MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2003 - 7. évfolyam, 3. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2006

Created at 2007/04/04 19:10:50
by MNBWWW (Vers 1.00 Release,
linked at Mar 28 2007 15:03:03)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


03   Sorozatok. Folyóiratok

855 /2003.
Báli József (1919-)
   A gúzsba kötött világ / Joseph Báli József. - [Budapest] : Szerző, [2001]. - 301 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 297-298.
ISBN 963-440-282-8 * fűzött : ár nélkül
081(089.3) *** 323.12(=924) *** 930.8(=945.11)(089.3)
[AN 804970]
MARC

ANSEL
UTF-8856 /2003.
Szegedy-Maszák Mihály (1943-)
   A Nyugat és a világirodalom / Szegedy-Maszák Mihály. - [Budapest] : MTA, 2000. - 20 p. ; 24 cm. - (Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián, ISSN 1419-8959)
ISBN 963-508-182-0 fűzött : ár nélkül
Nyugat
050(439)Nyugat *** 82(091)
[AN 805101]
MARC

ANSEL
UTF-8
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

857 /2003.
The Hermetic Brotherhood of Luxor (magyar)
   A Luxori Hermetikus Testvériség : egy okkultista rend beavatási és történelmi dokumentumai / [szerk.] Joscelyn Godwin, Christian Chanel, John P. Deveney ; [ford. Békési József, Tamás Gábor és Tóth Róbert]. - [Debrecen] : Gold Book, [2002]. - 432 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 425-430.
ISBN 963-9437-29-8 kötött : ár nélkül
Hermetic Brotherhood of Luxor.
061.236.5
[AN 943210]
MARC

ANSEL
UTF-8858 /2003.
   A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat története, 1841-2001 / [szerk.] Vigh Károly. - Budapest : TIT, 2001. - [4], 151 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-412-441-0 * fűzött : ár nélkül
Tudományos Ismeretterjesztő Társulat.
061.22(439)TIT(091)
[AN 806994]
MARC

ANSEL
UTF-8859 /2003.
   A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat története, 1841-2001 / [szerk.] Vigh Károly. - [Budapest] : TIT, 2001. - 35 p. ; 30 cm
ISBN 963-412-442-9 * fűzött : ár nélkül
Tudományos Ismeretterjesztő Társulat.
061.22(439)TIT(091)
[AN 806992]
MARC

ANSEL
UTF-8860 /2003.
Zsilinszky Ádám
   Medgyesegyháza egyesületei a két világháború között / [írta Zsilinszky Ádám] ; [közread. a] Nagyközségi Önkormányzat ... - Medgyesegyháza : Önkormányzat, 2000. - 202 p. : ill. ; 24 cm
Példányszám: 1000
ISBN 963-00-3721-1 fűzött : ár nélkül
061.2(439-2Medgyesegyháza)"192/193" *** 908.439-2Medgyesegyháza
[AN 803257]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

861 /2003.
   Ellátórendszerek szervezése, működtetése : továbbképzési, módszertani segédlet / [sajtó alá rend. Pallósiné Toldi Márta] ; [közread. a] Berzsenyi Dániel Főiskola Könyvtár- és Információtudományi Tanszék. - Szombathely : BDF, 2001. - 136 p. ; 25 cm
Pálvölgyi Mihály előszavával. - Tóth Gyula bevezetésével és utószavával. - Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 150
ISBN 963-9290-40-8 * fűzött : ár nélkül
02 *** 681.3.016
[AN 900814]
MARC

ANSEL
UTF-8862 /2003.
Farkas Gábor Farkas (1966-)
   Az Egyetemi Könyvtár, 1561-2000 : ismertető füzet / [kész. Farkas Gábor Farkas, Petrovics Mária]. - [Budapest] : ELTE Egy. Kvt., 2000. - 59 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-463-411-7 fűzött : ár nélkül
Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest). Könyvtár.
027.7(439-2Bp.)(036)
[AN 804723]
MARC

ANSEL
UTF-8863 /2003.
Friedrich Klára
   Ház a hídon / Friedrich Klára. - Budapest : Szakács G., 2000. - 36 p. : ill. ; 21 cm
A főcím rovásírással is
ISBN 963-640-882-3 fűzött : ár nélkül
003.335.9(=945.11) *** 930.8(=945.11)(089.3)
[AN 803322]
MARC

ANSEL
UTF-8864 /2003.
Vizkelety András (1931-)
   A Leuveni Kódex magyar scriptorai / Vizkelety András. - [Budapest] : MTA, 2000. - 12 p. ; 24 cm. - (Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián, ISSN 1419-8959)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-508-183-9 fűzött : ár nélkül
Leuveni kódex
091.14Leuveni *** 809.451.1-8
[AN 805118]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

865 /2003.
Orosz Anett
   Sztárkönyv : RTL Klub / Orosz Anett, Király Levente. - Budapest : Athenaeum 2000, 2002. - 191 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-9471-14-3 kötött : 5490,- Ft
791.9.097(439)(092)RTLKlub(047.53)
[AN 944768]
MARC

ANSEL
UTF-8866 /2003.
   Újságírók, érdekvédők kézikönyve / [főszerk. Lepies György]. - Budapest : Sajtóvilág [Szerk.], [2000]. - 319 p. ; 21 cm
ISBN 963-00-6553-3 * fűzött : ár nélkül
070(439)(094)
[AN 804732]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

867 /2003.
Hideg Éva (1950-)
   Általános evolúciós elmélet és modellezés a társadalomtudományokban / Hideg Éva. - Budapest : BKTÁE Jövőkut. Kutközp., 2001. - 39 p. ; 21 cm. - (Jövőelméletek, ISSN 1419-8789 ; 7.)
Bibliogr.: p. 37-39.
ISBN 963-503-260-9 fűzött : ár nélkül
008.2 *** 330.34 *** 304 *** 575.8
[AN 805333]
MARC

ANSEL
UTF-8868 /2003.
   Magyar tudománytár / főszerk. Glatz Ferenc ; [közread. az] MTA Társadalomkutató Központ ... - [Budapest] : MTA Társadalomkut. Közp. : Kossuth, 2002-. - 30 cm
5 *** 91 *** 3
[AN 932143]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Táj, település, régió / szerk. Enyedi György és Horváth Gyula ; [... szerzői Beluszky Pál et al.]. - 2002. - 510 p. : ill., részben színes
Bibliogr.: p. 501-504. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-09-4358-1 kötött : ár nélkül
908.439 *** 911.37(439) *** 332.1(439) *** 353(439)(091)
[AN 942980] MARC

ANSEL
UTF-8869 /2003.
Nováky Erzsébet (1945-)
   Modellezés a jövőkutatásban: az egyszerű modellektől az evolúciós modellekig / Nováky Erzsébet. - Budapest : BKTÁE Jövőkut. Kutközp., 2001. - 46 p. ; 21 cm. - (Jövőelméletek, ISSN 1419-8789 ; 6.)
Bibliogr.: p. 44-46.
ISBN 963-503-259-5 fűzött : ár nélkül
008.2 *** 303.725.2
[AN 805331]
MARC

ANSEL
UTF-8870 /2003.
   Tudományszervezés a Magyar Honvédségben a második világháború után / [szerk. Nick Ferenc]. - Budapest : HVK Tudományszervező Oszt., 2000. - 234 p., [3] t. fol. : ill. ; 25 cm. - (Hadtudományi tájékoztató, ISSN 1419-7758 ; 2000/1.)
Példányszám: 200
ISBN 963-00-6541-X * fűzött : ár nélkül
001.89(439)"1945/2000" *** 355(439)"1945/2000"
[AN 807329]
MARC

ANSEL
UTF-8871 /2003.
   Tudósaink, örökségünk.. / [szerk. Budayné Kálóczi Ildikó]. - Debrecen : Tóth Á. Gimn. Biocén Klub : Szerkő Oktatóközp., 2000. - 96 p. : ill. ; 21 cm. - (Zöld füzetek, ISSN 1587-0979 ; 5.)
Tart.: Diószegi Sámuel Megyei Természetismereti Verseny ; A debreceni nagy négyes pályázat
ISBN 963-00-4589-3 * fűzött : ár nélkül
001(439-2Debrecen)(092) *** 930.85(439-2Debrecen)(092) *** 371.844 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 804825]
MARC

ANSEL
UTF-8872 /2003.
Wagner, Manfred
   Art and/or culture : identity, fusion, or derivation? / Manfred Wagner. - Budapest : Collegium Budapest Inst. for Advanced Study, 2001. - X, 237 p. : ill. ; 21 cm. - (Discussion paper series,, ISBN 1217-5811 ; ; 63.)
Bibliogr.: p. 187-229.
ISBN 963-8463-43-0 fűzött : ár nélkül
008 *** 7.01 *** 316.7
[AN 900368]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

873 /2003.
The ancient schools of wisdom (magyar)
   A bölcsesség ősi iskolái : [Ramtha] / összeáll. Diane Munoz-Smith ; [ford. Béresi Csilla]. - Budapest : Édesvíz, 2002. - 194, [2] p. ; 24 cm
ISBN 963-528-598-1 fűzött : 1990,- Ft
133.25
[AN 943892]
MARC

ANSEL
UTF-8874 /2003.
Johnson, Julie Tallard
The thundering years (magyar)
   Mennydörgő évek : szent bölcsességek és szertartások tizenéveseknek : [mágia és varázslat - 10 kapu a spirituális felnőtté váláshoz] / Julie Tallard Johnson ; [ford. Csáky Ida]. - Budapest : Bestline : Édesvíz, 2002. - 280 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-528-565-5 fűzött : 2490,- Ft
133.25
[AN 944689]
MARC

ANSEL
UTF-8875 /2003.
Markides, Kyriacos C.
Homage to the sun (magyar)
   Hódolat a Napnak : a ciprusi mágus bölcsessége / Kyriacos C. Markides ; [ford. Balikó Nándor]. - [Budapest] : Manas, cop. 2002. - 263 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-86309-1-4 kötött : 2360,- Ft
133.4
[AN 943749]
MARC

ANSEL
UTF-8876 /2003.
Shen Zaihong
Feng shui (magyar)
   Feng shui : hogyan harmonizáljuk belső és külső terünket / Zaihong Shen. - Budapest : M. Kvklub, 2002. - 192 p. : ill., színes ; 25 cm
Ford. Bárkányi István. - Bibliogr.: p. 184-185.
ISBN 963-547-749-X kötött : ár nélkül
133.25 *** 643/645 *** 712.3/.7 *** 711.4
[AN 944776]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

877 /2003.
   Karcag és környéke természeti értékei : kerékpáros túraútvonalak / [szerk. Kapocsi István, Dede Géza, Garai Katalin] ; [kiadó Karcag Város Önkormányzata]. - [Karcag] : Önkormányzat, 2001. - 48 p. : ill., színes ; 21 cm + térk.
ISBN 963-00-6858-3 * fűzött : ár nélkül
504(439-2Karcag) *** 914.39-2Karcag(036) *** 796.57
[AN 806059]
MARC

ANSEL
UTF-8878 /2003.
Karcag és környéke természeti értékei (német)
   Die Naturwerte von Karcag und seiner Umgebung : Radfahrwege für Touren / [Red. István Kapocsi, Géza Dede, Katalin Garai] ; [Hrsg.: Selbstverwaltung der Stadt Karcag]. - [Karcag] : Selbstverwaltung, 2001. - 48 p. : ill., színes ; 21 cm + térk.
ISBN 963-00-6859-1 * fűzött : ár nélkül
504(439-2Karcag) *** 914.39-2Karcag(036) *** 796.57
[AN 806060]
MARC

ANSEL
UTF-8879 /2003.
   Közös gondolkodással a Száraz-ér jövőjéért / [szerk. Stirbiczné Dankó Katalin] ; [kiad. a Száraz-ér Társaság Természetkutató és Környezetvédő Egyesület]. - [Tótkomlós] : Száraz-ér Társ. Természetkut. és Környezetvédő Egyes., 2001. - 116 p., [8] t. : ill., színes ; 24 cm
Példányszám: 600
ISBN 963-00-6160-0 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-00-616-0)
502(439)(282Száraz-ér) *** 908.439(282Száraz-ér)
[AN 804912]
MARC

ANSEL
UTF-8880 /2003.
Pál Károlyné (1935-)
   Króm a környezetben / Pál Károlyné. - Budapest : OMIKK, 2001. - 64 p. : ill. ; 21 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091)
Bibliogr.: p. 59-62.
ISBN 963-593-441-6 fűzött : 1800,- Ft
504.05 *** 546.76
[AN 804854]
MARC

ANSEL
UTF-8881 /2003.
   A szag nyomában : környezeti konfliktusok és a helyi társadalom / szerk. Lányi András ; [közread. az] ELTE BTK Szociológiai Intézet Humánökológia Szakirány. - Budapest : Osiris : ELTE BTK Szociológiai Int., 2001. - 325 p. ; 20 cm
ISBN 963-389-022-5 fűzött : 1800,- Ft
504.03(439)
[AN 806842]
MARC

ANSEL
UTF-8882 /2003.
   Tolna megye környezetvédelmi programja : rövidített változat ... / [... témafelelősei Baka György, Baka Éva] ; [közread. az] ÖKO-ECO Környezetvédelmi Tanácsadó BT. - Szekszárd : ÖKO-ECO Környezetvédelmi Tanácsadó BT, 2000. - 95, [9] p. : ill., részben színes térk. ; 22 cm + CD-ROM
ISBN 963-00-6569-X * fűzött : ár nélkül
Tolna (megye)
504.06(439.125)
[AN 805330]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

883 /2003.
Horváth János (1924-)
   Disztribúciók és topologikus vektorterek / Horváth János. - [Budapest] : MTA, 2000. - 11 p. ; 24 cm. - (Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián, ISSN 1419-8959)
Bibliogr.: p. 11.
ISBN 963-508-191-X fűzött : ár nélkül
515.128 *** 517.982.4
[AN 805078]
MARC

ANSEL
UTF-8884 /2003.
Nagy István (1931-)
   Változó struktúrájú nemlineáris rendszerek / Nagy István. - [Budapest] : MTA, 2000. - 53 p. : ill. ; 24 cm. - (Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián, ISSN 1419-8959)
Bibliogr.: p. 52-53.
ISBN 963-508-207-X fűzött : ár nélkül
517.957 *** 621.3.06
[AN 805086]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

885 /2003.
Nagy Elemér (1940-)
   A klasszikus fizikától az anyagtudományig / Nagy Elemér. - [Budapest] : MTA, 2000. - 8 p. ; 24 cm. - (Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián, ISSN 1419-8959)
ISBN 963-508-204-5 fűzött : ár nélkül
53(091) *** 530.1 *** 539
[AN 805085]
MARC

ANSEL
UTF-8886 /2003.
Németh Judit (1932-)
   A nehézion-fizika és asztrofizikai alkalmazásai / Németh Judit. - [Budapest] : MTA, 2000. - 14 p. : ill. ; 24 cm. - (Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián, ISSN 1419-8959)
ISBN 963-508-233-9 fűzött : ár nélkül
539.18 *** 52
[AN 805089]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

887 /2003.
Náray-Szabó Gábor (1943-)
   Elektrosztatikus katalízis / Náray-Szabó Gábor. - [Budapest] : MTA, 2000. - 13 p. : ill. ; 24 cm. - (Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián, ISSN 1419-8959)
Bibliogr.: p. 12-13.
ISBN 963-508-213-4 fűzött : ár nélkül
542.97
[AN 805088]
MARC

ANSEL
UTF-8888 /2003.
Orbán Miklós (1939-)
   Kémiai periodicitás időben és térben / Orbán Miklós. - [Budapest] : MTA, 2000. - 21 p. : ill. ; 24 cm. - (Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián, ISSN 1419-8959)
Bibliogr.: p. 20-21.
ISBN 963-508-210-X fűzött : ár nélkül
541.128.7
[AN 805090]
MARC

ANSEL
UTF-8889 /2003.
Tóth Klára (1939-)
   Szelektív érzékelők jelentősége a kémiai analízisben / Tóth Klára. - [Budapest] : MTA, 2000. - 43 p. : ill. ; 24 cm. - (Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián, ISSN 1419-8959)
Bibliogr.: p. 41-43.
ISBN 963-508-208-8 fűzött : ár nélkül
543.08 *** 621.316.39
[AN 805104]
MARC

ANSEL
UTF-8890 /2003.
Vértes Attila (1934-)
   Fullerénvegyületek Mössbauer-spektroszkópiája / Vértes Attila. - [Budapest] : MTA, 2000. - 34 p. : ill. ; 24 cm. - (Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián, ISSN 1419-8959)
Bibliogr.: p. 33-34.
ISBN 963-508-212-6 fűzött : ár nélkül
543.422.27
[AN 805113]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

891 /2003.
Isidorus Hispalensis
Etymologiae (magyar) (röv. kiad.)
   Etimológiák : XVI. könyv : a kövekről és a fémekről / Sevillai Izidor ; [... ford., a bevezetőt írta, a jegyzeteket és a mutatót kész. Horváth Emőke]. - Budapest : Osiris, 2000. - 112 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-379-788-8 fűzött : 1100,- Ft
552 *** 546.3 *** 930.85(363.6)"06"
[AN 803414]
MARC

ANSEL
UTF-8892 /2003.
   Kiskőrös természeti-ökológiai adottságai / szerk. Juhász Ágoston ; [... szerzői Árgay Zoltán et al.] ; [közread. a] MTA Földrajztudományi Kutató Intézet. - Budapest : MTA Földrajztud. Kut. Int., 2000. - 182 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 141-148. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-7395-89-X fűzött : ár nélkül
Kiskőrös
911.2(439-2Kiskőrös) *** 908.439-2Kiskőrös
[AN 804917]
MARC

ANSEL
UTF-8893 /2003.
Major György (1941-)
   Napsugárzás a légkörben és a felszínen / Major György. - [Budapest] : MTA, 2000. - 5 p. ; 24 cm. - (Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián, ISSN 1419-8959)
ISBN 963-508-230-4 fűzött : ár nélkül
551.521.1
[AN 805083]
MARC

ANSEL
UTF-8894 /2003.
   Mit kell tudni a vulkánokról? / [összeáll. Csatlósné Miklós Anna]. - Debrecen : TKK, [2002]. - 47 p. : ill., színes ; 17 cm
Bibliogr.: p. [48].
ISBN 963-5960-11-5 kötött : ár nélkül
551.21
[AN 944486]
MARC

ANSEL
UTF-8895 /2003.
Pápay József (1939-)
   Föld alatti gáztárolás porózus kőzetekben / Pápay József. - [Budapest] : MTA, 2000. - 39 p. : ill. ; 24 cm. - (Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián, ISSN 1419-8959)
Bibliogr.: p. 38-39.
ISBN 963-508-231-2 fűzött : ár nélkül
552.12 *** 622.323/.324
[AN 805091]
MARC

ANSEL
UTF-8896 /2003.
Papp Péter (1949-)
   Rendhagyó "geológiai kirándulás" az Országos Földtani Múzeum kiállításain / írta Papp Péter ; [a Magyar Állami Földtani Intézet ... kiadványa]. - Budapest : MÁFI, 2000. - 29 p. : ill., színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 28-29. - Példányszám: 2500
ISBN 963-671-243-3 fűzött : ár nélkül
Országos Földtani Múzeum (Budapest)
55(439) *** 069(439-2Bp.)(036)
[AN 806758]
MARC

ANSEL
UTF-8897 /2003.
   Physico-geographical research in Hungary / ed. by Ádám Kertész, Ferenc Schweitzer. - Budapest : Geographical Research Inst. HAS, 2000. - 178 p. : ill. ; 24 cm. - (Studies in geography in Hungary, ISSN 0081-7961 ; 32.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-7395-91-1 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-7395-83-0)
55(439) *** 550.1 *** 911.2(439)
[AN 804127]
MARC

ANSEL
UTF-8898 /2003.
Salamon Miklós (1933-)
   A kőzetmechanika fejlődése - egyéni szemszögből / Salamon Miklós. - [Budapest] : MTA, 2000. - 9 p. ; 24 cm. - (Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián, ISSN 1419-8959)
ISBN 963-508-229-0 fűzött : ár nélkül
552.1
[AN 805096]
MARC

ANSEL
UTF-8899 /2003.
   A víz szerepe és jelentősége az Alföldön / [szerk. Pálfai Imre]. - Békéscsaba : Nagyalföld Alapítvány, 2000. - 219 p., [8] t. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm. - (A Nagyalföld Alapítvány kötetei, ISSN 1216-4933 ; 6.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-85437-5-2 fűzött : 672,- Ft
556(439.14) *** 504.4(439.14) *** 626/627(439.14)
[AN 900669]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

900 /2003.
Austrian - Hungarian Workshop on Trojans and Related Topics (2.) (2000) (Budapest)
   Proceedings of the 2nd Austrian Hungarian Workshop on Trojans and Related Topics : June 5-7 2000, Budapest / [ed. by Florian Freistetter, Rudolf Dvorak, Bálint Érdi]. - Budapest : Eötvös Univ. Press, 2001. - 139 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-463-388-9 fűzött : ár nélkül
52 *** 061.3(439-2Bp.)"2000"
[AN 807136]
MARC

ANSEL
UTF-8901 /2003.
   Magyarország 1000 éve a térképeken : kiállításvezető / [a kiállítás anyagát vál. és a katalógus szövegét írták Plihál Katalin et al.] ; [a kiállítást ... a Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság rend.]. - Budapest : [M. Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társ.], 2000. - 52 p. ; 24 cm
ISBN 963-00-7163-0 * fűzött : ár nélkül
528.9(439)(091) *** 061.4(439-2Bp.)"2000"
[AN 807697]
MARC

ANSEL
UTF-8902 /2003.
Sipos Richárd
   A csillagászat atlasza / [írta Sipos Richárd] ; [ill. ... Sipos Norbert]. - Kisújszállás : Szalay, 2002. - 95 p. : ill., színes ; 32 cm
ISBN 963-9450-54-5 kötött : ár nélkül
52
[AN 943799]
MARC

ANSEL
UTF-8903 /2003.
Török Zsolt (1960-)
   A Tápió-vidék régi térképeken / Török Zsolt ; [kiad. a Radnóti Miklós Városi Könyvtár]. - Nagykáta : Radnóti M. Vár. Kvtár, 2000. - 44 p. : ill., részben színes térk. ; 21 cm
Példányszám: 500
ISBN 963-00-5141-9 fűzött : ár nélkül
Tápió-vidék
528.9(439)(091) *** 912(439Tápió-vidék) *** 061.4(439-2Nagykáta)
[AN 804821]
MARC

ANSEL
UTF-8904 /2003.
L'univers et l'espace (magyar)
   A világűr és a világegyetem / főszerk. Isabelle Bourdial. - Budapest : M. Kvklub, 2002. - 143 p. : ill., részben színes ; 28 cm
Ford. Takács Márta
ISBN 963-547-767-8 kötött : ár nélkül
52 *** 629.78
[AN 944727]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

905 /2003.
Kiss Bitay Éva (1928-)
   Nagy állatlexikon = The great encyclopedia of animals / [írta Kiss Bitay Éva] ; [ill. Veres László]. - [Kisújszállás] : Szalay, cop. 2002. - 253 p. : ill., színes ; 29 cm
Wonderful nature (keretcím). - Csak magyar nyelven. - Bibliogr.: p. [254].
ISBN 963-9450-36-7 kötött : ár nélkül
59:030(02.053.2)
[AN 944811]
MARC

ANSEL
UTF-8906 /2003.
Nagy-Tóth Ferenc (1929-)
   Fényhatásvizsgálatok egysejtű zöldmoszatokon / Nagy-Tóth Ferenc. - [Budapest] : MTA, 2000. - 37 p. : ill. ; 24 cm. - (Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián, ISSN 1419-8959)
Bibliogr.: p. 32-37.
ISBN 963-508-219-3 fűzött : ár nélkül
582.263.035
[AN 805087]
MARC

ANSEL
UTF-8907 /2003.
O'Shea, Mark
Reptiles and amphibians (magyar)
   Hüllők és kétéltűek / Mark O'Shea és Tim Halliday ; [ford. Ács Eszter]. - Budapest : Panemex : Grafo, 2001. - 256 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Határozó kézikönyvek, ISSN 1217-5641)
ISBN 963-9090-50-6 kötött : ár nélkül
598.1(083.71) *** 597.6(083.71)
[AN 900074]
MARC

ANSEL
UTF-8908 /2003.
Papp László (1946-)
   A legyek ritkaságáról / Papp László. - [Budapest] : MTA, 2000. - 31 p. : ill. ; 24 cm. - (Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián, ISSN 1419-8959)
Bibliogr.: p. 30-31.
ISBN 963-508-217-7 fűzött : ár nélkül
595.772
[AN 805092]
MARC

ANSEL
UTF-8909 /2003.
Péter Mihály (1929-)
   Néhány gomba- és baktériumfaj viselkedése a létfeltételek alsó határán / Péter Mihály. - [Budapest] : MTA, 2000. - 16 p. : ill. ; 24 cm. - (Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián, ISSN 1419-8959)
Bibliogr.: p. 15-16.
ISBN 963-508-216-9 fűzött : ár nélkül
582.28 *** 579 *** 504.45
[AN 805093]
MARC

ANSEL
UTF-8910 /2003.
Spät András (1940-)
   A kalcium jel és a mitokondrium működése / Spät András. - [Budapest] : MTA, 2000. - 19 p. : ill. ; 24 cm. - (Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián, ISSN 1419-8959)
Bibliogr.: p. 18-19.
ISBN 963-508-201-0 fűzött : ár nélkül
577.128 *** 576.311.347
[AN 805098]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

911 /2003.
   100 éve született Bugyi István professzor, a magyar sebészek zseniális nagymestere / [szerk. Tóth Csaba] ; [kiad. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvosi Kar, Gyógyszertudományi Kar, Egészségügyi Főiskola Öregdiák Szövetsége]. - [Szeged] : SzTE ÁOK, GyTK, Eü. Főisk. Öregdiák Szövets., [2001]. - 143 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 121-126. és a tanulmányok végén. - Példányszám: 500
ISBN 963-482-506-0 fűzött : ár nélkül
Bugyi István (1898-1981)
61(439)(092)Bugyi_I. *** 617
[AN 803263]
MARC

ANSEL
UTF-8912 /2003.
   Aktualitások a kardiológiában : VI. Debreceni Kardiológiai Napok : 2001. március 1-3. / [rend., közread. a] Debreceni Egyetem Kardiológiai Klinika, Debreceni Járóbeteg Kardiológiai Intézet, Debreceni Egyetem Szívsebészeti Klinika. - [Debrecen] : DE Kardiológiai Klinika, [2001]. - 143 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr. az előadáskivonatok végén
ISBN 963-9070-47-5 fűzött : ár nélkül
616.12 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 805572]
MARC

ANSEL
UTF-8913 /2003.
Amerena, Jennifer
Aging naturally (magyar)
   40 felett is fiatalon : hogyan őrizzük meg fiatalságunkat és életkedvünket / Jennifer Amerena ; fotók Liz McAulay and Michelle Garett ; [ford. Szabó Antalné]. - Budapest : Cser K., cop. 2002. - 96 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 963-9445-34-7 kötött : 2998,- Ft
613.99
[AN 942976]
MARC

ANSEL
UTF-8914 /2003.
Angeli István (1925-1992)
   A gyógyító csicsóka / Angeli István, Barta József, Molnár László. - [2. jav. kiad.]. - Budapest : Mezőgazda, 2000. - 160 p. : ill. ; 20 cm. - (Gazdakönyvtár, ISSN 1217-1042)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9239-85-2 fűzött : ár nélkül
615.89:615.322 *** 635.24
[AN 805521]
MARC

ANSEL
UTF-8915 /2003.
Bagdy Emőke (1941-)
   Életút : fejlődéslélektan a fogantatástól a halálig / Bagdy, Korsós, Baktay. - Budapest : Baktay és Bernáth BT, 2001. - 276 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 268-276.
ISBN 963-00-6587-8 fűzött : ár nélkül
159.922.6/.8
[AN 900152]
MARC

ANSEL
UTF-8916 /2003.
Castañeda, Carlos
Magical passes of the sorceress of ancient Mexico (magyar)
   Mágikus gyakorlatok / Carlos Castaneda ; [ford. Gellért Péter]. - Budapest : M. Kvklub, 2002. - 235 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-547-765-1 kötött : ár nélkül
615.89 *** 613.71 *** 133.4
[AN 944566]
MARC

ANSEL
UTF-8917 /2003.
   Családorvoslás a gyakorlatban : tankönyv / főszerk. Arnold Csaba ; [szerzők Ádám Ágnes et al.]. - Budapest : Melania, 2002. - 2 db (933 p.) : ill. ; 24 cm. - (Tényeken alapuló tankönyvek, ISSN 1588-631X)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 5000
ISBN 963-9106-56-9 fűzött : ár nélkül
616(075.8) *** 364.444 *** 614.23 *** 369.223.212
[AN 944686]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - XXXV, 373 p.
ISBN 963-9106-57-7
616(075.8) *** 364.444 *** 614.23 *** 369.223.212
[AN 944696] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - p. 376-933.
ISBN 963-9106-58-5
616(075.8) *** 364.444 *** 614.23 *** 369.223.212
[AN 944699] MARC

ANSEL
UTF-8918 /2003.
Czeizel Endre (1935-)
   Várandósgondozás a gyógyszertárban / Czeizel Endre. - Budapest : Dictum : M. Gyógyszerészeti Társ., cop. 2001. - 259 p. ; 24 cm. - (Bibliotheca pharmaceutica, ISSN 1586-9741 ; 1.)
ISBN 963-00-5894-4 fűzött : ár nélkül
618.2-083 *** 615.1
[AN 805724]
MARC

ANSEL
UTF-8919 /2003.
   Drog, ne! / [szerk. Inczeffy Zsuzsa] ; [kiad. Egressy Gábor Kht.]. - Ócsa : Egressy G. Kht., [2001]. - 22 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Példányszám: 2000
ISBN 963-7794-07-7 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-7794-07-07)
613.83
[AN 805630]
MARC

ANSEL
UTF-8920 /2003.
   Az egészségügy kimagasló hatékonyságú ágazat / [... szerzői Bodó Miklós et al.]. - Budapest : Miniszterelnöki Hiv. Kormányzati STRATEK, 2000. - 128 p. : ill. ; 21 cm. - (Stratégiai füzetek / Miniszterelnöki Hivatal Stratégiai Elemző Központ,, ISSN 1586-9121 ; 4.)
A tartalomjegyzék angol nyelven is
ISBN 963-9284-50-5 fűzött : ár nélkül
614(439) *** 364.444(439) *** 658.1.011.46
[AN 803516]
MARC

ANSEL
UTF-8921 /2003.
   Fájdalom és kellemetlen közérzet (distress) vizsgálata laboratóriumi rágcsálókon és nyulakon / kész. V. Baumans Covenor [et al.] ; ford. Maglóczky Zsófia és Pereczes Zsuzsanna ; [szerk. ... Fekete Sándor, Várnagy László] ; közread. Laborállat-tudományi Társaság. - Budapest : Laborállat-tud. Társ., 2000. - 20 p. ; 30 cm
ISBN 963-00-7104-5 * fűzött : ár nélkül
612.884 *** 59.084
[AN 806959]
MARC

ANSEL
UTF-8922 /2003.
   Fejfájás : válogatott fejezetek / írták Szok Délia [et al.] ; szerk. Vécsei László. - [Budapest] : B+V Lap- és Kvk., cop. 2002. - 202 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-7746-84-6 fűzött : 2490,- Ft
616.857
[AN 942822]
MARC

ANSEL
UTF-8923 /2003.
   Fővárosi Tűzoltóság, 2001 / [kiad. a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság]. - [Budapest] : Főv. Tűzoltóparancsnokság, [2001]. - 36 p. : ill., főként színes ; 31 cm
ISBN 963-00-7164-9 * fűzött : ár nélkül
Fővárosi Tűzoltóparancsnokság (Budapest)
614.842.83(439-2Bp.)
[AN 806888]
MARC

ANSEL
UTF-8924 /2003.
Galambos Katalin
   A kézírás anatómiája és pszichofiziológiája / Galambos Katalin. - Budapest : Variant-Média, 2002. - 101 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 98-101.
ISBN 963-204-036-8 fűzött : ár nélkül
159.946.4 *** 611 *** 612
[AN 944436]
MARC

ANSEL
UTF-8925 /2003.
Harkai Schiller Pál (1908-1949)
   A lélektan feladata / Harkai Schiller Pál. - Budapest : Osiris, 2002. - 313 p. : ill. ; 20 cm. - (Osiris könyvtár. Pszichológia,, ISSN 1219-7718)
Bibliogr.: p. 308-310.
ISBN 963-389-309-7 fűzött : 2480,- Ft
159.9
[AN 943692]
MARC

ANSEL
UTF-8926 /2003.
   Hepatológia / szerk. Fehér János, Lengyel Gabriella ; [szerzők Abonyi Margit et al.]. - Budapest : Medicina, 2001. - 1105 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-242-454-9 kötött : ár nélkül
616.36
[AN 804773]
MARC

ANSEL
UTF-8927 /2003.
Hidas György
   Lelki köldökzsinór : beszélgetek a kisbabámmal / Hidas György, Raffai Jenő, Vollner Judit ; [grafika Szyksznian Wanda]. - Budapest : Válasz, 2002. - 253 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Élet-világ, ISSN 1588-5682 ; 5.)
Bibliogr.: p. 249-253.
ISBN 963-9461-03-2 kötött : 2690,- Ft
618.2 *** 615.851 *** 159.964.2
[AN 944649]
MARC

ANSEL
UTF-8928 /2003.
Husz Sándor (1940-)
   Helyi kezelés a bőrgyógyászatban / Husz Sándor, ifj. Regdon Géza. - 2. átd. és bőv. kiad. - Szeged : Scriptum, 2001. - 307 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 295-296.
ISBN 963-8335-74-2 fűzött : ár nélkül
616.5 *** 615.26
[AN 807736]
MARC

ANSEL
UTF-8929 /2003.
István Lajos (1922-)
   Tromboembólia: a megelőzhető sorscsapás : a vérrögképződés és a következményes érelzáródás megelőzése, kezelése / István Lajos. - Budapest : Melania, 2002. - 139 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 115-120. - Példányszám: 7000
ISBN 963-9106-61-5 fűzött : ár nélkül
616-005.7
[AN 942790]
MARC

ANSEL
UTF-8930 /2003.
   Javaslatok a kísérleti állatok euthanasiájára / kész. B. Close [et al.] ; ford. Pereczes Zsuzsanna, Pető Katalin, Tóth Andrea ; szerk. ... Fekete Sándor, Várnagy László ; közread. Laborállat-tudományi Társaság. - Budapest : Laborállat-tud. Társ., 2000. - 45, [11] p. ; 30 cm
ISBN 963-00-7105-3 * fűzött : ár nélkül
616-036.88:342.721 *** 59.084
[AN 806957]
MARC

ANSEL
UTF-8931 /2003.
Jones, Charles E.
Life is tremendous! (magyar)
   Az élet csodálatos! / Charles E. Jones ; [ford. Komáromy Rudolf]. - Budapest : Network TwentyOne, cop. 2000. - 123 p. : ill. ; 21 cm. - (Amerikai sikerkönyvek, ISSN 1219-5154)
ISBN 963-86044-9-2 fűzött : ár nélkül
613.865
[AN 806941]
MARC

ANSEL
UTF-8932 /2003.
Jurányi Róbert (1927-)
   Az infekciókontroll és a kórházi fertőzések járványtanának alapjai / Jurányi Róbert ; [közread. a] Semmelweis Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar. - Budapest : SE EFK, 2002. - 252 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 251-252.
ISBN 963-7152-37-7 fűzött : ár nélkül
614.4(075.8) *** 616.9(075.8)
[AN 944412]
MARC

ANSEL
UTF-8933 /2003.
Korondi Endre (1947-)
   A vibráció a környezetben és a munkahelyen / Korondi Endre. - Budapest : OMIKK, 2001. - 36 p. : ill. ; 21 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091)
Bibliogr.: p. 32-34.
ISBN 963-593-439-4 fűzött : 1500,- Ft
614.872 *** 628.517.4 *** 331.45
[AN 804850]
MARC

ANSEL
UTF-8934 /2003.
   A koszorúér-betegség megelőzése az orvosi gyakorlatban : az európai és más szakmai társaságoknak az iszkémiás szívbetegség megelőzésére szervezett második közös konferenciája ajánlásainak összefoglalója / összeáll. David Wood [et al.] ; [közread. a Magyar Kardiológusok Társasága [etc.]]. - [Budapest] : M. Kardiológusok Társ., [2001]. - 10 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 10.
Fűzött : ár nélkül
616.132.2-084 *** 061.3(439)
[AN 806682]
MARC

ANSEL
UTF-8935 /2003.
Köves István (1947-)
   Gépi varrattechnika a tápcsatorna és a tüdő sebészetében / [szerzők Köves István, Czeyda-Pommersheim Ferenc, Kovács Tibor] ; szerk. Köves István ; [a rajzokat Varga Géza Pál ... kész.]. - Budapest : Medicina, 2001. - 168 p. : ill. ; 34 cm
ISBN 963-242-682-7 kötött : ár nélkül
616.3-089.84 *** 616.24-089.84
[AN 804766]
MARC

ANSEL
UTF-8936 /2003.
Lampé László (1929-)
   Dr. Árvay Sándor és a XX. század, 1903-1997 / Lampé László. - [Debrecen] : DE Orvos- és Egészségtud. Centrum, 2000. - 106 p. : ill. ; 30 cm. - (A debreceni orvosképzés nagy alakjai, ISSN 1416-4175 ; 17.)
Árvay Sándor műveinek bibliográfiája: p. 95-104.
ISBN 963-9070-48-3 * fűzött : ár nélkül
Árvay Sándor (1903-1997)
61(439)(092)Árvay_S. *** 618 *** 012Árvay_S.
[AN 804942]
MARC

ANSEL
UTF-8937 /2003.
Makai Rozália
   Drog, alkohol, nikotin : tévutak és válaszutak : van kiút! / Makai Rozália. - Szeged : Gold Bridge, cop. 2002. - 144 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-86086-3-3 fűzött : ár nélkül
613.83 *** 343.575(439) *** 392.85 *** 613.84 *** 613.816
[AN 944492]
MARC

ANSEL
UTF-8938 /2003.
   Manuale pharmaceuticum = Gyógyszerészeti kézikönyv / [szerk. Dénes Margit, Mezey Géza, Mohr Tamás]. - Budapest : Galenus, 2002. - 233 p. ; 25 cm
ISBN 963-86138-8-2 kötött : ár nélkül
615.11
[AN 943718]
MARC

ANSEL
UTF-8939 /2003.
   Maxillofacialis anatómia / szerk. Fehér Erzsébet. - Budapest : Medicina, 2001. - 159 p. : ill. ; 26 cm
Bibliogr.: p. 151-152.
ISBN 963-242-661-4 kötött : ár nélkül
611.92 *** 611.91
[AN 806757]
MARC

ANSEL
UTF-8940 /2003.
Metzig, Werner
Lernen zu lernen (magyar)
   Tanuljunk meg tanulni! : a tanulási stratégiák hatékony alkalmazásának módszerei / Werner Metzig, Martin Schuster ; [ford. Balázs István]. - Budapest : Medicina, 2003. - 310 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 273-302.
ISBN 963-242-797-1 kötött : ár nélkül
159.953.5 *** 371.322.9
[AN 943743]
MARC

ANSEL
UTF-8941 /2003.
   Milestones in monoamine oxidase research: discovery of (-)-deprenyl / K. Magyar and E. S. Vizi eds. - Budapest : Medicina, 2000. - 251 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-242-706-8 kötött : ár nélkül
615.01
[AN 806181]
MARC

ANSEL
UTF-8942 /2003.
Molnár Krisztina
   A gyermek / Molnár Krisztina. - Budapest : Medicina, 2000. - 200 p. ; 20 cm
ISBN 963-241-823-9 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-243-6479)
616.931(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 805303]
MARC

ANSEL
UTF-8943 /2003.
Nahalka István (1952-)
   Hogyan alakul ki a tudás a gyerekekben? : konstruktivizmus és pedagógia / Nahalka István. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2002. - 143 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 133-143.
ISBN 963-19-2083-6 fűzött : ár nélkül
159.953.5 *** 371.4
[AN 942842]
MARC

ANSEL
UTF-8944 /2003.
   A nemdohányzók védelmében kiharcoltuk a törvényt 11 év alatt, minden erővel segítünk betartatni - a mindennapokban! : az Országos Dohányfüstmentes Egyesület tudományos tanácskozásán, az Országos Dohányzásmentes Napon, 1999. november 17-én elhangzott előadások / [szerk. Szigeti Jenő] ; [összeáll. Köteles Ferenc] ; [közread. az] Egészségügyi Minisztérium. - Budapest : EM, 2000. - 59 p. ; 20 cm
Példányszám: 5000
ISBN 963-7025-73-1 * fűzött : ár nélkül
613.84 *** 061.3(439-2Bp.)"1999"
[AN 804233]
MARC

ANSEL
UTF-8945 /2003.
Neuropathiák (angol)
   Neuropathies : pathomechanism, clinical presentation, diagnosis, therapy / Peter Kempler ed. ; [contributors Laszlo Barkai et al.]. - Rev., enl. ed. - Budapest : Springer Sci. Publ., 2002. - 308 p., [2] t. : ill., részben színes ; 18 cm
Bibliogr.: p. 233-301.
ISBN 963-699-166-9 fűzött : ár nélkül
616.85
[AN 943016]
MARC

ANSEL
UTF-8946 /2003.
   Neuropathiák : patomechanizmus, klinikum, diagnosztika, terápia / Kempler Péter szerk. ; [... szerzői Barkai László et al.]. - Átd., bőv. kiad. - Budapest : Springer Tud. K., 2002. - 287 p., [2] t. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 244-280.
ISBN 963-699-163-4 fűzött : ár nélkül
616.85
[AN 943011]
MARC

ANSEL
UTF-8947 /2003.
Pál Erzsébet
   Gyógyító reflexológia / Pál Erzsébet. - Tiszalök : Pál E., cop. 2000. - 105, [34] p. : ill. ; 28 cm
ISBN 963-640-825-4 fűzött : ár nélkül
615.821.2 *** 615.89
[AN 805575]
MARC

ANSEL
UTF-8948 /2003.
Pechó Zoltán (1936-)
   Fertőtlenítéstan és sterilizálás : főiskolai tankönyv / Pechó Zoltán ; [közread. a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar]. - Budapest : SOTE EFK, 2001. - 257 p. ; 24 cm
ISBN 963-7152-28-8 fűzött : ár nélkül
614.48(075.8)
[AN 804609]
MARC

ANSEL
UTF-8949 /2003.
Petrányi Győző (1933-)
   A szuppresszív immunreguláció alkalmazása a transzplantáció és a reproduktív immunológia klinikai gyakorlatában / Petrányi Győző. - [Budapest] : MTA, 2000. - 24 p. : ill. ; 24 cm. - (Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián, ISSN 1419-8959)
Bibliogr.: p. 21-24.
ISBN 963-508-198-7 fűzött : ár nélkül
616-089.843 *** 612.017.1
[AN 805094]
MARC

ANSEL
UTF-8950 /2003.
Rákóczi Ferenc (1931-)
   Magyarország gyógyhelyeinek éghajlata / Rákóczi Ferenc, Drahos Ágnes, Ambrózy Pál. - Szombathely : Oskar, 2002. - 143 p. : ill. ; 23 cm
Példányszám: 1111
ISBN 963-8122-48-X fűzött : ár nélkül
615.838(439) *** 615.834(24)(439) *** 551.582(439)
[AN 943145]
MARC

ANSEL
UTF-8951 /2003.
   Reumatológia : egyetemi tankönyv / szerk. Gömör Béla ; [szerzők Apáthy Ágnes et al.]. - Budapest : Medicina, 2001. - 388 p. : ill. ; 26 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-242-676-2 kötött : ár nélkül
616.72-002.77(075.8)
[AN 806761]
MARC

ANSEL
UTF-8952 /2003.
Sas Géza (1937-)
   Haemostaseologia : gyakorló orvosoknak / Sas Géza. - Budapest : Melania, 2001. - 272, [2] t. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr. a fejezetek végén. - Példányszám: 2000
ISBN 963-9106-42-9 fűzött : ár nélkül
616.15
[AN 804807]
MARC

ANSEL
UTF-8953 /2003.
Slow food (magyar)
   A lassúság dicsérete : egy könyv a tiszta zamatokról, a hagyományokról és az ételek élvezetéről / [szerk. Carlo Petrini] ; [ford. Teveli Gábor]. - Budapest : HVG Kv., 2002. - 345 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 342-345.
ISBN 963-7525-25-4 fűzött : ár nélkül
613.2
[AN 944704]
MARC

ANSEL
UTF-8954 /2003.
   Széchenyi gyógyfürdő = Széchenyi thermal baths = Széchenyi-Heilbad / [főszerk. ... Péter Soós] ; [... írták Csaba Meskó, Imre Kiss, Remény Horváth] ; [...kiad. Blue Skies Légisport Egyesület]. - Budapest : Blue Skies Légisport Egyes., cop. 2001. - 123 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 963-00-6379-4 kötött : ár nélkül
Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Rt. Széchenyi Gyógyfürdő.
615.838(439-2Bp.)(036) *** 725.751(439-2Bp.)
[AN 806580]
MARC

ANSEL
UTF-8955 /2003.
Thomka István
   Szívügy / Thomka István. - [Budapest] : Panemex, 2002. - 64 p. : ill., főként színes ; 21 cm + CD-ROM. - (Tesco-könyvtár. Tesco-életmód,, ISSN 1588-9483)
ISBN 963-9090-92-1 kötött : ár nélkül
616.12-084 *** 613 *** 613.2
[AN 944408]
MARC

ANSEL
UTF-8956 /2003.
Török Katalin
   A pajzsmirigy-betegségek és az étrend : kiváltó okok, tünetek, megelőzési és kezelési lehetőségek, étrendi javaslatok, receptek / Török Katalin, Lindwurm Katalin. - Budapest : Golden Book, cop. 2002. - 103 p. : ill. ; 18x20 cm. - (Diétás szakácskönyvek, ISSN 1219-3879)
Bibliogr.: p. 94.
ISBN 963-8232-37-4 fűzött : 1960,- Ft
616.44 *** 641.55(083.12) *** 613.24
[AN 944744]
MARC

ANSEL
UTF-8957 /2003.
Tóth Csaba (1940-)
   Az urológia színes atlasza / Tóth Csaba, Flaskó Tibor, Varga Attila ; [... összeállításában közrem. Farkas Antal et al.]. - Budapest : Medicina, 2001. - 101 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 101.
ISBN 963-242-680-0 fűzött : ár nélkül
616.6(075.8)
[AN 900090]
MARC

ANSEL
UTF-8958 /2003.
Uray Zoltán (1931-)
   Sugársérülések mérséklése kémiai és biológiai anyagokkal / Uray Zoltán. - [Budapest] : MTA, 2000. - 36 p. : ill. ; 24 cm. - (Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián, ISSN 1419-8959)
Bibliogr.: p. 33-35.
ISBN 963-508-218-5 fűzött : ár nélkül
614.876 *** 616-02
[AN 805105]
MARC

ANSEL
UTF-8959 /2003.
   A Zala Megyei Kórház orvosainak bibliográfiája 1990-1999 / [fel. szerk. Beke Gabriella] ; [szerk. Paksáné Szentgyörgyi Éva]. - Zalaegerszeg : Zala M. Kórház, [2001]. - 116 p. ; 23 cm
Példányszám: 200
ISBN 963-00-6672-6 * fűzött : ár nélkül
61:016 *** 364.444.046.6(439-2Zalaegerszeg):013
[AN 806057]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

960 /2003.
   Energiagondok a világban és nálunk / [... szerk. Giday András, Radnóti László, Szegő Szilvia] ; [... szerzői Járosi Márton et al.]. - Budapest : Miniszterelnöki Hiv. Kormányzati STRATEK, 2000. - 47 p. : ill. ; 21 cm. - (Stratégiai füzetek / Miniszterelnöki Hivatal Stratégiai Elemző Központ,, ISSN 1586-9121 ; 6.)
A tartalomjegyzék angol nyelven is
ISBN 963-9284-57-2 fűzött : ár nélkül
620.9(100) *** 620.9(439)
[AN 803518]
MARC

ANSEL
UTF-8961 /2003.
Kuhlmann, Nicole
Selbst Solaranlagen installieren (magyar)
   Napenergia-hasznosítás : napkollektoros, napelemes berendezések / Nicole Kuhlmann ; [ford. Szüle Dénes]. - Budapest : Cser K., 2002. - 84 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Csináld magad, ISSN 1219-3283)
ISBN 963-9445-32-0 fűzött : 1698,- Ft
620.91 *** 662.997 *** 621.311.243 *** 697.329 *** 689
[AN 943713]
MARC

ANSEL
UTF-8962 /2003.
Szvircsek Ferenc (1945-)
   Bányászkönyv : a bányászati nyersanyagkutatás (barnakőszén és lignit) és a bányaművelés története Nógrád megyében a 19-20. században / Szvircsek Ferenc ; [kiad. Nógrád Megyei Múzeum]. - Salgótarján : Nógrád M. Múz., 2000. - 775 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7224-63-7 kötött : ár nélkül
622.332(439.131)(091)
[AN 804153]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

