MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2003 - 7. évfolyam, 4. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2006

Created at 2007/04/04 19:11:50
by MNBWWW (Vers 1.00 Release,
linked at Mar 28 2007 15:03:03)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok

1694 /2003.
   Magyar nagylexikon / [... Élesztős László főszerk.] ; [szerk. Barabás Éva et al.] ; [kész. az Akadémiai Kiadó Magyar Nagylexikon Szerkesztőségében]. - Budapest : Akad. K., 1993-. - 27 cm
A 6. kötet főszerkesztője Berényi Gábor, a 8. kötettől Bárány Lászlóné. - A 2. kötettől szerk. Bagi Valéria et al. - Kötetszerk. a 6. kötettől Rostás Sándor, Szlávik Tamás. - Az 5. kötettől kiad. a Magyar Nagylexikon Kiadó. - Bibliogr. a szócikkek végén
ISBN 963-05-6611-7ISBN 963-05-6615-X *
030
[AN 57515]
MARC

ANSEL
UTF-8


   15. köt., Pon - Sek / [szakszerk. Bor Ferenc et al.] ; [szerzők Ábrahám Zoltán et al.]. - 2002. - [4], 930, XVII p. : ill., részben színes
ISBN 963-9257-14-1 kötött : ár nélkülISBN 963-9257-13-3 velúr : ár nélkül
030
[AN 945230] MARC

ANSEL
UTF-81695 /2003.
   Révai új lexikona / [főszerk. Kollega Tarsoly István] ; [szerk. Kara Anna et al.]. - Szekszárd : Babits, 1996-. - 25 cm
ISBN 963-9015-17-2
030
[AN 221959]
MARC

ANSEL
UTF-8


   10. köt., Hom - Kac / [szakszerk. Balázs-Arth Valéria et al.] ; [szócikkíró Ágoston Tibor et al.] ; [grafikák Dobiecki Magda et al.] ; [képek Ács Irén et al.]. - 2002. - 908 p. : ill., részben színes
030
[AN 945422] MARC

ANSEL
UTF-8
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

1696 /2003.
Gál József
   A Vas Megyei TIT története / Gál József. - Szombathely : Vas M. Tud. Ismeretterjesztő Egyes., 2002. - 227, [3] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-412-451-8 fűzött : ár nélkül
Vas Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület.
061.22(439.111)TIT(091)
[AN 924937]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

1697 /2003.
Helyismereti Könyvtárosok Országos Tanácskozása (7.) (2000) (Székesfehérvár)
   Helyismereti Könyvtárosok VII. Országos Tanácskozása : Székesfehérvár, 2000. július 26-28. / [szerk. Komlósi József] ; [a fotókat kész. Mándli Gyula] ; [kiad. a Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár]. - Székesfehérvár : Vörösmarty M. Kvt., 2001. - 80, [2] p. : ill. ; 24 cm
Rend. a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Helyismereti Könyvtárosok Szervezete és Bibliográfiai Szekciója. - Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 300
ISBN 963-7591-17-6 fűzött : ár nélkül
026/027(439) *** 908.439 *** 061.3(439-2Székesfehérvár)
[AN 925360]
MARC

ANSEL
UTF-81698 /2003.
Kéki Béla (1907-1993)
   Az írás története : a kezdetektől a nyomdabetűig / Kéki Béla ; [... a Szómagyarázatok és az Ajánlott magyar nyelvű könyvek c. részeket összeáll. Sarbak Gábor]. - Utánny. - Budapest : Vince K., 2002. - 175 p. : ill. ; 24 cm
A szerző "A latin nyomdabetű fejlődése" c. művével. - Bibliogr.: p. 165-166.
ISBN 963-9192-65-1 kötött : 1495,- Ft
003(100)(091) *** 655.24(091) *** 003.344.1(100)"14/19"
[AN 941796]
MARC

ANSEL
UTF-81699 /2003.
   Ki kicsoda Baranya megye könyvtáraiban? / [összeáll. Surján Miklós] ; ... kiad. a Csorba Győző Megyei Könyvtár. - Pécs : Csorba Gy. M. Kvt., 2002. - 150 p. : ill. ; 24 cm
Ki kicsoda Baranya könyvtáraiban? (borító- és gerinccím)
ISBN 963-9043-03-6 fűzött : ár nélkül
02(439.127)(092):030
[AN 946079]
MARC

ANSEL
UTF-81700 /2003.
   Problematiche e prospettive della ricerca sul materiale librario ungherese presente in Italia e sul materiale librario italiano presente in Ungheria : Primo incontro italo - ungherese di bibliotecari : Budapest, 9-10 novembre 2000 = Az olaszországi hungarika- és a magyarországi italika-kutatás lehetőségei és nehézségei : Első Olasz - Magyar Könyvtáros Találkozó : Budapest, 2000. november 9-10. / [curatrice del vol. Mariarosaria Sciglitano] ; [trad. ... Mariarosaria Sciglitano et al.] ; [org., pubbl. dall'] Istituto italiano di cultura. - Budapest : Istituto italiano di cultura, 2001. - 295 p. : ill., főként színes ; 23 cm
ISBN 963-00-6954-7 fűzött : ár nélkül
09(439) *** 09(45) *** 02(45) *** 02(439) *** 930.85(45) *** 930.85(439) *** 061.3(439-2Bp.)"2000"
[AN 807903]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

1701 /2003.
Batiz András (1975-)
   Fókuszban / Batiz András. - Budapest : Athenaeum 2000, 2002. - 259 p. ; 22 cm
ISBN 963-9471-15-1 kötött : 1990,- Ft
Batiz András (1975-)
791.9.097(439)(092)Batiz_A.(0:82-94)
[AN 945323]
MARC

ANSEL
UTF-81702 /2003.
Havas Henrik (1949-)
   Pro domo avagy Fejezetek a 80-as évek sajtótitkaiból / Havas Henrik. - Pécs : Alexandra, [2002]. - 319 p. : ill. ; 20 cm. - (Tények és titkok, ISSN 1587-7337)
ISBN 963-368-149-9 fűzött : ár nélkül
070(439)"1986/1988"(093) *** 070.13(439)"1986/1988"(093) *** 323(439)"1986/1988"(093)
[AN 946013]
MARC

ANSEL
UTF-81703 /2003.
Mast, Claudia
ABC des Journalismus (magyar)
   Az újságírás ábécéje : bevezetés a szerkesztőségi munkába / Claudia Mast ; [ford. Schurk Viktória] ; [közread. az] ... SZTE Budapest Média Intézet. - [Budapest] : Greger-Delacroix : SZTE Budapest Média Int., [2001]. - 371 p. ; 21 cm
ISBN 963-85811-9-0 fűzött : ár nélkül
070(036)
[AN 807718]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

1704 /2003.
   Sárkányok, óriások és más rejtélyes lények, valamint a bibictojás / [szerk. Árva Anita, Holler Judit] ; [graf. Budai Éva, Gál Lehel] ; [kiad. a Magyar Természettudományi Múzeum]. - [Budapest] : M. Termtud. Múz., cop. 2001. - 40 p. : ill. ; 21x30 cm
ISBN 963-7093-68-0 fűzött : ár nélkül
5(439)(091) *** 398.223(=945.11) *** 061.4(439-2Bp.)"2001"
[AN 900457]
MARC

ANSEL
UTF-81705 /2003.
Stoddard, Lothrop
The revolt against civilization (magyar)
   Lázadás a civilizáció ellen / Lothrop Stoddard. - Hasonmás kiad. - Budapest : Gede, 2001. - 216 p. ; 20 cm. - (Jobboldali gondolattár, ISSN 1587-1940 ; 1.)
Eredeti kiadása: Budapest : Stádium, 1943
ISBN 963-9298-18-2 fűzött : ár nélkül
008 *** 316.7
[AN 900713]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

1706 /2003.
Bardon, Franz
Der Schlüssel zur wahren Kabbalah (magyar)
   Az igazi kabbala kulcsa : a kabbalista, mint a mikro- és makrokozmosz ura / [Franz Bardon] ; [ford. Dubrovszky László]. - [Somogyvámos] : Tabula S., [2002]. - 198 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 963-204-558-0 kötött : ár nélkül
133.4
[AN 945203]
MARC

ANSEL
UTF-81707 /2003.
Castañeda, Carlos
The eagle's gift (magyar)
   A sas ajándéka / Carlos Castaneda ; [ford. Püski Irén]. - Budapest : Püski, 2002. - 277 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-9337-75-7 fűzött : ár nélkül
133.25(0:82-31) *** 820-31(73)=945.11
[AN 945931]
MARC

ANSEL
UTF-81708 /2003.
Kalo Jenő
   A gyógyulás szelencéje : az orvosi asztrológia kézikönyve / Kalo Jenő. - Budapest : Édesvíz, 2002-. - 21 cm
133.52 *** 615.89
[AN 946026]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2002. - 296 p. : ill.
ISBN 963-528-616-3 kötött : 2190,- Ft
133.25 *** 615.89
[AN 946027] MARC

ANSEL
UTF-81709 /2003.
Müller Péter (1936-)
   Benső mosoly / Müller Péter. - Budapest : Édesvíz, 2002. - 2 db ; 20 cm
133.25 *** 613.865
[AN 941927]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Az önismeretről. - 205 p.
ISBN 963-528-619-8 fűzött : 1690,- Ft
133.25 *** 613.865
[AN 941929] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., A meditációról. - 161 p.
ISBN 963-528-593-0 fűzött : 1590,- Ft
133.25 *** 613.865
[AN 941930] MARC

ANSEL
UTF-81710 /2003.
Müller Péter (1936-)
   Lomb és gyökér / Müller Péter. - Budapest : Édesvíz, 2002. - 381 p. ; 20 cm
Fűzött : 1890,- Ft (hibás ISBN 963-528-287-7)
133.25
[AN 941983]
MARC

ANSEL
UTF-81711 /2003.
Schmidt, Paul
Runenmagie (magyar)
   Rúnamágia / Paul Schmidt. - [Miskolc] : Hermit, [2002]. - 92 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9231-33-9 fűzött : 1300,- Ft
133.4 *** 003.345
[AN 945825]
MARC

ANSEL
UTF-81712 /2003.
Sullivan, Erin
Saturn in transit (magyar)
   Szaturnusz tanításai : az elme, a test és a lélek határai / Erin Sullivan ; [ford. Résch Éva]. - Budapest : Édesvíz, 2002. - XII, 341 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-528-603-1 kötött : 2490,- Ft
133.52 *** 133.25
[AN 945329]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

1713 /2003.
Baross Gábor
   Baradla tanösvény / [Baross Gábor, Gellai Mária, Knauer József] ; [kiad. a Tiszta Forrás Természet- és Környezetvédelmi Egyesület]. - Jósvafő : Tiszta Forrás Természet- és Környezetvédelmi Egyes., 2001. - 38 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-00-7877-5 * fűzött : ár nélkül
502(439Aggteleki-karszt) *** 914.39Aggteleki-karszt(036) *** 796.5(439Aggteleki-karszt)
[AN 902278]
MARC

ANSEL
UTF-81714 /2003.
Baross Gábor
   Tohonya - Kuriszlán tanösvény / [Baross Gábor, Gellai Mária, Knauer József] ; [kiad. a Tiszta Forrás Természet- és Környezetvédelmi Egyesület]. - Jósvafő : Tiszta Forrás Természet- és Környezetvédelmi Egyes., 2001. - 39 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-00-7878-3 * fűzött : ár nélkül
502(439Aggteleki-karszt) *** 914.39Aggteleki-karszt(036) *** 796.5(439Aggteleki-karszt)
[AN 902282]
MARC

ANSEL
UTF-81715 /2003.
Boros Emil
   Szikes tavak / [szöveg Boros Emil]. - Budapest : KÖM Természetvédelmi Hiv., 2002. - 28 p. : ill., színes, részben térk. ; 24 cm. - (Nemzeti ökológiai hálózat, ISSN 1587-8856 ; 4.)
Bibliogr.: p. 28.
ISBN 963-00-7168-1 fűzött : ár nélkül
504.4(285.2)(439) *** 631.445.52/.54(439)
[AN 924846]
MARC

ANSEL
UTF-81716 /2003.
Buchman, Andrew
   Complying with the Kyoto Protocol requirements: capacity needs in Central and Eastern Europe / written by Andrew Buchman, Kevin Baumert and Francesco Rizzo ; [publ. by] The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe. - Szentendre : REC, 2001. - 59 p. ; 30 cm
ISBN 963-8454-94-6 fűzött : ár nélkül
504.3.06(4-11) *** 061.3(439-2Szentendre)
[AN 900619]
MARC

ANSEL
UTF-81717 /2003.
   DG ENV-NGO Dialogue Group : summary of the third meeting : Brussels, ... November 28-29, 2000 / [publ. by] the Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe. - Szentendre : REC, cop. 2001. - 52 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-8454-91-1 fűzött : ár nélkül
504.06(4-11) *** 061.3(493-2Bruxelles)
[AN 806977]
MARC

ANSEL
UTF-81718 /2003.
   Economic instruments and water policies in Central and Eastern Europe: issues and options : Szentendre, September 28-29, 2000 : conference proceedings / org. jointly by European Commission DG Environment and The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe. - Szentendre : REC, 2001. - 162 p. ; 30 cm
ISBN 963-8454-93-8 fűzött : ár nélkül
504.45(4-11) *** 061.3(439-2Szentendre)
[AN 901124]
MARC

ANSEL
UTF-81719 /2003.
Érdiné Szekeres Rozália
   Magyarország és a Páneurópai Ökológiai Hálózat / [írta ... Érdiné Szekeres Rozália]. - Budapest : KÖM Természetvédelmi Hiv., 2002. - 12 p. : ill., színes, részben térk. ; 24 cm. - (Nemzeti ökológiai hálózat, ISSN 1587-8856 ; 1.)
ISBN 963-00-8830-4 fűzött : ár nélkül
504(4) *** 504(439) *** 351.777(4) *** 351.777(439)
[AN 924843]
MARC

ANSEL
UTF-81720 /2003.
Lisztes László (1929-2001)
   A Hortobágyi Nemzeti Park bemutatóterületei / [szöveg ... Lisztes László, Nagyné Oláh Mariann, Végvári Zsolt] ; [a térképet kész. ... a Paulus Térképszerkesztő Iroda]. - [Debrecen] : Hortobágyi Nemz. Park, [2001]. - [8] p. : ill., színes, részben térk. ; 24 cm. - (Daru füzetek, ISSN 1586-4243)
Kihajtható lapokkal
ISBN 963-00-7481-8 * fűzött : ár nélkül
Hortobágyi Nemzeti Park
502.4(439)Hortobágyi_Nemzeti_Park *** 912(439Hortobágy)
[AN 900347]
MARC

ANSEL
UTF-81721 /2003.
Lisztes László (1929-2001)
A Hortobágyi Nemzeti Park bemutatóterületei (angol)
   Demonstration areas of Hortobágy National Park / [writer ... Lisztes László, Nagyné Oláh Mariann, Végvári Zsolt] ; [the map was ed. by Paulus Térképszerkesztő Iroda ...]. - [Debrecen] : Hortobágy Nat. Park, [2001]. - [8] p. : ill., színes, részben térk. ; 24 cm. - (Daru füzetek, ISSN 1586-4243)
Kihajtható lapokkal
ISBN 963-00-7482-6 * fűzött : ár nélkül
Hortobágyi Nemzeti Park
502.4(439)Hortobágyi_Nemzeti_Park *** 912(439Hortobágy)
[AN 900344]
MARC

ANSEL
UTF-81722 /2003.
Lisztes László (1929-2001)
A Hortobágyi Nemzeti Park bemutatóterületei (német)
   Besuchergebiete vom Nationalpark Hortobágy / [Text ... Lisztes László, Nagy Oláh Mariann, Végvári Zsolt] ; [die Karte wurde durch Paulus Térképszerkesztő Iroda ... hergest.]. - [Debrecen] : Verwaltung des Nationalperk Hortobágy, [2001]. - [8] p. : ill., színes, részben térk. ; 24 cm. - (Daru füzetek, ISSN 1586-4243)
Kihajtható lapokkal
ISBN 963-00-7483-4 * fűzött : ár nélkül
Hortobágyi Nemzeti Park
502.4(439)Hortobágyi_Nemzeti_Park *** 912(439Hortobágy)
[AN 900348]
MARC

ANSEL
UTF-81723 /2003.
   Progress report on the establishment of the National Ecological Network in Hungary / [... ed. by Rozália Érdi] ; [transl. by András Bőhm, András Schmidt]. - Budapest : Authority for Nature Conservation Min. of Environment, 2002. - 12 p. : ill., színes ; 24 cm. - (National ecological network,, ISBN 1587-8856 ; ; 2.)
ISBN 963-00-9086-4 fűzött : ár nélkül
504(439) *** 351.777(439)
[AN 924844]
MARC

ANSEL
UTF-81724 /2003.
Seminar on Environmental Impact Assessment, (1999) (Hutovo Blato)
   Seminar on Environmental Impact Assessment : Hutovo Blato, Bosnia and Herzegovina, November 26-27, 1999 : conference proceedings / [org., publ. by] The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe. - Szentendre : REC, 2001. - 166 p. ; 30 cm
ISBN 963-8454-90-3 fűzött : ár nélkül
504.03(100) *** 061.3(497.15-2Hutovo_Blato)
[AN 807498]
MARC

ANSEL
UTF-81725 /2003.
Sulyok József
   Lápok / [szöveg Sulyok József és Ilonczai Zoltán]. - Budapest : KÖM Természetvédelmi Hiv., 2002. - 28 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Nemzeti ökológiai hálózat, ISSN 1587-8856 ; 3.)
ISBN 963-00-7049-9 fűzött : ár nélkül
504.4(285.3)(439) *** 556.56(439)
[AN 924845]
MARC

ANSEL
UTF-81726 /2003.
   Szennyezett területek részletes mennyiségi kockázatfelmérése : elméleti és módszertani alapok / Dura Gyula [et al.]. - [Budapest] : Környezetvédelmi Min., 2001. - 128 p. : ill. ; 25 cm. - (Kármentesítési kézikönyv, ISSN 1418-9445 ; 3.)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-00-7298-X * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-03-4604-4)
504.06(439)
[AN 808296]
MARC

ANSEL
UTF-81727 /2003.
   A szőke Tisza fekete napjai, 1998-2000 / [szerk. Bistey András] ; [a fotókat Bugány János et al. kész.]. - [Szolnok] : Fotogruppe K., [2001]. - 92 p. : ill., színes ; 19x26 cm
ISBN 963-85749-4-1 kötött : ár nélkül
502.58(439-2Szolnok)(282.243.742)"1998/2000" *** 627.51(439-2Szolnok)(282.243.742)"1998/2000"
[AN 808040]
MARC

ANSEL
UTF-81728 /2003.
Tóth Gergely (1970-)
   Környezeti teljesítményértékelés : kézikönyv / Tóth Gergely ; [rajzok Antal Orsi] ; [közread. a Környezettudatos Vállalatirányítási Egyesület]. - Budapest : Környezettudatos Vállalatirányítási Egyes., 2001. - 72 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 71-72.
ISBN 963-00-7126-6 fűzött : ár nélkül
504.064
[AN 907089]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

1729 /2003.
   Contemporary combinatorics / Béla Bollobás ed. - Berlin [etc.] : Springer ; Budapest : Bolyai Mathematical Soc., cop. 2002. - 301 p. ; 25 cm. - (Bolyai Society mathematical studies, ISSN 1217-4696 ; 10.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-8022-99-X * kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-8022-99)ISBN 3-540-42725-2
519.1
[AN 929465]
MARC

ANSEL
UTF-81730 /2003.
Gerőcs László
   Feladatmegoldó tréning matematikából nem csak felvételizőknek / Gerőcs László. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2001. - 184 p. ; 24 cm
ISBN 963-19-1605-7 fűzött : ár nélkül
51(076)
[AN 902208]
MARC

ANSEL
UTF-81731 /2003.
Karsai János (1957-)
   Impulzív jelenségek modelljei : mathematica kísérletek / Karsai János. - [Budapest] : Typotex, 2002. - 290 p. : ill. ; 24 cm. - (Alkalmazott matematika sorozat, ISSN 1586-4413)
Bibliogr.: p. 279-282.
ISBN 963-9326-49-6 fűzött : 3200,- Ft
510.67
[AN 945792]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

1732 /2003.
Szabó László, E. (1954-)
   A nyitott jövő problémája : véletlen, kauzalitás és determinizmus a fizikában / E. Szabó László. - Budapest : Typotex, 2002. - 256 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 244-253.
ISBN 963-9326-55-0 fűzött : 2800,- Ft
530.1 *** 122/129 *** 115
[AN 945806]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

1733 /2003.
Gergely Pál (1947-)
   Szerves és bioorganikus kémia : egyetemi tankönyv / Gergely Pál, Penke Botond, Tóth Gyula. - 4. átd. kiad. - Budapest : Alliter, 2002. - 334 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 963-202-500-8 kötött : ár nélkül
547(075.8) *** 577.1(075.8)
[AN 941891]
MARC

ANSEL
UTF-81734 /2003.
Liszi János (1940-)
   A kémiai információszerzés alapjai / Liszi János. - Veszprém : VE K., 2001. - 433 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9220-61-2 fűzött : ár nélkül
54(075.8)
[AN 907078]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

1735 /2003.
   A dinoszauruszok képes atlasza : [képes ismerkedés az ősidők állataival] / [szerk. Dönsz Judit] ; [ill. Szendrei Tibor]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2002. - 33 cm. - (Tudorka atlaszok, ISSN 1586-6815)
Az 1. köt. kötetjelzés nélkül jelent meg, monografikus leírása: AN 452083
568.19(02.053.2)
[AN 945946]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2002. - 41, [5] p. : ill., színes
ISBN 963-9325-25-2 kötött : ár nélkül
568.19(02.053.2)
[AN 945948] MARC

ANSEL
UTF-81736 /2003.
Ifjú Szakemberek Ankétja, (2001) (Győr)
   Ifjú Szakemberek Ankétja : 2001. március 23-24. - Győr, ... : meghívó / [rend., közread. a] Magyar Geofizikusok Egyesülete. - Budapest : MGE, [2001]. - 66 p. ; 21 cm
Előadáskivonatok
ISBN 963-8161-20-5 * fűzött : ár nélkül
550.3 *** 550.8 *** 061.3(439-2Győr)
[AN 806391]
MARC

ANSEL
UTF-81737 /2003.
   Magyarország holtágai / szerk. Pálfai Imre ; [írták Békési István et al.] ; [közread. a] Közlekedési és Vízügyi Miniszérium. - Budapest : KVM, 2001. - 231 p. : ill., színes, részben térk. ; 25 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-00-9156-9 kötött : 2800,- Ft
556.53(439)
[AN 926369]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

1738 /2003.
Hawking, Stephen W.
The universe in a nutshell (magyar)
   A világegyetem dióhéjban / Stephen Hawking ; [ford. Both Előd]. - [Budapest] : Akkord, cop. 2002. - 215 p. : ill., színes ; 26 cm
Bibliogr.: p. 209.
ISBN 963-9429-02-3 kötött : ár nélkül
524.8
[AN 946094]
MARC

ANSEL
UTF-81739 /2003.
Husti György (1935-)
Global positioning system (magyar) (átd. kiad.)
   Globális helymeghatározó rendszer : bevezetés / [Husti György] ; [közrem. Ádám J. et al.] ; [közread. a] Nyugat-Magyarországi Egyetem. - 2. jav. kiad. - Sopron : NYME, 2001. - 146 p. : ill. ; 24 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2000
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-7180-95-8)
528(075.8)
[AN 941764]
MARC

ANSEL
UTF-81740 /2003.
   A Konkoly-obszervatórium krónikája : emlékek az elmúlt száz esztendőből / összeáll. Vargha Domokosné Csaba József és Vida Róbert közreműködésével. - Budapest : MTA Konkoly Thege M. Csillagászati Kutint., 2001. - 159 p. : ill. ; 30 cm. - (A múlt kiemelkedő magyar tudományos személyiségei, ISSN 1586-7323). (Monographs / Konkoly Observatory of the Hungarian Academy of Sciences,, ISSN 1216-5824 ; 3/A.)
Egyes fejezetek német és angol nyelven
ISBN 963-8361-49-2 fűzött : ár nélkül
Konkoly Thege Miklós (1842-1916)
Magyar Tudományos Akadémia (Budapest). Csillagászati Kutatóintézet.
52(439)(092)Konkoly_Thege_M. *** 520.1(439-2Bp.) *** 061.6(439-2Bp.)
[AN 907781]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

1741 /2003.
Ádám László (1957-)
   Adatok a Zempléni-hegység, a Hernád-völgy, a Bodrogköz, a Rétköz és a Taktaköz holyvafaunájához (Coleoptera) / Ádám László és Hegyessy Gábor. - Sátoraljaújhely : Kazinczy Múz., 2001. - 249 p. : ill. ; 25 cm. - (Információk Északkelet-Magyarország természeti értékeiről, ISSN 1417-8400 ; 3.). (A sátoraljaújhelyi Kazinczy Ferenc Múzeum füzetei, ISSN 1416-0943 ; 5.)
Bibliogr.: p. 241-243. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-00-8645-X fűzött : ár nélkül
595.76(439.13) *** 591.9(439.13)
[AN 925085]
MARC

ANSEL
UTF-81742 /2003.
   Borbás Emlékelőadások, 2000 : "Borbás Vince: A Balaton tavának és partmellékének növényföldrajza" megjelenésének 100. évfordulója alkalmából rendezett emlékülés előadásai : Magyar Tudományos Akadémia, Veszprémi Akadémiai Bizottság, 2000. november 15. = Borbás Memorial Lectures, 2000 : "Borbás Vince and his monograph on plant geography of the lake Balaton and its surroundings" : Hungarian Academy of Science, Veszprém Committee, 15th November 2000 / [... szerk. Bauer Norbert]. - Veszprém : VE K., 2001. - 195, [8] p. : ill. ; 24 cm. - (Bio tár, ISSN 0239-1724). (Collecta Clusiana, ISSN 1217-6567 ; 6.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9220-72-8 fűzött : ár nélkül
58(439)(092)BorbásV. *** 581.9(285.2Balaton) *** 061.3(439-2Veszprém)
[AN 925307]
MARC

ANSEL
UTF-81743 /2003.
   CERECO' 2000 : the 3rd International Conference on Carpathian Euroregion Ecology : May, 21-24, 2000, Miskolc-Lillafüred ... : proceedings / [szerkbiz. Bárány Sándor, Simon Judit] ; org. by the University of Miskolc [etc.]. - Miskolc : ME, 2001. - 279, [2] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. az előadások végén. - Példányszám: 120
ISBN 963-661-406-7 fűzött : ár nélkül
574 *** 504(4-11) *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 806638]
MARC

ANSEL
UTF-81744 /2003.
Gera Pál (1963-)
   Az európai vidra (Lutra lutra Linneaus, 1758) állományfelméréseinek összefoglaló jelentése, 1995-2001 / Gera Pál ; [közread. az] Alapítvány a Vidrákért. - Budapest : Alapítvány a Vidrákért, 2001. - 88 p. : ill., térk. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 83-85.
ISBN 963-00-7952-6 * fűzött : ár nélkül
599.742.4 *** 591.9(439)
[AN 902415]
MARC

ANSEL
UTF-81745 /2003.
Molnár László
   Fény- és elektronmikroszkópos mikrotechnika / Molnár László, Gábriel Róbert. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, 2001. - 549 p. : ill. ; 25 cm. - (Natura delectans, ISSN 1418-1304). (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986). (Dialóg Campus tankönyvek, ISSN 1418-1274)
Bibliogr.: p. 543-544.
ISBN 963-9123-24-2 kötött : 4980,- Ft
57.086(078) *** 57(078) *** 681.723
[AN 906886]
MARC

ANSEL
UTF-81746 /2003.
Rott Pál (1936-)
   Kacagó biológia / Rott Pál ; [kiad. a Somogy Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Társulat és a TIT Alapítványi Középiskola és Szakiskola]. - Kaposvár : Somogy M. TIT : TIT Alapítványi Középisk. és Szakisk., 2001. - 376 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 371-372. - Példányszám: 1000
ISBN 963-412-440-2 * fűzött : ár nélkül
57(0:82-7)
[AN 807557]
MARC

ANSEL
UTF-81747 /2003.
Sparks, John
Battle of sexes in the animal world (magyar)
   A nemek harca : a szex természethistóriája / John Sparks ; [ford. Hoffmann Gyula]. - Pécs : Alexandra, [2002]. - 224 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 219-220.
ISBN 963-368-249-5 kötött : ár nélkül
591.551
[AN 945261]
MARC

ANSEL
UTF-81748 /2003.
Sykes, Bryan
The seven daughters of Eve (magyar)
   Éva hét leánya / Bryan Sykes ; [ford. Komáromy Rudolf]. - Budapest : Európa, 2002. - 220 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-07-7268-X kötött : 1980,- Ft
577.213.3 *** 930.85(100)
[AN 945217]
MARC

ANSEL
UTF-81749 /2003.
   Taxonómiai és anatómiai tanulmányok a Rubiaceae családban / ... írta Darók Judit [et al.] ; [közread. a] PTE Növénytani Tanszék. - Pécs : PTE Növénytani Tansz., 2001. - 257 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-641-831-4 fűzött : ár nélkül
582(083.71) *** 663.93
[AN 906915]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

1750 /2003.
Albrecht Mária (1944-)
   Fog- és szájbetegségek diabetes mellitusban / Albrecht Mária. - Budapest : Medicina, 2001. - 103 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 73-95.
ISBN 963-242-211-2 fűzött : ár nélkül
616.31 *** 616.379-008.64
[AN 901404]
MARC

ANSEL
UTF-81751 /2003.
Axmann Ágnes (1952-)
   Fertőzések és trópusi betegségek / Axmann Ágnes. - 2. átd. kiad. - Pécs : Alexandra, 2002. - 398 p. ; 21 cm
Fertőző és trópusi betegségek (borító- és gerinccím). - Bibliogr.: p. 382-390.
ISBN 963-368-198-7 fűzött : ár nélkül
616.9(213)
[AN 941955]
MARC

ANSEL
UTF-81752 /2003.
Ball, Pamela
10000 dreams (magyar)
   Tízezer álom : álomképek megfejtése A-tól Z-ig / Pamela Ball ; [ford. Zilahi Judit]. - Budapest : Sziget, 2002, cop. 1998. - 342 p. ; 24 cm
ISBN 963-8138-71-8 kötött : ár nélkül
159.963.3
[AN 943615]
MARC

ANSEL
UTF-81753 /2003.
Balogh Endre
   A boka metszetanatómiája = Sectional anatomy of the ankle joint = Anatomie en couples du chevilie = Schichtanatomie des Sprunggelenks / Balogh Endre. - Budapest : Melania, [2002]. - 67 p. : ill. ; 30 cm. - (Anatomy of bones and cartiliges)
Példányszám: 2300
ISBN 963-9106-67-4 fűzött : ár nélkül
611.985
[AN 946087]
MARC

ANSEL
UTF-81754 /2003.
Berne, Eric
Sex in human loving (magyar)
   Szex a szerelemben / Eric Berne ; [ford. Boross Ottilia]. - Budapest : Osiris, 2002. - 253 p. : ill. ; 20 cm. - (Osiris könyvtár. Pszichológia,, ISSN 1219-7718)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-379-250-9 fűzött : 1980,- Ft
159.922.1 *** 316.647.2
[AN 944939]
MARC

ANSEL
UTF-81755 /2003.
Bíró Endre (1955-)
   Kötelező munkavédelmi, balesetvédelmi jogi szabályozás a nevelési-oktatási intézményekben / [kész. Bíró Endre] ; [közread. a] Jogismeret Alapítvány. - [Budapest] : Jogismeret Alapítvány, 2001. - 64 p. ; 28 cm
ISBN 963-00-6726-9 fűzött : 1500,- Ft
614.8(439)(094) *** 331.45(439)(094) *** 37
[AN 900621]
MARC

ANSEL
UTF-81756 /2003.
Cramm, Dagmar von
Kochen für Babys (magyar)
   Főzzünk a babának! : minden, amit a legkisebbek táplálásáról tudni kell - elméletben és gyakorlatban / Dagmar von Cramm ; [ford. Kovács Melinda]. - [Kaposvár] : Holló, [2002]. - 64 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Könnyen, gyorsan, finomat, ISSN 1586-0205)
ISBN 963-9388-88-2 fűzött : ár nélkül
613.221 *** 641.562(083.12)
[AN 945847]
MARC

ANSEL
UTF-81757 /2003.
Curbing the epidemic (magyar)
   A világméretű járvány megfékezése : a kormányzatok szerepe és a dohányzásellenőrzés gazdaságtana : fejlődés a gyakorlatban / ... ford. Rácz Ferenc ; kiad. NEFI. - [Budapest] : NEFI, 2001. - 102 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 88-102.
ISBN 963-7136-64-9 * fűzött : ár nélkül
613.84 *** 663.97
[AN 900306]
MARC

ANSEL
UTF-81758 /2003.
The doctors book of home remedies (magyar)
   Házi gyógymódok : ezer hasznos ötlet mindennapi egészségügyi problémákra : szakorvosi tanácsadó / [szerk. Hodinka Barbara] ; [ford. Ásmány Lilla et al.]. - [Budapest] : Reader's Digest : Parsons/Walton/Press, cop. 2002. - 640 p. ; 24 cm
ISBN 963-8475-85-4 kötött : ár nélkül
61 *** 615.89
[AN 945358]
MARC

ANSEL
UTF-81759 /2003.
Eisler Olga
   Mindennapi memóriánk / Eisler Olga. - [Budapest] : Saxum, cop. 2002. - 192 p. : ill. ; 17 cm. - (Az élet dolgai, ISSN 1585-4000)
ISBN 963-9308-53-6 fűzött : ár nélkül
159.953
[AN 946031]
MARC

ANSEL
UTF-81760 /2003.
Feldmár András (1940-)
   Beszélgetések Feldmár Andrással, A tudatállapotok szivárványa szerzőjével / Geréb Ágnes, Feldmár András, Karátson Gábor. - [Budapest] : Könyvfakasztó, cop. 2002. - 236, [3] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-204-437-1 kötött : 3880,- Ft
615.851(71)(=945.11)(092)Feldmár_A.(047.53)
[AN 946059]
MARC

ANSEL
UTF-81761 /2003.
Fisher, Mark
The instant millionaire (magyar)
   Egy milliomos titkai / Mark Fisher ; [ford. Komáromy Dániel]. - Budapest : Network TwentyOne, cop. 2002. - 115 p. ; 20 cm
ISBN 963-9333-13-1 fűzött : ár nélkül
613.865
[AN 946061]
MARC

ANSEL
UTF-81762 /2003.
Frankl, Viktor E.
Der unbewusste Gott (magyar)
   A tudattalan Isten : pszichoterápia és vallás / Viktor E. Frankl ; [ford. Varga Judit valamint Bircsák Anikó ... és Varga Zsófia ...]. - [Budapest] : uroAdvice, 2002. - 149 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 115-149.
ISBN 963-204-213-1 fűzött : ár nélkül
159.964.26Frankl,_V._E. *** 291 *** 615.851
[AN 945233]
MARC

ANSEL
UTF-81763 /2003.
   Gyermekkori légzőszervi betegségek / szerk. Cserháti Endre, Gyurkovits Kálmán, Nagy Béla ; [... szerzői Baktai György et al.]. - Budapest : Medicina, 2003. - XVI, 404 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-242-801-3 kötött : ár nélkül
616.2-053.2
[AN 946063]
MARC

ANSEL
UTF-81764 /2003.
Hárdi István (1922-)
   A dinamikus rajzvizsgálat (DRV) / Hárdi István. - Budapest : Medicina, 2002. - 333 p. : ill. ; 26 cm
Bibliogr.: p. 307-324.
ISBN 963-242-755-6 kötött : ár nélkül
159.9.072.533.6
[AN 941971]
MARC

ANSEL
UTF-81765 /2003.
   Homeopátia mindenkinek mindenkorra / [szerk. Zarándi Ildikó]. - Budapest : Boiron, 2001. - 71 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-00-7365-X fűzött : ár nélkül
615.015.32 *** 615.89
[AN 924842]
MARC

ANSEL
UTF-81766 /2003.
   Hungarian - German - Italian - Polish joint meeting on medicinal chemistry : Budapest... September 2-6, 2001 : book of abstracts / org. by the Organic and Medicinal Chemistry Division of the Hungarian Chemical Society [etc.]. - [Budapest] : [M. Kémikusok Egyes]., [2001]. - 204 p. : ill. ; 24 cm
Gerinccím: HGIP JMMC - Budapest, 2001. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9319-16-3 fűzött : ár nélkül
615.31 *** 061.3(439-2Bp.)"2001" *** 615.011.5
[AN 906913]
MARC

ANSEL
UTF-81767 /2003.
Jung, Carl Gustav
Praxis der Psychotherapie (magyar)
   A pszichoterápia gyakorlata / C. G. Jung ; [ford. Szalai István]. - Budapest : Scolar, 2002. - 352 p. : ill. ; 24 cm. - (C. G. Jung összegyűjtött munkái ; ; 16.)
Bibliogr.: p. 315-322.
ISBN 963-9193-65-8 kötött : 4950,- Ft
159.964.26Jung,_C._G. *** 615.851
[AN 945469]
MARC

ANSEL
UTF-81768 /2003.
   Kalcium - tejtermékek - egészség = Calcium - dairy foods - health / szerk. ... Szakály Sándor ; [írta ... Barna Mária et al.] ; [kiad. ... a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Magyar Közösségi Agrármarketing Centrum Kht. a Tej Terméktanács közreműködésével]. - Budapest : FVM AMC : Tej Terméktcs., 2001. - 119 p. : ill., színes ; 23 cm
Összefoglalás angol nyelven. - Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-00-7535-0 * fűzött : ár nélkül
612.39 *** 613.27 *** 546.41 *** 637.1 *** 616.71
[AN 900822]
MARC

ANSEL
UTF-81769 /2003.
Kassai Tibor (1930-)
   Helmintológia : az állatok és az ember féregélősködők okozta bántalmai / Kassai Tibor. - Budapest : Medicina, 2003. - 369 p. : ill., részben színes ; 26 cm
Bibliogr.: p. 319-350.
ISBN 963-242-803-X kötött : ár nélkül
616-002.9 *** 619-002.9 *** 576.8
[AN 945798]
MARC

ANSEL
UTF-81770 /2003.
   A koszorúér betegség megelőzése a gyakorlatban : az európai és más társaságok második közös munkabizottságának ajánlása a koszorúér betegség megelőzésére / [szerk. Torzsa Péter] ; ... kész. a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Családorvosi Tanszéke. - [S.l.] : [s.n.], [2001]. - 60 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 46-60.
Fűzött : ár nélkül
616.132.2-084
[AN 900308]
MARC

ANSEL
UTF-81771 /2003.
Kulcsár Mihályné
   A tanulás öröm is lehet : Delacato módszere alapján / Kulcsár Mihályné. - 3. kiad. - Bicske : Magánkiad., cop. 2002. - 129, [5] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 128.
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-5550-564-7)
159.953.5 *** 615.82
[AN 943491]
MARC

ANSEL
UTF-81772 /2003.
Kun János
   Szeretetfürdőben : érzelemközpontú szexualitás és harmonikus párkapcsolat / Kun János, Kun Jánosné ; [ábrák D. Kovács Éva] ; [graf. Józsa Sándor]. - 2. bőv. kiad. - Debrecen : Arkadas, 2002. - 200 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-202-964-X kötött : ár nélkül
613.88
[AN 941931]
MARC

ANSEL
UTF-81773 /2003.
Kustár Ágnes (1966-)
   Miről mesélnek a csontok? : történeti embertani füzet általános és középiskolásoknak / Kustár Ágnes ; [rajz. Kardosné Kustár Judit]. - Budapest : M. Termtud. Múz., 2001. - 28 p. : ill. ; 30 cm. - (Lacertina füzetek, ISSN 1416-8987 ; 8.)
ISBN 963-7093-67-2 fűzött : ár nélkül
572(075)
[AN 900453]
MARC

ANSEL
UTF-81774 /2003.
Kútvölgyi Mihály (1944-)
   Magyar tűzoltóemlékek / Kútvölgyi Mihály ; [a szövegek szerzői Kútvölgyi Mihály ... , Minárovics János]. - Budapest : TIMP, 2001. - 129 p. : ill., főként színes ; 29 cm
Fotóalbum
ISBN 963-00-6603-3 kötött : ár nélkül
614.842.83(439)(091)(084.12)
[AN 906862]
MARC

ANSEL
UTF-81775 /2003.
Kútvölgyi Mihály (1944-)
Magyar tűzoltóemlékek (angol)
   Hungarian fireguard mementoes / Mihály Kútvölgyi ; [the authors of the texts... Mihály Kútvölgyi ... , János Minárovics] ; [transl. by Rácz Kinga]. - Budapest : TIMP, 2001. - 129 p. : ill., főként színes ; 29 cm
Fotóalbum
ISBN 963-00-6604-1 kötött : ár nélkül
614.842.83(439)(091)(084.12)
[AN 906863]
MARC

ANSEL
UTF-81776 /2003.
Kútvölgyi Mihály (1944-)
Magyar tűzoltóemlékek (német)
   Ungarische Feuerwehrdenkmäler / Mihály Kútvölgyi ; [Textautoren Mihály Kútvölgyi ... , János Minárovics] ; [deutsch von Marianna Hesz und Róza Magyar]. - Budapest : TIMP, 2001. - 129 p. : ill., főként színes ; 29 cm
Fotóalbum
ISBN 963-00-6605-X kötött : ár nélkül
614.842.83(439)(091)(084.12)
[AN 906864]
MARC

ANSEL
UTF-81777 /2003.
   Magatartástudományok / szerk. Buda Béla és Kopp Mária ; társszerk. Nagy Emese. - Budapest : Medicina, 2001. - 779 p. : ill. ; 26 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-241-825-5 * kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-242-350-X)
159.9 *** 316.62
[AN 900418]
MARC

ANSEL
UTF-81778 /2003.
Magyar Tüdőgyógyász Társaság. Allergológiai és Légzéspatológiai Szekció. Tudományos ülés (2001) (Sopron)
   Magyar Tüdőgyógyász Társaság Allergológiai és Légzéspatológiai Szekció tudományos ülése : Sopron, 2001. szeptember 7-9. - [Budapest] : M. Tüdőgyógyász Társ., [2001]. - 43 p. ; 24 cm
Előadáskivonatok
ISBN 963-00-8204-7 * fűzött : ár nélkül
616.248 *** 616-056.43 *** 061.3(439-2Sopron)
[AN 902830]
MARC

ANSEL
UTF-81779 /2003.
   Neurológia a harmadik évezred hajnalán / szerk. Vécsei László, Tajti János, Gárdián Gabriella ; [... szerzői ... Antal Andrea et al.]. - Budapest : Springer Tud. K., 2001. - 144 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-699-140-5 kötött : ár nélkül
616.8
[AN 906855]
MARC

ANSEL
UTF-81780 /2003.
Pikó Bettina (1966-)
   Egészségtudatosság serdülőkorban : középiskolások kockázati magatartásának és kockázatészlelésének egészségpszichológiai elemzése / Pikó Bettina. - Budapest : Akad. K., 2002. - 113 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 95-100.
ISBN 963-05-7908-1 fűzött : ár nélkül
613.8-053.6 *** 316.728-053.6(439)"200" *** 371.7
[AN 945919]
MARC

ANSEL
UTF-81781 /2003.
Popper Péter (1933-)
   Lélek és gyógyítás : kézikönyv pályakezdőknek, érdeklődőknek és kételkedőknek a pszichoterápia lehetőségeiről és határairól / Popper Péter. - [Budapest] : Saxum, cop. 2002. - 159 p. ; 17 cm. - (Az élet dolgai, ISSN 1585-4000)
ISBN 963-9308-52-8 fűzött : ár nélkül
615.851
[AN 946028]
MARC

ANSEL
UTF-81782 /2003.
Répássy Dénes (1947-)
   Urológiai nyílt műtétek / Répássy Dénes. - Budapest : Springer Tud. K., 2001. - 152 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-699-139-1 kötött : ár nélkül
616.6-089
[AN 900095]
MARC

ANSEL
UTF-81783 /2003.
Szabó Endre
   Hogyan lehet több pénzünk? avagy Az értékesítés ABC-je / Szabó Endre ; [a grafikákat kész. Szalay Szilvia]. - Sopron : Euroqualitas, 2002. - 164 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 163.
ISBN 963-202-700-0 fűzött : ár nélkül
613.865 *** 658.8 *** 65.013
[AN 945821]
MARC

ANSEL
UTF-81784 /2003.
Szarvas Ferenc (1930-)
   A belgyógyászati fizikális diagnosztika alapjai : egyetemi tankönyv / Szarvas Ferenc, Csanády Miklós. - 3. kiad. - Budapest : Semmelweis, 2002. - 208 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-9214-30-2 kötött : ár nélkül
616-071(075.8)
[AN 941791]
MARC

ANSEL
UTF-81785 /2003.
Szűcs Krisztina
   Stresszoldás a gyakorlatban : pozitív magatartás, zene, tulajdonságok, színek, divat, bioanyag, gondolkodási mechanizmus, testdísz, időjárás / Szűcs Krisztina ; kiad. KRI-ZOL Szolgáltató Közkereseti Társaság. - Budapest : KRI-ZOL Kkt., cop. 2001. - 146 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-00-4725-X fűzött : ár nélkül
613.865
[AN 900598]
MARC

ANSEL
UTF-81786 /2003.
   A szülészet-nőgyógyászat tankönyve : egyetemi tankönyv / Papp Zoltán szerk. ; [... írták Borsos Antal et al.] ; [az ábrákat Olgyay Gézáné és Czinege Mária kész.] ; [a fotókat Csabay László et al. kész.]. - 2. átd., bőv. kiad. - Budapest : Semmelweis, 2002. - XXIX, 967 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 891-898.
ISBN 963-9214-27-2 * kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-8154-9214-27-2)
618(075.8)
[AN 941889]
MARC

ANSEL
UTF-81787 /2003.
Tabajdi Márta
   Tüdőbetegségek és tüdőgondozás Bács-Kiskun megyében / [kész. Tabajdi Márta] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága. - Kecskemét : KSH Bács-Kiskun M. Ig., 2001. - 19 p. ; 29 cm
ISBN 963-00-7704-3 * fűzött : 1500,- Ft
616.24(439.155) *** 364.444.046.6(439.155)
[AN 900624]
MARC

ANSEL
UTF-81788 /2003.
   Útmutató a gyógyszer-mellékhatások helyes kezeléséhez = Manual for good handling of adverse drug reactions / [főszerk. Stankovics Lívia] ; [közread. a] Magyarországi Gyógyszertörzskönyvezők Társasága Farmakovigilancia Munkacsoport. - Budapest : MAGYOTT, 2002. - 24, 22 p. ; 22 cm
A magyar és az angol nyelvű rész hátlapjával egybekötve
ISBN 963-00-9928-4 fűzött : 2200,- Ft
615.06
[AN 926335]
MARC

ANSEL
UTF-81789 /2003.
Valló Ágnes
   Ha a beteg kérdez.. / Valló Ágnes. - Budapest : Galenus, 2002. - 230 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 963-86138-7-4 fűzött : ár nélkül
616 *** 615.45
[AN 945305]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

1790 /2003.
Tóth Imre
   100 éves a Vasárugyár Részvénytársaság Sopron : alapítva 1901-ben / [írta Tóth Imre és Hetesi László] ; [közread. az] Elzett Sopron Kft., Euro Elzett Kft., Roto Elzett Certa Kft. - [Sopron] : Elzett Sopron Kft. : Euro Elzett Kft. : Roto Elzett Certa Kft., [2001]. - 35 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 963-00-7410-9 * fűzött : ár nélkül
Elzett Sopron Felületkezelő Kft.
Euro-Elzett Zárgyártó és Kereskedelmi Kft. (Sopron)
Roto Elzett Certa Vasalatgyártó és Kereskedelmi Kft. (Lövő)
621.7/.9(439-2Sopron)(091) *** 061.5(439-2Sopron)
[AN 900452]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

