MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2003 - 7. évfolyam, 7. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2006

Created at 2007/04/04 19:14:19
by MNBWWW (Vers 1.00 Release,
linked at Mar 28 2007 15:03:03)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok

4018 /2003.
Reader's Digest book of amazing facts (magyar)
   Ámulatba ejtő valóság : képes kalauz gyermekeknek / [írta David Burnie et al.] ; [ford. Ásmány Lilla, Szalai Gábor, Szieberth Ádám] ; [szerk. és átd. Falcsik Mária]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2002. - 400 p. : ill., főként színes ; 29 cm
ISBN 963-8475-75-7 kötött : ár nélkül
030(02.053.2)
[AN 950311]
MARC

ANSEL
UTF-84019 /2003.
La vie sur terre, les sciences de la nature, les hommes et leurs terres (magyar)
   Mindent tudni akarok : válasz 1001 kérdésre : élet a Földön, a természet tudománya, az ember és világa / [ill. Joël Bordier]. - 2. kiad. - Budapest : M. Kvklub, 2002, cop. 1999. - 439 p. : ill., színes ; 27 cm
Főszerk. Auzou, Philippe. - Ford. Csaba Emese et al.
ISBN 963-547-790-2 kötött : ár nélkül
030(02.053.2)
[AN 952027]
MARC

ANSEL
UTF-8
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

4020 /2003.
   Iratok a magyarországi szabadkőművesség történetéhez, 1918-1950 / vál., szerk., jegyzetekkel ell. és a bev. tanulmányt írta Berényi Zsuzsanna. - Budapest : [MOL], 2001. - 185 p. ; 24 cm
Közread. a Magyar Országos Levéltár
ISBN 963-631-124-2 fűzött : ár nélkül
061.236.61(439)"191/195"(093.2)
[AN 904144]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

4021 /2003.
Deák Dezső
   Így írtak 20.000 éve / Deák Dezső. - [Szeged] : Szerző, 2003. - 26 p. : ill. ; 21 cm
Példányszám: 300
ISBN 963-430-282-3 fűzött : ár nélkül
003.314 *** 003.335.9
[AN 951512]
MARC

ANSEL
UTF-84022 /2003.
Helyismereti Könyvtárosok Országos Tanácskozása (8.) (2001) (Kaposvár)
   Helyismereti Könyvtárosok VIII. Országos Tanácskozása : Kaposvár, 2001. július 18-20. / [szerk. Sipos Csaba] ; [a fotókat Varga Róbert és Mándli Gyula kész.] ; [kiad. a Megyei és Városi Könyvtár]. - Kaposvár : M. és Vár. Kvt., 2002. - 83, [2] p. : ill. ; 24 cm
Rend. a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Helyismereti Könyvtárosok Szervezete és Bibliográfiai Szekciója. - Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 300
ISBN 963-9286-01-X fűzött : ár nélkül
026/027(439) *** 908.439 *** 061.3(439-2Kaposvár)
[AN 949902]
MARC

ANSEL
UTF-84023 /2003.
Kolta László
   A bonyhádi Solymár Imre Járási - Városi Könyvtár, 1953-2002 / Kolta László. - Bonyhád : Solymár I. Vár. Kvt., 2002. - 43 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 43. - Példányszám: 500
ISBN 963-206-091-1 fűzött : ár nélkül
Solymár Imre Városi Könyvtár (Bonyhád)
026/027(439-2Bonyhád)
[AN 950656]
MARC

ANSEL
UTF-84024 /2003.
Kovácsné Garamszegi Marianna
   Mérés, értékelés, minőségbiztosítás az iskolai könyvtárban / Kovácsné Garamszegi Marianna ; [kiad. a] Pest Megyei Pedagógiai Szak és Szakmai Szolgáltató Intézet. - Budapest : Pepszi, 2001. - 68 p. : ill ; 24 cm
Bibliogr.: p. 49-51.
ISBN 963-8390-48-4 fűzött : ár nélkül
027.8(439) *** 65.018
[AN 900839]
MARC

ANSEL
UTF-84025 /2003.
Ordo Fratrum Minorum Conventualium. Provincia Transylvanica. Dévai Rendház. Könyvtár.
   A Dévai Ferences Rendház 1850 előtti könyvei : katalógus / összeáll. Szabó Henriette ; [... közrem. Muckenhaupt Erzsébet]. - Budapest : OSZK : Osiris, 2002. - 179 p. ; 20 cm. - (Nemzeti téka, ISSN 1586-1163)
ISBN 963-200-439-6 fűzött : ár nélkül
Ordo Fratrum Minorum Conventualium. Provincia Transylvanica. Dévai Rendház. Könyvtár.
027.6(439-2Déva)"171/184" *** 271.3(439-2Déva) *** 017(439-2Déva)
[AN 946071]
MARC

ANSEL
UTF-84026 /2003.
   Osztályozás és információkeresés : kommentált szöveggyűjtemény / [szerk.] Ungváry Rudolf, Orbán Éva ; [a bevezetőket és kommentárokat írta Ungváry Rudolf] ; [közread. az] Országos Széchényi Könyvtár. - Budapest : OSZK, 2001. - 2 db ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-200-424-8 fűzött : ár nélkül
025.4(075.8)
[AN 906409]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Az osztályozás és elmélete. - 543 p.
ISBN 963-200-425-6
025.4(075.8)
[AN 906410] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Az információkeresés és elmélete. - 535 p.
ISBN 963-200-426-4
025.4(075.8)
[AN 906411] MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

4027 /2003.
Kálnoki Izidor (1863-1930)
   Újságíró-iskola / Kálnoki Izidor (Vulpes). - Szeged : Maxim, 2003. - 127 p. ; 21 cm. - (Gradus klasszikusok, ISSN 1589-4142)
ISBN 963-86211-5-X kötött : ár nélkül
070.4(0:82-7)
[AN 950248]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

4028 /2003.
Egely György (1950-)
   Borotvaélen / Egely György. - [Budakeszi] : Egely Kut.-Fejleszt. Kft., cop. 2002. - 348 p., [28] t. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 347-348.
ISBN 963-202-683-7 kötött : ár nélkül
001.894 *** 001.94
[AN 950920]
MARC

ANSEL
UTF-84029 /2003.
   Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Közalapítvány 10 éves tevékenységének bemutatása / [írta és szerk. Vass Lajosné]. - Nyíregyháza : Szabolcs-Szatmár-Bereg M. Tud. Közalapítvány Kuratóriuma, 2002. - 58, [56] p. : ill. ; 21 cm. - (Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Közalapítvány füzetei,, ISBN 1215-7686 ; ; 17.)
ISBN 963-204-491-6 fűzött : ár nélkül
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Közalapítvány.
001(439.161) *** 061.27(439-2Nyíregyháza)
[AN 949989]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

4030 /2003.
Dethlefsen, Thorwald
Das Erlebnis der Wiedergeburt (magyar)
   Az újjászületés élménye : gyógyítás reinkarnációval / Thorwald Dethlefsen ; [ford. Hajós Gabriella]. - Budapest : M. Kvklub, 2002, cop. 1996. - 220 p. ; 21 cm
ISBN 963-547-781-3 kötött : ár nélkül
133.25 *** 615.851
[AN 951779]
MARC

ANSEL
UTF-84031 /2003.
   Hindu tenyérjóslás / összeáll. Rosta Erzsébet. - Budapest : Terebess, 2003. - 58 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9147-54-0 kötött : ár nélkül
133.6 *** 294.5
[AN 950805]
MARC

ANSEL
UTF-84032 /2003.
Kingston, Karen
Clear your clutter with feng shui (magyar)
   Feng shui : rend a lelke mindennek / Karen Kingston ; [ford. Dobi Ildikó]. - Budapest : Édesvíz, 2002. - 170 p. ; 21 cm
ISBN 963-528-621-X fűzött : 1590,- Ft
133.25 *** 643/645
[AN 951759]
MARC

ANSEL
UTF-84033 /2003.
Molnár Sándor
   Beszélgetés az igazságról a világosság beavatottjával : hittankönyv / Molnár Sándor. - Kecskemét : Molnár S., 2001. - 48 p. ; 23 cm
ISBN 963-440-208-9 fűzött : ár nélkül
133.25
[AN 808289]
MARC

ANSEL
UTF-84034 /2003.
Nemere István (1944-)
   Jeti, jeti...! : ismeretterjesztő könyv / Raymond Darieni. - [Gyöngyös] : Pallas Antikvárium, [2003]. - 231 p. ; 20 cm
ISBN 963-9117-85-4 fűzött : 998,- Ft
001.94 *** 572.1/.4
[AN 951077]
MARC

ANSEL
UTF-84035 /2003.
Pinkham, Mark Amaru
Conversation with the Goddess (magyar)
   Párbeszéd az Istennővel / Mark Amaru Pinkham ; [ford. Dávid Katalin]. - Budakeszi : Mandala-Véda, cop. 2003. - 315 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9436-02-X fűzött : 2290,- Ft
133.25
[AN 949638]
MARC

ANSEL
UTF-84036 /2003.
Ruiz, Miguel
The four agreements companion book (magyar)
   Gyakorlati útmutató a négy egyezséghez : a toltékok ősi bölcsssége / Miguel Ruiz és Janet Mills ; [ford. Kis János]. - Budapest : Édesvíz, 2002. - 247 p. ; 19 cm
ISBN 963-528-567-1 fűzött : 1790,- Ft
133.25 *** 613.865
[AN 950659]
MARC

ANSEL
UTF-84037 /2003.
Szepes Mária (1908-)
   Lángoló időfolyó ; Érzékeken túli víziók / Szepes Mária ; kész. Kovács Julianna válogatásának segítségével. - Budapest : Édesvíz, 2002. - 225 p. ; 21 cm
ISBN 963-528-600-7 kötött : 1790,- Ft
133.25
[AN 951488]
MARC

ANSEL
UTF-84038 /2003.
Tudós Zsa Zsa (1957-)
   Tantra a szerelemben : viagra helyett : ezoterikus útmutató élvezkedni vágyó földlakóknak, hét lépésben / Tudós Zsa Zsa & Pálffy Judit. - [Gyöngyös] : Pallas Antikvárium, [2003]. - 87 p., [20] t. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 963-9117-72-2 kötött : 1980,- Ft
133.25 *** 613.88
[AN 951085]
MARC

ANSEL
UTF-84039 /2003.
Webster, Richard
101 feng shui tips for the home (magyar)
   101 feng shui tipp a lakásban / Richard Webster ; [ford. Csáky Ida]. - Budapest : Édesvíz, 2002. - 141 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-528-618-X fűzött : 1390,- Ft
133.25 *** 643/645
[AN 951766]
MARC

ANSEL
UTF-84040 /2003.
Winckelmann, Joachim
Tarot der Eingeweihten (magyar)
   A beavatottak tarotja / Joachim Winckelmann ; [ford. Kássa László]. - [Miskolc] : Hermit, [2003]. - 116 p. : ill. ; 21 cm + 24 kártya
Közös tokban
ISBN 963-9231-37-1 fűzött : 3600,- Ft
133.25
[AN 951995]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

4041 /2003.
Buday-Sántha Attila (1941-)
   Környezetvédelem, vidékfejlesztés, agrártermelés / Buday-Sántha Attila. - Pécs : PTE Közgazd.-tud. Kar Regionális Pol. és Gazdaságtan Dr. Isk., 2002. - 75 p. : ill. ; 24 cm. - (Habilitációs előadások, ISSN 1587-6217 ; 1.)
Bibliogr.: p. 70-71. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-641-929-9 fűzött : ár nélkül
504.03(439) *** 63(439) *** 332.1(439)
[AN 951532]
MARC

ANSEL
UTF-84042 /2003.
   DG ENV-NGO Dialogue Group : summary of the fourth meeting : Brussels, ... April 22-23, 2001 / [ed. Carolyn Smith] ; [org., publ. by] the Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe. - Szentendre : REC, cop. 2001. - 62 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-8454-95-4 fűzött : ár nélkül
504.06(4-11) *** 061.3(493-2Bruxelles)
[AN 901111]
MARC

ANSEL
UTF-84043 /2003.
Farkas Péter (1955-)
   A humánökológia alapjai / Farkas Péter. - 2. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2001. - 252 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 243-245.
ISBN 963-361-299-3 fűzött : 1950,- Ft
504.75 *** 316.7 *** 172
[AN 949809]
MARC

ANSEL
UTF-84044 /2003.
Garami László (1925-)
A természet csodái Magyarországon (angol)
   Treasure trekking / [auth. László Garami] ; [photos Antal Baranyai et al.] ; [transl. András Böhm et al.]. - [Budapest] : Athenaeum 2000 : Viva Média, [2003]. - 128 p. : ill., színes ; 24 cm. - (H story)
ISBN 963-9471-03-8 fűzött : 2490,- Ft
502.4(439)
[AN 951551]
MARC

ANSEL
UTF-84045 /2003.
Garami László (1925-)
A természet csodái Magyarországon (német)
   Wunder der Natur in Ungarn / [Text László Garami] ; [Fotos Antal Baranyai et al.] ; [Dt. von Ildikó Misch und Volker Schwarz]. - [Budapest] : Athenaeum 2000 : Viva Média, [2003]. - 128 p. : illl., színes ; 24 cm. - (H story)
ISBN 963-9471-02-X fűzött : 2490,- Ft
502.4(439)
[AN 951550]
MARC

ANSEL
UTF-84046 /2003.
   A környezetvédelem történeti adatai a 20. század elejéig, régi technológiák és a környezet. - Várpalota : M. Vegyészeti Múz., 2002. - 94 p. : ill. ; 21 cm. - (A Magyar Vegyészeti Múzeum kiadványai, ISSN 0138-9645 ; 25.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-204-261-1 fűzött : ár nélkül
504.06(4)(091)
[AN 950336]
MARC

ANSEL
UTF-84047 /2003.
Kurucz Gyula (1927-)
   Életünk - életterünk / Kurucz Gyula. - Pécs : Héthatár BT, 2001. - 56 p. : ill. ; 21 cm. - (Hetedhéthatár-füzetek, ISSN 1585-1990 ; 5.)
ISBN 963-00-7317-X * fűzött : ár nélkül
504.06(439)(234.373.6)
[AN 807584]
MARC

ANSEL
UTF-84048 /2003.
Láng István (1931-)
   Agrártermelés és globális környezetvédelem / Láng István. - Budapest : Mezőgazda, 2003. - 215 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 211-215.
ISBN 963-9358-82-7 kötött : ár nélkül
504.06(100) *** 338.43(100)
[AN 950810]
MARC

ANSEL
UTF-84049 /2003.
Nádudvari Zoltán
   Környezetvédelem gépipari üzemekben / Nádudvari Zoltán. - Budapest : BME OMIKK, 2002. - 38 p. : ill. ; 21 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091)
Bibliogr.: p. 36-38.
ISBN 963-420-732-4 fűzött : 2300,- Ft
504.06 *** 621
[AN 950097]
MARC

ANSEL
UTF-84050 /2003.
Ormai Péter
   Radioaktív hulladékok kezelése : helyzetkép és trendek / Ormai Péter. - Budapest : BME OMIKK, 2002. - 92 p. : ill. ; 21 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091)
Bibliogr.: p. 85-92.
ISBN 963-420-731-6 fűzött : 2800,- Ft
504.064.47 *** 628.472.047 *** 621.039.74
[AN 950091]
MARC

ANSEL
UTF-84051 /2003.
Papp Sándor (1936-)
   Fagyöngy-civilizáció / Papp Sándor ; Szilvásy Nándor rajz. - Veszprém : Új Horizont, 2002. - 208 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 205-207.
ISBN 963-8246-13-8 fűzött : ár nélkül
504.75 *** 008.2
[AN 949979]
MARC

ANSEL
UTF-84052 /2003.
   A természet csodái. - [Tyukod] : Black & White, cop. 2002. - 154 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9452-44-0 fűzött : ár nélkül
502(100)(02.053.2)
[AN 949659]
MARC

ANSEL
UTF-84053 /2003.
Tóth I. János (1957-)
   A tiszai ciánszennyezés : rendszerszemléletű elemzés / Tóth I. János. - Szeged : [CSEMETE Alapítvány], 2002. - 280 p. : ill., színes ; 24 cm
Közread. a CSEMETE Alapítvány. - Bibliogr.: p. 245-254. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-204-229-8 fűzött : ár nélkül
504.45.05(439)(282.243.742)"2000"
[AN 949851]
MARC

ANSEL
UTF-84054 /2003.
Vidéki Róbert
   Gyűjtéssel, szedéssel veszélyeztetett védett növényfajok / [írta Vidéki Róbert]. - [Zalaegerszeg] : Kosbor Természetvédelmi Egyes., [2001]. - [20] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Kosbor füzetek)
ISBN 963-00-6005-1 * fűzött : ár nélkül
504.73.06 *** 581.9(439)
[AN 805658]
MARC

ANSEL
UTF-84055 /2003.
Wilkes, Angela
Book of the seasons (magyar)
   Évszakok könyve / Angela Wilkes ; [ford. Törőné Tóth Katalin] ; [az illusztrációkat kész. Dave Ashby et al.]. - [Kaposvár] : Holló, [2003]. - 96 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-9388-14-9 kötött : 2690,- Ft
502(02.053.2) *** 379.826
[AN 950637]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

4056 /2003.
Szabó Zsuzsanna (1962-)
   Raising the accuracy of finite element approximations to elliptic boundary value problems / auth. Susanna Szabó. - Budapest : PAMM-Centre at the TU-Bp, 2001. - [6], 130 p. : ill. ; 24 cm. - (Monographical booklets in applied & computer mathematics,, ISBN 1417-278X ; ; 17.)
Bibliogr.: p. 119-129.
ISBN 963-420-698-0 * fűzött : ár nélkül
51
[AN 903028]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

4057 /2003.
Szabó Árpád (1933-)
   Magyar természettudósok : fizikusok / Szabó Árpád. - 3. átd. kiad. - Budapest : Akad. K., 2002. - 237 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 231-237.
ISBN 963-05-7939-1 kötött : ár nélkül
53(439)(092)
[AN 953042]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

4058 /2003.
Nagy Mihály
   Ásványok a Bibliában / Nagy Mihály ; [közread. a] Debreceni Református Kollégium, Országos Református Tanáregyesület. - [Debrecen] : Debreceni Ref. Kollégium : ORTE, 2003. - 127 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-9322-14-8 fűzött : ár nélkül
Biblia
549 *** 22
[AN 950103]
MARC

ANSEL
UTF-84059 /2003.
Symes, Robert F.
Crystal & gem (magyar)
   Kristályok és drágakövek / R. F. Symes és R. R. Harding ; [ford. Silberer Vera]. - 2. kiad. - Budapest : Park, cop. 2002. - 63 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Szemtanú, ISSN 0865-1973 ; 22.)
ISBN 963-530-669-5 kötött : 2500,- Ft
549.091
[AN 951415]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

4060 /2003.
   Dinoszauruszok képeskönyve. - [Nagykovácsi] : Puedlo, [2002]. - 48 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-9477-09-5 kötött : ár nélkül
568.19(02.053.2)
[AN 949622]
MARC

ANSEL
UTF-84061 /2003.
International Conference on Rare Gas Geochemistry (5.) (1999) (Debrecen)
   Proceedings of the 5th International Conference on Rare Gas Geochemistry : 30 August - 3 September, 1999, Debrecen... / ed. by I. Hunyadi, I. Csige and J. Hakl ; [org. by the Institute of Nuclear Research of the Hungarian Academy of Sciences, Roland Eötvös Physical Society, Physics Subdivision of the Debrecen Committee of the Hungarian Academy of Sciences]. - Debrecen : EP Systema, 2001. - X, 352 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-00-7350-1 fűzött : ár nélkül
550.4 *** 546.29 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 901137]
MARC

ANSEL
UTF-84062 /2003.
Jablonkay István (1913-2000)
   Nagykovácsi földrajza / Jablonkay István. - Nagykovácsi : Önkormányzat, 2001. - 70 p. : ill. ; 24 cm. - (Nagykovácsi honismereti könyvek, ISSN 1418-7647)
Bibliogr.: p. 46.
ISBN 963-00-6353-0 fűzött : ár nélkül
Nagykovácsi
911.2(439-2Nagykovácsi)
[AN 903054]
MARC

ANSEL
UTF-84063 /2003.
   Magyarország tájai / [kiad. Környezetvédelmi és Környezetgazdálkodási Felsőoktatásért Alapítvány]. - Gödöllő : Környezetvédelmi és Környezetgazd. Felsőoktatásért Alapítvány, 2000-. - 21 cm
ISBN 963-03-9577-0
911.2(439)(084.12)
[AN 451706]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [5/1.], Dunántúli-középhegység. Bakonyvidék / írták Barczi Attila, Lóczy Dénes, Penksza Károly ; szerk. Barczi Attila. - 2002. - 50 p. : ill., színes
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-204-455-X fűzött : 560,- Ft
Bakony
911.2(439)(234.373.1)(084.12)
[AN 950220] MARC

ANSEL
UTF-8


   [4/1.], Dunántúli-dombság. Balaton-medence / írták Barczi Attila, Lóczy Dénes, Penksza Károly ; szerk. Barczi Attila. - 2001. - 50 p. : ill., színes
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-00-6814-1 fűzött : 480,- Ft
Balaton
911.2(439Balaton-medence)(084.12)
[AN 950228] MARC

ANSEL
UTF-84064 /2003.
Samay László
   Dunaszentgyörgy mélységi vizei és kapcsolatuk a vízellátással / Samay László. - Pécs : [PTE Földr. Int.], 2001. - 13 p. : ill. ; 24 cm. - (Közlemények a Pécsi Tudományegyetem Földrajzi Intézetének Természetföldrajz Tanszékéről, ISSN 1586-1872 ; 18.)
Bibliogr.: p. 11-12. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-641-837-3 * fűzött : ár nélkül
556.3(439-2Dunaszentgyörgy)
[AN 901017]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

4065 /2003.
Bellamy, Peter
Wildlife - the beauty of animals (magyar)
   A világ legszebb állatai / [szerző Peter Bellamy]. - Kaposvár : Holló, [2003], cop. 1994. - 190, [2] p. : ill., színes ; 38 cm
Ford. Szabó Olimpia
ISBN 963-9388-56-4 * kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-8380-57-8)
59(084.12)
[AN 952838]
MARC

ANSEL
UTF-84066 /2003.
Borhidi Attila (1932-)
   Magyarország növénytársulásai / Borhidi Attila ; [Seregélyes Tibor fényképillusztrációival]. - Budapest : Akad. K., 2003. - 610 p., [56] t. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 548-581.
ISBN 963-05-7983-9 kötött : ár nélkül
581.55(439)(075.8) *** 911.2(439)(075.8) *** 581.9(439)(075.8)
[AN 950786]
MARC

ANSEL
UTF-84067 /2003.
Füzesi Zsuzsa (1939-)
   Állattárlat / Füzesi Zsuzsa ; a verseket és az ismertető szöveget Sörös W. Klára írta. - Budapest : Urbis, 2002-. - ill., színes ; 30 cm
Az 1. köt. kötetjelzés nélkül jelent meg, monografikus leírása: AN 205741
59(02.053.2) *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 951463]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2002. - 99 p.
ISBN 963-9291-39-0 kötött : ár nélkül
59(02.053.2) *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 951460] MARC

ANSEL
UTF-84068 /2003.
Kiss Bitay Éva (1928-)
   Hogyan beszélnek az állatok? / [írta Kiss Bitay Éva] ; [az ... illusztrációkat Veres László kész.]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, [2003]. - 46, [2] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Természetbarátok kiskönyvtára, ISSN 1589-4541 ; 1.)
ISBN 963-9450-81-2 kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9450-80-4)
591.58(02.053.2)
[AN 951464]
MARC

ANSEL
UTF-84069 /2003.
Kiss Bitay Éva (1928-)
   Hol laknak az állatok? / [írta Kiss Bitay Éva] ; [az ... illusztrációkat Veres László kész.]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, [2003]. - 48 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Természetbarátok kiskönyvtára, ISSN 1589-4541 ; 2.)
ISBN 963-9450-82-0 kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9450-80-4)
591.521(02.053.2)
[AN 951470]
MARC

ANSEL
UTF-84070 /2003.
Kropog Erzsébet
   Fák és cserjék / Kropog Erzsébet, Mándics Dezső, Molnár Katalin ; Csapody Vera rajz. - 2. kiad. - Budapest : Műszaki Kvk., cop. 2002. - 80 p. : ill., színes ; 19 cm. - (Növényismeret mindenkinek)
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-16-2703-9)
582(083.71) *** 581.412(083.71) *** 634.1(084.71)
[AN 953153]
MARC

ANSEL
UTF-84071 /2003.
Kutasi Csaba
   A Bakony rovarvilága / Kutasi Csaba ; [fotók Bauer Norbert et al.]. - Zirc : Bakonyi Termtud. Múz., 2002. - 48, [8] p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (A Bakony természeti képe, ISSN 1416-8618 ; 2.)
Bibliogr.: p. 41-42. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-204-700-1 fűzött : ár nélkül
Bakony
595.7 *** 591.9(439)(234.373.1)
[AN 950045]
MARC

ANSEL
UTF-84072 /2003.
Schmidt Egon (1931-)
   Védett erdei állatok / Schmidt Egon, Budai Tibor. - Budapest : Csodaország, 2002. - 64 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-9180-31-9 kötött : ár nélkül
591.9(253)(439) *** 504.74.06(439)
[AN 950231]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

4073 /2003.
Armstrong, Penny
A wise birth (magyar)
   A születés művészete : szülés bölcsen, a természet rendje szerint, a tudomány támogatásával / Penny Armstrong & Sheryl Feldman ; [ford. Vargha Kornélia]. - 2. kiad. - Budapest : Alternatal Alapítvány, cop. 2001. - 236 p. : ill. ; 24 cm. - (Alternatal könyvek, ISSN 1216-2701)
Az utószót Domjánné Harsányi Katalin írta. - Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-8442-71-3)
618.4
[AN 952712]
MARC

ANSEL
UTF-84074 /2003.
Bekő Ferenc
   Az élővilág intelligenciája, az emberi gondolkozás és a számítógép : az intelligenciális - gondolkozó folyamat felépülése : pszichológiai következtetések / szerző ... b f. - Budapest : b f, 2003. - 40, [8] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-430-283-1 fűzött : ár nélkül
159.955 *** 681.3.01:165.0.001.572
[AN 951199]
MARC

ANSEL
UTF-84075 /2003.
Bircher, Ralph
Geheimarchiv der Ernährungslehre (magyar)
   Szigorúan bizalmas : a táplálkozástan titkos dokumentumai / Ralph Bircher ; [magyarra átültette Benda Judit]. - Piliscsaba : Kétezeregy K., cop. 2003. - 187 p. ; 21 cm
ISBN 963-86243-1-0 kötött : 2450,- Ft
613.2
[AN 950831]
MARC

ANSEL
UTF-84076 /2003.
Bordás Imre
   A veszélyes anyagok és veszélyes készítmények nyilvántartása, információszolgáltatások és a mérgezési esetbejelentések fogadása, feldolgozása / kész. Bordás Imre, Lázár Péter. - Budapest : OKK-OKBI, 2001. - 69 p. ; 21 cm. - (Módszertani közlemények / Fodor József Országos Közegészségügyi Központ Országos Kémiai Biztonsági Intézete,, ISSN 1586-2941 ; 2.)
Borítócím: Az egészségügyi toxikológiai tájékoztató szolgáltatás
ISBN 963-7139-13-3 * fűzött : ár nélkül
615.9 *** 616-099
[AN 901304]
MARC

ANSEL
UTF-84077 /2003.
Brown, Rosemary
Unfinished symphonies (magyar)
   A halál utáni élet : hangok a túlvilágról / [Rosemary Brown]. - [Tyukod] : Black & White, cop. 2002. - 146, [2] p. ; 20 cm
ISBN 963-9452-42-4 fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9125-56-3)
159.961
[AN 949645]
MARC

ANSEL
UTF-84078 /2003.
Chemotherapy and you (magyar)
   Amit a kemoterápiáról tudni kell / [ford. Katona Csilla]. - Budaörs : SpringMed, 2002. - 59 p. ; 21 cm. - (SpringMed betegtájékoztató füzetek. Onkológia,, ISSN 1588-5143)
Bibliogr.: p. 53-54.
ISBN 963-9456-08-X fűzött : ár nélkül
615.31 *** 616-006-085.3
[AN 950153]
MARC

ANSEL
UTF-84079 /2003.
Csikai Erzsébet (1948-)
   Érted! Értem Érted? Értünk! / Csikai Erzsébet, Kiss Erzsébet, Nagyné Halász Anna ; [... fotóit kész. Kiss Erzsébet]. - Debrecen : [Magánkiad.], 2002. - 193 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
613.71
[AN 950111]
MARC

ANSEL
UTF-84080 /2003.
   Dental education in Europe : [towards convergence] / Diarmuid B. Shanley ed. - Budapest : Dental Press, 2001. - 195 p. ; 23 cm
ISBN 963-00-5305-5 fűzött : ár nélkül
616.314-083 *** 37.03(4-62)
[AN 807415]
MARC

ANSEL
UTF-84081 /2003.
   A diabetes mellitus és az endokrin betegségek összefüggései : ... Budapest, 2002. október 1. / a Diabetológiai és Anyagcsere Alapítvány és a Magyar Endokrinológiai és Anyagcsere Társaság közös tudományos rendezvénye. - [Budapest] : Diabetológiai és Anyagcsere Alapítvány : M. Endokrinológiai és Anyagcsere Társ., 2002. - 21, [2] p. ; 21 cm
Előadáskivonatok
Fűzött : ár nélkül
616.43 *** 616.379-008.64 *** 061.3(439-2Bp.)"2002"
[AN 949949]
MARC

ANSEL
UTF-84082 /2003.
Dobson, James
Love must be tough (magyar)
   Kemény szeretet : [remény a válságban lévő családoknak] / James Dobson ; [ford. Jákó Rita] ; [... kiad. a Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]. - Budapest : KIA, 2002. - 276 p. ; 20 cm
ISBN 963-9390-08-9 fűzött : ár nélkül
613.89 *** 364.286 *** 316.472.4
[AN 949755]
MARC

ANSEL
UTF-84083 /2003.
Dukay Krisztina Nóra
   Levegőminőség-vizsgálat zuzmótérkép alapján / [szerzők Dukay Krisztina Nóra, Dukay Igor] ; [kiad. Göncöl Alapítvány]. - Vác : Göncöl Alapítvány, 2002. - 20 p. ; 21 cm
ISBN 963-202-067-7 fűzött : ár nélkül
614.71 *** 911.2 *** 582.29
[AN 949962]
MARC

ANSEL
UTF-84084 /2003.
   Epidemiológiai szótár / szerk. V. Hajdú Piroska, Ádány Róza ; [szerzők Ádány Róza et al.]. - Budapest : Medicina, 2003. - 263, [3] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-242-788-2 fűzött : ár nélkül
616-036.22:030 *** 614.4:030
[AN 949716]
MARC

ANSEL
UTF-84085 /2003.
Food for your body (magyar)
   Útmutató az egészséges élethez : étel a léleknek, táplálék a testnek / [szerk. Takácsi-Nagy Klára] ; [ford. Gál Dorottya et al.]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2003. - 352 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-8475-80-3 kötött : ár nélkül
613.2 *** 641.561(083.12)
[AN 950292]
MARC

ANSEL
UTF-84086 /2003.
Gerő Zsuzsa (1940-1999)
   A gyermekrajzok esztétikuma és más írások / Gerő Zsuzsa ; [... összeáll. Gerő Ágnes] ; [szerk. Vass Zoltán]. - Budapest : Flaccus, 2003. - 232, [4] p., [32] t. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. [233-236]. és a jegyzetekben
ISBN 963-9412-13-9 kötött : 2200,- Ft
159.922.75
[AN 949814]
MARC

ANSEL
UTF-84087 /2003.
   Gyermekaneszteziológia és gyermekintenzív-terápia / szerk. Hirsch Tibor, Tekulics Péter, Újhelyi Enikő ; [... szerzői Balla Zsuzsa et al.] ; [az ábrákat rajz. Roth István]. - Budapest : White Golden Book, cop. 2003. - 704 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 657-670.
ISBN 963-00-7893-7 kötött : 14900,- Ft
616-089.5-053.2 *** 616-08-039.76-053.2
[AN 950913]
MARC

ANSEL
UTF-84088 /2003.
   Heveny cardiovascularis kórképek / szerk. Préda István ; [a köt. szerzői Bokori György et al.]. - Budapest : Medicina, 2001. - 432 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-242-715-7 kötött : ár nélkül
616.1
[AN 901401]
MARC

ANSEL
UTF-84089 /2003.
Kata Mihály (1935-)
   Kozmetika a gyógyszertárban / Kata Mihály. - [Budapest] : Dictum : M. Gyógyszerészeti Társ., cop. 2001. - 253 p. ; 24 cm. - (Bibliotheca pharmaceutica, ISSN 1586-9741 ; 2.)
Bibliogr.: p. 234-238.
ISBN 963-00-5896-0 fűzött : ár nélkül
615.2 *** 646.7 *** 665.58
[AN 807594]
MARC

ANSEL
UTF-84090 /2003.
Kiss Lajos
   Sebészet és traumatológia / Kiss Lajos. - 4. kiad. - Budapest : Medicina, 2002, cop. 1994. - 277 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-242-779-3 fűzött : ár nélkül
617 *** 617-001
[AN 953089]
MARC

ANSEL
UTF-84091 /2003.
Magyar Humángenetikai Társaság. Nagygyűlés (2002) (Budapest)
   Magyar Humángenetikai Társaság : 2002. évi Nagygyűlés : 2002. november 22-23., Budapest : programfüzet és absztraktkötet. - [Budapest] : [M. Humángenetikai Társ.], [2002]. - [2], XVI, 102 p. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
612.6.05 *** 577.2 *** 575 *** 061.3(439-2Bp.)"2002"
[AN 950917]
MARC

ANSEL
UTF-84092 /2003.
Németh Attila (1954-)
   A depresszió és a cardiovascularis betegségek / [szerző Németh Attila] ; [a bevezetőt írta Vértes András]. - [Budapest] : Szívkontroll, 2003. - 24 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 21-23.
ISBN 963-206-284-1 fűzött : ár nélkül
616.895.2 *** 616.1-02
[AN 950320]
MARC

ANSEL
UTF-84093 /2003.
Nogara, Henrik
   Atlasz a kozmetikai diagnosztikához / Henrik Nogara. - 2. jav. kiad. - Győr : Beato Angelico, [2002]. - 76 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Kozmetikusok kiskönyvtára, ISSN 1588-5704 ; 2.)
ISBN 963-86048-8-3 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-8648-8-3)
616.5-07 *** 665.58 *** 687.5
[AN 949825]
MARC

ANSEL
UTF-84094 /2003.
Pappné Gazdag Zsuzsanna
   A karika : tartásjavító, izomerősítő és nyújtó, valamint mozgásügyességet fejlesztő gyakorlatok óvodások és általános iskolások számára / Pappné Gazdag Zsuzsanna. - [Budapest] : Flaccus : Pappné Gazdag Zs., 2002. - 97 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 97.
ISBN 963-9412-12-0 fűzött : ár nélkül
615.825 *** 372.363(072) *** 372.4:796(072) *** 613.71-053.2
[AN 949806]
MARC

ANSEL
UTF-84095 /2003.
Penner, Clifford
The gift of sex (magyar)
   A szexualitás ajándéka / Clifford és Joyce Penner ; [ford. Fehér Józsefné, Gulyás Melinda]. - Budapest : Harmat, 2003. - 391 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9148-78-4 kötött : ár nélkül
613.88
[AN 949839]
MARC

ANSEL
UTF-84096 /2003.
   A pszichiátria magyar kézikönyve / Füredi János, Németh Attila, Tariska Péter szerk. ; társszerk. Belső Nóra, Treuer Tamás. - 3. kiad. - Budapest : Medicina, 2003. - 972 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-242-751-3 kötött : ár nélkül
616.89(035)
[AN 952980]
MARC

ANSEL
UTF-84097 /2003.
A pszichiátria magyar kézikönyve (új kiadása)
   A pszichiátria rövidített kézikönyve / szerk. Füredi János, Németh Attila, Tariska Péter ; [társszerk. Belső Nóra, Treuer Tamás]. - Röv., átd. kiad. - Budapest : Medicina, 2003. - 792 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 757-767.
ISBN 963-242-802-1 fűzött : ár nélkül
616.89(075.8)
[AN 950634]
MARC

ANSEL
UTF-84098 /2003.
Radiotherapy and you (magyar)
   Amit a sugárterápiáról tudni kell / [ford. Katona Csilla]. - Budaörs : SpringMed, 2002. - 60 p. ; 21 cm. - (SpringMed betegtájékoztató füzetek. Onkológia,, ISSN 1588-5143)
Bibliogr.: p. 53.
ISBN 963-9456-09-8 fűzött : ár nélkül
615.849 *** 616-006-085.849
[AN 950159]
MARC

ANSEL
UTF-84099 /2003.
Riso, Don Richard
Personality types (magyar)
   Személyiségtípusok : [önismeret mindenkinek az enneagram segítségével] / Don Richard Riso, Russ Hudson ; [ford. Sóskuthy György]. - Budapest : Park, [2002], cop. 1999. - 559 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 557-559.
ISBN 963-530-661-X fűzött : 3500,- Ft
613.865 *** 159.923
[AN 953307]
MARC

ANSEL
UTF-84100 /2003.
Stern, Daniel N.
The interpersonal world of the infant (magyar)
   A csecsemő személyközi világa a pszichoanalízis és a fejlődéslélektan tükrében / Daniel N. Stern ; [ford. Balázs-Piri Tamás]. - Budapest : Animula, [2002]. - 308 p. ; 20 cm. - (A pszichoterápia klasszikusai, ISSN 1418-0103)
Bibliogr.: p. 290-302.
ISBN 963-9410-25-X fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-941-003-9)
159.922.736.2 *** 159.964.2
[AN 949836]
MARC

ANSEL
UTF-84101 /2003.
Täglich 15 Minuten für meine Gesundheit (magyar)
   Napi 15 perc a jó közérzetért : a Reader's Digest sikerprogramja / [szerk. Törő Krisztina] ; [ford. Nagy Éva, Szegzárdy-Csengery Klára, Törő Krisztina]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2002. - 360 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 963-8475-69-2 kötött : ár nélkül
613
[AN 950305]
MARC

ANSEL
UTF-84102 /2003.
Takács László
   A vállalkozó orvos : jogi ismerettár / [szerzők Takács László, Kománovics Ibolya]. - [Budapest] : Viviankom, [2003]-. - 20 cm
ISBN 963-202-678-0
614.25(439)(036) *** 334.722.2(439)(036)
[AN 950723]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - cop. 2003. - 24 p.
ISBN 963-202-680-2 fűzött : ár nélkül
614.25(439)(036) *** 336.215.2(439)(036) *** 334.722.2(439)(036)
[AN 950727] MARC

ANSEL
UTF-84103 /2003.
Tolle, Eckhart
The power of now (magyar)
   A most hatalma : útmutató a megvilágosodáshoz / Eckhart Tolle ; [ford. Domján László és Jónai Hava]. - Budapest : Agykontroll, cop. 2001. - 189 p. ; 20 cm
ISBN 963-7959-69-6 fűzött : 1990,- Ft
613.865
[AN 901194]
MARC

ANSEL
UTF-84104 /2003.
Tóth László (1951-)
   Az olvasás pszichológiai alapjai / [szerző Tóth László]. - Debrecen : Pedellus, 2002. - 152, [3] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 143-152.
ISBN 963-9396-11-7 fűzött : ár nélkül
159.946.4 *** 372.41(072)
[AN 949747]
MARC

ANSEL
UTF-84105 /2003.
   Traumatológia / szerk. Renner Antal ; [... szerzői Csapody István et al.]. - 2. jav., bőv. kiad. - Budapest : Medicina, 2003. - 1122 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-242-789-0 kötött : ár nélkül
617-001(075.8)
[AN 952972]
MARC

ANSEL
UTF-84106 /2003.
What you need to know about cancer of the cervix (magyar)
   Amit a méhnyakrákról tudni kell / [ford. Végh Éva]. - Budaörs : SpringMed, 2002. - 47 p. : ill. ; 21 cm. - (SpringMed betegtájékoztató füzetek. Onkológia,, ISSN 1588-5143)
Bibliogr.: p. 41.
ISBN 963-9456-07-1 fűzött : ár nélkül
618.146-006
[AN 950149]
MARC

ANSEL
UTF-84107 /2003.
What you need to know about cancer of the colon and rectum (magyar)
   Amit a vastagbél- és végbélrákról tudni kell / [ford. Stefán Ágnes]. - Budaörs : SpringMed, 2002. - 40 p. : ill. ; 21 cm. - (SpringMed betegtájékoztató füzetek. Onkológia,, ISSN 1588-5143)
Bibliogr.: p. 38.
ISBN 963-9456-01-2 fűzött : ár nélkül
616.345-006 *** 616.351-006
[AN 950136]
MARC

ANSEL
UTF-84108 /2003.
What you need to know about cancer of the larynx (magyar)
   Amit a gégerákról tudni kell / [ford. Igazvölgyi Katalin]. - Budaörs : SpringMed, 2002. - 46 p. : ill. ; 21 cm. - (SpringMed betegtájékoztató füzetek. Onkológia,, ISSN 1588-5143)
Bibliogr.: p. 40.
ISBN 963-9456-05-5 fűzött : ár nélkül
616.22-006
[AN 950138]
MARC

ANSEL
UTF-84109 /2003.
What you need to know about lung cancer (magyar)
   Amit a tüdőrákról tudni kell / [ford. Végh Éva]. - Budaörs : SpringMed, 2002. - 48 p. : ill. ; 21 cm. - (SpringMed betegtájékoztató füzetek. Onkológia,, ISSN 1588-5143)
ISBN 963-9456-03-9 fűzött : ár nélkül
616.24-006
[AN 950130]
MARC

ANSEL
UTF-84110 /2003.
What you need to know about ovarian cancer (magyar)
   Amit a petefészekrákról tudni kell / [ford. Végh Éva]. - Budaörs : SpringMed, 2002. - 43 p. : ill. ; 21 cm. - (SpringMed betegtájékoztató füzetek. Onkológia,, ISSN 1588-5143)
Bibliogr.: p. 35.
ISBN 963-9456-04-7 fűzött : ár nélkül
618.11-006
[AN 950145]
MARC

ANSEL
UTF-84111 /2003.
What you need to know about stomach cancer (magyar)
   Amit a gyomorrákról tudni kell / [ford. Igazvölgyi Katalin]. - Budaörs : SpringMed, 2002. - 42 p. : ill. ; 21 cm. - (SpringMed betegtájékoztató füzetek. Onkológia,, ISSN 1588-5143)
Bibliogr.: p. 37.
ISBN 963-9456-06-3 fűzött : ár nélkül
616.33-006
[AN 950142]
MARC

ANSEL
UTF-84112 /2003.
Yelland, Anne
Baby's first 18 months (magyar)
   A baba első 18 hónapja / Anne Yelland ; [... közrem. Anne Howard et al.] ; [ford. Törőné Tóth Katalin]. - [Kaposvár] : Holló, cop. 2001. - 112 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Holló kézikönyvtár, ISSN 1586-040X)
ISBN 963-9388-43-2 kötött : ár nélkül
613.953 *** 649.1
[AN 950839]
MARC

ANSEL
UTF-84113 /2003.
Ziglar, Zig
Courtship after marriage (magyar)
   A házasság művészete / Zig Ziglar ; [ford. Komáromy Rudolf]. - Budapest : Network TwentyOne, [2002], cop. 1997. - 324 p. ; 20 cm. - (Amerikai sikerkönyvek, ISSN 1219-5154)
ISBN 963-04-7492-1 fűzött : ár nélkül
613.89
[AN 953302]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

4114 /2003.
   40 éves a hajdúszoboszlói földgázbányászat, 1962-2002. - [Hajdúszoboszló] : [MOL Rt. Hajdúszoboszlói Bányászati Üzem], [2003]. - 34 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Közread. a Magyar Olaj- és Gázipari Rt. Hajdúszoboszlói Bányászati Üzeme
Fűzött : ár nélkül
Magyar Olaj- és Gázipari Rt. (Budapest). Hajdúszoboszlói Bányászati Üzem.
622.324(439-2Hajdúszoboszló) *** 622.691(439-2Hajdúszoboszló)
[AN 950109]
MARC

ANSEL
UTF-84115 /2003.
   Az Almásfüzitői Timföldgyár története életrajzokban / [szerk.] Kaptay György ; [Füzitő Barátainak Köre kiadánya]. - [Almásfüzitő] : Füzitő Barátainak Köre, 2003-. - 25 cm
Almásfüzitői Timföldgyár.
669.712 *** 061.5(439-2Almásfüzitő)(092)
[AN 950083]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2003. - 159 p. : ill.
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-204-845-8)
669.712 *** 061.5(439-2Almásfüzitő)(092)
[AN 950085] MARC

ANSEL
UTF-84116 /2003.
Grove, Andrew S.
Swimming across (magyar)
   Átúsztam : a mikroprocesszor alkotójának önéletrajza magyarországi éveiről / Andy Grove Gróf András ; [ford. Cziegler István] ; [közread. az] Eötvös Loránd Fizikai Társulat. - Budapest : ELFT, 2002. - 296 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-8051-92-2 fűzött : ár nélkül
Grove, Andrew S.
62(439)(092)Grove,_A._S.(0:82-94)
[AN 950034]
MARC

ANSEL
UTF-84117 /2003.
Prohászka János (1920-)
   Bevezetés az anyagtudományba : műszaki egyetemi hallgatók számára / Prohászka János. - 3. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2002-. - 25 cm
620.2(075.8)
[AN 953311]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2002, cop. 1988. - 345 p. : ill.
Bibliogr.: p. 334-335.
ISBN 963-19-3910-3 kötött : 3060,- Ft
620.2(075.8)
[AN 953312] MARC

ANSEL
UTF-84118 /2003.
   Wissenschaftliche Mitteilungen der 14. Frühlingsakademie : 30. April, 2002 - 5. Mai, 2002, München, Kloster Banz ... / [... Red. Tamás Urbancsek] ; [Hrsg.:] Technische und Wirtschaftswissenschaftliche Universität Budapest Institut für Ingenieurweiterbildung. - [Budapest] : [Logod BT], [2002]. - IX, 134 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr. az előadások végén. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-86234-5-4 fűzött : ár nélkül
62 *** 061.3(430-2München)
[AN 950908]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

4119 /2003.
Angster Erzsébet
   Objektumorientált tervezés és programozás : Java / Angster Erzsébet. - 3. átd. kiad. - [Budapest] : 4KÖR BT, 2003-. - 24 cm
519.682Java
[AN 952793]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2003. - XIV, 490 p. : ill.
Bibliogr.: p. 483-484.
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-00-6263-1)
519.682Java
[AN 952801] MARC

ANSEL
UTF-84120 /2003.
Cibula, Jan P.
Macromedia Flash MX (magyar)
   Macromedia Flash MX : professzionális webdesign akciószkriptekkel / [Jan P. Cibula, Simon Kägi, Sebastian Michel]. - Sopron : Extra-Plan, cop. 2002. - 453 p. : ill. ; 25 cm + CD-ROM. - (Profi-sorozat, ISSN 1589-4444)
ISBN 963-206-027-X fűzött : 5800,- Ft
519.688Flash *** 681.324.066
[AN 950820]
MARC

ANSEL
UTF-84121 /2003.
Flach, Peter
Simply logical (magyar)
   Logikai programozás : az intelligens következtetés példákon keresztül / Peter Flach ; [ford. Bodon Ferenc, Dobrowiecki Tadeusz, Valyon József ]. - Budapest : Panem ; [New York, N. Y.] : Wiley, 2001. - 282 p. ; 24 cm
ISBN 963-545-297-7 kötött : ár nélkül
519.682Prolog
[AN 903696]
MARC

ANSEL
UTF-84122 /2003.
Hidegkuti Gergely
   Lézernyomtató kézikönyv / Hidegkuti Gergely. - Solymár : Béda Books, 2001. - 273 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-86091-3-3 fűzött : 3500,- Ft
681.327.11
[AN 903049]
MARC

ANSEL
UTF-84123 /2003.
Juhász Tamás
   Táblázatkezelés / Juhász Tamás, Kiss Éva. - Székesfehérvár : SZÜV Ter. Ig., 2002. - 96 p. : ill. ; 23 cm. - (Cél: az ECDL)
Spirál fűzéssel
ISBN 963-202-242-4 fűzött : ár nélkül
681.3.016Excel_2000(078)
[AN 950078]
MARC

