MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2003 - 7. évfolyam, 2. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2006

Created at 2007/04/04 19:10:18
by MNBWWW (Vers 1.00 Release,
linked at Mar 28 2007 15:03:03)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok

375 /2003.
   Révai nagy lexikona : az ismeretek enciklopédiája. - Hasonmás kiad. - [Szekszárd] : Babits, 1992-. - 25 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Révai, 1911-1935
ISBN 963-7806-96-2
030
[AN 100154]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. köt., Brutus - Csát. - 2002. - [4], 779 p., [10] t., [57] t.fol. : ill., részben színes, részben térk.
ISBN 963-9015-35-0 kötött : ár nélkül
030
[AN 941538] MARC

ANSEL
UTF-8
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

376 /2003.
   A Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézetei / szerk. Glatz Ferenc. - Budapest : MTA, 2000-. - 24 cm
Példányszám: 1500
ISBN 963-508-235-5 fűzött : ár nélkül
061.6(439) *** 061.12(439)
[AN 805145]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], Atommagkutató Intézet / írta Kovách Ádám. - 16 p.
ISBN 963-508-245-2
Magyar Tudományos Akadémia (Budapest). Atommagkutató Intézet (Debrecen)
539.1 *** 061.6(439-2Debrecen)
[AN 805146] MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], Állatorvos-tudományi Kutatóintézet / írta Mészáros János. - 18 p.
ISBN 963-508-244-4
Magyar Tudományos Akadémia (Budapest). Állatorvos-tudományi Kutatóintézet.
619 *** 061.6(439-2Bp.)
[AN 805150] MARC

ANSEL
UTF-8


   [3.], Balatoni Limnológiai Kutatóintézet / írta Herodek Sándor, Elekes Károly. - 17 p.
ISBN 963-508-248-7
Magyar Tudományos Akadémia (Budapest). Balatoni Limnológiai Kutatóintézet (Tihany)
061.6(439-2Tihany) *** 556.55
[AN 805152] MARC

ANSEL
UTF-8


   [4.], Csillagászati Kutatóintézet / írta Balázs Lajos. - 18 p.
ISBN 963-508-253-3
Magyar Tudományos Akadémia (Budapest). Csillagászati Kutatóintézet.
52 *** 061.6(439-2Bp.)
[AN 805154] MARC

ANSEL
UTF-8


   [5.], Filozófiai Intézet / írta Horváth Pál. - 22 p.
ISBN 963-508-239-8
Magyar Tudományos Akadémia (Budapest). Filozófiai Intézet.
1 *** 061.6(439-2Bp.)
[AN 805155] MARC

ANSEL
UTF-8


   [6.], Földtudományi Kutatóközpont : Földrajztudományi Kutatóintézet, Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet, Geokémiai Kutatólaboratórium / Marosi Sándor, Verő József, Póka Teréz. - 61 p.
ISBN 963-508-264-9
Magyar Tudományos Akadémia (Budapest). Földtudományi Kutatóközpont.
528 *** 061.6(439-2Bp.) *** 061.6(439-2Sopron) *** 91 *** 550
[AN 805158] MARC

ANSEL
UTF-8


   [7.], Irodalomtudományi Intézet / írta Bodnár György. - 35 p.
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-508-260-6
Magyar Tudományos Akadémia (Budapest). Irodalomtudományi Intézet.
82 *** 061.6(439-2Bp.)
[AN 805159] MARC

ANSEL
UTF-8


   [8.], Jogtudományi Intézet / írta Péteri Zoltán. - 15 p.
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-508-241-X
Magyar Tudományos Akadémia (Budapest). Jogtudományi Intézet.
34 *** 061.6(439-2Bp.)
[AN 805160] MARC

ANSEL
UTF-8


   [9.], Kémiai Kutatóközpont : Kémiai Intézet, Anyag- és Környezetkémiai Kutatólaboratórium, Izotóp- és Felületkémiai Intézet / Vinkler Péter, Szépvölgyi János, Tétényi Pál. - 67 p.
ISBN 963-508-250-9
Magyar Tudományos Akadémia (Budapest). Kémiai Kutatóközpont.
54 *** 061.6(439-2Bp.)
[AN 805161] MARC

ANSEL
UTF-8


   [10.], Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet / írta Szabó Dezső. - 14 p.
ISBN 963-508-251-7
Magyar Tudományos Akadémia (Budapest). Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet.
61 *** 061.6(439-2Bp.)
[AN 805163] MARC

ANSEL
UTF-8


   [11.], Közgazdaságtudományi Kutatóközpont / írta Kovács János Mátyás, Koltay Jenő, Ványai Judit. - 23 p.
ISBN 963-508-240-1
Magyar Tudományos Akadémia (Budapest). Közgazdaságtudományi Kutatóközpont.
33 *** 061.6(439-2Bp.)
[AN 805165] MARC

ANSEL
UTF-8


   [12.], Központi Fizikai Kutatóintézet : Központi Fizikai Kutatóintézet 1950-91, Atomenergiai Kutatóintézet, Mérés- és Számítástechnikai Kutatóintézet 1992-97, Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézet, Részecske- és Magfizikai Kutatóintézet, Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézet / [Jéki László et al.]. - 170 p.
ISBN 963-508-263-0
Magyar Tudományos Akadémia (Budapest). Központi Fizikai Kutató Intézet.
53 *** 061.6(439-2Bp.)
[AN 805166] MARC

ANSEL
UTF-8


   [13.], Mezőgazdasági Kutatóintézet / írta Veisz Ottó. - 20 p.
ISBN 963-508-246-0
Magyar Tudományos Akadémia (Budapest). Mezőgazdasági Kutató Intézet (Martonvásár)
63 *** 061.6(439-2Martonvásár)
[AN 805167] MARC

ANSEL
UTF-8


   [14.], Művészettörténeti Kutatóintézet / írta Tímár Árpád. - 19 p.
ISBN 963-508-236-3
Magyar Tudományos Akadémia (Budapest). Művészettörténeti Kutatóintézet.
061.6(439-2Bp.) *** 7
[AN 805182] MARC

ANSEL
UTF-8


   [15.], Néprajzi Kutatóintézet / írta Flórián Márta, Paládi-Kovács Attila. - 16 p.
ISBN 963-508-259-2
Magyar Tudományos Akadémia (Budapest). Néprajzi Kutatóintézet.
39 *** 061.6(439-2Bp.)
[AN 805186] MARC

ANSEL
UTF-8


   [16.], Növényvédelmi Kutatóintézet / írta Gáborjányi Richard. - 22 p.
ISBN 963-508-247-9
Magyar Tudományos Akadémia (Budapest). Növényvédelmi Kutatóintézet.
632 *** 061.6(439-2Bp.)
[AN 805187] MARC

ANSEL
UTF-8


   [17.], Nyelvtudományi Intézet / írta Kiss Lajos. - 14 p.
ISBN 963-508-257-6
Magyar Tudományos Akadémia (Budapest). Nyelvtudományi Intézet.
80 *** 061.6(439-2Bp.)
[AN 805189] MARC

ANSEL
UTF-8


   [18.], Ökológiai és Botanikai Kutatóintézet / írta Borhidi Attila, Galántai Miklós. - 14 p.
Bibliogr.: p. 13-[15].
ISBN 963-508-249-5
Magyar Tudományos Akadémia (Budapest). Ökológiai és Botanikai Kutatóintézet (Vácrátót)
58 *** 574 *** 061.6(439-2Vácrátót)
[AN 805190] MARC

ANSEL
UTF-8


   [19.], Politikai Tudományok Intézete / írta Balogh István. - 14 p.
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-508-237-1
Magyar Tudományos Akadémia (Budapest). Politikai Tudományok Intézete.
32 *** 061.6(439-2Bp.)
[AN 805193] MARC

ANSEL
UTF-8


   [20.], Pszichológiai Kutatóintézet / írta László János. - 12 p.
ISBN 963-508-243-6
Magyar Tudományos Akadémia (Budapest). Pszichológiai Kutatóintézet.
159.9 *** 061.6(439-2Bp.)
[AN 805194] MARC

ANSEL
UTF-8


   [21.], Régészeti Intézet / írta Török László. - 23 p.
ISBN 963-508-242-8
Magyar Tudományos Akadémia (Budapest). Régészeti Intézet.
903/904 *** 061.6(439-2Bp.)
[AN 805196] MARC

ANSEL
UTF-8


   [22.], Regionális Kutatások Központja / írta Horváth Gyula. - 15 p.
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-508-238-X
Magyar Tudományos Akadémia (Budapest). Regionális Kutatások Központja (Pécs)
332.1 *** 353 *** 061.6(439-2Pécs)
[AN 805198] MARC

ANSEL
UTF-8


   [23.], Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet / írta Csirmaz Erzsébet. - 16 p.
ISBN 963-508-254-1
Magyar Tudományos Akadémia (Budapest). Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet.
51 *** 061.6(439-2Bp.)
[AN 805199] MARC

ANSEL
UTF-8


   [24.], Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet / írta Strehó Mária, Szász Áron. - 23 p.
ISBN 963-508-252-5
Magyar Tudományos Akadémia (Budapest). Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet.
681.3 *** 681.5 *** 061.6(439-2Bp.)
[AN 805200] MARC

ANSEL
UTF-8


   [25.], Szegedi Biológiai Központ : Biofizikai Intézet, Biokémiai Intézet, Enzimológiai Intézet, Genetikai Intézet, Növénybiológiai Intézet / írta Chikán Ágnes. - 55 p.
ISBN 963-508-255-X
Magyar Tudományos Akadémia (Budapest). Szegedi Biológiai Központ.
57 *** 061.6(439-2Szeged)
[AN 805201] MARC

ANSEL
UTF-8


   [26.], Szociológiai Kutatóintézet / írta Tamás Pál, Tibori Tímea. - 24 p.
ISBN 963-508-262-2
Magyar Tudományos Akadémia (Budapest). Szociológiai Kutatóintézet.
316 *** 061.6(439-2Bp.)
[AN 805202] MARC

ANSEL
UTF-8


   [27.], Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet / írta Várallyay György, Németh Tamás. - 20 p.
ISBN 963-508-261-4
Magyar Tudományos Akadémia (Budapest). Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet.
061.6(439-2Bp.) *** 631.4 *** 631.82
[AN 805204] MARC

ANSEL
UTF-8


   [28.], Világgazdasági Kutatóintézet / írta Inotai András. - 27 p.
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-508-256-8
Magyar Tudományos Akadémia (Budapest). Világgazdasági Kutatóintézet.
339.9 *** 061.6(439-2Bp.)
[AN 805207] MARC

ANSEL
UTF-8


   [29.], Zenetudományi Intézet / írta Tallián Tibor. - 21 p.
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-508-258-4
Magyar Tudományos Akadémia (Budapest). Zenetudományi Intézet.
78 *** 061.6(439-2Bp.)
[AN 805208] MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

377 /2003.
   Az Alföld ötven éve : adatok és dokumentumok / [írta és összeáll. Simon Zoltán]. - Debrecen : Alföld Szerk., 2000. - 78 p. ; 21 cm
Példányszám: 250
ISBN 963-00-4251-7 fűzött : ár nélkül
Alföld, ISSN 0401-3174
070(439)Alföld *** 82
[AN 804536]
MARC

ANSEL
UTF-8378 /2003.
   Magyar sajtóbibliográfia, 2001 : a harmadik évezred első évének magyarországi periodikumai = Bibliography of Hungarian periodicals, 2001 : Hungarian periodicals in the first year of the third millennium / szerk. Nagy Anikó ; [... összeáll. Bogláriné Soponyai Andrea et al.] ; [közread. az] Országos Széchényi Könyvtár. - Budapest : OSZK, 2002. - VIII, 622 p. ; 24 cm
Lezárva: 2002. júl. 3. - Az évezredindító hazai időszaki sajtó (cvált.). - A bev. angol nyelven is
ISBN 963-200-445-0 fűzött : ár nélkül
070(439)"2001":016 *** 050(439)"2001":016
[AN 941544]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

379 /2003.
Bujka Antal
   Ymola : egy médium igaz történetei / Bujka Antal, Hegedűs Piroska. - Kistarcsa : STB Kv., cop. 2000. - 142, [2] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-9266-44-2 fűzött : ár nélkül
133.9
[AN 803989]
MARC

ANSEL
UTF-8380 /2003.
Goldberg, Bruce
Protected by the light (magyar)
   Energiavámpírok : a lelki önvédelem alapvető technikái / Bruce Goldberg ; [ford. Pordán Ferenc]. - Budapest : Édesvíz, 2002. - 302 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-528-609-0 fűzött : 1990,- Ft
133.25
[AN 941392]
MARC

ANSEL
UTF-8381 /2003.
Müller Péter (1936-)
   Kígyó és kereszt / Müller Péter. - Budapest : Édesvíz, 2002. - 361, [4] p. : ill. ; 20 cm. - (Üzenetek a szellemvilágból, ISSN 1216-5417)
Fűzött : 1890,- Ft (hibás ISBN 963-528-172-2)
133.25
[AN 940933]
MARC

ANSEL
UTF-8382 /2003.
Papp Eszter (1882-1977)
   Ezoteriák : a "Névtelen szellem" kinyilatkoztatásai Eszter médium útján azok számára, akik az igazság benső lényegének mélységeibe behatolni képesek. - 2. kiad. - Budapest : Konstantin, 2000-. - 20 cm. - (A "Névtelen Szellem" bölcsészete)
ISBN 963-640-902-1
133.25
[AN 803082]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2000. - 266 p.
ISBN 963-640-903-X fűzött : ár nélkül
133.25
[AN 803084] MARC

ANSEL
UTF-8383 /2003.
Walsch, Neale Donald
Conversations with God (magyar)
   Beszélgetések Istennel : szokatlan párbeszéd / Neale Donald Walsch ; [ford. Ambrose Montanus et al.]. - Budapest : Édesvíz, 2003-. - 21 cm
133.25 *** 304.9
[AN 941192]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. kv. - 2003. - 203 p.
ISBN 963-528-612-0 fűzött : 1790,- Ft
248.215 *** 244
[AN 941193] MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

384 /2003.
   Ahogy mi láttuk a Tiszát a ciánszennyezés kapcsán.. : riportok a Tiszán és a Szamoson végigvonult cianid-szennyezés hatásairól / [szerk. Sallai R. Benedek] ; [kész. Monoki Ákos et al.]. - Túrkeve : "Nimfea" Természetvédelmi Egyes., 2000. - 142 p. : ill. ; 24 cm. - (Zöldike könyvsorozat, ISSN 1419-7715 ; 4.)
ISBN 963-00-4587-7 fűzött : ár nélkül
504.453.05(439)(282.243.742)
[AN 802874]
MARC

ANSEL
UTF-8385 /2003.
Andrési Pál
   Ásotthalom, Kiss Ferenc Emlékerdő - Láprét / [Andrési Pál]. - [Budapest] : TKM Egyes., 2000. - 16 p. : ill., színes ; 17 cm. - (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, ISSN 0139-245X ; 672.)
Példányszám: 3000
ISBN 963-554-418-9 fűzött : ár nélkül
502.4(439-2Ásotthalom)(036)
[AN 803169]
MARC

ANSEL
UTF-8386 /2003.
Bándi Gyula (1955-)
   Környezetvédelmi kézikönyv / Bándi Gyula. - [4. kiad.]. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2002. - 356 p. ; 19 cm. - (Környezetvédelmi kiskönyvtár, ISSN 1219-3208 ; 1.)
Lezárva: 2002. máj. 31.
ISBN 963-224-663-2 fűzött : ár nélkül
504.03(439) *** 349.6(439)(094)
[AN 941126]
MARC

ANSEL
UTF-8387 /2003.
Boros Tiborné
   Veszélyes hulladékok nemzetközi kereskedelme / Boros Tiborné. - Budapest : OMIKK, 2001. - 32 p. : ill. ; 21 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091)
ISBN 963-593-442-4 fűzött : 1700,- Ft
504.064.47 *** 628.4.045/.047 *** 339.5
[AN 807985]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

388 /2003.
Ferenczi Miklós (1947-)
   Matematikai logika / Ferenczi Miklós. - Budapest : Műszaki Kvk., cop. 2002. - 350 p. ; 24 cm
ISBN 963-16-2870-1 kötött : ár nélkül
510.6(075.8)
[AN 941351]
MARC

ANSEL
UTF-8389 /2003.
Grätzer György (1936-)
   Hálóelméleti függetlenségi tételek / Grätzer György. - [Budapest] : MTA, 2000. - 8 p. : ill. ; 24 cm. - (Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián, ISSN 1419-8959)
Bibliogr.: p. 8.
ISBN 963-508-192-8 fűzött : ár nélkül
512.56
[AN 805058]
MARC

ANSEL
UTF-8390 /2003.
Hadházyné Iszály Katalin
   Operációkutatás gazdasági feladatokkal : a gazdálkodási, mezőgazdasági mérnöki és a mezőgazdasági gépészmérnöki szakos hallgatók részére / Hadházyné Iszály Katalin ; [táblázatokat, szövegeket szerk. Bodáné Kiss Edit ; [közread. a] Nyíregyházi Főiskola Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Gazdaságmódszertani Tanszék. - Budapest : Hadco, 2000-. - 24 cm
ISBN 963-00-4938-4
519.8(075.8)
[AN 801274]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2000. - 151 p.
ISBN 963-00-4939-2 fűzött : ár nélkül
519.8(075.8)
[AN 801277] MARC

ANSEL
UTF-8391 /2003.
Hatvani László (1943-)
   Differenciálegyenletek megoldásainak stabilitási tulajdonságai / Hatvani László. - [Budapest] : MTA, 2000. - 24 p. ; 24 cm. - (Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián, ISSN 1419-8959)
Bibliogr.: p. 22-24.
ISBN 963-508-193-6 fűzött : ár nélkül
517.958
[AN 805069]
MARC

ANSEL
UTF-8392 /2003.
   Matematika a műszaki főiskolák számára / [... szerk. Oláh Judit]. - 9. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 1997-. - 24 cm
ISBN 963-18-9718-4 *
Főiskola
51(075.8)
[AN 241547]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [4.], Matematikai feladatok / szerk. Scharnitzky Viktor ; [a köt. Gy. Bartha Gyöngyike et al. ... munkája]. - 2002, cop. 1998. - 397 p.
ISBN 963-19-3330-X fűzött : 1997,- Ft
51(075.8)(076)
[AN 941536] MARC

ANSEL
UTF-8393 /2003.
   Matematika a műszaki főiskolák számára / [... szerk. Oláh Judit]. - 14. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2002-. - 24 cm
Főiskolai tankönyv
51(075.8)
[AN 941511]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [3.], Analízis / Kovács József, Takács Gábor, Takács Miklós. - 2002, cop. 1998. - 471 p. : ill.
ISBN 963-19-3491-8 fűzött : 2405,- Ft
517(075.8)
[AN 941512] MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

394 /2003.
Hevesi Imre (1929-)
   Bevezetés az atomfizikába : atomhéjfizika / Hevesi Imre, Szatmári Sándor. - Szeged : JATEPress, 2002. - XIII, 442 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 429-433. - Példányszám: 500
Fűzött : ár nélkül
539.1(075.8) *** 539.142.2(075.8)
[AN 941357]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

395 /2003.
Bérces Tibor (1932-)
   A gyökreakciók sokszínű világa: a reakciók kinetikája és termokémiája / Bérces Tibor. - [Budapest] : MTA, 2000. - 35 p. : ill. ; 24 cm. - (Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián, ISSN 1419-8959)
Bibliogr.: p. 34-35.
ISBN 963-508-209-6 fűzött : ár nélkül
541.124.024 *** 541.11
[AN 805045]
MARC

ANSEL
UTF-8396 /2003.
Hollósi Miklós (1941-)
   Kiroptikai spektroszkópia: változatok egy témára / Hollósi Miklós. - [Budapest] : MTA, 2000. - 17 p. : ill. ; 24 cm. - (Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián, ISSN 1419-8959)
Bibliogr.: p. 16-17.
ISBN 963-508-211-8 fűzött : ár nélkül
543.42
[AN 805073]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

397 /2003.
Árkai Péter (1944-)
   A regionális metamorfózis és jelentősége a Kárpát-medence kéregfejlődésében / Árkai Péter. - [Budapest] : MTA, 2000. - 21 p. : ill. ; 24 cm. - (Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián, ISSN 1419-8959)
Bibliogr.: p. 18-21.
ISBN 963-508-228-2 fűzött : ár nélkül
551.251(1-924.55) *** 552.16(1-924.55)
[AN 805042]
MARC

ANSEL
UTF-8398 /2003.
Géczy Barnabás (1925-)
   Kontinuitás, krízis, katasztrófa az ammoniteszek törzsfejlődésében / Géczy Barnabás. - [Budapest] : MTA, 2000. - 30 p. : ill. ; 24 cm. - (Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián, ISSN 1419-8959)
Bibliogr.: p. 24-30.
ISBN 963-508-232-0 fűzött : ár nélkül
564.53 *** 551.8(439)
[AN 805057]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

399 /2003.
Reisz T. Csaba (1968-)
   Magyarország általános térképének elkészítése a 19. század első évtizedében : Lipszky János és segítői térképészeti vállalkozásának ismertetése / Reisz T. Csaba. - Budapest : Cartofil, 2002. - 512 p., [32] t. : ill., részben színes ; 24 cm + 2 térk.
Bibliogr.: p. 357-375. - Összefoglalás angol, német és szlovák nyelven
ISBN 963-202-327-7 kötött : 5600,- Ft
Lipszky János (1766-1826)
528.9(439)"18" *** 528.9(439)(092)Lipszky_J. *** 912(439)
[AN 942044]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

400 /2003.
Csányi Vilmos (1935-)
   Viselkedés, környezet, gének - etológiai tanulmányok / Csányi Vilmos. - [Budapest] : MTA, 2000. - 56 p. : ill. ; 24 cm. - (Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián, ISSN 1419-8959)
Bibliogr.: p. 51-56.
ISBN 963-508-215-0 fűzött : ár nélkül
591.5
[AN 805047]
MARC

ANSEL
UTF-8401 /2003.
Durrell, Gerald
Golden bats and pink pigeons (magyar)
   Aranydenevérek, rózsaszín galambok / Gerald Durrell ; [ford. Török Gábor] ; Zsoldos Vera rajz. - 5. kiad. - Budapest : Ciceró, [2002], cop. 1985. - 197 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-539-397-0 fűzött : ár nélkül
591.611(698.2)(0:82-992) *** 591.9(698.2)(0:82-992) *** 820-992=945.11
[AN 941091]
MARC

ANSEL
UTF-8402 /2003.
Durrell, Gerald
A zoo in my luggage (magyar)
   Állatkert a poggyászomban / Gerald Durrell ; [ford. Jászay Gabriella] ; Zsoldos Vera rajz. - 5. kiad. - Budapest : Ciceró, [2002], cop. 1985. - 217 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-539-396-2 fűzött : ár nélkül
591.611(671.1)(0:82-992) *** 820-992=945.11
[AN 941030]
MARC

ANSEL
UTF-8403 /2003.
Rimóczi Imre (1947-)
   Gombaválogató / [írta és fényképezte] Rimóczi Imre. - Budapest : Szépia, 1993-. - 20 cm
A 3. kötetet a Tudomány Kiadó, a 4. kötetet a Mazőgazdasági Szaktudás Kiadó adta ki. - Az első köt. kötetjelzés nélkül jelent meg, monografikus leírása: AN 28508
ISBN 963-7849-10-6 *
582.28(036)
[AN 51896]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. - cop. 2000. - 131 p. : ill., színes
ISBN 963-356-285-6 fűzött : ár nélkül
582.28(036)
[AN 800755] MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

404 /2003.
Appleton, Nancy
Lick the sugar habit (magyar)
   Hogyan győzzük le cukorszenvedélyünket / Nancy Appleton ; [ford. Harkai György]. - Budakeszi : Mandala-Véda, cop. 2002. - 232 p. : ill. ; 21 cm. - (Tudományos egyszerűsített gyógyászat, ISSN 1588-6743)
ISBN 963-86202-3-4 fűzött : 1590,- Ft
613.2 *** 641.564 *** 641.852 *** 615.89
[AN 941295]
MARC

ANSEL
UTF-8405 /2003.
   Architektúra és patológia a megismerésben / szerk. Racsmány Mihály, Kéri Szabolcs. - Budapest : BIP, 2002. - 199 p. : ill. ; 24 cm. - (Kognitív szeminárium, ISSN 1588-5402)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-86159-4-X fűzött : 2400,- Ft
616.831 *** 165.194 *** 061.3(439-2Bp.)"2000" *** 159.91
[AN 942080]
MARC

ANSEL
UTF-8406 /2003.
Bakó Tihamér (1955-)
   Verem mélyén : könyv a krízisről / Bakó Tihamér. - 2. jav. kiad. - Budapest : Psycho Art, 2002. - 125 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 121-125.
ISBN 963-202-003-0 fűzött : 1350,- Ft
615.851.13 *** 616.89-072.87
[AN 941112]
MARC

ANSEL
UTF-8407 /2003.
Bauer Győző (1942-)
   Az oxidatív stressz és az antioxidánsok hatása a simaizomszövetekre / Bauer Győző. - [Budapest] : MTA, 2000. - 6 p. ; 24 cm. - (Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián, ISSN 1419-8959)
ISBN 963-508-199-5 fűzött : ár nélkül
615.217.5 *** 577.334
[AN 805044]
MARC

ANSEL
UTF-8408 /2003.
Brassai Zoltán (1935-)
   Végtagkeringési zavarok új kezelési lehetőségei / Brassai Zoltán. - [Budapest] : MTA, 2000. - 17 p. : ill. ; 24 cm. - (Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián, ISSN 1419-8959)
Bibliogr.: p. 16-17.
ISBN 963-508-200-2 fűzött : ár nélkül
617.57/.58-005-08 *** 616.13
[AN 805046]
MARC

ANSEL
UTF-8409 /2003.
Cavalli-Sforza, Luca
Genes, peoples and languages (magyar)
   Genetikai átjáró : különbözőségünk története / Luigi Luca Cavalli-Sforza ; [ford. Tábori Zoltán]. - Budapest : HVG Kv., 2002. - 221 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 211-213.
ISBN 963-7525-24-6 kötött : ár nélkül
572.9 *** 930.85(100) *** 575
[AN 941309]
MARC

ANSEL
UTF-8410 /2003.
Copelan, Rachel
Fell's official know-it-all guide to hypnotism (magyar)
   Hipnoterápia : az ön tökéletes, tömör és teljes körű útmutatója / Rachel Copelan ; [ford. Váradi Judit]. - [Debrecen] : Kinizsi, cop. 2002. - VIII, 248 p. : ill. ; 23 cm. - (Mindentudó kézikönyv, ISSN 1586-8427)
ISBN 963-9160-32-6 fűzött : ár nélkül
615.89 *** 615.851.11
[AN 942108]
MARC

ANSEL
UTF-8411 /2003.
Dornes, Martin
Der kompetente Säugling (magyar)
   A kompetens csecsemő : az ember preverbális fejlődése / Martin Dornes ; ... ford. Vekerdy János. - Budapest : Pont, cop. 2002. - 258, [5] p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 227-258.
ISBN 963-9312-54-1 fűzött : 2280,- Ft
159.922.736.2
[AN 942243]
MARC

ANSEL
UTF-8412 /2003.
   Együtt vagy külön : maradjunk együtt vagy váljunk el? / szerk. Herczog Mária ; [szerzők Barinkai Zsuzsanna et al.]. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2002. - 271 p. ; 21 cm
ISBN 963-224-640-3 fűzött : ár nélkül
159.922.1 *** 176.6 *** 316.472.4 *** 347.62(439)
[AN 941373]
MARC

ANSEL
UTF-8413 /2003.
Freitag, Erhard F.
Kraftzentrale Unterbewusstsein (magyar)
   Az erő benned van! : a tudatalatti hatalma és a pozitív gondolat mágiája / Erhard F. Freitag ; [ford. Sarankó Márta]. - 2. kiad. - Budapest : M. Kvklub, 2002. - 243 p. ; 21 cm
ISBN 963-547-785-6 kötött : ár nélkül
613.865
[AN 941089]
MARC

ANSEL
UTF-8414 /2003.
Friedrich Péter (1936-)
   Fehérjék, enzimek, emlékezet / Friedrich Péter. - [Budapest] : MTA, 2000. - 16 p. : ill. ; 24 cm. - (Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián, ISSN 1419-8959)
Bibliogr.: p. 16.
ISBN 963-508-220-7 fűzött : ár nélkül
159.953 *** 612.821.2 *** 577.112 *** 577.15
[AN 805055]
MARC

ANSEL
UTF-8415 /2003.
Grünebaum, Gabriele
Ich will ein Baby (magyar)
   Gyereket akarok : szülőjelöltek kézikönyve / Gabriele Grünebaum ; [ford. Angster Mária] ; [... ill. Franziska Becker]. - Budapest : Vince K., 2002. - 160 p. : ill., részben színes ; 21x22 cm
ISBN 963-9323-69-1 kötött : 3295,- Ft
612.6 *** 613.88 *** 618.2
[AN 942201]
MARC

ANSEL
UTF-8416 /2003.
Halász László (1933-)
   A freudi művészetpszichológia, Freud, az író / Halász László. - Budapest : Gondolat K. Kör, 2002. - 255 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 236-248.
ISBN 963-9500-16-X * fűzött : 2400,- Ft (hibás ISBN 963-9450-03-0)
Freud, Sigmund
159.9 *** 7.01 *** 830(092)Freud,_S. *** 159.964.26(092)Freud,_S.
[AN 941402]
MARC

ANSEL
UTF-8417 /2003.
   Hatóanyagok, készítmények, terápia / [szerk.] Borvendég János, Váradi András ; [szerzők Borvendég János et al.]. - Budapest : Melinda, 2002. - XXX, 648, [8] p. ; 24 cm
Példányszám: 5000
ISBN 963-85822-2-7 fűzött : ár nélkül
615.2(036)
[AN 942081]
MARC