1791 /2003.
Benkő Tiborné
   Programozási feladatok és algoritmusok Delphi rendszerben / Benkő Tiborné. - Budapest : Computerbooks, 2002. - [4], II, 332 p. : ill. ; 24 cm + CD-ROM
ISBN 963-618-289-2 fűzött : 2999,- Ft
519.688 *** 519.682Delphi
[AN 945826]
MARC

ANSEL
UTF-81792 /2003.
Bognár Géza
   Illusztráció és animáció 3D studio-val / Bognár. - Budapest : Számalk K., 2001. - 213 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-553-416-7 * fűzött : ár nélkül
519.688:7443DStudioMAX
[AN 907084]
MARC

ANSEL
UTF-81793 /2003.
Kulisev, Lubomir
ArchiCAD training guide (német)
   ArchiCAD Schulungshandbuch : version 6.5 / [Lubomir Kulisev]. - [Budapest] : Graphisoft, [2001]. - VIII, 356 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-00-4793-4 fűzött : ár nélkül
519.688ArchiCad *** 72.011.2
[AN 806710]
MARC

ANSEL
UTF-81794 /2003.
Kulisev, Lubomir
   ArchiCAD training guide : version 6.5 / [Lubomir Kulisev]. - Budapest [etc.] : Graphisoft, [2001]. - VIII, 344 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-00-4795-0 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-00-4793-4)
519.688ArchiCad *** 72.011.2
[AN 806708]
MARC

ANSEL
UTF-81795 /2003.
Móricz Attila
   Tippek a CD-íráshoz / Móricz Attila. - Budapest : Computerbooks, 2002. - 217 p. : ill. ; 24 cm + CD
ISBN 963-618-307-4 fűzött : 2500,- Ft (hibás ISBN 963-618-290-6)
681.327.28 *** 681.327.68
[AN 945885]
MARC

ANSEL
UTF-81796 /2003.
Nicholson-Cole, David
Object making with ArchiCAD (francia)
   Création d'objets avec ArchiCAD : GDL pour débutants / par David Nicholson-Cole. - [Budapest] : Graphisoft, [2001]. - [4], II, 116 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-00-4794-2 fűzött : ár nélkül
519.688ArchiCad *** 72.011.2
[AN 806714]
MARC

ANSEL
UTF-81797 /2003.
Rathbone, Andy
Microsoft Windows Me Millennium Edition for dummies (magyar)
   Windows Me Millennium Edition / Andy Rathbone ; [ford. Huszár Barbara]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2001. - XVI, 350 p. : ill. ; 24 cm. - (Dummies könyvek)
ISBN 963-09-4257-7 fűzött : ár nélkül
681.3.066Windows
[AN 901431]
MARC

ANSEL
UTF-81798 /2003.
Simmons, Thomas M.
ArchiCAD step by step tutorial (francia)
   ArchiCAD cours d'initiation : version 6.5 / par Thomas M. Simmons. - [Budapest] : Graphisoft, [2001]. - [2], II, 190 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-00-4792-6 fűzött : ár nélkül
519.688ArchiCad *** 72.011.2
[AN 806713]
MARC

ANSEL
UTF-81799 /2003.
Simmons, Thomas M.
   ArchiCAD step by step tutorial : version 6.5 / by Thomas M. Simmons. - 2. ed. - Budapest [etc.] : Graphisoft, [2001]. - [4], II, 200 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-00-4068-9 fűzött : ár nélkül
519.688ArchiCad *** 72.011.2
[AN 806711]
MARC

ANSEL
UTF-81800 /2003.
Szabó László
   Alkalmazásfejlesztés a Delphi segítségével : programozás felsőfokon / Szabó László. - Budapest : Műszaki Kvk., cop. 2002. - 272 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-16-2897-3 fűzött : ár nélkül
519.682Delphi
[AN 945971]
MARC

ANSEL
UTF-8
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

1801 /2003.
   40 Kontaév : a Kontavill múltja és jelene, 1961-2001 / szerk. Barta László, Labádi Lajos, Tari János ; [... szerzői Balázs György et al.] ; [fotó Szabóné Remzső Erzsébet, Szatmári Imre]. - Szentes : Kontavill, 2001. - 372, [12] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-00-7778-7 fűzött : ár nélkül
Kontavill Rt. (Szentes)
621.31 *** 061.5(439-2Szentes)
[AN 906890]
MARC

ANSEL
UTF-81802 /2003.
   IEEE Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems - IEEE DDECS 2001 : Fourth International Workshop on IEEE Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems : Győr... April 18-20, 2001 / [... ed.] Jan Hlavička [et al.] ; org. IEEE Computer Society Test Technology Technical Council, Széchenyi István University of Applied Sciences. - Győr : Széchenyi I. Univ. of Appl. Sciences, cop. 2001. - 312 p. : ill. ; 24 cm
Borítócím: Proceedings of IEEE Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems workshop. - Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-7175-16-4 fűzött : ár nélkül
621.37/.39.049 *** 061.3(439-2Győr)
[AN 806966]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

1803 /2003.
   Fakereskedelmi és fapiaci ismeretek : fakereskedelmi kézikönyv / szerk. Stark Magdolna ; [írták Hargitai László et al.] ; [közread. a] Faipari Tudományos Alapítvány. - Sopron : Faip. Tud. Alapítvány, 2001. - 304 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 301-304. - Példányszám: 1000
ISBN 963-00-7671-3 fűzött : ár nélkül
674 *** 339
[AN 907090]
MARC

ANSEL
UTF-81804 /2003.
Gidel, Henry
Coco Chanel (magyar)
   Coco Chanel / Henry Gidel ; [ford. Balla Katalin]. - Budapest : Európa, 2002. - 429 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-07-7261-2 kötött : 1900,- Ft
Chanel, Coco
687.01:745(44)(092)Chanel
[AN 945784]
MARC

ANSEL
UTF-81805 /2003.
Ilyés Mihály
   Műanyagipar, és gumiipari termékek gyártása / [szerző Ilyés Mihály, Vajdáné Horváth Piroska]. - Budapest : Piacgazd. Alapítvány, 2002. - 90 p. ; 23 cm. - (Vállalkozói tájékoztató sorozat, ISSN 1586-9180)
Lezárva: 2002. jan. 20.
ISBN 963-00-9443-6 fűzött : ár nélkül
678.4 *** 678 *** 658.51
[AN 924358]
MARC

ANSEL
UTF-81806 /2003.
   "Környezetbarát színezési és kikészítési technológiák" : 3. Nemzetközi Textilvegyész és Kolorista Szakember-találkozó : 2001. június 12-13., Budapest = Environment-friendly dyeing and finishing technologies : 3. International Meeting of Textile Chemists and Colourists : 12-13 June, 2001 Budapest = Umweltfreundliche Färbe- und Veredlungstechnologien : 3. Internationale Tagung für Textilchemiker und Coloristen : 12-13 Juni, 2001 Budapest / [rend., közread. a] Textilipari Műszaki és Tudományos Egyesület. - [Budapest] : TMTE, [2001]. - 59 p. : ill. ; 30 cm
Váltakozva angol és német nyelven. - Bibliogr. az előadások végén. - A tartalomjegyzék magyar nyelven is
ISBN 963-8291-99-0 * fűzött : ár nélkül
677.027.4 *** 061.3(439-2Bp.)"2001"
[AN 901011]
MARC

ANSEL
UTF-81807 /2003.
Kovács Balázs
   Francia - magyar, magyar - francia szaknyelvi szótár / [összeáll. Kovács Balázs, Juhász Szilárd] ; [közread. a] Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző, Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája. - Budapest : KIT, cop. 2002. - 164 p. ; 23 cm
Szaknyelvi szótár : kereskedelem, vendéglátás, idegenforgalom : francia - magyar, magyar - francia (borító- és gerinccím)
ISBN 963-637-152-0 fűzött : ár nélkül
640.4 *** 338.48 *** 801.323=945.11=40 *** 801.323=40=945.11 *** 658.8
[AN 945293]
MARC

ANSEL
UTF-81808 /2003.
A magyar pipa története - a magyar történelem a pipákon (magyar)
   The history of the hungarian pipemaker's craft : hungarian history trough the pipemaker's art : Keszthely, Balatoni Museum, April-September 2000 : Debrecen, Déri Museum, November-December 2000 : Budapest, Hungarian National Museum, February-April 2001 / [scenario written and exhibition org. by Edit Haider, Anna Ridovics] ; [catalogue editors Edit Haider, Angelika Orgona, Anna Ridovics] ; [... written by Balla, Gabriella et al.]. - [Budapest] : Hung. Nat. Mus. ; [Keszthely] : Balatoni Mus., [2002]. - 255 p. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 963-9046-50-7 fűzött : ár nélkül
688.93(439)(091) *** 930.85(439) *** 745(439) *** 061.4(439)"2000/2001"
[AN 924897]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

1809 /2003.
Korom Pál
   Tetőfedések / [szerzők Korom Pál, Székely László]. - Budapest : ÉTK, 2001. - 223 p. : ill. ; 22 cm. - (Építési kézikönyvek, ISSN 1587-1975 ; 1.)
ISBN 963-513-151-8 fűzött : ár nélkül
692.4
[AN 807562]
MARC

ANSEL
UTF-81810 /2003.
Sáry István
   Győr és a vasutak.. / Sáry István. - Győr : Győr Vár. Lvt., 2001. - 16, [31] p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Győri tanulmányok füzetek, ISSN 1419-1318 ; 6.)
Példányszám: 500
ISBN 963-00-7051-0 fűzött : ár nélkül
625.1(439-2Győr)
[AN 807038]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

1811 /2003.
Balázs Viktor
   A legszebb amerikai autók / Balázs Viktor. - Budapest : OldtimerPress, 2002. - 81 p. : ill., részben színes ; 28 cm
ISBN 963-204-549-1 kötött : 2800,- Ft
629.114.6(73)
[AN 945212]
MARC

ANSEL
UTF-81812 /2003.
   Kézikönyv a TIR-igazolvánnyal történő árutovábbításhoz / [összeáll. Kovács Endre, Teleki József, Torda Csaba]. - Budapest : Viva Média, [2001]. - 326 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-7619-26-7 fűzött : 2900,- Ft
656.073(036)
[AN 808042]
MARC

ANSEL
UTF-81813 /2003.
Kraftfahrtechnisches Taschenbuch (magyar)
   A gépjárműtechnika kézikönyve / [... főszerk. Horst Bauer] ; [ford. Bozsoki Anna-Mária, Éltető Gábor, Helstáb Zsolt]. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, 2002. - 966 p. : ill. ; 18 cm. - (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986)
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9123-06-4)
629.113 *** 621.43
[AN 945274]
MARC

ANSEL
UTF-81814 /2003.
   A szegedi repülés története / [szerk. ... Pusztai János, ... Török József] ; [az anyaggyűjtésben részt vett ... Kakuszi József et al.]. - Szeged : Belvedere Meridionale, 2002. - 237 p. : ill. ; 21 cm. - (Közlekedéstörténeti tanulmányok, ISSN 1589-228X)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-86240-3-5 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-8624-3-5)
656.7(439-2Szeged)(091) *** 797.55(439-2Szeged)(091) *** 358.4(439-2Szeged)(091)
[AN 945873]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

1815 /2003.
Árkosi József
   Magyar pásztorkutyák / Árkosi József. - Pécs : Alexandra, [2002]. - 160 p. : ill., főként színes ; 21 cm. - (Kedvenceink, ISSN 1585-4922)
Bibliogr.: p. 160.
ISBN 963-368-319-X kötött : ár nélkül
636.7
[AN 945911]
MARC

ANSEL
UTF-81816 /2003.
Garten-Kunst! (magyar)
   Világszép kertek / [szerk.] Caroline Holmes] ; [szerzők Helena Attlee et al.]. - Budapest : M. Kvklub, 2002. - 176 p. : ill., színes ; 31 cm
Ford. Miklódy Dóra. - Borítón és gerincen a szerk. neve tévesen : Holmes, Catherine. - Bibliogr.: p. 170-172.
ISBN 963-547-774-0 kötött : ár nélkül
712.3/.7(100)
[AN 946257]
MARC

ANSEL
UTF-81817 /2003.
Géczi János (1954-)
   A muszlim kert / Géczi János. - Budapest : Terebess, 2002. - 84 p. : ill. ; 24 cm. - (TexTerebess, ISSN 1588-6123 ; 3.)
Bibliogr.: p. 80-82.
ISBN 963-9147-52-4 fűzött : ár nélkül
712.3/.7.033.3(100) *** 634 *** 297
[AN 941685]
MARC

ANSEL
UTF-81818 /2003.
   In memoriam Kovács Jenő professzor, 1910-1990 / [összeáll. Lehel József, Semjén Gábor]. - [Gödöllő] : [SZIE], [2001]. - 32 p. : ill. ; 22 cm
Közread. a Szent István Egyetem. - Bibliogr.: p. 23-31.
ISBN 963-9256-48-X * fűzött : ár nélkül
Kovács Jenő (1910-1990)
619(439)(092)Kovács_J. *** 615(439)(092)Kovács_J. *** 012Kovács_J.
[AN 806643]
MARC

ANSEL
UTF-81819 /2003.
   A minőségű, keményszemű búza nemesítése és termesztése / [szerk. Bedő Zoltán] ; [kiad. a Magyar Tudományos Akadémia Mezőgazdasági Kutatóintézete, ... KITE Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Rt., ... Gabonatermesztési Kutató Közhasznú Társaság...]. - Martonvásár : MTA Mezőgazd. Kutint. ; Nádudvar : KITE Rt. ; Szeged : Gabonatermesztési Kut. Kht., 2001. - 160 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-8351-32-2 fűzött : ár nélkül
633.11 *** 631.52
[AN 900836]
MARC

ANSEL
UTF-81820 /2003.
Kerans, David
   Mind and labor on the farm in black-earth Russia, 1861-1914 / David Kerans. - Budapest : CEU Press, [2001]. - XIII, 491 p., [4] t. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 449-482.
ISBN 963-9116-94-7 kötött : ár nélkül
338.43(47)"186/191" *** 631.1(47)"186/191"
[AN 807554]
MARC

ANSEL
UTF-81821 /2003.
   Kertészeti Technológia Kiállítás 2001 : Kecskemét, 2001. április 27-28. / szerk. Boldvainé Böde Beáta ; kész. a Magyar Zöldség-Gyümölcs Terméktanács gondozásában. - Budapest : M. Zöldség-Gyümölcs Terméktanács, 2001. - 60 p. : ill. ; 30 cm
A kiállítás szakmai rendezvényének előadásai. - Borítócím: "Kert-tech 2001" Kertészeti Technológia Kiállítás
ISBN 963-00-8190-3 * fűzött : ár nélkül
634 *** 635 *** 061.3(439-2Kecskemét)
[AN 907491]
MARC

ANSEL
UTF-81822 /2003.
Kovács László (1957-)
   Vadászlexikon / Kovács László. - Budapest : Saxum, 2002. - 192 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 186.
ISBN 963-9308-50-1 kötött : ár nélkül
639.1:030 *** 799.2:030
[AN 945198]
MARC

ANSEL
UTF-81823 /2003.
   Kutya-enciklopédia / [ford. Fejér Levente et al.]. - Budapest : Urbis Kvk., 2002. - 503 p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 963-9291-32-3 kötött : ár nélkül
636.7:030
[AN 945271]
MARC

ANSEL
UTF-81824 /2003.
Nyúltenyésztési Tudományos Nap (13.) (2001) (Kaposvár)
   13. Nyúltenyésztési Tudományos Nap : Kaposvár, 2001. május 23. / összeáll. Szendrő Zsolt ; [rend., közread. a] Kaposvári Egyetem Állattudományi Kar [etc.]. - Kaposvár : KE Állattud. Kar, 2001. - 140 p. ; 29 cm
A borítófedélen párhuzamos címként: 13th Hungarian Conference on Rabbit Production. - Váltakozva angol és magyar nyelven. - Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-9096-76-8 fűzött : ár nélkül
636.92 *** 061.3(439-2Kaposvár)
[AN 901130]
MARC

ANSEL
UTF-81825 /2003.
Ragályi J. Róbert
   A borhamisítás ellen küzdelem hazánk jogtörténetében / Ragályi J. Róbert. - Budapest : Rendőrtiszti Főisk., 2001. - 34 p. ; 25 cm. - (Rendvédelmi füzetek, ISSN 1585-1249 ; 2001/40.)
Bibliogr.: p. 34.
ISBN 963-9405-25-6 fűzött : ár nélkül
663.258 *** 343.347(439)(091)
[AN 926553]
MARC

ANSEL
UTF-81826 /2003.
Sembery Péter (1940-)
   Mezőgazdasági termények dielektromos jellemzői / Sembery Péter. - Budapest : Akad. K., 2002. - 89 p. : ill. ; 19 cm. - (A mezőgazdaság műszaki fejlesztésének tudományos kérdései, ISSN 0324-2714 ; 89.)
Bibliogr.: p. 69-74.
ISBN 963-05-7910-3 fűzött : ár nélkül
63 *** 620.2 *** 537.226
[AN 945340]
MARC

ANSEL
UTF-81827 /2003.
Sipos Béla Zoltán (1946-)
   Gyümölcsösgazdák könyve / Sipos Béla Zoltán ; [ill. Kis László]. - 4. kiad. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2002. - 216 p. : ill. ; 20 cm. - (Gazdakönyvtár, ISSN 1217-1042)
ISBN 963-9358-73-8 fűzött : ár nélkül
634.1
[AN 943607]
MARC

ANSEL
UTF-81828 /2003.
Smoke and mirrors (magyar)
   A dohányipar praktikái : hogyan szerez a dohányipar hatalmat és nyer profitot pénzzel és hazugságokkal / [szerk. ... Elliot Negin] ; ... ford. Rácz Ferenc. ; kiad. NEFI. - [Budapest] : NEFI, 2001. - 102 p. ; 30 cm
ISBN 963-7136-63-0 * fűzött : ár nélkül
663.97
[AN 900299]
MARC

ANSEL
UTF-81829 /2003.
Streatfeild, Dominic
Cocaine (magyar)
   Kokain : egy kábítószer hiteles története / Dominic Streatfeild ; [ford. Kozma Zsolt]. - Budapest : HVG Kv., 2002. - 524 p. ; 24 cm
ISBN 963-7525-27-0 fűzött : ár nélkül
663.99 *** 613.83 *** 392.85 *** 343.575
[AN 946118]
MARC

ANSEL
UTF-81830 /2003.
Szalay László (1928-)
   Bioméhészet / Szalay László ; [a fényképeket a szerző kész.]. - 4. kiad. - Budapest : Mezőgazda, 2002. - 164 p. : ill. ; 17 cm. - (Biogazda kiskönyvtár, ISSN 1585-4450)
ISBN 963-9358-69-X kötött : ár nélkül
638.1
[AN 941958]
MARC

ANSEL
UTF-81831 /2003.
   Szántóföldi növénytermesztés / [szerkbiz. Bocz Ernő ... et al.] ; [írta Antal József et al.]. - 3. kiad. - Budapest : Mezőgazda, [2002], cop. 1996. - 887 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9121-44-4 kötött : ár nélkül
633(075.8)
[AN 945026]
MARC

ANSEL
UTF-81832 /2003.
Szinák János (1935-)
   Őse a farkas : a kutya igazi arca / Szinák János. - Budapest : Tipofill 2002 Kft., cop. 2002. - 208 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Példányszám: 4000
ISBN 963-204-562-9 kötött : 3950,- Ft
636.7
[AN 945953]
MARC

ANSEL
UTF-81833 /2003.
Tasnádi Gábor (1943-)
   Gombaünnep : terítéken a termesztett csiperke (champignon) / írta és szerk. Tasnádi Gábor ; [közread. a] Champignon Union. - Budapest : Champignon Union, 2001. - 220 p. : ill., részben színes ; 22 cm
A tartalomjegyzék angol nyelven is
ISBN 963-00-6135-X kötött : ár nélkül
635.82 *** 641.55(083.12):635.82
[AN 807029]
MARC

ANSEL
UTF-81834 /2003.
The ultimate rottweiler (magyar)
   A rottweiler / szerk. Andrew H. Brace ; [ford. Károlyi Júlia, Szathmári Kinga]. - [Budapest] : Elektra Kiadóház, 2002. - 279 p. : ill., főként színes ; 29 cm
ISBN 963-9391-16-6 kötött : 4990,- Ft
636.7
[AN 945245]
MARC

ANSEL
UTF-81835 /2003.
   Utak és útvesztők a kisüzemi agrárgazdaságban, 1990-1999 / szerk. Szilágyi Miklós. - Budapest : MTA Néprajzi Kutint. : MTA Társadalomkut. Közp., 2002. - 270 p. : ill. ; 24 cm. - (Rendszerváltás Magyarországon. Műhelytanulmányok,, ISSN 1588-8894)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-508-373-4 fűzött : ár nélkül
631.017.3(439)"199"
[AN 946217]
MARC

ANSEL
UTF-81836 /2003.
Veress István (1932-)
   Bichonok : máltai Bichon frisé, bolognai Coton de tulear és a többiek / Veress István. - Budapest : Saxum, 2002. - 115 p. : ill., részben színes ; 22 cm. - (Az én kutyám..., ISSN 1587-9577)
ISBN 963-9308-51-X kötött : ár nélkül
636.7
[AN 945986]
MARC

ANSEL
UTF-81837 /2003.
   Who is who in the Hungarian food industry, 2001 / publ. by the Hungarian Collective Agricultural Marketing Centre (AMC) Public Benefit Company of the Ministry of Agriculture and Regional Development. - Budapest : AMC, 2001. - 227 p. : ill., színes ; 30 cm
A borítón párhuzamos címként: Who is who in the Hungarian food industry = Kto est' kto v vengerskoj piševoj promyšlennosti = Ki kicsoda a magyar élemiszeriparban
Fűzött : ár nélkül
663/664(439) *** 061.5(439):050.8
[AN 906709]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

1838 /2003.
   Baranyai gasztronómiai kalauz : válogatás a Baranya Terített Asztala című rendezvényre beküldött receptek, egykori hagyományok és mai szokások alapján / [szerk. Roisz Erzsébet] ; [... kiad. Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ]. - [Pécs] : Baranya M. Kult. és Idegenforgalmi Közp., [2001]. - 71 p. ; 15x21 cm
ISBN 963-00-6997-0 * fűzött : ár nélkül
641.568(439.127)(083.12)
[AN 806300]
MARC

ANSEL
UTF-81839 /2003.
Herrmann, Alexander
Kochzeit (magyar)
   Finomságok 15, 20, 30, 40 perc alatt : [zseniálisan egyszerű: receptek négyféle hozzávalóval] / Alexander Herrmann. - Budapest : M. Kvklub, 2002. - 134, [2] p. : ill., színes ; 28 cm
Ford. Horváth Zsuzsa
ISBN 963-547-700-7 kötött : ár nélkül
641.55(083.12)
[AN 945380]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

1840 /2003.
Barta Endre
   Logika alapfokon / Barta Endre. - Budapest : Rendőrtiszti Főisk., 2001. - 26 p. ; 25 cm. - (Rendvédelmi füzetek, ISSN 1585-1249 ; 2001/28.)
ISBN 963-9405-13-2 fűzött : ár nélkül
161/162
[AN 926534]
MARC

ANSEL
UTF-81841 /2003.
   Az élet végén / [kiad. ZMÖ Idősek Otthona, Módszertani Otthon, "Zalai Idősekért" Alapítvány]. - [Zalaegerszeg] : ZMÖ Idősek Otthona, Módszert. Otthon : "Zalai Idősekért" Alapítvány, [2001]. - 110 p. : ill. ; 21 cm
A 2001-ben Hévízen rendezett I. Országos Gero-Thanatológiai Konferencia előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-00-5892-8 fűzött : ár nélkül
128 *** 236.1 *** 612.67 *** 364.444.046.6 *** 061.3(439-2Zalaegerszeg)
[AN 806379]
MARC

ANSEL
UTF-81842 /2003.
Frank, A. O.
   The philosophy of Virginia Woolf : a philosophical reading of the mature novels / A. O. Frank. - Budapest : Akad. K., cop. 2001. - 165 p. ; 24 cm. - (Philosophiae doctores, ISSN 1587-7930)
Bibliogr.: p. 161-165.
ISBN 963-05-7850-6 fűzött : ár nélkül
Woolf, Virginia
1(410)(092)Woolf,V. *** 820(092)Woolf,_V.
[AN 924839]
MARC

ANSEL
UTF-81843 /2003.
Kecskés Pál (1895-1976)
   A bölcselet története főbb vonásaiban / írta Kecskés Pál. - Hasonmás kiad. - Budapest : Gede, 2001. - 712 p. ; 24 cm. - (Keresztény és konzervatív gondolkodók, ISSN 1587-0898 ; 1.)
Eredeti kiadása: Budapest : Szt. István Társ., 1943. - Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9298-17-4 kötött : ár nélkül
1(100)(091) *** 094/099.07
[AN 900414]
MARC

ANSEL
UTF-81844 /2003.
Kormányos Krisztina
   Családi album : rendhagyó felvételek családok életéből / Kormányos Krisztina, Prokopp Katalin. - Budapest : Új Város, 2002. - 128 p. : ill. ; 20 cm. - (Családi műhely, ISSN 1587-7612)
ISBN 963-86311-6-3 fűzött : ár nélkül
173 *** 177.61
[AN 945273]
MARC

ANSEL
UTF-81845 /2003.
Sainsbury, R. M.
Paradoxes (magyar)
   Paradoxonok / R. M. Sainsbury. - Budapest : Typotex, 2002. - VIII, 199 p. ; 24 cm
Ford. Csaba Ferenc. - Bibliogr.: p. 187-195.
ISBN 963-9326-52-6 fűzött : 2400,- Ft
165.412.3
[AN 945801]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

1846 /2003.
Ágoston Sándor (1894-1972)
   "Kezeket fel!" / írta Ágoston Sándor. - [Budapest] : [Ágoston S. Baráti Kör], [2000]-. - 22 cm
Közread. az Ágoston Sándor Baráti Kör
ISBN 963-00-4820-5 *
Biblia. Újszövetség.
22.01
[AN 459061]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - [2001]. - 380-710., 6 p.
ISBN 963-00-7096-0 * fűzött : kvker. forgalomba nem kerül (hibás ISBN 963-03-8970-0)
244
[AN 805982] MARC

ANSEL
UTF-81847 /2003.
Barsi Balázs (1946-)
   "Íme, most fölmegyünk Jeruzsálembe" : hitünk misztériumai a nagyheti liturgiában / Barsi Balázs, Dobszay László. - Budapest : Márton Á. K., 2001. - 184 p. ; 19 cm. - (Fons et culmen, ISSN 1587-0332 ; 1.)
ISBN 963-9011-85-1 fűzött : 700,- Ft
264-041.5
[AN 805816]
MARC

ANSEL
UTF-81848 /2003.
Basileios
Művek (vál.) (magyar)
   Nagy Szent Baszileiosz művei / [ford. és a jegyzeteket írta Vanyó László]. - Budapest : Szt. István Társ., 2001. - 261 p. ; 19 cm. - (Ókeresztény írók, ISSN 0209-7613 ; 16.)
Bibliogr.: p. 249-261.
ISBN 963-361-251-9 kötött : ár nélkül
276Basileios
[AN 807303]
MARC

ANSEL
UTF-81849 /2003.
Boleratzky Lóránd (1920-)
   Aki mindvégig állhatatos maradt : Ordass Lajos, a mártírsorsú evangélikus püspök / írta Boleratzky Lóránd ; [kiad. az Ordass Lajos Baráti Kör]. - Budapest : Ordass L. Baráti Kör, 2001. - 139 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-85560-8-0 fűzött : ár nélkül
Ordass Lajos (1901-1978)
284.1(439)(092)Ordass_L.
[AN 900421]
MARC

ANSEL
UTF-81850 /2003.
Bolyki János (1931-)
   János evangéliuma a görög tragédiák tükrében / Bolyki János ; [az idézett drámák fordítói Babits Mihály et al.]. - Budapest : Kálvin, 2002. - 195 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 191-195.
ISBN 963-300-917-0 fűzött : 1900,- Ft
Biblia. Újszövetség. János evangéliuma.
226.5.06 *** 82.01-21 *** 875(091)-21
[AN 945843]
MARC

ANSEL
UTF-81851 /2003.
Boross Géza (1931-)
   "Uram, a te igéd nekem a sötétben szövétnekem" : Dr. Boross Géza igehirdetései / [szerk. Szentgyörgyi Anna] ; ... kiad. a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kara. - Budapest : Károli Ref. Egy. Hittud. Kar, 2001. - 208 p. : ill. ; 24 cm
Példányszám: 500
ISBN 963-8392-50-9 fűzött : ár nélkül
252
[AN 925343]
MARC

ANSEL
UTF-81852 /2003.
Bovenmars, Jan G.
A Biblical spirituality of the heart (magyar)
   A Szív bibliai lelkisége / Jan G. Bovenmars ; [ford. Nemessányi Lászlóné]. - [Budapest] : Marana Tha 2000 Alapítvány, 2001. - 215, [9] p. ; 20 cm. - (Marana tha sorozat, ISSN 0865-7467 ; 86.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9281-02-6 * fűzött : 640,- Ft (hibás ISBN 963-9281-02-06)
241.513
[AN 805700]
MARC

ANSEL
UTF-81853 /2003.
Dávid Katalin (1923-)
   A teremtett világ misztériuma : bibliai jelképek kézikönyve / Dávid Katalin. - Budapest : Szt. István Társ., 2002. - 350 p., [32] t. : ill., főként színes ; 25 cm
ISBN 963-361-355-8 kötött : 4200,- Ft
Biblia
22:030 *** 316.773:030 *** 930.85(100):030
[AN 945923]
MARC

ANSEL
UTF-81854 /2003.
Escrivá de Balaguer, Josemaría
Camino (magyar)
   Út / Josemaría Escrivá. - Budapest : Szt. István Társ., 2002. - 223 p. ; 17 cm
ISBN 963-361-331-0 kötött : 1400,- Ft
244
[AN 941964]
MARC

ANSEL
UTF-81855 /2003.
Evangéliumi Pünkösdi Közösség. Országos közgyűlés (2001) (Budapest)
   Evangéliumi Pünkösdi Közösség : Országos közgyűlés, 2001. március 31. - [Budapest] : [Evangéliumi Pünkösdi Közösség], [2001]. - 57 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
284.57(439) *** 061.3(439-2Bp.)"2001"
[AN 805622]
MARC

ANSEL
UTF-81856 /2003.
Graves, Robert
The Greek myths (magyar)
   Görög mítoszok / Robert Graves ; [ford. Szíjgyártó László]. - [Szeged] : Szukits, [2001-2002]. - 2 db ; 25 cm
ISBN 963-9344-09-5
292.11 *** 398.221(38)
[AN 915262]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - cop. 2002. - 416, [4] p.
ISBN 963-9393-82-7 kötött : ár nélkül
292.11 *** 398.221(38)
[AN 945787] MARC

ANSEL
UTF-81857 /2003.
Gyökössy Endre (1913-1997)
   Élet és ige / Gyökössy Endre ; [közread. a] KEPE ... - 4. kiad. - [Kiskunfélegyháza] : KEPE ; [Budapest] : Szt. Gellért K., 2002. - 141, [2] p. ; 17 cm
ISBN 963-696-125-5 * fűzött : 680,- Ft (hibás ISBN 963-696-125-5-4)
284.2 *** 244
[AN 942214]
MARC

ANSEL
UTF-81858 /2003.
Hajnal László
   Az ember élete a világegyetemben : a tudomány és a teológia útjain a világegyetem felé / Hajnal László. - Budapest : Márton Á. K., 2001. - 60 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9011-89-4 fűzött : 540,- Ft
231.51 *** 524.85
[AN 807692]
MARC

ANSEL
UTF-81859 /2003.
Hamar Imre (1967-)
   Buddha megjelenése a világban / Hamar Imre. - Budapest : Balassi, cop. 2002. - 200 p. ; 23 cm. - (Sinológiai műhely, ISSN 1586-6106 ; 2.)
Bibliogr.: p. 191-193.
ISBN 963-506-486-1 fűzött : 1900,- Ft
Buddha
294.321.828
[AN 945254]
MARC

ANSEL
UTF-81860 /2003.
Hegedűs Loránt (1930-)
   1 Mózes huszonkettő / Hegedűs Loránt. - Budapest : Dunamelléki Ref. Egyházker., 2001. - 55 p. ; 21 cm. - (Reformáció-könyvek, ISSN 1417-4820 ; 7.)
ISBN 963-00-5750-6 fűzött : ár nélkül
Biblia. Ószövetség. Mózes öt könyve. Teremtés könyve.
244
[AN 804907]
MARC

ANSEL
UTF-81861 /2003.
Klauszová-Fúziková, Ildika
   Kristus žije v dejinách Cirkvi / Ildika Klauszová-Fúziková ; [kiad. Országos Szlovák Önkormányzat]. - Budapešt' : OSZÖ, 2001. - 224 p. : ill. ; 24 cm
Példányszám: 750
ISBN 963-00-2853-0 fűzött : ár nélkül
282(439)(=854)
[AN 901934]
MARC

ANSEL
UTF-81862 /2003.
   A kókai plébánia története, 1651-1999 / [... gyűjt., szerk. Gyenes István] ; [kiad. Kóka Község Önkormányzata]. - Kóka : Önkormányzat, cop. 2001. - 195 p., XII t. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 963-00-7328-5 kötött : ár nélkül
282(439-2Kóka)(091)
[AN 907081]
MARC

ANSEL
UTF-81863 /2003.
McGrath, Alister E.
Christian theology (magyar)
   Bevezetés a keresztény teológiába / Alister E. McGrath ; [ford. Zsengellér József] ; [... a m. kiadást szerk. Szabó István]. - Budapest : Osiris, 2002, cop. 1995. - 439 p. : ill. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.: p. 417-427.
ISBN 963-379-119-7 kötött : 3480,- Ft
23(035) *** 27(100)
[AN 945060]
MARC

ANSEL
UTF-81864 /2003.
   Mindennapi kenyerünk : [bibliai tanácsok, ígéretek, imádságok az év napjaira]. - Budapest : Kálvin, 2002. - 127 p. ; 14 cm
ISBN 963-300-921-9 fűzött : 220,- Ft
22.046
[AN 941966]
MARC

ANSEL
UTF-81865 /2003.
Nemeskürty István (1925-)
   Deáki bötüről magyar nyelvre : magyar Biblia-fordítások Hunyadi János korától Pázmány Péter századáig / Nemeskürty István. - Budapest : Szt. István Társ., 2002. - 472 p. ; 17 cm. - (Szent István könyvek, ISSN 1585-6488)
Bibliogr.: p. 449-450.
ISBN 963-361-392-2 kötött : 2200,- Ft
22.04=945.11 *** 894.511.032 *** 22=03 *** 894.511-97.032
[AN 945621]
MARC

ANSEL
UTF-81866 /2003.
Nouwen, Henri Josef Machiel
The inner voice of love (magyar)
   A szeretet belső hangja : út a gyötrelmen át a szabaduláshoz / Henri J. M. Nouwen ; [ford. Balázs Katalin]. - [Budapest] : Ursus Libris, 2002. - 126 p. ; 20 cm
ISBN 963-204-361-8 fűzött : ár nélkül
244
[AN 945905]
MARC

ANSEL
UTF-81867 /2003.
Pálhegyi Ferenc (1935-)
   Keresztyén házasság / Pálhegyi Ferenc ; [Gaál Éva rajz.]. - Budapest : Kálvin, 2002. - 179 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 172-175.
ISBN 963-300-922-7 fűzött : 490,- Ft
265.5 *** 173.1
[AN 944921]
MARC

ANSEL
UTF-81868 /2003.
Raj Tamás (1940-)
   Zsidó eszmék és jelképek : a zsidóság hitvilága és közgondolkodásának filozófiája / Raj Tamás ; [az illusztrációk Porscht Fritgyes[!] munkái]. - [Budapest] : Saxum, cop. 2002. - 246 p. : ill. ; 18 cm. - (Az égre néző ember, ISSN 1587-7493)
ISBN 963-9308-55-2 kötött : ár nélkül
296 *** 398.221(=924)
[AN 945189]
MARC

ANSEL
UTF-81869 /2003.
Regényi Kund (1970-)
   Die ungarischen Konvente der oberdeutschen Karmelitenprovinz im Mittelalter / Kund Miklós Regényi. - Budapest ; Heidelberg : METEM, 2001. - 130 p. : ill. ; 24 cm. - (METEM-könyvek, ISSN 1217-2669 ; 31.)
Bibliogr.: p. 119-130.
ISBN 963-8472-57-X fűzött : ár nélkül
Ordo Carmelitarum Discalceatorum.
271.73(439)"13/15"
[AN 900809]
MARC

ANSEL
UTF-81870 /2003.
Szabó Imre (1919-)
   A kétszárnyú madár : előadások az ébredésről / Szabó Imre ; [közread. a] Pápai Református Teológiai Akadémia. - [Pápa] : Pápai Ref. Teológiai Akad., 2002. - 67 p. ; 21 cm
ISBN 963-204-269-7 fűzött : ár nélkül
244 *** 284.2
[AN 945205]
MARC

ANSEL
UTF-81871 /2003.
Szalay Szilárd
   Kezdetben : elhangzott ígehirdetések 1 Mózes 1,1- 3, 24 / Szalay Szilárd. - Vörösberény : Vörösberényi Ref. Egyházközs., 2001. - 287 p. ; 25 cm. - (Vörösberényi igehirdetések ; ; 7.)
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-440-131-7)
252 *** 222.11
[AN 925386]
MARC

ANSEL
UTF-81872 /2003.
Szalay Szilárd
   Meglepetések odaát : elhangzott ígehirdetések a Lukács Evangéliuma alapján, Lukács 14,15 - 18,17 / Szalay Szilárd. - Vörösberény : Vörösberényi Ref. Egyházközs., 2001. - 288 p. ; 25 cm. - (Vörösberényi igehirdetések ; ; 8.)
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-440-646-7)
252 *** 226.4
[AN 925390]
MARC

ANSEL
UTF-81873 /2003.
Tillich, Paul
Systematic theology (magyar)
   Rendszeres teológia / Paul Tillich ; [ford. Szabó István]. - Budapest : Osiris, 2002. - 688 p. ; 24 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
ISBN 963-379-190-1 kötött : 3980,- Ft
23(035)
[AN 945056]
MARC

ANSEL
UTF-81874 /2003.
Vermes Péter
   Szegények hercege : Boldog Batthyány-Strattmann László / Vermes Péter. - 2. jav., átd. kiad. - Budapest : Új Mandátum, 2002. - 143 p. : ill. ; 21 cm
Részletekkel Batthyány-Strattmann László naplójából
ISBN 963-9336-74-2 fűzött : 1680,- Ft
Batthyány-Strattmann László (1870-1931)
235.3(092)Batthyány-Strattmann_L. *** 61(439)(092)Batthyány-Strattmann_L.
[AN 944923]
MARC

ANSEL
UTF-81875 /2003.
   Virágvasárnaptól húsvétvasárnapig : a Nagyhét misztériumainak ünneplése idősek otthonában és más kisközösségekben : ökumenikus / szerk. Soóky István. - [Budapest] : Szt. Gellért K., [2001]. - 39 p. : ill., kotta ; 21 cm
ISBN 963-696-118-2 * fűzött : 160,- Ft (hibás ISBN 963-696-108-5)
264-041.6
[AN 805703]
MARC

ANSEL
UTF-81876 /2003.
Zahrnt, Heinz
Wozu das Leid im Leben? (magyar)
   Mire jó a kereszténység? / Heinz Zahrnt ; [ford. Körmendy Petra]. - Budapest : Luther, 2002. - 259 p. ; 18 cm. - (Teológiai gondolkodók, ISSN 1416-5929 ; 3.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7470-79-4 fűzött : ár nélkül
244
[AN 945881]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

1877 /2003.
Antalóczy Tímea
   Preferált értékek a szappanoperákban : pilot study alkalmazása a soap-land vizsgálatára / Antalóczy Tímea, Füstös László. - Budapest : MTA Szociológiai Kutint., 2001. - 129 p. : ill. ; 30 cm. - (Műhelytanulmányok. Módszertani füzetek,, ISSN 0231-3006)
Bibliogr.: p. 118-129.
ISBN 963-8302-27-5 * fűzött : ár nélkül
316.7(439)"199" *** 791.43.0-312.5 *** 791.9.097
[AN 906805]
MARC

ANSEL
UTF-81878 /2003.
Antalóczy Tímea
   A szappanoperák genezise és analízise / Antalóczy Tímea. - Budapest : MTA Szociológiai Kutint., 2001. - 116 p. ; 30 cm. - (Műhelytanulmányok. Módszertani füzetek,, ISSN 0231-3006)
Bibliogr.: p. 107-116.
ISBN 963-8302-25-9 * fűzött : ár nélkül
316.7(439)"199" *** 791.43.01-312.5(439)"199" *** 791.9.097(439)"199"
[AN 906809]
MARC

ANSEL
UTF-81879 /2003.
Csepeli György (1946-)
   Szociálpszichológia / Csepeli György. - Budapest : Osiris, 2002, cop. 1997. - 571 p. : ill. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.: p. 535-558.
ISBN 963-379-563-X kötött : 3500,- Ft
316.6(075.8)
[AN 945029]
MARC

ANSEL
UTF-81880 /2003.
   Az emberi jogok és az európai tradíció / szerk. Tallár Ferenc. - Budapest : Osiris, 2002. - 259 p. ; 20 cm
A Berzsenyi Dániel Főiskola Németh László Szakkollégiuma által 2001. nov. 30 - dec. 1. között Szombathelyen azonos címmel rendezett konferencia előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-389-301-1 fűzött : 2280,- Ft (hibás ISBN 963-389-255-4)
316.7(4) *** 341.231.14 *** 930.85(100) *** 061.3(439-2Szombathely)
[AN 945921]
MARC

ANSEL
UTF-81881 /2003.
Giddens, Anthony
Sociology (magyar)
   Szociológia / Anthony Giddens ; [... a magyar kiadást szerk. Melegh Attila] ; [ford. Acsádi Judit et al.]. - Budapest : Osiris, 2002, cop. 1995. - 771 p. : ill. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.: p. 719-748.
ISBN 963-379-314-9 kötött : 4200,- Ft
316(035)
[AN 945054]
MARC

ANSEL
UTF-81882 /2003.
Greer, Germaine
The female eunuch (magyar)
   A kasztrált nő / Germaine Greer ; [ford. Gács Anna]. - [Budapest] : Corvina, 2002. - 291 p. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-13-5213-7 fűzött : 3000,- Ft
316.37-055.2 *** 159.922.1-055.2
[AN 945980]
MARC

ANSEL
UTF-81883 /2003.
Gubcsi Lajos (1948-)
   Magyar parasztság a Kárpát-medencében / Gubcsi Lajos. - Budapest : GL-4 Kft., 2002. - 168 p. : ill., részben színes ; 30 cm
A kötéstáblán rézplakettel
ISBN 963-00-9761-3 kötött : ár nélkül
316.343.64(439) *** 39(=945.11) *** 308-058.244(439)
[AN 945997]
MARC

ANSEL
UTF-81884 /2003.
Gyermek a kora újkori Magyarországon (angol)
   Beloved children : history of aristocratic childhood in Hungary in the early modern age / ed. by Katalin Péter. - Budapest ; New York, [N. Y.] : CEU Press, 2001. - 271 p., [4] t. : ill. ; 23 cm
Ford. Hideg Rachel és Hideg János. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9116-77-7 kötött : ár nélkül
316.343.322-053.2(439)"15/16" *** 316.37-053.2(439)"15/16" *** 929.52(439)"15/16" *** 930.85(439)"15/16"
[AN 805398]
MARC

ANSEL
UTF-81885 /2003.
Harris, Joshua
I kissed dating goodbye (magyar)
   Búcsú a randevúktól / Joshua Harris ; [ford. Kasim Seherezádé] ; [közread. a] "Jó Hír" Iratmisszió Alapítvány. - Budapest : "Jó Hír" Iratmisszió Alapítvány, [2001]. - 233 p. ; 20 cm
ISBN 963-00-5534-1 fűzött : ár nélkül
316.472.4 *** 613.865 *** 176
[AN 804749]
MARC

ANSEL
UTF-81886 /2003.
Kiss Judit (1950-)
   A nő a cigány kultúrában : összehasonlító kutatás északkelet-magyarországi cigány csoportoknál készített esettanulmányok alapján / Kiss Judit. - Budapest : Rendőrtiszti Főisk., 2001. - 32 p. ; 25 cm. - (Rendvédelmi füzetek, ISSN 1585-1249 ; 2001/38.)
Bibliogr.: p. 31-32.
ISBN 963-9405-23-X fűzött : ár nélkül
316.347(=914.99) *** 316.37-055.2(=914.99)(439.161)
[AN 926549]
MARC

ANSEL
UTF-81887 /2003.
Meleg Csilla
   Általános szociológiai szöveggyűjtemény jogászoknak / Meleg Csilla. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, 2002. - 261 p. ; 25 cm. - (Conpendiarium, ISSN 1418-1290)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9310-72-7 kötött : 3480,- Ft
316(075.8) *** 32.001(075.8) *** 34(075.8)
[AN 945267]
MARC

ANSEL
UTF-81888 /2003.
Menyhay Imre (1931-)
   Gazdálkodás, vállalkozás, etika : a társadalomelméleti gazdaságszociológia alapvetése és alkalmazása / Menyhay Imre ; [közread. a Nyugat-Magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar]. - Budapest : Akad. K., 2002. - 291 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 259-272.
ISBN 963-05-7868-9 fűzött : ár nélkül
316.334.2 *** 174 *** 330
[AN 945790]
MARC

ANSEL
UTF-81889 /2003.
Moscovici, Serge
   Társadalom-lélektan : válogatott tanulmányok / Serge Moscovici ; [... vál. ... a bevezetést írta, szerk. László János] ; [ford. Dorn Krisztina et al.]. - Budapest : Osiris, 2002. - 417 p. ; 20 cm. - (Osiris könyvtár. A szociálpszichológia klasszikusai,, ISSN 1586-443X)
Bibliogr.: p. 396-416.
ISBN 963-389-312-7 fűzött : 2680,- Ft
316.6
[AN 945893]
MARC

ANSEL
UTF-81890 /2003.
Perrow, Charles
Complex organizations (magyar)
   Szervezetszociológia / Charles Perrow ; [ford. Hercsik Attila, Kósa Klára, Szalay Ildikó]. - Budapest : Osiris, 2002, cop. 1994. - 334 p. : ill. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.: p. 305-323.
ISBN 963-379-313-0 kötött : 2980,- Ft
316.334 *** 303.424
[AN 945057]
MARC

ANSEL
UTF-81891 /2003.
Zapf, Wolfgang
   Modernizáció, jólét, átmenet : Németország a 20. század végén / Wolfgang Zapf ; [szerzőtársak Steffen Mau, ... Roland Habich] ; [... összeáll. Spéder Zsolt] ; [közread. az] Andorka Rudolf Társadalomtudományi Társaság. - Budapest : Andorka R. Társtud. Társ. : Századvég, 2002. - 323 p. : ill. ; 22 cm
Ford. Berényi Gábor, Forintos György, Raabl Enikő. - Bibliogr.: p. 297-323.
ISBN 963-9211-51-6 fűzött : 2800,- Ft
Németország
316.42(430)"198/199" *** 304(430)"198/199" *** 330.341(430)"198/199"
[AN 945213]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

1892 /2003.
   Ember és környezete : tudományos ülésszak 1999. november 22-23-án Szolnokon / [szerk. ... Tolnay Gábor]. - Szolnok : [Damjanich Múz.], 2002. - 214 p. : ill. ; 24 cm. - (A Jász-Nagykun-Szolnok megyei múzeumok közleményei, ISSN 1215-2285 ; 58.)
Rend., közread. a Damjanich János Múzeum. - Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 300
ISBN 963-9273-18-X fűzött : ár nélkül
39(=945.11)(439.169) *** 908.439.169 *** 061.3(439-2Szolnok)
[AN 924336]
MARC

ANSEL
UTF-81893 /2003.
   Ethnology in Hungary : institutional background / ed. by Mihály Hoppál and Eszter Csonka-Takács ; [publ. by the] European Folklore Institute. - Budapest : European Folklore Inst., 2001. - 96 p. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-00-6577-0 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-00-657-0)
39.001(439)
[AN 902603]
MARC