ANSEL
UTF-84124 /2003.
Lantos Béla (1941-)
   Irányítási rendszerek elmélete és tervezése / Lantos Béla. - Budapest : Akad. K., 2001-. - 24 cm
ISBN 963-05-7786-0
681.527(075.8) *** 621.316.7(075.8)
[AN 804025]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Korszerű szabályozási rendszerek. - 2003. - XVII, 486 p. : ill.
Bibliogr.: p. 483-486.
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-05-7922-7)
681.527(075.8) *** 621.316.7(075.8)
[AN 950203] MARC

ANSEL
UTF-84125 /2003.
MacAuley, Christian
JavaScript programmer's reference (magyar)
   JavaScript : programozói referencia / Christian MacAuley, Paul Jobson ; [ford. Dreilinger Tímea]. - Budapest : Panem, 2003. - 303 p. ; 24 cm. - (Webvilág, ISSN 1419-0958)
ISBN 963-545-368-X fűzött : 2900,- Ft
519.682JavaScript *** 681.324Internet
[AN 950845]
MARC

ANSEL
UTF-84126 /2003.
Magyar Számítógépes Grafika és Geometria Konferencia (1.) (2002) (Budapest)
   I. Magyar Számítógépes Grafika és Geometria Konferencia : Budapest, 2002. május 28-29. / szerk. Szirmay-Kalos László, Renner Gábor ; [rend., közread. a] NJSZT-Grafgeo. - [Budapest] : NJSZT, [2002]. - IV, 220 p. : ill. ; 29 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-420-718-9 fűzött : ár nélkül
681.3.019 *** 766 *** 514 *** 061.3(439-2Bp.)"2002"
[AN 949882]
MARC

ANSEL
UTF-84127 /2003.
Mohai István
   Prezentáció / Mohai István. - Székesfehérvár : SZÜV Ter. Ig., 2002. - 112 p. : ill. ; 23 cm. - (Cél: az ECDL)
Spirál fűzéssel
ISBN 963-202-243-2 fűzött : ár nélkül
519.688PowerPoint_2000(078)
[AN 950076]
MARC

ANSEL
UTF-84128 /2003.
Mohai István
   Szövegszerkesztés / Mohai István. - Székesfehérvár : SZÜV Ter. Ig., 2002. - 136 p. : ill. ; 23 cm. - (Cél: az ECDL)
Spirál fűzéssel
ISBN 963-202-241-6 fűzött : ár nélkül
519.688:655.2Word_2000(078)
[AN 950074]
MARC

ANSEL
UTF-84129 /2003.
Nagy Bálintné
   Számítógépes könyvelés : Windows alapokon / írta Nagy Bálintné, Misley Ernő. - 4., bőv. kiad. - Budapest : Számalk K., 2001. - 376 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-553-355-1 fűzött : ár nélkül
519.688Cobra_Conto_Win(078) *** 657(078)
[AN 951968]
MARC

ANSEL
UTF-84130 /2003.
Pétery Kristóf (1955-)
   Microsoft Windows 2000 Professional használata : a magyar és angol nyelvű változathoz / Pétery Kristóf ; [közread. az] LSI Informatikai Oktatóközpont a Mikroelektronika Alkalmazásának Kultúrájáért Alapítvány. - Budapest : LSI IOMAK, 2001. - 551 p. : ill. ; 24 cm + CD-ROM
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-577-303-X)
681.3.066Windows(078)
[AN 951846]
MARC

ANSEL
UTF-84131 /2003.
Stone, M. David
Troubleshooting your PC (magyar)
   Magad uram, ha gondod van... a PC-vel / M. David Stone és Alfred Poor ; [ford. ... Böröczky Szabolcs et al.]. - Bicske : Szak K., cop. 2002. - XXXIII, 344 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9131-48-2 fűzött : 6000,- Ft
681.322IBM_PC
[AN 949983]
MARC

ANSEL
UTF-84132 /2003.
   A templom egere : internetről nemcsak lelkipásztoroknak / szerk. Bogdányi Gábor ; [szerzők Babics Csaba et al.] ; [... ill. Nagyváti Zsolt]. - Budapest : Harmat, 2002. - 159 p. : ill. ; 21 cm + CD-ROM
ISBN 963-9148-70-9 fűzött : ár nélkül
681.324Internet *** 260.1
[AN 949772]
MARC

ANSEL
UTF-84133 /2003.
Vaughan, Tay
Multimedia making it work (magyar)
   Multimédia : könnyen is lehet! : [Microsoft Windows és Apple Macintosh platformokra] / Tay Vaughan ; [ford. Bognár Júlia]. - Budapest : Panem, 2003. - 480 p., [8] t. : ill., részben színes ; 24 cm + CD-ROM
ISBN 963-545-333-7 fűzött : 5490,- Ft
681.3.019 *** 659.2 *** 681.324Internet
[AN 950674]
MARC

ANSEL
UTF-84134 /2003.
Visio version 2002 step by step (magyar)
   Visio 2002-es verzió lépésről lépésre : resources online / [ford. ... Füzessy Tamás et al.]. - Bicske : Szak K., 2002. - XXIII, 254 p. : ill. ; 24 cm + CD-ROM
ISBN 963-9131-47-4 fűzött : 6000,- Ft
519.688Visio2002 *** 681.3.016
[AN 949984]
MARC

ANSEL
UTF-8
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

4135 /2003.
Fodor György (1929-)
Jelek, rendszerek és hálózatok (angol)
   Signals, systems and networks / György Fodor. - Budapest : Akad. K., cop. 2003. - 784 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 775-776.
ISBN 963-05-7924-3 kötött : ár nélkül
621.391(075.8) *** 519.7(075.8)
[AN 950176]
MARC

ANSEL
UTF-84136 /2003.
   Ír6sz! : SMS-5letek & karakterminál mindenkinek / [vál. és a magyarázó szöveget írta Erdős Tamás, Schlosser Tamás és Seres Iván]. - Budapest : Park, cop. 2001. - 96 p. : ill. ; 11 cm
Gerinccím: SMS-5letek & karakterminál mindenkinek
ISBN 963-530-579-6 fűzött : ár nélkül
621.396.218 *** 003
[AN 900425]
MARC

ANSEL
UTF-84137 /2003.
Jákó Péter
   Digitális hangtechnika / Jákó Péter. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2002. - 320 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 314-315.
ISBN 963-09-4400-6 fűzött : ár nélkül
681.846.5 *** 681.327.8 *** 681.335.2 *** 534.861
[AN 952001]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

4138 /2003.
Draveczky Balázs
   Történetek terített asztalokról és környékükről / Balázs mester, az asztali örömök historikusa. - Budapest : Pallas Stúdió, 2002, cop. 1999. - 248 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9207-77-2 kötött : 1400,- Ft
640.4(439)(091)(089.3) *** 641 *** 930.85(439)
[AN 953160]
MARC

ANSEL
UTF-84139 /2003.
   A falusi turizmus hagyományai / szerk. Kovács Dezső. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2003. - 224 p. : ill. ; 25 cm. - (Hagyomány és vidék, ISSN 1589-2816)
Bibliogr.: p. 213-224.
ISBN 963-9358-80-0 kötött : ár nélkül
640.42
[AN 950843]
MARC

ANSEL
UTF-84140 /2003.
Schulz Péter
   Vizuális kommunikáció : színek a grafikai iparban / Schulz Péter. - [Budapest] : Papír-Press Egyesülés, 2002. - 189 p. : ill. ; 24 cm. - (Médiatechnológia, ISSN 1588-4120 ; 3.)
Bibliogr.: p. 184.
ISBN 963-86223-3-4 fűzött : ár nélkül
655.3.024 *** 535.6 *** 681.3.004.14
[AN 950535]
MARC

ANSEL
UTF-8
21   Vegyipar

4141 /2003.
   Szuperkritikus oldószerek analitikai és műveleti alkalmazása : konferencia : 2002. május 23., Budapest / [rend. az] MTA Vegyipari Műveletek Munkabizottsága [etc.]. - [Budapest] : Műegyetemi K., [2002]. - 28 p. : ill. ; 24 cm
Előadáskivonatok
ISBN 963-420-711-1 fűzött : ár nélkül
66.061.18 *** 061.3(439-2Bp.)"2002"
[AN 949929]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

4142 /2003.
   Az 1998. novemberi Felső-Tiszai árvíz / [szerk. biz. Fazekas Lajos et al.] ; [a fejezetek szerzői ... Illés Lajos et al.]. - Nyíregyháza : [Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Ig.], 2001. - 278 p. : ill., színes ; 24 cm
Közread. a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Fűzött : ár nélkül
627.51(439)(282.243.742)"1998"
[AN 928440]
MARC

ANSEL
UTF-84143 /2003.
Deák Gábor
   A komlói vízszolgáltatás ötven éve / [írta Deák Gábor] ; [a Komló-Víz Kft. jubileumi kiadványa]. - [Komló] : Komló-Víz Kft., 2001. - 62 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-00-8328-0 * fűzött : ár nélkül
Komló-Víz Kft. (Komló)
628.1(439-2Komló) *** 061.5(439-2Komló)
[AN 904021]
MARC

ANSEL
UTF-84144 /2003.
   Építőipari versenyképesség az EU-csatlakozás tükrében (kormányzati szerepvállalás az építőipar EU felkészítésében) című rendezvény : 2002. november 27-28. / [rend. a] Magyar Építőipar Kht., Magyar Minőség Társaság ; [szerk. Hogemann Éva, Szabó Judit]. - [Budapest] : MMT, [2002]. - 43 p. : ill. ; 21 cm
A Budapesten tartott konferencia előadásai, előadáskivonatai
Fűzött : ár nélkül
69(439) *** 339.923(4-62) *** 339.137.2(439) *** 061.3(439-2Bp.)"2002"
[AN 949887]
MARC

ANSEL
UTF-84145 /2003.
Öllős Géza (1928-)
   Vízellátás-csatornázás : értelmező szótár / Öllős Géza ; [kiad. a Vízügyi Múzeum, Levéltár és Könyvgyűjtemény]. - [Budapest] : Vízügyi Múz., Lvt. és Kvgyűjt., [2003]. - 864, [2] p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. [865-866]. - Példányszám: 1000
ISBN 963-206-282-5 kötött : ár nélkül
628:030 *** 809.451.1-321.1
[AN 950309]
MARC

ANSEL
UTF-84146 /2003.
   A Széchenyi-terv autópálya-fejlesztési programjának stratégiai környezeti vizsgálatáról / Fleischer Tamás [et al.]. - Budapest : MTA VKI, 2002. - 16 p. : ill. ; 30 cm. - (Műhelytanulmányok / Magyar Tudományos Akadémia Világgazdasági Kutatóintézet,, ISSN 1417-2720 ; 40.)
Bibliogr.: p. 15-16.
ISBN 963-301-391-7 fűzött : ár nélkül
625.7(439) *** 338.2(439)
[AN 951548]
MARC

ANSEL
UTF-84147 /2003.
Tarjányi György
   Egyszer volt egy DÉLÉP, 1949-1989 / Tarjányi György. - Szeged : Bába, 2002. - 127 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-9347-95-7 fűzött : ár nélkül
Délmagyarországi Építőipari Vállalat (Szeged)
69 *** 061.5(439-2Szeged)DÉLÉP(091)
[AN 951198]
MARC

ANSEL
UTF-84148 /2003.
   A vízkezelés gyakorlati kézikönyve : a víz jellemzői, viselkedése : a víz különféle felhasználásaikor szükséges eljárások. - Kaposvár : Central Heating Kft., [2001]. - 76 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-00-8247-0 * fűzött : ár nélkül
628.16
[AN 903947]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

4149 /2003.
   70 éves a magyar óceánrepülés : [kísérőkiadvány a Közlekedési Múzeum ... időszakos kiállításához, 2001. július]. - Budapest : Közlek. Múz., 2001. - 20 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-7099-10-7 * fűzött : ár nélkül
Endresz György (1893-1932)
656.7(439)"193"(092)Endresz_Gy. *** 656.7(439)"193"(092)Magyar_S. *** 061.4(439-2Bp.)"2001"
[AN 901099]
MARC

ANSEL
UTF-84150 /2003.
Horn János (1932-)
   Képeslap-bányászat / Horn János ; [közread. a Bányász Kultúráért Alapítvány]. - Budapest : Bányász Kultúráért Alapítvány, 2002. - 146, [7] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. [148-153].
ISBN 963-204-608-0 fűzött : ár nélkül
656.881.121.3(439) *** 622
[AN 951866]
MARC

ANSEL
UTF-84151 /2003.
István Tiborné
   A személysérüléses balesetek alakulása Békés megye közútjain, 1995-2001 / [kész. István Tiborné] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal Békés Megyei Igazgatósága. - Békéscsaba : KSH Békés M. Ig., 2003. - 29 p. : ill. ; 30 cm
Fűzött : 3390,- Ft
656.1.08(439.175)"1995/2001"(083.41)
[AN 951505]
MARC

ANSEL
UTF-84152 /2003.
   A járművezetői vizsga teszt-kérdéseinek gyűjteménye / főszerk. Békési István ; [... írták Duka Gyula et al.]. - 10. jav. kiad. - [Budapest] : BertelsmannSpringer Mo. Kft. Transport Média, 2002. - 453, [3] p. : ill., részben színes ; 21 cm
Lezárva: 2002. okt.
ISBN 963-86201-8-8 fűzött : 2490,- Ft
656.13.052(076)
[AN 951711]
MARC

ANSEL
UTF-84153 /2003.
   Jubileumi évkönyv : Magyar Posta Részvénytársaság Szegedi Régió, 2002 / [szerk. Lovászi József] ; [kiad. Magyar Posta Rt. Szegedi Igazgatósága]. - Szeged : M. Posta Rt. Szegedi Ig., 2002. - 290 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Lezárva: 2002. dec. 5. - Példányszám: 1000
ISBN 963-204-908-X kötött : ár nélkül
Magyar Posta. Szegedi Igazgatóság.
656.8(439Dél-Alföld)(058)
[AN 950641]
MARC

ANSEL
UTF-84154 /2003.
Marton Lajos
   A Szent István Bélyeggyűjtő Kör története : a szervezett bélyeggyűjtés Rákospalotán 1938-tól 1998-ig / írták ... Oláh Mihály összeállítása után Marton Lajos, ... Gubics János összeállítása után Valentinyi László. - [Budapest] : [Csokonai Művel. Ház], [2001]. - 73 p. : ill. ; 20 cm
Közread. a Csokonai Művelődési Ház. - Kézirat
ISBN 963-00-6933-4 * fűzött : ár nélkül
Szent István Bélyeggyűjtő Kör (Budapest)
656.835.91(439) *** 061.2(439-2Bp.Rákospalota)
[AN 900463]
MARC

ANSEL
UTF-84155 /2003.
Somai Miklós (1963-)
   The Hungarian automotive industry / Miklós Somai. - Budapest : Inst. for World Economics HAS, 2002. - 21 p. ; 30 cm. - (Working papers / Institute for World Economics Hungarian Academy of Sciences,, ISSN 1215-5241 ; 131.)
ISBN 963-301-395-X fűzött : ár nélkül
629.113(439) *** 338.45(439)
[AN 951544]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

4156 /2003.
Bíró Andor
   Kutyakiképzők kézikönyve : szoktatás, nevelés, kiképzés / Biró Andor, De Pott György. - 3. kiad. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2002. - 214 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-9358-72-X kötött : ár nélkül
636.7.088
[AN 952177]
MARC

ANSEL
UTF-84157 /2003.
Böő István (1944-)
   Gazdasági állataink védelmében / Böő István. - Budapest : Szaktudás K., 2002. - 254 p., [4] t. : ill., színes ; 25 cm
Példányszám: 2000
ISBN 963-9422-36-3 kötött : ár nélkül
636(439) *** 504.74.06(439)
[AN 950107]
MARC

ANSEL
UTF-84158 /2003.
Cey-Bert Róbert Gyula (1938-)
Balatoni borgasztronómia (angol)
   Balaton wine gastronomy : Balaton and district - Somogy, Zala, Veszprém - harmonisation of the local traditional and newly created foods with the wines of the area / Róbert Gyula Cey-Bert ; the chapter 'Tourism, wine tourism' by Géza Szabó ; [phot. ... by Attila Mészáros, György Mánfai] ; [maps by Trócsányi András]. - [Budapest] : Paginarum, 2001. - 296 p. : ill., színes, részben térk. ; 25 cm. - (Hungarian wines and wine regions, ISSN 1587-7094)
ISBN 963-9392-00-6 * kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9133-833)
663.2(439)(285.2Balaton) *** 641.87:663.2 *** 641.568(439)(285.2Balaton)(083.12)
[AN 905108]
MARC

ANSEL
UTF-84159 /2003.
Dorgai László (1948-)
   A vidékfejlesztés támogatásának elvei és gyakorlata az Európai Unióban ; Az agrár- és vidékfejlesztés és a Nemzeti Fejlesztési Terv ; Az agrárgazdaság és a vidék fejlesztésének főbb stratégiai kérdései az EU-csatlakozást megelőző időszakban : tézisek / Dorgai László. - [Budapest] : ISM, 2002. - 92 p. ; 30 cm. - (Európai tükör : műhelytanulmányok, ISSN 1416-7484 ; 88.)
Összefoglalás angol nyelven
Fűzött : ár nélkül
338.434(4-62) *** 332.1(4-62) *** 338.43(439) *** 332.1(439) *** 338.2(439) *** 911.37(439)
[AN 950835]
MARC

ANSEL
UTF-84160 /2003.
Flade, Johannes Erich
Die Esel (magyar)
   A szamár / Johannes Erich Flade ; [ford. Agócs Mónika]. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2002. - 117 p., IV t. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 963-9358-78-9 kötött : ár nélkül
636.182
[AN 949837]
MARC

ANSEL
UTF-84161 /2003.
Heens, Caroline
Patouf (magyar)
   Foltos avagy Minden, amit a kutyádról tudnod kell / Caroline Heens ; [ford. A. Katona Ildikó, Leléné Nagy Márta]. - Szeged : Minerva Nova, cop. 2002. - [28] p. : ill., színes ; 25 cm + mell.
ISBN 963-202-950-X kötött : ár nélkül
636.7(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 950640]
MARC

ANSEL
UTF-84162 /2003.
Konrád Antal
   Szőlőültetvények Bács-Kiskun megyében, 2001 / [kész. Konrád Antal] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága. - Kecskemét : KSH Bács-Kiskun M. Ig., 2003. - 33 p. : ill. ; 29 cm
Fűzött : 1500,- Ft
634.8(439.155)(083.41)
[AN 951504]
MARC

ANSEL
UTF-84163 /2003.
Lányi Gábor (1951-)
   Magyar horgász enciklopédia / Lányi Gábor, Lányi György ; [a ... rajzokat és illusztrációkat Gábor Emese kész.]. - Budapest : Totem, 2002. - 723 p. : ill., főként színes ; 29 cm
ISBN 963-590-195-X kötött : ár nélkül
639.2(439)(035)
[AN 950643]
MARC

ANSEL
UTF-84164 /2003.
Lele József (ifj.) (1938-)
   Pick szalámi és parasztkolbász / ifj. Lele József ; [kiad. a Pick Szeged Szalámigyár és Húsüzem Rt.]. - Szeged : Pick Szeged, 2002. - 95 p. : ill. ; 24 cm
Példányszám: 1000
ISBN 963-202-466-4 fűzött : ár nélkül
Pick Szeged Szalámigyár és Húsüzem Rt.
637.523(439-2Szeged) *** 061.5(439-2Szeged)
[AN 951453]
MARC

ANSEL
UTF-84165 /2003.
   Mandula / Brózik Sándor [et al.]. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2003. - 140 p., XVI t. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 134-137.
ISBN 963-9358-89-4 kötött : ár nélkül
634.55
[AN 950821]
MARC

ANSEL
UTF-84166 /2003.
   Mandula / Brózik Sándor [et al.] ; [szerk. Geiszler János]. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2003. - 140 p., XVI t. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Gazdakönyvtár, ISSN 1217-1042)
Bibliogr.: p. 134-137.
ISBN 963-9358-92-4 kötött : ár nélkül
634.55
[AN 950827]
MARC

ANSEL
UTF-84167 /2003.
Márton András
   Méhészet / Márton András. - Utánny. - Budapest : Mezőgazd. Szaktudás K., 2001, cop. 1999. - 110 p. ; 21 cm. - (Mestergazda könyvek, ISSN 1419-9513)
ISBN 963-356-343-7 fűzött : ár nélkül
638.1
[AN 951966]
MARC

ANSEL
UTF-84168 /2003.
Quiz (magyar)
   Tudod-e a választ? : 180 kérdés és felelet : lovak / [ford. Rónaszegi Éva] ; [szerk. Lévai Júlia]. - 2. kiad. - Budapest : Tessloff és Babilon, cop. 2001. - 60, 60 p. ; 7x12 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X)
Spirál fűzéssel
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9182-56-7)
636.1(076)
[AN 952339]
MARC

ANSEL
UTF-84169 /2003.
Seitz, Paul
Küchenkräuter (magyar)
   Fűszernövények termesztése, begyűjtése, felhasználása / Paul Seitz ; [ford. Kiszlinger Henrietta]. - [Kaposvár] : Holló, [2003]. - 62, [2] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 963-9388-87-4 kötött : ár nélkül
635.7 *** 664.5 *** 641.885
[AN 950625]
MARC

ANSEL
UTF-84170 /2003.
Somai Miklós (1963-)
   Az USA agrárpolitikája a kezdetektől napjainkig / Somai Miklós. - Budapest : MTA VKI, 2002. - 54 p. : ill. ; 30 cm. - (Műhelytanulmányok / Magyar Tudományos Akadémia Világgazdasági Kutatóintézet,, ISSN 1417-2720 ; 41.)
Bibliogr.: p. 41-43.
ISBN 963-301-398-4 fűzött : ár nélkül
338.43(73)(091) *** 338.2(73)
[AN 951549]
MARC

ANSEL
UTF-84171 /2003.
Szabó Károly (1926-)
   Életem a marcipánnal.. = Mein Leben mit Marzipan... = My life with marzipan... / Szabó Károly. - [Szentendre] : Szabó K., [2001]. - 59 p. : ill., főként színes ; 21x21 cm
ISBN 963-440-449-9 * fűzött : ár nélkül
664.14(436)(=945.11)(092)Szabó_K. *** 664.145
[AN 901104]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

4172 /2003.
   A 100 legjobb aprósütemény / [szerk. Mózes István Miklós]. - [Kistarcsa] : STB Kv., cop. 2002. - 80 p. ; 20 cm
A gerincen számozási adatként: 74.
ISBN 963-9266-76-0 fűzött : ár nélkül
641.852(083.12)
[AN 951987]
MARC

ANSEL
UTF-84173 /2003.
   A 100 legjobb vendégváró falat : mindennapi és különleges recept nem csak ínyenceknek / [szerk. Mózes István Miklós]. - [Kistarcsa] : STB Kv., cop. 2002. - 79 p. : ill ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 29.
ISBN 963-9266-31-0 fűzött : ár nélkül
641.55(083.12)
[AN 951989]
MARC

ANSEL
UTF-84174 /2003.
Andresz Katalin, v.
   Nagyanyáink sütötték / v. Andresz Katalin. - Budapest : Tókert BT, 2001. - 217 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-00-5953-3 fűzött : ár nélkül
641.85(083.12)
[AN 901281]
MARC

ANSEL
UTF-84175 /2003.
Bolz, Elke
Typ & Frisur (magyar)
   Egyéni frizura : hajvágás, fixálás, hajápolás, színek / Elke Bolz ; [ford. Fejes Sándor]. - Debrecen : Hajja, [2002], cop. 1994. - 128 p. : ill., színes ; 27 cm. - (Freundin, ISSN 1217-7377)
ISBN 963-9329-60-6 kötött : ár nélkül
646.72
[AN 952179]
MARC

ANSEL
UTF-84176 /2003.
   Erdélyi ételek / [szerk. Verhóczki István]. - [Gyöngyös] : Pallas Antikvárium, cop. 2002. - 80 p. ; 20 cm. - (Nemzetközi konyha, ISSN 1589-455X)
ISBN 963-9117-93-5 fűzött : ár nélkül
641.568(498.4)(083.12)
[AN 951113]
MARC

ANSEL
UTF-84177 /2003.
   Francia ételek / [szerk. Verhóczki István]. - [Gyöngyös] : Pallas Antikvárium, cop. 2002. - 80 p. ; 20 cm. - (Nemzetközi konyha, ISSN 1589-455X)
ISBN 963-9117-71-4 fűzött : ár nélkül
641.568(44)(083.12)
[AN 951109]
MARC

ANSEL
UTF-84178 /2003.
   Görög ételek / [szerk. Verhóczki István]. - [Gyöngyös] : Pallas Antikvárium, cop. 2002. - 147 p. ; 20 cm. - (Nemzetközi konyha, ISSN 1589-455X)
ISBN 963-9117-70-6 fűzött : 398,- Ft
641.568(495)(083.12)
[AN 951110]
MARC

ANSEL
UTF-84179 /2003.
Grossmutters Hausmittel neu entdeckt (magyar)
   Nagymama házipraktikái / [főszerk. Csaba Emese] ; [ford. Molnár Márta et al.]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2002. - 416 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 963-8475-74-9 kötött : ár nélkül
64(083.13) *** 615.89
[AN 950308]
MARC

ANSEL
UTF-84180 /2003.
   Ínyenc családi szakácskönyv hús nélkül : vegetáriánus lexikon / [főszerk. Varga Lászlóné] ; [szerzők Bajiné Fekete Anett et al.]. - Budapest : Heted7 Világ, [2002]-. - 24 cm. - (Ínyenc családi szakácskönyv,, ISSN 1419-8304)
Gerinccím: Családi szakácskönyv
ISBN 963-86255-3-8
641.564(083.12)
[AN 950646]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - cop. 2002. - 512 p.
ISBN 963-86255-7-0 fűzött : 2999,- Ft
641.564(083.12)
[AN 950649] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - cop. 2002. - 535 p.
ISBN 963-86255-4-6 fűzött : 3500,- Ft
641.564(083.12)
[AN 950652] MARC

ANSEL
UTF-84181 /2003.
   Kínai ételek / [szerk. Verhóczki István]. - [Gyöngyös] : Pallas Antikvárium, cop. 2002. - 80 p. ; 20 cm. - (Nemzetközi konyha, ISSN 1589-455X)
ISBN 963-9117-77-3 fűzött : ár nélkül
641.568(510)(083.12)
[AN 951116]
MARC

ANSEL
UTF-84182 /2003.
Kurunczi Margit
Kóstolja meg Magyarországot! (angol)
   A taste of Hungary / [writer Margit Kurunczi] ; [recipes Károly Unger] ; [phot. Tamás Balogh et al.]. - [Budapest] : Athenaeum 2000 : Viva Média, [2003]. - 144 p. : ill., színes ; 24 cm. - (H story)
ISBN 963-9471-05-4 fűzött : 2490,- Ft
641.568(439)(083.12) *** 908.439
[AN 951553]
MARC

ANSEL
UTF-84183 /2003.
Kurunczi Margit
Kóstolja meg Magyarországot! (német)
   Ein kulinarischer Führer durch Ungarn / [Text Margit Kurunczi] ; [Rezepte Károly Unger] ; [Fotos Tamás Balogh et al.]. - [Budapest] : Athenaeum 2000 : Viva Média, [2003]. - 144 p. : ill., színes ; 24 cm. - (H story)
ISBN 963-9471-04-6 fűzött : 2490,- Ft
641.568(439)(083.12) *** 908.439
[AN 951554]
MARC

ANSEL
UTF-84184 /2003.
Lurz Gerda
   A 100 legjobb almás finomság : mindennapi és különleges recept nem csak ínyenceknek / Lurz Gerda. - [Kistarcsa] : STB Kv., cop. 2001. - 79 p. ; 20 cm
A gerincen számozási adatként: 1.
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-0367-62-9)
641.55(083.12):634.11 *** 641.852(083.12)
[AN 951962]
MARC

ANSEL
UTF-84185 /2003.
Okakura Kakuzō
The book of tea (magyar)
   Teáskönyv / Okakura Kakudzó ; [ford. Nemes Ágnes]. - Budapest : Terebess, 2003. - 79 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9147-55-9 kötött : ár nélkül
641.87:663.95 *** 633.72 *** 930.85(520) *** 663.95
[AN 950801]
MARC

ANSEL
UTF-84186 /2003.
   Olasz ételek / [szerk. Verhóczki István]. - [Gyöngyös] : Pallas Antikvárium, cop. 2002. - 80 p. ; 20 cm. - (Nemzetközi konyha, ISSN 1589-455X)
ISBN 963-9117-75-7 fűzött : ár nélkül
641.568(45)(083.12)
[AN 951112]
MARC

ANSEL
UTF-84187 /2003.
   Spanyol ételek / [szerk. Verhóczki István]. - [Gyöngyös] : Pallas Antikvárium, cop. 2002. - 80 p. ; 20 cm. - (Nemzetközi konyha, ISSN 1589-455X)
ISBN 963-9117-76-5 fűzött : ár nélkül
641.568(460)(083.12)
[AN 951120]
MARC

ANSEL
UTF-84188 /2003.
Székely György
   Kéz- és lábápolás, műkörömépítés elmélete és gyakorlata : szakmai kézikönyv / írta és szerk. Székely György. - Budapest : Perfect Nails Kft., 2002. - 330 p. : ill. ; 30 cm + 3 mell.
Bibliogr.: p. 329-330.
ISBN 963-204-271-9 fűzött : ár nélkül
646.74(078)
[AN 950128]
MARC

ANSEL
UTF-84189 /2003.
Szigeti Andor
   Népi konyha : dunántúli tájak ételei : ételek, ételkészítési és étkezési szokások, ünnepek / Szigeti Andor. - 2. kiad. - Budapest : Planétás, [2003], cop. 1999. - 380 p. : ill. ; 25 cm. - (Hagyomány és vidék, ISSN 1589-2816)
Bibliogr.: p. 360-369.
ISBN 963-9358-94-0 kötött : ár nélkül
641.568(439.11)(083.12) *** 392.8(=945.11)(439.11)
[AN 952286]
MARC

ANSEL
UTF-84190 /2003.
   Teljesen gluténmentesen / [fel. szerk. Pusztai János]. - Szolnok : QN Creative Studio Kft., [2002]. - 120 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-86241-1-6)
641.563(083.12) *** 616.341-008.6
[AN 949774]
MARC

ANSEL
UTF-84191 /2003.
   Tészták / [szerk. Verhóczki István]. - [Budapest] : Anno, 2002. - 158 p. ; 20 cm
ISBN 963-375-258-2 fűzött : ár nélkül
641.55(083.12)
[AN 949586]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

4192 /2003.
Brandenstein Béla (1901-1989)
   Nietzsche / Brandenstein Béla. - Repr. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., cop. 2002. - 503 p. ; 24 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Szt. István Társ., 1943
ISBN 963-361-406-6 kötött : 3400,- Ft
Nietzsche, Friedrich
1(430)(092)Nietzsche,_F.
[AN 950190]
MARC

ANSEL
UTF-84193 /2003.
Hársing László (1930-)
   A filozófiai gondolkodás Thalésztől Gadamerig / Hársing László. - 3. bőv. kiad. - Miskolc : Bíbor K., 2002. - 408 p. ; 21 cm
ISBN 963-9466-18-2 fűzött : 1500,- Ft
1(100)(091)
[AN 951969]
MARC

ANSEL
UTF-84194 /2003.
Šestov, Lev
La nuit de Gethsémani (magyar)
   Pascal / Lev Sesztov ; [ford., jegyzetekkel ell. és az utószót írta Csabai Tamás]. - Felsőörs : Aeternitas, 2002. - 95 p. ; 21 cm
ISBN 963-206-017-2 fűzött : 890,- Ft
Pascal, Blaise
1(44)(092)Pascal,B.
[AN 949981]
MARC

ANSEL
UTF-84195 /2003.
   Szemelvények a gondolkodás történetéből : szöveggyűjtemény a filozófia-, etika-, vallás- és művelődéstörténet tanulmányozásához : felsőoktatási tankönyv / [szerk. Demeter Katalin] ; [közread. az ELTE Tanító- és Óvóképző Főiskolai Karának Társadalomtudományi Tanszéke]. - 2. kiad. - Budapest : Trezor, 2002-. - 29 cm
ISBN 963-9088-76-5
1(100)(075.8)
[AN 951456]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2002. - 219 p. : ill.
ISBN 963-9088-74-9 fűzött : ár nélkül
1(100)(075.8)
[AN 951458] MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

4196 /2003.
   1848/49 és ami utána következett.. : válogatott dokumentumok a Kalocsai Érseki Levéltár 1848-1851 közötti anyagából : forráskiadvány / szerk. Lakatos Andor és Sarnyai Csaba Máté. - Kalocsa : Kalocsai Főszékesegyházi Kvt. : Kalocsai Érseki és Főkáptalani Lvt., 2001. - 246 p. ; 24 cm. - (A Kalocsai Főegyházmegyei Gyűjtemények kiadványai, ISSN 1587-3730 ; 1.)
Bibliogr.: p. 236-237.
ISBN 963-00-7258-0 fűzött : ár nélkül
282(439-03Kalocsaifőegyházmegye)"1848/1849"(093.2) *** 930.253(439-2Kalocsa)
[AN 903945]
MARC

ANSEL
UTF-84197 /2003.
Adriányi Gábor (1935-)
   Prohászka és római index / Adriányi Gábor. - Budapest : Szt. István Társ., 2002. - 212 p. : ill. ; 20 cm
Prohászka és a római index (borító- és gerinccím). - Bibliogr.: p. 207-211.
ISBN 963-361-390-6 fűzött : 1600,- Ft
Prohászka Ottokár (1858-1927)
282(439)(092)Prohászka_O.
[AN 950186]
MARC

ANSEL
UTF-84198 /2003.
Ágoston Sándor (1894-1972)
   12 körlevél, 1956 / írta Ágoston Sándor. - [Budapest] : [Ágoston S. Baráti Kör], [2003]. - [2], 185 p. ; 20 cm
Közread. az Ágoston Sándor Baráti Kör
Fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
244
[AN 951720]
MARC

ANSEL
UTF-84199 /2003.
Anker Irma (1958-)
   Szívinfo / Anker Irmi. - Óbudavár : Családok a Családért Egyes., 2002. - 84 p. ; 18 cm
ISBN 963-86293-1-2 fűzött : ár nélkül
244(0:82-94)
[AN 949978]
MARC

ANSEL
UTF-84200 /2003.
   Assisi Szent Klára imafüzet. - Miskolc : Szt. Maximilian K., [2002]. - 32 p. : ill. ; 15 cm
Borítócím: Szent Klára imafüzet
Fűzött : ár nélkül
243
[AN 950664]
MARC

ANSEL
UTF-84201 /2003.
Beller, Tilmann
   Teljes szívvel / P. Tilmann Beller ; [ford. Gódány Róbert, Gódány Rita] ; [közread. a] Családok a Családért Egyesület. - Óbudavár : Családok a Családért Egyes., 2002. - 83 p. ; 20 cm
ISBN 963-86293-0-4 fűzött : ár nélkül
241 *** 267
[AN 949980]
MARC

ANSEL
UTF-84202 /2003.
Bstan-'dzin-rgya-mtsho (dalai láma), XIV.
Freedom in exile : the autobiography of the Dalai Lama of Tibet (magyar)
   Száműzetésben - szabadon : a tibeti dalai láma önéletírása / [ford. Horváth Z. Zoltán] ; [szerk. Sári László]. - Budapest : Írás, [2002]. - 290 p., [12] t. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-04-1953-X * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963041953)
Bstan-'dzin-rgya-mtsho (dalai láma), XIV.
294.321(515)(092)Bstan-'dzin-rgya-mtsho
[AN 952220]
MARC

ANSEL
UTF-84203 /2003.
Crabb, Lawrence J. (Jr.)
The marriage builder, a blueprint for couples and counselors (magyar)
   Egybeszerkesztve : segítség házastársaknak és házassági tanácsadóknak / Lawrence J. Crabb, Jr. ; [ford. Gerzsenyi László] ; [... kiad. a Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]. - 2. kiad., utánny. - Budapest : KIA, 2002. - 220 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-04-7106-X fűzött : ár nélkül
265.5 *** 173.1
[AN 953104]
MARC

ANSEL
UTF-84204 /2003.
Crabb, Lawrence J. (Jr.)
Shattered dreams (magyar)
   Összetört álmok : váratlan út az örömhöz / Larry Crabb ; [ford. Bukovszky Ákosné Szegedi Viola] ; [közread. a Keresztény Ismeretterjesztő Alapítvány]. - Budapest : KIA, 2002. - 236 p. ; 20 cm
ISBN 963-9390-10-0 fűzött : ár nélkül
244
[AN 949738]
MARC

ANSEL
UTF-84205 /2003.
Csia Lajos (1887-1962)
   A Jelenések könyve a mai kor tükrében / Csia Lajos ; [... a könyvben levő illusztrációk Julius Schnorr von Carolsfeld fametszetei]. - Budapest : Százszorszép, 2001. - 381 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-7673-38-5 kötött : ár nélkül
Biblia. Újszövetség. Jelenések könyve.
228.07
[AN 931325]
MARC

ANSEL
UTF-84206 /2003.
   Én vagyok megvigasztalótok : bizonyságtételek / [szerk. Bagi László] ; [közread. a] KEPE. - Kiskunfélegyháza : KEPE, 2002. - 192 p. ; 19 cm
ISBN 963-204-206-9 fűzött : 980,- Ft
244
[AN 950061]
MARC

ANSEL
UTF-84207 /2003.
Fekete Ágnes
   Rádióhéjban : válogatás a Kossuth Rádió Református félóra című műsorában elhangzott áhitatokból / Fekete Ágnes ; [a ... festmények és rajzok Votin Dóra és Mészáros Márta munkái]. - Budapest : Harmat, cop. 2002. - 166 p. : ill. ; 12x12 cm
ISBN 963-9148-65-2 fűzött : ár nélkül
252 *** 791.9.096
[AN 949807]
MARC

ANSEL
UTF-84208 /2003.
Gaál Éva (1940-)
   Az igazi szeretet : akkor és most / [írta és rajz. Gaál Éva]. - [Budapest] : Porszem K., 2002. - [20] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Bibliai sorozat kisgyermekeknek, ISSN 1586-2259 ; 1.)
ISBN 963-03-9874-5 fűzött : ár nélkül
22.046(02.053.2)
[AN 952156]
MARC

ANSEL
UTF-84209 /2003.
Heald, Cynthia
Becoming a woman of purpose (magyar)
   A céltudatos nő / Cynthia Heald. - Budapest : KIA, 2002. - 116 p. ; 20 cm. - (Női kiskönyvtár)
Bibliogr.: p. 113-116.
ISBN 963-9390-11-9 fűzött : ár nélkül
244-055.2
[AN 949763]
MARC

ANSEL
UTF-84210 /2003.
Hegedűs Loránt (1930-)
Aspekte der Gottesfrage (magyar)
   Az Isten-kérdés szempontjai : annak radikalizálása és konkretizálása / Hegedűs Loránt ; [ford. Szabó Csaba]. - Budapest : Dunamelléki Ref. Egyhker., 2001. - 235 p. ; 25 cm. - (Reformáció-könyvek, ISSN 1417-4820 ; 8. [!9.])
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-00-6396-4 fűzött : ár nélkül
231 *** 242
[AN 905175]
MARC

ANSEL
UTF-84211 /2003.
   Hétpecsétes könyv az élet : filozófusok, tudósok, írók, költők, teológusok, szent könyvek írásai az életről / összeáll. és bev. Mácz István. - Budapest : Szt. István Társ., 2002. - 309 p. ; 21 cm
ISBN 963-361-388-4 kötött : 2450,- Ft
244(0:82-822) *** 128(0:82-822) *** 82-822=945.11
[AN 950187]
MARC

ANSEL
UTF-84212 /2003.
Hogue, John
The last pope (magyar)
   Az utolsó pápa : a Római Egyház tündöklése és bukása : Szent Malakiás jóslatai az új évezredre / [John Hogue] ; [ford. Horváth Norbert és Juhász Viktor]. - Pécs : Alexandra, [2002]. - 327 p., [8] t. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-368-125-1 kötött : ár nélkül
Malachias, Szent.
262.13(100)(092) *** 282(100)(091) *** 235.3Malachias
[AN 949641]
MARC

ANSEL
UTF-84213 /2003.
How to study the Bible (magyar)
   Érted is, amit olvasol? / [közread. a Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]. - Budapest : KIA, 2002. - 2 db : ill. ; 20 cm
22.06
[AN 950175]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Bibliatanulmányozás kezdőknek / [ford. Köves Gábor]. - 206 p.
ISBN 963-9390-04-6 fűzött : ár nélkül
22.06
[AN 950178] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Bibliatanulmányozás haladóknak / [ford. Hargitai Róbert]. - 334 p.
ISBN 963-9390-05-4 fűzött : ár nélkül
22.06
[AN 950183] MARC

ANSEL
UTF-84214 /2003.
Joó Sándor (1910-1970)
   Hiszek.. : az Apostoli Hitvallás : Dr. Joó Sándor igehirdetései, 1959-60. - Budapest : Ajtony A., 2002. - 77 p. ; 20 cm
ISBN 963-430-166-5 fűzött : 350,- Ft
252
[AN 950266]
MARC

ANSEL
UTF-84215 /2003.
Keken András (1909-1974)
   Segítség : Dr. Keken András igehírdetései D. Dóka Zoltán visszaemlékezéseivel / [szerk. D. Dóka Zoltánné]. - Budapest : Keken A.-né, 2002. - 316 p. ; 21 cm
ISBN 963-430-124-X fűzött : ár nélkül
252 *** 284.1(439)(092)Keken_A.
[AN 949982]
MARC

ANSEL
UTF-84216 /2003.
Kovács Antal Kalliszt (1923-)
   Ferences szentek és boldogok az év minden napjára / Kovács Kalliszt ; [kiad. a Sümegi Ferences Rendház]. - [Sümeg] : Sümegi Ferences Rendház, [2002]. - 379 p. ; 24 cm
ISBN 963-204-847-4 fűzött : ár nélkül
271.3(100)(092)(059.3) *** 235.3(092)
[AN 950042]
MARC

ANSEL
UTF-84217 /2003.
Kránitz Mihály (1959-)
   A lelkiismeret fejlődése Órigenészig / Kránitz Mihály. - Budapest : Márton Á. K., 2002. - 148 p. ; 20 cm. - (Studia theologica Budapestinensia, ISSN 0866-2398 ; 29.)
Bibliogr.: p. 135-148. - Összefoglalás francia nyelven
ISBN 963-9435-01-5 fűzött : 1400,- Ft
241.2 *** 276
[AN 951536]
MARC

ANSEL
UTF-84218 /2003.
Lovas András
   Ábrahám / Lovas András. - Budapest : Harmat, 2002. - 139 p. ; 20 cm
ISBN 963-9148-71-7 fűzött : ár nélkül
222.1.07
[AN 949805]
MARC

ANSEL
UTF-84219 /2003.
   Magyar református énekeskönyv / kiad. a Magyar Református Egyházak Tanácskozó Zsinata. - 4. jav., mód. kiad. - Budapest : M. Ref. Egyházak Tanácskozó Zsinata, 2000 [!2002]. - 814 p. : ill., főként kotta ; 15 cm
ISBN 963-204-612-9 kötött : ár nélkül
245 *** 284.2
[AN 952333]
MARC

ANSEL
UTF-84220 /2003.
   A Magyarországi Evangélikus Egyház Déli Egyházkerülete az ezredfordulón, 2000-2001 / szerk. Sólyom Jenő. - Budapest : Luther, 2002. - 504 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-7470-85-9 fűzött : ár nélkül
Déli Evangélikus Egyházkerület.
284.1(439-03Déliegyházkerület)"200"
[AN 950924]
MARC

ANSEL
UTF-84221 /2003.
Mészáros István (1927-)
   Mindszenty-mozaik : írások a bíborosról / Mészáros István. - Budapest : Ecclesia, 2002. - 248 p. ; 19 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-363-253-6 fűzött : ár nélkül
Mindszenty József (1892-1975)
282(439)(092)Mindszenty_J.
[AN 949833]
MARC

ANSEL
UTF-84222 /2003.
Morris, Leon
New Testament theology (magyar)
   Az Újszövetség teológiája / Leon Morris ; [ford. Szirtes András] ; [közread. a] Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány. - Budapest : KIA, 2001. - 512 p. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-86148-1-1 fűzött : ár nélkül
Biblia. Újszövetség.
225.08
[AN 901140]
MARC

ANSEL
UTF-84223 /2003.
Nam-mkhai'i-nor-bu
Dream yoga and the practice of natural light (magyar)
   Álomjóga és a természetes fény gyakorlata / Csögyal Namkhai Norbu ; szerk. és az előszót írta Michael Katz ; [... ford. Blága Tibor] ; [közread. a] Kristály Alapítvány. - Budapest : Kristály Alapítvány, 2002. - 171 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 167-170.
ISBN 963-00-9859-8 fűzött : 1500,- Ft
294.527 *** 133.25
[AN 930689]
MARC

ANSEL
UTF-84224 /2003.
   Nepomuki Szent János imafüzet. - Miskolc : Szt. Maximilian K., [2002]. - 32 p. : ill. ; 15 cm
Fűzött : ár nélkül
243
[AN 950685]
MARC

ANSEL
UTF-84225 /2003.
The New Jerome biblical commentary (magyar)
   Jeromos bibliakommentár / [a magyar kiad. főszerkesztője Thorday Attila] ; [szerk. Boros István] ; [ford. Aranyi Erzsébet et al.] ; [... szerzői Barré, Michael L. et al.] ; [közread. a] Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat. - Budapest : Szt. Jeromos Kat. Bibliatárs., 2002-. - 29 cm
Szerk. Brown, Raymond E., Fitzmyer, Joseph A. és Murphy, Roland E.
ISBN 963-85980-9-3
22.07
[AN 949714]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Az Ószövetség könyveinek magyarázata. - 2002. - 895 p.
Bibliogr.: p. 21-32. és a fejezetek élén
ISBN 963-86319-0-2 kötött : ár nélkül
Biblia. Ószövetség.
221.07
[AN 949715] MARC

ANSEL
UTF-84226 /2003.
   Prágai Kis Jézus imafüzet. - Miskolc : Szt. Maximilian K., [2002]. - 32 p. ; 15 cm
Fűzött : ár nélkül
243
[AN 950682]
MARC

ANSEL
UTF-84227 /2003.
Quiet time (magyar)
   Csendes idő : imádkozási kalauz / Frank Houghton [et al.] ; [ford. Csapó Ferenc] ; [kiad. a "Jó Hír" Iratmisszió Alapítvány]. - Budapest : Jó Hír Iratmisszió Alapítvány, [2001]. - 39 p. ; 14 cm
ISBN 963-00-5631-3 fűzött : ár nélkül
248.143 *** 244
[AN 807640]
MARC

ANSEL
UTF-84228 /2003.
Rajneesh, Bhagwan
The search (magyar)
   A keresés : [előadások a Zen tíz bikájáról] / Osho ; [ford. Biharvári József Kornél, Yogabeej, Aloka]. - [Budapest] : Amrita, 2002. - 287 p. : ill. ; 20 cm. - (Osho könyvek)
ISBN 963-9234-07-9 fűzött : 1500,- Ft
294.321(520) *** 133.25
[AN 950129]
MARC

ANSEL
UTF-84229 /2003.
Rippinger, Joel
The Benedictine order in the United States (magyar)
   A bencés rend az Egyesült Államokban / Joel Rippinger ; [... ford. Czigányik Zsolt és Balássy András]. - Pannonhalma : [Pannonhalmi Főapátság], 2003. - 255, [4] p., [56] t. : ill. ; 20 cm. - (Rendtörténeti füzetek, ISSN 1219-7440 ; 7.)
Bibliogr.: p. 231-236.
ISBN 963-9053-56-2 fűzött : 2100,- Ft
Ordo Sancti Benedicti.
271.1(73)(091)
[AN 950184]
MARC

ANSEL
UTF-84230 /2003.
   Római dokumentumok. - Budapest : Szt. István Társ., 1991-. - 19 cm
Méretváltozata: 21 cm
ISBN 963-360-615-2
2
[AN 49356]
MARC

