MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2003 - 7. évfolyam, 11. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2006

Created at 2007/04/04 19:17:26
by MNBWWW (Vers 1.00 Release,
linked at Mar 28 2007 15:03:03)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

6938 /2003.
Magyar Tudományos Akadémia (Budapest)
   A Magyar Tudományos Akadémia kutatóhálózata / [fel. szerk. Teplán István és Pritz Pál]. - [Budapest] : [MTA], 2002. - 138 p. ; 24 cm
Gerinccím: MTA kutatóhálózata, 2002.
Fűzött : ár nélkül
Magyar Tudományos Akadémia (Budapest)
061.6(439):050.8 *** 061.12(439)
[AN 964469]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

6939 /2003.
   "Az újságíró lelke van ezekben az ólombetűkben" : sajtótörténet : Rákosszentmihály, Mátyásföld, Cinkota, Sashalom, 1898-1945 / [szerk. Benedek Ágnes]. - 2. jav. kiad. - Budapest : XVI. Ker. Önkormányzat, 2002. - 60 p. : ill. ; 24 cm. - (Kertvárosi helytörténeti füzetek, ISSN 1586-0906 ; 1.)
Bibliogr.: p. 60.
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-00-3080-2)
070(439-2Bp.XVI.)"190/194" *** 908.439-2Bp.XVI."190/194"
[AN 968152]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

6940 /2003.
   Magyarország nemzeti stratégiája 2020-ig : tanulmánykötet az azonos című, 2001. március 22-23-án Veszprémben megtartott millenniumi tudományos konferencia anyagainak felhasználásával / [szerk. ... Beszteri Béla, Gergó Zsuzsanna] ; [kiad. a Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Területi Bizottsága és a Veszprémi Egyetem Európai Tanulmányok Központja]. - Veszprém : MTA Veszprémi Területi Biz. : VE Európai Tanulmányok Közp., 2001. - 372 p. ; 24 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén. - Példányszám: 300. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-7385-60-6 fűzött : ár nélkül
008.2(439) *** 061.3(439-2Veszprém)
[AN 906351]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

6941 /2003.
Bô Yin Râ
Das Buch vom Glück (magyar)
   A könyv a boldogságról / Bô Yin Râ ; [ford. Fischer Josef]. - Budapest : Tarsoly, 2003. - 94 p. ; 18 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-86222-6-1 fűzött : ár nélkül
133.25
[AN 969000]
MARC

ANSEL
UTF-86942 /2003.
MacLaine, Shirley
The Camino (magyar)
   Camino : a lélek utazása / Shirley MacLaine ; [ford. Módos Magdolna]. - Budapest : Édesvíz, 2003. - 281 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-528-552-3 kötött : 2590,- Ft
133.25 *** 820-94(73)=945.11
[AN 970997]
MARC

ANSEL
UTF-86943 /2003.
Walsch, Neale Donald
Questions and answers on Conversations with God (magyar)
   Kérdések és válaszok a Beszélgetések Istennel kapcsán / Neale Donald Walsch ; [ford. Ambrose Montanus]. - Budapest : Édesvíz, 2003. - 358 p. ; 21 cm
ISBN 963-528-656-2 fűzött : 2490,- Ft
133.25(044) *** 304.9(044)
[AN 969136]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

6944 /2003.
Boros Tiborné
   A szelektív hulladékgyűjtés gazdasági, logisztikai és ökológiai kérdései / Boros Tiborné. - Budapest : BME OMIKK, 2002. - 52 p. : ill. ; 20 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091)
Bibliogr.: p. 50-51.
ISBN 963-420-727-8 fűzött : 2400,- Ft
504.064.47 *** 628.46
[AN 965890]
MARC

ANSEL
UTF-86945 /2003.
Boros Tiborné
   A települési hulladék kezelésének energia- és emissziómérlege / Boros Tiborné. - Budapest : BME OMIKK, 2002. - 48 p. : ill. ; 20 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091)
Bibliogr.: p. 43-44.
ISBN 963-593-489-0 fűzött : 2400,- Ft
504.064.47 *** 628.4
[AN 965889]
MARC

ANSEL
UTF-86946 /2003.
   Cserépfalui "Ördögtorony" tanösvény : kirándulásvezető-füzet = Self guide to the "Devil's tower" nature trail of Cserépfalu / szerk. Kiss Gábor ; szerzők Martonné Erdős Katalin [et al.] ; [közread. a] Holocén Természetvédelmi Egyesület. - [Miskolc] : Holocén Természetvédelmi Egyes., 2003. - 45 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 45. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-00-9537-8 fűzött : ár nélkül
502.4(439)Bükki_Nemzeti_Park *** 914.39(439-2Cserépfalu)(036)
[AN 965142]
MARC

ANSEL
UTF-86947 /2003.
   Hulladékgazdálkodás az Európai Unióban és Magyarországon / [szerzők Bárczi István et al.]. - Átd. kiad. - Budapest : MKIK, 2003. - 131 p. ; 23 cm. - (Vállalkozók Európában, ISSN 1419-4562 ; 19.)
Lezárva: 2003. jan. - Bibliogr.: p. 126-127.
ISBN 963-9008-61-3 fűzött : ár nélkül
504.064.47(4-62) *** 628.4(4-62) *** 628.4(439)
[AN 969669]
MARC

ANSEL
UTF-86948 /2003.
McDaniel, Carl N.
Paradise for sale (magyar)
   Az édenkert kiárusítása : példázat a természet tönkretételéről / Carl N. McDaniel, John M. Gowdy. - [Budapest] : Typotex, 2002. - 205 p. : ill. ; 25 cm
Ford. Ajkai Adrienne. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9326-56-9 kötött : 2800,- Ft
504.05(265)(210.7) *** 330.341
[AN 966596]
MARC

ANSEL
UTF-86949 /2003.
Pál Károlyné (1935-)
   Arzén a környezetben / Pál Károlyné. - Budapest : BME OMIKK, 2002. - 92 p. : ill. ; 20 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091)
Bibliogr.: p. 86-91.
ISBN 963-420-729-4 fűzött : 2500,- Ft
504.05 *** 546.19
[AN 965893]
MARC

ANSEL
UTF-86950 /2003.
   A világörökség : százegy gyöngyszem a világ kulturális és természeti örökségéből. - 2. kieg. kiad. - [Budapest] : Gulliver, [2003]-. - 31 cm
A ford. a "Patrimonio de la humanidad" c. sorozat felhasználásával kész. - Az 1. köt. kötetjelzés nélkül jelent meg, monografikus leírása: AN 931035
502.4(100) *** 72(100) *** 930.85(100)
[AN 971503]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - [2003]. - 372 p. : ill., színes
Vál. és összeáll. Nagy Éva és Domina István. - Ford. Alföldi Zsófia et al.
ISBN 963-9232-30-0 kötött : ár nélkül
502.4(100) *** 72(100) *** 930.85(100)
[AN 971507] MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

6951 /2003.
Cormen, Thomas H.
Introduction to algorithms (magyar)
   Algoritmusok / Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest ; [... magyar nyelvű kiad. ... szerk. Iványi Antal] ; [ford. Benczúr András et al.]. - 4. kiad. - Budapest : Műszaki Kvk., cop. 2003. - XVI, 884 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 849-860.
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-16-3029-3)
510.51(075.8) *** 519.688(075.8)
[AN 975915]
MARC

ANSEL
UTF-86952 /2003.
Horváth, Alexandru
   Complex surface singularities and resolution graphs : methods of solving nonlinear operator equations / auth. Alexandru Horváth, Béla Finta. - Budapest : BME PAMM-Centre, 2001. - [6], 124 p. : ill. ; 24 cm. - (Monographical booklets in applied & computer mathematics,, ISBN 1417-278X ; ; 20.)
Bibliogr.: p. 61-63, 120-124.
ISBN 963-420-703-0 * fűzött : ár nélkül
517.988.5 *** 519.1
[AN 906824]
MARC

ANSEL
UTF-86953 /2003.
Kovács Adalbert (1949-)
   Mathematische Modelle in der Hydrodynamik der Profilgitters / Auth. Adalbert Kovács. - Budapest : BME PAMM-Centre, 2001. - 92 p. : ill. ; 24 cm. - (Monographical booklets in applied & computer mathematics,, ISBN 1417-278X ; ; 19.)
Bibliogr.: p. 85-92.
ISBN 963-420-702-2 * fűzött : ár nélkül
510.67 *** 532.5
[AN 906819]
MARC

ANSEL
UTF-86954 /2003.
Szász Gábor (1926-)
   Matematika / Szász Gábor. - 5. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 1997-2003. - 3 db ; 25 cm
Felsőoktatási tankönyv
ISBN 963-18-8294-2
51(075.8)
[AN 249197]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Differenciálegyenletek, valószínűségelmélet. - 2003. - 351 p. : ill.
ISBN 963-19-4148-5 kötött : 3070,- Ft
517.91/.95(075.8) *** 519.2(075.8)
[AN 976325] MARC

ANSEL
UTF-86955 /2003.
   Valószínűségszámítás : matematika közgazdászoknak : [főiskolai tankönyv] / szerk. Csernyák László ; [szerzők Ábrahám István et al.]. - 12. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2003, cop. 1998. - 219 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 216.
ISBN 963-19-4155-8 fűzött : 1148,- Ft
519.21(075.8)
[AN 970793]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

6956 /2003.
Symposium on Nuclear Clusters, (2002) (Rauischholzhausen)
   Proceedings of the Symposium on Nuclear Clusters: from light exotic to superheavy nuclei : Rauischholzhausen, ... 5-9 August 2002 : 284. We-Heraeus-Seminar / ed. Rostislav Jolos and Werner Scheid. - Debrecen : EP Systema, 2003. - XVI, 493 p., [1] t. : ill., részben színes ; 25 cm
Symposium on Nuclear Clusters: from light exotic to superheavy nuclei (gerinccím). - Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-206-299-X kötött : ár nélkül
539.1 *** 061.3(430-2Rauischholzhausen)
[AN 967807]
MARC

ANSEL
UTF-86957 /2003.
Vassy Zoltán (1947-)
Racionalitáson innen és túl (új kiadása)
   Utazás Paramerikában / Vassy Zoltán. - Budapest : Typotex, 2003. - 221, [6] p. ; 20 cm
ISBN 963-9326-70-4 fűzött : 1850,- Ft
53 *** 159.961(73) *** 001.89(73)
[AN 969035]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

6958 /2003.
Hargittai István (1941-)
   Szimmetriák a felfedezésben / Hargittai István, Hargittai Magdolna. - Budapest : Vince K., 2003. - 264 p. : ill. ; 24 cm. - (Tudomány-egyetem : természettudomány,, ISSN 1417-6114)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9323-60-8 kötött : 2495,- Ft
548.12 *** 57.018.72
[AN 964450]
MARC

ANSEL
UTF-86959 /2003.
International Symposium on the Photochemistry and Photophysics of Coordination Compounds (14.) (2001) (Veszprém)
   14th International Symposium on the Photochemistry and Photophysics of Coordination Compounds : Veszprém, July 7-12, 2001 / [ed. Attila Horváth, Lajos Fodor] ; org. by Department of General and Inorganic Chemistry University of Veszprém. - Veszprém : Veszprém Univ. Press, 2001. - 125 p. : ill. ; 24 cm
Előadások
ISBN 963-9220-71-X * fűzött : ár nélkül
541.14 *** 061.3(439-2Veszprém)
[AN 907904]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

6960 /2003.
Krenedits Sándor
   A veresegyházi tavak története és élővilága / Krenedits Sándor, Tatár Sándor ; [kiad. a Tavirózsa Környezet- és Természetvédő Egyesület]. - Veresegyház : Tavirózsa Környezet- és Természetvédő Egyes., 2001. - 69 p., [8] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 66-69.
ISBN 963-00-6111-2 fűzött : ár nélkül
556.55(439-2Veresegyház) *** 504.06(439-2Veresegyház)
[AN 906271]
MARC

ANSEL
UTF-86961 /2003.
The Marshall children's dinosaur encyclopedia (magyar)
   Dinoszauruszok / szaktanácsadó Michael J. Benton ; [ford. Horváth Virág]. - 2. kiad. - Budapest : Scolar, [2003], cop. 2001. - 95 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Scolar kalauz gyerekeknek, ISSN 1586-4960)
ISBN 963-9193-85-2 kötött : ár nélkül
568.19(02.053.2)
[AN 969271]
MARC

ANSEL
UTF-86962 /2003.
   Negyven év a Dél-Békés Megyei Vízgazdálkodási Társulat történetéből / [szerk. Nagy Zoltán]. - Orosháza : Dél-Békés M. Vízgazdálkodási Társ., 2001. - 29 p. : ill. ; 24 cm
Borítócím: Negyven év a Dél-Békés Megyei Vízitársulat életéből
ISBN 963-00-6369-7 fűzött : ár nélkül
Dél-Békés Megyei Vízgazdálkodási Társulat.
556.18(439.175) *** 061.5(439-2Orosháza)
[AN 967315]
MARC

ANSEL
UTF-86963 /2003.
Nyírségi Földrajzi Napok, (2000) (Nyíregyháza)
   A Nyírségi Földrajzi Napok előadásai : Nyíregyháza, 2000. november 20-23. / [... a Magyar Tudományos Akadémia Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testülete etc. ... rend.]. - Nyíregyháza : Nyíregyházi Főisk. Földrajz Tansz., 2001. - 203 p. : ill. ; 24 cm. - (Észak- és kelet-magyarországi földrajzi évkönyv, ISSN 1218-4926 ; 10.)
Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-9385-10-7 * fűzött : ár nélkül
911.2/.3(439) *** 061.3(439-2Nyíregyháza)
[AN 906023]
MARC

ANSEL
UTF-86964 /2003.
Stelczer Károly (1922-)
   A vízkészlet-gazdálkodás hidrológiai alapjai : egyetemi és főiskolai tankönyv / Stelczer Károly. - Budapest : ELTE Eötvös K., [2003], cop. 2000. - 410 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 374-391.
ISBN 963-463-249-1 kötött : 3736,- Ft
556(075.8)
[AN 975916]
MARC

ANSEL
UTF-86965 /2003.
   A víztársulatok és a környezetvédelem / [szerk. Nagy Zoltán] ; [szerzők Fehér Ferenc et al.] ; [közread. a] VTOSZ. - [Budapest] : VTOSZ, 2002. - 79 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-202-366-8 fűzött : ár nélkül
556.18(439) *** 626/627(439) *** 504.06 *** 061.5(439)
[AN 967308]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

6966 /2003.
Ádám Éva (1946-)
   Gyógyszerészi mikrobiológia : egyetemi tankönyv / szerk. Ádám Éva ; [... szerzői Ádám Éva, Pusztai Rozália, Taródi Béla]. - Budapest : Semmelweis, 2001. - 506 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-9214-14-0 kötött : ár nélkül
579(075.8) *** 615(075.8)
[AN 906172]
MARC

ANSEL
UTF-86967 /2003.
Boukobza, Laurence
Animaux (magyar)
   Állatok / szöveg Laurence Boukobza, Annick Moulinier ; [ford. Szalontai Ágnes] ; szerk. Émilie Beaumont ; ill. Danielle Beck, Catherine Loget. - [Budapest] : Passage, 2003, cop. 1995. - 124 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Kép-tár : a világ felfedezése, ISSN 1219-1361)
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-228-065-2)
59(02.053.2)
[AN 976282]
MARC

