MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2003 - 7. évfolyam, 9. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2006

Created at 2007/04/04 19:16:01
by MNBWWW (Vers 1.00 Release,
linked at Mar 28 2007 15:03:03)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


03   Sorozatok. Folyóiratok

5617 /2003.
Kalmár László
   A Badacsony újság repertóriuma, 1991-2000 / [összeáll. Kalmár László] ; [kiad. Badacsonytomaj Önkormányzata]. - Badacsonytomaj : Önkormányzat ; Budapest : Gesta, 2001. - 201 p. ; 20 cm
ISBN 963-8229-66-7 fűzött : ár nélkül
Badacsony
050(439)Badacsony:014.3
[AN 905551]
MARC

ANSEL
UTF-8
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

5618 /2003.
Uri Sándorné
   Debrecen város egyesületi katasztere 1833-2001 között / összeáll. Uri Sándorné. - Debrecen : Hajdú-Bihar M. Lvt., 2002. - 207 p. ; 24 cm. - (A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár közleményei, ISSN 0133-8676 ; 28.)
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-7238-30-1 fűzött : 500,- Ft
061.2(439-2Debrecen)"183/200":050.8
[AN 958001]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

5619 /2003.
György Péter (1954-)
   Memex : a könyvbe zárt tudás a 21. században / György Péter. - Budapest : Magvető, 2002. - 267 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 233-257. és a jegyzetekben
ISBN 963-14-2305-0 kötött : 2490,- Ft
028 *** 316.77 *** 681.3.01 *** 659.2
[AN 951247]
MARC

ANSEL
UTF-85620 /2003.
   Könyvtárak a kirekesztés ellen - új kihívások, új feladatok : az Európai Unió Leonardo da Vinci-programjának keretében megvalósult BIBLEX alprogram összefoglalása, 1997-2000 / [a kötet összeállítását ... végezték Bauer Béla et al.] ; [... kiad. alá rend. Besze Barbara]. - Budapest : ELTE TÓFK, 2001. - 168 p. ; 24 cm. - (Továbbképző füzetek - ELTE Tanító- és Óvóképző Főiskolai Kar, ISSN 1589-2514 ; 6.)
Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött : ár nélkül
021.1(4-62)BIBLEX *** 378.602(439) *** 377(439) *** 02
[AN 946208]
MARC

ANSEL
UTF-85621 /2003.
Spector, Robert
Amazon.com (magyar)
   Amazon.com : minél előbb, minél nagyobbra / Robert Spector ; [ford. Babits Péter]. - Pécs : Alexandra, [2003]. - 287 p. ; 24 cm
ISBN 963-368-359-9 kötött : ár nélkül
Bezos, Jeffrey
655.42(73) *** 658.8 *** 681.324Internet
[AN 957028]
MARC

ANSEL
UTF-85622 /2003.
Tóvári Judit
   Bibliográfiai adatfeldolgozás : [felsőoktatási tankönyv] / Tóvári Judit. - Nyíregyháza : Dialógus, 2001-. - 24 cm
025.32(075.8)
[AN 956127]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Időszaki kiadványok bibliográfiai leírása. - 2002. - 193 p., [1] t. fol. : ill. + CD-ROM
Bibliogr.: p. 191-193.
Fűzött : ár nélkül
025.32(075.8) *** 050(075.8) *** 070(075.8)
[AN 956130] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Besorolási adtok [!adatok] egységesítése, tételszerkesztés. - 2001. - 202 p. : ill. + floppy
Bibliogr.: p. 201-202.
Fűzött : ár nélkül
025.32(075.8)
[AN 956136] MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

5623 /2003.
   A Sorsunk : antológia / [vál., szerk. és az utószót írta Tüskés Tibor]. - [Pécs] : Pro Pannonia, 2002. - 374 p. : ill. ; 24 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
A folyóiratból válogatott írások hasonmás oldalai
ISBN 963-9079-94-4 kötött : ár nélkül
Sorsunk
070(439)Sorsunk
[AN 957395]
MARC

ANSEL
UTF-85624 /2003.
Zsolt Péter
   Tömegkommunikációs elméletek ; Politikai pszichológia gyakorlatok / Zsolt Péter. - 2. bőv. kiad. - Vác : Eu-Synergon Kft., cop. 2002. - 213 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 207-210.
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-00-9396-0)
659.3(075.8) *** 316.6(075.8) *** 32.001(075.8)
[AN 955316]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

5625 /2003.
Varga Domokos (1922-2002)
   Herman Ottó : a kalandos és küzdelmes sorsú nagy magyar tudós élete / Varga Domokos. - 3. kiad. - Budapest : Hét Krajcár, 2002. - 201 p. : ill. ; 24 cm. - (Varga Domokos válogatott művei)
ISBN 963-8250-75-5 fűzött : 1380,- Ft
Herman Ottó (1835-1914)
001(439)(092)Herman_O.(0:82-312.6)
[AN 957124]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

5626 /2003.
Arany Viktor (1953-)
   Hitbenhat : beavató napló-regény / Arany Viktor. - [Debrecen] : Gold Book, [2003]-. - 22 cm
133.25(0:82-94)
[AN 957024]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], Útkeresés buktatókkal. - cop. 2003. - 286 p.
ISBN 963-9437-41-7 kötött : ár nélkül
133.25(0:82-94)
[AN 957026] MARC

ANSEL
UTF-85627 /2003.
Enigma (magyar)
   Enigma. - Budapest : M. Kvklub, 2003-. - 30 cm
ISBN 963-547-818-6
001.94 *** 930.85(100)
[AN 948850]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], A nyugati világ rejtélyei. - 2003. - 216 p. : ill., főként színes
Ford. Striker Judit
ISBN 963-547-858-5 kötött : ár nélkül
930.85(100) *** 001.94
[AN 956404] MARC

ANSEL
UTF-85628 /2003.
Kucharczyk, Witold
   Atlantiszi gyűrű / Witold Kucharczyk. - [Budapest] : Szerző, cop. 2002. - 23 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 963-430-236-X fűzött : ár nélkül
133
[AN 957350]
MARC

ANSEL
UTF-85629 /2003.
Rákos Péter
   Jegyek és játszmák / Rákos Péter. - Budapest : M. Kvklub, 2003. - 172 p. ; 15 cm
ISBN 963-547-868-2 kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-547-869-0)
133.52
[AN 956129]
MARC

ANSEL
UTF-85630 /2003.
Steiner, Rudolf
Aus der Akasha-Chronik (magyar)
   Az Akasha krónikából / Rudolf Steiner ; [ford. Esze Gáborné]. - Budapest : Új Mani-fest K., 2002. - 153 p. ; 21 cm
ISBN 963-00-3516-2 kötött : ár nélkül
133
[AN 955841]
MARC

ANSEL
UTF-85631 /2003.
Steiner, Rudolf
Makrokosmos und Mikrokosmos (magyar)
   Makrokozmosz és mikrokozmosz : nagyvilág - kisvilág : a lélek, az élet és a szellem kérdései / Rudolf Steiner ; [ford. Kerestély Irma]. - Budapest : Genius[!M. Antropozófiai Társ.], [2003]. - 247 p. : ill. ; 20 cm
Közread. a Magyar Antropozófiai Társaság
ISBN 963-206-074-1 fűzött : ár nélkül
133.25
[AN 958934]
MARC

ANSEL
UTF-85632 /2003.
Temesiné Schmöltz Margit
   Varázslók és varázslatok / [írta Temesiné Schmöltz Margit] ; [... ill. Zugor Zoltán]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2002. - 64 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Tudod-e?, ISSN 1589-5580 ; 13.)
ISBN 963-9450-26-X kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9450-6-X)
133.4(02.053.2)
[AN 957118]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

5633 /2003.
   Az állatok életkörülményei Magyarországon : nyílt nap 2002. október 4. / [rend., közread. az] Országgyűlés Környezetvédelmi Bizottsága ; [szerk. Szalóki Gyula, Mirtse Áron] ; [közrem. Széles Zsuzsanna]. - Budapest : Országgyűlés Környezetvédelmi Biz., 2003. - 168 p. ; 24 cm
Korreferátumok, hozzászólások
Fűzött : ár nélkül
504.74.06(439) *** 061.3(439-2Bp.)"2002"
[AN 956615]
MARC

ANSEL
UTF-85634 /2003.
Almássy Endre
   Országos Környezeti Kármentesítési Program tájékoztató / [szerző Almássy Endre] ; [közread. a] Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. - Budapest : KVVM, 2002. - 22 p. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-03-7675-X)
504.05(439) *** 504.06(439)
[AN 956936]
MARC

ANSEL
UTF-85635 /2003.
Almássy Endre
   Rejtett érték, amire vigyázni kell : egy jogszabály, és ami mögötte van / [írta Almássy Endre] ; [Szvetnik Natália rajz.] ; [közread. a] Környezetvédelmi Minisztérium. - [Budapest] : KöM, 2001. - 20 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 963-00-7215-7 * fűzött : ár nélkül
504.43.06(439) *** 349.6(439)
[AN 807666]
MARC

ANSEL
UTF-85636 /2003.
   A hazai erdőrezervátum-kutatás célja, stratégiája és módszerei / szerk. Horváth Ferenc és Borhidi Attila ; [a kv. szerzői Bartha Dénes et al.]. - Budapest : Természetbúvár Alapítvány K., 2002. - 289 p. : ill. ; 20 cm. - (A KvVM Természetvédelmi Hivatalának tanulmánykötetei, ISSN 1589-4622 ; 8.)
Bibliogr.: p. 245-260.
ISBN 963-86107-3-5 fűzött : ár nélkül
502.4(439) *** 630 *** 001.89(439)
[AN 958546]
MARC

ANSEL
UTF-85637 /2003.
   Környezeti előretekintés, stratégia és kulcsmutatók az OECD-ben / [vál., ... és szerk. Pomázi István, Szabó Elemér] ; [... ford. Galló Judit]. - [Budapest] : [KÖM], cop. 2001. - 111 p. : ill. ; 30 cm. - (Szemelvények az OECD környezetpolitikájából, ISSN 1417-9172)
Bibliogr.: p. 110-111.
ISBN 963-00-7548-2 fűzött : ár nélkül
504.03(100-775)
[AN 905577]
MARC

ANSEL
UTF-85638 /2003.
Sallai R. Benedek
   Miért rossz a karcagi kistérség környezetvédelmi programja?.. : esettanulmány egy környezetvédelmi programról, annak elfogadásáról és az elfogadás körülményeiről a túrkevei képviselő-testület munkája alapján / írta, szerk. Sallai R. Benedek. - Túrkeve : Herman O. Természetvédő Kör, 2003. - 203 p. : ill. ; 21 cm. - (Nimfea tanulmánykötetek, ISSN 1588-6344 ; 2.)
Példányszám: 1000
ISBN 963-206-154-3 fűzött : ár nélkül
504.06(439.169)
[AN 956883]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

5639 /2003.
Devlin, Keith
The language of mathematics: making the invisible visible (magyar)
   Matematika: a láthatatlan megjelenítése / Keith Devlin. - Budapest : Műszaki Kvk. : Typotex, 2001. - 325 p., 16 t. : ill., részben színes ; 25 cm
Ford. Csaba Ferenc
ISBN 963-16-2735-7 kötött : ár nélkülISBN 963-9132-97-7
51 *** 510.21 *** 930.85
[AN 905421]
MARC

ANSEL
UTF-85640 /2003.
   A matematika filozófiája a 21. század küszöbén : válogatott tanulmányok / szerk. Csaba Ferenc ; [ford. Csaba Ferenc et al.]. - Budapest : Osiris, 2003. - 319 p. ; 20 cm. - (Osiris könyvtár. Tertium non datur,, ISSN 1585-7387)
Bibliogr.: p. 313-319.
ISBN 963-389-369-0 fűzött : ár nélkül
510.21 *** 51(100)"19"
[AN 958466]
MARC

ANSEL
UTF-85641 /2003.
Mlodinow, Leonard
Euclid's window (magyar)
   Euklidész ablaka : [a geometria története a párhuzamosoktól a hipertérig] / Leonard Mlodinow ; [ford. Abonyi Iván]. - [Budapest] : Akkord, cop. 2003. - 295 p. : ill. ; 24 cm. - (Talentum tudományos könyvtár, ISSN 1586-8419)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9429-16-3 kötött : 2490,- Ft
514(100)(091) *** 930.85(100)
[AN 956570]
MARC

ANSEL
UTF-85642 /2003.
Németh József (1943-)
   Integrálszámítás : példatár / Németh József. - 2. kiad. - Szeged : Polygon, 2002. - [4], II, 122 p. : ill. ; 24 cm. - (Polygon jegyzettár, ISSN 1417-0590)
Fűzött : ár nélkül
517.3(075.8)(076)
[AN 956250]
MARC

ANSEL
UTF-85643 /2003.
Szőkefalvi-Nagy Béla (1913-1998)
   Valós függvények és függvénysorok / Szőkefalvi-Nagy Béla. - 8. kiad. - Szeged : Polygon, 2002. - 370 p. ; 24 cm. - (Polygon könyvtár, ISSN 1218-4071)
Példányszám: 1000
Fűzött : ár nélkül
517.51(075.8)
[AN 958685]
MARC

ANSEL
UTF-85644 /2003.
Várpalotai Viktor
   Numerikus módszer gazdasági adatok visszabecslésére / Várpalotai Viktor. - Budapest : MNB, 2003. - 40 p. : ill. ; 30 cm. - (MNB füzetek, ISSN 1219-9575 ; 2003/2.)
ISBN 963-9383-15-5 fűzött : ár nélkül
519.86 *** 330.55(439)"199" *** 519.233.2 *** 519.6
[AN 956062]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

5645 /2003.
Atkins, Peter Williams
Physical chemistry (magyar)
   Fizikai kémia : [egyetemi tankönyv] / P. W. Atkins. - 3. átd. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2002. - 3 db : ill. ; 25 cm
ISBN 963-19-3316-4
541.1(075.8)
[AN 957299]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Egyensúly / [ford. Országh István]. - XVIII, 359, XXXVII p.
ISBN 963-19-3314-8 fűzött : 3790,- Ft
541.1(075.8)
[AN 957305] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Szerkezet / [ford. Póta György]. - XIV, 362-902., XLIII p.
ISBN 963-19-2145-X fűzött : 5940,- Ft
541.1(075.8)
[AN 957324] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Változás / [ford. Bányai István]. - XIV, 906-1171., XXXV p.
ISBN 963-19-3282-6 fűzött : 2920,- Ft
541.1(075.8)
[AN 957343] MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

5646 /2003.
   Általános természetföldrajz : fejezetek az általános természetföldrajz köréből / szerk. Borsy Zoltán ; [írta Borsy Zoltán et al.]. - 5. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2002, cop. 1998. - 832 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Felsőoktatási tankönyv. - Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-19-3951-0 kötött : 4480,- Ft
911.2(075.8)
[AN 961039]
MARC

ANSEL
UTF-85647 /2003.
Gyuró György
   Szinoptikus előadások : az Országos Meteorológiai Szolgálat munkatársai számára tartott továbbképzési előadások szerkesztett változata / Gyuró György. - Budapest : ELTE Meteorológiai Tansz., 2001. - 88 p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (Egyetemi meteorológiai füzetek, ISSN 0865-7920 ; 16.)
Bibliogr. a fejezetek végén. - Példányszám: 100
ISBN 963-463-437-0 fűzött : ár nélkül
551.589 *** 551.509
[AN 957226]
MARC

ANSEL
UTF-85648 /2003.
   Az időjárás előrejelzése : Meteorológus TDK iskola : Balatonalmádi, 2002. szeptember 9-12. / szerk. Weidinger Tamás [et al.] ; [rend. ... az ELTE Meteorológiai Tanszék]. - Budapest : ELTE Meteorológiai Tansz., 2002. - 148 p. : ill. ; 30 cm. - (Egyetemi meteorológiai füzetek, ISSN 0865-7920 ; 17.)
Bibliogr. az előadások végén. - Példányszám: 100. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-463-583-0 fűzött : ár nélkül
551.509
[AN 957234]
MARC

ANSEL
UTF-85649 /2003.
   Magyarország földje : kitekintéssel a Kárpát-medence egészére / főszerk. Karátson Dávid ; [szerzők Bada Gábor et al.]. - 2. jav., bőv. kiad. - [Budapest] : M. Kvklub, 2002. - 555 p. : ill., főként színes, részben térk. + térk.
Megj. a "Pannon enciklopédia" 6. köteteként is
ISBN 963-547-783-X kötött : ár nélkül
551(439) *** 551(1-924.55) *** 911.2(439) *** 911.2(1-924.55)
[AN 961163]
MARC

ANSEL
UTF-85650 /2003.
Szakáll Sándor
   Rudabánya ásványai / Szakáll Sándor. - Budapest : Kőország, 2001. - 176 p. : ill., részben színes ; 20 cm
A bányászat története c. fejezetet Hadobás Sándor írta. - Bibliogr.: p. 173-176.
ISBN 963-85306-2-6 kötött : 5000,- Ft
Rudabánya
552(439-2Rudabánya) *** 549
[AN 906563]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

5651 /2003.
Landerer, Ferdinand
Gründliche Anleitung Situations-Pläne zu zeichnen (német, magyar)
   Alapos útmutatás topográfiai térképek rajzolásához a cs. k. Mérnök-Akadémián való használatra és mindazoknak, akik térképezési tevékenységnek szentelik magukat / közread. Ferdinand Landerer ; [a hasonmás kiadást szerk. és a jegyzeteket írta Plihál Katalin és Szoleczky Emese] ; [ford. Friedrich Eszter]. - Budapest : Cartographia, cop. 2003. - 204 p. : ill., részben színes ; 21 cm
A Bécsben, 1783-ban Mössle, J. G. kiadásában, német nyelven megj. mű hasonmásával
ISBN 963-352-097-5 kötött : ár nélkül
528.9(093)
[AN 957834]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

5652 /2003.
Gál János
   Királysiklók a terráriumban / Gál János. - [Maglód] : Kitaibel, 2002. - 120 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Terrárium könyvek, ISSN 1586-0493 ; 2.)
Bibliogr.: p. 120.
ISBN 963-85535-4-5 fűzött : ár nélkül
598.12 *** 636.98
[AN 959133]
MARC

ANSEL
UTF-85653 /2003.
   Madarak : földön, vízen, levegőben / [... szerzői Einhard Bezzel et al.] ; [ford. Jaksits Attila] ; [graf. Mario Kessler et al.]. - Budapest : M. Kvklub, 2003. - 160 p. : ill., színes ; 31 cm. - (A természet történetei, ISSN 1587-7078)
A ford. a "Tierlexikon in 10 Bänden" c. kiad. alapján kész.
ISBN 963-547-597-7 kötött : ár nélkül
598.2 *** 591.5
[AN 956414]
MARC

ANSEL
UTF-85654 /2003.
   Mit kell tudni a hüllőkről? / [összeáll. Haraszti Ferenc, Haraszti Judit]. - Debrecen : TKK, [2003]. - 47 p. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 963-596-040-9 kötött : ár nélkül
598.1
[AN 958448]
MARC

ANSEL
UTF-85655 /2003.
Sielmann, Heinz
Spinnen (magyar)
   Pókok / írta Heinz Sielmann Inge Dreecken és Walter Schneider közreműködésével ; újra feld. Sabine Steghaus-Kovac ; ill. Elisabetta Ferrero ; [ford. Rónaszegi Éva]. - Budapest : Tessloff és Babilon, cop. 2003. - 48 p. : ill., főként színes ; 28 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X ; 75.)
ISBN 963-9446-15-7 kötött : ár nélkül
595.44(02.053.2)
[AN 957972]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

5656 /2003.
   100 éves a Magyar Tudományos Akadémia Pszichológiai Kutatóintézete / [szerk. Erős Ferenc, Farkas András]. - Budapest : MTA Pszichológiai Kutatóint., 2002. - 48 p. ; 25 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-8471-32-8 fűzött : ár nélkül
Magyar Tudományos Akadémia (Budapest). Pszichológiai Kutatóintézet.
159.9 *** 061.6(439-2Bp.)
[AN 959001]
MARC

ANSEL
UTF-85657 /2003.
Ansari, Mark
Yoga for beginners (magyar)
   Jóga kezdőknek / Mark Ansari és Liz Lark. - Budapest : M. Kvklub, 2003. - 95 p. : ill., színes ; 28 cm
Ford. Tótisz András. - Spirál fűzéssel
ISBN 963-547-842-9 fűzött : ár nélkül
613.71
[AN 957864]
MARC

ANSEL
UTF-85658 /2003.
Beil, Brigitte
Das starke Buch für Jungs (magyar)
   Kamaszgondok : szerelem + szex, haverok + klikkek, izomzat + divat : kitűnő ötletek és még sok minden / Brigitte Beil, Cornelia von Schelling ; [ford. Károlyi Zsuzsa]. - Budapest : M. Kvklub, 2003. - 128 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-547-861-5 kötött : ár nélkül
613.96-055.1
[AN 957873]
MARC

ANSEL
UTF-85659 /2003.
Blaskovich Erzsébet
   Idős betegek és haldoklók ellátása kalkuttai Teréz anya szerint : gero-thanatológiai szakkönyv / Blaskovich Erzsébet és Iván László ; [kiad. a Szociális és Családügyi Minisztérium]. - [Budapest] : SZCSM, 2001. - 218 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 214-218.
ISBN 963-00-7177-0 fűzött : ár nélkül
616-083-053.9 *** 616-036.88-053-9 *** 614.253 *** 236.1
[AN 905533]
MARC

ANSEL
UTF-85660 /2003.
Carnegie, Dale
   Sikerkalauz / Dale Carnegie. - Budapest : Gladiátor, 2001-. - 18 cm
ISBN 963-8043-45-8
613.865
[AN 930135]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Hogyan szerezzünk barátokat, hogy bánjunk az emberekkel? / [ford. Turczi István]. - 12. átd. m. kiad., utánny. - 2003. - 326 p.
How to win friends and influence people
Az utószót Mohás Lívia írta
ISBN 963-8043-53-9 fűzött : ár nélkül
613.865
[AN 962207] MARC

ANSEL
UTF-85661 /2003.
Carver, Charles S.
Perspectives on personality (magyar)
   Személyiségpszichológia / Charles S. Carver, Michael F. Scheier ; [ford. Albert Ágnes et al.]. - Budapest : Osiris, 2002, cop. 1998. - 582 p. : ill. ; 29 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.: p. 515-567.
ISBN 963-389-376-3 kötött : 4500,- Ft
159.923(075.8)
[AN 961156]
MARC

ANSEL
UTF-85662 /2003.
Cohen, Frits
Handwriting analysis at work (magyar)
   Munkahelyi grafológia : a grafológia hatékony alkalmazása az üzleti életben / Frits Cohen, Daniel Wander ; [ford. Killik Mária]. - Budapest : M. Kvklub, 2003, cop. 1997. - 206 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 200-201.
ISBN 963-547-875-5 kötött : ár nélkül
159.925.6 *** 65.013
[AN 958701]
MARC

ANSEL
UTF-85663 /2003.
Craft, Naomi
The Marshall children's guide to human body (magyar)
   Emberi test / írta Naomi Craft ; [ford. Buza Natália]. - Budapest : Scolar, cop. 2002. - 80 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Scolar kalauz gyerekeknek, ISSN 1586-4960)
ISBN 963-9193-66-6 kötött : ár nélkül
612(02.053.2) *** 611(02.053.2)
[AN 959815]
MARC

ANSEL
UTF-85664 /2003.
Csiba Árpád (1928-)
   Orofaciális tünetcsoportok az általános szindrómák tükrében / Csiba Árpád. - [Budapest] : Szerző, cop. 2002. - 155 p., VIII t. : ill., színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 147-148.
ISBN 963-430-207-6 fűzött : ár nélkül
616.31-008.6:030 *** 616-079.4
[AN 959505]
MARC

ANSEL
UTF-85665 /2003.
Csikai Erzsébet (1948-)
   Talpraállított egészség / Csikai Erzsébet. - 4. kiad. - Debrecen : Szerző, 2002. - 279 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 235-246.
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-450-442-6)
615.821.2 *** 615.89 *** 614.88
[AN 956276]
MARC

ANSEL
UTF-85666 /2003.
De Langre, Jacques
Do-in 2 (magyar)
   Dō-in 2 : [a megújulás művészete önmasszázs és légzőgyakorlatok által] / Jacques de Langre ; [ford. Zsembery Péter]. - [Budapest] : JLX, cop. 2003. - 152 p. : ill. ; 19x24 cm
ISBN 963-305-178-9 fűzött : 1390,- Ft
615.82 *** 615.89 *** 613.71
[AN 957078]
MARC

ANSEL
UTF-85667 /2003.
Deáky Zita
   A hivatalos és a hagyományos gyógyítás a magyar történeti forrásokban / Deáky Zita. - Budapest : Osiris, 2002. - 304 p. : ill. ; 20 cm. - (Doktori mestermunkák, ISSN 1419-2306)
Bibliogr.: p. 282-304.
ISBN 963-389-355-0 fűzött : 1500,- Ft
61(439)"17/18"(093) *** 615.89(439)"17/18"(093) *** 39(=945.11)
[AN 959056]
MARC

ANSEL
UTF-85668 /2003.
Dienes Zsolt
   Sürgősségi kardiológia az alapellátásban : életveszéllyel járó kardiológiai elváltozások felismerése és ellátása / Dienes Zsolt. - Budapest : Medicina, 2001. - 237 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 225-226.
ISBN 963-242-692-4 kötött : ár nélkül
616.12-08-039.74
[AN 807616]
MARC

ANSEL
UTF-85669 /2003.
Diódalézer vademecum (új kiadása.)
   Lágylézer terápia / [írta és szerk.] Horváth Judit ; [... szerzői Határ András et al.]. - 3. átd. bőv. kiad. - Budapest : Lézer-Praxis BT, 2003. - [16], 343 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 334-343.
ISBN 963-206-301-5 fűzött : ár nélkül
615.849.19 *** 616-72
[AN 956626]
MARC

ANSEL
UTF-85670 /2003.
   Drogokról.. : tudni lehet - érdemes - kell / [szerzők Somogyi Gábor et al.] ; [kiad. a Drog Stop Budapest Egyesület]. - [Budapest] : Drog Stop Budapest Egyes., 2002. - 106 p. ; 20 cm
ISBN 963-04-9660-7 fűzött : ár nélkül
613.83 *** 343.575
[AN 960535]
MARC

ANSEL
UTF-85671 /2003.
Drugs for the heart (magyar)
   Gyógyszeres kezelés a kardiológiában / szerk. Lionel H. Opie ; társszerk. Bernard J. Gersh ; közrem. John Camm [et al.] ; az előszót írta Eugene Braunwald ; [... ford. ... Gyenes Gábor, Kancz Sándor, Müllner Erika]. - Az 5. amerikai kiad. magyar ny. vált. - [Budapest] : B + V K., cop. 2003. - 584 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-7746-85-4 kötött : 5980,- Ft
615.22
[AN 961402]
MARC

ANSEL
UTF-85672 /2003.
   Előadások az Autizmus Kutatócsoport szakmai napján : 2003. február 14. / [közread. az Autizmus Kutatócsoport Általános Iskola és Szolgáltató Központ ...]. - Budapest : Kapocs, 2003. - 27 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-7723-16-1 fűzött : ár nélkül
616.89-008.45 *** 061.3(439-2Bp.)"2003"
[AN 959879]
MARC

ANSEL
UTF-85673 /2003.
Gruen, Arno
Der Wahnsinn der Normalität (magyar)
   A normalitás tébolya : a realizmus mint betegség: elmélet az emberi destruktivitásról / Arno Gruen ; [ford. Balázs István]. - Budapest : M. Kvklub, 2003. - 245 p. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-547-863-1 kötött : ár nélkül
159.97
[AN 957847]
MARC

ANSEL
UTF-85674 /2003.
Gyenge Eszter
   Speciális problémák a gyermekpszichiátriában / Gyenge Eszter ; [közread. a Pécsi Tudományegyetem Jogi Kar Továbbképző Központ Jogi Szekció]. - [Pécs] : PTE ÁJK Továbbképző Közp., 2001. - 78 p. ; 21 cm
Bibliogr. a fejezetek végén. - Példányszám: 500
ISBN 963-641-829-2 * fűzött : ár nélkül
616.89-053.2
[AN 807445]
MARC

ANSEL
UTF-85675 /2003.
   Gyermekgyógyászati sürgősségi esetek prehospitális ellátása / [szerk. Mátrai Zsolt, Újhelyi Enikő]. - Nyíregyháza : Chatnoir BT, 2003. - [10], 226 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 221-222.
ISBN 963-206-562-X fűzött : ár nélkül
616-053.2-039.74
[AN 956114]
MARC

ANSEL
UTF-85676 /2003.
Hay, Louise L.
You can heal your life (magyar)
   Éld az életed : lehetőségeink korlátlanok : [a bölcsesség és tudás kapui mindig nyitva állnak] / Louise L. Hay ; [ford. Bors Katalin]. - Budapest : Édesvíz, 2003. - 264 p. : ill. ; 21 cm. - (New age, ISSN 1215-6795 ; 3.)
ISBN 963-528-646-5 fűzött : 1990,- Ft
613.865
[AN 959522]
MARC

ANSEL
UTF-85677 /2003.
Houghton, Andrew R.
Making sense of the ECG (magyar)
   Az EKG helyes értelmezése / Andrew R. Houghton, David Gray ; [ford. Prónai László]. - 2. kiad. - Budapest : Medicina, 2001. - XIV, 268 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-242-719-X kötött : ár nélkül
616.12-008.3-073.96
[AN 807618]
MARC

ANSEL
UTF-85678 /2003.
Ilyés István (1943-)
   Az elhízás mai szemlélete / Ilyés István. - Budapest : Medicina, 2001. - 147 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 142-147.
ISBN 963-242-704-1 fűzött : ár nélkül
613.25
[AN 905270]
MARC

ANSEL
UTF-85679 /2003.
Joannides, Paul
Guide to getting it on! (magyar)
   A nemi örömszerzés enciklopédiája : a földkerekség legintimebb könyve a szexről valamennyi felnőtt korosztály számára / Paul Joannides ; ill. Daerick Gröss ; ford. Zsarnóczay Attila, Zsarnóczay Ádám. - Budapest : Athenaeum 2000, 2003. - 704 p. : ill. ; 22 cm. - (Emberi tényező, ISSN 1589-2956)
ISBN 963-9471-11-9 kötött : 3980,- Ft (hibás ISBN 963-9471-11-1)
613.88 *** 392.6
[AN 957121]
MARC

ANSEL
UTF-85680 /2003.
Johnson, Gwynne
   A szív elrejtett embere : segítség a nők lelkigondozásában / Gwynne Johnson ; [ford. Bukovszky Ákosné Szegedi Viola] ; [közread. a] Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány. - Budapest : KIA, 2001. - 318 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-86148-9-7 fűzött : ár nélkül
613.865 *** 244
[AN 906058]
MARC

ANSEL
UTF-85681 /2003.
Juhász István
   Az emberi test / [írta Juhász István és Nagy Éva] ; [ill. Sipos Norbert]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2002. - 63 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Tudod-e?, ISSN 1589-5580 ; 16.)
ISBN 963-9450-63-4 kötött : ár nélkül
612(02.053.2)
[AN 957120]
MARC

ANSEL
UTF-85682 /2003.
   A klinikai epidemiológia alapjai : a nosocomialis fertőzések járványtana / szerk. Losonczy György, Szalka András ; [társszerzők Balaton Csilla et al.]. - Budapest : Medicina, 2001. - 1026 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-242-650-9 kötött : ár nélkül
616-022.369 *** 616-036.22 *** 364.444.046.6
[AN 905423]
MARC

ANSEL
UTF-85683 /2003.
Kovács Péter
   Fekete Sas Patikamúzeum = Apothekenmuseum zum Schwarzen Adler / Kovács Péter. - 3. jav. kiad. - Székesfehérvár : Szt. István Kir. Múz., 2002. - 32 p. : ill., színes ; 20 cm. - (A Szent István Király Múzeum közleményei. D. sorozat,, ISSN 1216-5697 ; 283.)
Példányszám: 4500
ISBN 963-9279-17-X fűzött : ár nélkül
Fekete Sas Patikamúzeum (Székesfehérvár)
614.27 *** 069(439-2Székesfehérvár)
[AN 955816]
MARC

ANSEL
UTF-85684 /2003.
Kübler-Ross, Elisabeth
Life lessons (magyar)
   Élet-leckék / Elizabeth Kübler-Ross, David Kessler ; [ford. Kató Eszter]. - Budapest : Vigilia, 2002. - 238 p. ; 21 cm
ISBN 963-7964-64-9 fűzött : 1600,- Ft
613.865 *** 616-036.88
[AN 959899]
MARC

ANSEL
UTF-85685 /2003.
Kühlewind, Georg
Aufmerksamkeit und Hingabe (magyar)
   Figyelem és odaadás : az én tudománya / Georg Kühlewind ; [ford. Baltigh Attila]. - Budapest : Kláris, 2002. - 96 p. ; 21 cm. - (Aletheia könyvek)
ISBN 963-86318-1-3 kötött : ár nélkül
159.952 *** 159.923.2 *** 133.25
[AN 958580]
MARC

ANSEL
UTF-85686 /2003.
Kühlewind, Georg
Sternkinder (magyar)
   Csillaggyerekek : gyerekek, akik különleges feladatok elé állítanak minket / Georg Kühlewind ; [ford. Baltigh Attila]. - Budapest : Kláris, 2002. - 127 p. ; 21 cm. - (Aletheia könyvek)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-86318-0-5 kötött : 1680,- Ft
159.922.7
[AN 958583]
MARC

ANSEL
UTF-85687 /2003.
Kürti Gábor
   Gyógyítás otthon : [talp- és kézmasszázs térképekkel, akupresszúrás meridiánokkal] / Kürti Gábor. - [Nagykovácsi] : Puedlo, cop. 2003. - 192 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 192.
ISBN 963-9477-23-0 fűzött : ár nélkül
615.89
[AN 957003]
MARC

ANSEL
UTF-85688 /2003.
Magyar Gyermekorvosok Társasága. Nagygyűlés (2001) (Pécs)
   Magyar Gyermekorvosok Társasága 2001. évi Nagygyűlése : Pécs, 2001. június 15-16. : abstract könyv. - [Budapest] : [M. Gyermekorvosok Társ.], [2001]. - [152] p. ; 21 cm
ISBN 963-408-215-7 * fűzött : ár nélkül
616-053.2 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 904012]
MARC

ANSEL
UTF-85689 /2003.
Martos Renáta
   Emberi test / [írta Martos Renáta és Bera Károly] ; [ill. Bera Károly, Nagy Attila, Szendrei Tibor]. - 2. jav. kiad. - [Debrecen] : Graph-Art, 2003, cop. 2000. - 45 p. : ill., színes ; 31 cm. - (Tudorka könyvek, ISSN 1586-3395)
ISBN 963-9325-41-4 kötött : ár nélkül
612(02.053.2) *** 611(02.053.2)
[AN 959588]
MARC

ANSEL
UTF-85690 /2003.
   A pszichológia alapjai / szerk. Bernáth László, Révész György ; [... ill. Taracsák Gábor]. - 3. átd. kiad., jav. utánny. - Budapest : Tertia, 2002, cop. 1998. - 309 p. : ill. ; 24 cm
Felsőoktatási tankönyv. - Bibliogr.: p. 297-300.
Fűzött : 2100,- Ft (hibás ISBN 963-85866-2-1)
159.9(035)
[AN 962317]
MARC

ANSEL
UTF-85691 /2003.
Rákóczi István (1941-)
   Gyermeket várunk / Rákóczi István. - 3. átd. kiad. - Budapest : Medicina, 2002, cop. 2000. - 306 p. : ill. ; 20 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2000
ISBN 963-242-428-X fűzött : ár nélkül
618.2-083
[AN 956347]
MARC

ANSEL
UTF-85692 /2003.
Töreky Ferenc (1922-)
   Fiatalok, szerelem, szex / írta és rajz. Töreky Ferenc. - [Budapest] : Darabant A., cop. 2001. - 143 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-440-408-1 fűzött : ár nélkül
613.88 *** 392.6
[AN 905262]
MARC

ANSEL
UTF-85693 /2003.
Tóth Tímea
   Ébresztő! : legyen a szívünk szívügyünk! : [cikkgyűjtemény] / [írta, szerk. Tóth Tímea]. - [Kecskemét] : Kecskeméti Lapok, [2003]. - 80 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 963-7813-43-8 fűzött : ár nélkül
616.1
[AN 959471]
MARC

ANSEL
UTF-85694 /2003.
Weise, Otfried D.
Entschlackung, Entsäuerung, Entgiftung (magyar)
   Tisztító kúrák : méregtelenítés, savközömbösítés, salaktalanítás / Otfried D. Weise ; [ford. Falvay Dóra]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Édesvíz, 2002. - 322 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 313-318.
ISBN 963-528-611-2 fűzött : 1990,- Ft
613.24 *** 613.261 *** 615.89
[AN 960042]
MARC

ANSEL
UTF-85695 /2003.
Wersényi György (1975-)
   HRTFs in human localization : measurement, spectral evaluation and practical use in virtual audio environment / Wersényi György. - [Budapest] : Szerző, 2002. - 187 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 50
ISBN 963-430-059-6 fűzött : ár nélkül
616.28-008.4 *** 616-71 *** 621.317.39
[AN 959534]
MARC

ANSEL
UTF-85696 /2003.
Zauner, Renate
Rückenschmerzen natürlich behandeln (magyar)
   A hátfájdalmak természetes gyógymódja / Renate Zauner ; [ford. Koó Éva]. - 2. kiad. - Budapest : Medicina, 2002, cop. 1996. - 101, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (Természetes gyógymódok, ISSN 0866-5885)
A címoldalon a megjelenési év: 1996
ISBN 963-242-419-0 fűzött : ár nélkül
615.825 *** 616.711
[AN 955376]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

5697 /2003.
Benke István
   Telkibánya bányászatának története / írta Benke István. - Miskolc : ME Kvt., Lvt. és Múz. ; Rudabánya : Érc- és Ásványbányászati Múz., 2001. - 172 p., [2] t.fol. : ill. ; 20 cm. - (Közlemények a magyarországi ásványi nyersanyagok történetéből, ISSN 0231-1917 ; 11.)
Bibliogr.: p. 169-172.
ISBN 963-661-491-1 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-661-491)
Telkibánya
622(439-2Telkibánya)(091)
[AN 906435]
MARC

ANSEL
UTF-85698 /2003.
Várszegi György
   Szorospataki lámpafények / Várszegi György ; [kiad. Bánya és Energiaipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége]. - Bátonyterenye : Bánya- és Energiaip. Dolgozók Szakszerv. Szövets., 2001. - 156 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-00-6806-0 fűzött : ár nélkül
Szorospatak
622(439-2Szorospatak)(091) *** 908.439-2Szorospatak
[AN 906253]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

5699 /2003.
Agárdi Gábor
   IBM PC gyakorlati assembly : nyitott rendszerű képzés - távoktatás - oktatási segédlete : felsőoktatási tankönyv / Agárdi Gábor ; [közread. az] LSI Informatikai Oktatóközpont a Mikroelektronika Alkalmazásának Kultúrájáért Alapítvány. - Budapest : LSI IOMAK, 2002. - 212 p. ; 24 cm
Gerinccím: Gyakorlati assembly
ISBN 963-577-117-7 fűzött : ár nélkül
519.682Assembly
[AN 960843]
MARC

ANSEL
UTF-85700 /2003.
Fazekas Katalin
   Angol nyelvű számítástechnikai olvasókönyv : nyitott rendszerű képzés - távoktatás - oktatási segédlete : felsőoktatási tankönyv / Fazekas Katalin ; [közread. az] LSI Informatikai Oktatóközpont a Mikroelektronika Alkalmazásának Kultúrájáért Alapítvány. - Budapest : LSI IOMAK, 2002. - 94 p. ; 30 cm
ISBN 963-577-308-0 fűzött : ár nélkül
681.3(078) *** 802.0(078)=945.11
[AN 958449]
MARC

ANSEL
UTF-85701 /2003.
   Intelligens rendszerek, hatékony alkalmazások / [szerk. Egerszegi Krisztián, Kiss Ferenc]. - [Budapest] : BME GTK Információ- és Tudásmenedzsment Tansz., 2001. - 287, [4] p. : ill. ; 20 cm. - (Alma mater, ISSN 1587-2386)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-421-568-8 fűzött : 2000,- Ft
681.3.004.14 *** 681.324 *** 519.876 *** 65.012.1/.2
[AN 906418]
MARC

ANSEL
UTF-85702 /2003.
Móricz Attila
   Java programozási nyelv : alapismeretek : nyitott rendszerű képzés - távoktatás - oktatási segédlete : felsőoktatási tankönyv / Móricz Attila ; [közread. az] LSI Informatikai Oktatóközpont a Mikroelektronika Alkalmazásának Kultúrájáért Alapítvány. - Budapest : LSI IOMAK, 2002, cop. 1997. - [4], 130 p. : ill. ; 24 cm + CD-ROM
Borítócím: Java alapismeretek
ISBN 963-577-194-0 fűzött : ár nélkül
519.682Java(075.8)
[AN 960837]
MARC

ANSEL
UTF-85703 /2003.
Pétery Kristóf (1955-)
   Táblázatkezelés : Excel 2002 / Pétery Kristóf. - Budapest : Kossuth, cop. 2003. - 173 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-09-4414-6 fűzött : ár nélkül
681.3.016Excel
[AN 958490]
MARC

ANSEL
UTF-8
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

5704 /2003.
Kocman, Rostislav
444 tipů a triků k mobilu (magyar)
   444 tipp és trükk a mobiltelefonok használatához / Rostislav Kocman ; [ford. Magyar György]. - Budapest : Panem, 2001. - 174 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-545-308-6 kötött : 1490,- Ft
621.395.74 *** 654.16
[AN 807626]
MARC

ANSEL
UTF-85705 /2003.
   Kvantumelektronika 2000 : IV. szimpózium a hazai kvantumelektronikai kutatások eredményeiről : Budapest, 2000. november 3. / rend. ELFT Atom-, Molekulafizikai és Kvantumelektronikai Szakcsoport [etc.] ; [szerk. Varró Sándor]. - [Budapest] : [KFKI], [2001]. - [134] pag. var. : ill. ; 30 cm
Előadáskivonatok. - Közread. a Központi Fizikai Kutató Intézet
ISBN 963-372-624-7 fűzött : ár nélkül
621.37/.39 *** 530.145 *** 061.3(439-2Bp.)"2000"
[AN 807662]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

5706 /2003.
   Aranyhomok Szálloda / [szerk. a szálloda vezetősége]. - [Kecskemét] : [Aranyhomok Szálloda], 2002. - 71 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
Aranyhomok Szálloda (Kecskemét)
640.41(439-2Kecskemét)(091)
[AN 959474]
MARC

ANSEL
UTF-85707 /2003.
   Dr. Pallay Nándor, 1903-1983, élete és munkássága / [összeáll. Molnár Sándor, Pallay Mária] ; [szerk. Renner Andrea]. - Sopron : NYME Faipari Mérnöki Kar, 2002. - 20 p. : ill. ; 24 cm. - (A Faipari Mérnöki Kar nagyjai, ISSN 1419-8754 ; 5.)
Bibliogr.: p. 14-20.
ISBN 963-9364-25-8 fűzött : ár nélkül
Pallay Nándor (1903-1983)
674(439)(092)Pallay_N. *** 012Pallay_N.
[AN 959046]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

5708 /2003.
Hajós Bence
   Ipoly-hidak / Hajós Bence. - [Budapest] : Hajós B., 2002-. - 21 cm
Az 1. köt. kötetjelzés nélkül jelent meg, monografikus leírása: AN 907996
625.1(439.13) *** 624.21(439)(282.243.739Ipoly) *** 725.95(439)(282.243.739Ipoly)
[AN 957342]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Vasúti hidak az Ipoly fölött. - 2002. - 24 p. : ill., részben színes
Bibligr.: p. 24.
ISBN 963-440-821-4 fűzött : ár nélkül
625.1(439.13) *** 624.21(439)(282.243.739Ipoly) *** 725.95(439)(282.243.739Ipoly)
[AN 957347] MARC

ANSEL
UTF-85709 /2003.
   Környezeti hatásvizsgálat : zaj- és rezgésvédelem / [összeáll. Demeter Józsefné] ; [közread. a] Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. - 2. átd. kiad. - Budapest : KVVM, 2002. - 35 p. : ill. ; 25 cm
Fűzött : ár nélkül
628.517
[AN 959658]
MARC

ANSEL
UTF-85710 /2003.
   Korszerű környezet- és költségkímélő, egyedi szennyvízelhelyezési kislétesítmények : bemutató album / [szerk. Kisgyörgy Rozália] ; [közread. a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium]. - Budapest : KVVM, 2002. - 53 p. : ill., részben színes ; 21x29 cm
Fűzött : ár nélkül
628.35
[AN 957378]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