ANSEL
UTF-8


   18., Liturgiam authenticam : a népnyelvek használata a római liturgia könyveinek kiadásaiban : ötödik instrukció a Második Vatikáni Zsinat szent liturgiáról szóló rendelkezésének megfelelő végrehajtásáról : a rendelkezés 36. cikkelyéhez / Istentiszteleti és Szentségi Fegyelmi Kongregáció ; [... ford. ... Rihmer Zoltán]. - 2001. - 46 p.
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-361-308-6 fűzött : ár nélkül
22=03(036) *** 282
[AN 949810] MARC

ANSEL
UTF-8


   17.[!19.], Éhezés a világban : kihívás mindannyiunk számára: a szolidáris fejlődés / Cor Unum Pápai Tanács ; [ford. Somorjai Ádám]. - 2002. - 74, [2] p.
A ford. a "La fame nel mondo" c. kiad. alapján kész.
ISBN 963-361-307-8 fűzött : ár nélkül
304(100) *** 364.422.22(100)
[AN 950232] MARC

ANSEL
UTF-84231 /2003.
Rozmann Károlyné
   Aki Isten nevében szól / Rozmann Károlyné. - Budapest : Heted7 Világ, cop. 2002. - 119 p. ; 18 cm. - (Evangélium mindenkinek, ISSN 1586-3824)
ISBN 963-86255-6-2 fűzött : 698,- Ft
244 *** 253
[AN 950314]
MARC

ANSEL
UTF-84232 /2003.
Spijker, Willem van't
Calvin (magyar)
   Kálvin élete és teológiája / Willem van't Spijker ; [ford. Galsi Árpád]. - Budapest : Kálvin, 2003. - 161 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 9-11.
ISBN 963-300-934-0 fűzött : 1100,- Ft
Calvin, Jean
284.2(494)(092)Calvin,_J.
[AN 950310]
MARC

ANSEL
UTF-84233 /2003.
Sproul, R. C.
Essential truths of the christian faith (magyar)
   A keresztyén hit alapigazságai / R. C. Sproul ; [ford. Kisházy Mária] ; [... kiad. a Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]. - Budapest : KIA, 2002. - 375 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9390-09-7 fűzött : ár nélkül
23
[AN 949750]
MARC

ANSEL
UTF-84234 /2003.
Szabó Antónia
   "Megyek hídon által..." : a kép és szó igézetében / Szabó Antónia. - Debrecen : Főnix Kvműhely : "Múltat s Jövendőt" Közművel. Egyes., 2002. - 113 p. : ill. ; 24 cm. - (Főnix könyvek, ISSN 1417-507X ; 38.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-86315-0-3 fűzött : ár nélkül
299.4(=945.11) *** 133.52 *** 930.8(=945.11)
[AN 949762]
MARC

ANSEL
UTF-84235 /2003.
   Szent Kereszt imafüzet. - Miskolc : Szt. Maximilian K., [2002]. - 32 p. ; 15 cm
Fűzött : ár nélkül
243
[AN 950666]
MARC

ANSEL
UTF-84236 /2003.
   Szent László imafüzet. - Miskolc : Szt. Maximilian K., [2002]. - 32 p. : ill. ; 15 cm
Fűzött : ár nélkül
243
[AN 950660]
MARC

ANSEL
UTF-84237 /2003.
   Szent Margit imafüzet. - Miskolc : Szt. Maximilian K., [2002]. - 32 p. : ill. ; 15 cm
Fűzött : ár nélkül
243
[AN 950665]
MARC

ANSEL
UTF-84238 /2003.
   Szent Őrangyalok imafüzet. - Miskolc : Szt. Maximilian K., [2002]. - 32 p. : ill. ; 15 cm
Fűzött : ár nélkül
243
[AN 950679]
MARC

ANSEL
UTF-84239 /2003.
   Szentlélek imafüzet. - Miskolc : Szt. Maximilian K., [2002]. - 32 p. : ill. ; 15 cm
Fűzött : ár nélkül
243
[AN 950687]
MARC

ANSEL
UTF-84240 /2003.
Szigeti Jenő (1936-)
   Gátol vagy véd a Tízparancsolat? / Szigeti Jenő. - 2. kiad. - Budapest : Heted7világ : Könyvmagazin, cop. 2002. - 125 p. ; 18 cm. - (Evangélium mindenkinek, ISSN 1586-3824)
ISBN 963-86255-1-1 fűzött : 659,- Ft
241.6 *** 244
[AN 950769]
MARC

ANSEL
UTF-84241 /2003.
Szigeti Jenő (1936-)
   Jézus ma is köztünk van / Szigeti Jenő. - Budapest : Heted7 Világ, cop. 2002. - 23 p. ; 20 cm. - (Üzenet, ISSN 1589-4398)
ISBN 963-9488-05-4 fűzött : 99,- Ft
Jézus
232.9 *** 244
[AN 950532]
MARC

ANSEL
UTF-84242 /2003.
Szigeti Jenő (1936-)
   Mit mondanak a jelek a Bibliában? / Szigeti Jenő. - Budapest : Heted7 Világ, cop. 2002. - 113 p. ; 18 cm. - (Evangélium mindenkinek, ISSN 1586-3824)
ISBN 963-86255-2-X fűzött : 698,- Ft
Biblia
244 *** 133.3 *** 22.07
[AN 950315]
MARC

ANSEL
UTF-84243 /2003.
Tempfli Imre
   Sárból és napsugárból : Pakocs Károly püspöki helynök élete és kora, 1892-1966 / Tempfli Imre ; [a mutatót kész. Saliga Irén]. - Budapest : METEM, 2002. - 1168 p. : ill. ; 25 cm. - (METEM-könyvek, ISSN 1217-2669 ; 36.)
Bibliogr.: p. 1145-1153.
ISBN 963-8472-74-X kötött : ár nélkül
Pakocs Károly (1892-1966)
282(498.4)(=945.11)(092)Pakocs_K. *** 282(498)"194/195"(093.2)
[AN 950181]
MARC

ANSEL
UTF-84244 /2003.
Teresa (calcuttai)
Művek (vál.) (magyar)
   Szemelvények Teréz Anya legszebb gondolataiból / [vál. Andrási Zoltán]. - Budapest : Ecclesia, 2002. - 103 p. ; 15 cm
ISBN 963-363-256-0 fűzött : ár nélkül
244
[AN 949811]
MARC

ANSEL
UTF-84245 /2003.
Török József (1946-)
   Keresztény századok / Török József. - Budapest : Mikes, 2002-. - 24 cm
ISBN 963-8130-36-9
28(439)(091) *** 943.9
[AN 939040]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], A tizenkettedik század magyar egyháztörténete. - 2002. - 231 p.
Bibliogr.: p. 205-214.
ISBN 963-8130-45-8 kötött : ár nélkül
282(439)"11" *** 943.9"11"
[AN 950025] MARC

ANSEL
UTF-84246 /2003.
Túrmezei Erzsébet (1912-)
   Zümmögő dalocska : gyermekversek / Túrmezei Erzsébet ; [kiad. a Fébé Evangélikus Diakonissza Egyesület]. - [Budapest] : Fébé Evangélikus Diakonissza Egyes., [2003]. - [36] p. : ill., színes ; 22 cm
Fűzött : ár nélkül
244(0:82-14)(02.053.2) *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 950614]
MARC

ANSEL
UTF-84247 /2003.
Vajda, Georges
Introduction à la pensée juive du Moyen Âge (magyar)
   Bevezetés a középkori zsidó gondolkodásba / Georges Vajda ; [ford. Saly Noémi]. - Budapest : Logos, 2002. - 239 p. ; 25 cm. - (Historia diaspora, ISSN 1417-2275 ; 5.)
Bibliogr.: p. 191-213.
ISBN 963-8159-15-4 fűzött : 2500,- Ft
296.1 *** 1(=924)
[AN 949724]
MARC

ANSEL
UTF-84248 /2003.
Vanier, Jean
La source des larmes (magyar)
   A könnyek forrása : lelkigyakorlatos elmélkedések a szövetségről / Jean Vanier ; [ford. Havas István]. - [Budapest] : Új Ember K., [2003]. - 131 p. ; 21 cm
ISBN 963-7688-81-1 fűzött : ár nélkül
248.121
[AN 950114]
MARC

ANSEL
UTF-84249 /2003.
Verasztó Antal (1936-)
   Elindult Orosházáról - Orosházára : Veres József születésének 150. évfordulójára / Verasztó Antal. - Orosháza : Orosházi Evangélikus Egyházközs., 2001. - 67 p. : ill. ; 21 cm. - (Orosházi evangélikus füzetek, ISSN 1587-0839 ; 1.)
ISBN 963-00-6192-9 fűzött : ár nélkül
Veres József (1851-1913 )
284.1(439)(092)Veres_J.
[AN 808346]
MARC

ANSEL
UTF-84250 /2003.
Vitális Ilona
   Isten háza akkor és most / [írta Vitális Ilona] ; [rajz. Gaál Éva]. - [Budapest] : Porszem K., 2002. - [20] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Bibliai sorozat kisgyermekeknek, ISSN 1586-2259 ; 2.)
ISBN 963-03-9875-3 fűzött : ár nélkül
244(02.053.2)
[AN 952173]
MARC

ANSEL
UTF-84251 /2003.
White, Ellen Gould
Művek (vál.) (angol, magyar)
   Ellen G. White gondolatai a hitről = Thoughts on faith from Ellen G. White / [... vál. és szerk. Hegyes-Horváth Géza] ; [ford. Hegyes-Horváth Csilla]. - Budapest : Heted7 Világ, 2002. - 335 p. ; 24 cm. - (Beszélni róla a világnak, ISSN 1589-438X)
ISBN 963-86255-5-4 fűzött : 1960,- Ft
242
[AN 950517]
MARC

ANSEL
UTF-84252 /2003.
Wilcock, Michael
The message of judges (magyar)
   Bírák könyve : bővölködő kegyelem / Michael Wilcock ; [ford. F. Nagy Piroska]. - Budapest : Harmat, 2002. - 197, [2] p. ; 20 cm. - (A Biblia ma, ISSN 1217-1522)
ISBN 963-9148-69-5 fűzött : ár nélkül
222.31.07
[AN 949781]
MARC

ANSEL
UTF-84253 /2003.
Zlinszky János (1928-)
   Keresztény erkölcs és jogászi etika / Zlinszky János. - 2. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2002. - 199 p. ; 24 cm. - (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának könyvei, ISSN 1417-7285 ; 6.)
Bibliogr.: p. 10.
ISBN 963-361-404-X kötött : 2200,- Ft
241 *** 34 *** 174
[AN 953093]
MARC

ANSEL
UTF-84254 /2003.
Zugänge zur Orthodoxie (magyar)
   Bevezetés az ortodoxia világába / szerk. Reinhard Thöle ; [ford. Gromon András]. - Budapest : Kálvin, 2001. - 315 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 307-309.
ISBN 963-300-871-9 fűzött : 1700,- Ft
281.9(100)
[AN 901192]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

4255 /2003.
   2001. évi népszámlálás / [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal. - Budapest : KSH, 2001-. - 30 cm
Népszámlálás 2001 (borító- és gerinccím)
ISBN 963-215-412-6
312(439)"2001"(083.41)
[AN 900748]
MARC

ANSEL
UTF-8


   6.6/1. köt., Területi adatok. Csongrád megye. - 2002. - 262 p.
ISBN 963-215-535-1 fűzött : a 6.6/2. kötettel együtt 5500,- Ft
Csongrád (megye)
312(439.181)"2001"(083.41)
[AN 950712] MARC

ANSEL
UTF-84256 /2003.
Barcy Magdolna
   "Mediare necesse est" : a mediáció technikái és társadalmi alkalmazása / Barcy Magdolna, Szamos Erzsébet. - Budapest : Animula, 2002. - IV, 108 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 107-108.
ISBN 963-9410-26-8 fűzött : ár nélkül
316.48 *** 316.6
[AN 951867]
MARC

ANSEL
UTF-84257 /2003.
   Cesta zarúbaná? : súčasný stav a perspektívy Slovákov v Mad'arsku / [zodp. red. ... Ondrej Štefanko ; [vyd.] Čabianska organizácia Slovákov ... . - Békešská Čaba : Čabianska org. Slovákov ; Nadlak : Vydav. Krasko, 2002. - 241 p. ; 22 cm
ISBN 963-206-024-5 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-2060-295)ISBN 973-8324-22-X
316.347(=854)(439)
[AN 949835]
MARC

ANSEL
UTF-84258 /2003.
Dobson, James
Straight talk (magyar)
   Egyenes beszéd : [amit a férfiaknak tudniuk kell] : [amit a nőknek érteniük kell(ene)] / James Dobson ; [ford. Greizer Miklós] ; [... kiad. a Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]. - Budapest : KIA, 2002. - 306 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9390-12-7 fűzött : ár nélkül
316.37-055.1 *** 159.922.1-055.1 *** 316.356.2
[AN 949742]
MARC

ANSEL
UTF-84259 /2003.
Griffin, Em
Making friends & making them count (magyar)
   Szerezzünk barátokat! & becsüljük meg őket! / Em Griffin ; [ford. Erdélyi András]. - Budapest : Harmat, cop. 2002. - 212 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9148-62-8 fűzött : ár nélkül
316.77 *** 177.63
[AN 949799]
MARC

ANSEL
UTF-84260 /2003.
   'Honisme' és 'statistica', 1819-1848 / szerk. Horváth Gergely Krisztián. - Budapest : Új Mandátum, 2002. - 198 p. ; 24 cm. - (Szociológiatörténet - történetszociológia, ISSN 1588-9653 ; 2.)
Felsőoktatási tankönyv
ISBN 963-9336-82-3 fűzött : 2380,- Ft
312.9(439)"18" *** 908.439"18"
[AN 950324]
MARC

ANSEL
UTF-84261 /2003.
   Jahrtausendwende 2000 / Hrsg. von Ferenc Glatz. - Budapest : Europa Inst. Budapest, 2001. - 367 p. : ill. ; 24 cm. - (Begegnungen, ISSN 1416-3055 ; 12.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-00-7314-5 fűzött : ár nélkül
316(4)"199" *** 943.6/.9 *** 338(4)"199"
[AN 904130]
MARC

ANSEL
UTF-84262 /2003.
Király József (1925-)
   Kommunikáció az idegenforgalomban / írta Király József ; [közread. a] Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző. - Budapest : KIT, cop. 2001. - 128 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 127-128.
ISBN 963-637-181-4 fűzött : ár nélkül
316.77(078) *** 640.4(078) *** 649.9(078) *** 159.9(078)
[AN 953308]
MARC

ANSEL
UTF-84263 /2003.
Melegh Attila
   East/west exclusions and discourses on population in the 20 century / by Attila Melegh. - Budapest : Hung. Centr. Statistical Office Demographic Research Inst., 2002. - 42 p. ; 30 cm. - (Working papers on population, family and welfare, ISSN 1588-3396 ; 3.)
Bibliogr.: p. 35-42.
ISBN 963-7109-90-0 fűzött : ár nélkül
314.12(100)"19"
[AN 951588]
MARC

ANSEL
UTF-84264 /2003.
Schepers, Guy
Video-home-training (magyar)
   Családi videotréning : a családok segítésének új módszere / Guy Schepers, Claudia König ; [ford. Forrás Aletta]. - Budapest : Animula, cop. 2002. - 124 p. : ill. ; 20 cm. - (Segítő kamera)
Bibliogr.: p. 120-124.
ISBN 963-9410-17-9 fűzött : ár nélkül
316.356.2 *** 37.018.1
[AN 951476]
MARC

ANSEL
UTF-84265 /2003.
Simpozion al Cercetătorilor Români din Ungaria (11.) (2001) (Gyula)
   Simpozion : comunicările celui de al XI-lea Simpozion al Cercetătorilor Români din Ungaria : Giula, 24-25 noiembrie 2001 / [org., publ. a Institutului de Cercetări al Românilor din Ungaria] ; [... ed. ... Maria Berényi]. - Giula : Inst. de Cercetări al Românilor din Ungaria, 2002. - 194 p. ; 21 cm
Bibliogr. az előadások végén. - Példányszám: 500
ISBN 963-00-9597-1 fűzött : ár nélkül
316.347(=590)(439) *** 943.9(=590) *** 061.3(439-2Gyula)
[AN 953147]
MARC

ANSEL
UTF-84266 /2003.
   Születésnapra : 15 éves a NOE / [szerk. Benkő Ágota] ; [kiad. a Nagycsaládosok Országos Egyesülete]. - Budapest : NOE, 2002. - 88 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött : ár nélkül
Nagycsaládosok Országos Egyesülete.
314.372.43(439) *** 061.2(439)NOE(091)
[AN 949760]
MARC

ANSEL
UTF-84267 /2003.
   Verständigung und Zusammenarbeit : Versöhnungswege in Mittel- und Südosteuropa : Jahrestagung des Vereins zur Förderung der katholischen Sozialethik : Pécs, 15-16 März 2001 : Dokumentation / Veranst.: Ungarische Kommission Justitia et Pax, Verein zur Förderung der Katholischen Sozialethik ; Hrsg. János Goják und Herbert Prybil. - Budapest : Justitia et Pax Kommiss. der Ungarischen Katholischen Bischofskonf., 2002. - 120 p. ; 21 cm
ISBN 963-00-9613-7 fűzött : ár nélkül
316.347(=00)(4-11) *** 364.146(=00)(4-11) *** 316.7(4-11) *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 949964]
MARC

ANSEL
UTF-84268 /2003.
Virágos Zsolt (1942-)
   Jim Crow örökösei: mítosz és sztereotípia az amerikai társadalmi tudatban és kultúrában / Virágos Zsolt, Varró Gabriella. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2002. - 370 p. ; 24 cm
Oktatási segédanyag. - Bibliogr.: p. 341-353.
ISBN 963-9316-59-8 fűzött : ár nélkül
316.647.8(73) *** 316.347(=96)(73) *** 316.63(73) *** 316.7(73)
[AN 950905]
MARC

ANSEL
UTF-84269 /2003.
Zalai K. László
   Információs társadalom : az első lépések / írta Zalai K. László ; [közread. a] Magyar Teleház Kht. - [Budapest] : M. Teleház Kht., 2001. - 16 p. ; 21 cm
ISBN 963-00-7521-0 * fűzött : ár nélkül
304(439) *** 659.2 *** 681.3.004.14
[AN 900926]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

4270 /2003.
Burány Béla (1931-)
   Állati mesék : 99 erotikus, obszcén és egyéb vajdasági magyar állatmese / Burány Béla. - [Szeged] : Bába, 2002. - 216, [6] p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 212-214.
ISBN 963-9347-90-6 fűzött : ár nélkül
398.2(=945.11)(497.11)
[AN 951185]
MARC

ANSEL
UTF-84271 /2003.
   Csalóka Péter : tréfás népmesék a családnak / [gyűjt., vál. és szerk. Nagy Zoltán] ; [ill. Macskássy Izolda]. - Budapest : Korona, 2002. - 249 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-9376-22-1 kötött : ár nélkül
398.21(=945.11)
[AN 952966]
MARC

ANSEL
UTF-84272 /2003.
   Fejezetek Tura néprajzából / [a kötetet gond. Korkes Zsuzsa]. - Aszód : Pest M. Múz. Ig., 2001. - 126 p. ; 24 cm. - (Galga menti műhely, ISSN 0237-594X ; 8.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7215-87-5 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-7148-23-X)
Tura
39(=945.11)(439-2Tura)
[AN 903031]
MARC

ANSEL
UTF-84273 /2003.
Ginzburg, Carlo
Storia notturna (magyar)
   Éjszakai történet : a boszorkányszombat megfejtése / Carlo Ginzburg ; [ford. Gál Judit]. - Budapest : Európa, 2003. - 451 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-07-7239-6 kötött : 2900,- Ft
398.47 *** 398.49 *** 343.429
[AN 950104]
MARC

ANSEL
UTF-84274 /2003.
Grynaeus Tamás (1931-)
   A fehértói javas ember tudománya : Dóczi István gyógyító tevékenysége / Grynaeus Tamás. - Szeged : Somogyi-kvt., 2002. - 159 p. : ill. ; 21 cm. - (Csongrád megyei könyvtári füzetek, ISSN 0324-2374 ; 23.)
Bibliogr.: p. 126-132. - Példányszám: 300
ISBN 963-659-008-7 fűzött : ár nélkül
Dóczi István
398.49(=945.11) *** 615.89(439-2Fehértó)(092)DócziI.
[AN 951104]
MARC

ANSEL
UTF-84275 /2003.
Kálmány Lajos (1852-1919)
   Boldogasszony : ősvallásunk istenasszonya / Kálmány Lajos. - Debrecen : Főnix Kvműhely : "Múltat s Jövendőt" Közművel. Egyes., 2002. - 64 p. ; 20 cm. - (Főnix téka, ISSN 1588-4813 ; 8.)
ISBN 963-204-643-9 fűzött : ár nélkül
398.3/.4(=945.11)
[AN 950242]
MARC

ANSEL
UTF-84276 /2003.
   Kaméleon : 2002. október 15 - 2003. január 19. / [a kiállítást rend. és a katalógust írta Földessy Edina]. - Budapest : Népr. Múz., 2002. - 36 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Kamarakiállítások, ISSN 1587-7647 ; 8.)
Bibliogr.: p. 36. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-7106-89-8 fűzött : ár nélkül
398.4(=96) *** 73/76.031.4(6) *** 299.6 *** 291.212.4 *** 061.4(439-2Bp.)"2002"
[AN 950120]
MARC

ANSEL
UTF-84277 /2003.
Lapis András (1942-)
   Ópusztaszer: a nemzet iskolája : Ópusztaszeri Nemzeti Emlékpark parkkalauz. - [Ópusztaszer] : Adler & Tsa., [2001]. - 49 p. ; 15 cm
Trogmayer Ottó "Parkkalauz" c. munkája felhasználásával írta Lapis András. - Magyar, angol és német nyelven
ISBN 963-04-9257-1 fűzött : ár nélkül
Nemzeti Történeti Emlékpark (Ópusztaszer)
39(=945.11)(439.181) *** 943.9-2Ópusztaszer *** 069(439-2Ópusztaszer)(036)
[AN 808354]
MARC

ANSEL
UTF-84278 /2003.
Makoldi Sándor (1945-)
   A világ képe alföldi pásztor-szarukon / Makoldi Sándor. - Debrecen : Főnix Kvműhely : "Múltat s Jövendőt" Közművel. Egyes., 2001. - 117 p. : ill. ; 23 cm. - (Főnix könyvek, ISSN 1417-507X ; 31.)
Bibliogr.: p. 115-117.
ISBN 963-00-4961-9 fűzött : ár nélkül
398(=945.11) *** 299.4(=945.11) *** 930.8(=945.11) *** 745.55.031.4(439.14)
[AN 949767]
MARC

ANSEL
UTF-84279 /2003.
Molnár V. József
   "Nem én segítök..." : adalékok az "eszköztelen" népi gyógyításhoz / Molnár V. József. - Debrecen : Főnix Kvműhely : "Múltat s Jövendőt" Közművel. Egyes., 2002. - 57 p. ; 21 cm. - (Főnix könyvek, ISSN 1417-507X ; 35.)
Bibliogr.: p. 54-55.
ISBN 963-202-231-9 fűzött : ár nélkül
39(=945.11) *** 615.89 *** 248.214.5
[AN 949740]
MARC

ANSEL
UTF-84280 /2003.
   Régiók és kultúrák találkozása : tudományos ülés Ujváry Zoltán 70. születésnapján / szerk. Keményfi Róbert. - Debrecen : Ethnica, 2002. - 206 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Ujváry Zoltán publikációinak jegyzéke: p. 194-203.
ISBN 963-472-653-4 kötött : ár nélkül
Ujváry Zoltán (1932-)
39(=945.11) *** 39.001(439)(092)Ujváry_Z. *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 950119]
MARC

ANSEL
UTF-84281 /2003.
Szántai Lajos
   Továbbélő honfoglalás : őstörténet és népmese / Szántai Lajos ; [a szöveget lejegyezte és gond. Farkas Zoltán]. - 2. jav. kiad. - Debrecen : Főnix Kvműhely : "Múltat s Jövendőt" Közművel. Egyes., 2002. - 59 p. : ill. ; 20 cm. - (Főnix könyvek, ISSN 1417-507X ; 37.)
ISBN 963-204-599-8 fűzött : ár nélkül
398.21(=945.11) *** 930.8(=945.11)
[AN 949745]
MARC

ANSEL
UTF-84282 /2003.
Vas János, P.
   A magyar nyelvterület legjellegzetesebb magyar néprajzi csoportjai / P. Vas János ; [kiad. a Magyar Művelődési Intézet Néptáncosok Szakmai Háza]. - Budapest : M. Művel. Int. Néptáncosok Szakmai Háza, 1999-. - 21 cm
2002-től közread. a Hagyományok Háza Népművészeti Mühely
ISBN 963-651-426-7 *
39(=945.11)
[AN 414598]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1/[4.], Dunántúl, Kisalföld, Szlavónia. Szigetköz. - 2002. - 43 p.
Bibliogr.: p. 41-42. - Példányszám: 500
Fűzött : ár nélkül
39(=945.11)(439Szigetköz)
[AN 951858] MARC

ANSEL
UTF-8


   1/[5.], Dunántúl, Kisalföld, Szlavónia. Csallóköz. - 2002. - 47 p.
Bibliogr.: p. 45-46. - Példányszám: 500
Fűzött : ár nélkül
39(=945.11)(437.6Csallóköz)
[AN 951860] MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

4283 /2003.
   Európa ma és holnap : hogyan készül fel Magyarország az Európai Unióhoz való csatlakozásra? / szerk. Izikné Hedri Gabriella, Palánkai Tibor ; [szerzők Gordos Árpád et al.] ; [közread. a Hanns Seidel Alapítvány, Euration Európai Együttműködési Alapítvány]. - 5. kiad. - Budapest : Balassi, cop. 2002. - 176, [19] p. : ill. ; 23 cm
Lezárva: 1999. okt.
ISBN 963-506-504-3 fűzött : 1200,- Ft
327.39(4-62)
[AN 953310]
MARC

ANSEL
UTF-84284 /2003.
   Globalizáció - biztonság - honvédelem : a Magyar Történelmi Társulat Tanári Tagozata és a Honvédelmi Minisztérium együttműködésében 2002. szeptember 28-án rendezett országos konferencia előadásai. - Budapest : MTT Tanári Tag., 2002. - 78 p. ; 20 cm. - (A történelemtanári továbbképzés kiskönyvtára, ISSN 1218-6694 ; 29.)
ISBN 963-9223-03-4 fűzött : ár nélkül
327(439) *** 355.02(439) *** 327.39(439) *** 061.3(439-2Bp.)"2002"
[AN 950134]
MARC

ANSEL
UTF-84285 /2003.
   Joó Rudolf emlékkönyv, 2002 / [szerk. Gazdag Ferenc]. - Budapest : [Külügymin.], [2002]. - 223 p. : ill. ; 25 cm
Közread. a Külügyminisztérium. - Bibliogr. a jegyzetekben. - Joó Rudolf műveinek bibliográfiája: p. 213-222.
ISBN 963-7038-28-0 kötött : ár nélkül
32.001 *** 012JoóR.
[AN 928300]
MARC

ANSEL
UTF-84286 /2003.
   Local governance and minority empowerment in the CIS / ed. by Valery Tishkov and Elena Filipova. - Budapest : LGI OSI, cop. 2002. - XXIII, 331 p. ; 24 cm. - (LGI books, ISSN 1586-1317)
Bibliogr.: p. 325-327.
ISBN 963-9419-38-9 fűzött : ár nélkül
327.5(47-62)
[AN 951501]
MARC

ANSEL
UTF-84287 /2003.
Losoncz Miklós (1954-)
   Az Európai Unió : Rómától Budapestig / Losoncz Miklós. - 2. jav., bőv. kiad. - Tatabánya : Tri-Mester, 2002. - 222 p. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-86290-4-5 fűzött : ár nélkül
European Union.
327.39(4-62) *** 339.923(4-62)
[AN 951861]
MARC

ANSEL
UTF-84288 /2003.
   A magyarság esélyei : a tanácskozás hiteles jegyzőkönyve : Lakitelek, 1987. szept. 27. / [szerk. Agócs Sándor és Medvigy Endre]. - 2. kiad. - Lakitelek : Antológia, 2002. - 228 p. : ill. ; 20 cm
Gerinccím: Lakitelek, 1987
ISBN 963-9354-16-3 fűzött : ár nélkül
329(439)"1987" *** 323(439)"1987" *** 061.3(439-2Lakitelek)
[AN 951764]
MARC

ANSEL
UTF-84289 /2003.
   Nemzet és nacionalizmus : [Ázsia, Afrika, Latin-Amerika] / Balogh András [et al.] ; [szerk. Balogh András]. - Budapest : Korona, 2002. - 544 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9376-64-7 fűzött : ár nélkül
323.1(=00)(100-77) *** 316.63
[AN 949722]
MARC

ANSEL
UTF-84290 /2003.
   Soha többé.. : visszaemlékezések a holokausztra = Nikana majbuter... : seripe p-o holokaust = Never again... : recollections of the holocaust / szerk. ... Bódi Zsuzsanna. - Budapest : M. Néprajzi Társ., 2000. - 139 p. : ill. ; 24 cm. - (A magyarországi nemzetiségek néprajza, ISSN 0324-3001). (Cigány néprajzi tanulmányok, ISSN 1217-8853 ; 9.)
Bibliogr.: p. 16-22., 112-134. - Összefoglalás cigány és angol nyelven
ISBN 963-00-7247-5 * fűzött : ár nélkül
323.12(=914.99)(439)"193/194" *** 39(=914.99)(439)
[AN 902904]
MARC

ANSEL
UTF-84291 /2003.
Szekerczés István (1926-)
   Maffiokrácia / Szekerczés István. - Budapest : Magyar a Magyarért Alapítvány, cop. 2002. - 118 p. ; 20 cm. - (Kapu füzetek, ISSN 1417-9628 ; 10.)
Bibliogr.: p. 118.
ISBN 963-204-013-9 fűzött : 590,- Ft
323.398
[AN 949785]
MARC

ANSEL
UTF-84292 /2003.
Vaskor István
   Fordult a világ : a jövő emlékei a rendszerváltás első tíz nógrádi évéből / Vaskor István. - Salgótarján : PRomo-line Média- és Reklámiroda, 2001. - 176 p. ; 21 cm
ISBN 963-00-6798-6 fűzött : ár nélkül
323(439.131)"199"(0:82-92) *** 894.511-92
[AN 901217]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

4293 /2003.
Bándi László (1942-)
   A veszprémi várkút feltárási és felújítási dokumentumai / Bándi László. - [Veszprém] : Bándi L., 2002. - 64 p. : ill. ; 20 cm. - (Veszprém városi füzetek,, ISBN 1418-8252 ; ; 4.)
Bibliogr.: p. 60.
Fűzött : ár nélkül
Veszprém
904(439-2Veszprém) *** 725.948(439-2Veszprém)
[AN 949854]
MARC

ANSEL
UTF-84294 /2003.
Battaglia, Roberto
La seconda guerra mondiale (magyar)
   A második világháború története. - [Tyukod] : Black & White, cop. 2002. - 335 p. : ill. ; 20 cm
A mű szerzője Battaglia, Roberto. - Gerinccím: A II. világháború története
ISBN 963-9452-19-X fűzött : ár nélkül
94"1939/1945"
[AN 950013]
MARC

ANSEL
UTF-84295 /2003.
Benedek Elek (1859-1929)
   Hazánk története / Benedek Elek ; Veres László rajz. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, [2001]-. - ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-9355-15-1
943.9(02.053.2) *** 894.511-343(02.053.2)
[AN 803107]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [4.], A Hunyadiak kora : "Meghalt Mátyás király, oda az igazság". - cop. 2002. - 63 p.
ISBN 963-9450-58-8 kötött : ár nélkül
943.9"14"(092)Hunyadi_J.(02.053.2) *** 943.9"14"(092)Mátyás,_I.(02.053.2) *** 894.511-343(02.053.2)
[AN 951201] MARC

ANSEL
UTF-84296 /2003.
Bielek Gábor
Békéscsabai katolikus családlexikon, 1750-1895 (szlovák)
   Lexikón békeščabianskych katolíckych rodín, 1750-1895 / Bielek Gábor ; [vyd.] Čabianska organizácia Slovákov ... - Békešská Čaba : Čabianska org. Slovákov ; Nadlak : Vydav. Krasko, 2002. - 175 p. ; 19 cm
ISBN 963-206-029-6 fűzött : ár nélkülISBN 973-8324-23-8
929.52(=854)(439-2Békéscsaba)"175/189"
[AN 949828]
MARC

ANSEL
UTF-84297 /2003.
Borhy László (1963-)
   Pannoniai falfestmény : a Négy évszak, az Idő és a Csillagok ábrázolása egy brigetiói mennyezetfestményen / Borhy László ; Harsányi Eszter, Kriston László és Kurovszky Zsófia tanulmányával. - [Budapest] : Enciklopédia, 2001. - 148 p., [24] t. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Mouseion sorozat, ISSN 1419-1997 ; 4.)
Bibliogr.: p. 140-148.
ISBN 963-8477-48-2 * fűzött : 1200,- Ft (hibás ISBN 963-8477-48-0)
904(398.6-2Brigetio) *** 904(439-2Szőny) *** 75.052(439-2Szőny) *** 75.032.77(439-2Szőny)
[AN 808237]
MARC

ANSEL
UTF-84298 /2003.
Coroi Artur (1948-)
   Adalékok Altorja és Háromszék történetéhez / Coroi Artur ; [szerk. és az előszót írta Takács Péter]. - [Debrecen] : Erdély-történeti Alapítvány, 2001. - 255 p. : ill. ; 20 cm. - (Székely falvak, ISSN 1587-0324 ; 1.)
Bibliogr.: p. 41-42. és a jegyzetekben
ISBN 963-00-5986-X fűzött : ár nélkül
Altorja
943.921-2Altorja *** 894.511(092)Apor_P.
[AN 808345]
MARC

ANSEL
UTF-84299 /2003.
   Corpus inscriptionum Graecarum Pannonicarum / ed. by Péter Kovács. - Ed. maior. - Debrecen : [DE BTK], 2001. - 115 p., [76] t. : ill., részben térk. ; 23 cm. - (Hungarian polis studies, ISSN 1417-1708 ; 8.)
ISBN 963-472-599-6 fűzött : ár nélkül
930.271=75(439)
[AN 953309]
MARC

ANSEL
UTF-84300 /2003.
   Fejezetek Tiszafüred középkori és újkori eseményeiből / [szerk. Füvessy Anikó]. - Tiszafüred : Tariczky Alapítvány, 2002. - 122 p., [2] t.fol. : ill. ; 20 cm. - (Tiszafüredi tanulmányok, ISSN 0237-4366 ; 5.)
Bibliogr.: p. 65-68. - Példányszám: 500
Fűzött : ár nélkül
Tiszafüred
943.9Tiszafüred *** 809.451.1-311(439-2Tiszafüred)
[AN 950124]
MARC

ANSEL
UTF-84301 /2003.
   Gepidische Gräberfelder am Theissgebiet. - Budapest : MNM, 2002-. - 30 cm
904(439.14)"04/05" *** 904(363.15)
[AN 950522]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2002. - 387 p. : ill. - (Monumenta Germanorum archaeologica Hungariae, ISSN 1589-0600 ; 1.)
Szerzők Bóna István, Nagy Margit. - Ford. Thurmann, Gotlind B. - Ill. Szűcs Árpád, Ősi Sándor, Nagy Katalin. - Fotó Kozma Károly. - Bibliogr.: p. 253-270.
ISBN 963-9046-77-9 fűzött : ár nélkül
904(439.14)"04/05" *** 904(363.15)
[AN 950523] MARC

ANSEL
UTF-84302 /2003.
Hahner Péter (1954-)
   Franciaország története / Hahner Péter. - [Budapest] : Műszaki Kvk., cop. 2002. - 319 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 297-301.
ISBN 963-16-2763-2 fűzött : ár nélkül
Franciaország
944
[AN 950794]
MARC

ANSEL
UTF-84303 /2003.
Hegedűs Károlyné
   Az 1848-49-es szabadságharc emlékei Pest megyében / Hegedűs Károlyné ; Vásári Barnáné képeivel ; [... az előszót írta Bona Gábor]. - [Leányfalu] : ['48-as Kutatócsop.], [2002]. - 342, [5] p., [32] t. : ill., főként színes ; 24 cm
Közread. a '48-as Kutatócsoport. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-202-138-X kötött : ár nélkül
943.915.3"1848/1849" *** 725.945(439.153)
[AN 928303]
MARC

ANSEL
UTF-84304 /2003.
Károlyi Mihály (1875-1955)
Művek (vál.)
   Károlyi Mihály levelezése. - Budapest : Akad. K., 1978-. - 25 cm
2003-tól kiad. a Napvilág Kiadó
ISBN 963-05-1304-8
Károlyi Mihály (1875-1955)
943.9"190/195"(092)Károlyi_M.(044)
[AN 31431]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5., 1945-1949 / szerk. Hajdu Tibor ; [a szerkesztésben közrem. Litván György] ; [a névmutatót kész. Gelléri Gábor]. - 2003. - 788 p. : ill.
ISBN 963-9350-14-1 kötött : 3800,- Ft
943.9"1945/1949"(092)Károlyi_M.(044)
[AN 949719] MARC

ANSEL
UTF-84305 /2003.
   Köblény évszázadai / [szerk. Ódor Imre] ; [kiad. Köblény Község Önkormányzata]. - Köblény : Önkormányzat, 2001. - 162 p., [16] t. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-00-7657-8 kötött : ár nélkül
Köblény
943.9-2Köblény
[AN 904306]
MARC

ANSEL
UTF-84306 /2003.
   Kultúrák találkozása : ünnepi tanulmányok Olajos Terézia professzornő tiszteletére / szerk. Makk Ferenc ; szerkesztőtárs Galántai Erzsébet ; [közread. a] Szegedi Középkorász Műhely. - Szeged : Szegedi Középkorász Műhely, 2002. - 127 p. : ill. ; 24 cm
Váltakozva magyar, német és francia nyelven. - Bibliogr. a jegyzetekben. - Olajos Terézia műveinek bibliográfiája: p. 115-125.
ISBN 963-482-580-X fűzött : ár nélkül
930.85(4) *** 012Olajos_T.
[AN 949846]
MARC

ANSEL
UTF-84307 /2003.
Lengvári István (1970-)
   Dombay János irathagyatéka : repertórium / összeáll. Lengvári István. - Pécs : Baranya M. Lvt., 2001. - 44 p. : ill. ; 25 cm. - (A Baranya Megyei Levéltár segédletei, ISSN 1587-351X ; 1.)
ISBN 963-8100-53-2 fűzött : ár nélkül
Dombay János (1900-1961)
930.1(439)(092)Dombay_J. *** 930.255.4(439)(092)Dombay_J. *** 930.253.2(439.127)
[AN 901023]
MARC

ANSEL
UTF-84308 /2003.
   Litterae missionariorum de Hungaria et Transilvania, 1572-1717 = Misszionáriusok levelei Magyarországról és Erdélyről, 1572-1717 = Letters of missionaries on Hungary and Transilvania, 1572-1717 / ed. István György Tóth. - Roma : Római M. Akad. ; Budapest : METEM : MTA Törttud. Int., 2002-. - 24 cm. - (Fontes / Bibliotheca Academiae Hungariae, Roma,, ISBN 1218-8832 ; ; 4.)
943.9"157/171"(093.2) *** 943.921"157/171"(093.2) *** 282(439)"157/171"(093.2) *** 282(439.21)"157/171"(093.2)
[AN 947643]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2003. - p. 762-1596.
ISBN 963-8312-83-1 fűzött : 3000,- Ft
943.9"157/171"(093.2) *** 943.921"157/171"(093.2) *** 282(439)"157/171"(093.2) *** 282(439.21)"157/171"(093.2)
[AN 950807] MARC

ANSEL
UTF-84309 /2003.
Makkay János (1933-)
   Kőkori régiségek a vállaji határban / Almássy Katalin és Istvánovits Eszter közreműködésével írta Makkay János. - Nyíregyháza : [Jósa A. Múz.], 2003. - 28 p. : ill. ; 21 cm. - (Jósa András Múzeum kiadványai, ISSN 0133-8110 ; 50.)
Példányszám: 200
ISBN 963-7220-47-X fűzött : ár nélkül
904(439-2Vállaj)"631/634"
[AN 950285]
MARC

ANSEL
UTF-84310 /2003.
Mitták Ferenc (1949-)
   "Haj, hős Rákóczi népe..." : szemelvények az 1703-1711. évi szabadságharc történetéből / Mitták Ferenc, Mitták Zoltán ; [ill. Székelyhidi Zsolt]. - Debrecen : Tóth Kvkereskedés, [2003]. - 311, [6] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 309-311.
ISBN 963-596-031-X kötött : ár nélkül
943.9"170" *** 929(439)"170"
[AN 951494]
MARC

ANSEL
UTF-84311 /2003.
Morse, Jenifer Corr
Book of world records, 2003 (magyar)
   Világrekordok, 2003 / Jenifer Corr Morse ; [ford. Ivancsics Irma]. - Pécs : Alexandra, [2003]. - 304, [16] p. : ill., színes ; 24 cm
Borítócím: Legújabb világrekordok, 2003
ISBN 963-368-374-2 kötött : ár nélkül
930.85(100)(089.3)
[AN 949867]
MARC

ANSEL
UTF-84312 /2003.
Nemere István (1944-)
   Őrültek a trónon / Nemere István. - [Budapest] : Anno, [2002]. - 200 p. ; 20 cm
ISBN 963-375-264-7 fűzött : ár nélkül
929(100) *** 930.9(092)
[AN 949629]
MARC

ANSEL
UTF-84313 /2003.
Ősz Gábor (1967-)
   Képtelen történelem képekkel / Ősz Gábor, Szűcs Édua. - Budapest : Coldwell Kv., 2002-. - 15x21 cm
ISBN 963-202-995-X
943.9(02.053.2)
[AN 951485]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Árpádok álmai. - 2002. - 247 p. : ill.
Bibliogr.: p. 242-243.
ISBN 963-202-996-8 kötött : 1980,- Ft
943.9"09/12"(02.053.2)
[AN 951487] MARC

ANSEL
UTF-84314 /2003.
Picknett, Lynn
Double standards (magyar)
   Kettős mérce : alternatívák a Rudolf Hess-rejtély megoldására / Lynn Picknett, Clive Prince, Stephen Prior ; Robert Brydon közrem. ; [ford. H. Prikler Renáta]. - Pécs : Alexandra, [2002]. - 567 p., [16] t. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 547-558.
ISBN 963-368-352-1 kötött : ár nélkül
Hess, Rudolf
943.0"193/194"(092) *** 343.337.4.096(430-2Nürnberg) *** 32(430)(092)Hess,_R.
[AN 949592]
MARC

ANSEL
UTF-84315 /2003.
   Polsko - węgierska czytanka historyczna = Lengyel - magyar történelmi olvasókönyv / [... red. Biernacki Karol] ; [wyd.] Samorząd Mniejszości Polskiej w Szeged. - Szeged : Lengyel Kisebbségi Önkormányzat, 2002. - 146 p., [10] t. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 963-202-621-7 fűzött : ár nélkül
943.9(084.1) *** 943.8(084.1)
[AN 950865]
MARC

ANSEL
UTF-84316 /2003.
Rakó József
   A kedves gróf : történetek Wartenslében Ágoston életéből / írta Rakó József ; kiad. a Gyömrői Református Egyházközség. - Budapest : Gyömrői Ref. Egyhközs., 2001. - 24 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-00-7710-8 * fűzött : ár nélkül
Wartenslében Ágoston (1804-1875)
943.9"1848/1849"(092)Wartenslében_Á.
[AN 900707]
MARC

ANSEL
UTF-84317 /2003.
   Róma története. - [Tyukod] : Black & White, cop. 2002. - 222 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9452-21-1 fűzött : ár nélkül
Római Birodalom
937
[AN 950010]
MARC

ANSEL
UTF-84318 /2003.
Romsics Ignác (1951-)
   Magyarország története a XX. században / Romsics Ignác ; [a térképeket szerk. és az ábrákat rajz. Sebők László] ; [a fényképeket vál. Jalsovszky Katalin]. - 3. jav. és bőv. kiad. - Budapest : Osiris, 2002. - 668 p. : ill., részben térk. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.: p. 615-641.
ISBN 963-389-146-9 kötött : 3880,- Ft
943.9"19"(075.8)
[AN 951854]
MARC

ANSEL
UTF-84319 /2003.
Rostás-Farkas György (1949-)
   A cigányok története = Le romengi historija / Rostás-Farkas György ; [graf. F. Tóth Zsuzsa]. - 2. bőv. kiad. - Budapest : [Cigány Tud. és Műv. Társ.], 2001. - 192 p. ; 20 cm
Közread. a Cigány Tudományos és Művészeti Társaság. - Bibliogr.: p. 166-175.
ISBN 963-00-4270-3 fűzött : ár nélkül
930.8(=914.99)
[AN 952026]
MARC

ANSEL
UTF-84320 /2003.
Rostás-Farkas György (1949-)
   Nomád ősök vándorútján : cigány törzsek, nemzetségek / Rostás-Farkas György ; [graf. F. Tóth Zsuzsa]. - [Budapest] : [Cigány Tud. és Műv. Társ.], 2001. - 120, [16] p. : ill. ; 21 cm
Közread. a Cigány Tudományos és Művészeti Társaság
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 224-37-53)
930.8(=914.99) *** 316.7(=914.99) *** 39(=914.99)
[AN 950889]
MARC

ANSEL
UTF-84321 /2003.
Simon Róbert (1939-)
Ibn Khaldūn (angol)
   Ibn Khaldūn : history as science and the patrimonial empire / by Róbert Simon ; [transl. by Klára Pogátsa]. - Budapest : Akad. K., cop. 2002. - 217 p. ; 25 cm. - (Bibliotheca orientalis Hungarica, ISSN 0067-8104 ; 48.)
Bibliogr.: p. 197-210.
ISBN 963-05-7934-0 kötött : ár nélkül
Ibn Khaldūn, Wali al-Din Abd al-Raḥmān
930.1(=927)(092)IbnKhaldūn
[AN 950307]
MARC

ANSEL
UTF-84322 /2003.
Várady László (1926-)
   Die anders verlaufene Geschichte : Antike und Geschichtsdeutung für heute : Anthologie von Mikro- und Makroanalysen / László Várady. - Budapest : Akad. K., cop. 2002. - 382 p. ; 25 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-05-7928-6 kötött : ár nélkül
930.1 *** 931
[AN 950226]
MARC

ANSEL
UTF-84323 /2003.
Vas Zsolt
   A palesztin szuverenitás folyamata / Vas Zsolt. - Budapest : Rendőrtiszti Főisk., 2001. - 26, [6] p. : ill. ; 25 cm. - (Rendvédelmi füzetek, ISSN 1585-1249 ; 2001/14.)
ISBN 963-9295-95-7 * fűzött : ár nélkül
956.94(=927) *** 956.94 *** 32(569.4)
[AN 900980]
MARC

ANSEL
UTF-84324 /2003.
   Világtörténelem : az ókor és középkor Nagy Károlyig. - [Tyukod] : Black & White, cop. 2002. - 159 p. ; 20 cm
ISBN 963-9452-15-7 fűzött : ár nélkül
931 *** 94"04/07"
[AN 950024]
MARC

ANSEL
UTF-84325 /2003.
   Világtörténelmi atlasz gyermekeknek : [a civilizáció kezdeteitől napjainkig]. - Budapest : M. Kvklub, 2002, cop. 1998. - 96 p. : ill., színes, részben térk. ; 33 cm
A ford. a "The children's atlas of world history" (London : Horus Ed., 1997) c. kiad. alapján kész. - Ford. Nagyné Királyi Katalin
ISBN 963-547-788-0 kötött : ár nélkül
930.9(02.053.2)
[AN 952029]
MARC

ANSEL
UTF-84326 /2003.
White, Anne Terry
Lost worlds (magyar)
   Elsüllyedt világok : a történelem rejtélyei / Anne Terry White. - [Tyukod] : Black & White, cop. 2002. - 136 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9452-46-7 fűzött : ár nélkül
931 *** 930.85(3) *** 904(3) *** 001.94
[AN 949656]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