963 /2003.
Abbey, Michael
Oracle8i (magyar)
   ORACLE8i : kézikönyv kezdőknek : [dinamikus, adatbázis-vezérelt intranetes és webes alkalmazásokhoz, Oracle7.x & 8 i verziókhoz] / Michael Abbey, Michael J. Corey, Ian Abramson ; [ford. Csordás Annamária et al.]. - Budapest : Panem, 2001. - 621 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-545-276-4 kötött : 6900,- Ft
681.3.016ORACLE
[AN 804827]
MARC

ANSEL
UTF-8964 /2003.
Adriaans, Pieter
Data mining (magyar)
   Adatbányászat / Pieter Adriaans, Dolf Zantinge ; [ford. Kiss Attila]. - [Budapest] : Panem, 2002. - 157 p. : ill. ; 24 cm. - (Panem információtechnológia, ISSN 1588-6050)
Bibliogr.: p. 147-149.
ISBN 963-545-367-1 fűzött : 2900,- Ft
681.3.016 *** 659.2
[AN 944581]
MARC

ANSEL
UTF-8965 /2003.
Blum, Richard
Sendmail for Linux (magyar)
   Sendmail Linuxra / Richard Blum ; [ford. Tarján György]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2002. - 453 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-09-4337-9 fűzött : ár nélkül
681.324.066Linux *** 681.324Internet
[AN 943741]
MARC

ANSEL
UTF-8966 /2003.
Garcia-Molina, Hector
Database system implementation (magyar)
   Adatbázisrendszerek megvalósítása / Hector Garcia-Molina, Jeffrey D. Ullman, Jennifer Widom ; [ford. Búza Attila et al.]. - [Budapest] : Panem ; [New York, N. Y.] : Wiley, 2001. - 682 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-545-280-2 kötött : ár nélkül
681.3.016
[AN 804953]
MARC

ANSEL
UTF-8967 /2003.
Holczer József
   A Windows 2000 Server üzemeltetése / Holczer József. - Budapest : JOS, 2001. - 58 p. : ill. ; 24 cm. - (MSiskola füzetek, ISSN 1587-2602)
ISBN 963-00-5691-7 fűzött : ár nélkül
681.324.066Windows(078)
[AN 805727]
MARC

ANSEL
UTF-8968 /2003.
   Az információs és kommunikációs technológiai szektor Magyarországon, 1995-1999 / [Chorle Erzsébet szerk. ...] ; [közrem. Bácskay Gábor et al.] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal. - Budapest : KSH, 2001. - 151 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-215-376-6 fűzött : ár nélkül
681.3(439)"199" *** 654(439)"199"
[AN 804795]
MARC

ANSEL
UTF-8969 /2003.
Kimmel, Paul
Building Delphi 6 applications (magyar)
   Delphi 6 fejlesztők kézikönye / Paul Kimmel ; [ford. Cser Adrienn et al.]. - Budapest : Panem, 2002. - 757 p. : ill. ; 25 cm + CD-ROM. - (Programozók könyvtára, ISSN 1417-0906)
Bibliogr.: p. 731.
ISBN 963-545-332-9 kötött : 7500,- Ft
519.682Delphi6
[AN 944583]
MARC

ANSEL
UTF-8970 /2003.
   Mini-Symposium 2001 : January 31 - February 1, 2001 : proceedings / [org. by the] Budapest University of Technology and Economics Faculty of Electrical Engineering and Informatics Department of Measurement and Information Systems. - [Budapest] : Műegyetemi K., 2001. - 63 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-420-668-9 fűzött : ár nélkül
681.3 *** 061.3(439-2Bp.)"2000"
[AN 806168]
MARC

ANSEL
UTF-8971 /2003.
Pétery Kristóf (1955-)
   Microsoft Windows 2000 Professional használata : a magyar és angol nyelvű változathoz / Pétery Kristóf ; [közread. az] LSI Informatikai Oktatóközpont a Mikroelektronika Alkalmazásának Kultúrájáért Alapítvány. - Budapest : LSI IOMAK, 2000. - 551 p. : ill. ; 24 cm + mell.
ISBN 963-577-303-X kötött : ár nélkül
681.3.066Windows(078)
[AN 805346]
MARC

ANSEL
UTF-8972 /2003.
Rattenbury, Bill
   ArchiCAD project framework / written by Bill Rattenbury ; tip sheets by Murray Pearson, Campbell Yule and Gareth Ross. - 2. ed. - [Budapest] : Graphisoft, 2000. - VI, 124 p. : ill. ; 21x30 cm
ISBN 963-00-4605-9 fűzött : ár nélkül
519.688ArchiCad *** 72.011.2
[AN 806719]
MARC

ANSEL
UTF-8973 /2003.
Rattenbury, Bill
ArchiCAD project framework (német)
   Projektgrundlagen für ArchiCAD / Aut. Bill Rattenbury ; Hinweisblätter Murray Pearson, Campbell Yule und Gareth Ross. - Budapest : Graphisoft, 2000. - VI, 118 p. : ill. ; 21x30 cm
ISBN 963-00-4950-3 fűzött : ár nélkül
519.688ArchiCad *** 72.011.2
[AN 806717]
MARC

ANSEL
UTF-8974 /2003.
   Új és megújuló információs rendszerek / [szerk. Egerszegi Krisztián, Kiss Ferenc]. - Budapest : BME Információmenedzsment Tanszék, 2001. - [8], 231 p. : ill. ; 21 cm. - (Alma mater, ISSN 1587-2386)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-421-551-3 fűzött : 2000,- Ft
681.3.004.14
[AN 804805]
MARC

ANSEL
UTF-8975 /2003.
Wischner Stefan
Alles über MP3 (magyar)
   Amit az MP3-ról tudni kell : könnyen is lehet / Stefan Wischner ; [ford. Ila László]. - [Budapest] : Panem, cop. 2001. - 189 p. : ill. ; 24 cm + CD
ISBN 963-545-291-8 fűzött : 3400,- Ft
519.688 *** 78 *** 681.3.066MP3 *** 681.324Internet
[AN 804788]
MARC

ANSEL
UTF-8
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

976 /2003.
Schmidt István (1941-)
   Villamos szervo- és robothajtások / Schmidt, Vinczéné, Veszprémi. - [Budapest] : Műegy. K., 2000. - 388 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 379-388.
ISBN 963-420-642-5 fűzött : ár nélkül
621.313(075.8) *** 681.1(075.8) *** 621-83(075.8)
[AN 805362]
MARC

ANSEL
UTF-8977 /2003.
Szélenergia Konferencia, (2001) (Gödöllő)
   Szélenergia Konferencia előadásai = Proceedings of the Wind Energy Conference / szerk. ... Horváth Gábor ; [rend., közread. a] Magyar Szélenergia Tudományos Egyesület. - Gödöllő : MSzTE, 2001. - 100 p. : ill. ; 30 cm
A konferenciát 2001. jan. 24-én, Gödöllőn, a Szent István Egyetem Gépészmérnöki Karán tartották. - Váltakozva magyar, angol és német nyelven. - Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-00-6707-2 * fűzött : ár nélkül
621.311.245 *** 620.91 *** 061.3(439-2Gödöllő)
[AN 804806]
MARC

ANSEL
UTF-8978 /2003.
   Távközléskultúra : kommunikáció és telekommunikáció / szerk. Buzás Ottó ; [szerzők Baksa Sarolta et al.]. - Budapest : PressCon, 2001. - 578 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 576-578.
ISBN 963-85657-3-X kötött : ár nélkül
621.39 *** 654.1
[AN 807729]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

979 /2003.
Kalmár Ágnes
   A Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhely gyűjteménye = The collection of the Szórakaténusz Toy Museum and Workshop / Kalmár Ágnes ; [közrem.] ... Váczi Mária [et al.] ; [fotók ... Kiss Béla] ; [ill. ... Kalmárné Horóczi Margit] ; [ford. ... Jankay Éva] ; [kiad. a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi szervezete]. - Kecskemét : Bács-Kiskun M. Múz. Szerv., 2002. - 115, [6] p. : ill., főként színes ; 22 cm
Példányszám: 1000
ISBN 963-7216-72-3 fűzött : ár nélkül
Szórakaténusz Játékműhely és Múzeum (Kecskemét)
688.72 *** 069(439-2Kecskemét)(036)
[AN 944440]
MARC

ANSEL
UTF-8980 /2003.
Schiffer Miklós (1965-)
   Stílusról férfiaknak / Schiffer Miklós. - Budapest : Officina '96, 2000. - 261 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 963-9026-52-2 kötött : ár nélkül
687.01:745 *** 646.1/.6-055.1
[AN 804786]
MARC

ANSEL
UTF-8981 /2003.
Szántó Tibor (1912-2001)
   Szántó Tibor és barátai : Szántó Tibor beszélgetése Tóth Gyulával 1986. február 6-tól 24-ig. - Budapest ; [Gyomaendrőd] : [Gyomai Kner Ny.], 2001. - 71, [8] p. : ill. ; 24 cm. - (A Kner Nyomdaipari Múzeum füzetei, ISSN 0237-1782 ; 32.)
ISBN 963-8183-23-3 fűzött : ár nélkül
655.26:766(439)(092)Szántó_T.(047.53)
[AN 806055]
MARC

ANSEL
UTF-8982 /2003.
Wild, Gerhard
Selbst Öfen und Kamine bauen (magyar)
   Cserépkályhák és kandallók / Gerhard Wild ; [ford. Gertheis Antal]. - Budapest : Cser K., 2002. - 80 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Csináld magad, ISSN 1219-3283)
ISBN 963-9445-23-1 fűzött : 1698,- Ft
683.943 *** 689
[AN 943710]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

983 /2003.
   Árvizek Észak-Magyarországon / [kész. Kapros Tiborné et al.] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatósága. - Miskolc : KSH BAZ M. Ig., 2001. - 59 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-00-7194-0 * fűzött : 2500,- Ft
627.51(439.134)"1999/2000"
[AN 806891]
MARC

ANSEL
UTF-8984 /2003.
   Charakteristische Merkmale der örtlichen und regionalen Müllentsorgung und ihre Umweltproblematik in Komitat Hajdú-Bihar : Projektarbeit im Rahmen der wissenschaftlich-technischen Zusammenarbeit Österreich-Ungarn 1999-2000 (A23/1998) = Helyi és regionális hulladékkezelés sajátosságai és környezeti problémái Hajdú-Bihar megyében : beszámoló a magyar-osztrák kormányközi együttműködés keretében 1999-2000 évben végzett munkáról (A23/1998) / [Hrsg. Walter Zsilincsar, Zoltán Pinczés] ; [Autoren ... Walter Zsilincsar et al.]. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2000. - 156 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 151-153.
ISBN 963-472-530-9 fűzött : ár nélkül
628.477(439.165) *** 504.064.43
[AN 802652]
MARC

ANSEL
UTF-8985 /2003.
Kerner, Franz
   Az élő tető / Franz Kerner ; [a köt. a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Növénytani Tanszék és Botanikuskert ... kiadásában jelent meg]. - Pécs : PTE TTK Növénytani Tansz. és Botanikuskert ; Stuttgart : Dr. Kerner GmbH & Co. KG, 2000. - 74 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-641-806-3 fűzött : ár nélkül
692.4 *** 712.3/.7
[AN 802895]
MARC

ANSEL
UTF-8986 /2003.
Novák Ágnes (1954-)
   Kaland a ház körül avagy Az elég jó ház / Novák Ágnes ; [kiad. Az Épített Környezetért Alapítvány]. - Budapest : Az Épített Környezetért Alapítvány, 2001. - 112 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 111. - Példányszám: 1000. - A tartalomjegyzék angol nyelven is
ISBN 963-7169-07-5 fűzött : ár nélkül
69 *** 728.1
[AN 805563]
MARC

ANSEL
UTF-8987 /2003.
Szőnyi József
   Így égettem meszet = Takto som pálil vápno / Szőnyi József. - [Horpács] : Mikszáth, [2001]. - 88, 79 p. : ill. ; 24 cm
A magyar és szlovák nyelvű rész hátlapjával egybekötve
ISBN 963-9126-52-7 fűzött : ár nélkül
666.92.04(439-2Pilisszántó)(0:82-94)
[AN 806322]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

988 /2003.
Közép-Európai Postabiztonsági Konferencia, (2000) (Budapest)
   Közép-Európai Postabiztonsági Konferencia : Budapest, 2000. március 28-29. = Central European Conference on Postal Security : 28-29th March, 2000 Budapest / [szerk. Oláh Balázs] ; [rend., közread. a] Magyar Posta Rt. Vezérigazgatóság. - [Budapest] : M. Posta, [2001]. - 130 p. ; 24 cm
ISBN 963-7055-46-0 fűzött : ár nélkül
656.8(4-191) *** 65.012.8(4-191) *** 061.3(439-2Bp.)"2000"
[AN 804981]
MARC

ANSEL
UTF-8989 /2003.
Lakatos István
   Futóműdiagnosztika / Lakatos István. - Győr : Minerva-Sop, 2002. - 165 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 163-165.
ISBN 963-204-132-1 fűzött : ár nélkül
629.113.057
[AN 944467]
MARC

ANSEL
UTF-8990 /2003.
Mini Conference on Vehicle System Dynamics, Indentification and Anomalies (6.) (1998) (Budapest)
   Proceedings of the 6th Mini Conference on Vehicle System Dynamics, Identification and Anomalies : ... Budapest, 9-11 November 1998 / ed. by I. Zobory ; [org., publ. by the] Faculty of Transportation Engineering Technical University of Budapest. - Budapest : Techn. Univ. of Budapest, [2000]. - 564 p. : ill. ; 24 cm
Gerinccím: Proceedings of VSDIA '98. - Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-420-635-2 fűzött : ár nélkül
629.01 *** 061.3(439-2Bp.)"1998"
[AN 806320]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

991 /2003.
   Az agrokémia időszerű kérdései : a Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum Mezőgazdaság-Tudományi Kar, valamint a MTA Talajtani és Agrokémiai Bizottsága által rendezett tudományos ülés : Debrecen, 2002. november 6. / [szerk. Győri Zoltán, Jávor András]. - [Debrecen] : DE ATC, [2002]. - 236 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. az előadások végén. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-9274-39-9 kötött : ár nélkül
631.8 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 944026]
MARC

ANSEL
UTF-8992 /2003.
Alderton, David
The small animals (magyar)
   Házi kedvencek kézikönyve : a kutyán és a macskán túl / David Alderton. - Budapest : M. Kvklub, 2002. - 208 p. : ill., színes ; 25 cm
Ford. Zölei Anikó
ISBN 963-547-744-9 kötött : ár nélkül
636.9 *** 636.045
[AN 942948]
MARC

ANSEL
UTF-8993 /2003.
Alexa László
   Szakszerű komposztálás : elmélet és gyakorlat / Alexa László, Dér Sándor ; [ford. Alexa László et al.]. - Gödöllő : Profikomp, 2001. - 264 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 210-211.
ISBN 963-00-5809-X kötött : ár nélkül
631.879.4
[AN 804913]
MARC

ANSEL
UTF-8994 /2003.
   Állatorvosi belgyógyászat / [szerk.] Karsai Ferenc, Vörös Károly ; [közread. a] PrimAVet. - 2. kiad. - Budapest : Prim-A-Vet, [1999]-. - 29 cm
ISBN 963-03-7830-2
619:616(075.8)
[AN 372695]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., A lovak, a kérődzők és a sertések betegségei / [... szerzők Abonyi Tamás et al.]. - [2002]. - 655 p., [16] t. : ill., részben színes
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-202-893-7 kötött : ár nélkül
619:636.1(075.8) *** 619:636.2/.3(075.8) *** 619:636.4(075.8)
[AN 942868] MARC

ANSEL
UTF-8995 /2003.
Animal pain (magyar)
   Állatfájdalom : a fájdalom felismerése és hatékony kezelése a gyakorlat szemszögéből / szerk. Ludo J. Hellebrekers ; ford. Székely András. - Budapest : Sík, 2002. - 204 p. ; 25 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9270-12-1 kötött : 2800,- Ft
619:616-009.7
[AN 943323]
MARC

ANSEL
UTF-8996 /2003.
Berzsenyi Zoltán (1943-)
   Növekedésanalízis a növénytermesztésben : egyetemi jegyzet Ph. D. hallgatóknak / írta Berzsenyi Zoltán ; [közread. a] Veszprémi Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar ..., MTA Mezőgazdasági Kutatóintézete. - Keszthely : VE Georgikon Mezőgazdtud. Kar ; Martonvásár : MTA Mezőgazd. Kutint., 2000. - 201, [4] p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 190-198. - Példányszám: 420
Fűzött : ár nélkül
631.547(075.8)
[AN 806915]
MARC

ANSEL
UTF-8997 /2003.
Bruns, Susanne
Was Grossvater noch wusste (magyar)
   Amit nagyapáink még tudtak / Susanne Bruns ; [ford. Szabadi Gusztáv]. - [Budapest] : Ciceró, [1996]-. - 22 cm. - (Falu-kertész, ISSN 1219-4778)
Az 1. köt. kötetjelzés nélkül jelent meg, monografikus leírása: ISBN 963-7931-28-7. - A 3. kötettől Huche, Kaspar közreműködésével
ISBN 963-539-194-3 *
634
[AN 280490]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. - 2002. - 71 p. : ill., részben színes
ISBN 963-539-367-9 fűzött : ár nélkül
634
[AN 942870] MARC

ANSEL
UTF-8998 /2003.
Buzás Gizella
   Italismeret / írta Buzás Gizella, Ónódi Ferenc, Sahin-Tóth Gyula. - 2. átd. kiad. - [Budapest] : Képzőműv. K., cop. 2002. - 183 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 176-180.
ISBN 963-336-879-0 fűzött : ár nélkül
663.2/.8 *** 641.87
[AN 943044]
MARC

ANSEL
UTF-8999 /2003.
   Darányi Ignác-emlékkonferencia : a kötet Darányi Ignác születésének 150. évfordulóján, 1999. szeptember 20-án, Budapesten rendezett emlékkonferencián elhangzott előadások szövegét tartalmazza / [szerk. Fehér György] ; a tanácskozást a Magyar Mezőgazdasági Múzeum szerv. - Budapest : M. Mezőgazd. Múz., 2000. - 142 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7092-51-X * fűzött : 490,- Ft (hibás ISBN 963-00-3875-7)
Darányi Ignác (1849-1927)
63(439)"190/191" *** 338.43(439)"190/191" *** 32(439)(092)Darányi_I. *** 061.3(439-2Bp.)"1999"
[AN 803382]
MARC

ANSEL
UTF-81000 /2003.
   Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum Kutatóhelyein nemesített és fenntartott növényfajták ismertetése / [szerk. Lazányi János] ; [kiad. Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum]. - 2. átd. kiad. - Debrecen : DE ATC, 2002. - 195 p. : ill. ; 25 cm
Gerinccím: Növénynemesítés, fajta fenntartás. - Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-472-699-2 kötött : ár nélkül
631.526.3 *** 378.663(439-2Debrecen)
[AN 944015]
MARC

ANSEL
UTF-81001 /2003.
   Fatömegszámítási táblázatok : fatermési táblák nélkül / szerk. Sopp László és Kolozs László ; [szerzők Adorján József et al.] ; [közread. az] Állami Erdészeti Szolgálat. - 3. átd. kiad. - Budapest : Áll. Erdészeti Szolgálat, 2000. - 271, [8] p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 268-[272]. - Példányszám: 1500
ISBN 963-00-5397-7 fűzött : ár nélkül
630*52(083.5)
[AN 803365]
MARC

ANSEL
UTF-81002 /2003.
   Fish and crustacean nutrition methodology and research for semi-intensive pond-based farming systems : proceedings of EIFAC Workshop, 3-5 April 1996, Szarvas... / ed. István Csengeri [et al.]. - Szarvas : Haki, 2000. - 211 p. : ill. ; 24 cm. - (Halászatfejlesztés = Fisheries development,, ISBN  ISSN 1219-4816 ; ; 23.)
Bibliogr. az előadások végén. - Pédányszám: 360
ISBN 963-7120-18-1 fűzött : ár nélkül
639.3 *** 061.3(439-2Szarvas)
[AN 803452]
MARC

ANSEL
UTF-81003 /2003.
Halászati Tudományos Tanácskozás (24.) (2000) (Szarvas)
   XXIV. Halászati Tudományos Tanácskozás : Szarvas, 2000. május 24-25. / [rend., közread. a] Haltenyésztési Kutató Intézet. - Szarvas : Haki, 2000. - 52 p. ; 24 cm
Halászati Tudományos Tanácskozás, ISSN 0230-8312. - Előadáskivonatok
ISBN 963-7120-16-5 * fűzött : ár nélkül
639.3 *** 639.2 *** 061.3(439-2Szarvas)
[AN 803217]
MARC

ANSEL
UTF-81004 /2003.
Hrotkó Károly (1952-)
   Módosított Brunner-orsó és karcsúorsó: koronaalakítási és metszési útmutató : a cseresznye és meggy intenzív művelése / Hrotkó Károly. - Budapest : Botanika, 2001. - 32 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-8286-07-5 fűzött : ár nélkül
634.23 *** 631.542
[AN 803854]
MARC

ANSEL
UTF-81005 /2003.
Johnson, Hugh
The world atlas of wine (magyar)
   A világ boratlasza / Hugh Johnson, Jancis Robinson ; [ford. Bittsánszky Márton et al.]. - Budapest : Park, cop. 2002. - 352 p. : ill., színes, részben térk. ; 31 cm
ISBN 963-530-608-3 kötött : ár nélkül
663.2 *** 634.8 *** 911.3(100) *** 912(100) *** 930.85(100)
[AN 942999]
MARC

ANSEL
UTF-81006 /2003.
   Körte / szerk. Göndör Józsefné ; [írta Bubán Tamás et al.]. - Budapest : Mezőgazda, 2000. - 345 p., [8] t. : ill., részben színes ; 20 cm. - (Gazdakönyvtár, ISSN 1217-1042)
Bibliogr.: p. 330-345.
ISBN 963-9358-35-5 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9239-60-7)
634.13
[AN 805528]
MARC

ANSEL
UTF-81007 /2003.
   Levegő-növény-talaj rendszer : Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum által rendezett tudományos ülés : Debrecen, 2002. október 29. / [szerk. Jávor András]. - Debrecen : DE ATC, [2002]. - 128 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. az előadások végén. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-472-697-6 kötött : ár nélkül
631.4 *** 551.586 *** 581.1 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 944021]
MARC

ANSEL
UTF-81008 /2003.
Lógyógyászati Kongresszus (8.) (2000) (Budapest)
   VIII. Lógyógyászati Kongresszus : 2000. november 10. : Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar, Budapest : [kongresszusi összefoglaló] / [rend. a] Klinikus Állatorvosok Egyesülete Lószekció. - [Budapest] : [SZIE Állatorvos-tudományi Kar], 2000. - 60 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 963-9256-49-8 * fűzött : ár nélkül
619 *** 636.1 *** 061.3(439-2Bp.)"2000"
[AN 806960]
MARC

ANSEL
UTF-81009 /2003.
   A magyar mezőgazdaság 1000 éve : rövid áttekintés : a Magyar Mezőgazdasági Múzeum kiállítása a Vajdahunyadvárban, 2000. október 27 - 2001. október 14. / [... szerk. Oroszi Sándor] ; [közread. a] Magyar Mezőgazdasági Múzeum. - Budapest : M. Mezőgazd. Múz., 2000. - 153 p., XVI t. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-7092-49-8 fűzött : ár nélkül
63(439)(091) *** 061.4(439-2Bp.)"2000"
[AN 803376]
MARC

ANSEL
UTF-81010 /2003.
A Magyar Mezőgazdasági Múzeum állandó kiállításainak vezetője (német)
   Wegweiser der ständigen Ausstellungen des Ungarischen Landwirtschaftlichen Museums / [zsgest. von György Balázs, Sándor Oroszi] ; [verfasst von György Balázs et al.]. - Budapest : Das Ungarische Landwirtschaftliche Museum, 2000. - 75 p. : ill., főként színes ; 21 cm. - Eredeti nyelven: A Magyar Mezőgazdasági Múzeum állandó kiállításainak vezetője
ISBN 963-7092-50-1 fűzött : ár nélkül
Magyar Mezőgazdasági Múzeum (Budapest)
63 *** 069(439-2Bp.)(036)
[AN 803384]
MARC

ANSEL
UTF-81011 /2003.
   Magyar vidékek szőlő- és borkultúrája diákszemmel : a Scholavin Agria 2000 Tudományos Diákköri dolgozatai / szerk. Bodnár László ; [közread. az Egri Mezőgazdasági Szakközép- és Szakképző Iskola és Kollégium]. - [Eger] : Egri Mezőgazd. Szakközép- és Szakképző Isk. és Kollégium, [2001]. - 231 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Példányszám: 200
ISBN 963-00-7102-9 * fűzött : ár nélkül
663.2(439) *** 634.8(439) *** 377.184 *** 061.3(439-2Eger)
[AN 806917]
MARC

ANSEL
UTF-81012 /2003.
Mátyás Csaba (1943-)
   Erdészeti - természetvédelmi genetika / Mátyás Csaba ; [a kv. egyes részfejezeteit írta Bach István et al.]. - Budapest : Mezőgazda, 2002. - 422 p., VIII t. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 393-406.
ISBN 963-9358-81-9 kötött : ár nélkül
630*12 *** 581.169 *** 504.73
[AN 943824]
MARC

ANSEL
UTF-81013 /2003.
MTA Agrár-Műszaki Bizottság. Kutatási és fejlesztési tanácskozás (25.) (2001) (Gödöllő)
   Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományok Osztálya Agrár-Műszaki Bizottság Kutatási és Fejlesztési Tanácskozás No. 25 / összeáll. Tóth László, Benkóné Pongó Dóra ; [szervező intézmények Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar, FVM Műszaki Intézet]. - Gödöllő : SZIE, 2001. - 3 db : ill. ; 30 cm
A tanácskozást 2001. január 23-24-én tartották. - Bibliogr. az előadások végén. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-611-363-7 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-611-363-7)
631 *** 061.3(439-2Gödöllő)
[AN 807007]
MARC

ANSEL
UTF-8


   l. köt. - 326 p.
ISBN 963-611-364-5
631 *** 630 *** 061.3(439-2Gödöllő)
[AN 807008] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 277 p.
ISBN 963-611-365-3
631 *** 061.3(439-2Gödöllő)
[AN 807009] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt. - 312 p.
ISBN 963-611-366-1
631 *** 061.3(439-2Gödöllő)
[AN 807010] MARC

ANSEL
UTF-81014 /2003.
Nagy Béla (1941-)
   A háziállatok enterális colibacillosisai / Nagy Béla. - [Budapest] : MTA, 2000. - 20 p. : ill. ; 24 cm. - (Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián, ISSN 1419-8959)
Bibliogr.: p. 19-20.
ISBN 963-508-197-9 fűzött : ár nélkül
619:616.348-002 *** 636
[AN 805084]
MARC

ANSEL
UTF-81015 /2003.
   A nemzetközi agrártermelés minőségbiztosítása : tanácskozás : Szent István Egyetemi Napok, 2000. augusztus 22-26. = Quality assurance of international agricultural production : symposium : Days of Szent István University, 22-26 August 2000 / [szerk. Berényi Béla, Szabó Lajos] ; [rend., közread. a] Szent István Egyetem Mezőgazdasági- és Környezettudományi Kar Trópusi-Szubtrópusi Mezőgazdasági Tanszék. - Gödöllő : SZIE, 2000. - 108 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. az előadások végén. - A tartalomjegyzék angol nyelven is
ISBN 963-9256-17-X fűzött : ár nélkül
63 *** 65.018 *** 061.3(439-2Gödöllő)
[AN 804954]
MARC

ANSEL
UTF-81016 /2003.
Niszkács Miklós
   Soproni borok és ételek : Sopron, Kis-Kárpátok, Burgenland borútjain / Niszkács Miklós. - [Budapest] : Paginarum, 2002. - 167 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Magyar borok és borvidékek sorozat, ISSN 1587-1800)
ISBN 963-9392-12-X kötött : ár nélkül
663.2(439-2Sopron) *** 634.8(439-2Sopron) *** 641.568(439-2Sopron)(083.12) *** 641.87:663.2 *** 663.2(437.6)(234.372.31) *** 641.568(437.6)(234.372.31)(083.12) *** 663.2(436.3) *** 641.568(436.3)
[AN 943724]
MARC

ANSEL
UTF-81017 /2003.
Pap Miklós (1912-)
   Borízű történetek / Pap Miklós ; [a grafikákat kész. Makoldi Sándor] . - [Szombathely] : OSKAR, 2002. - 76, [3] p. : ill. ; 21 cm
Példányszám: 555
ISBN 963-8122-47-1 fűzött : ár nélkül
663.2(0:82-36) *** 894.511-32
[AN 943139]
MARC

ANSEL
UTF-81018 /2003.
Priewe, Jens
Wein : die kleine Schule (magyar)
   Borkalauz / Jens Priewe. - Budapest : M. Kvklub, 2002. - 96 p. : ill., színes ; 26 cm
Ford. Horváth Zsuzsa
ISBN 963-547-752-X kötött : ár nélkül
663.2(100) *** 634.8(100) *** 641.87:663.2 *** 911.2(100) *** 930.85(100)
[AN 943715]
MARC

ANSEL
UTF-81019 /2003.
Sitkei György (1931-)
   A talaj - kerék kapcsolat néhány elméleti kérdése / Sitkei György. - [Budapest] : MTA, 2000. - 16 p. : ill. ; 24 cm. - (Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián, ISSN 1419-8959)
ISBN 963-508-203-7 fűzött : ár nélkül
631.43 *** 624.131 *** 629.113.012.3
[AN 805097]
MARC

ANSEL
UTF-81020 /2003.
Széchényi Antal (1924-)
   A nagybirtok működése, 1924-1944 : párhuzamok / Széchényi Antal. - [Budapest] : Széchényi J., [2001]. - 125 p. ; 20 cm
ISBN 963-640-858-0 fűzött : ár nélkül
631.1.017.1(439)"192/194" *** 332.2.056.2(439)"192/194" *** 929.52(439)Széchenyi
[AN 804548]
MARC

ANSEL
UTF-81021 /2003.
   Szolgálatban : dokumentumok a Magyar Agrártudományi Egyesület életéből a rendszerváltoztató évtizedben, 1989-1999 / [szerk. Marillai Vilmos]. - Budapest : MAE, 2000. - 48 p. ; 30 cm
ISBN 963-8132-49-3 * fűzött : ár nélkül
Magyar Agrártudományi Egyesület.
63 *** 061.2(439)
[AN 805571]
MARC

ANSEL
UTF-81022 /2003.
   Talajművelés a fenntartható gazdálkodásban = Soil tillage in sustainable farming / szerk. Birkás Márta ; [szerzők ... Birkás Márta et al.] ; [közread. a Szent István Egyetem Mezőgazdaság és Környezettudományi Kar Növénytermesztési Intézet Földműveléstani Tanszék]. - [Gödöllő] : SZIE, cop. 2001. - 292 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-9256-30-7 fűzött : ár nélkül
631.51(075.8)
[AN 807733]
MARC

ANSEL
UTF-81023 /2003.
   Technológiai kézikönyv, 2001. - Budapest : Artaban Kft., [2001]. - 135, [4] p., [10] t. : ill., színes ; 24 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 963-00-5515-5 fűzött : ár nélkül
632
[AN 804947]
MARC

ANSEL
UTF-81024 /2003.
   Tejgazdaságtan / szerk. Szakály Sándor ; [írta Csapó János et al.]. - Budapest : Dinasztia, 2001. - 478 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 471-478.
ISBN 963-657-333-6 kötött : ár nélkül
637.1(075.8)
[AN 804820]
MARC

ANSEL
UTF-81025 /2003.
Várallyay György (1935-)
   Talajfolyamatok szabályozásának tudományos megalapozása / Várallyay György. - [Budapest] : MTA, 2000. - 32 p. : ill. ; 24 cm. - (Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián, ISSN 1419-8959)
Bibliogr.: p. 30-32.
ISBN 963-508-195-2 fűzött : ár nélkül
631.4
[AN 805106]
MARC

ANSEL
UTF-81026 /2003.
Vetési Ferenc (1935-)
   Állatorvosi hisztopatológia = Veterinary histopathology / Vetési Ferenc ; [fényképezte Albert Mihály et al.]. - Budapest : Mezőgazda, 2002. - 315 p. : ill., főként színes ; 25 cm
Ford. Sári Imre. - Bibliogr.: p. 307.
ISBN 963-9358-59-2 kötött : ár nélkül
619:616-091.8
[AN 943826]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

1027 /2003.
   66 recept : jót, jól - vércsoportok szerint / [szerk. Borics Kata] ; [a recepteket összeáll. Császár Erzsébet]. - Budapest : CF-NET Kft., 2000. - 55 p. ; 21 cm
ISBN 963-00-5484-1 fűzött : ár nélkül
641.55(083.12)
[AN 803991]
MARC

ANSEL
UTF-81028 /2003.
   A 100 legjobb francia recept / [szerk. Bártfai László]. - [Kistarcsa] : STB Kv., cop. 2002. - 80 p. ; 20 cm
A gerincen számozási adatként: 52.
ISBN 963-9266-26-4 fűzött : ár nélkül
641.55(083.12)
[AN 943006]
MARC

ANSEL
UTF-81029 /2003.
   A 100 legjobb görög recept / [szerk. Bártfai László]. - [Kistarcsa] : STB Kv., cop. 2002. - 80 p. : ill. ; 20 cm
A gerincen számozási adatként: 44.
ISBN 963-9266-35-3 fűzött : ár nélkül
641.568(495)(083.12)
[AN 942995]
MARC

ANSEL
UTF-81030 /2003.
   A 100 legjobb gyors étel. - [Kistarcsa] : STB Kv., cop. 2002. - 80 p. ; 20 cm
A gerincen számozási adatként: 49.
ISBN 963-9266-08-6 fűzött : 298,- Ft
641.55(083.12)
[AN 943001]
MARC

ANSEL
UTF-81031 /2003.
   A 100 legjobb káposztás finomság. - [Kistarcsa] : STB Kv., cop. 2002. - 80 p. ; 20 cm
A gerincen számozási adatként: 38.
ISBN 963-9266-22-1 fűzött : ár nélkül
641.55(083.12):635.33
[AN 942994]
MARC

ANSEL
UTF-81032 /2003.
   A 100 legjobb mézes finomság / [szerk. Mózes István Miklós]. - [Kistarcsa] : STB Kv., cop. 2002. - 80 p. ; 20 cm
A gerincen számozási adatként: 48.
ISBN 963-03-7724-1 fűzött : ár nélkül
641.55(083.12):638.1
[AN 943000]
MARC

ANSEL
UTF-81033 /2003.
   A 100 legjobb olcsó étel. - [Kistarcsa] : STB Kv., cop. 2002. - 80 p. ; 20 cm
A gerincen számozási adatként: 50.
ISBN 963-9266-23-X fűzött : 298,- Ft
641.55(083.12)
[AN 943003]
MARC

ANSEL
UTF-81034 /2003.
   A 100 legjobb pikáns étel / [szerk. Mózes István Miklós]. - [Kistarcsa] : STB Kv., cop. 2002. - 80 p. ; 20 cm
A gerincen számozási adatként: 57.
ISBN 963-9266-58-2 fűzött : ár nélkül
641.55(083.12)
[AN 943008]
MARC

ANSEL
UTF-81035 /2003.
   A 100 legjobb recept tejfélékből / [szerk. Mózes István Miklós]. - [Kistarcsa] : STB Kv., cop. 2002. - 80 p. ; 20 cm
A gerincen számozási adatként: 45.
ISBN 963-9266-07-8 fűzött : ár nélkül
641.55(083.12):637.1
[AN 942997]
MARC

ANSEL
UTF-81036 /2003.
Albrecht Éva, A.
   Takarékos reformkonyha : házikonyha okosan / [írta A. Albrecht Éva] ; [... a rajzokat kész. Princz Mihály]. - [Budapest] : Gladiátor, 2002. - 112 p., [16] t. : ill., főként színes ; 21 cm. - (A hagyományos és Mai Magyar Konyhamagazin szakácskönyvei,, ISBN 1586-1279 ; ; 5.)
ISBN 963-8043-52-0 kötött : ár nélkül
641.564(083.12)
[AN 943310]
MARC

ANSEL
UTF-81037 /2003.
Bode, Sigrid
Grundkurs Stricken (magyar)
   Kötőiskola kezdőknek : száz minta fényképpel és leszámolható rajzokkal : zokni és kesztyű készítése lépésről lépésre : új sarokforma zoknikhoz / Sigrid Bode, Brigitte Dietze, Gundula Steinert. - Budapest : M. Kvklub, 2002. - 127 p. : ill., részben színes ; 27 cm
Ford. Miklódy Dóra
ISBN 963-547-747-3 kötött : ár nélkül
646.26
[AN 944411]
MARC

ANSEL
UTF-81038 /2003.
Casparek-Türkkan, Erika
Fische und Meeresfrüchte (magyar)
   Halak és a tenger gyümölcsei : 59 ételfotóval és recepttel / Erika Casparek-Türkkan ; a fényképeket ... kész. Hans Joachim Döbbelin ; [ford. Sz. Érdi Éva]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2002. - 207 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 963-09-4369-7 kötött : ár nélkül
641.55(083.12):637.56
[AN 942988]
MARC

ANSEL
UTF-81039 /2003.
Cey-Bert Róbert Gyula (1938-)
Magyar borok és ételek harmonizációja (angol)
   Harmony in Hungarian food and wine / Róbert Gyula Cey-Bert ; [the photographs ... by Zoltán Komáromi]. - [Budapest] : Paginarum, 2001. - 252 p., [38] t. : ill., főként színes ; 25 cm. - (Hungarian wines and wine districts and regions series, ISSN 1587-4001)
ISBN 963-9133-94-9 kötött : ár nélkül
641.568(439) *** 663.2 *** 641.87
[AN 808281]
MARC

ANSEL
UTF-81040 /2003.
Cey-Bert Róbert Gyula (1938-)
Magyar borok és ételek harmonizációja (német)
   Das Harmonisieren von ungarischen Weinen und Speisen / Róbert Gyula Cey-Bert ; [Fotos ... von Zoltán Komáromi]. - [Budapest] : Paginarum, 2001. - 261 p., [38] t. : ill., főként színes ; 25 cm. - (Ungarische Weine und Weinregionen, ISSN 1587-401X)
ISBN 963-9133-95-7 kötött : ár nélkül
641.568(439) *** 663.2 *** 641.87
[AN 808282]
MARC

ANSEL
UTF-81041 /2003.
Horváth Boldizsár
   Hagyományos magyar sütemények / Horváth Boldizsár ; [fotó Patyi Árpád]. - Budapest : Corvina, 2002. - 64 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-13-5187-4 kötött : 2200,- Ft
641.852(083.12) *** 641.568(439)(083.12)
[AN 942963]
MARC

ANSEL
UTF-81042 /2003.
Horváth Boldizsár
Hagyományos magyar sütemények (angol)
   Classical Hungarian sweets and cakes / Boldizsár Horváth ; [phot. Árpád Patyi] ; [transl. Mari Horváth]. - Budapest : Corvina, 2002. - 64 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-13-5188-2 kötött : 2200,- Ft
641.852(083.12) *** 641.568(439)(083.12)
[AN 942967]
MARC

ANSEL
UTF-81043 /2003.
Horváth Boldizsár
Hagyományos magyar sütemények (német)
   Traditionelle ungarische Zuckerbäckerei / Boldizsár Horváth ; [Fotos Árpád Patyi] ; [Deutsch von Hannelore Schmör-Weichenhain]. - Budapest : Corvina, 2002. - 64 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-13-5189-0 kötött : 2200,- Ft
641.852(083.12) *** 641.568(439)(083.12)
[AN 942969]
MARC

ANSEL
UTF-81044 /2003.
Italien : die kleine Schule für Anfänger und Einsteiger (magyar)
   Olasz főzőiskola : kezdőknek és haladóknak / [ford. Mátyus Norbert]. - Budapest : M. Kvklub, 2002. - 239 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 963-547-734-1 kötött : ár nélkül
641.568(45)(083.12)
[AN 944695]
MARC

ANSEL
UTF-81045 /2003.
Katschke, Judy
Barbie pretty hairstyle book (magyar)
   Csinos hajviseletek könyve : ötletek hat gyönyörű frizurához : egyszerű útmutató lépésről lépésre / [írta Judy Katschke] ; [Willy Lew et al. fényképeivel] ; [m. szöveg Máté-Árvay Nauszika]. - [Kaposvár] : Holló, [2001]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 21x26 cm + fésülködő készlet
Barbie (keretcím)
ISBN 963-9202-64-9 kötött : ár nélkül
646.72(02.053.2) *** 087.5
[AN 803195]
MARC

ANSEL
UTF-81046 /2003.
Kószó József (1944-)
   Házunk tája könyvestára / Kószó József. - Budapest : Pannon, 1993-. - 30 cm
1994-től kiad. a Dunakanyar 2000, 1997-től a Kertek 2000, 2000-től az Urbis Könyvkiadó, 2001-től a Szukits Könyvkiadó. - Házunk tája körbejárva (cvált.)
ISBN 963-7866-73-6 *
643/645
[AN 60685]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4., A szép lakás. - cop. 2002. - 215 p.
ISBN 963-9441-28-7 kötött : ár nélkül
643/645 *** 747
[AN 943981] MARC

ANSEL
UTF-81047 /2003.
Nagy Margit
   1000 kcal / Nagy Margit. - Budapest : Tudomány K., [2000]. - 57, [7] p. ; 20 cm. - (Mintaétrend füzetek)
ISBN 963-8194-31-6 * fűzött : kvker. forgalomba nem kerül
641.563(083.12) *** 616.379-008.64
[AN 804076]
MARC

ANSEL
UTF-81048 /2003.
Nagy Margit
   1000 kcal / Nagy Margit. - 2. kiad. - Budapest : Tudomány K., 2000. - 57, [7] p. ; 20 cm. - (Mintaétrend füzetek)
ISBN 963-8194-33-2 * fűzött : kvker. forgalomba nem kerül
641.563(083.12) *** 616.379-008.64
[AN 804090]
MARC

ANSEL
UTF-81049 /2003.
Nagy Margit
   1200 kcal / Nagy Margit. - Budapest : Tudomány K., [2000]. - 57, [7] p. ; 20 cm. - (Mintaétrend füzetek)
ISBN 963-8194-29-4 * fűzött : kvker. forgalomba nem kerül
641.563(083.12) *** 616.379-008.64
[AN 804081]
MARC

ANSEL
UTF-81050 /2003.
Nagy Margit
   1200 kcal / Nagy Margit. - 2. kiad. - Budapest : Tudomány K., 2000. - 57, [7] p. ; 20 cm. - (Mintaétrend füzetek)
ISBN 963-8194-34-0 * fűzött : kvker. forgalomba nem kerül
641.563(083.12) *** 616.379-008.64
[AN 804088]
MARC

ANSEL
UTF-81051 /2003.
Nagy Margit
   1400 kcal / Nagy Margit. - 2. kiad. - Budapest : Tudomány K., 2000. - 57, [7] p. ; 20 cm. - (Mintaétrend füzetek)
ISBN 963-8194-36-7 * fűzött : kvker. forgalomba nem kerül
641.563(083.12) *** 616.379-008.64
[AN 804087]
MARC

ANSEL
UTF-81052 /2003.
Nagy Margit
   1600 kcal / Nagy Margit. - Budapest : Tudomány K., [2000]. - 57, [7] p. ; 20 cm. - (Mintaétrend füzetek)
ISBN 963-8194-30-8 * fűzött : kvker. forgalomba nem kerül
641.563(083.12) *** 616.379-008.64
[AN 804078]
MARC

ANSEL
UTF-81053 /2003.
Nagy Margit
   1600 kcal / Nagy Margit. - 2. kiad. - Budapest : Tudomány K., 2000. - 57, [7] p. ; 20 cm. - (Mintaétrend füzetek)
ISBN 963-8194-35-9 * fűzött : kvker. forgalomba nem kerül
641.563(083.12) *** 616.379-008.64
[AN 804085]
MARC

ANSEL
UTF-81054 /2003.
Nemere Ilona
   A tiszai halászlé : ... és egyéb halétkek / Nemere Ilona. - Nyíregyháza : Homonnai, 2000. - 208 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-8342-29-3 fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-8342-29-4)
641.55(083.12):637.56
[AN 804878]
MARC

ANSEL
UTF-81055 /2003.
Pizza, Quiche, Tarte - Dr. Oetker (magyar)
   Pizzák - Dr. Oetker / [ford. Szalay Éva]. - [Budapest] : Grafo, cop. 2002. - 95 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-9485-00-4 kötött : 1500,- Ft
641.55(083.12)
[AN 943995]
MARC

ANSEL
UTF-81056 /2003.
Randé Jenő (1922-)
   A világ ételcsodái / Randé Jenő ; [fotó Csigó László]. - Budapest : AS-B, 2000. - 247 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 963-7880-82-8 kötött : ár nélkül
641.568(100)(083.12)
[AN 805618]
MARC

ANSEL
UTF-81057 /2003.
   Tojásos ételek. - Budapest : Horizont, [2002]. - 80 p. : ill. ; 15 cm. - (Jó étvágyat!, ISSN 1419-046X ; 16.)
ISBN 963-86158-2-6 fűzött : 177,- Ft
641.55(083.12):637.4
[AN 944534]
MARC

ANSEL
UTF-81058 /2003.
   Túrós ételek / [szerk. Kovács Zsuzsa]. - Budapest : Horizont, [2002]. - 80 p. : ill. ; 15 cm. - (Jó étvágyat!, ISSN 1419-046X ; 15.)
ISBN 963-86158-1-8 fűzött : 177,- Ft
641.55(083.12):637.352
[AN 944525]
MARC

ANSEL
UTF-81059 /2003.
Unger Károly (1939-)
   Tanyám tyúkja : szabadon nevelt szárnyasok szakácskönyve / Unger Károly ; [fotók Patyi Árpád]. - [Nyírkércs] : Master Food, 2002. - 256 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 963-204-336-7 kötött : ár nélkül
641.55(083.12):637.54
[AN 943690]
MARC

ANSEL
UTF-81060 /2003.
Wälde, Rainer
Die neue Farb- und Stilberatung (magyar)
   Új stíluskalauz : nőknek és férfiaknak / Rainer Wälde ; [ford. Striker Judit]. - Budapest : M. Kvklub, 2002. - 124 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-547-727-9 kötött : ár nélkül
646.1/.6 *** 646.1/.6-055.1
[AN 944748]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

1061 /2003.
   Az alkalmazott filozófia esélyei / szerk. Karikó Sándor. - Budapest : Áron, 2002. - 221 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-9210-23-4 fűzött : 1880,- Ft
1 *** 061.3(439-2Kecskemét)
[AN 942939]
MARC

ANSEL
UTF-81062 /2003.
   Idő és antropológia : fordítások gyűjteménye / szerk. Fejős Zoltán ; [ford. Czárán Judit et al.]. - Budapest : Osiris, 2000. - 269 p. : ill. ; 21 cm. - (Osiris könyvtár. Antropológia,, ISSN 1219-8595)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-389-023-3 fűzött : 1500,- Ft
115 *** 529 *** 398 *** 316.32
[AN 806857]
MARC

ANSEL
UTF-81063 /2003.
Rokay Zoltán (1947-)
   Filozófiatörténet / Rokay Zoltán. - Budapest : Szt. István Társ., 2002-. - 20 cm
1(100)(091)(075.8)
[AN 943707]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Ókor, középkor. - 2002. - 289 p. : ill.
Bibliogr. a fejezetek élén
ISBN 963-361-375-2 fűzött : ár nélkül
1(3)(091)(075.8) *** 1(100)"04/14"(075.8)
[AN 943708] MARC

ANSEL
UTF-81064 /2003.
Safranski, Rüdiger
Nietzsche (magyar)
   Nietzsche : szellemi életrajz / Rüdiger Safranski ; [ford. Györffy Miklós] ; [... a bibliográfiát összeáll. Ábrahám Zoltán]. - Budapest : Európa, 2002. - 371 p. ; 24 cm. - (Életek & művek, ISSN 1588-6360)
Bibliogr.: p. 353-364.
ISBN 963-07-7255-8 kötött : 2900,- Ft
Nietzsche, Friedrich
1(430)(092)Nietzsche,_F.
[AN 944483]
MARC

ANSEL
UTF-81065 /2003.
Veres Ildikó (1954-)
   Igazság és hiánynélküliség : tanulmányok Varga Béla bölcseletéről / Veres Ildikó. - Miskolc ; Kolozsvár : Miskolci Egy. K., 2001. - 84 p. ; 21 cm. - (Magyar filozófiatörténeti könyvtár, ISSN 1587-1177 ; 1.)
Példányszám: 150
ISBN 963-661-451-2 fűzött : ár nélkül
Varga Béla (1886-1942)
1(439)(092)Varga_B.
[AN 805631]
MARC

