MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2003 - 7. évfolyam, 10. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2006

Created at 2007/04/04 19:16:48
by MNBWWW (Vers 1.00 Release,
linked at Mar 28 2007 15:03:03)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

6363 /2003.
   A Berzsenyi Dániel Könyvtár : fejezetek Szombathely könyvtártörténetéből, 1880-2002 / [szerk. Nagy Éva] ; [kiad. Berzsenyi Dániel Könyvtár]. - Szombathely : Berzsenyi Kvt., 2002. - 158 p. : ill., részben színes ; 22x22 cm
Vas megye könyvtárügye 1980-2000 c. bibliogr.: p. 54-112., összeáll. Zsámpárné Szalay Mária
ISBN 963-7621-76-8 kötött : ár nélkül
Berzsenyi Dániel Könyvtár (Szombathely)
026/027(439-2Szombathely)(091) *** 021(439.111)"188/200":016
[AN 963605]
MARC

ANSEL
UTF-86364 /2003.
Friedrich Klára (1948-)
   Kárpát-medencei birtoklevelünk, a rovásírás / Friedrich Klára, Szakács Gábor. - [Budapest] : Szakács G., 2003. - 231 p. : ill. ; 24 cm
A főcím rovásírással is. - Bibliogr.: p. 227-228.
ISBN 963-430-260-2 fűzött : ár nélkül
003.335.9(=945.11)
[AN 963713]
MARC

ANSEL
UTF-86365 /2003.
   Könyvtárosok kézikönyve / szerk. Horváth Tibor, Papp István. - Budapest : Osiris, 2003-. - 25 cm. - (Osiris kézikönyvek, ISSN 1416-6321)
02(035)
[AN 959216]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Alapvetés. - 2003. - 286 p. : ill.
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-389-408-5 kötött : 3480,- Ft
02(035)
[AN 959219] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., A könyvtárak rendszere. - 2003. - 356 p. : ill.
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-389-397-6 kötött : 3480,- Ft
021(035) *** 026/027(035) *** 02(035)
[AN 959223] MARC

ANSEL
UTF-86366 /2003.
Várkonyi Nándor (1896-1975)
   Az írás és a könyv története / Várkonyi Nándor ; [... szerk., lábjegyzetekkel, utószóval és névmutatóval ell., a képanyagot vál. és az irodalomjegyzéket összeáll. Keresztúri József] ; [szerk. és a szöveget gond. Mezey Katalin]. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2001. - 446 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 421.
ISBN 963-9028-93-2 kötött : 3500,- Ft (hibás ISBN 963-8277-65-3)
003(100)(091) *** 002(100)(091) *** 655(100)(091)
[AN 808159]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

6367 /2003.
Cserné Adermann Gizella (1949-)
   A tanulás- és kutatásmódszertan alapjai / Cserné Adermann Gizella. - Pécs : PTE FEFI, 1999 [!2003]. - 143 p. : ill. ; 23 cm. - (Humán szervező (munkaügyi) menedzser sorozat, ISSN 1218-6880)
Bibliogr.: p. 137.
Fűzött : ár nélkül
001.81(078)
[AN 966498]
MARC

ANSEL
UTF-86368 /2003.
Glatz Ferenc (1941-)
   Tudománypolitika az ezredforduló Magyarországán / Glatz Ferenc. - 2. kiad. - [Budapest] : Pannonica, cop. 2002. - 114 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-9252-58-1 kötött : ár nélkül
001.89:323(439)"199"
[AN 964897]
MARC

ANSEL
UTF-86369 /2003.
   Szakirodalmi információkeresés : a katalóguscédulától az internetig / szerk. Zalainé Kovács Éva ; írták Illési Éva [et al.]. - Budapest : SZIE Kertészet-, Élelmiszer-tudományi és Tájépítészeti Kvt. és Lvt., 2001. - 93, [2] p. : ill. ; 24 cm. - (Szent István Egyetem Budai Campus Kertészet-, Élelmiszer-tudományi és Tájépítészeti Könyvtár és Levéltár kiadványai, ISSN 1589-6137 ; 4.)
Oktatási segédlet. - Bibliogr.: p. [94-95].
Fűzött : ár nélkül
001.81 *** 02 *** 681.3.004.14
[AN 964064]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

6370 /2003.
Baktay Ervin (1890-1963)
   A csillagfejtés könyve : az asztrológia elmélete és gyakorlata / Baktay Ervin. - Repr. kiad. - [Budapest] : Könyvfakasztó, 2003, cop. 2000. - 350 p. : ill. ; 22 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Szerző, 1942
Kötött : 2690,- Ft (hibás ISBN 963-9302-13-9)
133.52
[AN 967063]
MARC

ANSEL
UTF-86371 /2003.
Balogh Béla
Den yttersda verkligheten (magyar)
   A végső valóság / Balogh Béla. - 3. kiad. - Piliscsaba : Bioenergetic, 2002. - 272 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 270-272.
Fűzött : 1400,- Ft (hibás ISBN 963-9343-26-9)
133.25
[AN 963602]
MARC

ANSEL
UTF-86372 /2003.
Chinmoy, Sri
A true disciple (angol, magyar)
   Az igaz tanítvány / Sri Chinmoy. - Budapest : Madal Bal, 2003. - [81] p. ; 20 cm
Magyar és angol nyelven
Fűzött : ár nélkül
133.25
[AN 963425]
MARC

ANSEL
UTF-86373 /2003.
Drosnin, Michael
The Bible code (magyar)
   A Biblia kódja / Michael Drosnin ; [ford. Kertész Balázs Montanus, Láng Zsuzsa Angéla]. - Budapest : Vince K., 2003-. - 25 cm
Az 1. köt. kötetjezés nélkül jelent meg, monografikus leírása: AN 323731
Biblia
133 *** 221
[AN 962321]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Visszaszámlálás. - 2003. - 275 p. : ill.
ISBN 963-9323-78-0 kötött : 3250,- Ft
133 *** 221
[AN 962325] MARC

ANSEL
UTF-86374 /2003.
Drosnin, Michael
The Bible code (magyar)
   A Biblia kódja / Michael Drosnin ; [ford. Kertész Balázs]. - 5. utánny. - Budapest : Vince K., 2003. - 239 p. ; 25 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9323-77-2 kötött : 3250,- Ft
Biblia
133 *** 221
[AN 968310]
MARC

ANSEL
UTF-86375 /2003.
Fogerthy, Lang
   Horoszkóp 2003 : csillagüzenetek minden hétre a 2003. esztendőre valamennyi jegyben születettnek / Lang Fogerthy ; [ford. Bán L. Tamás]. - [Budapest] : Anno, 2003. - 372 p. ; 20 cm
ISBN 963-375-107-1 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-375-107-7)
133.52
[AN 967519]
MARC

ANSEL
UTF-86376 /2003.
Földes Attila
   Az ember a Marsról származik? : vulkánok, piramisok, kozmikus összefüggések / Földes Attila. - Budapest : Kornétás, cop. 2003. - 178 p., VIII t. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-9353-17-5 fűzött : 1990,- Ft
001.94
[AN 963102]
MARC

ANSEL
UTF-86377 /2003.
Jankovich István (1920-)
Schulplanet Erde (magyar)
   Miért élünk a Földön? : [gondolatok a jobb életért] / Jankovich István ; [ford. Tóth Zoltán]. - [Szeged] : Szukits, [2001]-. - 20 cm
ISBN 963-9344-38-9
133.25
[AN 905542]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - cop. 2001. - 282 p. : ill.
ISBN 963-9393-76-2 * fűzött : 1290,- Ft (hibás ISBN 963-9278-57-2)
133.25
[AN 905545] MARC

ANSEL
UTF-86378 /2003.
Nemere István (1944-)
   U.F.O. rejtélyek / [Nemere István]. - Budapest : Fantastico Moda, [2003], cop. 1998. - 158 p. ; 20 cm
ISBN 963-86221-1-3 fűzött : ár nélkül
001.94
[AN 965522]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

6379 /2003.
Albert Kornél
   Magyarázó az érzékenységi térképekhez : a felszín alatti vizek minőségét érintő tevékenységekkel összefüggő egyes feladatokról szóló 33/2000. (III. 17.) Kormány rendelet 2/1. számú mellékletben részletezett érzékenységi kategóriák területi eloszlását bemutató érzékenységi térképek használatához / Albert Kornél. - Budapest : KöM, 2001. - 48 p. : ill., színes, főként térk. ; 29 cm. - (Kármentesítési füzetek, ISSN 1417-9385 ; 7.)
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-03-7675-X)
504.43.054(439) *** 556.3
[AN 922739]
MARC

ANSEL
UTF-86380 /2003.
Albert Kornél
Magyarázó az érzékenységi térképekhez (angol)
   Commentary to the sensitivity maps : how to use the maps showing the spatial distribution of sensitivity categories as detailed in Annex 2/1 of the Government Decree no. 33/2000. (III. 17.) on activities affecting groundwater quality / by Kornél Albert ; [transl. by Endre Almássy]. - Budapest : Min. for Environment, 2002. - 48 p. : ill., színes, főként térk. ; 29 cm. - (Remediation booklets,, ISBN 1417-9385 ; ; 7.)
Fűzött : ár nélkül
504.43.054(439) *** 556.3
[AN 963921]
MARC

ANSEL
UTF-86381 /2003.
Dócsné Balogh Zsuzsanna
   Az önkormányzati kármentesítési alprogram jogi eljárási folyamatait és gazdasági feltételeit, megoldási lehetőségeit tartalmazó eljárási metodika / Dócsné Balogh Zsuzsanna. - Budapest : KVVM, 2002. - 40 p. : ill. ; 29 cm. - (Kármentesítési füzetek, ISSN 1417-9385 ; 8.)
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-03-7675-X)
504.05(439) *** 351.777(439) *** 352(439) *** 349.6(439)
[AN 963907]
MARC

ANSEL
UTF-86382 /2003.
   Felszín alatti vizeink : tájékoztató : [kármentesítési program] / [összeáll.] Liebe Pál ; [közread. a] Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. - Budapest : KVVM, 2002. - 56 p. : ill., színes, részben térk. ; 29 cm
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-03-7675-X)
504.43.06(439) *** 556.3(439) *** 349.6(439)
[AN 963895]
MARC

ANSEL
UTF-86383 /2003.
   A gazdasági szabályozóeszközök szerepe a környezetvédelemben, különös tekintettel a termékjelölésre valamint Az egységes környezethasználati engedély (IPPC) a gyakorlatban című debreceni konferenciák előadásai / [szerk. Fodor László]. - Debrecen : Lícium-Art, 2003. - 214 p. : ill. ; 20 cm. - (A környezetvédelmi szabályozás elmélete és gyakorlata, ISSN 1589-6153 ; 1.)
Rend. a Debreceni Egyetem Jog- és Államtudományi Intézet etc. - Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött : ár nélkül
504.06(439) *** 659.126(439)(094) *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 964060]
MARC

ANSEL
UTF-86384 /2003.
   Globalitástól a lokalitásig : természet- és környezetvédelmi olvasókönyv / vál. és szerk. Horváthné Papp Ibolya. - 2. kiad. - Budapest : Pont, 2003. - 312 p. : ill. ; 21 cm. - (Gúla könyvek, ISSN 1218-8549)
A címoldalon a megjelenés éve: 2001
ISBN 963-9312-76-2 fűzött : 1800,- Ft
502 *** 504 *** 82-822=945.11
[AN 967621]
MARC

ANSEL
UTF-86385 /2003.
Kerekes Sándor (1948-)
   A környezeti menedzsment közgazdasági eszközei / Kerekes Sándor, Szlávik János. - Utánny. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2003. - 294 p. : ill. ; 19 cm. - (Környezetvédelmi kiskönyvtár, ISSN 1219-3208 ; 2.)
Bibliogr.: p. 287-[295].
ISBN 963-224-616-0 fűzött : ár nélkül
504.03
[AN 965565]
MARC

ANSEL
UTF-86386 /2003.
Rókusfalvy Pál (1931-)
   A környezetpszichológia alapkérdései : oktatási vezérfonal környezetvédelem szakos oktatók és hallgatók számára : [felsőoktatási segédkönyv] / Rókusfalvy Pál. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2002. - 71 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 70-71.
Fűzött : 720,- Ft (hibás ISBN 963-19-3457-8)
504.03(075.8) *** 159.922.2(075.8) *** 37.03(075.8)
[AN 960345]
MARC

ANSEL
UTF-86387 /2003.
Takács Erika
   A világ legszebb nemzeti parkjai / Angelica Ralphsone [!Ralphstone]. - Budapest : Könyvmíves Kvk., cop. 2002. - 143 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 963-9497-06-1 kötött : ár nélkül
502.4(100)(084.12) *** 712.23(100)(084.12)
[AN 963089]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

6388 /2003.
Járai Antal (1950-)
   Mérték és integrál / Járai Antal. - Budapest : Nemz. Tankvk., cop. 2002. - 198 p. : ill. ; 24 cm
Felsőoktatási tankönyv. - Bibliogr.: p. 182-184.
ISBN 963-19-3273-7 fűzött : 1820,- Ft
517.518.1(075.8) *** 517.987.1(075.8)
[AN 960303]
MARC

ANSEL
UTF-86389 /2003.
   Matematika a műszaki főiskolák számára / [... szerk. Oláh Judit]. - 11. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 1999-. - 24 cm
ISBN 963-18-9739-7 *
Főiskola
51(075.8)
[AN 362350]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], Valószínűségszámítás és matematikai statisztika / Reimann József, Tóth Julianna. - 2003. - 268 p. : ill.
ISBN 963-19-4121-3 * fűzött : 1456,- Ft (hibás ISBN 963-4121-3)
519.2(075.8)
[AN 971349] MARC

ANSEL
UTF-86390 /2003.
   Matematika a műszaki főiskolák számára / [... szerk. Oláh Judit]. - 13. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2001-. - 24 cm
51(075.8)
[AN 916905]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], Vektorgeometria és lineáris algebra / Scharnitzky Viktor. - 2003. - 263 p. : ill.
ISBN 963-19-4122-1 * fűzött : 1521,- Ft (hibás ISBN 963-4122-1)
514.742(075.8) *** 512.64(075.8)
[AN 964892] MARC

ANSEL
UTF-86391 /2003.
Rajnai Vilmos
   Matematika : véges halmazok / Rajnai Vilmos. - Budapest : Unió, [2003]. - 277 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-388-395-4 fűzött : ár nélkül
510.22(075.8) *** 51(075.8)
[AN 961469]
MARC

ANSEL
UTF-86392 /2003.
Solt György (1931-)
   Valószínűségszámítás : példatár / Solt György. - 13. utánny. - Budapest : Műszaki Kvk., cop. 2003. - 265 p. : ill. ; 19 cm. - (Bolyai-könyvek, ISSN 1216-5344)
ISBN 963-16-3037-4 fűzött : ár nélkül
519.21(076)
[AN 967639]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

6393 /2003.
Goldsmith, Mike
Albert Einstein (magyar)
   Albert Einstein és a felfújható világegyetem / írta Mike Goldsmith ; ill. Philip Reeve ; [ford. Békési József]. - Budapest : Egmont, 2003. - 192 p. : ill. ; 20 cm. - (Rémhíresek, ISSN 1587-6489)
ISBN 963-627-816-4 fűzött : 948,- Ft
Einstein, Albert
53(430)(092)Einstein,_A.(02.053.2)(0:82-7)
[AN 960393]
MARC

ANSEL
UTF-86394 /2003.
Verőczei Ernő
   Antigravitáció / Verőczei W. Ernő. - [Budapest] : Robottechnika Kft., 2001. - 24 fol. : ill. ; 30 cm
ISBN 963-85687-5-5 fűzött : ár nélkül
531.51 *** 530.1 *** 001.94
[AN 906370]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

6395 /2003.
Weinhold, Angela
Unser Wetter (magyar)
   Időjárásunk / [ill. és szöveg Angela Weinhold] ; [ford. Döbrente Katalin]. - [Budapest] : Scolar, cop. 2002. - [14] p. : ill., színes ; 28 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?, ISSN 1586-6386 ; 4.)
ISBN 963-9193-63-1 kötött : 2950,- Ft
551.5(02.053.2)
[AN 961340]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

6396 /2003.
Bácsatyai László (1942-)
   Geodézia erdő- és környezetmérnököknek / Bácsatyai László. - Sopron : MTA FKK Geodéziai és Geofizikai Kut. Int. : NYME Erdőmérnöki Kar, 2003. - VIII, [2], 325 p. : ill. ; 24 cm. - (Geomatikai közlemények, ISSN 1419-6492 ; 6.)
Bibliogr.: p. 301. - Példányszám: 150
Fűzött : ár nélkül
528(075.8) *** 681.3.004.14(075.8)
[AN 963076]
MARC

ANSEL
UTF-86397 /2003.
Mitton, Jacqueline
The Marshall children's guide to astronomy (magyar)
   Csillagászat / Jacqueline Mitton és Simon Mitton ; [ford. Nagy György]. - 2. kiad. - Budapest : Scolar, cop. 2002. - 80 p. : ill., főként színes ; 30 cm. - (Scolar kalauz gyerekeknek, ISSN 1586-4960)
ISBN 963-9193-69-0 kötött : ár nélkül
52(02.053.2)
[AN 966751]
MARC

ANSEL
UTF-86398 /2003.
Übelacker, Erich
Planeten und Raumfahrt (magyar)
   A bolygók és az űrkutatás / írta Erich Übelacker ; [ford. Jankovics István és Németh Mária] ; ill. Johannes Blendinger, Frank Kliemt és Manfred Kostka. - 3. átd. kiad. - Budapest : Tessloff és Babilon, cop. 2003. - 48 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X ; 27.)
ISBN 963-9446-11-4 kötött : ár nélkül
523 *** 629.78
[AN 965166]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

6399 /2003.
   Baktérium-, alga-, gomba-, zuzmó- és mohahatározó : [egyetemi és főiskolai tankönyv] / Kecskés Mihály [et al.] ; szerk. Simon Tibor. - 2. átd. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2003, cop. 2001. - 832 p., [12] t. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 963-19-2387-8 kötött : 4405,- Ft
582.2/.3(083.71)(075.8)
[AN 965881]
MARC

ANSEL
UTF-86400 /2003.
Csányi Vilmos (1935-)
   Az emberi természet : humánetológia / Csányi Vilmos ; [ill. Dóka Antal]. - 2. utánny. - Budapest : Vince K., 2003, cop. 1999. - 308 p. : ill. ; 24 cm. - (Tudomány-egyetem : természettudomány,, ISSN 1417-6114)
Bibliogr.: p. 293-305.
ISBN 963-9192-25-2 kötött : 2495,- Ft
599.9 *** 316.6 *** 591.5
[AN 968326]
MARC

ANSEL
UTF-86401 /2003.
Horánszky András (1928-)
   Növényrendszertani praktikum / Horánszky András, Járainé Komlódi Magda. - 2. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2002. - 549 p., [16] t. : ill., részben színes ; 25 cm
Felsőoktatási tankönyv
ISBN 963-19-3953-7 kötött : 3814,- Ft
582(075.8)
[AN 965206]
MARC

ANSEL
UTF-86402 /2003.
Kiss Ottó (1938-)
   Tegzesek (Trichoptera) : morfológia, rendszertan és ökológia / Kiss Ottó. - Budapest : Akad. K., 2003. - 208 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 193-208.
ISBN 963-05-7901-4 fűzött : ár nélkül
595.745(075.8)
[AN 962992]
MARC

ANSEL
UTF-86403 /2003.
Magyar Mikrobiológiai Társaság. Nagygyűlés (2002) (Balatonfüred)
   A Magyar Mikrobiológiai Társaság és Alapítványa ... által szervezett 2002. évi nagygyűlés előadásainak és posztereinek összefoglalói : Balatonfüred, 2002. október 8-10. - [Budapest] : [M. Mikrobiológiai Társ.], [2003]. - [145] p. : ill. ; 21 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Példányszám: 500
Fűzött : ár nélkül
579 *** 061.3(439-2Balatonfüred)
[AN 961280]
MARC

ANSEL
UTF-86404 /2003.
   Növénygenetika / szerk. Velich István ; [írta Bisztray György et al.]. - Budapest : Mezőgazda, [2003], cop. 2001. - 551 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 551.
ISBN 963-286-007-1 kötött : ár nélkül
581.169(075.8)
[AN 968312]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

6405 /2003.
Acsády György
   Az érsebészet tankönyve / Acsády György, Nemes Attila. - Budapest : Medicina, 2001. - 323 p. : ill. ; 26 cm
Bibliogr.: p. 303-305.
ISBN 963-242-709-2 kötött : ár nélkül
616.13-089(075.8)
[AN 908483]
MARC

ANSEL
UTF-86406 /2003.
Andrews, Ted
How to see and read the aura (magyar)
   Az aura érzékelése : objektíven és intuícióval : egészségesebbek lehetünk, ha erős az auránk / Ted Andrews ; [ford. S. Tóth Eszter] ; [ill. Christopher Wells]. - Budapest : Édesvíz, 2003. - 161 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-528-651-1 fűzött : 1790,- Ft
615.89 *** 133.25
[AN 968047]
MARC

ANSEL
UTF-86407 /2003.
Bíró Endre (1955-)
   Tűzvédelem jogi szabályozása a közoktatási intézményekben / [kész. Bíró Endre] ; [közread. a] Jogismeret Alapítvány. - [Budapest] : Jogismeret Alapítvány, 2001. - 60 p. ; 29 cm
ISBN 963-00-7421-4 fűzött : 1500,- Ft
614.84(439)(094) *** 37.014
[AN 907505]
MARC

ANSEL
UTF-86408 /2003.
Csapó József (1734-1799)
   Kis gyermekek isputalja, mellyben külömbféle nevezetessebb nyavalyái, és külső hibái a' kis gyermekeknek, 's ezek eránt lehető orvoslásnak módgyai hüségesen meg-irattak / Csapo Josef. - [Hasonmás kiad.]. - [Debrecen] : [s.n.], [2003]. - [10], 119, [5] p. ; 18 cm
Eredeti kiadása: Nagykároly : Pap István, 1771
Kötött : ár nélkül
616-053.2(093) *** 094/099.07
[AN 962780]
MARC

ANSEL
UTF-86409 /2003.
Erőss László (1934-)
   Pszichobiznisz kontra szcientológia : helyszíni tudósítás az Erő sötét oldaláról : démoni varázslatok a lélek labirintusában / Erőss László. - Budapest : Media Nox, 2003. - 156 p. ; 20 cm
ISBN 963-86214-8-6 fűzött : 1290,- Ft
613.865 *** 289
[AN 962979]
MARC

ANSEL
UTF-86410 /2003.
Farkasinszky Teréz (1933-1992)
Művek
   Dr. Farkasinszky Teréz "a magyar Teréz anya" összegyűjtött munkái / [... szerk. Grezsa Ferenc]. - Budapest : Semmelweis Egy. Testnevelési és Sporttud. Kar, 2001. - 388 p. : ill. ; 19 cm. - (Addiktológiai füzetek, ISSN 1585-4043 ; 2.)
Bibliogr.: p. 371-384.
ISBN 963-00-6902-4 fűzött : ár nélkül
Farkasinszky Teréz (1933-1992)
616.89-053.2/.6 *** 613.83-053.6 *** 364.272-053.6(439.181)"197/198" *** 616.89-008.441.44 *** 61(439)(092)Farkasinszky_T. *** 012Farkasinszky_T.
[AN 904007]
MARC

ANSEL
UTF-86411 /2003.
Fási Katalin
   Pánikbetegség : tények és tapasztalatok / Fási Katalin, Gyarmati Gábor. - [Budapest] : Focus Vitalitás, [2003]. - 78 p. ; 20 cm. - (Egészségkönyvtár, ISSN 1589-3871)
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9469-13-0)
616.891.6 *** 616.895.4
[AN 967764]
MARC

ANSEL
UTF-86412 /2003.
Horváth Judit
   Amit az óvónőnek észre kell venni : tájékozódó vizsgálat a nagycsoportos óvodások képesség- és készségszintjéről / Horváth Judit, Horváthné Csapucha Klára, Rónáné Falus Júlia. - Budapest : Szort BT, 2003. - 143 p. : ill. ; 31 cm
ISBN 963-00-8921-1 fűzött : ár nélkül
159.922.7.072 *** 372.3
[AN 960401]
MARC

ANSEL
UTF-86413 /2003.
Kapronczay Károly (1941-)
   Adatok a magyarörmény orvosok és gyógyszerészek történetéhez / Kapronczay Károly. - [Budaörs] : [Örmény Kisebbségi Önkormányzat], 2002. - 133 p., [4] t. fol. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Magyar - örmény könyvtár, ISSN 1586-0566 ; 8.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Számozott példány: 200. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-202-891-0 fűzött : ár nélkül
61(439)(=919.81)(092)"18/19"
[AN 960953]
MARC

ANSEL
UTF-86414 /2003.
Kincses Ajtay Mária
   Mérgező növények / Kincses Ajtay Mária ; [ill. Reményi Béla]. - [Budapest] : Tempo, [2003]. - 71, [9] p. : ill. ; 21 cm
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9469-18-1)
615.918 *** 615.322 *** 581.192.6
[AN 965420]
MARC

ANSEL
UTF-86415 /2003.
   A klinikai endokrinológia és anyagcsere-betegségek kézikönyve / szerk. Leövey András ; [írta Alföldi Sándor et al.] ; [az ábrákat rajz. Ángyán Gergő és Olgyay Géza]. - Budapest : Medicina, 2001. - XVII, 1054 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-242-716-5 kötött : ár nélkül
616.43(035) *** 616-008.9(035)
[AN 907554]
MARC

ANSEL
UTF-86416 /2003.
Lichthammer Adrienn
   Szívügyünk a táplálkozás : [éltető tippek] / Lichthammer Adrienn. - [Budapest] : Focus Vitalitás, [2003]. - 80 p. ; 21 cm. - (Egészségkönyvtár, ISSN 1589-3871)
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9469-14-9)
613.24 *** 641.561(083.12)
[AN 961505]
MARC

ANSEL
UTF-86417 /2003.
   Magyar gyógyszerkönyv = Pharmacopoea Hungarica / [ford. és szerk. Kőszeginé Szalai Hilda et al.] ; [közread. az Országos Gyógyszerészeti Intézet]. - 8. kiad. - Budapest : Medicina : OGYI, 2003-. - 30 cm
ISBN 963-242-820-X
615.11(439)
[AN 968398]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2003. - L, 747 p. : ill.
ISBN 963-242-821-8 kötött : ár nélkül
615.11(439)
[AN 968404] MARC

ANSEL
UTF-86418 /2003.
Magyar Thrombosis és Haemostasis Társaság. Kongresszus (6.) (2001) (Alsópáhok)
   A Magyar Thrombosis és Haemostasis Társaság VI. Kongresszusa : Alsópáhok, 2001. szeptember 20-22. - Budapest : M. Thrombosis és Haemostasis Társ., [2001]. - [36] p. ; 30 cm
Előadáskivonatok
ISBN 963-00-8596-8 * fűzött : ár nélkül
616-005 *** 616.15 *** 061.3(439-2Alsópáhok)
[AN 907523]
MARC

ANSEL
UTF-86419 /2003.
   Moson-Magyaróvár tűzoltóságának 125 éves története képekben / [kiad. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Mosonmagyaróvár]. - Mosonmagyaróvár : Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság, [2001]. - 72 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-00-6598-3 kötött : ár nélkül
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság (Mosonmagyaróvár)
614.842.83(439-2Mosonmagyaróvár)(091)(084.12)
[AN 808030]
MARC

ANSEL
UTF-86420 /2003.
Norr, Erhardt
Chirurgischer Wegweiser (magyar)
   Manuale chirurgicum avagy Chirurgiai uti-társ, mellyben az egész anatomia, égi jegyeknek ereje, a testi tagokon külsőképen történhető nyavalyák és eseteknek az seb kötés, ér-vágás, vagy akar minémű chirurgiai foglalatosság által teendő orvoslása, ezen kivül a flastrom és ungventumoknak készitése, rövid kérdések által magyaráztatott / ... magyar nyelven ki-botsáttatott Miskóltzy Ferentz ... által. - Faksz. kiad. - [Debrecen] : [Alföldi Ny.], [2003]. - [44], 486 p. ; 17 cm
Szerző Norr, Erhardt. - Eredeti kiadása: Győr : Streibig János Gergely, 1742
Kötött : ár nélkül
617(093) *** 617-001(093) *** 094/099.07
[AN 963073]
MARC

ANSEL
UTF-86421 /2003.
Öllős Géza (1928-)
   Vízellátás-csatornázás közegészségügyi ismeretei / Öllős Géza ; [kiad. a Vízügyi Múzeum, Levéltár és Könyvgyűjtemény]. - [Budapest] : Vízügyi Múz., Lvt. és Kvgyűjt., [2001]. - 755 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-00-6588-6 kötött : ár nélkül
614.777 *** 628.1/.2
[AN 807632]
MARC

ANSEL
UTF-86422 /2003.
Penzel, Willy
Akupunkt-Massage nach Penzel (magyar)
   Penzel-féle akupunkt-massage = Zhonghua anmo / Willy Penzel ; [ford. ... Zeberer Ervin]. - Sopron : Zeberer E., [2003]-. - 22 cm
615.821.2
[AN 963870]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., F.K.M. feszültség-kiegyenlítő masszázs. - [2003]. - 190 p. : ill.
ISBN 963-430-073-1 kötött : ár nélkül
615.821.2
[AN 963873] MARC

ANSEL
UTF-86423 /2003.
Pestessy József
   A felső végtag fejlődési rendellenességeinek, öröklött betegségeinek kórismegyűjteménye, szótára négy nyelven / Pestessy József. - Budapest : [Magánkiad.], 2003. - 400 p. ; 21 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 1997
Fűzött : ár nélkül
616.717-007(038)
[AN 967508]
MARC

ANSEL
UTF-86424 /2003.
   Pszinapszis 2003 : VII. Budapesti Pszichológus Napok : kapcsolat - tér - kép : Petőfi Csarnok, 2003. március 7-9. / a rendezvényt a Pszichodiák Alapítvány szervezi. - [Budapest] : Pszichodiák Alapítvány, [2003]. - 108 p. ; 20 cm
Előadáskivonatok
Fűzött : ár nélkül
159.9 *** 061.3(439-2Bp.)"2003"
[AN 963204]
MARC

ANSEL
UTF-86425 /2003.
Richter Péter (1950-)
   Az echokardiográfiás B-mód alapelemei : gondolatok az echokardiográfia kompromisszumairól / Richter Péter, Hegedűs Ida. - [Budapest] : Minerva, [2003]. - 40 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 963-86297-6-2 fűzött : ár nélkül
616.12-073.48
[AN 962139]
MARC

ANSEL
UTF-86426 /2003.
Somi Ildikó
   Győzelem a nátha felett / Somi Ildikó. - [Budapest] : Focus Vitalitás, [2003]. - 79 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 77.
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9469-15-7)
616.211-002
[AN 962830]
MARC

ANSEL
UTF-86427 /2003.
   Szájüregi daganatok nem sebészi kezelése = Non-surgical treatment of the oral cavity tumors / szerk. Mayer Árpád. - 2. átd. kiad. - [Budapest] : Uzsoki Utcai Kórház Onkológiai Közp., 2003. - 78 p. : ill. ; 24 cm. - (Uzsoki utcai levelek, ISSN 1418-9682 ; 8.)
Bibliogr. a tanulmányok végén. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-204-220-4 fűzött : ár nélkül
616.31-006
[AN 968160]
MARC

ANSEL
UTF-86428 /2003.
Tóth Gyula
   A sümegi Önkéntes Tűzoltó Egyesület története / Tóth Gyula. - Sümeg : Önkéntes Tűzoltó Egyes., 2001. - 90 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-00-6646-7 fűzött : ár nélkül
Önkéntes Tűzoltó Egyesület (Sümeg)
614.842.83(439-2Sümeg)(091) *** 061.2(439-2Sümeg)
[AN 808402]
MARC

ANSEL
UTF-86429 /2003.
Tóth Tihamér (1889-1939)
   Dohányzol? : levelek diákjaimhoz / Tóth Tihamér. - 9. kiad. - Székesfehérvár : Prohászka K., 2003. - 43 p. : ill. ; 18 cm
Utószó Barlay Ö. Szabolcs
ISBN 963-86325-1-8 fűzött : ár nélkül
613.84
[AN 960954]
MARC

ANSEL
UTF-86430 /2003.
Yesudian, Selvarajan
Hatha-Yoga-Übungsbuch (magyar)
   Jóga hétről hétre : gyakorlatok és meditációk az egész évre / Selvarajan Yesudian ; [ford. Veszprémi Krisztina és Malik Tóth István]. - Szeged : LAZI, cop. 2003. - 242 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9416-43-6 kötött : 1800,- Ft
615.851.86 *** 294.527
[AN 965413]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

6431 /2003.
Volny József (1819-1878)
   Gömör megye bányaipara, 1867 / Volny József ; [szerk. és a függeléket írta Hadobás Sándor]. - Repr. kiad. - Rudabánya : Érc- és Ásványbányászati Múz., 2003. - 43, IV p. : ill. ; 21 cm. - (Érc- és ásványbányászati múzeumi füzetek, ISSN 1585-9053 ; 29.)
ISBN 963-206-279-5 fűzött : ár nélkül
Gömör (vármegye)
622(439.134)"186" *** 338.45(439.134)"186" *** 338(091)(439.134)"186"
[AN 962194]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

6432 /2003.
Bognár Géza
   Gépalkatrészek 3D modellezése CADKEY Workshop-pal / Bognár Géza. - Budapest : Számalk K., 2003. - [2], 220 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött : ár nélkül
519.688:658.512.2CADKEY(075.8) *** 519.688:744CADKEY(075.8)
[AN 960399]
MARC

ANSEL
UTF-86433 /2003.
Detrekői Ákos (1939-)
   Térinformatika / Detrekői Ákos, Szabó György. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2002. - 380 p. : ill. ; 24 cm
Felsőoktatási tankönyv. - Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-19-3932-4 kötött : 3267,- Ft
681.3.004.14(075.8) *** 659.2(075.8) *** 911(075.8)
[AN 960308]
MARC

ANSEL
UTF-86434 /2003.
Detrekői Ákos (1939-)
   Térinformatika / Detrekői Ákos, Szabó György. - 2. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2003. - 380 p. : ill. ; 24 cm
Felsőoktatási tankönyv. - Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-19-4116-7 kötött : 3267,- Ft
681.3.004.14(075.8) *** 659.2(075.8) *** 911(075.8)
[AN 960312]
MARC