ANSEL
UTF-81894 /2003.
Inántsy-Pap Ferencné
   Keleti szláv népi színjátékelemek a társadalmi élet szokáskörében / Inántsy-Pap Ferencné. - Nyíregyháza : Bessenyei, 2001. - 187 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 164-186. - Összefoglalás orosz és angol nyelven
ISBN 963-9130-95-8 fűzött : ár nélkül
394(47)
[AN 902395]
MARC

ANSEL
UTF-81895 /2003.
Józsáné Nagy Erzsébet
   Gyermekjátékok Győrújbaráton / Józsáné Nagy Erzsébet ; [... ill. Váray Ibolya Anna]. - Győrújbarát : Polgármesteri Hiv., cop. 2001. - 82 p. : ill. ; 23 cm. - (Baráti honismereti füzetek, ISSN 1587-1584 ; 1.)
Bibliogr.: p. 72-73.
ISBN 963-00-6431-6 fűzött : ár nélkül
394.3(=945.11)(439-2Győrújbarát) *** 398.831(=945.11)(439-2Győrújbarát)
[AN 924847]
MARC

ANSEL
UTF-81896 /2003.
Kast, Verena
Mann und Frau im Märchen (magyar)
   Férfi és nő a mesében : lélektani értelmezések / Verena Kast ; [ford. Oláh Zsuzsanna]. - [Budapest] : uroAdvice, 2002. - 134 p. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-204-214-X fűzött : ár nélkül
398.21.001 *** 159.922.1
[AN 945268]
MARC

ANSEL
UTF-81897 /2003.
Oláh Judit
   A hodászi cigányok vallási élete = Le hodásake romengo relégiáno trajo / Oláh Judit. - Szekszárd : Romológiai Kutint., 2001. - 106 p. ; 21 cm. - (Studia minoritatum, ISSN 1586-1120 ; 2.)
Bibliogr.: p. 99-101. - Összefoglalás cigány, angol és német nyelven
ISBN 963-00-7864-3 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-472-513-9)
398(=914.99)(439-2Hodász) *** 281.5.018.2(=914.99)(439-2Hodász)
[AN 902594]
MARC

ANSEL
UTF-81898 /2003.
Tátrai Zsuzsanna (1945-)
   Jeles napok, ünnepi szokások / Tátrai Zsuzsanna, Karácsony Molnár Erika. - 3. kiad. - Budapest : Planétás, [2002], cop. 1997. - 298 p. : ill., részben kotta ; 25 cm. - (Jelenlévő múlt, ISSN 1417-5932)
Bibliogr.: p. 284-294.
ISBN 963-9014-95-8 kötött : ár nélkül
398.33(=945.11)(075.8)
[AN 943513]
MARC

ANSEL
UTF-81899 /2003.
Túri Róbert
   Komárom-Esztergom megye néprajzi bibliográfiája / Túri Róbert ; [kiad. Mórciz Zsigmond Városi Könyvtár]. - Tata : Móricz Zs. Vár. Kvt., 2001. - [8], 271, [6] p. : ill., térk. ; 25 cm
Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-640-830-0 fűzött : ár nélkül
39(439.115):016
[AN 807393]
MARC

ANSEL
UTF-81900 /2003.
Wass Albert (1908-1998)
   Válogatott magyar mondák / Wass Albert feldolgozásában ; [... Mór József illusztrációival ...]. - Budapest : Dinasztia, 2002. - 73 p. : ill. ; 30 cm. - (Kincseskönyv, ISSN 1418-3889 ; 6.)
ISBN 963-657-235-6 fűzött : ár nélkül
398.22(=945.11)(02.053.2)
[AN 941872]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

1901 /2003.
   Állam és egyház a polgári átalakulás korában Magyarországon, 1848-1918 / szerk. Sarnyai Csaba Máté. - Budapest : METEM, 2001. - 184 p. ; 24 cm. - (METEM-könyvek, ISSN 1217-2669 ; 29.)
Az 1998. ápr. 21-22-én Szegeden tartott konferencia anyaga. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-8472-56-1 fűzött : ár nélkül
322(439)"184/191" *** 261.7(439)"184/191"
[AN 900835]
MARC

ANSEL
UTF-81902 /2003.
   Államéletrajzok : Aristotelés, Hérakleidés Lembos, Pseudo-Xenophón, Xenophón, Kritias és Héródés Attikos írásai a görög államokról / [összeáll., a jegyzeteket és az utószót írta Németh György] ; [ford. Ritoók Zsigmond, Németh György, Vit Olivér]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Osiris, 2002, cop. 1998. - 221, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Osiris könyvtár. Történelem,, ISSN 1219-2201)
Bibliogr.: p. 166-169.
ISBN 963-379-367-X fűzött : 1980,- Ft
321.15(38) *** 938(093)
[AN 943603]
MARC

ANSEL
UTF-81903 /2003.
Barankovics István (1906-1974)
   Híven önmagunkhoz : Barankovics István összegyűjtött írásai a kereszténydemokráciáról / szerk. Kovács K. Zoltán és Gyorgyevics Miklós. - [Budapest] : [Barankovics Akad. Alapítvány], [2001]. - 508 p. ; 25 cm
Közread. a Barankovics Akadémia Alapítvány
ISBN 963-00-5552-X kötött : ár nélkül
329.3(439)
[AN 900417]
MARC

ANSEL
UTF-81904 /2003.
Casaroli, Agostino
Il martirio della pazienza (magyar)
   A türelem vértanúsága : a Szentszék és a kommunista államok, 1963-1989 / Agostino Casaroli ; Achille Silvestrini bevezetőjével ; Carlo Felice Casula és Giovanni Maria Vian gondozásában ; [ford. Szerdahelyi Csongor]. - Budapest : Szt. István Társ., 2001. - 414, [2] p. ; 21 cm
ISBN 963-361-211-X kötött : 2750,- Ft
327(456.31)"196/1989" *** 322(4-11)"196/1989" *** 262.136.5
[AN 807429]
MARC

ANSEL
UTF-81905 /2003.
Enyedi Zsolt (1967-)
   Hungarian conservatism 2000 / Zsolt Enyedi and Bojan Todosijević. - Budapest : Inst. for Political Science of the HAS, 2001. - 75 p. ; 30 cm. - (Working papers of political science, ISSN 1416-8413 ; 21.)
ISBN 963-9218-52-9 fűzött : ár nélkül
329.11(439)(083.41)
[AN 900603]
MARC

ANSEL
UTF-81906 /2003.
   Európát kutatva : az Európa-tanulmányok Központjainak kutatási eredményei : kutatási konferencia, 2000. november / [szerk. Horváth Emőke et al.] ; [kiad. a Tempus Közalapítvány Európa-tanulmányok Központjainak Titkársága]. - Budapest : Tempus Közalapítvány Európa-tanulmányok Központjainak Titkársága, cop. 2001. - 115 p. ; 30 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-00-6640-8 fűzött : ár nélkül
327.39(4-62) *** 341.17(4-62) *** 061.3(439-2Bp.)"2000"
[AN 906861]
MARC

ANSEL
UTF-81907 /2003.
Fazekas Árpád (1924-)
   Szlovákok közül - tirpákok közé : a csehszlovákiai magyarok kálváriája, 1945-1948 : [adatok a felvidéki magyarok vészkorszakához] / Fazekas Árpád ; az adatokat összegyűjt. Kiss Vendel ; [kiad. a "Felvidék 1947 Egyesület"]. - Nyíregyháza : Felvidék 1947 Egyes., 2001. - 327 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 320-323. és a jegyzetekben
ISBN 963-00-6447-2 fűzött : ár nélkül
325.254(=945.11)(437.6)"1945/1948" *** 894.511-822
[AN 901956]
MARC

ANSEL
UTF-81908 /2003.
Kaufmann Dávid (1852-1899)
   A zsidók utolsó kiűzése Bécsből és Alsó-Ausztriából : előzményei (1625-1670) és áldozatai / Kaufmann Dávid ; [a német, olasz és latin szövegrészeket ford. ... Haraszti György]. - Budapest : Múlt és Jövő K., cop. 2002. - 238 p. ; 24 cm. - (Zsidó tudományok, ISSN 1418-3366)
ISBN 963-9171-73-5 fűzött : 2200,- Ft
323.12(=924)(436)"16" *** 943.6(=924)"16" *** 930.8(=924)(436)"16"
[AN 925384]
MARC

ANSEL
UTF-81909 /2003.
László András (1941-)
   Hungarizmus és intellektus : válogatott tanulmányok / [László András, Horváth Róbert, Kórleónisz Miklós]. - Budapest : Nemzetek Európája K., 2001. - 81 p. ; 21 cm. - (Nefelejcs kiskönyvtár, ISSN 1586-9326)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-00-5726-3 fűzött : 1200,- Ft
Szálasi Ferenc (1897-1946)
Nyilaskeresztes Párt.
329.18(439)"193/194" *** 943.9"193/194"(092)Szálasi_F.
[AN 805817]
MARC

ANSEL
UTF-81910 /2003.
Mazzoleni, Gianpietro
La communicazione politica (magyar)
   Politikai kommunikáció / Gianpietro Mazzoleni ; [ford. Szokács Kinga]. - Budapest : Osiris, 2002. - 252 p. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.: p. 243-248.
ISBN 963-389-227-9 kötött : 2780,- Ft
32.019.5 *** 316.77
[AN 946085]
MARC

ANSEL
UTF-81911 /2003.
Orbán Viktor (1963-)
   Nemzeti egység - európai egység : köszöntőbeszédek Helmut Kohl kancellár kitüntetése alkalmából = Nationale Einheit - europäische Einheit : Begrüssungsreden aus dem Anlass der Auszeichnung des Kanzlers Helmut Kohl / [közread. a] XX. Század Intézet. - [Budapest] : [Kairosz] : XX. Század Int., 2001. - 49 p., [4] t. : ill., színes ; 20 cm
Orbán Viktor és Kohl, Helmut beszédeivel
ISBN 963-9406-01-5 * fűzött : ár nélkül
Kohl, Helmut
32(430)(092)Kohl,_H.(042)
[AN 902323]
MARC

ANSEL
UTF-81912 /2003.
   Public perception of local governments / ed. by Pawel Swianiewicz. - Budapest : LGI OSI, 2001. - 281 p. : ill. ; 24 cm. - (LGI books, ISSN 1586-1317)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7316-99-X fűzött : ár nélkül
323.2(4-11) *** 352(4-11) *** 316.63
[AN 926340]
MARC

ANSEL
UTF-81913 /2003.
Şimşir, N. Bilâl
Şehit diplomatlarimiz (magyar)
   Örmény terrorizmus az elmúlt évszázadban, 1878-1999 / Bilâl N. Şimşir ; [... ford. Tasnádi Edit]. - Budapest : Terebess, 2001. - 79 p. ; 24 cm. - (TexTerebess, ISSN 1588-6123 ; 2.)
ISBN 963-9147-48-6 fűzött : 500,- Ft
323.285(100)(=919.81)
[AN 924861]
MARC

ANSEL
UTF-81914 /2003.
Tschuy, Theo
Carl Lutz und die Juden von Budapest (magyar)
   Becsület és bátorság : Carl Lutz és a budapesti zsidók / Theo Tschuy ; Simon Wiesenthal előszavával ; [ford. Kornya István]. - Miskolc : Well-PRess, 2002. - 384 p., XVI t. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 369-378.
ISBN 963-86251-9-8 kötött : ár nélkül
Lutz, Carl
323.12(=924)(439)"194"(092)Lutz,C.
[AN 945945]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

1915 /2003.
Ash, Russell
Great wonders of the world (magyar)
   A világ nagy csodái / írta Russell Ash ; ill. Richard Bonson. - Budapest : M. Kvklub, 2002. - 64 p. : ill., színes ; 31 cm
Ford. Sziklai István
ISBN 963-547-722-8 kötött : ár nélkül
930.85(100)(02.053.2) *** 72(100)(02.053.2) *** 904(100)(02.053.2)
[AN 945416]
MARC

ANSEL
UTF-81916 /2003.
Barta János (ifj.) (1940-)
   A kétfejű sas hatalmában : [Magyarország története, 1711-1815] / írta Barta János ; [az illusztrációkat kész. Hadnagy Róbert és Somogyi Győző] ; [fotók Dabasi András et al.]. - 3. kiad. - [Budapest] : M. Kvklub - Officina Nova Kv., 2002, cop. 1999. - 95 p. : ill., főként színes ; 31 cm. - (Új képes történelem)
ISBN 963-547-772-4 kötött : ár nélkül
943.9"171/181"(084.1)
[AN 947283]
MARC

ANSEL
UTF-81917 /2003.
Bárth János (1944-)
   Varság, a székely tanyaközség / Bárth János. - Kecskemét : Szerző, 2001. - 271 p., XVI t. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 255-264. - Példányszám: 300. - A tartalomjegyzék német nyelven is
ISBN 963-440-649-1 * kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-7216-69-3)
Varság
943.922-2Varság
[AN 906708]
MARC

ANSEL
UTF-81918 /2003.
Bayer Zsolt (1963-)
   1100 év Európa közepén / Bayer Zsolt ; [közread. a] Zikkurat Színpadi Ügynökség Kft. - Budapest : Zikkurat Színpadi Ügynökség, 2001-2002. - 2 db : ill. ; 21 cm
Kész. az azonos c. tévésorozat alapján
ISBN 963-00-6413-8 kötött : ár nélkül
943.9-35 *** 398.223(=945.11)(439-35)
[AN 945396]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2001. - 287 p.
Bibliogr.: p. 281-283.
ISBN 963-00-6388-3
943.9-35 *** 398.223(=945.11)(439-35)
[AN 945397] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 2002. - 351 p.
 (hibás ISBN 963-00-6388-3)
943.9-35 *** 398.223(=945.11)(439-35)
[AN 945400] MARC

ANSEL
UTF-81919 /2003.
Bencsik Gábor (1954-)
   Igazságot Magyarországnak : lord Rothermere és a magyar revízió / Bencsik Gábor. - Budapest : M. Mercurius, 2002. - 253 p. : ill., részben színes ; 25 cm + mell.
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-85528-6-7 kötött : 2400,- Ft
Rothermere, Harold Sydney Harmsworth, Viscount.
943.9"192" *** 327(439)"192" *** 329.275(439)"192" *** 32(410)(092)Rothermere
[AN 945959]
MARC

ANSEL
UTF-81920 /2003.
Csicsery-Rónay István (1917-)
   Csillagos órák, sorsfordító magyarok : közelmúltunk közelről / írja Csicsery-Rónay István. - Budapest : Occidental Press, 2000-. - 21 cm
A 3-4. kötettől kiad. az Occidental Press és a Századvég Kiadó
ISBN 963-7871-12-8 *
943.9"194/199" *** 082.1
[AN 801074]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5., A harmadik magyar történelmi emigráció. - 2001. - 65, [8] p. : ill., részben színes
ISBN 963-7871-13-6 fűzött : 336,- Ft
943.9"194/195" *** 325.25(439)"194/195"
[AN 805663] MARC

ANSEL
UTF-81921 /2003.
Csorba Csaba (1946-)
Magyarország képes története (francia)
   Histoire illustrée de la Hongrie : [des origines jusqu'à nos jours] / Csaba Csorba, János Estók, Konrád Salamon ; [trad. par Catherine Tamussin et al.] ; [photographies András Dabas[!Dabasi] et al.] ; [cartes réalisées par ... Istvám Klinghammer, Mátyás Márton, Judit Paksi]. - Budapest : M. Kvklub, cop. 2001. - 255 p. : ill., főként színes ; 28 cm
ISBN 963-547-477-6 kötött : ár nélkül
943.9(035)
[AN 900614]
MARC

ANSEL
UTF-81922 /2003.
Davis, R. H. C.
The Normans and their myth (magyar)
   A normannok : mítosz és valóság / R. H. C. Davis ; [ford. Bánki Vera]. - Budapest : Osiris, 2002. - 143 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 139-140.
ISBN 963-389-259-7 fűzött : 2500,- Ft
941.0"08/11" *** 944.21/.25"08/11" *** 945.8"08/11" *** 930.85(410)"08/11" *** 930.85(442.1/.5)"08/11" *** 930.85(458)"08/11"
[AN 945776]
MARC

ANSEL
UTF-81923 /2003.
   Debrecen város magistrátusának jegyzőkönyvei / szerk. Szendrey István. - Debrecen : Hajdú-Bihar M. Lvt. : KLTE, 1979-. - 24 cm
1986-tól szerk. Rácz István. - A 15. kötettől közread. a Hajdú-Bihar Megyei Levéltár. - Debrecen város magisztrátusának jegyzőkönyvei (cvált.)
ISBN 963-471-275-4
943.9-2Debrecen(093) *** 352(439-2Debrecen)(093.2)
[AN 21020]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [23.], 1593-94 / ... ford. és sajtó alá rend. Balogh István. - 2000. - 139 p. - (A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár forráskiadványai, ISSN 0209-4207 ; 32.)
Borítócím: 1593/1594. - A bev. német nyelven is. - Példányszám: 400
ISBN 963-7238-16-6 fűzött : 300,- Ft
943.9-2Debrecen(093) *** 352(439-2Debrecen)(093.2)
[AN 807599] MARC

ANSEL
UTF-8


   [24.], 1595/1596 / ... ford. és sajtó alá rend. Balogh István. - 2001. - 170 p. - (A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár forráskiadványai, ISSN 0209-4207 ; 33.)
A bev. német nyelven is. - Példányszám: 400
ISBN 963-7238-24-7 fűzött : 400,- Ft
943.9-2Debrecen(093) *** 352(439-2Debrecen)(093.2)
[AN 807602] MARC

ANSEL
UTF-81924 /2003.
Dunai József
   A romák őshazája és korai vándorlásaik / Dunai József. - Szeghalom : Bordás, [2001]. - 189 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 151-155.
ISBN 963-00-5588-0 fűzött : ár nélkül
930.8(=914.99) *** 954.0(=914.99) *** 936(=914.99)
[AN 805607]
MARC

ANSEL
UTF-81925 /2003.
   Emlékkönyv Kossuth Lajos születésének 200. évfordulójára / összeáll. Monostori László. - Szeged : Bába, 2002. - 84 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 79-80.
ISBN 963-9347-97-3 fűzött : ár nélkül
Kossuth Lajos (1802-1894)
943.9"18"(092)Kossuth_L.(093)
[AN 946163]
MARC

ANSEL
UTF-81926 /2003.
Erdődy Gábor (1951-)
   Batthyány / Erdődy Gábor. Szemere / Hermann Róbert. - [Budapest] : Pannonica, cop. 2002. - 327, [3] p. ; 22 cm. - (Fekete-fehér, ISSN 1419-7545)
Bibliogr.: p. 162-164., 323-327.
ISBN 963-9252-55-7 kötött : ár nélkül
Batthyány Lajos (1806-1849)
Szemere Bertalan (1812-1869)
943.9"184"(092)Batthyány_L. *** 943.9"183/186"(092)Szemere_B.
[AN 945956]
MARC

ANSEL
UTF-81927 /2003.
Fazekas Árpád (1924-)
   Rácz István emlékezete : [forradalom Nyíregyházán] / Fazekas Árpád. - Nyíregyháza : Szabolcs-Szatmár-Bereg M. Lvt., 2001. - 25 p. : ill. ; 24 cm. - (A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár kiadványai. III., Tanulmányok,, ISSN 1587-6608 ; 10.)
ISBN 963-7240-45-4 fűzött : ár nélkül
Rácz István, (1904-1966)
943.9-2Nyíregyháza"1956"(092)RáczI.
[AN 924287]
MARC

ANSEL
UTF-81928 /2003.
   Finnország története / szerk. Anssi Halmesvirta ; [írták Anssi Halmesvirta et al.]. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2001. - 347 p. : ill. ; 24 cm
Ford. Erdélyi Pálma et al. - Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-472-553-8 fűzött : ár nélkül
Finnország
948.0(035)
[AN 907079]
MARC

ANSEL
UTF-81929 /2003.
Földesi Margit (1961-)
   A rebellis tartomány : [Magyarország története, 1945-1998] / írta Földesi Margit és Szerencsés Károly ; [fotók Dabasi András et al.]. - Budapest : M. Kvklub - Officina Nova Kv. : Helikon, 2002, cop. 1998. - 103 p. : ill., főként színes ; 31 cm. - (Új képes történelem)
ISBN 963-547-773-2 kötött : ár nélkül
943.9"1945/199"
[AN 947280]
MARC

ANSEL
UTF-81930 /2003.
Harmatta János (1917-)
   Selected writings : West and East in the unity of the ancient world / János Harmatta ; ed. by László Havas & Imre Tegyey. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2002. - 347 p. : ill. ; 24 cm. - (Agatha, ISSN 1219-7130 ; 12.)
A tanulmányok váltakozva angol, német és francia nyelven. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-472-619-4 fűzött : ár nélkül
930.85(3) *** 931
[AN 926584]
MARC

ANSEL
UTF-81931 /2003.
   Hatalmasok viadalokban : az Alföld szkíta kora : Gyula, Erkel Ferenc Múzeum ... 2001. október 19 - 2002. szeptember 15. : Makó, József Attila Múzeum, 2002. szeptember 27 - 2003. január 12. : Szolnok, Damjanich János Múzeum, 2003. április 11 - 2003. június 29. : Hódmezővásárhely, Tornyai János Múzeum, 2003. január 24 - 2003. március 30. : Kecskemét, Katona József Múzeum ... 2003. július 11 - 2003. szeptember 28. = Sie sind in Kämpfen siegreich : das Zeitalter der Skythen in der Tiefebene / [a kiállítást rend. és a katalógust szerk. Havassy Péter]. - Gyula : Erkel F. Múz., 2001. - 207 p., [16] t. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Gyulai katalógusok, ISSN 1219-3763 ; 10.)
Csak magyar nyelven. - Bibliogr.: p. 191-206.
ISBN 963-00-8443-0 fűzött : ár nélkül
904(395.1) *** 904(439)"-07/-05" *** 939.51 *** 061.4(439)"2002/2003"
[AN 924284]
MARC

ANSEL
UTF-81932 /2003.
Haumann, Heiko
Geschichte der Ostjüden (magyar)
   A keleti zsidóság története / Heiko Haumann ; [ford. Szőke Annamária]. - Budapest : Osiris, 2002. - 256 p. : ill. ; 20 cm. - (Osiris könyvtár. Judaica,, ISSN 1585-8049)
Bibliogr.: p. 233-252.
ISBN 963-389-269-4 fűzött : 1980,- Ft
930.8(=924)(4-11) *** 930.85(=924)(4-11)
[AN 945886]
MARC

ANSEL
UTF-81933 /2003.
   A honfoglalás és az 1848-1849-es magyarországi polgári forradalom és szabadságharc évfordulójára : a Tizenharmadik Magyar Őstörténeti Találkozó és a Hetedik Magyar Történelmi Iskola előadásai és iratai : Tapolca, 1998 / [szerk. Csihák György] ; a Zürichi Magyar Történelmi Egyesület kiadványa. - Budapest ; Zürich : ZMTE, 2001. - 323 p. : ill. ; 29 cm
Gerinccím: ZMTE XIV. Magyar Őstörténeti Találkozó. - Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 1000
ISBN 963-86100-5-0 fűzött : ár nélkül
943.9".../10" *** 943.9"1848/1849" *** 061.3(439-2Tapolca)
[AN 906707]
MARC

ANSEL
UTF-81934 /2003.
Horthy Istvánné Edelsheim Gyulai Ilona (1918-)
   Becsület és kötelesség / gróf Edelsheim Gyulai Ilona Horthy István kormányzóhelyettes özvegye ; [szerk. Ocsovai Gábor] ; [a képeket vál. Stemlerné Balog Ilona]. - Budapest : Európa, 2002-. - 24 cm
A leírás a 2. köt. alapján kész.
ISBN 963-07-7283-3
Horthy Istvánné Edelsheim Gyulai Ilona (1918-)
943.9"19"(092)Horthy_Istvánné(093) *** 894.511-94
[AN 944953]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., 1945-1998. - 2002. - 478 p., [20] t. : ill.
ISBN 963-07-7284-1 fűzött : 2500,- Ft
943.9"19"(092)Horthy_Istvánné(093) *** 894.511-94
[AN 944954] MARC

ANSEL
UTF-81935 /2003.
Horváth Julianna
   A Politikatörténeti Intézet Levéltára 1956-os gyűjteményének repertóriuma / [a fondismertetőt és a repertóriumot kész. Horváth Julianna]. - 2. lny. - Budapest : Napvilág, 2002. - 64 p. ; 20 cm. - (A Politikatörténeti Intézet Levéltárának kiadványai, ISSN 1419-5119)
ISBN 963-9350-06-0 fűzött : 300,- Ft
Politikatörténeti Intézet (Budapest). Levéltár.
930.253.4(439-2Bp.)(083.8) *** 943.9"1956"(093.2) *** 323.272(439)"1956"(093.2)
[AN 944919]
MARC

ANSEL
UTF-81936 /2003.
Ils ont fait l'histoire du monde (magyar)
   Larousse panteon / [fel. szerk. Carl Aderhold et al.]. - [Budapest] : Kossuth, [2002]-. - 30 cm
930.9(092) *** 930.85(100)(092)
[AN 946081]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Kezdetektől a középkorig : i. e. 1800-1492 / [ford. Bíró Péter]. - cop. 2002. - 319 p. : ill., színes
ISBN 963-09-4370-0 kötött : ár nélkül
930.9(092) *** 930.85(100)(092)
[AN 946086] MARC

ANSEL
UTF-81937 /2003.
   International connections of the Barbarians of the Carpathian Basin in the 1-5 centuries A.D : proceedings of the international conference held in 1999 in Aszód and Nyíregyháza = A Kárpát-medencei barbárok nemzetközi kapcsolatai az I-IV. században : az 1999-ben Aszódon és Nyíregyházán megrendezett nemzetközi konferencia anyaga / [ed. by Eszter Istvánovits, Valéria Kulcsár]. - Aszód : Osváth G. Museum Found. ; Nyíregyháza : Jósa A. Museum, 2001. - 466 p. : ill. ; 30 cm. - (Múzeumi füzetek / Petőfi Múzeum Aszód,, ISSN 0580-3705 ; 51.). (Jósa András Múzeum kiadványai, ISSN 0133-8110 ; 47.)
Váltakozva angol, német és francia nyelven. - Bibliogr. az előadások végén. - Példányszám: 500
ISBN 963-7220-43-7 kötött : ár nélkül
930.8(=00)(4-191)"00/04" *** 904(4-191)"00/04" *** 061.3(439-2Aszód) *** 061.3(439-2Nyíregyháza)
[AN 900464]
MARC

ANSEL
UTF-81938 /2003.
   Kővágószőlős / [szerk. Füzes Miklós] ; [kiad. Kővágószőlős Község Önkormányzata]. - Kővágószőlős : Önkormányzat, 2001. - 232 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-00-6950-4 kötött : ár nélkül
Kővágószőlős
943.9-2Kővágószőlős *** 908.439-2Kővágószőlős
[AN 924941]
MARC

ANSEL
UTF-81939 /2003.
Kristó Gyula (1939-)
   Magyarország története előidőktől 2000-ig / Kristó Gyula, Barta János, Gergely Jenő. - [Budapest] : Pannonica, cop. 2002. - 687 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 649-666.
ISBN 963-9252-56-5 kötött : ár nélkül
943.9(035)
[AN 945415]
MARC

ANSEL
UTF-81940 /2003.
Lázár István (1933-1997)
Kis magyar történelem (angol) (röv. kiad.)
   A brief history of Hungary : with 62 pictures in colour / [text ... István Lázár] ; [transl. Christopher Sullivan] ; [phot. by Sándor Bojár et al.]. - 6. ed. - Budapest : Corvina, 2002. - [32] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-13-5233-1 fűzött : 1200,- Ft
943.9(035)
[AN 944973]
MARC

ANSEL
UTF-81941 /2003.
Lázár István (1933-1997)
Kis magyar történelem (francia) (röv. kiad.)
   Brève histoire de la Hongrie : avec 62 illustrations en couleur / [texte István Lázár] ; [trad. Krisztina Horányi] ; [photographies Sándor Bojár et al.]. - 4. éd. - Budapest : Corvina, 2002. - [32] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-13-5235-8 fűzött : 1200,- Ft
943.9(035)
[AN 944972]
MARC

ANSEL
UTF-81942 /2003.
Lázár István (1933-1997)
Kis magyar történelem (német) (röv. kiad.)
   Eine kurze Geschichte Ungarns : mit 62 Farbbildern / [Text ... István Lázár] ; [Übers. Hannelore Schmör-Weichenhain] ; [Fotos von Sándor Bojár et al.]. - 5. Aufl. - Budapest : Corvina, 2002. - [32] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-13-5234-X fűzött : 1200,- Ft
943.9(035)
[AN 944971]
MARC

ANSEL
UTF-81943 /2003.
Longhena, Maria
Antico Peru (magyar)
   Az ősi Peru : az Andok kultúrái, az inkák birodalma / Maria Longhena, Walter Alva ; [... ford. Székely András]. - 2. kiad. - Budapest : Officina '96, 2002, cop. 1999. - 290, [2] p. : ill., színes ; 37 cm
Bibliogr.: p. 290.
ISBN 963-9026-96-4 kötött : 7950,- Ft
Peru
930.85(399.7) *** 904(399.7)
[AN 947279]
MARC

ANSEL
UTF-81944 /2003.
   Mágocs, 1241-2001 / [szerk. Füzes Miklós] ; [kiad. Mágocs Község Önkormányzata]. - Mágocs : Önkormányzat, 2001. - 319 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-00-6948-2 fűzött : ár nélkül
Mágocs
943.9-2Mágocs
[AN 907092]
MARC

ANSEL
UTF-81945 /2003.
   Magyar századok / [sorozatszerk. Szvák Gyula]. - [Budapest] : Pannonica, [1999]-. - 24 cm
ISBN 963-8469-96-X
943.9(035)
[AN 382850]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [13.], Erdély fejedelmei / Oborni Teréz. - cop. 2002. - 221 p.
Bibliogr.: p. 202-205.
ISBN 963-9252-54-9 kötött : ár nélkül
943.921(092)
[AN 945898] MARC

ANSEL
UTF-81946 /2003.
   Mesto Rossii v Evrazii = The place of Russia in Eurasia / [red. Dûla Svak]. - Budapest : ELTE Ruszisztikai Közp. : M. Ruszisztikai Int., 2001. - 352, [3] p. ; 23 cm. - (Ruszisztikai könyvek, ISSN 1219-4905 ; 9.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7730-29-X kötött : ár nélkül
947 *** 061.3(439-2Bp.)"2000"
[AN 921736]
MARC

ANSEL
UTF-81947 /2003.
   Nemzetállam - szuverenitás - integráció : tanulmányok az integráció témaköréből / szerk. Hülvely István és Pallai László. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2001. - 158 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-472-555-4 fűzött : ár nélkül
940 *** 316.63(4) *** 327.39(4-62)
[AN 907091]
MARC

ANSEL
UTF-81948 /2003.
Ray, John
Reflections of Osiris (magyar)
   Ozirisz arcai : mindennapi élet az ókori Egyiptomban / John Ray ; [ford. Orémusz Kertész Tímea]. - [Debrecen] : Gold Book, [2002]. - 218 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 207-212.
ISBN 963-9437-38-7 kötött : ár nélkül
Egyiptom
932(092) *** 930.85(32)(092)
[AN 945214]
MARC

ANSEL
UTF-81949 /2003.
Rowlandson, Mary White
Sovereignty and goodness of God (magyar)
   Mary Rowlandson fogságának és szabadulásának elbeszélése / sajtó alá rend. és az előszót írta Zámbó Ildikó ; [ford. Berényi Gabriella et al.]. - Szeged : SZTE JATEPress, 2001. - 56 p. : ill. ; 21 cm. - (Documenta historica, ISSN 1216-0954 ; 50.)
Példányszám: 300. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-482-522-2 * fűzött : 250,- Ft
Rowlandson, Mary White
973"16"(092)Rowlandson,_M.(093)
[AN 805726]
MARC

ANSEL
UTF-81950 /2003.
Sallai Gergely
   Az első bécsi döntés / Sallai Gergely. - Budapest : Osiris, 2002. - 296 p. : ill. ; 20 cm. - (Osiris könyvtár. Történelem,, ISSN 1219-2201)
Bibliogr.: p. 209-214.
ISBN 963-389-316-X fűzött : 2280,- Ft
943.9"1938"
[AN 945993]
MARC

ANSEL
UTF-81951 /2003.
   Sárisáp múltja és néprajza / [szerk. Gurin Julianna]. - Sárisáp : [Polgármesteri Hiv.], 2002, cop. 1997. - 93 p. : ill. ; 20 cm
Közread. Sárisáp Polgármesteri Hivatala. - Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-03-4328-2 fűzött : ár nélkül
Sárisáp
943.9-2Sárisáp *** 39(=945.11)(439-2Sárisáp)
[AN 945010]
MARC

ANSEL
UTF-81952 /2003.
Schreiner, Peter
Byzanz (magyar)
   Bizánc : bevezetés a bizantinológiába / Peter Schreiner ; [ford. Bódogh Judit]. - Budapest : Bizantinológiai Intézeti Alapítvány, 2002. - 439 p. : ill. ; 20 cm. - (Varia Byzantina, ISSN 1416-9185 ; 5.)
Bibliogr.: p. 295-372.
ISBN 963-00-7755-8 fűzött : ár nélkül
Bizánci Birodalom
949.502 *** 7(495.02)(091) *** 7.033.2 *** 877.3(091)
[AN 945937]
MARC

ANSEL
UTF-81953 /2003.
Starr, Fiona
Dream themes (magyar)
   Az álmok világa : kalauz az álmok megértéséhez / Fiona Starr és Jonny Zucker ; [ford. Bori Erzsébet]. - [Budapest] : Elektra Kiadóház, 2002. - 224 p. : ill., főként színes ; 27 cm
ISBN 963-9391-34-4 velúr : ár nélkül
930.85(100) *** 159.963.3 *** 398.7
[AN 945277]
MARC

ANSEL
UTF-81954 /2003.
Szász Andrásné Beleznay Ilona
   Geszt község története / Szász Andrásné Beleznay Ilona. ; [... kiad. Geszt Község Önkormányzata]. - Geszt : Önkormányzat, 2001. - 171, [4] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-00-7726-4 * kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-440-128-7)
Geszt
943.9-2Geszt
[AN 901977]
MARC

ANSEL
UTF-81955 /2003.
   Tanulmánykötet Heckenast Gusztáv emlékére : a Miskolcon, 2000. március 24-25. napján megtartott emlékkonferencia előadásai / [szerk. Bessenyei József] ; [a szerk. mtársai Horváth Zita és Tóth Péter] ; [kiad. Miskolci Egyetem]. - Miskolc : ME, 2001. - 232 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Heckenast Gusztáv műveinek bibliográfiája: p. 209-231.
ISBN 963-661-489-X fűzött : ár nélkül
943.9"13/19" *** 012Heckenast_G. *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 906898]
MARC

ANSEL
UTF-81956 /2003.
Török András (1899-?)
   Szálasi álarc nélkül : öt év a Szálasi-mozgalomban / írta Török András. - Reprint [kiad.]. - Budapest : Nemzetek Európája Kvk., 2001. - 117 p. : ill. ; 22 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Fővárosi Ny., 1941. - Példányszám: 1000
ISBN 963-00-6348-4 fűzött : ár nélkül
Szálasi Ferenc (1897-1946)
943.9"193/194"(092)Szálasi_F. *** 094/099.07
[AN 807406]
MARC

ANSEL
UTF-81957 /2003.
   A történelem visszavág / [szerk. Dalos Rimma, Kiss Endre] ; [kiad. a Friedrich Ebert Alapítvány]. - Budapest : Friedrich Ebert Alapítvány, 2001. - 88 p. ; 21 cm
ISBN 963-00-6007-8 fűzött : ár nélkül
930.1
[AN 807702]
MARC

ANSEL
UTF-81958 /2003.
Tyldesley, Joyce
Ramesses (magyar)
   Ramszesz : Egyiptom legnagyobb fáraója / Joyce Tyldesley ; [ford. Varga Attila]. - [Debrecen] : Gold Book, [2002]. - 304 p., [16] t. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 299-300.
ISBN 963-9437-28-X kötött : ár nélkül
Ramszesz (Egyiptom: fáraó), II.
932(092)Ramszesz,_II.
[AN 945185]
MARC

ANSEL
UTF-81959 /2003.
   Uprising in East Germany, 1953 : the cold war, the German question, and the first major upheaval behind the iron curtain / comp., ed. ... by Christian F. Ostermann. - Budapest ; New York, [N. Y.] : CEU Press, [2001]. - XXXVII, 451 p., [4] t. : ill., részben térk. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 427-440.
ISBN 963-9241-17-2 kötött : ár nélkül
Német Demokratikus Köztársaság
943.02-2Berlin"1953"(093.2)
[AN 901941]
MARC

ANSEL
UTF-81960 /2003.
Vurm, Bohumil
Tajné dějiny Evropy (magyar)
   Európa titkos története / Bohumil Vurm ; [ford. Barna Ottilia]. - [Budapest] : Sziget, [2002]-. - 24 cm
930.85(4)".../14" *** 133.25
[AN 945355]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Atlantisztól a virágzó középkorig. - cop. 2002. - 336 p. : ill.
Bibliogr.: p. 333-334.
ISBN 963-8138-73-4 kötött : 2800,- Ft
930.85(4)".../14" *** 133.25
[AN 945359] MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

1961 /2003.
   Általános társadalomföldrajz / szerk. Tóth József, Vuics Tibor ; [szerzők Ancsin Gabriella et al.]. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, 1998-2002. - 2 db ; 25 cm. - (Dialóg Campus tankönyvek, ISSN 1418-1274). (Studia geographica, ISSN 1585-2822)
A 2. kötetet szerk. Tóth József
ISBN 963-9123-98-6 *
911.3(075.8)
[AN 389016]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2002. - 304 p. : ill.
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9310-44-1 kötött : 2980,- Ft
911.3(075.8)
[AN 945338] MARC

ANSEL
UTF-81962 /2003.
Bagi Gábor
   Cibakháza / írta Bagi Gábor és Szurmay Zoltán ; szerk. Vadász István. - [Budapest] : Száz M. Falu Könyvesháza Kht., [2001]. - 185, [2] p. : ill. ; 25 cm. - (Száz magyar falu könyvesháza, ISSN 1586-0469)
Bibliogr.: p. 154-159. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-9287-41-5 kötött : ár nélkül
Cibakháza
908.439-2Cibakháza
[AN 808051]
MARC

ANSEL
UTF-81963 /2003.
Balogh Zoltán
   Drégelypalánk / írta Balogh Zoltán ; szerk. Horváth István. - [Budapest] : Száz M. Falu Könyvesháza Kht., [2002]. - 162, [2] p. : ill. ; 25 cm. - (Száz magyar falu könyvesháza, ISSN 1586-0469)
Bibliogr.: p. 118-123. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-9287-68-7 kötött : ár nélkül
Drégelypalánk
908.439-2Drégelypalánk *** 943.9-2Drégelypalánk
[AN 924342]
MARC

ANSEL
UTF-81964 /2003.
Bárth Dániel (1976-)
   Tiszaalpár / írta Bárth Dániel ; szerk. Bárth János. - [Budapest] : Száz M. Falu Könyvesháza Kht., [2002]. - 185 p. : ill. ; 25 cm. - (Száz magyar falu könyvesháza, ISSN 1586-0469)
Bibliogr.: p. 163-167. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-9287-66-0 kötött : ár nélkül
Tiszaalpár
908.439-2Tiszaalpár *** 943.9-2Tiszaalpár
[AN 924344]
MARC

ANSEL
UTF-81965 /2003.
Bél Mátyás (1684-1749)
   Heves megye ismertetése, 1730-1735 = Notitia comitatus Hevesiensis, 1730-1735 / Bél Mátyás ; [szerk. Bán Péter] ; [ford. Kondorné Látkóczki Erzsébet] ; [bev. tanulmányokat írta Bán Péter, B. Papp Györgyi]. - Eger : Heves M. Lvt., 2001. - 229 p., [2] t. : ill. ; 24 cm. - (A Heves Megyei Levéltár forráskiadványai, ISSN 0230-676X ; 8.)
A Notitia Hungariae novae historico-geographica kéziratos anyagából. - Példányszám: 1000. - Számozott példány: 500
ISBN 963-7242-24-4 fűzött : ár nélkül
Heves (megye)
914.391.33 *** 943.913.3"17"(093)
[AN 907088]
MARC

ANSEL
UTF-81966 /2003.
Beluszky Pál (1936-)
   A Nagyalföld történeti földrajza / Beluszky Pál. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, 2001. - 274 p. : ill., részben térk. ; 24 cm. - (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986). (Dialóg Campus tankönyvek, ISSN 1418-1274). (Studia regionum, ISSN 1419-4899)
Bibliogr.: p. 256-265.
ISBN 963-9123-52-8 fűzött : 3880,- Ft
Alföld
911.3(439.14) *** 943.914
[AN 901436]
MARC

ANSEL
UTF-81967 /2003.
Bezerédy Győző (1934-)
Pécs (angol)
   Pécs : a city set in time / [text by Győző Bezerédy] ; [photographs by László Körtvélyesi] ; [... transl. Chris Sullivan]. - 3. ed. - [Budapest] : [Corvina], 2002. - [32] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-13-5197-1 fűzött : 1000,- Ft
Pécs
908.439-2Pécs(084.12)
[AN 944968]
MARC

ANSEL
UTF-81968 /2003.
Bezerédy Győző (1934-)
Pécs (német)
   Pécs : die Stadt im Spiegel der Zeit / [Text von Győző Bezerédy] ; [Fotos von László Körtvélyesi] ; [Übers. Hannelore Schmör-Weichenhain]. - 3. Aufl. - [Budapest] : [Corvina], 2002. - [32] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-13-5200-5 fűzött : 1000,- Ft
Pécs
908.439-2Pécs(084.12)
[AN 944969]
MARC

ANSEL
UTF-81969 /2003.
Bezerédy Győző (1934-)
   Pécs : történelmi séta / [a szöveget Bezerédy Győző írta] ; [a fotókat Körtvélyesi László kész.]. - 3. kiad. - [Budapest] : [Corvina], 2002. - [32] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-13-5196-3 fűzött : 1000,- Ft
Pécs
908.439-2Pécs(084.12)
[AN 944970]
MARC

ANSEL
UTF-81970 /2003.
   A Civitas Fidelissima diskurzusa : kulturális, történeti és gazdasági tanulmányok Sopronról / [szerk. Molnár Csilla] ; [... kiad. Nyugat-Magyarországi Egyetem]. - Sopron : NYME, 2001. - 167 p. : ill. ; 20 cm
A 2000. őszén Sopronban azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9364-03-7 fűzött : 1350,- Ft
Sopron
908.439-2Sopron
[AN 805814]
MARC

ANSEL
UTF-81971 /2003.
Cook, James
Voyages around the world (magyar) (részletek)
   Utazások a világ körül : első utazás / James Cook ; [vál. Lutter Tibor] ; [ford. Vajda Endre] ; [a bevezetőt írta Bodrogi Tibor]. - Budapest : Osiris, 2002. - 453 p. : ill., részben térk. ; 21 cm
ISBN 963-389-323-2 kötött : 2980,- Ft
910.4(9)"17"(0:82-94) *** 910.4(931)"17"(0:82-94) *** 910.4(963)"17"(0:82-94)
[AN 946006]
MARC

ANSEL
UTF-81972 /2003.
Czerny Róbert
   Naplementekor : dokumentum-csendélet : [szubjektív kép Ráckevéről: írások és fotók az ezredfordulón] / Czerny Róbert ; Pomogáts Béla előszavával. - Ráckeve : Czerny R., 2001. - 138 p. : ill. ; 24 cm
Példányszám: 200
ISBN 963-440-467-7 fűzött : ár nélkül
Ráckeve
908.439-2Ráckeve
[AN 906940]
MARC

ANSEL
UTF-81973 /2003.
Czímer Tamás
   Gyöngyös az ezredfordulón / fényképezte Czímer Tamás ; szerk. Fűköh Levente, Horváth László ; [kiad. Gyöngyös Város Önkormányzata]. - Gyöngyös : Önkormányzat, 2001. - 79 p. : főként színes ill. ; 28 cm
Fotóalbum
ISBN 963-00-6534-7 fűzött : ár nélkül
Gyöngyös
908.439-2Gyöngyös(084.12)
[AN 901197]
MARC

ANSEL
UTF-81974 /2003.
Czingráber András
   Egy Répce menti település, Zsira község története / Czingráber András ; [a fotókat kész. Németh Péter] ; [kiad. Zsira Község Önkormányzata]. - Zsira : Önkormányzat, 2001. - 253, [2] p., [8] t. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 247-252.
ISBN 963-00-7225-4 fűzött : ár nélkül
Zsira
908.439-2Zsira
[AN 907077]
MARC

ANSEL
UTF-81975 /2003.
   Dömötör János emlékkönyv : tanulmányok a 80 éves Dömötör János tiszteletére / [szerk. Nagy Vera] ; [fotó Dömötör Mihály]. - Hódmezővásárhely : Tornyai J. Múz. ; [Szeged] : Móra F. Múz., 2002. - 324 p. : ill. ; 24 cm. - (Múzeumi műhely, ISSN 1588-3027 ; 1.)
Dömötör János műveinek bibliográfiája: p. 267-312.
ISBN 963-7217-52-5 fűzött : ár nélkül
908.439-2Hódmezővásárhely *** 012DömötörJ.
[AN 929192]
MARC

ANSEL
UTF-81976 /2003.
Elter Károly
   100 jó kérdés ...az utazásról / Elter Károly. - Budapest : Sensus, cop. 2002. - 146 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-9375-15-2 kötött : ár nélkül
910.4 *** 379.85
[AN 945347]
MARC

ANSEL
UTF-81977 /2003.
   Erdélyi honismereti barangolás : Nagyváradtól a Hargitáig / [összeáll. Donkóné Simon Judit] ; [a fametszeteket Molnár Dénes kész.] ; [az érdi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola kiadványa]. - [2. kiad.]. - [Érd] : Kőrösi Csoma Ált. Isk. ; Budapest : Littera Nova, cop. 2002. - 64 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 58. - Példányszám: 2000
ISBN 963-9212-67-9 fűzött : ár nélkül
Erdély
908.498.4 *** 371.335.7
[AN 947289]
MARC

ANSEL
UTF-81978 /2003.
Erdős Ferenc
   Pákozd / írta Erdős Ferenc, Hári Gyula és Kelemen Krisztián ; szerk. Erdős Ferenc. - [Budapest] : Száz M. Falu Könyvesháza Kht., [2001]. - 188, [2] p. : ill. ; 24 cm. - (Száz magyar falu könyvesháza, ISSN 1586-0469)
Bibliogr.: p. 164-167. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-9287-36-9 kötött : ár nélkül
Pákozd
908.439-2Pákozd
[AN 807537]
MARC

ANSEL
UTF-81979 /2003.
Gulyás Mihály (1921-1999)
   Gyökereink : képek Kondoros múltjából / írta és összeáll. Gulyás Mihály ; [kiad. Kondoros nagyközség Önkormányzata]. - 2. bőv. kiad. - Kondoros : Önkormányzat, 2002. - 191 p. : ill. ; 27 cm
A képmagyarázatok angol, német és szlovák nyelven is
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-03-3981-1)
Kondoros
908.439-2Kondoros(084.12)
[AN 941845]
MARC

ANSEL
UTF-81980 /2003.
   Három folyó mentén : Csongrád megye millenniumi albuma / [szerk. Blazovich László és Marosvári Attila] ; [a bevezetőket írták Blazovich László és Horváth Ferenc] ; [a szócikkeket írták Apró Ferenc et al.] ; [a fotókat és a reprodukciókat kész. Dömötör Mihály et al.] ; [kiad. Csongrád Megye Önkormányzata a Csongrád Megyei Levéltár közreműködésével]. - Szeged : Csongrád M. Önkormányzat : Csongrád M. Lvt., 2001. - 196 p. : ill., főként színes ; 33 cm
ISBN 963-7193-30-8 kötött : ár nélkül
Csongrád (megye)
908.439.181
[AN 900289]
MARC