ANSEL
UTF-8418 /2003.
Hendrix, Harville
Getting the love you want (magyar)
   Pár-bajok és békés megoldások / Harville Hendrix ; [ford. Komló Zoltán] ; [ill. Barka Ferenc]. - 2. kiad. - Budapest : Park, cop. 2002. - 347, [3] p. : ill. ; 20 cm. - (Hétköznapi pszichológia, ISSN 0865-0705)
ISBN 963-530-606-7 fűzött : 1800,- Ft
159.922.1 *** 613.89
[AN 940361]
MARC

ANSEL
UTF-8419 /2003.
Ignácz Piroska
   Gyógy-ír gyarlóságainkra / [írta és az aforizmákat vál.] Ignácz Piroska ; [... az előszót írta Szakács Ferenc]. - Eger : Ignácz Kvk., 2000. - 160 p. ; 21 cm
ISBN 963-86075-0-5 fűzött : 1000,- Ft
159.913
[AN 803629]
MARC

ANSEL
UTF-8420 /2003.
Kalapács János (1955-)
   Ki vagyok én? : iránytű a sikeresebb élethez / Kalapács János. - [Budapest] : X-Level, 2002. - 95 p. ; 27 cm
Bibliogr.: p. 86-95.
ISBN 963-204-070-8 fűzött : ár nélkül
159.9.072 *** 613.865
[AN 942200]
MARC

ANSEL
UTF-8421 /2003.
Lu Zanna
   Lalóka / Lu Zanna. - Zalaegerszeg : Gömbös Kft., [2002]. - 61 p. ; 17 cm. - ("Fehéren feketén" sorozat, ISSN 1588-9882)
ISBN 963-202-662-4 fűzött : ár nélkül
618.39-089.888.14(0:82-31)
[AN 941407]
MARC

ANSEL
UTF-8422 /2003.
   Munkahelyi tűzvédelem : aktuális kézikönyv tűz- és munkavédelmi szakemberek számára / szerk. Molnár Gábor, Bukovics István ; szerzők Czikora László [et al.]. - Budapest : Dashöfer, 2000. - [668] p. : ill. ; 24 cm
Lezárva: 2000. dec. - Műanyag, kapcsos borítóban, cserélhető lapokkal. - Bibliogr.: p. [19-20].
ISBN 963-9313-11-4 fűzetlen : ár nélkül
614.84(439)(036) *** 331.45(036)
[AN 804862]
MARC

ANSEL
UTF-8423 /2003.
Pálhegyi Ferenc (1935-)
   Pszichológia és lelkigondozás / Pálhegyi Ferenc. - Budapest : Éjféli Kiáltás Misszió, cop. 2000. - 77, [2] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-7607-49-8 fűzött : ár nélkül
159.9 *** 316.47 *** 253.6
[AN 803988]
MARC

ANSEL
UTF-8424 /2003.
Parati, Gianfranco
La misurazione della pressione arteriosa (magyar)
   A vérnyomás mérése a laboratóriumtól a klinikai gyakorlatig / Gianfranco Parati, Giuseppe Mancia ; [ford. Bakos Gellért, Szegedi Júlia]. - Budapest : Melania, cop. 2002. - [6], 106 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr. a fejezetek végén. - Példányszám: 6500
ISBN 963-9106-65-8 kötött : ár nélkül
616.12-008.331.1-07
[AN 942382]
MARC

ANSEL
UTF-8425 /2003.
Parker, Steve
The human body (magyar)
   Az emberi test / Steve Parker ; [ford. Makovecz Benjámin] ; [ill. Alan Jackson]. - 3. kiad. - Budapest : Park, cop. 2002. - 63 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Szemtanú, ISSN 0865-1973 ; 24.)
ISBN 963-530-667-9 kötött : 2500,- Ft
612 *** 611
[AN 941576]
MARC

ANSEL
UTF-8426 /2003.
Szabó István
   Pszichológia : általános és személyiség-lélektani ismeretek / Szabó István. - Budapest : Unió, cop. 2002. - 156 p. ; 24 cm
Felsőoktatási tankönyv. - Bibliogr.: p. 131-132.
ISBN 963-388-354-7 fűzött : ár nélkül
159.9(075.8)
[AN 941188]
MARC

ANSEL
UTF-8427 /2003.
   Újabb hétköznapi csodák agykontroll(lal) / [szerk. Domján László és Sólyom Ildikó]. - Budapest : Agykontroll, [2001]. - 239 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-7959-68-8 fűzött : 980,- Ft
613.865 *** 615.851.11 *** 133.25 *** 615.89
[AN 802664]
MARC

ANSEL
UTF-8428 /2003.
   Az urológia tankönyve : egyetemi tankönyv / szerk. Frang Dezső ; [... szerzői Berényi Mihály et al.] ; [az ábrákat Czinege Mária, Praefort Lászlóné és Temesvári Kálmánné ... rajz.] ; [a fotókat Berényi Mihály et al. kész.]. - 2. kiad. - Budapest : Semmelweis, 2002. - 303 p. : ill., részben színes ; 26 cm
ISBN 963-9214-28-0 kötött : ár nélkül
616.6(075.8)
[AN 940956]
MARC

ANSEL
UTF-8429 /2003.
Varga Péter
   Spielhózni : gondolatok a férfi-nő kapcsolatról, szerelemről, szexualitásról, házasságról - meg ilyenek... / [Varga Péter]. - Budapest : Zászlónk Stúdió, 2002. - 352 p., [1] t.fol. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-202-800-7 fűzött : ár nélkül
159.922.1 *** 316.472.4 *** 613.88 *** 392.6
[AN 942335]
MARC

ANSEL
UTF-8430 /2003.
Ward, Brian
Epidemic (magyar)
   Járványok / írta Brian Ward ; [ford. Pesthy Gábor]. - Budapest : Park, cop. 2002. - 63 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Szemtanú, ISSN 0865-1973 ; 51.)
ISBN 963-530-624-5 kötött : 2500,- Ft
616.9-036.22 *** 614.4 *** 930.85(100)
[AN 942245]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

431 /2003.
Bencze Géza
   Az Oetl-féle vasöntöde története / Bencze Géza. - Budapest : OMM ÖM, 2002. - 44 p. : ill. ; 21 cm. - (Öntödei múzeumi füzetek, ISSN 1417-1058 ; 9.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 500
Fűzött : ár nélkül
Oetl Antal Vasöntöde és Gépgyár (Budapest)
621.74(439)(091) *** 061.5(439-2Bp.)Oetl
[AN 942204]
MARC

ANSEL
UTF-8432 /2003.
   Megújuló energiák Magyarországon és Németországban : 2000. szeptember 14-16., Budapest : előadáskötet / [rend.] Verein Deutscher Ingenieure VDI-Gesellschaft Energietechnik ; társszervezők ETE ..., Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. - [Budapest] : BMGE, [2000]. - [4], 412 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-420-654-9 fűzött : ár nélkül
620.91(430) *** 620.91(439) *** 061.3(439-2Bp.)"2000"
[AN 801692]
MARC

ANSEL
UTF-8433 /2003.
   Műszaki vezető : gyakorlati tanácsadó műszaki szakemberek számára / szerk. Kövesi János ; szerzők Andor György [et al.]. - Budapest : Dashöfer, 2000. - [576] p., 13 t. fol. ; 24 cm + CD
Lezárva: 2001. január. - Műanyag, kapcsos borítóban, cserélhető lapokkal
ISBN 963-9313-03-3 fűzetlen : ár nélkül
62(036)
[AN 803401]
MARC

ANSEL
UTF-8434 /2003.
Németh József
   A gázszolgáltatás jogi, szakmai kézikönyve, 2000 / [szerző Németh József]. - Budapest : Keriorg, 2000. - [139] pag. var. ; 26 cm
Lezárva: 2000. máj. 18. - Műanyag, kapcsos borítóban, cserélhető lapokkal
ISBN 963-86049-2-1 fűzetlen : ár nélkül
662.76(439)(094)(036) *** 338.465(439)(094)(036)
[AN 804882]
MARC

ANSEL
UTF-8435 /2003.
Stróbl Alajos (1939-)
   Az energiatermelés dinamikája és a globális változások / Stróbl Alajos. - Budapest : OMIKK, 2001. - 68 p. : ill. ; 21 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091)
Bibliogr.: p. 65-68.
ISBN 963-593-443-2 fűzött : 2000,- Ft
620.9(100) *** 504.06
[AN 807982]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

436 /2003.
   Az informatikai biztonság kézikönyve : informatikai biztonsági tanácsadó A-tól Z-ig / szerk. Muha Lajos ; szerzők Bodlaki Ákos [et al.]. - Budapest : Dashöfer, 2000. - [638] p., 7 t.fol. : ill. ; 24 cm
Lezárva: 2000. november. - Műanyag, kapcsos borítóban, cserélhető lapokkal. - Bibliogr.: p. [628-631].
ISBN 963-9313-12-2 fűzetlen : ár nélkül
681.3.004.14 *** 659.2.012.8(036)
[AN 804868]
MARC

ANSEL
UTF-8437 /2003.
Moncur, Michael
Teach yourself JavaScript in 24 hours (magyar)
   Tanuljuk meg a JavaScript használatát 24 óra alatt / Michael Moncur ; [ford. Borai János, Dóczi Krisztián]. - Budapest : Kiskapu, cop. 2002. - 429 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9301-42-6 fűzött : 3920,- Ft
519.682JavaScript
[AN 941451]
MARC

ANSEL
UTF-8438 /2003.
   PC-műhely. - Budapest : Panem ; Maidenhead : McGraw-Hill, 1996-. - 21 cm
A 6. kötettől kiad. a Panem Könyvkiadó
ISBN 963-545-154-7 *
681.3
[AN 207191]
MARC

ANSEL
UTF-8


   8., A hangkártya / Kovács Tibor Ferenc. - 2001. - 304 p. : ill. + CD
ISBN 963-545-290-X fűzött : 3100,- Ft
519.688 *** 681.828.5 *** 681.3.004.14
[AN 804776] MARC

ANSEL
UTF-8439 /2003.
Szabó László
   Corel VENTURA 8 : Ventura enciklopédia / Szabó László. - Pécs : Alexandra, [2002]. - 2 db : ill. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
519.688:655.2Ventura
[AN 942341]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 352 p.
ISBN 963-368-263-0
519.688:655.2Ventura
[AN 942343] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 443 p.
ISBN 963-368-264-9
519.688:655.2Ventura
[AN 942345] MARC

ANSEL
UTF-8440 /2003.
Thomas, Stephen A.
IP switching and routing essentials (magyar)
   IP kapcsolás és útválasztás / Stephen A. Thomas ; [ford. Gilicze Bálint]. - Budapest : Kiskapu, cop. 2002. - XIII, 385 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9301-41-8 fűzött : 5740,- Ft
681.324Internet
[AN 941540]
MARC

ANSEL
UTF-8441 /2003.
   Vállalat, információ, tudomány / [szerk. Kiss Ferenc, Egerszegi Krisztián, Rácz Csaba]. - Budapest : BME GTK Információ- és Tudásmenedzsment Tansz. : KFKI Számítástechnikai Csop., 2002. - 300 p. : ill. ; 21 cm. - (Alma mater, ISSN 1587-2386)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-421-562-9 fűzött : 2000,- Ft
681.3.004.14 *** 659.2 *** 658.1.011.1
[AN 942183]
MARC

ANSEL
UTF-8442 /2003.
Windows XP step by step (magyar)
   Windows XP lépésről lépésre / [ford. ... Egenhoffer Norbert et al.]. - Bicske : Szak K., 2002. - XVII, 348 p. : ill. ; 24 cm + CD-ROM
Borítócím: Microsoft Windows XP lépésről lépésre
ISBN 963-9131-46-6 fűzött : 6500,- Ft
681.3.066Windows_XP
[AN 941443]
MARC

ANSEL
UTF-8
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

443 /2003.
Németh József
   A villamos energiai szabályozás jogi, szakmai kézikönyve, 2000 / [szerző Németh József]. - Budapest : Keriorg, 2000. - [180] pag. var. ; 26 cm
Műanyag, kapcsos borítóban, cserélhető lapokkal
ISBN 963-86049-4-8 fűzetlen : ár nélkül
621.31(439)(094)(036) *** 351.824.11(439)(094)
[AN 804888]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

444 /2003.
   Bútorgyártás / [... szerk. Vajdáné Horváth Piroska, Zánkai Katalin] ; [szerzők Vajdáné Horváth Piroska et al.]. - Budapest : Ipargazdasági Kut. és Tanácsadó Kft., 2000. - 63 p. : ill. ; 23 cm. - (Vállalkozói tájékoztató sorozat, ISSN 1586-9180)
Bibliogr.: p. 54.
ISBN 963-00-5554-6 fűzött : ár nélkül
684.4(439) *** 338.45(439)
[AN 802920]
MARC

ANSEL
UTF-8445 /2003.
Csizmadia László (1937-)
   Étkeztetés, felszolgálás, ételkalkulációk a falusi vendéglátásban / Csizmadia László. - Budapest : BGF KVIF : Falusi Turizmus Orsz. Szövets., 2001. - 59 p. : ill. ; 21 cm. - (Falusi turizmus - agroturizmus, ISSN 1589-2824 ; 5.)
ISBN 963-7159-15-0 fűzött : ár nélkül
640.41/.42
[AN 804283]
MARC

ANSEL
UTF-8446 /2003.
   Higiéné a falusi vendéglátó konyhájában / [a magyar változatot kész. Schmidt Katalin]. - Budapest : BGF KVIF : Falusi Turizmus Orsz. Szövets., 2001. - 51 p. : ill. ; 21 cm. - (Falusi turizmus - agroturizmus, ISSN 1589-2824 ; 4.)
Bibliogr.: p. 48-49.
ISBN 963-7159-14-2 fűzött : ár nélkül
640.42 *** 613.6
[AN 804106]
MARC

ANSEL
UTF-8447 /2003.
Jenkei László
   Idegenforgalmi magánszálláshelyek minősítése és működtetése : a vidéki, falusi vendégfogadásra vonatkozó jogi szabályok / Jenkei László. - Budapest : BGF KVIF : Falusi Turizmus Orsz. Szövets., 2000. - 50 p. ; 21 cm. - (Falusi turizmus - agroturizmus, ISSN 1589-2824 ; 6.)
ISBN 963-7159-13-4 fűzött : ár nélkül
640.42(439)(094.5)
[AN 804107]
MARC

ANSEL
UTF-8
21   Vegyipar

448 /2003.
Fonyó Zsolt (1943-)
   Integrált vegyipari rendszerek folyamatszintézise / Fonyó Zsolt. - [Budapest] : MTA, 2000. - 42 p. : ill. ; 24 cm. - (Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián, ISSN 1419-8959)
Bibliogr.: p. 41-42.
ISBN 963-508-214-2 fűzött : ár nélkül
66.011
[AN 805052]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

449 /2003.
   Épületfelújítási kézikönyv : aktuális gyakorlati tanácsadó meghibásodásokról és helyreállítási módszerekről / szerk. Tóth Elek ; szerzők Arany Piroska [et al.]. - Budapest : Dashöfer, 2001. - [500] p. : ill., részben színes ; 32 cm + mell.
Lezárva: 2001. január. - Műanyag, kapcsos borítóban, cserélhető lapokkal
ISBN 963-9313-13-0 fűzetlen : ár nélkül
69.059.2(036)
[AN 804824]
MARC

ANSEL
UTF-8450 /2003.
Gáspár Zsolt (1944-)
   A számítógépek hatása a tartószerkezetek mechanikájára / Gáspár Zsolt. - [Budapest] : MTA, 2000. - 18 p. ; 24 cm. - (Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián, ISSN 1419-8959)
Bibliogr.: p. 15-18.
ISBN 963-508-205-3 fűzött : ár nélkül
624.07 *** 519.688
[AN 805056]
MARC

ANSEL
UTF-8451 /2003.
Haszpra Ottó (1928-)
   Néhány hidraulikai probléma a vízépítésben / Haszpra Ottó. - [Budapest] : MTA, 2000. - 37 p. : ill. ; 24 cm. - (Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián, ISSN 1419-8959)
Bibliogr.: p. 35-37.
ISBN 963-508-206-1 fűzött : ár nélkül
626/627 *** 532.5
[AN 805067]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

452 /2003.
Horváth Csaba
   Jachtnavigátor : [hajózási kézikönyv tengeri sporthajósoknak] / Horváth Csaba, Baffia György. - 12. átd. kiad. - Budapest [!Pécs] : Alexandra, 2002. - 2 db : ill., részben térk. ; 26 cm
Oktatási tansegédlet
656.61(035) *** 797.1
[AN 940964]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 483, [8] p.
ISBN 963-368-195-2 kötött : ár nélkül
656.61.052(035) *** 797.1
[AN 940965] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 597, [6] p.
Bibliogr.: p. 595-597.
ISBN 963-368-196-0 kötött : ár nélkül
656.61(035) *** 797.1 *** 551.5(26)
[AN 940966] MARC

ANSEL
UTF-8453 /2003.
   A járművezetői vizsga tankönyve : személygépkocsi, kistehergépkocsi : [B járműkategória] / [... írták ... Duka Gyula et al.] ; [... szerk. Hack Emil]. - 9. kiad. - [Budapest] : BertelsmannSpringer Mo. Kft. Transport Média, 2002. - 400 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Lezárva: 2002. febr.
ISBN 963-86201-6-1 fűzött : 1590,- Ft
656.13.052(078)
[AN 940289]
MARC

ANSEL
UTF-8454 /2003.
   A járművezetői vizsga teszt-kérdéseinek gyűjteménye / főszerk. Békési István ; [... írták Duka Gyula et al.]. - 9. jav. kiad. - [Budapest] : BertelsmannSpringer Mo. Kft. Transport Média, 2002. - 453, [3] p. : ill., részben színes ; 21 cm
Lezárva: 2002. máj.
ISBN 963-86201-5-3 fűzött : 2490,- Ft
656.13.052(076)
[AN 940235]
MARC

ANSEL
UTF-8455 /2003.
Nyakasné Tátrai Judit
   Szállítmányozás / Nyakasné Tátrai Judit. - Budapest : M. Közlek. K., 2000-. - 24 cm
ISBN 963-86111-0-3
656.073(036)
[AN 801279]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Nemzetközi szállítmányozás, vasúti árufuvarozás, közúti árufuvarozás, gyűjtőszállítmányozás. - 2000. - 190 p. : ill.
ISBN 963-86111-1-1 fűzött : ár nélkül
656.073(036)
[AN 801281] MARC

ANSEL
UTF-8456 /2003.
Nyakasné Tátrai Judit
   Szállítmányozás / Nyakasné Tátrai Judit. - 3. kiad. - Budapest : M. Közlek. K., 2002-. - 24 cm
656.073(036)
[AN 941189]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Nemzetközi szállítmányozás, vasúti árufuvarozás, közúti árufuvarozás, gyűjtőszállítmányozás. - 2002. - 200 p.
Fűzött : 2800,- Ft (hibás ISBN 963-86111-1-1)
656.073(036)
[AN 941190] MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

457 /2003.
Conran, Terence
The essential gardenbook (magyar)
   A modern kertművészet / Terence Conran, Dan Pearson ; [ill. Paul Bryant et al.] ; [ford. ... és magyar adatokkal kieg. Lászay György]. - Budapest : Park, [2001], cop. 1999. - 268 p. : ill., színes ; 36 cm
ISBN 963-530-481-1 * kötött : ár nélkül
712.3/.7
[AN 804802]
MARC

ANSEL
UTF-8458 /2003.
Dohy János (1934-2002)
   Biotechnológia és állatnemesítés - új eredmények, kihívások, kilátások / Dohy János. - [Budapest] : MTA, 2000. - 11 p. : ill. ; 24 cm. - (Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián, ISSN 1419-8959)
Bibliogr.: p. 10-11.
ISBN 963-508-196-0 fűzött : ár nélkül
636.082
[AN 805050]
MARC

ANSEL
UTF-8459 /2003.
Heszky László (1945-)
   Morfogenezis haploid és szomatikus sejtekből in vitro / Heszky László. - [Budapest] : MTA, 2000. - 20 p. : ill. ; 24 cm. - (Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián, ISSN 1419-8959)
Bibliogr.: p. 17-20.
ISBN 963-508-194-4 fűzött : ár nélkül
631.52
[AN 805071]
MARC

ANSEL
UTF-8460 /2003.
   Kutyák nagy enciklopédiája : a kutyabarátok kézikönyve. - [Budapest] : DeAgostini, [2002]. - Bővíthető mappa : ill., színes ; 28 cm
Fűzetlen : ár nélkül
636.7
[AN 942541]
MARC

ANSEL
UTF-8461 /2003.
Mercz Árpád (1919-)
   A must és a bor egyszerű kezelése / Mercz Árpád. - 5. kiad. - Budapest : Mezőgazda, [2002], cop. 1999. - 142 p. : ill. ; 21 cm. - (Kertészkönyvtár, ISSN 1419-4937)
ISBN 963-9358-22-3 kötött : ár nélkül
663.2
[AN 940345]
MARC

ANSEL
UTF-8462 /2003.
Sailer, Michael
   A bor élvezetéről egykor és ma / Michael Sailer. - [Budapest] : Edinfo, [2002]. - 165 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 165.
ISBN 963-202-933-X fűzött : ár nélkül
663.2 *** 634.8 *** 930.85(100)
[AN 941435]
MARC

ANSEL
UTF-8463 /2003.
   Útmutató magán erdőgazdálkodók részére / kiad. az Országos Erdészeti Egyesület. - Budapest : OEE, 2000. - 2 db : ill. ; 21 cm
ISBN 963-8251-44-1 *
630(036)
[AN 801239]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Az erdőgazdálkodás jogszabályi háttere / [összeáll. Illés Péter]. - 39 p.
Bibliogr.: p. 35.
ISBN 963-8251-45-X * fűzött : ár nélkül
630*6(439)(094)(036)
[AN 801241] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A fa fűrészipari feldolgozása / [összeáll. Ormos Balázs] ; [szerzők Hargitai László et al.]. - 59, [2] p.
ISBN 963-8251-46-8 * fűzött : ár nélkül
674.093(036) *** 630*8(036)
[AN 801243] MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

464 /2003.
   Burgonyás ételek / [szerk. Kovács Zsuzsa]. - Budapest : Horizont, [2001]. - 80 p. ; 14 cm. - (Jó étvágyat!, ISSN 1419-046X ; 14.)
ISBN 963-86136-6-1 fűzött : 177,- Ft
641.55(083.12):635.21
[AN 804984]
MARC

ANSEL
UTF-8465 /2003.
Csizmadia László (1937-)
   Gomba és bor / írta és szerk. Csizmadia László, Rácz József ; a felvételeket kész. Szelényi Károly. - Budapest ; Veszprém : M. Képek, [2002]. - 110 p. : ill., színes ; 17 cm
Borítócím: Bor és gomba
ISBN 963-9439-10-X velúr : ár nélkül
641.55(083.12):635.8 *** 641.87:663.2
[AN 942134]
MARC

ANSEL
UTF-8466 /2003.
Dunszt Károly
   Gyorsétkeztetési-vendéglátó eladói ismeretek / írta Dunszt Károly ; [kiad. a Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző Kft.]. - 2. átd. kiad. - Budapest : KIT, 2002. - 148 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 148.
ISBN 963-637-176-8 fűzött : ár nélkül
642.5(078) *** 658.8(078)
[AN 940422]
MARC

ANSEL
UTF-8467 /2003.
   Ételek tejtermékekből / [szerk. Kovács Zsuzsa]. - Budapest : Horizont, [2001]. - 80 p. ; 14 cm. - (Jó étvágyat!, ISSN 1419-046X ; 13.)
ISBN 963-86136-5-3 fűzött : 177,- Ft
641.55(083.12):637.1
[AN 804988]
MARC

ANSEL
UTF-8468 /2003.
Hargitai György (1963-)
   Ezüstkanál recepttár / Hargitai György ; [fotó Dágány Ferenc]. - [Budapest] : Béghin Say : Könyvkuckó, [2002]. - 93 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 963-9265-48-9 kötött : ár nélkül
641.852(083.12)
[AN 941308]
MARC

ANSEL
UTF-8469 /2003.
   Koktélok minden alkalomra. - [Budapest] : Képzőműv. K., cop. 2002. - 48 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-336-899-5 kötött : ár nélkül
641.87(083.12)
[AN 941377]
MARC

ANSEL
UTF-8470 /2003.
Kövesdi Natália
   Nagyi és Nati szakácskönyve : a magyar makrobiotika kézikönyve / Kövesdi Natália ; [színes felvételek Máriási Móni] ; [ill. Köves Péter]. - 7. utánny. - Budapest : Totem Plusz, [2002]. - 159 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-590-183-6 kötött : 1798,- Ft
641.561(083.12) *** 613.261
[AN 940342]
MARC

ANSEL
UTF-8471 /2003.
Lane, Roderick
The Adam & Eve diet (magyar)
   Ádám és Éva testtípusdiéta / Roderick Lane, Sarah Stacey ; [ford. Frigyik László]. - [Budapest] : Trivium, cop. 2002. - 287 p. ; 21 cm
ISBN 963-9367-25-7 kötött : ár nélkül
641.561 *** 613.24
[AN 942357]
MARC

ANSEL
UTF-8472 /2003.
Molnárné Bíró Erzsi
   Receptkönyv : anti-candida / Molnárné Bíró Erzsi ; [rajzok Urbán Péter]. - [S.l.] : Szerző, 2002. - 80 p. : ill. ; 20 cm
Fűzött : ár nélkül
641.561(083.12)
[AN 940291]
MARC

ANSEL
UTF-8473 /2003.
Roth, Peter
Coctails aus aller Welt (magyar)
   Koktélvilág / Peter Roth ; [ford. Molnár Rita]. - [Budapest] : K. u. K. K., [2002]. - 64 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 963-9384-31-3 kötött : ár nélkül
641.87(083.12)
[AN 941378]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

474 /2003.
   Brandenstein Béla emlékkönyv / szerk. Veres Ildikó. - Miskolc : [ME], 2002. - 173 p. : ill. ; 21 cm. - (Magyar filozófiatörténeti könyvtár, ISSN 1587-1177 ; 4.)
Bibliogr.: p. 161-173.
Fűzött : ár nélkül
Brandenstein Béla (1901-1989)
1(439)(092)Brandenstein_B.
[AN 942177]
MARC

ANSEL
UTF-8475 /2003.
Fábián László (1940-)
   A gond embere : létváz / Fábián László. - Veszprém : Művészetek Háza, 2002. - 80 p. ; 20 cm. - (Vár ucca műhely könyvek, ISSN 1588-3086 ; 1.)
ISBN 963-9105-39-2 fűzött : 1000,- Ft
111.1 *** 128
[AN 941586]
MARC

ANSEL
UTF-8476 /2003.
Fiore, Carlo
Etica per giovani (magyar)
   A fiatalok etikája / Carlo Fiore ; [... ford. Mátyus Norbert és Varga Attila György] ; [rajz. Gianfranco Monaca]. - Budapest : Don Bosco, 2002. - 323 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9455-01-6 fűzött : ár nélkül
177 *** 172 *** 316.346.3-053.6 *** 241
[AN 942189]
MARC

ANSEL
UTF-8477 /2003.
   Hayek és a brit felvilágosodás : tanulmányok a konstruktivista gondolkodás kritikájának eszmetörténeti forrásairól ; [a bevezetést írta, szerk. Horkay Hörcher Ferenc] ; [ford. Horkay Hörcher Ferenc és Kiss Balázs]. - Budapest : PPKE, 2002. - XVIII, 112 p. ; 24 cm. - (Jogfilozófiák, ISSN 0865-0349)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9296-53-8 fűzött : 1390,- Ft (hibás ISBN 963-9450-15-4)
Hayek, Friedrich August von
1(410)"18" *** 330(436)(092)Hayek,_F._A. *** 340.12(410)"18"
[AN 942273]
MARC

ANSEL
UTF-8478 /2003.
Konstantinović, Radomir
Filozofija palanke (magyar)
   A vidék filozófiája / Radomir Konstantinović ; [ford. Radics Viktória]. - Budapest : Kijárat ; Újvidék : Fórum, 2002. - 294 p. ; 23 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 500
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9163-59-X)
ISBN 86-323-0539-5
1(497.11)Konstantinović,_R.
[AN 940419]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

479 /2003.
   Aranykönyv : kedvenc bibliai történeteim / graf. ... Szula Edit, Szula László. - [Budapest] : Visual Games, [1998]-. - ill., színes ; 28 cm
ISBN 963-03-5412-8 *
Biblia
22.046(02.053.2)
[AN 301680]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5. kv. - [2001]. - [24] p.
ISBN 963-00-5899-5 kötött : ár nélkül
22.046(02.053.2)
[AN 803149] MARC

ANSEL
UTF-8480 /2003.
Beller, Tilmann
   A családi élet: küldetés és munka : Családnapok előadásai, 1983-1990 / Beller Tilmann ; [közread. a] Családakadémia-Óbudavár Egyesület. - Óbudavár : Családakadémia-Óbudavár Egyes., 2002. - 302 p. ; 24 cm
ISBN 963-86278-7-5 fűzött : ár nélkül
241 *** 267 *** 173 *** 061.3(439-2Óbudavár)"198/199"
[AN 941469]
MARC

ANSEL
UTF-8481 /2003.
Bolberitz Pál (1941-)
   Alkotó hit / Bolberitz Pál. - 2. kiad. - Budapest : M. Kolping Mozgalomért Alapítvány, 2002. - 164 p. : ill. ; 19 cm
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-04-6902-2)
244(0:82-92)
[AN 941101]
MARC

