [Gödöllői Iparműv. Műhely], 2000. - [32] p. : ill., színes ; 30 cm. - (A Gödöllői Iparművészeti Műhely katalógusa, ISSN 1585-2482 ; 2.)
Wehner Tibor előszavával
ISBN 963-00-5989-4 * fűzött : ár nélkül
745(439-2Gödöllő) *** 061.28(439-2Gödöllő)
[AN 802747]
MARC

ANSEL
UTF-8252 /2003.
   Kisgrafika 2000 : [Vigadó Galéria, Budapest, 2000. X. 26 - XI. 12.] = Small graphic forms / [szerk. Butak András] ; [rend., kiad. a Magyar Grafikusművészek Szövetsége]. - [Budapest] : M. Grafikusműv. Szövets., [2001]. - [150] p. : ill. ; 15 cm
Kiállítási katalógus. - Példányszám: 700
ISBN 963-00-3918-4 fűzött : ár nélkül
76(4) *** 061.4(439-2Bp.)"2000"
[AN 802109]
MARC

ANSEL
UTF-8253 /2003.
Leonardo da Vinci
   Válogatott írások : ízelítő a polihisztor életművéből / Leonardo da Vinci ; vál. Csorba F László ; ford. Krivácsi Anikó. - Budapest : Typotex, 2002. - 231 p. : ill. ; 17 cm
Bibliogr.: p. 215-216.
ISBN 963-9326-43-7 kötött : 1650,- Ft
7.01 *** 081
[AN 940643]
MARC

ANSEL
UTF-8254 /2003.
   Millenniumi kiállítás a dunaszerdahelyi Kortárs Magyar Galéria anyagából : Budapest, Olof Palme Ház, 2000. augusztus 10-27. - [Budapest] : [MAOE], [2000]. - 20 p. : ill., színes ; 30 cm
Bev. Pogány Gábor. - Közread. a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete. - A bevezető magyar, szlovák és angol nyelven
ISBN 963-00-6505-3 * fűzött : ár nélkül
Kortárs Magyar Galéria (Dunajská Streda)
73/76(=945.11)(437.6) *** 061.4(439-2Bp.)"2000"
[AN 803550]
MARC

ANSEL
UTF-8255 /2003.
Németh János (1934-)
   Gyökerek : gondolatok családról, mesterségről, művészetről = Roots : thoughts about the family, profession and arts = Würzeln : Gedanken über Familie, Handwerk, Kunst / Németh János ; [a ... fotókat kész. Cservenka György et al.] ; [közread. a Zala Megyei Múzeumok Igazgatósága]. - Zalaegerszeg : Zala M. Múz. Ig., 2002. - 159 p. : ill., részben színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. 143-147. - Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 963-7205-27-6 kötött : ár nélkül
Németh János (1934-)
738(439)(092)Németh_J.(0:82-94)
[AN 940608]
MARC

ANSEL
UTF-8256 /2003.
   A nyírbátori református egyház és templom története / összeáll. Kozma János, Tárnok Ferenc, Csiha-Szegedi István ; kiad. a Nyírbátori Református Egyházközség Presbitériuma. - Nyírbátor : Nyírbátori Ref. Egyhközs., 2000. - 51 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 48-49. - Példányszám: 1000
ISBN 963-00-5343-8 fűzött : ár nélkül
Nyírbátori Református Egyházközség.
726.54(439-2Nyírbátor) *** 908.439-2Nyírbátor
[AN 802706]
MARC

ANSEL
UTF-8257 /2003.
Szabó Ákos András
   Magyar festők és grafikusok életrajzi lexikona / Szabó Ákos András . - Nyíregyháza : NBA K., 2002. - 2 db ; 25 cm
ISBN 963-202-531-8 kötött : ár nélkül
75(439)(092):030 *** 76(439)(092):030
[AN 939949]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A - K. - 687 p.
ISBN 963-202-532-6
75(439)(092):030 *** 76(439)(092):030
[AN 939956] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., L - Zs. - 704 p.
ISBN 963-202-533-4
75(439)(092):030 *** 76(439)(092):030
[AN 939960] MARC

ANSEL
UTF-8258 /2003.
   Tizenkét év kőben és ércben / [szerk. Kerek Attila] ; [szerkbiz. Ványai Éva et al.] ; [fotók Bellányi Tímea, Takács József] ; [kiad. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata]. - Szeged : Önkormányzat, [2002]. - 130 p. : ill., színes ; 23 cm
Előszó angol nyelven is
ISBN 963-202-871-6 fűzött : ár nélkül
725.945(439-2Szeged) *** 73(439)
[AN 939985]
MARC

ANSEL
UTF-8259 /2003.
Tóth Zoltán (1941-)
   Építészet - városépítészet : hagyományok és modernizáció / Tóth Zoltán. - Pécs : Ponte Press, 2001. - 196 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-86028-6-4 kötött : ár nélkül
711.4 *** 72 *** 911.375
[AN 803416]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

260 /2003.
   80 éves a Várpalotai Bányász Kórus : 1920-2000 / [szerk. Petrovics László] ; [a Várpalotai Bányász Kórus Baráti Kör Egyesület kiadványa]. - [Várpalota] : Várpalotai Bányász Kórus Baráti Kör Egyes., [2001]. - 78 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 76-77.
ISBN 963-00-4762-4 fűzött : ár nélkül
Várpalotai Bányász Kórus.
784.087.68.071(439-2Várpalota)
[AN 802670]
MARC

ANSEL
UTF-8261 /2003.
Breuer János (1932-)
   Kodály és kora : válogatott tanulmányok / Breuer János ; [közread. a] Kodály Intézet. - Kecskemét : Kodály Int., 2002. - 260 p. : ill., kotta ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7295-27-5 fűzött : ár nélkül
Kodály Zoltán (1882-1967)
78.071.1(439)Kodály_Z. *** 78(439)"19"
[AN 939892]
MARC

ANSEL
UTF-8262 /2003.
Elias, Norbert
Mozart (magyar)
   Mozart : egy zseni szociológiája / Norbert Elias ; [ford. és az utószót írta Győri László]. - Budapest : Európa, 2000. - 180, [3] p. ; 19 cm. - (Mérleg, ISSN 0231-2433)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-07-6778-3 fűzött : 1100,- Ft
Mozart, Wolfgang Amadeus
78.071.1(436)(092)Mozart,_W._A.
[AN 799085]
MARC

ANSEL
UTF-8263 /2003.
Erdős Jenő (1920-)
   Kórusmuzsika Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében / Erdős Jenő ; [közread. a] Gaudeamus Egyesület. - Nyírpazony : Gaudeamus Egyes., 2002. - 185 p. : ill. ; 24 cm
Példányszám: 500
ISBN 963-202-789-2 fűzött : ár nélkül
784.087.68.071(439.161) *** 78.05(439.161)
[AN 939855]
MARC