ANSEL
UTF-81066 /2003.
Weiss János (1957-)
   Metafizika és esztétika : tanulmányok Adorno hagyatékáról / Weiss János. - Budapest : Áron, 2002. - 265 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 257-265.
ISBN 963-9210-20-X fűzött : 2240,- Ft
Adorno, Theodor W.
1(430)(092)Adorno,_T._W.
[AN 943132]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

1067 /2003.
Bernard de Clairvaux
De gratia et libero arbitrio (magyar)
   A kegyelemről és a szabad elhatározásról ; Hogyan szeressük Istent? / Szent Bernát ; [ford., az előszót és a jegyzeteket írta Németh Csaba] ; [... szerk. Herczeg Zsuzsanna]. - Budapest : Paulus Hungarus : Kairosz, 2002. - 220 p. ; 19 cm
Egys. cím: De gratia et libero arbitrio ; De diligendo Deo. - Bibliogr.: p. 34-36. és a jegyzetekben
ISBN 963-9406-79-1 fűzött : 2200,- Ft
242
[AN 944446]
MARC

ANSEL
UTF-81068 /2003.
Berzeviczy Klára
   A magyar katolikus klérus elitjének képzése, 1855-1918 : a Hittudományi Kar hallgatói / Berzeviczy Klára. - Budapest : ELTE Lvt., 2000. - 148 p. ; 24 cm. - (Fejezetek az Eötvös Loránd Tudományegyetem történetéből, ISSN 0324-2919 ; 21.)
Bibliogr.: p. 145-146. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-463-401-X fűzött : ár nélkül
Pázmány Péter Katolikus Egyetem (Budapest). Hittudományi Kar.
254.4(439)(091) *** 378.628.2(439-2Bp.)(091)
[AN 804669]
MARC

ANSEL
UTF-81069 /2003.
Biblia. Újszövetség. János evangéliuma (magyar)
   János evangéliuma : egyszerű magyar nyelvű változat / [közread. a] World Bible Translation Center, The Bible League. - [Budapest] : The Bible League ; Fort Worth [Texas] : World Bible Transl. Center, 2001. - 75 p. ; 17 cm
ISBN 963-00-6053-1 fűzött : ár nélkül
226.5.04
[AN 804131]
MARC

ANSEL
UTF-81070 /2003.
Biblia. Újszövetség (magyar)
   Újszövetség / [... szerkbiz. ... Hellmut Haug et al.] ; [... ford. Békefyné Röhrig Klaudia et al.]. - Jav. kiad. - Budapest : Kálvin, 2000. - 618 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 963-300-891-3 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-300-849-4)
225.04=945.11 *** 225.07
[AN 808087]
MARC

ANSEL
UTF-81071 /2003.
Bir Krṣna Swami
You're not that body (magyar)
   Nem a test az éned! / ... A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda tanításai alapján írta Bir Krṣna Swami ; ... ill. Mādhava-priya devī dāsī ; [közread. a] Hare Krisna Központi Iroda. - [Budapest] : Hare Krisna Közp. Iroda, [2001]. - 63 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 963-00-2245-1 fűzött : ár nélkül
294.55
[AN 803190]
MARC

ANSEL
UTF-81072 /2003.
   Emberi jogok: család és politika : konferencia a Vatikánban, 1998. október 22-24. / [... vál., szerk. és sajtó alá rend. Somorjai Ádám] ; [ford. Bakó M. Hajnalka et al.] ; a Püspökkari Családpasztorációs Bizottság közreműködésével kiad. a Márton Áron Társaság. - Budapest : Püspökkari Családpasztorációs Biz. : Márton Á. Társ., 2000. - 187 p. : ill. ; 20 cm
Rend. Pontificium Consilium pro Familia. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-03-9718-8 fűzött : 1046,- Ft
261.7 *** 342.7(100) *** 316.356.2(100) *** 314.15 *** 061.3(456.31)"1998"
[AN 805298]
MARC

ANSEL
UTF-81073 /2003.
Faághy Richárd
   Életre születünk : [imák, elmélkedések, gondolatok lelki adoptálók számára] / írta és összeáll. Faághy Richárd. - [Budapest] : Szt. Gellért K., [2001]. - 154, [5] p. ; 15 cm
ISBN 963-696-108-5 fűzött : 380,- Ft
244 *** 243
[AN 805845]
MARC

ANSEL
UTF-81074 /2003.
   Felső-Krisztinavárosi Keresztelő Szent János Plébánia, 1940-2000 / [szerk. Szerdahelyi Csongor]. - [Budapest] : Felsőkrisztina, 2000. - 136 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-00-3956-7 * fűzött : ár nélkül
Felső-Krisztinavárosi Keresztelő Szent János Plébánia (Budapest)
262.2(439-2Bp.)(091)
[AN 807100]
MARC

ANSEL
UTF-81075 /2003.
Gregorius Nyssenus
Művek (vál.) (magyar)
   Nüsszai Szent Gergely művei / [ford. és a jegyzeteket írta Vanyó László]. - Budapest : Szt. István Társ., 2002. - 550 p. ; 19 cm. - (Ókeresztény írók, ISSN 0209-7613 ; 18.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-361-352-3 kötött : ár nélkül
276 *** 232
[AN 943886]
MARC

ANSEL
UTF-81076 /2003.
Hetényi Varga Károly (1932-2001)
   Elfelejtett hitvallónk : a kilencvenéves Lénárd Ödön köszöntése / Hetényi Varga Károly. - Pécs : Pro Domo, 2001. - 59 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 52-55.
ISBN 963-00-6835-4 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-00-6835-0)
Lénárd Ödön (1911-)
271.786(439)(092)Lénárd_Ö.
[AN 900408]
MARC

ANSEL
UTF-81077 /2003.
Hőgye István (1941-)
   A hegyen épült város : a Sátoraljaújhelyi Református Egyházközség története / Hőgye István, Kádár Ferenc ; [kiad. a Református Jövőért Alapítvány]. - Sátoraljaújhely : Ref. Jövőért Alapítvány, 2000. - 142 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-00-5281-4 fűzött : ár nélkül
Sátoraljaújhelyi Református Egyházközség.
284.2(439-2Sátoraljaújhely)
[AN 805544]
MARC

ANSEL
UTF-81078 /2003.
Horváth László
   A Benei Református Gyülekezet története / Horváth László ; [közread. a] Hatodik Síp Alapítvány. - Budapest : Hatodik Síp Alapítvány ; Beregszász : Mandátum, 2001. - 114, [15] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 109.
ISBN 963-8294-70-1 fűzött : 690,- Ft
Benei Református Gyülekezet.
284.2(439.23-2Bene)(091) *** 284.2(477.87-2Bene)(091)
[AN 806622]
MARC

ANSEL
UTF-81079 /2003.
Jakes, T. D.
Maximize the moment (magyar)
   Ezredvégi példabeszédek : hogyan hozzuk ki a maximumot életünk minden pillanatából? / T. D. Jakes ; [ford. Surjányi Csaba]. - Budapest : Új Spirit Kv., 2000. - 365 p. ; 20 cm
ISBN 963-7453-75-X * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-7553-75-X)
244
[AN 802660]
MARC

ANSEL
UTF-81080 /2003.
Lázár Imre
   Keresztény zarándokhelyek Egyiptomban : utazás a Szent Család nyomában / Lázár Imre ; [a szerző fotóival]. - Budapest : Panoráma, 2001. - 197 p., [40] t. : ill., főként színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 173-175.
ISBN 963-243-857-4 kötött : ár nélkül
Egyiptom
248.153.8(620) *** 281.71 *** 232.926 *** 908.620
[AN 807025]
MARC

ANSEL
UTF-81081 /2003.
Le Goff, Jacques
Saint François d'Assise (magyar)
   Assisi Szent Ferenc / Jacques Le Goff ; [ford. Szilágyi András]. - Budapest : Európa, 2002. - 212 p., [12] t. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 205-210.
ISBN 963-07-7253-1 kötött : 1900,- Ft
Francesco d'Assisi
235.3(092)Francesco_d'Assisi
[AN 943774]
MARC

ANSEL
UTF-81082 /2003.
Magyarországi Baptista Egyház. Országos missziói közgyűlésd2001 (Budapest)
   A magyarországi baptisták 156. évi országos missziói közgyűlése, 2001 : Budapest, ... 2001. április 21. / [szerk. ... Mészáros Kornél]. - Budapest : Mo. Baptista Egyh., 2001. - 175 p. ; 20 cm
Borítócím: A magyar baptisták 156. évi missziói közgyűlése. - Példányszám: 500
ISBN 963-7116-58-3 * fűzött : ár nélkül
286.15(439) *** 061.3(439-2Bp.)"2001"
[AN 806584]
MARC

ANSEL
UTF-81083 /2003.
Major Zsolt
   A Martonyi Református Egyházközség története / írta, összeáll. és szerk. Major Zsolt. - Martonyi : Szerző, 2001. - 96 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-440-195-3 fűzött : ár nélkül
Martonyi Református Egyházközség.
284.2(439-2Martonyi)
[AN 804745]
MARC

ANSEL
UTF-81084 /2003.
Makkay János (1933-)
   A laskodi Szent László-freskó és a keresztről leemelt vérző Megváltó : Szent László és a Szent Grál Laskodon / Makkay János. - Budapest : Szerző, 2001. - 51 p. : ill. ; 20 cm. - (Tractata minuscula ; ; 25.)
Bibliogr.: p. 50-51.
ISBN 963-440-090-6 fűzött : ár nélkül
235.3(092)László,_I. *** 75.052(439-2Laskod)"12/13"
[AN 806818]
MARC

ANSEL
UTF-81085 /2003.
   Megszentelt Nap : imakönyv a Pálos Rend lelkiségében / [közread. a] Pálos Baráti Kör. - [Budapest] : Pálos Baráti Kör : Szt. Gellért K., [2001]. - 76 p. ; 17 cm
ISBN 963-696-112-3 fűzött : 450,- Ft
243
[AN 805846]
MARC

ANSEL
UTF-81086 /2003.
Molnár Miklós
   "Mely igen jó az Úristent dicsérni!" : a református istentisztelet alkotóelemei / Molnár Miklós. - Budapest : Kálvin, 2001. - 90 p. ; 20 cm
ISBN 963-300-862- X fűzött : 380,- Ft
264 *** 284.2
[AN 804213]
MARC

ANSEL
UTF-81087 /2003.
Palmer, Martin
The Jesus sutras (magyar)
   A Jézus-szútrák : a taoista kereszténység elveszettnek hitt tekercsei / Martin Palmer ; [közrem.] Eva Wong [et al.] ; [ford. Szemere Zsolt]. - [Debrecen] : Gold Book, [2002]. - 327 p., [8] t. : ill., részben színes, részben térk. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 317-322.
ISBN 963-9437-24-7 kötött : ár nélkül
299.513 *** 281(510)"06/12"
[AN 943234]
MARC

ANSEL
UTF-81088 /2003.
   Pápa és Debrecen : emlékkönyv Dr. Tóth Endre egyháztörténész professzor születésének 100. évfordulójára / [... szerk. Zsengellér József]. - [Pápa] : PRTA, 2000. - 84 p. ; 24 cm. - (Acta theologica Papensia, ISSN 1419-8363 ; 4.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-00-5381-0 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-00-5381-9)
Tóth Endre (1899-1970)
27(439)(092)Tóth_E. *** 284.2
[AN 805722]
MARC

ANSEL
UTF-81089 /2003.
Prince, Derek
Atonement (magyar)
   Engesztelés : [mi történt a kereszten?] / Derek Prince ; [ford. Surjányi Csaba]. - Budapest : Új Spirit Kv., 2001. - 266, [2] p. ; 21 cm
ISBN 963-7453-77-6 fűzött : ár nélkül
242 *** 232.96
[AN 805374]
MARC

ANSEL
UTF-81090 /2003.
   Ravasz László és a Baár-Madas. - Budapest : [Baár-Madas Ref. Gimn.], 2000. - 49 p. : ill. ; 24 cm. - (Millenniumi füzetek, ISSN 1587-1010)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-00-3396-8 fűzött : ár nélkül
Ravasz László (1882-1975)
Baár-Madas Református Gimnázium (Budapest)
284.2(439)(092)Ravasz_L. *** 373.54(439-2Bp.)
[AN 900222]
MARC

ANSEL
UTF-81091 /2003.
Rott Nándor (1869-1939)
   Rott Nándor veszprémi püspök bérmálási feljegyzései, 1921-1938 / sajtó alá rend. Körmendy József, Rajczi Pál. - Veszprém : Veszprémi Egyházm. Érseki Lvt., 2000. - 210, [5] p. : ill. ; 28 cm. - (A Veszprémi egyházmegye múltjából, ISSN 0238-7190 ; 17.)
ISBN 963-00-3547-2 fűzött : ár nélkül
265.2 *** 282(439-03Veszprémiegyházmegye)"1921/193"(093)
[AN 806578]
MARC

ANSEL
UTF-81092 /2003.
Stevens, Carl H.
Cosmic loneliness (magyar)
   A kozmikus magány / Carl H. Stevens ; [közread. a Magyarországi Biblia Szól Egyház]. - Budapest : Mo. Biblia Szól Egyh., cop. 2002. - 49 p. ; 15 cm
ISBN 963-204-672-2 fűzött : ár nélkül
244
[AN 944538]
MARC

ANSEL
UTF-81093 /2003.
Thiede, Carsten Peter
Eyewitness to Jesus (magyar)
   Aki látta Jézust : megdöbbentő bizonyíték az evangéliumok eredetére / Carsten Peter Thiede és Matthew D'Ancona ; [ford. Katona Gábor]. - [Debrecen] : Gold Book, [2002]. - 256 p., [8] t. : ill. ; 22 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9437-27-1 kötött : ár nélkül
226.2 *** 904(33)"00"
[AN 944580]
MARC

ANSEL
UTF-81094 /2003.
Vági László (1918-)
   Ajándékul embereket kaptam / Vági László. - [Szentes] : Szerző, 2001. - 100 p. : ill. ; 24 cm
Példányszám: 1000
ISBN 963-440-436-7 * fűzött : ár nélkül
244 *** 894.511-92
[AN 900813]
MARC

ANSEL
UTF-81095 /2003.
   Válogatott zsoltárok / Bodrog Miklós fordításában. - Budapest : Mo. Ev. Egyh. Sajtóoszt., 2001. - 107 p. ; 19 cm
ISBN 963-7470-69-7 kötött : ár nélkül
223.2.04=945.11 *** 894.511-14.032 *** 894.511-97
[AN 900833]
MARC

ANSEL
UTF-81096 /2003.
Xeravits Géza
   A qumrâni közösség szentírásértelmezése : folyamatos pešerek : fordítás és magyarázat / Xeravits Géza. - [Pápa] : PRTA, 2001. - 84 p. ; 24 cm. - (Acta theologica Papensia, ISSN 1419-8363 ; 5.)
Bibliogr.: p. 74-79.
ISBN 963-00-6817-6 fűzött : ár nélkül
296.624.2 *** 904(33) *** 904(569.4)
[AN 900154]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

1097 /2003.
Alács Péter
   Demográfiai előrejelzés evolúciós modellel / Alács Péter. - Budapest : BKTÁE Jövőkut. Kutközp., 2001. - 42 p. : ill. ; 21 cm. - (Jövőelméletek, ISSN 1419-8789 ; 5.)
ISBN 963-503-258-7 fűzött : ár nélkül
303.725.2 *** 314.12(439)
[AN 805332]
MARC

ANSEL
UTF-81098 /2003.
Bánfalvy Csaba (1954-)
   Az iskolából a munka világába való átmenet nehézségei : egy budapesti szakképző-iskolai diák-vizsgálat eredményei / Bánfalvy Csaba ; [közread. az] Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar. - Budapest : ELTE Bárczi Gyógyped. Főisk. Kar, 2000. - 36 p. ; 30 cm + mell.
Bibliogr.: p. 35-36.
ISBN 963-463-501-6 * fűzött : ár nélkül
316.346.3-053.6(439)"199" *** 331.54-053.6(439)"199"
[AN 806963]
MARC

ANSEL
UTF-81099 /2003.
Boia, Lucian
Istorie şi mit în conştiinţa românească (angol)
   History and myth in Romanian consciousness / Lucian Boia ; [transl. by James Christian Brown]. - Budapest ; New York, [N. Y.] : CEU Press, 2001. - 285 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 259-261.
ISBN 963-9116-97-1 fűzött : ár nélkül
316.356.4(=590) *** 316.63
[AN 805485]
MARC

ANSEL
UTF-81100 /2003.
Borkowska, Grażyna
Cudzoziemki (angol)
   Alienated women : a study on Polish women's fiction, 1845-1918 / Grażyna Borkowska ; transl. by Ursula Phillips. - Budapest ; New York, [N. Y.] : CEU Press, 2001. - 337 p. ; 23 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9241-03-2 kötött : ár nélkül
316.37-055.2(438)"184/191" *** 329.7-055.2(438)"184/191"
[AN 805401]
MARC

ANSEL
UTF-81101 /2003.
Csőszné Seres Ilona
   Életmód-életkilátások a Dél-Alföldön / [... kész. Csőszné Seres Ilona] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága. - Kecskemét : KSH Bács-Kiskun M. Ig., 2000. - 18 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-00-6533-9 * fűzött : 1000,- Ft
316.728(439.14-13)"199"(083.41) *** 31(439.14-13)
[AN 805327]
MARC

ANSEL
UTF-81102 /2003.
Diósi Ágnes (1932-)
   Szemtől szemben a magyarországi cigánysággal / Diósi Ágnes. - Budapest : Pont, cop. 2002. - 134 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 134.
ISBN 963-9312-59-2 fűzött : 2120,- Ft
316.347(=914.99)(439)
[AN 943780]
MARC

ANSEL
UTF-81103 /2003.
Diósi Pál (1942-)
   Tarisznyaleltár : budapesti fiatalok társas kapcsolataikról és generációjuk gondjairól / Diósi Pál ; [kiad. a] Fővárosi Pedagógiai Intézet. - Budapest : FPI, 2000. - 238 p. : ill. ; 20 cm
Példányszám: 2000
ISBN 963-501-185-7 * fűzött : ár nélkül
316.62-053.6(439-2Bp.) *** 316.346.3-053.6(439-2Bp.) *** 316.47-053.6(439-2Bp.)
[AN 807597]
MARC

ANSEL
UTF-81104 /2003.
   Egy évtized a zalai falvak szolgálatában : 10 éves a Zalai Falvakért Egyesület / [... szerk. Szederné Kummer Mária] ; [kiad. Zalai Falvakért Egyesület]. - [Zalaegerszeg] : Zalai Falvakért Egyes., 2001. - 98 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Példányszám: 800
ISBN 963-00-5837-5 fűzött : ár nélkül
Zalai Falvakért Egyesület.
316.334.55(439.121) *** 061.2(439.121)
[AN 804973]
MARC

ANSEL
UTF-81105 /2003.
   A falukutatás fénykora, 1930-1937 / szerk. Pölöskei Ferenc ; [közread. az] Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. - [Budapest] : OPKM, 2002. - 282 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9315-45-1 fűzött : 2000,- Ft
316(439)"193" *** 316.334.55(439) *** 308(439) *** 061.3(439-2Bp.)"2002"
[AN 944482]
MARC

ANSEL
UTF-81106 /2003.
   Fejezetek a magyar statisztikai tudományos gondolkodás történetéből : magyar statisztikus akadémikusok, 1825-1945 / [szerk. Csahók István, Nyitrai Ferencné]. - Budapest : KSH Kvt. és Dok. Szolg., 2000. - 175 p. : ill. ; 30 cm. - (Történeti statisztikai tanulmányok, ISSN 0133-9184 ; 7.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-215-367-7 fűzött : ár nélkül
ISSN 0133-9184
311(439)"182/1945"(092)
[AN 806985]
MARC

ANSEL
UTF-81107 /2003.
   Fiatalok az utcán : tanulmányok a városi fiatalok utcai csoportjait elérni kívánó közművelődésről, 1998-2000 / szerk. Slézia Gabriella. - [Budapest] : BMK, 2001. - 137 p. : ill. ; 21 cm. - (Módszertári füzetek / Budapesti Művelődési Központ,, ISSN 1219-0632 ; ksz.)
Bibliogr.: p. 135-137.
ISBN 963-85425-6-X fűzött : ár nélkül
316.346.3-053.6(439-2) *** 316.7-053.6(439-2) *** 374-053.6(439-2)
[AN 900841]
MARC

ANSEL
UTF-81108 /2003.
   Írások Huszár Tibor 70. születésnapjára / [szerk. Iványi Erika és Solymosi Zsuzsa] ; [közread. az] ELTE Szociológiai és Szociálpolitikai Intézet. - Budapest : ELTE Szociológiai és Szociálpol. Int., 2000. - 459 p. ; 24 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-463-425-7 fűzött : ár nélkül
316
[AN 806841]
MARC

ANSEL
UTF-81109 /2003.
Róka Jolán (1949-)
   Communication and consultation in public space / by Jolán Róka, Terry Cox, László Vass. - Budapest : Századvég, 2002. - 170 p. ; 24 cm. - (A Budapesti Kommunikációs Főiskola tankönyvei, ISSN 1587-9909 ; 5.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9211-46-X * fűzött : 1960,- Ft (hibás ISBN 963-05-9211-46-X)
316.77(075.8) *** 791.9.096/.097(439)"199" *** 323(439)"199"
[AN 944065]
MARC

ANSEL
UTF-81110 /2003.
Szabó Miklós (1951-)
   Kommunikáció általában és a jogban / Szabó Miklós. - Miskolc : Bíbor K., 2002. - 167 p. : ill. ; 25 cm. - (Prudentia iuris, ISSN 1219-8471 ; 19.)
Bibliogr.: p. 161-167.
ISBN 963-9466-04-2 fűzött : ár nélkül
316.77 *** 340.113 *** 82.085
[AN 943722]
MARC

ANSEL
UTF-81111 /2003.
Szapu Magda
   A zűrkorszak gyermekei : mai ifjúsági csoportkultúrák / Szapu Magda. - [Budapest] : Századvég, 2002. - 414 p., [24] t. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 408-414.
ISBN 963-9211-45-1 fűzött : 2240,- Ft
316.346.3-053.6(439)"199"
[AN 943837]
MARC

ANSEL
UTF-81112 /2003.
Tabajdi Márta
   Fogyatékos emberek, fogyatékos ellátások / [kész. Tabajdi Márta] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága. - Kecskemét : KSH Bács-Kiskun M. Ig., 2000. - 19 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 963-00-6532-0 * fűzött : 1000,- Ft
316.37-056.26(439.155)"199"(083.41) *** 316.37-056.37(439.155)"199"(083.41) *** 364.26(439.155)"199"(083.41) *** 31(439.155)
[AN 805328]
MARC

ANSEL
UTF-81113 /2003.
Telegdi László
   Az ipari és építőipari kisszervezetek reprezentatív megfigyelésének egy évtizede / [írta Telegdi László] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal. - Budapest : KSH, 2001. - 125 p. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 123-125.
ISBN 963-215-377-4 fűzött : 1800,- Ft
311.2 *** 334.713(439)
[AN 806613]
MARC

ANSEL
UTF-81114 /2003.
Valló Ágnes
   Menedzsernők, menedzserfeleségek / Valló Ágnes, Bárány János, Nemes János. - [Budapest] : B+V K., cop. 2002. - 232 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 231-232.
ISBN 963-7746-89-7 kötött : 2490,- Ft
316.37-055.2 *** 316.344.23-055.2 *** 613.6 *** 658.1.011.1
[AN 943705]
MARC

ANSEL
UTF-81115 /2003.
Vaskovics László (1936-)
   A társadalmi modernizáció és a szülői szerepváltozás összefüggései / Vaskovics László. - [Budapest] : MTA, 2000. - 16 p. : ill. ; 24 cm. - (Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián, ISSN 1419-8959)
Bibliogr.: p. 15-16.
ISBN 963-508-227-4 fűzött : ár nélkül
316.356.2 *** 316.66 *** 37.018.1 *** 330.341.1
[AN 805112]
MARC

ANSEL
UTF-81116 /2003.
   Zsidóság a jövő Európájában : Debrecen és határon túli testvérhitközségei II. Nemzetközi Tanácskozása : Debrecen, 2000. május 26-28. / szerk. Halmos Sándor. - [Debrecen] : [Debreceni Zsidó Hitközs.], [2000]. - 179 p. : ill. ; 20 cm
Rend., közread. a Debreceni Zsidó Hitközség. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-00-7533-4 * fűzött : ár nélkül
316.347(=924)(4) *** 296 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 900838]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

1117 /2003.
Adorján Imre
   Török mesék / Adorján Imre. - [Budapest] : Barnaföldi Archívum, cop. 2002. - 104 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-86182-7-2 fűzött : ár nélkül
398.21(=943.5)(02.053.2) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 944628]
MARC

ANSEL
UTF-81118 /2003.
   Azonosságok és különbségek : mai néprajzi kutatások Ausztriában és Magyarországon = Konvergenzen und Divergenzen : gegenwärtige volkskundliche Forschungsansätze in Österreich und Ungarn / [szerk. Kuti Klára és Rásky Béla] ; [... ford. Schleicher Vera, ... Clemens Prinz] ; [kiad. az Osztrák Kelet- és Délkelet-Európa Intézet Budapesti Kirendeltsége, és a Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutatóintézete]. - Budapest : Osztrák Kelet- és Délkelet-Európa Int. Budapesti Kirend. : MTA Néprajzi Kutint., 2000. - 144, 148 p. : ill. ; 21 cm
A magyar és német nyelvű rész hátlapjával egybekötve. - Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-567-018-4 fűzött : ár nélkül
39.001(439) *** 39.001(436) *** 061.3(439-2Budapest)"2000" *** 39 *** 316.7
[AN 807917]
MARC

ANSEL
UTF-81119 /2003.
Geronimo
Geronimo - his own story (magyar)
   Geronimo, a legendás apacs vezér önéletrajza / [lejegyezte S. M. Barrett] ; [ford. Tóth Andrea]. - Budapest : Szenzár, 2002. - 204 p. : ill. ; 21 cm. - (Megcsappant bölények mezeje, ISSN 1588-4260 ; 2.)
Turner, Frederick előszavával
ISBN 963-86151-7-6 kötött : ár nélkül
Geronimo
39(=97)(73)(0:82-94) *** 820-94(73)=945.11 *** 930.8(=97)(73)(0:82-94)
[AN 944415]
MARC

ANSEL
UTF-81120 /2003.
Gyarmati Ildikó
   Egyházi protokoll : nagyegyházak protokoll- és liturgiai szokásai / Gyarmati Ildikó ; [a rajzokat kész. Lukács József] ; [a fényképeket kész. Szamosiné Szamosközi Gyöngyi]. - Budapest : Athenaeum 2000, cop. 2002. - 131 p., XVI t. : ill., főként színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 131.
ISBN 963-9471-08-9 kötött : 2490,- Ft
395 *** 28 *** 264 *** 296 *** 296.3
[AN 944572]
MARC

ANSEL
UTF-81121 /2003.
Ivanicsné Szing Mária
   A móri németek kalendáriuma = Kalender der Moorer Deutschen / Ivanicsné Szing Mária ; [... kiad. a Német Kisebbségi Önkormányzat]. - Mór : Német Kisebbségi Önkormányzat, 2000. - 230 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 100-105. - Példányszám: 1000
ISBN 963-00-3543-X fűzött : 1000,- Ft
Mór
398.332(=30)(439-2Mór)
[AN 900325]
MARC

ANSEL
UTF-81122 /2003.
Kósa László (1942-)
   A magyar néprajz 1945 után / Kósa László. - [Budapest] : MTA, 2000. - 19 p. ; 24 cm. - (Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián, ISSN 1419-8959)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-508-181-2 fűzött : ár nélkül
39.001(439)"1945/199"
[AN 805080]
MARC

ANSEL
UTF-81123 /2003.
Lackovits Emőke (1946-)
   Viseletek, öltözködési kultúra a Bakony és a Balaton-felvidék falvaiban : magyar, német, szlovák paraszti öltözetek a XVIII-XX. században / S. Lackovits Emőke ; [kiad. a Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság]. - Veszprém : Veszprém M. Múzeumi Ig., 2001. - 164 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás német és szlovák nyelven
ISBN 963-7208-75-5 fűzött : ár nélkül
391(=945.11)(439.117)
[AN 804873]
MARC

ANSEL
UTF-81124 /2003.
   Millenniumi krónika : Győr-Moson-Sopron megye / [szerk. Botos Gábor és Szabó József]. - [Győr] : Hazánk, 2002. - 194 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-7586-72-5 fűzött : ár nélkül
Győr-Moson-Sopron
394.46(439.114)"2000"
[AN 944419]
MARC

ANSEL
UTF-81125 /2003.
   Nagykanizsa emlékezik a hősökre, 2000. október 6 / [szerk. Lovrencsics Lajos] ; [kiad. Nagykanizsai Városvédő Egyesület]. - [Nagykanizsa] : Nagykanizsai Városvédő Egyes., [2001]. - 52 p., [8]t. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 963-00-5248-2 fűzött : ár nélkül
394.46 *** 725.945(439-2Nagykanizsa) *** 943.9"1848/1849" *** 061.7(439-2Nagykanizsa)"2000"
[AN 803496]
MARC

ANSEL
UTF-81126 /2003.
Szabó Ernő
   Bor, ecset és fakanál / Szabó Ernő ; [kiad. Tolna Megyei Ínyenc Klub]. - Szekszárd : Tolna M. Ínyenc Klub, 2002. - 240 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-202-444-3 fűzött : ár nélkül
392.8(=945.11) *** 641.87663.2 *** 75(439) *** 641.568(439)
[AN 944422]
MARC

ANSEL
UTF-81127 /2003.
Ujváry Zoltán (1932-)
   Gömöri szólások / gyűjt. Ujváry Zoltán ; rajz. ... Sz. Havasi Gyopár. - Debrecen : Ethnica, 2001. - 140 p. : ill. ; 24 cm
Példányszám: 250, ebből 100 számozott
ISBN 963-472-514-7 fűzött : kvkeresk. forgalomba nem kerül
398.9(=945.11)(439-35Gömör)
[AN 804754]
MARC

ANSEL
UTF-81128 /2003.
   Varia Bibliographica : Paczolay Gyula 70 éves / [szerk. Hoppál Mihály, Csonka-Takács Eszter] ; [a bibliográfiát vál. és a köszöntőt írta Voigt Vilmos]. - Budapest : EFI, 2000. - 16 p. ; 20 cm. - (EFI communicationes, ISSN 1585-5937 ; 10.)
Bibliogr.: p. 9-16.
ISBN 963-00-5145-1 fűzött : ár nélkül
Paczolay Gyula (1930-)
39.001(439)(092)Paczolay_Gy.
[AN 900189]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

1129 /2003.
   Államelmélet : a mérsékelt állam eszméje és elemei / szerk. Bódig Mátyás és Győrfi Tamás. - Miskolc : Bíbor K., 2002. - 2 db ; 24 cm
Fűzött : ár nélkül
321.01(075.8)
[AN 943745]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Elmélettörténet. - 275 p. - (Prudentia iuris, ISSN 1219-8471 ; 20.)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9466-15-8
321.01(075.8)
[AN 943750] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Alapelvek és alapintézmények. - 319 p. - (Prudentia iuris, ISSN 1219-8471 ; 21.)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9466-16-6
321.01(075.8)
[AN 943762] MARC

ANSEL
UTF-81130 /2003.
   Bevándorlás Romániából, a volt Szovjetunióból és Csehszlovákiából Magyarország észak-keleti megyéibe, 1945-1998 : tanulmányok / [szerk. Szászi Ferenc]. - Nyíregyháza : Stúdium, 2001. - 173 p. ; 21 cm. - (A Magyar Tudományos Akadémia Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testületének közleményei, ISSN 1217-1883)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-7988-87-4 fűzött : ár nélkül
325.14(439.134) *** 325.14(439.161) *** 325.252(437.6) *** 325.252477.87 *** 325.252(498.4)
[AN 900717]
MARC

ANSEL
UTF-81131 /2003.
   Bevezető a globális világ működésébe : társadalompolitikai ismeretek történelemtanároknak / [szerk. Kondorosi Ferenc] ; [szerzők Bernek Ágnes et al.]. - Budapest : ELTE BTK : MTT Tanári Tag., 2002. - 111 p. ; 20 cm. - (A történelemtanári továbbképzés kiskönyvtára, ISSN 1218-6694 ; 26.)
ISBN 963-463-529-6 fűzött : ár nélkül
327.39(100)(078) *** 339.9(100)(078) *** 316.32(100)(078)
[AN 942831]
MARC

ANSEL
UTF-81132 /2003.
Braham, Randolph L.
   A holokauszt : válogatott tanulmányok / Randolph L. Braham. - [Budapest] : Láng, cop. 2002. - 334 p. ; 25 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-8054-14-X kötött : ár nélkül
323.12(=924)(4)"19"
[AN 944568]
MARC

ANSEL
UTF-81133 /2003.
Csepeli György (1946-)
   A nagyvilágon e kívül.. : nemzeti tudat és érzésvilág Magyarországon, 1970-2002 / Csepeli György. - Kieg., bőv. kiad. - Budapest : Jószöveg Műhely, cop. 2002. - 180 p. : ill. ; 18 cm. - (Jószöveg hiánypótló, ISSN 1417-913X)
Bibliogr.: p. 170-175.
ISBN 963-9134-15-5 fűzött : 1490,- Ft
323.1(=945.11) *** 316.63(439)"197/199"
[AN 942810]
MARC

ANSEL
UTF-81134 /2003.
Dritte Wege - neue Mitte (magyar)
   Harmadik utak - új közép : szociáldemokrata reformpolitika a globalizáció korszakában / [szerk. Dalos Rimma] ; [ford. G. Márkus György] ; [közread. a] Friedrich Ebert Alapítvány. - Budapest : Friedrich Ebert Alapítvány, 2000. - 44 p. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 40-41.
ISBN 963-00-5990-8 * fűzött : ár nélkül
329.14
[AN 806897]
MARC

ANSEL
UTF-81135 /2003.
   From the beginnings up to the present day : summary of the workshop studies published between 1996-2000 / [ed. Sándor Faggyas, Erika Nagy, Zsuzsa Galambos]. - Budapest : ISM, 2001. - 197 p. ; 29 cm. - (European mirror : workshop studies,, ISBN 1416-7484 ; ; 72.)
ISBN 963-9284-65-3 * fűzött : ár nélkül
327(439)"199" *** 327.39(4-62)
[AN 806579]
MARC

ANSEL
UTF-81136 /2003.
Gazdag Ferenc (1946-)
   A második pillér: van-e az Európai Uniónak külpolitikája? / Gazdag Ferenc. - Budapest : SVKI, 2000. - 108 p. ; 21 cm. - (Védelmi tanulmányok, ISSN 1216-4704 ; 34.)
Példányszám: 300
ISBN 963-8117-79-6 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-8117)
European Union.
327(4-62)
[AN 808266]
MARC

ANSEL
UTF-81137 /2003.
Gyuricza Péter
   Magyarország holnap : válogatás a tv2 Magyarország holnap című műsorából : [2001/2002] / Gyuricza Péter. - [Budapest] : [Gyuricza és Társa BT], [2002]-. - 21 cm
Az 1. köt. kötetjelzés nélkül jelent meg, monografikus leírása: AN 903838
323(439)(047.53) *** 929(439)(047.53)
[AN 944706]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - [2002]. - 235, [3] p. : ill.
ISBN 963-204-469-X fűzött : ár nélkül
323(439)(047.53) *** 929(439)(047.53)
[AN 944718] MARC

ANSEL
UTF-81138 /2003.
   A holokauszt áldozatainak emléknapja / [szerk. Szita Szabolcs]. - Budapest : OM, 2001. - 109 p. ; 24 cm. - (Iskolai emléknapok)
Bibliogr.: p. 73-74.
ISBN 963-00-4326-2 fűzött : ár nélkül
323.12(=924)"1939/1945"(439)(072) *** 371.383(072)
[AN 805627]
MARC

ANSEL
UTF-81139 /2003.
Kázmér Zsigmond
   Excellencián innen és túl / Kázmér Zsigmond. - [Budapest] : Minerva, [2002]. - 318, [9] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-86237-2-1 fűzött : ár nélkül
327(439)"195/199"(0:82-94) *** 327(100)"195/199"(0:82-94) *** 908.100"195/199"(0:82-94)
[AN 944533]
MARC

ANSEL
UTF-81140 /2003.
   Kiáltó szó az Eckhardt Akadémián : vitaestek az Eckhardt Tibor Politikai Akadémián 2000. február - április = A crying voice in the Eckhardt Academy / [szerk. és a jegyzeteket írta Virágh Ferenc]. - [Budapest] : FKGP Orsz. Elnöksége Tudpol. Int. : FKGP Képviselő Frakció, 2000. - 176 p. : ill. ; 21 cm. - (A Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt Tudománypolitikai Intézetének kiadványa, ISSN 1217-2499 ; 30.)
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-00-6528-2 * fűzött : ár nélkül
32(439)"199" *** 329(439)FKGP *** 061.3(439-2Bp.)"2000"
[AN 804386]
MARC

ANSEL
UTF-81141 /2003.
   A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja / [szerk. Fenyő D. György]. - Budapest : OM, 2001. - 95 p. ; 24 cm. - (Iskolai emléknapok)
Bibliogr.: p. 86-93.
ISBN 963-00-4327-0 fűzött : ár nélkül
323.282(100)"19"(072) *** 329.15(100)"19"(072) *** 321.74(072) *** 371.383(072)
[AN 805628]
MARC

ANSEL
UTF-81142 /2003.
Maczó Ágnes (1960-)
   A Kisgazdapárt jövője ; A Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt új alkotmánya / G. Nagyné Maczó Ágnes. - [Üröm] : Inter Leones, 2001. - 80 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-8270-21-7 fűzött : ár nélkül
Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt.
329(439)FKGP
[AN 803638]
MARC

ANSEL
UTF-81143 /2003.
   Magyarok úton az Európai Parlamentbe : milyen munka vár a magyar képviselőkre az Európai Parlamentben? / [szerk. Jürgen Wahl] ; [ford. Bohákné Szabari Krisztina]. - Budapest : [Robert Schuman Int.], 2002. - 115 p. : ill., színes ; 21 cm
Közread. a Robert Schuman Intézet
ISBN 963-202-505-9 fűzött : ár nélkül
327.39(4-62) *** 341.176(4-62) *** 328(4-62)
[AN 942916]
MARC

ANSEL
UTF-81144 /2003.
   Nemzetiségi ügyek dokumentumai Baranyában, 1923-1938 / vál. és szerk. Füzes Miklós. - Pécs : Baranya M. Lvt., 2001. - 323 p. : ill., térk. ; 24 cm. - (Tanulmányok és források Baranya megye történetéből, ISSN 1218-9561 ; 8.)
A tartalomjegyzék és a bev. német nyelven is
ISBN 963-8100-45-1 fűzött : ár nélkül
323.15(439.127)"192/193" *** 316.347(439.127)192/193
[AN 900173]
MARC

ANSEL
UTF-81145 /2003.
   Societas politica : fejezetek a politikai szociológia köréből / szerk. Kéri László. - Miskolc : Bíbor K., 2001. - 283 p. ; 25 cm. - (Prudentia iuris, ISSN 1219-8471 ; 16.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9103-79-9 * fűzött : 1800,- Ft (hibás ISBN 963-9103-79-5)
32.001(075.8) *** 316.334.3(075.8)
[AN 943689]
MARC

ANSEL
UTF-81146 /2003.
Szabó A. Ferenc (1943-)
   A migráció történelmi és biztonságpolitikai jelentősége az EU-bővítés tükrében = Die historische und sicherheitspolitische Bedeutung der Migration im Spiegel der EU-Erweiterung / Szabó A. Ferenc. - Kétnyelvű kiad. - Budapest : SVKI, 2000. - 119 p. ; 21 cm. - (Védelmi tanulmányok, ISSN 1216-4704 ; 39.)
Borítócím: Migráció, biztonság, EU-bővítés = Migration, Sicherheit, EU-Erweiterung. - Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 250
ISBN 963-8117-84-2 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-8117)
327.39(4-62) *** 325.1/.2(4-62) *** 355.01(4-62)
[AN 808097]
MARC

ANSEL
UTF-81147 /2003.
Tálas Péter
   A középhatalmi szerep lehetőségei és korlátai Közép-Európában - a lengyel eset : a lengyel szomszédsági és regionális külpolitika 1989-2000 között / Tálas Péter. - Budapest : SVKI, 2000. - 108 p. ; 21 cm. - (Védelmi tanulmányok, ISSN 1216-4704 ; 40.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 250
ISBN 963-8117-85-0 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-8117)
327(438) *** 327(4-11)
[AN 808259]
MARC

ANSEL
UTF-81148 /2003.
Vincze Hajnalka
   A francia Európa-politika prioritásai / Vincze Hajnalka. - Budapest : SVKI, 2000. - 113 p. ; 21 cm. - (Védelmi tanulmányok, ISSN 1216-4704 ; 36.)
Példányszám: 300. - Összefoglalás francia és angol nyelven
ISBN 963-8117-81-8 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-8117)
327(44) *** 327.39(4-62)
[AN 808261]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

1149 /2003.
Asztalos István (1927-)
   Ikladi családok / Asztalos István, Brandtner Pál ; [fképek Brandtner Pál ..., Brandtner András] ; [kiad. Iklad Község Önkormányzata]. - Iklad : Önkormányzat, 2002. - 560 p. : ill. ; 29 cm
Az előszó német nyelven is. - Bibliogr.: p. 543-544. - Példányszám: 1000
ISBN 963-204-274-3 kötött : ár nélkül
929.52(439-2Iklad)
[AN 944616]
MARC

ANSEL
UTF-81150 /2003.
Bartos Mihály
   Promontor és Tétény 1848-49-ben / Bartos Mihály, Garbóci László. - Budafok [!Budapest] : Savoyai J. Asztaltárs., 2000. - 140 p. : ill. ; 24 cm. - (Lapok Promontor és Tétény történelméből, ISSN 1586-2011 ; 1.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 500. - Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 963-00-3376-3 kötött : ár nélkül
Tétény - Promontor
943.9-2Bp.XXII."1848/1849"
[AN 804900]
MARC

ANSEL
UTF-81151 /2003.
Chamberlain, Houston Stewart
   A zsidók megjelenése a nyugati történelemben / Houston Stewart Chamberlain ; ford. és előszóval ell. F. Papp Zoltán. - Hasonmás kiad. - Budapest : Gede, 2001. - 187 p. ; 20 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Bethlen Ny., 1944
ISBN 963-9298-20-4 fűzött : ár nélkül
940(=924) *** 930.8(=924)(4)
[AN 808362]
MARC

ANSEL
UTF-81152 /2003.
   Debrecen története / [főszerk. Ránki György] ; [... szerk. biz. ... Ács István et al.] ; [kiad. Debrecen Megyei Városi Tanács V. B. Művelődésügyi Osztálya]. - Debrecen : M. Vár. Tcs., 1981-2002. - 7 db ; 25 cm
1997-től kiad. a Csokonai Kiadó, 2002-ben a Griffes Grafikai Stúdió. - 1997-től főszerk. Orosz István, szerk. ifj. Barta János et al.
ISBN 963-03-1588-2
Debrecen
943.9-2Debrecen
[AN 235158]
MARC

ANSEL
UTF-8


   7. köt., Debrecen helytörténeti irodalma : válogatott bibliográfia / összeáll., szerk. Bényei Miklós. - 2002. - 663 p.
ISBN 963-202-969-0 kötött : ár nélkül
943.9-2Debrecen:016
[AN 942852] MARC

ANSEL
UTF-81153 /2003.
   Dokumentumok a XX. század történetéhez / [összeáll.] Gál Vilmos, Tar Attila Szilárd. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2001. - 395 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 381-385.
ISBN 963-19-1267-1 kötött : ár nélkül
943.9"19"(093)(075.3) *** 930.9"19"(093)(075.3)
[AN 805597]
MARC

ANSEL
UTF-81154 /2003.
   "Emberek és eszmék..." : tanulmánykötet Vadász Sándor 70. születésnapjára / [szerk. Gebei Sándor]. - Eger : [EKF Törttud. Int.], 2001. - 328 p. : ill. ; 24 cm
Közread. az Eszterházy Károly Főiskola Történettudományi Intézete. - Bibliogr. a tanulmányok végén. - Vadász Sándor műveinek bibliográfiája: p. 315-328. - Példányszám: 200
ISBN 963-7752-88-9 fűzött : ár nélkül
930.85(4) *** 940 *** 012Vadász_S.
[AN 805593]
MARC

ANSEL
UTF-81155 /2003.
Filipszky István
   Elfeledett évszázadok : Budaörs története a kezdetektől 1719-ig / Filipszky István ; [... kiad. Budaörs Város Önkormányzata]. - Budaörs : Önkormányzat, 2000. - 182 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 177-180. - Példányszám összesen: 500, ebből 100 számozott
ISBN 963-00-5524-4 fűzött : ár nélkül
Budaörs
943.9-2Budaörs
[AN 804911]
MARC

ANSEL
UTF-81156 /2003.
Fonalka Mária
   A Halicsi-volhíniai évkönyv művelődéstörténeti vonatkozásai / Fonalka Mária. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2001. - 159 p. ; 24 cm. - (Doktori értekezések, ISSN 1416-0455 ; [!10.])
Bibliogr.: p. 135-157. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-472-532-5 fűzött : ár nélkül
930.85(477)"12" *** 947.7"12"
[AN 804244]
MARC

ANSEL
UTF-81157 /2003.
   A forradalom után : vereség vagy győzelem? / szerk. Cséve Anna. - Budapest : PIM, 2001. - 231 p. ; 24 cm. - (A Petőfi Irodalmi Múzeum könyvei, ISSN 1218-1730 ; 10.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 500
ISBN 963-7412-91-3 fűzött : 1200,- Ft
943.9"1848/1849" *** 930.85(439)"1848/1849" *** 323.272 *** 061.3(439-2Bp.)"1999"
[AN 808231]
MARC

ANSEL
UTF-81158 /2003.
Goudsblom, Johan
Vuur en beschaving (magyar)
   Tűz és civilizáció / Johan Goudsblom ; [ford. Fenyves Miklós]. - Budapest : Osiris, 2002. - 261 p. ; 20 cm. - (Osiris könyvtár. Történelem,, ISSN 1219-2201)
Bibliogr.: p. 235-251.
ISBN 963-389-333-X fűzött : 2280,- Ft
930.85(100)
[AN 943688]
MARC

ANSEL
UTF-81159 /2003.
Gőzsy Zoltán
   A Somogyi Levéltár üvegablakai : nemesi címerek a Somogy Megyei Levéltár üvegablakain / Gőzsy Zoltán, Gőzsy Gáborné ; [közread. a] Somogy Megyei Levéltár. - Kaposvár : Somogy M. Lvt., 2000. - 144 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 963-7232-33-8 kötött : ár nélkül
929.52(439.123) *** 929.6(439.123) *** 316.343.32(439.123)(091)
[AN 804810]
MARC

ANSEL
UTF-81160 /2003.
Haraszti Éva, H. (1923-)
   Kossuth angliai éveiről / H. Haraszti Éva. - Budapest : Akad. K., 2002. - 94 p. : ill. ; 19 cm
Bibiogr. a jegyzetekben
ISBN 963-05-7960-X fűzött : ár nélkül
Kossuth Lajos (1802-1894)
943.9"1851/1855"(092)KossuthL. *** 941.0"1851/1855"
[AN 944626]
MARC

ANSEL
UTF-81161 /2003.
Hermann Róbert (1963-)
   Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc vértanúi - október 6 / [írta Hermann Róbert]. - Budapest : OM, 2000. - 85 p. ; 24 cm. - (Iskolai emléknapok)
Bibliogr.: p. 70-79.
ISBN 963-00-4325-4 fűzött : ár nélkül
943.9"1848/1849"(072) *** 371.383(072)
[AN 805626]
MARC

ANSEL
UTF-81162 /2003.
Hóman Bálint (1885-1951)
   A történelem útja : válogatott tanulmányok / Hóman Bálint ; vál., szerk. és az utószót írta Buza János. - Budapest : Osiris, 2002. - 541 p. ; 21 cm. - (Millenniumi magyar történelem. Historikusok,, ISSN 1585-4248)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Hóman Bálint műveinek bibliográfiája: p. 531-541.
ISBN 963-389-270-8 kötött : 3800,- Ft
930.1(439)(092) *** 012Hóman_B.
[AN 943836]
MARC

ANSEL
UTF-81163 /2003.
   Horthy Miklós. - Repr. kiad. - Budapest : Nemzetek Európája, [2001]. - 79 p., [8] t. : ill. ; 19 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Stádium Sajtóváll., 1940. - Példányszám: 1000
ISBN 963-00-6074-4 fűzött : ár nélkül
Horthy Miklós (1868-1957)
943.9"192/194"(092)Horthy_M.
[AN 804733]
MARC

ANSEL
UTF-81164 /2003.
   Írott és tárgyi emlékeink kutatója : emlékkönyv Bánkúti Imre 75. születésnapjára / szerk. Mészáros Kálmán ; [kiad. a Magyar Nemzeti Múzeum, a Budapesti Történeti Múzeum és a Hadtörténeti Intézet]. - Budapest : MNM : BTM : Hadtört. Int., 2002. - 346 p. : ill. ; 24 cm
Bánkúti Imre műveinek bibliográfiája: p. 335-343. - Bánkúti Imre műveinek bibliográfiája: p. 335-343.
ISBN 963-9046-71-X fűzött : ár nélkül
943.9"14/19" *** 930.1(439)(092)BánkútiI. *** 012BánkútiI.
[AN 944457]
MARC