ANSEL
UTF-86968 /2003.
   A gazdasági állatok élettana az anatómia alapjaival / szerk. Husvéth Ferenc ; [írta Bárdos László et al.] ; [rajz. Bárdos László et al.]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Mezőgazda, [2003], cop. 2000. - 653 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 625-627.
ISBN 963-9358-99-1 kötött : ár nélkül
591.4(075.8) *** 591.1(075.8)
[AN 969526]
MARC

ANSEL
UTF-86969 /2003.
   A Hévízi forrástó ökológiai állapota : szimpóziumi és kiegészítő anyagok / [fel. szerk. Ponyi Jenő]. - Hévíz : Nereus, 2002. - [2], 125 p. : ill. ; 24 cm. - (Hévízi könyvtár, ISSN 1217-9884 ; 15.)
A konferenciát Hévizen, 1999. ápr. 9-én rend. a Szent András Állami Reumatológiai és Rehabilitációs Kórház és a Hévizi-tó Alapítvány. - Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-8158-05-0 kötött : ár nélkül
Hévízi-tó
574.5(439)(285.2Hévízi-tó) *** 556.55(439-2Hévíz) *** 615.838(439-2Hévíz) *** 061.3(439-2Hévíz)
[AN 966726]
MARC

ANSEL
UTF-86970 /2003.
Magyar Biofizikai Társaság. Kongresszus (20.) (2001) (Budapest)
   A Magyar Biofizikai Társaság XX. kongresszusa : Budapest, 2001. július 5-7. - [Budapest] : [M. Biofizikai Társ.], [2001]. - 85 p. ; 25 cm
Előadáskivonatok
ISBN 963-00-8278-0 * fűzött : ár nélkül
577.3 *** 061.3(439-2Bp.)"2001"
[AN 906619]
MARC

ANSEL
UTF-86971 /2003.
Magyar Biokémiai Egyesület. Molekuláris Biológiai Szakosztály. Munkaértekezlet (6.) (2001) (Sárospatak)
   A Magyar Biokémiai Egyesület Molekuláris Biológiai Szakosztálya 6. munkaértekezlete : Sárospatak, 2001. május 14-17. : programfüzet, előadás és poszter kivonatok / [összeáll. Bíró Éva]. - [Budapest] : M. Biokémiai Egyes., [2001]. - 170 p. ; 21 cm
ISBN 963-7016-09-0 * fűzött : ár nélkül
577.2 *** 061.3(439-2Sárospatak)
[AN 907938]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

6972 /2003.
Dittmar, Klaus
Systematik der Modellgusstechnik (magyar)
   A fémlemeztechnika szisztémája / Klaus Dittmar ; [ford. Horváth Erzsébet]. - [Budapest] : Lizydent Kft., [2003]. - 181 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 963-202-550-4 kötött : ár nélkül
616.314-77(075.8)
[AN 964415]
MARC

ANSEL
UTF-86973 /2003.
   Dr. Batthyány László és Körmend / [szerk. Gyürki László] ; [fotó Haraga Attila, Jámbori Tamás, Németh József] ; [kiadó Körmend Város Önkormányzata]. - Körmend : Önkormányzat, 2003. - 79 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-206-646-4 kötött : ár nélkül
Batthyány-Strattmann László (1870-1931)
61(439)(092)Batthyány-Strattmann_L.(084.12) *** 235.3(092)Batthyány-Strattmann_L.
[AN 968488]
MARC

ANSEL
UTF-86974 /2003.
   Dr. Batthyány-Strattmann László élete képekben, dokumentumokban, történelmi mozaikkal / [összeáll.] Puskely Mária. - 2. jav. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2003. - 239 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 231-232. - Összefoglalás francia és német nyelven
ISBN 963-361-424-4 kötött : 2990,- Ft
Batthyány-Strattmann László (1870-1931)
61(439)(092)Batthyány-Strattmann_L.(093) *** 235.3(092)Batthyány-Strattmann_L.(093)
[AN 976272]
MARC

ANSEL
UTF-86975 /2003.
Erőss László (1934-)
   Tébolykeringő : a pszichiátria haláltánca és újjászületése a XXI. században / Erőss László, Veér András ; [az utószót Klein Sándor írta]. - Budapest : Edge 2000, 2002. - 197 p. : ill. ; 21 cm. - (Segítünk, ha lehet, ISSN 1418-6586)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-204-382-0 fűzött : ár nélkül
616.89 *** 159.9 *** 008.2
[AN 966558]
MARC

ANSEL
UTF-86976 /2003.
Fodor József Országos Közegészségügyi Központ (Budapest)
   Fodor József Országos Közegészségügyi Központ közleményei / [szerk. Nagy Zsolt]. - Budapest : Fodor J. Orsz. Közegészségügyi Közp., 2002. - 4 db ; 25 cm
Gerinccím: OKK közleményei. - Példányszám: 220
Fűzött : ár nélkül
614:016 *** 351.77(439):016 *** 364.444(439):016 *** 061.6(439-2Bp.):013
[AN 967792]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1/[1.] köt., Munkatársak közleményei belépéstől : A - H. - [6], 289 p.
614:016 *** 351.77(439):016 *** 364.444(439):016 *** 061.6(439-2Bp.):013
[AN 967808] MARC

ANSEL
UTF-8


   1/[2.] köt., Munkatársak közleményei belépéstől : J - P. - 290-559., [3] p.
614:016 *** 351.77(439):016 *** 364.444(439):016 *** 061.6(439-2Bp.):013
[AN 967823] MARC

ANSEL
UTF-8


   1/[3.] köt., Munkatársak közleményei belépéstől : R - Z. - 560-821., [2] p.
614:016 *** 351.77(439):016 *** 364.444(439):016 *** 061.6(439-2Bp.):013
[AN 967832] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Közlemények éves bontásban, 1998-tól. - [4], 381, [6] p.
614:016 *** 351.77(439):016 *** 061.6(439-2Bp.):013 *** 364.444(439):016
[AN 967841] MARC

ANSEL
UTF-86977 /2003.
Forrai Judit
   Értelmi sérültek érzelmi, szexuális élete és nevelése / Forrai Judit ; [közread. a Szex Edukációs Közhasznú Alapítvány]. - 2. átd., bőv. kiad. - Budapest : Szex Edukációs Közhasznú Alapítvány, 2003. - 245 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 244-245.
ISBN 963-206-572-7 fűzött : ár nélkül
613.88-056.37 *** 37.03-056.37 *** 376.4
[AN 966921]
MARC

ANSEL
UTF-86978 /2003.
Gendlin, Eugene T.
Focusing (magyar)
   Fókuszolás : életproblémák megoldása önerőből / Eugen T. Gendlin ; [ford. Varga Károly] ; [... az előszót írta Buda Béla]. - Budapest : Edge 2000, 2002. - 219 p. ; 21 cm. - (Segítünk, ha lehet, ISSN 1418-6586)
ISBN 963-204-384-7 fűzött : ár nélkül
615.851.111
[AN 975344]
MARC

ANSEL
UTF-86979 /2003.
Gerevich József (1948-)
   A drog-ambulanciák működése és hatékonysága / írták Gerevich József, Bácskai Erika, Rózsa Sándor ; [közread. a] Drogambulanciák Szakmai Szövetsége Tanácsa, Addiktológiai Kutató Intézet, Drogmegelőzési Módszertani Központ és Ambulancia. - Budapest : Animula, 2003. - 184 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9410-32-2 fűzött : ár nélkül
613.83 *** 364.272
[AN 966665]
MARC

ANSEL
UTF-86980 /2003.
Góth László (1943-)
   Molekuláris biológiai diagnosztikai módszerek / Góth László ; [közrem. Balázs Margit et al.] ; [közread. a] Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Egészségügyi Főiskolai Kar Orvosdiagnosztikai Laboratóriumi Analitikus Szak. - Debrecen : DE Orvos- és Egészségtud. Centrum Eü. Főisk. Kar, 2002. - 149 p. : ill. ; 30 cm
Fűzött : ár nélkül
616-07(075.8) *** 577.2(075.8)
[AN 965215]
MARC

ANSEL
UTF-86981 /2003.
Hutcherson, Hilda
What your mother never told you about sex (magyar)
   Amit anyád sosem mondott el a szexről : útmutató az örömteli és biztonságos szexhez kezdőknek és haladóknak / Hilda Hutcherson ; [ford. Csáky Ida]. - Budapest : Bestline, 2003. - 401 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-528-643-0 kötött : 2990,- Ft
613.88-055.2 *** 392.6-055.2
[AN 968478]
MARC

ANSEL
UTF-86982 /2003.
Innere Medizin (magyar)
   Belgyógyászat orvosoknak - medikusoknak / [szerk.] G. Herold [et al.] ; a m. kiad. főszerkesztője Romics László ; [ford. Benedek Szabolcs et al.]. - 3. kiad. - [Budapest] : B+V K., cop. 2003. - 832 p. : ill. ; 21 cm
Kötött : 5980,- Ft (hibás ISBN 963-7746-53-6)
616(035)
[AN 975260]
MARC

ANSEL
UTF-86983 /2003.
Introduction to psychology (magyar)
   Pszichológia / Rita L. Atkinson [et al.] ; [szerk., ... átd. Csibra Gergely] ; [ford. Bodor Péter et al.]. - 2. jav. kiad., utánny. - Budapest : Osiris, 2003, cop. 1999. - 660 p. : ill., részben színes ; 29 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.: p. 603-648.
ISBN 963-389-447-6 kötött : 4800,- Ft
159.9(075.8)
[AN 969277]
MARC

ANSEL
UTF-86984 /2003.
   Kognitív idegtudomány / szerk. Pléh Csaba, Kovács Gyula és Gulyás Balázs ; [... szerzői Acsády László et al.]. - Budapest : Osiris, 2003. - 815 p., XX t. : ill., részben színes ; 26 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.: p. 783-784. és a tanulmányok végén
ISBN 963-389-313-5 kötött : 5980,- Ft
159.9.019:165.194(075.8) *** 616.8(075.8)
[AN 964970]
MARC

ANSEL
UTF-86985 /2003.
Kökény Zoltán
   A méhcsípéstől az újraélesztésig : elsősegélynyújtási ismeretek mindenkinek / Kökény Zoltán. - Budapest : Dictum, cop. 2003. - 157 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-86268-5-2 fűzött : ár nélkül
614.88
[AN 969206]
MARC

ANSEL
UTF-86986 /2003.
Mireisz László
   Jógama : [a hét világ jógája, avagy a tradicionális jóga a modern korban] / Mireisz László ; [a fotókat kész. Fáy Nóra]. - [Budapest] : Vizsom, 2003. - 207 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-206-621-9 kötött : 1990,- Ft
613.71 *** 294.527 *** 133
[AN 967467]
MARC

ANSEL
UTF-86987 /2003.
Nahm Krisztina
   Amit a női mellről tudni kell : új utakon az emlőrák diagnosztikája és kezelése : hasznos tudnivalók egészségeseknek és betegeknek / [... írta és szerk. Nahm Krisztina]. - [Budapest] : AmfipressZ, [2003]. - 16 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-8230-06-1 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-8231-06-1)
618.19-006
[AN 967282]
MARC

ANSEL
UTF-86988 /2003.
Pálos István (1922-)
Consilium Cedip acupuncturae (magyar)
   Akupunktúrás kézikönyv A-tól Z-ig : esetismertetések a TCM alapján a keleti és a nyugati orvoslás tünettanának párhuzamba állításával / Pálos István, Inge Werner ; [ford. Borodi Judit]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Golden Book, cop. 2003. - 252 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 242-243.
ISBN 963-9275-31-X kötött : 5900,- Ft
615.814.1(035)
[AN 969691]
MARC

ANSEL
UTF-86989 /2003.
Pár Alajos (1938-)
   Kis máj- és epekönyv : a máj, az epe és az epeutak betegségei, étrendi tanácsok és receptek / Pár Alajos, Nógrádi Katalin. - 2. kiad. - [Budapest] : B+V K., cop. 2003. - 160 p. : ill. ; 21 cm. - (Képzett beteg könyvek, ISSN 1585-1079)
Bibliogr.: p. 158.
ISBN 963-7746-53-6 fűzött : 1290,- Ft
616.36 *** 616.361/.366
[AN 969733]
MARC

ANSEL
UTF-86990 /2003.
Pintér Anna
   Betegségre utaló tünetcsoportok : segédanyag gyermekfogadó családok felkészítéséhez / Pintér Anna. - [Budapest] : [Fehér Kereszt Gyermekvédő Alapítvány], [2003]. - 32 p. ; 21 cm. - (Fehér Kereszt füzetek, ISSN 1585-7581 ; 8.)
ISBN 963-206-815-7 fűzött : ár nélkül
616-053.2 *** 649.8(036)
[AN 967186]
MARC

ANSEL
UTF-86991 /2003.
Pintér József (1930-)
   Az Országos Urológiai Intézet 10 éve, 1990-1999 / Pintér József, Böszörményi-Nagy Géza, Mohácsi László ; [kiad. az Országos Urológiai Intézet ...]. - Budapest : Orsz. Urológiai Int., 2001. - 170 p. ; 24 cm
ISBN 963-00-7439-7 kötött : ár nélkül
Országos Urológiai Intézet (Budapest)
616.6 *** 061.6(439-2Bp.)
[AN 906592]
MARC

ANSEL
UTF-86992 /2003.
Ránky Edit
   Szexualitás, AIDS megelőzés : tanári kézikönyv / [... írta és szerk. Ránky Edit] ; ... kiad. Egészségvirág Egyesület. - Budapest : Egészségvirág Egyes., [2001]. - 202 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 202.
ISBN 963-00-7244-0 * fűzött : kvker. forgalomba nem kerül
613.88(072) *** 176(072) *** 616.97:578.828:612.017.1(072)
[AN 807870]
MARC

ANSEL
UTF-86993 /2003.
Rigler Ilona
   Fejlődéslélektani alapismeretek, illetve amire a gyerekeknek az egészséges lelki fejlődéshez szükségük van / Rigler Ilona. - [Budapest] : [Fehér Kereszt Gyermekvédő Alapítvány], [2003]. - 60 p. ; 21 cm. - (Fehér Kereszt füzetek, ISSN 1585-7581 ; 7.)
ISBN 963-206-814-9 fűzött : ár nélkül
159.922.6/.8
[AN 967170]
MARC

ANSEL
UTF-86994 /2003.
Ross, Skip
Say yes to your potential (magyar)
   Dinamikus élet : [mondj igent a lehetőségeidre!] / Skip Ross és Carole C. Carlson ; [ford. Turcsik Zita és Turcsik Vera] ; [versbetétek fordítása Bánki Bálint]. - Budapest : Network TwentyOne, cop. 2003. - 180 p ; 20 cm
Bibliogr.: p. 179-180.
ISBN 963-9333-14-X fűzött : ár nélkül
613.865
[AN 968716]
MARC