4327 /2003.
Abonyiné Palotás Jolán (1942-)
   Elkötelezve a társadalomföldrajzi kutatásnak : válogatott tanulmányok / Abonyiné Palotás Jolán ; [közread. a] Szegedi Tudományegyetem Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék. - Szeged : SZTE Gazd.- és Társadalomföldr. Tansz., 2002. - 290 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 270-285. és a tanulmányok végén. - Összefoglalás orosz, angol és német nyelven
ISBN 963-204-573-4 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-204-563-4)
911.3(439) *** 316 *** 012AbonyinéPalotás_J.
[AN 952004]
MARC

ANSEL
UTF-84328 /2003.
   Algyő a maga kenyerén : emlékirat / szerk. Molnárné Vida Zsuzsanna, Újszászi Ilona ; [... szerzői Bera Sándor et al.] ; kiad. Algyő Nagyközség Polgármesteri Hivatal. - Algyő : Polgármesteri Hiv., [2003]. - 220 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-206-339-2 fűzött : ár nélkül
Algyő
908.439-2Algyő
[AN 951196]
MARC

ANSEL
UTF-84329 /2003.
   Általános társadalomföldrajz / szerk. Tóth József ; [szerzők Abonyiné Palotás Jolán et al.]. - 2. jav. kiad., utánny. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, 2002-. - 25 cm. - (Dialóg Campus tankönyvek, ISSN 1418-1274). (Studia geographica, ISSN 1585-2822)
911.3(075.8)
[AN 952030]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2002. - 484 p. : ill., részben térk.
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9310-41-7 kötött : 2980,- Ft
911.3(075.8)
[AN 952031] MARC

ANSEL
UTF-84330 /2003.
Autóval Magyarországon (angol)
   Driving in Hungary / [ed. Péter Somfai] ; [transl. Réka Sáfrány, Eszter Timár and Simon Milton]. - [Budapest] : Athenaeum 2000 : Viva Média, [2003]. - 160 p. : ill., színes ; 24 cm. - (H story)
ISBN 963-9471-01-1 fűzött : 2890,- Ft
914.39(036) *** 796.57
[AN 951555]
MARC

ANSEL
UTF-84331 /2003.
Autóval Magyarországon (német)
   Mit dem Auto durch Ungarn / [Red. Péter Somfai] ; [Dt. von Klára Szegzárdy-Csengery und Albrecht Friedrich]. - [Budapest] : Athenaeum 2000 : Viva Média, [2003]. - 160 p. : ill., színes ; 24 cm. - (H story)
ISBN 963-9471-00-3 fűzött : 2890,- Ft
914.39(036) *** 796.57
[AN 951556]
MARC

ANSEL
UTF-84332 /2003.
Baracs Dénes (1937-)
   Élményképek - képélmények : Tunézia - Egyiptom / [Baracs Dénes]. - Budapest : Medina Tours, [2001]. - 60 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 963-00-7076-6 * fűzött : ár nélkül
Tunézia - Egyiptom
908.620(0:82-992) *** 908.611(0:82-992) *** 894.511-992
[AN 901256]
MARC

ANSEL
UTF-84333 /2003.
   Barangolások Békés megyében / [közread. a] Békés Megyei Humán Fejlesztési és Információs Központ. - Békéscsaba : Békés M. Humán Fejleszt. Információs Közp., 2002-. - 30 cm
ISBN 963-204-534-3
Békés (megye)
908.439.175(072)
[AN 950870]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], Modulfüzet óvónők számára / Szrnkáné Solymosi Rózsa, Tóthné Hanyecz Katalin. - 2002. - 89 p. : ill.
Bibliogr.: p. 63-64. - Példányszám: 500
ISBN 963-204-535-1 fűzött : ár nélkül
372.362(072) *** 908.439.175
[AN 950873] MARC

ANSEL
UTF-84334 /2003.
Bősze Sándor
   Somogyvár / írta Bősze Sándor. - [Budapest] : Száz M. Falu Könyvesháza Kht., [2001]. - 160 p. : ill. ; 25 cm. - (Száz magyar falu könyvesháza, ISSN 1586-0469)
Bibliogr.: p. 146-150. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-9287-48-2 kötött : ár nélkül
Somogyvár
908.439-2Somogyvár
[AN 900750]
MARC

ANSEL
UTF-84335 /2003.
Discover Australia and New Zeland (magyar)
   Az úti cél Ausztrália és Új-Zéland / [ford. Farkas István, Janáky István, Résch Éva] ; [szerk. Falcsik Mária]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2002. - 160 p. : ill., színes, részben térk. ; 30 cm. - (Fedezze fel a világot, ISSN 1588-7219)
ISBN 963-8475-83-8 kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-8475-82-83-8)
Új-Zéland - Ausztrália
908.94 *** 908.931
[AN 950300]
MARC

ANSEL
UTF-84336 /2003.
Discover North America (magyar)
   Az úti cél Észak-Amerika / [ford. Elekes András] ; [szerk. Zsámboki Mária]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2002. - 160 p. : ill., színes, részben térk. ; 30 cm. - (Fedezze fel a világot, ISSN 1588-7219)
ISBN 963-8475-84-6 * kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-8475-82-84-6)
Észak-Amerika
908.7
[AN 950297]
MARC

ANSEL
UTF-84337 /2003.
   A globális világ politikai földrajza : [felsőoktatási tankönyv] / szerk. Bernek Ágnes ; szerzők Agg Zoltán [et al.] ; [a térképeket és az ábrákat Zentai László kész.]. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2002. - 435 p., XII t. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-19-2526-9 kötött : 3696,- Ft
911.3(100)(075.8)
[AN 950139]
MARC

ANSEL
UTF-84338 /2003.
Gulyás Erzsébet
   A Jászság bibliográfiája / [szerk. Gulyás Erzsébet] ; [közrem. Dobos László, Hasznos Rozália, Szabó Jánosné] ; [közread. a] Jászok Egyesülete, Városi Könyvtár és Információs Központ. - Jászberény : Jászok Egyes. : Vár. Kvt. és Inf. Közp., 2002. - 231 p. ; 24 cm
ISBN 963-204-160-7 fűzött : ár nélkül
Jászság
908.439Jászság:016
[AN 950100]
MARC

ANSEL
UTF-84339 /2003.
Hausel Sándor
   Szügy története / Hausel Sándor ; [kiad. Szügy Község Önkormányzata]. - Szügy : Önkormányzat, 2001. - 272 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 253-256.
ISBN 963-00-7288-2 kötött : ár nélkül
Szügy
908.439-2Szügy
[AN 904054]
MARC

ANSEL
UTF-84340 /2003.
Horváth Gábor
   Kis győri kalauz / [szöveg, fotó Horváth Gábor] ; [rajz., graf., térk., fotó Kutassy Károly]. - 3. jav. kiad. - Győr : Horváth Kv.- és Zeneműk., 2001. - 119 p., [32] t. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 963-85725-4-X fűzött : ár nélkül
Győr
914.39-2Győr(036)
[AN 951788]
MARC

ANSEL
UTF-84341 /2003.
Horváth Gábor
Kis győri kalauz (német)
   Kleiner Győrer Stadtführer / [Text und Fotos Gábor Horváth] ; [deutsche Übers. Balázs Horváth und Thomas Instinsky] ; [Stadtplanskizzen und Grafik Károly Kutassy]. - 3. Aufl. - Győr : G. Horváth, 2001. - 120 p., [32] t. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 963-85725-5-8 fűzött : ár nélkül
Győr
914.39-2Győr(036)
[AN 951835]
MARC

ANSEL
UTF-84342 /2003.
Magyarország kincsesházai (angol)
   Hungary's treasury / [ed. Ágnes Tóth] ; [text Ágota Pavlovics] ; [phot. György Gadányi et al.]. - [Budapest] : Athenaeum 2000 : Viva Média, [2003]. - 128 p. : ill., színes ; 24 cm. - (H story)
ISBN 963-9471-07-0 fűzött : 2490,- Ft
914.39(036) *** 069(439)
[AN 951557]
MARC

ANSEL
UTF-84343 /2003.
Magyarország kincsesházai (német)
   Schatzkammer Ungarn / [Red. Ágnes Tóth] ; [Dt. von Marianne Látki und Zsuzsanna Lohn] ; [Photos György Gadányi et al.]. - [Budapest] : Athenaeum 2000 : Viva Média, [2003]. - 128 p. : ill., színes ; 24 cm. - (H story)
ISBN 963-9471-06-2 fűzött : 2490,- Ft
914.39(036) *** 069(439)
[AN 951558]
MARC

ANSEL
UTF-84344 /2003.
Major Miklós (1933-)
   Szilágynagyfalu / írta Major Miklós ; szerk. Botlik József. - [Budapest] : Száz M. Falu Könyvesháza Kht., [2002]. - 203, [2] p. : ill. ; 25 cm. - (Száz magyar falu könyvesháza, ISSN 1586-0469)
Bibliogr.: p. 173-178. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-9287-85-7 kötött : ár nélkül
Szilágynagyfalu
908.439-2Szilágynagyfalu
[AN 930870]
MARC

ANSEL
UTF-84345 /2003.
Margócsy József (1919-)
   Utcák, terek, emléktáblák / Margócsy József ; [közread. a] Nyíregyházi Városi Tanács. - [Budapest] : Közgazd. és Jogi Kvk., 1984-. - 21 cm
Közread. 1997-től a Start Rehabilitációs Vállalat és Intézményei, 2002-től a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár. - Az 1. köt. kötetjezés nélkül jelent meg, monografikus leírása AN 645089
ISBN 963-221-831-0 *
Nyíregyháza
908.439-2Nyíregyháza
[AN 249709]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5., Újabb mozaikok a régi Nyíregyháza életéből. - 2002. - 260 p. : ill. - (A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár kiadványai. III., Tanulmányok,, ISSN 1587-6608 ; 11.)
Bibliogr.: p. 240-241. - Példányszám: 1000
ISBN 963-7240-48-9 kötött : ár nélkül
908.439-2Nyíregyháza
[AN 950122] MARC

ANSEL
UTF-84346 /2003.
Molnár Zoltánné
   Új honfoglalók Perbálon / [írták Molnár Zoltánné és Molnár Zoltán]. - [Perbál] : Molnár Z., 2001. - 78 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Fűzött : ár nélkül
Perbál
908.439-2Perbál *** 325.1(439-2Perbál)"194"
[AN 949736]
MARC

ANSEL
UTF-84347 /2003.
Monos János
   Kuba : útikönyv / Monos János. - Budapest : Dekameron, [2003]. - 271 p., [63] t. : ill., részben színes ; 23 cm. - (Dekameron útikönyvek, ISSN 1588-6484)
Lezárva: 2002. okt. 15.
ISBN 963-9331-21-X fűzött : ár nélkül
Kuba
917.291(036)
[AN 950131]
MARC

ANSEL
UTF-84348 /2003.
   Nyíregyháza mezőváros tanácsa által határoztatott.. : 1793-1837 : forrásválogatás / [szerk. Galambos Sándor, Kujbusné Mecsei Éva] ; [a bevezetőt írta Kujbusné Mecsei Éva]. - Nyíregyháza : Szabolcs-Szatmár-Bereg M. Önkormányzat Lvt., 2001. - 256 p. ; 25 cm. - (Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár kiadványai. II., Közlemények, ISSN 0866-3920 ; 23.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 400
ISBN 963-7240-41-1 kötött : ár nélkül
Nyíregyháza
908.439-2Nyíregyháza"179/183"(093.2) *** 352(439-2Nyíregyháza)"179/183"(093.2) *** 930.253.4(439-2Nyíregyháza)
[AN 904122]
MARC

ANSEL
UTF-84349 /2003.
Péter László (1926-)
   Az ezeréves Szőreg : cikkek, tanulmányok / Péter László ; [kiad. Szeged Megyei Jogú Város szőregi településrészi önkormányzata]. - Szeged-Szőreg : Önkormányzat, 2001. - 365 p. : ill. ; 19 cm
Példányszám: 500
ISBN 963-00-5650-X fűzött : 980,- Ft
Szőreg
908.439-2SzegedSzőreg
[AN 901241]
MARC

ANSEL
UTF-84350 /2003.
Praznovszky Mihály (1946-)
   Horpács / írta Praznovszky Mihály ; szerk. Horváth István. - [Budapest] : Száz M. Falu Könyvesháza Kht., [2002]. - 189 p. : ill. ; 25 cm. - (Száz magyar falu könyvesháza, ISSN 1586-0469)
Bibliogr.: p. 153-159. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-9287-80-6 kötött : ár nélkül
Horpács
908.439-2Horpács
[AN 924346]
MARC

ANSEL
UTF-84351 /2003.
Praznovszky Mihály (1946-)
   Veszprém anno.. : fotográfiák a régi Veszprémről / Praznovszky Mihály. - 2. kiad. - Veszprém : Művészetek Háza, 2001. - 134 p. : ill. ; 31 cm
Példányszám: 1000. - A bev. és a képaláírások német és angol nyelven is
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9105-34-1)
Veszprém
908.439-2Veszprém"188/194"(084.12)
[AN 951428]
MARC

ANSEL
UTF-84352 /2003.
Rékasi Jánosné
   Emlékezésül : kortörténet 2001. évben / Rékasi Jánosné. - [Sárrétudvari] : Rékasi J-né, [2002]. - 267 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött : 1000,- Ft
Sárrétudvari
908.439-2Sárrétudvari
[AN 949749]
MARC

ANSEL
UTF-84353 /2003.
Simon Katalin
   Erre inni kell! : egy kupa Badacsony / [író, szerk. Simon Katalin] ; [fotográfus Szabó Zoltán]. - [Zalaegerszeg] : Nap, Szél és Csillagok Kft., cop. 2002. - [152] p. : ill., színes ; 16x17 cm
Fotóalbum
ISBN 963-202-938-0 kötött : ár nélkül
Badacsony
908.439(234.373Badacsony)(084.12) *** 77.04(439)(092)Szabó_Z.
[AN 949735]
MARC

ANSEL
UTF-84354 /2003.
Szabó György
   Ausztria / Szabó György ; [térképek, alaprajzok Bircher László et al.] ; [fotók Bieder Géza et al.]. - 4. kiad. - [Budapest] : Panoráma, 2002, cop. 1998. - 775 p., [32] t. : ill., részben színes, részben térk. ; 19 cm. - (Panoráma nagyútikönyvek, ISSN 1217-1271)
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-243-827-2)
Ausztria
914.36(282.243.7)(036)
[AN 953301]
MARC

ANSEL
UTF-84355 /2003.
Szabó Zoltán (1968-)
   Holdvilág : Ladak arcképe / [fotográfus Szabó Zoltán] ; [szerk. Simon Katalin]. - [Zalaegerszeg] : Nap, Szél és Csillagok Kft., cop. 2002. - 169, [3] p. : ill. ; 16x17 cm
Fotóalbum
ISBN 963-204-680-3 kötött : ár nélkül
Ladakh
908.515(084.12) *** 294.321(515) *** 77.04(439)(092)Szabó_Z.
[AN 949725]
MARC

ANSEL
UTF-84356 /2003.
Szántó László
   Somogysárd / írta Szántó László ; szerk. Bősze Sándor. - [Budapest] : Száz M. Falu Könyvesháza Kht., [2002]. - 169, [2] p. : ill. ; 25 cm. - (Száz magyar falu könyvesháza, ISSN 1586-0469)
Bibliogr.: p. 139-142. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-9287-81-4 kötött : ár nélkül
Somogysárd
908.439-2Somogysárd
[AN 929175]
MARC

ANSEL
UTF-84357 /2003.
Szebeni András (1946-)
   Sopron : látott dolgok.. / Szebeni András ; Hernádi Gyula írásával. - Pécs : Alexandra, [2002]. - 173, [2] p. : ill., színes ; 32 cm
Fotóalbum. - A gerincen számozási adatként: 2.
ISBN 963-368-371-8 kötött : ár nélkül
Sopron
908.439-2Sopron(084.12) *** 77.04(439)(092)Szebeni_A.
[AN 946842]
MARC

ANSEL
UTF-84358 /2003.
Szebeni András (1946-)
Sopron : látott dolgok... (angol)
   Sopron : things seen.. / András Szebeni ; text by Gyula Hernádi ; [transl. by Joanna Dingle]. - Pécs : Alexandra, [2003]. - 173, [2] p. : ill., színes ; 32 cm
Fotóalbum. - A gerincen számozási adatként: 2.
ISBN 963-368-410-2 kötött : ár nélkül
Sopron
908.439-2Sopron(084.12) *** 77.04(439)(092)Szebeni_A.
[AN 950906]
MARC

ANSEL
UTF-84359 /2003.
Szebeni András (1946-)
Sopron : látott dolgok... (német)
   Sopron : Ersehenes.. / András Szebeni ; mit Texten von Gyula Hernádi ; [Deutsch von Vata Vágyi]. - Pécs : Alexandra, [2003]. - 173, [2] p. : ill., színes ; 32 cm
Fotóalbum. - A gerincen számozási adatként: 2.
ISBN 963-368-411-0 kötött : ár nélkül
Sopron
908.439-2Sopron(084.12) *** 77.04(439)(092)Szebeni_A.
[AN 950910]
MARC

ANSEL
UTF-84360 /2003.
   Szentistván : egy Borsod megyei matyó község történelme, 1995 / [írta és szerk. Szunyi Gábor] ; [mtársak Antal Tibor et al.] ; [kiad. Szentistván nagyközség Önkormányzata]. - Szentistván : Önkormányzat, 2001. - 356 p. : ill. ; 23 cm
Gerinccím: Szentistván monográfiája. - Bibliogr.: p. 349.
ISBN 963-00-7536-9 fűzött : ár nélkül
Szentistván
908.439-2Szentistván
[AN 904138]
MARC

ANSEL
UTF-84361 /2003.
Tamási Gábor
   Ópusztaszer : [Feszty-körkép melléklettel] / fotók Tamási Gábor ; szöveg Udvarhelyi Szabolcs. - [Budapest] : Folpress Nyip. Kft., 2001. - 43, [3] p. : ill., főként színes ; 24 cm + 1 mell.
ISBN 963-440-407-3 fűzött : ár nélkül
Nemzeti Történeti Emlékpark (Ópusztaszer)
908.439-2Ópusztaszer(084.12)
[AN 903242]
MARC

ANSEL
UTF-84362 /2003.
   Tarpa / szerk. Németh Péter ; írta Kókai Sándor [et al.]. - [Budapest] : Száz M. Falu Könyvesháza Kht., [2002]. - 215 p. : ill. ; 25 cm. - (Száz magyar falu könyvesháza, ISSN 1586-0469)
Bibliogr.: p. 196-201. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-9287-84-9 kötött : ár nélkül
Tarpa
908.439-2Tarpa *** 943.9-2Tarpa
[AN 930869]
MARC

ANSEL
UTF-84363 /2003.
Tóth Sándor
   Lovászi / írta Tóth Sándor és Srágli Lajos ; szerk. Kapiller Imre. - [Budapest] : Száz M. Falu Könyvesháza Kht., [2002]. - 177 p. : ill. ; 25 cm. - (Száz magyar falu könyvesháza, ISSN 1586-0469)
Bibliogr.: p. 153-159. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-9287-86-5 kötött : ár nélkül
Lovászi
908.439-2Lovászi
[AN 930868]
MARC

ANSEL
UTF-84364 /2003.
   Újabb öt év a városért, Túrkevéért / [szerk. Szabó Zoltán] ; [... közrem. Csajbók Ferencné, Talpalló Piroska, Orosz László]. - Túrkeve : Polivitas BT, 2001. - 239 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-00-7040-5 fűzött : ár nélkül
Túrkeve
908.439-2Túrkeve *** 061.27(439-2Túrkeve)
[AN 901229]
MARC

ANSEL
UTF-84365 /2003.
   Ung vármegye leírása, 1782-1784 / [szerk., a bev. tanulmányt írta, a leírást ford.] Pók Judit. - Nyíregyháza : Szabolcs-Szatmár-Bereg M. Lvt., 2002. - 112 p. : ill. ; 21 cm. - (Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár kiadványai. II., Közlemények,, ISSN 0866-3920 ; 27.)
Példányszám: 300
ISBN 963-7240-49-7 fűzött : ár nélkül
Ung (vármegye)
912(439.23-35Ung) *** 355.47(439.23-35Ung)"178" *** 943.923-35Ung
[AN 950108]
MARC

ANSEL
UTF-84366 /2003.
   Vendégváró Tisza : [kirándulások könyve] / [főszerk. Pálfy Katalin] ; [fel. szerk. Körtvélyesi Erzsébet] ; [szerzők Pálfy Katalin et al.] ; [közread. a] ... Hortobágyi Nemzeti Park. - Miskolc : Well-PRess ; Debrecen : Hortobágyi Nemz. Park, 2002. - 303 p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm
Lezárva: 2002. okt. 31. - Bibliogr.: p. 300.
ISBN 963-9490-00-8 fűzött : ár nélkül
Tisza
914.39(282.243.742)(036)
[AN 951530]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

4367 /2003.
Antal József
   A feketegazdaság Magyarországon / Antal József. - Budapest : Rendőrtiszti Főisk., 2001. - 48 p. ; 25 cm. - (Rendvédelmi füzetek, ISSN 1585-1249 ; 2001/10.)
ISBN 963-9295-91-4 * fűzött : ár nélkül
343.53(439)"199"
[AN 900977]
MARC

ANSEL
UTF-84368 /2003.
Boda László (1929-)
   Természetjog, erkölcs, humánum : a jogbölcseleti etika látóhatára / Boda László. - Budapest : Szt. István Társ., 2001. - 335 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 333-334. és a jegyzetekben
ISBN 963-361-280-2 fűzött : 2200,- Ft
340.122
[AN 949813]
MARC

ANSEL
UTF-84369 /2003.
Burián László (1954-)
   Magyar nemzetközi kollíziós magánjog : egyetemi tankönyv / Burián László, Kecskés László, Vörös Imre. - 5. jav. kiad. - Budapest : Logod BT, 2002. - 382 p. ; 24 cm
ISBN 963-86234-4-6 fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-00-8724-3)
341.92/.94(075.8)
[AN 953313]
MARC

ANSEL
UTF-84370 /2003.
Cséffán József
   A munka törvénykönyve és magyarázata / Cséffán József. - Szeged : Szegedi Rendezvényszervező Kft., 2002. - 550 p. ; 20 cm
Lezárva: 2002. aug. 25.
ISBN 963-202-993-3 fűzött : ár nélkül
1992. évi XXII. törvény A munka törvénykönyvéről
349.2(439)(094)(036)
[AN 952135]
MARC

ANSEL
UTF-84371 /2003.
Csiky Ottó (1928-)
   Magyar családjog / Csiky Ottó, Filó Erika. - Budapest : HVG-ORAC, 2001. - 389 p. ; 20 cm
Lezárva: 2001. január 1. - Bibliogr.: p. 385-389.
ISBN 963-9203-80-7 fűzött : 3600,- Ft
347.6(439)(075.8)
[AN 901428]
MARC

ANSEL
UTF-84372 /2003.
   Emlékkönyv Bihari Ottó egyetemi tanár születésének 80. évfordulójára / szerk. Petrétei József. - Pécs : PTE ÁJK : MTA RKK Dunántúli Tud. Int., 2001. - 444 p. : ill. ; 25 cm. - (Studia iuridica auctoritate Universitatis Pécs publicata, ISSN 0324-5934 ; 128.)
Bibliogr. a tanulmányok végén. - Bihari Ottó műveinek bibliográfiája: p. 423-440.
ISBN 963-641-839-X fűzött : ár nélkül
342 *** 012Bihari_O.
[AN 928617]
MARC

ANSEL
UTF-84373 /2003.
   Az építésügyi hatósági munka. - [Budapest] : Terc, [2003]-. - 21 cm
351.785(439) *** 349.442(439)
[AN 951252]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Hatósági engedélyezések. - cop. 2003. - 236 p. : ill. - (Építésügyi zsebkönyvek, ISSN 1589-4568 ; 1.)
Írta Kovács Imre, Magyar Mária és Ráth György
ISBN 963-86263-9-9 fűzött : ár nélkül
351.785(439) *** 349.442(439)
[AN 951254] MARC

ANSEL
UTF-84374 /2003.
Építésügyi Konferencia (5.) (2002) (Hévíz)
   V. Építésügyi Konferencia : 2002. április 15-16., Hévíz ... / [szerk. Hogemann Éva, Jancsovics Imréné] ; [rend., közread. a] Magyar Minőség Társaság. - [Budapest] : MMT, [2002]. - 32 p. ; 21 cm
Előadáskivonatok
Fűzött : ár nélkül
351.785 *** 351.712.2 *** 69 *** 061.3(439-2Hévíz)
[AN 949870]
MARC

ANSEL
UTF-84375 /2003.
Fallenbüchl Zoltán (1924-)
   Állami (királyi és császári) tisztségviselők a 17. századi Magyarországon : adattár / összeáll. Fallenbüchl Zoltán. - Budapest : OSZK : Osiris, 2002. - 377 p. ; 20 cm. - (Nemzeti téka, ISSN 1586-1163)
Bibliogr.: p. 8-10.
ISBN 963-200-458-2 fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9500-08-9)
35.075.3(439)"16"
[AN 951163]
MARC

ANSEL
UTF-84376 /2003.
Fazekas Judit (1957-)
   A békéltető testületekről avagy Vitarendezés másként / [szerző Fazekas Judit] ; [közread. a] Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. - Budapest : MKIK, 2002. - 43 p. ; 23 cm
Fűzött : ár nélkül
347.919.1
[AN 939895]
MARC

ANSEL
UTF-84377 /2003.
   Les institutions constitutionnelles et l'intégration européenne / Ádám [et al.] ; [sous la direction de Attila Badó et László Trócsányi] ; [publ. par la Faculté de droit de l'Université de Szeged]. - [Szeged] : Fac. de droit de l'Univ. de Szeged, [2002]. - 107 p. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-482-591-5 fűzött : ár nélkül
341(4-62) *** 342(439) *** 342(44)
[AN 949849]
MARC

ANSEL
UTF-84378 /2003.
   A közalkalmazotti jogviszony kézikönyve : az állami és önkormányzati költségvetési szerveknél foglalkoztatottak gyakorlati tanácsadója / szerk. Breznay Tibor ; szerzők Dudás Katalin [et al.]. - Budapest : Dashöfer, [2002]. - [638] pag. var., 8 t.fol. ; 24 cm
Műanyag kapcsos borítóban, cserélhető lapokkal. - Lezárva: 2002. dec.
ISBN 963-9313-29-7 fűzött : ár nélkül
35.08(439)(094)(036)
[AN 949897]
MARC

ANSEL
UTF-84379 /2003.
Lakatos János
   A krimináltaktika elméleti kérdései / Lakatos János. - Budapest : Rendőrtiszti Főisk., 2001. - 22 p. ; 25 cm. - (Rendvédelmi füzetek, ISSN 1585-1249 ; 2001/11.)
ISBN 963-9295-92-2 * fűzött : ár nélkül
343.985
[AN 900978]
MARC

ANSEL
UTF-84380 /2003.
Lenkovics Barnabás
   A polgári jog vázlata / Lenkovics Barnabás. - Budapest : ELTE JTI : Osiris, 2001. - 201 p. ; 24 cm
ISBN 963-379-868-X fűzött : ár nélkül
347(439)(075.8)
[AN 901034]
MARC

ANSEL
UTF-84381 /2003.
   Local government budgeting / ed. by Mihály Hőgye. - Budapest : LGI OSI, 2002. - XVI, 102 p. ; 24 cm. - (LGI books, ISSN 1586-1317)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9419-43-5 fűzött : ár nélkül
352.073.52(4-11)
[AN 952065]
MARC

ANSEL
UTF-84382 /2003.
   A magyar munkajog / szerk. Lehoczkyné Kollonay Csilla. - 3. kiad., utánny. - Budapest : Vince K., 2002-. - 25 cm
349.2(439)(075.8)
[AN 951990]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2002. - 255 p.
Szerzők Ádám Lóránt, Hágelmayer Istvánné, Lehoczkyné Kollonay Csilla. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9323-39-X kötött : 2495,- Ft
349.2(439)(075.8)
[AN 951991] MARC

ANSEL
UTF-84383 /2003.
   Minority governance in Europe / ed. by Kinga Gál. - Budapest : LGI OSI, 2002. - XVIII, 378 p. ; 24 cm. - (LGI books, ISSN 1586-1317)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9419-40-0 fűzött : ár nélkül
352(4) *** 323.15(=00)(4)
[AN 951502]
MARC

ANSEL
UTF-84384 /2003.
Molnár István (1939-)
   A társasági jog és a cégeljárás / Molnár István ; [közread. a Szókratész Külgazdasági Akadémia]. - Utánny. - Budapest : Szókratész, 2002. - 150 p. ; 30 cm
ISBN 963-7163-32-8 fűzött : ár nélkül
347.72(439)(078)
[AN 951413]
MARC

ANSEL
UTF-84385 /2003.
Nagy Zsuzsanna, F.
   A környezeti demokrácia megvalósulása Magyarországon / [írta F. Nagy Zsuzsa, Fülöp Sándor, Móra Veronika] ; [kiad. Ökotárs Alapítvány]. - Budapest : Ökotárs Alapítvány, 2002. - 84 p. ; 24 cm
ISBN 963-204-365-0 fűzött : ár nélkül
351.777(439)"199/200" *** 504.03(439) *** 349.6(439)(036)
[AN 950037]
MARC

ANSEL
UTF-84386 /2003.
   Pénzügyi jog / szerk. Földes Gábor ; [szerzők Bende-Szabó Gábor et al.]. - Budapest : Osiris, 2002. - 335 p. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.: p. 321-327.
ISBN 963-389-132-9 kötött : 2980,- Ft
34:336(439)(075.8)
[AN 951521]
MARC

ANSEL
UTF-84387 /2003.
   Pest-Pilis-Solt vármegye közgyűlési iratainak regesztái : közigazgatási és politikai iratok : rövidített szövegközlések és regeszták. - Budapest : Pest M. Lvt., 2001-. - 20 cm
Gerinccím: Közigazgatási és politikai iratok
ISBN 963-7235-35-3
353(439.153)(093.2) *** 943.915.3(093.2)
[AN 926318]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., 1618-1670 / Borosy András ; [... a mutatót kész. Horváth M. Ferenc]. - 2001. - 338 p. : ill. - (Pest megyei levéltári füzetek, ISSN 0230-662X ; 33.)
Az előszó német nyelven is. - Példányszám: 600
ISBN 963-7235-34-5 fűzött : 1100,- Ft
353(439.153)"161/167"(093.2) *** 943.915.3"161/167"(093.2)
[AN 926320] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., 1671-1716 / Borosy András, Szabó Attila ; [... a mutatót kész. Horváth M. Ferenc]. - 2002. - 235, [3] p. : ill. - (Pest megyei levéltári füzetek, ISSN 0230-662X ; 34.)
Az előszó német nyelven is. - Példányszám: 600
ISBN 963-7235-36-1 fűzött : 1100,- Ft
353(439.153)"167/171"(093.2) *** 943.915.3"167/171"(093.2)
[AN 950151] MARC

ANSEL
UTF-84388 /2003.
   Segédlet a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényhez. - Szeged : Minerva Nova, 2002. - 128 p. ; 15 cm
Fűzött : ár nélkül
1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
35.08(439)(094) *** 349.2(439)(094)
[AN 952015]
MARC

ANSEL
UTF-84389 /2003.
   Segédlet A munka törvénykönyvéhez. - Szeged : Szegedi Rendezvényszervező Kft., 2002. - 119 p. ; 14 cm
Fűzött : ár nélkül
1992. évi XXII. törvény A munka törvénykönyvéről
349.2(439)(094)
[AN 952326]
MARC

ANSEL
UTF-84390 /2003.
Szemán László (1958-)
   Lefejezett fejezetek : a magyar darabolós gyilkosságok / Szemán László. - Gyöngyös : Pallas, 2003. - 295 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9504-01-7 kötött : 1990,- Ft
343.919
[AN 950938]
MARC

ANSEL
UTF-84391 /2003.
Szende Iván András
   "Ügynök" voltam Magyarországon : Állambiztonsági Nagy Mesekönyv / Sz. Iván András. - Gyöngyös : Pallas Antikvárium, 2002. - 223 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9117-88-9 kötött : 2490,- Ft
351.746.1(439)"197/198"(0:82-94)
[AN 951075]
MARC

ANSEL
UTF-84392 /2003.
Sztodola Tibor
   A büntetés-végrehajtási objektumok őrzése és védelme / Sztodola Tibor. - Budapest : Rendőrtiszti Főisk., 2001. - 27 p. ; 25 cm. - (Rendvédelmi füzetek, ISSN 1585-1249 ; 2001/13.)
ISBN 963-9295-94-9 * fűzött : ár nélkül
343.811.001.25
[AN 900983]
MARC

ANSEL
UTF-84393 /2003.
Szűrös Mónika
   A feketegazdaság gazdasági, társadalmi hatásai / Szűrös Mónika. - Budapest : Rendőrtiszti Főisk., 2001. - 35 p. ; 25 cm. - (Rendvédelmi füzetek, ISSN 1585-1249 ; 2001/12.)
Bibliogr.: p. 35.
ISBN 963-9295-93-0 * fűzött : ár nélkül
343.53(439)"199"
[AN 900979]
MARC

ANSEL
UTF-84394 /2003.
   Territorialità e personalità nel diritto canonico ed ecclesiastico : il diritto canonico di fronte al terzo millennio : atti dell'XI Congresso internazionale di diritto canonico e del XV Congresso internazionale della Società per il diritto delle chiese orientali : Budapest, 2-7 settembre 2001 = Territoriality and personality in canon law and ecclesiastical law : canon law faces the third Milennium : proceedings of the 11th International Congress of Canon Law and of the 15th International Congress of the Society for the Law of the Eastern Churches / a cura di Péter Erdő, Péter Szabó. - Budapest : Szt. István Társ., 2002. - 927 p. ; 25 cm
Rend. a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Kánonjogi Posztgraduális Intézet. - Váltakozva olasz, német, angol és spanyol nyelven. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-361-415-5 kötött : ár nélkül
348.1/.7 *** 061.3(439-2Bp.)"2001"
[AN 949723]
MARC

ANSEL
UTF-84395 /2003.
   Tiszaigar és a környező települések nemzetőrei 1848-ban / összeáll. Kőszegi János. - Budapest : [Magánkiad.], 2001. - 83, [6] p., [5] t. fol. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-440-459-6 * fűzött : ár nélkül
Tiszaigar
351.743(439-2Tiszaigar)"1848/1849" *** 943.9-2Tiszaigar"1848/1849"
[AN 901314]
MARC

ANSEL
UTF-84396 /2003.
Tóth Tivadar
   Ellenőrre várva.. : útmutató vállalkozók részére / írta Tóth Tivadar. - Szekszárd : Vidám Tudomány BT, [2001]. - 40 p. ; 21 cm
ISBN 963-00-6767-6 fűzött : ár nélkül
35.078.3(439)(036)
[AN 901250]
MARC

ANSEL
UTF-84397 /2003.
Tremmel Flórián (1941-)
   Magyar büntetőeljárás / Tremmel Flórián. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, 2001. - 630 p. ; 25 cm. - (Institutiones juris, ISSN 1218-9375). (Dialóg Campus tankönyvek, ISSN 1418-1274)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9310-09-3 kötött : 3980,- Ft
343.1(439)(075.8)
[AN 901039]
MARC

ANSEL
UTF-84398 /2003.
Varga Tibor
   Ima ellenségeinkért : a Szent Korona misztériuma / Varga Tibor. - Debrecen : Főnix Kvműhely : "Múltat s Jövendőt" Közművel. Egyes., 2001. - 223, [5] p. : ill. ; 23 cm. - (Főnix könyvek, ISSN 1417-507X ; 32.)
Bibliogr.: p. 218-221.
ISBN 963-00-9106-2 fűzött : ár nélkül
342.519.8(439) *** 342.22(439) *** 930.85(439)
[AN 949768]
MARC

ANSEL
UTF-84399 /2003.
   Vas Megyei Bíróság az ezredfordulón : emlékkönyv / [szerk. Laky Ferenc]. - Szombathely : Vas M. Bíróság, 2003. - 96 p. : ill., színes ; 27 cm
Példányszám: 500
ISBN 963-206-063-6 kötött : ár nélkül
Vas (megye). Bíróság.
347.992(439-2Szombathely)
[AN 951467]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

4400 /2003.
Kanyó Ferenc
   Világháborúk szegedi hősi halottai / Kanyó Ferenc ; [kiad. a Szegedi Temetkezési Kft.]. - Szeged : Bába : Szegedi Temetkezési Kft., 2002. - 304, [3] p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9347-57-4 kötött : ár nélkül
355.486(439-2Szeged)"1914/1918"(092) *** 355.486(439-2Szeged)"1939/1945"(092)
[AN 951197]
MARC

ANSEL
UTF-84401 /2003.
   Magyar Honvédség : arzenál, 2003 / [szerk. ... Tőrös István] ; [a fegyverismertetőket Egerszegi János et al. ... írta] ; [fotók Sárközy György és Tőrös István] ; [a Honvédelmi Minisztérium Kommunikációs Főigazgatóságának kiadványa]. - [Budapest] : HM Kommunikációs Főig., [2002]. - 64 p. : ill., színes ; 30 cm
Kötött : ár nélkül
Magyarország. Honvédség.
623(439)"199/200"
[AN 949863]
MARC

ANSEL
UTF-84402 /2003.
   Minőség a biztonságért : a magyar katonai beszállítók minőségirányításának gyakorlati kérdései című rendezvény : 2002. június 4. / [szerk. Hogemann Éva, Jancsovics Imréné] ; [rend., közread. a] Magyar Minőség Társaság. - [Budapest] : MMT, [2002]. - 36 p. ; 21 cm
A Budapesten tartott konferencia előadáskivonatai
Fűzött : ár nélkül
355(439) *** 355.356(100-15) *** 65.018 *** 061.3(439-2Bp.)"2002"
[AN 949876]
MARC

ANSEL
UTF-84403 /2003.
   Nem háborús katonai műveletek : a Magyar Honvédség feladatai az ezredfordulón a komplex katasztrófa elleni védelemben és ennek összefüggés-rendszere a NATO-tagsághoz kapcsolódó tevékenységgel / [szerk. Bitera Lajos]. - Budapest : HVK MIK : HVK Tudszervező Oszt., 2000. - 193 p. : ill. ; 25 cm. - (Hadtudományi tájékoztató, ISSN 1419-7758 ; 2000/10.)
Példányszám: 150
ISBN 963-00-7925-9 * fűzött : ár nélkül
355.58(439)
[AN 903043]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

4404 /2003.
Bakacsi Gyula
   Szervezeti magatartás és vezetés / Bakacsi Gyula. - Utánny. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2002. - 353 p. : ill. ; 24 cm. - (Szervezet - vezetés - stratégia, ISSN 1219-9141)
A 10. fejezetet írta Bokor Attila. - Bibliogr.: p. 329-353.
ISBN 963-224-496-6 fűzött : ár nélkül
65.01 *** 65.012.4 *** 316.45
[AN 951997]
MARC

ANSEL
UTF-84405 /2003.
Goleman, Daniel
Primal leadership (magyar)
   A természetes vezető : az érzelmi intelligencia hatalma / Daniel Goleman, Richard Boyatzis, Annie McKee ; [ford. Ballér Piroska]. - Budapest : Vince K., 2003. - 321, [5] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9323-70-5 kötött : 3295,- Ft
65.012.4 *** 159.942 *** 159.95
[AN 952013]
MARC

ANSEL
UTF-84406 /2003.
   Az információbiztonság követelményrendszere és a hazai szervezetek megfeleltetése című rendezvény : 2002. szeptember 11. / [szerk. Hogemann Éva, Jancsovics Imréné] ; [rend., közread. a] Magyar Minőség Társaság. - [Budapest] : MMT, [2002]. - 42 p. : ill. ; 21 cm
A Budapesten tartott konferencia előadáskivonatai
Fűzött : ár nélkül
659.2.012.8(439) *** 061.3(439-2Bp.)"2002"
[AN 949881]
MARC

ANSEL
UTF-84407 /2003.
Malatyinszki József (1930-)
   A békéscsabai Tevan-nyomda egy évszázada, 1903-2003 / [írta és szerk. Malatyinszki József] ; [közread. a] Kner-Tevan Alapítvány. - Békéscsaba : Kner-Tevan Alapítvány, 2003. - 207 p. : ill., részben színes ; 33 cm
Példányszám: 1000
ISBN 963-206-054-7 kötött : ár nélkül
Tevan Nyomda (Békéscsaba)
655.1(439-2Békéscsaba)(091)
[AN 951176]
MARC

ANSEL
UTF-84408 /2003.
   A minőségfejlesztés speciális problémái a szolgáltató szervezeteknél című rendezvény : 2002. szeptember 18. / [szerk. Hogemann Éva, Jancsovics Imréné] ; [rend., közread. a] Magyar Minőség Társaság. - [Budapest] : MMT, [2002]. - 29 p. : ill. ; 21 cm
A Budapesten tartott konferencia előadáskivonatai
Fűzött : ár nélkül
65.018 *** 338.46(439) *** 061.3(439-2Bp.)"2002"
[AN 949885]
MARC

ANSEL
UTF-84409 /2003.
   Minőségirányítás az elégedettség szolgálatában : vevői- és dolgozói elégedettség vizsgálatok módszerei és eredményei : 2002. május 15., ... Budapest ... / [szerk. Hogemann Éva, Jancsovics Imréné] ; [rend., közread. a] Magyar Minőség Társaság. - [Budapest] : MMT, [2002]. - 36 p. : ill. ; 21 cm
Előadáskivonatok
Fűzött : ár nélkül
65.018 *** 659.4.012.12 *** 061.3(439-2Bp.)"2002"
[AN 949873]
MARC

ANSEL
UTF-84410 /2003.
Roóz József (1944-)
   Vezetésmódszertan / Roóz József. - Budapest : Perfekt, 2001. - 343 p. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-394-428-7 kötött : 2780,- Ft
65.012.4
[AN 807421]
MARC

ANSEL
UTF-84411 /2003.
   Szervezeti formák és vezetés / Dobák Miklós [és mtársai]. - Utánny. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2002. - 262 p. : ill. ; 24 cm. - (Szervezet - vezetés - stratégia, ISSN 1219-9141)
Bibliogr.: p. 252-[263].
ISBN 963-224-502-4 fűzött : ár nélkül
65.012.3 *** 65.012.4 *** 658.1
[AN 953357]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

4412 /2003.
   80. Nemzetközi Szövetkezeti Nap : 2002. július 5. / [közread. az] Országos Szövetkezeti Tanács. - Budapest : Orsz. Szöv. Tcs., 2002. - 20 p. ; 20 cm
Fűzött : ár nélkül
334.73 *** 061.3(439-2Bp.)"2002"
[AN 949945]
MARC

ANSEL
UTF-84413 /2003.
Andrási Jánosné
   Adómentes "bevételek", adókedvezmények, 2001 / Andrási Jánosné, Pölöskei Pálné ; [közread. a] Kompkonzult Számítástechnikai és Tanácsadó Kft. - Budapest : Kompkonzult, 2001. - 308 p. ; 24 cm
Lezárva: 2000. nov. 10.
ISBN 963-9142-71-9 fűzött : 3000,- Ft
336.2.027.55(439)(036) *** 336.272(439)(036) *** 336.271.5(439)(036)
[AN 902818]
MARC

ANSEL
UTF-84414 /2003.
Balaton Pál
   Börtönpénzek : büntetőintézeti szükségpénzek Magyarországon / Balaton Pál, Leányfalusi Károly, Takács István. - Budapest : Bedő BT, 2001. - 32 p. : ill. ; 26 cm. - (Bedő papír, régiség kiadványai, ISSN 1589-4134)
Példányszám: 250 kézzel számozott
ISBN 963-00-8321-3 fűzött : ár nélkül
336.747.3(439)"198/199" *** 343.8(439)
[AN 950245]
MARC

ANSEL
UTF-84415 /2003.
Bekó, Jani
   Foreign trade flows and economic activity in Slovenia: causality patterns from a transition episode / Jani Bekó. - Budapest : Inst. for World Economics HAS, 2002. - 23 p. ; 30 cm. - (Working papers / Institute for World Economics Hungarian Academy of Sciences,, ISSN 1215-5241 ; 132.)
Bibliogr.: p. 20-21.
ISBN 963-301-396-8 fűzött : ár nélkül
338.2(497.12) *** 339.9(100)
[AN 951545]
MARC

ANSEL
UTF-84416 /2003.
Bergstrom, Theodore C.
Workouts in intermediate microeconomics (magyar)
   Mikroökonómiai gyakorlatok / Theodore C. Bergstrom, Hal R. Varian ; [ford. Badics Judit et al.]. - Veszprém : VE K., 2002. - [6], III, 490 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9495-00-X fűzött : ár nélkül
330.101.542(075.8)(076)
[AN 950040]
MARC

ANSEL
UTF-84417 /2003.
Bodnár Mónika (1961-)
   Putnok és térségének gazdasági élete, ipari fejlődése a 20. században / Bodnár Mónika ; [a Putnok és Térsége Társulás kiadványa]. - [Putnok] : Putnok és Térsége Társulás, [2001]. - 59 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 55-59.
ISBN 963-00-8148-2 * fűzött : ár nélkül
Putnok
338(091)(439-2Putnok)"19"
[AN 905242]
MARC

ANSEL
UTF-84418 /2003.
Carlton, Dennis W.
Modern industrial organization (magyar)
   Modern piacelmélet / Dennis W. Carlton, Jeffrey M. Perloff ; [ford. Újhelyi Gergely]. - Budapest : Panem, 2003. - 871 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 753-802.
ISBN 963-545-341-8 kötött : ár nélkül
339.13(075.8)
[AN 951523]
MARC

ANSEL
UTF-84419 /2003.
Constantinovits Milán
   Külkereskedelmi technika - külpiaci kockázat : felsőfokú külkereskedelmi ismeretek a korszerű piacgazdaság számára / Constantinovits Milán, Sipos Zoltán. - [Budapest] : Aula, 2002. - [4], XI, 393 p. ; 25 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9215-52-X kötött : 2800,- Ft
339.5(078) *** 347.75(078)
[AN 953362]
MARC

ANSEL
UTF-84420 /2003.
Csath Magdolna (1943-)
   Stratégiai változtatásmenedzsment / Csath Magdolna. - [Budapest] : Aula, 2001. - VI, 226 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 223-226.
ISBN 963-9345-06-7 fűzött : 2400,- Ft
658.1.012.2 *** 658.1.011.1
[AN 901029]
MARC

ANSEL
UTF-84421 /2003.
Cserháti Ilona
   A SOCIO-LINE modell, a fenntartható fejlődés modellje : gazdasági-társadalmi megközelítések : első változat / [szerzők Cserháti Ilona, Révész Tamás, Takács Tibor]. - Budapest : Ecostat, 2001. - 84 p. ; 24 cm. - (A gazdaságelemzés módszerei, ISSN 1419-4007 ; 2001/1.)
Bibliogr.: p. 83-84.
ISBN 963-215-420-7 fűzött : ár nélkül
330.34(439) *** 330.43
[AN 901139]
MARC

ANSEL
UTF-84422 /2003.
Demendy Nóra
   Spanyolország és Portugália az EU strukturális támogatási rendszerében / Demendy Nóra, Éltető Andrea. - Budapest : MTA VKI, 2002. - 26 p. : ill. ; 30 cm. - (Műhelytanulmányok / Magyar Tudományos Akadémia Világgazdasági Kutatóintézet,, ISSN 1417-2720 ; 39.)
Bibliogr.: p. 26.
ISBN 963-301-390-9 fűzött : ár nélkül
Spanyolország - Portugália
339.96(4-62) *** 338.246.027(460) *** 338.246.027(469)
[AN 951547]
MARC

ANSEL
UTF-84423 /2003.
Farkas Sándorné
   Költségvetési számvitel, 2001 / [írta Farkas Sándorné] ; [közread. a] Saldo Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Rt. - Budapest : Saldo, 2001. - 65 p. ; 25 cm
Számviteli kézikönyvek (keretcím)
ISBN 963-621-979-6 fűzött : ár nélkül
336.12(439) *** 657(036)
[AN 902851]
MARC

ANSEL
UTF-84424 /2003.
   Foglalkoztatás 2001 : Munkaügyi Tanácsok Országos Konferenciája : Szeged 2000. november 7-9. / [rend., közread. a] Munkáért Alapítvány. - Szeged : Munkáért Alapítvány, [2001]. - 68 p. ; 20 cm
ISBN 963-00-7731-0 * fűzött : ár nélkül
331.5(439)"199/200" *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 901116]
MARC

