MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2003 - 7. évfolyam, 5. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2006

Created at 2007/04/04 19:12:41
by MNBWWW (Vers 1.00 Release,
linked at Mar 28 2007 15:03:03)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok

2481 /2003.
Kapralʹ, Mihail
   Podkarpatskoe obŝestvo nauk : publikacii, 1941-1944 = Kárpátaljai Tudományos Társaság : kiadványok, 1941-1944 / Mihail Kapralʹ ; red. i avt. predisloviâ Ištvan Udvari. - Nyíregyháza : Nyíregyházi Főisk., 2002. - 170 p. : ill. ; 20 cm. - (Studia Ukrainica et Rusinica Nyíregyháziensia, ISSN 1216-9986 ; 10.)
Összefoglalás magyar, ukrán és német nyelven
ISBN 963-9385-13-1 fűzött : ár nélkül
Kárpátaljai Tudományos Társaság.
015(439.23)"1941/1945" *** 061.22(439.23):013
[AN 928259]
MARC

ANSEL
UTF-8
03   Sorozatok. Folyóiratok

2482 /2003.
   Magyar műhely: 40 év : címlapok, fényképek, dokumentumok / szerk. L. Simon László. - Budapest : M. Műhely, 2002. - 167 p. : ill., részben színes ; 21x27 cm
ISBN 963-7596-31-3 fűzött : 2500,- Ft
Magyar műhely, ISSN 0025-0201
050(439)Magyar_műhely
[AN 947212]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

2483 /2003.
Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest). Könyvtár.
   Catalogus librorum manuscriptorum Bibliothecae Universitatis Scientiarum Budapestinensis / összeáll. Knapp Éva. - Budapest : Egy. Kvt., 1999-. - 25 cm
ISBN 963-463-272-6
091 *** 017.1(439-2Bp.)ELTE
[AN 375585]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Pótkötet : [a H és J szak kiegészítő leírásai]. - 2001. - 96 p.
ISBN 963-463-450-8 fűzött : ár nélkül
091 *** 017.1(439-2Bp.)ELTE
[AN 804450] MARC

ANSEL
UTF-82484 /2003.
   Könyvtárak Győr-Moson-Sopron megyében / [összeáll. Ferenczi Vera] ; [... kiad. a Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár]. - Győr : Kisfaludy M. Kvt., 2002. - 192 p. ; 21 cm
Lezárva: 2002. nov. 18. - Példányszám: 450
Fűzött : ár nélkül
026/027(439.114)
[AN 948731]
MARC

ANSEL
UTF-82485 /2003.
   Könyvtárosok Győr-Moson-Sopron megyében / [összeáll. Szalai Gáborné] ; [kiad. a Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár]. - Győr : Kisfaludy M. Kvt., 2002. - 102 p. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 300
Fűzött : ár nélkül
02(439.114)(092):030
[AN 948267]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

2486 /2003.
Czeizel Endre (1935-)
   Tudósok, gének, dilemmák : a magyar származású Nobel-díjasok családfaelemzése / Czeizel Endre ; [... közrem. Bárdossy Péter, ... Bodnár Mária] ; [... a családfákat rajz. Takátsné Papfalvy Edit]. - Budapest : Galenus, 2002. - 362 p. : ill. ; 25 cm + 18 mell.
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-86138-9-0 kötött : 4032,- Ft
001(100)(=945.11)(092) *** 061.27Nobel *** 929.52(439)
[AN 947067]
MARC

ANSEL
UTF-82487 /2003.
Glatz Ferenc (1941-)
   Új szintézis felé : beszédek, cikkek, jegyzetek, 1998-1999 / Glatz Ferenc. - [Budapest] : Pannonica, cop. 2002. - XVI, 518 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 507-518.
ISBN 963-9252-57-3 kötött : ár nélkül
001:323(439)"199" *** 061.12(439) *** 001.89
[AN 947637]
MARC

ANSEL
UTF-82488 /2003.
Gribbin, John
Almost everyone's guide to science (magyar)
   A természettudományokról mindenkinek : [a világmindenség, az élet meg minden] / John és Mary Gribbin ; [ford. Münz Márton, Simon Tamás]. - [Budapest] : Akkord, cop. 2002. - 254 p. ; 24 cm. - (Talentum tudományos könyvtár, ISSN 1586-8419)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9429-15-5 kötött : 1990,- Ft
5
[AN 946677]
MARC

ANSEL
UTF-82489 /2003.
   Tudomány és társadalom : a jelen és a jövő új kihívásai / [szerk. Závodszky Péter]. - Budapest : Miniszterelnöki Hiv. Kormányzati STRATEK, 2001. - 176 p. : ill. ; 21 cm. - (Stratégiai füzetek / Miniszterelnöki Hivatal Stratégiai Elemző Központ,, ISSN 1586-9121 ; 7.)
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-9284-63-7 fűzött : ár nélkül
001.89(439) *** 304(439) *** 323(439) *** 338(439)
[AN 902398]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

2490 /2003.
Balogh Béla
Den yttersda verkligheten (magyar)
   A végső valóság / Balogh Béla. - 4. kiad. - Piliscsaba : Bioenergetic, 2002. - 272 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 270-272.
ISBN 963-9343-26-9 fűzött : 1400,- Ft
133.25
[AN 948685]
MARC

ANSEL
UTF-82491 /2003.
Dethlefsen, Thorwald
Das Leben nach dem Leben (magyar)
   Élet az élet után : a lélek halhatatlan / Thorwald Dethlefsen ; [ford. Farkas Tünde]. - 3. kiad. - Budapest : M. Kvklub, 2002, cop. 1992. - 190 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-547-782-1 kötött : ár nélkül
133
[AN 946572]
MARC

ANSEL
UTF-82492 /2003.
Malbrough, Ray T.
Charms, spell, and formulas for the making and use of gris-gris, herb candles, doll magick, incenses, oils, and powders... to gain love, protection, prosperity, luck, and prophetic dreams (magyar)
   Talizmánok, varázslatok, bájitalok : gris-gris zacskó, füves gyertyák, mágikus bábuk, füstölők, olajok és porok készítése, illetve használata... melyekkel szerelmet ébresztünk, védelmet, szerencsét, üzleti sikert vonzzunk magunkhoz, illetve jövendőmondó álmokat látunk / Ray T. Malborough[!Malbrough]. - Pécs : Alexandra, [2002]. - 187 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-368-135-9 fűzött : ár nélkül
133.4 *** 291.33
[AN 946694]
MARC

ANSEL
UTF-82493 /2003.
Meyer, Hermann
Besser leben mit Feng-Shui (magyar)
   Feng shui : testi-lelki egészség / Hermann Meyer, Günther Sator ; [ford. Dobi Ildikó]. - Budapest : Édesvíz, 2002. - 215 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-528-613-9 fűzött : 1490,- Ft
133.25 *** 643/645
[AN 947455]
MARC

ANSEL
UTF-82494 /2003.
Miller, Larry
Exploring the "zone" (magyar)
   A zóna élménye : [a tizenegy felismerés összefoglalásával] / Larry Miller & James Redfield ; [ford. Révbíró Tamás]. - [Budapest] : Manas, cop. 2002. - 179 p. ; 20 cm
ISBN 963-86309-0-6 kötött : 2270,- Ft
133.25
[AN 946804]
MARC

ANSEL
UTF-82495 /2003.
Scaligero, Massimo
Il pensiero come anti-materia (magyar)
   A gondolat mint anti-matéria / Massimo Scaligero ; [műford. Biczó Iván]. - 2. kiad. - [Budapest] : Biczó G., [2002], cop. 1990. - 153 p. ; 21 cm
ISBN 963-430-171-1 fűzött : ár nélkül
133.25
[AN 948538]
MARC

ANSEL
UTF-82496 /2003.
Somerville, Neil
Your Chinese horoscope for 2003 (magyar)
   Kínai horoszkóp : 2003 - mit tartogat számunkra a Kecske éve? / Neil Somerville ; [ford. Csáky Ida]. - Budapest : Édesvíz, 2002. - 325 p. : ill. ; 21 cm. - (Titkos tanok sorozat, ISSN 1215-4806)
ISBN 963-528-610-4 fűzött : 1990,- Ft
133.52(510)
[AN 948004]
MARC

ANSEL
UTF-82497 /2003.
Steiner, Rudolf
Die Geheimnisse der biblischen Schöpfungsgeschichte (magyar)
   A bibliai teremtéstörténet titkai : 11 előadás : München, 1910. augusztus 16-26. / Rudolf Steiner ; [ford. Maasburg Kornélné] ; [... kiad. a Magyar Antropozófiai Társaság]. - Budapest : Genius[!M. Antropozófiai Társ.], [2001]. - 147 p. ; 20 cm
ISBN 963-00-5823-5 fűzött : ár nélkül
133.25
[AN 902823]
MARC

ANSEL
UTF-82498 /2003.
Welch, R. W.
Comet of Nostradamus (magyar)
   Nostradamus üstököse / R. W. Welch ; [ford. ... Morvay Krisztina, Pétersz Tamás]. - Pécs : Alexandra, [2002]. - 303 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 296.
ISBN 963-368-250-9 kötött : ár nélkül
133.3Nostradamus
[AN 946756]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

2499 /2003.
Andrési Pál
   Ásotthalom, Tanulmányi erdő / [Andrési Pál]. - [Budapest] : TKM Egyes., 2001. - 16 p. : ill., színes ; 17 cm. - (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, ISSN 0139-245X ; 693.)
Példányszám: 2000
ISBN 963-554-464-2 fűzött : ár nélkül
502.4(439-2Ásotthalom)(036)
[AN 903098]
MARC

ANSEL
UTF-82500 /2003.
Boros Tiborné
   Az édesvíz fenntartható használata / Boros Tiborné. - Budapest : BME-OMIKK, 2002. - 32 p. : ill. ; 20 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091)
Bibliogr.: p. 29-30.
ISBN 963-593-478-5 fűzött : 1500,- Ft
504.4
[AN 928202]
MARC

ANSEL
UTF-82501 /2003.
Boros Tiborné
   Gyógyszermaradványok a környezetben / Boros Tiborné. - Budapest : BME-OMIKK, 2002. - 36 p. : ill. ; 21 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091)
Bibliogr.: p. 34-35.
ISBN 963-593-480-7 fűzött : 1700,- Ft
504.03 *** 628.4.046 *** 615
[AN 928200]
MARC

ANSEL
UTF-82502 /2003.
   Értékőrző Magyarország : nemzeti parkok, világörökség / főszerk. Tardy János ; [szerk. ... Dosztányi Imre] ; [képszerk. Kalotás Zsolt] ; [a fotók készítői Asztalos Zoltán et al.]. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Természetbúvár Alapítvány K., 2002. - 215 p. : ill., színes, részben térk. ; 29 cm
ISBN 963-86107-4-3 kötött : ár nélkül
502.4(439) *** 72(439) *** 930.85(439)
[AN 949045]
MARC

ANSEL
UTF-82503 /2003.
   Kis-tó projekt, 2002 = The project of small lakes and ponds / [... szerk. Mester Zsolt] ; [közread. az] Életfa Környezetvédő Szövetség. - [Budapest] : Agroinform, 2002. - 207 p., [12] t., [2] t.fol. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-502-768-0 fűzött : ár nélkül
504.4.06(439)(285) *** 504.73.06(439)(285) *** 504.74.06(439)(285) *** 591.9(439)(285) *** 581.9(439)(285)
[AN 947983]
MARC

ANSEL
UTF-82504 /2003.
Kósi Kálmán
   Környezetvédelem a szolgáltatószektorban / Kósi Kálmán, Herczeg Márton, Halász Gábor. - Budapest : BME-OMIKK, 2002. - 40 p. : ill. ; 21 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091)
Bibliogr.: p. 37-39.
ISBN 963-593-479-3 fűzött : 1700,- Ft
504.03 *** 338.46
[AN 928203]
MARC

ANSEL
UTF-82505 /2003.
Pollard, Michael
100 greatest disasters (magyar)
   A világ 100 legnagyobb katasztrófája / [szöveg Michael Pollard] ; [ford. Keresnyei Klára]. - Pécs : Alexandra, [2002]. - 110 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-368-322-X kötött : ár nélkül
502.58(100) *** 930.85(100)
[AN 946684]
MARC

ANSEL
UTF-82506 /2003.
Pollard, Michael
100 natural wonders (magyar)
   A világ 100 legnagyobb természeti csodája / [szöveg Michael Pollard] ; [ford. Keresnyei Klára]. - Pécs : Alexandra, [2002]. - 110 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-368-254-1 kötött : ár nélkül
502(100)
[AN 946695]
MARC

ANSEL
UTF-82507 /2003.
   Természeti értékek Beremenden és környékén / [sajtó alá rend. Bencs János] ; [... szerzői Fenyősi László et al.] ; [kiad. Beremend Nagyközség Önkormányzata]. - Beremend : Önkormányzat, 2001. - 100, [2] p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 99-100.
ISBN 963-00-7032-4 fűzött : ár nélkül
Beremend
502(439-2Beremend)
[AN 900728]
MARC

ANSEL
UTF-82508 /2003.
   Zöld könyv : Budapest természeti környezete mint közművelődési színtér / szerk. Szabóné Susa Ágnes ; [közread. a] Budapesti Művelődési Központ. - [Budapest] : BMK, 2002. - 175 p., [4] t. ; ill., részben színes, részben térk. ; 21 cm. - (Módszertári füzetek / Budapesti Művelődési Központ,, ISSN 1219-0632 ; ksz.)
Bibliogr.: p. 169-175.
ISBN 963-85425-8-6 fűzött : ár nélkül
502.4(439-2Bp.) *** 374
[AN 947695]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

2509 /2003.
Benkő Samu (1928-)
   Bolyai János vallomásai / Benkő Samu. - Előszóval és függelékkel kieg. 4. kiad. - Budapest : Mundus ; [Cluj-Napoca] : Kriterion, 2002. - 280 p. : ill. ; 23 cm. - (Mundus - új irodalom, ISSN 1416-1001 ; 17.)
Bibliogr.: p. 278.
ISBN 963-8033-94-0 kötött : ár nélkül
Bolyai János (1802-1860)
51(439)(092)BolyaiJ.(0:82-94)
[AN 947954]
MARC

ANSEL
UTF-82510 /2003.
Kemény Sándor (1946-)
   Kísérletek tervezése és értékelése / Kemény Sándor és Deák András. - 2. jav. kiad. - Budapest : Műszaki Kvk., cop. 2002. - 492 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 462-464.
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-16-3073-0)
519.242
[AN 948107]
MARC

ANSEL
UTF-82511 /2003.
Obádovics J. Gyula (1927-)
   Felsőbb matematika / Obádovics J. Gyula, Szarka Zoltán. - 2. jav. kiad. - Budapest : Scolar, 2002, cop. 1999. - 706 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 691-692.
ISBN 963-9193-71-2 kötött : ár nélkül
51(075.8)
[AN 946570]
MARC

ANSEL
UTF-82512 /2003.
Obádovics J. Gyula (1927-)
   Felsőbb matematikai feladatgyűjtemény / Obádovics J. Gyula. - 2. kiad. - Budapest : Scolar, 2002, cop. 1999. - 558 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 557-558.
ISBN 963-9193-72-0 kötött : ár nélkül
51(075.8)(076)
[AN 946593]
MARC

ANSEL
UTF-82513 /2003.
Obádovics J. Gyula (1927-)
   Matematika : középiskolai tanulók, főiskolai és egyetemi hallgatók, valamint műszaki és gazdasági szakemberek számára, gyakorlati alkalmazásokkal / Obádovics J. Gyula. - 17. kiad. - Budapest : Scolar, [2002], cop. 1994. - 813 p. : ill. ; 17 cm
Bibliogr.: p. 798.
ISBN 963-9193-70-4 kötött : ár nélkül
51(078)
[AN 948261]
MARC

ANSEL
UTF-82514 /2003.
Staar Gyula (1944-)
   Matematikusok és teremtett világuk : beszélgetések / Staar Gyula. - Budapest : Vince K., 2002. - 339 p. : ill. ; 22 cm
Beszélgetőtársak Lovász László et al. - Az előszót Császár Ákos írta
ISBN 963-9323-65-9 kötött : 2995,- Ft
51(100)(092)(047.53)
[AN 946721]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

2515 /2003.
Davies, Paul
How to build a time machine (magyar)
   Hogyan építsünk időgépet? / Paul Davies ; [ford. Both Előd]. - Budapest : Vince K., 2002. - 157 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 151-152.
ISBN 963-9323-72-1 kötött : 1695,- Ft
530.1 *** 531.111 *** 115
[AN 946714]
MARC

ANSEL
UTF-82516 /2003.
Garbai László (1944-)
   Hőátvitel az épületgépészeti és ipari berendezésekben : számítási módszerek és példatár / Garbai László, Bánhidi László. - [Budapest] : Műegyetemi K., 2001. - 708 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 707-708.
ISBN 963-420-679-4 kötött : ár nélkül
536.2(075.8) *** 697.1(075.8) *** 662.9(075.8)
[AN 931310]
MARC

ANSEL
UTF-82517 /2003.
Grassmann, Hans
Das Top Quark, Picasso und Mercedes-Benz oder Was ist Physik? (magyar)
   Picasso és a Mercedes-Benz, avagy Mi a fizika? / Hans Grassmann ; [ford. Gerner József]. - Budapest : M. Kvklub, 2003. - 291 p. ; 21 cm
ISBN 963-547-827-5 kötött : ár nélkül
53 *** 130.2
[AN 947264]
MARC

ANSEL
UTF-82518 /2003.
   Mechanics : brainstorming seminars at the Budapest University of Technology and Economics / [ed. György Károlyi]. - [Budapest] : TUB, 2001. - 31 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-420-707-3 fűzött : ár nélkül
531/533
[AN 928615]
MARC

ANSEL
UTF-82519 /2003.
Nagy Károly (1926-)
   Elméleti mechanika / Nagy Károly. - 5. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2002. - 476 p. : ill. ; 24 cm
Felsőoktatási tankönyv
ISBN 963-19-3955-3 fűzött : 3397,- Ft
531/534(075.8)
[AN 948972]
MARC

ANSEL
UTF-82520 /2003.
Szabó Tibor
   Mechanika képletgyűjtemény főiskolásoknak / Szabó Tibor. - 2. jav. kiad. - Budapest : Syca Szakkvk., 2002. - 193 p. : ill. ; 10x14 cm
ISBN 963-86262-3-2 fűzött : 876,- Ft
531/534(075.8)
[AN 948263]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

2521 /2003.
Fodor Gábor (1915-2000)
   Egy magyar kémikus élete / Fodor Gábor ; [szerk. Bartók Mihály] ; [közread. a] Magyar Tudományos Akadémia Kémiai Tudományok Osztálya. - [Budapest] : MTA Kémiai Tud. Oszt., 2002. - 196 p. : ill. ; 24 cm
Példányszám: 300
ISBN 963-508-342-4 fűzött : ár nélkül
Fodor Gábor (1915-2000)
54(439)(092)FodorG.
[AN 930614]
MARC

ANSEL
UTF-82522 /2003.
Komplexkémiai Kollokvium (36.) (2001) (Pécs)
   XXXVI. Komplexkémiai Kollokvium : Pécs, 2001. május 23-25 : program és előadáskivonatok / [rend., közread. a] Magyar Kémikusok Egyesülete. - [Budapest] : MKE, [2001]. - 49 p. ; 30 cm
ISBN 963-9319-14-7 * fűzött : ár nélkül
541.49 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 901008]
MARC

ANSEL
UTF-82523 /2003.
Oláh György (1927-)
A life of magic chemistry (magyar)
   Életem és a mágikus kémia : egy Nobel-díjas önéletrajzi gondolatai / Oláh György ; [ford. Zsengellér Annamária, Pálinkás János]. - Budapest : Better : Nemz. Tankvk., cop. 2002. - XIV, 320 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 303-304.
ISBN 963-86040-9-3 kötött : ár nélkül
Oláh György (1927-)
54(73)(=945.11)(092)OláhGy.(0:82-94)
[AN 928295]
MARC

ANSEL
UTF-82524 /2003.
Papp Gábor
   A Kárpát-övezetben felfedezett ásványok, kőzetek és fosszilis gyanták története / Papp Gábor. - Budapest : M. Termtud. Múz., 2002. - 204 p. : ill. ; 30 cm. - (Studia naturalia, ISSN 1215-5365 ; 14.)
Bibliogr.: p. 187-204.
ISBN 963-7093-75-3 fűzött : ár nélkül
549(1-924.55) *** 552(1-924.55) *** 549(439)(091) *** 552(439)(091)
[AN 947861]
MARC

ANSEL
UTF-82525 /2003.
Szakács László
   Általános kémiai példatár : egyetemi tankönyv / Szakács László, Mörtl Mária, Knausz Dezső. - Budapest : ELTE Eötvös K., cop. 2002. - 449 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 441.
ISBN 963-463-475-3 fűzött : ár nélkül
541(075.8)(076)
[AN 947769]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

2526 /2003.
   40 éves "A Bakony természeti képe" kutatási program : tények, képek, emlékek / [szerk. Bauer Norbert, Kenyeres Zoltán] ; [... írták Almádi László et al.] ; [a ... fotókat kész. Barczi Attila et al.] ; [a Bakonyi Természettudományi Múzeum ... kiadványa]. - Zirc : Bakonyi Termtud. Múz., 2002. - 215 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-202-165-7 fűzött : ár nélkül
911.2(439)(234.373.1) *** 504.54(439)(234.373.1) *** 001.89(439)
[AN 931304]
MARC

ANSEL
UTF-82527 /2003.
Horváth Tibor (1928-)
   100 éves villámjelzők : magyar tudósok itthon és világszerte fellelhető készülékei / Horváth Tibor ; [rend., közread. a] Magyar Elektrotechnikai Múzeum. - Budapest : M. Elektrotech. Múz., 2001. - 16 p. : ill. ; 20 cm
Kiállításvezető
ISBN 963-8404-10-8 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-80404-10-8)
551.594.221 *** 551.508.94 *** 069(439-2Bp.)
[AN 807884]
MARC

ANSEL
UTF-82528 /2003.
   Lóczy Lajos emlékkötet : a Lóczy Lajos születésének 150. évfordulójára rendezett akadémiai emlékülés előadásai / szerk. Marosi Sándor ; [közread. az] MTA FKK Földrajztudományi Kutatóintézet, MTA Társadalomkutató Központ. - Budapest : MTA FKK FKI : MTA TKK, 2002. - 91 p., [16] t. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. az előadások végén. - Példányszám: 300
ISBN 963-7395-96-2 fűzött : 650,- Ft
Lóczy Lajos (1849-1920)
55(439)(092)Lóczy_L. *** 91(439)(092)Lóczy_L. *** 061.3(439-2Bp.)"1999"
[AN 947821]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

2529 /2003.
Plihál Katalin (1948-)
   Térképkülönlegességek : térképetűdök / Plihál Katalin. - Budapest : Cartofil, 2002. - 112 p. : ill., részben színes ; 30 cm + 2 térk.
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-204-133-X kötött : 4500,- Ft
528.9(4)(091) *** 912(100)(091)
[AN 947874]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

2530 /2003.
A biofizika alapjai (német)
   Einführung in die Biophysik mit medizinischer Orientierung / hrsg. von Györgyi Rontó und Imre Tarján ; mit Beiträgen von L. Berkes [et al.] ; [mathematischer Anh. ausgearb. von L. Herényi] ; [übers. von U. Katenkamp et al.]. - 4. Aufl. - Budapest : Semmelweis, 2002. - 479 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9214-32-9 kötött : ár nélkül
577.3(035)
[AN 948970]
MARC

ANSEL
UTF-82531 /2003.
   Biológia : minilexikon diákoknak / [összeáll. Sződy Róbert]. - [Budapest] : Diáktéka, [2002]. - 80 p. ; 17 cm. - (Diák kiskönyvtár, ISSN 1418-6780 ; 11.)
ISBN 963-85873-8-5 fűzött : ár nélkül
57(075.3)
[AN 947477]
MARC

ANSEL
UTF-82532 /2003.
Chikán Ágnes (1946-)
   Aranycsapat a világkupában : személyes vallomások a 30 éves Szegedi Biológiai Központról / Chikán Ágnes. - Budapest : Agroinform, 2001. - 159 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-502-734-6 kötött : ár nélkül
Magyar Tudományos Akadémia (Budapest). Szegedi Biológiai Központ.
57(439-2Szeged)(092)(047.53) *** 061.6(439-2Szeged)
[AN 900726]
MARC

ANSEL
UTF-82533 /2003.
   Csodálatos állatvilág / [szerk. Tóth Dóra] ; [ill. Nagy Attila et al.]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2002. - 43 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Tappancs könyvek, ISSN 1589-2875)
Megj. "Varázslatos állatvilág" címmel is
ISBN 963-9325-31-7 kötött : ár nélkül
59(02.053.2)
[AN 947082]
MARC

ANSEL
UTF-82534 /2003.
Fazekas György (1940-)
   Biológia / Fazekas György, Szerényi Gábor ; [... rajz. Daday E. Hedvig]. - Budapest : Scolar, 2002. - 2 db : ill. ; 26 cm
ISBN 963-9193-77-1 kötött : 6750,- Ft
57(078)
[AN 947276]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Molekulák, élőlények, életműködések. - XIV, 591 p.
ISBN 963-9193-75-5
57(078)
[AN 947278] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Ember, bioszféra, evolúció. - XVI, 573 p.
ISBN 963-9193-76-3
57(078)
[AN 947282] MARC

ANSEL
UTF-82535 /2003.
Gera Pál (1963-)
   Állatkerti történetek : egy állatápoló emlékei / Gera Pál ; [... a rajzokat Bagosi Zoltán kész.]. - 2. kiad. - Budapest : Hungarovox, 2002. - 288 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9292-54-0 fűzött : 1500,- Ft
591.5 *** 59.006(439-2Bp.)
[AN 948679]
MARC

ANSEL
UTF-82536 /2003.
A Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete 50 éve, 1952-2002 (angol)
   Institute of Ecology and Botany of the Hungarian Academy of Sciences, 1952-2002 / [ed. by Gábor Fekete, Katalin Török] ; [transl. Melinda Halassy]. - Vácrátót : MTA ÖBKI, 2002. - 42 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 963-8391-28-6 fűzött : ár nélkül
Magyar Tudományos Akadémia (Budapest). Ökológiai és Botanikai Kutatóintézet (Vácrátót)
58 *** 574 *** 061.6(439-2Vácrátót)
[AN 947838]
MARC

ANSEL
UTF-82537 /2003.
   Natural history of the national parks of Hungary / ed.-in-chief Z. Kaszab. - Budapest : Akad. K., 1981-. - 25 cm
A 6. köt.-től szerk. Matskási István, kiad. a Magyar Természettudományi Múzeum
ISBN 963-05-2518-6
581.9(439) *** 591.9(439) *** 502.4(439)
[AN 83214]
MARC

ANSEL
UTF-8


   12., The fauna of the Fertő-Hanság National Park. Vol. 1. / ed. S. Mahunka ; ass. ed. L. Zombori and Gy. Sziráki. - 2002. - 404 p. : ill.
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-7093-77-X fűzött : ár nélkül
502.4(439Fertő-Hanság) *** 591.9(439Fertő-Hanság)
[AN 947853] MARC

ANSEL
UTF-8


   13., The fauna of the Fertő-Hanság National Park. Vol. 2. / ed. S. Mahunka ; ass. ed. L. Zombori and Gy. Sziráki. - 2002. - p. 406-829. : ill.
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-7093-78-8 fűzött : ár nélkül
502.4(439Fertő-Hanság) *** 591.9(439Fertő-Hanság)
[AN 947854] MARC

ANSEL
UTF-82538 /2003.
   Növényélettan : a növényi anyagcsere : egyetemi tankönyv / szerk. Láng Ferenc ; [írták Böddi Béla et al.]. - 2. jav. kiad. - Budapest : ELTE Eötvös K., cop. 2002. - 2 db (1034 p.) : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-463-567-9 fűzött : ár nélkül
581.13(075.8)
[AN 948975]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 503 p.
581.13(075.8)
[AN 948977] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - p. 507-1034.
581.13(075.8)
[AN 948978] MARC

ANSEL
UTF-82539 /2003.
Stuber György
   Géntechnológia és genetikai környezetszennyezés : a genetikailag módosított élőlények szabadon bocsátásának ökológiai, egészségügyi, társadalmi és gazdasági kockázatai / Stuber György ; [kiad. az Egyetemes Létezés Természetvédelmi Egyesület]. - Budapest : Egyetemes Létezés Természetvédelmi Egyes., 2001. - 50 p. : ill. ; 31 cm + mell. ([23 ] p., 4 t.fol. : ill., színes)
Közös borítóban. - Bibliogr.: p. 44-50. - A Géntechnológia : középiskolai oktatócsomag c. melléklet szerzője Takács-Sánta András és Rozsnyai Kamilla
ISBN 963-00-5790-5 fűzött : ár nélkül
575.08 *** 631.523 *** 504.058 *** 57.086.8
[AN 900795]
MARC

ANSEL
UTF-82540 /2003.
   Tengeri állatok képeskönyve. - [Nagykovácsi] : Puedlo K., [2002]. - 48 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-9477-08-7 kötött : ár nélkül
59(02.053.2)
[AN 947092]
MARC

ANSEL
UTF-82541 /2003.
   Varázslatos állatvilág / [szerk. Tóth Dóra] ; [ill. Nagy Attila et al.]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2002. - 43 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Tappancs könyvek, ISSN 1589-2875)
Megj. "Csodálatos állatvilág" címmel is
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9325-31-7)
59(02.053.2)
[AN 947086]
MARC

ANSEL
UTF-82542 /2003.
Winkler Róbert
   Nagyvárosi természetbúvár / Winkler Róbert. - Budapest : Tericum, cop. 2002. - 225, [3] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 963-8453-60-5 kötött : 3170,- Ft
591.52(1-2)
[AN 946754]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

2543 /2003.
Albertson, Ellen
Food as foreplay (magyar)
   A csábítás íze : az afrodiziákumok (nemi vágyat fokozó szerek) erejének és gyönyörének könyve / Ellen és Michael Albertson ... ; [ford. Maleczki Miklós]. - Budapest : Media Nox, cop. 2002. - 312 p. ; 21 cm
ISBN 963-86214-5-1 fűzött : 1890,- Ft (hibás ISBN 963-86214-7-8)
615.256.22 *** 641.55(083.12) *** 392.6 *** 930.85(100)
[AN 946734]
MARC

ANSEL
UTF-82544 /2003.
Barnard, Christiaan
50 Wege zu einem gesunden Herz (magyar)
   50 út az egészséges szívhez / Christiaan Barnard ; [ford. Soós András]. - Pécs : Alexandra, [2002]. - 270 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 269-[271].
ISBN 963-368-251-7 fűzött : ár nélkül
616.12-084 *** 613 *** 641.561(083.12)
[AN 946927]
MARC

ANSEL
UTF-82545 /2003.
   Belgyógyászati ultrahangdiagnosztika / szerk. Szebeni Ágnes ; [írta Balkányi László et al.]. - Budapest : Medicina, 2003. - 380 p. : ill. ; 26 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-242-685-1 kötött : ár nélkül
616-073.432.19
[AN 948105]
MARC

ANSEL
UTF-82546 /2003.
Cole, Michael
The development of children (magyar)
   Fejlődéslélektan / Michael Cole, Sheila R. Cole ; [ford. Bíró Szilvia et al.]. - Budapest : Osiris, 2002, cop. 1997. - 787 p. : ill. ; 29 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.: p. 707-764.
ISBN 963-379-494-3 kötött : 4500,- Ft
159.922.6/.8(075.8) *** 159.922.7(075.8)
[AN 948071]
MARC

ANSEL
UTF-82547 /2003.
Convention on the elaboration of a European pharmacopoeia (magyar)
   Egyezmény egy Európai Gyógyszerkönyv kidolgozásáról és kiegészítő jegyzőkönyve / [kiad. az Európa Tanács Információs és Dokumentációs Központja]. - Budapest : Európa Tanács Inf. és Dok. Közp., 2001. - 20 p. ; 15 cm
Példányszám: 1000
ISBN 963-00-7001-4 * fűzött : ár nélkül
615.11(4)(094.2)
[AN 901148]
MARC

ANSEL
UTF-82548 /2003.
Dobson Szabolcs
   Mérdföldkövek a gyógyszeres terápia történetében : [1912-2001] / Dobson Szabolcs. - Budapest : Dictum, 2002. - 202 p. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-86268-2-8 fűzött : ár nélkül
615(100)"19"
[AN 947445]
MARC

ANSEL
UTF-82549 /2003.
   Az egészség fenntarthatósága szív-érrendszeri betegségekben / [szerk. Kemény Csilla]. - Debrecen : Minerva Plusz BT, [2002]. - 170 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-204-859-8 fűzött : ár nélkül
616.1-083 *** 616.1-084
[AN 947229]
MARC

ANSEL
UTF-82550 /2003.
   "Az életminőség javítása és a prevenció" : VIII. Primer Prevenciós Fórum : Budapest, 2001. május 22. : az előadások kivonatai / [rend., közread.] a Fodor József Országos Közegészségügyi Központ. - [Budapest] : Fodor J. Orsz. Közegészségügyi Közp., [2001]. - [60] p. ; 29 cm
ISBN 963-00-7452-4 * fűzött : ár nélkül
616-084 *** 613 *** 061.3(439-2Bp.)"2001"
[AN 900798]
MARC

ANSEL
UTF-82551 /2003.
Hauck, Paul
How to be your own best friend (magyar)
   Légy jó önmagadhoz! / Paul Hauck ; [ford. Borbás Mária] ; [ill. Barka Ferenc]. - 4. kiad. - Budapest : Park, cop. 2002. - 149, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Hétköznapi pszichológia, ISSN 0865-0705)
ISBN 963-530-611-3 fűzött : 1500,- Ft
613.865
[AN 946417]
MARC

ANSEL
UTF-82552 /2003.
Hauck, Paul
Jealousy (magyar)
   A féltékenység : mi az oka, és hogyan győzzük le / Paul Hauck ; [ford. Vajda Tünde] ; [ill. Barka Ferenc]. - 4. átd. kiad. - Budapest : Park, cop. 2002. - 141, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Hétköznapi pszichológia, ISSN 0865-0705)
ISBN 963-530-663-6 fűzött : 1500,- Ft
613.865 *** 613.88
[AN 945658]
MARC

ANSEL
UTF-82553 /2003.
   Híres magyar orvosok / [szerk. Kapronczay Károly, Vizi E. Szilveszter]. - Budapest : Galenus, 2001-. - 26 cm
Az 1. köt. kötetjelzés nélkül jelent meg, monografikus leírása: AN 798235
ISBN 963-86138-2-3
61(439)(092)
[AN 909791]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - 2002. - 132 p. : ill.
ISBN 963-86138-6-6 kötött : ár nélkül
61(439)(092)
[AN 946901] MARC

ANSEL
UTF-82554 /2003.
Introduction to psychology (magyar)
   Pszichológia / Rita L. Atkinson [et al.] ; [ford. Bodor Péter et al.]. - 2. jav. kiad. / szerk. és az 1. kiadást átd. Csibra Gergely. - Budapest : Osiris, 2002, cop. 1999. - 660 p. : ill., részben színes ; 29 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.: p. 603-648.
ISBN 963-389-338-0 kötött : 4500,- Ft
159.9(075.8)
[AN 947962]
MARC

ANSEL
UTF-82555 /2003.
Jókai Oszkár (1942-)
   Láng sztori : sima váll-laptól a tűzoltó tábornoki rendfokozatig : a "csizmás" tűzoltó tábornok története : a Jókai-talanítás előtti tűzoltóság története / Jókai Oszkár. - [Budapest] : Forrásnyelv BT, [2001]. - 207 p. ; 21 cm
ISBN 963-00-6139-2 fűzött : ár nélkül
Jókai Oszkár (1942-)
614.842.83(439)"196/199"(0:82-94)
[AN 804936]
MARC

ANSEL
UTF-82556 /2003.
Kökény Zoltán
   Elsősegélynyújtás a gyógyszertárban : általános elsősegélynyújtási ismeretek a méhcsípéstől az újraélesztésig / Kökény Zoltán. - Budapest : Dictum, cop. 2002. - 153 p. : ill. ; 24 cm. - (Bibliotheca pharmaceutica, ISSN 1586-9741 ; 6.)
ISBN 963-206-115-2 fűzött : ár nélkül
614.88
[AN 947443]
MARC

ANSEL
UTF-82557 /2003.
Magyar Belgyógyász Társaság. Dél-magyarországi Decentrum. Vándorgyűlés (33.) (2002) (Szolnok)
   Magyar Belgyógyász Társaság Dél-magyarországi Decentrumának XXXIII. Vándorgyűlése : Szolnok, 2002. április 18-19. : absztraktgyűjtemény. - [Budapest] : [MOTESZ], [2002]. - 48 p. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
616 *** 061.3(439-2Szolnok)
[AN 928185]
MARC

ANSEL
UTF-82558 /2003.
Magyar Magnézium Szimpózium (7.) (2001) (Siófok)
   7. Magyar Magnézium Szimpózium : Siófok, 2001. június 7-9. : [program és összefoglalók] = 7th Hungarian Magnesium Symposium : Siófok, 7-9 June 2001 : [program and abstracts] / rend. a Magyar Magnézium Társaság... ; szerk. Kiss A. Sándor ; kiad. a Magyar Kémikusok Egyesülete. - Budapest : MKE, [2001]. - 63 p. ; 30 cm
ISBN 963-9319-15-5 * fűzött : ár nélkül
612.015.31 *** 577.118 *** 546.46 *** 061.3(439-2Siófok)
[AN 901006]
MARC

ANSEL
UTF-82559 /2003.
Magyar Tudományos Parkinson Társaság. Konferencia (2001) (Budapest)
   A Magyar Tudományos Parkinson Társaság konferenciájának előadásai és poszterei : Budapest, ... 2001. április 20-21. - [Budapest] : [M. Tud. Parkinson Társ.], [2001]. - 64 p. ; 30 cm
Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-00-7450-8 * fűzött : ár nélkül
616.858 *** 061.3(439-2Bp.)"2001"
[AN 900794]
MARC

ANSEL
UTF-82560 /2003.
Martin, Jeanne Marie
Complete candida yeast guidebook (magyar)
   Teljes candida kézikönyv / írta Jeanne Marie Martin, Zoltan P. Rona ; [ford. Farkasvölgyi Szabolcs et al.]. - Budapest : Kolumbusz, 2002. - XXII, [2], 480 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 479-480.
ISBN 963-204-907-1 fűzött : 4480,- Ft
616-002.828.223 *** 641.563(083.12)
[AN 947267]
MARC

ANSEL
UTF-82561 /2003.
Mohás Lívia (1928-)
   Találkozás önmagunkkal / Mohás Lívia ; Sajdik Ferenc rajz. - 3. kiad. - Budapest : M. Kvklub, 2002, cop. 1979. - 230, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-547-813-5 kötött : ár nélkül
159.923.2(02.063)
[AN 948738]
MARC

ANSEL
UTF-82562 /2003.
Nuland, Sherwin B.
How we die (magyar)
   Hogyan halunk meg? : [gondolatok az élet utolsó fejezetéről] / Sherwin B. Nuland ; [ford. Pécsi Tibor]. - [Budapest] : Akkord, cop. 2002. - 278 p. : ill. ; 24 cm. - (Talentum tudományos könyvtár, ISSN 1586-8419)
ISBN 963-9429-14-7 kötött : 2490,- Ft
616-036.88 *** 612.013 *** 128
[AN 946705]
MARC

ANSEL
UTF-82563 /2003.
Olajos Judit
   "Egészségmegőrzés a XXI. században..." / Olajos Judit. - Nyíregyháza : Napfény Életmód Egyes., 2002. - 24 p. ; 21 cm. - (Egészségvédő füzetek, ISSN 1586-4405 ; 8.)
Példányszám: 1000
ISBN 963-204-975-6 fűzött : ár nélkül
613.2
[AN 947865]
MARC

ANSEL
UTF-82564 /2003.
Országos Foglalkozás-egészségügyi Fórum, (2001) (Budapest)
   Országos Foglalkozás-egészségügyi Fórum : 2001. március 23., Budapest : a fórumon elhangzott előadások írásos anyaga : Fodor József Országos Közegészségügyi Központ Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézete továbbképzési programja. - [Budapest] : Fodor J. Orsz. Közegészségügyi Közp., [2001]. - [80] p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-00-7453-2 * fűzött : ár nélkül
613.6 *** 061.3(439-2Bp.)"2001"
[AN 900801]
MARC

ANSEL
UTF-82565 /2003.
   Az ortopédia tankönyve : egyetemi tankönyv / szerk. Vízkelety Tibor ; [a köt. szerzői Bellyei Árpád et al.]. - 3. kiad. - Budapest : Alliter, 2002. - 289 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 266.
ISBN 963-202-501-6 kötött : ár nélkül
617.3(075.8)
[AN 948091]
MARC

ANSEL
UTF-82566 /2003.
Paget, Lou
How to give her absolute pleasure (magyar)
   Örömszerzés tabuk nélkül : női titkok férfiaknak / Lou Paget ; [ford. Csányi S. Csaba]. - [Budapest] : Abrafaxe Kft., cop. 2002. - 168 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-204-685-4 fűzött : 1890,- Ft (hibás ISBN 963-379-158-8)
613.88 *** 392.6
[AN 947415]
MARC

ANSEL
UTF-82567 /2003.
Peer Krisztián (1974-)
   Fallosz monológok / Hill Ferenc. - Budapest : Konkrét Kv., cop. 2002. - 140 p. ; 21 cm
ISBN 963-202-877-5 fűzött : 1990,- Ft
613.88-055.1
[AN 947031]
MARC

ANSEL
UTF-82568 /2003.
Preston, Brian
Pot planet (magyar)
   Fűbolygó : kalandozások a világ marihuánakultúrájában / Brian Preston ; [ford. Kőrös László]. - Budapest : Cartaphilus, 2002. - 258 p. ; 23 cm
ISBN 963-9303-62-3 kötött : 2400,- Ft
613.83(100) *** 663.99 *** 930.85(100)
[AN 947000]
MARC

ANSEL
UTF-82569 /2003.
   Szívbetegek rehabilitációja : módszertani levelek / szerk. Hoffmann Artúr ; [írták Berényi István et al.]. - Budapest : [MKRT], 2002. - 76 p. ; 21 cm
Közread. a Magyar Kardiovaszkuláris Rehabilitációs Társaság. - Bibliogr.: p. 71-72.
Fűzött : ár nélkül
616.12-036.868
[AN 926223]
MARC

ANSEL
UTF-82570 /2003.
   Szövettan : egyetemi tankönyv / szerk. Röhlich Pál ; [... a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Humánmorfológiai és Fejlődésbiológiai Intézetének mtársai írták] ; [az ábrákat rajz. Molnár Kinga]. - 2. jav. kiad. - Budapest : SE Képzéskut., Oktatástechnológiai és Dok. Közp., 2002. - 2 db : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 963-9129-39-9 fűzött : ár nélkül
611.018(075.8)
[AN 948328]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - VI, 236, [9] p.
ISBN 963-9129-37-2
611.018(075.8)
[AN 948329] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - VI, 237-461., [9] p.
ISBN 963-9129-38-0
611.018(075.8)
[AN 948330] MARC

ANSEL
UTF-82571 /2003.
   Tabularium neurologiae / [főszerk. Szirmai Imre] ; [szerzők Nagy Ferenc et al.]. - Budapest : Melania, 2001. - 143 p. : ill. ; 18 cm. - (Tabularium, ISSN 1585-8103)
Példányszám: 1300
ISBN 963-9106-40-2 fűzött : ár nélkül
616.8
[AN 807369]
MARC

ANSEL
UTF-82572 /2003.
Tepperwein, Kurt
Die hohe Schule der Hypnose (magyar)
   A hipnózis magasiskolája : hipnózis és önhipnózis : hogyan oldhatjuk meg könnyedén problémáinkat? / Kurt Tepperwein ; [ford. Farkas Tünde]. - 2. kiad. - Budapest : M. Kvklub, 2002, cop. 1994. - 232 p., [8] t. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 231-232.
ISBN 963-547-726-0 kötött : ár nélkül
613.865 *** 159.962
[AN 946421]
MARC