ANSEL
UTF-86995 /2003.
Stoppard, Miriam
Test your child (magyar)
   Mit tud a gyerek? : játékos képességvizsgálatok / Miriam Stoppard ; [ford. Angster Mária]. - 3. kiad. - Budapest : Park, cop. 2003. - 188 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-530-674-1 kötött : 4900,- Ft
613.95 *** 159.922.7.072
[AN 970718]
MARC

ANSEL
UTF-86996 /2003.
Székely József Iván (1937-)
   Drog, szex, téveseszmék, egészség : miért betegek a magyarok? : a mentálhigiéné főiskolai tankönyve / Székely József Iván ; [közread. a] Kodolányi János Főiskola. - Székesfehérvár : Kodolányi Főisk., 2002. - 448 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 363-366.
ISBN 963-86320-4-6 fűzött : ár nélkül
613.86(075.8) *** 613.83(078) *** 613.816(075.8) *** 612.6(075.8)
[AN 968704]
MARC

ANSEL
UTF-86997 /2003.
Thomka István
   A mellkasi fájdalom : angina, infarktus / Thomka István ; [az ábrákat rajz. Székely Bence és Pusztai István]. - Budapest : B+V K., cop. 2002. - 117 p. : ill. ; 21 cm. - (Képzett beteg könyvek, ISSN 1585-1079)
Bibliogr.: p. 121-122.
ISBN 963-7746-95-1 fűzött : 1290,- Ft
616.12-009.72 *** 616.127-005.8
[AN 966785]
MARC

ANSEL
UTF-86998 /2003.
Trickett, Shirley
Coping successfully with panic attacks (magyar)
   Csak semmi pánik! : hogyan birkózzunk meg pánikrohamainkkal / Shirley Trickett ; [ford. Szilágyi Tibor] ; [ill. Barka Ferenc]. - 3. kiad. - Budapest : Park, cop. 2003. - 140, [3] p. : ill. ; 20 cm. - (Hétköznapi pszichológia, ISSN 0865-0705)
ISBN 963-530-644-X fűzött : 1500,- Ft
616.891.6 *** 613.865 *** 615.89
[AN 967586]
MARC

ANSEL
UTF-86999 /2003.
Vetró Ágnes (1947-)
   Gyermek- és ifjúságpszichiátria, mentálhigiéné : az egészségfejlesztő mentálhigiénés posztgraduális képzés hallgatói számára / Vetró Ágnes. - Szeged : SZTE JGYF K., 2002. - 93 p. ; 24 cm. - (Segítő foglalkozásúak sorozata, ISSN 1417-619X)
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-7171-96-7)
616.89-053.2(075.8) *** 613.86(075.8)
[AN 975056]
MARC

ANSEL
UTF-87000 /2003.
Worthington, Everett L. (Jr.)
When someone asks for help (magyar)
   Lelkigondozói ABC / Everett L. Worthington jr. ; [ford. Kállainé Falus Eszter]. - Budapest : Harmat, 2003. - 245 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9148-76-8 fűzött : ár nélkül
613.865 *** 364.265
[AN 966573]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

7001 /2003.
   50 év : Gasztrometál / [szerk. és a fényképeket kész. B. Kováts Sándor]. - Tatabánya : Gasztrometál, [2001]. - 140 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Közread. a Gasztrometál Gép- és Berendezésgyártó Részvénytársaság
ISBN 963-00-7111-8 kötött : ár nélkül
Gasztrometál Gép- és Berendezésgyártó Részvénytársaság (Tatabánya)
621 *** 061.5(439-2Tatabánya)(091)
[AN 905939]
MARC

ANSEL
UTF-87002 /2003.
   Anyagvizsgálat / Gál István [et al.] ; szerk. Tisza Miklós. - [Miskolc] : Miskolci Egy. K, 2001. - 495 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 483-485. - Példányszám: 1000
ISBN 963-661-452-0 fűzött : ár nélkül
620.1(075.8)
[AN 906000]
MARC

ANSEL
UTF-87003 /2003.
   Baán István emlékkönyv : a Diósgyőri Vas- és Acélgyár (LKM) története, 1944-1988 / [szerk. Dobrossy István]. - [Miskolc] : BAZ M. Lvt., 2001. - 232 p. : ill. ; 24 cm. - (Tanulmányok Diósgyőr történetéhez, ISSN 1417-460X ; 10.)
Példányszám: 500
ISBN 963-9311-09-X * fűzött : ár nélkül
Baán István (1923-1999)
Diósgyőri Vas- és Acélgyár.
669.1(439-2Diósgyőr)(091) *** 669.1(439)(092)Baán_I. *** 061.5(439-2Diósgyőr)
[AN 906397]
MARC

ANSEL
UTF-87004 /2003.
   Hatályos energetikai jogszabályok és határozatok gyűjteménye / [kiad. a] MÁV Rt. - [Budapest] : MÁV Vezérig., 1998-. - 30 cm
Az 1. köt. kötetjelzés nélkül jelent meg, monografikus leírása: AN 228089
ISBN 963-7085-51-3 *
620.9(439)(094) *** 351.824.11(439)(094) *** 338.465(439)(094)
[AN 320826]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [4.], IV. függelék / [szerk. Szalkó Tiborné, Farkas László]. - 2002. - 317 p.
Lezárva: 2001. dec. 31.
Fűzött : ár nélkül
620.9(439)(094) *** 351.824.11(439)(094) *** 338.465(439)(094)
[AN 968501] MARC

ANSEL
UTF-87005 /2003.
   Ötvenéves az Aprítógépgyár : jubileumi évkönyv, 1951-2001 / [szerk. Kármán Antal, Kollár Márton] ; [az interjúkat kész. Banka Csaba et al.]. - Jászberény : Aprítógépgyár Rt., 2001. - 320 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 963-00-6993-8 kötött : ár nélkül
Aprítógépgyár (Jászberény)
621.926(439-2Jászberény)(047.53) *** 061.5(439-2Jászberény)(058)
[AN 905990]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

7006 /2003.
Ajtonyi István (1943-)
   Automatizálási és kommunikációs rendszerek / Ajtonyi István ; [szerzőtársak Lajtha György et al.]. - [Miskolc] : Miskolci Egy. K., 2003. - 527 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 513-520. - Példányszám: 500
ISBN 963-661-546-2 fűzött : ár nélkül
681.5(075.8) *** 681.3.004.14(075.8) *** 654(075.8)
[AN 967817]
MARC

ANSEL
UTF-87007 /2003.
Ambrózai Attila (ifj.)
   Egyszerűen Windows XP : Professional és Home Edition verziók / ifj. Ambrózai Attila. - Budapest : Panem, 2002. - 312 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-545-360-4 fűzött : 1290,- Ft
681.3.066Windows
[AN 968509]
MARC

ANSEL
UTF-87008 /2003.
Bártfai Barnabás (1969-)
   Hogyan használjam? / Bártfai Barnabás. - 7. átd., bőv. kiad. - Budapest : BBS-Info, 2003. - 559 p. : ill. ; 24 cm. - (Az IBM számítógép kezelése kezdőknek, ISSN 1216-7061)
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-86232-6-8)
681.3
[AN 970789]
MARC

ANSEL
UTF-87009 /2003.
Benkő Tiborné
   Programozási feladatok és algoritmusok Visual Basic rendszerben / Benkő Tiborné. - Budapest : Computerbooks, 2003. - [4], II, 316 p. : ill. ; 24 cm + CD-ROM
ISBN 963-618-297-3 fűzött : 2999,- Ft
519.682VisualBasic
[AN 968987]
MARC

ANSEL
UTF-87010 /2003.
Benkő Tiborné
   Programozzunk C nyelven! : ANSI C, Turbo C, grafika, numerikus módszerek : kezdőknek, középhaladóknak / Benkő Tiborné, Benkő László, Tóth Bertalan. - 13. kiad. - Budapest : Computerbooks, 2003, cop. 1999. - [4], X, 555 p. ; 24 cm + floppy
Bibliogr.: p. 549-550.
ISBN 963-618-296-5 fűzött : 2965,- Ft
519.682C
[AN 970770]
MARC

ANSEL
UTF-87011 /2003.
Destek Miklós
   Információelméleti, számítástechnikai és méréstechnikai alapok / Destek Miklós, Lovász Zoltán ; [közread. az] Eötvös Loránd Tudományegyetem Jogi Továbbképző Intézet. - Budapest : ELTE Jogi Továbbk. Int., 2003. - 143 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött : ár nélkül
681.3(075.8) *** 53.08(075.8)
[AN 965218]
MARC

ANSEL
UTF-87012 /2003.
Eisenberg, J. David
SVG essentials (magyar)
   SVG kézikönyv / J. David Eisenberg ; [ford. Tarján György]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2003. - 342 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-09-4448-0 fűzött : ár nélkül
681.3.019
[AN 964442]
MARC

ANSEL
UTF-87013 /2003.
Goldstine, Herman H.
The computer from Pascal to von Neumann (magyar)
   A számítógép Pascaltól Neumannig / Herman H. Goldstine ; [ford. Szabó G. Zoltán]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Műszaki Kvk., 2003. - 375 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-16-2771-3 fűzött : ár nélkül
681.3(100)(091) *** 519.68(100)(091)
[AN 968308]
MARC

ANSEL
UTF-87014 /2003.
   Az Oracle és a web : haladó Oracle9i ismeretek / Gábor András [et al.]. - Budapest : Panem, 2003. - 271 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-545-385-X fűzött : 3900,- Ft
519.688Oracle *** 681.324Internet *** 681.3.016ORACLE
[AN 968572]
MARC

ANSEL
UTF-87015 /2003.
Pétery Kristóf (1955-)
   Az Excel 97 függvényei : nyitott rendszerű képzés - távoktatás oktatási segédlete : felsőoktatási tankönyv / Pétery Kristóf ; [közread. a] Gábor Dénes Főiskola, [LSI Oktatóközpont]. - [Budapest] : GDF : LSI Okt. Közp., [2003]. - 179 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. [180].
ISBN 963-577-217-3 fűzött : ár nélkül
681.3.016Excel(075.8)
[AN 969511]
MARC

ANSEL
UTF-87016 /2003.
Sagman, Stephen W.
Troubleshooting Microsoft Windows (magyar)
   Magad uram, ha gondod van... Windows : Windows ME, Windows 98, Windows 95 / Stephen W. Sagman ; [ford. ... Hursán Dániel et al.]. - Bicske : Szak K., [2003]. - XV, 354 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9131-49-0 fűzött : 5000,- Ft
681.3.066Windows
[AN 965035]
MARC

ANSEL
UTF-87017 /2003.
   Windows 98 felhasználóknak + Microsoft Plus! : magyar nyelvű változat / Gyarmati István [et al.]. - Budapest : Computerbooks, 2003, cop. 1999. - [2], IX, 682 p. : ill. ; 24 cm
Gerinccím: Magyar Windows 98 + Microsoft Plus!
ISBN 963-618-213-2 fűzött : 3395,- Ft
681.3.066Windows
[AN 970764]
MARC

ANSEL
UTF-87018 /2003.
Working Conference on Optical Network Design & Modelling (7.) (2003) (Budapest)
   The 7 IFIP Working Conference on Optical Network Design & Modelling : proceedings : February 3-5, 2003, Budapest ... / ed. by Tibor Cinkler [et al.] ; [org., publ. by ... Budapest University of Technology and Economics ...]. - Budapest : [BME], [2003]. - 2 db (1264 p.) : ill ; 24 cm
Borítócím: Proceedings of ONDM 2003. - Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-206-405-4 fűzött : ár nélkül
681.324 *** 681.7.068 *** 061.3(439-2Bp.)"2003"
[AN 965900]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Vol. 1. - XIII, 698 p.
ISBN 963-206-406-2
681.324 *** 681.7.068 *** 061.3(439-2Bp.)"2003"
[AN 965923] MARC

ANSEL
UTF-8


   Vol. 2. - 703-1264. p.
ISBN 963-206-407-0
681.324 *** 681.7.068 *** 061.3(439-2Bp.)"2003"
[AN 965928] MARC

ANSEL
UTF-8
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

7019 /2003.
   Rádiókészülék gyártás : "broadcasting" a Telefongyárban, 1917-1934, 1954-1964 / [szerk. Faics Lajos] ; [közread. a Siemens Rt.]. - Budapest : Siemens Rt., 2001. - 230 p. : ill. ; 30 cm
Kézirat
ISBN 963-00-8171-7 * fűzött : ár nélkül
621.396.62(439)"191/196" *** 061.5(439)Telefongyár
[AN 909021]
MARC

ANSEL
UTF-87020 /2003.
Stróbl Alajos (1939-)
   A vezetékes energiaellátás liberalizálásának gazdasági és környezeti hatása / Stróbl Alajos. - Budapest : BME OMIKK, 2002. - 44 p. : ill. ; 20 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091)
Bibliogr.: p. 42-44.
ISBN 963-420-728-6 fűzött : 2300,- Ft
621.31 *** 338.465 *** 504.03
[AN 965886]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

7021 /2003.
   Fejezetek gyárunk életéből : Kaposvári Textilművek / [szerk. Bajer Nándor] ; [fényképek Balog József]. - [Kaposvár] : [Kaposfil Kft.], 2001. - 96 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Borítócím: Jubileumi évkönyv : Kaposvári Textilművek, Kaposfil, 1951-2001
ISBN 963-00-7862-7 fűzött : ár nélkül
Kaposfil Fonalgyártó és Értékesítő Kft. (Kaposvár)
677 *** 061.5(439-2Kaposvár)(058)
[AN 906853]
MARC

ANSEL
UTF-87022 /2003.
Gerencsér Kinga
   Játékszerek fából / Gerencsér Kinga ; [közread. a] Faipari Tudományos Alapítvány. - Sopron : Faip. Tud. Alapítvány, 2001. - 158 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 147-151. - Példányszám: 1000
ISBN 963-00-7670-5 fűzött : ár nélkül
688.72 *** 745.51
[AN 906417]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

7023 /2003.
Haidekker Borbála
   A szennyvíziszap-felhasználás előnyei és veszélyei / Haidekker Borbála. - Budapest : BME OMIKK, 2002. - 64 p. : ill. ; 20 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091)
Bibliogr.: p. 60-61.
ISBN 963-420-730-8 fűzött : 2500,- Ft
628.3 *** 504.064.47
[AN 965888]
MARC

ANSEL
UTF-87024 /2003.
Halász Ottó (1927-1986)
   Stabilitáselmélet : acélszerkezetek méretezésének elvei és módszerei / Halász Ottó, Iványi Miklós. - Budapest : Akad. K., 2001. - XXXVI, 1240 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 1147-1207. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-05-7812-3 kötött : ár nélkül
624.04 *** 624.014.2 *** 012Halász_O.
[AN 908106]
MARC

ANSEL
UTF-87025 /2003.
Hieronymi Károly (1836-1911)
   A kőútak fenntartásáról : az útfenntartás különböző módjainak, a fenntartási költség tényezőinek és ezek megszerzésének ismertetése / főleg franczia kútfők után írta Hieronymi Károly ; [kiad. az Állami Közúti Műszaki és Információs Közhasznú Társaság]. - [Repr. kiad.]. - [Budapest] : Áll. Közúti Műsz. és Inf. Kht., 2003. - X, [6], 174, [3] p. : ill. ; 23 cm + 3 mell.
Eredeti kiadása: Pest : Emich, 1868
ISBN 963-206-426-7 kötött : ár nélkül
625.76 *** 091.07
[AN 964436]
MARC