ANSEL
UTF-8482 /2003.
Brunori, Pietro
La Chiesa cattolica (magyar)
   A katolikus egyház : alapok, személyek, intézmények / Pietro Brunori ; [ford. Szerdahelyi Csongor]. - Budapest : Szt. István Társ., 2002. - 125, [2] p. ; 19 cm. - (Pázmány könyvek sorozat, ISSN 1586-5746 ; 2.)
Bibliogr.: p. 121-[126].
ISBN 963-361-273-X fűzött : 1000,- Ft
282 *** 260.1
[AN 941396]
MARC

ANSEL
UTF-8483 /2003.
Bühne, Wolfgang
   Isten nem szereti a kompromisszumot : Isten embere / Wolfgang Bühne. - Budapest : Éjféli Kiáltás Misszió, cop. 2000. - 33 p. ; 17 cm
ISBN 963-7607-47-1 fűzött : ár nélkül
244
[AN 803990]
MARC

ANSEL
UTF-8484 /2003.
Chong, Song-gu
Korean Church and reformed faith (magyar)
   Koreai református igehirdetők : a prédikáció története a Koreai Egyházban / Sung-Kuh Chung ; [ford. Czapp Katalin]. - Budapest : Kálvin, 2002. - 243 p. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-300-926-X kötött : 1500,- Ft
284.2(519)(091) *** 252
[AN 940090]
MARC

ANSEL
UTF-8485 /2003.
Faddy Othmár (1909-)
   Hajnali fények : küzdelem a sötétség ellen / Faddy Othmár ; [kiad. a Kisgazda Jövő Alapítvány és a Független Női Szövetség]. - Budapest : Kisgazda Jövő Alapítvány : Független Női Szövets., 2000. - 191 p., [8] t. : ill., részben színes ; 23 cm
Példányszám: 1000
ISBN 963-00-5427-2 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-000-5427-2)
271.3(439)(092)Faddy_O. *** 242
[AN 803129]
MARC

ANSEL
UTF-8486 /2003.
Frenyó Zoltán (1955-)
   Egy magyar katolikus gondolkodó : Mihelics Vid életműve / Frenyó Zoltán. - Budapest : METEM, 2002. - 280 p. : ill. ; 24 cm. - (METEM-könyvek, ISSN 1217-2669 ; 35.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Mihelics Vid műveinek bibliográfiája: p. 115-138.
ISBN 963-8472-72-3 fűzött : ár nélkül
Mihelics Vid (1899-1968)
282(439)(092)Mihelics_V. *** 32.001(439)(092)Mihelics_V. *** 012Mihelics_V.
[AN 942179]
MARC

ANSEL
UTF-8487 /2003.
Green, Mark
Thank God it's Monday (magyar)
   Hála Istennek, hétfő van! / Mark Green ; [ford. F. Nagy Piroska] ; Lente István ill. - Budapest : Harmat, 2002. - 222 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 963-9148-67-9 fűzött : ár nélkül
244(0:82-7) *** 658.3(0:82-7) *** 65.013(0:82-7) *** 613.865(0:82-7)
[AN 941397]
MARC

ANSEL
UTF-8488 /2003.
Gyökössy Endre (1913-1997)
   A boldog házasság / Gyökössy Endre. - [Budapest] : Szt. Gellért K., [2002]. - 148, [3] p. ; 19 cm
ISBN 963-696-181-6 fűzött : 980,- Ft
244 *** 265.5
[AN 942176]
MARC

ANSEL
UTF-8489 /2003.
Heller Ágnes (1929-)
   A zsidó Jézus feltámadása / Heller Ágnes. - 2. kiad. - Budapest : Múlt és Jövő K., [2002]. - 115 p. ; 20 cm
A címoldalon megjelenési évként: 2000. - Bibliogr.: p. 113-115.
ISBN 963-9171-56-5 fűzött : 1200,- Ft
232 *** 296.1
[AN 940365]
MARC

ANSEL
UTF-8490 /2003.
   A II. Vatikáni Zsinat dokumentumai negyven év távlatából, 1962-2002 : a zsinati dokumentumok áttekintése és megvalósulása / szerk. Kránitz Mihály. - Budapest : Szt. István Társ., 2002. - 480 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 476-480. és a tanulmányok végén
ISBN 963-361-389-2 fűzött : 2600,- Ft
Concilium Vaticanum (2.) (1962-1965)
262.5Vat.,_II.
[AN 941313]
MARC

ANSEL
UTF-8491 /2003.
The illustrated family Bible (magyar)
   Illusztrált családi Biblia / szakmai szerk. Claude-Bernard Costecalde ; ill. Peter Dennis ; [ford. ... Békési József]. - Budapest : Egmont, 2002. - 383 p. : ill., színes ; 29 cm
Borítócím: Családi Biblia
ISBN 963-627-760-5 kötött : ár nélkül
Biblia
22.046
[AN 942211]
MARC

ANSEL
UTF-8492 /2003.
Lieth, Norbert
Jona (magyar)
   Jónás : Jónás könyvének próféciai utalásai / Norbert Lieth ; [ford. Dálnoki László]. - Budapest : Éjféli Kiáltás Misszió, cop. 2000. - 89, [2] p. : ill. ; 17 cm
ISBN 963-7607-50-1 fűzött : ár nélkül
Biblia. Ószövetség. Jónás könyve.
224.92.07
[AN 803981]
MARC

ANSEL
UTF-8493 /2003.
Malgo, Marcel
Hilfe zur Nachfolge (mgyar)
   Segítség a követéshez / Marcel Malgo ; [ford. Dálnoki László]. - Budapest : Éjféli Kiáltás Misszió, 2001. - 98 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 963-7607-54-4 fűzött : ár nélkül
244
[AN 803984]
MARC

ANSEL
UTF-8494 /2003.
Malgo, Wim
Das Tausendjährige Reich - eine Utopie? (magyar)
   Az Ezeréves birodalom - utópia? / Wim Malgo ; [ford. Dálnoki László]. - Budapest : Éjféli Kiáltás Misszió, 2001. - 105 p. ; 17 cm
ISBN 963-7607-57-9 fűzött : ár nélkül
244 *** 236.95
[AN 803978]
MARC

ANSEL
UTF-8495 /2003.
   "Mária megsegített" : fogadalmi tárgyak Máriaradnán = "Maria hat geholfen" : Votivgegenstände in Maria-Radna / szerk. Barna Gábor ; [fképfelvételek ... Barna Gábor, Pusztai Bertalan] ; [... ford. Harmath Anikó, Megyery Ulrike, Mudrák Ulrike]. - Szeged : SzTE Néprajzi Tansz., 2002. - 2 db : ill., részben színes ; 24 cm. - (Devotio Hungarorum, ISSN 1218-7003 ; 9.)
ISBN 963-482-403-X fűzött : ár nélkül
248.153.8(498.4-2Máriaradna) *** 246.7(498.4-2Máriaradna) *** 398.4(=945.11)(498.4)
[AN 942073]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 292 p.
Bibliogr.: p. 279-288.
248.153.8(498.4-2Máriaradna) *** 246.7(498.4-2Máriaradna) *** 398.4(=945.11)(498.4)
[AN 942089] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Katalógus = Katalog. - 295 p., [162] t.
248.153.8(498.4-2Máriaradna) *** 246.7(498.4-2Máriaradna) *** 398.4(=945.11)(498.4)
[AN 942091] MARC

ANSEL
UTF-8496 /2003.
Márialigeti Sára
   Olümposzon innen, Olümposzon túl / Márialigeti Sára ; [rajz. Glatz Marietta]. - Szentendre : Ferences Gimn., 2000-. - 21 cm
292.21(0:82-7)
[AN 798451]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2000. - 43 p. : ill. - (Limes-füzetek, ISSN 1417-8591 ; 22.)
Fűzött : ár nélkül
292.21(0:82-7)
[AN 798462] MARC

ANSEL
UTF-8497 /2003.
   Mikrokozmosz - makrokozmosz : vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközelítésben / szerk. Pócs Éva. - Budapest : Balassi, cop. 2002. - 469 p., 7 t. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Tanulmányok a transzcendensről, ISSN 1418-2734 ; 3.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-506-435-7 kötött : 3500,- Ft
2 *** 52 *** 61 *** 39
[AN 941459]
MARC

ANSEL
UTF-8498 /2003.
Nagy Gyula (1918-)
   Az egyház mai tanítása : evangélikus dogmatika / Nagy Gyula. - Budapest : Mo. Evangélikus Egyh. Sajtóoszt., 2000-. - 21 cm
ISBN 963-7470-67-0 *
23 *** 284.1
[AN 802943]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Alapkérdések : keresztyén tanítás Istenről, a világról és az emberről. - 2000. - 381 p.
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7470-59-X kötött : ár nélkül
23 *** 284.1
[AN 802944] MARC

ANSEL
UTF-8499 /2003.
   Nagy hozsanna! : teljes kottás ima- és énekeskönyv a Harmat - Sík "Szent vagy, Uram!" énektár összes énekeivel, kibővítve más régi és újabb magyar és gregorián dallamokkal, valamint a szentmise olvasmányközi énekeivel / ... imarészét Werner Alajos áll. össze. - Az 1946-os eredeti kiadvány szerint, de a liturgikus reform alapján átd. és bőv. kiad. - [Budapest] : [Magánkiad.], 2002. - 526 p. : ill., főként kotta ; 14 cm
Kötött : ár nélkül
245 *** 282
[AN 940402]
MARC

ANSEL
UTF-8500 /2003.
Prohászka Ottokár (1858-1927)
Művek (vál.)
   Prohászka-interjú / [vál.] Barlay Ö. Szabolcs. - [Budapest] : [Magánkiad.], [1998]-2000. - 3 db ; 20 cm
A 2. kötetet a Szociális Missziótársulat adta ki, a 3. köt. Székesfehérvárott, a Prohászka Kiadónál jelent meg. - Vál. a szerző naplójegyzeteiből, valamint a róla szóló riportokból Horváth Kálmán kézirata alapján
ISBN 963-550-180-3 fűzött : ár nélkül
Prohászka Ottokár (1858-1927)
282(439)(092)Prohászka_O.
[AN 372590]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Missziós nővérek emlékezései, csobánkai napló. - 2000. - 160 p., [1] t.fol. : ill.
Borítócím: Csobánkai napló
ISBN 963-86139-0-4 fűzött : ár nélkül
282(439)(092)Prohászka_O.
[AN 804923] MARC

ANSEL
UTF-8501 /2003.
Royová, Kristína
V slnečnej krajine (magyar)
   Napországban ; Három barát / Roy Krisztina. - Átd. kiad. - Budapest : Evangéliumi K. és Iratmisszió, 2002. - 139 p. ; 20 cm
Egys. cím: V slnečnej krajine ; Traja kamaráti. - Elbeszélések. - Ford. Somogyi Edith, Farkas Mária
ISBN 963-9434-16-7 fűzött : ár nélkül
244(0:82-32)
[AN 940346]
MARC

ANSEL
UTF-8502 /2003.
Ryden, Vassula
True life in God (magyar)
   Igaz élet Istenben / Vassula. - Budapest : Marana Tha 2000 Alapítvány, 1993-. - 20 cm
A borítófedélen címadatként: Jézus beszélgetései Vassulával. - A 2. kötetet kiad. a Lélek és Élet Alapítvány. - A 11. kötettől kiad. a Két Szív Kiadó
ISBN 963-7878-23-8 *
248.214
[AN 109615]
MARC

ANSEL
UTF-8


   12. köt. - 2000. - 113 p. + mell.
ISBN 963-85699-7-2 * fűzött : 430,- Ft
248.214
[AN 800445] MARC

ANSEL
UTF-8503 /2003.
Sapienza rivelata del Dio vivente (magyar)
   Az Élő Isten kinyilatkoztatott bölcsessége. - 2. kiad. - Budapest : Masszi, 2002-. - 21 cm
248.214
[AN 941107]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Jelenések Manduriában / [ford. Kertai-Kiss Ildikó]. - 2002. - 214 p., [8] t. : ill., főként színes. - (Csodák könyve, ISSN 1585-7441 ; 3.)
ISBN 963-9454-11-7 fűzött : 1290,- Ft
248.214(45-2Manduria)
[AN 941108] MARC

ANSEL
UTF-8504 /2003.
Spurgeon, Charles Haddon
   1500 bölcs gondolat a keskeny és a széles úton járóknak / Charles Heddon Spurgeon ; [összeáll. és szerk. Nagy Alexandra és Vohmann Péter]. - [Budapest] : Evangéliumi K. : Szt. Gellért K., [2002]. - 231, [6] p. ; 17 cm
ISBN 963-696-184-0 fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-696-184-0-4)
244(0:82-84) *** 820-84=945.11
[AN 942353]
MARC

ANSEL
UTF-8505 /2003.
Szebik Imre (1939-)
   Tanúságtétel / Szebik Imre. - Budapest : Magánkiad., 2000. - 300 p. ; 24 cm
ISBN 963-640-617-0 fűzött : ár nélkül
252 *** 242
[AN 802608]
MARC

ANSEL
UTF-8506 /2003.
Tóth János
   A barkai Skapuláré Társulat története = History of the Scapular Confraternity in Barka / Tóth János ; közread., a bev. tanulmányt és a mutatókat írta ... Barna Gábor. - Szeged : Néprajzi Tansz., 2002. - 88 p. : ill. ; 24 cm. - (Devotio Hungarorum, ISSN 1218-7003 ; 8.)
A bev. tanulmány és a tartalomjegyzék angol nyelven is. - Bibliogr.: p. 33-35.
ISBN 963-482-342-4 fűzött : ár nélkül
Barkai Skapuláré Társulat.
271.73(439-2Barka)"17"(093) *** 267(439-2Barka)
[AN 942271]
MARC

ANSEL
UTF-8507 /2003.
Zimányi József (1917-)
   A fáraó útlevelei / Zimányi József. - Budapest : Éjféli Kiáltás Misszió, 2001. - 20 p. ; 15 cm
ISBN 963-7607-53-6 fűzött : ár nélkül
244
[AN 803980]
MARC

ANSEL
UTF-8508 /2003.
Zimányi József (1917-)
   Sámson / Zimányi József. - Budapest : Éjféli Kiáltás Misszió, cop. 2000. - 21 p. ; 19 cm
ISBN 963-7607-51-X fűzött : ár nélkül
222.31.07
[AN 803986]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

509 /2003.
Andorka Rudolf (1931-1997)
   Bevezetés a szociológiába / Andorka Rudolf. - Budapest : Osiris, 2002, cop. 1997. - 662 p. : ill. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.: p. 605-627.
ISBN 963-379-278-9 kötött : 3980,- Ft
316(075.8)
[AN 941521]
MARC

ANSEL
UTF-8510 /2003.
Arday Lajos (1935-)
   Magyarok a Délvidéken, Jugoszláviában / Arday Lajos. - Budapest : BIP, 2002. - 387 p., [2] t.fol. : ill., térk. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-86244-3-4 fűzött : 2200,- Ft
Délvidék
316.347(=945.11)(497.11)
[AN 941375]
MARC

ANSEL
UTF-8511 /2003.
   Jeles jogok - jogos jelek : nyelvi jogok - társadalmi konfliktusok / szerk. Balázs Géza és Voigt Vilmos. - Budapest : M. Szemiotikai Társ., 2000. - 224 p. : ill. ; 20 cm. - (Magyar szemiotikai tanulmányok, ISSN 1418-253X ; 3.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-00-5725-5 fűzött : ár nélkül
316.773 *** 80
[AN 804009]
MARC

ANSEL
UTF-8512 /2003.
Kapitány Ágnes (1953-)
   Magyarságszimbólumok / Kapitány Ágnes, Kapitány Gábor. - 3. bőv. kiad. - Budapest : EFI, 2002. - 328 p., [24] t. : ill. ; 24 cm. - (Örökség, ISSN 1419-788X)
Bibliogr.: p. 324-328.
Fűzött : 2500,- Ft (hibás ISBN 963-9450-04-9)
316.356.4(=945.11) *** 316.773 *** 316.63
[AN 940918]
MARC

ANSEL
UTF-8513 /2003.
Liégeois, Jean-Pierre
Roma, tsiganes, voyageurs (magyar)
   Romák, cigányok, utazók / Jean-Pierre Liégeois ; [... ford. D. Bartócz Ágnes] ; [... a bibliográfiát összeáll. Kovalcsik Katalin]. - 2. kiad. - Budapest : Pont ; Paris : Centre de recherches tsiganes, cop. 2002. - 247 p. ; 24 cm. - (Interface sorozat, ISSN 1587-2823 ; 17.)
Bibliogr.: p. 235-245.
ISBN 963-9312-43-6 fűzött : 2860,- Ft
316.347(=914.99)(4) *** 342.7(4)
[AN 940307]
MARC

ANSEL
UTF-8514 /2003.
Lükő Gábor (1909-2001)
   A moldvai csángók : a csángók kapcsolatai az erdélyi magyarsággal / Lükő Gábor ; [... szerk. és az utószót írta Pozsgai Péter, Heilig Balázs]. - 3. jav., bőv. kiad. - Budapest : Táton, 2002. - 353 p. : ill. ; 24 cm. - (Lükő Gábor művei ; ; 2.)
Bibliogr.: p. 305-320. - Összefoglalás román, német és angol nyelven
ISBN 963-00-8224-1 kötött : ár nélkül
316.347(=945.11)(498.3) *** 39(=945.11)(498.3)
[AN 941322]
MARC

ANSEL
UTF-8515 /2003.
Pálhegyi Ferenc (1935-)
   Emberkép és társkapcsolat / Pálhegyi Ferenc. - Budapest : Éjféli Kiáltás Misszió, cop. 2000. - 76 p. : ill., főként színes ; 19 cm
ISBN 963-7607-52-8 fűzött : ár nélkül
316.472.4 *** 159.9
[AN 803646]
MARC

ANSEL
UTF-8516 /2003.
Péley Bernadette
   Rítus és történet : beavatás és a kábítószeres létezésmód / Péley Bernadette. - Budapest : Új Mandátum, 2002. - 129 p. ; 20 cm. - (Szöveg és lélek, ISSN 1588-3310 ; 3.)
Bibliogr.: p. 122-129.
ISBN 963-9336-72-6 fűzött : 1980,- Ft
316.6 *** 159.922.7 *** 613.83
[AN 941429]
MARC

ANSEL
UTF-8517 /2003.
   Politikai pszichológiai tanulmányok / Lányi Gusztáv szerk. - Budapest : MTA PTI Etnoregionális Kutközp., 1999-. - 30 cm
ISBN 963-9218-10-3 * fűzött : ár nélkül
316.6 *** 159.9 *** 32
[AN 361096]
MARC

ANSEL
UTF-8


   8., Politikai vezetők és arculatok. - 2000. - 105 p. - (MTA PTI Etnoregionális Kutatóközpont munkafüzetek, ISSN 1416-8391 ; 78.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9218-47-2
316.6(439)"199" *** 32(439)"199" *** 316.334.3(439)"199"
[AN 803315] MARC

ANSEL
UTF-8


   9., Választói magatartás és kampánypszichológia. - 2000. - 92 p. - (MTA PTI Etnoregionális Kutatóközpont munkafüzetek, ISSN 1416-8391 ; 79.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9218-48-0
316.6(439)"199" *** 32.019.5(439)"199" *** 324(439)"199"
[AN 803317] MARC

ANSEL
UTF-8518 /2003.
Szakál Gyula (1957-)
   Vállalkozó győri polgárok 1870-1940 között : sikeres történeti modellváltás / Szakál Gyula. - Budapest : L'Harmattan, 2002. - 450 p. : ill. ; 24 cm. - (A múlt ösvényén, ISSN 1587-3153)
Bibliogr.: p. 415-421.
ISBN 963-9457-12-4 fűzött : ár nélkül
Győr
316.343.62(439-2Győr)"187/193" *** 334.72(439-2Győr)"187/193" *** 908.439-2Győr"187/193"
[AN 942131]
MARC

ANSEL
UTF-8519 /2003.
Szarvas Beatrix
   Példatár a Statisztika című könyvhöz / [Szarvas Beatrix, Sugár András]. - 4. kiad. - [Budapest] : Aula, 2001, cop. 1999. - 274 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött : 2990,- Ft
311(075.8)(076)
[AN 940862]
MARC

ANSEL
UTF-8520 /2003.
   Tanulmányok a 19-20. századi magyar társadalom- és politikatörténetből / szerk. Rácz András. - [Budapest] : Argumentum : Eötvös Collegium, 2002. - 125 p. ; 18 cm. - (Eötvös műhely, ISSN 1586-3271)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-446-216-2 fűzött : 950,- Ft
316.32(439)"18/20" *** 336.72(439.21)"18"
[AN 941476]
MARC

ANSEL
UTF-8521 /2003.
Tapolyai Mihály (1921-)
   Zsarolás : a sorsformáló függőség története / Tapolyai Mihály. - Budapest : Orsz. Alkohológiai Int., 2002. - 172 p. ; 20 cm. - (Országos Addiktológiai Intézet kiskönyvtár sorozat, ISSN 1589-0864 ; 2.)
Fűzött : 980,- Ft
316.647 *** 316.472.4 *** 159.922.1
[AN 941424]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

522 /2003.
Eigl, Maria
Weihnachtsschmuck mit Deko-Bändern (magyar)
   Karácsonyi díszek dekorációs szalagokkal / Maria Eigl ; [ford. Kiszlinger Henrietta]. - [Kaposvár] : Holló, [2002]. - 30 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Barkácskönyvek, ISSN 1587-799X)
ISBN 963-684-030-X fűzött : ár nélkül
398.332.416 *** 379.826
[AN 942195]
MARC

ANSEL
UTF-8523 /2003.
Halász Péter (1939-)
   Bokrétába kötögetem vala : a moldvai magyarok néprajzához / Halász Péter. - Budapest : Európai Folklór Int., 2002. - 439 p. : ill. ; 24 cm. - (Örökség, ISSN 1419-788X)
Bibliogr.: p. 401-421.
Fűzött : 2290,- Ft (hibás ISBN 963-9450-13-8)
39(=945.11csángók)(498.3) *** 316.347(=945.11csángók)(498.3)
[AN 942107]
MARC

ANSEL
UTF-8524 /2003.
   Híres magyar mondák / [szerk. Tóth Dóra] ; [ill. Bera Károly]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2002. - 47 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 963-9325-20-1 kötött : ár nélkül
398.223(=945.11)(02.053.2)
[AN 942100]
MARC

ANSEL
UTF-8525 /2003.
Moré Ákos
   Csattanós viccek / összeáll. Moré Ákos. - [Budapest] : Könyvkuckó, [2001]. - 79 p. ; 14 cm. - (Könyvkuckó vicckönyvtár ; ; 18.)
A sorozatcím feltüntetése nélkül
ISBN 963-9265-17-9 fűzött : ár nélkül
398.94
[AN 804227]
MARC

ANSEL
UTF-8526 /2003.
Moré Ákos
   Könnyfakasztó viccek / összeáll. Moré Ákos. - [Budapest] : Könyvkuckó, [2001]. - 79 p. ; 14 cm. - (Könyvkuckó vicckönyvtár ; ; 17.)
A sorozatcím feltüntetése nélkül
ISBN 963-9265-16-0 fűzött : ár nélkül
398.94
[AN 804222]
MARC

ANSEL
UTF-8527 /2003.
Murdoch, David
North American Indian (magyar)
   Észak-amerikai indiánok / David Murdoch ; [ford. Makovecz Benjámin] ; fényképezte Lynton Gardiner. - 3. kiad. - Budapest : Park, cop. 2002. - 64 p. : ill., főként színes ; 29 cm. - (Szemtanú, ISSN 0865-1973 ; 25.)
ISBN 963-530-671-7 kötött : 2500,- Ft
39(=97)(7)
[AN 941569]
MARC

ANSEL
UTF-8528 /2003.
   Test, lélek, természet : tanulmányok a népi orvoslás emlékeiből : köszöntő kötet Grynaeus Tamás 70. születésnapjára / szerk. Barna Gábor és Kótyuk Erzsébet ; [... ford. Barna Krisztina, Pusztai Bertalan, ... Friedrich Albrecht]. - Budapest ; Szeged : SZTE Néprajzi Tansz., 2002. - 276 p. : ill. ; 24 cm. - (Szegedi vallási néprajzi könyvtár, ISSN 1419-1288 ; 9.)
Bibliogr. a tanulmányok végén. - Grynaeus Tamás műveinek bibliográfiája: p. 11-18. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-482-560-5 fűzött : ár nélkül
39 *** 615.89 *** 012Grynaeus_T.
[AN 942340]
MARC

ANSEL
UTF-8529 /2003.
Vas Zoltán (1969-)
   Nevetin cseppek avagy A nevetés a legjobb orvosság / összeáll. Vas Zoltán. - Budapest : Horizont, 2001-. - 18 cm
ISBN 963-86136-8-8 *
398.94
[AN 801134]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - [2001]. - 120 p. - (A világ legjobb viccei, ISSN 1585-4884 ; 3.)
ISBN 963-86066-9-X fűzött : 393,- Ft
398.94
[AN 801136] MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

530 /2003.
Csurka István (1934-)
   Néhány gondolat a rendszerváltozás két esztendeje és az MDF új programja kapcsán / [Csurka István] ; [közread. a] Magyar Út Körök Mozgalom. - 6. ünnepi kiad. - [Budapest] : M. Fórum : M. Út Körök Mozgalom, 2002. - 55 p. ; 20 cm
A Magyar Fórum, ISSN 0865-3909, rendkívüli kiadványa
ISBN 963-202-978-X fűzött : ár nélkül
323(439)"1989/199" *** 329(439)MDF
[AN 941151]
MARC

ANSEL
UTF-8531 /2003.
Dénes Béla (1904-1959)
   Ávós világ Magyarországon : egy cionista orvos emlékiratai / Dénes Béla ; [szerk. és az utószót írta Schmidt Mária]. - Budapest : Szerző, 2002. - 228, [4] p. ; 20 cm
ISBN 963-440-912-1 kötött : 1980,- Ft
Dénes Béla (1904-1959)
Magyarország. Államvédelmi Hatóság.
323.282(439)"1945/195" *** 894.511-94
[AN 941105]
MARC

ANSEL
UTF-8532 /2003.
   Emigráció és identitás : 56-os magyar menekültek Svájcban / szerk. Kanyó Tamás. - Budapest : L'Harmattan : MTA Kisebbségkutató Int., 2002. - 189 p. ; 24 cm. - (A múlt ösvényén, ISSN 1587-3153)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9457-14-0 kötött : ár nélkül
325.254(=945.11)(494)"1956/198" *** 316.63 *** 323.1(=945.11)
[AN 942125]
MARC

ANSEL
UTF-8533 /2003.
Lakatos Pál (1946-)
   Az ellopott rendszerváltozás / Lakatos Pál. - Budapest : Magánkiad., 2002. - 238 p. ; 21 cm
ISBN 963-430-102-9 fűzött : 1890,- Ft
323(439)"1989/2002"(047.53)
[AN 941315]
MARC

ANSEL
UTF-8534 /2003.
   Magyarország helye a 20. századi Európában : tanulmányok / szerk. Sipos Balázs és Zeidler Miklós közreműködésével Pritz Pál ; [közread. a] Magyar Történelmi Társulat. - Budapest : M. Tört. Társ., 2002. - 212 p. ; 24 cm
ISBN 963-202-254-8 fűzött : 1500,- Ft
327(4)"19" *** 943.9"19" *** 327(439)"19" *** 94"19"
[AN 941339]
MARC

ANSEL
UTF-8535 /2003.
   Szeptember 11 : értelmezések, elméletek, viták / szerk. Kovács Zsuzsa, Németi Tamás ; [ford. Kovács Zsuzsa et al.]. - Budapest : Balassi, cop. 2002. - 210 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. [211].
ISBN 963-506-483-7 fűzött : 1800,- Ft
323.285(73)"2001" *** 297 *** 327(73)"19/20" *** 339.9 *** 82-92=945.11
[AN 941372]
MARC

ANSEL
UTF-8536 /2003.
   A terror napja : támadás Amerika ellen : 2001. szeptember 11. hiteles története / [összeáll. és szerk. Harle Tamás] ; [munkatársak Czihó Barbara, Varga Ákos, Vasári Ágnes]. - [Budapest] : Trio Produkció, [2002]. - 119 p. : ill., színes ; 33 cm
ISBN 963-00-8514-3 kötött : ár nélkül
323.285(73)"2001"
[AN 940851]
MARC

ANSEL
UTF-8537 /2003.
   Választási olvasókönyv : szemelvények a hazai országgyűlési és helyhatósági választások történetéből, 1848-1998 / [szerk. Benczéné Nagy Eszter]. - 2. bőv. kiad. - Budapest : BM Orsz. Választási Iroda, 2002. - 155 p. ; 29 cm. - (Választási füzetek, ISSN 1216-5530 ; 96.)
Bibliogr.: p. 123-124.
Fűzött : ár nélkül
324(439)"1848/199"(093) *** 352.074.1(439)"1848/199"(093)
[AN 941583]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

538 /2003.
Albanese, Marilia
Angkor (magyar)
   Angkor : a titokzatos ősi Khmer Birodalom / [szöveg Marilia Albanese] ; [... ford. Lukácsi Margit]. - Budapest : Officina '96, 2002. - 295 p. : ill., főként színes ; 37 cm
Bibliogr.: p. 294-295.
ISBN 963-9464-03-1 kötött : 8500,- Ft
Angkor
904(596)"08/12" *** 930.85(596)"08/12" *** 7(596)"08/12"
[AN 941561]
MARC

ANSEL
UTF-8539 /2003.
Alföldy Géza (1935-)
Römische Sozialgeschichte (magyar)
   Római társadalomtörténet / Alföldy Géza. - Budapest : Osiris, 2002, cop. 2000. - 220 p. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Ford. Borhy László. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-379-669-5 kötött : 2980,- Ft
937 *** 316.32(37)(091)
[AN 941489]
MARC