ANSEL
UTF-82573 /2003.
Yesudian, Selvarajan
Sport und Yoga (magyar) (bőv. kiad.)
   Sport és jóga : ősi hindu testgyakorlatok és légzésszabályozás európaiak számára / Selvarajan Yesudian, Haich Erzsébet. - Szeged : LAZI, cop. 2002. - 200 p. : ill. ; 21 cm. - (Pentagramma könyvek)
ISBN 963-9416-15-0 kötött : 1400,- Ft
615.851.86
[AN 946389]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

2574 /2003.
Kohászati Másodtermék- és Acélszerkezet-gyártó Konferencia (5.) (2001) (Balatonszéplak)
   V. Kohászati Másodtermék- és Acélszerkezet-gyártó Konferencia : Balatonszéplak, 2001. május 3-4. : [előadásgyűjtemény] / [rend., közread. a Dunaferr Vállalkozási Igazgatóság, Dunaferr Lemezalakító Kft., MAGÉSZ Magyarországi Acélszerkezet-gyártók, -építők Szövetsége]. - Dunaújváros : Dunaferr, [2001]. - 95 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-00-6728-5 fűzött : ár nélkül
669.1(439-2Dunaújváros) *** 621.98 *** 624.014.2 *** 061.3(439-2Balatonszéplak)
[AN 900828]
MARC

ANSEL
UTF-82575 /2003.
Természet-, Műszaki- és Gazdasági Tudományok Alkalmazása Nemzetközi Konferencia (1.) (2002) (Szombathely)
   I. Természet-, Műszaki- és Gazdasági Tudományok Alkalmazása Nemzetközi Konferencia : Berzsenyi Dániel Főiskola, 2002. május 11., Szombathely ... : az előadások összefoglalói = 1 International Conference on Applications of Natural-, Technological- and Economical Sciences : abstracts of the presentations / szerk. ... Puskás János ; [rend., közread. a] Berzsenyi Dániel Főiskola. - [Szombathely] : BDF, [2002]. - 29 p. ; 21 cm
ISBN 963-9290-69-6 fűzött : ár nélkül
62 *** 33 *** 5 *** 061.3(439-2Szombathely)
[AN 927982]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

2576 /2003.
Angster Erzsébet
   Objektumorientált tervezés és programozás : Java / Angster Erzsébet. - [Budapest] : 4KÖR BT, 2001-. - 2 db ; 24 cm
ISBN 963-00-6262-3
519.682Java
[AN 805411]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2001. - XII, 429 p. : ill.
Bibliogr.: p. 423-424.
ISBN 963-00-6263-1 fűzött : ár nélkül
519.682Java
[AN 805414] MARC

ANSEL
UTF-82577 /2003.
   Automatikus azonosítás elméletben és gyakorlatban. - [Budapest] : Prim, [1995]-. - 20 cm
ISBN 963-04-5800-4
681.3.004.14 *** 65.012.8
[AN 215201]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., A vonalkódtól a chipkártyáig / Allaga Gyula [et al.]. - 2001. - 280 p. : ill.
ISBN 963-00-6865-6 fűzött : ár nélkül
681.3.004.14 *** 65.012.8
[AN 902013] MARC

ANSEL
UTF-82578 /2003.
Kis Balázs (1971-)
   Windows 2000 : haladókönyv haladó szoftverhez : a magyar és az angol változathoz is / Kis Balázs. - Bicske : Szak K., 2002, cop. 2000. - 452 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9131-45-8 fűzött : kvkeresk. forgalomba nem kerül
681.3.066Windows
[AN 946605]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

2579 /2003.
Sabján Tibor
   Takaréktűzhely / Sabján Tibor. - Budapest : Terc, cop. 2002. - 176 p. : ill. ; 19 cm. - (Népi kultúra)
ISBN 963-86263-7-2 fűzött : ár nélkül
683.95 *** 39(=945.11) *** 930.85(439)
[AN 947436]
MARC

ANSEL
UTF-8
21   Vegyipar

2580 /2003.
Molnár János
   A szénhidrogénipari távközlés történetéből : történelmünk egy darabja / [írta és összeáll. Molnár János]. - Siófok : [PanTel Technocom Kft.], 2002. - 105 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Közread. a PanTel Technocom Távközlési Szolgáltató Kft. - Példányszám: 1000
ISBN 963-204-187-9 fűzött : ár nélkül
Magyar Olaj- és Gázipari Rt. (Budapest). Távközlési Üzletág.
665.6/.7 *** 654 *** 061.5(439-2Bp.)
[AN 947705]
MARC

ANSEL
UTF-82581 /2003.
Műszaki Kémiai Napok, (2001) (Veszprém)
   Műszaki Kémiai Napok '01 : Veszprém, 2001. április 24-26. / [szerk. Filka Judit] ; [rend., közread. a KE Műszaki Kémiai Kutató Intézet]. - [Veszprém] : KE MKKI, [2001]. - 304, 27, [12] p. : ill. ; 30 cm
A konferencia előadásainak szerkesztett anyaga. - ISSN 1215-2641 = Műszaki Kémiai Napok. - Spirál fűzéssel. - Bibliogr. az előadások végén. - Példányszám: 150
ISBN 963-00-6467-7 fűzött : ár nélkül
66 *** 061.3(439-2Veszprém)
[AN 900969]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

2582 /2003.
   Acélszerkezetek szimulációs vizsgálatai megbízhatósági eljárással = Examination of steel structures using simulation-based reliability assessment : SBRA-method / [szerk. ... Iványi Miklós, Fülöp Attila]. - [Budapest] : Műegyetemi K., 2002. - XVII, 269 p. : ill. ; 25 cm
Csak magyar nyelven
ISBN 963-420-680-8 kötött : ár nélkül
624.014.2.04 *** 519.876.5
[AN 931318]
MARC

ANSEL
UTF-82583 /2003.
Fodor József (1922-)
   Magyar Építőipari Múzeum születésének története Veszprémben / Fodor József ; [...összeáll. Fodor Józsefné...]. - Veszprém : Szerző, 1999-. - ill. ; 24 cm
ISBN 963-550-866-2
Magyar Építőipari Múzeum (Veszprém)
69 *** 069(439-2Veszprém)(091)
[AN 368148]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5. köt. - 2001. - 247 p.
ISBN 963-550-871-9 fűzött : ár nélkül
69 *** 069(439-2Veszprém)(091)
[AN 905256] MARC

ANSEL
UTF-8


   6. köt. - 2001. - 247 p.
ISBN 963-440-583-5 fűzött : ár nélkül
69 *** 069(439-2Veszprém)(091)
[AN 913085] MARC

ANSEL
UTF-8


   7. köt. - 2002. - 270 p.
ISBN 963-440-584-3 fűzött : ár nélkül
69 *** 069(439-2Veszprém)(091)
[AN 928018] MARC

ANSEL
UTF-8


   8. köt. - 2002. - 248 p.
ISBN 963-440-585-1 fűzött : ár nélkül
69 *** 069(439-2Veszprém)(091)
[AN 947199] MARC

ANSEL
UTF-82584 /2003.
Kószó József (1944-)
   Lépcsők / Kószó József. - 5. átd. kiad. - [Szeged] : Szukits, cop. 2002. - 184 p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 963-9441-37-6 kötött : ár nélkül
692.6
[AN 948144]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

2585 /2003.
   Almatermesztés integrált módszerekkel / szerk. Inántsy Ferenc ; [... írói Bubán Tamás et al.] ; [közread. az] Almatermesztők Szövetsége. - [Újfehértó] : Almatermesztők Szövets., 2001. - 374 p. : ill., főként színes ; 20 cm
Példányszám: 1500
ISBN 963-00-6024-8 fűzött : ár nélkül
634.11
[AN 805611]
MARC

ANSEL
UTF-82586 /2003.
Cey-Bert Róbert Gyula (1938-)
Tokaji borgasztronómia (német)
   Tokajer Weingastronomie / Róbert Gyula Cey-Bert ; [Fot. von Attila Mészáros] ; [... Übers. Sabine Szikora]. - [Budapest] : Paginarum, 2002. - 275 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Ungarische Weine und Weinregionen, ISSN 1587-401X)
Bibliogr.: p. 269.
ISBN 963-9392-04-9 kötött : ár nélkül
663.2(439-2Tokaj) *** 634.8(439-2Tokaj) *** 641.87:663.2
[AN 928611]
MARC

ANSEL
UTF-82587 /2003.
Csányi Vilmos (1935-)
   Jeromos, a barátom / Csányi Vilmos ; László Bandy rajz. - Budapest : Vince K., 2002. - 94, [2] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9323-67-5 kötött : 1795,- Ft
636.7(0:82-94)
[AN 946824]
MARC

ANSEL
UTF-82588 /2003.
Fennell, Jan
The dog listener (magyar)
   Kutyapszichológia vagy Tanuljunk meg kutyául / Jan Fennell. - Budapest : M. Kvklub, 2003. - 196, [7] p., [16] t. : ill., részben színes ; 22 cm
Ford. Pongrácz Péter
ISBN 963-547-816-X kötött : ár nélkül
636.7 *** 591.51
[AN 946741]
MARC

ANSEL
UTF-82589 /2003.
Gazda Albert (1966-)
   Boremberek / Gazda Albert, Kovács András István ; [fotó Glódi Balázs et al.]. - Budapest : Litkey, 2002. - 229 p. : ill., színes ; 34 cm
Interjúk
ISBN 963-202-548-2 kötött : 6980,- Ft
663.2(439)(092)(047.53)
[AN 947457]
MARC

ANSEL
UTF-82590 /2003.
Holdas Sándor (1931-)
   Nyúl / Holdas Sándor, Szendrő Zsolt. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2002. - 141 p. : ill., színes ; 26 cm. - (Gazdasági állataink - fajtatan, ISSN 1589-3979)
Bibliogr.: p. 141.
ISBN 963-9358-66-5 kötött : ár nélkül
636.92.082.1
[AN 947431]
MARC

ANSEL
UTF-82591 /2003.
Köck Oszkár
   Medicinal plant varieties of Hungary / written by Oszkár Köck ; photos Jenő Bernáth [et al.] ; transl. Wendy Algeier, Molnárné Edina Pap ; [közread. az Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet]. - Budapest : OMMI, 2001. - [8], 67 p. : ill. ; 21 cm
Példányszám: 500
Fűzött : ár nélkül
633.88(439) *** 615.89:615.322(439)
[AN 928180]
MARC

ANSEL
UTF-82592 /2003.
Konrád Antal
   Helyzetkép a biogazdálkodásról / [kész. Konrád Antal] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága. - Kecskemét : KSH Bács-Kiskun M. Ig., 2002. - 19 p. : ill. ; 30 cm
Fűzött : 1500,- Ft
631.147(439.155)(083.41)
[AN 947928]
MARC

ANSEL
UTF-82593 /2003.
   A magyar régiók mezőgazdasága, 2000 / [... szerk. Kovács Tibor] ; [... bev. fej. Pintér László ... munkája]. - Budapest : KSH, 2001-. - 29 cm
Változó közreadókkal
ISBN 963-215-393-6
338.43(439)(083.41) *** 332.1(439)(083.41) *** 31(439)
[AN 901904]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], Nyugat-Dunántúl / [szerk. Szeli Tiborné] ; [kész. Szeli Tiborné et al.] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala Megyei Igazgatósága. - Győr : KSH Győr-Moson-Sopron M. Ig. ; Szombathely : KSH Vas M. Ig. ; Zalaegerszeg : KSH Zala M. Ig., 2001. - 119, [9] p. : ill., részben térk.
ISBN 963-215-396-0 fűzött : 2500,- Ft
338.43(439Nyugat-Dunántúl)(083.41) *** 332.1(439Nyugat-Dunántúl)(083.41) *** 31(439Nyugat-Dunántúl)
[AN 901906] MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], Közép-Magyarország / [kész. Balogh Károly, Pásztor László] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal Budapesti és Pest Megyei Igazgatósága. - Budapest : KSH Bp. és Pest M. Ig., 2001. - 136 p. : ill., részben térk.
ISBN 963-215-394-4 fűzött : 2500,- Ft
338.43(439.153)(083.41) *** 332.1(439.153)(083.41) *** 31(439.153)
[AN 901907] MARC

ANSEL
UTF-8


   [3.], Észak-Magyarország / [... szerk. Dobróka Zita] ; [kész. Szabó Zsuzsánna et al.] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád Megyei Igazgatóságai. - Miskolc : KSH BAZ M. Ig. ; Eger : KSH Heves M. Ig. ; Salgótarján : KSH Nógrád M. Ig., 2001. - 131 p. : ill., részben térk.
ISBN 963-215-398-7 fűzött : 2500,- Ft
338.43(439.13)(083.41) *** 332.1(439.13)(083.41) *** 31(439.13)
[AN 901909] MARC

ANSEL
UTF-8


   [4.], Észak-Alföld / [kész. Marosi Anikó et al.] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóságai. - Szolnok : KSH Jász-Nagykun-Szolnok M. Ig. ; Debrecen : KSH Hajdú-Bihar M. Ig. ; Nyíregyháza : KSH Szabolcs-Szatmár-Bereg M. Ig., 2001. - 137 p. : ill., részben térk.
ISBN 963-215-399-5 fűzött : 2500,- Ft
338.43(439Észak-Alföld)(083.41) *** 332.1(439Észak-Alföld)(083.41) *** 31(439Észak-Alföld)
[AN 901911] MARC

ANSEL
UTF-8


   [5.], Dél-Dunántúl / [kész. Zsibrik Istvánné, Vörös Ottó, Fritz János] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal Baranya, Somogy és Tolna Megyei Igazgatóságai. - Pécs : KSH Baranya M. Ig. ; Kaposvár : KSH Somogy M. Ig. ; Szekszárd : KSH Tolna M. Ig., 2001. - 125, [8] p. : ill., részben térk.
ISBN 963-215-397-9 fűzött : 2500,- Ft
338.43(439Dél-Dunántúl)(083.41) *** 332.1(439Dél-Dunántúl)(083.41) *** 31(439Dél-Dunántúl)
[AN 901913] MARC

ANSEL
UTF-82594 /2003.
Szalainé Mátray Enikő
   Méh / Szalainé Mátray Enikő. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2002. - 69 p. : ill., részben színes ; 26 cm. - (Gazdasági állataink - fajtatan, ISSN 1589-3979)
Bibliogr.: p. 69.
ISBN 963-9358-86-X kötött : ár nélkül
638.123
[AN 947427]
MARC

ANSEL
UTF-82595 /2003.
   A szántóföldi és kertészeti növények kártevői : káros és hasznos állatok / szerk. Jenser Gábor, Mészáros Zoltán, Sáringer Gyula ; [írta Balázs Klára et al.]. - 2. kiad. - Budapest : Mezőgazda, [2002], cop. 1998. - 630 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 593-616.
ISBN 963-9358-74-6 * kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-3958-74-6)
632.6/.7(075.8)
[AN 948110]
MARC

ANSEL
UTF-82596 /2003.
   A szántóföldi növények betegségei / szerk. Horváth József ; [írta Fischl Géza et al.] ; [rajz. Bíró Krisztina]. - 2. kiad. - Budapest : Mezőgazda, 2002, cop. 1995. - 327 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 292-313.
ISBN 963-9121-95-9 kötött : ár nélkül
632(075.8) *** 633(075.8)
[AN 948115]
MARC

ANSEL
UTF-82597 /2003.
Szekfű Gyula (1883-1955)
   A magyar bortermelő lelki alkata : történelmi tanulmány / Szekfű Gyula ; az utószót írta és szerk. Kupa László. - Budapest : Mundus, 2002. - 123 p. : ill. ; 24 cm. - (Mundus - magyar művelődéstörténet, ISSN 1588-1660)
Bibliogr. : p. 122-123. és a jegyzetekben
ISBN 963-8033-92-4 kötött : ár nélkül
663.2(439)"18" *** 634.8(439)"18" *** 930.85(439)"18"
[AN 948069]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

2598 /2003.
   A 100 legjobb burgonyás recept : mindennapi és különleges receptek nem csak ínyenceknek / [szerk. Mózes István Miklós]. - Kistarcsa : STB Kv., cop. 2001. - 79 p. : ill. ; 20 cm
A gerincen számozási adatként: 19.
ISBN 963-9266-53-1 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-92661-8-3)
641.55(083.12):635.21
[AN 947944]
MARC

ANSEL
UTF-82599 /2003.
   A 100 legjobb csülkös recept / [szerk. Bártfai László]. - [Kistarcsa] : STB Kv., [2002]. - 80 p. ; 20 cm
A gerincen számozási adatként: 73.
ISBN 963-9266-75-2 fűzött : ár nélkül
641.55(083.12):637.5
[AN 947890]
MARC

ANSEL
UTF-82600 /2003.
   A 100 legjobb étel római tálban : mindennapi és különleges recept nem csak ínyenceknek / [szerk. Mózes István Miklós]. - Kistarcsa : STB Kv., cop. 2002. - 79 p. ; 20 cm
A gerincen számozási adatként: 30.
ISBN 963-9266-28-0 fűzött : ár nélkül
641.55(083.12) *** 641.542
[AN 947949]
MARC

ANSEL
UTF-82601 /2003.
   A 100 legjobb pástétom és előétel. - [Kistarcsa] : STB Kv., cop. 2002. - 80 p. ; 20 cm
A gerincen számozási adatként: 42.
ISBN 963-9266-13-2 fűzött : ár nélkül
641.55(083.12) *** 641.822(083.12)
[AN 947901]
MARC

ANSEL
UTF-82602 /2003.
   A 100 legjobb torta : mindennapi és különleges receptek nem csak ínyenceknek / [szerk. Mózes István Miklós]. - [Kistarcsa] : STB Kv., [2002]. - 80 p. ; 20 cm
A gerincen számozási adatként: 36.
ISBN 963-9266-30-2 fűzött : ár nélkül
641.852(083.12)
[AN 947899]
MARC

ANSEL
UTF-82603 /2003.
Adam, Michael
Krawatten (magyar)
   Nyakkendők : a nyakkendőkötés titkai / Michael Adam ; [ford. T. Bíró Katalin] ; [... rajzok Christina Cedervall]. - 5. kiad. - [Budapest] : K. u. K. K., [2002]. - 47 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 963-9384-33-X kötött : ár nélkül
646.1/.6-055.1
[AN 945704]
MARC

ANSEL
UTF-82604 /2003.
Beste Rezepte - Dr. Oetker (magyar)
   Receptek a javából - Dr. Oetker : válogatott előételek, rafinált főételek, varázslatos desszertek / [ford. Szalay Éva, Török Irén]. - [Budapest] : Grafo, cop. 2002. - 159 p., [16] t. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 963-9485-02-0 kötött : ár nélkül
641.55(083.12)
[AN 947123]
MARC

ANSEL
UTF-82605 /2003.
Cocina con Disney (magyar)
   Főzzünk Disney-vel! / [ford. Haydée Hernandez]. - Budapest : Egmont-Hungary, 2002. - 95 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-627-749-4 kötött : ár nélkül
641.55(083.12)(02.053.2)
[AN 947761]
MARC

ANSEL
UTF-82606 /2003.
Fehér Béláné (1933-)
   Spárgát az asztalra! / Fehér Béláné. - [Budapest] : Justra Kft., [2001]. - 99 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 95-99.
ISBN 963-00-6983-0 fűzött : ár nélkül
641.55(083.12):635.31
[AN 902034]
MARC

ANSEL
UTF-82607 /2003.
Gundel Károly (1883-1956)
   Kleines ungarisches Kochbuch / von Károly Gundel ; [aus dem Ungarischen von Hannelore Schmör-Weichenhain]. - 26. Aufl. - Budapest : Corvina, 2002. - 93 p., [16] t. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 963-13-5165-3 kötött : 1350,- Ft
641.568(439)(083.12)
[AN 948248]
MARC

ANSEL
UTF-82608 /2003.
Gundel Károly (1883-1956)
Ungarische Kochrezepte (angol)
   Gundel's Hungarian cookbook / [transl. by Ágnes Kádár]. - 25. rev. ed. - Budapest : Corvina, 2002. - 88 p., [16] t. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 963-13-5164-5 kötött : 1350,- Ft
641.568(439)(083.12)
[AN 948250]
MARC

ANSEL
UTF-82609 /2003.
Gundel Károly (1883-1956)
Ungarische Kochrezepte (olasz)
   La cucina ungherese / Károly Gundel ; rielaborato ... Ferenc Gundel e Imre Gundel ; [trad. Éva Kohut]. - 10. ed. - Budapest : Corvina, 2002. - 91 p., [16] t. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 963-13-5186-6 kötött : 1350,- Ft
641.568(439)(083.12)
[AN 948246]
MARC

ANSEL
UTF-82610 /2003.
Hargitai György (1963-)
   Pehelykönnyű finomságok : Fortunate receptgyűjtemény / Hargitai György. - [Budapest] : Zöldalma K., 2002. - 88 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 963-204-675-7 kötött : ár nélkül
641.564(083.12)
[AN 947453]
MARC

ANSEL
UTF-82611 /2003.
Horváth Ilona
   Szakácskönyv / Horváth Ilona ; [... kieg. és átd. F. Nagy Angéla]. - 8. utánny. - Budapest : Vince K., 2002. - 403 p. ; 21 cm
ISBN 963-9323-71-3 fűzött : 1295,- Ft
641.55(083.12)
[AN 948194]
MARC

ANSEL
UTF-82612 /2003.
Jakab Mihályné Karácsony Vilma
   Vilma néni szakácskönyve és háztartási tanácsadója / Jakab Mihályné Karácsony Vilma. - Nyíregyháza : Black & White, cop. 2001. - 203 p. ; 20 cm
ISBN 963-9330-39-6 fűzött : ár nélkül
641.55(083.12)
[AN 901413]
MARC

ANSEL
UTF-82613 /2003.
Kiss Gyula
   Hej, szakácsok, szakácsok.. / Kiss Gyula ; [ill. Pallás Ferenc]. - Debrecen : Gigant, [2002]-. - 24 cm
ISBN 963-204-010-4
641.55(083.12)
[AN 947216]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], Levesek. - cop. 2002. - 335, [28] p. : ill.
Bibliogr.: p. [363].
ISBN 963-204-011-2 kötött : ár nélkül
641.82(083.12)
[AN 947220] MARC

ANSEL
UTF-82614 /2003.
   Konyhaművészeti világlexikon / [ford. és az átdolgozásban közrem. Hetényi Károly]. - [Budapest] : Paginarum, 2002-. - 25 cm
A ford. és az átd. Hering, Richard "Lexikon der Küche" c. kiad. alapján kész.
641
[AN 947446]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Bevezető kötet. - 2002. - 195 p. : ill.
ISBN 963-9392-15-4 kötött : ár nélkül
641
[AN 947448] MARC

ANSEL
UTF-82615 /2003.
Liscsinszky Béla (1949-)
   Főzzünk magyarul / Liscsinszky Béla ; [a szerző fotóival]. - Budapest : M. Kvklub, 2003. - 240 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-547-821-6 kötött : ár nélkül
641.568(439)(083.12)
[AN 947181]
MARC

ANSEL
UTF-82616 /2003.
Lurz Gerda
   A 100 legjobb leves : mindennapi és különleges recept nem csak ínyenceknek / Lurz Gerda. - Kistarcsa : STB Kv., cop. 2001. - 79 p. ; 20 cm
A gerincen számozási adatként: 13.
ISBN 963-03-7722-5 fűzött : ár nélkül
641.82(083.12)
[AN 947932]
MARC

ANSEL
UTF-82617 /2003.
Lurz Gerda
   A 100 legjobb túrós recept : mindennapi és különleges recept nem csak ínyenceknek / Lurz Gerda. - Kistarcsa : STB Kv., cop. 2001. - 79 p. ; 20 cm
A gerincen számozási adatként: 3.
Fűzött : 298,- Ft (hibás ISBN 963-0367-61-0)
641.55(083.12)
[AN 947892]
MARC

ANSEL
UTF-82618 /2003.
Oliver, Jamie
Happy days with the naked chef (magyar)
   ...és egyszerűen csak főzz! / Jamie Oliver ; David Loftus fényképeivel ; [ford. Számadó Balázs]. - Budapest : Park, cop. 2002. - 317, [3] p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 963-530-628-8 kötött : 4900,- Ft
641.55(083.12)
[AN 947134]
MARC

ANSEL
UTF-82619 /2003.
Péter Jánosné
   Vadételek : 520 recept / Péter Jánosné és Wasztl Anna gyűjtésében. - [Budapest] : Papp-Ker, [2002], cop. 1999. - 231 p. ; 20 cm
ISBN 963-03-7117-0 fűzött : ár nélkül
641.55(083.12)
[AN 946571]
MARC

ANSEL
UTF-82620 /2003.
Toró Elza
   A 100 legjobb húsos jó falat : mindennapi és különleges recept nem csak ínyenceknek / Toró Elza. - Kistarcsa : STB Kv., cop. 2001. - 79 p. : ill. ; 20 cm
A gerincen számozási adatként: 21.
ISBN 963-9266-18-3 fűzött : ár nélkül
641.55(083.12):637.5
[AN 947947]
MARC

ANSEL
UTF-82621 /2003.
Toró Elza
   A 100 legjobb recept a nagyvilágból : mindennapi és különleges recept nem csak ínyenceknek / Toró Elza. - Kistarcsa : STB Kv., cop. 2002. - 78 p. ; 20 cm
A gerincen számozási adatként: 14.
ISBN 963-03-7725-X fűzött : ár nélkül
641.568(100)(083.12)
[AN 947933]
MARC

ANSEL
UTF-82622 /2003.
Toró Elza
   A 100 legjobb zöldséges finomság : mindennapi és különleges recept nem csak ínyenceknek / Toró Elza. - Kistarcsa : STB Kv., cop. 2002. - 79 p. ; 20 cm
A gerincen számozási adatként: 17.
ISBN 963-9266-36-1 fűzött : ár nélkül
641.55(083.12):635.1/.8
[AN 947937]
MARC

ANSEL
UTF-82623 /2003.
   Vad ételek / [... szerk. Majoros Judit]. - [Budapest] : Horizont, [2002]. - 79 p. ; 14 cm. - (Jó étvágyat!, ISSN 1419-046X ; 5.)
Borítócím: Vadak
ISBN 963-86012-4-8 fűzött : 129,- Ft (hibás ISBN 963-9235-00-8)
641.55(083.12)
[AN 947464]
MARC

ANSEL
UTF-82624 /2003.
Willmann András
   Mr. Mixer / Willmann András. - [Budapest] : White Golden Book, cop. 2003. - 256 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9476-01-3 kötött : 5900,- Ft
641.87(083.12)
[AN 948737]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

2625 /2003.
   Ki kicsoda a filozófiában : függelékben: fogalomtár / [szerk. Gyergyel Antal]. - [Budapest] : Anno, 2002. - 175 p. ; 20 cm
ISBN 963-375-244-2 fűzött : ár nélkül
1(100)(092)(031)
[AN 947797]
MARC

ANSEL
UTF-82626 /2003.
Kiss László
   Fejezetek a filozófiai gondolkodás történetéből / Kiss László. - [Debrecen] : Didakt, 2002. - 270 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 264-267.
Fűzött : ár nélkül
1(100)(091)
[AN 947197]
MARC

ANSEL
UTF-82627 /2003.
Ortega y Gasset, José
   Elmélkedések a Don Quijotéról : korai esztétikai írások / [José Ortega y Gasset] ; [ford. Csejtei Dezső, Juhász Anikó és Scholz László]. - Budapest : Nagyvilág, 2002. - 191 p. ; 21 cm. - (Nagyvilág esszék, ISSN 1588-6751). (José Ortega y Gasset válogatott művei ; ; 1.)
A ford. az "Obras completas" (Madrid : Revista de Occidente, 1966) c. kiad. alapján kész. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9175-23-4 fűzött : 1900,- Ft
1(460)Ortega_y_Gasset,_J. *** 111.852
[AN 946968]
MARC

ANSEL
UTF-82628 /2003.
Pascal, Blaise
Les provinciales (magyar)
   Vidéki levelek / Blaise Pascal ; [ford. és a jegyzeteket összeáll. Rácz Péter] ; [utószó Tillmann J. A.]. - [Budapest] : Palatinus, 2002. - 387 p. ; 19 cm. - (Folyam, ISSN 1589-0112)
ISBN 963-9380-06-7 fűzött : 1990,- Ft
1(44)Pascal,_B. *** 840-6=945.11
[AN 947038]
MARC

ANSEL
UTF-82629 /2003.
   A pénz filozófiája : válogatás : [szöveggyűjtemény] / vál. és szerk. Bodai Zsuzsa. - [Budapest] : Aula, 2001-. - 21 cm
1(100) *** 336.741.2
[AN 946330]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2001. - 190 p.
ISBN 963-9078-69-7 fűzött : 980,- Ft
1(100) *** 336.741.2
[AN 946332] MARC

ANSEL
UTF-82630 /2003.
Peresztegi Sándor (1959-)
   A hamis erkölcsfilozófia leleplezése / Peresztegi Sándor. - Budapest : Jelenlét 2000', 2002. - 47 p. : ill. ; 21 cm. - (Bibliaetikai kiskönyvek sorozata ; ; 1.)
ISBN 963-86152-7-3 fűzött : 700,- Ft
17(100)(091) *** 241 *** 289.954
[AN 948062]
MARC

ANSEL
UTF-82631 /2003.
The story of time (magyar)
   Az idő története / Kristen Lippincott [et al.] ; [ford. Soproni András ..., Árvay Alica ..., Bódis Helga]. - [Budapest] : Perfekt, 2002. - 304 p. : ill., főként színes ; 29 cm
Kész. a greenwichi National Maritime Museumban, 1999. dec. 1 - 2000. szept. 24. között rendezett kiállítás katalógusaként. - Bibliogr.: p. 297-301.
ISBN 963-394-483-X kötött : 6990,- Ft
115 *** 529 *** 681.111/.118 *** 930.85(100)
[AN 947125]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

2632 /2003.
Ablonczy Dániel (1915-)
   Tovább! : írásmagyarázat az Apostolok cselekedeteihez / Ablonczy Dániel. - [Budapest] : Open Art, 2001. - 213 p. ; 20 cm. - (Egyszerűen a Bibliáról, ISSN 1418-4567)
ISBN 963-7893-24-5 fűzött : ár nélkül
Biblia. Újszövetség. Apostolok cselekedetei.
226.6.07
[AN 900640]
MARC

ANSEL
UTF-82633 /2003.
Ágoston Sándor (1894-1972)
   "Kezeket fel!" / írta Ágoston Sándor. - [Budapest] : [Ágoston S. Baráti Kör], [2000]-. - 22 cm
Közread. az Ágoston Sándor Baráti Kör
ISBN 963-00-4820-5 *
Biblia. Újszövetség.
22.01
[AN 459061]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt. - [2001]. - [296] p.
ISBN 963-00-7716-7 * fűzött : ár nélkül
22.01 *** 225.07
[AN 902066] MARC

ANSEL
UTF-82634 /2003.
   Aranykönyv : kedvenc bibliai történeteim / graf. ... Szula Edit, Szula László. - [Budapest] : Visual Games, [1998]-. - ill., színes ; 28 cm
ISBN 963-03-5412-8 *
Biblia
22.046(02.053.2)
[AN 301680]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. kv. - [2001]. - [24] p.
ISBN 963-00-7769-8 * kötött : ár nélkül
22.046(02.053.2)
[AN 901186] MARC

ANSEL
UTF-82635 /2003.
Balassay József (1914-)
   Igehirdetés a szeretet hullámhosszán / Balassay József. - [Budapest] : Balassay J., [1999]-. - 20 cm
A 2. köt. közös főcím nélkül, a 3. kötettől a főcím: "Igehirdetés"
ISBN 963-640-473-9 *
252
[AN 436827]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Világító napunk. - [2001]. - 244 p. : ill.
Bibliogr.: p. 242.
ISBN 963-640-992-7 fűzött : ár nélkül
244 *** 232
[AN 803556] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Nagyböjti és húsvéti üzenetek. - [2002]. - 211 p.
ISBN 963-440-755-2 fűzött : ár nélkül
252
[AN 947238] MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Advent és karácsony üzenete. - 2002. - 164 p.
ISBN 963-430-126-6 fűzött : ár nélkül
252
[AN 947239] MARC

ANSEL
UTF-82636 /2003.
Barsi Balázs (1946-)
   Krisztus, a mi reménységünk / Barsi Balázs. - Sümeg : Barsi B., 2002. - 75 p. ; 20 cm
ISBN 963-430-208-4 fűzött : 320,- Ft
248.145.12
[AN 948247]
MARC

ANSEL
UTF-82637 /2003.
Biblia (magyar)
   Biblia : Istennek az Ószövetségben és Újszövetségben adott kijelentése / magyar nyelvre ford. a Magyar Bibliatársulat Ószövetségi és Újszövetségi Bibliafordító Szakbizottsága. - Budapest : Kálvin, 2002. - 909, 302 p., VIII t. : ill., színes térk. ; 17 cm
ISBN 963-300-924-3 kötött : 1700,- Ft
22.04=945.11
[AN 946511]
MARC

ANSEL
UTF-82638 /2003.
Biblia (magyar)
   Szent Biblia azaz Istennek Ó és Új Testamentomában foglaltatott egész Szent Írás / magyar nyelvre ford. Károli Gáspár. - [Budapest] : [Logictialine Kft.], [2002]. - 822, 276 p. ; 22 cm
ISBN 963-202-979-8 kötött : ár nélkül
22.04=945.11
[AN 947726]
MARC

ANSEL
UTF-82639 /2003.
Bie, Arnaud de
Jésus, dis-moi tout! (magyar)
   Jézus, mesélj el mindent! / Arnaud De Bie, Efraim ; [ford. Péter Oszkár] ; [közread. a] Nyolc Boldogság Katolikus Közösség. - Homokkomárom : Nyolc Boldogság Katolikus Közösség, 2002-. - 20 cm
22.046(02.053.2)
[AN 947905]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Isten szövetséget köt. - 2002. - [56] p. : ill.
ISBN 963-204-981-0 fűzött : ár nélkül
221.046(02.053.2)
[AN 947906] MARC

ANSEL
UTF-82640 /2003.
Bíró Lajos
   "Kerek Isten Fája..." : a magyar ősvallásról / Bíró Lajos. - 2. bőv., jav. kiad. - Debrecen : [s.n.], 2002. - 294 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött : ár nélkül
299.4(=945.11) *** 398.221(=945.11)
[AN 949121]
MARC

ANSEL
UTF-82641 /2003.
Bunyan, John
Holy war (magyar) (röv. kiad.)
   A szent háború / John Bunyan ; ford. Czakó Jenő. - 2. kiad. - Budapest : Evangéliumi K. és Iratmisszió, [2002]. - 175 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9209-97-X fűzött : ár nélkül
244 *** 820-97=945.11
[AN 946416]
MARC

ANSEL
UTF-82642 /2003.
Crawley-Boevey, Mateo
Heure sainte (magyar)
   Egy óra a szentségi Jézussal : az esztendő tizenkét hónapjára / p. Mateo ; [ford. Bérces Mária] ; [... kiad. Jézus Szíve Család Országos Központja]. - Érd : Jézus Szíve Család Orsz. Közp., [2001]. - 208 p. ; 15 cm
ISBN 963-00-7031-6 kötött : ár nélkül
265.3 *** 243 *** 264-04
[AN 900785]
MARC

ANSEL
UTF-82643 /2003.
Csorba Vera
   Találkozás a gyógyító Jézussal : szemlélődő lelkigyakorlat, 9 hét : [lelkigyakorlatos munkafüzet] / Csorba Vera. - [Budapest] : Marana Tha 2000 Alapítvány, 2002. - 97 p. ; 20 cm. - (Marana tha sorozat, ISSN 0865-7467 ; 95.)
ISBN 963-9281-13-1 fűzött : 300,- Ft
242 *** 244
[AN 947903]
MARC

ANSEL
UTF-82644 /2003.
Davanti a te nel segno della croce (magyar)
   Előtted a kereszt jelében : elmélkedés a San Damianó-i kereszt előtt Szent Ferenccel és Szent Klárával / [ford. ... Kalacsi János]. - Szeged : Agapé, 2002. - 28 p., [1] t.fol. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-458-256-7 fűzött : ár nélkül
248.159 *** 247 *** 745.046.3
[AN 928035]
MARC

ANSEL
UTF-82645 /2003.
Edwards, Brian H.
How can I become a Christian? (magyar)
   Az első lépés : beszélgetés hamis vallásosságról és igazi keresztyénségről / Brian H. Edwards ; [közread. az] Újszegedi Kálvin Alapítvány. - Szeged : Újszegedi Kálvin Alapítvány, 2002. - 15 p. ; 21 cm
Ford. Böjthe Zoltán
ISBN 963-204-759-1 fűzött : kvker. forgalomba nem kerül
244
[AN 947923]
MARC

ANSEL
UTF-82646 /2003.
   Evangélikus arcképcsarnok / szerk. Tóth-Szöllős Mihály. - Budapest : Evangélikus Sajtóosz., 2002. - 185 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-7470-78-6 kötött : ár nélkül
284.1(439)(092):030
[AN 928296]
MARC

ANSEL
UTF-82647 /2003.
Fazakas Sándor (1940-)
   "Jöjjetek el, örvendezzünk az Úrnak" : igehirdetések / Fazakas Sándor ; [... kiad. a Derecskei Református Egyházközség Presbitériuma]. - Derecske : Ref. Egyházközs. Presbitérium, 2002. - 233 p. ; 24 cm
Gerinccím: Igehirdetések. - Példányszám: 1000
ISBN 963-204-646-3 fűzött : ár nélkül
252 *** 284.2(439)
[AN 947198]
MARC

ANSEL
UTF-82648 /2003.
Forray Zoltán Tamás
   Ősi hitünk / Forray Zoltán Tamás. - Toronto ; Budapest : Szerző, 2001-. - 24 cm
ISBN 963-440-373-5 *
299.4(=945.11) *** 930.8(=945.11)(089.3) *** 809.451.1(089.3)
[AN 807913]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A mag népének rejtett titkai. - 2001. - 97 p. : ill.
Bibliogr.: p. 97.
ISBN 963-440-374-3 * fűzött : ár nélkül
299.4(=945.11) *** 930.8(=945.11)(089.3) *** 809.451.1(089.3)
[AN 807915] MARC

ANSEL
UTF-82649 /2003.
Görföl Tibor
   Teológusok lexikona / Görföl Tibor, Kránitz Mihály. - Budapest : Osiris, 2002. - 395 p. ; 25 cm. - (Osiris kézikönyvek, ISSN 1416-6321)
ISBN 963-389-083-7 kötött : 4500,- Ft
23(100)(092):030
[AN 947456]
MARC

ANSEL
UTF-82650 /2003.
Gumbel, Nicky
A life worth living (magyar)
   Ahogyan élni érdemes / Nicky Gumbel ; [ford. Lukács Tibor] ; [... az illusztrációkat Charlie Mackesy kész.] ; [... a Zúgó Szél Alapítvány adta ki]. - Budapest : Zúgó Szél Alapítvány, [2002]. - 138 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 963-204-992-6 fűzött : ár nélkül
227.6.07 *** 244
[AN 947670]
MARC

ANSEL
UTF-82651 /2003.
Hallier, Amédée
Le moine et le psychiatre (magyar)
   A szerzetes és a pszichiáter : beszélgetések a boldogságról / Amédée Hallier, Dominique Megglé ; [ford. Richard Andrea]. - Pécs : Sarutlan Kármelita Nővérek, 2002. - 183 p. ; 18 cm. - (A Kármel látóhatára, ISSN 1419-3051)
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-202-742-6)
234.159 *** 244
[AN 948278]
MARC

ANSEL
UTF-82652 /2003.
Hézser Gábor (1946-)
   A pásztori pszichológia gyakorlati kézikönyve / Hézser Gábor. - 4. kiad. - Budapest : Kálvin, 2002. - 363 p. : ill. ; 20 cm
A bibliográfiát Németh Dávid állította össze. - Bibliogr.: p. 346-356.
ISBN 963-300-930-8 fűzött : 1100,- Ft
253 *** 159.9
[AN 948732]
MARC

ANSEL
UTF-82653 /2003.
Huber, Wolfgang
Kirche in der Zeitenwende (magyar)
   Az egyház korszakváltás idején : társadalmi átalakulás és az egyház megújulása / Wolfgang Huber ; [ford. Szabó Csaba]. - Budapest : Kálvin, 2002. - 299 p. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-300-927-8 fűzött : 1800,- Ft
261.6
[AN 946809]
MARC

ANSEL
UTF-82654 /2003.
   Imádság - vallás. - [Érd] : [Izeli J.], [2001]. - 100 p. ; 15 cm
ISBN 963-440-457-X * fűzött : ár nélkül
244 *** 248.143
[AN 901327]
MARC

ANSEL
UTF-82655 /2003.
Ivancsó István (1953-)
   Liturgikus konkordancia a "Dicsérjétek az Urat!" című görög katolikus énekeskönyv oktoéchoszához / Ivancsó István. - Nyíregyháza : Szt. Atanáz Hittud. Főisk., 2001. - 193 p. ; 20 cm. - (Szent Atanáz Gör. Kat. Hittudományi Főiskola Liturgikus Tanszék ; ; 7.)
ISBN 963-00-7416-8 fűzött : ár nélkül
281.5.018.2 *** 264-17
[AN 928246]
MARC

ANSEL
UTF-82656 /2003.
Karasszon István (1955-)
   Az Ószövetség fényei : veterotestamentika / Karasszon István. - Budapest : Mundus, 2002. - 307 p. : ill. ; 24 cm. - (Protestáns művelődés Magyarországon, ISSN 1416-3160 ; 10.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-8033-98-3 fűzött : ár nélkül
Biblia. Ószövetség.
242 *** 221.07
[AN 947935]
MARC

ANSEL
UTF-82657 /2003.
   A kölcsönösség struktúrái / szerk. Glózer Rita, Mártonffy Marcell, Szöllősy Ágnes. - Budapest : Balassi : M. Pax Romana, cop. 2002. - 208 p. ; 24 cm. - (Pax Romana könyvek, ISSN 1586-1287)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-506-494-2 fűzött : 1500,- Ft
261.6 *** 262
[AN 947479]
MARC

ANSEL
UTF-82658 /2003.
Kőrösi Csoma Sándor (1784-1842)
   Buddha élete és tanításai / Kőrösi Csoma Sándor ; [ford., az előszót írta és jegyzetekkel ell. Bodor András]. - [Budapest] : Filum, [2002]. - 259 p. ; 19 cm
A ford. a "The life and teachings of Buddha" (Calcutta, 1957) c. kiad. alapján kész. - Hunter, William Wilson "Kőrösi Csoma Sándor, a zarándok tudós" c. tanulmányával. - Bibliogr.: p. 239-242.
Kötött : 1950,- Ft (hibás ISBN 963-9351-19-9)
Buddha
Kőrösi Csoma Sándor (1784-1842)
294.3 *** 910.4(515)(092)KőrösiCsoma_S.
[AN 946280]
MARC

ANSEL
UTF-82659 /2003.
Kozma Zsolt (1935-)
   Jézus Krisztus példázatai / Kozma Zsolt ; kiad. az Iránytű Alapítvány. - [Gödöllő] : Iránytű Alapítvány, 2002. - 552 p. ; 25 cm
ISBN 963-9055-09-3 kötött : ár nélkül
Biblia. Újszövetség.
226.1.07
[AN 929231]
MARC

ANSEL
UTF-82660 /2003.
Laidler, Keith
The divine deception (magyar)
   A torinói lepel titka / Keith Laidler ; [ford. Zombori Vera]. - [Budapest] : General Press, [2002]. - 397, [2] p., [16] t. : ill. ; 21 cm. - (Különleges könyvek, ISSN 1585-6860)
Bibliogr.: p. 373-[398].
ISBN 963-9282-76-6 kötött : 2500,- Ft
231.73 *** 232.96 *** 902.6
[AN 946911]
MARC

ANSEL
UTF-82661 /2003.
Linn, Matthew
Healing the eight stages of life (magyar)
   Életünk nyolc szakaszának gyógyítása / Matthew Linn, Sheila Fabricant, Dennis Linn ; [ford. Nagy György et al.]. - Budapest : Marana Tha 2000 Alapítvány, 2002. - 254 p. : ill. ; 20 cm. - (Marana tha sorozat, ISSN 0865-7467 ; 42.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7878-43-2 fűzött : 550,- Ft
248.1 *** 613.865
[AN 948930]
MARC