ANSEL
UTF-87026 /2003.
   A közúti műtárgyakra vonatkozó magyarországi szakirodalom válogatott bibliográfiája a kezdetektől 2002. június 30-ig .. / [közrem. Füredi Mihály et al.] ; [közread. a] Közlekedéstudományi Intézet Részvénytársaság Dokumentációs és Információs Központ. - Budapest : KTI Dok. és Inf. Közp., 2002. - 316 p. ; 30 cm
Fűzött : ár nélkül
624.21/.8:016 *** 624.19:016
[AN 965071]
MARC

ANSEL
UTF-87027 /2003.
Tomicic-Torlakovic, Mirjana
   Stability of continuously welded track / auth. Mirjana Tomicic-Torlakovic. - Budapest : BME PAMM-Centre, 2001. - [10], 99 p. : ill. ; 24 cm. - (Monographical booklets in applied & computer mathematics,, ISBN 1417-278X ; ; 18.)
Bibliogr.: p. 95-97.
ISBN 963-420-701-4 * fűzött : ár nélkül
625.143
[AN 906814]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

7028 /2003.
Szécsey István
   Ganz mellékvonali motorkocsik és pótkocsik / Szécsey István. - Budapest : MÁV Rt., 2001. - 254 p. : ill. ; 24 cm. - (Vasúthistória könyvek, ISSN 1215-2110)
Bibliogr.: p. 249-254.
ISBN 963-7085-74-2 fűzött : ár nélkül
629.424
[AN 906558]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

7029 /2003.
   Állattenyésztés / szerk. Horn Péter. - 2. kiad. - Budapest : Mezőgazda, [2000]-. - 25 cm
ISBN 963-9239-63-1 *
636(075.8)
[AN 411767]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Sertés, nyúl, prémes állatok, hal / [írta Babinszky László et al.]. - [2003], cop. 2000. - 420 p., XII t. : ill., részben színes
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-286-002-0 kötött : ár nélkül
636.4(075.8) *** 636.93(075.8) *** 636.92(075.8) *** 639.3(075.8)
[AN 970840] MARC

ANSEL
UTF-87030 /2003.
   Csizmazia Darab József szőlőnemesítő / [szerk.] Fülöp Lajos. - Balatonfüred : Balatonfüred Városért Közalapítvány, 2003. - 115 p. : ill. ; 20 cm. - (Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadványai, ISSN 1589-6803 ; 9.)
Borítócím: Dr. Csizmazia Darab József szőlőnemesítő. - Bibliogr.: p. 16-21. - Példányszám: 600
ISBN 963-206-817-3 fűzött : ár nélkül
Csizmazia Darab József (1918-)
63(439)(092)CsizmaziaDarab_J. *** 634.8
[AN 975317]
MARC

ANSEL
UTF-87031 /2003.
   EU családi kézikönyv : a magyar vidék, az agrárvállalkozók tájékoztatására / [szerk. Bérci Gyula] ; [szerzők Udovecz Gábor et al.] ; [... kiad. az Első Magyar Önkormányzati Vagyon és Adósságkezelő Rt.]. - Budapest : Első M. Önkormányzati Vagyon és Adósságkezelő Rt., 2003. - 70, [16] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-206-881-5 fűzött : ár nélkül
338.43(439)"200" *** 338.43(4-62)"200" *** 332.1(439)"200"
[AN 968491]
MARC

ANSEL
UTF-87032 /2003.
   Földműveléstan / szerk. Nyiri László ; [írta Birkás Márta et al.]. - 3. kiad. - Budapest : Mezőgazda, [2003], cop. 1993. - 438 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 421-428.
ISBN 963-286-011-X kötött : ár nélkül
631.4/.8(075.8)
[AN 969524]
MARC

ANSEL
UTF-87033 /2003.
Haraszti Gyula
   Egri borok / Haraszti Gyula. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2003. - 80 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Magyar vinotéka,, ISSN 1586-5576)
ISBN 963-09-4428-6 kötött : ár nélkül
663.2(439-2Eger) *** 634.8(439-2Eger) *** 641.87:663.2
[AN 967419]
MARC

ANSEL
UTF-87034 /2003.
Rácz Zoltánné
   Különleges dísznövények otthonunkban / [írta és szerk. Rácz Zoltánné] ; [fényképek Deák Péter et al.]. - Nyíregyháza : Növényvarázs, [2003]. - 252 p. : ill., színes ; 24 cm. - ("Otthonunkban a természet" sorozat)
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-7988-98-X)
635.91
[AN 968513]
MARC

ANSEL
UTF-87035 /2003.
Surányi Dezső (1947-)
   Gyümölcsöző sokféleség : biodiverzitás a gyümölcstermesztésben / Surányi Dezső. - Cegléd : Akcident, 2002. - 140 p., 50 t. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 127-133.
ISBN 963-204-942-X fűzött : ár nélkül
634.1 *** 631.526.3 *** 338.43(439)(091)
[AN 968581]
MARC

ANSEL
UTF-87036 /2003.
Sztanev Bertalan
   Borkedvelők kézikönyve / Sztanev Bertalan, Kendéné Toma Mária. - Budapest : Alinea, cop. 2002. - 166 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-86306-2-0 kötött : ár nélkül
634.8(439) *** 663.2(439) *** 641.87:663.2
[AN 965847]
MARC

ANSEL
UTF-87037 /2003.
Zatkalik András (1954-)
   Schneider Ferenc, Balatonfüred város díszpolgára / Zatkalik András. - Balatonfüred : Balatonfüred Városért Közalapítvány, 2002. - 51 p. : ill. ; 20 cm. - (Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadványai, ISSN 1589-6803 ; 5.)
Példányszám: 400
ISBN 963-202-669-1 fűzött : ár nélkül
Schneider Ferenc (1923-)
630(439)(092)Schneider_F. *** 908.439-2Balatonfüred
[AN 967258]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

7038 /2003.
Benesch, Kurt
   Pszichológia a kozmetikában / Kurt Benesch. - Győr : Beato Angelico, [2003]. - 86 p. : ill. ; 20 cm. - (Kozmetikusok kiskönyvtára, ISSN 1588-5704 ; 12.)
ISBN 963-9440-12-4 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9440-12)
646.7 *** 613.865 *** 159.9
[AN 969020]
MARC

ANSEL
UTF-87039 /2003.
Fodor Zsuzsanna, T.
   Tanácsok, receptek lisztérzékenyeknek és tejcukorérzékenyeknek / T. Fodor Zsuzsanna. - Budapest : Medicina, 2003. - 230 p. ; 20 cm
ISBN 963-242-816-1 fűzött : ár nélkül
641.563(083.12) *** 616.341-008.6
[AN 967377]
MARC

ANSEL
UTF-87040 /2003.
Matos Lajos (1935-)
   "Szíves" szakácskönyv / Matos Lajos, Lengyel Margit. - 3. kiad. - [Budapest] : B+V K., cop. 2003. - 124 p. : ill. ; 21 cm. - (Képzett beteg könyvek, ISSN 1585-1079)
ISBN 963-7746-58-7 fűzött : 1290,- Ft
641.55(083.12)
[AN 969741]
MARC

ANSEL
UTF-87041 /2003.
   Nagyevők szakácskönyve / szerk. Verhóczki István. - Gyöngyös : Pallas, 2003. - 158 p. ; 20 cm
ISBN 963-9117-03-X fűzött : 798,- Ft
641.55(083.12)
[AN 968564]
MARC

ANSEL
UTF-87042 /2003.
   Pogácsák, édes és sós teasütemények / [szerk. Verhóczki István]. - Gyöngyös : Pallas, 2003. - 159 p. ; 21 cm
ISBN 963-9117-04-8 fűzött : 798,- Ft
641.852(083.12)
[AN 970010]
MARC

ANSEL
UTF-87043 /2003.
Schmidt, Oliver
Hair! : Frisuren attraktiv & typgerecht (magyar)
   Haj! : egyéni és vonzó frizurák / Oliver Schmidt. - Budapest : M. Kvklub, 2003. - 94 p. : ill., színes ; 22x22 cm
Ford. Rónaszegi Éva
ISBN 963-547-828-3 kötött : ár nélkül
646.72 *** 687.53
[AN 968731]
MARC

ANSEL
UTF-87044 /2003.
Zentai Tünde (1946-)
   Az ágy és az alvás története / Zentai Tünde. - [Pécs] : Pro Pannonia, 2002. - 359 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
Bibliogr.: p. 307-330. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-9079-95-2 kötött : ár nélkül
645.42(4)"12/17" *** 684.42(4)"12/17" *** 687.286(4)"12/17" *** 930.85(4)"12/17" *** 39(=00)(100) *** 159.963
[AN 967912]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

7045 /2003.
Desgraves, Louis
Montesquieu (magyar)
   Montesquieu / Louis Desgraves ; [ford. Deák Attila]. - Budapest : Osiris, 2003. - 487 p. ; 21 cm. - (Historia philosophiae, ISSN 1587-7159)
Bibliogr.: p. 463-471.
ISBN 963-389-091-8 kötött : 3800,- Ft
Montesquieu, Charles-Louis de Secondat, baron de La Brède et de.
1(44)(092)Montesquieu,_Ch._L. *** 321.01(44)(092)Montesquieu,_Ch._L.
[AN 964487]
MARC

ANSEL
UTF-87046 /2003.
Fekete László
   A hálózat használata a filozófia területén / Fekete László, Kokas Károly, Laczkó Sándor. - Budapest : NIIF, 2001. - 35 p. ; 24 cm. - (NIIF információs füzetek. I.,, ISSN 1219-5472 ; 12.11.)
ISBN 963-00-5890-1 fűzött : ár nélkül
1 *** 681.324Internet *** 659.2 *** 061.68
[AN 906627]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

7047 /2003.
Beller, Tilmann
Send uns Heilands Geist der Kraft (magyar)
   "Küldd el nekünk Üdvözítőnk Lelkét, az erő Lelkét" : kilenc hét imádságban Kentenich atyával a Szentlélekért / Tilmann Beller ; [ford. Fényi Andrea et al.] ; [közread. a] Családakadémia-Óbudavár Egyesület. - 2. kiad. - Óbudavár : Családakadémia-Óbudavár Egyes., 2003. - 85 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 963-86278-9-1 fűzött : ár nélkül
243
[AN 968089]
MARC

ANSEL
UTF-87048 /2003.
Biblia (magyar)
   Szent Biblia azaz Istennek Ó és Új Szövetségében foglaltatott egész Szent Írás / magyar nyelvre ford. Károli Gáspár ; megj. a Krisztus Szeretete Egyház gondozásában. - 3. jav., átd. kiad. - Budapest : Krisztus Szeretete Egyház, 2002. - 916, 349 p. ; 25 cm
Példányszám: 3000
ISBN 963-206-084-9 kötött : ár nélkül
22.04=945.11
[AN 976263]
MARC

ANSEL
UTF-87049 /2003.
Bolek Zoltán
   A magyar iszlám története / Bolek Zoltán. - [Monor] : [Bolek Z.], [2003]. - 96 p. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött : ár nélkül
297(439)
[AN 966688]
MARC

ANSEL
UTF-87050 /2003.
Bosco, Teresio
Don Bosco (magyar)
   Don Bosco : új életrajz / Teresio Bosco ; [ford. Mészáros Béla]. - Budapest : Don Bosco, 2003. - 226 p., [8] t. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-9455-14-8 fűzött : ár nélkül
Bosco, Giovanni
235.3(092)Bosco,_G.
[AN 970209]
MARC

ANSEL
UTF-87051 /2003.
   Egyházközségek iratai a Sárospataki Református Kollégium Levéltárában / szerk. Kovács-Hajdu Anita, Szentimrei Márk. - Sárospatak : Sárospataki Ref. Kollégium Tud. Gyűjt., 2003. - 102 p. ; 25 cm. - (Acta Patakina, ISSN 1585-549X ; 11.)
ISBN 963-206-827-0 fűzött : ár nélkül
Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei. Levéltár.
284.2(439-2) *** 930.253.4(439-2Sárospatak)(083.8)
[AN 968709]
MARC

ANSEL
UTF-87052 /2003.
Gyökössy Endre (1913-1997)
   Életápolás / Gyökössy Endre. - 4. kiad. - [Budapest] : Szt. Gellért K., [2003]. - 240, [4] p. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-696-206-5 fűzött : 1300,- Ft
253 *** 364.044.24
[AN 975325]
MARC

ANSEL
UTF-87053 /2003.
Havadtőy Sándor (1924-)
   Vigasztaljátok népemet : válogatás a Szabad Európa Rádióban 1967-1992 között elmondott prédikációkból / Havadtőy Sándor ; [gond. és az utószót írta Beke György]. - [Budapest] : Közdok, cop. 2001. - 357 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-552-360-2 * kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-00-7945-3)
252
[AN 906587]
MARC

ANSEL
UTF-87054 /2003.
Juhász Kálmán (1892-1966)
   A csanádi egyházmegye évszázadai makói nézetből / Juhász Kálmán. - Makó : KÉSZ Makói Csop., 2002. - 62 p. : ill. ; 21 cm. - (A makói Keresztény Értelmiségi Szövetség füzetei, ISSN 0866-5389 ; 31.)
ISBN 963-202-955-0 fűzött : ár nélkül
Csanádi Egyházmegye.
282(439-03CsanádiEgyházmegye)(091) *** 282(439-2Makó)(091) *** 23(439)(092)Juhász_K.
[AN 969101]
MARC

ANSEL
UTF-87055 /2003.
Lux Éva
   Szent idő a torlódó időben : kiállítás a Néprajzi Múzeumban : 2001. június 19 - szeptember 2. / [a kiállítást rend. és a katalógust írta Lux Éva]. - Budapest : Népr. Múz., cop. 2001. - 36 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Kamarakiállítások, ISSN 1587-7647 ; 3.)
ISBN 963-7106-82-0 fűzött : ár nélkül
294.55 *** 291.3 *** 061.4(439-2Bp.)"2001"
[AN 907854]
MARC

ANSEL
UTF-87056 /2003.
Madocsai Miklós
   Ádventi - karácsonyi mozaik : ádventi - karácsonyi gondolatok, imádságok, énekek, igehirdetések / írta és összeáll. Madocsai Miklós ; [kiad. a Fébé Szociális és Rehabilitációs Szolgáltató Közhasznú Társaság]. - Piliscsaba : Fébé Kht., 2002. - 251, [2] p. : ill., részben kotta ; 21 cm
Bibliogr.: p. 246-248.
Fűzött : ár nélkül
264-041.2 *** 398.332.416(0:82-822) *** 894.511-822 *** 252
[AN 964471]
MARC

ANSEL
UTF-87057 /2003.
Messages de conversion des coeurs donnés par Jésus-Christ à Françoise (magyar)
   A szívek megtérésének üzenetei, amelyeket Jézus Krisztus adott Françoise-nak / [ford. Sólyom Éva]. - [Budapest] : Marana Tha 2000 Alapítvány, 2001-. - 20 cm
ISBN 963-9281-10-7 *
244
[AN 903988]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2001. - 264 p. - (Marana tha sorozat, ISSN 0865-7467 ; 87.)
ISBN 963-9281-11-5 * fűzött : 640,- Ft (hibás ISBN 963-9281-03-4)
244
[AN 903990] MARC