5711 /2003.
Balogh György
   A közúti teherszállítás Magyarországon, 1998-2001 = Transport of goods by road in Hungary, 1998-2001 / [írta és összeáll. Balogh György] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal. - Budapest : KSH, 2002. - 61 p. : ill. ; 29 cm
Fűzött : 1300,- Ft (hibás ISBN 963-215-511-4)
656.1.025.4(439)"1998/2001"(083.41)
[AN 957185]
MARC

ANSEL
UTF-85712 /2003.
Benedek Attila
   Autók / [írta Benedek Attila] ; [ill. ... Sipos Norbert]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2002. - 62, [2] p. : ill., színes ; 30 cm. - (Tudod-e?, ISSN 1589-5580 ; 12.)
ISBN 963-9450-23-5 kötött : ár nélkül
629.113(02.053.2)
[AN 957100]
MARC

ANSEL
UTF-85713 /2003.
   Közútigépjármű-állomány Magyarországon, 2001 = Stock of road motor vehicles in Hungary, 2001 / [szerk. Páll Szilárd] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal. - Budapest : KSH, 2002. - 52 p. : ill. ; 29 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-215-513-0 fűzött : 1300,- Ft
629.113(439)"2001"(083.41) *** 656.13(439)"2001"(083.41) *** 351.113(439)"2001"(083.41)
[AN 956855]
MARC

ANSEL
UTF-85714 /2003.
The Marshall children's transportation encyclopedia (magyar)
   Mozgásban / [ford. Nagy György]. - Budapest : Scolar, cop. 2002. - 144 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Scolar kalauz gyerekeknek, ISSN 1586-4960)
ISBN 963-9193-60-7 kötött : ár nélkül
629(02.053.2) *** 656(100)(091)(02.053.2) *** 930.85(100)(02.053.2)
[AN 959812]
MARC

ANSEL
UTF-85715 /2003.
Sutton, Richard
Car (magyar)
   Autók / Richard Sutton ; [ford. ifj. Vitray Tamás] ; [ill. John Woodcock]. - 4. kiad. - Budapest : Park, cop. 2002. - 63 p. : ill., főként színes ; 29 cm. - (Szemtanú, ISSN 0865-1973 ; 10.)
ISBN 963-530-658-X kötött : 2500,- Ft
629.114.6
[AN 961283]
MARC

ANSEL
UTF-85716 /2003.
Tóbiás Áron (1927-)
   Fellegvár : a Magyar Rádió regénye : emberek, történetek, dokumentumok, 1925-1945 / Tóbiás Áron ; [közread. a] Magyar Rádió Közalapítvány. - [Budapest] : MR Közalapítvány, [2003]. - 430 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-206-673-1 fűzött : ár nélkül
Magyar Rádió (Budapest)
654.19(439)"192/194" *** 791.9.096(439)(091)
[AN 959888]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

5717 /2003.
Bartha Dénes (1956-)
   Csapody István, 1930-2002, élete és munkássága / Bartha Dénes. - Sopron : NYME Erdőmérnöki Kar, 2002. - 34 p. : ill. ; 24 cm. - (Erdésznagyjaink arcképcsarnoka, ISSN 1417-8885 ; 17.)
Bibliogr.: p. 13-34.
ISBN 963-9364-24-X fűzött : ár nélkül
Csapody István (1930-2002)
630(439)(092)Csapody_I. *** 58(439)(092)Csapody_I. *** 012Csapody_I.
[AN 959047]
MARC

ANSEL
UTF-85718 /2003.
Courtier, Jane
The year-round gardener (magyar)
   Kertészkedjünk egész évben! / Jane Courtier. - Budapest : M. Kvklub, 2003. - 192 p. : ill., színes ; 27 cm
Ford. Máthé Ákos
ISBN 963-547-840-2 kötött : ár nélkül
635.9
[AN 956486]
MARC

ANSEL
UTF-85719 /2003.
Holzförster, Heidrun
Ziergehölze schneiden leicht gemacht (magyar)
   Díszfák, díszcserjék metszése könnyedén / Heidrun Holzförster ; [ford. Kiszlinger Henrietta]. - [Kaposvár] : Holló, [2003]. - 62, [2] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 963-684-081-4 kötött : ár nélkül
631.542 *** 635.92
[AN 956844]
MARC

ANSEL
UTF-85720 /2003.
Roób Gusztáv (1924-)
   Mi lesz velünk? : mi vár a magyar földre az Unióban? / Roób Gusztáv. - Budapest : Szenci Molnár Társ., 2003. - 33 p. : ill. ; 20 cm. - (A Herman Ottó Társaság nemzetpolitikai sorozata, ISSN 1416-0722 ; 23.)
ISBN 963-250-068-7 fűzött : 750,- Ft
338.43(439)"19" *** 339.923(4-62)
[AN 959842]
MARC

ANSEL
UTF-85721 /2003.
   A természetszerű erdők kezelése, a kultúr- és a származékerdők megújítása : átmenet a természeti folyamatokra épülő erdőkezelés felé / szerk. Bartha Dénes. - Budapest : Természetbúvár Alapítvány K., 2001. - 286 p., VIII t. : ill., színes ; 20 cm. - (A KÖM Természetvédelmi Hivatalának tanulmánykötetei, ISSN 1585-2148 ; 7.)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-86107-1-9 fűzött : ár nélkül
630*4 *** 630*2
[AN 906081]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

5722 /2003.
Asien : die kleine Schule für Anfänger und Einsteiger (magyar)
   Ázsiai főzőiskola : kezdőknek és haladóknak. - Budapest : M. Kvklub, 2003. - 238 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 963-547-832-1 kötött : ár nélkül
641.568(5)(083.12)
[AN 956499]
MARC

ANSEL
UTF-85723 /2003.
Borszékiné Rétháti Ágnes
   Az én reformkonyhám / Borszékiné Rétháti Ágnes. - 4. bőv., jav. kiad. - [Budapest] : Gladiátor, 2003. - 164 p., [16] t. : ill., színes ; 21 cm. - (A hagyományos és mai magyar konyha szakácskönyvei, ISSN 1586-1279 ; 2.)
Bibliogr.: p. 155-156.
ISBN 963-8043-54-7 kötött : ár nélkül
641.564(083.12)
[AN 962232]
MARC

ANSEL
UTF-85724 /2003.
Devics Józsefné
   Csecsemők szakácskönyve / Devics Józsefné. - Bőv., átd. kiad. - [Kecskemét] : Devics J., 2003. - 112 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-400-848-8 fűzött : 750,- Ft
641.562(083.12)
[AN 961898]
MARC

ANSEL
UTF-85725 /2003.
Felber Mária
   Gazdálkodás : [pénzgazdálkodás nagyban és kicsiben] : Felbert[!Felber] Mária írásai. - 3. kiad. - Budapest : Labora, 2002. - 60 p. ; 24 cm. - (Szociális segítő, ISSN 1217-5994)
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-04-3739-2)
64.03(078)
[AN 958695]
MARC

ANSEL
UTF-85726 /2003.
Frank Júlia (1946-)
   Gépek a konyhában : a mikrohullámú sütő és társai : mikrohullámú sütő, robotgép, grillsütő, elektromos palacsintasütő, fagylaltkészítő gép, olajsütő, háztartási kisgépek, hűtőszekrény : 295 recept / Frank Júlia. - 4. átd. kiad. - [Budapest] : Lucullus, 2002. - 219 p. ; 20 cm
ISBN 963-8379-20-0 fűzött : ár nélkül
641.55(083.12) *** 641.539 *** 641.54
[AN 957067]
MARC

ANSEL
UTF-85727 /2003.
Gyökér Maja
   Entrée : karrierépítés az arculattervező szemével / Gyökér Maja. - Budapest : Raabe, 2001. - 44 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-86178-2-9 * fűzött : ár nélkül
646.1/.6
[AN 905208]
MARC

ANSEL
UTF-85728 /2003.
Nagy Margit
   1200 kcal / Nagy Margit. - 3. kiad. - Budapest : Tudomány K., 2002. - 57, [7] p. ; 20 cm. - (Mintaétrend füzetek)
Fűzött : kvker. forgalomba nem kerül
641.563(083.12) *** 616.379-008.64
[AN 955389]
MARC

ANSEL
UTF-85729 /2003.
Nagy Margit
   1400 kcal / Nagy Margit. - 3. kiad. - Budapest : Tudomány K., 2002. - 57, [7] p. ; 20 cm. - (Mintaétrend füzetek)
Fűzött : kvker. forgalomba nem kerül
641.563(083.12) *** 616.379-008.64
[AN 955392]
MARC

ANSEL
UTF-85730 /2003.
   Szabadtűzön / [szerk. Zavaczki Gabriella]. - Debrecen : TKK, 2001. - 48 p. ; 20 cm. - (Vilma néni szakácsfüzetek, ISSN 1587-5180 ; 2001/1.)
ISBN 963-9371-25-4 fűzött : 180,- Ft
641.55(083.12)
[AN 905562]
MARC

ANSEL
UTF-85731 /2003.
   Zöldséges ételek / [szerk. Jószay Magdolna]. - Debrecen : TKK, 2001. - 48 p. ; 20 cm. - (Vilma néni szakácsfüzetek, ISSN 1587-5180 ; 2001/2.)
ISBN 963-9371-26-2 fűzött : 180,- Ft
641.55(083.12):635.1/.8
[AN 905572]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

5732 /2003.
Kant, Immanuel
   Prekritikai írások, 1754-1781 / Immanuel Kant ; [összeáll. és a szerkesztői jegyzeteket írta Ábrahám Zoltán] ; [ford. Ábrahám Zoltán et al.]. - Budapest : Osiris : Gond-Cura Alapítvány, 2003. - 944 p. ; 20 cm. - (Sapientia humana, ISSN 1417-4863). (Immanuel Kant művei)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-389-299-6 kötött : 4800,- Ft
1(430)Kant,_I.
[AN 956870]
MARC

ANSEL
UTF-85733 /2003.
   Káosz és nemlineáris dinamika a társadalomtudományokban / szerk. Fokasz Nikosz ; [... szerzői Alisch, Lutz-Michael et al.] ; [... fordítói Csákó Mihály et al.]. - Budapest : Typotex, 2003. - 472 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9326-65-8 fűzött : 4200,- Ft
124.11 *** 510 *** 3
[AN 958459]
MARC

ANSEL
UTF-85734 /2003.
Szécsényi Endre
   Társiasság és tekintély : esztétikai politika a 18. századi Angliában / Szécsényi Endre. - Budapest : Osiris, 2002. - 211 p. ; 20 cm. - (Doktori mestermunkák, ISSN 1419-2306)
Bibliogr.: p. 196-211.
ISBN 963-389-346-1 * fűzött : 1300,- Ft (hibás ISBN 963-389-246-1)
141.7(410)"17" *** 111.852 *** 32.001
[AN 959053]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

5735 /2003.
   1100 éve Európa szívében : a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége IV. Országos Kongresszusa : 1999. november 26-27. / [szerk. Fülöp Zsuzsanna]. - [Budapest] : JEL, [2001]. - 184 p. ; 20 cm
Előadások
ISBN 963-9318-16-7 fűzött : ár nélkül
261(439) *** 23/28(439) *** 061.3(439-2Bp.)"1999"
[AN 906231]
MARC

ANSEL
UTF-85736 /2003.
Ágoston Sándor (1894-1972)
   Amit mindenkinek tudni kell! : az emberi élet nagy kérdései: "Ki vagyok? - Honnan jöttem? - Hová megyek? - Miért vagyok itt?" - a Szentírás kijelentése szerint : gyűjtemény / Ágoston Sándor ; [... kiad. Ágoston Sándor Baráti Kör]. - Budapest : Ágoston S. Baráti Kör, [2002]. - 135, 2 p. ; 20 cm
Fűzött : ár nélkül
244
[AN 957111]
MARC

ANSEL
UTF-85737 /2003.
Balás Béla (1941-)
   Az első plébániám : segítség kezdő papoknak / Balás Béla. - Budapest : Márton Á. K., 2001. - 111 p. ; 19 cm
ISBN 963-9011-90-8 fűzött : 500,- Ft
25 *** 282
[AN 808377]
MARC

ANSEL
UTF-85738 /2003.
Béky Gellért (1924-)
   A szeretet lelke / Béky Gellért. - [Budapest] : Marana Tha 2000 Alapítvány, 2003. - 88 p. ; 20 cm. - (Marana tha sorozat, ISSN 0865-7467 ; 97.)
ISBN 963-9281-15-8 fűzött : 250,- Ft
231.3
[AN 959853]
MARC

ANSEL
UTF-85739 /2003.
Biblia. Ószövetség. Énekek éneke (magyar)
   Énekek éneke / ford. és bevezetővel ell. Kádár András Áriel. - Budapest : CET Belvárosi Kvk., 2001. - 40 p. ; 21 cm
Japán technikával
ISBN 963-9114-47-2 fűzött : 800,- Ft
223.9.04=945.11
[AN 906401]
MARC

ANSEL
UTF-85740 /2003.
Chadwick, Owen
The Reformation (magyar)
   A reformáció / Owen Chadwick ; [ford. Szabó István]. - Budapest : Osiris, 2003, cop. 1997. - 443 p. ; 20 cm. - (Osiris könyvtár. Vallástörténet,, ISSN 1219-1116)
ISBN 963-389-400-X fűzött : 2480,- Ft
284(4)"15/16" *** 930.85(4)"15/16"
[AN 959530]
MARC

ANSEL
UTF-85741 /2003.
Chavda, Mahesh
The hidden power of the believer's touch (magyar)
   A hívők érintésében rejlő erő / Mahesh Chavda ; [ford. Szöllősi Tibor]. - Budapest : Amana7, 2001. - 218 p. ; 20 cm
Borítócím: A hivő érintésében rejlő erő
ISBN 963-86174-1-1 fűzött : ár nélkül
244 *** 248.214.5
[AN 906054]
MARC

ANSEL
UTF-85742 /2003.
Church dynamics (magyar)
   A gyülekezet dinamikája / [fel. szerk. Mentlerné Ferenczi Tímea] ; [ford. Ferenczi Andrea] ; [közread. a] Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány. - Budapest : KIA, 2001. - 340 p. ; 20 cm
ISBN 963-86148-4-6 fűzött : ár nélkül
255/259
[AN 906119]
MARC

ANSEL
UTF-85743 /2003.
De Mello, Anthony
Call to love (magyar)
   A szeretet útja : Anthony de Mello utolsó meditációi / [ford. Török Péter]. - 5. utánny. - Kecskemét : Korda, 2003. - 196 p. ; 17 cm
ISBN 963-9332-75-5 fűzött : 680,- Ft
242
[AN 961959]
MARC

ANSEL
UTF-85744 /2003.
De Mello, Anthony
One minute wisdom (magyar)
   A csend szava : egy perc bölcsesség / Anthony de Mello ; [ford. Török Ferenc [!Péter]]. - 12. utánny. - Budapest : Távlatok ; Kecskemét : Korda, 2003, cop. 1991. - 231 p. ; 17 cm
Fűzött : 680,- Ft (hibás ISBN 963-9332-74-7)
244
[AN 961958]
MARC

ANSEL
UTF-85745 /2003.
   Egyházakra vonatkozó hatályos jogszabályok gyűjteménye / [szerk. és jegyzetekkel ell. Galik Gábor és Ravasz Levente András] ; [közread. a] Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma. - [Budapest] : NKÖM, [2001]. - 214 p. ; 24 cm
Lezárva: 2001. máj. 31.
ISBN 963-00-8184-9 * fűzött : ár nélkül
261(439)(094)
[AN 905253]
MARC

ANSEL
UTF-85746 /2003.
Faber, Heije
   A lelkigondozói beszélgetés lélektana / H. Faber, E. van der Schoot. - 2. jav. kiad. - Budapest : Semmelweis Egy. TF : Párbeszéd (Dialógus) Alapítvány, 2002. - 185 p. ; 24 cm. - (Családsegítés, mentálhigiéné módszertani füzetek,, ISBN 0865-6126 ; ; 3.)
Ford. Fodor László, Dettre Mária és Vikár Mária
Fűzött ár nélkül (hibás ISBN 963-04-0440-0)
253 *** 159.913
[AN 960908]
MARC

ANSEL
UTF-85747 /2003.
Gólya Ilona Rozália
   Zengjen az ének / Gólya Ilona Rozália. - Budapest : Biró, 2001. - 132 p. ; 21 cm
ISBN 963-9289-29-9 fűzött : ár nélkül
244(0:82-14) *** 245
[AN 906316]
MARC

ANSEL
UTF-85748 /2003.
   A Heidelbergi káté / [... ford. D. Erdős József] ; [a fordítást átd. Victor János]. ; A Második helvét hitvallás : a Magyarországi Református Egyház hitvallási iratai / [... ford. Szabadi Béla] ; [... Tóth Endre és Victor János, ... Nagy Barna írt bevezető tanulmányt]. - Budapest : Kálvin, 2002. - 211 p. ; 20 cm
Egys. cím: Confessio Helvetica posterior. - A "Heidelbergi káté"-t összeáll. Ursinus, Zacharias és Olevianus, Kasper. - A "Második helvét hitvallás"-t összeáll. Bullinger, Heinrich. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-300-931-6 fűzött : 480,- Ft
238.1 *** 238.2 *** 284.2
[AN 958623]
MARC

ANSEL
UTF-85749 /2003.
Ignatius de Loyola
Exercicios espirituales (magyar)
   Lelkigyakorlatok / Loyolai Szent Ignác ; [Hugo Rahner Szent Ignác-életrajzával] ; [Szabó Ferenc bev. tanulmányával] ; [Hevenesi János kommentár-összeállításával]. - 2. utánny. - Kecskemét : Korda, 2002. - 223 p. ; 18 cm
Ford. Hitter József
ISBN 963-9332-69-0 fűzött : 800,- Ft
248.121
[AN 960085]
MARC

ANSEL
UTF-85750 /2003.
   In virtute spiritus : a Szent István Akadémia emlékkönyve Paskai László bíboros tiszteletére / [szerk. Stirling János]. - Budapest : Szt. István. Társ., 2003. - 424 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-361-429-5 kötött : ár nélkül
23/28 *** 282(439)(091) *** 61 *** 5
[AN 958503]
MARC

ANSEL
UTF-85751 /2003.
Ipolyvölgyi Németh J. Krizosztom (1926-)
   Mária kegyhelyek Mária országában / Ipolyvölgyi Németh J. Krizosztom. - 2. kiad. - Budapest : Móczár B., cop. 2002. - 151 p. ; 20 cm
Fűzött : 800,- Ft (hibás ISBN 963-550-401-2)
248.153.8(439)
[AN 956356]
MARC

ANSEL
UTF-85752 /2003.
   Isten bennünk - egyek Istenben : Mester Margit Mária élete / [összeáll. és vál. az Unum-testvérek Mester Margit Mária ... et al. írásaiból]. - 2. kiad. - Kecskemét : Korda, [2002]. - 167 p., [14] t. : ill. ; 20 cm. - (Krisztus mai tanúi, ISSN 0237-2509)
ISBN 963-9332-70-4 fűzött : 580,- Ft
Mester Margit Mária (1906-1961)
271(439)Unum_Testvérek(092)Mester_M._M.
[AN 956345]
MARC

ANSEL
UTF-85753 /2003.
Jáki Szaniszló (1924-)
   Jézus, iszlám, tudomány / Jáki Szaniszló ; [ford. Fejérvári Boldizsár] ; [közread. a] ValóVilág. - Budapest : ValóVilág Alapítvány, 2002. - VII, 86 p. ; 19 cm
Tanulmányok. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-204-581-5 fűzött : ár nélkül
215 *** 297 *** 323.285(73)"2001"
[AN 956464]
MARC

ANSEL
UTF-85754 /2003.
Jáki Szaniszló (1924-)
   Miért higgyünk Jézusban? / Jáki Szaniszló ; [ValóVilág Alapítvány kiadása]. - Budapest : ValóVilág Alapítvány, 2002. - 94 p. ; 20 cm
ISBN 963-204-580-7 fűzött : ár nélkül
232
[AN 957318]
MARC

ANSEL
UTF-85755 /2003.
Keveházi László
   "Tegyetek tanítvánnyá minden népet" : egyetemes missziótörténeti vázlat / Keveházi László. - Budapest : Evangélikus Sajtóoszt., 2001. - 197 p. ; 24 cm
ISBN 963-7470-70-0 kötött : ár nélkül
266.2(100)(091)
[AN 905649]
MARC

ANSEL
UTF-85756 /2003.
Kovács András
   Nagyböjti tűnődések / Kovács András ; [ill. Huszárné Kovács Márta]. - Kecskemét : Korda, 2003. - 64 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 963-9332-76-3 fűzött : 400,- Ft
244
[AN 959927]
MARC

ANSEL
UTF-85757 /2003.
Lenkeyné Semsey Klára (1930-)
   János evangéliuma / ford. és magy. Lenkeyné Semsey Klára. - Debrecen : Debreceni Ref. Hittud. Egy., 1999 [!2001]. - [2], 190 p. ; 21 cm. - (A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Újszövetségi Szemináriumának tanulmányi füzetei, ISSN 1419-2039 ; 8.)
Példányszám: 500
ISBN 963-8429-31-3 * fűzött : ár nélkül
Biblia. Újszövetség. János evangéliuma.
226.5.07(075.8)
[AN 906807]
MARC

ANSEL
UTF-85758 /2003.
Lucie Christine
Journal spirituel (magyar) (röv. kiad.)
   Lucie Christine naplója : egy családanya misztikus beszélgetései Jézussal / [... ford. Trugly Józsefné]. - [Budapest] : Marana Tha, 2003. - 177 p. ; 20 cm. - (Marana tha sorozat, ISSN 0865-7467 ; 96.)
ISBN 963-9281-14-X fűzött : 450,- Ft
244 *** 248.214
[AN 959895]
MARC

ANSEL
UTF-85759 /2003.
Lukas, Elisabeth
Spirituelle Psychologie (magyar)
   Spirituális lélektan : az értelmes élet forrásai / Elisabeth Lukas ; [ford. Bodnár Éva és Oláh Zsuzsanna]. - [Budapest] : Új Ember K., cop. 2002. - 141 p. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7688-84-6 fűzött : ár nélkül
241 *** 615.851
[AN 959608]
MARC

ANSEL
UTF-85760 /2003.
Magyar Pál (1959-)
   Rózsafüzér és lelki élet / Magyar Pál. - [Budapest] : [Vigilia], [2003]. - 32 p. ; 15 cm
Fűzött : ár nélkül
248.159.4
[AN 959836]
MARC

ANSEL
UTF-85761 /2003.
Main, John
Moment of Christ (magyar)
   A szemlélődés útja : Krisztus pillanata / John Main ; [ford. Pál Cecília, Richter Kálmán, Scharek Edit]. - [Budapest] : Marana Tha 2000 Alapítvány, 2003. - 128 p. ; 20 cm. - (Marana tha sorozat, ISSN 0865-7467 ; 98.)
ISBN 963-9281-16-6 fűzött : 400,- Ft
242
[AN 959824]
MARC

ANSEL
UTF-85762 /2003.
Nemeshegyi Péter (1923-)
   Hogyan lehetünk boldogok? : Jézus nyolc mondása a boldogságról / Nemeshegyi Péter. - 2. utánny. - Kecskemét : Korda, 2002. - 67 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 963-9332-68-2 fűzött : 350,- Ft
244
[AN 956351]
MARC

ANSEL
UTF-85763 /2003.
Powell, John
Unconditional love (magyar)
   Feltétel nélküli szeretet : [szeretet határok nélkül] / John Powell ; [ford. Kissné Hargitay Emese]. - Budapest : Vigilia, 2002. - 134 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-7964-62-2 fűzött : 1200,- Ft
241.513 *** 177.6
[AN 958534]
MARC

ANSEL
UTF-85764 /2003.
Prince, Derek
Atonement (magyar)
   Engesztelés : [mi történt a kereszten?] / Derek Prince ; [ford. Surjányi Csaba]. - Utánny. - Budapest : Új Spirit Kv., 2003, cop. 2001. - 266, [2] p. ; 21 cm
ISBN 963-7453-77-6 fűzött : ár nélkül
242 *** 232.96
[AN 958708]
MARC

ANSEL
UTF-85765 /2003.
Prohászka Ottokár (1858-1927)
   Elmélkedések az evangéliumról / Prohászka Ottokár ; [sajtó alá rend. ... Barlay Ö. Szabolcs]. - 11. kiad. - Székesfehérvár : Prohászka K., 2002-. - 17 cm
242
[AN 956354]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], Advent - karácsony. - 2002. - 206 p.
ISBN 963-86139-9-8 fűzött : ár nélkül
242 *** 264-041.1 *** 264-041.2
[AN 956355] MARC

ANSEL
UTF-85766 /2003.
Prohászka Ottokár (1858-1927)
Művek (vál.)
   Prohászka-interjú / [vál.] Barlay Ö. Szabolcs. - 2. kiad. - Székesfehérvár : Prohászka K., 2002-. - 20 cm
Vál. a szerző naplójegyzeteiből, valamint a róla szóló riportokból Horváth Kálmán kézirata alapján. - A leírás a 3. köt. alapján kész.
Prohászka Ottokár (1858-1927)
282(439)(092)Prohászka_O.
[AN 956353]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Missziós nővérek emlékezései, csobánkai napló. - 2002. - 160 p.
Borítócím: Csobánkai napló
ISBN 963-86139-8-X fűzött : ár nélkül
282(439)(092)Prohászka_O.
[AN 956352] MARC

ANSEL
UTF-85767 /2003.
   Pszichológusok és teológusok a szenvedésről / [szerk. Bánlaky Éva, Karczub Gyula]. - Budapest : Faludi Akad. : Kat. Pszichológusok Baráti Köre, 2002. - 105 p. ; 22 cm. - (Agóra, ISSN 1589-4584 ; 1.)
A 2001. nov. 23-25-én Dobogókőn azonos címmel rendezett konferencia előadásai. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-206-179-9 fűzött : ár nélkül
248.132 *** 061.3(439-2Dobogókő) *** 159.942.6
[AN 958050]
MARC

ANSEL
UTF-85768 /2003.
Rácz István (1929-2002)
   Egyház és társadalom : a Debreceni Tractus vagyona és gazdálkodása a 18-19. század fordulóján / Rácz István. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2002. - 332 p., [6] t. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 309-322.
ISBN 963-472-675-5 kötött : 1250,- Ft
Debreceni Református Egyházmegye.
284.2(439-03Debreceniegyházmegye)"17/18" *** 261 *** 316.334
[AN 959466]
MARC

ANSEL
UTF-85769 /2003.
Ryden, Vassula
True life in God (magyar)
   Igaz élet Istenben / Vassula. - Budapest : Marana Tha 2000 Alapítvány, 1993-. - 20 cm
A borítófedélen címadatként: Jézus beszélgetései Vassulával. - A 2. kötetet kiad. a Lélek és Élet Alapítvány. - A 11. kötettől kiad. a Két Szív Kiadó
ISBN 963-7878-23-8 *
248.214
[AN 109615]
MARC

ANSEL
UTF-8


   13. köt. - 2002. - 112 p.
Fűzött : 490,- Ft
248.214
[AN 957036] MARC

ANSEL
UTF-85770 /2003.
   Skapuláré, 750 év : Sarutlan Kármelita Rendtartomány, 1251-2001 / [kiad. a Magyar Sarutlan Kármelita Rendtartomány]. - Budapest : M. Sarutlan Kármelita Rendtartomány, [2001]. - 64 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-85236-6-2 * fűzött : ár nélkül
Ordo Carmelitarum Discalceatorum.
271.971(439) *** 245
[AN 905487]
MARC

ANSEL
UTF-85771 /2003.
Szentmártoni Mihály (1945-)
   Testvéreink szolgálatában : a pasztorálpszichológiáról mindenkinek / Szentmártoni Mihály, Benkő Antal. - 2. bőv. átd. kiad. - [Budapest] : Új Ember K., 2002. - 164 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 157-161.
ISBN 963-7688-85-4 fűzött : ár nélkül
25 *** 159.9
[AN 959611]
MARC

ANSEL
UTF-85772 /2003.
Tenney, Tommy
The God chasers (magyar)
   Az Isten szerelmesei : "Ragaszkodik hozzád az én lelkem" / Tommy Tenney ; [ford. Gál Csaba]. - Budapest : Amana7, 2001. - 214 p. ; 20 cm
ISBN 963-86174-0-3 fűzött : ár nélkül
244
[AN 906117]
MARC

ANSEL
UTF-85773 /2003.
   Tények, adatok, szemelvények az MRVSZ életéből, 1991-2001 : [Magyar Reformátusok Világszövetsége : Közgyűlés, 2001. július 4-6.] / ... összeáll. a Főtitkári Iroda. - Budapest : MRVSZ, [2001]. - 137, [2] p. : ill. ; 30 cm
ISBN 963-00-8616-6 * fűzött : ár nélkül
Magyar Reformátusok Világszövetsége.
284.2(100)(=945.11) *** 061.3(498.4-2Nagyvárad)
[AN 906085]
MARC

ANSEL
UTF-85774 /2003.
Tóth Károly (1931-)
   A tengelici református gyülekezet története / Tóth Károly. - Budapest : Tengelici Ref. Egyhközs., 2000-2001. - 26, [38] p. : ill. ; 21 cm. - (Reformáció-könyvek, ISSN 1417-4820 ; 8.)
ISBN 963-00-6395-6 fűzött : ár nélkül
Tengelici Református Egyházközség.
284.2(439-2Tengelic)"19"
[AN 905137]
MARC

ANSEL
UTF-85775 /2003.
   Visszhang : imádságok, olvasmányok / szerk. Szabó Lajos ; [... közrem. Bácskai Károly et al.]. - Budapest : Evangélikus Sajtóoszt., 2001. - 391 p. : ill., részben színes ; 19 cm
ISBN 963-7470-74-3 kötött : ár nélkül
243 *** 284.1
[AN 906052]
MARC

ANSEL
UTF-85776 /2003.
Vitális Ilona
   Isten hozott! Akkor és most / írta Vitális Ilona ; rajz. Gaál Éva. - Budapest : Porszem K., 2001. - [20] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Bibliai sorozat kisgyermekeknek, ISSN 1586-2259 ; 3.)
ISBN 963-00-6137-6 fűzött : ár nélkül
244(02.053.2)
[AN 903942]
MARC

ANSEL
UTF-85777 /2003.
Webb, Barry
The message of Isaiah (magyar)
   Ézsaiás könyve : sasszárnyakon / Barry Webb ; [ford. Bádonyi Márta]. - Budapest : Harmat, 2001. - 304 p. ; 21 cm. - (A Biblia ma, ISSN 1217-1522)
Bibliogr.: p. 303-304.
ISBN 963-9148-44-X fűzött : ár nélkül
Biblia. Ószövetség. Ézsaiás könyve.
224.1.07
[AN 905647]
MARC

ANSEL
UTF-85778 /2003.
Wesley, John
   Prédikációk / John Wesley ; [közread. a] Názáreti Egyház Alapítvány. - Budapest : Názáreti Egyház Alapítvány, [2002]-. - 22 cm
ISBN 963-00-4777-2
252
[AN 958486]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A hegyi beszédről / [ford. Bedőné Kriszt Éva] ; [szerk. és a ... jegyzeteket összeáll. Pásztor Péter]. - cop. 2002. - 203 p.
A ford. a "The works of John Wesley, Vol. 5." alapján kész.
ISBN 963-00-4779-9 kötött : ár nélkül
Biblia. Újszövetség. Máté evangéliuma.
252
[AN 958488] MARC

ANSEL
UTF-85779 /2003.
Zimmermann, Harald
Das Papsttum im Mittelalter (magyar)
   A középkori pápaság : a középkori pápák története a historiográfia tükrében / Harald Zimmermann ; [ford. Bagi Dániel] ; [... előszó ... Katus László]. - Budapest : Gondolat ; [Pécs] : Janus, 2002. - 240 p. ; 20 cm. - (Orbis universitatis. Történettudomány,, ISSN 1589-4169)
Bibliogr.: p. 228-229.
ISBN 963-9500-23-2 * fűzött : 1680,- Ft (hibás ISBN 963-9450-14-6)
262.13"04/14"
[AN 958537]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

5780 /2003.
   275 rokov v Sarvaši : sympózium o slovákoch v ma�arsku, Sarvaš, 1997 / red. Ján Chlebnický ; [vyd. Slovenský výskumný ústav]. - Békéšska Čaba : Slovenský výskumný ústav, 2001. - 191 p. : ill. ; 24 cm
Az előadások váltakozva magyar és szlovák nyelven. - Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás magyar, német és szlovák nyelven. - A tartalomjegyzék magyar és német nyelven is
Fűzött : ár nélkül
Szarvas
316.347(=854)(439-2Szarvas)(091) *** 061.3(439-2Szarvas)
[AN 957282]
MARC

ANSEL
UTF-85781 /2003.
   2001. évi népszámlálás / [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal. - Budapest : KSH, 2001-. - 30 cm
Népszámlálás 2001 (borító- és gerinccím)
ISBN 963-215-412-6
312(439)"2001"(083.41)
[AN 900748]
MARC

ANSEL
UTF-8


   6.15/2. köt., Területi adatok. Somogy megye. - 2002. - 463 p.
ISBN 963-215-544-0 fűzött : a 6.15/1. kötettel együtt 7000,- Ft
Somogy (megye)
312(439.123)"2001"(083.41)
[AN 956676] MARC

ANSEL
UTF-8


   6.21/2. köt., Területi adatok. Összefoglaló adatok. - 2002. - 279 p.
ISBN 963-215-550-5 fűzött : a 6.21/1. kötettel együtt 6000,- Ft
312(439)"2001"(083.41)
[AN 956681] MARC

ANSEL
UTF-8


   6.17/2. köt., Területi adatok. Tolna megye. - 2002. - 273 p.
ISBN 963-215-546-7 fűzött : a 6.17/1. kötettel együtt 6000,- Ft
Tolna (megye)
312(439.125)"2001"(083.41)
[AN 956694] MARC

ANSEL
UTF-8


   6.14/2. köt., Területi adatok. Pest megye. - 2002. - 377 p.
ISBN 963-215-543-2 fűzött : a 6.14/1. kötettel együtt 6000,- Ft
Pest (megye)
312(439.153)"2001"(083.41)
[AN 956705] MARC

ANSEL
UTF-8


   6.9/2. köt., Területi adatok. Hajdú-Bihar megye. - 2002. - 221 p.
ISBN 963-215-538-6 fűzött : a 6.9/1. kötettel együtt 5500,- Ft
Hajdú-Bihar
312(439.165)"2001"(083.41)
[AN 956715] MARC

ANSEL
UTF-8


   6.6/2. köt., Területi adatok. Csongrád megye. - 2002. - 239 p.
ISBN 963-215-535-1 fűzött : a 6.6/1. kötettel együtt 5500,- Ft
Csongrád (megye)
312(439.181)"2001"(083.41)
[AN 956721] MARC

ANSEL
UTF-8


   6.18/2. köt., Területi adatok. Vas megye. - 2002. - 401 p.
ISBN 963-215-547-5 fűzött : a 6.18/1. kötettel együtt 7000,- Ft (hibás ISBN 963-215-547-7)
Vas (megye)
312(439.111)"2001"(083.41)
[AN 956729] MARC

ANSEL
UTF-8


   6.16/2. köt., Területi adatok. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye. - 2002. - 403 p.
ISBN 963-215-545-9 fűzött : a 6.16/1. kötettel együtt 7000,- Ft
Szabolcs-Szatmár-Bereg
312(439.161)"2001"(083.41)
[AN 956734] MARC

ANSEL
UTF-85782 /2003.
Bocz János
   A háztartások közötti együttműködés jellemzői = Characteristics of transfers between households / [kész. ... Bocz János, Harcsa István]. - Budapest : KSH, 2001. - 132 p. : ill. ; 29 cm. - (Életmód - időmérleg, ISSN 1586-2682)
ISBN 963-215-422-3 * fűzött : 1600,- Ft (hibás ISBN 963-215-295-6)
312(439)"198/199"(083.41)
[AN 807900]
MARC

ANSEL
UTF-85783 /2003.
Gyivicsán Anna (1940-)
   Dimenzie národnostného bytia a kultúry / Anna Divičanová ; [vyd. Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku]. - Békéšska Čaba : Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, 2002. - 533 p. ; 20 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-206-057-1 fűzött : ár nélkül
316.347(=854)(439) *** 39(=854)(439) *** 885.4(439)(091)
[AN 957279]
MARC

ANSEL
UTF-85784 /2003.
Gyivicsán Anna (1940-)
   Otázky vývoja kultúry = A kultúrafejlődés kérdései / Anna Divičanová ; vydal Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku. - Békéšska Čaba : Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, 2001-. - 20 cm
316.347(=854)(439)
[AN 960119]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Premeny tradičnej kultúry Slovákov v Maďarsku = A magyarországi szlovákok hagyományos kultúrájának változásai. - 2001. - 163 p.
Bibliogr.: p. 149-159.
Fűzött : ár nélkül
316.347(=854)(439)(091) *** 39(=854)(439) *** 316.7(439)(=854)
[AN 958016] MARC

ANSEL
UTF-85785 /2003.
Husz Ildikó (1968-)
   Család és társadalmi reprodukció a 19. században : történeti-szociológiai tanulmány egy Buda környéki mezőváros társadalmáról a családszerkezet változásának tükrében / Husz Ildikó. - Budapest : Osiris, 2002. - 170 p. : ill. ; 20 cm. - (Doktori mestermunkák, ISSN 1419-2306)
Bibliogr.: p. 135-140.
ISBN 963-389-351-8 fűzött : 1200,- Ft
Zsámbék
316.356.2(439-2Zsámbék)"18" *** 314.6(439-2Zsámbék)"18"
[AN 959055]
MARC

ANSEL
UTF-85786 /2003.
   A kultúra szociológiája / [szerk. ... Wessely Anna] ; [ford. Babarczy Eszter et al.]. - Budapest : Osiris : Láthatatlan Kollégium, 2003, cop. 1998. - 207 p. ; 25 cm. - (Szemeszter, ISSN 1416-4183)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-389-406-9 kötött : 2450,- Ft
316.7(075.8)
[AN 959271]
MARC

ANSEL
UTF-85787 /2003.
   Munkástörténet, munkásantropológia : tanulmányok / szerk. Horváth Sándor, Pethő László, Tóth Eszter Zsófia ; [Gyáni Gábor előszavával]. - Budapest : Napvilág, 2003. - 212 p. ; 21 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9350-16-8 fűzött : 1200,- Ft
316.343.63(439)(091)
[AN 959639]
MARC

ANSEL
UTF-85788 /2003.
   Nemzeti és etnikai kisebbségek Magyarországon a 20. század végén : a Magyar Tudományos Akadémia és a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal által rendezett országos kisebbségkutató konferencia előadásaiból / [szerk. Sisák Gábor]. - [Budapest] : Osiris : MTA Kisebbségkut. Műhely, cop. 2001. - 376 p. : ill. ; 20 cm. - (Kisebbségek Kelet-Közép-Európában, ISSN 1585-6313 ; 5.)
A konferenciát Budapesten 1999. április 8-9. között tartották. - Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-379-537-0 fűzött : 1480,- Ft
316.347(=00)(439)"199" *** 061.3(439-2Bp.)"1999" *** 323.15(=00)(439)"199"
[AN 807014]
MARC

ANSEL
UTF-85789 /2003.
   Pereskedni rossz! : mediáció: a szelíd konfliktuskezelés / [szerk.] Eörsi Mátyás, Ábrahám Zita ; [írták Ábrahám Zita et al.]. - [Budapest] : Minerva, [2003]. - 247 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-86297-8-9 fűzött : ár nélkül
316.48 *** 316.6 *** 347.919.1
[AN 959854]
MARC

ANSEL
UTF-85790 /2003.
Recommendations for the 2000 censuses of population and housing in the ECE region (magyar)
   Ajánlás a 2000 körüli nép- és lakásszámlálásokhoz az EGB-régióban / kész. az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságának és az Európai Közösségek Statisztikai Hivatalának közös munkájával ; [a ford. Rózsa Gábor munkája ...]. - [Budapest] : KSH, 2001. - 90 p. ; 29 cm. - (Nemzetközi statisztikai dokumentumok, ISSN 1585-6828 ; 4.)
ISBN 963-215-357-X fűzött : 1800,- Ft
312(4)"2000"(036)
[AN 807902]
MARC

ANSEL
UTF-85791 /2003.
Roób Gusztáv (1924-)
   A globális társadalom : a globalizmus réme járja be a Földet / Roób Gusztáv. - Budapest : Szenci Molnár Társ., 2003. - 58 p. : ill. ; 20 cm. - (A Herman Ottó Társaság nemzetpolitikai sorozata, ISSN 1416-0722 ; 24.)
ISBN 963-250-069-5 fűzött : 790,- Ft
304(100) *** 316.323.64
[AN 959838]
MARC

ANSEL
UTF-85792 /2003.
Spéder Zsolt (1961-)
   Mozaikok a gyermekszegénységről : közelítések a gyermekek és családjaik jóléti helyzetének kutatásában / Spéder Zsolt, Monostori Judit. - Budapest : KSH NKI, 2001. - 77 p. : ill. ; 29 cm. - (Központi Statisztikai Hivatal Népességtudományi Kutató Intézetének kutatási jelentései, ISSN 0236-736X ; 69.)
Bibliogr.: p. 71-72.
ISBN 963-7109-80-3 fűzött : ár nélkül
316.344.233-053.2/.6(439)"199" *** 314.6(439)"199" *** 364.22-053.2/.6(439)"199" *** 31(439)
[AN 905602]
MARC

ANSEL
UTF-85793 /2003.
Szabó István
   Bevezetés a szociálpszichológiába / Szabó István. - 9. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2002, cop. 1998. - 122 p. ; 24 cm
Felsőoktatási tankönyv. - Bibliogr.: p. 115-116.
ISBN 963-19-3489-6 fűzött : 1200,- Ft
316.6(075.8)
[AN 957536]
MARC

ANSEL
UTF-85794 /2003.
Szakál Gyula (1957-)
   Karrierek és életstratégiák a Nyugat-magyarországi régióban / [szerk. és írta Szakál Gyula]. - Budapest : Könyvpont, 2003. - 139, [12] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-206-465-8 fűzött : ár nélkül
316.752(439)"199" *** 316.63
[AN 959065]
MARC

ANSEL
UTF-85795 /2003.
   A zárva várt Nyugat : kulturális globalizáció Magyarországon / szerk. Kovács János Mátyás ; [... szerzői Acsády Judit et al.]. - Budapest : 2000 : Sík, 2002. - 553 p. : ill. ; 25 cm. - (2000 könyvek, ISSN 1215-3699)
Bibliogr. a fejezetek végén. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-9270-10-5 kötött : 3400,- Ft
316.42(439)"199" *** 339.9 *** 316.7(439)"199"
[AN 958575]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

5796 /2003.
Antalné Tankó Mária (1937-)
   Gyimes-völgyi csángó népi gyógyászat / Antalné Tankó Mária. - [Budapest] : EFI : L'Harmattan, 2003. - 285 p. ; 20 cm. - (Folklór, ISSN 1586-2062)
ISBN 963-9457-34-5 fűzött : ár nélkül
39(=945.11)(498.4) *** 615.89(=945.11)(498.4)
[AN 959060]
MARC

ANSEL
UTF-85797 /2003.
Babos István (1907-1977)
   A három muzsikus cigány : babócsai cigány mesék : Babos István meséi / [gyűjt. és a bevezetőt írta Szuhay Péter] ; [a kísérő tanulmányt írta Görög-Karády Veronika] ; [az utószót, a jegyzeteket, a tartalmi kivonatokat és típus meghatározásokat Benedek Katalin kész.] ; [szerk. Fazekas Zsuzsa]. - [Budapest] : EFI : L'Harmattan, 2003. - 491 p. : ill., részben színes ; 20 cm. - (Folklór, ISSN 1586-2062)
ISBN 963-9457-21-3 fűzött : ár nélkül
398.21(=914.99)(439)
[AN 959063]
MARC

ANSEL
UTF-85798 /2003.
Hála József (1949-)
   Magyarországi bányászmondák / Hála József, Landgraf Ildikó. - Rudabánya : Érc- és Ásványbányászati Múz., 2001. - 123 p. : ill. ; 21 cm. - (Érc- és ásványbányászati múzeumi füzetek, ISSN 1585-9053 ; 24-25.)
Bibliogr.: p. 103-116. - Példányszám: 1000. - Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 963-00-7220-3 fűzött : ár nélkül
398.22(439) *** 894.511-343 *** 622(439)(0:82-343)
[AN 905651]
MARC

ANSEL
UTF-85799 /2003.
   Héber mítoszok és mondák : a Bibliából / feldolg., a kísérő tanulmányt és a magyarázó jegyzeteket írta Komoróczy Géza. - 2. kiad. - Budapest : Móra, 2003. - 363, [6] p. ; 21 cm
ISBN 963-11-7759-9 kötött : ár nélkül
Biblia. Ószövetség.
398.22(=924) *** 296.8 *** 221.046
[AN 958707]
MARC