ANSEL
UTF-81981 /2003.
   Helsinki írószemmel / [rend., közread. az] Országos Széchényi Könyvtár. - Budapest : OSZK, [2001]. - [32] p. : ill. ; 21 cm
A Budapesten 2001. máj. 3 - jún. 2. között rendezett kiállítás vezetője
Fűzött : ár nélkül
908.480-2Helsinki *** 061.4(439-2Bp.)"2001"
[AN 806303]
MARC

ANSEL
UTF-81982 /2003.
Horváth László
   Gyöngyöspata / írta Horváth László ; szerk. Bán Péter. - [Budapest] : Száz M. Falu Könyvesháza Kht., [2001]. - 208 p. : ill. ; 25 cm. - (Száz magyar falu könyvesháza, ISSN 1586-0469)
Bibliogr.: p. 180-186. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-9287-45-8 kötött : ár nélkül
Gyöngyöspata
908.439-2Gyöngyöspata
[AN 808066]
MARC

ANSEL
UTF-81983 /2003.
Jáger Márta, G.
   Mesztegnyő / írta G. Jáger Márta ; szerk. Bősze Sándor. - [Budapest] : Száz M. Falu Könyvesháza Kht., [2002]. - 216 p. : ill. ; 25 cm. - (Száz magyar falu könyvesháza, ISSN 1586-0469)
Bibliogr.: p. 185-189. - Összefoglalás angol és német nyelven
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9287-80-6)
Mesztegnyő
908.439-2Mesztegnyő
[AN 929179]
MARC

ANSEL
UTF-81984 /2003.
Jakus Lajos
   Penc múltja és jelene / [Jakus Lajos]. - Penc : [Jakus L.], 2002. - 274, [2] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 263-265.
Fűzött : ár nélkül
Penc
908.439-2Penc *** 943.9-2Penc
[AN 929469]
MARC

ANSEL
UTF-81985 /2003.
   Kállósemjén / szerk. Németh Péter ; írta Hanusz Árpád [et al.]. - [Budapest] : Száz M. Falu Könyvesháza Kht., [2002]. - 215 p. : ill. ; 25 cm. - (Száz magyar falu könyvesháza, ISSN 1586-0469)
Bibliogr.: p. 194-200. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-9287-70-9 kötött : ár nélkül
Kállósemjén
908.439-2Kállósemjén *** 943.9-2Kállósemjén
[AN 924347]
MARC

ANSEL
UTF-81986 /2003.
   Kehida / írta Dominkovits Péter [et al.] ; szerk. Molnár András. - [Budapest] : Száz M. Falu Könyvesháza Kht., [2001]. - 208, [2] p. : ill. ; 25 cm. - (Száz magyar falu könyvesháza, ISSN 1586-0469)
Bibliogr.: p. 178-186. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-9287-43-1 kötött : ár nélkül
Kehida
908.439-2Kehida
[AN 808050]
MARC

ANSEL
UTF-81987 /2003.
Klösz György (1844-1913)
Budapest anno (angol)
   Old Budapest : picture photographs in the studio and outside / György Klösz court photographer's art institution ; [text Lajos Mesterházi] ; [transl. by László T. András and Inez Kemenes]. - [Budapest] : [Corvina], 2002. - [32] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-13-5204-8 fűzött : 1280,- Ft
Budapest
908.439-2Bp.(084.12) *** 308(439-2Bp.)(084.12)
[AN 944966]
MARC

ANSEL
UTF-81988 /2003.
Klösz György (1844-1913)
   Budapest anno : fényképfölvételek műteremben és házon kívül / Klösz György udv. fényképészeti műintézete által ; [szöveg Mesterházi Lajos]. - [Budapest] : [Corvina], 2002. - [32] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-13-5203-X fűzött : 1280,- Ft
Budapest
908.439-2Bp.(084.12) *** 308(439-2Bp.)(084.12)
[AN 944967]
MARC

ANSEL
UTF-81989 /2003.
Klösz György (1844-1913)
Budapest anno (német)
   Das alte Budapest : Lichtbildaufnahmen im Atelier und ausser Haus / durch die Kunstanstalt György Klösz ; [Text Lajos Mesterházi] ; [... Übers. Alfréd Falvay und Tamás Szántó]. - [Budapest] : [Corvina], 2002. - [32] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-13-5205-6 fűzött : 1280,- Ft
Budapest
908.439-2Bp.(084.12) *** 308(439-2Bp.)(084.12)
[AN 944965]
MARC

ANSEL
UTF-81990 /2003.
Korniss Péter (1937-)
   Jászság : tájak, korok, emberek : land and people : Landschaft und Leute / fotók Korniss Péter ; szöveg Alexa Károly ; [közread.] A Jászságért Alapítvány. - Budapest : M. Kvklub : "A Jászságért" Alapítvány, 2001. - 135 p. : ill., színes ; 31 cm
Fotóalbum
ISBN 963-00-6523-1 kötött : ár nélkül
Jászság
908.439Jászság(084.12) *** 77.04(439)(092)Korniss_P.
[AN 906858]
MARC

ANSEL
UTF-81991 /2003.
Kubassek János (1957-)
   Atlasz árnyékában : előadások, értekezések, interjúk, cikkek, nekrológok / Kubassek János. - Érd : Önkormányzat, 2002. - 212 p., XVI t. : ill., színes ; 20 cm. - (Érdi újság könyvek, ISSN 1587-2289)
Bibliogr.: p. 47-51., 191-193.
ISBN 963-202-948-8 fűzött : ár nélkül
910.4(439)(092) *** 91(439)(092)
[AN 945308]
MARC

ANSEL
UTF-81992 /2003.
   Magyarország vármegyéi és városai : Magyarország monografiája : a magyar korona országai történetének, földrajzi, képzőművészeti néprajzi, hadügyi és természeti viszonyainak, közművelődési és közgazdasági állapotának enciklopédiája / ... szerk. Sziklay János, Borovszky Samu. - Miskolc : Tudás 2000 Kvk., [2001]-. - 29 cm
Az 1896-1914 között Budapesten, az Apollo Országos Monográfia Társaság kiadásában mejelent mű reprintje
ISBN 963-00-7151-7
908.439-35 *** 908.439-2
[AN 906686]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [3]/1., Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye. - [2002]. - XII, 491 p., [2] t.fol. : ill., részben térk.
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-00-9569-6 kötött : ár nélkül
Pest-Pilis-Solt-Kiskun
908.439.153 *** 914.391.53
[AN 947287] MARC

ANSEL
UTF-81993 /2003.
Molnár Imre
   Deáki / írta Molnár Imre ; szerk. Botlik József. - [Budapest] : Száz M. Falu Könyvesháza Kht., [2002]. - 205, [2] p. : ill. ; 25 cm. - (Száz magyar falu könyvesháza, ISSN 1586-0469)
Összefoglalás szlovák, angol és német nyelven
ISBN 963-9287-91-1 kötött : ár nélkül
Deáki
908.439-2Deáki
[AN 929177]
MARC

ANSEL
UTF-81994 /2003.
   Pillanatképek egy Rába-parti kisközség múltjából, jelenéből jövőjéről : rendhagyó monográfia / szerk. Töreki Ernő. - [Kemenesszentpéter] : [Önkormányzat], 2001. - 158 p. : ill. ; 24 cm
Közread. Kemenesszentpéter Önkormányzata
ISBN 963-00-7699-3 fűzött : ár nélkül
Kemenesszentpéter
908.439-2Kemenesszentpéter
[AN 906943]
MARC

ANSEL
UTF-81995 /2003.
Récsei Balázs
   Zala / írta Récsei Balázs ; szerk. Bősze Sándor. - [Budapest] : Száz M. Falu Könyvesháza Kht., [2002]. - 190 p. : ill. ; 25 cm. - (Száz magyar falu könyvesháza, ISSN 1586-0469)
Bibliogr.: p. 166-170. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-9287-83-0 kötött : ár nélkül
Zala
908.439-2Zala
[AN 929170]
MARC

ANSEL
UTF-81996 /2003.
Rusvay Lajos (1900-1999)
   Jásztelek életrajza / Rusvay Lajos ; [szerk. Kiss Erika]. - Jászberény : Jász Múzeumért Kult. Alapítvány, 2001. - 138 p., [2] fol. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Jászsági füzetek, ISSN 0237-224X ; 30.)
Bibliogr.: p. 131.
ISBN 963-00-5768-9 fűzött : ár nélkül
Jásztelek
908.439-2Jásztelek
[AN 807033]
MARC

ANSEL
UTF-81997 /2003.
   Szentgyörgyvölgy / írta Bíró Friderika [et al.]. - [Budapest] : Száz M. Falu Könyvesháza Kht., [2002]. - 193, [2] p. : ill. ; 25 cm. - (Száz magyar falu könyvesháza, ISSN 1586-0469)
Bibliogr.: p. 149-153. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-9287-82-2 kötött : ár nélkül
Szentgyörgyvölgy
908.439-2Szentgyörgyvölgy
[AN 929107]
MARC

ANSEL
UTF-81998 /2003.
Takács Péter (1941-)
   Tállya / írta Takács Péter ; szerk. Porkoláb Albert. - [Budapest] : Száz M. Falu Könyvesháza Kht., [2001]. - 209, [2] p. : ill. ; 25 cm. - (Száz magyar falu könyvesháza, ISSN 1586-0469)
Bibliogr.: p. 188-195. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-9287-38-5 kötött : ár nélkül
Tállya
908.439-2Tállya
[AN 808058]
MARC

ANSEL
UTF-81999 /2003.
   Tanulmányok Farkas József tiszteletére / szerk. Cservenyák László. - Mátészalka : [Szatmári Múz.], 2001. - 260 p. : ill. ; 21 cm. - (Studia Szatmariensia, ISSN 1587-2467 ; 1.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-00-6852-4 fűzött : ár nélkül
908.439.16
[AN 900710]
MARC

ANSEL
UTF-82000 /2003.
Tóth Krisztina
   Bajna / írta Tóth Krisztina ; szerk. Bárdos István. - [Budapest] : Száz M. Falu Könyvesháza Kht., [2001]. - 210, [2] p. : ill. ; 25 cm. - (Száz magyar falu könyvesháza, ISSN 1586-0469)
Bibliogr.: p. 182-189. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-9287-44-X kötött : ár nélkül
Bajna
908.439-2Bajna
[AN 808060]
MARC

ANSEL
UTF-82001 /2003.
Vámos Tibor
   Szegedi séta / Vámos Tibor, Szűcs Orsolya ; [közread. a] VacKörTE. - [Szeged] : VacKörTE, cop. 2001. - [20] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-00-6998-9 * fűzött : ár nélkül
Szeged
908.439-2Szeged
[AN 806299]
MARC

ANSEL
UTF-82002 /2003.
Vojnits András (1941-)
   Ausztrália, Óceánia : Új-Guineától a Hawaii-szigetekig / Vojnits András ; [a fotókat kész. Vojnits András et al.]. - Budapest : Kossuth, cop. 2002. - 239 p. : ill., színes ; 31 cm + CD-ROM. - (Kontinensről kontinensre)
Gerinccím: Ausztrália-Óceánia
ISBN 963-09-4375-1 kötött : ár nélkül
Óceánia - Ausztrália
919 *** 908.9
[AN 946184]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

2003 /2003.
   Az 1959. évi IV. törvény a Polgári törvénykönyvről / [közread. az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala Személyzeti és Oktatási Főosztály]. - [Budapest] : Orsz. Igazságszolg. Tanács Hiv., 2002. - 193 p. ; 29 cm
Lezárva: 2002. jan.
Fűzött : ár nélkül
1959. évi IV. törvény a Magyar Köztársaság Polgári törvénykönyvéről
347(439)(094)
[AN 943645]
MARC

ANSEL
UTF-82004 /2003.
A Magyar Büntetés-végrehajtás Millenniumi Konferenciája, (2000) (Budapest)
   A Magyar Büntetés-végrehajtás Millenniumi Konferenciája : Budapest, 2000. október 17-20. / [az angol nyelvű anyagokat ford. Huszár Vince] ; [rend., kiad. a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága]. - Budapest : Büntetés-végrehajtás Orsz. Parancsnoksága, 2001. - 220 p. ; 24 cm
Gerinccím: A BV. Millenniumi Konferenciája 2000
ISBN 963-00-7212-2 fűzött : ár nélkül
343.8(100) *** 061.3(439-2Bp.)"2000"
[AN 907062]
MARC

ANSEL
UTF-82005 /2003.
Balláné Füszter Erzsébet
   A nemzetközi és a hazai kábítószer-ellenőrzési rendszer kialakulása / Balláné Füszter Erzsébet. - Budapest : Rendőrtiszti Főisk., 2001. - 28 p. ; 25 cm. - (Rendvédelmi füzetek, ISSN 1585-1249 ; 2001/34.)
Bibliogr.: p. 25-28.
ISBN 963-9405-19-1 fűzött : ár nélkül
351.761(100) *** 351.761(439) *** 343.575(439) *** 343.976(439)
[AN 926541]
MARC

ANSEL
UTF-82006 /2003.
Balogh Sándor
   A deviancia, az egyes deviáns magatartások / Balogh Sándor, Pallagi Anikó. - Budapest : Rendőrtiszti Főisk., 2001. - 16 p. ; 25 cm. - (Rendvédelmi füzetek, ISSN 1585-1249 ; 2001/47.)
ISBN 963-9405-32-9 fűzött : ár nélkül
343.97 *** 316.624
[AN 926581]
MARC

ANSEL
UTF-82007 /2003.
Balogh Sándor
   A klasszikus kriminológiai irányzatok / Balogh Sándor, Sléder Judit. - Budapest : Rendőrtiszti Főisk., 2001. - 19 p. ; 25 cm. - (Rendvédelmi füzetek, ISSN 1585-1249 ; 2001/46.)
ISBN 963-9405-31-0 fűzött : ár nélkül
343.9(100)(091) *** 34(100)(091)
[AN 926572]
MARC

ANSEL
UTF-82008 /2003.
Balogh Sándor
   A modern kriminológiai kutatások és elméletek / Balogh Sándor, Miklós Irén. - Budapest : Rendőrtiszti Főisk., 2001. - 20 p. ; 25 cm. - (Rendvédelmi füzetek, ISSN 1585-1249 ; 2001/48.)
ISBN 963-9405-33-7 fűzött : ár nélkül
343.9(100)"195/200" *** 34(100)(091)
[AN 926582]
MARC

ANSEL
UTF-82009 /2003.
Barabás Andrea Tünde
   A szervezett bűnözés egyes megnyilvánulásai Magyarországon : embercsempészet / Barabás Andrea Tünde. - Budapest : Rendőrtiszti Főisk., 2001. - 20 p. ; 25 cm. - (Rendvédelmi füzetek, ISSN 1585-1249 ; 2001/31.)
ISBN 963-9405-16-7 fűzött : ár nélkül
343.974(439) *** 343.343.6
[AN 926537]
MARC

ANSEL
UTF-82010 /2003.
Barta Endre
   Kriminalisztika, logika és az irodalom kapcsolata / Barta Endre. - Budapest : Rendőrtiszti Főisk., 2001. - 32 p. ; 25 cm. - (Rendvédelmi füzetek, ISSN 1585-1249 ; 2001/37.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9405-22-1 fűzött : ár nélkül
343.98 *** 82(091)
[AN 926547]
MARC

ANSEL
UTF-82011 /2003.
Bednay Dezső
   Gazdasági és üzleti jog : nyitott rendszerű képzés - távoktatás - oktatási segédlete : felsőoktatási tankönyv / Bednay Dezső ; [közread. az] LSI Informatikai Oktatóközpont a Mikroelektronika Alkalmazásának Kultúrájáért Alapítvány. - Budapest : LSI IOMAK, 2001. - 315 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 315.
ISBN 963-577-317-X fűzött : ár nélkül
347.7(075.8)
[AN 903237]
MARC

ANSEL
UTF-82012 /2003.
Csernyikné Póth Ágnes
   Tömegjelenségek és tömegmegmozdulások pszichológiája és a közrendvédelmi munka összefüggései / Csernyikné Póth Ágnes. - Budapest : Rendőrtiszti Főisk., 2001. - 18 p. ; 25 cm. - (Rendvédelmi füzetek, ISSN 1585-1249 ; 2001/41.)
Bibliogr.: p. 18.
ISBN 963-9405-26-4 fűzött : ár nélkül
351.75(439) *** 343.34 *** 316.6
[AN 926556]
MARC

ANSEL
UTF-82013 /2003.
Erdődi Zoltán
   A gépjármű eredetiség-vizsgálattal kapcsolatos problémák / Erdődi Zoltán. - Budapest : Rendőrtiszti Főisk., 2001. - 27 p. ; 25 cm. - (Rendvédelmi füzetek, ISSN 1585-1249 ; 2001/35.)
ISBN 963-9405-20-5 fűzött : ár nélkül
351.811.078.3(439) *** 343.711.64 *** 629.113.001.4
[AN 926542]
MARC

ANSEL
UTF-82014 /2003.
Farkas Sándorné
   Önkormáyzati belső ellenőrzés / [szerzők Farkas Sándorné, Kemenszky Sándor]. - Budapest : Saldo, 2002. - 84 p. ; 24 cm. - (Önkormányzati füzetek, ISSN 1416-6879 ; 29.)
ISBN 963-638-003-1 fűzött : ár nélkül
352.078.3(439)
[AN 924849]
MARC

ANSEL
UTF-82015 /2003.
Fekete Mária
   Pszichológia és pszichopatológia jogászoknak / Fekete Mária, Grád András. - Budapest : HVG-ORAC, 2002. - 479 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 474-479.
ISBN 963-9404-46-2 fűzött : 5000,- Ft
343.95 *** 616.89 *** 159.9
[AN 946093]
MARC

ANSEL
UTF-82016 /2003.
Galcsik Zsolt (1968-)
   Szécsény képviselő-testületi üléseinek napirendi pontjai és határozatai, 1872-1950 / Galcsik Zsolt. - Salgótarján : Nógrád M. Lvt., 2002. - 298 p. ; 24 cm. - (Adatok, források és tanulmányok a Nógrád Megyei Levéltárból, ISSN 0238-1990 ; 35.)
Gerinccím: Szécsény, 1872-1950. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7243-43-7 fűzött : ár nélkül
Szécsény
352(439-2Szécsény)"1872/1950"(093) *** 943.9-2Szécsény"1872/1950"(093) *** 930.253(439-2Salgótarján)
[AN 928613]
MARC

ANSEL
UTF-82017 /2003.
   Gazdasági társaságok tisztségviselőinek kézikönyve : jogi tudnivalók gazdasági társaságok vezető tisztségviselői és felügyelő bizottsági tagjai számára / [szerk. Wellmann György] ; [szerzők Kállay Benjámin et al.]. - [Budapest] : Agrocent, 2001. - 316 p. ; 24 cm
Lezárva: 2000. dec. 1. - Bibliogr.: p. 313-316.
ISBN 963-7691-74-X fűzött : ár nélkül
347.72.08(439)(094) *** 334.7.08(439)(094) *** 658.1.012.4
[AN 929168]
MARC

ANSEL
UTF-82018 /2003.
Ipacs László
   A rendőri intézkedés gyakorlata és fejlődési irányai : a beavatkozás cselekvési stratégiája / Ipacs László. - Budapest : Rendőrtiszti Főisk., 2001. - 35 p. : ill. ; 25 cm. - (Rendvédelmi füzetek, ISSN 1585-1249 ; 2001/30.)
ISBN 963-9405-15-9 fűzött : ár nélkül
351.74.078.1(439)
[AN 926536]
MARC

ANSEL
UTF-82019 /2003.
Ipacs László
   A rendőri intézkedések, beavatkozások vizsgálata : a bilincselés veszélyei / Ipacs László. - Budapest : Rendőrtiszti Főisk., 2001. - 20 p. ; 25 cm. - (Rendvédelmi füzetek, ISSN 1585-1249 ; 2001/32.)
ISBN 963-9405-17-5 fűzött : ár nélkül
351.74.078 *** 343.125.2
[AN 926538]
MARC

ANSEL
UTF-82020 /2003.
Ipacs László
   Szemléletváltással a hatékonyabb bűnüldözésért : egészség, életmód, testkultúra, rendőrség / Ipacs László. - Budapest : Rendőrtiszti Főisk., 2001. - 21 p. ; 25 cm. - (Rendvédelmi füzetek, ISSN 1585-1249 ; 2001/45.)
ISBN 963-9405-30-2 fűzött : ár nélkül
351.74 *** 613.6
[AN 926567]
MARC

ANSEL
UTF-82021 /2003.
   Ius privatum, ius commune Europae : liber amicorum : studia Ferenc Mádl dedicata : az ELTE Nemzetközi Magánjogi és Polgári Jogi Tanszékének munkatársai köszöntik a tudóst és a barátot. - Budapest : ELTE ÁJK, 2001. - 290 p. : ill. ; 25 cm. - (Bibliotheca iuridica. Libri amicorum,, ISSN 1587-1509 ; 3.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-463-448-6 kötött : ár nélkül
347(4) *** 342(4)
[AN 802754]
MARC

ANSEL
UTF-82022 /2003.
Jobbágyi Gábor (1947-)
   Személyi és családi jog / Jobbágyi Gábor. - 3. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2002, cop. 2000. - 347 p. ; 24 cm. - (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának könyvei, ISSN 1417-7285 ; 8.)
ISBN 963-361-367-1 kötött : 3200,- Ft
347.15/.17(439)(075.8)
[AN 945061]
MARC

ANSEL
UTF-82023 /2003.
Jogász Vándorgyűlés (17.) (2001) (Hajdúszoboszló)
   Tizenhetedik jogász vándorgyűlés : [Hajdúszoboszló, 2001. október 18-19.] / szerk. Benisné Győrffy Ilona ; [rend., közread. a Magyar Jogász Egylet]. - Budapest : MJE, 2001. - 314 p. ; 24 cm
Előadások, korreferátumok
Fűzött : ár nélkül
34(439) *** 061.3(439-2Hajdúszoboszló)
[AN 925356]
MARC

ANSEL
UTF-82024 /2003.
Jónás Károly (1945-)
   A Magyar Országgyűlés elnökei, 1848-2002 : almanach / Jónás Károly, Villám Judit. - [Budapest] : Argumentum, 2002. - 545 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 521-533. és a jegyzetekben
ISBN 963-446-225-1 kötött : 3900,- Ft
Magyarország. Országgyűlés.
342.536.12(439)(092):030
[AN 945204]
MARC

ANSEL
UTF-82025 /2003.
Kántás Péter
   Adalékok a közigazgatás közhatalmi és nem hatalmi jellegű tevékenységéhez / Kántás Péter, Paulovits Mihály. - Budapest : Rendőrtiszti Főisk., 2001. - 20 p. ; 25 cm. - (Rendvédelmi füzetek, ISSN 1585-1249 ; 2001/44.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9405-29-9 fűzött : ár nélkül
35(439) *** 342.9(439)
[AN 926565]
MARC

ANSEL
UTF-82026 /2003.
Kántás Péter
   A közszolgálati jog alapjai és az új köztisztviselői törvény / Kántás Péter, Paulovits Mihály. - Budapest : Rendőrtiszti Főisk., 2001. - 14 p. ; 25 cm. - (Rendvédelmi füzetek, ISSN 1585-1249 ; 2001/43.)
ISBN 963-9405-28-0 fűzött : ár nélkül
342.98(439) *** 35.08(439)
[AN 926561]
MARC

ANSEL
UTF-82027 /2003.
Kiss Gábor
   A helyiségbérleti szerződés / Kiss Gábor. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2002. - 206 p. ; 24 cm. - (Szerződéstár, ISSN 1417-9709 ; 11.)
ISBN 963-224-680-2 fűzött : ár nélkül
347.453.4(439)(094)
[AN 945899]
MARC

ANSEL
UTF-82028 /2003.
Kovács Gyula
   A járművek kötelező előzetes műszaki eredetiség ellenőrzésével összefüggésben folytatott nyomozások tapasztalatai / Kovács Gyula. - Budapest : Rendőrtiszti Főisk., 2001. - 24 p. ; 25 cm. - (Rendvédelmi füzetek, ISSN 1585-1249 ; 2001/42.)
ISBN 963-9405-27-2 fűzött : ár nélkül
351.811.078.3(439) *** 343.985 *** 629.113.001.4
[AN 926558]
MARC

ANSEL
UTF-82029 /2003.
   A közlekedés igazgatása / [szerk.] Lázár László ; [szerzők Lázár László et al.]. - Budapest : EduSoft, 2001. - 230 p. : ill., színes ; 24 cm
Lezárva: 2001. jan. 31. - Bibliogr.: p. 220-221.
ISBN 963-00-5312-8 fűzött : 1550,- Ft
351.811(439)
[AN 807061]
MARC

ANSEL
UTF-82030 /2003.
   Magyar közigazgatási jog : általános rész / szerk. Fazekas Marianna, Ficzere Lajos ; [... szerzői Balázs István et al.]. - 4. átd. kiad. - Budapest : Osiris, 2002. - 546 p. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-389-280-5 kötött : 3980,- Ft
342.9(439)(075.8)
[AN 945039]
MARC

ANSEL
UTF-82031 /2003.
   A Magyar Országgyűlés / [fotók Bakos Ágnes, Tihanyi Bence] ; [kiad. az Országgyűlés Hivatala]. - Budapest : Országgyűlés Hiv., 2002. - 63 p. : ill., főként színes ; 30 cm
ISBN 963-204-328-6 fűzött : ár nélkül
Magyarország. Országgyűlés.
342.53(439)"199" *** 725.11(439-2Bp.)(036)
[AN 945208]
MARC

ANSEL
UTF-82032 /2003.
Major László
   A fizetési meghagyásos eljárás / [kész. Major László és Mándi Zoltán] ; [közread. az] Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala Személyzeti és Oktatási Főosztály. - [Budapest] : Orsz. Igazságszolg. Tcs. Hiv., 2001. - 136 p. ; 29 cm
Lezárva: 2000. aug. 31.
ISBN 963-00-7412-5 * fűzött : ár nélkül
347.919(439)
[AN 808037]
MARC

ANSEL
UTF-82033 /2003.
Márián Zoltán
   A titkos információgyűjtés vázlatos története / Márián Zoltán. - Budapest : Rendőrtiszti Főisk., 2001. - 20 p. ; 25 cm. - (Rendvédelmi füzetek, ISSN 1585-1249 ; 2001/49.)
ISBN 963-9405-34-5 fűzött : ár nélkül
351.746.1 *** 343.985 *** 327.84
[AN 926583]
MARC

ANSEL
UTF-82034 /2003.
   Munka törvénykönyve. - Budapest : Árboc, [2002]. - 44 p. ; 29 cm
Lezárva: 2002. szept. 2.
Fűzött : 480,- Ft
1992. évi XXII. törvény A munka törvénykönyvéről
349.2(439)(094)
[AN 947293]
MARC

ANSEL
UTF-82035 /2003.
Nemes Lajos
   Eger város önkormányzata, 1687-1848 / Nemes Lajos. - Eger : Heves M. Lvt., 2001. - 237 p. : ill. ; 24 cm. - (Tanulmányok Heves megye történetéből, ISSN 0133-8153 ; 16.)
Bibliogr.: p. 234-237. - Példányszám: 500
ISBN 963-7242-29-5 fűzött : ár nélkül
Eger. Önkormányzat.
352(439-2Eger)"168/184" *** 943.9-2Eger"168/184"
[AN 926591]
MARC

ANSEL
UTF-82036 /2003.
Németh Zsolt (1946-)
   A szervezett bűnözés és a fiatalkori bűnözés összefüggései : kutatási zárójelentés / Németh Zsolt. - Budapest : Rendőrtiszti Főisk., 2001. - 32 p. ; 25 cm. - (Rendvédelmi füzetek, ISSN 1585-1249 ; 2001/29.)
ISBN 963-9405-14-0 fűzött : ár nélkül
343.974 *** 343.915
[AN 926535]
MARC

ANSEL
UTF-82037 /2003.
Pecze Ferenc (1922-)
   Az európai alkotmánytörténet és a nyolc évszázados magyar-horvát államközösség fejlődése, 1102-1918 / Pecze Ferenc. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Hunyadi Szövets., 2001. - 351 p. : ill. ; 21 cm. - (A Hunyadi Szövetség füzetei, ISSN 1217-968X ; 10.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-85150-6-6 fűzött : ár nélkül
342.23(439)(091) *** 342.23(439.24)(091)
[AN 806661]
MARC

ANSEL
UTF-82038 /2003.
   Pénzintézetek és állami intézmények információs rendszerei Magyarországon / szerk. ... Hetyei József ; [társszerk. Salgóné Sziklai Klára]. - Budapest : Computerbooks, 2002. - 385 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 124.
ISBN 963-618-291-4 kötött : 5500,- Ft
35(439) *** 336.7(439) *** 659.2 *** 519.688 *** 681.3.004.14
[AN 945829]
MARC

ANSEL
UTF-82039 /2003.
Petrétei József (1958-)
   Magyar alkotmányjog / Petrétei József. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, 2000-. - 25 cm. - (Dialóg Campus tankönyvek, ISSN 1418-1274). (Institutiones juris, ISSN 1218-9375)
ISBN 963-9310-12-3 *
342(439)(075.8)
[AN 798868]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2002. - 322 p.
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9310-55-7 kötött : 3480,- Ft
342(439)(075.8)
[AN 945269] MARC

ANSEL
UTF-82040 /2003.
Polgár István
   Kábítószeres bűncselekmények nyomozása / Polgár István. - Budapest : Rendőrtiszti Főisk., 2001. - 35 p. : ill. ; 25 cm. - (Rendvédelmi füzetek, ISSN 1585-1249 ; 2001/36.)
Bibliogr.: p. 35.
ISBN 963-9405-21-3 fűzött : ár nélkül
343.575 *** 343.976 *** 343.985
[AN 926544]
MARC

ANSEL
UTF-82041 /2003.
   Református Egyházi törvénytár / [sajtó alá rend. Török István]. - Budapest : Kálvin, 2001. - [139] p. ; 32 cm
Kapcsos borítóban, cserelhető lapokkal
ISBN 963-300-875-1 kötött : ár nélkül
348.842(439)(094) *** 284.2(439)
[AN 900461]
MARC

ANSEL
UTF-82042 /2003.
Rózsa Mária
   Ipari kémkedés / Rózsa Mária. - Budapest : Rendőrtiszti Főisk., 2001. - 20 p. ; 25 cm. - (Rendvédelmi füzetek, ISSN 1585-1249 ; 2001/33.)
ISBN 963-9405-18-3 fűzött : ár nélkül
343.321 *** 343.37 *** 327.84
[AN 926540]
MARC

ANSEL
UTF-82043 /2003.
   Szabályzat a Magyar Katolikus Egyház temetőiről, temetési tevékenységéről és a katolikus egyházi szertartás szerinti temetkezésről / [közread. a] Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Titkársága. - Budapest : M. Kat. Püspöki Konferencia Titkársága, 2001. - 104 p. ; 20 cm
ISBN 963-361-252-7 fűzött : ár nélkül
1999. évi XLIII. törvény a temetőkről és temetkezésről
348.415(439)(094) *** 351.776(439)(094)
[AN 806372]
MARC

ANSEL
UTF-82044 /2003.
Szabó Lajos
   Tanügyigazgatási problématár : válogatás a közoktatási intézmények tanügyigazgatási gyakorlatából / Szabó Lajos. - [Budapest] : Okker K., [2001]. - 152 p. ; 21 cm
Lezárva: 2000. okt.
ISBN 963-9228-42-7 fűzött : 1100,- Ft
351.851(439)(036) *** 37.014.6(439)(036)
[AN 805685]
MARC

ANSEL
UTF-82045 /2003.
Szűrös Mónika
   Környezetkárosítás - európai normák / Szűrös Mónika. - Budapest : Rendőrtiszti Főisk., 2001. - 24 p. ; 25 cm. - (Rendvédelmi füzetek, ISSN 1585-1249 ; 2001/39.)
Bibliogr.: p. 24.
ISBN 963-9405-24-8 fűzött : ár nélkül
351.777(4-62) *** 504.03
[AN 926552]
MARC

ANSEL
UTF-82046 /2003.
   Társasági jog és konszernjog : egyetemi tankönyv / szerzők Fazekas Judit [et al.] ; [közread. a] Miskolci Egyetem ÁJK. - Budapest : Unió, 2002. - 520 p. ; 20 cm
Lezárva: 2002. ápr. - Bibliogr.: p. 511-520.
ISBN 963-388-371-7 fűzött : ár nélkül
347.72(439)(075.8)
[AN 945187]
MARC

ANSEL
UTF-82047 /2003.
Vájlok László
   A Schengeni Egyezmény főbb statisztikai adatai / Vájlok László. - Budapest : Rendőrtiszti Főisk., 2001. - 25 p. : ill. ; 25 cm. - (Rendvédelmi füzetek, ISSN 1585-1249 ; 2001/27.)
ISBN 963-9405-12-4 fűzött : ár nélkül
351.756(4-62)(083.41)
[AN 926533]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

2048 /2003.
Ambrose, Stephen E.
The wild blue (magyar)
   Vad égbolt : a B-24-es bombázók fiatal hősei / Stephen E. Ambrose ; [ford. Molnár György]. - Budapest : Gabo, cop. 2002. - 293 p., [8] t. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 291-293.
ISBN 963-9421-56-1 kötött : 2500,- Ft
355.489(73)(092)McGovern,_G.
[AN 945853]
MARC

ANSEL
UTF-82049 /2003.
Cserteg István (1917-)
   Életem mérföldkövei 80 év tükrében / Cserteg István. - [Nyúl] : Szerző, 2001. - 80 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-440-420-0 * kötött : ár nélkül
Cserteg István (1917-)
355(439)(092)Cserteg_I.
[AN 900401]
MARC

ANSEL
UTF-82050 /2003.
   Honvédelmi reformok, haderőátalakítások Magyarországon, 1848-1998 / [szerk. Ács Tibor, Horváth István] ; [a tanulmányokat írták Ács Tibor et al.] ; [kiad. ... a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem]. - Budapest : ZMNE, 2001. - 187 p. ; 29 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-00-6512-6 fűzött : ár nélkül
355(439)"1848/199" *** 355.48(439)"1848/199"
[AN 906710]
MARC

ANSEL
UTF-82051 /2003.
Liddell Hart, Basil Henry
Strategy (magyar)
   Stratégia / B. H. Liddell Hart ; [ford. Soproni András]. - Budapest : Európa, 2002. - 566 p. : ill., térk. ; 19 cm
ISBN 963-07-7243-4 kötött : 2800,- Ft
355.43 *** 355.48(100)
[AN 945951]
MARC

ANSEL
UTF-82052 /2003.
Mattson, Gregory Louis
SS-Das Reich (magyar)
   SS-Das Reich : a 2. SS-hadosztály története, 1939-45 / Gregory L. Mattson ; [ford. Halmai Péter]. - Debrecen : Hajja, cop. 2002. - 152 p. : ill. ; 29 cm. - (20. századi hadtörténet. A Waffen-SS egységei a háborúban,, ISSN 1589-2239)
Bibliogr.: p. 149.
ISBN 963-9329-45-2 kötött : ár nélkül
Németország. Waffen-Schutz-Staffel. Panzerdivision Leibstandarte Das Reich (2.)
355.318(430)"1939/1945" *** 355.486(430)"1939/1945"
[AN 946053]
MARC

ANSEL
UTF-82053 /2003.
Országos Tudományos Diákköri Konferencia (25.). Hadtudományi Szekció, (2001) (Budapest)
   XXV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Hadtudományi Szekció : Budapest, 2001. április 10-11. : rezümé kötet / [szerk. Kovács László] ; [rend., közread. a] Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Vezetés- és Szervezéstudományi Kar. - Budapest : ZMNE Vezetés- és Szervezéstud. Kar, 2001. - 171 p. ; 24 cm
Példányszám: 400
ISBN 963-00-6359-X fűzött : ár nélkül
355 *** 378.184 *** 061.3(439-2Bp.)"2001"
[AN 900832]
MARC

ANSEL
UTF-82054 /2003.
Sarkady Sándor (ifj.)
   Soproniak a Don-kanyarban / ifj. Sarkady Sándor, Szabó Péter. - Sopron : Edutech, 2001. - 437 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-85651-4-4 fűzött : ár nélkül
355.48(439)"1942/1943"(093)
[AN 901434]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

2055 /2003.
Gaál Zoltán (1947-)
   Segédlet az általános menedzsmenthez / Gaál Zoltán, Szabó Lajos. - Veszprém : VE K., 2001. - 130 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 129-130.
ISBN 963-9220-69-8 * fűzött : ár nélkül
65.011.1(075.8)
[AN 902194]
MARC

ANSEL
UTF-82056 /2003.
   Minőségügyi kalauz : [ISO 9000, HACCP, TQM, CE-jelölés] / [szerk. Győri Zoltán, Győriné Mile Irma] ; [közread. az Euro Info Központ PRIMOM Tanácsadó és Információs Hálózat]. - Nyíregyháza : Euro Info Közp. PRIMOM Tanácsadó és Inf. Hál., [2001]. - 72 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 72.
ISBN 963-00-6899-0 * fűzött : ár nélkül
006.7/.8(100) *** 65.018
[AN 806782]
MARC

ANSEL
UTF-82057 /2003.
Molnár Bálint (1956-)
   Bevezetés a rendszerelemzésbe : a rendszerszervezés alapjai : gazdasági informatika / Molnár Bálint. - Budapest : Műszaki Kvk., cop. 2002. - 230 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 218-227.
ISBN 963-16-2909-0 fűzött : ár nélkül
659.2 *** 519.876.5 *** 005 *** 681.3.004.14
[AN 945963]
MARC

ANSEL
UTF-82058 /2003.
Schreiter, Keith
How to get rich without winning the lottery (magyar)
   Hogyan lehet gazdag anélkül, hogy nyerne a lottón : egyszerű módszerek a meggazdagodáshoz, a jómódú visszavonuláshoz, hogy élhesse az életét! / Keith Schreiter ; [ford. Venczel Gábor]. - [Budapest] : Új Trend, 2002. - 64 p. ; 21 cm
ISBN 963-202-368-4 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-202-398-4)
65.013 *** 613.865 *** 336.7
[AN 945863]
MARC

ANSEL
UTF-82059 /2003.
Vörös László
   Az ellenőrzés rendszere és módszertana / Vörös László. - [Budapest] : Perfekt, 2002. - 279 p. ; 24 cm
ISBN 963-394-457-0 fűzött : 1990,- Ft
65.012.7 *** 35.078.3
[AN 924361]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

2060 /2003.
Balázs Judit (1943-)
   Az Európai Unió / Balázs Judit, Ian Barnes, Fáyné Péter Emese ; [közread. a Nyugat-Magyarországi Egyetem]. - [2. bőv. kiad.]. - Sopron : NYME, 2002. - 111 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 108. - Példányszám: 600
ISBN 963-9364-16-9 fűzött : ár nélkül
European Union.
339.923(4-62) *** 327.39(4-62) *** 341.17(4-62)
[AN 943641]
MARC

ANSEL
UTF-82061 /2003.
   Befektetésösztönzés és működőtőke-bevonás : lehetőségek az európai uniós csatlakozás előkészítésének időszakában / [... összeáll. Csáki György] ; [a háttértanulmányokat kész. Artner Annamária et al.] ; [közread. az Oktatási Minisztérium]. - [Budapest] : OM, [2001]. - 158 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 153-155.
ISBN 963-00-7178-9 fűzött : ár nélkül
330.322(439) *** 339.727.22(439) *** 658.152(439)
[AN 902706]
MARC

ANSEL
UTF-82062 /2003.
   Bevallások kezelésének speciális szabályai, a bevallások folyószámlára történő könyvelésének részletes ismertetése, 2001 : Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Vizsgálati Módszertani Bizottság kiadványa I.9 / [szerk. Pálinkásné Balázs Eszter] ; [szerzők Mártonné Molnos Katalin et al.]. - [Budapest] : Kompkonzult, 2001. - 213 p. ; 29 cm
ISBN 963-9142-93-X * fűzött : ár nélkül
336.2(439)(036)
[AN 906712]
MARC

ANSEL
UTF-82063 /2003.
Bock Gyula
   Makroökonómia feladatok / Bock Gyula, Czagány László, Nagy Rózsa. - 3. bőv. kiad. - Tatabánya : TRI-Mester, 2001. - 198 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-00-7798-1 fűzött : ár nélkül
330.101.541(075.8)(076)
[AN 941765]
MARC

ANSEL
UTF-82064 /2003.
   A devizaügyletek kiegyenlítési kockázatának kezelése Magyarországon. - Budapest : MNB Titkárság Tájékoztatási Oszt., 2001. - 47 p. : ill. ; 25 cm. - (MNB tájékoztató, ISSN 1587-1657 ; 2001/3.)
ISBN 963-9383-02-3 fűzött : ár nélkül
336.7(439) *** 339.74
[AN 808081]
MARC

ANSEL
UTF-82065 /2003.
   Disinflation in transition economies / ed. by Marek Dabrowski. - Budapest ; New York [N. Y.] : CEU Press, 2003. - XL, 371 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9241-29-6 kötött : ár nélkül
336(4-11)"199" *** 336.748.12(4-11)"199" *** 338.2(4-11)"199"
[AN 945871]
MARC

ANSEL
UTF-82066 /2003.
Ehrlich Éva (1932-)
   A magyar gazdaság a 20. században: integrációs és dezintegrációs tendenciák / Ehrlich Éva és Révész Gábor. - Budapest : MTA VKI, 2001. - 22 p. ; 30 cm. - (Műhelytanulmányok / Magyar Tudományos Akadémia Világgazdasági Kutatóintézet,, ISSN 1417-2720 ; 31.)
ISBN 963-301-365-8 fűzött : ár nélkül
338(091)(439)"19"
[AN 900335]
MARC

ANSEL
UTF-82067 /2003.
Éliás Ádám
   Reális víziók / Éliás Ádám. Ha a választók fordulatra szavaznak: leáll a pénzszivattyú, és 4 év alatt kétszeresére emelkedhetnek a reáljövedelmek / Síklaky István. - Budapest : Összefogás a Fennmaradásért, [2001]. - 46 p. ; 21 cm. - (Kitörés, ISSN 1587-1983 ; 1.)
ISBN 963-00-4135-9 fűzött : ár nélkül
330.342.146(439)
[AN 806342]
MARC

ANSEL
UTF-82068 /2003.
Equal opportunities and collective bargaining in Europe (magyar)
   Esélyegyenlőség és kollektív alku az Európai Unióban. - [Budapest] : [OFA], [2001]. - 4 db ; 24 cm
Közread. az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány
ISBN 963-00-5079-X fűzött : ár nélkül
331.106.24(4-62) *** 347.15/.17-055.2(4-62)
[AN 799458]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Innovatív megállapodások : elemzés / Brian Bercusson és Anni Weiler tanulmányának felhasználásával kész. ; [ford. Baretto Jozefa]. - [2001]. - 211 p.
Innovative agreements
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-00-5082-X
347.15/.17-055.2(4-62) *** 331.5-055.2(4-62) *** 349.2-055.2(4-62) *** 331.106.24(4-62)
[AN 806749] MARC

ANSEL
UTF-8


   4., A folyamat megvilágítása / Brian Bercusson és Anni Weiler tanulmányának felhasználásával kész. ; [ford. Csajbók Sarolta]. - [2001]. - 86 p.
Illuminating the process
Bibliogr.: p. 85-86.
ISBN 963-00-5083-8
347.15/.17-055.2(4-62) *** 331.5-055.2(4-62) *** 349.2-055.2(4-62) *** 331.106.24(4-62)
[AN 806751] MARC

ANSEL
UTF-82069 /2003.
Finance, audit and accountability in the European Union (magyar)
   Pénzügyek, ellenőrzés és elszámoltathatóság az Európai Unióban. - Velence : ÁSZTI, 2001. - 56 p. : ill. ; 30 cm. - (Euroatlanti füzetek, ISSN 1585-3977)
Lezárva: 2001. április
ISBN 963-00-6792-7 fűzött : ár nélkül
336.126(4-62)
[AN 901187]
MARC

ANSEL
UTF-82070 /2003.
Gaál Béla (1947-)
   Európai Uniós ismeretek : az európai integráció és Magyarország / Gaál Béla, Párdányi Miklós. - Eger : EKF Líceum K., 2001. - 311 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 180-181. - Példányszám: 500
ISBN 963-7752-95-1 * fűzött : ár nélkül
European Union.
339.923(4-62) *** 327.39(4-62) *** 338(439) *** 327(439)
[AN 807359]
MARC

ANSEL
UTF-82071 /2003.
Gaál Béla (1947-)
   A közösségi marketing létrehozása, eredményei és továbbfejlesztésének lehetőségei Magyarországon az élelmiszer-gazdaságban / Gaál Béla. - Eger : EKF Líceum K., 2001. - 199 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 195-199. - Példányszám: 500
ISBN 963-7752-96-X * fűzött : ár nélkül
339.13(439) *** 338.439(439)
[AN 807380]
MARC

ANSEL
UTF-82072 /2003.
   A gazdaság fejlődési trendjei : a termelékenység néhány jellemzője / [kész. Adorján Richárd et al.]. - Budapest : Ecostat, 2001. - 147, [26] p. ; 30 cm. - (Monitor,, ISBN 1418-7892 ; ; 2001/2.)
ISBN 963-215-421-5 fűzött : ár nélkül
339.9"200" *** 338(439)"200"
[AN 901126]
MARC

ANSEL
UTF-82073 /2003.
Gondi Judit
   Marketing / írta Gondi Judit, Ivánkai Györgyné ; [kiad. a] Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző. - Budapest : KIT, cop. 2001. - 131 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-637-124-5 fűzött : ár nélkül
658.8 *** 339.138
[AN 924350]
MARC

ANSEL
UTF-82074 /2003.
   Helyi fejlődés, intézmények és konfliktusok a magyarországi átmenetben / szerk. Maarten Keune és Nemes Nagy József. - Budapest : ELTE Regionális Földr. Tansz., 2001. - 170 p. : ill. ; 24 cm. - (Regionális tudományi tanulmányok, ISSN 1585-1419 ; 5.)
Bibliogr.: p. 151-155.
ISBN 963-463-497-4 * fűzött : ár nélkül
332.1(439)"199"
[AN 807567]
MARC

ANSEL
UTF-82075 /2003.
Hernádi András (1946-)
   Japan and Asia in a new global age / András Hernádi and Makoto Taniguchi. - Budapest : Inst. for World Economics HAS, 2001. - 35 p. ; 30 cm. - (Working papers / Institute for World Economics Hungarian Academy of Sciences,, ISSN 1215-5241 ; 114.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-301-363-1 fűzött : ár nélkül
339.9(520) *** 339.9(5)
[AN 900340]
MARC

ANSEL
UTF-82076 /2003.
Juhász István
   Természetbeni juttatások, reprezentáció, egyéb engedmények / Juhász István ; [kiad. a] Kompkonzult Számítástechnikai és Tanácsadó Kft. - Budapest : Kompkonzult, 2001. - 84 p. ; 24 cm
Lezárva: 2001. júl. 2.
ISBN 963-9142-84-0 fűzött : 2000,- Ft
331.34(439)(036)
[AN 902710]
MARC

ANSEL
UTF-82077 /2003.
Kiss Attila
   Szállítás / [szerző Kiss Attila]. - Budapest : Piacgazd. Alapítvány, 2002. - 61 p. ; 23 cm. - (Vállalkozói tájékoztató sorozat, ISSN 1586-9180)
Lezárva: 2002. jan. 20.
ISBN 963-00-9469-X fűzött : ár nélkül
658.286
[AN 924356]
MARC

ANSEL
UTF-82078 /2003.
Krotos László
   Intelligens megoldások : a döntéstámogató rendszerek világa / Krotos László ; [kiad. a Kód Gazdaság- és Médiakutató Intézet]. - Budapest : Kód Gazd. és Médiakut. Int., 2002. - 130 p. : ill. ; 21 cm + CD-ROM
Példányszám: 2000
ISBN 963-00-9420-7 fűzött : 1800,- Ft
658.1.012.4 *** 681.3.004.14
[AN 945823]
MARC

ANSEL
UTF-82079 /2003.
Krugman, Paul R.
International economics (magyar)
   Nemzetközi gazdaságtan : elmélet és gazdaságpolitika / Paul R. Krugman, Maurice Obstfeld ; [ford. Bodnár Katalin et al.]. - Budapest : Panem, 2003. - XXXII, 872 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-545-339-6 kötött : ár nélkül
339.9(075.8) *** 339.5(075.8) *** 339.7(075.8) *** 338.2(100)(075.8)
[AN 946005]
MARC