ANSEL
UTF-86435 /2003.
GNU/Linux Szakmai Konferencia, (2001) (Budapest)
   GNU/Linux Konferencia : Budapest, 2001. szeptember 15. / [szerk. Zelena Endre] ; [rend., közread. a Linux-felhasználók Magyarországi Egyesülete]. - Budapest : LME, [2001]. - 118 p. : ill. ; 30 cm
Előadások. - Borítócím: GNU/Linux Szakmai Konferencia
ISBN 963-00-8594-1 * fűzött : ár nélkül
681.3.066Linux *** 061.3(439-2Bp.)"2001"
[AN 907439]
MARC

ANSEL
UTF-86436 /2003.
   Hogyan válasszunk mobil számítógépet? : jó tanácsok azoknak, akik a könnyű jövőt választják / [közread. a Portocom Számítástechnikai Rt.]. - Budapest : Portocom Számítástechnikai Rt., cop. 2001. - 47 p. ; 23 cm
ISBN 963-00-5924-X fűzött : ár nélkül
681.3
[AN 808130]
MARC

ANSEL
UTF-86437 /2003.
Kernighan, Brian W.
The C programming language (magyar) (átd. kiad.)
   A C programozási nyelv : az ANSI szerint szabványosított változat / Brian W. Kernighan, Dennis M. Ritchie. - 3. kiad. - Budapest : Műszaki Kvk., cop. 2003. - 291 p. ; 25 cm
Ford. Molnár Ervin
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-16-0552-3)
519.682C
[AN 964842]
MARC

ANSEL
UTF-86438 /2003.
   Programozzunk TURBO PASCAL nyelven! : 5.0, 5.5, 6.0, 7.0 : objektum-orientált programozás : [kezdőknek, középhaladóknak] / Benkő Tiborné [et al.]. - 4. bőv., átd. kiad., utánny. - Budapest : Computerbooks, 2002. - [4], X, 552 p. : ill. ; 24 cm + floppy
Bibliogr.: p. 545-546.
Fűzött : 2400,- Ft (hibás ISBN 963-618-223-X)
519.682TurboPascal
[AN 964904]
MARC

ANSEL
UTF-8
21   Vegyipar

6439 /2003.
   50 év - 50 kép : TVK 50. - Tiszaújváros : TVK, [2003]. - 55 p. : ill., főként színes ; 17x17 cm
Kötött : ár nélkül
Tiszai Vegyi Kombinát (Tiszaújváros)
66(439-2Tiszaújváros)(091)(084.12) *** 061.5(439-2Tiszaújváros)(091)(084.12)
[AN 963905]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

6440 /2003.
Borián György
   Környezettechnika : tanári kézikönyv / [szerzők Borián György, Oblián Gábor] ; [közread. a] Nemzeti Szakképzési Intézet. - Budapest : NSZI, 2002. - 114 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 113.
ISBN 963-9382-56-6 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9387-56-6)
628.3/.5(072) *** 504.06(072)
[AN 961471]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

6441 /2003.
Czibulka Zoltán
   Mit érdemes tudni... egy repülőút előtt / Czibulka Zoltán. - Budapest : Humexim, 2001. - 81 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 963-00-6454-5 fűzött : ár nélkül
656.7(036)
[AN 808392]
MARC

ANSEL
UTF-86442 /2003.
Járai Zoltán
   Hogyan autózzunk az USA-ban? : hasznos tanácsok az Egyesült Államokba utazóknak / Járai Zoltán. - Budapest : Infraconsult, 2003. - 118 p. : ill., részben színes ; 19 cm
ISBN 963-206-010-5 fűzött : ár nélkül
656.13(73) *** 351.811(73)
[AN 963853]
MARC

ANSEL
UTF-86443 /2003.
   A járművezetői vizsga tankönyve : személygépkocsi, kistehergépkocsi : [B járműkategória] / [... írták ... Duka Gyula et al.] ; [alkotószerk. Hack Emil]. - 10. jav. kiad. - [Budapest] : BertelsmannSpringer Mo. Kft. Transport Média, 2003. - 400 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Lezárva: 2003. márc.
ISBN 963-9518-01-8 fűzött : 1590,- Ft
656.13.052(078)
[AN 968003]
MARC

ANSEL
UTF-86444 /2003.
   A járművezetői vizsga tankönyve : C1, C, D1, D, C1+E, C+E, D1+E, D+E / [szerk. ... Békési István] ; [alkotó szerk. Hack Emil] ; [... írták Duka Gyula et al.] ; [... ábráit rajz. Bádovszky Zoltán, Klobusitzky Balázs]. - 4. jav. kiad. - [Budapest] : BertelsmannSpringer Mo. Kft. Transport Média Divízió, cop. 2003. - 439 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Lezárva: 2003. febr.
ISBN 963-86201-9-6 fűzött : 2290,- Ft
656.13.052(078)
[AN 966844]
MARC

ANSEL
UTF-86445 /2003.
Weinhold, Angela
Pass auf im Strassenverkehr (magyar)
   Közlekedj okosan! / [ill. és szöveg Angela Weinhold] ; [ford. Döbrente Katalin]. - [Budapest] : Scolar, cop. 2002. - [14] p. : ill., színes ; 28 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?, ISSN 1586-6386 ; [5.])
ISBN 963-9193-67-4 kötött : ár nélkül
656.1.05(02.053.2)
[AN 961342]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

6446 /2003.
   Bács-Kiskun megye mezőgazdasága, 2000 : az AMÖ főbb területi adatai / [szerk. Konrád Antal] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága. - Kecskemét : KSH Bács-Kiskun M. Ig., 2001. - 42 p. ; 29 cm
ISBN 963-00-8161-X * fűzött : 1500,- Ft
63(439.155)(083.41) *** 338.43(439.155)(083.41) *** 31(439.155)
[AN 905238]
MARC

ANSEL
UTF-86447 /2003.
   Borok és korok : bepillantás a bor kultúrtörténetébe / szerk. Benyák Zoltán, Benyák Ferenc ; [... szerzői Andrásfalvy Bertalan et al.] ; [rend., közread. a] Hermész Kör. - 2. jav., bőv. kiad. - Budapest : Hermész Kör, 2002. - 397 p., [14] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Az 1997. szept. 5-én Budapesten, az Eötvös Loránd Tudományegyetemen "Bor, kultúra, történelem" címmel rendezett konferencia előadásai. - Analitikus leírása: AN 360744. - Bibliogr.: p. 359-397.
ISBN 963-202-177-0 kötött : ár nélkül
663.2 *** 930.85(100)
[AN 966099]
MARC

ANSEL
UTF-86448 /2003.
   Az élelmiszeripar napjainkban Magyarországon / szerk. Osváth Sarolta ; [szerzők Csávás Sándor et al.]. - 2. kiad. - Budapest : G-mentor Kft., 2002. - 272 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 963-204-743-5 kötött : ár nélkül
663/664(439) *** 338.45(439)"199/200"
[AN 968218]
MARC

ANSEL
UTF-86449 /2003.
   Gazdálkodás az Alföldön : földművelés = Traditional economy in the Great Hungarian Plain : agriculturing / szerk. ... Novák László Ferenc. - Nagykőrös : PMMI Arany J. Múz., 2002. - 412 p. : ill. ; 24 cm. - (Acta Musei de János Arany nominati, ISSN 0209-7184 ; 9.)
Az Arany János Múzeum által 2002. máj. 19-21-én Nagykőrösön rendezett interdiszciplináris konferencia kibővített anyaga. - Bibliogr. az előadások végén. - A tartalomjegyzék angol nyelven is
ISBN 963-7134-28-X fűzött : ár nélkül
633 *** 338.43(439.14)(091) *** 39(=945.11)(439.14)
[AN 961214]
MARC

ANSEL
UTF-86450 /2003.
Geiger Croci, Ursula
Rotwein-Guide (magyar)
   Vörösborkalauz / Ursula Geiger Croci ; [ford. Zalai Edvin]. - [Budapest] : Kossuth, [2003], cop. 2000. - 79 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Vinotéka, ISSN 1586-5576)
ISBN 963-09-4178-3 kötött : ár nélkül
663.2 *** 641.87:663.2
[AN 965307]
MARC

ANSEL
UTF-86451 /2003.
Gellért Miklós
   Mindennapi komposztálás : a házikerti komposztálás kézikönyve / [írták Gellért Miklós, Ruepp-Vargay Mária] ; [kiad. az] Öko-Fórum Alapítvány. - Budapest : Öko-Fórum Alapítvány, 2001. - 23 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 963-00-7155-X fűzött : ár nélkül
631.879.4
[AN 906374]
MARC

ANSEL
UTF-86452 /2003.
Kecskés Csaba
   Gyümölcsösültetvények Magyarországon, 2001 : összefoglaló adatok / [kész. Kecskés Csaba, Imre Zsuzsanna] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal. - Budapest : KSH, 2002. - 288, [4] p. ; 29 cm
ISBN 963-215-554-8 fűzött : 4300,- Ft
634.1(439)(083.41)
[AN 963128]
MARC

ANSEL
UTF-86453 /2003.
Knoll, Rudolf
Weisswein-Guide (magyar)
   Fehérborkalauz / Rudolf Knoll, Ulrich Schweizer ; [ford. Szalay Mátyás]. - [Budapest] : Kossuth, [2003], cop. 2000. - 79 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Vinotéka, ISSN 1586-5576)
ISBN 963-09-4179-1 kötött : ár nélkül
663.2 *** 641.87:663.2
[AN 965316]
MARC

ANSEL
UTF-86454 /2003.
Kokics Tibor (1934-)
   A közkertek és szabad terek építésének műszaki követelményei : gyakorlati kézikönyv / [szerző Kokics Tibor] ; [közread. az] Építésügyi Tájékoztatási Központ Kft. - Budapest : ÉTK, 2002. - 116 p., [4] t. : ill., részben színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 116.
ISBN 963-513-165-8 fűzött : 952,- Ft
712.3/.7
[AN 961513]
MARC

ANSEL
UTF-86455 /2003.
   Mezőgazdasági vállalkozások szervezése és ökonómiája / szerk. Magda Sándor. - Budapest : Szaktudás K., 2003-. - 25 cm
Az 1. köt. kötetjelzés nélkül jelent meg, monografikus leírása: AN 328264
631(075.8)
[AN 963140]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A növénytermesztés szervezése és ökonómiája / [írta Magda Sándor et al.]. - 2003. - 196 p. : ill.
Bibliogr.: p. 181-185.
ISBN 963-9422-74-6 kötött : ár nélkül
631(075.8) *** 633(075.8)
[AN 963133] MARC

ANSEL
UTF-86456 /2003.
   Nemzeti Erdőstratégia és Erdőprogram : társadalmi és információs vitaanyag : Fehér Könyv - 2002 / [közread. a] Nemzeti Erdőprogram Programiroda, NYME Erdővagyon-gazdálkodási Intézet. - Sopron : Nemzeti Erdőprogram Programiroda : NYME Erdőmérnöki Kar Erdővagyon-gazd. Int., 2002. - 75, [25] p., [8] t.fol. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 72-74. - Példányszám: 1000
Fűzött : ár nélkül
630*9(439)"200"
[AN 960403]
MARC

ANSEL
UTF-86457 /2003.
Novák László (1947-)
   Földművelő gazdálkodás az Alföldön = Tradional [!Traditional] agricultural economy on the Great Hungarian Plain / Novák László Ferenc. - Nagykőrös : PMMI Arany J. Múz., 2002. - 152 p. : ill., részben térk. ; 24 cm. - (Az Arany János Múzeum kismonográfiái, ISSN 0230-1288 ; 14.)
Bibliogr.: p. 139-147. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-7134-32-8 fűzött : ár nélkül
338.43(439.14)(091) *** 631.5 *** 39(=945.11)(439.14)
[AN 961216]
MARC

ANSEL
UTF-86458 /2003.
Pénzes Bethen (1934-)
   A teknősök és gondozásuk / Pénzes Bethen. - [Szombathely] : MG Keresk. és Szolgáltató BT, 2003. - 44 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-04-1973-4 fűzött : ár nélkül
636.98
[AN 967632]
MARC

ANSEL
UTF-86459 /2003.
   Útmutató magán erdőgazdálkodók részére / kiad. az Országos Erdészeti Egyesület. - Budapest : OEE, 2000-. - 21 cm
ISBN 963-8251-44-1 *
630(036)
[AN 801239]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Erdőtelepítés, erdőhasznosítás / [összeáll. Ormos Balázs] ; [szerzők Keresztes György et al.]. - 2001. - 52 p.
Fűzött : ár nélkül
630*2(036)
[AN 913230] MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Fafeldolgozás mobil fűrészekkel / [szerző Gerencsér Kinga] ; [összeáll. Ormos Balázs]. - 2002. - 62 p. : ill.
Fűzött : ár nélkül
621.93 *** 630*8
[AN 962624] MARC

ANSEL
UTF-86460 /2003.
Varga Gyula (1938-)
   Magyarország agrárgazdasága az EU kapujában / Varga Gyula ; [közread. a XXI. Század Társaság]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2003. - 24 p. ; 20 cm
ISBN 963-86333-7-9 fűzött : ár nélkül
338.43(439)"199/200" *** 339.923(4-62) *** 338.43(4-62)
[AN 962308]
MARC

ANSEL
UTF-86461 /2003.
   Vízminőség az élelmiszeriparban : kézikönyv az alapkövetelményekről / [kiad. Campden & Chorleywood Magyarország Kht.]. - Budapest : Campden & Chorleywood Mo. Kht., 2001. - 74 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 64-68.
ISBN 963-00-6988-1 fűzött : ár nélkül
663.63 *** 628.16
[AN 906378]
MARC

ANSEL
UTF-86462 /2003.
Zubreczki Dávid
   Új utak a növényvédő szerek fejlesztésében / Zubreczki Dávid. - Budapest : BME OMIKK, 2003. - 28 p. ; 21 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091)
Bibliogr.: p. 27-28.
ISBN 963-420-734-0 fűzött : 2500,- Ft
632.95 *** 632 *** 504.05
[AN 960231]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

6463 /2003.
Hunyaddobrai Csaba
   Szabadtűzön & grillen / [írta és összeáll.] Hunyaddobrai Csaba ; [fényképezte Gabula András]. - [Budapest] : Média Nova, 2001. - 88 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-00-8575-5 * kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-00-6960-1)
641.55(083.12)
[AN 906584]
MARC

ANSEL
UTF-86464 /2003.
Lusztig Tamás
   Szláv konyha / [receptek] Lusztig ; [fotók] Csigó. - [Budapest] : Anno, 2001. - [48] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-375-079-2 kötött : ár nélkül
641.568(=81)(083.12)
[AN 963171]
MARC

ANSEL
UTF-86465 /2003.
   Mit egyen az epebeteg? / írta Gaálné Labáth Katalin [et al.]. - Budapest : Anonymus, 2003, cop. 1995. - 175 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-7966-37-4 fűzött : ár nélkül
641.563(083.12) *** 616.361/.366
[AN 965514]
MARC

ANSEL
UTF-86466 /2003.
   Vegetáriánus szakácskönyv / [szerk. Verhóczki István]. - Gyöngyös : Pallas, 2003. - 159 p. ; 20 cm
ISBN 963-8558-18-0 fűzött : 798,- Ft
641.564(083.12)
[AN 960374]
MARC

ANSEL
UTF-86467 /2003.
Verő Juli
   Konyhai kisokos / Verő Juli, Jámbor Zsóka. - [Budapest] : Food Time, [2003]. - 78, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-86247-2-8 kötött : ár nélkül
641.55(083.12)
[AN 961485]
MARC

ANSEL
UTF-86468 /2003.
Vnuk Milošné
   Cseh ételek : Bohemia szakácskönyv : Vnuk Milošné konyhája. - Budapest : Korma Kv., 2002. - 105 p., [8] t. : ill., részben színes ; 21 cm
A tartalomjegyzék cseh nyelven is
ISBN 963-202-709-4 fűzött : ár nélkül
641.568(=850)(083.12)
[AN 960957]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

6469 /2003.
Almási Miklós (1932-)
   Anti-esztétika : séták a művészetfilozófiák labirintusában / Almási Miklós. - 3. jav., bőv. kiad. - [Budapest] : Helikon, 2003. - 197, [4] p. ; 25 cm. - (Helikon universitas : művészetelmélet,, ISSN 1417-8818)
Bibliogr.: p. 193-[198].
ISBN 963-208-807-7 kötött : 2200,- Ft
111.852
[AN 968053]
MARC

ANSEL
UTF-86470 /2003.
Balázs Csaba
   Kis térkép a filozófiához / Balázs Csaba. - Budapest : Szerző, 2001. - 47 p. ; 21 cm
Fűzött : 1200,- Ft (hibás ISBN 963-00-8174-1)
101
[AN 907361]
MARC

ANSEL
UTF-86471 /2003.
Balázs Csaba
   Kis térkép a filozófiához / Balázs Csaba. - Budapest : Szerző, 2003. - 182 p. ; 17 cm
Fűzött : 2300,- Ft (hibás ISBN 963-206-492-5)
101
[AN 963074]
MARC

ANSEL
UTF-86472 /2003.
   Fenomén és mű : fenomenológia és esztétika / [szerk. Bacsó Béla]. - Budapest : Kijárat, 2002. - 221, [2] p. : ill. ; 23 cm
Ford. Gács Anna et al. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9136-88-3 fűzött : 2100,- Ft
111.852 *** 165.62 *** 7.01
[AN 960991]
MARC

ANSEL
UTF-86473 /2003.
Rokay Zoltán (1947-)
   Die Quellen der frühen Religionsphilosophie Johann Gottlieb Fichtes / Zoltán Rokay. - Budapest : Márton Á. K., 2001. - 199 p. ; 20 cm. - (Studia theologica Budapestinensia, ISSN 0866-2398 ; 23.)
Bibliogr.: p. 189-196.
ISBN 963-9011-64-9 fűzött : ár nélkül
Fichte, Johann Gottlieb
1(430)(092)Fichte,_J._G.
[AN 808407]
MARC

ANSEL
UTF-86474 /2003.
Steiner, Rudolf
   Bevezetés az antropozófiába : válogatás / Rudolf Steiner ; [... ford. Kellner Ágnes et al.]. - [2. kiad.]. - [Budapest] : Genius [!M. Antropozófiai Társ.], [2003]. - 216, IV p. ; 20 cm
Közread. a Magyar Antropozófiai Társaság. - A ford. az "Einführung in die Antroposophie" c. kiad. alapján kész. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-00-4527-3 fűzött : ár nélkül
141.333 *** 1(436)(092)Steiner,_R. *** 133.25
[AN 963168]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

6475 /2003.
Ablonczy Dániel (1915-)
   Jelenések könyve / Ablonczy Dániel. - Budapest : Open Art, 2002. - 168 p. ; 20 cm. - (Egyszerűen a Bibliáról, ISSN 1418-4567)
ISBN 963-7893-28-8 fűzött : ár nélkül
Biblia. Újszövetség. Jelenések könyve.
228.07
[AN 960972]
MARC

ANSEL
UTF-86476 /2003.
   Advent : válogatás a karácsonyi készülethez / [közread. a] Ciszterci Nővérek Boldogasszony Háza Monostor. - Kismaros : Ciszterci Nővérek Boldogasszony Háza Monostor, 2002. - 48 p. ; 20 cm
ISBN 963-204-682-X fűzött : ár nélkül
264-041.1(0:82-822) *** 82-822=945.11 *** 398.332.41(0:82-822)
[AN 963890]
MARC

ANSEL
UTF-86477 /2003.
Batthyány-Strattmann László (1870-1931)
   Részletek Dr. Batthyány-Strattmann László 1926-ban írt naplójából / kiad. a Szegények Orvosa Körmendért Alapítvány. - Körmend : Szegények Orvosa Körmendért Alapítvány, 2002. - 58 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
Batthyány-Strattmann László (1870-1931)
235.3(092)Batthyány-Strattmann_L.(0:82-94) *** 61(439)(092)Batthyány-Strattmann_L.(0:82-94)
[AN 961224]
MARC

ANSEL
UTF-86478 /2003.
Benkő Antal (1920-)
A lelkiélet lélektanához (új kiadása)
   A gyógyító Jézus nyomában : a lelki élet lélektanához / Benkő Antal, Szentmártoni Mihály. - 2. átd. kiad. - [Budapest] : Új Ember, cop. 2003. - 203 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 195-200.
ISBN 963-7688-90-0 fűzött : ár nélkül
2 *** 159.9
[AN 961288]
MARC

ANSEL
UTF-86479 /2003.
   Betlehem felé.. : gyűjtemény a karácsonyi ünnepkörhöz / [közread. a] Ciszterci Nővérek Boldogasszony Háza Monostor. - Kismaros : Ciszterci Nővérek Boldogasszony Háza Monostor, 2002. - 68 p. ; 20 cm
ISBN 963-204-676-5 fűzött : ár nélkül
264-041.2(0:82-822) *** 82-822=945.11 *** 398.332.416(0:82-822)
[AN 963898]
MARC

ANSEL
UTF-86480 /2003.
Biblia. Újszövetség (magyar)
   Új Testamentum : Baja Béla Biblia-kódex / kész. Baja Béla scriptor és illuminátor, festőművész. - Budapest : Advent, 2001. - 2 db : ill., színes ; 24 cm + mell. (64 p.)
Károli Gáspár fordítása szerint. - Szigeti Jenő előszavával. - Számozott példány: 3400
ISBN 963-9122-58-0 kötött : ár nélkül
225.04=945.11 *** 094/099
[AN 805886]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - [518] p.
ISBN 963-9122-74-2 *
225.04=945.11 *** 094/099
[AN 805887] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - [364] p.
ISBN 963-9122-75-0 *
225.04=945.11 *** 094/099
[AN 805889] MARC

ANSEL
UTF-86481 /2003.
Chadwick, Henry
The early church (magyar)
   A korai egyház / Henry Chadwick ; [ford. Ertsey Krisztina, Tornai Szabolcs]. - Budapest : Osiris, 2003, cop. 1999. - 285 p. ; 20 cm. - (Osiris könyvtár. Vallástörténet,, ISSN 1219-1116)
ISBN 963-389-399-2 fűzött : 2180,- Ft
281
[AN 965554]
MARC

ANSEL
UTF-86482 /2003.
Dávid Katalin (1923-)
   A teremtett világ misztériuma : bibliai jelképek kézikönyve / Dávid Katalin. - 2. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2002. - 350 p., [32] t. : ill., főként színes ; 25 cm
ISBN 963-361-431-7 kötött : 4200,- Ft
Biblia
22:030 *** 316.773:030 *** 930.85(100):030
[AN 964850]
MARC

ANSEL
UTF-86483 /2003.
Eliade, Mircea
Histoire des croyances et des idées religieuses (magyar)
   Vallási hiedelmek és eszmék története / Mircea Eliade ; [ford. Saly Noémi]. - Budapest : Osiris, 2002-. - 20 cm. - (Osiris könyvtár. Vallástörténet,, ISSN 1219-1116)
291
[AN 925923]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Gautama Buddhától a kereszténység győzelméig. - 2003, cop. 1997. - 478 p.
De Gautama Bouddha au triomphe du christianisme
Bibliogr.: p. 333-453.
ISBN 963-389-405-0 fűzött : 2480,- Ft
291
[AN 963276] MARC

ANSEL
UTF-86484 /2003.
Ferrero, Bruno
   Az aranyhalak titka / Bruno Ferrero. - Budapest : Don Bosco, 2001. - 80 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 963-8456-83-3 fűzött : ár nélkül
244(0:82-32)
[AN 903975]
MARC

ANSEL
UTF-86485 /2003.
   A fiatalság forrása : [az öt tibeti jógagyakorlat] / [szerk. Peter Kelder] ; [ford. Bánki Vera]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Édesvíz, 2003. - 264 p. : ill. ; 20 cm
Tanulmánygyűjtemény Kelder, Peter azonos c. művéhez. - Írta Lynn, Harry R. et al.
Fűzött : 1990,- Ft (hibás ISBN 963-528-587-6)
294.527 *** 613.71 *** 133
[AN 967619]
MARC

ANSEL
UTF-86486 /2003.
Ghazzālī, Abū Ḥāmid Muḥammad ibn Muḥammad al-
al-Munqid min ad-ḍalāl (magyar)
   A tévelygésből kivezető út : vallásfilozófiai önarckép / Abú-Hámid Mohammed al-Ghazálíj ; [... ford., az utószót és a magyarázó jegyzeteket írta Németh Pál]. - [Budapest] : Palatinus, 2003. - 161, [3] p. ; 19 cm. - (Folyam, ISSN 1589-0112)
ISBN 963-9487-03-1 fűzött : 1680,- Ft
297(0:82-96) *** 892.7-96=945.11
[AN 963434]
MARC

ANSEL
UTF-86487 /2003.
Gyökössy Endre (1913-1997)
   Könyvecske a böjtről / Gyökössy Endre ; [... összerend. Nagy Alexandra]. - Budapest : Szt. Gellért K., [2001]. - 68 p. ; 15 cm
ISBN 963-696-103-4 fűzött : 240,- Ft
248.153.4 *** 244
[AN 805840]
MARC

ANSEL
UTF-86488 /2003.
Gyökössy Endre (1913-1997)
   Töviseink és a Töviskoronás / Gyökössy Endre. - Budapest : Szt. Gellért K., [2001]. - 101 p. ; 15 cm
ISBN 963-696-104-2 fűzött : 320,- Ft
248.132
[AN 805842]
MARC

ANSEL
UTF-86489 /2003.
Hargita Pál (1924-1996)
   Nézz Jézusra / Hargita Pál. - Pápa : PRTA, 2002. - 197 p. : ill. ; 20 cm. - (Pápai eperfa könyvek, ISSN 1586-8249 ; 7.)
ISBN 963-206-133-0 fűzött : ár nélkül
252 *** 22.07
[AN 960976]
MARC

ANSEL
UTF-86490 /2003.
Heidelberger Katechismus (magyar)
   Heidelbergi káté / [... írták Ursinus Zakariás és Olevianus Gáspár ...] ; [... D. Erdős József ford.] ; [a fordítást átd. Victor János]. - Budapest : Kálvin, 2003. - 95 p. ; 12 cm
ISBN 963-300-937-5 fűzött : 150,- Ft
238.1 *** 284.2
[AN 963610]
MARC

ANSEL
UTF-86491 /2003.
Iványi Tamás (1944-)
   Az élet álom : iszlám misztika tankönyv a "Szúfi szentek élete és memoárjai" c. órához, 2002 ősz / Iványi Tamás. - Budapest : KCST, 2002. - 226 p. ; 21 cm. - (Keleti nyelvek kincsestára, ISSN 0238-4248 ; 30.)
ISBN 963-8378-20-4 fűzött : ár nélkül
297 *** 141.336
[AN 960298]
MARC

ANSEL
UTF-86492 /2003.
Körpöly Kálmán
   Az áldott orvos közelében / Körpöly Kálmán. - Budapest : Kálvin, 2001. - 167 p. ; 19 cm
ISBN 963-300-864-6 fűzött : 490,- Ft
244
[AN 807595]
MARC

ANSEL
UTF-86493 /2003.
   Kötőjeles történetek / vál. Hézser Gábor. - Budapest : Kálvin, 2003. - 102 p. ; 19 cm
ISBN 963-300-938-3 fűzött : 320,- Ft
244 *** 82-36=945.11
[AN 963307]
MARC

ANSEL
UTF-86494 /2003.
Lorber, Jakob
   Keresztény újkinyilatkoztatás : kezdőknek és haladóknak / kinyilatkoztatás útján leírta Lorber Jakab ; [kiadó Szeretet és Hit a Jövőért Alapítvány]. - Miskolc : Szeretet és Hit a Jövőért Alapítvány, 2002-. - 21 cm
248.215 *** 289(430)(092)Lorber,_J.
[AN 964090]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Legyen világosság a szívekben!. - 2002. - 246 p. : ill.
Lutz, Walter "Lorber Jakab isteni küldetése" c. írásával
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-206-233-3)
248.215 *** 289(430)(092)Lorber,_J.
[AN 964093] MARC

ANSEL
UTF-86495 /2003.
Luther, Martin
Kleiner Katechismus (magyar)
   Dr. Luther Márton Kis kátéja / [... a fordítást ... kész. és magyarázatokkal ell. Prőhle Károly]. - 7. kiad. - Budapest : Luther, 2003. - 67 p. ; 14 cm
ISBN 963-7470-86-7 fűzött : ár nélkül
238.1 *** 284.1
[AN 966953]
MARC

ANSEL
UTF-86496 /2003.
   A magyar egyházak és uniós csatlakozásunk : Európa lelkét akarjuk : [az Ökumenikus Tanulmányi Központ által rendezett, 2002. december 19-én megtartott ökumenikus konferencia előadásai és vitája] / [szerk. Tóth Károly]. - Budapest : Ökumenikus Tanulm. Közp., 2003. - 61 p. ; 21 cm. - (Ökumenikus tanulmányi füzetek, ISSN 1215-377X ; 18.)
ISBN 963-7624-50-3 fűzött : 195,- Ft
28(439) *** 28(4-62) *** 327.39(4-62) *** 061.3(439-2Bp.)"2002"
[AN 960920]
MARC

ANSEL
UTF-86497 /2003.
Meier, Bertram
Frauen begegnen Jesus (magyar)
   Asszonyok találkoznak Jézussal : elmélkedések az evangéliumi találkozásokról / Bertram Meier ; [ford. Mészáros Erzsébet]. - Pannonhalma : Bencés K., 2001. - 63 p. ; 19 cm
ISBN 963-9226-18-1 fűzött : ár nélkül
244
[AN 807577]
MARC

ANSEL
UTF-86498 /2003.
   "Mindent az Evangéliumért" : Gyürki László 70. születésnapjára / [szerk. Fancsali Andrásné és Soós Viktor Attila] ; [kiad. a Körmendi Szent Erzsébet Egyházközség Képviselő-testülete]. - Körmend : Körmendi Szt. Erzsébet Egyházközség Képviselő-testülete, 2002. - 419 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Gyürki László műveinek bibliográfiája: p. 21-25.
ISBN 963-204-131-3 fűzött : ár nélkül
282(439)(092)Gyürki_L. *** 23/28 *** 012Gyürki_L.
[AN 961227]
MARC

ANSEL
UTF-86499 /2003.
Mut
   A könnyek anyja : a szegények és bajban lévők segítője / írta Mut ; [kiad. Testvéri Szolgálat K. Alapítvány]. - Esztergom : Testvéri Szolgálat K. Alapítvány, [2003]. - 22 p. ; 15 cm
Fűzött : ár nélkül
232.931.7 *** 248.2
[AN 960981]
MARC

ANSEL
UTF-86500 /2003.
Nemes György
   Keresztény élet - igazságosságban és szeretetben : bevezetés a speciális erkölcsteológiába / Nemes György ; [kiad. Piarista Rendház]. - Vác : Piarista Rendház, 2002. - 72 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 65-69.
ISBN 963-206-157-8 fűzött : ár nélkül
241
[AN 962572]
MARC

ANSEL
UTF-86501 /2003.
Németh János (1908-1998)
   Calendarium : [a Szombathelyi Egyházmegye elhunyt papjai, 1772-2002]. - Bőv. és átd. kiad. - Körmend : Gyürki L., [2003]. - [425] p. : ill. ; 22 cm
Szerző Németh János
Fűzött : ár nélkül
282(439-03SzombathelyiEgyházmegye)"17/200"(092)
[AN 963091]
MARC

ANSEL
UTF-86502 /2003.
Omartian, Stormie
The power of a praying parent (magyar)
   Az imádkozó szülő hatalma / Stormie Omartian ; [ford. Egriné Meláth Viola]. - Budapest : [Bridge Mission Soc.], 2001. - 162 p. ; 20 cm
Közread. a Bridge Mission Society
ISBN 963-00-6217-8 fűzött : ár nélkül
248.143 *** 37.018.1
[AN 960368]
MARC

ANSEL
UTF-86503 /2003.
Omartian, Stormie
The power of a praying wife (magyar)
   Az imádkozó feleség hatalma / Stormie Omartian ; [ford. Egriné Meláth Viola] ; [kiad. a Bridge Mission Society]. - Budapest : Bridge Mission Soc., 2003. - 171 p. ; 20 cm
ISBN 963-206-490-9 fűzött : ár nélkül
248.143 *** 265.5
[AN 960372]
MARC

ANSEL
UTF-86504 /2003.
Paul, Manfred
Gott hat alles so schön gemacht (magyar)
   Isten mindent olyan szépnek alkotott : járjuk körbe Isten teremtett világát! / [szöveg Manfred Paul] ; [graf. Eberhard Platte és Andreas Fett]. - Budapest : Evangéliumi K. és Iratmisszió, 1998 [!2003]. - 29 p. : ill. ; 15x20 cm
ISBN 963-9434-35-3 fűzött : ár nélkül
244
[AN 966967]
MARC

ANSEL
UTF-86505 /2003.
   A pentatonic landscape : Central Europe, ecology, ecumenism : anthology 1 of the WSCF Central European Subregion / ed. by Nagypál Szabolcs & Peter Šajda ; [publ. by the] BGÖI & WSCF-CESR. - [Pannonhalma] : BGÖI ; Budapest : WSCF-CESR, 2002. - 158 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás magyar, lengyel, szlovák, cseh és német nyelven
ISBN 963-204-444-4 fűzött : ár nélkül
261.8(4-11) *** 504.03(4-11)
[AN 960352]
MARC

ANSEL
UTF-86506 /2003.
Peresztegi Sándor (1959-)
   Szeretet : a tulajdonságok királya / Peresztegi Sándor. - 2. kiad. - Budapest : Jelenlét 2000', 2003. - 28, [3] p. : ill. ; 21 cm. - (Bibliaetikai kiskönyvek sorozata ; ; 2.)
ISBN 963-86328-0-1 fűzött : 700,- Ft
248.145.13
[AN 967629]
MARC

ANSEL
UTF-86507 /2003.
Pernoud, Régine
Histoire et lumière (magyar)
   ...utamra fényt sugároz / Régine Pernoud ; a beszélgetéseket Laetitia de Traversay jegyezte le. - Pannonhalma : Bencés K., 2001. - 69 p. ; 19 cm
ISBN 963-9226-17-3 fűzött : ár nélkül
244
[AN 807589]
MARC

ANSEL
UTF-86508 /2003.
Prohászka Ottokár (1858-1927)
   Elmélkedések az evangéliumról / Prohászka Ottokár ; sajtó alá rend. ... Barlay Ö. Szabolcs. - 10. kiad. - Székesfehérvár : Prohászka K., 2000-. - 17 cm
ISBN 963-86139-1-2 *
242
[AN 797928]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], Nagyhét - húsvét. - 2003. - 220 p.
ISBN 963-86325-2-6 fűzött : ár nélkül
242 *** 264-041.5 *** 264-041.6
[AN 961240] MARC