ANSEL
UTF-8264 /2003.
   Hangszerműhelyek Magyarországon / [megj. a Magyar Hangszerész Szövetség gondozásában] ; [ford. Takách Gusztáv]. - Budapest : M. Hangszerész Szövets., 2002. - 107 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 963-202-945-3 fűzött : ár nélkül
681.81(439)(091)
[AN 940238]
MARC

ANSEL
UTF-8265 /2003.
Ittzés Mihály (1938-)
   Zoltán Kodály, in retrospect : a Hungarian national composer in the 20th century on the border of East and West / Mihály Ittzés ; [publ. by the] Kodály Institute. - Kecskemét : Kodály Inst., 2002. - VIII, 285 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7295-28-3 fűzött : ár nélkül
Kodály Zoltán (1882-1967)
78.071.1(439)(092)Kodály_Z.
[AN 939917]
MARC

ANSEL
UTF-8266 /2003.
Máté Gabriella
   Panta Rhei / Máté Gabriella, Gy. Dobos Mariann. - Budapest : Garbó K., [2002]. - 164 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Interjúk. - Összefoglalás angol, német és francia nyelven
ISBN 963-204-030-9 fűzött : ár nélkül
Panta Rhei.
78.067.26.036.7(439)Panta_Rhei(047.53)
[AN 939911]
MARC

ANSEL
UTF-8267 /2003.
Radics Éva (1952-)
   Cinfalvától Cinfalváig : Takács Jenő zeneszerző élete és munkássága / Radics Éva. - Budapest : Masszi, 2002. - 221, [2] p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 189-194. - Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 963-9454-15-X fűzött : 1290,- Ft
Takács Jenő (1902-1993)
78.071.1(439)(092)Takács_J.
[AN 940514]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

268 /2003.
   Angol - magyar kéziszótár = English - Hungarian dictionary / [összeáll. a Tárogató BT II. munkaközössége] ; [szerk. Gerencsér Ferenc]. - [Budapest] : Tárogató Kv., [2002]. - 464 p. ; 21 cm
ISBN 963-86071-5-7 kötött : ár nélkül
801.323=20=945.11
[AN 939900]
MARC

ANSEL
UTF-8269 /2003.
   Angol üzleti, gazdasági szaknyelvi gyakorlókönyv = Practise your business English / [szerk. ... Engel Péterné] ; [írta Bán Zsuzsanna et al.] ; [közread. a] KOTK Kft. - [Budapest] : KOTK, [2002]. - 207 p. ; 24 cm
ISBN 963-7782-93-1 fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-7782-81-8)
802.0(078)=945.11 *** 330
[AN 940565]
MARC

ANSEL
UTF-8270 /2003.
Babári Ernő
   Német nyelvtan mindenkinek / Babári Ernő, Babári Ernőné. - Székesfehérvár : Lexika, 2002. - 256 p. ; 20 cm
ISBN 963-9357-15-4 fűzött : 980,- Ft
803.0-5(078)=945.11
[AN 940445]
MARC

ANSEL
UTF-8271 /2003.
Babári Ernő
   Német társalgási gyakorlatok : alap- és középfokú szóbeli nyelvvizsgákra készülőknek / Babári Ernő, Babári Ernőné. - Székesfehérvár : Lexika, cop. 2002. - 208 p. ; 20 cm. - (Irány a nyelvvizsga, ISSN 1589-0155)
ISBN 963-9092-63-0 fűzött : 1064,- Ft
803.0(078)=945.11
[AN 940534]
MARC

ANSEL
UTF-8272 /2003.
Dókus Tünde
   Angol szituációk : feladatok az "A" típusú alap- és középfokú nyelvvizsgákra készülőknek / Dókus Tünde. - Székesfehérvár : Lexika, cop. 2002. - 192 p. ; 20 cm. - (Irány a nyelvvizsga, ISSN 1589-0155)
ISBN 963-9357-11-1 fűzött : 1064,- Ft
802.0(079.1)=945.11
[AN 941096]
MARC

ANSEL
UTF-8273 /2003.
   H. Tóth Imre / [mtárs Markó Alexandra]. - [Budapest] : ELTE Fonetikai Tansz., 2000. - 24 p. : ill. ; 23 cm. - (Magyar nyelvész pályaképek és önvallomások, ISSN 1419-4481 ; 58.)
Bibliogr.: p. 9-22.
ISBN 963-463-407-9 fűzött : ár nélkül
Tóth Imre, H. (1932-)
80.001(439)(092)Tóth_I.,_H. *** 012Tóth_I.,_H.
[AN 804203]
MARC

ANSEL
UTF-8274 /2003.
   Hajdú Péter / [mtárs Csepregi Márta]. - [Budapest] : ELTE Fonetikai Tansz., 2000. - 40 p. : ill. ; 23 cm. - (Magyar nyelvész pályaképek és önvallomások, ISSN 1419-4481 ; 21.)
Bibliogr.: p. 8-28.
ISBN 963-463-410-9 fűzött : ár nélkül
Hajdú Péter (1923-)
80.001(439)(092)Hajdú_P. *** 012Hajdú_P.
[AN 804201]
MARC

ANSEL
UTF-8275 /2003.
Halász Előd (1920-1997)
   Magyar - német kéziszótár = Ungarisch - deutsches Handwörterbuch / Halász Előd, Földes Csaba, Uzonyi Pál. - 2. kiad. - Budapest : Akad. K., 2002. - XLIV, 819 p. ; 24 cm
ISBN 963-05-7879-4 fűzött : ár nélkül
801.323=945.11=30
[AN 939958]
MARC

ANSEL
UTF-8276 /2003.
Halász Előd (1920-1997)
   Német - magyar kéziszótár = Deutsch - ungarisches Handwörterbuch / Halász Előd, Földes Csaba, Uzonyi Pál. - 2. kiad. - Budapest : Akad. K., 2002. - LII, 967 p. ; 24 cm
ISBN 963-05-7880-8 fűzött : ár nélkül
801.323=30=945.11
[AN 939968]
MARC

ANSEL
UTF-8277 /2003.
   Halotti beszéd = Die Grabrede / [a bevezetőt írta és a szöveget gond. ... Madas Edit]. - Budapest : OSZK, 2002. - [9] p. : ill., színes ; 30 cm. - (Margaritae Bibliothecae Nationalis Hungariae, ISSN 1587-8686)
A nyelvemlék hasonmása, betűhű átirata és egykori olvasata. - Kész. az Országos Széchényi Könyvtárban őrzött MNY 1. jelzetű Pray-kódex alapján. - Bibliogr.: p. [9].
ISBN 963-200-440-X fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-200-440)
809.451.1-82"11"
[AN 940742]
MARC

