MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2003 - 7. évfolyam, 6. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2006

Created at 2007/04/04 19:13:29
by MNBWWW (Vers 1.00 Release,
linked at Mar 28 2007 15:03:03)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok

3230 /2003.
   Atlasz. - [Budapest] : Athenaeum, [1999]-. - 22 cm
A kiadó neve 2000-től: Athenaeum 2000 Könyvkiadó
ISBN 963-85979-1-7 *
030
[AN 357704]
MARC

ANSEL
UTF-8


   9., Csillagászat / Joachim Herrmann ; [ford. Ill Márton, Patkós László, Orha Zoltán] ; rajz. Harald Bukor és Ruth Bukor. - 4. átd. kiad. - cop. 2002. - 288 p. : ill., színes
dtv-Atlas zur Astronomie
ISBN 963-9261-81-5 kötött : 2980,- Ft
52:030
[AN 949948] MARC

ANSEL
UTF-83231 /2003.
   Atlasz. - Budapest : Athenaeum 2000, [2002]-. - 22 cm
A leírás a 8. köt. alapján kész.
030
[AN 950247]
MARC

ANSEL
UTF-8


   8., Magyar irodalom / Kelecsényi László Zoltán ; graf. Nagy András. - 2. jav. kiad. - cop. 2002. - 263 p. : ill., színes, részben térk.
Bibliogr.: p. 261-262.
ISBN 963-9261-97-1 kötött : 3980,- Ft
894.511(091)(031)
[AN 950250] MARC

ANSEL
UTF-83232 /2003.
The Kingfisher science encyclopedia (magyar)
   A tudás enciklopédiája / [... főszerk. Charles Taylor] ; [mtársak Clive Gifford et al.] ; [ford. és átd. Kállai Tibor, Kállay Erzsébet, Cseh Károly]. - [Szeged] : Novum, cop. 2003. - VII, 488 p. : ill., főként színes ; 28 cm
ISBN 963-9334-32-4 kötött : ár nélkül
030
[AN 949261]
MARC

ANSEL
UTF-83233 /2003.
   Révai nagy lexikona : az ismeretek enciklopédiája. - Hasonmás kiad. - [Szekszárd] : Babits, 1997-. - 25 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Révai, 1911-1935
ISBN 963-8318-74-0
030
[AN 233441]
MARC

ANSEL
UTF-8


   10. köt., Hérold - Jób. - 2003. - [4], 875 p., [20] t., [36] t.fol. : ill., részben színes, részben térk.
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-7805-00-0)
030
[AN 949878] MARC

ANSEL
UTF-83234 /2003.
   Révai nagy lexikona : az ismeretek enciklopédiája. - Hasonmás kiad. - [Szekszárd] : Babits, 1997-. - 25 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Révai, 1911-1935
ISBN 963-9015-34-2
030
[AN 259382]
MARC

ANSEL
UTF-8


   14. köt., Mons - Ottó. - 2003. - [4], 916 p., [30] t., [54] t.fol. : ill., részben színes, részben térk.
ISBN 963-9015-15-6 kötött : ár nélkül
030
[AN 950675] MARC

ANSEL
UTF-8
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok

3235 /2003.
Takács Mária
   Illyés Gyula könyvtára / Takács Mária ; [közread. a] Wosinsky Mór Megyei Múzeum. - Szekszárd : Wosinsky Múz., 1999-. - 24 cm
Katalógus
ISBN 963-7209-17-4 *
017.2(439)Illyés_Gy.
[AN 382533]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 2002. - 591 p. : ill.
ISBN 963-7209-22-0 kötött : ár nélkül
017.2(439)Illyés_Gy.
[AN 949158] MARC

ANSEL
UTF-8
03   Sorozatok. Folyóiratok

3236 /2003.
Hernádi László Mihály (1944-)
   A pécsi múzeumi értesítők és évkönyv repertóriuma, 1908-1998 / összeáll. Hernádi László Mihály. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, 2002. - 348 p. ; 24 cm. - (Conpendiarium, ISSN 1418-1290). (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986). (A Pécsi Egyetemi Könyvtár kiadványai, ISSN 1587-5202 ; 5.)
ISBN 963-9310-80-8 fűzött : 2980,- Ft
A Janus Pannonius Múzeum évkönyve, ISSN 0553-4429
050(439)JanusPannoniusMúzeumÉvkönyve:014.3 *** 908.439.127:016 *** 069(439-2Pécs)
[AN 949165]
MARC

ANSEL
UTF-83237 /2003.
Németh György
   A Mozgó világ története, 1971-1983 / Németh György ; [Helle Mária fényképeivel]. - [Budapest] : Palatinus ; [Szekszárd] : Séd Ny., 2002. - 251 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 238-251.
ISBN 963-9380-70-9 fűzött : ár nélkül
Mozgó világ, ISSN 0324-4601
050(439)Mozgóvilág"1971/1983" *** 323(439)"1971/1983"
[AN 928323]
MARC

ANSEL
UTF-83238 /2003.
Pethő Zsoltné Németh Erika
   Dunakanyar : repertórium, 1965-1999 / Pethő Zsoltné Németh Erika ; [közread. a] Pest Megyei Könyvtár. - Szentendre : Pest M. Kvt., 2001. - 130 p. ; 25 cm
ISBN 963-7521-63-1 fűzött : ár nélkül
050(439)Dunakanyar"196/199":014.3
[AN 905131]
MARC

ANSEL
UTF-8
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

3239 /2003.
   Az első tíz év : a Magyar Művészeti Akadémia emlékkönyve, 1992-2002 / [szerk. Kováts Flórián és Nagy Franciska]. - Budapest : MMA, 2002. - 95 p. : ill. ; 31 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-204-758-3 fűzött : ár nélkül
Magyar Művészeti Akadémia.
061.12(439)MMA *** 894.511(092)"1992/2002" *** 7(439)"1992/2002"(092)
[AN 948385]
MARC

ANSEL
UTF-83240 /2003.
Magyar Tudományos Akadémia (Budapest). Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testület (Nyíregyháza)
   10 éves a Magyar Tudományos Akadémia Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testülete, 1992-2002 : közgyűléssel egybekötött tudományos üléseinek előadásai / [szerk. Sikolya László, Páy Gábor]. - Nyíregyháza : MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg M. Tud. Test., 2002. - 148 p. ; 24 cm
Fűzött : ár nélkül
061.12(439.161):013 *** 015(439-2Nyíregyháza)"199" *** 061.3(439-2Nyíregyháza)
[AN 948500]
MARC

ANSEL
UTF-83241 /2003.
   A Mocsáry Lajos Alapítvány tíz esztendeje. - Budapest : Mocsáry L. Alapítvány, 2002. - 48 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Fűzött : ár nélkül
Mocsáry Lajos Alapítvány.
061.27MocsáryLajosAlapítvány *** 316.347(=945.11)(4-11)
[AN 948606]
MARC

ANSEL
UTF-83242 /2003.
   A rákosszentmihályi 929. sz. Szent Mihály Cserkészcsapat 75 éves története / összeáll. Szlavkovszky László. - [Budapest] : Rákosszentmihályi 929. sz. Szt. Mihály Cserkészcsapat, 2002. - 116 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-204-292-1 fűzött : ár nélkül
Rákosszentmihályi Szent Mihály Cserkészcsapat (929.)
061.213cserkészet(439-2Rákosszentmihály)(091)
[AN 948966]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

3243 /2003.
Mészáros Erzsébet
   A pápai Jókai Mór Városi Könyvtár története, 1952-2002 / Mészáros Erzsébet, Mészárosné Stenger Katalin, Vargáné Sipos Terézia ; [a JMVK Kötészeti és Sokszorosító Műhelyének története c. részt Hermann István, az Irodalmi rendezvények a pápai Jókai Könyvtárban c. részt Jelencsik Sándor írta]. - Pápa : Jókai Vár. Kvt., 2002. - 184 p. : ill. ; 21 cm. - (Jókai füzetek, ISSN 0238-7816 ; 32.)
Borítócím: A Jókai Mór Városi Könyvtár története, 1952-2002. - Bibliogr.: p. 91-93.
ISBN 963-204-448-7 fűzött : ár nélkül
Jókai Mór Városi Könyvtár (Pápa)
027.52(439-2Pápa)(091) *** 015(439-2Pápa)
[AN 948645]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

3244 /2003.
Domokos Lajos
   Press : a nyomtatott és az elektronikus újságírás elmélete, gyakorlata / Domokos Lajos. - 4. kiad. - Budapest : Domokos, 2002. - 359 p. : ill. ; 24 cm. - (Teleschola könyvek, ISSN 1218-9316)
Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött : 3490,- Ft (hibás ISBN 963-04-4536-0)
070(035)
[AN 949691]
MARC

ANSEL
UTF-83245 /2003.
Szilágyi János (1936-)
   Privát / Szilágyi János. - [Budapest] : Hungalibri : Budapest-Print, [2002]. - 286, [20] p., [18] t. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 963-695-107-1 kötött : ár nélkül
Szilágyi János (1936-)
791.9.096(439)(092)Szilágyi_J. *** 894.511-94
[AN 948373]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

3246 /2003.
Bart István (1944-)
   Világirodalom és könyvkiadás a Kádár-korszakban / Bart István. - Budapest : Osiris, 2002. - 170 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 153-154.
ISBN 963-389-377-1 fűzött : 2480,- Ft
008:323(439)"1957/198" *** 655.4/.5(439)"1957/198"
[AN 948279]
MARC

ANSEL
UTF-83247 /2003.
Gaál Botond (1946-)
Az ész igazsága és a világ valósága (angol)
   The truth of reason and the reality of the world : historic development of exact sciences from a Christian viewpoint / Botond Gaál ; [transl. by Jusztina Nagy-Jánossy] ; [publ. by the] Böszörményi Jenő Alapítvány, Debreceni Református Hittudományi Egyetem. - Debrecen : Böszörményi J. Alapítvány : Debreceni Ref. Hittud. Egy., 2002. - 188 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 179-188.
ISBN 963-202-714-0 kötött : ár nélkül
5(4)"-05/19" *** 215
[AN 948678]
MARC

ANSEL
UTF-83248 /2003.
Glatz Ferenc (1941-)
   Tudománypolitikai reformról, Akadémiáról : beszédek, cikkek, jegyzetek, 1996-1997 / Glatz Ferenc. - [Budapest] : Pannonica, cop. 2002. - XVIII, 580 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 572-580.
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9252-44-1)
001.89:323(439)"199" *** 061.12(439)"199" *** 001(439)"199"
[AN 950047]
MARC

ANSEL
UTF-83249 /2003.
Kiss Tamás, T. (1949-)
   Fordulatok, folyamatok : fejezetek a magyarországi kormányok kultúrpolitikáiról, 1867-2000 / T. Kiss Tamás. - Budapest : Új Mandátum, 2002. - 187 p. : ill. ; 24 cm + CD-ROM
Bibliogr.: p. 176-179. és a jegyzetekben. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-9336-84-X fűzött : 2890,- Ft
008:323(439)"186/200"(092)
[AN 948220]
MARC

ANSEL
UTF-83250 /2003.
Magyar Tudományos Akadémia (Budapest). Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testület. Közgyűlés (2002) ( Nyíregyháza)
   A Magyar Tudományos Akadémia Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testülete 10 éves jubileumi közgyűléssel egybekötött tudományos ülésének előadásai : Nyíregyháza, 2002. szeptember 28-29. / [szerk. Sikolya László, Páy Gábor]. - Nyíregyháza : MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg M. Tud. Test., 2002. - 2 db (691 p.) : ill. ; 24 cm. - (Magyar Tudományos Akadémia Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testületének kiadványai,, ISSN 1217-1883)
Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött : ár nélkül
001 *** 061.3(439-2Nyíregyháza)
[AN 948807]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 321 p.
001 *** 061.3(439-2Nyíregyháza)
[AN 948814] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - [16], 331-691 p.
001 *** 061.3(439-2Nyíregyháza)
[AN 948815] MARC

ANSEL
UTF-83251 /2003.
Magyar Tudományos Akadémia (Budapest). Veszprémi Területi Bizottság. Tudományos ülés (2001) (Veszprém)
   Az MTA Veszprémi Területi Bizottsága ünnepi tudományos ülése a Magyar Tudomány Napja alkalmából : Veszprém, 2001. november 6. / [szerk. Szabó Márta, Sisakné Zentai Ilona]. - Veszprém : MTA VEAB, 2001. - 65 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 300
ISBN 963-7385-65-7 fűzött : ár nélkül
001 *** 061.3(439-2Veszprém)
[AN 930382]
MARC

ANSEL
UTF-83252 /2003.
Pomogáts Béla (1934-)
   Magyarok között a nagyvilágban : úti beszámolók, 1980-2001 / Pomogáts Béla. - Budapest : A Magyar Nyelv és Kult. Nk. Társ. - Anyanyelvi Konf., 2003. - 270 p. ; 24 cm. - (Nyelv és lélek könyvek, ISSN 1418-2092)
ISBN 963-204-628-5 fűzött : 2100,- Ft
008(=945.11)(100) *** 316.347(=945.11)(100) *** 894.511-92
[AN 949067]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

3253 /2003.
Bucher Katalin
   Az igazi cigánykártya / Bucher Katalin ; [ill. Halász Alexandra]. - Budapest : Bioenergetic, 2002. - 154 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9343-68-4 fűzött : 2600,- Ft
133.3 *** 159.961.324
[AN 948356]
MARC

ANSEL
UTF-83254 /2003.
Enigma (magyar)
   Enigma. - Budapest : M. Kvklub, 2003-. - 30 cm
ISBN 963-547-818-6
001.94 *** 930.85(100) *** 082.1
[AN 948850]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], Az ókori világ rejtélyei. - 2003. - 216 p. : ill., színes
Ford. Francz Magdolna
ISBN 963-547-819-4 kötött : ár nélkül
930.85(3)
[AN 948860] MARC

ANSEL
UTF-83255 /2003.
Müller Péter (1936-)
   Boldogság / Müller Péter. - Budapest : Édesvíz, 2002, cop. 1997. - 214 p. ; 24 cm
Fűzött : 1990,- Ft (hibás ISBN 963-528-220-6)
133.25
[AN 950032]
MARC

ANSEL
UTF-83256 /2003.
Pielmeier, Heidemarie
Tarot-Welten (magyar)
   A tarot világa : 78 új kirakási mód kezdőknek és haladóknak / Heidemarie Pielmeier, Markus Schirner ; [ford. Szabó Judit]. - Budapest : Bioenergetic, 2002. - 98 p. : ill. ; 18x25 cm
ISBN 963-9343-60-9 kötött : 1600,- Ft
133.3 *** 159.961.324
[AN 948357]
MARC

ANSEL
UTF-83257 /2003.
Szabó Judit
   Az ezotéria árnyékoldala / Szabó Judit. - [Budapest] : [Magánkiad.], [2003]. - 184 p. ; 21 cm
ISBN 963-440-926-1 fűzött : ár nélkül
133.25
[AN 948874]
MARC

ANSEL
UTF-83258 /2003.
Szabó Judit
   Fordulópont : a változó kor a nő életében / Szabó Judit. - [Budapest] : [Magánkiad.], cop. 2002. - 123 p. ; 21 cm
ISBN 963-430-156-8 fűzött : ár nélkül
133.25 *** 618.173
[AN 948834]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

3259 /2003.
Balogh Károly Csaba
   Viselkedjünk erdőn-mezőn (is) / Balogh Károly Csaba ; [ill. Gerse Károly]. - Budapest : Szaktudás K., 2002. - 28 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-9422-67-3 fűzött : ár nélkül
504(02.053.2) *** 395(02.053.2) *** 379.84(02.053.2)
[AN 948458]
MARC

ANSEL
UTF-83260 /2003.
Borsos Béla (1958-)
   Azok a bizonyos könnyű léptek : könnyű léptekkel járj / Borsos Béla. - Budapest : L'Harmattan, 2002-. - 24 cm. - (Környezet és társadalom, ISSN 1586-1961)
504.75 *** 316.334.5
[AN 949172]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Ökológia és rendszerelmélet. - 2002. - 251 p. : ill.
Bibliogr.: p. 233-242.
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9457-31-0)
504.75 *** 316.334.5
[AN 949176] MARC

ANSEL
UTF-83261 /2003.
Éberhardt Béla
   Zöld értékeink / Éberhardt Béla. - Dunaújváros : Duna-Tükör Kft., [2002]. - 55 p., [4] t. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött : 350,- Ft
504.73 *** 581.412
[AN 948383]
MARC

ANSEL
UTF-83262 /2003.
Endes Mihály (1938-)
   Az élő Tisza / Endes Mihály. - Debrecen : Csokonai, 2002. - 79 p. : ill., főként színes ; 17x24 cm
Bibliogr.: p. 79.
ISBN 963-260-171-8 kötött : ár nélkül
Tisza
502(439)(282.243.742)
[AN 950751]
MARC

ANSEL
UTF-83263 /2003.
Gera Pál (1963-)
   Vidravédelmi programok Magyarországon / Gera Pál ; [közread. az] Alapítvány a Vidrákért. - Budapest : Alapítvány a Vidrákért, 2002. - 24 p. ; 21 cm
ISBN 963-202-841-4 fűzött : ár nélkül
504.74.06(439) *** 599.742.4
[AN 948156]
MARC

ANSEL
UTF-83264 /2003.
Kereki Albert
   Egy rózsaszál szebben beszél.. : a vadvirág-kereskedelem pusztító következményeiről / [írta Kereki Albert] ; [... a bevezetést írta Gadó György Pál] ; [kiad. WWF Magyarország]. - Budapest : WWF Mo., 2001. - 21 p. : ill., részben színes ; 21x30 cm
ISBN 963-8470-14-3 * fűzött : ár nélkül
504.73.06(439) *** 635.9
[AN 900999]
MARC

ANSEL
UTF-83265 /2003.
   Lakossági kettős-kézikönyv a környezetünk védelméért : Nyíregyháza Környezetvédelmi Program kivonata és amit mi is megtehetünk! : praktikus információk, ötletek környezetünkért / ... szerk. Szép Éva, Vágvölgyi Gusztáv ; ... kész. Cselószki Tamás [et al.] ; [Nyíregyháza MJV kiadványa]. - Nyíregyháza : Önkormányzat, 2002. - 88 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
Fűzött : ár nélkül
504.06(439-2Nyíregyháza)
[AN 948256]
MARC

ANSEL
UTF-83266 /2003.
Takács Sándor (1931-)
   Az ember és környezete : a környezetszennyezés humán következményei / Takács Sándor. - [Miskolc] : Miskolci Egy. K. : 2002. - 250 p. : ill. ; 24 cm
Példányszám: 500
ISBN 963-661-536-5 fűzött : ár nélkül
504.75.05
[AN 950057]
MARC

ANSEL
UTF-83267 /2003.
   Tanösvények a Bükki Nemzeti Parkban / Bajzát Tamás [et al.] ; [szerk. Baráz Csaba] ; [a fotókat kész. Baráz Csaba et al.] ; [közread. a] Bükki Nemzeti Park Igazgatóság. - Eger : Bükki Nemz. Park Ig., 2002-. - 21 cm
Bükki Nemzeti Park
502.4(439)Bükki_Nemzeti_Park *** 914.39(234.373.4) *** 796.5(439)(234.373.4) *** 082.1
[AN 948780]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Felsőtárkányi tanösvények. - 2002. - 44 p. : ill., részben színes, részben térk.
Bibliogr.: p. 40-42.
ISBN 963-204-894-6 fűzött : ár nélkül
502(439-2Felsőtárkány)
[AN 948781] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Rejteki tanösvények. - 2002. - 40 p. : ill., részben színes, részben térk.
Bibliogr.: p. 36-39.
ISBN 963-204-893-8 fűzött : ár nélkül
502(439-2Rejtek)
[AN 948783] MARC

ANSEL
UTF-83268 /2003.
   A Tihanyi-félsziget / [szerk. Futó János] ; [írták Bauer Norbert et al.] ; [fotók Bauer Norbert et al.]. - Veszprém : Balaton-felvidéki Nemz. Park. Ig., 2002. - 128 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (A Balaton-felvidék természeti értékei, ISSN 1586-3441 ; 3.)
Bibliogr.: p. 127.
ISBN 963-202-758-2 fűzött : ár nélkül
Tihanyi-félsziget
504(439Tihanyi-félsziget) *** 502.4(439)Balaton-felvidéki_Nemzeti_Park(036)
[AN 949459]
MARC

ANSEL
UTF-83269 /2003.
   Vasúti környezetvédelem / [főszerk. Pajor István] ; [szerzők Hunyár Ádám et al.] ; [közread. a] Magyar Államvasutak Részvénytársaság [Vezérigazgatósága]. - Budapest : MÁV Rt., 2002. - 259 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-7085-76-9 fűzött : ár nélkül
504.06(439)"199/200" *** 656.2(439)"199/200"
[AN 950154]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

3270 /2003.
Antić, Dragan
   Contribution to the conversion of bond graph models into state space equations and block diagram simulation models / Dragan Antic, Vlastimir Nikolic. - Budapest : BME PAMM-Centre, 2002. - [2], 118 p. : ill. ; 24 cm. - (Monographical booklets in applied & computer mathematics,, ISBN 1417-278X ; ; 23.)
Bibliogr.: p. 111-118.
Fűzött : ár nélkül
519.17 *** 519.144 *** 621.3.049
[AN 949348]
MARC

ANSEL
UTF-83271 /2003.
Galántai Aurél (1951-)
   Numerikus módszerek / Galántai Aurél, Jeney András. - [Miskolc] : Miskolci Egy. K., 2002. - 199 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 199. - Példányszám: 500
Fűzött : ár nélkül
519.62/.65(075.8)
[AN 949915]
MARC

ANSEL
UTF-83272 /2003.
Kálmán Attila
   Nemeuklideszi geometriák elemei : a Bolyai-Lobacsevszkij-féle hiperbolikus geometria és a Riemann-féle egyszeres és kétszeres elliptikus geometria vázlatos ismertetése / Kálmán Attila. - 2. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2002. - 319 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 309-315.
ISBN 963-19-2505-6 kötött : ár nélkül
514.13
[AN 950065]
MARC

ANSEL
UTF-83273 /2003.
Kósa András (1932-)
   Kezdeti lépések a felsőbb matematikában : tankönyv a hagyományos és a távoktatásban részt vevő egyetemisták - főiskolások számára / Kósa András ; [közread. az] LSI Oktatóközpont a Mikroelektronika Alkalmazásainak Kultúrájáért Alapítvány. - Budapest : LSI OMAK, 2000 [!2002]-. - 25 cm
51(075.8)
[AN 950765]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Differenciálszámítás. - 2000 [!2002]. - 671 p.
ISBN 963-577-284-X kötött : ár nélkül
517.2(075.8)
[AN 950766] MARC

ANSEL
UTF-83274 /2003.
Kósa András (1932-)
   Útban a felsőbb matematikához : tankönyv a hagyományos és a távoktatásban részt vevő egyetemisták - főiskolások számára / Kósa András ; [közread. az] LSI Oktatóközpont a Mikroelektronika Alkalmazásának Kultúrájáért Alapítvány. - [Budapest] : LSI Oktatóközp., [2002]. - 616 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-577-160-6 kötött : ár nélkül
517(075.8)
[AN 950638]
MARC

ANSEL
UTF-83275 /2003.
Weeks, Jeffrey
The shape of the space (magyar)
   A tér alakja : felületek és háromdimenziós alakzatok ábrázolása / Jeffrey Weeks ; ford. Szilárd Ágnes és Stipsicz András. - Budapest : Typotex, 2002. - IX, 216 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 209-211.
ISBN 963-9326-61-5 fűzött : 2900,- Ft
515.162.3(075.8)
[AN 949407]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

3276 /2003.
   Advances in continuum mechanics / auth. Jovo Jarić [et al.]. - Budapest : BME PAMM-Centre, 2002. - 189 p. ; 24 cm. - (Monographical booklets in applied & computer mathematics,, ISBN 1417-278X ; ; 25.)
Bibliogr.: p. 171-180.
Fűzött : ár nélkül
538.9
[AN 949396]
MARC

ANSEL
UTF-83277 /2003.
Giber János (1929-)
   Fizika mérnököknek I-II : a műszaki fizika alapjai : egyetemi tankönyv / Giber János, Sólyom András, Kocsányi László ; [közread. a] Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem TTK, Miskolci Egyetem, Veszprémi Egyetem. - 2. jav. és kieg. kiad. - [Budapest] : Műegyetemi K., 2002. - [2], XVI, 1044 p. : ill. ; 25 cm + 1 mell.
Bibliogr.: p. VI-VII.
ISBN 963-420-678-6 * kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-420-678-9)
53(075.8)
[AN 949884]
MARC

ANSEL
UTF-83278 /2003.
Halász Gábor (1942-)
   Áramlás csőhálózatokban : állandósult, tranziens és periódikus áramlások / Halász Gábor, Kristóf Gergely, Kullmann László ; [közread. a] Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar. - [Budapest] : Műegyetemi K., 2002. - 153 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 152-153.
ISBN 963-420-708-1 fűzött : ár nélkül
532.54(075.8)
[AN 949429]
MARC

ANSEL
UTF-83279 /2003.
Stockley, Corinne
The Usborne illustrated dictionary of physics (magyar)
   Fizika képes szótár / szöveg Corinne Stockley, Chris Oxlade és Jane Wertheim ; ford. Borsányi János. - [Szeged] : Novum, cop. 2002. - 128 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 963-9334-26-X fűzött : ár nélkül
53(02.053.2):030
[AN 949320]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

3280 /2003.
Sümegi Pál
   A negyedidőszak földtani és őskörnyezettani alapjai / Sümegi Pál. - Szeged : JATEPress, 2001. - 262 p. : ill. ; 24 cm
Egyetemi tankönyv. - Bibliogr.: p. 249-253. - Példányszám: 600
ISBN 963-482-524-9 fűzött : ár nélkül
551.79(075.8) *** 551.8(075.8)
[AN 903973]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

3281 /2003.
Bagdi Zoltán
   Ősrobbanások : a minden létező elméletének alapjai / Bagdi Zoltán. - Budapest : Kornétás, cop. 2002. - 116, [2] p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 79-81.
ISBN 963-9353-15-9 fűzött : 990,- Ft
524.85 *** 113/119
[AN 948658]
MARC

ANSEL
UTF-83282 /2003.
Sass István Huba Attila (1945-)
   Late stages in stellar evolution / auth. Istvan Huba Attila Sass. - Budapest : BME PAMM-Centre, 2002. - [6], 224 p. : ill. ; 24 cm. - (Monographical booklets in applied & computer mathematics,, ISBN 1417-278X ; ; 24.)
Bibliogr.: p. 215-224.
Fűzött : ár nélkül
524.3-54
[AN 949410]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

3283 /2003.
Borhidi Attila (1932-)
   A zárvatermők fejlődéstörténeti rendszertana / Borhidi Attila ; [a mutatókat kész. B. Thúry Zsuzsanna]. - 3. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2002. - X, 484 p. : ill. ; 24 cm
Felsőoktatási tankönyv. - Bibliogr.: p. 417-427.
ISBN 963-19-3490-X kötött : ár nélkül
582.5/.9(075.8)
[AN 950055]
MARC

ANSEL
UTF-83284 /2003.
Eisenreich, Wilhelm
BLV Tier- und Pflanzenführer für unterwegs (magyar)
   Állat- és növényhatározó természetjáróknak. - Budapest : M. Kvklub, 2002, cop. 2000. - 560 p. : ill., színes ; 20 cm
Szerzők Eisenreich, Wilhelm, Handel, Alfred, Zimmer, Ute E. - Ford. Nagy Erika, Schmidt Egon
ISBN 963-547-156-4 kötött : ár nélkül
592/599(083.71) *** 582(083.71)
[AN 949516]
MARC

ANSEL
UTF-83285 /2003.
Nagy Csaba
   A Nyugat-Dunántúl természeti értékei / [írta, fényképezte Nagy Csaba]. - Budapest : Szaktudás K., 2002. - 87 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-9422-68-1 kötött : ár nélkül
Nyugat-Dunántúl
581.9(439Nyugat-Dunántúl) *** 591.9(439Nyugat-Dunántúl) *** 502.4(439Nyugat-Dunántúl)
[AN 948340]
MARC

ANSEL
UTF-83286 /2003.
Rudolf Kinga
   Budakeszi Vadaspark : Gyalogszafari - erdei tanösvény út : tájékoztató füzet = Budakeszi Wildlife Park : Walking safari - forest learning path : information guide / [szöveg Rudolf Kinga] ; [ford. Anthony Réka, Perjésiné Olaj Krisztina] ; [graf. Deák Kázmér, Bakó Eszter] ; [kiad. a Pilisi Parkerdő Budakeszi Vadaspark Közhasznú Társaság]. - [Budakeszi] : Budakeszi Vadaspark Kht., [2001]. - 31 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-00-6782-X * fűzött : ár nélkül
Budakeszi Vadaspark.
581.9(439-2Budakeszi) *** 591.9(439-2Budakeszi) *** 502.4(439-2Budakeszi)
[AN 805633]
MARC

ANSEL
UTF-83287 /2003.
   Shallow lakes, 2002 : International Conference on Limnology of Shallow Lakes : Balatonfüred ..., 25-30 May 2002 : abstracts / [ed. by Judit Padisák] ; [organisers Balaton Limnological Research Institute of the Hungarian Academy of Sciences ... and Department of Limnology, University of Veszprém ...]. - Veszprém : Univ. Press, 2002. - 309, [6] p. ; 24 cm
ISBN 963-9220-93-0 fűzött : ár nélkül
574.5(100)(285.2) *** 061.3(439-2Balatonfüred)
[AN 930381]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

3288 /2003.
Beevers, D. Gareth
Family doctor guide to blood pressure (magyar)
   A magas vérnyomás / [D. G. Beevers] ; [ford. Klukon Beatrix]. - [Budapest] : Pannonica, cop. 2002. - 96 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Családi orvoskalauz, ISSN 1589-3898)
ISBN 963-9252-47-6 fűzött : ár nélkül
616.12-008.331.1
[AN 949184]
MARC

ANSEL
UTF-83289 /2003.
Bereczki Sándor (1927-)
   A tudatos önépítkezés fokozatai : a szenvedélybeteg tennivalói felépülése és társadalomképessége érdekében / Bereczki Sándor ; [a rajzokat kész. Kovács Csaba] ; [közread. az] Emberbarát Alapítvány. - [Budapest] : Emberbarát Alapítvány, 2002. - 159 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 154-155.
ISBN 963-204-862-8 fűzött : ár nélkül
616.89-008.441.33 *** 364.044.62-056.83 *** 364.272 *** 613.86
[AN 949391]
MARC

ANSEL
UTF-83290 /2003.
Bilous, Rudy W.
Family doctor guide to diabetes (magyar)
   A cukorbetegség / [Rudy W. Bilous] ; [ford. Klukon Beatrix]. - [Budapest] : Pannonica, cop. 2002. - 96 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Családi orvoskalauz, ISSN 1589-3898)
ISBN 963-9252-48-4 fűzött : ár nélkül
616.379-008.64
[AN 949188]
MARC

ANSEL
UTF-83291 /2003.
Buda Béla (1939-)
   A mentálhigiéné szemléleti és gyakorlati kérdései : újabb tanulmányok / Buda Béla. - Budapest : Animula, 2002. - 384 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 380-384.
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-05-2412)
613.86 *** 364.272
[AN 949288]
MARC

ANSEL
UTF-83292 /2003.
Buda Béla (1939-)
   Szexuális viselkedés / Buda Béla. - Budapest : Animula, cop. 2002. - 343 p. ; 20 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-8089-41-5 fűzött : ár nélkül
159.922.1 *** 612.6.057 *** 616.89-008.442
[AN 949435]
MARC

ANSEL
UTF-83293 /2003.
Chopra, Deepak
Grow younger, live longer (magyar)
   Fiatalodj és élj tovább! : az örök fiatalság és a hosszú élet titka / Deepak Chopra, David Simon ; [ford. Csáky Ida]. - Budapest : Édesvíz, 2003. - 314 p. ; 21 cm
ISBN 963-528-617-1 fűzött : 1990,- Ft
613.865 *** 133.25
[AN 949026]
MARC

ANSEL
UTF-83294 /2003.
Csapó János (1950-)
   Tej és tejtermékek a táplálkozásban / Csapó János, Csapóné Kiss Zsuzsanna. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2002. - 464 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 427-449.
ISBN 963-9358-68-1 fűzött : ár nélkül
612.39 *** 613.28 *** 637.1
[AN 949151]
MARC

ANSEL
UTF-83295 /2003.
Csepregi Csaba
   Tűzjelző rendszerek : amit a tűzjelzőkről tudni érdemes / Csepregi Csaba. - Budapest : Florian Press, cop. 2001. - 276 p. : ill. ; 20 cm. - (Florian Press könyvek, ISSN 1587-2920)
Példányszám: 3000
ISBN 963-00-5708-5 fűzött : ár nélkül
614.84
[AN 805986]
MARC

ANSEL
UTF-83296 /2003.
Csőglei István (1930-)
   Fejezetek a dombóvári tűzoltóság 125 éves történetéből, 1876-2001 / Csőglei István ; [kiad. a Dombóvár Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága]. - Dombóvár : Tűzoltóság, [2001]. - 181 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Példányszám: 500
ISBN 963-00-6438-3 fűzött : ár nélkül
Dombóvár Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága.
614.842.83(439-2Dombóvár)(091)
[AN 807578]
MARC

ANSEL
UTF-83297 /2003.
Czuriga István
   Szívinfarctus utáni szekunder prevenció : klinikai bizonyítékok / Czuriga István. - Budapest : Medicina, 2003. - 161 p. ; 22 cm. - (Evidence-based, ISSN 1589-3928)
Bibliogr.: p. 131-151.
ISBN 963-242-813-7 fűzött : ár nélkül
616.127-005.8-084
[AN 949178]
MARC

ANSEL
UTF-83298 /2003.
   Az egészség négy sarokköve : természetgyógyász gyógymódok : pozitív gondolkodás, egészséges életmód, egészségvédő étrend, testedzés / [szerk. Apjok András] ; [ford. Császár Zsuzsa et al.]. - Budapest : Jószöveg Műhely, [2002]. - 217 p. ; 14 cm. - (Családi zsebkönyvtár, ISSN 1585-2830)
A ford. az "Encyclopedia of natural medicine" c. kiad. alapján kész
ISBN 963-9134-64-3 fűzött : 1250,- Ft
615.89
[AN 949147]
MARC

ANSEL
UTF-83299 /2003.
   Az élelmiszerek adalékanyagai : az E-számok rejtélye / [szerk. és a bevezetőt írta Kalas György] ; [ford. Nagy Colette, Nagy Péter, Kalas Györgyi]. - 5. kiad. - Győr : Öko Stúdió Alapítvány ; Budapest : Nagycsaládosok Orsz. Egyes., 2002. - 30 p. ; 21 cm. - (Fogyasztóvédelmi füzetkék, ISSN 1418-0200 ; 1.)
Fűzött : ár nélkül
614.31
[AN 950373]
MARC

ANSEL
UTF-83300 /2003.
   Az emésztőszervi daganatok nem sebészi kezeléséről = Non-surgical treatment of the tumors of the digestive tract / szerk. Mayer Árpád. - [Budapest] : Uzsoki Utcai Kórház Onkoradiológiai Közp., 2001. - 69 p. ; 24 cm. - (Uzsoki utcai levelek, ISSN 1418-9682 ; 7.)
Bibliogr. a tanulmányok végén. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-00-8295-0 fűzött : ár nélkül
616.3-006
[AN 928715]
MARC

ANSEL
UTF-83301 /2003.
European Society of Musculoskeletal Radiology. Annual Meeting (8.) (2001) (Budapest)
   European Society of Musculoskeletal Radiology : 8 annual meeting : Budapest ... October 5 - 6 2001 : abstracts. - [Budapest] : [M. Radiológusok Társ.], [2002]. - 143 p. ; 25 cm
Közread. a Magyar Radiológusok Társasága
Fűzött : ár nélkül
616.7-073.75 *** 616.7-085.849 *** 615.849 *** 061.3(439-2Bp.)"2001"
[AN 949063]
MARC

ANSEL
UTF-83302 /2003.
Fási Katalin
   Pánikbetegség : tények és tapasztalatok / Fási Katalin, Gyarmati Gábor. - [Budapest] : Sprinter, [2002]. - 78 p. ; 20 cm. - (Egészségkönyvtár, ISSN 1589-3871)
ISBN 963-348-012-4 fűzött : ár nélkül
616.891.6 *** 616.895.4
[AN 948786]
MARC

ANSEL
UTF-83303 /2003.
   Gastrointestinal immunology : proceedings of the Conference on Gastrointestinal Immunology : Pécs ..., November 4, 2000 / ed. Alajos Pár, István Rácz, Gyula Mózsik ; org. by the Pécs and Veszprém Regional Committees of the Hungarian Academy of Sciences. - Budapest : Akad. K., [2002]. - 127 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-05-7894-8 kötött : ár nélkül
616.34 *** 612.017.1 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 928437]
MARC

ANSEL
UTF-83304 /2003.
Gillanders, Ann
The busy person's guide to reflexology (magyar)
   Reflexológia : otthon, illetve munka és utazás közben végezhető egyszerű gyakorlatok / Ann Gillanders. - Budapest : M. Kvklub, 2003. - 141 p. : ill., színes ; 21 cm
Ford. Dobrás Zsófia
ISBN 963-547-780-5 kötött : ár nélkül
615.821.2 *** 615.89
[AN 948665]
MARC

ANSEL
UTF-83305 /2003.
Grunfeld, Nina
Pregnancy week by week (magyar)
   Terhesség hétről hétre / Nina Grunfeld ; [ford. A. Fodor Ágnes]. - [Budapest] : Glória, [2002]. - 96 p. : ill., színes ; 24 cm
Czeizel Endre utószavával
ISBN 963-7495-02-9 fűzött : ár nélkül
618.2-083
[AN 949169]
MARC

ANSEL
UTF-83306 /2003.
Guóth-Gumberger, Márta
Stillen (magyar)
   Szoptatás : tanácsok és gyakorlati segítségnyújtás a szoptatás egész ideje alatt / Márta Guóth-Gumberger, Elizabeth Hormann ; [ford. Mahr Kinga] ; [közread. A Szoptatásért Magyar Egyesület]. - Budapest : A Szoptatásért M. Egyes., 2002. - 191 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 181.
ISBN 963-206-008-3 kötött : ár nélkül
618.63 *** 613.953.1
[AN 949274]
MARC

ANSEL
UTF-83307 /2003.
Gyenes Gábor
   A coronaria angiographia és angioplastica kézikönyve / Gyenes Gábor. - Budapest : Melania, 2001. - VIII, 166 p., [16] t. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 134-146.
ISBN 963-9106-43-7 fűzött : ár nélkül
616.12
[AN 900058]
MARC

ANSEL
UTF-83308 /2003.
   Gyomorpanaszokra természetgyógyász gyógymódok : fekély, hasmenés, székrekedés, reflux, táplálékallergia / [szerk. Apjok András] ; [ford. Császár Zsuzsa et al.]. - Budapest : Jószöveg Műhely, [2002]. - 237 p. ; 15 cm. - (Családi zsebkönyvtár, ISSN 1585-2830)
A ford. az "Encyclopedia of natural medicine" c. kiad. alapján kész.
ISBN 963-9134-62-7 fűzött : 1250,- Ft
616.34 *** 615.89
[AN 949118]
MARC

ANSEL
UTF-83309 /2003.
   Hatékony intervenciók és kommunikáció a dohányzás elleni küzdelemben : szakmai szöveggyűjtemény / írta és szerk. Szilágyi Tibor. - Budapest : Egészségünkért a XXI. században Alapítvány, 2001. - 155 p. ; 21 cm. - (Szakmai kötetek / Egészségünkért a XXI. Században Alapítvány,, ISSN 1587-3137 ; 2001/1.)
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-00-6131-7 fűzött : ár nélkül
613.84
[AN 806298]
MARC

ANSEL
UTF-83310 /2003.
Hauck, Paul
How to love and be loved (magyar)
   Így szeress, hogy szeressenek! / Paul Hauck ; [ford. Fejér Hédi] ; [ill. Barka Ferenc]. - 5. átd. kiad. - Budapest : Park, cop. 2002. - 148, [3] p. : ill. ; 20 cm. - (Hétköznapi pszichológia, ISSN 0865-0705)
ISBN 963-530-666-0 fűzött : 1500,- Ft
613.865 *** 613.88
[AN 949321]
MARC

ANSEL
UTF-83311 /2003.
Horváth Mihály (1924-)
   Nukleár kardiológia : honnan, hol tart, merre fejlődik : rátekintés a konkurrens komputerizált térképező eljárásokra / Horváth Mihály ; [közread. a] Veszprémi Akadémiai Bizottság, Állami Szívkórház. - [Veszprém] : MTA Veab ; Balatonfüred : Áll. Szívkórház, 2001. - 44 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 963-7385-59-2 fűzött : ár nélkül
616.12-073.75
[AN 900963]
MARC

ANSEL
UTF-83312 /2003.
   A hypertonia kézikönyve / szerk. Farsang Csaba ; [... írták Alföldi Sándor et al.]. - 2. átd. és bőv. kiad. - Budapest : Medintel, 2002. - XVIII, 947 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-8433-25-6 kötött : ár nélkül
616.12-008.331.1
[AN 950677]
MARC

ANSEL
UTF-83313 /2003.
Jákó Péter (1936-)
   Gyógyító testedzés : [tanácsok testedzésre, sportolásra belgyógyászati betegségekben] / Jákó Péter ; a gyakorlatsorokat összeáll. Felkai Andorné [et al.]. - Budapest : Springer Tud. K., 2002. - 120 p. : ill. ; 20 cm. - (Betegoktató könyvek, ISSN 1417-426X)
ISBN 963-547-808-9 fűzött : ár nélkül
615.825
[AN 948700]
MARC

ANSEL
UTF-83314 /2003.
Karácsony István
   Lassan a testtel! : óvjuk egészségünket / Karácsony István, Megyeri Miklós. - [Budapest] : Sprinter, [2002]. - 77 p. : ill. ; 20 cm. - (Egészségkönyvtár, ISSN 1589-3871)
Bibliogr.: p. [78-79].
ISBN 963-348-013-2 fűzött : ár nélkül
616-006-084
[AN 948782]
MARC

ANSEL
UTF-83315 /2003.
Kárpáti Andrea (1955-)
   Firkák, formák, figurák : a vizuális nyelv fejlődése a kisgyermekkortól a serdülőkorig / Kárpáti Andrea. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2001. - 198 p. : ill., részben színes ; 28 cm. - (Dialóg Campus tankönyvek, ISSN 1418-1274)
Bibliogr.: p. 192-197.
ISBN 963-9123-36-6 fűzött : 2880,- Ft
159.922.7(075.8) *** 741-053.2
[AN 901398]
MARC

ANSEL
UTF-83316 /2003.
Kelly, Colette
   Az étrendi zsír és a szív- és érrendszeri betegség : Flair-Flow 4 összegző jelentés / Colette Kelly ; ford. Bíró György. - Budapest : MÉTE ; Paris : INRA, 2001. - 20 p. ; 21 cm. - (Egészségügyi szakemberek számára, ISSN 1588-7626 ; 1.)
Bibliogr.: p. 18-20.
ISBN 963-8151-45-5 fűzött : ár nélkül
612.397 *** 616.1
[AN 928467]
MARC

ANSEL
UTF-83317 /2003.
Király Györgyi, B. (1954-)
   Hangos recept / B. Király Györgyi. - Budapest : Animula, cop. 2002. - 249 p., [8] t. : ill., színes ; 24 cm
Kész. a Magyar Rádió azonos c. műsora alapján
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9410-17-3)
616 *** 791.9.096(439)
[AN 949287]
MARC

ANSEL
UTF-83318 /2003.
Király Ildikó
   Az emlékezet fejlődése kisgyermekkorban : utánzás és eseményemlékezet / Király Ildikó. - Budapest : Gondolat K. Kör : BIP, 2002. - 123, [3] p. : ill. ; 24 cm. - (Kognitív szeminárium, ISSN 1588-5402)
Bibliogr.: p. 116-123.
ISBN 963-9500-00-3 fűzött : 2400,- Ft
159.953-053.4 *** 316.475-053.4
[AN 948466]
MARC

ANSEL
UTF-83319 /2003.
   Koleszterin kalauz / szerk. Bíró György ; a táblázatokat ... összeáll. és a recepteket írta Bakay Józsefné [et al.] ; bev. Hoffmann Artúr. - Budapest : Anonymus, 1999 [!2002]. - 117 p. ; 19 cm
ISBN 963-7966-70-6 fűzött : ár nélkül
613.2 *** 641.564(083.12)
[AN 950241]
MARC

ANSEL
UTF-83320 /2003.
Leel-Őssy Lóránt (1927-)
   A magyar neurológusok és neuropatológusok almanachja, 1800-2000 / Leel-Össy Lóránt. - Debrecen : MITT, 2001. - 147 p. : ill. ; 20 cm. - (Idegtudományi füzetek, ISSN 1587-0820 ; 1.)
Bibliogr.: p. 135-145.
ISBN 963-00-7014-6 * fűzött : ár nélkül
61(439)(092) *** 616.8
[AN 806051]
MARC

ANSEL
UTF-83321 /2003.
Magyar Szülészeti és Nőgyógyászati Endokrinológiai Társaság. Nemzeti kongresszus (2.) (2002) (Kecskemét)
   Magyar Szülészeti és Nőgyógyászati Endokrinológiai Társaság II. Nemzeti Kongresszusa : Kecskemét, 2002. április 11-13. : program és összefoglalók / [rend., kiad. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza Szülészet-Nőgyógyászat Osztály]. - [Kecskemét] : Bács-Kiskun M. Önkormányzat Kórháza, 2002. - 96 p. ; 21 cm
Példányszám: 300
ISBN 963-00-9767-2 fűzött : ár nélkül
616.43 *** 618 *** 061.3(439-2Kecskemét)
[AN 928145]
MARC

ANSEL
UTF-83322 /2003.
   Masszőrképzés A-tól Z-ig / szerk. Nemes Tibor András, Szanyó Ferenc ; [szerzők Bakanek György et al.]. - Győr : Malawi, 2001-. - 24 cm
ISBN 963-00-9071-6
615.82(078)
[AN 918749]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - 2002. - 275 p. : ill.
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-204-072-4 fűzött : ár nélkül
615.82(078)
[AN 949470] MARC

ANSEL
UTF-83323 /2003.
McDowell, Josh
Building your self-image (magyar)
   Az vagyok, akinek mások mondanak? / Josh McDowell ; [közread. a] Timóteus Társaság. - 2. jav. kiad. - Budapest : Timóteus Társ., 2002, cop. 1995. - 207 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 205-207.
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-04-5525-0)
613.865 *** 244
[AN 950566]
MARC

ANSEL
UTF-83324 /2003.
Minimum clinical recommendations (magyar)
   Minimális klinikai onkológiai ajánlások / [szerk. Szántó János]. - Debrecen : [M. Klinikai Onkológiai Társ.], 2002. - 62 p. ; 21 cm
Közread. a Magyar Klinikai Onkológiai Társaság. - Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött : ár nélkül
616-006-07-08
[AN 948240]
MARC