ANSEL
UTF-82080 /2003.
Laky Teréz (1926-)
   Foglalkoztatás, munkanélküliség : az atipikus foglalkozások / Laky Teréz. - [Budapest] : Struktúra-Munkaügy K., 2001. - 126 p. ; 21 cm. - (Munkatudományi tanulmányok, ISSN 1419-8541)
Bibliogr.: p. 121-124.
ISBN 963-00-7789-2 * fűzött : ár nélkül
331.5(4)
[AN 902399]
MARC

ANSEL
UTF-82081 /2003.
Ludvig Zsuzsa
   FÁK: integráció kontra dezintegráció a gazdasági kapcsolatok tükrében / Ludvig Zsuzsa. - Budapest : MTA VKI, 2000. - 46 p. ; 30 cm. - (Műhelytanulmányok / Magyar Tudományos Akadémia Világgazdasági Kutatóintézet,, ISSN 1417-2720 ; 30.)
Bibliogr.: p. 45-46.
ISBN 963-301-361-5 fűzött : ár nélkül
339.923(47-62)
[AN 900334]
MARC

ANSEL
UTF-82082 /2003.
   A magyar fizetési rendszer. - Budapest : MNB Titkárság Tájékoztatási Oszt., 2001. - 82 p. : ill. ; 25 cm. - (MNB tájékoztató, ISSN 1587-1657 ; 2001/1.)
ISBN 963-9383-00-7 fűzött : ár nélkül
336.7(439)
[AN 808072]
MARC

ANSEL
UTF-82083 /2003.
Magyar Gábor
   Pénzügyi navigátor : [rendhagyó kézikönyv] / Magyar Gábor ; [rajzok Kovács Imre]. - 3. kiad. - Budapest : Invent, 2002. - 359, [2] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-202-989-5 fűzött : 2490,- Ft
336(036)
[AN 943538]
MARC

ANSEL
UTF-82084 /2003.
Meeting of Heads of Tax Administrations, (2000) (Budapest)
   Meeting of Heads of Tax Administrations : Budapest, 11 & 12 April 2000 / [org., publ. by the] IntraEuropean Organisation of Tax Administrations. - Budapest : IOTA, [2001]. - 127 p. ; 20 cm
ISBN 963-00-6856-7 * fűzött : ár nélkül
336.2 *** 061.3(439-2Bp.)"2000"
[AN 807302]
MARC

ANSEL
UTF-82085 /2003.
Misz József
   Mikroökonómia / Misz József ; [közread. a] Gábor Dénes Főiskola. - 4. jav. kiad. - Budapest : Számalk K., 2001. - 326 p. : ill. ; 24 cm
Főiskolai tankönyv
ISBN 963-553-415-9 * fűzött : ár nélkül
330.101.542(075.8)
[AN 907085]
MARC

ANSEL
UTF-82086 /2003.
   Az MNB szerepe a fizetési rendszerben és a pénzforgalom szabályozásában. - Budapest : MNB Titkárság Tájékoztatási Oszt., 2001. - 37 p. : ill. ; 25 cm. - (MNB tájékoztató, ISSN 1587-1657 ; 2001/2.)
ISBN 963-9383-01-5 fűzött : ár nélkül
336.711(439)
[AN 808076]
MARC

ANSEL
UTF-82087 /2003.
   Módszertani segédlet a szőlő- és a bortermelés jövedéki szabályozásához / [összeáll. VPOP Jövedéki Főoszt.]. - [Budapest] : Viva Média Holding, 2001. - 47 p. : ill., színes ; 20x29 cm
ISBN 963-7619-46-1 * fűzött : ár nélkül
336.126.3(439)(036) *** 663.2 *** 634.8
[AN 907489]
MARC

ANSEL
UTF-82088 /2003.
Montvainé Pápai Jolán
   Szociális- és jóléti juttatások / [szerző Montvainé Pápai Jolán]. - Budapest : MÁV Jegynyomda, 2001. - 68 p. ; 24 cm. - (Humánpolitikai füzetek, ISSN 1588-6085)
Fűzött : ár nélkül
331.34(439) *** 656.2
[AN 924850]
MARC

ANSEL
UTF-82089 /2003.
Nagy László
   Revizorok kézikönyve : adóellenőrzési ismeretek / [szerző Nagy László] ; Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Vizsgálati Módszertani Bizottsága kiadványa III. 4. - Budapest : Kompkonzult, 2001. - 176 p. ; 29 cm
ISBN 963-9142-77-8 fűzött : 2400,- Ft
336.2.027(439)(036)
[AN 900454]
MARC

ANSEL
UTF-82090 /2003.
   Navigation to the market : regulation and competition in local utilities in Central and Eastern Europe / ed. by Gábor Péteri, Tamás M. Horváth. - Budapest : LGI OSI, 2001. - 502 p. : ill. ; 24 cm. - (LGI books, ISSN 1586-1317)
Bibliogr. a jegyezetekben
ISBN 963-9419-26-5 fűzött : ár nélkül
339.137.2(4-11)
[AN 926341]
MARC

ANSEL
UTF-82091 /2003.
Nemeskéri Gyula
   Az emberi erőforrás fejlesztésének módszertana / Nemeskéri Gyula, Fruttus István Levente. - Budapest : Ergofit, 2001. - 327 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-03-8488-4 fűzött : ár nélkül
658.3
[AN 902189]
MARC

ANSEL
UTF-82092 /2003.
   Oktatás és munkaerőpiaci érvényesülés / szerk. Semjén András. - Budapest : MTA KTK, 2001. - 224 p. : ill. ; 24 cm. - (Munkatudományi kutatások, ISSN 1587-8104)
A Szirákon, 2000. nov. 23-24-én tartott azonos c. szakmai konferencia előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9321-30-3 fűzött : ár nélkül
331.5(439) *** 37.014.53(439) *** 061.3(439-2Szirák)
[AN 924841]
MARC

ANSEL
UTF-82093 /2003.
Pompl, Wilhelm
Touristikmanagement (magyar)
   Turisztikai menedzsment / Wilhelm Pompl ; [ford. Jurasits Jánosné]. - Budapest : Springer Tud. K., 2000-2001. - 2 db : ill. ; 24 cm
ISBN 963-699-132-4 fűzött : ár nélkül
338.48 *** 658.1.011.1
[AN 801006]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Minőség-, termék- és ármenedzsment. - 2001. - 321 p.
Bibliogr.: p. 293-316.
ISBN 963-699-131-6
338.48 *** 658.1.011.1
[AN 804898] MARC

ANSEL
UTF-82094 /2003.
Sándorné Új Éva
   Pénzügyek a gyakorlatban / Sándorné Új Éva. - Pécs : Penta Unió Okt. Centrum, 2001. - 303 p. ; 23 cm. - (Adó abc, ISSN 1416-8111)
Lezárva: 2001. jan. 1. - Bibliogr.: p. 301-303.
ISBN 963-00-6360-3 * fűzött : ár nélkül
336.7(076)
[AN 924834]
MARC

ANSEL
UTF-82095 /2003.
Szalavetz Andrea (1965-)
   The structural and regional implications of the new economy in transition economies / Andrea Szalavetz. - Budapest : Inst. for World Economics HAS, 2001. - 16 p. ; 30 cm. - (Working papers / Institute for World Economics Hungarian Academy of Sciences,, ISSN 1215-5241 ; 113.)
Bibliogr.: p. 14-16.
ISBN 963-301-364-X fűzött : ár nélkül
338.2(4-11)
[AN 900336]
MARC

ANSEL
UTF-82096 /2003.
   "Száz út vár ránk..." : pályaválasztási kiállítás, 2000-2001 / [közread. a] Békés Megyei Munkaügyi Központ. - Békéscsaba : Békés M. Munkaügyi Közp., 2001. - 88 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Példányszám: 500
ISBN 963-00-7057-X * fűzött : ár nélkül
331.548(439.175) *** 37.048(439.175) *** 061.4(439.175)
[AN 807005]
MARC

ANSEL
UTF-82097 /2003.
Székely György
   Pénzügyek és banküzletek : pénzügyi menedzserek kézikönyve = The essence of money and banking : a handbook for financial managers / Székely György. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2002. - 327 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 304-307.
ISBN 963-224-667-5 fűzött : ár nélkül
336.7 *** 339.7
[AN 946045]
MARC

ANSEL
UTF-82098 /2003.
   Tájékoztató a Magyarországon befektető külföldieknek a foglalkoztatással összefüggő munkáltatói kötelezettségekről, illetve az igényelhető támogatásokról : informations for foregin [!foreign] investors... : Information für ausländische Investoren... / [közread. a] Komárom-Esztergom Megyei Munkaügyi Központ. - [Tatabánya] : Komárom-Esztergom M. Munkaügyi Közp., 2002. - 74 p. ; 23 cm
Példányszám: 300
Fűzött : ár nélkül
331(439)(036) *** 349.2(439)(036)
[AN 944947]
MARC

ANSEL
UTF-82099 /2003.
   A területfejlesztés kedvezményezett térségeinek lehatárolása a 24/2001. (IV. 20.) OGY-határozat alapján / [összeáll. Faluvégi Albert] ; [közread. a] Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, Központi Statisztikai Hivatal. - Budapest : FVM : KSH, 2001. - 49 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-215-413-4 fűzött : ár nélkül
332.1(439)"199"(083.41) *** 911.3(439)"199"(083.41)
[AN 907569]
MARC

ANSEL
UTF-82100 /2003.
   Területfejlesztés, rendszerváltás és az Alföld / szerk. Csatári Bálint, Timár Judit. - Budapest : MTA Társadalomkut. Közp., 2002. - 235 p. : ill., részben térk. ; 24 cm. - (Magyarország az ezredfordulón. IV., A területfejlesztési program tudományos alapozása,, ISSN 1419-3507)
Bibliogr. a tanulmányok végén. - Példányszám: 1700. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-508-375-0 fűzött : 920,- Ft
332.1(439.14)"199"
[AN 945244]
MARC

ANSEL
UTF-82101 /2003.
Tóth Éva
   Gyakorlati kézikönyv a nonprofit szervezetekről : civil szervezetek - közhasznú szervezetek / Tóth Éva. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2001. - 224 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 223-224.
ISBN 963-472-551-1 * fűzött : ár nélkül
334.012.46(439)(036)
[AN 807399]
MARC

ANSEL
UTF-82102 /2003.
   Útmutató a kutatás-fejlesztéshez kapcsolódó áfa és vám elszámolásához / [kész. Csátaljay Zsuzsanna et al.] ; [közread. az] Oktatási Minisztérium. - Budapest : OM, 2001. - 158 p. ; 24 cm
ISBN 963-00-6733-1 fűzött : ár nélkül
336.223(439)(036) *** 336.41(439)(036) *** 330.341.1
[AN 900831]
MARC

ANSEL
UTF-82103 /2003.
   Üzleti rendezvényszervezés / Arany [et al.] ; [összeáll., szerk. és sajtó alá rend. Kovács György és Szentgyörgyi Zsuzsa] . - [Budapest] : B+V Lap- és Kvk., [2002]-. - 22 cm
658.1.012.63 *** 395 *** 061.7 *** 379.8
[AN 946008]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Titkok és trükkök. - cop. 2002. - 127 p.
ISBN 963-7746-96-X fűzött : 3490,- Ft
395 *** 658.1.012.63 *** 061.7 *** 379.8
[AN 947868] MARC

ANSEL
UTF-82104 /2003.
   Value management : know-how handbook / [ed. by Geza E. Kmetty] ; [contributors József Hegedűs et al.]. - Dunaújváros : Dunaújváros Polytechnic, 2001. - 140 p. ; 25 cm
ISBN 963-00-4860-4 fűzött : ár nélkül
330.13
[AN 807575]
MARC

ANSEL
UTF-82105 /2003.
   Versenyképes és fenntartható növekedés : munkaprogram 2001-2002 : 5. Kutatás-fejlesztési és demonstrációs keretprogram 1998-2002 = Competitive and sustainable growth : workprogramme 2001-2002 / [szerk. Járay Gyöngy Katalin]. ; [ford. Bánkuti László, Radóczy Tamás] ; [közread. az] Oktatási Minisztérium. - [Budapest] : OM, 2001. - 151 p. ; 30 cm
A függelékben EU szakszótár
ISBN 963-00-6169-4 fűzött : ár nélkül
330.341.1 *** 65.011.8
[AN 900599]
MARC

ANSEL
UTF-82106 /2003.
   "Vidékfejlesztés - környezetgazdálkodás - mezőgazdaság" című tudományos konferencia kiadványa : XLIII. Georgikon Napok : Keszthely, 2001. szeptember 20-21. / [szerk. Palkovics Miklós, Kondorosyné Varga Erika] ; [rend., közread. a] Veszprémi Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar, Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Vidékfejlesztési Programok Főosztálya. - Keszthely : VE Georgikon Mezőgazdtud. Kar, 2001. - 2 db (1168 p.) : ill. ; 29 cm
Bibliogr. az előadások végén. - Példányszám: 260. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-9096-78-4 fűzött : ár nélkül
332.1(439)"199" *** 338.43(439)"199" *** 061.3(439-2Keszthely)
[AN 906520]
MARC

ANSEL
UTF-8


   l. köt. - 653 p.
ISBN 963-9096-79-2
332.1(439)"199" *** 338.43(439)"199" *** 061.3(439-2Keszthely)
[AN 907070] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 655-1168. p.
ISBN 963-9096-80-6
332.1(439)"199" *** 338.43(439)"199" *** 061.3(439-2Keszthely)
[AN 907071] MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

2107 /2003.
Aranyodiné Tuboly Zsuzsanna
   Egészségbiztosítási-, családtámogatási-, nyugdíjbiztosítási ellátások szabályai / [szerző Aranyodiné Tuboly Zsuzsanna]. - Budapest : MÁV Jegynyomda, 2001. - 45 p. ; 24 cm. - (Humánpolitikai füzetek, ISSN 1588-6085)
Lezárva: 2001. júl. 15.
Fűzött : ár nélkül
369(439)(036)
[AN 924851]
MARC

ANSEL
UTF-82108 /2003.
Bajcsy-Zsilinszky Kórház-Rendelőintézet (Budapest)
   A Fővárosi Önkormányzat Bajcsy-Zsilinszky Kórház-Rendelőintézet jubileumi tudományos évkönyve, 1932-2002 / [szerk. ... Kerényi Ágnes et al.]. - Budapest : Bajcsy-Zsilinszky Kórház-Rendelőint., 2002. - 334 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
Fűzött : ár nélkül
364.444(439-2Bp.)(058)
[AN 926586]
MARC

ANSEL
UTF-82109 /2003.
   Gyógyító évtized / [szerk. Kalmár László, Rózsa András, Obál Ferenc] ; [közread. a] Segítő Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány. - [Budapest] : Segítő Jobb Eü.-Humanitárius Alapítvány, cop. 2001. - 278 p., [4] t. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-00-6046-9 fűzött : ár nélkül
364 *** 894.511-822 *** 061.2(439) *** 323.15(=945.11)(4-11)
[AN 807545]
MARC

ANSEL
UTF-82110 /2003.
Kiss Lenke
   Száz kérdés és válasz a járulékokról, az egészségbiztosítási készpénzellátásokról és a családtámogatási ellátásokról / szerzők Kiss Lenke, Tóth István ; [közread. az Open Carrier Consulting Kft.]. - [Pécs] : Open Carrier Consulting Kft., 2001. - 81 p. ; 20 cm
Lezárva: 2001. márc. 28. - Borítócím: 100 kérdés és válasz a járulékokról, az egészségbiztosítási készpénzellátásokról és a családtámogatási ellátásokról
ISBN 963-00-6996-2 * fűzött : ár nélkül
369(439)(036)
[AN 806305]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

2111 /2003.
   "Barátunk a természet" : XIV. Országos Természetismereti Vetélkedő : Kecskemét, 2001. június 9-10. / [szerk. Koleszár Márta] ; [közread. a MNE Bács-Kiskun Megyei Szervezete]. - [Kecskemét] : MNE Bács-Kiskun M. Szerv., [2001]. - 24, [2] p. : ill. ; 30 cm
Válogatás az írásbeli fordulók megoldásaiból
Fűzött : ár nélkül
372.850.4 *** 372.48 *** 371.384
[AN 807499]
MARC

ANSEL
UTF-82112 /2003.
   Bolyai Műhely / [közread. a] Bolyai Műhely Alapítvány. - Budapest : Bolyai Műhely Alapítvány, 2002. - 23 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-00-9660-9 fűzött : ár nélkül
Bolyai Műhely.
374.3(439) *** 061.27(439)BolyaiMűhelyAlapítvány *** 376.545
[AN 926463]
MARC

ANSEL
UTF-82113 /2003.
Common European framework of reference of languages (magyar)
   Közös európai referenciakeret : nyelvtanulás, nyelvtanítás, értékelés / Kulturális Együttműködési Tanács Közoktatási Bizottság Élő Nyelvek Osztálya ; [kiad. a ... Pedagógus-továbbképzési Módszertani és Információs Központ Kht.]. - [Pilisborosjenő] : Pedagógus-továbbképzési Módszertani és Inf. Közp., 2002. - XX, 330, [4] p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 243-252.
ISBN 963-204-200-X fűzött : ár nélkül
37.014(4-62) *** 802/809
[AN 945947]
MARC

ANSEL
UTF-82114 /2003.
Czigléné Farkas Katalin
   Kézikönyv : magyar nyelv és irodalom : 4. osztály / Czigléné Farkas Katalin ; [átd. Lőkkösné Varga Alíz]. - Celldömölk : Apáczai, 2001. - 96 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 73.
ISBN 963-464-640-9 * fűzött : ár nélkül
372.880.945.11(072) *** 372.889.451.1(072)
[AN 906711]
MARC

ANSEL
UTF-82115 /2003.
   Demjén István / a kísérő tanulmányt írta, a szövegeket vál. Hegyi Imre. - Budapest : OPKM : XII. Ker. Ped. Szolgáltató Közp., 2002. - 89 p., [2] t. : ill., színes ; 21 cm. - (Tudós tanárok, tanár tudósok, ISSN 1586-0450)
Demjén István műveinek bibliográfiája: p. 86-88.
ISBN 963-9315-42-7 fűzött : 500,- Ft
Demjén István (1933-)
37(439)(092)DemjénI. *** 894.511(092)DemjénI. *** 75(439)(092)DemjénI.
[AN 945932]
MARC

ANSEL
UTF-82116 /2003.
   Deutsch mit Grips 1 : tanári kézikönyv : [Lehrerhandbuch] / Szablyár Anna [et al]. - Stuttgart : Klett International ; Budapest : Klett, cop. 2001. - 158 p. : ill. ; 28 cm
ISBN 963-9194-53-0 fűzött : ár nélkül
372.880.30(072)
[AN 907575]
MARC

ANSEL
UTF-82117 /2003.
   Didaktika szöveggyűjtemény / szerk. Szabó László Tamás. - Utánny. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2002. - 340 p. : ill. ; 24 cm. - (Pallas Debrecina, ISSN 1587-7191 ; 2.)
A címoldalon a megjelenés éve: 2001. - Bibliogr.: p. 325-337.
ISBN 963-472-560-0 fűzött : ár nélkül
37.02(075.8)
[AN 944344]
MARC

ANSEL
UTF-82118 /2003.
   Emlékkönyv a kaposvári Noszlopy Gáspár Közgazdasági Szakközépiskola alapításának 90. évfordulójára / [szerk. Keczeli László, Laczkó Andrásné, Mózes Tiborné] ; [kiad. a Noszlopy Gáspár Közgazdasági Szakközépiskola]. - Kaposvár : Noszlopy G. Közgazd. Szakközépisk., 2001. - 72 p., [1] fol. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-00-6931-8 * fűzött : ár nélkül
Noszlopy Gáspár Közgazdasági Szakközépiskola (Kaposvár)
373.6:33(439-2Kaposvár)(058)
[AN 805692]
MARC

ANSEL
UTF-82119 /2003.
Eszik Zoltán
   Az oktatási minőségbiztosítás grammatikája és lexikája / Eszik Zoltán. - [Budapest] : OKKER K., [2001]. - 139 p. ; 29 cm. - (OKKER minőségbiztosítás, ISSN 1585-2539). (OKAIM-módszertani füzetek, ISSN 1586-7455 ; 6.)
Bibliogr.: p. 135-139.
ISBN 963-9228-39-7 fűzött : 1750,- Ft
37 *** 65.018
[AN 906782]
MARC

ANSEL
UTF-82120 /2003.
   Fejlesztő pedagógia : a fejlesztés főbb elméletei és gyakorlati eljárásai / szerk. Martonné Tamás Márta ; [... szerzői Bedők Andrea et al.]. - Budapest : ELTE Eötvös K., cop. 2002. - 304 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-463-545-8 fűzött : ár nélkül
37.015.3 *** 376 *** 371.4 *** 372.3
[AN 945188]
MARC

ANSEL
UTF-82121 /2003.
   Felnőttoktatás, ifjúság, művelődés : a Debreceni Egyetem Művelődéstudományi és Felnőttnevelési Tanszékének tanulmányai / szerk. Rubovszky Kálmán ; [... szerzői Csoba Judit et al.]. - Debrecen : [DE], 2001. - 208 p. : ill. ; 24 cm. - (Felnőttnevelés, művelődés, ISSN 0209-9608 ; 19.)
Bibliogr. a tanulmányok végén. - Példányszám: 250. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-472-641-0 fűzött : ár nélkül
374.7(439) *** 374.3(439)
[AN 926585]
MARC

ANSEL
UTF-82122 /2003.
   Fenntartói felelősség - fenntartói értékelés / Fábry Béla [et al.]. - [Budapest] : OKKER K., [2001]. - 122 p. ; 29 cm. - (OKKER minőségbiztosítás, ISSN 1585-2539). (OKAIM-módszertani füzetek, ISSN 1586-7455 ; 4.)
Bibliogr.: p. 101-122.
ISBN 963-9228-47-8 fűzött : 1670,- Ft
37.014 *** 65.018 *** 658.562
[AN 906773]
MARC

ANSEL
UTF-82123 /2003.
Fisher, Robert
Teaching children to learn (magyar)
   Hogyan tanítsuk gyermekeinket tanulni? / Robert Fisher ; [ford. Zsigovits Gabriella]. - 3. utánny. - Budapest : Műszaki Kvk., cop. 2002. - 192 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 189-192.
ISBN 963-16-2531-1 fűzött : ár nélkül
371.322 *** 37.025.7
[AN 941692]
MARC

ANSEL
UTF-82124 /2003.
Fisher, Robert
Teaching children to think (magyar)
   Hogyan tanítsuk gyermekeinket gondolkodni? / Robert Fisher ; [ford. Nagy Ildikó]. - 3. utánny. - Budapest : Műszaki Kvk., cop. 2002. - 276 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-16-2530-3 fűzött : ár nélkül
37.025.7
[AN 941695]
MARC

ANSEL
UTF-82125 /2003.
Grész Gábor
   Fiatalok az élet küszöbén (FÉK) : akkreditált kapcsolat- és jellemépítő, AIDS- és drogprevenciós program : tanári kézikönyv / a tananyagot írta és szerk. Grész Gábor, David M. Robinson, Mergl Éva ; [közread. a] Timóteus Társaság. - Budapest : Timóteus Társ., 2001-2002. - 2 db ; 24 cm
A 2. köteten az alcím: Kapcsolat- és jellemépítő, AIDS- és drogprevenciós program
ISBN 963-00-9177-1 fűzött : ár nélkül
37.034(072) *** 613.8(072)
[AN 942386]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., "Én és a kapcsolataim". - 4. kiad. - 2002. - 439 p.
Spirál fűzéssel
ISBN 963-00-9178-X
37.034(072) *** 613.8(072)
[AN 942391] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., "Döntéseim a veszélyekben". - 3. bőv. kiad., jav. vált. - 2001. - 357 p.
ISBN 963-00-9179-8
37.034(072) *** 613.8(072)
[AN 942393] MARC

ANSEL
UTF-82126 /2003.
   Hang és lélek : új utak a zene és társadalom kapcsolatában : Zenei Nevelési Konferencia, 2002 / [rend., közread. a] Magyar Zenei Tanács. - [Budapest] : M. Zenei Tanács, 2002. - 171 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-00-9895-4 fűzött : ár nélkül
37.036 *** 78 *** 061.3(439-2Bp.)"2002"
[AN 924838]
MARC

ANSEL
UTF-82127 /2003.
International Association of Educating Cities. Central European meeting (1.) (2001) (Budapest)
   Az Oktató Városok Nemzetközi Szervezetének I. Közép-Európai Találkozója : Budapest, 2001. május 24-25. = The 1 Central European Meeting of the International Association of Educating Cities : Budapest, 24-25 May 2001 / [szerk. Pála Károly] ; [ford. Futász Réka, Molnár Géza] ; [rend., közread. a] Fővárosi Pedagógiai Intézet. - [Budapest] : FPI, 2001. - 84 p. : ill., színes ; 20 cm
Előadások
ISBN 963-501-189-X * fűzött : ár nélkül
37(4-11-2) *** 061.3(439-2Bp.)"2001"
[AN 902286]
MARC

ANSEL
UTF-82128 /2003.
   Jubileumi évkönyv / [szerk. Perlakiné Cserni Mónika] ; [kiad. a Mezőgazdasági és Erdészeti Szakképző Intézet, Gyakorlóiskola, Piliscsaba]. - Piliscsaba : Mezőgazdasági és Erdészeti Szakképző Int., Gyakorlóisk., [2001]. - 155 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Borítócím: A piliscsabai mezőgazdasági szakképzés jubileumi évkönyve. - Példányszám: 1000
ISBN 963-00-7720-5 * fűzött : ár nélkül
Mezőgazdasági és Erdészeti Szakképző Intézet, Gyakorlóiskola (Piliscsaba)
373.6:63(439-2Piliscsaba)(058)
[AN 901965]
MARC

ANSEL
UTF-82129 /2003.
   Jubileumi évkönyv : 30 éves a Rendőrtiszti Főiskola, 1971-2001 / [szerk. Illés György] ; [kész. Arnold Mihály et al.]. - Budapest : Rendőrtiszti Főisk., [2001]. - 216 p., [36] t. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-9295-75-2 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-92995-75-2)
Rendőrtiszti Főiskola (Budapest)
378.635.174(439-2Bp.)(058) *** 351.74.088.6(439)
[AN 808301]
MARC

ANSEL
UTF-82130 /2003.
   Jubileumi évkönyv az 1997-2002-es tanévekről : a nagykanizsai Zrínyi Miklós Általános Iskola fennállásának 130. évfordulóján : 1872-2002 / [szerk. Berke Józsefné, Somogyi Józsefné]. - Nagykanizsa : Zrínyi Miklós Ált. Isk., 2002. - 188 p. : ill. ; 23 cm
Lezárva: 2002. jan. 31. - Példányszám: 1000
Fűzött : ár nélkül
Zrínyi Miklós Általános Iskola (Nagykanizsa)
373.5(439-2Nagykanizsa)(058)
[AN 926588]
MARC

ANSEL
UTF-82131 /2003.
Kántor Sándor
   Módszerek és elvárások a matematika érettségi-felvételi feladatok megoldásához / Kántor Sándor. - Debrecen : Studium, 2001. - 116 p. ; 24 cm
ISBN 963-00-6404-9 fűzött : 950,- Ft
372.851(075.3)(079.1)
[AN 900816]
MARC

ANSEL
UTF-82132 /2003.
Kapa Mátyás
   Történelem : felvételi tesztek és kérdések : [a jogi és bölcsészettudományi karokra, a tanárképző főiskolákra és a Közgazdaságtudományi Egyetemre, valamint az Államigazgatási és a Rendőrtiszti Főiskolára pályázók számára] / Kapa Mátyás, Székely Gergely. - 7. kiad. - Budapest : Corvina, 2002. - 263 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 263.
ISBN 963-13-5252-8 fűzött : 1550,- Ft
372.893(079.1)
[AN 941795]
MARC

ANSEL
UTF-82133 /2003.
Karlovitz János
   Tankönyv : elmélet és gyakorlat / Karlovitz János. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2001. - 187 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 175-183.
ISBN 963-19-2234-0 fűzött : ár nélkül
371.671.11 *** 655
[AN 923770]
MARC

ANSEL
UTF-82134 /2003.
Kőfalviné Ónodi Márta
   Constantinum története / írta Kőfalviné Ónodi Márta ; [kiad. Constantinum Intézmény]. - Kiskunfélegyháza : Constantinum Intézmény, 2001-. - 2 db : ill. ; 24 cm
ISBN 963-00-6561-4 *
Constantinum Intézmény (Kiskunfélegyháza)
373(439-2Kiskunfélegyháza) *** 271(439)KalocsaiIskolanővérek
[AN 804443]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A Miasszonyunkról Nevezett Kalocsai Szegény Iskolanővérek vezetése alatt álló kiskunfélegyházi Constantinum Római Katolikus Leánynevelő-intézet története, 1908-1948. - 2001. - 96 p.
Bibliogr.: p. 95-96.
ISBN 963-00-5927-4 fűzött : ár nélkül
373(439-2Kiskunfélegyháza) *** 271(439)KalocsaiIskolanővérek
[AN 804445] MARC

ANSEL
UTF-82135 /2003.
   Középfokú művészeti iskolák enciklopédiája / [szerk. Baranyai Zoltánné, Lőrincz Győző] ; [közread. a] Művészeti Szakközépiskolák Szövetsége]. - [Budapest] : Műv. Szakközépiskolák Szöv., [2002]. - 221 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 963-204-175-5 v. : ár nélkül
373.6:7(439):050.8
[AN 945957]
MARC

ANSEL
UTF-82136 /2003.
Kurucz Istvánné (1956-)
   Tantárgyi program : matematika : 1. osztály / Kurucz Istvánné, Varga Lívia. - Celldömölk : Apáczai, 2001. - 84 p. : ill. ; 29 cm
Fűzött : ár nélkül
372.851(072) *** 371.214.2(439)
[AN 906783]
MARC

ANSEL
UTF-82137 /2003.
Lévay Zsolt
   100 év - 100 kép az Árpád Gimnázium történetéből / írta és szerk. Lévay Zsolt ; [100 év tanárainak teljes listáját összeáll. Száva Gézáné] ; [közread. az] "Árpád Gimnázium" Alapítvány. - Budapest : "Árpád Gimnázium" Alapítvány, 2002. - 547 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-00-9899-7 fűzött : ár nélkül
Árpád Gimnázium (Budapest)
373.54(439-2Bp.)(091)
[AN 926594]
MARC

ANSEL
UTF-82138 /2003.
Makszin Imre
   A testnevelés elmélete és módszertana / Makszin Imre. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, 2002. - 282 p. : ill. ; 24 cm. - (Testnevelés és sport, ISSN 1586-975X). (Dialóg Campus sport, ISSN 1586-0973). (Dialóg Campus tankönyvek, ISSN 1418-1274)
Bibliogr.: p. 279-282.
ISBN 963-9310-76-X fűzött : 2980,- Ft
372.879.6(075.8) *** 371.3(075.8)
[AN 946062]
MARC

ANSEL
UTF-82139 /2003.
   Módszertani fogások a műszaki tárgyak oktatásában / [szerk. László Béláné] ; [kiad. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Intézet]. - Miskolc : BAZ MPI, 2001. - 44 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 963-00-7068-5 fűzött : ár nélkül
372.862(072)
[AN 907380]
MARC

ANSEL
UTF-82140 /2003.
Németi Gábor
   A hatvani gimnázium öregdiákjainak harmadik aranykönyve, 1967-1977 / [írta és szerk. Németi Gábor] ; [a kötetet a Bajza József Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola adja ki]. - Hatvan : Bajza J. Gimn. és Eü. Szakközépisk., 2002. - 283 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-202-281-5 fűzött : ár nélkül
Bajza József Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola (Hatvan)
373.54(439-2Hatvan)(091) *** 37.063
[AN 926476]
MARC

ANSEL
UTF-82141 /2003.
Palánkai Tibor (1938-)
   Csatlakozásra készülünk : tanulmány az Európa-tanulmányok Központjainak első három évéről / Palánkai Tibor, Székely Csaba, Tóth Mihály ; [közread. a] Tempus Közalapítvány. - Budapest : Tempus Közalapítvány, 2001. - 59 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-00-6639-4 fűzött : ár nélkül
378.141.4(439) *** 327.39(4-62)
[AN 900476]
MARC

ANSEL
UTF-82142 /2003.
Parsons, Rob
Sixty minute father (magyar)
   A hatvanperces apa : egy óra, mely megváltoztathatja gyermekünk életét / Rob Parsons ; [ford. Ferenczi Andrea]. - Budapest : Harmat, 2002. - 117 p. ; 18 cm
ISBN 963-9148-74-1 fűzött : ár nélkül
37.018.1
[AN 945291]
MARC

ANSEL
UTF-82143 /2003.
   Pedagógiai műhely : beszélgetések : in honorem Vastagh Zoltán / [szerk. Boreczky Ágnes] ; [közread. a] PTE Tanárképző Intézet Pedagógia Tanszék. - Pécs : PTE Tanárképző Int. Ped. Tansz., 2001. - 115 p. ; 24 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-641-811-X fűzött : ár nélkül
37(439)(047.53) *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 807065]
MARC

ANSEL
UTF-82144 /2003.
   Példák és példaképek : a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Intézet és az Ózdi Közoktatási Ellátási Körzet pedagógiai pályázataiból / [összeáll. Trencsényi László] ; [közread. a] Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Intézet. - Miskolc : BAZ MPI, 2001. - 163 p. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-00-7551-2 fűzött : ár nélkül
37(439)"19"
[AN 906873]
MARC

ANSEL
UTF-82145 /2003.
Pem László (1952-)
   Valláspedagógia az újraevangelizálás szellemében / Pem László. - Szombathely : [Szombathelyi Püspökség], 2000-2001. - 2 db ; 29 cm
Közread. a Szombathelyi Püspökség
ISBN 963-00-5036-6 kötött : ár nélkül
37.017.93(075.8)
[AN 900448]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2000. - 386 p. : ill.
ISBN 963-00-5037-4
37.017.93(075.8)
[AN 900449] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 2001. - 347 p.
Bibliogr.: p. 339-340.
ISBN 963-00-5038-2 *
37.017.93(075.8)
[AN 900451] MARC

ANSEL
UTF-82146 /2003.
Sávai János (1944-)
   Neveléstudomány : bevezetés a pedagógiába / Sávai János. - Szeged : Agapé, 2002. - 230 p. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 227-229.
ISBN 963-458-264-8 fűzött : ár nélkül
37(035)
[AN 945812]
MARC

ANSEL
UTF-82147 /2003.
   Sopronban 1954-ben egyetemet végzett geológus- olaj- és bányaművelő mérnökök évkönyve - elbeszélő jellegű emlékkönyve / [szerk. az évfolyam mérnökei ...]. - Szécsény : Ipoly-Print, 2002. - 214, [4] p., [1] t.fol. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-85593-3-0 fűzött : kvker. forgalomba nem kerül
378.662.2(439-2Sopron)(058) *** 37.063
[AN 929162]
MARC

ANSEL
UTF-82148 /2003.
   Speciális szakiskolai modulok : [tanulásban akadályozottak részére] / [szerk. Práff Csaba] ; [közread. a] Fogyatékos Gyermekekért Közalapítány. - Budapest : Fogyatékos Gyermekekért Közalapítvány, 2001-. - 25 cm
ISBN 963-00-6745-5 fűzött : ár nélkül
377.3(072) *** 376.42(072) *** 376.13(072)
[AN 807606]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1]., Mezőgazdasági ismeretek. - 2001. - 157 p.
ISBN 963-00-6746-3
377.3:63(072) *** 376.13(072) *** 376.42(072)
[AN 807607] MARC

ANSEL
UTF-8


   [2]., Kézművesség. - 2001. - 151 p.
ISBN 963-00-6747-1
377.3:745(072) *** 376.42(072) *** 376.13(072)
[AN 807609] MARC

ANSEL
UTF-8


   [3]., Élelmiszeripari ismeretek. - 2001. - 110 p.
ISBN 963-00-6748-X
377.3:664(072) *** 376.42(072) *** 376.13(072)
[AN 807612] MARC

ANSEL
UTF-8


   [4]., Modulok tanulásban akadályozott tanulók részére. - 2001. - 153 p.
ISBN 963-00-6749-8
377.3(072) *** 376.42(072) *** 376.13(072)
[AN 807614] MARC

ANSEL
UTF-8


   [5]., Önálló életkezdés, életvezetés. - 2001. - 47 p.
ISBN 963-00-6750-1
376.42(072) *** 377.3(072)
[AN 807615] MARC

ANSEL
UTF-8


   [6]., Modulok értelmileg akadályozott tanulók részére. - 2001. - 120 p.
ISBN 963-00-6751-X
377.3(072) *** 376.42(072) *** 376.13(072)
[AN 807617] MARC

ANSEL
UTF-8


   [7]., Modulok halmozottan sérült tanulók részére. - 2001. - 106 p.
ISBN 963-00-6752-8
376.42(072) *** 377.3(072) *** 376.13(072)
[AN 807620] MARC

ANSEL
UTF-82149 /2003.
Szabó Gézáné
   Tantárgyi program a magyar irodalom tanításához : 5. osztály / Szabó Gézáné, Virág Gyuláné. - Celldömölk : Apáczai, 2001. - 39 p. : 29 cm
Bibliogr.: p. 38-39.
Fűzött : ár nélkül
372.889.451.1(072) *** 371.214.2(439)
[AN 906793]
MARC

ANSEL
UTF-82150 /2003.
   A szentesi Bartha János Kertészeti Szakközépiskola és Szakiskola évkönyve, 1940-2000 / [összeáll. Lászlóné Varga Zsuzsa]. - [Szentes] : Bartha J. Szakközépisk. és Szakisk., [2001]. - 120, [12] p. : ill., részben színes ; 25 cm
Borítócím: Bartha János Kertészeti Szakközépiskola és Szakiskola évkönyve, 2000
ISBN 963-00-7930-5 * fűzött : ár nélkül
Bartha János Kertészeti Szakközépiskola és Szakiskola (Szentes)
373.6:634(439-2Szentes)(058)
[AN 902223]
MARC

ANSEL
UTF-82151 /2003.
Széplaki Erzsébet
   Tantárgyi program a magyar nyelv tanításához a Nyelvtan-helyesírás munkatankönyv felhasználásával : 7-8. osztály / Széplaki Erzsébet. - Celldömölk : Apáczai, 2002. - 96 p. ; 29 cm
Fűzött : ár nélkül
372.880.945.11(072)
[AN 947291]
MARC

ANSEL
UTF-82152 /2003.
   Szervezetfejlesztés és pedagógiai fejlesztés / Bebesiné Turi Katalin [et al.]. - [Budapest] : OKKER K., [2001]. - 109 p. ; 29 cm. - (OKKER minőségbiztosítás, ISSN 1585-2539). (OKAIM-módszertani füzetek, ISSN 1586-7455 ; 5.)
Bibliogr.: p. 81-109.
ISBN 963-9228-49-4 fűzött : 1600,- Ft
37.014 *** 65.018
[AN 906777]
MARC

ANSEL
UTF-82153 /2003.
   A szolnoki Verseghy Ferenc Gimnázium millenniumi évkönyve / [szerk. Szabó Károlyné]. - Szolnok : Verseghy F. Gimn., 2001. - 127 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-00-6274-7 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-00-6374-7)
Verseghy Ferenc Gimnázium (Szolnok)
373.54(439-2Szolnok)(058)
[AN 807566]
MARC

ANSEL
UTF-82154 /2003.
   Tanítás a Holocaustról : magyar és nemzetközi tapasztalatok : konferencia, Budapest, 2001. április 17-20. / szerk. Mayer Éva ; [közread. a] Friedrich Ebert Stiftung. - Budapest : Friedrich Ebert Stiftung, 2001. - XX p. : ill. ; 30 cm
A konferencia szerkesztett anyaga
ISBN 963-00-8507-0 * fűzött : ár nélkül
372.893(100) *** 323.12(=924)"1939/1945" *** 061.3(439-2Bp)"2001"
[AN 907488]
MARC

ANSEL
UTF-82155 /2003.
   Tantervelmélet / szerk. Szabó László Tamás. - Utánny. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2002. - 155 p. ; 24 cm. - (Pallas Debrecina, ISSN 1587-7191 ; 5.)
ISBN 963-472-576-7 fűzött : ár nélkül
371.214(075.8)
[AN 944348]
MARC

ANSEL
UTF-82156 /2003.
   A tiszafüredi Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium jubileumi évkönyve, 1951-2001 / szerk. Dobrosi György, Harka Ákos ; [kiad. a tiszafüredi Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium]. - Tiszafüred : Kossuth L. Gimn., Szakközépisk. és Kollégium, 2001. - 446 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-00-6471-5 fűzött : ár nélkül
Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium (Tiszafüred)
373.54(439-2Tiszafüred)(058) *** 373.6(439-2Tiszafüred)(058)
[AN 807728]
MARC

ANSEL
UTF-82157 /2003.
Tóth Boldizsárné
   Amiről a pacsirta énekelt / Tóth Boldizsárné ; [kiad. az Alföldkutatásért Alapítvány]. - Mezőtúr ; Kisújszállás : Alföldkutatásért Alapítvány, 2001. - 167 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-00-6201-1 fűzött : ár nélkül
373.3(439-2Mezőtúr)"192/196"(084.12) *** 894.511-94 *** 908.439-2Mezőtúr(084.12)
[AN 900403]
MARC

ANSEL
UTF-82158 /2003.
   Tudomány Napja 2000 : tanulmányok a pszichológia, a pedagógia és a kultúrtörténet tárgyköréből / [szerk. Szála Erzsébet] ; [rend., közread. a] Nyugat-Magyarországi Egyetem Benedek Elek Főiskolai Kar. - Sopron : NYME Benedek E. Ped. Főisk. Kar, 2001. - 101 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9364-04-5 fűzött : ár nélkül
37 *** 159.9 *** 001 *** 061.3(439-2Sopron)
[AN 903235]
MARC

ANSEL
UTF-82159 /2003.
   Útmutató a diákmozgalmat segítő pedagógusok munkájához, a diákok jog- és érdekérvényesítő tevékenységével kapcsolatos iskolai stratégiákhoz / [szerk. és összeáll. Kovácsné Hajdú Andrea és Kissné Halász Anikó] ; [kiad. Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Közoktatási és Közművelődési Osztály, Selyemréti Általános Iskola és Városi Pedagógiai Intézet]. - Miskolc : Polgármesteri Hiv. : Selyemréti Ált. Isk. és Vár. Ped. Int., [2001]. - 60 p. : ill. ; 30 cm
Példányszám: 100
ISBN 963-00-5742-5 fűzött : ár nélkül
371.515(439) *** 371.59(439) *** 371.8(439)
[AN 907568]
MARC

ANSEL
UTF-82160 /2003.
Veresegyházi Béla
   Történelmi adattár érettségizőknek - felvételizőknek / Veresegyházi Béla. - [Budapest] : Saxum, cop. 2002. - 246 p. ; 24 cm
ISBN 963-9308-57-9 kötött : ár nélkül
372.893(079.1) *** 93/99(079.1)
[AN 945326]
MARC

ANSEL
UTF-82161 /2003.
   Veszprém megye közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési tervének felülvizsgálata / [... kész. Vörös Kálmán et al.] ; [kiad. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése]. - Veszprém : Veszprém M. Közgyűlése, 2002. - 93 p. ; 24 cm
Példányszám: 450
ISBN 963-7185-32-1 fűzött : ár nélkül
37.014(439.117) *** 351.851(439.117)
[AN 925339]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

2162 /2003.
   A 25 éves Építők Természetbarát Sportegyesület jubileumi évkönyve / [szerk. Szilágyi László]. - Veszprém : Építők Természetbarát Sportegyes., 2001. - 261 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-00-7975-5 fűzött : ár nélkül
Építők Természetbarát Sportegyesület (Veszprém)
796.5(439-2Veszprém)(058) *** 061.2(439-2Veszprém)(058)
[AN 906844]
MARC

ANSEL
UTF-82163 /2003.
Dénes Tamás (1963-)
   Nagy brazil futballkönyv / Dénes Tamás. - Budapest : Aréna 2000, 2002. - 256 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-86167-4-1 kötött : 5980,- Ft
796.332(81)(091)
[AN 945215]
MARC

ANSEL
UTF-82164 /2003.
Erős Zoltán (1948-)
   Rejtvényböngészde / Erős Zoltán. - Új bőv. kiad. - [Budapest] : K. u. K. K., 2002. - 624 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9384-27-5 kötött : ár nélkül
793.7
[AN 944926]
MARC

ANSEL
UTF-82165 /2003.
Filep Tibor
   Csak a Loki! / Filep Tibor, Kozák Zoltán ; [kiad. a DVSC Futball Szervező Részvénytársaság]. - Debrecen : DVSC Futball Szervező Rt., 2002. - 390 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 963-00-9661-7 kötött : ár nélkül
Debreceni Vasutas Sport Club.
796.332(439-2Debrecen)DVSC *** 061.2(439-2Debrecen)
[AN 925392]
MARC

ANSEL
UTF-82166 /2003.
Földes András (1971-)
   Erőss Zsolt : a Mount Everest első magyar megmászójának története / Földes András ; [képek Erőss Zsolt, Földes András]. - Budapest : Magus Design Stúdió, cop. 2002. - 257 p., [16] t. : ill., főként színes ; 25 cm
ISBN 963-86275-5-7 kötött : 2900,- Ft
Erőss Zsolt
796.52(439)(092)Erőss_Zs.
[AN 945237]
MARC

ANSEL
UTF-82167 /2003.
Hornbein, Thomas F.
Everest (magyar)
   Everest : a Nyugati-gerinc / Thomas F. Hornbein ; [ford. Kolumbán Melinda]. - Budapest : Corbis, cop. 2002. - 222 p., [24] t. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 963-204-242-5 kötött : ár nélkül
796.52(5)(235.24) *** 908.5(235.243)(0:82-94)
[AN 945857]
MARC

ANSEL
UTF-82168 /2003.
Könyves Erika
   Szabadidős programok a falusi turizmusban / Könyves Erika, Müller Anetta. - Budapest : Szaktudás K., 2001. - 185 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 177-179.
ISBN 963-86166-8-7 fűzött : ár nélkül
379.85 *** 338.48(439) *** 640.42
[AN 900808]
MARC

ANSEL
UTF-82169 /2003.
Kutassi László (1931-1999)
   100 éves a Budapesti Egyetemi Atlétikai Club / Kutassi László ; [szerzőtársak Kutassy György, Varga Miklós]. - Budapest : Plantin-Print, [2001]. - 221 p. : ill. ; 20x23 cm
ISBN 963-00-6761-7 fűzött : ár nélkül
Budapesti Egyetemi Atlétikai Club.
796(439-2Bp.)(091) *** 061.2(439-2Bp.)(091)
[AN 900803]
MARC

ANSEL
UTF-82170 /2003.
   Labdarúgás lépésről lépésre / [szerk.] Göltl Béla ; [szerzők Mészáros János et al.] ; [az ábrákat kész. Gáborfalvi László] ; [kiad. a Magyar Sporttudományi Társaság]. - Budapest : M. Sporttud. Társ., 2002. - 248 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 248.
ISBN 963-204-287-5 fűzött : ár nélkül
796.332(078)
[AN 945830]
MARC

ANSEL
UTF-82171 /2003.
Magasházi Klára
   A Túlpartra : Szécsényi Csaba / [Magasházi Klára]. - Budapest : Magánkiad., 2001. - 201, [2] p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 963-440-415-4 * kötött : ár nélkül
Szécsényi Csaba (1975-2000)
797.55(439)(092)Szécsényi_Cs.(0:82-94)
[AN 900478]
MARC

ANSEL
UTF-82172 /2003.
Mecser Lajos (1942-)
   Miért, kiért fut a hosszútávfutó? : a hajrá három pillanata = Why and for whom are long-distance runners running? : three moments of finish / Mecser Lajos. - Bőv. kiad. - Salgótarján : Nógrádi Média K., 2001. - 231 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 963-00-8130-X * fűzött : ár nélkül
Mecser Lajos (1942-)
796.422.16(439)(092)Mecser_L.(0:82-94)
[AN 903239]
MARC