ANSEL
UTF-8540 /2003.
Balázs Péter
   Orvoslás pénzért és hivatástudatból : tankönyv / [Balázs Péter]. - Budapest : Melania, 2002. - VI, 357 p., [1 fol.] : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 352-357. - Példányszám: 1500
ISBN 963-9106-60-7 fűzött : ár nélkül
930.85(100) *** 61(100)(091)
[AN 942113]
MARC

ANSEL
UTF-8541 /2003.
Balázsné Orosz Orsolya
   A Nógrád Megyei Tanács üléseinek napirendi pontjai és határozatai, 1950-1990 / Balázsné Orosz Orsolya. - Salgótarján : Nógrád M. Lvt., 2000. - 205 p. ; 24 cm. - (Adatok, források és tanulmányok a Nógrád Megyei Levéltárból, ISSN 0238-1990 ; 25.). (Segédletek / Nógrád Megyei Levéltár,, ISSN 1586-8869 ; 1.)
ISBN 963-7243-24-0 fűzött : ár nélkül
943.913.1"1950/1990"(093) *** 353(439.131)"1950/1990"(093) *** 930.253(439-2Salgótarján)(083.8) *** 930.253.4
[AN 802797]
MARC

ANSEL
UTF-8542 /2003.
Chandler, Fiona
The Usborne internet-linked encyclopedia of the Roman world (magyar)
   Az ókori Róma enciklopédiája : [történelem, tudomány, kultúra és művészetek] / Fiona Chandler, Sam Taplin és Jane Bingham ; ill. Inklink Firenze [et al.] ; ford. Törőné Tóth Katalin. - [Kaposvár] : Holló, [2002]. - 128 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-684-005-9 kötött : ár nélkül
Római Birodalom
930.85(37) *** 937
[AN 941446]
MARC

ANSEL
UTF-8543 /2003.
Csicsery-Rónay István (1917-)
   Csillagos órák, sorsfordító magyarok : közelmúltunk közelről / írja Csicsery-Rónay István. - Budapest : Occidental Press, 2000-. - 21 cm
3-4. kötettől kiad. a Az Occidental Press és a Századvég Kiadó
ISBN 963-7871-12-8 *
943.9"194/199" *** 082.1
[AN 801074]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3-4., Magyarország, az Európai Unió és a NATO. - 2000. - 101, [2] p., [4] t. : ill.
ISBN 963-7871-11-X fűzött : 400,- Ft
327(4)"1945/199"(0:82-92) *** 327(439)"1945/199"(0:82-92) *** 894.511-92
[AN 803352] MARC

ANSEL
UTF-8544 /2003.
Dusnoki József (1953-)
   Nyitott múlt : tanulmányok, történetek Gyuláról, Békés vármegyéről és a fordított világról / Dusnoki-Draskovich József. - Gyula : Békés M. Lvt., 2000. - 392 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Gyulai füzetek, ISSN 0865-8641 ; 12.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-7239-35-9 fűzött : 1500,- Ft
943.9-2Gyula *** 943.917.5
[AN 801815]
MARC

ANSEL
UTF-8545 /2003.
Engel Pál (1938-2001)
   Magyarország története, 1301-1526 / Engel Pál, Kristó Gyula, Kubinyi András. - Budapest : Osiris, 2002, cop. 1998. - 419 p. : ill., térk. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-379-171-5 kötött : 3880,- Ft
943.9"13/15"(075.8)
[AN 941537]
MARC

ANSEL
UTF-8546 /2003.
Erdődy Gábor (1951-)
   Kossuth Lajos : a demokratikus polgári átalakulásért és a nemzeti önrendelkezés kivívásáért folytatott küzdelem vezéralakja / Erdődy Gábor ; [közread. a] Magyar Mezőgazdasági Múzeum. - [Budapest] : M. Mezőgazd. Múz, cop. 2002. - 127 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-204-046-5)
Kossuth Lajos (1802-1894)
943.9"18"(092)Kossuth_L.
[AN 942187]
MARC

ANSEL
UTF-8547 /2003.
Haagensen, Erling
The Templars' secret island (magyar)
   A templomosok titkos szigete : a lovagok, a pap és a kincs / Erling Haagensen és Henry Lincoln ; [ford. Bihari Gábor]. - [Debrecen] : Gold Book, [2002]. - 255 p., [8] t. : ill., részben színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 245-246.
ISBN 963-9437-20-4 kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9437-15-8)
929.712 *** 061.236.61 *** 133.25 *** 930.85(100)"11"
[AN 942049]
MARC

ANSEL
UTF-8548 /2003.
   A hallgatag mágnás : dokumentumok gróf Károlyi István életéhez / összeáll. és jegyzetekkel ell. Buda Attila ; [kiad. Újpest Önkormányzata]. - Újpest : Önkormányzat, 2000. - 712 p. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 500
ISBN 963-00-3097-7 kötött : kvker. forgalomba nem kerül
Károlyi István (1797-1881)
943.9"18"(092)Károlyi_I.(093)
[AN 803386]
MARC

ANSEL
UTF-8549 /2003.
Juhász László (1933-)
   Mátyás király Bécsben / Juhász László. - Veszprém : Új Horinzont, 2002. - 156 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 141-143.
ISBN 963-8246-12-X fűzött : ár nélkül
Mátyás (Magyarország: király), I. (1443-1490)
943.6"14" *** 943.9"14"(092)Mátyás,_I. *** 930.85(436-2Wien)"14"
[AN 941399]
MARC

ANSEL
UTF-8550 /2003.
Kardos Dezső (1941-)
   Vállaj község története / Kardos Dezső ; kiad. Vállaj Önkormányzata. - Vállaj : Önkormányzat, 2000. - 202, [5] p., [12] t. : ill., részben színes ; 21 cm + mell.
Bibliogr.: p. [204-205].
ISBN 963-00-6270-4 * kötött : ár nélkül
Vállaj
943.9-2Vállaj
[AN 803265]
MARC

ANSEL
UTF-8551 /2003.
   Kossuth Lajos, 1802-2002 / [a bev. tanulmányt írta Szabad György] ; [szerk. és képeket ... vál. Cs. Lengyel Beatrix] ; [ford. Johnson Andrea]. - [Budapest] : Válasz, [2002]. - 126 p. : ill., részben színes ; 33 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 963-9461-02-4 selyem : ár nélkül
Kossuth Lajos (1802-1894)
943.9(092)Kossuth_L.(084.1)
[AN 941449]
MARC

ANSEL
UTF-8552 /2003.
   Kossuth Lajos emléke Kiskunfélegyházán / szerk. Fekete János ; [... szerzői Bánkiné Molnár Erzsébet et al.] ; [kiad. Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata]. - [Utánny.]. - Kiskunfélegyháza : Önkormányzat, 2002. - 80 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 1000
ISBN 963-204-190-9 fűzött : ár nélkül
Kossuth Lajos (1802-1894)
Kiskunfélegyháza
943.9(092)Kossuth_L. *** 943.9-2Kiskunfélegyháza"1848/190" *** 394.46(439-2Kiskunfélegyháza)
[AN 941236]
MARC

ANSEL
UTF-8553 /2003.
Lukacs, John
Outgrowing democracy : a history of the United States in the twentieth century (magyar)
   Az Egyesült Államok XX. századi története / John Lukacs ; [ford. Zala Tamás]. - Budapest : Európa, 2002. - 526 p. ; 20 cm
Az Amerikai Egyesült Államok XX. századi története (gerinccím). - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-07-7148-9 kötött : 2600,- Ft
Egyesült Államok
973"19"
[AN 941464]
MARC

ANSEL
UTF-8554 /2003.
   Magyar művelődéstörténet / szerk. Kósa László ; [... szerzői Bertényi Iván et al.]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Osiris, 2002, cop. 1998. - 569, [2] p. : ill. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-379-742-X kötött : 3800,- Ft
930.85(439)(075.8)
[AN 941519]
MARC

ANSEL
UTF-8555 /2003.
   Magyarország történeti statisztikai helységnévtára / [szerkbiz. ... Klinger András et al.] ; [sorozatszerk. Kovacsics József] ; [közread. a] Magyar Tudományos Akadémia Történeti Demográfiai Albizottsága, Központi Statisztikai Hivatal Lakossági Adatgyűjtések Főosztálya. - Budapest : KSH : MTA, 1991-. - 29 cm
A 4. kötettől közread. a Magyar Tudományos Akadémia Történeti Demográfiai Albizottsága és a Központi Statisztikai Hivatal Népszámlálási Főosztálya, a 15. kötettől a Központi Statisztikai Hivatal Népszámlálási Főosztálya
ISBN 963-7070-14-1 *
943.9-2 *** 312(439) *** 809.451.1-311(439-2)(035.5) *** 914.39(035.5)
[AN 7471]
MARC

ANSEL
UTF-8


   16., Szabolcs-Szatmár-Bereg megye / [a köt. szerzői Fábián Lajos, Mező András, Kovacsics József]. - 2000. - 341 p. : ill., térk.
Bibliogr.: p. 311-315. - A tartalomjegyzék angol nyelven is
ISBN 963-215-361-8 fűzött : 3900,- Ft
Szabolcs-Szatmár-Bereg
943.916.1-2 *** 312(439.161) *** 809.451.1-311(439.161-2)(035.5) *** 914.391.61(035.5)
[AN 803246] MARC

ANSEL
UTF-8


   17., Nógrád megye / [a köt. szerzői Szomszéd András, Pálházy László]. - 2000. - 224 p. : ill., térk.
Bibliogr.: p.191-197. - A tartalomjegyzék angol nyelven is
ISBN 963-215-308-1 fűzött : 1900,- Ft
Nógrád (megye)
943.913.1-2 *** 312(439.131) *** 809.451.1-311(439.131-2)(035.5) *** 914.391.31(035.5)
[AN 803250] MARC

ANSEL
UTF-8556 /2003.
Mátyás Szabolcs
   Ahol a zsenik bölcsője ring / Mátyás Szabolcs. - 2. átd., bőv. kiad. - Debrecen : Mátyás Sz., 2002. - 134 p. ; 21 cm
ISBN 963-440-964-4 fűzött : ár nélkül
929(439)
[AN 942182]
MARC

ANSEL
UTF-8557 /2003.
   Miskolc története / [főszerk. Dobrossy István] ; [megj. ... a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár és a Herman Ottó Múzeum közös kiadványaként]. - Miskolc : BAZ M. Lvt. : HOM, 1996-. - 24 cm
ISBN 963-7241-65-5 kötött : ár nélkül
Miskolc
943.9-2Miskolc
[AN 227709]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3/1., 1702-1847-ig / [szerk. Faragó Tamás] ; [a köt. szerzői Barsi János et al.]. - 2000. - 512 p. : ill.
ISBN 963-9271-06-3
943.9-2Miskolc"17/184"
[AN 803972] MARC

ANSEL
UTF-8


   3/2., 1702-1847-ig / [szerk. Faragó Tamás] ; [a köt. szerzői Barsi János et al.]. - 2000. - p. 517-1056. : ill., színes
Bibliogr.: p. 996-1020.
ISBN 963-9271-12-8 * (hibás ISBN 963-9271-06-3)
943.9-2Miskolc"17/184"
[AN 803974] MARC

ANSEL
UTF-8558 /2003.
   Napóleon trianoni dekrétuma az Illír Tartományok megszervezéséről : 1809. december 25. / ford. és sajtó alá rend., [a tanulmányt írta] Pándi Eszter. - Szeged : JATEPress, 2000. - 36 p. : ill. ; 21 cm. - (Documenta historica, ISSN 1216-0954 ; 48.)
A ford. a Bulletin des lois [de l'Empire Français] Nr. 265. (Paris : Imprimérie imperiale, 1809) c. kiad. alapján kész. - Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 300. - Összefoglalás francia nyelven
ISBN 963-482-511-7 * fűzött : 250,- Ft
944"1809"(092)Napoleon,_I.(093)
[AN 803982]
MARC

ANSEL
UTF-8559 /2003.
   Örményország kincsei : titkok az Ararátról : Károlyi Palota Kulturális Központ, 2002. július 1 - október 31. / [a katalógust szerk. Kocsis Péter Csaba, Vasváry Viktor] ; [a kiállítás rendezői Károlyi Palota Kulturális Központ, Örmény Állami Történeti Múzeum]. - [Budapest] : Károlyi Palota Kult. Közp., [2002]. - 195 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 28 cm
A képaláírások angol nyelven is
ISBN 963-202-605-5 fűzött : ár nélkül
930.85(479.25) *** 947.925 *** 7(479.25) *** 061.4(439-2Bp.)"2002"
[AN 942270]
MARC

ANSEL
UTF-8560 /2003.
Págyor Lászlóné
   A Balassagyarmati Járási Tanács Végrehajtó Bizottsága üléseinek határozatai, 1950-1971 / Págyor Lászlóné. - Salgótarján : Nógrád M. Lvt., 2000. - 419 p. ; 24 cm. - (Adatok, források és tanulmányok a Nógrád Megyei Levéltárból, ISSN 0238-1990 ; 27.). (Segédletek / Nógrád Megyei Levéltár,, ISSN 1586-8869 ; 3.)
ISBN 963-7243-26-7 fűzött : ár nélkül
943.913.1-37Balassagyarmat *** 353(439.131-37Balassagyarmat) *** 930.253(439-2Balassagyarmat)(083.8) *** 930.253.4
[AN 802820]
MARC

ANSEL
UTF-8561 /2003.
Sebestyén Kálmán, Cs. (1959-)
   Az MSZMP Nógrád Megyei Végrehajtó Bizottsága üléseinek napirendi pontjai, 1956-1989 / Cs. Sebestyén Kálmán, Ihász József. - Salgótarján : Nógrád M. Lvt., 2000. - 232 p. ; 24 cm. - (Adatok, források és tanulmányok a Nógrád Megyei Levéltárból, ISSN 0238-1990 ; 26.). (Segédletek / Nógrád Megyei Levéltár,, ISSN 1586-8869 ; 2.)
ISBN 963-7243-25-9 fűzött : ár nélkül
943.913.1"1956/1989"(093) *** 329(439)MSZMP"1956/1989"(093) *** 930.253(439-2Salgótarján)(083.8) *** 930.253.4
[AN 802807]
MARC

ANSEL
UTF-8562 /2003.
Shachtman, Tom
Absolute zero and the conquest of cold (magyar)
   Az abszolút zérus és a hideg meghódítása / Tom Shachtman ; [ford. Jávor Péter]. - Budapest : M. Kvklub, 2002. - 359 p. ; 21 cm
ISBN 963-547-763-5 kötött : ár nélkül
930.85 *** 621.56/.59
[AN 942191]
MARC

ANSEL
UTF-8563 /2003.
Sipos Gyöngyvér
   A történelem csodái / [a szöveget írta és szerk. Sipos Gyöngyvér és Kész Barnabás] ; [az illusztrációkat kész. Bera Károly et al.]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2002. - 89, [6] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 963-9325-26-0 kötött : ár nélkül
931(02.053.2) *** 930.85(3)(02.053.2)
[AN 941360]
MARC

ANSEL
UTF-8564 /2003.
Szilassy Sándor (1921-)
   A nagyhatalmak játékterében : történelmi tanulmányok / Szilassy Sándor. - Veszprém : Új Horizont : OOK-Press, 2002. - 203, [3] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-8246-11-1 kötött : ár nélkül
943.9"1848/198"
[AN 941417]
MARC

ANSEL
UTF-8565 /2003.
   Tér és történelem : előadások az Atelier-ben / szerk. Benda Gyula és Szekeres András. - Budapest : L'Harmattan : Atelier, 2002. - 220 p. : ill., részben térk. ; 24 cm. - (Atelier füzetek,, ISBN 1585-9010 ; ; 4.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Tartalomjegyzék francia nyelven is
ISBN 963-9457-15-9 fűzött : ár nélkül
930.1(44) *** 944 *** 914.4 *** 911.3 *** 061.3(44-2Paris)
[AN 942117]
MARC

ANSEL
UTF-8566 /2003.
Tóth József
   Kossuth Lajos nyomában hazai és külföldi tájakon : jelvényszerző túrafüzet / Tóth József. - 3. bőv. kiad. - Budapest : Kornétás, 2002. - 78, [2] p. ; 20 cm. - (Kossuth Lajos emléktúrák, ISSN 1215-8631 ; 2.). (Kossuth köri füzetek, ISSN 1215-864X)
Fűzött : ár nélkül
Kossuth Lajos (1802-1894)
943.9"18"(092)Kossuth_L. *** 379.85 *** 908.100
[AN 940351]
MARC

ANSEL
UTF-8567 /2003.
Veress D. Csaba (1933-)
   Bakonynána története : egy bakonyi község múltja és jelene = Geschichte von Bakonynána : Vergangenheit und Gegenwart einer Gemeinde in Bakonyer Wald / Veress D. Csaba ; [ford. Hanák Ferencné] ; [kiad. Bakonynánai Német Kisebbségi Önkormányzat és Bakonynánai Községi Önkormányzat]. - Veszprém[!Bakonynána] : Német Kisebbségi Önkormányzat : Önkormányzat, 2002. - 848 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-202-480-X kötött : ár nélkül
Bakonynána
943.9-2Bakonynána *** 908.439-2Bakonynána
[AN 941405]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

568 /2003.
Bánfalvi József
   Magyarország idegenforgalmi földrajza / írta Bánfalvi József ; [kiad. a Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző Kft.]. - 4. utánny. - Budapest : KIT, 2002, cop. 1998. - 330 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 327-330.
ISBN 963-637-177-6 fűzött : ár nélkül
911.3(439)(075.8) *** 338.48(439)(075.8)
[AN 940454]
MARC

ANSEL
UTF-8569 /2003.
Barber, Annabel
   Vienna : a city guide / by Annabel Barber ; [phot. Annabel Barber et al.]. - Budapest : Somerset, cop. 2002. - 233, [6] p. : ill., főként színes ; 20 cm. - (Visible cities, ISSN 1587-6403)
ISBN 963-00-9031-7 fűzött : ár nélkül
Wien
914.36-2Wien(036)
[AN 941444]
MARC

ANSEL
UTF-8570 /2003.
Barta Györgyi (1946-)
   A magyar ipar területi folyamatai, 1945-2000 / Barta Györgyi. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, 2002. - 272 p. : ill. ; 25 cm. - (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986). (Studia regionum, ISSN 1419-4899)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9310-19-0 kötött : 3980,- Ft
911.3(439) *** 338.45(439)"194/199" *** 332.14(439)"194/199"
[AN 941419]
MARC

ANSEL
UTF-8571 /2003.
Bertinetti, Marcello
Gli occhi di Horus (magyar)
   Egyiptom a magasból / Marcello Bertinetti ; szöveg Maria Sole Croce ; ford. Farkas Eszter ; főszerk. ifj. Vitray Tamás ; szerk. Révy Katalin. - Budapest : Geographia, 2002. - 287 p. : ill., színes ; 36 cm
Fotóalbum
ISBN 963-86242-6-4 kötött : ár nélkül
Egyiptom
908.620(084.12)
[AN 941513]
MARC

ANSEL
UTF-8572 /2003.
Bezerédy Győző (1934-)
Pécs (francia)
   Pécs : promenade dans le temps / [texte de Győző Bezerédy] ; [phot. de László Körtvélyesi] ; [trad. ... Camille Defourny]. - [Budapest] : Corvina, 2002. - [32] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-13-5198-X fűzött : 1000,- Ft
Pécs
908.439-2Pécs(084.12)
[AN 941292]
MARC

ANSEL
UTF-8573 /2003.
Böőr László
   Vácrátót / írta Böőr László és Szabó Attila ; szerk. Egey Tibor. - [Budapest] : Száz M. Falu Könyvesháza Kht., [2001]. - 197 p. : ill. ; 25 cm. - (Száz magyar falu könyvesháza, ISSN 1586-0469)
Bibliogr.: p. 157-161. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-9287-35-0 kötött : ár nélkül
Vácrátót
908.439-2Vácrátót
[AN 805463]
MARC

ANSEL
UTF-8574 /2003.
Discover Southern Europe (magyar)
   Az úti cél Dél-Európa / [ford. Elekes András, Szieberth Ádám] ; [szerk. Zsámboki Mária]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2002. - 160 p. : ill., színes, részben térk. ; 30 cm. - (Fedezze fel a világot, ISSN 1588-7219)
ISBN 963-8475-82-X kötött : ár nélkül
Dél-Európa
908.4-015
[AN 941414]
MARC

ANSEL
UTF-8575 /2003.
Gilicze János
   Földeák / írta Gilicze János és Schmidt József ; szerk. Blazovich László. - [Budapest] : Száz M. Falu Könyvesháza Kht., [2001]. - 207 p. : ill. ; 25 cm. - (Száz magyar falu könyvesháza, ISSN 1586-0469)
Bibliogr.: p. 194-198. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-9287-33-4 kötött : ár nélkül
Földeák
908.439-2Földeák
[AN 805465]
MARC

ANSEL
UTF-8576 /2003.
Hangay György (1941-)
   A kacagó koponyák földjén / Hangay György. - [Pusztazámor] : DNM K., cop. 2002. - 205, [2] p., [24] t. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 203-[206].
ISBN 963-9369-13-6 kötött : 2400,- Ft
Borneó
910.4(595.41/.43)
[AN 942137]
MARC

ANSEL
UTF-8577 /2003.
Horácski Nóra
   Mesélnek a ferencvárosi utcák : helytörténeti olvasókönyv / [szerzők Horácski Nóra, Kenyó Ágnes, Lukács Emília] ; összeáll. és szerk. Lukács Emília ; [fotók Németh István, Somfai Sándor] ; [közread. a] Ferencvárosi Önkormányzat. - Utánny. - Budapest : Ferencvárosi Önkormányzat, 2002. - 253 p., [3] t.fol. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 225-227.
ISBN 963-00-6666-1 kötött : ár nélkül
Budapest. IX. kerület
908.439-2Bp.IX.
[AN 940959]
MARC

ANSEL
UTF-8578 /2003.
Lansing, Alfred
Endurance (magyar)
   A Déli-sark foglyai : Ernest Shackleton legendás antarktiszi expedíciója / Alfred Lansing ; [ford. Ambrose Montanus és Láng Zsuzsa Angéla]. - 2. kiad. - Budapest : Park, cop. 2002. - 280 p., [16] t. : ill. ; 24 cm. - (Veszélyes övezet, ISSN 1586-426X)
ISBN 963-530-675-X fűzött : 1000,- Ft
Shackleton, Ernest
910.4(99)(269)"191" *** 820-992=945.11
[AN 941092]
MARC

ANSEL
UTF-8579 /2003.
   Magyarország kisrégiói = Small regions of Hungary = Die Kleinregionen von Ungarn / sorozat főszerk. ... Kasza Sándor. - [Hatvan] : CEBA K., 1997-. - 20 cm
ISBN 963-85490-2-5 *
908.439
[AN 300848]
MARC

ANSEL
UTF-8


   8/1., Hajdú-Bihar megye. Bihari térség / [szerzők ... Balcsók István, Baranyi Béla, Dancs László] ; [fotók ... Vencsellei István]. - 2002. - 246 p. : ill., színes
Bibliogr.: p. 212-214. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-202-791-4 kötött : ár nélkül
Hajdú-Bihar
908.439.165
[AN 942149] MARC

ANSEL
UTF-8580 /2003.
   Magyarország történeti helységnévtára / [kiad. a Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat]. - Budapest : KSH Kvt. és Dok. Szolg., 1987-. - 29 cm
ISBN 963-02-4653-8
Magyarország
914.39-2(035.5) *** 943.9-2(035.5) *** 809.451.1-311(439-2)
[AN 4806]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [15.], Csongrád megye, 1773-1808 / [szerk. Lelkes György]. - 2002. - 111 p. + térk. (45x45 cm)
Bibliogr.: p. 20-21. - Összefoglalás angol, német és szlovák nyelven
ISBN 963-215-475-4 fűzött : ár nélkül
Csongrád (megye)
914.391.81-2"17/18"(035.5) *** 943.918.1-2"17/18"(035.5) *** 809.451.1-311(439.181-2)(035.5)
[AN 942172] MARC

ANSEL
UTF-8581 /2003.
Mérey Klára, T. (1927-)
   Baranya megye útjai és útmenti települései a 19. sz. elején / T. Mérey Klára. - Pécs : Baranya M. Lvt., 2000. - 164 p., [1] t.fol. : ill. ; 24 cm. - (Tanulmányok és források Baranya megye történetéből, ISSN 1218-9561 ; 6.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-8100-43-5 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-8100-43-8)
911.37(439.127)"178/182" *** 625.7(439.127)"178/182" *** 914.391.27
[AN 801812]
MARC

ANSEL
UTF-8582 /2003.
Nagy Géza
   Karos / írta Nagy Géza és Révész László ; szerk. Porkoláb Albert. - [Budapest] : Száz M. Falu Könyvesháza Kht., [2001]. - 158 p. : ill. ; 25 cm. - (Száz magyar falu könyvesháza, ISSN 1586-0469)
Bibliogr.: p. 142-146. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-9287-29-6 kötött : ár nélkül
Karos
908.439-2Karos
[AN 805469]
MARC

ANSEL
UTF-8583 /2003.
   New York / [főszerk. Nicole Jusserand] ; [magy. ... Sidney Horenstein et al.] ; [ford. Gyárfás Vera et al.]. - Budapest : Park, cop. 2002. - 383, [3] col. : ill., részben színes, részben térk. ; 26x26 cm. - ("Az utazás enciklopédiái", ISSN 1585-1125)
Bibliogr.: col. 368. - Filmogr.: col. 368.
ISBN 963-530-613-X kötött : 8900,- Ft
New York (N.Y)
908.73-2New_York
[AN 942281]
MARC

ANSEL
UTF-8584 /2003.
   Orosháza, Gyopárosfürdő / [fotó Váradi Zoltán] ; [szerk. Váradi Zoltán, Vojtek Edit] ; [... kiad. a Szántó Kovács János Múzeum]. - [2. átd. bőv. kiad.]. - [Orosháza] : Szántó Kovács J. Múz., 2002. - [124] p. : ill., színes ; 29 cm
Fotóalbum. - Magyar, angol és német nyelven
ISBN 963-204-076-7 kötött : ár nélkül
Orosháza
908.439-2Orosháza(084.12) *** 77.04(439)(092)Váradi_Z.
[AN 942250]
MARC

ANSEL
UTF-8585 /2003.
Takács László
   Vatta község története / Takács László, Kovács Zsolt ; [... kiad. Vatta Község Önkormányzata]. - Vatta : Önkormányzat, 2000. - 255 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 237-247.
ISBN 963-00-2964-2 kötött : ár nélkül
Vatta
908.439-2Vatta
[AN 801816]
MARC

ANSEL
UTF-8586 /2003.
Tilhof Endre (1934-)
   Ajka / [szöveg ... Tilhof Endre] ; [színes felvételek ... Szelényi Károly] ; [... ford. ... Chris Sullivan, ... Clemens Prinz]. - Veszprém ; Budapest : M. Képek, 2000. - 32, [32] p. : ill., részben színes ; 25 cm
Magyar, angol és német nyelven
ISBN 963-8210-79-6 kötött : ár nélkül
Ajka
908.439-2Ajka
[AN 801723]
MARC

ANSEL
UTF-8587 /2003.
Veress D. Csaba (1933-)
   A Nivegy-völgy falvainak története : Balatoncsicsó, Óbudavár, Szentantalfa, Szentjakabfa, Tagyon / Veress D. Csaba. - Balatoncsicsó : Palásthy BT, 2000. - 415 p., [16] t. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 389-392. és a jegyzetekben. - Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 963-00-5226-1 kötött : ár nélkül
Nivegy-völgy
908.439Nivegy-völgy
[AN 801817]
MARC

ANSEL
UTF-8588 /2003.
Wolf Mária
   Abaújvár / írta Wolf Mária ; szerk. Porkoláb Albert. - [Budapest] : Száz M. Falu Könyvesháza Kht., [2001]. - 183 p. : ill. ; 25 cm. - (Száz magyar falu könyvesháza, ISSN 1586-0469)
Bibliogr.: p. 165-167. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-9287-34-2 kötött : ár nélkül
Abaújvár
908.439-2Abaújvár
[AN 805467]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

589 /2003.
Bokorné Szegő Hanna (1925-)
   Nemzetközi jog / Bokorné Szegő Hanna. - 4. jav. kiad. - [Budapest] : Aula, 2002. - 379 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 373-379.
Fűzött : 3490,- Ft (hibás ISBN 963-9078-77-8)
341(075.8)
[AN 941526]
MARC

ANSEL
UTF-8590 /2003.
   Büntető törvénykönyv. - Budapest : Árboc, [2002]. - 72 p. ; 29 cm
Lezárva: 2002. jan. 1.
Fűzött : 750,- Ft
1978. évi IV. törvény a Büntető törvénykönyvről
343(439)(094)
[AN 941605]
MARC

ANSEL
UTF-8591 /2003.
   Büntető törvénykönyv. - Budapest : Árboc, [2002]. - 72 p. ; 29 cm
Lezárva: 2002. ápr. 1.
Fűzött : 750,- Ft
1978. évi IV. törvény a Büntető törvénykönyvről
343(439)(094)
[AN 941603]
MARC

ANSEL
UTF-8592 /2003.
   Büntetőeljárási törvény. - Budapest : Árboc, [2002]. - 72 p. ; 29 cm
Lezárva: 2002. jan. 1.
Fűzött : 750,- Ft
1973. évi I. törvény a büntetőeljárásról
343.1(439)(094)
[AN 941606]
MARC

ANSEL
UTF-8593 /2003.
   Családjogi törvény : módosított végrehajtási rendeletekkel egységes szerkezetben. - Budapest : Árboc, [2002]. - 19 p. ; 29 cm
Lezárva: 2002. jan. 1.
Fűzött : 360,- Ft
1952. évi IV. törvény a házasságról, a családról és a gyámságról
347.6(439)(094)
[AN 941608]
MARC