ANSEL
UTF-81165 /2003.
   A Kárpát-medence vonzásában : tanulmányok Polányi Imre emlékére / [szerk. Fischer Ferenc et al.]. - Pécs : Univ. Press, 2001. - 598 p. ; 24 cm
A tartalomjegyzék angol és szlovák nyelven is. - Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-641-820-9 fűzött : ár nélkül
93/99
[AN 807540]
MARC

ANSEL
UTF-81166 /2003.
Kercza Imre (1940-)
   Találkozások, csavargások, töprengések / Kercza Imre. - [Kaposvár] : Kercza I., [200l]. - 239 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Publicisztikai írások
ISBN 963-00-5131-1 kötött : ár nélkül
929(439)(047.53) *** 894.511-992 *** 894.511-92
[AN 804811]
MARC

ANSEL
UTF-81167 /2003.
Kerényi Ferenc (1944-)
   Pest vármegye irodalmi élete, 1790-1867 / Kerényi Ferenc. - Budapest : Pest M. Monográfia Közalapítvány, 2002. - 443 p. ; 24 cm. - (Előmunkálatok Pest megye monográfiájához, ISSN 1218-0335 ; 3.)
Bibliogr.: p. 375-408. - Példányszám: 1500
ISBN 963-204-112-7 kötött : 2000,- Ft
930.85(439.153)"1790/1867" *** 894.511(439.153)(091)"1790/1867" *** 943.915.3"1790/1867"
[AN 943738]
MARC

ANSEL
UTF-81168 /2003.
   Ki kicsoda az egyházi levéltárakban? : egyházi levéltárosok, egyházi levéltárak az ezredfordulón / ... szerk. Lakatos Andor. - Kalocsa : MELTE, 2000. - 104 p. ; 20 cm. - (A Magyarországi Egyházi Levéltárosok Egyesületének kiadványai, ISSN 1586-6394 ; 2.)
Példányszám: 700
ISBN 963-00-5368-3 fűzött : ár nélkül
930.25(439)(092):030 *** 930.253.2(439):050.8 *** 28
[AN 803359]
MARC

ANSEL
UTF-81169 /2003.
Köpeczi Béla (1921-)
   II. Rákóczi Ferenc külpolitikája / Köpeczi Béla. - Budapest : Akad. K., 2002. - 161 p. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-05-7903-0 fűzött : ár nélkül
Rákóczi Ferenc (Erdély: fejedelem), II. (1676-1735)
943.9"170/173"(092)Rákóczi_F.,_II. *** 327(439)"170/173"
[AN 944627]
MARC

ANSEL
UTF-81170 /2003.
   Középkori oklevelek a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei levéltárban, 1300-1525 / összegyűjt., átírta Balogh István ; szerk. Érszegi Géza ; a szerk. mtársa Henzsel Ágota. - Nyíregyháza : Szabolcs-Szatmár-Bereg M. Önkormányzat Lvt., 2000. - 249 p. : ill. ; 29 cm. - (Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár kiadványai. II., Közlemények,, ISSN 0866-3920 ; 21.)
Bibliogr.: p. 17-18. - Példányszám: 500. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-7240-38-1 kötött : ár nélkül
930.253.1(439-2Nyíregyháza) *** 943.9(439.161)"1300/1525"(093.2)
[AN 806688]
MARC

ANSEL
UTF-81171 /2003.
Kristó Gyula (1939-)
   Előd / Kristó Gyula. - [Budapest] : MTA, 2000. - 22 p. ; 24 cm. - (Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián, ISSN 1419-8959)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-508-189-8 fűzött : ár nélkül
943.9 *** 930.8(=945.11) *** 930.1(439)
[AN 805081]
MARC

ANSEL
UTF-81172 /2003.
Lehoczky Tivadar (1830-1915)
   Bereg megye és a munkácsi vár 1848-49-ben / Lehoczky Tivadar ; [közread. a] Hatodik Síp Alapítvány. - Budapest : Hatodik Síp Alapítvány ; Beregszász : Mandátum, 2000. - 223 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-8294-67-1 fűzött : 980,- Ft
Bereg (vármegye)
943.923-35Bereg"1848/1849" *** 728.81(439.23-35Bereg)"1848/1849"
[AN 806621]
MARC

ANSEL
UTF-81173 /2003.
Medieval panorama (magyar)
   Körkép a középkorról / szerk. Robert Bartlett. - Budapest : M. Kvklub, 2002. - 336 p. : ill., főként színes ; 29 cm
Ford. Balázs Éva et al. - Bibliogr.: p. 322-324.
ISBN 963-547-743-0 kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-547-740-6)
930.85(100)"08/14" *** 94"08/14" *** 7.033(100)
[AN 944593]
MARC

ANSEL
UTF-81174 /2003.
Mihály Péter
   Cserépváralja története az őskortól napjainkig / Mihály Péter, Petényi László ; [kiad. ... a cserépváraljai Polgármesteri Hivatal]. - Cserépváralja : Polgármesteri Hiv., 2000. - 81 p., [8] t. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 79-81.
ISBN 963-00-6268-2 * kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-00-2613-9)
Cserépváralja
943.9-2Cserépváralja
[AN 803368]
MARC

ANSEL
UTF-81175 /2003.
Milotay István (1883-1963)
   Egy élet Magyarországért : ami Horthy emlékirataiból kimaradt / Milotay István ; [... szerk. Gede Tibor] ; [utószót írta Dobszay Károly]. - Budapest : Gede, 2001. - 312 p. ; 20 cm
ISBN 963-9298-14-X fűzött : ár nélkül
Horthy Miklós (1868-1957)
943.9"191/195"(092)Horthy_M.
[AN 803941]
MARC

ANSEL
UTF-81176 /2003.
Molnár József Károly (1925-)
   Misztótfalusi Kis Miklós bölcsőhelyének üzenete.. / Molnár József Károly. - Budapest : Tótfalusi Tanny., 2002. - 514 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 62, ebből 12 számozott
Kötött : ár nélkül
Tótfalusi Kis Miklós (1650-1702)
943.9-2Misztótfalu *** 949.8-2Misztótfalu *** 655(439)(092)Tótfalusi_Kis_M.
[AN 942897]
MARC

ANSEL
UTF-81177 /2003.
Mónus Imre (1927-1998)
   Repertórium a Hajdúböszörményi Fióklevéltár irataihoz / összeáll. Mónus Imre. - Debrecen : Hajdú-Bihar M. Lvt., 2001. - 263 p. ; 24 cm. - (A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár közleményei, ISSN 0133-8676 ; 25.)
ISBN 963-7238-21-2 fűzött : 500,- Ft
Hajdú-Bihar Megyei Levéltár (Debrecen). Hajdúböszörményi Fióklevéltár.
930.253.2(439-2Hajdúböszörmény)(083.8)
[AN 805725]
MARC

ANSEL
UTF-81178 /2003.
Nagy László (1927-)
   Egy szablyás magyar úr Genfben : a sokarcú Bocskai István / Nagy László. - Hajdúböszörmény : Hajdúsági Múz. : Polgármesteri Hiv., 2000. - 309 p. : ill. ; 25 cm. - (Studia oppidorum Haidonicalium, ISSN 1585-5155 ; 4.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-00-5428-0 fűzött : ár nélkül
Bocskai István (Erdély: fejedelem) (1557-1606)
943.9"159/160"(092)Bocskai_I.
[AN 804780]
MARC

ANSEL
UTF-81179 /2003.
Nemes Lajos
   Heves megye iratai (1930-) 1944-1950 (-1955) : XXI. : repertórium / kész. Nemes Lajos, Szaniszló Ferenc. - Eger : Heves M. Lvt., 2001. - 62 p. ; 29 cm. - (A Heves Megyei Levéltár segédletei, ISSN 1418-4745 ; 6.)
Példányszám: 150
ISBN 963-7242-21-X fűzött : ár nélkül
930.253.2(439.133)(083.8) *** 353(439.133)(083.8)
[AN 804934]
MARC

ANSEL
UTF-81180 /2003.
Nemeskürty István (1925-)
   Mi történt velünk? : haldoklásunk évszázada / Nemeskürty István. - Budapest : Szabad Tér, cop. 2002. - 282 p. ; 16 cm
ISBN 963-204-511-4 kötött : ár nélkül
943.9"19"
[AN 944409]
MARC

ANSEL
UTF-81181 /2003.
Németh G. Béla (1925-)
   Művelődéstörténet fiataloknak, 1848-1948 / Németh G. Béla. - Budapest : Krónika Nova, 2001. - 68 p. ; 20 cm
ISBN 963-9128-59-7 fűzött : ár nélkül
930.85(439)"1848/1948"
[AN 804760]
MARC

ANSEL
UTF-81182 /2003.
Niederhauser Emil (1923-)
   A Romanovok / Niederhauser Emil, Szvák Gyula. - Budapest : Pannonica, cop. 2002. - 347, [5] p., [8] t. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 337-339.
ISBN 963-9252-53-0 kötött : ár nélkül
Romanov-ház
947"16/19"(092) *** 929.52(47)Romanov
[AN 943070]
MARC

ANSEL
UTF-81183 /2003.
Pőr Csilla
   Veszprémi Egyetemi Levéltár repertórium, 1861-1995 / Pőr Csilla, Egyházy Tiborné, Dömötör Lajosné. - Veszprém : VE K., 2001. - 302 p. : ill. ; 21 cm. - (Georgikon kiskönyvtár, ISSN 1217-7687 ; 10.). (A Veszprémi Egyetemi Könyvtár kiadványai, ISSN 1419-8401)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-9220-58-2 fűzött : ár nélkül
930.253.2 *** 930.253(439-2Veszprém)(083.8) *** 378.4(439-2Veszprém)
[AN 900715]
MARC

ANSEL
UTF-81184 /2003.
Reszler Gábor
   Vállaj : a honfoglalástól 2000-ig / [... szerzői Reszler Gábor, Szakállas Sándor, Újj Anna] ; [kiad. Vállaj Község Képviselőtestülete]. - Vállaj : Képviselőtest., 2001. - 359 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 311-317.
ISBN 963-00-6067-1 kötött : ár nélkül
Vállaj
943.9-2Vállaj
[AN 805706]
MARC

ANSEL
UTF-81185 /2003.
   Részletek Tiszaigar adattárából, statisztikájából / összeáll. Kőszegi János. - Budapest : [Magánkiad.], 2001. - 144 p. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-440-433-2 * fűzött : ár nélkül
Tiszaigar
943.9-2Tiszaigar(083.41) *** 908.439-2Tiszaigar(083.41) *** 31(439-2Tiszaigar
[AN 900718]
MARC

ANSEL
UTF-81186 /2003.
Szabad György (1924-)
   A parlamentáris kormányzati rendszer megteremtése, védelmezése és kockáztatása Magyarországon, 1848-1867 / Szabad György. - [Budapest] : MTA, 2000. - 28 p. ; 24 cm. - (Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián, ISSN 1419-8959)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-508-187-1 fűzött : ár nélkül
943.9"1848/1867" *** 323(439)"1848/1867" *** 342(439)"1848/1867" *** 321.72
[AN 805099]
MARC

ANSEL
UTF-81187 /2003.
Szabó Miklós (1940-)
   Tumultus Gallicus = Galatikos polemos / Szabó Miklós. - [Budapest] : MTA, 2000. - 26 p. : ill. ; 24 cm. - (Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián, ISSN 1419-8959)
Csak magyar nyelven. - Bibliogr.: p. 24-26.
ISBN 963-508-186-3 fűzött : ár nélkül
936.4 *** 904(364)
[AN 805125]
MARC

ANSEL
UTF-81188 /2003.
Szita Szabolcs (1945-)
   A Gestapo Magyarországon : a terror és a rablás történetéből / Szita Szabolcs. - Budapest : Korona, 2002. - 374 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 345-348. - Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 963-9376-56-6 kötött : ár nélkül
Németország. Geheime Staatspolizei.
943.9"1939/1945" *** 943.0"1939/1945" *** 351.746.1(430)
[AN 943728]
MARC

ANSEL
UTF-81189 /2003.
Tallián Hedvig
   Sztárok terítéken : [Havas Henrik, Kupa Mihály, Erős Antónia, Geszti Péter, Bajor Imre, Koós János, Kamocsay Ákos és sokan mások] / Tallián Hedvig ; Ary Krisztina felvételeivel. - [Budapest] : [Magánkiad.], cop. 2002. - 118 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-440-836-2 fűzött : 1790,- Ft
929(439)(047.53) *** 641.55(083.12)
[AN 944473]
MARC

ANSEL
UTF-81190 /2003.
Tiszántúli Református Egyházkerületi és Kollégiumi Levéltár (Debrecen)
   A Tiszántúli Református Egyházkerületi és Kollégiumi Levéltár fondjainak és állagainak jegyzéke / [szerk. Szabadi István]. - Debrecen : Tiszántúli Ref. Egyhker. és Kollégiumi Lvt., 2000. - 503 p. ; 29 cm
ISBN 963-8209-11-9 fűzött : ár nélkül
930.253.2(439-03TiszántúliReformátusEgyházkerület)(083.8) *** 930.253.1(439-2Debrecen) *** 284.2(439-03TiszántúliReformátusEgyházkerület)(083.8)
[AN 803965]
MARC

ANSEL
UTF-81191 /2003.
Wellhausen, Julius
Die Pharisäer und die Sadducäer (magyar)
   A farizeusok és a szadduceusok / Julius Wellhausen ; [ford. Szabó Csaba]. - Budapest : Kálvin, 2001. - 163 p. ; 19 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-300-863-8 fűzött : 1200,- Ft
933 *** 296.622 *** 296.623
[AN 804205]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

1192 /2003.
Antalóczy Zoltán (1923-)
   Közel a Távol-Kelet / Antalóczy Zoltán. - [Budapest] : Kairosz, cop. 2002. - 187 p. : ill ; 24 cm
ISBN 963-9406-91-0 kötött : 2000,- Ft
Japán - Kína
908.510(0:82-94) *** 908.520(0:82-94)
[AN 943131]
MARC

ANSEL
UTF-81193 /2003.
Asztalos István (1924-)
   Isaszeg / írta Asztalos István ; szerk. Egey Tibor. - [Budapest] : Száz M. Falu Könyvesháza Kht., [2001]. - 193, [2] p. : ill. ; 25 cm. - (Száz magyar falu könyvesháza, ISSN 1586-0469)
Bibliogr.: p. 157-161. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-9287-37-7 kötött : ár nélkül
Isaszeg
908.439-2Isaszeg
[AN 807041]
MARC

ANSEL
UTF-81194 /2003.
Baleczky Ivánné Fehér Katalin
   A mi falunk, Szuha : Szuha község története az 1426 óta jegyzett oklevelekben leírtakból napjainkig / Baleczky Ivánné Fehér Katalin ; [kiad. Szuha Község Önkormányzata]. - Szuha : Önkormányzat, 2000. - 126 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 121-123.
ISBN 963-00-6271-2 * fűzött : ár nélkül
Szuha
908.439-2Szuha *** 39(=945.11)(439-2Szuha)
[AN 803339]
MARC

ANSEL
UTF-81195 /2003.
Benedek Szabolcs (1973-)
   Isztambul : praktikus útikönyv magyar turisták számára / Benedek Szabolcs. - Budapest : Dekameron, [2002]. - 165 p., [16] t., [1] t.fol. : ill., főként színes ; 23 cm. - (Dekameron útikönyvek, ISSN 1588-6484)
Lezárva: 2002. máj. 30.
ISBN 963-9331-19-8 fűzött : ár nélkül
Istanbul
915.60-2Istanbul(036)
[AN 944002]
MARC

ANSEL
UTF-81196 /2003.
Berg, Wolfhart
Andalusien (magyar)
   Andalúzia / ... írta Wolfhart Berg és Martin Dahms. - Budapest : M. Kvklub, 2001. - 127 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
Ford. Kornya István
ISBN 963-547-361-3 fűzött : ár nélkül
Andalucía
914.681(036)
[AN 805505]
MARC

ANSEL
UTF-81197 /2003.
   Budapest XVII. kerülete / [szerk. Varga Gyula] ; [fotók Ács József et al.] ; [... ford. Szabó Nóra, ... Krizsanóczi Ildikó] ; [... kiad. Budapest Főváros, XVII. kerület Önkormányzata]. - Budapest : XVII. ker. Önkormányzat, 2001. - 57 p. : ill., színes ; 21x22 cm
Fotóalbum. - A bev. és a képaláírások magyar, német és angol nyelven
ISBN 963-00-6668-8 * kötött : ár nélkül
Budapest. XVII. kerület
908.439-2Bp.XVII.(084.12)
[AN 804925]
MARC

ANSEL
UTF-81198 /2003.
   Családtörténet, helytörténet : pályázatok a magyar államalapítás ezredik évfordulója tiszteletére / szerk. Szegfű László. - Szeged : Belvedere Meridionale, 2000. - 78 p. : ill. ; 24 cm. - (Belvedere füzetek, ISSN 1586-8877 ; 1.)
ISBN 963-00-5607-0 fűzött : ár nélkül
908.439:016 *** 929.52(439):016
[AN 804896]
MARC

ANSEL
UTF-81199 /2003.
Dankó Imre (1922-)
   Magyarhomorog : egy bihari falu etnokulturális képe / Dankó Imre. - Debrecen : Ethnica, 2001. - 383, [3] p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-472-517-1 fűzött : ár nélkül
Magyarhomorog
908.439-2Magyarhomorog
[AN 804915]
MARC

ANSEL
UTF-81200 /2003.
Dobri István
   A mi településünk : Nagydorog / Dobri István. - [Nagydorog] : Dobri I., [2001]. - 234 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-440-073-6 kötött : ár nélkül
Nagydorog
908.439-2Nagydorog
[AN 806880]
MARC

ANSEL
UTF-81201 /2003.
   Földrajz az egész világ : [Geográfus Doktoranduszok V. Országos Konferenciája] : [Miskolc, 2000. október 6-7.] / [szerk. Molnár Judit]. - Miskolc : [ME], 2001. - 425 p. : ill. ; 25 cm
Rend., közread. a Miskolci Egyetem. - Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-661-450-4 fűzött : ár nélkül
91 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 806367]
MARC

ANSEL
UTF-81202 /2003.
Galsi Zoltán
   Törökszentmiklósi képes lapok : fotográfiák a régi Törökszentmiklósról : photographs of the old Törökszentmiklós : Fotographien über das alte Törökszentmiklós / Galsi Zoltán ; [... ford. ... Molnár Andrea, ... Izsáki Ildikó] ; [kiad. a Re Bene Gesta Kulturális és Ifjúsági Egyesület]. - Törökszentmiklós : Re Bene Gesta Kult. és Ifj. Egyes., 2001. - 184 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 175. - Példányszám: 1000
ISBN 963-00-6138-4 kötött : ár nélkül
Törökszentmiklós
908.439-2Törökszentmiklós"189/194"(084.12)
[AN 804830]
MARC

ANSEL
UTF-81203 /2003.
Grimbly, Shona
Atlas of exploration (magyar)
   Nagy földrajzi felfedezések / Shona Grimbly ; [ford. Németh Dorottya]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2002. - 256 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 252.
ISBN 963-09-4368-9 kötött : ár nélkül
910.4(100)(091)
[AN 942857]
MARC

ANSEL
UTF-81204 /2003.
Hajdú Imre
   Timár / Hajdú Imre ; [kiad. Timár Község Önkormányzata]. - Timár : Önkormányzat, [2001]. - 171 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-00-5951-7 fűzött : ár nélkül
Timár
908.439-2Timár
[AN 806162]
MARC

ANSEL
UTF-81205 /2003.
Hajdú-Moharos József (1957-)
   Magyar településtár / Hajdú-Moharos József. - Budapest : Kárpát-Pannon K., cop. 2000. - XXVIII, 788 p. : ill., színes térk. ; 25 cm
A bevezetés és az előszó angol és német nyelven is. - Bibliogr.: p. 679-680.
ISBN 963-00-5510-4 kötött : ár nélkül
914.39-2(035.5) *** 914.984-2(035.5) *** 914.376-2(035.5) *** 914.778.7-2(035.5) *** 914.36-2(035.5) *** 914.971-2(035.5) *** 809.451.1-311
[AN 900261]
MARC

ANSEL
UTF-81206 /2003.
Horváth Tibor
Horvátország (román)
   Croaţia / Horváth Tibor ; [trad. Keresztes Sándor] ; [autorul capitolului "Natura şi mediul înconjurător" este Schmidt Egon]. - Budapest : Cartographia, cop. 2001. - 160 p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm
Lezárva: 2000. febr. 15.
ISBN 963-353-016-4 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-352-887-9)
Horvátország
914.971.3(036)
[AN 804932]
MARC

ANSEL
UTF-81207 /2003.
Jároli József
   Szabadkígyós, Újkígyós / írta Jároli József ; szerk. Erdmann Gyula. - [Budapest] : Száz M. Falu Könyvesháza, [2001]. - 168 p. : ill. ; 24 cm. - (Száz magyar falu könyvesháza, ISSN 1586-0469)
Bibliogr.: p. 150-156. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-9287-39-3 kötött : ár nélkül
Újkígyós - Szabadkígyós
908.439-2Szabadkígyós *** 908.439-2Újkígyós
[AN 807045]
MARC

ANSEL
UTF-81208 /2003.
József Tibor
   Pipacsok avagy Barangolás a lehetőségek városában, Kaposváron a Pipacs utcában / [József Tibor] ; [kiad. a Pipacs Utcai Baráti Kör Egyesület]. - Kaposvár : Pipacs Utcai Baráti Kör Egyes., 2000. - 76 p. : ill., színes ; 24 cm
Példányszám: 300. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-00-4818-3 fűzött : ár nélkül
Kaposvár
908.439-2Kaposvár *** 061.2(439-2Kaposvár)
[AN 805625]
MARC

ANSEL
UTF-81209 /2003.
Kozmáné Pozsgai Éva
   Dunaszegi múltidéző : helytörténeti olvasókönyv / [írta és szerk. Kozmáné Pozsgai Éva]. - [Győr] : Hazánk, 2000. - 297 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 286-288.
ISBN 963-7586-64-4 kötött : ár nélkül
Dunaszeg
908.439-2Dunaszeg
[AN 804629]
MARC

ANSEL
UTF-81210 /2003.
   Magyarország : csillagtúra : a túratervező útikalauz / [fel. szerk. Kőszegi Tünde]. - Budapest : M. Almanach K., 2000. - 302 p. : ill., részben színes ; 24 cm + térk. (81x120 cm)
Lezárva: 2000. jan. - Spirál fűzéssel
Fűzött : ár nélkül
914.39(036) *** 912(439)
[AN 804209]
MARC

ANSEL
UTF-81211 /2003.
   Mosonszolnok monográfiája : helytörténeti olvasókönyv / [... írták és összeállították Rákóczi Erzsébet et al.]. - [Győr] : Hazánk, 2001. - 371 p. : ill. ; 25 cm
Egy község a Hanság peremén (borító- és gerinccím)
ISBN 963-7586-65-2 kötött : ár nélkül
Mosonszolnok
908.439-2Mosonszolnok
[AN 900176]
MARC

ANSEL
UTF-81212 /2003.
Nevelős Béla
   Az "aranylábú" Szászfa / Nevelős Béla. - [Miskolc] : [BAZ M. Lvt.], 2000. - 325 p. : ill. ; 25 cm
Közread. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9311-05-7 fűzött : ár nélkül
Szászfa
908.439-2Szászfa
[AN 806323]
MARC

ANSEL
UTF-81213 /2003.
Praznovszky Mihály (1946-)
   Veszprém anno.. : fotográfiák a régi Veszprémről / Praznovszky Mihály. - Veszprém : Művészetek Háza, 2000. - 134 p. : ill. ; 31 cm
A bev. és a képaláírások német és angol nyelven is
ISBN 963-9105-34-1 kötött : ár nélkül
Veszprém
908.439-2Veszprém"188/194"(084.12)
[AN 802217]
MARC

ANSEL
UTF-81214 /2003.
Sárközi Sándor
   Monok, Kossuth Lajos szülőhelye / Sárközi Sándor. - Miskolc : Bíbor K., 2002. - 83, [4] p., [1] t.fol. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 81-82.
ISBN 963-9466-05-0 fűzött : ár nélkül
Kossuth Lajos (1802-1894)
Monok
908.439-2Monok *** 943.9"19"(092)KossuthL.
[AN 944614]
MARC

ANSEL
UTF-81215 /2003.
   Szentes helyismereti kézikönyve : tanulmányok / szerk. Kis-Rácz Antalné, Labádi Lajos, Vörös Gabriella ; [kiad. ... a Csongrád Megyei Levéltár]. - Szentes : Csongrád M. Lvt., 2000. - 2 db (500 p.) : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 963-7237-46-1 fűzött : ár nélkül
Szentes
908.439-2Szentes
[AN 900487]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 263 p.
Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 1000
ISBN 963-7237-48-8 *
908.439-2Szentes
[AN 900491] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - p. 269-500.
Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 1000
ISBN 963-7237-49-6 *
908.439-2Szentes
[AN 900492] MARC

ANSEL
UTF-81216 /2003.
Tantalics Béla
   Rédics története / Tantalics Béla ; [kiad. Rédicsi Önkormányzat Képviselő-testülete]. - Rédics : Önkormányzat Képvislő-testülete, 2000. - 279 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 255-273.
ISBN 963-00-4138-3 fűzött : ár nélkül
Rédics
908.439-2Rédics
[AN 804430]
MARC

ANSEL
UTF-81217 /2003.
   Tassi képeskönyv, 2001 / [kiad. Tass Község Polgármesteri Hivatala]. - Tass : Polgármesteri Hiv., 2001. - 177, [6] p. : ill. ; 30 cm
Összeáll. Horváth Attila, Mag József, Neszményi György
ISBN 963-00-6796-X fűzött : ár nélkül
Tass
908.439-2Tass(084.12)
[AN 806934]
MARC

ANSEL
UTF-81218 /2003.
   Tiszalöki évkönyv, 2000 / [rend. és szerk. Görbedi Miklós] ; [kiad. Tiszalök Város Önkormányzata]. - Tiszalök : Önkormányzat, 2000. - 280 p. : ill. ; 24 cm
Példányszám: 1000
ISBN 963-00-5111-7 fűzött : ár nélkül
Tiszalök
908.439-2Tiszalök
[AN 804636]
MARC

ANSEL
UTF-81219 /2003.
   A Tisza-tó és környéke / [szerk. Sándor István] ; [kész. Brinszkyné Hidas Zsuzsanna et al.] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatósága [etc.]. - Miskolc : KSH BAZ M. Ig., 2000. - 81 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 81. - Példányszám: 300
ISBN 963-03-9563-0 fűzött : 1950,- Ft
Tisza-tó
911.3(439Tisza-tó)(083.41) *** 338.48(439Tisza-tó)(083.41) *** 31(439Tisza-tó)
[AN 805322]
MARC

ANSEL
UTF-81220 /2003.
Ugró Gyula
   Ujpest 1831-1930 / írta Ugró Gyula. - [Budapest] : [Újpesti Polgármesteri Hiv.], [2001]. - 532 p. : ill. ; 26 cm
Kiad. az Újpesti Polgármesteri Hivatal. - Az 1932-ben Budapesten, a "Magyar városok monografiája" c. sorozat 11. tagjaként megjelent mű reprintje
ISBN 963-00-7185-1 * kötött : ár nélkül
Újpest
908.439-2Újpest *** 094/099.07
[AN 807204]
MARC

ANSEL
UTF-81221 /2003.
   Vaja / szerk. Németh Péter ; írta Göőz Lajos [et al.]. - [Budapest] : Száz M. Falu Könyvesháza Kht., [2001]. - 227 p. : ill. ; 25 cm. - (Száz magyar falu könyvesháza, ISSN 1586-0469)
Bibliogr.: p. 193-198. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-9287-40-7 kötött : ár nélkül
Vaja
908.439-2Vaja
[AN 807049]
MARC

ANSEL
UTF-81222 /2003.
   Vámosújfalu : szemelvények Vámosújfalu történetéből / [szerk. Sipos Kálmán] ; [kiad. Vámosújfalu Község Önkormányzata]. - Vámosújfalu : Önkormányzat, [2001]. - 314, [2] p. : ill. ; 24 cm + térk.
Bibliogr.: p. 313-314. - Példányszám: 1000
ISBN 963-00-5937-1 fűzött : ár nélkül
Vámosújfalu
908.439-2Vámosújfalu
[AN 805707]
MARC

ANSEL
UTF-81223 /2003.
Váradi Zoltán
   Gyula / [fotó Váradi Zoltán] ; [a bevezetőt Erdmann Gyula írta] ; [közread. az Erkel Ferenc Általános Művelődési Ház]. - [Gyula] : Erkel F. Ált. Művel. Ház, [2001]. - [142] p. : ill., színes ; 30 cm
Fotóalbum. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-00-6313-1 kötött : ár nélkül
Gyula
908.439-2Gyula(084.12) *** 77.04(439)(092)Váradi_Z.
[AN 806877]
MARC

ANSEL
UTF-81224 /2003.
   Varázsos tájak: az ezerarcú Nyírség / [szerzők Gencsi Zoltán ... et al.] ; [fotó Vácz Sándor] ; [kiad. a Sóstó Fejlesztési, Beruházási és Vállalkozási Rt.]. - Nyíregyháza : Sóstó Fejleszt., Beruházási és Vállalkozási Rt., 2000. - 375, [8] p. : ill., színes ; 24 cm + térk. (43x63 cm)
Bibliogr.: p. [384.]. - Példányszám: 3000
ISBN 963-00-5288-1 fűzött : 2550,- Ft
Nyírség
914.39Nyírség(036)
[AN 804779]
MARC

ANSEL
UTF-81225 /2003.
Varga Gézáné
   Fejezetek Muraszemenye történetéből / írta Varga Gézáné ; kiad. a Zala Megyei Múzeumok Igazgatósága. - Zalaegerszeg : Zala M. Múz. Ig., 2000. - 48 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7205-18-7 fűzött : ár nélkül
Muraszemenye
908.439-2Muraszemenye
[AN 802912]
MARC

ANSEL
UTF-81226 /2003.
   Zemplén 2000 / [szerk. Görömbölyi László] ; [fotók Bujdos Tibor et al.] ; [a Zempléni Településszövetség kiadványa]. - Bodrogkeresztúr : Zempléni Településszövets., [2001]. - 66 p. : ill., színes ; 30 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 963-00-6469-3 * fűzött : ár nélkül
Borsod-Abaúj-Zemplén
908.439.134
[AN 804787]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

1227 /2003.
   Békés Imre ünnepi kötet : a jogtudomány és a büntetőjog dogmatikája, filozófiája : tanulmánykönyv Békés Imre születésének 70. évfordulójára / [... szerk. Busch Béla, Belovics Ervin, Tóth Dóra]. - Budapest : PPKE Jog- és Államtud. Kar, 2000. - 307 p. : ill. ; 25 cm. - (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának könyvei, ISSN 1417-7285 ; 2.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Békés Imre műveinek bibliográfiája: p. 13-15.
ISBN 963-9296-17-1 kötött : ár nélkül
34 *** 012Békés_I.
[AN 803212]
MARC

ANSEL
UTF-81228 /2003.
Bruhács János (1939-)
   Bevezetés a nemzetközi jogba : szakirányú továbbképzések számára / Bruhács János ; [közread. a Pécsi Tudományegyetem Jogi Kar Továbbképző Központ Jogi Szekció]. - Pécs : PTE ÁJK Továbbképző Közp., 2001. - 118 p. ; 21 cm
Példányszám: 500
Fűzött : ár nélkül
341(075.8)
[AN 806895]
MARC

ANSEL
UTF-81229 /2003.
   Emlékirat Csanádmegyébe kebelezett Csanád-Palota községéről. - [Csanádpalota] : [Önkormányzat], [2001]. - 27 p. ; 23 cm
Közread. Csanádpalota Önkormányzata. - Az 1897-ben Makón, a Neumann József Könyvnyomda kiadásában megjelent mű reprintje
ISBN 963-00-6376-X * fűzött : ár nélkül
Csanádpalota
352.073.5(439-2Csanádpalota)"18" *** 908.439-2Csanádpalota *** 094/099.07
[AN 803510]
MARC

ANSEL
UTF-81230 /2003.
Farkas Sándorné
   Önkormányzati stratégia : költségvetési koncepció / [szerzők Farkas Sándorné, Dorner Egyed, Lacó Bálint]. - Budapest : Saldo, 2000. - 51, [16] p. ; 24 cm. - (Önkormányzati füzetek / Saldo Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Rt.,, ISSN 1416-6879 ; 24.)
ISBN 963-621-990-7 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-621-953-2)
352.073.52(439)
[AN 804048]
MARC

ANSEL
UTF-81231 /2003.
Ferencz Csaba (1941-)
   Szent István király koronája / Ferencz Csaba ; [fotók Szelényi Károly]. - Budapest : Heraldika, 2002. - 180 p., [4] t. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 174-178.
ISBN 963-85853-7-4 kötött : 2800,- Ft
342.519.8(439) *** 739.2
[AN 943012]
MARC

ANSEL
UTF-81232 /2003.
Horváth Zoltán
   Útmutató a nemzetközi szervezetek világához : fogalomgyűjtemény / Horváth Zoltán, Tar Gábor. - Budapest : ISM, 2001. - 165 p. ; 30 cm. - (Európai tükör : műhelytanulmányok, ISSN 1416-7484 ; 74.)
ISBN 963-9284-64-5 * fűzött : ár nélkül
341.1(031)
[AN 805323]
MARC

ANSEL
UTF-81233 /2003.
   III/III-as történelmi olvasókönyv : adalékok az emberi jogok magyarországi helyzetéhez az 1960-as években / vál., a bevezetőt írta és jegyzetekkel látta el Kahler Frigyes. - Budapest : Kairosz, 2002-. - 25 cm
Az 1. köt. kötetjelzés nélkül jelent meg, monografikus leírása: AN 908497
351.746.1(439)"195/198"(093) *** 323.282(439)"195/198"(093)
[AN 943093]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A "gondolat és szólásszabadság" / előszót írta Tóth Gy. László. - 2002. - 280 p.
Bibliogr.: p. 257-279.
ISBN 963-9406-93-7 kötött : 3200,- Ft
Bálint Sándor (1904-1980)
351.746.1(439)"196"(093) *** 323.282(439)"196"(093)
[AN 943100] MARC

ANSEL
UTF-81234 /2003.
   Iura antiqua, iura moderna : Festschrift für Ferenc Benedek zum 75. Geburtstag / hrsg. von Gábor Hamza et al. - Pécs : Pécsi Tud. Egyet. Állam- és Jogtud. Kar : Dialóg, 2001. - 295 p. : ill. ; 25 cm. - (Studia iuridica auctoritate Universitatis Pécs publicata, ISSN 0324-5934 ; 127.)
Váltakozva magyar, angol, német, francia és olasz nyelven. - Bibliogr. a jegyzetekben. - Benedek Ferenc publikációinak bibliográfiája: p. 285-289.
ISBN 963-9310-05-0 kötött : ár nélkül
342(439) *** 012Benedek_F.
[AN 804226]
MARC

ANSEL
UTF-81235 /2003.
Jogász Vándorgyűlés (15.) (2000) (Eger)
   Tizenötödik Jogász Vándorgyűlés : [Eger, 2000. október 12-13.] / szerk. Benisné Győrffy Ilona ; [rend., közread. a Magyar Jogász Egylet]. - Budapest : MJE, 2000. - 358 p. ; 24 cm
Előadások, korreferátumok
ISBN 963-00-6610-6 * fűzött : ár nélkül
34 *** 061.3(439-2Eger)
[AN 804668]
MARC

ANSEL
UTF-81236 /2003.
   Ki legyen a mi ügyvédünk? : ügyvédek és ügyvédség Magyarországon / [szerk. Törő András és Vámos Mária]. - Budapest : Könyvkontroll Kft., 2002. - 287 p. ; 25 cm. - (Ügyfelek könyve, ISSN 1588-8169)
Hogyan válasszunk ügyvédet? (borító- és gerinccím)
ISBN 963-204-032-5 kötött : ár nélkül
347.965(439)(094)
[AN 942807]
MARC

ANSEL
UTF-81237 /2003.
Maraffainé Schäffer Éva
   Magyarország ellenőrzési rendszere / Maraffainé Schäffer Éva. - [Budapest] : Office Staff BT, 2001. - 131 p. ; 24 cm
ISBN 963-00-5949-5 fűzött : ár nélkül
35.078.3(439)
[AN 806740]
MARC

ANSEL
UTF-81238 /2003.
   Minőségi jogalkotás : az OECD Tanácsának ajánlása a tagországok kormányai számára a jogalkotás összehangolásának eszközeiről / ford. Nagyné Kausál Mária ; [... szerk. Berczik Zoltánné]. - Budapest : Szabvk., 2001. - 29 p. ; 21 cm. - (MSZT kiskönyvtár, ISSN 1585-3659 ; 36.)
ISBN 963-7087-27-3 * fűzött : ár nélkül
340.137.3(100)
[AN 900372]
MARC

ANSEL
UTF-81239 /2003.
Móricz Lajos (1923-)
   A magyar vezérkar az 1949-1999 közötti években : adalékok a magyar vezérkar történetéhez / [... összeáll. és írta Móricz Lajos, Kiss Jenő]. - Budapest : HVK Tudományszervező Oszt., 2000. - 150, [11] p. ; 25 cm. - (Hadtudományi tájékoztató, ISSN 1419-7758 ; 2000/8.)
Példányszám: 200
ISBN 963-00-6540-1 * fűzött : ár nélkül
Magyarország. Honvédség. Honvéd Vezérkar.
356.2(439)"1949/1999"
[AN 807336]
MARC

ANSEL
UTF-81240 /2003.
   Natura iuris : természetjogtan, jogpozitivizmus, magyar jogelmélet : a Miskolci Egyetem és a Miskolci Akadémiai Bizottság által 2001. október 5-6-án rendezett konferencia anyaga / szerk. Szabó Miklós. - Miskolc : Bíbor K., 2002. - 249 p. ; 25 cm. - (Prudentia iuris, ISSN 1219-8471 ; 17.)
Bibliogr. az előadások végén
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9103-76-4)
340.122 *** 340.124 *** 340.12(439)
[AN 943716]
MARC

ANSEL
UTF-81241 /2003.
Paulovics Anita (1970-)
   Állatvédelem az EU jogharmonizáció tükrében / Paulovics Anita. - [Budapest] : Virtuóz, 2002. - 226 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 221-226.
Fűzött : ár nélkül
351.765(439)(094) *** 351.765(4-62)(094) *** 349.6(439) *** 349.6(4-62) *** 504.74.06(439)(094) *** 504.74.06(4-62)
[AN 944536]
MARC

ANSEL
UTF-81242 /2003.
Sándorfy Kamill (1880-1953)
   Törvényalkotásunk hőskora : az 1825-1848. évi reformkorszak törvényeinek története / Sándorfy Kamill. - Budapest : Efo K., 2001. - 359 p. ; 24 cm
ISBN 963-8243-34-1 kötött : ár nélkül
342.537(439)"1825/1848" *** 340.134
[AN 900243]
MARC

ANSEL
UTF-81243 /2003.
Szabó András (1928-)
   Alkotmány és büntetőjog / Szabó András. - [Budapest] : MTA, 2000. - 11 p. ; 24 cm. - (Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián, ISSN 1419-8959)
ISBN 963-508-221-5 fűzött : ár nélkül
342.4 *** 343
[AN 805100]
MARC

ANSEL
UTF-81244 /2003.
Szabó Miklós (1951-)
   Jogi alapfogalmak / Szabó Miklós. - Miskolc : Bíbor K., 2002. - 212 p. : ill. ; 24 cm. - (Prudentia iuris, ISSN 1219-8471 ; 18.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9466-03-4 fűzött : ár nélkül
340.1(075.8)
[AN 943739]
MARC

ANSEL
UTF-81245 /2003.
   Tanulmányok a magyarországi egyházjog középkori történetéről : kéziratos kódexek, zsinatok, középkori műfajok / szerk. Erdő Péter. - Budapest : Szt. István Társ., 2002. - 239 p. ; 20 cm. - (Bibliotheca Instituti Postgradualis Iuris Canonici Universitatis Catholicae de Petro Pázmány nominatae. III., Studia,, ISSN 1585-857X ; 3.)
Bibliogr.: p. 224-[240].
ISBN 963-361-322-1 fűzött : ár nélkül
348(439)(091)
[AN 943018]
MARC

ANSEL
UTF-81246 /2003.
Tasnádi Péter (1950-)
   983 nap "a Fidesz börtönében" / Tasnádi Péter. - Budapest : Stardust, 2002. - 334 p. : ill., főként színes ; 22 cm
ISBN 963-204-058-9 kötött : 2490,- Ft
Tasnádi Péter (1950-)
343.919(439)(092)Tasnádi_P.
[AN 943035]
MARC

ANSEL
UTF-81247 /2003.
   Tíz éves az Alkotmánybíróság : tudományos-szakmai konferencia : Budapest, 2000. január / a kötetet Bitskey Botond szerk. - Budapest : Alkotmánybíróság, 2000. - 203 p. ; 24 cm
A konferencia szerkesztett anyaga
ISBN 963-00-3855-2 fűzött : ár nélkül
Magyarország. Alkotmánybíróság.
342.565.2(439) *** 061.3(439-2Bp.)"2000"
[AN 805482]
MARC

ANSEL
UTF-81248 /2003.
Ujj András
   A politikai irányítástól a civil kontrollig / Ujj András. - Budapest : SVKI, 2000. - 69 p. ; 21 cm. - (Védelmi tanulmányok, ISSN 1216-4704 ; 35.)
Bibliogr.: p. 68-69. - Példányszám: 300
ISBN 963-8117-80-X * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-8117)
351.86(439) *** 323(439)
[AN 808262]
MARC

ANSEL
UTF-81249 /2003.
Varga János (1927-)
   Földeskü / Varga János. - [Budapest] : MTA, 2000. - 15 p. ; 24 cm. - (Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián, ISSN 1419-8959)
ISBN 963-508-190-1 fűzött : ár nélkül
34(439)"11/14" *** 347.236(439)"11/14" *** 347.91/.95(439) *** 343.1(439)
[AN 805108]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

1250 /2003.
Csapody Tamás (1960-)
   Civil forgatókönyvek : válogatott tanulmányok és publicisztikai írások, 1983-2002 / Csapody Tamás ; a köt. Szyksznian Wanda alkotásainak felhasználásával kész. - [Budapest] : Századvég, cop. 2002. - 430 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 963-9211-54-0 kötött : 2800,- Ft
355.02(439)"198/199" *** 323.2(439)"198/199" *** 322(439)"198/199" *** 894.511-92
[AN 943072]
MARC

ANSEL
UTF-81251 /2003.
   Dokumentumok az 1911-1912-es olasz-török háborúról / ford. és sajtó alá rend. Horváth Krisztián. - Szeged : JATEPress, 2000. - 60 p. : ill. ; 21 cm. - (Documenta historica, ISSN 1216-0954 ; 49.)
Példányszám: 300
ISBN 963-482-516-8 * fűzött : 250,- Ft
355.48(45)"1911/1912"(093) *** 355.48(560)"1911/1912"(093)
[AN 803983]
MARC

ANSEL
UTF-81252 /2003.
European defence: making it work (magyar)
   Az európai védelem felé / François Heisbourg szerk. ; Nicole Gnesotto [et al.] közrem. - Budapest : SVKI, 2000. - 166 p. ; 21 cm. - (Védelmi tanulmányok, ISSN 1216-4704 ; 37.)
Példányszám: 500
ISBN 963-8117-82-6 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-8117)
355.356(4-62) *** 355.356(100-15)
[AN 808252]
MARC

ANSEL
UTF-81253 /2003.
Fighting in Normandy (magyar)
   Harcok Normandiában : a német hadsereg a D-naptól Villers-Bocage-ig / Heinz Guderian [et al.] ; szerk. David C. Isby ; [ford. Halmai Péter]. - Debrecen : Hajja, cop. 2002. - 271 p., [16] t. : ill. ; 21 cm. - (20. századi hadtörténet, ISSN 1418-2467)
ISBN 963-9329-54-1 kötött : ár nélkül
355.48(100)"1944" *** 94"1944"
[AN 943061]
MARC

ANSEL
UTF-81254 /2003.
Földi Pál
   Egy elfelejtett háború : szovjet agresszió Finnország ellen, 1939-1940 / Földi Pál. - [Budapest] : Anno, 2002. - 192 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-375-249-3 fűzött : ár nélkül
355.48(47)"1939/1940" *** 355.48(480)"1939/1940"
[AN 942907]
MARC

ANSEL
UTF-81255 /2003.
Szabolcs Ottó (1927-)
   Biztonságpolitika - NATO tantervi modul az általános iskolák számára / [írta és összeáll. Szabolcs Ottó] ; [a mintaórákat kész. Babácsi Katalin et al.] ; [a fogalomtárat összeáll. Benkes Mihály]. - Budapest : ELTE BTK : MTT Tanári Tagozata, 2001. - 154 p. ; 20 cm. - (A történelemtanári továbbképzés kiskönyvtára, ISSN 1218-6694 ; 24.)
ISBN 963-463-547-4 fűzött : ár nélkül
355.02(439)(072) *** 355.356(100-15) *** 37.02
[AN 943030]
MARC

ANSEL
UTF-81256 /2003.
Szentesi György (1936-)
   A hadászati támadófegyver-rendszerek és az ellenük való védekezés lehetőségei az ezredfordulón / Szentesi György. - Budapest : SVKI, 2000. - 110 p. ; 21 cm. - (Védelmi tanulmányok, ISSN 1216-4704 ; 38.)
Borítócím: A hadászati támadófegyver-rendszerek az ezredfordulón. - Bibliogr. a fejezetek végén. - Példányszám: 250
ISBN 963-8117-83-4 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-8117)
355.43(100) *** 623.454.8(100)
[AN 808257]
MARC

ANSEL
UTF-81257 /2003.
   Tata katonái, 1869-1999 / írták Bárfai Ilona [et al.] ; [szerk. Bártfai Ilona] ; [kiad. Tata Helyőrség Nyugállományúak Klubja]. - Tata : Tata Helyőrség Nyugállományúak Klubja, 2001. - 413 p. : ill. ; 23 cm
Lezárva: 1999. márc. 31. - Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 1000
ISBN 963-00-5914-2 fűzött : ár nélkül
355(439-2Tata)"18/19"
[AN 900080]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

1258 /2003.
Matthews, Jack
Time and money.com (magyar)
   Idő és pénz.com / Jack Matthews ; [ford. Komáromy Rudolf]. - Budapest : Network TwentyOne, cop. 2001. - 145 p. ; 21 cm. - (Amerikai sikerkönyvek, ISSN 1219-5154)
A sorozatcím feltüntetése nélkül
ISBN 963-9333-01-8 fűzött : ár nélkül
65.013 *** 658.8 *** 681.324Internet
[AN 804543]
MARC

ANSEL
UTF-81259 /2003.
   Minőségügy a közétkeztetésben : élelmezési menedzserek kézikönyve / [szerzők Biró Lajos et. al.] ; [szerk. Rigó János] ; [kiad. a] Saldo Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Rt. - Budapest : Saldo, 2001. - 321 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 319-321.
ISBN 963-621-966-4 fűzött : 3200,- Ft
65.018 *** 64.022
[AN 900104]
MARC

ANSEL
UTF-81260 /2003.
Ribizsár Zoltán
   ISO 9001-2000 : értelmezés és megvalósítás : hogyan alkalmazzuk a gyakorlatban? / Ribizsár Zoltán, Győri Pál. - 2. bőv. és átd. kiad. - Budapest : IMSYS Vezetési Tanácsadó Kft., 2001. - 124 p. ; 24 cm. - (A menedzsment technikái, ISSN 1419-2756)
Bibliogr.: p. 123-124.
ISBN 963-00-6522-3 fűzött : ár nélkül
006.06 *** 658.562
[AN 807055]
MARC

ANSEL
UTF-81261 /2003.
   A szabványosítás gazdasági haszna : az eredmények összegezése : végeredmény-beszámoló és gyakorlati példák / [ford. Pongrácz Henriette]. - Bp. : Szabvk., 2001. - 39 p. ; 29 cm. - (MSZT kiskönyvtár, ISSN 1585-3659 ; 37.)
ISBN 963-7087-22-2 fűzött : ár nélkül
006.025(100)
[AN 807710]
MARC

ANSEL
UTF-81262 /2003.
Vogelauer, Werner
Coaching-Praxis (magyar)
   Coaching a gyakorlatban : vezetők szakszerű tanácsadása és támogatása / Werner Vogelauer ; [ford. Németh Ádám]. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2002. - 155 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 155.
ISBN 963-224-665-9 fűzött : ár nélkül
659.2 *** 658.1.012.4
[AN 943086]
MARC