ANSEL
UTF-83325 /2003.
Murray, Michael
Encyclopedia of natural medicine (magyar)
   A természetgyógyászat enciklopédiája / Michael Murray, Joseph Pizzorno ; [ford. Császár Zsuzsa et al.]. - Budapest : Jószöveg Műhely, [2002]. - 934 p. ; 26 cm
Bibliogr.: p. 833-915.
ISBN 963-9134-46-5 kötött : 5900,- Ft
615.89(031)
[AN 949817]
MARC

ANSEL
UTF-83326 /2003.
   Neurológia : egyetemi tankönyv / szerk. Szirmai Imre ; [kézirat Amrein Ilona et al.]. - Budapest : Medicina, 2001. - 648 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-242-425-5 kötött : ár nélkül
616.8(075.8)
[AN 905278]
MARC

ANSEL
UTF-83327 /2003.
   Oral and maxillofacial surgery : university textbook / ed. by György Szabó ; [... contributors József Barabás et al.]. - Budapest : Semmelweis, 2001. - 312 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 305-306.
ISBN 963-9214-15-9 kötött : ár nélkül
616.31-089(075.8) *** 617.52(075.8)
[AN 806150]
MARC

ANSEL
UTF-83328 /2003.
Quillien, Gaëlle
   Probiotikumok : Flair-Flow 4 összegző jelentés / Gaëlle Quillien ; ford. Bíró György. - Budapest : MÉTE ; Paris : INRA, 2001. - 13 p. ; 21 cm. - (Fogyasztók számára, ISSN 1588-760X ; 1.)
ISBN 963-8151-43-9 fűzött : ár nélkül
613.2 *** 579.67
[AN 928464]
MARC

ANSEL
UTF-83329 /2003.
Robinson, Frankie
   Táplálékallergia = Food allergy / az összegző jelentést írta Frankie Robinson ; ford. Biró György. - Budapest : MÉTE ; Paris : INRA, 2002. - 23 p. : ill. ; 21 cm. - (Egészségügyi szakemberek,, ISBN 1588-7626 ; ; 2.)
Csak magyar nyelven
ISBN 963-8151-49-8 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-8154-49-8)
616.39-056.3
[AN 949143]
MARC

ANSEL
UTF-83330 /2003.
Schutt, Karin
Wasser (magyar)
   A víz - a szépség és a jó közérzet forrása : a víz gyógyító erejének céltudatos felhasználása / Karin Schutt ; [ford. Kiszlinger Henrietta]. - [Kaposvár] : Holló, [2002]. - 96 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Egészséges életmód, ISSN 1419-9777)
ISBN 963-684-038-5 kötött : ár nélkül
613.3 *** 615.838 *** 646.7
[AN 948847]
MARC

ANSEL
UTF-83331 /2003.
Szilágyi Tibor
   Kulcsszereplők a rosszindulatú daganatok elsődleges megelőzésében / Szilágyi Tibor, Döbrőssy Lajos, Gyárfás Iván. - Budapest : Egészségünkért a XXI. században Alapítvány, 2002. - 204 p. ; 21 cm. - (Szakmai kötetek / Egészségünkért a XXI. Században Alapítvány,, ISSN 1587-3137 ; 2002/1.)
Bibliogr.: p. 202-203. - Példányszám: 350. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-204-786-9 fűzött : ár nélkül
616-006-084 *** 364.444(439)
[AN 949324]
MARC

ANSEL
UTF-83332 /2003.
Szilágyi Vilmos (1929-)
   Szexuális életünk dilemmái : sorskérdések és vallomások a szexuálpszichológus műhelyéből / Szilágyi Vilmos. - Budapest : Hungarovox, 2002. - 166 p. ; 21 cm
ISBN 963-9292-49-4 fűzött : 1600,- Ft
613.88 *** 159.922.1 *** 392.6
[AN 948601]
MARC

ANSEL
UTF-83333 /2003.
   Szülészet-nőgyógyászati protokoll / szerk. Papp Zoltán ; a szerk. mtársai Patkós Péter [et al.]. - 2. átd. és bőv. kiad. - Budapest : Golden Book, 2002. - 655 p. ; 21 cm
ISBN 963-9275-26-3 fűzött : 5300,- Ft
618(035)
[AN 950239]
MARC

ANSEL
UTF-83334 /2003.
   Tabularium therapiae intensivae / [főszerk. Bogár Lajos] ; [szerzők Barna Béla et al.]. - Budapest : Melania, 2002. - XVI, 185 p. : ill., részben színes ; 18 cm. - (Tabularium, ISSN 1585-8103)
Példányszám: 1200
ISBN 963-9106-52-6 fűzött : ár nélkül
616-08-039.76(035)
[AN 949399]
MARC

ANSEL
UTF-83335 /2003.
Uhlemayer, Ursula
Wickel & Co. (magyar)
   Bevált házi gyógymódok : szelíd, természetes és hatékony öngyógyítás / Ursula Uhlemayr ; [ford. Kieslinger [!Kiszlinger] Henrietta]. - [Kaposvár] : Holló, [2002]. - 96 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Egészséges életmód, ISSN 1419-9777)
Bibliogr.: p. 96.
ISBN 963-684-037-7 kötött : ár nélkül
615.89
[AN 948828]
MARC

ANSEL
UTF-83336 /2003.
Urbán-Frendl Ildikó
   Pszichológia : elmélet a gyakorlatban : főiskolai tankönyv és munkafüzet / írta Urbán-Frendl Ildikó ; [közread. a] Modern Üzleti Tudományok Főiskolája. - Tatabánya : Modern Üzleti Tudományok Főiskolája, 2002. - 265 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 963-8445-11-4 fűzött : ár nélkül
159.9(075.8)
[AN 949127]
MARC

ANSEL
UTF-83337 /2003.
   Útmutató a gyorsfagyasztott élelmiszergyártás jó higiéniai gyakorlatához / [szerk. Sebők András] ; [kész. Baár Csaba et al.] ; [kiad. az Élelmiszerfeldolgozók Országos Szövetsége]. - Budapest : ÉFOSZ, 2002. - 148 p. ; 29 cm
ISBN 963-202-556-3 fűzött : ár nélkül
614.31(439)(094) *** 663/664.037
[AN 949144]
MARC

ANSEL
UTF-83338 /2003.
   Útmutató az élelmiszer-kiskereskedelem jó higiéniai gyakorlatához / [szerk. Sebők András] ; [az útmutatót készítő mcsoport tagjai Bónizs Viktor et al.] ; [kiad. a Campden & Chorleywood, Magyarország Kht.]. - Budapest : Campden & Chorleywood Magyarország Kht., 2002. - 180 p. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 180.
ISBN 963-202-881-3 fűzött : ár nélkül
614.31(439)(094) *** 339.166.82
[AN 949146]
MARC

ANSEL
UTF-83339 /2003.
Viorst, Judith
Necessary losses (magyar)
   Szükséges veszteségeink / Judith Viorst ; [ford. Horváth Krisztina]. - Budapest : Háttér, cop. 2002. - 475 p. ; 18 cm. - (Lélek kontroll, ISSN 1217-0364)
Bibliogr.: p. 455-[476].
ISBN 963-9365-11-4 fűzött : 1998,- Ft
159.964.2
[AN 948270]
MARC

ANSEL
UTF-83340 /2003.
What you need to know about breast cancer (magyar)
   Amit az emlőrákról tudni kell / [ford. Végh Éva]. - 2. jav. kiad. - Budaörs : SpringMed, cop. 2002. - 56 p. : ill. ; 21 cm. - (SpringMed betegtájékoztató füzetek. Onkológia,, ISSN 1588-5143)
ISBN 963-9456-10-1 fűzött : ár nélkül
618.19-006
[AN 950579]
MARC

ANSEL
UTF-83341 /2003.
Wilkinson, Greg
Family doctor guide to stress (magyar)
   A stressz / [Greg Wilkinson] ; [ford. Klukon Beatrix]. - [Budapest] : Pannonica, cop. 2002. - 96 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Családi orvoskalauz, ISSN 1589-3898)
ISBN 963-9252-49-2 fűzött : ár nélkül
613.865 *** 612.06
[AN 949190]
MARC

ANSEL
UTF-83342 /2003.
Wilkinson, Marcia
Family doctor guide to migraine and other headaches (magyar)
   A migrén és egyéb fejfájások / [Marcia Wilkinson és Anne MacGregor]. - [Budapest] : Pannonica, cop. 2002. - 96 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Családi orvoskalauz, ISSN 1589-3898)
ISBN 963-9252-45-X fűzött : ár nélkül
616.857
[AN 949191]
MARC

ANSEL
UTF-83343 /2003.
Winnicott, D. W.
The Piggle (magyar)
   Malacka : egy kislány pszichoanalitikus kezelése / D. W. Winnicott. - Budapest : Animula, cop. 2002. - VI, 133 p. : ill. ; 20 cm. - (Animula könyvek, ISSN 1589-4762)
Ford. Sarkadi Borbála
ISBN 963-9410-27-6 fűzött : ár nélkül
615.851.13-053.2
[AN 949290]
MARC

ANSEL
UTF-83344 /2003.
Yudelove, Eric Steven
100 days to better health, good sex & long life (magyar)
   100 nap a jobb egészségért, a jó szexért és a hosszú életért : a taoista jóga útmutatója és a chi kung / Eric Steven Yudelove ; [ford. Mihajlovic Andrea]. - Budapest : Bioenergetic, 2002. - 255 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9343-69-2 fűzött : 2300,- Ft
613.71 *** 294.527 *** 299.513
[AN 948343]
MARC

ANSEL
UTF-83345 /2003.
Zajonc, Robert B.
   Érzelmek a társas kapcsolatokban és megismerésben / Robert Zajonc ; [vál. és szerk. Hunyady György] ; [ford. Tarnai Márta]. - Budapest : Osiris, 2003. - 591 p. : ill. ; 20 cm. - (Osiris könyvtár. A szociálpszichológia klasszikusai,, ISSN 1586-443X)
Bibliogr.: p. 541-590.
ISBN 963-389-326-7 fűzött : 2880,- Ft
159.942 *** 316.472.4 *** 316.6
[AN 948114]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

3346 /2003.
Reményi Károly (1934-)
Új technológiák az energetikában (új kiadása)
   Az energetikai fejlesztések fő irányai / Reményi Károly. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Akad. K., 2002. - 445 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-05-7841-7 fűzött : ár nélkül
662.9 *** 620.9 *** 504.05
[AN 949020]
MARC

ANSEL
UTF-83347 /2003.
Tisza Miklós (1949-)
   Metallográfia / Tisza Miklós. - 3. kiad. - Miskolc : Miskolci Egy. K., 2002. - 393 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 385-386. - Példányszám: 1000
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-661-338-9)
669.01(075.8)
[AN 950060]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

3348 /2003.
Bunks, Carey
Grokking the GIMP (magyar)
   Egy korty GIMP : a digitális képszerkesztés hatékony módszerei / Carey Bunks ; ford. Póta György. - [Budapest] : Typotex, cop. 2002. - XII, 342 p. : ill., részben színes ; 26 cm
ISBN 963-9326-59-3 fűzött : 6200,- Ft
681.3.019 *** 519.688GIMP
[AN 949170]
MARC

ANSEL
UTF-83349 /2003.
Morley, Sarah
Windows 95 explained: a guide for blind and visually impaired users (magyar)
   Windows 95 magyarázat : útmutató látássérült felhasználóknak / írta Sarah Morley ; ford. Babinszki Tamás, Szuhaj Mihály ; [kiad. a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége]. - Budapest : M. Vakok és Gyengénlátók Orsz. Szövets., [2001]. - 160 p. : ill. ; 30 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 963-00-4381-5 fűzött : ár nélkül
681.3.066Windows
[AN 901180]
MARC

ANSEL
UTF-83350 /2003.
Networkshop, (2001) (Sopron)
   Networkshop 2001 Konferencia : Sopron, Nyugat-Magyarországi Egyetem, 2001. április 18-20. : konferencia anyag : magyar és angol kivonatok / [szerk. Fulajtár Pál] ; [rend., közread. a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Iroda]. - Budapest : NIIF Iroda, cop. 2001. - 112 p. ; 24 cm
ISBN 963-00-7217-3 * fűzött : ár nélkül
681.3 *** 061.3(439-2Sopron)
[AN 807586]
MARC

ANSEL
UTF-83351 /2003.
   Proceedings of the 2002 Mini-symposium : [February 4-5, 2002] / [org. by the] Budapest University of Technology and Economics Faculty of Electrical Engineering and Informatics Department of Measurement and Information Systems. - [Budapest] : Műegyetemi K., [2002]. - 55 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-420-682-4 fűzött : ár nélkül
681.3 *** 621.317 *** 53.08 *** 061.3(439-2Bp.)"2002"
[AN 929098]
MARC

ANSEL
UTF-83352 /2003.
Reese, George
Managing and using MySQL (magyar)
   A MySQL kezelése és használata : [adatbázis-optimalizálás sebességre és interaktivitásra] / George Reese, Randy Jay Yarger, Tim King ; Hugh E. Williams közrem. ; [ford. Molnár Anikó, Tarján György]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2003. - 429 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-09-4386-7 fűzött : ár nélkül
681.3.016MySQL
[AN 949285]
MARC

ANSEL
UTF-8
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

3353 /2003.
Benesóczky Zoltán
   Digitális tervezés funkcionális elemekkel és mikroprocesszorral : egyetemi tankönyv / Benesóczky Zoltán. - 3. utánny. - [Budapest] : Műegyetemi K., 2002. - 208 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-420-576-3 fűzött : ár nélkül
621.37/.39.037.37(075.8)
[AN 950686]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

3354 /2003.
   Debreceni festett pergamenkötések : [a Debrecenben 2000. november 3-4-én megrendezett ... konferencia előadásai] / [szerk. Krankovics Ilona] ; [rend., közread. a] Déri Múzeum. - Debrecen : Déri Múz., 2002. - 78, [7] p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött : ár nélkül
686.122.63(439-2Debrecen) *** 094/099(439-2Debrecen) *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 929907]
MARC

ANSEL
UTF-83355 /2003.
Ilyés Mihály
   Műszergyártás / [szerző Ilyés Mihály, Szegő Károly, Vajdáné Horváth Piroska]. - Budapest : Piacgazd. Alapítvány, 2002. - 82 p. : ill. ; 23 cm. - (Vállalkozói tájékoztató sorozat, ISSN 1586-9180)
Lezárva: 2002. ápr. 10.
ISBN 963-202-086-3 fűzött : ár nélkül
681(439) *** 061.5(439)
[AN 929984]
MARC

ANSEL
UTF-83356 /2003.
Nagy Szilvia
   Fafeldolgozás / [szerző Nagy Szilvia, Vajdáné Horváth Piroska, Zánkai Katalin]. - Budapest : Piacgazd. Alapítvány, 2002. - 60 p. : ill. ; 23 cm. - (Vállalkozói tájékoztató sorozat, ISSN 1586-9180)
Lezárva: 2002. ápr. 3. - Bibliogr.: p. 51.
ISBN 963-202-053-7 fűzött : ár nélkül
674(439) *** 061.5(439)
[AN 929983]
MARC

ANSEL
UTF-83357 /2003.
   "A textilipar fejlődési irányai a nyersanyag aspektusából" : 8. Nemzetközi Nyersanyag Konferencia : 2001. május 16-17., Budapest = "The tendencies of the development of the textile industry from aspect of raw materials" : 8th International Conference on Textile Raw Materials : 16-17 May, 2001, Budapest / [rend., közread. a] Textilipari Műszaki és Tudományos Egyesület. - [Budapest] : TMTE, [2001]. - 130 p. : ill. ; 30 cm
Előadások
ISBN 963-9397-00-8 * fűzött : ár nélkül
677.017 *** 061.3(439-2Bp.)"2001"
[AN 901010]
MARC

ANSEL
UTF-8
21   Vegyipar

3358 /2003.
Mujumdar, Arun S.
   Gyakorlati szárítás / Arun S. Mujumdar, Beke János. - Budapest : Szaktudás K., 2002. - 245 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a fejezetek végén. - Példányszám: 1500
ISBN 963-9422-54-1 kötött : ár nélkül
66.047 *** 631.563.2 *** 631.365.2
[AN 948367]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

3359 /2003.
   50 éves a kitérőgyártás Gyöngyösön, 1952-2002 / [főszerk. Horváth Ferenc és Kelemen Árpád] ; [... szerkbiz. ... Babus Mátyás et al.] ; [közread. a] VAMAV. - Gyöngyös : VAMAV, 2002. - 160 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Kötött : ár nélkül
VAMAV Vasúti Berendezések Kft. (Gyöngyös)
625.151 *** 061.5(439-2Gyöngyös)(091)
[AN 948995]
MARC

ANSEL
UTF-83360 /2003.
Balázs György (1926-)
   Építőanyagok és kémia : egyetemi tankönyv / írta Balázs György. - 5. utánny. - [Budapest] : Műegyetemi K., 2002, cop. 1983. - 655 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
Kötött : ár nélkül
691(075.8)
[AN 950669]
MARC

ANSEL
UTF-83361 /2003.
Kollár Lajos (1926-)
   Tartószerkezetek tervezése : modellalkotás, közelítő számítások / Kollár Lajos, Nédli Péter ; [közread. a] Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar. - [Budapest] : Műegyetemi K., 2002. - IV, 199 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 196-199.
ISBN 963-420-709-X fűzött : ár nélkül
624.07.04(075.8)
[AN 949433]
MARC

ANSEL
UTF-83362 /2003.
   A tápiógyörgyei téglagyár története, 1794-2002 / [szerk. és a dokumentumokat vál.] Bihari József ; [közread. a] Komjáti Tégla. - [Tápiógyörgye] : Komjáti Tégla, 2002. - 96, [144] p., [1] t.fol. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 95-96.
ISBN 963-00-9511-4 kötött : ár nélkül
Komjáti Téglagyártó Kft. (Tápiógyörgye)
666.71 *** 061.5(439-2Tápiógyöre)(091)
[AN 924669]
MARC

ANSEL
UTF-83363 /2003.
   Útjaink ezer éve / [szerk. Tóth Ernő] ; [összeáll. ... Schváb János et al.] ; [közread. a] Közlekedési és Vízügyi Minisztérium Közúti Főosztály ; [kiad. az Állami Közúti Műszaki és Információs Közhasznú Társaság]. - Budapest : Áll. Közúti Műszaki és Inf. Kht., 2001. - 28 p. : ill., részben színes ; 34 cm
Bibliogr.: p. 28. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-00-7431-1 kötött : ár nélkül
625.7/.8(439)(091)
[AN 904156]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

3364 /2003.
Dárdai Árpád
Mobil távközlési rendszerek (új kiadása)
   Mobil távközlés, mobil internet / Dárdai Árpád ; [ábrák és graf. Dárdai Árpád]. - 3. bőv. kiad. - Budapest : Mobil Ismeret, 2002. - 334 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 334.
ISBN 963-440-996-2 fűzött : ár nélkül
654.16 *** 621.395.74
[AN 949688]
MARC

ANSEL
UTF-83365 /2003.
Kardhordó Kálmán
   Az ország névjegye / Kardhordó Kálmán. - Pécs : Héthatár BT, 2002. - 59 p. : ill. ; 21 cm. - (Hetedhéthatár-füzetek : bélyegvilág,, ISBN 1585-1990 ; ; 7.)
Fűzött : ár nélkül
656.835.91(439)
[AN 949509]
MARC

ANSEL
UTF-83366 /2003.
Király Tibor
   A nyugat-magyarországi felkelőharcoktól a Civitas Fidelissima-ig : négy hónap bélyegtörténete Sopron és környékén / Király Tibor. - Sopron : [s.n.], 2001. - 120 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 85-86.
Fűzött : ár nélkül
656.835.91(439)"192" *** 943.9-2Sopron"192" *** 908.439-2Sopron"192"
[AN 930864]
MARC

ANSEL
UTF-83367 /2003.
   Nemzetközi árufuvarozók és autóbusz-vezetők tankönyve / [szerk. Keller Ervin, Takács Ferenc] ; [... írták Farkas Gábor et al.] ; [közread. a] Közlekedési Főfelügyelet. - 10. jav. kiad. - [Budapest] : BertelsmannSpringer Mo. Kft. Transport Média, 2002. - 376 p. : ill., részben színes ; 20 cm + 16 mell.
Lezárva: 2002. júl. - Bibliogr.: p. 374.
ISBN 963-86201-7-X fűzött : 4400,- Ft
656.073(078)
[AN 950063]
MARC

ANSEL
UTF-83368 /2003.
Nyakasné Tátrai Judit
   Szállítmányozás / Nyakasné Tátrai Judit. - Budapest : M. Közlek. K., 2000-2002. - 2 db ; 24 cm
ISBN 963-86111-0-3
656.073(036)
[AN 801279]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Kombinált fuvarozás, légi árufuvarozás, folyami árufuvarozás, tengeri árufuvarozás, szállítmánybiztosítás. - 2002. - 231 p. : ill.
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-86111-7-0 fűzött : 2800,- Ft
656.073(075.8) *** 656.025.4(075.8) *** 368.2(075.8)
[AN 948504] MARC

ANSEL
UTF-83369 /2003.
Schmidt István (1941-)
   Járművillamosság : egyetemi tankönyv / Schmidt István, Rajki Imre, Vincze Gyuláné. - [Budapest] : Műegyetemi K., 2002. - IV, 342 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 337-342.
ISBN 963-420-710-3 fűzött : ár nélkül
629.113.066(075.8) *** 629-83(075.8) *** 621.33(075.8)
[AN 949388]
MARC

ANSEL
UTF-83370 /2003.
Zoltán János (1921-)
   Vadászat bélyegeken / Zoltán János. - [Budapest] : Professio, 2002. - 112 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-86119-4-4 kötött : ár nélkül
656.835.91(100) *** 799.2
[AN 948378]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

3371 /2003.
   Az agrárgazdaság átalakuló szerepe a vidéki foglalkoztatásban, különös tekintettel az EU-csatlakozásra / [szerk. Tóth Erzsébet] ; [szerzők Hamza Eszter et al.]. - Budapest : AKII, 2002. - 143 p. : ill. ; 25 cm. - (Agrárgazdasági tanulmányok, ISSN 1418-2122 ; 2002/4.)
Bibliogr.: p. 117-118. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-491-441-1 fűzött : ár nélkül
338.43(439)"200" *** 338.43(4-62)"2000" *** 331.5(439)"2000"(083.41)
[AN 948632]
MARC

ANSEL
UTF-83372 /2003.
Béládi Katalin
   A részmunkaidős árutermelő kisgazdaságok fontosabb ágazatainak költség- és jövedelemhelyzete 2001-ben / [szerző Béládi Katalin] ; [közrem. Balogh Jánosné, Palotayné Szalontai Éva]. - Budapest : AKII, 2002. - 73 p. : ill. ; 25 cm. - (Agrárgazdasági információk, ISSN 1418-2130 ; 2002/1.)
Fűzött : ár nélkül
631.11.017.3(439)(083.41) *** 631.16(439)(083.41) *** 658.15(439)(083.41)
[AN 948826]
MARC

ANSEL
UTF-83373 /2003.
Béládi Katalin
   A tesztüzemek főbb ágazatainak költség- és jövedelemhelyzete 2000-ben / [szerző Béládi Katalin, Kertész Róbert] ; [közrem. Kolozsváriné Csontos Magdolna, Szlovák Sándor, Palotayné Szalontai Éva]. - Budapest : AKII, 2001. - 164 p. ; 25 cm. - (Agrárgazdasági információk, ISSN 1418-2130 ; 2001/5.)
Fűzött : ár nélkül
338.433(439)"2000"(083.41) *** 658.15 *** 631.16
[AN 948637]
MARC

ANSEL
UTF-83374 /2003.
Bognár Károly
Szőlősgazdák könyve (új kiadása)
   Szőlőművelés, borkészítés / Bognár Károly, Mercz Árpád. - 5. kiad. - Budapest : Mezőgazda, [2002], cop. 1995. - 232 p. : ill. ; 20 cm. - (Gazdakönyvtár, ISSN 1217-1042)
ISBN 963-9358-71-1 fűzött : ár nélkül
634.8(035) *** 663.2
[AN 949221]
MARC

ANSEL
UTF-83375 /2003.
Csányi Vilmos (1935-)
   Bukfenc mindent tud.. / Csányi Vilmos ; László Bandy rajz. - Budapest : Vince K., cop. 2002. - 94 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9323-66-7 kötött : 1795,- Ft
636.7(0:82-94)
[AN 948997]
MARC

ANSEL
UTF-83376 /2003.
Dezse Tibor
   Akváriumok : édesvízi- és tengeri akvarisztika kezdő és újrakezdő akvaristáknak / Dezse Tibor. - Budapest : Aquadruck, 2002. - 169 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-85681-2-7 fűzött : ár nélkül
639.34
[AN 948963]
MARC

ANSEL
UTF-83377 /2003.
   A dohány termesztése és gazdaságkultúrája / szerk. Borsos János ; [írták Benedek János et al.]. - Budapest : Szaktudás K., 2002. - 237 p., [12] t. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 211-215. - Példányszám: 1500
ISBN 963-9422-58-4 kötött : ár nélkül
633.71(439) *** 338.43(439)
[AN 948433]
MARC

ANSEL
UTF-83378 /2003.
Gábor Judit
   Az agrártermékek kereskedelmének új irányzatai, különös tekintettel az elektronikus kereskedelemre / [szerzők Gábor Judit, Stauder Márta] ; [közrem. Juhász Anikó et al.]. - Budapest : AKII, 2002. - 87 p. : ill. ; 25 cm. - (Agrárgazdasági tanulmányok, ISSN 1418-2122 ; 2002/2.)
Bibliogr.: p. 79-82. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-491-439-X fűzött : ár nélkül
338.439(439)"200"(083.41) *** 658.8 *** 681.324Internet
[AN 948629]
MARC

ANSEL
UTF-83379 /2003.
Kämpfer, Dieter
Schöne Palmen für Zimmer und Wintergarten (magyar)
   Pálmák a lakásban / Dieter Kämpfer. - Budapest : M. Kvklub, 2003. - 95 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Ford. Imre Ferenc
ISBN 963-547-787-2 kötött : ár nélkül
635.91 *** 582.545
[AN 948664]
MARC

ANSEL
UTF-83380 /2003.
Keszthelyi Szilárd
   A tesztüzemek 2001. évi gazdálkodásának eredményei / [szerzők Keszthelyi Szilárd, Kovács Gábor] ; [közrem. Balogh Anikó et al.]. - Budapest : AKII, 2002. - 123 p. : ill. ; 25 cm. - (Agrárgazdasági információk, ISSN 1418-2130 ; 2002/2.)
Fűzött : ár nélkül
631.16(439)(083.41) *** 338.43(439)"2001"(083.41)
[AN 949795]
MARC

ANSEL
UTF-83381 /2003.
Keszthelyi Szilárd
A tesztüzemek 2001. évi gazdálkodásának eredményei (angol)
   Results of Hungarian FADN farms, 2001 / [authors Szilárd Keszthelyi, Gábor Kovács] ; [assistants Anikó Balogh et al.]. - Budapest : AKII, 2002. - 123 p. : ill. ; 25 cm. - (Agroeconomic information,, ISBN 1418-2130 ; ; 2002/1.)
Fűzött : ár nélkül
631.16(439)(083.41) *** 338.43(439)"2001"(083.41)
[AN 948639]
MARC

ANSEL
UTF-83382 /2003.
Kozma György
   Sertéstenyésztés és -tartás : napi tanácsok a sertéstenyésztéshez / Kozma György. - 3. kiad. - Budapest : Mezőgazda, [2002], cop. 1997. - 208 p. : ill. ; 20 cm. - (Gazdakönyvtár, ISSN 1217-1042)
ISBN 963-9358-76-2 fűzött : 1300,- Ft
636.4
[AN 949220]
MARC

ANSEL
UTF-83383 /2003.
Kozma Pál (1920-)
   A szőlő és termesztése / Kozma Pál ; [az ábrákat Szász Györgyné Kozma Ilona kész.]. - 2. átd. kiad., utánny. - Budapest : Akad. K., 2002-. - ill. ; 29 cm
634.8(035)
[AN 950201]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A szőlőtermesztés történeti, biológiai és ökológiai alapjai. - 2002, cop. 1991. - 318 p.
Bibliogr.: p. 273-[319].
ISBN 963-05-7972-3 kötött : ár nélkül
634.8(035)
[AN 950207] MARC

ANSEL
UTF-83384 /2003.
Kreuter, Marie-Luise
Der Bio-Garten (magyar)
   Biokert : munkanaptárral / Marie-Luise Kreuter ; [ford. Imre Ferenc, Winkler Ferenc]. - Budapest : M. Kvklub, 2002. - 357 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 344-345.
ISBN 963-547-791-0 kötött : ár nélkül
631.147 *** 634 *** 635.9
[AN 949783]
MARC

ANSEL
UTF-83385 /2003.
Mészáros Sándor (1937-)
   A magyar csatlakozás agrárgazdasági hatásainak összehasonlítása az EU modellszámításaival / [szerző Mészáros Sándor] ; [közrem. Spitálszky Márta, Mazúr Károlyné]. - Budapest : AKII, 2002. - 87 p. ; 25 cm. - (Agrárgazdasági tanulmányok, ISSN 1418-2122 ; 2002/3.)
Bibliogr.: p. 61-63. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-491-440-3 fűzött : ár nélkül
338.43(439)"2000"(083.41) *** 338.43(4-62)"2000"(083.41)
[AN 948630]
MARC

ANSEL
UTF-83386 /2003.
   Mezőgazdaság a természetvédelem szolgálatában / szerk. Hartman Mátyás ; [írta Arndtné Lőrinci Renáta et al.] ; [fotó Barczi Attila et al.]. - Budapest : Szaktudás K., 2002. - 58 p. : ill., főként színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 57-58.
ISBN 963-9422-50-9 kötött : ár nélkül
63(439) *** 504.7.06(439)
[AN 948501]
MARC

ANSEL
UTF-83387 /2003.
   A mezőgazdaság jövedelemhelyzete és az arra ható tényezők / [szerk. Alvincz József] ; [szerző Alvincz József et al.] ; [közrem. Mazúr Károlyné]. - Budapest : AKII, 2001. - 129 p. : ill. ; 25 cm. - (Agrárgazdasági tanulmányok, ISSN 1418-2122 ; 2001/7.)
Bibliogr.: p. 95-96. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-491-436-5 fűzött : ár nélkül
338.43(439)(083.41) *** 658.155 *** 631.16
[AN 948624]
MARC

ANSEL
UTF-83388 /2003.
   A mezőgazdaság napjainkban Magyarországon / szerk. Osváth Sarolta ; [szerzők Csávás Sándor et al.]. - Budapest : G-mentor Kft., 2002. - 256 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-202-601-2 kötött : ár nélkül
338.43(439)"199/200"
[AN 949536]
MARC

ANSEL
UTF-83389 /2003.
   Múltunk és jelenünk : a Magyar Agrártudományi Egyesület 50 éve, 1951-2001 / [főszerk. Neszmélyi Károly] ; [szerk. Bódis László, Rényi László]. - Budapest : MAE, 2002. - 185 p. ; 21 cm
Gerinccím: A MAE 50 éve. - Példányszám: 500
Fűzött : ár nélkül
Magyar Agrártudományi Egyesület.
63 *** 63(439)(091)
[AN 928130]
MARC

ANSEL
UTF-83390 /2003.
Nyárs Levente
   Az állati eredetű termékek feldolgozásának versenyhelyzete / [szerzők Nyárs Levente ..., Papp Gergely] ; [közrem. Gyánti Istvánné]. - Budapest : AKII, 2002. - 113 p. ; 25 cm. - (Agrárgazdasági tanulmányok, ISSN 1418-2122 ; 2002/7.)
Bibliogr.: p. 99-101. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-491-444-6 fűzött : ár nélkül
338.439(4-62)"199/200"(083.41) *** 637 *** 664.9
[AN 948636]
MARC

ANSEL
UTF-83391 /2003.
Nyárs Levente
   A méhészeti ágazat helyzete és fejlesztési lehetőségei / [szerző Nyárs Levente] ; [közrem. Gyánti Istvánné, Szalai Mihályné]. - Budapest : AKII, 2001. - 107 p. : ill. ; 25 cm. - (Agrárgazdasági tanulmányok, ISSN 1418-2122 ; 2001/8.)
Bibliogr.: p. 77-78. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-491-437-3 fűzött : ár nélkül
638.1(100)"199"(083.41) *** 338.43(100)"199"(083.41)
[AN 948625]
MARC

ANSEL
UTF-83392 /2003.
Orbánné Nagy Mária
   A magyar élelmiszergazdaság termelői és fogyasztói árai az Európai Unió árainak tükrében / [szerző Orbánné Nagy Mária] ; [a számításokat végezte és közrem. Bürger Béláné]. - Budapest : AKII, 2002. - 133 p. : ill. ; 25 cm. - (Agrárgazdasági tanulmányok, ISSN 1418-2122 ; 2002/1.)
Bibliogr.: p. 53-54. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-491-438-1 fűzött : ár nélkül
338.439(439)"199"(083.41) *** 338.439(4-62)"199"(083.41) *** 338.5
[AN 948627]
MARC

ANSEL
UTF-83393 /2003.
Popp József (1955-)
   Az USA agrárpolitikájának gyakorlata napjainkig / [szerző Popp József] ; [közrem. Molnár Ágnes]. - Budapest : AKII, 2002. - 183 p. ; 25 cm. - (Agrárgazdasági tanulmányok, ISSN 1418-2122 ; 2002/8.)
Bibliogr.: p. 159-162. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-491-445-4 fűzött : ár nélkül
338.43(73)(091) *** 338.2(73)(091)
[AN 948245]
MARC

ANSEL
UTF-83394 /2003.
Pórfy Tünde
   Küllemtan : a kutyakiállítási bírálat nomenklatúrája : háromnyelvű küllembírálati szótár / Pórfy Tünde. - [Érd] : Pórfy T., [2002]. - 51 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-440-539-8 fűzött : ár nélkül
636.7
[AN 949310]
MARC

ANSEL
UTF-83395 /2003.
Quillien, Jean-François
   Európai BSE kutatások = European research on BSE / Jean-François Quillien ; ford. Biró György. - Budapest : MÉTE ; Paris : INRA, 2002. - 16 p. : ill. ; 21 cm. - (Fogyasztók számára, ISSN 1588-760X ; 2.)
Csak magyar nyelven
ISBN 963-8151-50-1 fűzött : ár nélkül
619:616.831-007.23 *** 619:616.98 *** 636.2
[AN 949137]
MARC

ANSEL
UTF-83396 /2003.
Vissi András
   Az Európai Unió agrárrendszerének működése egy osztrák családi gazdaság példáján / Vissi András. - Szombathely : BDF Európa-tanulmányok Közp., 2002. - 14 p. ; 30 cm. - (Európai integrációs felkészítési modulok, ISSN 1589-3812)
Fűzött : ár nélkül
338.43(4-62) *** 338.43(436) *** 631.115.11(436)
[AN 948709]
MARC

ANSEL
UTF-83397 /2003.
Zilai János (ifj.) (1956-)
   Bor és mítosz : a bor szellemi képének forrásai / ifj. Zilai János. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2002. - 271 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9358-67-3 kötött : ár nélkül
663.2 *** 634.8 *** 291.13 *** 398.221(100) *** 930.85(100)
[AN 949150]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

3398 /2003.
Balogh Anita
   Egyél, kicsim! : egészséges ételek - egészséges gyerekek 6 hónapostól 6 éves korig / Balogh Anita, Budaházi László. - Budapest : Csodaország, 2002. - 143 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 963-9180-30-0 kötött : ár nélkül
641.562(083.12)
[AN 949334]
MARC

ANSEL
UTF-83399 /2003.
Bozsik Valéria (1932-)
   100 baromfirecept / Bozsik Valéria. - [Tyukod] : Black & White, cop. 2002. - 94 p. ; 20 cm
ISBN 963-9452-36-X fűzött : ár nélkül
641.55(083.12):637.54
[AN 949437]
MARC

ANSEL
UTF-83400 /2003.
   Ételkülönlegességek határon túlról. - [Tyukod] : Black & White, cop. 2002. - 142 p. ; 20 cm
ISBN 963-9452-38-6 fűzött : ár nélkül
641.568(100)(083.12)
[AN 949438]
MARC

ANSEL
UTF-83401 /2003.
Fási Katalin
   Bőrápolás nőknek / Fási Katalin. - [Budapest] : Sprinter, [2002]. - 78, [2] p. ; 20 cm
ISBN 963-9394-69-6 fűzött : ár nélkül
646.75
[AN 948841]
MARC

ANSEL
UTF-83402 /2003.
   Fogyókúrás finomságok / [szerk. Verhóczki István]. - [Budapest] : Anno, [2002]. - 160 p. ; 20 cm
ISBN 963-375-266-3 fűzött : ár nélkül
641.561(083.12) *** 613.24
[AN 949432]
MARC

ANSEL
UTF-83403 /2003.
Gundel Károly (1883-1956)
Ungarische Kochrezepte (orosz)
   Malaâ vengerskaâ povarennaâ kniga / Karoj Gundel' ; [pereveli s vengerskogo M. Pogan'-Redei i N. Aretinskaâ]. - 11. izd. - [Budapest] : Korvina, 2002. - 99 p., [16] t. : ill., színes ; 19 cm
Átd. Gundel Ferenc és Gundel Imre
ISBN 963-13-5168-8 kötött : 1350,- Ft
641.568(439)(083.12)
[AN 949545]
MARC

ANSEL
UTF-83404 /2003.
Halmos Mónika
   550 remek recept / [írta ... Halmos Monika] ; [fotó Gabula András]. - [Budapest] : Food Time, [2002]. - 422, [10] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-86247-4-4 kötött : ár nélkül
641.55(083.12)
[AN 948359]
MARC

ANSEL
UTF-83405 /2003.
Hammond, Christopher J.
Fit und schlank mit der Blutgruppen-Trennkost (román)
   Dietă pe grupe sanguine cu control asupra organismului / Christopher J. Hammond. - [Budapest] : M. Kvklub, 2002. - 96 p. : ill., színes ; 22 cm
Ford. Dániel Gyöngyvér és Stana Lupu, Ágnes
ISBN 963-547-688-4 kötött : ár nélkül
641.561(083.12) *** 613.24
[AN 930121]
MARC

ANSEL
UTF-83406 /2003.
Hargitai György (1963-)
   Pecsenyék & sültek / Hargitai György ; [fényképezte Balogh Tamás, Kőszegi Gergely]. - Budapest : Média Nova, 2001. - 90 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-00-6193-7 kötött : ár nélkül
641.55(083.12):637.5
[AN 903983]
MARC

ANSEL
UTF-83407 /2003.
Holm, Finn
   Genetikailag módosított élelmiszerek : GM foods : Flair-Flow Europe összegző jelentése az Európai Unió által támogatott, a genetikailag módosított élelmiszerekre és a géntechnológiára vonatkozó kutatásról / Finn Holm ; ford. Biró György. - Budapest : MÉTE, 2002. - 32 p. : ill. ; 21 cm. - (Kis és közepes vállalkozások számára, ISSN 1588-7618 ; 2.)
Bibliogr.: p. 26-32.
ISBN 963-8151-51-X fűzött : ár nélkül
641:57.08
[AN 949117]
MARC

ANSEL
UTF-83408 /2003.
Nagy Anikó, S.
   A tea kultúrtörténete / S. Nagy Anikó ; [a fotókat és a reprodukciókat Nagy Géza kész.]. - Budapest : Pallas Stúdió, 2002. - 127 p. : ill., színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 125-126.
ISBN 963-9207-78-0 kötött : 3800,- Ft
641.87:663.95 *** 633.72 *** 930.85(100)
[AN 950213]
MARC

ANSEL
UTF-83409 /2003.
   Nagy palacsintáskönyv : [222 recept]. - [Tyukod] : Black & White, cop. 2002. - 160 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 145-146.
ISBN 963-9452-45-9 fűzött : ár nélkül
641.852(083.12)
[AN 949431]
MARC

ANSEL
UTF-83410 /2003.
Oriskó Ferenc
   Arany halak szakácskönyve : [hazai ízek konyhája] / [írta Oriskó Ferenc, Pár Gyula] ; [fotó Gabula András]. - [Budapest] : Food Time, [2002]. - 351 p. : ill., színes ; 26 cm
Kötött : ár nélkül
641.55(083.12):637.56
[AN 948791]
MARC

ANSEL
UTF-83411 /2003.
   Válogatás a legjobb régi és új receptekből. - [Tyukod] : Black & White, cop. 2002. - 204 p. ; 20 cm
ISBN 963-9452-37-8 fűzött : ár nélkül
641.55(083.12)
[AN 949442]
MARC

ANSEL
UTF-83412 /2003.
Végh László
   A gasztronómia mesterei / Végh László ; [kiad. Debreceni Vendéglátásért Alapítvány]. - Debrecen : Debreceni Vendéglátásért Alapítvány, 2002. - 264 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-204-243-3 fűzött : ár nélkül
641.5(439-2Debrecen)(092) *** 640.41(439-2Debrecen)(092)
[AN 948668]
MARC

ANSEL
UTF-83413 /2003.
Verő Juli
   Háztartási kisokos / Verő Juli, Jámbor Zsóka. - [Budapest] : Food Time, [2002]. - 271 p. : ill. ; 26 cm
ISBN 963-86247-7-9 kötött : ár nélkül
64(089.3)
[AN 948374]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

3414 /2003.
Baeumler, Alfred
Das Irrationalitätsproblem in der Ästhetik und Logik des 18. Jahrhunderts bis zur Kritik der Urteilskraft (magyar)
   Az irracionalitás problémája a XVIII. századi esztétikában és logikában Az ítélőerő kritikájáig / Alfred Baeumler ; [ford. V. Horváth Károly]. - Budapest : Enciklopédia, 2002. - 387 p. ; 24 cm. - (Művészeti világ sorozat,, ISSN 1218-6953)
Bibliogr.: p. 358-382.
ISBN 963-8477-61-X fűzött : 2500,- Ft
111.852(100)"17" *** 161/162(100)"17"
[AN 949046]
MARC

ANSEL
UTF-83415 /2003.
Bíró Béla (1947-)
   Véges végtelen : a körkörösség "fizikája" és "metafizikája" / Bíró Béla. - Budapest : Fríg, 2002. - 415 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 399-415.
ISBN 963-00-9872-5 fűzött : ár nélkül
113/119 *** 114 *** 115 *** 530.1
[AN 949384]
MARC

ANSEL
UTF-83416 /2003.
Bolberitz Pál (1941-)
   A megismerés és értelmezés filozófiája / írta Bolberitz Pál. - Budapest : Jel, cop. 2002. - 251 p. ; 20 cm. - (Keresztény bölcseleti írások, ISSN 1586-6432)
Bibliogr.: p. 250-251.
ISBN 963-9318-42-6 fűzött : ár nélkül
165
[AN 949476]
MARC

ANSEL
UTF-83417 /2003.
Eco, Umberto
Arte e bellezza nell'estetica medievale (magyar)
   Művészet és szépség a középkori esztétikában / Umberto Eco ; [ford. Sz. Márton Ibolya]. - Budapest : Európa, 2002. - 359 p. ; 19 cm. - (Mérleg, ISSN 0231-2433)
Bibliogr.: p. 313-352.
ISBN 963-07-7238-8 fűzött : 1500,- Ft
111.852"05/14" *** 7.01"05/14"
[AN 949514]
MARC

ANSEL
UTF-83418 /2003.
Powell, John
The secret of staying in love (magyar)
   A tartós szeretet titka / John Powell ; [ford. Kissné Hargitay Emese]. - Budapest : Vigilia, 2002. - 206 p. ; 20 cm
ISBN 963-7964-63-0 fűzött : 1200,- Ft
177.6 *** 316.647.2 *** 241.513
[AN 948265]
MARC

ANSEL
UTF-83419 /2003.
Szvetelszky Zsuzsanna
   A pletyka / Szvetelszky Zsuzsanna. - Budapest : Gondolat K. Kör : BIP, 2002. - 257 p. ; 24 cm. - (Kognitív szeminárium, ISSN 1588-5402)
Bibliogr.: p. 251-257.
ISBN 963-9500-27-5 * fűzött : 2400,- Ft (hibás ISBN 963-9450-31-6)
177.24 *** 316.77 *** 398.515
[AN 948463]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

3420 /2003.
Bánk József (1911-2002)
   Vademecum : lelki kapaszkodó / Bánk József. - 4. bőv. kiad. / ... bőv. Nagy Alexandra. - Budapest : Szt. Gellért K., [2002]. - 153 p. ; 15 cm
ISBN 963-696-165-4 * fűzött : 450,- Ft (hibás ISBN 963-165-4)
242
[AN 949992]
MARC

ANSEL
UTF-83421 /2003.
Békési Sándor
   Sztephanosz khrisztianosz : István király teológiai etikája Intelmei alapján / Békési Sándor. - Budapest : Szerző, 2001. - 64 p. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-440-290-9 fűzött : ár nélkül
István (Magyarország: király), I., Szent (970-1038)
241 *** 943.9"10"(092)István,_I.
[AN 808366]
MARC

ANSEL
UTF-83422 /2003.
   A Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet 125 éves történelme / [összeáll. Szatmári Csaba]. - [Berettyóújfalu] : Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet, 2002. - 108, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-204-291-3 fűzött : ár nélkül
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet.
286.15(439-2Berettyóújfalu)(091)
[AN 948436]
MARC

ANSEL
UTF-83423 /2003.
Biblia (magyar) (szemelv.)
   Szentírás : Újszövetség és Zsoltárok a Neovulgáta alapján / [közread. a] Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat. - 4. kiad. - Budapest : Szt. Jeromos Kat. Bibliatárs., 2003. - 792, [7] p. ; 16 cm
Seregély István előszavával. - Újszövetség és Zsoltárok (borító- és gerinccím)
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-85980-6-9)
225.04=945.11 *** 223.2.04=945.11
[AN 949542]
MARC

ANSEL
UTF-83424 /2003.
Biblia (magyar)
   Szent Biblia azaz Istennek Ó és Új Testamentomában foglaltatott egész Szent Írás / magyar nyelvre ford. Károli Gáspár ; [közread. a] Magyar Bibliatársulat. - Budapest : M. Bibliatársulat, 2003. - 889, 305 p. ; 17 cm
ISBN 963-300-933-2 kötött : 1700,- Ft
22.04=945.11
[AN 949523]
MARC

ANSEL
UTF-83425 /2003.
Biblia. Ószövetség (héber, magyar)
   Biblia = Ṫanak / [ill. Pintér József]. - 3. kiad. - [Budapest] : Makkabi, [2002]. - 2 db : ill. ; 24 cm
Kész. az 1898-1907 között Budapesten, "Az Izr. Magyar Irodalmi Társulat kiadványai" c. sorozat keretében megjelent "Szentírás" c. kiad. alapján. - A bevezetést és az utószót Raj Tamás írta. - Ford. Bernstein Béla et al.
ISBN 963-7475-76-1 kötött : ár nélkül
221.04=924=945.11 *** 296
[AN 950756]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 1327 p.
ISBN 963-7475-77-X
221.04=924=945.11 *** 296
[AN 950759] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 1455 p.
ISBN 963-7475-78-8
221.04=924=945.11 *** 296
[AN 950761] MARC