ANSEL
UTF-82173 /2003.
Méhes Károly (1965-)
   Forma-1 totál / Méhes Károly. - Pécs : Alexandra, [2002]. - 175 p. : ill., színes ; 32 cm
F-1 totál (borító- és gerinccím)
ISBN 963-368-308-4 fűzött : ár nélkül
796.71(100)(084.12)
[AN 946080]
MARC

ANSEL
UTF-82174 /2003.
Nadler Herbert (1883-1951)
   A keleti és déli Kárpátokban / Nadler Herbert. - [Pusztazámor] : DNM K., 2002. - 228, [3] p. : ill. ; 19 cm. - (Magyar vadászírók klasszikusai ; ; 10.)
ISBN 963-9369-25-X kötött : 2500,- Ft
799.2(0:82-94)
[AN 945253]
MARC

ANSEL
UTF-82175 /2003.
Neidenbach Ákos (1945-)
   Hegymászó balesetek / Neidenbach Ákos. - Budapest : Kornétás, cop. 2002. - 175 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9353-13-2 fűzött : 2000,- Ft
796.52(439)(092) *** 614.8
[AN 945260]
MARC

ANSEL
UTF-82176 /2003.
   Veszprém megye diákszemmel : válogatás a Megyei Pedagógiai Intézet által kiírt azonos című pályázat résztvevőinek angol, német és eszperantó nyelven írt munkáiból / szerk. Török Andorné. - Veszprém : MPI, 2001. - 127 p. ; 25 cm. - (Első termés sorozat,, ISSN 0237-8507)
A borítófedélen párhuzamos címként: Veszprém county as students see = Komitat Veszprém im Augen der Schüler = Departemento Veszprém kiel lernejanoj vidas ĝin
ISBN 963-8444-82-7 fűzött : 1120,- Ft
379.825-053.6 *** 908.439.117
[AN 925380]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

2177 /2003.
   10 éves a Váci Múzsa Képzőművészet és Tudománypártoló Egyesület / [... szerk. ... Zubovits Győrkös Erzsébet]. - Vác : Múzsa Egyes., 2002. - 63 p. : ill. ; 22 cm
A borítófedélen címadatként: Régi kapun új utak felé. - Az előszó angol és német nyelven is
Fűzött : ár nélkül
Váci Múzsa Képzőművészet- és Tudománypártoló Egyesület.
73/76.078(439-2Vác) *** 061.2(439-2Vác)VáciMúzsa
[AN 925353]
MARC

ANSEL
UTF-82178 /2003.
Ámos Imre (1907-1944)
Művek (vál.)
   Ámos jelenései : Ámos Imre grafikái : 2001. szeptember 20 - október 31., Budapesti Francia Intézet = Révélations d'Ámos : oeuvres graphiques d'Imre Ámos : exposition du 20 septembre au 31 octobre 2001 à l'Institut français de Budapest / [kiad. a] ... Budapesti Francia Intézet. - [Budapest] : Múlt és Jövő K. : Francia Int., [2001]. - 51 p. : ill. ; 30 cm
Kiállítási katalógus. - Kőbányai János tanulmányával
ISBN 963-9171-68-9 fűzött : ár nélkül
76(439)(092)Ámos_I. *** 061.4(439-2Bp.)"2001"
[AN 906875]
MARC

ANSEL
UTF-82179 /2003.
Bánáti Tibor
   Mesélő házak : Baja / Bánáti Tibor ; [a fényképeket kész. Pazár László] ; [közread.] Baja város Önkormányzata. - Baja : Önkormányzat, 2001. - 173 p. : ill., főként színes ; 25 cm
Példányszám: 3000. - Az előszó angol, francia, szlovák és német nyelven is
ISBN 963-00-7381-1 kötött : ár nélkül
Baja
72(439-2Baja)
[AN 907773]
MARC

ANSEL
UTF-82180 /2003.
   Boldogasszony : Szűz Mária tisztelete Magyarországon és Közép-Európában / szerk. Barna Gábor. - Szeged : [SZTE] Néprajzi Tansz., 2001. - 387 p. : ill. ; 24 cm. - (Szegedi vallási néprajzi könyvtár, ISSN 1419-1288 ; 7.). (A hét szabad művészet könyvtára, ISSN 1219-073X)
Bibliogr. a tanulmányok végén. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-482-532-X * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-482-319-X)
7.046.3(439) *** 894.511(091) *** 930.85(439) *** 398(=945.11) *** 248.159.4
[AN 900474]
MARC

ANSEL
UTF-82181 /2003.
Buczkó József (1955-)
   Az újfehértói Kaszinó története / Buczkó József. - Újfehértó : Kecskés Gy. : Papp J., 2001. - 100 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 98-99.
ISBN 963-640-958-7 fűzött : ár nélkül
Újfehértói Kaszinó.
725.751(439-2Újfehértó)(091)
[AN 805680]
MARC

ANSEL
UTF-82182 /2003.
Chagall, Marc
   Az emlékezés tájain / [rend. a] Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár, Budapesti Francia Intézet, Musée national Message biblique Marc Chagall, Nizza ; [közread. a MAZSIHISZ, Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár]. - [Budapest] : Mazsihisz : M. Zsidó Múz. és Lvt., [2001]. - 131 p. : ill., főként színes ; 29 cm
A 2001. július 11. és október 14. között Budapesten bemutatott kiállítás katalógusa. - Bev. tanulmányok Turán Róbert, B. et al.
ISBN 963-00-7252-1 fűzött : 2500,- Ft
Chagall, Marc
75(44)(092)Chagall,_M.
[AN 909220]
MARC

ANSEL
UTF-82183 /2003.
Chagall, Marc
   Landscapes of memory / [org. by the] Hungarian Jewish Museum and Archives, Budapest French Institute, Nice Musee National Message Biblique Marc Chagall ; [publ. by the MAZSIHISZ, Hungarian Jewish Museum and Archives]. - Budapest : Mazsihisz : Hung. Jewish Mus. and Archives, [2001]. - 135 p. : ill., főként színes ; 29 cm
A 2001. július 11. és október 14. között Budapesten bemutatott kiállítás katalógusa. - Bev. tanulmányok Turán Róbert, B. et al.
ISBN 963-00-7254-8 fűzött : 2500,- Ft
Chagall, Marc
75(44)(092)Chagall,_M. *** 061.4(439-2Bp.)"2000"
[AN 906949]
MARC

ANSEL
UTF-82184 /2003.
Conran, Terence
Terence Conran's new house book (magyar)
   A lakberendezés kézikönyve : célszerűség, kényelem, elegancia / Terence Conran. - 3. kiad. - Budapest : Park, [2002]-. - 29 cm
747 *** 643/645
[AN 947295]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - cop. 2002. - 167 p. : ill., színes
Ford. Silberer Vera
ISBN 963-530-665-2 kötött : 5500,- Ft
747 *** 643/645
[AN 947297] MARC

ANSEL
UTF-82185 /2003.
Csiszár Attila
   Garta : egy kisalföldi építőközpont és céhes hagyományai / Csiszár Attila ; [kiad. a Kapuvári Városszépítő Egyesület]. - Kapuvár : Kapuvári Városszépítő Egyes., 2001. - 128 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 117-124. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-00-8121-0 * fűzött : ár nélkül
Garta
72.031.4(439-2Kapuvár)(091) *** 908.439-2Kapuvár *** 39(439-2Kapuvár)
[AN 903233]
MARC

ANSEL
UTF-82186 /2003.
   Détshy Mihály nyolcvanadik születésnapjára : tanulmányok / [szerk. Bardoly István, Haris Andrea]. - Budapest : KÖH, 2002. - 674 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Művészettörténet - műemlékvédelem, ISSN 1215-7678 ; 11.)
Détshy Mihály műveinek bibliográfiája.: p. 29-33. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-00-9325-1 fűzött : ár nélkül
72(439) *** 72.025.3/.4(439) *** 012DétshyM.
[AN 929183]
MARC

ANSEL
UTF-82187 /2003.
   Az egri vár és kincsei / [szerk. Petercsák Tivadar, H. Szilasi Ágota] ; [fotó Lónyainé Nagy Éva, Prohászka Imre, Szelényi Károly] ; [közread. a] Dobó István Vármúzeum. - Eger : Dobó Vármúz., 2002. - 96 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-7223-44-4 kötött : ár nélkül
728.81(439-2Eger)(036) *** 069(439-2Eger)(036) *** 73/76(439)
[AN 945958]
MARC

ANSEL
UTF-82188 /2003.
Fábián László (1952-)
   Gutaházi nyarak : tíz történet - tíz festmény / [Fábián László, Szilárdi Béla]. - [Dunaharaszti] : Hanga K., [2002]. - 53 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-00-8257-8 fűzött : 799,- Ft
75(439)(092)SzilárdiB. *** 894.511-32
[AN 924962]
MARC

ANSEL
UTF-82189 /2003.
Fehér György (1950-)
   A 100 éves Mezőgazdasági Múzeum / [írta Fehér György, Istvánfi Gyula, Oroszi Sándor] ; [ill. Csecsetka Ferenc et al.] ; [közread. a] Mezőgazdasági Múzeum. - Budapest : Mezőgazd. Múz., 1996 [!2002]. - 104 p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 963-7092-24-2 kötött : ár nélkül
Magyar Mezőgazdasági Múzeum (Budapest)
069(439-2Bp.)MMM *** 63 *** 72(439-2Bp.)
[AN 947284]
MARC

ANSEL
UTF-82190 /2003.
Fehér György (1950-)
A 100 éves Mezőgazdasági Múzeum (angol)
   "100 years of excellence" : centenary of the Museum of Hungarian Agriculture, 1896-1996 / [written by György Fehér, Gyula Istvánfi, Sándor Oroszi] ; [ill. Ferenc Csecsetka ... et al.] ; [... transl. by Judit Kabar, Katalin Tar] ; [publ. by the] Museum of Hungarian Agriculture. - Budapest : Museum of Hung. Agriculture, 1996 [!2002]. - 104 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-7092-24-2)
Magyar Mezőgazdasági Múzeum (Budapest)
069(439-2Bp.)MMM *** 63 *** 72(439-2Bp.)
[AN 947286]
MARC

ANSEL
UTF-82191 /2003.
Feledy Balázs
   A határtalan : Burkus József festőművész, világpolgár festészete = Borderless : Jozsef Burkus's cosmopolitan painting / Feledy Balázs. - Nyíregyháza : Grafit Ny. "R" Kft., 2001. - 27 p., [25] t.fol. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-85703-4-2 * kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-7868-49-6)
Burkus József (1957-)
75(439)(092)Burkus_J.
[AN 900606]
MARC

ANSEL
UTF-82192 /2003.
Glancey, Jonathan
The story of architecture (magyar)
   Az építészet története / Jonathan Glancey. - Budapest : M. Kvklub, 2002. - 240 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-547-770-8 kötött : ár nélkül
72(100)(091)
[AN 946191]
MARC

ANSEL
UTF-82193 /2003.
   Hímzés, faragás, szövés Sopronban : a Pedagógusok Művelődési Háza kézműves műhelyei a millennium évében / [szerkbiz. Roskó Mária, Sz. Tóth Magda, Tillné Schmidt Edit] ; [fotók Lőcze Attila] ; [közread. a] Pedagógusok Művelődési Háza. - Sopron : Pedagógusok Művel. Háza, 2001. - 76 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-00-8205-5 * fűzött : ár nélkül
Pedagógusok Művelődési Háza (Sopron)
746.031.4 *** 745.51 *** 374.184.4(439-2Sopron)
[AN 902827]
MARC

ANSEL
UTF-82194 /2003.
Horváth Dénes (1940-)
   Törésvonal / Horváth Dénes. - Pécs : Magánkiad., cop. 2001. - 95 p. : ill., főként színes ; 22x25 cm
Példányszám: 700
ISBN 963-440-009-4 kötött : ár nélkül
75(439)(092)HorváthD. *** 76(439)(092)HorváthD. *** 894.511-94
[AN 925402]
MARC

ANSEL
UTF-82195 /2003.
   Igen-nem : a Ferenczy Noémi-díjas textilművészeknek meghirdetett Jaquard pályázat kiállítása, 2002. február 5 - március 10. / [közread. a] Textilmúzeum Alapítvány. - Budapest : Textilmúz. Alapítvány, [2002]. - [20] p. : ill., főként színes ; 24 cm
Katalógus. - Az előszó angol nyelven is
ISBN 963-00-9291-3 fűzött : ár nélkül
745.52(439) *** 061.4(439-2Bp.)"2002"
[AN 924363]
MARC

ANSEL
UTF-82196 /2003.
Illés Andrea
   Magyarország világörökségei / Illés Andrea ; [képek Alföldy Bálint et al.]. - Budapest : Scolar, 2002. - 144 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 963-9193-74-7 kötött : ár nélkül
72(439) *** 502.4(439) *** 930.85(439) *** 72.025.3/.4(439)
[AN 945362]
MARC

ANSEL
UTF-82197 /2003.
Istvánfi Gyula (1938-)
   Erdélyi református templomok / Istvánfi Gyula ; ... mtársai Daróczi Miklós [et al.]. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2001. - 264, [3] p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24x31cm. - (Veszendő templomaink, ISSN 1589-1887 ; 1.)
Bibliogr.: p. [265].
ISBN 963-19-2492-0 kötött : 3920,- Ft
Erdély
726.54(498.4) *** 284.2(498.4)(=945.11) *** 7.025.3/.4(498.4)
[AN 946076]
MARC

ANSEL
UTF-82198 /2003.
Janus Pannonius Múzeum (Pécs). Modern Magyar Képtár.
   Modern Hungarian Gallery / [publ. by the Baranya County Museums Directorate]. - Pécs : Baranya County Mus. Directorate, [2001]-. - 31 cm
Katalógus
ISBN 963-7211-66-7 *
73/76(439)"19" *** 069(439-2Pécs)(036)
[AN 807308]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., 1890-1950 / [sel., ed. and introductory essay written by György Várkonyi]. - cop. 2001. - [74] p. : ill., színes
ISBN 963-7211-67-5 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-7211-61-6)
73/76(439)"189/194" *** 069(439-2Pécs)(036)
[AN 807310] MARC

ANSEL
UTF-82199 /2003.
Janus Pannonius Múzeum (Pécs). Modern Magyar Képtár.
   Modern Magyar Képtár / [kiad. a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága]. - Pécs : Baranya M. Múz. Ig., [2001]-. - 31 cm
Katalógus
ISBN 963-7211-68-3 *
73/76(439)"19" *** 069(439-2Pécs)(036)
[AN 807307]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., 1890-1950 / [vál. szerk., és bev. tanulmányt írta Várkonyi György]. - cop. 2001. - [74] p. : ill., színes
ISBN 963-7211-61-6 fűzött : ár nélkül
73/76(439)"189/194" *** 069(439-2Pécs)(036)
[AN 807309] MARC

ANSEL
UTF-82200 /2003.
   Képgrafika Tanszék : Magyar Képzőművészeti Egyetem = Printmaking Department : Hungarian Academy of Fine Art / [fotó Csomor László]. - [Budapest] : M. Képzőműv. Egy., [2001]. - 118 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 963-7165-13-4 fűzött : ár nélkül
Magyar Képzőművészeti Egyetem (Budapest). Képgrafika Tanszék.
76(439)"19" *** 378.67(439-2Bp.).096
[AN 900385]
MARC

ANSEL
UTF-82201 /2003.
Kertész, André
Művek (vál.)
   André Kertész ismeretlen fotográfiái : képek és tárgyak a Washington Square-i lakásból = In the New York apartment of André Kertész / [a kiállítást összeáll. Kincses Károly, Kolta Magdolna] ; [a katalógus a Magyar Fotográfiai Múzeum és a budapesti Francia Intézet közös kiadásában jelent meg]. - [Kecskemét] : M. Fotográfiai Múz. ; Budapest : Francia Int., 2001. - 35 p. : ill., részben színes ; 20x20 cm
Megj. a Párizsban 2001. jún. 20 - szept. 2. között megrendezett kiállítás alkalmából
ISBN 963-8383-29-1 fűzött : ár nélkül
Kertész, André
77.04(44)(=945.11)(092)Kertész,_A. *** 061.4(44-2Paris)
[AN 902249]
MARC

ANSEL
UTF-82202 /2003.
Kertész, André
Művek (vál.)
   Dans l'appartement d'André Kertész à New York = In the New York apartment of André Kertész / [conception Károly Kincses, Magdolna Kolta] ; [le catalogue a été conjointement édité par le Musée hongrois de la photographie et l'Institut français de Budapest]. - [Kecskemét] : Musée hongr. de la phot. ; Budapest : Inst. français, 2001. - 35 p. : ill., részben színes ; 20x20 cm
Megj. a Párizsban 2001. jún. 20 - szept. 2. között megrendezett kiállítás alkalmából
ISBN 963-8383-32-1 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-8383-29-1)
Kertész, André
77.04(44)(=945.11)(092)Kertész,_A. *** 061.4(44-2Paris)
[AN 902254]
MARC

ANSEL
UTF-82203 /2003.
Kiss Nagy András (1930-1997)
Művek (vál.)
   Kiss Nagy András szobrászművész, Kossuth-díjas, kiváló művész, 1930-1997 / [szerk. Baranyi Judit] ; [fotók Bokor Zsuzsa et al.]. - [Budapest] : [Kiss Nagy A.-né], [2002]. - 91 p. : ill. ; 23 cm
Katalógus. - Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.: p. 63.
Fűzött : ár nélkül
Kiss Nagy András (1930-1997)
73(439)(092)KissNagyA.
[AN 929159]
MARC

ANSEL
UTF-82204 /2003.
Köves Éva (1965-)
   Csendélet : [Ludwig Múzeum, Budapest, ... 2001. június 15 - augusztus 26.] = Still life / Köves Éva. - Budapest : Ludwig Múz., 2001. - 97 p. : ill. ; 25 cm
Kiállítási katalógus
ISBN 963-00-7060-X kötött : ár nélkül
75(439)(092)Köves_É. *** 061.4(439-2Bp.)"2001"
[AN 900830]
MARC

ANSEL
UTF-82205 /2003.
   Egy közép-európai vállalkozó Budapesten : Schmidt Miksa bútorgyáros magyarországi tevékenysége és hagyatéka : [kiállítás a Budapesti Történeti Múzeum Kiscelli Múzeumában, 2001. július - október] / [a kiállítás anyagát összeáll. Dávid Ferenc, Kiss Éva] ; [a kiállítást rend. Kiss Éva] ; [a katalógust szerk. Horányi Éva, Kiss Éva] ; [szerzők Dávid Ferenc et al.]. - Budapest : [BTM], 2001. - 258 p. : ill. ; 28 cm
Kiállítási katalógus. - Bibliogr.: p. 253-256. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-9340-11-1 * fűzött : ár nélkül
Schmidt Miksa (1861-1935)
749.1(439)(092)Schmidt_M. *** 069(439)(092)Schmidt_M. *** 061.4(439-2Bp.)"2001"
[AN 906878]
MARC

ANSEL
UTF-82206 /2003.
Lőrincz Zoltán
   A Biblia a magyar festészetben / Lőrincz Zoltán. - Budapest : Kálvin, 2002. - 181 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 963-300-905-7 kötött : 3900,- Ft
7.046.3(439)
[AN 945979]
MARC

ANSEL
UTF-82207 /2003.
   Magyar festők szobrai : Magyar Képzőművészeti Egyetem, ... Barcsay-terem, 2001. április 26 - május 11. / [... a katalógus szerkesztője ... Körösényi Tamás]. - Budapest : M. Képzőműv. Egy., [2002]. - 47 p. : ill., színes ; 24 cm. - (A magyar szobrászat modern hagyománya, ISSN 1419-113X ; 5.)
Magyar és angol nyelven. - Műjegyzék: p. 44-47.
ISBN 963-7165-15-0 fűzött : ár nélkül
73(439)"197/200" *** 061.4(439-2Bp.)"2001"
[AN 924930]
MARC

ANSEL
UTF-82208 /2003.
   Míves Tojás Múzeum, Zengővárkony / [... szerk. Nienhaus Rózsa H.] ; [fotók ... Hans Stöveken, Kálmándy Pap [!Papp] Ferenc] ; [ford. Kristina Nienhaus et al.] ; [közread. a Míves Kézmíves Kht.]. - Zengővárkony : Míves Kézmíves Kht., cop. 2001. - [72] p. : ill., színes ; 25 cm
Magyar, angol, német, holland és francia nyelven
ISBN 963-00-6008-6 fűzött : ár nélkül
Míves Tojás Gyűjtemény Múzeumi Intézmény (Zengővárkony)
745.55 *** 394.26 *** 069(439-2Zengővárkony)
[AN 807569]
MARC

ANSEL
UTF-82209 /2003.
Nagy Imre László (1928-1997)
   Hazatérés : Budapest, Vigadó Galéria, 2001. április 11-29., Budapesti Francia Intézet, 2001 április 19 - május 24. : Paris, Institut hongrois, du 16 octobre au 6 novembre 2001. = Homecoming = Le retour / Nagy Imre László ; [szerk. ... Jeannie Nagy]. - [Budapest] : [Magánkiad.], 2001. - 103 p. : ill., főként színes ; 24x27 cm
Kiállítási katalógus
ISBN 963-440-217-8 fűzött : ár nélkül
75(439)(092)Nagy_I._L.
[AN 900472]
MARC

ANSEL
UTF-82210 /2003.
Neszádeliné Kállai Mária
   A gömöri csipke / Neszádeliné Kállai Mária. - Putnok : Gömöri Múz. és Baráti Köre, 2001. - 95 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Múzeumi könyvtár, ISSN 1416-8286 ; 7.)
Bibliogr.: p. 93-94.
ISBN 963-00-8935-1 * fűzött : ár nélkül
746.2(439.22-35Gömör)
[AN 906908]
MARC

ANSEL
UTF-82211 /2003.
Országos Érembiennále (13.) (2001) (Sopron)
   XIII. Országos Érembiennálé : [Sopron, Lábasház ... 2001. június 23 - szeptember 10.] = XIII. Ungarische Medaillen-Biennale : [Sopron, Lábasház 23. Juni - 10. September 2001] = XIII. National Biennial of Medal Art : [Sopron, Lábasház 23 June - 10 September 2001] / [a kiállítást rend. Askercz Éva] ; [rendezőszervek Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata etc.]. - Sopron : Polgármesteri Hiv. : Képző-és Iparműv. Lektorátus, [2001]. - 110 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 963-00-6838-9 fűzött : ár nélkül
737.2(439) *** 061.4(439-2Sopron)
[AN 907199]
MARC

ANSEL
UTF-82212 /2003.
   Remekművek és remek művek : Első Magyar Látványtár, Tapolca - Diszel, 1998 / [... rend. Vörösváry Ákos] ; [szerk. Simon Zsuzsa, Vörösváry Ákos]. - Budapest : Első M. Látványtár Alapítvány, 2001. - 24 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Az Első Magyar Látványtár katalógusai,, ISBN 1215-4482 ; ; 8.)
ISBN 963-03-7472-2 fűzött : ár nélkül
73/76(439) *** 061.4(439-2Tapolca-Diszel)
[AN 900475]
MARC

ANSEL
UTF-82213 /2003.
Sávai János (1944-)
   Az arc / Sávai János. - Szeged : Agapé, 2002. - 76 p. : ill., részben színes ; 32 cm
ISBN 963-458-259-1 kötött : ár nélkül
77.04(439)(092)Sávai_J. *** 232.9 *** 73.046.3 *** 244
[AN 945419]
MARC

ANSEL
UTF-82214 /2003.
Sciola, Pinuccio
   Pietre sonore = Sound stones = Zenélő kövek / Pinuccio Sciola ; [a kiállítást rend. ... Rappai Zsuzsa] ; [közread. a Szentendrei MűvészetMalom és Teátrum]. - [Szentendre] : MűvészetMalom és Teátrum, [2002]. - 71 p. : ill. ; 24x24 cm + mell.
A 2002. márc. 24 - ápr. 28. között rendezett kiállítás katalógusa
Kötött : ár nélkül
73(45)(092)Sciola,P. *** 061.4(439-2Szentendre)
[AN 924307]
MARC

ANSEL
UTF-82215 /2003.
Sembach, Klaus-Jürgen
Jugendstil (magyar)
   Szecesszió : a megbékélés utópiája / Klaus-Jürgen Sembach ; [... ford. Földényi F. László]. - Köln : Taschen ; Budapest : Vince K., [2002]. - 240 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 238.
Fűzött : ár nélkül
ISBN 3-8228-2023-7
7.035.93
[AN 941716]
MARC

ANSEL
UTF-82216 /2003.
   Sigilla regum - reges sigillorum : királyportrék a Magyar Országos Levéltár pecsétgyűjteményéből / szerk. Érszegi Géza ; a pecsétek leírását kész. Sölch Miklós ; fényképezte Szelényi Károly. - Veszprém ; Budapest : M. Képek, 2001. - 88 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 29-30.
ISBN 963-631-116-1 kötött : ár nélkül
Magyar Országos Levéltár (Budapest)
736.3.041(439) *** 929.65(439) *** 943.9(092)
[AN 807504]
MARC

ANSEL
UTF-82217 /2003.
   Simor János és a kortárs képzőművészet : 125 éves a Keresztény Múzeum : időszakos kiállítás 2000. október 12 - 2001. április 30. = János Simor and the art of his time : the 125th anniversary of the foundation of the Christian Museum : temporary exhibition October 12, 2000 - April 30, 2001 = János Simor und die Kunst seiner Zeit : 125 Jahre Christliches Museum : Sonderausstellung 12. Oktober 2000 - 30. April 2001 / [tanulm.] Cséfalvay Pál ; [szerk. Kontsek Ildikó] ; [közread. a] Keresztény Múzeum. - Esztergom : Keresztény Múz., 2001. - 100 p. : ill., színes ; 29 cm
Katalógus
ISBN 963-7129-09-X fűzött : ár nélkül
75(4)"18" *** 069(439-2Esztergom) *** 284(439)(092)Simor_J. *** 061.4(439-2Esztergom)
[AN 906948]
MARC

ANSEL
UTF-82218 /2003.
Soós Tamás (1955-)
   Melankólia : [1980-2001] = Melancholy / Soós Tamás ; [bev.] Hegyi Lóránd, Achille Bonito Oliva, Passuth Krisztina] ; [fotó Sulyok Miklós et al.]. - Budapest : Soós T., [2001]. - 158 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Katalógus. - Bibliogr.: p. 154-158.
ISBN 963-440-272-0 fűzött : ár nélkül
Soós Tamás (1955-)
75(439)(092)Soós_T.
[AN 807544]
MARC

ANSEL
UTF-82219 /2003.
Stuiber Zsuzsa (1944-1999)
   In memoriam Stuiber Zsuzsa, 1944-1999 : [Fővárosi Képtár, Kiscelli Múzeum Oratórium ... 2000. december 14 - 2001. január 14.] / [a kiállítást rend. Mattyasovszky Péter] ; [katalógusszöveg Szabó Júlia, Mátyus Alíz]. - Budapest : Főv. Képtár - Kiscelli Múz., [2001]. - 15 p., [4] t.fol. : ill., főként színes ; 30 cm. - (Fővárosi Képtár katalógusai, ISSN 1416-4922 ; 111.)
Műjegyzék: p. [16.]
ISBN 963-9340-02-2 fűzött : ár nélkül
73/76(439)(092)Stuiber_Zs. *** 061.4(439-2Bp.)"2000/2001"
[AN 807500]
MARC

ANSEL
UTF-82220 /2003.
   Száz év ragyogás : osztrák-magyar festészeti kiállítás : Eisenberger Janő gyűjteménye - Bécs : Károlyi Palota Kulturális Központ, 2001. június 15 - augusztus 30. / [a kiállítást rend. Kecskeméti Kálmán]. - [Budapest] : [Károlyi Palota Kulturális Központ], [2001]. - 61 p. : ill., színes ; 30 cm
Közread. a Károlyi Palota Kulturális Központ. - Kiállítási katalógus
ISBN 963-00-7451-6 * fűzött : ár nélkül
75(439)"19" *** 75(436)"19" *** 7.074(439)(092)Eisenberger_J. *** 061.4(439-2Bp.)"2001"
[AN 906957]
MARC

ANSEL
UTF-82221 /2003.
Szűcs Ilona, M. (1925-)
   Martsa Alajos és művészbarátai / M. Szűcs Ilona, Kaposi Endre, Kincses Károly. - [Kecskemét] : M. Fotográfiai Múz., 2001. - 139 p. : ill. ; 23 cm. - (A magyar fotográfia történetéből, ISSN 1217-1549 ; 20.)
Bibliogr.: p.131-135. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-8383-25-9 fűzött : ár nélkül
Martsa Alajos (1910-1979)
77.04(439)(092)Martsa_A.
[AN 806982]
MARC

ANSEL
UTF-82222 /2003.
   Településformák, népi építészet, földművelés : néprajzi szöveggyűjtemény / [szerk. Juhász Antal] ; [vál., sajtó alá rend. és a bibliográfiát összeáll. Juhász Antal és Simon András.]. - Szeged : JATEPress, 2001. - 214 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 205-207. - Példányszám: 500
ISBN 963-482-533-8 * fűzött : ár nélkül
72.031.4(439) *** 63(439)(091) *** 39(=945.11) *** 711.4(439)
[AN 900819]
MARC

ANSEL
UTF-82223 /2003.
Tóth József (1940-)
   Füles mester képeskönyve : reklámfotók 1962-től. - [Budapest] : Ouverture, cop. 2002. - 99, [5] p. : ill., főként színes ; 28 cm
ISBN 963-202-815-5 kötött : ár nélkül
77.04(439)(092)Tóth_J. *** 659.1
[AN 945249]
MARC

ANSEL
UTF-82224 /2003.
Várady Sándor (1920-2000)
Művek (vál.)
   Várady Sándor, 1920-2000 : [Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum Rákóczi-ház, 2002. márc. 7 - ápr. 14.] / [a bev. tanulmányt írta Tibor Enikő] ; [a kiállítást rend. és a kiadványt szerk. Kákóczki András]. - [Miskolc] : MG, 2002. - 61 p. : ill. ; 23 cm. - (A Miskolci Galéria könyvei,, ISBN 1219-0594 ; ; 22.)
Katalógus. - Az életrajz angol nyelven is. - Műjegyz.: p. 37-60. - Példányszám: 800
ISBN 963-00-9262-X * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-00-9262)
Várady Sándor (1920-2000)
73(439)(092)VáradyS. *** 061.4(439-2Miskolc)
[AN 924938]
MARC

ANSEL
UTF-82225 /2003.
Vízi Béla (1936-)
   Kémia és teremtés / Vízi Béla. - Budapest : Püski, 2002. - 148 p. : ill. ; 31 cm
Bibliogr.: p. 146.
ISBN 963-9337-67-6 kötött : ár nélkül
73(439)(092)Vizi_B. *** 54
[AN 945360]
MARC

ANSEL
UTF-82226 /2003.
Zalaváry Lajos (1923-)
Művek (vál.)
   Zalaváry Lajos. - [Budapest] : Kijárat, cop. 2002. - 79 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Vallomások... architectura sorozat, ISSN 1219-8811)
ISBN 963-9136-85-9 kötött : 2400,- Ft
Zalaváry Lajos (1923-)
72(439)(092)Zalaváry_L.
[AN 946042]
MARC

ANSEL
UTF-82227 /2003.
Zerbst, Rainer
Gaudí (magyar)
   Gaudí, 1852-1926 : Antoni Gaudí i Cornet - az építészetnek szentelt élet / Rainer Zerbst ; [fotó François René Roland] ; [... ford. Udvarhelyi László]. - Köln : Taschen ; Budapest : Vince K., [2002]. - 239 p. : ill., színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 238-239.
Fűzött : ár nélkül
ISBN 3-8228-2172-1
Gaudí, Antoni
72(460)(092)Gaudí,_A.
[AN 941706]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

2228 /2003.
Vargyas Lajos (1914-)
   A magyarság népzenéje / Vargyas Lajos. - 2. jav. kiad. - Budapest : Planétás : Mezőgazda, 2002. - 709 p. : ill. ; 25 cm. - (Jelenlévő múlt, ISSN 1417-5932)
Bibliogr.: p. 627-640.
ISBN 963-9014-94-X kötött : ár nélkül
78.031.4(=945.11) *** 398.8(=945.11)
[AN 943541]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

2229 /2003.
Bános Tibor (1933-)
   Sárdy János / Bános Tibor. - [Budapest] : Athenaeum 2000, 2002. - 259 p., VIII t. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9261-82-3 fűzött : 1490,- Ft
Sárdy János (1907-1969)
792.028(439)(092)SárdyJ. *** 791.43.071.2(439)(092)SárdyJ.
[AN 945800]
MARC

ANSEL
UTF-82230 /2003.
Ernyey Béla (1942-)
   Hölgyválaszaim avagy Akasztják a hóhért? / Ernyey Béla. - Budapest : Bestline : Édesvíz, cop. 2002. - 233 p. : ill. ; 21 cm
Kész. a Magyar Televízió "Hölgyválasz" c. sorozata alapján
ISBN 963-528-602-3 kötött : 2290,- Ft
792.028(439)(092)Ernyey_B.(047.53) *** 316.37-055.2(047.53)
[AN 945209]
MARC

ANSEL
UTF-82231 /2003.
Gelencsér Gábor
   A Titanic zenekara : stílusok és irányzatok a hetvenes évek magyar filmművészetében / Gelencsér Gábor. - Budapest : Osiris, 2002. - 436 p. : ill. ; 20 cm. - (Osiris könyvtár. Film,, ISSN 1219-1124)
Bibliogr.: p. 418-421.
ISBN 963-389-262-7 fűzött : 2480,- Ft
791.43(439)"197"
[AN 945874]
MARC

ANSEL
UTF-82232 /2003.
   Katona József Színház, 1982-2002 / [szerk. Zöldi Gergely és Soóky Andrea]. - Budapest : Balassi : Katona J. Színház, 2002. - 107 p. : ill., részben színes ; 34 cm
ISBN 963-506-349-0 kötött : 3900,- Ft
Katona József Színház (Budapest)
792(439-2Bp.)Katona_József_Színház(084.12)
[AN 945940]
MARC

ANSEL
UTF-82233 /2003.
   Történelmi társastáncok / [közread. a] Garabonciás Alapítvány. - 2. jav. kiad. - Budapest : Garabonciás Alapítvány, 2002-. - 24 cm
793.33/.34 *** 78.085.1/.2
[AN 941792]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], Reneszánsz táncok / Kovács Gábor. - 2002. - 343 p. : ill., részben kotta
Bibliogr.: p. 337-341.
ISBN 963-202-212-2 fűzött : ár nélkül
793.34"14/15" *** 78.085.1
[AN 941793] MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

2234 /2003.
Anreiter, Peter
   Die vorrömischen Namen Pannoniens / Peter Anreiter. - Budapest : Archaeolingua Alapítvány, 2001. - 313 p. ; 24 cm. - (Archaeolingua. Series minor,, ISSN 1216-6847 ; 16.)
Bibliogr.: p. 273-313.
ISBN 963-8046-39-2 fűzött : ár nélkül
807.1-311(398.6) *** 802/809-311(439.11)".../-04"
[AN 925414]
MARC

ANSEL
UTF-82235 /2003.
Cserép Attila
   Motivation behind idioms of criticizing / Cserép Attila. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2001. - 257 p. : ill. ; 24 cm. - (Doktori értekezések, ISSN 1416-0455 ; 11.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-472-537-6 fűzött : ár nélkül
802.0-561.8
[AN 901936]
MARC

ANSEL
UTF-82236 /2003.
Csizmadia Miklós
   Nyelvtani gyakorlatok, fordítás idegen nyelvre, fogalmazás : német középfok / [szerzők Csizmadia Miklós ..., Szitnyainé Gottlieb Éva ..., Sz. Egerszegi Erzsébet ...]. - Utánny. - Budapest : Akad. K. : ITK, 2002, cop. 1998. - 125 p. ; 24 cm. - (Rigó nyelvvizsga könyvek, ISSN 1418-5164)
ISBN 963-05-7592-2 fűzött : ár nélkül
803.0(079.1)=945.11
[AN 941762]
MARC

ANSEL
UTF-82237 /2003.
Dávid Anna
   En France dans tous les sens : érdekességek a frankofón kultúrkörből / Dávid Anna, Poros András ; [ill. Tettamanti Zsófia]. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2002. - 127 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 963-19-2373-8 fűzött : ár nélkül
804.0(078)=945.11 *** 840-36
[AN 945900]
MARC

ANSEL
UTF-82238 /2003.
Douvitsas-Gamst, Jutta
   Das Deutschmobil : Deutsch als Fremdsprache für Kinder / Jutta Douvitsas-Gamst, Eleftherios Xanthos, Sigrid Xanthos-Kretzschmer. - Budapest : Klett, [2001]-. - 29 cm
ISBN 963-9023-73-6 fűzött : ár nélkül
803.0(078)=00(02.053.2) *** 372.880.30(075.2)
[AN 947257]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1/[2.], Arbeitsbuch. - cop. 2001. - 110 p. : ill.
ISBN 963-9023-75-2
803.0(078)=00(02.053.2) *** 372.880.30(075.2)(076)
[AN 947258] MARC

ANSEL
UTF-8


   2/[2.], Arbeitsbuch. - cop. 2001. - 132 p. : ill.
ISBN 963-9023-77-9
803.0(078)=00(02.053.2) *** 372.880.30(075.2)(076)
[AN 947259] MARC

ANSEL
UTF-8


   3/[2.], Arbeitsbuch. - cop. 2001. - 128 p. : ill.
ISBN 963-9023-79-5
803.0(078)=00(02.053.2) *** 372.880.30(075.2)(076)
[AN 947273] MARC

ANSEL
UTF-8


   1/[1.], Lehrbuch. - cop. 2001. - 128 p. : ill., részben színes
ISBN 963-9023-74-4
803.0(078)=00(02.053.2) *** 372.880.30(075.2)
[AN 947274] MARC

ANSEL
UTF-8


   3/[1.], Lehrbuch. - cop. 2001. - 128 p. : ill., részben színes
ISBN 963-9023-78-7 * (hibás ISBN 963-9023-78-6)
803.0(078)=00(02.053.2) *** 372.880.30(075.2)
[AN 947275] MARC

ANSEL
UTF-8


   2/[1.], Lehrbuch. - cop. 2001. - 128 p. : ill., részben színes
ISBN 963-9023-76-0
803.0(078)=00(02.053.2) *** 372.880.30(075.2)
[AN 947277] MARC

ANSEL
UTF-82239 /2003.
Fenyvesné Somló Edit
   Szakmai szótár pincérek és vendéglátó pultosok számára : német - magyar, magyar - német / [közread. a] Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző. ; [összeáll. Fenyvesné Somló Edit és Révné Lőrinc Anna]. - Utánny. - Budapest : KIT, 2002, cop. 1999. - 156 p. ; 23 cm
ISBN 963-637-173-3 fűzött : ár nélkül
801.323=30=945.11 *** 801.323=945.11=30 *** 658.8 *** 640.4 *** 338.48
[AN 945295]
MARC

ANSEL
UTF-82240 /2003.
Fonyódi Jenő
   Nyelvtani gyakorlatok, fordítás idegen nyelvre, fogalmazás : angol középfok / [szerzők Fonyódi Jenő ..., Balla Ildikó ..., Szerdai Csilla ...]. - Utánny. - Budapest : Akad. K. : ITK, 2002, cop. 1998. - 135 p. ; 24 cm. - (Rigó nyelvvizsga könyvek, ISSN 1418-5164)
ISBN 963-05-7591-4 fűzött : ár nélkül
802.0(079.1)=945.11
[AN 941759]
MARC

ANSEL
UTF-82241 /2003.
Gáspár Irma
   Kurz und gut : anekdoták, érdekességek a német kultúrkörből / Gáspár Irma ; [ill. Töhötöm (Nagy László Ervin)]. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2002. - 115 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 963-19-2389-4 fűzött : ár nélkül
803.0(078)=945.11 *** 830-36
[AN 945890]
MARC

ANSEL
UTF-82242 /2003.
   Grammatika - szövegnyelvészet - szövegtan / szerk. Petőfi S. János, Szikszainé Nagy Irma. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2001. - 147 p. ; 24 cm. - (Officina textologica, ISSN 1417-4057 ; 5.)
A 2001. nov. 9-én Debrecenben rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr. a tanulmányok végén. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-472-549-X fűzött : ár nélkül
801.56
[AN 902188]
MARC

ANSEL
UTF-82243 /2003.
   Hallás utáni szövegértés a nyelvvizsgán : angol középfok / [összeáll. Basel Péter és Fonyódi Jenőné] ; [szerk. Horváth Balázs]. - Utánny. - Budapest : Akad. K. : ITK, 2002, cop. 1998. - 65 p. ; 24 cm + hangk. - (Rigó nyelvvizsga könyvek, ISSN 1418-5164)
ISBN 963-05-7552-3 fűzött : ár nélkül
802.0(079.1)=945.11
[AN 941770]
MARC

ANSEL
UTF-82244 /2003.
Hargitai György (1933-)
   Kisszótár : magyar - cseh, cseh - magyar = Slovník : maďarsko - český, česko - maďarský / [összeáll. Hargitai György] ; [a cseh szóanyagot ford. Hankó Jánosné]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2002. - 466 p. ; 15 cm
Magyar - cseh, cseh - magyar kisszótár (borító- és gerinccím)
ISBN 963-09-4389-1 kötött : 1980,- Ft
801.323=945.11=850 *** 801.323=850=945.11
[AN 946022]
MARC

ANSEL
UTF-82245 /2003.
Hargitai György (1933-)
   Kisszótár : magyar - lengyel, lengyel - magyar = Mały słownik : węgiersko - polski, polsko - węgierski / [összeáll. Hargitai György] ; [a lengyel szóanyagot ford. Ráduly Zsuzsanna]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2002. - 487 p. ; 15 cm
Magyar - lengyel, lengyel - magyar kisszótár (borító- és gerinccím)
ISBN 963-09-4388-3 kötött : 1980,- Ft
801.323=945.11=84 *** 801.323=84=945.11
[AN 945279]
MARC

ANSEL
UTF-82246 /2003.
Hargitai György (1933-)
   Kisszótár : magyar - szlovák, szlovák - magyar = Vreckový slovník : maďarsko - slovenský, slovenko - maďarský / [összeáll. Hargitai György] ; [ford. Csengődi Ágnes]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2002. - 377 p. ; 15 cm
Magyar - szlovák, szlovák - magyar kisszótár (borító- és gerinccím)
ISBN 963-09-4390-5 kötött : 1980,- Ft
801.323=854=945.11 *** 801.323=945.11=854
[AN 946014]
MARC

ANSEL
UTF-82247 /2003.
   Hegesztési szótár = Dictionary of welding = Hegesztési szótár ; Dictionary of welding / ... ford. Komócsin Mihály ; [közread. a] Magyar Hegesztéstechnikai Egyesülés. - Budapest : M. Hegesztéstechn. Egyesülés, 2001. - 98, 106, [6] p. ; 25 cm
A két rész hátlapjával egybekötve
ISBN 963-00-7738-8 kötött : ár nélkül
801.323=945.11=20 *** 801.323=20=945.11 *** 621.791
[AN 907086]
MARC

ANSEL
UTF-82248 /2003.
   Hegesztési szótár = Wörterbuch der Schweisstechnik = Hegesztési szótár ; Wörterbuch der Schweisstechnik / ... ford. Kovács Mihály ; [közread. a] Magyar Hegesztéstechnikai Egyesülés. - Budapest : M. Hegesztéstechn. Egyesülés, 2001. - 88, 88, [8] p. ; 25 cm
A két rész hátlapjával egybekötve
ISBN 963-00-7739-6 kötött : ár nélkül
801.323=945.11=20 *** 801.323=20=945.11 *** 621.791
[AN 907087]
MARC

ANSEL
UTF-82249 /2003.
Horváth Andrea
   English in tourism : angol - magyar, magyar - angol : [szaknyelvi szótár] / [szerzők Horváth Andrea, Horváth Krisztina] ; [közread. a] Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző, Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája. - Budapest : KIT, cop. 2002. - 190 p. ; 16 cm
ISBN 963-637-150-4 fűzött : ár nélkül
801.323=20=945.11 *** 801.323=945.11=20 *** 338.48
[AN 945292]
MARC

ANSEL
UTF-82250 /2003.
Kereszturi Eszter
   Gyakorlókönyv az angol írásbeli nyelvvizsgákhoz : tesztfeladatok / Kereszturi Eszter, Timár Eszter. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2002. - 160 p. ; 24 cm. - (Nyelvvizsgázzunk!, ISSN 1216-6898)
ISBN 963-19-2142-5 fűzött : ár nélkül
802.0(076)(079.1)=945.11
[AN 945793]
MARC

ANSEL
UTF-82251 /2003.
Király Zsolt
   Blackbird : tanári kézikönyv, megoldókulcs és szövegkönyv / Király Zsolt. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2002. - 114 p. ; 28 cm. - (Exam pass, ISSN 1418-0405)
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-05-7536-1)
802.0(079.1)(072)
[AN 941968]
MARC

ANSEL
UTF-82252 /2003.
Péntek Bernadett
   Német felsőfokú írásbeli gyakorlókönyv : új helyesírással / Péntek Bernadett, Hatos Hajnalka. - Győr : Nordwest 2002, [2002]. - 238 p. ; 29 cm
ISBN 963-202-944-5 fűzött : ár nélkül
803.0(079.1)=945.11
[AN 946068]
MARC

ANSEL
UTF-82253 /2003.
Pons Grundschulwörterbuch Englisch (magyar)
   Pons iskolás szótár : angol / [... szerk. Vőneki Edina, Vigh Szilvia] ; [ill. Neil Pinchbeck]. - [Szeged] : Grimm ; Stuttgart : Klett, 2001. - 148 p. : ill., színes ; 25 m
ISBN 963-9087-52-1 kötött : ár nélkül
802.0(075.2)=945.11 *** 372.880.20(075.2)
[AN 925171]
MARC

ANSEL
UTF-82254 /2003.
Schütz István (1923-)
   Fehér foltok a Balkánon : bevezetés az albanológiába és a balkanisztikába / Schütz István. - Budapest : Balassi, cop. 2002. - 222 p. : ill., térk. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén. - Összefoglalás angol, francia és német nyelven
ISBN 963-506-472-1 * fűzött : 2200,- Ft (hibás ISBN 965-506-472-1)
809.198.3 *** 805.90 *** 908.497
[AN 945224]
MARC

ANSEL
UTF-82255 /2003.
Szalai Elek
   2000 feladat a "B" típusú angol nyelvvizsgákra / Szalai Elek. - Jav. kiad. - Székesfehérvár : Lexika, [2001]. - 160 p. ; 29 cm
ISBN 963-9092-75-4 fűzött : 1064,- Ft
802.0(076)(079.1)=945.11
[AN 902581]
MARC

ANSEL
UTF-82256 /2003.
Szalai Elek
   Komplett feladatsorok a német középfokú "B" típusú nyelvvizsgára / Szalai Elek. - Átd., bőv. kiad., utánny. - Székesfehérvár : Lexika, 2002. - 144 p. ; 29 cm
Komplett feladatsorok a német középfokú írásbeli nyelvvizsgára (borító- és gerinccím). - A címoldalon a megjelenési év: 2001
ISBN 963-9357-03-0 fűzött : 1176,- Ft
803.0(079.1)=945.11
[AN 941837]
MARC

ANSEL
UTF-82257 /2003.
Szentiványi Ágnes (1938-)
   Angol nyelvtan alap-, közép- és felsőfokon / Szentiványi Ágnes. - Budapest : Ikva, 1991 [!1992]-. - 21 cm
A 2. kötettől kiad. a Holnap Kiadó
ISBN 963-7757-15-5 *
802.0-5(079.1)=945.11
[AN 17173]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - cop. 2002. - 205 p. - (Nyelvvizsga-könyvek, ISSN 0865-9508)
ISBN 963-346-321-1 fűzött : ár nélkül
802.0-5(079.1)=945.11
[AN 945795] MARC

ANSEL
UTF-82258 /2003.
   Színes eszmék nem alszanak.. : Szépe György 70. születésnapjára / szerk. Andor József, Szűcs Tibor, Terts István ; [közread. a] Lingua Franca Csoport. - Pécs : Lingua Franca Csop., 2001. - 2 db (1403 p.) : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-641-815-2 fűzött : ár nélkül
801
[AN 902341]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 730 p.
ISBN 963-641-818-7
801
[AN 902344] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - p. 741-1403.
ISBN 963-641-819-5
801
[AN 902345] MARC