ANSEL
UTF-87058 /2003.
Mireisz László
   A változások könyve örök igazságai : [a születési hexagram kiszámítása és a 64 jel kifejtése] / Mireisz László. - [Budapest] : Vizsom, 2002. - 332 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-204-771-0 kötött : 2490,- Ft
299.511.8
[AN 949907]
MARC

ANSEL
UTF-87059 /2003.
Nagyari József (1650-1694)
Művek (vál.)
   Nagyari József tábori prédikációi, 1681-1683 / sajtó alá rend., a szöveget gond., a jegyzeteket, az előszót és a bev. tanulmányt írta Győri L. János ; [a kéziratok átírásában közrem. Luffy Katalin et al.]. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2002. - 270 p. ; 24 cm. - (Csokonai könyvtár. Források,, ISSN 1418-3242 ; 9.)
Bibliogr.: p. 259-266.
ISBN 963-472-677-1 fűzött : 1200,- Ft
252 *** 894.511-52
[AN 968009]
MARC

ANSEL
UTF-87060 /2003.
Peisch Ferenc
   Vasárnapi üzenetek : Budapest - Szemere-telep, 2000-2001 : C év / Peisch Ferenc. - Budapest : Don Bosco, 2002. - 349, [3] p. ; 20 cm
ISBN 963-9455-12-1 fűzött : ár nélkül
252
[AN 975283]
MARC

ANSEL
UTF-87061 /2003.
Prohászka Ottokár (1858-1927)
   Az én antiszemitizmusom : összegyűjtött zsidó tárgyú írásai és beszédei Bosnyák Zoltán bevezető tanulmányával / Prohászka Ottokár ; [a köt. anyagát összegyűjt. ifj. Tompó László]. - Budapest : Gede, 2003. - 228 p. ; 21 cm
ISBN 963-9298-45-X fűzött : ár nélkül
261.1 *** 323.12(=924)(439) *** 296 *** 242
[AN 969122]
MARC

ANSEL
UTF-87062 /2003.
Prohászka Ottokár (1858-1927)
   Soliloquia : napló / Prohászka Ottokár. - Székesfehérvár : Prohászka K., 2002-. - 17 cm
Barlay Ö. Szabolcs előszavával
Prohászka Ottokár (1858-1927)
244(0:82-94)
[AN 966828]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], Róma, 1877-1882. - 2002. - 128 p.
Borítócím: Prohászka naplója, 1877-1882
ISBN 963-86325-0-X fűzött : ár nélkül
244(0:82-94)
[AN 966830] MARC

ANSEL
UTF-87063 /2003.
   A Regula ösvényén. - Pannonhalma : Bencés K., 2002-. - 19 cm
271.1-4
[AN 925362]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2002. - 142 p. - (Lelkiségi füzetek, ISSN 1216-3627 ; 32.)
ISBN 963-9226-25-4 fűzött : ár nélkül
271.1-4
[AN 945901] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - 2003. - 172 p. - (Lelkiségi füzetek, ISSN 1216-3627 ; 33.)
ISBN 963-9226-29-7 fűzött : ár nélkül
271.1-4
[AN 969127] MARC

ANSEL
UTF-87064 /2003.
Révész Imre (1889-1967)
   Egyháztörténelem / Révész Imre ; kiad. a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kara. - [Hasonmás kiad.]. - Budapest : Károli Ref. Egy. Hittudományi Kar, 2003. - [4], 82, III, 83 p. ; 21 cm
Tart.: Az őskeresztyénségtől az ellenreformációig ; Az ellenreformációtól napjainkig (az 1930-as évekig), különös tekintettel a magyar protestantizmus történetére. - Eredeti kiadása: Debrecen : Tiszántúli Ref. Egyházker. Kvny., 1936
ISBN 963-8392-11-8 fűzött : ár nélkül
27(100)(075.3)
[AN 969979]
MARC

ANSEL
UTF-87065 /2003.
Reviczky Béla (id.)
   Hálaadás : a Pozsonyi Úti Református Egyházközség története, 1921-2001 / írta és összeáll. id. Reviczky Béla. - Budapest : Pozsonyi Úti Ref. Egyhközs., 2001. - 75 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-00-7326-9 fűzött : ár nélkül
Pozsonyi Úti Református Egyházközség (Budapest)
284.2(439-2Bp.XIII.)"19"
[AN 908349]
MARC

ANSEL
UTF-87066 /2003.
Sághy Marianne
   Versek és vértanúk : a római mártírkultusz Damasus pápa korában, 366-384 / Sághy Marianne ; [... a mutatókat összeáll. Rihmer Zoltán] ; [... ford. Bartók Gertrud és Rihmer Zoltán] ; [a térképeket és ábrákat ... kész. Gróf Ferenc]. - Budapest : Hungarus Paulus : Kairosz, 2003. - 334, [16] p. : ill., részben térk. ; 20 cm. - (Catena. Monográfiák,, ISSN 1587-2599 ; 3.)
Bibliogr.: p. 305-334.
ISBN 963-9484-23-7 fűzött : 2900,- Ft
Damasus (pápa), I., Szent.
281.4"03" *** 262.13(092)Damasus *** 235.3(092)"00/03" *** 871(092)Damasus
[AN 969031]
MARC

ANSEL
UTF-87067 /2003.
Sapienza rivelata del Dio vivente (magyar)
   Az Élő Isten kinyilatkoztatott bölcsessége : jelenések Manduriában. - Budapest : Masszi, 2002. - 2 db ; 21 cm
248.214
[AN 923932]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - . - 191 p., [4] t. : ill., részben színes. - (Csodák könyve, ISSN 1585-7441 ; 4.)
Ford. Nagy Ágnes Noémi
ISBN 963-9454-23-0 fűzött : 1490,- Ft
248.214(45-2Manduria)
[AN 966520] MARC

ANSEL
UTF-87068 /2003.
   Szentek élete / [szerk. Joseph Weisbender] ; [a m. kiadást szerk. Diós István] ; [mtársak Hajdók János, Vida Tivadar] ; [ford. Lőrincz Imre, Verő G. Mária, Diós István]. - 5. bőv., átd. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2001-2002. - 2 db ; 24 cm
A ford. a "Heilige des Regionalkalenders" c. kiad. alapján kész. - A 2. köt. mtársai Csaba Györgyné, Paulik Péter, Landthaller Judit
ISBN 963-360-924-0 *
235.3(092)(031)
[AN 904435]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 2002. - 674 p.
ISBN 963-361-378-7 kötött : 3180,- Ft
235.3(092)(031)
[AN 968036] MARC

ANSEL
UTF-87069 /2003.
   Szentek élete / [szerk. Diós István] ; [mtársak Hajdók János, Vida Tivadar] ; [ford. Lőrincz Imre, Verő G. Mária, Diós István]. - 6. bőv., átd. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2002-. - 24 cm
A ford. a "Heilige des Regionalkalenders" c. kiad. alapján kész. - Szerk. Weisbender, Joseph
235.3(092)(031)
[AN 970719]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2002. - 1014 p.
ISBN 963-361-405-8 kötött : 3980,- Ft
235.3(092)(031)
[AN 970721] MARC

ANSEL
UTF-87070 /2003.
Tokaji-Nagy Tivadar (1922-)
   Az Irgalmas Rend működése Pesten és Budán / Tokaji-Nagy Tivadar. - Budapest : Mikes, 2001. - 161 p., [8] t. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 153-160.
ISBN 963-8130-31-8 fűzött : ár nélkül
Ordo Hospitalarius Sancti Johannis de Deo. Provincia Hungariae.
271.44(439-2Bp.)(091)
[AN 906002]
MARC

ANSEL
UTF-87071 /2003.
   Új ének / [szerk. biz. Baranyay Csaba et al.] ; [szerk. a Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség Könnyűzenei Szakcsoportja]. ; [ill. Bence Áron]. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : Mevisz, 2001. - 241 p. : ill., főként kotta ; 21 cm
Példányszám: 4000
ISBN 963-85508-6-4 fűzött : ár nélkül
245 *** 284.1
[AN 907829]
MARC

ANSEL
UTF-87072 /2003.
White, Ellen Gould
The desire of ages (magyar)
   Jézus élete / Ellen G. White ; [ford. Homoki Henrietta ... és Dobos János ...] ; [a kéziratot előkész. Kárpáti Petronella]. - 8. kiad., utánny. - Budapest : Advent, 2003. - 804 p., [16] t. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-9122-67-X kötött : ár nélkül
Jézus
232.9
[AN 969531]
MARC

ANSEL
UTF-87073 /2003.
   A Zempléni Református Egyházmegye összeírása, 1782 / [szerk. Dienes Dénes]. - Sárospatak : Sárospataki Ref. Kollégium Tud. Gyűjt., 2003. - 149 p. : ill. ; 25 cm. - (Acta Patakina, ISSN 1585-549X ; 12.)
ISBN 963-206-882-3 fűzött : ár nélkül
Zempléni Református Egyházmegye.
284.2(439-03Zempléniegyházmegye)"178"
[AN 968711]
MARC

ANSEL
UTF-87074 /2003.
Zink, Jörg
Die eine Kirche, wann endlich? (magyar)
   Egyetemes egyház, de mikor? / Jörg Zink ; [ford. Szabó Csaba]. - Budapest : Kálvin, 2003. - 188 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 185-186.
ISBN 963-300-940-5 fűzött : 950,- Ft
261.8
[AN 968558]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

7075 /2003.
   Akikért csatlakozunk : a jövő nyertesei : gyermekek, ifjúság, sport az Európai Unióban / [közread. a GYISM Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium]. - [Budapest] : GYISM, 2003. - 24 p. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
304-053.2/.6(439) *** 316.346.3-053.2/.6(439) *** 327.39(4-62)
[AN 968077]
MARC

ANSEL
UTF-87076 /2003.
   Apák és fiúk és unokák : jövedelemáramlás együtt élő korosztályok között / [szerk. Gál Róbert Iván] ; [a köt. szerzői Gábos András et al.] ; [közread. a] Tárki. - Budapest : Tárki : Osiris, 2003. - 210 p. : ill. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.: p. 201-210.
ISBN 963-389-294-5 kötött : 2880,- Ft
316.344.23(075.8) *** 316.356.2(075.8) *** 330.567.22(075.8)
[AN 969015]
MARC

ANSEL
UTF-87077 /2003.
Aronson, Elliot
The social animal (magyar)
   A társas lény / Elliot Aronson ; [ford. Erős Ferenc]. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2003. - 528 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-224-586-5)
316.6(035)
[AN 975907]
MARC

ANSEL
UTF-87078 /2003.
Bartha Miklós (1847-1905)
   Kazárföldön / Bartha Miklós ; [szerk., szöveggond. Szőcs Zoltán és Vasvári Erika]. - [Piliscsaba] : B-Média Kft., 2003. - 168, [3] p. ; 22 cm. - (Magyar Fórum könyvek, ISSN 1216-0857)
Fűzött : 700,- Ft (hibás ISBN 963-7738-14-2)
308(439.23)"187/189" *** 323.12(=924)(439.23)"187/189"
[AN 975142]
MARC

ANSEL
UTF-87079 /2003.
   Helyünk a Kárpát medencében : a Márton Áron Elit Szakkollégium hallgatóinak tanulmánykötete. - Budapest : Márton Á. Szakkollégium, 2002. - 189 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén. - Példányszám: 300
ISBN 963-202-943-7 fűzött : ár nélkül
316.347(=945.11)(4-11) *** 376.7(=945.11)(4-11)
[AN 967793]
MARC

ANSEL
UTF-87080 /2003.
Keesling, Barbara
The good girl's guide to bad girl sex (magyar)
   Jó kislányok, rossz kislányok / Barbara Keesling ; [ford. Lovasi Gábor]. - Budapest : Édesvíz, 2002. - 322 p. ; 21 cm
Fűzött : 1990,- Ft (hibás ISBN 963-528-578-7)
316.37-055.2 *** 395-055.2 *** 159.922.1-055.2
[AN 966826]
MARC

ANSEL
UTF-87081 /2003.
   Kisebbségi lét és érvényesülés : a magyar lakosság munkaerő-piaci kihívásai a Kárpát-medencében / szerk. Fábri István ; [... szerzői Biró A. Zoltán et al.]. - Budapest : Lucidus, 2003. - 292 p. : ill. ; 21 cm. - (Kisebbségkutatás könyvek, ISSN 1585-3144)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9465-10-0 fűzött : 2200,- Ft
316.347(=945.11)(4-11) *** 331.5(4-11)
[AN 967347]
MARC

ANSEL
UTF-87082 /2003.
Kovács Éva (1964-)
   Mutatkozás : zsidó identitás történetek / Kovács Éva és Vajda Júlia. - 2. kiad. - [Budapest] : Múlt és Jövő K., 2002. - 311 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9171-83-2 fűzött : 2500,- Ft
316.63 *** 323.1(=924)
[AN 976316]
MARC

ANSEL
UTF-87083 /2003.
Kováts Zoltán (1930-)
   Hargita és Csongrád megye népmozgalmi adatai és arányai : 1966-1992 = Comparaţia demografică a judeţelor Harghita şi Csongrád în perioada 1966-1992 / Kováts Zoltán ; [mtárs ... Péter E. Katalin]. - Szeged : JGYF K., 2002. - 253 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás román és angol nyelven
ISBN 963-9167-68-1 fűzött : ár nélkül
312.8(439.181)"196/199"(083.41) *** 312.8(498.4-35Hargita)"196/199"(083.41)
[AN 968042]
MARC

ANSEL
UTF-87084 /2003.
   Luhmann-könyv / szerk. Bangó Jenő, Karácsony András ; [a ... tanulmányokat ford. Bangó Jenő, Stummer Attila]. - Budapest : Rejtjel, 2002. - 253 p. ; 24 cm. - (Bibliotheca iuridica. Acta congressuum,, ISSN 1587-8821 ; 2.)
Bibliogr.: p. 243-253.
ISBN 963-9149-75-6 fűzött : ár nélkül
Luhmann, Niklas
316.32 *** 316(430)(092)Luhmann,_N. *** 061.3(439-2Bp.)"2000"
[AN 966907]
MARC

ANSEL
UTF-87085 /2003.
   Öt év a nyugdíjasok szolgálatában : Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Nyugdíjas Szövetség, 1996-2000 / [összeáll. és szerk. Gyúró Imre és Orosz Szilárd]. - Nyíregyháza : Szabolcs-Szatmár-Bereg M. Nyugdíjas Szövets., 2001. - 158 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-00-6981-4 fűzött : ár nélkül
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Nyugdíjas Szövetség.
316.37-057.75(439.161) *** 061.2(439.161)
[AN 906034]
MARC

ANSEL
UTF-87086 /2003.
Pikó Bettina (1966-)
   Fiatalok pszichoszociális egészsége és rizikómagatartása a társas támogatás tükrében / Pikó Bettina. - Budapest : Osiris, 2002. - 267 p. ; 20 cm. - (Doktori mestermunkák, ISSN 1419-2306)
Bibliogr.: p. 239-252.
ISBN 963-389-354-2 fűzött : 1500,- Ft
316.6-053.6 *** 159.922-053.6 *** 616.89-02
[AN 965032]
MARC