ANSEL
UTF-83426 /2003.
Bolberitz Pál (1941-)
   A keresztény bölcselet alapjai / írta Bolberitz Pál. - Budapest : Jel, cop. 2002. - 682 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 672-681. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-9318-43-4 kötött : ár nélkül
21 *** 23
[AN 949473]
MARC

ANSEL
UTF-83427 /2003.
Czanik Béla
   Kajászó(szentpéter) község és református egyháza története / Czanik Béla ; [közread. a] ... Kajászói Református Egyház. - Kajászó : Kajászói Ref. Egyh., cop. 2001. - 128 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-00-6890-7 fűzött : 1000,- Ft
Kajászó
284.2(439-2Kajászó)(091) *** 943.9-2Kajászó
[AN 808349]
MARC

ANSEL
UTF-83428 /2003.
Devereux, Godfrey
Elements of yoga (magyar)
   A jóga alapjai / Godfrey Devereux ; [ford. Szathmáry Kinga]. - Budapest : Bioenergetic, 2002. - 189 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9343-70-6 fűzött : 1700,- Ft
294.527 *** 613.71 *** 615.851.86
[AN 948358]
MARC

ANSEL
UTF-83429 /2003.
Dolhai Lajos (1952-)
   A liturgia teológiája / Dolhai Lajos. - Budapest : Jel, cop. 2002. - 368 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 363-368. és a jegyzetekben
ISBN 963-9318-41-8 fűzött : ár nélkül
264 *** 23 *** 282
[AN 949479]
MARC

ANSEL
UTF-83430 /2003.
Drávai István
   Járt-e nálad Gábriel? : elmélkedések a "B" év olvasmányaihoz / Drávai István ; ill. D. Hoffer Erzsébet ; [közread. az] Internet-Sopron Egyesület. - Sopron : Internet-Sopron Egyes., cop. 2002. - 69 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-204-863-6 fűzött : ár nélkül
244 *** 264-04
[AN 948673]
MARC

ANSEL
UTF-83431 /2003.
Erdő Péter (1952-)
   Teología del derecho canónico : una aproximación histórico-institucional / Péter Erdő. - Budapest : Akad. K., cop. 2002. - 277 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 229-254.
ISBN 963-05-7964-2 fűzött : ár nélkül
260.1 *** 348.1/.7
[AN 949001]
MARC

ANSEL
UTF-83432 /2003.
Forgione, Francesco
Művek (vál.) (magyar)
   Pio atya breviáriuma : Pio atya gondolatai, útmutatásai az esztendő minden napjára / [ford. Parcz Ferenc]. - Budapest : Szt. Gellért K., [2002]. - 130, [6] p. ; 17 cm
A ford. a "Buona giornata!" c. kiad. alapján kész.
ISBN 963-9094-38-2 fűzött : 620,- Ft
242
[AN 949990]
MARC

ANSEL
UTF-83433 /2003.
Füzeskuti Ferenc
   Titkos tanítások magyar mesékben / Csöpel láma és Kovács Imre Barna. - [Tar] : Belső Ösvény, cop. 2002. - 299 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-204-960-8 fűzött : ár nélkül
294.321(515) *** 398.21(=945.11)
[AN 948865]
MARC

ANSEL
UTF-83434 /2003.
Gárdonyi Máté (1970-)
   A papi élet reformja a Trienti Zsinat korában / Gárdonyi Máté. - Budapest : Márton Á. K., 2001. - 144 p. ; 20 cm. - (Studia theologica Budapestinensia, ISSN 0866-2398 ; 27.)
Bibliogr.: p. 135-142.
ISBN 963-9011-84-3 fűzött : ár nélkül
254(100)"15"
[AN 806295]
MARC

ANSEL
UTF-83435 /2003.
   Hálaadó szent liturgia Dr. Keresztes Szilárd hajdúdorogi megyéspüspök miskolci apostoli kormányzó püspökké szentelésének 25. évfordulóján : Máriapócs, 2000. február 8. / [kiad. a Hajdúdorogi Püspöki Hivatal]. - Nyíregyháza : Hajdúdorogi Püspöki Hiv., [2002]. - 30 p. ; 21 cm
Borítócím: Szent liturgia
ISBN 963-00-2450-0 fűzött : ár nélkül
281.5.018.2 *** 264-79
[AN 928206]
MARC

ANSEL
UTF-83436 /2003.
Halász Nátán (1834-1910)
   A kegyelet forrása : a szeretet és az emlékezés szertartásai és imái = 'Ŵraḥ �ål-'ådåm / Halász Nátán ; Radnóti Zoltán bevezetőjével. - Budapest : Makkabi, 2002. - [12], 271, 82 p. ; 23 cm
ISBN 963-7475-70-2 kötött : ár nélkül
296.3
[AN 949267]
MARC

ANSEL
UTF-83437 /2003.
   Kérdések és válaszok a Krisna-tudatról / [kész. Gaura Krsna dāsa (Tóth-Soma László) et al.]. - Somogyvámos : Lāl, 2002. - 175 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-204-481-9 fűzött : ár nélkül
294.512.14
[AN 949507]
MARC

ANSEL
UTF-83438 /2003.
Kovács Géza (1925-)
   Életutam : keresztyénként négy társadalmi rendszerben / Kovács Géza ; [Menedék Alapítvány kiadása]. - [Budapest] : Menedék Alapítvány, 2002. - 609, [3] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-206-119-5 fűzött : ár nélkül
Kovács Géza (1925-)
286.15(439)(092)Kovács_G.(0:82-94)
[AN 948448]
MARC

ANSEL
UTF-83439 /2003.
Kovács Géza (1925-)
   Az Istent keresők bibliaórája / Kovács Géza ; [kiad. Menedék Alapítvány]. - [Budapest] : Menedék Alapítvány, 2002. - 127 p. ; 20 cm
ISBN 963-206-118-7 fűzött : ár nélkül
244 *** 286.15
[AN 948444]
MARC

ANSEL
UTF-83440 /2003.
Kovács Géza (1925-)
   Kegyelemből hit által / Kovács Géza ; [kiad. Menedék Alapítvány]. - [Budapest] : Menedék Alapítvány, 2002. - 168 p. ; 20 cm
ISBN 963-206-117-9 fűzött : ár nélkül
234 *** 244 *** 286.15
[AN 948445]
MARC

ANSEL
UTF-83441 /2003.
McGrath, Alister E.
Science & religion (magyar)
   Tudomány és vallás : bevezetés / Alister E. McGrath. - Budapest : Typotex, 2003. - 328 p. ; 24 cm
Ford. Gyárfás Vera. - Bibliogr.: p. 309-325.
ISBN 963-9326-63-1 fűzött : 2800,- Ft
215 *** 001 *** 113/119
[AN 949511]
MARC

ANSEL
UTF-83442 /2003.
Menke, Karl-Heinz
Die Einzigartigkeit Jesu Christi im Horizont der Sinnfrage (magyar)
   Krisztus a létezés értelme : krisztológia a relativizmus korában / Karl-Heinz Menke ; [ford. Hankovszky Tamás] ; [az ... idézeteket ford. Tóth Mihály]. - Budapest : Paulus Hungarus : Kairosz, 2002. - 232 p. ; 19 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9484-11-3 fűzött : 2200,- Ft
232
[AN 949332]
MARC

ANSEL
UTF-83443 /2003.
Meredith, Don
Becoming one (magyar)
   Lesznek ketten egy test / Don Meredith ; [ford. Kisházy Mária] ; [közread. a] KIA. - 3. kiad. - Budapest : KIA, 2002. - 235 p. ; 20 cm
ISBN 963-9390-13-5 fűzött : ár nélkül
265.5 *** 173.1
[AN 950433]
MARC

ANSEL
UTF-83444 /2003.
Packer, James I.
Evangelism and the sovereignty of God (magyar)
   Az evangélizáció és Isten szuverenitása / J. I. Packer ; [ford. Hargitai Róbert] ; [közread. a] Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány. - Budapest : KIA, 2001. - 123 p. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-86148-2-X fűzött : ár nélkül
266
[AN 900048]
MARC

ANSEL
UTF-83445 /2003.
   Pályakép és jövőkép : tihanyi visszhang Frenkl Róbert szakmai és egyházvezetői életútjára / [a riportot, kerekasztal beszélgetést leírta, szerk. és a bevezetőt írta Aradi György]. - Budapest : Semmelweis Egy. TF : Dialógus (Párbeszéd) Alapítvány, 2002. - 71 p. : ill., színes ; 17 cm. - (Lelkigondozói kiskönyvtár, ISSN 1589-1895 ; 2.)
ISBN 963-9129-45-3 kötött : ár nélkül
284.1(439)(092)Frenkl_R. *** 322(439)"195/198"
[AN 949403]
MARC

ANSEL
UTF-83446 /2003.
Peresztegi Sándor (1959-)
   Szeretet : a tulajdonságok királya / Peresztegi Sándor. - Budapest : Jelenlét 2000', 2002. - 28, [3] p. : ill. ; 21 cm. - (Bibliaetikai kiskönyvek sorozata ; ; 2.)
ISBN 963-86152-8-1 fűzött : 700,- Ft
248.145.13
[AN 948631]
MARC

ANSEL
UTF-83447 /2003.
Raj Tamás (1940-)
   Nem idegen közöttünk : a zsidóságról nem zsidóknak és azoknak, akik gyökereiket keresik / Raj Tamás ; Ámos Imre rajz. - Budapest : Makkabi, 2001. - 92 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-7475-71-0 fűzött : ár nélkül
296
[AN 949298]
MARC

ANSEL
UTF-83448 /2003.
Regőczi István (1915-)
   Filioli = Fiacskáim : bibliai elmélkedések / Regőczi István. - Budapest : Szt. István Társ., [2002]. - 212, [3] p. ; 20 cm
Csak magyar nyelven
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-361-616-3)
242
[AN 949419]
MARC

ANSEL
UTF-83449 /2003.
Regőczi István (1915-)
   Keresztút : Mindszenty József bíboros hercegprímás atyánk emlékére / Regőczi István. - [Budapest] : Szt. Gellért K., [2002]. - [40] p. : ill. ; 15 cm
ISBN 963-9094-02-1 fűzött : ár nélkül
248.159.23
[AN 949996]
MARC

ANSEL
UTF-83450 /2003.
Ricoeur, Paul
Penser la Bible (magyar)
   Bibliai gondolkodás / Paul Ricoeur, André Lacocque ; [ford. Enyedi Jenő]. - Budapest : Európa, 2003. - 581 p. ; 19 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-07-7251-5 kötött : 2900,- Ft
Biblia
23(44)(092)Lacocque,A. *** 1(44)(092)Ricoeur,P. *** 22.06
[AN 949074]
MARC

ANSEL
UTF-83451 /2003.
Rózsa Huba (1939-)
   A Genesis könyve / Rózsa Huba. - Budapest : Szt. István Társ., 2002-. - 20 cm
Biblia. Ószövetség. Mózes öt könyve. Teremtés könyve.
222.11.07
[AN 949385]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A bibliai őstörténet : Gen 1-11. - 2002. - 337 p.
Bibliogr.: p. 7-8.
ISBN 963-361-410-4 fűzött : 2690,- Ft
222.11.07
[AN 949389] MARC

ANSEL
UTF-83452 /2003.
Rózsa Huba (1939-)
   Üdvösségközvetítők az Ószövetségben / Rózsa Huba. - Budapest : Szt. István Társ., 2001. - 347 p. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-361-268-3 kötött : 2700,- Ft
Biblia. Ószövetség.
221.01(075.8)
[AN 808382]
MARC

ANSEL
UTF-83453 /2003.
Sanders, Jim
   Imádságok a Biblia alapján / Jim Sanders ; [kiad. Krisztus Szeretete Egyház]. - 6. átd. kiad. - Budapest : Krisztus Szeretete Egyház, 2001-. - 21 cm
ISBN 963-00-8529-1
243
[AN 949946]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2001. - 107 p.
ISBN 963-00-8530-5 fűzött : ár nélkül
243
[AN 949947] MARC

ANSEL
UTF-83454 /2003.
Śāntideva
Bodhicaryāvatāra (magyar) (részlet)
   A bódhiszattva ösvény : 1-8 fejezet / Santidéva. - Tar : Buddhista Meditáció Közp. ; Budapest : Karma Ratna Dargye Ling, cop. 2001. - 130 p. : ill. ; 21 cm. - (Buddhista meditáció, ISSN 1419-9823)
ISBN 963-00-4033-6 fűzött : ár nélkül
294.3
[AN 806054]
MARC

ANSEL
UTF-83455 /2003.
Sípos (S) Gyula (1965-)
   Belépés Isten valóságába : gyógyulás, szabadulás, megújulás / Sípos (S) Gyula. - Törökbálint : Mérővessző K., 2002. - 87 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-202-637-3 fűzött : ár nélkül
244
[AN 948443]
MARC

ANSEL
UTF-83456 /2003.
Stevens, Carl H.
Choosing a local assembly (magyar)
   Hogyan válasszunk helyi gyülekezetet? / [Carl H. Stevens] ; [közread. a Magyarországi Biblia Szól Egyház]. - Budapest : Mo. Biblia Szól Egyh., cop. 2001. - 32 p. ; 15 cm
ISBN 963-00-6015-9 fűzött : ár nélkül
252
[AN 804541]
MARC

ANSEL
UTF-83457 /2003.
Stevens, Carl H.
How does God measure your life? (magyar)
   Hogyan méri Isten az életedet? / [Carl H. Stevens] ; [közread. a Magyarországi Biblia Szól Egyház]. - Budapest : Mo. Biblia Szól Egyh., cop. 2001. - 30 p. ; 15 cm
ISBN 963-00-4697-0 fűzött : ár nélkül
244
[AN 804539]
MARC

ANSEL
UTF-83458 /2003.
Szenthelyi-Molnár István
   Emberek! Az élet szép! / Szenthelyi-Molnár István. - [Szeged] : Szt. Gellért Egyh. K., [2002]. - 160, [11] p. ; 17 cm
ISBN 963-8273-86-0 * fűzött : 680,- Ft (hibás ISBN 963-8273-86-0-1)
244
[AN 949988]
MARC

ANSEL
UTF-83459 /2003.
   A szenttisztelet történeti rétegei és formái Magyarországon és Közép-Európában : a magyar szentek tisztelete / szerk. Barna Gábor ; [... ford. Barna Krisztina]. - Szeged : SZTE Néprajzi Tansz., 2001. - 294 p. : ill. ; 24 cm. - (Szegedi vallási néprajzi könyvtár, ISSN 1419-1288 ; 8.)
A tanulmányok váltakozva magyar és német nyelven. - Bibliogr. a tanulmányok végén. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-482-402-1 fűzött : ár nélkül
248.159.7 *** 235.3 *** 246.7 *** 73/76.046.3
[AN 930363]
MARC

ANSEL
UTF-83460 /2003.
Teresa (calcuttai)
Művek (vál.) (magyar)
   Teréz anya breviáriuma : Teréz anya gondolatai, útmutatásai az esztendő minden napjára / [ford. Parcz Ferenc]. - Budapest : Szt. Gellért K., [2002]. - 166, [2] p. ; 17 cm
A ford. a "Breviario di Madre Teresa di Calcutta" c. kiad. alapján kész. - Megj. "Áldás és ima : Teréz anya üzenetei az év minden napjára" címmel is. - Összeáll. Devananda Scolozzi, Angelo
ISBN 963-9094-01-3 fűzött : 680,- Ft
244
[AN 949991]
MARC

ANSEL
UTF-83461 /2003.
   "Uram, akit szeretsz beteg" / összeáll. Gyűrű Géza. - [Budapest] : Szt. Gellért K., 2002. - 15 p. ; 15 cm
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-696-072-0)
244
[AN 949998]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

3462 /2003.
   2001. évi népszámlálás / [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal. - Budapest : KSH, 2001-. - 30 cm
Népszámlálás 2001 (borító- és gerinccím)
ISBN 963-215-412-6
312(439)"2001"(083.41)
[AN 900748]
MARC

ANSEL
UTF-8


   6.1/1. köt., Területi adatok. Budapest. - 2002. - 264 p. : ill., színes
ISBN 963-215-530-0 fűzött : a 6.1/2. kötettel együtt 7800,- Ft
Budapest
312(439-2Bp)"2001"(083.41)
[AN 948915] MARC

ANSEL
UTF-8


   6.2/1. köt., Területi adatok. Bács-Kiskun megye. - 2002. - 262 p. : ill., színes
ISBN 963-215-531-9 fűzött : a 6.2/2. kötettel együtt 6000,- Ft
Bács-Kiskun
312(439.155)"2001"(083.41)
[AN 948917] MARC

ANSEL
UTF-8


   6.21/1. köt., Területi adatok. Összefoglaló adatok. - 2002. - 262 p. : ill., színes
ISBN 963-215-550-5 fűzött : 6000,- Ft
312(439)"2001"(083.41)
[AN 948918] MARC

ANSEL
UTF-8


   6.3/1. köt., Területi adatok. Baranya megye. - 2002. - 262 p. : ill., színes
ISBN 963-215-532-7 fűzött : a 6.3/2. kötettel együtt 7800,- Ft
Baranya (megye)
312(439.127)"2001"(083.41)
[AN 948920] MARC

ANSEL
UTF-8


   6.4/1. köt., Területi adatok. Békés megye. - 2002. - 262 p. : ill., színes
ISBN 963-215-533-5 fűzött : a 6.4/2. kötettel együtt 5500,- Ft
Békés (megye)
312(439.175)"2001"(083.41)
[AN 948921] MARC

ANSEL
UTF-8


   6.5/1. köt., Területi adatok. Borsod-Abaúj-Zemplén megye. - 2002. - 262 p. : ill., színes
ISBN 963-215-534-3 fűzött : a 6.5/2. kötettel együtt 7800,- Ft
Borsod-Abaúj-Zemplén
312(439.134)"2001"(083.41)
[AN 948922] MARC

ANSEL
UTF-8


   6.7/1. köt., Területi adatok. Fejér megye. - 2002. - 265 p. : ill., színes
ISBN 963-215-536-X fűzött : a 6.7/2. kötettel együtt 6000,- Ft
Fejér (megye)
312(439.118)"2001"(083.41)
[AN 948924] MARC

ANSEL
UTF-83463 /2003.
Banaji, Mahzarin R.
   Rejtőzködő attitűdök és sztereotípiák / Mahzarin Banaji ; [vál. és szerk. Hunyady György] ; [ford. Thuma Orsolya]. - Budapest : Osiris, 2003. - 598 p. : ill. ; 20 cm. - (Osiris könyvtár. A szociálpszichológia második évszázada,, ISSN 1589-3715)
Bibliogr.: p. 545-598.
ISBN 963-389-415-8 fűzött : 2980,- Ft
316.64 *** 316.472.4 *** 159.923.2
[AN 948656]
MARC

ANSEL
UTF-83464 /2003.
Berényi Zoltán
   Democratic values and civic culture in Hungary = Demokratikus értékek és civil társadalom Magyarországon / Zoltán Berényi. - Budapest : MTA PTI, 2001. - 32 p. ; 30 cm. - (Multi language papers, ISSN 1419-1474 ; 7.)
Csak angol nyelven. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9218-55-3 fűzött : ár nélkül
316.4(439)"199" *** 323(439)"199"
[AN 905116]
MARC

ANSEL
UTF-83465 /2003.
   Bolgárok Magyarországon : tanulmányok = Bʺlgari v Ungariâ : proučvaniâ / szerk. Papadopulosz Petkova Adriana ; [ford. Papadopulosz Péter, Genát Andrea, Katus Elvira]. - Budapest : Akad. K., 2002. - 188 p. ; 20 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-05-7982-0 fűzött : ár nélkül
316.347(=867)(439)
[AN 948999]
MARC

ANSEL
UTF-83466 /2003.
Bukodi Erzsébet (1968-)
   A nemzedékek közötti mobilitás alakulása 1983 és 2000 között / [kész. Bukodi Erzsébet]. - Budapest : KSH, 2001. - 117 p. : ill. ; 29 cm. - (Életmód - időmérleg, ISSN 1586-2682)
ISBN 963-215-415-0 fűzött : 1600,- Ft
316.444(439)(083.41) *** 31(439)
[AN 903998]
MARC

ANSEL
UTF-83467 /2003.
Demeter Zayzon Mária (1944-)
   Kisebbségek - közösségek határon innen és túl : válogatott írások a kisebbségkutatás köréből, 1988-2002 / Demeter Zayzon Mária. - Budapest : BIP, 2002. - 331 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás német, angol és szlovák nyelven
ISBN 963-9500-28-3 * fűzött : 2200,- Ft (hibás ISBN 963-9450-31-6) (hibás ISBN 963-9450-21-9)
316.347(=00)(439) *** 316.347(=945.11)(4-11)
[AN 948796]
MARC

ANSEL
UTF-83468 /2003.
   Deutsche in Pápa und Umgebung = Németek Pápán és környékén / zsgest. von ... Hauber Károly ; [Verf. ... Amberg Tímea et al.] ; hrsg. von der Deutschen Selbstverwaltung Pápa ... - Pápa : Pápai Német Önkormányzat, 2002. - 178, [2] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 171-178.
Fűzött : ár nélkül
316.347(=30)(439-2Pápa)
[AN 928435]
MARC

ANSEL
UTF-83469 /2003.
   A deviáns magatartás szociológiai alapjai és megjelenési formái a modern társadalomban / szerk. Pikó Bettina. - Szeged : JATEPress, 2002. - 198 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 400
Fűzött : ár nélkül
316.624
[AN 948913]
MARC

ANSEL
UTF-83470 /2003.
Dewald, Jonathan
The european nobility, 1400-1800 (magyar)
   Az európai nemesség, 1400-1800 / Jonathan Dewald ; [ford. F. Nagy Piroska]. - [Budapest] : Pannonica, cop. 2002. - 203 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 195-199. és a jegyzetekben
ISBN 963-9252-51-4 kötött : ár nélkül
316.343.32(4)"14/17" *** 940"14/17"
[AN 948868]
MARC

ANSEL
UTF-83471 /2003.
Durkheim, Émile
Le suicide (magyar)
   Az öngyilkosság : szociológiai tanulmány / Émile Durkheim ; [ford. Józsa Péter]. - Budapest : Osiris, 2003, cop. 2000. - 430 p. : ill. ; 20 cm. - (Osiris könyvtár. Szociológia,, ISSN 1218-9820)
Bibliogr.: p. 29-30. és a jegyzetekben
ISBN 963-389-396-8 fűzött : ár nélkül
316.6 *** 616.89-008.441.44 *** 312.27
[AN 950434]
MARC

ANSEL
UTF-83472 /2003.
   Érintkező kultúrák, kisebbségi értékek : identitás, kultúra, kisebbség : magyar - horvát - szlovén kisebbségi tanulmányok / [szerk. Baráth Árpád et al.] ; [... ford. Rudolfné Grócz Anna, ... N. Császár Jolán] ; [közread. az] MTA Pécsi Akadémiai Bizottság. - Pécs : MTA Pécsi Akad. Biz., 2001. - 284 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - A tartalomjegyzék horvát és szlovén nyelven is
ISBN 963-641-858-6 fűzött : ár nélkül
316.347(=862/=863)(439) *** 316.347(=945.11)(497.12/.13) *** 316.63 *** 316.7 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 930387]
MARC

ANSEL
UTF-83473 /2003.
   The gypsies - the roma in Hungarian society / [ed. by Ernő Kállai] ; [ed. ass. Nándor Bárdi] ; [transl. by Gábor Várkonyi]. - Budapest : Teleki L. Found., 2002. - 177, [2] p. ; 23 cm. - (Regio könyvek, ISSN 0866-1251)
Bibliogr.: p. 176-177. és a jegyzetekben
ISBN 963-85774-6-0 fűzött : ár nélkül
316.347(=914.99)(439)
[AN 948852]
MARC

ANSEL
UTF-83474 /2003.
Hablicsek László (1953-)
   A népességreprodukció alakulása a 20-21. században / Hablicsek László. - Budapest : KSH Népességtud. Kutint., 2001. - 80 p. ; 29 cm. - (Központi Statisztikai Hivatal Népességtudományi Kutató Intézetének kutatási jelentései, ISSN 0236-736X ; 68. = 2001/3.)
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-7109-79-X fűzött : ár nélkül
312.8(439)
[AN 903289]
MARC

ANSEL
UTF-83475 /2003.
Huszár Józsefné
   Hiányzol Éva! : 7x7 útravaló és jó tanács a választásokon induló asszonyoknak / [írta és szerk. Huszár Józsefné Júlia] ; [... graf. Berta Ágnes] ; [kiad. Veszprémi Nők Kerekasztala Egyesület]. - Veszprém : Veszprémi Nők Kerekasztala Egyes., 2002. - 120 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-00-9362-6 fűzött : ár nélkül
316.334.3 *** 316.37-055.2 *** 613.865-055.2
[AN 948168]
MARC

ANSEL
UTF-83476 /2003.
Jost, John T.
   Önalávetés a társadalomban: a rendszerigazolás pszichológiája / John T. Jost ; [vál. és szerk. Hunyady György] ; [ford. Berkics Mihály és Bujdosó Borbála]. - Budapest : Osiris, 2003. - 671 p. : ill. ; 20 cm. - (Osiris könyvtár. A szociálpszichológia második évszázada,, ISSN 1589-3715)
Bibliogr.: p. 617-670.
ISBN 963-389-416-6 fűzött : 2880,- Ft
316.6 *** 316.344.7 *** 316.334.3
[AN 948650]
MARC

ANSEL
UTF-83477 /2003.
   A kereskedelemben forgalmazott termékek és a kereskedelmi szolgáltatások megfeleltetése / [kész. Nyéki György és Vető Istvánné]. - Budapest : KSH, 2001. - 2 db ; 29 cm. - (Statisztikai nómenklatúrák, ISSN 0324-5985)
Az 1. köt. mérete: 21x29 cm
ISBN 963-215-374-X fűzött : 2500,-Ft
311.131(439)(083.7) *** 339
[AN 903333]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., A termékek kereskedelme (BTO-SZJ). - 145 p.
ISBN 963-215-373-1
311.131(439)(083.7) *** 339
[AN 903334] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., A kereskedelem termékei (SZJ-BTO). - 105 p.
ISBN 963-215-375-8
311.131(439)(083.7) *** 339
[AN 903335] MARC

ANSEL
UTF-83478 /2003.
   Párkapcsolatok dinamikája : interakciódinamikai vizsgálatok a Közös Rorschach teszttel / Bagdy Emőke szerk. ; [a tanulmányok szerzői Bagdy Emőke et al.]. - Budapest : Animula, 2002. - 442 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
Fűzött : ár nélkül
316.472.4 *** 159.9.072 *** 392.6 *** 159.922.1
[AN 949291]
MARC

ANSEL
UTF-83479 /2003.
Pikó Bettina (1966-)
   Egészségszociológia / Pikó Bettina. - Budapest : Új Mandátum, 2002. - 190 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 159-190.
ISBN 963-9336-89-0 fűzött : 1980,- Ft
316(075.8) *** 614(075.8) *** 364(075.8)
[AN 948215]
MARC

ANSEL
UTF-83480 /2003.
Sik Endre (1948-)
   Néhány adalék az időfelhasználás társadalmi meghatározottságának vizsgálatához / [kész. Sik Endre]. - Budapest : KSH, 2001. - 35 p. : ill. ; 29 cm. - (Életmód - időmérleg, ISSN 1586-2682)
ISBN 963-215-406-1 * fűzött : 500,- Ft (hibás ISBN 963-213-406-1)
316.728(439)(083.41) *** 31(439)
[AN 903996]
MARC

ANSEL
UTF-83481 /2003.
   A századvég halandóságának földrajzi különbségei Magyarországon = Geographical mortality differentials at the end of century in Hungary / [elemzés Józan Péter] ; [statisztikai számítások Radnóti László] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal. - Budapest : KSH, 2001. - 125 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-215-378-2 fűzött : 2900,- Ft
312.29(439)(083.41)
[AN 903286]
MARC

ANSEL
UTF-83482 /2003.
   Szolgáltatások jegyzéke : [SZJ '03] / [szerk. Rónainé Györgyi Márta] ; [kész. Bablina Erzsébet et al.]. - Budapest : KSH, 2002. - 366 p. ; 29 cm. - (Statisztikai nómenklatúrák, ISSN 0324-5985)
Fűzött : 3900,- Ft
311.131(439)(083.7) *** 338.46
[AN 948662]
MARC

ANSEL
UTF-83483 /2003.
   Egy tér alakváltozásai : esettanulmányok a Káli-medencéről / [szerk. Fejős Zoltán, Szijártó Zsolt]. - Budapest : Néprajzi Múz., 2002. - 122 p. : ill. ; 25 cm. - (Tabula könyvek, ISSN 1586-7986 ; 4.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-7106-92-8 fűzött : 700,- Ft
Káli-medence
316.334.52(439Káli-medence) *** 316.7(439Káli-medence) *** 379.85(439Káli-medence)
[AN 948121]
MARC

ANSEL
UTF-83484 /2003.
   A tudás társadalma : tanulmányok, esszék, reflexiók / [szerk. Elek Andrea et al.]. - [Nagykovácsi] : Stratégiakut. Int. ; Budapest : Nemz. Ifjúságkut. Int. : Ipargazd. Kut. és Tanácsadó Kft., 2002. - 2 db (846 p.) : ill. ; 24 cm. - (Információs társadalom könyvek, ISSN 1418-7744 ; 5.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-00-9381-2 fűzött : ár nélkül
316.7 *** 659.2 *** 681.3.004.14
[AN 949441]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 432 p.
316.7 *** 659.2 *** 681.3.004.14
[AN 949457] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - p. 445-846.
316.7 *** 659.2 *** 681.3.004.14
[AN 949462] MARC

ANSEL
UTF-83485 /2003.
Utasi Ágnes (1940-)
   A bizalom hálója : mikrotársadalmi kapcsolatok, szolidaritás / Utasi Ágnes. - Budapest : Új Mandátum, 2002. - 155 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 151-155.
ISBN 963-9494-06-2 fűzött : 1980,- Ft
316.47(439)"199/200"
[AN 948185]
MARC

ANSEL
UTF-83486 /2003.
Wallace, Patricia M.
The psychology of the Internet (magyar)
   Az internet pszichológiája / Patricia Wallace ; [ford. Krajcsi Attila]. - Budapest : Osiris, 2002. - 312 p. ; 20 cm. - (Osiris könyvtár. Pszichológia,, ISSN 1219-7718)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-389-233-3 fűzött : 2380,- Ft
316.6 *** 681.324Internet
[AN 948282]
MARC

ANSEL
UTF-83487 /2003.
Winghene, Egon van
   Hová tegyük a zsidókat? / írta Egon van Winghene ; [ford. Szabó István]. - Hasonmás kiad. - Budapest : Gede, 2002. - 77 p. ; 21 cm
A ford. az "Arische Rasse, christliche Kultur und das Judenproblem" (Erfurt : U. Bodung, 1933) c. kiad. alapján kész. - Eredeti kiadása: Erfurt : Bodung, 1933. - Bibliogr.: p. 73-75.
ISBN 963-9298-31-X fűzött : ár nélkül
316.347(=924)
[AN 928210]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

3488 /2003.
Arnold Mária
   A kisgyermekkor Herenden a századfordulótól a II. világháború végéig = Kinderleben in Herend von der Jahrhundertwende bis zum Ende des zweiten Weltkrieges / Arnold Mária. - Veszprém : MPI, 2001. - 42 p. ; 21 cm. - (Veszprém megyei pedagógiai füzetek, ISSN 1419-6700 ; 9.)
ISBN 963-8444-94-0 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-8444-43-6)
39-053.2(=30)(439-2Herend)"190/194" *** 316.37-053.2(439-2Herend)(=30)"190/194"
[AN 808376]
MARC

ANSEL
UTF-83489 /2003.
   Bambaságok. - Debrecen : TKK, 2002. - 80 p. ; 14 cm. - (Vicckönyvtár, ISSN 1587-5466)
Fűzött : 160,- Ft
398.94
[AN 948482]
MARC

ANSEL
UTF-83490 /2003.
   Frissmix. - Debrecen : TKK, 2002. - 80 p. ; 14 cm. - (Vicckönyvtár, ISSN 1587-5466)
Fűzött : 160,- Ft
398.94
[AN 948480]
MARC

ANSEL
UTF-83491 /2003.
   Görcsoldó. - Debrecen : TKK, 2002. - 80 p. ; 14 cm. - (Vicckönyvtár, ISSN 1587-5466)
Fűzött : 160,- Ft
398.94
[AN 948485]
MARC

ANSEL
UTF-83492 /2003.
   Helytörténei gyűjtemények és tájházak a Jászságban / [szerk. Kiss Erika] ; [fotók Baráth Károly et al.]. - Jászberény : Jász Múzeumért Kult. Alapítvány, 2002. - 63 p. : ill., színes, részben térk. ; 25 cm. - (Jászsági füzetek, ISSN 0237-224X ; 31.)
ISBN 963-00-9809-1 fűzött : ár nélkül
39(=945.11)(439Jászság) *** 069(439Jászság)
[AN 930389]
MARC

ANSEL
UTF-83493 /2003.
   Kabarécsütörtök. - Debrecen : TKK, 2002. - 80 p. ; 14 cm. - (Vicckönyvtár, ISSN 1587-5466)
Fűzött : 160,- Ft
398.94
[AN 948474]
MARC

ANSEL
UTF-83494 /2003.
   Közelítések az időhöz : tanulmányok / [szerk. Árva Judit, Gyarmati János]. - Budapest : Néprajzi Múz., 2002. - 212 p., [6] t. : ill. ; 25 cm. - (Tabula könyvek, ISSN 1586-7986 ; 3.)
Kész. a 2000. dec. 31 - 2001. dec. 31. között a Néprajzi Múzeumban azonos címmel rendezett kiállítás kísérő köteteként. - Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-7106-90-1 fűzött : 1000,- Ft
391/395(100) *** 930.85(100) *** 529
[AN 948118]
MARC

ANSEL
UTF-83495 /2003.
Kozma, Eva
   Cîntece şi dansuri populare româneşti din Ungaria / Eva Cozma ; [publ. a Uniunii Culturale a Românilor din Ungaria]. - Budapesta : Uniunii Culturale a Românilor din Ungaria, 2002. - 216 p. : ill., részben kotta ; 20 cm
Példányszám: 500. - Összefoglalás magyar és angol nyelven
ISBN 963-204-466-5 fűzött : ár nélkül
398.8(=590)(439) *** 784.4(=590)(439) *** 394.3(=590)(439)
[AN 949211]
MARC

ANSEL
UTF-83496 /2003.
Laqueur, Thomas
Making sex (magyar)
   A testet öltött nem : test és nemiség a görögöktől Freudig / Thomas Laqueur. - Budapest : Új Mandátum, 2002. - 311 p. : ill. ; 24 cm. - (Nemiség és társadalom, ISSN 1589-2336 ; 1.)
Ford. Szabó Valéria et al. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9336-98-X fűzött : ár nélkül
392.6(100)"-05/19" *** 316.37-055(100)"-05/19" *** 930.85(100)"-05/19" *** 159.922.1
[AN 948663]
MARC

ANSEL
UTF-83497 /2003.
   Magyar kalendár : versek, dalok, rigmusok, népszokások az év-kör ünnepeiből / vál. és összeáll. Kálmán Péter "Cucás" ; [közread. a Szeredás Népzenei Együttes]. - Debrecen : Szeredás BT, 2002. - 52 p. : ill., színes ; 21 cm + CD-ROM
Fűzött : ár nélkül
398.332(=945.11) *** 398.82(=945.11)
[AN 948421]
MARC

ANSEL
UTF-83498 /2003.
McLaren, Angus
Twentieth-century sexuality (magyar)
   Szexualitás a 20. században / Angus McLaren ; [ford. Nagy Mónika Zsuzsanna]. - Budapest : Osiris, 2002. - 371 p. ; 20 cm. - (Osiris könyvtár. Történelem,, ISSN 1219-2201)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-389-268-6 fűzött : 2480,- Ft
392.6(100)"19" *** 316.472.4(100)"19" *** 176(100)"19" *** 613.88
[AN 948113]
MARC

ANSEL
UTF-83499 /2003.
Róka Sándor
   Abszolút viccek / [gyűjt. Vicc Elek]. - Debrecen : Tóth Kvkereskedés, [2001]. - 79 p. ; 14 cm. - (Vicckönyvtár, ISSN 1587-5466)
ISBN 963-9269-95-6 fűzött : ár nélkül
398.94
[AN 806513]
MARC

ANSEL
UTF-83500 /2003.
Róka Sándor
   Autósviccek / [gyűjt. Vicc Elek]. - Debrecen : Tóth Kvkereskedés, [2001]. - 79 p. ; 14 cm. - (Vicckönyvtár, ISSN 1587-5466)
ISBN 963-9371-01-7 fűzött : ár nélkül
398.94
[AN 806517]
MARC

ANSEL
UTF-83501 /2003.
Róka Sándor
   Férfiak és nők / [gyűjt. Vicc Elek]. - Debrecen : Tóth Kvkereskedés, [2001]. - 80 p. ; 14 cm. - (Vicckönyvtár, ISSN 1587-5466)
ISBN 963-9269-99-9 fűzött : ár nélkül
398.94
[AN 806515]
MARC

ANSEL
UTF-83502 /2003.
Róka Sándor
   Nők és férfiak / [gyűjt. Vicc Elek]. - Debrecen : Tóth Kvkereskedés, [2001]. - 80 p. ; 14 cm. - (Vicckönyvtár, ISSN 1587-5466)
ISBN 963-9269-98-0 fűzött : ár nélkül
398.94
[AN 806514]
MARC

ANSEL
UTF-83503 /2003.
Róka Sándor
   Rendőrviccek / [gyűjt. Vicc Elek]. - Debrecen : Tóth Kvkereskedés, [2001]. - 80 p. ; 14 cm. - (Vicckönyvtár, ISSN 1587-5466)
ISBN 963-9371-00-9 fűzött : ár nélkül
398.94
[AN 806516]
MARC

ANSEL
UTF-83504 /2003.
Róka Sándor
   Újabb találós kérdések / [gyűjt. Vicc Elek]. - Debrecen : Tóth Kvkerskedés, [2001]. - 80 p. ; 14 cm. - (Vicckönyvtár, ISSN 1587-5466)
ISBN 963-9371-02-5 fűzött : ár nélkül
398.6
[AN 806518]
MARC

ANSEL
UTF-83505 /2003.
Sarosácz György
   Narodna umjetnost hrvata u Mađarskoj = Magyarországi horvát népművészet / Đuro Šarošac. - Mohač : Hrvatska državna samouprava, 2001. - 249, [8] p., 56 t. : ill., főként színes ; 24 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-00-5310-1 fűzött : ár nélkül
39(=862)(439) *** 7.031.4(439)(=862)
[AN 930399]
MARC

ANSEL
UTF-83506 /2003.
Sitkei Ferenc (1912-2001)
   A kocsifényezés : egy kihalt mesterségről Sitkei Ferenc (1912-2001) kocsifényező mester feljegyzései alapján / [... szerkesztésében közrem. Hévízi Sándor et al.]. - Orosháza : Szántó Kovács J. Múz., 2002. - 94 p. : ill. ; 23 cm. - (Viharsarki hagyományok, ISSN 1588-5224 ; 1.)
ISBN 963-202-146-0 fűzött : ár nélkül
39(=945.11)(439.175) *** 629.11
[AN 929986]
MARC

ANSEL
UTF-83507 /2003.
Sőregi János (1892-1982)
   Alföldi kirándulások és tanulmányutak / Sőregi János ; [szerk. Örsi Zsolt] ; [sajtó alá rend. és magyarázatokkal ell. Pásti Csaba]. - Karcag ; Túrkeve : Beklen Alapítvány, 2002. - 183 p. : ill. ; 21 cm. - (Alföld könyvek, ISSN 1589-2689 ; 2.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 600
ISBN 963-206-152-7 fűzött : ár nélkül
39(=945.11)(439.14) *** 904(439.14) *** 894.511-94
[AN 948701]
MARC

ANSEL
UTF-83508 /2003.
Szabó Kálmánné (1920-)
   Élő forrásból merítettem / Szabó Kálmánné Alexy Erzsébet ; [közread. a] Csapókerti Közösségi Ház. - Debrecen : Csapókerti Közösségi Ház, 2002. - 79 p. : ill., színes ; 27 cm
Bibliogr.: p. 69-76.
ISBN 963-03-6187-6 fűzött : ár nélkül
39(=945.11) *** 746.3(439)(092)Szabó_K. *** 746.3.031.4(439)
[AN 948430]
MARC

ANSEL
UTF-83509 /2003.
Szabó Lajos, H. (1931-)
   Kossuth-dalok, Kossuth-nóta / H. Szabó Lajos. - Pápa : H. Szabó L., 2002. - 55 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 52-53.
ISBN 963-430-127-4 fűzött : ár nélkül
Kossuth Lajos (1802-1894)
398.85(=945.11) *** 784.71(439)
[AN 948644]
MARC

ANSEL
UTF-83510 /2003.
Szűcs Sándor (1903-1982)
   A régi Alföld / Szűcs Sándor ; [szerk. Örsi Zsolt]. - Karcag ; Túrkeve : Beklen Alapítvány, 2002. - 259 p : ill. ; 21 cm. - (Alföld könyvek, ISSN 1589-2689 ; 1.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 600
ISBN 963-206-153-5 fűzött : ár nélkül
Alföld
39(=945.11)(439.14)
[AN 948698]
MARC

ANSEL
UTF-83511 /2003.
Takács István
   Viselkedéskultúra / Takács István ; [közread. a] Nemzeti Szakképzési Intézet. - Budapest : NSZI, 2001. - 90 p. : ill. ; 29 cm
Példányszám: 1000
ISBN 963-9382-10-8 fűzött : ár nélkül
395(02.053.2)
[AN 948402]
MARC

ANSEL
UTF-83512 /2003.
Váczi Mária
   Székelyvarsági játékvilág / Váczi Mária ; [rajzok Szepesi Andrea] ; [fképek Bosnyák János, Váczi Mária]. - Kecskemét : Bács-Kiskun M. Önkormányzat Múz. Szerv., 2002. - 47 p., [8] t. : ill., részben színes ; 20 cm. - (Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhely gyűjteményei, ISSN 1589-2891 ; 1.)
Bibliogr.: p. 37-40.
ISBN 963-7216-76-6 fűzött : ár nélkül
394.3(=945.11)(498.4-2Székelyvarság) *** 688.72(498.4-2Székelyvarság) *** 069(439-2Kecskemét)(036)
[AN 949208]
MARC

ANSEL
UTF-83513 /2003.
   Vidámpark. - Debrecen : TKK, 2002. - 80 p. ; 14 cm. - (Vicckönyvtár, ISSN 1587-5466)
Fűzött : 160,- Ft
398.94
[AN 948488]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

3514 /2003.
Dante Alighieri
Monarchia (magyar)
   Az egyeduralom / Alighieri Dante ; [ford. Sallay Géza]. - 3. kiad. - [Budapest] : Kossuth, 2003. - 128, [3] p. ; 18 cm
ISBN 963-09-4415-4 fűzött : ár nélkül
321.01
[AN 949475]
MARC

ANSEL
UTF-83515 /2003.
Földi Pál
   Titkos diplomácia : német - orosz kapcsolatok a történelem tükrében / Földi Pál. - [Budapest] : Anno, [2002]. - 191 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 188-190.
ISBN 963-375-263-9 fűzött : ár nélkül
327(430)"193" *** 327(47)"193"
[AN 949552]
MARC

ANSEL
UTF-83516 /2003.
Gereben Ágnes (1947-)
   Egyház az ateista államban, 1917-1925 : új dokumentumok az orosz ortodoxia és a bolsevizmus viszonyáról / Gereben Ágnes. - Budapest : PolgART, 2001. - 285 p., [32] t. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 277-285.
ISBN 963-9306-32-0 kötött : ár nélkül
322(47)"1917/1925" *** 281.93(47)"1917/1925"
[AN 926658]
MARC

ANSEL
UTF-83517 /2003.
Giro-Szász András
   A spanyol út Európába : az Európai Unióhoz való spanyol csatlakozási és integrációs folyamat / Giró-Szász András. - [Budapest] : Századvég, 2002. - 254 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 243-250.
ISBN 963-9211-37-0 kötött : 1960,- Ft (hibás ISBN 963-9222-27-3)
Spanyolország
327.39(4-62) *** 327(460)"196/200"
[AN 949375]
MARC

ANSEL
UTF-83518 /2003.
Kerényi Imre (1943-)
   Médiaegyensúly / Kerényi Imre. - [Budapest] : Kairosz, [2003]-. - 24 cm
324(439)"2002" *** 791.9.096/.097(439)"200" *** 070(439)"00" *** 323(439)"200" *** 792.027.2(439)(092)Kerényi_I.
[AN 949271]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.]. - [2003]. - 264 p.
ISBN 963-9484-18-0 fűzött : 2500,- Ft
324(439)"2002" *** 791.9.096/.097(439)"200" *** 792.7.075(439)(092)Kerényi_I.
[AN 949275] MARC

ANSEL
UTF-83519 /2003.
   A közpolitika formálásának gyakorlata a brit és a magyar közigazgatásban / [közread. a] Civil Service College, Magyar Közigazgatási Hivatal [!Intézet]. - London : Civil Service College ; Budapest : M. Közig. Hiv., 2002. - 230 p. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött : ár nélkül
32.001 *** 35(439)"200" *** 35(410)"200"
[AN 949123]
MARC

ANSEL
UTF-83520 /2003.
Okos Márton
   Erdélyért Budapesttől Párizsig : napló 1988-89-ből / Okos Márton ; [kiad. a Tekintet Alapítvány]. - 3. kiad. - [Budapest] : Tekintet Kv., [2002]. - 132 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 963-03-5310-5 fűzött : ár nélkül
Okos Márton
Juhos Gábor
323.15(=945.11)(498.4)"198" *** 894.511-94(498)
[AN 949895]
MARC

ANSEL
UTF-83521 /2003.
Price, Randall
Unholy war (magyar)
   Dzsihád : [Amerika, Izrael és a radikális iszlám] / Randall Price ; [ford. Surjányi Csaba]. - Budapest : Új Spirit Kv., 2002. - 395 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-7453-80-6)
327(5-011) *** 355.48(5-011) *** 323.285(100) *** 296 *** 297 *** 95-011
[AN 949089]
MARC

ANSEL
UTF-83522 /2003.
   Le relazioni diplomatiche tra l'Ungheria e la Santa Sede, 1920-2000 / a cura di István Zombori ; [pubblicato da] ... METEM. - Budapest : Szt. István Társ. : METEM, 2001. - 146 p., [20] t. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-8472-59-6 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 8472-59-6)
327(439)"19" *** 327(456.31)"19"
[AN 808383]
MARC

ANSEL
UTF-83523 /2003.
Székely Ádám (1953-)
   Szigorúan titkos : a Medgyessy-bizottság / Székely Ádám, Kiszely Gábor. - [Budapest] : Kairosz, 2002. - 184 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9484-02-4 fűzött : 2400,- Ft
Medgyessy Péter (1942-)
323(439)"2002" *** 323(439)(092)Medgyessy_P.
[AN 949280]
MARC