ANSEL
UTF-84425 /2003.
Földes Gábor (1950-)
   Adójog / Földes Gábor. - Budapest : Osiris, 2002. - 365 p. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.: p. 351-358.
ISBN 963-389-133-7 kötött : 2980,- Ft
336.2(439)(075.8) *** 351.713(439)(075.8)
[AN 953314]
MARC

ANSEL
UTF-84426 /2003.
Forman Balázs
   Az Európai Unió strukturális és előcsatlakozási alapjai / Forman Balázs ; [közread. az] Európai Bizottság Magyarországi Delegációja. - Budapest : Európai Biz. Mo. Delegációja, 2001. - 397 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 385-397.
ISBN 963-00-7732-9 fűzött : ingyenes
European Union.
332.1(4-62) *** 339.96(4-62)
[AN 914873]
MARC

ANSEL
UTF-84427 /2003.
Forman Balázs
   Az Európai Unió strukturális és előcsatlakozási alapjai / Forman Balázs. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Interpress, 2003. - 397 p., [8] t. : ill., színes, térk. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 385-397.
ISBN 963-7540-67-9 fűzött : 2900,- Ft
European Union.
332.1(4-62) *** 339.96(4-62)
[AN 951725]
MARC

ANSEL
UTF-84428 /2003.
Gates, Bill
Business   the speed of thought (magyar)
   Üzlet   gondolat sebességével : működik a digitális idegrendszer / Bill Gates ; Collins Hemingway közrem. ; [ford. Bart Dániel, Gauder Márk]. - Pécs : Alexandra, [2002]. - XXII, 471 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-368-398-X kötött : ár nélkül
658.1.011.1 *** 681.3.004.14
[AN 953038]
MARC

ANSEL
UTF-84429 /2003.
   Gazdaság és társadalom 2002-2003 fordulóján / [kész. Balogh Tünde et al.]. - Budapest : ECOSTAT, 2002. - 140, [26] p. : ill. ; 30 cm. - (Monitor, ISSN 1418-7892 ; 2002/4.)
ISBN 963-215-558-0 fűzött : ár nélkül
338(439)"2002" *** 339.9(100)"200" *** 316.334.2(439)"200" *** 316.334.2(100)"200"
[AN 951592]
MARC

ANSEL
UTF-84430 /2003.
   Gazdaságpszichológia / szerk. Hunyady György, Székely Mózes ; [... szerzői Albert Attila et al.]. - Budapest : Osiris, 2003. - 941 p. : ill. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.: p. 835-905.
ISBN 963-389-310-0 kötött : 4980,- Ft
330(075.8) *** 159.9(075.8) *** 65.013(075.8)
[AN 951565]
MARC

ANSEL
UTF-84431 /2003.
Gubányi Lászlóné
   Az államháztartás szervezeteinek számvitelére vonatkozó jogszabályi előírások / Gubányi Lászlóné, Szabó Mária. - [Budapest] : Perfekt, [2002]. - 137 p. ; 24 cm
ISBN 963-394-456-2 fűzött : 2335,- Ft
336.12(439)(094) *** 352.073.5(439)
[AN 951850]
MARC

ANSEL
UTF-84432 /2003.
   Háború és gazdaság : Széchenyi István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet, Győr, 2002. február 5. / [szerzők Honvári János et al.]. - [Győr] : Távtan, [2003]. - 96 p. : ill. ; 21 cm. - (Tudományos füzetek / Széchenyi István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet,, ISSN 1589-2697 ; 1.)
Az azonos címmel rendezett konferencia előadásai. - Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-206-145-4 fűzött : ár nélkül
339.9(100)"19" *** 355.018 *** 327(100)"19" *** 323.285(100)"19" *** 061.3(439-2Győr)
[AN 952034]
MARC

ANSEL
UTF-84433 /2003.
Halmos Ede
   Csomagolás és logisztika / Halmos Ede ; [közread. a] Papír-Press Egyesülés. - [Budapest] : Papír-Press Egyesülés, 2002. - 127 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-86223-1-8 fűzött : ár nélkül
658.286 *** 658.78 *** 658.788.4
[AN 950222]
MARC

ANSEL
UTF-84434 /2003.
Ihász Anita
   Textilruházati ipar / [szerző Kovácsné Ihász Anita]. - Budapest : Piacgazdaság Alapítány, 2002. - 54 p. : ill. ; 22 cm. - (Vállalkozói tájékoztató sorozat, ISSN 1586-9180)
Lezárva: 2002. szept. 27.
ISBN 963-204-381-2 fűzött : ár nélkül
338.45(439)"199" *** 677(439)"199"
[AN 953466]
MARC

ANSEL
UTF-84435 /2003.
Illés Mária (1947-)
   Vezetői gazdaságtan / Illés Mária. - 2. bőv. kiad. - [Budapest] : Kossuth, 2002. - 467 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 461-462.
ISBN 963-09-4349-2 kötött : ár nélkül
658.1(035) *** 338(035)
[AN 952180]
MARC

ANSEL
UTF-84436 /2003.
Ilyés Mihály
   Információtechnológia és telekommunikáció (ICT) / [szerző Ilyés Mihály]. - Budapest : Piacgazdaság Alapítvány, 2002. - 93 p. : ill. ; 22 cm. - (Vállalkozói tájékoztató sorozat, ISSN 1586-9180)
Lezárva: 2002. szept. 15.
ISBN 963-204-302-2 fűzött : ár nélkül
338.47(439)"199" *** 654(439)"199" *** 681.3(439)"199"
[AN 953472]
MARC

ANSEL
UTF-84437 /2003.
   Ipari termékeink megfelelősége a hazai és az európai követelményeknek című rendezvény az Industria 2002 Nemzetközi Ipari Szakkiállítás alkalmából : 2002. május 31. / [szerk. Hogemann Éva, Jancsovics Imréné] ; [rend., közread. a] Magyar Minőség Társaság. - [Budapest] : MMT, [2002]. - 32 p. : ill. ; 21 cm
A Budapesten tartott konferencia előadáskivonatai
Fűzött : ár nélkül
338.45(439) *** 339.923(4-62) *** 65.018 *** 061.3(439-2Bp.)"2002"
[AN 949877]
MARC

ANSEL
UTF-84438 /2003.
Jagasics Béla (1959-)
   Civil történet : a nonprofit szektor a '90-es években : tanulmányok / Jagasics Béla ; [kiad. Landorhegy Alapítvány Nonprofit Szolgáltató Központ]. - Zalaegerszeg : Landorhegy Alapítvány Nonprofit Szolgáltató Közp., 2001. - 201, [2] p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 200-201. - Példányszám: 500
ISBN 963-00-6349-2 fűzött : ár nélkül
334.012.46(439)
[AN 808236]
MARC

ANSEL
UTF-84439 /2003.
Karácsony Imréné
   A költségtérítések, természetbeni juttatások, kedvezmények, adómentességek elszámolásának 2003. évi szabályai / [szerző Karácsony Imréné]. - Budapest : Keriorg, 2003. - 220 p. ; 24 cm
Lezárva: 2003. jan. 1.
ISBN 963-9359-07-6 fűzött : ár nélkül
336.2.027.8(439)(036) *** 336.2.029.7(439)(036) *** 336.2.038(439)(036)
[AN 950023]
MARC

ANSEL
UTF-84440 /2003.
Knáb Magdolna
   Járműalkatrész-gyártás / [szerző Knáb Magdolna]. - Budapest : Piacgazdaság Alapítvány, 2002. - 130 p. : ill. ; 22 cm. - (Vállalkozói tájékoztató sorozat, ISSN 1586-9180)
Lezárva: 2002. szept. 15.
ISBN 963-204-301-4 fűzött : ár nélkül
338.45(439)"199" *** 629.113(439)"199" *** 62-2
[AN 953475]
MARC

ANSEL
UTF-84441 /2003.
Kocsis Tamás
   Gyökereink : örömről és gazdagságról egy világméretű fogyasztói társadalomban / Kocsis Tamás. - [Budapest] : Kairosz, cop. 2002. - 209 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 185-196.
ISBN 963-9406-89-9 fűzött : 2600,- Ft
330.342.146 *** 316.32
[AN 949642]
MARC

ANSEL
UTF-84442 /2003.
Kovács Péter (1959-)
   Állásrotáció egy nagyobb Európában / Kovács Péter, Dévai Ildikó ; [közread. a Párbeszéd az Európai Unióért Nemzetközi Közhasznú Egyesület]. - Szombathely : Párbeszéd az Európai Unióért Nk. Közhasznú Egyes., 2001. - 96 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 95-96. - Példányszám: 1500
ISBN 963-00-6770-6 fűzött : ár nélkül
331.56(4-62) *** 331.586(4-62) *** 331.586(439) *** 331.56(439)
[AN 900974]
MARC

ANSEL
UTF-84443 /2003.
Kuti Éva (1951-)
A nem-kormányzati szervezetek helyzete Magyarországon (angol)
   NGO stock-taking in Hungary / Kuti Éva, Králik Miklós, Barabás Miklós. - Budapest : World Bank Regional Office Hungary, 2000. - 47 p. : ill. ; 29 cm. - (World Bank Regional Office Hungary NGO studies, ISSN 1589-2220 ; 1.)
Bibliogr.: p. 41-47. - Példányszám: 500
ISBN 963-00-3818-8 fűzött : ár nélkül
334.012.46(439)"199"(083.41)
[AN 951206]
MARC

ANSEL
UTF-84444 /2003.
   A magyar nemzeti egészségügyi számlák (NESZ), 1998-2000 / [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal. - Budapest : KSH, 2002. - [2], II, 161 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-215-526-2 fűzött : 3800,- Ft
336.572(439)(083.41) *** 364.444(439)(083.41)
[AN 951518]
MARC

ANSEL
UTF-84445 /2003.
Marosán György (ifj.) (1946-)
   A siker receptje : a 20. század gazdasági sikertörténetei és legfontosabb menedzsmentleckéi / Marosán György. - Budapest : Kossuth, 2003. - 199 p. : ill. ; 24 cm. - (VIP, ISSN 1419-3000)
Bibliogr.: p. 193-195. - A tartalomjegyzék angol nyelven is
ISBN 963-09-4283-6 kötött : ár nélkül
658.1.012.4 *** 061.5(100)
[AN 951168]
MARC

ANSEL
UTF-84446 /2003.
   A munkaerőköltség alakulása, 2000 = Labour cost in Hungary, 2000 / [közrem. ... Imre Melinda, Krausz Lilla, Plank Ferencné] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal. - Budapest : KSH, 2002. - 170 p. ; 29 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-215-551-3 fűzött : 2000,- Ft
657.471.12(439)(083.41) *** 331.2(439)
[AN 951533]
MARC

ANSEL
UTF-84447 /2003.
   Oroszország a világgazdaságban - válság előtt és után / Deák András [et al.]. - [Budapest] : Aula, 2001. - 555 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 549-551.
ISBN 963-9345-15-6 fűzött : 4990,- Ft
Oroszország
338(47)"199" *** 339.9(47)"199"
[AN 901048]
MARC

ANSEL
UTF-84448 /2003.
Plenter János (1930-)
Gazdaság és államhatalom (angol)
   Wealth, power and economics : the cluster theory of economics : the role of state power in creating and destroying wealth / János Plenter. - Tököl : Éliás K., cop. 2002. - [6], III, 336 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-86072-1-1 fűzött : ár nélkül
330
[AN 951472]
MARC

ANSEL
UTF-84449 /2003.
Pyszna, Dorota
   The management of accession to the European Union in Poland and Hungary / Dorota Pyszna and Krisztina Vida. - Budapest : Inst. for World Economics HAS, 2002. - 77 p. : ill. ; 30 cm. - (Working papers / Institute for World Economics Hungarian Academy of Sciences,, ISSN 1215-5241 ; 128.)
Bibliogr.: p. 42-45., 75-76.
ISBN 963-301-392-5 fűzött : ár nélkül
European Union.
339.9(439) *** 339.9(438) *** 339.923(4-62)
[AN 951541]
MARC

ANSEL
UTF-84450 /2003.
Raffai Mária (1945-)
   RTeBP : újjászervezési módszertan : hazai üzleti kultúrákra adaptált BPR modell / [Raffai Mária]. - 2. kiad. - [Győr] : Novadat, cop. 2003. - 298 p. : ill. ; 24 cm. - (A menedzsment sikeres megoldásai, ISSN 1419-8967)
Bibliogr.: p. 237-247.
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9056-24-3)
658.1.011.8
[AN 951524]
MARC

ANSEL
UTF-84451 /2003.
Simon András (1942-)
   Útmutató a makroökonómiához / Simon András. - 2. jav. kiad. - Budapest : Osiris, 2002. - 237 p. : ill. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.: p. 225-232.
Fűzött : 2980,- Ft (hibás ISBN 963-379-419-6)
330.101.541(075.8)
[AN 952032]
MARC

ANSEL
UTF-84452 /2003.
Simonffy Emil (1928-)
   A polgári földtulajdon kialakulása és a birtokmegoszlás Délnyugat-Dunántúlon / Simonffy Emil. - Zalaegerszeg : Zala M. Lvt., 2002. - 222 p., XIX t. : ill., színes ; 24 cm. - (Zalai gyűjtemény, ISSN 0133-5499 ; 55.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7226-46-X fűzött : ár nélkül
Délnyugat-Dunántúl
332.2(439.11)"17/19" *** 347.235(439.11)"17/19"
[AN 950678]
MARC

ANSEL
UTF-84453 /2003.
Somlo, Ivan
Försäljningsteknik (magyar)
   Eladás felsőfokon : hogyan adjuk el termékeinket, ötleteinket, találmányainkat, hogyan kezeljük a reklamációkat? / Ivan Somlo ; [közread. a] BME-OMIKK. - Utánny. - Budapest : BME-OMIKK, 2002. - 165 p. : ill. ; 24 cm
Ford. Megyer Sándor
ISBN 963-593-145-X fűzött : 1300,- Ft
658.85
[AN 950592]
MARC

ANSEL
UTF-84454 /2003.
Szalavetz Andrea (1965-)
   Some neglected effects of EU enlargement : rationalization and specialization / Andrea Szalavetz. - Budapest : Inst. for World Economics HAS, 2002. - 14 p. ; 30 cm. - (Working papers / Institute for World Economics Hungarian Academy of Sciences,, ISSN 1215-5241 ; 129.)
Bibliogr.: p. 12-14.
ISBN 963-301-393-3 fűzött : ár nélkül
338.27(4-62)"20"
[AN 951542]
MARC

ANSEL
UTF-84455 /2003.
Szanyi Miklós (1961-)
   Bankruptcy regulations, policy credibility and asset transfers in Hungary / Miklós Szanyi. - Budapest : Inst. for World Economics HAS, 2002. - 21 p. ; 30 cm. - (Working papers / Institute for World Economics Hungarian Academy of Sciences,, ISSN 1215-5241 ; 130.)
Bibliogr.: p. 20-21.
ISBN 963-301-394-1 fűzött : ár nélkül
658.1.016.8(439)(094) *** 347.736(439)(094)
[AN 951543]
MARC

ANSEL
UTF-84456 /2003.
   A Széchenyi-terv vállalkozáserősítő, gazdaságélénkítő hatása / [szerk. Belyó Pál, Nyers József] ; [kész. Balogh Tünde et al.]. - Budapest : ECOSTAT, 2002. - 99 p. ; 30 cm. - (Időszaki közlemények - ECOSTAT, ISSN 1419-4309 ; 16.)
ISBN 963-215-560-2 fűzött : ár nélkül
338.2(439)"199/200" *** 334.7(439)"199/200"
[AN 951595]
MARC

ANSEL
UTF-84457 /2003.
Tiba Zoltán
   Food aid for food security? : trends and canges [!changes] in the 1990s / Zoltán Tiba. - Budapest : Inst. for World Economics HAS, 2002. - 32 p. : ill. ; 30 cm. - (Working papers / Institute for World Economics Hungarian Academy of Sciences,, ISSN 1215-5241 ; 133.)
Bibliogr.: p. 31-32.
ISBN 963-301-397-6 fűzött : ár nélkül
339.96(100) *** 641
[AN 951546]
MARC

ANSEL
UTF-84458 /2003.
Tiefbrunner Anna
   Csomagolás és környezetvédelem / Tiefbrunner Anna ; [közread. a] Papír-Press Egyesülés. - [Budapest] : Papír-Press Egyesülés, 2002. - 199 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 193-199.
ISBN 963-86223-2-6 fűzött : ár nélkül
658.788.4 *** 504.064.47 *** 628.4.034 *** 621.798
[AN 950224]
MARC

ANSEL
UTF-84459 /2003.
   "Az üdülési csekk, mint a belföldi turizmus fejlődésének motorja" : Budapest, 2000. május 30. : program, előadások vázlata / [rend., közread. a Nemzeti Üdülési Szolgálat]. - [Budapest] : Nemz. Üdülési Szolg., [2001]. - 24 p. : ill. ; 21 cm
Borítócím: Kiszínezzük üdülését!
ISBN 963-00-5991-6 * fűzött : ár nélkül
338.48(439) *** 061.3(439-2Bp.)"2000"
[AN 807918]
MARC

ANSEL
UTF-84460 /2003.
   Újabb adatok a kis- és középvállalkozások demográfiájához / [összeáll. Román Zoltán, Ambrus Katalin, Voit Krisztián] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal. - Budapest : KSH, 2002. - 39 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-215-552-1 fűzött : 1200,- Ft
334.72(4-11)(083.41)
[AN 951519]
MARC

ANSEL
UTF-84461 /2003.
   Üzleti etika / [... szerk. Csurgó Ottóné] ; [... szerzői Bánhidai Ágnes et al.] ; [kiad. a Saldo Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Rt.]. - 4. bőv., átd. kiad. - Budapest : Saldo, 2002. - 474 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 471-474.
ISBN 963-638-023-6 fűzött : 2900,- Ft
658.1 *** 174
[AN 951526]
MARC

ANSEL
UTF-84462 /2003.
   Vámjogszabályok 2002. - Budapest : Viva Média Holding, [2002]. - 2 db ; 29 cm
ISBN 963-7619-24-0 fűzött : 4000,- Ft
336.41(439)(094)
[AN 919915]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A 2001. évi LXXIV. törvénnyel módosított 1995. évi C. törvény a vámjogról, a vámeljárásról, valamint a vámigazgatásról, a végrehajtásról szóló 243/2001. (XII. 11.) Kormányrendelettel módosított 45/1996. (III. 25.) Kormányrendelet egységes szerkezetben / [a könyv szerzői ... Miskei László, Kovács Csaba, Buzási Tibor]. - 444 p.
336.41(439)(094)
[AN 919919] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A Vámtörvény végrehajtásának részletes szabályairól szóló - 55/2001. (XII. 28.) PM rendelettel módosított - 10/1996. (III. 25.) PM rendelet / [... szerkbiz. Kovácsics Iván et al.]. - 324 p.
336.41(439)(094)
[AN 919925] MARC

ANSEL
UTF-84463 /2003.
   Vámjogszabályok 2003. - Budapest : Viva Média Holding, [2003]-. - 29 cm
336.41(439)(094)
[AN 952017]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A 2002. évi XLII. törvénnyel módosított 1995. évi C. törvény a vámjogról, a vámeljárásról, valamint a vámigazgatásról, a végrehajtásról szóló 265/2002. (XII. 20.) Kormányrendelettel módosított 45/1996. (III. 25.) Kormányrendelet egységes szerkezetben / [a könyv szerzői ... Miskei László, Szendi Antal]. - [2003]. - 770 p.
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-7619-24-0)
336.41(439)(094)
[AN 952019] MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

4464 /2003.
Futó Gábor (1953-)
   Társadalombiztosítás, 2001 / Futó Gábor ; [kiad. a] Kompkonzult Számítástechnikai és Tanácsadó Kft. - Budapest : Kompkonzult, 2001. - 357 p. ; 24 cm
Lezárva: 2000. dec. 31.
ISBN 963-9142-73-5 fűzött : 3000,- Ft
369(439)(036)
[AN 903035]
MARC

ANSEL
UTF-84465 /2003.
   Kistelepülési hátrányok - alapellátási nehézségek / [a tanulmányok szerzői Békés Zoltán et al.]. - Budapest : Nemz. Család- és Szociálpolitikai Int., 2002. - 248 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Kapocs könyvek, ISSN 1589-4096 ; 1.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-204-898-9 fűzött : ár nélkül
364.22(439)"200" *** 364.42/.44(439)"200" *** 911.373(439)
[AN 950236]
MARC

ANSEL
UTF-84466 /2003.
Minuchin, Patricia
Working with families of the poor (magyar)
   Krízisről krízisre : a szegény családok segítése / Patricia Minuchin, Jorge Colapinto, Salvador Minuchin ; [ford. Bányai Emőke]. - Budapest : Animula, cop. 2002. - 252 p. ; 20 cm. - (Szociális szakmai gyűjtemény ; ; 1.)
Bibliogr.: p. 251-252.
ISBN 963-9410-19-5 fűzött : ár nélkül
364.22 *** 316.356.2 *** 364.4
[AN 951479]
MARC

ANSEL
UTF-84467 /2003.
   A Sportkórház története / [szerk. Jákó Péter] ; [társszerk. Szilágyi Judit, Krasznai Éva] ; [szerzők Árky Nándor et al.]. - [Budapest] : Orsz. Sporteü. Int., 2002. - 383 p. : ill. ; 25 cm
Az intézet tudományos közleményeinek jegyzéke: p. 313-369. - Példányszám: 1000
ISBN 963-204-905-5 kötött : ár nélkül
Országos Sportegészségügyi Intézet (Budapest)
364.444.046.6(439-2Bp.)(091)
[AN 950932]
MARC

ANSEL
UTF-84468 /2003.
   Szociális-jóléti ismeretek / Brdárné Illés Zsuzsanna [et al.] ; [alkotó szerk. Bauer János] ; [közread. a] Szókratész Külgazdasági Akadémia. - Budapest : Szókratész Külgazd. Akad., 2002. - 164 p. ; 23 cm
ISBN 963-7163-48-4 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-7163-48-2)
364.442(078)
[AN 952151]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

4469 /2003.
   20 éves a Hevesi Iskola / [fel. szerk. Némethné Rádi Éva]. - Nagykanizsa : Hevesi S. Ált. Isk., 2002. - 103 p. : ill. ; 23 cm
Fűzött : ár nélkül
Hevesi Sándor Általános Iskola (Nagykanizsa)
373.3(439-2Nagykanizsa)(058)
[AN 930397]
MARC

ANSEL
UTF-84470 /2003.
   25 éves a Ház / [kiad. a Közösségek Háza]. - Komló : Közösségek Háza, 2002. - 32 p. : ill., színes ; 20x21 cm
Példányszám: 1000
Fűzött : ár nélkül
Közösségek Háza (Komló)
374.07(439-2Komló)(058)
[AN 949898]
MARC

ANSEL
UTF-84471 /2003.
Balázsi József Attila
   "Virágnak mondod, pedig nem az..." : hasonlatok és szóláshasonlatok : stilisztikai feladatgyűjtemény / Balázsi József Attila. - Budapest : Tinta Kvk., 2002. - 119 p. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 84-92.
ISBN 963-9372-43-9 fűzött : 2380,- Ft
372.46(075.3)(076) *** 894.511.08(075.8)(076)
[AN 950867]
MARC

ANSEL
UTF-84472 /2003.
Bánki Vera
   Útmutató a Zene-Játék című tankönyvhöz (3-4.) : pedagógusoknak és szülőknek / Bánki Vera, Kismartony Katalin. - [Budapest] : Aura, 2001. - 23 p. ; 21x21 cm
Bibliogr.: p. 23.
ISBN 963-7913-28-9 fűzött : ár nélkül
372.4(072) *** 371.3(072)
[AN 951831]
MARC

ANSEL
UTF-84473 /2003.
   Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok Központja / [szerk. Merényi Lászlóné] ; [szerzők Babus Ferencné et al.]. - Budapest : Fogyatékos Gyermekek, Tanulók Felzárkóztatásáért Orsz. Közalapítvány, 2002. - 80 p. : ill., térk. ; 23 cm. - (Gyógypedagógiai szolgáltató centrumok)
ISBN 963-86308-3-3 fűzött : kvker. forgalomba nem kerül
Baranyai Pedagógiai Szolgálatok Központja (Pécs)
376.013.82(439.127) *** 364.26
[AN 952053]
MARC

ANSEL
UTF-84474 /2003.
Bárdos Zsuzsa
   Elek László (1920-1998) élete, munkássága és szellemi hagyatékának repertóriuma / Bárdos Zsuzsa ; [kiadó Szántó Kovács János Területi Múzeum]. - Orosháza : Szántó Kovács J. Ter. Múz., 2003. - 91, [16] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 41-53.
ISBN 963-206-324-4 fűzött : ár nélkül
Elek László (1920-1998)
37(439)(092)Elek_L. *** 012Elek_L.
[AN 950022]
MARC

ANSEL
UTF-84475 /2003.
   Báthory Zoltán szakirodalmi munkássága / közrem. Varga Kovács Amarilla ; [kiad. a Kiss Árpád Országos Közoktatási Szolgáltató Intézmény Értékelési és Érettségi Vizsgaközpont]. - Budapest : KÁOKSZI, 2001. - 40 p., [1] t.fol. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 963-00-6306-9 fűzött : ár nélkül
37(439)(092)Báthory_Z. *** 012Báthory_Z.
[AN 807961]
MARC

ANSEL
UTF-84476 /2003.
   A bécsi Pázmáneum / szerk. Zombori István ; [a fotókat kész. Mudrák Attila]. - Budapest : METEM, 2002. - 408 p. : ill., színes ; 24 cm. - (METEM-könyvek, ISSN 1217-2669 ; 37.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-8472-75-8 fűzött : ár nélkül
Pazmaneum (Wien)
378.62(436-2Wien)"16/19" *** 254.4(439)"16/19"
[AN 950216]
MARC

ANSEL
UTF-84477 /2003.
Benza Béla
   Gyerekek az utolsó padban / Benza Béla. - Budapest : PolgArt, 2001. - 139 p. : ill. ; 21 cm. - (Tabuk nélkül, ISSN 1587-3919)
Bibliogr.: p. 137-139.
ISBN 963-9306-07-X fűzött : ár nélkül
37.064 *** 37.015.3
[AN 808293]
MARC

ANSEL
UTF-84478 /2003.
Czéhmester Erzsébet
   Isten útjai : színjátékok és köszöntők ifjúsági közösségeknek / Czéhmester Erzsébet. - Budapest : Márton Á. K., 2003. - 148 p. ; 21 cm
ISBN 963-9435-02-3 fűzött : 1260,- Ft
371.383.3 *** 244(0:82-822)
[AN 951515]
MARC

ANSEL
UTF-84479 /2003.
Dunaújvárosi Főiskola. Házi tudományos diákköri konferencia (2002) (Dunaújváros)
   Dunaújvárosi Főiskola 2002. évi házi tudományos diákköri konferencia programja / [szerk. Gyarmati Imre]. - Dunaújváros : Dunaújvárosi Főisk., 2002. - 20 p. ; 21 cm
Előadáskivonatok
Fűzött : ár nélkül
378.184 *** 061.3(439-2Dunaújváros) *** 378.6(439-2Dunaujváros)
[AN 949955]
MARC

ANSEL
UTF-84480 /2003.
   Egyenlőtlenségek és esélyek : roma fiatalok helyzete a közoktatásban / [... összeáll. és szerk. Csapó Judit, Herceg Dóra] ; [kiad. a Józsefvárosi Önkormányzat]. - Budapest : Józsefvárosi Önkormányzat, 2001. - 73 p. ; 20 cm
ISBN 963-00-7454-0 * fűzött : ár nélkül
376.742(=914.99)(439) *** 061.3(439-2Bp.)
[AN 901086]
MARC

ANSEL
UTF-84481 /2003.
   Emlékkönyv a Németh István Általános Iskola 50 éves évfordulójára / [szerk. és az interjúkat kész. Fűzi Ildikó]. - Kaposvár : VIP Press, 2001. - 66 p., [8] t. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-00-7676-4 * fűzött : ár nélkül
Németh István Általános Iskola (Kaposvár)
373.3(439-2Kaposvár)(058)
[AN 900757]
MARC

ANSEL
UTF-84482 /2003.
   Értékközvetítő és képességfejlesztő program, Nyelvi, irodalmi és kommunikációs nevelési program jubileumi konferenciájának előadásai : Veszprém, Pápa, 2002. május 25-26. / [alkotószerk. Zsolnai József] ; [szerk. Huszár Ágnes]. - Pápa : VE Tanárképző Kar Ped. Kutint., 2002. - 221 p. : ill. ; 23 cm
ÉKP - NYIK jubileumi konferencia, 2002 (gerinccím)
ISBN 963-9495-05-0 fűzött : ár nélkül
371.4Zsolnai *** 371.3:372.46 *** 372.46 *** 372.8.025 *** 061.3(439-2Veszprém) *** 061.3(439-2Pápa)
[AN 950916]
MARC

ANSEL
UTF-84483 /2003.
   Esélyteremtés a családpedagógia módszereivel : Esetelemző Családpedagógiai Ankét, 2002. Budapest : [konferenciakötet] / szerk. Cs. F. Nemes Márta ; a szerkesztésben közrem. Deliné Fráter Katalin és Kissné Korbuly Katalin ; a ... köt. társkiadói A Családi Nevelésért Alapítvány és a Debreceni Egyetem Hajdúböszörményi Pedagógiai Főiskolai Kara. - Budapest : A Családi Nevelésért Alapítvány ; [Hajdúböszörmény] : DE Hajdúböszörményi Ped. Főisk. Kar, 2002. - [8], 158 p. : ill. ; 24 cm
Rend. a Családpedagógiai Egyesület
Fűzött : ár nélkül
37.018.1 *** 061.3(439-2Bp.)"2002"
[AN 949918]
MARC

ANSEL
UTF-84484 /2003.
Farkas Mária Margaréta
   Az iskolanővérek szegedi intézetének iskolái, 1873-1948 / Farkas Mária Margaréta ; [kiad. a ... "Szegedi Iskolanővérek Alapítvány"]. - Szeged : Szegedi Iskolanővérek Alapítvány, 2001. - 2 db : ill. ; 24 cm
Példányszám: 500
ISBN 963-00-6224-0 fűzött : ár nélkül
Congregatio Sororum Scholasticarum Pauperum a Nostra Domina.
37.014.521(439-2Szeged)"187/194" *** 271SSND(091)
[AN 901158]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 635 p.
ISBN 963-00-6225-9
37.014.521(439-2Szeged)"187/194" *** 271SSND(091)
[AN 901170] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 649 p.
Bibliogr.: p. 645-649.
ISBN 963-00-6226-7
37.014.521(439-2Szeged)"187/194" *** 271SSND(091)
[AN 901173] MARC

ANSEL
UTF-84485 /2003.
   Felnőttoktatási és -képzési lexikon : [A - Z] / [főszerk. Benedek András, Csoma Gyula, Harangi László] ; [közread. a] Magyar Pedagógiai Társaság ... - Budapest : M. Ped. Társ. : OKI K. : Szaktudás K., 2002. - 568 p. ; 30 cm
ISBN 963-9422-60-6 kötött : ár nélkül
374.7:030 *** 37.018.42/.43:030
[AN 951988]
MARC

ANSEL
UTF-84486 /2003.
Figula Erika
   A pedagógus viszonya a konfliktuskezeléshez, a személyiségvonások függvényében / Figula Erika. - Nyíregyháza : Szabolcs-Szatmár-Bereg M. Tud. Közalapítvány Kuratóriuma, 2002. - 215 p. : ill. ; 21 cm. - (Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Közalapítvány füzetei,, ISBN 1215-7686 ; ; 16.)
Bibliogr.: p. 144-156.
ISBN 963-202-049-9 fűzött : ár nélkül
37.064.2 *** 316.48
[AN 950002]
MARC

ANSEL
UTF-84487 /2003.
   Governance for quality of education : Budapest, 6-9 April 2000 : conference proceedings / [ed. by Nisbet Gallacher] ; [org., publ. by Open Society Institute Institute for Educational Policy, the World Bank Group]. - Budapest : OSI ; Washington, D. C. : World Bank Group, 2001. - 159 p. ; 25 cm
ISBN 963-7316-80-9 * fűzött : ár nélkül
37.01 *** 061.3(439-2Bp.)"2000"
[AN 903020]
MARC

ANSEL
UTF-84488 /2003.
Hajdu Imre
   Embermesék a Berzeviczyből : [egy híres iskola jeles tanárai] / Hajdu Imre. - Miskolc : Hajdu Vinpress, 2001. - 207 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-85936-8-7 fűzött : ár nélkül
Berzeviczy Gergely Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola (Miskolc)
37(439)(092)(047.53) *** 929(439)(047.53) *** 373.6(439-2Miskolc)
[AN 904018]
MARC

ANSEL
UTF-84489 /2003.
   Hétszínes Centrum / [szerk. Orosz Lajos] ; [szerzők Bertalan Edit et al.]. - Budapest : Fogyatékos Gyermekek, Tanulók Felzárkóztatásáért Orsz. Közalapítvány, 2002. - 105, [52] p. : ill. ; 23 cm. - (Gyógypedagógiai szolgáltató centrumok)
ISBN 963-86308-1-7 fűzött : kvker. forgalomba nem kerül
Hétszínes Centrum (Marcali)
376.7(=914.99)(439-2Marcali) *** 373.3(439-2Marcali)
[AN 952045]
MARC

ANSEL
UTF-84490 /2003.
Hídvégi Márta
   Heves Megyei Gyógypedagógiai Szakszolgálati Központ / [szerző, szerk. Hídvégi Márta]. - Budapest : Fogyatékos Gyermekek, Tanulók Felzárkóztatásáért Orsz. Közalapítvány, 2000. - 90 p. : ill. ; 23 cm. - (Gyógypedagógiai szolgáltató centrumok)
ISBN 963-86308-0-9 fűzött : kvker. forgalomba nem kerül
Heves Megyei Gyógypedagógiai Szakszolgálati Központ (Eger)
376.013.82(439.133) *** 364.26
[AN 952043]
MARC

ANSEL
UTF-84491 /2003.
   Internetes távoktatás a szakképzésben : Békéscsaba, 2002. 05. 22. / [szerk. Krnács András] ; [rend., kiad. ILS Idegennyelvi Szakközépiskola]. - Békéscsaba : ILS Idegennyelvi Szakközépisk., [2002]. - 64 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
37.018.43 *** 681.324Internet *** 377 *** 061.3(439-2Békéscsaba)
[AN 950918]
MARC

ANSEL
UTF-84492 /2003.
   Kábítószer-fogyasztó Pygmalion a tanteremben / [szerk.] Bácskai Erika ; [közread. az] Egészséges Ifjúságért Alapítvány. - Vác : Egészséges Ifjúságért Alapítvány, 2001. - 127 p. ; 24 cm
Tanulmányok
ISBN 963-00-8496-1 * fűzött : ár nélkül
371.7(439)"199" *** 613.83 *** 343.575(439)"199"
[AN 904541]
MARC

ANSEL
UTF-84493 /2003.
Kálmán András
   Érettségi történelem : kulcsszavak / Kálmán András. - 2. kiad. - [Budapest] : Corvina, 2002. - 122 p. ; 20 cm
ISBN 963-13-5251-X fűzött : 950,- Ft
372.893(079.1)
[AN 953304]
MARC

ANSEL
UTF-84494 /2003.
Kálmán Zsófia (1946-)
   Segítő Kommunikáció Módszertani Központ / [szerző Kálmán Zsófia, Pajor András]. - Budapest : Fogyatékos Gyermekek, Tanulók Felzárkóztatásáért Orsz. Közalapítvány, 2002. - 97, [10] p. : ill., részben színes ; 23 cm. - (Gyógypedagógiai szolgáltató centrumok)
Bibliogr.: p. 95-97.
ISBN 963-86308-2-5 fűzött : kvker. forgalomba nem kerül
Segítő Kommunikáció Módszertani Központ (Budapest)
376.36 *** 364.262 *** 376.013.82(439-2Bp.)
[AN 952049]
MARC

ANSEL
UTF-84495 /2003.
   A Kaposvári Siketnéma Intézettől a széleskörű gyógypedagógiai ellátó központig / [szerk. Mihalovics Jenő] ; [szerzők Antalné Peti Zsuzsanna et al.]. - Budapest : Fogyatékos Gyermekek, Tanulók Felzárkóztatásáért Orsz. Közalapítvány, 2002. - 142, [4] p. : ill. ; 23 cm. - (Gyógypedagógiai szolgáltató centrumok)
ISBN 963-86308-6-8 fűzött : kvker. forgalomba nem kerül
Óvoda, Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon (Kaposvár)
376.33 *** 364.262 *** 376.013.82(439-2Kaposvár)
[AN 952058]
MARC

ANSEL
UTF-84496 /2003.
Karlócainé Kelemen Marianne
   Komámasszony, hol az olló? : gyermekjátékok óvodásoknak, iskolásoknak / Karlócai Mariann ; [ill. Győrffy András]. - 4. kiad. - Budapest : M. Kvklub, 2002, cop. 1976. - 288 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 271-273.
ISBN 963-547-784-8 kötött : ár nélkül
372.363
[AN 951709]
MARC

ANSEL
UTF-84497 /2003.
   Katica Óvoda, 2002 : jubileumi évkönyv. - [Püspökladány] : Katica Óvoda, [2002]. - 114 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-202-150-9 fűzött : ár nélkül
Katica Óvoda (Püspökladány)
373.24(439-2Püspökladány)(058)
[AN 949739]
MARC

ANSEL
UTF-84498 /2003.
   A Kertvárosi Általános Iskola 1990-től - 2000-ig : az iskola fennállásának 10. évfordulójára / [... szerk. biz. Bakró-Nagy Anita et al.]. - Kiskunhalas : Kertvárosi Ált. Isk., 2001. - 39 p. : ill., színes ; 24 cm
Borítócím: 10 éves a Kertvárosi Általános Iskola : jubileumi kiadvány
ISBN 963-00-7886-4 * fűzött : ár nélkül
Kertvárosi Általános Iskola (Kiskunhalas)
373.3(439-2Kiskunhalas)(058)
[AN 901015]
MARC

ANSEL
UTF-84499 /2003.
   Környezeti nevelés az erdőben a művészetek eszközeivel : [módszertani segédlet erdészeknek és pedagógusoknak] / [összeáll., szerk. és írta Kanczler Gyuláné] ; [kiad. az Öko-Fórum Alapítvány]. - Budapest : Öko-Fórum Alapítvány, 2002. - 103 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 103.
ISBN 963-204-047-3 fűzött : ár nélkül
37.03(072) *** 37.036(072) *** 504.73
[AN 949910]
MARC

ANSEL
UTF-84500 /2003.
   Környezeti nevelés az erdőben : [módszertani segédlet erdészeknek és pedagógusoknak] / [szerk. Bihariné Krekó Ilona] ; [... szerzői Bihariné Krekó Ilona et al.] ; [kiad. az Öko-Fórum Alapítvány]. - Budapest : Öko-Fórum Alapítvány, 2002. - 100 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 98-100.
ISBN 963-00-9978-0 fűzött : ár nélkül
37.03(072) *** 504.73
[AN 949906]
MARC

ANSEL
UTF-84501 /2003.
Kriska György
   Gyertek velünk erdei iskolába! : Farkaserdei erdei iskola projekt / Kriska György, Maklári Jenőné, Scheuer Zsuzsanna. - [Budapest] : Flaccus, 2002. - 160 p., [24] t. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 156-158.
ISBN 963-9412-07-4 fűzött : ár nélkül
37.018.526 *** 372.850.4(075.2)(076)
[AN 950879]
MARC

ANSEL
UTF-84502 /2003.
   Matematika 2 : program : általános iskola 2. osztály számára / Hajdu Sándor [et al.]. - 3. átd. kiad. - Budapest : Műszaki Kvk., cop. 2002. - 238 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-16-2917-1 fűzött : ár nélkül
372.47(072)
[AN 953316]
MARC

ANSEL
UTF-84503 /2003.
   Matematika 7 : program : általános iskola 7. osztály, nyolcosztályos gimnázium 3. osztály, hatosztályos gimnázium 1. osztály / Czeglédy István [et al.] ; [alkotó szerk. Hajdu Sándor]. - 3. átd. kiad. - Budapest : Műszaki Kvk., cop. 2002. - 100 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-16-2918-X fűzött : ár nélkül
372.851(072) *** 371.214.2
[AN 953315]
MARC

ANSEL
UTF-84504 /2003.
Meleg Csilla
   "Egész-ség" : lelki egészségvédelem és iskolafejlesztés / Meleg Csilla ; [közread. a Pécsi Tudományegyetem]. - Pécs : PTE, 2001. - 223 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 221-223.
ISBN 963-641-814-4 fűzött : ár nélkül
37.03 *** 613.86
[AN 807128]
MARC

ANSEL
UTF-84505 /2003.
   Mérlegen a Stúdium Nyelvoktatási Közalapítvány 10 éves tevékenysége / [írta és szerk. Vass Lajosné] ; [kiad. a Stúdium Nyelvoktatási Közalapítvány Kuratóriuma]. - Nyíregyháza : Stúdium Nyelvoktatási Közalapítvány Kuratóriuma, 2002. - 82, [80] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-00-9390-1 fűzött : ár nélkül
Stúdium Nyelvoktatási Közalapítvány.
372.880 *** 37.014.543(439.161) *** 061.27(439-2Nyíregyháza)
[AN 949994]
MARC

ANSEL
UTF-84506 /2003.
   Mit tudunk magunkról? : válogatás a Magyar Művelődési Társaság és a Magyar Művelődési Intézet pályázatára beérkezett írásokból, 1999-2000 / [... szerk. Makovecz Benjamin]. - Budapest : M. Művel. Társ. : M. Művel. Int., [2001]. - 385 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-00-5792-1 fűzött : ár nélkül
374(439) *** 061.2(439) *** 06.063
[AN 808365]
MARC

ANSEL
UTF-84507 /2003.
   Mozgásjavító Általános Iskola és Diákotthon / [szerk. Dombainé Esztergomi Anna]. - Budapest : Fogyatékos Gyermekek, Tanulók Felzárkóztatásáért Orsz. Közalapítvány, 2002. - 117, [6] p. : ill., részben színes ; 23 cm. - (Gyógypedagógiai szolgáltató centrumok)
Bibliogr.: p. 101-102.
ISBN 963-86308-4-1 fűzött : kvker. forgalomba nem kerül
Mozgásjavító Általános Iskola és Diákotthon (Budapest)
376.22 *** 364.262 *** 37.018.3(439-2Bp.) *** 373.3(439-2Bp.)
[AN 952054]
MARC

ANSEL
UTF-84508 /2003.
   Mozgáskorlátozott gyermekek integrált oktatása-nevelése : útmutató szülőknek és szakértői bizottságoknak / [szerk. Csányi Yvonne] ; [közread. az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar]. - Budapest : ELTE Bárczi G. Gyógyped. Főisk. Kar., 2001. - 63 p. ; 24 cm
ISBN 963-463-518-0 * fűzött : ár nélkül
376.22
[AN 903024]
MARC

ANSEL
UTF-84509 /2003.
   A murakeresztúri általános iskola / [kiad. Általános Iskola, Murakeresztúr]. - Murakeresztúr : Zrínyi M. Ált. Isk., 2003. - 106 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
Zrínyi Miklós Általános Iskola (Murakeresztúr)
373.3(439-2Murakeresztúr)(058)
[AN 950927]
MARC

ANSEL
UTF-84510 /2003.
   Neveléssel a boldogabb családokért : nemzetközi konferencia : Budapest, 2001. május 17-19. / [szerk. Radnai Jenő] ; [rend., közread. az] Országos Lelkipásztori Intézet. - [Budapest] : Corvinus, [2002]. - 180 p., [4] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Előadások
ISBN 963-9062-43-X fűzött : ár nélkül
37.017.93 *** 37.034 *** 173 *** 061.3(439-2Bp.)"2001"
[AN 949923]
MARC

ANSEL
UTF-84511 /2003.
Pinczésné Palásthy Ildikó
   Mit, hogyan és miért játsszunk? : játékok és hatásvizsgálati módszerek a drámapedagógiában / Pinczésné Palásthy Ildikó ; [közread. a] Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola. - Debrecen : KFRTKF, 2002. - 64 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 62-63. - Példányszám: 100
Fűzött : ár nélkül
371.383(072) *** 37.03(072) *** 371.382(072)
[AN 950883]
MARC

ANSEL
UTF-84512 /2003.
   Természetről a természetben : környezeti nevelés a gyakorlatban / [szerk. Gyöngyössy Péter] ; [szerzők Fodor Emőke et al.] ; [fotók Gyöngyössy Péter, Kelemen Tibor, Lőrincz Csilla]. - Szombathely : Kerekerdő Alapítvány, 2001. - 380 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Encián könyvek, ISSN 1587-6802)
ISBN 963-00-7492-3 fűzött : ár nélkül
37.03(072) *** 37.018.526 *** 061.2(439.111)(091) *** 504 *** 371.335.7
[AN 949844]
MARC

ANSEL
UTF-84513 /2003.
Tóth Istvánné
   Zala Megyei Gyógypedagógiai Fejlesztő, Tanácsadó és Továbbképzési Központ / [szerző, szerk. Tóth Istvánné]. - Budapest : Fogyatékos Gyermekek, Tanulók Felzárkóztatásáért Orsz. Közalapítvány, 2002. - 83 p. : ill. ; 23 cm. - (Gyógypedagógiai szolgáltató centrumok)
ISBN 963-86308-5-X fűzött : kvker. forgalomba nem kerül
Zala Megyei Gyógypedagógiai Fejlesztő, Tanácsadó és Továbbképző Központ (Zalaegerszeg)
376.013.82(439.121) *** 364.26
[AN 952057]
MARC

ANSEL
UTF-84514 /2003.
Trencsényi László (1947-)
   "Szemtől szemben" : esetek és (bal)esetek a tanár-diák viszonyban / Trencsényi László. - Budapest : PolgArt, 2001. - 149 p. ; 21 cm. - (Tabuk nélkül, ISSN 1587-3919)
Bibliogr.: p. 147-149.
ISBN 963-9306-08-8 fűzött : ár nélkül
37.064.2
[AN 808295]
MARC

ANSEL
UTF-84515 /2003.
   Die ungarische Universitätsbildung und Europa / [Márta Font und László Szögi Hrsg.] ; [Org., Hrsg.: Universität Pécs etc.]. - Pécs : [Univ. Pécs], 2001. - 235 p. : ill. ; 25 cm
A Pécsett, 2000. augusztus 30. és szeptember 1. között tartott tudományos tanácskozás szerkesztett anyaga. - Váltakozva német és angol nyelven. - Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-641-826-8 kötött : ár nélkül
378(439)(091) *** 378(4)(091)
[AN 900627]
MARC

ANSEL
UTF-84516 /2003.
Viczián János (1940-)
   Diákélet és diákegyesületek a budapesti egyetemeken, 1914-1919 / Viczián János. - Budapest : ELTE Lvt., 2002. - 354 p. ; 24 cm. - (Felsőoktatástörténeti kiadványok, ISSN 0138-9041 ; 2.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-463-596-2 fűzött : ár nélkül
378.18(439-2Bp.)"191" *** 378.183(439-2Bp.)"191"
[AN 950800]
MARC

ANSEL
UTF-84517 /2003.
Virágné Katona Zsuzsanna
   Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet / [szerzők Virágné Katona Zsuzsanna, Nánásiné Horváth Edit, Patakiné Farkas Erzsébet]. - Budapest : Fogyatékos Gyermekek, Tanulók Felzárkóztatásáért Orsz. Közalapítvány, 2002. - 137 p., [3] t.fol. ; 23 cm. - (Gyógypedagógiai szolgáltató centrumok)
ISBN 963-86308-7-6 fűzött : kvker. forgalomba nem kerül
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet (Szolnok)
376.013.82(439.169)
[AN 952061]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

4518 /2003.
Arriens, Sandra
Window Color im Tiffany-Stil (magyar)
   Új Tiffany-minták : [mintaívekkel] / Sandra és Sabine Arriens ; [ford. Varga Edit]. - Budapest : Cser K., 2003. - 31 p. : ill., színes ; 24 cm + mell. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 2003/62.)
ISBN 963-9445-48-7 fűzött : 598,- Ft
379.826 *** 75.023.15 *** 748
[AN 949818]
MARC