ANSEL
UTF-81263 /2003.
Vogelauer, Werner
Methoden-ABC im Coaching (magyar)
   A coaching módszertani ABC-je : a sikeres tanácsadó gyakorlati kézikönyve / Werner Vogelauer ; [ford. Marcsák Zsófia]. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2002. - 152 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-224-664-0 fűzött : ár nélkül
659.2 *** 658.1.011.1
[AN 943079]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

1264 /2003.
   50 éve a vásárlókért / [szerk. Vadas Zsuzsa] ; [közread. a] Zalaiparker Rt. - Zalaegerszeg : Zalaiparker, [2001]. - 245 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-00-6673-4 * fűzött : ár nélkül
Zalaiparker Rt. (Zalaegerszeg)
339.166.8(439.121) *** 061.5(439)Zalaiparker
[AN 804804]
MARC

ANSEL
UTF-81265 /2003.
   Állóeszköz-statisztikai kézikönyv / [... ford. ... Imre József et al.]. - Budapest : KSH, 2001. - 158 p. : ill. ; 30 cm. - (Nemzetközi statisztikai dokumentumok, ISSN 1585-6828)
Kézirat. - Kész. az OECD Canberra Group on Capital Stock Statistics interneten elérhető kézikönyvtervezete alapján
ISBN 963-215-403-7 fűzött : ár nélkül
658.152 *** 311.131
[AN 805325]
MARC

ANSEL
UTF-81266 /2003.
Árvai Zsófia
A magyar háztartások megtakarításai 1995 és 2000 között (angol)
   Savings of Hungarian households, 1995-2000 / Zsófia Árvai, Péter Menczel. - Budapest : NBH, 2001. - 48 p. : ill. ; 30 cm. - (NBH working paper, ISSN 1419-5178 ; 2000/8.)
Bibliogr.: p. 34.
ISBN 963-9057-94-0 fűzött : ár nélkül
330.567.25(439)"199" *** 312.5(439)"199"
[AN 806968]
MARC

ANSEL
UTF-81267 /2003.
Baloghné Gáspár Anna
   A kettős könyvvitelt vezető vállalkozók 2001. évi Számviteli kézikönyve / [szerzők Baloghné Gáspár Anna, Czipszer Károlyné]. - Budapest : Verzál, 2000. - 261 p. ; 29 cm. - (Verzál könyvek, ISSN 1216-3872)
ISBN 963-9288-21-7 fűzött : 3000,- Ft
657.12(036)
[AN 806559]
MARC

ANSEL
UTF-81268 /2003.
   A befektetések teljesítménymérésének globális szokványai = Global investment performance standards / a magyar fordítást kész. és a szöveget gond. a Magyar GIPS Bizottság. - Budapest : M. GIPS Biz., 2000. - 24 p. ; 30 cm
Fűzött : ár nélkül
336.767
[AN 806583]
MARC

ANSEL
UTF-81269 /2003.
Berki Erzsébet (1953-)
   Sztrájk! : sztrájkok és más direkt akciók Magyarországon a rendszerváltás után / Berki Erzsébet ; [közread. az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány Munkaügyi Kutatások Szakmai Műhelye]. - Budapest : OFA, 2000. - 323 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 143-146.
ISBN 963-00-5181-8 fűzött : ár nélkül
331.109.32(439)"1989/199"
[AN 806796]
MARC

ANSEL
UTF-81270 /2003.
Bertha József
   Eger piackörzete a XVIII. század első felében / Bertha József. - Eger : Heves M. Lvt., 2001. - 126 p. : ill. ; 24 cm. - (A Heves Megyei Levéltár forráskiadványai, ISSN 0230-676X ; 7.)
Példányszám: 300
ISBN 963-7242-22-8 fűzött : ár nélkül
338(091)(439-2Eger)"170/174"
[AN 804927]
MARC

ANSEL
UTF-81271 /2003.
Bódiné Vajda Györgyi
   Velencei-tó - Vértes üdülőkörzet / [kész. Bódiné Vajda Györgyi, Mezeyné Varju Emma] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal Fejér és Komárom-Esztergom Megyei Igazgatóságai. - Székesfehérvár : KSH Fejér M. Ig. ; Tatabánya : KSH Komárom-Esztergom M. Ig., 2001. - 84 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 84.
ISBN 963-00-6695-5 fűzött : 2500,- Ft
332.1(439)(285.2Velencei-tó)(083.41) *** 338.48(439)(234.373.2)(083.41) *** 332.1(439)(234.373.2)(083.41) *** 338.48(439)(285.2Velencei-tó)(083.41)
[AN 806984]
MARC

ANSEL
UTF-81272 /2003.
Csőszné Seres Ilona
   Foglalkozások és kereseti esélyek / [kész. Csőszné Seres Ilona] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága. - Kecskemét : KSH Bács-Kiskun M. Ig., 2000. - 22 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 963-00-6531-2 * fűzött : 1000,- Ft
330.564.2(439.155)"1998"(083.41) *** 316.344.24(439.155)"1998"(083.41) *** 31(439.155)
[AN 805329]
MARC

ANSEL
UTF-81273 /2003.
Dedákné Németh Margit
   Az általános forgalmi adóról és a lízingről / [szerző Dedákné Németh Margit]. - Budapest : Saldo, 2001. - 139 p. ; 24 cm. - (Röviden szólva..., ISSN 1587-1363)
ISBN 963-621-988-5 fűzött : ár nélkül
339.187.62(439)(036) *** 336.223(439)(036)
[AN 808085]
MARC

ANSEL
UTF-81274 /2003.
Dobrossy István (1946-)
   A gazdasági élet dokumentumai a miskolci Kereskedelmi és Iparkamara irataiban / Dobrossy István, G. Jakó Mariann. - Miskolc : BAZ M. Lvt., 2000. - 143 p. : ill. ; 30 cm. - (Acta archivistica, ISSN 1219-9311 ; 7.)
Bibliogr.: p. 139-143.
ISBN 963-9311-07-3 fűzött : ár nélkül
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara.
334.788.2(439-2Miskolc)(091) *** 338(091)(439.134)(093.2) *** 930.253.2(439-2Miskolc)
[AN 806581]
MARC

ANSEL
UTF-81275 /2003.
Elliot, John
Management information for competitive advantage (magyar)
   A korszerű vállalatirányítás és a vezetői számvitel / John Elliott ; [ford. Mészáros Júlia] ; [közread. a] Kompkonzult Számítástechnikai és Tanácsadó Kft. - Budapest : Kompkonzult, 2001. - 355 p. ; 29 cm
ISBN 963-9142-76-X kötött : 3500,- Ft
657 *** 658.1.012.4
[AN 806561]
MARC

ANSEL
UTF-81276 /2003.
   Az Európai Unió és a magyar közlekedéspolitika. - Budapest : KVM, 2000. - 73 p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (Közúti közlekedési füzetek, ISSN 1218-6929 ; 26.)
Borítócím: Az EU és a magyar közlekedéspolitika
ISBN 963-00-6030-2 fűzött : ár nélkül
338.47(439)"199" *** 338.47(4-62)
[AN 805324]
MARC

ANSEL
UTF-81277 /2003.
Ferenczi Barnabás
Mire jó a fogyasztói-ár statisztika (angol)
   What are consumer price statistics good for? / Barnabás Ferenczi, Sándor Valkovszky, János Vincze. - Budapest : NBH, 2001. - 55 p. : ill. ; 30 cm. - (NBH working paper, ISSN 1419-5178 ; 2000/5.)
Bibliogr.: p. 39-40.
ISBN 963-9057-82-7 fűzött : ár nélkül
338.516.54:311.141(439)
[AN 806971]
MARC

ANSEL
UTF-81278 /2003.
Frey Mária (1949-)
   Nonprofit szervezetek a munkaerőpiacon / Frey Mária ; [közread. az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány Munkaügyi Kutatások Szakmai Műhelye]. - Budapest : OFA, 2001. - 245 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 175-178.
ISBN 963-00-5847-2 fűzött : ár nélkül
334.012.46(439) *** 331.5(439) *** 061.27(439)
[AN 806795]
MARC

ANSEL
UTF-81279 /2003.
   A gazdaság fejlődése 2001-ben : makrogazdaság és vállalkozások / [kész. Balogh Tünde et al.]. - Budapest : ECOSTAT, 2001. - 174, [25] p. : ill. ; 30 cm. - (Monitor,, ISBN 1418-7892 ; ; 2001/1.)
ISBN 963-215-392-8 fűzött : ár nélkül
338(439)"2001"
[AN 805326]
MARC

ANSEL
UTF-81280 /2003.
   Gondolatok a munkavállalási tanácsadó képzésről 2000-ben / [szerk. Szilágyi Klára] ; [közread. a] Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Tanárképző Intézet. - Gödöllő : SZIE, 2000. - 111 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9256-26-9 fűzött : ár nélkül
331.548(439)
[AN 807563]
MARC

ANSEL
UTF-81281 /2003.
Hronszky Imre (1942-)
   Kockázat és innováció : a technika fejlődése társadalmi kontextusban / Hronszky Imre. - [Budapest] : Arisztotelész K., 2002. - 268 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 265-268.
ISBN 963-202-476-1 fűzött : ár nélkül
330.341 *** 658.1.011.8
[AN 944687]
MARC

ANSEL
UTF-81282 /2003.
Ilyés Mihály
   Papíripar / [szerző Ilyés Mihály, Nagy Szilvia]. - Budapest : Ipargazd. Kut. és Tanácsadó Kft., 2001. - 56 p. : ill. ; 23 cm. - (Vállalkozói tájékoztató sorozat, ISSN 1586-9180)
Lezárva: 2001. jan. 31.
ISBN 963-00-5556-2 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-00-5554-6)
338.45(439)"199" *** 676(439)"199"
[AN 803648]
MARC

ANSEL
UTF-81283 /2003.
Juhász Györgyné (1946-)
   Feladatmegoldások és tesztek a Statisztikai módszerek és alkalmazásuk a gazdasági, üzleti elemzésekben című könyvhöz / Juhász Györgyné ; [közread. a] Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem. - [Budapest] : Aula, 2001. - V, 171 p. ; 24 cm
ISBN 963-9345-18-0 fűzött : 1700,- Ft
330(075.8)(076) *** 519.24(075.8)(076) *** 658.1.012.2(075.8)(076)
[AN 806346]
MARC

ANSEL
UTF-81284 /2003.
Kállai Lajos
   Adók, illetékek, járulékok és vámok, 2001-2002 : kiegészítés a 2000. évi kiadáshoz / [írta Kállai Lajos, Sztanó Imréné] ; [közread. a] Saldo Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Bt. - Budapest : Saldo, 2001. - 103 p. ; 25 cm
ISBN 963-621-974-5 fűzött : 1500,- Ft
336.2(439)(036) *** 336.41(439)(036)
[AN 807135]
MARC

ANSEL
UTF-81285 /2003.
Kerékgyártó Györgyné (1939-)
   Statisztikai módszerek és alkalmazásuk a gazdasági, üzleti elemzésekben / Kerékgyártó Györgyné, Mundruczó György, Sugár András. - [Budapest] : Aula, 2001. - XI, 573 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 559-562.
ISBN 963-9345-09-1 kötött : 5090,- Ft
330(075.8) *** 519.24(075.8) *** 658.1.012.2(075.8)
[AN 805405]
MARC

ANSEL
UTF-81286 /2003.
Keresztély Tibor
   A keresetek rövid távú előrejelzésének módszertani kérdései / [írta Keresztély Tibor] ; [közrem. Balogh Tünde et al.]. - Budapest : KSH Gazdaságelemző és Informatikai Int., 2000. - 88 p. : ill. ; 24 cm. - (A gazdaságelemzés módszerei, ISSN 1419-4007 ; 2000/2.)
ISBN 963-215-391-X fűzött : ár nélkül
330.564.2(439) *** 338.27(439) *** 519.86
[AN 806318]
MARC

ANSEL
UTF-81287 /2003.
   Költségek elszámolása : társadalombiztosítási résszel kiegészítve / [szerzők Krattinger Erika Ágnes et al.]. - [Budapest] : Verzál Konzult-Pressz, 2001. - 296 p. ; 23 cm. - (Verzál könyvek, ISSN 1216-3872)
A sorozatcím feltüntetése nélkül
ISBN 963-9288-24-1 fűzött : ár nélkül
336.272(439)(036) *** 336.271.5(439)(036)
[AN 806292]
MARC

ANSEL
UTF-81288 /2003.
Kopasz Marianna
   Vállalatközi kapcsolatok: nemzetközi és regionális szintű elemzések / Kopasz Marianna. - Budapest : Tárki, 2001. - 54 p. ; 24 cm. - (Konjunktúra kutatási füzetek, ISSN 1419-8169 ; 4.)
Bibliogr.: p. 50-52.
ISBN 963-8166-10-X fűzött : ár nélkül
334.75(439)"199" *** 334.75(4-62)
[AN 805632]
MARC

ANSEL
UTF-81289 /2003.
Kovács Tünde
   Az ügyfélszolgálat művészete : kézikönyv / Kovács Tünde. - Budapest : Stratégiai Kommunikációs Tanácsadó Iroda, 2000. - 241 p. : ill. ; 23 cm. - (Stratégiai kézikönyvek, ISSN 1418-642X)
Bibliogr.: p. 221-224.
ISBN 963-00-3043-8 fűzött : ár nélkül
651.459.2
[AN 807073]
MARC

ANSEL
UTF-81290 /2003.
   Külkereskedelmi indexsorok, 1950-1999 = External trade indices, 1950-1999 / [fel. szerk. Kelecsényiné Gáspár Katalin] ; [összeáll. Baghy Eleonóra et al.] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal. - Budapest : KSH, 2001. - 205 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-215-379-0 fűzött : 2500,- Ft
339.5(439)"1950/1999"(083.41)
[AN 806908]
MARC

ANSEL
UTF-81291 /2003.
Kurucz-Váradi Károly
   Segédlet a 2000. évi társasági adó bevalláshoz : 2001. évi társasági adó és a kapcsolódó elszámolások / [szerző Kuruc-Váradi Károly]. - Budapest : Verzál-Konzult Pressz, [2001]. - 204 p. ; 22 cm. - (Verzál könyvek, ISSN 1216-3872)
ISBN 963-9288-15-2 fűzött : 2600,- Ft
336.271.5(439)(036)
[AN 805896]
MARC

ANSEL
UTF-81292 /2003.
Lámfalussy Sándor (1929-)
   Szerkezeti változások az európai pénzpiacon / Lámfalussy Sándor. - [Budapest] : MTA, 2000. - 12 p. ; 24 cm. - (Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián, ISSN 1419-8959)
ISBN 963-508-226-6 fűzött : ár nélkül
336.7(4)
[AN 805082]
MARC

ANSEL
UTF-81293 /2003.
Lauf László
   Részvényelemzésről kisbefektetőknek : programmelléklettel / Lauf László. - [Budapest] : Aula, 2000. - 195 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 963-9215-94-5 fűzött : 2900,- Ft
336.763(036)
[AN 806872]
MARC

ANSEL
UTF-81294 /2003.
Logisztikai Szolgáltató Konferencia (8.) (2001) (Mátraháza)
   8. Logisztikai Szolgáltató Konferencia : Mátraháza 2001. május 3-4. / [rend., közread. a Magyar Logisztikai Egyesület]. - Budapest : M. Logisztikai Egyes., [2001]. - 20 p. : ill. ; 30 cm
Előadások
ISBN 963-00-7103-7 * fűzött : ár nélkül
658.78 *** 658.286 *** 061.3(439-2Mátraháza)
[AN 806954]
MARC

ANSEL
UTF-81295 /2003.
Magyar Nemzeti Bank.
   Az MNB tevékenységének átalakulása, 1995-2000. - Budapest : MNB, [2001]. - 119 p. ; 28 cm
ISBN 963-9057-93-2 fűzött : ár nélkül
Magyar Nemzeti Bank.
336.711(439)"199"
[AN 806933]
MARC

ANSEL
UTF-81296 /2003.
   Merre tart Portugália? : az EU-csatlakozás tanulságai a hazai munkavállalók számára : vesztesek és nyertesek Portugáliában / összeáll. Borbély Szilvia ; [kiad. az MSZEIB]. - [Budapest] : MSZEIB, 2000. - 78 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-00-5749-2 fűzött : ár nélkül
339.923(4-62) *** 338(469)
[AN 804250]
MARC

ANSEL
UTF-81297 /2003.
   Munkaügyi kézikönyv / Breznay Tibor [et al.] ; [szerk. Breznay Tibor] ; [közread. a] Kompkonzult Számítástechnikai és Tanácsadó Kft. - Budapest : Kompkonzult, 2001. - 318 p. ; 24 cm
Lezárva: 2001. jan. 30.
ISBN 963-9142-74-3 fűzött : 3000,- Ft
331(439)(036)
[AN 804457]
MARC

ANSEL
UTF-81298 /2003.
   Nemzet és föld : jegyzőkönyv / [szerk. Agócs Sándor]. - Lakitelek : Antológia, 2000. - 157 p. : ill. ; 21 cm. - (Hazai műhely, ISSN 1585-8421 ; 8.)
A Kossuth Klubban 2000. okt. 14-én azonos címmel rendezett tanácskozás anyaga
ISBN 963-7908-97-8 fűzött : ár nélkül
332.3(439)"199" *** 349.41(439)"199" *** 061.3(439-2Bp.)"2000"
[AN 805541]
MARC

ANSEL
UTF-81299 /2003.
Országos Tudományos Diákköri Konferencia (25.). Közgazdaságtudományi Szekció (2001) (Szeged)
   XXV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Közgazdaságtudományi Szekció : 2001. április 11-13. : rezümé kötet / [szerk. Kürtösi Zsófia, Majó Tamás, Sinkovicz Tamás] ; [rend., közread. a] Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar. - Szeged : SZTE Gazdaságtudományi Kar, [2001]. - 313 p. ; 29 cm
ISBN 963-482-517-6 fűzött : ár nélkül
33 *** 378.184 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 807574]
MARC

ANSEL
UTF-81300 /2003.
Palotás László
   Az összamerikai szabadkereskedelmi terv / Palotás László. - Budapest : MTA PTI, 2001. - 46 p. ; 30 cm. - (Integrációs tanulmányok, ISSN 1419-1466 ; 10.)
Bibliogr.: p. 44-46.
ISBN 963-9218-49-9 fűzött : ár nélkül
339.92(7/8)
[AN 807568]
MARC

ANSEL
UTF-81301 /2003.
   Past, present and future prospects of Korea - Hungary relations : papers presented at an international conference organized jointly by the Embassy of the Republic of Korea, Budapest and the Institute for World Economics of the Hungarian Academy of Sciences : Budapest, 19 October, 2000 / ed. by András Hernádi. - Budapest : Inst. for World Economics of the HAS, 2001. - 115 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-301-371-2 * fűzött : ár nélkül
339.5(519) *** 339.5(439) *** 061.3(439-2Bp.)"2000"
[AN 802600]
MARC

ANSEL
UTF-81302 /2003.
Rábel Attila
   Kézikönyv a 2001. évi SZJA alkalmazásához : gyakorlati példákkal kiegészítve / [szerző Rábel Attila]. - [Budapest] : Verzál Konzult-Pressz, 2001. - 309 p. ; 23 cm. - (Verzál könyvek, ISSN 1216-3872)
ISBN 963-9288-19-5 fűzött : 2600,- Ft
336.272(439)(036)
[AN 806289]
MARC

ANSEL
UTF-81303 /2003.
   Rólunk írták : a Dimenzió Biztosító Egyesület első 10 éve / [összeáll. és szerk. Kovács Gergelyné] ; [kiad. a Dimenzió Biztosító Egyesület]. - [Budapest] : Dimenzió Biztosító Egyes., 2001. - 55 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 963-00-7534-2 * fűzött : ár nélkül
Dimenzió Biztosító Egyesület.
368.032.2 *** 061.2(439)(091)
[AN 900825]
MARC

ANSEL
UTF-81304 /2003.
Semjén András (1953-)
   Adócsalás és adóigazgatás : mikroökonómiai modellek és empirikus elemzések a rejtett gazdaságról / Semjén András, Szántó Zoltán, Tóth I. János. - Budapest : MTA Közgazdtud. Kutközp., 2001. - 120 p. : ill. ; 24 cm. - (Elemzések a rejtett gazdaság magyarországi szerepéről, ISSN 1585-9371 ; 3.)
Bibliogr.: p. 95-98. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-9321-18-4 fűzött : ár nélkül
336.2.043(439) *** 351.713(439)
[AN 806746]
MARC

ANSEL
UTF-81305 /2003.
Simon András (1942-)
   Eladósodás, kockázat és óvatosság / Simon András, Várpalotai Viktor. - Budapest : MNB, 2001. - [6], 54 p. : ill. ; 30 cm. - (MNB füzetek, ISSN 1219-9575 ; 2001/1.)
Bibliogr.: p. 22-24.
ISBN 963-9057-84-3 fűzött : ár nélkül
330.131.7 *** 330.567
[AN 806976]
MARC

ANSEL
UTF-81306 /2003.
Simon András (1942-)
Eladósodás, kockázat és óvatosság (angol)
   Optimal indebtedness of a small open economy with precautionary behavior / András Simon, Viktor Várpalotai. - Budapest : NBH, 2001. - [6], 46 p. : ill. ; 30 cm. - (NBH working paper, ISSN 1419-5178 ; 2001/1.)
Bibliogr.: p. 18-21.
ISBN 963-9057-85-1 fűzött : ár nélkül
330.131.7 *** 330.567
[AN 806975]
MARC

ANSEL
UTF-81307 /2003.
Szentes Tamás (1933-)
   Fejlődés, rendszerváltás és versenyképesség a globalizálódás korában / Szentes Tamás. - [Budapest] : MTA, 2000. - 21 p. ; 24 cm. - (Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián, ISSN 1419-8959)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-508-222-3 fűzött : ár nélkül
330.341 *** 339.9(100)
[AN 805103]
MARC

ANSEL
UTF-81308 /2003.
   Tíz év az innováció szolgálatában / [szerk. Pus László] ; [közread. a] Magyar Innovációs Szövetség. - Budapest : MISZ, 2001. - 161 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-00-7139-8 * fűzött : ár nélkül
Magyar Innovációs Szövetség.
330.341.1 *** 061.2(439) *** 65.011.1 *** 061.3(439-2Bp.)"2000"
[AN 807131]
MARC

ANSEL
UTF-81309 /2003.
Tóth András
   Ipartestületünk krónikája, 1990-2000 / [Tóth András] ; [a Szobafestő, Mázoló, Tapétázó Országos Ipartestület kiadványa]. - Budapest : Szobafestő, Mázoló, Tapétázó Orsz. Ipartest., 2000. - 24 p. : ill., részben színes ; 22 cm
A bev. német, angol és francia nyelven is
ISBN 963-00-6358-1 * fűzött : ár nélkül
Szobafestő, Mázoló, Tapétázó Országos Ipartestület.
334.712(439)"199" *** 334.788(439)"199" *** 698.12 *** 698.16
[AN 803507]
MARC

ANSEL
UTF-81310 /2003.
Tóth Ferenc (1948-)
   A változó foglalkoztatási érdekegyeztetés : a munkaügyi tanácsok átalakulása / Tóth Ferenc ; [közread. az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány Munkaügyi Kutatások Szakmai Műhelye]. - Budapest : OFA, 2001. - 227 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 189-195.
ISBN 963-00-5562-7 fűzött : ár nélkül
331.105(439)"199"
[AN 806791]
MARC

ANSEL
UTF-81311 /2003.
Tóth István János (1960-)
   Likviditási korlát és fogyasztói türelmetlenség : a magyar háztartások fogyasztási és megtakarítási döntéseinek empirikus vizsgálata / Tóth István János, Árvai Zsófia. - Budapest : MNB, 2001. - 82 p. : ill. ; 30 cm. - (MNB füzetek, ISSN 1219-9575 ; 2001/2.)
Bibliogr.: p. 62-65.
ISBN 963-9057-95-9 fűzött : ár nélkül
330.567.2(439)(083.41)
[AN 806978]
MARC

ANSEL
UTF-81312 /2003.
Tóth István János (1960-)
Likviditási korlát és fogyasztói türelmetlenség (angol)
   Liquidity constraints and consumer impatience / István János Tóth, Zsófia Árvai. - Budapest : NBH, 2001. - 36 p. : ill. ; 30 cm. - (NBH working paper, ISSN 1419-5178 ; 2001/2.)
Bibliogr.: p. 31.
ISBN 963-9057-96-7 fűzött : ár nélkül
330.567.2(439)(083.41)
[AN 806973]
MARC

ANSEL
UTF-81313 /2003.
   Az új számviteli törvény - részletes magyarázattal. - Budapest : Geomédia, [2000]. - 120 p. ; 30 cm. - (Adókalauz, ISSN 1419-5623 ; 2000/3.)
ISBN 963-7910-80-8 * fűzött : 1120,- Ft
2000. évi C. törvény a számvitelről
657(439)(094)(036)
[AN 806612]
MARC

ANSEL
UTF-81314 /2003.
   Vállalati versenyképesség a globalizálódó magyar gazdaságban / szerk. Chikán Attila, Czakó Erzsébet, Zoltayné Paprika Zita ; [... szerzői Antal-Mokos Zoltán et al.]. - Budapest : Akad. K., 2002. - 314 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-05-7922-7 kötött : ár nélkül
339.137.2(439) *** 338.2(439) *** 339.9(100)
[AN 942809]
MARC

ANSEL
UTF-81315 /2003.
Varga Árpád József
   Az adó- és járulékeljárás, valamint a társadalombiztosítási befizetési kötelezettségek szabályai / [szerző Varga Árpád József]. - Budapest : Verzál Konzult-Pressz, 2001. - 309 p. ; 23 cm. - (Verzál könyvek, ISSN 1216-3872)
ISBN 963-9288-22-5 fűzött : 2400,- Ft
336.2(439)(036)
[AN 805898]
MARC

ANSEL
UTF-81316 /2003.
Zalai Ernő (1943-)
   Neumann János: klasszikus vagy neoklasszikus? / Zalai Ernő. - [Budapest] : MTA, 2000. - 41 p. ; 24 cm. - (Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián, ISSN 1419-8959)
Bibliogr.: p. 36-41.
ISBN 963-508-223-1 fűzött : ár nélkül
Neumann János (1903-1957)
330.4 *** 519.86 *** 51(73)(=945.11)(092)Neumann_J.
[AN 805123]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

1317 /2003.
   A Békés Megyei Nefelejcs Otthon története : 1952-napjainkig / [szerk. Posztné Szabó Etelka] ; [közrem. Marton Jánosné et al.] ; [fotó Püski Tibor] ; az "Okányi Otthonért" Alapítvány kiadványa. - [Okány] : "Okányi Otthonért" Alapítvány, 2000. - 15 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-00-6363-8 * fűzött : ár nélkül
Békés Megyei Nefelejcs Otthon (Okány)
364.264.4.046.6(439-2Okány)(091)
[AN 803498]
MARC

ANSEL
UTF-81318 /2003.
   Fogyatékosok és egészségkárosodottak támogató rendszere Magyarországon = Support system for persons with disabilities and health damages in Hungary = Das Unterstützungssystem für behinderte und gesundheitsbeschädigte Personen in Ungarn / [kiad. a] Szociális és Családügyi Minisztérium. - [Budapest] : Szoc. és Családügyi Min., 2001. - 315 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-00-7635-7 * fűzött : ár nélkül
364.65-056.26(439)(094)
[AN 900827]
MARC

ANSEL
UTF-81319 /2003.
   Future models of elderly care / ed. by Katalin Lévai ; [publ. by the] Social Innovation Foundation. - Budapest : Social Innovation Found., 2000. - 141 p. : ill. ; 20 cm
A 2000. sept. 12-16. között Vilniusban tartott konferencia szerkesztett anyaga
ISBN 963-00-5766-2 fűzött : ár nélkül
364.65-053.9 *** 061.3(474.5-2Vilnius)
[AN 802906]
MARC

ANSEL
UTF-81320 /2003.
   Ötéves a Magyar Baptista Szeretetszolgálat / [szerk. Almási Mihály] ; [kiad. a Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány]. - Budapest : Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány, 2001. - 88 p., 24 t. : ill., színes ; 24 cm
Borítócím: Ötéves a Magyarországi Baptista Szeretetszolgálat
ISBN 963-00-6281-X fűzött : ár nélkül
Baptista Szeretetszolgálat.
364.442(439) *** 258 *** 286.15(439)
[AN 807023]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

1321 /2003.
   Ady Endre Művészeti Általános Iskola és Gimnázium, 1875-2000 : jubileumi évkönyv / [szerk. Szabó Ágnes] ; [kiad. Ady Endre Művészeti Általános Iskola és Gimnázium]. - [Zalaegerszeg] : Ady E. Műv. Ált. Isk. és Gimn., [2001]. - 116 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-00-6670-X * fűzött : ár nélkül
Ady Endre Művészeti Általános Iskola és Gimnázium (Zalaegerszeg)
373.6:73/76(439-2Zalaegerszeg)(058) *** 373.3(439-2Zalaegerszeg)(058)
[AN 804977]
MARC

ANSEL
UTF-81322 /2003.
   Beiträge zur Geschichte und Entwicklung der mitteleuropäischen Universitätsarchive : Internationale Konferenz der mitteleuropäischen Universitätsarchive : 06-09. Dezember 1999 / hrsg. von László Szögi ; [Hrsg.: Universitätsarchiv und Bibliothek der Eötvös Loránd Universität]. - Budapest : Univsarchiv und Bibl. der Eötvös L. Univ., 2000. - 220 p. ; 23 cm
Váltakozva német, angol és francia nyelven. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-463-428-1 fűzött : ár nélkül
378.4(4-11) *** 930.253.2(4-11)(091) *** 061.3(439-2Bp.)"1999"
[AN 804625]
MARC

ANSEL
UTF-81323 /2003.
Buckingham, David
After the death of childhood (magyar)
   A gyermekkor halála után : felnőni az elektronikus média világában / David Buckingham ; [György Péter előszavával] ; [ford. Kertész Balázs]. - [Budapest] : Helikon, 2002. - 372, [3] p. ; 20 cm. - (Helikon huszonegy, ISSN 1586-6378)
Bibliogr.: p. 346-[373].
ISBN 963-208-759-3 fűzött : 1800,- Ft
37.018.1 *** 791.9.096/.097 *** 316.77 *** 159.922.7
[AN 943700]
MARC

ANSEL
UTF-81324 /2003.
   ...A budapesti felsőoktatás múltjából.. : kiállítások az ELTE Egyetemtörténeti Gyűjteményében / [szerk., a képanyagot vál. Heilauf Zsuzsanna] ; [kiad. az ELTE Egyetemi Levéltára]. - [Budapest] : ELTE Lvt., [2001]. - 50 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Összefogalalás angol és német nyelven
ISBN 963-463-447-8 fűzött : ár nélkül
378(439-2Bp.)(091) *** 069(439-2Bp.)ELTE(036)
[AN 804721]
MARC

ANSEL
UTF-81325 /2003.
   Conference on teaching maps for children: theories, experiences and perspectives beginning the 3 millennium : September 6-8, 2000, Eötvös Loránd University Department of Cartography, Budapest ... / [ed. ... José Jesús Reyes Nuẽz]. - Budapest : Eötvös Univ. Dep. of Cartography, cop. 2000. - 100 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr. az előadások végén. - Példányszám: 120
ISBN 963-463-496-6 * fűzött : ár nélkül
372.891.2 *** 528.9 *** 061.3(439-2Bp.)"2000"
[AN 806678]
MARC

ANSEL
UTF-81326 /2003.
   DACUM-kézikönyv / [szerk. Brückler Tamás, Egyed László] ; [szerzők Bartók Tamásné et al.] ; [kiad. a Nemzeti Szakképzési Intézet]. - Budapest : NSZI, 2001. - 178 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 963-9382-13-2 * fűzött : ár nélkül
377.13
[AN 806890]
MARC

ANSEL
UTF-81327 /2003.
Donkó László (1935-)
   Drámajátékok paraván nélkül : [segédkönyv drámapedagógiához] / Donkó László, Donkóné Balogh Erzsébet. - [Jászszentandrás] : Donkó L., 2000. - 120 p. : ill., részben kotta ; 21 cm. - (Baldoni zsebkönyvtár, ISSN 1587-1843)
ISBN 963-640-892-0 * fűzött : ár nélkül
371.383.1(072)
[AN 804744]
MARC

ANSEL
UTF-81328 /2003.
Eck Júlia
   Drámajáték a középiskolai irodalomórán / Eck Júlia ; [a fotókat Szilágyi Gáborné, az illusztrációkat Varga László kész.]. - Budapest : OSZMI, 2000. - 192, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Iskola - dráma, ISSN 1586-9067 ; 2.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9000-16-7 fűzött : ár nélkül
371.383 *** 37.036 *** 372.882
[AN 802657]
MARC

ANSEL
UTF-81329 /2003.
   Életpálya-építés : kézikönyv pedagógusoknak / [fel. szerk. Hámoriné Váczy Zsuzsa] ; [közread. a] Nemzeti Szakképzési Intézet. - Budapest : NSZI, 2000. - 78 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 70-78.
ISBN 963-9382-09-4 * fűzött : ár nélkül
37.048(072) *** 65.013(072) *** 377(439)(072)
[AN 805629]
MARC

ANSEL
UTF-81330 /2003.
   Emlékkönyv : 130 év / [szerk. Fekete Antal] ; [közread. a Budai Nagy Antal Pedagógiai és Közgazdasági Szakközépiskola]. - Nagykálló : Budai Nagy A. Ped. és Közgazd. Szakközépisk., 2001. - 143 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-00-5822-7 fűzött : ár nélkül
Budai Nagy Antal Pedagógiai és Közgazdasági Szakközépiskola (Nagykálló)
373.6:37(439-2Nagykálló)(058) *** 373.6:33(439-2Nagykálló)(058)
[AN 806962]
MARC

ANSEL
UTF-81331 /2003.
   Emlékkönyv a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán, a diplomások levelező tagozatán végzettek számára / [szerk. Szekeres Róbert]. - Pécs : Dialóg Campus, 2001. - 28 p. : ill., részben színes ; 30 cm
A 2002. évi kiadástól időszaki kiadványként
ISBN 963-641-832-2 * fűzött : ár nélkül
378.4(439-2Pécs).096(058) *** 34
[AN 807004]
MARC

ANSEL
UTF-81332 /2003.
   Emlékkönyv a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán, az Államigazgatási Főiskolát végzettek levelező tagozata számára / [szerk. Szekeres Róbert]. - Pécs : Dialóg Campus, 2001. - 30 p. : ill., színes ; 30 cm
A 2002. évi kiadástól időszaki kiadványként. - Borítócím: Emlékkönyv a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán, a Rendőrtiszti Főiskolát végzettek levelező tagozata számára
ISBN 963-641-833-0 * fűzött : ár nélkül
Pécsi Tudományegyetem. Állam- és Jogtudományi Kar.
378.4(439-2Pécs).096 *** 34
[AN 807573]
MARC

ANSEL
UTF-81333 /2003.
Fehér Katalin (1950-)
   Hatvani István és tanítványai / Fehér Katalin. - Budapest : OPKM, 2002. - 139 p. ; 21 cm. - (Mesterek és tanítványok, ISSN 1588-3035)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9315-35-4 fűzött : 600,- Ft
Hatvani István (1718-1786)
37(439)(092)HatvaniI. *** 001(439)(092)HatvaniI.
[AN 944527]
MARC

ANSEL
UTF-81334 /2003.
Gray, John
Children are from heaven (magyar)
   A gyermekek az égből jönnek / John Gray ; [ford. Nagy Imre]. - [Budapest] : Trivium, cop. 2001. - 346 p. ; 20 cm
ISBN 963-7570-94-2 fűzött : ár nélkül
37.018.1
[AN 804677]
MARC

ANSEL
UTF-81335 /2003.
   Gyógypedagógiai alapismeretek / szerk. Illyés Sándor ; [szerzők Balázs Anna et al.] ; [közread. az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar]. - Budapest : ELTE Bárczi Gyógyped. Főisk. Kar, 2000. - 666 p. : ill. ; 23 cm
Főiskolai tankönyv. - Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-7155-28-7 fűzött : ár nélkül
376.2/.4(075.8)
[AN 807129]
MARC

ANSEL
UTF-81336 /2003.
   Interdiszciplináris pedagógia : a Kiss Árpád Emlékkonferencia előadásai : Debrecen, 1999 november / [szerk. Kiss Endre]. - Debrecen : DE Neveléstudományi Tansz., 2001. - 325 p. : ill. ; 24 cm. - (Kiss Árpád Archívum könyvsorozata, ISSN 1587-1150 ; 1.)
Rend. a Debreceni Egyetem Neveléstudományi Tanszéke, az ELTE Filozófia Tanszéke és az MTA Pedagógiai Bizottsága. - Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-472-545-7 fűzött : ár nélkül
371.4 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 808069]
MARC

ANSEL
UTF-81337 /2003.
   Jubileumi évkönyv a kiskunfélegyházi Közgazdasági Szakközépiskola alapításának 40. évfordulójára / [... szerk. Mayer Lászlóné]. - Kiskunfélegyháza : Közgazd. Szakközépisk., 2001. - 59 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-00-6919-9 * fűzött : ár nélkül
Közgazdasági Szakközépiskola (Kiskunfélegyháza)
373.6:33(439-2Kiskunfélegyháza)(058)
[AN 805666]
MARC

ANSEL
UTF-81338 /2003.
   Kép/sor : a Budai Rajziskola könyve / [szerk. Lázár Zsuzsa] ; [kiad. a Vizuális Kultúráért Alapítvány ...]. - Budapest : Vizuális Kultúráért Alapítvány : Budai Rajzisk., 2001. - 165, [2] p. : ill., főként színes ; 23 cm
ISBN 963-00-5835-9 fűzött : ár nélkül
Budai Rajziskola - Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola (Budapest)
373.6:73/76(439-2Bp.)(058)
[AN 806053]
MARC

ANSEL
UTF-81339 /2003.
Köhler Mihály
   A szarvasi gazdászélet hagyományai : [1927-1949] / Köhler Mihály, Molnár Imre. - Szarvas : Tessedik S. Főisk. MVKFK, 2001. - 102 p. : ill. ; 21 cm. - (Agrártörténeti füzetek, ISSN 1585-3616 ; 8.)
ISBN 963-00-6795-1 * fűzött : ár nélkül
378.18 *** 378.663(439-2Szarvas)
[AN 805302]
MARC

ANSEL
UTF-81340 /2003.
Lada László (1946-)
   Realitások és lehetőségek régióközpontokban : Baranya megye felnőttképzése : kutatási tanulmány, 2000 / Lada László ; [kiad. a Nemzeti Szakképzési Intézet]. - Budapest : NSZI, 2000. - 47 p. : ill. ; 24 cm
Példányszám: 500
ISBN 963-9382-07-8 * fűzött : ár nélkül
374.7(439.127)
[AN 806739]
MARC

ANSEL
UTF-81341 /2003.
   Líceum a szakemberképzésért és a tudományért : [az ... 1999. november 19-én megtartott tudományos emlékülés előadásai] / [szerk. és a bevezetőt írta Nagy József]. - Eger : EKF Líceum K., 2000. - 47 p., [6] t. : ill., főként színes ; 24 cm
Borítócím: 225 éves az oktatás az egri Líceumban. - Példányszám: 500
ISBN 963-7752-94-3 * fűzött : ár nélkül
378.6(439-2Eger)(091) *** 061.3(439-2Eger)
[AN 804949]
MARC

ANSEL
UTF-81342 /2003.
   A Lukács Sándor Szakképző Iskola 50 éves jubileumi évkönyve : [1950-2000] / [szerk. Hegedűs Judit et al.] ; [az összeállításban részt vettek Boglári Gáborné et al.] ; [kiad. a győri Lukács Sándor Szakképző Iskola] . - Győr : Lukács S. Szakképző Isk., 2001. - 116 p. : ill. ; 25 cm + mell.
ISBN 963-00-6775-7 * fűzött : ár nélkül
Lukács Sándor Szakképző Iskola (Győr)
377.3(439-2Győr)(058)
[AN 805306]
MARC

ANSEL
UTF-81343 /2003.
Magyar Népfőiskolai Collegium.
   Az MNC Magyar Népfőiskolai Collegium alapszabálya. - Budapest : MNC, 2000. - 27 p. ; 20 cm. - (Népfőiskolai füzetek, ISSN 1586-5398 ; 7.)
Példányszám: 500
ISBN 963-8392-33-9 fűzött : ár nélkül
374.72(439)
[AN 803333]
MARC

ANSEL
UTF-81344 /2003.
   Millenniumi évkönyv : [Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem] / [szerk. és a bevezetőt írta Kiss Márton]. - Budapest : [BMGE], 2000. - 264 p. ; 31 cm
Gerinccím: BME millenniumi évkönyv
ISBN 963-420-649-2 fűzött : ár nélkül
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem.
378.662(439-2Bp.)(083.86)
[AN 807152]
MARC

ANSEL
UTF-81345 /2003.
   Az MNC Magyar Népfőiskolai Collegium rövid ismertetője / [szerk. Kis Boáz]. - Budapest : MNC, 2000. - 16 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Népfőiskolai füzetek, ISSN 1586-5398 ; 8.)
ISBN 963-00-4340-8 fűzött : ár nélkül
Magyar Népfőiskolai Collegium.
374.72(439)
[AN 803335]
MARC

ANSEL
UTF-81346 /2003.
Mycielski, Jacek
Elementarz dla rodziców (magyar)
   Életrevaló gyerekek : könyv fiatal szülők számára / Jacek Mycielski ; [ford. Nyáry Buttler Ilona] ; [Sajdik Ferenc rajz.]. - [Budapest] : Szt. Gellért K., [2002]. - 150, [2] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-696-187-5 fűzött : ár nélkül
37.018.1
[AN 943702]
MARC

ANSEL
UTF-81347 /2003.
Országos Tudományos Diákköri Konferencia (25.). Kémiai és Vegyipari Szekció, (2001) (Gödöllő)
   XXV. Országos Tudományos Diákköri konferencia Kémiai és Vegyipari Szekció : [Szent István Egyetem Gödöllő, 2001. április 10-12.] : program és előadás összefoglalók / [szerkbiz. Heltai György et al.]. - Gödöllő : SZIE, 2001. - 290 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-9256-40-4 * fűzött : ár nélkül
378.184 *** 54 *** 66 *** 061.3(439-2Gödöllő)
[AN 804955]
MARC

ANSEL
UTF-81348 /2003.
Országos Tudományos Diákköri Konferencia (25.). Pedagógiai, Pszichológiai, Közművelődési és Könyvtártudományi Szekció, (2001) (Szombathely)
   A XXV. Országos Diákköri Konferencia : Pedagógiai, Pszichológiai, Közművelődési és Könyvtártudományi Szekciók : Szombathely, 2001. április 10-12. : a tudományos diákköri dolgozatok rezümé kötete / [szerk. Gáspár Mihály] ; [rend., közread. a] Berzsenyi Dániel Főiskola. - Szombathely : BDF, 2001. - 223 p. ; 25 cm
Példányszám: 500
ISBN 963-9290-32-7 * fűzött : ár nélkül
378.184 *** 082 *** 061.3(439-2Szombathely)
[AN 806203]
MARC

ANSEL
UTF-81349 /2003.
Országos Tudományos Diákköri Konferencia (25.). Tantárgypedagógiai és Oktatástechnológiai Szekció, (2001) (Veszprém)
   XXV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia : Tantárgypedagógiai és Oktatástechnológiai Szekció : Veszprémi Egyetem, 2001. április 11-13. / [szerk. Gál Balázs]. - [Veszprém] : VE, 2001. - 130 p. : ill. ; 24 cm
Az előadáskivonatok váltakozva magyar, angol és német nyelven. - Példányszám: 300
ISBN 963-9220-59-0 * fűzött : ár nélkül
371.3 *** 378.184 *** 061.3(439-2Veszprém)
[AN 806786]
MARC

ANSEL
UTF-81350 /2003.
Parente, Matilde
Le domande religiose dei bambini (magyar)
   A gyermekek kérdései a vallásról / Matilde Parente ; [... ford. Petrovszki Lajszki Brigitta]. - Budapest : Don Bosco, 2000. - 61 p. ; 19 cm. - (Don Bosco által alapított Katolikus olvasmányok magyar nyelvű sorozata, ISSN 1418-7388 ; 20.)
ISBN 963-8456-67-1 fűzött : ár nélkül
37.017.93
[AN 806950]
MARC

ANSEL
UTF-81351 /2003.
   A pomázi öregiskola emlékkönyve, 1901-2001 / főszerk. Barta Éva ; [kiad. a Sashegyi Sándor Általános Iskola]. - Pomáz : Sashegyi S. Ált. Isk., 2001. - 198 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-00-6676-9 fűzött : ár nélkül
Sashegyi Sándor Általános Iskola (Pomáz)
373.3(439-2Pomáz)(058)
[AN 900153]
MARC

ANSEL
UTF-81352 /2003.
Szabó József László
   Bemutatkoznak a katolikus gimnáziumok / Szabó József László. - Budapest : Márton Á. K., 2001. - 246 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 963-9011-88-6 * fűzött : 1400,- Ft (hibás ISBN 963-9011-87-7)
373.54(439):050.8 *** 37.014.521(439) *** 282(439)
[AN 803125]
MARC

ANSEL
UTF-81353 /2003.
   Vallásdidaktikai szöveggyűjtemény / szerk. Németh Dávid és Kaszó Gyula ; [kiad. a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karának Valláspedagógiai és Pasztorálpszichológiai Tanszéke]. - Budapest : Károli Ref. Egy. Hittud. Kar, 2001. - 311 p. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 500
ISBN 963-8392-36-3 fűzött : ár nélkül
371.3(075.8)(076) *** 372.82(075.8) *** 268(075.8)
[AN 805300]
MARC

ANSEL
UTF-81354 /2003.
Varga Júlia
   A Kolozsvári Királyi Líceum hallgatósága, 1784-1848 / Varga Júlia. - Budapest : MTA Egyetemtört. Albiz. : ELTE Lvt., 2000. - 319 p. ; 24 cm. - (Felsőoktatástörténeti kiadványok, ISSN 0138-9041 ; 1.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-508-269-X fűzött : ár nélkül
378.6(439.21-2Kolozsvár)"178/184"(083.86)
[AN 806151]
MARC

ANSEL
UTF-81355 /2003.
Várnai György
   Kémiai biztonság a kísérletező kémiatanításban / Várnai György. - Győr : Kenguru Okt. Kft., 2001. - 271 p. : ill. ; 29 cm + mell.
Bibliogr.: p. 271.
ISBN 963-00-6290-9 fűzött : ár nélkül
372.854.2(072) *** 620.26(439)(094) *** 349.6(439)(094) *** 628.4.045/.047(439)(094)
[AN 807708]
MARC

ANSEL
UTF-81356 /2003.
Zátonyi Sándor (1928-)
   Képességfejlesztő fizikatanítás / Zátonyi Sándor. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2001. - 216 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 212-216.
ISBN 963-19-1596-4 fűzött : ár nélkül
371.3 *** 372.853(072) *** 372.8.025
[AN 807907]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

1357 /2003.
Bihon Tibor (1968-)
   A fekete lovag : fantasztikus játékkönyv / Alex R. Wermin ; [... ill. Zubály Sándor és Balogh István]. - [Debrecen] : Cherubion, 2002. - [183] p. : ill. ; 18 cm. - (Harcos képzelet, ISSN 1216-4968 ; 47.)
ISBN 963-9346-75-6 fűzött : 798,- Ft
793/794(0:82-31)
[AN 944650]
MARC

ANSEL
UTF-81358 /2003.
Bock, Erika
Bunte Mobiles (magyar)
   Színes mobilok papírból és üvegmatricából / Erika Bock ; [ford. Káldos Zsolt]. - [Kaposvár] : Holló, [2002]. - 30, [2] p. : ill., főként színes ; 21 cm + 2 mell. - (Barkácskönyvek, ISSN 1587-799X)
ISBN 963-9388-79-3 fűzött : ár nélkül
379.826 *** 745.54 *** 748
[AN 944444]
MARC

ANSEL
UTF-81359 /2003.
Bock, Erika
Weihnachtsfenster mit Servietten-Motiven (magyar)
   Karácsonyi ablakdíszek szalvétamotívumokkal / Erika Bock ; [ford. Kovács Melinda]. - [Kaposvár] : Holló, [2002]. - 30 p. : ill., főként színes ; 21 cm + 2 mell. - (Holló barkácskönyvek,, ISSN 1587-799X)
ISBN 963-684-036-9 fűzött : ár nélkül
379.826 *** 398.332.416 *** 645.484.6
[AN 943773]
MARC

ANSEL
UTF-81360 /2003.
Bodnár Tibor
   Feljutástól kiesésig : Szpari-sztori, 1997-2000 / Bodnár Tibor, Hájer Zsigmond. - [Nyíregyháza] : H.H.M., 2000. - 182 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-00-5433-7 fűzött : ár nélkül
796.332(439-2Nyiregyháza) *** 061.2(439-2Nyíregyháza)
[AN 802963]
MARC