ANSEL
UTF-8278 /2003.
Hernádi Sándor (1927-)
   Helyesírási (verseny)edzés / Hernádi Sándor. - Budapest : Kairosz, 2002. - 196 p. ; 20 cm
ISBN 963-9406-76-7 fűzött : 1800,- Ft
809.451.1-1(076)
[AN 940813]
MARC

ANSEL
UTF-8279 /2003.
Horváth Miklós
   Angol írásbeli : feladatok a középfokú nyelvvizsgákra készülőknek / Horváth Miklós. - Székesfehérvár : Lexika, cop. 2002. - 222 p. ; 20 cm. - (Irány a nyelvvizsga, ISSN 1589-0155)
ISBN 963-9357-10-3 fűzött : 1064,- Ft
802.0(079.1)=945.11
[AN 941123]
MARC

ANSEL
UTF-8280 /2003.
Jovanovic, Dragoslav
Kroatisch Wort für Wort (magyar)
   Kapd elő : horvát : [Assimil társalgási zsebkönyv] / írta Dragoslav Jovanovic ; a magyar változat Kovács Alenka és Krékity Tamás munkája ; ill. J.-L. Goussé. - Budapest : Assimil Hungária, cop. 2002. - 136 p. : ill. ; 15 cm
ISBN 963-8162-26-0 fűzött : ár nélkül
808.62(078)=945.11
[AN 940775]
MARC

ANSEL
UTF-8281 /2003.
   Magyar - angol kéziszótár = A concise Hungarian - English dictionary / [összeáll. a Tárogató BT II. munkaközössége] ; [szerk. Gerencsér Ferenc]. - [Budapest] : Tárogató Kv., [2002]. - 456 p. ; 21 cm
ISBN 963-86071-6-5 kötött : ár nélkül
801.323=945.11=20
[AN 939897]
MARC

ANSEL
UTF-8282 /2003.
   Német - magyar társalgási témák : német anyanyelvűektől : [Prüfungsthemen] / [vál. és szerk. P. V. Alexandre] ; [ford. Túri Éva]. - Budapest : Malex, cop. 2000. - 172 p. ; 21 cm
ISBN 963-00-4475-7 fűzött : ár nélkül
803.0(079.1)=945.11
[AN 940550]
MARC

ANSEL
UTF-8283 /2003.
   "A nyelv ma néktek végső menedéktek..." : küzdelem a magyar nyelvért a három régióban / [... szerk. és a verseket vál. Maróti István és Székely András Bertalan] ; [közread. az] Anyanyelvápolók Szövetsége. - [Budapest] : Anyanyelvápolók Szövetsége, 2002. - 206 p. ; 20 cm
ISBN 963-202-396-X fűzött : ár nélkül
809.451.1-07 *** 342.725(4-11)
[AN 939806]
MARC

ANSEL
UTF-8284 /2003.
   Olasz nyelvi tanulmányok az alkalmazott nyelvészet témaköréből / ... szerk. Luigi Tassoni és Fóris Ágota. - Pécs : Iskolakultúra, 2000. - 213, [2] p. ; 20 cm. - (Iskolakultúra, ISSN 1586-202X ; 5.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-00-5139-7 fűzött : 1600,- Ft
805.0
[AN 803153]
MARC

ANSEL
UTF-8285 /2003.
Olaszy Kamilla
   Neue Wirtschaftsthemen : Lehrbuch für die Mittel- und Oberstufe / Olaszy Kamilla, Pákozdiné Gonda Irén ; [ill. Balázs Piri Balázs]. - Budapest : Holnap, 2002. - 393 p. : ill. ; 24 cm. - (Gazdasági nyelvvizsgakönyvek)
ISBN 963-346-538-9 fűzött : ár nélkül
803.0(079.1)=945.11 *** 33
[AN 940725]
MARC

ANSEL
UTF-8286 /2003.
   Szépe György / [mtárs Pávics Krisztina]. - [Budapest] : ELTE Fonetikai Tansz., 2000. - 46 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Magyar nyelvész pályaképek és önvallomások, ISSN 1419-4481 ; 63.)
Bibliogr.: p. 21-37.
ISBN 963-463-406-0 fűzött : ár nélkül
Szépe György (1931-)
80.001(439)(092)Szépe_Gy. *** 012Szépe_Gy.
[AN 804206]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

287 /2003.
Fried István (1934-)
   Írók, művek, irányok : kalandozások a világ irodalmainak labirintusában / Fried István. - Szeged : Tiszatáj Alapítvány, 2002. - 181 p. ; 19 cm. - (Tiszatáj könyvek, ISSN 1417-314X)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-8496-22-3 fűzött : 980,- Ft
82(091) *** 82.01
[AN 939886]
MARC

ANSEL
UTF-8288 /2003.
   A posztmodern irodalomtudomány kialakulása : a posztstrukturalizmustól a posztkolonialitásig : szöveggyűjtemény / szerk. Bókay Antal [et al.] ; [ford. Angyalosi Gergely et al.]. - Budapest : Osiris, 2002. - 681 p. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
ISBN 963-379-522-2 kötött : 4500,- Ft
82.015.19(091) *** 82.01(100)"19"
[AN 940635]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

289 /2003.
   Zwischen Utopie und Realität : Deutsch - ungarische Literaturbeziehungen im Wandel : die Beiträge des Budapester Symposions vom 21-23. Juni 2000. / hrsg. von Horst Fassel, András F. Balogh und Dezső Szabó. - Budapest : ELTE Germanistisches Inst., 2001. - 225 p. ; 24 cm. - (Budapester Beiträge zur Germanistik, ISSN 0138-905X ; 36.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-463-449-4 fűzött : ár nélkül
894.511(091) *** 820(091) *** 82.01 *** 061.3(439-2Bp.)"2000"
[AN 803445]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

290 /2003.
Allende, Isabel
Retrato en sepia (magyar)
   Elmosódó önarckép / Isabel Allende ; [ford. Latorre Ágnes]. - Budapest : Európa, 2002. - 297, [2] p. ; 24 cm
Regény
ISBN 963-07-7250-7 kötött : 2200,- Ft
860-312.6(83)=945.11
[AN 940507]
MARC

ANSEL
UTF-8291 /2003.
Baillie, Martha
Madame Balashovskaya's apartment (magyar)
   Madame B. titka / Martha Baillie ; [ford. Béresi Csilla]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2002. - 215 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-09-4350-6 fűzött : ár nélkül
820-31(71)=945.11
[AN 940662]
MARC

ANSEL
UTF-8292 /2003.
Bernau, Inga von
Die Legende von Schloss Strehlen (magyar)
   A Strehlen-kastély legendája / Inga von Bernau ; [ford. Csokonay Nóra]. - Budapest : Bastei Budapest, 2001. - 79 p. ; 22 cm. - (Szilvia, ISSN 1215-0231 ; 123.)
Kisregény
ISBN 963-296-438-1 fűzött : 225,- Ft
830-312.5=945.11
[AN 804148]
MARC