ANSEL
UTF-87087 /2003.
   Roma/cigány értelmiségiek iskolai karrierje. - Debrecen : DE Neveléstud. Tansz., 2002. - 220 p. ; 22 cm. - (Acta paedagogica Debrecina, ISSN 0230-6476 ; 102.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
Fűzött : ár nélkül
316.343.652(=914.99)(439) *** 316.347(=914.99)(439) *** 376.7(=914.99)(439)
[AN 969077]
MARC

ANSEL
UTF-87088 /2003.
   Statisztika közgazdászoknak. - [Budapest] : Nemz. Tankvk., 2002-. - 24 cm
311(075.8)(076) *** 330(075.8)(076)
[AN 965873]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Példatár és feladatgyűjtemény / Keresztély, Sugár, Szarvas. - 2002. - 117, [2] p.
ISBN 963-19-3481-0 fűzött : 1764,- Ft
311(075.8)(076) *** 330(075.8)(076)
[AN 965877] MARC

ANSEL
UTF-87089 /2003.
Szesztay Ádám (1971-)
   Nemzetiségi kérdés a Kárpát-medencében, 1956-1962 : az ötvenhatos forradalom hatása a kelet-közép-európai kisebbségpolitikára / Szesztay Ádám. - Budapest : MTA Kisebbségkut. Int. : Gondolat K. Kör, 2003. - 417 p. ; 20 cm. - (Kisebbségi monográfiák, ISSN 1589-4479 ; 1.)
Bibliogr.: p. 354-405.
ISBN 963-9500-56-9 * fűzött : 1680,- Ft (hibás ISBN 963-9450-35-9)
316.347(=00)(4-11)"195/196" *** 943.9"1956" *** 323.15(=00)(4-11)"195/196"
[AN 968527]
MARC

ANSEL
UTF-87090 /2003.
Szilvássy László (1925-)
   Család és közélet / Szilvássy László. - Szarvas : Szilvássy L., 2003. - 117 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 113-114.
ISBN 963-430-336-6 fűzött : ár nélkül
316.37-053.2/.6 *** 316.356.2 *** 894.511-14(082) *** 37.018.1
[AN 966790]
MARC

ANSEL
UTF-87091 /2003.
Végh Antal (1933-2000)
   Erdőháton, Nyíren / Végh Antal. - Szekszárd : Babits, 2003. - 317, [2] p., [32] t. : ill. ; 24 cm. - (Korjellemző magyar próza, ISSN 1419-2934)
ISBN 963-9272-90-6 kötött : ár nélkül
Nyírség
308(439.161)
[AN 975901]
MARC

ANSEL
UTF-87092 /2003.
Virilio, Paul
L'écran du désert (magyar)
   Háború és televízió : a 304-es partszakasznál eltűnt katona emlékére / Paul Virilio ; [ford. Ádám Anikó]. - [Budapest] : Magus Design Stúdió, cop. 2003. - 114 p. ; 21 cm. - (Kor hű, ISSN 1588-9955)
ISBN 963-86275-9-X fűzött : 1200,- Ft
316.77 *** 355.48(567)"1990/1991" *** 791.9.097
[AN 966835]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

7093 /2003.
Barry, Dave
Dave Barry's complete guide to guys (magyar)
   A pasik természetrajza : egy elég rövid könyv / Dave Barry ; [ford. Nádori Attila]. - [Budapest] : M. Világ, cop. 2003. - 228, [4] p. ; 19 cm
ISBN 963-9075-18-3 fűzött : ár nélkül
395-055.1(0:82-7) *** 316.37-055.1(0:82-7) *** 159.922.1-055.1(0:82-7)
[AN 966654]
MARC

ANSEL
UTF-87094 /2003.
Dömötör Tekla (1914-1987)
   Germán, kelta regék és mondák / feldolg. és az előszót írta Dömötör Tekla. - 8. kiad. - Budapest : Móra, 2003. - 242, [6] p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. [243-244].
ISBN 963-11-7768-8 kötött : ár nélkül
398.221(=3) *** 398.221(=916) *** 293 *** 299.16
[AN 969717]
MARC

ANSEL
UTF-87095 /2003.
   Emléktáblánk : Kufstein, Kaiserturm (Császártorony), 1937. július 10. / [összeáll. Martos Józsefné Sztrokay Piroska] ; [kiad. a Fébé Szociális és Rehabilitációs Szolgáltató Közhasznú Társaság]. - Piliscsaba : Fébé Kht., 2002. - 51 p. : ill. ; 30 cm
Borítócím: Kufsteini emléktáblánk
ISBN 963-206-579-4 kötött : ár nélkül
394.46 *** 943.9"1848/1849"(092) *** 725.945.5(436-2Kufstein)
[AN 964488]
MARC

ANSEL
UTF-87096 /2003.
   Folyamatok és fordulópontok : [tanulmányok Andrásfalvy Bertalan tiszteletére] / szerk. Pócs Éva. - Budapest : L'Harmattan ; [Pécs] : PTE Népr. Tansz., 2003. - 366, [2] p. : ill. ; 24 cm. - (Studia ethnologica Hungarica, ISSN 1587-8899 ; 4.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Andrásfalvy Bertalan műveinek bibliográfiája: p. 19-22. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963)
39(=00)(100) *** 316.7(100) *** 012Andrásfalvy_B.
[AN 968020]
MARC

ANSEL
UTF-87097 /2003.
Horváthné Miszlai Katalin
   Kimlinger und Kierer ungarndeutsche Volksbräuche, die im Leben als Schicksalswende gelten / Horváthné Miszlai Katalin ; [hrsg. von der Deutschen Nationalität-Minderheit Selbstverwaltung]. - Paks : Deutsche Nationalität-Minderheit Selbstverwaltung, 2001. - 96 p. : ill. ; 25 cm
Borítócím: Ungarndeutsche Volksbräuche in Kimling und Kier
ISBN 963-00-6520-7 fűzött : ár nélkül
Dunakömlőd - Németkér
39(=30)(439-2Dunakömlőd)(091) *** 39(=30)(439-2Németkér)(091)
[AN 908316]
MARC

ANSEL
UTF-87098 /2003.
   Lengyel népművészet : Mazóvia népi kultúrája : kiállítás a varsói Állami Néprajzi Múzeum anyagából : Herman Ottó Múzeum, Miskolc ... 2001. augusztus 21 - december 30. / [a kiállítást rend. Alicja Mironiuk Nikolska és Elżbieta Piskorz Branekova]. - [Miskolc] : HOM, 2001. - [16] p. : ill., főként színes ; 21 cm. - (Herman Ottó Múzeum kiállításvezetői, ISSN 1587-5024 ; 1.)
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-9271-16-0 * fűzött : ár nélkül
Państwowe Muzeum Etnograficzne (Warszawa)
Mazóvia
39(=84) *** 7.031.4(=84) *** 061.4(439-2Miskolc)
[AN 907850]
MARC

ANSEL
UTF-87099 /2003.
Mead, Margaret
   Férfi és nő : a két nem viszonya a változó világban / Margaret Mead ; [szerk. és a jegyzeteket írta Bodrogi Tibor] ; [ford. András László ..., Vajda Endre ...] ; [utószó Bodrogi Tibor, Vörös Miklós]. - Budapest : Osiris, 2003. - 346 p. ; 20 cm. - (Osiris könyvtár. Antropológia,, ISSN 1219-8595)
ISBN 963-389-292-9 fűzött : 2280,- Ft
392.6(93/96) *** 392.6(73)
[AN 964490]
MARC

ANSEL
UTF-87100 /2003.
   Merítés : tanulmányok Szilágyi Miklós tiszteletére / [szerk. Bali János és Jávor Kata] ; [kiad. az MTA Néprajzi Kutatóintézete és az ELTE BTK Tárgyi Néprajzi Tanszéke]. - Budapest : MTA Néprajzi Kutint. : ELTE BTK Tárgyi Néprajzi Tansz., 2001. - 501 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Szilágyi Miklós szakirodalmi munkásságának bibliográfiáját összeáll.: Sz. Bányai Irén. - Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-567-022-2 fűzött : ár nélkül
39(439) *** 012Szilágyi_M.
[AN 907558]
MARC

ANSEL
UTF-87101 /2003.
   Minúka : cigány mesék beás és magyar nyelven = Minukă : puvescsé dă cîgány pă lyimbă dă băjás sî dă ungurj / szerk. Gidáné Orsós Erzsébet és Lantos Gábor ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem Tanárképző Intézet. - Pécs : PTE TI, 2002. - 120 p., [12] t. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 963-641-916-7 kötött : ár nélkül
398.21(=590-088)(439) *** 859.0-088-34.02(02.053.2)=945.11
[AN 967831]
MARC

ANSEL
UTF-87102 /2003.
   Népművészek a magyar millenniumért, 2000-2001 / [szerk. Füzes Endre] ; [kiad. a Hevesi Népművészeti és Háziipari Szövetkezet]. - Heves : Hevesi Népműv. és Háziip. Szöv., 2002. - 68 p. : ill., színes ; 23 cm
Fűzött : ár nélkül
39(=945.11) *** 7.031.4(439)(092)
[AN 967777]
MARC

ANSEL
UTF-87103 /2003.
Sabján Tibor
   A búbos kemence / Sabján Tibor ; [... rajz. Sabján Tibor]. - 3. kiad. - Budapest : Terc, cop. 2003. - 96 p. : ill. ; 19 cm. - (Népi kultúra)
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-00-7918-6)
39(=945.11)(439.14) *** 683.94
[AN 969654]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

7104 /2003.
   Beneš decrees, taking victims in 2002 : the Beneš decrees contradict every article of the human right convention and endanger peace and stability because they undermine the future of the Hungarian community / [Miklós Patrubány ed.] ; [auth. Imre Borbély et al.] ; [publ. by the] World Federation of Hungarians. - Budapest : World Federation of Hungarians, 2002. - 136 p. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
325.254(=945.11)(437.6)"1945/1948" *** 323.12(=945.11)(437.6)"1945/1949"
[AN 965078]
MARC

ANSEL
UTF-87105 /2003.
Debreczeni József (1955-)
   Orbán Viktor / Debreczeni József. - 2. jav. kiad. - Budapest : Osiris, 2003. - 570 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-389-443-3 kötött : 3480,- Ft
Orbán Viktor (1963-)
323(439)"198/200"(092)Orbán_V.
[AN 969425]
MARC

ANSEL
UTF-87106 /2003.
Fiala Ferenc (1904-1988)
   Zavaros évek / Fiala Ferenc. - Budapest : Gede, 2003. - 322 p., [1] t.fol. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9298-46-8 fűzött : ár nélkül
323(439)"1920/194" *** 323(439)"1944/195"
[AN 969720]
MARC

ANSEL
UTF-87107 /2003.
Finkelstein, Norman G.
The Holocaust industry (magyar)
   A Holokauszt-ipar : gondolatok a zsidó szenvedés tőkésítéséről / Norman G. Finkelstein ; [ford. Illyés Edit]. - Budapest : Kairosz, 2003. - 226 p. ; 19 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9484-22-9 fűzött : 3200,- Ft
323.12(=924)(430)"1939/1945" *** 347.426.6(100)
[AN 969025]
MARC

ANSEL
UTF-87108 /2003.
   Jugoszlávia külpolitikai dilemmája 1940-ben / a bevezetőt írta Tóth-Szenesi Attila ; ... ford. Szajcsán Éva. - Szeged : JATEPress, 2002. - 21 p. ; 21 cm. - (Documenta historica, ISSN 1216-0954 ; 57.)
A ford. Terzić, Velimir "Slom Kraljevine Jugoslavije 1941. (1. köt.)" c. kiad. alapján kész. - Bibliogr.: p. 15. - Példányszám: 300
Fűzött : ár nélkül
327(497.1)"1940"(093) *** 949.71"1940"(093)
[AN 966812]
MARC

ANSEL
UTF-87109 /2003.
   Magyar miniszterelnökök, 1848-2002 / [szerk. Stemler Gyula] ; [... szerzői] Izsák Lajos [et al.]. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : Kossuth, 2003. - 231 p. : ill., részben színes ; 31 cm
ISBN 963-09-4465-0 kötött : ár nélkül
32(439)(092)"18/19":030 *** 943.9"18/19"(092):030
[AN 967709]
MARC

ANSEL
UTF-87110 /2003.
Manent, Pierre
Cours familier de philosophie politique (magyar)
   Politikai filozófia felnőtteknek : a demokratikus társadalom látlelete / Pierre Manent ; Kende Péter fordításában és előszavával. - Budapest : Osiris, 2003. - 334 p. ; 20 cm. - (Osiris könyvtár. Politológia,, ISSN 1219-5464)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-389-423-9 fűzött : 2280,- Ft
32.001
[AN 969180]
MARC

ANSEL
UTF-87111 /2003.
   Nem élhetek birodalom nélkül / [szerk. Gombár Csaba, Volosin Hédi]. - [Budapest] : Helikon : Korridor, 2002. - 312, [3] p. ; 20 cm. - (Korridor kötetek, ISSN 1218-0351)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-208-799-2 fűzött : 1980,- Ft
321.01 *** 32.001
[AN 965831]
MARC

ANSEL
UTF-87112 /2003.
   State of impunity : human rights abuse of Roma in Romania / [ed. by] European Roma Rights Center. - [Budapest] : ERRC, 2001. - 154 p. : ill. ; 22 cm. - (Country reports series, ISSN 1416-7409 ; 10.)
Bibliogr.: p. 133-140.
ISBN 963-00-7785-X *jfűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-00-7784-X)
323.12(=914.99)(498)"199" *** 342.724(=914.99)(498)
[AN 907480]
MARC

ANSEL
UTF-87113 /2003.
Szalai Erzsébet (1948-)
   Baloldal - új kihívások előtt : cikkek, beszélgetések, viták / Szalai Erzsébet. - [Budapest] : Aula, 2003. - 207 p. ; 20 cm
ISBN 963-9478-32-6 fűzött : 2800,- Ft
323(439)"200" *** 329.055.4(439)"200" *** 316.3
[AN 969008]
MARC

ANSEL
UTF-87114 /2003.
   A választási igazgatás 10 éves. Az okmányirodák integrálása az ügyfélszolgálatokba : tapasztalatcsere és információk első kézből, jegyzők, közigazgatási hivatalok, TÁKISZ-ok, önkormányzatok és intézményeik köztisztviselőinek és közalkalmazottak részvételével : Siófok, ... 2000. november 29. / [főszerk. Tóth Zoltán] ; [szerk. Kiss Katalin]. - Budapest : M. Mediprint, 2001. - 60 p. ; 23 cm. - (A jegyző konferenciasorozat,, ISBN 1587-186X ; ; 4.)
ISBN 963-8114-39-8 * fűzött : 249,- Ft
324(439) *** 352(439) *** 061.3(439-2Siófok)
[AN 908471]
MARC

ANSEL
UTF-87115 /2003.
Vaszari András
   Politikai marketing : kézikönyv / Vaszari András. - Budapest : Bestseller 21, 2001. - 200 p. : ill. ; 24 cm. - (Stratégiai kézikönyvek, ISSN 1418-642X)
Bibliogr.: p. 197-200.
ISBN 963-00-4766-7 fűzött : 2700,- Ft
32.019.5(036)
[AN 907811]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