ANSEL
UTF-84519 /2003.
Becságh László (1920-)
   Berhida sportját szolgáltam.. : Berhida sporttörténete, 1924-1991 / Becságh László. - [Berhida] : Becságh L., [2001]. - 112 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-440-395-6 fűzött : 700,- Ft
796(439-2Berhida)(091)
[AN 904057]
MARC

ANSEL
UTF-84520 /2003.
Furkó Kálmán
   Katák a kyokushin karatéban / Furkó Kálmán, Bogdán Olivér. - Répcelak : Bogdán O., 2002. - 130 p. : ill. ; 30 cm
Példányszám: 1000
ISBN 963-430-175-4 fűzött : ár nélkül
796.853.26
[AN 949780]
MARC

ANSEL
UTF-84521 /2003.
Hámori Ferenc, T.
   Simi / T. Hámori Ferenc ; [fotók Földi D. Attila et al.]. - [Gyöngyös] : Pallas Antikvárium, 2002. - 146 p., [52] t. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 963-9117-82-X fűzött : 1998,- Ft
Simon Tibor (1965-2002)
796.332(439)(092)Simon_T.
[AN 950968]
MARC

ANSEL
UTF-84522 /2003.
Havas Henrik (1949-)
   Aranyos lány / Havas Henrik, Koncz István, Vujity Tvrtko. - Pécs : Alexandra, [2002]. - 136 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-368-390-4 fűzött : ár nélkül
Pásztory Dóra (1984-)
797.21(439)(092)Pásztory_D. *** 364.65-056.26
[AN 949637]
MARC

ANSEL
UTF-84523 /2003.
Jakab Zsolt (1972-)
   A hold sikolya : fantasztikus játékkönyv / William McGregor ; [... ill. Zubály Sándor és Balogh István]. - [Debrecen] : Cherubion, 2003. - [186] p. : ill. ; 18 cm. - (Harcos képzelet, ISSN 1216-4968 ; 48.)
ISBN 963-9346-82-9 fűzött : 798,- Ft
793/794(0:82-31)
[AN 951493]
MARC

ANSEL
UTF-84524 /2003.
Nagykáldi Csaba (1939-)
   Küzdősportok elmélete : [egyetemi tankönyv] / Nagykáldi Csaba. - Budapest : Computer Arts, 2002. - 148 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 113-116.
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9129-43-7)
796.8.015
[AN 949733]
MARC

ANSEL
UTF-84525 /2003.
Nyáry Gyula
   A Baranya megyei labdarúgás története, 1900-2000 / Nyáry Gyula ; [közread. a] Baranya Megyei Labdarúgó Szövetség. - Pécs : Baranya M. Labdarúgó Szövets., 2001. - 278 p., [23] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 275.
ISBN 963-00-8435-X * fűzött : ár nélkül
796.332(439.127)(091)
[AN 904305]
MARC

ANSEL
UTF-84526 /2003.
Pakulat, Heidemarie
Window color - Märchenwelt (magyar)
   Mesevilág üvegfestéssel / Heidemarie Pakulat ; [ford. Sámoly Emília]. - [Kaposvár] : Holló, [2003]. - 30, [2] p. : ill., színes ; 21 cm + 2 mell. - (Barkácskönyvek, ISSN 1587-799X)
ISBN 963-684-063-6 fűzött : ár nélkül
379.826 *** 748
[AN 951508]
MARC

ANSEL
UTF-84527 /2003.
Roberts, David
True summit (magyar)
   Kétes dicsőség : a legendás Annapurna-expedíció valós története / David Roberts ; [ford. Szentgyörgyi József]. - Budapest : Park, cop. 2002. - 215 p., [4] t. : ill., részben térk. ; 24 cm. - (Veszélyes övezet, ISSN 1586-426X)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-530-626-1 kötött : 2900,- Ft
796.52(44)(092)Herzog,_M. *** 910.4(235.2Annapurna) *** 820-992=945.11
[AN 951718]
MARC

ANSEL
UTF-84528 /2003.
Rogaczewski-Nogai, Sybille
Window color - Dinosaurier (magyar)
   Dinoszauruszok üvegmatrica-festékkel / Sybille Rogaczewski-Nogai ; [ford. Kiszlinger Henrietta]. - [Kaposvár] : Holló, [2003]. - 30, [2] p. : ill., színes ; 21 cm + 2 mell. - (Barkácskönyvek, ISSN 1587-799X)
ISBN 963-684-059-8 fűzött : ár nélkül
379.826 *** 748
[AN 951511]
MARC

ANSEL
UTF-84529 /2003.
Son, Cora
Fensterbilder Tierwelt (magyar)
   Mókás állatok : ablakképek papírból / Cora Son ; [ford. Sámoly Emília]. - [Kaposvár] : Holló, [2003]. - 30 p. : ill., színes ; 21 cm + 2 mell. - (Barkácskönyvek, ISSN 1587-799X)
ISBN 963-684-060-1 fűzött : ár nélkül
379.826 *** 745.54
[AN 950670]
MARC

ANSEL
UTF-84530 /2003.
   Téthelyzetben : sportpszichológiáról edzőknek és versenyzőknek / szerk. Lénárt Ágota ; [szerzők Acsai Irén et al.]. - Budapest : Orsz. Sporteü. Int., 2002. - 148 p. : ill. ; 24 cm. - (Sportkórházi sorozat, ISSN 1589-4576)
Bibliogr.: p. 145-148. - Példányszám: 1000
ISBN 963-206-176-4 fűzött : ár nélkül
796.01 *** 159.9
[AN 951215]
MARC

ANSEL
UTF-84531 /2003.
   Üzenetek a XXI. századba / [a köt. szerkesztését végezték Bittsánszky Géza et al.] ; [... szerzői Ambrus Károly et al.] ; [közread. a] Márton Áron Társaság. - [Budapest] : Márton Á. Társ., 2002. - 216 p. ; 20 cm
ISBN 963-204-644-7 fűzött : ár nélkül
379.825-053.9 *** 06.063
[AN 949668]
MARC

ANSEL
UTF-84532 /2003.
   Váci Vízmű Sportegyesület, 1971-2001 / [közread. a DMRV Rt.]. - [Vác] : DMRV Rt., [2002]. - 20 p. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
Váci Vízmű Sportegyesület.
797.21 *** 061.2(439-2Vác)"197/200"
[AN 950907]
MARC

ANSEL
UTF-84533 /2003.
   Vágyból szándék : a XXI. század, avagy diákköltészet a III. évezred árnyékában : [verseskötet] / [szerkbiz. Martinovszkyné Kondrák Margit, Varga Ildikó] ; az Art Café Kulturális Tanár-Diák Egyesület kiadványa. - Nyíregyháza : Art Café Kult. Tanár-Diák Egyes. : Zrínyi I. Gimn., 2002. - 80, [5] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-204-199-2 fűzött : ár nélkül
379.825 *** 894.511-14(082)
[AN 950851]
MARC

ANSEL
UTF-84534 /2003.
Vidéki Sándor
   The Pirc defence / Sándor Vidéki ; [transl. by Zoltán Molnár]. - Kecskemét : Caissa Chess Books, 2002. - 256, [6] p. : ill. ; 20 cm
Fűzött : ár nélkül
794.1
[AN 949789]
MARC

ANSEL
UTF-84535 /2003.
Weider, Joe
Ultimate bodybuilding (magyar)
   A testépítés bibliája : a mesteredző edzési és táplálkozási tanácsai / Joe Weider [és Bill Reynolds]. - [Pécs] : Alexandra, [2001]. - XV, 506 p. : ill. ; 28 cm
ISBN 963-367-648-7 fűzött : ár nélkül
796.894
[AN 952962]
MARC

ANSEL
UTF-84536 /2003.
Wolfanger-von Kleist, Nicole
Kinderschminken (magyar)
   Arcfestés / N. Wolfanger-von Kleist, E. Schlitt ; [ford. Gulázsi Aurélia]. - Budapest : Cser K., 2003. - 31 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 2003/61.)
ISBN 963-9445-49-5 fűzött : 598,- Ft
379.826 *** 391.91 *** 398.332.47 *** 792.024.3
[AN 949824]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

4537 /2003.
   9x9 : negen Hongaarse kunstenaars in Leiden, negen Leidse kunstenaars in Budapest : Centrum Beeldende Kunst Leiden, 23 november 2002 t/m 19 januari 2003 : tentoonstelling Hongaarse kunstenaars = 9x9 : kilenc magyar művész Leidenben, kilenc leideni művész Budapesten : Budapest Kiállítóterem, ... 2002. december 4 - 2003. január 16. : leideni művészek kiállítása / red. ... Susan Jegesi, Nicole Roepers, Gábor Gerhes. - [Budapest] : [Budapest Kiállítóterem], cop. 2002. - 32, 32 p. : ill., főként színes ; 16x17 cm
Kiállítási katalógus. - Földényi F. László írásaival. - A holland és a magyar nyelvű rész hátlapjával egybekötve
Fűzött : ár nélkül
73/76(492)"199" *** 73/76(439)"199" *** 061.4(439-2Bp.)"2002/2003" *** 061.4(492-2Leiden)
[AN 950912]
MARC

ANSEL
UTF-84538 /2003.
Aknai Tamás (1945-)
   Egyetemes művészettörténet, 1945-1980 / Aknai Tamás. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, 2001. - 483 p. : ill. ; 25 cm. - (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986)
Bibliogr.: p. 439-481.
ISBN 963-9123-38-2 kötött : 4980,-Ft Fűzött : ár nélkül
7(100)"19"(075.8) *** 7.036/.037(075.8)
[AN 901132]
MARC

ANSEL
UTF-84539 /2003.
Aktfotó Kiállítás (11.) (2001) (Szentes)
   XI. Aktfotó Kiállítás : Szentes - 2001 / [rend. a Szentesi Művelődési Központ és a Szentesi Fotókör]. - [Szentes] : [Szentesi Művel. Közp.], 2001. - [20] p. : ill., részben színes ; 21 cm
Kruzslicz Pál bevezetőjével. - Katalógus
ISBN 963-00-7572-5 * fűzött : ár nélkül
77.04(439) *** 77.041.3 *** 061.4(439-2Szentes)
[AN 900927]
MARC

ANSEL
UTF-84540 /2003.
Bourel, Bruno
   Budapest : fényrajzok : impressions et lumières : lightscapes / Bruno Bourel, Parti Nagy Lajos. - 2. kiad. - [Budapest] : Traduirex, 2002. - 125 p. : ill. ; 31 cm
Fotóalbum. - Ford. Granduquay, Louis és Benedek Alexandra
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-430-095-2)
Budapest
77.04(44)(092)Bourel,_B. *** 77.041.7 *** 894.511-3 *** 908.439-2Bp.(084.12)
[AN 950657]
MARC

ANSEL
UTF-84541 /2003.
   A budapesti mozi 100 éve / [a kiállítást rend. Lencsó László] ; [a katalógust írták Bor Ferenc et al.] ; [szerk. Fehérvári Zoltán] ; [közread. az] Ernst Múzeum. - Budapest : Ernst Múz., [2001]. - 359 p. : ill. ; 24 cm
A kiállítást Budapesten, 2001. máj. 30 - júl. 1. között tartották. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-00-7013-8 fűzött : ár nélkül
725.824.4(439-2Bp.)"19" *** 061.4(439-2Bp.)"2001"
[AN 900845]
MARC

ANSEL
UTF-84542 /2003.
Csupor László (1914-1990)
Művek (vál.)
   Csupor László (1914-1990) festőművész alkotásaiból : emlékkiállítás, 2002. okt. 22 - dec. 03. / [rend., közread. a] Nagyházi Galéria és Aukciósház. - [Budapest] : Nagyházi Galéria és Aukciósház, [2002]. - [16] p. : ill., színes ; 15x20 cm
Kiállítási katalógus
Fűzött : ár nélkül
75(439)(092)Csupor_L. *** 061.4(439-2Bp.)"2002"
[AN 949969]
MARC

ANSEL
UTF-84543 /2003.
Debreceni Országos Nyári Tárlat (17.) (2002)
   XVII. Debreceni Országos Nyári Tárlat : Debreceni Egyetem Díszudvar ... 2002. július 21 - augusztus 6. / [rend. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata etc.]. - Debrecen : Fesztiválközp., 2002. - [70] p. : ill., részben színes ; 28 cm
Kiállítási katalógus. - ISSN 0230-8746 = Debreceni Országos Nyári Tárlat
Fűzött : ár nélkül
73/76(439)"200" *** 061.4(439-2Debrecen)
[AN 950621]
MARC

ANSEL
UTF-84544 /2003.
   Dévoler : kortárs művészeti kiállítás a Frac Languedoc-Roussillon gyűjteményéből : exposition d'oeuvres contemporaines de la collection du Frac Languedoc-Roussillon : Műcsarnok, Budapest, 2002. XII. 19 - 2003. II. 09. / [szerk. ... Angel Judit]. - [Budapest] : [Műcsarnok], [2002]. - 66 p. : ill., főként színes ; 22 cm
Katalógus
ISBN 963-9115-82-7 fűzött : ár nélkül
73/76(100)"200" *** 061.4(439-2Bp.)"2002/2003"
[AN 950909]
MARC

ANSEL
UTF-84545 /2003.
   Az égbolt túlsó felén : olasz művészek új generációja : [2002. március 16 - május 12.] / Matteo Basilé [et al.] ; [rend., közread. a Műcsarnok]. - Budapest : Műcsarnok, [2003]. - 46 p. : ill., színes ; 28 cm
Kiállítási katalógus
ISBN 963-9115-78-9 fűzött : ár nélkül
73/76(45)(092)"199" *** 061.4(439-2Bp.)"2002"
[AN 950282]
MARC

ANSEL
UTF-84546 /2003.
Farkas Attila
Budapest, Szent István-bazilika (angol)
   Budapest, Saint Stephen Cathedral / [Attila Farkas] ; [ford. James Stewart]. - 2. kiad. - [Budapest] : TKM Egyes., 2001. - 16 p. ; 17 cm. - (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, ISSN 0139-245X ; 626/B.)
Példányszám: 4000
ISBN 963-554-436-7 fűzött : ár nélkül
726.54(439-2Bp.)(036)
[AN 807693]
MARC

ANSEL
UTF-84547 /2003.
Fekete Zoltán
   Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei éremgyűjtők éremkiadásának története / Fekete Zoltán. - Nyíregyháza : Szabolcs-Szatmár-Bereg M. Lvt., 2002. - 62 p. : ill., színes ; 21 cm. - (A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár kiadványai. IV., Füzetek,, ISSN 1418-7906 ; 4.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 300
ISBN 963-7240-46-2 fűzött : ár nélkül
737(439.161)(091) *** 671.4(439)
[AN 950112]
MARC

ANSEL
UTF-84548 /2003.
   Finnish Design : [Finnish Desing kiállítás Budapesten 2001. január 11 - február 4., Budapest Kiállítóterem ...] / [szöveg Enbom Carla et al.] ; [a kiállítás szerv. Finnország Budapesti Nagykövetsége, a Design Forum Finland és a Budapest Galéria]. - [Budapest] : Budapest Galéria, 2001. - 20 p. : ill., főként színes ; 20x20 cm
ISBN 963-00-5982-7 * fűzött : ár nélkül
745(480) *** 061.4(439-2Bp.)"2001"
[AN 900265]
MARC

ANSEL
UTF-84549 /2003.
Fröhlich Róbert (1965-)
   A Dohány utcai zsinagóga = The Dohány Street Synagogue = Die Synagoge in der Dohány Strasse / [szerzők Fröhlich Róbert, Csíkhelyi Attila, Kálmán Kálmán] ; [fotók Badits Gaston]. - [Budapest] : [BZSH], [2001]. - [52] p. : ill., főként színes ; 24 cm
Közread. a Budapesti Zsidó Hitközség
ISBN 963-00-7580-6 * fűzött : ár nélkül
726.3(439-2Bp.)
[AN 904126]
MARC

ANSEL
UTF-84550 /2003.
Fülep Ferenc (1919-1986)
   Pécs, ókeresztény mauzóleum és a "korsós" sírkamra. - [Budapest] : TKM Egyes., 2001. - 24 p. : ill., részben színes ; 17 cm. - (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, ISSN 0139-245X ; 682.)
Szerzők Fülep Ferenc és Bachman Zoltán. - Példányszám: 4000
ISBN 963-554-441-3 fűzött : ár nélkül
726.822(439-2Pécs)(036)
[AN 808297]
MARC

ANSEL
UTF-84551 /2003.
Gelencsér Rothman Éva
   Frey Krisztián = Christian Frey / írta ... Gelencsér Rothman Éva ; [ford. ... Baranyai Edit] ; [fotók ... Haris László et al.] ; [kiad. ... Műcsarnok]. - Budapest : Műcsarnok, 2002. - 173 p. : ill., főként színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 164-166.
ISBN 963-9115-80-0 kötött : ár nélkül
Frey Krisztián (1929-1997)
73/76(439)(092)Frey_K.
[AN 950284]
MARC

ANSEL
UTF-84552 /2003.
   Gyenis Tibor munkái, 1995-2001 = Gyenis Tibor works, 1995-2001 / [szerk. Nádori Lídia] ; [kiad. a Baranyai Alkotótelepek Kht.]. - [Siklós] : Baranyai Alkotótelepek Kht., cop. 2001. - 47 p. : ill., részben színes ; 18x25 cm
Katalógus. - Az életrajz és a képaláírások angol nyelven is
ISBN 963-00-6375-1 fűzött : ár nélkül
Gyenis Tibor (1970-)
73/76(439)(092)Gyenis_T.
[AN 901102]
MARC

ANSEL
UTF-84553 /2003.
   Gyöngyszemeim / [szerk. Marton László]. - [Szeged] : Printker Office Land Rt., 2001. - 31 p. : ill. ; 25 cm. - (Kreatív kincs-tár, ISSN 1587-2629)
Borítócím: Gyöngyszemek. - Példányszám: 1000
ISBN 963-00-6851-6 fűzött : ár nélkül
746.5
[AN 900848]
MARC

ANSEL
UTF-84554 /2003.
Hanis Mihály (1947-)
Művek (vál.)
   Hanis Mihály fafaragó kiállítása a pápai Jókai Mór Városi Könyvtárban, 2002. december : katalógus. - [Pápa] : [Jókai M. Vár. Kvt.], [2002]. - [16] p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
73(439)(092)Hanis_M. *** 061.4(439-2Pápa)
[AN 949951]
MARC

ANSEL
UTF-84555 /2003.
Harlan, Volker
Was ist Kunst? (magyar)
   Mi a művészet? : műhelybeszélgetés Beuysszal / Volker Harlan ; [ford. Király Edit]. - Budapest : Metronóm, cop. 2001. - 129 p. : ill. ; 24 cm. - (Művészet = tőke, ISSN 1587-2645)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-00-6884-2 fűzött : 2500,- Ft
73/76(430)(092)Beuys,_J.(047.53)
[AN 900791]
MARC

ANSEL
UTF-84556 /2003.
Heinrich, Christoph
Claude Monet (magyar)
   Claude Monet : 1840-1926 / Christoph Heinrich ; [... ford. Kertész Balázs]. - Köln : Taschen ; Budapest : Vince, [2001]. - 96 p. : ill., főként színes ; 23 cm
ISBN 963-9323-51-9 * fűzött : ár nélkülISBN 3-8228-1446-6
Monet, Claude
75(44)(092)Monet,_C.
[AN 904063]
MARC

ANSEL
UTF-84557 /2003.
Horváth Zoltán György (1967-)
   Székelyföldi freskók : a teljesség igényével = Fresken in Szeklerland = Frescos in Székely-Hungarian churches / szöveg ... Horváth Zoltán György és Gondos Béla ; fotók ... Horváth Zoltán György. - Budapest : Masszi : Gondos BT, 2001. - 173 p. : ill., részben színes ; 23 cm. - (A Szent Korona öröksége, ISSN 1587-2637 ; 1.)
Bibliogr.: p. 169-170. - Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 963-00-6718-8 kötött : ár nélkül
Székelyföld
75.021.333 *** 726.54(498.4Székelyföld)
[AN 903960]
MARC

ANSEL
UTF-84558 /2003.
   Jankovich Miklós (1772-1846) gyűjteményei : kiállítás a Magyar Nemzeti Galériában, 2002. november 28 - 2003. február 16. / [a katalógust szerk. ..., a kiállítást rend. Mikó Árpád] ; [a köt. szerzői Ács Pál et al.]. - Budapest : MNG : Pannon GSM, 2002. - 413 p. : ill., főként színes ; 31 cm. - (A Magyar Nemzeti Galéria kiadványai, ISSN 0231-2387 ; 2002/1.)
Bibliogr.: p. 334-340. és a jegyzetekben
Kötött : ár nélkül
73/76(100) *** 7.074(439)(092)JankovichM. *** 069.017(439)Jankovich-gyűjtemény *** 061.4(439-2Bp.)"2002/2003"
[AN 951563]
MARC

ANSEL
UTF-84559 /2003.
Kenyeres Ilona
   Sztárok tükörben / Kenyeres Ilona. - [Gyöngyös] : Pallas Antikvárium, cop. 2001. - 146, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9117-61-7 fűzött : ár nélkül
79(439)"199/200"(047.53) *** 929(439)"199/200"(047.53)
[AN 951079]
MARC

ANSEL
UTF-84560 /2003.
Kotvics Katalin
   Fény - Jel : [Mai Manó Ház, Budapest, 2001. július 2 - 30.] / Kotvics Katalin. - Budapest : M. Fotográfusok Háza - Mai Manó Ház, 2001. - 16 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Kiállítási katalógus
ISBN 963-00-7257-2 fűzött : ár nélkül
77.04(439)(092)Kotvics_K. *** 061.4(439-2Bp.)"2001"
[AN 901068]
MARC

ANSEL
UTF-84561 /2003.
Kőváry László (1820-1907)
   Erdély régiségei és történelmi emlékei / írta Kőváry László. - Budapest : Horizont, [2001]. - XII, 335 p. : ill. ; 22 cm
Az 1892-ben Kolozsvárott, Stein János Könyvkereskedése kiadásában megjelent mű reprintje. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-86136-2-9 kötött : ár nélkül
Erdély
728.81(439.21) *** 726.54(439.21) *** 908.439.21 *** 930.85(439.21) *** 094/099.07
[AN 905276]
MARC

ANSEL
UTF-84562 /2003.
   Laskod, református templom. - [Budapest] : TKM Egyes., 2001. - 16 p. : ill., részben színes ; 17 cm. - (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, ISSN 0139-245X ; 684.)
Írta Cabello, Juan et al. - Példányszám: 2000. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-554-443-X fűzött : ár nélkül
726.54(439-2Laskod)(036)
[AN 808300]
MARC

ANSEL
UTF-84563 /2003.
   Művészek és műtermek : tanulmánykötet és katalógus a Budapest, a művészek városa című kiállításhoz : Ernst Múzeum, Budapest, 2002. október 20 - december 4. / [a kiállítást rend. és a katalógust szerk. Hadik András és Radványi Orsolya] ; [az Ernst Múzeum, az ELTE Művészettörténeti Intézet és a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Magyar Építészeti Múzeumának kiállítása]. - Budapest : Ernst Múz., [2002]. - 296 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-204-266-2 fűzött : ár nélkül
73/76(439)"18/19" *** 727.97(439)"18/19" *** 061.4(439-2Bp.)"2002"
[AN 950515]
MARC

ANSEL
UTF-84564 /2003.
   A múzeumalapító : Jaksa János tanító, múzeumigazgató élete és munkássága / szerk. Zombori István ; [kiad. Magyar Múzeumi Történész Társulat ..., Móra Ferenc Múzeum ...]. - Budapest : MAMUTT ; Szeged : Móra Múz., 2002. - 118 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-7217-59-2 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-7117-59-2)
Jaksa János (1904-1981)
069(439)(092)Jaksa_J.(044) *** 894.511(092)Móra_F.(044) *** 069(439-2Szegvár)(091)
[AN 949853]
MARC

ANSEL
UTF-84565 /2003.
Országos Kerámia Biennálé (17.) (2002) (Pécs)
   XVII. Országos Kerámia Biennálé : Pécsi Galéria Pécs, 2002. március 24 - április 14. = 17 Hungarian Ceramics Biennial / [a kiállítást rend., a katalógust szerk. ... Sárkány József]. - Pécs : JPM, [2002]. - [80] p. : ill., színes ; 22x23 cm. - (A Janus Pannonius Múzeum művészeti kiadványai = Artistic Publications of the Janus Pannonius Museum,, ISBN 0324-7694 ; ; 96.)
ISSN 0230-9890 = Országos Kerámia Biennálé
ISBN 963-7211-71-3 fűzött : ár nélkül
738(439)"199/200" *** 061.4(439-2Pécs)
[AN 928052]
MARC

ANSEL
UTF-84566 /2003.
Partsch, Susanna
Paul Klee (magyar)
   Paul Klee, 1879-1940 / Susanna Partsch ; [... ford. Molnár Magda]. - Köln : Taschen ; Budapest : Vince K., cop. 2003. - 96 p. : ill., főként színes reprod. ; 23 cm
Borítócím: Klee. - Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött : ár nélkül
ISBN 3-8228-2316-3
Klee, Paul
75(494)(092)Klee,_P.
[AN 951527]
MARC

ANSEL
UTF-84567 /2003.
   Photographen - made in Hungary : die gegangen sind und die blieben ... / [Konzeption und Gestaltung der Ausstellung Károly Kincses, Magdolna Kolta] ; [Text Károly Kincses, Gergely Prőhle] ; [Red. Károly Kincses, Magdolna Kolta] ; [Hrsg.]: Ungarisches Fotomuseum. - Kecskemét : Ungarisches Fotomus., 2001. - [44] p. : ill. ; 22 cm
A Berlinben 2001. május 31 - június 15. között rendezett kiállítás katalógusa
ISBN 963-8383-30-5 fűzött : ár nélkül
77.04(439) *** 061.4(430-2Berlin)
[AN 900837]
MARC

ANSEL
UTF-84568 /2003.
Pinczehelyi Sándor (1946-)
   Már megint : [Budapest Galéria Kiállítóháza, 2002. október 24. - november 24.] = And again / Pinczehelyi. - Budapest : [Budapest Galéria], 2002. - 47 p. : ill., színes ; 30 cm
Kiállítási katalógus
Kötött : ár nélkül
73/76(439)(092)Pinczehelyi_S. *** 061.4(439-2Bp.)"2002"
[AN 950279]
MARC

ANSEL
UTF-84569 /2003.
   Projekció : [Szín-Folt Galéria és Vaszary Képtár, 2002] / [rend., közread. a] SoBaBu Vizuális Művészeti Egyesület. - Kaposvár : SoBaBu Vizuális Műv. Egyes., [2002]. - 42 p. : ill., részben színes ; 20 cm
A Kaposváron rendezett kiállítás katalógusa
Fűzött : ár nélkül
73/76(439)"200" *** 061.4(439-2Kaposvár)
[AN 949958]
MARC

ANSEL
UTF-84570 /2003.
Sólymos Szilveszter (1920-)
   Kegyérmek Pannonhalmán : Kuncze Leó bencés gyűjtése / Sólymos Szilveszter. - Pannonhalma : [Szt. Gellért Kollégium], 2002. - 222 p. : ill. ; 21 cm. - (Pannonhalmi Szent Gellért Kollégium könyvei, ISSN 1588-4929 ; 12.)
Összefoglalás német nyelven
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-86294-5-2)
Kuncze Leó (1840-1886)
737.117.2 *** 247.9 *** 271.1(439)(092)Kuncze_L.
[AN 950227]
MARC

ANSEL
UTF-84571 /2003.
Söptei István
   A sárvári Nádasdy Ferenc Múzeum ötven éve, 1951-2001 / Söptei István ; [fotó U. Novák Zsuzsa]. - Sárvár : Nádasdy Múz., 2001. - 82 p. : ill. ; 24 cm. - (Nádasdy Ferenc Múzeum kiadványai, ISSN 1419-399X ; 6.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7206-86-8 fűzött : ár nélkül
Nádasdy Ferenc Múzeum (Sárvár)
069(439-2Sárvár)"1951/2001"
[AN 928322]
MARC

ANSEL
UTF-84572 /2003.
Sylvester Katalin (1929-)
Művek (vál.)
   Sylvester Katalin : [Műcsarnok, 2002. december 18 - 2003. február 9.] / [a kiállítást rend. és a katalógust szerk. ... Jerger Krisztina]. - [Budapest] : [Műcsarnok], [2002]. - [32] p. : ill., főként színes ; 15 cm
A bev. francia nyelven is
ISBN 963-9115-81-9 fűzött : ár nélkül
73(439)(092)SylvesterK. *** 061.4(439-2Bp.)"2002/2003"
[AN 950911]
MARC

ANSEL
UTF-84573 /2003.
Szépfalvi Ágnes (1965-)
   A fény háza : [Kortárs Művészeti Múzeum - Ludwig Múzeum ...] : [Budapest, 2000. szeptember 21 - október 29.] / Szépfalvi Ágnes, Nemes Csaba ; [a katalógust szerk. Hegyi Dóra, Nemes Csaba]. - Budapest : Kortárs Műv. Múz. - Ludwig Múz., [2001]. - 2 leporelló (l6 p., [15] t.fol.) : ill., színes ; 17x23 cm
Közös borítóban. - Magyar és angol nyelven
ISBN 963-00-5549-X fűzött : ár nélkül
76(439)(092)Nemes_Cs. *** 76(439)(092)Szépfalvi_Á. *** 061.4(439-2Bp.)"2000"
[AN 901143]
MARC

ANSEL
UTF-84574 /2003.
Szigetszentmiklósi Tárlat, (2001)
   Szigetszentmiklósi Tárlat 2001 : 20 éves az Insula Alkotóház / [kiad. Szigetszentmiklós Város Önkormányzata]. - Szigetszentmiklós : Önkormányzat, [2001]. - [24] p. : ill., részben színes ; 22 cm
Katalógus
ISBN 963-00-7455-9 * fűzött : ár nélkül
73/76(439-2Szigetszentmiklós)(092) *** 061.28(439-2Szigetszentmiklós) *** 061.4(439-2Szigetszentmiklós)
[AN 900925]
MARC

ANSEL
UTF-84575 /2003.
Szikora Tamás (1943-)
Művek (vál.)
   Szikora Tamás : [Ludwig Múzeum Budapest - Kortárs Művészeti Múzeum, ... 2001. szeptember 25 - október 28.]. - Budapest : Ludwig Múz., 2001. - [16] p. : ill., színes ; 21 cm
A bev. és a képáláírások magyar és angol nyelven. - Bibliogr.: p. [15]. - Példányszám: 500
ISBN 963-00-8157-1 fűzött : ár nélkül
73/76(439)(092)Szikora_T. *** 061.4(439-2Bp.)"2001"
[AN 950914]
MARC

ANSEL
UTF-84576 /2003.
   A szín önálló élete : nemzetközi és magyar monokróm festészeti kiállítás : [Műcsarnok, Budapest, 2002. május 28 - augusztus 20.] = Colour - a life of its own : an exhibition of Hungarian and international monochrome painting / [a katalógust szerk. ... Mayer Marianna]. - Budapest : Műcsarnok, 2002. - 154 p. : ill., színes ; 28 cm
Fűzött : ár nélkül
75(100)"199/200" *** 75.017.4 *** 061.4(439-2Bp.)"2002"
[AN 950902]
MARC

ANSEL
UTF-84577 /2003.
   Szmrecsányi Boldizsár szobrász. - [Budapest] : [Magánkiad.], [2001]. - [22] p. : ill., színes ; 21x24 cm
Katalógus. - Magyar, angol és német nyelven
ISBN 963-440-409-X * fűzött : ár nélkül
Szmrecsányi Boldizsár (1970-)
73(439)(092)Szmrecsányi_B.
[AN 901063]
MARC

ANSEL
UTF-84578 /2003.
Szűcs Erzsébet (1958-)
   Székesfehérvár, Deák-Gyűjtemény / [Szűcs Erzsébet]. - [Budapest] : TKM Egyes., 2001. - 20 p. : ill., színes ; 17 cm. - (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, ISSN 0139-245X ; 676.)
Példányszám: 4000. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-554-424-3 fűzött : ár nélkül
73/76(439) *** 069.017(439-2Székesfehérvár)Deák-gyűjtemény
[AN 807698]
MARC

ANSEL
UTF-84579 /2003.
Szűcs Károly
   Bodor Miklós grafikusművész : a Duna-Tisza köze művészi topográfiája / Szűcs Károly. - Kiskunhalas : Thorma J. Múz. : Halasi Múz. Alapítvány, 2001. - 96 p. : ill. ; 23 cm. - (Thorma János Múzeum könyvei, ISSN 1416-1427 ; 6.)
Műjegyz.: p. 69-89. - Bibliogr.: p. 90-93.
ISBN 963-00-6970-9 fűzött : ár nélkül
Bodor Miklós (1925-)
76(439)(092)Bodor_M.
[AN 904035]
MARC

ANSEL
UTF-84580 /2003.
Tóth Zoltán (1941-)
   Építészet - városépítészet : hagyományok és modernizáció / Tóth Zoltán. - [2. kiad.]. - Pécs : Ponte Press, 2002. - 162 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött : 1250,- Ft (hibás ISBN 963-86028-6-4)
711.4 *** 72 *** 911.375
[AN 951967]
MARC

ANSEL
UTF-84581 /2003.
Turay Balázs (1973-)
   Róma = Roma = Rome / Turay Balázs ; [rend., közread. a] Magyar Fotográfiai Múzeum. - [Kecskemét] : M. Fotográfiai Múz., 2002. - [50] p. : ill. ; 27 cm
Fotóalbum. - Kész. a budapesti Francia Intézetben 2002. dec. 5 - 2003. jan. 16. között megrendezett kiállítás alkalmából
ISBN 963-8383-36-4 fűzött : ár nélkül
Roma
77.04(439)(092)Turay_B. *** 908.45-2Roma(084.12) *** 061.4(439-2Bp.)"2002"
[AN 950903]
MARC

ANSEL
UTF-84582 /2003.
   Útirajzok : osztrák művészek Magyarország tájain, 1820-1880 : Szépművészeti Múzeum, Budapest, 2001. március 9 - május 27. = Travel impressions : Austrian artists working in Hungary, 1820-1880 : Museum of Fine Arts, Budapest, 9 March - 27 May 2001 / [a kiállítást rend. és a vezetőt írta ... Gonda Zsuzsa]. - [Budapest] : [Szépművészeti Múz.], [2001]. - 82 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-7441-76-X fűzött : ár nélkül
75(436)"18"(092) *** 76(436)"18"(092) *** 75.047 *** 76.047 *** 908.439 *** 061.4(439-2Bp.)"2001"
[AN 902862]
MARC

ANSEL
UTF-84583 /2003.
Valter Ilona (1938-)
   Bátaszék, ciszterci romkert és a plébániatemplom / [Valter Ilona]. - [Budapest] : TKM Egyes., 2001. - 16 p. : ill., részben színes ; 17 cm. - (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, ISSN 0139-245X ; 679.)
Példányszám: 4000. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-554-446-4 fűzött : ár nélkül
726.54(439-2Bátaszék)(036)
[AN 808291]
MARC

ANSEL
UTF-84584 /2003.
   Varázslatos foltok : foltvarrás. - Szeged : LAZI, 2000-. - 24 cm
ISBN 963-9227-45-5 *
746.41
[AN 454853]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Fókuszban a gyerekszoba / Domanovszky Xénia [et al.] ; [az ábrákat ... Domanovszky Xénia kész.]. - cop. 2002. - 42, [3] p. : ill.
ISBN 963-9416-19-3 fűzött : 390,- Ft
746.41
[AN 949856] MARC

ANSEL
UTF-84585 /2003.
Veevers-Carter, Ming
Dried flower arranging (magyar)
   Szárazvirág-kötészet / [szöveg ... Ming Veevers-Carter] ; [fényképezte Steve Tanner] ; [ford. Zsembery Péter]. - [Budapest] : JLX, cop. 2002. - 95 p. : ill., főként színes ; 31 cm
ISBN 963-305-177-0 kötött : 2950,- Ft
745.93
[AN 949607]
MARC

ANSEL
UTF-84586 /2003.
Wehner Tibor (1948-)
   Keretek : tíz beszélgetés művészetünk állapotáról / Wehner Tibor. - Tatabánya : Kernstok K. Műv. Alapítvány, [2003]. - 139 p. : ill. ; 21 cm. - (Allée-füzetek, ISSN 1416-0730)
ISBN 963-206-026-1 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-206-02-1)
73/76(439)"199/200"(092)(047.53)
[AN 950683]
MARC

ANSEL
UTF-84587 /2003.
Zalai Nemzetközi Művésztelepek (9.) (2000) (Zalaegerszeg)
   IX. Zalai Nemzetközi Művésztelepek, 2000 / [szerk. Kerkai László] ; [fotó Pers Lajos] ; [kiad. a MMIK]. - Zalaegerszeg : MMIK, [2001]. - [54] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 963-00-4861-2 fűzött : ár nélkül
73/76(100) *** 061.28(439-2Zalaegerszeg) *** 061.4(439-2Zalaegerszeg)
[AN 900460]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

4588 /2003.
Emlékeink Weiner Leóról (új kiadása)
   Weiner Leó és tanítványai : emlékeink Weiner Leóról : ötven emlékezés / gyűjt. és szerk. Berlász Melinda. - 2., bőv. kiad. - Budapest : Rózsavölgyi, cop. 2003. - 214 p., [8] t. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-86238-0-2 kötött : 2490,- Ft
Weiner Leó (1885-1960)
78.071.1(439)(092)Weiner_L. *** 78.071.4(439)(092)Weiner_L.
[AN 951715]
MARC

ANSEL
UTF-84589 /2003.
Erdős István (1939-)
   Messze kéklik a Duna : történeti esszéregény egy XIX. századi cigányprímás, Rácz Pali életéről / Erdős István. - Budapest : B-Humanitas Stúdió, 2002. - 327 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 309-318.
ISBN 963-00-6982-2 fűzött : 1800,- Ft
Rácz Pál (1822-1885)
78.067.26(=945.11)(092)Rácz_P.(0:82-94)
[AN 950842]
MARC

ANSEL
UTF-84590 /2003.
Tálas Ernő (1926-)
   Énekes életem / Tálas Ernő. - Budapest : [Magánkiad.], 2001. - 135, [20] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-440-321-2 fűzött : 1200,- Ft
Tálas Ernő (1926-)
78.071.2(439)(092)Tálas_E. *** 894.511-94
[AN 901275]
MARC

ANSEL
UTF-84591 /2003.
The Virgin illustrated encyclopedia of rock (magyar)
   Virgin képes rock enciklopédia / [ford. Balázs Éva et al.]. - Budapest : Glória, cop. 2002. - 399 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Képes rock enciklopédia (borító- és gerinccím)
ISBN 963-9283-07-X kötött : 8980,- Ft
78.067.26.036.7(100):030(084.12)
[AN 949596]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

4592 /2003.
   Arcfestés : [szórakoztató elfoglaltság, vidám játék gyereknek és szülőnek egyaránt] / szerk. Jelli Márta ; fényképezte Rózsa Erika. - Budapest : Novella, [2003]. - 48 p. : ill., színes ; 16x23 cm
Egy kis arcfestés (borítócím)
ISBN 963-9442-08-9 fűzött : 980,- Ft
792.024.3 *** 391.91 *** 371.383.3
[AN 952878]
MARC

ANSEL
UTF-84593 /2003.
Bíró Yvette (1930-)
   Nem tiltott határátlépések : képkalandozások kora / Bíró Yvette. - Budapest : Osiris, 2003. - 309 p. : ill. ; 20 cm. - (Osiris könyvtár. Film,, ISSN 1219-1124)
Bibliogr.: p. 298-300.
ISBN 963-389-263-5 fűzött : 2280,- Ft
791.43.01
[AN 952009]
MARC

ANSEL
UTF-84594 /2003.
Demcsák Ottó (1959-)
   Napfordulók : a körbetáncolt Föld : napló-töredékek a Győri Balett történetéből, 1979-1991. - Budapest : Tipp Cult, cop. 2002. - 154, [4] p. : ill. ; 22 cm. - (Parnasszus könyvek. P-art,, ISSN 1589-4037 ; 1.)
Szerző Demcsák Ottó
ISBN 963-204-803-2 kötött : 1500,- Ft
Győri Balett.
792.82(439-2Győr)"197/199" *** 792.82(439)(092)Demcsák_O.
[AN 950326]
MARC

ANSEL
UTF-84595 /2003.
Pálffy Judit
   Majdnem boszorkány: Ungár Anikó : kártyatrükkök, művészet, szerelem / Pálffy Judit. - [Gyöngyös] : Pallas Antikvárium, cop. 2001. - 150 p. : ill., részben színes ; 23 cm + kártyacsomag
Gerinccím: Kártyatrükkök, művészet, szerelem. - Közös tokban
ISBN 963-9117-60-9 fűzött : kártyával együtt 1990,- Ft
Ungár Anikó
792.734(439)(092)Ungár_A.
[AN 950961]
MARC

ANSEL
UTF-84596 /2003.
Papp János
   Fél évszázad debreceni opera-előadásai, 1952-2002 / Papp János ; [közread. a] Csokonai Színház. - Debrecen : Csokonai Színház, 2002. - 278 p. ; 20 cm
ISBN 963-202-867-8 fűzött : 1000,- Ft
792.54(439-2Debrecen)"1952/2002"
[AN 950117]
MARC

ANSEL
UTF-84597 /2003.
Sándor János (1937-)
   A szegedi színjátszás krónikája : a kőszínház és társulatainak története, 1883-1944 / Sándor János. - Szeged : Bába, 2003. - 620 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 619-620.
ISBN 963-9347-80-9 kötött : ár nélkül
792(439-2Szeged)"188/194"
[AN 951192]
MARC

ANSEL
UTF-84598 /2003.
Sibley, Brian
The Lord of the Rings : the making of the movie trilogy (magyar)
   A Gyűrűk Ura : a filmtrilógia készítése / Brian Sibley ; [ford. Szántai Zsolt]. - [Szeged] : Szukits ; [Pécs] : Alexandra, cop. 2003. - 191 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 963-9441-18-X fűzött : ár nélkül
791.43.071.1(73)(092)Jackson,_P.
[AN 952187]
MARC

ANSEL
UTF-84599 /2003.
Tarkovskij, Andrej Arsenʹevič
   A megörökített idő / Andrej Tarkovszkij ; [ford. Vári Erzsébet]. - Budapest : Osiris, 2002. - 241 p. : ill. ; 20 cm. - (Osiris könyvtár. Film,, ISSN 1219-1124)
Bibliogr.: p. 237-238. - Filmogr.: p. 235-236.
ISBN 963-389-340-2 fűzött : 2180,- Ft (hibás ISBN 963-379-395-5)
791.43.01 *** 791.43.071.1(47)(092)Tarkovskij,_A._A.
[AN 951970]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

4600 /2003.
   Angol - magyar informatikai fordítói szótár : MoBiDic 4.0 CD-szótárral / szerk. Kis Ádám és Kis Balázs. - Bicske : Szak K., 2002. - X, 210, [2] p. ; 24 cm + CD-ROM
ISBN 963-9131-49-0 fűzött : 5000,- Ft
801.323=20=945.11 *** 681.3 *** 659.2
[AN 950081]
MARC

ANSEL
UTF-84601 /2003.
   Antologia di onomastica italiana / a cura di Zsuzsanna Fábián ; [pubbl. dall'] Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Olasz Nyelv és Irodalom Tanszék. - Budapest : ELTE BTK Olasz Nyelv és Irodalom Tansz., 2001. - [4], 335 p. ; 24 cm
Váltakozva olasz és magyar nyelven. - Bibliogr.: p. 313-331.
ISBN 963-463-527-X fűzött : ár nélkül
805.0-313
[AN 951848]
MARC

ANSEL
UTF-84602 /2003.
Bakos Ferenc (1922-1996)
   Idegen szavak és kifejezések szótára / Bakos Ferenc ; [szerk. Zigány Judit et al.]. - 2. átd. kiad., váltl. lny. - Budapest : Akad. K., 2003. - 723 p. ; 25 cm
ISBN 963-05-7875-1 kötött : ár nélkül
809.451.1-316.3
[AN 952237]
MARC

ANSEL
UTF-84603 /2003.
Davies, Helen
   Kezdők cseh nyelvkönyve / Helen Davies ; [átd.] Balázs Andrea ; [szerk. Nicole Irving] ; [ill. John Shackell]. - Budapest : Holnap, 2003. - 126 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 963-346-557-5 kötött : ár nélkül
808.50(078)=945.11
[AN 950813]
MARC

ANSEL
UTF-84604 /2003.
Davies, Helen
   Kezdők észt nyelvkönyve / Helen Davies ; [átd.] Csire Márta, Marju Ilves ; [szerk. Nicole Irving] ; [ill. John Shackwell[!Shackell]]. - Budapest : Holnap, cop. 2003. - 105, [18] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 963-346-535-4 kötött : ár nélkül
809.454.5(078)=945.11
[AN 950816]
MARC

ANSEL
UTF-84605 /2003.
Dunaújvárosi Nemzetközi Nyelvvizsgáztatási és Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia (4.) (2001)
   IV. Dunaújvárosi Nemzetközi Nyelvvizsgáztatási és Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia : Dunaújváros, 2001. november 22-24. = IV. International Conference of Language Examination and Applied Linguistics : Dunaújváros, 22-24 November 2001 / [főszerk. Csiby Károly]. - Dunaújváros : Dunaújvárosi Főisk. Idegennyelvi Lektorátus, 2002. - 212 p. ; 26 cm. - (Alkalmazott nyelvészeti konferencia füzetei, ISSN 1586-6785)
Váltakozva magyar, angol és német nyelven. - Bibliogr. az előadások végén
Fűzött : ár nélkül
80 *** 371.27 *** 802/809 *** 061.3(439-2Dunaújváros)
[AN 950323]
MARC

ANSEL
UTF-84606 /2003.
Eckhardt Sándor (1890-1969)
   Magyar - francia kéziszótár = Dictionnaire hongrois - français / szerk. Eckhardt Sándor. - Váltl. lny. - Budapest : Akad. K., 2003, cop. 1959. - 1104 p. ; 21 cm
ISBN 963-05-6990-6 kötött : ár nélkül
801.323=945.11=40
[AN 952274]
MARC

ANSEL
UTF-84607 /2003.
   English course on the European Union / Budai György [et al.]. - Utánny. - [Budapest] : Paginarum, 2002. - 260 p. : ill. ; 24 cm. - (Európai uniós szakmai nyelvkönyvek sorozat,, ISSN 1585-0250)
ISBN 963-9133-68-X fűzött : ár nélkül
European Union.
802.0(078)=945.11 *** 327.39(4-62)
[AN 953076]
MARC

ANSEL
UTF-84608 /2003.
Erdős József
   Halló, itt Magyarország! : magyar nyelvkönyv külföldieknek / Erdős József, Prileszky Csilla ; [az illusztrációkat kész. Lehoczki Károly]. - Budapest : Akad. K., 2002. - 3 db : ill., részben színes ; 29 cm
A 3. köt. alcím nélkül
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-05-7577-9)
809.451.1(078)=00
[AN 951444]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 4. jav. kiad. - 163 p.
 (hibás ISBN 963-05-7576-0)
809.451.1(078)=00
[AN 951447] MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 4. jav. kiad. - 171 p.
 (hibás ISBN 963-05-7575-2)
809.451.1(078)=00
[AN 951449] MARC

ANSEL
UTF-8


   [3.], Kiegészítő kötet / [... összeáll. Berényi Katalin et al.]. - 2. jav. kiad. - 260 p.
809.451.1(078)=00
[AN 951452] MARC

ANSEL
UTF-84609 /2003.
Hadrovics László (1910-1997)
   Horvát - magyar kisszótár = Hrvatsko - mađarski rječnik / Hadrovics László, Nyomárkay István. - 2. átd. kiad. - Budapest : Akad. K., 2003. - 541 p. ; 15 cm
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-05-7937-5)
801.323=862=945.11
[AN 951956]
MARC

ANSEL
UTF-84610 /2003.
Halász Előd (1920-1997)
   Magyar - német nagyszótár = Ungarisch - deutsches Grosswörterbuch / Halász Előd, Földes Csaba, Uzonyi Pál. - 2. kiad. - [Budapest] : Akad. K., 2002. - XLVIII, 1637 p. ; 29 cm
ISBN 963-05-7772-0 kötött : ár nélkül
801.323=945.11=30
[AN 951431]
MARC