ANSEL
UTF-8293 /2003.
Bernau, Inga von
Schicksalsnacht im Märchenschloss (magyar)
   Marokkó legszebb rózsája / Inga von Bernau ; [ford. Balla Judit]. - Budapest : Bastei Budapest, 2001. - 68 p. ; 22 cm. - (Szilvia, ISSN 1215-0231 ; 122.)
Kisregény
ISBN 963-296-434-9 fűzött : 225,- Ft
830-312.5=945.11
[AN 804136]
MARC

ANSEL
UTF-8294 /2003.
Bushnell, Candace
Sex and the city (magyar)
   Szex és New York / Candace Bushnell ; [ford. Szemere Pál]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2002. - 243 p. ; 20 cm
ISBN 963-9421-36-7 fűzött : 1490,- Ft
820-92=945.11 *** 392.6(73-2NewYork) *** 316.472.4(73-2NewYork)
[AN 940533]
MARC

ANSEL
UTF-8295 /2003.
Čehov, Anton Pavlovič
   A Foltosfejű / Csehov ; [ford. Rab Zsuzsa] ; [Zsoldos Vera rajz.]. - Budapest : Móra, 2002. - 44, [3] p. : ill. ; 21 cm. - (Zsiráf könyvek, ISSN 1585-1060)
Tart.: A Foltosfejű ; Vanyka ; Gyerekek. - Elbeszélések. - A ford. A. P. Čehov: Sobranie sočinenij v dvenadcatih tomah (Moskva : Gos. izd. hudožestvennoj literatury, 1954-1957) c. kiad. alapján kész.
ISBN 963-11-7725-4 kötött : ár nélkül
882-32(02.053.2)=945.11
[AN 939853]
MARC

ANSEL
UTF-8296 /2003.
Cookson, Catherine
The thursday friend (magyar)
   A csütörtöki barát / Catherine Cookson ; [ford. Kiss Marianne]. - [Budapest] : Képzőműv. K., cop. 2002. - 302 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-336-895-2 kötött : ár nélkül
820-312.5=945.11
[AN 940485]
MARC

ANSEL
UTF-8297 /2003.
Cunningham, Elaine
Song & sword (magyar)
   Dal és kard / Elaine Cunningham. - Budapest : Delta Vision, [2002]-. - 18 cm
Forgotten realms (keretcím)
820-312.9(73)=945.11
[AN 940804]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Árnyelf / [ford. Vitális Szabolcs]. - [2002]. - 319 p. : ill.
Regény
ISBN 963-9474-05-3 fűzött : 1390,- Ft
820-312.9(73)=945.11
[AN 940702] MARC

ANSEL
UTF-8298 /2003.
Daniels, Lucy
Tiger on the track (magyar)
   Tigris az ösvényen / Lucy Daniels ; [ill. Ann Baum] ; [ford. Tiry Katalin]. - [Budapest] : Passage, cop. 2002. - 158 p. : ill. ; 20 cm. - (Barátaink, az állatok ; ; 7.)
Ifjúsági regény
ISBN 963-228-334-1 fűzött : ár nélkül
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 940841]
MARC

ANSEL
UTF-8299 /2003.
Delinsky, Barbara
Fast courting (magyar)
   Ki szeret a végén? / Barbara Delinsky ; [ford. Bán Rita]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2002. - 254 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-9421-35-9 fűzött : 1290,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 940602]
MARC

ANSEL
UTF-8300 /2003.
Dr. Franks längste Nacht (magyar)
   Rémségek éjszakája : Frank doktor életveszélyben / [ford. Szájer Zoltán]. - Budapest : Bastei Budapest, 2001. - 70 p. ; 22 cm. - (Dr. Stefan Frank, ISSN 0866-2355 ; 124.)
Kisregény
ISBN 963-296-437-3 fűzött : 225,- Ft
830-312.5=945.11
[AN 804167]
MARC

ANSEL
UTF-8301 /2003.
Du bist mein Licht in dunkler Nacht (magyar)
   Te vagy a fény az éjszakában.. : a világtalan Jasmin szerelme / [ford. Mező Hermina]. - Budapest : Bastei Budapest, 2001. - 69 p. ; 22 cm. - (Dr. Stefan Frank, ISSN 0866-2355 ; 125.)
Kisregény
ISBN 963-296-440-3 fűzött : 225,- Ft
830-312.5=945.11
[AN 804158]
MARC

ANSEL
UTF-8302 /2003.
Dürrenmatt, Friedrich
   Válogatott elbeszélések / Friedrich Dürrenmatt. - Budapest : Európa, 2002-. - 19 cm
830-31(494)=945.11 *** 830-32(494)=945.11
[AN 940670]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A bíró és a hóhér / [ford. Adamik Lajos et al.]. - 2002. - 269 p.
ISBN 963-07-7230-2 kötött : 1700,- Ft
830-32(494)=945.11 *** 830-31(494)=945.11
[AN 940698] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A gyanú / [ford. Magyar István, B. Fejér Gizella]. - 2002. - 345, [2] p.
Tart.: A gyanú ; Görög férfi görög nőt keres. - Egys. cím: Der Verdacht ; Grieche sucht Griechin
ISBN 963-07-7231-0 kötött : 1900,- Ft
830-31(494)=945.11
[AN 940706] MARC

ANSEL
UTF-8303 /2003.
   Élők gyönyöre a szerelem : a sokszínű szerelem és erotika a szépirodalomban / [szerk.] Kun János, Kun Jánosné. - Debrecen : Arkadas, 2002. - 256 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-202-963-1 kötött : ár nélkül
82-822=945.11 *** 392.6(0:82-822)
[AN 940762]
MARC

ANSEL
UTF-8304 /2003.
Fairstein, Linda
Likely to die (magyar)
   A halál küszöbén / Linda Fairstein ; [ford. Bori Erzsébet]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2002. - 458 p. ; 18 cm
Regény
ISBN 963-9421-29-4 fűzött : 1490,- Ft
820-312.4(73)=945.11
[AN 940621]
MARC

ANSEL
UTF-8305 /2003.
Faludy György (1910-)
   Európai gyöngyszemek : Faludy György műfordításai az 1930-as évekből. - [Budapest] : M. Világ, 2002. - 77, [2] p. ; 23 cm
ISBN 963-9075-15-9 kötött : ár nélkül
82-14=945.11 *** 894.511.032
[AN 939927]
MARC

ANSEL
UTF-8306 /2003.
Feist, Raymond E.
Krondor (magyar)
   Krondor / Raymond E. Feist. - Budapest : Beholder, 2002-. - 19 cm
Regény
ISBN 963-9399-15-9
820-312.9=945.11
[AN 927325]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], Orgyilkosok / [ford. Lhotsky Barbara]. - 2002. - 331 p. : ill.
Beholder fantasy (keretcím)
ISBN 963-9399-23-X fűzött : 1398,- Ft
820-312.9=945.11
[AN 940557] MARC