ANSEL
UTF-85800 /2003.
Jáki Sándor Teodóz (1929-)
   Csángókról, igaz tudósítások / P. Jáki Sándor Teodóz ; [közread. a] ValóVilág Alapítvány. - Budapest : ValóVilág Alapítvány, cop. 2002. - 254 p., [8] t. : ill., főként színes ; 20 cm
ISBN 963-00-8019-2 fűzött : ár nélkül
39(=945.11csángók)(498.3) *** 809.451.1-087(498.3) *** 398.8(=945.11csángók)(498.3) *** 784.4(=945.11csángók)(498.3)
[AN 956455]
MARC

ANSEL
UTF-85801 /2003.
Klotz Miklós
   Kasserian inkera? / [fénykép] Klotz Miklós ; [szöveg ... Lerner Balázs] ; [ford. ... Hock Bea, Miháltz Márton]. - Csobánka : Miroflex, cop. 2001. - 72 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Fotóalbum. - Magyar és angol nyelven
ISBN 963-00-8542-9 fűzött : ár nélkül
39(=966.642)(084.12)
[AN 958896]
MARC

ANSEL
UTF-85802 /2003.
Krupa András (1934-)
   Omrvinky detského folklóru a hier našich Slovákov / Ondrej Krupa ; [vydal Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku]. - Békéšska Čaba : Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, 2002. - 196 p. : ill., kotta ; 20 cm
Bibliogr.: p. 193-194. - A tartalomjegyzék magyar nyelven is
Fűzött : ár nélkül
398.8(=854)(439) *** 784.4(=854)(439)
[AN 957264]
MARC

ANSEL
UTF-85803 /2003.
   Magyar népmesekatalógus / szerk. Kovács Ágnes ; [közread. az] MTA Néprajzi Kutató Csoport. - Budapest : MTA Néprajzi Kut. Csop., 1982-. - 24 cm
A közreadó neve 1992-től Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutató Intézet
ISBN 963-7761-57-8
398.2(=945.11)(083.86)
[AN 749204]
MARC

ANSEL
UTF-8


   10/1., Összefoglaló bibliográfia. Cigány mesemondók repertoárjának bibliográfiája / összeáll. és a bevezetést írta Benedek Katalin, Angyal Katalin és Cserbák András közreműködésével. - 2001. - 490 p.
Magyar és angol nyelven
ISBN 963-567-020-6 fűzött : ár nélkül
398.21(=914.99)(439)(083.86):016
[AN 959140] MARC

ANSEL
UTF-85804 /2003.
   Az mester emberek míveinek árazása / [közread. az] MTA Néprajzi Kutatóintézet. - Budapest : MTA Néprajzi Kut. Int., 1995-. - 24 cm
ISBN 963-7762-97-3
39(=945.11)(093) *** 338(091)(439)"15/18" *** 334.712(439)(091) *** 338.5(439)"15/18"(093)
[AN 132531]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [6.], Fazekasok, üvegesek, pintérek, fémművesek, szitások árszabásai, 1626-1820 / [szerk. és bev. H. Csukás Györgyi]. - 2001. - 252 p.
Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-567-0176)
39(=945.11)(093) *** 334.712(439)"162/181"(093) *** 338.5(439)"162/181"(093)
[AN 925993] MARC

ANSEL
UTF-8


   [7.], Takácsok, festők, gombkötők és gombcsinálók árszabásai, 1626-1820 / [szerk. és bev. Flórián Mária]. - 2002. - 193 p.
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-567-026-5 fűzött : ár nélkül
39(=945.11)(093) *** 338(091)(439)"162/181"(093) *** 334.712(439)"162/181" *** 338.5(439)"162/181"(093) *** 930.253(439)
[AN 959415] MARC

ANSEL
UTF-85805 /2003.
Nagy Gábor, O. (1915-1973)
   Mi fán terem? : magyar szólásmondások eredete / O. Nagy Gábor ; [... sajtó alá rend. Kovalovszky Miklós]. - 8. kiad. - [Budapest] : Talentum, 2003, cop. 1999. - 412 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 388-391.
ISBN 963-645-111-7 fűzött : 1200,- Ft
398.9(=945.11) *** 809.451.1-318
[AN 961852]
MARC

ANSEL
UTF-85806 /2003.
   Néprajzi jelenkutatás és a múzeumi gyűjtemények változása / [szerk. Fejős Zoltán]. - Budapest : Népr. Múz., 2003. - 140 p. : ill. ; 20x27 cm. - (MaDok - füzetek, ISSN 1589-4932 ; 1.)
Kész. a néprajz szakos muzeológusok Kaposváron, 2002. szeptember 30 - október 2. rendezett országos konferenciája alapján. - Bibliogr. a tanulmányok végén. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-7106-93-6 fűzött : ár nélkül
39.001 *** 069.01 *** 061.3(439-2Kaposvár)
[AN 959943]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

5807 /2003.
Bayer József (1946-)
   A politikai gondolkodás története : bevezetés / Bayer József. - Budapest : Osiris, 2003, cop. 1998. - 420 p. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.: p. 407-416.
ISBN 963-389-436-0 kötött : 3280,- Ft
32.001(100)(091)
[AN 959171]
MARC

ANSEL
UTF-85808 /2003.
Bíró Gáspár (1958-)
   Bevezetés a nemzetközi politikai viszonyok tanulmányozásába / Bíró Gáspár. - Budapest : Osiris, 2003. - 391 p. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.: p. 365-380. - A tartalomjegyzék angol nyelven is
ISBN 963-389-331-3 kötött : 3200,- Ft
327(075.8)
[AN 959128]
MARC

ANSEL
UTF-85809 /2003.
   Európa magyarul : válogatás / [közread. a] Magyar Demokrata Fórum. - [Budapest] : MDF, 2003. - 140 p. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
327.39(4-62)
[AN 959499]
MARC

ANSEL
UTF-85810 /2003.
   Európai jelentés-árnyalatok / [... Ördögh Szilveszter szerk.] ; [... szerzői Angyal Ádám et al.]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2003. - 205 p. ; 20 cm
ISBN 963-86333-6-0 fűzött : ár nélkül
327.39(4-62)
[AN 958492]
MARC

ANSEL
UTF-85811 /2003.
Farkas Beáta (1959-)
   Bevezetés az Európai Unió tanulmányozásába / Farkas Beáta, Várnay Ernő. - Új kiad. - Szeged : JATEPress, 2002. - 186 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén. - Példányszám: 2000
Fűzött : ár nélkül
European Union.
327.39(4-62) *** 339.923(4-62)
[AN 957362]
MARC

ANSEL
UTF-85812 /2003.
Gergely Anna
   A székesfehérvári és Fejér megyei zsidóság tragédiája, 1938-1944 / Gergely Anna. - Budapest : Vince K., 2003. - 292 p. : ill. ; 24 cm + térk.
Bibliogr.: p. 278-[293].
ISBN 963-9323-74-8 kötött : 2495,- Ft
323.12(=924)(439.118)"1938/1944"
[AN 958479]
MARC

ANSEL
UTF-85813 /2003.
   Holokausztoktatás és autonómiára nevelés / szerk. Kovács Mónika ; [kiad. a Hannah Arendt Egyesület ...]. - [Budapest] : Hannah Arendt Egyes., 2001. - 172 p. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-00-8950-5 fűzött : ár nélkül
323.12(=924)(430)"193/1945" *** 372.893 *** 061.3(439-2Bp.)"2001"
[AN 957042]
MARC

ANSEL
UTF-85814 /2003.
Kis János (1943-)
Alkotmányos demokrácia (angol)
   Constitutional democracy / by János Kis ; [transl. by Zoltán Miklósi]. - Budapest ; New York, [N.Y.] : CEU Press, 2003. - XVI, 324 p. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9241-28-8 kötött : ár nélkülISBN 963-9241-32-6 fűzött : ár nélkül
321.72 *** 342(439)
[AN 955939]
MARC

ANSEL
UTF-85815 /2003.
Marschalkó Lajos (1903-1968)
   Országhódítók : az emancipációtól Rákosi Mátyásig / Marschalkó Lajos. - Budapest : Gede, 2003. - 379 p., [1] t.fol. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9298-44-1 fűzött : ár nélkül
323.12(=924)(439)"18/19" *** 316.347(=924)(439)"18/19"
[AN 959488]
MARC

ANSEL
UTF-85816 /2003.
   Mi a politika? : bevezetés a politika világába / szerk. Gyurgyák János. - 2. átd. kiad. - Budapest : Osiris, 2003. - 435 p. ; 20 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-389-434-4 fűzött : 2280,- Ft
32.001
[AN 959562]
MARC

ANSEL
UTF-85817 /2003.
   Az Országgyűlés feladatai / [a bevezetőket írta és a kötetet szerk. Soltész István] ; [kész. Bánki Miklós et al.] ; [kiad. az Országgyűlés Hivatala]. - 2. átd. és bőv. kiad. - [Budapest] : Országgyűlés Hiv., 2002. - 275 p. ; 24 cm
Lezárva: 2002. okt. 4.
ISBN 963-204-509-2 fűzött : ár nélkül
Magyarország. Országgyűlés.
328(439)(036) *** 342.53(439)(036)
[AN 961359]
MARC

ANSEL
UTF-85818 /2003.
Szíj Rezső (1915-)
   Hogyan kell bánni a "bennszülöttekkel" az Ószövetség és a KGB szerint? / Szíj Rezső. - Budapest : Szenci Molnár Társ., 2002. - 43 p. ; 20 cm. - (A Herman Ottó Társaság nemzetpolitikai sorozata, ISSN 1416-0722 ; 5.)
A címoldalon a megjelenési év: 2000
ISBN 963-250-018-0 fűzött : 780,- Ft
327.88 *** 323.12
[AN 956349]
MARC

ANSEL
UTF-85819 /2003.
Szilágyi István (1950-)
   Hungría y el mundo = Hungary and the world / István Szilágyi. - Veszprém : Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, 2001. - 207 p. : ill. ; 20 cm. - (Carmen saeculare, ISSN 1417-1120 ; 14.)
A tanulmányok váltakozva spanyol ill. angol nyelven. - Bibliogr.: p. 205-207. és a jegyzetekben
ISBN 963-00-6821-4 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-03-6821-4)
32(439)"198/199" *** 327.39(4-62)
[AN 905458]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

5820 /2003.
   Az államiság megőrzése : tanulmányok a Rákóczi-szabadságharcról / [szerk. és az előszót írta Czigány István] ; [a tanulmányokat írták Bánkuti Imre et al.]. - Budapest : Zrínyi, 2002. - 311 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-327-354-4 kötött : 3200,- Ft
943.9"170/171"
[AN 958040]
MARC

ANSEL
UTF-85821 /2003.
Arnold, Nick
Awesome archaeology (magyar)
   Rémes régiségek / írta Nick Arnold ; ill. Clive Goddard ; [ford. Békési József]. - Budapest : Egmont, 2003. - 158 p. : ill. ; 20 cm. - (Tudástár, ISSN 1586-9083)
ISBN 963-627-808-3 fűzött : 848,- Ft
902/904(02.053.2)(0:82-7)
[AN 956072]
MARC

ANSEL
UTF-85822 /2003.
Asztalos István (1924-)
   Vácszentlászló története / Asztalos István, Horváth Lajos, Kulcsár Valéria ; [kiad. Vácszentlászló Község Önkormányzata]. - Vácszentlászló : Önkormányzat, 2001. - 172 p., [52] t. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 168-169.
ISBN 963-00-7210-6 fűzött : ár nélkül
Vácszentlászló
943.9-2Vácszentlászló
[AN 906094]
MARC

ANSEL
UTF-85823 /2003.
   Békési életrajzi kislexikon a reformáció korától a XX. század végéig / [szerk. és a bevezetőt írta Szabó Ferenc] ; [az életrajzok szerzői ... Balla Illés et al.] ; [közread. a] Békési Városvédő és Szépítő Egyesület. - Békés : Békési Városvédő és Szépítő Egyes., 2001. - 155 p. ; 21 cm
ISBN 963-00-6371-9 fűzött : ár nélkül
929(439.175):030
[AN 905142]
MARC

ANSEL
UTF-85824 /2003.
Bíró Sándor (1818-1877)
   A forradalom tribünjétől a külhoni városokig / Bíró Sándor ; bev. és közread. Kiss Ferenc. - Budapest : Erdélyi Örmény Gyökerek Kult. Egyes., 2002. - 161 p. : ill. ; 21 cm. - (Erdélyi örmény múzeum, ISSN 1419-1350 ; 6.)
ISBN 963-204-216-6 fűzött : ár nélkül
943.921"1848/1849"(093)
[AN 959627]
MARC

ANSEL
UTF-85825 /2003.
Corvaja, Santi
Mussolini nella tana del lupo (magyar)
   Hitler és Mussolini : a titkos találkozók / Santi Corvaja ; [ford. Endreffy Loránd]. - Pécs : Alexandra, [2003]. - 423 p., [32] t. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 408-414.
ISBN 963-368-386-6 kötött : ár nélkül
Hitler, Adolf
Mussolini, Benito
945"190/194"(092)Mussolini,_B. *** 943.0"192/194"(092)Hitler,_A.
[AN 957052]
MARC

ANSEL
UTF-85826 /2003.
   Családi levéltárak repertóriumai / szerk. Cserna Anna. - Szekszárd : Tolna M. Önkormányzat Lvt., 1999-. - 24 cm
Borítócím: Tolna Megyei Levéltár családi iratainak repertóriumai
ISBN 963-7230-16-5 *
929.52(439.125) *** 930.253(439-2Szekszárd)(083.8) *** 930.253.2
[AN 449270]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - 2001. - 219, [8] t. - (Segédletek / Tolna Megyei Önkormányzat Levéltára,, ISSN 1585-9649 ; 3.)
Írta és szerk. Dobos Gyula. - Példányszám: 300
ISBN 963-7230-17-3 fűzött : ár nélkül
930.253(439-2Szekszárd)(083.8) *** 930.253.4 *** 929.52(439.125)
[AN 956528] MARC

ANSEL
UTF-8


   4. - 2002. - 250 p. - (Segédletek / Tolna Megyei Önkormányzat Levéltára,, ISSN 1585-9649 ; 4.)
Példányszám: 330
ISBN 963-7230-18-1 fűzött : ár nélkül
930.253(439-2Szekszárd)(083.8) *** 930.253.4 *** 929.52(439.125)
[AN 956540] MARC

ANSEL
UTF-85827 /2003.
Csicsery-Rónay István (1917-)
   Kitekintés: mi történt a világban? / Csicsery-Rónay István. - Budapest : Occidental Press : Századvég, cop. 2002. - 144 p. : ill. ; 21 cm. - (Csillagos órák, sorsfordító magyarok ; ; 11-12.)
ISBN 963-7871-21-7 fűzött : 504,- Ft
943.9"193/195"(0:82-92)
[AN 958475]
MARC

ANSEL
UTF-85828 /2003.
Csorba Csaba (1946-)
   Árpád örökében : [Szent Istvántól III. Andrásig] / írta Csorba Csaba ; [az illusztrációkat kész. Bocz Bea et al.] ; [fotók Csorba Csaba et al.]. - Budapest : M. Kvklub - Officina Nova Kv., 2001, cop. 1996. - 94 p. : ill., színes ; 31 cm. - (Új képes történelem)
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-548-415-1)
943.9"10/12"(084.1)
[AN 961066]
MARC

ANSEL
UTF-85829 /2003.
   Dating undated medieval charters / ed. by Michael Gervers ; [publ. by Collegium Budapest]. - Repr. - Woodbridge : Boydell ; [Budapest] : Collegium Budapest, 2002. - VII, 237 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
Fűzött : ár nélkül
ISBN 0-85115-924-9
940"04/13" *** 930.2(100)"09/13"
[AN 961051]
MARC

ANSEL
UTF-85830 /2003.
Davies, Norman
Europe (magyar)
   Európa története / Norman Davies ; [ford. Bojtár Endre, Bojtár Péter] ; [a térképeket kész. Sebők László]. - 2. kiad. - Budapest : 2000 [Szerk.] : Osiris, 2002. - 1326 p., [32] t. : ill. ; 25 cm. - (Europica varietas, ISSN 1217-0240)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-389-339-9 kötött : 6500,- Ft
Európa
940(035)
[AN 961030]
MARC

ANSEL
UTF-85831 /2003.
Estók János
   A boldog békeidők : [Magyarország története 1849-1914] / írta Estók János ; [fotók Dabasi András et al.] ; [a térképeket kész. ... Márton Mátyás, Paksi Judit, ... Klinghammer István]. - Budapest : M. Kvklub. - Officina Nova Kv., 2002, cop. 1998. - 103 p. : ill., színes, részben térk. ; 31 cm. - (Új képes történelem)
ISBN 963-547-446-6 kötött : ár nélkül
943.9"1849/1914"
[AN 961121]
MARC

ANSEL
UTF-85832 /2003.
Famous love letters (magyar)
   Híres szerelmes levelek : a szenvedély üzenete / összeáll. Ronald Tamplin ; [ford. Vitai Gergely]. - Budapest : Elektra Kiadóház, 2002, cop. 1996. - 160 p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 963-9391-46-8 kötött : ár nélkül
929(100)(089.3) *** 392.6(044)
[AN 962432]
MARC

ANSEL
UTF-85833 /2003.
Giroud, Françoise
Cosima la sublime (magyar)
   A csodálatos Cosima / Françoise Giroud ; [ford. Gulyás Adrienn]. - Budapest : Európa, 2003. - 202 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-07-7295-7 kötött : 1800,- Ft
Wagner, Cosima
929(430)Wagner,_C. *** 78.071.1(430)(092)Wagner,_R.
[AN 958482]
MARC

ANSEL
UTF-85834 /2003.
   Gondolatok Horthy Miklósról és 1944. október 15-ről / írta és vál. Isépy Dezső. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Isépy D., 2001. - 144 p. ; 21 cm
ISBN 963-440-604-1 fűzött : 880,- Ft
Horthy Miklós (1868-1957)
943.9"1944"(092)Horthy_M.
[AN 958706]
MARC

ANSEL
UTF-85835 /2003.
Hajdu Imre
   Új város született / Hajdu Imre. - Tiszaújváros : Hajdu Vinpress, 2002-. - 24 cm
ISBN 963-86226-3-6
Tiszaújváros
943.9-2Tiszaújváros(093)
[AN 957332]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], 1951-1966. - 2002. - 431 p. : ill.
Bibliogr.: p. 406-414.
ISBN 963-86226-4-4 fűzött : ár nélkül
943.9-2Tiszaújváros)
[AN 957339] MARC

ANSEL
UTF-85836 /2003.
Hall, Allan
The world's greatest secrets (magyar)
   Titkok / Allan Hall ; [ford. Bíró Julianna]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2003. - 125 p. ; 20 cm. - (Minden idők legnagyobb..., ISSN 1589-5726 ; 1.)
ISBN 963-86332-0-4 fűzött : 495,- Ft
930.85(100)"19"(089.3) *** 001.94
[AN 959778]
MARC

ANSEL
UTF-85837 /2003.
Hám Tibor (1914-1990)
Művek (vál.)
   Hám Tibor írásaiból / szerk. Csicsery-Rónay István. - Budapest : Occidental Press : Századvég, 2001. - 57, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (Csillagos órák, sorsfordító magyarok ; ; 8.)
ISBN 963-7871-16-0 fűzött : 336,- Ft (hibás ISBN 963-7871-160-4)
943.9"1938/1956"
[AN 921564]
MARC

ANSEL
UTF-85838 /2003.
Hart, Michael H.
The 100 : a ranking of the most influential persons in history (magyar)
   100 híres ember : a kezdetektől napjainkig / Michael H. Hart ; [ford. Tóth Gábor et al.]. - Budapest : M. Kvklub, 2003. - 360 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-547-820-8 kötött : ár nélkül
929(100)(031)
[AN 960827]
MARC

ANSEL
UTF-85839 /2003.
Hunnivári Zoltán
   Hungár naptár : Jézus Krisztus Kr. u. 194-ben született / Hunnivári Zoltán. - Budapest : Transtrading, 2002. - 144 p. : ill. ; 24 cm + mell.
Bibliogr.: p. 141.
ISBN 963-202-102-9 fűzött : ár nélkül
930.8(=945.11):050.9 *** 529.3/.4
[AN 959556]
MARC

ANSEL
UTF-85840 /2003.
   Karcag a magyar művelődés történetében : tanulmányok / [szerk. Péter László] ; [közread. Karcag Város Önkormányzata]. - Karcag : Önkormányzat, 2001. - 208 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén. - Példányszám: 1000
ISBN 963-00-5338-1 kötött : 1000,- Ft
930.85(439-2Karcag)(092)
[AN 905645]
MARC

ANSEL
UTF-85841 /2003.
   Központok és falvak a honfoglalás és kora Árpád-kori Magyarországon : tudományos konferencia : Tatabánya, 2001. július 30-31. / [szerk. Kisné Cseh Julianna]. - Tatabánya : Tatabányai Múz., 2002. - 288 p. : ill. ; 23 cm. - (Tudományos füzetek / Tatabányai Múzeum,, ISSN 1417-1074 ; 6.)
Bibliogr. az előadások végén. - Összefoglalás német nyelven
Fűzött : ár nélkül
904(439)"09/12" *** 911.37(439)"09/12" *** 061.3(439-2Tatabánya)
[AN 959653]
MARC

ANSEL
UTF-85842 /2003.
Krizsán László (1929-)
   Százhalom százados krónikája / Krizsán László ; [kiad. a Hamvas Béla Városi Könyvtár és a Matrica Múzeum.]. - Százhalombatta : Hamvas B. Vár. Kvt. : Matrica Múz., 2001. - 310 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-00-6378-6 kötött : ár nélkül
Százhalombatta
943.9-2Százhalombatta(093.2) *** 908.439-2Százhalombatta
[AN 904564]
MARC

ANSEL
UTF-85843 /2003.
Lovász György
   Fejezetek Szarvas kulturális életéből 1848-1945-ig / írta Lovász György. - [Szarvas] : Szarvasi Krónika Alapítvány Kuratóriuma, 2001. - 207 p. : ill. ; 21 cm. - (A Szarvasi Krónika kiskönyvtára, ISSN 1416-6062 ; 9.)
Bibliogr.: p. 154-155. - Példányszám: 400
ISBN 963-00-5500-7 fűzött : ár nélkül
Szarvas
930.85(439-2Szarvas)"1848/1945"
[AN 905535]
MARC

ANSEL
UTF-85844 /2003.
Macskássy Izolda (1945-)
   Kézikönyv : Kicsi Berta nagyanyám és Édesanyám szép ruhái, ételei és intelmei / Macskássy Izolda. - 2. átd. kiad. - Budapest : Bookmaker, 2003. - 71 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-204-928-4 kötött : 2490,- Ft
930.85(439)"19" *** 395 *** 646.1/.6 *** 641.55(083.12) *** 741(439)(092)MacskássyI.
[AN 957091]
MARC

ANSEL
UTF-85845 /2003.
   A magyar államiság ezer éve : magyar - lett tudományos konferencia : Rīga, 2001. október 11. = Ungāru valsts tūkstošgade : latviešu - ungāru zinātniska konference : Rīga, 2001. gada 11. oktobris / szerk. Inga Klēvere és Pusztay János. - Szombathely : BDF, 2002. - 89, 92 p. ; 22 cm. - (Folia Baltica, ISSN 1418-5989 ; 2.)
Rend. a Magyar Kulturális és Tudományos Központ, a Berzsenyi Dániel Főiskola Uralisztikai Tanszéke és a rigai Latvijas Universitāte Baltu valodu katedra. - A magyar és a lett nyelvű rész hátlapjával egybekötve. - Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-9290-70-X fűzött : ár nélkül
930.85(439) *** 930.85(474.3) *** 061.3(474.3-2Rīga)
[AN 957203]
MARC

ANSEL
UTF-85846 /2003.
   A magyarok elődeiről és a honfoglalásról : kortársak és krónikások híradásai / összeáll. Györffy György. - Budapest : Osiris, 2002. - 373 p. : ill. ; 21 cm. - (Millenniumi magyar történelem. Források,, ISSN 1585-4264)
Ford. Harmatta János et al. - Bibliogr.: p. 302-348.
ISBN 963-389-272-4 kötött : 3200,- Ft
943.9"08/09"(093.3) *** 930.8(=945.11)(093.3)
[AN 960951]
MARC

ANSEL
UTF-85847 /2003.
Makkay János (1933-)
   Kronológiai és más kommentárok Bóna István korai váraihoz / Makkay János. - Budapest : Szerző, 2002. - 72 p. : ill. ; 21 cm. - (Tractata minuscula ; ; 29.)
Bibliogr.: p. 63-65.
ISBN 963-430-178-9 fűzött : ár nélkül
Bóna István (1930-2001)
904(439)"10/12" *** 728.81(439)"10/12" *** 902(439)(092)BónaI.
[AN 959554]
MARC

ANSEL
UTF-85848 /2003.
Makkay János (1933-)
   Magyarok - avarok - szlávok az ADAM alapján / Makkay János. - Budapest : Szerző, 2003. - 140 p. ; 20 cm. - (Tractata minuscula ; ; 31.)
Bibliogr.: p. 137-140.
ISBN 963-430-285-8 fűzött : ár nélkül
904(369.2) *** 904(367) *** 904(439)"04/07"
[AN 959544]
MARC

ANSEL
UTF-85849 /2003.
Makkay János (1933-)
   A pentelei kódex / Makkay János. - Budapest : Szerző, 2002. - 52 p. : ill. ; 20 cm. - (Tractata minuscula ; ; 30.)
ISBN 963-430-119-3 fűzött : ár nélkül
Dunaújváros
943.9-2Dunaújváros"1951" *** 908.439-2Dunaújváros
[AN 959552]
MARC

ANSEL
UTF-85850 /2003.
Makra Péter
   A társadalmi entrópia / Makra Péter. - Debrecen : Magánkiad., 2001. - 66 p. ; 21 cm
ISBN 963-440-169-4 fűzött : ár nélkül
930.1 *** 008
[AN 807999]
MARC

ANSEL
UTF-85851 /2003.
Marczali Henrik (1856-1940)
   Erdély története / írta Marczali Henrik. - [Tyukod] : Black & White, cop. 2002. - 183 p. ; 20 cm
ISBN 963-9452-29-7 fűzött : ár nélkül
Erdély
943.921
[AN 955870]
MARC

ANSEL
UTF-85852 /2003.
Matz, Klaus-Jürgen
Wer regierte wann? : Regententabellen zur Weltgeschichte (magyar)
   Ki mikor uralkodott, kormányzott? : uralkodói táblák a világtörténelemhez : császárok, királyok, államfők, miniszterelnökök és pártvezérek / Klaus-Jürgen Matz ; [a Magyarország c. részt Pálinkás Mihály állította össze] ; [ford. Hulley Orsolya]. - Átd., felújított kiad. - Budapest : M. Kvklub, 2003, cop. 1994. - 399 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 372-378.
ISBN 963-547-849-6 kötött : ár nélkül
930.9(035)(092)(0:930.24)
[AN 961824]
MARC

ANSEL
UTF-85853 /2003.
   Mit kell tudni az ókori Egyiptomról? / [... összeáll. Rózsa Péter] ; [szerk. Pozdora Zsuzsa]. - Debrecen : TKK, [2003]. - 47 p. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 963-596-037-9 kötött : ár nélkül
Egyiptom
930.85(32) *** 904(32)
[AN 958442]
MARC

ANSEL
UTF-85854 /2003.
Nemere István (1944-)
   Eichmann, milliók gyilkosa / Stefan Niemayer. - Utánny. - Budapest : Könyvmíves Kvk., [2002], cop. 1997. - 175 p. ; 20 cm. - (Bestseller sorozat, ISSN 1416-0811)
Borítócím: Adolf Eichmann, milliók gyilkosa
ISBN 963-9262-97-8 fűzött : ár nélkül
Eichmann, Adolf
943.0"192/194"(092)Eichmann,_A.
[AN 960522]
MARC

ANSEL
UTF-85855 /2003.
Nemere István (1944-)
   Erzsébet királyné magánélete / Steve Nording. - [Budapest] : Anno, 2002. - 215 p. ; 20 cm
ISBN 963-375-251-5 fűzött : ár nélkül
Erzsébet (Magyarország: királyné) (1837-1898)
929(439)Erzsébet
[AN 957055]
MARC

ANSEL
UTF-85856 /2003.
Nemere István (1944-)
   Himmler, a tömeggyilkos / Stefan Niemayer. - Utánny. - Budapest : Könyvmíves Kvk., [2002], cop. 1999. - 174 p. ; 20 cm. - (Bestseller sorozat, ISSN 1416-0811)
Borítócím: Heinrich Himmler, a tömeggyilkos
ISBN 963-9262-96-X fűzött : ár nélkül
Himmler, Heinrich
943.0"192/194"(092)Himmler,_H.
[AN 960516]
MARC

ANSEL
UTF-85857 /2003.
Nemere István (1944-)
   Martin Bormann második élete / Stefan Niemayer. - Utánny. - Budapest : Könyvmíves Kvk., [2002], cop. 1998. - 175 p. ; 20 cm. - (Bestseller sorozat, ISSN 1416-0811)
Gerinccím: Bormann
ISBN 963-9262-94-3 fűzött : ár nélkül
Bormann, Martin
943.0"194"(092)Bormann,_M.
[AN 960406]
MARC

ANSEL
UTF-85858 /2003.
Nemere István (1944-)
   Napóleon : a merénylet titka / Paul Patrick. - Utánny. - Budapest : Könyvmíves Kvk., cop. 2003. - 351 p. ; 21 cm. - (A történelem rejtélyei)
ISBN 963-9497-16-9 kötött : ár nélkül
Napoleon (Franciaország: császár), I.
944"181/1821"(092)Napoleon,_I.
[AN 958705]
MARC

ANSEL
UTF-85859 /2003.
Nemere István (1944-)
   Schellenberg, a kémfőnök / Stefan Niemayer. - Utánny. - Budapest : Könyvmíves Kvk., [2002], cop. 2000. - 175 p. ; 20 cm. - (Bestseller sorozat, ISSN 1416-0811)
Borítócím: Walter Schellenberg, a kémfőnök
ISBN 963-9262-98-6 fűzött : ár nélkül
Schellenberg, Walter
943.0"193/194"(092)Schellenberg,_W. *** 327.84(430)"193/194"
[AN 960529]
MARC

ANSEL
UTF-85860 /2003.
Nepper Ibolya, M.
   Hajdú-Bihar megye 10-11. századi sírleletei / M. Nepper Ibolya ; [... rajzok Dékány Ágoston] ; [sírrajzok Csutak Tünde et al.] ; [fotók Kádas Tibor és Rák Dezső]. - Budapest : MNM : MTA Régészeti Int. ; Debrecen : Déri Múz., 2002-. - 29 cm
ISBN 963-9046-79-5
904(439.165)"09/10"
[AN 957147]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r. - 2002. - 390 p. : ill. - (Magyarország honfoglalás kori és kora Árpád-kori sírleletei, ISSN 1219-7971 ; 3.)
ISBN 963-9046-81-7 kötött : ár nélkül Fűzött : ár nélkül
904(439.165)"09/10"
[AN 957149] MARC

ANSEL
UTF-85861 /2003.
   Örménymagyarok, akik hatottak, alkottak, gyarapítottak, hogy a haza fényre derüljön, s kincses legyen : Kolozsvár - Szamosújvár, 2001. szeptember 14-16. : IV. jubileumi konferencia / [szerk. Bálintné Kovács Júlia és Issekutz Sarolta]. - Budapest : Erdélyi Örmény Gyökerek Kult. Egyes., 2002. - 388 p. : ill. ; 21 cm. - (Erdélyi örmény múzeum, ISSN 1419-1350 ; 7.)
Rend. az "Armenia" Örménymagyar Baráti Társaság. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-206-078-4 fűzött : ár nélkül
930.8(=919.81)(439.21) *** 930.8(=919.81)(498.4) *** 316.347(=918.81)(439.21) *** 316.347(=919.81)(498.4) *** 061.3(498.4-2Kolozsvár) *** 061.3(498.4-2Szamosujvár)
[AN 959597]
MARC

ANSEL
UTF-85862 /2003.
Ostrogorski, Georgije
Byzantinische Geschichte, 324-1453 (magyar)
   A bizánci állam története / Georg Ostrogorsky ; [ford. Magyar István Lénárd, Németh Ferdinánd, Prohászka Péter]. - Budapest : Osiris, 2003, cop. 2001. - 535 p., [13] t. : ill., térk. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-389-383-6 kötött : 3800,- Ft
Bizánci Birodalom
949.502
[AN 959106]
MARC

ANSEL
UTF-85863 /2003.
Palágyi Sylvia, K. (1944-)
Római kori halomsírok a Dunántúlon (német)
   Römerzeitliche Hügelgräber in Transdanubien (Ungarn) / Sylvia K. Palágyi, Levente Nagy ; unter Mitarb. von Gábor Csizmadia, László Horváth, Péter Gergely Németh ; [Reg. Gergő Kerekes et al.] ; [Graphik Judit Szlezák und László Horváth, Ágnes Vári] ; [Übers. ... Albrecht Friedrich]. - Verb., erw. deutschsprachige Ausg. - Budapest : Akad. K., cop. 2002. - 251 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 225-242.
ISBN 963-05-7887-5 fűzött : ár nélkül
904(439.11)"00/04" *** 904(398.6)"00/04"
[AN 959883]
MARC

ANSEL
UTF-85864 /2003.
Pounds, Norman J. G.
An historical geography of Europe (magyar)
   Európa történeti földrajza / Norman J. G. Pounds ; [ford. Boros Attila]. - Budapest : Osiris, 2003, cop. 1997. - 532 p. : ill., főként térk. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-389-384-4 kötött : 3800,- Ft
Európa
940(075.8) *** 911.3(4)(075.8)
[AN 959135]
MARC

ANSEL
UTF-85865 /2003.
Romei, David P.
   Triumph of survival : the origins of Hungary's foreign policy, 890-1038 / P. David Romei. - Budapest : Corvina, 2003. - 127 p., [8] t. : ill., főként színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 109-114., és a jegyzetekben
ISBN 963-13-5270-6 fűzött : ár nélkül
943.9"08/10" *** 940"08/10" *** 327(439)"08/10"
[AN 957082]
MARC

ANSEL
UTF-85866 /2003.
Romsics Ignác (1951-)
   Magyarország története a XX. században / Romsics Ignác ; [a térképeket szerk. és az ábrákat rajz. Sebők László] ; [a fényképeket vál. Jalsovszky Katalin]. - 3. jav., bőv. kiad. - Budapest : Osiris, 2003, cop. 2001. - 668 p. : ill., részben térk. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.: p. 615-641.
ISBN 963-389-440-9 kötött : 4180,- Ft
943.9"19"(075.8)
[AN 959189]
MARC

ANSEL
UTF-85867 /2003.
Runciman, Steven
A history of the Crusades (magyar)
   A keresztes hadjáratok története / Steven Runciman ; [ford. Bánki Vera, Nagy Mónika Zsuzsanna] ; [a térképeket kész. Sebők László] ; [a bibliográfiai kiegészítést kész. Hunyadi Zsolt]. - Budapest : Osiris, 2002, cop. 1999. - 1084, [7] p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-389-347-X kötött : 5980,- Ft
940"10/12" *** 956.94"10/12" *** 355.48(569.4)"10/12"
[AN 960573]
MARC

ANSEL
UTF-85868 /2003.
Seregély György (1933-)
   Seregély családok története / Seregély György. - Budapest : [Magánkiad.], 2001. - 82 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 59-79.
ISBN 963-440-693-9 * fűzött : kvkeresk. forgalomba nem kerül
Seregély család
929.52(439)Seregély
[AN 908150]
MARC

ANSEL
UTF-85869 /2003.
Sigmund, Anna Maria
Die Frauen der Nazis (magyar)
   A nácik asszonyai / Anna Maria Sigmund ; [ford. Wojtovicz Hajnalka]. - Budapest : Európa, 2003-. - 19 cm
Az 1. köt. kötetjelzés nélkül jelent meg, monografikus leírása: AN 798850
943.0"193/194"(092) *** 929-055.2(430)"193/194"
[AN 956069]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2003. - 337 p. : ill.
Bibliogr.: p. 325-332.
ISBN 963-07-7311-2 kötött : 2200,- Ft
943.0"193/194"(092) *** 929-055.2(430)"193/194"
[AN 956070] MARC

ANSEL
UTF-85870 /2003.
   Sopron térben és időben : Sopron kapcsolatrendszerének változásai : konferencia Sopron szabad királyi város 725 évéről / [szerk. Turbuly Éva] ; [kiad. Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára]. - Sopron : Győr-Moson-Sopron M. Soproni Lvt., 2002. - 222 p. : ill. ; 21 cm
A város térben és időben (borító- és gerinccím). - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-8327-21-9 fűzött : ár nélkül
Sopron
943.9-2Sopron *** 061.3(439-2Sopron)
[AN 959622]
MARC

ANSEL
UTF-85871 /2003.
   Székesfehérvári olvasókönyv / [összeáll.] Magony Imre. - Székesfehérvár : Árgus, 2002. - 368 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 364-368.
ISBN 963-85650-4-7 fűzött : ár nélkül
Székesfehérvár
943.9-2Székesfehérvár(093)
[AN 959649]
MARC

ANSEL
UTF-85872 /2003.
Szilvássy László (1925-)
   Gróf Bolza Pálról, családjáról és a szarvasi Bolza-kastélyról / írta és szerk. Szilvássy László ; [kiad. Halászati és Öntözési Kutatóintézet]. - Szarvas : Halászati és Öntözési Kutint., 2001. - 75 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 60-61. - Összefoglalás angol és szlovák nyelven
ISBN 963-7120-23-8 fűzött : ár nélkül
Bolza család
Bolza Pál (1861-1947)
929.52(439)Bolza *** 728.82(439-2Szarvas) *** 58.006(439-2Szarvas)
[AN 906092]
MARC

ANSEL
UTF-85873 /2003.
   Szombathelyi Ferenc / szerk. Csicsery-Rónay István. - Budapest : Occidental Press : Századvég, 2002. - 102 p. : ill. ; 21 cm. - (Csillagos órák, sorsfordító magyarok ; ; 9-10.)
ISBN 963-7871-19-5 fűzött : 504,- Ft
Szombathelyi Ferenc (1887-1946)
943.9"194"(092)Szombathelyi_F.
[AN 931087]
MARC

ANSEL
UTF-85874 /2003.
Varga Domokos (1922-2002)
   A Szampó népe / Varga Domokos ; [fel. szerk. Pap Éva] ; [közread. a] Kalevala Baráti Kör, Polar Alapítvány. - [Budapest] : Valo-Art BT, 2002. - 165 p. ; 23 cm
ISBN 963-206-018-0 fűzött : ár nélkül
948.0"19" *** 894.511-94 *** 894.541(091)-131 *** 398.87(=945.41)
[AN 957195]
MARC

ANSEL
UTF-85875 /2003.
   A Zala megyei zsidóság történetének levéltári forrásai, 1716-1849 / sajtó alá rend. Németh László. - Zalaegerszeg : Zala M. Lvt., 2002. - 288 p. ; 24 cm. - (Zalai gyűjtemény, ISSN 0133-5499 ; 52.)
Bibliogr.: p. 10-11.
ISBN 963-7226-41-9 fűzött : 1500,- Ft
930.253.1(439-2Zalaegerszeg) *** 943.912.1(=924)"17/1849"(093.2)
[AN 959029]
MARC

ANSEL
UTF-85876 /2003.
   Zámoly története és néprajza / Demeter Zsófia [et al.] ; [szerk. Siklósi Gyula] ; [rajz. Egyed Endre, Szabóné Demény Mónika] ; [kiad. Zámoly Község Önkormányzata]. - Zámoly : Önkormányzat, [2003]. - 92 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 72-73.
ISBN 963-03-4173-5 fűzött : ár nélkül
Zámoly
943.9-2Zámoly
[AN 957914]
MARC

ANSEL
UTF-85877 /2003.
Závodszky Géza (1939-)
   Nemzet születik : [Magyarország története, 1815-1849] / írta Závodszky Géza és Hermann Róbert ; [az illusztrációkat kész. Hadnagy Róbert] ; [fotók Dabasi András et al.]. - Budapest : M. Kvklub - Officina Nova Kv., 2002, cop. 1997. - 103 p. : ill., színes ; 31 cm. - (Új képes történelem)
ISBN 963-547-447-4 kötött : ár nélkül
943.9"1800/184"(084.1)
[AN 961116]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

5878 /2003.
Bánkiné Molnár Erzsébet (1946-)
   Petőfiszállás / írta Bánkiné Molnár Erzsébet ; szerk. Bárth János. - [Budapest] : Száz M. Falu Könyvesháza Kht., [2001]. - 195 p. : ill. ; 25 cm. - (Száz magyar falu könyvesháza, ISSN 1586-0469)
Bibliogr.: p. 180-186. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-9287-47-4 kötött : ár nélkül
Petőfiszállás
908.439-2Petőfiszállás
[AN 906008]
MARC

ANSEL
UTF-85879 /2003.
Botlik József (1949-)
   Gát / írta Botlik József ; szerk. Soós Kálmán. - [Budapest] : Száz M. Falu Könyvesháza Kht., [2001]. - 231, [2] p. : ill. ; 25 cm. - (Száz magyar falu könyvesháza, ISSN 1586-0469)
Bibliogr.: p. 190-201. - Összefoglalás orosz, angol és német nyelven
ISBN 963-9287-52-0 kötött : ár nélkül
Gát
908.439-2Gát
[AN 906011]
MARC

ANSEL
UTF-85880 /2003.
Bruckner, Sheila
   Meerufenfushi, egy varázslatos maldív gyöngyszem avagy Minden, amit a Maldív-szigetekről tudni érdemes / Sheila Bruckner ; [társszerző Rózsa Gábor]. - [Budapest] : Sheila Books, cop. 2003. - 154 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 963-206-023-7 kötött : 4990,- Ft
Maldív-szigetek
908.548.82
[AN 957117]
MARC

ANSEL
UTF-85881 /2003.
Demeter Zsófia
   Lajoskomárom, a "legelső rendes falu" : emléklapok Lajoskomárom telepítésének kétszázadik évfordulójára / Demeter Zsófia ; [kiad. Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzata]. - Lajoskomárom : Önkormányzat, 2002. - 88 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 85-88.
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-85650-6-3)
Lajoskomárom
908.439-2Lajoskomárom
[AN 959646]
MARC

ANSEL
UTF-85882 /2003.
Dobri Mária
   A Szombathelyi Szépítő Egyesület története, 1885-2000 / Dobri Mária, Mayer László, Pásztor Ágnes ; [Szombathely Megyei Jogú Város és a Szombathelyi Szépítő Egyesület kiadványa]. - Szombathely : Szombathely M. Jogú Város : Szombathelyi Szépítő Egyes., 2002. - 224 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 500
ISBN 963-206-401-1 kötött : ár nélkül
Szombathelyi Szépítő Egyesület.
908.439-2Szombathely *** 061.2(439-2Szombathely)(091)
[AN 959022]
MARC

ANSEL
UTF-85883 /2003.
Dojcsák Győző (1931-)
   A kanadai Esterházy története / Dojcsák Győző. - 2. jav. kiad. - Kaposvár : Dávid, 2002. - 140 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 140.
ISBN 963-86063-2-0 fűzött : ár nélkül
Esterhazy
908.71-2Esterhazy *** 929(=945.11)(71)Esterházy_P. *** 325.25(=945.11)(71)"185/188"
[AN 958700]
MARC

ANSEL
UTF-85884 /2003.
   Dombrád / szerk. Németh Péter ; írta Kormány Gyula [et al.] ; [... kiad. Dombrád Város Önkormányzata]. - Dombrád : Önkormányzat, [2003]. - 232 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 207-215.
ISBN 963-206-281-7 kötött : ár nélkül
Dombrád
908.439-2Dombrád
[AN 959052]
MARC

ANSEL
UTF-85885 /2003.
   A Dunakanyar és az Alsó Ipoly mente kerékpáros- és vízitúra kalauza II = Bicycle and canoe guide of the Danube Bend and the Lower Ipoly Valley II. / [írta és szerk. ... Bakó Levente et al.] ; [ford. ... Barry Milford et al.] ; [kiad. ... Ipoly Unió Környezetvédelmi és Kulturális Egyesület]. - [Vác] : Ipoly Unió Környezetvédelmi és Kult. Egyes., 2002. - 46 p. : ill., színes, részben térk. ; 22 cm
Lezárva: 2002. máj. 15.
Fűzött : ár nélkül
Dunakanyar - Ipoly mente
914.39Dunakanyar(036) *** 914.39Ipoly_mente(036) *** 796.57
[AN 958505]
MARC

ANSEL
UTF-85886 /2003.
   Emléklapok a régi Magyarországról / [... vál., szerk., a szövegeket, táblázatokat írta, összeáll.] Száraz Miklós György ; [... a címereket, díszeket metszette] Tóth Zoltán. - 2. átd. kiad. - [Szeged] : Szukits, cop. 2002. - 403, [4] p. : ill., részben színes ; 30 cm
Fotóalbum. - A bevezetőt Nemeskürty István, az utószót Szepesi Attila írta
ISBN 963-9441-29-5 kötött : ár nélkül
908.439-2(084.12) *** 769.5(439) *** 929.6(439-2)
[AN 958422]
MARC