ANSEL
UTF-83524 /2003.
Sziklai László (1942-)
   Sztálinizmus és fasizmus / Sziklai László. - Budapest : Jószöveg Műhely, cop. 2002. - 206 p. ; 18 cm. - (Jószöveg hiánypótló, ISSN 1417-913X)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9134-16-3 fűzött : 1490,- Ft
323.282(47)"192/195" *** 321.74(47)"192/195" *** 82(091)-94 *** 323.282(430)"193/194" *** 323.12(=924)(430)"193/194"
[AN 949541]
MARC

ANSEL
UTF-83525 /2003.
   Településen belüli költözés, 1984-1999 / [összeáll. Fekete Anikó, Németh Mária] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal. - Budapest : KSH, 2001. - 255 p. ; 29 cm
Településen belüli költözések, 1984-1999 (borító- és gerinccím)
ISBN 963-215-382-0 fűzött : ár nélkül
325.11(439)(083.41) *** 911.37(439)(083.41) *** 316.334.55/.56(439)(083.41) *** 31(439)
[AN 903273]
MARC

ANSEL
UTF-83526 /2003.
Tóth György László (1948-)
   A kettészakadt ország / Tóth Gy. László. - [Budapest] : Kairosz, 2002. - 291 p. ; 20 cm
ISBN 963-9484-13-X fűzött : 2500,- Ft
323(439)"1998/2002"(0:82-92) *** 894.511-92
[AN 949393]
MARC

ANSEL
UTF-83527 /2003.
Visegrádi Disputa, (2002)
   Visegrádi Disputa, 2002 / [szerk. ... Kemény András]. - [Budapest] : Kairosz, [2003]. - 180 p. ; 19 cm
Előadások, hozzászólások. - Rend. a Jobboldali Demokraták Társasága
ISBN 963-9484-16-4 fűzött : 2000,- Ft
323(439)"2002" *** 061.3(439-2Visegrád)
[AN 949283]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

3528 /2003.
   18 Jahre Ungarisch Historischer Verein Zürich = A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület 18 éve / red. ... Csihák J. György ... und ... Peter Lindegger. - Zürich ; Budapest : ZMTE, 2002. - 58 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-86100-9-3 fűzött : ár nélkül
Zürichi Magyar Történelmi Egyesület.
943.9 *** 930.8(=945.11) *** 061.2(497-2Zürich)
[AN 948311]
MARC

ANSEL
UTF-83529 /2003.
Ailsby, Christopher
The Third Reich day by day (magyar)
   A Harmadik Birodalom napról napra / Christopher Ailsby. - Debrecen : Hajja, cop. 2002. - 192 p. : ill. ; 29 cm. - (20. századi hadtörténet, ISSN 1418-2467)
ISBN 963-9329-59-2 kötött : ár nélkül
Németország
943.0"192/194" *** 355.48(430)"1939/1945"
[AN 948354]
MARC

ANSEL
UTF-83530 /2003.
   Árpádkori új okmánytár = Codex Diplom. Arpadianus continuatus / ... közzé teszi Wenzel Gusztáv ; [közread. Jókai Mór Városi Könyvtár]. - [Repr. kiad.]. - Pápa : Jókai Vár. Kvt., 2001-. - 21 cm
Az előszót Hermann István írta. - Borítócím: Codex Diplomaticus Arpadianus continuatus. - Eredeti kiadása: Pest, 1860-1874
ISBN 963-00-8667-0
943.9"10/12"(093.2)
[AN 924275]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., 1001-1235. - 2001. - [4], XLII, 405 p.
ISBN 963-00-8668-9 fűzött : ár nélkül
943.9"10/12"(093.2)
[AN 924279] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., 1234-1260. - 2001. - [4], XIX, 402 p.
ISBN 963-00-8669-7 fűzött : ár nélkül
943.9"10/12"(093.2)
[AN 924280] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., 1261-1272. - 2001. - XV, 363 p.
ISBN 963-00-8670-0 fűzött : ár nélkül
943.9"10/12"(093.2)
[AN 924282] MARC

ANSEL
UTF-8


   4. köt., 1272-1290. - 2001. - XX, 414 p.
ISBN 963-00-8671-9 fűzött : ár nélkül
943.9"12"(093.2)
[AN 926934] MARC

ANSEL
UTF-8


   5. köt., 1290-1301. - 2002. - XXI, 336 p.
ISBN 963-00-9775-3 fűzött : ár nélkül
943.9"10/12"(093.2)
[AN 939555] MARC

ANSEL
UTF-8


   6. köt., 890-1235. - 2002. - XXXVI, 578 p.
ISBN 963-00-9776-1 fűzött : ár nélkül
943.9"10/12"(093.2)
[AN 939604] MARC

ANSEL
UTF-8


   7. köt., 1235-1260. - 2002. - XXVI, 564 p.
ISBN 963-00-9777-X fűzött : ár nélkül
943.9"12"(093.2)
[AN 948648] MARC

ANSEL
UTF-8


   8. köt., 1261-1272. - 2002. - XXII, 479 p.
ISBN 963-00-9778-8 fűzött : ár nélkül
943.9"12"(093.2)
[AN 948651] MARC

ANSEL
UTF-83531 /2003.
   Az avarok aranya : a nagyszentmiklósi kincs / [főszerk. Kovács Tibor] ; [szerk., ... a kiállítást rend. Garam Éva]. - [Budapest] : Helikon, 2002. - 54 p. : ill., színes ; 24 cm
A Magyar Nemzeti Múzeumban 2002. március 24 - június 30. között rendezett kiállítás katalógusa. - Bibliogr.: p. 52-[55].
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-208-773-9)
904(439-2Nagyszentmiklós) *** 739.1(36)"08/10" *** 739.1(439)"08/10" *** 061.4(439-2Bp.)"2002"
[AN 949940]
MARC

ANSEL
UTF-83532 /2003.
Berényi Zsuzsanna Ágnes
   Látogatás Kossuthban : válogatás a szerző sajtóban megjelent cikkeiből / Berényi Zsuzsanna Ágnes. - Budapest : Heraldika, 2002. - 146 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9204-14-5 fűzött : ár nélkül
Kossuth Lajos (1802-1894)
943.9"18"(092)Kossuth_L. *** 943.9"18"(092) *** 061.236.61(439)"18" *** 894.511-92
[AN 948316]
MARC

ANSEL
UTF-83533 /2003.
Bethlen Farkas (1639-1679)
Historia de rebus Transsylvanicis (magyar)
   Erdély története / Bethlen Farkas ; a jegyzeteket írta és a mutatókat összeáll. Pálffy Géza ; [közread. az] ... Erdélyi Múzeum-Egyesület. - Budapest : Enciklopédia ; Kolozsvár : Erdélyi Múzeum-Egyes., [2000]-. - 21 cm
ISBN 963-8477-36-9
Erdély
943.921
[AN 428429]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A váradi békekötéstől János Zsigmond haláláig : 1538-1571 : II-V. kv. / ford. Bodor András ; a jegyzeteket írta Kruppa Tamás. - cop. 2002. - 367 p., XV t. : ill.
ISBN 963-8477-60-1 kötött : ár nélkül
943.921"1538/1571"
[AN 949038] MARC

ANSEL
UTF-83534 /2003.
Csomor Erzsébet
   1956 Zalaegerszegen / Csomor Erzsébet. - Zalaegerszeg : Millecentenáriumi Közalapítvány, 2001. - 171 p. ; 21 cm. - (Zalaegerszegi füzetek, ISSN 0324-7082 ; 7.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-00-8270-5 fűzött : ár nélkül
Zalaegerszeg
943.9-2Zalaegerszeg"1956"
[AN 924505]
MARC

ANSEL
UTF-83535 /2003.
Czire Dénes (1939-)
   Diákok az 1848-49. évi forradalom és szabadságharcban / Czire Dénes. - Budapest : Possum, 2002. - 104 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 104.
ISBN 963-85514-1-0 fűzött : ár nélkül
943.9"1848/1849" *** 378.18(439)"1848/1849"
[AN 949175]
MARC

ANSEL
UTF-83536 /2003.
Dankó Katalin, J.
   "Csillag gyulladt Zemplén felett" : Kossuth szülőföldje, Zemplén / írták Jósvainé Dankó Katalin, Tamás Edit ; fotók Váradi László ; [kiad. Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma]. - [Sárospatak] : Rákóczi Múz., cop. 2002. - 96 p. : ill., főként színes ; 20 cm
ISBN 963-9046-74-4 fűzött : ár nélkül
Kossuth Lajos (1802-1894)
943.9"18"(092)Kossuth_L. *** 908.439.134
[AN 949406]
MARC

ANSEL
UTF-83537 /2003.
Demény-Dittel Lajos (1949-)
   Hatvaniak a "Nagyvilágban" avagy Hatvani vonatkozású külföldi kuriózumok / Demény-Dittel Lajos. - Hatvan : [Magánkiad.], 2001. - 17, [2] fol. : ill. ; 30 cm
Spirál fűzéssel. - Bibliogr.: fol. 13-16.
ISBN 963-440-348-4 * fűzött : ár nélkül
929(100)(=945.11) *** 908.439-2Hatvan
[AN 901245]
MARC

ANSEL
UTF-83538 /2003.
Dudith András (1533-1589)
   Epistulae / Andreas Dudithius ; editae curantibus Lecho Szczucki et Tiburtio Szepessy. - Budapest : Akad. K., 1992-. - 25 cm
A 2. kötettől kiad. az Akadémiai Kiadó és Argumentum Kiadó
ISBN 963-05-5736-3
Dudith András (1533-1589)
940"15"(093) *** 282(439)(092)Dudith_A.(044) *** 930.85(439)"15"(092)Dudith_A.(044)
[AN 20597]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Ps. 6., 1577-1580 / ed. Nicolaus Szymański ; comment. instruxerunt Lechus Szczucki et Nicolaus Szymański ; [... in Francogallicum transtulit Sbignaeus Jamrozik]. - 2002. - 447 p. - (Bibliotheca scriptorum medii recentisque aevorum, ISSN 0133-6711 ; 13/6.)
Bibliogr.: p. 17-20.
ISBN 963-446-240-5 * kötött : ár nélkül
940"15"(093) *** 282(439)(092)Dudith_A.(044) *** 930.85(439)"15"(092)Dudith_A.(044)
[AN 948640] MARC

ANSEL
UTF-83539 /2003.
   "Együtt a Kárpát-medencében" : a népvándorláskor fiatal kutatóinak VII. összejövetele : Pécs, 1996. szeptember 27-29. / [... szerk. Kiss Magdolna és Lengvári István]. - Pécs : Dolmen 2000 BT, 2001. - 331, [22] p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-00-6989-X fűzött : ár nélkül
904(439) *** 904(36) *** 943.9".../10" *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 901016]
MARC

ANSEL
UTF-83540 /2003.
   Gyöngyös koszorú Kossuth szíve fölé : antológia 2002 / [szerk. Hajdrik József]. - Törökszentmiklós : Divius Lux MM, 2002. - 210 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-202-625-X fűzött : ár nélkül
Kossuth Lajos (1802-1894)
943.9"18"(092)Kossuth_L. *** 894.511-822
[AN 948864]
MARC

ANSEL
UTF-83541 /2003.
Horváth Árpád (1934-)
   "A számkivetés nagyjai..." : Marx, Engels Kossuthról és a magyarokról : [1848-1885] / Horváth Árpád, Kingston Tiszai Klára. - Budapest : Heraldika, 2002. - 287 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 251-256.
ISBN 963-9204-10-2 fűzött : ár nélkül
Kossuth Lajos (1802-1894)
943.9"1848/1849" *** 943.9"18"(092)Kossuth_L. *** 32(430)Marx,_K. *** 32(430)(092)Engels,_F.
[AN 948381]
MARC

ANSEL
UTF-83542 /2003.
Imre Kálmán
   A magyarok őstörténete új megvilágításban : Krantz elméletének továbbgondolása / Imre Kálmán. - Budapest : Heraldika, 2002. - 248 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 240-246.
ISBN 963-9204-15-3 fűzött : ár nélkül
930.8(=945.11)
[AN 948312]
MARC

ANSEL
UTF-83543 /2003.
Károlyi Attila
   Inkey breviarium : a pallini nemes és báró Inkey család leszármazása, életrajzi adatokkal / Károlyi Attila. - [Nagykanizsa] : Károlyi A., [2001]. - 189 p. : ill. ; 19 cm + 2 mell.
ISBN 963-440-308-5 kötött : ár nélkül
Pallini Inkey család
929.52(439)Inkey
[AN 808350]
MARC

ANSEL
UTF-83544 /2003.
Kéri András (1953-)
   Indiánok világa / Kéri András. - [Budapest] : Anno, [2002]. - 216 p. : ill. ; 20 cm
Tart.: Az azték naptár ; Az Antillák népe. - Bibliogr.: 99., 214-216. p.
ISBN 963-375-257-4 fűzött : ár nélkül
930.85(399.7)
[AN 949544]
MARC

ANSEL
UTF-83545 /2003.
Kossuth Lajos (1802-1894)
   "Nemzeti újjászületés" : válogatás Kossuth Lajos írásaiból és beszédeiből / szerk. Pajkossy Gábor. - Budapest : Új Mandátum, 2002. - 272 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 267-268.
ISBN 963-9336-88-2 fűzött : 3000,- Ft
943.9"18"(092)Kossuth_L.(093)
[AN 948188]
MARC

ANSEL
UTF-83546 /2003.
   Közel-múlt : húsz történet a 20. századból / [szerk. Majtényi György, Ring Orsolya] ; [közread. a Magyar Országos Levéltár]. - Budapest : MOL, 2002. - 255 p. : ill. ; 23 cm
Példányszám: 500
ISBN 963-631-143-9 fűzött : ár nélkül
943.9"19"(093) *** 943.9"19"(089.3)
[AN 948389]
MARC

ANSEL
UTF-83547 /2003.
   Magántörténelem : hungarológiai-kultúrtörténeti antológia a Polísz folyóirat körkérdése alapján / [... szerk. Turcsány Péter]. - Pomáz : Kráter, 2002. - 141 p. ; 20 cm. - (Polísz sorozat, ISSN 1589-3405)
ISBN 963-9472-10-7 fűzött : 1400,- Ft
929.52(439)"19"(0:82-94) *** 943.9"19"(0:82-94)
[AN 948718]
MARC

ANSEL
UTF-83548 /2003.
   A magyar állam ezer éve = The millennium of the state of Hungary = Le millénaire de l'état hongrois = Das Millennium des Staat[!] Ungarn / [forgatókönyv ... László Blazovich] ; [mtársak ... Berta Tibor et al.] ; [a kiállítást Csongrád megye Önkormányzata ... kész., a Csongrád Megyei Levéltár gondozásában]. - [Szeged] : Csongrád M. Lvt., [2001]. - 58 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 963-7193-33-2 fűzött : ár nélkül
943.9(084.12)
[AN 903241]
MARC

ANSEL
UTF-83549 /2003.
   Mohács, 1526 : [emlékkönyv] / [szerk. és az előszót írta Eszes Máté]. - Budapest : Curiosa Nova : Danár, 2002. - 75 p. : ill. ; 21 cm
Brodarics István "De conflictu Hungarorum cum Turcis ad Mohatz verissima descriptio" c. művével Szentpétery Imre fordításában
ISBN 963-86093-5-4 kötött : 2400,- Ft (hibás ISBN 963-8693-5-4)
943.9"1526" *** 894.511-94 *** 725.945(439-2Mohács) *** 73(439)(092)Kő_P. *** 069(439-2Mohács)(036)
[AN 948177]
MARC

ANSEL
UTF-83550 /2003.
   Nagy képes millenniumi arcképcsarnok : 100 portré a magyar történelemből / szerk. Rácz Árpád ; [a képeket vál. Basics Beatrix és Jalsovszky Katalin] ; [fotó Gottl Egon]. - 3. átd. kiad. - Budapest : Rubicon-Kv., 2002. - VIII, 376 p. : ill., részben színes ; 34 cm
Írta Kristó Gyula et al.
ISBN 963-204-635-8 kötött : 8920,- Ft
943.9(092) *** 32(439)(092)
[AN 950225]
MARC

ANSEL
UTF-83551 /2003.
Ordo Militiae Crucis Templi.
   A templomos lovagrend regulája / [ford., bevezetővel és jegyzetekkel ell. Stossek Balázs] ; [szerk., a szöveget gond., appendix Pánczél Hegedűs János] ; [közread. az] Agón. - Budapest : Agón : Kairosz, 2002. - 212 p. ; 15 cm
A ford. a "La Règle du Temple" (Paris, 1977) c. kiad. alapján kész. - A regula szövege latin és ófrancia nyelven is. - Bibliogr.: p. 31-35. - Számozott példány: 555
ISBN 963-9484-00-8 * kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9484-00-81)
929.712 *** 271.024-4
[AN 949325]
MARC

ANSEL
UTF-83552 /2003.
Ősz Gábor
   Hősies őseink / Ősz Gábor ; Németh Csongor illusztrációival. - Utánny. - Budapest : Egmont, 2003. - 124 p. : ill. ; 20 cm. - (Hajmeresztő históriák)
ISBN 963-627-793-1 fűzött : 748,- Ft
943.9"08/09"(02.053.2)(0:82-7) *** 930.8(=945.11)(02.053.2)(0:82-7)
[AN 950338]
MARC

ANSEL
UTF-83553 /2003.
Szakál István
   Besenyő ezer éve / Szakál István ; [kiad. a Zala Megyei Levéltár]. - Zalaegerszeg : Zala M. Lvt., 2002. - 222 p, [2] t.fol. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-7226-45-1 fűzött : ár nélkül
Zalaegerszeg
943.9-2Zalaegerszeg *** 943.9-2Zalabesenyő
[AN 949109]
MARC

ANSEL
UTF-83554 /2003.
   Tanulmányok fél évezred magyar történelméből / szerk. Fejérdy Gergely. - Piliscsaba : PPKE BTK Történelemtud. Int. : Pázmány P. Történész Kör, 2002. - 404 p. ; 24 cm. - (Pázmány történelmi műhely, ISSN 1588-7952 ; 1.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9296-52-X fűzött : ár nélkül
943.9"15/19"
[AN 948635]
MARC

ANSEL
UTF-83555 /2003.
Thierry, Amédée
Histoire d'Attila et de ses successeurs (magyar) (részlet)
   Attila : történeti kor- és jellemrajz / írta Thierry Amadé ; [... ford. ... Szabó Károly]. - [Budapest] : Anahita-Ninti BT, 2002. - 183 p., [4] p. : ill., részben színes ; 21 cm + mell. - (A magyar múlt eltitkolt évezredei, ISSN 1587-2432 ; 7.)
Az 1855-ben Budapesten, Geibel Armin kiadásában megjelent mű reprintje
ISBN 963-202-222-X fűzött : ár nélkül
Attila (Hun Birodalom: király)
936.91(092)Attila
[AN 930351]
MARC

ANSEL
UTF-83556 /2003.
Tóth Sándor
   Kossuth-emlékek Szabolcsban / Tóth Sándor. - Nyíregyháza : Nyíri Honvéd Egyes., 2002. - 378 p. : ill. ; 24 cm. - (Nyíri Honvéd Egyesület kiadványai. Helytörténet,, ISSN 1586-7498 ; 2.[!3.])
Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 1000
ISBN 963-204-796-6 fűzött : ár nélkül
Kossuth Lajos (1802-1894)
943.9(092)Kossuth_L. *** 943.916.1"1848/1849" *** 394.46(439.161)
[AN 949153]
MARC

ANSEL
UTF-83557 /2003.
Tusnády László (1940-)
   Kortársunk, Kossuth Lajos / Tusnády László ; [az előszót írta Madarász Imre]. - Budapest : Hungarovox, 2002. - 127 p. ; 20 cm
ISBN 963-9292-52-4 fűzött : 1200,- Ft
Kossuth Lajos (1802-1894)
943.9"18"(092)Kossuth_L.
[AN 948603]
MARC

ANSEL
UTF-83558 /2003.
Ubrizsy Savoia, Andrea
   Olasz - magyar botanikai kapcsolatok a nagyszombati egyetem megalapításáig, 1635 / Ubrizsy Savoia Andrea ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem Növénytani Tanszék. - Pécs : PTE Növénytani Tansz., 2002. - 333, [56] p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 311-333.
ISBN 963-641-905-1 fűzött : ár nélkül
930.85(439) *** 58(45)"10/16" *** 58(439)"10/16"
[AN 949161]
MARC

ANSEL
UTF-83559 /2003.
Ubrizsy Savoia, Andrea
   Rapporti italo - ungheresi nella nascita della botanica in Ungheria / Andrea Ubrizsy Savoia ; [pubbl. dall'] Università degli studi di Roma La Sapienza, [Università degli studi di Pécs Cattedra di botanica]. - [Roma] : Univ. degli studi di Roma La Sapienza ; [Pécs] : Univ. degli studi di Pécs Cattedra di botanica, 2002. - 374, [56] p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 343-374.
ISBN 963-641-906-X fűzött : ár nélkül
930.85(439) *** 58(439)"10/16" *** 58(45)"10/16"
[AN 949163]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

3560 /2003.
   Alsóregmec kistükre : [1277-2002] / [szerk. Fehér József és Kováts Dániel] ; [... szerzői Fehér József et al.] ; [... kiad. Alsóregmec község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata a Kazinczy Ferenc Társaság gondozásában]. - Alsóregmec : Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat ; Sátoraljaújhely : Kazinczy Társ., 2002. - 200 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-202-643-8 fűzött : ár nélkül
Alsóregmec
908.439-2Alsóregmec *** 894.511(092)Kazinczy_F.
[AN 949380]
MARC

ANSEL
UTF-83561 /2003.
   A Balaton könyve : olvasókönyv mindazoknak, akik tavunkat még jobban szeretnék megismerni  / [szerk. Monspart Éva] ; a Nők a Balatonért Egyesület kiadványa. - [Veszprém] : Nők a Balatonért Egyes., [2001]. - 191 p. : ill., főként színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 189-190.
ISBN 963-00-7470-2 fűzött : ár nélkül
Balaton
908.439(285.2Balaton)
[AN 905296]
MARC

ANSEL
UTF-83562 /2003.
Baumgartner, Gerhard
   Távoli szomszédok : Jánossomorja és Andau, 1990-2000 = Entfernte Nachbarn : Jánossomorja und Andau, 1990-2000 / Gerhard Baumgartner, Kovács Éva, Vári András. - Budapest : Teleki L. Alapítvány, 2002. - 119, 111 p. : ill. ; 23 cm. - (Regio könyvek, ISSN 0866-1251)
A magyar és a német nyelvű rész hátlapjával egybekötve. - Bibliogr.: p. 93-96.
ISBN 963-86291-5-0 fűzött : ár nélkül
Jánossomorja - Andau
908.439-2Jánossomorja *** 908.436-2Andau
[AN 948795]
MARC

ANSEL
UTF-83563 /2003.
Beluszky Pál (1936-)
   Vég kiárusítás : társadalomföldrajzi tanulmányok / Beluszky Pál ; [kiadó MTA Regionális Kutatások Központja]. - Budapest ; [Pécs] : MTA RKK, 1992-. - 24 cm
ISBN 963-8371-68-4 *
911.3(439)
[AN 27070]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2002. - 231 p. : ill., részben térk.
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9052-28-0 fűzött : ár nélkül
911.37(439)
[AN 949500] MARC

ANSEL
UTF-83564 /2003.
Csontos János (1962-)
   A mi Pest megyénk : képes és képtelen krónikák / Csontos János ; [kiad. Pest Megye Önkormányzata]. - Budapest : Pest M. Önkormányzata, 2002. - 120 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-7191-11-9 fűzött : ár nélkül
Pest (megye)
908.439.153 *** 725.945(439.153)
[AN 948611]
MARC

ANSEL
UTF-83565 /2003.
Erdős Ferenc
   Alcsútdoboz / írta Erdős Ferenc és Kelemen Krisztián ; szerk. Dakó Péter. - [Budapest] : Száz M. Falu Könyvesháza Kht., [2002]. - 175 p. : ill. ; 25 cm. - (Száz magyar falu könyvesháza, ISSN 1586-0469)
Bibliogr.: p. 148-152. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-86298-0-0 kötött : ár nélkül
Alcsútdoboz
908.439-2Alcsútdoboz
[AN 948413]
MARC

ANSEL
UTF-83566 /2003.
Fehér György
   Kvarner-öböl és Észak-Dalmácia : útikönyv / [szöveg Fehér György]. - Budapest : Hibernia, [2002]. - 186, [5] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Varázslatos tájak)
ISBN 963-00-9647-1 fűzött : ár nélkül
Dalmácia
914.971.3(036)
[AN 949270]
MARC

ANSEL
UTF-83567 /2003.
Fitz Jenő (1921-)
   Székesfehérvár and vicinity with Lake Velence and Gorsium / Jenő Fitz ; [transl. by Christina Rozsnyai] ; [phot. by Béla Borbély]. - Székesfehérvár : Ma Publ., 2001. - 86 p., [16] t. : ill., részben színes ; 19 cm
ISBN 963-86102-1-2 fűzött : ár nélkül
Székesfehérvár
914.39-2Székesfehérvár(036)
[AN 900062]
MARC

ANSEL
UTF-83568 /2003.
Gulyás Éva (1946-)
   Jászdózsa / írta Gulyás Éva és Szabó László ; szerk. Vadász István. - [Budapest] : Száz M. Falu Könyvesháza Kht., [2002]. - 130 p. : ill. ; 25 cm. - (Száz magyar falu könyvesháza, ISSN 1586-0469)
Bibliogr.: p. 118-119. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-86298-2-7 kötött : ár nélkül
Jászdózsa
908.439-2Jászdózsa
[AN 948422]
MARC

ANSEL
UTF-83569 /2003.
Hapák József (1945-)
   Ahol a csillagok ragyognak.. : írók, költők a Felső Tiszavidékről : [Tiszahát - Erdőhát - Szamoshát] / [fényképezte] Hapák József ; [az irodalmi alkotásokat vál., ... szerk.] Tóth Béla ; [közread. a] Jósa András Múzeum. - Nyíregyháza : Jósa Múz., 2001. - [94] p. : ill., színes ; 30 cm
Fotóalbum
ISBN 963-7220-44-5 * kötött : ár nélkül
908.439Felső-Tisza-vidék(0:82-822)(084.12)
[AN 804895]
MARC

ANSEL
UTF-83570 /2003.
   Harkány története / [a kötetet szerk. ... Erdődy Gyula] ; [... szerzői Erdődy Gyula et al.] ; [közread.] Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. - Harkány : Önkormányzat, 2001. - 231 p. : ill., részben színes ; 26 cm
Borítócím: Harkányfürdő története
ISBN 963-00-6294-1 * kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-000-6294-1)
Harkány
908.439-2Harkány
[AN 900736]
MARC

ANSEL
UTF-83571 /2003.
Három folyó mentén (angol)
   Along three rivers : millenary album of county Csongrád / [ed. by László Blazovich and Attila Marosvári] ; [text by Ferenc Apró et al.] ; [transl. by Enéh Gizella Szabó] ; [phot. ... by Mihály Dömötör et al.] ; [publ. by the Local Government of County Csongrád in cooperation with the Archives of County Csongrád]. - Szeged : Local Government of County Csongrád : Archives of County Csongrád, 2001. - 196 p. : ill., részben színes ; 33 cm
ISBN 963-7193-31-6 kötött : ár nélkül
Csongrád (megye)
908.439.181
[AN 904197]
MARC

ANSEL
UTF-83572 /2003.
   Hencida községről a millennium jegyében / [szerk. Horváth Sándor]. - [Hencida] : [Önkormányzat], 2002. - 104 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Közread. Hencida község Önkormányzata. - Képes krónika Hencida községről (borító- és gerinccím)
ISBN 963-00-7251-3 fűzött : ár nélkül
Hencida
908.439-2Hencida *** 943.9-2Hencida
[AN 948425]
MARC

ANSEL
UTF-83573 /2003.
Horváth Marietta
   Régi jó soproniak, érdekes emberek, történetek / Desewffy-Horváth Marietta. - Sopron : Perkovátz T., 2002. - 301, [3] p. : ill. ; 24 cm
Példányszám: 1000, ebből számozott: 100
ISBN 963-430-168-1 fűzött : ár nélkül
908.439-2Sopron(0:82-822) *** 7(439-2Sopron)"19"(092) *** 894.511(439-2Sopron)(092)"19" *** 894.511-822
[AN 948670]
MARC

ANSEL
UTF-83574 /2003.
Jászberényi Ferencné
   A Győri tanulmányok repertóriuma a 11-25. sz. kötetekhez, 1991-2001 / összeáll. Jászberényi Ferencné. - Győr : Győr M. Jogú Város Lvt., 2002. - 83 p. ; 24 cm. - (Győri tanulmányok füzetek, ISSN 1419-1318 ; 2002/9.)
Fűzött : ár nélkül
Győri tanulmányok
908.439-2Győr"1991/2001":016 *** 050(439)GyőriTanulmányok:014.3
[AN 930380]
MARC

ANSEL
UTF-83575 /2003.
Kovács József László (1932-)
   A szülőföld nem enged : Kovács József László válogatott irodalomtörténeti-helytörténeti írásai / [kiad. a Széchenyi István Városi Könyvtár]. - Sopron : Széchenyi I. Vár. Kvt., 2002. - 253, [2] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 233-253. és a tanulmányok végén
ISBN 963-206-003-2 fűzött : ár nélkül
Sopron
908.439-2Sopron *** 894.511(439-2Sopron)(091) *** 943.9-2Sopron
[AN 948672]
MARC

ANSEL
UTF-83576 /2003.
Ladányi András (1945-)
   Homokdombok napszámosai : Borbánya és környéke a XX. század derekától / Ladányi András ; [... fotóit kész. Csutkai Csaba]. - Budapest : [Magánkiad.], 2002. - 207, [3] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-440-526-6 fűzött : ár nélkül
Borbánya
908.439-2Borbánya
[AN 931321]
MARC

ANSEL
UTF-83577 /2003.
Lantosné Imre Mária (1943-)
   Mecseknádasd / írta Lantosné Imre Mária és Varhga[!] Dezső. - [Budapest] : Száz M. Falu Könyvesháza Kht., [2002]. - 176 p. : ill. ; 25 cm. - (Száz magyar falu könyvesháza, ISSN 1586-0469)
Bibliogr.: p. 151-157. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-86331-9-0 kötött : ár nélkül
Mecseknádasd
908.439-2Mecseknádasd
[AN 948427]
MARC

ANSEL
UTF-83578 /2003.
László Péter (1953-)
   Béb / László Péter ; [kiad. Béb község Önkormányzata]. - Béb : Önkormányzat, 2002. - 314 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 302-314.
ISBN 963-204-395-2 fűzött : ár nélkül
Béb
908.439-2Béb *** 943.9-2Béb
[AN 948654]
MARC

ANSEL
UTF-83579 /2003.
   Nagyatád város a számok tükrében / [szerk. Boros János, Botkáné Horváth Zsuzsanna, Csizmadia Pálné] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal Somogy Megyei Igazgatósága. - Kaposvár : KSH Somogy M. Ig., 2001. - 35 fol. ; 29 cm
ISBN 963-00-6593-2 fűzött : ár nélkül
Nagyatád
908.439-2Nagyatád(083.41) *** 31(439-2Nagyatád)
[AN 902814]
MARC

ANSEL
UTF-83580 /2003.
   Révfülöp anno : révfülöpi életképek és fölvételek a XIX-XX. század fordulójáról / vál. P. Miklós Tamás, Müller Márton ; [kiad. a Révfülöpi Honismereti Egyesület]. - Révfülöp : Révfülöpi Honismereti Egyes., 2002. - 56 p. : ill. ; 28 cm
ISBN 963-204-858-X fűzött : ár nélkül
Révfülöp
908.439-2Révfülöp"188/192"(084.12)
[AN 948961]
MARC

ANSEL
UTF-83581 /2003.
Szabó Miklós
   Szombathely déli kapujában / Szabó Miklós ; [közread. a] Gyöngyöshermán-Szentkirályi Polgári Kör. - Szombathely : Gyöngyöshermán-Szentkirályi Polgári Kör, 2001. - 170 p. : ill. ; 29 cm
Példányszám: 800. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-00-6727-7 kötött : ár nélkül
Szombathely
908.439-2Szombathely
[AN 901539]
MARC

ANSEL
UTF-83582 /2003.
Szokolay Zoltán (1956-)
   Prága : útikalauz / [szerző Szokolay Zoltán]. - Budapest : Hibernia, [2003]. - 141 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Sörmentén, ISSN 1589-4010)
ISBN 963-202-452-4 fűzött : ár nélkül
Praha
914.371-2Praha(036) *** 640.44(437.1-2Praha)(036) *** 663.4(437.1)(091)
[AN 949266]
MARC

ANSEL
UTF-83583 /2003.
   Tatabánya 2000-ben : fotóalbum / [szerk. ... Bársony László et al.] ; ... kiad. Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése Millenniumi Emlékbizottsága. - Tatabánya : Tatabánya M. Jogú Város Közgyűlése, 2000. - 109 p. : ill., színes ; 28 cm
Magyar, angol és német nyelven
ISBN 963-00-8351-5 * kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-8103-27-2)
908.439-2Tatabánya(084.12)
[AN 904080]
MARC

ANSEL
UTF-83584 /2003.
Tőzsér János (1952-)
   Az álmok szigete Kréta / Tőzsér János ; [fotók Vágó Zsuzsanna et al.]. - 2. aktualizált kiad. - Budapest : Kassák, 2002. - 177 p., [88] t. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-9100-65-X fűzött : 2500,- Ft
Kréta
914.959(036)
[AN 950724]
MARC

ANSEL
UTF-83585 /2003.
Vajda Mária
   Álmosd / írta Vajda Mária ; szerk. Selmeczi László. - [Budapest] : Száz M. Falu Könyvesháza Kht., [2002]. - 204 p. : ill. ; 25 cm. - (Száz magyar falu könyvesháza, ISSN 1586-0469)
Bibliogr.: p. 181-185. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-86298-1-9 kötött : ár nélkül
Álmosd
908.439-2Álmosd
[AN 948419]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

3586 /2003.
   Állam- és közigazgatás Magyarországon az egyes történelmi korokban c. tudományos konferencia : Vaja, 2000. szeptember 29. / [szerk. Molnár Sándor] ; [rend., kiad. a Vay Ádám Múzeum Baráti Köre]. - Vaja : Vay Á. Múz. Baráti Kör, 2001. - 97 p. ; 21 cm
Példányszám: 250
ISBN 963-00-8933-5 fűzött : ár nélkül
35(439)(091) *** 061.3(439-2Vaja)
[AN 928138]
MARC

ANSEL
UTF-83587 /2003.
Besedy na Lubânke (magyar)
   Vallatás a Lubjankán : Lukács György vizsgálati ügyiratai - életrajzi dokumentumok / [összeáll., szerk. és a jegyzeteket írta V. T. Szereda és A. Sz. Sztikalin] ; [ford. Illés László]. - [Budapest] : Argumentum : Lukács Archívum, 2002. - 245, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Archívumi füzetek, ISSN 0230-7081 ; 13.)
ISBN 963-446-229-4 fűzött : 2200,- Ft
Lukács György (1885-1971)
343.301.096(47)"194"(092)LukácsGy.(093.2)
[AN 948293]
MARC

ANSEL
UTF-83588 /2003.
   Európába megy a megye : megye körkép - megye kórkép : előadások és hozzászólások a 2000. szeptember 21-22-i pécsi konferencián / [szerk. Pálné Kovács Ilona] ; [megj. a Baranya Megyei Önkormányzat gondozásában]. - Pécs : Baranya M. Önkormányzat, 2001. - 231 p. : ill. ; 27 cm
Példányszám: 470
ISBN 963-7187-22-7 fűzött : ár nélkül
353(439) *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 900976]
MARC

ANSEL
UTF-83589 /2003.
   "Az európai rendőrségek együttműködési tapasztalatai" és a "Schengeni Egyezmény tapasztalatainak oktatása" című projekteket ismertető záró kiadvány, 1998-2001 : a Tempus Phare Institut Bildung[!Institution Building] Jep 13154-98 és 13165-98 / [szerk. Parádi József] ; [közrem. Virányi Gergely et al.]. - [Budapest] : [Rendőrtiszti Főisk.], 2001. - 220 p. : ill. ; 25 cm
Közread. a Rendőrtiszti Főiskola
ISBN 963-9405-61-2 fűzött : ár nélkül
351.74(4-62) *** 351.756(4-62)(094.2)
[AN 948991]
MARC

ANSEL
UTF-83590 /2003.
"Az európai rendőrségek együttműködési tapasztalatai" és a "Schengeni Egyezmény tapasztalatainak oktatása" című projekteket ismertető záró kiadvány, 1998-2001 (angol)
   Project closing publication on "The co-operational experiences of the European police forces" and "Teaching the experiences of the Schengen Treaty", 1998-2001 : a Tempus Phare Institut Bildung[!Institution Building] JEP 13154-98 and 13165-98 / [ed. József Parádi] ; [co-operated Gergely Virányi et al.]. - [Budapest] : [Rendőrtiszti Főisk.], 2001. - 200 p. : ill. ; 25 cm
Közread. a Rendőrtiszti Főiskola
ISBN 963-9405-62-0 fűzött : ár nélkül
351.756(4-62)(094.2) *** 351.74(4-62) *** 378.635.174(4-62)
[AN 948992]
MARC

ANSEL
UTF-83591 /2003.
Fekete Józsefné
   Államigazgatási jogkörben okozott kár megtérítése iránti perekről / [szerző Fekete Józsefné] ; Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Vizsgálati Módszertani Bizottság kiadványa I. 6. - [Budapest] : Kompkonzult, 2001. - 68 p. ; 29 cm
ISBN 963-9142-95-6 * fűzött : ár nélkül
347.513(439)(036) *** 35.078(439)(036)
[AN 904005]
MARC

ANSEL
UTF-83592 /2003.
Földi András (1957-)
   A jóhiszeműség és tisztesség elve : intézménytörténeti vázlat a római jogtól napjainkig / Földi András. - Budapest : [ELTE], 2001. - 118 p. ; 24 cm. - (Publicationes Instituti Iuris Romani Budapestinensis, ISSN 0231-1232 ; 9.). (Bibliotheca iuridica. Publicationes cathedrarum, ISSN 1586-8265 ; 12.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-463-525-3 fűzött : ár nélkül
347.141.8(100)
[AN 929951]
MARC

ANSEL
UTF-83593 /2003.
   Kecskeméti testamentumok / [szerk. Tóth Ágnes]. - Kecskemét : Bács-Kiskun M. Lvt., 2002-. - 24 cm
ISBN 963-7236-50-3
347.67(439-2Kecskemét)(093.2) *** 943.9-2Kecskemét(093.2) *** 930.253.4(439-2Kecskemét)
[AN 948191]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., 1655-1767 / összeáll., jegyzetekkel ell. és a bev. tanulmányt írta Iványosi-Szabó Tibor. - 2002. - 437 p. - (Forrásközlemények / Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Levéltára ,, ISSN 1219-8412 ; 4.)
Bibliogr.: p. 12-13. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-7236-51-1 fűzött : 400,- Ft
347.67(439-2Kecskemét)"16/17"(093.2) *** 930.253.4(439-2Kecskemét) *** 943.9-2Kecskemét"16/17"(093.2)
[AN 948192] MARC

ANSEL
UTF-83594 /2003.
   Kisebbségvédelem és a nemzetközi szervezetek : dokumentumok a Minority Rights Group kisebbségjogi publikációiból / összeáll. Bíró Anna-Mária ; [ford. Kriza Borbála et al.]. - Budapest : Teleki L. Alapítvány, 2002. - 269 p. ; 20 cm. - (Kisebbségi adattár, ISSN 1218-0297 ; 11.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-86291-2-6 fűzött : ár nélkül
341.234(100)(094) *** 342.724(100)(094)
[AN 948810]
MARC

ANSEL
UTF-83595 /2003.
Monory Bulcs
   Közérthető közbeszerzés / Monory Bulcs. - Budapest : DFT-Hungária Kft., cop. 2002. - 179 p. ; 23 cm
ISBN 963-204-232-8 fűzött : 7728,- Ft
1995. évi XL. törvény a közbeszerzésekről
351.712.2(439)(036)
[AN 949529]
MARC

ANSEL
UTF-83596 /2003.
Perger Gyula
   Újváros 1703-as telekkönyve : Győr Újvárosnak conscriptioja in anno 1703. die 9. Jully / Perger Gyula. - Győr : Győr M. Jogú Város Lvt., 2002. - 94 p. ; 24 cm. - (Győri tanulmányok füzetek, ISSN 1419-1318 ; 2002/8.)
Bibliogr.: p. 11.
Fűzött : ár nélkül
347.235.11(439-2Győr)"1703" *** 943.9-2Győr(093.2)
[AN 930379]
MARC

ANSEL
UTF-83597 /2003.
   A polgármesterek kézikönyve / [szerk. Szmetana György] ; [szerzők Fürcht Pál et al.] ; [átd. Ehleiter József et al.]. - Budapest : Unió, [2002]. - 235 p. ; 24 cm
Lezárva: 2002. nov. 15. - Bibliogr.: p. 227-230.
ISBN 963-388-378-4 fűzött : 5900,- Ft
351(439)(036) *** 352.078(439)(036) *** 352.08(439)(036)
[AN 948408]
MARC

ANSEL
UTF-83598 /2003.
   A státustörvény : előzmények és következmények / [szerk. Kántor Zoltán]. - Budapest : Teleki L. Alapítvány, 2002. - 162 p. ; 21 cm. - (Közép-európai könyvek, ISSN 1417-9180)
A 2001. november 30-án Budapesten azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-85774-7-9 kötött : ár nélkül
341.234(=945.11)(4-11) *** 342.724(=945.11)(4-11) *** 316.347(=945.11)(4-11) *** 061.3(439-2Bp.)"2001"
[AN 948816]
MARC

ANSEL
UTF-83599 /2003.
Tálné Molnár Erika
   A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény a gyakorlatban / Tálné Molnár Erika. - Szeged : IT Stúdió, 2002. - 543 p. ; 20 cm. - (Jurotéka, ISSN 1416-8421 ; 9.)
Lezárva: 2002. máj. 1.
ISBN 963-202-409-5 fűzött : ár nélkül
1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
35.08(439)(094)(036) *** 349.2(439)(094)(036)
[AN 950584]
MARC

ANSEL
UTF-83600 /2003.
Závodszky Levente (1881-1938)
   A Szent István, Szent László és Kálmán korabeli törvények és zsinati határozatok forrásai : függelék: a törvények szövege / írta Závodszky Levente ; [kiad. a pápai Jókai Mór Városi Könyvtár]. - [Repr. kiad.]. - [Pápa] : Jókai Vár. Kvt., 2002. - IV, 215 p. ; 21 cm
Érszegi Géza előszavával. - Gerinccím: A XI. század törvényei és zsinatai. - Eredeti kiadása: Budapest : Szt. István Társ., 1904. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-202-191-6 fűzött : ár nélkül
34(439)"10"(094) *** 348.327"10"
[AN 948647]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

3601 /2003.
Bowen, Robert M.
Fighting with the screaming eagles (magyar)
   Vijjogó sasok között : a 101. légideszant-hadosztály Normandiától Bastogne-ig / Robert M. Bowen ; szerk. Christopher J. Anderson ; [ford. Zsolnai Lajos]. - Debrecen : Hajja, cop. 2003. - 239 p., [32] t. : ill. ; 21 cm. - (20. századi hadtörténet, ISSN 1418-2467)
Bibliogr.: p. 233-234.
ISBN 963-9329-61-4 kötött : ár nélkül
Egyesült Államok. Army. Airbone Division (101.)
355.469.3 *** 355.486(73)"194" *** 355.489(73)"1941/1945"
[AN 948230]
MARC

ANSEL
UTF-83602 /2003.
Lépésváltás (angol)
   A change of pace : in an alliance for security / [ed. ... by István Tőrös] ; [the book was comp. using articles and photographs by József Gál et al.] ; [transl. Zoltán Sáringer] ; [a publ. of the MoD Communications Directorate]. - [Budapest] : MoD Communications Directorate, [2002]. - 64 p. : ill., színes ; 30 cm
Kötött : ár nélkül
355.02(439)"199/200" *** 355.356(100-15)
[AN 949412]
MARC

ANSEL
UTF-83603 /2003.
   Lépésváltás : szövetségben a biztonságért / [szerk. ... Tőrös István] ; [a köt. Gál József et al. írásainak és fotóinak felhasználásával kész.] ; [a Honvédelmi Minisztérium Kommunikációs Főigazgatóságának kiadványa]. - [Budapest] : HM Kommunikációs Főig., 2002. - 64 p. : ill., színes ; 30 cm
Kötött : ár nélkül
355.02(439)"199/200" *** 355.356(100-15)
[AN 949404]
MARC

ANSEL
UTF-83604 /2003.
McNab, Chris
The AK 47 (magyar)
   Az AK-47-es / Chris McNab. - Debrecen : Hajja, cop. 2002. - 96 p. : ill., részben színes ; 29 cm. - (20. századi hadtörténet, ISSN 1418-2467)
ISBN 963-9329-58-4 kötött : ár nélkül
623.443.3
[AN 948355]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

3605 /2003.
   Minőségfejlesztés a közigazgatásban a brit és a magyar gyakorlat tükrében / [szerk. Lelik Eszter, Dudás Ferenc] ; [a köt. szerzői Ben Richardson et al.] ; [közread. a] Civil Service College, Belügyminisztérium. - London : Civil Service College ; Budapest : BM, 2002. - 251 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
65.018 *** 35(439)"200" *** 35(410)"200"
[AN 949132]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

3606 /2003.
Adamcsik János
   Irodaautomatizálás : [workflow management, ügyvitelszervezés, folyamatmodellezés, iratkezelés, elektronikus adatcsere (EDI), digitális aláírás] / Adamcsik János. - Budapest : Indok BT, 2003. - 215 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 213-215.
ISBN 963-03-5720-8 fűzött : ár nélkül
651 *** 681.3.004.14
[AN 949183]
MARC

ANSEL
UTF-83607 /2003.
   Agrár- és Vidékfejlesztési Tanácsadó Központ létesítése Szegeden : megvalósíthatósági tanulmány / [közread. a] DABIC Dél-alföldi Agrárcentrum Kht. - Szeged : DABIC Dél-alföldi Agrárcentrum Kht., [2001]. - 120 p. ; 29 cm
ISBN 963-00-7570-9 * fűzött : ár nélkül
332.1(439.181)"199"
[AN 901009]
MARC

ANSEL
UTF-83608 /2003.
Balogh Ottó
   Határkőnél : az osztrák-magyar határon átnyúló együttműködési program hatása és a fejlődés irányai / Balogh Ottó, Győrffy Gábor, Wächter Balázs. - Szombathely : BDF Európa-tanulmányok Közp., 2002. - 22 p. ; 30 cm. - (Európai integrációs felkészítési modulok, ISSN 1589-3812)
Fűzött : ár nélkül
332.1(439) *** 332.1(436)
[AN 948705]
MARC

ANSEL
UTF-83609 /2003.
Baloghné Gáspár Anna
   Az egyszeres könyvvitelről a kettős könyvvitelre való áttérés számvitele és adózása / Baloghné Gáspár Anna, Czipszer Károlyné. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2002. - 265 p. ; 24 cm
Lezárva: 2002. júl. 31.
ISBN 963-224-669-1 fűzött : ár nélkül
657.1(036) *** 336.2(439)(036)
[AN 948103]
MARC