ANSEL
UTF-84611 /2003.
Halász Előd (1920-1997)
   Német - magyar nagyszótár = Deutsch - ungarisches Grosswörterbuch / Halász Előd, Földes Csaba, Uzonyi Pál. - 2. kiad. - [Budapest] : Akad. K., 2002. - XXXIX, 1873 p. ; 29 cm
ISBN 963-05-7773-9 kötött : ár nélkül
801.323=30=945.11
[AN 951432]
MARC

ANSEL
UTF-84612 /2003.
Hamblock, Dieter
   Angol - magyar üzleti nagyszótár = English - Hungarian business dictionary = Wörterbuch Wirtschaftsenglisch : Englisch - Ungarisch / Hamblock, Wessels, Futász. - 6. kiad. - Budapest : Tudex, 2003. - 457 p. ; 24 cm
Kész. a "Wörterbuch Wirtschaftsenglisch : Englisch - Deutsch" c. kiad. alapján
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-8002-29-9)
801.323=20=945.11 *** 658.1 *** 339
[AN 952213]
MARC

ANSEL
UTF-84613 /2003.
Hamblock, Dieter
   Magyar - angol üzleti nagyszótár = Hungarian - English business dictionary = Wirtschaftswörterbuch Ungarisch - Englisch / Hamblock, Wessels, Futász. - 6. kiad. - Budapest : Tudex, 2003. - 566 p. ; 24 cm
Kész. a "Wörterbuch Wirtschaftsenglisch : Englisch - Deutsch" c. kiad. alapján
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-8002-24-7)
801.323=945.11=20 *** 658.1 *** 339
[AN 952214]
MARC

ANSEL
UTF-84614 /2003.
Herczeg Gyula (1920-1994)
   Olasz - magyar kisszótár = Dizionario italiano - ungherese / Herczeg Gyula, Juhász Zsuzsanna. - [Budapest] : Akad. K., 2003. - 688 p. ; 15 cm
ISBN 963-05-7876-X kötött : ár nélkül
801.323=50=945.11
[AN 951961]
MARC

ANSEL
UTF-84615 /2003.
Hesz Viktória
   English grammar = Angol nyelvtan vázlatosan / Hesz Viktória. - Budapest : Piccadilly Nyelvstúdió, 2003. - 239 p. ; 24 cm
ISBN 963-204-593-9 fűzött : ár nélkül
802.0-5(078)=945.11
[AN 951179]
MARC

ANSEL
UTF-84616 /2003.
Horváth Ildikó
   ESOL basic elementary : a guide to Pitman qualifications English for speakers of other languages examinations / Horváth Ildikó, Szabó Péter ; [publ. by the] Pitman Hungary City & Guilds Ltd. - Budapest : Pitman Hungary City & Guilds Ltd., [2002]. - 172, [43] p. : ill. ; 30 cm
Fűzött : ár nélkül
802.0(076)=945.11
[AN 950901]
MARC

ANSEL
UTF-84617 /2003.
Kékessy László (1874-1928)
   A magyar vadász kézikönyve : a magyar vadásznyelv szótára / Kékessy László ; [Bársony István előszavával]. - Hasonmás kiad. - Budapest : Tinta, 2002. - 128 p. : ill. ; 24 cm. - (Mesterművek, ISSN 1586-9512 ; 5.)
Eredeti kiadása: Budapest : Athenaeum, 1925
ISBN 963-9372-40-4 fűzött : 2380,- Ft
809.451.1-321.1 *** 639.1 *** 094/097.07
[AN 950157]
MARC

ANSEL
UTF-84618 /2003.
Kiss Dénes (1936-)
   Bábel előtt : Isten nyelve avagy képességünk a magyar nyelv / Kiss Dénes. - Budapest : Püski, 2002. - 424 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9337-59-5 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9337-59-9)
809.451.1-54
[AN 951529]
MARC

ANSEL
UTF-84619 /2003.
   Kontrasztív szemantikai kutatások / szerk. Gecső Tamás. - [Budapest] : Tinta, cop. 2001. - 299 p., [6] t. : ill. ; 24 cm. - (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603 ; 11.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9372-15-3 fűzött : 2380,- Ft
801.541.2
[AN 950193]
MARC

ANSEL
UTF-84620 /2003.
Kövecses Zoltán (1946-)
   Magyar szlengszótár / Kövecses Zoltán. - Váltl. lny. - Budapest : Akad. K., 2002, cop. 1998. - XXXVI, 360 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. XXXV-XXXVI.
ISBN 963-05-7604-X kötött : ár nélkül
809.451.1-086.2-318
[AN 953186]
MARC

ANSEL
UTF-84621 /2003.
   Magyar - angol, angol - magyar útiszótár = Hungarian - English, English - Hungarian tourist's dictionary / [szerk. Magay Tamás et al.]. - Váltl. lny. - Budapest : Akad. K., 2003, cop. 1972. - 595 p. ; 14 cm
Gerinccím: Magyar - angol - magyar útiszótár = Hungarian - English - Hungarian tourist's dictionary
ISBN 963-05-6437-8 fűzött : ár nélkül
801.323=20=945.11 *** 801.323=945.11=20
[AN 951960]
MARC

ANSEL
UTF-84622 /2003.
Mizser Lajos (1940-)
   Szatmár vármegye Pesty Frigyes 1864-1866. évi helynévtárában / Mizser Lajos. - Nyíregyháza : Szabolcs-Szatmár-Bereg M. Önkormányzat Lvt., 2001. - 410 p. ; 24 cm + térk. - (Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár kiadványai. II., Közlemények, ISSN 0866-3920 ; 24.)
Példányszám: 400
ISBN 963-7240-42-X fűzött : ár nélkül
Szatmár (vármegye)
809.451.1-311(439.161)"186"(093.2) *** 908.439.161"186"(093.2)
[AN 904128]
MARC

ANSEL
UTF-84623 /2003.
Molnár Judit
   Írásbeli feladatok : német : [középfok, felsőfok] / Molnár Judit, Olaszy Kamilla. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2002. - 123, [17] p. ; 24 cm. - (Gazdasági szakmai nyelvvizsgák, ISSN 1587-4699)
ISBN 963-05-7799-2 fűzött : ár nélkül
803.0(079.1)=945.11
[AN 953388]
MARC

ANSEL
UTF-84624 /2003.
   Német nyelvtan : felsőfok / [szerk. Honty Mária]. - Utánny. - Budapest : Könyvmíves Kvk., [2002], cop. 2000. - 319 p. ; 20 cm
ISBN 963-9262-82-X fűzött : ár nélkül
803.0-5(078)=945.11
[AN 952163]
MARC

ANSEL
UTF-84625 /2003.
   Német nyelvtan : középfok / [szerk. Honty Mária]. - Utánny. - Budapest : Könyvmíves Kvk., [2002], cop. 2000. - 271 p. ; 20 cm
ISBN 963-9262-81-1 fűzött : ár nélkül
803.0-5(078)=945.11
[AN 952171]
MARC

ANSEL
UTF-84626 /2003.
Németh Anikó
   Angol nyelvtan : alapfok / Németh Anikó. - Utánny. - Budapest : Könyvmíves Kvk., [2002], cop. 1999. - 238 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 237.
ISBN 963-9262-83-8 fűzött : ár nélkül
802.0-5(078)=945.11
[AN 952189]
MARC

ANSEL
UTF-84627 /2003.
Németh Anikó
   Angol nyelvtan : felsőfok / Németh Anikó. - Utánny. - Budapest : Könyvmíves Kvk., [2002]. - 318 p. ; 20 cm
ISBN 963-9262-85-4 fűzött : ár nélkül
802.0-5(078)=945.11
[AN 952178]
MARC

ANSEL
UTF-84628 /2003.
Németh Anikó
   Angol nyelvtan : középfok / Németh Anikó. - Utánny. - Budapest : Könyvmíves Kvk., [2002], cop. 1999. - 271 p. ; 20 cm
ISBN 963-9262-84-6 fűzött : ár nélkül
802.0-5(078)=945.11
[AN 952184]
MARC

ANSEL
UTF-84629 /2003.
Németh Anikó
   Helyesírási tanácsadó : a magyar nyelv helyesírása és nyelvtana. - Utánny. - Budapest : Könyvmíves Kvk., [2002]. - 447 p. ; 22 cm
Szerző Németh Anikó
ISBN 963-9262-67-6 kötött : ár nélkül
809.451.1-1(036) *** 809.451.1-5(078)
[AN 952185]
MARC

ANSEL
UTF-84630 /2003.
Németh Katalin
   Angol nyelvtan : alap-, közép,- felsőfokon = English grammar : elementary, intermediate, advanced : rules & practice / Németh Katalin. - Székesfehérvár : Lexika, 2002. - 320 p. ; 29 cm
ISBN 963-9357-19-7 fűzött : 1680,- Ft
802.0-5(079.1)=945.11
[AN 950868]
MARC

ANSEL
UTF-84631 /2003.
Ördög Ferenc (1933-)
   Helynévmutató Csánki Dezső történelmi földrajzához = Ortsnamenregister zur historischen Geographie von Desiderius Csánki = Index locorum ad geographiam historicam Desiderii Csánki / összeáll. ... Ördög Ferenc ; [mtárs Ördögné Domján Júlia]. - Budapest : Akad. K., 2002. - 957 p. ; 23 cm + CD-ROM
Kész. Csánki Dezső - Fekete Nagy Antal: Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában (Budapest : MTA, 1890-1941) 1-5. kötetéhez
ISBN 963-05-7890-5 kötött : ár nélkül
809.451.1-311(439-2)(035.5) *** 914.39-2(035.5)
[AN 950177]
MARC

ANSEL
UTF-84632 /2003.
Papp Vanda
   Cél a gazdasági szaknyelvi vizsga : angol, német / Papp Vanda, Tóthné Bükki Edit, Vogelné Takács Gabriella ; [közread. a] Modern Üzleti Tudományok Főiskolája. - Tatabánya : Tri-Mester : [2002]. - 152 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-86224-7-4 fűzött : ár nélkül
803.0(078)=945.11 *** 802.0(078)=945.11 *** 33
[AN 928320]
MARC

ANSEL
UTF-84633 /2003.
   Sprache(n) und Literatur(en) im Kontakt : Konferenz, 25-26. Oktober 2001 / hrsg. von Mária Barota [et al.]. - Szombathely : BDF, 2002. - 370 p. : ill. ; 24 cm. - (Acta Germanistica Savariensia, ISSN 1216-9757 ; 7.)
Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-9290-83-1 fűzött : ár nélkül
803.0 *** 830(091) *** 061.3(439-2Szombathely)
[AN 950676]
MARC

ANSEL
UTF-84634 /2003.
Szalontai-Dmitrijeva Judit (1953-)
   Čuvašskie narodnye nazvaniâ dikorastuŝih rastenij / Ûdit Dmitrieva. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2001. - 211 p. ; 24 cm. - (Studies in linguistics of the Volga-Region, ISSN 1587-284X ; 1.)
Csuvas-orosz-latin és latin-csuvas-orosz szószedettel. - Bibliogr.: p. 193-208.
ISBN 963-472-550-3 fűzött : ár nélkül
809.434.4
[AN 900985]
MARC

ANSEL
UTF-84635 /2003.
Takács Erika
   Villám angol : egyperces angol tesztek kezdőknek és haladóknak / Takács Erika. - Utánny. - Budapest : Könyvmíves Kvk., [2002]. - 117 p. ; 20 cm
ISBN 963-9262-90-0 fűzött : ár nélkül
802.0(076)=945.11
[AN 953303]
MARC

ANSEL
UTF-84636 /2003.
Vásárhelyi Júlia (1950-)
   Útiszótár : magyar - olasz, olasz - magyar = Dizionario per turisti : ungherese - italiano, italiano - ungherese / [szerk. Vásárhelyi Júlia, Fábián Zsuzsanna]. - 3. jav. kiad., váltl. lny. - [Budapest] : Akad. K., 2002. - 685 p. ; 14 cm
Magyar - olasz, olasz - magyar útiszótár (gerinccím)
ISBN 963-05-7802-6 fűzött : ár nélkül
801.323=945.11=50 *** 801.323=50=945.11
[AN 952329]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

4637 /2003.
   Allegro con brio : írások Zemplényi Ferenc hatvanadik születésnapjára, 2002. május 8. / szerk. Bánki Éva és Tóth Tünde. - [Budapest] : Palimpszeszt, 2002. - 413 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-206-170-5 fűzött : 3000,- Ft
82(091) *** 82-822=945.11
[AN 951145]
MARC

ANSEL
UTF-84638 /2003.
Kalmár György (1973-)
   Szöveg és vágy : pszichoanalízis, irodalom, dekonstrukció / Kalmár György. - Budapest : Anonymus, 2002. - 176 p. ; 21 cm. - (Belépő, ISSN 1586-3301)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-7966-85-4 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-7966-84-5)
82.01 *** 82.07 *** 82(091)-31 *** 159.964.2
[AN 951258]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

4639 /2003.
Balogh Kinga
   A véges és a végtelen egymásba fonódása : szellemi kalandozás Weöres Sándor: Talizmán című verse kapcsán / Balogh Kinga. - Szeged : Bába, 2002. - 96 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 86-90.
ISBN 963-9347-94-9 fűzött : ár nélkül
Weöres Sándor (1913-1989). Talizmán.
894.511(092)Weöres_S.
[AN 951188]
MARC

ANSEL
UTF-84640 /2003.
Fülöp Lajos (1932-)
   Gyöngyös irodalmi öröksége : tanulmányok, írói arcképek és pályarajzok / Fülöp Lajos ; [fotó Lónyai Györgyné et al.]. - Gyöngyös : Pallas, 2001. - 255 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 246-252.
ISBN 963-9117-68-4 kötött : 1990,- Ft
894.511(439-2Gyöngyös)(091)
[AN 950952]
MARC

ANSEL
UTF-84641 /2003.
Goda Imre (1937-)
   Petőfi az iskolában : a Petőfi-témakör az önálló tanulás feltételrendszerének megteremtésére irányuló tankönyvkísérletből / Goda Imre. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2002. - 147 p. ; 20 cm. - (Bár könyvek, ISSN 1418-4311)
ISBN 963-9438-09-X fűzött : 1480,- Ft
Petőfi Sándor (1823-1849)
894.511(092)Petőfi_S.(075)
[AN 951106]
MARC

ANSEL
UTF-84642 /2003.
   Kalász László, 1933-1999 : bibliográfia, szemelvények / [összeáll. és szerk. Hadobás Pál]. - Edelény : Művel. Közp., Kvt. és Múz. : Kalász L. Társ., 2003. - 182 p. : ill. ; 21 cm. - (Edelényi füzetek, ISSN 0238-1842 ; 29.)
Bibliogr.: p. 11-30.
ISBN 963-206-241-8 fűzött : ár nélkül
Kalász László (1933-1999)
894.511(092)Kalász_L.:016 *** 894.511(092)Kalász_L.
[AN 950681]
MARC

ANSEL
UTF-84643 /2003.
Kerényi Ferenc (1944-)
   "Tanuljátok meg, mi a költő..." / [a katalógus szövegét írta és a képeket vál. Kerényi Ferenc] ; [közread. a] Petőfi Irodalmi Múzeum. - Budapest : PIM, 2001. - 37 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 963-7412-90-5 fűzött : 490,- Ft
Petőfi Sándor (1823-1849)
894.511(092)Petőfi_S. *** 069(439-2Bp.)Petőfi_Irodalmi_Múzeum
[AN 901108]
MARC

ANSEL
UTF-84644 /2003.
Kikli Tivadar (1921-)
   Határkövek : irodalmi tanulmányok / Kikli Tivadar. - Szeged : Bába, [2003]. - 311 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9347-92-2 fűzött : ár nélkül
894.511(439-2Szeged)(091) *** 894.511(092)Mészöly_G. *** 070(439)Nép_és_nyelv:014.3 *** 070(439)Szegedi_füzetek:014.3
[AN 951194]
MARC

ANSEL
UTF-84645 /2003.
   Kortárs írók arcképcsarnoka / [... szerk. Varga László]. - [Eger] : Varga, [2003]. - 128 p. : ill. ; 21 cm. - (Magyar Írók Nemzetközi Szövetsége könyvtára, ISSN 1585-2105 ; 74.[!73.])
Fűzött : 2000,- Ft (hibás ISBN 963-9253-07-3)
894.511(092)"199/200"
[AN 950697]
MARC

ANSEL
UTF-84646 /2003.
Lisztóczky László (1941-)
   "És te is üdvöz légy, testvérváros...!" : Eger és Gyöngyös irodalmi hagyományaiból / Lisztóczky László. - Gyöngyös : Pallas, 2002. - 201 p. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 500
ISBN 963-9117-98-6 kötött : ár nélkül
894.511(439-2Eger)(091) *** 894.511(439-2Gyöngyös)(091)
[AN 950942]
MARC

ANSEL
UTF-84647 /2003.
Palágyi Menyhért (1859-1924)
   Madách Imre neje / Palágyi Menyhért ; [közread. a] Madách Irodalmi Társaság. - Csesztve ; Budapest : Madách Irod. Társ., 2003. - 122, [2] p. ; 15 cm
ISBN 963-9386-09-X fűzött : ár nélkül
Fráter Erzsébet (1827-1875)
894.511(092)Madách_I. *** 929(439)Fráter_E.
[AN 950791]
MARC

ANSEL
UTF-84648 /2003.
Riedl Frigyes (1856-1921)
   Arany János élete és művei / Riedl Frigyes. - [Tyukod] : Black & White, cop. 2002. - 239 p. ; 20 cm
ISBN 963-9452-22-X fűzött : ár nélkül
Arany János (1817-1882)
894.511(092)Arany_J.
[AN 950008]
MARC

ANSEL
UTF-84649 /2003.
Riedl Frigyes (1856-1921)
   Petőfi Sándor élete és művei / Riedl Frigyes. - [Tyukod] : Black & White, cop. 2002. - 147 p. ; 20 cm
Petőfi Sándor kora és művei (borító- és gerinccím)
ISBN 963-9452-13-0 fűzött : ár nélkül
Petőfi Sándor (1823-1849)
894.511(092)Petőfi_S.
[AN 950006]
MARC

ANSEL
UTF-84650 /2003.
Vasy Géza (1942-)
   Ozora, várkastély, Illyés Gyula életműkiállítás / [Vasy Géza]. - [Budapest] : TKM Egyes., 2001. - 16 p. : ill., részben színes ; 17 cm. - (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, ISSN 0139-245X ; 687.)
Példányszám: 2000. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-554-449-9 fűzött : ár nélkül
Illyés Gyula (1902-1983)
894.511(092)Illyés_Gy. *** 069(439-2Ozora)(036)
[AN 808302]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

4651 /2003.
Andahazi, Federico
El príncipe (magyar)
   A fejedelem / Federico Andahazi-Kasnya ; [ford. Dobos Éva]. - Budapest : Magvető, 2002. - 233 p. ; 19 cm
Regény
ISBN 963-14-2295-X kötött : 1690,- Ft
860-31(82)=945.11
[AN 951839]
MARC

ANSEL
UTF-84652 /2003.
Andrews, Virginia
Dark angel (magyar)
   Sötét angyal / V. C. Andrews ; [ford. Csáki Judit]. - 2. kiad. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2003. - 397 p. ; 18 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
A regénysorozat 3. része
Fűzött : 1200,- Ft (hibás ISBN 963-635-245-3)
820-312.5(73)=945.11
[AN 952010]
MARC

ANSEL
UTF-84653 /2003.
Andrews, Virginia
Rain (magyar)
   Rain / Virginia C. Andrews ; [ford. F. Nagy Piroska]. - Budapest : M. Kvklub, 2003. - 399 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-547-852-6 kötött : ár nélkül
820-31(73)=945.11
[AN 952022]
MARC

ANSEL
UTF-84654 /2003.
Andrews, Virginia
Web of dreams (magyar)
   Anya és lánya / V. C. Andrews ; [ford. Gálvölgyi Judit]. - 2. kiad. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2002. - 446 p. ; 18 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
A regénysorozat 1. része
ISBN 963-635-241-0 fűzött : 1200,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 952844]
MARC

ANSEL
UTF-84655 /2003.
   Aranykönyv : mindennapi bölcsességünk : bölcsességek lexikona A-tól Z-ig / [vál., szerk., ford. Szeréni György]. - [Budapest] : Kassák, 2002. - 241, [9] p. ; 17 cm
ISBN 963-9100-79-X kötött : 1390,- Ft
82-84=945.11
[AN 949841]
MARC

ANSEL
UTF-84656 /2003.
Barker, Margaret
I'd love a baby (magyar)
   Kis gyerek - nagy gyerek / Margaret Barker ; [... ford. Bakay Dóra]. - Budapest : Harlequin, cop. 2001. - 93 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 180.)
Kisregény
ISBN 963-536-877-1 fűzött : 296,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 901535]
MARC

ANSEL
UTF-84657 /2003.
Birkner, Friede
Ohne Liebe heiraten sie nicht (magyar)
   Fortuna szeszélyei / Friede Birkner ; [ford. Várnai Péter]. - Budapest : EX-BB, cop. 2002. - 206 p. ; 18 cm. - (Bastei romantik, ISSN 1589-1046). (Hedwig Courths-Mahler lányának regényei)
ISBN 963-9480-16-9 fűzött : 749,- Ft
830-312.5=945.11
[AN 949857]
MARC

ANSEL
UTF-84658 /2003.
Bødker, Cecil
Leoparden (magyar)
   A szellemleopárd / Cecil Bødker ; [ford. Árkos Antal]. - Budapest : Animus, 2002. - 183, [2] p. ; 22 cm. - (Andersen-díjas írók, ISSN 1587-7248)
Regény
ISBN 963-9307-69-6 kötött : 1390,- Ft
839.8-31=945.11
[AN 951775]
MARC

ANSEL
UTF-84659 /2003.
   Bölcsességek a szerelemről : aforizmák a legmélyebb érzelem titkairól / [összeáll. Háy János]. - [Budapest] : Palatinus, 2003. - 76 p. : ill. ; 16 cm. - (A csend ajándéka, ISSN 1417-9237)
ISBN 963-9487-02-3 kötött : 796,- Ft
82-84=945.11 *** 392.6(0:82-84)
[AN 952842]
MARC

ANSEL
UTF-84660 /2003.
Bradford, Barbara Taylor
Three weeks in Paris (magyar)
   Három hét Párizsban / Barbara Taylor Bradford ; [ford. Molnár Katalin]. - Budapest : Európa, 2003. - 343 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-07-7290-6 fűzött : 1500,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 950644]
MARC

ANSEL
UTF-84661 /2003.
Brandon, John G.
   Kokaincsempészek / John G. Brandon ; [ford. Fülöp Zsigmond]. - Budapest : Sensus, 2002. - 200 p. ; 18 cm. - (Klasszikus kalandok, ISSN 1589-4053)
Regény
ISBN 963-9375-21-7 kötött : ár nélkül
820-312.4(73)=945.11
[AN 949862]
MARC

ANSEL
UTF-84662 /2003.
Broadrick, Annette
Lean, mean & lonesome (magyar)
   Különleges bevetés / Annette Broadrick ; [... ford. Makáry Kata]. - Budapest : Harlequin, cop. 2001. - 93 p. ; 21 cm. - (Tiffany, ISSN 0865-4158 ; 140.)
Kisregény
ISBN 963-536-828-3 fűzött : 296,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 901531]
MARC

ANSEL
UTF-84663 /2003.
Burnett, Frances Hodgson
The secret garden (magyar)
   A titkos kert / Frances Hodgson Burnett ; [ford. Hegyes-Horváth Csilla]. - Budapest : Heted7 Világ : Könyvmagazin, cop. 2002. - 223 p. ; 21 cm. - (A gyermek- és ifjúsági irodalom gyöngyszemei, ISSN 1586-7870)
Regény
ISBN 963-86255-8-9 fűzött : 1398,- Ft
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 952021]
MARC

ANSEL
UTF-84664 /2003.
Cabot, Meg
The princess diaries (magyar)
   A neveletlen hercegnő naplója / Meg Cabot ; [ford. Merényi Ágnes]. - Budapest : Ciceró, 2002-. - 20 cm. - (Tök jó könyvek, ISSN 1586-2674)
Ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 938092]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r., Reflektorfényben. - 2002. - 223 p.
ISBN 963-539-387-3 fűzött : ár nélkül
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 949647] MARC

ANSEL
UTF-84665 /2003.
Chopra, Deepak
Lords of light (magyar)
   A fény urai / Deepak Chopra ; [ford. Mácsainé Merényi Adrienn]. - Pécs : Alexandra, [2002]. - 446, [2] p. ; 18 cm
Regény
ISBN 963-368-341-6 fűzött : ár nélkül
820-31(73)=945.11
[AN 949640]
MARC

ANSEL
UTF-84666 /2003.
Courths-Mahler, Hedwig
Allen Gewalten zum Trotz (magyar)
   Dacolj a világgal! / Hedwig Courths-Mahler ; [ford. Komáromy Rudolf]. - Budapest : EX-BB, [2002]. - 71 p. ; 22 cm. - (Hedwig Courths-Mahler felejthetetlen szerelmes regényei, ISSN 1216-2140 ; 192.)
ISBN 963-9480-07-X fűzött : 249,- Ft
830-312.5=945.11
[AN 951965]
MARC

ANSEL
UTF-84667 /2003.
Courths-Mahler, Hedwig
Ich darf dich nicht lieben (magyar)
   Aranybilincs / Hedwig Courths-Mahler ; [ford. Komáromy Rudolf]. - Budapest : EX-BB, [2002]. - 71 p. ; 22 cm. - (Hedwig Courths-Mahler felejthetetlen szerelmes regényei, ISSN 1216-2140 ; 193.)
ISBN 963-9480-12-6 fűzött : 249,- Ft
830-312.5=945.11
[AN 951862]
MARC

ANSEL
UTF-84668 /2003.
Courths-Mahler, Hedwig
Liebe ist der Liebe Preis (magyar)
   Ibolyát Hennynek / Hedwig Courths-Mahler ; [ford. Várnai Péter]. - Budapest : EX-BB, [2002]. - 79 p. ; 22 cm. - (Hedwig Courths-Mahler felejthetetlen szerelmes regényei, ISSN 1216-2140 ; 191.)
ISBN 963-9480-00-2 fűzött : 249,- Ft
830-312.5=945.11
[AN 951964]
MARC

ANSEL
UTF-84669 /2003.
Curwood, James Oliver
The black hunter (magyar)
   A fekete vadász / James Oliver Curwood ; ... ford. Margittai Szaniszlóné. - Budapest : Sensus, 2002. - 228 p. ; 19 cm. - (Klasszikus kalandok, ISSN 1589-4053)
Regény
ISBN 963-9375-18-7 kötött : ár nélkül
820-31(73)=945.11
[AN 949865]
MARC

ANSEL
UTF-84670 /2003.
Daniels, Lucy
Dolphin diaries (magyar)
   Delfin napló / Lucy Daniels ; [ill. Judith Lawton] ; [ford. Szamay Ilona]. - Budapest : Papp-Ker, [2002]-. - 20 cm
Ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 952319]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], Kinn a nyílt tengeren. - [2002]. - 295 p. : ill. - (A világ legkedvesebb állatai-sorozat: a delfinek ; ; 1.)
ISBN 963-9418-40-4 fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9418-13-7)
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 952312] MARC

ANSEL
UTF-84671 /2003.
Dante Alighieri
La divina commedia (magyar)
   Isteni színjáték / Dante ; [ford. és a jegyzeteket írta Babits Mihály] ; [a szöveget gond. és az utószót írta Tarbay Ede] ; [a kísérő tanulmányt írta Sárközy Péter] ; [... ill. Sinkó Veron]. - Budapest : Szt. István Társ., 2002. - 618, [3] p. : ill. ; 21 cm
Egys. cím: La divina commedia ; La commedia
ISBN 963-361-292-6 kötött : 3800,- Ft
850-131=945.11
[AN 953306]
MARC

ANSEL
UTF-84672 /2003.
Dostoevskij, Fëdor Mihajlovič
Igrok (magyar)
   A játékos / Dosztojevszkij ; [ford. Szabó Ede]. - Budapest : Dekameron, [2002]. - 157 p. ; 19 cm
Kisregény
ISBN 963-9331-23-6 fűzött : ár nélkül
882-31=945.11
[AN 950019]
MARC

ANSEL
UTF-84673 /2003.
Dovlatov, Sergej
Kompromiss (magyar)
   Kompromisszum ; Külföldi nő / Szergej Dovlatov ; [ford. Páll Erna, Goretity József]. - Budapest : Európa, 2003. - 379, [2] p. ; 19 cm
Egys. cím: Kompromiss ; Inostranka. - Kisregények
ISBN 963-07-7300-7 kötött : 2200,- Ft
882-31=945.11
[AN 950171]
MARC

ANSEL
UTF-84674 /2003.
Estrada, Rita Clay
One wild weekend (magyar)
   Őrült hétvége / Rita Clay Estrada ; [... ford. Kollár Emese]. Bárhol és bármikor / Helen Bianchin ; [... ford. Kudron Csaba]. Másnap reggel / Charlotte Lamb ; [... ford. Kiss Klára]. - Budapest : Harlequin, cop. 2001. - 287 p. : ill. ; 21 cm. - (Júlia különszám, ISSN 1419-4414 ; 2001/3.)
Egys. cím: One wild weekend. The marriage campaign. Lovestruck. - Kisregények
ISBN 963-536-905-0 fűzött : 649,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 901517]
MARC

ANSEL
UTF-84675 /2003.
Fielding, Joy
Grand Avenue (magyar)
   Furcsa szeretet / Joy Fielding ; [ford. Füzéki Eszter]. - Budapest : M. Kvklub, 2003. - 429 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-547-845-3 kötött : ár nélkül
820-31(73)=945.11
[AN 952020]
MARC

ANSEL
UTF-84676 /2003.
Fleming, Gherbod
Predator & Prey: Executioner (magyar)
   Vadász és préda: A hóhér / Gherbod Fleming ; [ford. Kleinheinz[!] Csilla]. - Budapest : Delta Vision, [2003]. - 224 p. ; 18 cm
A gerincen számozási adatként: 6/6. - Regény. - Vampire: the masquerade (keretcím) ; World of darkness (keretcím)
ISBN 963-9474-18-5 fűzött : 1390,- Ft
820-312.9(73)=945.11
[AN 950668]
MARC

ANSEL
UTF-84677 /2003.
Forsyth, Frederick
The deceiver (magyar)
   Átverés / Frederick Forsyth ; [ford. Rácz Péter]. - Budapest : Inkvizítor, [2002]. - 511 p. ; 23 cm
Regény
ISBN 963-9030-28-7 kötött : ár nélkül
820-312.4=945.11
[AN 952191]
MARC

ANSEL
UTF-84678 /2003.
Funke, Cornelia
Drachenreiter (magyar)
   Sárkánylovasok / Cornelia Funke ; a szerző ill. ; [ford. Nemes László]. - Budapest : Ciceró, 2002. - 407 p. : ill. ; 21 cm
Ifjúsági regény
ISBN 963-539-392-X kötött : ár nélkül
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 949666]
MARC

ANSEL
UTF-84679 /2003.
Gordon, Lucy
Beauty and the boss (magyar)
   Napfogyatkozás / Lucy Gordon ; [... ford. Kiss Eszter]. - Budapest : Harlequin, cop. 2001. - 93 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 249.)
Kisregény
ISBN 963-536-811-9 fűzött : 296,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 901525]
MARC

ANSEL
UTF-84680 /2003.
Grafton, Sue
"C" is for corpse (magyar)
   C mint célpont / Sue Grafton ; [ford. Bori Erzsébet]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2002. - 252 p. ; 20 cm. - (ABC krimik)
ISBN 963-9421-53-7 fűzött : 1590,- Ft
820-312.4(73)=945.11
[AN 951509]
MARC

ANSEL
UTF-84681 /2003.
Harris, Joanne
Chocolat (magyar)
   Csokoládé / Joanne Harris ; [ford. Szántó Judit]. - [Budapest] : Ulpius-ház, cop. 2002. - 309 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-9475-18-1 fűzött : 1980,- Ft
820-31=945.11
[AN 952012]
MARC

ANSEL
UTF-84682 /2003.
Herbert, Brian
Dune: House Atreides (magyar)
   A Dűne : az Atreides-ház / B. Herbert, K. J. Anderson ; [ford. Mohácsi Enikő]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2002. - 408, [6] p. : ill. ; 25 cm
Regény. - Az Előjáték a Dűnéhez trilógia 1. része. - Herbert, Frank Dűne c. regényciklusához
ISBN 963-9278-53-X kötött : ár nélkül
820-312.9(73)=945.11
[AN 952711]
MARC

ANSEL
UTF-84683 /2003.
Herbert, Brian
Dune: House Harkonnen (magyar)
   A Dűne : a Harkonnen-ház / B. Herbert, K. J. Anderson ; [ford. Mohácsi Enikő]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2002. - 426, [7] p. : ill. ; 25 cm
Regény. - Az Előjáték a Dűnéhez trilógia 2. része. - Herbert, Frank Dűne c. regényciklusához
ISBN 963-9393-34-7 kötött : ár nélkül
820-312.9(73)=945.11
[AN 952708]
MARC

ANSEL
UTF-84684 /2003.
Holland, Sarah
Red-hot lover (magyar)
   Fátylat reá! / Sarah Holland ; [... ford. Brodszky Ildikó]. - Budapest : Harlequin, cop. 2001. - 93 p. ; 24 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 237.)
Kisregény
ISBN 963-536-853-4 fűzött : 296,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 901515]
MARC

ANSEL
UTF-84685 /2003.
Holt, Victoria
The lion triumphant (magyar)
   A diadalmas oroszlán / Victoria Holt ; [ford. Wertheimer Gábor]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2002. - 398 p. ; 18 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
Regény
ISBN 963-635-234-8 fűzött : 1200,- Ft
820-312.5=945.11
[AN 950333]
MARC

ANSEL
UTF-84686 /2003.
Isegawa, Moses
Abessijnse kronieken (magyar)
   Afrikai krónikák / Moses Isegawa ; [ford. Törő Krisztina]. - Budapest : Ulpius-ház, 2002. - 421 p. ; 24 cm
Regény
ISBN 963-9475-13-0 fűzött : 2980,- Ft
839.31-31=945.11
[AN 951520]
MARC

ANSEL
UTF-84687 /2003.
King, Ross
Ex libris (magyar)
   Ex libris / Ross King ; [ford. Füssi Nagy Géza]. - Szeged : LAZI, cop. 2002. - 376 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-9416-30-4 kötött : 2500,- Ft
820-31=945.11
[AN 949801]
MARC

ANSEL
UTF-84688 /2003.
King, Stephen
Rose Madder (magyar)
   A két Rose / Stephen King ; [ford. Szántó Judit]. - Budapest : Európa, 2003, cop. 1997. - 604, [3] p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-07-7346-5 fűzött : 1700,- Ft
820-312.4(73)=945.11
[AN 952023]
MARC

ANSEL
UTF-84689 /2003.
Koontz, Dean R.
Darkfall (magyar)
   Pokoli hordák / Dean R. Koontz ; [ford. Danyi Andrea]. - Budapest : Animus, 2003. - 448 p. ; 18 cm
Regény
ISBN 963-9307-73-4 fűzött : 1290,- Ft
820-312.4(73)=945.11
[AN 951490]
MARC

ANSEL
UTF-84690 /2003.
Kundera, Milan
Nesmrtelnost (magyar)
   Halhatatlanság / Milan Kundera ; [ford. Körtvélyessy Klára]. - Budapest : Európa, 2003, cop. 1995. - 462 p. ; 19 cm
Regény
ISBN 963-07-7344-9 kötött : 1800,- Ft
885.0-31=945.11
[AN 952024]
MARC

ANSEL
UTF-84691 /2003.
Leather, Stephen
Tango one (magyar)
   Egyes számú célpont / Stephen Leather. Veszélyes kanyar / Nicholas Sparks. Jégmezők gyermeke / Elizabeth McGregor. Az utca, ahol élünk / Mary Higgins Clark ; [ford. Kovács Attila et al.]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2003. - 543 p. : ill., részben színes ; 19 cm. - (Reader's Digest válogatott könyvek, ISSN 1416-8812)
Egys. cím: Tango one. A bend in the road. The ice child. On the street where you live. - Regények
ISBN 963-8475-87-0 kötött : ár nélkül
820-31(73)(082)=945.11 *** 820-31=945.11
[AN 950316]
MARC

ANSEL
UTF-84692 /2003.
Lee, Miranda
The millionaire's mistress (magyar)
   Hiteles érzések / Miranda Lee ; [... ford. Tandori Dezső]. - Budapest : Harlequin, ccop. 2001. - 93 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 250.)
Kisregény
ISBN 963-536-812-7 fűzött : 296,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 901523]
MARC

ANSEL
UTF-84693 /2003.
Lem, Stanisław
Pokój na ziemi (magyar)
   Béke a földön / Stanisław Lem ; [ford. Nemere István]. - Budapest : N & N Kvk., 2003, cop. 2001. - 309 p. ; 17 cm. - (Möbius, ISSN 1219-9036)
Regény
ISBN 963-9229-11-3 fűzött : 1290,- Ft
884-31=945.11
[AN 952018]
MARC

ANSEL
UTF-84694 /2003.
Lindgren, Astrid
Karlsson på Taket smyger igen (magyar)
   Háztetey Károly még egyszer / Astrid Lindgren ; ill. Ilon Wikland ; ford. Tótfalusi István. - Budapest : Egmont-Hungary, 2003. - 196 p. : ill. ; 21 cm
Meseregény
ISBN 963-627-797-4 kötött : 1399,- Ft
839.7-31(02.053.2)=945.11
[AN 951178]
MARC

ANSEL
UTF-84695 /2003.
MacDonald, George
The princess and Curdie (magyar)
   A királykisasszony és Lóci / George MacDonald ; Kállai Nagy Krisztina illusztrációival ; ford. Fazekas Benedek. - Budapest : Harmat, 2002. - 212, [2] p. : ill. ; 21 cm
Meseregény
ISBN 963-9148-68-7 kötött : ár nélkül
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 949803]
MARC

ANSEL
UTF-84696 /2003.
Mann, Thomas
Die Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull (magyar)
   Egy szélhámos vallomásai / Thomas Mann ; [ford. Lányi Viktor]. - [Budapest] : General Press, [2002]. - 355 p. ; 22 cm. - (Nagy siker volt sorozat, ISSN 1586-7064)
Regény
ISBN 963-9282-99-5 kötött : 2200,- Ft
830-31=945.11
[AN 951768]
MARC

ANSEL
UTF-84697 /2003.
Marcsik-Neuberger, Grete
   Kein Weg ohne Ausweg : Leben und Brauchtum am Heideboden / Grete Marcsik-Neuberger ; [Hrsg.:] Deutsche Minderheitenselbstverwaltung. - [Mosonmagyaróvár] : Deutsche Minderheitenselbstverwaltung, 2001. - 228 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-00-6227-5 kötött : ár nélkül
830-31(439)
[AN 903958]
MARC

ANSEL
UTF-84698 /2003.
Marton Lajos (1931-)
Il faut tuer De Gaulle (magyar)
   Meg kell ölni De Gaulle-t : Budapesttől Petit Clamart-ig / Marton Lajos ; [ford. Bárdos Miklós]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2003. - 199 p., [8] t. ; 20 cm
ISBN 963-09-4418-9 fűzött : ár nélkül
840-94=945.11 *** 355(439)(092)Marton_L.(0:82-94) *** 944"196"(092)Gaulle,_C._de(0:82-94)
[AN 950922]
MARC

ANSEL
UTF-84699 /2003.
McKenna, Juliet E.
Gamblers' fortune (magyar)
   Forgandó szerencse : Einarinn harmadik legendája / Juliet E. McKenna ; [ford. Nyikos Eszter és Németh Kálmán]. - Budapest : Beholder, 2003. - 581 p. : ill. ; 19 cm
Regény. - Beholder fantasy (keretcím)
ISBN 963-9399-29-9 fűzött : 1998,- Ft (hibás ISBN 963-9399-07-8)
820-312.9=945.11
[AN 951471]
MARC

ANSEL
UTF-84700 /2003.
Odom, Mel
Run hard, die fast (magyar)
   A múlt csapdájában / Mel Odom ; [ford. Novák Gábor]. - Budapest : Beholder, 2003. - 283 p. ; 19 cm. - (Árnyvadász, ISSN 1218-7585)
Regény. - Shadowrun (keretcím)
ISBN 963-9399-28-0 fűzött : 1198,- Ft
820-312.9(73)=945.11
[AN 950662]
MARC

ANSEL
UTF-84701 /2003.
Patapievici, Horia-Roman
Zbor în bătaia stăgeţii (angol)
   Flying against the arrow : an intellectual in Ceauşescu's Romania / by Horia-Roman Patapievici ; [transl. by Mirela Adăscăliţei]. - Budapest ; New York, [N. Y.] : CEU Press, cop. 2003. - VIII, 252 p. ; 24 cm. - (Central European library of ideas, ISSN 1586-6335)
ISBN 963-9116-57-2 kötött : ár nélkül
859.0-94=20 *** 323(498)"198"
[AN 950302]
MARC

ANSEL
UTF-84702 /2003.
Pelevin, Viktor
Omon Re (magyar)
   Omon Ré / Viktor Pelevin ; [ford. Bratka László]. - Budapest : JAK : Osiris, cop. 2001. - 161 p. ; 19 cm. - (JAK világirodalmi sorozat, ISSN 1585-6542 ; 27.)
Regény
ISBN 963-389-056-X kötött : 1400,- Ft
882-31=945.11
[AN 900070]
MARC

ANSEL
UTF-84703 /2003.
Putney, Mary Jo
One perfect rose (magyar)
   A sors kereke / Mary Jo Putney ; [ford. Gieler Gyöngyi]. - [Budapest] : General Press, [2003]. - 349 p. ; 21 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
ISBN 963-9459-20-8 kötött : 1500,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 950673]
MARC

ANSEL
UTF-84704 /2003.
Reid, Michelle
The mistress bride (magyar)
   Az év botránya / Michelle Reid ; [... ford. Bittera Dóra]. - Budapest : Harlequin, cop. 2001. - 94 p. ; 24 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 238.)
Kisregény
ISBN 963-536-854-2 fűzött : 296,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 901513]
MARC

ANSEL
UTF-84705 /2003.
Rimmer, Christine
Cinderella's big sky groom (magyar)
   Csodás átváltozás / Christine Rimmer ; [... ford. Koltai Györgyné]. - Budapest : Harlequin, cop. 2001. - 92, [2] p. ; 21 cm. - (Bianca, ISSN 0866-0867 ; 125.)
Kisregény
ISBN 963-536-896-8 fűzött : 296,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 901528]
MARC

ANSEL
UTF-84706 /2003.
Rivas, Manuel
   Egymillió tehén / Manuel Rivas ; ford. Kertész Lóránt ; [... szerk. Bánki Éva]. - Budapest : Palimpszeszt, 2002. - 78 p. ; 20 cm. - (Galego könyvtár, ISSN 1587-4036 ; 2.)
A ford. az "Un millón de vacas" c. kiad. alapján kész. - Elbeszélések
ISBN 963-206-169-1 fűzött : ár nélkül
869.9-32=945.11
[AN 951172]
MARC

ANSEL
UTF-84707 /2003.
Roberts, Nora
The villa (magyar)
   Az udvarház / Nora Roberts ; [ford. Király Zsuzsa]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2003. - 633 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-9421-66-9 fűzött : 1990,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 951506]
MARC

ANSEL
UTF-84708 /2003.
Sárközy Halász Péter (1952-)
   Örök bölcsességek könyve / [Sárközy Halász Péter]. - Budapest : Dekameron, [2003]. - 159 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9331-20-1 kötött : ár nélkül
82-84=945.11 *** 82-36=945.11
[AN 950132]
MARC

ANSEL
UTF-84709 /2003.
Scott, Elisabeth
Wanted: a mother (magyar)
   Vidéki levegő / Elisabeth Scott ; [... ford. Várnai Péter]. - Budapest : Harlequin, cop. 2001. - 93 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 181.)
Kisregény
ISBN 963-536-878-X fűzött : 296,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 901534]
MARC

ANSEL
UTF-84710 /2003.
See, Carolyn
The handyman (magyar)
   A mindenes / Carolyn See ; [ford. Zsembery Péter]. - [Budapest] : JLX, cop. 2002. - 275 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-305-176-2 kötött : 1950,- Ft
820-31(73)=945.11
[AN 950252]
MARC

ANSEL
UTF-84711 /2003.
Shan, Darren
The saga of Darren Shan (magyar)
   Darren Shan regényes története / [ford. F. Nagy Piroska]. - Budapest : Móra, 2001-. - 22 cm
ISBN 963-11-6965-0 *
820-312.9(02.053.2)(417)=945.11
[AN 905201]
MARC

ANSEL
UTF-8


   6. kv., A vámpír herceg. - cop. 2003. - 194 p. - (Vámpír könyvek ; ; 6.)
ISBN 963-11-7752-1 kötött : ár nélkül
820-312.9(02.053.2)(417)=945.11
[AN 950696] MARC

ANSEL
UTF-84712 /2003.
Shan, Darren
The saga of Darren Shan (magyar)
   Darren Shan regényes története / [ford. F. Nagy Piroska]. - 2. kiad. - Budapest : Móra, 2002-. - 22 cm
820-312.9(02.053.2)(417)=945.11
[AN 953176]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. kv., Rémségek cirkusza. - 2002. - 246 p. - (Vámpír könyvek ; ; 1.)
ISBN 963-11-7740-8 kötött : ár nélkül
820-312.9(02.053.2)(417)=945.11
[AN 953178] MARC

ANSEL
UTF-84713 /2003.
Sheldon, Sidney
Rage of angels (magyar)
   Angyalok dühe / Sidney Sheldon ; [ford. Fazekas István]. - 3. kiad. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2002. - 446 p. ; 18 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
Regény
ISBN 963-635-236-4 fűzött : 1200,- Ft
820-312.4(73)=945.11
[AN 950770]
MARC

ANSEL
UTF-84714 /2003.
Shreve, Anita
The pilot's wife (magyar)
   A pilóta asszonya / Anita Shreve. - Budapest : Trivium, cop. 2001. - 277 p. ; 21 cm
Regény. - Ford. Polyák Béla
ISBN 963-7570-96-9 kötött : ár nélkül
820-312.4(73)=945.11
[AN 900050]
MARC

ANSEL
UTF-84715 /2003.
Smith, Wilbur
A sparrow falls (magyar)
   A bosszú / Wilbur Smith ; [ford. Kaposi Tamás]. - [Budapest] : Delej, cop. 2002. - 565 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-9124-39-7 fűzött : ár nélkül
820-311.3(689.4)=945.11
[AN 951753]
MARC

ANSEL
UTF-84716 /2003.
Stone, Lyn
Bride of Trouville (magyar)
   A lovagvár titka / Lyn Stone ; [... ford. Szalontai Éva]. - Budapest : Harlequin, cop. 2003. - 351 p. ; 18 cm
Regény
ISBN 963-537-111-X fűzött : 995,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 950826]
MARC

ANSEL
UTF-84717 /2003.
Swann, Susan
The ritual of the pearls (magyar)
   Csoportos játékok / Susan Swann ; [ford. Láng Viola]. - Budapest : iXmédia K., 2003. - 252 p. ; 18 cm. - (Extázis, ISSN 1589-0996 ; 3.)
Regény
ISBN 963-86313-2-5 fűzött : 1470,- Ft
820-993=945.11
[AN 950317]
MARC

ANSEL
UTF-84718 /2003.
   Szellemi kincsestár : aforizmák minden alkalomra. - Budapest : Sensus, cop. 2002. - 243 p. ; 19 cm
Összeáll. Veress István. - Bibliogr.: p. 242-243.
ISBN 963-9375-27-6 kötött : ár nélkül
82-84=945.11
[AN 949661]
MARC

ANSEL
UTF-84719 /2003.
   Szembeszél : leszbikusok a szépirodalomban / [szerk. Béres-Deák Rita et al.] ; [ford. Béres-Deák Rita et al.] ; [fotók Borgos Anna et al.]. - Budapest : Labrisz Leszbikus Egyes., 2001. - 166 p. : ill. ; 21 cm. - (Labrisz könyvek, ISSN 1586-9369)
ISBN 963-00-5760-3 fűzött : ár nélkül
82-822=945.11 *** 613.885-055.2 *** 316.35-055.3(439)
[AN 904424]
MARC