ANSEL
UTF-8594 /2003.
   Az építési szerződések és iratok kézikönyve : aktuális szerződés- és iratminták az építőipar számára / szerk. Kovács Imre ; szerzők Drenkó István [et al.]. - Budapest : Dashöfer, 2000. - [534] p., 8 t. fol. ; 32 cm
Műanyag, kapcsos borítóban, cserélhető lapokkal
ISBN 963-9313-05-X fűzetlen : ár nélkül
349.442(439)(083.76)
[AN 803392]
MARC

ANSEL
UTF-8595 /2003.
   Hajózási szabályzat. - Budapest : M. Hivatalos Közlönyk., [2002]. - 95 p. : ill. ; 29 cm
Lezárva: 2002. jún. 1.
ISBN 963-9221-40-6 fűzött : 1512,- Ft
351.813(439)(094)
[AN 941611]
MARC

ANSEL
UTF-8596 /2003.
Harmathy Attila (1937-)
   A magyar polgári jogról 1999-ben / Harmathy Attila. - [Budapest] : MTA, 2000. - 14 p. ; 24 cm. - (Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián, ISSN 1419-8959)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-508-225-8 fűzött : ár nélkül
347(439)
[AN 805065]
MARC

ANSEL
UTF-8597 /2003.
Héjja Julianna Erika
   Békés vármegye archontológiája, 1699, 1715-1950 : főispánok és alispánok / Héjja Julianna Erika. - Gyula : Békés M. Lvt., 2002. - 263 p. ; 24 cm. - (Közlemények Békés megye és környéke történetéből, ISSN 0238-2849 ; 8.)
Bibliogr.: p. 226-240.
ISBN 963-7239-38-3 fűzött : ár nélkül
35.08(439.175)(092)"171/194" *** 943.917.5"171/194" *** 929(439.175):030
[AN 942213]
MARC

ANSEL
UTF-8598 /2003.
Kengyel Miklós (1953-)
   Magyar polgári eljárásjog / Kengyel Miklós. - 4. átd. kiad. - Budapest : Osiris, 2002. - 653 p. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-389-302-X kötött : 3980,- Ft
347.9(439)(075.8)
[AN 941535]
MARC

ANSEL
UTF-8599 /2003.
Kondorosi Ferenc (1954-)
   Bevezetés a közjog világába / Kondorosi Ferenc. - [Budapest] : Aula, 2002. - 236 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 235-236.
ISBN 963-9345-99-7 fűzött : 2450,- Ft
342(439)
[AN 941539]
MARC

ANSEL
UTF-8600 /2003.
   A magyar jogtörténet forrásai : szemelvénygyűjtemény / szerk. Mezey Barna ; [a fejezeteket összeáll. Béli Gábor et al.]. - Budapest : Osiris, 2002, cop. 2000. - 827 p. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
ISBN 963-379-977-5 kötött : 4800,- Ft
34(439)(091)(093)(075.8)
[AN 941520]
MARC

ANSEL
UTF-8601 /2003.
   A Magyar Köztársaság alkotmánya. - Budapest : Árboc, [2002]. - 20 p. ; 29 cm
Lezárva: 2002. jan. 1.
Fűzött : 380,- Ft
342.4(439)(094)
[AN 941602]
MARC

ANSEL
UTF-8602 /2003.
   Munka törvénykönyve. - Budapest : Árboc, [2002]. - 44 p. ; 29 cm
Lezárva: 2002. jan. 1.
Fűzött : 480,- Ft
1992. évi XXII. törvény A munka törvénykönyvéről
349.2(439)(094)
[AN 941592]
MARC

ANSEL
UTF-8603 /2003.
Németh József
   A magyar bányajog kézikönyve, 2000 / [szerző Németh József]. - Budapest : Keriorg, 2000. - [185] pag. var. ; 26 cm
Lezárva: 2000. május 18. - Műanyag, kapcsos borítóban, cserélhető lapokkal
ISBN 963-86049-3-X fűzetlen : ár nélkül
347.249(439)(036)
[AN 804884]
MARC

ANSEL
UTF-8604 /2003.
Nyitrai Péter, M.
   Nemzetközi bűnügyi jogsegély Európában / M. Nyitrai Péter. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2002. - 352 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 345-352.
ISBN 963-224-637-3 fűzött : ár nélkül
341.41/.46(4-15)"199"
[AN 941350]
MARC

ANSEL
UTF-8605 /2003.
   Országos településrendezési és építési követelmények / [szerk. Kovács Imre] ; [... összeáll. Gantner Lászlóné, Kovács Imre, Ráth György] ; [közread. az] Építésügyi Tájékoztatási Központ Kft. - 3. jav. kiad. - Budapest : ÉTK, 2002. - 156 p. : ill. ; 23 cm
Kötött : 2464,- Ft (hibás ISBN 963-513-138-0)
349.442(439)(094) *** 351.785(439)(094)
[AN 940306]
MARC

ANSEL
UTF-8606 /2003.
   Polgári perrendtartás. - Budapest : Árboc, [2002]. - 68 p. ; 29 cm
Lezárva: 2002. jan. 1.
Fűzött : 750,- Ft
1952. évi III. törvény a Polgári perrendtartásról
347.9(439)(094)
[AN 941598]
MARC

ANSEL
UTF-8607 /2003.
   Polgári törvénykönyv. - Budapest : Árboc, [2002]. - 88 p. ; 29 cm
Lezárva: 2002. jan. 1.
Fűzött : 850,- Ft
1959. évi IV. törvény a Magyar Köztársaság Polgári törvénykönyvéről
347(439)(094)
[AN 941595]
MARC

ANSEL
UTF-8608 /2003.
   A szerzői jogról / [összeáll. Mann Judit]. - [Budapest] : M. Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyes., [2000]. - 12 p. ; 20 cm. - (Hasznos tudnivalók vállalkozóknak, ISSN 1419-1407)
Lezárva: 1999. dec. 31. - Példányszám: 5000
ISBN 963-03-9644-0 fűzött : ár nélkül
347.78(439)
[AN 803559]
MARC

ANSEL
UTF-8609 /2003.
   Társasági törvény. - Budapest : Árboc, [2002]. - 48 p. ; 29 cm
Lezárva: 2002. jan. 1.
Fűzött : 600,- Ft
1997. évi CXLIV. törvény a gazdasági társaságokról
347.72(439)(094)
[AN 941610]
MARC

ANSEL
UTF-8610 /2003.
Torma András (1956-)
   Az információ jelentősége a (köz)igazgatásban / Torma András. - [Budapest] : Virtuóz, 2002. - 240 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 235-240.
Fűzött : ár nélkül
35.078 *** 651.011.56 *** 681.3.004.14
[AN 942197]
MARC

ANSEL
UTF-8611 /2003.
Tóth Mihály (1951-)
   Gazdasági bűnözés és bűncselekmények / Tóth Mihály. - [2. átd., bőv. kiad.]. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2002. - 465 p. ; 24 cm
Lezárva: 2002. márc. 31. - Bibliogr.: p. 457-465.
ISBN 963-224-653-5 fűzött : ár nélkül
343.53(439)
[AN 940945]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

612 /2003.
Garibaldi, Luciano
Un secolo di guerre (magyar)
   A háborúk százada / [szöveg Luciano Garibaldi] ; [Wolf Blitzer bevezetőjével] ; [ford. Barabás Miklós, Kovács Valéria]. - [Budapest] : Officina '96, [2002]. - 448 p. : ill., részben színes ; 32 cm
ISBN 963-9026-99-9 kötött : 9500,- Ft
355.48(100)"19"(084.12) *** 94"19"(084.12) *** 77.044
[AN 941457]
MARC

ANSEL
UTF-8613 /2003.
Kershaw, Robert J.
War without garlands (magyar)
   Háború virágfüzérek nélkül : a Barbarossa-hadművelet, 1941-42 / Robert Kershaw ; [ford. Molnár Kálmán]. - [Debrecen] : Gold Book, [2002]. - 280 p. : ill. ; 26 cm
Bibliogr.: p. 276-278.
ISBN 963-9248-97-5 kötött : ár nélkül
355.48(430)"1941/1942" *** 355.48(47)"1941/1942"
[AN 942207]
MARC

ANSEL
UTF-8614 /2003.
A korona és kard országa (angol)
   The nation of the crown and the sword : the national defence of the new millennium / [ed. ... István Tőrös] ; [the chapter "Struggles of 1100 years" was written by János Sebők] ; [transl. Zoltán Sáringer] ; [publ. by the Press and Information Department of the Ministry of Defence]. - [Budapest] : Press and Inform. Dep. of the Min. of Defence, 2002. - 111 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Kötött : ár nélkül
355(439)"199/200" *** 355(439)(091)
[AN 942164]
MARC

ANSEL
UTF-8615 /2003.
   A korona és kard országa : az új évezred honvédelme / [szerk. ... Tőrös István] ; [az 1100 év a Hadak Útján c. fejezetet Sebők János írta] ; [a Honvédelmi Minisztérium Sajtó és Tájékoztató Főosztályának kiadványa]. - [Budapest] : HM Sajtó és Táj. Főoszt., 2002. - 111 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Kötött : ár nélkül
355(439)"199/200" *** 355(439)(091)
[AN 942160]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

616 /2003.
D'Amour, Cynthia
Networking (magyar)
   Networking : [készség, amit az iskolában elfelejtettek megtanítani] / Cynthia D'Amour ; [ford. Sóvágó Katalin]. - Budapest : Network TwentyOne, cop. 2001. - 175 p. ; 21 cm. - (Amerikai sikerkönyvek, ISSN 1219-5154)
A sorozatcím feltüntetése nélkül
ISBN 963-9333-02-6 fűzött : ár nélkül
65.013 *** 613.865
[AN 804545]
MARC

ANSEL
UTF-8617 /2003.
Ilyés Mihály
   Nyomdaipar / [szerző Ilyés Mihály]. - Budapest : Ipargazdasági Kut. és Tanácsadó Kft., 2000. - 62 p. : ill. ; 23 cm. - (Vállalkozói tájékoztató sorozat, ISSN 1586-9180)
Bibliogr.: p. 48.
ISBN 963-00-5553-8 fűzött : ár nélkül
655.1(439) *** 338.45(439)
[AN 802921]
MARC

ANSEL
UTF-8618 /2003.
   Kner Nyomdaipari Múzeum / [az ismertető szövegét írta és a kiállítást rend. Füzesné Hudák Julianna]. - 2. kiad. - Gyomaendrőd : Gyomai Kner Ny., [2002]. - 72 p. : ill., részben színes ; 19 cm
Bibliogr.: p. 71-72.
ISBN 963-8183-25-X fűzött : ár nélkül
Kner Nyomdaipari Múzeum (Gyoma)
655.1(439-2Gyoma)(091) *** 069(439-2Gyoma)(036)
[AN 940396]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

619 /2003.
   Az adóellenőrzések 2001. évi tapasztalatai / [szerk. Ferenczy Judit] ; [szerzők Antal Zsuzsanna et al.] ; Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Vizsgálati Módszertani Bizottság kiadványa III. 3. - [Budapest] : Kompkonzult, [2002]. - 195 p. ; 24 cm
Fűzött : ár nélkül
336.2.027(439)"2001"
[AN 940859]
MARC

ANSEL
UTF-8620 /2003.
Bártfai Barnabás (1969-)
   Office XP / Bártfai Barnabás. - Budapest : BBS-Info, 2002. - 351 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-86232-9-2 fűzött : ár nélkül
651 *** 519.688Office_XP
[AN 941413]
MARC

ANSEL
UTF-8621 /2003.
Cságola Ferenc
   Egyszeres könyvvitel / Cságola Ferenc, Korom Erik, Sztanó Imre. - [Budapest] : Perfekt, [2002]. - 195 p. ; 29 cm
ISBN 963-394-479-1 fűzött : 2490,- Ft
657.11
[AN 941406]
MARC

ANSEL
UTF-8622 /2003.
Gerberich, Claus W.
Benchmarking (magyar)
   Benchmarking / Claus W. Gerberich ; [a ... fordítást kész. Medveczky Tünde]. - Budapest : Saldo, [2001]. - 104 p. ; 17 cm. - (Zsebkönyv sorozat, ISSN 1585-3322 ; 5.)
ISBN 963-621-962-1 fűzött : 750,- Ft
658.1.011.1 *** 658.1.012.4
[AN 803193]
MARC

ANSEL
UTF-8623 /2003.
   Gyakorlati ingatlan-tanácsadó : naprakész ingatlangazdálkodási, -finanszírozási, -hasznosítási kézikönyv / szerk. Fórizs Zoltán ; szerzők Czerny József [et al.]. - Budapest : Dashöfer, 2000. - [1122] p., 13 t.fol. : ill. ; 24 cm
Lezárva: 2000. december. - Műanyag, kapcsos borítóban, cserélhető lapokkal
ISBN 963-9313-02-5 fűzetlen : ár nélkül
332.7(439)(036)
[AN 804858]
MARC

ANSEL
UTF-8624 /2003.
   A Közösségi Vámkódex végrehajtási rendelete / [fel. szerk. ... Moldován Tamás]. - [Budapest] : Viva Média Holding, [2001]. - XL, 1046 p. ; 31 cm
Műanyag, kapcsos borítóban, cserélhető lapokkal
ISBN 963-7619-43-7 * fűzetlen : ár nélkül
336.41(4-62)(094)
[AN 804874]
MARC

ANSEL
UTF-8625 /2003.
   Monetáris politika Magyarországon / [szerk. László Flóra] ; [kiad. a Magyar Nemzeti Bank]. - 2. jav. kiad. - Budapest : MNB, 2002. - 143 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 119-120.
ISBN 963-9383-25-2 fűzött : ár nélkül
336.711(439) *** 336.74(439)
[AN 941233]
MARC

ANSEL
UTF-8626 /2003.
   Nonprofit tanácsadó A-tól Z-ig : gyakorlati kézikönyv nonprofit szervezetek tisztségviselőinek / szerk. Wellmann György ; szerzők Benedek László [et al.]. - Budapest : Dashöfer, 2001. - [700] pag. var., 13 t.fol. ; 24 cm
Lezárva: 2000. október. - Műanyag, kapcsos borítóban, cserélhető lapokkal
ISBN 963-9313-09-2 fűzetlen : ár nélkül
334.012.46(439)(036)
[AN 804863]
MARC

ANSEL
UTF-8627 /2003.
   Pályázás után : értékelések, beszélgetések, szemelvények KOMA pályázatokról / [fel. szerk. Rados Péter]. - Budapest : KOMA, 2000. - 348 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-00-5430-2 fűzött : ár nélkül
658.310.836 *** 37.014(439)"199"
[AN 805605]
MARC

ANSEL
UTF-8628 /2003.
Shiller, Robert J.
Irrational exuberance (magyar)
   Tőzsdemámor / Robert J. Shiller ; [ford. Vangel Tibor]. - Budapest : Alinea, 2002. - 285 p. ; 25 cm. - (Üzleti szakkönyvtár, ISSN 1589-0856)
Bibliogr.: p. 267-277.
ISBN 963-202-606-3 kötött : 3950,- Ft
336.76
[AN 941380]
MARC

ANSEL
UTF-8629 /2003.
   A számviteli törvény alkalmazása : aktuális tanácsadó a számviteli törvény és a kapcsolódó jogszabályok gyakorlati alkalmazásához / szerk. Sztanó Imre ; szerzők Bakonyi Béla [et al.]. - Budapest : Dashöfer, 2001. - [1074] pag. var., 11 t.fol. ; 24 cm + CD
Lezárva: 2001. január. - Műanyag, kapcsos borítóban, cserélhető lapokkal
ISBN 963-9313-10-6 fűzetlen : ár nélkül
657(439)(036)
[AN 804828]
MARC

ANSEL
UTF-8630 /2003.
   Vállalatelméleti szemelvények / szerk. Chikán Attila ; [ford. Hanusovszky Judit et al.]. - Budapest : Aula, 2002. - 218 p. : ill. ; 24 cm
Borítócím: Vállalatelméleti szöveggyűjtemény. - Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9345-77-6 fűzött : 2950,- Ft
334.72(075.8) *** 658.1(075.8) *** 347.72(439)(075.8)
[AN 942190]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

631 /2003.
   "Idősödés és nemzedékek kapcsolata", "Társas-társadalmi stresszek és az idősödés" című tudományos szakmai konferencia előadásai : Sopron, 1999. szeptember 29 - október 2. - [Sopron] : [Polgármesteri Hiv.], [2000]. - 178 p. : ill. ; 21 cm
Rend., közread. a Soproni Polgármesteri Hivatal
ISBN 963-00-5339-X * fűzött : ár nélkül
364.65-053.9 *** 316.346.3 *** 061.3(439-2Sopron)
[AN 803995]
MARC

ANSEL
UTF-8632 /2003.
Virányi Ottó (1927-)
   A Római Katolikus Egyházi Szeretetszolgálat ötven éve / Virányi Ottó. - Budapest : Római Kat. Egyh. Szeretetszolgálat, 2000. - 68, [27] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-00-6178-3 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9276-12-X)
Római Katolikus Egyházi Szeretetszolgálat.
364.442(439) *** 282 *** 258
[AN 802940]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

633 /2003.
Adamikné Jászó Anna (1942-)
   Anyanyelvi nevelés az ábécétől az érettségiig / Adamikné Jászó Anna. - 2. kiad. - Budapest : Trezor, 2002. - 329 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 315-329.
ISBN 963-9088-69-2 fűzött : 1950,- Ft
372.46(072) *** 372.880.945.11(072)
[AN 940234]
MARC

ANSEL
UTF-8634 /2003.
Biddulph, Steve
The secret of happy children (magyar)
   Hogyan neveljünk boldog gyermekeket? / Steve Biddulph ; [ford. Bárkányi István]. - Budapest : M. Kvklub, 2002. - 158 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-547-766-X kötött : ár nélkül
37.018.1
[AN 942145]
MARC

ANSEL
UTF-8635 /2003.
Dárdai Ágnes
   A tankönyvkutatás alapjai / Dárdai Ágnes. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, 2002. - 156 p. : ill. ; 24 cm. - (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986). (Pedagógia, ISSN 1418-480X)
Bibliogr.: p. 143-156.
Fűzött : 2980,- Ft (hibás ISBN 963-9310-38-7)
371.671 *** 001.89
[AN 941543]
MARC

ANSEL
UTF-8636 /2003.
   Az első öt év : a Matúra Magániskola krónikája 1996-tól 2001-ig / [szerk. Nárai Gábor] ; [kiad. Matúra Magániskola]. - Kaposvár : Matúra Magánisk., [2001]. - 72 p. : ill., főként színes ; 21 cm + CD-ROM
ISBN 963-00-5948-7 fűzött : ár nélkül
Matúra Szakmunkások Kétéves Intenzív Szakközépiskolája és Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakmunkásképző Magániskola.
373.6:339(439-2Kaposvár)(058) *** 37.058
[AN 806052]
MARC

ANSEL
UTF-8637 /2003.
Fogassy Judit
   Katekéták kézikönyve / írta és szerk. Fogassy Judit. - Budapest : Szt. István Társ., 2002. - 204 p. : ill. ; 24 cm. - (Katekéták kiskönyvtára, ISSN 1589-0953 ; 1.)
ISBN 963-361-380-9 fűzött : 1100,- Ft
372.82(072)
[AN 941382]
MARC

ANSEL
UTF-8638 /2003.
Kiss Judit
   Érettségi irodalom : kulcsszavak / Kiss Judit. - 3. kiad. - [Budapest] : Corvina, 2002. - 163 p. ; 20 cm
ISBN 963-13-5208-0 fűzött : 950,- Ft
372.882(075.3)
[AN 940359]
MARC

ANSEL
UTF-8639 /2003.
Liégeois, Jean-Pierre
Minorité et scolarité, le parcours tsigane (magyar)
   Kisebbségek és oktatás : cigányok az iskolában / Jean-Pierre Liégeois ; ... ford. Oláh Judit. - Budapest : Pont ; Paris : Centre de recherches tsiganes, cop. 2002. - 308 p. ; 24 cm. - (Interface sorozat, ISSN 1587-2823 ; 11.)
Bibliogr.: p. 300-306.
ISBN 963-9312-52-5 fűzött : 3480,- Ft
376.7(=914.99)
[AN 942198]
MARC

ANSEL
UTF-8640 /2003.
Németh András (1950-)
   A magyar neveléstudomány fejlődéstörténete : nemzetközi tudományfejlődési és recepciós hatások, egyetemi tudománnyá válás, középiskolai tanárképzés / Németh András. - Budapest : Osiris, 2002. - 387 p. ; 24 cm. - (Neveléstudomány-történeti tanulmányok, ISSN 1588-905X ; 4.)
Bibliogr.: p. 377-387.
ISBN 963-389-334-8 fűzött : 2490,- Ft
37.01(100)"17/18" *** 37.01(439)"17/19" *** 371.13(439)"17/19"
[AN 942174]
MARC

ANSEL
UTF-8641 /2003.
   Párhuzamok a XIX. és XX. század pedagógiai törekvéseiben : Fáy András, Mester János, Becker Vendel munkássága / [szerk.] Dombi Alice, Oláh János, Varga István. - Gyula : APC-Stúdió, 2002. - 238 p. : ill. ; 25 cm. - (A XX. század jelesei, ISSN 1587-5008 ; 3.)
Bibliogr.: p. 200-209. és a jegyzetekben. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-9135-60-7 fűzött : ár nélkül
Fáy András (1786-1864)
Becker Vendel (1878-1957)
Mester János (1879-1954)
37(439)(092)Fáy_A. *** 37(439)(092)Mester_J. *** 37(439)(092)Becker_V.
[AN 942112]
MARC

ANSEL
UTF-8642 /2003.
Péti Mária
   "Vadrózsából tündérsípot" : erdei játszóház program a Bakonyban és a Balaton-felvidéken / Péti Mária ; [a fotókat kész. Oszkó Zsuzsa és Péti Miklós] ; [közread. az] Állami Erdészeti Szolgálat. - Veszprém : Áll. Erdészeti Szolgálat, 2002. - XXXII, 88 p., [1] t.fol. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-202-462-1 fűzött : ár nélkül
372.850.4 *** 371.381 *** 908.439.117
[AN 941432]
MARC

ANSEL
UTF-8643 /2003.
Stájer Géza (1936-)
   A kígyó metamorfózisa / Stájer Géza ; [közread. a] Magyar Gyógyszerészeti Társaság. - Budapest : M. Gyógyszerészeti Társ., 2002. - 270 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-202-685-3 kötött : ár nélkül
378.661.5 *** 615 *** 614.27
[AN 941412]
MARC

ANSEL
UTF-8644 /2003.
Tonelli, Riccardo
Educhiamo i giovani a vivere da cristiani adulti (magyar)
   Fiatalokból felnőtt keresztények / Riccardo Tonelli ; [... ford. Vágó Katalin]. - Budapest : Don Bosco, 2002. - 125, [2] p. ; 20 cm. - (A megelőző módszer kiadványok, ISSN 1588-6913 ; 3.)
ISBN 963-9455-04-0 fűzött : ár nélkül
Bosco, Giovanni
371.4Bosco,_G. *** 37.018.1 *** 37.017.93
[AN 941376]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

645 /2003.
Anker, Conrad
The lost explorer (magyar)
   Mallory nyomában : a Mount Everest titka / Conrad Anker, David Roberts ; [ford. Holka László]. - 3. kiad. - Budapest : Park, cop. 2002. - 215 p., [8] t. : ill. ; 24 cm. - (Veszélyes övezet, ISSN 1586-426X)
ISBN 963-530-673-3 fűzött : 1000,- Ft
Mallory, George
796.52(410)(092)Mallory,_G. *** 910.4(235.243) *** 820-992(73)=945.11
[AN 941097]
MARC

ANSEL
UTF-8646 /2003.
Dénes Tamás (1963-)
   Futball-VB, 2002 / Dénes Tamás, Ládonyi László, Lukács Gábor. - Budapest : Ringier, 2002. - 296 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-202-785-X kötött : 5980,- Ft
796.332.093(100)"2002" *** 796.332.093(100)(091)
[AN 942158]
MARC

ANSEL
UTF-8647 /2003.
Erőss Zsolt
   A Békási-szorostól a Mount Everestig : Erőss Zsolt fotóalbuma. - Budapest : Magus Design Stúdió, cop. 2002. - 95 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-86275-6-5 fűzött : 4800,- Ft
796.52(0:82-94) *** 77.04(439)(092)Erőss_Zs. *** 77.047
[AN 942192]
MARC

ANSEL
UTF-8648 /2003.
   Franciaország futballtörténete, 1894-2002 / [szerk.] Nagy Zoltán ; [szerzők Beregi Zsolt, Erik Garin, Nagy Zoltán]. - Balatonalmádi : Stadion, 2002. - 184 p. ; 15 cm. - (Stadion Hungary issue, ISSN 1586-4294 ; 9.)
ISBN 963-204-278-6 fűzött : ár nélkül
796.332(44)(091)
[AN 943022]
MARC

ANSEL
UTF-8649 /2003.
   Gyermeklabdarúgás. - Budapest : Góliát-McDonald's FC, 1998-. - 21 cm
Változó kiadóval
ISBN 963-00-6618-1 *
796.332.015-053.2/.6 *** 371.3
[AN 803460]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Segédanyag a 6-12 évesekkel foglalkozók részére / Szalai László. - 1998. - 84 p. : ill. + mell.
ISBN 963-00-6619-X * fűzött : ár nélkül
796.332.015-053.2/.6 *** 371.3
[AN 803464] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., 6-12 éves gyermekekkel foglalkozó edzők, tanárok számára / Szalai László. - 2000. - 104 p. : ill.
ISBN 963-00-6620-3 * fűzött : ár nélkül
796.332.015-053.2/.6 *** 371.3
[AN 803467] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Ovisfocitól a focisuliig / [írták Cs. Kovács László, Gáborfalvi László, Király Tibor]. - 2000. - 101 p. : ill.
Bibliogr.: p. 99-101.
ISBN 963-03-9948-2 fűzött : ár nélkül
796.332.015-053.4 *** 373.213
[AN 803469] MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Új kihívások a gyermeklabdarúgásban / szerk. Mónus András. - 2001. - 184 p. : ill.
A 2000. okt. 6-án a Testnevelési Egyetemen tartott konferencia előadásai
ISBN 963-00-5813-8 fűzött : ár nélkül
796.332.01-053.2/.6 *** 061.3(439-2Bp.)"2000"
[AN 803471] MARC

ANSEL
UTF-8650 /2003.
Obermair, Gilbert
Streichholz-spielereien (magyar)
   Játékok gyufaszálakkal / Gilbert Obermair ; [ford. Domonkos Barbara]. - Budapest : Tinta, 2002. - 77 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9372-36-6 fűzött : 1400,- Ft
793/794
[AN 941395]
MARC

ANSEL
UTF-8651 /2003.
Schmitt Pál (1942-)
   A csapatember / Schmitt Pál ; [szerk. K. Vladár Edit] ; [fotók Griechisch Tamás et al.]. - Budapest : Válasz, 2002. - 159 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-9461-05-9 kötött : ár nélkül
Schmitt Pál (1942-)
796.864(439)(092)Schmitt_P.(047.53) *** 908.439-2Bp.(047.53) *** 323(439)"200"(092)Schmitt_P.
[AN 941454]
MARC

ANSEL
UTF-8652 /2003.
   Természetjárás a Miskolci Egyetemen : '80-as és '90-es évek / [összeáll. Soós Ferenc, Fenyvesi Lászlóné, Novotny István] ; [írták, fényképezték és rajz. Soós Ferenc et al.]. - [Miskolc] : [ME], [2001]. - 203 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 963-661-444-X * fűzött : ár nélkül
796.5(100)"198/199" *** 378.4(439-2Miskolc)
[AN 801456]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

653 /2003.
Czeglédy Ilona (1937-)
   Miskolc, avasi református templom / [Czeglédy Ilona]. - [Budapest] : TKM Egyes., 2000. - 16 p. : ill., részben színes ; 17 cm. - (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, ISSN 0139-245X ; 670.)
Példányszám: 3000. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-554-421-9 fűzött : ár nélkül
726.54(439-2Miskolc)(036)
[AN 803174]
MARC

ANSEL
UTF-8654 /2003.
Géczy Csaba
   Sátoraljaújhely, pálos-piarista templom / [Géczy Csaba]. - [Budapest] : TKM Egyes., 2000. - 16 p. : ill., színes ; 17 cm. - (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, ISSN 0139-245X ; 674.)
Példányszám: 3000. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-554-423-5 fűzött : ár nélkül
726.54(439-2Sátoraljaújhely)(036)
[AN 803165]
MARC

ANSEL
UTF-8655 /2003.
Ivins, William Mills (Jr.)
Prints and visual communication (magyar)
   A nyomtatott kép és a vizuális kommunikáció / William M. Ivins Jr. ; ford. Lugosi Lugo László. - Budapest : Enciklopédia, 2001. - 120 p. ; 21 cm
ISBN 963-8477-58-X * fűzött : 2200,- Ft (hibás ISBN 963-8477-50-4)
7.01
[AN 803998]
MARC

ANSEL
UTF-8656 /2003.
   Körkép zsebben : Feszty-zsebkönyv : Feszty Árpád A magyarok bejövetele : körkép : Ópusztaszer, Nemzeti Történeti Emlékpark, Rotunda. - Szeged : A&T K., 2000. - 60 p. : ill. ; 16 cm
Borítócím: Feszty zsebkönyv. - Magyar, angol, német, francia és olasz nyelven
ISBN 963-04-7359-3 fűzött : ár nélkül
Feszty Árpád (1856-1914). A magyarok bejövetele.
Nemzeti Történeti Emlékpark (Ópusztaszer)
069(439-2Ópusztaszer)(036) *** 75(439)(092)Feszty_Á. *** 75.044(439)
[AN 803532]
MARC