ANSEL
UTF-83610 /2003.
Barna Erika, W.
   Grafológia a korszerű személyügyi munkában / W. Barna Erika, Lévai Zoltán. - Pécs : PTE TTK FEEFI, 2001. - 316 p. : ill. ; 24 cm. - (Humán szervező (munkaügyi) menedzser sorozat, ISSN 1218-6880)
Bibliogr.: p. 312-316.
ISBN 963-641-838-1 * fűzött : ár nélkül
658.3 *** 159.925.6
[AN 902980]
MARC

ANSEL
UTF-83611 /2003.
Botos János (1947-)
   A magyarországi jelzálog-hitelezés másfél évszázada / Botos János. - [Budapest] : Szaktudás K., cop. 2002. - 251 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 1500. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-9422-70-3 kötött : ár nélkül
336.77.067.32(439)(091)
[AN 948372]
MARC

ANSEL
UTF-83612 /2003.
Dobay Péter (1948-)
   Adóinformatika / Dobay Péter, Gyurkó György, Herich György. - Pécs : Penta Unió, 2002. - 326 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 315-317.
ISBN 963-204-314-6 fűzött : ár nélkül
651.011.56(078) *** 681.3.004.14(078)
[AN 949446]
MARC

ANSEL
UTF-83613 /2003.
Döbrönte Katalin
   Alulról építkező kapacitásfejlesztés a strukturális alapok fogadására : módszertani megközelítés / Döbrönte Katalin. - Szombathely : BDF Európa-tanulmányok Közp., 2002. - 30 p. ; 30 cm. - (Európai integrációs felkészítési modulok, ISSN 1589-3812)
Fűzött : ár nélkül
339.96(4-62) *** 332.1(439) *** 658.1.011.1
[AN 948707]
MARC

ANSEL
UTF-83614 /2003.
Endrédy Ildikó (1945-)
   Könnyűipari ágazatok az Európai Unióban és Magyarországon: nyomdaipar / [szerzők Endrédy Ildikó, Szentgyörgyvölgyi Rozália]. - Budapest : MKIK, 2002. - 111 p. : ill. ; 23 cm. - (Vállalkozók Európában, ISSN 1419-4562 ; 16.)
Lezárva: 2002. dec.
ISBN 963-9008-57-5 fűzött : ár nélkül
334.72(4-62) *** 334.72(439) *** 655.1
[AN 949439]
MARC

ANSEL
UTF-83615 /2003.
   Építőipar az Európai Unióban és Magyarországon / [szerzők Oelberg Károly et al.]. - Budapest : MKIK, 2002. - 122 p. : ill. ; 23 cm. - (Vállalkozók Európában, ISSN 1419-4562 ; 18.)
Lezárva: 2002. dec.
ISBN 963-9008-59-1 fűzött : ár nélkül
334.72(4-62) *** 334.72(47) *** 69
[AN 949445]
MARC

ANSEL
UTF-83616 /2003.
   Európai uniós támogatások az építésben : konferencia az Építéstudományi Egyesület Építéskivitelezési Szakosztály Projektmenedzsment Bizottsága szervezésében : 2001. május 31. / [szerk. Horváth György]. - [Budapest] : ÉTE, [2001]. - 119 p. : ill. ; 30 cm
Előadások
ISBN 963-8062-60-6 * fűzött : ár nélkül
339.96(4-62) *** 332.1(439)"199/200" *** 330.322(439)"199/200" *** 061.3(439-2Bp.)"2001"
[AN 901013]
MARC

ANSEL
UTF-83617 /2003.
Farkas János
   A lakosság lakásépítési, -korszerűsítési tevékenysége az 1986/87. és az 1999/2000. évi életmód-időmérleg felvétel alapján / [kész. Farkas János, Székely Gáborné]. - [Budapest] : KSH, 2001. - 35 p. : ill. ; 30 cm. - (Életmód - időmérleg, ISSN 1586-2682)
ISBN 963-215-410-X fűzött : 500,- Ft
332.8(439)"198/199"(083.41) *** 31(439)
[AN 904002]
MARC

ANSEL
UTF-83618 /2003.
Farsang Zoltán
   Projekt ciklus menedzsment / Farsang Zoltán. - Szombathely : BDF Európa-tanulmányok Közp., 2002. - 28 p. ; 30 cm. - (Európai integrációs felkészítési modulok, ISSN 1589-3812)
Fűzött : ár nélkül
339.96(4-62) *** 658.1.011.1
[AN 948711]
MARC

ANSEL
UTF-83619 /2003.
   Fogyasztóvédelem az Európai Unióban és Magyarországon - vállalkozóknak / [szerk. Köncse Tamásné] ; [szerzők Huszay Gábor et al.]. - Budapest : ITDH, 2002. - 109 p. ; 24 cm. - (Európa füzetek, ISSN 1419-3477)
ISBN 963-206-062-8 fűzött : ár nélkül
366(439) *** 366(4-62)
[AN 948971]
MARC

ANSEL
UTF-83620 /2003.
Hollósi Szabolcs
   "Munka és gondoskodás" : a Nyugat-dunántúli Regionális Szociális Közmunkaprogram / Hollósi Szabolcs. - Szombathely : BDF Európa-tanulmányok Közp., 2002. - 14 p. ; 30 cm. - (Európai integrációs felkészítési modulok, ISSN 1589-3812)
Fűzött : ár nélkül
331.57(439Nyugat-Dunántúl) *** 351.712
[AN 948703]
MARC

ANSEL
UTF-83621 /2003.
Horváth Katalin (1951-)
   Egyszeres könyvvitel a társas és az egyéni vállalkozások gyakorlatában : [2001] / Horváth Katalin ; [közread. a] Saldo Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Rt. - Budapest : Saldo, 2001. - 189, [63] p. ; 29 cm
ISBN 963-621-986-9 fűzött : 3920,- Ft
657(036)
[AN 806141]
MARC

ANSEL
UTF-83622 /2003.
   Az illetéktörvény egységes szerkezetben - a változások magyarázatával : az ingatlanok illetékkötelezettségéhez kapcsolódó határozatok. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2002. - 48 p. ; 30 cm. - (Adókalauz, ISSN 1419-5623 ; 2002/4.)
Fűzött : 495,- Ft
1990. évi CXIII. törvény az illetékekről
336.28(439)(094)
[AN 948492]
MARC

ANSEL
UTF-83623 /2003.
Kengyel Ákos (1970-)
   Az Európai Unió regionális politikája / Kengyel Ákos. - Szombathely : BDF Európa-tanulmányok Közp., 2002. - 38 p. ; 30 cm. - (Európai integrációs felkészítési modulok, ISSN 1589-3812)
Bibliogr.: p. 36-38.
Fűzött : ár nélkül
332.1(4-62)
[AN 949875]
MARC

ANSEL
UTF-83624 /2003.
Knáb Magdolna
   Szálláshely-szolgáltatás / [szerző Knáb Magdolna, Vajdáné Horváth Piroska]. - Budapest : Piacgazd. Alapítvány, 2002. - 92 p. : ill. ; 23 cm. - (Vállalkozói tájékoztató sorozat, ISSN 1586-9180)
Lezárva: 2002. ápr. 10.
ISBN 963-202-110-X fűzött : ár nélkül
338.482(439) *** 640.4(439)
[AN 929980]
MARC

ANSEL
UTF-83625 /2003.
   Könnyűipari ágazatok az Európai Unióban és Magyarországon: textil-, ruházati, bőr- és cipőipar / [szerzők Cseh József et al.]. - Budapest : MKIK, 2002. - 120 p. : ill. ; 23 cm. - (Vállalkozók Európában, ISSN 1419-4562 ; 17.)
Lezárva: 2002. dec.
ISBN 963-9008-58-3 fűzött : ár nélkül
334.72(4-62) *** 334.72(439) *** 67/68
[AN 949434]
MARC

ANSEL
UTF-83626 /2003.
Kresalek Péter (1970-)
   Példatár a vállalkozások tevékenységének komplex elemzéséhez / Kresalek Péter, Pucsek József. - [Budapest] : Perfekt, 2001. - 113 p. ; 29 cm
ISBN 963-394-423-6 fűzött : 998,- Ft
658.1.012.12(078)
[AN 804608]
MARC

ANSEL
UTF-83627 /2003.
   Logisztika / szerk. Prezenszki József. - 10. utánny. - Budapest : BME MTI, 2002-. - 24 cm
658.286(075.8) *** 658.78(075.8)
[AN 950719]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Bevezető fejezetek / [szerzők Dauber, Franz Josef et al.] ; [az ábrákat kész. Molnár László és László Gabriella]. - 2002. - 483 p. : ill. - (Budapesti Műszaki Egyetem Mérnöktovábbképző Intézet, ISSN 0865-3313 ; 5347.)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-431-796-0 fűzött : 2900,- Ft
658.286(075.8) *** 658.78(075.8)
[AN 950720] MARC

ANSEL
UTF-83628 /2003.
Malasics András
   A Handels Gesetzbuch számviteli szabályozása / Malasics András ; [közread. az] Auditing Kft. - Budapest ; [Székesfehérvár] : Auditing Kft., 2002. - 203 p. ; 30 cm
ISBN 963-206-196-9 kötött : ár nélkül
657(430)(094)
[AN 948195]
MARC

ANSEL
UTF-83629 /2003.
Miskolczi Bodnárné Harsányi Gyöngyi
   Értékpapírok és ügyletek a magyar tőkepiacon : egyetemi jegyzet és jogszabálygyűjtemény / Harsányi Gyöngyi ; [közread. a] Miskolci Egyetem ÁJK. - Budapest : Unió, 2002. - 345 p. : ill. ; 24 cm
Lezárva: 2002. dec. 1.
ISBN 963-388-383-0 fűzött : ár nélkül
336.76(439)(075.8) *** 336.76(439)(094)
[AN 948787]
MARC

ANSEL
UTF-83630 /2003.
Miszlivetz Ferenc (1954-)
   A Haydn-Liszt vonósnégyes : új intézmények, társadalmi szereplők és hálózatépítés a Nyugat-Pannon Eurégióban / Miszlivetz Ferenc. - Szombathely : BDF Európa-tanulmányok Közp., 2002. - 12 p. ; 30 cm. - (Európai integrációs felkészítési modulok, ISSN 1589-3812)
Fűzött : ár nélkül
332.1(4Nyugat-PannonEurégió) *** 332.1(436.3) *** 332.1(439Nyugat-Dunántúl)
[AN 948708]
MARC

ANSEL
UTF-83631 /2003.
Mohai Károly
   Nyugta- és számlaadási kötelezettség ellenőrzésének módszertana / [szerzők Mohai Károly, Hetesi Gábor, Papp László] ; Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Vizsgálati Módszertani Bizottság kiadványa I. 10. - [Budapest] : Kompkonzult, 2001. - 189 p. ; 29 cm
ISBN 963-9142-94-8 * fűzött : ár nélkül
657.24(036) *** 65.012.7
[AN 904009]
MARC

ANSEL
UTF-83632 /2003.
Mustó István (1933-)
   Az előcsatlakozási támogatástól a strukturális alapokig / Mustó István. - Szombathely : BDF Európa-tanulmányok Közp., 2002. - 18 p. ; 30 cm. - (Európai integrációs felkészítési modulok, ISSN 1589-3812)
Fűzött : ár nélkül
339.96(4-62) *** 339.923(4-62)
[AN 948712]
MARC

ANSEL
UTF-83633 /2003.
Nagy Pongrác
   Gazdaságpolitika / Nagy Pongrác ; [közread. a] Nyugat-Magyarországi Egyetem. - Sopron : NYME, 2001. - XXVI, 743 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 963-9364-02-9 fűzött : ár nélkül
338.2(439)"1989/199" *** 339.9"199"
[AN 903698]
MARC

ANSEL
UTF-83634 /2003.
Németh Gabriella
   Az illetékekről / [szerző Németh Gabriella]. - Budapest : Saldo, 2002. - 107 p. ; 24 cm. - (Röviden szólva..., ISSN 1587-1363)
Lezárva: 2002. dec. 12.
ISBN 963-638-037-6 fűzött : ár nélkül
336.28(439)(094)(036)
[AN 949213]
MARC

ANSEL
UTF-83635 /2003.
Némethné Futás Csilla
   Beszámoló készítés, 2001 / Némethné Futás Csilla, Szepesi István ; [közread. a] Kompkonzult Számítástechnikai és Tanácsadó Kft. - Budapest : Kompkonzult, 2001. - 284 p. ; 29 cm
Lezárva: 2000. okt. 15.
ISBN 963-9142-68-9 fűzött : 2800,- Ft
657.37(036)
[AN 902843]
MARC

ANSEL
UTF-83636 /2003.
   Nemzetközi adózás : [adózás az Európai Unióban] / Herich György szerk. ; [szerzők Deák Dániel et al.]. - Pécs : Penta Unió, 2002. - 536 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 513-521.
ISBN 963-204-705-2 fűzött : ár nélkül
336.2(100)(078)
[AN 949449]
MARC

ANSEL
UTF-83637 /2003.
Palánkai Tibor (1938-)
   A gazdasági integráció fejlődési szakaszai, az EU-országok makrogazdasági helyzetének alakulása / Palánkai Tibor. - Szombathely : BDF Európa-tanulmányok Közp., 2002. - 37 p. ; 30 cm. - (Európai integrációs felkészítési modulok, ISSN 1589-3812)
Bibliogr.: p. 37.
Fűzött : ár nélkül
339.923(4-62)(091)
[AN 948702]
MARC

ANSEL
UTF-83638 /2003.
   Pályázás után : értékelések, beszélgetések, szemelvények KOMA pályázatokról / [fel. szerk. Rados Péter]. - Budapest : KOMA, 2002. - 320 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-206-156-X fűzött : ár nélkül
658.310.836 *** 37.014(439)"199"
[AN 950722]
MARC

ANSEL
UTF-83639 /2003.
   Példatár a vállalkozási tevékenység gazdasági elemzéséhez / Birher Ilona [et al.] ; [szerk. Sándor Lászlóné]. - [Budapest] : Perfekt, 2001. - 377 p. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 376-377.
ISBN 963-394-439-2 fűzött : 2980,- Ft
658.1.012.12(078)(076)
[AN 904214]
MARC

ANSEL
UTF-83640 /2003.
   Pénzügytan : egyetemi tankönyv / [szerk. Bánfi Tamás, Sulyok-Pap Márta] ; [... szerzői Balogh László et al.] ; [közread. a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Pénzügyi Intézet], Tanszék Kft. - 2. jav. kiad. - Budapest : Tanszék Kft., 2002. - 2 db : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
336(075.8) *** 339.7(075.8)
[AN 950715]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 287 p.
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-03-5606-1)
336(075.8) *** 339.7(075.8)
[AN 950716] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 256 p.
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-03-5607-4)
336(075.8) *** 339.7(075.8)
[AN 950717] MARC

ANSEL
UTF-83641 /2003.
   Phare beruházási projektek tervezése és bemutatása : adatlap a Phare 2002-es projektek kritériumrendszeréhez : Standard Project Fiche CD-ROM, projekt ciklus menedzsment / összeáll. Polgár Tibor. - Szombathely : BDF Európa-tanulmányok Közp., 2002. - 20 p. ; 30 cm. - (Európai integrációs felkészítési modulok, ISSN 1589-3812)
Fűzött : ár nélkül
339.96(4-62) *** 658.1.011.1
[AN 948713]
MARC

ANSEL
UTF-83642 /2003.
Pogátsa Zoltán
   Az európai uniós támogatások fogadásának magyarországi intézményrendszere / Pogátsa Zoltán. - Szombathely : BDF Európa-tanulmányok Közp., 2002. - 10 p. ; 30 cm. - (Európai integrációs felkészítési modulok, ISSN 1589-3812)
Fűzött : ár nélkül
339.96(4-62) *** 338.24(439)
[AN 948714]
MARC

ANSEL
UTF-83643 /2003.
Pucsek József
   Cash flow-ról : a kimutatás összeállítása, cash flow elemzése / [írta Pucsek József]. - Budapest : Saldo, 2002. - 54 p. ; 24 cm. - (Röviden szólva..., ISSN 1587-1363)
ISBN 963-638-017-1 fűzött : ár nélkül
657.37
[AN 929102]
MARC

ANSEL
UTF-83644 /2003.
Rácz Ildikó
   Adóismeretek / Rácz Ildikó. - [Budapest] : Perfekt, [2001]. - 349 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-394-441-4 fűzött : 2250,- Ft
336.2(439)(078)
[AN 904201]
MARC

ANSEL
UTF-83645 /2003.
Radóczné Kocsis Teréz
   Az Európai Unió új közös borpiaci rendtartásának termelési potenciált befolyásoló elemei és azok várható hatása a hazai termelőalapok változására / [szerző Radóczné Kocsis Teréz] ; [közrem. Gyánti Istvánné, Szalai Mihályné]. - Budapest : AKII, 2002. - 115 p. ; 25 cm. - (Agrárgazdasági tanulmányok, ISSN 1418-2122 ; 2002/5.)
Bibliogr.: p. 89-90. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-491-442-X fűzött : ár nélkül
338.4(4-62)(083.41) *** 338.4(439)(083.41) *** 634.8 *** 663.2
[AN 948633]
MARC

ANSEL
UTF-83646 /2003.
   Start / [Übers. Nóra Herpai et al.] ; [közread. a] Discimus. - Debrecen : Discimus, cop. 2002. - 315 p. ; 24 cm
Váltakozva német, holland, román és magyar nyelven
Fűzött : ár nélkül
658.1.011.1(4)(036) *** 347.72.022(4)(036)
[AN 949197]
MARC

ANSEL
UTF-83647 /2003.
Stausz Csaba
   A pályaválasztó : szakmák emberközelből : riportkötet / [szerző Stausz Csaba]. - Pécs : Stand Lap- és Kvk., [2001]. - 170 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-03-9740-4 fűzött : ár nélkül
331.54(047.53) *** 37.048(036)
[AN 949936]
MARC

ANSEL
UTF-83648 /2003.
   Számviteli szabályzatok, 2001 / [szerzők Somos Róbertné et al.] ; [közread. a] Saldo Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Rt. - Budapest : Saldo, 2001. - 294, [90] p. ; 29 cm
Számviteli kézikönyvek (keretcím)
ISBN 963-621-971-0 fűzött : 8000,- Ft
657(036)
[AN 902846]
MARC

ANSEL
UTF-83649 /2003.
   Szemelvények az EU agrár szak- és közigazgatási képzéshez / [szerk. Szűcs István] ; [szerzők Balogh Péter et al.] ; [közread. a] Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Intézet. - [Debrecen] : DE ATC, 2000-2001. - 2 db : ill. ; 30 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9274-16-X kötött : ár nélkül
339.923(4-62)(075.8) *** 351.823.1(4-62)(075.8)
[AN 904219]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2000. - 231 p.
ISBN 963-9274-18-6 *
339.923(4-62)(075.8) *** 338.43(4-62)(075.8) *** 327.39(4-62)(075.8)
[AN 904220] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 2001. - 329 p.
ISBN 963-9274-19-4 *
351.823.1(4-62)(075.8) *** 504.06(4-62)(075.8)
[AN 904221] MARC

ANSEL
UTF-83650 /2003.
Szigetvári Zsuzsanna
   Folyószámla rendezések módszertana példákon keresztül bemutatva, tekintettel a járulékintegrációra is / [szerzők Szigetvári Zsuzsanna, Papp Edit, Papp-Váry Gáborné] ; Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Vizsgálati Módszertani Bizottság kiadványa II. 100. - [Budapest] : Kompkonzult, [2001]. - 207 p. ; 29 cm
Lezárva: 2001. május 30.
ISBN 963-9142-91-3 * fűzött : ár nélkül
657.431(036)
[AN 900950]
MARC

ANSEL
UTF-83651 /2003.
Umenhoffer Ferenc
   A számviteli törvény 2001-től / [szerző Umenhoffer Ferenc] ; Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Vizsgálati Módszertani Bizottság kiadványa IV. 14. - Budapest : Kompkonzult, 2001. - 499 p. ; 30 cm
Lezárva: 2001. febr. 28.
ISBN 963-9142-75-1 kötött : 3200,- Ft
2000. évi C. törvény a számvitelről
657(439)(036)
[AN 804417]
MARC

ANSEL
UTF-83652 /2003.
   Utak és lehetőségek az egyenlő esélyek megteremtésére : szociális párbeszéd az ezredforduló Magyarországán, Budapest, 2001. december 3-4. / [... szerk. Németh György] ; kiad. a Szociális és Családügyi Minisztérium. - Budapest : Szociális és Családügyi Min., 2002. - 365 p. : ill. ; 21 cm
Előadások
ISBN 963-00-9814-8 fűzött : ár nélkül
331.101.24(439) *** 316.37 *** 364.65 *** 911.2/.3(439) *** 061.3(439-2Bp.)"2001"
[AN 931149]
MARC

ANSEL
UTF-83653 /2003.
   A vállalkozások tevékenységének gazdasági elemzése / Birher Ilona [et al.] ; [szerk. Sándor Lászlóné]. - [Budapest] : Perfekt, 2001. - 440 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 439-440.
ISBN 963-394-436-8 fűzött : 2980,- Ft
658.1.012.12(078)
[AN 904202]
MARC

ANSEL
UTF-83654 /2003.
   A WTO tárgyalások magyar agrárgazdaságot érintő 2001. évi fejleményei / [szerk. Kartali János] ; [szerzők Dorgai László et al.] ; [közrem. Bürger Béláné, Kürtösi Edina]. - Budapest : AKII, 2002. - 135 p. ; 25 cm. - (Agrárgazdasági tanulmányok, ISSN 1418-2122 ; 2002/6.)
Bibliogr.: p. 107-110. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-491-443-8 fűzött : ár nélkül
339.543.2(100) *** 338.434(439)"200"(083.41) *** 336.41
[AN 948634]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

3655 /2003.
   EU integration challenges in the field of health in the countries of Central and Eastern Europe : international conference ... : Budapest, ... October 1-3, 2001 / org. by the Robert Schuman Institute ... and the Hungarian Ministry of Health. - Budapest : Robert Schuman Inst., 2002. - 142 p. ; 24 cm
Előadások
Fűzött : ár nélkül
364.444(4-62) *** 364.444(4-11) *** 061.3(439-2Bp.)"2001"
[AN 930384]
MARC

ANSEL
UTF-83656 /2003.
Futó Gábor (1953-)
   Társadalombiztosítás 2003 : biztosítás, járulékfizetés, nyilvántartás / Futó Gábor ; [közread. a] Kompkonzult Számítástechnikai és Tanácsadó Kft. - Budapest : Kompkonzult, 2003. - 349 p. ; 24 cm
Lezárva: 2002. dec. 31.
ISBN 963-9427-20-9 fűzött : 3500,- Ft
369(439)(036)
[AN 949072]
MARC

ANSEL
UTF-83657 /2003.
Horváth Béla
   Kékestető és első fejlesztője, Csonka László / Horváth Béla. - [Miskolc] : [Magánkiad.], 2002. - 206 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 159-170. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-440-694-7 fűzött : ár nélkül
Csonka László (1890-1964)
Kékestetői Hotel és Szanatórium.
Kékestető
364.444.046.2(439)(234.373Kékestető) *** 379.85(439)(234.373Kékestető) *** 62(439)(092)CsonkaL.
[AN 930385]
MARC

ANSEL
UTF-83658 /2003.
   Az iskolai gyermek- és ifjúságvédelem helyzete Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében / [szerk. Venter György] ; [írták Baracsi Ágnes et al.]. - Nyíregyháza : Nyíregyházi Főisk. Neveléstudományi és Szociálped. Tansz., 2002. - 213 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közoktatási Közalapítvány üzenőfüzet-sorozat)
Bibliogr.: p. 173-176.
Fűzött : ár nélkül
364.65-053.2/.6(439.161) *** 371.4(439.161)
[AN 931341]
MARC

ANSEL
UTF-83659 /2003.
Jakab Ferenc (1943-)
   A Fővárosi Uzsoki utcai Kórház jubileumi évkönyve, 1927-2002 / [kész. Jakab Ferenc, ... Sükösd László, ... Bajtai Attila]. - [Budapest] : Dinasztia, [2002]. - 140 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 963-657-350-6 kötött : ár nélkül
Fővárosi Önkományzat Uzsoki Utcai Kórház és Rendelőintézet (Budapest)
364.444.046.6(439-2Bp.)(091)
[AN 948370]
MARC

ANSEL
UTF-83660 /2003.
Markovics Ferenc (1936-)
   A Baba utcai ház / Markovics Ferenc ; [közread. a] Magyar Fotóművészek Szövetsége. - [Budapest] : M. Fotóművészek Szövets., 2002. - 111 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Fotóalbum
ISBN 963-204-244-1 kötött : ár nélkül
364.444.046.44(084.12) *** 616.832.21-002.1 *** 77.04(439)(092)Markovics_F.
[AN 948304]
MARC

ANSEL
UTF-83661 /2003.
Pestessy József
   Józsefvárosi orvosok, kórházak, klinikák / Pestessy József ; [... kiad. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat]. - Budapest : Józsefvárosi Önkormányzat, 2002. - 188 p. : ill. ; 30 cm
Fűzött : ár nélkül
364.444.046.6(439-2Bp.VIII.) *** 61(439-2Bp.VIII.)(092)
[AN 949424]
MARC

ANSEL
UTF-83662 /2003.
Simonovits András (1946-)
   Nyugdíjrendszerek: tények és modellek / Simonovits András. - Budapest : Typotex, 2002. - 226 p. : ill. ; 24 cm. - (Alkalmazott matematika sorozat, ISSN 1586-4413)
Bibliogr.: p. 205-220.
ISBN 963-9326-54-2 fűzött : 2500,- Ft
369.5(439)
[AN 949397]
MARC

ANSEL
UTF-83663 /2003.
   Tereptanári munkatankönyv / szerk. Kocsis Emília ; [szerzők Eszik Zoltán et al.] ; [közread. a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet]. - [Budapest] : Nemz. Család- és Szociálpolitikai Int., 2001. - 412 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 2000
ISBN 963-00-9301-4 kötött : ár nélkül
364.442(072) *** 377(439) *** 371.13
[AN 930386]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

3664 /2003.
   10 éves jelentés : a Gábor Dénes Főiskola a számok tükrében. - [Budapest] : Számalk K., 2002. - 36 p. : ill., színes ; 24 cm
Közread. a Gábor Dénes Főiskola
Fűzött : ár nélkül
Gábor Dénes Főiskola (Budapest)
378.668.13(439-2Bp.)(058)
[AN 949417]
MARC

ANSEL
UTF-83665 /2003.
   10 évesek vagyunk! : 1992-2002 : írások a XIII. kerületi óvoda- és iskolapszichológiai hálózat munkájából / [szerk. Kósáné Ormai Vera, Ruskó György] ; [közread. a] XIII. Kerületi Pedagógiai Szolgáltató Központ Pszichológiai Csoport. - [Budapest] : XIII. Ker. Ped. Szolgáltató Közp. Pszichológiai Csop., 2002. - 131 p. ; 24 cm
Belső használatra
Fűzött : ár nélkül
Budapest XIII. Kerületi Pedagógiai Szolgáltató Központ. Pszichológiai Csoport.
37.015.3 *** 373.3 *** 373.24
[AN 948122]
MARC

ANSEL
UTF-83666 /2003.
   A 25 éves Egry Úti Körzeti Óvoda jubileumi évkönyve, 1976-2001. - Veszprém : Egry Úti Körzeti Óvoda, 2001. - 185 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-00-7660-8 * fűzött : ár nélkül
Egry Úti Körzeti Óvoda (Veszprém)
373.24(439-2Veszprém)(058)
[AN 900631]
MARC

ANSEL
UTF-83667 /2003.
   50 éves az Irinyi János Élelmiszeripari Középiskola és Gimnázium : jubileumi évkönyv, 1952-2002. - Debrecen : Irinyi J. Élelmiszerip. Középisk. és Gimn., 2002. - 255 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Borítócím: Irinyi János Élelmiszeripari Középiskola és Gimnázium : jubileumi évkönyv, 1952-2002. - Példányszám: 1500
Fűzött : ár nélkül
Irinyi János Élelmiszeripari Középiskola és Gimnázium (Debrecen)
373.54(439-2Debrecen)(058) *** 373.6:663/664(439-2Debrecen)(058)
[AN 948870]
MARC

ANSEL
UTF-83668 /2003.
   A 145 éves Bethlen Gábor Közgazdasági és Postaforgalmi Szakközépiskola jubileumi évkönyve, 1998-2002 / [szerk. Bancsi Erzsébet]. - Debrecen : Bethlen G. Közgazd. és Postaforg. Szakközépisk., 2002. - [8], 155 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Borítócím: Bethlen Gábor Közgazdasági és Postaforgalmi Szakközépiskola. - Gerinccím: Bethlen, 1997-2002. - Példányszám: 1000
ISBN 963-206-131-4 fűzött : ár nélkül
Bethlen Gábor Közgazdasági és Postaforgalmi Szakközépiskola (Debrecen)
373.6:33(439-2Debrecen)(058) *** 373.6:656.8(439-2Debrecen)(058)
[AN 948867]
MARC

ANSEL
UTF-83669 /2003.
   200 éves a siketoktatás Magyarországon : a váci intézet története : emlékkönyv, 1802-2002 / [összeáll. ... Mikesy György et al.] ; [szerk. Kvojka Ferencné] ; [kiad. Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat]. - Vác : Cházár A. Óvoda, Ált. Isk., Speciális Szakisk., Diákotthon, Gyermekotthon és Ped. Szakszolgálat, [2002]. - 364 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Gerinccím: Emlékkönyv, 1802-2002, Vác. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-202-982-8 fűzött : ár nélkül
Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat (Vác)
376.33(439-2Vác)(091)
[AN 949292]
MARC

ANSEL
UTF-83670 /2003.
Bíró Endre (1955-)
   Jogkereső iskolai, kollégiumi jogokhoz : diákok, pedagógusok, szülők közoktatási jogai / [kész. Bíró Endre] ; [közread. a] Jogismeret Alapítvány. - Budapest : Jogismeret Alapítvány, [2002]. - 144 p. ; 29 cm
Lezárva: 2002. okt. 1.
ISBN 963-204-091-0 fűzött : 1500,- Ft
37.014(439)(094)
[AN 948392]
MARC

ANSEL
UTF-83671 /2003.
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Közlekedésmérnöki Kar.
   50 éves a Közlekedésmérnöki Kar / [szerk. Kulcsár Béla]. - Budapest : BMGE Közlekedésmérnöki Kar, 2001. - 96 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén. - Összefoglalás angol, német és francia nyelven
ISBN 963-420-685-9 fűzött : ár nélkül
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Közlekedésmérnöki Kar.
378.662(439-2Bp.).096 *** 629
[AN 807582]
MARC

ANSEL
UTF-83672 /2003.
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Vegyészmérnöki Kar. Vegyipari Műveletek Tanszék.
   A BME Vegyipari Műveletek Törzstanszék 50 éves / [szerk. Rév Endre]. - Budapest : Műegyetemi K., 2002. - 31 p. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-420-713-8 fűzött : ár nélkül
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Vegyészmérnöki Kar. Vegyipari Műveletek Tanszék.
378.662(439-2Bp.).096 *** 66
[AN 949425]
MARC

ANSEL
UTF-83673 /2003.
   Büszkeségeink arcképcsarnoka / [a ... Gábor Dénes Főiskola jubileumi kiadványa]. - [Budapest] : Számalk K., 2002. - [20] p. : ill., színes ; 24 cm
Fűzött : ár nélkül
378.668.13(439-2Bp.)(058) *** 378.18(439-2Bp.)(092)
[AN 949420]
MARC

ANSEL
UTF-83674 /2003.
   Az esztergomi Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium jubileumi évkönyve, 1931-2001 / [szerk. és összeáll. Radics Dávid]. - Esztergom : Temesvári P. Ferences Gimn., 2001. - 279 p., [24] t. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-00-5558-9 fűzött : ár nélkül
Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium (Esztergom)
373.54(439-2Esztergom)(058)
[AN 906856]
MARC

ANSEL
UTF-83675 /2003.
   Ezredvégi krónika : Kölcsey Ferenc Általános Iskola / [szerk. Gólya Györgyné, Jármy Tamásné] ; [kiad. a "Nyíradonyi Iskola Tanulóiért Alapítvány"]. - Nyíradony : "Nyíradonyi Iskola Tanulóiért Alapítvány", [2002]. - 185 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-204-390-1 fűzött : ár nélkül
Kölcsey Ferenc Általános Iskola (Nyíradony)
373.3(439-2Nyíradony)(058)
[AN 948680]
MARC

ANSEL
UTF-83676 /2003.
   A felnőttoktatás kutatása / szerk. Basel Péter, Eszik Zoltán ; [rend. az] Oktatáskutató Intézet. - Budapest : Német Népfőiskolai Szövets. Nk. Együttműködési Int. : OI, 2001. - 256 p. : ill. ; 24 cm. - (Felnőttoktatás, továbbképzés és élethosszig tartó tanulás, ISSN 1416-3608 ; 26.)
Az 1998. áprilisában Dunaújvárosban tartott I. Magyar Felnőttképzési Konferencia anyaga. - A bev. angol és német nyelven is. - Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-00-5945-2 fűzött : ár nélkül
37.013.83 *** 061.3(439-2Dunaújváros)
[AN 903695]
MARC

ANSEL
UTF-83677 /2003.
   A felnőttoktatás perspektívái és fejlődési irányai : a projektmunkát segítő aktuális szövegek válogatása / Uwe Gartenschläger, Heribert Hinzen szerk. ; [ford. Bartha Magdolna]. - Budapest : Német Népfőiskolai Szövets. Nk. Együttműködési Int., 2001. - 147 p. ; 24 cm. - (Nemzetközi felnőttoktatás és együttműködés, ISSN 1416-3594 ; 8.)
Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 963-00-5944-4 fűzött : ár nélkül
374.7(430) *** 37.013.83
[AN 807548]
MARC

ANSEL
UTF-83678 /2003.
   Gyökerek és korszakok : népfőiskolai olvasókönyv : tanulmányok a magyar szakirodalomból / szerk. Balázsi Károly ; [közread. a] Magyar Népfőiskolai Társaság. - Budapest : M. Népfőisk. Társ., 2002. - 393 p. ; 20 cm
ISBN 963-86019-8-1 fűzött : ár nélkül
374.72(100)
[AN 928131]
MARC

ANSEL
UTF-83679 /2003.
   Higher education in Hungary : heading for the third millennium / [ed. Tarrósy István] ; [transl. Tarrósy István et al.] ; [publ. by the] Ministry of Education. - Budapest : Min. of Education, 2002. - 266 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 963-202-233-5 fűzött : ár nélkül
378(439)"200"
[AN 948379]
MARC

ANSEL
UTF-83680 /2003.
Hollósi Szabolcs
   "Oracle" : az informális tanulás felmérésének módszertana és európai bizonyítványának kidolgozása / Hollósi Szabolcs. - Szombathely : BDF Európa-tanulmányok Közp., 2002. - 25 p. ; 30 cm. - (Európai integrációs felkészítési modulok, ISSN 1589-3812)
Fűzött : ár nélkül
374.7 *** 331.586(439Nyugat-Dunántúl) *** 658.3
[AN 948704]
MARC

ANSEL
UTF-83681 /2003.
   Jubileumi évkönyv : 40 éves az újfehértói Bajcsy-Zsilinszky Endre Gimnázium és Szakközépiskola, 1961-2001 / [mtársak Aknay Andrásné et al.]. - Újfehértó : Bajcsy-Zsilinszky E. Gimn. és Szakközépisk., 2002. - 92 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-202-484-2 fűzött : ár nélkül
Bajcsy-Zsilinszky Endre Gimnázium és Szakközépiskola (Újfehértó)
373.54(439-2Újfehértó)(058) *** 373.6(439-2Újfehértó)(058)
[AN 930580]
MARC

ANSEL
UTF-83682 /2003.
   Jubileumi évkönyv, 1992-2002 : Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Ipari, Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola és Kollégium / [fel. szerk. Dávid Sándorné, Urbán János, Balla Ferencné]. - Jászapáti : Jász-Nagykun-Szolnok M. Ip., Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Vendélátóipari Szakképző Isk. és Koll., [2002]. - 107 p., [40] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Fűzött : ár nélkül
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Ipari, Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola és Kollégium (Jászapáti)
373.6:63(439-2Jászapáti)(058) *** 373.6:338.45(439-2Jászapáti)(058) *** 373.6:339(439-2Jászapáti)(058) *** 373.6:640.4(439-2Jászapáti)(058) *** 37.018.3(439-2Jászapáti)(058)
[AN 930388]
MARC

ANSEL
UTF-83683 /2003.
   Jubileumi kiadvány 2000. az iskola fennállásának 36. évében : Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola / [összeáll. Berei Erzsébet] ; [szerk. Balázs Sándorné, Bányai Lászlóné, Győri Sára]. - Hódmezővásárhely : Liszt F. Ének-zenei Ált. Isk., [2001]. - [20] p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 963-00-7522-9 * fűzött : ár nélkül
Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola (Hódmezővásárhely)
373.3(439-2Hódmezővásárhely)(058)
[AN 900996]
MARC

ANSEL
UTF-83684 /2003.
Karácsony Sándor (1891-1952)
   Ocsúdó magyarság : szokásrendszer és pedagógia / Karácsony Sándor ; [szerk. és utószóval ellátta Kövendi Dénes]. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2002. - 415 p. ; 24 cm
ISBN 963-9373-36-2 fűzött : 3900,- Ft
37 *** 37.035.6
[AN 948620]
MARC

ANSEL
UTF-83685 /2003.
Köszörűsné Csige Ildikó
   Te is szereplője vagy.. / Köszörűsné Csige Ildikó ; [a rajzokat kész. Nagy Emese]. - [Debrecen] : [Köszörűsné Csige I.], 2002. - 130 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-430-099-5 fűzött : 980,- Ft
371.8(0:82-7) *** 894.511-7
[AN 948675]
MARC

ANSEL
UTF-83686 /2003.
   Krónika : Lehel Vezér Gimnázium, Jászberény / [szerkbiz. Anticsné Szűcs Andrea et al.]. - [Jászberény] : Lehel Vezér Gimn., 2002. - 300 p., [16] t. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 963-202-443-5 fűzött : ár nélkül
Lehel Vezér Gimnázium (Jászberény)
373.54(439-2Jászberény)(058)
[AN 948872]
MARC

ANSEL
UTF-83687 /2003.
Laminé Antal Éva
   EFQM Kiválóság modellre épülő mérés, értékelés az óvodában / Laminé Antal Éva, Petránné Képes Gizella. - [Füzesabony] : Aquila '89 Humán Szolg. BT, 2001. - 108 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 107.
ISBN 963-00-8007-9 fűzött : ár nélkül
373.212.6 *** 65.018
[AN 905103]
MARC

ANSEL
UTF-83688 /2003.
   A Magyar Gyula Kertészeti Szakközépiskola és Szakmunkásképző jubileumi évkönyve, 1902-2002 / [szerk. Kánnár Lászlóné] ; [írták Kánnár Lászlóné et al.]. - Budapest : Magyar Gy. Kertészeti Szakközépisk. és Szakmunkásképző, 2002. - 91 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Fűzött : ár nélkül
Magyar Gyula Kertészeti Szakközépiskola és Szakmunkásképző (Budapest)
373.6:634(439-2Bp.)(058) *** 377.3:634(439-2Bp.)(058)
[AN 928430]
MARC

ANSEL
UTF-83689 /2003.
Molnár Tibor (1950-)
   Papírbábok / Molnár Tibor ; [rajz. Molnár Tibor, Ungvári Judit]. - Szeged : LAZI, cop. 2002. - 39, [2] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9416-36-3 fűzött : 390,- Ft
371.381 *** 745.54(02.053.2)
[AN 948341]
MARC

ANSEL
UTF-83690 /2003.
   Nemzetiségi iskolák - kétnyelvű oktatás : szentgotthárdi konferencia, 2000 = Narodnostne šole - dvojezično izobraževanje : konferenca v Monoštru = Minderheitenschulen - zweisprachiger Unterricht : Konferenz in Szentgotthárd / szerk. ... Ruda Gábor ; [... ford. ... Norma Bale et al.] ; [rend., közread. a] Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület, Artikel-VII-Kulturverein für Steiermark. - Pilisvörösvár : Muravidék Baráti Kör Kult. Egyes. ; Graz : Artikel-VII-Kulturverein für Steiermark, 2002. - 423, [3] p. : ill. ; 24 cm
A 2000. jún. 1-4. között tartott konferencia előadásai. - Példányszám: 700
ISBN 963-00-9353-7 fűzött : ár nélkül
376.7(100) *** 061.3(439-2Szentgotthárd)
[AN 924436]
MARC

ANSEL
UTF-83691 /2003.
   Az oktatás szerepe a gazdaság és a társadalom fejlődésében / [összeáll. Nyitrai Ferencné] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal. - Budapest : KSH, 2001. - 75 p. ; 29 cm
ISBN 963-215-387-1 fűzött : 1500,- Ft
37.014(100)"199" *** 37.014(439)"199" *** 316.344.3(100)"199" *** 316.344.3(439)"199"
[AN 901548]
MARC

ANSEL
UTF-83692 /2003.
Stephens, Larry D.
Your child's faith (magyar)
   Gyermeked hite / Larry D. Stephens ; [ford. Lehoczky Tünde]. - Utánny. - Budapest : Harmat, 2002, cop. 1999. - 209 p. ; 20 cm
ISBN 963-9148-23-7 fűzött : ár nélkül
37.03 *** 241
[AN 950430]
MARC

ANSEL
UTF-83693 /2003.
   A tanügyigazgatás története Magyarországon a felvilágosodás korától napjainkig című tudományos konferencia előadásainak anyaga / [szerk. Kiss Vendel] ; [rend. a] Tatabányai Múzeum. - Tatabánya : Tatabányai Múz., 2001. - 118 p. : ill. ; 23 cm. - (Tudományos füzetek / Tatabányai Múzeum,, ISSN 1417-1074 ; 5.)
A konferenciát 2000. szept. 20-án tartották. - Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-00-7869-4 fűzött : ár nélkül
37.014(439)"17/19" *** 351.851(439)"17/19" *** 061.3(439-2Tatabánya)
[AN 948472]
MARC

ANSEL
UTF-83694 /2003.
   A történelemtanítás eszközei, 2002-2003 : a társadalomtudományok tanítása / [összeáll. Kárpáti Andrea]. - Budapest : ELTE BTK : MTT Tanári Tag., 2002. - 125 p. ; 20 cm. - (A történelemtanári továbbképzés kiskönyvtára, ISSN 1218-6694 ; 28.)
ISBN 963-463-548-2 fűzött : ár nélkül
372.893:016(072)
[AN 950563]
MARC

ANSEL
UTF-83695 /2003.
Varga Ferencné
   Parlando : a dombóvári ének-zenei általános iskola története, 1958-2000 / Varga Ferencné. - Dombóvár : [Magánkiad.], 2002. - 148 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Példányszám: 700
ISBN 963-440-625-4 fűzött : ár nélkül
Molnár György Általános Iskola (Dombóvár)
373.3:78(439-2Dombóvár)"1958/2000"
[AN 930113]
MARC

ANSEL
UTF-83696 /2003.
Vincze Erzsébet
   Egy osztálytanító tapasztalatai és gyakorlata / Vincze Erzsébet. - [Budapest] : Pesti Waldorf-Pedagógiai Alapítvány, 2001-. - 24 cm
ISBN 963-00-6297-6
371.4Waldorf
[AN 807603]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1]., Az első osztály. - 2001. - 200 p. : ill. - (Kispesti műhely ; ; 1.)
ISBN 963-00-6298-4 fűzött : ár nélkül
371.4Waldorf
[AN 807605] MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

3697 /2003.
Békés Sándor
   Forza, Juventus! / Békés Sándor. - [Budapest] : Carving, 2002. - 288 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-204-454-1 fűzött : 1980,- Ft
Juventus Football Club (Torino)
796.332(45-2Torino)Juventus *** 061.2(45-2Torino)
[AN 948657]
MARC

ANSEL
UTF-83698 /2003.
Eigl, Maria
Verkleiden & Schminken (magyar)
   Jelmezek és sminkek gyerekzsúrra és farsangra / Maria Eigl ; [ford. Kiszlinger Henrietta]. - [Kaposvár] : Holló, [2003]. - 30 p. : ill., színes ; 21 cm + 2 mell. - (Barkácskönyvek, ISSN 1587-799X)
ISBN 963-684-056-3 fűzött : ár nélkül
379.826 *** 398.332.47
[AN 949035]
MARC

ANSEL
UTF-83699 /2003.
Erdész Ede
   Első íjász könyvem / Erdész Ede ; [rajz. Erdész Ede]. - Eger : Gonda, 2002. - 142 p. : ill. ; 19 cm. - (Íjász könyvek, ISSN 1589-3731 ; 1.)
Bibliogr.: p. 136-138. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-204-929-2 fűzött : ár nélkül
799.322.2
[AN 948699]
MARC

ANSEL
UTF-83700 /2003.
Hattingh, Garth
Top climbs of the world (magyar)
   A világ legszebb hegycsúcsai / Garth Hattingh ; [ford. Csepregi Andrea, Gyárfás Vera és Németh Ágnes]. - Budapest : Park, cop. 2001. - 160 p. : ill., színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 158.
ISBN 963-530-592-3 kötött : ár nélkül
796.52(100)(084.12) *** 908.100(23)(084.12)
[AN 903690]
MARC

ANSEL
UTF-83701 /2003.
Hornby, Nick
Fever pitch (magyar)
   Fociláz / Nick Hornby ; [ford. M. Nagy Miklós]. - Budapest : Európa, 2002, cop. 1995. - 304 p. ; 19 cm
ISBN 963-07-7137-3 kötött : 1800,- Ft
796.332.073(410)
[AN 950135]
MARC

ANSEL
UTF-83702 /2003.
   Kérdezz! Felelek! : 300 kérdés - 300 válasz : élővilág / [szerk. Berek László, Horváth Gyöngyvér, Szirmai Rita]. - [Budapest] : Diáktéka, [2002]. - 60, 60 p. ; 8x12 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 963-9198-49-8 fűzött : ár nélkül
793.7 *** 502(076) *** 58(076) *** 59(076)
[AN 949141]
MARC

ANSEL
UTF-83703 /2003.
   Kérdezz! Felelek! : 300 kérdés - 300 válasz : film / [szerk. Kováts Réka]. - [Budapest] : Diáktéka, [2002]. - 60, 60 p. ; 8x12 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 963-9198-62-5 fűzött : ár nélkül
793.7 *** 791.43(076)
[AN 949216]
MARC

ANSEL
UTF-83704 /2003.
   Kérdezz! Felelek! : 300 kérdés - 300 válasz : földrajz / [szerk. Kaláné Fidrus Terézia]. - [Budapest] : Diáktéka, [2002]. - 60, 60 p. ; 8x12 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 963-9198-59-5 fűzött : ár nélkül
793.7 *** 91(076)
[AN 949130]
MARC

ANSEL
UTF-83705 /2003.
   Kérdezz! Felelek! : 300 kérdés - 300 válasz : irodalom / [szerk. Farkas Andrea]. - [Budapest] : Diáktéka, [2002]. - 60, 60 p. ; 8x12 cm
Spriál fűzéssel
ISBN 963-9198-60-9 fűzött : ár nélkül
793.7 *** 82(076)
[AN 949133]
MARC