ANSEL
UTF-82259 /2003.
Tóth József
   Wortfeldforschung: Entwicklungsgeschichte und kontrastive semantische Untersuchungen : Dissertation (PhD) am Germanistischen Institut der Eötvös-Loránd-Universität Budapest, 1999 / József Tóth. - Szombathely : BDF, 2001. - 219 p. ; 25 cm. - (Acta Germanistica Savariensia, ISSN 1216-9757 ; 6.)
Bibliogr.: p. 200-210.
ISBN 963-9290-46-7 fűzött : ár nélkül
803.0-3-541.2
[AN 924368]
MARC

ANSEL
UTF-82260 /2003.
Vizi Krisztina
   Olasz - magyar, magyar - olasz szaknyelvi szótár / [összeáll. Vizi Krisztina] ; [közread. a] Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző, Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája. - Budapest : KIT, cop. 2002. - 160 p. ; 23 cm
Szaknyelvi szótár : kereskedelem, vendéglátás, idegenforgalom : olasz - magyar, magyar - olasz (borító- és gerinccím)
ISBN 963-637-147-4 fűzött : ár nélkül
801.323=50=945.11 *** 801.323=945.11=50 *** 658.8 *** 640.4 *** 338.48
[AN 945294]
MARC

ANSEL
UTF-82261 /2003.
Wagner-Nagy Beáta Boglárka
   Die Wortbildung im Nganasanischen / Beáta Boglárka Wagner-Nagy. - Szeged : [SZTE Finnugor Tansz.], 2001. - 204, [3] p. ; 25 cm. - (Studia Uralo-Altaica, ISSN 0133-4239 ; 43.)
Bibliogr.: p. 195-202.
ISBN 963-482-553-2 fűzött : ár nélkül
809.442.2-541.1
[AN 924917]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

2262 /2003.
Békés Enikő
   Janus Pannonius, 1434-1472 : válogatott bibliográfia : bibliografia selezionata : selected bibliography / összeáll. ... Enikő Békés ; [közread. a]... Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézete. - Budapest : Balassi : MTA Irodtud. Int., 2002. - 59 p. ; 22 cm
ISBN 963-506-505-1 fűzött : 300,- Ft
Janus Pannonius, (1434-1472)
871(439)(092)JanusPannonius:016 *** 012JanusPannonius *** 061.3(45-2Ferrara)
[AN 945300]
MARC

ANSEL
UTF-82263 /2003.
Čehov, Anton Pavlovič
   Csehov szerelmei : Lika Mizinova, Olga Knipper és Anton Pavlovics Csehov levelei / [vál., a jegyzeteket és a névjegyzéket írta Radnai Annamária] ; [ford. Radnai Annamária, Tussingerné Szirotina Szvetlána] . - Budapest : Magvető, 2002. - 349, [2] p. ; 19 cm
ISBN 963-14-2309-3 kötött : 2280,- Ft
Knipper, Olga Leonardovna
Mizinova, Lidiâ Stahievna
Čehov, Anton Pavlovič
882(092)Čehov,_A._P.(044)
[AN 945223]
MARC

ANSEL
UTF-82264 /2003.
De Man, Paul
   Olvasás és történelem : válogatott írások / Paul de Man ; [vál. Szegedy-Maszák Mihály] ; [ford. Nemes Péter]. - Budapest : Osiris, 2002. - 432 p. ; 20 cm. - (Osiris könyvtár. Irodalomelmélet,, ISSN 1219-9443)
Bibiogr. a jegyzetekben
ISBN 963-389-291-0 fűzött : 2580,- Ft
82(091) *** 82.01
[AN 945883]
MARC

ANSEL
UTF-82265 /2003.
   "Millionen Welten" : Festschrift für Árpád Bernáth zum 60. Geburtstag / [hrsg. von Márta Gaál-Baróti und Péter Bassola unter Mitw. von Erzsébet Szabó und Tamás Kispál]. - [Budapest] : Osiris, 2001. - 503 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén. - Bernáth Árpád munkáinak bibliográfiája: p. 489-503.
ISBN 963-389-050-0 fűzött : ár nélkül
82.01 *** 82.07 *** 801 *** 012Bernáth_Á.
[AN 806845]
MARC

ANSEL
UTF-82266 /2003.
Séllei Nóra
   Lánnyá válik, s írni kezd : 19. századi angol írónők / Séllei Nóra. - 3. utánny. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2002. - 455 p. ; 20 cm. - (Orbis litterarum, ISSN 1416-7298 ; 6.)
Bibliogr.: p. 441-455.
ISBN 963-472-327-6 fűzött : 950,- Ft
820(091)"18" *** 316.37-055.2(410)"18"
[AN 941915]
MARC

ANSEL
UTF-82267 /2003.
Séllei Nóra
   Tükröm, tükröm.. : írónők önéletrajzai a 20. század elejéről / Séllei Nóra. - 2. utánny. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2002. - 322 p. ; 21 cm. - (Orbis litterarum, ISSN 1416-7298 ; 9.)
Bibliogr.: p. 309-322.
ISBN 963-472-574-0 fűzött : 950,- Ft
820(092)"189/191" *** 894.511(092)Kaffka_M. *** 316.37-055.2
[AN 941918]
MARC

ANSEL
UTF-82268 /2003.
Zsigmond Anikó
   Marie von Ebner-Eschenbach : das Frauenbewusstsein einer österreichischen Aristokratin : Dissertation (PhD) am Germanistischen Institut der Eötvös-Lóránd-Universität Budapest, 1999 / Anikó Zsigmond. - Szombathely : BDF, 2001. - 153 p. ; 25 cm. - (Acta Germanistica Savariensia, ISSN 1216-9757 ; 5.)
Bibliogr.: p. 137-144.
ISBN 963-9290-45-9 fűzött : ár nélkül
Ebner-Eschenbach, Marie von
830(436)(092)Ebner-Eschenbach,M.v. *** 159.922.1-055.2 *** 316.63-055.2 *** 316.37-055.2
[AN 924367]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

2269 /2003.
   99 híres magyar vers és értelmezése / [a költőket és a verseket bemutatják Aczél Géza et al.]. - 4. kiad. - Budapest : Móra, 2002. - 646, [8] p. ; 21 cm
ISBN 963-11-7717-3 kötött : ár nélkül
894.511(091)-14(078)
[AN 944931]
MARC

ANSEL
UTF-82270 /2003.
Bakó Endre (1938-)
   Írók, költők Újfalu vonzásában / Bakó Endre. - Berettyóújfalu ; Budapest : B. Tónus Bt., 2001. - 50 p. ; 21 cm. - (Bihari füzetek, ISSN 1417-6122 ; 11.)
ISBN 963-00-7394-3 fűzött : ár nélkül
894.511(439-2Berettyóújfalu)(092)
[AN 902737]
MARC

ANSEL
UTF-82271 /2003.
Bíró Ferenc (1937-)
   Katona József : monográfia / Bíró József. - Budapest : Balassi, cop. 2002. - 210 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 193-197.
ISBN 963-506-482-9 fűzött : 2500,- Ft
Katona József (1791-1830)
894.511(092)Katona_J.
[AN 945234]
MARC

ANSEL
UTF-82272 /2003.
   Az étheren át : írók a Magyar Rádió műhelyében / [az interjúkat kész. és a kötetet szerk. Salamon István] ; [közrem. Tiszay Andor et al.] ; [közread. a] Magyar Rádió. - Budapest : MR, 2002. - 227, [4] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-7058-37-0 kötött : ár nélkül
Magyar Rádió (Budapest)
894.511(092)"19"(047.53) *** 791.9.096(439)
[AN 946033]
MARC

ANSEL
UTF-82273 /2003.
Kamarás István (1941-)
   Olvasó a határon : az Iskola a határon fogadtatásának és befogadásának vizsgálata / Kamarás István. - Budapest : Pont ; [Szombathely] : Savaria Univ. Press, cop. 2002. - 259, [2] p. ; 24 cm. - (Élményközpontú irodalomtanítás, ISSN 1589-0538 ; 2.)
Bibliogr.: p. 218-224. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-9312-58-4 fűzött : 2950,- Ft
Ottlik Géza (1912-1990). Iskola a határon.
894.511(092)Ottlik_G. *** 028 *** 316.7(439)
[AN 945935]
MARC

ANSEL
UTF-82274 /2003.
Petrőczi Éva (1951-)
   Fél-szentek és fél-poéták : epizódok a magyar és angolszász puritanizmus irodalmából / Petrőczi Éva. - Budapest : Balassi, cop. 2002. - 206 p. ; 23 cm. - (Régi magyar könyvtár. Tanulmányok,, ISSN 1216-6316 ; 5.)
Bibliogr.: p. 195-199.
ISBN 963-506-466-7 fűzött : 2000,- Ft
894.511(091)"16" *** 820(100)(091)"16"
[AN 945252]
MARC

ANSEL
UTF-82275 /2003.
Prágai Tamás (1968-)
   A teraszon vidám társaság : tanulmányok a mai magyar költészetről / Prágai Tamás. - Budapest : Tipp Cult, 2001. - 203, [3] p. ; 21 cm. - (Parnasszus könyvek. Magasles,, ISSN 1589-2727 ; 1.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-00-9002-3 fűzött : 980,- Ft
894.511(091)-14"199"
[AN 946037]
MARC

ANSEL
UTF-82276 /2003.
   Távolról a Mostba : vallomások Ady Endréről / [... vál., szerk. és sajtó alá rend. Vezér Erzsébet és Maróti István]. - [Budapest] : M. Irodtört. Társ., 2002. - 62 p. ; 20 cm. - (A Magyar Irodalomtörténeti Társaság kiskönyvtára, ISSN 1215-6531 ; 16.)
ISBN 963-85187-7-4 fűzött : ár nélkül
Ady Endre (1877-1919)
894.511(092)Ady_E.(0:82-94)
[AN 945884]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

2277 /2003.
Andersen, Hans Christian
Művek (vál.)
   Andersen összes meséi / [összeáll. Szántai Zsolt és Szántai F. Andrea] ; [ford. Galamb Zoltán et al.]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2002. - 629, [3] p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-9441-16-3 kötött : ár nélkül
839.8-34(02.053.2)=945.11
[AN 945794]
MARC

ANSEL
UTF-82278 /2003.
Aylward, Gladys
The little woman (magyar)
   A győztes oldalán : egy misszionáriusnő élete / Gladys Aylward ; [társszerző Christine Hunter] ; [ford. Kisházy Mária] ; [kiad. a "Jó Hír" Iratmisszió]. - Budapest : "Jó Hír" Iratmisszió, [2002]. - 197 p. ; 18 cm
ISBN 963-00-9724-9 fűzött : ár nélkül
Aylward, Gladys
820-94=945.11
[AN 945194]
MARC

ANSEL
UTF-82279 /2003.
Bach, Richard
One (magyar)
   Minden és mindenki egy / Richard Bach ; [ford. Simóné Avarosy Éva]. - Budapest : Édesvíz, 2002. - 222 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-528-604-X fűzött : 1690,- Ft
820-31(73)=945.11
[AN 941981]
MARC

ANSEL
UTF-82280 /2003.
Bevarly, Elizabeth
That boss of mine (magyar)
   A szerencsehozó / Elizabeth Bevarly ; [... ford. Kis Zita Margit]. - Budapest : Harlequin, 2001. - 93 p. ; 21 cm. - (Tiffany, ISSN 0865-4158 ; 135.)
Kisregény
ISBN 963-536-823-2 fűzött : 269,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 803302]
MARC

ANSEL
UTF-82281 /2003.
Bianchin, Helen
The bridal bed (magyar)
   Szerelmi négyszög / Helen Bianchin ; [... ford. Darkó Katalin]. - Budapest : Harlequin, 2001. - 92 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 235.)
Kisregény
ISBN 963-536-851-8 fűzött : 296,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 901975]
MARC

ANSEL
UTF-82282 /2003.
Böök, Fredrik
Resa till Ungarn (magyar)
   Utazásom Magyarországon / Fredrik Böök ; ford. Bartha István. - Budapest : Püski, 2002. - 156 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9337-37-4 fűzött : 980,- Ft
839.7-992=945.11 *** 908.439 *** 908.4-11
[AN 946263]
MARC

ANSEL
UTF-82283 /2003.
Bowen, Carl
Predator & Prey: Mage (magyar)
   Vadász és préda: A mágus / Carl Bowen ; [ford. Kleinheinz Csilla]. - Budapest : Delta Vision, [2002]. - 262 p. ; 18 cm
Regény. - A gerincen számozási adatként: 5/6. - World of darkness (keretcím)
ISBN 963-9474-13-4 fűzött : 1290,- Ft
820-312.9(73)=945.11
[AN 945236]
MARC

ANSEL
UTF-82284 /2003.
Bowring, Mary
Vet with a secret (magyar)
   Családi vállalkozás / Mary Bowring ; [... ford. Andai Ernőné]. - Budapest : Harlequin, 2001. - 93 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 170.)
Kisregény
ISBN 963-536-867-4 fűzött : 269,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 803297]
MARC

ANSEL
UTF-82285 /2003.
Broadrick, Annette
The president's daughter (magyar)
   Az elnök lánya / Annette Broadrick ; [... ford. Makáry Kata]. Ösvény a dzsungelben / JoAnn Ross ; [... ford. Kiss Anna]. A hó nem akadály / Cathy Gillen Thacker ; [... ford. Erdélyi Margit]. - Budapest : Harlequin, cop. 2001. - 287 p. : ill. ; 21 cm. - (Romana különszám, ISSN 1419-4422 ; 2001/1.)
Egys. cím: The president's daughter. Mackenzie's woman. Snowbound bride. - Kisregények
ISBN 963-536-909-3 fűzött : 599,- Ft
820-312.5(73)(082)=945.11
[AN 803281]
MARC

ANSEL
UTF-82286 /2003.
Bronson, Po
Bombardiers (magyar)
   Bankvilág vitriolban : bizniszregény / Po Bronson ; [ford. Ladányi Katalin]. - Budapest : Ulpius-ház, 2002. - 446 p. ; 20 cm
ISBN 963-9348-97-X fűzött : 2480,- Ft
820-31(73)=945.11
[AN 945991]
MARC

ANSEL
UTF-82287 /2003.
Brown, Sandra
Bitter sweet rain (magyar)
   Érzékek fogságában / Sandra Brown ; [ford. Bartha Réka]. - [Debrecen] : Aquila, 2002. - 282 p. ; 21 cm. - (Vadrózsa könyvek, ISSN 1418-5954)
Regény
ISBN 963-679-183-X kötött : 1980,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 945998]
MARC

ANSEL
UTF-82288 /2003.
Browning, Dixie
The passionate G-man (magyar)
   Mocsárjárók / Dixie Browning ; [... ford. Ircsik Tímea]. A városi hölgy / Alison Kelly ; [... ford. Szalontai Éva]. Tanúm az ég / Marjorie Lewty ; [... ford. Méry Ildikó]. - Budapest : Harlequin, cop. 2001. - 285 p. : ill. ; 21 cm. - (Romana különszám, ISSN 1419-4422 ; 2001/2.)
Egys. cím: The passionate G-man. Boots in the bedroom!. Misleading engagement. - Kisregények
ISBN 963-536-910-7 fűzött : 599,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 902369]
MARC

ANSEL
UTF-82289 /2003.
Chagall, Marc
   Állatmesék / Marc Chagall, Jean de La Fontaine ; [a meséket ford.] Faludy György ; [a tanulmányokat ford. Lóránt Zsuzsa]. - [2. kiad.]. - Budapest : Glória, cop. 2002. - 110 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Faludy tárlata)
ISBN 963-7495-64-9 kötött : 3990,- Ft
840-191=945.11 *** 75(44)(092)Chagall,_M. *** 894.511-191.032
[AN 941826]
MARC

ANSEL
UTF-82290 /2003.
The clan war (magyar)
   Klánháború. - Budapest : Delta Vision, [2000]-. - 18 cm
Legend of the Five Rings (keretcím)
ISBN 963-00-4827-2
820-312.9(73)=945.11
[AN 799313]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. tekercs, Unikornis / A. L. Lassieur ; [ford. Kleinheincz Csilla]. - [2001]. - 229 p.
The unicorn
ISBN 963-00-5956-8 fűzött : 1090,- Ft
820-312.9(73)=945.11
[AN 807304] MARC

ANSEL
UTF-82291 /2003.
Connolly, John
The killing kind (magyar)
   Gyilkos fajzat / John Connolly ; [ford. Tavasz Mariann]. - Pécs : Alexandra, [2002]. - 470 p. : ill. ; 18 cm
Regény
ISBN 963-368-238-X fűzött : ár nélkül
820-312.9(73)=945.11
[AN 945856]
MARC

ANSEL
UTF-82292 /2003.
Cooper, James Fenimore
   Nagy indiánkönyv / J. F. Cooper ; [ford. Honti Rezső]. - [Pécs] : Alexandra, 2002. - 443, [2] p. ; 31 cm
Tart.: Vadölő ; Az utolsó mohikán ; Nyomkereső ; Bőrharisnya ; A préri. - Egys. cím: The Deerslayer ; The last of the Mohicans ; The pathfinder ; The pioneers ; The prairie. - Ifjúsági regények
ISBN 963-367-136-1 kötött : ár nélkül
820-311.3(02.053.2)(73)=945.11
[AN 941862]
MARC

ANSEL
UTF-82293 /2003.
Cornwell, Bernard
Harlequin (magyar)
   Az ördöglovas / Bernard Cornwell ; [ford. Babits Péter]. - Pécs : Alexandra, [2002]. - 460 p. ; 22 cm
Regény
ISBN 963-368-335-1 kötött : ár nélkül
820-31=945.11
[AN 945221]
MARC

ANSEL
UTF-82294 /2003.
Dansky, Richard E.
Lasombra (magyar)
   Lasombra / Richard E. Dansky ; [ford. Tóth Zsolt]. - Budapest : Delta Vision, [2001]. - 239 p. ; 18 cm. - (Klán regények ; ; 6.)
Vampire: the masquerade (keretcím) ; World of darkness (keretcím)
ISBN 963-86180-4-3 fűzött : 1090,- Ft
820-312.9(73)=945.11
[AN 902642]
MARC

ANSEL
UTF-82295 /2003.
Darcy, Lilian
A gift for healing (magyar)
   Rossz időzítés / Lilian Darcy ; [... ford. G. Korda Edit]. - Budapest : Harlequin, 2001. - 93 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 171.)
Kisregény
ISBN 963-536-868-2 fűzött : 269,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 803298]
MARC

ANSEL
UTF-82296 /2003.
David, Trisha
Bride 2000 (magyar)
   A kétezredik / Trisha David ; [... ford. Klein Szilvia]. - Budapest : Harlequin, 2001. - 93 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 228.)
Kisregény
ISBN 963-536-844-5 fűzött : 269,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 803283]
MARC

ANSEL
UTF-82297 /2003.
Faludy, Andrew
   Apámat nem láttátok? / Andrew Faludy ; [ford. ... Bart Dániel] ; [a verseket ford. Varró Dániel]. - Kecskemét : Glória, cop. 2002. - 190 p. ; 20 cm
ISBN 963-9283-67-3 kötött : 1790,- Ft
Faludy, Andrew
820-94=945.11
[AN 945962]
MARC

ANSEL
UTF-82298 /2003.
Faludy György (1910-)
   Perzsa költészet / [ford. Faludy György]. - Budapest : Glória, cop. 2002. - 95 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Faludy tárlata)
ISBN 963-7495-91-6 kötött : 3990,- Ft
891.5-14(082)=945.11 *** 894.511-14.032
[AN 941833]
MARC

ANSEL
UTF-82299 /2003.
Fleming, Gherbod
Nosferatu (magyar)
   Nosferatu / Gherbod Flemming ; [ford. Tóth Zsolt]. - Budapest : Delta Vision, [2002]. - 299 p. ; 18 cm. - (Klán regények ; ; 13.)
Vampire: the masquerade (keretcím) ; World of darkness (keretcím)
ISBN 963-9474-01-0 fűzött : 1390,- Ft
820-312.9(73)=945.11
[AN 945908]
MARC

ANSEL
UTF-82300 /2003.
Frey, Stephen W.
Trust fund (magyar)
   Az elnök esélye / Stephen Frey ; [ford. Janáky István]. - [Budapest] : General Press, [2002]. - 318 p. ; 21 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
Regény
ISBN 963-9282-72-3 kötött : 1300,- Ft
820-31(73)=945.11
[AN 945797]
MARC

ANSEL
UTF-82301 /2003.
Hamsun, Knut
Paa gjengrodde stier (magyar)
   Benőtt ösvényeken / Knut Hamsun ; [ford. Miszoglád Gábor]. - [Budapest] : Nagyvilág : Polar, 2002. - 173 p. ; 18 cm
Regény
Fűzött : 1800,- Ft (hibás ISBN 963-00-8099-0)
Hamsun, Knut
839.6-94=945.11
[AN 945190]
MARC

ANSEL
UTF-82302 /2003.
Herbert, Frank
Children of Dune (magyar)
   A Dűne gyermekei / Frank Herbert ; [ford. Kornya Zsolt]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2002. - 351 p. ; 25 cm
Fantasztikus regény
ISBN 963-9441-30-9 kötött : ár nélkül
820-312.9(73)=945.11
[AN 941680]
MARC

ANSEL
UTF-82303 /2003.
Herbert, Frank
Dune Messiah (magyar)
   A Dűne messiása / Frank Herbert ; [ford. Gáspár András]. - [2. kiad.]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2001. - 227 p. ; 25 cm
Regény
ISBN 963-9344-85-0 kötött : ár nélkül
820-312.9(73)=945.11
[AN 945063]
MARC

ANSEL
UTF-82304 /2003.
Héron, Domitille
Le livre qui avait un trou (magyar)
   Mese az egérlyukról / mesélő és rajzoló Domitille Héron és Jean-Olivier Héron ; [m. szöveg Rácz Ildikó]. - [Budapest] : Lilliput, [2002]. - 93, [2] p. : ill., színes ; 20x20 cm
ISBN 963-9166-37-5 fűzött : 1490,- Ft
840-34(02.053.2)=945.11
[AN 945865]
MARC

ANSEL
UTF-82305 /2003.
Howard, Robert Ervin
   Almúria : két kisregény a heroikus fantasy klasszikusától / Robert E. Howard. - [Debrecen] : Cherubion, 2002. - 245 p. ; 18 cm. - (Osiris könyvek, ISSN 1215-8518 ; 98.)
Tart.: A fekete idegen ; Almúria. - Egys. cím: The black stranger ; Almuric
ISBN 963-9346-76-4 fűzött : 998,- Ft
820-312.9(73)=945.11
[AN 946141]
MARC

ANSEL
UTF-82306 /2003.
Jedi apprentice (magyar)
   Jedi-növendék. - Budapest : Egmont Hungary, 1999-. - 20 cm
Fantasztikus regény. - Star wars (keretcím)
ISBN 963-627-385-5 *
820-312.9(73)=945.11
[AN 402040]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5., A holtak védelmezői / írta Jude Watson ; [ford. Nemes Judit]. - [2001]. - 115 p.
The defenders of the dead
ISBN 963-627-546-7 fűzött : 668,- Ft
820-312.9(73)=945.11
[AN 804116] MARC

ANSEL
UTF-82307 /2003.
Jerome, Jerome K.
Idle thoughts of an idle fellow (magyar)
   Egy naplopó tűnődései / Jerome K. Jerome ; [ford. Karinthy Frigyes és Karinthy Emma]. - [Szentendre] : Dolmen, [2002]. - 252 p. ; 18 cm. - (Klasszikus angol humor, ISSN 1588-2195)
ISBN 963-86220-2-4 fűzött : 1498,- Ft
820-311.5=945.11
[AN 945933]
MARC

ANSEL
UTF-82308 /2003.
Jordan, Penny
Law of attraction (magyar)
   A legősibb törvény / Penny Jordan ; [... ford. Andai Ernőné]. Rég feledett érzés / Erica Spindler ; [... ford. Wojtovich[!] Hajnalka]. A gyógyír / Cheryl Wolverton ; [... ford. Brodszky Ildikó]. - Budapest : Harlequin, cop. 2001. - 283 p. ; 21 cm. - (Arany Júlia, ISSN 1218-666X ; 2001/1. (húsvéti ksz.))
Egys. cím: Law of attraction. Baby, come back. Healing hearts. - Kisregények
ISBN 963-536-908-5 * fűzött : 649,- Ft (hibás ISBN 963-536-908-2)
820-312.5(73)=945.11
[AN 902376]
MARC

ANSEL
UTF-82309 /2003.
Jordan, Penny
Permission to love (magyar)
   Engedélyhez kötve / Penny Jordan ; [... ford. Radeczki Gizella]. - Budapest : Harlequin, 2001. - 93 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 247.)
Kisregény
ISBN 963-536-809-7 fűzött : 296,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 902045]
MARC

ANSEL
UTF-82310 /2003.
Jordan, Robert
A crown of swords (magyar)
   A kardok koronája / Robert Jordan ; [ford. Körmendi Ágnes]. - Budapest : Beholder, 2002. - 2 db ; 19 cm. - (Az idő kereke sorozat)
Regény. - Beholder fantasy (keretcím)
820-312.9(73)=945.11
[AN 936316]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 2002. - 475 p. : ill., térk.
ISBN 963-9399-27-2 fűzött : 1698,- Ft
820-312.9(73)=945.11
[AN 945982] MARC

ANSEL
UTF-82311 /2003.
Kaplinski, Jaan
Silm (magyar)
   A szem ; Hektor / Jaan Kaplinski ; [ford. Segesdi Móni]. - Budapest : Kijárat, cop. 2002. - 188 p. ; 20 cm
Egys. cím: Silm ; Hektor. - Kisregények
ISBN 963-9136-87-5 fűzött : 900,- Ft
894.545-31=945.11
[AN 945206]
MARC

ANSEL
UTF-82312 /2003.
Kataev, Valentin Petrovič
Beleet parus odinokij (magyar)
   Távolban egy fehér vitorla / V. P. Katajev ; [ford. Gyáros László] ; [Dobesch Máté rajz.]. - 16. kiad. - Budapest : Móra, 2002. - 311, [5] p. : ill. ; 21 cm. - (Delfin 2000, ISSN 1585-7425)
Ifjúsági regény
ISBN 963-11-7721-1 fűzött : ár nélkül
882-31(02.053.2)=945.11
[AN 943597]
MARC

ANSEL
UTF-82313 /2003.
Kellerman, Faye
The ritual bath (magyar)
   Rituális fürdő / Faye Kellerman ; [ford. Rácz Péter]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2002. - 447 p. ; 18 cm
Regény
ISBN 963-9421-31-6 fűzött : 1490,- Ft
820-312.4(73)=945.11
[AN 945799]
MARC

ANSEL
UTF-82314 /2003.
King, J. Robert
Apocalypse (magyar)
   Apokalipszis : Invázió-ciklus III. kötet / J. Robert King ; [ford. Sziklai István]. - Budapest : Delta Vision, [2002]. - 255 p. : ill. ; 18 cm
Regény. - Magic the gathering (keretcím)
ISBN 963-9474-16-9 fűzött : 1290,- Ft
820-312.9(73)=945.11
[AN 945788]
MARC

ANSEL
UTF-82315 /2003.
King, Stephen
Dreamcatcher (magyar)
   Álomcsapda / Stephen King ; [ford. Bihari György]. - Budapest : Európa, 2002. - 747, [4] p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-07-7256-6 fűzött : 1800,- Ft
820-312.9(73)=945.11
[AN 945202]
MARC

ANSEL
UTF-82316 /2003.
Kőszegi Barta Kálmán (1949-)
   ...ergo sum / Kőszegi Barta Kálmán. - Békéscsaba : M. Téka Erkel S. Könyvesház, 2001. - 72, [3] p. ; 19 cm
Versek, műfordítások
ISBN 963-00-6922-9 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-00-3389-5)
82-14=945.11 *** 894.511-14.032 *** 894.511-14
[AN 805588]
MARC

ANSEL
UTF-82317 /2003.
Krebs, Franck
Tom Cox et l'impératrice sanglante (magyar)
   Tom Cox és a kegyetlen császárnő / Franck Krebs ; [ford. Komáromi Péter]. - [Budapest] : Passage, cop. 2002. - 156 p. ; 19 cm
Regény
ISBN 963-228-356-2 fűzött : ár nélkül
840-312.9(02.053.2)=945.11
[AN 945197]
MARC

ANSEL
UTF-82318 /2003.
Kurcz György
   Aforizmák aranykönyve / [összeáll.] Kurcz György. - [Budapest] : Focus, [2002]. - [4], 329 p. ; 25 cm
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9469-03-3)
82-84=945.11 *** 894.511-84(082)
[AN 945343]
MARC

ANSEL
UTF-82319 /2003.
Kurcz György
   Aforizmák ezüstkönyve / [összeáll.] Kurcz György. - [Budapest] : Focus, [2002]. - [4], 300 p. ; 25 cm
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9469-04-1)
82-84=945.11 *** 894.511-84(082)
[AN 945345]
MARC

ANSEL
UTF-82320 /2003.
Leonard, Elmore
Out of sight (magyar)
   Mint a szamár szürke ködben / Elmore Leonard ; Szentgyörgyi József ford. - Budapest : Punktum, 2002. - 268 p. ; 20 cm. - (Kaméleon könyvek, ISSN 1588-7936 ; 2.)
Regény
ISBN 963-202-130-4 fűzött : ár nélkül
820-312.4(73)=945.11
[AN 945822]
MARC

ANSEL
UTF-82321 /2003.
Logan, Leandra
Just for the night (magyar)
   Most rajtam a sor! / Leandra Logan ; [... ford. Telek Zsuzsa]. - Budapest : Harlequin, 2001. - 92 p. ; 21 cm. - (Tiffany, ISSN 0865-4158 ; 137.)
Kisregény
ISBN 963-536-825-9 fűzött : 269,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 901946]
MARC

ANSEL
UTF-82322 /2003.
Machiavelli, Niccolò
Il principe (magyar)
   A fejedelem / Niccolò Machiavelli ; [ford. Lutter Éva]. - 5. kiad. - [Budapest] : Kossuth, 2002. - 140 p. ; 18 cm
Értekezés
ISBN 963-09-4391-3 fűzött : ár nélkül
850-96=945.11 *** 321.01
[AN 941960]
MARC

ANSEL
UTF-82323 /2003.
Mallery, Susan
Marriage on demand (magyar)
   Árva szívek / Susan Mallery ; [... ford. Koltai Györgyné]. - Budapest : Harlequin, 2001. - 92 p. ; 21 cm. - (Bianca, ISSN 0866-0867 ; 123.)
Kisregény
ISBN 963-536-894-1 fűzött : 296,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 901940]
MARC

ANSEL
UTF-82324 /2003.
May, Karl
Winnetou (magyar)
   Winnetou / Karl May ; [ford. Kosáryné Réz Lola]. - [Pécs] : Alexandra, 2002. - 654, [2] p. ; 31 cm
Regény
ISBN 963-367-213-9 kötött : ár nélkül
830-311.3(02.053.2)=945.11
[AN 941870]
MARC

ANSEL
UTF-82325 /2003.
Mazeau, Jacques
La malédiction de Bellary (magyar)
   Bellary átka / Jacques Mazeau ; [ford. Ivanics András]. - Szeged : Lazi, cop. 2002. - 302 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-9416-27-4 kötött : 2200,- Ft
840-312.9=945.11
[AN 945820]
MARC

ANSEL
UTF-82326 /2003.
McMahon, Barbara
Daddy and daughters (magyar)
   Konyhakész család / Barbara McMahon ; [... ford. Várnai Péter]. - Budapest : Harlequin, 2001. - 91 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 244.)
Kisregény
ISBN 963-536-806-2 fűzött : 296,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 902036]
MARC

ANSEL
UTF-82327 /2003.
McMurtry, Larry
Lonesome dove (magyar)
   Árva Galamb / Larry McMurtry ; [ford. Szilágyi Tibor]. - Budapest : M. Kvklub., 2003. - 2 db ; 21 cm
Regény
ISBN 963-547-801-1 kötött : ár nélkül
820-31(73)=945.11
[AN 945802]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 624 p.
ISBN 963-547-799-6
820-31(73)=945.11
[AN 945804] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 596 p.
ISBN 963-547-800-3
820-31(73)=945.11
[AN 945807] MARC

ANSEL
UTF-82328 /2003.
Meade, Glenn
Resurrection day (magyar)
   A feltámadás napja / Glenn Meade ; [ford. Szántó András]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2002. - 639 p. ; 18 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
Regény
ISBN 963-635-240-2 fűzött : 2000,- Ft
820-311.3=945.11
[AN 945780]
MARC

ANSEL
UTF-82329 /2003.
Miles, Rosalind
Guenevere (magyar)
   Guinevere / Rosalind Miles. - [Debrecen] : Gold Book, [2002]. - 3 db : ill. ; 22 cm
Regénytrilógia
820-312.9=945.11
[AN 933850]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [3.] köt., A Szent Grál gyermeke / [ford. Daróczi Enikő]. - 494 p.
ISBN 963-9437-30-1 kötött : ár nélkül
820-31=945.11
[AN 946018] MARC

ANSEL
UTF-82330 /2003.
   Minden napra egy mese / vál. és szerk. T. Aszódi Éva ; Reich Károly rajz. - 14. kiad. - Budapest : Móra, 2002. - 381, [10] p., [12] t.fol. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 963-11-7730-0 kötött : ár nélkül
82-34(02.053.2)=945.11
[AN 945064]
MARC

ANSEL
UTF-82331 /2003.
Oates, Joyce Carol
Broke heart blues (magyar)
   Megtört szívek balladája : regény / Joyce Carol Oates. - [Budapest] : Fiesta : Saxum, cop. 2002. - 461 p. ; 21 cm
Ford. Albitz Ilona, B.
ISBN 963-9258-18-0 kötött : ár nélkülISBN 963-9308-54-4
820-31(73)=945.11
[AN 945256]
MARC

ANSEL
UTF-82332 /2003.
Parks, Adele
Playing away (magyar)
   Férjek és szeretők : [szex, pasik, kavarás...] / Adele Parks ; [ford. Weisz Edit]. - Budapest : Ulpius-ház, 2002. - 303 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-9348-92-9 fűzött : 1780,- Ft
820-312.5=945.11
[AN 946161]
MARC

ANSEL
UTF-82333 /2003.
Paulsen, Gary
Hatchet (magyar)
   Egyedül a vadonban / Gary Paulsen ; [ford. Vojnits Eszter]. - [Budpest] : Passage, cop. 2002. - 207 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-228-352-X fűzött : ár nélkül
820-311.3(73)=945.11
[AN 945193]
MARC

ANSEL
UTF-82334 /2003.
Pessoa, Fernando
   Diadalív / Pessoa Álvaro de Campos ; [a verseket vál., a nyersfordításokat kész., az elöljáró szavakat írta, ... szerk. Pál Ferenc] ; [ford. Csuday Csaba et al.]. - Budapest : Íbisz, 2002. - 137 p. ; 20 cm
A vál. és ford. az "Edição crítica de Fernando Pessoa Vol. II. Poemas de Álvaro de Campos" c. kiad. alapján kész.
ISBN 963-9294-18-7 fűzött : ár nélkül
869.0-14=945.11
[AN 945316]
MARC

ANSEL
UTF-82335 /2003.
Plass, Adrian
The growing up pains of Adrian Plass (magyar)
   Növekedésem kínjai / Adrian Plass ; Lente István illusztációival ; [ford. Csák Szilárd]. - Budapest : Harmat, 2002. - 239 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 963-9148-75-X fűzött : ár nélkül
Plass, Adrian
820-94=945.11
[AN 945328]
MARC

ANSEL
UTF-82336 /2003.
Pullman, Philip
The tiger in the well (magyar)
   Tigris a kútban / Philip Pullman ; [ford. Jász István]. - [Budapest] : Geopen, [2002]. - 557 p. ; 20 cm
Regény
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9093-42-4)
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 945849]
MARC

ANSEL
UTF-82337 /2003.
Reid, Michelle
The price of a bride (magyar)
   A megoldás kulcsa / Michelle Reid ; [... ford. Telek Zsuzsanna]. - Budapest : Harlequin, 2001. - 93 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 227.)
Kisregény
ISBN 963-536-843-7 fűzött : 269,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 803285]
MARC

ANSEL
UTF-82338 /2003.
Robinson, Barbara
The best Christmas pageant ever (magyar)
   A legeslegszebb betlehemes / Barbara Robinson ; [ford. Kállainé Falus Eszter] ; [ill. Lente István]. - Budapest : Harmat, cop. 2002. - 91 p. : ill. ; 18 cm
Ifjúsági regény
ISBN 963-9148-72-5 fűzött : ár nélkül
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 945210]
MARC

ANSEL
UTF-82339 /2003.
Roszel, Renee
The one-week marriage (magyar)
   Szolgálati út / Renee Roszel ; [... ford. Jurányi Andrea]. - Budapest : Harlequin, 2001. - 91 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 236.)
Regény
ISBN 963-536-852-6 fűzött : 296,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 902018]
MARC

ANSEL
UTF-82340 /2003.
Rufin, Jean-Christophe
Sauver Ispahan (magyar)
   Iszfahán megmentése / Jean-Christophe Rufin ; [ford. Vargyas Zoltán]. - Budapest : Európa, 2002. - 399 p. : ill., térk. ; 24 cm
Regény
ISBN 963-07-7267-1 kötött : 2400,- Ft
840-31=945.11
[AN 946064]
MARC

ANSEL
UTF-82341 /2003.
Rushton, Rosie
Jessica (magyar)
   Jessica / Rosie Rushton ; [ford. Szabó Mária]. - Budapest : Ciceró, cop. 2002. - 149, [2] p. ; 20 cm. - (Tök jó könyvek, ISSN 1586-2674)
Ifjúsági regény
ISBN 963-539-386-5 fűzött : ár nélkül
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 945783]
MARC

ANSEL
UTF-82342 /2003.
Saint-Exupéry, Antoine de
Citadelle (magyar)
   Citadella / Antoine de Saint-Exupéry ; [ford. és a kísérő tanulmányt írta Pődör László]. - Szeged : Lazi, cop. 2002. - 438 p. ; 21 cm
ISBN 963-9416-20-7 kötött : 2800,- Ft
840-96=945.11
[AN 941916]
MARC

ANSEL
UTF-82343 /2003.
Serdián Miklós György (1954-)
   5 / Serdián Miklós György. - [Budapest] : epl, 2002. - 269, [2] p. : ill. ; 14 cm. - (Editio plurilingua, ISSN 1585-082X ; 2002/42.)
Tart.: Herrliberg Open ; Malfacilaj limoj ; Cuba ; Diario húngaro ; Pénz. - Elbeszélések. - Német, eszperantó, angol, spanyol és magyar nyelven
ISBN 963-9431-05-2 fűzött : 900,- Ft : 4
82-32 *** 894.511-32
[AN 945854]
MARC

ANSEL
UTF-82344 /2003.
Shaw, Irwin
Rich man, poor man (magyar)
   Gazdag ember, szegény ember : regény / Irwin Shaw ; [ford. Mészáros Klára]. - [Budapest] : Saxum, [2002], cop. 1985. - 735 p. ; 21 cm
ISBN 963-9308-38-2 kötött : ár nélkül
820-31(73)=945.11
[AN 943564]
MARC

ANSEL
UTF-82345 /2003.
Simon, Francesca
Horrid Henry and the secret club (magyar)
   Rosszcsont Peti és a titkos klub / írta Francesca Simon ; rajz. Tony Ross ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2002. - 96 p. : ill. ; 20 cm
Gyermekregény
ISBN 963-9307-65-3 fűzött : 598,- Ft
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 946055]
MARC

ANSEL
UTF-82346 /2003.
Simon, Francesca
Horrid Henry gets rich quick (magyar)
   Rosszcsont Peti gazdag lesz / írta Francesca Simon ; rajz. Tony Ross ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2002. - 91 p. : ill. ; 20 cm
Gyermekregény
ISBN 963-9307-66-1 fűzött : 598,- Ft
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 946057]
MARC

ANSEL
UTF-82347 /2003.
Simon, Francesca
Horrid Henry (magyar)
   Rosszcsont Peti / írta Francesca Simon ; rajz. Tony Ross ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2002. - 96 p. : ill. ; 20 cm
Gyermekregény
ISBN 963-9307-64-5 fűzött : 598,- Ft
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 946054]
MARC

ANSEL
UTF-82348 /2003.
Simon, Francesca
Horrid Henry's revenge (magyar)
   Rosszcsont Peti bosszúja / írta Francesca Simon ; rajz. Tony Ross ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2002. - 86 p. : ill. ; 20 cm
Gyermekregény
ISBN 963-9307-67-X fűzött : 598,- Ft
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 946058]
MARC

ANSEL
UTF-82349 /2003.
Steel, Danielle
Full circle (magyar)
   A kör bezárul / Danielle Steel ; [ford. Sóvágó Katalin]. - 2. kiad. - [Budapest] : Maecenas, cop. 2002. - 327 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-203-066-4 fűzött : ár nélkül
820-312.5(73)=945.11
[AN 942019]
MARC

ANSEL
UTF-82350 /2003.
Steel, Danielle
His bright light : the story of Nick Traina (magyar)
   Hullócsillagom : fiam, Nick Traina élete és halála / Danielle Steel ; [ford. Bánki Bálint]. - 3. kiad. - [Budapest] : Maecenas, cop. 2002. - 339 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-203-065-6 fűzött : ár nélkül
Traina, Nick
820-94(73)=945.11
[AN 941984]
MARC

ANSEL
UTF-82351 /2003.
Steel, Danielle
Mirror image (magyar)
   Tükörkép / Danielle Steel ; [ford. Roby Tiallac]. - 2. kiad. - [Budapest] : Maecenas, cop. 2002. - 391 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-203-067-2 fűzött : ár nélkül
820-312.5(73)=945.11
[AN 941987]
MARC

ANSEL
UTF-82352 /2003.
Steel, Danielle
Thurston house (magyar)
   Újra jön a szerelem / Danielle Steel ; [ford. M. Szabó Csilla]. - 3. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2002. - 325 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-203-056-7 fűzött : ár nélkül
820-312.5(73)=945.11
[AN 942021]
MARC

ANSEL
UTF-82353 /2003.
Szabó Lőrinc (1900-1957)
   Örök barátaink : a költő kisebb lírai versfordításai / Szabó Lőrinc ; [a szöveggondozást Horányi Károly és Kabdebó Lóránt végezte, az utószót Szabó Lőrincné, a kísérő tanulmányt Kabdebó Lóránt írta]. - Budapest : Osiris, 2002. - 2 db ; 21 cm. - (Osiris klasszikusok, ISSN 1218-9006)
ISBN 963-389-343-7 kötött : 6500,- Ft
82-14=945.11 *** 894.511-14.032
[AN 945827]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 738 p.
ISBN 963-389-295-3
82-14=945.11 *** 894.511-14.032
[AN 945831] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 1097 p.
ISBN 963-389-342-9
82-14=945.11 *** 894.511-14.032
[AN 945832] MARC

ANSEL
UTF-82354 /2003.
Szewc, Piotr
Zmierzchy i poranki (magyar)
   Alkonyok és reggelek / Piotr Szewc ; [ford. Körner Gábor]. - Budapest : Balassi, cop. 2002. - 173 p. ; 19 cm
Regény
ISBN 963-506-469-1 fűzött : 1200,- Ft
884-31=945.11
[AN 945182]
MARC

ANSEL
UTF-82355 /2003.
   Tanácsok jósors, balsors idejére : ókori bölcsességek kislexikona / [szerk. és ... ford. Vágó Zsuzsanna]. - Szada : Kassák, 2002. - 95 p. ; 17 cm
ISBN 963-9100-77-3 kötött : 890,- Ft
87-84=945.11
[AN 945180]
MARC

ANSEL
UTF-82356 /2003.
Teitelbaum, Michael
Garfield's pet force (magyar)
   Garfield és a zűr kommandó / Jim Davis ötlete alapján írta Michael Teitelbaum ; mtársak Mark Acey és Gary Baker[!Barker] ; ill. Gary Baker[!] és Larry Fentz ; [ford. Nagy Ágnes]. - [Budapest] : Adoc-Semic, [2002]-. - ill. ; 19 cm
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 939125]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4., A Kegyetlen Kombinátor. - [2002]. - 104 p.
ISBN 963-9233-38-2 fűzött : 498,- Ft
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 945298] MARC

ANSEL
UTF-82357 /2003.
   A tudás kiskönyve : út a bölcsességhez / [ford. és szerk. György Edit]. - [Budapest] : Kassák, 2002. - 141 p. ; 17 cm
ISBN 963-9100-76-5 kötött : 990,- Ft
82-84=945.11
[AN 945199]
MARC

ANSEL
UTF-82358 /2003.
Waugh, Sylvia
The Mennyms (magyar)
   A Mennym család / Sylvia Waugh ; [ford. Sepsei Gergely]. - [Budapest] : Passage, 2002. - 242, [4] p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-228-354-6 fűzött : ár nélkül
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 945258]
MARC

ANSEL
UTF-82359 /2003.
Williams, Cathy
A suitable mistress (magyar)
   Szolgálatára, uram! / Cathy Williams ; [... ford. Erdélyi Margit]. - Budapest : Harlequin, 2001. - 93 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 248.)
Kisregény
ISBN 963-536-810-0 fűzött : 296,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 902060]
MARC

ANSEL
UTF-82360 /2003.
Wohl, Louis de
Feuer über den Meeren (magyar)
   Isten kalandora : Xavéri Szent Ferenc / Louis de Wohl ; ford. Némedi András. - Budapest : Ecclesia, 2001. - 303 p. : ill. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-363-241-2 fűzött : ár nélkül
830-31=945.11
[AN 902713]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

2361 /2003.
Ambrus Zoltán (1861-1932)
   Midas király / Ambrus Zoltán ; [sajtó alá rend. és az utószót írta Stauder Mária]. - Budapest : Unikornis, 2002. - 2 db : ill. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-427-471-4 kötött : ár nélkül
894.511-31
[AN 946038]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 257 p. - (A magyar próza klasszikusai, ISSN 1217-0828 ; 96.)
ISBN 963-427-465-X
894.511-31
[AN 946039] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 217 p. - (A magyar próza klasszikusai, ISSN 1217-0828 ; 97.)
ISBN 963-427-467-6
894.511-31
[AN 946040] MARC

ANSEL
UTF-82362 /2003.
Asztalos János (1927-)
   Karók közt : vallomások a gyermekkorról / Asztalos János. - Levelek : Szerző, 2002. - 201 p. ; 21 cm
ISBN 963-440-928-8 fűzött : ár nélkül
Asztalos János (1927-)
894.511-94
[AN 945216]
MARC

ANSEL
UTF-82363 /2003.
Bánáti Péter (1947-)
   Sanyikám, Gabikám : regényes történet a huszadik századból / Bánáti Péter. - Budapest : Magvető, cop. 2002. - 285 p. ; 21 cm
ISBN 963-14-2302-6 kötött : 1890,- Ft
894.511-31
[AN 945201]
MARC

ANSEL
UTF-82364 /2003.
Bányai Elemér (1875-1915)
   Az örmény metropolisz : cikkek, anekdoták / Bányai Elemér. - Budapest : [Artaban Kft.], 2001. - 125 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-00-6248-8 fűzött : ár nélkül
894.511-92 *** 908.439-2Szamosújvár(=919.81)(092) *** 316.347(=919.81)(439-2Szamosújvár)(092)
[AN 805983]
MARC

ANSEL
UTF-82365 /2003.
Beke György (1927-)
Istók Péter három napja (új kiadása)
   Csángó történet / Beke György. - Szekszárd : Babits, 2002. - 273 p. ; 24 cm. - (Korjellemző magyar próza, ISSN 1419-2934)
Regény. - Bibliogr.: p. 265-273.
ISBN 963-9272-81-7 kötött : ár nélkül
894.511-31
[AN 945191]
MARC

ANSEL
UTF-82366 /2003.
Békés Pál (1956-)
   Tévé-játék ; New Buda / Békés Pál. - [Budapest] : Neoprológus, [2002]. - 258 p. ; 20 cm
Drámák
ISBN 963-7932-43-7 fűzött : 1400,- Ft (hibás ISBN 963-7932-44-5)
894.511-293.7
[AN 945219]
MARC