ANSEL
UTF-85887 /2003.
   Erdélyi túrák : turistakalauz / [szerk. Pusztay Sándor és Zsigmond Enikő] ; [... szerzői Béres József et al.] ; [... ford. Zsigmond Enikő] ; [a fotókat kész. Berkesi László et al.]. - Budapest : Kornétás, cop. 2002. - 511 p., 16 t. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-9353-16-7 kötött : 3490,- Ft
Erdély
914.984(036) *** 796.51(498.4)
[AN 956817]
MARC

ANSEL
UTF-85888 /2003.
Fujer Tibor
   Székelyföld üzenetei / Fujer Tibor. - Fót : T.ER.I.-2000 BT, [2002]. - 217 p., [11] t.fol. : ill., főként színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 210-212.
ISBN 963-202-769-8 fűzött : ár nélkül
Székelyföld
908.498.4Székelyföld *** 39(=945.11)(498.4Székelyföld)
[AN 957039]
MARC

ANSEL
UTF-85889 /2003.
Göncz József
   Sopron vármegye képeslapokon, 1896-1945 / Göncz József, Bognár Béla. - Sopron : Edutech, 2003. - 203 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-85907-8-5 kötött : ár nélkül
Sopron (vármegye)
908.439.113"189/194"(084.12) *** 769.5(439)
[AN 958462]
MARC

ANSEL
UTF-85890 /2003.
Gyócsi László (1947-)
   A csodával határos : útirajz / Gyócsi László. - Budapest : Szerző, 2003. - 129 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-430-139-8 fűzött : 850,- Ft
Erdély
908.498.4
[AN 957930]
MARC

ANSEL
UTF-85891 /2003.
Horváth József
   Lenti történések / Horváth József ; [kiad. Lenti és Vidékéért Alapítvány]. - [Lenti] : Lenti és Vidékéért Alapítvány, 2003-. - 24 cm
ISBN 963-03-6058-6
Lenti
908.439-2Lenti *** 943.9-2Lenti
[AN 955944]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., 1977-1998. - 2003. - 365 p. : ill.
Bibliogr.: p. 352-359.
ISBN 963-206-048-2 fűzött : ár nélkül
908.439-2Lenti *** 943.9-2Lenti
[AN 955950] MARC

ANSEL
UTF-85892 /2003.
   Kiskunhalas almanach : városismertető az ezredfordulós Kiskunhalasról / szerk. Szakál Aurél ; [fényképészek Ferincz János et al.] ; [Kiskunhalas Város Önkormányzatának kiadványa]. - Kiskunhalas : Önkormányzat, 2002. - 832 p. : ill. ; 25 cm
Lezárva: 2002. márc. és ápr. - Bibliogr.: p. 316-350.
ISBN 963-202-915-1 kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-00-3641-X)
Kiskunhalas
908.439-2Kiskunhalas
[AN 959079]
MARC

ANSEL
UTF-85893 /2003.
   Megyekönyv : Borsod-Abaúj-Zemplén, 2002 / szerk. Viga Gyula ; a szerk. mtársa Porkoláb Tibor ; a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés kiadványa. - Miskolc : BAZ M. Közgyűlés, 2002. - 298 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 26 cm
Bibliogr.: p. 251-254. - Példányszám: 3000. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-7197-15-X kötött : ár nélkül
Borsod-Abaúj-Zemplén
908.439.134 *** 943.913.4
[AN 962329]
MARC

ANSEL
UTF-85894 /2003.
   A mezőváros, mint uradalmi központ : Tatán, 1998. október 15-én megtartott tudományos ülésszakon elhangzott előadások anyaga / [szerk. Fatuska János, Fülöp Éva Mária, ifj. Gyüszi László] ; [ ... ford. Fatuska János... Klaus Sauerbrei, ... Bokorné Molnár Erika]. - Tata : Mecénás Közalapítvány, 2001. - 254 p. ; 24 cm. - (Annales Tataienses, ISSN 1418-4532 ; 2.)
Összefoglalás angol és német nyelven. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-00-9372-3 fűzött : ár nélkül
911.375(439)(091) *** 352(439)(091) *** 631.115(439)(091) *** 061.3(439-2Tata)
[AN 957355]
MARC

ANSEL
UTF-85895 /2003.
Molnár Zoltán
   Adatok Perbál történetéhez / Molnár Zoltán. - [Perbál] : Molnár Z., 2002-. - 24 cm
Az 1. köt. kötetjelzés nélkül jelent meg, monografikus leírása: AN 677797
Perbál
908.439-2Perbál *** 943.9-2Perbál
[AN 956066]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. rész. - 2002. - 138 p. : ill., részben színes
ISBN 963-440-883-4 fűzött : ár nélkül
908.439-2Perbál *** 943.9-2Perbál
[AN 956068] MARC

ANSEL
UTF-85896 /2003.
Nagy Czirok László (1883-1970)
   Kiskunhalasi krónika : töredékek Kiskunhalas múltjából : a város néprajza, története, anekdotái a szájhagyomány és régi írások alapján / Nagy Czirok László ; [szerk. és az utószót írta Szakál Aurél]. - Kiskunhalas : Thorma J. Múz. : Halasi Múz. Alapítvány : Kiskunhalas Tört. Kutatása Közalapítvány, 2002. - 288 p. : ill. ; 24 cm. - (Thorma János Múzeum könyvei, ISSN 1416-1427 ; 13.)
ISBN 963-204-922-5 kötött : ár nélkül
Kiskunhalas
908.439-2Kiskunhalas
[AN 959080]
MARC

ANSEL
UTF-85897 /2003.
Paulius, Normantas
   Kőrösi Csoma Sándor valóságos és álombéli útján / [képek] Normantas Paulius ; [szöveg Kara György]. - [Kecskemét] : M. Fotógráfiai Múz. ; [Budapest] : Tan Kapuja Buddhista Főisk., 2001. - 115 p. : ill. ; 23 cm. - (A magyar fotográfia történetéből, ISSN 1217-1549 ; 25.)
Fotóalbum. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-8383-33-X fűzött : ár nélkül
Kőrösi Csoma Sándor (1784-1842)
908.51(084.12) *** 908.54(084.12) *** 77.04(439)(=882)Paulius,_N. *** 910.4(515)(092)KőrösiCsoma_S. *** 80.001(439)(092)KőrösiCsoma_S.
[AN 958906]
MARC

ANSEL
UTF-85898 /2003.
   Sarvašská čítanka = Szarvasi olvasókönyv / [red. rada Ján Chlebnický et al.] ; [preklad Anna Franková, ... Mária Radicsová, ... Ján Chlebnický] ; [vyd. Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku]. - Békéšska Čaba : Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, 2002. - 293 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-204-452-5 fűzött : ár nélkül
Szarvas
908.439-2Szarvas *** 316.347(=854)(439-2Szarvas)(091)
[AN 957269]
MARC

ANSEL
UTF-85899 /2003.
Séllei Lászlóné
   Szeretett szülővárosom, Karcag utcanevei / Séllei Lászlóné ; [kiad. Karcag Város Önkormányzata]. - Karcag : Önkormányzat, 2003. - 175 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 172-173.
ISBN 963-206-248-5 fűzött : ár nélkül
Karcag
908.439-2Karcag *** 809.451.1-311.154(439-2Karcag)
[AN 959462]
MARC

ANSEL
UTF-85900 /2003.
Szalipszki Péter
   Gönc / írta Szalipszki Péter ; szerk. Porkoláb Albert. - [Budapest] : Száz M. Falu Könyvesháza Kht., [2001]. - 203, [2] p. : ill. ; 25 cm. - (Száz magyar falu könyvesháza, ISSN 1586-0469)
Bibliogr.: p. 183-188. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-9287-53-9 kötött : ár nélkül
Gönc
908.439-2Gönc
[AN 906010]
MARC

ANSEL
UTF-85901 /2003.
Székely András (1942-)
Budapest, a Duna gyöngyszeme (dán)
   Budapest, Donaus perle / [tekst András Székely] ; [fotos Csaba Gábler et al.] ; [oversættelse Anita Soós]. - Budapest : Merhávia, 2001. - [32] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-7587-74-8 fűzött : ár nélkül
Budapest
908.439-2Bp.(084.12) *** 77.04(439)(092)Gábler_Cs.
[AN 905779]
MARC

ANSEL
UTF-85902 /2003.
   A táj változásai a Kárpát-medencében : az épített környezet változása : a Szent István Egyetemen Gödöllőn 2002. július 2-4. között tartott tudományos konferencia kiadványa / szerk. Füleky György ; [kiad. Környezetkímélő Agrokémiáért Alapítvány és Szent István Egyetem]. - Gödöllő : Környezetkímélő Agrokémiáért Alapítvány : Szt. István Egy., 2002. - 287 p., 16 t. : ill., részben színes ; 22 cm
Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-9483-19-2 fűzött : ár nélkül
911.5(439) *** 504.54(439) *** 712(439) *** 061.3(439-2Gödöllő)
[AN 959453]
MARC

ANSEL
UTF-85903 /2003.
Tamás Edit
   Monok / írta Tamás Edit ; szerk. Porkoláb Albert. - [Budapest] : Száz M. Falu Könyvesháza Kht., [2001]. - 177, [2] p. : ill. ; 25 cm. - (Száz magyar falu könyvesháza, ISSN 1586-0469)
Bibliogr.: p. 155-160. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-9287-49-0 kötött : ár nélkül
Monok
908.439-2Monok
[AN 906302]
MARC

ANSEL
UTF-85904 /2003.
Tarjáni Antal (1952-)
   Az én Tatabányám : Kortárs Galéria, 2002. szeptember 7-27., Tatabánya / Tarjáni Antal. - [Tatabánya] : [Tatabánya Alkotó Művészeiért Alapítvány], [2003]. - 23 p. : ill. ; 21x29 cm
Kiállítási katalógus. - Közread. a Tatabánya Alkotó Művészeiért Alapítvány
ISBN 963-204-075-9 fűzött : ár nélkül
Tatabánya
908.439-2Tatabánya(084.12) *** 77.04(439)(092)Tarjáni_A. *** 061.4(439-2Tatabánya)
[AN 959103]
MARC

ANSEL
UTF-85905 /2003.
   Terjeszkedés vagy ésszerű városfejlődés? / szerk. Éri Vilma ; szerzők Ignacio San Martin [et al.] ; [közread. a] Környezettudományi Központ. - Budapest : Környezettud. Közp., 2001. - 98 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-00-6181-3 fűzött : ár nélkül
911.375(100)
[AN 905961]
MARC

ANSEL
UTF-85906 /2003.
Tiszai Lajos
   Szolnokország / Tiszai Lajos. - 2. bőv. kiad. - Szolnok : Szélrózsa BT, 2001. - 238 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-00-5619-4 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-0-5619-4)
Szolnok
908.439-2Szolnok
[AN 905465]
MARC

ANSEL
UTF-85907 /2003.
Tóth József (1940-)
   Ki kicsoda a magyar geográfiában? / Tóth József, Trócsányi András ; [közread. a] PTE. - Pécs : PTE, 2001. - 205 p. ; 21 cm
ISBN 963-641-827-6 fűzött : ár nélkül
91(439)(092):030
[AN 905650]
MARC

ANSEL
UTF-85908 /2003.
Tóth József
   Thaiföld : Sziám, a mosoly országa / [szerző Tóth József] ; [fotó Tóth József, Werner Reiter, Balla Zoltán]. - Budapest : LPI Produkciós Iroda, cop. 2003. - 159 p., [16] t. : ill., részben színes, részben térk. ; 19 cm
ISBN 963-206-204-3 fűzött : 2990,- Ft
Thaiföld
915.93(036)
[AN 959502]
MARC

ANSEL
UTF-85909 /2003.
   Újpesti történetek / [szerk. Sipos Lajos] ; kiad. az Újpesti Városvédő Egyesület. - Újpest : Újpesti Városvédő Egyes., 2001. - 291 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-00-7107-X fűzött : ár nélkül
908.439-2Bp.IV.(0:82-94)
[AN 906320]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

5910 /2003.
Bánrévy Gábor (1929-)
   A nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga / Bánrévy Gábor. - 3. jav. és bőv. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2003. - 232 p. : ill., térk. ; 24 cm. - (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának könyvei, ISSN 1417-7285 ; 4.)
Bibliogr.: p. 175-178.
ISBN 963-361-418-X kötött : 2900,- Ft
341.9(075.8) *** 347.7(075.8)
[AN 959227]
MARC

ANSEL
UTF-85911 /2003.
   Committee on European Integration Affairs / [ed. László Juhász] ; [publ. by the] Hungarian National Assembly. - Budapest : Hung. Nat. Assembly, 2002. - 34 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-204-652-8 fűzött : ár nélkül
Magyarország. Országgyűlés. Európai Integrációs Ügyek Bizottsága.
342.536.7(439)(092) *** 327.39(4-62)
[AN 956472]
MARC

ANSEL
UTF-85912 /2003.
Cséffán József
   A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és magyarázata / Cséffán József. - Szeged : Szegedi Rendezvényszervező Kft., 2002. - 623 p. ; 20 cm
Lezárva: 2002. aug. 10.
ISBN 963-202-992-5 fűzött : ár nélkül
1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
35.08(439)(094)(036) *** 349.2(439)(094)(036)
[AN 955385]
MARC

ANSEL
UTF-85913 /2003.
Csizmadia Andor (1910-1985)
   Magyar állam- és jogtörténet : [egyetemi tankönyv] / Csizmadia Andor, Kovács Kálmán, Asztalos László ; szerk. Csizmadia Andor ; [átd. Horváth Pál, Stipta István]. - 13. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2002. - 573 p. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-19-3911-1 fűzött : 3483,- Ft
34(439)(091)(075.8) *** 342(439)(091)(075.8)
[AN 957527]
MARC

ANSEL
UTF-85914 /2003.
Czégény Istvánné
   Jászberényi végrendeletek a 18-19. századból / Czégény Istvánné. - Szolnok : Jász-Nagykun-Szolnok M. Lvt., 2001. - 259 p. ; 24 cm. - (Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár közleményei, ISSN 1219-5049 ; 4.)
Példányszám: 350
ISBN 963-7244-07-7 fűzött : ár nélkül
347.67(439-2Jászberény)"17/18"(093.2) *** 943.9-2Jászberény"17/18"(093.2) *** 930.253.4(439-2Jászberény)
[AN 905646]
MARC

ANSEL
UTF-85915 /2003.
Elliott, A. Larry
How companies lie (magyar)
   Hazug firmák : elrettentő útmutató befektetőknek, könyvelőknek és revizoroknak / A. Larry Elliott, Richard J. Schroth. - Budapest : HVG Kv., 2003. - 158 p. ; 21 cm
ISBN 963-7525-29-7 fűzött : ár nélkül
343.53(73)"199/200" *** 336.76 *** 658.15
[AN 957839]
MARC

ANSEL
UTF-85916 /2003.
Erdősy Emil (1925-)
   Magyar büntetőjog : különös rész / Erdősy Emil, Földvári József, Tóth Mihály ; szerk. Tóth Mihály. - Budapest : Osiris, 2002. - 516 p. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
ISBN 963-389-306-2 kötött : 3780,- Ft
343.3/.7(439)(075.8)
[AN 956194]
MARC

ANSEL
UTF-85917 /2003.
   Egy európai alkotmány felé : a nizzai Alapvető Jogok Chartája és a Konvent : konferencia előadások / [szerk. Frivaldszky János]. - Budapest : Faludi Akad. : OCIPE Magyarország, 2003. - 99 p. ; 22 cm. - (Agóra, ISSN 1589-4584 ; 2.)
A konferenciát 2002. márc. 1-én Budapesten a Faludi Ferenc Akadémia, az OCIPE Magyarország és a Barankovics Akadémia Alapítvány rendezésében tartották. - Bibliogr.: p. 96-97.
ISBN 963-206-632-4 fűzött : ár nélkül
342.7(4-62) *** 341.231.14(4-62) *** 341.645.544 *** 061.3(439-2Bp.)"2002"
[AN 959057]
MARC

ANSEL
UTF-85918 /2003.
Hamza Gábor (1949-)
   Die Entwicklung des Privatrechts auf römischrechtlicher Grundlage unter besonderer Berücksichtigung der Rechtsentwicklung in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Ungarn / Gábor Hamza. - Budapest : Andrássy Gy. Deutschsprachige Univ. Bp., 2002. - 282 p. : ill. ; 25 cm. - (Andrássy Schriftenreihe, ISSN 1589-5629 ; 1.)
Bibliogr.: p. 239-250.
ISBN 963-206-266-3 * kötött : ár nélkül (hibás ISBN 936-206-266-3)
347(430)(091) *** 347(436)(091) *** 347(494)(091) *** 347(439)(091) *** 347(37)
[AN 957081]
MARC

ANSEL
UTF-85919 /2003.
Horváth József (1957-)
   17. századi Sopron vármegyei végrendeletek / Horváth József, Dominkovits Péter ; [Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára kiadványa]. - Sopron : Győr-Moson-Sopron M. Soproni Lvt., 2001. - LXXXI, 181 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 134-142.
ISBN 963-8327-17-0 fűzött : ár nélkül
347.67(439.114)"16"(093.2) *** 943.911.4"16"(093.2) *** 930.253.4(439-2Sopron)
[AN 905446]
MARC

ANSEL
UTF-85920 /2003.
Kincses Ildikó
   A szabálysértési jog / Kincses Ildikó, Kántás Péter. - Átd. utánny. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2002. - 271 p. ; 24 cm. - (Kiskommentár, ISSN 1419-2888)
Lezárva: 2002. máj.
ISBN 963-224-658-6 fűzött : ár nélkül
343.791(439)
[AN 960850]
MARC

ANSEL
UTF-85921 /2003.
LOGON Report 2002 (magyar) (részlet.)
   LOGON riport 2002 : lobbyzás Európában : egy kihívás a helyi és regionális önkormányzatok számára / [szerzők Niels Boye et al.] ; [ford. Juhász György, Sabján Katalin] ; [kiad. Magyar Önkormányzati Szövetségek Társulása, Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége, Magyar Önkormányzatok Szövetsége]. - Budapest : Petit, 2002. - 142 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-86283-3-2 fűzött : ár nélkül
352(4) *** 353(4) *** 327.39(4-62) *** 328.184(4)
[AN 959124]
MARC

ANSEL
UTF-85922 /2003.
   Magyar polgári jog : kereskedelmi jog : magyar társasági jog : egyetemi tankönyv / szerzők Fazekas Judit [et al.] ; kiad. "Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért". - Miskolc : Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért, 2001. - 499 p. ; 21 cm
Lezárva: 2001. febr. 1. - Gerinccím: Magyar társasági jog
ISBN 963-9360-06-6 * kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-661-315-X)
Egyetem
347.72(439)(075.8)
[AN 906250]
MARC

ANSEL
UTF-85923 /2003.
Magyarország. Országgyűlés.
   A Magyar Köztársaság Országgyűlésének házszabálya, állásfoglalásokkal kiegészítve / [összeáll. Háziné Varga Mária] ; [kiad. az Országgyűlés Hivatala]. - 2. átd. kiad. - [Budapest] : Országgyűlés Hiv., [2003]. - 296 p. ; 24 cm
Lezárva: 2002. okt. 24. - Az Országgyűlés házszabálya (borító- és gerinccím). - Bibliogr.: p. 291-296.
ISBN 963-204-626-9 fűzött : ár nélkül
342.536(439)(094)
[AN 961364]
MARC

ANSEL
UTF-85924 /2003.
   A makói terroristák pere (a Návay-per), 1919-1921 / [szerk. és sajtó alá rend. Halmágyi Pál]. - Makó : Csongrád M. Múz. Ig., 2001. - 115 p. ; 25 cm. - (A makói múzeum füzetei, ISSN 0324-5179 ; 96.)
ISBN 963-7217-51-7 fűzött : ár nélkül
Návay Lajos (1870-1919)
343.301.096(439-2Makó)"1919"(093.2) *** 323.282(439-2Makó)"1919"(093.2) *** 943.9-2Makó"1919"(093.2)
[AN 905938]
MARC

ANSEL
UTF-85925 /2003.
   Matematikától a kriminálinformatikáig : emlékkötet Dr. Kovacsicsné Nagy Katalin tiszteletére / [szerkbiz. Hársfalvi Rezső, Pergel Józsefné, Vavró István]. - Budapest : ELTE ÁJK, 2001. - 330 p. : ill. ; 24 cm. - (Bibliotheca iuridica. Libri amicori,, ISBN 1587-1509 ; ; 4.)
Gerinccím: Emlékkötet Dr. Kovacsicsné Nagy Katalin tiszteletére. - Bibliogr.: p. 319-328. és a jegyzetekben
ISBN 963-463-521-0 fűzött : ár nélkül
34(439) *** 312(439) *** 314(439) *** 012KovacsicsnéNagy_K.
[AN 905936]
MARC

ANSEL
UTF-85926 /2003.
Pokol Béla (1950-)
   The concept of law : the multi-layered legal system / Béla Pokol. - Budapest : Rejtjel, 2001. - 152 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 147-152.
ISBN 963-9149-54-3 * fűzött : ár nélkül
34.01
[AN 807998]
MARC

ANSEL
UTF-85927 /2003.
   A Polgári törvénykönyv. - Budapest : KJK-Kerszöv, [2002]. - 107 p. ; 29 cm
Lezárva: 2002. nov. 1. - Spirál fűzéssel
ISBN 963-224-673-X fűzött : ár nélkül
1959. évi IV. törvény a Magyar Köztársaság Polgári törvénykönyvéről
347(439)(094)
[AN 958429]
MARC

ANSEL
UTF-85928 /2003.
   A polgárőrség tíz éve : polgárőr almanach / [szerk. Szántó Gábor] ; [... összeállításában közrem. Bellér Ágnes et al.]. - [Budapest] : Viva Média Holding, [2001]. - 192 p. : ill., részben színes ; 26 cm
Gerinccím: Polgárőr almanach, 2001
ISBN 963-7619-42-9 fűzött : ár nélkül
Országos Polgárőr Szövetség.
351.743(439)(058)
[AN 808070]
MARC

ANSEL
UTF-85929 /2003.
   Prevention of torture : a digest of cases of the European Committee for the Prevention of Torture and the United Nations Committee Against Torture / [ed. Ineke Boerefijn] ; [publ. jointly by the Open Society Institute/Constitutional and Legal Policy Institute and the Nederlands Institute for Human Rights (SIM)]. - [Budapest] : COLPI, cop. 2001. - 245 p. ; 21 cm
ISBN 963-7316-71-X fűzött : ár nélkül
343.25(4)(093) *** 343.82(4)(093) *** 342.7(4)(093)
[AN 906260]
MARC

ANSEL
UTF-85930 /2003.
Prugberger Tamás (1937-)
   Európai és magyar összehasonlító munka- és közszolgálati jog / Prugberger Tamás ; [a mellékleteket kész. ... Ploetz Manfred, Bíró Noémi és Tóth Hilda]. - Jav. kiad. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2002. - 525, [20] p. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás német és angol nyelven
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 63-224-626-8)
349.2(439) *** 349.2(4) *** 35.08(439)(094) *** 35.08(4)(094)
[AN 955865]
MARC

ANSEL
UTF-85931 /2003.
   Segédlet a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényhez. - Szeged : Szegedi Rendezvényszervező Kft., 2002. - 161 p. ; 14 cm
Fűzött : ár nélkül
1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
35.08(439)(094) *** 349.2(439)(094)
[AN 955388]
MARC

ANSEL
UTF-85932 /2003.
   Szerződéstár : kommentár a gyakorlat számára / szerzők Balásházy Mária [et al.] ; szerk. Sáriné Simkó Ágnes. - Budapest : HVG-ORAC, 2003. - 575 p. ; 23 cm
Lezárva: 2003. jan 1. - Műanyag, kapcsos dossziéban, cserélhető lapokkal
ISBN 963-9404-47-0 fűzött : ár nélkül
347.44(439)(036) *** 347.74(439)(036)
[AN 959731]
MARC

ANSEL
UTF-85933 /2003.
Takáts Beáta
   A vállalkozások jogi kereteiről, a társasági adóról és az osztalékadóról / [szerző Takáts Beáta]. - Budapest : Saldo, 2001. - 137 p. ; 24 cm. - (Röviden szólva..., ISSN 1587-1363)
ISBN 963-621-989-3 fűzött : ár nélkül
347.72(439)(036) *** 336.271.5(439)(036)
[AN 906420]
MARC

ANSEL
UTF-85934 /2003.
Tárkányi Ákos
   A családdal kapcsolatos jogszabályok Magyarországon 1980-98-ig / Tárkányi Ákos. - Budapest : KSH NKI, [2001]. - 180 p. ; 29 cm. - (Központi Statisztikai Hivatal Népességtudományi Kutató Intézetének kutatási jelentései, ISSN 0236-736X ; 67.)
Bibliogr. a fejezetek végén. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-7109-78-1 fűzött : ár nélkül
347.6(439)"198/199"
[AN 807904]
MARC

ANSEL
UTF-85935 /2003.
Tchikaya, Blaise
Mémento de la jurisprudence du droit international public (magyar)
   Jogesetek a nemzetközi bíróságok gyakorlatából / Blaise Tchikaya ; ford. Horváth Krisztina és Pákozdy Csaba. - Miskolc : Bíbor K., 2002. - 193 p. ; 21 cm. - (Studia iuris gentium Miskolcinensia, ISSN 1589-5637 ; 1.)
ISBN 963-9103-88-8 fűzött : ár nélkül
341(075.8) *** 341.096(100) *** 341.6
[AN 957995]
MARC

ANSEL
UTF-85936 /2003.
   A termőföld állam által életjáradék fizetése ellenében történő megvásárlásáról szóló 255/2002. (XII. 13.) Korm. rendelet : jogszabályszöveg kommentárokkal / [... összeáll. a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet mtársai]. - [Budapest] : NFA, 2003. - 32 p. ; 21 cm. - (NFA füzetek, ISSN 1589-5564 ; 2.)
Fűzött : ár nélkül
347.235(439)(094) *** 368.914.2(439)(094) *** 349.41(439)(094)
[AN 956956]
MARC

ANSEL
UTF-85937 /2003.
   Termőföldért életjáradékot : 100 kérdés - 100 felelet / összeáll. a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet mtársai. - [Budapest] : NFA, 2003. - 32 p. ; 21 cm. - (NFA füzetek, ISSN 1589-5564 ; 1.)
Fűzött : ár nélkül
347.235(439)(036) *** 368.914.2(439)(036) *** 349.41(439)(036)
[AN 956949]
MARC

ANSEL
UTF-85938 /2003.
   Törvényhozás a korrupció ellen / [rend., közread. az Igazságügyi Minisztérium]. - [Budapest] : IM, 2003. - 16 p. : ill. ; 21 cm
A Budapesten 2003. február 20-án tartott konferencia előadáskivonatai
Fűzött : ár nélkül
343.35(439) *** 328.185(439) *** 351.712.2(4-62) *** 061.3(439-2Bp.)"2003"
[AN 956563]
MARC

ANSEL
UTF-85939 /2003.
   Válogatás a Vezetési Főcsoportfőnökség tudományos kutatóműhelyének tanulmányaiból / [szerk. Pintér István]. - Budapest : HVK Vezérkari Iroda, 2001. - 123 p. ; 24 cm. - (Hadtudományi tájékoztató, ISSN 1419-7758 ; 2001/1.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-00-8175-X * fűzött : ár nélkül
356.2(439)
[AN 905430]
MARC

ANSEL
UTF-85940 /2003.
Varga Csaba (1941-)
   A kodifikáció mint társadalmi-történelmi jelenség / Varga Csaba. - Budapest : Akad. K., 2002. - 439 p. ; 25 cm
ISBN 963-05-7886-7 kötött : ár nélkül
340.134(091)
[AN 955868]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

5941 /2003.
   Az 1848-49-es I. Magyar Hadtest iratai / ... sajtó alá rend. Dér Dezső és Hajagos József. - Eger : [Heves M. Lvt.], 2002-. - 24 cm
ISBN 963-7242-34-1
355.486(439)"1848/1849"(093.2) *** 930.253(439-2Eger)
[AN 959094]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Megalakulástól az 1849. január 4-i kassai vereségig. - 2002. - 293 p. - (A Heves Megyei Levéltár forráskiadványai, ISSN 0230-676X ; 9.)
Bibliogr.: p. 270-272. - Példányszám: 500
ISBN 963-7242-35-X fűzött : ár nélkül
355.486(439)"1848/1849"(093.2) *** 930.253(439-2Eger)
[AN 959098] MARC

ANSEL
UTF-85942 /2003.
Eszenyi László (1912-)
   Híven mindhalálig : az amerikai függetlenségi háború magyar hősének, Fabricy Kováts Mihály huszár ezredesnek élete és hősi halála = Faithful unto death : the life and heroic death of Michael Kovats de Fabricy, colonel of the cavalry and hero of the American war of independence / Eszenyi László. - 2. kiad. - Budapest : BIP, 2003. - 69, 71 p., XVI t. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 71.
ISBN 963-9500-05-4 fűzött : 1400,- Ft (hibás ISBN 963-5000-05-4)
Kováts Mihály (1724-1779)
355(439)(092)Kováts_M. *** 355.48(73)"177"
[AN 959059]
MARC

ANSEL
UTF-85943 /2003.
Géczi Zoltán
   Legendás hadműveletek a II. világháborúban / Kurt Rieder. - [Kecskemét] : Vagabund, cop. 2002. - 211 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9409-04-9 fűzött : ár nékül
355.48(100)"1939/1945"
[AN 929531]
MARC

ANSEL
UTF-85944 /2003.
Kovács Dénes
   Vadászfegyverekről nem csak vadászoknak / Kovács Dénes. - [Pusztazámor] : DNM K., cop. 2003. - 197 p., [56] t. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-9369-30-6 kötött : ár nélkül
623.44 *** 639.1.081.2
[AN 956583]
MARC

ANSEL
UTF-85945 /2003.
Lázár Sándor (1920-1944)
   Bajtársak : Lázár Sándor fotóalbuma / [szerk. és a bevezetőt írta Bene János] . - Nyíregyháza : Jósa Múz., 2001. - 90 p. : ill. ; 20x20 cm. - (Jósa András Múzeum kiadványai, ISSN 0133-8110 ; 49.)
Példányszám: 500
ISBN 963-7220-46-1 fűzött : ár nélkül
355.48(439)"1941"(084.12)
[AN 906285]
MARC

ANSEL
UTF-85946 /2003.
Miller, Judith
Germs (magyar)
   Baktériumháború : [biológiai fegyverek és Amerika titkos háborúja] / Judith Miller, Stephen Engelberg, William Broad ; [ford. Félix Pál] ; [szerk. Huszár Tamás]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2002. - 373 p. ; 23 cm
ISBN 963-9421-72-3 kötött : 2500,- Ft
623.458
[AN 956488]
MARC

ANSEL
UTF-85947 /2003.
   A NATO szerződései a magyar jogrendszerben : dokumentumgyűjtemény / szerk. Gerelyes István. - Budapest : Osiris, 2001. - 287 p. ; 20 cm
A tartalomjegyzék angol nyelven is
ISBN 963-389-181-7 * fűzött : 1480,- Ft (hibás ISBN 963-379-794-2)
355.356(100-15)(093.2) *** 34(439)(094) *** 340.137.3(439)
[AN 807457]
MARC

ANSEL
UTF-85948 /2003.
Nemere István (1944-)
   Canaris, a hírszerző / Stefan Niemayer. - Utánny. - Budapest : Könyvmíves Kvk., [2002], cop. 2000. - 175 p. ; 20 cm. - (Bestseller sorozat, ISSN 1416-0811)
Borítócím: Wilhelm Canaris, a hírszerző
ISBN 963-9262-95-1 fűzött : ár nélkül
Canaris, Wilhelm
355.40(430)"193/194"(092)Canaris,_W. *** 943.0"193/194"(092)Canaris,_W.
[AN 960511]
MARC

ANSEL
UTF-85949 /2003.
   A szak-, szakirány-referensi és a kamarai jogkörgyakorlás aktuális feladatai : a 2002. október 3-án megtartott szak-, szakirány-referensi és kamarai jogkört gyakorlók konferenciájának anyaga / [szerk. Jarecsni Miklós] ; [közread. a] HM Oktatási és Tudományszervező Főosztály. - Budapest : HM Okt. és Tudományszervező Főoszt., 2002. - 70 p. : ill. ; 24 cm
Példányszám: 200
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-7037)
355.231(439) *** 061.3(439-2Bp.)"2002"
[AN 957938]
MARC

ANSEL
UTF-85950 /2003.
Tomka Emil (1903-1977)
   Tomka Emil naplója, 1944-1945 / [a bevezetőt és a jegyzeteket írta Bene János]. - Nyíregyháza : Jósa Múz., 2001. - 392 p. : ill., részben térk. ; 21 cm. - (Jósa András Múzeum kiadványai, ISSN 0133-8110 ; 48.)
Borítócím: Harctéri napló, 1944-1945. - Példányszám: 500
ISBN 963-7220-45-3 fűzött : ár nélkül
Tomka Emil (1903-1977)
355.486(439-2Nyíregyháza)"1944/1945"(0:82-94) *** 357.133 *** 894.511-94
[AN 906286]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

5951 /2003.
Maxwell, John C.
The 21 irrefutable laws of leadership (magyar)
   Amit a vezetésről tudni kell / John C. Maxwell ; [ford. Komáromy Rudolf]. - Budapest : Network TwentyOne, [2002], cop. 1999. - 271 p. ; 20 cm. - (Amerikai sikerkönyvek, ISSN 1219-5154)
ISBN 963-85859-8-6 fűzött : ár nélkül
65.012.4
[AN 960082]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

5952 /2003.
   Alapművek, alapirányzatok / szerk. Bekker Zsuzsa. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : Aula, 2002. - 639 p. : ill. ; 25 cm. - (Gazdaságelméleti olvasmányok, ISSN 1586-023X ; 1.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9345-33-4 kötött : 5900,- Ft
330.8(100)(091)
[AN 958699]
MARC

ANSEL
UTF-85953 /2003.
   Az államháztartásról és humánpolitikai feladatairól / [szerk. Radnóti Éva]. - [Budapest] : Miniszterelnöki Hiv. Stratégiai Elemző Közp., 2002. - 181 p. ; 21 cm. - (Stratégiai füzetek / Miniszterelnöki Hivatal Stratégiai Elemző Központ,, ISSN 1586-9121 ; 11.)
A tartalomjegyzék angol nyelven is
ISBN 963-9284-82-3 fűzött : ár nélkül
336.12(439)"199/200" *** 338.2(439)"199/200" *** 364(439)"199/200"
[AN 958946]
MARC

ANSEL
UTF-85954 /2003.
   Belezöldülünk? : zöldek az EU-ról : a magyar EU-csatlakozás várható hatásai a hazai demokratikus jogokra, jólétre és környezetvédelemre / [szerk. Scheiring Gábor] ; [szerzők Beliczay Erzsébet et al.] ; [kiad. az Ökotárs Alapítvány]. - Budapest : Ökotárs Alapítvány, 2003. - 72 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-206-686-3 fűzött : ár nélkül
339.923(4-62) *** 327(439)
[AN 959859]
MARC

ANSEL
UTF-85955 /2003.
Benczúr Péter
   The behavior of the nominal exchange rate at the beginning of disinflations / Péter Benczúr. - Budapest : MNB, 2003. - 50 p. ; 30 cm. - (MNB working paper,, ISBN 1419-5178 ; ; 2003/1.)
Bibliogr.: p. 49-50.
ISBN 963-9383-14-7 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9057-14-7)
336.748.14 *** 519.86
[AN 956881]
MARC

ANSEL
UTF-85956 /2003.
   Értékpapír kézikönyv, 2002 : a tőkepiaci törvény hatálya alá tartozó és hatálya alá nem tartozó értékpapírok / Bodor Mária [et al.] ; [szerk. Szegediné Sebestyén Katalin]. - [Budapest] : Agrocent, 2002. - 483 p. ; 24 cm
Fűzött : ár nélkül
336.763(439)(036) *** 336.777(439)(036) *** 347.735(439)(036)
[AN 956591]
MARC

ANSEL
UTF-85957 /2003.
Gaál Béla (1947-)
   Esettanulmányok marketingszakemberek részére : [főiskolai tankönyv] / Gaál Béla ; [kiad. a Modern Üzleti Tudományok Főiskolája]. - Tatabánya : Modern Üzleti Tudományok Főiskolája, 2003. - 288 p. ; 30 cm
ISBN 963-8445-13-0 fűzött : ár nélkül
339.138(075.8) *** 658.8(075.8)
[AN 959727]
MARC

ANSEL
UTF-85958 /2003.
Gaál Béla (1947-)
   A marketing eurokonform továbbfejlesztése: a közösségi marketing : [főiskolai tankönyv] / Gaál Béla ; [kiad. a Modern Üzleti Tudományok Főiskolája]. - Tatabánya : Modern Üzleti Tudományok Főiskolája, 2003. - 253 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 248-253.
ISBN 963-8445-12-2 fűzött : ár nélkül
339.138(075.8) *** 658.8(075.8) *** 338.439(439)(075.8) *** 334.752(439)(075.8)
[AN 959730]
MARC

ANSEL
UTF-85959 /2003.
   Határok és határmentiség az átalakuló Közép-Európában : nemzetközi tudományos konferencia : 2002. 09. 30 - 10. 01. / szervezők a Magyar Tudományos Akadémia Debreceni Akadémiai Bizottság Településtudományi és Területfejlesztési Munkabizottsága és a Debreceni Egyetem Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszéke ; szerk. Süli-Zakar István. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2003. - [2], 387 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. az előadások végén. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött : ár nélkül
332.1(4-11)(1-192.2)"199/200" *** 351.756(4-62) *** 341.222(4-11) *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 959071]
MARC

ANSEL
UTF-85960 /2003.
Juhász Géza
   Esettanulmány a költségvetési szervek gazdálkodásával összefüggésben / [szerző Juhász Géza] ; [közread. a] Saldo Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Rt. - Budapest : Saldo, 2002. - 92 p. ; 30 cm
Számviteli kézikönyvek (keretcím)
ISBN 963-638-024-4 fűzött : ár nélkül
336.61(439)(036) *** 657(036)
[AN 957372]
MARC

ANSEL
UTF-85961 /2003.
Jungmann-Stadler, Franziska
Geld (magyar)
   A pénz : a kauri-csigától a hitelkártyáig / írta Franziska Jungmann-Stadler ; ill. Udo Kruse-Schulz ; [ford. Dubovitz Péter]. - Budapest : Tessloff és Babilon, cop. 2003. - 48 p. : ill., főként színes ; 28 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X ; 74.)
ISBN 963-9446-10-6 kötött : ár nélkül
336.74(100)(091)(02.053.2) *** 737.1 *** 930.85(100)
[AN 957960]
MARC

ANSEL
UTF-85962 /2003.
Káldy-Nagy Gyula (1927-)
   Szegedi török számadáskönyvek az 1585-1588-as és az 1670-es évekből / Káldy-Nagy Gyula. - Szeged : Csongrád M. Lvt., 2002. - 215 p. ; 25 cm. - (Dél-alföldi évszázadok, ISSN 0237-4587 ; 18.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 300
ISBN 963-7237-55-0 kötött : ár nélkül
336.126.3(560)"15/16"(093) *** 351.713(560)"15/16"(093) *** 338(091)(439-2Szeged)"15/16"(093) *** 943.9-2Szeged"15/16"(093)
[AN 959038]
MARC

ANSEL
UTF-85963 /2003.
   Kulcs a sikeres EU-pályázatokhoz : Európai Uniós támogatások felhasználása : az EU-tagállamok gyakorlata és tapasztalatai / szerk. Flamm Benedek László ; [szerzők Balogh Emese et al.] ; [közread. az] Európai Unió Munkacsoport Közhasznú Diákegyesület. - Budapest : EU Munkacsoport Közhasznú Diákegyes., 2003. - 224 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 223-224.
ISBN 963-206-467-4 fűzött : ár nélkül
339.96(4-62) *** 338.246.027 *** 06.063
[AN 966435]
MARC

ANSEL
UTF-85964 /2003.
   Magyar kézművesség, 2002 = Hungarian craftmanship, 2002 = Handwerk in Ungarn, 2002 / szerk. Gergely Imre ; [közread.] A Magyar Kézművességért Alapítvány . - Budapest : A M. Kézművességért Alapítvány, 2002. - 74 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 963-202-483-4 kötött : ár nélkül
334.712(439)"200" *** 745(439)"200" *** 061.4(439-2Bp.)"2002"
[AN 959468]
MARC

ANSEL
UTF-85965 /2003.
Malasics András
   Basic approximations of the accounting theory and method / András Malasics. - [Budapest] : [Zrínyi], 2003. - 500, [4] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. [502-503].
ISBN 963-327-361-7 kötött : ár nélkül
657 *** 519.65
[AN 955973]
MARC

ANSEL
UTF-85966 /2003.
   Nemcsak kezdőknek: módszertani ajánlások a tanirodai gyakorlatokhoz / [szerk. Dérné Dér Tünde] ; [szerzők Békési István et al.] ; [közread. a Magyarországi Gyakorlócégek Cégszolgálati Központja]. - [Budapest] : NSZI, 2002. - 59 p. ; 21 cm
Példányszám: 1000
ISBN 963-9382-50-7 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9387-50-7)
658.1(072)
[AN 957382]
MARC

ANSEL
UTF-85967 /2003.
Németh Gabriella
   Az Szja aktuális kérdéseiről és a gépjárművek költségelszámolásáról / [szerző Németh Gabriella]. - Budapest : Saldo, 2001. - 220 p. ; 24 cm. - (Röviden szólva..., ISSN 1587-1363)
ISBN 963-621-995-8 fűzött : ár nélkül
336.272(439)(036) *** 657.474.5(036) *** 656.138
[AN 906421]
MARC

ANSEL
UTF-85968 /2003.
   Otthon Európában : a nemzeti lakásprogram pillérei ; [kiad. a Miniszterelnöki Hivatal]. - [Budapest] : Miniszterelnöki Hiv., 2003. - 34 p. : ill. ; 25 cm
Fűzött : ár nélkül
332.8(439)"200"
[AN 959542]
MARC

ANSEL
UTF-85969 /2003.
   Pénzügyi számvitel példatár / [szerzők Loós Attila et al.] ; [... szerk. Sztanó Imre]. - Budapest : Saldo, 2003. - 389, [22] p. ; 29 cm
ISBN 963-638-034-1 fűzött : 3700,- Ft
657(078)(076)
[AN 958407]
MARC

ANSEL
UTF-85970 /2003.
   Regionális fejlődés Európában és Magyarországon / [szerk. Radnóti Éva]. - [Budapest] : Miniszterelnöki Hiv. Stratégiai Elemző Közp., 2002. - 175 p. : ill. ; 21 cm. - (Stratégiai füzetek / Miniszterelnöki Hivatal Stratégiai Elemző Központ,, ISSN 1586-9121 ; 12.)
Bibliogr. a tanulmányok végén. - A tartalomjegyzék angol nyelven is
ISBN 963-206-110-1 fűzött : ár nélkül
332.1(439)"199/200"
[AN 958951]
MARC

ANSEL
UTF-85971 /2003.
Ridderstråle, Jonas
Funky business (magyar)
   Funky business : a tehetség táncoltatja a tőkét / Jonas Ridderstråle, Kjell A. Nordström ; [ford. Stern Gábor, Tabák Kata]. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2003. - 258 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-224-600-4)
330.88
[AN 961837]
MARC

ANSEL
UTF-85972 /2003.
Roóz József (1944-)
   Vállalkozások gazdaságtana / Roóz József. - [Budapest] : Perfekt, [2003]. - 271 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-394-487-2 kötött : 2750,- Ft
658.1(078)
[AN 957926]
MARC

ANSEL
UTF-85973 /2003.
Süli-Zakar István (1945-)
   A Kárpátok Eurorégió Interregionális Szövetség tíz éve / Süli-Zakar István. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2003. - 421 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 359-374. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-472-683-6 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-683-6)
Kárpátok Eurorégió Interregionális Szövetség.
332.1(4-11)"199/200"
[AN 959073]
MARC

ANSEL
UTF-85974 /2003.
Szörényiné Kukorelli Irén (1950-)
   A kistérségi szint megjelenése a terület- és foglalkoztatáspolitikában / Szörényiné Kukorelli Irén ; [közread. az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány]. - [Budapest] : OFA, 2002. - 91 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 89-91.
ISBN 963-204-733-8 fűzött : ár nélkül
332.1(439)"199" *** 331.5(439)"199" *** 338.2(439)"199"
[AN 959921]
MARC

ANSEL
UTF-85975 /2003.
   "Tisztes ipar, kereskedés és szolgáltatás" : a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara valamint a területi kereskedelmi és iparkamarák etikai kódexe. - Budapest : MKIK, 2001. - 31 p. ; 21 cm
ISBN 963-00-8203-9 * fűzött : ár nélkül
334.788(439)(094) *** 174
[AN 906079]
MARC

ANSEL
UTF-85976 /2003.
   Az új adójog magyarázata, 2003 : az adózás rendje, az általános forgalmi adó, a társasági adó, a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozói adó (eva) / Földes Gábor [et al.] ; szerk. Hadi László. - Budapest : HVG-ORAC, 2003. - XXIV, 714 p. ; 20 cm
Lezárva: 2002. dec. 31.
ISBN 963-9404-49-7 fűzött : 7000,- Ft
336.2(439)(094)(036)
[AN 962250]
MARC