ANSEL
UTF-8657 /2003.
Kriszt György
   Nagycenk, Széchenyi-kastély / [Kriszt György]. - 7. bőv. kiad. - Budapest : TKM Egyes., 2002. - 16 p. : ill., színes ; 17 cm. - (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, ISSN 0139-245X ; 43.)
Példányszám: 2000
ISBN 963-554-513-4 fűzött : ár nélkül
728.82(439Nagycenk)
[AN 940409]
MARC

ANSEL
UTF-8658 /2003.
Móser Zoltán (1946-)
   Amor patriae : Móser Zoltán fotói / [közread. az Illyés Gyula Megyei Könyvtár]. - Szekszárd : Illyés Gy. M. Kvt., 2000-. - 24 cm
Az 1. köt. kötetjelzés nélkül jelent meg, monografikus leírása: AN 386605
ISBN 963-00-4107-3
77.04(439)(092)Móser_Z.
[AN 802938]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Ameddig a szív ellát. - 2000. - 121 p. : ill., részben színes
Az előszó német nyelven is. - Példányszám: 500
ISBN 963-00-4108-1 fűzött : ár nélkül
77.04(439)(092)Móser_Z.
[AN 802939] MARC

ANSEL
UTF-8659 /2003.
Móser Zoltán (1946-)
   Mondottam ember .. : képek Madáchhoz = Man I have spoken : photos to Madách / Móser Zoltán ; [... ford. George Szirtes, Henter Nóra, Erdődi Gábor]. - Budapest : Masszi, 2002. - 95 p. : ill. ; 27 cm. - (Szín-kép albumok, ISSN 1587-818X)
Madách Imre: Az ember tragédiája c. művéből vett idézetekkel. - A bev. tanulmányt Jelenits István írta
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-86208-4-6)
77.04(439)(092)Móser_Z.
[AN 941416]
MARC

ANSEL
UTF-8660 /2003.
Nagy András, D. (1931-)
   Gyula, Városháza : Békés megye településeinek címerei a díszteremben / [D. Nagy András]. - [Budapest] : TKM Egyes., 2000. - 20 p. : ill., részben színes ; 17 cm. - (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, ISSN 0139-245X ; 669.)
Példányszám: 3000
ISBN 963-554-413-8 fűzött : ár nélkül
725.13(439-2Gyula)(036) *** 929.6(439.175) *** 943.917.5
[AN 803179]
MARC

ANSEL
UTF-8661 /2003.
Schőner Alfréd (1948-)
   The synagogue of Dohány street = A Dohány utcai zsinagóga / Alfréd Schőner ; [photos by Tamás Bobella, Péter Erdei, Viktor Gábor] ; [publ. by Budapesti Zsidó Hitközség]. - Budapest : BZSH, 1989 [!2002]. - [40] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 963-202-927-5 fűzött : ár nélkül
726.3(439-2Bp.)
[AN 941131]
MARC

ANSEL
UTF-8662 /2003.
Sisa József (1951-)
   Csákvár, az Esterházy-kastély és park / [Sisa József]. - [Budapest] : TKM Egyes., 2000. - 16 p. : ill., részben színes ; 17 cm. - (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, ISSN 0139-245X ; 671.)
Példányszám: 3000. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-554-420-0 fűzött : ár nélkül
728.82(439-2Csákvár)(036)
[AN 803171]
MARC

ANSEL
UTF-8663 /2003.
Spencer-Churchill, Henrietta
Classic decorative details (magyar)
   Antik enteriőr / Henrietta Spencer-Churchill. - 2. kiad. - [Budapest] : Geopen, 2002. - 192 p. : ill., színes ; 31 cm
Ford. Kiss Marianne
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9093-15-7)
747 *** 643/645
[AN 940857]
MARC

ANSEL
UTF-8664 /2003.
Szeghalmyné Ócsai Marianna
   Gyöngy-világ : ékszerek / Szeghalmy Ócsai Marianna, Szeghalmy Szilvia. - [Szeged] : Lazi, [2002]-. - 24 cm
Az 1. köt. kötetjelzés nélkül jelent meg, monografikus leírása: AN 387145
746.5
[AN 942305]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - cop. 2002. - 42, [3] p. : ill.
ISBN 963-9416-03-7 fűzött : 390,- Ft
746.5
[AN 942310] MARC

ANSEL
UTF-8665 /2003.
Szentkirályi Zoltán (1927-1999)
   Az építészet rövid története / Szentkirályi Zoltán, Détshy Mihály. - 6. kiad. - Budapest : Műszaki Kvk., cop. 2002. - 2 db ; 29 cm
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-16-3059-5)
72(100)(091)
[AN 940960]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 249 p.
72(100)(091)
[AN 940961] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 455 p. : ill.
72(100)(091)(084.1)
[AN 940963] MARC

ANSEL
UTF-8666 /2003.
Szépművészeti Múzeum (Budapest)
   Museum of Fine Arts, Budapest. - Budapest : Startcolor ; London : Visual Arts Publ., 1991-. - 28 cm
A 2. kötetet kiad. a Szépművészeti Múzeum
ISBN 963-04-1504-6
069(439-2Bp.)Szépművészeti_Múzeum(036) *** 73/76(036)
[AN 4954]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Vol. 2., Old Master's Gallery : summary catalogue : Early Netherlandish, Dutch and Flemish paintings / authors Ildikó Ember, Annamária Gosztola, Zsuzsa Urbach. - 2000. - 236 p. : ill.
ISBN 963-7441-75-1 kötött : ár nélkül
75(492-89)"15/16" *** 069(439-2Bp.)Szépművészeti_Múzeum(083.8)
[AN 804242] MARC

ANSEL
UTF-8667 /2003.
   A vajai Vay Ádám Múzeum grafikai gyűjteménye / [szerk. B. Szabó János]. - Vaja : Vay Á. Múz., 1999-. - 21 cm
Méretváltozata: 31 cm
ISBN 963-00-4486-2 *
76(100) *** 069(439-2Vaja)(036)
[AN 451823]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Térképek / [szerk. Molnár Sándor] ; [a tanulmányt írta Jankó Annamária]. - 2000. - 23 p. : ill. + 38 színes térkmell.
Katalógus. - Közös tokban. - Példányszám: 500
ISBN 963-00-4487-0 fűzött : ár nélkül
912 *** 069(439-2Vaja)(083.8)
[AN 803735] MARC

ANSEL
UTF-8668 /2003.
Veres Lujza
   Győr, orsolyita templom / [Veres Lujza]. - [Budapest] : TKM Egyes., 2000. - 16 p. : ill., színes ; 17 cm. - (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, ISSN 0139-245X ; 668.)
Példányszám: 3000. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-554-417-0 fűzött : ár nélkül
726.54(439-2Győr)(036)
[AN 803182]
MARC

ANSEL
UTF-8669 /2003.
Vinkler László (1912-1980)
   Stiláris metamorfózisok : Vinkler László írásai / a bev. tanulmányt írta és a kötetet szerk. Szuromi Pál ; [közread. a] Művészetért, Oktatásért Alapítvány ... - Szeged : Művészetért, Oktatásért Alapítvány, 2001. - 201 p., [2] fol. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-00-6242-9 kötött : ár nélkül
Vinkler László (1912-1980)
7.01
[AN 808157]
MARC

ANSEL
UTF-8670 /2003.
Zala Tibor (1920-)
   A grafika története / Zala Tibor. - [Budapest] : Magnus Andersen Communications, [2002], cop. 1997. - 129 p. : ill., részben színes ; 27 cm. - (Artis könyvek, ISSN 1589-0988)
Bibliogr.: p. 128-129.
ISBN 963-202-286-6 fűzött : ár nélkül
76(100)(091) *** 655.1/.3 *** 769.91
[AN 941564]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

671 /2003.
Papp János (1933-)
   Hangversenyélet Békéscsabán / Papp János. - Békéscsaba : Filharmónia Kht., 2001-. - 24 cm
ISBN 963-00-6189-9
78.05(439-2Békéscsaba)(091)(083.97) *** 78.091(439-2Békéscsaba)(091)(083.97)
[AN 802120]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., 1892-1944. - 2001. - 108, [3] p. : ill. - (Csabai história, ISSN 1217-694X ; 3.)
Bibliogr.: p. 96.
ISBN 963-03-9370-0 fűzött : ár nélkül
78.05(439-2Békéscsaba)"189/1944"(083.97) *** 78.091(439-2Békéscsaba)"189/1944"(083.97)
[AN 802121] MARC

ANSEL
UTF-8672 /2003.
Weiner Leó (1885-1960)
   Az összhangzattan előkészítő iskolája : skálák, hangközök, hallást fejlesztő gyakorlatok, fő- és mellék-hármashangzatok : iskolai és magánhasználatra / Weiner Leó. - Budapest : EMB, [2002]. - 66 p. : ill., kotta ; 20 cm
Fűzött : ár nélkül
781.4(078)
[AN 940353]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

673 /2003.
Kékesi Kun Árpád (1972-)
   Thália árnyék(á)ban : posztmodern - dráma/színház - elmélet / Kékesi Kun Árpád. - Veszprém : Veszprémi Egy. K., 2000. - 206 p. ; 21 cm. - (Theatron könyvek, ISSN 1586-8516 ; 1.)
Bibliogr.: p. 192-198.
ISBN 963-9220-48-5 fűzött : ár nélkül
792.01 *** 792.03
[AN 803547]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

674 /2003.
   Angol alapfok : írásbeli mintafeladatok gyűjteménye / [szerk. Sikiné Kozma Katalin, Gyarmatiné Pados Katalin. - Budapest : PI Innovációs Kft., 2002. - 78 p. ; 30 cm
ISBN 963-202-360-9 fűzött : ár nélkül
802.0(076)=945.11
[AN 941305]
MARC

ANSEL
UTF-8675 /2003.
Antal Mária (1954-)
   Sprachkürze gibt Denkweite : német tesztgyűjtemény a közép- és a felsőfokú nyelvvizsgához (is) / Antal Mária, Deák Heidrun. - 6. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2002, cop. 1992. - 150 p. ; 24 cm. - (Tanuljunk nyelveket!, ISSN 0133-1094)
ISBN 963-19-3132-3 fűzött : ár nélkül
803.0(079.1)=945.11
[AN 940858]
MARC

ANSEL
UTF-8676 /2003.
   Approaches to Hungarian / [publ. by the] JATE. - Szeged : JATE, 1985-. - 24 cm
ISBN 963-481-675-4
809.451.1
[AN 121876]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Vol. 7., Papers from the Pécs conference / ed. by Gábor Alberti and István Kenesei. - 2000. - 277 p. : ill.
Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 325
ISBN 963-482-479-X fűzött : ár nélkül
809.451.1 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 801273] MARC

ANSEL
UTF-8677 /2003.
Ary Ildikó
   Német - magyar, magyar - német közigazgatási szótár / Ary Ildikó, Molnár Lászlóné, Jenőfi György. - Utánny. - [Budapest] : Paginarum, cop. 2002. - 370 p. ; 24 cm
ISBN 963-9133-91-4 kötött : 8400,- Ft
801.323=30=945.11 *** 801.323=945.11=30 *** 35
[AN 941528]
MARC

ANSEL
UTF-8678 /2003.
Bagaméri Zsuzsanna
   Francia középfok : új típusú feladatok : írásbeli mintafeladatok gyűjteménye / Bagaméri Zsuzsanna, Élthes Ágnes. - Budapest : PI Innovációs Kft., 2002. - 64 p. ; 30 cm
ISBN 963-202-362-5 fűzött : ár nélkül
804.0(076)=945.11
[AN 941474]
MARC

ANSEL
UTF-8679 /2003.
Bakos Ferenc (1922-1996)
   Idegen szavak és kifejezések kéziszótára / Bakos Ferenc ; [vez. szerk. Csábi Szilvia] ; [szerk. Zigány Judit et al.]. - 2. átd. kiad. - Budapest : Akad. K., 2002. - XXIV, 723 p. ; 25 cm
ISBN 963-05-7875-1 kötött : ár nélkül
809.451.1-316.3
[AN 940950]
MARC

ANSEL
UTF-8680 /2003.
Balázs Géza (1959-)
   Magyar nyelvhelyességi lexikon / [írta Balázs Géza]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Corvina, 2002. - 226 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 225-226.
ISBN 963-13-5210-2 fűzött : 1800,- Ft
809.451.1-06(031)
[AN 941514]
MARC

ANSEL
UTF-8681 /2003.
Balog Katalin
   Szituációs helyzetek alapfokon angol nyelvből : [kulcs a nyelvvizsgához] / Balog Katalin, Balogh Veronika. - Veszprém : Translator '98, 2000. - 91 p. ; 24 cm
ISBN 963-00-4720-9 fűzött : ár nélkül
802.0(079.1)=945.11
[AN 802845]
MARC

ANSEL
UTF-8682 /2003.
Balogh Veronika
   Szituációs helyzetek alapfokon francia nyelvből : [kulcs a nyelvvizsgához] / Balogh Veronika, Kordé Krisztina. - Veszprém : Translator '98, 2000. - 98 p. ; 24 cm
ISBN 963-00-4722-5 fűzött : 980,- Ft
804.0(079.1)=945.11
[AN 802843]
MARC

ANSEL
UTF-8683 /2003.
Balogh Veronika
   Szituációs helyzetek alapfokon olasz nyelvből : [kulcs a nyelvvizsgához] / Balogh Veronika, Horváth Takács Attila. - Veszprém : Translator '98, 2000. - 95 p. ; 24 cm
ISBN 963-00-4721-7 fűzött : 980,- Ft (hibás ISBN 963-00-4720-9)
805.0(079.1)=945.11
[AN 802848]
MARC

ANSEL
UTF-8684 /2003.
Bárányné Szabadkai Éva
   Közgazdasági helyesírási szótár : szakszavak, kifejezések, szókapcsolatok és rövidítések gyűjteménye / szerk. Bárányné Szabadkai Éva, Mihalik István. - Budapest : Tinta, 2002. - 699 p. ; 25 cm
ISBN 963-9372-33-1 kötött : 7000,- Ft
809.451.1-1-3 *** 33
[AN 941391]
MARC

ANSEL
UTF-8685 /2003.
   Boltban = At the shops = Im Geschäft. - [Budapest] : Lilliput, [2002]. - Lapozó (20 p.) : ill., színes ; 22 cm. - (Első szótáram, ISSN 1589-1038)
ISBN 963-9166-22-7 kötött : ár nélkül
802.0(078)=945.11(02.053.2) *** 803.0(078)=945.11(02.053.2)
[AN 941485]
MARC

ANSEL
UTF-8686 /2003.
Budai György
   Angol - magyar, magyar - angol közigazgatási szótár / Budai György, Máténé Dobos Ágota, Tóth Zsuzsanna. - Utánny. - [Budapest] : Paginarum, cop. 2002. - 231, 211 p. ; 24 cm
ISBN 963-9133-92-2 kötött : 8900,- Ft
801.323=20=945.11 *** 801.323=945.11=20 *** 35
[AN 941241]
MARC

ANSEL
UTF-8687 /2003.
Chiazzaro, Idamis
   Un paso más : ejemplos y soluciones de ejercicios del examen estatal de lengua española de los grados básico y medio : alap- és középfokú, szóbeli és írásbeli állami nyelvvizsga-feladatok és megoldások / Idamis Chiazzaro. - Budapest : Holnap, 2002. - 363 p., 10 t.fol. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Nyelvvizsga-könyvek, ISSN 0865-9508)
ISBN 963-346-530-3 fűzött : ár nélkül
806.0(079.1)=945.11
[AN 941369]
MARC

ANSEL
UTF-8688 /2003.
Egyetemi Anyanyelvi Napok (10.) (2000) (Budapest)
   10. Egyetemi Anyanyelvi Napok / szerk. Bolla Kálmán. - Budapest : ELTE Fonetikai Tansz., 2000. - 88 p. : ill. ; 24 cm. - (Egyetemi fonetikai füzetek, ISSN 0238-549X ; 27.)
A rendezvényt 2000. febr. 15-16-án Budapesten tartották. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-463-189-4 fűzött : ár nélkül
809.451.1-4 *** 801.4 *** 061.3(439-2Bp.)"2000" *** 809.451.1-06
[AN 802924]
MARC

ANSEL
UTF-8689 /2003.
   Francia állami nyelvvizsgaanyagok : írásbeli - középfok = Annales des examens d'état de langue française : épreuves écrites - niveau moyen / [szerk. és az előszót írta Varga Lídia] ; [a feladatsorokat kész. Bagaméri Zsuzsanna et al.]. - Budapest : PI Innovációs Kft., 2002. - 72 p. ; 30 cm
ISBN 963-202-361-7 fűzött : ár nélkül
804.0(079.1)=945.11 *** 804.0(076)=945.11
[AN 941488]
MARC

ANSEL
UTF-8690 /2003.
Győrffy Mária
   English for doctors : authentic consulting - room activities for doctors, dentists, students and nurses with accompanying recorded material / Mária Győrffy. - 2. ed. - Pécs : Idióma, 2001, cop. 1996. - 226 p. : ill. ; 25 cm + 5 CD-ROM, 4 kazetta
ISBN 963-04-7045-4 fűzött : ár nélkül
802.0(078)=00 *** 61
[AN 941507]
MARC

ANSEL
UTF-8691 /2003.
Honti László (1943-)
   Az uráli/finnugor "ősnyelv"-ről / Honti László. - [Budapest] : MTA, 2000. - 21 p. ; 24 cm. - (Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián, ISSN 1419-8959)
Bibliogr.: p. 17-21.
ISBN 963-508-185-5 fűzött : ár nélkül
809.44/.45
[AN 805075]
MARC

ANSEL
UTF-8692 /2003.
Kemény Gábor (1948-)
   Bevezetés a nyelvi kép stilisztikájába / Kemény Gábor. - Budapest : Tinta, 2002. - 227 p. ; 24 cm. - (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603 ; 14.)
Bibliogr.: p. 205-218.
ISBN 963-9372-38-2 fűzött : 1960,- Ft
801.541.2 *** 82.08 *** 894.511(091)
[AN 942348]
MARC

ANSEL
UTF-8693 /2003.
Krausz Piroska
   Schrittweise 1 : kezdőknek / Krausz Piroska, Paizerné Tóth Tímea, Somló Katalin ; [az ábrákat kész. Megyeriné Kovács Katalin]. - 6. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2002, cop. 1996. - 206 p. : ill., részben színes ; 24 cm + hangk.
ISBN 963-18-9609-9 kötött : ár nélkül
803.0(078)=945.11
[AN 941008]
MARC

ANSEL
UTF-8694 /2003.
Lukács Gillike
   Német vizsgaelőkészítő nyelvtani gyakorlókönyv : szintenkénti fordítási feladatok megoldásokkal = Grammatisches Übungsbuch zur Vorbereitung auf die deutschen Sprachprüfungen : Übersetzungsaufgaben mit Lösungsschlüsseln in verschiedenen Schwierigkeitsstufen / Lukács Gillike. - 2. kiad. - Budapest : Tinta, 2002-. - 29 cm
A borítófedélen címadatként: Unentbehrlich
ISBN 963-9372-20-X
803.0(079.1)=945.11
[AN 941011]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Haladó, alapfok, középfok = Fortgeschrittene, Grundstufe, Mittelstufe. - 2002. - VII, [3], 113 p.
Bibliogr.: p. 113.
ISBN 963-9372-41-2 fűzött : 1960,- Ft
803.0(079.1)=945.11
[AN 941013] MARC

ANSEL
UTF-8695 /2003.
Lukács Júlia
   Angol titkárnői kézikönyv / Lukács Júlia, Balázs István. - 3. kiad. - Budapest : Animus, 2002, cop. 1997. - 180 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9307-53-X kötött : 2390,- Ft
802.0(078)=945.11 *** 651.44
[AN 940310]
MARC

ANSEL
UTF-8696 /2003.
   A mai magyar nyelv leírásának újabb módszerei IV : Szeged, 1999. október 27-28. / szerk. Büky László és Maleczki Márta ; [rend., közread. a] Szegedi Tudományegyetem Általános Nyelvészeti Tanszék, Magyar Nyelvészeti Tanszék. - [Szeged] : SZTE, 2000. - 260 p. ; 25 cm
A konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-482-480-3 fűzött : ár nélkül
809.451.1 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 802283]
MARC

ANSEL
UTF-8697 /2003.
Menyhárt Ágnes
   Kihűlt tea a későn jövőknek : angol szólások és kifejezések gyűjteménye / [szerk. Menyhárt Ágnes] ; [graf. Palojtay Kinga]. - [Budapest] : Kairosz, cop. 2002. - 463 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9406-88-0 fűzött : 4200,- Ft
802.0-318=945.11
[AN 942202]
MARC

ANSEL
UTF-8698 /2003.
   Német - magyar kéziszótár = Deutsch - ungarisches Handwörterbuch / Hessky Regina főszerk. ; [szerk. ... Hessky Regina et al.] ; [mtársak ... Gyáfrás Edit et al.]. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : Nemz. Tankvk. ; [Szeged] : Grimm, 2002. - XVII, 1501 p. ; 21 cm
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-19-3353-9)
801.323=30=945.11
[AN 940290]
MARC

ANSEL
UTF-8699 /2003.
   Német - magyar kéziszótár : az új német helyesírási szabályokkal = Deutsch - ungarisches Handwörterbuch : mit den neuesten deutschen Rechtschreibungsregeln / [főszerk. Abinéri Ottó] ; [szerk. Baranyi Ágnes és Gábor Péter]. - [Budapest] : Fortuna-Szótár 2000 K., 2002. - XXXII, 1232 p. ; 21 cm
Lezárva: 2002. máj. 31.
ISBN 963-202-836-8 kötött : 3690,- Ft
801.323=30=945.11
[AN 941426]
MARC

ANSEL
UTF-8700 /2003.
Oláh Tibor (1921-1996)
   Dictionnaire visuel thématique français - hongrois = Francia - magyar tematikus képes tanuló-szótár / Oláh Tibor, Szendrő Borbála ; [ill. Szabóné Nagy Mária]. - 3. jav. kiad. - Budapest : Szultán Nyelvkv., 2002. - 261, [26] p. : ill. ; 24 cm. - (Én [szeretem] a szavakat = J'[aime] les mots,, ISSN 0865-7947)
Borítócím: Képes francia - magyar szótár
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-450-312-8)
801.321.19=40=945.11
[AN 940309]
MARC

ANSEL
UTF-8701 /2003.
   Otthon = At home = Zu Hause. - [Budapest] : Lilliput, [2002]. - Lapozó (20 p.) : ill., színes ; 22 cm. - (Első szótáram, ISSN 1589-1038)
ISBN 963-9166-21-9 kötött : ár nélkül
802.0(078)=945.11(02.053.2) *** 803.0(078)=945.11(02.053.2)
[AN 941480]
MARC

ANSEL
UTF-8702 /2003.
Pelle Zsuzsanna
   Yes : angol távoktatási nyelvkönyv haladóknak / Pelle Zsuzsanna ; [ill. Kőszegi Judit]. - [Budapest] : Viva Média, [2002]. - 180 p. : ill., részben színes ; 28 cm + kazetta
ISBN 963-7619-47-X fűzött : 2650,- Ft
802.0(078)=945.11
[AN 941387]
MARC

ANSEL
UTF-8703 /2003.
Pelle Zsuzsanna
   Yes : angol távoktatási nyelvkönyv kezdőknek / [szerző Pelle Zsuzsanna] ; [ill. Kőszegi Judit]. - [Budapest] : Viva Média, [2002]. - 184 p. : ill., színes ; 28 cm + kazetta
ISBN 963-7619-25-9 fűzött : 2650,- Ft
802.0(078)=945.11
[AN 941384]
MARC

ANSEL
UTF-8704 /2003.
Szabó Tibor
   Angol nyelvtan gyakorlatközelben / Szabó Tibor. - 3. kiad. - Székesfehérvár : Lexika, [2002]. - 348, [3] p. ; 29 cm
Bibliogr.: p. [349].
Fűzött : 1596,- Ft (hibás ISBN 963-9092-71-1)
802.0-5(078)=945.11
[AN 941010]
MARC

ANSEL
UTF-8705 /2003.
Szalai Elek
   2000 feladat a "B" típusú angol nyelvvizsgákra / Szalai Elek. - Jav. kiad. - Székesfehérvár : Lexika, [2002]. - 160 p. ; 29 cm
ISBN 963-9092-75-4 fűzött : 1176,- Ft
802.0(076)(079.1)=945.11
[AN 940413]
MARC

ANSEL
UTF-8706 /2003.
   Új magyar tájszótár / [főszerk. B. Lőrinczy Éva] ; [szerk. Hosszú Ferenc] ; [főmtársak Kovács Teréz, S. Meggyes Klára] ; [írták Balogh Éva Rózsa et al.] ; [kész. a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetében]. - Budapest : Akad. K., 1979-. - 24 cm
ISBN 963-05-1810-4
809.451.1-321.1 *** 809.451.1-087
[AN 26871]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. köt., N - S. - 2002. - 1008 p.
ISBN 963-05-7832-8 kötött : ár nélkül
809.451.1-321.1 *** 809.451.1-087
[AN 941304] MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

707 /2003.
   A klasszikus retorikai bizonyítás : "A retorika a társadalomban - a társadalom a retorikában" konferencia előadásai, a harmadik országos Kossuth-szónokverseny beszédei, elemzések és retorikai gyakorlatok / [szerk. A. Jászó Anna, L. Aczél Petra]. - Budapest : Trezor, 2002. - 230 p. ; 24 cm. - (A régi új retorika, ISSN 1589-0961)
Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-9088-68-4 fűzött : 2240,- Ft
82.085 *** 378.184 *** 061.3(439-2Bp.)"2001"
[AN 941398]
MARC

ANSEL
UTF-8708 /2003.
Kroó Katalin
   Klasszikus modernség : egy Turgenyev-regény paradoxonjai : a Rugyin nyomról nyomra / Kroó Katalin. - Budapest : ELTE Eötvös K., cop. 2002. - 404 p ; 24 cm
Bibliogr.: p. 378-394.
ISBN 963-463-563-6 fűzött : ár nélkül
Turgenev, Ivan Sergeevič. Rudin.
882(092)Turgenev,_I._S. *** 882(092)Puškin,_A._S.
[AN 942331]
MARC

ANSEL
UTF-8709 /2003.
   Penser poétique : études et traductions littéraires de la poésie française moderne et contemporaine / réd. et choix de textes Enikő Sepsi. - [Budapest] : Argumentum : Eötvös Collegium, 2002. - 237 p. ; 18 cm. - (Eötvös műhely, ISSN 1586-3271)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-446-218-9 fűzött : 950,- Ft
840(091)-14"18/19" *** 840-14.02=945.11
[AN 941487]
MARC

ANSEL
UTF-8710 /2003.
Simon Attila (1968-)
   Az örök feladat : antik tanulmányok / Simon Attila. - Debrecen : Csokonai, cop. 2002. - 158 p. ; 21 cm. - (Alföld könyvek, ISSN 1418-6268 ; 11.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-260-170-X fűzött : ár nélkül
82.01 *** 111.852 *** 875(091)
[AN 942188]
MARC

ANSEL
UTF-8711 /2003.
   Transfer and translation - intercultural dialogues = Transfert et traduction - dialogues interculturels = Vermittlung und Übersetzung - Interkulturelle Dialoge / ed. by ... Zoltán Imre [et al.] ; [publ. by the] Department of Comparative Literature Eötvös Loránd University. - Budapest : Dep. of Comparative Lit. Eötvös L. Univ. : BIP, 2002. - 275 p. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9500-17-8 * fűzött : 1690,- Ft (hibás ISBN 963-99450-12-X)
82.03 *** 82.091
[AN 941541]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

712 /2003.
Ács Anna, L.
   Jókai és Balatonfüred / [Ács Anna] ; [kiad. a Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság]. - [Veszprém] : Veszprém M. Múz. Ig., [2002]. - 16 p. : ill. ; 23 cm
Borítócím: Jókai, Balatonfüred. - Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 963-9439-07-X fűzött : ár nélkül
Jókai Mór (1825-1904)
Balatonfüred
894.511(092)Jókai_M. *** 908.439-2Balatonfüred *** 069(439-2Balatonfüred)
[AN 941259]
MARC

ANSEL
UTF-8713 /2003.
Kiss Tamás (1912-)
   Kettős tükör : levelesláda / Kiss Tamás. - Debrecen : Griffes Graf. Stúdió, 2002. - 222, [2] p. ; 24 cm
ISBN 963-204-195-X kötött : ár nélkül
894.511(092)KissT.(044)
[AN 941447]
MARC

ANSEL
UTF-8714 /2003.
   Magyar irodalom / [... szerkesztője Borbély Sándor] ; [írták Aczél Géza et al.]. - [Budapest] : Pannonica, 2002. - 431 p. ; 23 cm. - (21. századi enciklopédia, ISSN 1589-0848)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9252-50-6 kötött : ár nélkül
894.511(091)(035) *** 894.511(092)
[AN 941428]
MARC

ANSEL
UTF-8715 /2003.
   "Örök művek világa" : tisztelgés Illyésnek / vál., összeáll., szerk. Tasnádi Gábor ; ... fotó Fejér Zoltán. - Budapest : Hogyf Editio, 2002. - 220 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-8484-57-8 fűzött : 2500,- Ft
Illyés Gyula (1902-1983)
894.511(092)Illyés_Gy. *** 894.511-821
[AN 942352]
MARC