ANSEL
UTF-82662 /2003.
Luther, Martin
Művek (vál.) (magyar)
   Dr. Luther Márton önmagáról / [vál., ford., magy.] Virág Jenő ; [kiad. az Ordass Lajos Baráti Kör]. - 6. kiad. - Budapest : Ordass L. Baráti Kör, [2002]. - 190 p. ; 19 cm
A vál. a "D. Martin Luther Werke. Tischreden" (Weimar, 1883-1943) c. kiad. alapján kész. - Példányszám: 1000
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-00-1491-2)
Luther, Martin
284.1(430)(092)Luther,_M.
[AN 946514]
MARC

ANSEL
UTF-82663 /2003.
Molnár Tamás (1921-)
Theists and atheists (magyar)
   Teisták és ateisták : a hitetlenség tipológiája / Molnár Tamás ; [ford. Kádár András]. - Budapest : Európa, 2002. - 325 p. ; 19 cm
ISBN 963-07-7265-5 kötött : 2000,- Ft
291.1 *** 1(73)(=945.11)Molnár_T.
[AN 946755]
MARC

ANSEL
UTF-82664 /2003.
   Ortodox kereszténység és kultúra : emlékkonferencia a millennium és a kereszténység 2000. éves évfordulója tiszteletére : Szeged, 2000. november 24. / [szerk. Ágoston Magdolna]. - Szombathely : Szláv Tört. és Filológiai Társ., 2000. - 86 p. ; 21 cm. - (Jubileumok sorozat, ISSN 1585-6755 ; 2/3.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-00-5571-6 fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-00-5568-6)
281.9(100)(091) *** 261.6 *** 808.101 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 927969]
MARC

ANSEL
UTF-82665 /2003.
Peisch Ferenc
   Vasárnapi üzenetek : Óbuda - Szemere, 1999-2000 : B év / Peisch Ferenc. - Budapest : Don Bosco, 2001. - 374 p. ; 21 cm
ISBN 963-8456-88-4 fűzött : ár nélkül
252
[AN 917395]
MARC

ANSEL
UTF-82666 /2003.
Peisch Ferenc
   Vasárnapi üzenetek : Óbuda - Szemere, 1999-2000 : B év / Peisch Ferenc. - Utánny. - Budapest : Don Bosco, 2002. - 374 p. ; 21 cm
ISBN 963-8456-88-4 fűzött : ár nélkül
252
[AN 948276]
MARC

ANSEL
UTF-82667 /2003.
Pirigyi István (1921-)
   Görög katolikusok Erdélyben és Kárpátalján / Pirigyi István ; [a debreceni Görög Katolikus Egyházközség kiadványa]. - Debrecen : Görög Kat. Egyházközs., 2001. - 128 p. ; 20 cm
ISBN 963-00-5660-7 fűzött : ár nélkül
281.5.018.2(439.23)(091) *** 281.5.018.2(439.21)(091) *** 281.5.018.2(498.4)(091) *** 281.5.018.2(477.87)(091)
[AN 807946]
MARC

ANSEL
UTF-82668 /2003.
Pungur József (1931-)
   Ágendás és alkalmi beszédek / Pungur József. - Kecskemét : Emmaus, [2002]. - 107 p. ; 24 cm
ISBN 963-85755-3-0 fűzött : ár nélkül
264-74
[AN 928037]
MARC

ANSEL
UTF-82669 /2003.
Rózsa Huba (1939-)
   Az Ószövetség keletkezése : bevezetés az Ószövetség könyveinek irodalom- és hagyománytörténetébe / Rózsa Huba. - 3. átd. és függelékkel kieg. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., [1999]-2002. - 2 db ; 20 cm
ISBN 963-361-203-9 *
Biblia. Ószövetség.
221.01
[AN 397668]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 2002. - 582 p.
ISBN 963-361-376-0 fűzött : 2400,- Ft
221.01
[AN 946595] MARC

ANSEL
UTF-82670 /2003.
Schmelzer Hermann Imre
   Kaufmann Dávid (1852-1899) emlékezete / Schmelzer Hermann Imre. - Budapest : OR-ZSE, 2001. - 20 p. ; 21 cm. - (Zsidó történeti & irodalmi tár)
ISBN 963-00-7219-X fűzött : ár nélkül
Kaufmann Dávid (1852-1899)
296(437.2)(092)Kaufmann_D.
[AN 903471]
MARC

ANSEL
UTF-82671 /2003.
Sebők Sándor
   Drága kicsi gyermekünk! / Sebők Sándor ; [a rajzokat Simon András ... kész.]. - 2. kiad. - [Budapest] : Sebők S., 2002. - 108 p., [1] t.fol. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-430-204-1 fűzött : ár nélkül
243 *** 244 *** 618.2
[AN 948929]
MARC

ANSEL
UTF-82672 /2003.
Seleem, Ramses
The illustrated Egyptian book of the dead (magyar)
   Az illusztrált egyiptomi Halottak könyve : új fordítás, kommentárral / Ramses Saleem ; [ford. Tamás Gábor]. - [Debrecen] : Gold Book, [2002]. - 144 p. : ill. ; 26 cm
Egyiptomi Halottak könyve (gerinccím)
ISBN 963-9437-35-2 kötött : ár nélkül
Halottak könyve
291.23 *** 299.31 *** 291.3 *** 930.85(32) *** 904(32) *** 7(32)
[AN 946891]
MARC

ANSEL
UTF-82673 /2003.
Süle András
   "Az ajtóban állok és kopogok" : evangéliumi gondolatmorzsák / írta Süle András. - Budapest : [Magánkiad.], 2002. - 187 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-440-997-0 fűzött : ár nélkül
244 *** 226.07
[AN 947214]
MARC

ANSEL
UTF-82674 /2003.
Szegfű László (1942-)
Ősi szellemi örökségünk (olasz)
   L'eredità spirituale più antica : riflessioni sulle antiche credenze ungheresi / László Szegfű ; [trad. Elena Gregoris]. - Szeged : Belvedere Meridionale, 2001-. - 21 cm
ISBN 963-00-7792-2 *
299.4(=945.11)
[AN 902625]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2001. - 133 p. - (Belvedere meridionale kiskönyvtár, ISSN 1217-3495 ; 13.)
Bibliogr.: p. 81-108.
ISBN 963-00-5738-7 fűzött : ár nélkül
299.4(=945.11)
[AN 902628] MARC

ANSEL
UTF-82675 /2003.
   Szentjeink és nagyjaink Európa kereszténységéért : a Vatikáni Kiállítást Előkészítő Bizottság, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Egyháztörténeti Bizottsága és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem által rendezett történész konferencia előadásai : 2000. május 4-5. / szerk. Beke Margit. - Budapest : Esztergom-Budapesti Főegyházm. Egyhtört. Biz., 2001. - 205 p. : ill. ; 29 cm. - (Miscellanea Ecclesiae Strigoniensis, ISSN 1587-0847 ; 1.)
Bibliogr. az előadások végén. - Példányszám: 300. - Összefoglalás német, angol, francia, olasz és spanyol nyelven
ISBN 963-00-6097-3 fűzött : ár nélkül
27(439) *** 235.3(439) *** 266.2(439) *** 061.3(439-2Bp.)"2000"
[AN 900811]
MARC

ANSEL
UTF-82676 /2003.
Szula Edit
   Aranykönyv : kedvenc bibliai történeteim : Ó és Újszövetség / írta és ill. Szula Edit. - [Budapest] : Visual Games : Fruit Line, [2002]. - [272] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-204-913-6 kötött : ár nélkül
Biblia
22.046(02.053.2)
[AN 947428]
MARC

ANSEL
UTF-82677 /2003.
Tóth Julianna
   A Békési Református Gyülekezet küzdelmes századai : a Békési Református Gyülekezet története a kezdetektől 1948-ig / Tóth Julianna ; [kiad. Békés Város Önkormányzata]. - Békés : Önkormányzat, 2002. - 141 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 139. - Példányszám: 1000
ISBN 963-00-9538-6 fűzött : ár nélkül
Békési Református Gyülekezet.
284.2(439-2Békés)".../1948"
[AN 928043]
MARC

ANSEL
UTF-82678 /2003.
Zink, Jörg
Erfahrung mit Gott (magyar)
   Istennel élni : mindig a keresztyénség kezdetén vagyunk, nem a végén / Jörg Zink ; [ford. Gromon András]. - Budapest : Kálvin, 2002. - 344 p. ; 20 cm
ISBN 963-300-923-5 fűzött : 2300,- Ft
234.2
[AN 946814]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

2679 /2003.
Baboss László
   A nők könyve : amulettek a nők szellemi, erkölcsi és társadalmi életéből / Baboss László ; Fejtő Ferenc előszavával ... ; [kiad. a Nők a Valódi Esélyegyenlőségért Alapítvány]. - Repr. kiad. - Budapest : Nők a Valódi Esélyegyenlőségért Alapítvány, [2002]. - 141, [2] p. ; 19 cm
Eredeti kiadása: Nagy-Kanizsa : Fischel Ny., 1902
ISBN 963-202-380-3 fűzött : ár nélkül
316.37-055.2
[AN 926644]
MARC

ANSEL
UTF-82680 /2003.
Beke György (1927-)
   Barangolások Erdélyben / Beke György. - Budapest : Mundus, 1996-. - 23 cm
ISBN 963-8033-20-7
Erdély
308(=945.11)(498.4) *** 894.511-92(498)
[AN 213117]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. köt., Bartók szülőföldjén / szerk. Biernaczky Szilárd. - 2002. - 535 p. : ill., részben színes. - (Mundus - új irodalom, ISSN 1416-1001 ; 16.)
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-8033-81-9 kötött : ár nélkül
308(=945.11)(498.4) *** 894.511-92(498)
[AN 947969] MARC

ANSEL
UTF-82681 /2003.
Csepeli György (1946-)
   Nemzetek egymás tükrében : interetnikus viszonyok a Kárpát-medencében / Csepeli György, Örkény Antal, Székelyi Mária. - Budapest : Balassi, cop. 2002. - 180 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 171-[173].
ISBN 963-506-497-7 fűzött : 1800,- Ft
316.65(4-11)"199" *** 316.356.4(=00)(4-11)"199"
[AN 947473]
MARC

ANSEL
UTF-82682 /2003.
Dezsényi Péter
   Kérd kölcsön a medve kalapácsát! De úgy, hogy oda is adja! : kommunikáció a gyakorlatban / Dezsényi Péter. - Budapest : Bagolyvár, 2002. - 157 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 155-157.
ISBN 963-9197-91-2 fűzött : 1450,- Ft
316.77
[AN 946839]
MARC

ANSEL
UTF-82683 /2003.
   Hatalom és társadalmi változás : a posztszocializmus vége : szociológiai tanulmányok / szerk. Kovách Imre. - Budapest : Napvilág, 2002. - 382 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 363-380.
ISBN 963-9350-09-5 fűzött : 2950,- Ft
316.42(439)"199" *** 338.2(439)"199"
[AN 948258]
MARC

ANSEL
UTF-82684 /2003.
Kotics József
   Mások tekintetében / Kotics József. - [Miskolc] : ME KVAT, 2001. - 195 p. ; 21 cm. - (A Kulturális és Vizuális Antropológia Tanszék könyvei,, ISBN 1219-5073 ; ; 4.)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-661-445-8 fűzött : ár nélkül
316.7(439)"19" *** 316.7(4-11)"19" *** 39
[AN 901176]
MARC

ANSEL
UTF-82685 /2003.
   Magyarország társadalomtörténete : szöveggyűjtemény / szerk. Kövér György. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2002-. - 24 cm. - (Történeti szociológiai könyvtár)
ISBN 963-19-4086-1
316.32(439)(075.8)
[AN 947630]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1/1. köt., A reformkortól az első világháborúig. - 2002. - 386 p.
ISBN 963-19-4084-5 fűzött : 1885,- Ft
316.32(439)"184/191"(075.8)
[AN 947632] MARC

ANSEL
UTF-8


   1/2. köt., A reformkortól az első világháborúig. - 2002. - 466 p. : ill.
ISBN 963-19-4085-3 fűzött : 2268,- Ft
316.32(439)"184/191"(075.8)
[AN 947633] MARC

ANSEL
UTF-82686 /2003.
   Olvasókönyv a szociológia történetéhez : [felsőoktatási tankönyv]. - 2. kiad. - Budapest : Új Mandátum, 2002-. - 24 cm
316(075.8)
[AN 948986]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Szociológiai irányzatok a XX. század elejéig / szerk. Felkai Gábor, Némedi Dénes, Somlai Péter. - 2002. - 638 p. - (Nagyítás, ISSN 1416-7867 ; 29.)
Ford. Ádám Péter et al. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9336-96-3 fűzött : 3290,- Ft
316(075.8)
[AN 948988] MARC

ANSEL
UTF-82687 /2003.
   Politikai pszichológiai tanulmányok / Lányi Gusztáv szerk. - Budapest : MTA PTI Etnoregionális Kutközp., 1999-. - 30 cm
ISBN 963-9218-10-3 * fűzött : ár nélkül
316.6 *** 159.9 *** 32
[AN 361096]
MARC

ANSEL
UTF-8


   10., Politikai magatartásformák, szimbólumok és hagyományok. - 2001. - 134 p. : ill. - (MTA PTI Etnoregionális Kutatóközpont munkafüzetek, ISSN 1416-8391 ; 80.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9218-50-2 fűzött : 1500.- Ft
316.6(439) *** 32
[AN 900616] MARC

ANSEL
UTF-82688 /2003.
   Population census, 2001 / [publ. by the] Hungarian Central Statistical Office. - Budapest : Hung. Central Statistical Office, 2001-. - 30 cm
312(439)"2001"(083.41)
[AN 935048]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1]., Regions, counties, subregions : preliminary figures / [written by Zoltán Czibulka, Ferenc Gratzl, Orbán Nagy] ; [transl. by Ede John, Gábor Rózsa, József Sánta]. - 2001. - 54 p. : ill.
ISBN 963-215-444-4 fűzött : ár nélkül
312(439)"2001"(083.41)
[AN 907378] MARC

ANSEL
UTF-82689 /2003.
   Tanulmányok a cigányság társadalmi helyzete és kultúrája köréből / [vál. és szerk. Csongor Anna és Bódi Zsuzsanna közreműködésével Kovalcsik Katalin]. - 2. jav., bőv. kiad. - [Budapest] : IFA : OM : ELTE, 2002. - 664 p. : ill. ; 20 cm. - (Tanítók kiskönyvtára, ISSN 0239-0515 ; 9.)
A függelékben Bódi Zsuzsanna " Válogatás a cigányságról szóló magyar nyelvű néprajzi irodalomból" c. bibliográfiájával. - A címoldalon a megjelenés éve: 2001. - Bibliogr.: p. 529-636. - Diszkogr.: p. 661-664. - Analitikus leírása: AN 368184
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-8323-256)
316.347(=914.99)(439) *** 39(=914.99)(439)
[AN 948561]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

2690 /2003.
   Az álomlátó fiú : furfangos magyar népmesék / vál. és szerk. Boldizsár Ildikó ; Keresztes Dóra rajz. - [Budapest] : Palatinus, 2002. - 122 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 963-9380-87-3 kötött : 1999,- Ft
398.21(=945.11)(02.053.2) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 946761]
MARC

ANSEL
UTF-82691 /2003.
Benedek Elek (1859-1929)
   A lóvá tett bíró : hét magyar népmese Jézus Krisztusról és Szent Péterről / [Benedek Elek szövegét átd. és a kötetet szerk. Berta Tibor] ; [a rajzokat kész. Olexa József]. - Budapest : Napsugár-14 Kft., [2002]. - 43 p., [6] fol. : ill., színes ; 33 cm. - (Magyar mesemondó)
ISBN 963-00-9784-2 kötött : 1960,- Ft
398.21(=945.11)(02.053.2)
[AN 946931]
MARC

ANSEL
UTF-82692 /2003.
   Betlehemi képeskönyv = Bethlehem picture-book = Krippenbilderbuch / [szerk. Gergely Imre és Andrea] ; [rend., közread.] A Magyar Kézművességért Alapítvány. - Budapest : A M. Kézművességért Alapítvány, 2002. - 84 p. : ill., színes ; 31 cm
A Budapesten 2002. dec. 12. és 2003. jan. 5. között "Betlehemi jászol" címmel megrendezett kiállítás katalógusa
ISBN 963-206-002-4 kötött : ár nélkül
398.332.416 *** 745.5(439)"200" *** 061.4(439-2Bp.)"2002"
[AN 947877]
MARC

ANSEL
UTF-82693 /2003.
Biernaczky János (1917-2002)
   Frobenius-kommentárok : megjegyzések Leo Frobenius 1933-ban megjelent Kulturgeschichte Afrikas című műve magyar fordításához / Biernaczky János ; [szerk. Biernaczky Szilárd]. - Budapest : Mundus, 2002. - 189 p. : ill. ; 23 cm. - (Traditional cultures in modern Africa, ISSN 0237-8213 ; 1.)
Bibliogr.: p. 21-25., 157-163. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-8033-95-9 fűzött : ár nélkül
Frobenius, Leo. Kulturgeschichte Afrikas.
39.001(430)(092)Frobenius,L. *** 39(=96)
[AN 948079]
MARC

ANSEL
UTF-82694 /2003.
Boronkai Iván (1933-1995)
   Római regék és mondák / feld. Boronkay Iván ; Trencsényi-Waldapfel Imre előszavával. - 12. kiad. - Budapest : Móra, 2003. - 249, [5] p. ; 21 cm
ISBN 963-11-7745-9 kötött : ár nélkül
398.221(37) *** 292.21
[AN 948682]
MARC

ANSEL
UTF-82695 /2003.
Brown, H. Jackson
The little book of Christmas joys (magyar)
   Kis könyv karácsonyra : 400 ötlet és baráti jó tanács receptekkel tarkítva / H. Jackson Brown, Rosemary Brown, Kathy Peel ; [ford. Bélai Krisztina] ; [ill. M. Miltényi Miklós]. - [Budapest] : Tericum, cop. 2002. - [160] p. : ill. ; 12x17 cm
ISBN 963-8453-62-1 kötött : 1270,- Ft
398.332.416(089.3)
[AN 947990]
MARC

ANSEL
UTF-82696 /2003.
Clair Vilmos (1858-1951)
   Magyar párbaj / [Clair Vilmos] ; [előszó Ságvári György]. - Budapest : Osiris, 2002. - 594 p. : ill. ; 25 cm
Tart.: A párbaj története ; Magyar párbajok ; Párbajkódex. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-389-265-1 kötött : 4980,- Ft
394.84(439)(091)
[AN 947177]
MARC

ANSEL
UTF-82697 /2003.
Csendes Istvánné
   Tappancs karácsonya / [írta és szerk. Csendes Istvánné és Törő Béláné] ; [ill. Bera Károly és Vass Richárd]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2002. - 47 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Tappancs könyvek, ISSN 1589-2875)
ISBN 963-9325-22-8 kötött : ár nélkül
398.332.416 *** 379.826(02.053.2) *** 894.511-822(02.053.2)
[AN 947053]
MARC

ANSEL
UTF-82698 /2003.
   Gudai xiaohua = Régi kínai viccek / vál., ford. és kommentálta Tőkei Ferenc. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2001. - 25, [2] p. ; 20 cm. - (Zhong-xiong shuce, ISSN 1588-709X)
Oktatási segédanyag
ISBN 963-9316-26-1 fűzött : ár nélkül
398.94 *** 895.1-845(082).02=945.11
[AN 928253]
MARC

ANSEL
UTF-82699 /2003.
Havas Henrik (1949-)
   Kurvaélet / Havas Henrik. - Pécs : Alexandra, [2002]. - 303 p. ; 20 cm. - (Tények és titkok, ISSN 1587-7337)
ISBN 963-368-370-X fűzött : ár nélkül
392.65(439)(092)(047.53)
[AN 946908]
MARC

ANSEL
UTF-82700 /2003.
   Háztörténetek : német sorsok a Duna mentén : a Donauschwäbisches Zentralmuseum, Ulm vendégkiállítása : 2002. október 25. - 2003. febuár[!] 25. / [a kiállítást rend. Henrike Hampe] ; [a szövegeket írták Fatuska János et al.]. - Budapest : Népr. Múz., 2002. - 32 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Kamarakiállítások, ISSN 1587-7647 ; 9.)
Bibliogr.: p. 32.
ISBN 963-7106-91-X fűzött : ár nélkül
391/395(092)(=30)(439) *** 316.347(=30)(439) *** 061.4(439-2Bp.)"2002/2003"
[AN 947845]
MARC

ANSEL
UTF-82701 /2003.
   "Jegykendők, zsebkendők, keszkenők" : pályázat és kiállítás : [Kiskunhalas, 2001. szeptember 14-20.] : [katalógus] = "Kerchiefs, wedding handkerchiefs" : competition and exhibition : [catalogue] = "Brauttücher, Taschentücher, Tücher" : Ausschreibung und Ausstellung : [Katalog] / [szerk. ... Erdei Lilla] ; [... rend., közread. a Magyarországi Csipkeközpont Alapítvány]. - Kiskunhalas : MCSKA, [2002]. - 40 p. : ill. ; 25 cm
Fűzött : ár nélkül
39(=945.11)(439-2Kiskunhalas) *** 746.2.031.4(439-2Kiskunhalas) *** 061.4(439-2Kiskunhalas)
[AN 928039]
MARC

ANSEL
UTF-82702 /2003.
Kalányos Terézia
   Nauă korbj = A kilenc holló : beás cigány mesék, beás és magyar nyelven / Kalányos Terézia ; [a képeket rajz. Hornung Izabella] ; [közread. a] Gandhi Közalapítványi Gimnázium és Kollégium. - Pécs : Gandhi Közalapítványi Gimn. és Kollégium, 2002. - 96 p., [12] t.fol. : ill., színes ; 24 cm
Fűzött : ár nélkül
398.21(=914.99) *** 859.0-34(439).02=945.11
[AN 948284]
MARC

ANSEL
UTF-82703 /2003.
   Karácsonyi játékok, versek / összeáll. Beregi Istvánné ; [... az illusztrációt Silberhorn Tibor kész.]. - Budapest : Don Bosco, 2002. - 67 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9455-06-7 fűzött : ár nélkül
398.332.416(=945.11) *** 894.511-25
[AN 948274]
MARC

ANSEL
UTF-82704 /2003.
Lázár Katalin (1955-)
   Mit játszotok, mátkák : a népi játékok rendszere és tanítása : játékközlés / Lázár Katalin ; [közread. a Kaposvári Egyetem Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai Főiskolai Kar]. - [Kaposvár] : KE CSVM Ped. Főisk. Kar, [2002]. - 157 p. : ill. ; 30 cm
Példányszám: 1000
ISBN 963-7172-97-1 fűzött : ár nélkül
394.3(=00)(072) *** 398.831(=00)(072) *** 784.67(072)
[AN 947749]
MARC

ANSEL
UTF-82705 /2003.
   A macskacicó : magyar tündérmesék / vál. és szerk. Boldizsár Ildikó ; Keresztes Dóra rajz. - [Budapest] : Palatinus, 2002. - 192 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 963-9380-86-5 kötött : 2450,- Ft
398.21(=945.11)(02.053.2) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 946785]
MARC

ANSEL
UTF-82706 /2003.
   Magyar ősmesék. - [S.l.] : [s.n.], [2002]. - 85 p. ; 24 cm
Vál. és az előszót írta Bíró Lajos
Fűzött : ár nélkül
398.21(=945.11)(02.053.2) *** 809.451.1(089.3) *** 930.8(=945.11)(089.3)
[AN 949122]
MARC

ANSEL
UTF-82707 /2003.
   Mikor volt itt jó világ? : nevető Magyarország : a 20. század viccekben / Böszörményi Péter válogatása. - Budapest : Ister, 2001. - 104 p. ; 17 cm
ISBN 963-9243-44-2 fűzött : 999,- Ft
398.94
[AN 901423]
MARC

ANSEL
UTF-82708 /2003.
   Népi vallásosság a Kárpát-medencében, 5 : konferencia Pápán 1999. június 22-24. / szerk. S. Lackovits Emőke, Mészáros Veronika ; [kiad. Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság]. - Veszprém : Veszprém M. Múz. Ig., 2001-. - 21cm
ISBN 963-7208-70-4
398(=945.11) *** 2
[AN 900733]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2001. - 417 p. : ill.
ISBN 963-7208-71-2 fűzött : ár nélkül
398(=945.11) *** 2
[AN 900734] MARC

ANSEL
UTF-82709 /2003.
Szojka Gyula (1857-1918)
   A természet a néphitben, tekintettel a dobsinai babonákra és népmondákra / írta ... Szojka Gyula ; [szerk. és a függeléket írta Hadobás Sándor]. - Repr. kiad. - Rudabánya : Érc-és Ásványbányászati Múz., 2002. - 40 p. ; 21 cm. - (Érc- és ásványbányászati múzeumi füzetek, ISSN 1585-9053 ; 26.)
Eredeti kiadása: Debrecen : Könyvny., 1884. - Bibliogr.: p. 38-39.
ISBN 963-00-9977-2 fűzött : ár nélkül
398.22(=945.11)(439.22) *** 398.3(=945.11)(439.22)
[AN 925214]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

2710 /2003.
   Európai demokraták / szerk. Molnár Pál. - [Budapest] : Kairosz, [2001]. - 172 p. ; 20 cm
Interjúk
ISBN 963-9302-26-0 fűzött : 1380,- Ft
32(439)"199/200"(047.53)
[AN 902183]
MARC

ANSEL
UTF-82711 /2003.
Feischmidt Margit
   Ethnic relations in Eastern Europe : a selected and annotated bibliography / ed. by Margit Feischmidt. - Budapest : LGI OSI, 2001. - 256 p. ; 24 cm. - (LGI books, ISSN 1586-1317)
ISBN 963-00-5002-1 fűzött : ár nélkül
323.15(4-11):016 *** 316.347(4-11):016
[AN 804432]
MARC

ANSEL
UTF-82712 /2003.
Fejér György János (1940-)
   Idegenvezetés a Terror Háza Múzeumban / Fejér György János. - Budapest : Szerző, 2002. - 116, [4] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-430-129-0 fűzött : ár nélkül
Terror Háza Múzeum (Budapest)
323.282(439)"194/198" *** 329.18(439)"194" *** 329.15(439)"194/198" *** 323.12(=924)(439)"194" *** 351.746.1(439-2Bp.)"194/198" *** 069(439-2Bp.)TerrorHázaMúzeum(036)
[AN 947725]
MARC

ANSEL
UTF-82713 /2003.
   Klebelsbergi örökségünk : [megemlékezések, 2000-2002] / [szerk. és összeáll. Erdősi Katalin] ; [kiad. a Pesthidegkút Alapítvány és a Klebelsberg Kuno Emléktársaság]. - Budapest : Pesthidegkút Alapítvány : Klebelsberg K. Emléktárs., 2002. - 48 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 963-204-332-4 fűzött : ár nélkül
Klebelsberg Kuno (1875-1932)
32(439)(092)Klebelsberg_K. *** 37.014(439)"192/193" *** 008:323(439)"192/193" *** 394.46(439)"200"
[AN 947813]
MARC

ANSEL
UTF-82714 /2003.
Madari Ákos
   E, mint Európa : az európai uniós szövegkörnyezetben leggyakrabban előforduló fogalmak értelmezései / [szerző ... Madari Ákos] ; [közread. az] Euro Info Service. - Budapest : Euro Info Service, 2002. - 259 p. ; 20 cm
ISBN 963-202-154-1 fűzött : ár nélkül
327.39(4-62)(031) *** 339.923(4-62)(031)
[AN 948252]
MARC

ANSEL
UTF-82715 /2003.
Malkin, Peter Z.
Eichmann in my hands (magyar)
   Eichmann a markomban / Peter Z. Malkin és Harry Stein. - Utánny. - Budapest : Ex Libris, 2002. - 261 p. ; 20 cm
Ford. Kirschner Dávid
ISBN 963-85530-7-3 fűzött : 1695,- Ft
Eichmann, Adolf
323.12(=924)(430)"1939/1945"(092)Eichmann,_A. *** 355.40(569.4)(82)"196"
[AN 945731]
MARC

ANSEL
UTF-82716 /2003.
Marschalkó Lajos (1903-1968)
   Gömbös Gyula, a fajvédő vezér / Marschalkó Lajos. - Budapest : Gede, 2002. - 206 p. ; 20 cm
Kiegészítve Gömbös Gyula főbb írásaival
ISBN 963-9298-29-8 fűzött : ár nélkül
Gömbös Gyula (1886-1936)
32(439)(092)Gömbös_Gy. *** 943.9"191/193"
[AN 928241]
MARC

ANSEL
UTF-82717 /2003.
   Mi lesz velünk? / [közread. az] Országépítő Alapítvány. - Budapest : Országépítő Alapítvány, 2002. - 247 p. ; 20 cm
Az előszót Entz Géza írta. - A dolgozatok román, ill. orosz eredeti nyelven is
ISBN 963-204-764-8 fűzött : ár nélkül
327.39(4-62) *** 327(439) *** 339.923(4-62) *** 338.2(439) *** 379.825 *** 06.063 *** 008.2
[AN 946800]
MARC

ANSEL
UTF-82718 /2003.
Schindler, Emilie
Ich, Emilie Schindler (magyar)
   Én, Emilie Schindler : egy hajlíthatatlan lélek visszaemlékezései / Erika Rosenberg Hrsg. ; [ford. Regényi Kund Miklós]. - [Nagykanizsa] : Canissa, [2002]. - 232 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-9379-18-2 kötött : 1980,- Ft
Schindler, Emilie
323.12(=924)(438)"1939/1945"(092)Schindler,_E. *** 830-94=945.11
[AN 947036]
MARC

ANSEL
UTF-82719 /2003.
   Tanulmányok a holokausztról / szerk. Randolph L. Braham. - Budapest : Balassi, [2001]-. - 24 cm
ISBN 963-506-440-3 *
323.12(=924)(439)
[AN 805915]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - cop. 2002. - 311 p.
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-506-491-8 fűzött : 1900,- Ft
323.12(=924)(439)"1944/1945"
[AN 947487] MARC

ANSEL
UTF-82720 /2003.
   Válogatott iratok a nyilaskeresztes terror történetéből : az 1944-1945. évi nyilas terror topográfiájához / [szerk. és a bevezetőt írta Szita Szabolcs ...] ; [az iratokat jegyzetelte Róbert Péter]. - Budapest : M. Auschwitz Alapítvány Holocaust Dok. Közp., 2002. - 102 p. ; 24 cm. - (Iratok a kisegítő munkaszolgálat, a zsidóüldözés történetéhez, ISSN 1588-7839 ; 2.)
Bibliogr.: p. 102.
Fűzött : ár nélkül
323.12(=924)(439)"1944/1945"(093) *** 943.9"1944/1945"(093) *** 323.282(439)"1944/1945"(093) *** 329.18(439)"1944/1945"(093)
[AN 945848]
MARC

ANSEL
UTF-82721 /2003.
Zsédely Gyula
   Sándor István SDB vértanú életrajzi regénye / írta Zsédely Gyula. - Budapest : Don Bosco, 2002. - 62 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-8456-90-6 fűzött : ár nélkül
Sándor István (1914-1953)
323.282(439)"195"(092)SándorI.
[AN 926234]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

2722 /2003.
Archaeological discoveries (magyar)
   A világ 100 leghíresebb régészeti felfedezése / [szerk. Diana Briscoe, Kyla Barber] ; [ford. Keresnyei Klára]. - Pécs : Alexandra, [2002]. - 110 p. : ill., főként színes ; 29 cm
ISBN 963-368-334-3 kötött : ár nélkül
903/904(100) *** 930.85(100)
[AN 946903]
MARC

ANSEL
UTF-82723 /2003.
Bloch, Marc
La société féodale (magyar)
   A feudális társadalom / Marc Bloch ; [ford. Sujtó László]. - Budapest : Osiris, 2002. - 543 p. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.: p. 499-532.
ISBN 963-389-252-X kötött : 4980,- Ft
940-15"08/12"(075.8) *** 316.323.5(4-15)"08/12"(075.8)
[AN 947076]
MARC

ANSEL
UTF-82724 /2003.
Bondor Gyula
   Az ürömi svábok kálváriája, 1946 = Leidensweg der Ürömer Schwaben, 1946 / Bondor Gyula ; [német ford. Sax Ibolya] ; [fotó Rásonyi Győzőné] ; [... az Attila Kulturális és Ismeretterjesztő Kör gondozásában jelent meg]. - Üröm : Attila Kult. és Ismterj. Kör, 2001. - 129 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-00-6801-X * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-00-6601-X)
Üröm
943.9-2Üröm(=30)"1945/1950" *** 323.12(=30)(439-2Üröm)"1945/1950" *** 325.254(=30)(439-2Üröm)"1945/1950"
[AN 900744]
MARC

ANSEL
UTF-82725 /2003.
Cey-Bert Róbert Gyula (1938-)
   A bor vallása / Cey-Bert Róbert Gyula. - Fót : Paginarum, 2002. - 158 p., [16] t. : ill., színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 154-155.
ISBN 963-9392-14-6 kötött : ár nélkül
930.85(100) *** 291.3 *** 663.2
[AN 947458]
MARC

ANSEL
UTF-82726 /2003.
Demény-Dittel Lajos (1949-)
   A Rákóczi-szabadságharc a magyar irodalom és történelem tükrében / Demény-Dittel Lajos. - Hatvan : [Magánkiad.], 2003. - 20 fol. : ill. ; 30 cm
Spirál fűzéssel. - Bibliogr.: fol. 3-10., 13.
Fűzött : ár nélkül
943.9"170" *** 894.511(091)"17/19" *** 930.1(439)"17/19"
[AN 947712]
MARC

ANSEL
UTF-82727 /2003.
Elias, Norbert
Studien über die Deutschen (magyar)
   A németekről : hatalmi harcok és a habitus fejlődése a tizenkilencedik - huszadik században / Norbert Elias ; [ford. Győri László]. - [Budapest] : Helikon, 2002. - 392, [3] p. ; 25 cm. - (Helikon universitas : történelemtudomány,, ISSN 1417-8818)
ISBN 963-208-798-4 kötött : 2800,- Ft
943.0"18/19" *** 316.63 *** 316.356.4(=30)
[AN 947042]
MARC

ANSEL
UTF-82728 /2003.
   Elszármazott erdélyiek névjegyzéke / [a szerkesztésért felelős Domokos István] ; [közread. a] Hungária Ügyviteli Iroda, Erdélyi Magyarok Egyesülete. - Budapest : Hungária Ügyviteli Iroda : Erdélyi Magyarok Egyes., 2003. - 124 p. ; 21 cm
Lezárva: 2002. okt. 31.
ISBN 963-204-882-2 fűzött : ár nélkül
929(=945.11)(100)"200":050.8 *** 929(=945.11)(498.4)"19":050.8
[AN 948286]
MARC

ANSEL
UTF-82729 /2003.
Fraknói Vilmos (1843-1924)
   Gróf Széchényi Ferenc, 1754-1820 / Fraknói Vilmos ; az utószót írta Soós István. - Budapest : Osiris, 2002. - 367 p. : ill ; 21 cm. - (Millenniumi magyar történelem. Életrajzok,, ISSN 1585-4272)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-389-319-4 kötött : 3800,- Ft
Széchényi Ferenc (1754-1820)
943.9"178/181"(092)Széchényi_F.
[AN 946947]
MARC

ANSEL
UTF-82730 /2003.
Fraser, Antonia
Marie Antoinette (magyar)
   Marie-Antoinette : az út / Antonia Fraser ; [ford. Tomori Gábor]. - Budapest : Európa, 2002. - 799 p., [16] t. : ill., főként színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 754-776.
ISBN 963-07-7263-9 kötött : 3200,- Ft
Marie Antoinette (Franciaország: királyné)
944"178"(092)MarieAntoinette
[AN 946877]
MARC

ANSEL
UTF-82731 /2003.
Gesztelyi Tamás (1943-)
   Gemmák és gyűrűk Brigetióból = Gemstones and finger rings from Brigetio / Gesztelyi Tamás ; [ford. ... Bokorné Molnár Erika]. - Tata : KDM, 2001. - 87 p. : ill. ; 24 cm. - (A tatai Kuny Domokos Múzeum gyűjteményei,, ISBN 1219-6207 ; ; 6.)
Bibliogr.: p. 30-34.
ISBN 963-7110-35-6 fűzött : ár nélkül
904(398.6-2Brigetio) *** 736.2(398.6-2Brigetio) *** 739.2(398.6-2Brigetio) *** 904(439.11)"00/04"
[AN 928616]
MARC

ANSEL
UTF-82732 /2003.
   Gettómagyarország, 1944 : a Központi Zsidó Tanács iratai / [szerk. Frojimovics Kinga, Molnár Judit]. - Budapest : M. Zsidó Lvt., 2002. - 172, [3] p. : ill. ; 22 cm. - (Makor, ISSN 1417-6777 ; 5.)
Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött : ár nélkül
Magyar Zsidók Központi Tanácsa.
943.9(=924)"1944"(093) *** 323.12(=924)(439)"1944"(093)
[AN 928626]
MARC

ANSEL
UTF-82733 /2003.
Griffith, Arthur
The resurrection of Hungary (magyar)
   Magyarország feltámadása : példa Írország számára / Arthur Griffith ; [... ford. és jegyzetekkel ell. Kabdebó Tamás] ; [az előszót írta Brian Maye]. - Budapest : epl, [2002]. - 172, [3] p. ; 20 cm. - (Editio plurilingua, ISSN 1585-082X ; 2003/2.)
ISBN 963-9431-14-1 fűzött : ár nélkül
943.9"185/186" *** 941.5"187/188"
[AN 948545]
MARC

ANSEL
UTF-82734 /2003.
Herczeg Géza (1888-1945)
Béla Kun, eine historische Grimasse (magyar)
   Kun Béla : történelmi grimász / írta Herczeg Géza. - Budapest : Gede, 2002. - 200 p. ; 20 cm
ISBN 963-9298-30-1 fűzött : ár nélkül
Kun Béla (1886-1939)
943.9"190/194"(092)KunB.
[AN 928242]
MARC

ANSEL
UTF-82735 /2003.
Horvát István (1784-1846)
   Rajzolatok a' Magyar Nemzet legrégiebb történeteiből / Horvát István. - [Repr. kiad.]. - [Budapest] : Anahita-Ninti BT, 2001. - 162 p. ; 21 cm. - (A magyar múlt eltitkolt évezredei ; ; 3.)
Eredeti kiadása: Pest : Trattner, 1825
ISBN 963-00-7070-7 fűzött : ár nélkül
930.8(=945.11) *** 094/099.07
[AN 902047]
MARC

ANSEL
UTF-82736 /2003.
   A Jászkunság kutatása, 2000 : tudományos konferencia a Kiskun Múzeumban : [2000. szeptember 21-22.] / [szerk. Bánkiné Molnár Erzsébet, Hortiné Bathó Edit, Kiss Erika]. - Jászberény ; Kiskunfélegyháza : Jász Múzeumért Alapítvány, 2002. - 199 p., [9] fol. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Jászsági könyvtár, ISSN 1219-5057 ; 5.)
Rend. a Kiskun Múzeum és a Jász Múzeum. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-204-285-9 fűzött : ár nélkül
Jászkunság
943.9Jászkunság *** 930.8(=915.6)(439) *** 930.8(=943.46)(439) *** 911.37(439Jászkunság) *** 061.3(439-2Kiskunfélegyháza)
[AN 947699]
MARC

ANSEL
UTF-82737 /2003.
Jelen János (1955-)
   Az ősi Angkor / Jelen János, Kuszinger Róbert. - [Budapest] : General Press, cop. 2002. - 270 p., [32] t. : ill., részben színes, részben térk. ; 21 cm. - (Különleges könyvek, ISSN 1585-6860)
Bibliogr.: p. 268-269.
ISBN 963-9282-75-8 kötött : 2500,- Ft
Angkor
904(596)"08/12" *** 7(596)"08/12" *** 930.85(596)"08/12"
[AN 946935]
MARC

ANSEL
UTF-82738 /2003.
Kiss Tamás (1934-)
   Magyar Egyetemisták és Főiskolások Szövetsége : Szeged - 1956 / Kiss Tamás. - 2. bőv. kiad. - Szeged : Belvedere Meridionale, 2002. - 223 p. : ill. ; 25 cm. - (Szemtanú, ISSN 1587-2963 ; 2.)
Bibliogr.: p. 174.
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-86240-0-0)
Magyar Egyetemisták és Főiskolások Egyesült Szövetsége.
943.9-2Szeged"1956" *** 378.189(439-2Szeged)"1956"
[AN 945672]
MARC

ANSEL
UTF-82739 /2003.
Laklia Tibor (1928-)
   Babócsa és babócsaiak a II. világháborúban / Laklia Tibor ; [kiad. Babócsa Község Önkormányzata]. - Babócsa : Önkormányzat, [2002]. - 115 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 112.
ISBN 963-00-9290-5 fűzött : ár nélkül
Babócsa
943.9-2Babócsa"1944/1945" *** 355(439-2Babócsa)(092) *** 355.48(439-2Babócsa)"1944/1945"
[AN 928046]
MARC

ANSEL
UTF-82740 /2003.
   Litterae missionariorum de Hungaria et Transilvania, 1572-1717 = Misszionáriusok levelei Magyarországról és Erdélyről, 1572-1717 = Letters of missionaries on Hungary and Transilvania, 1572-1717 / ed. István György Tóth. - Roma : Római M. Akad. ; Budapest : METEM : MTA Törttud. Int., 2002-. - 24 cm
943.9"157/171"(093.2) *** 943.921"157/171"(093.2) *** 282(439)"157/171"(093.2) *** 282(439.21)"157/171"(093.2)
[AN 947643]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2002. - 756 p. - (Fontes / Bibliotheca Academiae Hungariae, Roma,, ISBN 1218-8832 ; ; 4.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-8312-82-3 fűzött : 3000,- Ft
943.9"157/171"(093.2) *** 943.921"157/171"(093.2) *** 282(439)"157/171"(093.2) *** 282(439.21)"157/171"(093.2)
[AN 947647] MARC

ANSEL
UTF-82741 /2003.
   A magyar kérdés : spanyol követi jelentések Bécsből, 1848-1868 / összeáll. és szerk. Anderle Ádám ; [... ford. és a jegyzeteket kész. Anderle Ádám et al.]. - Szeged : Hispánia, 2002. - 258 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 256-258.
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-86264-0-2)
943.9"1848/1868"(093) *** 327(460)"1848/1868"(093)
[AN 947981]
MARC

ANSEL
UTF-82742 /2003.
   Millenniumi magyar történet : Magyarország története a honfoglalástól napjainkig / [szerk. Tóth István György] ; [szerzők Ágoston Gábor et al.] ; [a bibliográfiát és a kronológiát kész. Kocsis Gabriella]. - Budapest : Osiris, 2002. - 733 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 697-710.
ISBN 963-389-144-2 kötött : 6980,- Ft
943.9(035)
[AN 948151]
MARC

ANSEL
UTF-82743 /2003.
Perjés Géza (1917-)
   Zrínyi Miklós és kora / Perjés Géza. - 2., bőv. kiad. - Budapest : Osiris, 2002. - 436 p. : ill., részben térk. ; 21 cm. - (Osiris monográfiák, ISSN 1588-8126)
Bibligr.: p. 423-429.
ISBN 963-389-256-2 kötött : 3500,- Ft
Zrínyi Miklós (1620-1664)
943.9"16"(092)Zrínyi_M. *** 355.48(439)"16"(092)Zrinyi_M. *** 894.511(092)Zrínyi_M.
[AN 946758]
MARC

ANSEL
UTF-82744 /2003.
Pollard, Michael
100 greatest men (magyar)
   A világ 100 híres embere / [szöveg Michael Pollard] ; [ford. Keresnyei Klára]. - Pécs : Alexandra, [2002]. - 110 p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 963-368-253-3 kötött : ár nélkül
929(100)
[AN 946691]
MARC