ANSEL
UTF-84720 /2003.
   "Szeretetre születtem" : a legszebb gondolatok a szeretetről / [vál. és ford. Vágó Zsuzsanna]. - [Budapest] : Kassák, 2002. - 93 p. ; 17 cm
ISBN 963-9100-74-9 kötött : 890,- Ft
82-84=945.11 *** 392.6(0:82-84)
[AN 949845]
MARC

ANSEL
UTF-84721 /2003.
Tolkien, John Ronald Reuel
The Lord of the Rings (magyar)
   A Gyűrűk Ura / J. R. R. Tolkien ; ill. Alan Lee ; [ford. Göncz Árpád] ; [az I. rész 1-11. fejezetét, ... a hozzá tartozó versbetéteket ford. Réz Ádám] ; [a többi verset ford. Tandori Dezső]. - Budapest : Európa, 2002, cop. 1985. - 1276, [3] p., [50] t.fol. : ill., főként színes, részben térk. ; 24 cm
Regény
ISBN 963-07-7287-6 kötött : 5900,- Ft
820-31=945.11
[AN 953028]
MARC

ANSEL
UTF-84722 /2003.
Tolkien, John Ronald Reuel
The Silmarillion (magyar)
   A szilmarilok / J. R. R. Tolkien ; [ford. Gálvölgyi Judit]. - Budapest : Európa, 2002. - 378 p. : ill. ; 24 cm
Regény, elbeszélések. - Sajtó alá rend. Tolkien, Christopher
ISBN 963-07-7288-4 kötött : 3200,- Ft
820-31=945.11 *** 820-32=945.11
[AN 953031]
MARC

ANSEL
UTF-84723 /2003.
Twain, Mark
The prince and the pauper (magyar)
   Koldus és királyfi / Mark Twain ; [ford. Jékely Zoltán]. - Budapest : Holnap, 2002. - 192, [4] p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-346-266-5 kötött : ár nélkül
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 952159]
MARC

ANSEL
UTF-84724 /2003.
   Universal songs / ed. by Paul Crowson ; [publ. by the] Bibó István Gimnázium. - Kiskunhalas : Bibó I. Gimn., 2002-. - 25 cm
820-192(100)(082)
[AN 951474]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Vol. 1., 150 songs from 7 countries compiled for learners of English / sel. by Éva Vladár. - 2002. - 114 p. : ill.
ISBN 963-204-492-4 fűzött : ár nélkül
820-192(100)(082)
[AN 951475] MARC

ANSEL
UTF-84725 /2003.
Varga Mátyás (1910-2002)
   Rajzok kedves verseimhez / Varga Mátyás ; [szerk. ... Tandi Lajos]. - Szeged : Bába, 2002. - [150] p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-9511-01-3 fűzött : ár nélkül
82-14=945.11 *** 741(439)(092)Varga_M.
[AN 951180]
MARC

ANSEL
UTF-84726 /2003.
Vornholt, John
Coyote moon (magyar)
   A prérifarkasok éjszakája / írta John Vornholt Joss Whedon tévésorozata alapján ; [ford. Dudik Éva Annamária]. - Budapest : Egmont-Hungary, 2003. - 176 p. ; 20 cm. - (Buffy, a vámpírok réme)
Regény
ISBN 963-627-803-2 fűzött : 999,- Ft
820-312.9(73)=945.11
[AN 952039]
MARC

ANSEL
UTF-84727 /2003.
Wohl, Louis de
Julian, der Abtrünnige (magyar)
   Julianus, a hitehagyott császár / Louis de Wohl ; ford. Pantóné Naszályi Dóra. - Budapest : Ecclesia, 2002. - 347 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-363-254-4 fűzött : ár nélkül
Julianus (Római Birodalom: császár)
830-312.6(494)=945.11
[AN 949718]
MARC

ANSEL
UTF-84728 /2003.
Woods, Stuart
Deep lie (magyar)
   A nagy blöff / Stuart Woods ; [ford. Szántó András]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2002. - 396 p. ; 18 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
Regény
ISBN 963-635-233-X fűzött : 1200,- Ft
820-311.3(73)=945.11
[AN 950331]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

4729 /2003.
   100 mini fantasy történet. - [Debrecen] : Cherubion, 2003. - 281 p. ; 18 cm. - (Osiris könyvek, ISSN 1215-8518 ; 100.)
ISBN 963-9346-81-0 fűzött : 1198,- Ft
894.511-322.9(082)
[AN 951496]
MARC

ANSEL
UTF-84730 /2003.
Bálint Ágnes (1922-)
   Megint Mazsola / Bálint Ágnes, Bródy Vera ; Bródy Vera bábfiguráival. - Budapest : Holnap, 2002. - 72 p. : ill. ; 21 cm
Kész. a Magyar Televizió azonos c. bábfilmsorozata alapján
ISBN 963-346-451-X kötött : ár nélkül
894.511-34(02.053.2)
[AN 953172]
MARC

ANSEL
UTF-84731 /2003.
Balkányi Szabó Lajos (1823-1889)
   Magyar ősmesék, mint hitregék a magyar nép ajkáról véve s a világtörténettel egyeztetve : első és második évezred / Balkányi Szabó Lajos. - Debrecen : Főnix Kvműhely : "Múltat s Jövendőt" Közművel. Egyes., 2001-. - 23 cm
894.511-13
[AN 923659]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A fehér kígyó / [... képeket ... Láposi Terka rajz.]. - 2001. - 80 p. : ill. - (Főnix mesetár, ISSN 1588-4805 ; 2.)
ISBN 963-00-7322-6 fűzött : ár nélkül
894.511-13
[AN 923661] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A vasfű / [... képeket Jirasek Hunor ... rajz.]. - 2002. - 66 p. : ill. - (Főnix mesetár, ISSN 1588-4805 ; 3.)
ISBN 963-00-9107-0 fűzött : ár nélkül
894.511-13
[AN 950235] MARC

ANSEL
UTF-84732 /2003.
Balogh István (1946-)
   Világom : versek / Balogh István ; [kiad. a Faluvédő Egyesület]. - Dengeleg : Faluvédő Egyes., 2001. - 43 p. ; 21 cm
ISBN 963-00-6940-7 fűzött : ár nélkül
894.511-14(497.11)
[AN 900709]
MARC

ANSEL
UTF-84733 /2003.
Bene Zoltán (1973-)
   Változatok, lehetőségek / Bene Zoltán ; [ill. Fábián Attila]. - [Szeged] : Bába, [2003]. - 101 p. : ill. ; 20 cm
Elbeszélések
ISBN 963-9347-96-5 fűzött : ár nélkül
894.511-32
[AN 951195]
MARC

ANSEL
UTF-84734 /2003.
Benedek Elek (1859-1929)
   A két bors-ökröcske : válogatott mesék / Benedek Elek. - Debrecen : TKK, [2002]. - 79 p. ; 20 cm
ISBN 963-596-026-3 fűzött : ár nélkül
894.511-34(02.053.2)
[AN 951838]
MARC

ANSEL
UTF-84735 /2003.
Benedek Elek (1859-1929)
Művek (vál.)
   Benedek Elek összes meséi. - [Szeged] : Szukits, [2002]-. - ill. ; 25 cm
Ill. Széchy Gyula
ISBN 963-9344-08-7
894.511-34(02.053.2)
[AN 952035]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2002. - 426, [5] p.
ISBN 963-9344-15-X kötött : ár nélkül
894.511-34(02.053.2)
[AN 952048] MARC

ANSEL
UTF-84736 /2003.
Benedek Elek (1859-1929)
   Nagy mesekönyv / Benedek Elek. - 2. átd., felújított kiad. - Budapest : Heted7 Világ, [2002]-. - ill., színes ; 30 cm. - (Heted7 Világ mesetár, ISSN 1589-0678)
894.511-34(02.053.2)
[AN 952137]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - cop. 2002. - 298, [3] p.
ISBN 963-9488-03-8 kötött : 4995,- Ft
894.511-34(02.053.2)
[AN 952139] MARC

ANSEL
UTF-8


   4. - cop. 2002. - 296, [7] p.
ISBN 963-9488-04-6 kötött : 4995,- Ft
894.511-34(02.053.2)
[AN 952147] MARC

ANSEL
UTF-84737 /2003.
Benedek Elek (1859-1929)
   Nagy mesekönyv / Benedek Elek. - 4. átd., felújított kiad. - Budapest : Heted7 Világ, [2002]-. - ill., színes ; 30 cm. - (Heted7 Világ mesetár, ISSN 1589-0678)
ISBN 963-9488-02-X
894.511-34(02.053.2)
[AN 952127]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - cop. 2002. - 297, [4] p.
ISBN 963-9488-00-3 kötött : 4995,- Ft
894.511-34(02.053.2)
[AN 952128] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - cop. 2002. - 297, [4] p.
ISBN 963-9488-01-1 kötött : 4995,- Ft
894.511-34(02.053.2)
[AN 952134] MARC

ANSEL
UTF-84738 /2003.
Benedek Szabolcs (1973-)
   Így élt John Lennon / Benedek Szabolcs. - Budapest : Dekameron, [2002]. - 124, [3] p. ; 20 cm
ISBN 963-9331-95-3 fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9331-95-5)
Lennon, John
894.511-312.6
[AN 950016]
MARC

ANSEL
UTF-84739 /2003.
Bodó Béla (1903-1970)
   Brumi újabb kalandjai / Bodó Béla ; Szávay Edit rajz. - Budapest : Holnap, 2002. - 136, [5] p. : ill. ; 21 cm
Gyermekregény
ISBN 963-346-533-8 kötött : ár nélkül
894.511-31(02.053.2)
[AN 951716]
MARC

ANSEL
UTF-84740 /2003.
Börcsök Mária (1944-)
   Mire gondolsz, Éva? / Börcsök Mária. - Budapest : CET Belvárosi Kvk., 2002. - 193 p. ; 20 cm. - (CET gondolat,, ISSN 1587-2750)
Esszék
ISBN 963-9114-65-0 fűzött : 990,- Ft
894.511-4
[AN 950243]
MARC

ANSEL
UTF-84741 /2003.
Both Gábor
   Bomba-gól : regény / Gebriel Booth. - Gyöngyös : Pallas, 2002. - 246 p. ; 20 cm
ISBN 963-9117-86-2 fűzött : 1490,- Ft
894.511-31
[AN 951154]
MARC

ANSEL
UTF-84742 /2003.
Bruckner, Sheila
   Engedd, hogy szeresselek! / Sheila Bruckner. - [Budapest] : Horizont, [2001]. - 144 p. ; 21 cm. - (Rózsa könyvek, ISSN 1417-2070 ; 2.)
Regény
ISBN 963-86136-7-X fűzött : 447,- Ft
894.511-312.5
[AN 905287]
MARC

ANSEL
UTF-84743 /2003.
Cséfai Szelezsán György
   Csupán ábránd / Cséfai Szelezsán György ; [ill. Molnár-C. Pál]. - Battonya : Népek Barátsága Közművel. és Isk. Kvt., 2002. - 154 p. : ill. ; 21 cm. - (Új-Battonya sorozat, ISSN 1589-4452)
Versek. - Példányszám: 500
ISBN 963-204-789-3 fűzött : 500,- Ft
894.511-14
[AN 950825]
MARC

ANSEL
UTF-84744 /2003.
Csépán Dániel
   Szekrények és habverők : kvartett / Csépán Dániel. - Budapest : Tinta, 2002. - 111 p. ; 21 cm. - (Kalamáris könyvek, ISSN 1587-2742 ; 5.)
Regény
ISBN 963-9372-48-X fűzött : 840,- Ft
894.511-31
[AN 950533]
MARC

ANSEL
UTF-84745 /2003.
   A csodaszarvas nyomában : a legszebb ezer vers költészetünk nyolc évszázadából / szerk. Makkai Ádám ; [a szerkesztésben közrem. Makkai-Arany Ágnes, Spannraft Marcellina] ; [ill. Buday György]. - Budapest : Tinta, 2002. - 1005 p. : ill. ; 25 cm. - (A magyar nyelv kézikönyvei, ISSN 1589-4371 ; 4.)
ISBN 963-9372-37-4 kötött : 7420,- Ft
894.511-14(082)
[AN 950507]
MARC

ANSEL
UTF-84746 /2003.
Csupor Tibor (1943-)
   A Seuso-rejtély : [titkosszolgálatok harca a kincsekért] / Csupor Tibor. - [Gyöngyös] : Pallas Antikvárium, 2001. - 338 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-9117-66-8 fűzött : 1590,- Ft
894.511-312.4
[AN 951102]
MARC

ANSEL
UTF-84747 /2003.
Dávid Rózsa
   Atomkori zsoltárok / Dávid Rózsa. - 2. kiad. - Budapest : Dávid R., [2002], cop. 1999. - 93 p. ; 20 cm
Versek
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9242-06-3)
894.511-14
[AN 953305]
MARC

ANSEL
UTF-84748 /2003.
Déry Tibor (1894-1977)
   Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról / Déry Tibor ; [... a szöveget gond. Deák Márta]. - [Budapest] : Novella, 2002. - 182 p. ; 17 cm. - (Fárosz, ISSN 1416-0609)
Kisregény
ISBN 963-7953-21-3 fűzött : 698,- Ft
894.511-31
[AN 952325]
MARC

ANSEL
UTF-84749 /2003.
Dián Tamás
   Megdöbbentő mesék a halál völgyéből / Naid Samat. - [Gyöngyös] : Pallas Antikvárium, cop. 2002. - 224 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-9117-80-3 fűzött : 998,- Ft
894.511-312.4
[AN 951093]
MARC

ANSEL
UTF-84750 /2003.
Dián Tamás
   Terézapu beájulna avagy Állítsátok meg a szőke nőket! / Zoltán Diána. - Gyöngyös : Pallas Antikvárium, 2002. - 221 p. ; 22 cm
Regény
ISBN 963-9117-92-7 * kötött : 1690, - Ft (hibás ISBN 963-9117-92-9)
894.511-31
[AN 951089]
MARC

ANSEL
UTF-84751 /2003.
Dukai István (1956-)
   Tilos gyümölcsön / Dukai István. - Veszprém : Új Horizont, 2002. - 128 p. ; 20 cm
Versek
ISBN 963-8246-14-6 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 950051]
MARC

ANSEL
UTF-84752 /2003.
Dukay Nagy Ádám
   Hosszú eltáv / Dukay Nagy Ádám ; [a verseket Nyilas Attila vál.]. - Budapest : Tipp Cult : FISZ, 2002. - 55, [3] p. ; 21 cm. - (Parnasszus könyvek. Új vizeken,, ISSN 1589-2735 ; 5.). (Hortus conclusus, ISSN 1589-5025 ; 2.)
ISBN 963-206-072-5 fűzött : 980,- Ft
894.511-14
[AN 950837]
MARC

ANSEL
UTF-84753 /2003.
   Élő történelem / [szerk. Lakatos Tibor]. - Budapest : REKE, 2002. - 131 p. : ill. ; 20 cm. - (REKE füzetek, ISSN 1586-4200 ; 2.)
Sík Sándor, Szabó Magda és Leszkai András műveinek amatőr színpadra készült átdolgozásai
ISBN 963-204-822-9 fűzött : ár nélkül
894.511-2(082)
[AN 950526]
MARC

ANSEL
UTF-84754 /2003.
Erdélyi Margit
   A szív hangjai : [szerelmes regény] / Margaret Moore. - [Budapest] : Anno, 2002. - 192 p. ; 20 cm
ISBN 963-375-262-0 fűzött : ár nélkül
894.511-312.5
[AN 949649]
MARC

ANSEL
UTF-84755 /2003.
Farkas Csaba (1965-)
   Tó a levegőben : tárcanovellák / Farkas Csaba. - Budapest : Accordia, 2002. - 200, [4] p. ; 20 cm
ISBN 963-9242-97-7 fűzött : 1200,- Ft
894.511-32
[AN 950313]
MARC

ANSEL
UTF-84756 /2003.
Farkas Zoltán
   A csuka és a meztelen nő.. : novellák és egy elbeszélés / Farkas Zoltán ; [... a belső grafikákat Bakonyi Ildikó kész.]. - Szeged : Bába, 2002. - 170 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9347-98-1 fűzött : ár nélkül
894.511-32
[AN 951187]
MARC

ANSEL
UTF-84757 /2003.
Féja Géza (1900-1978)
   Csabai nappalok és éjszakák : napló- és levélrészletek / Féja Géza ; [vál. és összeáll. Féja Endre] ; [közread. a] Békés Megyei Könyvtár. - Békéscsaba : Békés M. Kvt., 2001. - 162 p. ; 22 cm
ISBN 963-7141-81-2 fűzött : ár nélkül
Féja Géza (1900-1978)
894.511-6 *** 894.511-94
[AN 905322]
MARC

ANSEL
UTF-84758 /2003.
Fekete György (1932-)
   Sylvia / Fekete György. - Pomáz : Kráter Műhely Egyes., 2002. - 63 p. ; 17 cm
Versek
ISBN 963-9195-94-4 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 950071]
MARC

ANSEL
UTF-84759 /2003.
Forgó László
   A Majsai Óperencián túl : mesék / Forgó László ; [a szerző illusztrációival]. - Kiskunmajsa : Forgó K., 2002. - 84 p. : ill. ; 24 cm. - (Majsai mesék ; ; 1.)
ISBN 963-86295-1-7 fűzött : ár nélkül
894.511-34(02.053.2)
[AN 950240]
MARC

ANSEL
UTF-84760 /2003.
Gaál Éva (1940-)
   Irigy-sziget és Öröm-sziget : Jézussal egy hajóban / Gaál Éva ; [a szerző rajz.]. - Budapest : Porszem K., 2002. - 29 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-204-794-X fűzött : ár nélkül
894.511-34(02.053.2) *** 244(02.053.2)
[AN 950027]
MARC

ANSEL
UTF-84761 /2003.
Garamvölgyi László (1956-)
   A múmia bosszúja / Leslie Valley. - [Gyöngyös] : Pallas Antikvárium, 2002. - 278 p. ; 20 cm
Elbeszélések
Fűzött : 998,- Ft (hibás ISBN 963-91177-9-X)
894.511-322.4
[AN 951098]
MARC

ANSEL
UTF-84762 /2003.
Garasy-Holczer Edit
   Ne félj közeledni! : versek / írta Garasy-Holczer Edit. - [Budapest] : [Magánkiad.], [2001]. - 121 p. ; 21 cm
ISBN 963-440-397-2 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 901321]
MARC

ANSEL
UTF-84763 /2003.
Gáspár Ferenc (1957-)
   Johnny Fortunate kalandjai : a magyar történelem tényein alapuló kalandregény sorozat / Joe Coldwell ; [graf. Bódi Katalin]. - Budapest : Melania, 2001-. - 24 cm
A 2. kötettől kiad. a Coldwell Pharma BT
ISBN 963-9106-51-8 *
894.511-31(02.053.2)
[AN 907128]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [3.], A strucc halála. - 2002. - 198 p.
ISBN 963-202-994-1 fűzött : 1580,- Ft
894.511-31(02.053.2)
[AN 950819] MARC

ANSEL
UTF-84764 /2003.
Gerry
   Őrületek : novellák / Gerry. - [Budapest] : Cygnus Globe, 2001. - 112 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 963-00-8770-7 fűzött : ár nélkül
894.511-32
[AN 951863]
MARC

ANSEL
UTF-84765 /2003.
Görgey Gábor (1929-)
   Utolsó jelentés Atlantiszról / Görgey Gábor. - 2. [!3.] kiad. - Budapest : Európa, 2002, cop. 2000. - 707 p. ; 24 cm
Regény
ISBN 963-07-7304-X kötött : 3200,- Ft
894.511-31
[AN 952216]
MARC

ANSEL
UTF-84766 /2003.
Grey, Anthony
   Sattarani a gyűlölet istene / Anthony Grey. - [Gyöngyös] : Pallas Antikvárium, [2003], cop. 2001. - 298 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-9117-67-6 fűzött : 998,- Ft
894.511-312.4
[AN 950956]
MARC

ANSEL
UTF-84767 /2003.
Hajdu Imre (1947-)
   A krónikás füttye : kisvárosi napló, 1997-2001 / Hajdu Imre. - Tiszaújváros ; Miskolc : Hajdu Vinpress, 2001. - 238 p. ; 23 cm
ISBN 963-85936-7-9 fűzött : ár nélkül
894.511-92
[AN 904145]
MARC

ANSEL
UTF-84768 /2003.
Halusz Léna
   Állati 142 nap avagy Segítség, megszelídítettek! / Halusz Léna ; [Gábor Enikő ill.]. - Budapest : Accordia, cop. 2002. - 240 p. : ill. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-9242-98-5 fűzött : 1200,- Ft
894.511-311.5
[AN 950925]
MARC

ANSEL
UTF-84769 /2003.
Haraszi István
   Örök visszatérés / Haraszi István. - [Eger] : Varga, [2003]. - 22 p. ; 15 cm. - (Magyar Írók Nemzetközi Szövetsége könyvtára, ISSN 1585-2105 ; 72.)
Versek
Fűzött : 300,- Ft (hibás ISBN 963-9253-07-3)
894.511-14
[AN 950692]
MARC

ANSEL
UTF-84770 /2003.
   A Havas dicsérete : erdélyi antológia / [vál. és szerk. Hunyadi Csaba] ; [életrajzi jegyz. Balogh Tamás]. - Szeged : LAZI, cop. 2002. - 259, [3] p. ; 21 cm
ISBN 963-9416-35-5 kötött : 1890,- Ft
894.511-32(498)(082)
[AN 950707]
MARC

ANSEL
UTF-84771 /2003.
Hetényi György (1924-)
   Turul madár szárnyán : Hetényi György válogatott versei. - [Mezőkovácsháza] : Hetényi Gy., [2003]. - 219 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-430-150-9 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 950703]
MARC

ANSEL
UTF-84772 /2003.
Higgins, Tom
   Viadal / [Tom Higgins] ; [!ford. Várady Eszter]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2002. - 405 p. ; 18 cm
Regény
ISBN 963-9421-51-0 fűzött : 1490,- Ft
894.511-312.4
[AN 951510]
MARC

ANSEL
UTF-84773 /2003.
Hunter, Sally
   Karantén / Sally Hunter. - [Kecskemét] : Vagabund, cop. 2002. - 215 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-9409-13-8 fűzött : ár nélkül
894.511-312.4
[AN 949636]
MARC

ANSEL
UTF-84774 /2003.
Jókai Mór (1825-1904)
   A tengerszem tündére és más mesék / Jókai Mór. - Budapest : Horizont, [2001]. - 127 p. ; 21 cm. - (A világ legszebb meséi, ISSN 1419-9297 ; 5.)
ISBN 963-86136-1-0 fűzött : 393,- Ft
894.511-34
[AN 905285]
MARC

ANSEL
UTF-84775 /2003.
Kakucsi Ferenc
   Különös világ : egy első generációs értelmiségi vallomásai / Kakucsi Ferenc. - [S.l.] : Kakucsi F., [2002]. - 103 p. ; 24 cm
Fűzött : ár nélkül
894.511-94
[AN 949771]
MARC

ANSEL
UTF-84776 /2003.
Kenneth, Claire
   Forgó táncparkett / Claire Kenneth. - Budapest : Papp-Ker, [2002]. - 287 p. ; 20 cm. - (Romantikus klasszikusok)
Regény
ISBN 963-9418-34-X fűzött : ár nélkül
894.511-31
[AN 951777]
MARC

ANSEL
UTF-84777 /2003.
Kornya Zsolt (1971-)
   Éjfél kapitány : hull cseppre csepp, száll éjre éj... / Raoul Renier. - Szentendre : Dolmen, 2003. - 253 p. ; 18 cm
Regény
ISBN 963-86220-3-2 fűzött : 1298,- Ft
894.511-311.3
[AN 951480]
MARC

ANSEL
UTF-84778 /2003.
Lengyel Balázs (1918-)
   Kicsi Elik vadász lesz / Lengyel Balázs ; [Bakai Piroska rajz.]. - Budapest : Móra, 2002. - 54 p. : ill. ; 21 cm. - (Zsiráf könyvek, ISSN 1585-1060)
Gyermekregény
ISBN 963-11-7737-8 kötött : ár nélkül
894.511-31(02.053.2)
[AN 952196]
MARC

ANSEL
UTF-84779 /2003.
Lépes Andor
   Gauguin (1848-1903) : dráma három felvonásban / írta Lépes Andor. - Budapest : Lépes A.-né, 2001. - 77 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-440-312-3 fűzött : ár nélkül
894.511-2
[AN 901234]
MARC

ANSEL
UTF-84780 /2003.
Lovas István (1945-)
   D-209 és kora / Lovas István. - 3. kiad. - [Budapest] : Kairosz, cop. 2002. - 270 p. ; 20 cm
Fűzött : 2300,- Ft (hibás ISBN 963-9406-90-2)
Medgyessy Péter (1942-)
894.511-92
[AN 950768]
MARC

ANSEL
UTF-84781 /2003.
Lövei Sándor (1975-)
   Eltévedt szemek : versek / Lövei Sándor. - [Püspökladány] : [Polgármesteri Hiv.], 2001. - 58 p. ; 21 cm
Közread. a Püspökladányi Polgármesteri Hivatal
ISBN 963-00-8767-7 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 949794]
MARC

ANSEL
UTF-84782 /2003.
Lugosi Viktória (1962-)
   Hümmögő / Lugosi Viktória. - Budapest : Noran, 2002. - 122, [3] p. : ill., színes ; 22 cm
Meseregény
ISBN 963-9356-70-0 kötött : 3000,- Ft
894.511-34(02.053.2)
[AN 949652]
MARC

ANSEL
UTF-84783 /2003.
Madách Imre (1823-1864)
Az ember tragédiája (angol)
   The tragedy of man / Imre Madách ; ill. by Mihály Zichy ; transl. from the Hungarian by George Szirtes ; introd. by George F. Cushing. - 5. ed. - [Budapest] : Corvina, 2002, cop. 1988. - 269, [2] p. : ill. ; 24 cm
Drámai költemény
ISBN 963-13-5230-7 fűzött : 1980,- Ft
894.511-121=20
[AN 953330]
MARC

ANSEL
UTF-84784 /2003.
Mikolai Bertics Mihály (1953-)
   A Népköztársaság nevében! / Mikolai Bertics Mihály ; [közread. a] NAP Alapítvány. - [Dunaharaszti] : NAP Alapítvány, 2002. - [6], 343, [3] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-86307-3-6 fűzött : 2800,- Ft
894.511-94 *** 943.9-2Doboz"1944/1989"(0:82-94)
[AN 951461]
MARC

ANSEL
UTF-84785 /2003.
Molnár H. Lajos (1946-)
   Volt egyszer egy udvar / Molnár H. Lajos. - 3. kiad. - [Szolnok] : Szépírás K., [2002]. - 460 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-86330-3-4 fűzött : ár nélkül
894.511-31(498)
[AN 951712]
MARC

ANSEL
UTF-84786 /2003.
Móricz Zsigmond (1879-1942)
   Állatmesék / Móricz Zsigmond ; [Reich Károly rajz.]. - [Budapest] : Papirusz Duola, 2002. - 50 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 963-86205-2-8 kötött : 1250,- Ft
894.511-34(02.053.2)
[AN 952174]
MARC

ANSEL
UTF-84787 /2003.
Nagy Miklós (1894-1973)
   Harangozok Úrangyalára : Mária-versek / Nagy Miklós. - Pilisszentlélek : Út, Igazság, Élet K., 2002. - 84 p. ; 16 cm
ISBN 963-8283-07-6 fűzött : ár nélkül
894.511-14 *** 244(0:82-14)
[AN 949976]
MARC

ANSEL
UTF-84788 /2003.
Nemere István (1944-)
   Féktelen szerelem : szerelmes regény / Melissa Moretti. - [Budapest] : Anno, [2002]. - 191 p. ; 20 cm
ISBN 963-375-265-5 fűzött : ár nélkül
894.511-312.5
[AN 949632]
MARC

ANSEL
UTF-84789 /2003.
Nemere István (1944-)
   Hurokban : orvoskrimi / Norbert Dax. - [Gyöngyös] : Pallas Antikvárium, cop. 2001. - 241 p. ; 20 cm
Fűzött : 880,- Ft (hibás ISBN 963-9117-58-7)
894.511-312.4
[AN 951096]
MARC

ANSEL
UTF-84790 /2003.
Nemere István (1944-)
   Merénylet a Vatikán ellen : regény / Daniel Florion. - [Gyöngyös] : Pallas Antikvárium, cop. 2002. - 289 p. ; 20 cm
Fűzött : 898,- Ft (hibás ISBN 963-9117-75-7)
894.511-312.4
[AN 951087]
MARC

ANSEL
UTF-84791 /2003.
Nemere István (1944-)
   Úgysem veszel feleségül : szerelmes regény / Palma Patton. - [Gyöngyös] : Pallas Antikvárium, cop. 2001. - 235 p. ; 20 cm
ISBN 963-9117-74-9 fűzött : 798,- Ft
894.511-312.5
[AN 951091]
MARC

ANSEL
UTF-84792 /2003.
Nógrádi Gábor (1947-)
Hecseki és a gyermekrablók (új kiadása)
   Gyerekrablás a Palánk utcában / Nógrádi Gábor ; [ill. Cakó Ferenc]. - Budapest : Holnap, 2002. - 164 p. : ill. ; 21 cm
Ifjúsági regény
ISBN 963-346-411-0 kötött : ár nélkül
894.511-31(02.053.2)
[AN 952130]
MARC

ANSEL
UTF-84793 /2003.
Orcsik Roland (1975-)
   Rozsdamaró : versmanipulációk / Orcsik Roland ; [Bálint Ferenc grafikáival]. - Veszprém : Művészetek Háza, 2002. - 97 p. : ill. ; 20 cm. - (Vár ucca műhely könyvek, ISSN 1588-3086 ; 3.)
ISBN 963-9105-42-2 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 950058]
MARC

ANSEL
UTF-84794 /2003.
Pájer Antal (1814-1881)
   Szent lant : válogatott versek / Pájer Antal ; [vál., szerk. és a bev. tanulmányt írta Lisztóczky László] ; [közread. a] ... Dsida Jenő Baráti Kör. - Gyöngyös : Pallas ; Eger : Dsida J. Baráti Kör, 2001. - 188 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 25-26.
ISBN 963-9117-51-X kötött : ár nélkül
894.511-14
[AN 950966]
MARC

ANSEL
UTF-84795 /2003.
Pálfalvi Dorottya (1960-)
   Fiókmackók / írta Pálfalvi Dorottya ; rajz. Gyólai Gabriella. - [Solymár] : Natur and Art Kft., 2002. - 94 p. : ill., színes ; 31 cm
Mese
ISBN 963-204-349-9 kötött : ár nélkül
894.511-34(02.053.2)
[AN 950278]
MARC

ANSEL
UTF-84796 /2003.
Parcsami Gábor (1965-)
   Orgyánia / Parcsami Gábor ; [... ill. Burkus József]. - [Nyíregyháza] : Rím, cop. 2001. - 59 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-7868-48-8 fűzött : 490,- Ft
894.511-32
[AN 950088]
MARC

ANSEL
UTF-84797 /2003.
Pásztor Bertalan (1931-)
   Az idő mérlegén : esszék, tanulmányok, kritikák / Pásztor Bertalan ; [közread. a] ... Vörösmarty Társaság. - Székesfehérvár : Árgus : Vörösmarty Társ., 2002. - 281, [4] p. ; 22 cm
ISBN 963-9102-45-8 fűzött : 1500,- Ft
894.511-92 *** 894.511(091)
[AN 930737]
MARC

ANSEL
UTF-84798 /2003.
Perkátai László (1914-1943)
Művek (vál.)
   Perkátai László összegyűjtött írásai / közzéteszi Lengyel András. - Szeged : Bába, 2002. - 2 db ; 20 cm
894.511-1/-9
[AN 933748]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Tanulmányok, cikkek, kritikák. - 2002. - 120 p.
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9347-87-6 fűzött : ár nélkül
894.511(092)Krúdy_Gy. *** 894.511-92
[AN 951261] MARC

ANSEL
UTF-84799 /2003.
   Piros a vér a pesti utcán : az 1956-os forradalom versei és gúnyiratai / [... szerk. Győri László] ; [kiad. ... az 1956-os Intézet]. - 2. jav., bőv. kiad. - Budapest : M. Napló : 1956-os Intézet, 2002. - 389 p. ; 21 cm
ISBN 963-202-786-8 kötött : 2590,- Ft
894.511-14(082) *** 323.272(439)"1956"(0:82-14)
[AN 953167]
MARC

ANSEL
UTF-84800 /2003.
Polesinszky Veronika
   Párom vagy, Pingvin! : meseregény / Polesinszky Veronika ; [ill. Maczó István] ; [közread. a] NAP Alapítvány. - [Dunaharaszti] : NAP Alapítvány, 2002. - [4], 55 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-86307-4-4 fűzött : 475,- Ft
894.511-34(02.053.2)
[AN 951455]
MARC

ANSEL
UTF-84801 /2003.
Pósfai György (1956-)
   Vadakrul / Pósfai György. - Budapest : Kortárs, 2002. - 176, [2] p. ; 19 cm
Elbeszélések
Fűzött : 1960,- Ft (hibás ISBN 963-9297-65-8)
894.511-32
[AN 951200]
MARC

ANSEL
UTF-84802 /2003.
Prokop Péter (1919-)
   Innen s a mindeneken túl / Prokop Péter. - Budapest : Jel, cop. 2001. - 360 p. : ill. ; 24 cm. - (Jel könyvek, ISSN 1215-1408)
A szerző rajz. - Karcolatok, aforizmák
ISBN 963-9318-19-1 fűzött : ár nélkül
894.511-43 *** 76(439)(092)Prokop_P.
[AN 904577]
MARC

ANSEL
UTF-84803 /2003.
Pusoma Jenő (1951-)
   Szellemi feleim / Pusoma Jenő. - Eger : Varga, 2002. - 67 p. ; 21 cm. - (Magyar Írók Nemzetközi könyvtára Szövetsége[!],, ISBN 1585-2105 ; ; 71.)
Versek
ISBN 963-9253-04-9 * fűzött : 500,- Ft (hibás ISBN 963-925304-9-21-9)
894.511-14
[AN 950688]
MARC

ANSEL
UTF-84804 /2003.
Rácz-Kotilla Erzsébet
   Emlékképek / Rácz-Kotilla Erzsébet, Rácz Gábor. - Pécs : Edenscript, 2002. - 96, [3] p. : ill. ; 20 cm
Példányszám: 100
ISBN 963-204-714-1 kötött : ár nélkül
894.511-94
[AN 950053]
MARC

ANSEL
UTF-84805 /2003.
Reviczky Beáta
   A szellem filozófiája : Dr. Reviczky Beáta gondolatai. - Budapest : [Magánkiad.], 2001. - 86 p. ; 21 cm
ISBN 963-440-491-X * fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 901319]
MARC

ANSEL
UTF-84806 /2003.
Rostás-Farkas Tímea (1972-)
   Hívó utak : versek / Rostás-Farkas Tímea ; [szerk. és vál. Ranner Gizella] ; [graf. Péli Ildikó]. - Budapest : [Cigány Tud. és Műv. Társ.], 2002. - 69, [3] p. : ill. ; 20 cm
Közread. a Cigány Tudományos és Művészeti Társaság
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 96-303-966-1)
894.511-14
[AN 950898]
MARC

ANSEL
UTF-84807 /2003.
Sarusi Mihály (1944-)
   Fecskeúton : fürdőlevelek Berekből / Sarusi Mihály ; [kiad. Bereki Irodalmi Társaság]. - Berekfürdő : Bereki Irod. Társ., 2003. - 61 p. ; 21 cm
ISBN 963-202-976-3 fűzött : 700,- Ft
894.511-6
[AN 950645]
MARC

ANSEL
UTF-84808 /2003.
Sas Tamás (1957-)
   Szerelemtől sújtva : csengess rám fél tízig : forgatókönyv / Sas Tamás, Can Togay. - [Budapest] : [Tivoli Filmprodukció Kft.], cop. 2002. - 94 fol. ; 30 cm
Közread. a Tivoli Filmprodukció Kft.
Fűzött : ár nélkül
894.511-293.7
[AN 951174]
MARC

ANSEL
UTF-84809 /2003.
Szabó Imre (1919-)
Sírjanak a papok (német)
   Lasst die Priester weinen : Mosaiken aus dem Leben eines Dorfpastors / Imre Szabó ; [... Übers. Erzsébet Palm] ; [Hrsg.:] KEPE. - Kiskunfélegyháza : KEPE, 2002. - 431 p. ; 24 cm
ISBN 963-204-757-5 fűzött : ár nélkül
Szabó Imre (1919-)
894.511-94=30
[AN 950070]
MARC

ANSEL
UTF-84810 /2003.
Szapudi András (1939-2001)
   Uram, a szerelmesek hová lettek? : versek / Szapudi András ; [kiad. a veszprémi Eötvös Károly Megyei Könyvtár]. - Veszprém : EKMK, 2002. - 63 p. ; 20 cm
ISBN 963-9510-00-9 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 951465]
MARC

ANSEL
UTF-84811 /2003.
Szathmáry Sz. Barna
   A Budai úti ház titka / Szathmáry Sz. Barna. - Esztergom : Spori Print "V" Kft., 2002. - 129 p. ; 21 cm. - (Esztergomi füzetek, ISSN 1416-7425 ; 3.)
Tart.: Pandúrok, papok, porkolábok avagy A Budai úti ház titka. ; A híd ; Tűz. - Regény, elbeszélések. - Példányszám: 500
ISBN 963-202-922-4 fűzött : ár nélkül
894.511-312.4 *** 894.511-32
[AN 951171]
MARC

ANSEL
UTF-84812 /2003.
Széchey Rita (1964-)
   Két pézsé meg egy almacsutka ; Mákos bejgli mustárral / Széchey Rita. - Kiskunfélegyháza : KEPE, 2002. - 32 p. ; 15 cm. - (Mobil füzetek, ISSN 1588-6832)
Elbeszélések
ISBN 963-204-793-1 fűzött : 160,- Ft
894.511-32(02.053.2)
[AN 950064]
MARC

ANSEL
UTF-84813 /2003.
Szegedi László
   Így szóltok Ti : kis magyar marhaságok / Szegedi László. - [Gyöngyös] : Pallas Antikvárium, 2002. - 136, [2] p. ; 20 cm
ISBN 963-9117-83-8 fűzött : 698,- Ft
894.511-7
[AN 950965]
MARC

ANSEL
UTF-84814 /2003.
Szenes János
   Karácsony hídjai : vallomások / Szenes János. - Szarvas : Szarvashír, 2002. - 42 p. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
894.511-14 *** 894.511-32
[AN 950836]
MARC

ANSEL
UTF-84815 /2003.
   Szeretni tehozzád szegődtem : 200 magyar szerelmes vers / [vál. Farkas Árpád]. - [Budapest] : Sziget Kv., [2002]. - 335 p. ; 19 cm
ISBN 963-8138-07-6 kötött : ár nélkül
894.511-14(082) *** 392.6(0:82-14)
[AN 952014]
MARC

ANSEL
UTF-84816 /2003.
Tamási Áron (1897-1966)
   Hazai tükör : krónika, 1832-1853 / Tamási Áron ; [... sajtó alá rend. Závodszky Géza]. - Budapest : Korona, 2002. - 324 p. ; 24 cm. - (Történelem, irodalom, ifjúság, ISSN 1585-5864)
Regény
ISBN 963-9376-58-2 kötött : ár nélkül
894.511-31(498)
[AN 953365]
MARC

ANSEL
UTF-84817 /2003.
Tordon Ákos (1924-)
   Zabszem Jankó : kárpátaljai magyar népmesék / vál. és művészileg megformálta Tordon Ákos ; [... ill. Sinkó Veron]. - Budapest : Egyházfórum, 2001. - 138, [6] p. : ill. ; 24 cm. - (Egyházfórum gyermekkönyvei, ISSN 1585-4426)
ISBN 963-8156-23-6 kötött : ár nélkül
894.511-34(02.053.2) *** 398.21(=945.11)(477.87)
[AN 905323]
MARC

ANSEL
UTF-84818 /2003.
Varga Imre (1950-)
   Sziklák arca a tűzben : böjtök könyve / Varga Imre. - Karcag : Barbaricum Kvműhely, [2002]. - 343 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9145-21-1 fűzött : 1500,- Ft
894.511-94
[AN 950054]
MARC

ANSEL
UTF-84819 /2003.
Vári Fábián László (1951-)
   Harminchárom év : versek / Vári Fábián László ; [... ill. Kőnig Róbert munkája]. - Miskolc : Felsőmagyarország ; Szolnok : Szépírás K., 2002. - 77 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-86330-5-0 fűzött : 1500,- Ft
894.511-14
[AN 950289]
MARC

ANSEL
UTF-84820 /2003.
Várnagy Ildikó (1944-)
   Művészeti írások, 1973-1999 / Várnagy Ildikó. - [Budapest] : And Graf. Stúdió, [2003]. - 137 p. ; 15x21 cm
ISBN 963-00-9770-2 fűzött : 800,- Ft
894.511-92 *** 7.01
[AN 950869]
MARC

ANSEL
UTF-84821 /2003.
Vass Tibor (1968-)
   Előzuhany kötelező : Berekfürdő, 2002. szeptember 7-15. / [Vass Tibor] ; [a belső díszítéseket Pataki János kész.] ; [közread. a] Bereki Irodalmi Társaság. - Berekfürdő : Bereki Irod. Társ., 2002. - 54, [4] p. : ill. ; 21 cm
Versek. - Számozott példány: 300
ISBN 963-204-932-2 fűzött : 700,- Ft
894.511-14
[AN 950838]
MARC

ANSEL
UTF-84822 /2003.
Vidor Miklós (1923-2003)
Dupla vagy semmi (új kiadása)
   Fiúk és apák : regény / Vidor Miklós. - Budapest : Szt. István Társ., 2002. - 195, [2] p. ; 22 cm
ISBN 963-361-340-X kötött : 1800,- Ft
894.511-31(02.053.2)
[AN 950185]
MARC

ANSEL
UTF-84823 /2003.
Wass Albert (1908-1998)
   Mire a fák megnőnek : regény / Wass Albert. - Pomáz : Kráter Műhely Egyes., 2002. - 227 p. ; 21 cm. - (Wass Albert életműve ; ; 10.)
ISBN 963-9195-96-0 kötött : 1880,- FtISBN 963-9195-95-2 fűzött : 1380,- Ft
894.511-31(498)
[AN 950072]
MARC

ANSEL
UTF-84824 /2003.
White, Susanna
   Végső összecsapás / Susanna White. - [Gyöngyös] : Pallas Antikvárium, [2003], cop. 2001. - 125 p. ; 20 cm
Kisregény
ISBN 963-9117-69-2 fűzött : ár nélkül
894.511-312.9
[AN 951101]
MARC

ANSEL
UTF-84825 /2003.
Zsuga Miklós (1921-)
   Manóbál az erdőben / Zsuga Miklós ; Venczák Marianna rajz. - [Eger] : Varga, [2003]. - [8] p. : ill., színes ; 30 cm. - (Magyar Írók Nemzetközi Szövetsége könyvtára, ISSN 1585-2105 ; 74.)
Képes mese
ISBN 963-9253-07-3 fűzött : ár nélkül
894.511-14(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 950701]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

4826 /2003.
Belle fiabe (magyar)
   Mesetár : legszebb meséim gyűjteménye / [ford. Buza Kiss Lajos]. - Pécs : Alexandra, [2002]. - [96] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 963-368-345-9 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 949616]
MARC

ANSEL
UTF-84827 /2003.
Bernier, Jean-Pierre
Fly South! (magyar)
   Vándormadarak / [szöveg Jean-Pierre Bernier] ; [ford. Makay László, Makayné Forgács Melinda] ; [ill. Fernando Güell [!Guell]]. - Utánny. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2002. - [32] p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 963-627-421-5 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 953027]
MARC

ANSEL
UTF-84828 /2003.
Bernier, Jean-Pierre
Stormy birthday (magyar)
   Szülinapi förgeteg / [szöveg Jean Pierre Berniei [!Bernier]] ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda] ; [ill. Fernando Guell]. - Utánny. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2002. - [32] p. : ill., színes ; 27 cm
Képes mese
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-627-573-4)
087.5(084.1)
[AN 953025]
MARC

ANSEL
UTF-84829 /2003.
Bernier, Jean-Pierre
The weather (magyar)
   Időjárás / [szöveg Jean-Pierre Bernier] ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda] ; [ill. Fernando Quell [!Guell]]. - Utánny. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2002. - 23 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 963-627-573-4 fűzött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 952028]
MARC

ANSEL
UTF-84830 /2003.
Chare, Patricia
Teddy Bear's Christmas (magyar)
   Karácsonyi macikaland / írta Patricia Chare ; rajz. Angela Mills. - [Pécs] : Alexandra, [2001]. - [32] p. : ill., színes ; 24 cm
Képes mese
ISBN 963-367-618-5 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 952994]
MARC

ANSEL
UTF-84831 /2003.
Csécseiné Gyenes Emese (1974-)
   Mondókáskönyv / Cs. Gyenes Emese. - [Gyöngyös] : Pallas Antikvárium, cop. 2002. - [48] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-9117-64-1 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 951081]
MARC

ANSEL
UTF-84832 /2003.
Csécseiné Gyenes Emese (1974-)
   Névsoroló : fiúk / [Cs. Gyenes Emese rajz.]. - [Gyöngyös] : Pallas Antikvárium, cop. 2002. - [28] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-9117-78-1 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 951080]
MARC

ANSEL
UTF-84833 /2003.
Csécseiné Gyenes Emese (1974-)
   Névsoroló : lányok / [Cs. Gyenes Emese rajz.]. - [Gyöngyös] : Pallas Antikvárium, cop. 2002. - [24] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-9117-79-X kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 951161]
MARC

ANSEL
UTF-84834 /2003.
Disney, Walt
Beauty and the Beast (magyar)
   A Szépség és a Szörnyeteg / Walt Disney ; [ford. Húsvéti Árpád]. - Utánny. - Budapest : Disney Kvklub, 2002. - [42] p. : ill., színes ; 25 cm. - (Disney Könyvklub, ISSN 1416-261X)
Képes mese
ISBN 963-627-247-6 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 952987]
MARC

ANSEL
UTF-84835 /2003.
Disney, Walt
The jungle book (magyar)
   A dzsungel könyve 2 / Walt Disney ; [ford. Tóth Tamás]. - Budapest : Egmont, 2003. - 96 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Klasszikus Walt Disney mesék, ISSN 1216-8750 ; 38.)
ISBN 963-627-802-4 kötött : 2355,- Ft
087.5(084.1)
[AN 951103]
MARC

ANSEL
UTF-84836 /2003.
Disney, Walt
Mickey and the mountain lion (magyar)
   Mickey és a pumakölyök / Walt Disney ; [ford. Húsvéti Árpád]. - Utánny. - Budapest : Disney Kvklub, 2002. - [42] p. : ill., színes ; 25 cm. - (Disney Könyvklub, ISSN 1416-261X)
Képes mese
ISBN 963-627-233-6 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 952991]
MARC

ANSEL
UTF-84837 /2003.
Kerekes László
   "Szép állat a tigris..." : állatversek / Kerekes László, Cs. Gyenes Emese. - [Gyöngyös] : Pallas Antikvárium, cop. 2002. - [28] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-9117-87-0 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 951082]
MARC

ANSEL
UTF-84838 /2003.
Scarry, Richard
Best Christmas book ever (magyar)
   Tesz-vesz Város karácsonya / Richard Scarry. - [Budapest] : Lilliput, [2002], cop. 1991. - [44] p. : ill., színes, részben kotta ; 28 cm
Ford. Kristóf Eszter. - Képes mese
ISBN 963-9166-34-0 kötött : 1490,- Ft
087.5(084.1)
[AN 951419]
MARC

ANSEL
UTF-84839 /2003.
Váradi Elemér
   Rudolf a rénszarvas / L'mear rajz. - [Gyöngyös] : [Pallas Antikvárium], [2003]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 17x23 cm
ISBN 963-9117-63-3 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 950958]
MARC

ANSEL
UTF-84840 /2003.
   Varázslatos állatmesék. - [Pécs] : Alexandra, [2002]. - [96] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 963-368-344-0 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 949613]
MARC

ANSEL
UTF-8