ANSEL
UTF-86509 /2003.
Santala, Risto
Apostoli Paavali ihmisenä ja opettajana (magyar)
   Pál apostol - Saul rabbi : az ember és a tanító a zsidó források fényében / Risto Santala ; [ford. Gáspár Györgyi és Simonyi Andrea] ; [kiad. a Bridge Mission Society]. - Budapest : Bridge Mission Society, 2002. - 188 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 185-188.
ISBN 963-202-780-9 fűzött : ár nélkül
Pál (apostol)
235.3(092)Pál
[AN 960347]
MARC

ANSEL
UTF-86510 /2003.
Smend, Rudolf
Altes Testament christlich gepredigt (magyar)
   Keresztyén prédikációk az Ószövetségről / Rudolf Smend ; [ford. Szabó Csaba]. - Budapest : Kálvin, 2003. - 198 p. ; 19 cm
ISBN 963-300-935-9 fűzött : 990,- Ft
Biblia. Ószövetség.
252 *** 221.046
[AN 962539]
MARC

ANSEL
UTF-86511 /2003.
   Válogatott tanulmányok / [szerk. Karczub Gyula]. - Budapest : Faludi Akad., 2002. - 241 p. : ill. ; 22 cm. - (Gemmae, ISSN 1589-5998 ; 1.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-206-180-2 fűzött : ár nélkül
261 *** 082
[AN 961551]
MARC

ANSEL
UTF-86512 /2003.
Zipernovszky Judit
   Neked is van őrangyalod / Zipernovszky Judit. - Miskolc : Szt. Maximilian K., cop. 2001. - 165 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 963-7573-19-4 fűzött : ár nélkül
244
[AN 807593]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

6513 /2003.
   Adatok a haláloki struktúra változásáról Magyarországon 1990-2001 között / [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal. - Budapest : KSH, 2002. - 178 p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 963-215-555-6 fűzött : 3000,- Ft
312.2(439)"199/200"(083.41) *** 314.424(439)"199/200"(083.41)
[AN 961451]
MARC

ANSEL
UTF-86514 /2003.
Drábik János (1938-)
   Uzsoracivilizáció : a kamatkapitalizmus új világrendje / Drábik János. - [Debrecen] : Gold Book, [2003]-. - 22 cm
Az 1. köt. kötetjelzés nélkül jelent meg, monografikus leírása: AN 940464
304.9 *** 330.342.14
[AN 961003]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - cop. 2003. - 478 p.
ISBN 963-9437-45-X kötött : ár nélkül
304.9 *** 330.342.14
[AN 961006] MARC

ANSEL
UTF-86515 /2003.
   A gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere és a tevékenységek tartalmi meghatározása : TEÁOR '03 / [összeáll. és szerk. ... Rónainé Györgyi Márta] ; [kész. Bablina Erzsébet et al.]. - 2. jav. kiad. - Budapest : KSH, 2003. - 204 p. ; 29 cm. - (Statisztikai nómenklatúrák, ISSN 0324-5985)
A függelékben a gazdasági tevékenységek szabványos angol megnevezésével
ISBN 963-215-568-8 fűzött : 2200,- Ft
311.131(439)(083.7) *** 338.4
[AN 966820]
MARC

ANSEL
UTF-86516 /2003.
Heider, Fritz
The psychology of interpersonal relations (magyar)
   A személyközi viszonyok pszichológiája / Fritz Heider ; [szerk. és a bev. tanulmányt írta Hunyady György] ; [ford. Bujdosó Bori]. - Budapest : Osiris, 2003. - 444 p. ; 20 cm. - (Osiris könyvtár. A szociálpszichológia klasszikusai,, ISSN 1586-443X)
Bibliogr.: p. 422-431.
ISBN 963-389-325-9 fűzött : 2680,- Ft
316.6 *** 159.9 *** 316.472
[AN 962293]
MARC

ANSEL
UTF-86517 /2003.
   Kommunikáció : válogatott tanulmányok. - 2. bőv., jav. kiad. - [Budapest] : General Press, [2003]-. - 23 cm
316.77
[AN 966499]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A kommunikatív jelenség / [... öszeáll. és szerk. Horányi Özséb] ; [ford. Buda Béla et al.]. - [2003]. - 368 p.
ISBN 963-9459-04-6 fűzött : 3500,- Ft
316.77
[AN 966501] MARC

ANSEL
UTF-86518 /2003.
Korbai Hajnal
   Identitáskeresők az ír szigeten : szelidülhet-e a nacionalizmus nemzeti identitássá? / Korbai Hajnal. - Budapest : MTA PTI, 2001. - 78 p. : ill. ; 30 cm. - (MTA PTI Etnoregionális Kutatóközpont munkafüzetek, ISSN 1416-8391 ; 83.)
Bibliogr.: p. 71-74.
ISBN 963-9218-59-6 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9218-XX-X)
316.356.4(=916.2) *** 316.63 *** 323.15(=916.2)(410)
[AN 907448]
MARC

ANSEL
UTF-86519 /2003.
Pease, Allan
Body language (magyar)
   Testbeszéd : gondolatolvasás gesztusokból / Allan Pease ; [ford. Walkóné Békés Ágnes]. - Budapest : Park, cop. 2003. - 186, [3] p. : ill. ; 20 cm. - (Hétköznapi pszichológia, ISSN 0865-0705)
ISBN 963-530-642-3 fűzött : 1900,- Ft
316.77 *** 800.951 *** 159.925.8
[AN 967592]
MARC

ANSEL
UTF-86520 /2003.
Pölöskei Ferenc (1930-)
   Falukutatás - agrármodell / Pölöskei Ferenc, Romány Pál. - Makó : Erdei F. Társ., 2002. - 24 p. ; 21 cm. - (Az Erdei Ferenc Társaság füzetei, ISSN 0239-0752 ; 14.)
Bibliogr.: p. 12.
ISBN 963-206-043-1 fűzött : ár nélkül
Erdei Ferenc (1910-1971)
316(439)(092)ErdeiF. *** 316.334.55 *** 338.43
[AN 963689]
MARC

ANSEL
UTF-86521 /2003.
   A szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény végrehajtásának költségvetési vonzatai ; A munkaerő-kereslet, -kínálat néhány jellemzője az EU csatlakozás küszöbén / [szerk. Belyó Pál, Nyers József] ; [kész. Becsei József et al.]. - Budapest : ECOSTAT, 2002. - 94 p. : ill. ; 30 cm. - (Időszaki közlemények - ECOSTAT,, ISBN 1419-4309 ; ; 17.)
ISBN 963-215-561-0 fűzött : ár nélkül
316.347(=945.11)(4-11) *** 342.724(=945.11)(4-11) *** 341.234(=945.11)(4-11) *** 338.2(439) *** 331.5(4-62)(083.12) *** 331.5(439)(083.41)
[AN 961444]
MARC

ANSEL
UTF-86522 /2003.
Tóth Eduárd (1933-)
   A vagyon : új utakon az általános szociológia : tanulmány / Tóth Eduárd. - Budapest : M. Ház, 2002. - 224 p. : ill. ; 20 cm + 2 mell. - (Magyar Ház könyvek, ISSN 1418-7426)
ISBN 963-206-129-2 fűzött : ár nélkül
316
[AN 962748]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

6523 /2003.
Bánosi György (1953-)
   Népek lexikona / Bánosi György, Törőcsik Attila. - [Budapest] : Saxum, cop. 2002. - 155 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9308-56-0 kötött : ár nélkül
39(=00):030 *** 572.9(100):030
[AN 963837]
MARC

ANSEL
UTF-86524 /2003.
Fülöp Lajos (1932-)
   Gyöngyöspatai népmesék / gyűjt., szerk., az előszót és a jegyzeteket írta Fülöp Lajos ; [ill. Cs. Gyenes Emese]. - Gyöngyös : Pallas, 2003. - 127 p. : ill. ; 20 cm
Számozott példány: 1000
ISBN 963-9117-38-2 fűzött : 698,- Ft
398.21(=945.11)(439-2Gyöngyöspata)
[AN 960848]
MARC

ANSEL
UTF-86525 /2003.
   Lakodalmi szokások : mátkaság, menyegző / szerk. Györgyi Erzsébet ; [írta Antusné Ercsényi Ágnes et al.]. - Budapest : Mezőgazda : Planétás, [2003], cop. 2001. - 233 p., XVI t. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Jelenlévő múlt, ISSN 1417-5932)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-286-008-X kötött : ár nélkül
392.51(=945.11)(4-11) *** 392.51(=00)(4-11)
[AN 968314]
MARC

ANSEL
UTF-86526 /2003.
Nemere István (1944-)
   Mítoszok könyve / Nemere István. - Utánny. - Budapest : Könyvmíves Kvk., 1998 [!2003]. - 399 p. ; 21 cm
ISBN 963-9497-27-4 kötött : ár nélkül
398.221(100) *** 291.13
[AN 960950]
MARC

ANSEL
UTF-86527 /2003.
Novák László (1947-)
   Hódmezővásárhely településnéprajza, hagyományos gazdálkodása = Settlement-ethnography, traditional agriculture of Hódmezővásárhely / Novák László Ferenc. - Nagykőrös : PMMI Arany J. Múz., 2003. - 164 p. : ill., részben térk. ; 24 cm. - (Az Arany János Múzeum kismonográfiái, ISSN 0230-1288 ; 15.)
Bibliogr.: p. 156-159. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-7134-33-6 fűzött : ár nélkül
Hódmezővásárhely
39(=945.11)(439-2Hódmezővásárhely) *** 911.37(439-2Hódmezővásárhely) *** 63(439-2Hódmezővásárhely)(091)
[AN 961218]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

6528 /2003.
Ádám Sándor
   Európa bűne : ahogy elbántak a magyarokkal / Ádám Sándor. - 6. kiad. - Budapest : Szerző, 2003. - 219 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 213-217.
Fűzött : 1600,- Ft (hibás ISBN 963-440-890-7)
323.1(=945.11)
[AN 965559]
MARC

ANSEL
UTF-86529 /2003.
   DEGOB jegyzőkönyvek : válogatás az 1944-1945. évi mauthauseni - gunskircheni deportálás dokumentumaiból / [... szerk. és a bevezetőt írta Szita Szabolcs ...]. - Budapest : Holocaust Dok. Közp. és Emlékgyűjtemény Közalapítvány, 2002. - 136, [7] p. : ill. ; 24 cm. - (Iratok a kisegítő munkaszolgálat, a zsidóüldözés történetéhez, ISSN 1588-7839 ; 3.)
Bibliogr.: p. 127-130. és a jegyzetekben. - Összefoglalás német és angol nyelven
Fűzött : ár nélkül
Deportáltakat Gondozó Országos Bizottság.
323.12(=924)(439)"1944/1945"(093)
[AN 960245]
MARC

ANSEL
UTF-86530 /2003.
Galántai Csaba (1963-)
   Mi újság, Terror Háza? / [anyaggyűjtés és szerk.] Galántai Csaba. - Budapest : Masszi, 2003. - 288, [8] p., [16] t. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 963-9454-29-X fűzött : 2190,- Ft
Terror Háza Múzeum (Budapest)
323.282(439)"194/198"(0:82-92) *** 069(439-2Bp.)Terror_Háza_Múzeum(0:82-92)
[AN 961524]
MARC

ANSEL
UTF-86531 /2003.
Géczi Zoltán
   A Ku Klux Klán története / Torrente del Bosque. - [Kecskemét] : Vagabund, cop. 2003. - 215 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9409-15-4 fűzött : ár nélkül
Ku Klux Klan.
323.12(=96)(73)(091) *** 061.2(73)KuKluxKlan
[AN 960381]
MARC

ANSEL
UTF-86532 /2003.
Huszár Tibor (1930-)
   Kádár János politikai életrajza / Huszár Tibor. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : Szabad Tér : Kossuth, [2003]-. - 24 cm
Kádár János (1912-1989)
32(439)(092)Kádár_J.
[AN 964907]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., 1912-1956. - cop. 2003. - 405 p., [16] t. : ill.
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-09-4464-2 kötött : 2980,- Ft
32(439)(092)Kádár_J.
[AN 964909] MARC

ANSEL
UTF-86533 /2003.
   "Jöjj el szabadság!" : Bihari Mihály egyetemi tanár 60. születésnapjára készült ünneplő kötet / [szerk. Pesti Sándor, Szabó Máté]. - Budapest : Rejtjel, 2003. - 719 p. : ill. ; 24 cm. - (Rejtjel politológia könyvek, ISSN 1585-6747 ; 14.). (Bibliotheca iuridica. Libri amicorum,, ISSN 1587-1509 ; 8.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Bihari Mihály műveinek bibliográfiája: p. 705-715.
ISBN 963-9149-80-2 fűzött : ár nélkül
32.001 *** 012Bihari_M. *** 342
[AN 963932]
MARC

ANSEL
UTF-86534 /2003.
Kertzer, David I.
The Popes against the Jews (magyar)
   A pápák a zsidók ellen : a Vatikán szerepe az újkori antiszemitizmus kibontakozásában / David I. Kertzer ; [ford. Komáromy Rudolf]. - Budapest : Ulpius-ház, 2003. - 446 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 425-446.
ISBN 963-9475-22-X fűzött : 2980,- Ft
323.12(=924)(4)"18/193" *** 282 *** 262.13 *** 261.1
[AN 962638]
MARC

ANSEL
UTF-86535 /2003.
Marschalkó Lajos (1903-1968)
   Világhódítók : az igazi háborús bűnösök / Marschalkó Lajos. - Budapest : Gede, 2003. - 363 p. ; 21 cm
ISBN 963-9298-43-3 fűzött : ár nélkül
323.1(=924)(100)
[AN 963121]
MARC

ANSEL
UTF-86536 /2003.
   Nemzetiségi ügyek dokumentumai Baranyában, 1945-1950 / [szerk., vál., bev., helynévmutató Füzes Miklós]. - Pécs : Baranya M. Lvt., 2002. - 213 p. ; 24 cm. - (Tanulmányok és források Baranya megye történetéből, ISSN 1218-9561 ; 9.)
A tartalomjegyzék és a bev. német nyelven is
ISBN 963-8100-46-X fűzött : ár nélkül
Baranya (megye)
323.15(=00)(439.127)"1945/1950"(093.2) *** 930.253(439-2Pécs)
[AN 963153]
MARC

ANSEL
UTF-86537 /2003.
   Népszavazási útmutató az első választóknak / [szerk. Sándor Péter] ; [szerzők Dezső Márta et al.]. - Budapest : BM Orsz. Választási Iroda, 2003. - 106 p. : ill. ; 30 cm. - (Választási füzetek, ISSN 1216-5530 ; 102.)
Bibliogr.: p. 33.
Fűzött : ár nélkül
324(439)"192/200" *** 342.8(439)(094)
[AN 963029]
MARC

ANSEL
UTF-86538 /2003.
   A rendszerváltozás a Magyar Szemlében : válogatás 1992-2002 / [szerk. Gróh Gáspár és Kodolányi Gyula]. - Budapest : Válasz, 2003. - 539 p. ; 24 cm. - (Magyar szemle könyvek, ISSN 1217-7202)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9461-10-5 kötött : ár nélkül
323(439)"199" *** 050(439)"199"
[AN 962649]
MARC

ANSEL
UTF-86539 /2003.
   Szerepek, szabályok, számok : férfiak és nők a politikában : konferencia-összefoglaló, 2000. november 3-4. / összeáll. Lestál Zsuzsa ; [rend., közread. a] Magyarországi Női Alapítvány. - [Budapest] : MONA, 2001. - 76 p. ; 30 cm
Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-00-7703-5 fűzött : ár nélkül
32(439) *** 32(4) *** 316.37-055.2 *** 061.3(439-2Bp.)"2000"
[AN 906369]
MARC

ANSEL
UTF-86540 /2003.
Tamás András (1941-)
   Állam- és jogelmélet / Tamás András. - 3. kiad. - Budapest : Unió, cop. 2003. - 332 p. ; 24 cm
ISBN 963-388-394-6 fűzött : ár nélkül
321.01 *** 34.01
[AN 965998]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

6541 /2003.
   Abádszalóki helytörténeti epizódok : kézirat / összeáll. Kőszegi János. - Budapest : [Szerző], 2003. - 145 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 137-143.
Fűzött : ár nélkül
Abádszalók
943.9-2Abádszalók *** 908.439-2Abádszalók
[AN 962072]
MARC

ANSEL
UTF-86542 /2003.
   Abád-szalóki oklevelek - regeszták, 1251-1631 : kézirat / összeáll. Kőszegi János. - Budapest : [Szerző], 2002. - 88, [5] p., [1] t.fol. : ill. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
Abádszalók
943.9-2Abádszalók"125/163"(093.2)
[AN 962075]
MARC

ANSEL
UTF-86543 /2003.
Ádám Sándor
   Trianon jogszerűsége / Ádám Sándor. - 2. kiad. - Budapest : Szerző, 2003. - 139 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 136-139.
Fűzött : 1500,- Ft (hibás ISBN 963-440-891-5)
943.9"1920" *** 341.382"1920"
[AN 965557]
MARC

ANSEL
UTF-86544 /2003.
   Egy alig ismert ókori világbirodalom: Párthia : antológia : szöveggyűjtemény, térképek, írás-, és uralkodási táblázatok : hun párhuzamok / [... gyűjt., vál., szerk. és a kommentárokat írta] Tábori László. - Budapest : M. Őstört. Kut. és K., 2003. - 251 p. : ill. ; 24 cm. - (Turán könyvek, ISSN 1588-6174 ; 3.)
Bibliogr.: p. 224-237. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-86084-6-3 fűzött : ár nélkül
Parthia
935.6
[AN 962706]
MARC

ANSEL
UTF-86545 /2003.
Bede Erika
   Papolc - Păpăuţi / Bede Erika. - Debrecen : Erdélyi-történeti Alapítvány, 2001. - 191 p. : ill. ; 21 cm. - (Székely falvak, ISSN 1587-0324 ; 2.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-00-9091-0 fűzött : ár nélkül
Papolc
943.921-2Papolc *** 908.498.4-2Papolc
[AN 963494]
MARC

ANSEL
UTF-86546 /2003.
Carlyle, Thomas
On heroes, hero-worship, and the heroic in history (magyar)
   Hősökről / Thomas Carlyle. - 3. kiad. - Budapest : N-Press, 2003. - 279 p. ; 21 cm
Ford. Végh Arthur
ISBN 963-206-322-8 fűzött : 1980,- Ft
930.85(100)(092)
[AN 960877]
MARC

ANSEL
UTF-86547 /2003.
Czeglédi Imre (1930-)
   Munkácsy ősei és rokonsága / Czeglédi Imre. - Békéscsaba : Békés M. Múz. Ig., 2001. - 131 p. : ill. ; 24 cm. - (A Békés megyei múzeumok közleményei, ISSN 0139-0090 ; 22.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 1000. - Összefoglalás angol, német és francia nyelven
ISBN 963-7219-43-9 fűzött : ár nélkül
Munkácsy család
929.52(439)Munkácsy
[AN 963174]
MARC

ANSEL
UTF-86548 /2003.
   "De víg élet, s mily gyöngy élet ... a honvédélet" : Mihálka Endre, Borcsik Salamon, Thóbiás Dani emlékiratai 1848/49-ből / szerk. Bene János [et al.] ; a bevezetőt írta Takács Péter ; [közread. a] Periférián Alapítvány. - Nyíregyháza : Periférián Alapítvány, 2002. - 208 p. ; 21 cm
Naplórészletek. - 48-as honvédnaplók (gerinccím)
ISBN 963-00-9349-9 fűzött : ár nélkül
Mihálka Endre (1824-?)
Thóbiás Dani
Borcsik Salamon
943.9"1848/1849"(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 963506]
MARC

ANSEL
UTF-86549 /2003.
Dömötör Attila
   Történelmi lexikon / Dömötör Attila, Buzek Zsuzsanna. - 3. jav. kiad. - [Budapest] : Saxum, [2003], cop. 1999. - 426 p. ; 25 cm
ISBN 963-9308-62-5 kötött : ár nélkül
930.9(031)
[AN 965876]
MARC

ANSEL
UTF-86550 /2003.
   "Egyedül Kossuth szava parancsolt..." : katolikus papok feljegyzései az 1848/49-es szabadságharc eseményeiről / közread. Zakar Péter ; [szerk. Blazovich László] ; [... ford. Fajnár Katalin, ... Scheffler János és Kruppa Tamás]. - Szeged : Csongrád M. Lvt., 2001. - 241 p. ; 25 cm. - (Dél-alföldi évszázadok, ISSN 0237-4587 ; 16.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 500
ISBN 963-7237-47-X kötött : ár nélkül
943.9"1848/1849"(0:82-94) *** 282(439)(092)(0:82-94) *** 894.511-94(082)
[AN 808158]
MARC

ANSEL
UTF-86551 /2003.
Enessey György (1753-1801)
   A tzigán nemzetnek igaz eredete : Komárom, 1798. ; Tzigán nyelvrül toldalék : Győr, 1800 ... ; Tzigányok végső veszedelme : ... 18. század utolsó harmada : hasonmás és mai átirat / Enessei György ; közread. Bencsik Gábor. - Budapest : M. Mercurius, 2002. - 147 p. ; 18 cm. - (Magyar roma történeti könyvtár, ISSN 1589-231X ; 1.)
Bibliogr.: p. 146-147.
ISBN 963-85528-7-5 kötött : 960,- Ft
930.8(=914.99) *** 39(=914.99) *** 809.149.9 *** 094/099.07
[AN 964073]
MARC

ANSEL
UTF-86552 /2003.
   Erdély nagyasszonya Lorántffy Zsuzsanna : emlékülés Lorántffy Zsuzsanna születésének 400. évfordulója alkalmából : Szatmárnémeti, 2000. április 28-29. / [szerk. Takács Péter] ; [közread. a] Periférián Alapítvány. - Nyíregyháza : Periférián Alapítvány, 2001. - 109 p. ; 21 cm
ISBN 963-00-6159-7 fűzött : ár nélkül
Lorántffy Zsuzsanna (1600-1660)
943.921"16"(092)Lorántffy_Zs. *** 061.3(498-2Szatmárnémeti)
[AN 963521]
MARC

ANSEL
UTF-86553 /2003.
Gardner, Laurence
Genesis of the Grail kings (magyar)
   A Grál-királyok eredete : Ádám és Éva pendragon-öröksége / Laurence Gardner ; [ford. Ladányi Borbála]. - [Debrecen] : Gold Book, [2003]. - 312 p., [16] t. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 290-300.
ISBN 963-9437-31-X kötött : ár nélkül
930.85(100)Grál *** 133.4
[AN 963803]
MARC

ANSEL
UTF-86554 /2003.
Gömöri János (1944-)
   Castrum Supron : Sopron vára és környéke az Árpád-korban : Die Burg von Sopron (Ödenburg) in der Árpádenzeit / Gömöri János ; [fotók Adorján Attila et al.] ; [rajzok ... Berkics Miklós et al.] ; [kiad. a Scarbantia Társaság]. - Sopron : Scarbantia Társ., 2002. - 278, VIII p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 213-230. - Példányszám: 1500. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-206-521-2 fűzött : ár nélkül
904(439-2Sopron)"09/12" *** 728.81(439-2Sopron)"09/12"
[AN 960318]
MARC

ANSEL
UTF-86555 /2003.
Gueth Gyula (1915-)
   Egy tartalékos tábori lelkész II. világháborús visszaemlékezései, 1942-1945 / Gueth Gyula. - Balatonőszöd : Gueth Gy., [2001]. - 139 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 963-440-099-X fűzött : ár nélkül
Gueth Gyula (1915-)
943.9"1941/1945"(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 807880]
MARC

ANSEL
UTF-86556 /2003.
Hancock, Graham
Heaven's mirror (magyar)
   Égi tükör : az eltűnt civilizáció nyomában / Graham Hancock, Santha Faiia ; [ford. Getto Katalin]. - Pécs : Alexandra, [2003]. - XVI, 336 p. : ill., főként színes ; 27 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-368-353-X kötött : ár nélkül
930.85(3) *** 904(3) *** 001.94
[AN 960870]
MARC

ANSEL
UTF-86557 /2003.
Jusztinger Antal (1952-)
   Kincses Baranya születik : Baranya megye a XX. század tükrében, 1900-2000 / Jusztinger Antal. - Pécs : T-MÁK, 2002. - 198 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 193-198.
ISBN 963-204-512-2 fűzött : ár nélkül
Baranya (megye)
943.912.7"19" *** 908.439.127
[AN 961275]
MARC

ANSEL
UTF-86558 /2003.
   "... kedves hazám boldogulása munkáját kezébe adom..." : történészek a szatmári békéről: "árulás vagy reálpolitikai lépés" : a Szatmárnémetiben 2001. április 27-én megrendezett történészkonferencián elhangzott előadások szerkesztett változatai / [rend., közread.] ... a Periférián Alapítvány és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Levéltára ; [szerk. Takács Péter]. - Nyíregyháza : Periférián Alapítvány : Szabolcs-Szatmár-Bereg M. Önkormányzat Lvt., 2003. - 206 p. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7240-50-0 fűzött : ár nélkül
943.9"1711" *** 061.3(498-2Szatmárnémeti) *** 341.382"1711"
[AN 963536]
MARC

ANSEL
UTF-86559 /2003.
Kun Miklós (1946-)
Az ismeretlen Sztálin (angol)
   Stalin : an unknown portrait / by Miklós Kun ; [... transl. by Miklós Bodóczky et al.]. - Budapest ; New York, [N. Y.] : CEU Press, 2003. - 471 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 459-465.
ISBN 963-9241-19-9 kötött : ár nélkül
Stalin, Iosif Vissarionovič
947"191/195"(092)Stalin,_I._V.
[AN 963856]
MARC

ANSEL
UTF-86560 /2003.
Nemere István (1944-)
   Kossuth Lajos magánélete / Steve Nording. - [Budapest] : Anno, 2002. - 215 p. ; 21 cm
ISBN 963-375-246-9 fűzött : ár nélkül
Kossuth Lajos (1802-1894)
943.9"18"(092)Kossuth_L.
[AN 963203]
MARC

ANSEL
UTF-86561 /2003.
Nemere István (1944-)
   Szentek és kalandorok : az Árpád-háziak története / Nemere István. - [Budapest] : Anno, 2003-. - 20 cm
Árpád-ház
943.9"08/1301"
[AN 963184]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2003. - 215 p.
ISBN 963-375-268-X fűzött : ár nélkül
943.9"08/11"
[AN 963185] MARC

ANSEL
UTF-86562 /2003.
   "Nincs a víznek rakoncája" / szerk. és a bevezetőt írta Takács Péter. - Debrecen : [Erdély-tört. Alapítvány], 2001. - 324 p. : ill. ; 25 cm. - (Erdély-történeti könyvek,, ISBN 1417-7234 ; ; 4.)
Bibliogr.: p. 321-324. és a jegyzetekben
ISBN 963-00-8103-2 fűzött : ár nélkül
943.921 *** 908.439.21
[AN 963571]
MARC

ANSEL
UTF-86563 /2003.
Novák László (1947-)
   A zsidóság Nagykőrösön, XVII-XX. század = The Jewishness in Nagykőrős, 17 - 20 centuries / Novák László Ferenc. - Nagykőrös : PMMI Arany J. Múz., 2002. - 399 p. : ill. ; 25 cm. - (Az Arany János Múzeum kismonográfiái, ISSN 0230-1288 ; 13.)
A tartalomjegyzék angol nyelven is. - Bibliogr.: p. 329-333.
ISBN 963-7134-27-1 kötött : ár nélkül
943.9-2Nagykőrös(=924)"16/19"(093) *** 296(439-2Nagykőrös)"16/19"(093)
[AN 961220]
MARC

ANSEL
UTF-86564 /2003.
   Reményünk: a magyar feltámadás : a 2002-es budapesti Szittya Világtalálkozó nemzetvédelmi, (ős)történelmi és kulturális előadásai / ... vál., szerk. és sajtó alá rend. Siklósi András ; Siklósi András et al. írásai ; [közread. a] NAP Alapítvány. - [Dunaharaszti] : NAP Alapítvány, 2003. - X, 400, [24] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-86307-7-9 fűzött : 3100,- Ft
930.8(=945.11)(089.3) *** 061.3(439-2Bp.)"2002"
[AN 964082]
MARC

ANSEL
UTF-86565 /2003.
   Székesfehérvár szabad királyi város címeres kiváltságlevele, 1703 / [szerk. és az ismertetőt írta Csáky Imre] ; [... ford. Vissi Zsuzsanna, ... Soós István] ; [közread. a Híd Marketing és Térképészeti Kft., Szent István Király Múzeum]. - Facsimile kiad. - Budapest : Híd Kft. ; Székesfehérvár : Szt. István Kir. Múz., 2001. - 48 p. : ill., főként színes ; 32 cm
A kiváltságlevél hasonmása, betűhív átirata és magyar fordítása. - Az ismertető magyar, angol, német és francia nyelven. - Bibliogr.: p. 46.
ISBN 963-00-7319-6 bársony : ár nélkül
Székesfehérvár
929.6(439-2Székesfehérvár)"17" *** 930.22
[AN 907425]
MARC

ANSEL
UTF-86566 /2003.
Taylor, A. J. P.
Europe: grandeur and decline (magyar)
   Európa tündöklése és bukása / A. J. P. Taylor ; [ford. Nagy György, ... Nagy Márta]. - 2. kiad. - Budapest : Scolar, 2003. - 351 p. ; 19 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9193-92-5 fűzött : 2200,- Ft
Európa
940"184/195" *** 327(4)"184/195"(092)
[AN 967998]
MARC

ANSEL
UTF-86567 /2003.
Taylor, A. J. P.
The Habsburg Monarchy, 1809-1918 (magyar)
   A Habsburg Monarchia, 1809-1918 : az Osztrák Birodalom és az Osztrák-Magyar Monarchia története / A. J. P. Taylor ; [ford. Nagy György]. - 2. kiad. - Budapest : Scolar, 2003. - 350, [2] p. : ill., térk. ; 19 cm
A függelékben H. Haraszti Éva interjúja a szerzővel. - Bibliogr.: p. 324-327.
ISBN 963-9193-87-9 fűzött : 2200,- Ft
Habsburg Birodalom - Osztrák - Magyar Monarchia
943.6/.9"18/19"
[AN 967991]
MARC

ANSEL
UTF-86568 /2003.
   Tér-mozaik : fejezetek az Óváros tér történetéből / [szerk. Praznovszky Mihály]. - Veszprém : [Önkormányzat], 2002. - 88 p. : ill. ; 20 cm. - (Veszprém városi füzetek, ISSN 1418-8252 ; 6.)
Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött : ár nélkül
Veszprém
943.9-2Veszprém
[AN 963922]
MARC

ANSEL
UTF-86569 /2003.
   Új magyar életrajzi lexikon / főszerk. Markó László ; mtársak Balázs-Arth Valéria [et al.]. - Budapest : M. Kvklub, 2001-. - ill. ; 25 cm
ISBN 963-547-414-8
929(439):030
[AN 805556]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4., L - Ö. - 2003. - 1219 p.
ISBN 963-547-891-7 kötött : ár nélkül
929(439):030
[AN 962544] MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

6570 /2003.
   Afrika és a Közel-Kelet földrajza : egyetemi és főiskolai tankönyv / szerk. Probáld Ferenc ; [írta Gábris Gyula et al.] ; [az ábrákat szerk. Becker László et al.]. - 2. átd. kiad. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2002. - 395 p. : ill., főként térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 387-390.
ISBN 963-463-588-1 kötött : ár nélkül
Afrika - Közel-Kelet
916(075.8) *** 915-011(075.8)
[AN 964623]
MARC

ANSEL
UTF-86571 /2003.
Bodor Péter
   Kerékpárral a Fertő tó körül : [Magyarország és Ausztria] / Bodor Péter. - 3. bőv. kiad. / átd. Balláné Szokoly Enikő. - Budapest : Frigoria, 2003. - 143 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 17 cm + térk.
ISBN 963-86150-5-2 fűzött : ár nélkül
Fertő
914.39(285.2Fertő_tó)(036) *** 914.36(285.2Neusiedler_See)(036) *** 796.57
[AN 967638]
MARC

ANSEL
UTF-86572 /2003.
Borsos Béla (1958-)
   Ázsiától Ázsiáig : Tibet, Nepál, India / Borsos Béla. - Budapest : L'Harmattan, 2003. - 223 p., [10] t. : ill., színes ; 24 cm. - (Világok arca, ISSN 1589-6021)
ISBN 963-9457-11-6 fűzött : ár nélkül
Tibet - India - Nepál
908.540(0:82-992) *** 908.515(0:82-992) *** 908.541.35(0:82-992)
[AN 961546]
MARC

ANSEL
UTF-86573 /2003.
   Budapest holnap : az Európai füzetek és a Friedrich Ebert Stiftung urbanisztikai konferenciáján elhangzott előadások valamint újabb megnyilatkozások : építészek és urbanisták vitája / szerk. Apáti-Nagy Marianna. - [Budapest] : Új Világ, 2002. - 82 p. ; 29 cm. - (Európai füzetek, ISSN 1219-7149 ; 7.)
A kornferenciát 2001. jún. 1-én tartották
Fűzött : 1400,- Ft
Budapest
911.375(439-2Bp.)"200" *** 711.4(439-2Bp.)"200" *** 061.3(439-2Bp.)"2001"
[AN 960943]
MARC

ANSEL
UTF-86574 /2003.
Czellár Katalin (1933-)
   Dunakanyar és környéke / Czellár Katalin ; [közrem. ... Koditek Pál, Szokoly Enikő]. - Budapest : Frigoria, 2003. - 144 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 19 cm. - (Frigoria "tájról tájra" útikönyvek, ISSN 1589-6218)
ISBN 963-86150-7-9 fűzött : ár nélkül
Dunakanyar
914.39Dunakanyar(036)
[AN 964102]
MARC

ANSEL
UTF-86575 /2003.
Czika László
   Szombathely az ezredfordulón / Czika László. - Szombathely : Varinet BT, 2001. - [104] p. : ill., főként színes ; 31 cm
Fotóalbum. - A tartalomjegyzék német és angol nyelven
ISBN 963-00-7538-5 kötött : ár nélkül
Szombathely
908.439-2Szombathely(084.12)
[AN 907469]
MARC