ANSEL
UTF-8307 /2003.
Fleming, Gherbod
Predator & Prey: Jury (magyar)
   Vadász és Préda: Az ítélethozó / Gherbod Fleming ; [ford. Kleinheinz Csilla]. - Budapest : Delta Vision, [2002]. - 214 p. ; 19 cm
Regény. - A gerincen számozási adatként: 4/6. - World of darkness (keretcím) ; Werewolf: the apocalypse (keretcím)
ISBN 963-9474-02-9 fűzött : 1190,- Ft
820-312.9(73)=945.11
[AN 939807]
MARC

ANSEL
UTF-8308 /2003.
Gibran, Kahlil
The prophet (magyar, angol)
   A próféta ; A próféta kertje / Khalil Gibran ; [ford. Vadnay Emma, Palásti László] ; [közread. a] Magyar Teozófiai Társulat. - Bilingvis kiad. - [Budapest] : M. Teozófiai Társ., cop. 2002. - [216] pag.var., [28] t.fol. : ill., színes ; 21 cm
Egys. cím: The prophet ; The garden of the prophet. - Magyar és angol nyelven
ISBN 963-85942-6-8 fűzött : ár nélkül
820-96(73).02=945.11 *** 133.25
[AN 940106]
MARC

ANSEL
UTF-8309 /2003.
Gracián y Morales, Baltasar
El Héroe (magyar)
   A Hős / Baltasar Gracián ; [ford. és az utószót írta Csuday Csaba]. - [Budapest] : Palatinus, 2002. - 114, [3] p. ; 19 cm. - (Folyam, ISSN 1589-0112)
ISBN 963-9380-11-3 fűzött : 1590,- Ft
860-84=945.11
[AN 939788]
MARC

ANSEL
UTF-8310 /2003.
Greenwood, Ed
Cormyr (magyar)
   Cormyr - a regény / Ed Greenwood and Jeff Grubb ; [ford. Kollár Emese]. - Budapest : Delta Vision, [2002]. - 495 p. ; 18 cm
Forgotten realms (keretcím)
ISBN 963-9474-03-7 fűzött : 1790,- Ft
820-312.9(71)=945.11
[AN 940561]
MARC

ANSEL
UTF-8311 /2003.
Huysmans, Joris-Karl
À rebours (magyar)
   A különc / Joris-Karl Huysmans ; [ford. Kosztolányi Dezső]. - Szeged : Lazi, cop. 2002. - 199 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-9416-23-1 kötött : 1300,- Ft
840-31=945.11
[AN 939999]
MARC

ANSEL
UTF-8312 /2003.
Johansen, Iris
The killing game (magyar)
   Gyilkos játszma / Iris Johansen ; [ford. Rácz Péter]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2002. - 530 p. ; 18 cm
Regény
ISBN 963-9421-09-X fűzött : 1490,- Ft
820-312.4(73)=945.11
[AN 940442]
MARC

ANSEL
UTF-8313 /2003.
King, J. Robert
Planeshift (magyar)
   Síkváltás : Invázió-ciklus II. kötet / J. Robert King ; [ford. Sziklai István]. - Budapest : Delta Vision, [2002]. - 252 p. : ill. ; 18 cm
Regény. - Magic the gathering (keretcím)
ISBN 963-86280-2-2 fűzött : 1190,- Ft
820-312.9(73)=945.11
[AN 940584]
MARC

ANSEL
UTF-8314 /2003.
Lowell, Elizabeth
Moving target (magyar)
   Mozgó célpont / Elizabeth Lowell ; [ford. Palkó Ágnes]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2002. - 461 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-9421-26-X fűzött : 1490,- Ft
820-312.4(73)=945.11
[AN 940441]
MARC

ANSEL
UTF-8315 /2003.
Millet, Catherine
La vie sexuelle de Catherine M. (magyar)
   Catherine M. szexuális élete / Catherine Millet ; [ford. Tótfalusi Ágnes]. - Budapest : Ulpius-ház, 2002. - 227 p. ; 20 cm
ISBN 963-9348-86-4 fűzött : 1580,- Ft
840-993=945.11 *** 392.6(0:82-94)
[AN 940101]
MARC

ANSEL
UTF-8316 /2003.
Mulisch, Harry
Siegfried (magyar)
   Siegfried : fekete idill / Harry Mulisch ; [ford. Devich Klára]. - Budapest : Európa, 2002. - 173 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-07-7232-9 kötött : 1900,- Ft
839.31-31=945.11
[AN 939887]
MARC

ANSEL
UTF-8317 /2003.
Patterson, James
Suzanne's diary for Nicholas (magyar)
   Suzanne naplója Nicholasnak / [James Patterson] ; [ford. Ágoston Szabina]. - Budapest : Európa, 2002. - 223 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-07-7237-X kötött : 1400,- Ft
820-31(73)=945.11
[AN 939857]
MARC

ANSEL
UTF-8318 /2003.
Perry, Stephani
The umbrella conspiracy (magyar)
   A borzalmak kastélya / Stephani Perry ; [ford. Szente Mihály]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2002. - 279 p. ; 20 cm. - (Sikerfilmek - könyvsikerek, ISSN 1589-0694)
Regény. - Resident evil (keretcím)
ISBN 963-9393-92-4 fűzött : 1290,- Ft
820-312.9(73)=945.11
[AN 940760]
MARC

ANSEL
UTF-8319 /2003.
Rutherfurd, Edward
The forest (magyar)
   Az erdő / Edward Rutherfurd ; [ford. H. Prikler Renáta]. - Pécs : Alexandra, [2002]. - 638 p. ; 22 cm
Regény
ISBN 963-368-202-9 kötött : ár nélkül
820-31=945.11
[AN 939907]
MARC

ANSEL
UTF-8320 /2003.
Shan, Darren
The saga of Darren Shan (magyar)
   Darren Shan regényes története / [ford. F. Nagy Piroska]. - Budapest : Móra, 2001-. - 22 cm
ISBN 963-11-6965-0 *
820-312.9(02.053.2)(417)=945.11
[AN 905201]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5. kv., A halál próbái. - 2002. - 195 p. - (Vámpír könyvek ; ; 5.)
ISBN 963-11-7723-8 kötött : ár nélkül
820-312.9(02.053.2)(417)=945.11
[AN 940821] MARC

ANSEL
UTF-8321 /2003.
Sommer-Bodenburg, Angela
Hanna, Gottes kleinster Engel (magyar)
   Hanna, Isten legkisebb angyala : regény / Angela Sommer-Bodenburg ; [ford. Wintersteinné Német Éva]. - [Nagykanizsa] : Canissa, cop. 2002. - 144 p. ; 20 cm
ISBN 963-9379-16-6 kötött : 1290,- Ft
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 939894]
MARC