ANSEL
UTF-85977 /2003.
   Az új jobboldal és a jóléti állam / [vál. és szerk. Bujalos István, Nyilas Mihály]. - Utánny. - Budapest : Hilscher Szociálpol. Egyes. : ELTE Szociális Munka és Szociálpolitika Tansz., 2002, cop. 1996. - 469 p. ; 20 cm. - (Szociális szakképzés könyvtára, ISSN 1216-1004). (A szociális munka elmélete, ISSN 1218-8565)
A tanulmányokat ford. Atkári János et al. - Analitikus leírása: AN 208697. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-463-050-2 fűzött : 1600,- Ft
330.342.146 *** 329.11(100) *** 364
[AN 956344]
MARC

ANSEL
UTF-85978 /2003.
   XVI. századi uradalmi utasítások : utasítások a kamarai uradalmak prefektusai, udvarbírái és ellenőrei részére / szerk. és a bev. tanulmányt írta Kenyeres István ; a szerkesztésben közrem. Kis Péter ; mtársak Babcsányi István, Ligeti Zsuzsa, Sarusi Kiss Béla. - Budapest : Szentpétery Imre Törttud. Alapítvány, 2002. - 2 db (905 p.) ; 22 cm. - (Fons könyvek, ISSN 1588-4457 ; 2.)
ISBN 963-204-594-7
338(091)(439)"15"(093) *** 631.115.71(439)"15"(093) *** 347.236(439)"15"(093)
[AN 957905]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 446 p.
Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött : ár nélkül
338(091)(439)"15"(093) *** 631.115.71(439)"15"(093) *** 347.236(439)"15"(093)
[AN 957908] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - p. 451-905.
Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött : ár nélkül
338(091)(439)"15"(093) *** 631.115.71(439)"15"(093) *** 347.236(439)"15"(093)
[AN 957910] MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

5979 /2003.
Bartók Zoltán
   A családtámogatási jog és gyakorlata / Bartók Zoltán, Sáráné Lukács Ágnes, Sziebert György. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2003. - 167 p. ; 24 cm
ISBN 963-224-692-6 fűzött : ár nélkül
364.422-058.8(439)(094) *** 316.356.2(439)
[AN 959832]
MARC

ANSEL
UTF-85980 /2003.
   "Civil a pályán" : társadalmi szervezetek helye, szerepe, feladata az egészségügyben : az Optimum Alapítvány konferenciája, az Egészségügyi Minisztérium támogatásával : Balatonfüred, 2001. április 26-27. - Budapest : Optimum - Összefogás a Fogyasztókért Alapítvány, [2001]. - 120 p. ; 21 cm
A konferencia szerkesztett anyaga
ISBN 963-00-7121-5 fűzött : ár nélkül
364.444(439)"199" *** 061.2(439) *** 061.3(439-2Balatonfüred)
[AN 905654]
MARC

ANSEL
UTF-85981 /2003.
   Az Európai Szociális Alap és Magyarország / szerk. Gyulavári Tamás ; [közread. a] Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium. - [Budapest] : FMM, 2002. - 448 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 427-432.
ISBN 963-202-745-0 kötött : 5000,- Ft
European Social Fund.
364(4-62)(075.8)
[AN 957119]
MARC

ANSEL
UTF-85982 /2003.
Sáhó Erzsébet
   Időskorúak / Sáhó Erzsébet, Fehér Edéné, Lukács R. Zsuzsanna írásai. - 4. átd. kiad. - Budapest : Labora, 2001. - 157 p. : ill. ; 24 cm. - (Szociális segítő, ISSN 1217-5994)
Bibliogr.: p. 154-155.
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-04-4638-3)
364.65-053.9
[AN 957541]
MARC

ANSEL
UTF-85983 /2003.
   Szociálpedagógia : szöveggyűjtemény / szerk. Kozma Tamás, Tomasz Gábor ; [ford. Csőregh László et al.]. - Budapest : Osiris : Educatio, 2003, cop. 2000. - 416 p. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-389-404-2 kötött : 3180,- Ft
364.442(075.8)
[AN 959153]
MARC

ANSEL
UTF-85984 /2003.
   "Szociálpolitikánk az ezredfordulón - helyünk Európában" című tudományos szakmai konferencia előadásai : Sopron, 2000. október 4-6. - [Sopron] : [Polgármesteri Hiv.], [2001]. - 159 p. : ill. ; 21 cm
Rend., közread. a soproni Polgármesteri Hivatal etc.
ISBN 963-00-8347-7 * fűzött : ár nélkül
364.65-053.9(439) *** 364.4(439) *** 061.4(439-2Sopron)
[AN 906147]
MARC

ANSEL
UTF-85985 /2003.
   Tanakodó : a mentálhigiéné elmélete, a mentálhigiénés képzés, mentálhigiéné az emberek szolgálatában / szerk. Tomcsányi Teodóra, Grezsa Ferenc, Jelenits István. - Budapest : Semmelweis Egy. TF : HÍD Alapítvány : Párbeszéd (Dialógus) Alapítvány, 2003. - 351 p. ; 25 cm. - (Interdiszciplináris szakkönyvtár, ISSN 1585-7344 ; 2.)
Bibliogr. a tanulmányok végén. - Összefoglalás német nyelven
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-7166-70-X)
364.27 *** 613.86 *** 371.78
[AN 959258]
MARC

ANSEL
UTF-85986 /2003.
Veressné Gönczi Ibolya
   A gyermekvédelem pedagógiája / írta Veressné Gönczi Ibolya. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2002. - 183, [46] p. : ill. ; 24 cm. - (Pallas Debrecina, ISSN 1587-7191 ; 12.)
Bibliogr.: p. 175-181.
ISBN 963-472-681-X fűzött : ár nélkül
364.65-053.2/.6(075.8) *** 376.64.018.324(075.8)
[AN 959070]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

5987 /2003.
   "10 éves az előkészítéstechnikai mérnök-képzés a Miskolci Egyetemen", 1992-2002 / Eljárástechnikai Tanszék jubileumi kiadványa. - Miskolc : ME, 2002. - 53 p. ; 25 cm
Fűzött : ár nélkül
Miskolci Egyetem. Műszaki Földtudományi Kar. Eljárástechnikai Tanszék.
378.662.2(439-2Miskolc)"1992/2002"
[AN 959540]
MARC

ANSEL
UTF-85988 /2003.
   Anyanyelv, oktatás - közösségi nyelvhasználat : újratanítható-e a kisebbségek anyanyelve a magyarországi nemzetiségi iskolákban? / szerk. Osvát Anna, Szarka László. - [Budapest] : BIP, cop. 2003. - 191, [3] p. : ill. ; 20 cm. - (Kisebbségek Kelet-Közép-Európában, ISSN 1585-6313 ; 8.)
Bibliogr.: p. 180-182.
ISBN 963-9500-04-6 fűzött : 1690,- Ft
372.880 *** 376.7(=00)(439) *** 800.732(439) *** 372.46 *** 372.880(439)
[AN 959600]
MARC

ANSEL
UTF-85989 /2003.
Babik Ildikó
   Zenei játékok óvodások számára / Babik Ildikó. - Budapest : Szort BT, 2003. - 40 p. : ill. ; 23 cm. - (Tegyük közkinccsé, ISSN 1589-5645)
ISBN 963-00-6240-2 fűzött : ár nélkül
372.3:78 *** 37.036
[AN 958007]
MARC

ANSEL
UTF-85990 /2003.
Balázsné Szűcs Judit
   Az ember, aki óvodás : hogyan lesz egy zsák bolhából közösség? / Balázsné Szűcs Judit. - Budapest : Szort BT, 2003. - 216 p. ; 21 cm
ISBN 963-04-8948-1 fűzött : ár nélkül
372.3 *** 159.922.7 *** 37.035
[AN 957244]
MARC

ANSEL
UTF-85991 /2003.
Balázsné Szűcs Judit
   Miből lett a cserebogár? / Balázsné Szűcs Judit. - Budapest : Szort BT, 2001. - 385 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 374-375.
ISBN 963-00-8920-3 fűzött : ár nélkül
372.3:741 *** 37.036
[AN 957249]
MARC

ANSEL
UTF-85992 /2003.
Breiting, Søren
   Hulladékkezelés a lakóterületen : tanári oktatóanyag / írta Søren Breiting, Csobod Éva ; [rajz. Per Illum és Balás Kristóf]. - [Budapest] : Szignet, [2003]. - 88 p. : ill. ; 25 cm. - (Környezetünkért ; ; 2.)
Bibliogr.: p. 88.
ISBN 963-202-778-7 fűzött : ár nélkül
37.03(072) *** 504.03(072) *** 504.064.47(072)
[AN 957986]
MARC

ANSEL
UTF-85993 /2003.
Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem.
   Dokumentumok a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem történetéből / összeáll. Zsidi Vilmos. - Budapest : BKTE, 1998-. - 24 cm
ISBN 963-503-203-X *
Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem.
378.633(439-2Bp.)"1934/1956"(093)
[AN 322978]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], 1934-1948. - 2001. - 207 p. - (A Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Levéltárának kiadványai, ISSN 1586-653X ; 7.)
ISBN 963-503-262-5 fűzött : ár nélkül
378.633(439-2Bp.)"1934/1948"(093)
[AN 907200] MARC

ANSEL
UTF-8


   [3.], 1920-1934. - 2003. - 251 p. : ill. - (A Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Levéltárának kiadványai, ISSN 1586-653X ; 8.)
Fűzött : ár nélkül
378.633(439-2Bp.)"1920/1934"(093)
[AN 958032] MARC

ANSEL
UTF-85994 /2003.
Erdős Gábor
   Nemzetközi Kenguru Matematika Verseny : a 2002. évi verseny feladatai és megoldásai / Erdős Gábor. - [Nagykanizsa] : Zalai Matematikai Tehetségekért Alapítvány, 2003. - 63 p. : ill. ; 23 cm. - (Kenguru füzetek, ISSN 1589-5718 ; 1.)
Fűzött : ár nélkül
371.384 *** 51(076) *** 372.851(076)
[AN 959734]
MARC

ANSEL
UTF-85995 /2003.
Gyulay Béla (1844-1909)
   A felnőttek oktatása és a Budapesti Népoktatási Kör története / gyulai Gyulay Béla. - Repr. kiad. - Budapest : OKI, 2002. - 89 p. ; 21 cm. - (A magyarországi felnőttoktatás múltja, ISSN 1589-4061)
Eredeti kiadása: Budapest : Budapesti Népokt. Kör, 1895
ISBN 963-682-492-4 kötött : ár nélkül
Budapesti Népoktatási Kör.
374.7(439-2Bp.)"187/189"(093)
[AN 958045]
MARC

ANSEL
UTF-85996 /2003.
Hajas Lászlóné
   Mit jelent a menedzser szemléletű óvodavezetés? / Hajas Lászlóné. - [Budapest] : [Szort BT], [2003]. - 66 p. ; 23 cm. - (Tegyük közkinccsé, ISSN 1589-5645)
Bibliogr.: p. 65-66.
Fűzött : ár nélkül
373.211 *** 65.011.1 *** 373.24
[AN 958012]
MARC

ANSEL
UTF-85997 /2003.
Hegyi Ádám
   Magyarországi diákok svájci egyetemeken és akadémiákon, 1526-1788 (1798) = Ungarländische Studenten an den schweizerischen Universitäten und Akademien, 1526-1788 (1798) / Hegyi Ádám. - Budapest : ELTE Lvt., 2003. - 123 p. : ill. ; 24 cm. - (Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban, ISSN 1218-3385 ; 6.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-463-620-9 fűzött : ár nélkül
378.18(494)(=945.11)"15/17"(035.5) *** 378.4(494)"15/17"
[AN 957219]
MARC

ANSEL
UTF-85998 /2003.
Horváth Miklós
   A közoktatás Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 1945-1972 között / írta Horváth Miklós ; [kiad. a Társadalmi Egyesülések Országos Szövetsége Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezete]. - Debrecen : TESZ Szabolcs-Szatmár-Bereg M. Szerv., 2001. - 75 p., [16] t. : ill. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-00-6741-2 fűzött : ár nélkül
37.014(439.161)"1945/1972"
[AN 900012]
MARC

ANSEL
UTF-85999 /2003.
   Iskola-alternatívák a huszadik században : szöveggyűjtemény / szerk. Brezsnyánszky László ; a szerk. mtársai Holik Ildikó, Vincze Tamás. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2002. - 233 p. ; 24 cm. - (Pallas Debrecina, ISSN 1587-7191 ; 9.)
Bibliogr.: p. 232-233.
ISBN 963-472-678-X fűzött : ár nélkül
371.4(075.8)
[AN 959067]
MARC

ANSEL
UTF-86000 /2003.
Kron, Friedrich W.
Grundwissen Pädagogik (magyar)
   Pedagógia / Friedrich W. Kron ; [ford. Horváth Ágnes, Viniczay Zsuzsa, Zalán Péter] ; [... a magyar kiadást szerk. Németh András] ; [a függ. ... Pukánszky Béla munkája]. - Budapest : Osiris, 2003, cop. 1997. - 540 p. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.: p. 477-498., 522-525.
ISBN 963-389-403-4 kötött : 3480,- Ft
37(075.8)
[AN 959183]
MARC

ANSEL
UTF-86001 /2003.
Lőrincz Gitta, J.
   Tudtad, hogy tehetséges vagy? / J. Lőrincz Gitta. - Budapest : Szort BT, 2001. - 198 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-00-8922-X * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-008-920-2x)
372.3:78 *** 37.036
[AN 957239]
MARC

ANSEL
UTF-86002 /2003.
   Minőség, színvonal, iskola : tudomány és közoktatás : [összeállítás a Koch Sándor Tudományos Ismeretterjesztő Társulat XXXVIII. Pedagógiai Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból] / [szerk. Komlóssy Ákos]. - Szeged : [Koch S. Csongrád M. TIT], 2001. - 181 p. : ill. ; 20 cm. - (Szegedi Nyári Egyetem évkönyve. Pedagógia,, ISSN 1419-8517 ; 38.)
Bibliogr. az előadások végén
Fűzött : ár nélkül
37 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 919240]
MARC

ANSEL
UTF-86003 /2003.
Misák Marianna
   Reformáció és nőnevelés : adatok a leányok oktatásának 17. századi történetéhez, különös tekintettel Felső-Magyarországra / Misák Marianna. - Sárospatak : Sárospataki Ref. Koll. Tud. Gyűjt., 2001. - 85 p. : ill. ; 21 cm. - (Acta Patakina, ISSN 1585-549X ; 6.)
Bibliogr.: p. 79-85.
ISBN 963-00-7162-2 fűzött : ár nélkül
37.04-055.2(439)"15/16" *** 284.2(439-03Tiszáninneniegyházkerület)
[AN 906075]
MARC

ANSEL
UTF-86004 /2003.
   Módszertani stratégiák az iskolarendszerű felnőttoktatásban / [alkotószerk. Mayer József] ; [szerk. Singer Péter] ; [közread. az] Országos Közoktatási Intézet Felnőttoktatási és Kisebbségi Központ. - Budapest : OKI Felnőttokt. és Kisebbségi Közp., 2002. - 4 db ; 24 cm
371.3 *** 374.7
[AN 958549]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Problémák, kérdések - megoldások, válaszok / [... szerzői Csala Istvánné et al.]. - 192 p. : ill.
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-682-501-7 fűzött : ár nélkül
374.7 *** 371.3
[AN 958553] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Kommunikáció / [... szerzői Dávid Judit et al.]. - 200 p.
ISBN 963-682-504-1 fűzött : ár nélkül
372.880 *** 372.868.13 *** 372.831.677 *** 371.3
[AN 958555] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Társadalomtudományok / [... szerzői Fehér Gyöngyi Eszter et al.]. - 136 p.
ISBN 963-682-502-5 fűzött : ár nélkül
372.882 *** 372.893 *** 372.83 *** 371.3
[AN 958558] MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Természettudományok / [... szerzői Dani Csaba et al.]. - 167 p. : ill.
ISBN 963-682-503-3 fűzött : ár nélkül
372.85 *** 371.3
[AN 958560] MARC

ANSEL
UTF-86005 /2003.
Móritz György
   Olasz nyelvkönyv kezdőknek / Móritz György, Szabó Győző ; [a rajzokat Sajdik Ferenc kész.]. - 8. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2003-. - ill., főként színes ; 24 cm. - (Tanuljunk nyelveket!, ISSN 0133-1094)
372.880.50(075.2) *** 372.880.50(075.3)
[AN 961343]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1/A., I primi due passi. - 2003. - 287 p.
ISBN 963-19-3827-1 fűzött : ár nélkül
372.880.50(075.2) *** 372.880.50(075.3)
[AN 961345] MARC

ANSEL
UTF-86006 /2003.
Palmer, Joy
The handbook of environmental education (magyar)
   A környezeti nevelés kézikönyve / Joy Palmer, Philip Neal ; [ford. Teski Tibor]. - 2. jav. és bőv. kiad. - [Budapest] : Körlánc Egyes., [2002]. - 231 p. ; 24 cm. - (Körlánc, ISSN 1417-3182 ; 7.)
Bibliogr.: p. 228-231.
ISBN 963-8410-03-5 fűzött : ár nélkül
37.03 *** 504.03
[AN 957105]
MARC

ANSEL
UTF-86007 /2003.
Papp Viktória
   Játékos ábécé / versek Papp Viktória ; ill. Papp Anikó Míra ; [a feladatokat írta Etédi Emilné és Papp Anikó Míra]. - Budapest : Sziget, 2003. - 63 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-8138-74-2 kötött : ár nélkül
372.416.2 *** 087.5
[AN 957331]
MARC

ANSEL
UTF-86008 /2003.
Pethő Imre
   A veszprémi Csermák Antal Zeneiskola 85 éves jubileumi évkönyve / [írta és szerk. Pethő Imre]. - [Veszprém] : Csermák A. Zeneisk., 2001. - 36 p. : ill. ; 21 cm
Példányszám: 1000
ISBN 963-00-6559-2 fűzött : ár nélkül
Csermák Antal Zeneiskola (Veszprém)
377.2:78(439-2Veszprém)(058)
[AN 808265]
MARC

ANSEL
UTF-86009 /2003.
   Petőfi Sándor Gimnázium és Híradásipari Szakközépiskola : 50 éves jubileumi évkönyv, 1951-2001 / [szerk. Kalácska László]. - Sárbogárd : Petőfi S. Gimn. és Híradásip. Szakközépisk., 2001. - 169 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-856-503-9)
Petőfi Sándor Gimnázium és Híradásipari Szakközépiskola (Sárbogárd)
373.54(439-2Sárbogárd)(058) *** 373.6:621.39(439-2Sárbogárd)(058)
[AN 959643]
MARC

ANSEL
UTF-86010 /2003.
Porkolábné Balogh Katalin (1935-)
   Készségfejlesztő eljárások tanulási zavarral küzdő kisiskolásoknak / Porkolábné Balogh Katalin. - [Budapest] : ELTE Eötvös K., cop. 2002. - 39 p. ; 20 cm. - (Iskolapszichológia, ISSN 0238-2482 ; 4.)
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-463-561-X)
37.025 *** 37.015.3 *** 376
[AN 955207]
MARC

ANSEL
UTF-86011 /2003.
Porkolábné Balogh Katalin (1935-)
   Módszerek a tanulási zavarok csoportos szűrésére és korrekciójára / Porkolábné Balogh Katalin. - [Budapest] : ELTE Eötvös K., cop. 2002. - 70 p. : ill. ; 20 cm. - (Iskolapszichológia, ISSN 0238-2482 ; 17.)
ISBN 963-463-561-X fűzött : ár nélkül
37.015.3 *** 37.025 *** 376
[AN 955218]
MARC

ANSEL
UTF-86012 /2003.
   Pszichológia és nevelés / szerk. Vajda Zsuzsanna. - Budapest : Akad. K., 2002, cop. 1999. - 200 p. : ill. ; 24 cm. - (Pszichológiai szemle könyvtár, ISSN 1419-4511 ; 3.)
Analitikus leírása: AN 401559. - Bibliogr. a tanulmányok végén. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-05-7975-8 fűzött : ár nélkül
37.015.3 *** 159.922.7
[AN 955871]
MARC

ANSEL
UTF-86013 /2003.
Schwalmné Navratil Katalin
   Szabálybarát : helyesírási gyakorlóanyag / Schwalmné Navratil Katalin. - [Veszprém] : Nodus ; [Budapest] : Tárogató, cop. 2002. - 175 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9063-64-9 fűzött : ár nélkül
372.880.945.11(076) *** 809.451.1-1(076)
[AN 959510]
MARC

ANSEL
UTF-86014 /2003.
Seidman, Irving
Interwiewing as qualitative research (magyar)
   Az interjú, mint kvalitatív kutatási módszer / Irving Seidman ; [ford. Szabolcs Éva]. - Budapest : Műszaki Kvk., cop. 2002. - 217 p. ; 20 cm. - (Pedagógus könyvek, ISSN 1588-2144). (Kutatás-módszertani kiskönyvtár, ISSN 1587-4494 ; 5.)
Bibliogr.: p. 201-214.
ISBN 963-16-2756-X kötött : ár nélkül
37.012 *** 001.891
[AN 956517]
MARC

ANSEL
UTF-86015 /2003.
   A Speciális Szakiskola 10 éves története / [kiad. Dr. Nagy László Gyógypedagógiai Intézmény]. - Kőszeg : Dr. Nagy L. Gyógyped. Intézmény, 2001. - 131 p. : ill., színes ; 21 cm
A Speciális Szakiskolák Országos Egyesülete által Kőszegen 2001. áprilisában rendezett országos konferencia anyaga
ISBN 963-00-6784-6 fűzött : ár nélkül
Dr. Nagy László Gyógypedagógiai Intézmény. Speciális Szakiskola és Kollégium (Kőszeg)
376.2/.4(439-2Kőszeg)(091) *** 061.3(439-2Kőszeg)
[AN 905144]
MARC

ANSEL
UTF-86016 /2003.
Steiner, Rudolf
Die geistig-seelischen Grundkräfte der Erziehungskunst (magyar)
   A nevelés művészetének szellemi-lelki alapjai : az Oxfordban 1922. augusztus 16. és 21. között tartott 9 előadás / Rudolf Steiner ; [ford. Drahos Sándor]. - [Budapest] : Genius [!M. Antropozófiai Társ.], [2001]. - 170 p. : ill. ; 20 cm. - (Waldorf sorozat, ISSN 1219-1868)
ISBN 963-00-6721-8 fűzött : ár nélkül
371.4Waldorf *** 133.25
[AN 904001]
MARC

ANSEL
UTF-86017 /2003.
   Személyiségfejlesztő játékok / összeáll. Kósáné Ormai Vera. - Budapest : IF Alapítvány : OKI : XIII. ker. Ped. Kabinet, [2002]. - 73 p. : ill. ; 24 cm. - (Altern füzetek. Módszerek,, ISBN 1215-2587 ; ; 8.)
Bibliogr.: p. 73.
ISBN 963-682-426-6 fűzött : ár nélkül
371.382 *** 37.03
[AN 956258]
MARC

ANSEL
UTF-86018 /2003.
Szivák Judit
   A pedagógusok gondolkodásának kutatási módszerei / Szivák Judit. - Budapest : Műszaki Kvk., cop. 2002. - 121 p. : ill. ; 20 cm. - (Pedagógus könyvek, ISSN 1588-2144). (Kutatás-módszertani kiskönyvtár, ISSN 1587-4494 ; 4.)
Bibliogr.: p. 113-121.
ISBN 963-16-2922-8 kötött : ár nélkül
371.13/.16 *** 001.89
[AN 956508]
MARC

ANSEL
UTF-86019 /2003.
Tarcsa Zoltán
   Minőségbiztosítás a kollégiumi pedagógiai programban - hogyan? : módszertani füzet a kollégiumi minőségfejlesztéshez / Tarcsa Zoltán, Trencsényi László, Vopaleczky György. - Budapest : OKKER K., 2003. - 129 p. ; 29 cm. - (OKKER minőségbiztosítás, ISSN 1585-2539)
Bibliogr.: p. 110-123.
ISBN 963-9228-70-2 fűzött : 1700,- Ft
37.018.3 *** 65.018
[AN 956516]
MARC

ANSEL
UTF-86020 /2003.
   Tudásszintmérés, vizsga, vizsgarendszer : tudomány és közoktatás : [összeállítás a Koch Sándor Tudományos Ismeretterjesztő Társulat XXXIX. Pedagógiai Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból] / [szerk. Komlóssy Ákos]. - Szeged : [Koch S. Csongrád M. TIT], 2002. - 167 p. : ill. ; 21 cm. - (Szegedi Nyári Egyetem. Pedagógia,, ISSN 1419-8517 ; 39.)
Bibliogr. az előadások végén
Fűzött : ár nélkül
37 *** 061.3(439-2Szeged) *** 37.014(439)
[AN 956824]
MARC

ANSEL
UTF-86021 /2003.
   Udvarhelyi Kendoff Károly életműve : a Mátészalkán, 2003. március 14-én megtartott tudományos konferencia előadásai / szerk. Frisnyák Sándor ; [rend. a Nyíregyházi Főiskola Földrajz Tanszéke]. - Nyíregyháza : Nyíregyházi Főisk. Földrajz Tanszék, 2003. - 80 p. : ill. ; 24 cm. - (Tudomány- és oktatástörténeti tanulmányok, ISSN 1589-3944 ; 2.)
Bibliogr. az előadások végén. - Udvarhelyi Károly műveinek bibliográfiája: p. 59-64.
ISBN 963-9385-65-4 fűzött : ár nélkül
Udvarhelyi Károly (1903-1992)
37(439)(092)Udvarhelyi_K. *** 372.891 *** 91
[AN 959741]
MARC

ANSEL
UTF-86022 /2003.
   Vallomások : [a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona 50 éves jubileuma alkalmából] / szerk. Gilikter Gabriella. - Kéthely : Főv. Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona, 2001. - 57 p. : ill. ; 21 cm
Példányszám: 500
ISBN 963-00-7418-4 fűzött : ár nélkül
376.4(439-2Kéthely)(058)(0:82-94) *** 894.511-14
[AN 902874]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

6023 /2003.
Dénes Tamás (1963-)
   Real Madrid / Dénes Tamás ; [a statisztikákat Rochy Zoltán kész.]. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Aréna 2000, 2002. - 292 p. : ill. ; 20 cm. - (Stadion könyvtár, ISSN 1418-6632 ; 13.)
ISBN 963-86167-5-X fűzött : 1990,- Ft
Real Madrid Club de Futbol.
796.332(460-2Madrid)Real_Madrid *** 061.2(460-2Madrid)
[AN 956348]
MARC

ANSEL
UTF-86024 /2003.
Földvári László
   Fejezetek Hódmezővásárhely sakksportjának múltjából, 1907-1959 / Földvári László ; [kiad. a Petőfi Művelődési Központ]. - Hódmezővásárhely : Petőfi Művel. Közp., 2001. - 95, [3] p., [6] t. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-00-7154-1 fűzött : ár nélkül
794.1(439-2Hódmezővásárhely)"190/195"
[AN 902881]
MARC

ANSEL
UTF-86025 /2003.
Gonda László
   Csank meccsei : Ózdtól az Üllői útig / Gonda László ; [közread. a] Futballmédia Iroda. - Szigetszentmiklós : Fuballmédia Iroda, 2001. - 190 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-00-7525-3 fűzött : ár nélkül
Csank János (1946-)
796.332.071.4(439)(092)Csank_J.
[AN 906088]
MARC

ANSEL
UTF-86026 /2003.
Grove, Heather
Toreador (magyar)
   Toreador / Heather Grove és Greg Stolze ; [ford. Tamás Gábor] ; [ill. Leif Jones et al.]. - Budapest : Delta Vision, [2003]. - 103, [4] p. : ill. ; 28 cm. - (Klánkönyvek)
ISBN 963-9474-21-5 fűzött : 2490,- Ft
793.9
[AN 956864]
MARC

ANSEL
UTF-86027 /2003.
Győr Béla (1963-)
   Dorogi olimpikonok / Győr Béla és Szabó Gyula ; [kiad. a Polgármesteri Hivatal]. - Dorog : Polgármesteri Hiv., 2001. - 50 p. : ill. ; 21 cm
Példányszám: 250
ISBN 963-00-7800-7 fűzött : ár nélkül
796.032(439)(092) *** 796(439-2Dorog)(092)
[AN 905941]
MARC

ANSEL
UTF-86028 /2003.
   "Hogy tetszik a világ?" : az Ács Kató Irodalmi pályázatára beküldött munkák = "Kako mi se svida svijet?" : radovi pristigli na natječaj književne zaklade "Kató Ács" / [kiad. az Ács Kató Irodalmi Alapítvány]. - Budapest : Ács K. Irod. Alapítvány, 2002. - 60 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
379.825-053.2 *** 06.063
[AN 955891]
MARC

ANSEL
UTF-86029 /2003.
Lengyel Mihály (1932-)
   Földes sporttörténete, 1925-2000 / Lengyel Mihály ; [kiad. Földes Nagyközség Önkormányzata]. - Földes : Önkormányzat, 2001. - 347 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-00-7747-7 fűzött : ár nélkül
Földes
796(439-2Földes)(091)
[AN 905934]
MARC

ANSEL
UTF-86030 /2003.
Matula Gy. Oszkár
   Eltűnt csukák nyomában : horgásznovellák / Matula Gy. Oszkár. - Budapest : Matula Press, 2001. - 165, [2] p. ; 21 cm
ISBN 963-85934-1-5 fűzött : ár nélkül
799.1(0:82-32)
[AN 906067]
MARC

ANSEL
UTF-86031 /2003.
Nagy Zoltán, Cs
   Sport / [írta Cs. Nagy Zoltán] ; [ill. Horváth Henrik]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2002. - 63 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Tudod-e?, ISSN 1589-5580 ; 17.)
ISBN 963-9450-67-7 kötött : ár nélkül
796(02.053.2)
[AN 957122]
MARC

ANSEL
UTF-86032 /2003.
   Rejtvényfejtők kézikönyve. - [Debrecen] : Aquila, [2003]. - 687 p. ; 21 cm
ISBN 963-679-181-3 kötött : ár nélkül
793.7 *** 030
[AN 956718]
MARC

ANSEL
UTF-86033 /2003.
Schneider Attila (1955-)
   A mattadás művészete avagy Egy igen goromba sakkönyv / Schneider Attila. - Kecskemét : Caissa Kft., [2001]. - 200 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-00-8273-X * fűzött : ár nélkül
794.1
[AN 906276]
MARC

ANSEL
UTF-86034 /2003.
Sei Shin
A karddal egybeforrasztott világ (új kiadása)
   Szamuráj hitvallás : a karddal egybeforrasztott világ / Sei Shin. - 2. kiad. - [Budapest] : Hunor Vállalkozás, 2002, cop. 1998. - 158 p. ; 17 cm. - (Budo kiskönyvtár, ISSN 1417-1260)
ISBN 963-85771-5-0 kötött : 1500,- Ft
796.853.49 *** 294.321(520)
[AN 962170]
MARC

ANSEL
UTF-86035 /2003.
Széchenyi Zsigmond (1898-1967)
   Csui!.. : afrikai vadásznapló, 1928. október - 1929. április / Széchenyi Zsigmond ; [a szerző fényképeivel]. - Budapest : M. Kvklub, 2003. - 373 p., [80] t. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-547-878-X kötött : ár nélkül
799.2(6)(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 961412]
MARC

ANSEL
UTF-86036 /2003.
   Szemelvények a gelsei iskola versenysportjából, 1990-2002 / szerk. Jeszenői Csaba. - Gelse : [Weöres S. Ált. Isk.], 2003. - 170 p. : ill. ; 23 cm
Fűzött : ár nélkül
Weöres Sándor Általános Iskola (Gelse)
796(439-2Gelse)"199/200" *** 373.3(439-2Gelse)
[AN 957957]
MARC

ANSEL
UTF-86037 /2003.
   Tangram : [logikai kirakójáték, közel 600 ábrával] / [összeáll. Róka Sándor]. - Debrecen : TKK, [2001]. - [156] p. : mind ill. ; 20 cm
ISBN 963-9371-11-4 fűzött : ár nélkül
794.54
[AN 906061]
MARC

ANSEL
UTF-86038 /2003.
Végh Endre (1957-)
   Königsindische Verteidigung : Vierbauernangriff / Endre Vég, Yuri Zimmerman. - Kecskemét : Caissa Kft., [2001]. - 216 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-00-8272-1 * fűzött : ár nélkül
794.1
[AN 906321]
MARC

ANSEL
UTF-86039 /2003.
Végh Endre
   Murphy és a beteg vadász / A. A. és J. Bloch ötleteit felhasználva írta Végh Endre ; [a ... grafikákat Mirtse Áron kész.]. - Bőv. kiad. - [Pusztazámor] : DNM K., 2003. - 158 p. : ill. ; 19 cm. - (Vidáman a természetben, ISSN 1588-9890 ; 2.)
ISBN 963-9369-29-2 kötött : 1970,- Ft
799.2(0:82-7)
[AN 962482]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

6040 /2003.
   70 éves a Debreceni Fotóklub, 1931-2001 : jubileumi kiállítás : Debrecen, Medgyessy Ferenc Emlékmúzeum Kortárs Képzőművészeti Galériája, 2001. augusztus 3 - szeptember 30. / [szerk. Vencsellei István, Angyal László] ; rend. szervek Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága, Kölcsey Ferenc Megyei Közművelődési Intézet]. - [Debrecen] : [Kölcsey M. Közműv. Int.], 2001. - 80 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-00-7898-8 * fűzött : ár nélkül
Debreceni Fotóklub.
77.04(439-2Debrecen)(092) *** 061.28(439-2Debrecen) *** 061.28(498.4-2Nagyvárad) *** 061.4(439-2Debrecen)
[AN 903937]
MARC

ANSEL
UTF-86041 /2003.
Ádám Zoltán (1959-)
   Festmények : 1999-2001 = Paintings / Ádám Zoltán ; [a katalógust szerk. Ádám Zoltán] ; [a kiállítást rend. ... Orosz Péter] ; [közread. a] Műcsarnok. - Budapest : Műcsarnok, [2001]. - [76] p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 963-9115-62-2 fűzött : ár nélkül
75(439)(092)Ádám_Z.
[AN 905982]
MARC

ANSEL
UTF-86042 /2003.
Ajtai Tamás (1952-)
Művek (vál.)
   Ajtai Tamás. - [S.l.] : [s.n.], [2003]. - 31 p. : ill., színes ; 30 cm
Katalógus. - Magyar, angol és német nyelven
Fűzött : ár nélkül
75(439)(092)Ajtai_T.
[AN 959490]
MARC

ANSEL
UTF-86043 /2003.
   Bányászat a képzőművészetben Tatabányán / [szerk. Szabó László] ; [fotók Dallos István] ; [kiad. a Tatabányai Bányász Hagyományokért Alapítvány]. - [Tatabánya] : Tatabányai Bányász Hagyományokért Alapítvány, [2003]. - 104 p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 963-206-428-3 kötött : ár nélkül
73/76(439-2Tatabánya)"19" *** 75.04 *** 622
[AN 959724]
MARC

ANSEL
UTF-86044 /2003.
Bellet, Harry
Le marché de l'art s'écroule demain a 18h30 (magyar)
   Összeomlás fél hétkor : a műkincspiac tényei és titkai / Harry Bellet. - Budapest : HVG Kv., 2003. - 200 p. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7525-31-9 fűzött : ár nélkül
7.075 *** 658.849.7
[AN 957843]
MARC

ANSEL
UTF-86045 /2003.
Bodnár Mónika (1961-)
   A Gömöri Múzeum története és a térség közművelődési életében betöltött szerepe / Bodnár Mónika. Tanulmányok Gömör megyéről : a Gömöri Múzeum által 1997. március 27-én szervezett Gömör kutatása konferencián elhangzott előadások. - Putnok : Gömöri Múz., [2003]. - 220 p. : ill. ; 25 cm. - (Múzeumi könyvtár, ISSN 1416-8286 ; 9.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás angol és német nyelven
Fűzött : ár nélkül
Gömöri Múzeum (Putnok)
Gömör
069(439-2Putnok) *** 908.439.134 *** 061.3(439-2Putnok)
[AN 959914]
MARC

ANSEL
UTF-86046 /2003.
Bornemisza Eszter (1955-)
Művek (vál.)
   Bornemisza Eszter. - [Budapest] : Graphium, 2002. - 47 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 963-204-458-4 fűzött : ár nélkül
745.52(439)(092)Bornemisza_E.
[AN 957607]
MARC

ANSEL
UTF-86047 /2003.
Borsos Mihály
   Historicum : járatlan utakon : Borsos Mihály fotográfiái az ezeréves Magyarországról / [szerk. Horváth György]. - [Budapest] : Pannon GSM : MNG, [2001]. - 91 p. : ill., főként színes ; 30 cm. - (A Magyar Nemzeti Galéria kiadványai, ISSN 0231-2387 ; 2001/1.)
ISBN 963-7432-83-3 * fűzött : ár nélkül
72(439)(084.12) *** 77.04(439)(092)Borsos_M.
[AN 905973]
MARC

ANSEL
UTF-86048 /2003.
Brezina Zoltán
   Fekete-fehér fotók laborálása magas szinten / Brezina Zoltán. - Budapest : Miro-Flex, 2001. - 32 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-00-7611-X fűzött : ár nélkül
77.023 *** 77.065
[AN 958898]
MARC

ANSEL
UTF-86049 /2003.
Bródi Mária (1949-)
   A lélek kertje / Bródi Mária. - [Kiskunhalas] : Thorma J. Múz., [2003]. - 18 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Thorma János Múzeum füzetei, ISSN 1416-1435 ; 6.)
Kiállítási katalógus
Fűzött : ár nélkül
75(439)(092)Bródi_M. *** 061.4(439-2Kiskunhalas)
[AN 959084]
MARC

ANSEL
UTF-86050 /2003.
Butak András (1948-)
   Képzelt áramlások : Újpest Galéria, Budapest, 2002. október 31 - november 17. / [Butak András] ; [rend., kiad. Magyar Grafikusművészek Szövetsége]. - [Budapest] : M. Grafikusműv. Szövets., 2002. - [36] p. : ill. ; 17x24 cm
Kiállítási katalógus. - Példányszám: 300
ISBN 963-204-609-9 fűzött : ár nélkül
76(439)(092)Butak_A. *** 061.4(439-2Bp.)"2002"
[AN 959587]
MARC

ANSEL
UTF-86051 /2003.
Csutkai Csaba
   Nyíregyháza köztéri szobrai és plasztikái / [képek Csutkai Csaba] ; [szöveg Papp D. Tibor]. - [Nyíregyháza] : Foto Csutkai Kft., 2002. - 99 p. : ill. ; 21 cm
Fotóalbum. - Példányszám: 1000
ISBN 963-204-654-4 fűzött : ár nélkül
725.945(439-2Nyíregyháza)(084.12)
[AN 959049]
MARC

ANSEL
UTF-86052 /2003.
   Ezerszáz év a Kárpát-medencében : [a Makói Művésztelep határon túli magyar és makói művészeinek millenniumi sorozata] / [szerk. Jámborné Balog Tünde] ; [kiad. Makó Város Önkormányzata]. - Makó : Önkormányzat, 2001. - 104, [2] p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 963-00-6964-4 fűzött : ár nélkül
73/76(=945.11)(4-191) *** 061.28(439-2Makó) *** 061.4(439-2Makó)
[AN 905473]
MARC

ANSEL
UTF-86053 /2003.
Fenyves Mária Annunciáta (1932-)
   Zichy Mihály, 1827-1906 / Fenyves Mária Annunziata. - 2. bőv. kiad. - Budapest : [Fenyves M. A.], 2002. - 116 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-430-054-5 fűzött : ár nélkül
Zichy Mihály (1827-1906)
741(439)(092)Zichy_M.
[AN 955177]
MARC

ANSEL
UTF-86054 /2003.
Gáspár Aladár (1946-)
Művek (vál.)
   Gáspár Aladár kiállítása : Kortárs Művészeti Intézet - Dunaújváros ... : Dunaújváros, 2001. 05. 18 - 2001. 06. 15 / [... szerk. Várnai Gyula] ; [kiad. Modern Művészetért Közalapítvány]. - [Dunaújváros] : Modern Művészetért Közalapítvány, [2001]. - [24] p. : ill., színes ; 24 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 963-00-7409-5 fűzött : ár nélkül
75(439)(092)Gáspár_A. *** 061.4(439-2Dunaújváros)
[AN 902402]
MARC

ANSEL
UTF-86055 /2003.
Gömör Béla (1938-)
   120 emlékérem kultúrtörténeti háttere / Gömör Béla. - Budapest : GMR Reklámügynökség BT, 2002. - 251 p. : ill. ; 24 cm
Emlékérem-könyv (borító- és gerinccím). - Bibliogr.: p. 7-10.
ISBN 963-202-279-3 fűzött : ár nélkül
737.2(4)"18/19" *** 930.85(100)"18/19" *** 929(100)"18/19" *** 73/76.041.5
[AN 959911]
MARC

ANSEL
UTF-86056 /2003.
   Harmincad utca 6 : a twentieth century story of Budapest / [ed. Nigel Thorpe, Petra Matyisin] ; [photographers Ágnes Bakos, Bence Tihanyi] ; [publ. by the British Embassy]. - 3. ed. - Budapest : British Embassy, 2002. - 71 p. : ill., részben színes ; 26 cm
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-03-7488-1)
Nagy-Britannia. Embassy (Magyarország)
72(439-2Bp.) *** 336.7(439-2Bp.) *** 341.7(410)
[AN 957397]
MARC

ANSEL
UTF-86057 /2003.
   Hegyi György / [szöveg Pataky Gábor et al.] ; [angol szöveg Zdravkova Elena, Békésné Hegyi Júlia, Fazekas Márta]. - Budapest : Körmendi Galéria : PolgART, [2003]. - 155 p. : ill., főként színes ; 29 cm. - (Körmendi Galéria Budapest sorozat, ISSN 1219-4506 ; 11.)
A sorozatcím feltüntetése nélkül. - Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.: p. 107-109.
ISBN 963-86014-3-4 kötött : ár nélkül
Hegyi György (1922-)
73/76(439)(092)Hegyi_Gy.
[AN 958528]
MARC

ANSEL
UTF-86058 /2003.
Hetesi Attila (1970-)
Művek (vál.)
   Hetesi Attila : [Reflex II., Fészek Galéria, 1999. szeptember 14 - október 8.] : [Process project, Városliget, 2000. április 20.] / [előszó ... Tatai Erzsébet]. - [Budapest] : [Magánkiad.], [2003]. - [22] p. : ill. ; 23 cm
Kiállítási katalógus. - Az előszó és a képaláírások angol nyelven is
Fűzött : ár nélkül
73(439)(092)Hetesi_A. *** 061.4(439-2Bp.)"1999/2000"
[AN 959425]
MARC

ANSEL
UTF-86059 /2003.
   Jaschik Álmos, a művész és pedagógus / [a tanulmányokat írta Bakos Katalin et al.] ; [a fényképeket kész. Sulyok Miklós et al.]. - Budapest : Noran, 2002. - 303 p. : ill., főként színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 293-295. - Jaschik Álmos műveinek bibliográfiája: p. 291-293.
ISBN 963-9356-51-4 kötött : 9900,- Ft
Jaschik Álmos (1885-1950)
76(439)(092)Jaschik_Á. *** 766 *** 73/76.071.4(439)(092)Jaschik_Á. *** 7.01 *** 012Jaschik_Á.
[AN 957058]
MARC

ANSEL
UTF-86060 /2003.
Kirchmayer Károly (1923-)
Művek (vál.)
   Kirchmayer Károly szobrászművész : [Újpest Galéria, 2000. december 15-31.]. - Budapest : [Bíró Family], [2001]. - 44 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9289-20-5 * fűzött : ár nélkül
73(439)(092)Kirchmayer_K. *** 061.4(439-2Bp.)"2000"
[AN 808268]
MARC

ANSEL
UTF-86061 /2003.
   Kisgrafika 2002 : [Újpest Galéria, Budapest, 2002. IX. 20 - X. 6.] = Small graphic forms / [rend., közread. a Magyar Grafikusművészek Szövetsége] ; [szerk. Butak András]. - [Budapest] : M. Grafikusműv. Szövets., [2003]. - [160] p. : ill. ; 15 cm
Kiállítási katalógus. - Példányszám: 700
ISBN 963-204-108-9 fűzött : ár nélkül
76(4) *** 061.4(439-2Bp.)"2002"
[AN 959583]
MARC

ANSEL
UTF-86062 /2003.
Kokas Ignác (1926-)
Művek (vál.)
   Kokas Ignác / [szerk. Bereczky Lóránd, Horváth György] ; [az életrajzi adatokat összeáll. Kósa Judit]. - [Budapest] : Artemis Kft., [2002]. - 87 p. : ill., színes reprod. ; 34 cm
ISBN 963-204-827-X kötött : ár nélkül
Kokas Ignác (1926-)
75(439)(092)Kokas_I.
[AN 961170]
MARC