ANSEL
UTF-86576 /2003.
   Dél-dunántúli kerékpártúrák : Baranya, Somogy, Tolna / [alkotószerk. Szokoly Miklósné] ; [a túraleírásokat írta Novotny Iván]. - Budapest : Frigoria, 2003. - 184 p., [16] t. : ill., főként színes ; 17 cm + térk.
Lezárva: 2003. jan. 30.
ISBN 963-86150-6-0 fűzött : ár nélkül
Dél-Dunántúl
914.391.25(036) *** 914.391.23(036) *** 914.391.27(036) *** 796.57
[AN 962279]
MARC

ANSEL
UTF-86577 /2003.
   Dunakömlődi fotóalbum : képek Dunakömlőd életéből 1890-től / [szerk. Bodó Katalin] ; [kiad. a Paksi Kulturális Egyesület]. - Dunakömlőd : Paksi Kult. Egyes., 2002. - 103 p. : ill., részben színes ; 30 cm
A borítófedélen párhuzamos címként: Fotoalbum von Dunakömlőd. - Példányszám: 1000
ISBN 963-202-735-3 kötött : ár nélkül
Dunakömlőd
908.439-2Dunakömlőd(084.12)
[AN 961453]
MARC

ANSEL
UTF-86578 /2003.
Forgó István
   Volt egyszer egy Múzeumi Baráti Kör / Forgó István. - Makó : Erdei F. Társ., 2002. - 52 p. : ill. ; 21 cm. - (Az Erdei Ferenc Társaság füzetei, ISSN 0239-0752 ; 15.)
ISBN 963-206-044-X fűzött : ár nélkül
Múzeumi Baráti Kör (Makó)
908.439-2Makó *** 061.2(439-2Makó)
[AN 963702]
MARC

ANSEL
UTF-86579 /2003.
Hegedűs Gusztávné (1938-)
   Ajak : Ajakról színesen, 2001 / Hegedűs Gusztávné. - [Ajak] : [Önkormányzat], [2001]. - 200 p. : ill., részben színes, részben kotta ; 25 cm
Közread. Ajak Önkormányzata. - Borítócím: Ajakról színesen
ISBN 963-00-6424-3 fűzött : ár nélkül
Ajak
908.439-2Ajak
[AN 808056]
MARC

ANSEL
UTF-86580 /2003.
Kecskés László
   A komáromi szekeresgazdák / Kecskés László ; [szerk. Mikolasek Sándor]. - Komárom : Kecskés L. Társ., 2002. - 58 p. : ill. ; 21 cm. - (Kecskés László Társaság füzetei, ISSN 1589-4614 ; 1.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-204-283-2 fűzött : ár nélkül
Komárom
908.439-2Komárom *** 316.343.64(439-2Komárom)"16/18"
[AN 964008]
MARC

ANSEL
UTF-86581 /2003.
   Magyarország történeti helységnévtára / [kiad. a Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat]. - Budapest : KSH Kvt. és Dok. Szolg., 1987-. - 29 cm
ISBN 963-02-4653-8
914.39-2(035.5) *** 943.9-2(035.5) *** 809.451.1-311(439-2)
[AN 4806]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [16.]/1., Nógrád megye, 1773-1808 / [összeáll. és szerk. Hlavácsné Kérdő Katalin]. - 2002. - 243 p.
Bibliogr.: p. 23-25.
ISBN 963-215-473-8 fűzött : ár nélkül
Nógrád (vármegye)
943.913.1-2"177/180"(035.5) *** 809.451.1-311(439.131-2)(035.5) *** 914.391.31-2(035.5)
[AN 960280] MARC

ANSEL
UTF-8


   [16.]/2., Nógrád megye, 1773-1808 / [összeáll. és szerk. Hlavácsné Kérdő Katalin]. - 2002. - 249-549 p. + térk.
ISBN 963-215-474-6 fűzött : ár nélkül
Nógrád (vármegye)
943.913.1-2"177/180"(035.5) *** 809.451.1-311(439.131-2)(035.5) *** 914.391.31-2(035.5)
[AN 960287] MARC

ANSEL
UTF-86582 /2003.
Merza Ágnes
   Túraútvonalak a Dolomitokban / [írta és szerk. Merza Ágnes, Merza József] ; [közread. a] VIA Stúdió Kft. - [Budapest] : VIA Stúdió, 2002-. - 15 cm
Dolomitok
914.5(234.3Dolomitok)(036) *** 796.52(45)(234.3Dolomitok)(036)
[AN 963913]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Sella-csoport / [fényképeket kész. Merza Ágnes et al.]. - 2002. - 159 p. : ill., főként színes, részben térk.
Dolomitok (gerinccím)
ISBN 963-204-726-5 fűzött : ár nélkül
914.5(234.3Dolomitok)(036) *** 796.52(45)(234.3Dolomitok)(036)
[AN 963916] MARC

ANSEL
UTF-86583 /2003.
Repka Magdolna
   Séták Egerben és környékén / Repka Magdolna ; [fotók Estók Bertalan et al.]. - Eger : Agria Humán Szolg. Kft., 2003. - 108 p., [32] t.fol. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-206-240-X fűzött : ár nélkül
Eger
914.39-2Eger(036)
[AN 962197]
MARC

ANSEL
UTF-86584 /2003.
Wetzel, Christoph
Sizilien (magyar)
   Szicília : művészet, kultúra, történelem / írta Christoph Wetzel ; fényképezte Herbert Hartmann. - Budapest : M. Kvklub, 2003. - 128 p. : ill., színes ; 33 cm
Ford. Almássy Ágnes, Tasnádi Ágnes
ISBN 963-547-872-0 kötött : ár nélkül
Szicília
908.450.82(084.12) *** 77.04(430)(092)Hartmann,_H.
[AN 960866]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

6585 /2003.
Balásházy Mária
   Jogi alaptan / Balásházy Mária. - 4. kiad. - [Budapest] : Aula, 2003. - 157 p. ; 24 cm
Lezárva: 1999. jún. 30.
ISBN 963-9478-30-X kötött : 2200,- Ft
34.01(075.8)
[AN 964947]
MARC

ANSEL
UTF-86586 /2003.
Bankó Zoltán
   Munkajog / Bankó Zoltán, Berke Gyula, Kiss György. - Pécs : Penta Unió Okt. Centrum, 2001. - 160 p. ; 23 cm. - (Adó abc, ISSN 1416-8111)
Lezárva: 2001. máj. l.
ISBN 963-00-6642-4 fűzött : ár nélkül
349.2(078)(083.4)
[AN 808075]
MARC

ANSEL
UTF-86587 /2003.
Dezső Márta
   Választás és választási eljárás / Dezső Márta, Tóth Zoltán. - Budapest : Rejtjel, 2002. - 272 p. ; 24 cm. - (Rejtjel politológia könyvek, ISSN 1585-6747 ; 13.)
Bibliogr.: p. 263-266.
ISBN 963-9149-71-3 fűzött : ár nélkül
342.8(439) *** 324(439)
[AN 963927]
MARC

ANSEL
UTF-86588 /2003.
   Értékteremtő Somogy az ezredfordulón, 1998-2002 / [szerkbiz. ... Gyenesei István et al.] ; [szerzők Ábelné Kotánszky Gyöngyi et al.] ; [fotók Csobod Péter et al.] ; [közread.] Somogy Megye Önkormányzata. - Kaposvár : Somogy M. Önkormányzata, 2002. - 259 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 233-244.
ISBN 963-7188-09-6 fűzött : ár nélkül
Somogy (megye)
353(439.123)"1998/2002" *** 908.439.123
[AN 962183]
MARC

ANSEL
UTF-86589 /2003.
   Európai közjog és politika / szerk. Kende Tamás és Szűcs Tamás ; [... szerzői Balázs Péter et al.]. - Budapest : Osiris, 2003. - 888 p. : ill. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.: p. 839-854.
ISBN 963-389-401-8 kötött : 4500,- Ft
341.17(4-62)(075.8) *** 327.39(4-62)(075.8)
[AN 965186]
MARC

ANSEL
UTF-86590 /2003.
   Európai közösségi jogi elemek a magyar magán- és kereskedelmi jogban / szerk. Vékás Lajos ; [szerzők Darázs Lénárd et al.]. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2003. - 469 p. ; 24 cm
Lezárva: 2001. máj. 1. - Bibliogr.: p. 453-467. - A tartalomjegyzék német nyelven is
ISBN 963-224-610-1 fűzött : ár nélkül
347.7(439) *** 347.7(4-62) *** 341.9(4-62) *** 341.9(439) *** 340.137.3(439) *** 340.137.3(4-62)
[AN 966010]
MARC

ANSEL
UTF-86591 /2003.
   Európai társasági jog / szerk. Miskolczi Bodnár Péter ; [szerzők Berke Barna et al.]. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2003. - 345 p. ; 24 cm
Lezárva: 2000. szept. 1. - Bibliogr.: p. 341-[346].
ISBN 963-224-562-8 fűzött : ár nélkül
341.9 *** 347.72(4-62)
[AN 966006]
MARC

ANSEL
UTF-86592 /2003.
   A földbirtok-politika jogszabályi alapjai / a kommentárokat írta Nábrádi András [et al.] ; a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet kiadványa. - [Budapest] : Szaktudás K., 2002. - 179 p. ; 21 cm
ISBN 963-9422-75-4 fűzött : ár nélkül
349.41(439)(094) *** 347.235(439)(094)
[AN 961474]
MARC

ANSEL
UTF-86593 /2003.
Gál Judit
   Társasági jogi perek / Gál Judit, Pálinkásné Mika Ágnes. - Budapest : HVG-ORAC, 2003. - 342 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 339-342.
ISBN 963-9404-51-9 fűzött : 5600,- Ft
347.72(439)(094) *** 347.9(439)(094)
[AN 961463]
MARC

ANSEL
UTF-86594 /2003.
   Hajózási szabályzat. - Budapest : M. Hivatalos Közlönyk., [2003]. - 95 p. : ill., színes ; 29 cm
Lezárva: 2003. jan. 31.
Fűzött : 1512,- Ft (hibás ISBN 963-9221-40-6)
351.813(439)(094)
[AN 966764]
MARC

ANSEL
UTF-86595 /2003.
Hamza Gábor (1949-)
   Az európai magánjog fejlődése : a modern magánjogi rendszerek kialakulása a római jogi hagyományok alapján / Hamza Gábor. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2002. - 362 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 310-323. - A tartalomjegyzék angol, francia, német, spanyol és olasz nyelven is
ISBN 963-19-0336-2 kötött : 3600,- Ft
347(4)(091)(075.8)
[AN 963941]
MARC

ANSEL
UTF-86596 /2003.
   A jogi gondolkodás paradigmái : szövegek / [szerk. Varga Csaba] ; [ford. Varga Koppány, Varga Csaba, ... Takács Péter]. - Utánny. - Budapest : PPKE Jogbölcseleti Int., 2003. - III, 71 p. ; 20 cm. - (Bibliotheca Cathedrae Philosophiae Iuris et Rerum Politicarum Universitatis Catholicae de Petro Pázmány Nominatae Budapest. III., Fasciculi,, ISSN 1416-4639 ; 2.)
Szerzők Villey, Michel et al. - Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-361-425-2)
34.01
[AN 966942]
MARC

ANSEL
UTF-86597 /2003.
   Munkajog a gyakorlatban : nyomtatványminták : a hatályos Munka törvénykönyve / [összeáll. Kiss Ferenc]. - Budapest : Geomédia, [2001]. - 128 p. ; 30 cm. - (Adókalauz, ISSN 1419-5623 ; 2001/3.)
ISBN 963-7910-83-2 fűzött : 990,- Ft
349.2(439)(094)(036)
[AN 908328]
MARC

ANSEL
UTF-86598 /2003.
Perge Bertalanné
   A bűn hálójában : van-e esélyünk az áldozattá válás elkerülésére? / [írta és szerk. Perge Bertalanné] ; [közread. a] B-A-Z Megyei Bűnmegelőzési Alapítvány, Bűnmegelőzési Szolgálat. - [Miskolc] : BAZ M. Bűnmegelőzési Alapítvány : BAZ M. Bűnmegelőzési Szolg., 2001. - 76 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 963-00-5066-8 fűzött : ár nélkül
343.988-053.2
[AN 900131]
MARC

ANSEL
UTF-86599 /2003.
Pokol Béla (1950-)
   Jogszociológiai vizsgálódások / Pokol Béla. - Budapest : Rejtjel, 2003. - 143 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 135-143.
Fűzött : ár nélkül
340.114 *** 316
[AN 963938]
MARC

ANSEL
UTF-86600 /2003.
   Police in transition : essays on the police forces in transition countries / ed. by András Kádár. - Budapest ; New York, [N. Y.] : CEU Press, cop. 2001. - [6], 262 p. ; 23 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9241-15-6 fűzött : ár nélkül
351.74(4-11)"1989/199" *** 323(4-11)"1989/199"
[AN 808029]
MARC

ANSEL
UTF-86601 /2003.
Sándor István
   A tulajdoni rendszer változásai a XX. század végére / [szerzők Sándor István, Sárközy Tamás, Török Gábor]. - Budapest : MTA Jogtud. Int., 2001. - 163 p. ; 21 cm. - (Közlemények / Magyar Tudományos Akadémia Jogtudományi Intézete,, ISSN 1589-0120 ; 14.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7311-54-8 fűzött : ár nélkül
347.23(439)"199" *** 347.23(4)"199"
[AN 900132]
MARC

ANSEL
UTF-86602 /2003.
   The Supreme Court of the Republic of Hungary / [resp. ed. Lomnici Zoltán] ; [phot. Hapák József]. - Budapest : [Legfelsőbb Bíróság], 2003. - 48 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-03-8686-0 kötött : ár nélkül
Magyarország. Legfelsőbb Bíróság.
347.991(439)
[AN 966670]
MARC

ANSEL
UTF-86603 /2003.
   TB : társadalombiztosítási jogszabályok, 2003 / [szakmai szerk. Sárdi Gyula]. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2003. - 619 p. ; 20 cm
Gerinccím: Társadalombiztosítási jogszabályok, 2003
ISBN 963-224-694-2 fűzött : ár nélkül
349.3(439)(094)
[AN 965568]
MARC

ANSEL
UTF-86604 /2003.
Völgyesi Orsolya
   Politikai-közéleti gondolkodás Békés megyében a reformkor elején : a rendszeres bizottsági munkálatok megyei vitái, 1830-1832 / Völgyesi Orsolya. - Gyula : Békés M. Lvt., 2002. - 258 p. ; 25 cm. - (Közlemények Békés megye és környéke történetéből, ISSN 0238-2849 ; 9.)
Bibliogr.: p. 239-248.
ISBN 963-7239-39-1 fűzött : 1000,- Ft
353(439.175)"183" *** 323(439.175)"183"
[AN 963097]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

6605 /2003.
Chant, Chris
The world's great bombers (magyar)
   A világ híres bombázói 1914-től napjainkig / Chris Chant ; [ford. Bilik Péter]. - Debrecen : Hajja, cop. 2003. - 176 p. : ill. ; 30 cm. - (20. századi hadtörténet, ISSN 1418-2467)
ISBN 963-9329-62-2 kötött : ár nélkül
623.746.4(100)"191/199" *** 355.489(100)"191/199"
[AN 961531]
MARC

ANSEL
UTF-86606 /2003.
Kard és koszorú (angol)
   Sword and wreath : Hungarian military symbols of the last millennium : exhibition guide : Museum of Military History, Budapest / [text Györgyi Cs. Kottra et al.] ; [... transl. Gergely Sallay] ; [publ. by the Hadimúzeum Alapítvány]. - [Budapest] : Hadimúz. Alapítvány, [2001]. - [16] p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 963-00-6667-X fűzött : ár nélkül
355.134(439) *** 355.15(439) *** 061.4(439-2Bp.)"2000/2001"
[AN 807648]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

6607 /2003.
Juhász Péter
   Tanúsítási rendszerek terjedése a világban és Magyarországon / Juhász Péter. - Budapest : BKÁE Vállalatgazdaságtan Tansz., 2001. - 19 fol. ; 30 cm. - (Műhelytanulmányok / Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Vállalatgazdaságtan Tanszék,, ISSN 1588-7189 ; 2.)
Bibliogr.: fol. 19. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött : ár nélkül
65.012.7 *** 657.6 *** 65.018 *** 504.064
[AN 928685]
MARC

ANSEL
UTF-86608 /2003.
   A minőségügy napjainkban Magyarországon / szerk. Osváth Sarolta. - Budapest : G-mentor Kft., 2002. - 240 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 963-204-597-1 kötött : ár nélkül
65.018 *** 006.7/.8(100)
[AN 963887]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

6609 /2003.
   Adótanácsadói almanach / szerk. Kátai András, Vargáné Kleeberg Strohmayer Róza. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2002. - 96 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
336.2(439)(094)(036)
[AN 963998]
MARC

ANSEL
UTF-86610 /2003.
Blahuth Jánosné
   Útmutató az önkormányzati költségvetési szervek részére a személyi jövedelemadóról és az egészségügyi hozzájárulásról szóló törvény végrehajtásához, valamint a járulékfizetésre és a magánnyugdíjpénztári tagságra vonatkozó módosított szabályok gyakorlati alkalmazásához / Blahuth Jánosné, Altorjainé Eisenberg Judit. - [Budapest] : Perfekt, [2002]. - 378 p. ; 29 cm
Gerinccím: SZJA útmutató
ISBN 963-394-458-9 fűzött : 2968,- Ft
1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról
1998. évi LXVI. törvény az egészségügyi hozzájárulásról
1990. évi XCI. törvény az adózás rendjéről
336.272(439)(036) *** 369(439)(036) *** 336.61(439)(036)
[AN 923751]
MARC

ANSEL
UTF-86611 /2003.
Blahuth Jánosné
   Útmutató az önkormányzati költségvetési szervek részére a személyi jövedelemadóról és az egészségügyi hozzájárulásról szóló törvény végrehajtásához, valamint a járulékfizetésre és a magánnyugdíjpénztári tagságra vonatkozó módosított szabályok gyakorlati alkalmazásához / Blahuth Jánosné, Altorjainé Eisenberg Judit. - [Budapest] : Perfekt, [2003]. - 411 p. ; 29 cm + mell. (26 p.)
A mellékletben az "Intézményi kifizetések bejelentésére szolgáló bizonylat minta és segédlet a kifizetések bejelentéséhez" c. dokumentummal. - Gerinccím: SZJA útmutató
ISBN 963-394-488-0 fűzött : 3200,- Ft
1998. évi LXVI. törvény az egészségügyi hozzájárulásról
1990. évi XCI. törvény az adózás rendjéről
1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról
336.272(439)(036) *** 369(439)(036) *** 336.61(439)
[AN 960411]
MARC

ANSEL
UTF-86612 /2003.
Chikán Attila (1944-)
   Vállalatgazdaságtan / Chikán Attila ; [közread. a] Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem. - 2. kiad., 6. utánny. - [Budapest] : Aula, 2003. - VIII, 586 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 557-572.
ISBN 963-9478-28-8 kötött : 5200,- Ft
658.1(035) *** 334.72(035)
[AN 964929]
MARC

ANSEL
UTF-86613 /2003.
Csáki György (1953-)
   A nemzetközi gazdaságtan alapjai / Csáki György. - 2. jav. kiad. - Budapest : Napvilág, 2003. - 491 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9350-15-X fűzött : 3100,- Ft
339.9(075.8)
[AN 965226]
MARC

ANSEL
UTF-86614 /2003.
Cserháti Ilona
   Az ECO-LINE modell dezaggregált változata / [szerzők Cserháti Ilona, Fiala András, Keresztély Tibor]. - Budapest : ECOSTAT, 2002. - 101 p. : ill. ; 24 cm. - (A gazdaságelemzés módszerei, ISSN 1419-4007 ; 2002/1.)
Bibliogr.: p. 42-43.
ISBN 963-215-562-9 fűzött : ár nélkül
330.43 *** 338.27(439)
[AN 961441]
MARC

ANSEL
UTF-86615 /2003.
Décsy Jenő (1936-)
   Nemzetközi pénzügyek / Décsy Jenő ; [közread. a] Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar. - Budapest : Unió, [2003]. - 600 p. ; 24 cm
Lezárva: 2001. okt. - Bibliogr.: p. 587-590.
ISBN 963-388-341-5 fűzött : ár nélkül
339.7(075.8)
[AN 961477]
MARC

ANSEL
UTF-86616 /2003.
   Devizaszabadság : a devizatörvény és végrehajtása. - Budapest : Geomédia, [2001]. - 80 p. ; 30 cm. - (Adókalauz, ISSN 1419-5623 ; 2001/2.)
ISBN 963-7910-84-0 fűzött : 495,- Ft
1995. évi XCV. törvény a devizáról
339.74(439)(094)(036)
[AN 908326]
MARC

ANSEL
UTF-86617 /2003.
Domonkos Ottó (1928-)
   A magyarországi mesterlegények közép-európai kapcsolatai és szokásai a XV-XIX. században / Domonkos Ottó. - Budapest : NSZI, 2002. - 320 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Ipartörténeti könyvtár, ISSN 1589-3367 ; 1.)
Bibliogr.: p. 307-317. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-9382-58-2 kötött : ár nélkül
334.782(439)"14/18" *** 334.712(439)"14/18" *** 378.18(4-191)(=945.11)"14/18"
[AN 962885]
MARC

ANSEL
UTF-86618 /2003.
   Az értékteremtő folyamatok menedzsmentje : termelés, szolgáltatás, logisztika / [... szerk. Chikán Attila és Demeter Krisztina] ; [szerzők Chikán Attila et al.]. - 3. kiad. - [Budapest] : Aula, 2003. - X, 599 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9478-19-9 kötött : 5900,- Ft
658.1.011.1(075.8)
[AN 964917]
MARC

ANSEL
UTF-86619 /2003.
   Esélyek és lehetőségek 2003 elején / [kész. Balogh Tünde et al.]. - Budapest : ECOSTAT, 2003. - 156, [28] p. : ill. ; 30 cm. - (Monitor,, ISBN 1418-7892 ; ; 2003/1.)
ISBN 963-215-564-5 fűzött : ár nélkül
338(439)"199/200"(083.41) *** 339.9(100)"199/200"(083.41) *** 338.27(439)"20"
[AN 961442]
MARC

ANSEL
UTF-86620 /2003.
   Az Európai Unió agrárrendszere / szerk. Halmai Péter ; [írta Elekes Andrea et al.] ; [... a Budapesti Agrárkamara ... gondozásában jelent meg]. - 2. átd. kiad. - [Budapest] : Mezőgazda : Budapesti Agrárkamara, [2003]. - 345 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 336-343. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-286-004-7 kötött : ár nélkül
European Union.
339.923(4-62) *** 338.43(4-62)
[AN 968313]
MARC

ANSEL
UTF-86621 /2003.
Gálik Mihály (1946-)
   Médiagazdaságtan / Gálik Mihály. - 3. átd., bőv. kiad. - [Budapest] : Aula, 2003. - 454 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9478-21-0 fűzött : 2600,- Ft
338.47 *** 070 *** 791.9.096/.097
[AN 964637]
MARC

ANSEL
UTF-86622 /2003.
Gelei Andrea
   Késleltetés - az értékesítési lánc menedzsmentjének eszköze / Gelei Andrea. - Budapest : BKÁE Vállalatgazdaságtan Tansz., 2003. - 20 fol. : ill. ; 30 cm. - (Műhelytanulmányok / Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Vállalatgazdaságtan Tanszék,, ISSN 1588-7189 ; 29.)
Bibliogr.: fol. 19-20. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött : ár nélkül
658.8 *** 658.1.011.1 *** 339.187
[AN 961365]
MARC

ANSEL
UTF-86623 /2003.
Gróf Gabriella
   Személyi jövedelemadó törvény, 2001-2002 / kész. Gróf Gabriella ; [közread. a] Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon Szakmákban Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége. - Fűzfőgyártelep : M. Vegyip., Energiaip. és Rokon Szakmákban Dolgozók Szakszerv. Szövets., 2001. - 31 p. ; 21 cm
ISBN 963-00-7911-9 * fűzött : ár nélkül
2000. évi CXIII. törvény az adókra, járulékokra és egyéb költségvetési befizetésekre vonatkozó egyes törvények módosításáról
336.272(439)(036)
[AN 904017]
MARC

ANSEL
UTF-86624 /2003.
Gubányi Lászlóné
   Az államháztartás szervezeteinek számvitelére vonatkozó jogszabályi előírások / Gubányi Lászlóné, Szabó Mária. - [Budapest] : Perfekt, [2003]. - 141 p. ; 24 cm
ISBN 963-394-490-2 fűzött : 2590,- Ft
336.12(439)(094) *** 352.073.5(439)
[AN 965252]
MARC

ANSEL
UTF-86625 /2003.
Hajdu Miklósné (1947-)
   A társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény és magyarázata, 2003 / Hajdu Miklósné. - Budapest : Unió, [2003]. - 223 p. ; 24 cm. - (Törvények a gyakorlatban, ISSN 1587-0154)
Lezárva: 2003. febr. 15. - Társasági adó, 2003 (borító- és gerinccím)
ISBN 963-388-396-2 fűzött : 5600,- Ft
1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról
336.271.5(439)(094)
[AN 965937]
MARC

ANSEL
UTF-86626 /2003.
Haubert Gábor
   A munkahelyi kockázatértékelés és -kezelés gyakorlati kézikönyve / [írta és szerk. Haubert Gábor] ; [közread. a] Munkavédelmi Kutatási Közalapítvány. - 3. jav., bőv. kiad. - Budapest : Munkavédelmi Kutatási Közalapítvány, 2003. - 275 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 274-275.
ISBN 963-206-499-2 fűzött : ár nélkül
331.45(036)
[AN 965241]
MARC

ANSEL
UTF-86627 /2003.
Jankovits Györgyi
   Múzeum és marketing / N. Jankovits Györgyi. - Győr : Graffiti BT, 2001. - 101 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 98-99. - Példányszám: 500
ISBN 963-00-6916-4 fűzött : ár nélkül
658.8 *** 069
[AN 808400]
MARC

ANSEL
UTF-86628 /2003.
Kézművesipartörténeti Szimpózium (10.) (2001) (Budapest)
   X. Kézművesipartörténeti Szimpózium : Budapest, 2001. október 29-30. : harminc év számvetése / szerk. Szulovszky János. - Budapest : [NSZI], 2002. - 200 p. : ill. ; 24 cm. - (Ipartörténeti könyvtár, ISSN 1589-3367 ; 2.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9382-59-0 fűzött : ár nélkül
334.712(439)(091) *** 338(091)(439) *** 061.3(439-2Bp.)"2001"
[AN 962971]
MARC

ANSEL
UTF-86629 /2003.
   Kis- és középvállalkozások gazdasági jellemzői, várakozásai : a 2000. novemberi mintavételes megfigyelés eredményei / [szerk. Belyó Pál, Nyers József] ; [kész. Becsei József et al.]. - Budapest : ECOSTAT, 2001. - 124, [24] p. : ill. ; 29 cm. - (Időszaki közlemények - ECOSTAT,, ISBN 1419-4309 ; ; 10.)
ISBN 963-215-402-9 fűzött : ár nélkül
334.72(439)"199/200"
[AN 905593]
MARC

ANSEL
UTF-86630 /2003.
   Könyvvizsgálói szakmai továbbképzés, 2002 / a Magyar Könyvvizsgálói Kamara kiadványa. - Budapest : M. Könyvvizsgálói Kamara, 2002. - 29 cm
657.6(078)
[AN 963259]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], 1 - 2. nap. - 2002. - 311 p. : ill.
Fűzött : ár nélkül
657.6(078)
[AN 963263] MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], 3. nap. - 2002. - 342 p. : ill.
Fűzött : ár nélkül
657.6(078)
[AN 963267] MARC

ANSEL
UTF-86631 /2003.
   Lakásviszonyok, 1999 / [összeáll. Farkas János, Hegedűs József, Székely Gáborné]. - Budapest : KSH, 2000-. - 29 cm
ISBN 963-215-335-9 *
332.8(439)"1999"(083.41) *** 312.5(439)"1999"(083.41)
[AN 425536]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - 2001. - 52 p. - (Társadalomstatisztikai füzetek, ISSN 1218-5620 ; 31.)
Bibliogr.: p. 51-52.
ISBN 963-215-414-2 fűzött : 1500,- Ft
332.8(439)"199" *** 312.5(439)"199"
[AN 905598] MARC

ANSEL
UTF-86632 /2003.
Lázár Erzsébet
   Az általános forgalmi adóról szóló törvény és magyarázata, 2003 / Lázár Erzsébet. - Budapest : Unió, [2003]. - 204 p. ; 24 cm. - (Törvények a gyakorlatban, ISSN 1587-0154)
Lezárva: 2003. jan. 1. - Általános forgalmi adó, 2003 (borító- és gerinccím)
ISBN 963-388-391-1 fűzött : 5900,- Ft
1992. évi LXXIV. törvény az általános forgalmi adóról
336.223(439)(094)
[AN 965970]
MARC

ANSEL
UTF-86633 /2003.
   A leltározással, selejtezéssel összefüggő főbb szabályok, 2003 : gyakorlati példákkal / Ábrahám Jánosné [et al.] ; [közread. a] Kompkonzult Számítástechnikai és Tanácsadó Kft. - Budapest : Kompkonzult, 2003. - 113 p. ; 29 cm
ISBN 963-9427-19-5 fűzött : 2500,- Ft
657.371(036)
[AN 963960]
MARC

ANSEL
UTF-86634 /2003.
Lovrencsics Lajos
   Nagykanizsa gazdasági fejlődése a XIX-XX. században a bankvilág tükrében / Lovrencsics Lajos. - Nagykanizsa : Nagykanizsai Városvédő Egyes., 2001. - 88 p. : ill. ; 21 cm. - (Nagykanizsai honismereti füzetek, ISSN 1216-3724 ; 25.)
ISBN 963-00-6615-7 fűzött : ár nélkül
Nagykanizsa
336.7(439-2Nagykanizsa)"18/19" *** 338(091)(439-2Nagykanizsa)"18/19"
[AN 807443]
MARC

ANSEL
UTF-86635 /2003.
   Magyarország autóiparának helyzetéről az Európai Unióhoz való csatlakozást megelőzően - a csatlakozás okán várható változások / kutatásvezető Czakó Erzsébet & Zoltayné Paprika Zita ; [szerzők Czakó Erzsébet et al.]. - Budapest : BKÁE Vállalatgazdaságtan Tansz., 2003. - 40 fol. ; 30 cm. - (Műhelytanulmányok / Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Vállalatgazdaságtan Tanszék,, ISSN 1588-7189 ; 30.)
Bibliogr.: fol. 40.
Fűzött : ár nélkül
338.45(439)"199" *** 338.45(4-62) *** 629.114.6
[AN 961363]
MARC

ANSEL
UTF-86636 /2003.
   Miskolcer Gespräche 2001 : ["Die neuesten Ergebnisse auf dem Gebiet Fördertechnik und Logistik"] : Seminarband zu den 10. Miskolcer Gesprächen 13-14 September 2001 / Hrsg.: J. Cselényi ; [Org., Hrsg.]: Universität Miskolc. - [Miskolc] : Univ. Miskolc, 2001. - 166 p. : ill. ; 30 cm
Váltakozva német és angol nyelven. - Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-661-493-8 fűzött : ár nélkül
658.286 *** 658.78 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 906434]
MARC

ANSEL
UTF-86637 /2003.
Pásztói István
   Egyéni vállalkozók kézikönyve, 2003 / [szerző Pásztói István]. - Budapest : Unió, [2003]. - 413 p. ; 24 cm
Lezárva: 2003. jan. 1.
ISBN 963-388-387-3 fűzött : 5600,- Ft
658.114.1(439)(036) *** 347.72(439)(036) *** 334.722.1(439)(036)
[AN 961527]
MARC

ANSEL
UTF-86638 /2003.
Pölöskei Pálné
   Társasági és osztalékadó, 2003 / Pölöskei Pálné ; [közread. a] Kompkonzult Számítástechnikai és Tanácsadó Kft. - Budapest : Kompkonzult, 2003. - 211 p. ; 24 cm
Lezárva: 2002. nov. 25.
ISBN 963-9427-15-2 fűzött : 2500,- Ft
336.271.5(439)(036)
[AN 963984]
MARC

ANSEL
UTF-86639 /2003.
Puczkó László
   A turizmus hatásai / Puczkó László, Rátz Tamara. - 3. átd. kiad. - [Budapest] : Aula, 2002. - 490 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 461-490.
ISBN 963-9345-89-X fűzött : 3980,- Ft
338.48 *** 379.85 *** 504.75
[AN 964586]
MARC

ANSEL
UTF-86640 /2003.
Rekettye Gábor (1944-)
   Az ár a marketingben / Rekettye Gábor. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2003. - 342 p. : ill. ; 26 cm
Bibliogr.: p. 325-331.
ISBN 963-224-691-8 kötött : ár nélkül
338.5 *** 339.138
[AN 965181]
MARC

ANSEL
UTF-86641 /2003.
Román Zoltán (1924-)
   A munka termelékenysége a magyar gazdaságban = Labour productivity in the Hungarian economy / [kész. ... Román Zoltán] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal. - Budapest : KSH, 2003. - 57 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 55-57. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-215-556-4 fűzött : 1500,- Ft
338.312(439)"199/200"(083.41) *** 331.101
[AN 961449]
MARC

ANSEL
UTF-86642 /2003.
Sahin Tóth Gyula
   Élelmiszer-áruismeret / Sahin-Tóth Gyula. - 4. utánny. - Budapest : KIT, 2003-. - 23 cm. - (A vendéglátás kérdései, ISSN 1218-7542)
ISBN 963-637-190-3
658.62 *** 641
[AN 966103]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2003. - 179 p. : ill.
Bibliogr.: p. 176.
ISBN 963-637-188-1 fűzött : ár nélkül
658.62 *** 641
[AN 966104] MARC

ANSEL
UTF-86643 /2003.
Statistics on credit institutions (magyar)
   Módszertan az üzleti statisztikához : a hitelintézeti statisztikák módszertani kézikönyve / [... szerk. August Götzfried, ... Petra Sneijers] ; [a nyersfordítást kész. Seregdi László]. - Budapest : KSH, 2002. - 217 p. ; 29 cm. - (Nemzetközi statisztikai dokumentumok, ISSN 1585-6828 ; 9.)
ISBN 963-215-512-2 fűzött : 3500,- Ft
336.71/.73 *** 311(036)
[AN 961447]
MARC

ANSEL
UTF-86644 /2003.
Szilágyiné Bíró Edit
   Fókuszban az idegenforgalom - avagy Forog-e az idegen Hajdú-Biharban? / [kész. Szilágyiné Bíró Edit] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága. - Debrecen : KSH Hajdú-Bihar M. Ig., 2001. - 17 fol. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-00-8128-8 fűzött : 2100,- Ft
338.48(439.165)(083.41) *** 31(439.165)
[AN 907461]
MARC