ANSEL
UTF-8322 /2003.
Wilmer, Clive
   Végtelen változatok : válogatott versek / Clive Wilmer ; ford. Gömöri György és Szabó T. Anna. - Szeged : JATEPress, 2002. - 80 p. ; 20 cm
ISBN 963-482-583-4 fűzött : ár nélkül
820-14=945.11
[AN 940491]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

323 /2003.
Baxter, Ralph
   A sors gyermekei / Ralph Baxter & Lizard Johnson. - [Debrecen] : Cherubion, 2002. - 283 p. ; 18 cm. - (Osiris könyvek, ISSN 1215-8518 ; 95.)
Regény
ISBN 963-9346-70-5 fűzött : 998,- Ft
894.511-312.9
[AN 940488]
MARC

ANSEL
UTF-8324 /2003.
Benedek Elek (1859-1929)
   A grófkisasszony : válogatott mesék / Benedek Elek. - Debrecen : Tóth Kvkereskedés, [2002]. - 80 p. ; 20 cm
ISBN 963-596-012-3 fűzött : ár nélkül
894.511-34(02.053.2)
[AN 940457]
MARC

ANSEL
UTF-8325 /2003.
Benedek Elek (1859-1929)
   A hétfejű sárkány : válogatott mesék / Benedek Elek. - Debrecen : Tóth Kvkereskedés, [2002]. - 80 p. ; 20 cm
ISBN 963-596-013-1 fűzött : ár nélkül
894.511-34(02.053.2)
[AN 940461]
MARC

ANSEL
UTF-8326 /2003.
Bihon Tibor (1968-)
   A gépisten tévedése / Cristopher Sethfield. - [Debrecen] : Cherubion, 2002. - 213 p. ; 19 cm. - (Halálosztó 2029, ISSN 1585-6259)
Regény
ISBN 963-9346-67-5 fűzött : 898,- Ft
894.511-312.9
[AN 939838]
MARC

ANSEL
UTF-8327 /2003.
Borbás Gabriella Dóra (1973-)
   TEst? : versek / Borbás Gabriella Dóra. - Budapest ; Stuttgart : Rara Avis, 2001. - 60 p. ; 22 cm
ISBN 963-00-5996-7 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 803426]
MARC

ANSEL
UTF-8328 /2003.
Csihák György (1934-)
   Magyar nempolitikai írások / Csihák György ; Zürichi Magyar Történelmi Egyesület kiadványa. - Budapest ; Zürich : ZMTE, 2002. - 50 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-86100-0-X fűzött : ár nélkül
894.511-92
[AN 940281]
MARC

ANSEL
UTF-8329 /2003.
Csordás Gábor (1950-)
   Javítások, rontások : versek, 1982-2002 / Csordás Gábor. - Budapest : Present : Noran, 2002. - 84, [4] p. ; 19 cm
ISBN 963-9356-37-9 kötött : 1200,- Ft
894.511-14
[AN 940855]
MARC

ANSEL
UTF-8330 /2003.
Curonia, Eugenio
   Teoriták / Eugenio Curonia. - Balatonfüred : [Magánkiad.], 2002-. - 19 cm
ISBN 963-440-257-7
894.511-32
[AN 940448]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Hétköznapi gyilkosságok : novellák. - 2002. - 279 p.
ISBN 963-440-258-5 fűzött : 1480,- Ft
894.511-322.4
[AN 940458] MARC

ANSEL
UTF-8331 /2003.
Dolák-Saly Róbert
   Madáretető / Dolák-Saly Róbert. - Budapest : Európa, 2002. - 160 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-07-7229-9 kötött : 2300,- Ft
894.511-7
[AN 940767]
MARC

ANSEL
UTF-8332 /2003.
Dudás Sándor (1941-)
   Pillangók, bölléridőben : versek / Dudás Sándor ; [... ill. Bor István Iván]. - Miskolc : Hajdu Vinpress, 2002. - 135 p. : ill. ; 20 cm. - (Kelet könyvek, ISSN 0238-1974 ; 19.)
ISBN 963-86226-1-X fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 939832]
MARC

ANSEL
UTF-8333 /2003.
Ébert Tibor (1926-)
   Álmomban elbocsátottak : maszkok és hangok / Ébert Tibor ; [Mészáros Mihály grafikáival]. - Budapest : Masszi, 2002. - 141, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9454-08-7 fűzött : 1190,- Ft
894.511-821
[AN 940527]
MARC

ANSEL
UTF-8334 /2003.
Fekete István (1900-1970)
   Csend / Fekete István ; [a szöveget gond. Nagy Alexandra]. - [Budapest] : Szt. Gellért K., [2002]. - 170 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-696-173-5 fűzött : 1100,- Ft
894.511-31
[AN 940478]
MARC

ANSEL
UTF-8335 /2003.
Gaál Zsuzsa
   Kutya élet : képek egy állatotthonról / Gaál Zsuzsa ; Dérczy Péter előszavával. - Budapest : Irod. Kft., 2002. - 121 p. ; 21 cm
ISBN 963-202-373-0 fűzött : 960,- Ft
894.511-32
[AN 940867]
MARC

ANSEL
UTF-8336 /2003.
Gál Béla
   Fityiszt nektek! : újabb 444 aforizma / Gál Béla. - [Nyíregyháza] : Szerző, [2001]. - 30 p. ; 22 cm
ISBN 963-640-917-X fűzött : ár nélkül
894.511-84
[AN 802932]
MARC

ANSEL
UTF-8337 /2003.
Gál Béla
   Hatalom - politika görbe tükörben / Gál Béla. - [Nyíregyháza] : Szerző, 2000. - 77 p. ; 21 cm
ISBN 963-440-031-0 fűzött : ár nélkül
894.511-84 *** 32(0:82-84)
[AN 802934]
MARC

ANSEL
UTF-8338 /2003.
Gál Béla
   Házasság - szerelem görbe tükörben / Gál Béla. - [Nyíregyháza] : Szerző, 2000. - 38 p. ; 21 cm
ISBN 963-440-030-2 fűzött : ár nélkül
894.511-84 *** 392.5(0:82-84) *** 392.6(0:82-84)
[AN 802933]
MARC

ANSEL
UTF-8339 /2003.
   A Göcseji Helikon költőnői / [sajtó alá rend. és a jegyzeteket kész. S. Sárdi Margit]. - Budapest : Universitas, 2002. - 183 p. ; 23 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9104-68-X fűzött : 1340,- Ft
894.511-14(082)
[AN 939873]
MARC

ANSEL
UTF-8340 /2003.
Gyimesi László (1948-)
   Kérdezd meg Bulendát! : sörkeksz a Vakegérből / Gyimesi László. - Budapest : KKDSZ K., 2002. - 91 p. ; 18 cm
ISBN 963-85478-5-5 fűzött : 1000,- Ft
894.511-32 *** 894.511-92
[AN 940705]
MARC