ANSEL
UTF-81361 /2003.
Bogen, Christa
Patchwork - Sandwich-Technik (magyar)
   Patchwork : szendvicstechnika / Christa Bogen, Anita Leutwiler ; [ford. Galotti Gizella]. - Budapest : Cser K., 2002. - 46 p. : ill., főként színes ; 24 cm + mell. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 5. ksz.)
Borítófedélen címadatként: Foltvarrás
ISBN 963-9445-29-0 fűzött : 998,- Ft
379.826 *** 746.41
[AN 943822]
MARC

ANSEL
UTF-81362 /2003.
   Borbély György, 1860-1930 : Erdély bajnoka, a Csány-kultusz apostola : szemelvények, dokumentumok Borbély György életéből és munkásságából / [szerkbiz. Gyimesi Endre et al.] ; [szerk. Borbás György] ; [Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése, Zrínyi Miklós Gimnázium, Csány László Közgazdasági Szakközépiskola kiadásában]. - Zalaegerszeg : Millecentenáriumi Közalapítvány, 2000. - 194 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Gerinccím: Borbély György (1860-1930) emlékkönyv. - Példányszám: 1500
ISBN 963-00-4840-X fűzött : ár nélkül
Borbély György (1860-1930)
796.421(439)(092)Borbély_Gy. *** 943.9"1848/1849"(092)Csány_L.
[AN 804803]
MARC

ANSEL
UTF-81363 /2003.
Cordell, Bruce R.
The sunless citadel (magyar)
   A fénytelen citadella / Bruce R. Cordell ; ... illusztrációk Dennis Cramer. - [Budapest] : Delta Vision, [2002]. - 32 p. : ill. ; 28 cm
Dungeons & Dragons (keretcím)
ISBN 963-9474-14-2 fűzött : 1490,- Ft
793.9
[AN 943818]
MARC

ANSEL
UTF-81364 /2003.
Erbert, Silke
Zauberhafte Dekorationen zur Weihnachtszeit (magyar)
   Varázslatos díszek karácsonyra / Silke Erbert ; [ford. Galotti Gizella]. - Budapest : Cser K., 2002. - 63 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 7. ksz.)
ISBN 963-9445-40-1 fűzött : 998,- Ft
379.826 *** 398.332.416
[AN 944632]
MARC

ANSEL
UTF-81365 /2003.
   Franciaország futballtörténete, 1894-2002 / [szerk.] Nagy Zoltán ; [szerzők Beregi Zsolt, Erik Garin, Nagy Zoltán]. - Balatonalmádi : Stadion, 2002. - 184 p. ; 15 cm. - (Stadion Hungary issue, ISSN 1586-4294 ; 9.)
ISBN 963-204-278-6 fűzött : ár nélkül
796.332(44)(091)
[AN 943022]
MARC

ANSEL
UTF-81366 /2003.
Greuil, Sophie
Le livre des sports (magyar)
   Sportok könyve / Sophie Greuil, Serge Laget és Pascal Pierozzi ; ill. Jean-Louis Besson [et al.] ; [ford. Módos Péter, Irás Katalin]. - [Budapest] : Elektra Kiadóház, 2000. - 261 p. : ill., színes ; 19 cm. - (Ifjú felfedezők, ISSN 1419-1377)
ISBN 963-9205-65-6 kötött : ár nélkül
796
[AN 805513]
MARC

ANSEL
UTF-81367 /2003.
Hahn, Angelika
Filigrane Faltbänder zur Herbstzeit (magyar)
   Papírfüzérek / Angelika Hahn ; [ford. Gulázsi Aurélia]. - Budapest : Cser K., 2002. - 31 p. : ill., főként színes ; 24 cm + mell. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 2002/52.)
ISBN 963-9445-33-9 fűzött : 598,- Ft
379.826 *** 745.54
[AN 943810]
MARC

ANSEL
UTF-81368 /2003.
Hartel, Traudel
Blumenkarten mit getrockneten Blüten (magyar)
   Üdvözlőkártyák szárított virágokkal / Traudel Hartel ; [ford. Sámoly Emília]. - [Kaposvár] : Holló, [2002]. - 30 p. : ill., színes ; 21 cm + mell. - (Barkácskönyvek, ISSN 1587-799X)
ISBN 963-684-028-8 fűzött : ár nélkül
379.826 *** 769.3 *** 394.26
[AN 942799]
MARC

ANSEL
UTF-81369 /2003.
Hartel, Traudel
Papierschöpfen (magyar)
   Papírmerítés / Traudel Hartel ; [ford. Gulázsi Aurélia]. - Budapest : Cser K., 2002. - 62 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 6. ksz.)
ISBN 963-9445-10-X fűzött : 998,- Ft
379.826 *** 745.54
[AN 944629]
MARC

ANSEL
UTF-81370 /2003.
Hettinger, Gudrun
Window color - Dekorationen (magyar)
   Üvegmatrica-festés a konyhában és a fürdőben / Gudrun Hettinger ; [ford. Kovács Melinda]. - [Kaposvár] : Holló, [2002]. - 30 p. : ill., főként színes ; 21 cm + 2 mell. - (Holló barkácskönyvek,, ISSN 1587-799X)
ISBN 963-684-000-8 fűzött : ár nélkül
379.826 *** 748
[AN 943742]
MARC

ANSEL
UTF-81371 /2003.
Horváth Erzsébet, N.
   Csermák József, a kalapácsvető / N. Horváth Erzsébet. - Tapolca : Stúdió XXI., 2002. - 275, [3] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-202-553-9 fűzött : ár nélkül
Csermák József (1932-2001)
796.433.4(439)(092)Csermák_J.
[AN 944417]
MARC

ANSEL
UTF-81372 /2003.
   Így írunk mi, 1986-2000 : válogatás Babits diákok munkáiból / [szerk. Ádám Anna, Kárpátiné Kovács Edit, Chikány Gergely] ; [közread. a Babits Mihály Gimnázium]. - Budapest : Babits M. Gimn., 2000. - 148 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-00-5234-2 fűzött : ár nélkül
379.825-053.6
[AN 802965]
MARC

ANSEL
UTF-81373 /2003.
Jittenmeier, Karin
Malen auf Transfer-Folie (magyar)
   Textilfestés másolófóliával : pólóra, párnára, táskára... / Karin Jittenmeier ; [ford. Sámoly Emília]. - [Kaposvár] : Holló, [2002]. - 30 p. : ill., főként színes ; 21 cm + mell. - (Holló barkácskönyvek,, ISSN 1587-799X)
ISBN 963-684-027-X fűzött : ár nélkül
379.826 *** 745.52
[AN 943804]
MARC

ANSEL
UTF-81374 /2003.
Jittenmeier, Karin
Servietten-Technik Weihnachtsgeschenke (magyar)
   Karácsonyi ajándékok szalvétatechnikával / Karin Jittenmeier ; [ford. Kovács Melinda]. - [Kaposvár] : Holló, [2002]. - 30 p. : ill., főként színes ; 21 cm + mell. - (Holló barkácskönyvek,, ISSN 1587-799X)
ISBN 963-684-034-2 fűzött : ár nélkül
379.826 *** 398.332.416 *** 645.484.6
[AN 943787]
MARC

ANSEL
UTF-81375 /2003.
Jittenmeier, Karin
Window color - Feste feiern (magyar)
   Ünnepi hangulatok üvegmatricával / Karin Jittenmeier ; [ford. Kovács Melinda]. - [Kaposvár] : Holló, [2002]. - 30, [2] p. : ill., főként színes ; 21 cm + 2 mell. - (Barkácskönyvek, ISSN 1587-799X)
ISBN 963-684-033-4 fűzött : ár nélkül
379.826 *** 748 *** 745.54
[AN 944540]
MARC

ANSEL
UTF-81376 /2003.
Kainz, Theresa
Weihnachtlicher Perlenschmuck (magyar)
   Karácsonyfadíszek gyöngyfűzéssel / Theresa Kainz ; [ford. Kovács Melinda]. - [Kaposvár] : Holló, [2002]. - 30 p. : ill., főként színes ; 21 cm + mell. - (Holló barkácskönyvek,, ISSN 1587-799X)
ISBN 963-684-035-0 fűzött : ár nélkül
379.826 *** 398.332.416 *** 746.5
[AN 943793]
MARC

ANSEL
UTF-81377 /2003.
Kälberer, Günther
Komm, bau mit mir! (magyar)
   Kis építőmester : építsünk együtt! : 50 építési és barkácsötlet gyerekeknek 8 éves kortól / Günther Kälberer ; [ford. Cserny Rudolf]. - Budapest : Cser K., 2002. - 112 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-9445-25-8 kötött : 2498,- Ft
379.826(02.053.2)
[AN 944560]
MARC

ANSEL
UTF-81378 /2003.
Komlósi Sándor
   Sportlövészet pisztollyal / [... László Antal ... művei alapján írta és szerk. Komlósi Sándor]. - [Kál] : [Káli Lövész Sport Klub], [2001]. - 92 p. : ill. ; 24 cm
Közread. a Káli Lövész Sport Klub
ISBN 963-00-5538-4 fűzött : ár nélkül
799.311.2 *** 623.443
[AN 805301]
MARC

ANSEL
UTF-81379 /2003.
Kovács Ibolya
   Karácsonyi díszek egyszerű anyagokból / Kovács Ibolya. - Budapest : Cser K., 2002. - 28, [3] p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 2002/56.)
ISBN 963-9445-39-8 fűzött : 598,- Ft
379.826 *** 745.55 *** 398.332.416
[AN 944595]
MARC

ANSEL
UTF-81380 /2003.
Kunkel, Anette
Kerzen giessen und formen (magyar)
   Gyertyaöntés / Annette Kunkel ; [ford. Varga Edit]. - Budapest : Cser K., 2002. - 31 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 2002/55.)
ISBN 963-9445-35-5 fűzött : 598,- Ft
379.826 *** 665.14
[AN 944638]
MARC

ANSEL
UTF-81381 /2003.
   Magyar sportenciklopédia / [főszerk. Lévai György] ; [szerkbiz. Arday Andor et al.] ; [a fényképeket és az illusztrációkat vál. és szerk. Szabó Lajos] ; [a bibliográfiát összeáll. Csermely Anikó]. - Budapest : Kossuth, [2002]. - 2 db ; 25 cm
796(439):030
[AN 926086]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], L - Z. - cop. 2002. - 631 p., [16] t. : ill., részben színes
ISBN 963-09-4282-8 kötött : ár nélkül
796(439):030
[AN 944724] MARC

ANSEL
UTF-81382 /2003.
Maier, Jutta
Origami : Tiere aus aller Welt (magyar)
   Origami állatkert : mintaív melléklettel / Jutta Maier ; [... fotók Michael Zorn] ; [rajz. Vera Wilde]. - Budapest : Ciceró, cop. 2000. - 32 p. : ill., főként színes ; 20 cm + mell.
Ford. Tirpákné B. Katalin
ISBN 963-539-330-X * fűzött : 790,- Ft (hibás ISBN 963-539-110-2)
379.826 *** 745.54
[AN 803540]
MARC

ANSEL
UTF-81383 /2003.
Matt, Robyn
Kreativ mit Naturpapieren (magyar)
   Díszítés merített és rostpapírral / Robyn Matt ; [ford. Gulázsi Aurélia]. - Budapest : Cser K., 2002. - 31 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 2002/54.)
ISBN 963-9445-37-1 fűzött : 598,- Ft
379.826 *** 745.54
[AN 944635]
MARC

ANSEL
UTF-81384 /2003.
Meran, Philipp
   Vadászemlékek, gondolatok / Merán Fülöp. - [Budapest] : Nimród Alapítvány : Nimród Vadászújság [Szerk.] ; [Pusztazámor] : DNM K., [2002]. - 127 p., [24] t. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 963-9369-19-5 kötött : 2500,- Ft
799.2(0:82-94)
[AN 943721]
MARC

ANSEL
UTF-81385 /2003.
Milner Angéla
   Mézeskalács / Milner Angéla. - Budapest : Cser K., 2002. - 32 p., [4] t. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 2002/59.)
ISBN 963-9445-41-X fűzött : 598,- Ft
379.826 *** 664.667 *** 745.55
[AN 944582]
MARC

ANSEL
UTF-81386 /2003.
Molnár Mária (1953-)
   Képek természetes anyagokból / Molnár Mária. - Budapest : Cser K., 2002. - 31 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 2002/53.)
ISBN 963-9445-22-3 fűzött : 598,- Ft
379.826 *** 745.55
[AN 943815]
MARC

ANSEL
UTF-81387 /2003.
Moras, Ingrid
Window color - Weihnachtsgeschenke (magyar)
   Karácsonyi hangulat üvegmatrica-festékkel / Ingrid Moras ; [ford. Kovács Melinda]. - [Kaposvár] : Holló, [2002]. - 30 p. : ill., színes ; 21 cm + 2 mell. - (Barkácskönyvek, ISSN 1587-799X)
ISBN 963-684-029-6 fűzött : ár nélkül
379.826 *** 398.332.416 *** 748
[AN 942795]
MARC

ANSEL
UTF-81388 /2003.
Rogaczewski-Nogai, Sybille
Adventskalender (magyar)
   Adventi naptárak / Sybille Rogaczewski-Nogai ; [ford. Kiszlinger Henrietta]. - [Kaposvár] : Holló, [2002]. - 30 p. : ill., színes ; 21 cm + 2 mell. - (Barkácskönyvek, ISSN 1587-799X)
ISBN 963-684-031-8 fűzött : ár nélkül
379.826 *** 398.332.414 *** 745.54
[AN 942798]
MARC

ANSEL
UTF-81389 /2003.
Rogaczewski-Nogai, Sybille
Window color - bunte Weihnachtswelt (magyar)
   Színes karácsony üvegmatrica-festékkel / Sybille Rogaczewski-Nogai ; [ford. Kiszlinger Henrietta]. - [Kaposvár] : Holló, [2002]. - 30 p. : ill., színes ; 21 cm + 2 mell. - (Barkácskönyvek, ISSN 1587-799X)
ISBN 963-684-032-6 fűzött : ár nélkül
379.826 *** 398.332.416 *** 748
[AN 942791]
MARC

ANSEL
UTF-81390 /2003.
Seibel, Hiltrud
Salzteig - Ideen für die Weihnachtszeit (magyar)
   Karácsonyi só-liszt figurák / Hiltrud Seibel ; [ford. Gulázsi Aurélia]. - Budapest : Cser K., 2002. - 31 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 2002/57.)
ISBN 963-9445-38-X fűzött : 598,- Ft
379.826 *** 745.55 *** 398.332.416
[AN 944600]
MARC

ANSEL
UTF-81391 /2003.
   Sydney 2000 millenniumi szellemi olimpiai vetélkedő : módszertani kiadvány / [szerk. Hencsei Pál] ; [kész. Bányai János et al.] ; [közread. a] Magyar Olimpiai Akadémia. - Budapest : M. Olimpiai Akad., 2000. - 107 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-00-7056-1 * fűzött : ár nélkül
793.7 *** 796.032
[AN 806369]
MARC

ANSEL
UTF-81392 /2003.
Szabó Béláné
   Csuhébabák / Szabó Béláné. - Budapest : Cser K., 2002. - 31 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 2002/58.)
ISBN 963-9445-36-3 fűzött : 598,- Ft
379.826 *** 745.55
[AN 944591]
MARC

ANSEL
UTF-81393 /2003.
Szentesi Alajos
   A paksi labdarúgás története / Szentesi Alajos ; [kiad. a Paksi Atomerőmű Rt.]. - [Paks] : PA Rt., 2001. - 51 p. : ill. ; 30 cm
Példányszám: 1500
ISBN 963-00-6900-8 * fűzött : ár nélkül
796.332(439-2Paks)(091) *** 061.2(439-2Paks)(091)
[AN 806689]
MARC

ANSEL
UTF-81394 /2003.
   TESZ Tollforgatók Klubja : antológia / [szerk. Köves L. Imre, Némethné Pető Ilona, D. Nagy László] ; [... graf. Faltysné Ujvári Anna]. - Pécs : TESZ, 2001. - 100 p. : ill. ; 21 cm
Borítócím: Cifrázd kis prücsök
ISBN 963-00-6010-8 fűzött : ár nélkül
379.825 *** 894.511-822(439-2Pécs)
[AN 804679]
MARC

ANSEL
UTF-81395 /2003.
Thalheim, Yvonne
Teddybären (magyar)
   Mackócsalád : mérethű szabásmintamelléklettel : hat kedves kis maci / Yvonne Thalheim, Harald Nadolny. - Budapest : Ciceró, [2001]. - 32 p. : ill., főként színes ; 20 cm + mell.
ISBN 963-539-313-X fűzött : ár nélkül
379.826 *** 688.721.2
[AN 803537]
MARC

ANSEL
UTF-81396 /2003.
Tibballs, Geoff
The best party games book ever! (magyar)
   Minden idők legjobb játékai : több mint 500 játék, veszélytelenek és szégyentelenek egyaránt! / [Geoff Tibballs] ; [ford. Keresnyei Klára]. - [Pécs] : Alexandra, [2002]. - 320 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-368-147-2 fűzött : ár nélkül
793/794
[AN 942925]
MARC

ANSEL
UTF-81397 /2003.
Vass Ildikó, H.
   Papírangyalkák és -díszek / H. Vass Ildikó, Horváth Dániel. - Budapest : Cser K., 2002. - 31 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 2002/60.)
ISBN 963-9445-43-6 fűzött : 598,- Ft
379.826 *** 745.54 *** 398.332.416
[AN 944587]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

1398 /2003.
Alföldi Róbert (1967-)
   Festmények és szövegek = Paintings and texts = Peintures et textes / Alföldi Róbert. - Budapest : Hanga K., 2002. - 137 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-202-896-1 fűzött : ár nélkül
75(439)(092)Alföldi_R. *** 894.511-32
[AN 943005]
MARC

ANSEL
UTF-81399 /2003.
   Amator artium : XVII. Országos Képző- és Iparművészeti Tárlat : Eszencia Kiállítás : [2000. 08. 20 - 09. 10. Támaszpont Galéria ..., Vigadó Galéria, Budapest] = Amator artium : the XVIIth Countrywide Exhibition Series of Fine and Applied Arts for Nonprofessionals : Essential Selection and Show / [szerk. ... Lágler Péter]. - Bp. : M. Művel. Int., 2000. - 21, [147] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Amator artium könyvek, ISSN 1587-2521 ; 1.)
Katalógus
ISBN 963-651-433-X fűzött : ár nélkül
73/76(439) *** 061.4(439-2Bp.)"2000"
[AN 806315]
MARC

ANSEL
UTF-81400 /2003.
Banner Zoltán (1932-)
   A művészet törvénye: az újjászületés : művészettörténeti vázlat Békés megyéről / Banner Zoltán. - Békéscsaba : Békés M. Kvt., 2002. - 134 p. : ill. ; 19 cm. - (Művelődéstörténeti kiskönyvtár, ISSN 1588-5615)
Bibliogr.: p. 61-68.
ISBN 963-7141-86-3 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-7141-86-0)
73/76(439.175)(091)
[AN 942808]
MARC

ANSEL
UTF-81401 /2003.
Bodor Anikó (1953-)
Művek (vál.)
   Bodor Anikó. - [Budapest] : [Magánkiad.], [2001]. - [20] p. : ill., színes ; 17x24 cm
Tordai Zádor bevezetőjével. - Katalógus. - Magyar és angol nyelven
ISBN 963-640-815-7 fűzött : ár nélkül
76(439)(092)Bodor_A.
[AN 900283]
MARC

ANSEL
UTF-81402 /2003.
Botond, (1949-)
   Kapu 2000 / Botond ; [szerk. Kurdy-Fehér János]. - Budapest : Novacom, 2000. - [16] p. : ill., főként színes ; 30 cm
Katalógus. - J. A. Tillmann bevezetőjével. - Példányszám: 600
ISBN 963-00-5988-6 * fűzött : ár nélkül
73(439)(092)Botond
[AN 806894]
MARC

ANSEL
UTF-81403 /2003.
Brassaï
Művek (vál.)
   Brassaï : Ludwig Múzeum Budapest - Kortárs Művészeti Múzeum, 2000. december 7 - 2001. január 21. - Budapest : [Ludwig Múz. Budapest - Kortárs Műv. Múz.], 2000. - 64 p. : ill. ; 29 cm
Kiállítási katalógus
ISBN 963-00-5378-0 fűzött : 1500,- Ft
77.04(44)(092)Brassaï *** 061.4(439-2Bp.)"2000/2001"
[AN 806906]
MARC

ANSEL
UTF-81404 /2003.
Campigli, Massimo
Művek (vál.)
   Massimo Campigli opere, 1922-1964 : [Budapest, Museo di belle arti, 6 ottobre - 18 novembre 2000] = Massimo Campligli művei 1922-1964 között : [Budapest, Szépművészeti Múzeum, 2000. október 6 - november 18.] / a cura di Nicoletta Pallini ; [kiad. a Budapesti Olasz Kultúrintézet]. - [Budapest] : Olasz Kultúrint. ; Milano : Mazzotta, cop. 2000. - 118 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Kiállítási katalógus. - Bibliogr.: p. 113-114.
ISBN 963-00-6507-X * fűzött : ár nélkülISBN 88-202-1425-3
75(45)(092)Campigli,_M. *** 061.4(439-2Bp.)"2000"
[AN 804641]
MARC

ANSEL
UTF-81405 /2003.
Copplestone, Trewin
   Paul Cézanne / Trewin Copplestone ; [ford. Bori Erzsébet]. - [Budapes] : Elektra Kiadóház, 2002. - 72 p. : ill., színes ; 31 cm. - (A művészet kincsestára)
ISBN 963-9391-47-6 kötött : 4200,- Ft
Cézanne, Paul
75(44)(092)Cézanne,_P.
[AN 944653]
MARC

ANSEL
UTF-81406 /2003.
Copplestone, Trewin
Pierre-Auguste Renoir (magyar)
   Pierre-Auguste Renoir / Trewin Copplestone ; [ford. Elek Judit Márta]. - [Budapest] : Elektra Kiadóház, 2002. - 72 p. : ill., főként színes ; 31 cm. - (A művészet kincsestára)
ISBN 963-9391-45-X kötött : 4200,- Ft
Renoir, Auguste
75(44)(092)Renoir,_A.
[AN 944662]
MARC

ANSEL
UTF-81407 /2003.
Czóbel Béla (1883-1976)
Művek (vál.)
   Czóbel Béla emlékkiállítás halálának 25. évfordulója alkalmából : Hegyvidéki Kortárs Galéria, Budapest ... / [szöveg Kratochwill Mimi] ; [szerk. Pálfalvy Éva]. - Budapest : Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjt. és Kortárs Galéria, 2001. - [71] p. : ill., főként színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. [13].
ISBN 963-00-7019-7 * fűzött : ár nélkül
75(439)(092)Czóbel_B. *** 061.4(439)
[AN 805892]
MARC

ANSEL
UTF-81408 /2003.
Egri Mária (1940-)
   Báró Mednyánszky László, 1852-1919 : kiállítás: 2001. április 10-28, Polgár Galéria és Aukciósház, ... Budapest / Egri Mária, Polgár Árpád. - Budapest : Polgár Galéria és Aukciósház, 2001. - 72 p. : ill., főként színes ; 28 cm
Borítócím: Öreg Kutya : Mednyánszky László, 1852-1919. - Bibliogr.: p. 69.
ISBN 963-00-6990-3 * kötött : ár nélkül
Mednyánszky László (1852-1919)
75(439)(092)Mednyánszky_L. *** 061.4(439-2Bp.)"2001"
[AN 807311]
MARC

ANSEL
UTF-81409 /2003.
   "Ezredfordulásunk" : a Kapos Art Képző- és Iparművészeti Egyesület jubileumi kiállítássorozata = Turn of our millennium : the series of jubilee exhibition of the Association of Fine- and Applied Arts of Kapos / [szerk. Halmos Klára]. - Kaposvár : Kapos Art Képző- és Iparműv. Egyes., [2001]. - [99] p. : ill., részben színes ; 23 cm
Kiállítási katalógus. - Borítócím: Kapos Art
ISBN 963-00-6566-5 * fűzött : ár nélkül
73/76(439) *** 061.4(439-2Szekszárd)
[AN 804725]
MARC

ANSEL
UTF-81410 /2003.
Fassel L'ousa Ferenc (1915-)
Művek (vál.)
   Fassel L'ousa Ferenc : "Fassel L'ousa Ferencről, akit ismerni kell..." : életmű kiadás. - Budapest : C.A.K.Ó. Stúdió, 2002. - 95 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Feledy Balázs bevezetőjével. - Összefoglalás angol nyelven
Kötött : ár nélkül
75(439)(092)Fassel_L'ousa_F.
[AN 943015]
MARC

ANSEL
UTF-81411 /2003.
Fenyő János (1954-1998)
Művek (vál.)
   Fényképezte Fenyő János / [szerk. Gera Mihály]. - [Budapest] : Interart Stúdió, [2001]. - 109 p. : ill. ; 28 cm
Fotóalbum
ISBN 963-8035-85-4 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-8035-85-6)
77.04(439)(092)Fenyő_J. *** 77.041.7
[AN 806930]
MARC

ANSEL
UTF-81412 /2003.
Gellér Katalin (1946-)
   A Gödöllői Művésztelep, 1901-1920 / a tanulmányt írta Gellér Katalin ; [a fotókat kész. Bertalan Vilmos et al.] ; [kiad. a gödöllői Városi Múzeum]. - Gödöllő : Vár. Múz., 2001. - 36 p. : ill., főként színes ; 30 cm
ISBN 963-00-5816-2 fűzött : ár nélkül
Gödöllői Művésztelep.
73/76(439)"190/191" *** 7.035.93(439) *** 061.28(439-2Gödöllő)
[AN 804800]
MARC

ANSEL
UTF-81413 /2003.
Gera Mihály (1931-)
   Százszorkép : az én fotógalériám / Gera Mihály. - [Budapest] : Interart, [2002]. - 207 p. : ill. ; 28 cm
ISBN 963-8035-94-3 fűzött : 3900,- Ft
77.04(439)"19"
[AN 942835]
MARC

ANSEL
UTF-81414 /2003.
   Götz János / [szerk. ... Bényi Zoltán, Horváth M. Zoltán] ; [kiad. Zalaegerszeg Város Önkormányzata, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottsága]. - Zalaegerszeg : Önkormányzat, 2001. - 25 p. : ill., színes ; 22 cm
Katalógus
ISBN 963-00-7324-2 * fűzött : ár nélkül
Götz János (1941-1971)
73(439)(092)Götz_J. *** 061.4(439-2Zalaegerszeg)
[AN 900395]
MARC

ANSEL
UTF-81415 /2003.
Die grossen Kathedralen, Klöster und Pilgerstätten Europas (magyar)
   Az európai egyházi építészet remekei : katedrálisok, kolostorok, zarándokhelyek / [a kísérőszöveget írta Charlotte Behringer et al.]. - Budapest : Librotrade, 2002. - 544 p. : ill., főként színes ; 33 cm
ISBN 963-9328-58-8 kötött : ár nélkül
726.54(4)(084.12) *** 726.7(4)(084.12) *** 248.153.8(4)(084.12)
[AN 944680]
MARC

ANSEL
UTF-81416 /2003.
Harb József (1929-1995)
Művek (vál.)
   Harb József. - [Budapest] : Mészáros É., [2001]. - [66] p. : ill., részben színes ; 30 cm
Katalógus. - Meszáros Éva előszavával
ISBN 963-640-434-8 fűzött : ár nélkül
75(439)(092)Harb_J. *** 7.025.4
[AN 806987]
MARC

ANSEL
UTF-81417 /2003.
Az iszlám világa (angol)
   The world of islam : the arts of the Islamic world from the early 18 to the end of the 20 century / [the exhibited objects were selected and the catalogue was written by Jehan S. Rajab et al.] ; [org., publ. by Helikon Castle Museum]. - Keszthely : Helikon Castle Mus., 2002. - 160 p. : ill., színes ; 34 cm
Kiállítási katalógus. - Bibliogr.: p. 30.
ISBN 963-202-603-9 kötött : ár nélkül
7.033.3"17/19" *** 061.4(439-2Keszthely)
[AN 943027]
MARC

ANSEL
UTF-81418 /2003.
   Az iszlám világa : az iszlám művészete a 18. század elejétől a 20. század végéig / [az anyagot összeáll. és a kötetet írta Dzsehán Sz. Radzsab et al.] ; [rend., kiad. a ... Helikon Kastélymúzeum Kht.]. - Keszthely : Helikon Kastélymúz., 2002. - 160 p. : ill., színes ; 34 cm
Kiállítási katalógus. - Bibliogr.: p. 30.
ISBN 963-202-560-1 kötött : ár nélkül
7.033.3"17/19" *** 061.4(439-2Keszthely)
[AN 943019]
MARC

ANSEL
UTF-81419 /2003.
Kalopissis, Théodore
Le livre des maisons du monde (magyar)
   A világ házainak könyve / Théodore Kalopissis ; [ford. Zimre Krisztina]. - [Budapest] : Elektra Kiadóház, 2000. - 77 p. : ill., színes ; 19 cm. - (Ifjú felfedezők, ISSN 1419-1377)
ISBN 963-9205-61-3 kötött : 960,- Ft
728
[AN 805518]
MARC

ANSEL
UTF-81420 /2003.
   Kapu 2000 / [fotó Körtvélyesi László]. - Pécs : Fondéria Kft., [2001]. - 95 p. : ill., színes ; 17 cm
Képek és műleírás a pécsi székesegyház Rétfalvi Sándor által alkotott díszkapujáról. - Magyar és angol nyelven
ISBN 963-00-6357-3 * fűzött : ár nélkül
73(439)(092)Rétfalvi_S. *** 726.54(439-2Pécs)
[AN 803543]
MARC

ANSEL
UTF-81421 /2003.
   Kárpit : nemzetközi millenniumi kortárs kiállítás : [Szépművészeti Múzeum, Budapest, 2001. március 16 - 2001. június 4.] = Tapestry : international millennial contemporary exhibition / [a kiállítást rend., a katalógust szerk. András Edit] ; Szépművészeti Múzeum ... és a Kárpitművészek Egyesülete ... közös kiadványa. - Budapest : Szépművészeti Múz. : Kárpitművészek Egyes., cop. 2001. - 174 p. : ill., főként színes ; 30 cm
ISBN 963-7441-77-8 fűzött : ár nélkül
745.52(100)(092) *** 061.4(439-2Bp.)"2001"
[AN 806887]
MARC

ANSEL
UTF-81422 /2003.
   Képgrafika 2000 : a Magyar Képzőművészeti Egyetem Képgrafika Tanszék hallgatóinak kiállítása 1992-2000 : Budapest Galéria Kiállítóháza, Budapest... 2000. 11. 23 - 2000. 12. 31. - [Budapest] : [Budapest Galéria], 2000. - [40] p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-00-4907-4 fűzött : ár nélkül
76(439)"199" *** 061.4(439-2Bp.)"2000"
[AN 806884]
MARC

ANSEL
UTF-81423 /2003.
Kószó József (1944-)
   Európai házak = Häuser in Europa = European houses / Kószó József. - [Budapest] : Zrínyi, [1998]-. - ill., színes ; 29 cm
A 2. kötettől kiad. a Szukits Könyvkiadó
ISBN 963-327-329-3 *
72(4)"19"
[AN 322722]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - cop. 2002. - 195 p.
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9441-38-9)
728(4)"19"
[AN 944062] MARC

ANSEL
UTF-81424 /2003.
Kovalovszky Márta (1939-)
   "Örülök, hogy itt lóghat" : művészeti gyűjtemények Székesfehérvárott = "I'm glad to have it hanging here" : art collections in Székesfehérvár / Kovalovszky Márta, Kovács Péter. - Székesfehérvár : Szt. István Kir. Múz., 2000. - 152 p. : ill., főként színes ; 29 cm. - (A Szent István Király Múzeum közleményei. B. sorozat,, ISSN 1216-7975 ; 50.)
Műjegyz.: p. 143-150. - Bibliogr.: p. 26. - Példányszám: 1000
ISBN 963-9279-09-9 fűzött : ár nélkül
069(439-2Székesfehérvár) *** 73/76(439)
[AN 804252]
MARC

ANSEL
UTF-81425 /2003.
Lévai Nóra (1952-)
   Enchanted threads : Lévai, Sóváradi, Torma : Burlington Art Centre, Canada, 2000. October - November. - [S.l.] : [Magánkiad.], [2001]. - [24] p. : ill., színes ; 21x25 cm
Feuer Gábor bevezetőjével. - Kiállítási katalógus. - Magyar és angol nyelven
ISBN 963-440-157-0 * fűzött : ár nélkül
73/76(439)(092)Lévai_N. *** 73/76(439)(092)Sóváradi_V. *** 73/76(71)(=945.11)(092)Torma_A. *** 061.4(71-2Burlington)
[AN 900274]
MARC

ANSEL
UTF-81426 /2003.
Lipp Mónika
   Művészet a XVIII. századi Óbudán : Szent Ivó oltárképének tükrében / Lipp Mónika. - Budapest : Kulturkontakt, 2002. - 92 p., [12] t. : ill., részben színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 88-92. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-204-403-7 fűzött : ár nélkül
726.54(439-2Bp.III.) *** 7(439-2Bp.III.)"17" *** 75.046.3 *** 246
[AN 944475]
MARC

ANSEL
UTF-81427 /2003.
Lugossy Mária (1950-)
Művek (vál.)
   Lugossy Mária : [2000. február 11 - március 12., Dorottya Galéria Budapest] / [kiad. a Műcsarnok]. - [Budapest] : Műcsarnok, [2001]. - [32] p. : ill., színes ; 30 cm
Kiállítási katalógus. - Magyar és angol nyelven
ISBN 963-9115-52-5 fűzött : 800,- Ft
73(439)(092)Lugossy_M. *** 061.4(439-2Bp.)"2000"
[AN 806901]
MARC

ANSEL
UTF-81428 /2003.
   Magyar képzőművészet az ezredfordulón : a Raiffeisen Gyűjtemény = Hungarian fine arts et the turn of the millennium : the Raiffeisen Collection / [... vál. Gondáné Fischer Zsófia et al.] ; [a bevezetőt és az egyes alkotókról szóló tanulmányokat írta Hajdu István]. - Budapest : Athenaeum 2000, 2002. - 183 p. : ill., színes ; 32 cm
Gerinccím: A Raiffeisen Gyűjtemény
ISBN 963-9471-13-5 kötött : ár nélkül
73/76(439)(092)"199/200" *** 069.017(439)Raiffeisen-gyűjtemény
[AN 944103]
MARC

ANSEL
UTF-81429 /2003.
Mezősiné Kozák Éva
   Vértesszentkereszt, apátság / [M. Kozák Éva, Sedlmayr János]. - [Budapest] : TKM Egyes., 2000. - 24 p. : ill., részben színes ; 17 cm. - (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, ISSN 0139-245X ; 666.)
Példányszám: 3000. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-554-406-5 fűzött : ár nélkül
726.7(439-2Vértesszentkereszt)
[AN 804406]
MARC

ANSEL
UTF-81430 /2003.
   Misztikum 2001 : kortárs képzőművészeti kiállítás : Vigadó Galéria / Balás Eszter et al. - [Budapest] : Godot Kht., [2001]. - 46 p. : ill., színes ; 15x19 cm
Katalógus. - A bev. és a képaláírások angol nyelven is. - Példányszám: 750
ISBN 963-00-5680-1 fűzött : ár nélkül
73/76(439)"199/200" *** 061.4(439-2Bp.)"2001"
[AN 806770]
MARC

ANSEL
UTF-81431 /2003.
El mundo del arte (magyar)
   A művészet világa : vizuális művészetek. - Budapest : M. Kvklub, 2002. - 384 p. : ill., színes ; 30 cm
Ford. Mester Yvonne et al.
ISBN 963-547-740-6 kötött : ár nélkül
7(100)(091)
[AN 944741]
MARC

ANSEL
UTF-81432 /2003.
   Múzeum az iskolában konferencia anyaga / [szerk. Hársas Éva] ; [a köt. szerzői Angyal Erzsébet et al.] ; kiad. a Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium és a Magyar Környezeti Nevelési Egyesület. - Budapest : Bárdos L. Ált. Isk. és Gimn. : M. Környezeti Nevelési Egyes., 2000. - 76 p. ; 23 cm
ISBN 963-00-6398-0 fűzött : ár nélkül
069.016 *** 371.233.4 *** 061.3(439-2Bp.)"2000"
[AN 806387]
MARC

ANSEL
UTF-81433 /2003.
   Muzsnay, 1983-2000. - Budapest : [Magánkiad.], 2001. - 44 p. : ill., színes ; 30 cm
Majoros Valéria tanulmányával. - Katalógus. - Magyar és angol nyelven
ISBN 963-440-362-X * fűzött : ár nélkül
Muzsnay Ákos (1945-)
73/76(439)(092)Muzsnay_Á.
[AN 806886]
MARC

ANSEL
UTF-81434 /2003.
   Nemzetközi vasszobor-öntő alkotótábor = Cast iron workshop / [a katalógust ... szerk. Kádár Tibor és Borbás János]. - Veszprém : Viza Kft., 2000. - 52, [7] p. : ill., részben színes ; 27 cm
Borítócím: Vasszobor-öntő tábor
ISBN 963-00-6649-1 * fűzött : ár nélkül
73(100)"199" *** 73.023.3 *** 061.28(439-2Veszprém)
[AN 807312]
MARC

ANSEL
UTF-81435 /2003.
Néret, Gilles
Auguste Rodin (magyar)
   Auguste Rodin szobrai és rajzai / Gilles Néret ; [... ford. Leyrer Ginda]. - Budapest : Vince ; Köln : Taschen, 2002. - 92, [4] p. : ill., részben színes ; 23 cm
Fűzött : ár nélkül
ISBN 3-8228-1753-8
Rodin, Auguste
73(44)(092)Rodin,_A.
[AN 944000]
MARC

ANSEL
UTF-81436 /2003.
   Az Ország Háza : Buda-pesti országháza-tervek, 1784-1884 : kiállítás a Szépművészeti Múzeumban a Magyar Országgyűlés, a Magyar Országos Levéltár és a Szépművészeti Múzeum rendezésében 2000. augusztus 18-tól december 31-ig = The House of the Nation : parliament plans for Buda-Pest, 1784-1884 / [szerk. ... Gábor Eszter, Verő Mária] ; [szerzők ... Bibó István et al.] ; [a fotókat kész. ... Brázai Béla et al.] ; [a műveket vál. és a kiállítást rend. ... Gábor Eszter] ; [a rendező mtársa ... Papp Szilárd]. - Budapest : Szépműv. Múz., 2000. - 435 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7441-73-5 fűzött : ár nélkül
725.11.011(439-2Bp.)(091) *** 061.4(439-2Bp.)"2000"
[AN 807570]
MARC

ANSEL
UTF-81437 /2003.
Országos Grafikai Biennále (20.) (2000) (Miskolc)
   XX. Országos Grafikai Biennále, Miskolc : Miskolci Galéria, 2000. május 27 - augusztus 13. = 20th National Biennial Exhibition of Graphic Art, Miskolc : Miskolc Gallery 27 May - 13 August 2000 / [rend. ... Dévényi István et al.] ; [a katalógust szerk. ... Dobrik István, Szoboszlai Lilla]. - [Miskolc] : [MG], 2000. - 381 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Miskolci Galéria könyvek, ISSN 1219-0594 ; 20.)
Példányszám: 1000
ISBN 963-00-3038-1 kötött : ár nélkülISBN 963-00-6449-9 * fűzött : ár nélkül
76(439)"199" *** 061.4(439-2Miskolc)
[AN 804462]
MARC

ANSEL
UTF-81438 /2003.
Országos Középiskolai Fotókiállítás (34.) (2001) (Pécs)
   34. Országos Középiskolai Fotókiállítás : 508. sz. Kertvárosi Szakképző Iskola, Pécs ... / [... rend. és szerv. Regős István]. - Pécs : [508. sz. Kertvárosi Szakképző Isk.], 2001. - 15 p. : ill. ; 25 cm
Katalógus
ISBN 963-00-6651-3 * fűzött : ár nélkül
77.04(439) *** 371.385 *** 061.4(439-2Pécs)
[AN 807313]
MARC

ANSEL
UTF-81439 /2003.
   Paradisum plantavit : bencés monostorok a középkori Magyarországon : kiállítás a Pannonhalmi Bencés Főapátságban 2001. március 21-től november 11-ig = Benedictine monasteries in medieval Hungary : exhibition at the Benedictine Archabbey of Pannonhalma 21 March - 11 November 2001 / [szerk., rend. Takács Imre] ; [a katalógustételek szerzői Cséfalvay Pál et al.] ; [rajzok Koppány Tibor et al.] ; [fotók Mudrák Attila et al.]. - Pannonhalma : Pannonhalmi Bencés Főapátság, 2001. - 752 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 719-743.
ISBN 963-9053-48-1 kötött : ár nélkül
726.7(439)"10/15" *** 73/76.046.3(439)"10/15" *** 271.1(439) *** 061.4(439-2Pannonhalma)
[AN 804729]
MARC

ANSEL
UTF-81440 /2003.
   Pasarét és környéke : építészeti séták = Pasarét and its surroundings : architectural walks / [szerk. Vargha Mihály]. - [Budapest] : Arturia, 2000. - 68 p. : ill. ; 21 cm + térk.
ISBN 963-00-4387-4 fűzött : ár nélkül
Budapest. II. kerület
72(439-2Bp.Pasarét)"193/194"
[AN 806945]
MARC

ANSEL
UTF-81441 /2003.
   Római akvarellek : Triznya Mátyás, 1922-1991 = Acquerelli romani : Mátyás Triznya, 1922-1991 / [szerk. Hafner Zoltán] ; [ford. Hámori Judit]. - Budapest : Kortárs, 2002. - 67, [34] p. : ill., színes ; 16x23 cm
ISBN 963-9297-46-1 fűzött : 2800,- Ft
Triznya Mátyás (1922-1991)
75(45)(=945.11)(092)Triznya_M. *** 75.021.322 *** 75.047 *** 908.45-2Roma(084.1)
[AN 944679]
MARC

ANSEL
UTF-81442 /2003.
Salgótarjáni Tavaszi Tárlat (26.) (2001)
   26. Salgótarjáni Tavaszi Tárlat : Nógrádi Történeti Múzeum, 2001. április 28 - szeptember 1. / [a kiállítást rend. Kelemenné Peák Ildikó] ; [a katalógust összeáll. Bagyinszky Istvánné]. - [Salgótarján] : [Nógrád M. Múz. Ig.], [2001]. - [36] p. : ill., főként színes ; 23 cm
ISSN 0230-1970 = Salgótarjáni Tavaszi Tárlat. - Közread. a Nógrád Megyei Múzeumok Igazgatósága
ISBN 963-7224-66-1 fűzött : ár nélkül
73/76(439)"199" *** 061.4(439-2Salgótarján)
[AN 900473]
MARC

ANSEL
UTF-81443 /2003.
Sárközy Péter (1945-)
   "Roma est patria omnium fuitque" : Lászai János erdélyi főesperes síremléke a római Santo Stefano Rotondo templomban / Sárközy Péter. - Budapest : Szt. István Társ., 2001. - 63 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás olasz, angol és román nyelven
ISBN 963-361-198-9 fűzött : ár nélkül
726.54(45-2Roma) *** 726.825(45-2Roma) *** 282(439)(092)Lászai_J.
[AN 804916]
MARC

ANSEL
UTF-81444 /2003.
Schima Bandi (1882-1959)
Művek (vál.)
   Schima Bandi iparművész / vál., szerk. és a bevezetőt írta Rádai János ; fényképezte Szabó Béla. - Győr : Interservice Kft., 2002. - 68 p. : ill., színes ; 29 cm
A bev. angol és német nyelven is
ISBN 963-204-234-4 kötött : ár nélkül
Schima Bandi (1882-1959)
739(439)(092)Schima_B.
[AN 942971]
MARC

ANSEL
UTF-81445 /2003.
Szacsva y Pál (1967-)
   Fényképek = Photographs / Szacsva y Pál ; tanulmányok ... Aknai Katalin, Christoph Tannert, Petrányi Zsolt. - Budapest : [Magánkiad.], 2000. - [25] p. : ill., színes ; 21x30 cm
Katalógus. - Magyar, angol és német nyelven. - Bibliogr.: p. [24]. - Példányszám: 1000
ISBN 963-640-829-7 fűzött : ár nélkül
77.04(498)(=945.11)(092)Szacsva_y_P.
[AN 806911]
MARC

ANSEL
UTF-81446 /2003.
Szalay Emőke, P. (1944-)
   Debreceni ötvösség / P. Szalay Emőke. - Debrecen : Ethnica, 2001. - 189 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 107-111.
ISBN 963-472-518-X fűzött : könyvkeresk. forgalomba nem kerül
739(439-2Debrecen)(091)
[AN 807725]
MARC

ANSEL
UTF-81447 /2003.
Székely Bertalan (1835-1910)
Művek (vál.)
   Székely / a bev. tanulmányt írta és a képeket vál. Szíj Béla. - [Budapest] : Corvina, 2002. - 39 p., [80] t. : ill., színes ; 33 cm
A tanulmány angol, német és francia nyelven is. - Bibliogr.: p. 10.
ISBN 963-13-3873-8 kötött : 6600,- Ft
75(439)(092)Székely_B.
[AN 943031]
MARC

ANSEL
UTF-81448 /2003.
Székely Ferenc
   A sport történelmének temploma : a Heves megyei Sportmúzeum útikalauza = The temple of sports history : introducing the Sports Museum of Heves County = Der Tempel der Sporthistorie : Vorstellung des Sportmuseums des Komitates Heves / Székely Ferenc ; [fel. kiadó ... Heves megyei Úszó és Vízilabda Szövetség Alapítványa, ... Heves megyei Sportmúzeum]. - Eger : Heves M. Úszó és Vízilabda Szövets. Alapítványa : Heves M. Sportmúz., 2001. - 64 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Példányszám: 2000
ISBN 963-00-7046-4 * fűzött : ár nélkül
Heves Megyei Sportmúzeum (Eger)
069(439-2Eger)(036)(084.12) *** 796
[AN 806648]
MARC

ANSEL
UTF-81449 /2003.
Tesori egizi nella collezione del Museo Egizio del Cairo
   Egyiptom kincsei : a kairói Egyiptomi Múzeum gyűjteményéből / [főszerk. Francesco Tiradritti] ; [fényképezte Araldo de Luca] ; [a m. kiadást szerk. Székely András] ; [ford. Varga Edith]. - Budapest : Officina '96, [2001]. - 416 p. : ill., főként színes ; 35 cm
Bibliogr.: p. 413-416.
ISBN 963-9026-39-5 kötött : ár nélkül
Matḥaf al-Miṣrī (al-Qhira)
069(620-2al-Qhira)(036) *** 73(32) *** 7.032.2
[AN 804799]
MARC

ANSEL
UTF-81450 /2003.
Turai Hedvig (1955-)
   Anna Margit = Margit Anna / Turai Hedvig ; [a fényképeket kész. Bakos Zoltán et al.] ; [... ford. Nicholas Bodoczky]. - Budapest : Szemimpex, [2002]. - 265 p. : ill., főként színes ; 23 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9225-06-1 kötött : ár nélkül
Anna Margit (1913-1991)
75(439)(092)Anna_M.
[AN 943723]
MARC

ANSEL
UTF-81451 /2003.
Urbán Tibor (1960-)
   Innen ezentúl bábuzás, meg egyebek = De aici de acum încolo marionete şi altceva / Urbán Tibor. - Miskolc : MicroPress, 2001. - [53] p. : ill. ; 22x24 cm
ISBN 963-00-5546-5 fűzött : ár nélkül
73/76(439)(092)Urbán_T. *** 061.4(439-2Sárospatak) *** 061.4(498-2Kolozsvár)
[AN 804063]
MARC

ANSEL
UTF-81452 /2003.
Wolsky András (1969-)
   Munkák, 1995-2000 = Arbeiten = Works / Wolsky András ; [szöveg ... Beke László, Maurer Dóra]. - Budapest : Wolsky A., 2000. - 50 p. : ill., részben színes ; 15x21 cm
Katalógus. - Példányszám: 1000
ISBN 963-440-138-4 * fűzött : ár nélkül
75(439)(092)Wolsky_A.
[AN 803558]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

1453 /2003.
Demény-Dittel Lajos (1949-)
   Ki kicsoda Hatvan város zenei életében? / Demény-Dittel Lajos. - Hatvan : [Magánkiad.], 2001. - 27 fol. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: fol. 15-18.
ISBN 963-440-304-2 * fűzött : ár nélkül
78(439-2Hatvan)(083.86)
[AN 805569]
MARC

ANSEL
UTF-81454 /2003.
Kodály Zoltán (1882-1967)
   Legyen a zene mindenkié : 120 idézet írásaiból és beszédeiből = Music should belong to everyone : 120 quotations from his writings and speeches / Kodály Zoltán ; [comp. by Ildikó Herboly Kocsár] ; [... transl. by Márta Vandulek ...] ; [közread. a] Nemzetközi Kodály Társaság. - Budapest : IKS, 2002. - 83 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-204-500-9 fűzött : ár nélkül
78(0:82-84) *** 894.511-84.02=20
[AN 944426]
MARC