ANSEL
UTF-86645 /2003.
   Vagyongazdálkodás a közúti szektorban. - Budapest : [ÁKMI], 2002. - 51 p. ; 30 cm. - (Közúti közlekedési füzetek, ISSN 1218-6929 ; 33.)
ISBN 963-204-937-3 fűzött : ár nélkül
338.47(100) *** 625.7
[AN 960942]
MARC

ANSEL
UTF-86646 /2003.
   Vállalati pénzügyek : példatár / [szerk. Sulyok-Pap Márta ... , Makara Tamás ...] ; [írták Balogh László et al.]. - 9. kiad. - [Budapest] : Aula, 2002. - 159 p. ; 24 cm
Fűzött : 1590,- Ft (hibás ISBN 963-9345-13-X)
658.15(075.8)(076)
[AN 966106]
MARC

ANSEL
UTF-86647 /2003.
   Változások a főbb adónemekben, 2003 : art - szja - tao - áfa - járulék / Csillag Dezsőné [et al.] ; [közread. a] Kompkonzult Számítástechnikai és Tanácsadó Kft. - Budapest : Kompkonzult, 2003. - 211 p. ; 24 cm
Lezárva: 2002. dec. 1.
ISBN 963-9427-17-9 fűzött : 3000,- Ft
336.2(439)(094)(036)
[AN 963970]
MARC

ANSEL
UTF-86648 /2003.
Varian, Hal R.
Intermediate microeconomics (magyar)
   Mikroökonómia középfokon : egy modern megközelítés / Hal R. Varian ; [ford. Bara Zoltán, Temesi József]. - 3. átd. kiad. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2003. - XXVIII, 745 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-224-571-7 kötött : ár nélkül
330.101.542(035)
[AN 968201]
MARC

ANSEL
UTF-86649 /2003.
Veres Zoltán
   Szolgáltatásmarketing / Veres Zoltán. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2002. - 344 p. : ill. ; 26 cm
Bibliogr.: p. 330-340.
ISBN 963-224-688-8 kötött : ár nélkül
658.64(075.8) *** 658.8(075.8)
[AN 965175]
MARC

ANSEL
UTF-86650 /2003.
Verő Ivánné
   A költségelszámolás lehetőségei, 2003 / Verő Ivánné. - 5. átd. kiad. - Budapest : Unió, [2003]. - 327 p. ; 24 cm
Lezárva: 2003. jan. 15. - Bibliogr.: p. 325-327.
ISBN 963-388-390-3 fűzött : 5600,- Ft
657.47(036)
[AN 965885]
MARC

ANSEL
UTF-86651 /2003.
Verő Ivánné
   A leltározás, a leltárértékelés, a selejtezés rendje, 2003 : kézikönyv / Verő Ivánné. - 10. átd. kiad. - Budapest : Unió, [2003]. - 381 p. ; 24 cm
Lezárva: 2003. jan. 15. - Bibliogr.: p. 379-381.
ISBN 963-388-389-X fűzött : 5900,- Ft
657.371(036)
[AN 965883]
MARC

ANSEL
UTF-86652 /2003.
Verő Ivánné
   A pénzkezelés rendje, 2003 : a bizonylati rend, értékpapír kezelés / Verő Ivánné. - 7. átd. kiad. - Budapest : Unió, [2003]. - 341 p. ; 24 cm
Lezárva: 2003. jan. 15.
ISBN 963-388-388-1 fűzött : 5600,- Ft
657.422(036) *** 657.24(036)
[AN 965882]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

6653 /2003.
Bukodi Zsolt
   Társadalombiztosítási kézikönyv munkáltatók és társadalombiztosítási ügyintézők részére, 2003 / [szerzők Bukodi Zsolt, Molnár Gizella, Villányi Tiborné]. - Budapest : Unió, [2003]. - 382 p. ; 24 cm
Lezárva: 2003. febr. 12.
ISBN 963-388-393-8 fűzött : 6400,- Ft
369(439)(036)
[AN 965892]
MARC

ANSEL
UTF-86654 /2003.
   Harm reduction programs in Hungary / [ed. Balázs Dénes and Anna Nyizsnyánszki] ; [written by József Csorba et al.] ; publ. by the Hungarian Civil Liberties Union. - Budapest : Hung. Civil Liberties Union, 2003. - 58 p. ; 30 cm
ISBN 963-206-262-0 fűzött : ár nélkül
364.272(439) *** 613.83
[AN 960407]
MARC

ANSEL
UTF-86655 /2003.
Herczog Mária (1954-)
   Gyermekvédelmi kézikönyv / Herczog Mária. - Utánny. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2003. - 287 p. ; 24 cm
Lezárva: 2001. júl. - Bibliogr.: p. 281-287.
ISBN 963-224-595-4 fűzött : ár nélkül
364.65-053.2/.6(439)"199/200"(036)
[AN 966004]
MARC

ANSEL
UTF-86656 /2003.
Monostori Judit
   A jövedelmi szegénység és a segélyezés kapcsolata = Relationship between income poverty and welfare benefits / [kész. Monostori Judit]. - Budapest : KSH, 2001. - 41 p. ; 29 cm. - (Életmód - időmérleg, ISSN 1586-2682)
Kétnyelvű táblázatokkal
ISBN 963-215-389-8 fűzött : 600,- Ft
364.22(439)"199"(083.41) *** 364.422(439)"199"(083.41) *** 31(439)
[AN 906444]
MARC

ANSEL
UTF-86657 /2003.
Ritter Ildikó
   (T)örvény : a kábítószerrel való visszaélés büntetőjogi megítélésének hatásvizsgálata 1999. március 1. után : kutatási beszámoló / Ritter Ildikó. - Budapest : L'Harmattan, 2003. - 178 p. : ill. ; 24 cm. - (Szakmai forrás sorozat. Kutatások,, ISSN 1587-6071 ; 3.)
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-9457-35-3 fűzött : ár nélkül
364.272(439) *** 343.575(439) *** 613.83
[AN 961335]
MARC

ANSEL
UTF-86658 /2003.
   Szervezeti - szervezési problémák, információrendszerek és gazdálkodás az egészségügyben / [szerk. Bodor Szabolcs, ifj. Bodor Szabolcs, Méreg Gábor] ; [szerzők Bodor Szabolcs et al.]. - Budapest ; Vecsés : Ecom Kvality BT, 2003. - 330 p. : ill. ; 21 cm. - (Trendvonalak az egészségügyben, ISSN 1589-3081 ; 2.)
Bibliogr.: p. 325-330.
ISBN 963-206-207-8 fűzött : ár nélkül
364.444(439) *** 614(439) *** 659.2 *** 681.3.004.14
[AN 962815]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

6659 /2003.
Bíró Endre (1955-)
   Diákönkormányzati jogi segédlet : jogi kérdések - jogszabályi válaszok az Iskolajogház gyakorlatából / [kész. Bíró Endre] ; [közread. a] Jogismeret Alapítvány. - [Budapest] : Jogismeret Alapítvány, 2001. - 80 p. ; 29 cm
ISBN 963-00-7634-9 fűzött : 1500,- Ft
37.014(439)(094) *** 371.59
[AN 907454]
MARC

ANSEL
UTF-86660 /2003.
David, Myriam
Lóczy ou le meternage insolite (angol)
   Lóczy : an unusual approach to mothering / by Myriam David, Geneviève Appell ; [transl. Jean Marie Clark] ; [publ. ... by the Association Pikler - Lóczy for Young Children]. - [Budapest] : Association Pikler - Lóczy for Young Children, 2001. - 169 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 153-169.
ISBN 963-00-5391-8 fűzött : ár nélkül
376.64-053.3(439-2Bp.)
[AN 808406]
MARC

ANSEL
UTF-86661 /2003.
Debreczeni Tibor (1928-)
   Művészet és nevelés : pedagógiai tanulmányok, foglalkozásleírások, színjátékok / Debreczeni Tibor ; [közread. a] Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kar. - Nagykőrös : Károli Ref. Egy. Tanítóképző Főisk. Kar, [2002]. - 236 p. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
371.383.1 *** 37.036 *** 792.01 *** 82.01-2
[AN 962612]
MARC

ANSEL
UTF-86662 /2003.
Debreczeni Tibor (1928-)
   Pedagógia és dramaturgia : pont, pont vesszőcske : szerkesztett színjáték : elmélet és elemzés, foglalkozásleírás és személyes hangú jegyzet, szövegkönyv rendezői tanáccsal / Debreczeni Tibor ; [közread. a] Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kar. - Nagykőrös : Károli Ref. Egy. Tanítók. Főisk. Kar, 2001. - 44 p. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
371.383.1 *** 792.01 *** 82.01-2
[AN 962618]
MARC

ANSEL
UTF-86663 /2003.
   "The desegregation of 'Romani schools' - a condition for an equal start for Roma" : Sofia, ... April 27, 2001 : conference report / ed. William Kramer ; ... publ. by the European Roma Right Center and the Open Society Institute's Roma Participation Program. - [Budapest] : [OSI], [2001]. - 22 p. : ill. ; 27 cm
ISBN 963-9419-20-6 * fűzött : ár nélkül
376.7(=914.99)(497.2) *** 323.12(=914.99)(497.2) *** 061.3(497.2-2Sofia)
[AN 908324]
MARC

ANSEL
UTF-86664 /2003.
   Emlékkönyv az akadémiai képzés megszületésének évfordulóján : Selmecbánya 1762 = Gedenkbuch zum Jubiläum der Geburt der akademischen Bildung : Schemnitz 1762 = Pamätník na výročie zrodenia akademickej výchovy : Banská Štiavnica 1762 / szerk. ... Zsámboki László ; [szerzők ... Kovács Ferenc et al.] ; [közread. ... Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar, Könyvtár, Levéltár, Múzeum és Fakulta BERG technická universitá v Košiciah[!]]. - Miskolc : ME ; Košice : Fak. BERG technická univ. v Košiciah[!], 2002. - 311 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-661-544-6 fűzött : ár nélkül
378.662.2(439.22-2Selmecbánya)(091) *** 378.663.0(439.22-2Selmecbánya)(091)
[AN 962153]
MARC

ANSEL
UTF-86665 /2003.
   Erdészeti erdei iskolák / [szerk. Ormos Balázs] ; [szerzők Adorján Rita et al.] ; [közread. az] Országos Erdészeti Egyesület. - Budapest : OEE, 2002. - [210] pag. var. : ill. ; 24 cm
Fűzött : ár nélkül
37.018.526 *** 373.6:630(439) *** 372.863.0(078) *** 630(078)
[AN 962585]
MARC

ANSEL
UTF-86666 /2003.
   Érettségi tételek : magyar nyelv / [szerk. Balázs Géza] ; [írta Balázs Géza et al.]. - 11. kiad. - [Budapest] : Corvina, 2003. - 268, [3] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 267-268.
ISBN 963-13-5264-1 fűzött : 1350,- Ft
372.880.945.11(079.1)
[AN 965977]
MARC

ANSEL
UTF-86667 /2003.
Feghelm, Stephanie
Serviettentechnik (magyar)
   Szalvétatechnika / Stephanie Feghelm, Silke Reichardt ; [ford. Lakner Judit]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Cser K., 2003. - 31 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 2001/26.)
ISBN 963-9445-56-8 fűzött : 598,- Ft
371.381 *** 745.54
[AN 965301]
MARC

ANSEL
UTF-86668 /2003.
Feghelm, Stephanie
Window color - fröhlich-bunte Kindermotive (magyar)
   Üvegfestés : vidám, színes minták / S. Feghelm, S. Reichardt ; [ford. Varga Istvánné]. - Budapest : Cser K., 2002. - 31 p. : ill., színes ; 24 cm + mell. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 2000/6.)
A címoldalon a megjelenés éve: 2000
ISBN 963-9003-84-0 fűzött : 598,- Ft
371.381
[AN 965299]
MARC

ANSEL
UTF-86669 /2003.
Fehér Erzsébet (1941-)
   Az oktatás és nevelés története / Fehér Erzsébet. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2002. - 130 p. ; 24 cm
Felsőoktatási tankönyv
ISBN 963-19-3483-7 fűzött : 1344,- Ft
37(100)(091)(075.8)
[AN 965255]
MARC

ANSEL
UTF-86670 /2003.
Fehér Katalin (1950-)
   Sajtó és nevelés a felvilágosodás kori Magyarországon / Fehér Katalin ; [kiad. az] Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. - Budapest : OPKM, [2001]. - 268 p., [72] t. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9315-17-6 fűzött : 600,- Ft
37(439)"17/18" *** 070(439)"17/18"
[AN 902956]
MARC

ANSEL
UTF-86671 /2003.
Fekete Ágnes (1979-)
   Fogalmazástan : a szóbeli és írásbeli szövegalkotás stratégiái / Fekete Ágnes. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2002. - 87 p. ; 24 cm
ISBN 963-9450-40-5 fűzött : ár nélkül
372.882(075.3) *** 372.880.945.11(075.3) *** 651.7
[AN 960400]
MARC

ANSEL
UTF-86672 /2003.
   From vandal to voter? : active citizenship in Europe - analysis and methods / [ed. by Sándor Bán et al.] ; [publ. by the] Catholic Youth and Adult Education Association. - Szeged : Catholic Youth and Adult Education Assoc., [2003]. - 244 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-206-218-3 fűzött : ár nélkül
371.59(4) *** 37.03
[AN 963109]
MARC

ANSEL
UTF-86673 /2003.
   Gyertyánffy István / a tanulmányt írta és a szemelvényeket összeáll. Droppánné Debreczeni Éva. - Budapest : OPKM, 2003. - 103 p. : ill. ; 21 cm. - (Tudós tanárok, tanár tudósok, ISSN 1586-0450)
Bibliogr.: p. 59-62.
ISBN 963-9315-50-8 fűzött : 500,- Ft
Gyertyánffy István (1834-1930)
37(439)(092)Gyertyánffy_I.
[AN 963379]
MARC

ANSEL
UTF-86674 /2003.
   Győri Gáspár / a bev. tanulmányt írta és a szövegeket vál. Balogh Mihály. - Budapest : OPKM, [2003]. - 140 p. ; 21 cm. - (Tudós tanárok, tanár tudósok, ISSN 1586-0450)
Bibliogr.: p. 135-137. és a jegyzetekben
ISBN 963-9315-54-0 fűzött : 500,- Ft
Győri Gáspár (1923-1983)
37(439)(092)Győri_G. *** 02(439)(092)Győri_G.
[AN 963373]
MARC

ANSEL
UTF-86675 /2003.
   A Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola jubileumi évkönyve, 1901-2001 / [szerk. Baksa Péter]. - [Győr] : Jedlik Ányos Gépip. és Informatikai Középisk., [2001]. - 269 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 186-187. - Példányszám: 2000
ISBN 963-00-6669-6 fűzött : ár nélkül
Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola (Győr)
373.6:621(439-2Győr)(058) *** 373.6:681.3(439-2Győr)(058)
[AN 808063]
MARC

ANSEL
UTF-86676 /2003.
Kelecsényi László Zoltán
   Középiskolai kötelező olvasmányok elemzése / [írta Kelecsényi László Zoltán, Osztovits Szabolcs, Turcsányi Márta]. - 10. kiad. - [Budapest] : Corvina, 2003. - 243 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 241-243.
ISBN 963-13-5259-5 * fűzött : 1500,- Ft (hibás ISBN 963-13-5259-3)
372.882(075.3) *** 82(091)(075.3) *** 894.511(091)(075.3)
[AN 965981]
MARC

ANSEL
UTF-86677 /2003.
Korányi Erzsébet (1933-)
   Érettségi matematika : kulcsszavak / Korányi Erzsébet. - [Budapest] : Corvina, 2003. - 140 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-13-5254-4 fűzött : 1180,- Ft
372.851(079.1)
[AN 962643]
MARC

ANSEL
UTF-86678 /2003.
   A kőszegi Jurisich Miklós Gimnázium és Középiskolai Kollégium jubileumi évkönyve, 1677-2002 / [kiad. a Jurisich Miklós Gimnázium és Középiskolai Kollégium Baráti Társasága]. - Kőszeg : Jurisich Gimn. és Középisk. Koll. Baráti Társasága, [2003]. - 191 p. : ill. ; 25 cm
Fűzött : ár nélkül
Jurisich Miklós Gimnázium és Középiskolai Kollégium (Kőszeg)
373.54(439-2Kőszeg)(058) *** 37.018.3(439-2Kőszeg)(058)
[AN 961235]
MARC

ANSEL
UTF-86679 /2003.
Kovalcsik József (1932-)
   A kultúra csarnokai : a közösségi művelődés színterei, utópiák, mozgalmak, társadalomszervezés, a művelődési otthonok kialakulása / Kovalcsik József. - 2. kiad. - Budapest : Serdián, 2003. - 938 p. ; 24 cm. - (Editio plurilingua, ISSN 1585-082X)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás francia, angol és orosz nyelven
ISBN 963-9431-15-X fűzött : ár nélkül
374(100)(091) *** 374(439)(091)
[AN 964925]
MARC

ANSEL
UTF-86680 /2003.
   A magyarországi iskolai értesítők bibliográfiája. - Budapest : OPKM, 1989-. - 21 cm
ISBN 963-7516-65-4 *
373(439)(058)"185/194":016
[AN 173925]
MARC

ANSEL
UTF-8


   9. köt., 1850/51 - 1948/49 : I - K / szerk. Gráberné Bősze Klára, Léces Károly ; összeáll. Gráberné Bősze Klára. - 2001. - 312 p. - (A magyar neveléstörténet forrásai, ISSN 0239-0884 ; 16.)
ISBN 963-9315-23-0 fűzött : 400,- Ft
373(439)(058)"185/194":016
[AN 906893] MARC

ANSEL
UTF-86681 /2003.
Mező Ferenc (1973-)
   Művésztehetségek azonosítása és gondozása / Mező Ferenc, Miléné Kisházi Edit ; [kiad. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálati Intézet]. - Miskolc : BAZ M. PSZSZI, 2003. - 196 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-206-586-7 fűzött : ár nélkül
376.545 *** 37.042.2 *** 37.036
[AN 963047]
MARC

ANSEL
UTF-86682 /2003.
   Minőségfejlesztés : segédanyag oktatási intézmények részére / összeáll. Pecsenye Éva. - [S.l.] : [s.n.], [2002]. - 177 p. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
371 *** 65.018
[AN 962628]
MARC

ANSEL
UTF-86683 /2003.
Molnár Andrea
   Kézikönyv Az én ábécém első osztályos anyanyelvi tankönyvcsaládhoz / [... írta és összeáll. Molnár Andrea, Szabó Ágnes, Esztergályosné Földesi Katalin Csizmarik Béláné kézirata felhasználásával]. - Celldömölk : Apáczai, 2003. - 126 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 125.
ISBN 963-464-679-4 fűzött : ár nélkül
372.46(072)
[AN 966696]
MARC

ANSEL
UTF-86684 /2003.
Nádasi Lajos
   Ügyességfejlesztő labdagyakorlatok / Nádasi Lajos ; [kiad. a] Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola. - Debrecen : KFRTF, 2001. - 64 p. : ill. ; 14x21 cm
Példányszám: 200
ISBN 963-7288-40-6 * fűzött : ár nélkül
372.879.6(075.8) *** 796.3(02.053.2)
[AN 904016]
MARC

ANSEL
UTF-86685 /2003.
Nagyné Horváth Emília
   Tanári kézikönyv a 8. osztályos biológia tanításához / Nagyné Horváth Emília. - Celldömölk : Apáczai, 2001. - 73 p. : ill. ; 29 cm
Borítócím: Kézikönyv : biológia 8. osztály. - Bibliogr.: p. 59-61.
ISBN 963-464-641-7 * fűzött : ár nélkül
372.857(072)
[AN 907416]
MARC

ANSEL
UTF-86686 /2003.
Németh András (1950-)
   Reformpedagógia és az iskola reformja / Németh András, Ehrenhard Skiera ; [a német nyelvű részeket ford. Németh András, Mikonya György]. - 2. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2003, cop. 1999. - 344 p., [4] t. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 332-344.
ISBN 963-19-4092-6 fűzött : 3052,- Ft
371.4reformpedagógia
[AN 964948]
MARC

ANSEL
UTF-86687 /2003.
   Az oktatás napjainkban Magyarországon / szerk. Osváth Sarolta. - Budapest : G-mentor Kft., 2002. - 352 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 963-204-217-4 kötött : ár nélkül
37.014(439)"199/200"
[AN 963882]
MARC

ANSEL
UTF-86688 /2003.
Orosz Lajos (1921-)
   A magyarországi ipari, mezőgazdasági és kereskedelmi szakoktatás vázlatos története / írta Orosz Lajos ; [közread. az] Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. - Budapest : OPKM, 2003. - 157 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 153-157.
ISBN 963-9315-51-6 fűzött : 1000,- Ft
373.6(439)(091) *** 377(439)(091) *** 378.6(439)(091)
[AN 963388]
MARC

ANSEL
UTF-86689 /2003.
   A projektmódszer a művészeti nevelésben / [szerk. Sándor Zsuzsa]. - Sárospatak : ME CTFK, 2003. - 69 p. : ill. ; 29 cm. - (Módszertár, ISSN 1587-4214 ; 4.)
ISBN 963-7299-36-X fűzött : ár nélkül
372.87(072) *** 371.3
[AN 964055]
MARC

ANSEL
UTF-86690 /2003.
   Restaurátor / [fel. szerk. Görbe Katalin] ; [kiad. a] Magyar Képzőművészeti Egyetem Restaurátorképző Intézet. - [Budapest] : M. Képzőműv. Egy. Restaurátorképző Int., 2002. - 234 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-00-9812-1 fűzött : ár nélkül
Magyar Képzőművészeti Egyetem (Budapest). Restaurátorképző Intézet.
378.67(439-2Bp.).096 *** 7.025.4(439)"199"
[AN 960961]
MARC

ANSEL
UTF-86691 /2003.
Restaurátor (angol)
   Conservation / [... ed. Katalin Görbe] ; [... transl. Eszter Bóna] ; [publ. by the Hungarian Academy of Fine Arts Institute of Conservation]. - [Budapest] : Hung. Academy of Fine Arts Inst. of Conservation, 2002. - 234 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-00-9813-X fűzött : ár nélkül
Magyar Képzőművészeti Egyetem (Budapest). Restaurátorképző Intézet.
378.67(439-2Bp.).096 *** 7.025.4(439)"199"
[AN 960968]
MARC

ANSEL
UTF-86692 /2003.
   Rózsakert / [szerk. Horváth Erika, Tompa Katalin] ; [mtársak. Andrásikné Kiss Mária et al.] ; [közread. a] Rózsakerti Általános Iskola. - Budapest : Rózsakerti Ált. Isk., [2002]. - 16 p. : ill. ; 21 cm + 2 mell.
ISBN 963-206-242-6 fűzött : ár nélkül
373.3(439-2Bp.)(036)
[AN 962577]
MARC

ANSEL
UTF-86693 /2003.
Sütőné Koczka Ágota
   Szociális készségek fejlesztése kamaszkorban / Sütőné Koczka Ágota. - [Budapest] : [ELTE Eötvös K.], [2003]. - 88 p. : ill. ; 20 cm. - (Iskolapszichológia, ISSN 0238-2482 ; 26.)
Bibliogr.: p. 87-88.
Fűzött : ár nélkül
37.035 *** 37.025 *** 159.922.8
[AN 961332]
MARC

ANSEL
UTF-86694 /2003.
Szegedi Tudományegyetem. Szent-Györgyi Albert Orvos- és Gyógyszerésztudományi Centrum és Egészségügyi Főiskolai Kar. Tudományos diákköri konferencia (2003) (Szeged)
   Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Orvos- és Gyógyszerésztudományi Centrum és Egészségügyi Főiskolai Kar Tudományos Diákköri Konferenciája : 2003. február 13-15., Szeged / [szerk. Fekete Ilona]. - [Szeged] : [SZTE], [2003]. - 107 p. ; 20 cm
Előadáskivonatok. - Példányszám: 600
Fűzött : ár nélkül
378.184 *** 61 *** 615 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 962584]
MARC

ANSEL
UTF-86695 /2003.
   Újszászy Kálmán / a kísérő tanulmányt írta, a szövegeket vál. Nagy Antal Mihály. - Budapest : OPKM, [2003]. - 178 p. ; 21 cm. - (Tudós tanárok, tanár tudósok, ISSN 1586-0450)
ISBN 963-9315-52-4 fűzött : 500,- Ft
Újszászy Kálmán (1902-1994)
37(439)(092)Újszászy_K.
[AN 963363]
MARC

ANSEL
UTF-86696 /2003.
Villányi Attila (1958-)
   Kémiai album / Villányi Attila ; [a fotókat kész. Gáspáry Attila]. - Budapest : Kemavill BT, 2002. - 95 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-202-558-X fűzött : ár nélkül
372.854(084.1) *** 542(084.1)
[AN 963725]
MARC

ANSEL
UTF-86697 /2003.
   Vizuális kultúra óratervek és óraleírások / [alkotószerk. Sándor Zsuzsa]. - Sárospatak : ME CTFK, 2002. - 111 p. : ill. ; 29 cm. - (Módszertár, ISSN 1587-4214 ; 3.)
ISBN 963-7299-11-4 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-7299-11-9)
372.87(072) *** 371.214.2
[AN 964040]
MARC

ANSEL
UTF-86698 /2003.
Vörös József (1919-1989)
   A Balatonberényi Római Katolikus Elemi Népiskola története / Vörös József ; [szerk. Sipos Csaba]. - Kaposvár : M. és Vár. Kvt., 2003. - 89 p. : ill. ; 24 cm. - (A somogyi honismeret kiskönyvtára, ISSN 1589-4487 ; 1.)
Bibliogr.: p. 82.
ISBN 963-9286-02-8 fűzött : ár nélkül
Római Katolikus Elemi Népiskola (Balatonberény)
373.3(439-2Balatonberény)(091)
[AN 962785]
MARC

ANSEL
UTF-86699 /2003.
Wetzel-Maesmanns, Sigrid
Kunterbunte Bastelideen (magyar)
   Tavaszi díszek : [szabásmintákkal] / Sigrid Wetzel-Maesmanns ; [ford. Galotti Gizella]. - Budapest : Cser K., 2002. - 31 p. : ill., színes ; 24 cm + mell. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 2000/2.)
A címoldalon a megjelenés éve: 2000
ISBN 963-9003-74-3 fűzött : 598,- Ft
371.381
[AN 965291]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

6700 /2003.
1017 Spiel- und Übungsformen im Skifahren und Skilanglauf (magyar)
   1017 sísport játék és -gyakorlat : [kézikönyv tanároknak, edzőknek, versenyzőknek] / szerk. Werner Lippuner, Walter Bucher ; szerzői ... Philippe Chevalier [et al.] ; [ford. Major Mercedes]. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, 2001. - 277, [2] p. : ill. ; 15x21 cm. - (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986). (Dialóg Campus sport, ISSN 1586-0973)
Bibliogr.: p. [278].
ISBN 963-9123-87-0 fűzött : ár nélkül
796.92 *** 372.879.6(072)
[AN 905280]
MARC

ANSEL
UTF-86701 /2003.
Budavári Ágota
   Sportpszichológia - mindenkinek / Budavári Ágota. - Budapest : Orsz. Sporteü. Int., 2002. - 41 p. ; 20 cm. - (Sportkórházi sorozat, ISSN 1589-4576)
Példányszám: 1000
ISBN 963-00-9869-5 fűzött : ár nélkül
796.01 *** 159.9
[AN 964135]
MARC

ANSEL
UTF-86702 /2003.
Csik Katalin (1944-)
   A test és lélek harmóniájában : Csik Ferenc emlékezete / [írta és összeáll. Csik Katalin]. - Budapest : Csik K., 2003. - 140, [8] p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. [147].
ISBN 963-430-259-9 kötött : ár nélkül
Csik Ferenc (1913-1945)
797.21(439)(092)Csik_F.
[AN 961497]
MARC

ANSEL
UTF-86703 /2003.
Czeglédy Károly (1950-)
   A sportolók mozgásszervi rehabilitációja : általános rész / Czeglédy Károly. - Budapest : Orsz. Sporteü. Int., 2002. - 95 p. : ill. ; 24 cm. - (Sportkórházi sorozat, ISSN 1589-4576)
Bibliogr.: p. 94-95. - Példányszám: 300
ISBN 963-202-809-0 fűzött : ár nélkül
796.01 *** 615.825 *** 615.851.3
[AN 964111]
MARC

ANSEL
UTF-86704 /2003.
   Enoszuke / [ill. Csernyi Tímea 'Tai', Jantner János, Pongráczné Bükkösy Beatrix 'Bride']. - Budapest : Szürkecsuklyás Testvériség, 2002. - 288 p. : ill. ; 30 cm. - (Geofrámia kivonatok, ISSN 1589-4630)
Szerk. Járdán Csaba és Tasnádi Ákos
ISBN 963-204-465-7 kötött : 3499,- Ft : 15
793.9
[AN 963846]
MARC

ANSEL
UTF-86705 /2003.
   Az Erasmus 170 pillanata = 170 moments of Erasmus / [szerk. Kurucz Katalin, Kovács Emese és Kovács Enikő] ; [kiad. a Tempus Közalapítvány Socrates Nemzeti Iroda]. - Budapest : Tempus Közalapítvány Socrates Nemz. Iroda, cop. 2002. - 95 p. : ill., részben színes ; 20x22 cm
Fűzött : ár nélkül
379.825 *** 378.18 *** 77.04(439)"200" *** 06.063
[AN 963183]
MARC

ANSEL
UTF-86706 /2003.
Karczagi Annamária
   Lakásdíszítés : az ötlettől a megvalósításig / Karczagi Annamária ; Darabos György fotóival. - Budapest : M. Kvklub, 2003. - 111 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 963-547-871-2 kötött : ár nélkül
379.826 *** 745 *** 747
[AN 960860]
MARC

ANSEL
UTF-86707 /2003.
Keszthelyi István (1914-1994)
   Lovasnak születni kell : önéletírás és fényképalbum / Keszthelyi István. - Budapest : Pendragon Club, 2001. - 31 p. : ill. ; 29 cm. - (Pendragon könyvek, ISSN 1586-7692)
ISBN 963-00-7547-4 fűzött : 980,- Ft
Keszthelyi István (1914-1994)
798.4(439)(092)Keszthelyi_I.(084.12)
[AN 906077]
MARC

ANSEL
UTF-86708 /2003.
   Magyar galoppverseny szabályzat / [kész. Angol-telivér Tenyésztők Országos Egyesülete etc.] ; [közread. az Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet]. - Budapest : OMMI, 2002. - 100 p. ; 25 cm
Példányszám: 100
Fűzött : ár nélkül
798.4.063
[AN 966490]
MARC

ANSEL
UTF-86709 /2003.
Méhes Károly (1965-)
   Forma-1 napló, 2001 : Schumacherek éve / Méhes Károly ; [fotók Szundi György et al.]. - Pécs : Alexandra, [2002]. - 263 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-368-192-8)
796.71
[AN 964025]
MARC

ANSEL
UTF-86710 /2003.
Motil László (1933-)
   Tardos sportja : [1949-2001] / Motil László. - [Tardos] : Önkormányzat : Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat, 2001. - 133 p. : ill. ; 21 cm. - (Tardos helytörténeti füzetek, ISSN 1588-6603 ; 1.)
ISBN 963-00-8126-1 fűzött : ár nélkül
Tardos
796(439-2Tardos)(091)
[AN 928450]
MARC

ANSEL
UTF-86711 /2003.
Négyesi György
   Dr. Sallay Roland 80 játszmája / Négyesi György. - Kecskemét : Caissa Chess Books, 2001. - 36, [2] p. : ill. ; 20 cm
Az előszó angol nyelven is
ISBN 963-00-6228-3 * fűzött : ár nélkül
794.1(439)(092)Sallay_R.
[AN 804957]
MARC

ANSEL
UTF-86712 /2003.
Palkó Emília
   Rongybabák : [mintaívekkel] / Palkó Emília. - Budapest : Cser K., 2003. - 30 p. : ill., színes ; 24 cm + mell. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 2003/66.)
ISBN 963-9445-52-5 fűzött : 598,- Ft
379.826 *** 688.721.2
[AN 962213]
MARC

ANSEL
UTF-86713 /2003.
Papp Márió (1948-)
   Így sakkoztak ők / Papp Márió. - Budapest : Palatinus, 2003. - 355 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9380-89-X kötött : 3560,- Ft
794.1(100)(092)
[AN 964115]
MARC

ANSEL
UTF-86714 /2003.
Schulze, Käthe
Ytong (magyar)
   Ytongszobrok / Käthe Schulze ; [ford. Cserny Rudolf]. - Budapest : Cser K., 2003. - 60 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 8. ksz.)
ISBN 963-9445-53-3 fűzött : 998,- Ft
379.826 *** 745.55
[AN 962227]
MARC

ANSEL
UTF-86715 /2003.
Szabó Lajos
   A szabadidő-szervező jogállása, feladatrendszere, a szabadidős tevékenység finanszírozása / Szabó Lajos. - Veszprém : MPI, 2001. - 18 p. ; 20 cm. - (Minőségfejlesztő közoktatás Veszprém megyében, ISSN 1585-4779 ; 9.)
ISBN 963-8444-40-1 fűzött : 300,- Ft
379.81-051
[AN 900128]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

6716 /2003.
   Az antik háttér : ókori témák és motívumok az európai és magyar képzőművészetben a 16-19. századból : Szombathelyi Képtár, 2001. augusztus 26 - november 11. = Antique background : ancient themes and motifs in the European and Hungarian fine arts in the 16th-19th century / [a katalógust írta és szerk. Zsámbéky Monika]. - [Szombathely] : Szombathelyi Képtár, [2001]. - 122 p. : ill., főként színes ; 30 cm. - (A Szombathelyi Képtár katalógusai, ISSN 0239-1910)
A bev. és a képaláírások angol nyelven is
ISBN 963-8368-49-7 fűzött : ár nélkül
73/76(4)"15/18" *** 7.046.1 *** 7.044
[AN 907432]
MARC