ANSEL
UTF-8341 /2003.
Hegyi Béla (1937-)
   Utólag : versek és mások / Hegyi Béla. - Budapest : Alterra, 2002. - 212 p. ; 21 cm
ISBN 963-9324-31-0 kötött : 1800,- Ft
894.511-821
[AN 939804]
MARC

ANSEL
UTF-8342 /2003.
Illyés Gyula (1902-1983)
   Hűtlen jövő : válogatott versek / Illyés Gyula ; [a vál. Csoóri Sándor munkája]. - Budapest : Nap, 2002. - 429 p. ; 20 cm
ISBN 963-9402-19-2 kötött : 2800,- Ft
894.511-14
[AN 939797]
MARC

ANSEL
UTF-8343 /2003.
Katona B. Katalin
   Brigitta mégis lovakról álmodik : [kis-prózák] / [Katona B. Katalin]. - Budapest : Alterra, 2002. - 78 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9324-29-9 fűzött : 760,- Ft
894.511-3
[AN 940592]
MARC

ANSEL
UTF-8344 /2003.
Kenessey Adrienn
   Bele is lehet halni : köznapi történetek egy prókátornő életéből / Kenessey Adrienn. - [Szombathely] : Szerző, 2000. - 67 p. ; 24 cm
ISBN 963-640-799-1 fűzött : ár nélkül
894.511-36 *** 347.096(0:82-36) *** 894.511-94
[AN 802929]
MARC

ANSEL
UTF-8345 /2003.
Kiss József (1843-1921)
Művek (vál.)
   Kiss József háborús versei / [szerk. Marton Jenőné, Kovács Andrásné, Simor András]. - [Budapest] : Táncsics Gimn., 2002. - 69 p. : ill. ; 24 cm. - (Táncsics-sorozat, ISSN 0236-7920 ; 18.)
Példányszám: 500
ISBN 963-00-9382-0 fűzött : 500,- Ft
894.511-14
[AN 939898]
MARC

ANSEL
UTF-8346 /2003.
Klebelsberg Kuno (1875-1932)
Művek (vál.)
   Klebelsberg munkái. - [Budapest] : Gr. Klebelsberg Kuno Alapítvány, 2000-. - 31 cm. - (A Gróf Klebelsberg Kuno Alapítvány kiadványai)
894.511-84 *** 32(439)(092)Klebelsberg_K.
[AN 802855]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Gróf Klebelsberg Kuno politikai hitvallása / [Klebelsberg Éva bevezetőjével]. - 2000. - 71 p. : ill.
Számozott példány: 500
ISBN 963-03-9490-1 fűzött : ár nélkül
894.511-84 *** 32(439)(092)Klebelsberg_K.
[AN 802859] MARC

ANSEL
UTF-8347 /2003.
Kovács Zoltán (1952-)
   A nyolcvanas évek : irodalmi riportok / Kovács Zoltán, Megyesi Gusztáv ; Keresztury Tibor előszavával. - Budapest : Irod. Kft., 2002. - 175 p. ; 20 cm
ISBN 963-202-374-9 fűzött : 1600,- Ft
894.511-32(082)
[AN 940548]
MARC

ANSEL
UTF-8348 /2003.
Lázár Ervin (1936-)
   Eredeti üzenet / Lázár Ervin ; [kiad. a Művészetek Háza]. - Pécs : Művészetek Háza, 2000. - 47 p. ; 19 cm + CD
Elbeszélések
ISBN 963-00-5089-7 kötött : ár nélkül
894.511-343
[AN 803578]
MARC

ANSEL
UTF-8349 /2003.
Lontay Mária (1928-)
   A XX. század gyermeke : [életrajzi regény] / Lontay Mária. - Budapest : Alterra, 2002. - 132 p. ; 21 cm
ISBN 963-9324-30-2 fűzött : 1300,- Ft
Lontay Mária (1928-)
894.511-312.6
[AN 940546]
MARC

ANSEL
UTF-8350 /2003.
Lőrincz Veronika
   Boldogságra éhezve : egy betegség története / Lőrincz Veronika. - [Budapest] : Medicina, 2002. - 201 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-242-771-8 fűzött : ár nélkül
894.511-94 *** 616.33-008.4(0:82-94)
[AN 940509]
MARC

ANSEL
UTF-8351 /2003.
Lovas István (1945-)
   D-209 és kora / Lovas István. - [Budapest] : Kairosz, cop. 2002. - 270 p. ; 20 cm
ISBN 963-9406-90-2 fűzött : 2300,- Ft
Medgyessy Péter (1942-)
894.511-92
[AN 939881]
MARC

ANSEL
UTF-8352 /2003.
Moldova György (1934-)
   Úszóverseny üres medencében : aforizmák / Moldova György ; [... az ill. Kaján Tibor munkája]. - Budapest : Urbis, 2002. - 164, [3] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-9291-31-5 kötött : ár nélkül
894.511-84
[AN 940005]
MARC

ANSEL
UTF-8353 /2003.
Nagy Miklós (1894-1973)
   Karácsonyi üzenet : börtönversek, 1949-1951 / Nagy Miklós. - Pilisszentlélek : Út, Igazság, Élet K., 2000. - 52 p. ; 16 cm
ISBN 963-8283-06-8 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 802486]
MARC

ANSEL
UTF-8354 /2003.
Nemes István (1961-)
   A Káosz démonai / John Caldwell. - [Debrecen] : Cherubion, 2002. - 358 p. ; 21 cm. - (Cherubion fantasy exkluzív, ISSN 1217-6893 ; 49.)
Worluk - a Káosz világa (keretcím)
ISBN 963-9346-68-3 kötött : 1498,- Ft
894.511-312.9
[AN 939889]
MARC

ANSEL
UTF-8355 /2003.
Ördög Ottó
   Tisztelet Ezópusnak : 99 állati mese / Ördögh Ottó ; [ill.] KNL. - Budapest : Móra, 2002. - 124 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-11-7722-X fűzött : ár nélkül
894.511-34
[AN 940283]
MARC

ANSEL
UTF-8356 /2003.
Pálinkás István (1946-)
   Valahol az óceánnál / Pálinkás István ; ill. Pleidell János. - Zalaegerszeg : Pannon Lapok Társ., [2001]. - 24 p. : ill., színes ; 30 cm
Mese, versek
ISBN 963-00-5442-6 fűzött : ár nélkül
894.511-34(02.053.2) *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 802545]
MARC

ANSEL
UTF-8357 /2003.
Pataki Éva (1954-)
   Még egy nő : regény / Pataki Éva. - Budapest : Athenaeum 2000, 2002. - 335 p. ; 20 cm
ISBN 963-9471-12-7 kötött : 1790,- Ft
894.511-312.4
[AN 940632]
MARC