ANSEL
UTF-86063 /2003.
Kószó József (1944-)
   Családi ház / Kószó József. - 2. átd. kiad. - [Szeged] : Szukits, [1998]-. - 29 cm
ISBN 963-9151-65-3 *
728.3 *** 69
[AN 323623]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Az épület kívülről és belülről. - cop. 2002. - 241, [4] p. : ill., részben színes
ISBN 963-9441-40-6 kötött : ár nélkül
693.6 *** 728.3
[AN 967934] MARC

ANSEL
UTF-86064 /2003.
Malerei des Impressionismus, 1860-1920 (magyar)
   Impresszionizmus, 1860-1920 / szerk. Ingo F. Walther ; írta Peter H. Feist [et al.] ; [ford. Körber Ágnes ..., Láng Zsuzsa Angéla és Kertész Balázs Montanus] ; [a m. kiadást Molnár Magda szerk.]. - Köln : Taschen ; Budapest : Vince, 2003. - 712 p. : ill., főként színes ; 27 cm
Bibliogr.: p. 706. és a jegyzetekben
Fűzött : ár nélkül
ISBN 3-8228-2565-4
75.036.2 *** 75(4)"186/189" *** 73/76.036.2
[AN 955980]
MARC

ANSEL
UTF-86065 /2003.
Mattis Teutsch János (1884-1960)
Művek (vál.)
   Mattis Teutsch and Der Blaue Reiter : [Hungarian National Gallery, Budapest, 14 March - 24 June 2001] : [Haus der Kunst, Münich, 5 Juli - 7 October 2001] / [exhib. org. by Éva Bajkay, László Jurecskó, Zsolt Kishonthy] ; [cat. ed. by Éva Bajkay et al.] ; [publ. by the] MissionArt Gallery. - Budapest ; Miskolc : MissionArt Gallery, 2001. - 484 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 476-484. és a jegyzetekben
ISBN 963-8074-15-9 kötött : ár nélkül
Mattis Teutsch János (1884-1960)
73/76(498)(=945.11)(092)MattisTeutsch_J. *** 75.036.7(430) *** 061.4(439-2Bp.)"2001" *** 061.4(430-2München)
[AN 959798]
MARC

ANSEL
UTF-86066 /2003.
Mattis Teutsch János (1884-1960)
Művek (vál.)
   Mattis Teutsch und die Graphik der ungarischen Avantgarde : eine Ausstellung der MissionArt Galerie, Collegium Hungaricum Berlin, 11. November 2002 - 15. Januar 2003 / [Org. Márton Méhes] ; [Red. László Jurecskó, Zsolt Kishonthy]. - Budapest ; Miskolc : MissionArt Galerie ; Berlin : Collegium Hungaricum, 2002. - 72 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Kiállítási katalógus. - Bibliogr.: p. 69-70.
ISBN 963-807-419-1 fűzött : ár nélkül
73/76(498)(=945.11)(092)MattisTeutsch_J. *** 76(439)"191/192" *** 76.037(439) *** 061.4(430-2Berlin)
[AN 959433]
MARC

ANSEL
UTF-86067 /2003.
Mattis Teutsch János (1884-1960)
   Seelenblumen : János Mattis Teutsch, 1884-1960 : Austellungsreihe - veranstaltet durch MissionArt Galerie : Ungarisches Kulturinstitut Collegium Hungaricum, Wien, 10.-30. Oktober 2002 : Botschaft der Republik Ungarn, Berlin, 11. November 2002 - 10. Januar 2003 : Kulturinstitut der Republik Ungarn, Stuttgart, 22. Januar - 7. März 2003 / [Ausst. ... Org. Kinga Tóth, ... Zsuzsa Breier, ... Edit Kurucz] ; [Kat. ... Red. László Jurecskó, Zsolt Kishonthy]. - Budapest ; Miskolc : MissionArt Galerie, 2002. - 65 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 63-[66].
ISBN 963-204-353-7 fűzött : ár nélkül
73/76(498)(=945.11)(092)MattisTeutsch_J. *** 061.4(436-2Wien) *** 061.4(430-2Berlin) *** 061.4(430-2Stuttgart)
[AN 959440]
MARC

ANSEL
UTF-86068 /2003.
   Méretes képek, szabad festészet : [2001. május 18 - június 3., ... 2002. június 6 - június 23. Budapest, Olof Palme Ház] / [... szerk. Polgár Csaba] ; [angol szöveg Kozák Csaba] ; [kiad. Magyar Vízfestők Társasága]. - [Budapest] : M. Vízfestők Társ., [2003]. - 44 p. : ill., színes ; 30 cm
Kiállítási katalógus. - Magyar és angol nyelven
ISBN 963-206-464-X kötött : ár nélkül
75(439)"200" *** 061.4(439-2Bp.)"2001"
[AN 959576]
MARC

ANSEL
UTF-86069 /2003.
Mészáros József
   "Egy kápolna fölállíttassék...", 1789 / Mészáros József. - Győr : Mészáros J., 2001. - 99 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 95. - Példányszám: 1000
ISBN 963-440-398-0 fűzött : ár nélkül
726.54(439-2Győr) *** 908.439-2Győr
[AN 905141]
MARC

ANSEL
UTF-86070 /2003.
Móser Zoltán (1946-)
   Zsámbék avagy A mulandóság dicsérete / Móser Zoltán. - Budapest : Kairosz, 2001. - 90 p. : ill. ; 31 cm
Összefoglalás német és francia nyelven
ISBN 963-9302-92-9 fűzött : 3000,- Ft
Zsámbék
726.54(439-2Zsámbék)(084.12) *** 77.04(439)(092)Móser_Z.
[AN 905976]
MARC

ANSEL
UTF-86071 /2003.
Nemcsics Antal (1927-)
   Színek és muráliák a különböző funkciójú terekben / Nemcsics Antal. - Budapest : Szín és Fény Nk. Alapítvány, 2002. - 60 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Színország törvényei ; ; 3.)
Bibliogr.: p. 8. - Példányszám: 400. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-204-795-8 fűzött : ár nélkül
72.017.4 *** 535.6 *** 747 *** 73/76(439)(092)Nemcsics_A.
[AN 959931]
MARC

ANSEL
UTF-86072 /2003.
Neufert, Ernst
Bauentwurfslehre (magyar)
   Építés- és tervezéstan : létesítmények alapismeretei, szabványai, előírásai, épületek, helyiségek, berendezések, eszközök építése, tervezése, helyigénye, funkciókapcsolatai és méretei : cél és mérték: az ember : kézikönyv építészek, tervezők, beruházók, kivitelezők, oktatók és hallgatók számára / Ernst Neufert ; kieg. Peter Neufert ; [a magyar kiad. szakszerkesztője Győri Róbert]. - 2. kiad. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, 2002. - XIV, 620 p. : ill. ; 30 cm. - (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986)
Bibliogr.: p. 605-613.
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9123-31-5)
721.011(036)
[AN 961324]
MARC

ANSEL
UTF-86073 /2003.
Olasz Ferenc (1943-)
   Mindörökkön örökké : meditációs könyv / [fényképezte és összeáll.] Olasz Ferenc. - [Budapest] : Pierrot, 2002. - 2 db : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 963-430-105-3 kötött : ár nélkül
77.04(439)(092)Olasz_F. *** 22.046 *** 894.511-141(082)
[AN 958457]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. kv. - 383 p.
ISBN 963-430-106-1
77.04(439)(092)Olasz_F. *** 22.046 *** 894.511-141(082)
[AN 958464] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. kv. - 387 p.
ISBN 963-430-107-X
77.04(439)(092)Olasz_F. *** 22.046 *** 894.511-141(082)
[AN 958468] MARC

ANSEL
UTF-86074 /2003.
Országos Diák Fotókiállítás, (2000)
   Országos Diák Fotókiállítás 2000 / [a katalógust írta és szerk. Győri Lajos] ; [rend., kiad. a Fényképezés a Vizuális Nevelés Szolgálatában Alapítvány]. - [Budapest] : Fényképezés a Vizuális Nevelés Szolgálatában Alapítvány, [2001]. - [16] p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-00-7112-6 * fűzött : ár nélkül
77.04(439) *** 371.385 *** 061.4(439)"2000"
[AN 807137]
MARC

ANSEL
UTF-86075 /2003.
   Paksi Képtár, 2002 = The Gallery of Paks / [a katalógust szerk. Romváry Ferenc] ; [tanulm. Merhán Orsolya és Szűcs Tibor] ; [kiad. a Paksi Képtár Egyesület]. - [Paks] : Paksi Képtár Egyes., 2002. - 63 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Csak magyar nyelven
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-00-9133-X)
Paksi Képtár.
77.04(439)"199/200" *** 069(439-2Paks)(036)
[AN 957390]
MARC

ANSEL
UTF-86076 /2003.
   A papír ideje : [II. Országos Papírművészeti Triennálé] : Kaposvár, Vaszary Képtár ... 2002. október 4 - november 2. = The age of paper : [The 2 National Paper-Art Triennal] / [közread. a Magyar Papírművészeti Társaság]. - Budapest : M. Papírművészeti Társ., cop. 2002. - 78 p. : ill., színes ; 25 cm
Kiállítási katalógus
ISBN 963-204-323-5 fűzött : ár nélkül
745.54(439)"199/200" *** 061.4(439-2Kaposvár)
[AN 959593]
MARC

ANSEL
UTF-86077 /2003.
Perlmutter Izsák (1866-1932)
Művek (vál.)
   Perlmutter Izsák : 2003. február 18 - március 18 : Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár / [szöveg ... Gábor Anna]. - [Budapest] : M. Zsidó Múz. és Lvt., [2003]. - [28] p. : ill., színes ; 25 cm
Kiállítási katalógus
ISBN 963-206-565-4 fűzött : ár nélkül
Perlmutter Izsák (1866-1932)
75(439)(092)Perlmutter_I. *** 061.4(439-2Bp.)"2003"
[AN 956480]
MARC

ANSEL
UTF-86078 /2003.
Petkes József (1928-)
Művek (vál.)
   Petkes József / [szerk. Makai Erzsébet]. - [Nyíregyháza] : [s.n.], [2003]. - [69] p. : ill., részben színes ; 23 cm
Magyar, német, angol és francia nyelven
Fűzött : ár nélkül
Petkes József (1928-)
75(498)(=945.11)(092)Petkes_J.
[AN 959051]
MARC

ANSEL
UTF-86079 /2003.
Starkné Koltai Margit (1929-)
   Legnagyobb városunk : könyv a soltvadkerti közös protestáns temetőről / Starkné Koltai Margit, ifj. Káposzta Lajos ; [fényképek ifj. Káposzta Lajos et al.] ; [közread. az] Evangélikus Egyház. - Soltvadkert : Evangélikus Egyh., 2002. - 390 p. : ill. ; 24 cm + mell.
ISBN 963-204-405-3 fűzött : ár nélkül
718(439-2Soltvadkert) *** 726.8(439-2Soltvadkert)
[AN 959081]
MARC

ANSEL
UTF-86080 /2003.
Szeghalmyné Ócsai Marianna
   Gyöngy-világ : karácsony / Szeghalmyné Ócsai Marianna, Szeghalmy Szilvia ; [az ábrák és a kézimunkák a szerzők saját munkái]. - Szeged : LAZI, cop. 2002. - 45, [2] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9416-38-X fűzött : 390,- Ft
746.5
[AN 960036]
MARC

ANSEL
UTF-86081 /2003.
Székelyné Kőrösi Ilona
   A kecskeméti Kossuth-szobor története / Székelyné Kőrösi Ilona. - Kecskemét : Kecskeméti Lapok, 2002. - 112 p. : ill. ; 24 cm. - (Porta könyvek, ISSN 1589-1453)
Bibliogr.: p. 51-52.
ISBN 963-7813-41-1 fűzött : ár nélkül
725.945.4(439-2Kecskemét)(091) *** 943.9"18"(092)Kossuth_L.
[AN 959947]
MARC

ANSEL
UTF-86082 /2003.
   Székesfehérvári Művészek Társasága / [a katalógust szerk. Lakat Erika] ; [fotók Őri Tóth István et al.]. - [Székesfehérvár] : Székesfehérvári Művészek Társ., 2001. - 61 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.: p. 58-61.
ISBN 963-00-3527-8 fűzött : ár nélkül
Székesfehérvári Művészek Társasága.
73/76(439-2Székesfehérvár)(092) *** 061.28(439-2Székesfehérvár)
[AN 905968]
MARC

ANSEL
UTF-86083 /2003.
Szunyoghy András (1946-)
Művészeti állatanatómia : a ló (új kiadása)
   A ló művészeti anatómiája = Anatomy of the horse for artists = Anatomie des Pferdes für Künstler / Szunyoghy András ; szöveg ... Fehér György, Fáncsi Tibor ; [... ford. Kovács György, Fehér György]. - 4. kiad. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2003. - 195 p. : ill. ; 33 cm
ISBN 963-09-4463-4 kötött : ár nélkül
743 *** 599.723
[AN 962491]
MARC

ANSEL
UTF-86084 /2003.
Zajti Ferenc (1886-1961)
   Árpád fejedelem honfoglalása : hogyan jött létre a Feszty-körkép? / Zajti Ferenc. - Újfehértó : Vár. Múz., 2001. - 94 p. : ill. ; 20 cm. - (Az újfehértói Városi Múzeum kiadványai, ISSN 1219-9613 ; 6.)
ISBN 963-00-7620-9 fűzött : ár nélkül
Feszty Árpád (1856-1914). A magyarok bejövetele.
75(439)(092)Feszty_Á. *** 75.044(439) *** 930.8(=945.11)
[AN 905652]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

6085 /2003.
Balogh Elemér (id.)
   Sárhidai nóták : Dr. Balogh Elemér emlékeiből / [a dallamokat lejegyezte és szerk. Paksa Katalin]. - Zalaegerszeg : Zala M. Lvt., 2002. - 328 p. : ill. ; 24 cm. - (Zalai gyűjtemény, ISSN 0133-5499 ; 53.)
ISBN 963-7226-43-5 fűzött : ár nélkül
784.4(=945.11)(439-2Sárhida) *** 398.8(=945.11)(439-2Sárhida)
[AN 959025]
MARC

ANSEL
UTF-86086 /2003.
Blazsek Andrea
   Kavicsok : a 20 esztendős Solymári Szokolay Bálint Nőikar emlékkönyve, 1983-2003 / írta Blazsek Andrea. - [Solymár] : Solymári Szokolay B. Nőikar, [2003]. - 86 p. : ill. ; 30 cm
Fűzött : ár nélkül
Solymári Szokolay Bálint Nőikar.
784.087.68.071(439-2Solymár)
[AN 959120]
MARC

ANSEL
UTF-86087 /2003.
Bodon Pál (1884-1953)
   M. Bodon Pál 1907. évi Csík megyei népzenegyűjtése / [szerk. Ittzés Mihály és Olsvai Imre] ; [bev. tanulm. Olsvai Imre] ; [közread. a] Kodály Intézet, Erdei Ferenc Művelődési Központ és Művészeti Iskola. - Kecskemét : Kodály Int. : Erdei F. Művel. Közp. és Műv. Isk., 2001. - 67 p. : ill. ; 21 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-7295-26-7 fűzött : ár nélkül
784.4(=945.11)(439.21-35Csík) *** 398.8(=945.11)(439.21-35Csík)
[AN 906429]
MARC

ANSEL
UTF-86088 /2003.
Dombiné Kemény Erzsébet (1948-)
   Sebők György zongoraművész / Dombiné Kemény Erzsébet. - Szeged : Magánkiad., 2001. - 54 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-440-144-9 fűzött : ár nélkül
Sebők György (1922-1999)
786.2.071.2(439)(092)Sebők_Gy.
[AN 807447]
MARC

ANSEL
UTF-86089 /2003.
Győri Magda (1952-)
   Varga Miklós : egy hang Európa szívéből / Győri Magda. - [Budapest] : Szabad Tér, 2001. - 157 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9201-15-4 fűzött : 890,- Ft
Varga Miklós (1956-)
78.067.26.036.7(439)(092)Varga_M.
[AN 906457]
MARC

ANSEL
UTF-86090 /2003.
Károly Róbert (1937-)
   Zeneelmélet és zenei formatan : lépj közelebb a zenéhez! / Károly Róbert. - 2. jav. kiad. - Budapest : Planétás : Mezőgazda, [2003], cop. 2000. - 150 p. : ill., kotta ; 24 cm. - (Táncművészet, ISSN 1585-5694)
Bibliogr.: p. 145.
ISBN 963-9014-96-6 fűzött : ár nélkül
781(075.8)
[AN 959269]
MARC

ANSEL
UTF-86091 /2003.
   Liszt és Beethoven : kiállítás : [2002. június 15 - augusztus 20., Weimar, Goethe-Schiller Archívum] : [2002. szeptember 15 - 2003. február 19., Bonn, Beethoven-ház] : [2003. március 7 - május 31., Budapest, Liszt Ferenc Emlékmúzeum] / [szerk. Evelyn Liepsch] ; [közread. Eckhardt Mária et al.] ; [kiad. Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpont]. - Budapest : Liszt F. Zeneműv. Egy., 2003. - 142 p. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 963-7181-33-4 fűzött : ár nélkül
Liszt Ferenc (1811-1886)
Beethoven, Ludwig van
78.071.1(439)(092)Liszt_F.(093) *** 78.071.1(430)(092)Beethoven,_L._van(093) *** 061.4(430-2Weimar) *** 061.4(439-2Bp.)"2003" *** 061.4(430-2Bonn)
[AN 959885]
MARC

ANSEL
UTF-86092 /2003.
Magyar Karvezető Konferencia (1.) (2002) (Budapest)
   Első Magyar Karvezető Konferencia a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen : Budapest, 2002. május 25-26. / [szerk. Kollár Éva]. - [Budapest] : Liszt. F. Zeneműv. Egy., cop. 2003. - 48 p. : ill. ; 25 cm
Fűzött : ár nélkül
784.087.68.071.2 *** 061.3(439-2Bp.)"2002"
[AN 959077]
MARC

ANSEL
UTF-86093 /2003.
   Sej, besoroztak.. : magyar katonadalok / szerk. Jósa Iván ; [graf. Murár Gábor, Gyenes Sándor]. - Kecskemét : [Magánkiad.], 2003-. - 21 cm
784.71(439) *** 398.85(=945.11) *** 355.1(439)
[AN 956913]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2003. - 168, [4] p. : ill., főként kotta
Fűzött : ár nélkül
784.71(439) *** 398.85(=945.11) *** 355.1(439)
[AN 956917] MARC

ANSEL
UTF-86094 /2003.
Wagner, Richard
Der Ring des Nibelungen (magyar)
   A Nibelung gyűrűje : színpadi ünnepi játék : szövegkönyv a motívumok feltüntetésével = Der Ring des Nibelungen : Textbuch mit Angabe der Leitmotive / Richard Wagner ; ford. Blum Tamás ; [sajtó alá rend., a motívumokat és a kottapéldákat összeáll. Király László és Molnár Róbertné] ; [a grafikák Szittya Gábor munkái] ; a Wagner Ring Alapítvány kiadása. - Budapest : Wagner Ring Alapítvány, 2003. - 781 p. : ill., részben színes, főként kotta ; 25 cm
ISBN 963-204-925-X kötött : ár nélkül
78.071.1(430)(092)Wagner,_R. *** 782.1(430)Wagner,_R. *** 830-293.1=945.11
[AN 957629]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

6095 /2003.
Bretus Mária (1943-)
   A balett-technika alapjai / Bretus Mária, Zórándi Mária. - 3. kiad. - Budapest : Planétás : Mezőgazda, [2003], cop. 1998. - 178 p. : ill. ; 24 cm. - (Táncművészet, ISSN 1585-5694)
ISBN 963-9014-97-4 fűzött : ár nélkül
793.3(075.8)
[AN 959264]
MARC

ANSEL
UTF-86096 /2003.
Jánosi Zoltán (1954-)
   A Nemzet Színészei / Jánosi Zoltán. - Pécs : Alexandra, [2003]. - 189 p. : ill. ; 22 cm
Interjúk
ISBN 963-368-320-3 kötött : ár nélkül
792.028(439)(092)(047.53) *** 792(439-2Bp.)Nemzeti_Színház
[AN 957062]
MARC

ANSEL
UTF-86097 /2003.
   Magyar Történelmi Film Alapítvány : tények és dokumentumok, 1992-2002 / [szerk. Pörös Géza]. - Budapest : M. Tört. Film Alapítvány, 2002. - 129 p. ; 30 cm
ISBN 963-204-286-7 fűzött : ár nélkül
Magyar Történelmi Film Alapítvány.
791.43(439) *** 943.9(093) *** 061.27(439)
[AN 961331]
MARC

ANSEL
UTF-86098 /2003.
Pesovár Ernő (1926-)
   Tánchagyományunk történeti rétegei : a magyar néptánc története / Pesovár Ernő ; [a táncírások és ábrák ... rajzai Szőkéné Károlyi Annamária] ; [közread. a] Berzsenyi Dániel Főiskola. - Szombathely : BDF, 2003. - 156 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 115-129.
ISBN 963-9290-84-X kötött : ár nélkül
793.31(=945.11)(091) *** 394.3(=945.11)
[AN 957878]
MARC

ANSEL
UTF-86099 /2003.
   Remembering Isadora Duncan = Isadora Duncan emlékkönyv / [szerk. Fenyves Márk, Pálosi István]. - Budapest : Orkesztika Alapítvány, 2002. - 128 p. : ill. ; 21 cm. - (Mozdulatművészeti sorozat, ISSN 1586-4537 ; 4.)
A tanulmányok váltakozva angol és magyar nyelven
Fűzött : ár nélkül
Duncan, Isadora
793.327(73)(092)Duncan,_I.
[AN 959114]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

6100 /2003.
Ádász Edina
   Funny stories and anecdotes at intermediate level = Tréfás történetek és anekdoták középfokon / Ádász Edina, Kerekes Zsolt. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : M. P. L. Kv. : Librotrade, 2002. - 183 p. ; 20 cm
ISBN 963-9328-62-6 fűzött : ár nélkül
802.0(078)=945.11
[AN 955380]
MARC

ANSEL
UTF-86101 /2003.
Bánóczi Rozália
   Latin nyelvkönyv joghallgatók számára : kezdőknek / Bánóczi Rozália, Rihmer Zoltán. - 2. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2002. - 222, [4] p. : ill. ; 29 cm
Egyetemi tankönyv
ISBN 963-19-3493-4 fűzött : 2652,- Ft
807.1(075.8)=945.11 *** 34
[AN 957389]
MARC

ANSEL
UTF-86102 /2003.
Beke Ödön (1883-1964)
   Mari nyelvjárási szótár = Tscheremissisches Dialektwörterbuch / Beke Ödön ; unter Mitarb. von Zsófia M. Velenyák und József Erdődi ; neu red. von Gábor Bereczki ; bearb. von Margarita Kuznecova ; hrsg. von János Pusztay. - Savariae : BDTF, 1997-. - 22 cm
ISBN 963-9017-22-1
809.452.1-087 *** 809.452.1-321.1
[AN 297691]
MARC

ANSEL
UTF-8


   8., t, ť. - 2001. - p. 2639-3005. - (Bibliotheca Ceremissica, ISSN 1219-3011 ; 4/8.)
ISBN 963-9290-63-7 fűzött : ár nélkül
809.452.1-087 *** 809.452.1-321.1
[AN 935230] MARC

ANSEL
UTF-8


   9., ts/ťš, u, ü. - 2001. - p. 3005-3332. - (Bibliotheca Ceremissica, ISSN 1219-3011 ; 4/9.)
ISBN 963-9290-64-5 fűzött : ár nélkül
809.452.1-087 *** 809.452.1-321.1
[AN 957209] MARC

ANSEL
UTF-86103 /2003.
   Čabjanskí nárečoví slovňík = Csabai tájszótár / rkp. Júliusa Dedinského preprac. a doplnil Juraj Ando a Matej Mazán ; [kiad. ... Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata ...]. - [Békéscsaba] : Önkormányzat, [2003]. - 186 p. ; 21 cm
ISBN 963-03-3666-9 fűzött : ár nélkül
808.54-087(439-2Békéscsaba) *** 801.323=854=945.11
[AN 957258]
MARC

ANSEL
UTF-86104 /2003.
Davies, Helen
Beginner's Spanish dictionary (magyar)
   Kezdők spanyol nyelvkönyve / Helen Davies ; [átd.] Valkóné Pogány Zsuzsa ; szerk. Nicole Irving ; ill. John Shackell. - Budapest : Holnap, cop. 2003. - 126 p. : ill., színes ; 22 cm
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-346-289-4)
806.0(078)=945.11
[AN 962267]
MARC

ANSEL
UTF-86105 /2003.
Davies, Helen
   Kezdők szlovák nyelvkönyve / Helen Davies ; [átd.] Tóthné Rácz Kornélia ; szerk. Nicole Irving ; ill. John Shackell. - Budapest : Holnap, cop. 2003. - 125 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 963-346-218-5 kötött : ár nélkül
808.54(078)=945.11
[AN 962258]
MARC

ANSEL
UTF-86106 /2003.
   Deutsch aktiv Neu : alapfokú tananyag középiskolásoknak és felnőtteknek. - 8. licenckiad. - Berlin [etc.] : Langenscheidt ; Budapest : Nemz. Tankvk., 2000-. - 28 cm
A B. kötetektől az alcíme: Német tananyag középiskolásoknak és felnőtteknek
ISBN 963-18-9749-4 *
803.0(078)=945.11 *** 372.880.30(075.3)
[AN 957683]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1A/[1.], Tankönyv / Gerd Neuner [et al.] ; [rajz. ... Theo Scherling]. - 2001, cop. 1993. - 128, 15 p. : ill., részben színes
ISBN 963-19-1642-1 fűzött : ár nélkül
803.0(078)=945.11 *** 372.880.30(075.3)
[AN 957685] MARC

ANSEL
UTF-8


   1B/[1.], Tankönyv / Gerd Neuner [et al.] ; [rajz. ... Theo Scherling]. - 2002, cop. 1993. - 128 p. : ill., részben színes
ISBN 963-19-2809-8 fűzött : ár nélkül
803.0(078)=00 *** 372.880.30(075.3)
[AN 957695] MARC

ANSEL
UTF-8


   1B/[2.], Munkafüzet / Gerd Neuner [et al.] ; [rajz. ... Theo Scherling]. - 2002, cop. 1994. - 192 p. : ill.
ISBN 963-19-2810-1 fűzött : ár nélkül
803.0(078)=945.11 *** 372.880.30(075.3)
[AN 958404] MARC

ANSEL
UTF-86107 /2003.
Douvitsas-Gamst, Jutta
   Das Deutschmobil : Deutsch als Fremdsprache für Kinder / Jutta Douvitsas-Gamst, Eleftherios Xanthos, Sigrid Xanthos-Kretzschmer. - Budapest : Klett, [2001]-. - 29 cm
ISBN 963-9023-73-6 fűzött : ár nélkül
803.0(078)=00(02.053.2) *** 372.880.30(075.2)
[AN 947257]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3/[3.], Glossar : Vokabeln im Kontext = Szójegyzék / kész. Füleki Tamás. - 2001. - 60 p.
ISBN 963-9194-47-6
803.0(078)=945.11(02.053.2) *** 372.880.20(075.2)
[AN 958402] MARC

ANSEL
UTF-86108 /2003.
Frommherz, Renate
   Német nyelvű szókincsfejlesztő alapfokon / Frommherz Renate, Tiszárovits Nóra. - 2. kiad. - [Budapest] : M. P. L. Kv. : Librotrade, cop. 2002. - 159 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 158-159.
ISBN 963-9328-64-2 fűzött : ár nélkül
803.0(078)=945.11
[AN 956342]
MARC

ANSEL
UTF-86109 /2003.
Hadrovics László (1910-1997)
   Magyar - szerb kisszótár = Mađarsko - srpski rečnik / Hadrovics László, Nyomárkay István. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2002. - 770 p. ; 15 cm
ISBN 963-05-7713-5 kötött : ár nélkül
801.323=945.11=861
[AN 958495]
MARC

ANSEL
UTF-86110 /2003.
Halász Előd (1920-1997)
   Magyar - német kéziszótár = Ungarisch - deutsches Handwörterbuch / Halász Előd, Földes Csaba, Uzonyi Pál. - 2. kiad., váltlan lny. - Budapest : Akad. K., 2003. - XLIV, 819 p. ; 24 cm
ISBN 963-05-7879-4 fűzött : ár nélkül
801.323=945.11=30
[AN 962300]
MARC

ANSEL
UTF-86111 /2003.
Halász Előd (1920-1997)
   Német - magyar kéziszótár = Deutsch - ungarisches Handwörterbuch / Halász Előd, Földes Csaba, Uzonyi Pál. - 2. kiad., váltlan lny. - [Budapest] : Akad. K., 2003. - LII, 967 p. ; 24 cm
ISBN 963-05-7880-8 fűzött : ár nélkül
801.323=30=945.11
[AN 962303]
MARC

ANSEL
UTF-86112 /2003.
   Hungaro - Slavica, 2001 : studia in honorem Iani Bańczerowski ... / redigit István Nyomárkay ; [közread. az] ELTE Szláv és Balti Filológiai Intézet. - Budapest : ELTE Szláv és Balti Filológiai Int., 2001. - 333 p. : ill. ; 23 vm
Bibliogr.: p. 6-15. és a tanulmányok végén
ISBN 963-463-519-9 * fűzött : ár nélkül
808.1 *** 012Bańczerowski_J.
[AN 905436]
MARC

ANSEL
UTF-86113 /2003.
   Kaukovertailuja III = Fernvergleiche III. : a III. Magyar - Finn Kontrasztív Konferencia anyaga. - Savariae : BDTF, 2001. - 141 p. ; 22 cm. - (Colloquia contrastiva, ISSN 1217-8764 ; 8.). (Specimina Fennica, ISSN 0865-7513 ; 10.)
A konferenciát 1999-ben Szombathelyen tartották. - Az előadások váltakozva finn és magyar nyelven. - Bibliogr. az előadások végén. - Összefoglalás angol illetve német nyelven
ISBN 963-9290-38-6 fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9290-394)
809.454.1-52 *** 809.451.1-52 *** 061.3(439-2Szombathely)
[AN 956638]
MARC

ANSEL
UTF-86114 /2003.
Kippasto, Anu
   Észt nyelvkönyv / Anu Kippasto, Nagy Judit ; [az illusztrációkat Kozma Györgyi kész.]. - 2. kiad. - Miskolc : Bíbor K., 2002. - 318 p. : ill. ; 26 cm
Bibliogr.: p. 318.
ISBN 963-9466-07-7 fűzött : ár nélkül
809.454.5(078)=945.11
[AN 961349]
MARC

ANSEL
UTF-86115 /2003.
   Kísérleti fonetika - laboratóriumi fonológia, 2002 / szerk. Hunyadi László. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2002. - 140 p. : ill. ; 21 cm
A 2002. áprilisában Debrecenben azonos címmel rendezett szimpózium anyaga. - Bibliogr. a tanulmányok végén
Fűzött : ár nélkül
801.4 *** 809.451.1-4 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 959074]
MARC

ANSEL
UTF-86116 /2003.
Kovács Bernadette
   Deutsch im Unternehmensbereich / írta Kovács Bernadette, B. Zuba Mariann. - 2. kiad. - Budapest : Képzőműv. K., 2002. - 394 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 393-394.
ISBN 963-336-911-8 fűzött : ár nélkül
803.0(078)=945.11 *** 658.1 *** 33
[AN 957357]
MARC

ANSEL
UTF-86117 /2003.
Magay Tamás (1928-)
Magyar - angol zsebszótár (új kiadása)
   Magyar - angol diákszótár / Magay Tamás, Kiss László. - 2. kiad. - Budapest : Akad. K., 2002. - XVI, 760, 32 p. ; 19 cm
ISBN 963-05-7970-7 fűzött : ár nélkül
801.323=945.11=20
[AN 956159]
MARC

ANSEL
UTF-86118 /2003.
   A magyar helyesírás szabályai / [közread. a] Magyar Tudományos Akadémia. - 11. kiad., 12. átd. lny. - Budapest : Akad. K., 2003, cop. 2000. - 478 p. ; 21 cm
ISBN 963-05-7735-6 kötött : ár nélkül
809.451.1-1
[AN 961951]
MARC

ANSEL
UTF-86119 /2003.
Országh László (1907-1984)
   Angol - magyar nagyszótár = English - Hungarian dictionary / Országh László, Magay Tamás ; [szerk. ... Bihari Márton et al.]. - Jav. utánny. - Budapest : Akad. K., 2003, cop. 1998. - XX, 1779 p. ; 29 cm. - (Klasszikus nagyszótárak, ISSN 1418-9518)
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-05-7514-0)
801.323=20=945.11
[AN 962498]
MARC

ANSEL
UTF-86120 /2003.
Reményi Gábor
   Adózással összefüggő szakkifejezések magyar, angol, német, francia nyelven : Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Vizsgálati Módszertani Bizottság kiadványa II. 110. / [szerzők ... Reményi Gábor, ... Péchy Zsolt, ... Garai Eszter]. - Bőv. kiad. - Budapest : Kompkonzult, 2002. - 263 p. ; 29 cm
ISBN 963-9427-13-6 kötött : 5000,- Ft
801.323=945.11=00 *** 336.2
[AN 961130]
MARC

ANSEL
UTF-86121 /2003.
Sebestyén Árpád (1929-)
   A névutók állománya és rendszere a Jókai-kódexben (1372u.) / Sebestyén Árpád. - Debrecen : DE M. Nyelvtud. Int., 2002. - 190 p. ; 24 cm. - (A Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének kiadványai, ISSN 1588-6433 ; 80.)
Bibliogr.: p. 179-187.
ISBN 963-472-719-0 fűzött : ár nélkül
809.451.1-27"13" *** 809.451.1-8"13" *** 091.14(439)Jókai-kódex
[AN 959069]
MARC

ANSEL
UTF-86122 /2003.
Somló Katalin
   Schrittweise 2 : középhaladóknak / Somló Katalin, Tóth Tímea ; [az ábrákat kész. Szűcs Édua]. - 2. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2002, cop. 2000. - 197 p. : ill., részben színes ; 24 cm + hangk.
ISBN 963-19-3135-8 fűzött : ár nélkül
803.0(078)=945.11
[AN 957646]
MARC

ANSEL
UTF-86123 /2003.
Szeverényi Sándor
   Perecsenyi Nagy László / Szeverényi Sándor. - Szombathely : BDF, 2002. - 96 p. ; 23 cm. - (Az Uralisztikai Tanszék kiadványai, ISSN 0865-7521 ; 10.)
Bibliogr.: p. 91-96.
ISBN 963-9290-75-0 fűzött : ár nélkül
Perecsenyi Nagy László (1768?-1827)
80.001(439)(092)Perecsenyi_Nagy_L. *** 809.44/.45
[AN 957199]
MARC

ANSEL
UTF-86124 /2003.
Winterfeld, Rachel
   Magyar - német kéziszótár / [összeáll. Rachel Winterfeld]. - [Budapest] : Tárogató Kv., [2003]. - 427 p. ; 21 cm
ISBN 963-86071-8-1 kötött : ár nélkül
801.323=945.11=30
[AN 956973]
MARC

ANSEL
UTF-86125 /2003.
Winterfeld, Rachel
   Német - magyar kéziszótár / [összeáll. Rachel Winterfeld]. - [Budapest] : Tárogató Kv., [2003]. - 404 p. ; 21 cm
ISBN 963-86071-7-3 kötött : ár nélkül
801.323=30=945.11
[AN 956978]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

6126 /2003.
   Irodalom és politika II / szerk. Juhász Gábor, Kovács Viktor. - Miskolc : ME, 2002. - 152 p. ; 24 cm
Kész. a 2001. december 13-14-én a Miskolci Egyetemen tartott Irodalom és Politika II. Konferencia anyagából. - Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 200
ISBN 963-661-541-1 fűzött : ár nélkül
82(091) *** 32 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 956115]
MARC

ANSEL
UTF-86127 /2003.
   A Kalevala végleges szövege 150 éves : a Magyar Tudományos Akadémián 1999. szeptember 14-én rendezett jubileumi tudományos ülés előadásai. - Savariae : BDTF, 2001. - 62 p. ; 22 cm. - (Specimina Fennica, ISSN 0865-7513 ; 9.)
Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-9290-33-5 fűzött : ár nélkül
Kalevala
894.541(091)-131 *** 398.224(=945.41) *** 061.3(439-2Bp.)"1999"
[AN 956633]
MARC

ANSEL
UTF-86128 /2003.
   Modern sorsok és késő modern poétikák : tanulmányok Sylvia Plathról és Ted Hughesról / szerk. Rácz István, Bókay Antal. - [Pécs] : Janus ; Budapest : Gondolat, 2002. - 305 p. ; 20 cm. - (British studies. Irodalomtudomány,, ISSN 1589-2646)
Bibliogr.: p. 304-305. és a tanulmányok végén
ISBN 963-9500-24-0 * fűzött : 1890,- Ft (hibás ISBN 963-9450-17-0)
Hughes, Ted
Plath, Sylvia
820(73)(092)Plath,_S. *** 820(092)Hughes,_T.
[AN 958567]
MARC

ANSEL
UTF-86129 /2003.
Országh László (1907-1984)
   Az amerikai irodalom története / Országh László, Virágos Zsolt. - [2. bőv. kiad.]. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 1997 [!2002]. - 394 p., [2] t. : ill. ; 24 cm
Oktatási segédanyag. - Bibliogr.: p. 378.
ISBN 963-9024-17-1 fűzött : ár nélkül
820(73)(091)
[AN 957615]
MARC

ANSEL
UTF-86130 /2003.
Szondi Péter (1929-1971)
Theorie des modernen Dramas (magyar)
   A modern dráma elmélete / Peter Szondi ; [ford. Almási Miklós] ; [utószó P. Müller Péter]. - Budapest : Osiris, 2002. - 177 p. ; 21 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-389-287-2 kötött : 2500,- Ft
82.01-2"19" *** 82(091)-2"19"
[AN 960955]
MARC

ANSEL
UTF-86131 /2003.
Várhelyi Sándor
   A Makrancos hölgy meséje : Shakespeare szerelme és élete / Várhelyi Sándor ; [szerk., képekkel bőv., az utószót írta, sajtó alá rend. Szíj Rezső] ; [közread. a] Szenci Molnár Társaság. - Budapest : Szenci Molnár Társ., 2002, cop. 1984. - 571 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-250-054-7 fűzött : 9800,- Ft
Shakespeare, William
820(092)Shakespeare,_W.
[AN 960578]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

6132 /2003.
Arday Géza (1973-)
   Szabó Dezső szemlélete és egyénisége / Arday Géza ; [közread. a] Szenci Molnár Társaság. - Budapest : Szenci Molnár Társ., 2003. - 83 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 64-66., 69-71.
ISBN 963-250-073-3 fűzött : 810,- Ft
Szabó Dezső (1879-1945)
894.511(092)Szabó_D.
[AN 959847]
MARC

ANSEL
UTF-86133 /2003.
Bárdos József
   Szabadon bűn és erény közt : Az ember tragédiája értelmezési kísérlete / Bárdos József. - Budapest : Madách Irod. Társ., 2001. - 127 p. ; 20 cm. - (Madách könyvtár, ISSN 1219-4042 ; 24.)
Bibliogr.: p. 116-118.
ISBN 963-85991-8-9 fűzött : ár nélkül
Madách Imre (1823-1864). Az ember tragédiája.
894.511(092)Madách_I. *** 82.07
[AN 906423]
MARC

ANSEL
UTF-86134 /2003.
Bauer Nándorné
   Emberi hitel - hittel : gondolatok Kemény Géza verseinek olvasása közben / Bauer Nándorné. - Veszprém : MPI, 2001. - 16 p. ; 20 cm. - (Veszprém megyei pedagógiai füzetek, ISSN 1419-6700 ; 16.)
ISBN 963-8444-45-2 fűzött : ár nélkül
Kemény Géza (1937-2001)
894.511(092)Kemény_G.
[AN 905481]
MARC

ANSEL
UTF-86135 /2003.
Bedecs László (1974-)
   A példának oka / Bedecs László. - Tata ; Tatabánya : Kernstok K. Műv. Alapítvány, 2003. - 148, [2] p. ; 21 cm. - (Allée-füzetek, ISSN 1416-0730 ; 6.). (Fiatal kritikusok, ISSN 1586-9628 ; 2.)
ISBN 963-206-392-9 fűzött : ár nélkül
894.511(091)-14"19"
[AN 959632]
MARC

ANSEL
UTF-86136 /2003.
Beke Albert (1934-)
   Illyés Gyula mint közéleti szereplő / Beke Albert ; [közread. a] Szenci Molnár Társaság. - Budapest : Szenci Molnár Társ., 2003. - 62 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-250-072-5 fűzött : 1200,- Ft
Illyés Gyula (1902-1983)
894.511(092)Illyés_Gy. *** 323(439)"194/198"
[AN 959851]
MARC

ANSEL
UTF-86137 /2003.
Czigány Zoltán (1965-)
   Posta Dukába / Czigány Zoltán. - Budapest : CET Belvárosi Kvk., 2001. - 207, [2] p. ; 21 cm
Tart.: Posta Dukába ; Magyarországi levelek. - Levélesszék
ISBN 963-9114-44-8 fűzött : 990,- Ft
894.511(092)Czigány_Z.(044) *** 894.511(092)Simonffy_A.(044)
[AN 906290]
MARC

ANSEL
UTF-86138 /2003.
Fráter Erzsébet Szimpózium (2.) (2000) (Csécse)
   II. Fráter Erzsébet Szimpózium : [Csécse, 2000] / [rend.] a Csécsei Önkormányzat és a Madách Irodalmi Társaság ; [szerk. Andor Csaba]. - Csécse : Önkormányzat ; Budapest : Madách Irod. Társ., 2001. - 151 p., [3] t.fol. : ill. ; 20 cm. - (Madách könyvtár, ISSN 1219-4042 ; 23.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-85991-7-0 fűzött : ár nélkül
Fráter Erzsébet (1827-1875)
894.511(092)Madách_I. *** 929(439)Fráter_E. *** 061.3(439-2Csécse)
[AN 807441]
MARC

ANSEL
UTF-86139 /2003.
Jastrzębska, Jolanta
Personnages tragiques et grotesques dans la littérature hongroise contemporaine (magyar) (átd. kiad.)
   Tragikus és groteszk alakok a kortárs magyar irodalomban / Jolanta Jastrzębska ; ford. Angyalosi Gergely. - Budapest : NHK, 2001. - 186 p. ; 23 cm. - (Officina Hungarica, ISSN 1217-4335 ; 10.)
Bibliogr.: 175-182. és a fejezetek végén. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-8425-13-X fűzött : ár nélkül
894.511(091)"196/198"
[AN 905552]
MARC

ANSEL
UTF-86140 /2003.
Kellei György (1947-)
   Pár fontos mondat : jegyzetek, kritikák / Kellei György ; [kiad. a veszprémi Eötvös Károly Megyei Könyvtár ...]. - Veszprém : EKMK : Szerző, 2001. - 99, [2] p. ; 21 cm
ISBN 963-7199-87-X fűzött : 700,- Ft
894.511(091)"199" *** 894.511-92
[AN 905554]
MARC

ANSEL
UTF-86141 /2003.
Kertész Imre (1929-)
   A stockholmi beszéd : elhangzott 2002. december 7-én, a Svéd Akadémia ünnepi ülésén / Kertész Imre. - Budapest : Magvető, 2002. - 24 p. ; 19 cm
ISBN 963-14-2320-4 kötött : 1200,- FtISBN 963-14-2321-2 fűzött : 700,- Ft
894.511(092)Kertész_I.(042) *** 061.27Nobel(042)
[AN 950527]
MARC

ANSEL
UTF-86142 /2003.
Orosz László (1925-)
   Kecskemét irodalomtörténete / Orosz László, Füzi László. - Kecskemét : Kecskeméti Lapok, 2003. - 141 p. : ill. ; 24 cm. - (Porta könyvek, ISSN 1589-1453)
Bibliogr.: p. 127-128. - Példányszám: 2000
ISBN 963-7813-45-4 fűzött : ár nélkül
Kecskemét
894.511(439-2Kecskemét)(091)
[AN 959945]
MARC

ANSEL
UTF-86143 /2003.
   Születtem.. : magyar írók önéletrajzai / [... összeáll., a jegyzeteket és az annotált névmutatót írta Csiffáry Gabriella]. - [Budapest] : Palatinus, 2002, cop. 1999. - 530 p. ; 23 cm. - (Curriculum vitae, ISSN 1585-6895)
ISBN 963-9259-12-8 kötött : 3850,- Ft
894.511(092) *** 894.511-94(082)
[AN 955169]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

6144 /2003.
Abagnale, Frank W.
Catch me if you can (magyar)
   Kapj el, ha tudsz : a világ legfiatalabb, legpofátlanabb szélhámosának elképesztő, igaz kalandjai / Frank W. Abagnale és Stan Redding ; [ford. Köbli Norbert]. - Pécs : Alexandra, [2003]. - 269 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-368-418-8 fűzött : ár nélkül
820-311.3(73)=945.11
[AN 956995]
MARC