7116 /2003.
   Állam - szent unió - skizma : válogatott dokumentumok a bécsi udvar 1765-74 közötti erdélyi uniós politikájához / összeáll. Kovács Kálmán Árpád. - Szeged : JATEPress, 2003. - 78 p. ; 21 cm. - (Documenta historica, ISSN 1216-0954 ; 58.)
Példányszám: 300
Fűzött : ár nélkül
943.6"1765/1774"(093.2) *** 943.921"1765/1774"(093.2)
[AN 966823]
MARC

ANSEL
UTF-87117 /2003.
   Az államalapítókról 2000-ben : a VII. Honvéd Emléknap és a Levéltári Napok makói előadásai / [szerk. Halmágyi Pál]. - Makó : Önkormányzat, 2001. - 79 p. : ill. ; 25 cm. - (A makói múzeum füzetei, ISSN 0324-5179 ; 98.)
Rend. Makó Város Önkormányzata. - Példányszám: 400
ISBN 963-00-7822-8 fűzött : ár nélkül
943.9"09/10" *** 061.3(439-2Makó)
[AN 907817]
MARC

ANSEL
UTF-87118 /2003.
Andor László (1966-)
   Amerika évszázada / Andor László. - [Budapest] : Aula, 2002. - 426 p. : ill. ; 21 cm. - (XX. század, ISSN 1419-2535)
Bibliogr.: p. 377-387.
ISBN 963-9345-61-X kötött : 3500,- Ft
Egyesült Államok
973"19"
[AN 968519]
MARC

ANSEL
UTF-87119 /2003.
   Az aradi vértanúk / [összegyűjt., a szöveget gond., a bevezetőt írta] Katona Tamás. - 4. átd. kiad. - [Budapest] : Corvina, [2003]. - 546 p., XVI t. : ill. ; 24 cm
Levelek, visszaemlékezések, cikkek, naplótöredékek
ISBN 963-13-5211-0 fűzött : 2900,- Ft
943.9"1849"(093) *** 355(439)"1849"(092)(093)
[AN 970987]
MARC

ANSEL
UTF-87120 /2003.
Assmann, Jan
Moses the Egyptian (magyar)
   Mózes, az egyiptomi : egy emléknyom megfejtése / Jan Assmann ; [ford. Gulyás András]. - Budapest : Osiris, 2003. - 340 p. : ill. ; 20 cm. - (Osiris könyvtár. Vallástörténet,, ISSN 1219-1116)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-389-324-0 fűzött : 2480,- Ft
Mózes (próféta)
930.8(=924)(092)Mózes *** 291(02.053.2) *** 296 *** 299.31
[AN 964494]
MARC

ANSEL
UTF-87121 /2003.
Berend T. Iván (1930-)
   Kisiklott történelem : Közép- és Kelet-Európa a hosszú 19. században / Berend T. Iván. - Budapest : História : MTA Törttud. Int., 2003. - 277 p., XVI t. : ill., részben színes ; 25 cm. - (História könyvtár. Monográfiák,, ISSN 1217-212X ; 19.)
Bibliogr.: p. 247-262. - Példányszám: 1500
ISBN 963-8312-84-X kötött : 2200,- Ft
Kelet-Európa - Közép-Európa
940-11"18"
[AN 968719]
MARC

ANSEL
UTF-87122 /2003.
Budapest Főváros Levéltára.
   Budapest Főváros Levéltára ideiglenes fond- és állagjegyzéke / [szerk., a mutatókat kész. Horváth J. András] ; [a szerkesztésben közrem. Kalmár Ella]. - Budapest : BFL, 2003. - 315 p. ; 28 cm
ISBN 963-7323-35-X fűzött : ár nélkül
930.253(439-2Bp.)(083.8)
[AN 967374]
MARC

ANSEL
UTF-87123 /2003.
Buzás Gergely (1965-)
   A visegrádi Herkules-kút / [Buzás Gergely, Hack Róbert, Laszlovszky József] ; [kiad. a Mátyás király Múzeum]. - Visegrád : Mátyás Király Múz., [2002]. - 12 p. : ill., színes ; 24 cm
Fűzött : ár nélkül
904(439-2Visegrád)"14" *** 725.948(439-2Visegrád)
[AN 965131]
MARC

ANSEL
UTF-87124 /2003.
   Carolfalve = Karlsdorf = Károlyfalva / alkotó-szerk. Hauser Zoltán ; [... szerzői Trifonovné Karajz Borbála et al.] ; [... kiad. a Károlyfalvai Német Kissebbségi[!] Önkormányzat]. - Károlyfalva : Német Kisebbségi Önkormányzat, 2001. - 280 p., [28] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 243-245. - Példányszám: 500
ISBN 963-00-7632-2 fűzött : ár nélkül
Károlyfalva
943.9-2Sátoraljaújhely *** 943.9-2Károlyfalva
[AN 906156]
MARC

ANSEL
UTF-87125 /2003.
Csorba Csaba (1946-)
   Magyarország képes története : [a kezdetektől napjainkig] / Csorba Csaba, Estók János, Salamon Konrád ; [a térképeket ... Márton Mátyás, Paksi Judit, ... Klinghammer István kész.]. - Budapest : M. Kvklub, 2003. - 248 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 28 cm
ISBN 963-547-901-8 kötött : ár nélkül
943.9(035)
[AN 969226]
MARC

ANSEL
UTF-87126 /2003.
Csorba Csaba (1946-)
Magyarország képes története (angol)
   Illustrated history of Hungary : [from ancient times to the present] / Csaba Csorba, János Estók, Konrád Salamon ; [transl. Gabriella Baksa-Schön] ; [... map designed by Mátyás Márton and Judit Paksi, ... István Klinghammer]. - Budapest : M. Kvklub, 2003. - 248 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 28 cm
ISBN 963-547-902-6 kötött : ár nélkül
943.9(035)
[AN 969230]
MARC

ANSEL
UTF-87127 /2003.
Fancsalszky Gábor
   Von den Germanen zu den ungarländischen Deutschen / Gábor Fancsalszky, Tibor Kádas, Gyula Siklósi. - Budapest : [Julius Polikultur BT], 2001. - 63 p. : ill., főként színes ; 23 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-00-6237-2 fűzött : ár nélkül
936.3 *** 930.8(=30)(439) *** 943.9(=30)
[AN 906345]
MARC

ANSEL
UTF-87128 /2003.
Géczi János (1954-)
   Rózsahagyományok / Géczi János. - Pécs : Iskolakultúra, 2003. - 241 p. : ill. ; 20 cm. - (Iskolakultúra, ISSN 1586-202X ; 17.)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-641-945-0 fűzött : 1500,- Ft
930.85(100) *** 003.62 *** 7.043 *** 582.734
[AN 967930]
MARC

ANSEL
UTF-87129 /2003.
Géczi Zoltán
   A III. Birodalom felemelkedése és bukása / Kurt Rieder. - Kecskemét : Vagabund, cop. 2002. - 2 db (428 p.) : ill. ; 20 cm
Fűzött : ár nélkül
943.0"193/194" *** 355.48(430)"1939/1945"
[AN 968566]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r. - 211 p.
ISBN 963-9409-11-1
943.0"193"
[AN 968568] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r. - 221-428, [3] p.
ISBN 963-9409-12-X
943.0"1939/1945" *** 355.48(430)"1939/1945"
[AN 968570] MARC

ANSEL
UTF-87130 /2003.
   Három középkori germán törvénykönyv : válogatás a 802. évi Frank Birodalmi gyűlés rendelkezéseiből / ford. és sajtó alá rend. Huszár Edit. - Szeged : JATEPress, 2003. - 41 p. ; 21 cm. - (Documenta historica, ISSN 1216-0954 ; 59.)
Bibliogr.: p. 13-15. - Példányszám: 300. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött : ár nélkül
943.0-89"08"(093.2)
[AN 966834]
MARC

ANSEL
UTF-87131 /2003.
Hegedűs Gyula
   Történelmi dokumentumok lexikona / Hegedűs Gyula. - 2. kiad. - Budapest : Athenaeum 2000, 2003, cop. 2001. - 310 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 309-310.
ISBN 963-9471-24-0 kötött : 2490,- Ft
93/99(031) *** 930.2(100)(031) *** 341.241(100)(091)(031)
[AN 975917]
MARC

ANSEL
UTF-87132 /2003.
Holp András
   Pócspetri község története / Holp András ; [kiad. Pócspetri Község Önkormányzata]. - Pócspetri : Önkormányzat, 2001. - 156 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 500
ISBN 963-00-7034-0 fűzött : ár nélkül
Pócspetri
943.9-2Pócspetri
[AN 905995]
MARC

ANSEL
UTF-87133 /2003.
   Kossuth-emlékkönyv / [... szerk. Mucsi József] ; [a megemlékezést írta Krámer Iván] ; [a fotókat kész. Andrási Tamás et al.] ; [kiad. a HM Zrínyi Kommunikációs Szolgáltató Kht.]. - [Budapest] : Zrínyi : HM Zrínyi Kommunikációs Szolg. Kht., 2003. - 63 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 963-327-362-5 kötött : ár nélkül
Kossuth Lajos (1802-1894)
943.9"18"(092)Kossuth_L. *** 061.7(439)"2002"
[AN 966638]
MARC

ANSEL
UTF-87134 /2003.
Lévai Csaba (1964-)
   A republikanizmus-vita : vita az amerikai forradalom eszmetörténeti hátteréről / Lévai Csaba. - Budapest : L'Harmattan, 2003. - 443 p. ; 24 cm. - (A múlt ösvényén, ISSN 1587-3153)
Bibliogr.: p. 413-435.
ISBN 963-9457-26-4 fűzött : ár nélkül
930.1(73)"18/19" *** 973"177/179" *** 323.272(73)"1774/1791" *** 316.75(73)"18/19"
[AN 965116]
MARC

ANSEL
UTF-87135 /2003.
Miklós Zsuzsa
   Ete : egy elpusztult középkori mezőváros : kiállításvezető, 2002. november 28 - 2003. február 28. / Miklós Zsuzsa, Vizi Márta ; [közread. a] Városi Múzeum. - Paks : Városi Múz., 2002. - 20 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 18.
Fűzött : ár nélkül
Ete
904(439-2Ete)"04/14" *** 943.9-2Ete"04/14" *** 061.4(439-2Paks)
[AN 965210]
MARC

ANSEL
UTF-87136 /2003.
   Mozaikok Gyoma és Endrőd történetéből / [szerk. Róza Olga] ; [a köt. szerzői Dusa Katalin et al.] ; [összeállításában közrem. Kovásznainé Mikó Klára] ; [közread. a Honismereti Egyesület]. - Gyomaendrőd : Honismereti Egyes., 2001. - 235 p., [8] t.fol. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-00-6423-5 fűzött : ár nélkül
Endrőd - Gyoma
943.9-2Gyomaendrőd *** 371.385
[AN 907888]
MARC

ANSEL
UTF-87137 /2003.
Nemeskürty István (1925-)
Művek
   Nemeskürty István összes műve / sorozatszerk. Turányi Zsuzsa. - [Budapest] : Szabad Tér, 1999-. - 24 cm
ISBN 963-9201-04-9
943.9 *** 930.85(439) *** 894.511(091) *** 081
[AN 405118]
MARC

ANSEL
UTF-8


   7., A megbűnhődött jövendő. - 2003. - 456 p. : ill.
ISBN 963-9201-21-9 kötött : 2500,- Ft
894.511-2 *** 894.511(091)"18/19"
[AN 966642] MARC

ANSEL
UTF-87138 /2003.
Olmsted, Garrett S.
   Celtic art in transition during the first century BC : an examination of the creations of mint masters and metal smiths, and an analysis of stylistic development during the phase between la Tène and Provincial Roman / Garrett Olmsted. - Budapest : Archaeolingua Alapítvány, 2001. - 340 p. : ill. ; 29 cm. - (Archaeolingua, ISSN 1215-9239 ; 12.). (Innsbrucker Beiträge zur Kulturwissenschaft)
Bibliogr.: p. 153-169.
ISBN 963-8046-37-6 kötött : ár nélkül
904(364) *** 737.1(364) *** 739(364)
[AN 968411]
MARC

ANSEL
UTF-87139 /2003.
   Pályázatok / [... szerk. Mészáros Gábor] ; [közread. a] Múzeum 1956 Emlékére Közhasznú Alapítvány. - Budapest : Múz. 1956 Emlékére Közhasznú Alapítvány, 2002. - 216 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-204-586-6 fűzött : ár nélkül
943.9"1956" *** 379.825-053.6
[AN 966541]
MARC

ANSEL
UTF-87140 /2003.
Pezenhoffer Antal
   A magyar nemzet történelme : a mohácsi vésztől napjainkig : a Katolikus Egyház és a Habsburg-ház történelmi szerepe : történelmi apologetika / Pezenhoffer Antal. - Pilisszentlélek : Út, Igazság, Élet K., 1993-. - 24 cm
ISBN 963-8283-00-9 *
943.9"15/18" *** 322(439)"15/18" *** 282 *** 929.52(436)Habsburg
[AN 90862]
MARC

ANSEL
UTF-8


   6. köt. - 2003. - 457 p.
ISBN 963-8283-08-4 fűzött : ár nélkül
943.9"1703/1711"
[AN 965043] MARC

ANSEL
UTF-87141 /2003.
Raffay Ernő (1948-)
A vajdaságoktól a birodalomig (angol)
   From voivodships to empire : the history of modern Romania / Ernő Raffay. - Budapest : Károli Egy. K., 2003. - 281 p. : ill., térk. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 259-270.
ISBN 963-8392-58-4 kötött : ár nélkül
Románia
949.8"186/191"
[AN 967937]
MARC

ANSEL
UTF-87142 /2003.
   Salgótarján történelmi kronológiája. - Salgótarján : Nógrád M. Lvt., 1996-. - 23 cm
ISBN 963-7243-08-9 *
Salgótarján
943.9-2Salgótarján(0:930.24)
[AN 217922]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., 1945-1977 / [az adatgyűjtést végezte, a kronológiát összeáll. és szerk. Cs. Sebestyén Kálmán]. - 2002. - 415 p. - (Adatok, források és tanulmányok a Nógrád Megyei Levéltárból, ISSN 0238-1990 ; 39.)
Bibliogr.: p. 389-390.
ISBN 963-7243-48-8 fűzött : ár nélkül
943.9-2Salgótarján"194/197"(0:930.24)
[AN 967253] MARC

ANSEL
UTF-87143 /2003.
Szádeczky-Kardoss Lajos (1859-1935)
   A székely nemzet története és alkotmánya / írta Szádeczky Kardoss Lajos. - Hasonmás kiad. - Budapest : Gede, 2003. - [4], IV, 400 p. ; 24 cm
Eredeti kiadása: Budapest : "Hargitaváralja", 1927. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9298-48-4 kötött : ár nélkül
Erdély
943.921(035)
[AN 975789]
MARC