ANSEL
UTF-83706 /2003.
   Kérdezz! Felelek! : 300 kérdés - 300 válasz : művészet / [szerk. Kovács Ágota]. - [Budapest] : Diáktéka, [2002]. - 60, 60 p. ; 8x12 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 963-9198-61-7 fűzött : ár nélkül
793.7 *** 7(076)
[AN 949138]
MARC

ANSEL
UTF-83707 /2003.
   Kérdezz! Felelek! : 300 kérdés - 300 válasz : sport / [szerk. Molnár Ferenc]. - [Budapest] : Diáktéka, [2002]. - 60, 60 p. ; 8x12 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 963-9198-55-2 fűzött : ár nélkül
793.7 *** 796(076)
[AN 949136]
MARC

ANSEL
UTF-83708 /2003.
   Kérdezz! Felelek! : 300 kérdés - 300 válasz : technika / [szerk. Asztalos Zoltán, Horváth Gyöngyvér, Szirmai Eszter]. - [Budapest] : Diáktéka, [2002]. - 60, 60 p. ; 8x12 cm
Spirál fűzéssel
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9198-50-6)
793.7 *** 62(076)
[AN 949135]
MARC

ANSEL
UTF-83709 /2003.
   Kérdezz! Felelek! : 300 kérdés - 300 válasz : történelem / [szerk. Ács Miklós]. - [Budapest] : Diáktéka, [2002]. - 60, 60 p. ; 8x12 cm
Spirál fűzéssel
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9198-51-4)
793.7 *** 93/99(076)
[AN 949134]
MARC

ANSEL
UTF-83710 /2003.
   Kérdezz! Felelek! : 300 kérdés - 300 válasz : tudomány / [szerk. Berek László, Horváth Gyöngyvér, Szirmai Rita]. - [Budapest] : Diáktéka, [2002]. - 60, 60 p. ; 8x12 cm
Spirál fűzéssel
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9198-52-2)
793.7 *** 5(076)
[AN 949140]
MARC

ANSEL
UTF-83711 /2003.
Knake, Jeannette
Tolle Tattoos (magyar)
   Klassz tetoválások ünnepekre vagy a diszkóba / Jeannette Knake ; [ford. Kovács Melinda]. - [Kaposvár] : Holló, [2003]. - 30 p. : ill., színes ; 21 cm + mell. - (Barkácskönyvek, ISSN 1587-799X)
ISBN 963-684-057-1 fűzött : ár nélkül
379.826 *** 391.91
[AN 949036]
MARC

ANSEL
UTF-83712 /2003.
Linczmayer Lajos
   Természetes gyógymód : ellenjáték panaszok orvoslására / Linczmayer Lajos. - [Solymár] : Linczmayer L., cop. 2002. - 288 p. ; 24 cm
ISBN 963-430-113-4 fűzött : ár nélkül
794.41
[AN 949276]
MARC

ANSEL
UTF-83713 /2003.
   Olimpiai fáklyavivők : Magyarország olimpiai iskolái / [szerk. Ivanics Tibor] ; [közread. a] Magyar Olimpiai Akadémia. - Budapest : M. Olimpiai Akad., 2002. - 130 p. : ill. ; 23 cm
Fűzött : ár nélkül
796.032 *** 373.3(439):050.8 *** 373.54(439):050.8
[AN 929967]
MARC

ANSEL
UTF-83714 /2003.
Schell József (1900-1970)
   Megint ősz lesz : emlékkönyv egy vadászfestőről / Schell József ; [szerk. Dénes István]. - [Pusztazámor] : DNM K., 2001. - 79 p., [32]. t. : ill., részben színes ; 21x26 cm
Példányszám: 500
ISBN 963-86095-7-5 kötött : kvker. forgalomba nem kerül
Schell József (1900-1970)
799.2(0:82-32)(084.1) *** 799.2(439)(092)Schell_J. *** 75(439)(092)Schell_J.
[AN 804428]
MARC

ANSEL
UTF-83715 /2003.
Sipos Endre
   Erdei barangolások / Sipos Endre ; [fotók Boda László, Dankovics Róbert, Sipos Endre]. - Szombathely : B.K.L. K., 2002. - 120 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 118.
ISBN 963-86193-8-4 fűzött : ár nélkül
799.2(0:82-821) *** 639.1(253)(0:82-821)
[AN 948457]
MARC

ANSEL
UTF-83716 /2003.
Szabóné Erdődi Emese
   Száraztészta figurák / Szabóné Erdődi Emese ; [a grafikákat Szűcs István rajz.]. - Szeged : LAZI, cop. 2002. - 38 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9416-37-1 fűzött : 390,- Ft
379.826 *** 745.55 *** 664.69
[AN 948342]
MARC

ANSEL
UTF-83717 /2003.
Ueshiba Kisshomaru
The spirit of aikido (magyar)
   Az aikido szellemisége / Kisshomaru Ueshiba ; [ford. Deme Tamásné, Gajdos László]. - 3. kiad. - [Budapest] : Hunor Vállalkozás, 2001. - 176 p. : ill. ; 21 cm. - (Budo kiskönyvtár, ISSN 1417-1260)
Fűzött : 2000,- Ft (hibás ISBN 963-85506-6-8)
796.853.24 *** 133.25
[AN 949394]
MARC

ANSEL
UTF-83718 /2003.
   Varázslatos üvegek : domború felületű és hengeres üvegek festése / Rigóné Péter Irén [et al.]. - 2. kiad. - Szeged : LAZI, cop. 2002. - 44, [5] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9416-40-1 fűzött : 390,- Ft
379.826 *** 748
[AN 950739]
MARC

ANSEL
UTF-83719 /2003.
   Varázslatos üvegek : síküvegek festése / Rigóné Péter Irén [et al.] ; [a grafikákat kész. Kovács Csaba]. - 3. kiad. - Szeged : LAZI, cop. 2002. - 46, [3] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9416-39-8 fűzött : 390,- Ft
379.826 *** 748
[AN 950742]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

3720 /2003.
Bacsúr Sándor (1935-)
   Képzőművészet Balassagyarmaton, Balassagyarmat a képzőművészetben / Bacsúr Sándor ; [kiad. Balassagyarmat város Önkormányzata ...]. - Balassagyarmat : Önkormányzat : Bacsúr S., 2002. - 120 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Összefoglalás angol, francia, német, orosz és szlovák nyelven
Kötött : ár nélkül
73/76(439-2Balassagyarmat)(092) *** 73/76(439) *** 908.439-2Balassagyarmat
[AN 948767]
MARC

ANSEL
UTF-83721 /2003.
Benhamou-Huet, Judith
Art business (magyar)
   A művészet mint üzlet : a műkereskedelem és az aukciók világa / Judith Benhamou-Huet ; [ford. Kazsik Katalin]. - Budapest : Glória, cop. 2002. - 127 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 123-124.
ISBN 963-9283-63-0 kötött : 2990,- Ft
7.075 *** 658.849.7 *** 339.166
[AN 949560]
MARC

ANSEL
UTF-83722 /2003.
Berki Viola (1932-2001)
Művek (vál.)
   Berki Viola : Ernst Múzeum, Budapest, 2001. október 14 - november 11. - Budapest : Ernst Múz., [2002]. - 36 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Kiállítási katalógus. - Szűcs Károly tanulmányával
Fűzött : ár nélkül
75(439)(092)Berki_V. *** 061.4(439-2Bp.)"2001"
[AN 929938]
MARC

ANSEL
UTF-83723 /2003.
   Bicske képzőművészete a XXI. század küszöbén : Petőfi Művelődési Központ, 2001 / [szerk. ... Nagyné Szita Erzsébet, Pats József, Prosek Zoltán]. - Bicske : Petőfi Művel. Közp., [2001]. - [36] p. : ill., színes ; 30 cm
Kiállítási katalógus. - Példányszám: 500
ISBN 963-00-7423-0 fűzött : ár nélkül
73/76(439-2Bicske)(092) *** 061.4(439-2Bicske)
[AN 900959]
MARC

ANSEL
UTF-83724 /2003.
Birkett, Caroline
Contemporary cross stitch (magyar)
   Modern keresztszemes hímzések / Caroline Birkett. - Budapest : M. Kvklub, 2002. - 112 p. : ill., színes ; 29 cm
Ford. Leyrer Ginda
ISBN 963-547-735-X kötött : ár nélkül
746.311
[AN 948666]
MARC

ANSEL
UTF-83725 /2003.
Détshy Mihály (1922-)
   Sárospatak vára / Détshy Mihály ; [fotó Váradi László]. - Sárospatak : [Rákóczi Múz.], 2002. - 359 p., [48] t. : ill. ; 24 cm. - (A sárospataki Rákóczi Múzeum füzetei, ISSN 0487-3890 ; 43.)
Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött : ár nélkül
Sárospatak
728.81(439-2Sárospatak)(091) *** 943.9-2Sárospatak
[AN 949078]
MARC

ANSEL
UTF-83726 /2003.
Egry József (1883-1951)
Művek (vál.)
   Egry József, 1883-1951 / [a katalógust szerk. Gopcsa Katalin] ; [kiad. a Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság]. - [Veszprém] : Veszprém M. Múz. Ig., 2002. - 103 p. : ill., főként színes ; 26 cm
A bev. és a képaláírások angol nyelven is. - Bibliogr.: p. 98-102.
ISBN 963-7208-78-X * kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-7208-78)
75(439)(092)Egry_J.
[AN 949522]
MARC

ANSEL
UTF-83727 /2003.
   Elfeledett évtized : a 40-es évek : Ernst Múzeum, Budapest, 2002. május 30 - július 3. / [a kiállítást rend. és a katalógust szerk. Szűcs György] ; [az életrajzokat és a glosszáriumot írták Kopócsy Anna, Zsákovics Ferenc]. - Budapest : Ernst Múz., [2002]. - 126 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 123-125.
ISBN 963-202-438-9 fűzött : ár nélkül
73/76(439)(092)"194" *** 061.4(439-2Bp.)"2002"
[AN 929904]
MARC

ANSEL
UTF-83728 /2003.
   Az ezerarcú természet : jubileumi természetfotó album = Protean nature : a jubilee album of wildlife photography = Die Natur mit tausend Gesichtern : Jubiläumsalbum mit Naturfotografie / [szöveg ... Szűcs László] ; [a fotóalbumban szereplő szerzők ... Galyasi Géza et al.] ; [közread. a Fotó Natura Természetfotósok Egyesülete]. - Budapest : Advex Kft., 2002. - 143 p. : ill., színes ; 26x29 cm
ISBN 963-204-906-3 kötött : ár nélkül
77.047 *** 061.2(439)(091) *** 502(084.12)
[AN 948772]
MARC

ANSEL
UTF-83729 /2003.
Fátyol Zoltán (1954-)
Művek (vál.)
   Fátyol Zoltán. - [Debrecen] : [Magánkiad.], 2002. - [50] p. : ill., főként színes ; 25 cm. - (Metaform füzetek, ISSN 1586-8990 ; 2.)
Katalógus. - A bev. és a képaláírások angol, francia és német nyelven is
Fűzött : ár nélkül
73/76(439)(092)FátyolZ.
[AN 948432]
MARC

ANSEL
UTF-83730 /2003.
Fellner László
   Fellner Jakab / Fellner László, Merényi László, Rudnyánszky Pál ; [kiad. az Építésügyi Tájékoztatási Központ Kft.]. - Budapest : ÉTK, 2002. - 67, [4] p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 67-[68].
ISBN 963-513-162-3 fűzött : 1120,- Ft
Fellner Jakab (1722-1780)
72(439)(092)Fellner_J.
[AN 948477]
MARC

ANSEL
UTF-83731 /2003.
Fitz Jenő (1921-)
   Ezüstök a homokból : a nagyvenyimi éremkincs / Fitz Jenő ; [kiad. az Intercisa Múzeum]. - Dunaújváros : Intercisa Múz., 2001. - 33 p. : ill. ; 30 cm
Példányszám: 2000
ISBN 963-00-6366-2 fűzött : ár nélkül
737.1(37) *** 904(439-2Nagyvenyim)
[AN 900965]
MARC

ANSEL
UTF-83732 /2003.
Földényi F. László (1952-)
   Légy az árnyékom! : Sophie Calle / Földényi F. László. - Budapest : Enciklopédia, 2002. - 142 p. : ill. ; 21x21 cm. - (Láthatár sorozat, ISSN 1589-1984)
Bibliogr.: p. 133-135.
ISBN 963-8477-71-7 kötött : 2500,- Ft
Calle, Sophie
77.04(44)(092)Calle,_S.
[AN 949111]
MARC

ANSEL
UTF-83733 /2003.
Futásfalvi Márton Piroska (1899-1996)
Művek (vál.)
   Futásfalvi Márton Piroska (1899-1996) emlékkiállítása : Ernst Múzeum, Budapest, 2002. május 9 - június 5. - Budapest : Ernst Múz., [2002]. - 58, [37] p. : ill., részben színes ; 24 cm
Katalógus. - Kürti Emese tanulmányával. - Bibliogr.: p. 48-49.
Fűzött : ár nélkül
75(439)(092)FutásfalviMártonP. *** 061.4(439-2Bp.)"2002"
[AN 929921]
MARC

ANSEL
UTF-83734 /2003.
Garajszki József (1934-)
Művek (vál.)
   Garajszki József képző-, iparművész / [szerk. Mezei Ottó]. - Budapest : PolgArt, 2002. - 162 p. : ill., főként színes ; 22x24 cm
Művészi album. - Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.: p. 162. - Példányszám: 1000
ISBN 963-9306-35-5 kötött : ár nélkül
73/76(439)(092)Garajszki_J.
[AN 949537]
MARC

ANSEL
UTF-83735 /2003.
Gellér Katalin (1946-)
A Gödöllői Művésztelep, 1901-1920 (angol)
   The Art Colony of Gödöllő, 1901-1920 / by Katalin Gellér ; [transl. by Judit Pokoly] ; [publ. by Gödöllő Municipal Museum]. - Gödöllő : Municipial Mus., 2001. - 36 p. : ill., főként színes ; 30 cm
ISBN 963-00-6753-6 fűzött : ár nélkül
Gödöllői Művésztelep.
73/76(439)"190/191" *** 7.035.93(439) *** 061.28(439-2Gödöllő)
[AN 903271]
MARC

ANSEL
UTF-83736 /2003.
Gellér Katalin (1946-)
A Gödöllői Művésztelep, 1901-1920 (német)
   Die Künstlerkolonie in Gödöllő, 1901-1920 / von Katalin Gellér ; [... Übers. Piroska Draskóczy] ; [Hrsg.: Stadtmuseum Gödöllő]. - Gödöllő : Stadtmus., 2001. - 36 p. : ill., főként színes ; 30 cm
ISBN 963-00-6754-4 fűzött : ár nélkül
Gödöllői Művésztelep.
73/76(439)"190/191" *** 7.035.93(439) *** 061.28(439-2Gödöllő)
[AN 903272]
MARC

ANSEL
UTF-83737 /2003.
Goda Gertrud
   Tóth Imre / Goda Gertrud. - Miskolc : HOM, 2002. - 112 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Officina musei, ISSN 1217-033X ; 11.)
Bibliogr.: p. 73-74. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-9271-21-7 fűzött : ár nélkül
Tóth Imre (1929-)
75(439)(092)Tóth_I. *** 76(439)(092)Tóth_I.
[AN 948440]
MARC

ANSEL
UTF-83738 /2003.
Hajnóczi Gábor (1943-)
   Vitruvius öröksége : tanulmányok a "De architectura" utóéletéről a XV. és XVI. században / Hajnóczi Gábor. - Budapest : Akad. K., 2002. - 232 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 167-175.
ISBN 963-05-7898-0 fűzött : ár nélkül
Vitruvius, Pollio. De architectura.
72(37)(092)Vitruvius *** 72.01.034(4)"14/15"
[AN 949003]
MARC

ANSEL
UTF-83739 /2003.
Helgert Imre
   Nemzeti emlékhely a Hősök terén / Helgert Imre, Négyesi Lajos, B. Kalavszky Györgyi. - Budapest : Szaktudás K., 2002. - 142 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 142-[143].
ISBN 963-9422-62-2 kötött : ár nélkül
725.945(439-2Bp.) *** 73(439)"189/195" *** 72(439)"189/195" *** 908.439-2Bp.XIV.
[AN 948375]
MARC

ANSEL
UTF-83740 /2003.
Kincses Károly (1954-)
   A magyaros stílus : mítosz vagy siker? / Kincses Károly. - [Budapest] : M. Fotográfiai Múz., 2001. - 135 p. : ill. ; 23 cm. - (A magyar fotográfia történetéből, ISSN 1217-1549 ; 21.)
Bibliogr.: p. 130-133. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-8383-24-0 fűzött : ár nélkül
77.04(439)"192/195" *** 7.067.26(439) *** 7.031.4(439)
[AN 903692]
MARC

ANSEL
UTF-83741 /2003.
Király Gábor (1979-)
Művek (vál.)
   Király Gábor és Szuromi Imre kiállítása : Városi Galéria, Szigetszentmiklós / [... kiad. a Magyar Festők Társasága]. - [Budapest] : M. Festők Társ., [2002]. - 23 p. : ill., színes ; 25 cm
Katalógus
ISBN 963-00-9701-X fűzött : ár nélkül
75(439)(092)KirályG. *** 75(439)(092)SzuromiI. *** 061.4(439-2Szigetszentmiklós)
[AN 929099]
MARC

ANSEL
UTF-83742 /2003.
Kolozsváry Marianna (1961-)
   Román György / Kolozsváry Marianna ; [kiad. a Román György Alapítvány ...] ; [fotó Bokor Zsuzsa et al.] ; [ford. Forrai Éva]. - Budapest : Román Gy. Alapítvány : POLGArt, 2001. - 325 p. : ill., részben színes ; 33 cm
A bev. tanulmány és a képaláírások angol nyelven is. - Bibliogr.: p. 266-268.
ISBN 963-9306-11-8 kötött : ár nélkül
Román György (1903-1981)
75(439)(092)Román_Gy.
[AN 804550]
MARC

ANSEL
UTF-83743 /2003.
Koncz András (1953-)
   A hetvenes években fotókat csináltunk : Koncz András kiállítása / [a kiállítás szervezője Kürti Emese, Paksi Endre Lehel] ; [közread. az] Ernst Múzeum. - [Budapest] : Ernst Múz., 2002. - 92 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Katalógus
ISBN 963-204-849-0 fűzött : ár nélkül
77.04(439)(092)Koncz_A. *** 061.4(439-2Bp.)"2002"
[AN 949082]
MARC

ANSEL
UTF-83744 /2003.
   Közép-európai avantgárd rajz- és grafika 1907-1938 : Városi Művészeti Múzeum Képtára, Győr 2001. július 6 - 2001. szeptember 2. : Slovak National Gallery, Bratislava, 13 September 2001 - 31 October 2001 = Central European avant-garde drawing and graphic art 1907-1938 / [kiállításrend. N. Mészáros Júlia ..., Eva Trojanová ...] ; [... szerk. N. Mészáros Júlia]. - [Győr] : [Vár. Műv. Múz.], 2001. - 152 p. : ill., részben színes ; 27 cm
Tanulmánykötet és katalógus. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-00-7235-1 fűzött : ár nélkül
76(4-11)"190/193" *** 741(4-11)"190/193" *** 7.037 *** 061.4(439-2Győr) *** 061.4(437.6-2Pozsony)
[AN 900967]
MARC

ANSEL
UTF-83745 /2003.
   Ma már csak emlék? : Budapest, 1952-1975 = Mere memories? : Budapest, 1952-1975 / [vál. és szerk. Gera Mihály] ; [a fényképeket ... Bara István et al. kész.] ; [előszó ... Esterházy Péter] ; [közread. a] Városháza. - [Budapest] : Városháza, cop. 2002. - 132 p. : ill. ; 28 cm
Fotóalbum
ISBN 963-9170-61-5 fűzött : 3500,- Ft
Budapest
77.04(439)"195/197" *** 908.439-2Bp."195/197"(084.12)
[AN 948308]
MARC

ANSEL
UTF-83746 /2003.
   Magyar művészeti kislexikon : kezdetektől napjainkig / [főszerk. Körber Ágnes] ; [fel. szerk. F. Almási Éva] ; [szerkesztőségi mtársak Gajdó Ágnes, Jolsvai Júlia] ; [a szócikkek szerzői Albertini Béla et al.] ; [fotográfusok Bakos Ágnes et al.]. - Budapest : Enciklopédia, 2002. - 423, [208] p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-8477-66-0 kötött : 9900,- Ft
7(439):030
[AN 949043]
MARC

ANSEL
UTF-83747 /2003.
Molnár Edit (1933-)
   Látni és élni = To see and to live / Molnár Edit. - [Budapest] : Interart Stúdió, 2002. - 163 p. : ill. ; 28 cm
Fotóalbum
ISBN 963-8035-97-8 fűzött : 3900,- Ft
77.04(439)(092)Molnár_E. *** 929(100)"196"(084.12) *** 77.041.5
[AN 948306]
MARC

ANSEL
UTF-83748 /2003.
Muladi Brigitta
   Vinkler László / Muladi Brigitta ; [... ford. Varsányi Anna] ; [közread. a] Művészetért, Oktatásért Alapítvány. - Szeged : Művészetért, Oktatásért Alapítvány, 2001. - 111 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.: p. 111.
ISBN 963-00-5917-7 kötött : ár nélkül
Vinkler László (1912-1980)
75(439)(092)Vinkler_L.
[AN 900590]
MARC

ANSEL
UTF-83749 /2003.
Németh Ágnes (1957-)
   Daimon : Németh Ágnes retrospektív kiállítása : Ernst Múzeum, Budapest, 2002. december 15 - 2003. január 12. / [a kiállítás szervezője Kégli Balázs]. - Budapest : Ernst Múz., [2002]. - 66 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Katalógus. - Magyar, angol és német nyelven
ISBN 963-204-848-2 fűzött : ár nélkül
73(439)(092)Németh_Á. *** 061.4(439-2Bp.)"2002/2003"
[AN 949093]
MARC

ANSEL
UTF-83750 /2003.
Novák András, M. (1944-)
Művek (vál.)
   MNA : M. Novák András. - Budapest : [Magánkiad.], 2001. - 61 p. : ill., színes ; 30 cm
Wehner Tibor bevezető tanulmányával. - Bibliogr.: p. 61. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-440-350-6 fűzött : ár nélkül
75(439)(092)Novák_A.,_M.
[AN 900955]
MARC

ANSEL
UTF-83751 /2003.
   Nyári mozi, Palics : képzőművészeti alkotóműhely, 2002. VI. 26 - VII. 5. / [... résztvevői] Lakatos Kornél [et al.] ; [szöveg Tolnai Ottó] ; [kiad. Déli Szél Kortárs Alkotói Fórum Alapítvány]. - [Pécs] : Déli Szél Kortárs Alkotói Fórum Alapítvány, [2002]. - [20] p. : ill., főként színes ; 25 cm
Katalógus
ISBN 963-204-520-3 fűzött : ár nélkül
73/76(439)"200" *** 061.28(497.11-2Palics)
[AN 949160]
MARC

ANSEL
UTF-83752 /2003.
   Orbis pictus : a látható világ : a megfestett város / [szerk. Hegyeshalmi László, Holényi Zsuzsa, Praznovszky Mihály] ; [közread. a Művészetek Háza]. - Veszprém : Művészetek Háza, 2001. - 206, [2] p. : ill., színes ; 32 cm
Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.: p. 206.
ISBN 963-9105-35-X fűzött : ár nélkül
73/76(439)
[AN 900567]
MARC

ANSEL
UTF-83753 /2003.
Örsi Julianna (1950-)
   Csikós Tóth András : kiállításvezető / [a katalógust írta, a kiállítást rend. Örsi Julianna]. - Túrkeve : Túrkevei Kult. Egyes. : Finta Múzeumért Alapítvány, 2002. - 16 p. : ill. ; 21 cm. - (A Finta Múzeum kiállításvezetői, ISSN 1589-3863 ; 2.)
ISBN 963-206-177-2 fűzött : ár nélkül
Csikós Tóth András (1902-1963)
75(439)(092)Csikós_Tóth_A. *** 061.4(439-2Túrkeve)
[AN 948715]
MARC

ANSEL
UTF-83754 /2003.
Országos Rajzbiennálé (11.) (2002) (Salgótarján)
   XI. Országos Rajzbiennálé : Salgótarján, Nógrádi Történeti Múzeum, 2002. november 23 - február 3. / [a kiállítást rend. Kelemenné Peák Ildikó] ; [közread., rend. a Nógrád Megyei Múzeum]. - [Salgótarján] : Nógrád M. Múz., [2002]. - 174 p. : ill. ; 28 cm
ISSN 0230-9033 = Országos Rajzbiennálé. - A bev. és a képaláírások magyar és angol nyelven. - Példányszám: 600
ISBN 963-7224-73-4 kötött : ár nélkül
741(439)"199/200" *** 061.4(439-2Salgótarján)
[AN 948503]
MARC

ANSEL
UTF-83755 /2003.
Ozsvári Csaba (1963-)
Művek (vál.)
   Ozsvári Csaba ötvösművész. - Budapest : Szt. István Társ., 2001. - 55 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Magyar, olasz, német és angol nyelven
ISBN 963-361-279-9 kötött : ár nélkül
739(439)(092)Ozsvári_Cs.
[AN 950591]
MARC

ANSEL
UTF-83756 /2003.
Pelzo
   Géza fejedelem Esztergoma / Pelzo. - [Soltvadkert] : Péli és Tsa BT, 2002. - 31, [13] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-204-884-9 fűzött : 600,- Ft
Esztergom
728.81(439-2Esztergom) *** 904(439-2Esztergom)"09" *** 943.9-2Esztergom"09" *** 069(439-2Esztergom)(036)
[AN 948486]
MARC

ANSEL
UTF-83757 /2003.
Sala, Charles
Michelangelo (magyar)
   Michelangelo / Charles Sala ; [ford. Hargitai Csilla] ; [a verseket ford. Rónay György]. - [Budapest] : Gulliver, cop. 2002. - 207 p. : ill., színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 207.
ISBN 963-9232-25-4 kötött : ár nélkül
Michelangelo Buonarroti
75(45)(092)Michelangelo *** 73(45)(092)Michelangelo *** 72(45)(092)Michelangelo
[AN 949278]
MARC

ANSEL
UTF-83758 /2003.
Supka Magdolna (1914-)
   Kohán György / Supka Magdolna ; [műtárgyfotók Szelényi László] ; [kiad. Gyula Város Önkormányzata]. - Gyula : Önkormányzat, 2001. - 174 p. : ill., színes ; 32 cm
Bibliogr.: p. 162-172. - Összefoglalás francia, angol és német nyelven
ISBN 963-00-6788-9 kötött : ár nélkül
Kohán György (1910-1966)
75(439)(092)Kohán_Gy.
[AN 900789]
MARC

ANSEL
UTF-83759 /2003.
Szabó Lajos, H. (1931-)
   Fába faragott művészet : Nyulasi József fafaragó művész élete és munkássága / H. Szabó Lajos. - Pápa : Nyulasi J., 2002. - 68 p. : ill., főként színes ; 26 cm
A képaláírások német nyelven is. - Bibliogr.: p. 27-29.
ISBN 963-430-067-7 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-430-066-9)
Nyulasi József (1946-)
73.023.1(439)(092)Szabó_L.,_H.
[AN 948653]
MARC

ANSEL
UTF-83760 /2003.
Szeghalmyné Ócsai Marianna
   Gyöngy-világ : ékszerek / Szeghalmy Ócsai Marianna, Szeghalmy Szilvia. - [Szeged] : Lazi, [2002]-. - 24 cm
Az 1. köt. kötetjelzés nélkül jelent meg, monografikus leírása: AN 387145
746.5
[AN 950748]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - cop. 2002. - 42, [3] p. : ill.
ISBN 963-9416-25-8 fűzött : 390,- Ft
746.5
[AN 950749] MARC

ANSEL
UTF-83761 /2003.
Szeghalmyné Ócsai Marianna
   Gyöngy-világ : karácsony / Szeghalmyné Ócsai Marianna, Szeghalmy Szilvia ; [az ábrák és a kézimunkák a szerzők saját munkái]. - Szeged : LAZI, cop. 2002. - 45, [2] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9416-26-6 fűzött : 390,- Ft
746.5
[AN 950743]
MARC

ANSEL
UTF-83762 /2003.
Szolnoki Képzőművészeti Triennálé (10.) (2002)
   X. Szolnoki Képzőművészeti Triennálé : díjazottak tárlata : Szolnok, 2002. május 16 - június 16. / [a katalógust szerk. Zsolnay László, Szebenyi Nándor]. - Szolnok : Jász-Nagykun-Szolnok M. Múz. Ig., [2002]. - [68] p. : ill., színes ; 22 cm. - (A Jász-Nagykun-Szolnok megyei múzeumok kiállításvezetői, ISSN 1215-2412)
Rend. a Damjanich János Múzeum
Fűzött : ár nélkül
73/76(439)(092)"199" *** 061.4(439-2Szolnok)
[AN 930866]
MARC

ANSEL
UTF-83763 /2003.
Tihanyi Bence (1955-)
   Az Országház / a fényképeket kész. Tihanyi Bence és Bakos Ágnes ; a bev. tanulmányt írta Sisa József. - Budapest : M. Kvklub, cop. 2001. - 48 p. : ill., színes ; 30 cm
Fotóalbum
ISBN 963-547-793-7 fűzött : ár nélkül
725.11(439-2Bp.)(084.12)
[AN 950219]
MARC

ANSEL
UTF-83764 /2003.
Tihanyi Bence (1955-)
Az Országház (angol)
   The Parliament House / photographs by Bence Tihanyi and Ágnes Bakos ; text by József Sisa. - Budapest : M. Kvklub, cop. 2001. - 48 p. : ill., színes ; 30 cm
Fotóalbum. - Borítócím: The Parliament House of Hungary
ISBN 963-547-797-X fűzött : ár nélkül
725.11(439-2Bp.)(084.12)
[AN 950223]
MARC

ANSEL
UTF-83765 /2003.
Tihanyi Lajos (1885-1938)
Művek (vál.)
   Tihanyi Lajos írásai és dokumentumok / [vál., szerk., szöveg] Majoros Valéria Vanília. - [Budapest] : Monument-Art, 2002. - 518, [3] p. : ill., részben színes ; 32 cm
Egyes írások angol, francia, illetve német nyelven. - Bibliogr.: p. 515-[519].
ISBN 963-202-494-X kötött : ár nélkül
Tihanyi Lajos (1885-1938)
75(439)(092)Tihanyi_L.
[AN 949032]
MARC

ANSEL
UTF-83766 /2003.
Urbán György (1936-)
Művek (vál.)
   Urbán György : Budapest Galéria, 2001 / [... kiad. ... Vasarely Múzeum]. - Budapest : Vasarely Múz., [2001]. - [62] p. : ill., főként színes ; 30 cm
Kiállítási katalógus. - Magyar, német és francia nyelven
ISBN 963-00-6293-3 kötött : ár nélkül
73/76(439)(092)Urbán_Gy. *** 061.4(439-2Bp.)"2001"
[AN 804557]
MARC

ANSEL
UTF-83767 /2003.
Whiting, Roger
Leonardo, a portrait of the renaissance man (magyar)
   Leonardo, a reneszánsz ember / Roger Whiting ; [ford. Mészáros Viktor, ... Kovács Botond]. - [Budapest] : Képzőműv. K. : Budakönyvek, [2002], cop. 1993. - 191 p. : ill., részben színes ; 34 cm
ISBN 963-336-908-8 kötött : ár nélkül
Leonardo da Vinci
73/76(45)(092)Leonardo_da_Vinci *** 930.85(45)"14/15"(092)Leonardo_da_Vinci
[AN 950229]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

3768 /2003.
Bodnár István
   Dénes bá' : "mégis valóra váltak Kodály álmai?" / Bodnár István. - [Nyíregyháza] : Kaleidoszkóp M. BT, cop. 2002. - 103 p., [16] t. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 963-202-062-6 fűzött : ár nélkül
Szabó Dénes (1947-)
78.071.4(439)(092)Szabó_D.(047.53) *** 784.087.68.071.2(439)(092)Szabó_D.(047.53)
[AN 948452]
MARC

ANSEL
UTF-83769 /2003.
Bónis Ferenc (1932-)
Mosonyi Mihály (angol)
   Mihály Mosonyi / Ferenc Bónis ; [transl. by Miklós Bodóczky]. - Budapest : Mágus, 2002. - 32 p. ; 21 cm. - (Hungarian composers, ISSN 1418-0960 ; 10.)
Bibliogr.: p. 31-32. - Műjegyzék: p. 27-31.
ISBN 963-8278-60-9 fűzött : ár nélkül
Mosonyi Mihály (1815-1870)
78.071.1(439)(092)Mosonyi_M.
[AN 948877]
MARC

ANSEL
UTF-83770 /2003.
Dolly
   Dollywood / Dolly, Zoltán János. - Budapest : Szekipress, 2001. - 132, [20] p. : ill., részben színes ; 24 cm + CD-ROM
ISBN 963-00-7024-3 fűzött : 1990,- Ft
Dolly
78.067.26.036.7(439)(092)Dolly
[AN 929941]
MARC

ANSEL
UTF-83771 /2003.
Farkas Zoltán
   Mulat a fúrós : Lakos Sándor bányász nótái és egyéb dalok / Farkas Zoltán. - Zalaegerszeg : M. Olajip. Múz., 2002. - 57 p. : ill. ; 15x21 cm. - (Múzeumi közlemények / Magyar Olajipari Múzeum,, ISSN 0238-3195 ; 15.)
ISBN 963-202-079-0 fűzött : ár nélkül
784 *** 894.511-293.22
[AN 949519]
MARC

ANSEL
UTF-83772 /2003.
Géczi László
   365 nap alatt a rock körül / Géczi László ; [a köt. karikatúráit Dluhopolszky László kész.]. - [Budapest] : Palatinus, 2003. - 412 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9380-90-3 fűzött : 2850,- Ft
78.067.26.036.7(100)(091)
[AN 949297]
MARC

ANSEL
UTF-83773 /2003.
Gombos László
   Szokolay Sándor / Gombos László. - Budapest : Mágus, 2002. - 32 p. : ill. ; 21 cm. - (Magyar zeneszerzők, ISSN 1418-0952 ; 20.)
Bibliogr.: p. 31. - Műjegyzék: p. 22-31.
ISBN 963-9433-04-7 fűzött : ár nélkül
Szokolay Sándor (1931-)
78.071.1(439)(092)SzokolayS.
[AN 948887]
MARC

ANSEL
UTF-83774 /2003.
Kiszely-Papp Deborah
   Dohnányi Ernő / Kiszely-Papp Deborah. - Budapest : Mágus, 2002. - 32 p. ; 21 cm. - (Magyar zeneszerzők, ISSN 1418-0952 ; 17.)
Bibliogr.: p. 31. - Műjegyzék: p. 25-31. - Diszkogr.: p. 32.
ISBN 963-9433-01-2 fűzött : ár nélkül
Dohnányi Ernő (1877-1960)
78.071.1(439)(092)Dohnányi_E.
[AN 948881]
MARC

ANSEL
UTF-83775 /2003.
Kodály Zoltán (1882-1967)
   A magyar népdal strófa-szerkezete / írta Kodály Zoltán ; [... az Eötvös Loránd Tudományegyetem és a Művészeti és Szabadművelődési Alapítvány gondozásában ... kész.]. - Repr. kiad. - Budapest : ELTE : Műv. és Szabadművelődési Alapítvány, 2002. - 44 p. : ill., kotta ; 22 cm
Eredetileg a Nyelvtudományi Közlemények 36. évfolyamának különlenyomataként jelent meg. - Eredeti kiadása: Budapest, 1906
Fűzött : ár nélkül
784.4(=945.11) *** 398.8(=945.11) *** 809.451.1-67 *** 06.078(439-2Bp.)"2002"
[AN 948779]
MARC

ANSEL
UTF-83776 /2003.
Olsvay Endre
   Bozay Attila / Olsvay Endre. - Budapest : Mágus, 2002. - 32 p. ; 21 cm. - (Magyar zeneszerzők, ISSN 1418-0952 ; 23.)
Bibliogr.: p. 31-32. - Műjegyzék: p. 29-31.
ISBN 963-9433-13-6 fűzött : ár nélkül
Bozay Attila (1939-)
78.071.1(439)(092)BozayA.
[AN 948910]
MARC

ANSEL
UTF-83777 /2003.
Rákai Zsuzsanna
Petrovics Emil (angol)
   Emil Petrovics / Zsuzsanna Rákai ; [transl. by Peter Woodward]. - Budapest : Mágus, 2002. - 31 p. : ill. ; 21 cm. - (Hungarian composers, ISSN 1418-0960 ; 14.)
Bibliogr.: p. 29-30. - Műjegyzék: p. 22-28.
ISBN 963-9433-05-5 fűzött : ár nélkül
Petrovics Emil (1930-)
78.071.1(439)(092)Petrovics_E.
[AN 948878]
MARC

ANSEL
UTF-83778 /2003.
Rakos Miklós (1947-)
   A magyar hegedűjáték az európai zenekultúrában : fejezetek a magyar hegedűjáték történetéből / Rakos Miklós. - Budapest : Hungarovox, 2002. - 201 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-9292-50-8 fűzött : 1200,- Ft
787.1.071.2(439)(092)
[AN 948592]
MARC

ANSEL
UTF-83779 /2003.
Sárosi Bálint (1925-)
   Bihari János / Sárosi Bálint. - Budapest : Mágus, 2002. - 36 p. : ill. ; 21 cm. - (Magyar zeneszerzők, ISSN 1418-0952 ; 21.)
Bibliogr.: p. 30. - Műjegyzék: p. 28-29.
ISBN 963-9433-11-X fűzött : ár nélkül
Bihari János (1764-1827)
78.071.1(439)(092)BihariJ.
[AN 948900]
MARC

ANSEL
UTF-83780 /2003.
Szekeres Kálmán
   Sugár Rezső / Szekeres Kálmán, Sz. Farkas Márta. - Budapest : Mágus, 2002. - 32 p. : ill. ; 21 cm. - (Magyar zeneszerzők, ISSN 1418-0952 ; 22.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Műjegyzék: p. 22-31.
ISBN 963-9433-12-8 fűzött : ár nélkül
Sugár Rezső (1919-1988)
78.071.1(439)(092)SugárR.
[AN 948907]
MARC

ANSEL
UTF-83781 /2003.
Szitha Tünde
   Jeney Zoltán / Szitha Tünde. - Budapest : Mágus, 2002. - 32 p. ; 21 cm. - (Magyar zeneszerzők, ISSN 1418-0952 ; 19.)
Bibliogr.: p. 31-32. - Műjegyzék: p. 20-31.
ISBN 963-9433-03-9 fűzött : ár nélkül
Jeney Zoltán (1943-)
78.071.1(439)(092)JeneyZ.
[AN 948883]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

3782 /2003.
Bonini, Emmanuel
La véritable Romy Schneider (magyar)
   Az igazi Romy Schneider / Emmanuel Bonini ; [ford. Laky Krisztina]. - Budapest : Jószöveg Műhely, cop. 2002. - 250 p., [8] t. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 247- 250.
ISBN 963-9134-73-2 fűzött : 1990,- Ft
Schneider, Romy
791.43.071.2(436)(092)Schneider,_R.
[AN 949167]
MARC

ANSEL
UTF-83783 /2003.
Fisher, Jude
The Lord of the Rings. The two towers (magyar)
   A Gyűrűk Ura. A két torony : képes útmutató / Jude Fisher ; [ford. Szántai Zsolt]. - [Szeged] : Szukits ; [Pécs] : Alexandra, cop. 2003. - 63, [5] p. : ill., színes ; 32 cm
ISBN 963-9441-17-1 kötött : ár nélkül
791.43.071.1(73)(092)Jackson,_P.
[AN 949415]
MARC

ANSEL
UTF-83784 /2003.
Hagman, Larry
Hello darlin' (magyar)
   Helló, drágám! / Larry Hagman ; [ford. Kamper Gergely]. - Budapest : Kalandor, 2002. - 313 p., [16] t. : ill. ; 23 cm. - (Világsztárok, ISSN 1589-1593)
ISBN 963-86271-4-X kötött : 2650,- Ft
Hagman, Larry
791.43.071.2(73)(092)Hagman,L.(0:82-94)
[AN 948717]
MARC

ANSEL
UTF-83785 /2003.
Kelecsényi László (1947-)
   A magyar hangosfilm hét évtizede, 1931-2000 : Hyppolittól Werckmeisterig / Kelecsényi László. - Budapest : Palatinus, 2003. - 314 p. : ill. ; 23 cm
Filmogr.: p. 287-304.
ISBN 963-9380-91-1 kötött : 2500,- Ft
791.43(439)"1931/2000"
[AN 948397]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

3786 /2003.
Bajczi Tünde
   Angol - magyar alap- és középfokú szókincs-minimum / Bajczi Tünde, Orzói Zsuzsanna. - 3. kiad. - Budapest : M.P.L. Kv. : Librotrade, 2002. - 209 p. ; 20 cm. - (Nyelvkönyvek vizsgázóknak sorozat, ISSN 1417-1449)
ISBN 963-9328-47-2 fűzött : ár nélkül
802.0(079.1)=945.11 *** 801.323=20=945.11(079.1)
[AN 949217]
MARC

ANSEL
UTF-83787 /2003.
Bezeczky Gábor (1955-)
   Metafora, narráció, szociolingvisztika / Bezeczky Gábor. - Budapest : Akad. K., 2002. - 303 p. ; 19 cm. - (Modern filológiai füzetek, ISSN 0076-9967 ; 58.)
Bibliogr.: p. 280-303.
ISBN 963-05-7896-4 fűzött : ár nélkül
80 *** 316.7 *** 809.451.1
[AN 949021]
MARC

ANSEL
UTF-83788 /2003.
Ellis, D. L.
   Just enough Hungarian : [how to get by and be easily understood] : [an up-to date phrase book of everybody speech with a mini dictionary ...] / D. L. Ellis, A. Cheyne ; [Hung. version ed. by Linda Kúnos]. - 3. rev. ed. - Budapest : Corvina, [2002]. - 159 p. : ill. ; 16 cm
ISBN 963-13-5221-8 fűzött : 980,- Ft
809.451.1(078)=20
[AN 949535]
MARC

ANSEL
UTF-83789 /2003.
Horváth József
   Advanced writing in English as a foreign language : a corpus-based study of processes and products / Horváth József ; [publ. by the] Lingua Franca Csoport. - Pécs : Lingua Franca Csop., cop. 2001. - 194 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 151-165.
ISBN 963-641-850-0 fűzött : ár nélkül
802.0 *** 371.3 *** 820.08
[AN 930391]
MARC

ANSEL
UTF-83790 /2003.
   Képes angol szótár / [szerk. Kiss László] ; [mtárs Borbély Rita] ; [graf. Reményi Béla]. - [Budapest] : Tempo, [2002]. - 208 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-86248-0-9 fűzött : ár nélkül
801.321.19=20=945.11
[AN 948792]
MARC

ANSEL
UTF-83791 /2003.
   Képes német szótár / [szerk. Kiss László] ; [graf. Reményi Béla]. - [Budapest] : Tempo, [2002]. - 208 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-86248-1-7 fűzött : ár nélkül
801.321.19=30=945.11
[AN 948790]
MARC

ANSEL
UTF-83792 /2003.
Kiss Lajos (1922-)
   A Nyelvtudományi Intézet fél évszázada, 1949-1999 / Kiss Lajos. - [Budapest] : MTA Nyelvtud. Int., 2001. - 29 p. ; 24 cm. - (Linguistica. Series C, Relationes,, ISSN 0866-4196 ; 12.)
Bibliogr.: p. 25-28.
ISBN 963-9074-26-8 fűzött : ár nélkül
Magyar Tudományos Akadémia (Budapest). Nyelvtudományi Intézet.
80 *** 061.6(439-2Bp.)"1949/1999"
[AN 930861]
MARC

ANSEL
UTF-83793 /2003.
Lázár Györgyné
   Wortwörtlich : tematikus német szókincsgyűjtemény érettségizőknek és nyelvvizsgázóknak / Lázár Györgyné ; [ill. Töhötöm (Nagy László Ervin)]. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2001. - 159 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-19-1306-6 fűzött : ár nélkül
803.0-3(078)=945.11
[AN 806321]
MARC

ANSEL
UTF-83794 /2003.
   Lesen und Schreiben um das Thema Handel / [Autorenkollektiv Nóra Herpai et al.]. - [Debrecen] : [Discimus], cop. 2002. - 109 p. : ill. ; 24 cm
Közread. a Discimus Üzleti Iskola
Fűzött : ár nélkül
803.0(078)=00 *** 339
[AN 949173]
MARC

ANSEL
UTF-83795 /2003.
Lozsádi Károly (1935-)
   Nomen est omen : orvosi szavaink mitológiája / Lozsádi Károly. - Budapest : Medicina, 2003. - 140 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-242-817-X bársony : ár nélkül
809.451.1-316.4 *** 61 *** 809.451.1-316.3=00 *** 291.13
[AN 948875]
MARC

ANSEL
UTF-83796 /2003.
Németh Zita
   HRM in practice / Németh Zita, Bányai Judit. - Budapest : Szigetszentmiklós : Ge&B Kft., 2002-. - ill. ; 21 cm
802.0(078)=945.11 *** 658.3 *** 331
[AN 949119]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. b. - 2002. - 86 p.
ISBN 963-202-014-6 fűzött : ár nélkül
802.0(078)=945.11 *** 658.3
[AN 949120] MARC

ANSEL
UTF-83797 /2003.
   Regionale Standards : Sprachvariationen in den deutschsprachigen Ländern / Elisabeth Knipf-Komlósi, Nina Berend Hrsg. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, 2001. - 162 p. : ill. ; 24 cm. - (Dialóg Campus tankönyvek, ISSN 1418-1274). (Studia linguistica, ISSN 1419-5402)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9310-37-9 * fűzött : 1780,- Ft (hibás ISBN 963-9123-89-7)
803.0-087(075.8)
[AN 905118]
MARC

ANSEL
UTF-83798 /2003.
Róna Márta
   Kis angol útiszótár / [szerk. Róna Márta]. - [Budapest] : Sprinter, [2002]. - 78, [2] p. ; 17 cm
ISBN 963-9469-01-7 fűzött : ár nélkül
801.323=945.11=20
[AN 948838]
MARC

ANSEL
UTF-83799 /2003.
Rostás-Farkas György (1949-)
   Cigány - magyar, magyar - cigány szótár / Rostás-Farkas György, Karsai Ervin ; [mtársak Farkas István, Farkas Pál]. - 2. kiad. - [Budapest] : Kossuth, [2003], cop. 2001. - 318 p. ; 20 cm
ISBN 963-09-4271-2 kötött : 2400,- Ft
801.323.2=914.99=945.11 *** 801.323.2=945.11=914.99
[AN 950572]
MARC