ANSEL
UTF-82745 /2003.
Ravasz Éva (1943-)
   Tatabánya Megyei Jogú Város Levéltára, 1992-2002 : ismertető / [írták és szerk. Ravasz Éva, Tapolcainé Sáray Szabó Éva, Tóth Gabriella]. - Tatabánya : Tatabánya M. Jogú Város Levéltára, 2002. - 108 p. : ill. ; 24 cm. - (Tatabányai levéltári füzetek, ISSN 1218-7259 ; 8.)
Bibliogr.: p. 71-81. - Példányszám: 300
ISBN 963-204-318-9 fűzött : ár nélkül
Tatabánya Megyei Jogú Város Levéltára.
930.253(439-2Tatabánya)(036)
[AN 948259]
MARC

ANSEL
UTF-82746 /2003.
   Régészetünk jelentős feltárásai, 1975-2000 : kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban, 2001. V. 19. - VI. 17. : a tablókon szereplő képek jegyzéke / [rend. Raczky Pál, Anders Alexandra, Kovács Tibor] ; [közread. a Magyar Nemzeti Múzeum]. - Budapest : MNM, 2001. - 26 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9046-61-2 * fűzött : ár nélkül
903/904(439) *** 061.4(439-2Bp.)"2001"
[AN 900924]
MARC

ANSEL
UTF-82747 /2003.
Seventy great mysteries of the ancient world (magyar)
   Hetven rejtély szerte a világból : régi civilizációk megfejtetlen titkai / szerk. Brian M. Fagan. - Budapest : Athenaeum 2000, cop. 2002. - 304 p. : ill., színes ; 27 cm
Ford. Hegedűs Gyula és Lawrence Katalin. - Bibliogr.: p. 293-297.
ISBN 963-9261-86-6 kötött : 6480,- Ft
930.85(100) *** 903/904(100) *** 001.94
[AN 947046]
MARC

ANSEL
UTF-82748 /2003.
Siklósi Gyula (1949-)
   Egy székesfehérvári fogadó 18-19. századi üveg- és kerámiaanyaga / [tanulm. Siklósi Gyula] ; [fotók Gelencsér Ferenc et al.] ; [rajz. Boldizsár Péter et al.]. - Budapest : Szt. István Kir. Múz., 2002. - 136 p. : ill. ; 24 cm. - (A Szent István Király Múzeum közleményei. A. sorozat,, ISSN 1216-7967 ; 37.)
ISBN 963-9279-10-2 fűzött : ár nélkül
904(439-2Székesfehérvár)"18/19" *** 738(439-2Székesfehérvár)"18/19" *** 748(439-2Székesfehérvár)"18/19"
[AN 928612]
MARC

ANSEL
UTF-82749 /2003.
Száraz Miklós György (1958-)
   Magyarország csodái : csavargások régmúlt időkben / Száraz Miklós György ; [fotók Bakos Ágnes et al.]. - Budapest : M. Kvklub, 2002. - 288 p. : ill., részben színes ; 31 cm
ISBN 963-547-758-9 kötött : ár nélkül
930.85(439)
[AN 947072]
MARC

ANSEL
UTF-82750 /2003.
   Szent István és az államalapítás / szerk. Veszprémy László. - Budapest : Osiris, 2002. - 617 p. : ill., részben színes ; 29 cm. - (Nemzet és emlékezet, ISSN 1589-1658)
Bibliogr.: p. 583-614.
ISBN 963-389-315-1 kötött : 7980,- Ft
István (Magyarország: király), I., Szent (970-1038)
943.9"10"(092)István,_I. *** 943.9"10"(093)
[AN 947548]
MARC

ANSEL
UTF-82751 /2003.
Taposiris Magna (angol)
   Taposiris Magna / [... ed. Győző Vörös] ; [publ. by the] Egypt Excavation Society of Hungary. - Budapest : Egypt Excavation Soc. of Hungary, 2001-. - 24 cm
ISBN 963-00-7109-6
904(32) *** 930.85(32)
[AN 902715]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Port of Isis : Hungarian excavations at Alexandria, 1998-2001 / Győző Vörös ; [phot. Károly Kozma] ; [draw. ... Barnabás Tóth-Farkas] ; [... adapt. David Robert Evans]. - 2001. - 203, [2] p. : ill., részben színes, részben térk.
Isis kikötője
Bibliogr.: p. 194-203.
ISBN 963-00-7110-X kötött : ár nélkül
904(32) *** 930.85(32)
[AN 902716] MARC

ANSEL
UTF-82752 /2003.
   Thesaurus solemnis : barátok, munkatársak, tanítványok köszöntik a 90 éves Balogh Istvánt / [szerk. Kujbusné Mecsei Éva] ; [kiad. a Hajdú-Bihar Megyei Levéltár és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár]. - Debrecen : Hajdú-Bihar M. Lvt. ; Nyíregyháza : Szabolcs-Szatmár-Bereg M. Lvt., 2002. - 365 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Balogh István műveinek bibliográfiája: p. 327-361. - Példányszám: 500
ISBN 963-7238-29-8 kötött : ár nélkül
943.916 *** 39.001(439)(092)Balogh_I. *** 930.1(439)(092)Balogh_I. *** 930.25(439)(092)BaloghI. *** 012Balogh_I.
[AN 947902]
MARC

ANSEL
UTF-82753 /2003.
   Torna vármegye és társadalma 18-19. századi források tükrében / szerk. Rémiás Tibor ; [a szerk. mtársa Koleszár Krisztián] ; [... ford. Tóth Péter, ... Farkas Andrea, Udvari István] ; [közread. a] Herman Ottó Múzeum. - Bódvaszilas ; Miskolc : HOM, 2002. - 431 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 379-402.
ISBN 963-9271-25-X fűzött : ár nélkül
Torna (vármegye)
943.913.6"17/18"(093)
[AN 947501]
MARC

ANSEL
UTF-82754 /2003.
Vajay Szabolcs (1921-)
   A Máltai Rend magyar lovagjai, 1530-2000 : militenses ex Hungarica stirpe : militum, capellanorum, dominarumque ex origine Hungarica Ordinis Hospitalis Sancti Johannis Hierosolymitani Militaris de Melita dictae ab anno 1530 ad annum 2000 Incarnationis Domini : thesaurus ac corpus / auctore Szabolcs de Vajay. - Budapest : Mikes, 2002. - 2 db : ill. ; 24 cm
ISBN 963-8130-41-5 kötött : ár nélkül
Ordo Melitensis.
929.711(=945.11)(092) *** 929.52(439)
[AN 947187]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 768 p.
ISBN 963-8130-42-3
929.711(=945.11)(092) *** 929.52(439)
[AN 947189] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 492 p.
Bibliogr.: p. 8-46.
ISBN 963-8130-43-1
929.711(=945.11)(092) *** 929.52(439)
[AN 947191] MARC

ANSEL
UTF-82755 /2003.
Várkonyi Ágnes, R. (1928-)
   A fejedelem gyermekkora, 1676-1688 / R. Várkonyi Ágnes. - Budapest : M. Kvklub, 2002, cop. 1989. - 308 p., [16] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 301-308.
ISBN 963-547-760-0 kötött : ár nélkül
Rákóczi Ferenc (Erdély: fejedelem), II. (1676-1735)
943.9(092)Rákóczi_F.,_II. *** 943.9"167/169"
[AN 946588]
MARC

ANSEL
UTF-82756 /2003.
Várkonyi Ágnes, R. (1928-)
   Megújulások kora : [Magyarország története, 1526-1711] / írta R. Várkonyi Ágnes ; [az illusztrációkat kész. Branczeiz Zsuzsa et al.] ; [fotók Dabasi András et al.]. - 2. kiad. - Budapest : M. Kvklub - Officina Nova Kv., 2001, cop. 1999. - 103 p. : ill., színes, részben térk. ; 31 cm. - (Új képes történelem)
ISBN 963-547-070-3 kötött : ár nélkül
943.9"15/16"(084.1)
[AN 948154]
MARC

ANSEL
UTF-82757 /2003.
Várkonyi Nándor (1896-1975)
   Sziriat oszlopai / Várkonyi Nándor ; [szerk. Mezey Katalin]. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2002. - 670 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-9373-31-1 kötött : 4900,- Ft
930.85(3) *** 903 *** 291.13
[AN 949000]
MARC

ANSEL
UTF-82758 /2003.
Vigh Károly (1918-)
   Bajcsy-Zsilinszky Endre külpolitikája / Vigh Károly. - Budapest : Mundus, 2002. - 361 p. : ill. ; 24 cm. - (Az Antall József Emlékbizottság és Baráti Társaság évkönyvei, ISSN 1416-4701 ; 13.)
Bibliogr.: p. 342-361.
ISBN 963-8033-66-5 fűzött : ár nélkül
Bajcsy-Zsilinszky Endre (1886-1944)
943.9"191/194"(092)Bajcsy-ZsilinszkyE. *** 327(439)"191/194"
[AN 947963]
MARC

ANSEL
UTF-82759 /2003.
Wilson, Ian
Past lives (magyar)
   A múlt híres halottai : őseink titkainak feltárása / Ian Wilson ; [ford. Békési József]. - [Debrecen] : Gold Book, [2002]. - 216 p. : ill., főként színes ; 26 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9437-33-6 kötött : ár nélkül
930.85(100) *** 903/904(100) *** 572
[AN 946746]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

2760 /2003.
Balogh Edina
   Lövőpetri : milleniumi évkönyv, 2001 / Balogh Edina, Szőke Ferenc ; [kiad. Lövőpetri Önkormányzati Képviselő-testülete]. - Lövőpetri : Önkormányzat, 2001. - 95 p., [8] t. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-00-7021-9 fűzött : ár nélkül
Lövőpetri
908.439-2Lövőpetri *** 943.9-2Lövőpetri
[AN 926222]
MARC

ANSEL
UTF-82761 /2003.
   Címer, pecsét, emlékhely Tiszaigaron : kézirat / összeáll. Kőszegi János. - Budapest : [s.n.], 2002. - 106 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
Tiszaigar
908.439-2Tiszaigar *** 929.6(439-2Tiszaigar) *** 725.945(439-2Tiszaigar) *** 342.228.2(439-2Tiszaigar)
[AN 928108]
MARC

ANSEL
UTF-82762 /2003.
Csordásné Bölcsics Márta
   Budapesti Krúdy-kalauz : Budapest, ahogy Krúdy látta / Bölcsics Márta, Csordás Lajos ; [a képeket Tomsics Emőke vál.]. - [Budapest] : Helikon, 2002. - 311 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 305-307.
ISBN 963-208-717-8 kötött : 4500,- Ft
Krúdy Gyula (1878-1933)
Budapest
908.439-2Bp.:030 *** 894.511(092)Krúdy_Gy. *** 894.511-3
[AN 946837]
MARC

ANSEL
UTF-82763 /2003.
Fülöp Béla (1939-)
   Kakasszék-fürdő : a Kakasszéki Gyógyintézet, 1932-2002 / Fülöp Béla ; [kiad. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata]. - Hódmezővásárhely : Önkormányzat, 2002. - 102 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 92-95. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-00-9707-9 fűzött : ár nélkül
Kakasszéki Gyógyintézet.
908.439-2Kakasszék *** 615.838(439-2Kakasszék)
[AN 926183]
MARC

ANSEL
UTF-82764 /2003.
   Gyöngyös : helytörténeti olvasókönyv / fel. szerk. Fűköh Levente ; szerk. B. Gál Edit ; [szerzők ... Fűköh Levente et al.] ; [kiad. Gyöngyös Város Önkormányzata]. - Gyöngyös : Önkormányzat, 2002. - 258 p., XXXII t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 255-258.
ISBN 963-202-907-0 fűzött : ár nélkül
Gyöngyös
908.439-2Gyöngyös
[AN 947860]
MARC

ANSEL
UTF-82765 /2003.
   Hatvanhat hónap : diósdi életképek / [... vál. és szerk. Kiss Zoltán]. - Diósd : Mesevár Stúdió, cop. 2002. - 101 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 963-204-613-7 fűzött : 700,- Ft
Diósd
908.439-2Diósd(0:82-92)
[AN 947907]
MARC

ANSEL
UTF-82766 /2003.
Horváth László
   Vámosgyörk évszázadai / Horváth László ; [kiad. Vámosgyörk Község Önkormányzata]. - Vámosgyörk : Önkormányzat, 2002. - 245 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 237-244.
ISBN 963-00-9435-5 kötött : ár nélkül
Vámosgyörk
908.439-2Vámosgyörk
[AN 929250]
MARC

ANSEL
UTF-82767 /2003.
Kisfalusi János (1920-)
   A szép Cserehát / Kisfalusi János. - [Viszló] : Magánkiad., 2002. - 151 p., [32] t. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 963-430-217-3 fűzött : ár nélkül
Cserehát
908.439Cserehát
[AN 948264]
MARC

ANSEL
UTF-82768 /2003.
Kovács András István (1965-)
   Balaton és vidéke / Kovács András István. - Budapest : Tudex, cop. 2002. - 235 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Bor.kul.túra : Magyarország útikönyvek)
ISBN 963-8002-32-8 fűzött : ár nélkül
Balaton
914.39(285.2Balaton)(036) *** 663.2(439)(285.2Balaton)(036)
[AN 948026]
MARC

ANSEL
UTF-82769 /2003.
Kubassek János (1957-)
   Érd, Magyar Földrajzi Múzeum / [Kubassek János]. - [Budapest] : TKM Egyes., 2002. - 16 p. : ill., részben színes ; 17 cm. - (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, ISSN 0139-245X ; 409.)
Példányszám: 2000. - Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 963-554-515-0 fűzött : ár nélkül
91(439) *** 069(439-2Érd)(036)
[AN 946518]
MARC

ANSEL
UTF-82770 /2003.
Lugosi Lugo László (1953-)
   Zsidó Budapest = Jewish Budapest / fényképezte ... Lugosi Lugo László ; [előszó ... Esterházy Péter] ; [utószó ... Raj Tamás] ; [ford. ... Rácz Katalin]. - Budapest : Vince K., cop. 2002. - 166 p. : ill., főként színes ; 16x16 cm
ISBN 963-9323-68-3 kötött : 2795,- Ft
Budapest
908.439-2Bp.(=924)(084.12) *** 296(439-2Bp.) *** 77.04(439)(092)Lugosi_Lugo_L.
[AN 947408]
MARC

ANSEL
UTF-82771 /2003.
Lukovich Tamás (1957-)
   VárosVáltozatok : összegyűjtött urbanisztikai írások / Lukovich Tamás. - Budapest : Pallas Stúdió, 2002. - 220 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9207-82-9 kötött : 1820,- Ft
911.375 *** 711.4
[AN 946749]
MARC

ANSEL
UTF-82772 /2003.
   Nyírbátor / [kiad. ... a Szárnyas Sárkány Kulturális Vállalkozás ...]. - Nyírbátor : Szárnyas Sárkány Kult. Vállalkozás, 2001-. - 17x25 cm
ISBN 963-00-7913-5 *
Nyírbátor
908.439-2Nyírbátor
[AN 902267]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - [2001]. - [20] p. : ill., részben színes
ISBN 963-00-7914-3 * fűzött : ár nélkül
908.439-2Nyírbátor
[AN 902273] MARC

ANSEL
UTF-82773 /2003.
Orbán Balázs (1830-1890)
   A Székelyföld leírása történelmi, régészeti, természetrajzi s népismei szempontból / írta Orbán Balázs. - Hasonmás kiad. - Szekszárd : Babits, 2002. - 2 db ; 29 cm
Eredeti kiadása: Pest : Ráth Mór, illetve Tettey és Tsa bizom., 1868-1873. - Az eredeti kiadás 6 kötetben jelent meg
ISBN 963-9272-77-9 kötött : ár nélkül
Székelyföld
908.439.21Székelyföld *** 39(=945.11)(439.21Székelyföld)
[AN 948320]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.]. - [853] pag. var., [18] t.fol. : ill.
ISBN 963-9272-78-7
908.439.21Székelyföld *** 39(=945.11)(439.21Székelyföld)
[AN 948321] MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.]. - 248, 448 p., [15] t.fol. : ill.
ISBN 963-9272-79-5
914.392.1-31Székelyföld *** 930.85(439.21) *** 308(439.21) *** 39(=945.11:439.21Székelyföld) *** 908.439.21Székelyföld *** 39(=945.11)(439.21Székelyföld)
[AN 948322] MARC

ANSEL
UTF-82774 /2003.
Papp-Váry Árpád (1938-)
   Magyarország története térképeken / Papp-Váry Árpád. - [Budapest] : Kossuth : Cartographia, cop. 2002. - 279 p. : ill., színes ; 34 cm
Bibliogr.: p. 266-270. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-09-4387-5 kötött : ár nélkül
912(439)(091) *** 943.9 *** 528.9(439)(091)
[AN 947176]
MARC

ANSEL
UTF-82775 /2003.
   Soproni anziksz : Gyűrű Ernő gyűjteményéből / [szerk. Bugyi Sándor] ; [az ajánlást és a megjegyzéseket Hárs József írta]. - Sopron : Quint, 2002. - 94 p. : ill., főként színes ; 25 cm
A bev. és a képaláírások német és angol nyelven is
ISBN 963-204-979-9 kötött : ár nélkül
Sopron
908.439-2Sopron(084.12) *** 769.5(439) *** 77.047 *** 069.017(439)Gyürü_E.
[AN 947201]
MARC

ANSEL
UTF-82776 /2003.
Szlamenicky István (1931-)
   Történések Érden : a kezdetektől napjainkig / Szlamenicky István. - Budapest : Typo Radius, 2001. - 148 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 123-124.
ISBN 963-00-6637-8 fűzött : ár nélkül
Érd
908.439-2Érd
[AN 807923]
MARC

ANSEL
UTF-82777 /2003.
Takácsné Németh Gabriella
   Százhalombatta, látnivalók / [Takácsné Németh Gabriella]. - [Budapest] : TKM Egyes., 2001. - 20 p. : ill., színes ; 17 cm. - (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, ISSN 0139-245X ; 689.)
Példányszám: 4000. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-554-461-8 fűzött : ár nélkül
Százhalombatta
908.439-2Százhalombatta(036)
[AN 903068]
MARC

ANSEL
UTF-82778 /2003.
   Tiszaigar krónikájából : kézirat / összeáll. Kőszegi János. - Budapest : [s.n.], 2002. - 162, [2] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött : ár nélkül
Tiszaigar
908.439-2Tiszaigar
[AN 924610]
MARC

ANSEL
UTF-82779 /2003.
Ulrich Attila
   Járdánháza története a kezdetektől napjainkig / írta Ulrich Attila ; [kiad. Járdánháza Község Önkormányzata]. - [Járdánháza] : Önkormányzat, [2002]. - 212 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 196-200. - Példányszám: 700
ISBN 963-204-443-6 fűzött : ár nélkül
Járdánháza
908.439-2Járdánháza
[AN 947441]
MARC

ANSEL
UTF-82780 /2003.
Zakál György (1761-1822)
   Eőrséghnek leirása ugymint: annak természete, története, lakosai, ezeknek szokásai, nyelvszokása, a' mellyeket öszve szedegetett Nemes-Népi Zakál György 1818-dik esztendőben / [szerk. Stefanich Péter] ; [kiad. a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság]. - 2. bőv. kiad. - [Sarród] : Fertő-Hanság Nemzeti Park Ig., 2002. - 90, 90, XVII p. ; 25 cm
A kézirat fotómásolatával. - Kész. a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárában őrzött Történelem földleírás 4°9. jelzetű kézirat alapján. - Példányszám: 2000
ISBN 963-00-9498-3 fűzött : ár nélkül
Őrség
908.439Őrség *** 39(=945.11)(439Őrség) *** 091.5ZakálGy.
[AN 928293]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

2781 /2003.
   Balancing national and local responsibilities : education management and finance in four Central European countries / ed. by Kenneth Davey. - Budapest : LGI OSI, cop. 2002. - 365 p. : ill. ; 24 cm. - (LGI books, ISSN 1586-1317)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9419-32-X fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-7316-98-1)
351.85(4-11) *** 37.014.54(4-11)
[AN 929302]
MARC

ANSEL
UTF-82782 /2003.
Bárdos Péter (1946-)
   Kárfelelősség a Polgári törvénykönyv rendszerében / Bárdos Péter. - Budapest : HVG-ORAC, 2001. - 248 p. ; 20 cm
ISBN 963-9203-94-7 fűzött : 3500,- Ft
347.51(439)(036) *** 347.51(439)(094.92)
[AN 901410]
MARC

ANSEL
UTF-82783 /2003.
   "Család,- gyermek- és ifjúságvédelem" : bűnmegelőzési konferencia, 2001. 02. 06. / [... összeáll. László Sándor, Lászlók András] ; [rend., közread.] Balassagyarmat Rendőrség Bűnmegelőzési Szolgálat. - Balassagyarmat : Rendőrség Bűnmegelőzési Szolgálat, 2001. - 69 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-00-7386-2 * fűzött : ár nélkül
343.851.5(439) *** 061.3(439-2Balassagyarmat)
[AN 807889]
MARC

ANSEL
UTF-82784 /2003.
   Családi jogi jogszabálygyűjtemény : egyetemi tansegédlet / [összeáll. és szerk.] Hegedűs Andrea. - Szeged : Kis-Ker BT, 2002. - 117 p. ; 24 cm
Lezárva: 2002. márc. 15.
Fűzött : ár nélkül
347.6(439)(094)(075.8)
[AN 928065]
MARC

ANSEL
UTF-82785 /2003.
   Családjogi és öröklési jogi iratmintatár : szerződések, okiratok - gyakorlati útmutatóval / Bodorné Szűcs Ilona [et al.]. - 2. hatályosított, bőv. kiad. - Budapest : HVG-ORAC, 2002. - 500 p. ; 19 cm. - (Mindennapi családjog, ISSN 1418-124X)
Lezárva: 2002. júl. 1.
ISBN 963-9404-36-5 fűzött : 4900,- Ft
347.6(439)(083.76) *** 347.65/.68(439)(083.76)
[AN 946481]
MARC

ANSEL
UTF-82786 /2003.
   Az Európai Közösség kereskedelmi joga / [szerzők Berke Barna et al.] ; szerk. Király Miklós. - Utánny. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2002, cop. 1998. - 465 p. ; 24 cm
Lezárva: 1998. szept. 1. - Bibliogr.: p. 463-[466].
ISBN 963-224-495-8 fűzött : ár nélkül
European Communities.
347.7(4-62)
[AN 948981]
MARC

ANSEL
UTF-82787 /2003.
European agreement relating to persons participating in proceedings of the European Court of Human Rights (magyar)
   Az Emberi Jogok Európai Bírósága eljárásaiban részt vevő személyekre vonatkozó európai megállapodás / [kiad. az Európa Tanács Információs és Dokumentációs Központja]. - Budapest : Európa Tanács Inf. és Dok. Közp., 2001. - 13 p. ; 15 cm
Példányszám: 1000
ISBN 963-00-7000-6 * fűzött : ár nélkül
341.63(4)(094.2) *** 341.231.14
[AN 901146]
MARC

ANSEL
UTF-82788 /2003.
European convention on extradition (magyar)
   Európai kiadatási egyezmény és kiegészítő jegyzőkönyvei / [kiad. az Európa Tanács Információs és Dokumentációs Központja]. - Budapest : Európa Tanács Inf. és Dok. Közp., 2001. - 43 p. ; 15 cm
Példányszám: 1000
ISBN 963-00-7002-2 * fűzött : ár nélkül
341.44(4)(094.2)
[AN 901147]
MARC

ANSEL
UTF-82789 /2003.
Földvári József (1926-)
   Magyar büntetőjog : általános rész / Földvári József. - 6. átd. kiad. - Budapest : Osiris, 2002. - 361 p. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-389-297-X kötött : 2980,- Ft
343(439)(075.8)
[AN 946574]
MARC

ANSEL
UTF-82790 /2003.
Horváth László
   Dr. Puky Árpád, a városfejlesztő polgármester / Horváth László ; [kész. ... Gyöngyös Város Önkormányzata megbízásából]. - Gyöngyös : Önkormányzat, 2002. - 32 p. : ill. ; 21x11 cm
Bibliogr.: p. 28-29. - Példányszám: 500
Fűzött : ár nélkül
Puky Árpád (1877-1959)
352(439-2Gyöngyös)(092)PukyÁ. *** 908.439-2Gyöngyös(092)Puky_Á.
[AN 947492]
MARC

ANSEL
UTF-82791 /2003.
   A kft. gyakorlati kézikönyve : az ügyvezető felelőssége és ellenőrzési kötelezettsége / szerk. Illés B. Csaba ; szerzők Heimné Szalai Erzsébet [et al.]. - Budapest : Dashöfer, 2001. - [745] pag. var. ; 24 cm
Lezárva: 2001. márc. - Cserélhető lapokkal
ISBN 963-9313-16-5 fűzetlen : ár nélkül
347.724(439)(036) *** 658.114.44(439)(036)
[AN 805623]
MARC

ANSEL
UTF-82792 /2003.
Kohlheb Norbert
   A környezetvédelmi felügyelőségek mint street-level bureaucracy szerepe a környezetpolitikában / Kohlheb Norbert, Pataki György. - Budapest : BKÁE Környezettud. Int., 2002. - 57 p. : ill. ; 30 cm. - (A Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Környezettudományi Intézetének tanulmányai, ISSN 1587-6586 ; 14.)
ISBN 963-503-291-9 fűzött : ár nélkül
351.77(439) *** 504.06(439)
[AN 947921]
MARC

ANSEL
UTF-82793 /2003.
Koskovics Éva
   Az önkormányzati környezetvédelmi közszolgáltatásokat érintő európai uniós szabályozások megvalósításának feltételei / Koskovics Éva, Rákosi Judit. - Budapest : BKÁE Környezettud. Int., 2002. - 88 p. ; 30 cm. - (A Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Környezettudományi Intézetének tanulmányai, ISSN 1587-6586 ; 12.)
Bibliogr.: p. 85-86.
ISBN 963-503-289-7 fűzött : ár nélkül
351.77(439) *** 351.77(4-62) *** 504.06(439) *** 504.06(4-62)
[AN 947916]
MARC

ANSEL
UTF-82794 /2003.
Lomnici Zoltán (1954-)
   Pénzügyi ítélkezés / Lomnici Zoltán. - Budapest : HVG-ORAC, 2001. - 317 p. ; 20 cm
ISBN 963-9203-79-3 fűzött : 5200,- Ft
34:336(439)
[AN 901411]
MARC

ANSEL
UTF-82795 /2003.
Molnár Péter (1964-)
   Gondolatbátorság : szólásszabadság és közbeszélgetés az Egyesült Államokban és Magyarországon / Molnár Péter. - Budapest : Új Mandátum, 2002. - 205 p. ; 20 cm. - (Membrán könyvek, ISSN 0209-4606 ; 13.)
Bibliogr.: p. 195-205.
ISBN 963-9494-03-8 fűzött : 1980,- Ft
342.732(439) *** 342.727(439) *** 342.732(73) *** 342.727(73)
[AN 948232]
MARC

ANSEL
UTF-82796 /2003.
   Nemzetközi jogi olvasókönyv : dokumentumok és szemelvények / szerk. Nagy Boldizsár, Jeney Petra. - Budapest : Osiris, 2002. - 1068 p. : ill. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
ISBN 963-389-103-5 kötött : 4980,- Ft
341(075.8)
[AN 947144]
MARC

ANSEL
UTF-82797 /2003.
   Nyilvántartási kódex. - Budapest : Saldo, 2000-2002. - 3 db ; 24 cm
ISBN 963-621-975-3 *
352.073.5(439) *** 657
[AN 798769]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Ágazati jogszabályokon alapuló nyilvántartások az önkormányzati költségvetési szerveknél / [szerzők Papp János et al.]. - 2001. - 96 p. - (Önkormányzati füzetek / Saldo Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Rt.,, ISSN 1416-6879 ; 26.)
ISBN 963-621-991-5 fűzött : ár nélkül
352.073.5(439) *** 657
[AN 901328] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., Ágazati specifikus nyilvántartások az önkormányzatoknál és intézményeiknél / [szerzők Soós Ágnes, Süveges Zsuzsa, Szudi Ferencné]. - 2002. - 82 p. - (Önkormányzati füzetek / Saldo Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Rt.,, ISSN 1416-6879 ; 32.)
ISBN 963-638-033-3 fűzött : ár nélkül
352.073.5(439) *** 657
[AN 947462] MARC

ANSEL
UTF-82798 /2003.
Salacz Gábor (1902-1978)
   A főkegyúri jog és a püspökök kinevezése a két világháború között Magyarországon / írta Salacz Gábor. - Budapest : Argumentum, 2002. - 234 p. ; 24 cm. - (Dissertationes Hungaricae ex historia ecclesiae, ISSN 1418-7116 ; 16.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-446-157-3 v. : 2700,- Ft
348.3(439)"192/194"
[AN 947867]
MARC

ANSEL
UTF-82799 /2003.
   Új rendőrséget az új évezrednek! : konferencia : Budapest, 2000. október 19. / [szerk. Tóth László] ; [rend., közread. az] Országos Rendőr-főkapitányság. - Budapest : ORFK, 2001. - 76 p. : ill. ; 29 cm
Előadások. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-00-7512-1 * fűzött : ár nélkül
351.74(439) *** 061.3(439-2Bp.)"2000"
[AN 900807]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

2800 /2003.
Zentai Béla
   Vadászfegyverek és lőszerek / [Zentai Béla]. - Budapest : [Tonyo-Gráf Ny. és Graf. Stúdió], 2002. - 168 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 963-202-797-3 kötött : ár nélkül
623.442 *** 623.451 *** 639.1.081.2
[AN 947470]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

2801 /2003.
   Anniversary booklet, 1992-2002 : servicing ten years employment measures / [publ. by the] National Employment Foundation. - [Budapest] : OFA, [2002]. - 32 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-204-761-3 fűzött : ár nélkül
Országos Foglalkoztatási Közalapítvány.
331.5(439)"199/200"
[AN 947682]
MARC

ANSEL
UTF-82802 /2003.
Baloghné Gáspár Anna
   Az egyszeres könyvvitelt vezető vállalkozók számviteli kézikönyve, 2001 / [szerzők Baloghné Gáspár Anna, Czipszer Károlyné]. - [Budapest] : Verzál Konzult Pressz, [2001]. - 196 p. ; 29 cm. - (Verzál könyvek, ISSN 1216-3872)
ISBN 963-9288-27-6 fűzött : 2600,- Ft
657.11(036)
[AN 900790]
MARC

ANSEL
UTF-82803 /2003.
Barabás Gyula
   A monetáris program : módszertani leírás / Barabás Gyula, Major Klára. - Budapest : MNB Titkárság, [2001]. - 44 p. : ill. ; 24 cm. - (MNB műhelytanulmányok, ISSN 1216-9293 ; 21.)
ISBN 963-9383-03-1 * fűzött : ár nélkül
336.711(439) *** 336.74(439)
[AN 807508]
MARC

ANSEL
UTF-82804 /2003.
   Basic EU legislation on financial control. - Velence : ÁSZTI, [2000]-. - 30 cm. - (Euroatlanti füzetek, ISSN 1585-3977)
ISBN 963-00-3502-2
336.126(4-62)(094)
[AN 450802]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - [2001]. - 229 p.
Lezárva: 2001. márc. 1.
ISBN 963-00-6790-0 fűzött : ár nélkül
336.126(4-62)(094)
[AN 901190] MARC

ANSEL
UTF-82805 /2003.
Bodai Zsuzsa
   A pénz filozófiája / Bodai Zsuzsa. - 2. bőv. kiad. - [Budapest] : Aula, 2001-. - 21 cm
336.741.2
[AN 946335]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2001. - 148 p.
Bibliogr.: p. 120-124. és a jegyzetekben
ISBN 963-9345-42-3 fűzött : 1200,- Ft
336.741.2
[AN 946338] MARC

ANSEL
UTF-82806 /2003.
   Az Európai Unió politikái / szerk. Kende Tamás, Szűcs Tamás ; [a szerzők ... Balázs Péter et al.]. - Budapest : Osiris, 2002. - 670 p. ; 24 cm. - (Magyarország az Európai Unióban, ISSN 1585-1508). (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.: p. 663-670.
ISBN 963-389-336-4 kötött : 4480,- Ft
European Union.
33(4-62) *** 341.17(4-62) *** 327.39(4-62)
[AN 948116]
MARC

ANSEL
UTF-82807 /2003.
Gadócziné Fekete Éva (1960-)
   "Együtt! - De hogyan?" : innovációk a kistérségi fejlesztésekben / G. Fekete Éva ; [az adatgyűjtésben részt vett és az esettanulmányokat ford. Bodolai Éva, Magyar Tünde] ; [közread. az] MTA Regionális Kutatások Központja. - Jav. kiad. - Miskolc ; Pécs : MTA RKK, 2001. - 194 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 186-192.
ISBN 963-9052-16-7 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-952-16-7)
332.1(439) *** 911.37(439) *** 316.334.52(439)
[AN 949052]
MARC

ANSEL
UTF-82808 /2003.
Garay Zsolt
   Az értékpapírok értékelése / Garay Zsolt. - [Budapest] : Garay Zs., cop. 2001. - 136 p. ; 20 cm
ISBN 963-440-441-3 * fűzött : ár nélkül
336.763(036)
[AN 903470]
MARC

ANSEL
UTF-82809 /2003.
Gragnic, Stéphane
100 Briefe Französisch (magyar)
   100 francia üzleti levél / Stéphane Gragnic munkája ; [ford. Nemes Tibor]. - [Budapest] : Interbooks, 2002. - 160 p. : ill. ; 21 cm. - (Export-import, ISSN 1219-0195). (Külkereskedelmi levélminták)
ISBN 963-86292-3-1 fűzött : ár nélkül
651.7(083.76) *** 804.0(078)=945.11
[AN 947690]
MARC

ANSEL
UTF-82810 /2003.
Hajdu Miklósné (1947-)
   A társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény és magyarázata, 2002 / Hajdu Miklósné. - Budapest : Unió, [2002]. - 200 p. ; 24 cm. - (Törvények a gyakorlatban, ISSN 1587-0154)
Lezárva: 2002. jan. 1. - Borítócím: Társasági adó, 2002
ISBN 963-388-359-8 fűzött : 4900,- Ft
1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról
336.271.5(439)(094)
[AN 928055]
MARC

ANSEL
UTF-82811 /2003.
Hoffmann Istvánné (1928-)
   Direkt és interaktív marketing / Hoffmann Istvánné. - Budapest : Bagolyvár, 2002. - 229 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 223-228.
ISBN 963-9197-92-0 fűzött : 1450,- Ft
658.8 *** 681.3.015
[AN 946718]
MARC

ANSEL
UTF-82812 /2003.
Illés Ivánné
   Társaságok pénzügyei / [írta Illés Ivánné] ; [közread. a] Saldo Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Rt. - 3. átd. kiad. - Budapest : Saldo, 2002. - 385, [6] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 385.
ISBN 963-638-025-2 fűzött : 3300,- Ft
658.15
[AN 946584]
MARC

ANSEL
UTF-82813 /2003.
Incze Kinga (1970-)
   A reklám helye : a hatékony médiatervezés és -vásárlás kézikönyve / Incze Kinga, Pénzes Anna. - Budapest : Stardust, 2002. - 249 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 237-238.
ISBN 963-204-741-9 kötött : 4990,- Ft
659.1 *** 316.77 *** 791.9.096/.097 *** 070
[AN 946866]
MARC

ANSEL
UTF-82814 /2003.
Keresztes Nagy Zsolt
   A rendszerváltás hatása a magyarországi lakásépítésre, különös tekintettel Bács-Kiskun megyére / [kész. Keresztes Nagy Zsolt] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság. - Kecskemét : KSH Bács-Kiskun M. Ig., 2002. - 25 p. : ill. ; 29 cm
Fűzött : 1500,- Ft
332.8(439.155)"199"(083.41) *** 365.262.3(439.155)"199"(083.41)
[AN 947925]
MARC

ANSEL
UTF-82815 /2003.
Kliem, Michaela
100 Briefe Italienisch (magyar)
   100 olasz üzleti levél / Michaela Kliem munkája ; [ford. Konok István]. - [Budapest] : Interbooks, 2002. - 160 p. ; 21 cm. - (Export-import, ISSN 1219-0195). (Külkereskedelmi levélminták)
ISBN 963-86292-2-3 fűzött : ár nélkül
651.7=50(078) *** 339.5 *** 805.0(078)=945.11
[AN 947686]
MARC

ANSEL
UTF-82816 /2003.
Kovács Zoltán
   Logisztika : interaktív bevezetés a logisztikai rendszerek tervezésébe, szervezésébe, irányításába / Kovács Zoltán. - Utánny. - Veszprém : VE K., 2002, cop. 1995. - [12], 266 p. : ill. ; 29 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 1998. - Bibliogr.: p. 263-266.
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-7332-77-4)
658.286(075.8) *** 658.78(075.8)
[AN 948102]
MARC

ANSEL
UTF-82817 /2003.
   Külföldiek foglalkoztatása Magyarországon / szerk. Berke Gyula, Gyulavári Tamás, Kiss György ; [szerzők ... Tóth Judit et al.]. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2002. - 187 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 170-171.
ISBN 963-224-687-X fűzött : ár nélkül
331.556.442(439)(036) *** 349.2(439)
[AN 947628]
MARC

ANSEL
UTF-82818 /2003.
   Likviditásszabályozás az MNB cél- és eszközrendszerében / Antal Judit [et al.]. - Budapest : MNB Titkárság, [2001]. - 60 p. : ill. ; 24 cm. - (MNB műhelytanulmányok, ISSN 1216-9293 ; 22.)
ISBN 963-9383-04-X * fűzött : ár nélkül
336.711(439)
[AN 807505]
MARC

ANSEL
UTF-82819 /2003.
   Magyarország gazdaságtörténete a honfoglalástól a 20. század közepéig / [szerk. Honvári János] ; [szerzők Draskóczi István et al.] ; [a mutatót Nagy Mária kész.]. - 7. kiad. - Budapest : Aula, 2002. - 682 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9478-03-2 * kötött : 5200,- Ft (hibás ISBN 963-9478-03-5)
338(091)(439)
[AN 946587]
MARC

ANSEL
UTF-82820 /2003.
   A magyarországi Duna-völgy területfejlesztési kérdései / összeáll. Dövényi Zoltán, Hajdú Zoltán. - Budapest : MTA, 2002. - 2 db (558 p.) : ill., térk. ; 24 cm. - (Magyarország az ezredfordulón. IV., A területfejlesztési program tudományos alapozása,, ISSN 1419-3507)
Példányszám: 2000
ISBN 963-508-337-8 fűzött : 2500,- Ft
332.1(439)(282.243.7) *** 911.3(439)(282.243.7)
[AN 946954]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 300 p.
ISBN 963-508-338-6
332.1(439)(282.243.7) *** 911.3(439)(282.243.7)
[AN 946956] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 305-558. p.
Bibliogr.: p. 521-554. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-508-339-4
332.1(439)(282.243.7) *** 911.3(439)(282.243.7)
[AN 946957] MARC

ANSEL
UTF-82821 /2003.
   Mikroökonómia / szerk. Kopányi Mihály ; [szerzők Berde Éva et al.]. - Utánny. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2002. - [4], VII, 555 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 533-542.
ISBN 963-224-668-3 kötött : ár nélkül
330.101.542
[AN 946579]
MARC

ANSEL
UTF-82822 /2003.
   Partnerség 2000 : szakmai konferencia : Miskolc-Lillafüred, ... 2000. október 16-17. / [... szervezésében együttműködő szervezetek Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés etc.]. - [Miskolc] : [BAZ M. Fejleszt. Ügynökség], [2001]. - 74 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-00-7569-5 * fűzött : ár nélkül
332.1(410-191) *** 331(410-191) *** 332.1(439.134) *** 331(439.134) *** 622 *** 669 *** 061.3(439-2Lillafüred)
[AN 900982]
MARC

ANSEL
UTF-82823 /2003.
   Példatár a kettős könyvvitel alapjaihoz az új számviteli törvény szerint / Bíróné Kovács Zsuzsanna [et al.] ; [szerk. Bíróné Kovács Zsuzsanna] ; [kiad. a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft.]. - Budapest : MKVK Okt. Közp., 2001. - 215 p. ; 29 cm
ISBN 963-00-7602-0 * fűzött : 4020,- Ft
657.12(076)
[AN 900992]
MARC

ANSEL
UTF-82824 /2003.
   A pénzügyi ellenőrzésre vonatkozó alapvető EU jogszabályok. - Velence : ÁSZTI, [2000]-. - 30 cm. - (Euroatlanti füzetek, ISSN 1585-3977)
ISBN 963-00-3500-6
336.126(4-62)(094)
[AN 450796]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - [2001]. - 220 p.
Szerk. Korbuly Andrea. - Lezárva: 2001. márc. 1.
ISBN 963-00-6791-9 fűzött : ár nélkül
336.126(4-62)(094)
[AN 901189] MARC

ANSEL
UTF-82825 /2003.
Rab Károly
   Sikerkönyv : történetek sikeres emberekről / Rab Károly, Szabó József. - Budapest : PMS 2000 Kft., 2001. - 163 p. ; 21 cm
ISBN 963-00-8676-X fűzött : 2001,- Ft
334.72(439)(092) *** 061.5(439)(091)(092) *** 613.865
[AN 927981]
MARC

ANSEL
UTF-82826 /2003.
Sinkovics Alfréd (1944-)
   Pénzügyi kontrolling / Sinkovics Alfréd. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2002. - 165 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 165-[166].
ISBN 963-224-681-0 fűzött : ár nélkül
658.1.011.1(075.8) *** 336(075.8)
[AN 946905]
MARC

ANSEL
UTF-82827 /2003.
Surányi Imréné
   SZJA határátkelők / Surányi Imréné, Török Györgyi. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2002. - 2 db ; 24 cm
331.556.4(439)(036)
[AN 946666]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Külföldi munkavállalók Magyarországon. - 168 p.
ISBN 963-224-676-4 fűzött : ár nélkül
331.556.442(439)(036)
[AN 946670] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Magyar munkavállalók külföldön. - 176 p.
ISBN 963-224-677-2 fűzött : ár nélkül
331.556.462(439)(036)
[AN 946672] MARC

ANSEL
UTF-82828 /2003.
   Szakképzés az ezredfordulón / [... szerk. Benedek András] ; [szerzők Adonyi Ágnes et al.] ; [közread. az] Oktatási Minisztérium. - Budapest : OM, 2002. - 251 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött : ár nélkül
331.86(439)"199/200" *** 377(439)"199/200" *** 374.7(439)"199/200"
[AN 929303]
MARC

ANSEL
UTF-82829 /2003.
   Számviteli kézikönyv / [összeáll. a Pénzügyminisztérium Számviteli Főosztályának szerzői kollektívája] ; [szerk. Nagy Gábor]. - Átd. kiad. - Budapest : Saldo, 2003-. - 24 cm
ISBN 963-638-038-4
657(036)
[AN 949305]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Könyvvezetés a kettős könyvvitel rendszerében : módszertani útmutató a vállalkozások számára / [szerzők Borzáné Botka Erika et al.]. - 2003. - 482 p.
Lezárva: 2002. dec. 1. - A címoldalon a megjelenés éve: 2002
ISBN 963-638-039-2 fűzött : 5000,- Ft
657.12(036)
[AN 949316] MARC

ANSEL
UTF-82830 /2003.
   A tartós munkanélküliség kezelése vidéki térségekben / [szerk. G. Fekete Éva] ; [közread. az] MTA Regionális Kutatások Központja Vidékfejlesztési Műhely. - Miskolc ; Pécs : MTA RKK, 2002. - [2], 317 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 25 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9052-27-2 fűzött : ár nélkül
331.56(439) *** 911.3(439)
[AN 947777]
MARC

ANSEL
UTF-82831 /2003.
Vigvári András (1955-)
   Közpénzügyek, önkormányzati pénzügyek / Vigvári András. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2002. - 379 p. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-224-660-8 fűzött : ár nélkül
336.1/.5(439) *** 352.073.52(439) *** 351.72(439)
[AN 946914]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

2832 /2003.
Reményik László
   Életbajnokok / Reményik László ; [szerk. Fügedi Ubul] ; [ill. Doszkocs Zsuzsanna] ; [fotó Vincze Szilvia]. - Budapest : Hungarovox, 2002. - 319 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9292-51-6 fűzött : 1500,- Ft
364.65-056.26(047.53)
[AN 946878]
MARC