ANSEL
UTF-8358 /2003.
Pető Margit (1935-)
   Fogódzó / Pető Margit ; [a könyvben szereplő alkotásokat Pető Margit ... kész.] ; [kiad. ... a Falvak Kultúráért [!Kultúrájáért] Alapítvány]. - [Budapest] : Adrianus : Falvak Kultúrájáért Alapítvány, [2002]. - 92 p. : ill. ; 20 cm
Versek
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-03-991-1)
894.511-14
[AN 940091]
MARC

ANSEL
UTF-8359 /2003.
Pusztaszeri László (1942-)
   Álltam a hídon : Karády Katalin : drámai monológ / Pusztaszeri László. - Budapest : Nap, 2002. - 41 p. : ill. ; 21 cm. - (Álarcok, ISSN 1217-534X)
ISBN 963-9402-15-X kötött : 1950,- Ft
Karády Katalin (1912-1990)
894.511-27 *** 791.43.071.2(439)(092)Karády_K.
[AN 939928]
MARC

ANSEL
UTF-8360 /2003.
Radnik, Miro
   A világmindenség / Miro Radnik. - Pécs : Alexandra, cop. 2002. - 51 p. : ill., színes ; 29 cm
Mesék
ISBN 963-368-310-6 kötött : ár nélkül
894.511-34(02.053.2)
[AN 940616]
MARC

ANSEL
UTF-8361 /2003.
Sárdi Jenő
   Föllebbezés a magyar néphez / Sárdi Jenő. - [Keszthely] : Szerző, 2001. - 338 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 333-338.
ISBN 963-440-130-9 fűzött : 1800,- Ft
894.511-94
[AN 803409]
MARC

ANSEL
UTF-8362 /2003.
Somorjai Lajos
   Megjártam a Don-kanyart : harctéri napló : Oroszország, 1942-1943 / Somorjai Lajos ; [... szerk. Rácz Árpád] ; [sajtó alá rend. Varga J. János]. - [Budapest] : Rubicon, 2002. - 256 p. : ill. ; 19 cm
Fűzött : 1980,- Ft
894.511-94 *** 355.48(439)"1942/1943"(0:82-94)
[AN 940563]
MARC

ANSEL
UTF-8363 /2003.
Steinné Gruber Katalin
   Vágyködben sejlő Aranyhíd / Steinné Gruber Katalin ; [... vál. és ... szerk. Bella István] ; [... illusztrációit a szerző kész.]. - [Leányfalu] : Szerző, [2002]. - 128 p. : ill. ; 20 cm
Versek
ISBN 963-440-980-6 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 940520]
MARC

ANSEL
UTF-8364 /2003.
Szabó Illés
   Mária gyűrűje : regény / írta Szabó Illés. - Budapest : Ulpius-ház, 2002. - 250 p. ; 20 cm
ISBN 963-9348-91-0 fűzött : 1680,- Ft
894.511-31
[AN 940528]
MARC

ANSEL
UTF-8365 /2003.
Szalontay Zoltán
   Nyírtől Bakonyig : elbeszélések / Szalontay Zoltán. - Dudar : Szalontay Z., [2001]. - 322 p. ; 25 cm
ISBN 963-440-220-8 * fűzött : 1200,- Ft
894.511-32
[AN 803234]
MARC

ANSEL
UTF-8366 /2003.
Szőnyi György Endre (1952-)
   Bédekker / Szőnyi György Endre. - Szeged : Lazi, 2002. - 213 p. ; 20 cm
Tart.: Lengyel történet ; Portugália. - Elbeszélések
ISBN 963-9416-28-2 fűzött : 1200,- Ft
894.511-32
[AN 940652]
MARC

ANSEL
UTF-8367 /2003.
Tamás Menyhért (1940-)
   Bűnfenyítők és befogottak : dráma két felvonásban, elő- és utójátékkal / Tamás Menyhért. - Budapest : Nap, 2002. - 117 p. ; 17 cm
ISBN 963-9402-14-1 kötött : 1500,- Ft
894.511-2(498)
[AN 939839]
MARC

ANSEL
UTF-8368 /2003.
Tolnay Ferenc
   Avantgarden-party / Tolnay Ferenc. - Miskolc : Szerző, 2002. - 94 p. ; 19 cm
Versek
ISBN 963-430-043-X * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-430-043)
894.511-14
[AN 940449]
MARC

ANSEL
UTF-8369 /2003.
Tóth F. Péter
   With new fishes of new times! With new fishes of new times? With new fishes of new times.. : hommage à Fröccsöntő : Tóth F. Péter versei / [graf. Pásztor Zoltán]. - [Szeged] : Messzelátó : Fiatal Szegedi Írók Köre, 2002. - 146 p. : ill. ; 17 cm. - (Ius primae noctis, ISSN 1585-8944)
ISBN 963-202-416-8 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 940646]
MARC

ANSEL
UTF-8370 /2003.
Tugya Gábor
   U. S. Waffen-SS : [egy titkos kísérlet története] / Gabriel McLoad. - Budapest : Totem, 2002. - 203 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-590-184-4 kötött : ár nélkül
894.511-311.3
[AN 939869]
MARC

ANSEL
UTF-8371 /2003.
Vámos Anna (1929-)
   Virrasztás az életünkért : a teljesebb, bölcsebb emberi élethez / Vámos Anna. - Budapest : Accordia, 2002. - 317 p. ; 20 cm
ISBN 963-9242-90-X fűzött : 1200,- Ft
894.511-92 *** 244(0:82-92)
[AN 939831]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

372 /2003.
Langreuter, Jutta
"Hicks" macht Babette (magyar)
   Babette csuklik : Jutta Langreuter meséje / Andrea Hebrock rajz. - Budapest : Egmont-Hungary, 2002. - [28] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-627-762-1 kötött : 1499,- Ft
087.5(084.1)
[AN 940595]
MARC

ANSEL
UTF-8373 /2003.
Parent, Nancy
Pooh's garden (magyar)
   Micimackó kertje / [írta Nancy Parent] ; [ford. Somlai Hédi]. - [Budapest] : Egmont-Hungary, 2000. - Leporelló (12 p.) : ill. ; 17x17 cm. - (Micimackó megmutatja ; ; 1.)
ISBN 963-627-414-2 kötött : 1499,- Ft
087.5(084.1)
[AN 801757]
MARC

ANSEL
UTF-8374 /2003.
Parent, Nancy
Sweet dreams (magyar)
   Szép álmokat! / [írta Nancy Parent] ; [ford. Somlai Hédi]. - [Budapest] : Egmont-Hungary, 2000. - Leporelló (12 p.) : ill., színes ; 17x17 cm. - (Micimackó megmutatja ; ; 2.)
ISBN 963-627-415-0 kötött : 1499,- Ft
087.5(084.1)
[AN 801759]
MARC

ANSEL
UTF-8