ANSEL
UTF-83800 /2003.
Sáradyné Kántor Judit
   Magyar - angol, angol - magyar kéziszótár = English - Hungarian, Hungarian - English dictionary / [szerk. Sáradyné Kántor Judit, Sárady Gyula]. - [Budapest] : M.P.L. : Librotrade, 2001. - 476 p. ; 12 cm
Borítócím: Magyar - angol, angol magyar zsebszótár
ISBN 963-9328-36-7 fűzött : ár nélkül
801.323=945.11=20 *** 801.323=20=945.11
[AN 949058]
MARC

ANSEL
UTF-83801 /2003.
Soars, Liz
   New headway English course : pre-intermediate : angol - magyar szójegyzék és nyelvtani összefoglaló / Liz and John Soars ; [... közrem. Szentirmay Lyane, Keleti Ilona, Vadász György]. - [Budapest] : Librotrade, 2002. - 116 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9328-51-0 fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9328-50-2)
802.0(078)=945.11
[AN 949057]
MARC

ANSEL
UTF-83802 /2003.
Szabó Péter
   Pitman qualifications ESOL : higher intermediate : advanced : a guide to Pitman qualifications English for speakers of other languages examinations / Szabó Péter ; [publ. by the] Pitman Regionális Központ. - Budapest : Pitman Regionális Közp., 2001. - 272 p. : ill. ; 29 cm
Gerinccím: Pitman higher intermediate - advanced
ISBN 963-00-7991-7 * fűzött : ár nélkül
802.0(078)=00
[AN 902854]
MARC

ANSEL
UTF-83803 /2003.
Török Tamás
   Zoboralja földrajzi nevei a történeti térképek tükrében / Török Tamás. - Budapest : Akad. K., 2002. - 109 p. : ill. ; 24 cm. - (Philosophiae doctores, ISSN 1587-7930 ; [11.])
Bibliogr.: p. 109-[110].
ISBN 963-05-7958-8 fűzött : ár nélkül
Zoboralja
809.451.1-311(437.6Zoboralja)(035.5) *** 809.451.1-311(439.22Zoboralja)(035.5) *** 914.376Zoboralja(035.5) *** 914.392.2Zoboralja(035.5) *** 943.76Zoboralja(035.5) *** 943.922Zoboralja(035.5)
[AN 949015]
MARC

ANSEL
UTF-83804 /2003.
   Twelve tales in English and Hungarian = Tizenkét mese angolul és magyarul : kétnyelvű olvasókönyv angolul tanuló gyermekek és felnőttek számára / vál., ... ford. ... Pelyvás István, Szabó Csilla, Rovny Ferenc ; [a rajzokat kész. Kondi Géza]. - Debrecen : Panoráma Nyelvstúdió, 2002. - 111 p. : ill. ; 24 cm. - (Nyelvkönyvek sorozat, ISSN 1217-1093)
ISBN 963-7748-14-8 fűzött : ár nélkül
802.0(078)=945.11(02.053.2) *** 820-34.02(02.053.2)=945.11
[AN 949556]
MARC

ANSEL
UTF-83805 /2003.
   Újabb tanulmányok a strukturális magyar nyelvtan és a nyelvtörténet köréből : Kiefer Ferenc tiszteletére barátai és tanítványai / Bakró-Nagy Marianne, Bánréti Zoltán, É. Kiss Katalin szerk. - Budapest : Osiris, cop. 2001. - 407 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-389-184-1 * kötött : 2490,- Ft (hibás ISBN 963-378-607-5)
809.451.1-5 *** 809.451.1-4
[AN 905260]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

3806 /2003.
Bécsy Tamás (1928-)
   Drámák és elemzések : tanulmányok / Bécsy Tamás. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, 2002. - 215 p. ; 24 cm. - (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986). (Theatrology, ISSN 1418-1282)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9310-69-7 fűzött : 2980,- Ft
82(091)-2 *** 894.511(091)-2 *** 82.01-2
[AN 949168]
MARC

ANSEL
UTF-83807 /2003.
Cselik Ágnes
   El secreto del prisma : la ciudad ausente de Ricardo Piglia / Ágnes Cselik. - Budapest : Akad. K., cop. 2002. - 136 p. : ill. ; 24 cm. - (Philosophiae doctores, ISSN 1587-7930 ; [12.])
Bibliogr.: p. 131-[137].
ISBN 963-05-7954-5 fűzött : ár nélkül
Piglia, Ricardo
860(82)(092)Piglia,_R.
[AN 949006]
MARC

ANSEL
UTF-83808 /2003.
Jeney Éva
   A metafora és az elbeszélés bölcselete : Paul Ricoeur irodalomelmélete / Jeney Éva. - Budapest : Akad. K., 2002. - 90 p. ; 24 cm. - (Philosophiae doctores, ISSN 1587-7930 ; [13.])
Bibliogr.: p. 83-86.
ISBN 963-05-7981-2 fűzött : ár nélkül
Ricoeur, Paul
82.01(44)(092)Ricoeur,P. *** 1(44)(092)Ricoeur,P.
[AN 949010]
MARC

ANSEL
UTF-83809 /2003.
Madarász Imre (1962-)
   "Örök megújhodások" : születés, újjászületés, feltámadás az olasz irodalomban / Madarász Imre. - Budapest : Hungarovox, 2003. - 200 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9292-53-2 fűzött : 1500,- Ft
850(091)
[AN 948623]
MARC

ANSEL
UTF-83810 /2003.
Nényei Judit
   Thought outdanced : the motif of dancing in Yeats and Joyce / Judit Nényei. - Budapest : Akad. K., cop. 2002. - 175 p. ; 24 cm. - (Philosophiae doctores, ISSN 1587-7930 ; [10.])
Bibliogr.: p. 169-175.
ISBN 963-05-7966-9 fűzött : ár nélkül
Joyce, James
Yeats, William Butler
820(092)Yeats,_W._B. *** 820(092)Joyce,_J. *** 793.3
[AN 949017]
MARC

ANSEL
UTF-83811 /2003.
   Pillanatkép a hazai irodalomtudományról / szerk. Kenyeres Zoltán és Gintli Tibor. - Budapest : Anonymus, 2002. - 503 p. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7966-86-2 kötött : ár nélkül
82.01(439)(091) *** 894.511(091)
[AN 948643]
MARC

ANSEL
UTF-83812 /2003.
Potebnâ, Aleksandr Afanasʹevič
   Poétika és nyelvelmélet : válogatás Alekszandr Potebnya, Alekszandr Veszelovszkij, Olga Frejdenberg elméleti műveiből / szerk. és a kísérő tanulmányt írta Kovács Árpád ; [ford. Hermann Zoltán et al.]. - Budapest : Argumentum, 2002. - 400, [2] p. ; 23 cm. - (Diszkurzívák, ISSN 1419-9890)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-446-231-6 fűzött : ár nélkül
82.01 *** 800.1 *** 801.73
[AN 948323]
MARC

ANSEL
UTF-83813 /2003.
Vasas László
   Ahondar deleitando: lecturas del Lazarillo de Tormes / László Vasas. - Budapest : Akad. K., cop. 2002. - 87 p. ; 24 cm. - (Philosophiae doctores, ISSN 1587-7930 ; [9.])
Bibliogr.: p. 85-[88].
ISBN 963-05-7961-8 fűzött : ár nélkül
Lazarillo de Tormes
860(092)Lazarillo_de_Tormes
[AN 949009]
MARC

ANSEL
UTF-83814 /2003.
   Wer mag wohl die junge, schwarzäugige Dame seyn? : Zuordnungsfragen, Darstellungsprinzipien, Bewertungskriterien der deutsch(sprachig)en Literatur in Ostmittel- und Südosteuropa / hrsg. von Werner Biechele und András F. Balogh. - Budapest : Argumentum : ELTE Germanistisches Inst., 2002. - 191 p. ; 24 cm. - (Budapester Beiträge zur Germanistik, ISSN 0138-905X ; 41.)
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Germanisztikai Intézete és az Institut für Deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas rendezésében 2001. nov. 8-10. között Budapesten tartott konferencia anyaga. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-463-598-9 fűzött : ár nélkül
830(4-11)(091)
[AN 948686]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

3815 /2003.
   Ady szerelme: Ada / [szerk. Varga Katalin] ; [a tanulmányt írta, a szöveget gond. és jegyzetekkel ell. Hegyi Katalin] ; [közread. az] Ady-életmű Alapítvány, ... Petőfi Irodalmi Múzeum. - Budapest : Ady-életmű Alapítvány : Argumentum : PIM, 2002. - 54, [5] p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 54. - Példányszám: 500, ebből számozott: 100
ISBN 963-446-220-0 fűzött : ár nélkül
Ady Endre (1877-1919)
Bisztriczky Józsefné Csutak Valéria (1883-1960)
894.511(092)Ady_E. *** 929(439)Bisztriczky_JózsefnéCsutak_V.
[AN 948327]
MARC

ANSEL
UTF-83816 /2003.
Bárdos László (1955-)
   Önismeret és beavatás : közelítések Jókai Anna életművéhez / Bárdos László. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2002. - 215 p., XII t. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-9373-38-9 fűzött : 1400,- Ft (hibás ISBN 963-9363-38-9)
Jókai Anna (1932-)
894.511(092)Jókai_A.
[AN 948548]
MARC

ANSEL
UTF-83817 /2003.
Bónus Tibor (1972-)
   Diskurzusok összjátéka : irodalmi olvasásmódok / Bónus Tibor. - Budapest : Balassi, cop. 2001. - 231 p. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-506-421-7 fűzött : 1800,- Ft
894.511(091)"19" *** 82.01
[AN 903691]
MARC

ANSEL
UTF-83818 /2003.
Halászné Várady Ildikó (1933-)
   Gödöllő irodalmi emlékei / Halászné Várady Ildikó. - [Budapest] : Képíró, [2002]. - 112 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 963-00-6061-2 fűzött : ár nélkül
894.511(092) *** 908.439-2Gödöllő
[AN 931420]
MARC

ANSEL
UTF-83819 /2003.
   In memoriam Hamvas Béla : visszaemlékezések Hamvas Bélára / [az interjúkat kész. Bosnyák Sándor] ; [... szerk. Darabos Pál és Molnár Márton]. - [Budapest] : Hamvas Int., 2002. - 288 p. ; 24 cm. - (Sziget, ISSN 1587-7957)
ISBN 963-204-590-4 fűzött : 2500,- Ft
Hamvas Béla (1897-1968)
894.511(092)Hamvas_B.(0:82-94)
[AN 949395]
MARC

ANSEL
UTF-83820 /2003.
   Írások, emlékek Tompa Mihályról : a Gömöri Múzeum és a Gömöri Népfőiskolai Egyesület által 1999. október 8-án megrendezett Tompa-konferencián elhangzott előadások. - Putnok : Gömöri Múz. és Baráti Köre, 2002. - 64 p. ; 24 cm. - (Múzeumi könyvtár, ISSN 1416-8286 ; 8.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Klny.: Herman Ottó Múzeum Évkönyve, ISSN 0544-4225 ; 40.
Fűzött : ár nélkül
Tompa Mihály (1817-1868)
894.511(092)Tompa_M. *** 061.3(439-2Putnok)
[AN 929943]
MARC

ANSEL
UTF-83821 /2003.
Lőkös Péter
   Lőkös István / [összeáll. Lőkös Péter, Szecskó Károly, Gönczy Monika] ; [szerk. és a névmutatót kész. Gönczy Monika]. - Debrecen : DEENK, 2001. - 70 p. : ill. ; 24 cm. - (A Debreceni Egyetem tanárainak munkássága, ISSN 1588-659X ; 19.)
Példányszám: 200
ISBN 963-472-554-6 fűzött : ár nélkül
Lőkös István (1933-)
894.511(091):016 *** 886.2(091):016 *** 012LőkösI.
[AN 929946]
MARC

ANSEL
UTF-83822 /2003.
Pomogáts Béla (1934-)
   Megújulásra váró hagyomány : kereszténység, közélet, irodalom / Pomogáts Béla. - Budapest : CET Belvárosi Kvk., 2002. - 231 p. ; 21 cm
ISBN 963-9114-67-7 fűzött : 1490,- Ft
894.511(091)"19" *** 894.511-92 *** 261.6
[AN 949314]
MARC

ANSEL
UTF-83823 /2003.
Rónai Mihály András (1913-1992)
   Magyar lant / Rónai Mihály András. - Budapest : Glória, cop. 2002. - 566 p., [1] t.fol. : ill. ; 19 cm
Tanulmányok
ISBN 963-9283-86-X kötött : 2990,- Ft
894.511(091)-1 *** 894.511(092)
[AN 950335]
MARC

ANSEL
UTF-83824 /2003.
Tüskés Tibor (1930-)
   A határtalan énekese : írások Weöres Sándorról / Tüskés Tibor. - Budapest : Masszi, 2003. - 222 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-9454-16-8 fűzött : 1290,- Ft
Weöres Sándor (1913-1989)
894.511(092)Weöres_S.
[AN 949306]
MARC

ANSEL
UTF-83825 /2003.
Vilcsek Béla (1956-)
   A megtalált csönd : ezredfordulós értelmezések, 1998-2001 / Vilcsek Béla. - Budapest : CET Belvárosi Kvk., 2002. - 186 p. ; 21 cm
ISBN 963-9114-50-2 fűzött : 990,- Ft
894.511(091) *** 894.511-92
[AN 949311]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

3826 /2003.
   77 híres dráma / [a drámaismertetéseket írták Balassa Anna et al.]. - 4. kiad. - Budapest : Móra, 2003. - 443, [9] p. ; 21 cm
ISBN 963-11-7749-1 kötött : ár nélkül
82-2.05
[AN 949202]
MARC

ANSEL
UTF-83827 /2003.
Alfieri, Vittorio
Saul (magyar, olasz)
   Saul ; Második Brutus / Vittorio Alfieri ; ford. Juhos Lóránt. - Kétnyelvű kiad. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2002. - 214 p. ; 24 cm. - (Eötvös klasszikusok, ISSN 1219-3062 ; 56.)
Egys. cím: Saul ; Bruto secondo. - Drámák. - Oktatási segédanyag
ISBN 963-9316-55-5 fűzött : ár nélkül
850-2.02=945.11
[AN 949313]
MARC

ANSEL
UTF-83828 /2003.
Angelus Silesius
Cherubinischer Wandersmann (magyar)
   Kerubi vándor : szellemi gondolat- és végrímek / Angelus Silesius ; [ford. Padányi Gulyás Gábor]. - [Budapest] : Kairosz, [2002]. - 387 p. ; 19 cm
ISBN 963-9484-17-2 fűzött : 3800,- Ft
830-14=945.11
[AN 949510]
MARC

ANSEL
UTF-83829 /2003.
   Bábozz velünk! : bábjátékok óvodások és kisiskolások számára. - [Tyukod] : Black & White, cop. 2002. - 163 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9452-34-3 fűzött : ár nélkül
82-252.5(02.053.2)=945.11 *** 371.383
[AN 949426]
MARC

ANSEL
UTF-83830 /2003.
Barnes, Julian
Staring at the sun (magyar)
   A napba nézve / Julian Barnes ; [ford. Lukács Laura]. - Budapest : Ulpius-ház, 2002. - 305 p. ; 20 cm. - (Ulpius klasszikusok, ISSN 1589-3693)
Regény
ISBN 963-9475-05-X fűzött : 2480,- Ft
820-31=945.11
[AN 948694]
MARC

ANSEL
UTF-83831 /2003.
Barnett, Jill
Wicked (magyar)
   A komisz hercegnő / Jill Barnett ; [ford. Pap Viola]. - Budapest : Kalandor, 2002. - 415 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-86271-7-4 fűzött : 1890,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 948362]
MARC

ANSEL
UTF-83832 /2003.
Baum, Lyman Frank
The wizard of Oz (magyar)
   Oz, a nagy varázsló / L. Frank Baum ; [ford. Szőllősy Klára] ; [Zsoldos Vera rajz.]. - Budapest : Ciceró, 2002. - 158 p. : ill. ; 21 cm. - (Klasszikusok fiataloknak, ISSN 1219-0306)
Meseregény
ISBN 963-539-380-6 kötött : ár nélkül
820-34(02.053.2)(73)=945.11
[AN 949954]
MARC

ANSEL
UTF-83833 /2003.
Browning, Dixie
A bride for Jackson Powers (magyar)
   Virág a hó alatt / Dixie Browning ; [... ford. Csomai Éva]. - Budapest : Harlequin, 2003. - 95 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 276.)
Kisregény
ISBN 963-537-076-8 * fűzött : 339,- Ft (hibás ISBN 963-536-076-8)
820-312.5(73)=945.11
[AN 948982]
MARC

ANSEL
UTF-83834 /2003.
Bunting, Eve
Terrible Things (magyar)
   A Rettentő Valamik : a holokauszt allegóriája / Eve Bunting ; Stephen Gammell ill. ; [ford. Kovács Dávid] ; [kiad. a] Hannah Arendt Egyesület. - Budapest : Hannah Arendt Egyes., 2001. - [30] p. : ill. ; 23 cm
Mese
ISBN 963-00-5916-9 fűzött : ár nélkül
820-34(73)=945.11
[AN 807580]
MARC

ANSEL
UTF-83835 /2003.
Burroughs, William S.
Cities of the red night (magyar)
   A vörös éjszaka városai / William Burroughs ; [ford. Tornai Szabolcs]. - Budapest : JAK : Osiris, cop. 2001. - 340 p. ; 19 cm. - (JAK világirodalmi sorozat, ISSN 1585-6542 ; 26.)
Regény
ISBN 963-379-821-3 kötött : 2100,- Ft
820-311.3(73)=945.11
[AN 900059]
MARC

ANSEL
UTF-83836 /2003.
Calderón de la Barca, Pedro
El gran teatro del mundo (magyar, spanyol)
   A világ nagy színháza = El gran teatro del mundo = La devoción de la Cruz ; A kereszt imádása / Pedro Calderón de la Barca ; ford. Fábri Péter. - Kétnyelvű kiad. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2002. - 229 p. ; 24 cm. - (Eötvös klasszikusok, ISSN 1219-3062 ; 58.)
Egys. cím: El gran teatro del mundo ; La devoción de la Cruz
ISBN 963-9316-58-X fűzött : ár nélkül
860-2.02=945.11
[AN 949301]
MARC

ANSEL
UTF-83837 /2003.
Card, Orson Scott
Seventh son (magyar)
   A hetedik fiú / Orson Scott Card ; [ford. Horváth Norbert]. - Budapest : Kalandor, 2002. - 283 p. ; 21 cm. - (Teremtő Alvin meséi)
Regény
ISBN 963-86271-5-8 kötött : 1990,- Ft
820-312.9=945.11
[AN 948706]
MARC

ANSEL
UTF-83838 /2003.
Chinmoy, Sri
The life-illumining traveller's companion (magyar)
   Az életmegvilágosító útitárs / Sri Chinmoy. - Budapest : Madal Bal, [2002]-. - 14 cm
820-84.02=945.11 *** 820-14.02=945.11
[AN 948415]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r. - cop. 2002. - 125 p. : ill., részben színes
ISBN 963-204-880-6 kötött : 890,- Ft
820-84.02=945.11 *** 820-14.02=945.11
[AN 948418] MARC

ANSEL
UTF-83839 /2003.
Colgan, Jenny
Amanda's wedding (magyar)
   Amanda esküvője : [szex, pasik, cselszövés...] / Jenny Colgan ; [ford. Varró Zsuzsa]. - Budapest : Ulpius-ház, 2002. - 309 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-9475-08-4 fűzött : 1980,- Ft
820-31=945.11
[AN 948094]
MARC

ANSEL
UTF-83840 /2003.
Connolly, John
Every dead thing (magyar)
   Arctalan démonok / John Connolly ; [ford. Kovács Eszter]. - [Budapest] : General Press, [2002]. - 381 p. ; 21 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
Regény
ISBN 963-9459-07-0 kötött : 1500,- Ft
820-312.4(73)=945.11
[AN 948771]
MARC

ANSEL
UTF-83841 /2003.
Conrad, Joseph
The heart of darkness (magyar)
   A sötétség mélyén ; A titokzatos idegen / Joseph Conrad ; ... ford. Vámosi Pál, Katona Tamás. - Budapest : Sensus, 2002. - 200 p. ; 19 cm. - (Klasszikus kalandok, ISSN 1589-4053)
Egys. cím: The heart of darkness ; The secret sharer. - Regények
ISBN 963-9375-23-3 kötött : ár nélkül
820-31=945.11
[AN 950569]
MARC

ANSEL
UTF-83842 /2003.
Cook, Robin
Mortal fear (magyar)
   Halálfélelem / Robin Cook ; [ford. F. Nagy Piroska]. - 3. kiad. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2003. - 383 p. ; 18 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
Regény
ISBN 963-635-245-3 fűzött : 1200,- Ft
820-312.4(73)=945.11
[AN 949533]
MARC

ANSEL
UTF-83843 /2003.
Cooper, James Fenimore
The last of the Mohicans (magyar)
   Az utolsó mohikán / James Fenimore Cooper. - [Tyukod] : Black & White, cop. 2002. - 168 p. : ill. ; 20 cm
Ifjúsági regény
ISBN 963-9452-41-6 fűzött : ár nélkül
820-311.3(02.053.2)(73)=945.11
[AN 950351]
MARC

ANSEL
UTF-83844 /2003.
Courths-Mahler, Hedwig
Ich weiss, was du mir bist (magyar)
   Távol, mégis oly közel / Hedwig Courths-Mahler ; [ford. Bethlen Katalin]. - Budapest : EX-BB, cop. 2002. - 300 p. ; 18 cm. - (Bastei romantik, ISSN 1589-1046). (Hedwig Courths-Mahler felejthetetlen szerelmes regényei, ISSN 1216-2140 ; 45.)
ISBN 963-9480-18-5 fűzött : 878,- Ft
830-312.5=945.11
[AN 950588]
MARC

ANSEL
UTF-83845 /2003.
Courths-Mahler, Hedwig
Ihr Reisemarschall (magyar)
   Elátkozott sziklák / Hedwig Courths-Mahler ; [ford. Schaefer Éva]. - Budapest : EX-BB, 2002. - 206 p. ; 18 cm. - (Hedwig Courths-Mahler felejthetetlen szerelmes regényei, ISSN 1216-2140)
ISBN 963-9480-08-8 fűzött : 749,- Ft
830-312.5=945.11
[AN 949987]
MARC

ANSEL
UTF-83846 /2003.
Courths-Mahler, Hedwig
Unschuldig schuldig (magyar)
   Ártatlanul vezekelve / Hedwig Courths-Mahler ; [ford. Kohajda Gizella]. - Budapest : EX-BB, cop. 2002. - 285 p. ; 18 cm. - (Bastei romantik, ISSN 1589-1046). (Hedwig Courths-Mahler felejthetetlen szerelmes regényei, ISSN 1216-2140)
ISBN 963-9480-17-7 fűzött : 878,- Ft
830-312.5=945.11
[AN 950590]
MARC

ANSEL
UTF-83847 /2003.
Cunningham, Michael
The hours (magyar)
   Az órák / Michael Cunningham ; [ford. Tótisz András]. - Budapest : Ulpius-ház, 2002. - 252 p. ; 20 cm. - (Ulpius klasszikusok, ISSN 1589-3693)
Regény
ISBN 963-9475-06-8 fűzött : 2480,- Ft
820-31(73)=945.11
[AN 948691]
MARC

ANSEL
UTF-83848 /2003.
Daniels, Lucy
   Jess, a skót juhász / Lucy Daniels ; ill. Trevor Parkin ; [ford. Szamay Ilona]. - Budapest : Papp-Ker, [2002]-. - 20 cm. - (A világ legkedvesebb állatai-sorozat: a kutyák)
Ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 923946]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Az árulás / [ill. Sheila Ratchliffe]. - [2002]. - 120 p. - (A világ legkedvesebb állatai-sorozat: a kutyák)
ISBN 963-9418-48-X fűzött : 550,- Ft
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 949381] MARC

ANSEL
UTF-83849 /2003.
Daniels, Lucy
Six kittens need a home... (magyar)
   Megbízható cicusok gazdit keresnek / Lucy Daniels ; [ill. Paul Howard] ; [ford. Szamay Ilona]. - Budapest : Papp-Ker, [2002]. - 112 p. : ill. ; 20 cm. - (A világ legkedvesebb állatai sorozat: fél tucat kismacska ; ; 2.)
Regény
ISBN 963-9418-49-8 fűzött : 550,- Ft
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 949366]
MARC

ANSEL
UTF-83850 /2003.
Denning, Troy
The obsidian oracle (magyar)
   Fekete látókő / Troy Denning ; [ford. Juhász Viktor]. - [Szeged] : Szukits, [2002]. - 269 p. ; 19 cm
A Prizma pentalógia 4. kötete. - Regény. - Dark sun world (keretcím)
ISBN 963-9441-26-0 fűzött : 1290,- Ft
820-312.9(73)=945.11
[AN 949129]
MARC

ANSEL
UTF-83851 /2003.
Dickens, Charles
David Copperfield (magyar)
   Copperfield Dávid : gyermekévek, ifjúság / Charles Dickens ; [ford. Ottlik Géza]. - [Budapest] : Holnap, 2002, cop. 2000. - 329, [3] p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-346-128-6 kötött : ár nélkül
820-31=945.11
[AN 950372]
MARC

ANSEL
UTF-83852 /2003.
   Disney mesegyűjtemény : 16 újabb történet / [ford. Csörögi István]. - Debrecen : TKK, 2002. - 320 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-9371-99-8 kötött : 4999,- Ft : 20
820-34(02.053.2)(73)(082)=945.11
[AN 950049]
MARC

ANSEL
UTF-83853 /2003.
Donald, Robyn
Surrender to seduction (magyar)
   Veszem a kalapom / Robyn Donald ; [... ford. Somló Katalin]. - Budapest : Harlequin, cop. 2001. - 93 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 229.)
Kisregény
ISBN 963-536-845-3 fűzött : 269,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 804494]
MARC

ANSEL
UTF-83854 /2003.
Durrell, Gerald
Two in the bush (magyar)
   Vadászat felvevőgéppel / Gerald Durrell ; [ford. Vajda Gábor] ; [... az illusztrációkat Réber László kész.]. - Budapest : Európa, 2003, cop. 1970. - 219 p. : ill. ; 20 cm. - (Vidám könyvek, ISSN 0139-4029)
A sorozatcím feltüntetése nélkül. - Regény
ISBN 963-07-7343-0 fűzött : 1300,- Ft
820-94=945.11
[AN 949383]
MARC

ANSEL
UTF-83855 /2003.
Eco, Umberto
L'isola del giorno prima (magyar)
   A tegnap szigete / Umberto Eco ; [ford. Barna Imre]. - Budapest : Európa, 2002, cop. 1998. - 470, [4] p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-07-7247-7 kötött : 1950,- Ft
850-31=945.11
[AN 950137]
MARC

ANSEL
UTF-83856 /2003.
Ende, Michael
Jim Knopf und die Wilde 13 (magyar)
   Gombos Jim és a Rettegett 13 / Michael Ende ; [ford. Tapodi Rika] ; [Kelemen István rajz.]. - Budapest : Móra, 2003. - 283, [4] p. : ill. ; 20 cm. - (Az én könyvtáram, ISSN 1587-4877)
Meseregény
ISBN 963-11-7751-3 kötött : ár nélkül
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 949422]
MARC

ANSEL
UTF-83857 /2003.
Feist, Raymond E.
Silverthorn (magyar)
   Ezüsttövis / Raymond E. Feist ; [ford. Kőműves Erika]. - 2. kiad. - Budapest : Beholder, 2002, cop. 1996. - 361 p. ; 19 cm
Regény. - Résháború sorozat (keretcím) ; Beholder fantasy (keretcím)
ISBN 963-9399-20-5 fűzött : 1398,- Ft
820-312.9=945.11
[AN 950244]
MARC

ANSEL
UTF-83858 /2003.
Fleming, Gherbod
Ventrue (magyar)
   Ventrue / Gherbod Fleming ; [ford. Tóth Zsolt]. - Budapest : Delta Vision, [2001]. - 217 p. ; 18 cm. - (Klán regények ; ; 5.)
World of darkness (keretcím) ; Vampire: the masquerade (keretcím)
ISBN 963-00-6630-0 fűzött : 1090,- Ft
820-312.9(73)=945.11
[AN 806165]
MARC

ANSEL
UTF-83859 /2003.
Friedman, Carl
Twee koffers vol (magyar)
   Két teli bőrönd : [regény] / Carl Friedman ; ford. Fenyves Miklós. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2002. - 149 p. ; 19 cm
ISBN 963-9373-32-X kötött : 1500,- Ft
839.31-31=945.11
[AN 948605]
MARC

ANSEL
UTF-83860 /2003.
Gerse Mária
   Niveles narrativos en Todo verdor perecerá de Eduardo Mallea / María Gerse. - Budapest : Akad. K., cop. 2002. - 82 p. ; 24 cm. - (Philosophiae doctores, ISSN 1587-7930 ; [14.])
Bibliogr.: p. 81-[83].
ISBN 963-05-7963-4 fűzött : ár nélkül
Mallea, Eduardo. Todo verdor perecerá.
860(82)Mallea,E. *** 82.01-32 *** 82.07 *** 801.73
[AN 949012]
MARC

ANSEL
UTF-83861 /2003.
Graham, Lynne
Mistress and mother (magyar)
   Második kísérlet / Lynne Graham ; [... ford. Klein Szilvia]. A gyanúsított / Anne Mather ; [... ford. Mátyás Mária]. Albérlet - ingyen? / Miranda Lee ; [... ford. Bakay Dóra]. - Budapest : Harlequin, cop. 2001. - 288 p. : ill. ; 21 cm. - (Júlia különszám, ISSN 1419-4414 ; 2001/1.)
Egys. cím: Mistress and mother. Her guilty secret. Aunt Lucy's lover. - Kisregények
ISBN 963-536-903-4 fűzött : 599,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 804499]
MARC

ANSEL
UTF-83862 /2003.
Green, Grace
A husband worth waiting for (magyar)
   Oltalomkeresők / Grace Green ; [... ford. Koltai Györgyné]. - Budapest : Harlequin, 2003. - 93 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 275.)
Kisregény
ISBN 963-537-075-X * fűzött : 339,- Ft (hibás ISBN 963-536-075-X)
820-312.5(73)=945.11
[AN 948979]
MARC

ANSEL
UTF-83863 /2003.
Grimm, Jakob
Kinder- und Hausmärchen (magyar)
   Gyermek- és családi mesék / Jacob és Wilhelm Grimm ; [ford. és az utószót írta Adamik Lajos és Márton László] ; [... Ludwig Richter ill. ...]. - 4. kiad. - Budapest : Magvető, [2002], cop. 1989. - 678 p. : ill. ; 24 cm
Kötött : 3490,- Ft (hibás ISBN 963-14-2229-1)
830-34(02.053.2)=945.11
[AN 950150]
MARC

ANSEL
UTF-83864 /2003.
Gustafsson, Lars
Lyckliga människor (magyar)
   A megfoghatatlan közelében : novellák / Lars Gustafsson ; ford. Mervel Ferenc. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2002. - 138 p. ; 20 cm
ISBN 963-9373-37-0 fűzött : 1300,- Ft
839.7-32=945.11
[AN 948544]
MARC

ANSEL
UTF-83865 /2003.
   Ha újra megszületek : néhány vers, mellyel átszelünk egy századot : költészeti antológia / ... összeáll. Jacques Nichet ; [a magyar változatot ... szerk. Tóth Krisztina] ; [közread. a Budapesti Francia Intézet]. - [Budapest] : Francia Int., 2001. - 99 p. ; 17 cm
Példányszám: 1000
ISBN 963-00-6351-4 fűzött : ár nélkül
82-14=945.11
[AN 805978]
MARC

ANSEL
UTF-83866 /2003.
Harbhajan Kaur
Nourished dy divine love (magyar)
   Éltető isteni szeretet : életem négy nagy mesterrel / Harbhajan Kaur ; [ford. Ládi Kati]. - Miskolc : SKRM MK, 2002. - 202 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-202-546-6 fűzött : ár nélkül
891.433-94=945.11 *** 891.433(092)Singh,_D.
[AN 949312]
MARC

ANSEL
UTF-83867 /2003.
Harris, Joanne
Blackberry wine (magyar)
   Szederbor / Joanne Harris ; [ford. Szűr-Szabó Katalin]. - Budapest : Ulpius-ház, 2002. - 339 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-9475-14-9 fűzött : 1980,- Ft
820-31=945.11
[AN 949345]
MARC

ANSEL
UTF-83868 /2003.
Hárs Ernő (1920-)
   Kaleidoszkóp : válogatott dalszövegfordítások az európai zeneirodalomból / Hárs Ernő. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2002. - 228 p. ; 24 cm. - (Eötvös klasszikusok, ISSN 1219-3062 ; 54.)
ISBN 963-9316-53-9 fűzött : ár nélkül
82-192=945.11 *** 82-14=945.11
[AN 949327]
MARC

ANSEL
UTF-83869 /2003.
Herzberg, Judith
   Dolgok / Judith Herzberg ; vál. és előszóval ell. Gera Judit ; ford. Gera Judit, Gergely Ágnes és Takács Zsuzsa. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2002. - 99 p. ; 20 cm
Versek
ISBN 963-9373-34-6 kötött : 1300,- Ft
839.31-14=945.11
[AN 948614]
MARC

ANSEL
UTF-83870 /2003.
Holt, Victoria
The black swan (magyar)
   A fekete hattyú / Victoria Holt [Philippa Carr] ; [ford. Fazekas László]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2002. - 382 p. ; 18 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
Regény
ISBN 963-635-243-7 fűzött : 1200,- Ft
820-312.5=945.11
[AN 948661]
MARC

ANSEL
UTF-83871 /2003.
Iwaszkiewicz, Jarosław
   The birch grove and other stories / Jarosław Iwaszkiewicz ; transl. by Antonia Lloyd-Jones ; ... introd. by Leszek Kołakowski. - Budapest ; London ; New York [N. Y.] : CEU Press, cop. 2002. - XVI, 268 p. ; 22 cm. - (Central European classics, ISSN 1418-0162)
ISBN 963-9241-45-8 fűzött : ár nélkül
884-32=20
[AN 928380]
MARC

ANSEL
UTF-83872 /2003.
Kinsella, Sophie
The secret dreamworld of a shopaholic (magyar)
   Egy boltkóros naplója / Sophie Kinsella ; [ford. Merényi Ágnes]. - Budapest : Ulpius-ház, 2002. - 303 p. ; 20 cm. - (Nők lapja regények, ISSN 1589-102X)
Fűzött : 1980,- Ft (hibás ISBN 963-9475-00-9)
820-31(73)=945.11
[AN 948688]
MARC

ANSEL
UTF-83873 /2003.
   Kondor. - [Debrecen] : Cherubion, 2003-. - 21 cm
A Káosz világa (keretcím) ; Worluk - a Káosz világa (keretcím)
82-312.9=945.11
[AN 949027]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Az Aranyváros legendája : fantasy antológia / [szerk. Hüse Lajos és Nemes István]. - 2003. - 389 p. : ill. - (Cherubion fantasy exkluzív, ISSN 1217-6893 ; 50.)
ISBN 963-9346-79-9 kötött : 1498,- Ft
894.511-312.9(082)
[AN 949029] MARC

ANSEL
UTF-83874 /2003.
Kourouma, Ahmadou
Allah n'est pas obligé (magyar)
   Allah nem köteles.. : regény / Ahmadou Kourouma ; [ford. Takács M. József]. - Budapest : Ulpius-ház, 2002. - 227 p. ; 20 cm
ISBN 963-9348-94-5 fűzött : 1780,- Ft
840-31(666.8)=945.11
[AN 948098]
MARC

ANSEL
UTF-83875 /2003.
Laine, Jarkko
   A vers, amit mindig meg akartam írni / Jarkko Laine ; ford. Banos János [et al.] ; vál. és utószóval ell. Jávorszky Béla. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2002. - 109, [4] p. ; 20 cm
ISBN 963-9373-35-4 fűzött : 1300,- Ft
894.541-14=945.11
[AN 948617]
MARC

ANSEL
UTF-83876 /2003.
Lang, Gregory E.
Why a daughter needs a dad (magyar)
   Miért is van egy leánynak szüksége apára? : 100 szívből jövő érv / Gregory E. Lang ; Janet Lankford-Moran fotóival ; [ford. Garai Tibor]. - Budapest : Kalandor, 2002. - [126] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-86271-6-6 kötött : 1390,- Ft
820-84(73)=945.11
[AN 948336]
MARC

ANSEL
UTF-83877 /2003.
Leclaire, Day
The nine-dollar daddy (magyar)
   Apavásár / Day Leclaire ; [... ford. Radeczki Gizella]. - Budapest : Harlequin, cop. 2001. - 93 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 242.)
Kisregény
ISBN 963-536-804-6 fűzött : 269,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 804498]
MARC

ANSEL
UTF-83878 /2003.
L'Engle, Madeleine
A wrinkle in time (magyar)
   Időcsavar / Madeleine L'Engle ; [ford. Dési András György]. - Budapest : Animus, 2003. - 239 p. ; 22 cm
Ifjúsági regény
ISBN 963-9307-63-7 kötött : 1590,- Ft
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 949746]
MARC

ANSEL
UTF-83879 /2003.
Lennox, Marion
Bachelor cure (magyar)
   Az amerikai doktornő / Marion Lennox ; [... ford. Kollár Emese]. - Budapest : Harlequin, cop. 2001. - 92 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 175.)
Kisregény
ISBN 963-536-872-0 fűzött : 269,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 804492]
MARC

ANSEL
UTF-83880 /2003.
Lennox, Marion
Hijacked honeymoon (magyar)
   Az igazi otthon / Marion Lennox ; [... ford. Tandori Dezső]. - Budapest : Harlequin, cop. 2001. - 93 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 172.)
Kisregény
ISBN 963-536-869-0 fűzött : 269,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 804488]
MARC

ANSEL
UTF-83881 /2003.
Lowry, Lois
The giver (magyar)
   Az emlékek őre / Lois Lowry ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2003. - 236 p. ; 22 cm
Ifjúsági regény
ISBN 963-9307-72-6 kötött : 1490,- Ft
820-31(73)(02.053.2)=945.11
[AN 949754]
MARC

ANSEL
UTF-83882 /2003.
MacDonald, Laura
Holding the baby (magyar)
   Altasd el a gyanút! / Laura MacDonald ; [... ford. Várnai Péter]. - Budapest : Harlequin, cop. 2001. - 93 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 173.)
Kisregény
ISBN 963-536-870-4 fűzött : 269,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 804490]
MARC

ANSEL
UTF-83883 /2003.
Matthews, Jessica
A hero for mommy (magyar)
   Botcsinálta hős / Jessica Matthews ; [... ford. G. Korda Edit]. - Budapest : Harlequin, cop. 2001. - 92 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 174.)
Kisregény
ISBN 963-536-871-2 fűzött : 269,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 804491]
MARC

ANSEL
UTF-83884 /2003.
Nabokov, Vladimir
Lolita (magyar)
   Lolita : regény / Vladimir Nabokov ; [ford. Békés Pál]. - Budapest : Európa, 2003, cop. 1987. - 419, [2] p. ; 19 cm
ISBN 963-07-7356-2 kötött : 2200,- Ft
820-31(73)=945.11
[AN 949513]
MARC

ANSEL
UTF-83885 /2003.
Pickart, Joan Elliott
Just my Joe (magyar)
   Kosarast kapok / Joan Elliott Pickart ; [... ford. Szabó Júlia]. - Budapest : Harlequin, cop. 2001. - 94 p. ; 21 cm. - (Tiffany, ISSN 0865-4158 ; 136.)
Kisregény
ISBN 963-536-824-0 fűzött : 269,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 804496]
MARC

ANSEL
UTF-83886 /2003.
Plath, Sylvia
The bell jar (magyar)
   Az üvegbura / Sylvia Plath ; [ford. Tandori Dezső]. - Budapest : Európa, 2002, cop. 1971. - 287 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-07-7234-5 kötött : 2200,- Ft
820-31(73)=945.11
[AN 950067]
MARC

ANSEL
UTF-83887 /2003.
Potok, Chaim
Old men at midnight (magyar)
   Óvilági emberek / Chaim Potok ; [ford. Dezsényi Katalin]. - Budapest : Ulpius-ház, 2002. - 313 p. ; 20 cm. - (Ulpius klasszikusok, ISSN 1589-3693)
Tart.: Az ács ; Az orvos ; A tanár ; The ark builder ; The war doctor ; The trope teacher. - Kisregények
ISBN 963-9475-03-3 fűzött : 2480,- Ft
820-31(73)=945.11
[AN 948696]
MARC

ANSEL
UTF-83888 /2003.
Proust, Marcel
À la recherche du temps perdu (magyar)
   Az eltűnt idő nyomában / Marcel Proust. - Budapest : Atlantisz, 2001-. - 21 cm. - (Veszedelmes viszonyok, ISSN 0866-0360)
Regényciklus. - A leírás a 4. köt. alapján kész.
840-31=945.11
[AN 950294]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [4.], Szodoma és Gomorra / [ford. Jancsó Júlia]. - 2001. - 613 p.
Sodome et Gomorrhe
ISBN 963-9165-61-1 kötött : 1995,- Ft
840-31=945.11
[AN 950296] MARC

ANSEL
UTF-83889 /2003.
Reid, Michelle
The marriage surrender (magyar)
   Egy szál virág / Michelle Reid ; [... ford. Somló Katalin]. - Budapest : Harlequin, cop. 2001. - 92 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 241.)
Kisregény
ISBN 963-536-803-8 fűzött : 269,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 804497]
MARC

ANSEL
UTF-83890 /2003.
Roberts, Nora
Night tales (magyar)
   A hold árnyéka / Nora Roberts. - Budapest : Harlequin, [2003]-. - 18 cm
Regénysorozat
820-312.5(73)=945.11
[AN 948775]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Éjszakai műszak ; Oltalmazó árnyék / [... ford. Hanny Norbert]. - cop. 2003. - 431 p. - (A New York times sikerszerzője, ISSN 1588-8096)
ISBN 963-537-171-3 fűzött : 995,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 948776] MARC

ANSEL
UTF-83891 /2003.
Rushdie, Salman
Grimus (magyar)
   Grímusz / Salman Rushdie ; [ford. Greskovits Endre]. - Budapest : Ulpius-ház, 2002. - 437 p. ; 20 cm. - (Ulpius klasszikusok, ISSN 1589-3693)
Regény
ISBN 963-9475-04-1 fűzött : 2480,- Ft
820-31=945.11
[AN 948695]
MARC

ANSEL
UTF-83892 /2003.
Sachar, Louis
The boy who lost his face (magyar)
   David nem hagyja magát / Louis Sachar. - Budapest : Animus, 2003. - 212, [3] p. ; 22 cm
Ifjúsági regény
ISBN 963-9307-55-6 kötött : 1390,- Ft
820-31(73)(02.053.2)=945.11
[AN 949743]
MARC

ANSEL
UTF-83893 /2003.
Sachar, Louis
Sixth grade secrets (magyar)
   Laura titkos társasága / Louis Sachar ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2003. - 213, [3] p. ; 22 cm
Ifjúsági regény
ISBN 963-9307-37-8 kötött : 1390,- Ft
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 949752]
MARC

ANSEL
UTF-83894 /2003.
Sade, Donatien Alphonse François de
Les cent-vingt journées de Sodome (magyar)
   Szodoma százhúsz napja / Marquis de Sade ; [... ford. Vargyas Zoltán]. - Budapest : Athenaeum 2000, [2001]. - 320 p. ; 24 cm
ISBN 963-85979-8-4 kötött : 2990,- Ft
840-993=945.11
[AN 903693]
MARC

ANSEL
UTF-83895 /2003.
Sienkiewicz, Henryk
Quo vadis (magyar)
   Quo vadis? : történeti regény Nero császár korából / írta Sienkiewicz Henrik ; ford. Szekrényi Lajos ; [... átd. és gond. Elekes Szentágotai Blanka]. - Budapest : Lektűr, [2002]. - 510 p. ; 21 cm
ISBN 963-9451-06-1 kötött : ár nélkülISBN 963-9451-07-X fűzött : ár nélkül
884-311.6=945.11
[AN 949956]
MARC

ANSEL
UTF-83896 /2003.
Steel, Danielle
The cottage (magyar)
   Az udvarház / Danielle Steel ; [ford. Sóvágó Katalin]. - Budapest : Maecenas, cop. 2003. - 324 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-203-076-1 fűzött : ár nélkül
820-312.5(73)=945.11
[AN 949540]
MARC

ANSEL
UTF-83897 /2003.
Steel, Danielle
Loving (magyar)
   Szerelem / Danielle Steel ; [ford. Fehér Katalin]. - 4. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2002. - 390 p. ; 18 cm
Regény
ISBN 963-203-053-2 fűzött : ár nélkül
820-312.5(73)=945.11
[AN 949957]
MARC

ANSEL
UTF-83898 /2003.
Strickland, Debby
Shameless (magyar)
   Gyengédségből jeles / Debby Strickland ; [... ford. Bogdányi Alexandra]. - Budapest : Harlequin, 2002. - 93 p. ; 21 cm. - (Tiffany, ISSN 0865-4158 ; 159.)
Kisregény
ISBN 963-537-159-4 fűzött : 339,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 948984]
MARC

ANSEL
UTF-83899 /2003.
Tasso, Torquato
Aminta (magyar, olasz)
   Aminta ; Szerelmes versek / Torquato Tasso ; ford. Tusnády László. - Kétnyelvű kiad. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2002. - 313 p. ; 24 cm. - (Eötvös klasszikusok, ISSN 1219-3062 ; 55.)
Egys. cím: Aminta ; Rime d'amore. - Oktatási segédanyag
ISBN 963-9316-54-7 fűzött : ár nélkül
850-2.02=945.11 *** 850-14.02=945.11 *** 850(092)Tasso,_T.
[AN 949317]
MARC

ANSEL
UTF-83900 /2003.
Togni Daviddi, Carmen
   Szia, Dunakeszi hangja csöndemnek : versek = Ciao Dunakeszi voce del mio silenzio : poesie / Carmen Togni Daviddi ; ford. Parcz Ferenc ; ill. Farkas Éva ; Alda Merini [et al.] írásaival ; [közread. a] Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár. - Dunakeszi : Kölcsey Vár. Kvt., 2001. - 155, [4] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-00-8686-7 fűzött : ár nélkül
850-14.02=945.11
[AN 927987]
MARC

ANSEL
UTF-83901 /2003.
Updike, John
Rabbit redux (magyar)
   Nyúlketrec / John Updike ; [ford. Göncz Árpád]. - Budapest : Európa, 2002. - 478 p. ; 19 cm
Regény
ISBN 963-07-6885-2 kötött : 2000,- Ft
820-31(73)=945.11
[AN 949952]
MARC

ANSEL
UTF-83902 /2003.
Updike, John
Rabbit, run (magyar)
   Nyúlcipő / John Updike ; [ford. Réz Ádám]. - Budapest : Európa, 2002. - 367 p. ; 19 cm
Regény
ISBN 963-07-6900-X kötött : 1800,- Ft
820-31(73)=945.11
[AN 949953]
MARC

ANSEL
UTF-83903 /2003.
Vágó Zsuzsanna (1951-)
   Ördögi gondolatok, emberi bölcsességek / Vágó Zsuzsanna. - 3. bőv. kiad. - [Budapest] : Kassák, 2002. - 99 p. ; 15 cm
ISBN 963-9100-73-0 kötött : 890,-Ft
82-84=945.11
[AN 950586]
MARC