ANSEL
UTF-82833 /2003.
   Segítőszolgálat születik, 1988-1992 : [az Életfa Segítőszolgálat megalakulásának története] / [szerk. és az interjúkat kész. Herczeg Zoltán] ; [kiad. a Csapókerti Közösségi Ház]. - Debrecen : Csapókerti Közösségi Ház, [2002]. - 87 p. ; 23 cm
ISBN 963-206-039-3 fűzött : ár nélkül
Életfa Segítőszolgálat.
364(439-2Debrecen)"1988/1992"
[AN 947206]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

2834 /2003.
   5 éves a Beszterczey Alapfokú Művészeti Magániskola / [szerk. Károlyné Kozma Ibolya]. - [Nyíregyháza] : [Beszterczey Alapfokú Műv. Magánisk.], 2002. - 22 p. : ill., színes ; 20 cm
Példányszám: 2000
ISBN 963-206-101-2 fűzött : ár nélkül
Beszterczey Alapfokú Művészeti Magániskola (Nyíregyháza)
373.3:73/76(439)
[AN 947190]
MARC

ANSEL
UTF-82835 /2003.
   10 éves a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kara, 1992-2002 / [szerk. Erostyák János]. - Pécs : PTE TTK, 2002. - [500] p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 500
Fűzött : kvker. forgalomba nem kerül
Pécsi Tudományegyetem. Természettudományi Kar.
378.65(439-2Pécs)(058)
[AN 928619]
MARC

ANSEL
UTF-82836 /2003.
   30 év : a Pszichológia és Pedagógia Tanszék története / [szerk. Kovács Zoltán, Perjés István] ; [közread. a] Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem. - Budapest : BKÁE, 2002. - 145 p. ; 20 cm
Fűzött : ár nélkül
Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem. Pszichológiai és Pedagógiai Tanszék.
378.633(439-2Bp.).096(091) *** 378.635(439-2Bp.).096(091) *** 159.9 *** 37
[AN 947664]
MARC

ANSEL
UTF-82837 /2003.
   50 éves a Fellner Jakab Szakközépiskola és Szakiskola : 1952-2002 / [szerk. Turbuk István] ; [kiad. a Fellner Jakab Szakközépisola és Szakiskola]. - Tatabánya : Fellner J. Szakközépisk. és Szakisk., [2002]. - 41 p. : ill. ; 18x25 cm
ISBN 963-204-985-3 fűzött : ár nélkül
Fellner Jakab Szakközépiskola és Szakiskola (Tatabánya)
377.35:62(439-2Tatabánya)(058) *** 373.6:62(439-2Tatabánya)(058)
[AN 948257]
MARC

ANSEL
UTF-82838 /2003.
   50 éves a Veszprémi Egyetem Szilikát Tanszéke : jubileumi kiadvány / összeáll. Tamás Ferenc. - Veszprém : VEK, 2001. - 80 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9220-66-3 * fűzött : ár nélkül
Veszprémi Egyetem. Mérnöki Kar. Szilikát- és Anyagmérnöki Tanszék.
378.4(439-2Veszprém).096(058) *** 546.284
[AN 900773]
MARC

ANSEL
UTF-82839 /2003.
   A 125 éves Teleki Blanka Gimnázium jubileumi évkönyve / [szerkbiz. Horváth Éva, Gajda Péter, Póti Csilla] ; [kiad. a székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium]. - Székesfehérvár : Teleki B. Gimn., 2001. - 271 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 963-00-7681-0 * fűzött : ár nélkül
Teleki Blanka Gimnázium (Székesfehérvár)
373.54(439-2Székesfehérvár)(058)
[AN 900747]
MARC

ANSEL
UTF-82840 /2003.
   Az alkotó pedagógia tovább(i) él(ete) Pápán / [főszerk. Zsolnai József] ; [szerkbiz. Huszár Ágnes et al.] ; [közread. a] Veszprémi Egyetem Tanárképző Kar Pedagógiai Kutatóintézete. - Pápa : VE TK Ped. Kutint., 2001. - 199 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9220-79-5 fűzött : ár nélkül
37(439-2Pápa) *** 061.6(439-2Pápa)
[AN 928292]
MARC

ANSEL
UTF-82841 /2003.
Breinholst, Willy
Handbook for fathers (magyar)
   Apák kézikönyve / Willy Breinholst ; M. Miltényi Miklós rajz. ; [ford. Illés László]. - Budapest : Tericum, cop. 2002. - 169, [4] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-8453-61-3 kötött : 1570,- Ft
37.018.1(0:82-7)
[AN 946768]
MARC

ANSEL
UTF-82842 /2003.
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Gépészmérnöki Kar.
   Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar. - [Budapest] : [BME Gépészmérnöki Kar], 2002. - 64 p. : ill., főként színes ; 32 cm
ISBN 963-420-750-2 fűzött : ár nélkül
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Gépészmérnöki Kar.
378.662.1(439-2Bp.)
[AN 947732]
MARC

ANSEL
UTF-82843 /2003.
   Comenius és a hazai művelődés : tanulmányok, előadások / [szerk. Ködöböcz József]. - Sárospatak : M. Comenius Társ., 2002. - 255 p. : ill. ; 20 cm. - (Bibliotheca Comeniana, ISSN 0237-6024 ; 9.)
Szemelvényekkel Komenský, Jan Amos írásaból latinul és magyar fordításban. - Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött : ár nélkül
Komenský, Jan Amos
371.4Komenský,_J._A. *** 37(437.1)(092)Komenský,_J._A. *** 373(439)(091) *** 930.85(439)"14/16" *** 061.2(439-2Sárospatak)
[AN 948038]
MARC

ANSEL
UTF-82844 /2003.
   Creative alternatives : counselling & foundraising for effective development / [ed. Zsuzsanna Kispál-Vitai] ; [org., publ. by the] University of Pécs Faculty of Business and Economics. - Pécs : Univ. of Pécs Fac. of Business and Economics, 2001. - 44 p. ; 30 cm
A TEMPUS 12558 program zárótanácskozásának anyaga
ISBN 963-641-835-7 * fűzött : ár nélkül
378 *** 33 *** 65 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 900824]
MARC

ANSEL
UTF-82845 /2003.
   Csenyéte : antológia / [szerk. Kereszty Zsuzsa, Pólya Zoltán] ; [közread. a] Gandhi Közalapítványi Gimnázium és Kollégium. - 2. bőv., jav. kiad. - Csenyéte ; Budapest ; Pécs : Gandhi Közalapítványi Gimn. és Kollégium, 2002. - 472 p. : ill. ; 23x23 cm
ISBN 963-204-305-7 fűzött : ár nélkül
Csenyéte
376.7(=914.99)(439-2Csenyéte) *** 308(=914.99)(439-2Csenyéte)
[AN 949042]
MARC

ANSEL
UTF-82846 /2003.
Csirikné Czachesz Erzsébet (1951-)
   10-16 éves tanulók írásbeli szókincsének gyakorisági szótára / Cs. Czachesz Erzsébet, Csirik János. - [Budapest] : BIP, 2002. - 259 p. ; 24 cm
ISBN 963-9500-26-7 * fűzött : 1680,- Ft (hibás ISBN 963-9450-24-3)
372.880.945.11 *** 371.263 *** 809.451.1-3 *** 894.511.08
[AN 947684]
MARC

ANSEL
UTF-82847 /2003.
Czire Dénes (1939-)
   A két Bolyai / Czire Dénes. - Budapest : OPKM, [2002]. - 65 p. ; 21 cm. - (Mesterek és tanítványok, ISSN 1588-3035)
Bibliogr.: p. 55-56.
ISBN 963-9315-47-8 fűzött : 600,- Ft
Bolyai János (1802-1860)
Bolyai Farkas (1775-1856)
37(439)(092)Bolyai_F. *** 51(439)(092)Bolyai_F. *** 51(439)(092)Bolyai_J. *** 373.552(439.21-2Marosvásárhely)(091)
[AN 947900]
MARC

ANSEL
UTF-82848 /2003.
Daróczi Mária
   Neveléstani kalauz : A - Z / Daróczi Mária, Palotayné Lengváry Judit. - Nyíregyháza ; Hajdúhadház : Élmény'94 BT, 2002. - 59 p. ; 24 cm. - (Pedagógusmesterség ; ; 3.)
ISBN 963-85333-8-2 fűzött : ár nélkül
37.01
[AN 947507]
MARC

ANSEL
UTF-82849 /2003.
   Dr. Szekerczés Pál emlékkötet / [szerk. Szele Barna] ; [közread. a] Kölcsy Ferenc Református Tanítóképző Főiskola. - [Debrecen] : KFRTF, 2001. - 55 p. : ill. ; 21 cm
Példányszám: 200
ISBN 963-7288-39-2 * fűzött : ár nélkül
Szekerczés Pál (1933-1994)
37(439)(092)Szekerczés_P. *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 807895]
MARC

ANSEL
UTF-82850 /2003.
   Együtt a többiekkel - egy-másért : előadás-gyűjtemény a mozgáskorlátozott gyermekek integrált neveléséről / [szerk. Bernolák Béláné] ; [közread. a Bicebóca Alapítvány]. - Budapest : Bicebóca Alapítvány ; Piliscsaba : Fébé Kht., 2001. - 113 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 963-00-7510-5 * fűzött : ár nélkül
376.2
[AN 900994]
MARC

ANSEL
UTF-82851 /2003.
   Az európai felnőttoktatás és közművelődés perspektívái : [országmonográfiák] / [szerk. Harangi László, Kelner Gitta]. - Budapest : M. Művel. Int., 2001. - 237 p. : ill. ; 24 cm. - (Közművelődés és felnőttoktatás, ISSN 1585-888X ; 1/2.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-651-438-0 fűzött : ár nélkül
374.7(4-62) *** 061.3(439-2Balatonalmádi)
[AN 928299]
MARC

ANSEL
UTF-82852 /2003.
Fóris Ágota
   Szótár és oktatás / Fóris Ágota. - Pécs : Iskolakultúra, 2002. - 140 p. ; 20 cm. - (Iskolakultúra-könyvek, ISSN 1586-202X ; 14.)
Bibliogr.: p. 123-135.
ISBN 963-641-912-4 fűzött : 1500,- Ft
371.671 *** 801.3 *** 802/809 *** 372.880
[AN 946678]
MARC

ANSEL
UTF-82853 /2003.
Havas Gábor, F. (1944-)
   Cigány gyerekek az általános iskolában / Havas Gábor, Kemény István, Liskó Ilona. - Budapest : OI : Új Mandátum, 2002. - 225 p. ; 20 cm. - (Társadalom és oktatás, ISSN 0865-1981 ; 21.)
Felsőoktatási tankönyv
ISBN 963-9336-94-7 fűzött : 1980,- Ft
376.74(=914.99)(439) *** 373.3(439)
[AN 948229]
MARC

ANSEL
UTF-82854 /2003.
   Históriás könyv : fejezetek a Kiss Bálint Református Általános Iskola történetéből / [szerk. Karikó-Tóth Tibor] ; [mtársak Antalné Koncz Éva, Kovách Péter, Tomcsányiné Lucz Szilvia]. - Szentes : Kiss B. Ref. Ált. Isk., 2001. - 124 p. : ill. ; 20 cm
Példányszám: 800
ISBN 963-00-6161-9 fűzött : ár nélkül
Kiss Bálint Református Általános Iskola (Szentes)
373.3(439-2Szentes)(058)
[AN 807897]
MARC

ANSEL
UTF-82855 /2003.
Hornyák Mária
   A 150 éve alapított első hazai (pesti) bölcsőde és Forrayné Brunszvik Júlia grófnő / Hornyák Mária. - Martonvásár : Brunszvik T. Szellemi Hagyatéka Alapítvány, 2002. - 33, [7] p. : ill. ; 21 cm. - (Őrláng füzetek ; ; 5.)
Bibliogr.: p. 32-33.
ISBN 963-202-077-4 fűzött : ár nélkül
373.22(439-2Bp.)(092)BrunszvikJ.
[AN 928247]
MARC

ANSEL
UTF-82856 /2003.
   III. András Általános Iskola, Domoszló : emlékkönyv az iskola fennállásának 130. évfordulója és névadójának alkalmából[!] / [szerk. Bakosné Tresó Erika]. - Domoszló : III. András Ált. Isk., 2002. - 41 p. : ill. ; 20 cm
Fűzött : ár nélkül
III. András Általános Iskola (Domoszló)
373.3(439-2Domoszló)(058)
[AN 947496]
MARC

ANSEL
UTF-82857 /2003.
   Irodalomtankönyv ma / Barták Balázs [et al.]. - Budapest : Pont, cop. 2002. - 149 p. ; 24 cm. - (Élményközpontú irodalomtanítás, ISSN 1589-0538 ; 1.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9312-57-6 fűzött : 2460,- Ft
371.671.1(439) *** 372.882
[AN 947203]
MARC

ANSEL
UTF-82858 /2003.
   Az iskola szociálpszichológiai jelenségvilága : egyetemi és főiskolai tankönyv / szerk. Mészáros Aranka ; [... szerzői Bagdy Emőke et al.]. - [2. kiad.]. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2002, cop. 1997. - 576 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-463-558-X fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-463-085-5)
37.015.4(075.8) *** 37.064(075.8)
[AN 948184]
MARC

ANSEL
UTF-82859 /2003.
Kálmán Anikó
   Andragógiai interdiszciplináris kutatásmódszertan / Kálmán Anikó. - Debrecen : DE Lifelong Learning Közp., 2002. - 147 p. : ill. ; 24 cm. - (Lifelong learning füzetek, ISSN 1588-9572 ; 4.)
Bibliogr.: p. 130-133.
ISBN 963-204-540-8 fűzött : ár nélkül
374.7 *** 001.89
[AN 947517]
MARC

ANSEL
UTF-82860 /2003.
Kröger, Christian
   Labdaiskola : [gyakorlatok, ötletek, technikák] / Christian Kröger, Klaus Roth ; Daniel Memmert közrem. ; [ford. Major Mercedes, Rétsági Erzsébet]. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, 2002. - 206 p. : ill. ; 21 cm. - (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986). (Iskolai testnevelés és sport, ISSN 1589-2670)
Bibliogr.: p. 202-206.
ISBN 963-9310-62-X fűzött : 2980,- Ft
372.879.6 *** 796.012.57
[AN 946732]
MARC

ANSEL
UTF-82861 /2003.
Ladányi Andor (1928-)
   A gazdasági válságtól a háborúig : a magyar felsőoktatás az 1930-as években / Ladányi Andor. - [Budapest] : Argumentum, 2002. - 211 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 200-205.
ISBN 963-446-232-4 fűzött : 2200,- Ft
378(439)"193"
[AN 947835]
MARC

ANSEL
UTF-82862 /2003.
Mező Ferenc (1973-)
   A tanulás stratégiája : [diákoknak és felnőtteknek] : [problémák, módszerek, gyakorlatok] / Mező Ferenc. - Debrecen : Pedellus N., 2002. - 227 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 214-219.
ISBN 963-9216-45-3 fűzött : ár nélkül
371.322.9 *** 159.953.5
[AN 947513]
MARC

ANSEL
UTF-82863 /2003.
Miller, Alice
Am Anfang war Erziehung (magyar)
   Kezdetben volt a nevelés / Alice Miller ; ... ford. Fischer Eszter. - Budapest : Pont, cop. 2002. - 230, [2] p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 229-230.
ISBN 963-9312-48-7 fűzött : 2980,- Ft
37.018.1
[AN 947209]
MARC

ANSEL
UTF-82864 /2003.
Nagy József (1930-)
   XXI. század és nevelés / Nagy József. - Budapest : Osiris, 2002, cop. 2000. - 351 p. : ill. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.: p. 321-332.
ISBN 963-379-769-1 kötött : 3100,- Ft
37.03
[AN 946575]
MARC

ANSEL
UTF-82865 /2003.
Nagy Zoltánné
   A gyógypedagógia története Lengyeltótiban, 1976-2001 / [szerzők Nagy Zoltánné, Németh Julianna] ; [... összeállításában közrem. Csökli Orsolya et al.] ; [kiad. a Csalogány Általános Iskola és Diákotthon]. - Lengyeltóti : Csalogány Ált. Isk. és Diákotthon, [2001]. - 28 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-00-7707-8 * fűzött : ár nélkül
Csalogány Általános Iskola és Diákotthon (Lengyeltóti)
376.2/.4(439-2Lengyeltóti)(091) *** 373.3(439-2Lengyeltóti)(091)
[AN 902029]
MARC

ANSEL
UTF-82866 /2003.
   Egy pályázat utóélete : "Az iskolás gyermekek jobb egészsége érdekében a mindennapos egészségfejlesztő testmozgás megvalósításának támogatására" : KOMA XXXVII. / [szerk. Riczel Etelka] ; [a Közoktatási Modernizációs Közalapítvány és az Egészségügyi Minisztérium közös kiadványa]. - Budapest : KOMA : EM, 2002. - 112 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-202-023-5 fűzött : ár nélkül
371.7 *** 372.879.6 *** 613.71 *** 37.037.1 *** 06.063
[AN 928044]
MARC

ANSEL
UTF-82867 /2003.
Radványi Orsolya
   "Aranykedélyű bohèm-ek tanyája" : az Epreskert története, 1882-1914 / Radványi Orsolya. - Budapest : Auktor, cop. 2001. - 63 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 49-50. és a jegyzetekben
ISBN 963-7780-79-3 kötött : ár nélkül
372.87(439-2Bp.)(091) *** 73/76(439-2Bp.Terézváros)(091)
[AN 902688]
MARC

ANSEL
UTF-82868 /2003.
   Roma segéd-egészségőr képzés : Egészséges Nemzetért Népegészségügyi Program, 2001-2010 : 7. alprogram: halmozottan hátrányos helyzetű lakossági csoportok egészségi egyenlőtlenségeinek kezelése : oktatói szakmai segédanyag ... : tanári segédlet / [szerk. Fülep László, Sipos Ilona Eszter, Rácz Lajos] ; [közread. az] Országos Alapellátási Intézet. - [Budapest] : OALI, 2003. - 169 p. ; 21 cm
ISBN 963-206-102-0 fűzött : ár nélkül
372.861.4(072) *** 376.74(=914.99)(439) *** 371.214.2
[AN 948227]
MARC

ANSEL
UTF-82869 /2003.
Sebestyén György (1946-)
   Az egyetemi könyvtárosképzés ötven éve : az ELTE Könyvtártudományi Tanszékének rövid története / Sebestyén György. - Budapest : ELTE Eötvös K., cop. 2001. - 198 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-463-468-0 kötött : ár nélkül
Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest). Bölcsészettudományi Kar. Könyvtártudományi-Informatikai Tanszék.
378.602(439-2Bp.)
[AN 947774]
MARC

ANSEL
UTF-82870 /2003.
   Történelem, tanítás, módszertan : emlékkötet Szabolcs Ottó 75. születésnapjára / [szerk. Nagy Péter Tibor, Vargyai Gyula] ; [összeáll. Kárpáti Andrea] ; [közread. az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum]. - Budapest : OPKM, 2002. - 275 p. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9315-49-4 fűzött : ár nélkül
371.3 *** 943.9
[AN 947912]
MARC

ANSEL
UTF-82871 /2003.
Veszprémi Egyetem. Mérnöki Kar. Környezetmérnöki és Kémiai Technológia Tanszék.
   A Veszprémi Egyetem Környezetmérnöki és Kémiai Technológia Tanszékének kiadványa 50 éves jubileuma alkalmából : [1951-2001] / [szerk. Utasi Anett]. - Veszprém : VEK, 2001. - 80 p. ; 24 cm
ISBN 963-9220-67-1 * fűzött : ár nélkül
Veszprémi Egyetem. Mérnöki Kar. Környezetmérnöki és Kémiai Technológia Tanszék.
378.4(439-2Veszprém).096(058) *** 66
[AN 900774]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

2872 /2003.
Benesóczky László (1992-)
   Miért nem repül el a madártej? : versek, naplók, történetek / Benesóczky László. - [Budapest] : Argumentum, [2002]. - 80 p. ; 21 cm
ISBN 963-446-228-6 fűzött : 900,- Ft
379.825
[AN 948297]
MARC

ANSEL
UTF-82873 /2003.
Berger, Thomas
Kabouters om zelf te maken (magyar)
   Manókészítés / Thomas és Petra Berger ; [képek ... Ernst Thomassen] ; [ábrák Thomas Berger] ; [ford. Szigetvári Ágnes]. - [Budapest] : El Greco, [2002]. - 80 p. : ill., főként színes ; 20 cm. - (Alkotóműhely, ISSN 1588-9688)
ISBN 963-204-170-4 kötött : ár nélkül
379.826 *** 688.72
[AN 946624]
MARC

ANSEL
UTF-82874 /2003.
Berger, Thomas
Kerstversieringen (magyar)
   Karácsonyi kézműveskönyv / Thomas Berger ; [fényképezte Frits Dijkhof] ; [ill. Ronald Heuninck] ; [ford. Fónyad Judit]. - [Budapest] : El Greco, [2002]. - 87 p. : ill., részben színes ; 20 cm. - (Alkotóműhely, ISSN 1588-9688)
ISBN 963-204-477-0 kötött : ár nélkül
379.826 *** 398.332.416
[AN 946660]
MARC

ANSEL
UTF-82875 /2003.
Bewegtes Lernen (magyar)
   Mozgásos tanulás : [kézikönyv óvónőknek, tanítóknak, tanároknak] / sorozatszerk. Walter Bucher. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, 2002-. - 15x21 cm. - (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986). (Dialóg Campus sport, ISSN 1586-0973)
793/794 *** 796.1 *** 371.382 *** 372.3
[AN 946851]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], Óvoda/iskolai előkészítő és 1-4. osztály : 735 játék- és gyakorlat / szerzők Annekäthi Belorf, Anita Schmid ; cikkek Hans Anderegg [et al.] ; [ford. Major Mercedes]. - 2002. - 272 p. : ill.
Kindergarten, Vorschule und 1-4. Schuljahr
Bibliogr.: p. 272.
ISBN 963-9310-21-2 fűzött : 3480,- Ft
793/794 *** 796.1 *** 372.3 *** 371.382
[AN 948353] MARC

ANSEL
UTF-82876 /2003.
Bocsák Miklós (1947-)
   A futballvilág sztárjai / Bocsák Miklós, Imre Mátyás. - Budapest : Szerzők, 2002. - 193 p., [16] t. : ill. ; 29 cm
Kötött : 4280,- Ft (hibás ISBN 963-204-246-8)
796.332(100)"2002"
[AN 947040]
MARC

ANSEL
UTF-82877 /2003.
   Budapesti Honvéd Sportegyesület Atlétikai Szakosztály : örök ranglista, 1949-2000 / összeáll. Lázár István ; szerk. Gál László. - Budapest : BHSE, [2002]. - 60 p. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
Budapesti Honvéd Sportegyesület. Atlétikai Szakosztály.
796.42(439)(092)"1949/2000" *** 061.2(439-2Bp.)Honvéd
[AN 930685]
MARC

ANSEL
UTF-82878 /2003.
   Budavári mesék / kiad. a Menta Gyermek- és Családpszichológiai Alapítványa. - Budapest : Menta Gyermek- és Családpszichológiai Alapítvány, 2002. - 99, [4] p., [4] t. : ill., színes ; 20 cm
A Menta Alapítvány 2002. évi Mese-, vers- és prózaíró pályázatára érkezett írások
ISBN 963-206-049-0 fűzött : ár nélkül
379.825
[AN 947863]
MARC

ANSEL
UTF-82879 /2003.
Cook, Monte
   Szerepjáték alapkönyv / [... Monte Cook, Jonathan Tweet, Skip Williams]. - Budapest : Delta Vision, [2001]-. - 29 cm
ISBN 963-86180-0-0
793.9
[AN 901391]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Dungeons & Dragons játékosok könyve / [ford. Tóth Zsolt, Hadik-Barkóczy Dániel]. - [2001]. - 303 p. : ill., részben színes
ISBN 963-86180-1-9 kötött : 6000,- Ft
793.9
[AN 901393] MARC

ANSEL
UTF-82880 /2003.
Dóka Kriszta
   Csuhéfonás / Dóka Kriszta. - [S.l.] : [Magánkiad.], [2001]. - 93 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 87-91. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-440-494-4 * fűzött : ár nélkül
379.826 *** 745.55
[AN 902400]
MARC

ANSEL
UTF-82881 /2003.
Fluri, Hans
1012 Spiele und Übungsformen in der Freizeit (magyar)
   1012 szabadidős játék és gyakorlat : [kézikönyv tanároknak, edzőknek, versenyzőknek] / Hans Fluri ; [ford. Major Mercedes]. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, 2002. - 241 p. : ill. ; 15x21 cm. - (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986). (Dialóg Campus sport, ISSN 1586-0973)
Fűzött : 3480,- Ft (hibás ISBN 963-9123-61-1)
793/794 *** 796.1 *** 379.8
[AN 946841]
MARC

ANSEL
UTF-82882 /2003.
   Helybenjárás és/vagy műsorpolitikai Kállai kettős? : tények, reflexiók a "pangás" éveiből, 1974-1982 / szerk. Juhász Árpád. - Debrecen : MOSZ : OPAKFI : DE Művel. Iroda, 2002. - 245 p. ; 24 cm. - (Útközben a magyar filmterjesztés, ISSN 1217-7946 ; 5.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
Fűzött : ár nélkül
791.45(439)"1974/1983" *** 316.7(439)"1974/1983"
[AN 947526]
MARC

ANSEL
UTF-82883 /2003.
Karácsony István (1945-)
   A magyar tornasport krónikája / Karácsony István. - [Budapest] : Gulliver, [2002]. - 179, [2] p. : ill., részben színes ; 33 cm
Bibliogr.: p. [180].
ISBN 963-9232-28-9 kötött : 3990,- Ft
796.41(439)(091)
[AN 947137]
MARC

ANSEL
UTF-82884 /2003.
Kuffner, Trish
The toddler's busy book (magyar)
   Játéktippek : 365 játék és tevékenység 1 1/2 - 3 éveseknek / Trish Kuffner ; [ford. Barta Judit]. - Budapest : Animus, 2002. - 352 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-9307-71-8 kötött : 1980,- Ft
793/794 *** 379.826 *** 082.1
[AN 946706]
MARC

ANSEL
UTF-82885 /2003.
MacGregor, Cynthia
Everybody wins! (magyar)
   Mindenki nyer! : 150 gyermekjáték, ahol nincsenek vesztesek / Cynthia MacGregor ; [ford. Gettó Kati]. - [Pécs] : Alexandra, [2002]. - 221 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-368-141-3 fűzött : ár nélkül
793/794
[AN 946744]
MARC

ANSEL
UTF-82886 /2003.
Mezey László
   A Himalája csúcsáig / Mezey László ; [fotók Abaházy Péter et al.]. - [Budapest] : Gulliver, [2002]. - 177, [2] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-9232-29-7 kötött : 3990,- Ft
796.52(235.243) *** 910.4(235.243) *** 77.047
[AN 947033]
MARC

ANSEL
UTF-82887 /2003.
Miltényi Márta
   A sportmozgások anatómiai alapjai / Miltényi Márta. - 5. jav. kiad. - Budapest : Plantin-Print BT, 2002-. - 24 cm
Közread. a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar
796.012(075.8) *** 611.7(075.8)
[AN 948967]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2002. - 558 p. : ill.
Bibliogr.: p. 521-523.
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-253-049-7)
796.012(075.8) *** 611.7(075.8)
[AN 948969] MARC

ANSEL
UTF-82888 /2003.
   Német Demokratikus Köztársaság futballtörténete, 1946-1992 / [szerk.] Nagy Zoltán. - Balatonalmádi : Stadion, 2002. - 199 p. : ill. ; 15 cm. - (Stadion Hungary issue, ISSN 1586-4294 ; 10.)
ISBN 963-204-938-1 fűzött : ár nélkül
796.332(430.2)(091)
[AN 947904]
MARC

ANSEL
UTF-82889 /2003.
Tarján Tamás (1949-)
   Tényszóró : rejtvényes íráshistória : írás-, olvasás- és kultúratörténeti mozaik / a rejtvényeket kész., a szövegeket írta és vál. Tarján Tamás. - Budapest : Pont, cop. 2002. - 109 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9312-60-6 fűzött : 1490,- Ft
793.7 *** 028
[AN 947205]
MARC

ANSEL
UTF-82890 /2003.
Tóth Zoltán (1950-)
   Barátom a folyó / Tóth Zoltán. - Baja : Arculat Ny., 2002. - 100 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-206-141-1 fűzött : ár nélkül
799.1(0:82-94)
[AN 947893]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

2891 /2003.
   A '90-es évek : progresszív képzőművészet a Városi Művészeti Múzeumban : Győr, 1999-2002 / [... szerk. N. Mészáros Júlia] ; [tanulmányok Beke Zsófia, N. Mészáros Júlia, Pápai Emese] ; [közread. a Városi Művészeti Múzeum]. - Győr : Vár. Műv. Múz., 2002. - 171 p. : ill., főként színes ; 22 cm
Kiállítási katalógus. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-202-284-X * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-202-284)
73/76(439)(092)"198/199" *** 069(439-2Győr)
[AN 931306]
MARC

ANSEL
UTF-82892 /2003.
Bagu Balázs (1932-)
   1848-49-es emlékhelyek Kárpátalján / Bagu Balázs ; [közread. a] Hatodik Síp Alapítvány. - Budapest : Hatodik Síp Alapítvány ; Beregszász : Mandátum, 2002. - 130 p. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-8294-73-6 fűzött : 980,- Ft
725.945(477.87) *** 943.9"1848/1849"(092) *** 943.923"1848/1849"
[AN 947858]
MARC

ANSEL
UTF-82893 /2003.
   A Békéstáji Művészeti Társaság tíz éve : [1991-2002] / [... szerk. Barabás Ferenc, Kállai Júlia, Lonovics László]. - Békéscsaba : Békéstáji Műv. Társ., 2002. - 64 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-206-016-4 fűzött : ár nélkül
Békéstáji Művészeti Társaság.
73/76(439)(092) *** 061.2(439-2Békéscsaba)
[AN 947184]
MARC

ANSEL
UTF-82894 /2003.
Burian, Peter K.
National geographic photography field guide (magyar)
   National geographic fotóiskola : tippek és trükkök / Peter K. Burian és Robert Caputo ; [ford. Révbíró Tamás, Seres Iván]. - 2. kiad. - Budapest : Geographia, 2002. - 352 p. : ill., színes ; 22 cm
Fűzött : 4500,- Ft (hibás ISBN 963-86242-3-X)
77(078)
[AN 947255]
MARC

ANSEL
UTF-82895 /2003.
Calle, Sophie
Művek (vál.)
   Sophie Calle igaz történetei : Ludwig Múzeum Budapest - Kortárs Művészeti Múzeum : [2001. március 22 - június 4.] : [katalógus] / [szöveg Barbara Heinrich] ; [szerk. Szipőcs Krisztina] ; [bev. Néray Katalin]. - Budapest : Ludwig Múz., 2001. - 49 p. : ill., részben színes ; 30 cm
A ford. a "Die wahren Geschichten von Sophie Calle" c. kiad. alapján kész. - Példányszám: 1500
ISBN 963-00-6146-5 fűzött : ár nélkül
77.04(44)(092)Calle,_S. *** 73/76(44)(092)Calle,_S. *** 061.4(439-2Bp.)"2001"
[AN 901004]
MARC

ANSEL
UTF-82896 /2003.
Dankó Katalin, J.
   Sárospatak, várkastély / [J. Dankó Katalin]. - [Budapest] : TKM Egyes., 2001. - 16 p. : ill., színes ; 17 cm. - (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, ISSN 0139-245X ; 680.)
Példányszám: 4000. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-554-439-1 fűzött : ár nélkül
728.81(439-2Sárospatak)(036)
[AN 903055]
MARC

ANSEL
UTF-82897 /2003.
Dercsényi Dávid
   Pétervására, Váraszó : műemlékek / [Dercsényi Dávid, Erdei Ferenc, Kovács Béla]. - [Budapest] : TKM Egyes., 2001. - 16 p. : ill., részben színes ; 17 cm. - (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, ISSN 0139-245X ; 686.)
Példányszám: 4000. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-554-458-8 fűzött : ár nélkül
72(439-2Pétervására)(036) *** 726.54(439-2Váraszó)(036)
[AN 903062]
MARC

ANSEL
UTF-82898 /2003.
Dulovits Jenő (1903-1972)
   Fény és árnyék = Light and shadow = Lumière et ombre = Licht und Schatten / Dulovits Jenő ; [a képeket vál. és a bevezetőt írta Gera Mihály]. - [Budapest] : Városháza, cop. 2002. - [2], 40, [9] p. : ill. ; 15 cm. - (Csak képek, ISSN 1586-7803)
ISBN 963-9170-60-7 kötött : ár nélkül
77.04(439)(092)Dulovits_J. *** 908.439-2Bp."193"(084.12)
[AN 948294]
MARC

ANSEL
UTF-82899 /2003.
Für Lajos (1930-)
   Budapest, Vajdahunyadvár, Magyar Mezőgazdasági Múzeum / [Für Lajos, Szabó Loránd]. - 4. bőv. kiad. - [Budapest] : TKM Egyes., 2002. - 16 p. : ill., színes ; 16 cm. - (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, ISSN 0139-245X ; 167.)
Példányszám: 3000
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-554-515-0)
72(439-2Bp.)(036)
[AN 949018]
MARC

ANSEL
UTF-82900 /2003.
Gaál Zoltán (1953-)
   Közterek = Public squares = Places publiques = Öffentliche Plätze / Gaál Zoltán ; [a képeket vál. és a bevezetőt írta Gera Mihály]. - [Budapest] : Városháza, cop. 2002. - [2], 40 p. : ill. ; 15 cm. - (Csak képek, ISSN 1586-7803)
ISBN 963-9170-58-5 kötött : ár nélkül
77.04(439)(092)Gaál_Z. *** 908.439-2Bp.(084.12)
[AN 948288]
MARC

ANSEL
UTF-82901 /2003.
Gair, Angela
The drawing and painting course (magyar)
   Rajz- és festőiskola : bevezetés lépésről lépésre a rajzolás, az akvarell- és az olajfestészet mesterségébe / Angela Gair ; [ford. Pálfalvi Ilona]. - Budapest : Egmont, 2002. - 302 p. : ill., főként színes ; 31 cm
ISBN 963-627-746-X kötött : 4599,- Ft
75.02 *** 741.02
[AN 947765]
MARC

ANSEL
UTF-82902 /2003.
Gál József
   Kass János : bibliográfiai tételek Kass János életművéhez / Gál József. - Szeged : Mozaik, 2002. - 143 p. : ill. ; 24 cm
Bibliográfiai tételek Kass János életművéhez (borító- és gerinccím)
ISBN 963-697-412-8 fűzött : ár nélkül
Kass János (1927-)
76(439)(092)Kass_J.:016 *** 012Kass_J.
[AN 947272]
MARC

ANSEL
UTF-82903 /2003.
Horváth István
   Esztergom, Várhegy / [Horváth István]. - [Budapest] : TKM Egyes., 2001. - 32 p. : ill., részben színes ; 17 cm. - (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, ISSN 0139-245X ; 685.)
Példányszám: 4000
ISBN 963-554-454-5 fűzött : ár nélkül
728.81(439-2Esztergom)(036)
[AN 903056]
MARC

ANSEL
UTF-82904 /2003.
   Karták könyve : műemlékvédelmi dokumentumok gyűjteménye / [... vál. és szerk. Román András] ; [közread. az] ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság. - Budapest : ÉTK, 2002. - 383 p. ; 22 cm
ISBN 963-513-157-7 fűzött : ár nélkül
72.025.3/.4(100)(094)
[AN 931307]
MARC

ANSEL
UTF-82905 /2003.
Kiss Ernő (1898-1989)
Művek (vál.)
   Kiss Ernő, 1898-1989 / [szerk. Németh Vilmos] ; [életrajzi ismertetőt írta Sebestyén Katalin]. - Győr : 3W Exkluzív Design Reklám Stúdió, [2001]. - [28] p. : főként színes ill. ; 28 cm
A bev. angol és német nyelven is
ISBN 963-00-7642-X * fűzött : ár nélkül
73.023.1(439)(092)Kiss_E. *** 061.4(439-2Bogyoszló)
[AN 901001]
MARC

ANSEL
UTF-82906 /2003.
Kovács Gy. István
   A túrkevei képzőművészet 30 éve / [Kovács Gy. István]. - [Túrkeve] : [Kevi Kör], 2001. - [36] p. : ill., részben színes ; 21 cm + 1 mell.
Közread. a Kevi Kör. - Katalógus
ISBN 963-00-7706-X * fűzött : ár nélkül
Kevi Kör.
73/76(439-2Túrkeve) *** 061.28(439-2Túrkeve) *** 061.4(439-2Túrkeve)
[AN 902032]
MARC

ANSEL
UTF-82907 /2003.
   Magyar építészet / [főszerk. Ritoók Pál] ; [szerk. Hollósi Nikolett]. - Budapest : Kossuth, [2001]-. - 6 db ; 33 cm
ISBN 963-09-5012-X *
72(439)(084.12)
[AN 804287]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Barokk, rokokó és copf / [szerző Velladics Márta] ; [bev. H. Balázs Éva] ; [fotók Bagyinszki Zoltán]. - cop. 2002. - 176 p. : ill., színes
Bibliogr.: p. 175-176.
ISBN 963-09-4374-3 kötött : ár nélkül
72(439)"17"(084.12) *** 72.034.7/.8(439)
[AN 947183] MARC

ANSEL
UTF-82908 /2003.
   Magyar múzeumi arcképcsarnok / [főszerk. Bodó Sándor, Viga Gyula] ; [szerkbiz. Bardoly István et al.] ; [közread. a] Pulszky Társaság. - Budapest : Pulszky Társ. : Tarsoly K., 2002. - XV, 984 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-86222-4-5 kötött : ár nélkül
069(439)(092):030
[AN 947413]
MARC

ANSEL
UTF-82909 /2003.
   Magyar reneszánsz és barokk hímzések. - Budapest : Iparműv. Múz., 2001-. - 29 cm
ISBN 963-7098-75-5
746.3(439)"16/17" *** 746.3.034/.034.7(439)
[AN 806146]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], Vászonalapú úrihímzések / László Emőke ; [fotó ... Kolozs Ágnes]. - 2001. - 219 p. : ill., részben színes. - (Az Iparművészeti Múzeum gyűjteményei, ISSN 1218-1803 ; 2.)
Bibliogr.: p. 169-172.
ISBN 963-7098-76-3 fűzött : ár nélkül
746.3(439)"16/17" *** 746.3.034/.034.7(439)
[AN 806148] MARC

ANSEL
UTF-82910 /2003.
Makai Ágnes (1943-)
   Kereszt, érem, csillag : kitüntetések a magyar történelemben / Makai Ágnes, Héri Vera ; [a fényképeket kész. Németh Ferenc]. - [Budapest] : Helikon, 2002. - 279 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 268-269. és a jegyzetekben. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-208-758-5 kötött : ár nélkül
737.22(439) *** 35.089.7(439) *** 355.134.22(439)
[AN 947424]
MARC

ANSEL
UTF-82911 /2003.
Matlins, Antoinette L.
Jewelry and gems (magyar)
   Ékszerek és drágakövek : kézikönyv vásárlóknak / Antoinette L. Matlins & A. C. Bonanno ; [ford. Moskovszky Éva]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2002. - 291, [16] p. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 285-288.
ISBN 963-9421-60-X fűzött : 3500,- Ft
739.2 *** 549.091
[AN 946998]
MARC

ANSEL
UTF-82912 /2003.
   Mexikói kortárs művészet : Kortárs Művészeti Múzeum - Ludwig Múzeum Budapest : 2000. október 4 - november 5. = Arte contemporáneo de México : 4 de octubre - 5 de noviembre de 2000 / [... kiállítás a Mexikói Egyesült Államok Külügyminisztériuma, Mexikó Magyarországi Nagykövetsége és a Kortárs Művészeti Múzeum - Ludwig Múzeum Budapest közös szervezésében ...] ; [a katalógust szerk. Bálványos Anna, Pintér Gabriella] ; [ford. Kenderes Cecília]. - [Budapest] : [Kortárs Művészeti Múz. - Ludwig Múz.], [2001]. - 56 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 963-00-4634-2 fűzött : ár nélkül
73/76(72)"199" *** 061.4(439-2Bp.)"2000"
[AN 900776]
MARC

ANSEL
UTF-82913 /2003.
Mezősiné Kozák Éva
Hollókő, várrom (német)
   Hollókő, Burgruine / [Éva Kozák-Mezősi] ; [ford. Wellmann Nóra]. - [Budapest] : TKM Egyes., 2001. - 16 p. : ill. ; 17 cm. - (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, ISSN 0139-245X ; 550/B.)
Példányszám: 2000
ISBN 963-554-450-2 fűzött : ár nélkül
728.81(439-2Hollókő)(036)
[AN 903052]
MARC

ANSEL
UTF-82914 /2003.
Nagy Károly
   "Égberagadás" : a balatonszemesi hősök emlékműve / [írta Nagy Károly] ; [szerk. Erdős Károly] ; [... a Balatonszemesi Önkormányzat jelentette meg]. - [Balatonszemes] : Önkormányzat, [2002]. - [16] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-206-151-9 fűzött : ár nélkül
725.945(439-2Balatonszemes)
[AN 947864]
MARC

ANSEL
UTF-82915 /2003.
Regőczi István (1915-)
   Az Isten vándora / Regőczi István. - [Budapest] : [Magánkiad.], 2001-. - 20 cm
Az 1. köt. kötetjelzés nélkül jelent meg, monografikus leírása: AN 334375
ISBN 963-440-486-3 *
726.52(439-2Bp.XII.)(0:82-94) *** 282(439-2Bp.XII.) *** 894.511-94
[AN 902337]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A Kútvölgyi Engesztelő Kápolna 25 éves története. - [2001]. - 95 p. : ill.
ISBN 963-650-225-0 fűzött : ár nélkül
726.52(439-2Bp.XII.)(0:82-94) *** 282(439-2Bp.XII.) *** 894.511-94
[AN 902342] MARC

ANSEL
UTF-82916 /2003.
Sáros András (1912-1983)
   A jászberényi főtemplom története / Sáros András ; [... gond., szerk. Sáros László]. - Jászberény : KÉSZ Jászberényi Csop., 2002. - 192 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (KÉSZ könyvek, ISSN 1588-8606 ; 1.)
ISBN 963-00-9956-X fűzött : ár nélkül
Jászberény
726.54(439-2Jászberény)
[AN 946925]
MARC

ANSEL
UTF-82917 /2003.
Sisa József (1951-)
   Nádasdladány, Nádasdy-kastély / [Sisa József]. - [Budapest] : TKM Egyes., 2001. - 24 p. : ill. ; 17 cm. - (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, ISSN 0139-245X ; 690.)
Példányszám: 4000. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-554-462-6 fűzött : ár nélkül
728.82(439-2Nádasdladány)(036)
[AN 903085]
MARC

ANSEL
UTF-82918 /2003.
Somogyi György (1946-)
   Rész egész / Somogyi György ; [kiad. a Patak Képzőművészeti Egyesület]. - Szigetszentmiklós : Patak Képzőműv. Egyes., [2002]. - 72 p. : ill., színes ; 24 cm
A bev. és a képaláírások angol nyelven is
ISBN 963-204-853-9 fűzött : ár nélkül
75(439)(092)Somogyi_Gy.
[AN 947182]
MARC

ANSEL
UTF-82919 /2003.
Szalay Ferenc (1931-)
Művek (vál.)
   Szalay Ferenc festőművész kiállítása : Tornyai János Múzeum, Hódmezővásárhely : 2001. március 25-től április 13-ig / [... kiad. ... Tornyai János Múzeum ...]. - Hódmezővásárhely : Tornyai J. Múz., 2001. - [12] p. : ill., színes ; 16x23 cm
Dömötör János tanulmányával
ISBN 963-7379-17-7 * fűzött : ár nélkül
75(439)(092)Szalay_F. *** 061.4(439-2Hódmezővásárhely)
[AN 807901]
MARC