ANSEL
UTF-81455 /2003.
Miklós Tibor (1947-)
   Musical! : egy műfaj és egy szerelem története / Miklós Tibor. - [Budapest] : Novella, cop. 2002. - 589 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 588-589.
ISBN 963-9442-04-6 kötött : 5500,- Ft
782.8:030
[AN 944510]
MARC

ANSEL
UTF-81456 /2003.
Play me a song! (magyar)
   Kedvenc dalaim : 12 könnyen elzongorázható dalocska. - Pécs : Alexandra, [2001]. - Lapozó (22 p.) : ill., színes ; 26 cm
A borítófedélhez erősített játékhangszerrel
ISBN 963-367-834-X kötött : ár nélkül
784.67(02.053.2) *** 087.5
[AN 806617]
MARC

ANSEL
UTF-81457 /2003.
Schiffer Adolf (1873-1950)
   A gordonkajáték metodikája / Schiffer Adolf ; [a bevezetőt írta Starker János] ; [... szerk. Pásztor Ákos]. - Budapest : Athenaeum 2000, cop. 2001. - 95 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9261-55-6 fűzött : ár nélkül
781.68 *** 787.3
[AN 806964]
MARC

ANSEL
UTF-81458 /2003.
Szakály Ágnes (1951-)
   A cimbalom szerepe a XX. sz.-i magyar és európai zenében avagy Amit e hangszerről tudni illik a XXI. sz.-ban / Szakály Ágnes. - [Budapest] : [Magánkiad.], [2001]. - 35 p. ; 21 cm
ISBN 963-440-210-0 * fűzött : ár nélkül
787.8(439)"19" *** 787.8(4)"19"
[AN 803512]
MARC

ANSEL
UTF-81459 /2003.
   Takács Jenő 100 éves / [... A Dunánál szerkesztőségének műhelyében kész.]. - Budapest : A Dunánál Szerk., 2002. - 117 p. : ill. ; 28 cm
Műjegyzék: p. 67-81.
Fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
Takács Jenő (1902-)
78.071.1(436)(=945.11)(092)Takács_J. *** 781.97Takács_J.
[AN 943748]
MARC

ANSEL
UTF-81460 /2003.
Tóth Tamás Béla (1956-)
   Csodálatos utazás : könyv Radics Béláról / Tóth Tamás Béla, Zoltán János. - [Budapest] : Zoltán és Tsa : East Europe, 2002. - 367 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-202-905-4 fűzött : ár nélkül
Radics Béla (1946-1982)
78.067.26.036.7(439)(092)Radics_B.
[AN 942975]
MARC

ANSEL
UTF-81461 /2003.
Vázsonyi Bálint
   Dohnányi Ernő / Vázsonyi Bálint. - 2. átd. kiad. - Budapest : Nap, 2002. - 379 p. : ill. ; 20 cm. - (Álarcok, ISSN 1217-534X)
ISBN 963-9402-22-2 fűzött : 2200,- FtISBN 963-9402-24-9 velúr : 4500,- Ft
Dohnányi Ernő (1877-1960)
78.071.1(439)(092)Dohnányi_E. *** 786.2.071.2(439)(092)DohnányiE.
[AN 942829]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

1462 /2003.
Dienes Valéria (1879-1978)
   A plasztika profil tagozata / Dienes Valéria ; Fenyves Márk illusztrációival. - Budapest : Orkesztika Alapítvány, 2000. - 97 p. : ill. ; 21 cm. - (Mozdulatművészeti sorozat, ISSN 1586-4537). (Duncan - Dienes füzetek, ISSN 1586-4545 ; 1.)
ISBN 963-00-3883-8 fűzött : ár nélkül
792.87 *** 793.327
[AN 803651]
MARC

ANSEL
UTF-81463 /2003.
Gál Zsuzsanna
   Fejezetek a Békés megyei színjátszás történetéből / Gál Zsuzsanna. - Békéscsaba : Békés M. Kvt., 2002. - 90 p. : ill. ; 19 cm. - (Művelődéstörténeti kiskönyvtár, ISSN 1588-5615)
Bibliogr.: p. 87-88.
ISBN 963-7141-87-1 fűzött : ár nélkül
792(439.175)(091)
[AN 942804]
MARC

ANSEL
UTF-81464 /2003.
Kiss Gabriella
   (Ön)kritikus állapot : az előadáselemzés szemiotikai módszerének vizsgálata / Kiss Gabriella. - Budapest : Orpheusz ; Veszprém : VE K., 2001. - 257 p. ; 21 cm. - (Theatron könyvek, ISSN 1586-8516 ; 2.)
Bibliogr.: p. 227-256.
ISBN 963-9101-97-4 fűzött : ár nélkül
792.01
[AN 900672]
MARC

ANSEL
UTF-81465 /2003.
Koltai Tamás (1942-)
   A láthatatlan színház / Koltai Tamás. - [Budapest] : BIP, 2001. - 295 p. ; 20 cm
ISBN 963-86159-0-7 fűzött : 1480,- Ft
792(439)"199" *** 792.01
[AN 900407]
MARC

ANSEL
UTF-81466 /2003.
Liska Dénes (1927-)
   Zárt ajtók mögött : a Bajor-rejtély / Liska Dénes. - [Budapest] : Kaloprint : Vagy, cop. 2001. - 186 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-00-5713-1 kötött : ár nélkül
Bajor Gizi (1893-1951)
792.028(439)(092)Bajor_G.
[AN 802151]
MARC

ANSEL
UTF-81467 /2003.
Lukács Imre, Sz. (1934-)
   A halál színpadán : beszélgetés vitéz Szilágyi Lajossal / Sz. Lukács Imre ; [közread. a] NAP Alapítvány. - [Dunaharaszti] : NAP Alapítvány, 2002. - 116 p. ; 20 cm
ISBN 963-86307-5-2 fűzött : 1255,- Ft
792.028(439)(092)Szilágyi_L.(047.53)
[AN 944745]
MARC

ANSEL
UTF-81468 /2003.
   A Pécsi Balett negyven éve / [szerk. Péter Anna]. - [Pécs] : [Pécsi Nemz. Színház], [2001]. - 62, [4] p. : ill. ; 21x21 cm
Közread. a Pécsi Nemzeti Színház
ISBN 963-00-7422-2 * fűzött : 475,- Ft
Pécsi Balett.
792.82(439)Pécsi_Balett
[AN 808371]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

1469 /2003.
   Angol - magyar szótár ; Magyar - angol szótár. - Nyíregyháza : Black & White, cop. 2000. - 292 p. ; 15 cm
Angol - magyar, magyar - angol kisszótár (borító- és gerinccím)
ISBN 963-9260-93-2 fűzött : 990,- Ft
801.323=20=945.11 *** 801.323=945.11=20
[AN 807142]
MARC

ANSEL
UTF-81470 /2003.
Büttner, Peter
   Magyar - német társalgás / Peter Büttner. - Székesfehérvár : Lexika, 2001. - 156, [3] p. ; 20 cm
ISBN 963-9092-99-1 fűzött : 728,- Ft
803.0(078)=945.11
[AN 900716]
MARC

ANSEL
UTF-81471 /2003.
Horváth Miklós
   Tematikus tesztek : angol középfok : feladatok a középfokú nyelvvizsgára készülőknek / Horváth Miklós. - Székesfehérvár : Lexika, [2002]. - 255 p. ; 20 cm. - (Irány a nyelvvizsga, ISSN 1589-0155)
ISBN 963-9357-17-0 fűzött : 1064,- Ft
802.0(079.1)=945.11
[AN 943895]
MARC

ANSEL
UTF-81472 /2003.
   Igei vonzatszerkezet a magyarban / szerk. Kenesei István. - Budapest : Osiris, 2000. - 393 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-379-969-4 fűzött : 1480,- Ft
809.451.1-561.834
[AN 806843]
MARC

ANSEL
UTF-81473 /2003.
Károly Krisztina
   Angol szókincskönyv : érettségihez és középfokú nyelvvizsgához / Károly Krisztina, Szentesi Tímea. - [Budapest] : Corvina, 2002. - 154 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-13-5215-3 fűzött : 1550,- Ft
802.0(079.1)=945.11 *** 801.323=20=945.11(079.1)
[AN 944681]
MARC

ANSEL
UTF-81474 /2003.
Kertész Judit
   Spanyol nyelvi tesztek / Kertész Judit. - [Budapest] : Anno, 2002. - 132 p. ; 20 cm
ISBN 963-375-239-6 fűzött : ár nélkül
806.0(079.1)=945.11
[AN 944479]
MARC

ANSEL
UTF-81475 /2003.
Kiss Lajos (1922-)
   Az új európai víznévkutatás / Kiss Lajos. - [Budapest] : MTA, 2000. - 21 p. ; 24 cm. - (Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián, ISSN 1419-8959)
Bibliogr.: p. 21.
ISBN 963-508-180-4 fűzött : ár nélkül
801.311.5(4)
[AN 805079]
MARC

ANSEL
UTF-81476 /2003.
   Magyar - török szótár = Macarca - türkçe sözlük / Benderli Gün [et al.] ; [főszerk. Kakuk Zsuzsa]. - Budapest : Nemz. Tankönyvk., 2002. - XIX, 919 p. ; 25 cm
ISBN 963-19-2519-6 kötött : ár nélkül
801.323=945.11=943.5
[AN 943844]
MARC

ANSEL
UTF-81477 /2003.
   A magyar helyesírás szabályai / [szerk. Cziffra Istvánné, Nagy Emília, Szöllősi Zsuzsanna]. - Kisújszállás : Szalay, [2002]. - 335 p. ; 20 cm
ISBN 963-9450-53-7 fűzött : ár nélkül
809.451.1-1
[AN 942800]
MARC

ANSEL
UTF-81478 /2003.
   A magyar morfológia pszicholingvisztikája / szerk. Pléh Csaba és Lukács Ágnes. - Budapest : BIP : Osiris, 2001. - 166 p. : ill. ; 20 cm. - (Osiris könyvtár. Pszichológia,, ISSN 1219-7718)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-379-741-1 fűzött : 1500,- Ft
800.1 *** 159.9 *** 809.451.1-5
[AN 900696]
MARC

ANSEL
UTF-81479 /2003.
Olaszy Kamilla
   Lösungsschlüssel, Transkription der HV-Texte, Wörterverzeichnis zum Lehrwerk Neue Wirtschaftsthemen, Lehrbuch für die Mittel- und Oberstufe / Olaszy Kamilla, Pákozdiné Gonda Irén. - Budapest : Holnap, 2002. - 127 p. : ill. ; 24 cm. - (Gazdasági nyelvvizsgakönyvek)
ISBN 963-346-546-X fűzött : ár nélkül
803.0(072) *** 372.880.30(072) *** 33
[AN 944573]
MARC

ANSEL
UTF-81480 /2003.
Olaszy Kamilla
   Tagespensum Deutsch / Olaszy Kamilla, Loós Monika ; [a rajzokat Szalay Ildikó kész.]. - Budapest : Holnap, 2002-. - 24 cm. - (Nyelvvizsga-könyvek, ISSN 0865-9508)
803.0=945.11(078)
[AN 943163]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], Herbst, Winter. - 2002. - 244 p. : ill.
Fűzött : ár nélkül
803.0=945.11(078)
[AN 943165] MARC

ANSEL
UTF-81481 /2003.
Pléh Csaba (1945-)
   A relativizmus kérdései és a mai pszicholingvisztika / Pléh Csaba. - [Budapest] : MTA, 2000. - 26 p. ; 24 cm. - (Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián, ISSN 1419-8959)
Bibliogr.: p. 23-26.
ISBN 963-508-188-X fűzött : ár nélkül
800.1 *** 159.9
[AN 805095]
MARC

ANSEL
UTF-81482 /2003.
Sólyom Andrea
   Német írásbeli : feladatok a középfokú nyelvvizsgákra készülőknek / Sólyom Andrea. - Székesfehérvár : Lexika, cop. 2002. - 207 p. ; 20 cm. - (Irány a nyelvvizsga, ISSN 1589-0155)
ISBN 963-9357-16-2 fűzött : 980,- Ft
803.0(079.1)=945.11
[AN 943899]
MARC

ANSEL
UTF-81483 /2003.
Subosits István (1929-)
   "Szép szónak nem szegik szárnyát" : a helyes beszéd / Subosits István. - Budapest : Logopédia K., 2002. - 175 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 175.
ISBN 963-86203-5-8 fűzött : ár nélkül
809.451.1-06(075.8) *** 82.085(075.8)
[AN 942803]
MARC

ANSEL
UTF-81484 /2003.
Szathmári István (1925-)
   A magyar irodalmi nyelv és stílus kérdései / Szathmári István. - Székesfehérvár : Kodolányi Főisk., 2001. - 104 p. ; 21 cm. - (Kodolányi füzetek, ISSN 1419-5836 ; 9.)
Bibliogr.: p. 94-104.
ISBN 963-00-5595-3 fűzött : ár nélkül
809.451.1-085.3 *** 894.511.08
[AN 806620]
MARC

ANSEL
UTF-81485 /2003.
Szépe György (1931-)
   Nyelvpolitika: múlt és jövő / Szépe György. - Pécs : Iskolakultúra [Szerk.], 2001. - 225 p. ; 20 cm. - (Iskolakultúra, ISSN 1586-202X ; 7.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-00-6261-5 fűzött : 2000,- Ft
800.7 *** 316.7 *** 809.451.1
[AN 806178]
MARC

ANSEL
UTF-81486 /2003.
Takács Erika
   Angol - amerikai szlengszótár / Takács Erika. - Budapest : Könyvmíves Kvk., cop. 2002. - 398 p. ; 23 cm
ISBN 963-9262-91-9 kötött : ár nélkül
802.0-086.2-3 *** 802.0(73)-086.2-3 *** 801.323=20=945.11 *** 801.323=20(73)=945.11
[AN 944461]
MARC

ANSEL
UTF-81487 /2003.
   Der Text als Begegnungsfeld zwischen Literaturwissenschaft und Linguistik : zehn Jahre Germanistik in Szombathely im europäischen Zusammenhang : Jubiläumskonferenz, 29-30 October 1999 / hrsg. von Lajos Szalai. - Szombathely : BDTF, 2000. - 319 p. : ill. ; 24 cm. - (Acta Germanistica Savariensia, ISSN 1216-9757 ; 4.)
Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-9290-15-7 fűzött : ár nélkül
803.0 *** 830(091) *** 061.3(439-2Szombathely)
[AN 806242]
MARC

ANSEL
UTF-81488 /2003.
Törkenczy Miklós
   Practical Hungarian grammar / Miklós Törkenczy. - Budapest : Corvina, cop. 2002. - 184 p. ; 24 cm
ISBN 963-13-5131-9 fűzött : ár nélkül
809.451.1-5(078)=20
[AN 943170]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

1489 /2003.
Goldman, William
Wich lie did I tell? (magyar)
   Mit is hazudtam? : egy hollywoodi filmíró tapasztalatai / William Goldman ; [ford. és a magyarázó lábjegyzeteket írta Upor László]. - Budapest : Európa, 2002. - 555 p. ; 24 cm
ISBN 963-07-7241-8 kötött : 2600,- Ft
Goldman, William
820(73)(092)Goldman,_W. *** 791.43.071(73)(092)Goldman,_W.
[AN 942952]
MARC

ANSEL
UTF-81490 /2003.
Schein Gábor (1969-)
   Hosszú menet a küszöbön : esszék a német irodalom tárgyköreiből / Schein Gábor. - Budapest : Korona, 2001. - 164 p. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9191-67-1 fűzött : ár nélkül
82.07 *** 82.01(430) *** 830(091)
[AN 806313]
MARC

ANSEL
UTF-81491 /2003.
   Scritti in onore di Nándor Benedek / [ed. József Pál] ; [red. Mária Farkas, Andrea Kollár] ; [graf. Mária Titi]. - Szeged : JATEPress, 2001. - 202 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 9-10. és a jegyzetekben. - Példányszám: 150
ISBN 963-482-512-5 fűzött : ár nélkül
850(091) *** 805.0
[AN 805305]
MARC

ANSEL
UTF-81492 /2003.
Szilárd Léna (1933-)
   Andrej Belij és az orosz szimbolista regény poétikája / Szilárd Léna ; [szerk., jegyzetekkel és bibliográfiával ell. Szántó Gábor András] ; [szöveggond. Nagy Gábor]. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2002. - 207 p. ; 20 cm
Felsőoktatási segédtankönyv. - Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9373-15-X fűzött : 1500,- Ft
Belyj, Andrej
882(092)Belyj,_A.(075.8) *** 882(091)"18/19"
[AN 944428]
MARC

ANSEL
UTF-81493 /2003.
Vuillemin, Alain
Le dictateur ou Le dieu truqué dans les romans français et anglais de 1918 à 1984 (magyar)
   A diktátor avagy A megjátszott isten a francia és az angol regényben, 1918-1984 / Alain Vuillemin ; Pierre Brunel előszavával ; [ford. Vaszócsik Christa]. - Budapest : Palamart, 2000. - 351 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 329-350.
ISBN 963-86146-0-9 fűzött : 1760,- Ft
820(091)-31"19" *** 840(091)-31"19" *** 321.6.01
[AN 803999]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

1494 /2003.
   Áprily Lajos és a Baár-Madas. - Budapest : [Baár-Madas Ref. Gimn.], 2000. - 55, [16] p. ; 24 cm. - (Millenniumi füzetek, ISSN 1587-1010)
ISBN 963-00-3397-6 fűzött : ár nélkül
Áprily Lajos (1887-1967)
Baár-Madas Református Gimnázium (Budapest)
894.511(092)Áprily_L. *** 373.54(439-2Bp.)
[AN 900210]
MARC

ANSEL
UTF-81495 /2003.
Csibra István (1937-)
   Kritikai futamok / Csibra István. - [Budapest] : Kávé K., 2000. - 248 p. ; 20 cm
ISBN 963-9169-27-7 fűzött : ár nélkül
894.511(091) *** 82.01
[AN 807601]
MARC

ANSEL
UTF-81496 /2003.
   Az elsodort író : in memoriam Szabó Dezső / [vál., szerk., összeáll. Gróh Gáspár]. - [Budapest] : Nap, 2002. - 390 p., [8] t. : ill. ; 19 cm. - (In memoriam, ISSN 1416-0757)
Oktatási segédkönyv. - Bibliogr. a tartalomjegyzékben
ISBN 963-9402-18-4 kötött : 2200,- Ft
Szabó Dezső (1879-1945)
894.511(092)Szabó_D. *** 894.511-822
[AN 943711]
MARC

ANSEL
UTF-81497 /2003.
Laczkó András (1943-)
   Megkerülhetetlen az emlékezés : tanulmányok, kritikák, dokumentumok / Laczkó András ; [közread. a] NAP Alapítvány. - Dunaharaszti : NAP Alapítvány, 2002. - 127 p. ; 21 cm
ISBN 963-86307-1-X fűzött : 1255,- Ft
894.511(091)"19"
[AN 944447]
MARC

ANSEL
UTF-81498 /2003.
   Rejtett párbeszédek : [osztrák - magyar - közép-európai irodalmi párhuzamok és érintkezések] / [szerk. Fried István] ; [a német nyelvű tanulmányokat ford. Fried István] ; [a köt. a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszékén kész.]. - Szeged : SZTE BTK Összehasonlító Irodtud. Tansz., 2000. - 139 p. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-640-883-1 fűzött : ár nélkül
894.511.091"18/19" *** 830(436).091"18/19" *** 930.85(436/439)
[AN 804438]
MARC

ANSEL
UTF-81499 /2003.
   Szegény Yorick : Kormos István emlékezete / [vál., szerk., összeáll. Vasy Géza]. - [Budapest] : Nap, 2002. - 281 p. : ill. ; 21 cm. - (Emlékezet, ISSN 1585-8405)
ISBN 963-9402-12-5 kötött : 2200,- Ft
Kormos István (1923-1977)
894.511(092)Kormos_I. *** 894.511-822
[AN 943706]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

1500 /2003.
Adler, David A.
Cam Jansen and the mystery of the dinosaur bones (magyar)
   Cam Jansen és a dinoszaurusz-csontok rejtélye / David A. Adler ; [ford. Vajdovich Ágota] ; [graf. Faltis [!Faltisz] Alexandra]. - [Budapest] : Gyöngy-Ház, 2001. - 54 p. : ill. ; 20 cm. - (Gyöngy-Ház sorozatok, ISSN 1589-0236 ; 2.)
Ifjúsági regény
ISBN 963-00-8736-7 fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-00-8735-9)
820-34(02.053.2)(73)=945.11
[AN 943805]
MARC

ANSEL
UTF-81501 /2003.
Adler, David A.
Cam Jansen and the mystery of the stollen diamonds (magyar)
   Cam Jansen és az ellopott gyémántok rejtélye / David A. Adler ; [ford. Vajdovich Ágota] ; [graf. Faltis [!Faltisz] Alexandra]. - [Budapest] : Gyöngy-Ház, 2001. - 51 p. : ill. ; 20 cm. - (Gyöngy-Ház sorozatok, ISSN 1589-0236 ; 1.)
Ifjúsági regény
ISBN 963-00-8734-0 fűzött : ár nélkül
820-34(02.053.2)(73)=945.11
[AN 943798]
MARC

ANSEL
UTF-81502 /2003.
Adler, David A.
Cam Jansen and the mystery of the television dog (magyar)
   Cam Jansen és a csodakutya / David A. Adler ; [ford. Petre Gyöngyi] ; [graf. Faltis [!Faltisz] Alexandra]. - [Budapest] : Gyöngy-Ház, 2002. - 54 p. : ill. ; 20 cm. - (Gyöngy-Ház sorozatok, ISSN 1589-0236 ; 4.)
Ifjúsági regény
ISBN 963-00-8737-5 fűzött : ár nélkül
820-34(02.053.2)(73)=945.11
[AN 943811]
MARC

ANSEL
UTF-81503 /2003.
Adler, David A.
Cam Jansen and the mystery of the U.F.O. (magyar)
   Cam Jansen és az UFO rejtélye / David A. Adler ; [ford. Vajdovich Ágota] ; [graf. Faltis [!Faltisz] Alexandra]. - [Budapest] : Gyöngy-Ház, 2001. - 54 p. : ill. ; 20 cm. - (Gyöngy-Ház sorozatok, ISSN 1589-0236 ; 3.)
Ifjúsági regény
ISBN 963-00-8735-9 fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-00-8736-7)
820-34(02.053.2)(73)=945.11
[AN 943808]
MARC

ANSEL
UTF-81504 /2003.
Als die Sterne weinten (magyar)
   Erőt ad a szerelmed / [ford. Szájer Zoltán]. - Budapest : Bastei Budapest, 2001. - 62 p. ; 22 cm. - (Dr. Stefan Frank, ISSN 0866-2355 ; 126.)
Kisregény
ISBN 963-296-446-2 fűzött : 225,- Ft
830-312.5=945.11
[AN 806800]
MARC

ANSEL
UTF-81505 /2003.
Asimov, Isaac
Művek (vál.) (magyar)
   Asimov teljes Alapítvány-Birodalom-Robot univerzuma / [ford. Baranyi Gyula et al.]. - [Szeged] : Szukits, [2002]-. - 25 cm
Torkos Attila előszavával
ISBN 963-9393-39-8
820-312.9(73)=945.11
[AN 935964]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt. - cop. 2002. - 596, [6] p. - (Encyclopedia galactica ; ; 3.)
ISBN 963-9441-36-8 kötött : ár nélkül
820-312.9(73)=945.11
[AN 943807] MARC

ANSEL
UTF-81506 /2003.
Axelsson, Majgull
Aprilhäxan (magyar)
   Áprilisi boszorkány / Majgull Axelsson ; [ford. H. Reviczky Dóra]. - [Budapest] : Trivium, cop. 2002. - 451 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-9367-26-5 kötött : ár nélkül
839.7-31=945.11
[AN 942903]
MARC

ANSEL
UTF-81507 /2003.
Barrett, Julia
The third sister (magyar)
   A harmadik nővér : Jane Austen Értelem és érzelem című regényének folytatása / Julia Barrett ; [ford. Arbanász Ildikó]. - Szeged : Lazi, cop. 2002. - 254 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-9416-29-0 kötött : 1890,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 944046]
MARC

ANSEL
UTF-81508 /2003.
Benzoni, Juliette
Les dames du Méditerranée-Express (magyar)
   A Mediterrán expressz / Juliette Benzoni. - [Budapest] : Geopen, [2002]. - 3 db ; 19 cm
Regényciklus
840-31=945.11
[AN 943714]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Az ifjú feleség / [ford. Vargyas Zoltán]. - cop. 2002. - 443 p.
ISBN 963-9093-64-5 fűzött : 1690,- Ft
840-31=945.11
[AN 943717] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A büszke amerikai / [ford. N. Kiss Zsuzsa]. - cop. 2002. - 407 p.
ISBN 963-9093-65-3 fűzött : 1690,- Ft
840-31=945.11
[AN 943719] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., A mandzsu hercegnő / [ford. Kovalik-Deák Szilvia]. - [2002]. - 480 p.
ISBN 963-9093-66-1 fűzött : 1690,- Ft
840-31=945.11
[AN 943725] MARC

ANSEL
UTF-81509 /2003.
Bevan, Gloria
Kowhai country (magyar)
   Mindig várok rád / Gloria Bevan ; [... ford. Andai Ernőné]. - Budapest : Harlequin, [2001]. - 63 p. ; 21 cm. - (Baccara, ISSN 1585-9843 ; 2001. ápr.)
Kisregény
ISBN 963-536-796-1 fűzött : 229,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 807048]
MARC

ANSEL
UTF-81510 /2003.
Blake, Jennifer
Bride of a stranger (magyar)
   Párbajhős / Jennifer Blake ; [ford. Legány Zsófia]. - [Debrecen] : Aquila, 2002. - 250 p. ; 21 cm. - (Vadrózsa könyvek, ISSN 1418-5954)
Regény
ISBN 963-679-177-5 kötött : 1490,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 942818]
MARC

ANSEL
UTF-81511 /2003.
Blake, Michael
Dances with Wolves (magyar)
   Farkasokkal Táncoló ; A szent út / Michael Blake ; [ford. Sóvágó Katalin]. - Budapest : Európa, 2002. - 626, [2] p. ; 24 cm
Egys. cím: Dances with Wolves ; The holy road. - Regények
ISBN 963-07-7245-0 kötött : 2600,- Ft
820-31(73)=945.11
[AN 943240]
MARC

ANSEL
UTF-81512 /2003.
   A bor dicsérete : versek a borról / összeáll. Tarbay Ede. - Budapest : Fekete Sas, 2000. - 196 p., [15] t. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-8254-85-8 kötött : ár nélkül
82-14=945.11 *** 663.2(0:82-14)
[AN 806935]
MARC

ANSEL
UTF-81513 /2003.
Brandenburg, Barbara
Der fremde Rosenkavalier (magyar)
   Szív küldi szívnek / Barbara Brandenburg ; [ford. Szájer Zoltán]. - Budapest : Bastei Budapest, 2001. - 69 p. ; 22 cm. - (Szilvia, ISSN 1215-0231 ; 124.)
Kisregény
ISBN 963-296-441-1 fűzött : 225,- Ft
830-312.5=945.11
[AN 806798]
MARC

ANSEL
UTF-81514 /2003.
   Brazília üzen : mai brazil költők / Rónai Pál fordításai ; Octavio Fialho előszavával. - Budapest : Íbisz, 2001. - 72, [3] p. ; 21 cm
A "Flora mundi" c. sorozat tagjaként megjelent mű reprintje, eredeti kiadása: Budapest : Vajda J. Társ., 1939
ISBN 963-9294-08-X fűzött : ár nélkül
860-14(81)(082)=945.11
[AN 804743]
MARC

ANSEL
UTF-81515 /2003.
Brezina, Thomas
Die Rache der roten Mumie (magyar)
   A vörös múmia bosszúja / Thomas Brezina ; [ford. Havas Zsuzsanna] ; [az illusztrációkat kész. Vass Petra]. - Pápa : Deák, [2002]. - 140 p. : ill. ; 21 cm. - (A térdnadrágos detektívek kalandjai)
ISBN 963-9420-06-9 kötött : 1450,- Ft
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 943047]
MARC

ANSEL
UTF-81516 /2003.
Busch, Wilhelm
Max und Moritz (latin, német)
   Maximi et Mauritii : malefacta / Willelmus Busch ; [... transl. Lénárd Sándor]. - Kaposvár : Shark Print, 2000. - 69 p. : ill. ; 20 cm. - (Editio plurilingua, ISSN 1585-082X ; 2000/14.)
ISBN 963-86045-6-5 fűzött : 700,- Ft
830-14.02=71
[AN 806862]
MARC

ANSEL
UTF-81517 /2003.
Clancy, Tom
Executive orders (magyar)
   Utolsó parancs / Tom Clancy ; [ford. Kőrös László]. - [Debrecen] : Aquila, 2000. - 1031 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-679-128-7 kötött : 3490,- Ft
820-311.3(73)=945.11
[AN 805117]
MARC

ANSEL
UTF-81518 /2003.
Clark, Mary Higgins
A cry in the night (magyar)
   Kiáltás az éjszakában / Mary Higgins Clark ; [ford. Dobos Lídia]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2002. - 404 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-9421-18-9 kötött : 1790,- Ft
820-312.4(73)=945.11
[AN 944032]
MARC

ANSEL
UTF-81519 /2003.
Collins, Max Allan
Windtalkers (magyar)
   A fegyverek szava / John Rice és Joe Batter forgatókönyve alapján írta Max Allan Collins ; [ford. Szente Mihály]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2002. - 275 p. ; 20 cm. - (Sikerfilmek - könyvsikerek, ISSN 1589-0694)
Regény
ISBN 963-9441-22-8 * fűzött : 1290,- Ft (hibás ISBN 963-94441-122-8)
820-311.3(73)=945.11
[AN 944577]
MARC

ANSEL
UTF-81520 /2003.
Cookson, Catherine
Kate Hannigan (magyar)
   Álomból valóság / Catherine Cookson ; [ford. Kiss Marianne]. - [Budapest] : Képzőműv. K., cop. 2002. - 255 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-336-909-6 kötött : ár nélkül
820-312.5=945.11
[AN 943695]
MARC

ANSEL
UTF-81521 /2003.
Craven, Sara
Moth to the flame (magyar)
   Római utazás / Sara Craven ; [... ford. Vinczellér Katalin]. - Budapest : Harlequin, 2001. - 64 p. ; 21 cm. - (Baccara, ISSN 1585-9843 ; 2001. jan.)
Kisregény
ISBN 963-536-793-7 fűzött : 199,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 803266]
MARC

ANSEL
UTF-81522 /2003.
Dale, Ruth Jean
Bachelor available! (magyar)
   Tökéletes választás / Ruth Jean Dale ; [... ford. Kollár Emese]. - Budapest : Harlequin, 2001. - 93 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 240.)
Kisregény
ISBN 963-536-943-3 * fűzött : 269,- Ft (hibás ISBN 963-536-801-1)
820-312.5(73)=945.11
[AN 803278]
MARC

ANSEL
UTF-81523 /2003.
Daniels, Lucy
Hedgehogs in the hall (magyar)
   Sünik a nappaliban / Lucy Daniels ; [ill. Shelagh McNicholas] ; [ford. Vásárhelyi Zsolt]. - [Budapest] : Passage, cop. 2002. - 162 p. : ill. ; 20 cm. - (Barátaink, az állatok ; ; 8.)
Ifjúsági regény
ISBN 963-228-346-5 fűzött : ár nélkül
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 943661]
MARC

ANSEL
UTF-81524 /2003.
Dick, Philip K.
   Különvélemény : [valamint Emlékmás, Imposztor és más novellák] / Philip K. Dick ; [ford. Galamb Zoltán et al.]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2002. - 348 p. ; 20 cm. - (Sikerfilmek - könyvsikerek, ISSN 1589-0694)
A ford. a "The collected stories of Philip K. Dick" c. kiad. alapján kész.
ISBN 963-9441-33-3 fűzött : 1490,- Ft
820-312.9(73)=945.11
[AN 944539]
MARC

ANSEL
UTF-81525 /2003.
Drougge, Unni
Meningen med män (magyar)
   Kell a férfi!? / Unni Drougge ; [ford. Harrach Ágnes]. - Budapest : Móra, 2002. - 149 p. ; 21 cm. - (Nők & ők, ISSN 1587-0391)
ISBN 963-11-7735-1 fűzött : ár nélkül
839.7-31=945.11
[AN 943313]
MARC

ANSEL
UTF-81526 /2003.
Falkner, Gerhard
   INTROitus / Gerhard Falkner ; vál. és szerk. Kalász Márton és Kalász Orsolya ; ford. Kalász Márton [et al.]. - Budapest : Orpheusz Kv., 2000. - 113 p. ; 20 cm
Versek
ISBN 963-9101-89-3 fűzött : 1200,- Ft
830-14=945.11
[AN 803204]
MARC

ANSEL
UTF-81527 /2003.
Farr, Diane
The girl code (magyar)
   A szóló csajok titkos nyelve : a randizásról, a sexről, a vásárlásról és a barátnők közötti becsületről / [Diane Farr] ; [ford. Elekes Szentágotai Blanka]. - [Pécs] : Alexandra, [2002]. - 192 p. : ill. ; 19 cm
Borítócím: Csajszi kódex : magányos csajok kézikönyve az élethez
ISBN 963-368-305-X kötött : ár nélkül
820-7(73)=945.11
[AN 943026]
MARC

ANSEL
UTF-81528 /2003.
   A férfilélek tükre / [vál. és ford. Gótfalvai G. Pál] ; [az illusztrációkat kész. ... Urai Erika]. - [Budapest] : General Press, [2002]. - 159 p. : ill. ; 15 cm
Aforizmák
ISBN 963-9282-98-7 kötött : 1500,- Ft
82-84=945.11 *** 159.922.1-055.1(0:82-84)
[AN 944459]
MARC

ANSEL
UTF-81529 /2003.
Fielding, Helen
Cause celeb (magyar)
   Nagy szerelmem története / Helen Fielding ; [ford. Sóvágó Katalin]. - Budapest : Európa, 2002. - 403 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-07-7249-3 kötött : 1800,- Ft
820-31=945.11
[AN 944640]
MARC

ANSEL
UTF-81530 /2003.
Flynn, Mike
The best book bizarre but true stories ever! (magyar)
   Meghökkentő, de igaz történetek / Mike Flynn ; [ford. Oszbach György]. - Pécs : Alexandra, [2002]. - 318 p. ; 21 cm
ISBN 963-368-129-4 fűzött : ár nélkül
820-36=945.11
[AN 942792]
MARC

ANSEL
UTF-81531 /2003.
Friesner, Esther M.
Men in black II (magyar)
   Sötét zsaruk II / Robert Gordon ötlete, Robert Gordon és Barry Fanard forgatókönyve alapján írta Esther M. Friesner ; [ford. Szántai Zsolt]. - Szeged : Szukits, cop. 2002. - 286 p. ; 20 cm. - (Sikerfilmek - könyvsikerek, ISSN 1589-0694)
Regény
ISBN 963-9441-27-9 fűzött : 1290,- Ft
820-31=945.11
[AN 942890]
MARC

ANSEL
UTF-81532 /2003.
Garwood, Julie
Heartbreaker (magyar)
   Szívtipró / Julie Garwood ; [ford. Tóth Gizella]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2002. - 446 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-9421-49-9 fűzött : 1290,- Ft
820-312.4(73)=945.11
[AN 943960]
MARC

ANSEL
UTF-81533 /2003.
Gayle, Mike
Mr Commitment (magyar)
   Fő a kötelesség? / Mike Gyle ; [ford. Vásárhelyi Maja]. - [Budapest] : Gabo, [2002]. - 278 p. ; 23 cm
Regény
ISBN 963-9421-15-4 fűzött : 1590,- Ft
820-31=945.11
[AN 943771]
MARC

ANSEL
UTF-81534 /2003.
Gayle, Mike
Turning thirty (magyar)
   A harmadik iksz / Mike Gayle ; [ford. Vásárhelyi Maja]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2002. - 316 p. ; 22 cm
Regény
ISBN 963-9421-45-6 fűzött : 1590,- Ft
820-31=945.11
[AN 943675]
MARC

ANSEL
UTF-81535 /2003.
Gilmour, H. B.
Enough (magyar)
   Most már elég! / Nicholas Kazan forgatókönyve alapján írta H. B. Gilmour ; [ford. Szántai F. Andrea]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2002. - 251 p. ; 20 cm. - (Sikerfilmek - könyvsikerek, ISSN 1589-0694)
Regény
ISBN 963-9441-25-2 fűzött : 1190,- Ft
820-312.4(73)=945.11
[AN 944557]
MARC

ANSEL
UTF-81536 /2003.
Green, Roger Lancelyn
   The adventures of Robin Hood = Robin Hood kalandjai / Roger Lancelyn Green ; [vál., ford. és a jegyzeteket írta Borbás Mária]. - [Budapest] : Corvina, 2001. - 169 p. ; 20 cm. - (Kétnyelvű olvasmányok, ISSN 1417-8907)
Szómagyarázatokkal, fordítási megoldásokkal
ISBN 963-13-4936-5 fűzött : 1250,- Ft
820-31.02=945.11 *** 802.0(078)=945.11
[AN 806859]
MARC

ANSEL
UTF-81537 /2003.
Griffin, Eric
Tremere (angol)
   Tremere / Eric Griffin ; [ford. Tóth Zsolt]. - Budapest : Delta Vision, [2002]. - 256 p. ; 18 cm. - (Klán regények ; ; 12.)
World of darkness (keretcím) ; Vampire: the masquerade (keretcím)
ISBN 963-9497-00-2 fűzött : 1290,- Ft
820-312.9(73)=945.11
[AN 943020]
MARC

ANSEL
UTF-81538 /2003.
Gurdjieff, Georges I.
Meetings with remarkable men (magyar)
   Találkozások rendkívüli emberekkel / G. I. Gurdjieff ; [... ford. Hollán László]. - Budapest : Sophiris, [2001]. - 332 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-00-5462-0 kötött : ár nélkül
882-94=945.11
[AN 804841]
MARC

ANSEL
UTF-81539 /2003.
Herbert, Brian
Dune: House Corrino (magyar)
   A Dűne : a Corrino-ház / B. Herbert, K. J. Anderson ; [ford. Mohácsi Enikő]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2002. - 386, [6] p. : ill. ; 25 cm
Regény. - Az Előjáték a Dűnéhez trilógia 3. része. - Frank, Herbert Dűne c. regényciklusához
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9393-34-7)
820-312.9(73)=945.11
[AN 943786]
MARC

ANSEL
UTF-81540 /2003.
Iles, Greg
24 hours (magyar)
   Huszonnégy óra / Greg Iles ; [ford. Janáky István]. - [Budapest] : General Press, [2002]. - 353 p. ; 21 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
Regény
ISBN 963-9282-71-5 kötött : 1300,- Ft
820-312.4(73)=945.11
[AN 943056]
MARC

ANSEL
UTF-81541 /2003.
Isherwood, Christopher
Goodbye to Berlin (magyar)
   Kabaré : Isten veled, Berlin / Christopher Isherwood. - [Budapest] : K. u. K. K., [2002]. - 301 p. ; 21 cm. - (Unikum könyvek, ISSN 1585-9428)
Regény. - Ford. Réz Ádám
ISBN 963-9384-25-9 kötött : ár nélkül
820-31=945.11
[AN 943017]
MARC

ANSEL
UTF-81542 /2003.
Ispirescu, Petre
   A hegyek tündére / Petre Ispirescu ; Szegedi Katalin rajz. ; [ford. Kerekes György]. - [Budapest] : General Press, [2002]. - 100, [3] p. : ill., színes ; 29 cm
Mesék
ISBN 963-9459-00-3 kötött : 2300,- Ft
859.0-34(02.053.2)=945.11
[AN 943971]
MARC

ANSEL
UTF-81543 /2003.
Johansen, Iris
And then you die (magyar)
   Aztán meghalsz.. / Iris Johansen ; [ford. Mihály Árpád]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2002. - 352 p. ; 18 cm
Regény
ISBN 963-9421-25-1 fűzött : 1490,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 943978]
MARC

ANSEL
UTF-81544 /2003.
Kerr, Philip
Esau (magyar)
   Kaland a világ tetején / Philip Kerr ; [ford. Both Gábor]. - Budapest : Beholder, 2001. - 427 p. ; 20 cm. - (Beholder akció, ISSN 1586-1686)
Regény
ISBN 963-9047-86-4 fűzött : 1198,- Ft
820-311.3(73)=945.11
[AN 900044]
MARC

ANSEL
UTF-81545 /2003.
Koke, Jak
Beyond the pale (magyar)
   Minden határon túl : a Sárkányszív-trilógia harmadik kötete / Jak Koke ; [ford. Körmendy Gál]. - Budapest : Beholder, 2000. - 248 p. ; 19 cm. - (Árnyvadász, ISSN 1218-7585)
Regény. - Shadowrun (keretcím)
ISBN 963-9047-53-8 fűzött : 898,- Ft
820-312.9(73)=945.11
[AN 800871]
MARC

ANSEL
UTF-81546 /2003.
Kőváry György (1922-)
Träume deutsch mit ungarischen Untertiteln (magyar)
   Németül álmodom - magyar feliratokkal : Georg Kövary kávéházi történetei / [graf. Kelemen Czakó Rita]. - Budapest : Pester LLoyd, 2002. - 75 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-204-369-3 kötött : ár nélkül
830-94(436)=945.11 *** 830-43(436)=945.11 *** 640.43/.44(4-11)(0:82-94)
[AN 944661]
MARC

ANSEL
UTF-81547 /2003.
Leclaire, Day
The miracle wife (magyar)
   Tündérek pedig vannak / Day Leclaire ; [... ford. Csató Gabriella]. - Budapest : Harlequin, 2001. - 93 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 239.)
Kisregény
ISBN 963-536-801-1 fűzött : 269,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 803277]
MARC

ANSEL
UTF-81548 /2003.
Lewty, Marjorie
A certain smile (magyar)
   Csábító mosoly / Marjorie Lewty ; [... ford. Vásárhelyi Zsolt]. - Budapest : Harlequin, [2001]. - 63 p. ; 21 cm. - (Baccara, ISSN 1585-9843 ; 2001. márc.)
Kisregény
ISBN 963-536-795-3 fűzött : 199,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 807054]
MARC

ANSEL
UTF-81549 /2003.
Lindgren, Astrid
Karlsson på Taket flyger igen (magyar)
   Háztetey Károly újra repked / Astrid Lindgren ; ill. Ilon Wikland ; ford. Tótfalusi István. - Budapest : Egmont-Hungary, 2002. - 163 p. : ill. ; 21 cm
Meseregény
ISBN 963-627-768-0 kötött : 1399,- Ft
839.7-31(02.053.2)=945.11
[AN 943775]
MARC

ANSEL
UTF-81550 /2003.
London, Jack
South sea tales (magyar)
   Az óceán meséi / Jack London ; [ford. Fülöp Zsigmond]. - Budapest : Sensus, 2002. - 179 p. ; 18 cm
Elbeszélések
ISBN 963-9375-19-5 fűzött : ár nélkül
820-32(73)=945.11
[AN 942832]
MARC

ANSEL
UTF-81551 /2003.
MacAllister, Heather
Hand-picked husband (magyar)
   Egymásnak rendelve / Heather MacAllister ; [... ford. Radeczki Gizella]. - Budapest : Harlequin, 2001. - 93 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 238.)
Kisregény
ISBN 963-536-800-3 fűzött : 269,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 803275]
MARC

ANSEL
UTF-81552 /2003.
Madison, Susan
The colour of hope (magyar)
   A remény színe / Susan Madison ; [ford. Tandori Dezső]. - Budapest : M. Kvklub, 2002. - 426 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-547-775-9 kötött : ár nélkül
820-31(73)=945.11
[AN 944472]
MARC

ANSEL
UTF-81553 /2003.
Makine, Andreï
La musique d'une vie (magyar)
   Sorsszimfónia : regény / Andreï Makine ; [ford. Szoboszlai Margit]. - [Budapest] : Ab Ovo, 2002. - 108 p. ; 22 cm
ISBN 963-9378-13-5 kötött : ár nélkül
840-31=945.11
[AN 944641]
MARC

ANSEL
UTF-81554 /2003.
May, Karl
Bei den Trümmern von Babylon (magyar)
   Babilon romjainál : úti kalandok / Karl May ; [ford. Ossik János]. - Budapest : Unikornis, 2002. - 387 p. : ill. ; 20 cm. - (Karl May összes művei ; ; 27.)
ISBN 963-427-458-7 kötött : ár nélkül
830-311.3(02.053.2)=945.11
[AN 943699]
MARC

ANSEL
UTF-81555 /2003.
Meyrink, Gustav
Der weisse Dominikaner (magyar)
   A fehér dominikánus : regény / Gustav Meyrink ; [kész. Moly Tamás ... fordítása alapján]. - Jav. kiad. - Debrecen : CRC, 2001. - 204 p. ; 21 cm
ISBN 963-00-6809-5 kötött : ár nélkül
830-31(436)=945.11
[AN 900712]
MARC

ANSEL
UTF-81556 /2003.
Millás, Juan José
Ella imagina y otras obsesiones de Vicente Holgado (magyar)
   A szekrényjáró és Vicente Holgado más rögeszméi / Juan José Millás ; [ford. Csuday Csaba]. - Budapest : M. Kvklub, 2002. - 200 p. ; 21 cm
ISBN 963-547-769-4 kötött : ár nélkül
860-32=945.11
[AN 944719]
MARC

ANSEL
UTF-81557 /2003.
   A női lélek tükre / [vál. és ford. Gótfalvai G. Pál] ; [az illusztrációkat kész. ... Urai Erika]. - [Budapest] : General Press, [2002]. - 158 p. : ill. ; 15 cm
Aforizmák
ISBN 963-9282-91-X kötött : 1500,- Ft
82-84=945.11 *** 159.922.1-055.2(0:82-84)
[AN 944474]
MARC

ANSEL
UTF-81558 /2003.
Nöstlinger, Christine
Susis Geheimes Tagebuch (magyar)
   Suzi titkos naplója ; Paul titkos naplója / Christine Nöstlinger ; a szerző rajz. ; [ford. Nemeskürty Harriet]. - Budapest : Animus, 2002. - 63, 65 p. : ill. ; 22 cm. - (Andersen-díjas írók, ISSN 1587-7248)
Egys. cím: Susis Geheimes Tagebuch ; Pauls Geheimes Tagebuch. - Ifjúsági regények. - A két mű hátlapjával egybekötve
ISBN 963-9307-62-9 kötött : 1290,- Ft
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 942820]
MARC

ANSEL
UTF-81559 /2003.
Pullman, Philip
The subtle knife (magyar)
   A titokzatos kés / Philip Pullman ; [ford. Borbás Mária]. - Budapest : M. Kvklub, 2002. - 326 p. ; 21 cm
Regény
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-547-771-6)
820-311.3(02.053.2)=945.11
[AN 944644]
MARC

ANSEL
UTF-81560 /2003.
Roberts, Nora
The Calhoun women (magyar)
   A Calhoun család / Nora Roberts. - [Budapest] : Harlequin, 2002-. - 18 cm. - (A New York times sikerszerzője, ISSN 1588-8096)
Regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 938259]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A smaragd nyakék felragyog / [... ford. Komáromy Dániel és Komáromy Rudolf]. - cop. 2002. - 430 p.
Tart.: Lilah ; Suzanna
ISBN 963-536-930-1 fűzött : 995,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 943134] MARC

ANSEL
UTF-81561 /2003.
Schuster, Gaby
Nina & Nicki (magyar)
   Nina & Nicki / Gaby Schuster. - Budapest : Móra, 2001-. - 19 cm
Ifjúsági regény
ISBN 963-11-6964-2 *
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 903418]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Négy jó barát / [ford. Schleicher Dóra] ; [Szegedi Katalin rajz.]. - 2002. - 117 p. : ill.
ISBN 963-11-7736-X fűzött : ár nélkül
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 942881] MARC

ANSEL
UTF-81562 /2003.
Séthy, Andreas
Erinnerungen (magyar)
   Emlékezések / Séthy Endre ; [... ford. szerző]. - Budapest : [Magánkiad.], 2002-. - 20 cm
830-94(436)=945.11
[AN 943712]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Közép-Európa : utópia vagy sors? / Erhard Busek ... előszavával. - 2002. - 272 p.
ISBN 963-440-909-1 fűzött : ár nélkül
830-94(436)=945.11
[AN 943720] MARC

ANSEL
UTF-81563 /2003.
Shreve, Anita
Eden close (magyar)
   Vártam rád / Anita Shreve ; [ford. Palkó Ágnes]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2002. - 320 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-9421-50-2 fűzött : 1490,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 944421]
MARC

ANSEL
UTF-81564 /2003.
Shreve, Anita
The weight of water (magyar)
   A víz súlya / Anita Shreve ; [ford. Módos Magdolna]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2002. - 314 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-9421-47-2 fűzött : 1490,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 944018]
MARC

ANSEL
UTF-81565 /2003.
Siddons, Anne Rivers
Nora, Nora (magyar)
   Nora / Anne Rivers Siddons ; [ford. Bárdos Jenő]. - Budapest : M. Kvklub, 2002. - 310 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-547-762-7 kötött : ár nélkül
820-31(73)=945.11
[AN 943673]
MARC