ANSEL
UTF-82367 /2003.
Bender Máté
   Szomorúságom / Bender Máté. - Budapest : [Magánkiad.], 2002. - 64, [2] p. ; 21 cm
Versek
ISBN 963-430-092-8 fűzött : 650,- Ft
894.511-14
[AN 945266]
MARC

ANSEL
UTF-82368 /2003.
Beneda Károly
   Az ég felé / Beneda Károly ; [... az illusztrációkat rajz. Beneda Ágnes] ; [kiad. az Alapítvány a Lóczy Lajos Gimnáziumért]. - Balatonfüred : Alapítvány a Lóczy Lajos Gimnáziumért, 2001. - [28] p. : ill. ; 21 cm
Versek
ISBN 963-00-5959-2 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 806355]
MARC

ANSEL
UTF-82369 /2003.
Benedek Elek (1859-1929)
   Az aranyhal : válogatott mesék / Benedek Elek. - Debrecen : Tóth Kvkereskedés, [2002]. - 80 p. ; 20 cm
ISBN 963-596-025-5 fűzött : ár nélkül
894.511-34(02.053.2)
[AN 945331]
MARC

ANSEL
UTF-82370 /2003.
Benedek Elek (1859-1929)
   A bölcs királyfi : válogatott mesék / Benedek Elek. - Debrecen : Tóth Kvkereskedés, [2002]. - 80 p. ; 20 cm
ISBN 963-596-021-2 fűzött : ár nélkül
894.511-34(02.053.2)
[AN 945336]
MARC

ANSEL
UTF-82371 /2003.
Benedek Elek (1859-1929)
   A kínai császár leánya : válogatott mesék / Benedek Elek. - Debrecen : Tóth Kvkereskedés, [2002]. - 80 p. ; 20 cm
ISBN 963-596-019-0 fűzött : ár nélkül
894.511-34(02.053.2)
[AN 945337]
MARC

ANSEL
UTF-82372 /2003.
Benedek Elek (1859-1929)
   Mátyás király és a huszár : válogatott mesék / Benedek Elek. - Debrecen : Tóth Kvkereskedés, [2002]. - 80 p. ; 20 cm
ISBN 963-596-020-4 fűzött : ár nélkül
894.511-34(02.053.2)
[AN 945333]
MARC

ANSEL
UTF-82373 /2003.
Benedek Elek (1859-1929)
   Szélike királykisasszony és más mesék / Benedek Elek. - Nyíregyháza : Black & White, cop. 2001. - 117 p. ; 20 cm
ISBN 963-9330-38-8 fűzött : 599,- Ft
894.511-34(02.053.2) *** 398.21(=945.11)(02.053.2)
[AN 805690]
MARC

ANSEL
UTF-82374 /2003.
Benedek Elek (1859-1929)
   Többsincs királyfi : válogatott mesék / Benedek Elek. - Debrecen : Tóth Kvkereskedés, [2002]. - 79 p. ; 20 cm
ISBN 963-596-024-7 fűzött : ár nélkül
894.511-34(02.053.2)
[AN 945335]
MARC

ANSEL
UTF-82375 /2003.
Benedek Elek (1859-1929)
   Világszép Nádszál királykisasszony és más mesék / Benedek Elek. - Nyíregyháza : Black & White, cop. 2001. - 116 p. ; 20 cm
ISBN 963-9330-40-X fűzött : 599,- Ft
894.511-34(02.053.2) *** 398.21(=945.11)(02.053.2)
[AN 805687]
MARC

ANSEL
UTF-82376 /2003.
Béri Géza (1933-1979)
   Hajó a hegyen : válogatott versek és novellák / Béri Géza ; [... Czétényi Vilmos monotypiáival ...]. - [Budapest] : Stádium, 2001. - 214 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-9156-19-1 fűzött : ár nélkül
894.511-14 *** 894.511-32
[AN 806965]
MARC

ANSEL
UTF-82377 /2003.
Bognár Barnabás (1977-)
   Nem csak szavak / Bognár Barnabás. ; [ill. Czakó Nóra]. - Budapest : Alterra, 2001. - 111 p. : ill. ; 20 cm
Versek
ISBN 963-9324-15-9 fűzött : 1100,- Ft
894.511-14
[AN 902410]
MARC

ANSEL
UTF-82378 /2003.
Boór András
   Jómadarak : novellák - múltról és jelenről / Boór András. - Budapest : M-Medien Group, 2001. - 255 p. ; 18 cm
ISBN 963-00-6075-2 fűzött : 1190,- Ft
894.511-321.5
[AN 806335]
MARC

ANSEL
UTF-82379 /2003.
Budaházi Márta
   Valóság és önvizsgálat / Budaházi Márta. - Budapest : Accordia, 2002. - 59, [2] p. : ill. ; 20 cm
Versek
ISBN 963-9242-89-6 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 945828]
MARC

ANSEL
UTF-82380 /2003.
Csukás István (1936-)
   A házőrző macska / Csukás István ; Füzesi Zsuzsa rajz. - [Budapest] : Gesta, cop. 2002. - 87 p. : ill., színes ; 28 cm
Mese
ISBN 963-8229-79-9 kötött : 1960,- Ft
894.511-34(02.053.2)
[AN 945247]
MARC

ANSEL
UTF-82381 /2003.
Darvasi László (1962-)
   Trapiti avagy A nagy tökfőzelékháború / Darvasi László ; [ill. Németh György]. - Budapest : Magvető, 2002. - 306 p. : ill. ; 21 cm
Meseregény
ISBN 963-14-2308-5 kötött : 1990,- Ft
894.511-31(02.053.2)
[AN 945262]
MARC

ANSEL
UTF-82382 /2003.
Dávid László (1929-)
   Kinizsi : elbeszélő költemény / Dávid László. - Szeged : Libellus, 2002. - 77, [2] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-00-9545-9 fűzött : ár nélkül
894.511-13
[AN 945810]
MARC

ANSEL
UTF-82383 /2003.
Diószegi Vilmos (1923-1972)
   Halkuló sámándobok : Diószegi Vilmos szibériai naplói, levelei / szerk. Sántha István. - Budapest : L'Harmattan : MTA Néprajzi Kutint., 2002-. - 24 cm
894.511-94 *** 39(571.1/.5)(093)
[AN 945950]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., 1957-1958 / [a kötet munkatársai Morvay Judit, Erdei Katalin, Somfai Kara Dávid]. - 2002. - 469 p. : ill. - (Documentatio ethnographica, ISSN 0138-9793 ; 18.)
ISBN 963-86169-7-0 fűzött : ár nélkül
894.511-94 *** 39(571.1/.5)(093)
[AN 945955] MARC

ANSEL
UTF-82384 /2003.
Dövényi Nagy Lajos (1906-1964)
   Tarnopolból indult el.. : kortörténeti regény / Dövényi Nagy Lajos ; [szerk. Gede Tibor] ; [az utószót írta ifj. Tompó László]. - Budapest : Gede, 2001. - 859 p. : ill. ; 25 cm. - (Jobboldali regénytár, ISSN 1587-1959 ; 1.)
ISBN 963-9298-19-0 kötött : ár nélkül
894.511-31
[AN 900416]
MARC

ANSEL
UTF-82385 /2003.
Farkasházy Tivadar (1945-)
   Fülig Jimmy kiadott és kiadatlan levelei / Farkasházy Tivadar ; Czki sajnálatos rajz. - 2. változó kiad. - Budapest : Glória, cop. 2002. - 183 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9283-68-1 kötött : 1999,- Ft
894.511-7
[AN 943503]
MARC

ANSEL
UTF-82386 /2003.
Fehér L. Géza
   Az ördög utolsó fortélya / Leslie G. White. - Szeged : Bába, 2002. - 102 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-9347-86-8 fűzött : ár nélkül
894.511-31
[AN 945834]
MARC

ANSEL
UTF-82387 /2003.
Fehér Miklós (1921-2000)
"Szabad nép?" (német)
   Unschuldig verurteilt : ein Tierarztschicksal im kommunistischen Ungarn / Miklós Fehér. - Budapest : Püski, 2002. - 120 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9337-56-0 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9337-56-4)
Fehér Miklós (1921-2000)
894.511-94=30 *** 323.282(439)"1945/195"
[AN 945276]
MARC

ANSEL
UTF-82388 /2003.
Félicité, Annabelle
   Tisztességtelenül : nagyregény / Annabelle Félicité de Valois. - Budapest : Pegazus, 2001. - 968 p. ; 21 cm
ISBN 963-00-6904-0 kötött : ár nélkül
894.511-312.5
[AN 901429]
MARC

ANSEL
UTF-82389 /2003.
Gaál Áron (1952-)
   Gyufalángok / Gaál Áron. - Budapest : Ámon, 2001. - 108 p. : ill. ; 24 cm. - (Mithrasz könyvek)
Versek
ISBN 963-00-8970-X fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 924956]
MARC

ANSEL
UTF-82390 /2003.
Gál Béla
   Utazás a koponyámon belül : 5000 saját aforizma / Gál Béla. - Nyíregyháza : Szerző, 2001. - [364] pag. var. ; 21 cm
ISBN 963-440-194-5 fűzött : ár nélkül
894.511-84
[AN 807879]
MARC

ANSEL
UTF-82391 /2003.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   Egri csillagok / Gárdonyi Géza. - [Nagykovácsi] : Puedlo, [2002]. - 392 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-9320-92-7 fűzött : ár nélkül
894.511-31
[AN 942325]
MARC

ANSEL
UTF-82392 /2003.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
Egri csillagok (angol)
   Eclipse of the crescent moon : a tale of the siege of Eger, 1552 / by Géza Gárdonyi ; [transl. and with an introd. by George F. Cushing] ; [... graphics by Győző Vida]. - 6. ed. - Budapest : Corvina, 2002. - XVII, 560 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-13-5228-5 kötött : 2500,- Ft
894.511-31=20
[AN 941909]
MARC

ANSEL
UTF-82393 /2003.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
Egri csillagok (német)
   Sterne von Eger / Géza Gárdonyi ; [... übers. von Mirza von Schüching] ; [Ill. von Győző Vida]. - 17. vollst. und überarb. Aufl. - [Budapest] : Corvina, 2002. - 638 p. : ill. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-13-5227-7 kötött : 2500,- Ft
894.511-31=30
[AN 941908]
MARC

ANSEL
UTF-82394 /2003.
Gazdag Erzsi (1912-1987)
   Vidám vásár : játékos gyermekversek / Gazdag Erzsi, Juhász Magda ; ill. Radvány Zsuzsa. - [Budapest] : Program Junior K., 2001. - 46 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-8198-92-3 kötött : ár nélkül
894.511-14(02.053.2)
[AN 805542]
MARC

ANSEL
UTF-82395 /2003.
Gion Nándor (1941-2002)
   Aranyat talált / Gion Nándor. - Budapest : Osiris, 2002. - 203 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-389-350-X fűzött : 1880,- Ft
894.511-31(497.11)
[AN 945990]
MARC

ANSEL
UTF-82396 /2003.
Göncz József
   Szeméremajkak / Göncz József ; [a grafikákat Szilárdi Béla rajz.]. - Sopron : Göncz J., 2001. - 93, [3] p. : ill. ; 24 cm
Versek
ISBN 963-440-642-4 kötött : ár nélkül
894.511-14
[AN 923772]
MARC

ANSEL
UTF-82397 /2003.
Hajdu Imre (1947-)
   Álomidő / írta Hajdu Imre ; rajz. Mezey István. - Miskolc : Hajdu-Vinpress, 2002. - 119 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-86226-2-8 fűzött : ár nélkül
894.511-94
[AN 945270]
MARC

ANSEL
UTF-82398 /2003.
   Hálóba szőtt szavak / [a köt. szerzői Benedek Ferenc et al.]. - [Nyúl] : VPM, 2001. - 214 p. ; 21 cm. - (Hajnal könyvek, ISSN 1587-2912 ; 2.)
Versek
ISBN 963-00-6105-8 fűzött : ár nélkül
894.511-14(082)
[AN 805988]
MARC

ANSEL
UTF-82399 /2003.
Horányi Katalin (1947-)
   Belsőelhárítás ; Vízakna / Horányi Katalin. - [Budapest] : Neoprológus, [2002]. - 175 p. ; 20 cm
Drámák
ISBN 963-7932-42-9 fűzött : 1400,- Ft
894.511-2
[AN 945265]
MARC

ANSEL
UTF-82400 /2003.
   Az idő kalózai : science fiction antológia / [szerk. Nemes István]. - [Debrecen] : Cherubion, 2001. - 391 p. ; 21 cm. - (Cherubion science fiction, ISSN 1416-4078 ; 18.)
ISBN 963-9346-07-1 kötött : 1198,- Ft
894.511-312.9(082)
[AN 804987]
MARC

ANSEL
UTF-82401 /2003.
   Így írunk mi / [... Papp Albert ill.] ; [közread. a] Vas László Egészségügyi Szakközépiskola és Gimnázium. - [Tatabánya] : Vas L. Eü. Szakközépisk. és Gimn., 2001. - 37 p. : ill. ; 21 cm
A verseket az iskola tanulói írták. - Példányszám: 100
ISBN 963-00-7709-4 * fűzött : ár nélkül
894.511-14(082) *** 379.825-053.6
[AN 902609]
MARC

ANSEL
UTF-82402 /2003.
Illyés Gyula (1902-1983)
   Egy magyar Párizsban : Illyés Gyula-antológia = Un Hongrois à Paris / [szerk. Gorilovics Tivadar és Tamás Attila]. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2002. - 477 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 469-471.
ISBN 963-472-674-7 kötött : 2500,- Ft
894.511-821.02=40
[AN 945845]
MARC

ANSEL
UTF-82403 /2003.
Janikovszky Éva (1926-)
   Ráadás / Janikovszky Éva ; [Sajdik Ferenc rajz.]. - Budapest : Móra, 2002. - 140, [3] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-11-7741-6 kötött : ár nélkül
894.511-43
[AN 946032]
MARC

ANSEL
UTF-82404 /2003.
Jókai Mór (1825-1904)
   Az arany ember / Jókai Mór. - [Nagykovácsi] : Puedlo, [2002]. - 392 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-9320-95-1 fűzött : ár nélkül
894.511-31
[AN 942322]
MARC

ANSEL
UTF-82405 /2003.
Jókai Mór (1825-1904)
   A kőszívű ember fiai / Jókai Mór ; [... az utószót írta Petz György]. - Budapest : M. Kvklub, 2002. - 638 p. ; 20 cm. - (Iskola - könyv, ISSN 1587-4028)
Regény
ISBN 963-547-768-6 fűzött : ár nélkül
894.511-31
[AN 942346]
MARC

ANSEL
UTF-82406 /2003.
József Attila (1905-1937)
   By the Danube : selected poems of Attila József / [sel. and transl. John Bátki]. - Bilingual ed. - Budapest : Corvina, 2002. - 223 p. ; 24 cm
ISBN 963-13-4019-8 fűzött : 2500,- Ft
894.511-14.02=20
[AN 945994]
MARC

ANSEL
UTF-82407 /2003.
Juhász Gyula (1883-1937)
Művek (vál.)
   Juhász Gyula összes költeményei / [szerk. Péter László]. - Budapest : Osiris, 2002. - 1131 p. ; 21 cm. - (Osiris klasszikusok, ISSN 1218-9006)
ISBN 963-389-277-5 kötött : 4200,- Ft
894.511-14
[AN 941780]
MARC

ANSEL
UTF-82408 /2003.
Kelecsényi László (1947-)
   Egy híján húsz : szaggatott regény / Kelecsényi László. - [Budapest] : Argumentum, 2002. - 132 p. ; 20 cm
ISBN 963-446-219-7 fűzött : 1500,- Ft
894.511-293.7
[AN 945351]
MARC

ANSEL
UTF-82409 /2003.
Kertész Erzsébet (1909-)
   Csipkebolt Brüsszelben : Jósika Júlia életregénye / Kertész Erzsébet. - 3. kiad. - Budapest : Móra, 2002, cop. 1984. - 229 p. ; 21 cm
ISBN 963-11-7726-2 kötött : ár nélkül
894.511-312.6(02.053.2)
[AN 941921]
MARC

ANSEL
UTF-82410 /2003.
Kertész Imre (1929-)
   Az angol lobogó : elbeszélések / Kertész Imre. - 2. kiad. - Budapest : Magvető, cop. 2001. - 308 p. ; 18 cm
Kötött : 1990,- Ft (hibás ISBN 963-14-2240-2)
894.511-32
[AN 947580]
MARC

ANSEL
UTF-82411 /2003.
Kertész Imre (1929-)
   Gályanapló / Kertész Imre. - 3. kiad. - Budapest : Magvető, [2002], cop. 1992. - 359 p. ; 18 cm
Kötött : 1990,- Ft (hibás ISBN 963-14-2177-5)
Kertész Imre (1929-)
894.511-94
[AN 947604]
MARC

ANSEL
UTF-82412 /2003.
Kertész Imre (1929-)
   Kaddis a meg nem született gyermekért / Kertész Imre. - 4. kiad. - Budapest : Magvető, 2002, cop. 1990. - 167 p. ; 18 cm
Regény
Kötött : 1890,- Ft (hibás ISBN 963-14-2281-X)
894.511-31
[AN 947588]
MARC

ANSEL
UTF-82413 /2003.
Kertész Imre (1929-)
   A kudarc / Kertész Imre. - 3. kiad. - Budapest : Magvető, [2002], cop. 1988. - 401 p. ; 18 cm
Regény
Kötött : 1890,- Ft (hibás ISBN 963-14-2191-0)
894.511-31
[AN 947601]
MARC

ANSEL
UTF-82414 /2003.
Kertész Imre (1929-)
   Sorstalanság / Kertész Imre. - 7. kiad. - Budapest : Magvető, [2002], cop. 1975. - 333 p. ; 18 cm
Regény
Kötött : 1990,- Ft (hibás ISBN 963-14-2164-3)
894.511-31
[AN 947486]
MARC

ANSEL
UTF-82415 /2003.
Kertész Imre (1929-)
   Sorstalanság / Kertész Imre. - 6. kiad. - Budapest : Magvető, [2002], cop. 1975. - 333 p. ; 18 cm
Regény
Kötött : 1990,- Ft (hibás ISBN 963-14-2164-3)
894.511-31
[AN 947485]
MARC

ANSEL
UTF-82416 /2003.
Kertész Imre (1929-)
   Sorstalanság / Kertész Imre. - 5. kiad. - Budapest : Magvető, [2002], cop. 1975. - 333 p. ; 18 cm
Regény
Kötött : 1990,- Ft (hibás ISBN 963-14-2164-3)
894.511-31
[AN 947481]
MARC

ANSEL
UTF-82417 /2003.
Kertész Imre (1929-)
   A száműzött nyelv / Kertész Imre. - 2. kiad. - Budapest : Magvető, cop. 2001. - 296, [3] p. ; 18 cm
Kötött : 1890,- Ft (hibás ISBN 963-14-2268-2)
894.511-4
[AN 947597]
MARC

ANSEL
UTF-82418 /2003.
Kertész Imre (1929-)
   Valaki más : a változás krónikája / Kertész Imre. - 2. kiad. - Budapest : Magvető, 2002, cop. 1997. - 139 p. ; 19 cm
ISBN 963-14-2303-4 kötött : 1890,- Ft
Kertész Imre (1929-)
894.511-94
[AN 942209]
MARC

ANSEL
UTF-82419 /2003.
Kertész Imre (1929-)
   Valaki más : a változás krónikája / Kertész Imre. - 3. kiad. - Budapest : Magvető, 2002, cop. 1997. - 139 p. ; 19 cm
Kötött : 1890,- Ft (hibás ISBN 963-14-2303-4)
Kertész Imre (1929-)
894.511-94
[AN 947586]
MARC

ANSEL
UTF-82420 /2003.
Kiss Viktória (1948-)
   Szuszi kutya kalandjai / Kiss Viktória ; [graf. Kiss Viktória]. - Kazincbarcika : Kiss V., 2001. - 24 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 963-440-474-X fűzött : ár nélkül
894.511-34(02.053.2)
[AN 907683]
MARC

ANSEL
UTF-82421 /2003.
Komjáthy István (1917-1963)
   Mátyás-mondák könyve / Komjáthy István ; [sajtó alá rend. Kríza Ildikó] ; [Sinkó Veronika rajz.]. - Budapest : Móra, 2002. - 278, [7] p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-11-7732-7 kötött : ár nélkül
894.511-343(02.053.2) *** 398.223(=945.11)(092)Mátyás,_I.(02.053.2)
[AN 945200]
MARC

ANSEL
UTF-82422 /2003.
Kosztolányi Dezső (1885-1936)
Művek (vál.)
   Kosztolányi Dezső összes versei / [a szöveggondozás és a jegyzet Réz Pál munkája]. - Budapest : Osiris, 2002, cop. 2000. - 797 p. ; 21 cm. - (Osiris klasszikusok, ISSN 1218-9006)
ISBN 963-389-276-7 kötött : 3600,- Ft
894.511-14
[AN 941774]
MARC

ANSEL
UTF-82423 /2003.
Kosztolányi Dezső (1885-1936)
   Nyelv és lélek / Kosztolányi Dezső ; [vál. és sajtó alá rend. Réz Pál]. - 3. bőv. kiad., utánny. - Budapest : Osiris, 2002, cop. 1999. - 622 p. ; 21 cm. - (Osiris klasszikusok, ISSN 1218-9006)
Esszék, tanulmányok
ISBN 963-389-273-2 kötött : 3600,- Ft
894.511-92 *** 809.451.1-06
[AN 941772]
MARC

ANSEL
UTF-82424 /2003.
László Endre, N. (1930-)
   Mégis kiköt a bárka / N. László Endre. - Szeged : Bába, 2002. - 176, [5] p. ; 21 cm
Versek
ISBN 963-9347-88-4 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 945809]
MARC

ANSEL
UTF-82425 /2003.
László Ruth
   A Teátrumfal : [forgatókönyv] / László Ruth. - Budapest : Alterra, 2001. - 110 p. ; 20 cm
ISBN 963-9324-14-0 fűzött : 1750,- Ft
894.511-293.7
[AN 902408]
MARC

ANSEL
UTF-82426 /2003.
Leleszi Balázs Károly
   Egy hajléktalan bujdosó alázata / Leleszi Balázs Károly ; [... az illusztrációkat Balázs János kész.]. - Budapest : Open Art, 2002. - 90 p. : ill. ; 21 cm
Versek
Fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 945303]
MARC

ANSEL
UTF-82427 /2003.
Lőrincz L. László (1939-)
   A kicsik nyomában / Lőrincz L. László. - Budapest : Gesta, 2002. - 2 db ; 20 cm
Regény
ISBN 963-8229-80-2 fűzött : 1498,- Ft
894.511-311.3
[AN 945840]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 295 p.
ISBN 963-8229-81-0
894.511-311.3
[AN 945844] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 338 p.
ISBN 963-8229-82-9
894.511-311.3
[AN 945846] MARC

ANSEL
UTF-82428 /2003.
Mares Mór (1830-1911)
   Mares Móric naplója : Rád, 1841-42 / [összeáll. Könczöl Dánielné]. - Budapest : Agroinform, 2001. - 175 p. : ill. ; 20 cm. - (Pomázi füzetek, ISSN 1419-5771 ; 3.)
A napló kéziratának fotómásolatával
ISBN 963-502-729-X fűzött : ár nélkül
Mares Mór (1830-1911)
Mares család
894.511-94
[AN 902600]
MARC

ANSEL
UTF-82429 /2003.
Merk, Kathy
   Lángoló bizonyíték / Kathy Merk. - [Őrbottyán] : Homonnai J.-né, cop. 2002. - 131 p. ; 19 cm
Regény
ISBN 963-430-045-6 fűzött : ár nélkül
894.511-312.5
[AN 945297]
MARC

ANSEL
UTF-82430 /2003.
Moldova György (1934-)
   A postamester leánya / Moldova György. - Budapest : Urbis, 2002. - 444, [3] p. ; 20 cm
Kisregények, elbeszélések
ISBN 963-9291-40-4 kötött : ár nélkül
894.511-32 *** 894.511-31
[AN 945307]
MARC

ANSEL
UTF-82431 /2003.
Móra Ferenc (1879-1934)
   Csilicsali Csalavári Csalavér / Móra Ferenc ; [Reich Károly rajz.]. - Budapest : Móra, 2002. - 176, [4] p. : ill. ; 20 cm. - (Az én könyvtáram, ISSN 1587-4877)
Meseregény
ISBN 963-11-7719-X kötött : ár nélkül
894.511-34(02.053.2)
[AN 943600]
MARC

ANSEL
UTF-82432 /2003.
Móricz Zsigmond (1879-1942)
   Novellák / [a szövegeket gond. és a jegyzeteket kész. Hegyi Katalin]. - Budapest : Osiris, 2002. - 2 db ; 21 cm. - (Móricz Zsigmond összegyűjtött munkái). (Osiris klasszikusok, ISSN 1218-9006)
ISBN 963-389-290-2 kötött : 6500,- Ft
894.511-32
[AN 946174]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., 1900-1914. - 739 p.
ISBN 963-389-288-0
894.511-32
[AN 946178] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., 1915-1925. - 887 p.
ISBN 963-389-289-9
894.511-32
[AN 946179] MARC

ANSEL
UTF-82433 /2003.
Nagy Zoltán (1924-)
   "ROMNOSZ"-sziget : elbeszélés-regény / Nagy Zoltán. - Szeged : Bába, 2002. - 179 p. ; 21 cm
ISBN 963-9347-89-2 fűzött : ár nélkül
894.511-32
[AN 945837]
MARC

ANSEL
UTF-82434 /2003.
Nemes István (1961-)
   2099 : menekülés Nyú Drcenből : science fiction regény / Jeffrey Stone. - [Debrecen] : Cherubion, 2002. - 421 p. ; 21 cm. - (Cherubion science fiction, ISSN 1416-4078 ; 26.)
Gerinccím: Menekülés Nyú Drcenből
ISBN 963-9346-77-2 kötött : 1498,- Ft
894.511-312.9
[AN 945952]
MARC

ANSEL
UTF-82435 /2003.
Nemes István (1961-)
   Bárgyú árnyak / Jeffrey Stone & John Caldwell ; [... ill. Szendrei Tibor]. - [Debrecen] : Cherubion, 1999-. - 18 cm
Regény. - A 3-4. köt. társszerzője Szántó Tibor (Benjamin Rascal). - Sztárt wársz? (keretcím)
ISBN 963-9110-71-X *
894.511-311.5
[AN 373587]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., A turbó sötét oldala mindig zöldebb, mint a szomszéd tehene avagy Amit mindig is tudni akartál a Sötétségről, de nem merted megkérdezni. - 2001. - 281 p.
ISBN 963-9346-08-X fűzött : 998,- Ft
894.511-311.5
[AN 807587] MARC

ANSEL
UTF-82436 /2003.
Nógrádi Gábor (1947-)
   Itt éltünk köztetek : állatsírversek = We lived among you all : epitaphs for animals / Nógrádi Gábor ; [homokképek Cakó Ferenc] ; [ford. Tótfalusi István]. - 2. kiad. - Budapest : Presskontakt, 2001. - [98] p. : ill. ; 17x23 cm
Számozott példány: 100
ISBN 963-86124-0-1 fűzött : 1490,- Ft
894.511-14.02=20
[AN 804412]
MARC

ANSEL
UTF-82437 /2003.
Nógrádi Gábor (1947-)
   Pete Pite / Nógrádi Gábor ; [Cakó Ferenc rajz.]. - 2. kiad. - Budapest : Presskontakt, 2002. - 178, [2] p. : ill. ; 19 cm
Ifjúsági regény
ISBN 963-86206-6-8 kötött : 1180,- Ft
894.511-31(02.053.2)
[AN 945310]
MARC

ANSEL
UTF-82438 /2003.
Pákolicz Mihály
   Joe, Mario, Ferrario : nosztalgikusan mosolyogtató és megkönnyeztető pillanatképek 50 év távlatából / Pákolitz Mihály, Ternovszky Béla. - Szentendre : Bonté Reklámiroda, 2001. - 155 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-00-7088-X * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-00-7008-X)
894.511-14
[AN 902184]
MARC

ANSEL
UTF-82439 /2003.
Radnai Gáborné
   Lady Betty / Sidney Lawrence. - Budapest : Radnai, 2002. - 270 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-00-2944-8 fűzött : ár nélkül
894.511-312.5
[AN 944945]
MARC

ANSEL
UTF-82440 /2003.
Radnai Gáborné
   Pokoli kísérlet / Martha Tailor. - 2. kiad. - [Budapest] : Radnai, 2002. - 268 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-202-756-6 fűzött : ár nélkül
894.511-312.4
[AN 944942]
MARC

ANSEL
UTF-82441 /2003.
Romhányi József (1921-1983)
   Doktor Bubó / Romhányi József ; Ternovszky Béla rajz. - 3. kiad. - Budapest : Móra, 2002. - 138 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-11-7715-7 kötött : ár nélkül
894.511-7
[AN 943589]
MARC

ANSEL
UTF-82442 /2003.
Sarbu Aladár (1940-)
   A tűnődés vége : korszakváltó regény / Sarbu Aladár. - [Budapest] : Argumentum, 2002. - 377 p. ; 20 cm
ISBN 963-446-224-3 fűzött : 1800,- Ft
894.511-31
[AN 945183]
MARC

ANSEL
UTF-82443 /2003.
Szabó Ferenc (1931-)
   Két kiáltás között : válogatott és új versek / Szabó Ferenc. - Szeged : Agapé, 2002. - 119 p. ; 19 cm
ISBN 963-458-263-X fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 945178]
MARC

ANSEL
UTF-82444 /2003.
Szabó Illés
   Telitalálat : regény / írta Szabó Illés. - Budapest : Ulpius-ház, 2002. - 162 p. ; 20 cm
ISBN 963-9348-96-1 fűzött : 1480,- Ft
894.511-31
[AN 946023]
MARC

ANSEL
UTF-82445 /2003.
Szabó Judit, G. (1925-)
   A macskát visszafelé simogatják / G. Szabó Judit. - 4. kiad. - Budapest : Móra, 2002. - 241, [3] p. ; 21 cm. - (Móra könyvek, ISSN 1588-8541)
Ifjúsági regény
ISBN 963-11-7720-3 kötött : ár nélkül
894.511-31(02.053.2)
[AN 943594]
MARC

ANSEL
UTF-82446 /2003.
Tandari Éva (1957-)
   Kirándulás a Pokolban / Tandari Éva. - Budapest : PolgART, 2002. - 2 db (487 p.) ; 21 cm. - (Tabuk nélkül, ISSN 1587-3919)
ISBN 963-9306-16-9 fűzött : ár nélkül
894.511-94
[AN 945774]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 279 p.
 (hibás ISBN 963-9306-17-7)
894.511-94
[AN 945778] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - p. 286-487.
ISBN 963-9306-18-5
894.511-94
[AN 945779] MARC

ANSEL
UTF-82447 /2003.
Tóth Tamás
   Gavrilo : forgatókönyv / Tóth Tamás és írói műhelye ; rend. Tóth Tamás ; [közread. a] Színház- és Filmművészeti Egyetem, Mokép Rt. - Budapest : Mokép, [2001]. - 51 fol. ; 30 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 963-00-6335-2 * fűzött : ár nélkül
894.511-293.7
[AN 805714]
MARC

ANSEL
UTF-82448 /2003.
Vághó Ferenc (1897-1981)
   A "Zsófia" vendégkönyvéből avagy Jegyzetek egy hosszú élet margójára / Vághó Ferenc ; a kéziratot gond. Juba Ferenc ; ... szerk. Katona Miklós. - Salgótarján : Navigare Press, 2001. - 120 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-00-7275-0 fűzött : ár nélkül
Vághó Ferenc (1897-1981)
894.511-94 *** 629.12(439)(092)Vághó_F.(0:82-94)
[AN 902401]
MARC

ANSEL
UTF-82449 /2003.
Varga Balázs Imre (1978-)
   Szemelvények a XXI. század lovagi költészetéből / Varga Balázs Imre, Winkler Márton György ; [közread. a] Szent István Lovagrend. - Budapest : Szt. István Lovagrend, 2002-. - 21 cm
Versek
ISBN 963-204-487-8
894.511-14
[AN 945833]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2002. - 74, [6] p. : ill.
ISBN 963-204-488-6 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 945838] MARC

ANSEL
UTF-82450 /2003.
Varga Katalin (1928-)
   Madzag és cimborái / Varga Katalin ; ill. Radvány Zsuzsa. - 3. kiad. - [Budapest] : Santos, [2002]. - 60 p. : ill., színes ; 31 cm
Képes mese
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9244-43-0)
894.511-34(02.053.2)
[AN 941875]
MARC

ANSEL
UTF-82451 /2003.
Veress Kriszta
   Színház a kereszten és egyéb utazások : negyedpercesek / Veress Kriszta. - Debrecen : [Magánkiad.], 2001. - 125 p. : ill. ; 29 cm
Ill. Molnár Sándor
ISBN 963-440-392-1 fűzött : ár nélkül
894.511-7
[AN 906772]
MARC

ANSEL
UTF-82452 /2003.
Vörösmarty Mihály (1800-1855)
Művek (vál.)
   Vörösmarty Mihály összes költeményei / [a szöveget gond. és a kötet anyagát összeáll. Horváth Károly]. - Budapest : Osiris, 2002, cop. 1998. - 1215 p. ; 21 cm. - (Osiris klasszikusok, ISSN 1218-9006)
Martinkó András utószavával
ISBN 963-389-275-9 kötött : 4200,- Ft
894.511-14
[AN 941777]
MARC

ANSEL
UTF-82453 /2003.
Zrínyi Miklós (1620-1664)
   Szigeti veszedelem / Zrínyi Miklós ; [... az utószót írta Petz György]. - Budapest : M. Kvklub, 2002. - 325 p. ; 20 cm. - (Iskola - könyv, ISSN 1587-4028)
Eposz
ISBN 963-547-764-3 fűzött : ár nélkül
894.511-131
[AN 942344]
MARC

ANSEL
UTF-82454 /2003.
Zrínyi Miklós (1620-1664)
   Szigeti veszedelem / Zrínyi Miklós. - [Nagykovácsi] : Puedlo, [2002]. - 231 p. ; 20 cm
Eposz
ISBN 963-9320-93-5 fűzött : ár nélkül
894.511-131
[AN 942328]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

2455 /2003.
Bernier, Jean-Pierre
The night of the great bear (magyar)
   A nagy medve éjszakája / [szöveg Jean Pierre Berniei [!Bernier]] ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda] ; [ill. Fernando Guell]. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2002. - [32] p. : ill., színes ; 27 cm
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-627-765-6)
087.5(084.1)
[AN 946070]
MARC

ANSEL
UTF-82456 /2003.
Blathwayt, Benedict
In the town (magyar)
   A városi élet : [képes szótár kisgyerekeknek] / Benedict Blathwayt ; [ford. Tóth Erika Anikó]. - [Budapest] : Passage, cop. 2002. - 25, [4] p. : ill., színes ; 25x25 cm
ISBN 963-228-309-0 kötött : ár nélkül
087.5 *** 372.46
[AN 945366]
MARC

ANSEL
UTF-82457 /2003.
   Buksi. - Pécs : Alexandra, [2001]. - Lapozó (16 p.) : ill., színes ; 17 cm. - (Állatkölykök, ISSN 1587-1932)
Sípoló gumiállattal
ISBN 963-367-760-2 kötött : 999,- Ft
087.5(084.1)
[AN 806522]
MARC

ANSEL
UTF-82458 /2003.
Busquets, Carlos
   Az elveszett rénszarvas : karácsonyi kalandok / [ill. Carlos Busquets]. - Pécs : Alexandra, [2002]. - [74] p. : ill., színes ; 29 cm
Képes mesekönyv
ISBN 963-368-340-8 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 945302]
MARC

ANSEL
UTF-82459 /2003.
   Cirmi. - Pécs : Alexandra, [2001]. - Lapozó (16 p.) : ill., színes ; 17 cm. - (Állatkölykök, ISSN 1587-1932)
Sípoló gumiállattal
ISBN 963-367-759-9 kötött : 999,- Ft
087.5(084.1)
[AN 806520]
MARC

ANSEL
UTF-82460 /2003.
   Csibike. - Pécs : Alexandra, [2001]. - Lapozó (16 p.) : ill., színes ; 17 cm. - (Állatkölykök, ISSN 1587-1932)
Sípoló gumiállattal
ISBN 963-367-762-9 kötött : 999,- Ft
087.5(084.1)
[AN 806519]
MARC

ANSEL
UTF-82461 /2003.
Devecseri Gábor (1917-1971)
   Állatkerti útmutató / Devecseri Gábor ; rajz. Radvány Zsuzsa. - Budapest : Santos, [2001]. - Leporelló (9 p.) : ill., színes ; 29 cm + 3 puzzle
Gyermekversek
ISBN 963-9244-23-6 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 903984]
MARC

ANSEL
UTF-82462 /2003.
Disney, Walt
Donald Duck's swimmingpool (magyar)
   Donald kacsaúsztató / Walt Disney ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Budapest : Disney Kvklub, 2002. - [44] p. : ill., színes ; 25 cm. - (Disney Könyvklub, ISSN 1416-261X)
Képes mese
ISBN 963-627-748-6 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 945814]
MARC

ANSEL
UTF-82463 /2003.
Disney, Walt
Lilo & Stitch (magyar)
   Lilo és Stitch / Walt Disney ; [ford. Tóth Tamás]. - Budapest : Egmont, 2002. - 96 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Klasszikus Walt Disney mesék, ISSN 1216-8750 ; 36.)
ISBN 963-627-747-8 kötött : 2355,- Ft
087.5(084.1)
[AN 945892]
MARC

ANSEL
UTF-82464 /2003.
Disney, Walt
Lilo and Stitch (magyar)
   Lilo és Stitch a csillagkutya / Walt Disney ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Budapest : Disney Kvklub, 2002. - [44] p. : ill., színes ; 25 cm. - (Disney Könyvklub, ISSN 1416-261X)
Képes mese
ISBN 963-627-736-2 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 945835]
MARC

ANSEL
UTF-82465 /2003.
Disney, Walt
The Lion King (magyar)
   Az Oroszlánkirály / Walt Disney ; [ford. Kovács Márta]. - 6. kiad. - Budapest : Egmont, 2002. - 96 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Klasszikus Walt Disney mesék, ISSN 1216-8750 ; 15.)
Kötött : 2145,- Ft (hibás ISBN 963-627-047-3)
087.5(084.1)
[AN 941893]
MARC

ANSEL
UTF-82466 /2003.
Disney's family story collection (magyar) (vál.)
   Családi mesegyűjtemény / [ford. Csörögi István]. - Debrecen : TKK, 2002. - 12 db : ill., színes ; 20 cm
Kötött : ár nélkül
087.5(084.1) *** 082.1
[AN 945995]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], A legbecsesebb kincsed a családod : történetek a családról. - 19 p
ISBN 963-9371-75-0
087.5(084.1)
[AN 946000] MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], Nincs erősebb a szülők szereteténél : történetek a családról. - 19 p.
ISBN 963-9371-76-9
087.5(084.1)
[AN 946002] MARC

ANSEL
UTF-8


   [3.], A jó munka elnyeri jutalmát : történetek a tisztességről és a becsületről. - 20 p.
ISBN 963-9371-77-7
087.5(084.1)
[AN 946004] MARC

ANSEL
UTF-8


   [4.], Az őszinteség a legnagyobb erény : történetek a tisztességről és a becsületről. - 20 p.
ISBN 963-9371-78-5
087.5(084.1)
[AN 946043] MARC

ANSEL
UTF-8


   [5.], A legnagyobb kincs az igaz barát : történetek a szeretetről és a barátságról. - 19 p.
ISBN 963-9371-79-3
087.5(084.1)
[AN 946044] MARC

ANSEL
UTF-8


   [6.], Minden új barátság egy új világ : történetek a szeretetről és a barátságról. - 19 p.
ISBN 963-9371-80-7
087.5(084.1)
[AN 946046] MARC

ANSEL
UTF-8


   [7.], Helyünk az élet körforgásában : történetek a bátorságról és a felelősségről. - 19 p.
ISBN 963-9371-81-5
087.5(084.1)
[AN 946047] MARC

ANSEL
UTF-8


   [8.], A szívnél nincs erősebb : történetek a bátorságról és a felelősségről. - 20 p.
ISBN 963-9371-82-3
087.5(084.1)
[AN 946048] MARC

ANSEL
UTF-8


   [9.], A legszerényebb csomag is fantasztikus ajándékot rejthet : történetek a becsületről és az ítélőképességről. - 19 p.
ISBN 963-9371-83-1
087.5(084.1)
[AN 946049] MARC

ANSEL
UTF-8


   [10.], Nem mindig a helyes út a legkönnyebben járható : történetek a becsületről és az ítélőképességről. - 19 p.
ISBN 963-9371-84-X
087.5(084.1)
[AN 946050] MARC

ANSEL
UTF-8


   [11.], Engedd, hogy a szíved vezessen : történetek a boldogságról. - 19 p.
ISBN 963-9371-85-8
087.5(084.1)
[AN 946051] MARC

ANSEL
UTF-8


   [12.], Ünneplésre mindig van alkalom : történetek a boldogságról. - 19 p.
ISBN 963-9371-86-6
087.5(084.1)
[AN 946052] MARC

ANSEL
UTF-82467 /2003.
Füzesi Zsuzsa (1939-)
   Mondókáskönyv / vál. és rajz. Füzesi Zsuzsa. - Budapest : Urbis Kvk., 2000-. - 30 cm
ISBN 963-9291-17-X *
087.5(084.1) *** 398.831(=945.11)(02.053.2)
[AN 803048]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Mondogatók, kiszámolók, játékok. - 2000. - 101 p. : ill., színes
ISBN 963-9291-18-8 * kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9291-09-9)
087.5(084.1) *** 398.831(=945.11)(02.053.2)
[AN 904069] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Mondogatók, kiszámolók, játékok. - 4. kiad. - 2002. - 98 p. : ill., színes
ISBN 963-9291-27-7 kötött : ár nélkül
087.5(084.1) *** 398.831(=945.11)(02.053.2)
[AN 946613] MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Mondogatók, kiszámolók, játékok. - 2. kiad. - 2002. - 95 p. : ill., színes
ISBN 963-9291-28-5 kötött : ár nélkül
087.5(084.1) *** 398.831(=945.11)(02.053.2)
[AN 946615] MARC

ANSEL
UTF-8


   5. - 2. kiad. - 2002. - 95 p. : ill., színes
Erdélyi gyűjtésből
ISBN 963-9291-29-3 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 946616] MARC

ANSEL
UTF-82468 /2003.
Füzesi Zsuzsa (1939-)
   Mondókáskönyv / vál. és rajz. Füzesi Zsuzsa. - Budapest : Urbis Kvk., 2002-. - 30 cm
087.5(084.1) *** 398.831(=945.11)(02.053.2)
[AN 946609]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Mondogatók, kiszámolók, játékok. - 14. kiad. - 2002. - 101 p. : ill., színes
ISBN 963-9291-36-6 kötött : ár nélkül
087.5(084.1) *** 398.831(=945.11)(02.053.2)
[AN 946610] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Mondogatók, kiszámolók, játékok. - 9. kiad. - 2002. - 94 p. : ill., színes
ISBN 963-9291-37-4 kötött : ár nélkül
087.5(084.1) *** 398.831(=945.11)(02.053.2)
[AN 946611] MARC

ANSEL
UTF-82469 /2003.
   Hápika. - Pécs : Alexandra, [2001]. - Lapozó (16 p.) : ill., színes ; 17 cm. - (Állatkölykök, ISSN 1587-1932)
Sípoló gumiállattal
ISBN 963-367-761-0 kötött : 999,- Ft
087.5(084.1)
[AN 806521]
MARC

ANSEL
UTF-82470 /2003.
Maxtone Graham, Ysenda
Flowers (magyar)
   Virágok / [szöveg Ysenda Maxtone-Graham] ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda] ; [ill. Mario Cortès]. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2001. - 23 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 963-627-605-6 fűzött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 808034]
MARC

ANSEL
UTF-82471 /2003.
Maxtone Graham, Ysenda
Tiny creatures (magyar)
   Apró-cseprő erdőlakók / Ysenda Maxtone-Graham ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda] ; [ill. Mario Cortès]. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2001. - [23] p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 963-627-610-2 fűzött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 907572]
MARC

ANSEL
UTF-82472 /2003.
Peyo
Smurfs (magyar)
   Törpapa meséi / Peyo ; [ford. Gellért Péter]. - Utánny. - [Budapest] : Egmont Hungary, 2002. - 93, [2] p. : ill., színes ; 29 cm
Képes mesekönyv. - Hupikék törpikék (keretcím)
ISBN 963-627-773-7 kötött : 2145,- Ft
087.5(084.1)
[AN 947292]
MARC

ANSEL
UTF-82473 /2003.
Radvány Annamária
   Ceruzakoptató : foglalkoztatókönyv 5-8 éveseknek / Radvány Annamária, Radvány Zsuzsa. - [Budapest] : Santos, [2002]. - [88] p. : ill., főként színes ; 31 cm
ISBN 963-9244-64-3 kötött : ár nélkül
087.5
[AN 941879]
MARC

ANSEL
UTF-82474 /2003.
Stolarczyk, Monika
Radosny rejs (magyar)
   Föld körüli utazás / [ill. Monika és Dariusz Stolarczyk] ; [szöveg Catherine Solyom] ; [ford. Cserna György]. - Pécs : Alexandra, [2001]. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 20x20 cm. - (Olvass és játssz! Puzzle könyvek)
ISBN 963-367-742-4 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 806615]
MARC

ANSEL
UTF-82475 /2003.
Stolarczyk, Monika
Wielki wyścig (magyar)
   A nagy verseny / [ill. Monika és Dariusz Stolarczyk] ; [szöveg Catherine Solyom] ; [ford. Cserna György]. - Pécs : Alexandra, [2001]. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 20x20 cm. - (Olvass és játssz! Puzzle könyvek)
ISBN 963-367-743-2 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 806616]
MARC

ANSEL
UTF-82476 /2003.
Zimmermann, Natalie
What time is it? (magyar)
   Mennyi az idő? / [szöveg Natalie Zimmermann] ; [ford. Bikádi Katalin] ; [ill. Fernando Güell[!Guell]]. - Utánny. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2002. - 23 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 963-627-386-3 fűzött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 941975]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

2477 /2003.
Davis, Jim
   Útmutató a barátokhoz / Jim Davis ; [ford. Boronyák Rita]. - [Budapest] : Adoc-Semic, cop. 2001. - [94] p. : ill., színes ; 18 cm. - (Színes zseb-Garfield ; ; 39.)
Képregény
ISBN 963-9233-09-9 fűzött : 395,- Ft
087.6:084.11
[AN 806663]
MARC

ANSEL
UTF-82478 /2003.
Davis, Jim
   Útmutató a boldoguláshoz / Jim Davis ; [ford. Boronyák Rita]. - [Budapest] : Adoc-Semic, [2001]. - [94] p. : ill., színes ; 18 cm. - (Színes zseb-Garfield ; ; 38.)
Képregény
ISBN 963-9233-08-0 fűzött : 395,- Ft
087.6:084.11
[AN 805832]
MARC

ANSEL
UTF-82479 /2003.
Davis, Jim
   Útmutató a finomságok kamrájának fosztogatóihoz / Jim Davis ; [ford. Boronyák Rita]. - [Budapest] : Adoc-Semic, [2002]. - [94] p. : ill., színes ; 18 cm. - (Színes zseb-Garfield ; ; 48.)
Képregény
ISBN 963-9233-33-1 fűzött : 345,- Ft
087.6:084.11
[AN 945889]
MARC

ANSEL
UTF-82480 /2003.
Davis, Jim
   Útmutató az egészséges életmódhoz / Jim Davis ; [ford. Boronyák Rita]. - [Budapest] : Adoc-Semic, [2001]. - [94] p. : ill., színes ; 18 cm. - (Színes zseb-Garfield ; ; 40.)
Képregény
ISBN 963-9233-10-2 * fűzött : 395,- Ft (hibás ISBN 963-9233-10-02)
087.6:084.11
[AN 902637]
MARC

ANSEL
UTF-8