ANSEL
UTF-8716 /2003.
Rajnai László (1924-)
   Kodolányi János / Rajnai László ; [kiad. Árgus Alapítvány, Székesfehérvár M. J. V. Levéltára, Kodolányi János Főiskola]. - Székesfehérvár : Árgus Alapítvány : Székesfehérvár Város Levéltára : Kodolányi Főisk., 2002. - 142, [14] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-204-157-7 fűzött : ár nélkül
Kodolányi János (1899-1969)
894.511(092)Kodolányi_J.
[AN 942059]
MARC

ANSEL
UTF-8717 /2003.
   Salve, scriptor! : tanulmányok, esszék Szabó Magdáról / szerk. Aczél Judit. - Debrecen : Griffes Graf. Stúdió, 2002. - 215 p. ; 23 cm
ISBN 963-204-194-1 kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-204-191-4)
Szabó Magda (1917-)
894.511(092)Szabó_M.
[AN 941461]
MARC

ANSEL
UTF-8718 /2003.
Tüskés Gábor (1955-)
   Az egyházi irodalom műfajai a XVII-XVIII. században : tanulmányok / Tüskés Gábor, Knapp Éva. - Budapest : Argumentum, 2002. - 286 p. ; 19 cm. - (Irodalomtörténeti füzetek, ISSN 0075-0840 ; 151.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-446-215-4 fűzött : 1400,- Ft
894.511(091)-97"16/17" *** 871(439)(091)-97"16/17" *** 82.01-97
[AN 941374]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

719 /2003.
   21 latin-amerikai egyperces = 21 microcuentos latinoamericanos / vál. és ford. Scholz László. - Kétnyelvű kiad. - Budapest : epl, 2002. - 43, 44 p. ; 14 cm. - (Editio plurilingua, ISSN 1585-082X ; 2002/12.)
A magyar és a spanyol nyelvű rész hátlapjával egybekötve
ISBN 963-9431-00-1 fűzött : 700,- Ft : 3
860-32.02(8)(082)=945.11
[AN 941311]
MARC

ANSEL
UTF-8720 /2003.
   Bölcsek újabb ajándéka : gondolatok az év minden napjára / [vál. és szerk. Köves József]. - [Budapest] : K. u. K. K., cop. 2002. - 209, [4] p. : ill. ; 17 cm
ISBN 963-9384-34-8 kötött : ár nélkül
82-84=945.11
[AN 942180]
MARC

ANSEL
UTF-8721 /2003.
Brezina, Thomas
Das Geheimnis der gelben Kapuzen (magyar)
   A sárga csuklyák titka : a floridai kaland / Thomas Brezina ; [ford. Havas Zsuzsanna] ; [rajz. Mohó Virág]. - [Pápa] : Deák, [2002]. - 140 p. : ill. ; 21 cm. - (A térdnadrágos detektívek kalandjai)
ISBN 963-9420-03-4 kötött : 1350,- Ft
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 941390]
MARC

ANSEL
UTF-8722 /2003.
Brown, Sandra
Seduction by design (magyar)
   Taníts meg szeretni! / Sandra Brown ; [ford. F. Nagy Piroska]. - Budapest : Maecenas, cop. 2002. - 298 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-203-072-9 fűzött : ár nélkül
820-312.5(73)=945.11
[AN 942070]
MARC

ANSEL
UTF-8723 /2003.
Busch, Wilhelm
   Max und Moritz : eine Bubengeschichte in sieben Streichen = Max y Móritz : una historieta en siete travesuras / Wilhelm Busch. - Budapest : epl, 2002. - 50 p. : ill. ; 20 cm. - (Editio plurilingua, ISSN 1585-082X ; 2001/33.)
Ford. Canicio, Víctor
ISBN 963-86199-4-5 fűzött : 900,- Ft
830-93.02=60 *** 087.5(084.1)
[AN 941371]
MARC

ANSEL
UTF-8724 /2003.
Chicken soup for the soul - Christmas treasury (magyar)
   Megható karácsonyi történetek / [szerk.] Jack Canfield, Mark Victor Hansen ; [ford. Villányi György]. - [Budapest] : Novella, cop. 2002. - 215 p. ; 22 cm
ISBN 963-9442-07-0 kötött : 1690,- Ft
820-32(73)(082)=945.11
[AN 942051]
MARC

ANSEL
UTF-8725 /2003.
Christie, Agatha
Sad cypress (magyar)
   Cipruskoporsó / Agatha Christie ; [ford. Zombory Erzsébet]. - Budapest : Európa, 2002, cop. 1981. - 264 p. ; 19 cm
Regény
ISBN 963-07-7246-9 kötött : 980,- Ft
820-312.4=945.11
[AN 941136]
MARC

ANSEL
UTF-8726 /2003.
Courths-Mahler, Hedwig
Ich kann's dir nimmer sagen (magyar)
   Nem mondhatom el neked / Hedwig Courths-Mahler ; [ford. Makáry Kata]. - Budapest : Ex-BB, 2002. - 206 p. ; 18 cm. - (Hedwig Courths-Mahler felejthetetlen szerelmes regényei, ISSN 1216-2140 ; 42.)
ISBN 963-9480-03-7 fűzött : 749,- Ft
830-312.5=945.11
[AN 940376]
MARC

ANSEL
UTF-8727 /2003.
Cronin, Archibald Joseph
The northern light (magyar)
   Északi fény / A. J. Cronin ; [ford. ... Vincze Mariann]. - Pécs : Alexandra, [2002]. - 286 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-368-306-8 kötött : ár nélkül
820-31=945.11
[AN 942122]
MARC

ANSEL
UTF-8728 /2003.
Cyrano de Bergerac, Savinien de
Les états et empires de la lune (magyar)
   Holdbéli utazás / Cyrano de Bergerac ; [ford., a tanulmányt és a jegyzeteket írta Szávai Nándor]. - Szeged : LAZI, cop. 2002. - 163 p. : ill. ; 19 cm
Regény
ISBN 963-9416-21-5 kötött : 1300,- Ft
840-31=945.11
[AN 941547]
MARC

ANSEL
UTF-8729 /2003.
Deaver, Jeffery
The devil's teardrop (magyar)
   Az ördög könnycseppje : regény az évszázad utolsó éjszakájáról / Jeffery Deaver ; [ford. Császár László]. - Pécs : Alexandra, [2002]. - 501, [4] p. ; 18 cm
Megj. "A sátán könnycseppe" címmel is
ISBN 963-368-026-3 fűzött : ár nélkül
820-312.4(73)=945.11
[AN 942052]
MARC

ANSEL
UTF-8730 /2003.
Diablo (magyar)
   Diablo / [ford. ... Fehér Fatime]. - Pécs : Alexandra, [2001]-. - 18 cm
Regénysorozat
ISBN 963-368-181-2 *
820-312.9(73)=945.11
[AN 907018]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A Gonosz ösvénye / Mel Odom. - [2002]. - 444 p.
The black road
ISBN 963-368-301-7 fűzött : ár nélkül
820-312.9(73)=945.11
[AN 941307] MARC

ANSEL
UTF-8731 /2003.
Doctorow, E. L.
City of God (magyar)
   Isten városa / E. L. Doctorow ; [ford. M. Nagy Miklós]. - [Budapest] : Novella, [2002]. - 332 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-9442-06-2 kötött : 1990,- Ft
820-31(73)=945.11
[AN 942085]
MARC

ANSEL
UTF-8732 /2003.
Faulkner, William
The sound and the fury (magyar)
   A hang és a téboly / William Faulkner ; [ford. Göncz Árpád]. - Budapest : M. Kvklub, 2002. - 318 p. ; 19 cm
Regény
ISBN 963-547-481-4 kötött : ár nélkül
820-31(73)=945.11
[AN 941331]
MARC

ANSEL
UTF-8733 /2003.
Frank, Anne
Het achterhuis (magyar)
   Anne Frank naplója : 1942. június 12 - 1944. augusztus 1. / [ford. és ... jegyzetekkel ell. Bernáth István]. - 3. kiad. - Budapest : Park, cop. 2002. - 308, [3] p., [8] t. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-530-607-5 fűzött : ár nélkül
Frank, Anne
839.31-94=945.11
[AN 941138]
MARC

ANSEL
UTF-8734 /2003.
Habe, Hans
Christoph und sein Vater (magyar)
   Apák vétke : regény / Hans Habe. - Budapest : K. u. K. K., cop. 2002. - 318 p. ; 20 cm
Ford. Kincses Edit
ISBN 963-9384-36-4 kötött : ár nélkül
830-31=945.11
[AN 942153]
MARC

ANSEL
UTF-8735 /2003.
Hassel, Sven
Jeg så dem dø (magyar)
   Fagyhalál / Sven Hassel ; [ford. Nitkovszki Stanislaw]. - [Debrecen] : Aquila, 2002. - 313, [2] p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-679-178-3 kötött : 1690,- Ft
839.8-31=945.11
[AN 941345]
MARC

ANSEL
UTF-8736 /2003.
Higgins, Jack
Paid the devil (magyar)
   Az ördög fizetsége / Jack Higgins ; [ford. Bárdos Péter]. - Pécs : Alexandra, [2002]. - 319 p. ; 18 cm
Regény
ISBN 963-368-092-1 fűzött : ár nélkül
820-31=945.11
[AN 942186]
MARC

ANSEL
UTF-8737 /2003.
Hoag, Tami
Dust to dust (magyar)
   Porrá leszel.. / Tami Hoag ; [ford. H. Prikler Renáta]. - Pécs : Alexandra, [2002]. - 430 p. ; 22 cm
Regény
ISBN 963-368-078-6 kötött : ár nélkül
820-312.4(73)=945.11
[AN 942066]
MARC

ANSEL
UTF-8738 /2003.
Kafka, Franz
Der Prozess (magyar)
   A per / Franz Kafka ; [ford. Györffy Miklós]. - Budapest : Palatinus, 2002. - 231, [3] p. ; 20 cm. - (Franz Kafka életmű)
Regény
ISBN 963-9380-43-1 kötött : 2460,- Ft
830-31(437.1)=945.11
[AN 942154]
MARC

ANSEL
UTF-8739 /2003.
   Káosz háború sorozat. - Budapest : Delta Vision, [2001-2002]. - 6 db ; 18 cm
Dragonlance (keretcím)
ISBN 963-00-4883-3
820-312.9(73)=945.11
[AN 799507]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Az utolsó nemes / Douglas Niles ; [ford. Horváth Norbert]. - 2001. - 201 p.
Last thane
Regény
ISBN 963-00-5919-3 fűzött : 990,- Ft
820-312.9(73)=945.11
[AN 803023] MARC

ANSEL
UTF-8740 /2003.
Keyes, Marian
Lucy Sullivan is getting married (magyar)
   Lucy Sullivan férjhez megy / Marian Keyes ; [ford. Molnár Edit]. - Budapest : Ulpius-ház, 2002. - 516 p. ; 19 cm. - (Nők lapja regények, ISSN 1589-102X)
ISBN 963-9348-89-9 fűzött : 1980,- Ft
820-31(73)=945.11
[AN 941332]
MARC

ANSEL
UTF-8741 /2003.
King, J. Robert
Time streams (magyar)
   Időfolyamok : Ereklyék-ciklus III. kötet / J. Robert King. - Budapest : Delta Vision, [2000]. - 288 p. ; 18 cm
Regény. - Magic the gathering (keretcím)
ISBN 963-00-4066-2 fűzött : 1090,- Ft
820-312.9(73)=945.11
[AN 803487]
MARC

ANSEL
UTF-8742 /2003.
Kołakowski, Leszek
Mini-wykłady o maxi-sprawach (magyar)
   Legújabb kis előadásaim nagy kérdésekről / Leszek Kołakowski ; [ford. Pályi András]. - Budapest : Európa, 2002. - 124, [3] p. ; 19 cm
Esszék
ISBN 963-07-7235-3 kötött : 1100,- Ft
884-4=945.11
[AN 941452]
MARC

ANSEL
UTF-8743 /2003.
Kondra Rudolfné
   Latin eredetű szállóigék ukrán és magyar nyelven / Kondra Rudolfné. - Nyíregyháza : Nyíregyházi Főisk. Ukrán és Ruszin Filológiai Tansz., 2001. - 94 p. ; 17 cm. - (Vice versa, ISSN 1587-0413 ; 1.)
ISBN 963-9130-96-6 fűzött : ár nélkül
871-84=83 *** 871-84=945.11
[AN 804919]
MARC

ANSEL
UTF-8744 /2003.
Krentz, Jayne Ann
Sharp edges (magyar)
   Örökkön-örökké / Jayne Ann Krentz ; [ford. Varga Monika]. - Budapest : Európa, 2002. - 366 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-07-7221-3 fűzött : 1400,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 941293]
MARC

ANSEL
UTF-8745 /2003.
Kundera, Milan
Nesnesitelná lehkost bytí (magyar)
   A lét elviselhetetlen könnyűsége / Milan Kundera ; [ford. Körtvélyessy Klára]. - Budapest : Európa, 2002, cop. 1992. - 403 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-07-7212-4 kötött : 1600,- Ft
885.0-31=945.11
[AN 940932]
MARC

ANSEL
UTF-8746 /2003.
Lang, Stephan
De mollenjager (magyar)
   A vakondvadász : regény / Stephan Lang ; ... ford. Csikós-Vargha Hedvig. - Budapest : Pont, cop. 2002. - 112 p. ; 20 cm. - (Conflux, ISSN 1219-5677)
ISBN 963-9312-55-X fűzött : 1380,- Ft
839.31-31=945.11
[AN 942167]
MARC

ANSEL
UTF-8747 /2003.
Lehrreichné Dürgő Brigitta
   Mesegyűjtemények analitikus bibliográfiája, 1945-1995 / szerk. Lehrreichné Dürgő Brigitta ; [az anyaggyűjtésben részt vett Lehrreichné Dürgő Brigitta, Szerencsi Edina] ; [közread. a] József Attila Megyei Könyvtár. - Tatabánya : JAMK, 2002. - 2 db ; 26 cm
ISBN 963-7631-70-4 kötött : 4600,- Ft
82-34=945.11:016 *** 398.21(=00):016
[AN 942055]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A - K. - 635 p.
82-34=945.11:016 *** 398.21(=00):016
[AN 942064] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., L - Z. - 698 p.
82-34=945.11:016 *** 398.21(=00):016
[AN 942065] MARC

ANSEL
UTF-8748 /2003.
L'Engle, Madeleine
A wrinkle in time (magyar)
   Időcsavar / Madeleine L'Engle ; [ford. Dési András György]. - Budapest : Animus, 2002. - 239 p. ; 22 cm
Ifjúsági regény
ISBN 963-9307-63-7 kötött : 1590,- Ft
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 941301]
MARC

ANSEL
UTF-8749 /2003.
Mawer, Simon
The gospel of Judas (magyar)
   Júdás evangéliuma / Simon Mawer ; [ford. Orémuszné Kertész Tímea]. - [Debrecen] : Gold Book, [2002]. - 313 p. ; 22 cm
Regény
ISBN 963-9437-25-5 kötött : ár nélkül
820-31=945.11
[AN 942078]
MARC

ANSEL
UTF-8750 /2003.
Mielke, Thomas R. P.
Die Kaiserin (magyar)
   A császárnő / Thomas R. P. Mielke. - [Budapest] : Képzőműv. K., cop. 2002. - 271 p. ; 21 cm
Regény. - Ford. Dobi Ildikó
ISBN 963-336-901-0 kötött : ár nélkül
830-311.6=945.11
[AN 941466]
MARC

ANSEL
UTF-8751 /2003.
   Örvényben. - Budapest : [ELTE BTK], 2000. - 2 db ; 24 cm
ISBN 963-463-431-1 * (hibás ISBN 963-462-431-1)
882-822=945.11 *** 882(091)"186/193" *** 930.85(47)(=924)
[AN 802642]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Az orosz-zsidó próza története, 1860-1940 / Hetényi Zsuzsa. - 2000. - 175 p. - (Dolce filologia, ISSN 1589-1259 ; 2.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-463-432-X fűzött : ár nélkül
882-822=945.11 *** 882(091)"186/193" *** 930.85(47)(=945.21)
[AN 802644] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Az orosz-zsidó próza antológiája, 1860-1940 / vál., ford. és a jegyzeteket írta Hetényi Zsuzsa. - 2000. - 270 p. - (Dolce filologia, ISSN 1589-1259 ; 3.)
ISBN 963-463-433-8 fűzött : ár nélkül
882-822=945.11 *** 882(091)"186/193" *** 930.85(47)(=924)
[AN 802645] MARC

ANSEL
UTF-8752 /2003.
Ovidius Naso, Publius
   Keservek = Tristia / Publius Ovidius Naso ; [ford. Adamik Tamás et al.] ; [szerk., a fordításokat vál., a jegyzeteket és a nevek magyarázatát írta Teravagimov Péter] ; [az utószót Adamik Tamás írta]. - Budapest : M. Kvklub, 2002. - 189 p. ; 21 cm. - (Írók, költők, gondolkodók, ISSN 1586-7439)
Versek
ISBN 963-547-761-9 kötött : ár nélkül
871-14=945.11
[AN 942143]
MARC

ANSEL
UTF-8753 /2003.
Parker, T. Jefferson
The blue hour (magyar)
   A rettegés ideje / T. Jefferson Parker ; [ford. Tavasz Mariann]. - Pécs : Alexandra, [2002]. - 444 p. ; 18 cm
Regény
ISBN 963-368-194-4 fűzött : ár nélkül
820-312.4(73)=945.11
[AN 942043]
MARC

ANSEL
UTF-8754 /2003.
Pearson, Simon
Total war 2006 (magyar)
   Totális háború 2006-ban? / Simon Pearson ; [ford. Béky Bognár Attila]. - Budapest : M. Kvklub, 2002. - XIX, 384 p., [16] t. : ill. ; 24 cm
Regény
ISBN 963-547-777-5 kötött : ár nélkül
820-31=945.11
[AN 942216]
MARC

ANSEL
UTF-8755 /2003.
Plass, Adrian
The sacred diary of Adrian Plass aged fourty five and three quarters (magyar)
   Kegyes kétbalkezes visszatér / Adrian Plass ; [ford. Csák Szilárd és Orbán Eszter] ; Lente István ill. - Utánny. - Budapest : Harmat, 2002. - 223 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 963-9148-58-X kötött : ár nélkül
820-311.5=945.11
[AN 940335]
MARC

ANSEL
UTF-8756 /2003.
Puškin, Aleksandr Sergeevič
Evgenij Onegin (magyar)
   Anyegin / Aleszandr Szergejevics Puskin ; ford. Áprily Lajos. - [Kaposvár] : Holló, [2002]. - 196 p. ; 20 cm. - (Holló diákkönyvtár, ISSN 1419-5933)
Verses regény
ISBN 963-684-007-5 fűzött : ár nélkül
882-13=945.11
[AN 941041]
MARC

ANSEL
UTF-8757 /2003.
Putney, Mary Jo
Veils of silk (magyar)
   A selyemfátyol / Mary Jo Putney ; [ford. Gieler Gyöngyi]. - [Budapest] : General Press, [2002]. - 358 p. ; 21 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
ISBN 963-9282-84-7 kötött : 1300,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 941440]
MARC

ANSEL
UTF-8758 /2003.
Radnik, Miro
Misija treći planet (magyar)
   A Harmadik Bolygó-küldetés / Miro Radnik ; [ford. Túri Gábor]. - Pécs : Alexandra, [2002]. - [112] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-368-339-4 kötött : ár nélkül
886.2-312.9(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 942232]
MARC

ANSEL
UTF-8759 /2003.
Ransome, Arthur
Secret water (magyar)
   Titkos-tenger / Arthur Ransome ; [ford. Borsos Balázs]. - Budapest : M. Kvklub, 2002. - 395 p. : ill. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-547-723-6 kötött : ár nélkül
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 942127]
MARC

ANSEL
UTF-8760 /2003.
Roberts, Nora
Finding the dream (magyar)
   Megtalált álom / Nora Roberts ; [ford. Király Zsuzsa]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2002. - 416 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-9421-43-X fűzött : 1290,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 942116]
MARC

ANSEL
UTF-8761 /2003.
Salvatore, R. A.
Streams of silver (magyar)
   Ezüst erek : [a Kristályszilánk-trilógia második kötete] / R. A. Salvatore ; [ford. Hoppán Eszter]. - [Szeged] : Szukits, [2002]. - 271 p. ; 20 cm
Regény. - Forgotten realms (keretcím)
ISBN 963-9393-60-6 fűzött : 1290,- Ft
820-312.9(73)=945.11
[AN 940931]
MARC

ANSEL
UTF-8762 /2003.
Sanders, Lawrence
McNally's caper (magyar)
   A hódító McNally / Lawrence Sanders ; [ford. Mihalik Zsuzsa]. - [Debrecen] : Gold Book, [2002]. - 315 p. ; 22 cm
Regény
ISBN 963-9437-18-2 kötött : ár nélkül
820-312.4(73)=945.11
[AN 941337]
MARC

ANSEL
UTF-8763 /2003.
Sandford, John
Chosen prey (magyar)
   Gyilkos képek / John Sandford ; [ford. Zsembery Péter]. - [Budapest] : JLX, cop. 2002. - 403 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-305-170-3 fűzött : 1690,- Ft
820-312.4(73)=945.11
[AN 942060]
MARC

ANSEL
UTF-8764 /2003.
Seneca, Lucius Annaeus
   Vigasztalások : [Marcia, Polybius, Helvia vigasztalása] / Seneca ; [ford. Révay József]. - [Budapest] : Kossuth, 2002. - 115, [2] p. ; 19 cm
Tart.: Marcia vigasztalása ; Polybius vigasztalása ; Helvia vigasztalása. - Egys. cím: Ad Marciam de consolatione ; Ad Polybium de consolatione ; Ad Helviam matrem de consolatione. - Esszék
ISBN 963-09-4379-4 fűzött : ár nélkül
871-96=945.11 *** 1(37)Seneca,_L._A.
[AN 940394]
MARC

ANSEL
UTF-8765 /2003.
Shakespeare, William
King Lear (magyar)
   Lear király / William Shakespeare ; ford. Vörösmarty Mihály. - [Kaposvár] : Holló, [2002]. - 123 p. ; 20 cm. - (Holló diákkönyvtár, ISSN 1419-5933)
Tragédia
ISBN 963-684-013-X fűzött : ár nélkül
820-2=945.11
[AN 941036]
MARC

ANSEL
UTF-8766 /2003.
Shakespeare, William
Sonnets (magyar)
   Szonettek / William Shakespeare ; ford. Szabó Lőrinc. - [Kaposvár] : Holló, [2002]. - 80 p. ; 20 cm. - (Holló diákkönyvtár, ISSN 1419-5933)
ISBN 963-684-010-5 fűzött : ár nélkül
820-193.3=945.11
[AN 941037]
MARC

ANSEL
UTF-8767 /2003.
Steel, Danielle
Summer's end (magyar)
   Szerelmes nyárutó / Danielle Steel ; [ford. Szuhay-Havas Ervin]. - 3. kiad. - [Budapest] : Maecenas, cop. 2002. - 335 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-203-057-5 fűzött : ár nélkül
820-312.5(73)=945.11
[AN 940926]
MARC

ANSEL
UTF-8768 /2003.
Tolkien, John Ronald Reuel
The adventures of Tom Bombadil (magyar)
   Bombadil Toma kalandjai / J. R. R. Tolkien ; [ford. Tótfalusi István és Uhrman Iván] ; [ill. Kelemen István]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2002. - 118, [2] p. : ill. ; 21 cm
Versek
ISBN 963-9441-32-5 kötött : 1390,- Ft
820-14=945.11
[AN 941290]
MARC

ANSEL
UTF-8769 /2003.
Weinberg, Robert
   Horizont-háború : [trilógia] / Robert Weinberg. - Budapest : Delta Vision, [2000-2001]. - 3 db ; 18 cm
Regény. - MAGE (keretcím)
ISBN 963-00-4900-7 * (hibás ISBN 963-00-4907)
820-312.9(73)=945.11
[AN 798948]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. kv., A harmónia mestere / [ford. Juhász Viktor]. - [2001]. - 240 p.
ISBN 963-00-5954-1 fűzött : 1090,- Ft
820-312.9(73)=945.11
[AN 803975] MARC

ANSEL
UTF-8770 /2003.
Wilson, Jacqueline
The dare game (magyar)
   Ki mer többet? : Tracy Beaker tovább nyomul / Jacqueline Wilson ; Nick Sharratt rajz. ; [ford. Damokos Kata]. - Budapest : Animus, 2002. - 244 p. : ill. ; 20 cm
Ifjúsági regény
ISBN 963-9307-61-0 fűzött : 1290,- Ft
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 941342]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

771 /2003.
   Áldott rabságban / [szerk. Pájer Ildikó Panka] ; [a fotókat kész. Ács József]. - Rákoscsaba : Bohém Asztaltárs. [!RCs. Hírmondó BT], 2000. - 123 p. : ill. ; 22 cm
Versek. - Példányszám: 500
ISBN 963-00-5296-2 fűzött : ár nélkül
894.511-822(439-2Bp.XVII.)
[AN 802967]
MARC

ANSEL
UTF-8772 /2003.
Babits Mihály (1883-1941)
   Válogatott versek / Babits Mihály. - [Kaposvár] : Holló, [2002]. - 223 p. ; 20 cm. - (Holló diákkönyvtár, ISSN 1419-5933)
ISBN 963-684-012-1 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 941038]
MARC

ANSEL
UTF-8773 /2003.
Balogh Andrea Johanna
   Vonzódás.. / Balogh Andrea Johanna ; [graf. Márványkövi Milán]. - Budapest : [Magánkiad.], 2000. - 33, [8] p. : ill. ; 13 cm
Versek
ISBN 963-440-172-4 * bársony : ár nélkül
894.511-14
[AN 803936]
MARC

ANSEL
UTF-8774 /2003.
Ber, Sylvia
   Míg elmúlik haragod / Sylvia Ber. - Pécs : Alexandra, [2002]. - 412 p. ; 22 cm
Regény
ISBN 963-368-148-0 kötött : ár nélkül
894.511-311.3
[AN 940311]
MARC

ANSEL
UTF-8775 /2003.
   Egy berlini lány : magyar írók berlini novellái és publicisztikai írásai / [vál. és szerk. Kőrössi P. József] ; [gyűjt. Gantner Brigitta Eszter és Kőrössi P. József]. - Budapest : Noran, 2002. - 245, [3] p. ; 18 cm. - (Városok, városok, ISSN 1586-7633)
ISBN 963-9356-55-7 kötött : 2000,- Ft
894.511-32(082) *** 908.430-2Berlin(0:82-32)
[AN 942110]
MARC

ANSEL
UTF-8776 /2003.
Bíró Péter (1964-)
   Hazafelé / Bíró Péter. - Budapest : Magvető, 2002. - 385 p. ; 21 cm
Regény
Kötött : 1890,- Ft (hibás ISBN 963-14-2300-X)
894.511-31
[AN 942045]
MARC

ANSEL
UTF-8777 /2003.
Dobos Edit
   Klasszikus mesék / [írta és szerk. Dobos Edit] ; [ill. Bera Károly]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2002. - 91 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 963-9325-28-7 kötött : ár nélkül
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 942092]
MARC

ANSEL
UTF-8778 /2003.
   Erdélyi csillagok : magyar írók erdélyi novellái és publicisztikai írásai / [gyűjt., vál. és összeáll. Kőrössi P. József]. - Budapest : Noran, 2002. - 541, [6] p. ; 18 cm. - (Novella, ISSN 1586-7641)
ISBN 963-9356-56-5 kötött : 3000,- Ft
894.511-32(082) *** 894.511-92(082) *** 908.439.21(0:82-32) *** 908.498.4(0:82-32)
[AN 942244]
MARC

ANSEL
UTF-8779 /2003.
Erdélyi József (1896-1978)
   Önéletrajzi írások / Erdélyi József. - Hasonmás kiad. - Budapest : Gede, 2001. - 242, 204 p. ; 20 cm
Tart.: A harmadik fiú ; Fegyvertelen. - Eredeti kiadása: Budapest : Turul, 1942
ISBN 963-9298-15-8 fűzött : ár nélkül
Erdélyi József (1896-1978)
894.511-94 *** 894.511(092)Erdélyi_J.(0:82-94)
[AN 803970]
MARC

ANSEL
UTF-8780 /2003.
Farkas Pál (1952-)
   Ruvataurusz : verseskötet / Ruva Pál ; [graf. Péli Ildikó et al.]. - [Budapest] : Credit, 2002. - 87 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-7433-10-4 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 941401]
MARC

ANSEL
UTF-8781 /2003.
Fehér Mária (1922-)
   Amíg az ég megengedi.. / Fehér Mária ; [az illusztrációkat Herbály Lajos kész.] ; [közread. a] NAP Alapítvány. - [Dunaharaszti] : NAP Alapítvány, 2002. - 98 p. : ill. ; 21 cm
Versek
ISBN 963-202-590-3 fűzött : 655,- Ft
894.511-14
[AN 942094]
MARC

ANSEL
UTF-8782 /2003.
Fehér Mária (1922-)
   Lepkeszárnyakon / Fehér Mária ; [közread. a] NAP Alapítvány. - Dunaharaszti : NAP Alapítvány, 2002. - 159, [4] p. : ill. ; 21 cm
Versek
ISBN 963-00-9691-9 fűzött : 855,- Ft
894.511-14
[AN 942101]
MARC

ANSEL
UTF-8783 /2003.
Fekete Anna
   Poros utakon : versek / Fekete Anna, Oczella Péter. - [Budapest] : [Budakönyvek], cop. 2002. - 80 p. ; 15 cm
ISBN 963-8296-58-5 kötött : ár nélkül
894.511-14
[AN 941415]
MARC

ANSEL
UTF-8784 /2003.
   A fortélyos öreg : 99 magyar népmese / [... vál. és a szöveget átírta ... Mezey Katalin] ; Jankovics Marcell rajz. - [Budapest] : Officina Junior, cop. 2002. - 255 p. : ill., színes ; 34 cm
ISBN 963-9464-14-7 kötött : ár nélkül
894.511-34(02.053.2) *** 398.21(=945.11)(02.053.2)
[AN 942272]
MARC