ANSEL
UTF-82920 /2003.
   Szentesi Fotókör, 2001. - [Szentes] : [Szentesi Fotókör], 2001. - [32] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-00-8036-2 * fűzött : ár nélkül
77.04(439)"199/200" *** 061.28(439-2Szentes) *** 061.4(439-2Szentes)
[AN 901545]
MARC

ANSEL
UTF-82921 /2003.
Torjay Valter
   A szentmártoni temető késő barokk és historizáló síremlékei / Torjay Valter ; [fotó Dénes Nóra, Szabó Gábor, Bonczó István]. - Szombathely : Önkormányzat : Tourinform Iroda, 2002. - [16] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Séták Szombathelyen, ISSN 1588-4481)
Fűzött : ár nélkül
726.82(439-2Szombathely) *** 72.034.7(439-2Szombathely) *** 72.035(439-2Szombathely)
[AN 931093]
MARC

ANSEL
UTF-82922 /2003.
Tóth Szilvia
   Városlakók = Living in the city = Citadins = Stadtbewohner / Tóth Szilvia ; [a képeket vál. és a bevezetőt írta Gera Mihály]. - [Budapest] : Városháza, cop. 2002. - [2], 40 p. : ill. ; 15 cm. - (Csak képek, ISSN 1586-7803)
ISBN 963-9170-59-3 kötött : ár nélkül
77.04(439)(092)Tóth_Sz. *** 77.041.7
[AN 948296]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

2923 /2003.
Csizmadia László (1943-)
   A bicskei fúvószenekarok története 1925-től az ezredfordulóig / Csizmadia László ; kiad. a Bicskei Fúvószenekari Egyesület. - [Bicske] : Bicskei Fúvószenekari Egyes., [2002]. - 50 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 963-00-9617-X fűzött : ár nélkül
785.11.071(439-2Bicske) *** 785.121.071(439-2Bicske)
[AN 928174]
MARC

ANSEL
UTF-82924 /2003.
Tyukodi László
   Fény, kép : Ákos-fotóalbum / Tyukodi László képeivel. - [Budapest] : Fehér Sólyom K., cop. 2002. - 151, [2] p. : ill., részben színes ; 34 cm
ISBN 963-206-030-X kötött : ár nélkül
Kovács Ákos (1968-)
78.067.26.036.7(439)(092)KovácsÁ.(084.12) *** 77.04(439)(092)TyukodiL. *** 77.041.5
[AN 947719]
MARC

ANSEL
UTF-82925 /2003.
Újhelyy Attila
   Az igazi David Bowie / Újhelyy Attila, Harangi Gergely. - [Budapest] : Palatinus, 2002. - 247 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9380-66-0 fűzött : 1690,- Ft
Bowie, David
78.067.26.036.7(410)(092)Bowie,D.
[AN 946906]
MARC

ANSEL
UTF-82926 /2003.
Wir singen Weihnachtslieder (magyar)
   Karácsonyi dalok / ill. Gisela Gottschlich ; a dalok szövegét írta, illetve ford. Raics István, Romhányi József, Vargha Károly. - 5. kiad. - Budapest : Egmont, 2002. - [36] p. : ill., színes, részben kotta ; 22 cm
ISBN 963-627-777-X fűzött : 599,- Ft
784.67(02.053.2) *** 087.5
[AN 949005]
MARC

ANSEL
UTF-82927 /2003.
   Zenei minilexikon / összeáll. Sziklavári Károly. - [Budapest] : Diáktéka, [2002]. - 80 p. ; 70 cm. - (Diák-kiskönyvtár, ISSN 1418-6780 ; 15.)
Borítócím: Klasszikus zene : zeneszerzők, fogalmak
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9198-02-1)
78(031)
[AN 947474]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

2928 /2003.
Bazin, André
   Mi a film? : esszék, tanulmányok / André Bazin ; [vál. és szerk. Zalán Vince] ; [ford. Ádám Péter et al.]. - Budapest : Osiris, 2002, cop. 1995. - 493 p. : ill. ; 20 cm. - (Osiris könyvtár. Film,, ISSN 1219-1124)
Filmogr.: p. 477-485.
ISBN 963-379-454-4 fűzött : 2880,- Ft
791.43.01 *** 791.43(100)
[AN 946401]
MARC

ANSEL
UTF-82929 /2003.
Dobai Péter (1944-)
   Angyali agresszió : írások Pier Paolo Pasoliniról és a filmről / Dobai Péter . - Budapest : Nagyvilág, 2002. - 197 p. : ill. ; 21 cm. - (Nagyvilág esszék, ISSN 1588-6751)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9175-24-2 fűzött : 1900,- Ft
Pasolini, Pier Paolo
791.44.071.1(45)Pasolini,_P._P. *** 791.43.01
[AN 946977]
MARC

ANSEL
UTF-82930 /2003.
   A Miskolci Nemzeti Színház bemutatói 1949/50-től 1971/72-ig / [szerk. Gyarmati Béla] ; [mtársak Bohus János, Kerékgyártó László] ; a Miskolci Nemzeti Színház, a Miskolci Galéria és a Színész Emlékház Egyesület kiadása. - [Miskolc] : Miskolci Nemz. Színház : Miskolci Galéria : Színész Emlékház Egyes., 2001. - 410 p. : ill. ; 20 cm
Színlapozó : 1949/50 - 1971/72 (borító- és gerinccím)
ISBN 963-00-6935-0 * fűzött : ár nélkül
Miskolci Nemzeti Színház.
792(439-2Miskolc)(083.97)
[AN 806296]
MARC

ANSEL
UTF-82931 /2003.
Odze György (1949-)
   Házigazda Verebes István / írta Odze György ; fényképezte Szebeni András. - Budapest : Korona, 2002. - 174, [5] p. : ill., főként színes ; 28 cm. - (Vendégségben, ISSN 1589-2972)
Verebes István (borító- és gerinccím)
ISBN 963-9376-57-4 kötött : ár nélkül
Verebes István (1948-)
792.071(439)Verebes_I.(083.41) *** 77.04(439)(092)Szebeni_A.
[AN 947127]
MARC

ANSEL
UTF-82932 /2003.
Tarján Tamás (1949-)
   Szabadiskola : tanulmányok és bírálatok / Tarján Tamás. - Budapest : Pont, cop. 2002. - 211, 2 p. ; 20 cm
ISBN 963-9312-61-4 fűzött : 1820,- Ft
792(439)"199/200" *** 894.511(091)-2
[AN 947207]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

2933 /2003.
Alberti Gábor (1963-)
   Generatív grammatikai gyakorlókönyv : magyar transzformációs generatív nyelvészeti elemzések / Alberti Gábor, Medve Anna. - Budapest : Janus/Books, 2002-. - 24 cm
ISBN 963-86244-6-9
809.451.1-56(078)
[AN 947674]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Szabályok és magyarázatok. - 2002. - 347 p.
Bibliogr.: p. 337-339.
ISBN 963-86244-7-7 fűzött : ár nélkül
809.451.1-56(078)
[AN 947676] MARC

ANSEL
UTF-82934 /2003.
Bajczi Tünde
   Angol nyelv kezdőtől az alapfokú nyelvvizsgáig / Bajczi Tünde, Kerekes Zsolt. - 5. kiad. - Budapest : M.P.L. Kv. Kft. : Librotrade, 2002. - 2 db : ill. ; 20 cm. - (Nyelvkönyvek vizsgázóknak sorozat, ISSN 1417-1449)
ISBN 963-9328-59-6 fűzött : ár nélkül
802.0(078)=945.11
[AN 946597]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 254, [2] p., [2] t.
ISBN 963-9328-60-X
802.0(078)=945.11
[AN 946600] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 280, [2] p.
ISBN 963-9328-61-8
802.0(078)=945.11
[AN 946602] MARC

ANSEL
UTF-82935 /2003.
Bojcsevné Kovács Terézia
   Le français aux étudiants en droit / Bojcsevné Kovács Terézia. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2002. - 225 p. : ill. ; 24 cm. - (Dialóg Campus tankönyvek, ISSN 1418-1274). (Studia linguistica, ISSN 1419-5402)
ISBN 963-9310-08-5 fűzött : 2980,- Ft
804.0(075.8)=00 *** 34
[AN 928294]
MARC

ANSEL
UTF-82936 /2003.
Cser András
   A zörejhangok gyengülési és erősödési folyamatainak tipológiája és modellezése / Cser András. - Piliscsaba : PPKE BTK, 2002. - 191 p. : ill. ; 24 cm. - (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Magyar Nyelvészeti Tanszékének kiadványai, ISSN 1419-7693)
Bibliogr.: p. 183-191.
ISBN 963-9296-55-4 fűzött : ár nélkül
801.4
[AN 947886]
MARC

ANSEL
UTF-82937 /2003.
Disney English illustrated dictionary (magyar)
   Walt Disney képes szótár : angol - magyar. - Budapest : Egmont-Hungary, 2002. - 111 p. : ill., színes ; 29 cm
Képes szótár : angol - magyar (cvált.)
ISBN 963-627-750-8 kötött : ár nélkül
801.323=20=945.11(02.053.2) *** 801.321.19=20=945.11(02.053.2)
[AN 947772]
MARC

ANSEL
UTF-82938 /2003.
Dobi Edit
   Kétlépcsős szövegmondat-reprezentáció szemiotikai textológiai keretben / Dobi Edit. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2002. - 200 p. ; 24 cm. - (Officina textologica, ISSN 1417-4057 ; 8.)
Bibliogr.: p. 187-198. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-472-712-3 fűzött : ár nélkül
801.73 *** 801.541.2
[AN 947202]
MARC

ANSEL
UTF-82939 /2003.
Dohár Péter
   Kis angol nyelvtan / írta Dohár Péter ; ... hozzátett, elvett belőle és példamondatok tucatjait alkotta Verasztó Lajos. - 16. kiad. - Budapest : Ring-6, [2002]. - 240 p. ; 20 cm
Fűzött : 1900,- Ft (hibás ISBN 963-8239-13-1)
802.0-5(078)=945.11
[AN 946422]
MARC

ANSEL
UTF-82940 /2003.
Gados László (1932-)
   Virágozzék minden nyelv! : soknyelvűségért és egyenjogú nyelvi érintkezésért Európában / Gados László ; [közread. a Magyarországi Eszperantó Szövetség]. - [Budapest] : Mo. Eszperantó Szövets., [2001]. - 31 p. ; 21 cm
A függelékben az Eszperantó Világkongresszus által elfogadott "Prágai manifesztum"
ISBN 963-571-459-9 fűzött : ár nélkül
800.892 *** 800.890.1(4)
[AN 900642]
MARC

ANSEL
UTF-82941 /2003.
Hasznos Miklós (1931-)
   Politikai kisszótár / Hasznos Miklós. - [Budapest] : Szerző, 2002. - 89 p. ; 21 cm
ISBN 963-440-792-7 fűzött : ár nélkül
809.451.1-316.4 *** 32
[AN 931104]
MARC

ANSEL
UTF-82942 /2003.
   Hétnyelvű politikai és diplomáciai glosszárium : magyar - angol, finn, francia, német, olasz, orosz / [főszerk. Mihalovics Árpád, Révay Valéria] ; [szerkbiz. Barabás László et al.]. - Budapest : Aula, 2002. - 515 p. ; 25 cm
ISBN 963-9345-85-7 kötött : 3900,- Ft
801.323=00 *** 32 *** 327
[AN 947083]
MARC

ANSEL
UTF-82943 /2003.
Keresztes Mária
   Új magyar - angol napszótár : szavak, kifejezések a vendéglátásban és az idegenforgalomban : 10 szó naponta, 365 nap = 3650 szó. = A new Hungarian - English calendar dictionary : words and phrases in dining and tourism : 10 words a day, 365 days = 3650 words. - Budapest : Kolor Optika BT, cop. 2002. - 141 p. ; 20 cm
Szerző Keresztes Mária. - Közrem. Gyukics Gábor
ISBN 963-202-884-8 fűzött : 1200,- Ft
802.0(078)=945.11
[AN 948572]
MARC

ANSEL
UTF-82944 /2003.
Keresztes Mária
   Új magyar - német napszótár : szavak, kifejezések a vendéglátásban és az idegenforgalomban : 10 szó naponta, 365 nap = 3650 szó. = Neues ungarisch - deutsches Tagewörterbuch : Wörter, Ausdrücke in der Gastwirtschaft und in dem Fremdenverkehr : 10 Wörter täglich, 365 Tage = 3650 Wörter. - Budapest : Kolor Optika BT, cop. 2002. - 141 p. : ill. ; 20 cm
Szerző Keresztes Mária
ISBN 963-202-883-X fűzött : 1200,- Ft
803.0(078)=945.11
[AN 948570]
MARC

ANSEL
UTF-82945 /2003.
   Magyar - olasz műszaki-tudományos szótár = Vocabolario tecnico-scientifico ungherese - italiano / szerk. Fóris Ágota ; [szerzők ... Biernaczky Adrienne et al.]. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, 2002. - XXIV, 458 p. ; 25 cm. - (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986). (Studia linguistica, ISSN 1419-5402)
Bibliogr.: p. XXIII-XXIV.
ISBN 963-9123-42-0 kötött : 7980,- Ft
801.323=945.11=50 *** 62
[AN 947149]
MARC

ANSEL
UTF-82946 /2003.
Mátai Mária, D. (1945-)
   Első magyar nyelvű verses imádságunk: a Laskai Sorok, 1433 / Mátai Mária. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Universitas, 2002. - 181 p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 156-171.
ISBN 963-9104-71-X fűzött : ár nélkül
809.451.1-8"14" *** 894.511(091)-14"14"
[AN 948649]
MARC

ANSEL
UTF-82947 /2003.
   A nyelv szerepe az információs társadalomban : a X. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus előadásainak válogatott gyűjteménye / szerk. Bartha Magdolna, Stephanides Éva ; [rend. a Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete] ; [közread. a] Kodolányi János Főiskola. - Székesfehérvár : Kodolányi J. Főisk., 2001. - 420 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-00-6400-6 fűzött : ár nélkül
80 *** 061.3(439-2Székesfehérvár)
[AN 900972]
MARC

ANSEL
UTF-82948 /2003.
Petőcz Éva
   A nyelvi hiány fogalmának szövegtani értelmezése / Petőcz Éva. - Budapest : Akad. K., 2002. - 100 p. ; 24 cm. - (Philosophiae doctores, ISSN 1587-7930 ; 2.)
Bibliogr.: p. 93-100.
ISBN 963-05-7888-3 fűzött : ár nélkül
801.561.5 *** 801.73
[AN 928291]
MARC

ANSEL
UTF-82949 /2003.
Princz Oszkár
   Magyar - eszperantó tematikus szótár / Princz Oszkár ; [közread. a] Magyarországi Eszperantó Szövetség. - Budapest : Mo. Eszperantó Szövets., [2001]. - 144, [2] p. ; 15 cm
ISBN 963-571-462-9 fűzött : ár nélkül
801.323=945.11=089.2
[AN 901446]
MARC

ANSEL
UTF-82950 /2003.
Sándor Anna
   Holland nyelvkönyv / Sándor Anna. - 2. kiad. - Budapest : Balassi, cop. 2002. - 157, [4] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-506-389-X fűzött : 1400,- Ft
803.931(078)=945.11
[AN 946316]
MARC

ANSEL
UTF-82951 /2003.
Sulejmenov, Olžas
Sumer-name (magyar)
   Sumér és Ázsia : egy kazah író orientalista brilliáns elemzése a sumér és a török népek rokonságáról / Olzsasz Szülejmenov ; Buda Ferenc fordítása. - [S.l.] : [s.n.], [2002]. - 141 p. ; 20 cm
Fűzött : ár nélkül
801.52 *** 809.211.9 *** 809.43 *** 930.85(=921.19) *** 930.85(=943)
[AN 947242]
MARC

ANSEL
UTF-82952 /2003.
Szabó Erzsébet Mária
   Azienda Italia II : olasz gazdasági nyelvvizsga-előkészítő tankönyv / Szabó Erzsébet Mária. - Budapest : Akad. K., 2002. - 373 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-05-7986-3 fűzött : ár nélkül
805.0(079.1)=945.11 *** 33
[AN 947468]
MARC

ANSEL
UTF-82953 /2003.
   Szövegmondat-összetevők lehetséges lineáris elrendezéseinek elemzéséhez : magyar nyelvű szövegek elemzése : diszkusszió / szerk. Szikszainé Nagy Irma. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2002. - 140 p. ; 24 cm. - (Officina textologica, ISSN 1417-4057 ; 6.)
Bibliogr. a tanulmányok végén. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-472-706-9 fűzött : ár nélkül
809.451.1-73
[AN 949125]
MARC

ANSEL
UTF-82954 /2003.
   Und was meinen Sie?. - [Átd. kiad.]. - Budapest : Holnap, [2002]-. - 24 cm. - (Nyelvvizsga-könyvek, ISSN 0865-9508)
803.0(078)=00
[AN 948170]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Materialien zur Konversation und Diskussion / Balázsik Mária, Szablyár Anna. - cop. 2002. - 224 p. : ill.
ISBN 963-346-501-X fűzött : ár nélkül
803.0(078)=00
[AN 948172] MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

2955 /2003.
Bohár András (1961-)
   Aktuális avantgárd: M. M : hermeneutikai elemzések / Bohár András. - Budapest : Ráció, 2002. - 298 p. : ill. ; 20 cm. - (Aktuális avantgárd, ISSN 1589-3502 ; 1.)
Bibliogr.: p. 255-262.
ISBN 963-86272-1-2 fűzött : 1700,- Ft
82.015.19(439) *** 894.511(091)"196/199" *** 73/76(439)"196/199" *** 7.037(439)"196/199"
[AN 947542]
MARC

ANSEL
UTF-82956 /2003.
   Az elmondhatatlan önéletrajz : komparatisztikai tanulmányok az irodalom és a művészetek történetéből / [szerk. Kiss Noémi, Kovács Viktor]. - Miskolc : [ME BTK Összehasonlító Irodtört. és Művtört. Tansz.], 2002. - 140 p. ; 21 cm
Közread. a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar Összehasonlító Irodalomtörténeti és Művészettörténeti Tanszék. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-661-540-3 fűzött : ár nélkül
82.091 *** 894.511(091)"18/19" *** 73/76(100)"18/19"
[AN 947692]
MARC

ANSEL
UTF-82957 /2003.
Gács Anna (1970-)
   Miért nem elég nekünk a könyv : a szerző az értelmezésben, szerzőség-koncepciók a kortárs magyar irodalomban / Gács Anna. - Budapest : Kijárat, 2002. - 273 p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 259-273.
ISBN 963-9136-92-1 fűzött : 1200,- Ft
82.01 *** 894.511(092)"19/200"
[AN 947855]
MARC

ANSEL
UTF-82958 /2003.
Horváth Géza, S.
   Dosztojevszkij költői formái : a személyes elbeszélés A kamasz című regényben / S. Horváth Géza. - [Budapest] : Argumentum, 2002. - 187 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 180-187.
ISBN 963-446-234-0 fűzött : 1700,- Ft
Dostoevskij, Fëdor Mihajlovič. Podrostok.
882(092)Dostoevskij,_F._M.
[AN 947882]
MARC

ANSEL
UTF-82959 /2003.
Imrei Andrea
   Oniromancia : análisis de símbolos en los cuentos de Julio Cortázar / Andrea Imrei. - Budapest : Akad. K., cop. 2002. - 235 p. : ill. ; 24 cm. - (Philosophiae doctores, ISSN 1587-7930 ; 3.)
Bibliogr.: p. 231-235.
ISBN 963-05-7889-1 fűzött : ár nélkül
Cortázar, Julio
860(82)(092)Cortázar,_J.
[AN 928290]
MARC

ANSEL
UTF-82960 /2003.
   Író a senki földjén : Pavol Strauss élete és munkássága : egy fejezet a modern szlovák katolikus irodalomból : [nemzetközi konferencia előadásai] : [Piliscsaba, 1996. november 13-14.] / szerk. Žilka Tibor, Pilecky Marcell ; [rend., közread. a] Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Szlavisztika - Közép-Európa Intézet Szlovák Tanszék. - Piliscsaba : PPKE BTK Szlavisztika - Közép-Európa Int. Szlovák Tansz., 2002. - 214, [2] p. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-9296-56-2 fűzött : ár nélkül
Strauss, Pavol
885.4(092)Strauss,P. *** 061.3(439-2Piliscsaba)
[AN 947782]
MARC

ANSEL
UTF-82961 /2003.
   Kánon és olvasás, kultúra és közvetítés / szerk. Bengi László, Sz. Molnár Szilvia. - Budapest : FISZ, 2002. - 2 db ; 20 cm
A Fiatal Írók Szövetsége által 2002. márc. 22-én rendezett konferencia szerkesztett anyaga
ISBN 963-86279-5-6 fűzött : 1990,- Ft
82.01 *** 894.511(091) *** 028 *** 061.3(439-2Bp.)"2002"
[AN 947534]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 139 p. - (FISZ könyvek, ISSN 1585-972X ; 16/a.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-86279-6-4
894.511(091) *** 82.01 *** 028 *** 061.3(439-2Bp.)"2002"
[AN 947535] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 173 p. : ill. - (FISZ könyvek, ISSN 1585-972X ; 16/b.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-86279-7-2
82.01 *** 894.511(091) *** 028 *** 061.3(439-2Bp.)"2002"
[AN 947536] MARC

ANSEL
UTF-82962 /2003.
Kelemen János (1943-)
   A filozófus Dante : művészet- és nyelvelméleti expedíciók / Kelemen János. - Budapest : Atlantisz, 2002. - 208 p. ; 21 cm. - (Mesteriskola, ISSN 0866-0379)
Bibliogr.: p. 199-205.
ISBN 963-9165-63-8 kötött : 1595,- Ft
Dante Alighieri
850(092)Dante_A. *** 1(45)(092)DanteA. *** 800.1
[AN 946772]
MARC

ANSEL
UTF-82963 /2003.
   "Mit jelent a suttogásod?" : romantika: eszmék, világkép, poétika : tanulmányok / szerk. Nagy Imre és Merényi Annamária. - [Pécs] : Pro Pannonia, [2002]. - 414 p. : ill. ; 24 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9079-98-7 fűzött : ár nélkül
82(091)"18" *** 82.015.14(4)"18" *** 061.3(439)"1998"
[AN 948281]
MARC

ANSEL
UTF-82964 /2003.
   Míves semmiségek : tanulmányok Ruttkay Kálmán 80. születésnapjára = Elaborate trifles : studies for Kálmán G. Ruttkay on his 80 birthday / szerk. Ittzés Gábor & Kiséry András. - Piliscsaba : PPKE, 2002. - 529 p. : ill. ; 24 cm. - (Pázmány papers in English and American studies, ISSN 1587-5938 ; 2.)
Ruttkay Kálmán munkáinak bibliográfiája: p. 519-525. - Ruttkay Kálmán munkáinak bibliográfiája: p. 519-525.
ISBN 963-9296-60-0 fűzött : ár nélkül
820(091) *** 820(73)(091) *** 894.511(091) *** 012RuttkayK.
[AN 947883]
MARC

ANSEL
UTF-82965 /2003.
Ruttkay Kálmán (1922-)
   Összegyűjtött írások / Ruttkay Kálmán ; [... összegyűjt. Ittzés Gábor, Kiséry András]. - Budapest : Universitas, 2002. - 343 p. ; 24 cm
Egyes írások angol nyelven. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9104-70-1 kötött : ár nélkül
820(091) *** 894.511(091)
[AN 947871]
MARC

ANSEL
UTF-82966 /2003.
Szerb Antal (1901-1945)
   Összegyűjtött esszék, tanulmányok, kritikák / Szerb Antal ; [szerk., a szöveget gond., az utószót és a jegyzeteket írta Papp Csaba] ; [... közrem. Duró Gábor]. - Budapest : Magvető, 2002. - 3 db ; 22 cm
82.01 *** 894.511-4 *** 82(091)
[AN 927465]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Mindig lesznek sárkányok : magyar irodalom. - . - 763 p.
ISBN 963-14-2296-8 kötött : 2990,- Ft
894.511(091)".../1941" *** 82.01 *** 894.511-4
[AN 947001] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., A kétarcú hallgatás : vegyes tárgyú írások. - . - 397 p.
ISBN 963-14-2306-9 kötött : 1990,- Ft
82(091) *** 82.01 *** 894.511-4
[AN 947034] MARC

ANSEL
UTF-82967 /2003.
Tátrai Szilárd
   Az 'ÉN' az elbeszélésben : a perszonális narráció szövegtani megközelítése / Tátrai Szilárd. - [Budapest] : Argumentum, 2002. - 167 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 155-166.
ISBN 963-446-233-2 fűzött : 1300,- Ft
82.01-3 *** 801.73 *** 82.07
[AN 947820]
MARC

ANSEL
UTF-82968 /2003.
Varga László (1939-)
   A nem-lineáris dráma értelmezése / Varga László. - Budapest : Balassi, cop. 2002. - 100 p. ; 20 cm. - (Opus, ISSN 0133-6762 ; 5.)
Bibliogr.: p. 95-98.
ISBN 963-506-506-X fűzött : 1200,- Ft
82.01-2 *** 792.01
[AN 947829]
MARC

ANSEL
UTF-82969 /2003.
Vígh Éva
   Barocco etico-retorico nella letteratura italiana / Éva Vígh. - Szeged : JATEPress, 2001. - 261 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 247-254. - Példányszám: 300
ISBN 963-482-535-4 * fűzött : ár nélkül
850(091)"15/16"
[AN 902021]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

2970 /2003.
Albert Zsuzsa (1932-)
   Irodalmi legendák, legendás irodalom / Albert Zsuzsa. - [Pécs] : Pro Pannonia, 2001-. - 20 cm. - (Irodalmunk forrásai, ISSN 1419-1199). (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
Kész. a Magyar Rádió azonos c. műsora alapján. - Az 1. köt. kötetjelzés nélkül jelent meg, monografikus leírása: AN 365099
ISBN 963-9079-79-0 *
894.511(092)"19"(047.53)
[AN 805213]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - 2002. - 298 p.
ISBN 963-9079-97-9 kötött : 1850,- Ft
894.511(092)"19"(047.53)
[AN 947079] MARC

ANSEL
UTF-82971 /2003.
Bohár András (1961-)
   Papp Tibor / Bohár András. - Budapest : MTA Irodtud. Int. : Balassi, cop. 2002. - 139 p. : ill. ; 20 cm. - (Kortársaink, ISSN 0324-5020)
Bibliogr.: p. 129-130., 134.
ISBN 963-506-498-5 fűzött : 1200,- Ft
Papp Tibor (1936-)
894.511(092)PappT. *** 82.01
[AN 947469]
MARC

ANSEL
UTF-82972 /2003.
Éder Zoltán (1931-)
   Régi napok illata : Babits-tanulmányok / Éder Zoltán. - Budapest : Mundus, 2002. - 318 p. : ill. ; 24 cm. - (Mundus - új irodalom, ISSN 1416-1001 ; 22.)
Bibliogr.: p. 307-318.
ISBN 963-8033-96-7 kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-8033-94-0)
Babits Mihály (1883-1941)
894.511(092)Babits_M.
[AN 947979]
MARC

ANSEL
UTF-82973 /2003.
   Kodolányi János helye és szerepe a magyar irodalomban : a Magyar Írószövetség és a Mundus Magyar Egyetemi Kiadó szervezésében 1999. március 24-25-én, az író születésének 100. évfordulóján megrendezett konferencia előadásai / szerk. Biernaczky Szilárd. - Budapest : Mundus, 2002. - 175 p. ; 23 cm. - (Mundus - új irodalom, ISSN 1416-1001 ; 24.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9501-00-X * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9501-00-1)
Kodolányi János (1899-1969)
894.511(092)Kodolányi_J. *** 061.3(439-2Bp.)"1999"
[AN 947975]
MARC

ANSEL
UTF-82974 /2003.
   Költői portrék : 20 mai magyar költő : interjúk és versek / [riporter Katona Zsuzsa] ; [... szerk. Katona Zsuzsa és Mérei Anna]. - Budapest : Telekép K., 2002. - 154, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-204-614-5 fűzött : ár nélkül
894.511(092)(047.53)
[AN 946765]
MARC

ANSEL
UTF-82975 /2003.
Miklós Tamás, P.
   A Balaton-kultusz egyik úttörője : Czigány Károly élete és munkássága / P. Miklós Tamás. - Révfülöp : Révfülöpi Honismereti Egyes., 2001. - 103 p. : ill. ; 20 cm. - (Révfülöpi honismereti füzetek, ISSN 1218-9014 ; 3.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Czigány Károly írásainak bibliográfiája: p. 79-85. - Példányszám: 400
ISBN 963-00-8864-9 fűzött : ár nélkül
Czigány Károly (1832-1893)
894.511(092)CzigányK. *** 34(439)(092)CzigányK. *** 908.439(285.2Balaton) *** 012CzigányK.
[AN 927962]
MARC

ANSEL
UTF-82976 /2003.
   A Mindentudó Gyermek : emlékezések Baránszky Lászlóra / összeáll. Lukácsy András. - Pécs : Jelenkor, 2002. - 155, [5] p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-676-314-3 kötött : 2000,- Ft
Baránszky László (1930-1999)
894.511(092)Baránszky_L.
[AN 947120]
MARC

ANSEL
UTF-82977 /2003.
Móricz Virág (1909-1995)
   Apám regénye / Móricz Virág. - Budapest : Osiris, 2002. - 589 p. : ill. ; 21 cm. - (Osiris monográfiák, ISSN 1588-8126)
Móricz Zsigmond "Dózsa György" c. drámatöredékével
ISBN 963-389-278-3 kötött : 3480,- Ft
Móricz Zsigmond (1879-1942)
894.511(092)Móricz_Zs. *** 894.511-94
[AN 946351]
MARC

ANSEL
UTF-82978 /2003.
Péter László (1926-)
   Juhász Gyula : válogatott írások / Péter László. - [Budapest] : Argumentum, [2002]. - 599 p. ; 19 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-446-226-X fűzött : 2500,- Ft
Juhász Gyula (1883-1937)
894.511(092)Juhász_Gy.
[AN 947866]
MARC

ANSEL
UTF-82979 /2003.
Rajnai László (1924-2001)
   Az összművészet kísérlete : tanulmányok, esszék, kritikák / Rajnai László ; [szerk. és az utószót írta Szirtes Gábor]. - Pécs : Pro Pannonia, 2002. - 364 p. ; 20 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277). (Irodalmunk forrásai, ISSN 1419-1199 ; 1.)
ISBN 963-9079-93-6 kötött : ár nélkül
894.511(091) *** 82(091)
[AN 946988]
MARC

ANSEL
UTF-82980 /2003.
   Szó-kép : kortárs magyar írók portréi és ex librisei : A Szellemi Tulajdon Világnapján / [a kiadványt gond. Szmola Adrien] ; [rend., közread.] Magyar Szabadalmi Hivatal, Magyar Iparművészeti Egyetem. - [Budapest] : M. Szabadalmi Hiv. : M. Iparműv. Egy., 2002. - 65 p. : ill., részben színes ; 14x17 cm
Budapesten, a Károlyi Palota Kulturális Központban 2002. ápr. 26-án megnyitott kiállítás anyaga
ISBN 963-9157-24-4 fűzött : ár nélkül
894.511(092)(084.12) *** 097 *** 769.3(439)"200"
[AN 947789]
MARC

ANSEL
UTF-82981 /2003.
   Vallomások Németh Lászlóról : Mezőszilas, 1986 / [... szerk. Alföldy Jenő]. - Budapest : Helio-Biblos, cop. 2002. - 109, [2] p. ; 19 cm
ISBN 963-00-9893-8 fűzött : ár nélkül
Németh László (1901-1975)
894.511(092)Németh_L.
[AN 929426]
MARC

ANSEL
UTF-82982 /2003.
Vasy Géza (1942-)
   Illyés Gyula / Vasy Géza. - [Budapest] : Elektra Kiadóház, 2002. - 159 p. : ill. ; 21 cm. - (Élet-kép sorozat, ISSN 1419-9785)
Bibliogr.: p. 155-157.
ISBN 963-9391-50-6 kötött : ár nélkül
Illyés Gyula (1902-1983)
894.511(092)Illyés_Gy.
[AN 946725]
MARC

ANSEL
UTF-82983 /2003.
Zsámboki László (1935-)
   Szerencse föl! Szerencse le! : Kunoss Endre (1811-1844) bányászdalai és a Bányász himnusz eredete / Zsámboki László. - 2. utánny. - Miskolc : Miskolci Egy. Kvt., Lvt. és Múz., 2002. - 97 p. : ill., részben kotta ; 21 cm. - (A Miskolci Egyetemi Könyvtár, Levéltár és Múzeum kiadványai, ISSN 1219-0969 ; 29.)
Bibliogr.: p. 76-81.
ISBN 963-661-248-X fűzött : ár nélkül
Kunoss Endre (1811-1844)
894.511(092)Kunoss_E. *** 784.66 *** 622
[AN 945681]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

2984 /2003.
Adams, Douglas
The salmon of doubt (magyar)
   A kétség lazaca : egy utolsó stoppolás a Galaxisban / Douglas Adams ; [ford. Gedeon Béla]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2002. - 294 p. ; 23 cm
ISBN 963-9421-61-8 kötött : 1990,- Ft
820-821=945.11 *** 820(092)Adams,_D.
[AN 946996]
MARC

ANSEL
UTF-82985 /2003.
Aksenov, Vasilij Pavlovič
Moskovskaâ saga (magyar)
   Moszkvai történet / Vaszilij Akszjonov ; [ford. és a jegyzeteket írta Soproni András]. - Budapest : Európa, 2002. - 1166 p. ; 24 cm
Tart.: A tél nemzedéke ; Háború és börtön ; Börtön és béke ; Pokolenie zimy ; Vojna i tûrʹma ; Tûrʹma i mir. - Regénytrilógia
ISBN 963-07-7262-0 kötött : 3500,- Ft
882-31=945.11
[AN 947270]
MARC

ANSEL
UTF-82986 /2003.
Alcoforado, Mariana
Lettres portugaises (magyar)
   Portugál levelek / Mariana Alcoforado ; ford. és az előszót írta Szabó Magda. - [Budapest] : Helikon, 2002. - 94 p. ; 15 cm
ISBN 963-208-804-2 kötött : 1200,- Ft
840-6=945.11
[AN 947419]
MARC

ANSEL
UTF-82987 /2003.
Allyne, Kerry
Across the great divide (magyar)
   Akár egy gyönyörű álom / Kerry Allyne ; [... ford. Szécsi Éva]. - Budapest : Harlequin, 2001. - 64 p. ; 21 cm. - (Rúzs, ISSN 1585-9835 ; 2001. febr.)
Kisregény
ISBN 963-536-788-0 fűzött : 199,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 804472]
MARC

ANSEL
UTF-82988 /2003.
'Amiy'ȩl, 'Iyriyt
Osmaleni (magyar)
   Megperzseltek / Irit Amiel ; [ford. Hermann Péter]. - Budapest : Poligráf, 2002. - 106, [5] p. ; 20 cm
Elbeszélések
ISBN 963-85855-7-9 fűzött : 1900,- Ft
884-32=945.11
[AN 946831]
MARC

ANSEL
UTF-82989 /2003.
Antrim, Donald
The verificationist (magyar)
   Pszichoparti a palacsintázóban / Donald Antrim ; [ford. Komáromy Rudolf]. - Budapest : Ulpius-ház, 2002. - 212 p. ; 18 cm. - (Ulpius modern könyvtár, ISSN 1589-2743)
Regény
ISBN 963-9348-34-1 fűzött : 1980,- Ft
820-31(73)=945.11
[AN 946823]
MARC

ANSEL
UTF-82990 /2003.
Bach, Richard
Running from safety (magyar)
   Búcsú a biztonságtól / Richard Bach ; [ford. Simóné Avarosy Éva]. - Budapest : Édesvíz, 2002. - 226 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-528-389-X fűzött : 1790,- Ft
820-31(73)=945.11
[AN 946549]
MARC

ANSEL
UTF-82991 /2003.
Barker, Margaret
One in a million (magyar)
   Új életre kész / Margaret Barker ; [... ford. Bakay Dóra]. - Budapest : Harlequin, 2002. - 91 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 199.)
Kisregény
ISBN 963-536-997-2 fűzött : 296,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 924660]
MARC

ANSEL
UTF-82992 /2003.
Bayo, Gerard
   Un printemps difficile et autres poèmes / Gerard Bayo. - [Budapest] : Balassi, [2001]. - 355 p. ; 24 cm
ISBN 963-506-424-1 fűzött : ár nélkül
840-14
[AN 900970]
MARC

ANSEL
UTF-82993 /2003.
Bogosian, Eric
Mall (magyar)
   Plaza / Eric Bogosian ; [ford. Juhász Viktor]. - Budapest : Ulpius-ház, 2002. - 265 p. ; 18 cm. - (Ulpius modern könyvtár, ISSN 1589-2743)
Regény
ISBN 963-9348-47-3 fűzött : 1980,- Ft
820-31(73)=945.11
[AN 946829]
MARC

ANSEL
UTF-82994 /2003.
Böll, Heinrich
Gruppenbild mit Dame (magyar)
   Csoportkép hölggyel / Heinrich Böll ; [ford. Bor Ambrus]. - 3. kiad. - Budapest : M. Kvklub, 2002. - 407 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-547-728-7 kötött : ár nélkül
830-31=945.11
[AN 946507]
MARC

ANSEL
UTF-82995 /2003.
Bombardier, Denise
Ouf! (magyar)
   Huhh! / Denise Bombardier ; [ford. Orosz Márta]. - [Budapest] : Tiara, cop. 2002. - 203 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-86256-3-5 fűzött : 1400,- Ft
840-31=945.11
[AN 947420]
MARC

ANSEL
UTF-82996 /2003.
Brashares, Ann
The sisterhood of the traveling pants (magyar)
   Négyen egy gatyában / Ann Brashares ; [ford. Bartók Ágnes]. - [Budapest] : Geopen, 2002. - 323 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-9093-68-8 fűzött : 1990,- Ft
820-31(73)=945.11
[AN 946917]
MARC

ANSEL
UTF-82997 /2003.
Brezina, Thomas
Wie man Brüder in Frösche verwandelt (magyar)
   Hogyan változtassuk békává a tesónkat? / Thomas Brezina ; ill. Betina Gotzen-Beek ; [ford. Zsidányi Lilla]. - Budapest : Egmont Hungary, 2002. - 154 p. : ill. ; 19 cm. - (Fiúk kizárva!)
Ifjúsági regény
ISBN 963-627-767-2 kötött : 1299,- Ft
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 946893]
MARC

ANSEL
UTF-82998 /2003.
Brezina, Thomas
Zwei allerbeste Feindinnen (magyar)
   Te vagy a kedvenc ellenfelem / Thomas Brezina ; ill. Betina Gotzen-Beek ; [ford. Zsidányi Lilla]. - Budapest : Egmont Hungary, 2002. - 154 p. : ill. ; 19 cm. - (Fiúk kizárva!)
Ifjúsági regény
ISBN 963-627-766-4 kötött : 1299,- Ft
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 946898]
MARC

ANSEL
UTF-82999 /2003.
Brody, Alexander
   Később, mint soha.. : bölcs és vidám gondolatok az utóbbi két évszázadból, valamint saját gyarlóságaim / Alexander Brody. - Budapest : Noran, 2002. - 141 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-9356-68-9 kötött : 2200,- Ft
82-84=945.11
[AN 946731]
MARC

ANSEL
UTF-83000 /2003.
Brooks, Helen
Mistress to a millionaire (magyar)
   Kövön virág / Helen Brooks ; [... ford. Farkas Judit]. - Budapest : Harlequin, 2002. - 94 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 259.)
Kisregény
ISBN 963-536-976-X fűzött : 325,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 927944]
MARC

ANSEL
UTF-83001 /2003.
Brown, Sandra
Envy (magyar)
   Irigység / Sandra Brown ; [ford. Stern Gabriella]. - Budapest : M. Kvklub, 2003. - 526 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-547-822-4 kötött : ár nélkül
820-312.4(73)=945.11
[AN 947417]
MARC

ANSEL
UTF-83002 /2003.
Brunhoff, Jean de
Babar et le Père Noël (magyar)
   Babar és a Télapó / Jean de Brunhoff ; a szerző rajz. ; [ford. Bálint Ágnes]. - Budapest : Móra, 2002. - [40] p. : ill., színes ; 29 cm
Képes mesekönyv
ISBN 963-11-7733-5 kötött : ár nélkül
840-34(02.053.2)=945.11
[AN 948096]
MARC

ANSEL
UTF-83003 /2003.
Burford, Pamela
I do, but here's the catch (magyar)
   Andante / Pamela Burford ; [... ford. Bakay Dóra]. - Budapest : Harlequin, 2002. - 91 p. ; 21 cm. - (Tiffany, ISSN 0865-4158 ; 150.)
Kisregény
ISBN 963-537-019-9 fűzött : 325,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 927956]
MARC

ANSEL
UTF-83004 /2003.
Chandler, Raymond
Művek (vál.) (magyar)
   Raymond Chandler összes Philip Marlowe története / [bev. tanulmányt írta Juhász Viktor]. - [Szeged] : Szukits, [2001]-. - 3 db ; 25 cm
ISBN 963-9393-22-3
820-312.4(73)=945.11
[AN 907109]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Asszony a tóban ; A kicsi nővér ; Elkéstél, Terry! / [ford. Szentkláray Olga, Papp Zoltán, Szántai Zsolt]. - cop. 2002. - 546, [3] p.
Egys. cím: The little sister ; The long good-bye
ISBN 963-9441-04-X kötött : ár nélkül
820-312.4(73)=945.11
[AN 947118] MARC

ANSEL
UTF-83005 /2003.
Cicero, Marcus Tullius
Pro Ligario (magyar)
   Marcus Tullius Cicero Q. Ligarius érdekében mondott beszéde / ford., sajtó alá rend. és a bevezetést írta Nótári Tamás. - Szeged : JATEPress, 2001. - 27 p. ; 20 cm. - (Documenta historica, ISSN 1216-0954 ; 51.)
Bibliogr.: p. 16. - Példányszám: 300
ISBN 963-482-534-6 * fűzött : 250,- Ft
Ligarius, Quintus
871-5=945.11
[AN 902033]
MARC

ANSEL
UTF-83006 /2003.
The clan war (magyar)
   Klánháború. - Budapest : Delta Vision, [2000]-. - 18 cm
Legend of the Five Rings (keretcím)
ISBN 963-00-4827-2
820-312.9(73)=945.11
[AN 799313]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. tekercs, Daru / Ree Soesbee ; [ford. Kleinheincz Csilla]. - 2001. - 256 p.
The crane
Regény
ISBN 963-00-5957-6 fűzött : 1090,- Ft
820-312.9(73)=945.11
[AN 902049] MARC

ANSEL
UTF-83007 /2003.
Clayton, Donna
His wild young bride (magyar)
   A hozomány / Donna Clayton ; [... ford. Cziráky Erzsébet]. - Budapest : Harlequin, 2002. - 91 p. ; 21 cm. - (Bianca, ISSN 0866-0867 ; 134.)
Kisregény
ISBN 963-537-030-X fűzött : 296,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 924643]
MARC

ANSEL
UTF-83008 /2003.
Dale, Ruth Jean
Parents wanted! (magyar)
   Családi rovat / Ruth Jean Dale ; [... ford. Gärtner Edina Zita]. - Budapest : Harlequin, 2002. - 93 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 270.)
Kisregény
ISBN 963-536-953-0 fűzött : 325,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 927368]
MARC

ANSEL
UTF-83009 /2003.
David-Néel, Alexandra
Magie d'amour et magie noire ou Le Tibet inconnu (magyar)
   Szerelmi mágia, fekete mágia avagy Az ismeretlen Tibet / Alexandra David-Néel ; [ford. Füsi Lídia]. - [Budapest] : Könyvfakasztó K., cop. 2002. - 229, [2] p. ; 22 cm. - (Orient expressz sorozat, ISSN 1587-9526 ; 2.)
Regény. - Borítócím: Fekete mágia, szerelmi mágia avagy Az ismeretlen Tibet
ISBN 963-204-436-3 fűzött : 2580,- Ft
840-31=945.11
[AN 946894]
MARC