ANSEL
UTF-86717 /2003.
   Árkádia tájain : Szőnyi István és köre 1918-1928 : Magyar Nemzeti Galéria, 2001. szeptember 27 - 2002. január 27. = In the land of Arcadia : István Szőnyi and his circle 1918-1928 : Hungarian National Gallery, 27 September - 27 January 2002 / [szerk., a kiállítást rend. Zwickl András] ; [szerzők Szücs György, Zsákovics Ferenc, Zwickl András]. - Budapest : MNG : Pannon GSM, 2001. - 266 p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (A Magyar Nemzeti Galéria kiadványai, ISSN 0231-2387 ; 2001/3.). (Publications by the Hungarian National Gallery, ISSN 0864-7291 ; 2001/2.)
Katalógus. - A tanulmányok és a kronológia angol nyelven is. - Bibliogr.: p. 247-252.
ISBN 963-7432-84-1 * fűzött : ár nélkül
Szőnyi István (1894-1960)
73/76(439)"191/192" *** 061.4(439-2Bp.)"2001/2002"
[AN 907537]
MARC

ANSEL
UTF-86718 /2003.
   Art nouveau Zsolnay ceramics : [... Finnish Glass Museum, Riihimäki, 02. 21. 2003 - 04. 27. 2003] = Szecessziós Zsolnay kerámiák : [... Finn Üvegmúzeum, Riihimäki, 2003. 02. 21 - 2003. 04. 27.] / [exhib. organizers Orsolya Kovács, Heikki Matiskainen] ; [catalogue auth. and ed. Orsolya Kovács] ; [publ. by the ... Janus Pannonius Museum]. - Pécs : JPM, 2003. - 63 p. : ill., színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 23-24.
ISBN 963-7211-75-6 fűzött : ár nélkül
738(439)Zsolnay(091) *** 666.5(439-2Pécs)(091) *** 061.4(480-2Riihimäki)
[AN 963063]
MARC

ANSEL
UTF-86719 /2003.
Balázs János (1905-1977)
Művek (vál.)
   Balázs János 1905-1977 : képek egy magángyűjteményből : pictures from a private collection : [Budapest Kiállítóterem ..., 2001. június 7 - július 22.] / [szerk. Nagy Mercedes]. - [Budapest] : Budapest Galéria, 2001. - [44] p. : ill., színes ; 30 cm
Katalógus. - Balázs János kézírásos verseivel. - A bev. és a képaláírások angol nyelven is
ISBN 963-00-7190-8 fűzött : ár nélkül
75(439)(092)Balázs_J. *** 061.4(439-2Bp.)"2001"
[AN 906366]
MARC

ANSEL
UTF-86720 /2003.
Best friends (magyar)
   Barátság : képkavalkád / [Hulton Getty] ; [a szöveget és a képeket vál. Suzie Green] ; [ford. Ördögh Bálint]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2003. - 109, [2] p. : ill. ; 14x14 cm
ISBN 963-09-4393-X kötött : ár nélkül
Hulton Getty Picture Collection (London)
77.041.7 *** 069.017(420-2London)HultonGetty_Picture_Collection
[AN 960897]
MARC

ANSEL
UTF-86721 /2003.
Bor Pál (1889-1982)
Művek (vál.)
   Bor Pál (1889-1982) festőművész emlékkiállítása : Haas Galéria, Budapest, 2001. október 25-től november 17-ig / [... vál., a katalógust szerk. Kopócsy Anna, Bor István és Haas János] ; [rend. Haas János]. - Budapest : [Haas Galéria], [2001]. - 12 p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (Merítés a KUT-ból, ISSN 1588-8819 ; 5.)
Fűzött : ár nélkül
75(439)(092)Bor_P. *** 061.4(439-2Bp.)"2001"
[AN 961358]
MARC

ANSEL
UTF-86722 /2003.
Bordács Andrea
   Tót Endre = Endre Tót / Bordács Andrea, Kollár József, Sinkovits Péter ; [fotók John Armleder et al.]. - Budapest : Új Művészet, 2003. - 224 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Új Művészet könyvek, ISSN 1215-4814)
A sorozatcím feltüntetése nélkül. - Bibliogr.: p. 221-223.
ISBN 963-7792-38-4 fűzött : ár nélkül
Tót Endre (1937-)
75(439)(092)Tót_E.
[AN 962562]
MARC

ANSEL
UTF-86723 /2003.
   Budapest printmakers : artist from the Erlin Gallery : Manhattan Graphics Center, November 16-30, 2002 / [ed. by Márta H. Szilágyi]. - Budapest : Erlin, [2002]. - 19 p. : ill., részben színes ; 15x21 cm
Kiállítási katalógus
Fűzött : ár nélkül
76(439)"199" *** 061.4(73-2New_York)
[AN 962598]
MARC

ANSEL
UTF-86724 /2003.
Deák Zsuzsa (1945-)
Művek (vál.)
   Deák Zsuzsa / [közread. a Pécsi Galéria & Vizuális Művészeti Műhely]. - [Pécs] : Pécsi Galéria & Vizuális Műv. Műhely, [2001]. - [18] p. : ill., színes ; 30 cm
Bükkösdi László előszavával. - Kiállítási katalógus
ISBN 963-00-8129-6 * fűzött : ár nélkül
745.52(439)(092)Deák_Zs. *** 061.4(439-2Pécs)
[AN 908490]
MARC

ANSEL
UTF-86725 /2003.
Deyres, Monique
   Parcours = Utak : [Fővárosi Képtár/Kiscelli Múzeum Templomtér, 2001. május 10 - június 10.] / Monique Deyres ; [a kiállítást rend. Fitz Péter]. - [Budapest] : [BTM], [2001]. - [32] p. : ill., színes ; 30 cm. - (Fővárosi Képtár katalógusai, ISSN 1416-4922 ; 113.)
ISBN 963-9340-06-5 fűzött : ár nélkül
73/76(44)(092)Deyres,_M. *** 061.4(439-2Bp.)"2001"
[AN 907513]
MARC

ANSEL
UTF-86726 /2003.
   Domb Alkotóműhely Baráti Kör. - [S.l.] : [s.n.], [2002]. - [22] p. : ill., főként színes ; 20x20 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven
Fűzött : ár nélkül
Domb Alkotóműhely Baráti Kör.
73/76(439)"199" *** 061.28(439)DOMB
[AN 962576]
MARC

ANSEL
UTF-86727 /2003.
El Kazovszkij, (1948-)
   Emeletes képek : [2000. október 9 - 29., Szinyei Szalon... Budapest...] / El Kazovszkij ; [a kiállítást rend. Sinkovits Péter] ; [a katalógust szerk. Sárosdy Judit]. - [Budapest] : [Új Művészet], [2001]. - [24] p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. [24].
ISBN 963-7792-33-3 fűzött : ár nélkül
75(439)(092)El_Kazovszkij *** 061.4(439-2Bp.)"2000"
[AN 906455]
MARC

ANSEL
UTF-86728 /2003.
   "Él magyar, áll Buda még!" : történeti muzeológiai tanulmányok / szerk. Zombori István ; [közread. a] Magyar Múzeumi Történész Társulat. - Budapest : Mamutt, 2001. - 241 p. ; 24 cm
ISBN 963-00-6957-1 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-00-6597-1)
069.01(439)
[AN 808119]
MARC

ANSEL
UTF-86729 /2003.
Farbaky Péter (1957-)
   Szatmári György, a mecénás : egy főpap műpártoló tevékenysége a Jagelló-kori Magyarországon / írta Farbaky Péter. - Budapest : Akad. K., 2002. - 205 p., [96] t. : ill. ; 24 cm. - (Művészettörténeti füzetek, ISSN 0324-7791 ; 27.)
Bibliogr.: p. 89-95. és a jegyzetekben. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-05-7948-0 fűzött : ár nélkül
Szatmári György (1457?-1524)
7.078(439)(092)Szatmári_Gy. *** 72.035.4(439)
[AN 963859]
MARC

ANSEL
UTF-86730 /2003.
   A fény : Balaton Tárlat 2001 : országos képzőművészeti kiállítás : Balatonalmádi, Városháza Padlásgaléria, augusztus 20-tól - szeptember 15-ig / [szerk. Albrecht Sándor, Gróf Tibor, Veszeli Lajos]. - Balatonalmádi : Közösségi Ház, [2001]. - 30 p. : ill. ; 30 cm
Példányszám: 500
ISBN 963-00-8760-X * fűzött : ár nélkül
73/76(439)"200" *** 061.4(439-2Balatonalmádi)
[AN 907507]
MARC

ANSEL
UTF-86731 /2003.
Ganczaugh Miklós (1946-)
Művek (vál.)
   Ganczaugh : [Ganczaugh Miklós festőművész kiállítása] : [a Budapest Galéria Kiállítóháza ... 2001. július 5 - augusztus 5.] / [a kiállítást rend. Vörösváry Ákos] ; [a katalógust szerk. Sulyok Miklós]. - [Budapest] : Budapest Galéria, 2001. - 23 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 20.
ISBN 963-00-6971-7 fűzött : ár nélkül
75(439)(092)Ganczaugh_M. *** 061.4(439-2Bp.)"2001"
[AN 906357]
MARC

ANSEL
UTF-86732 /2003.
Gráber Margit (1895-1993)
Művek (vál.)
   Gráber Margit (1895-1993) festőművész emlékkiállítása : Haas Galéria, Budapest, 2002. október 25-től november 16-ig / [... vál. és a katalógus szerkesztésében közrem. Benedek Katalin et al.] ; [a kiállítást rend. Benedek Katalin és Haas János]. - Budapest : [Haas Galéria], [2002]. - 12 p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (Merítés a KUT-ból, ISSN 1588-8819 ; 6.)
Fűzött : ár nélkül
75(439)(092)Gráber_M. *** 061.4(439-2Bp.)"2002"
[AN 961361]
MARC

ANSEL
UTF-86733 /2003.
   Gudovics Vera : festmények, szobrok, rajzok / [írta Hudra K. et al.]. - Budapest : Agroinform, 2001. - 31 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 963-502-747-8 * fűzött : ár nélkül
Gudovics Vera
73/76(439)(092)Gudovics_V. *** 061.4(439-2Bp.)"2001"
[AN 906464]
MARC

ANSEL
UTF-86734 /2003.
Győrfi Lajos (1960-)
Művek (vál.)
   Győrfi Lajos szobrász. - [Püspökladány] : Molnár L., 2003. - 51 p. : ill., színes ; 29 cm
Katalógus. - A bev. angol, német és lengyel nyelven is. - Példányszám: 1000
ISBN 963-430-198-3 fűzött : ár nélkül
73(439)(092)Győrfi_L.
[AN 961246]
MARC

ANSEL
UTF-86735 /2003.
Győri Etelka, K. (1898-1983)
Művek (vál.)
   K. Győri Etelka festőasszony (1898-1983) emlékkiállítás. - [Köröstarcsa] : Köröstarcsáért Barátok Egyesülete Helytört. Gyűjteménye, 2003. - 19 p. : ill. ; 20 cm. - (Örökségünk, értékeink, ISSN 1589-5246 ; 1.)
Példányszám: 120
ISBN 963-206-546-8 fűzött : ár nélkül
75(439)(092)Győri_E.,_K. *** 894.511-14 *** 061.4(439-2Köröstarcsa)
[AN 962778]
MARC

ANSEL
UTF-86736 /2003.
Harsányi Attila
   Győr-Gyárváros munkástelepe, 1917-2002 / [írta és szerk. Harsányi Attila]. - Győr : Malawi, cop. 2002. - 94 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-206-104-7 kötött : ár nélkül
Győr
711.4(439-2Győr)(091) *** 72(439-2Győr)"19"
[AN 963879]
MARC

ANSEL
UTF-86737 /2003.
Heltai Nándor (1930-)
   Mit üzen az öreg kőtemplom? : a Szent Miklós-templom bemutatása, építéstörténete, városhistóriai háttérrel / Heltai Nándor. - Kecskemét : Kecskeméti Lapok : Porta Közhasznú Egyes., 2002. - 111 p. : ill. ; 24 cm. - (Porta könyvek, ISSN 1589-1453)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7813-42-X * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-7813-42)
726.54(439-2Kecskemét)(091) *** 282(439-2Kecskemét)
[AN 962551]
MARC

ANSEL
UTF-86738 /2003.
Hervé, Rodolf
Művek (vál.)
   Rodolf Hervé : [Székesfehérvár, Szent István Király Múzeum, 2001. szeptember 15 - december 31.] / [az anyagot vál. és a kiállítást rend. ... Batár Attila, Cserba Júlia, Sasvári Edit]. ; [tanulmány ... Beke László et al.] ; [szerk. ... Elkán Judit, Sasvári Edit]. - Székesfehérvár : Szt. István Kir. Múz., 2001. - 57, [2] p. : ill., főként színes ; 30 cm. - (A Szent István Király Múzeum közleményei. D. sor. ,, ISBN 1216-5697 ; ; 280.)
Katalógus. - Magyar és francia nyelven
ISBN 963-9279-14-5 fűzött : ár nélkül
77.04(44)(092)Hervé,_R. *** 061.4(439-2Székesfehérvár)
[AN 907450]
MARC

ANSEL
UTF-86739 /2003.
   Interazione sociale : Tamás Komoróczky, Antal Lakner : [la Biennale di Venezia 2001, 49. Esposizione internazionale d'arte, Padiglione d'Ungheria] = Social intercourse = Társasági közlekedés / [catalogo a cura di ... Julia Fabényi] ; [pubbl. da] Műcsarnok. - Budapest : Műcsarnok, cop. 2001. - 255 p. : ill., főként színes ; 26 cm
ISBN 963-9115-64-9 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9115-6)
73/76(439)(092)Komoróczky_T. *** 7.01 *** 894.511-822 *** 73/76(439)(092)Lakner_A. *** 061.4(45-2Venezia)
[AN 808045]
MARC

ANSEL
UTF-86740 /2003.
Joannides, Paul
Renoir life and works (magyar)
   Renoir élete és művészete / Paul Joannides ; [ford. Zsolnai Lajos]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2002. - 144 p. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 963-09-4399-9 fűzött : ár nélkül
Renoir, Auguste
75(44)(092)Renoir,_A.
[AN 960901]
MARC

ANSEL
UTF-86741 /2003.
Kádár Béla (1877-1956)
Művek (vál.)
   Kádár Béla : a modern magyar rajzművészet mestere / [bev. tanulmány N. Mészáros Júlia]. - [Budapest] : Piros S., 2001. - 94 p. : ill. ; 30 cm
A bev. tanulmány angol és német nyelven is
ISBN 963-440-295-X * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-440-295)
741(439)(092)Kádár_B.
[AN 905213]
MARC

ANSEL
UTF-86742 /2003.
Kiss István (1924-)
   ...és megszületék az építészet / Kiss István ; [közread. az] Építésügyi Tájékoztatási Központ Kft. - Budapest : ÉTK, 2003. - 211 p. : ill. ; 23x25 cm
Bibliogr.: p. 209-210.
ISBN 963-513-168-2 kötött : 2800,- Ft
72(100)".../04"
[AN 961476]
MARC

ANSEL
UTF-86743 /2003.
   Kortárs magyar fotográfia 2001 : Pécs, 2001. szeptember 14-15-16. / [... szerk. ... Harnóczy Örs] ; [rend., kiad. a Mecseki Fotóklub]. - Pécs : Mecseki Fotóklub, 2001. - 40 p. : ill., részben színes ; 34 cm
ISBN 963-00-8654-9 fűzött : ár nélkül
77.04(439)"199/200" *** 061.4(439-2Pécs)
[AN 907379]
MARC

ANSEL
UTF-86744 /2003.
Kovács Orsolya
   Szecessziós Zsolnay kerámia / Kovács Orsolya ; [... ford. ... Steve Starkey] ; [közread. a] Janus Pannonius Múzeum. - Pécs : JPM, 2003. - 55 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.: p. 42-43.
ISBN 963-7211-72-1 fűzött : ár nélkül
738(439)Zsolnay(091) *** 73.035.9
[AN 963057]
MARC

ANSEL
UTF-86745 /2003.
   Kun Éva. - Veresegyháza : [Kun É.], [2001]. - 15 p. : ill., színes ; 30 cm
Katalógus
ISBN 963-440-487-1 * fűzött : ár nélkül
Kun Éva (1948-)
738(439)(092)Kun_É.
[AN 908491]
MARC

ANSEL
UTF-86746 /2003.
   Láz : [kortárs divatfotó kiállítás, Fotóhónap 2002 : 2002. 04. 25 - 2002. 05. 24., Kortárs Művészeti Intézet - Dunaújváros]. = Fever : [contemporary fashion photo exhibition, Photo Month 2002 : 2002.04.25 - 2002.05.24., Institute of Contemporary Arts - Dunaújváros]. - Dunaújváros : Kortárs Műv. Int., 2002. - 57 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Kiállítási katalógus. - Példányszám: 1000
ISBN 963-202-589-X fűzött : ár nélkül
77.04(439) *** 061.4(439-2Dunaújváros)
[AN 963193]
MARC

ANSEL
UTF-86747 /2003.
Nádor Judit (1953-)
   A csillagok tükre / Nádor Judit. - Budapest : Pirospont, 2002. - 92, [3] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-86300-0-0 kötött : ár nélkül
76(439)(092)NádorJ. *** 133.52
[AN 963889]
MARC

ANSEL
UTF-86748 /2003.
   Nagy Sándor : [kőből szabadult] / [a tanulmányt írta] Wehner Tibor. - Budapest : Körmendi Galéria, 2002. - 181 p. : ill. ; 29 cm. - (Körmendi Galéria Budapest sorozat, ISSN 1219-4506 ; 15.)
A sorozatcím feltüntetése nélkül. - Magyar, angol és német nyelven. - Bibliogr.: p. 170-176.
ISBN 963-204-728-1 kötött : ár nélkül
Nagy Sándor (1923-)
73(439)(092)Nagy_S.
[AN 962605]
MARC

ANSEL
UTF-86749 /2003.
Nemzetközi Kőszobrász-szimpózium (1.) (2002) (Tihany)
   I. Nemzetközi Kőszobrász-szimpózium : Tihany, 2002 / [rend. Szabó László Zoltán, Szász Dénes] ; [szerk. ... Tamás Ervin]. - [Balinka] : ["Bazalt Art 2000" Műv. Alapítvány], [2002]. - 31 p. : ill. ; 26 cm
Közread. a "Bazalt Art 2000" Művészeti Alapítvány
Fűzött : ár nélkül
73(100)"199" *** 061.3(439-2Tihany)
[AN 963182]
MARC

ANSEL
UTF-86750 /2003.
   Orosz István. - [Budakeszi] : [Orosz I.], [2001]. - [30] p. : ill. ; 30 cm
Katalógus
ISBN 963-440-521-5 * fűzött : ár nélkül
Orosz István (1951-)
76(439)(092)Orosz_I.
[AN 906451]
MARC

ANSEL
UTF-86751 /2003.
Országos Rajzbiennálé (10.) (2000) (Salgótarján)
   X. Országos Rajzbiennálé : Nógrádi Történeti Múzeum, 2000. november 25 - február 3. / [a kiállítást rend. Kelemenné Peák Ildikó]. - [Salgótarján] : [Nógrád M. Múz. Ig.], [2001]. - 149 p. : ill. ; 28 cm
ISSN 0230-9033 = Országos Rajzbiennálé. - Wehner Tibor bevezetőjével. - Katalógus. - Magyar és angol nyelven. - Példányszám: 500
ISBN 963-7224-65-3 kötött : ár nélkül
741(439)"199/200" *** 061.4(439-2Salgótarján)
[AN 907420]
MARC

ANSEL
UTF-86752 /2003.
Polgár Rózsa (1936-)
   Szövött kárpitok = Woven tapestry / Polgár Rózsa. - [Budapest] : [Polgár R.], 2001. - 134, [2] p. : ill., főként színes ; 31 cm
Katalógus. - Bibliogr.: p. 134.
ISBN 963-440-241-0 kötött : ár nélkül
745.521(439)(092)Polgár_R. *** 061.4(439-2Bp.)"2001"
[AN 906431]
MARC

ANSEL
UTF-86753 /2003.
   Pribojszki. - [S.l.] : Jeso Kft., [2003]. - [20] p. : ill., színes ; 25 cm
Fűzött : ár nélkül
Pribojszki Zsófia
75(439)(092)Pribojszki_Zs.
[AN 963189]
MARC

ANSEL
UTF-86754 /2003.
Sachs, Marianne
Monet life and works (magyar)
   Monet élete és művészete / Marianne Sachs ; [ford. Zsolnai Lajos]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2002. - 144 p. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 963-09-4396-4 fűzött : ár nélkül
Monet, Claude
75(44)(092)Monet,_C.
[AN 960904]
MARC

ANSEL
UTF-86755 /2003.
Schéner Mihály (1923-)
Művek (vál.)
   Schéner Mihály / [... szerk. Csák Ferenc] ; [a ... bevezetőt írta Bereczky Loránd, ... Csák Máté]. - Budapest : Körmendi Galéria, 2002-. - 29 cm
Művészi album
ISBN 963-204-951-9
73/76(439)(092)Schéner_M.
[AN 962582]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2002. - 215 p. : ill., színes. - (Körmendi Galéria Budapest sorozat, ISSN 1219-4506 ; 17/1.)
A sorozatcím feltüntetése nélkül. - A bev. és a képaláírások angol és német nyelven is
ISBN 963-204-952-7 kötött : ár nélkül
75(439)(092)Schéner_M.
[AN 962587] MARC

ANSEL
UTF-86756 /2003.
   Sixteenth-century northern Italian drawings : Szépművészeti Múzeum, Budapest : March 13 - June 29, 2003 = Észak-itáliai reneszánsz rajzok : Szépművészeti Múzeum, Budapest : 2003. március 13 - június 29. / [curator of the exhib. and auth. of the catalogue ... Loránd Zentai] ; [ass. to the curator ... Eszter Seres] ; [transl. ... Eszter Seres]. - Budapest : Szépműv. Múz., [2003]. - 154 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 146-154.
ISBN 963-7441-90-5 fűzött : ár nélkül
741(45)"15" *** 741.034.5(45)"15" *** 061.4(439-2Bp.)"2003"
[AN 962115]
MARC

ANSEL
UTF-86757 /2003.
Smiles (magyar)
   Mosoly : képkavalkád / [Hulton Getty] ; [ford. Ördögh Bálint]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2003. - 109, [2] p. : ill. ; 14x14 cm
ISBN 963-09-4394-8 kötött : ár nélkül
Hulton Getty Picture Collection (London)
77.041.7 *** 069.017(420-2London)HultonGetty_Picture_Collection
[AN 960886]
MARC

ANSEL
UTF-86758 /2003.
Spate, Virginia
Degas life and works (magyar)
   Degas élete és művészete / Virginia Spate ; [ford. Zsolnai Lajos]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2002. - 144 p. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 963-09-4398-0 fűzött : ár nélkül
Degas, Edgar
75(44)(092)Degas,_E.
[AN 960909]
MARC

ANSEL
UTF-86759 /2003.
Szalai Tibor (1958-1998)
Művek (vál.)
   Szalai Tibor (1958-1998) életműkiállítása : [Budapest Kiállítóterem ... 2001. március 13 - április 22.] : [Kortárs Művészeti Intézet - Modern Művészetért Közalapítvány ... Dunaújváros ... 2001. március 14 - április 20.] = Tibor Szalai (1958-1998) : an exhibition of his oeuvre : [Budapest Gallery ... 13 March - 22 April 2001] : [Institute of Contemporary Art - Public Foundation for Modern Art ... Dunaújváros ... 14 March - 20 April 2001] / [szerk. Sulyok Miklós]. - Budapest : Budapest Galéria, 2001. - 141 p. : ill., részben színes ; 33 cm
Katalógus. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-00-5817-0 fűzött : ár nélkül
7(439)(092)Szalai_T. *** 061.4(439-2Dunaújváros) *** 061.4(439-2Bp.)"2001"
[AN 906427]
MARC

ANSEL
UTF-86760 /2003.
Szegedi Nyári Tárlat (31.) (2001)
   XXXI. Szegedi Nyári Tárlat : Képtár, 2001. július 14 - augusztus 31. / [a kiállítást rend. Nagy Imre] ; [kiad. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata]. - Szeged : Önkormányzat, 2001. - 59 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Katalógus. - Szuromi Pál előszavával. - ISSN 0230-9319 = Szegedi Nyári Tárlat. - Az előszó angol nyelven is. - Példányszám: 500
ISBN 963-00-8180-6 * fűzött : ár nélkül
73/76(439)"200" *** 061.4(439-2Szeged)
[AN 908492]
MARC

ANSEL
UTF-86761 /2003.
Szilágyi János György (1918-)
   Antik művészet : vezető az Antik Gyűjtemény állandó kiállításához / Szilágyi János György. - Budapest : Szépműv. Múz., 2002. - 184 p. : ill., színes ; 24 cm. - (A Szépművészeti Múzeum gyűjteményei, ISSN 1416-3896 ; 5.)
Antik gyűjtemény : Szépművészeti Múzeum, Budapest (borító- és gerinccím). - Bibliogr.: p. 179-184.
ISBN 963-7441-88-3 fűzött : ár nélkül
Szépművészeti Múzeum (Budapest). Antik Gyűjtemény.
7(37/38) *** 069(439-2Bp.)Szépművészeti_Múzeum(036)
[AN 963144]
MARC

ANSEL
UTF-86762 /2003.
Szombathy Bálint (1950-)
   Milleniumi[!] képek: a visszatérő emlékezet, 2000-2001, Hősök voltunk, 2001-2002 / Szombathy Bálint. - [Kaposvár] : Képírás Műv. Alapítvány, 2002. - [24] p. : ill., színes ; 29 cm. - (Képírás füzetek, ISSN 1589-6129)
Bev. L. Simon László. - Katalógus. - A bev. angol nyelven is
ISBN 963-206-070-9 fűzött : ár nélkül
73/76(439)(092)Szombathy_B.
[AN 963945]
MARC

ANSEL
UTF-86763 /2003.
Varga Kálmán
Esterházy kastélymúzeum (angol)
   The Esterházy Palace Museum in Fertőd / [written and ed. by Kálmán Varga] ; [transl. Zsuzsanna Kapuszta] ; [publ. by Műemlékek Állami Gondnoksága]. - [Budapest] : Műemlékek Áll. Gondnoksága, 2001. - 16 p. : ill., színes ; 16 cm
Fűzött : ár nélkül
728.82(439-2Fertőd)(036) *** 069(439-2Fertőd)(036)
[AN 962650]
MARC

ANSEL
UTF-86764 /2003.
Varga Kálmán
   Esterházy kastélymúzeum : Fertőd / [szerk. és szöveg Varga Kálmán] ; [kiad. a Műemlékek Állami Gondnoksága]. - [Budapest] : Műemlékek Áll. Gondnoksága, 2001. - 16 p. : ill., színes ; 15 cm
Fűzött : ár nélkül
728.82(439-2Fertőd)(036) *** 069(439-2Fertőd)(036)
[AN 917377]
MARC

ANSEL
UTF-86765 /2003.
Varga Kálmán
Esterházy kastélymúzeum (német)
   Das Schlossmuseum Esterházy in Fertőd / [Red. und Text Kálmán Varga] ; [Übers. Katrin Mirus] ; [Hrsg. von der Staatlichen Denkmalspflege]. - [Budapest] : Staatl. Denkmalspflege, 2001. - 16 p. : ill., színes ; 15 cm
Fűzött : ár nélkül
728.82(439-2Fertőd)(036) *** 069(439-2Fertőd)(036)
[AN 962647]
MARC

ANSEL
UTF-86766 /2003.
Vásárhelyi Őszi Tárlat (48.) (2001) (Hódmezővásárhely)
   48. Vásárhelyi Őszi Tárlat : Tornyai János Múzeum, Hódmezővásárhely, 2001. október 7 - november 25. / [a kiállítás rendezője Pogány Gábor] ; [katalógusszerkesztés Nagy Vera]. - [Hódmezővásárhely] : [Csongrád M. Múz. Ig.], [2001]. - 79 p. : ill., részben színes ; 29 cm
0231-0635 = Vásárhelyi Őszi Tárlat
ISBN 963-7217-48-7 fűzött : ár nélkül
73/76(439)"200" *** 061.4(439-2Hódmezővásárhely)
[AN 907457]
MARC

ANSEL
UTF-86767 /2003.
   Végh András. - Budapest : [s.n.], 2001. - [24] p. : ill., főként színes ; 30 cm
ISBN 963-440-522-3 * fűzött : ár nélkül
Végh András (1940-)
75(439)(092)Végh_A. *** 061.4(439-2Bp.)"2001"
[AN 906449]
MARC

ANSEL
UTF-86768 /2003.
   Verrocchio Krisztusa : Szépművészeti Múzeum, Budapest, 2003. március 13 - június 22. = Verrocchio's Christ : Museum of Fine Arts, Budapest, March 13 - June 22, 2003 / [a kiállítást rend. és a katalógust szerk. ... Jékely Zsombor] ; [a katalógustételek szerzői ... Jékely Zsombor, Tátrai Vilmos]. - Budapest : Szépműv. Múz., cop. 2003. - 129 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 127-128.
ISBN 963-7441-89-1 fűzött : ár nélkül
Verrocchio, Andrea del
73(45)(092)Verrocchio,_A. *** 73.046.3 *** 73(45)"14" *** 73.034.4(45) *** 061.4(439-2Bp.)"2003"
[AN 962098]
MARC

ANSEL
UTF-86769 /2003.
   Vízivárosi Galéria. - Budapest : Vízivárosi Galéria, 2002. - [60] p. : ill., főként színes ; 21 cm
A Vizivárosi Galéria 2002. évi kiállításainak közös katalógusa
Fűzött : ár nélkül
Vízivárosi Galéria (Budapest)
73/76(100)"199" *** 061.4(439-2Bp.)"2001"
[AN 965532]
MARC

ANSEL
UTF-86770 /2003.
Whiteley, Linda
Van Gogh life and works (magyar)
   Van Gogh élete és művészete / Linda Whiteley ; [ford. Zsolnai Lajos]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2002. - 144 p. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 963-09-4397-2 fűzött : ár nélkül
Gogh, Vincent van
75(492)(092)Gogh,_V._van
[AN 960912]
MARC

ANSEL
UTF-86771 /2003.
Whoops! (magyar)
   Hoppá! : képkavalkád / [Hulton Getty] ; [szöveget összeáll. David Baird] ; [képeket vál. Suzie Green] ; [ford. Ördögh Bálint]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2003. - 108, [3] p. : ill. ; 14x14 cm
ISBN 963-09-4395-6 kötött : ár nélkül
Hulton Getty Picture Collection (London)
77.041.7 *** 069.017(420-2London)HultonGetty_Picture_Collection
[AN 960891]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

6772 /2003.
   55 híres opera / [az operaismertetéseket írták Bojti János et al.]. - 3. kiad. - Budapest : Móra, 2003. - 366, [7] p. ; 21 cm
ISBN 963-11-7770-X kötött : ár nélkül
782.1(036)
[AN 967626]
MARC

ANSEL
UTF-86773 /2003.
Hankó Györgyné Paksi Márta
   Szentes és környéke népzenéje és néptánca a XX. században / Hankó Györgyné Paksi Márta ; [közread. a Zöldág Mozgáskultúra és Sport Egyesület]. - Szentes : Zöldág Mozgáskultúra és Sport Egyes., 2002. - 270 p. : ill., részben kotta ; 25 cm
Bibliogr.: p. 267-269. - Példányszám: 500. - Összefoglalás angol, francia, német és orosz nyelven
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-440-509-6)
Szentes
78.031.4(=945.11)(439-2Szentes) *** 398.8(=945.11)(439-2Szentes) *** 784.4(=945.11)(439-2Szentes) *** 394.3(=945.11)(439-2Szentes) *** 793.31(=945.11)(439-2Szentes) *** 908.439-2Szentes
[AN 961253]
MARC

ANSEL
UTF-86774 /2003.
Lendvai Ernő (1925-1993)
Bartók költői világa (német)
   Bartóks dichterische Welt / Ernő Lendvai ; [Red. Katalin Fittler]. - Budapest : Akkord, cop. 2001. - 339 p. : ill., főként kotta ; 24 cm
ISBN 963-9255-09-2 fűzött : ár nélkül
Bartók Béla (1881-1945)
78.071.1(439)(092)Bartók_B.
[AN 808032]
MARC

ANSEL
UTF-86775 /2003.
   Negyven éves a kapuvári fúvószenekar / [... összeáll. Bódai Gyula]. - [Kapuvár] : Kapuvár Város Fúvószenekara, [2003]. - 48 p. : ill. ; 21 cm
Borítócím: 40 éves Kapuvár Város Fúvószenekara
Fűzött : ár nélkül
Kapuvár Város Fúvószenekara.
785.11.071(439-2Kapuvár) *** 788
[AN 961231]
MARC

ANSEL
UTF-86776 /2003.
Simon Géza Gábor (1947-)
   Mindhalálig gitár : Zoller Attila élete és művészete : bio-diszkográfia / Simon Géza Gábor ; [közread. a] Jazz Oktatási és Kutatási Alapítvány. - Budapest : Jazz Okt. és Kut. Alapítvány, 2002. - 247 p. : ill. ; 24 cm + CD
Bibliogr.: p. 211-212. és a jegyzetekben. - Diszkográfia: p. 213-246.
ISBN 963-204-716-8 fűzött : ár nélkül
Zoller Attila (1927-1998)
78.067.26.036.5(439)(092)Zoller_A. *** 787.61.071.2(439)(092)Zoller_A.
[AN 961293]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

6777 /2003.
Bolgár Sándor
   Művészinterjúk / Bolgár Sándor ; [fotók Bartók István et al.]. - [Budapest] : BÉES Journal BT, cop. 2002. - 232 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-202-863-5 fűzött : 1800,- Ft
792.028(439)(047.53)
[AN 962173]
MARC

ANSEL
UTF-86778 /2003.
Millenniumi Tudományos Filmszemle, (2001) (Szolnok)
   Millenniumi Tudományos Filmszemle : 2001. június 15-20. = Millennium Scientific Film Festival : 15-20 June 2001 / [kiad. a Tisza Mozi Kft.]. - Szolnok : Tisza Mozi Kft., [2001]. - 58 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Fűzött : ár nélkül
791.43(100)(092) *** 061.7(439-2Szolnok)
[AN 907917]
MARC

ANSEL
UTF-86779 /2003.
   Tánccal és dallal a Gerecse szívében : Vörösmárvány Táncegyüttes, Tardos, 1972-2002 / [... szerk. Árendás Tamás, Nagy Imréné, Árendás György]. - Tardos : Önkormányzat, 2002. - 90 p., [16] t. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Tardos helytörténeti füzetek, ISSN 1588-6603 ; 2.)
A sorozatcím feltüntetése nélkül
ISBN 963-204-934-9 fűzött : ár nélkül
Vörösmárvány Táncegyüttes.
793.31.071(439-2Tardos)
[AN 960395]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