ANSEL
UTF-83904 /2003.
Vatsyayana
Kama-sutra (magyar)
   Káma-Szútra : a hindu erotika kézikönyve / [... ford. Gyurkó László]. - [Budapest] : Librotrade, 2002. - 192 p. : ill., főként színes ; 29 cm
Szerző Vatsyayana
ISBN 963-9328-26-X * kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9328-27-X)
891.2-96=945.11 *** 392.6(540) *** 613.88
[AN 949033]
MARC

ANSEL
UTF-83905 /2003.
Vlady, Marina
Ma Cerisaie (magyar)
   Az én cseresznyéskertem / Marina Vlady ; [ford. Ádám Anikó]. - [Budapest] : Etoile, cop. 2002. - 303 p. ; 23 cm
Regény
ISBN 963-7710-24-8 fűzött : ár nélkül
840-31=945.11
[AN 948333]
MARC

ANSEL
UTF-83906 /2003.
Way, Margaret
Boardroom proposal (magyar)
   Te vagy a vigaszom / Margaret Way ; [... ford. Kudron Csaba]. - Budapest : Harlequin, cop. 2001. - 94 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 230.)
Kisregény
ISBN 963-536-846-1 fűzött : 269,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 804495]
MARC

ANSEL
UTF-83907 /2003.
Wiechert, Wolf
   "Fly up wind" : hommage an Roland Kuch / Wolf Wiechert. - Pécs : Reproflex, 2002. - 39 p. : ill., színes ; 21 cm
Versek. - Kuch, Roland fametszeteivel
ISBN 963-204-522-X fűzött : ár nélkül
830-14 *** 75(430)Kuch_R.
[AN 949527]
MARC

ANSEL
UTF-83908 /2003.
Wilder, Laura Ingalls
Little house in the big woods (magyar)
   Erdei kunyhó / Laura Ingalls Wilder ; [ford. Borbás Mária] ; [a versbetéteket N. Kiss Zsuzsa ford.] ; ill. Garth Williams. - Budapest : Mágus, 2002. - 146 p. : ill. ; 17 cm. - (A ház, ahol élünk). (Könyvfalók könyvtára, ISSN 1219-5731 ; 9.)
Ifjúsági regény. - Megj. "Kicsi ház a nagy erdőben" címmel is
ISBN 963-9433-00-4 fűzött : ár nélkül
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 949538]
MARC

ANSEL
UTF-83909 /2003.
Wilkins, Gina
The getaway bride (magyar)
   A szökevény hitves / Gina Wilkins ; [... ford. Kis Zita Margit]. - Budapest : Harlequin, cop. 2001. - 93 p. ; 21 cm. - (Bianca, ISSN 0866-0867 ; 121.)
Kisregény
ISBN 963-536-892-5 fűzött : 269,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 804476]
MARC

ANSEL
UTF-83910 /2003.
Wilkins, Gina
Valentine Baby (magyar)
   Tűzön-vízen át / Gina Wilkins ; [... ford. Brodszky Ildikó]. - Budapest : Harlequin, cop. 2001. - 92 p. ; 21 cm. - (Bianca, ISSN 0866-0867 ; 122.)
Kisregény
ISBN 963-536-893-3 fűzött : 269,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 804475]
MARC

ANSEL
UTF-83911 /2003.
Wodehouse, Pelham Grenville
Money in the bank (magyar)
   Pénz a bankban / P. G. Wodehouse ; [ford. Pór Bálint] ; [... ill. Hegedűs István]. - Budapest : Geopen, 2002. - 289 p. : ill. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-9093-71-8 fűzött : 1990,- Ft
820-311.5=945.11
[AN 948659]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

3912 /2003.
Ács Jenő (1941-)
   Lélek-naptáncz : költemények, 1999-2001 / Ács Jenő. - Pomáz : Kráter, 2002. - 312 p. ; 20 cm
ISBN 963-9195-99-5 fűzött : 1200,- Ft
894.511-14
[AN 948540]
MARC

ANSEL
UTF-83913 /2003.
Ady Endre (1877-1919)
   Betlehem néma : Ady Endre minden karácsonyi írása / [összeáll. Kőrössi P. József]. - [Budapest] : Noran, 2002. - 73 p. : ill. ; 18 cm. - (Írók karácsonya, ISSN 1589-3650)
ISBN 963-9356-71-9 kötött : 1600,- Ft
894.511-14 *** 894.511-32 *** 394.26(0:82-14) *** 394.26(0:82-32)
[AN 948317]
MARC

ANSEL
UTF-83914 /2003.
   Amerika! Amerika! : magyar írók novellái Amerikáról, az amerikai emberről és az amerikai magyarokról / [gyűjt., vál. és összeáll. Kőrössi P. József]. - Budapest : Noran, 2002. - 377, [4] p. ; 18 cm. - (Novella, ISSN 1586-7641)
ISBN 963-9356-67-0 kötött : 2500,- Ft
894.511-32(082) *** 908.73(0:82-32)
[AN 949564]
MARC

ANSEL
UTF-83915 /2003.
   Apának lenni : magyar írók novellái / [... vál. és összeáll. D. Szabó Mária] ; [... szerzői Ady Endre et al.]. - [Budapest] : Palatinus ; [Szekszárd] : Séd Ny., 2003. - 424 p. ; 19 cm. - (Magyar novella, ISSN 1419-6514)
ISBN 963-9380-94-6 kötött : 2600,- Ft
894.511-32(082) *** 392.37(0:82-32)
[AN 948390]
MARC

ANSEL
UTF-83916 /2003.
Apostagi Zoltán (1956-)
   Cetlik / Apostagi Zoltán. - Pomáz : Kráter, 2002. - 76 p. ; 21 cm
Versek
ISBN 963-9195-92-8 fűzött : 600,- Ft
894.511-14
[AN 948542]
MARC

ANSEL
UTF-83917 /2003.
Balogh Gyula (1972-)
   Az eldobott ország / Balogh Gyula vers ; Bíró Gyula próza ; Fenyvesvölgyi Tamás graf. - Berettyóújfalu : B. Tónus BT, 2002. - 37 p. : ill. ; 21 cm. - (Bihari füzetek, ISSN 1417-6122 ; 13.)
ISBN 963-202-050-2 fűzött : ár nélkül
894.511-3 *** 894.511-14
[AN 928240]
MARC

ANSEL
UTF-83918 /2003.
Baricz Katalin (1948-)
   Szubjektív napló / Baricz Kati. - Budapest : Szerző, 2001. - 191 p. ; 18 cm
ISBN 963-440-205-4 kötött : ár nélkül
894.511-94
[AN 900078]
MARC

ANSEL
UTF-83919 /2003.
Baumholczer Tamás (1927-)
   Macskajaj / Baumholczer Tamás. - Budapest : Hungarovox, 2002. - 111 p. ; 21 cm
Elbeszélések
ISBN 963-9292-47-8 fűzött : 1100,- Ft
894.511-322.6
[AN 948546]
MARC

ANSEL
UTF-83920 /2003.
Békés József (1923-)
   Szepi hazatérő lelke / Békés József. - Budapest : Littera Nova, cop. 2002. - 167 p. ; 19 cm
Regény
ISBN 963-9212-73-3 fűzött : 1490,- Ft
894.511-31
[AN 948131]
MARC

ANSEL
UTF-83921 /2003.
Berkesi András (1919-1997)
   Sellő a pecsétgyűrűn / Berkesi András. - Szekszárd : Babits, 2002. - 438 p. ; 24 cm. - (Korjellemző magyar próza, ISSN 1419-2934)
Regény
ISBN 963-9272-83-3 kötött : ár nélkül
894.511-31
[AN 949689]
MARC

ANSEL
UTF-83922 /2003.
Bugyi Sándor (1956-)
   Még egyszer a költészetről : összegyűjtött versek / Bugyi Sándor ; [közread. az] Eötvös Károly Megyei Könyvtár. - Veszprém : Eötvös M. Kvt., 2001. - 155 p. ; 21 cm
ISBN 963-7199-68-3 kötött : ár nélkül
894.511-14
[AN 900067]
MARC

ANSEL
UTF-83923 /2003.
Csanád Béla (1926-1996)
   Kenyér és bor : összegyűjtött versek / Csanád Béla ; [szerk. és sajtó alá rend. Tarbay Ede] ; [a köt. anyagának összeállításában közrem. Babarczi Péter et al.]. - Budapest : Jel : Szt. István Társ., 2002. - 387 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9318-40-X kötött : ár nélkül
894.511-14
[AN 949480]
MARC

ANSEL
UTF-83924 /2003.
Csató László
   Ebben a zajban / Csató László. - Budapest : 3BT K., 2002. - 252 p. ; 20 cm
Versek
ISBN 963-204-949-7 fűzött : 1200,- Ft
894.511-14
[AN 948626]
MARC

ANSEL
UTF-83925 /2003.
Csíky-Strauss Etelka
   Táncoló üvegcsengők / Rosa Wind. - Debrecen : Fábián BT, 2002. - 163 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-86105-5-7 fűzött : ár nélkül
894.511-312.5
[AN 948684]
MARC

ANSEL
UTF-83926 /2003.
Csontos János (1962-)
   XL : összegyűjtött versek, 1980-2002 / Csontos János. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2002. - 399 p. ; 21 cm
ISBN 963-9373-33-8 kötött : 1800,- Ft
894.511-14
[AN 948619]
MARC

ANSEL
UTF-83927 /2003.
Csoóri Sándor (1930-)
   Così mi veda chi vuol vedermi : poesie scelte = Így lásson, aki látni akar : válogatott versek magyarul és olaszul / Sándor Csoóri ; a cura di László Sztanó. - Ed. bilingue. - Budapest : Hungarovox, 2002. - 144 p. ; 20 cm
ISBN 963-9292-48-6 fűzött : 1200,- Ft
894.511-14.02=50
[AN 949337]
MARC

ANSEL
UTF-83928 /2003.
Czegő Zoltán (1938-)
   Unokás zsoltárok / Czegő Zoltán. - Budapest : Hungarovox, 2002. - 68 p. ; 20 cm
ISBN 963-9292-46-X fűzött : 890,- Ft
894.511-32
[AN 948599]
MARC

ANSEL
UTF-83929 /2003.
Danyi Dénes
   Arannyalhímzett bilincsek ; Töredékek egy Dávid életéből, 1972-2002 / Danyi Dénes. - [Miskolc] : Szerző, [2002]. - 121 p. : ill. ; 21 cm
Versek, elbeszélések
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9280-90-9)
894.511-14 *** 894.511-32 *** 244
[AN 948181]
MARC

ANSEL
UTF-83930 /2003.
Déry Zoltán
   Az igazságos béke legendája : "Pataki esték" : gondolatok magyarságról, történelemről, politikáról / Déry Zoltán. - Sárospatak ; Budapest : For You BT, 2001. - 193 p. ; 23 cm
ISBN 963-00-7044-8 fűzött : ár nélkül
894.511-92 *** 943.9"19"(0:82-92)
[AN 903972]
MARC

ANSEL
UTF-83931 /2003.
Devecseri Gábor (1917-1971)
   Állatkerti útmutató / Devecseri Gábor ; [Boros Györgyi rajz.]. - Budapest : Papirusz Duola, 2002. - 47 p. : ill., színes ; 25 cm
Gyermekversek
ISBN 963-86205-7-9 kötött : ár nélkül
894.511-14(02.053.2)
[AN 949944]
MARC

ANSEL
UTF-83932 /2003.
   Durst : eine zweisprachige Anthologie ungarischer Liebesgedichte / [... Ausw. von Éva Blaschtik] ; [übertr. von Csaba Báthori et al.]. - Budapest : Corvina, 2002. - 213 p. ; 24 cm
Német és magyar nyelven
ISBN 963-13-5202-1 fűzött : 2200,- Ft
894.511-14(082).02=30 *** 392.6(0:82-14)
[AN 928302]
MARC

ANSEL
UTF-83933 /2003.
Erdélyi Lili Ada
   Alkonykék sms-ek : egy (nem)találkozás történetének üzenetei / Erdélyi Lili Ada ; [ill. Bódi Katalin]. - Budapest : Hibernia Nova Kft., [2002]. - 63 p. : ill. ; 16 cm
ISBN 963-204-507-6 kötött : ár nélkül
894.511-32
[AN 949116]
MARC

ANSEL
UTF-83934 /2003.
Fazekas Mihály (1766-1828)
   Lúdas Matyi / Fazekas Mihály ; Almási Katalin rajz. - [Budapest] : Első M. Kvk., 2002. - 89 p. : ill., színes ; 28 cm
Elbeszélő költemény
ISBN 963-86281-2-X * kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-86261-2-X)
894.511-13
[AN 949822]
MARC

ANSEL
UTF-83935 /2003.
Fehér Klára (1922-1996)
   Nem vagyunk angyalok : [keserédes történetek] / Fehér Klára ; [vál., összeáll. és az előszót írta Nemes László]. - [Budapest] : Háttér, cop. 2002. - 274 p. ; 19 cm
ISBN 963-9365-09-2 fűzött : 1800,- Ft
894.511-32 *** 894.511-43
[AN 948260]
MARC

ANSEL
UTF-83936 /2003.
Fekete György (1932-)
   Létezéseim / Fekete György. - Pomáz : Kráter Műhely Egyes., 2002. - 96 p. ; 21 cm
Versek
ISBN 963-9195-93-6 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 948539]
MARC

ANSEL
UTF-83937 /2003.
Fekete István (1900-1970)
   Vuk / Fekete István ; [Szalma Edit rajz.]. - Budapest : Móra, 2002. - 110 p. : ill. ; 24 cm. - (Móra aranykönyvek, ISSN 1417-7188)
Regény
ISBN 963-11-7729-7 kötött : ár nélkül
894.511-31(02.053.2)
[AN 950035]
MARC

ANSEL
UTF-83938 /2003.
Fekete István (1900-1970)
   Vuk / Fekete István ; [az illusztrációkat Balogh Péter kész.]. - 5. kiad. - Budapest : Móra, 2003. - 113 p. : ill. ; 21 cm. - (Fekete István művei)
Regény
ISBN 963-11-7747-5 kötött : ár nélkül
894.511-31(02.053.2)
[AN 949219]
MARC

ANSEL
UTF-83939 /2003.
Fonyódi Tibor (1965-)
   A háború művészete / Fonyódi Tibor. - Budapest : Kalandor, 2002. - 351 p., [6] t. : ill., színes ; 21 cm + CD-ROM. - (A Kalandor világa. Hadak útja,, ISSN 1588-5968)
Regény
ISBN 963-86271-2-3 kötött : 2180, -Ft
894.511-31
[AN 948710]
MARC

ANSEL
UTF-83940 /2003.
Garamvölgyi László (1956-)
   A maffia fogságában : krimi / Leslie Valley. - Gyöngyös : Pallas, 2002. - 207 p. ; 20 cm
ISBN 963-9117-97-8 fűzött : 980,- Ft
894.511-312.4
[AN 950371]
MARC

ANSEL
UTF-83941 /2003.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   Isten rabjai ; A lámpás / Gárdonyi Géza. - Szekszárd : Babits, 2002. - 462 p. ; 25 cm. - (Magyar klasszikusok, ISSN 1217-1298 ; 12.)
Regények
ISBN 963-8318-61-9 kötött : ár nélkül
894.511-31
[AN 949932]
MARC

ANSEL
UTF-83942 /2003.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
A láthatatlan ember (német)
   Ich war den Hunnen untertan / Géza Gárdonyi ; [aus dem Ungarischen übertr. von Heinrich Weissling] ; [mit Ill. von Károly Csala]. - 10. Aufl. - [Budapest] : Corvina, 2002. - 300 p. : ill. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-13-5172-6 kötött : 2500,- Ft
894.511-31=30
[AN 949512]
MARC

ANSEL
UTF-83943 /2003.
Gellén-Miklós Gábor (1973-)
   Rossz alvó : versek, 1994-2001 / Gellén-Miklós Gábor. - [Budapest] : JAK : Kijárat, 2002. - 60 p. ; 20 cm. - (JAK, ISSN 1216-1276 ; 125.)
ISBN 963-9136-86-7 fűzött : 650,- Ft
894.511-14
[AN 948285]
MARC

ANSEL
UTF-83944 /2003.
Gera Pál (1963-)
   Slambuc avagy Pláza a magyar pusztán? : elbeszélések / Gera Pál. - Budapest : Accordia, cop. 2003. - 60, [2] p. ; 19 cm
ISBN 963-9502-05-7 fűzött : 690,- Ft
894.511-32
[AN 948140]
MARC

ANSEL
UTF-83945 /2003.
Gerzsényi László (1972-)
   XXX Lorenzo / Gerzsényi László. - Budapest : TT Média, 2002. - 124 p., [8] t. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 963-206-195-0 fűzött : 1590,- Ft
Gerzsényi László (1972-)
894.511-94
[AN 948377]
MARC

ANSEL
UTF-83946 /2003.
   Egy hársfa emlékére : magyar - olasz versantológia = In ricordo di un tiglio : antologia poetica italo - ungherese / [szerk. ... Cserép László] ; [... ford. ... Alberto Menenti, ... Szabó György] ; [a szerzők biográfiáját írta ... Praznovszky Mihály]. - Veszprém : Sempre, 2002. - VII, 122 p. ; 22 cm
ISBN 963-204-147-X fűzött : ár nélkül
894.511-14(082).02=50
[AN 949453]
MARC

ANSEL
UTF-83947 /2003.
Hules Béla (1926-)
   Aki A-t mond mondjon B-t is / Hules Béla. - [Budapest] : Orpheusz Kv., cop. 2001. - 163, [8] p. ; 24 cm
Versek
ISBN 963-9101-95-8 fűzött : 1400,- Ft
894.511-14
[AN 905286]
MARC

ANSEL
UTF-83948 /2003.
Hunter, Sally
   Az ivory láz / Sally Hunter. - [Kecskemét] : Vagabund, cop. 2002. - 215 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-9409-02-2 fűzött : ár nélkül
894.511-312.4
[AN 950428]
MARC

ANSEL
UTF-83949 /2003.
Jakabfi Zoltán
   Holnap reggel / Jakabfi Zoltán. - Budapest : Accordia, 2002. - 59 p. ; 18 cm
Versek
ISBN 963-9242-91-8 fűzött : 790,- Ft
894.511-14
[AN 949086]
MARC

ANSEL
UTF-83950 /2003.
Kabai Nagy Lajos Márton
   II. Rákóczi fejedelem kalandos élete : harc és szerelem : történeti regény a Rákóczi-szabadságharc 300. évfordulója tiszteletére / Kabai Nagy Lajos Márton. - Budapest : Accordia, cop. 2002. - 324 p. ; 20 cm
ISBN 963-9502-01-4 fűzött : 1990,- Ft
894.511-311.6
[AN 948208]
MARC

ANSEL
UTF-83951 /2003.
Káliz Sajtos József
   Harmattá tavaszodom : versek / Káliz Sajtos József ; [kiad. a Vörösmarty Társaság]. - Székesfehérvár : Vörösmarty Társ., 2001. - 60, [2] p. ; 21 cm
ISBN 963-00-6895-8 fűzött : 500,- Ft
894.511-14
[AN 900149]
MARC

ANSEL
UTF-83952 /2003.
Kelemen Lajos (1954-)
   Telepesek : versek / Kelemen Lajos. - Budapest : Masszi, 2002. - 70 p. ; 20 cm. - (Cédrus könyvek, ISSN 1586-7560 ; 2.)
ISBN 963-9454-21-4 fűzött : 990,- Ft
894.511-14
[AN 949304]
MARC

ANSEL
UTF-83953 /2003.
Kertész Imre (1929-)
   Sorstalanság ; A kudarc ; Kaddis a meg nem született gyermekért / Kertész Imre. - Budapest : Magvető, 2002. - 713, [4] p. ; 22 cm
Regények. - Számozott példány: 500
ISBN 963-14-2317-4 kötött : ár nélkül
894.511-31
[AN 949209]
MARC

ANSEL
UTF-83954 /2003.
Kertész Imre (1929-)
   Sorstalanság / Kertész Imre. - 12. kiad. - Budapest : Magvető, [2003], cop. 1975. - 333 p. ; 18 cm
Regény
Fűzött : 1590,- Ft (hibás ISBN 963-14-2313-1)
894.511-31
[AN 949207]
MARC

ANSEL
UTF-83955 /2003.
   Kettőezer-kettő éjszaka meséli : válogatás a Szárnyaló képzelet művészeti lap pályázati kiírására érkezett alkotásokból / [szerk. Hajdrik József]. - Törökszentmiklós : Divius Lux MM, 2002. - 106 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-00-9573-4 fűzött : ár nélkül
894.511-822 *** 73/76(439)"200"
[AN 948863]
MARC

ANSEL
UTF-83956 /2003.
Komjáti Komjáthy Tivadar Tamás (1932-)
   Ábránd és való : versek / Komjáti Komjáthy Tivadar Tamás. - Budapest : Heraldika, 2002. - 92 p. ; 21 cm
ISBN 963-9204-16-1 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9204-16-5)
894.511-14
[AN 948314]
MARC

ANSEL
UTF-83957 /2003.
Kopátsy Sándor (1922-)
   Beszélgetések Adyval Nagyváradon / Kopátsy Sándor. - Budapest : CET Belvárosi Kvk., 2002. - 203 p. ; 20 cm
Vál. Ady publicisztikájából Kopátsy Sándor jegyzeteivel
ISBN 963-9114-68-5 fűzött : 1600,- Ft
894.511-92 *** 894.511(092)Ady_E.
[AN 949463]
MARC

ANSEL
UTF-83958 /2003.
Kosztolányi Dezső (1885-1936)
   Bölcsőtől a koporsóig / Kosztolányi Dezső ; [szerk. Réz Pál]. - Budapest : Noran, 2002. - 460 p. ; 19 cm
Karcolatok
ISBN 963-9356-76-X kötött : 3000,- Ft
894.511-43
[AN 950366]
MARC

ANSEL
UTF-83959 /2003.
Kosztolányi Dezső (1885-1936)
   Nero, a véres költő / Kosztolányi Dezső. - Szeged : Lazi, cop. 2002. - 233, [2] ; 21 cm
Regény
ISBN 963-9416-24-X kötött : 1400,- Ft
894.511-31
[AN 952206]
MARC

ANSEL
UTF-83960 /2003.
   Légyott : Bartók + Verdi randevúja : a Miskolci Nemzetközi Operafesztivál kísérőrendezvénye : Miskolc, Déryné-kert, 2001. június 19. / ... rend., a kiadványt szerk. Vass Tibor ; kiad. a Miskolci Operafesztivál Kht.. - Miskolc : Miskolci Operafesztivál Kht., 2001. - [61] fol. : ill. ; 30 cm
Számozott példány: 100
ISBN 963-00-7865-1 * kötött : ár nélkül
894.511-822 *** 782.1 *** 76(439) *** 061.4(439-2Miskolc)
[AN 900964]
MARC

ANSEL
UTF-83961 /2003.
Lőveri László
   Hitem / Lőveri László. - Budapest : Accordia, 2002. - 45 p. ; 20 cm
Versek
ISBN 963-9242-93-4 fűzött : 790,- Ft
894.511-14
[AN 949083]
MARC

ANSEL
UTF-83962 /2003.
Madarász Imre (1962-)
   Letérés : történet a múlt évezredből / Madarász Imre. - 2. kiad. - Budapest : Hungarovox, 2002. - 133 p. ; 20 cm
ISBN 963-9292-45-1 fűzött : 1200,- Ft
894.511-31
[AN 949379]
MARC

ANSEL
UTF-83963 /2003.
Marafkó László (1944-)
   Tigrismentők : ifjúsági regény / Marafkó László ; [Gábor Enikő rajz.]. - Budapest : Littera Nova, cop. 2002. - 90, [3] p. : ill. ; 20 cm. - (Sophie könyvek, ISSN 1416-6178 ; 28.)
ISBN 963-9212-71-7 fűzött : 790,- Ft
894.511-31(02.053.2)
[AN 948127]
MARC

ANSEL
UTF-83964 /2003.
Maróti Lajos (1930-1982)
   Szigorúan tiltott temetések : kisregény / Maróti Lajos. - Budapest : CET Belvárosi Kvk., 2002. - 205 p. ; 20 cm. - (CET-gondolat,, ISSN 1587-2750)
ISBN 963-9114-52-9 fűzött : 1490,- Ft
894.511-31
[AN 949319]
MARC

ANSEL
UTF-83965 /2003.
   Mit írjak az emlékkönyvekbe?. - Budapest : Pacific 17, 2002. - [246] p. : ill., színes ; 21 cm
Összeáll. Vas Ágnes
ISBN 963-577-324-2 fűzött : ár nélkül
894.511-193(082)
[AN 949950]
MARC

ANSEL
UTF-83966 /2003.
Móra Ferenc (1879-1934)
   Az aranyszőrű bárány / Móra Ferenc ; [Reich Károly rajz.]. - 4. kiad. - Budapest : Móra, 2002. - [32] p. : ill., színes ; 25 cm
Verses mese
ISBN 963-11-7728-9 kötött : ár nélkül
894.511-13(02.053.2)
[AN 950030]
MARC

ANSEL
UTF-83967 /2003.
Nádor Tamás (1934-)
   Virradatra megjő a kegyelem : összegyűjtött versek / Nádor Tamás. - Budapest : Littera Nova, 2002. - 350 p. ; 25 cm
ISBN 963-9212-70-9 kötött : 2500,- Ft
894.511-14
[AN 949296]
MARC

ANSEL
UTF-83968 /2003.
Nagy Lajos (1883-1954)
   Authoring, barbering, & other occupations : selected short stories / Lajos Nagy ; sel., transl. and with an introd. by Albert Tezla. - Budapest : Corvina, 2002. - 299 p. ; 22 cm
ISBN 963-13-5132-7 fűzött : 2800,- Ft
894.511-32=20
[AN 948821]
MARC

ANSEL
UTF-83969 /2003.
Örkény István (1912-1979)
   Novellák / Örkény István ; [szerk. és a jegyzeteket írta Radnóti Zsuzsa]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Palatinus, 2002. - 2 db ; 20 cm. - (Örkény István művei)
Kötött : 3850,- Ft
894.511-32
[AN 950325]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 548, [3] p.
ISBN 963-9380-99-7 (hibás ISBN 963-9295-06-3)
894.511-32
[AN 950328] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 430, [4] p.
ISBN 963-9487-01-5 (hibás ISBN 963-9259-07-1)
894.511-32
[AN 950332] MARC

ANSEL
UTF-83970 /2003.
Petelei István (1852-1910)
   Őszi éjszaka : Petelei István válogatott művei / vál. és a jegyzeteket írta Pozsvai Györgyi. - Budapest : Anonymus, 2002. - 273 p. ; 22 cm
Elbeszélések
ISBN 963-7966-87-0 kötött : ár nélkül
894.511-32
[AN 948642]
MARC

ANSEL
UTF-83971 /2003.
Petőfi Sándor (1823-1849)
Művek (vál.)
   Petőfi Sándor összes versei / [szerk. Kerényi Ferenc]. - Budapest : M. Kvklub, 2003. - 2 db ; 21 cm. - (Írók, költők, gondolkodók, ISSN 1586-7439)
ISBN 963-547-835-6 kötött : ár nélkül
894.511-14
[AN 949769]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 547, [5] p.
ISBN 963-547-833-X
894.511-14
[AN 949775] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 508 p.
ISBN 963-547-834-8
894.511-14
[AN 949778] MARC

ANSEL
UTF-83972 /2003.
   Piarista iskoladrámák. - Budapest : Akad. K. : Argumentum, 2002-. - 24 cm
894.511-254.2(082) *** 271.786(439) *** 371.383(439)"17"
[AN 948301]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.]. - 2002. - 1011 p. - (Régi magyar drámai emlékek, XVIII. század, ISSN 0865-1884 ; 5/1.)
Sajtó alá rend. Demeter Júlia [et al.]. - Bibliogr.: p. 26-30.
ISBN 963-446-223-5 kötött : 4200,- Ft
894.511-254.2(082) *** 371.383(439)"17" *** 271.786(439)
[AN 948303] MARC

ANSEL
UTF-83973 /2003.
Polgár Ernő (1954-)
   Az istenek szigete / Polgár Ernő. - Pomáz : Kráter, 2002. - 271 p. ; 19 cm
Regény
ISBN 963-9195-67-7 fűzött : 1500,- Ft
894.511-31
[AN 948537]
MARC

ANSEL
UTF-83974 /2003.
Román István
   A vörös kolostor : egy magyar tiszt naplója a keleti frontról, 1942-1947 / Román István. - Debrecen : Hajja, cop. 2003. - 238 p., [32] t. : ill. ; 21 cm. - (20. századi hadtörténet, ISSN 1418-2467)
ISBN 963-9329-63-0 kötött : ár nélkül
Román István
894.511-94 *** 355.48(439)"1941/1945"(0:82-94)
[AN 949427]
MARC

ANSEL
UTF-83975 /2003.
Rónay László (1937-)
   Unokáim könyve / Rónay László ; [Szűcs Édua rajz.]. - [Budapest] : Új ember, cop. 2002. - 136 p. : ill. ; 15x20 cm
Mesék
ISBN 963-7688-82-X fűzött : ár nélkül
894.511-34(02.053.2)
[AN 949370]
MARC

ANSEL
UTF-83976 /2003.
Sándor György (1924-)
   Miért lettem Kádár híve / Sándor György. - Budapest : CET Belvárosi Kvk., 2002. - 295 p. ; 21 cm
ISBN 963-9114-66-9 fűzött : 1490,- Ft
894.511-94 *** 323(439)"196/198"(0:82-94)
[AN 949309]
MARC

ANSEL
UTF-83977 /2003.
Sánta Ferenc (1927-)
Művek (vál.)
   Sánta Ferenc művei / [szerk. és az utószót írta Vasy Géza]. - Budapest : Masszi, 2002. - 2 db ; 23 cm
ISBN 963-9454-17-6
894.511-821
[AN 949096]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Az ötödik pecsét ; Húsz óra ; Az áruló ; Éjszaka. - 392, [2] p.
Regények, dráma
ISBN 963-9454-18-4 kötött : 1995,- Ft
894.511-31 *** 894.511-2
[AN 949098] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Isten a szekéren ; A szabadság küszöbén. - 292, [2] p.
Elbeszélések, publicisztikai írások, interjúk
ISBN 963-9454-19-2 kötött : 1995,- Ft
894.511-32 *** 894.511-92
[AN 949104] MARC

ANSEL
UTF-83978 /2003.
Seamon, Larry
   Az élet és a halál bölcsője / Larry Seamon. - Budapest : [Zakupszky B.], 2002. - 341 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-430-135-5 fűzött : 1720,- Ft
894.511-311.3
[AN 948128]
MARC

ANSEL
UTF-83979 /2003.
Sebestyén Lajos (1926-)
   Kopogtattam a városkapun : páratlan vasárnapokon a Radír Rádióban, 1997-1998-1999 / Sebestyén Lajos. - [Tatabánya] : [Alfadat-Press], [2002]. - 104 p. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-8103-37-X)
894.511-822 *** 791.9.096(439)(083.97)
[AN 948777]
MARC

ANSEL
UTF-83980 /2003.
Shark, Joó
   A múlt árnyai / Joó Shark. - Budapest : [Piktográf Graf. és Keresk. BT], 2001. - 228 p. ; 17 cm
Regény
ISBN 963-00-8990-4 fűzött : 800,- Ft
894.511-312.9
[AN 949062]
MARC

ANSEL
UTF-83981 /2003.
   Süsüke, a sárkánygyerek : technikai forgatókönyv. - [Budapest] : [Bábanimátor Kft.], [2001]. - 7 db ; 30 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 963-00-6493-6 fűzött : ár nélkül
894.511-293.7(02.053.2)
[AN 806170]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1-2. r., Megérkezés Sárkányföldre ; Süsüke megszületik. - 57, 48 fol.
ISBN 963-00-6494-4 *
894.511-293.7(02.053.2)
[AN 806171] MARC

ANSEL
UTF-8


   3-4. r., Az öreg Varázsló ; Előcsalják a Sárkányokat. - 35, 50 fol.
ISBN 963-00-6495-2 *
894.511-293.7(02.053.2)
[AN 806172] MARC

ANSEL
UTF-8


   5-6. r., Süsüke beteg lesz ; Süsüke születésnapja. - 50, 50 fol.
ISBN 963-00-6496-0 *
894.511-293.7(02.053.2)
[AN 806173] MARC

ANSEL
UTF-8


   7-8. r., A nagy Ki-Mit-Tud! ; Süsükét elrabolják. - 50, 54 fol.
ISBN 963-00-6497-9 *
894.511-293.7(02.053.2)
[AN 806174] MARC

ANSEL
UTF-8


   9-10. r., Játék-háború ; Mindenki más szeretne lenni. - 53, 62 fol.
ISBN 963-00-6498-7 *
894.511-293.7(02.053.2)
[AN 806175] MARC

ANSEL
UTF-8


   11-12. r., Kincskereső ; A tisztaság fél egészség. - 55, 51 fol.
ISBN 963-00-6499-5 *
894.511-293.7(02.053.2)
[AN 806176] MARC

ANSEL
UTF-8


   13. r., A Kiskirályfi hazamegy. - 55 fol.
ISBN 963-00-6500-2 *
894.511-293.7(02.053.2)
[AN 806177] MARC

ANSEL
UTF-83982 /2003.
Szabó Illés
   A tarot regénye / Szabó Illés. - Budapest : Ulpius-ház, 2002. - 239, [4] p. ; 19 cm
ISBN 963-9475-11-4 fűzött : 1780,- Ft
894.511-312.9
[AN 948100]
MARC

ANSEL
UTF-83983 /2003.
Szabó Judit, G. (1925-)
   Megérjük a pénzünket! / G. Szabó Judit ; [Sajdik Ferenc rajz.]. - 3. kiad. - Budapest : Móra, 2003. - 239 p. : ill. ; 19 cm
Ifjúsági regény
ISBN 963-11-7748-3 fűzött : ár nélkül
894.511-31(02.053.2)
[AN 949543]
MARC

ANSEL
UTF-83984 /2003.
Szakács Tibor
   Dittrich és Beatrix / Szakács Tibor. - Budapest : Accordia, cop. 2002. - 45 p. ; 18 cm
Dráma
ISBN 963-9242-99-3 fűzött : 790,- Ft
894.511-2
[AN 948134]
MARC

ANSEL
UTF-83985 /2003.
Szász István Tas (1938-)
   Egy haza - két ország / Szász István Tas. - Budapest : Accordia, [2001]-. - 20 cm
ISBN 963-9242-71-3 *
894.511-1/-9 *** 081
[AN 909624]
MARC

ANSEL
UTF-8


   6-7. köt., Az egészségügyi reform forgatagában, 1991-1998, 1998-2002. - 2002. - 478 p. : ill.
ISBN 963-9242-94-2 fűzött : 3500,- Ft
894.511-92 *** 364.444(439)"199"
[AN 948683] MARC

ANSEL
UTF-83986 /2003.
Szász István Tas (1938-)
   Egy haza - két ország / Szász István Tas. - 2. kiad. - Budapest : Accordia, 2002-. - 20 cm
894.511-1/-9 *** 081
[AN 950435]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Trianon sodrásában : egy visszahonosított orvos és családja története. - 2002. - 197 p., [36] t. : ill.
ISBN 963-9242-68-3 fűzött : 2000,- Ft
894.511-94
[AN 948689] MARC

ANSEL
UTF-83987 /2003.
Szászy B. Gábor
   Csillagok szerelme : Szászy B. Gábor versei, 1945-2000. - Budapest : Tudomány K., [2001]. - 58 p. ; 17 cm
ISBN 963-8194-38-3 kötött : ár nélkül
894.511-14
[AN 806056]
MARC

ANSEL
UTF-83988 /2003.
Széki Patka László (1948-)
   Amorgos II-III / Széki Patka László. - Veszprém : Művészetek Háza, 2002. - 111, [2] p. ; 20 cm. - (Vár ucca műhely könyvek, ISSN 1588-3086 ; 2.)
Versek
ISBN 963-9105-41-4 fűzött : 1000,- Ft
894.511-14
[AN 950574]
MARC

ANSEL
UTF-83989 /2003.
Szepes Mária (1908-)
   A vörös oroszlán : az örök élet itala / Szepes Mária. - Budapest : Édesvíz, 2002. - 422, [2] p. ; 24 cm
Regény
ISBN 963-528-624-4 kötött : 2500,- Ft
894.511-31 *** 133.25
[AN 949935]
MARC

ANSEL
UTF-83990 /2003.
Szilvási Lajos (1932-1996)
   Bujkál a hold / Szilvási Lajos. - Szekszárd : Babits, 2002. - 391 p. ; 24 cm. - (Korjellemző magyar próza, ISSN 1419-2934)
Regény
ISBN 963-9272-82-5 kötött : ár nélkül
894.511-31
[AN 949690]
MARC

ANSEL
UTF-83991 /2003.
Tarjáni Imre
   Kifelé kopogtatás / Tarjáni Imre ; [... az illusztrációkat kész. F. [!Sz.]Varga Ágnes (Kabó)]. - Pomáz : Kráter, 2002. - 96 p. : ill. ; 21 cm
Versek
ISBN 963-9195-91-X fűzött : 800,- Ft
894.511-14
[AN 948615]
MARC

ANSEL
UTF-83992 /2003.
Temesi Ferenc (1949-)
   Babonáskönyv / Temesi Ferenc. - Budapest : M. Kvklub, 2001. - 293 p. ; 19 cm
ISBN 963-547-310-9 kötött : ár nélkül
894.511-3
[AN 805475]
MARC

ANSEL
UTF-83993 /2003.
Tolnai Lajos (1837-1902)
   A nemes vér ; A polgármester úr / Tolnai Lajos. - Szekszárd : Babits, 2002. - 451 p. ; 25 cm. - (Magyar klasszikusok, ISSN 1217-1298 ; 16.)
Regények
ISBN 963-8318-99-6 kötött : ár nélkül
894.511-31
[AN 950038]
MARC

ANSEL
UTF-83994 /2003.
Tomkiss Tamás (1974-)
   Március 14 : III szinoptikus könyv / Tomkiss Tamás. - Budapest : Új Mandátum, 2002. - 150 p. ; 20 cm
ISBN 963-9494-07-0 fűzött : 1680,- Ft
894.511-3
[AN 948219]
MARC

ANSEL
UTF-83995 /2003.
Tornai József (1927-)
   Az emberiség görbe fája : [esszékötet] / Tornai József. - Budapest : CET Belvárosi Kvk., 2002. - 299 p. ; 21 cm
ISBN 963-9114-58-8 fűzött : 1490,- Ft
894.511-4
[AN 949315]
MARC

ANSEL
UTF-83996 /2003.
Ungár Richárd
   Dob utcai mesék : humoreszkek és novellák : a sajátos zsidó kifejezések kislexikonával / Ungár Richárd. - Budapest : Makkabi, 2002. - 171 p. ; 21 cm
ISBN 963-7475-72-9 fűzött : ár nélkül
894.511-32 *** 894.511-7
[AN 949307]
MARC

ANSEL
UTF-83997 /2003.
   Úton : válogatott versek / Rakamazi Béla [et al.] ; [szerk. Endrődi Zoltán] ; [graf. Révészné Kovács Elvira, Katicsné Rolek Ildikó, Endrődi Zsuzsa] ; [a Mádi Irodalmi Művészeti Kör kiadványa]. - Mád : MIM Kör, 2002. - 81 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-204-078-3 fűzött : ár nélkül
894.511-14 *** 379.825
[AN 948387]
MARC

ANSEL
UTF-83998 /2003.
Vágó Zsuzsanna (1951-)
   Mosolygó történelem / Tatiosz. - 2. bőv. kiad. - [Budapest] : Kassák, 2002. - 110 p. ; 15 cm
Anekdoták
ISBN 963-9100-75-7 kötött : 890,- Ft
894.511-36
[AN 950587]
MARC

ANSEL
UTF-83999 /2003.
Varga Katalin (1928-)
   Gőgös Gúnár Gedeon / Varga Katalin ; [K. Lukáts Kató rajz.]. - 36. kiad. - Budapest : Móra, 2003. - 95 p. : ill., színes ; 29 cm
Mesék, versek
ISBN 963-11-7753-X kötött : 1290,- Ft
894.511-34(02.053.2) *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 949802]
MARC

ANSEL
UTF-84000 /2003.
Varga S. József (1949-)
   Hazai / Varga S. József ; [... ill. Budai Tibor ...]. - Szekszárd : Babits, [2002]. - 295 p. : ill. ; 25 cm
Elbeszélések
ISBN 963-9272-84-1 kötött : ár nélkül
894.511-32
[AN 949071]
MARC

ANSEL
UTF-84001 /2003.
Vargha Géza (1921-)
A 254-es kórterem (új kiadása)
   Egy orvos töpreng / Vargha Géza. - Bőv. kiad. - Budapest : Accordia, cop. 2002. - 154, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9502-04-9 fűzött : 990,- Ft
894.511-821
[AN 948138]
MARC

ANSEL
UTF-84002 /2003.
Wass Albert (1908-1998)
   Józan magyar szemmel : közéleti írások 1934-1994 / Wass Albert ; [... Beyer László gyűjtése alapján ...]. - Pomáz : Kráter, 2002. - 2 db ; 21 cm
ISBN 963-9472-06-9
894.511-92(498)
[AN 948519]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 296 p. : ill. - (Wass Albert életműve, ISBN 963-9195-3 ; 26.)
ISBN 963-9472-07-7 kötött : 1900,- FtISBN 963-9472-04-2 fűzött : 1400,- Ft
894.511-92(498)
[AN 948524] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 320 p. - (Wass Albert életműve, ISBN 963-9195-3 ; 27.)
ISBN 963-9472-08-5 kötött : 1900,- FtISBN 963-9472-05-0 fűzött : 1400,- Ft
894.511-92(498)
[AN 948527] MARC

ANSEL
UTF-84003 /2003.
Wernke Bernát
   Esztergomi éj / Wernke Bernát ; [közread. a] Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület. - Pilisvörösvár : Muravidék Baráti Kör Kult. Egyes., 2001. - 107, [4] p. ; 21 cm
Versek. - Példányszám: 200
ISBN 963-00-6586-X fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 900056]
MARC

ANSEL
UTF-84004 /2003.
Zilahy Lajos (1891-1974)
   Két fogoly / Zilahy Lajos. - Szekszárd : Babits, 2002. - 545 p. ; 25 cm. - (Magyar klasszikusok, ISSN 1217-1298 ; 15.)
Regény
ISBN 963-8318-90-2 kötött : ár nélkül
894.511-31
[AN 950031]
MARC

ANSEL
UTF-84005 /2003.
Zoltán János (1921-)
   Szakmám szolgálatában / Zoltán János. - Budapest : Professio, 2002. - 222, [18] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-86119-5-2 fűzött : ár nélkül
Zoltán János (1921-)
894.511-94 *** 617.5-089-844(0:82-94) *** 61(439)(092)ZoltánJ.(0:82-94)
[AN 948451]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

4006 /2003.
Bohatta, Ida
Das brave Bienchen (magyar)
   A szorgos méhecske / Ida Bohatta ; ford. Csillag Éva. - Budapest : Simon K., [2001]. - [18] p. : ill., színes ; 15 cm
ISBN 963-9338-09-5 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 806527]
MARC

ANSEL
UTF-84007 /2003.
Bohatta, Ida
Flipp und Flirr (magyar)
   Fülöp és Flóra / Ida Bohatta ; ford. Csillag Éva. - Budapest : Simon K., [2001]. - [18] p. : ill., színes ; 15 cm
ISBN 963-9338-08-7 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 806531]
MARC

ANSEL
UTF-84008 /2003.
Bohatta, Ida
Fritz Osterhas & Sohn (magyar)
   Nyuszi Gyuszi és fia : tojás nagykereskedés / Ida Bohatta ; ford. Csillag Éva. - Budapest : Simon K., [2001]. - [18] p. : ill., színes ; 15 cm
ISBN 963-9338-07-9 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 806530]
MARC

ANSEL
UTF-84009 /2003.
Bohatta, Ida
Vater Unser (magyar)
   Mi Atyánk.. / Ida Bohatta ; ford. Csillag Éva. - Budapest : Simon K., [2001]. - [20] p. : ill., színes ; 15 cm
ISBN 963-9338-10-9 kötött : ár nélkül
087.5(084.1) *** 244(02.053.2)
[AN 806529]
MARC

ANSEL
UTF-84010 /2003.
Bohatta, Ida
Wulli und Susi (magyar)
   Lili és Zsuzsi / Ida Bohatta ; ford. Csillag Éva. - Budapest : Simon K., [2001]. - [18] p. : ill., főként színes ; 15 cm
ISBN 963-9338-06-0 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 806720]
MARC

ANSEL
UTF-84011 /2003.
Dömös Margit
   "Ez a cinke oly picinke" : mondókák / gyűjt. Dömös Margit ; ill. Lunczer Anikó. - Budapest : Papp-Ker, [2002]. - 96 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-9418-51-X kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 949368]
MARC

ANSEL
UTF-84012 /2003.
Kálmán Jenő (1885-1968)
   Sicc aranykönyv / Kálmán Jenő ; Tankó Béla rajz. - [Budapest] : Aranyhal, [2002]. - 237 p. : ill., főként színes ; 29 cm
Képes mese
ISBN 963-348-038-8 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 948361]
MARC

ANSEL
UTF-84013 /2003.
Marék Veronika (1937-)
   Kippkopp és Tipptopp / [írta és rajz.] Marék Veronika. - 2. kiad. - [Budapest] : Ceruza, 2002, cop. 1985. - [48] p. : ill., színes ; 25 cm
Képes mese
ISBN 963-204-668-4 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 949174]
MARC

ANSEL
UTF-84014 /2003.
Maxtone Graham, Ysenda
The 5 senses (magyar)
   Érzékszervek / [szöveg Ysenda Maxtone-Graham] ; [ill. Mario Cortès] ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2001. - 23 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 963-627-609-9 fűzött : ár nélkül
087.5
[AN 903048]
MARC

ANSEL
UTF-84015 /2003.
Miler, Zdeněk
Jak krtek ke kalhotkám přišel (magyar)
   A vakond nadrágja / ... ill. Zdeněk Miler ; szöveg Eduard Petiška ; [ford. Balázs Andrea]. - Budapest : Móra, 2002. - 63 p. : ill., színes ; 27 cm
Képes mese
ISBN 963-11-7734-3 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 950048]
MARC

ANSEL
UTF-84016 /2003.
Lo scrigno delle favole (magyar)
   Kincset érő meseládikó / [ford. Buza Kiss Lajos]. - Pécs : Alexandra, [2002]. - [96] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 963-368-343-2 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 949573]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

4017 /2003.
Rufledt, Hubertus
Kleine Detektive : die Abrafaxe auf heisser Spur (magyar)
   Detektív palánták : forró nyomon a három manó / [szöveg Hubertus Rufledt] ; [rajz Thorstein [!Thorsten] Kiecker]. - Budapest : Abrafaxe, [2001]. - 48 p. : ill., színes ; 24 cm
Képregény
ISBN 963-00-7092-8 kötött : 1190,- Ft
087.6:084.11
[AN 904208]
MARC

ANSEL
UTF-8