ANSEL
UTF-83010 /2003.
Denison, Janelle
The baby surprise (magyar)
   A rossz fiú / Janelle Denison ; [... ford. Koltai Györgyné]. - Budapest : Harlequin, 2002. - 91 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 267.)
Kisregény
ISBN 963-536-950-6 fűzött : 325,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 927375]
MARC

ANSEL
UTF-83011 /2003.
Dirie, Waris
Desert dawn (magyar)
   Sivatagi hajnal / Waris Dirie és Jeanne D'Haem ; [ford. Todero Anna]. - Budapest : M. Kvklub, 2003. - 194 p. : ill. ; 21 cm
Visszaemlékezések
ISBN 963-547-803-8 kötött : ár nélkül
Dirie, Waris
820-94(73)=945.11
[AN 947269]
MARC

ANSEL
UTF-83012 /2003.
Doyle, Roddy
The giggler treatment (magyar)
   A vihogik / Roddy Doyle ; az illusztrációkat Brian Ajhar kész. ; [ford. M. Nagy Miklós]. - Budapest : Európa, 2002. - 107 p. : ill. ; 24 cm
Ifjúsági regény
ISBN 963-07-7259-0 kötött : 1400,- Ft
820-31(02.053.2)(417)=945.11
[AN 946743]
MARC

ANSEL
UTF-83013 /2003.
Eisler Mihály József (1882-1944)
   Eine Werkauswahl / Michael Josef Eisler ; [Hrsg. und eingel. von Zsuzsa Bognár]. - Piliscsaba : Katholische Péter-Pázmány-Univ. Philosophische Fak., 2002. - 225 p. : ill. ; 24 cm. - (Abrogans, ISSN 1587-6837 ; 2.)
Eisler Mihály József műveinek jegyzéke: p. 221-225. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9296-67-8 fűzött : ár nélkül
830-821(439)
[AN 947842]
MARC

ANSEL
UTF-83014 /2003.
Ellroy, James
The cold six thousand (magyar)
   Az élet ára / James Ellroy ; [ford. Rindó Klára]. - Budapest : M. Kvklub, 2003. - 679 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-547-804-6 kötött : ár nélkül
820-312.4(73)=945.11
[AN 946737]
MARC

ANSEL
UTF-83015 /2003.
Ende, Michael
Der lange Weg nach Santa Cruz (magyar)
   Világgá mentem, majd jövök / Michael Ende, Regina Kehn ; [ford. Leléné Nagy Márta]. - Szeged : Minerva Nova, 2002. - 62 p. : ill., színes ; 25 cm
Meseregény
ISBN 963-9492-10-8 kötött : 1690,- Ft
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 947265]
MARC

ANSEL
UTF-83016 /2003.
Ende, Michael
Die Zauberschule im Wünschelreich (magyar)
   Varázslóiskola Vágyországban / Michael Ende ; Kathrin Treuber rajz. ; [ford. Hárs Ernő]. - Budapest : Európa, 2002. - 88, [3] p. : ill., színes ; 21 cm
Mese
ISBN 963-07-7252-3 kötött : 1500,- Ft
830-34=945.11
[AN 946921]
MARC

ANSEL
UTF-83017 /2003.
Evans, Jean
Rules of engagement (magyar)
   Te vagy az! / Jean Evans ; [... ford. Várnai Péter]. - Budapest : Harlequin, 2002. - 94 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 202.)
Kisregény
ISBN 963-537-000-8 fűzött : 325,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 927953]
MARC

ANSEL
UTF-83018 /2003.
Feist, Raymond E.
A darkness at Sethanon (magyar)
   Sethanon alkonya / Raymond E. Feist ; [ford. Kőműves Erika]. - 2. kiad. - Budapest : Beholder, 2002. - 427 p. ; 19 cm
Regény. - Beholder fantasy (keretcím)
ISBN 963-9399-26-4 fűzött : 1498,- Ft
820-312.9=945.11
[AN 948223]
MARC

ANSEL
UTF-83019 /2003.
Ferrarella, Marie
Let's get mommy married! (magyar)
   Bekerítve / Marie Ferrarella ; [... ford. Erdélyi Margit]. - Budapest : Harlequin, 2002. - 94 p. ; 21 cm. - (Bianca, ISSN 0866-0867 ; 136.)
Kisregény
ISBN 963-537-032-6 fűzött : 325,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 927357]
MARC

ANSEL
UTF-83020 /2003.
Ferrero, Bruno
Le storie del Buon Natale (magyar)
   Karácsonyi mesék / Bruno Ferrero ; [ill. Anna Cola, Maria Carla Mantovani] ; [... ford. Jászay Magda és Krivácsi Anikó]. - Budapest : Don Bosco, 2002. - 49 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 963-9455-10-5 fűzött : ár nélkül
850-34(02.053.2)=945.11 *** 244(02.053.2)
[AN 948273]
MARC

ANSEL
UTF-83021 /2003.
Ferrero, Bruno
Storie di Natale (magyar)
   Karácsonyi történetek : adventről és vízkeresztről / Bruno Ferrero ; [... ford. Jászay Magda és Krivácsi Anikó]. - Budapest : Don Bosco, 2002. - 193, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9455-11-3 fűzött : ár nélkül
850-34(02.053.2)=945.11 *** 244(02.053.2)
[AN 948275]
MARC

ANSEL
UTF-83022 /2003.
Fielding, Liz
A suitable groom (magyar)
   Parányi szívesség / Liz Fielding ; [... ford. Csató Gabriella]. - Budapest : Harlequin, 2002. - 93 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 269.)
Kisregény
ISBN 963-536-952-2 fűzött : 325,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 927371]
MARC

ANSEL
UTF-83023 /2003.
Fine, Anne
Goggle-eyes (magyar)
   Mi a gubanc, Gülüszemű? / Anne Fine ; [ford. Gács Anna] ; [ill. Kate Aldous]. - Budapest : Ciceró, 2002. - 191 p. : ill. ; 20 cm. - (Tök jó könyvek, ISSN 1586-2674)
Regény
ISBN 963-539-389-X fűzött : ár nélkül
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 946739]
MARC

ANSEL
UTF-83024 /2003.
Gandolfi, Silvana
L'isola del tempo perso (magyar)
   Az Elveszett Idő Szigete / Silvana Gandolfi ; [ford. Székely Éva]. - Budapest : Ulpius-ház, 2002. - 206 p. : ill. ; 20 cm
Meseregény
ISBN 963-9475-10-6 kötött : 1980,- Ft
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 947444]
MARC

ANSEL
UTF-83025 /2003.
García Márquez, Gabriel
El amor en los tiempos del cólera (magyar)
   Szerelem a kolera idején / Gabriel García Márquez ; [ford. Székács Vera]. - 7. kiad. - Budapest : Magvető, [2002], cop. 1990. - 421 p. ; 24 cm
Regény
Kötött : 2490,- Ft (hibás ISBN 963-14-2055-8)
860-31(861)=945.11
[AN 947353]
MARC

ANSEL
UTF-83026 /2003.
García Márquez, Gabriel
Cien años de soledad (magyar)
   Száz év magány / Gabriel García Márquez ; [ford. Székács Vera]. - 9. kiad. - Budapest : Magvető, [2002], cop. 1971. - 373 p. ; 24 cm
Regény
Kötött : 2490,- Ft (hibás ISBN 963-14-2049-3)
860-31(861)=945.11
[AN 947355]
MARC

ANSEL
UTF-83027 /2003.
Gera Judit (1954-)
   Kép és tükörkép : a flamand szimbolista festészet és irodalom kapcsolata / Gera Judit. - Budapest : Fekete Sas, 2002. - 197 p., [12] t. : ill., részben színes ; 20 cm
Van de Woestijne, Karel esszéivel és verseivel. - Bibliogr.: p. 191-193. és a jegyzetekben
ISBN 963-9352-40-3 fűzött : 2600,- Ft
839.3(493).091"19" *** 839.3(493)-4=945.11 *** 75(493)"19" *** 7.036.4
[AN 946733]
MARC

ANSEL
UTF-83028 /2003.
Gogolʹ, Nikolaj Vasilʹevič
Šinelʹ (magyar)
   A köpönyeg ; Az orr ; A revizor / Gogol ; [ford. Makai Imre, Mészöly Dezső, Mészöly Pál]. - Budapest : Európa, 2003. - 202 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
Egys. cím: Šinelʹ ; Nos ; Revizor. - Elbeszélések és színmű
ISBN 963-07-7384-8 fűzött : 580,- Ft
882-32=945.11 *** 882-22=945.11
[AN 948937]
MARC

ANSEL
UTF-83029 /2003.
Greene, Graham
The quiet American (magyar)
   A csendes amerikai / Graham Greene ; [ford. Szőllősy Klára]. - Budapest : M. Kvklub, 2003. - 191 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-547-814-3 kötött : ár nélkül
820-31=945.11
[AN 948674]
MARC

ANSEL
UTF-83030 /2003.
Grimm, Jakob
Frau Holle (magyar)
   Holle anyó / Jakob és Wilhelm Grimm meséje ; Zsoldos Vera rajz. ; [átd. Rónay György]. - [Budapest] : Lucullus, cop. 2002. - [32] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-8379-19-7 kötött : ár nélkül
830-34(02.053.2)=945.11
[AN 946890]
MARC

ANSEL
UTF-83031 /2003.
Grisham, John
A painted house (magyar)
   A festett ház / John Grisham ; [ford. Gellért Marcell]. - Budapest : M. Kvklub, 2003. - 444 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-547-805-4 kötött : ár nélkül
820-312.4(73)=945.11
[AN 947412]
MARC

ANSEL
UTF-83032 /2003.
Grlić, Eva
Sjećana (magyar)
   Emlékezések / Eva Grlić ; [ford. Lovas Ildikó] ; [... utószó Rajsli Emese]. - Budapest : Múlt és Jövő K., 2001. - 298, [36] p. : ill. ; 18 cm
ISBN 963-9171-53-0 fűzött : 1800,- Ft
886.2-94=945.11
[AN 807938]
MARC

ANSEL
UTF-83033 /2003.
   Gudai guiji = Régi kínai kísértetmesék / ford. Csongor Barnabás, Kara György, Tőkei Ferenc. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2001. - 25, [2] p. ; 20 cm. - (Zhong-xiong shuce, ISSN 1588-709X)
Oktatási segédanyag
ISBN 963-9316-27-X fűzött : ár nélkül
895.1-34.02=945.11 *** 398.21(=951)
[AN 928250]
MARC

ANSEL
UTF-83034 /2003.
   Gudai jiu song = A kínai bor dicsérete / vál. és kommentálta Tőkei Ferenc ; [ford. Eörsi István et al.]. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2001. - 41, [2] p. ; 20 cm. - (Zhong-xiong shuce, ISSN 1588-709X)
Oktatási segédanyag
ISBN 963-9316-28-8 fűzött : ár nélkül
895.1-822.02=945.11 *** 663.2(0:82-822)
[AN 928251]
MARC

ANSEL
UTF-83035 /2003.
Harbison, Elizabeth
Emma and the earl (magyar)
   Ritka virágszál / Elizabeth Harbison ; [... ford. Csató Gabriella]. - Budapest : Harlequin, 2002. - 92 p. ; 21 cm. - (Bianca, ISSN 0866-0867 ; 135.)
Kisregény
ISBN 963-537-031-8 fűzött : 325,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 927360]
MARC

ANSEL
UTF-83036 /2003.
Harris, Thomas
The red dragon (magyar)
   A vörös sárkány / Thomas Harris ; [ford. Félix Pál]. - Budapest : M. Kvklub, 2003. - 405 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-547-823-2 kötött : ár nélkül
820-312.4(73)=945.11
[AN 948556]
MARC

ANSEL
UTF-83037 /2003.
Hesse, Hermann
Unterm Rad (magyar)
   Kerék alatt / Hermann Hesse ; [ford. Hudáky Rita, Dohy Gábor]. - Budapest : Cartaphilus, 2002. - 224 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-9303-64-X kötött : 2400,- Ft
830-31=945.11
[AN 946981]
MARC

ANSEL
UTF-83038 /2003.
Irvine, Doreen
From witchcraft to Christ (magyar)
   Boszorkánykanyar : [életem igaz története] / Doreen Irvine ; [ford. Horváthné Várszegi Zsuzsanna] ; [kiad. az Immanuel Alapítvány]. - [Szombathely] : Immanuel Alapítvány, 2001. - 155 p. ; 21 cm
ISBN 963-206-020-2 fűzött : ár nélkül
Irvine, Doreen
820-94=945.11
[AN 947659]
MARC

ANSEL
UTF-83039 /2003.
János István
   Ruszinok latin nyelvű panegyricusa II. Józsefhez / János István ; [szerk. és az előszót írta Udvari István] ; [a latin szövegeket ford. Hortoványi Jenő és János István]. - Nyíregyháza : Nyíregyházi Főisk. Ukrán és Ruszin Filológiai Tansz., 2002. - 72 p. : ill. ; 17 cm. - (Studia Ukrainica et Rusinica Nyíregyháziensia, ISSN 1216-9986 ; 11.). (Dimensiones culturales et urbariales Regni Hungariae ; ; 1.)
Ilkovics Elek jelenleg ismert 3 művével latin eredetiben és magyar fordításban. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-9385-26-3 fűzött : ár nélkül
Ilkovics Elek (173?-1779)
871-193.02(439)=945.11 *** 887.5(439)(092)IlkovicsE.
[AN 948054]
MARC

ANSEL
UTF-83040 /2003.
Jordan, Penny
The marriage resolution (magyar)
   Jótett helyébe.. / Penny Jordan ; [... ford. Szabó Júlia]. - Budapest : Harlequin, 2002. - 93 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 284.)
Kisregény
ISBN 963-536-967-0 fűzött : 339,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 948010]
MARC

ANSEL
UTF-83041 /2003.
Kalevala (magyar)
   Kalevala / ford. Szente Imre ; [... graf. Masszi Ferenc]. - Szombathely : [BDF Uralisztikai Tansz.], 2001. - V, 361 p., [12] t.fol. : ill. ; 21 cm. - (Minoritates mundi. Literatura,, ISSN 1419-6360)
Csepregi Márta előszavával. - Eposz
ISBN 963-9290-22-X kötött : ár nélkül
894.541-131=945.11 *** 398.224(=945.41)
[AN 901415]
MARC

ANSEL
UTF-83042 /2003.
   Káosz háború sorozat. - Budapest : Delta Vision, [2001-2002]. - 6 db ; 18 cm
Dragonlance (keretcím)
ISBN 963-00-4883-3
820-312.9(73)=945.11
[AN 799507]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., Az égi éj könnyei / Linda P. Barker és Nancy Varian Berberick ; [ford. Horváth Norbert]. - cop. 2001. - 219 p.
Tears of the night sky
ISBN 963-00-5920-7 fűzött : 1090,- Ft
820-312.9(73)=945.11
[AN 900711] MARC

ANSEL
UTF-83043 /2003.
Kästner, Erich
Das doppelte Lottchen (magyar)
   A két Lotti / Erich Kästner ; [ford. Tóth Eszter és Török Sándor] ; [Walter Trier ill.]. - 21. kiad. - Budapest : Móra, 2003. - 119, [6] p. : ill. ; 21 cm
Ifjúsági regény
ISBN 963-11-7744-0 kötött : ár nélkül
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 948676]
MARC

ANSEL
UTF-83044 /2003.
Kazantzakēs, Nikos
Oi aderforfades (magyar)
   Testvérgyilkosok / Nikosz Kazantzakisz ; [ford. Sárközi Rihárd[!Richárd]]. - Budapest : Konkrét Kv., cop. 2002. - 236 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-86134-5-9 kötött : 2490,- Ft
877.4-31=945.11
[AN 947132]
MARC

ANSEL
UTF-83045 /2003.
Kistler, Julie
50 ways to lure your lover (magyar)
   Közelkép / Julie Kistler ; [... ford. Nagy Krisztina]. A színfalak mögött / Carole Mortimer ; [... ford. G. Korda Edit]. Vagányok / Ginna Gray ; [... ford. Zsidó Mónika]. - Budapest : Harlequin, cop. 2002. - 286 p. : ill. ; 21 cm. - (Romana különszám, ISSN 1419-4422 ; 2002/2.)
Egys. cím: 50 ways to lure your lover. Bound by contract. The bride price. - Kisregények
ISBN 963-537-041-5 fűzött : 699,- Ft
820-312.5(73)(082)=945.11
[AN 927379]
MARC

ANSEL
UTF-83046 /2003.
Klaus, Laco
   Vďaka : básne spod Pilíša / Laco Klaus ; [... vyprac. Gregor Papuček] ; [publ. Celoštátnej slovenskej samosprávy a spoločnosti Fuhl BT...]. - Mlynky : Fuhl BT ; Budapešt' : Orsz. Szlovák Önkormányzat, 2001. - 175 p. : ill. ; 17 cm
Példányszám: 750
ISBN 963-00-5767-0 fűzött : ár nélkül
885.4-14(439)
[AN 902064]
MARC

ANSEL
UTF-83047 /2003.
   Könyvjelző : Kepes András válogatása a XX. századi világirodalomból. - Budapest : Park, cop. 2002. - 443, [5] p. ; 21 cm
ISBN 963-530-664-4 kötött : 2900,- Ft
82-32=945.11
[AN 946803]
MARC

ANSEL
UTF-83048 /2003.
Kundera, Milan
Valčík na rozloučenou (magyar)
   Búcsúkeringő / Milan Kundera ; [ford. Bába Iván]. - Budapest : Európa, 2003, cop. 1990. - 227 p. ; 19 cm
Regény
ISBN 963-07-7345-7 kötött : 1600,- Ft
885.0-31=945.11
[AN 948928]
MARC

ANSEL
UTF-83049 /2003.
Kyber, Manfred
Die drei Lichter der kleinen Veronika (magyar)
   A kis Veronika három lámpása : regény egy gyermeklélek ezen- és túlvilági kalandjairól / Manfred Kyber ; [ford. Palásti László] ; [közread. a] Magyar Teozófiai Társulat. - Budapest : M. Teozófiai Társ., cop. 2001. - 168 p. ; 20 cm
ISBN 963-85942-2-5 fűzött : ár nélkül
830-312.9=945.11
[AN 902190]
MARC

ANSEL
UTF-83050 /2003.
Lamb, Charlotte
Duel of desire (magyar)
   Szívpárbaj / Charlotte Lamb ; [... ford. Schaefer Éva]. - Budapest : Harlequin, 2001. - 64 p. ; 21 cm. - (Baccara, ISSN 1585-9843 ; 2001. febr.)
Kisregény
ISBN 963-536-794-5 fűzött : 199,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 804474]
MARC

ANSEL
UTF-83051 /2003.
Lamb, Charlotte
The seduction business (magyar)
   Üzleti érdek / Charlotte Lamb ; [... ford. Nagy Nóra]. - Budapest : Harlequin, 2002. - 93 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 260.)
Kisregény
ISBN 963-536-977-8 fűzött : 325,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 927943]
MARC

ANSEL
UTF-83052 /2003.
Lash, Jennifer
On pilgrimage (magyar)
   Zarándokúton : a keresés időszaka / Jennifer Lash ; [ford. Thomka István]. - Budapest : Szabad Föld, 2002. - 265 p. ; 20 cm
ISBN 963-8473-29-0 fűzött : 2290,- Ft
820-992=945.11
[AN 946845]
MARC

ANSEL
UTF-83053 /2003.
   Latin mondások / [ford. Nagyillés János] ; [utószó Jászay Tamás]. - Szeged : LAZI, cop. 2002. - 150, [2] p. ; 19 cm
Tart.: Cato mondásai. Publilius Syrus szentenciái. - A ford. a "Minor Latin poets" (Cambridge, Mass. : Harvard University Press - London : William Heinemann Ltd., 1954) c. kiad. alapján kész.
ISBN 963-9416-17-7 kötött : 990,- Ft
871-84.02=945.11
[AN 946410]
MARC

ANSEL
UTF-83054 /2003.
Leabo, Karen
Ryan's rescue (magyar)
   Nyomkereső / Karen Leabo ; [... ford. Tandori Dezső]. - Budapest : Harlequin, 2002. - 91 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 256.)
Kisregény
ISBN 963-536-973-5 fűzött : 296,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 927941]
MARC

ANSEL
UTF-83055 /2003.
Lee, Miranda
Facing up to fatherhood (magyar)
   Apa csak egy van / Miranda Lee ; [... ford. Makáry Kata]. - Budapest : Harlequin, 2002. - 91 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 265.)
Kisregény
ISBN 963-536-948-4 fűzött : 296,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 924663]
MARC

ANSEL
UTF-83056 /2003.
Lloyd, Josie
Come again (magyar)
   Még forróbb rágógumi : [szex, pasik, barátok...] / Josie Lloyd & Emlyn Rees ; [ford. Molnár Edit]. - Budapest : Ulpius-ház, 2002. - 428 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-9348-99-6 fűzött : 1980,- Ft
820-31=945.11
[AN 947910]
MARC

ANSEL
UTF-83057 /2003.
Married at midnight (magyar)
   Esküvő éjfélkor / [ford. Leyrer Ginda]. - Budapest : M. Kvklub, 2003. - 383 p. ; 21 cm
Tart.: Eltökélt menyasszony / Jo Beverley. Csók éjfél után / Tanya Anne Crosby. Botrányos menyasszony / Samantha James. Csábító csók / Kathleen E. Woodiwiss. - Egys. cím: The determined bride ; A kiss after midnight ; Scandal's bride ; Beyond the kiss. - Regények
ISBN 963-547-830-5 kötött : ár nélkül
820-312.5(73)=945.11 *** 820-312.5=945.11
[AN 947418]
MARC

ANSEL
UTF-83058 /2003.
Marton, Sandra
   Cukorfalat / Sandra Marton ; [... ford. Kissné Schaefer Éva]. - Budapest : Harlequin, 2002. - 91 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 268.)
Kisregény
ISBN 963-536-951-4 fűzött : 325,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 927372]
MARC

ANSEL
UTF-83059 /2003.
Matthews, Jessica
His made-to-order bride (magyar)
   Csereügylet / Jessica Matthews ; [... ford. Darvas Orsolya]. - Budapest : Harlequin, 2002. - 91 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 198.)
Kisregény
ISBN 963-536-996-4 fűzött : 296,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 924647]
MARC

ANSEL
UTF-83060 /2003.
Maugham, William Somerset
The summing up (magyar)
   Életem / William Somerset Maugham ; [ford. Vas István]. - Budapest : Holnap, cop. 2002. - 310 p. ; 20 cm
ISBN 963-346-540-0 fűzött : ár nélkül
Maugham, William Somerset
820-94=945.11
[AN 947268]
MARC

ANSEL
UTF-83061 /2003.
Moore, Jane
Fourplay (magyar)
   Előjáték négy férfira / Jane Moore ; [ford. Gazdag Diana]. - [Budapest] : Geopen, 2002. - 344 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-9093-50-5 fűzött : 1990,- Ft
820-31=945.11
[AN 946875]
MARC

ANSEL
UTF-83062 /2003.
Mortimer, Carole
To be a bridegroom (magyar)
   Béka vagy királyfi? / Carole Mortimer ; [... ford. G. Korda Edit]. - Budapest : Harlequin, 2002. - 91 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 266.)
Kisregény
ISBN 963-536-949-2 fűzött : 296,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 924662]
MARC

ANSEL
UTF-83063 /2003.
Nabokov, Vladimir
The real life of Sebastian Knight (magyar)
   Sebastian Knight valódi élete / Vladimir Nabokov ; [ford. Barkóczi András] ; [... a jegyzeteket írta M. Nagy Miklós] . - Budapest : Európa, 2002. - 192 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-07-7274-4 kötött : 1500,- Ft
820-31(73)=945.11
[AN 946664]
MARC

ANSEL
UTF-83064 /2003.
Nguyen, Kien
The unwanted (magyar)
   Amerika hazavár! : egy kisfiú igaz története / Kien Nguyen ; [ford. Császár Mariann]. - [Budapest] : Tiara, cop. 2002. - 299 p. ; 24 cm
ISBN 963-86256-1-9 kötött : 2500,- Ft
Nguyen, Kien
820-94(73)=945.11 *** 323(597)"197/198"
[AN 947422]
MARC

ANSEL
UTF-83065 /2003.
'Omēros
Odusseia (magyar)
   Odüsszeia / Homérosz ; [ford. és a jegyzeteket írta Devecseri Gábor]. - Budapest : Európa, 2003. - 377 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
Eposz
ISBN 963-07-7386-4 fűzött : 750,- Ft
875-131=945.11
[AN 948938]
MARC

ANSEL
UTF-83066 /2003.
Orwell, George
Wartime diaries (magyar)
   Háborús napló / George Orwell ; [ford. Tóth Dániel]. - Budapest : Cartaphilus, 2002. - 217 p., [11] t. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9303-65-8 kötött : 2400,- Ft
820-94=945.11
[AN 946990]
MARC

ANSEL
UTF-83067 /2003.
Page, Martin
Comment je suis devenu stupide (magyar)
   Elhülyülésem története / Martin Page ; [ford. Takács M. József]. - Budapest : Ulpius-ház, 2002. - 188 p. ; 18 cm. - (Ulpius modern könyvtár, ISSN 1589-2743)
Regény
ISBN 963-9348-95-3 fűzött : 1980,- Ft
840-31=945.11
[AN 946815]
MARC

ANSEL
UTF-83068 /2003.
Paterniti, Michael
Driving Mr. Albert (magyar)
   Mr. Einstein sofőrje / Michael Paterniti ; [ford. Komáromy Rudolf]. - Budapest : Ulpius-ház, 2002. - 317 p. ; 18 cm. - (Ulpius modern könyvtár, ISSN 1589-2743)
Regény
ISBN 963-9475-02-5 fűzött : 1980,- Ft (hibás ISBN 963-9475-00-9)
820-31(73)=945.11
[AN 946833]
MARC

ANSEL
UTF-83069 /2003.
Pennac, Daniel
La petite marchande de prose (magyar)
   Zabo királynő baklövése / Daniel Pennac ; [ford. Till Katalin]. - Budapest : Ciceró, cop. 2002. - 347 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-539-384-9 fűzött : ár nélkül
840-31=945.11
[AN 946913]
MARC

ANSEL
UTF-83070 /2003.
Pullman, Philip
The amber spyglass (magyar)
   A borostyán látcső / Philip Pullman ; [ford. N. Kiss Zsuzsa]. - Budapest : M. Kvklub, 2003. - 500, [2] p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-547-831-3 kötött : ár nélkül
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 947410]
MARC

ANSEL
UTF-83071 /2003.
Quick, Amanda
Don't look back (magyar)
   Ne nézz hátra! / Amanda Quick ; [ford. Roby Tiallac]. - Budapest : Maecenas, cop. 2002. - 328 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-203-073-7 fűzött : ár nélkül
820-312.4(73)=945.11
[AN 946726]
MARC

ANSEL
UTF-83072 /2003.
Ransome, Arthur
The Picts and the Martyrs (magyar)
   Piktek és mártírok / Arthur Ransome ; [ill. Arthur Ransome] ; [ford. Borsos Balázs]. - Budapest : M. Kvklub, 2003. - 367 p. : ill. ; 21 cm
Gyermekregény
ISBN 963-547-812-7 kötött : ár nélkül
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 947261]
MARC

ANSEL
UTF-83073 /2003.
Rawicz, Slavomir
The long walk (magyar)
   A hosszú menet : út a szabadságba / Slavomir Rawicz ; [ford. Lukács Laura]. - Budapest : Park, cop. 2002. - 271 p. : ill. ; 24 cm. - (Veszélyes övezet, ISSN 1586-426X)
ISBN 963-530-615-6 kötött : 2500,- Ft
Rawicz, Slavomir
884-94=945.11 *** 323.282(47)(=84)"194"(0:82-94)
[AN 946789]
MARC

ANSEL
UTF-83074 /2003.
Reilly, Matthew
Temple (magyar)
   A bálvány / Matthew Reilly ; [ford. Czuczor Tamás]. - Budapest : Lektűr, 2002. - 448 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-9451-02-9 kötött : 1690,- Ft
820-312.4(73)=945.11
[AN 946724]
MARC

ANSEL
UTF-83075 /2003.
Rekai, Kati
   The adventures of Mickey, Taggy, Puppo and Cica and how they discover Budapest : a fairy-tale, travel guide / by Kati Rékai ; [ill. by Gábor Kovács] ; [photos Andrea Felvégi]. - Budapest : Telekép, 2001. - [100] p. : ill., főként színes ; 21 cm
Spirál fűzéssel
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-00-6490-1)
Budapest
820-34(02.053.2)(71)
[AN 945675]
MARC

ANSEL
UTF-83076 /2003.
Rhys, Jean
Smile please (magyar)
   Nagy mosolyt kérek! : önéletrajzi írások / Jean Rhys ; [ford. és a bevezetést írta Séllei Nóra]. - Debrecen : Csokonai, cop. 2001. - 177 p. ; 20 cm. - (Artemisz könyvek, ISSN 1585-5643)
Bibliogr.: p. 26-28.
ISBN 963-260-164-5 fűzött : ár nélkül
Rhys, Jean
820-94=945.11
[AN 901438]
MARC

ANSEL
UTF-83077 /2003.
Rice, Anne
Lives of the Mayfair witches (magyar)
   A Mayfair-boszorkányok élete / Anne Rice. - Szeged : Dáin, 2001-. - 24 cm
Regény
ISBN 963-86140-1-3
820-312.9(73)=945.11
[AN 903423]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Lasher / [ford. Sóvágó Katalin]. - 2002. - 561, [2] p.
ISBN 963-8614-07-2 kötött : 2990,- Ft
820-312.9(73)=945.11
[AN 946873] MARC

ANSEL
UTF-83078 /2003.
Riley, Judith Merkle
The master of all desires (magyar)
   Minden vágynak mestere / Judith Merkle Riley ; [ford. Kuttor Eszter]. - Pécs : Alexandra, [2002]. - 461 p. : ill. ; 22 cm
Regény
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-368-085-9)
820-311.6(73)=945.11
[AN 946729]
MARC

ANSEL
UTF-83079 /2003.
Rimmer, Christine
Dr. Devastating (magyar)
   Álomból valóság / Christine Rimmer ; [... ford. Jurányi Andrea]. - Budapest : Harlequin, 2002. - 91 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 200.)
Kisregény
ISBN 963-536-998-0 fűzött : 325,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 927952]
MARC

ANSEL
UTF-83080 /2003.
Robertson, Claire
Letters of a love struck teenager (magyar)
   Egy fülig szerelmes tinilány levelei / Claire Robertson ; [ford. Kiss Marianne]. - Budapest : Ciceró, cop. 2002. - 223 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-539-401-2 fűzött : ár nélkül
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 947047]
MARC

ANSEL
UTF-83081 /2003.
Rodari, Gianni
Favole al telefono (magyar)
   Halló, itt apu mesél! / Gianni Rodari ; [ford. Sziráky Judit] ; [ill. Kun Fruzsina]. - Szeged : Minerva Nova, 2002. - 125, [3] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 963-9492-11-6 kötött : 1990,- Ft
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 946835]
MARC

ANSEL
UTF-83082 /2003.
Roy, Arundhati
The god of small things (magyar)
   Az apró dolgok istene / Arundhati Roy ; [ford. Greskovits Endre]. - Budapest : Európa, 2002, cop. 1998. - 385, [2] p. ; 19 cm
Regény
ISBN 963-07-7244-2 kötött : 1900,- Ft
820-31(540)=945.11
[AN 946403]
MARC

ANSEL
UTF-83083 /2003.
Šalgo, Judita
Put u Birobidžan (magyar)
   Ének Birobidzsánról / Judita Šalgo ; [ford. Rajsli Emese]. - Budapest : Kijárat, cop. 2002. - 229, [3] p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-9136-90-5 fűzött : 1400,- Ft
886.1-31=945.11
[AN 947824]
MARC

ANSEL
UTF-83084 /2003.
Sellers, Alexandra
Sheikh's temptation (magyar)
   Béke velünk / Alexandra Sellers ; [... ford. Kovács Anna]. - Budapest : Harlequin, 2002. - 91 p. ; 21 cm. - (Tiffany, ISSN 0865-4158 ; 149.)
Kisregény
ISBN 963-537-018-0 fűzött : 296,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 924645]
MARC

ANSEL
UTF-83085 /2003.
Sienkiewicz, Henryk
Quo vadis (magyar)
   Quo vadis / Henryk Sienkiewicz ; [ford. Murányi Beatrix]. - Budapest : M. Kvklub, 2002. - 654 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-547-778-3 kötött : ár nélkül
884-311.6=945.11
[AN 946314]
MARC

ANSEL
UTF-83086 /2003.
Sofoklēs
Oidipous turannos (magyar)
   Oidipusz király ; Oidipusz Kolónoszban / Szophoklész ; [ford. Babits Mihály]. - Budapest : Európa, 2003. - 155 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
Egys. cím: Oidipous turannos ; Oidipous ēpi Kolōnōj. - Tragédiák
ISBN 963-07-7385-6 fűzött : 500,- Ft
875-21=945.11
[AN 948939]
MARC

ANSEL
UTF-83087 /2003.
Suteev, Vladimir Grigorʹevič
Vesëlye skazki (magyar)
   Vidám mesék / Vlagyimir Szutyejev ; a szerző rajz. ; [ford. Gergely Erzsébet et al.]. - 10. kiad. - Budapest : Móra, 2003. - 158, [2] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 963-11-7743-2 kötött : ár nélkül
882-34(02.053.2)=945.11
[AN 948993]
MARC

ANSEL
UTF-83088 /2003.
Szpilman, Władisław
Pianista (magyar)
   A zongorista / Władisław Szpilman ; [ford. Körner Gábor]. - Budapest : Európa, 2002. - 196, [3] p., [12] t. : ill. ; 21 cm
Részletekkel Hosenfeld, Wilm naplójából. - Biermann, Wolf utószavával
ISBN 963-07-7248-5 kötött : 1800,- Ft
Szpilman, Władisław
884-94=945.11
[AN 947139]
MARC

ANSEL
UTF-83089 /2003.
Taikon, Katarina
Katitzi (magyar)
   Katica / Katarina Taikon ; [ford. Harrach Ágnes] ; [közread. az] Oktatási Minisztérium, [... a budapesti Svéd Nagykövetség]. - [Budapest] : OM : Svéd Nagykövetség, cop. 2001. - 133, [2] p. : ill., színes ; 24 cm
Kötött : ár nélkül
ISBN 91-631-3036-X
Taikon, Katarina
839.7-312.6(02.053.2)=945.11
[AN 947447]
MARC

ANSEL
UTF-83090 /2003.
Tan, Amy
The hundred secret senses (magyar)
   A száz titkos érzék / Amy Tan ; [ford. Ladányi Katalin]. - Budapest : M. Kvklub, 2003. - 422 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-547-811-9 kötött : ár nélkül
820-31(73)=945.11
[AN 947414]
MARC

ANSEL
UTF-83091 /2003.
Vago, Pierre
Une vie intense (magyar)
   Egy mozgalmas élet / Pierre Vago ; [ford. Bereczky Péter]. - Budapest : Holnap, cop. 2002. - 316 p. : ill. ; 25 cm. - (Az építészet mesterei. Dokumentumtár,, ISSN 1589-3499)
ISBN 963-346-545-1 fűzött : ár nélkül
Vago, Pierre
840-94=945.11 *** 72(44)(092)Vago,_P.
[AN 947547]
MARC

ANSEL
UTF-83092 /2003.
Webb, Peggy
Summer hawk (magyar)
   Veszélyes terep / Peggy Webb ; [... ford. Radeczki Gizella]. - Budapest : Harlequin, 2002. - 91 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 201.)
Kisregény
ISBN 963-536-999-9 fűzött : 325,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 927954]
MARC

ANSEL
UTF-83093 /2003.
Wilde, Oscar
Művek (magyar)
   Oscar Wilde összes művei / [szerk. Szántai Zsolt]. - [Szeged] : Szukits, [2000-2002]. - 3 db ; 25 cm
ISBN 963-9344-03-6
820-821=945.11
[AN 796894]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt. - cop. 2002. - 453, [6] p.
Ford. Babits Mihály et al.
ISBN 963-9441-42-2 kötött : ár nélkül
820-821=945.11
[AN 946727] MARC

ANSEL
UTF-83094 /2003.
Wood, Carol
Heaven sent (magyar)
   Pótolhatatlan / Carol Wood ; [... ford. Csomai Éva]. - Budapest : Harlequin, 2002. - 94 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 203.)
Kisregény
ISBN 963-537-001-6 fűzött : 325,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 927951]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

3095 /2003.
Amacziné Bíró Zsuzsa (1945-)
   Miért? : novellák / Valentini Zsuzsa ; [Zsoldos Vera ill.]. - Budapest : Kortárs, 2002. - 142 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-9297-62-3 kötött : 2000,- Ft
894.511-32
[AN 946778]
MARC

ANSEL
UTF-83096 /2003.
Ambrus Lajos (1950-)
   Lugas / Ambrus Lajos. - Budapest : Kortárs, 2002. - 277 p. : ill. ; 21 cm
Esszék
ISBN 963-9297-67-4 kötött : 1950,- Ft
894.511-4
[AN 947266]
MARC

ANSEL
UTF-83097 /2003.
Babiczky Tibor (1980-)
   A felvezető kör / Babiczky Tibor. - Budapest : Tipp Cult, 2001. - 61, [2] p. ; 21 cm. - (Parnasszus könyvek. Új vizeken,, ISSN 1589-2735 ; 1.)
Versek
ISBN 963-00-9004-X fűzött : 980,- Ft
894.511-14
[AN 946838]
MARC

ANSEL
UTF-83098 /2003.
Babits Mihály (1883-1941)
   Elza pilóta vagy A tökéletes társadalom / Babits Mihály ; sajtó alá rend. Buda Attila. - Budapest : M. Kvklub, 2002. - 643 p. : ill. ; 21 cm. - (Babits Mihály műveinek kritikai kiadása, regényei ; ; 3.)
Bibliogr.: p. 617-620.
ISBN 963-547-806-2 kötött : ár nélkül
894.511-31 *** 894.511(092)Babits_M.
[AN 946883]
MARC

ANSEL
UTF-83099 /2003.
Bächer Iván (1957-)
   Kezdőbetűk / Bächer Iván. - Budapest : Göncöl, 2002. - 359 p. ; 21 cm
Tart.: A város ; Levélregény
ISBN 963-9183-38-5 kötött : 2490,- Ft
894.511-821 *** 894.511-31
[AN 946909]
MARC

ANSEL
UTF-83100 /2003.
Bakacsi Ernő
   De miért?! : Fekete Ferenc életregénye / Bakacsi Ernő. - Miskolc : Felsőmagyarország K., 2002. - 174 p. : ill. ; 20 cm
Fűzött : 1600,- Ft (hibás ISBN 963-9280-78-X)
Fekete Ferenc
894.511-94 *** 355.257.7(47)(=945.11)"1945/195"(0:82-94)
[AN 948237]
MARC

ANSEL
UTF-83101 /2003.
Balla Zsófia (1949-)
   A harmadik történet : versek / Balla Zsófia. - Pécs : Jelenkor, 2002. - 124, [4] p. ; 21 cm
ISBN 963-676-309-7 kötött : 1200,- Ft
894.511-14(498)
[AN 946859]
MARC

ANSEL
UTF-83102 /2003.
Bátki József
   Volt egyszer egy életünk : 1942 április 10. - 1945 május 10. ig.[!] : emlékezés / Bátki József. - Budapest : Püski, 2001. - 300 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9337-30-7 kötött : ár nélkül
894.511-94 *** 355.48(439)"1942/1945"(0:82-94)
[AN 901426]
MARC

ANSEL
UTF-83103 /2003.
Bayer Zsolt (1963-)
   Falig érő liberalizmus 1-2 / Bayer Zsolt. - 4. bőv. kiad. - [Budapest] : Kairosz, [2002], cop. 2000. - 262, [3] p. ; 20 cm
ISBN 963-9302-50-3 fűzött : 1900,- Ft
894.511-92
[AN 945707]
MARC

ANSEL
UTF-83104 /2003.
Békési Gyula (1924-)
   Égi tárnák felé : versek / Békési Gyula. - [Budapest] : Orpheusz Kv., 2002. - 165 p. ; 20 cm
ISBN 963-9377-28-7 fűzött : 1800,- Ft
894.511-14
[AN 947819]
MARC

ANSEL
UTF-83105 /2003.
Bisztray Ádám (1935-1998)
   Ameddig lélegzet / Bisztray Ádám. - Miskolc : Felsőmagyarország K., 2002. - 138 p. ; 21 cm
Versek
ISBN 963-9280-83-6 fűzött : 1500,- Ft
894.511-14
[AN 948243]
MARC

ANSEL
UTF-83106 /2003.
Boncza Berta (1894-1934)
   Életem könyve : Boncza Bertának, Ady Endre özvegyének visszaemlékezései / Csinszka ; [sajtó alá rend. ... B. Lukáts Júlia] ; [az utószót írta Benedek István] ; [a jegyzeteket és lábjegyzeteket kész. Vitályos László]. - Budapest : M. Kvklub, 2003. - 242 p., [16] t. : ill. ; 21 cm
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-547-829-1)
Boncza Berta (1894-1934)
Ady Endre (1877-1919)
894.511-94 *** 894.511(092)Ady_E. *** 929(439)Boncza_B.
[AN 948692]
MARC

ANSEL
UTF-83107 /2003.
Budai Szücs Ferenc
   Verigudlájf / Budai Szücs Ferenc. - Budapest : CsöndesTárs, 2002. - 222 p. ; 20 cm
ISBN 963-86197-1-6 fűzött : 1850,- Ft
894.511-94
[AN 946781]
MARC

ANSEL
UTF-83108 /2003.
Császár Ottó
   Eiréné : regény a görög aranykorból / Császár Ottó. - Budapest : Accordia, 2002. - 187 p. ; 18 cm
ISBN 963-9242-96-9 fűzött : 990,- Ft
894.511-31
[AN 947004]
MARC

ANSEL
UTF-83109 /2003.
Csorba Győző (1916-1995)
   Római följegyzések, 1947-1948 / Csorba Győző ; [szerk. Csuhai István]. - [Pécs] : Pro Pannónia, 2002. - 141 p. : ill. ; 20 cm. - (Irodalmunk forrásai, ISSN 1419-1199). (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
ISBN 963-9079-96-0 kötött : ár nélkül
894.511-14 *** 894.511-94 *** 894.511-92 *** 908.44-2Roma(0:82-821)
[AN 946933]
MARC

ANSEL
UTF-83110 /2003.
Csuka Mária (1920-)
   Istentől jött gondolatok : versek / Csuka Mária. - Budapest : Szerző, 2001. - 112, [4] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-440-201-1 fűzött : ár nélkül
894.511-14 *** 244(0:82-14)
[AN 807942]
MARC

ANSEL
UTF-83111 /2003.
Csukás István (1936-)
   A téli tücsök meséi / Csukás István ; rajz. Cakó Ferenc. - Budapest : Korona, [2002], cop. 1997. - 88, [4] p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 963-9036-38-2 kötött : ár nélkül
894.511-34(02.053.2)
[AN 948149]
MARC

ANSEL
UTF-83112 /2003.
Dusa Lajos (1948-)
   Pentaton : versek / Dusa Lajos. - Miskolc : Felsőmagyarország K., 2002. - 111 p. ; 21 cm
ISBN 963-9280-81-X fűzött : 1400,- Ft
894.511-14
[AN 948235]
MARC

ANSEL
UTF-83113 /2003.
   Együtt ... : antológia / [összeáll. Némethné Benkő Erzsébet] ; [grafikákat kész. Bor István Iván] ; [kiad. a Pécsi Új Hang Irodalmi Társaság]. - Pécs : Pécsi Új Hang Irod. Társ., 2001. - 136 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-00-7123-1 fűzött : ár nélkül
894.511-14(082)
[AN 901442]
MARC

ANSEL
UTF-83114 /2003.
   Erdélyi karácsony : [48 pásztorjáték]. - 2. kiad. - Budapest : Don Bosco, 2002. - 566 p. ; 21 cm
Szerk. Oláh Dénes
ISBN 963-9455-07-5 kötött : 2000,- Ft
894.511-25(498.4) *** 398.332.416(=945.11)(498.4)(0:82-25) *** 264-041.2(0:82-25)
[AN 948277]
MARC