ANSEL
UTF-86145 /2003.
Adams, Douglas
The hitch hiker's guide to the Galaxy (magyar)
   Galaxis : útikalauz stopposoknak / Douglas Adams ; [ford. Molnár István]. - [Budapest] : Gabo, [2002], cop. 1987. - 190 p. ; 19 cm
Regény
ISBN 963-9421-63-4 fűzött : 1290,- Ft
820-312.9=945.11
[AN 955348]
MARC

ANSEL
UTF-86146 /2003.
Alexie, Sherman
This is what it means to say Phoenix, Arizona (magyar)
   Ha azt mondjuk: Phoenix, Arizona = This is what it means to say Phoenix, Arizona = The legend of Pig-eye / Sherman Alexie. A Disznószemű legendája / Rick Bass ; [ford. Abody Rita, Szigeti L. László]. - [Budapest] : C+S BT, [2003]. - 79 p. ; 19 cm. - (Mai amerikai novellák, ISSN 1589-5696)
Egys. cím: This is what it means to say Phoenix, Arizona. The legend of Pig-eye
ISBN 963-206-424-0 fűzött : 790,- Ft
820-32.02(73)=945.11
[AN 959765]
MARC

ANSEL
UTF-86147 /2003.
Anderson, Caroline
The real fantasy (magyar)
   Édes amazon / Caroline Anderson ; [... ford. Sipos Krisztina]. - Budapest : Harlequin, cop. 2001. - 91 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 178.)
Kisregény
ISBN 963-536-875-5 fűzött : 296,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 807941]
MARC

ANSEL
UTF-86148 /2003.
Bayer Béla (1951-)
   Auf den Schanzen der Seele / Béla Bayer. - [Szekszárd] : Kerényi, cop. 2001. - 63 p. ; 21 cm
Versek, elbeszélések
ISBN 963-8242-20-5 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-8242-20-16)
830-14(439) *** 830-32(439)
[AN 905490]
MARC

ANSEL
UTF-86149 /2003.
Bayer Béla (1951-)
   Dort drüben : [Roman] / Béla Bayer. - [Szekszárd] : Kerényi, cop. 2002. - 175 p. ; 19 cm
ISBN 963-8242-22-1 * kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-8242-22-18)
830-31(439)
[AN 905555]
MARC

ANSEL
UTF-86150 /2003.
Beard, Henry N.
Bored of the rings (magyar)
   Gyűrűkúra : [a Gyűrűk Ura fergeteges paródiája] / H. N. Beard és D. C. Kenney ; [ford. Szántai Zsolt]. - 2. bőv. kiad. - [Szeged] : Szukits, cop. 2003. - 273, [3] p. : ill. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-9441-48-1 kötött : 1790,- Ft
820-312.9(73)=945.11
[AN 961845]
MARC

ANSEL
UTF-86151 /2003.
Bellow, Saul
Ravelstein (magyar)
   Ravelstein / Saul Bellow ; [ford. Dezsényi Katalin]. - Budapest : Park, cop. 2003. - 269 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-530-633-4 kötött : 2500,- Ft
820-31(73)=945.11
[AN 958500]
MARC

ANSEL
UTF-86152 /2003.
Blake, Jennifer
The secret of Mirror House (magyar)
   Remények hálójában / Jennifer Blake ; [ford. Bartha Réka]. - [Debrecen] : Aquila, 2003. - 271 p. ; 21 cm. - (Vadrózsa könyvek, ISSN 1418-5954)
Regény
ISBN 963-679-176-7 kötött : 1598,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 956713]
MARC

ANSEL
UTF-86153 /2003.
Brown, Sandra
Riley in the morning (magyar)
   Egyetlen éjszaka / Sandra Brown ; [ford. F. Nagy Piroska]. - Budapest : Maecenas, cop. 2003. - 294 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-203-075-3 fűzött : ár nélkül
820-312.5(73)=945.11
[AN 957030]
MARC

ANSEL
UTF-86154 /2003.
Brown, Sandra
Sunset embrace (magyar)
   Alkonyi ölelés / Sandra Brown ; [ford. Bartha Réka]. - [Debrecen] : Aquila, 2003. - 317 p. ; 21 cm. - (Vadrózsa könyvek, ISSN 1418-5954)
Regény
ISBN 963-679-194-5 kötött : 1998,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 957158]
MARC

ANSEL
UTF-86155 /2003.
Carcaterra, Lorenzo
Gangster (magyar)
   Egy gengszter / Lorenzo Carcaterra ; [ford. Rácz Péter]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2003. - 470 p. ; 23 cm
Regény
ISBN 963-9421-65-0 kötött : 2500,- Ft
820-312.4(73)=945.11
[AN 956576]
MARC

ANSEL
UTF-86156 /2003.
Choderlos de Laclos, Pierre Ambroise François
Les liaisons dangereuses (magyar)
   Veszedelmes viszonyok / Choderlos de Laclos ; [ford. és az utószót írta Örkény István]. - 3. kiad. - Budapest : Magvető, [2002]. - 489 p. ; 21 cm. - (Fehér holló könyvek, ISSN 1418-1142)
Regény
V. : 2490,- Ft (hibás ISBN 963-14-2137-6)
840-31=945.11
[AN 960402]
MARC

ANSEL
UTF-86157 /2003.
Collins, Max Allan
I spy (magyar)
   Én, a kém / Cormac Wibberley [et al.] forgatókönyve alapján írta Max Allan Collins ; [ford. Szente Mihály]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2003. - 262 p. ; 20 cm. - (Sikerfilmek - könyvsikerek, ISSN 1589-0694)
Regény
ISBN 963-9441-41-4 fűzött : 1290,- Ft
820-312.4(73)=945.11
[AN 957153]
MARC

ANSEL
UTF-86158 /2003.
Connelly, Michael
Trunk music (magyar)
   Bosszú / Michael Connelly ; [ford. Frigyik László]. - Budapest : JLX, cop. 2002. - 265 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-305-175-4 fűzött : 1690,- Ft
820-312.4(73)=945.11
[AN 956970]
MARC

ANSEL
UTF-86159 /2003.
Courths-Mahler, Hedwig
Die Bettelprinzess (magyar)
   Kolduskirálylány / Hedwig Courths-Mahler ; [ford. Maros Magdolna]. - Budapest : EX-BB, 2002. - 206 p. ; 18 cm. - (Bastei romantik, ISSN 1589-1046). (Hedwig Courths-Mahler felejthetetlen szerelmes regényei, ISSN 1216-2140)
ISBN 963-9480-10-X fűzött : 749,- Ft
830-312.5=945.11
[AN 955299]
MARC

ANSEL
UTF-86160 /2003.
Courths-Mahler, Hedwig
Das Findelkind von Paradiso (magyar)
   Boldogság szigete / Hedwig Courths-Mahler ; [ford. Bethlen Katalin]. - Budapest : EX-BB, cop. 2003. - 286 p. ; 18 cm. - (Bastei romantik, ISSN 1589-1046). (Hedwig Courths-Mahler felejthetetlen szerelmes regényei, ISSN 1216-2140)
ISBN 963-9480-25-8 fűzött : 878,- Ft
830-312.5=945.11
[AN 962220]
MARC

ANSEL
UTF-86161 /2003.
Crais, Robert
Lullaby town (magyar)
   Rémálmok városa / Robert Crais ; [ford. Nyikos Eszter, Németh Kálmán]. - Budapest : Beholder, 2001. - 312 p. ; 20 cm. - (Beholder akció, ISSN 1586-1686)
Regény
ISBN 963-9047-92-9 * fűzött : 1198,- Ft (hibás ISBN 942-9067-92-9)
820-312.4(73)=945.11
[AN 905541]
MARC

ANSEL
UTF-86162 /2003.
Darcy, Emma
Craving Jamie (magyar)
   A nászajándék / Emma Darcy ; [... ford. Darvas Orsolya]. Hajnalfények / Karen van der Zee ; [... ford. Somló Katalin]. Édes bestia / Kim Lawrence ; [... ford. Csató Gabriella]. - Budapest : Harlequin, cop. 2002. - 287 p. : ill. ; 21 cm. - (Júlia különszám, ISSN 1419-4414 ; 2002/6.)
Egys. cím: Craving Jamie. Marriage-shy. An innocent affair. - Kisregények
ISBN 963-536-938-7 fűzött : 749,- Ft
820-312.5(73)(082)=945.11
[AN 956088]
MARC

ANSEL
UTF-86163 /2003.
David, Trisha
McAllister's baby (magyar)
   Híd a jövőbe / Trisha David ; [... ford. Mátyás Mária]. Meseszép történet / Janelle Denison ; [... ford. Dióssi Gábor]. Hamisított aláírás / Kathleen O'Brien ; [... ford. Klein Szilvia]. - Budapest : Harlequin, 2001. - 286 p. : ill. ; 21 cm. - (Júlia különszám, ISSN 1419-4414 ; 2001/2.)
Egys. cím: McAllister's baby. Ready-made bride. The daddy deal. - Kisregények
ISBN 963-536-904-2 fűzött : 649,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 807957]
MARC

ANSEL
UTF-86164 /2003.
Delacroix, Claire
Romance of the rose (magyar)
   A rózsa illata / Claire Delacroix ; [... ford. Szabolcs Péter]. - Budapest : Harlequin, cop. 2001. - 288 p. ; 21 cm. - (Széphistória, ISSN 1587-3064 ; 2001/1.)
ISBN 963-536-932-8 fűzött : 795,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 902899]
MARC

ANSEL
UTF-86165 /2003.
Denning, Troy
Beyond the high road (magyar)
   Túl a magas úton : Cormyr saga 2. rész / Troy Denning ; [ford. Kollár Emese]. - Budapest : Delta Vision, cop. 2003. - 344 p. ; 18 cm
Forgotten realms (keretcím)
ISBN 963-9474-23-1 fűzött : 1690,- Ft
820-312.9(73)=945.11
[AN 959788]
MARC

ANSEL
UTF-86166 /2003.
Donald, Robyn
Tiger, tiger (magyar)
   Tükröm, tükröm / Robyn Donald ; [... ford. Somló Katalin]. Világtalan világ / Lucy Gordon ; [... ford. Petricsák Judit]. Vargabetű / Jeanne Allan ; [... ford. Tandori Dezső]. - Budapest : Harlequin, cop. 2003. - 287 p. : ill. ; 21 cm. - (Júlia különszám, ISSN 1419-4414 ; 2003/1.)
Egys. cím: Tiger, tiger. Taming Jason. One mother wanted. - Kisregények
Fűzött : 749,- Ft (hibás ISBN 963-536-099-7)
820-312.5(73)(082)=945.11
[AN 956074]
MARC

ANSEL
UTF-86167 /2003.
Doyle, Arthur Conan, Sir.
The great shadow (magyar)
   A nagy árnyék / Sir Arthur Conan Doyle. - Budapest : Sensus, [2003]. - 176 p. ; 19 cm
Regény
ISBN 963-9375-39-X kötött : ár nélkül
820-31=945.11
[AN 961964]
MARC

ANSEL
UTF-86168 /2003.
Doyle, Debra
Circle of magic (magyar)
   Varázskör = Circle of magic / írta Debra Doyle, James D. Macdonald ; [ford. Tari Zsuzsanna] ; [ill. Judith Mitchell]. - Pécs : Alexandra, [2001]-. - 22 cm
Ifjúsági regény. - Csak magyar nyelven
ISBN 963-368-180-4 *
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 906106]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Veszély a kastélyban. - [2002]. - 138 p. : ill.
ISBN 963-368-311-4 kötött : ár nélkül
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 950534] MARC

ANSEL
UTF-8


   5., A varázsló vára. - [2003]. - 139 p. : ill.
ISBN 963-368-400-5 kötött : ár nélkül
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 957015] MARC

ANSEL
UTF-86169 /2003.
Dubarova, Petâ
   Dobrota = Jóság / Petâ Dubarova ; [izd.] Fondaciâ Pro skola bulgarika. - Budapest : Fondaciâ Pro skola bulgarika, 2002. - 52 p. : ill. ; 25 cm
Versek. - Ford. Vörös István, Budai Beáta, Szondi György. - Ill. Ruszev Roszen
ISBN 963-206-214-0 fűzött : ár nélkül
886.7-14.02=945.11
[AN 958067]
MARC

ANSEL
UTF-86170 /2003.
Dumas, Alexandre (père.)
Les Mohicans de Paris (magyar)
   Párizs mohikánjai / Alexandre Dumas. - Budapest : Sensus, 2003. - 451 p. ; 20 cm. - (Dumas legszebb regényei)
ISBN 963-9375-35-7 kötött : ár nélkül
840-31=945.11
[AN 957060]
MARC

ANSEL
UTF-86171 /2003.
Durrell, Gerald
The fantastic flying journey (magyar)
   Léghajóval a világ körül / Gerald Durrell ; Graham Percy rajz. ; [ford. Barabás András]. - Budapest : Európa, 2002, cop. 1990. - 145 p. : ill., színes ; 29 cm
Gyermekregény
ISBN 963-07-7266-3 kötött : 2500,- Ft
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 961125]
MARC

ANSEL
UTF-86172 /2003.
Dürrenmatt, Friedrich
   Válogatott elbeszélések / Friedrich Dürrenmatt. - Budapest : Európa, 2002-. - 19 cm
830-31(494)=945.11 *** 830-32(494)=945.11
[AN 940670]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Az ígéret / [ford. Fáy Árpád, Gera György]. - 2003. - 247 p.
Tart.: A defekt ; Az ígéret. - Egys. cím: Die Panne ; Das Versprechen
ISBN 963-07-7358-9 kötött : 1800,- Ft
830-32(494)=945.11 *** 830-31(494)=945.11
[AN 958509] MARC

ANSEL
UTF-8


   4., A megbízás / [ford. Asztalos József, Horváth Géza, Németh Tibor György]. - 2003. - 379, [2] p.
ISBN 963-07-7359-7 kötött : 1900,- Ft
830-32(494)=945.11
[AN 958513] MARC

ANSEL
UTF-86173 /2003.
Eco, Umberto
Baudolino (magyar)
   Baudolino / Umberto Eco ; [ford. Barna Imre]. - Budapest : Európa, 2003. - 542, [6] p. : ill. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-07-7153-5 kötött : 2600,- Ft
850-31=945.11
[AN 957328]
MARC

ANSEL
UTF-86174 /2003.
Ellison, James
Maid in Manhattan (magyar)
   Álmomban már láttalak / Kevin Wade forgatókönyve alapján írta James Ellison ; [ford. Szántai F. Andrea]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2003. - 255 p. ; 20 cm. - (Sikerfilmek - könyvsikerek, ISSN 1589-0694)
Regény
ISBN 963-9344-91-5 fűzött : 1290,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 957143]
MARC

ANSEL
UTF-86175 /2003.
   Az én szerelmem : osztrák szerelmes versek / vál. és az előszót írta Baranyi Ferenc. - [Budapest] : General Press, [2002]. - 63 p. ; 15 cm. - (Szép versek, szép köntösben, ISSN 1416-8804)
ISBN 963-9459-01-1 velúr : 798,- Ft
830-14(436)(082)=945.11 *** 392.6(0:82-14)
[AN 955931]
MARC

ANSEL
UTF-86176 /2003.
Fine, Anne
Madame Doubtfire (magyar)
   Apa csak egy van = Madame Doubtfire / Anne Fine ; [ford. Nagy Ágnes]. - Budapest : Ciceró, 2003. - 180 p. ; 20 cm. - (Tök jó könyvek, ISSN 1586-2674)
Regény
ISBN 963-539-391-1 fűzött : 1590,- Ft
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 957888]
MARC

ANSEL
UTF-86177 /2003.
Forsyth, Frederick
   A veterán és más történetek / Frederick Forsyth ; [ford. Kovács Lajos]. - Budapest : M. Kvklub, 2003. - 365 p. ; 21 cm
A ford. a "The veteran and other stories" c. kiad. alapján kész.
ISBN 963-547-848-8 kötött : ár nélkül
820-322.4=945.11
[AN 957852]
MARC

ANSEL
UTF-86178 /2003.
Foster, Lori
Tantalizing (magyar)
   Várom a párom / Lori Foster ; [... ford. Farkas Judit]. - Budapest : Harlequin, cop. 2001. - 92 p. ; 21 cm. - (Tiffany, ISSN 0865-4158 ; 139.)
Kisregény
ISBN 963-536-827-5 fűzött : 296,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 807932]
MARC

ANSEL
UTF-86179 /2003.
García Márquez, Gabriel
El general en su laberinto (magyar)
   A tábornok útvesztője / Gabriel García Márquez ; [ford. Tomcsányi Zsuzsanna]. - 3. kiad. - Budapest : Magvető, [2003], cop. 1992. - 254 p. ; 24 cm
Regény
Kötött : 2290,- Ft (hibás ISBN 963-14-2130-9)
860-31(861)=945.11
[AN 961377]
MARC

ANSEL
UTF-86180 /2003.
García Márquez, Gabriel
El otoño del patriarca (magyar)
   A pátriárka alkonya / Gabriel García Márquez ; [ford. Dely István]. - 3. kiad. - Budapest : Magvető : M. Kvklub, [2003], cop. 1978. - 242 p. ; 24 cm
Regény
ISBN 963-548-671-5 kötött : 2290,- Ft (hibás ISBN 963-14-2094-9)
860-31(861)=945.11
[AN 961397]
MARC

ANSEL
UTF-86181 /2003.
Gedge, Pauline
The twelfth transforming (magyar)
   A tizenkettedik átváltozás / Pauline Gedge. - [Budapest] : Gabo, cop. 2003. - 569 p. ; 22 cm
Ford. Somló Ágnes. - Regény
ISBN 963-9421-21-9 kötött : 2500,- Ft
820-31(71)=945.11
[AN 956494]
MARC

ANSEL
UTF-86182 /2003.
Gibran, Kahlil
The voice of the Master (magyar, angol)
   A Mester szavai = The voice of the Master / Kahlil Gibran ; [ford. Agócs Tamás]. - Bilingual ed. - Budapest : Édesvíz, 2003. - 169 p. ; 20 cm
ISBN 963-528-647-3 fűzött : 1790,- Ft
820-96(73).02=945.11 *** 133.25
[AN 959273]
MARC

ANSEL
UTF-86183 /2003.
Goethe, Johann Wolfgang von
Faust (magyar)
   Faust ; Válogatott versek / Johann Wolfgang Goethe ; [ford. Babits Mihály et al.]. - Budapest : M. Kvklub, 2003. - 282, [2] p. ; 20 cm. - (Iskola - könyv, ISSN 1587-4028)
ISBN 963-547-854-2 fűzött : ár nélkül
830-121=945.11 *** 830-14=945.11
[AN 959496]
MARC

ANSEL
UTF-86184 /2003.
Goldberg, Leonard S.
Brainwawes (magyar)
   Agyhullám / Leonard Goldberg ; [ford. Süle Gábor]. - [Budapest] : JLX, cop. 2002. - 365 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-305-179-7 fűzött : 1590,- Ft
820-312.4(73)=945.11
[AN 956967]
MARC

ANSEL
UTF-86185 /2003.
Golden, Arthur
Memoirs of a geisha (magyar)
   Egy gésa emlékiratai / Arthur Golden ; [ford. Nagy Imre]. - 10. kiad. - [Budapest] : Trivium, cop. 2003. - 431 p. ; 21 cm
ISBN 963-9367-27-3 kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9367-13-3)
820-31(73)=945.11
[AN 961909]
MARC

ANSEL
UTF-86186 /2003.
Gressman, Thomas S.
The hunters (magyar)
   Vadászok / Thomas S. Gressman ; [ford. Zseli Ferenc]. - Budapest : Beholder, 2003. - 312 p. ; 19 cm. - (Battletech, ISSN 1585-1567). (A klánok alkonya, ISSN 1589-0910 ; 3.)
Regény
ISBN 963-9399-31-0 fűzött : 1498,- Ft
820-312.9(73)=945.11
[AN 958026]
MARC

ANSEL
UTF-86187 /2003.
Hagee, John
The apocalypse diaries (magyar)
   Apokalipszis naplók / John Hagee ; [ford. Salánki Ágnes]. - Budapest : Amana7, 2002-. - 21 cm
Regény
820-31(73)=945.11
[AN 958541]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. kv, Az Ördög-sziget. - 2002. - 457 p.
ISBN 963-86174-7-0 fűzött : ár nélkül
820-31(73)=945.11
[AN 958543] MARC

ANSEL
UTF-86188 /2003.
Hartung, Hugo
Ich denke oft an Piroschka (magyar)
   Piroska : regény / Hugo Hartung. - Budapest : K. u. K. K., cop. 2002. - 261, [2] p. ; 19 cm
Ford. Katulics Imre
ISBN 963-9384-40-2 fűzött : ár nélkül
830-31=945.11
[AN 959642]
MARC

ANSEL
UTF-86189 /2003.
Hawke, Ethan
Ash wednesday (magyar)
   Hamvazószerda / Ethan Hawke ; [ford. Juhász Viktor]. - Budapest : Ulpius-ház, 2003. - 367 p. ; 18 cm. - (Ulpius modern könyvtár, ISSN 1589-2743)
Regény
ISBN 963-9475-01-7 fűzött : 1980,- Ft
820-31(73)=945.11
[AN 959828]
MARC

ANSEL
UTF-86190 /2003.
Heron, Echo
Condition critical (magyar)
   Állapota válságos / Echo Heron ; [ford. Fazekas István]. - Budapest : M. Kvklub, 2001. - 520 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-547-439-3 kötött : ár nélkül
820-31(73)=945.11
[AN 905291]
MARC

ANSEL
UTF-86191 /2003.
Holt, Victoria
We'll meet again (magyar)
   Találkozunk mi még / Victoria Holt ; [ford. Fazekas László]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2003. - 398 p. ; 18 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
Regény
ISBN 963-635-249-6 fűzött : 1200,- Ft
820-312.5=945.11
[AN 957123]
MARC

ANSEL
UTF-86192 /2003.
   Izéhordák / Kurt Vonnegut [et al.] ; [ford. Horváth Norbert, Szabó Kata, Szántai Zsolt]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2003. - 389, [6] p. ; 21 cm
Elbeszélések. - Kész. a "The flying sorcerers" c. kiad. alapján
ISBN 963-9441-47-3 kötött : 2290,- Ft
820-322.9(082)=945.11 *** 820-322.9(73)(082)=945.11
[AN 956680]
MARC

ANSEL
UTF-86193 /2003.
Kendrick, Sharon
The baby bond (magyar)
   Magányos lelkek / Sharon Kendrick ; [... ford. Tandori Dezső]. - Budapest : Harlequin, cop. 2001. - 91 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 246.)
Kisregény
ISBN 963-536-808-9 fűzött : 296,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 807927]
MARC

ANSEL
UTF-86194 /2003.
Kendrick, Sharon
The paternity claim (magyar)
   Egész évben karnevál / Sharon Kendrick ; [... ford. Erdélyi Margit]. - Budapest : Harlequin, cop. 2003. - 94 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 286.)
Kisregény
ISBN 963-537-051-2 fűzött : 339,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 956081]
MARC

ANSEL
UTF-86195 /2003.
Klein, Georg
   Vak akarat és önző DNS : válogatott esszék / Georg Klein ; [vál. és szerk. Kúnos László] ; [ford. Kúnos László, Rakovszky Zsuzsa]. - 2. kiad. - Budapest : Magvető, 2003, cop. 2001. - 395, [2] p. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
Kötött : 1990,- Ft (hibás ISBN 963-14-2216-X)
839.7-4=945.11
[AN 961916]
MARC

ANSEL
UTF-86196 /2003.
Küppers, Topsy
Alle Träume führen nach Wien (magyar)
   Minden álom Bécsbe vezet : dokumentumregény / Topsy Küppers ; [ford. Kajtár Mária] ; [a verseket N. Kiss Zsuzsa ford.]. - Budapest : M. Kvklub, 2003. - 354, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-547-857-7 kötött : ár nélkül
Kálmán Imre (1882-1953)
830-31=945.11
[AN 957867]
MARC

ANSEL
UTF-86197 /2003.
Lee, Miranda
The boss's baby (magyar)
   Pezsdítő elhatározás / Miranda Lee ; [... ford. Csató Gabriella]. - Budapest : Harlequin, 2002. - 94 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 283.)
Kisregény
ISBN 963-536-966-2 fűzött : 339,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 956078]
MARC

ANSEL
UTF-86198 /2003.
Loe, Erlend
Naiv.Super. (magyar)
   Naiv.Szuper / Erlend Loe ; [ford. Vaskó Ildikó]. - Budapest : Scolar, cop. 2002. - 238 p. ; 17 cm
Regény
ISBN 963-9193-78-X fűzött : ár nélkül
839.6-31=945.11
[AN 959807]
MARC

ANSEL
UTF-86199 /2003.
Logan, Leandra
Father figure (magyar)
   Légy jó, nagyapó! / Leandra Logan ; [... ford. Telek Zsuzsa]. - Budapest : Harlequin, cop. 2001. - 91 p. ; 21 cm. - (Bianka, ISSN 0866-0867 ; 124.)
Kisregény
ISBN 963-536-895-X fűzött : 296,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 807947]
MARC

ANSEL
UTF-86200 /2003.
Lusseyran, Jacques
Le monde commence ajourd'hui (magyar)
   Az élet ma kezdődik : egy vak emlékei és találkozásai / Jacques Lusseyran. - [Budapest] : Szépnap Kv., 2003. - 113 p. ; 21 cm
Ford. Hevesi Mihály
ISBN 963-430-186-X kötött : 1690,- Ft
Lusseyran, Jacques
840-94=945.11
[AN 958055]
MARC

ANSEL
UTF-86201 /2003.
Lyons, Mary
Baby included! (magyar)
   Csapó, indul! / Mary Lyons ; [... ford. Szabó Júlia]. - Budapest : Harlequin, cop. 2001. - 91 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 245.)
Kisregény
ISBN 963-536-807-0 fűzött : 296,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 807928]
MARC

ANSEL
UTF-86202 /2003.
MacDonald, Laura
Village partners (magyar)
   Érlelő évek / Laura MacDonald ; [... ford. Szalontai Éva]. - Budapest : Harlequin, cop. 2001. - 91 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 179.)
Kisregény
ISBN 963-536-876-3 fűzött : 296,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 807940]
MARC

ANSEL
UTF-86203 /2003.
   Magyar legendarium / [... ford. Tormay Cècile]. - Budapest : M. Ház, 2002. - 187 p. : ill. ; 30 cm. - (Magyar Ház könyvek, ISSN 1418-7426)
Tart.: Szent Gellért élete. Szent Istvánnak, Magyarország királyának nagyobbik legendája. Szent Istvánnak, Magyarország királyának kisebbik legendája. Szent Imre hercegnek legendája. Szent István királynak az erkölcsök tanításáról való könyve Szent Imre herceghez. - Egys. cím: Libellus de institutione morum
ISBN 963-9335-08-8 kötött : ár nélkül
871-343.5(439)=945.11 *** 235.3(092)(439) *** 943.9"10"(092)(0:82-343.5)
[AN 958653]
MARC

ANSEL
UTF-86204 /2003.
Mather, Anne
Pacific heat (magyar)
   Átírom az életedet / Anne Mather ; [... ford. Wojtovicz Hajnalka]. - Budapest : Harlequin, cop. 2001. - 91 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 234.)
Kisregény
ISBN 963-536-850-X fűzött : 296,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 807931]
MARC

ANSEL
UTF-86205 /2003.
Mather, Anne
Savage innocence (magyar)
   Lopott boldogság / Anne Mather ; [... ford. Radeczki Gizella]. - Budapest : Harlequin, cop. 2003. - 93 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 285.)
Kisregény
Fűzött : 339,- Ft (hibás ISBN 963-536-964-6)
820-312.5(73)=945.11
[AN 956085]
MARC

ANSEL
UTF-86206 /2003.
Matthews, Jessica
A healing season (magyar)
   Vérző szívvel / Jessica Matthews ; [... ford. Bakay Dóra]. - Budapest : Harlequin, cop. 2001. - 92 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 176.)
Kisregény
ISBN 963-536-873-9 fűzött : 296,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 807945]
MARC

ANSEL
UTF-86207 /2003.
McBain, Ed
Money, money, money (magyar)
   Money, money, money / Ed McBain ; [ford. Tótisz András]. - Budapest : M. Kvklub, 2003. - 294 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-547-853-4 kötött : ár nélkül
820-312.4(73)=945.11
[AN 957862]
MARC

ANSEL
UTF-86208 /2003.
Nagy Géza
   600 idézet a szeretetről / összeáll. Nagy Géza. - Debrecen : Kheirón '97, [2003], cop. 1999. - 160 p. ; 20 cm
ISBN 963-85949-7-7 fűzött : ár nélkül
82-84=945.11 *** 177.61
[AN 961963]
MARC

ANSEL
UTF-86209 /2003.
Neruda, Jan
Povídky malostranské (angol)
   Prague tales / Jan Neruda ; transl. by Michael Henry Heim ; introd. by Ivan Klíma. - Budapest ; London ; New York : CEU Press, 2003. - XXI, 346 p. ; 22 cm. - (Central European classics, ISSN 1418-0162)
Elbeszélések
ISBN 963-9116-23-8 fűzött : ár nélkül
885.0-32=20
[AN 962242]
MARC

ANSEL
UTF-86210 /2003.
Ørstavik, Hanne
Kjaerlighet (magyar)
   Vágy / Hanne Ørstavik ; [ford. Szöllősi Adrienne]. - [Budapest] : Scolar, cop. 2001. - 167 p. ; 17 cm
Regény
ISBN 963-9193-68-2 fűzött : ár nélkül
839.6-31=945.11
[AN 959809]
MARC

ANSEL
UTF-86211 /2003.
Paasilinna, Erno
   Testek és fejek : válogatott szatírák / Erno Paasilinna ; ford. Oláh József. - Budapest : Littera Nova, 2003. - 120 p. ; 19 cm. - (Horizont könyvek, ISSN 1218-7410 ; 9.)
A vál. és a ford. az "Alamaisten Elämää" c. kiad. alapján kész.
ISBN 963-9212-65-2 fűzött : ár nélkül
894.541-7=945.11
[AN 959892]
MARC

ANSEL
UTF-86212 /2003.
Palić, Milenko
Seđanʹe na godine drugog svetskog rata, 1941-1945 (magyar)
   Visszaemlékezés a világháború éveire, 1941-1945 / Milenko Palić ; közread. Pihurik Judit ; [a bev. tanulmányt és a jegyzeteket írta Pihurik Judit] ; [... ford. Papp P. Tibor, ... Györe Zoltán]. - Szeged : Csongrád M. Lvt., 2003. - 125 p. : ill., részben térk. ; 25 cm. - (Dél-alföldi évszázadok, ISSN 0237-4587 ; 19.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7237-56-9 kötött : ár nélkül
886.1-94.02=945.11 *** 355.48(439)"1941/1945"(0:82-94)
[AN 959035]
MARC

ANSEL
UTF-86213 /2003.
Roberts, Nora
Conspiracy in death (magyar)
   Halálos összeesküvés / J. D. Robb ; [ford. Kiss Tamás]. - [Debrecen] : Gold Book, [2003]. - 410 p. ; 18 cm
Regény
ISBN 963-9437-42-5 fűzött : ár nélkül
820-312.5(73)=945.11
[AN 957009]
MARC

ANSEL
UTF-86214 /2003.
Rowlins, Debbi
I saw daddy kissing Santa Claus (magyar)
   Házi Mikulás / Debbi Rowlins ; [... ford. Melegh Erika]. - Budapest : Harlequin, cop. 2002. - 93 p. ; 21 cm. - (Bianca, ISSN 0866-0867 ; 143.)
Kisregény
ISBN 963-537-039-3 fűzött : 339,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 956076]
MARC

ANSEL
UTF-86215 /2003.
Ruohonen, Laura
Kuningatar K (magyar)
   Krisztina / Laura Ruohonen ; [ford. Pap Éva]. - [Budapest] : Valo-Art, [2003]. - 37 p. ; 29 cm. - (Polar színdarabtár, ISSN 1586-9008)
ISBN 963-204-519-X fűzött : ár nélkül
894.541-2=945.11
[AN 957190]
MARC

ANSEL
UTF-86216 /2003.
Salinger, Jerome David
Nine stories (magyar)
   Kilenc történet / J. D. Salinger ; [ford. Bartos Tibor et al.]. - Budapest : Európa, 2003. - 237 p. ; 19 cm
ISBN 963-07-7378-3 kötött : 1400,- Ft
820-32(73)=945.11
[AN 961960]
MARC

ANSEL
UTF-86217 /2003.
Sheldon, Sidney
The naked face (magyar)
   Álarc nélkül / Sidney Sheldon ; [ford. Fazekas István]. - 3. kiad. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2003. - 317 p. ; 18 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
Regény
ISBN 963-635-247-X fűzött : 1200,- Ft
820-312.4(73)=945.11
[AN 959633]
MARC

ANSEL
UTF-86218 /2003.
Soule, Maris
Paternity lessons (magyar)
   Szelíd vágta / Maris Soule ; [... ford. Várnai Péter]. - Budapest : Harlequin, cop. 2003. - 94 p. ; 21 cm. - (Bianca, ISSN 0866-0867 ; 146.)
Kisregény
ISBN 963-537-146-2 fűzött : 339,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 956095]
MARC

ANSEL
UTF-86219 /2003.
Southwick, Theresa
And then he kissed me (magyar)
   Családom a családod / Theresa Southwick ; [... ford. Cziráky Erzsébet]. - Budapest : Harlequin, cop. 2002. - 94 p. ; 21 cm. - (Bianca, ISSN 0866-0867 ; 142.)
Kisregény
ISBN 963-537-038-5 fűzött : 325,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 956075]
MARC

ANSEL
UTF-86220 /2003.
Sun-zi
Sun-zi bing-fa (magyar)
   A hadviselés tudománya / Szun Ce ; [ford. Édes Bálint]. - 3. kiad. - Budapest : Göncöl, cop. 2002. - 125 p. : ill. ; 17 cm
Megjelent "A hadviselés törvényei" és "A hadviselés művészete" címmel is
ISBN 963-9183-39-3 kötött : 1290,- Ft
895.1-96=945.11 *** 355.4
[AN 955182]
MARC

ANSEL
UTF-86221 /2003.
   Szerelmesek könyve / [vál. és szerk. Veress István]. - Budapest : Sensus, 2003. - 79 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 963-9375-34-9 fűzött : ár nélkül
82-822=945.11 *** 392.6(0:82-822)
[AN 957054]
MARC

ANSEL
UTF-86222 /2003.
Thorpe, Kay
Bride on demand (magyar)
   Egy csók nem elég / Kay Thorpe ; [... ford. Kiss Gábor]. - Budapest : Harlequin, 2003. - 94 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 290.)
Kisregény
ISBN 963-537-055-5 fűzött : 339,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 956090]
MARC

ANSEL
UTF-86223 /2003.
Tolstoj, Lev Nikolaevič
Sevastopolʹskie rasskazy (magyar)
   Szevasztopol ; A két huszártiszt / Lev Tolsztoj ; [ford. Tábor Béla]. - Budapest : Sensus, 2003. - 265 p. ; 20 cm. - (A világirodalom mesterei, ISSN 1589-3324)
Egys. cím: Sevastopolʹskie rasskazy ; Dva gusara. - Elbeszélések
ISBN 963-9375-36-5 kötött : ár nélkül
882-32=945.11
[AN 956990]
MARC

ANSEL
UTF-86224 /2003.
Updike, John
Rabbit at rest (magyar)
   Nyúlszív / John Updike ; [ford. Gy. Horváth László]. - Budapest : Európa, 2003, cop. 1992. - 621 p. ; 19 cm
Regény
ISBN 963-07-7349-X kötött : 2100,- Ft
820-31(73)=945.11
[AN 959566]
MARC

ANSEL
UTF-86225 /2003.
Uris, Leon
The angry hills (magyar)
   Kálvária / Leon Uris ; [ford. Nitkovszki Stanislaw]. - [Debrecen] : Aquila, 2003. - 255 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-679-182-1 kötött : 1690,- Ft
820-31(73)=945.11
[AN 957070]
MARC

ANSEL
UTF-86226 /2003.
   Vallomás : félszáz szerelmesvers : Valentin napra / [vál. és szerk. Veress István]. - Budapest : Sensus, 2003. - 110 p. ; 14 cm
ISBN 963-9375-37-3 velúr : ár nélkül
82-14=945.11 *** 392.6(0:82-14)
[AN 956709]
MARC

ANSEL
UTF-86227 /2003.
Vargas Llosa, Mario
Los cuadernos de don Rigoberto (magyar)
   Don Rigoberto feljegyzései / Mario Vargas Llosa ; [ford. Szilágyi Mihály] ; [... Egon Schiele illusztrációinak ... felhasználásával]. - Budapest : Európa, 2003, cop. 1998. - 353, [5] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-07-7353-8 kötöt : 2100,- Ft
860-31(85)=945.11
[AN 958709]
MARC

ANSEL
UTF-86228 /2003.
Verne, Jules
L'île mystérieuse (magyar)
   A rejtelmes sziget / Jules Verne ; [ford. Majtényi Zoltán]. - Budapest : Holnap, cop. 2002. - 649, [13] p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-346-544-3 kötött : ár nélkül
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 960948]
MARC

ANSEL
UTF-86229 /2003.
Verne, Jules
Le tour du monde en quatre-vingts jours (magyar)
   Nyolcvan nap alatt a Föld körül / Jules Verne ; [ford. Kovácsné Kliment Emilia]. - [Budapest] : Új Ex Libris, [2002]. - 198 p. : ill. ; 20 cm. - (Klasszikus ifjúsági regénytár, ISSN 1587-6551)
ISBN 963-9370-64-9 kötött : ár nélkül
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 960046]
MARC

ANSEL
UTF-86230 /2003.
Verne, Jules
Vingt mille lieues sous les mers (magyar)
   Nemo kapitány / Jules Verne ; [ford. Oláh Erzsébet]. - [Budapest] : Új Ex Libris, [2002]. - 206 p. : ill. ; 20 cm. - (Klasszikus ifjúsági regénytár, ISSN 1587-6551)
ISBN 963-9370-53-3 kötött : ár nélkül
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 960053]
MARC

ANSEL
UTF-86231 /2003.
Walker, Kate
Rafael's love-child (magyar)
   Újjászületés / Kate Walker ; [... ford. Gärtner Zita]. - Budapest : Harlequin, 2003. - 94 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 289.)
Kisregény
ISBN 963-537-054-7 fűzött : 339,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 956083]
MARC

ANSEL
UTF-86232 /2003.
Warren, Arnie
Find your passion (magyar)
   Az légy, aki lehetnél! / Arnie Warren ; [ford. Komáromy Rudolf]. - Budapest : Network TwentyOne, cop. 2001. - 147 p. ; 20 cm. - (Amerikai sikerkönyvek, ISSN 1219-5154)
Kisregény. - A sorozatcím feltüntetése nélkül
ISBN 963-9333-03-4 fűzött : ár nélkül
820-31(73)=945.11 *** 613.865(0:82-31)
[AN 807450]
MARC

ANSEL
UTF-86233 /2003.
Webber, Meredith
Heart-throb (magyar)
   Dr. Szépfiú / Meredith Webber ; [... ford. Darvas Orsolya]. - Budapest : Harlequin, cop. 2001. - 91 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 177.)
Kisregény
ISBN 963-536-874-7 fűzött : 296,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 807943]
MARC

ANSEL
UTF-86234 /2003.
Weis, Margaret
Dragonlance chronicles (magyar)
   Dragonlance krónikák / Margaret Weis & Tracy Hickman. - [Szeged] : Szukits, [2001]-. - 25 cm
Regény
ISBN 963-9393-93-2 *
820-312.9(73)=945.11
[AN 905742]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], A téli éj sárkányai / [ford. Füssi-Nagy Géza] ; [versford. Hárs Ernő]. - [2002]. - 343 p.
ISBN 963-9393-95-9 kötött : ár nélkül
820-312.9(73)=945.11
[AN 956173] MARC

ANSEL
UTF-86235 /2003.
Wilde, Oscar
   A boldog herceg és más mesék / Oscar Wilde ; [ford. Lengyel Balázs]. - 4. kiad. - Budapest : Magvető, [2002], cop. 1998. - 213 p. ; 21 cm. - (Fehér holló könyvek, ISSN 1418-1142)
V. : 1790,- Ft (hibás ISBN 963-14-2144-9)
820-34=945.11
[AN 960404]
MARC

ANSEL
UTF-86236 /2003.
Wilkins, Gina
A night to remember (magyar)
   A diszkókirálynő / Gina Wilkins ; [... ford. Németh Mária]. - Budapest : Harlequin,, cop. 2001. - 93 p. ; 21 cm. - (Tiffany young, ISSN 1587-1533 ; 1.)
Kisregény
ISBN 963-536-924-7 fűzött : 296,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 807936]
MARC

ANSEL
UTF-86237 /2003.
Winston, Anne Marie
Lovers reunion (magyar)
   A kalandor / Anne Marie Winston ; [... ford. Kiss Eszter]. - Budapest : Harlequin, cop. 2001. - 91 p. ; 21 cm. - (Tiffany, ISSN 0865-4158 ; 138.)
Kisregény
ISBN 963-536-826-7 fűzött : 296,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 807933]
MARC

ANSEL
UTF-86238 /2003.
Wood, Sara
Expectant mistress (magyar)
   A természet ölén / Sara Wood ; [... ford. Bittera Dóra]. - Budapest : Harlequin, cop. 2001. - 92 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 233.)
Kisregény
ISBN 963-536-849-6 fűzött : 296,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 807929]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

6239 /2003.
Acsádi Rozália (1957-)
   Virág voltam, madár lettem / Acsádi Rozália. - [Szekszárd] : Kerényi, 2003. - 102 p. ; 21 cm
Versek
ISBN 963-8242-26-4 kötött : ár nélkül
894.511-14
[AN 956121]
MARC

ANSEL
UTF-86240 /2003.
   Adyra gondolok : 125 vers Ady Endréről / [... vál. és ... szerk. Vezér Erzsébet, Maróti István] ; [közread. a] Petőfi Irodalmi Múzeum. - [Budapest] : PIM, 2002. - 165 p. ; 24 cm
ISBN 963-9401-07-2 fűzött : ár nélkül
Ady Endre (1877-1919)
894.511-14(082) *** 894.511(092)Ady_E.(0:82-14)
[AN 959902]
MARC

ANSEL
UTF-86241 /2003.
   Ami maradt : írások Fecske Csabától és Fecske Csabáról / [összeáll. és szerk. Hadobás Pál]. - Edelény : Művel. Közp., Kvt. és Múz., 2003. - 92 p. ; 21 cm. - (Edelényi füzetek, ISSN 0238-1842 ; 30.)
ISBN 963-206-554-9 fűzött : ár nélkül
Fecske Csaba (1948-)
894.511-821 *** 894.511(092)Fecske_Cs.
[AN 959013]
MARC

ANSEL
UTF-86242 /2003.
Babics Imre (1961-)
   Plekniterápia : versek a Gnózisból / Babics Imre. - [Békéscsaba] : Békés M. Kvt. : Körös Irod. Társ., 2001. - 30 p. ; 24 cm. - (Körös könyvtár, ISSN 1585-7166)
Japán technikával. - Számozott példány: 200
ISBN 963-7141-79-0 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 905479]
MARC

ANSEL
UTF-86243 /2003.
Bálint Zsolt (1962-)
   Elmúlt a ma valaki másnak / Bálint Zsolt. - Szeged : Agapé, 2001. - 50 p. ; 19 cm
Versek
ISBN 963-458-234-6 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 900130]
MARC

ANSEL
UTF-86244 /2003.
Bán János (1968-)
   Jég és vér / Bán Mór. - [Debrecen] : Cherubion, 2003. - 275 p. : ill. ; 18 cm. - (Osiris könyvek, ISSN 1215-8518 ; 101.)
Regény. - Kárpáthia (keretcím)
ISBN 963-9346-84-5 fűzött : 1198,- Ft
894.511-312.9
[AN 958521]
MARC

ANSEL
UTF-86245 /2003.
Bartis Ferenc (1936-)
   Fekete tűzijáték : visszatávozóban / Bartis Ferenc ; [közread. az] Összmagyar Testület. - Budapest : Összmagyar Testület, 2003. - 131 p. ; 20 cm
Versek
ISBN 963-206-410-0 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 959564]
MARC

ANSEL
UTF-86246 /2003.
Bekecsi Szabó László
   Vissza a csillagokba : tájak, sorsok, emlékek... / Bekecsi Szabó László. - Nyíregyháza : [R-Press], 2001. - 144 p. ; 21 cm
ISBN 963-00-7320-X fűzött : ár nélkül
894.511-32
[AN 904816]
MARC

ANSEL
UTF-86247 /2003.
Bodó Béla (1903-1970)
   Brumi Mackóvárosban / Bodó Béla ; [... az illusztrációkat Szávay Edit kész.]. - Budapest : Holnap, 2002. - 167 p. : ill. ; 21 cm
Gyermekregény
ISBN 963-346-436-6 kötött : ár nélkül
894.511-31(02.053.2)
[AN 960571]
MARC