6780 /2003.
   Angol - magyar kéziszótár = A concise English - Hungarian dictionary / Országh [et al.]. - 2. kiad., váltl. lny. - Budapest : Akad. K., 2003. - XXVIII, 1147 p. ; 24 cm
ISBN 963-05-7779-8 fűzött : ár nélkül
801.323=20=945.11
[AN 968307]
MARC

ANSEL
UTF-86781 /2003.
Babári Ernő
   Német szituációk : feladatok az "A" típusú alap- és középfokú nyelvvizsgákra készülőknek / Babári Ernő, Babári Ernőné. - Székesfehérvár : Lexika, cop. 2003. - 303 p. ; 20 cm. - (Irány a nyelvvizsga, ISSN 1589-0155)
ISBN 963-9357-20-0 fűzött : 1176,- Ft
803.0(079.1)=945.11
[AN 962540]
MARC

ANSEL
UTF-86782 /2003.
Dorogman György (1951-)
   Spanyol - magyar kéziszótár = Diccionario español - húngaro / Dorogman György. - 2. jav. kiad. - Szeged : Grimm, 2002. - XV, 896 p. ; 21 cm. - (Grimm szótárak, ISSN 1587-1630)
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9087-53-X)
801.323=60=945.11
[AN 966648]
MARC

ANSEL
UTF-86783 /2003.
   A dozen stories = Tucatnyi történet : angol - magyar fordítási gyakorlatok kezdőknek és középhaladóknak / [vál. és ford. Radányi László] ; [ill. Borkúti Eszter]. - Miskolc : Bíbor K., 2002. - 79 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9103-16-0 fűzött : ár nélkül
802.0(078)=945.11
[AN 967635]
MARC

ANSEL
UTF-86784 /2003.
Faluba Kálmán (1941-)
   Magyar - spanyol kisszótár = Pequeño diccionario húngaro - español / Faluba Kálmán, Gáldi László, Zavaleta Julio. - 2. átd. kiad., utánny. - Budapest : Akad. K., 2003. - [16], 688 p. ; 15 cm
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-05-7861-1)
801.323=945.11=60
[AN 967985]
MARC

ANSEL
UTF-86785 /2003.
Gálfalvy Ágnes
   Készüljünk a nyelvvizsgára! : komplett feladatsorok az angol középfokú írásbeli nyelvvizsgához / [összeáll. Gálfalvy Ágnes]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2002. - 158 p. ; 29 cm
ISBN 963-9450-44-8 fűzött : ár nélkül
802.0(079.1)=945.11
[AN 962566]
MARC

ANSEL
UTF-86786 /2003.
Györkösy Alajos (1896-1973)
   Latin - magyar kéziszótár = Dictionarium Latino - Hungaricum / szerk. Györkösy Alajos ; [mtársak Bödey József, Szily Ernő, Zigány Judit]. - 4. átd. kiad., váltl. lny. - Budapest : Akad. K., 2003, cop. 1970. - [8], 614 p. ; 21 cm
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-05-6793-8)
801.323=71=945.11
[AN 967080]
MARC

ANSEL
UTF-86787 /2003.
Halász Előd (1920-1997)
   Magyar - német kéziszótár = Ungarisch - deutsches Handwörterbuch / Halász Előd, Földes Csaba, Uzonyi Pál. - Váltl. lny. - Budapest : Akad. K., 2003. - XLIV, 819 p. ; 25 cm
Magyar - német szótár (borító- és gerinccím)
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-05-7872-7)
801.323=945.11=30
[AN 968233]
MARC

ANSEL
UTF-86788 /2003.
Halász Előd (1920-1997)
   Német - magyar kéziszótár = Deutsch - ungarisches Handwörterbuch / Halász Előd, Földes Csaba, Uzonyi Pál. - Váltl. lny. - Budapest : Akad. K., 2003. - LII, 967 p. ; 24 cm
Német - magyar szótár (borító- és gerinccím)
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-05-7873-5)
801.323=30=945.11
[AN 968231]
MARC

ANSEL
UTF-86789 /2003.
Horváth Károly
   Angol tesztek és mondatsorok : felkészülés a középfokú írásbeli nyelvvizsgára / Horváth Károly. - Sopron : Padlás Nyelviskola, [2003]. - 94 p. ; 24 cm. - (Padlás Nyelviskola könyvek, ISSN 1419-533X)
ISBN 963-86196-4-3 fűzött : ár nélkül
802.0(079.1)=945.11
[AN 960240]
MARC

ANSEL
UTF-86790 /2003.
   Közösségi nyelvi kultúránk : válogatás a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma anyanyelvi pályázataiból / [szerk. Balázs Géza és Grétsy László]. - Budapest : NKÖM, 2001. - 2 db : ill. ; 20 cm
ISBN 963-00-8433-3 * fűzött : ár nélkül
809.451.1-06 *** 39(=945.11)
[AN 906183]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Nyelvi illem - nagyszüleink kiskorában. - 195 p.
ISBN 963-00-6759-5
809.451.1-06 *** 395.5(=945.11) *** 395.6(=945.11)
[AN 906187] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Szójátékos anyanyelvünk. - 181 p.
ISBN 963-00-6758-7
809.451.1-06 *** 894.511-7 *** 398.9(=945.11)
[AN 906188] MARC

ANSEL
UTF-86791 /2003.
Lőrincz Zsolt
   Német nyelv az idegenforgalomban, a vendéglátásban, a szállodaiparban : középfok / Lőrincz Zsolt. - 3. kiad. - [Budapest] : M.P.L. Kv. : Librotrade, cop. 2003. - 294 p. : ill. ; 24 cm. - (Szakmai nyelvkönyv sorozat, ISSN 1585-0250)
Bibliogr.: p. 293-294.
ISBN 963-9328-42-1 fűzött : ár nélkül
803.0(078)=945.11 *** 338.48 *** 640.4
[AN 965990]
MARC

ANSEL
UTF-86792 /2003.
Magay Tamás (1928-)
   Angol és amerikai kifejezések szótára : 12000 szókapcsolat, 14000 angol példamondat = A dictionary of English and American idioms in Hungarian : 12000 British and American idiomatic expressions with 14000 illustrative examples / Magay Tamás ; [mtárs Berkáné Danesch Marianne]. - Váltl. lny. - Budapest : Akad. K., 2003, cop. 1999. - XVI, 807, [3] p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. [809-810].
ISBN 963-05-7931-6 fűzött : ár nélkül
802.0-318=945.11 *** 802.0(73)-318=945.11 *** 801.323=20=945.11
[AN 968300]
MARC

ANSEL
UTF-86793 /2003.
   Magyar helyesírási szótár : a Magyar Tudományos Akadémia szabályai szerint / szerk. Deme László, Fábián Pál, Tóth Etelka. - Váltl. lny. - Budapest : Akad. K., 2003. - XI, 587 p. ; 25 cm
ISBN 963-05-7630-9 kötött : ár nélkül
809.451.1-1(036)
[AN 968245]
MARC

ANSEL
UTF-86794 /2003.
Nagy Gábor, O. (1915-1973)
   Magyar szinonimaszótár / O. Nagy Gábor, Ruzsiczky Éva ; [kész. a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetében]. - Váltl. lny. - Budapest : Akad. K., 2003, cop. 1978. - 593 p. ; 25 cm
ISBN 963-05-6843-8 kötött : ár nélkül
809.451.1-314.1
[AN 968242]
MARC

ANSEL
UTF-86795 /2003.
Papp János (1957-)
   Sityu romanes! = Tanulj cigányul! / Papp János. - [S.l.] : [s.n.], [2003]. - 235 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött : ár nélkül
809.149.9(078)=945.11
[AN 961277]
MARC

ANSEL
UTF-86796 /2003.
   Tudomány és anyanyelv : a Magyar Professzorok Világtanácsának (MPV) az MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testületének közreműködésével megrendezett ankét előadásai : 1999 / ... szerk. Minya Károly, Sikolya László. - Nyíregyháza : [MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg M. Tud. Test.], 2001. - 119 p. ; 20 cm. - (Magyar Tudományos Akadémia Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testületének kiadványai,, ISSN 1217-1883)
Az ankétot 1999. nov. 5-6-án Nyíregyházán rendezték. - Bibliogr. az előadások végén
Fűzött : ár nélkül
809.451.1 *** 800.71 *** 061.3(439-2Nyíregyháza)
[AN 964163]
MARC

ANSEL
UTF-86797 /2003.
Union européenne des arabisants et islamisants. Congress (20.) (2000) (Budapest)
   Proceedings of the 20 Congress of the Union européenne des arabisants et islamisants : Budapest, 10-17 September 2000 / ed. by K. Dévényi ; [org. by the] Eötvös Loránd University Chair for Arabic Studies, Csoma de Kőrös Society Section of Islamic Studies. - Budapest : Eötvös L. Univ. Chair for Arabic Studies : Csoma de Kőrös Soc. Sect. of Islamic Studies, 2002-. - 23 cm
809.27 *** 892.7(091) *** 930.8(=927) *** 297 *** 061.3(439-2Bp.)"2000"
[AN 961011]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Linguistics, literature, history. - 2002. - VIII, 252 p. - (The Arabist, ISSN 0239-1619 ; 24-25.)
Angol, arab és francia nyelven. - Bibliogr. az előadások végén
Fűzött : ár nélkül
809.27 *** 892.7(091) *** 930.8(=927) *** 297 *** 061.3(439-2Bp.)"2000"
[AN 961016] MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

6798 /2003.
Albert Sándor (1949-)
   Fordítás és filozófia : a fordításelméletek tudományfilozófiai problémái & filozófiai szövegek fordítási kérdései / Albert Sándor. - [Budapest] : Tinta, cop. 2003. - 154 p. ; 24 cm. - (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603 ; 17.). (Fordítástudományi könyvtár, ISSN 1589-6072 ; 1.)
Bibliogr.: p. 147-154.
ISBN 963-9372-39-0 fűzött : 1680,- Ft
82.03 *** 800.73 *** 167
[AN 962617]
MARC

ANSEL
UTF-86799 /2003.
Csikós Zsuzsanna
   El problema del doble en Cambio de piel de Carlos Fuentes : análisis narratológico / Zsuzsanna Csikós. - Budapest : Akad. K., cop. 2003. - 103 p. ; 24 cm. - (Philosophiae doctores, ISSN 1587-7930 ; [16.])
Bibliogr.: p. 101-103.
ISBN 963-05-7965-0 fűzött : ár nélkül
Fuentes, Carlos. Cambio de piel.
860(72)(092)Fuentes,_C. *** 82.01-32 *** 82.07 *** 801.73
[AN 962998]
MARC

ANSEL
UTF-86800 /2003.
Gál Ágnes (1946-)
   Gál István életműve : bibliográfia / [összeáll. Gál Ágnes és Gál Julianna] ; [közread. az] Országos Széchényi Könyvtár. - [Budapest] : Argumentum : OSZK, 2003. - 185 p. ; 23 cm
Csányi László "Élmény és erudíció - arcképvázlat Gál Istvánról" c. tanulmányával
ISBN 963-446-244-8 fűzött : 1700,- Ft
Gál István (1912-1982)
82.01(439)(092)Gál_I. *** 012Gál_I.
[AN 961263]
MARC

ANSEL
UTF-86801 /2003.
Jakab Antal, K. (1942-)
   Irodalmi Nobel-díjasok lexikona, 1901-2002 / [összeáll. K. Jakab Antal]. - [Budapest] : Saxum, [2003]. - 245 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9308-59-5 kötött : ár nélkül
82(091):030 *** 82(092):030 *** 061.27Nobel
[AN 964120]
MARC

ANSEL
UTF-86802 /2003.
Janzer Csikós Dóra
   "Four mighty ones are in every man" : the development of the fourfold in Blake / Dóra Janzer Csikós. - Budapest : Akad. K., cop. 2003. - 134, [3] p. : ill. ; 24 cm. - (Philosophiae doctores, ISSN 1587-7930 ; [15.])
Bibliogr.: p. 129-[135].
ISBN 963-05-7936-7 fűzött : ár nélkül
Blake, William
820(092)Blake,_W. *** 159.964.26Szondi_L.
[AN 962993]
MARC

ANSEL
UTF-86803 /2003.
Kabán Annamária (1953-)
   A sorismétlés mint versszövegszervező alakzat / Kabán Annamária. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2002. - 29 p. ; 24 cm. - (Az alakzatok világa, ISSN 1588-5992 ; 6.)
ISBN 963-19-3484-5 fűzött : 200,- Ft
82.01-1 *** 801.6
[AN 960324]
MARC

ANSEL
UTF-86804 /2003.
Vilcsek Béla (1956-)
   Az irodalomtudomány "provokációja" : a műalkotás születése és megközelítése / Vilcsek Béla. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2002. - 522 p. : ill. ; 24 cm
Felsőoktatási tankönyv. - Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-19-3912-X kötött : 3360,- Ft
82.01
[AN 964920]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

6805 /2003.
Ablonczy László (1945-)
   Nehéz álom : Sütő András 75 éve / Ablonczy László. - 2. jav., bőv. kiad. - [Budapest] : Codex Print, 2002. - 548 p., [53] t. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 541-545.
ISBN 963-204-930-6 fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-85814-1-7)
Sütő András (1927-)
894.511(498)(092)Sütő_A.
[AN 963151]
MARC

ANSEL
UTF-86806 /2003.
Czetter Ibolya (1964-)
   Az elhagyás alakzattípusai és értelmezésük a Márai-naplók alapján / Czetter Ibolya. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2002. - 31 p. ; 24 cm. - (Az alakzatok világa, ISSN 1588-5992 ; 10.)
Bibliogr.: p. 30-31.
ISBN 963-19-3488-8 fűzött : 400,- Ft
Márai Sándor (1900-1989)
894.511(092)Márai_S. *** 894.511.08
[AN 960340]
MARC

ANSEL
UTF-86807 /2003.
   "Költő hazudj, de rajt' ne fogjanak" : Arany János-emlékkiállítás, 2002. október 17 - 2003. április 18. : katalógus / [szerk. Thuróczy Gergely] ; [közread. a] Petőfi Irodalmi Múzeum. - Budapest : PIM, 2003. - 24 p. : ill., részben színes ; 15x22 cm
ISBN 963-9401-10-2 fűzött : ár nélkül
Arany János (1817-1882)
894.511(092)Arany_J. *** 061.4(439-2Bp.)"2002/2003"
[AN 963200]
MARC

ANSEL
UTF-86808 /2003.
Laczkó András (1943-)
   Írók és iskolák / Laczkó András ; [közread. a] NAP Alapítvány. - [Dunaharaszti] : NAP Alapítvány, 2002-. - 21 cm
Interjúk. - Az 1. köt. kötetjelzés nélkül jelent meg, monografikus leírása: AN 906165
894.511(092)(047.53)
[AN 964070]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2002. - [6], 219 p.
ISBN 963-86307-2-8 fűzött : 1680,- Ft
894.511(092)(047.53)
[AN 964067] MARC

ANSEL
UTF-86809 /2003.
Molnár Emma, R. (1933-)
   Alakzattársulások egy szépprózai műalkotásban : Szomory Dezső: A párizsi regény / Rozgonyiné Molnár Emma. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2002. - 31 p. ; 24 cm. - (Az alakzatok világa, ISSN 1588-5992 ; 8.)
Bibliogr.: p. 31.
ISBN 963-19-3486-1 fűzött : 360,- Ft
Szomory Dezső (1869-1944). A párizsi regény.
894.511(092)Szomory_D.
[AN 960335]
MARC

ANSEL
UTF-86810 /2003.
Nemere István (1944-)
   Petőfi Sándor magánélete / Steve Nording. - [Budapest] : Anno, 2003. - 200 p. ; 20 cm
ISBN 963-375-151-9 fűzött : ár nélkül
Petőfi Sándor (1823-1849)
894.511(092)Petőfi_S.
[AN 963196]
MARC

ANSEL
UTF-86811 /2003.
Szathmári István (1925-)
   Alakzatok Márai Sándor Halotti Beszéd című versében / Szathmári István. - Budapest : Nemz. Tankvk., cop. 2002. - 27 p. ; 24 cm. - (Az alakzatok világa, ISSN 1588-5992 ; 9.)
Bibliogr.: p. 26-27.
ISBN 963-19-3487-X fűzött : 280,- Ft
Márai Sándor (1900-1989). Halotti beszéd.
894.511(092)Márai_S. *** 82.07 *** 801.73
[AN 961329]
MARC

ANSEL
UTF-86812 /2003.
Tátrai Szilárd
   A történet hangsúlyozott elbeszéltsége mint a történetmondás pragmatikus alakzata : Ottlik Géza: Iskola a határon / Tátrai Szilárd. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2002. - 24 p. ; 24 cm. - (Az alakzatok világa, ISSN 1588-5992 ; 7.)
Bibliogr.: p. 23-24.
ISBN 963-19-3485-3 fűzött : 240,- Ft
Ottlik Géza (1912-1990). Iskola a határon.
894.511(092)Ottlik_G. *** 894.511.08
[AN 960330]
MARC

ANSEL
UTF-86813 /2003.
Yoo Jin-Il
   Kosztolányi novellisztikájának félelem-motívumai / Yoo Jin-Il. - Budapest : Littera Nova, 2003. - 101 p. ; 20 cm. - (Studia Hungarica, ISSN 1589-4460 ; 1.)
Bibliogr.: p. 98-99.
ISBN 963-9212-74-1 fűzött : 1200,- Ft
Kosztolányi Dezső (1885-1936)
894.511(092)Kosztolányi_D.
[AN 960396]
MARC

ANSEL
UTF-86814 /2003.
Yoo Jin-Il
   Kosztolányi prózájának konfliktus-motívumai / Yoo Jin-Il. - Budapest : Littera Nova, 2003. - 207 p. ; 20 cm. - (Studia Hungarica, ISSN 1589-4460 ; 2.)
Bibliogr.: p. 197-201.
ISBN 963-9212-75-X fűzött : 2000,- Ft
Kosztolányi Dezső (1885-1936)
894.511(092)Kosztolányi_D.
[AN 960397]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

6815 /2003.
   200 jó mondás a pénzről és a hatalomról. - [Budapest] : Anno, [2003]. - [80] p. ; 20 cm
ISBN 963-375-114-4 fűzött : ár nélkül
82-84=945.11
[AN 967556]
MARC

ANSEL
UTF-86816 /2003.
   200 jó mondás a szerelemről. - [Budapest] : Anno, [2003]. - [80] p. ; 21 cm
ISBN 963-375-158-6 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-906-617-6)
82-84=945.11 *** 392.6(0:82-84)
[AN 967528]
MARC

ANSEL
UTF-86817 /2003.
   200 jó mondás a tudásról és a butaságról. - [Budapest] : Anno, [2003]. - [80] p. ; 21 cm
ISBN 963-375-105-5 fűzött : ár nélkül
82-84=945.11
[AN 967559]
MARC

ANSEL
UTF-86818 /2003.
   200 jó mondás az emberről. - [Budapest] : Anno, [2003]. - [80] p. ; 20 cm
ISBN 963-375-055-5 fűzött : ár nélkül
82-84=945.11
[AN 967567]
MARC

ANSEL
UTF-86819 /2003.
Andersen, Hans Christian
   A császár új ruhája / Hans Christian Andersen. - Budapest : Könyvmíves Kvk., [2003]. - [16] p. : ill., színes ; 17 cm. - (A világ legszebb meséi)
ISBN 963-9497-09-6 fűzött : ár nélkül
839.8-34(02.053.2)=945.11
[AN 962660]
MARC

ANSEL
UTF-86820 /2003.
Andersen, Hans Christian
   A kis gyufaárus lány / Hans Christian Andersen. - Budapest : Könyvmíves Kvk., [2003]. - [16] p. : ill., színes ; 17 cm. - (A világ legszebb meséi)
ISBN 963-9497-08-8 fűzött : ár nélkül
839.8-34(02.053.2)=945.11
[AN 962693]
MARC

ANSEL
UTF-86821 /2003.
Anderson, Marina
Dark secret (magyar)
   Eltitkolt vágyak / Marina Anderson ; [ford. Láng Viola]. - Budapest : iXmédia, 2003. - 260 p. ; 18 cm. - (Extázis-könyvek, ISSN 1589-0996 ; 4.)
Regény
ISBN 963-86313-3-3 fűzött : 1470,- Ft
820-993=945.11
[AN 962988]
MARC

ANSEL
UTF-86822 /2003.
Andrews, Virginia
Fallen hearts (magyar)
   Kárhozottak / V. C. Andrews ; [ford. Giday Róbert]. - 2. kiad. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2003. - 397 p. ; 18 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
A regénysorozat 4. része
ISBN 963-635-251-8 fűzött : 1200,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 967640]
MARC

ANSEL
UTF-86823 /2003.
Bach, Richard
Nothing by chance (magyar)
   Semmi sem véletlen / Richard Bach ; [ford. Aaron Possumus és Scipiades Ármin Taliesin]. - Budapest : Édesvíz, 2003. - 263 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-528-607-4 fűzött : 1990,- Ft
820-31(73)=945.11
[AN 961295]
MARC

ANSEL
UTF-86824 /2003.
Bernau, Inga von
Verkauft an einen Ungeliebten (magyar)
   Az eladott menyasszony / Inga von Bernau ; [ford. Szájer Zoltán]. - Budapest : EX-BB, 2003. - 70 p. ; 22 cm. - (Szilvia, ISSN 1215-0231 ; 145.)
Kisregény
ISBN 963-9480-24-X fűzött : 288,- Ft
830-312.5=945.11
[AN 960946]
MARC

ANSEL
UTF-86825 /2003.
Brezina, Thomas
Lehrer verhexen? Kein Problem! (magyar)
   Elvarázsolni a tanár urat? - Nem gond! / Thomas Brezina ; ill. Betina Gotzen-Beek ; [ford. Zsidányi Lilla]. - Budapest : Egmont Hungary, 2003. - 155 p. : ill. ; 19 cm. - (Fiúk kizárva!)
Ifjúsági regény
ISBN 963-627-818-0 kötött : 1299,- Ft
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 963478]
MARC

ANSEL
UTF-86826 /2003.
Brezina, Thomas
Der verflixte Liebeszauber (magyar)
   Az a boszorkányos szerelem! / Thomas Brezina ; ill. Betina Gotzen-Beek ; [ford. Zsidányi Lilla]. - Budapest : Egmont Hungary, 2003. - 154 p. : ill. ; 19 cm. - (Fiúk kizárva!)
Ifjúsági regény
ISBN 963-627-810-5 kötött : 1299,- Ft
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 960855]
MARC

ANSEL
UTF-86827 /2003.
Brezina, Thomas
Wie man Brüder in Frösche verwandelt (magyar)
   Hogyan változtassuk békává a tesónkat? / Thomas Brezina ; ill. Betina Gotzen-Beek ; [ford. Zsidányi Lilla]. - Utánny. - Budapest : Egmont Hungary, 2003. - 154 p. : ill. ; 19 cm. - (Fiúk kizárva!)
Ifjúsági regény
ISBN 963-6278-37-7 kötött : 1299,- Ft
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 965500]
MARC

ANSEL
UTF-86828 /2003.
Brezina, Thomas
Zwei allerbeste Feindinnen (magyar)
   Te vagy a kedvenc ellenfelem / Thomas Brezina ; ill. Betina Gotzen-Beek ; [ford. Zsidányi Lilla]. - Utánny. - Budapest : Egmont Hungary, 2003. - 154 p. : ill. ; 19 cm. - (Fiúk kizárva!)
Ifjúsági regény
ISBN 963-6278-45-8 kötött : 1299,- Ft
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 965504]
MARC

ANSEL
UTF-86829 /2003.
Callen, Gayle
The darkest knight (magyar)
   Bűnös szerelem / Gayle Callen ; [ford. ... Vincze Mariann]. - Pécs : Alexandra, [2003]. - 382 p. ; 18 cm
Regény
ISBN 963-368-439-0 fűzött : ár nélkül
820-312.5(73)=945.11
[AN 963452]
MARC

ANSEL
UTF-86830 /2003.
Child, Lee
Echo burning (magyar)
   Lángoló sivatag / Lee Child ; [ford. Gieler Gyöngyi]. - Budapest : General Press, [2003]. - 366 p. ; 20 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
Regény
ISBN 963-9459-08-9 kötött : 1500,- Ft
820-312.4(73)=945.11
[AN 960394]
MARC

ANSEL
UTF-86831 /2003.
Coelho, Paulo
O alquimista (magyar)
   Az alkimista / Paulo Coelho ; [ford. Simkó György és Piros Ákos]. - 2. kiad. - Budapest : Athenaeum 2000, 2003. - 173 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-9261-90-4 kötött : 1690,- Ft
869.0-31(81)=945.11
[AN 963296]
MARC

ANSEL
UTF-86832 /2003.
Cook, Robin
Vital signs (magyar)
   Életjel / Robin Cook ; [ford. Sinka Erika]. - 3. kiad. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2003. - 430 p. ; 18 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
Regény
ISBN 963-635-250-X fűzött : 1200,- Ft
820-312.4(73)=945.11
[AN 965538]
MARC

ANSEL
UTF-86833 /2003.
Courths-Mahler, Hedwig
Armes Schwälbchen (magyar)
   Árva gerlicém / Hedwig Courths-Mahler ; [ford. Komáromy Rudolf]. - Budapest : EX-BB, [2003]. - 69 p. : ill. ; 22 cm. - (Hedwig Courths-Mahler felejthetetlen szerelmes regényei, ISSN 1216-2140 ; 197.)
ISBN 963-9480-27-4 fűzött : 288,- Ft
830-312.5=945.11
[AN 966864]
MARC

ANSEL
UTF-86834 /2003.
Cover, Arthur Byron
Night of the living rerun (magyar)
   Kísért a múlt / írta Arthur Byron Cover ; Joss Whedon tévésorozata alapján ; [ford. Dudik Éva Annamária]. - Budapest : Egmont, 2003. - 180 p. ; 20 cm. - (Buffy, a vámpírok réme)
Regény
ISBN 963-627-804-0 fűzött : 999,- Ft
820-312.9(73)=945.11
[AN 961322]
MARC

ANSEL
UTF-86835 /2003.
   Deutschsprachige Literatur und Kultur im Raum Ödenburg/Sopron, 1790-1900 / Ausw. und Nachw. von Szabolcs Boronkai ; [hrsg. von András F. Balogh und László Tarnói]. - Budapest : Argumentum, 2002. - 563 p. ; 24 cm. - (Deutschsprachige Texte aus Ungarn, ISSN 1416-4159 ; 4.)
ISBN 963-446-227-8 kötött : ár nélkül
830-822(439-2Sopron) *** 894.511-822=30
[AN 962765]
MARC

ANSEL
UTF-86836 /2003.
Egbeme, Choga Regina
Hinter goldenen Gittern (magyar)
   Aranyrácsok mögött : háremben születtem / Choga Regina Egbeme ; [ford. Hapák Ibolya]. - Miskolc : Z-Press, cop. 2003. - 257 p. ; 18 cm
ISBN 963-9493-02-3 fűzött : 1580,- Ft
830-31=945.11
[AN 963764]
MARC

ANSEL
UTF-86837 /2003.
Ende, Michael
Momo (magyar)
   Momo avagy Furcsa történet az időtolvajokról s a gyermekről, aki visszahozta az embereknek az ellopott időt : meseregény / Michael Ende ; [a szerző rajz.] ; [ford. Kalász Márton]. - 5. kiad. - Budapest : Móra, 2003. - 230, [7] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-11-7760-2 kötött : ár nélkül
830-34(02.053.2)=945.11
[AN 966985]
MARC

ANSEL
UTF-86838 /2003.
Fielding, Helen
Bridget Jones : the edge of reason (magyar)
   Mindjárt megőrülök! : Bridget Jones naplója 2. / Helen Fielding ; [ford. Sóvágó Katalin]. - Budapest : Európa, 2003, cop. 2000. - 452 p. ; 19 cm
Regény
ISBN 963-07-7396-1 kötött : 1800,- Ft
820-31=945.11
[AN 967637]
MARC

ANSEL
UTF-86839 /2003.
Fielding, Helen
Bridget Jones's diary (magyar)
   Bridget Jones naplója / Helen Fielding ; [ford. Sóvágó Katalin]. - Budapest : Európa, 2003, cop. 1999. - 339 p. ; 19 cm
Regény
ISBN 963-07-7404-6 kötött : 1600,- Ft
820-31=945.11
[AN 963256]
MARC

ANSEL
UTF-86840 /2003.
Fine, Anne
Up on cloud nine (magyar)
   A kilencedik felhőn / Anne Fine ; [ford. Damokos Kata]. - Budapest : Animus, 2003. - 191 p. ; 22 cm
Ifjúsági regény
ISBN 963-9307-79-3 kötött : 1590,- Ft
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 963822]
MARC

ANSEL
UTF-86841 /2003.
Gibran, Kahlil
The prophet (magyar, angol)
   A próféta = The prophet / Kahlil Gibran ; [ford. Révbíró Tamás]. - Budapest : Édesvíz, 2003. - 176 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-528-645-7 fűzött : 1790,- Ft
820-96(73).02=945.11 *** 133.25
[AN 965469]
MARC

ANSEL
UTF-86842 /2003.
Goethe, Johann Wolfgang von
Faust (magyar)
   Faust / Goethe ; [ford. Jékely Zoltán, Kálnoky László] ; [a jegyzeteket Bódi László kész.]. - Budapest : Európa, 2003. - 534 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
Drámai költemény
ISBN 963-07-7381-3 fűzött : 800,- Ft
830-121=945.11
[AN 963312]
MARC

ANSEL
UTF-86843 /2003.
Goethe, Johann Wolfgang von
Die Leiden des jungen Werthers (magyar)
   Az ifjú Werther szenvedései / Goethe ; [ford. ... Bor Ambrus]. - Budapest : Európa, 2003. - 131 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
Regény
ISBN 963-07-7382-1 fűzött : 500,- Ft
830-31=945.11
[AN 963313]
MARC

ANSEL
UTF-86844 /2003.
Grimm, Jakob
   Hüvelyk Matyi / Jacob Grimm. - Budapest : Könyvmíves Kvk., [2003]. - [16] p. : ill., színes ; 17 cm. - (A világ legszebb meséi)
ISBN 963-9497-12-6 fűzött : ár nélkül
830-34(02.053.2)=945.11
[AN 962686]
MARC

ANSEL
UTF-86845 /2003.
Higgins, Jack
Edge of danger (magyar)
   Bosszúhadjárat / Jack Higgins ; [ford. Bárdos Péter]. - Pécs : Alexandra, [2003]. - 349, [2] p. ; 18 cm
Regény
ISBN 963-368-356-4 fűzött : ár nélkül
820-311.3=945.11
[AN 960378]
MARC

ANSEL
UTF-86846 /2003.
Historie von Dracole Waida
   Drakula : az 1485-ben Bartholomaeus Gothan lübecki nyomdájában megjelent ősnyomtatvány hasonmás kiadása / W. Salgó Ágnes tanulmányával. - Budapest : OSZK, 2002. - [31] p. ; 19 cm. - (Margaritae Bibliothecae Nationalis Hungariae, ISSN 1587-8686)
Egys. cím: Uan deme quaden thyrane Dracole wyda. - Merített papíron. - A tanulmány magyar és német nyelven. - Bibliogr. a jegyzetekben. - Számozott példány: 500
ISBN 963-200-457-4 fűzött : ár nélkül
Vlad (Havasalföld: vajda), III., Ţepeş.
831-023-94 *** 093.07
[AN 963088]
MARC

ANSEL
UTF-86847 /2003.
Horowitz, Anthony
The Falcon's Malteser (magyar)
   A Sólyom gyémántja / Anthony Horowitz ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2002. - 191 p. ; 22 cm. - (Tini krimik)
ISBN 963-9307-68-8 kötött : 1490,- Ft
820-312.4(02.053.2)=945.11
[AN 950571]
MARC

ANSEL
UTF-86848 /2003.
Horowitz, Anthony
The Falcon's Malteser (magyar)
   A Sólyom gyémántja / Anthony Horowitz ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2003. - 191 p. ; 22 cm. - (Tini krimik)
ISBN 963-9307-68-8 kötött : 1490,- Ft
820-312.4(02.053.2)=945.11
[AN 961440]
MARC

ANSEL
UTF-86849 /2003.
Horowitz, Anthony
Public enemy no. 2 (magyar)
   Kettes számú közellenség / Anthony Horowitz ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2003. - 192 p. ; 22 cm. - (Tini krimik)
ISBN 963-9307-77-7 kötött : 1590,- Ft
820-312.4(02.053.2)=945.11
[AN 961316]
MARC

ANSEL
UTF-86850 /2003.
Hurley, Graham
Rules of engagement (magyar)
   Szükségállapot / Graham Hurley ; [ford. Radnai Csaba]. - Pécs : Alexandra, [2003]. - 541 p. ; 18 cm
Regény
ISBN 963-368-355-6 fűzött : ár nélkül
820-311.3=945.11
[AN 963448]
MARC

ANSEL
UTF-86851 /2003.
Jakes, John
Homeland (magyar)
   Újvilág / John Jakes ; [ford. Uram Tamás]. - Budapest : M. Kvklub, 2003. - 2 db ; 21 cm
Regény
ISBN 963-547-796-1 kötött : ár nélkül
820-31(73)=945.11
[AN 963584]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 597 p.
ISBN 963-547-794-5
820-31(73)=945.11
[AN 963591] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 686 p.
ISBN 963-547-795-3
820-31(73)=945.11
[AN 963594] MARC

ANSEL
UTF-86852 /2003.
Janczarski, Czesław
Przygody i wędrówki Misia Uszatka (magyar)
   Fülesmackó kalandjai / Czesław Janczarski ; [ford. Sebők Éva] ; [Békés Rozi illusztrációival]. - Budapest : Tericum, cop. 2002. - 65, [2] p. : ill., színes ; 28 cm. - (Esti mesék)
ISBN 963-8453-64-8 kötött : 1730,- Ft
884-34(02.053.2)=945.11
[AN 963863]
MARC

ANSEL
UTF-86853 /2003.
Kästner, Erich
Das fliegende Klassenzimmer (magyar)
   A repülő osztály / Erich Kästner ; [ford. B. Radó Lili] ; [Walter Trier rajz.]. - 11. kiad. - Budapest : Móra, 2003. - 116 p. : ill. ; 21 cm
Ifjúsági regény
ISBN 963-11-7769-6 kötött : ár nélkül
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 968049]
MARC