ANSEL
UTF-83115 /2003.
Esterházy Péter (1950-)
   Harmonia caelestis / Esterházy Péter. - 8. kiad. - Budapest : Magvető, cop. 2001. - 711 p. ; 22 cm
Regény
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-14-2193-7)
894.511-31
[AN 946502]
MARC

ANSEL
UTF-83116 /2003.
Farkas Wellmann Éva (1979-)
   Itten ma donna választ / Farkas Wellmann Éva ; [ill. Juhos Sándor]. - Budapest : FISZ ; Kolozsvár : Erdélyi Híradó, 2002. - 47 p. : ill. ; 20 cm. - (Előretolt Helyőrség könyvek). (FISZ könyvek, ISSN 1585-972X ; 11.)
Versek
ISBN 963-86279-2-1 fűzött : ár nélkülISBN 973-8045-35-5
894.511-14(498)
[AN 946844]
MARC

ANSEL
UTF-83117 /2003.
Fehér József (1950-)
   Üvegcserepek : elbeszélések / Fehér József ; [ill. Frankó Tamás]. - Hódmezővásárhely ; Budapest : Agroinform, 2001. - 126 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-502-735-4 fűzött : ár nélkül
894.511-32
[AN 900643]
MARC

ANSEL
UTF-83118 /2003.
Fekete István (1900-1970)
   Tüskevár / Fekete István. - 5. kiad. - Budapest : Móra, 2003. - 289 p. ; 21 cm. - (Fekete István művei)
Ifjúsági regény
ISBN 963-11-7746-7 kötött : ár nélkül
894.511-31(02.053.2)
[AN 948735]
MARC

ANSEL
UTF-83119 /2003.
Fercsey János (1919-)
   A lélek nem alszik ki : emlékezések, öt interjú / Fercsey János. - Székesfehérvár : Árgus, 2002. - 428 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-9102-48-2 fűzött : 2800,- Ft
894.511-94 *** 894.511-92 *** 070(100)(=945.11)(092)FercseyJ.(0:82-94)
[AN 930739]
MARC

ANSEL
UTF-83120 /2003.
Ferdinandy Mihály (1912-1993)
   Karnevál lovagjai / Ferdinandy Mihály. - Budapest : Universitas, 2002. - 467 p. ; 23 cm
Regény. - Rugási Gyula tanulmányával
ISBN 963-9104-69-8 fűzött : ár nélkül
894.511-31
[AN 947872]
MARC

ANSEL
UTF-83121 /2003.
Garaczi László (1956-)
   Nevetnek az angyalok : 47 bagatell / Garaczi László. - Pécs : Jelenkor, 2002. - 140, [4] p. ; 21 cm
ISBN 963-676-312-7 kötött : 1200,- Ft
894.511-32
[AN 946825]
MARC

ANSEL
UTF-83122 /2003.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   Egri csillagok / Gárdonyi Géza ; [a jegyzeteket Szappanos Balázs kész.]. - Budapest : Európa, 2003. - 623 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
Regény
ISBN 963-07-7383-X fűzött : 800,- Ft
894.511-31
[AN 948935]
MARC

ANSEL
UTF-83123 /2003.
Gáspár Ferenc (1957-)
   Johnny Fortunate kalandjai : a magyar történelem tényein alapuló kalandregény sorozat / Gáspár Ferenc. - 2. mód. kiad. - Budapest : Coldwell Kv., 2002-. - 24 cm
894.511-31(02.053.2)
[AN 948119]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], A strucc vére. - 2002. - 227 p.
ISBN 963-202-036-7 fűzött : 1480,- Ft
894.511-31(02.053.2)
[AN 948120] MARC

ANSEL
UTF-83124 /2003.
Gúth Zoltán Károly (1929-)
   A tajga ködbe vész / Gúth Zoltán Károly. - [Budapest] : [Magánkiad.], 2001. - 101 p. : ill. ; 20 cm
Versek
ISBN 963-440-438-3 * fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 902038]
MARC

ANSEL
UTF-83125 /2003.
Győrffy Attila (1954-)
   Vízöntő tarot : nagy arkánum / Győrffy Attila. - [Budapest] : Orpheusz Kv., 2002. - 50 p. : ill. ; 21 cm
Versek
ISBN 963-9377-30-9 fűzött : 1000,- Ft
894.511-14
[AN 947792]
MARC

ANSEL
UTF-83126 /2003.
Hankiss János (1926-)
   Az emberi rész : bibliai történetek mai fénytörésben / Hankiss János. - Budapest : Accordia, 2002. - 168, [6] p. ; 20 cm
ISBN 963-9242-92-6 fűzött : 1490,- Ft
894.511-32 *** 22.046(0:82-32)
[AN 947909]
MARC

ANSEL
UTF-83127 /2003.
Háy János (1960-)
   Alfabéta és a negyvennégy rabló : meseábécé / Háy János, Faltisz Alexandra. - Budapest : Osiris, 2002. - 103 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 963-389-282-1 kötött : 2200,- Ft
894.511-34(02.053.2)
[AN 946802]
MARC

ANSEL
UTF-83128 /2003.
Homoki-Nagy Katalin
   Szalmafiú a Visszhangok Völgyében / Homoki-Nagy Katalin. - Kecskemét : Kyrios K. ; Budapest : Homoki-Nagy K., [2002]. - 117 p. : ill., színes ; 29 cm
Mese
ISBN 963-204-650-1 kötött : 2200,- Ft
894.511-34(02.053.2)
[AN 947461]
MARC

ANSEL
UTF-83129 /2003.
Illyés Gyula (1902-1983)
   Az igaz meghallása : válogatott versek / Illyés Gyula ; [vál. és az utószót írta Tamás Attila]. - [Pécs] : Pro Pannónia, 2002. - 281 p. ; 21 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
ISBN 963-9079-89-8 kötött : ár nélkül
894.511-14
[AN 946730]
MARC

ANSEL
UTF-83130 /2003.
Illyés Gyula (1902-1983)
Művek (vál.)
   Illyés Gyula-"breviárium" : szemelvények az életműből / [összeáll. és az utószót írta Valaczka András]. - Budapest : Nemz. Tankönyvk., 2002. - 189 p. ; 21 cm
ISBN 963-19-2491-2 fűzött : ár nélkül
894.511-821
[AN 946735]
MARC

ANSEL
UTF-83131 /2003.
Janikovszky Éva (1926-)
   Már óvodás vagyok / Janikovszky Éva ; [Réber László rajz.]. - 4. kiad. - Budapest : Móra, 2002. - 54, [2] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 963-11-7727-0 kötött : ár nélkül
894.511-93
[AN 945486]
MARC

ANSEL
UTF-83132 /2003.
Jókai Anna (1932-)
   A töve és a gallya / Jókai Anna. - 3. kiad. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2002. - 141 p. ; 20 cm
Esszék
ISBN 963-9373-39-7 kötött : 1600,- Ft
894.511-4
[AN 948933]
MARC

ANSEL
UTF-83133 /2003.
Károlyfi Zsófia
   Úton : versek, írások, illusztrációk saját kezűleg, 2000 / Károlyfi Zsófia. - Zalaegerszeg : Gura Ny., 2002. - [107] fol. : ill., színes ; 31 cm
Domborművel illusztrált dossziéban. - Példányszám: 200
ISBN 963-204-182-8 fűzetlen : ár nélkül
894.511-14 *** 76(439)Károlyfi_Zs.
[AN 947192]
MARC

ANSEL
UTF-83134 /2003.
Kárpáti Andor
   Kurvajó! / Kárpáti Andor. - Budapest : Dee-Sign, cop. 2002. - 192 p. ; 21 cm
Regény
Fűzött : 1990,- Ft (hibás ISBN 963-86187-9-1)
894.511-31
[AN 946857]
MARC

ANSEL
UTF-83135 /2003.
Kaszli Miklós János
   Láz / Kaszli Miklós János. - [Nagykanizsa] : Kaszli M. J., 1999 [!2002]. - 86 p. ; 20 cm
Kisregény
Fűzött : ár nélkül
894.511-31
[AN 946320]
MARC

ANSEL
UTF-83136 /2003.
Kemény Katalin (1909-)
   Sztélé nagyanyámnak : a sötétség leányának, ölében a világító tojásokkal / Kemény Katalin. - Szentendre : Editio M, [2002]. - 373 p. ; 21 cm
ISBN 963-85878-6-5 kötött : ár nélkül
894.511-94
[AN 947655]
MARC

ANSEL
UTF-83137 /2003.
Kertész Imre (1929-)
   Az angol lobogó : elbeszélések / Kertész Imre. - 6. kiad. - Budapest : Magvető, cop. 2001. - 308 p. ; 18 cm
Kötött : 1990,- Ft (hibás ISBN 963-14-2240-2)
894.511-32
[AN 947581]
MARC

ANSEL
UTF-83138 /2003.
Kertész Imre (1929-)
   Gályanapló / Kertész Imre. - 4. kiad. - Budapest : Magvető, [2002], cop. 1992. - 359 p. ; 18 cm
Kötött : 1990,- Ft (hibás ISBN 963-14-2177-5)
Kertész Imre (1929-)
894.511-94
[AN 947607]
MARC

ANSEL
UTF-83139 /2003.
Kertész Imre (1929-)
   Kaddis a meg nem született gyermekért / Kertész Imre. - 5. kiad. - Budapest : Magvető, 2002, cop. 1990. - 167 p. ; 18 cm
Regény
Kötött : 1890,- Ft (hibás ISBN 963-14-2281-X)
894.511-31
[AN 947596]
MARC

ANSEL
UTF-83140 /2003.
Kertész Imre (1929-)
   A kudarc / Kertész Imre. - 4. kiad. - Budapest : Magvető, [2002], cop. 1988. - 401 p. ; 18 cm
Regény
Kötött : 1890,- Ft (hibás ISBN 963-14-2191-0)
894.511-31
[AN 947602]
MARC

ANSEL
UTF-83141 /2003.
Kertész Imre (1929-)
   Sorstalanság / Kertész Imre. - 8. kiad. - Budapest : Magvető, [2002], cop. 1975. - 333 p. ; 18 cm
Regény
ISBN 963-14-2313-1 fűzött : 1590,- Ft
894.511-31
[AN 947488]
MARC

ANSEL
UTF-83142 /2003.
Kertész Imre (1929-)
   Sorstalanság / Kertész Imre. - 11. kiad. - Budapest : Magvető, [2002], cop. 1975. - 333 p. ; 18 cm
Regény
Fűzött : 1590,- Ft (hibás ISBN 963-14-2313-1)
894.511-31
[AN 947490]
MARC

ANSEL
UTF-83143 /2003.
Kertész Imre (1929-)
   Sorstalanság / Kertész Imre. - 9. kiad. - Budapest : Magvető, [2002], cop. 1975. - 333 p. ; 18 cm
Regény
Kötött : 1990,- Ft (hibás ISBN 963-14-2164-3)
894.511-31
[AN 947489]
MARC

ANSEL
UTF-83144 /2003.
Kertész Imre (1929-)
   A száműzött nyelv / Kertész Imre. - 3. kiad. - Budapest : Magvető, cop. 2001. - 296, [3] p. ; 18 cm
Kötött : 1890,- Ft (hibás ISBN 963-14-2268-2)
894.511-4
[AN 947599]
MARC

ANSEL
UTF-83145 /2003.
Kertész Imre (1929-)
   Valaki más : a változás krónikája / Kertész Imre. - 4. kiad. - Budapest : Magvető, 2002, cop. 1997. - 139 p. ; 19 cm
Kötött : 1890,- Ft (hibás ISBN 963-14-2303-4)
Kertész Imre (1929-)
894.511-94
[AN 947587]
MARC

ANSEL
UTF-83146 /2003.
Kollár-Klemencz László
   A kistehén / [szöveg és zene] Kollár-Klemencz László ; [rajz] Igor Lazin ; [a verseket ford. Csornai Tamás et al.]. - Budapest : Park, cop. 2002. - 68 p. : ill., színes ; 20 cm
A versek mongol, latin, japán, angol, szerb és francia műfordításban is
ISBN 963-530-662-8 kötött : 1500,- Ft
894.511-192=00 *** 741(439)Lazin,_I.
[AN 947262]
MARC

ANSEL
UTF-83147 /2003.
Kormos István (1923-1977)
   Mese Vackorról, egy pisze kölyökmackóról / Kormos István ; [Keresztes Dóra rajz.]. - Budapest : Osiris, 2002, cop. 1999. - 93, [2] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 963-379-623-7 kötött : 1880,- Ft
894.511-13(02.053.2)
[AN 948193]
MARC

ANSEL
UTF-83148 /2003.
Kövy Zsolt (1926-)
   Álom és valóság : regény / Kövy Zsolt. - Pápa : Szerző, 2002. - 141 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-430-196-7 fűzött : ár nélkül
894.511-31
[AN 947885]
MARC

ANSEL
UTF-83149 /2003.
Lefkovics Péter
   Egy kis segítség / Lefkovics Péter. - Budapest : Accordia, 2002. - 85 p. ; 20 cm
Versek
ISBN 963-9502-00-6 fűzött : 900,- Ft
894.511-14
[AN 947908]
MARC

ANSEL
UTF-83150 /2003.
Lénárd József (1938-)
   Forognak a karikák : gondolatok, versek / Lénárd József. - Pécs : [Magánkiad.], 2001. - 192 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 963-440-223-2 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 902358]
MARC

ANSEL
UTF-83151 /2003.
Lindner Ernő (1912-1992)
   "Így éltünk" : napló versekben : Lindner Ernő válogatott versei / [... szerk. ... Szemenkár Mátyás]. - Budapest : Szemimpex, 2002. - 318 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9225-07-X kötött : ár nélkül
894.511-14
[AN 947421]
MARC

ANSEL
UTF-83152 /2003.
Lődi Tamás
   Örökölt munkadal : versek / Lődi Tamás ; [az illusztrációkat Oláh Mátyás László kész.]. - Budapest : M. Napló, cop. 2002. - 91, [4] p. : ill. ; 18 cm
ISBN 963-86274-1-7 fűzött : 1120,- Ft
894.511-14
[AN 947727]
MARC

ANSEL
UTF-83153 /2003.
Lőrincz L. László (1939-)
   Kegyetlen csillagok / Lőrincz L. László. - Budapest : Gesta, 2002, cop. 1992. - 390 p. ; 19 cm. - (Lőrincz L. László életmű-sorozat)
Regény
ISBN 963-8229-78-0 kötött : ár nélkül
894.511-312.9
[AN 947359]
MARC

ANSEL
UTF-83154 /2003.
Lőrincz L. László (1939-)
   Miranda koporsója / Leslie L. Lawrence. - Budapest : Gesta, 2002, cop. 1989. - 461 p. ; 19 cm. - (Leslie L. Lawrence életmű-sorozat)
Regény
ISBN 963-8229-77-2 kötött : ár nélkül
894.511-312.4
[AN 946418]
MARC

ANSEL
UTF-83155 /2003.
   A magyarokhoz : magyarság- és istenes versek az Ómagyar Mária-siralomtól Trianonig és napjainkig / [szerk. Medvigy Endre]. - Miskolc : Felsőmagyarország K., 2002. - 565 p. ; 24 cm
Példányszám: 160
ISBN 963-9280-84-4 fűzött : 4500,- Ft
894.511-14(082)
[AN 948241]
MARC

ANSEL
UTF-83156 /2003.
Malota László
   A gyalázatosak szentélye / Malota László. - Budapest : Konkrét Kv., 2002. - 237 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-86134-7-5 fűzött : 1980,- Ft
894.511-31
[AN 946915]
MARC

ANSEL
UTF-83157 /2003.
Médl Sándor
   Április boldogja / Médl Sándor. - [Mosonmagyaróvár] : Médl S., [2002]. - [2], 98 p. ; 21 cm
Példányszám: 1000
ISBN 963-430-089-8 fűzött : ár nélkül
894.511-7
[AN 947870]
MARC

ANSEL
UTF-83158 /2003.
Mihályi Antal
   Egbert egér intézkedik / Mihályi Antal ; Buzay István rajz. - [Budapest] : Barnaföldi Archívum, cop. 2002. - 68 p. : ill. ; 24 cm
Meseregény
ISBN 963-86182-5-6 fűzött : 1290,- Ft
894.511-31(02.053.2)
[AN 929326]
MARC

ANSEL
UTF-83159 /2003.
Molnár József (1918-)
   A betű szolgálatában : negyven év az Új Látóhatárért és a nyugati magyar irodalomért : válogatott írások / Molnár József. - [Budapest] : Argumentum, 2002. - 385 p. ; 24 cm
ISBN 963-446-230-8 kötött : 2600,- Ft
894.511-4 *** 894.511-92
[AN 947880]
MARC

ANSEL
UTF-83160 /2003.
Molnár Miklós (1946-)
   Ébredés egy rémálomból / Molnár Miklós. - Szombathely : Vas M. Tud. Ismeretterjesztő Egyes., 2002. - 80 p. ; 24 cm
Versek
ISBN 963-204-770-2 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 948269]
MARC

ANSEL
UTF-83161 /2003.
Móricz Zsigmond (1879-1942)
   Erdély / Móricz Zsigmond ; [sajtó alá rend. H. Bagó Ilona]. - Budapest : Osiris, 2002. - 1101 p. ; 21 cm. - (Móricz Zsigmond összegyűjtött munkái). (Osiris klasszikusok, ISSN 1218-9006)
Tart.: Tündérkert ; A nagy fejedelem ; A nap árnyéka. - Regénytrilógia
ISBN 963-389-279-1 kötött : 4980,- Ft
894.511-31
[AN 946423]
MARC

ANSEL
UTF-83162 /2003.
Nádudvari Nagy János (1922-)
   Láttuk az ő csillagát : versek / Nádudvari Nagy János ; [a köt. illusztrációit V. Törös Borbála kész.] ; [kiad. a Művészetbarátok Egyesülete]. - Budapest : Művészetbarátok Egyesülete, 2001. - 184 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-7324-46-1 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 805990]
MARC

ANSEL
UTF-83163 /2003.
Nagy Bálint (1914-1998)
   Alkonyati séta a Bakonyban : válogatott versek / Nagy Bálint ; [szerk. ifj. Nagy Bálint]. - Zirc : "Bakony, Te szép hazám" M. Parasztköltők Nagy Bálint Alapítványa, 2002. - 240 p. : ill. ; 20 cm. - (Magyar parasztköltészet kiskönyvtára, ISSN 1589-3030 ; 2.)
ISBN 963-204-316-2 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 947091]
MARC

ANSEL
UTF-83164 /2003.
Nagy István, M. (1949-)
   Útonlét : gondolatsűrítmény az élhető filozófia témaköréből / M. Nagy István. - [Budapest] : Viva Média Holding, [2002]. - 331 p. ; 19 cm
ISBN 963-7619-48-8 fűzött : ár nélkül
894.511-84 *** 894.511-14
[AN 948262]
MARC

ANSEL
UTF-83165 /2003.
Nagy Márton (1860-1941)
   Sárréti társas élet : a XIX. század nyolcvanas éveiből / Nagy Márton ; [... vál. és szerk. Kocsis Csaba]. - Berettyóújfalu ; Budapest : B. Tónus BT, 2002. - 39 p. ; 21 cm. - (Bihari füzetek, ISSN 1417-6122 ; 16.)
Szemelvények a szerző "Régi idők, régi emberek" és "Régi nevek, régi regék" c. műveiből
ISBN 963-206-173-X fűzött : ár nélkül
894.511-94 *** 394(439Sárrét)"188"(0:82-94)
[AN 947879]
MARC

ANSEL
UTF-83166 /2003.
Nagy Pál (1934-)
   Prouza / Nagy Pál. - Budapest : M. Műhely, 2002. - 161, [142] p. ; 24 cm
Tart.: Hampsteadi semmittevők ; imago! ; (a) kód (a)
ISBN 963-7596-30-5 fűzött : 1800,- Ft
894.511-3
[AN 947241]
MARC

ANSEL
UTF-83167 /2003.
   Négyszáz éves kapucíner : magyar írók novellái a kávéházakról / [vál. Erki Edit]. - [Budapest] : Palatinus ; [Szekszárd] : Séd Ny., 2002. - 377 p. : ill. ; 19 cm. - (Magyar novella, ISSN 1419-6514)
ISBN 963-9380-78-4 fűzött : 2690,- Ft
894.511-32(082) *** 640.44(0:82-32)
[AN 947045]
MARC

ANSEL
UTF-83168 /2003.
Németh László (1901-1975)
   A magyar élet antinómiái / Németh László ; [vál., szerk. és a bev. tanulmányt írta Monostori Imre]. - Budapest : TTFK : Kortárs, 2002. - 265, [3] p. ; 20 cm. - (Magyar néző, ISSN 1588-2004)
Esszék
ISBN 963-9297-65-8 fűzött : 1800,- Ft
894.511-4
[AN 947826]
MARC

ANSEL
UTF-83169 /2003.
Németh László (1901-1975)
   Széchenyi / Németh László. - [Balatonboglár] : [Balaton Akad.], [2001]. - 79 p. ; 19 cm. - (Balaton Akadémia könyvek, ISSN 1217-4491 ; 49.)
Dráma
ISBN 963-8365-55-2 fűzött : ár nélkül
894.511-2 *** 094/099.07
[AN 805989]
MARC

ANSEL
UTF-83170 /2003.
   Nincs és lehet közt : [versantológia] / [vál. és szerk. Bratka László]. - Budapest : Masszi, 2002. - 303 p. ; 20 cm
ISBN 963-9454-20-6 fűzött : 1990,- Ft
894.511-14(082)
[AN 948272]
MARC

ANSEL
UTF-83171 /2003.
Novák Valentin (1969-)
   Japánkert / Novák Valentin. - Budapest : Tipp Cult, 2002. - 75, [3] p. ; 21 cm. - (Parnasszus könyvek. Új vizeken,, ISSN 1589-2735 ; 4.)
Versek
ISBN 963-00-9847-4 fűzött : 980,- Ft
894.511-14
[AN 946892]
MARC

ANSEL
UTF-83172 /2003.
Oláh András (1959-)
   Egy filmszalag vége : versek / Oláh András. - Miskolc : Felsőmagyarország K., 2002. - 77 p. ; 20 cm
ISBN 963-9280-82-8 fűzött : 1000,- Ft
894.511-14
[AN 948234]
MARC

ANSEL
UTF-83173 /2003.
Pál Sándor
   Hogyan lettem költő? Hát így! / Pál Sándor. - [Kőszeg] : Szerző, [2001]. - 26 p. ; 21 cm
A kiadványon számozási adatként: 6. - Versek
ISBN 963-440-167-8 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 804728]
MARC

ANSEL
UTF-83174 /2003.
Papp Attila Zsolt (1979-)
   A Dél kísértése / Papp Attila Zsolt. - Budapest : FISZ ; Kolozsvár : Erdélyi Híradó, 2002. - 61 p. ; 20 cm. - (Előretolt Helyőrség könyvek). (FISZ könyvek, ISSN 1585-972X ; 13.)
Versek
ISBN 963-86279-0-5 fűzött : ár nélkülISBN 973-8045-34-7
894.511-14(498)
[AN 946871]
MARC

ANSEL
UTF-83175 /2003.
Pásztorné Néder Margit
   Kismaros elkísért a nagyvilágba / Pásztorné Néder Margit ; [graf. Pintér Tünde]. - [Kismaros] : Szerző, 2002. - 266 p. : ill. ; 20 cm
Karcolatok, versek
ISBN 963-440-732-3 fűzött : ár nélkül
894.511-43
[AN 928244]
MARC

ANSEL
UTF-83176 /2003.
Peresztegi Sándor (1959-)
   Megsebzett szavak / Peresztegi Sándor. - 2. mód. kiad. - [Budapest] : Jelenlét 2000', cop. 2001. - 49, [2] p. ; 20 cm
Versek
ISBN 963-86152-5-7 fűzött : 700,- Ft
894.511-14
[AN 922893]
MARC

ANSEL
UTF-83177 /2003.
Peresztegi Sándor (1959-)
   Megsebzett szavak / Peresztegi Sándor. - 3. kiad. - [Budapest] : Jelenlét 2000', cop. 2002. - 49, [4] p. : ill. ; 21 cm
Versek
ISBN 963-86152-9-X fűzött : 700,- Ft
894.511-14
[AN 947896]
MARC

ANSEL
UTF-83178 /2003.
Prágai Tamás (1968-)
   Sötétvilágos : versek, 1996-2001 / Prágai Tamás. - Budapest : FISZ, 2002. - 90, [2] p. ; 20 cm. - (FISZ könyvek, ISSN 1585-972X ; 8.)
ISBN 963-86038-7-9 fűzött : 1200,- Ft
894.511-14
[AN 946827]
MARC

ANSEL
UTF-83179 /2003.
Rajnáné Sághy Gabriella
   Egy ház Budán / Rajnáné Sághy Gabriella. - Budapest : [Ciceró], 2002. - 212, [3] p., [16] t. : ill. ; 21 cm
Visszaemlékezések
ISBN 963-539-393-8 kötött : ár nélkül
894.511-94
[AN 946720]
MARC

ANSEL
UTF-83180 /2003.
Renn Oszkár
   Ellenőrzötten / Renn Oszkár ; [... rajzok Renn Oszkár ...]. - Miskolc : Felsőmagyarország K., 2002. - 167 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9280-79-8 fűzött : 1600,- Ft
894.511-32
[AN 948236]
MARC

ANSEL
UTF-83181 /2003.
Rónay László (1937-)
   Felhegyi legendák : ifjúsági regény / Rónay László. - Budapest : Szt. István Társ., 2002. - 189 p. ; 21 cm
ISBN 963-361-402-3 kötött : 1800,- Ft
894.511-31(02.053.2)
[AN 946863]
MARC

ANSEL
UTF-83182 /2003.
Sántha Gergő (1974-)
   Fény : versek / Sántha Gergő. - Budapest : Masszi, 2002. - 39, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9454-24-9 fűzött : 950,- Ft
894.511-14
[AN 947831]
MARC

ANSEL
UTF-83183 /2003.
Serdián Miklós György (1954-)
   Havannai napló / Serdián Miklós György. - 4. ed. - Budapest : Serdián, [2002]. - 142 p. : ill. ; 20 cm. - (Editio plurilingua, ISSN 1585-082X ; 2002/1.)
A fotókat Balatoni György kész.
ISBN 963-9431-01-X fűzött : ár nélkül
894.511-94
[AN 946496]
MARC

ANSEL
UTF-83184 /2003.
Szabó Károly (1926-)
   Tűnődés : válogatott versek és műfordítások / Szabó Károly ; [közread. a] Madách Imre Városi Könyvtár. - Balassagyarmat : Madách Vár. Kvt., 2002. - 99 p. ; 20 cm
ISBN 963-202-109-6 kötött : ár nélkül
894.511-14 *** 82-14=945.11 *** 894.511-14.032
[AN 929419]
MARC

ANSEL
UTF-83185 /2003.
Szakács Albert (1925-)
   Helyzet van : válogatás az Ózdon 1990 és 1999 között megjelent újságokból / Szakács Albert. - [Pécel] : Manuta, cop. 2001. - 187 p. ; 21 cm
ISBN 963-00-6719-6 fűzött : ár nélkül
894.511-92(439-2Ózd)(082)
[AN 902368]
MARC

ANSEL
UTF-83186 /2003.
Szálinger Balázs (1978-)
   Első Pesti Vérkabaré / Szálinger Balázs ; [az illusztrációkat Bálint Zsombor kész.]. - [Budapest] : Árkád : Palatinus, 2002. - 95 p. : ill. ; 19 cm
Versek
ISBN 963-9380-88-1 kötött : 1290,- Ft
894.511-14
[AN 946779]
MARC

ANSEL
UTF-83187 /2003.
Szonda Szabolcs (1974-)
   Vagyontárgyalás / Szonda Szabolcs. - Kolozsvár : Erdélyi Híradó ; Budapest : FISZ, 2002. - 68, [3] p. ; 20 cm. - (Előretolt Helyőrség könyvek). (FISZ könyvek, ISSN 1585-972X ; 12.)
Versek
ISBN 963-86279-1-3 fűzött : ár nélkülISBN 973-8045-31-2
894.511-14(498)
[AN 946870]
MARC

ANSEL
UTF-83188 /2003.
Szűcs István (1944-)
   Csillagoknak szűrt fényében : újabb versek könyve / Igmándi Szűcs István ; [... ill. Kiss János]. - Budapest : Agroinform, 2001. - 119 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-502-736-2 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 900705]
MARC

ANSEL
UTF-83189 /2003.
Tamási Áron (1897-1966)
Művek (vál.)
   Tamási Áron összes novellái / [szerk. és a szöveget gond. Ugrin Aranka]. - Budapest : Kortárs, 2002. - 2 db ; 21 cm
ISBN 963-9297-73-9 kötöt : 4600,- Ft
894.511-32
[AN 949013]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 578, [3] p.
ISBN 963-9297-74-7
894.511-32
[AN 949014] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 535, [4] p.
ISBN 963-9297-75-5
894.511-32
[AN 949016] MARC

ANSEL
UTF-83190 /2003.
Tárnok Mihály (1937-)
   Izzásban / Tárnok Mihály. - Oroszlány : Krónikás Kv., 2001. - 200 p. : ill. ; 15 cm
Versek
ISBN 963-00-7128-2 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 902649]
MARC

ANSEL
UTF-83191 /2003.
Tobak László (1959-)
   Konnektor : pajkos rímek, rímes versek / Tobak (Husi) László. - [Tapolca] : Tobak L., 2001. - 195 p. ; 20 cm
ISBN 963-440-299-2 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 902042]
MARC

ANSEL
UTF-83192 /2003.
Tobak László (1959-)
   Malomkerék : pajkos rímek, rímes versek / Tobak (Husi) László. - [Tapolca] : Tobak L., 2001. - 222 p. ; 20 cm
ISBN 963-440-300-X fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 902046]
MARC

ANSEL
UTF-83193 /2003.
Tőke Péter (1945-)
   Budai milliárdosok / Peter Sheldon. - 8. átd. kiad. - [Budapest] : Intermix International Holding : Intermix H, 2002-. - 20 cm. - (Eastern-bestseller könyvek, ISSN 1417-734X)
Regény
894.511-312.4
[AN 948268]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1-2. - 2002. - 510 p.
ISBN 963-202-030-8 fűzött : ár nélkül
894.511-312.4
[AN 948271] MARC

ANSEL
UTF-83194 /2003.
Tolvaj Zoltán (1978-)
   A medve lépései / Tolvaj Zoltán. - Budapest : Tipp Cult, 2001. - 131, [4] p. ; 21 cm. - (Parnasszus könyvek. Új vizeken,, ISSN 1589-2735 ; 2.)
Versek
ISBN 963-00-9003-1 fűzött : 980,- Ft
894.511-14
[AN 946881]
MARC

ANSEL
UTF-83195 /2003.
Tóth Mónika (1982-)
   "Misztikus felhő" / Tóth Mónika ; [... kiad. Jászkürt Sajtó Közalapítvány]. - [Jászberény] : Jászkürt Sajtó Közalapítvány, [2001]. - 62 p. ; 21 cm
Versek
ISBN 963-00-3520-0 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 804469]
MARC

ANSEL
UTF-83196 /2003.
Tóth Olivér
   Fekete tűzben / Tóth Olivér. - Miskolc : Felsőmagyarország K., 2002. - 50, [20] p. : ill. ; 21 cm
Versek
ISBN 963-9280-80-1 fűzött : 1000,- Ft
894.511-14
[AN 948244]
MARC

ANSEL
UTF-83197 /2003.
Veress József (1949-)
   Lék / Fitala-Ripper Iván. - Nyíregyháza : Stúdium, [2002]. - 289 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-7988-99-8 fűzött : 1990,- Ft
894.511-31
[AN 947186]
MARC

ANSEL
UTF-83198 /2003.
Völgyessy Szomor Fanni
   Tündér Rózsa / Völgyessy Szomor Fanni. - Budapest : Bestline : Édesvíz, cop. 2002. - [48] p. : ill., színes ; 13x15 cm
Versek
ISBN 963-528-628-7 kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-528-628-7-5)
894.511-14
[AN 946763]
MARC

ANSEL
UTF-83199 /2003.
Vörös István (1964-)
   A Vécsey utcai évkönyvből, 1998-1999 / Vörös István. - Budapest : Tipp Cult, 2002. - 182, [4] p. ; 21 cm. - (Parnasszus könyvek. Új vizeken,, ISSN 1589-2735 ; 3.)
Versek
ISBN 963-00-9846-6 fűzött : 980,- Ft
894.511-14
[AN 946887]
MARC

ANSEL
UTF-83200 /2003.
Wass Albert (1908-1998)
   Jönnek! ; Adjátok vissza a hegyeimet! : két regény egy kötetben / Wass Albert. - 2. kiad. - Pomáz : Kráter, 2002. - 235 p. ; 21 cm. - (Wass Albert életműve ; ; 1.)
ISBN 963-9472-02-6 * kötött : 1880,- Ft (hibás ISBN 963-9195-02-6)ISBN 963-9472-01-8 * fűzött : 1380,- Ft (hibás ISBN 963-9195-01-8)
894.511-31(498)
[AN 948740]
MARC

ANSEL
UTF-83201 /2003.
Wass Albert (1908-1998)
   Magyar örökségünk : tanulmányok, novellák, hátrahagyott írások és riportok az íróval / Wass Albert. - 2. kiad. - Pomáz : Kráter, 2002. - 320 p. : ill. ; 21 cm. - (Wass Albert életműve ; ; 8.)
ISBN 963-9472-12-3 kötött : 2100,- FtISBN 963-9472-13-1 fűzött : 1600,- Ft
894.511-821(498)
[AN 948739]
MARC

ANSEL
UTF-83202 /2003.
Wieber Orsolya
   Kiskarácsonyi nagy mikuláskönyv : igaz mese gyerek felnőtteknek és felnőtt gyerekeknek / Wieber Orsolya ; Szegedi Katalin rajz. - Budapest : Bestline : Édesvíz : Anno, 2002. - 120, [4] p. : ill., színes ; 36 cm
ISBN 963-528-605-8 kötött : 4990,- Ft
894.511-34(02.053.2) *** 398.332.416(02.053.2)
[AN 946934]
MARC

ANSEL
UTF-83203 /2003.
Zalán Tibor (1954-)
   Hi-Szen, a guruló madár / Zalán Tibor ; [Kovács Péter rajz.]. - Budapest : Móra, 2002. - 129, [4] p. : ill. ; 20 cm. - (Az én könyvtáram, ISSN 1587-4877)
Meseregény
ISBN 963-11-7724-6 kötött : ár nélkül
894.511-34(02.053.2)
[AN 946404]
MARC

ANSEL
UTF-83204 /2003.
Závada Pál (1954-)
   Jadviga párnája : napló / Závada Pál. - 14. kiad. - Budapest : Magvető, [2002], cop. 1997. - 444 p. ; 19 cm
Kötött : 2790,- Ft (hibás ISBN 963-14-2076-0)
894.511-31
[AN 946504]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

3205 /2003.
   A 101 kiskutya és a kutyák / [ford. Csörögi István]. - Debrecen : TKK, 2002. - 44 p. : ill., színes ; 27 cm. - (Fedezd fel Disneyvel!)
ISBN 963-9371-96-3 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 947109]
MARC

ANSEL
UTF-83206 /2003.
   Bambi és az erdőben élő állatok / [ford. Csörögi István]. - Debrecen : TKK, 2002. - 43 p. : ill., színes ; 27 cm. - (Fedezd fel Disneyvel!)
ISBN 963-9371-97-1 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 947114]
MARC

ANSEL
UTF-83207 /2003.
Bear in the forest (magyar)
   Maci az erdőben / [ford. Zsidányi Lilla]. - Budapest : Egmont, 2002. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 17 cm. - (Bújócskás képeskönyvek)
ISBN 963-627-726-5 kötött : 529,- Ft
087.5(084.1)
[AN 947918]
MARC

ANSEL
UTF-83208 /2003.
Chicken on the farm (magyar)
   Tyúkanyó az udvarban / [ford. Zsidányi Lilla]. - Budapest : Egmont, 2002. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 17 cm. - (Bújócskás képeskönyvek)
ISBN 963-627-724-9 kötött : 529,- Ft
087.5(084.1)
[AN 947920]
MARC

ANSEL
UTF-83209 /2003.
Crossley, David
   Hugó, a víziló rémesen énekel / [rajz. David Crossley] ; [írta Christine Swift]. - [Budapest] : Új Ex Libris, [2001]. - Lapozó (20 p.) : ill., színes ; 10x10 cm
Plasztikus képeskönyv
ISBN 963-9031-97-6 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 901332]
MARC

ANSEL
UTF-83210 /2003.
Crossley, David
   Jumbó, az elefánt keresi a hangját / [rajz. David Crossley] ; [írta Christine Swift]. - [Budapest] : Új Ex Libris, [2001]. - Lapozó (20 p.) : ill., színes ; 10x10 cm
Plasztikus képeskönyv
ISBN 963-9031-99-2 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 901330]
MARC

ANSEL
UTF-83211 /2003.
Crossley, David
   Lajcsi majom a dzsungelben vihog / [rajz. David Crossley] ; [írta Christine Swift]. - [Budapest] : Új Ex Libris, [2001]. - Lapozó (20 p.) : ill., színes ; 10x10 cm
Plasztikus képeskönyv
ISBN 963-9031-98-4 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 901331]
MARC

ANSEL
UTF-83212 /2003.
Crossley, David
   Leó, a kisoroszlán üvölteni tanul / [rajz. David Crossley] ; [írta Christine Swift]. - [Budapest] : Új Ex Libris, [2001]. - Lapozó (20 p.) : ill., színes ; 10x10 cm
Plasztikus képeskönyv
ISBN 963-9031-96-8 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 901333]
MARC

ANSEL
UTF-83213 /2003.
Disney, Walt
101 treasure hunters (magyar)
   101 kiskutya kincset keres / Walt Disney ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Budapest : Disney Kvklub, 2002. - [44] p. : ill., színes ; 25 cm. - (Disney Könyvklub, ISSN 1416-261X)
Képes mese
ISBN 963-627-772-9 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 948111]
MARC

ANSEL
UTF-83214 /2003.
Disney, Walt
A christmas surprise for uncle Scrooge (magyar)
   Dagobert bácsi karácsonya / Walt Disney ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Budapest : Disney Kvklub, 2002. - [44] p. : ill., színes ; 25 cm. - (Disney Könyvklub, ISSN 1416-261X)
Képes mese
ISBN 963-627-782-6 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 948106]
MARC

ANSEL
UTF-83215 /2003.
Donászy Magda (1911-1988)
   Állatos ABC / Donászy Magda ; Reich Károly rajz. - Budapest : Holnap, cop. 2002. - [34] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 963-346-541-9 kötött : ár nélkül
087.5(084.1) *** 372.416.2
[AN 947435]
MARC

ANSEL
UTF-83216 /2003.
Kálmán Jenő (1885-1968)
   Sicc / írta Kálmán Jenő ; rajz. Tankó Béla. - Budapest : Aranyhal, [2002]. - [48] p. : ill., színes ; 28 cm
Képes mese. - Borítócím: Sicc kalandjai
ISBN 963-8366-26-5 kötött : ár nélkül
087.5
[AN 949047]
MARC

ANSEL
UTF-83217 /2003.
   Kedves mondókák. - [Nyíregyháza] : Black & White, [1999]-. - 29 cm
ISBN 963-9260-17-7 *
087.5(084.1)
[AN 799982]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Altatók, kiszámolók, cirógatók, lovagoltatók, találós kérdések, nyelvtörők, játékos feladatok kicsiknek / [összeáll. Horváthné Reményi Lívia] ; [rajz. Fiák Judit]. - cop. 2002. - 56 p. : ill.
ISBN 963-9125-77-6 fűzött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 947324] MARC

ANSEL
UTF-83218 /2003.
   Kedves mondókák. - Nyíregyháza : Black & White, [2002]-. - 29 cm
087.5(084.1)
[AN 947332]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Kiszámolók, csúfolók, játékos feladatok, színezők / [összeáll. Horváthné Reményi Lívia] ; [rajz. Fiák Judit]. - cop. 2002. - 52 p. : ill.
ISBN 963-9125-30-X fűzött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 947334] MARC

ANSEL
UTF-83219 /2003.
Maxtone Graham, Ysenda
Flowers (magyar)
   Virágok / [szöveg Ysenda Maxtone-Graham] ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda] ; [ill. Mario Cortès]. - Utánny. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2003. - 23 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 963-627-605-6 fűzött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 949050]
MARC

ANSEL
UTF-83220 /2003.
Maxtone Graham, Ysenda
The garden of flowers (magyar)
   A virágoskert / [szöveg Ysenda Maxtone Graham] ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Utánny. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2002. - [32] p. : ill., színes ; 27 cm
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-627-605-6)
087.5(084.1)
[AN 949049]
MARC

ANSEL
UTF-83221 /2003.
Maxtone Graham, Ysenda
Des sentiments (magyar)
   Érzelmek / [szöveg Ysenda Maxtone-Graham] ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda] ; [ill. Mario Cortès]. - Utánny. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2003. - 23 p. : ill., színes ; 26 cm
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-627-519-X)
087.5(084.1)
[AN 949051]
MARC

ANSEL
UTF-83222 /2003.
   Az oroszlánkirály és a szavanna állatai / [ford. Csörögi István]. - Debrecen : TKK, 2002. - 44 p. : ill., színes ; 27 cm. - (Fedezd fel Disneyvel!)
ISBN 963-9371-95-5 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 947110]
MARC

ANSEL
UTF-83223 /2003.
Peyo
L'arrivée du Bébé schtroumpf (magyar)
   Törpicur megérkezik Aprajafalvára / Peyo. - Budapest : Egmont, 2002. - Lapozó (6 p.) : ill., színes ; 25 cm
Plasztikus képeskönyv. - Hupikék törpikék (keretcím)
ISBN 963-627-771-0 kötött : 1299,- Ft
087.5(084.1)
[AN 948047]
MARC

ANSEL
UTF-83224 /2003.
Puppy in the garden (magyar)
   Kutyus a kertben / [ford. Zsidányi Lilla]. - Budapest : Egmont, 2002. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 17 cm. - (Bújócskás képeskönyvek)
ISBN 963-627-725-7 kötött : 529,- Ft
087.5(084.1)
[AN 947917]
MARC

ANSEL
UTF-83225 /2003.
Székely Dezső (1936-)
   Sicc a vadonban / [Kálmán Jenő ötlete alapján írta Székely Dezső] ; rajz. Tankó Béla. - Budapest : Aranyhal, [2002]. - [48] p. : ill., színes ; 28 cm
Verses képeskönyv
ISBN 963-9196-16-9 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 949048]
MARC

ANSEL
UTF-83226 /2003.
   Tarzan és az esőerdő állatai / [ford. Csörögi István]. - Debrecen : TKK, 2002. - 44 p. : ill., színes ; 27 cm. - (Fedezd fel Disneyvel!)
ISBN 963-9371-68-8 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 947107]
MARC

ANSEL
UTF-83227 /2003.
Tiger in the jungle (magyar)
   Kistigris a dzsungelben / [ford. Zsidányi Lilla]. - Budapest : Egmont, 2002. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 17 cm. - (Bújócskás képeskönyvek)
ISBN 963-627-723-0 kötött : 529,- Ft
087.5(084.1)
[AN 947914]
MARC

ANSEL
UTF-83228 /2003.
Védère d'Auria, Pascale
   Hogyan találtam barátokat? / írta Pascale Védère d'Auria ; ill. Pierre Couronne ; ford. Koller Zsuzsa. - [Nagykanizsa] : Canissa, [2002]. - [18] p. : ill., színes ; 29 cm. - (Mesél a tanya)
ISBN 963-9379-12-3 kötött : 850,- Ft
087.5(084.1)
[AN 946926]
MARC

ANSEL
UTF-83229 /2003.
Védère d'Auria, Pascale
   Tyúkanyó szerencséje / írta Pascale Védère d'Auria ; rajz. Pierre Couronne ; ford. Fodorné Koller Zsuzsa. - [Nagykanizsa] : Canissa, [2002]. - [18] p. : ill., színes ; 29 cm. - (Mesél a tanya)
ISBN 963-9379-11-5 kötött : 850,- Ft
087.5(084.1)
[AN 946922]
MARC

ANSEL
UTF-8