ANSEL
UTF-86248 /2003.
Bognár Papp Irén (1951-)
   Ezer fokon / Bognár Papp Irén ; [a fotókat Rigó Róbert ... kész.]. - Szigetvár : [Proof Stúdió], 2001. - 131 p. : ill. ; 19 cm
Versek
ISBN 963-00-8502-X * fűzött : ár nélkül
894.511-14 *** 894.511-94
[AN 904556]
MARC

ANSEL
UTF-86249 /2003.
Boór András
   Erkölcsi gubancok : novellák a bűneinkről / Boór András. - Budapest : Holoprint, 2001. - 199 p. ; 18 cm
ISBN 963-00-7419-2 fűzött : 1160,- Ft
894.511-32
[AN 906419]
MARC

ANSEL
UTF-86250 /2003.
Boross Vilmos (1859-1904)
   Ketel vitéz : elbeszélés Karcag múltjából / Boross Vilmos ; szerk. Cselényiné Váczi Irén ; ... új ill. ... Fógel Marianna ; kiad. az "Én iskolám..." Iskolatörténeti és Hagyományőrző Alapítvány. - Karcag : "Én iskolám..." Iskolatört. és Hagyományőrző Alapítvány, 2001. - 71 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-00-8557-7 * fűzött : ár nélkül
894.511-32
[AN 905653]
MARC

ANSEL
UTF-86251 /2003.
   Családi élet a magyar irodalom tükrében : antológia a krízishelyzet megelőzésére családban vagy egyedül élők számára / gyűjt., vál. és összeáll. Hajdu Hajnalka ; kiad. a Budapest-Kelenföldi Református Egyházközség. - Budapest : Budapest-Kelenföldi Ref. Egyházközs., 2002. - 387 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-202-775-2 fűzött : ár nélkül
894.511-822 *** 316.356.2(0:82-822) *** 392.3(0:82-822)
[AN 956667]
MARC

ANSEL
UTF-86252 /2003.
Csáth Géza (1887-1919)
   Mesék, amelyek rosszul végződnek : összegyűjtött novellák / Csáth Géza ; [szerk. és sajtó alá rend. Szajbély Mihály]. - Utánny. - Budapest : Magvető, [2003], cop. 1994. - 573 p. ; 21 cm
ISBN 963-14-1988-6 kötött : 2490,- Ft
894.511-32
[AN 961956]
MARC

ANSEL
UTF-86253 /2003.
Csokonai Vitéz Mihály (1773-1805)
   Feljegyzések / Csokonai Vitéz Mihály ; sajtó alá rend. és a jegyzeteket írta Borbély Szilárd [et al.]. - Budapest : Akad. K., 2002. - 849 p., [16] t. : ill. ; 21 cm. - (Csokonai Vitéz Mihály összes művei ; ; [5.])
Bibliogr.: p. 308-313.
ISBN 963-05-7923-5 kötött : ár nélkül
894.511-821 *** 894.511(092)Csokonai_Vitéz_M.
[AN 955957]
MARC

ANSEL
UTF-86254 /2003.
Csokonai Vitéz Mihály (1773-1805)
   Tanulmányok / Csokonai Vitéz Mihály ; sajtó alá rend. és a jegyzeteket írta Borbély Szilárd, Debreczeni Attila, Orosz Beáta. - Budapest : Akad. K., 2002. - 345 p., [8] t. : ill. ; 21 cm. - (Csokonai Vitéz Mihály összes művei ; ; [6.])
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-05-7897-2 kötött : ár nélkül
894.511-4 *** 894.511(092)Csokonai_Vitéz_M.
[AN 955962]
MARC

ANSEL
UTF-86255 /2003.
Darvas Ferenc (1936-)
   Ő énbennem, én őbenne / Darvas Ferenc. - Szekszárd : Babits, 2003. - 104 p. ; 21 cm
Versek
ISBN 963-9272-85-X kötött : ár nélkül
894.511-14
[AN 956293]
MARC

ANSEL
UTF-86256 /2003.
   Egy történet. - 2. kiad. - Budapest : Magvető, [2002], cop. 1993. - 74 p. ; 19 cm
Tart.: Jegyzőkönyv / Kertész Imre. Élet és irodalom / Esterházy Péter. - Elbeszélések
ISBN 963-14-2316-6 kötött : 1490,- Ft
894.511-32
[AN 955381]
MARC

ANSEL
UTF-86257 /2003.
Erdélyi Margit
   Repülj velem : [szerelmes regény] / Margaret Moore. - [Budapest] : Anno, 2003. - 200 p. ; 20 cm
ISBN 963-375-209-4 fűzött : ár nélkül
894.511-312.5
[AN 956693]
MARC

ANSEL
UTF-86258 /2003.
Fekete István (1900-1970)
   Magasles / Fekete István ; [a Fekete István hagyatékában maradt regénytöredéket folytatta és a kéziratot sajtó alá rend.] Nagy Domokos Imre ; [... ill. Matyikó Tibor]. - 2. kiad. - Budapest : Új Ember, cop. 2002. - 302 p. : ill. ; 20 cm
Ifjúsági regény
ISBN 963-7688-80-3 kötött : 1800,- Ft
894.511-31(02.053.2)
[AN 958702]
MARC

ANSEL
UTF-86259 /2003.
Fésüs Éva (1926-)
   Az ezüst hegedű / Fésűs Éva ; Csomor Katalin rajz. - 5. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2002. - 236 p. : ill., részben színes ; 26 cm
Mesék
ISBN 963-361-401-5 kötött : 2300,- Ft
894.511-34(02.053.2)
[AN 955869]
MARC

ANSEL
UTF-86260 /2003.
Gábri Elemér
   Pax : elbeszélések / Gábri Elemér. - Budapest : Magánkiad., 2001. - 144 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-440-228-3 fűzött : ár nélkül
894.511-32
[AN 807435]
MARC

ANSEL
UTF-86261 /2003.
Garami Erzsébet
   A jerikói rózsa : családtörténet, négy nemzedék / Garami Erzsébet. - Budapest : CET Belvárosi Kvk., 2001. - 228 p. ; 20 cm
ISBN 963-9114-40-5 fűzött : 990,- Ft
894.511-31
[AN 906294]
MARC

ANSEL
UTF-86262 /2003.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   A láthatatlan ember : történelmi regény / Gárdonyi Géza ; [Győrfi András rajz.]. - [Budapest] : Palatinus, 2003. - 282 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-9380-97-0 kötött : 2780,- Ft
894.511-311.6
[AN 958690]
MARC

ANSEL
UTF-86263 /2003.
Gáts Krisztina Beáta (1970-)
   Emberbőrben : Gáts Krisztina Beáta versei / [ill. Botka Gábor]. - [Budapest] : Magánkiad., 2001. - 77, [2] p. : ill. ; 18 cm
ISBN 963-440-183-X kötött : ár nélkül
894.511-14
[AN 807583]
MARC

ANSEL
UTF-86264 /2003.
   Ha majd hatéves leszek : versek kicsiknek / [összeáll. Szele Ágnes] ; [Kállai Nagy Krisztina rajz.]. - Budapest : Sziget, 2003. - 61 p. : ill., színes ; 24 cm
Analitikus leírása: AN 143861
ISBN 963-8138-75-0 kötött : ár nélkül
894.511-14(02.053.2)(082)
[AN 961370]
MARC

ANSEL
UTF-86265 /2003.
   Hazádnak rendületlenül / [... szerk. Nick Ferenc] ; [a grafikákat Nagy Katalin et al. kész.]. - Budapest : Adrianus, 2001. - 230 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-00-8442-2 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-03-991-1)
Vörösmarty Mihály (1800-1855)
894.511-14(082) *** 894.511(092)Vörösmarty_M.
[AN 905096]
MARC

ANSEL
UTF-86266 /2003.
Hermányi Dienes József (1699-1763)
   N. Enyedi síró Heráklitus és hol mosolygó s hol kacagó Demokritus : válogatás / Hermányi Dienes József ; [rajz.] Banga Ferenc, Szemethy Imre. - [Budapest] : ELTE Historia Litteraria Alapítvány : Képes Próza Tár, 2002. - 159 p. : ill. ; 20 cm. - (Képes próza tár, ISSN 1416-7158 ; 7.)
Anekdoták. - Példányszám összesen: 600, ebből számozott, dedikált: 400
ISBN 963-463-607-1 fűzött : ár nélkül
894.511-36
[AN 956685]
MARC

ANSEL
UTF-86267 /2003.
Hernádi Gyula (1926-)
   Kiáltás és kiáltás / Hernádi Gyula. - Budapest : Kairosz, 2002. - 194 p. ; 19 cm
Regény
ISBN 963-9484-04-0 fűzött : 1980,- Ft
894.511-31
[AN 955292]
MARC

ANSEL
UTF-86268 /2003.
Janikovszky Éva (1926-)
   Ájlávjú / Janikovszky Éva ; [Réber László rajz.]. - 3. kiad. - Budapest : Móra, 2003. - 158, [4] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-11-7761-0 kötött : ár nélkül
894.511-43
[AN 961961]
MARC

ANSEL
UTF-86269 /2003.
Janikovszky Éva (1926-)
   Jó nekem! / Janikovszky Éva ; Réber László rajz. - 4. kiad. - Budapest : Móra, 2003. - [36] p. : ill., színes ; 23 cm
Gyermektörténetek
ISBN 963-11-7754-8 kötött : ár nélkül
894.511-93
[AN 958666]
MARC

ANSEL
UTF-86270 /2003.
Jókai Mór (1825-1904)
A janicsárok végnapjai (német)
   Die letzten Tage der Janitscharen / Mór Jókai ; [aus dem Ungarischen übertr. von Henriette und Géza Engl]. - 2. Aufl. - [Budapest] : Corvina, 2003. - 237 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-13-5229-3 kötött : 3200,- Ft
894.511-31=30
[AN 958703]
MARC

ANSEL
UTF-86271 /2003.
Kabdebó Tamás (1934-)
   Rendes emberek szigete / Kabdebó Tamás. - Budapest : CET Belvárosi Kvk., 2001. - 234 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-9114-38-3 fűzött : 1400,- Ft
894.511-31
[AN 906289]
MARC

ANSEL
UTF-86272 /2003.
Kaffka Margit (1880-1918)
   Hangyaboly / Kaffka Margit ; [utószó Márton László]. - Pécs : Jelenkor, 2001. - 147 p. ; 19 cm. - (Millenniumi könyvtár, ISSN 1419-7316 ; 134.)
Regény. - Bibliogr.: p. 147-[148].
ISBN 963-676-257-0 kötött : 680,- Ft
894.511-31
[AN 905288]
MARC

ANSEL
UTF-86273 /2003.
Kányádi Sándor (1929-)
   Ambrus the bear and the curious Moon / Sándor Kányádi ; [transl. by Elizabeth Csicsery-Rónay] ; [ill. by Emma Heinzelmann]. - Budapest : Holnap, 2003. - 127 p. : ill. ; 21 cm
Mesék
ISBN 963-346-559-1 kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-346-251-7)
894.511-34(02.053.2)=20 *** 894.511-13(02.053.2)=20
[AN 956103]
MARC

ANSEL
UTF-86274 /2003.
Kassai Franciska (1953-)
   Sírdogál a szépség : versek / Kassai Franciska. - Budapest : Hungarovox, 2003. - 97 p. ; 20 cm
ISBN 963-9292-55-9 fűzött : 1000,- Ft
894.511-14
[AN 959887]
MARC

ANSEL
UTF-86275 /2003.
Katona Szabó István (1922-)
   Életem Erdélyben / Katona Szabó István ; [közread. a] Magyar Nemzeti Tájékoztatási Alapítvány. - Budapest : M. Nemz. Tájékoztatási Alapítvány, cop. 2002-. - 18 cm
Katona Szabó István (1922-)
894.511-94(498) *** 949.84
[AN 956059]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A megtévesztettek. - cop. 2002. - 219 p.
Számozott példány: 100
ISBN 963-204-740-0 fűzött : ár nélkül
894.511-94(498) *** 949.84"1918/1945"
[AN 956061] MARC

ANSEL
UTF-86276 /2003.
Kenneth, Claire
   Hermelines hölgy / Claire Kenneth. - Budapest : Papp-Ker, [2002]. - 296 p. ; 20 cm. - (Romantikus klasszikusok)
Kisregények, elbeszélések
ISBN 963-9418-35-8 fűzött : ár nélkül
894.511-32
[AN 955344]
MARC

ANSEL
UTF-86277 /2003.
   Kik csókolóznak többet? : magyar írók novellái / [gyűjt., vál. és összeáll. Kőrössi P. József]. - Budapest : Noran, 2003. - 225, [4] p. ; 18 cm. - (Novella, ISSN 1586-7641)
ISBN 963-9356-79-4 kötött : 2000,- Ft
894.511-32(082) *** 392.6(0:82-32)
[AN 956704]
MARC

ANSEL
UTF-86278 /2003.
Királyhegyi Pál (1900-1981)
   A gengszterek nem nőnek az égig és más füzetes regények / Királyhegyi Pál ; [az utószót írta Föld S. Péter]. - [Budapest] : K. u. K. K., cop. 2002. - 286 p. ; 20 cm. - (Unikum könyvek, ISSN 1585-9428)
Tart.: A lejtőn - felfelé ; A gengszterek nem nőnek az égig ; A becsület nem szégyen ; Maud Courtney mestersége ; A ház közbeszól
ISBN 963-9384-38-0 kötött : ár nélkül
894.511-311.5
[AN 957061]
MARC

ANSEL
UTF-86279 /2003.
Kiss Jánosné (1928-)
   Emberek, tanyák, sorsok a mártélyi tanyavilágban : "életem, paraszti környezetem viszontagságai" / Kiss Jánosné ; [ill. a szerző ...] ; [közread. a] Mártélyi Olvasókör. - [Mártély] : Mártélyi Olvasókör, 2003. - 158 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-206-361-9 fűzött : ár nélkül
Kiss Jánosné (1928-)
Mártély
894.511-94 *** 39(439-2Mártély)(0:82-94) *** 908.439-2Mártély(0:82-94)
[AN 959907]
MARC

ANSEL
UTF-86280 /2003.
Kormos István (1923-1977)
   A Pincérfrakk utcai cicák és más mesék / Kormos István ; Faltisz Alexandra rajz. - Budapest : Osiris, 2002. - 124, [3] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 963-389-281-3 kötött : 2200,- Ft
894.511-34(02.053.2)
[AN 960593]
MARC

ANSEL
UTF-86281 /2003.
Kormos István (1923-1977)
   Vackor az első bében ; Vackor világot lát / Kormos István ; [Keresztes Dóra rajz.]. - Budapest : Osiris, 2002, cop. 1997. - 116, [2] p. : ill., színes ; 25 cm
Gyermekversek
ISBN 963-379-254-1 kötött : 1880,- Ft
894.511-13(02.053.2)
[AN 960600]
MARC

ANSEL
UTF-86282 /2003.
Kosztolányi Dezső (1885-1936)
   Nero, a véres költő ; Aranysárkány / Kosztolányi Dezső. - Budapest : Európa, 2003. - 541 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
Regények
ISBN 963-07-7332-5 fűzött : 780,- Ft
894.511-31
[AN 959480]
MARC

ANSEL
UTF-86283 /2003.
Kovács Sándor
   Pastorale ; Analecta / Kovács Sándor ; [az előszót írta Gyárfás Ágnes] ; [kiad. a Miskolci Bölcsész Egyesület Nagy Lajos Király Magánegyeteme]. - Miskolc : MBE Nagy L. Kir. Magánegy., 2001. - 79 p. ; 19 cm
Versek
ISBN 963-7528-62-8 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 905178]
MARC

ANSEL
UTF-86284 /2003.
Krämer Mária
   Az álmok élnek / Krämer Mária, Krämer Zsuzsa. - Budapest : CET Belvárosi Kvk., 2001. - 155 p. : ill. ; 21 cm
Visszaemlékezések
ISBN 963-9114-41-3 fűzött : 990,- Ft
894.511-94
[AN 906293]
MARC

ANSEL
UTF-86285 /2003.
Krasznahorkai László (1954-)
   Északról hegy, Délről tó, Nyugatról utak, Keletről folyó / Krasznahorkai László. - Budapest : Magvető, cop. 2003. - 143 p. ; 25 cm
Regény
ISBN 963-14-2318-2 kötött : 1790,- Ft
894.511-31
[AN 957086]
MARC

ANSEL
UTF-86286 /2003.
Krasznahorkai László (1954-)
   Háború és háború : regény / Krasznahorkai László. - 3. kiad. - Budapest : Magvető, [2003], cop. 1999. - 227, [4] p. ; 25 cm
Kötött : 1990,- Ft (hibás ISBN 963-14-2125-2)
894.511-31
[AN 961375]
MARC

ANSEL
UTF-86287 /2003.
László-Kovács Gyula (1957-)
   Nagypéntek / László-Kovács Gyula. - [Szekszárd] : Kerényi, 2001. - 85 p. ; 21 cm
Versek
ISBN 963-8242-21-3 * kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-8242-21-17)
894.511-14
[AN 905532]
MARC

ANSEL
UTF-86288 /2003.
Locsmándi László
   Téli mese : válogatott és új versek / Locsmándi László. - Sopron : Edutech, 2001. - 85 p. ; 20 cm. - (Várhely könyvek, ISSN 1419-273X ; 9.)
ISBN 963-85651-2-8 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 906168]
MARC

ANSEL
UTF-86289 /2003.
Lőrincz L. László (1939-)
   A Vérfarkas éjszakája / Leslie L. Lawrence. - Budapest : Gesta, 2002, cop. 1988. - 380 p. ; 19 cm. - (Leslie L. Lawrence életmű-sorozat)
Regény
ISBN 963-8229-83-7 kötött : ár nélkül
894.511-312.4
[AN 955352]
MARC

ANSEL
UTF-86290 /2003.
Lőrinczki Lajos (1934-)
   Jus murmurandi = Jogos a morgás / Lőrinczki Lajos. - [Dabas] : Dabas Jegyzet Kft., 2001. - 494 p. ; 21 cm
Anekdoták. - A párhuzamos cím tükörírással
ISBN 963-86142-1-8 kötött : ár nélkül
894.511-84
[AN 807011]
MARC

ANSEL
UTF-86291 /2003.
Lukács Eszter
   Lukács Eszter válogatott élete / Lukács Eszter. - Budapest : M. Kvklub, 2003. - 278 p. ; 19 cm
ISBN 963-547-862-3 kötött : ár nélkül
Lukács Eszter
894.511-31
[AN 956142]
MARC

ANSEL
UTF-86292 /2003.
   A lusta méhecske / [összeáll. Elek Nóra] ; [rajz. Bihari Mariann és "Medve"]. - [Debrecen] : TKK, [2003]. - 47 p. : ill., színes ; 30 cm
Mesék
ISBN 963-596-035-2 kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9269-85-9)
894.511-34(02.053.2)(082)
[AN 957901]
MARC

ANSEL
UTF-86293 /2003.
Madách Imre (1823-1864)
   Az ember tragédiája / Madách Imre. - Budapest : M. Népművelők Társ. : Papp-Ker, [2002]. - 91 p. ; 20 cm. - (Klasszikusok kincsestára, ISSN 1589-3553)
Drámai költemény
ISBN 963-9418-20-X fűzött : ár nélkül
894.511-121
[AN 956357]
MARC

ANSEL
UTF-86294 /2003.
Márkus Zoltán (1932-)
   Láttam és írtam / Márkus Zoltán ; [kiad. az Eötvös Károly Megyei Könyvtár]. - Veszprém : EKMK, 2001. - 306 p. ; 20 cm
Elbeszélések
ISBN 963-7199-94-2 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-7199-70-5)
894.511-821
[AN 905455]
MARC

ANSEL
UTF-86295 /2003.
Marno János (1949-)
   Daidal / Marno János. - Pécs : Jelenkor, 2001. - 180 p. ; 20 cm
Versek
ISBN 963-676-278-3 fűzött : 1300,- Ft
894.511-14
[AN 905300]
MARC

ANSEL
UTF-86296 /2003.
Mészöly Miklós (1921-2001)
   Film / Mészöly Miklós. - 5. kiad. - Pécs : Jelenkor ; Pozsony : Kalligram, 2002, cop. 1976. - 167 p. ; 21 cm. - (Mészöly Miklós művei)
Kisregény
ISBN 963-676-308-9 kötött : 1800,- Ft
894.511-31
[AN 960541]
MARC

ANSEL
UTF-86297 /2003.
Moldova György (1934-)
   Negyven prédikátor ; Ha jönne az angyal.. : két regény egy kötetben / Moldova György. - Budapest : Urbis Kvk., 2003. - 382, [2] p. ; 24 cm
ISBN 963-9291-41-2 kötött : ár nélkül
894.511-31
[AN 957320]
MARC

ANSEL
UTF-86298 /2003.
Molnár Ferenc (1878-1952)
   A Pál utcai fiúk / Molnár Ferenc ; [Molnár Péter rajz.]. - 39. kiad. - Budapest : Móra, 2003. - 168 p. : ill. ; 21 cm
Ifjúsági regény
ISBN 963-11-7762-9 kötött : ár nélkül
894.511-31(02.053.2)
[AN 961962]
MARC

ANSEL
UTF-86299 /2003.
Móra Ferenc (1879-1934)
   Négy apának egy leánya / Móra Ferenc. - Budapest : Holnap, 2002. - 371 p. ; 19 cm
Regény. - Először "A festő halála" címmel jelent meg
ISBN 963-346-507-9 fűzött : ár nélkül
894.511-31
[AN 960083]
MARC

ANSEL
UTF-86300 /2003.
   Mozi : magyar írók novellái és publicisztikai írásai / [gyűjt., vál. és összeáll. Kőrössi P. József]. - Budapest : Noran, 2003. - 217, [6] p. : ill. ; 18 cm. - (Novella, ISSN 1586-7641)
Kötött : 2000,- Ft (hibás ISBN 963-9356-77-8)
894.511-32(082) *** 791.45(0:82-32)
[AN 956697]
MARC

ANSEL
UTF-86301 /2003.
Nagy László (1921-)
   A Föld gömbölyű : nyolcvan év a világ körül / Nagy László. - Budapest : Balassi, cop. 2001. - 301, [3] p., [32] t. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-506-420-9 fűzött : 1900,- Ft
Nagy László (1921-)
894.511-94
[AN 905289]
MARC

ANSEL
UTF-86302 /2003.
Nemere István (1944-)
   Adolf : fantasztikus(?) regény / Nemere István. - Nyíregyháza : Homonnai, 2001. - 328 p. ; 19 cm
ISBN 963-8342-24-2 fűzött : 986,- Ft
894.511-312.9
[AN 905290]
MARC

ANSEL
UTF-86303 /2003.
Nemere István (1944-)
   A Hegy / Nemere István. - Kaposvár : Kaposvári Ny., 2003. - 2 db ; 19 cm
Az 1985-ben megjelent regény újrakiadása és folytatása
ISBN 963-8193-18-2
894.511-31
[AN 956744]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 278 p.
ISBN 963-8193-19-0 fűzött : 1290,- Ft
894.511-31
[AN 956752] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 251 p.
ISBN 963-8193-20-4 fűzött : 1290,- Ft
894.511-31
[AN 956759] MARC

ANSEL
UTF-86304 /2003.
   Nőköszöntő : a magyar irodalom legszebb versei nőknek. - [Debrecen] : Aquila, 2003. - 160 p. ; 21 cm
ISBN 963-679-197-X kötött : ár nélkül
894.511-14(082)
[AN 956724]
MARC

ANSEL
UTF-86305 /2003.
Oberling Éva
   Kutyavilág : Fürge, a huncut kis foxilány kalandjai / Oberling Éva ; [rajz. Pintér Zoltán]. - Kőszeg : [Magánkiad.], 2003. - 96, [8] p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-430-273-4 kötött : 1850,- Ft
894.511-31(02.053.2)
[AN 957871]
MARC

ANSEL
UTF-86306 /2003.
Ottlik Géza (1912-1990)
   Iskola a határon / Ottlik Géza. - 13. kiad. - Budapest : Magvető, [2003], cop. 1959. - 439 p. ; 20 cm
Regény
Fűzött : 1690,- Ft (hibás ISBN 963-14-2145-7)
894.511-31
[AN 961948]
MARC

ANSEL
UTF-86307 /2003.
Para-Kovács Imre
   Én-teriőr / Para-Kovács Imre. - Pécs : Alexandra, [2003]. - 187, [3] p. ; 20 cm
Publicisztika
ISBN 963-368-407-2 fűzött : ár nélkül
894.511-43 *** 894.511-94
[AN 956982]
MARC

ANSEL
UTF-86308 /2003.
Pauk Anna (1910-2000)
   A 12539-es számú fogoly : Birkenau - Auschwitz - Sömmerda : visszaemlékezés, 1944-1945 / Pauk Anna. - Budapest : CET Belvárosi Kvk., 2001. - 194 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9114-49-9 fűzött : 990,- Ft
Pauk Anna (1910-2000)
894.511-94 *** 323.12(=924)(439)"1944/1945"(0:82-94)
[AN 906291]
MARC

ANSEL
UTF-86309 /2003.
Perlawi Andor
   Félős napok árnya : versek, dalok, fadok, nóták kotta nélkül / Perlawi Andor. - [Budapest] : [Magánkiad.], [2003]. - 108, [4] p. ; 21 cm
ISBN 963-430-316-1 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 959485]
MARC

ANSEL
UTF-86310 /2003.
Petőfi Sándor (1823-1849)
   Petőfi Sándor összes költeményei : 1845. augusztus - 1846 / sajtó alá rend. Kerényi Ferenc. - Budapest : Akad. K., 2003. - 693 p., [8] t. : ill. ; 21 cm. - (Petőfi Sándor összes művei ; ; 4.)
Gerinccím: Költemények. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-05-7899-9 kötött : ár nélkül
894.511-14 *** 894.511(092)Petőfi_S.
[AN 955965]
MARC

ANSEL
UTF-86311 /2003.
Princz Gábor
   Soseis versek / Princz Gábor. - Budapest : Novella, cop. 2001. - [21] fol. ; 21 cm
ISBN 963-7953-83-3 fűzött : 999,- Ft
894.511-14
[AN 905485]
MARC

ANSEL
UTF-86312 /2003.
Pusztai János (1934-)
   Nagy álomkönyv / Pusztai János ; [közread. az] Összmagyar Testület. - [Budapest] : Összmagyar Test., 2000-. - 24 cm
A 2. kötettől kiad. a Codex Print Kiadó
ISBN 963-00-4054-9
894.511-3
[AN 445343]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt. - 2003. - 441 p.
ISBN 963-9247-10-3 fűzött : ár nélkül
894.511-3
[AN 959570] MARC

ANSEL
UTF-86313 /2003.
Radnai Gáborné
   A szerelem csapdájában / Sidney Lawrence. - [Budapest] : Radnai, cop. 2003. - 268 p. ; 20 cm
Regény
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-430-248-3)
894.511-31
[AN 956728]
MARC

ANSEL
UTF-86314 /2003.
Radnai Gáborné
   Szívbénulás / Martha Tailor. - [Budapest] : Radnai, cop. 2003. - 269 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-430-247-5 fűzött : ár nélkül
894.511-312.4
[AN 957050]
MARC

ANSEL
UTF-86315 /2003.
   Recipe : Magyar Orvosírók és Képzőművészek Köre XXV. jubileumi antológia / [fel. szerk. Barta Kálmán] ; [szerkbiz. Donáth Tibor, Csapláros Zsuzsa, Fodor Etelka]. - Békéscsaba : M. Téka Erkel S. Könyvesház, 2001. - 175 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-00-6638-6 fűzött : ár nélkül
894.511-822 *** 73/76(439)
[AN 905437]
MARC

ANSEL
UTF-86316 /2003.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Bedekker csavargók számára / Rejtő Jenő ; [sajtó alá rend., szerk., az előszót, az utószót és a jegyzeteket írta Varga Katalin]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2003. - 197, [2] p. ; 20 cm. - (Modern klasszikusok, ISSN 1218-652X)
ISBN 963-9441-45-7 kötött : 1790,- Ft
894.511-32
[AN 956073]
MARC

ANSEL
UTF-86317 /2003.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Megyek Párizsba, ahol még egyszer sem haldokoltam / Rejtő Jenő P. Howard ; [sajtó alá rend., szerk., az utószót és a jegyzeteket írta Varga Katalin]. - 2. kiad. - [Szeged] : Szukits, cop. 2003. - 308 p. ; 20 cm. - (Modern klasszikusok, ISSN 1218-652X)
ISBN 963-9441-46-5 kötött : 1990,- Ft
894.511-94
[AN 961903]
MARC

ANSEL
UTF-86318 /2003.
Sárközi Sándor
   A költészet szivárványa / Sárközi Sándor. - Budapest : Accordia, 2003. - 124, [3] p. : ill. ; 20 cm
Versek
ISBN 963-9502-07-3 fűzött : 790,- Ft
894.511-14
[AN 959819]
MARC

ANSEL
UTF-86319 /2003.
Sebők Zsigmond (1861-1916)
   Dörmögő Dömötör / Sebők Zsigmond ; [ill. Elek Lívia]. - Budapest : Osiris, 2002. - 238 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 963-389-296-1 kötött : 2780,- Ft
894.511-32(02.053.2)
[AN 960576]
MARC

ANSEL
UTF-86320 /2003.
Seregély György
   Hacsekk és Salgó : humoreszkek, 1996-2002 / Seregély György. - [S.l.] : [s.n.], [2003]. - 119 p. ; 25 cm
Kötött : ár nélkül
894.511-223
[AN 956961]
MARC

ANSEL
UTF-86321 /2003.
Simon András
   Életed üzenet / Simon András. - Budapest : Hangtalan Jelek, 2002. - 183 p. : ill. ; 16 cm
Versek
ISBN 963-202-981-X fűzött : ár nélkül
894.511-14 *** 244(0:82-14)
[AN 957033]
MARC

ANSEL
UTF-86322 /2003.
Sinka István (1897-1969)
   Sírás az időben : válogatott versek = Plac vʺv vremeto / Sinka István ; összeáll. és magyarból ford. Gencso Hrisztozov ; [ill. Kajári Gyula]. - [Budapest] : Hollósy Galéria, 2001. - 80, 79 p. : ill. ; 20 cm. - ("Versek és képek", ISSN 1587-1290 ; 1.)
A magyar és a bolgár nyelvű rész hátlapjával egybekötve
ISBN 963-00-6373-5 fűzött : ár nélkül
894.511-14.02=867
[AN 807730]
MARC

ANSEL
UTF-86323 /2003.
Sudár István (1965-2000)
   A Táltos hite és halálos csalatkozása : filmnovella / Sudár István ; [kiad. a Kunszövetség]. - Karcag : Kunszövetség, 2003. - 40 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-206-272-8 fűzött : ár nélkül
894.511-32
[AN 959459]
MARC

ANSEL
UTF-86324 /2003.
Szabó Magda (1917-)
   Für Elise : regény / Szabó Magda. - Budapest : Európa, 2003-. - 19 cm
894.511-31
[AN 962124]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r., Cili. - 2003. - 417 p.
ISBN 963-07-7394-5 kötött : 1800,- Ft
894.511-31
[AN 962128] MARC

ANSEL
UTF-86325 /2003.
Szabó Magda (1917-)
   Születésnap / Szabó Magda. - Budapest : Európa, 2003, cop. 1962. - 293 p. ; 19 cm
Ifjúsági regény
ISBN 963-07-7317-1 kötött : 1600,- Ft
894.511-31(02.053.2)
[AN 958710]
MARC

ANSEL
UTF-86326 /2003.
Szakács Gyula
   Elmélkedések a politikáról és a hatalomról / Szakács Gyula ; [ill. Hangya János]. - [Gödöllő] : Szerző, cop. 2001. - 61 p. : ill. ; 19 cm
Aforizmák
ISBN 963-440-402-2 fűzött : ár nélkül
894.511-84
[AN 906190]
MARC

ANSEL
UTF-86327 /2003.
Szarka István (1941-)
   Szender a holdudvarban : százhét vers 1997-2000-ből / Szarka István. - Budapest : Curiosa Nova, 2001. - 69, [10] p. : ill. ; 19 cm
Példányszám: 500
ISBN 963-86093-3-8 fűzött : 400,- Ft
894.511-14
[AN 807967]
MARC

ANSEL
UTF-86328 /2003.
Szeberényi Tamás (1928-)
   Hát ilyen az élet : humoros önéletrajzi karcolatok / Szeberényi Tamás. - Békéscsaba : M. Téka Erkel S. Könyvesház, 2001. - 260 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-00-6735-8 fűzött : ár nélkül
Szeberényi Tamás (1928-)
894.511-94
[AN 906091]
MARC

ANSEL
UTF-86329 /2003.
Szenti Tibor (1939-)
   Kalászkisasszony : történetek a szerelemről / Szenti Tibor. - Budapest : CET Belvárosi Kvk., 2001. - 296 p. ; 20 cm
ISBN 963-9114-36-7 fűzött : 990,- Ft
894.511-32
[AN 905085]
MARC

ANSEL
UTF-86330 /2003.
Szentpáli József
Művek (vál.)
   Szentpáli József összes költeményei. - Kaposvár : Szentpáli J., 2001. - 501, [3] p. ; 21 cm
ISBN 963-440-469-3 fűzött : 1300,- Ft
894.511-14
[AN 906288]
MARC

ANSEL
UTF-86331 /2003.
Szepes Mária (1908-)
   Pöttyös Panni / Szepes Mária ; [Bakos V. Ági rajz.]. - Budapest : Édesvíz, 2003. - 45, [2] p. : ill., színes ; 29 cm
Gyermekregény
ISBN 963-528-660-0 kötött : 1990,- Ft
894.511-32(02.053.2)
[AN 962426]
MARC

ANSEL
UTF-86332 /2003.
Szerb Antal (1901-1945)
   A Pendragon legenda / Szerb Antal. - 12. kiad. - Budapest : Magvető, [2002], cop. 1934. - 247 p. ; 21 cm. - (Fehér holló könyvek, ISSN 1418-1142)
Regény. - Az utószót írta Hegedüs Géza
V. : 1790,- Ft (hibás ISBN 963-14-2074-4)
894.511-31
[AN 960379]
MARC

ANSEL
UTF-86333 /2003.
Szerb Antal (1901-1945)
   Utas és holdvilág / Szerb Antal. - 9. kiad. - Budapest : Magvető, [2002]. - 326 p. ; 21 cm. - (Fehér holló könyvek, ISSN 1418-1142)
Regény
V. : 1990,- Ft (hibás ISBN 963-14-2135-X)
894.511-31
[AN 960365]
MARC

ANSEL
UTF-86334 /2003.
   Szöveggyűjtemény a régi magyar irodalomból / szerk. Kovács Sándor Iván ; [sajtó alá rend. és a magyarázatokat összeáll. Csillag István et al.]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Osiris, 2003. - 2 db ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr. a jegyzetekben
894.511-822(075.8) *** 894.511(091)".../16"(075.8)
[AN 959160]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Késő-reneszánsz manierizmus és kora-barokk. - 572 p.
ISBN 963-389-430-1 kötött : 3980,- Ft
894.511-822(075.8) *** 894.511(091)"155/16"(075.8)
[AN 959163] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Barokk és késő-barokk rokokó. - 879 p.
ISBN 963-389-431-X kötött : 4380,- Ft
894.511-822(075.8) *** 894.511(091)"16/17"(075.8)
[AN 959165] MARC

ANSEL
UTF-86335 /2003.
Takácsné Csente Juliánna (1930-)
   "Nem ismert utakon" : versek / Takácsné Csente Juliánna. - [Tatabánya] : Alfadat-Press, [2003]. - 114 p. ; 21 cm
ISBN 963-8103-40-X fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 959650]
MARC

ANSEL
UTF-86336 /2003.
Tóth Tímea
   Fintorka és Tivornya kalandos lakodalma / Tóth Tímea ; Pásztor Andrea rajz. - Kecskemét : Kecskeméti Lapok, 2002. - 71 p. : ill., színes ; 24 cm
Mese
ISBN 963-7813-44-6 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-7812-44-6)
894.511-34(02.053.2)
[AN 959482]
MARC

ANSEL
UTF-86337 /2003.
Traurig Lőrinc (1926-)
   Derűs történetek : Haunc feid'aról, és másokról / Traurig Lőrinc. - [Budapest] : Szerző, 2001. - 150, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-440-435-9 fűzött : ár nélkül
894.511-94
[AN 906265]
MARC

ANSEL
UTF-86338 /2003.
Udud István (1937-)
   Teremtő akarat : versek / Udud István ; kiad. Cégénydányád Önkormányzata. - Cégénydányád : Önkormányzat, 2001. - 72 p. ; 21 cm
ISBN 963-00-7200-9 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 906255]
MARC

ANSEL
UTF-86339 /2003.
Varró Dániel (1977-)
   Bögre azúr : versek / Varró Dániel. - 7. kiad. - Budapest : Magvető, [2003], cop. 1999. - 93, [5] p. ; 21 cm
Kötött : 1490,- Ft (hibás ISBN 963-14-2159-7)
894.511-14
[AN 961953]
MARC

ANSEL
UTF-86340 /2003.
Zsigray Julianna (1903-1987)
   Tragikus keringő : regény / Zsigray Julianna. - [Budapest] : K. u. K. K., [2003]. - 527 p. ; 21 cm
ISBN 963-9384-35-6 kötött : ár nélkül
894.511-31
[AN 961922]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

6341 /2003.
Bogos Katalin
   Aludj, baba, aludjál.. / ... vál. Bogos Katalin ; rajz. Hajdú Kata. - Kistarcsa : STB Kv., cop. 2002. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 15x24 cm
ISBN 963-9266-89-2 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 956071]
MARC

ANSEL
UTF-86342 /2003.
Bogos Katalin
   Erdőszéli mondókák / ... vál. Bogos Katalin ; rajz. Nyilasi Antónia. - Kistarcsa : STB Kv., cop. 2002. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 15x24 cm
ISBN 963-9444-00-6 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 956067]
MARC

ANSEL
UTF-86343 /2003.
Bogos Katalin
   A három kismalac / ... átd. Bogos Katalin ; rajz. Nyilasi Antónia. - Kistarcsa : STB Kv., cop. 2002. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 15x24 cm
ISBN 963-9444-01-4 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 956052]
MARC

ANSEL
UTF-86344 /2003.
Bogos Katalin
   Háztáji mondókák / ... vál. Bogos Katalin ; rajz. Nyilasi Antónia. - Kistarcsa : STB Kv., cop. 2002. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 15x24 cm
ISBN 963-9266-99-X kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 956049]
MARC

ANSEL
UTF-86345 /2003.
Bogos Katalin
   Hófehérke / átd. Bogos Katalin ; rajz. Fejérváry Gergely. - Kistarcsa : STB Kv., cop. 2002. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 15x24 cm
ISBN 963-9266-88-4 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 956060]
MARC

ANSEL
UTF-86346 /2003.
Bogos Katalin
   Játszani jó! / írta Bogos Katalin ; rajz. Papp Anikó Míra. - Kistarcsa : STB Kv., cop. 2002. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 15x24 cm
ISBN 963-9266-87-6 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 956064]
MARC

ANSEL
UTF-86347 /2003.
Bogos Katalin
   Jó reggelt, december! / írta Bogos Katalin ; rajz. Krizsanics Antonin. - Kistarcsa : STB Kv., cop. 2002. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 15x24 cm
ISBN 963-9266-94-9 * kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9444-94-9)
087.5(084.1)
[AN 956065]
MARC

ANSEL
UTF-86348 /2003.
Bogos Katalin
   Karácsonyi dalocskák / ... vál. Bogos Katalin ; rajz. Nyilasi Antónia. - Kistarcsa : STB Kv., cop. 2002. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 15x24 cm
ISBN 963-9266-95-7 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 956055]
MARC

ANSEL
UTF-86349 /2003.
Bogos Katalin
   Piroska és a farkas / ... átd. Bogos Katalin ; rajz. Nyilasi Antónia. - Kistarcsa : STB Kv., cop. 2002. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 15x24 cm
ISBN 963-9444-02-2 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 956057]
MARC

ANSEL
UTF-86350 /2003.
Disney, Walt
Bambi (magyar)
   Bambi / Walt Disney ; [ford. Kálmán Judit]. - Budapest : Egmont, 2003. - 96 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Klasszikus Walt Disney mesék, ISSN 1216-8750 ; 2.)
ISBN 963-627-826-1 kötött : 2355,- Ft
087.5(084.1)
[AN 959572]
MARC

ANSEL
UTF-86351 /2003.
Disney, Walt
   Micimackó : kalandok a Százholdas Pagonyban / Walt Disney ; [ford. Húsvéti Árpád]. - [Budapest] : Egmont, 2003. - 96 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Klasszikus Walt Disney mesék, ISSN 1216-8750 ; 23.)
ISBN 963-627-820-2 kötött : 2355,- Ft
087.5(084.1)
[AN 959582]
MARC

ANSEL
UTF-86352 /2003.
Disney, Walt
Snow White (magyar)
   Hófehérke és a hét törpe / Walt Disney ; [ford. Makay László]. - Budapest : Egmont, 2003. - 96 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Klasszikus Walt Disney mesék, ISSN 1216-8750 ; 18.)
ISBN 963-627-834-2 kötött : 2355,- Ft
087.5(084.1)
[AN 959578]
MARC

ANSEL
UTF-86353 /2003.
   A kismalac és a farkasok / [ill. Karácsonyi György]. - Debrecen : TKK, [2003]. - 32 p. : ill., színes ; 24 cm
Mesék
ISBN 963-596-033-6 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 957896]
MARC

ANSEL
UTF-86354 /2003.
Marék Veronika (1937-)
   Boribon születésnapja / Marék Veronika. - 3. kiad. - Budapest : Pozsonyi Pagony Kft., cop. 2002. - [32] p. : ill., színes ; 17x20 cm. - (Pagony könyvek)
Képes mesekönyv
ISBN 963-204-267-0 kötött : 790,- Ft
087.5
[AN 960556]
MARC

ANSEL
UTF-86355 /2003.
Marék Veronika (1937-)
   Jó éjszakát, Annipanni! / Marék Veronika. - 4. kiad. - Budapest : Pozsonyi Pagony : Print-X, cop. 2003. - [32] p. : ill., színes ; 17x20 cm
Képes mese
ISBN 963-206-466-6 kötött : 950,- Ft
087.5(084.1)
[AN 957856]
MARC

ANSEL
UTF-86356 /2003.
Maxtone Graham, Ysenda
   Számok / [szöveg Ysenda Maxtone-Graham] ; [ill. Mario Cortès] ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2001. - 23 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 963-627-577-7 fűzött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 905583]
MARC

ANSEL
UTF-86357 /2003.
Maxtone Graham, Ysenda
   Számok / [szöveg Ysenda Maxtone-Graham] ; [ill. Mario Cortès] ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Utánny. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2003. - 23 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 963-627-577-7 fűzött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 957360]
MARC

ANSEL
UTF-86358 /2003.
Miler, Zdeněk
Krtek a orel (magyar)
   A vakond és a sas / [... ill. Zdeněk Miler] ; [szöveg Hana Doskočilová] ; [ford. Balázs Andrea]. - Budapest : Móra ; [Praha] : Albatros, 2002. - 78 p. : ill., színes ; 26 cm
Képes mese
ISBN 963-11-7739-4 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 957427]
MARC

ANSEL
UTF-86359 /2003.
   Telizsák és fenyőág : karácsonyi versek, dalok gyermekeknek / [ill. Vida Kata]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, [2003]. - 31 p. : ill., színes ; 43 cm
ISBN 963-9450-46-4 kötött : ár nélkül
087.5(084.1) *** 398.831(=945.11)(02.053.2)
[AN 962499]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

6360 /2003.
Davis, Jim
   Garfield, a gazdiszomorító / Jim Davis ; [ford. Boronyák Rita és Nagy Ágnes]. - [Budapest] : Adoc-Semic, [2003]. - [126 p.]. - (Színes zseb-Garfield ; ; 50.)
Képregény
ISBN 963-9233-40-4 fűzött : 415,- Ft
087.6:084.11
[AN 957945]
MARC

ANSEL
UTF-86361 /2003.
Davis, Jim
   Útmutató az élethez a Grand Fotelban / Jim Davis ; [ford. Boronyák Rita]. - [Budapest] : Adoc-Semic, [2001]. - [90] p. : ill., színes ; 18 cm. - (Színes zseb-Garfield ; ; 41.)
Képregény
ISBN 963-9233-11-0 fűzött : 395,- Ft
087.6:084.11
[AN 906241]
MARC

ANSEL
UTF-86362 /2003.
Pro Scientia Aranyérmesek Konferenciája (5.) (2000) (Sopron)
   Pro Scientia Aranyérmesek V. Konferenciája : Sopron, 2000. november 5-7. : előadások / szerk. Jánoska Ferenc ; [rend., közread. Pro Scientia Aranyérmesek Társasága]. - Budapest : Pro Scientia Aranyérmesek Társ., [2003]. - 232 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 300. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-00-5158-3 fűzött : ár nélkül
082 *** 061.3(439-2Sopron)
[AN 959043]
MARC

ANSEL
UTF-8