ANSEL
UTF-86854 /2003.
King, Stephen
Different seasons (magyar)
   A remény rabjai / Stephen King ; [ford. Bihari György et al.]. - Budapest : Európa, 2003, cop. 1998. - 671, [2] p. ; 20 cm
Tart.: A remény rabjai ; A jó tanuló ; Állj ki mellettem! ; A légzőgyakorlat. - Kisregények
ISBN 963-07-7357-0 fűzött : 1700,- Ft
820-312.4(73)=945.11
[AN 963598]
MARC

ANSEL
UTF-86855 /2003.
Kleist, Heinrich von
Michael Kohlhaas (magyar)
   Kohlhaas Mihály ; Homburg hercege / Heinrich von Kleist ; [ford. Kardos László, Tandori Dezső]. - Budapest : Európa, 2003. - 211 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
Egys. cím: Michael Kohlhaas ; Prinz Friedrich von Homburg
ISBN 963-07-7319-8 fűzött : 650,- Ft
830-31=945.11 *** 830-2=945.11
[AN 962985]
MARC

ANSEL
UTF-86856 /2003.
Krall, Hanna
Zdażyć przed Panem Bogiem (magyar)
   Egy lépéssel az Úristen előtt / Hanna Krall ; [ford. Gimes Romána]. - Budapest : Európa, 2003, cop. 1981. - 147 p. ; 19 cm
Riportkönyv
ISBN 963-07-7391-0 kötött : 1500,- Ft
884-94=945.11 *** 323.12(=924)(438-2Warszawa)"1943"(0:82-94)
[AN 963269]
MARC

ANSEL
UTF-86857 /2003.
   Latin mondások / [ford. Nagyillés János] ; [előszó és kislexikon Jászay Tamás]. - Szeged : LAZI, [2003]-. - 19 cm
Az 1. köt. kötetjelzés nélkül jelent meg, monografikus leírása: AN 946410
871-84.02=945.11
[AN 961021]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Sententiae ab Andrea Lusitano Eborensi collectae = Andreas Lusitanus Eborensis mondásgyűjteménye. - cop. 2003. - 167 p.
A vál. és a ford. a "Sententiae et exempla ..." (Brixiae : Fontana ; Salodii : Lantoni, 1611-1612.) c. kiad. alapján kész.
ISBN 963-9416-45-2 kötött : 1200,- Ft
871-84.02=945.11
[AN 961026] MARC

ANSEL
UTF-86858 /2003.
L'Engle, Madeleine
A wind in the door (magyar)
   Szélvarázs / Madeleine L'Engle ; [ford. Dési András György]. - Budapest : Animus, 2003. - 220, [3] p. ; 22 cm
Ifjúsági regény
ISBN 963-9307-78-5 kötött : 1590,- Ft
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 961313]
MARC

ANSEL
UTF-86859 /2003.
Lucado, Max
You are special (magyar)
   Értékes vagy / Max Lucado ; ill. Sergio Martinez ; [ford. Ficsor Lilla] ; [közread. a] Timóteus Társaság Alapítvány. - 2. jav. kiad. - Budapest : Timóteus Társ. Alapítvány, 2003. - 31 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 963-206-434-8 kötött : ár nélkül
820-34(02.053.2)(73)=945.11
[AN 965237]
MARC

ANSEL
UTF-86860 /2003.
MacGregor, Kinley
Master of desire (magyar)
   Vágyak vonzása / Kinley MacGregor ; [ford. Babits Péter]. - Pécs : Alexandra, [2003]. - 377 p. ; 18 cm
Regény
ISBN 963-368-402-1 fűzött : ár nélkül
820-312.5(73)=945.11
[AN 960389]
MARC

ANSEL
UTF-86861 /2003.
MacLaine, Shirley
Out on a limb (magyar)
   Találd meg önmagad / Shirley MacLaine ; [ford. Fencsik Flóra]. - Budapest : Édesvíz, 2003. - 340 p. ; 21 cm. - (New age, ISSN 1215-6795 ; 9.)
ISBN 963-528-648-1 fűzött : 1990,- Ft
820-94(73)=945.11
[AN 963165]
MARC

ANSEL
UTF-86862 /2003.
Maynard, Joyce
At home in the world (magyar)
   Otthon a világban / Joyce Maynard ; [ford. Siklós Márta]. - Budapest : Európa, 2003. - 531 p., [2] t.fol. : ill. ; 19 cm
Regény
ISBN 963-07-7316-3 kötött : 2300,- Ft
Maynard, Joyce
820-31(73)=945.11
[AN 963769]
MARC

ANSEL
UTF-86863 /2003.
Mendoza, Eduardo
La ciudad de los prodigios (magyar)
   A csodák városa / Eduardo Mendoza ; [ford. Tomcsányi Zsuzsanna]. - Budapest : Európa, 2003. - 600 p. ; 19 cm
Regény
ISBN 963-07-7324-4 kötött : 2500,- Ft
860-31=945.11
[AN 961319]
MARC

ANSEL
UTF-86864 /2003.
Messadié, Gerald
David, roi (magyar)
   Dávid király / Gérald Messadié ; [ford. Szathmári Éva]. - Budapest : Európa, 2003. - 406 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-07-7224-8 kötött : 2300,- Ft
840-31=945.11
[AN 963939]
MARC

ANSEL
UTF-86865 /2003.
Moore, Margaret
His forbidden kiss (magyar)
   Tiltott csók / Margaret Moore ; [ford. Kutas Gábor]. - Pécs : Alexandra, [2003]. - 381 p. ; 18 cm
Regény
ISBN 963-368-328-9 fűzött : ár nélkül
820-312.5(71)=945.11
[AN 960385]
MARC

ANSEL
UTF-86866 /2003.
Mullins, Debra
A necessary husband (magyar)
   Kell a férj! / Debra Mullins ; [ford. Sebestyén Gábor]. - Pécs : Alexandra, [2003]. - 381 p. ; 18 cm
Regény
ISBN 963-368-332-7 fűzött : ár nélkül
820-312.5(73)=945.11
[AN 961309]
MARC

ANSEL
UTF-86867 /2003.
Nemere István (1944-)
   Époszok könyve / Nemere István. - Utánny. - Budapest : Könyvmíves Kvk., 1998 [!2003]. - 399 p. ; 21 cm
ISBN 963-9497-26-6 kötött : ár nélkül
82-131.04=945.11
[AN 960952]
MARC

ANSEL
UTF-86868 /2003.
Parker, T. Jefferson
Silent Joe (magyar)
   A hallgatag / T. Jefferson Parker ; [ford. Getto Katalin]. - Pécs : Alexandra, [2003]. - 510 p. ; 18 cm
Regény
ISBN 963-368-240-1 fűzött : ár nélkül
820-312.4(73)=945.11
[AN 961321]
MARC

ANSEL
UTF-86869 /2003.
Ein roter Mund lockt zum Vergessen (magyar)
   Szerelem és becsvágy / [ford. Végh József]. - Budapest : EX-BB, [2003]. - 70 p. ; 22 cm. - (Dr. Stefan Frank, ISSN 0866-2355 ; 147.)
Kisregény
ISBN 963-9480-28-2 fűzött : 288,- Ft
830-312.5=945.11
[AN 960949]
MARC

ANSEL
UTF-86870 /2003.
Saint-Exupéry, Antoine de
Le petit prince (magyar)
   A kis herceg / Antoine de Saint-Exupéry ; [ford. Rónay György] ; a szerző rajzaival. - 21. kiad. - Budapest : Móra, 2003. - 93, [3] p. : ill., részben színes ; 23 cm
Mese
ISBN 963-11-7765-3 kötött : ár nélkül
840-34=945.11
[AN 967075]
MARC

ANSEL
UTF-86871 /2003.
Schaper, Edzard
Das Christkind aus den grossen Wäldern (magyar)
   Karácsonyi gyermek a nagy erdőkből / Edzard Schaper ; [bev., ford.] Fejérdy Gáborné ... ; [közread. a] Boldogasszony Háza Alapítvány. - Kismaros : Boldogasszony Háza Alapítvány, 2002. - 48 p. ; 20 cm
ISBN 963-204-674-9 fűzött : kvker. forgalomba nem kerül
830-32=945.11
[AN 963901]
MARC

ANSEL
UTF-86872 /2003.
Schaper, Edzard
Stern über der Grenze (magyar)
   Csillag a határ fölött / Edzard Schaper ; [bev.] Fejérdy Gáborné ... ; [ford. Fejérdy Áron] ; [közread. a] Boldogasszony Háza Alapítvány. - Kismaros : Boldogasszony Háza Alapítvány, 2002. - 31 p. ; 20 cm
ISBN 963-204-673-0 fűzött : kvker. forgalomba nem kerül
830-32=945.11 *** 244
[AN 963903]
MARC

ANSEL
UTF-86873 /2003.
Sun-bin
Sun-bin bing fa (magyar)
   A háború művészete / Szun Pin ; [... ford., a jegyzeteket összeáll. Tokaji Zsolt] ; [kalligráfia Gao Xue Hai]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2003. - 239, [4] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 231-[240].
ISBN 963-9344-63-X kötött : 1990,- Ft
895.1-96=945.11
[AN 964108]
MARC

ANSEL
UTF-86874 /2003.
Szpilman, Władisław
Pianista (magyar)
   A zongorista / Władisław Szpilman ; [ford. Körner Gábor]. - Budapest : Európa, 2003. - 196, [3] p., [12] t. : ill. ; 21 cm
Részletekkel Hosenfeld, Wilm naplójából. - Biermann, Wolf utószavával
ISBN 963-07-7248-5 kötött : 1800,- Ft
Szpilman, Władisław
884-94=945.11
[AN 963577]
MARC

ANSEL
UTF-86875 /2003.
Tolkien, John Ronald Reuel
The Lord of the Rings (magyar)
   A Gyűrűk Ura : regény / J. R. R. Tolkien ; [ford. Göncz Árpád] ; [az I. rész 1-11. fejezetét, ... a hozzá tartozó versbetéteket ford. Réz Ádám] ; [a többi verset ford. Tandori Dezső]. - Budapest : Európa, 2003, cop. 1985. - 3 db : ill. ; 21 cm
ISBN 963-07-7403-8 kötött : 3600,- Ft
820-31=945.11
[AN 965570]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A Gyűrű szövetsége. - 540, [2] p.
ISBN 963-07-7400-3
820-31=945.11
[AN 965573] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A két torony. - 438, [3] p.
ISBN 963-07-7401-1
820-31=945.11
[AN 965576] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., A király visszatér. - 533, [2] p.
ISBN 963-07-7402-X
820-31=945.11
[AN 965578] MARC

ANSEL
UTF-86876 /2003.
Topol, Filip
Cesta Karla Klenotníka na Korsiku (magyar)
   Ékszerész Károly útja Korzikára / Filip Topol ; [ford. Barna Ottília]. - Budapest : Korma Kv., 2002. - 79 p. ; 17 cm. - (Bohemia kiskönyvtár, ISSN 1586-9482)
Elbeszélés
ISBN 963-202-713-2 fűzött : ár nélkül
885.0-32=945.11
[AN 960956]
MARC

ANSEL
UTF-86877 /2003.
Truth until paradox (magyar)
   Az igazság paradoxona / szerk. Stewart Wieck, Staley Krause ; [ford. Horváth Norbert]. - Budapest : Delta Vision, cop. 2003. - 480 p. : ill. ; 18 cm
Elbeszélések. - World of darkness (keretcím)
ISBN 963-9474-25-8 fűzött : 1890,- Ft
820-322.9(73)(082)=945.11
[AN 961297]
MARC

ANSEL
UTF-86878 /2003.
Wilson, Jacqueline
Girls in love (magyar)
   Szerelmes lányok / Jacqueline Wilson ; ill. Nick Sharratt ; ford. Damokos Kata. - Budapest : Animus, 2003. - 152 p. : ill. ; 22 cm
Ifjúsági regény
ISBN 963-9307-75-0 kötött : 1490,- Ft
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 963816]
MARC

ANSEL
UTF-86879 /2003.
Wurts, Janny
The curse of the mistwraith (magyar)
   A ködszellem átka / Janny Wurts ; [ford. Lassu Tamás]. - Budapest : Beholder, 2003-. - 19 cm
Regény. - Beholder fantasy (keretcím)
ISBN 963-9399-32-9
820-312.9=945.11
[AN 961301]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2003. - 394 p.
ISBN 963-9399-33-7 fűzött : 1598,- Ft
820-312.9=945.11
[AN 961304] MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

6880 /2003.
Aczél Géza (1947-)
   (ablak)(szakács) : versek / Aczél Géza ; [Kass János illusztrációival] ; [Juhász Ferenc utószavával]. - [Budapest] : Palatinus, 2003. - 69 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-9487-09-0 fűzött : 1290,- Ft
894.511-14
[AN 963444]
MARC

ANSEL
UTF-86881 /2003.
   Anyák napi köszöntő / [szerk. Harsányi Gabriella] ; [ill. Sz. Havasi Gyopár]. - Debrecen : TKK, [2003]. - 48 p. : ill., színes ; 17 cm
Versek
ISBN 963-596-034-4 velúr : ár nélkül
894.511-14(082) *** 394.268.22(0:82-14)
[AN 961311]
MARC

ANSEL
UTF-86882 /2003.
Babits Mihály (1883-1941)
   Aranygaras : mesék / Babits Mihály ; Cs. Gyenes Emese rajz. - Gyöngyös : Pallas, 2003. - 135 p. : ill. ; 20 cm
Az aranygaras és más mesék (borító- és gerinccím)
ISBN 963-9117-16-1 fűzött : 698,- Ft
894.511-34(02.053.2)
[AN 966924]
MARC

ANSEL
UTF-86883 /2003.
Balázs Sándor (1883-1982)
Reng a föld Itáliában (új kiadása)
   Spartacus élete és kora / Balázs Sándor. - [Budapest] : Focus, [2003]. - 173, [2] p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-9468-11-8 kötött : ár nélkül
894.511-311.6
[AN 961466]
MARC

ANSEL
UTF-86884 /2003.
Bartalis Imre (1931-)
   Üzenet a harmadik évezred emberének : életmozaikok / Bartalis Imre. - Utánny. - Budapest : Accordia, 2003. - 269 p. ; 20 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2002
ISBN 963-9242-86-1 fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9212-86-1)
894.511-94
[AN 965548]
MARC

ANSEL
UTF-86885 /2003.
Bartus László
   Megint Pelikán / Bartus László. - Budapest : Szerző, 2003. - 199 p. : ill. ; 19 cm
Regény
ISBN 963-430-345-5 fűzött : ár nélkül
894.511-31
[AN 963759]
MARC

ANSEL
UTF-86886 /2003.
Benedek Elek (1859-1929)
   Az aranyszőrű bárány / Benedek Elek. - Budapest : Könyvmíves Kvk., [2003]. - [16] p. : ill., színes ; 17 cm. - (A világ legszebb meséi)
ISBN 963-9497-10-X fűzött : ár nélkül
894.511-34(02.053.2)
[AN 962695]
MARC

ANSEL
UTF-86887 /2003.
Benedek Elek (1859-1929)
   A gazdag csizmadia / Benedek Elek. - Budapest : Könyvmíves Kvk., [2003]. - [16] p. : ill., színes ; 17 cm. - (A világ legszebb meséi)
ISBN 963-9497-11-8 fűzött : ár nélkül
894.511-34(02.053.2)
[AN 962701]
MARC

ANSEL
UTF-86888 /2003.
Beney Zsuzsa (1930-)
   A tárgytalan lét : [versek] / Beney Zsuzsa. - [Budapest] : Argumentum, 2003. - [66] p. ; 22 cm
ISBN 963-446-243-X fűzött : 1300,- Ft
894.511-14
[AN 961258]
MARC

ANSEL
UTF-86889 /2003.
Cholnoky Viktor (1868-1912)
   A vörös Péter és más elbeszélések / Cholnoky Viktor ; [a szöveget gond. és az utószót írta Egyed Ilona]. - Budapest : Unikornis, 2003. - 248 p. : ill. ; 20 cm. - (A magyar próza klasszikusai, ISSN 1217-0828 ; 98.)
ISBN 963-427-468-4 kötött : ár nélkül
894.511-32
[AN 962247]
MARC

ANSEL
UTF-86890 /2003.
Csiki László (1944-)
   Írás : versek / Csiki László ; Bencsik János rajz. - [S.l.] : [s.n.], 2002. - 44, [2] p. : ill. ; 30 cm
Merített papíron. - Számozott példány: 70
Fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 962775]
MARC

ANSEL
UTF-86891 /2003.
   Csillagvető : gyermekantológia / [... vál. és szerk. Györgypál Katalin, Tárkányi Imre, Szűcs Mara]. - Budapest : Uránusz, 2002. - 162 p. : ill. ; 21 cm. - (Kláris könyvek, ISSN 1416-8162 ; 8.)
ISBN 963-9304-59-X fűzött : ár nélkül
894.511-822(02.053.2)
[AN 963179]
MARC

ANSEL
UTF-86892 /2003.
Csorba Simon Mária
   A fény gyermekei : 2. verseskötet / Csorba Simon Mária. - [Budapest] : Bellosevich M.-né, 2003. - 130 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-440-958-X fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 961269]
MARC

ANSEL
UTF-86893 /2003.
Dupka György (1952-)
   Vallomás : versek Ivaskovics József megzenésítésében / Dupka György. - Ungvár ; Budapest : Intermix ; Ungvár : Credo Alapítvány, 2002. - 36 p. : ill. ; 24 cm. - (Kárpátaljai magyar könyvek, ISSN 1022-0283 ; 110.)
ISBN 963-9111-57-0 fűzött : ár nélkül
894.511-14(477.87) *** 784.3 *** 012Dupka_Gy. *** 78.071.1(439)(092)Ivaskovics_J.
[AN 962653]
MARC

ANSEL
UTF-86894 /2003.
   Egy történet. - 3. kiad. - Budapest : Magvető, [2003], cop. 1993. - 74 p. ; 19 cm
Tart.: Jegyzőkönyv / Kertész Imre. Élet és irodalom / Esterházy Péter. - Elbeszélések
Kötött : 1490,- Ft (hibás ISBN 963-14-2316-6)
894.511-32
[AN 963309]
MARC

ANSEL
UTF-86895 /2003.
Fazekas Géza (1945-)
   Egy sóhajtásban az élet : novellák és más írások / Fazekas Géza. - [Szarvas] : Fazekas G. : Fazekas M., cop. 2003. - 115 p. : ill. ; 21 cm
Példányszám: 100
ISBN 963-430-270-X fűzött : ár nélkül
894.511-32
[AN 961290]
MARC

ANSEL
UTF-86896 /2003.
Ficz Mária (1958-)
   Hajnali fény / Ficz Mária. - Berettyóújfalu ; Budapest : B. Tónus BT, 2001. - 37 p. : ill. ; 21 cm. - (Bihari füzetek, ISSN 1417-6122 ; 10.)
Versek
ISBN 963-00-6955-5 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 900016]
MARC

ANSEL
UTF-86897 /2003.
Fülöp Lajos
   Varázslat és kísértés / Fülöp Lajos ; [... a grafikák a szerző alkotásai] ; [kiad. a Veszprém Megyei Pedagógiai Intézet]. - Veszprém : MPI, 2001. - 207 p. : ill. ; 20 cm
Elbeszélések
ISBN 963-8444-92-4 * fűzött : ár nélkül
894.511-32
[AN 808403]
MARC

ANSEL
UTF-86898 /2003.
Gráf Légrádi Balázs (1971-)
   A végtelen felé / Gráf Légrádi Balázs ; [... ill. Szabó András Gandhy]. - Budapest : Masszi, 2003. - 138, [4] p. : ill. ; 22 cm
Versek
ISBN 963-9454-26-5 kötött : 1590,- Ft
894.511-14
[AN 961520]
MARC

ANSEL
UTF-86899 /2003.
Horváth Piroska
   A lemenő nap árnyékában / Horváth Piroska ; [közread. a] Nap Alapítvány. - [Dunaharaszti] : NAP Alapítvány, 2003. - V, 109, [2] p. : ill. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-86307-8-7 fűzött : 875,- Ft
894.511-31
[AN 964079]
MARC

ANSEL
UTF-86900 /2003.
   Kisalföldi énekek : antológia / szerk. Baráti Molnár Lóránt, Varga Gyula. - Győr : Varga Gy., 2001. - 112 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-440-338-7 fűzött : 600,- Ft
894.511-822(439.114)
[AN 964047]
MARC

ANSEL
UTF-86901 /2003.
   Költészet - művészet találkozása Balatonfüred-Csopak táján / [szerk. Jáger Ferenc] ; [... kiad. ... Balatonfüred-Csopak Tája Szövetkezet]. - Nemesvámos : Balatonfüred-Csopak Tája Szöv., 2002. - 117, [3] p. : ill. ; 20 cm
Versek
ISBN 963-204-772-9 fűzött : ár nélkül
894.511-14(439.117)(082) *** 75(439.117)
[AN 963673]
MARC

ANSEL
UTF-86902 /2003.
Kosztolányi Dezső (1885-1936)
   Pacsirta ; Édes Anna / Kosztolányi Dezső ; [a szöveget gond. és a jegyzeteket kész. Ács Margit]. - Budapest : Európa, 2003. - 404 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
Regények
ISBN 963-07-7389-9 fűzött : 750,- Ft
894.511-31
[AN 963310]
MARC

ANSEL
UTF-86903 /2003.
Kulcsár Ildikó, V. (1950-)
   Kölykök, dilik, szerelem : római kalandozások / V. Kulcsár Ildikó. - Budapest : Móra, 2003. - 218 p. ; 21 cm. - (Nők & ők, ISSN 1587-0391)
ISBN 963-11-7766-1 fűzött : ár nélkül
894.511-31
[AN 961326]
MARC

ANSEL
UTF-86904 /2003.
Lázár Ervin (1936-)
   A fehér tigris / Lázár Ervin. - Budapest : Osiris, 2003. - 151 p. ; 19 cm
Regény
ISBN 963-389-442-5 fűzött : 1180,- Ft
894.511-31
[AN 967634]
MARC

ANSEL
UTF-86905 /2003.
   Légből kapott vizeink : verses, dalos, képes könyv tavaszi, nyári csapadékainkról / szerk. Nádai Magda ; [közread. a] Fővárosi Pedagógiai Intézet. - [Budapest] : FPI, 2003-. - 18x24 cm
894.511-14(082) *** 551.577 *** 398.3
[AN 962199]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2003. - 112 p., [32] t. : ill., részben színes ; 18x24 cm
ISBN 963-501-193-8 kötött : ár nélkül
894.511-14(082) *** 551.577 *** 398.3
[AN 962201] MARC

ANSEL
UTF-86906 /2003.
Márai Sándor (1900-1989)
   A kassai polgárok : dráma három felvonásban, hat képben / Márai Sándor. - [Budapest] : Helikon, 2003. - 190 p. ; 20 cm
ISBN 963-208-732-1 kötött : 1550,- Ft
894.511-2
[AN 963290]
MARC

ANSEL
UTF-86907 /2003.
Márai Sándor (1900-1989)
   A négy évszak / Márai Sándor. - [Budapest] : Helikon, 2003. - 237, [2] p. ; 19 cm
Prózai epigrammák
ISBN 963-208-806-9 kötött : 1700,- Ft
894.511-84
[AN 963286]
MARC

ANSEL
UTF-86908 /2003.
Markovics Botond
   Magánháború : science fiction regény / Brandon Hackett. - [Debrecen] : Cherubion, 2003. - 249 p. ; 18 cm. - (Dark space, ISSN 1588-8061)
ISBN 963-9346-85-3 fűzött : 1198,- Ft
894.511-312.9
[AN 961540]
MARC

ANSEL
UTF-86909 /2003.
   Mondák a honfoglalás korából / [vál. és szerk. Bácsi Gy. Antal]. - [Budapest] : Anno, [2003]. - 36 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-375-180-2 kötött : ár nélkül
894.511-343(02.053.2)(082)
[AN 968420]
MARC

ANSEL
UTF-86910 /2003.
   Mondák Attila hun királyról / [vál. és szerk. Bácsi Gy. Antal]. - [Budapest] : Anno, [2003]. - 36 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-375-217-5 * kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-375-117408)
894.511-343(02.053.2) *** 398.223(=945.11)(092)Attila
[AN 968418]
MARC

ANSEL
UTF-86911 /2003.
   Mondák Dózsa György korából / [vál. és szerk. Bácsi Gy. Antal]. - [Budapest] : Anno, [2003]. - 36 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-375-202-7 kötött : ár nélkül
894.511-343(02.053.2) *** 943.9"15"(092)Dózsa_Gy.(02.053.2) *** 398.223(=945.11)(092)Dózsa_Gy.(02.053.2)
[AN 963180]
MARC

ANSEL
UTF-86912 /2003.
Nádas Erzsébet (1926-)
   Hűség / Nádas Erzsébet. - Törökszentmiklós : Divius Lux MM, 2002. - 136 p. : ill. ; 21 cm
Versek. - Zászlós Levente bevezetőjével
ISBN 963-206-181-0 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 960928]
MARC

ANSEL
UTF-86913 /2003.
Nemere István (1944-)
   Második találkozás a halállal : stargate / Stewart Harrington. - Utánny. - Budapest : Könyvmíves Kvk., cop. 2003. - 239 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-9497-17-7 fűzött : ár nélkül
894.511-312.9
[AN 966937]
MARC

ANSEL
UTF-86914 /2003.
Nógrádi Gábor (1947-)
   Pete Pite / Nógrádi Gábor ; [Cakó Ferenc rajz.]. - 2. kiad., utánny. - Budapest : Presskontakt, 2002. - 178, [2] p. : ill. ; 19 cm
Ifjúsági regény
ISBN 963-86206-6-8 kötött : 1180,- Ft
894.511-31(02.053.2)
[AN 965462]
MARC

ANSEL
UTF-86915 /2003.
Örkény István (1912-1979)
   A mesterség titkaiból : arcképek, korképek / Örkény István ; [szerk. és a jegyzeteket írta Radnóti Zsuzsa]. - [Budapest] : Palatinus, 2003. - 497 p. ; 20 cm. - (Örkény István művei)
ISBN 963-9380-80-6 kötött : 3590,- Ft
894.511-92 *** 894.511(091)"19" *** 82(091)"19"
[AN 963410]
MARC

ANSEL
UTF-86916 /2003.
Petneházi Szilvia
   Drágám, add a lelkemet! / Nadin Way. - [Kőrösladány] : Magánkiad., [2001]. - 216 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-640-666-9 fűzött : ár nélkül
894.511-311.3
[AN 807423]
MARC

ANSEL
UTF-86917 /2003.
Pintér Sándor (1841-1915)
Művek (vál.)
   Pintér Sándor kiadatlan "Apró elbeszélései" / [... a kiad. szerkesztője] Galcsik Zsolt. - Szécsény : Antal K. Honismereti Alapítvány, 2003. - 18, [2] p. ; 21 cm. - (Szécsényi honismereti kiskönyvtár, ISSN 0237-8043 ; 13.)
Példányszám: 150
Fűzött : ár nélkül
894.511-32
[AN 960999]
MARC

ANSEL
UTF-86918 /2003.
   Sárgarépás jó reggelt! / [vál. és szerk. Berta-Somogyi Lajos] ; [a meséket és verseket írta Berta-Somogyi Lajos et al.] ; [rajz. Szabó Margó]. - [Kalocsa] : Luxor Stúdió, [2003]. - 62, [2] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-206-610-3 kötött : ár nélkül
894.511-34(02.053.2) *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 961491]
MARC

ANSEL
UTF-86919 /2003.
Shake, William
   Óvakodj Floridától! / William Shake. - Pécs : Alexandra, [2003]. - 237 p. ; 18 cm
Regény
ISBN 963-368-427-7 fűzött : ár nélkül
894.511-312.4
[AN 963768]
MARC

ANSEL
UTF-86920 /2003.
Sohonyai Edit
   Jasmine avagy Mégis kell a szerelem? / Sohonyai Edit. - Budapest : Móra, 2003. - 175 p. ; 21 cm. - (Móra könyvek, ISSN 1588-8541)
Ifjúsági regény
ISBN 963-11-7767-X kötött : ár nélkül
894.511-31(02.053.2)
[AN 963467]
MARC

ANSEL
UTF-86921 /2003.
Szabó Judit, G. (1925-)
   Hárman a szekrény tetején / G. Szabó Judit ; [Várnai György rajz.]. - 3. kiad. - Budapest : Móra, 2003. - 154, [4] p. : ill. ; 19 cm
Ifjúsági regény
ISBN 963-11-7763-7 fűzött : ár nélkül
894.511-31(02.053.2)
[AN 965475]
MARC

ANSEL
UTF-86922 /2003.
Szabó Magda (1917-)
   Régimódi történet / Szabó Magda. - Budapest : Európa, 2003, cop. 1977. - 525, [2] p. ; 19 cm
Regény
ISBN 963-07-7371-6 kötött : 1900,- Ft
894.511-31
[AN 967962]
MARC

ANSEL
UTF-86923 /2003.
Szántó Jolán
   Emlékeim vigasztaljatok : ecsedi Szántó Jolán versei / [ill. Jordán József, Witman Ágnes]. - Budapest : DO-RE-MI Stúdió, [2001]. - 40 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-00-5241-5 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 807433]
MARC

ANSEL
UTF-86924 /2003.
Szepes Mária (1908-)
   Csupaszín / Szepes Mária ; [Bakos V. Ági rajz.]. - Budapest : Édesvíz, 2003. - 64 p. : ill., színes ; 29 cm
Gyermekregény
ISBN 963-528-661-9 kötött : 1990,- Ft
894.511-32(02.053.2)
[AN 966714]
MARC

ANSEL
UTF-86925 /2003.
Szepes Mária (1908-)
   Pöttyös Panni : Rőzse néni kunyhója / Szepes Mária ; [Vass Ági rajz.]. - Budapest : Édesvíz, 2003-. - ill., színes ; 28 cm
Gyermekregény
894.511-34(02.053.2)
[AN 966719]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2003. - 57 p.
ISBN 963-528-663-5 kötött : 1990,- Ft
894.511-34(02.053.2)
[AN 966722] MARC

ANSEL
UTF-86926 /2003.
   A tavasz dala : antológia : a Kláris első tíz éve / [szerk. Györgypál Katalin, Tárkányi Imre]. - Budapest : Uránusz, 2002. - 160 p. : ill. ; 21 cm. - (Kláris könyvek, ISSN 1416-8162 ; 7.)
ISBN 963-9304-42-5 fűzött : ár nélkül
Kláris, ISSN 1216-0598
894.511-822
[AN 963176]
MARC

ANSEL
UTF-86927 /2003.
Tomor Ilona
   Örök visszatérés : versek / Tomor Ilona ; [kiad. a veszprémi Eötvös Károly Megyei Könyvtár]. - Veszprém : EKMK, 2001. - 100 p. ; 20 cm
ISBN 963-7199-90-X * fűzött : 700,- Ft (hibás ISBN 963-7199-675)
894.511-14
[AN 808401]
MARC

ANSEL
UTF-86928 /2003.
Törő István (1949-)
   Az önkéntes : versek / Törő István. - [Budapest] : Barangoló K., 2001. - 225 p. ; 21 cm
ISBN 963-00-5814-6 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 807439]
MARC

ANSEL
UTF-86929 /2003.
Tóth-Máthé Miklós (1936-)
   Múlt időben : emlékkönyv Tiszalúcról, a szülőfalumról / Tóth-Máthé Miklós ; [... a belső illusztrációk Komiszár János munkái] ; [kiad. Tiszalúc Nagyközség Önkormányzata]. - Tiszalúc : Önkormányzat, 2003. - 162, [2] p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-206-740-1 kötött : ár nélkül
894.511-94 *** 908.439-2Tiszalúc(0:82-94)
[AN 960881]
MARC

ANSEL
UTF-86930 /2003.
Turczi István (1957-)
   Deodatus : a férfi és egy város tört.én.elme / Turczi István ; [graf. Lévai Ádám] ; [közread. Tata Város Önkormányzata]. - Tata : Önkormányzat, 2001. - 83 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 963-00-7358-7 fűzött : ár nélkül
894.511-14 *** 894.511-32 *** 943.9-2Tata(0:82-94)
[AN 907553]
MARC

ANSEL
UTF-86931 /2003.
Tyler, T. A.
   A pokol hajnala / T. A. Tyler. - Budapest : Kalandor, 2003. - 342 p. ; 20 cm. - (Háború farkasai, ISSN 1588-7359)
Regény
ISBN 963-86271-9-0 fűzött : 1398,- Ft
894.511-311.3
[AN 963459]
MARC

ANSEL
UTF-86932 /2003.
Vörösmarty Mihály (1800-1855)
   Válogatott versek, 1820-1855 : gondozott szöveg / Vörösmarty Mihály ; a kötetet szerk., a szöveget gond. és a jegyzeteket összeáll. Kerényi Ferenc. - Budapest : Műszaki Kvk., 2001. - 144 p. : ill. ; 28 cm. - (Matúra. Klasszikusok,, ISSN 1215-7287 ; 29.)
ISBN 963-16-2721-7 fűzött : ár nélkül
894.511-14 *** 894.511(092)Vörösmarty_M.(075.3)
[AN 905329]
MARC

ANSEL
UTF-86933 /2003.
Winkler András (1942-)
   Üzenet az ereknek / Winkler András ; [... ill. Mészáros György]. - Sopron : Winkler A., 2002. - 112, [6] p. : ill. ; 24 cm
Versek
ISBN 963-430-275-0 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 960243]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

6934 /2003.
Maxtone Graham, Ysenda
Les fruits (magyar)
   Gyümölcsök / [szöveg Ysenda Maxtone-Graham]. ; [ill. Mario Cortès] ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2001. - 23 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 963-627-615-3 fűzött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 908171]
MARC

ANSEL
UTF-86935 /2003.
Maxtone Graham, Ysenda
Trees (magyar)
   Fák / [szöveg Ysenda Maxtone-Graham] ; [ill. Mario Cortès] ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2001. - 23 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 963-627-617-X fűzött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 908323]
MARC

ANSEL
UTF-86936 /2003.
Védère d'Auria, Pascale
   Visszatér a fecske / Pascale Védère d'Auria ; ill. Pierre Couronne ; ford. Fodorné Koller Zsuzsa. - [Nagykanizsa] : Canissa, [2003]. - [18] p. : ill., színes ; 29 cm. - (Mesél a tanya)
ISBN 963-9379-13-1 kötött : 850,- Ft
087.5(084.1)
[AN 960873]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

6937 /2003.
   Széles utakon / [szerk. Jávorszki András, Pandurics István]. - Kaposvár : KE CSVM Ped. Főisk. Kar Társtud.- és Testnevelési Tansz., 2001. - 112 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7172-92-0 fűzött : ár nélkül
082
[AN 903995]
MARC

ANSEL
UTF-8