ANSEL
UTF-81566 /2003.
Silva, Daniel
The English assassin (magyar)
   Az angol bérgyilkos / Daniel Silva ; [ford. Süle Gábor]. - [Budapest] : Jokerex, cop. 2002. - 365 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-9368-17-2 fűzött : 1690,- Ft
820-312.4(73)=945.11
[AN 943677]
MARC

ANSEL
UTF-81567 /2003.
Šimara-Pužarov, Đuso
   Još uvijek snivam : izabrane pjesme / Đuso Šimara-Pužarov ; [izbor stihova Đuro Vidamarović] ; [crteži Ivan Čemagajevac]. - Pečuh : Frankovics, 2001. - 151 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-00-6384-0 fűzött : ár nélkül
886.2-14(439)
[AN 900405]
MARC

ANSEL
UTF-81568 /2003.
Simmons, Dan
The fall of Hyperion (magyar)
   Hyperion bukása / Dan Simmons ; [ford. Békési József]. - [Debrecen] : Cherubion, 2002. - 2 db ; 22 cm
Regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 937304]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r., A bukás. - 2002. - 311 p. - (Új Galaxis könyvek, ISSN 1587-5067 ; 4.)
ISBN 963-9346-66-7 kötött : 1698,- Ft
820-312.9(73)=945.11
[AN 943315] MARC

ANSEL
UTF-81569 /2003.
Stone, Katherine
Star light, star bright (magyar)
   Ragyogás / Katherine Stone ; [ford. Sárossy Beck Anita]. - [Budapest] : General Press, [2002]. - 269 p. ; 21 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
ISBN 963-9282-85-5 kötött : 1300,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 943733]
MARC

ANSEL
UTF-81570 /2003.
Thacker, Cathy Gillen
Make room for baby (magyar)
   Derült égből / Cathy Gillen Thacker ; [... ford. Mátyás Mária]. - Budapest : Harlequin, 2001. - 94 p. ; 21 cm. - (Bianca, ISSN 0866-0867 ; 120.)
Kisregény
ISBN 963-536-891-7 fűzött : 269,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 803272]
MARC

ANSEL
UTF-81571 /2003.
Vaněk, Karel
Švejk v ruském zajetí a v revoluci (magyar)
   Švejk az orosz fronton / Karel Vaněk ; [ford. Balázs Andrea] ; [ill. Josef Lada]. - Szeged : LAZI, cop. 2002. - 185 p. : ill. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-9416-22-3 kötött : 1500,- Ft
885.0-31=945.11
[AN 942884]
MARC

ANSEL
UTF-81572 /2003.
Vanoyeke, Violaine
La pharaonne (magyar)
   A fáraónő / Violaine Vanoyeke ; [ford. Bujdosó Tamás László]. - [Debrecen] : Gold Book, [2002]. - 3 db ; 22 cm
Regénytrilógia
840-31=945.11
[AN 928829]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. kv., Örökkévaló utazás. - [2002]. - 284 p.
ISBN 963-9437-26-3 kötött : ár nélkül
840-31=945.11
[AN 942813] MARC

ANSEL
UTF-81573 /2003.
Weale, Anne
The first officer (magyar)
   Trópusi karácsony / Anne Weale ; [... ford. Patakiné Kovács Veronika]. - Budapest : Harlequin, 2001. - 64 p. ; 21 cm. - (Rúzs, ISSN 1585-9835 ; 2001. jan.)
Kisregény
ISBN 963-536-787-2 fűzött : 199,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 803270]
MARC

ANSEL
UTF-81574 /2003.
Winters, Rebecca
Kit and the cowboy (magyar)
   A hattyúlány / Rebecca Winters ; [... ford. Tandori Dezső]. - Budapest : Harlequin, 2001. - 93 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 237.)
Kisregény
ISBN 963-536-799-6 fűzött : 269,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 803273]
MARC

ANSEL
UTF-81575 /2003.
Zweig, Stefanie
Irgendwo in Deutschland (magyar)
   Hontalanul otthon : önéletrajzi regény / Stefanie Zweig ; [ford. Wintersteinné Német Éva]. - [Nagykanizsa] : Canissa, [2002]. - 313 p. ; 22 cm
ISBN 963-9379-17-4 kötött : 1980,- Ft
Zweig, Stefanie
830-312.6(436)=945.11
[AN 943954]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

1576 /2003.
Ács Kató (1917-1989)
   A kölyökkapitány / Ács Kató ; [Székely Katalin rajz.] ; [közread. az] Ács Kató Irodalmi Alapítvány. - [Budapest] : Ács K. Irod. Alapítvány, 2002. - 103 p. : ill., színes ; 25 cm
Regény
ISBN 963-204-548-3 kötött : ár nélkül
894.511-31(02.053.2)
[AN 943792]
MARC

ANSEL
UTF-81577 /2003.
   Ákom-bákom hadsereg : versek hétköznapokról, ünnepekről / Vida Kata rajz. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, [2002]. - 46 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 963-9450-37-5 kötött : ár nélkül
894.511-14(02.053.2)(082) *** 087.5(084.1)
[AN 943853]
MARC

ANSEL
UTF-81578 /2003.
   Amennyi megmarad : idősek antológiája / [szerk. Fejér Zoltán] ; ... megjelentette Nagyatád Város Önkormányzata. - [Nagyatád] : Önkormányzat, 2000. - 223 p. ; 20 cm
Versek és elbeszélések
ISBN 963-00-6870-2 * fűzött : ár nélkül
894.511-822 *** 316.37-053.9(=82-822)
[AN 804809]
MARC

ANSEL
UTF-81579 /2003.
Árvai István (1928-)
   Kaland vagy történelem? : menekülés a Leventébe / Árvai István ; [kiad. a Deák Ferenc Megyei Könyvtár]. - Zalaegerszeg : Deák F. M. Kvt., 2001. - 67, [18] p. : ill. ; 26 cm
Példányszám: 80
ISBN 963-7267-26-3 * fűzött : ár nélkül
Árvai István (1928-)
894.511-94
[AN 806928]
MARC

ANSEL
UTF-81580 /2003.
   Badacsonyi almanach / összegyűjt., szerk. és a szövegeket írta Kalmár László ; [ill. Novákné Borsodi Ildikó] ; [kiad. a badacsonytomaji Községi Könyvtár ...]. - Badacsonytomaj : Közs. Kvt., 2002. - 176 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 165-167.
ISBN 963-430-090-1 fűzött : ár nélkül
Badacsony
894.511-822 *** 908.439(234.373Badacsony)(0:82-822)
[AN 944450]
MARC

ANSEL
UTF-81581 /2003.
Bálint György (1919-)
   Keserédes éveim / Bálint György. - Budapest : Minerva, cop. 2002. - 295 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-86297-0-3 kötött : ár nélkül
Bálint György (1919-)
894.511-94
[AN 943731]
MARC

ANSEL
UTF-81582 /2003.
Beérné Csató Márta
   Vándortarisznyámból / Beérné Csató Márta. - [Budapest] : Szerző, 2002. - 432, [6] p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-9075-16-7 kötött : ár nélkül
Beérné Csató Márta
894.511-94
[AN 944698]
MARC

ANSEL
UTF-81583 /2003.
Bencsik Attila (1947-)
   Vég(d)telen vonal : versek / Bencsik Attila. - Budapest : Széphalom Kvműhely : Szerző, 2001. - 109 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-440-260-7 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 900208]
MARC

ANSEL
UTF-81584 /2003.
Benedek Elek (1859-1929)
Művek (vál.)
   Benedek Elek összes meséi. - [Szeged] : Szukits, 2000-. - ill. ; 25 cm
Ill. Széchy Gyula
ISBN 963-9344-08-7
894.511-34(02.053.2) *** 081
[AN 796861]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt. - cop. 2002. - 444, [6] p.
ISBN 963-9441-34-1 kötött : ár nélkül
894.511-34(02.053.2)
[AN 944570] MARC

ANSEL
UTF-81585 /2003.
Benedek István Gábor (1937-)
   Egmont ; Break / Benedek István Gábor. - Budapest : Bengál, 2002. - 108 p. ; 20 cm
Elbeszélések
ISBN 963-202-874-0 fűzött : 1814,- Ft
894.511-32
[AN 944424]
MARC

ANSEL
UTF-81586 /2003.
Bognár János
   Pilátus / Bognár János. - 2. kiad. - [Kiszombor] : Szerző, 2002. - 158 p. ; 19 cm
Kisregény
ISBN 963-640-546-8 fűzött : 98,- Ft
894.511-31
[AN 944414]
MARC

ANSEL
UTF-81587 /2003.
Böszörményi Gyula (1965-)
   Gergő és az álomfogók / Böszörményi Gyula ; [ill. Fábián Noémi]. - Budapest : M. Kvklub, 2002. - 543 p. : ill. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-547-779-1 kötött : ár nélkül
894.511-31(02.053.2)
[AN 944471]
MARC

ANSEL
UTF-81588 /2003.
   Csak a gyökér legyen erős : szépirodalmi antológia / [szerk. Kádár László] ; [kiad. Pro Bibliotheca Alapítvány]. - Törökszentmiklós : Pro Bibliotheca Alapítvány, 2001. - 199 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-00-5774-3 kötött : 950,- Ft
894.511-822
[AN 804924]
MARC

ANSEL
UTF-81589 /2003.
Csík Ferenc (1957-)
   Kereszt, amelyet ránk hagyott az ég : versek / Csík Ferenc ; vendégíró Csík Anasztázia. - [Eger] : Varga, [2001]. - 66 p. : ill. ; 21 cm. - (Magyar Írók Nemzetközi Szövetsége könyvtára, ISSN 1585-2105 ; 67.)
ISBN 963-9253-27-8 * fűzött : 600,- Ft (hibás ISBN 963-9253-006)
894.511-14
[AN 805728]
MARC

ANSEL
UTF-81590 /2003.
Ebeczky Lőrinc (1914-)
   Félfül Mackó / Ebeczky Lőrinc. - Budapest : Biró, 2000. - 247 p. : ill. ; 21 cm
Tart.: Félfül Mackó ; A három erős ember ; Az én hitvallásom
ISBN 963-9289-21-3 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-440-032-9)
894.511-821
[AN 806509]
MARC

ANSEL
UTF-81591 /2003.
Fable, Vavyan
   Ezüstegér / Vavyan Fable. - Budapest : Fabyen, 2002. - 437 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-9300-05-5 fűzött : 1198,- Ft
894.511-312.9
[AN 943990]
MARC

ANSEL
UTF-81592 /2003.
Fehér Mária (1922-)
   Gyermekkor / Fehér Mária ; [ill. Homa Zoltán, Maczó István] ; [közread. a] NAP Alapítvány. - Dunaharaszti : NAP Alapítvány, 2002. - 46 p. : ill. ; 21 cm
Versek
ISBN 963-86307-0-1 fűzött : 335,- Ft
894.511-14
[AN 944439]
MARC

ANSEL
UTF-81593 /2003.
Fekete István (1900-1970)
   Képzelet és valóság / Fekete István. - [Budapest] : Szt. Gellért K., [2002]. - 158, [2] p. ; 21 cm
Elbeszélések
ISBN 963-696-182-4 kötött : 1400,- Ft
894.511-32
[AN 943704]
MARC

ANSEL
UTF-81594 /2003.
Gaál Áron (1952-)
   "Angyalok vértben" : versek a Jászságból / Gaál Áron ; [a költő portréját rajz. Dluhopolszky László] ; [az illusztrációt ... Szalkári Rózsa kész.]. - Budapest : Ámon Kft., 2001. - 129 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-00-7022-7 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 900160]
MARC

ANSEL
UTF-81595 /2003.
Gál Béla
   Tudomány és etika : aforizmák / Gál Béla. - Nyíregyháza : Szerző, 2001. - 67 p. ; 21 cm
ISBN 963-440-177-5 fűzött : ár nélkül
894.511-84
[AN 805335]
MARC

ANSEL
UTF-81596 /2003.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   Evangéliumi álmok / Gárdonyi Géza ; [szerk. Kindelmann Győző]. - Budapest : Szt. István Társ., 2002. - 215 p. ; 21 cm
ISBN 963-361-316-7 kötött : 1480,- Ft
894.511-32
[AN 943680]
MARC

ANSEL
UTF-81597 /2003.
Gáspár Ferenc (1957-)
   Johnny Fortunate kalandjai : a magyar történelem tényein alapuló kalandregény sorozat / Joe Coldwell ; [graf. Bódi Katalin]. - Budapest : Melania, 2001-. - 24 cm
A 2. kötettől kiad. a Coldwell Pharma BT
ISBN 963-9106-51-8 *
894.511-31(02.053.2)
[AN 907128]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], A strucc terjeszkedik. - 2002. - 199 p. : ill.
ISBN 963-202-037-5 fűzött : 1480,- Ft
894.511-31(02.053.2)
[AN 942990] MARC

ANSEL
UTF-81598 /2003.
Goldman Júlia
   Farkastestvér / J. Goldenlane. - Budapest : Beholder, 2002. - 490 p. ; 19 cm
Regény. - Beholder fantasy (keretcím)
ISBN 963-9399-25-6 fűzött : 1498,- Ft
894.511-312.9
[AN 943042]
MARC

ANSEL
UTF-81599 /2003.
Gubányi János
   Karod ölelése / Gubányi János. - Budapest : Szerző, 2001. - 87 p. ; 20 cm
Versek
ISBN 963-440-243-7 fűzött : 590,- Ft
894.511-14
[AN 900411]
MARC

ANSEL
UTF-81600 /2003.
Gyárfás Endre (1936-)
   Dörmögőék nagy mézeskönyve / Gyárfás Endre ; [ill. Jenkovszky Iván]. - Pécs : Alexandra, [2002]. - 61 p. : ill., színes ; 30 cm
Verses mese
ISBN 963-368-342-4 kötött : ár nélkül
894.511-14(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 944522]
MARC

ANSEL
UTF-81601 /2003.
Halmi Zsolt
   Bűnök nélkül / Halmi Zsolt. - [Dunakeszi] : Szerző, 2003. - 49 p. ; 21 cm
Versek
ISBN 963-430-093-6 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 944567]
MARC

ANSEL
UTF-81602 /2003.
Hegedüs Géza (1912-1999)
   Az írnok és a fáraó / Hegedüs Géza. - Budapest : Holnap, cop. 2002. - 269 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-346-534-6 kötött : ár nélkül
894.511-311.6
[AN 944663]
MARC

ANSEL
UTF-81603 /2003.
Horváth M. Márti
   Az életem : válogatott versek / Horváth M. Márti ; [ill. Krémer Vivienn]. - Kaposvár : Új Somogyország, 2000. - 103 p. : ill. ; 21 cm
Példányszám: 500
ISBN 963-00-4894-9 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 804959]
MARC

ANSEL
UTF-81604 /2003.
Hüse Lajos (1970-)
   Az ayvari mágus / Colin J. Fayard. - [Debrecen] : Cherubion, 2002. - 211 p. : ill. ; 18 cm. - (Osiris könyvek, ISSN 1215-8518 ; 97.)
Regény. - A Káosz világa (keretcím)
ISBN 963-9346-73-X fűzött : 998,- Ft (hibás ISBN 963-9346-70-3)
894.511-312.9
[AN 943770]
MARC

ANSEL
UTF-81605 /2003.
Incze Ágnes
   I love Budapest : játékfilm forgatókönyv / Incze Ágnes ; [közread. a] Filmplus. - [Budapest] : Filmplus, cop. 2001. - 81 fol. ; 30 cm
ISBN 963-00-6963-6 * fűzött : ár nélkül
894.511-293.7
[AN 806670]
MARC

ANSEL
UTF-81606 /2003.
Kántor Péter (1949-)
   Lóstaféta / Kántor Péter. - Budapest : Magvető, 2002. - 102, [5] p. ; 21 cm
Versek
ISBN 963-14-2301-8 kötött : 1390,- Ft
894.511-14
[AN 942796]
MARC

ANSEL
UTF-81607 /2003.
Kántor Zsolt (1958-)
   Amit birtokolni vélsz / Kántor Zsolt. - Békéscsaba : Békés M. Kvt. : Körös Irod. Társ., 2001. - 33 p. ; 24 cm. - (Körös könyvtár, ISSN 1585-7166)
Versek. - Japán technikával. - Példányszám: 500
ISBN 963-7141-75-8 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 805613]
MARC

ANSEL
UTF-81608 /2003.
Karádi Norbert
   Ami még belefér / Karádi Norbert. - Miskolc : Janus 62 BT, 2002. - 144 p. ; 20 cm
ISBN 963-204-300-6 fűzött : ár nélkül
894.511-94
[AN 944470]
MARC

ANSEL
UTF-81609 /2003.
Kárpáti Béla (1930-)
   Színművek / Kárpáti Béla. - Miskolc : Szerző, 2001. - 2 db ; 21 cm
894.511-2
[AN 933621]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A sas fiai : Rákóczi-trilógia. - 253 p.
Tart.: Kurucoknak királynéja ; Futótűz ; A sas fiai
ISBN 963-440-181-3 * fűzött : 1000,- Ft (hibás ISBN 963-86-09-4-2-7)
894.511-2
[AN 804845] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A szobor árnyéka. - 193 p.
Tart.: Anna nem Júlia ; Juliáda ; A szobor árnyéka
ISBN 963-440-176-7 fűzött : 1000,- Ft
894.511-2
[AN 804848] MARC

ANSEL
UTF-81610 /2003.
Kemény Géza (1937-2001)
   Teremtés után : összegyűjtött versek, 1954-2001 / Kemény Géza ; [ill. Kádár Tibor] ; [kiad. a Megyei Pedagógiai Intézet]. - Veszprém : MPI, 2002. - 192 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-9413-03-8 fűzött : 1500,- Ft
894.511-14
[AN 944455]
MARC

ANSEL
UTF-81611 /2003.
Kerék Imre (1942-)
   Virágvölgy : összegyűjtött versek, 1961-2001 / Kerék Imre. - Győr : Hazánk, 2002. - 366 p. ; 25 cm
ISBN 963-7586-74-1 kötött : ár nélkül
894.511-14
[AN 943967]
MARC

ANSEL
UTF-81612 /2003.
Keresztury Dezső (1904-1996)
   Imádság békességért / Keresztury Dezső. - [Budapest] : Tótfalusi Kis Nyip. Műsz. Szakközépisk. és Szakmunkásképző Isk., 2000. - 25, [2] p. ; 25 cm. - ("Génius" könyvek, ISSN 1587-2548)
Versek. - Példányszám: 100
ISBN 963-8498-31-5 * kötött : kvker. forgalomba nem kerül
894.511-14
[AN 806734]
MARC

ANSEL
UTF-81613 /2003.
Kersák József
   Megszólaló gondolatok / Kersák József. - Komló : Kersák J., 2000. - 132 p. ; 21 cm
Versek
ISBN 963-440-016-7 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 804546]
MARC

ANSEL
UTF-81614 /2003.
Kertész Ákos (1932-)
   Prófétát a lelátókra! : esszék, publicisztikák, egyéb csacskaságok, 1999-2002 / Kertész Ákos. - [Budapest] : Ab Ovo, 2002. - 196, [3] p. ; 22 cm
ISBN 963-9378-11-9 kötött : ár nélkül
894.511-92
[AN 944413]
MARC

ANSEL
UTF-81615 /2003.
Koltai Horváth György (1928-)
   Laudétur : diák-regény, 1939-1947 = Dicsértessék / Koltai Horváth György. - Budapest : Uránusz, 2000. - 262 p. : ill. ; 21 cm
Számozott példány: 100
ISBN 963-9086-83-5 fűzött : ár nélkül
894.511-31
[AN 803525]
MARC

ANSEL
UTF-81616 /2003.
Koltai Horváth György (1928-)
   Vége a komédiának, vádolom : családregény / Koltai Horváth György. - Budapest : Uránusz, 2000. - 199 p. : ill. ; 21 cm
Számozott példány: 100
ISBN 963-9086-91-6 fűzött : ár nélkül
894.511-31
[AN 803519]
MARC

ANSEL
UTF-81617 /2003.
Kőszegi Lajos
   Gyémántfűrész-szútra : [esszék] / Kőszegi Lajos. - Veszprém : Comitatus, 2000. - 246, [4] p. ; 19 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 300
ISBN 963-7678-17-4 fűzött : ár nélkül
894.511-4 *** 930.85(100) *** 1(430)(092)Nietzsche,_F.
[AN 802972]
MARC

ANSEL
UTF-81618 /2003.
Kosztolányi Dezső (1885-1936)
Művek (vál.)
   Kosztolányi Dezső összes novellái / [... szerk. ... Réz Pál]. - [Szeged] : Szukits, [2001-2002]. - 2 db ; 25 cm
ISBN 963-9344-78-8
894.511-32
[AN 907634]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - cop. 2002. - 497, [6] p.
ISBN 963-9393-99-1 kötött : ár nélkül
894.511-32
[AN 944656] MARC

ANSEL
UTF-81619 /2003.
Kótzián Katalin (1926-)
   Időtlen idő : versek, versfordítások / Kótzián Katalin. - [Budapest] : Nap, 2002. - 51 p. ; 19 cm
ISBN 963-9402-23-0 kötött : 1500,- Ft
894.511-14
[AN 944480]
MARC

ANSEL
UTF-81620 /2003.
Kuklis József
   Történetek, mendemondák / Kuklis József ; [közread. a] Szentivániak Szentivánért Alapítvány. - Győr-Szentiván : Szentivániak Szentivánért Alapítvány, 2002. - 135 p. ; 22 cm
ISBN 963-202-473-7 fűzött : ár nélkül
894.511-32
[AN 944670]
MARC

ANSEL
UTF-81621 /2003.
   Magyar novella : szépprózák a 20. század második feléből / vál. és szerk. Márkus Béla. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2001. - 313 p. ; 24 cm
ISBN 963-472-547-3 * fűzött : ár nélkül
894.511-32(082)
[AN 804978]
MARC

ANSEL
UTF-81622 /2003.
Marosi Károly (1947-)
   Létigenem / Marosi Károly ; [közread. a] Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület. - Pilisvörösvár : Muravidék Baráti Kör Kult. Egyes., 2001. - 71 p. ; 21 cm
Versek és elbeszélések. - Példányszám: 200
ISBN 963-00-5810-3 fűzött : ár nélkül
894.511-14 *** 894.511-32
[AN 802908]
MARC

ANSEL
UTF-81623 /2003.
Marsh, Evelyn
   Káprázat / Evelyn Marsh. - [Budapest] : Budakönyvek, cop. 2002. - 236 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-8296-59-3 fűzött : 899,- Ft
894.511-31
[AN 942801]
MARC

ANSEL
UTF-81624 /2003.
Moldvay József
   Márvány pillangó / Moldvay József ; a köt. grafikáit Hernádi Paula kész. - [Budapest] : Don Bosco, 2000. - 85 p. : ill. ; 21 cm
Versek
ISBN 963-8456-77-9 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 802907]
MARC

ANSEL
UTF-81625 /2003.
Molnár Ferenc (1878-1952)
   Sirocco / Molnár Ferenc. - Budapest : Tótfalusi Kis Nyip. Műsz. Szakközépisk. és Szakmunkásképző Isk., 2000. - 13 p. ; 22 cm. - ("Génius" könyvek, ISSN 1587-2548)
Elbeszélés. - Példányszám: 100
ISBN 963-8498-27-7 * kötött : kvker. forgalomba nem kerül
894.511-32
[AN 806728]
MARC

ANSEL
UTF-81626 /2003.
Mózes István Miklós
   Bárhová követlek / Linda Ray. - Budapest : Horizont, cop. 2001. - 140 p. ; 21 cm. - (Rózsa könyvek, ISSN 1417-2070 ; 1.)
Regény
ISBN 963-86136-4-5 fűzött : 447,- Ft
894.511-312.5
[AN 943319]
MARC

ANSEL
UTF-81627 /2003.
Németh Gábor (1956-)
   Elnézhető látkép / Németh Gábor ; [ill. Orosz István ...]. - Átd. kiad. - Budapest : Hanga K., 2002. - 295 p. : ill. ; 18 cm
Elbeszélések
ISBN 963-202-255-6 fűzött : 2390,- Ft
894.511-3
[AN 943858]
MARC

ANSEL
UTF-81628 /2003.
Németh István Péter (1960-)
   Kihullt lapok egy naplóból : naplójegyzetek / Németh István Péter. - Veszprém : BabelPress, 2000. - 87 p. ; 21 cm. - (Baláca könyvek, ISSN 1587-0081 ; 2.)
ISBN 963-00-4477-3 fűzött : 500,- Ft
894.511-94 *** 894.511-3
[AN 806858]
MARC

ANSEL
UTF-81629 /2003.
   (N)ők : [válogatott írások] / [szerk. Szilágyi Irén] ; [... szerzői Almann Erzsébet et al.] ; [fotók Mudra Krystyna] ; [ill. Cyránski Mária]. - [Dunaújváros] : Dunatáj, cop. 2001. - 172, [3] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-8238-34-8 kötött : ár nélkül
894.511-822 *** 316.37-055.2(0:82-822)
[AN 803602]
MARC

ANSEL
UTF-81630 /2003.
   Ó, örök Isten : versek a magyar irodalomból / [vál. és szerk. L. Dala Mária, Lothringer Miklós]. - Budapest : Auktor, cop. 2002. - 64 p. ; 18 cm
ISBN 963-7780-84-X velúr : ár nélkül
894.511-141(082)
[AN 943763]
MARC

ANSEL
UTF-81631 /2003.
Orbán Dezső (1882-1964)
   A fehér korall / Orbán Dezső ; [átd. és lábjegyzetekkel ell. Nagy Alexandra]. - [Budapest] : Szt. Gellért K., [2002]. - 156, [4] p. ; 20 cm
Ifjúsági regény
ISBN 963-696-188-3 fűzött : 890,- Ft
894.511-31(02.053.2)
[AN 943850]
MARC

ANSEL
UTF-81632 /2003.
Orbán Ottó (1936-2002)
   A bor és a víz vetélkedése : vásári moralitás egy régi magyar vígjátéktöredék alapján / Orbán Ottó. - [Budapest] : Tótfalusi Kis Nyip. Műsz. Szakközépisk. és Szakmunkásképző Isk., 2000. - 21 p. ; 24 cm. - ("Génius" könyvek, ISSN 1587-2548)
ISBN 963-8498-25-0 * kötött : kvker. forgalomba nem kerül
894.511-22
[AN 806733]
MARC

ANSEL
UTF-81633 /2003.
Pápai Páriz Ferenc (1649-1716)
   Erdélyi féniks : Tótfalúsi Kis Miklós avagy Profes. Pápai P. Ferentznek a 'könyv nyomtatás' mesterségének találásáról, és folytatásáról, a 'Tótfalusi Kis Miklós' emlékezetére irott versei, mellyeket ... szükséges és emlékezetes dolgokkal bövitvén ... ki-botsátani kivánt F. Tsernátoni Bod Péter / [kiad. A Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága - Anyanyelvi Konferencia]. - Budapest : A Magyar Nyelv és Kult. Nk. Társ. - Anyanyelvi Konf., 2002. - [57] p. ; 19 cm
Borítócím: Erdélyi Féniks - Életnek Könyve. - Az 1767-ben megjelent mű reprintje. - Számozott példány: 300
ISBN 963-202-087-1 kötött : ár nélkül
Tótfalusi Kis Miklós (1650-1702)
894.511-13 *** 094/099.07
[AN 942929]
MARC

ANSEL
UTF-81634 /2003.
Parker, Daniel Duncan
   A próféta / Daniel Duncan Parker. - [Debrecen] : Cherubion, 2002. - 282 p. ; 18 cm. - (Osiris könyvek, ISSN 1215-8518 ; 96.)
Regény
ISBN 963-9346-71-3 fűzött : 998,- Ft
894.511-312.9
[AN 942794]
MARC

ANSEL
UTF-81635 /2003.
Pető János (1940-)
   Hór : válogatott versek, dalok / Pető János ; [a rajzok a szerző munkái]. - Miskolc : MG, 2000. - 97, [4] p. : ill. ; 23 cm. - (Miskolci Galéria könyvei,, ISBN 1219-0594 ; ; 20.)
Példányszám: 500
ISBN 963-00-6456-1 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-00-5420-5)
894.511-14
[AN 804436]
MARC

ANSEL
UTF-81636 /2003.
Rózsahegyi Ferenc (1923-)
   Háborús napló, 1944-1946 / Rózsahegyi Ferenc ; [közread. a] Pécsváradi Várbaráti Kör. - [Pécsvárad] : Pécsváradi Várbaráti Kör, 2000. - 44, [3] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-00-6356-5 * fűzött : ár nélkül
894.511-94
[AN 803530]
MARC

ANSEL
UTF-81637 /2003.
Rozvány György (1939-)
   Azulejók Cristo Rei kertjében : versek / Rozvány György. - Pécs : R. KerPress BT, 2000. - 64 p. ; 21 cm
ISBN 963-00-2637-6 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 805320]
MARC

ANSEL
UTF-81638 /2003.
Rozvány György (1939-)
   Gyökérriadó : versek / Rozvány György ; [... vál. Kovács Gábor]. - Pécs : R. KerPress BT, 2000. - 137 p. ; 21 cm
ISBN 963-00-2638-4 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 805321]
MARC

ANSEL
UTF-81639 /2003.
Sáringer Károly
   Nőt akarok! : válasz Terézanyunak / Sáringer Károly. - Gyöngyös : Pallas, 2002. - 277 p. ; 21 cm
ISBN 963-9117-89-7 kötött : 1890,- Ft
894.511-31
[AN 943747]
MARC

ANSEL
UTF-81640 /2003.
Sárközi László (1969-)
   Belső világ : szonettkoszorú / Sárközi László ; [ill. Gerley Gábor]. - [Budapest] : [Magyarországi Cigányok Igazság Szövetsége], 2001. - 48 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Faludy György előszavával. - Közread. a Magyarországi Cigányok Igazság Szövetsége
ISBN 963-00-6628-9 fűzött : ár nélkül
894.511-14 *** 894.511-193.3
[AN 900409]
MARC

ANSEL
UTF-81641 /2003.
Sarusi Mihály (1944-)
   Csonka-Csanád : kis iratosi falurajz / Sarusi Mihály. - Békéscsaba : Békés M. Kvtár : Körös Irod. Társ., 2001. - 35 p. ; 24 cm. - (Körös könyvtár, ISSN 1585-7166)
Japán technikával. - Példányszám: 200
ISBN 963-7141-78-2 fűzött : ár nélkül
894.511-32
[AN 805615]
MARC

ANSEL
UTF-81642 /2003.
Sárvári János
   Hangulatjelentések a nagyvárosból / Sárvári János. - [Budapest] : [Magánkiad.], cop. 2002. - 166 p. ; 17 cm
ISBN 963-440-971-7 fűzött : ár nélkül
894.511-32
[AN 942802]
MARC

ANSEL
UTF-81643 /2003.
Schober Ottó (1932-)
   Davaj, davaj / Schober Ottó ; [közread. a] Hatodik Síp Alapítvány. - Budapest : Hatodik Síp Alapítvány ; Beregszász : Mandátum, 2001. - 111 p. ; 21 cm
ISBN 963-8294-69-8 fűzött : 690,- Ft
894.511-94(477.87)
[AN 806651]
MARC

ANSEL
UTF-81644 /2003.
Sík Sándor (1889-1963)
   Szép történetek / Sík Sándor ; [kiad. a Sík Sándor Piarista Egyetemi Szakkollégium]. - Szeged : Sík S. Piarista Egy. Szakkollégium, 2001. - 143 p. ; 17 cm
Mesék
ISBN 963-00-5471-X fűzött : ár nélkül
894.511-34
[AN 805850]
MARC

ANSEL
UTF-81645 /2003.
Somlyó György (1920-)
   Cantata tremenda : Bírák könyve 19-21 / Somlyó György. - [Budapest] : Tótfalusi Kis Nyip. Műsz. Szakközépisk. és Szakmunkásképző Isk., 2000. - [32] p. : ill. ; 22 cm. - ("Génius" könyvek, ISSN 1587-2548)
Példányszám: 100
ISBN 963-8498-26-9 * kötött : kvker. forgalomba nem kerül
894.511-121
[AN 806731]
MARC

ANSEL
UTF-81646 /2003.
Somlyó György (1920-)
   Piero della Francesca : Arezzo, San Francesco templom, XV. század / Somlyó György. - [Budapest] : Tótfalusi Kis Nyip. Műsz. Szakközépisk. és Szakmunkásképző Isk., 2000. - 27 p. ; 24 cm. - ("Génius" könyvek, ISSN 1587-2548)
Versek. - Példányszám: 100
ISBN 963-8498-32-3 * kötött : kvker. forgalomba nem kerül
894.511-14
[AN 806730]
MARC

ANSEL
UTF-81647 /2003.
Spiró György (1946-)
   Honderű : drámák / Spiró György. - [Budapest] : Ab Ovo, 2002. - 277 p. ; 21 cm
Tart.: Fogadó a Nagy Kátyúhoz ; Elsötétítés ; Honderű ; Szappanopera
ISBN 963-9378-14-3 kötött : ár nélkül
894.511-2
[AN 944721]
MARC

ANSEL
UTF-81648 /2003.
Szabó Dezső (1879-1945)
   Napló és elbeszélések / Szabó Dezső. - Budapest : Püski, 2002. - 2 db (973 p.) ; 22 cm
ISBN 963-9337-81-1 kötött : 3360,- Ft
Szabó Dezső (1879-1945)
894.511-32 *** 894.511-94
[AN 944550]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 487 p.
ISBN 963-9337-82-X
894.511-32 *** 894.511-94
[AN 944558] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 493-973. p.
ISBN 963-9337-83-8
894.511-32
[AN 944561] MARC

ANSEL
UTF-81649 /2003.
Szabó Éva (1932-2001)
   Két csillag közt : összegyűjtött versek, 1952-2001 / Szabó Éva ; [a kötetet Csohány Kálmán grafikái illusztrálják] ; [közread. a] Magyar Rádió Rt. - Budapest : MR, 2002. - 187 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-7058-38-9 kötött : 2500,- Ft
894.511-14
[AN 942921]
MARC

ANSEL
UTF-81650 /2003.
Szabó Géza (1920-)
   Egy orvos 56-os megpróbáltatásai : emlékezés Dr. Szabó Géza börtönélményeiről 56-ból / [kiad. a Fébé Szociális és Rehabilitációs Szolgáltató Közhasznú Társaság]. - Piliscsaba : Fébé Kht., 2001. - 92, [12] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-00-5891-X fűzött : kvker. forgalomba nem kerül
Szabó Géza (1920-)
894.511-94
[AN 900413]
MARC

ANSEL
UTF-81651 /2003.
Szabó Magda (1917-)
   Für Elise : regény / Szabó Magda. - Budapest : Európa, 2002. - 417 p. ; 19 cm
ISBN 963-07-6820-8 kötött : 1800,- Ft
894.511-31
[AN 943046]
MARC

ANSEL
UTF-81652 /2003.
Szántó István
   Locsogunk / Szántó István. - Miskolc : Déli Hírlap Kft., 2001. - 208 p. ; 24 cm
ISBN 963-00-5584-8 fűzött : 1499,- Ft
894.511-92
[AN 806164]
MARC

ANSEL
UTF-81653 /2003.
   Szavak kéke, aranya : Pest megyei írók és költők antológiája / [... szerk. ... Kiss Adél] ; [a grafikákat kész. Aknay János et al.] ; [kiad. Pest Megye Önkormányzata]. - Budapest : Pest M. Önkormányzata, 2000. - 228 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-7191-09-7 kötött : ár nélkül
894.511-822(439.153)
[AN 804216]
MARC

ANSEL
UTF-81654 /2003.
Székely András
   Jöttek, láttak, legyőztek / Székely András ; [ill. Matheika Gábor]. - Pécs : Alexandra, [2002]. - 270 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-367-913-3 kötött : ár nélkül
894.511-7
[AN 942891]
MARC

ANSEL
UTF-81655 /2003.
Szirmay Ágnes
   Katanapló / [írta Szirmay Ágnes]. - Budapest : Park, cop. 2001. - 110 p. ; 18 cm. - (Barátok közt könyvek ; ; 4.)
Regény
ISBN 963-530-545-1 fűzött : ár nélkül
894.511-31
[AN 806614]
MARC

ANSEL
UTF-81656 /2003.
Tandori Dezső (1938-)
   Hét fejlövés : fikció / Tandori Dezső. - [Budapest] : Ab Ovo, 2002. - 181, [3] p. ; 22 cm
ISBN 963-9378-12-7 kötött : ár nélkül
894.511-32
[AN 944625]
MARC

ANSEL
UTF-81657 /2003.
Tőke Péter (1945-)
   Budai milliárdosok / Peter Sheldon. - 4. átd. kiad. - [Budapest] : Intermix H, 2002-. - 20 cm. - (Eastern-bestseller könyvek, ISSN 1417-734X)
Regény
ISBN 963-202-029-4
894.511-312.4
[AN 942970]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., A maffia helytartója. - 2002. - 478 p.
ISBN 963-202-031-6 fűzött : ár nélkül
894.511-312.4
[AN 942972] MARC

ANSEL
UTF-81658 /2003.
Tolvaly Ferenc (1957-)
   A Szélhárfa lakói / Tolvaly Ferenc. - [Budapest] : Officina '96, 2002. - 334, [2] p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-9464-13-9 kötött : ár nélkül
894.511-31
[AN 944011]
MARC

ANSEL
UTF-81659 /2003.
Tóth Erzsébet (1951-)
   Nyár, Borges-utcák / Tóth Erzsébet. - Békéscsaba : Békés M. Kvt. : Körös Irod. Társ., 2001. - 30 p. ; 24 cm. - (Körös könyvtár, ISSN 1585-7166)
Versek. - Japán technikával. - Példányszám: 200
ISBN 963-7141-76-6 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 805617]
MARC

ANSEL
UTF-81660 /2003.
Tóth Norbert (1972-)
   A Bismarck csatahajó : science fiction regény / Allen Newman. - [Debrecen] : Cherubion, 2002. - 281 p. ; 18 cm. - (Dark space, ISSN 1588-8061)
ISBN 963-9346-74-8 fűzött : 1198,- Ft
894.511-312.9
[AN 944410]
MARC

ANSEL
UTF-81661 /2003.
Tóth Wanda (1888-1926)
   Tükrötök vagyunk mind / Tóth Wanda ; [szerk., vál. és sajtó alá rend. Varga Virág] ; [... graf. Bonyhádi Károly]. - [Szombathely] : Hanga K. : Életünk Szerk., 2002. - 173 p. : ill., színes ; 21 cm
Elbeszélések
ISBN 963-204-504-1 fűzött : ár nélkül
894.511-32
[AN 942926]
MARC

ANSEL
UTF-81662 /2003.
Totth Jenő (1923-)
   A lélek szavakat keres / Totth Jenő. - Budapest : [Magánkiad.], 2000. - 308 p. ; 20 cm
Versek
ISBN 963-440-234-8 * fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 803623]
MARC

ANSEL
UTF-81663 /2003.
Vaczkó László (1933-)
   Vonzás és varázslat : a Somló az irodalomban / [gyűjt.] Vaczkó László ; [az illusztrációkat kész. Fülöp Lajos] ; [kiad. Devecseri Városi Könyvtár]. - Devecser : Devecseri Vár. Kvt., 2002. - 372 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 366-369.
ISBN 963-202-717-5 kötött : ár nélkül
894.511-822 *** 908.439(234.373Somló) *** 894.511(091)
[AN 944562]
MARC

ANSEL
UTF-81664 /2003.
Várhelyi András (1953-)
   ESZTÉ dosszié : novellák, párbeszédek, jellemek / Várhelyi András. - [Budapest] : Minerva, [2002]. - 146 p. ; 20 cm
ISBN 963-86237-4-8 fűzött : ár nélkül
894.511-32 *** 894.511-25
[AN 944442]
MARC

ANSEL
UTF-81665 /2003.
Vujity Tvrtko (1972-)
   Utolsó pokoli történetek / Vujity Tvrtko. - Pécs : Alexandra, [2002]. - 359 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-368-312-2 kötött : ár nélkül
894.511-92
[AN 943075]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

1666 /2003.
   Alice Csodaországban. - [Budapest] : Elektra Kiadóház, 2002. - [47] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Mesék kicsiknek)
ISBN 963-9391-25-5 fűzött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 942987]
MARC

ANSEL
UTF-81667 /2003.
Barbie as a vet (magyar)
   Barbie, az állatorvos. - Budapest : Egmont Hungary, 2000. - [42] p. : ill., színes ; 25 cm. - (Barbie és én klub)
ISBN 963-627-551-3 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 805263]
MARC

ANSEL
UTF-81668 /2003.
Barbie as artist (magyar)
   Barbie, a festőművész. - Budapest : Egmont Hungary, 2000. - [42] p. : ill., színes ; 25 cm. - (Barbie és én klub)
ISBN 963-627-644-7 * kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963627-520-3)
087.5(084.1)
[AN 805264]
MARC

ANSEL
UTF-81669 /2003.
Barbie as photographer (magyar)
   Barbie, a fényképész. - Budapest : Egmont Hungary, 2000. - [42] p. : ill., színes ; 25 cm. - (Barbie és én klub)
ISBN 963-627-518-1 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 805262]
MARC

ANSEL
UTF-81670 /2003.
Barbie in white (magyar)
   Barbie fehér köpenyben. - Budapest : Egmont Hungary, 2001. - [42] p. : ill., színes ; 25 cm. - (Barbie és én klub)
ISBN 963-627-578-5 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 805265]
MARC

ANSEL
UTF-81671 /2003.
Barbie skiing (magyar)
   Barbie a hóban. - Budapest : Egmont Hungary, 2000. - [42] p. : ill., színes ; 25 cm. - (Barbie és én klub)
ISBN 963-627-572-6 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 805268]
MARC

ANSEL
UTF-81672 /2003.
Bernier, Jean-Pierre
Stormy birthday (magyar)
   Szülinapi förgeteg / [szöveg Jean Pierre Berniei [!Bernier]] ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda] ; [ill. Fernando Guell]. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2001. - [32] p. : ill., színes ; 27 cm
Képes mese
ISBN 963-627-643-9 * kötött : ár nélkül (hibás ISBN 627-573-4)
087.5(084.1)
[AN 805310]
MARC

ANSEL
UTF-81673 /2003.
Bernier, Jean-Pierre
The weather (magyar)
   Időjárás / [szöveg Jean-Pierre Bernier] ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda] ; [ill. Fernando Quell [!Guell]]. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2001. - 23 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 963-627-573-4 fűzött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 805317]
MARC

ANSEL
UTF-81674 /2003.
Donászy Magda (1911-1988)
   A kíváncsi bocs / Donászy Magda ; Füzesi Zsuzsa rajz. - [Budapest] : General Press, [2002]. - 51 p. : ill., színes ; 29 cm
Képes mesekönyv
ISBN 963-9282-60-X kötött : 1800,- Ft
087.5(084.1)
[AN 943727]
MARC

ANSEL
UTF-81675 /2003.
   A dzsungel könyve. - [Budapest] : Elektra Kiadóház, 2002. - [47] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Mesék kicsiknek)
ISBN 963-9391-26-3 fűzött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 942935]
MARC

ANSEL
UTF-81676 /2003.
Félicité, Annabelle
   Az oktondi kis veréb / Annabelle Félicité de Valois, Karssay Natália Constancia. - Budapest : [Magánkiad.], 2002. - [64] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Mesélő dallamok)
ISBN 963-440-981-4 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 944716]
MARC

ANSEL
UTF-81677 /2003.
   A három kismalac. - [Budapest] : Elektra Kiadóház, 2002. - [47] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Mesék kicsiknek)
ISBN 963-9391-24-7 fűzött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 942978]
MARC

ANSEL
UTF-81678 /2003.
   Hófehérke. - [Budapest] : Elektra Kiadóház, 2002. - [47] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Mesék kicsiknek)
ISBN 963-9391-23-9 fűzött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 942985]
MARC

ANSEL
UTF-81679 /2003.
Langreuter, Jutta
Baeh, sagt Babette (magyar)
   Bee! - mondja Babette : Jutta Langreuter meséje / Andrea Hebrock rajz. - Budapest : Egmont-Hungary, 2002. - [28] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-627-763-X kötött : 1499,- Ft
087.5(084.1)
[AN 943849]
MARC

ANSEL
UTF-81680 /2003.
Langreuter, Jutta
Hier, mein Bauchnabel (magyar)
   Nézd, itt a köldököm! : Jutta Langreuter meséje / Andrea Hebrock rajz. - Budapest : Egmont-Hungary, 2002. - [28] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-627-764-8 kötött : 1499,- Ft
087.5(084.1)
[AN 943885]
MARC

ANSEL
UTF-81681 /2003.
Little bunny (magyar)
   A kisnyuszi / [ford. Zsidányi Lilla]. - Budapest : Egmont Hungary, 2002. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 16 cm. - (Kövesd a nyilakat!)
ISBN 963-627-718-4 kötött : 529,- Ft
087.5(084.1)
[AN 944423]
MARC

ANSEL
UTF-81682 /2003.
Little fish (magyar)
   A halacska / [ford. Zsidányi Lilla]. - Budapest : Egmont Hungary, 2002. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 16 cm. - (Kövesd a nyilakat!)
ISBN 963-627-719-2 kötött : 529,- Ft
087.5(084.1)
[AN 944429]
MARC

ANSEL
UTF-81683 /2003.
Little kitten (magyar)
   A kiscica / [ford. Zsidányi Lilla]. - Budapest : Egmont Hungary, 2002. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 16 cm. - (Kövesd a nyilakat!)
ISBN 963-627-720-6 kötött : 529,- Ft
087.5(084.1)
[AN 944437]
MARC

ANSEL
UTF-81684 /2003.
Little lamb (magyar)
   A barika / [ford. Zsidányi Lilla]. - Budapest : Egmont Hungary, 2002. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 16 cm. - (Kövesd a nyilakat!)
ISBN 963-627-717-6 kötött : 529,- Ft
087.5(084.1)
[AN 944418]
MARC

ANSEL
UTF-81685 /2003.
Little puppy (magyar)
   A kutyus / [ford. Zsidányi Lilla]. - Budapest : Egmont Hungary, 2002. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 16 cm. - (Kövesd a nyilakat!)
ISBN 963-627-722-2 kötött : 529,- Ft
087.5(084.1)
[AN 944441]
MARC

ANSEL
UTF-81686 /2003.
Little tiger (magyar)
   A kistigris / [ford. Zsidányi Lilla]. - Budapest : Egmont Hungary, 2002. - Lapozó (12 p.) : ill. színes ; 16 cm. - (Kövesd a nyilakat!)
ISBN 963-627-721-4 kötött : 529,- Ft
087.5(084.1)
[AN 944435]
MARC

ANSEL
UTF-81687 /2003.
Maxtone Graham, Ysenda
Animal dwellings (magyar)
   Állati lakhelyek / [szöveg Ysenda Maxtone-Graham] ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda] ; [ill. Mario Cortès]. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2001. - 23 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 963-627-642-0 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-627-575-0)
087.5(084.1)
[AN 805316]
MARC

ANSEL
UTF-81688 /2003.
Maxtone Graham, Ysenda
Friends forever (magyar)
   Mindörökké barátok / [szöveg Ysenda Maxtone-Graham] ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda] ; [ill. Mario Cortès]. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2000. - [32] p. : ill., színes ; 27 cm
Képes mese
ISBN 963-627-519-X kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 805312]
MARC

ANSEL
UTF-81689 /2003.
Maxtone Graham, Ysenda
Home sweet home (magyar)
   Otthon, édes otthon / [szöveg Ysenda Maxtone-Graham] ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda] ; [ill. Mario Cortès]. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2001. - [32] p. : ill., színes ; 27 cm
Képes mese
ISBN 963-627-575-0 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 805314]
MARC

ANSEL
UTF-81690 /2003.
Maxtone Graham, Ysenda
Des sentiments (magyar)
   Érzelmek / [szöveg Ysenda Maxtone-Graham] ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda] ; [ill. Mario Cortès]. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2001. - 23 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 963-627-641-2 * kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-627-519-X)
087.5(084.1)
[AN 805319]
MARC

ANSEL
UTF-81691 /2003.
   Piroska és a farkas. - [Budapest] : Elektra Kiadóház, 2002. - [47] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Mesék kicsiknek)
ISBN 963-9391-22-0 fűzött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 942981]
MARC

ANSEL
UTF-81692 /2003.
Scarry, Richard
What do people do all day? (magyar)
   Sürgés-forgás Tesz-vesz Városban / írta és rajz. Richard Scarry ; m. szöveg Réz András. - Átd. kiad. - [Budapest] : Lilliput, cop. 2002. - [60] p. : ill., színes ; 32 cm
Képes mese. - Megj. Tesz-vesz Város címmel is
ISBN 963-9166-33-2 kötött : 1790,- Ft
087.5(084.1)
[AN 943820]
MARC

ANSEL
UTF-81693 /2003.
Zimmermann, Natalie
What time is it? (magyar)
   Mennyi az idő? / [szöveg Natalie Zimmermann] ; [ford. Bikádi Katalin] ; [ill. Fernando Gull [!Guell]. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2000. - [32] p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 963-627-504-1 * kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-627-386-3)
087.5(084.1)
[AN 805859]
MARC

ANSEL
UTF-8