ANSEL
UTF-8785 /2003.
Gerő András (1952-)
   Egy polgár naplója, 1998-2002 / Gerő András. - [Budapest] : Helikon, 2002. - 312, [3] p. ; 21 cm
ISBN 963-208-802-6 kötött : 2480,- Ft
894.511-92
[AN 942163]
MARC

ANSEL
UTF-8786 /2003.
Halda Alíz (1928-)
   Magánügy : dokumentum/regény / Halda Alíz. - Budapest : Noran, 2002. - 426 p. ; 25 cm
ISBN 963-9356-46-8 kötött : 3000,- Ft
Halda Alíz (1928-)
Gimes Miklós (1917-1958)
894.511-94 *** 943.9"1956"(0:82-94)
[AN 941508]
MARC

ANSEL
UTF-8787 /2003.
Hámor Vilmos (1949-)
   Bumeráng / Hámor Vilmos ; Ámon László grafikáival. - [Győr] : Magánkiad., cop. 2002. - 199, [2] p. : ill. ; 20 cm
Tart.: Kései ; Volt egyszer egy bakterház ; Bumeráng
ISBN 963-430-011-1 fűzött : 1190,- Ft
894.511-32
[AN 942196]
MARC

ANSEL
UTF-8788 /2003.
Határ Győző (1914-)
   Pepito és Pepita / Határ Győző. - Budapest : epl, 2002. - 242 p. ; 20 cm. - (Editio plurilingua, ISSN 1585-082X ; 2002/4.)
Regény
ISBN 963-9431-02-8 fűzött : 1790,- Ft : 7
894.511-31
[AN 941403]
MARC

ANSEL
UTF-8789 /2003.
Higgins, Tom
   Az emberbarát / Tom Higgins ; [!ford. Várady Eszter]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2002. - 309 p. ; 18 cm
Regény
ISBN 963-9421-17-0 fűzött : 1490,- Ft
894.511-312.4
[AN 941302]
MARC

ANSEL
UTF-8790 /2003.
Jókai Mór (1825-1904)
   Elbeszélések, 1858 / Jókai Mór ; sajtó alá rend. Fábián Györgyi. - Budapest : Akad. K., 2000. - 564 p. ; 20 cm. - (Jókai Mór összes művei. Elbeszélések ; ; 8.)
ISBN 963-05-7715-1 kötött : ár nélkül
894.511-32
[AN 448376]
MARC

ANSEL
UTF-8791 /2003.
Jókai Mór (1825-1904)
   Egy magyar nábob / Jókai Mór. - [Kaposvár] : Holló, [2002]. - 520 p. ; 20 cm. - (Holló diákkönyvtár, ISSN 1419-533X)
Regény
ISBN 963-684-011-3 fűzött : ár nélkül
894.511-31
[AN 941043]
MARC

ANSEL
UTF-8792 /2003.
Kabdebó Tamás (1934-)
   Utazás a szívem körül / Kabdebó Tamás. - Budapest : epl, 2002. - 137 p. ; 20 cm. - (Editio plurilingua, ISSN 1585-082X ; 2002/3.)
ISBN 963-9431-04-4 fűzött : 1790,- Ft : 7
894.511-31
[AN 941400]
MARC

ANSEL
UTF-8793 /2003.
Kellér Andor (1903-1963)
   A rulettkirály : Gály Lajos életregénye / Kellér Andor. - Budapest : Noran, 2002. - 199 p. ; 18 cm. - (Századok legendái, ISSN 1586-7625)
ISBN 963-9356-74-3 kötött : 2000,- Ft
894.511-31
[AN 942075]
MARC

ANSEL
UTF-8794 /2003.
Kiss Ottó (1963-)
   Csillagszedő Márió : versek gyerekhangra / Kiss Ottó ; [Paulovkin Boglárka rajz.]. - Budapest : Móra, 2002. - 61, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-11-7731-9 kötött : ár nélkül
894.511-14(02.053.2)
[AN 942079]
MARC

ANSEL
UTF-8795 /2003.
Kölcsey Ferenc (1790-1838)
   Himnusz / [Kölcsey Ferenc]. Szózat / [Vörösmarty Mihály] ; [képíró Gáspár József] ; [kiad. a] KFRTKF Gyakorlóiskola. - Debrecen : KFRTKF Gyakorlóisk., 2000. - [36] p. : ill. ; 13 cm
A borítófedélen címadatként: Pro memória Nu. 4.
ISBN 963-7288-35-X * fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 445141]
MARC

ANSEL
UTF-8796 /2003.
Kölcsey Ferenc (1790-1838)
   Himnusz : a magyar nép zivataros századaiból = Inno : dai secoli tempestosi del popolo ungherese / Kölcsey Ferenc ; [... transl. Paolo Agostini]. - Budapest : epl, 2002. - 12, [4], 12 p. : kotta ; 15 cm. - (Editio plurilingua, ISSN 1585-082X ; 2002/21.)
A magyar és a olasz nyelvű rész hátlapjával egybekötve
ISBN 963-9431-07-9 fűzött : 900,- Ft : 4
894.511-141.02=50
[AN 941383]
MARC

ANSEL
UTF-8797 /2003.
Kölnei Lívia
   Jó veled / Kölnei Lívia. - [Budapest] : Kairosz, [2002]. - 273, [2] p. ; 19 cm
Regény
ISBN 963-9406-82-1 fűzött : 2200,- Ft
894.511-31
[AN 941327]
MARC

ANSEL
UTF-8798 /2003.
Kömlődi Ferenc
   Holdfogyatkozás / Kömlődi Ferenc. - [Budapest] : Kávé K., 2002. - 153 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-9169-47-1 fűzött : 2003,- Ft
894.511-31
[AN 941335]
MARC

ANSEL
UTF-8799 /2003.
Kosztolányi Dezső (1885-1936)
   Esti Kornél / Kosztolányi Dezső. - [Kaposvár] : Holló, [2002]. - 222, [2] p. ; 20 cm. - (Holló diákkönyvtár, ISSN 1419-5933)
Novellaciklus
ISBN 963-684-006-7 fűzött : ár nélkül
894.511-32
[AN 941042]
MARC

ANSEL
UTF-8800 /2003.
Lárai Eszter (1963-)
   Idő-gettó : versek / Lárai Eszter. - Budapest : Szerző, [2002]. - 65 p. ; 20 cm. - (Z-füzetek, ISSN 0866-4420 ; 92.)
Példányszám: 500
ISBN 963-440-866-4 fűzött : 250,- Ft
894.511-14
[AN 942128]
MARC

ANSEL
UTF-8801 /2003.
Losonci Miklós (1929-)
   Lapaj unokája / Losonci Miklós ; [az illusztrációkat rajz. Bakallár József et al.]. - Budapest : Biró, 2000. - 43 p. : ill. ; 21 cm
Elbeszélés
ISBN 963-9289-10-8 fűzött : ár nélkül
894.511-32
[AN 806511]
MARC

ANSEL
UTF-8802 /2003.
Malgot István
Barangolások Cambodiában (spanyol)
   Cambodia / István Malgot ; [... transl. Héctor Elías Muñoz]. - Budapest : epl, 2001. - 105, [25] p. : ill. ; 14 cm. - (Editio plurilingua, ISSN 1585-082X ; 2001/28.)
ISBN 963-86199-1-0 fűzött : 900,- Ft : 4
894.511-992=60
[AN 941386]
MARC

ANSEL
UTF-8803 /2003.
Márai Sándor (1900-1989)
   Csutora / Márai Sándor. - [Budapest] : Helikon, 2002. - 125, [2] p. ; 19 cm
Regény
ISBN 963-208-789-5 kötött : 1300,- Ft
894.511-31
[AN 941882]
MARC

ANSEL
UTF-8804 /2003.
Márai Sándor (1900-1989)
   Egy polgár vallomásai I-II / Márai Sándor ; [a német szövegeket és verseket Márton László ford.]. - Utánny. - [Budapest] : Helikon, 2002. - 391 p. ; 19 cm
ISBN 963-208-800-X kötött : 2000,- Ft
894.511-31
[AN 941099]
MARC

ANSEL
UTF-8805 /2003.
Markovics Botond
   Az ötödik gyarmat : science fiction regény / Brandon Hackett. - [Debrecen] : Cherubion, 2002. - 425 p. ; 21 cm. - (Cherubion science fiction, ISSN 1416-4078 ; 25.)
Gyarmatbirodalom (keretcím)
ISBN 963-9346-72-1 kötött : 1498,- Ft
894.511-312.9
[AN 942063]
MARC

ANSEL
UTF-8806 /2003.
Mészáros Ottó (1963-)
   Poemateria / Mészáros Ottó. - Budapest : M. Műhely ; Pozsony : AB-Art, cop. 2002. - 120, [3] p. : ill., részben színes ; 21 cm
Szombathy Bálint utószavával
ISBN 963-7596-18-6 kötött : ár nélkülISBN 80-89006-42-6
894.511-14(437.6) *** 73/76(437.6)(=945.11)(092)Mészáros_O. *** 792.25(437.6)(=945.11)(092)Mészáros_O.
[AN 941385]
MARC

ANSEL
UTF-8807 /2003.
Michnay Gyula (1922-)
   Mint Mohamed koporsója : életrajzi írások / Michnay Gyula ; [szerk. Jancsák Csaba, Kiss Gábor Ferenc] ; [sajtó alá rend. P. Karajos Kinga]. - 2. jav. kiad. - Szeged : Belvedere Meridionale, 2002. - 162 p., [13] t. : ill. ; 25 cm. - (Szemtanú, ISSN 1587-2963 ; 1.)
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-00-7038-3)
Michnay Gyula (1922-)
894.511-94
[AN 941249]
MARC

ANSEL
UTF-8808 /2003.
Miklya Luzsányi Mónika
   Titkoskönyv / Miklya Luzsányi Mónika. - Utánny. - Kiskunfélegyháza : KEPE, 2002, cop. 2000. - 152 p. ; 20 cm. - (S.O.S. könyvek, ISSN 1418-2769)
Ifjúsági regény
ISBN 963-00-2916-2 fűzött : ár nélkül
894.511-31(02.053.2)
[AN 940390]
MARC

ANSEL
UTF-8809 /2003.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   Jókai Mór vagy Komáromi fiú, ki a világot hódította meg / írta Mikszáth Kálmán ; rajz. Jankó János és Dörre Tivadar. - Hasonmás kiad. - [Budapest] : [PIM], 2000. - 21 p. : ill. ; 17 cm
Közread. a Petőfi Irodalmi Múzeum. - Vers. - Eredeti kiadása: Budapest : Révai, [1898]
ISBN 963-7412-88-3 * fűzött : ár nélkül
Jókai Mór (1825-1904)
894.511-13 *** 094/099.07
[AN 803186]
MARC

ANSEL
UTF-8810 /2003.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   Különös házasság / Mikszáth Kálmán. - [Kaposvár] : Holló, [2002]. - 356, [4] p. ; 20 cm. - (Holló diákkönyvtár, ISSN 1419-5933)
Regény
ISBN 963-684-009-1 fűzött : ár nélkül
894.511-31
[AN 941034]
MARC

ANSEL
UTF-8811 /2003.
Molnár Tünde (1974-)
   A tűz palettája / Molnár Tünde ; [... ill. Esztero Rozália] ; [kiad. a Krúdy Gyula Irodalmi Kör]. - Budapest : Krúdy Irod. Kör, 2000. - 91 p. : ill. ; 21 cm
Versek
ISBN 963-8082-25-9 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 806510]
MARC

ANSEL
UTF-8812 /2003.
Móra Ferenc (1879-1934)
   Sétálni megy Panka.. / Móra Ferenc ; [Reich Károly rajz.]. - 4. kiad. - Budapest : Móra, 2000 [!2002]. - 50, [5] p. : ill., színes ; 23 cm
Gyermekversek
ISBN 963-11-7714-9 kötött : ár nélkül
894.511-14(02.053.2)
[AN 940863]
MARC

ANSEL
UTF-8813 /2003.
Nagy Gáspár (1949-)
   ... nem szabad feledNI ...! : versek - 1956 láthatatlan emlékművének talapzatára / Nagy Gáspár. - Budapest : Püski, 2002. - 91, [3] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9337-88-9 fűzött : 480,- Ft
894.511-14
[AN 941298]
MARC

ANSEL
UTF-8814 /2003.
Pálfy Gyula (1931-)
   Horoszkópom árnyékában : egy '56-os mecseki kortanú visszaemlékezése / Pálfy Gyula ; [kész. Maczó János] ; [közread. a] NAP Alapítvány. - [Dunaharaszti] : NAP Alapítvány, 2002. - 73, [14] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-202-781-7 fűzött : 700,- Ft
Pálfy Gyula (1931-)
894.511-94
[AN 942121]
MARC

ANSEL
UTF-8815 /2003.
Petrőcz Lászlóné (1935-)
   "...mélyből is magasba nézni..." : válogatás Petrőcz Lászlóné Hanzlik Mária verseiből / [grafikákat kész. Hanzlikné Katona Erzsébet]. - Balatonfüred : Petrőcz L.-né Hanzlik M., 2000. - 163 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-640-592-1 fűzött : ár nélkül
894.511-14 *** 244
[AN 804538]
MARC

ANSEL
UTF-8816 /2003.
Radnóti Miklós (1909-1944)
   Foamy sky : the major poems of Miklós Radnóti / [sel. and transl. by Zsuzsanna Ozsváth and Frederick Turner]. - Bilingual ed., 2. print. - Budapest : Corvina, 2002. - 216 p. ; 24 cm
ISBN 963-13-5250-1 fűzött : 2500,- Ft
894.511-14.02=20
[AN 941515]
MARC

ANSEL
UTF-8817 /2003.
Rakovszky Zsuzsa (1950-)
   A kígyó árnyéka / Rakovszky Zsuzsa. - 2. kiad. - Budapest : Magvető, 2002. - 467 p. ; 22 cm
Regény
Kötött : 2490,- Ft (hibás ISBN 963-14-2288-7)
894.511-31
[AN 941256]
MARC

ANSEL
UTF-8818 /2003.
Ranschburg Jenő (1935-)
   Gyerekségek / Ranschburg Jenő ; [rajzok Borsi Vera]. - [Budapest] : Saxum, cop. 2002. - 47 p. : ill. ; 20 cm
Versek
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9308-45-5)
894.511-14
[AN 940355]
MARC

ANSEL
UTF-8819 /2003.
Selmeczi Elek
   Az aranykor fiai : regény / Selmeczi Elek. - Budapest : Magánkiad., 1997 [!2002]. - 290 p. : ill. ; 20 cm
Fűzött : ár nélkül
894.511-31
[AN 940362]
MARC

ANSEL
UTF-8820 /2003.
Serdián Miklós György (1954-)
   Diario húngaro : en los umbrales del siglo XXI / Miklós György Serdián ; [... transl. ... Pablo Laslo et al.]. - Budapest : epl, 2001. - 183, [2] p. ; 14 cm. - (Editio plurilingua, ISSN 1585-082X ; 2001/34.)
ISBN 963-86199-6-1 fűzött : 900,- Ft : 4
894.511-94=60
[AN 941389]
MARC

ANSEL
UTF-8821 /2003.
Strong, Judy
   A halál érintése / Judy Strong. - [Nagykovácsi] : Puedlo, [2002]. - 192 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-9320-94-3 fűzött : ár nélkül
894.511-312.4
[AN 940929]
MARC

ANSEL
UTF-8822 /2003.
Szabó Laura
   Véda és Benji : az élő Atlantisz / Szabó Laura. - Budapest : [Magánkiad.], 2001. - 185 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-440-211-9 fűzött : ár nélkül
894.511-312.9
[AN 808079]
MARC

ANSEL
UTF-8823 /2003.
Szabó Magda (1917-)
   Álarcosbál / Szabó Magda. - Budapest : Európa, 2002, cop. 1961. - 233 p. ; 19 cm
Ifjúsági regény
ISBN 963-07-7117-9 kötött : 1500,- Ft
894.511-31(02.053.2)
[AN 941140]
MARC

ANSEL
UTF-8824 /2003.
Szeleczky Arnold
   Kis iránytű a nagy"betűs" élethez / [Szeleczky Arnold]. - [Budapest] : Magánkiad., cop. 2002. - 118 p. : ill. ; 16 cm
Aforizmák
ISBN 963-430-042-1 fűzött : ár nélkül
894.511-84
[AN 941362]
MARC

ANSEL
UTF-8825 /2003.
Szepes Mária (1908-)
   Pöttyös Panni : Rőzse néni kunyhója / Szepes Mária ; [Vass Ági rajz.]. - Budapest : Édesvíz, 2002. - 2 db : ill., színes ; 28 cm
Gyermekregény
894.511-34(02.053.2)
[AN 928775]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2002. - 57 p.
ISBN 963-528-606-6 kötött : 1690,- Ft
894.511-34(02.053.2)
[AN 941442] MARC

ANSEL
UTF-8826 /2003.
Szilágyi István (1938-)
   Kő hull apadó kútba / Szilágyi István. - 5. kiad. - Budapest : Magvető, [2002], cop. 1977. - 382 p. ; 22 cm
Regény
Kötött : 2490,- Ft (hibás ISBN 963-14-2231-3)
894.511-31
[AN 941253]
MARC

ANSEL
UTF-8827 /2003.
   Tokaj a magyar irodalomban : tanulmányok és művek / szerk. Sturm László ; [... közrem. Alexa Károly, Csillag István, Géczi János]. - Miskolc : Felsőmagyarország, 2002. - 311 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9280-76-3 kötött : 4000,- Ft
Tokaj Hegyalja
894.511-822 *** 663.2(439Tokaj_Hegyalja)(0:82-822)
[AN 942152]
MARC

ANSEL
UTF-8828 /2003.
Tyler, T. A.
   Tűzkeresztség / T. A. Tyler. - Budapest : Kalandor, 2002. - 352 p. ; 20 cm. - (Háború farkasai, ISSN 1588-7359)
Regény
ISBN 963-86271-1-5 fűzött : 1298,- Ft
894.511-311.3
[AN 941465]
MARC

ANSEL
UTF-8829 /2003.
Varga Lajos (1946-)
   Parázsból hamu : utazások és találkozások / Varga Lajos ; [közread. a] Városi Könyvtár. - Győr : Vár. Kvt., 2002. - 483 p. ; 21 cm
ISBN 963-202-908-9 fűzött : ár nélkül
894.511-92
[AN 942115]
MARC

ANSEL
UTF-8830 /2003.
Vasadi Péter (1926-)
   Innen : válogatott versek / Vasadi Péter. - Budapest : Professzorok Háza, 2000. - 300 p. ; 23 cm. - (Emberhalász könyvek, ISSN 1217-3835)
ISBN 963-00-4607-5 fűzött : 1200,- Ft
894.511-14
[AN 805488]
MARC

ANSEL
UTF-8831 /2003.
Weöres Sándor (1913-1989)
   Bóbita / Weöres Sándor ; [Hincz Gyula rajz.]. - 17. kiad. - Budapest : Móra, 2002. - 73, [3] p. : ill., színes ; 20 cm
Gyermekversek
ISBN 963-11-7707-6 kötött : ár nélkül
894.511-14(02.053.2)
[AN 940296]
MARC

ANSEL
UTF-8832 /2003.
Zakar Béla Ferenc (1951-1991)
   Végtelen vágy a végtelenre : Zakar Béla Ferenc válogatott versei, prózái és meséi. - Kecskemét : [Bertalan I.], 2000. - 236 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-640-835-1 fűzött : ár nélkül
894.511-14 *** 894.511-32
[AN 803631]
MARC

ANSEL
UTF-8833 /2003.
Zrínyi Miklós (1620-1664)
   Szigeti veszedelem / Zrínyi Miklós. - [Kaposvár] : Holló, [2002]. - 263 p. ; 20 cm. - (Holló diákkönyvtár, ISSN 1419-5933)
Eposz
ISBN 963-684-008-3 fűzött : ár nélkül
894.511-131
[AN 941032]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

834 /2003.
Bohatta, Ida
Die frohen Blumenkinder (magyar)
   A vidám virággyerekek / Ida Bohatta ; ford. Csillag Éva. - Budapest : Simon K., [2002]. - [18] p. : ill., színes ; 15 cm
ISBN 963-9338-28-1 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 942146]
MARC

ANSEL
UTF-8835 /2003.
Bohatta, Ida
Die heiligen drei Könige (magyar)
   A napkeleti bölcsek / Ida Bohatta ; ford. Csillag Éva. - Budapest : Simon K., [2002]. - [20] p. : ill., színes ; 13x15 cm
ISBN 963-9338-25-7 kötött : ár nélkül
087.5(084.1) *** 244(0:82-14)(02.053.2)
[AN 942150]
MARC

ANSEL
UTF-8836 /2003.
Bohatta, Ida
Mach mein Herz bereit (magyar)
   Kész az én szívem / Ida Bohatta ; ford. Csillag Éva. - Budapest : Simon K., [2002]. - [22] p. : ill., színes ; 15 cm
ISBN 963-9338-26-5 kötött : ár nélkül
087.5(084.1) *** 244(0:82-14)(02.053.2)
[AN 942148]
MARC

ANSEL
UTF-8837 /2003.
Bohatta, Ida
Mäuschen-Sorgen (magyar)
   A kis egér gondjai / Ida Bohatta ; ford. Csillag Éva. - Budapest : Simon K., [2002]. - [18] p. : ill., színes ; 15 cm
ISBN 963-9338-23-0 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 942133]
MARC

ANSEL
UTF-8838 /2003.
Bohatta, Ida
Regentropfen (magyar)
   Esőcseppek / Ida Bohatta ; ford. Csillag Éva. - Budapest : Simon K., [2002]. - [22] p. : ill., színes ; 15 cm
ISBN 963-9338-24-9 kötött : ár nélkül
087.5(084.1) *** 830-14(436)(02.053.2)=945.11
[AN 942142]
MARC

ANSEL
UTF-8839 /2003.
Bohatta, Ida
Schneckenpost (magyar)
   Csigaposta / Ida Bohatta ; ford. Csillag Éva. - Budapest : Simon K., [2002]. - [20] p. : ill., színes ; 15 cm
ISBN 963-9338-27-3 kötött : ár nélkül
087.5(084.1) *** 830-14(436)(02.053.2)=945.11
[AN 942139]
MARC

ANSEL
UTF-8840 /2003.
Disney, Walt
Beauty and the Beast (magyar)
   A Szépség és a Szörnyeteg : varázslatos karácsony / Walt Disney ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Budapest : Disney Könyvklub, 2000 [!2001]. - [42] p. : ill., színes ; 25 cm. - (Disney Könyvklub, ISSN 1416-261X)
Képes mese
ISBN 963-627-517-3 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 799484]
MARC

ANSEL
UTF-8841 /2003.
Disney, Walt
The Lady and the Tramp (magyar)
   Susi és Tekergő / Walt Disney ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Budapest : Disney Kvklub, 2000 [!2001]. - [44] p. : ill., színes ; 25 cm. - (Disney Könyvklub, ISSN 1416-261X)
Képes mese
ISBN 963-627-574-2 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 805309]
MARC

ANSEL
UTF-8842 /2003.
Disney, Walt
The little mermaid (magyar)
   A kis hableány / Walt Disney ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Budapest : Disney Kvklub, 2000 [!2001]. - [42] p. : ill., színes ; 25 cm. - (Disney Könyvklub, ISSN 1416-261X)
Képes mese
ISBN 963-627-579-3 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 805270]
MARC

ANSEL
UTF-8843 /2003.
Disney, Walt
Talent show (magyar)
   "Ki mit tud?" a Pagonyban / Walt Disney ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Budapest : Disney Kvklub, 2000 [!2001]. - [42] p. : ill., színes ; 25 cm. - (Disney Könyvklub, ISSN 1416-261X)
Képes mese
ISBN 963-627-580-7 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 805307]
MARC

ANSEL
UTF-8844 /2003.
Heller, Sarah E.
Disney's animal stories (magyar)
   Állatmesék / [ford. Forgácsné Makay Melinda[!]]. - Budapest : Egmont, 2002. - 204 p. : ill., színes ; 26 cm
Szerző Heller, Sarah E.
ISBN 963-627-739-7 kötött : 2999,- Ft
087.5(084.1)
[AN 941404]
MARC

ANSEL
UTF-8845 /2003.
Heller, Sarah E.
Disney's princess collection (magyar)
   Mesebeli hercegnők / [ford. Zsidányi Lilla]. - Budapest : Egmont, 2002. - 190 p. : ill., színes ; 26 cm
Szerző Heller, Sarah E.
ISBN 963-627-740-0 kötött : 2999,- Ft
087.5(084.1) *** 820-34(02.053.2)(73)=945.11
[AN 941408]
MARC

ANSEL
UTF-8846 /2003.
Kellner, Ingrid
Marie auf dem Spielplatz (magyar)
   Marcsi a játszótéren / Ingrid Kellner ; [ill.] Petra Probst ; [ford. Zsidányi Lilla]. - Budapest : Egmont, 2002. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-627-709-5 kötött : 868,- Ft
087.5(084.1)
[AN 941506]
MARC

ANSEL
UTF-8847 /2003.
Patience, John
   Nagy-Brumm Brunó és Kis-Brumm Brumi : térbeli oktató- és foglalkoztatókönyv / [írta és rajz. John Patience] ; [ford. Csöndes Zoltán]. - [Budapest] : Csillagkv., [2000]. - 4 db : ill., színes ; 20 cm. - (Térbeli kismese-sorozat)
ISBN 963-9026-60-3 *
087.5(084.1)
[AN 801900]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], Ellentétek. - Lapozó (8 p.)
ISBN 963-9026-28-X kötött : 499,- Ft
087.5(084.1)
[AN 801902] MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], Formák és színek. - Lapozó (8 p.)
ISBN 963-9026-31-X kötött : 499,- Ft
087.5(084.1)
[AN 801903] MARC

ANSEL
UTF-8


   [3.], Szavak. - Lapozó (8 p.)
ISBN 963-9026-29-8 kötött : 499,- Ft
087.5(084.1)
[AN 801904] MARC

ANSEL
UTF-8


   [4.], Számok. - Lapozó (8 p.)
ISBN 963-9026-30-1 kötött : 499,- Ft
087.5(084.1)
[AN 801905] MARC

ANSEL
UTF-8848 /2003.
Patience, John
   Nagy-Brumm Brunó és Kis-Brumm Brumi : térbeli oktató- és foglalkoztatókönyv / [írta és rajz. John Patience] ; [ford. Csöndes Zoltán]. - 2. kiad. - [Budapest] : Officina Junior Kv., [2001]. - 4 db : ill., színes ; 20 cm. - (Térbeli kismese-sorozat)
ISBN 963-9026-62-X *
087.5(084.1)
[AN 801893]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [4.], Számok. - Lapozó (8 p.)
ISBN 963-9026-42-5 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 801895] MARC

ANSEL
UTF-8


   [3.], Szavak. - Lapozó (8 p.)
ISBN 963-9026-41-7 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 801896] MARC

ANSEL
UTF-8


   , Formák és színek. - Lapozó (8 p.)
ISBN 963-9026-43-3 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 801897] MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], Ellentétek. - Lapozó (8 p.)
ISBN 963-9026-40-9 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 801899] MARC

ANSEL
UTF-8849 /2003.
Patience, John
   Páfrányvölgy : térbeli mesekönyv / [rajz. John Patience] ; [ford. Csöndes Zoltán]. - [Budapest] : Officina Junior, [2001]. - 4 db : ill, színes ; 20 cm. - (Térbeli kismese-sorozat)
ISBN 963-9026-61-1 *
087.5(084.1)
[AN 801887]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], Számok. - Lapozó (8 p.)
ISBN 963-9026-54-9 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 801889] MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], Ellentétek. - Lapozó (8 p.)
ISBN 963-9026-55-7 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 801890] MARC

ANSEL
UTF-8


   [3.], Formák és színek. - Lapozó (8 p.)
ISBN 963-9026-56-5 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 801891] MARC

ANSEL
UTF-8


   [4.], Mennyi az idő?. - Lapozó (8 p.)
ISBN 963-9026-57-3 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 801892] MARC

ANSEL
UTF-8850 /2003.
   Telizsák és fenyőág : karácsonyi versek, dalok gyermekeknek / Vida Kata rajz. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, [2002]. - 47 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-9450-30-8 kötött : ár nélkül
087.5(084.1) *** 398.831(=945.11)(02.053.2)
[AN 940954]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

851 /2003.
   Aladdin / [ford. Csörögi István]. - Debrecen : TKK, 2002. - 48 p. : ill., színes ; 30 cm
Képregény
ISBN 963-9371-60-2 kötött : ár nélkül
087.6:084.11(02.053.2)
[AN 941434]
MARC

ANSEL
UTF-8852 /2003.
   Hamupipőke / [ford. Csörögi István]. - Debrecen : TKK, 2002. - 48 p. : ill., színes ; 30 cm
Képregény
ISBN 963-9371-57-2 kötött : ár nélkül
087.6:084.11(02.053.2)
[AN 941427]
MARC

ANSEL
UTF-8853 /2003.
   Hófehérke és a hét törpe / [ford. Csörögi István]. - Debrecen : TKK, 2002. - 48 p. : ill., színes ; 30 cm
Képregény
ISBN 963-9371-58-0 kötött : ár nélkül
087.6:084.11(02.053.2)
[AN 941437]
MARC

ANSEL
UTF-8854 /2003.
   Tigris színre lép / [ford. Csörögi István]. - Debrecen : TKK, 2002. - 48 p. : ill., színes ; 30 cm
Képregény
ISBN 963-9371-64-5 kötött : ár nélkül
087.6:084.11(02.053.2)
[AN 941431]
MARC

ANSEL
UTF-8