ANSEL
UTF-87144 /2003.
Takáts Sándor (1860-1932)
   Régi magyar nagyasszonyok / Takáts Sándor ; [vál. és sajtó alá rend. Réz Pál]. - 2. kiad. - [Budapest] : Corvina, [2003]. - 245 p. ; 24 cm
ISBN 963-13-5106-8 fűzött : 2500,- Ft
929-055.2(439)"15/17"
[AN 975049]
MARC

ANSEL
UTF-87145 /2003.
Tilhof Endre (1934-)
   Tósok hét évszázada : fejezetek a község múltjából / Tilhof Endre ; [kiad. Ajka Város Önkormányzata]. - Ajka : Önkormányzat, 2001. - 208 p. : ill., részben térk. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-00-7067-7 fűzött : ár nélkül
Tósok
943.9-2Ajka *** 943.9-2Tósok
[AN 907878]
MARC

ANSEL
UTF-87146 /2003.
Tisza István (1861-1918)
   Válogatott politikai írások és beszédek / Tisza István ; vál., szerk., a jegyzeteket és az utószót írta Tőkéczki László. - Budapest : Osiris, 2003. - 461 p. ; 21 cm. - (Millenniumi magyar történelem. Politikai gondolkodók,, ISSN 1585-4256)
Kötött : 3800,- Ft (hibás ISBN 963-389-153-1)
943.9"189/191"(093) *** 323(439)"189/191"(093)
[AN 964443]
MARC

ANSEL
UTF-87147 /2003.
   "A városnak a városról" : fejezetek Törökszentmiklós múltjából / [szerk. Selmeczi László, Szabó Antal] ; [kiad. Törökszentmiklós Város Önkormányzata]. - Törökszentmiklós : Önkormányzat, 2001. - 447 p. : ill. ; 24 cm
Gerinccím: Fejezetek Törökszentmiklós múltjából. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-00-6956-3 fűzött : ár nélkül
Törökszentmiklós
943.9-2Törökszentmiklós
[AN 906102]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

7148 /2003.
   Balatonfüred városért : Pro Urbe Díj kitüntetettjei, 1978-2000 / [összeáll., szerk. Fülöp Lajos]. - Balatonfüred : Balatonfüred Városért Közalapítvány, 2001. - 59 p. : ill. ; 20 cm. - (Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadványai, ISSN 1589-6803 ; 4.)
Példányszám: 1000
ISBN 963-00-9090-2 fűzött : ár nélkül
908.439-2Balatonfüred(092) *** 061.27(439-2Balatonfüred)ProUrbe
[AN 967257]
MARC

ANSEL
UTF-87149 /2003.
Benke József (1937-)
   Egyetemünk a Kárpát-medencében / Benke József. - Pécs : Alexandra, 2002. - 263 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-368-389-0 kötött : ár nélkül
908.439(084.12) *** 908.4-11(084.12) *** 378.4(439-2Pécs)(091)(092)
[AN 968553]
MARC

ANSEL
UTF-87150 /2003.
Czibulka Zoltán
   Mit érdemes tudni.. : utazás előtt / Czibulka Zoltán. - Budapest : Humexim, [2003]. - 208 p., [14] t. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 963-206-059-8 fűzött : ár nélkül
910.4(036) *** 379.85(036)
[AN 968557]
MARC

ANSEL
UTF-87151 /2003.
Fülöp Géza
   Lengyelország / Fülöp Géza. - Budapest : Cartographia, cop. 2002. - 192 p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm. - (Cartographia útikönyvek, ISSN 1588-8118)
Lezárva: 2002. nov. 15.
ISBN 963-352-852-6 fűzött : ár nélkül
Lengyelország
914.38(036)
[AN 966767]
MARC

ANSEL
UTF-87152 /2003.
Garami László (1925-)
   Varázslatos Magyarország / Garami László, Kurunczi Margit, Tóth Ágnes. - [Budapest] : Viva Média : Athenaeum 2000, 2003. - 528 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-9471-33-X kötött : 7490,- Ft
908.439(084.12)
[AN 968484]
MARC

ANSEL
UTF-87153 /2003.
   Hajdúnánási almanach, 2000 : helytörténeti olvasókönyv és adattár / [szerk. Rigó Tamásné] ; [szócikkeket írták Nagyné Józsa Beáta et al.] ; [közread. a] Hajdúnánási Szellemi Műhely, Hajdúnánás Városi Önkormányzat]. - Hajdúnánás : Hajdúnánási Szellemi Műhely : Önkormányzat, 2001. - [2], 516, [4] p., XVII t. : ill., részben színes ; 24 cm
Lezárva: 2001. márc. 31. - Példányszám: 1000
ISBN 963-00-8818-5 fűzött : ár nélkül
Hajdúnánás
908.439-2Hajdúnánás *** 050.8(439-2Hajdúnánás)
[AN 968045]
MARC

ANSEL
UTF-87154 /2003.
Hogya Viktor (1933-)
   Ricse krónikája / Hogya Viktor. - Ricse : [Önkormányzat], 2001. - 432 p. : ill. ; 24 cm
Közread. Ricse Nagyközség Önkormányzata. - Bibliogr.: p. 423-425. - Példányszám: 500
ISBN 963-00-7484-2 fűzött : ár nélkül
908.439-2Ricse
[AN 906108]
MARC

ANSEL
UTF-87155 /2003.
Kis Csaba (1930-2002)
   Franciaország / Kis Csaba ; [fotók Borsai Lipót et al.]. - 4. kiad. - [Budapest] : Panoráma, [2003], cop. 1995. - 672 p., [24] t. : ill., főként színes ; 19 cm. - (Panoráma nagyútikönyvek, ISSN 1217-1271)
Lezárva: 1995. máj. 20.
ISBN 963-243-875-2 kötött : 2940,- Ft
Franciaország
914.4(036)
[AN 975349]
MARC

ANSEL
UTF-87156 /2003.
Kovács Zoltán (1931-)
   Társadalomföldrajzi kislexikon / Kovács Zoltán. - Budapest : Műszaki Kvk., cop. 2001. - 175 p. : ill., főként színes ; 25 cm
ISBN 963-16-2736-5 fűzött : ár nélkül
911.3:030
[AN 908123]
MARC

ANSEL
UTF-87157 /2003.
   Pereces-bányatelep története a XIX-XX. században / [szerk. Dobrossy István] ; [... a szerkesztésben közrem. Kovács Loránd et al.]. - [Miskolc] : BAZ M. Lvt., 2001. - 209 p. : ill. ; 24 cm. - (Tanulmányok Diósgyőr történetéhez, ISSN 1417-460X ; 9.)
Példányszám: 500
ISBN 963-9311-08-1 * fűzött : ár nélkül
Pereces
908.439-2Pereces-bányatelep *** 622.33(439-2Pereces-bányatelep)(091) *** 908.439-2Miskolc
[AN 906394]
MARC

ANSEL
UTF-87158 /2003.
Randé Jenő (1922-)
   Nagy-Britannia és Észak-Írország / Randé Jenő ; [fotók Molnár Miklós, Szentirmai József]. - 3. kiad. - [Budapest] : Panoráma, [2003], cop. 1996. - 380 p., [32] t. : ill., részben színes, részben térk. ; 19 cm. - (Panoráma nagyútikönyvek, ISSN 1217-1271)
Lezárva: 1996. febr. 28.
ISBN 963-243-874-4 kötött : 2870,- Ft
Nagy-Britannia - Észak-Írország
914.10(036)
[AN 975347]
MARC

ANSEL
UTF-87159 /2003.
Szénási György
   Svájc / Szénási György. - Budapest : Cartographia, cop. 2002. - 168 p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm. - (Cartographia útikönyvek, ISSN 1588-8118)
Lezárva: 2002. nov. 15.
ISBN 963-352-853-4 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-352-853-2)
Svájc
914.94(036)
[AN 966775]
MARC

ANSEL
UTF-87160 /2003.
Szentirmai József
   Németország / Szentirmai József ; [fotók Bereznay István et al.]. - 6. kiad. - [Budapest] : Panoráma, 2003, cop. 1993. - 543 p., [40] t. : ill., részben színes ; 19 cm. - (Panoráma nagyútikönyvek, ISSN 1217-1271)
Lezárva: 1992. jan. 15.
ISBN 963-243-871-X kötött : 2700,- Ft
Németország
914.30(036)
[AN 975345]
MARC

ANSEL
UTF-87161 /2003.
Szepesi Ádám (1974-)
   Magyarország száz csodája / fényképezte Szepesi Ádám ; [szerzők Bódis Bernadett et al.]. - 5. utánny. - Budapest : Totem, 2003. - 210 p. : ill., színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 206-207.
ISBN 963-590-180-1 kötött : ár nélkül
908.439(084.12) *** 72(439)(084.12)
[AN 976359]
MARC

ANSEL
UTF-87162 /2003.
   A természeti erőforrások gazdaságtana és földrajza / szerk. Bora Gyula, Korompai Attila ; [... szerzői Békési László et al.]. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : Aula, 2003. - 440 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 430-440.
ISBN 963-9478-27-X kötött : 4900,- Ft
911.3(075.8) *** 911.2(075.8)
[AN 970782]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

7163 /2003.
   Alkotmányjogi jogszabályok / [összeáll. Chronowski Nóra, Drinóczi Tímea]. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, 2003. - 474 p. ; 24 cm. - (Conpendiarium, ISSN 1418-1290)
Lezárva: 2003. febr. 1.
ISBN 963-9310-94-8 fűzött : 2380,- Ft
342(439)(094)(075.8)
[AN 976292]
MARC

ANSEL
UTF-87164 /2003.
Benacchio, Giannantonio
Diritto privato della Comunità europea (magyar)
   Az Európai Közösség magánjoga : polgári jog, kereskedelmi jog / Giannantonio Benacchio ; [ford. Földi András, Csizmazia Norbert]. - Budapest : Osiris, 2003. - 377 p. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
ISBN 963-389-303-8 kötött : 4180,- Ft
347(4-62)(075.8)
[AN 964447]
MARC

ANSEL
UTF-87165 /2003.
Bíró György (1955-)
   Magyar polgári jog : a kötelmi jog és a szerződéstan közös szabályai : egyetemi tankönyv / Bíró György ; [a szerkesztésben közrem. Csákó Györgyi, Leszkoven László és Révész Katalin] ; kiad. "Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért". - 6. átd. kiad. - Miskolc : Novotni K., [2002], cop. 2000. - 531 p. ; 21 cm
Lezárva: 2000. szept. 1. - A címoldalon a megjelenés éve: 2001. - Bibliogr.: p. 513-515. és a fejezetek végén. - Példányszám: 1400. - A tartalomjegyzék német és angol nyelven is
Fűzött : ár nélkül
347.4(439)(075.8)
[AN 971576]
MARC

ANSEL
UTF-87166 /2003.
   Büntető jogszabályok / [összeáll. Herke Csongor, Tatár László]. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, 2003. - 341 p. ; 24 cm. - (Conpendiarium, ISSN 1418-1290)
ISBN 963-9310-95-6 fűzött : 1280,- Ft
1978. évi IV. törvény a Büntető törvénykönyvről
1998. évi XIX. törvény a büntetőeljárásról
343(439)(094)(075.8)
[AN 976302]
MARC

ANSEL
UTF-87167 /2003.
   Büntető törvénykönyv. - Budapest : Árboc, [2003]. - 72 p. ; 29 cm
Lezárva: 2003. febr. 1.
Fűzött : 750,- Ft
1978. évi IV. törvény a Büntető törvénykönyvről
343(439)(094)
[AN 976205]
MARC

ANSEL
UTF-87168 /2003.
   Büntetőeljárási törvény. - Budapest : Árboc, [2003]. - 72 p. ; 29 cm
Lezárva: 2003. febr. 1.
Fűzött : 950,- Ft
1998. évi XIX. törvény a büntetőeljárásról
343.1(439)(094)
[AN 976211]
MARC

ANSEL
UTF-87169 /2003.
   Családjogi törvény : módosított végrehajtási rendeletekkel egységes szerkezetben. - Budapest : Árboc, [2003]. - 19 p. ; 29 cm
Lezárva: 2003. febr. 1.
Fűzött : 400,- Ft
1952. évi IV. törvény a házasságról, a családról és a gyámságról
347.6(439)(094)
[AN 976226]
MARC

ANSEL
UTF-87170 /2003.
Csécsy György (1952-)
   Magyar polgári jog : a szellemi alkotások joga : egyetemi tankönyv / Csécsy György ; kiad. a "Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért". - Miskolc : Novotni K., [2002], cop. 2000. - 225 p. ; 21 cm
Lezárva: 2000. szept. 31. - A borítón a megjelenés éve: 2000. - Gerinccím: A szellemi alkotások joga. - Bibliogr.: p. 224-225.
Fűzött : ár nélkül
347.77(439)(075.8) *** 347.78(439)(075.8) *** 339.166.5
[AN 971570]
MARC

ANSEL
UTF-87171 /2003.
   Emberi jogok / szerk. Halmai Gábor és Tóth Gábor Attila ; [... szerzői Halmai Gábor et al.]. - Budapest : Osiris, 2003. - 919 p. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.: p. 855-876.
ISBN 963-389-304-6 kötött : 4980,- Ft
341.231.14(075.8) *** 342.7(100)(075.8)
[AN 964449]
MARC

ANSEL
UTF-87172 /2003.
   A fizetésképtelenség szabályozása : javaslat egy magyar EU-konform törvény megalkotására / [szerk. Török Gábor, Glatz Ferenc Henrik]. - Budapest : Europa Inst. Budapest, 2002. - 179 p. : ill. ; 24 cm. - (Begegnungen, ISSN 1416-3055 ; 17/1.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-204-963-2 fűzött : ár nélkül
347.736(4-62) *** 347.736(439)
[AN 965791]
MARC

ANSEL
UTF-87173 /2003.
A fizetésképtelenség szabályozása (magyar)
   Regelung der Insolvenz : Entwurf zu einem neuen ungarischen Gesetz / [Red. Gábor Török, Ferenc Henrik Glatz] ; [Übers. von Balázs Ille]. - Budapest : Europa Inst. Budapest, 2002. - 175 p. : ill. ; 24 cm. - (Begegnungen, ISSN 1416-3055 ; 17/2.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-204-964-0 fűzött : ár nélkül
347.736(4-62) *** 347.736(439)
[AN 965805]
MARC

ANSEL
UTF-87174 /2003.
Juhász Edit
   A végrehajtási jog aktuális kérdései / előadó Juhász Edit. - Budapest : MKIK, 2002. - p. 41-51. ; 24 cm. - (Jogi tájékoztató füzetek, ISSN 1217-128X ; 122.)
A sorozat 121-126. tagjai egy kötetben
Fűzött : ár nélkül
347.952(439)(094)(036) *** 061.3(439-2Bp.)"2002"
[AN 968669]
MARC

ANSEL
UTF-87175 /2003.
   Korzika 1755-ös és 1794-es alkotmánya / franciából ford. és a bevezetőt írta Tandori Mária. - Szeged : JATEPress, 2002. - 47 p. ; 21 cm. - (Documenta historica, ISSN 1216-0954 ; 56.)
A ford. a "La constitution de Pascal Paoli 1755" és a "Constitution du Royaume de Corse" c. kiad. alapján kész. - Bibliogr.: p. 29-30. - Példányszám: 300. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött : ár nélkül
342.4(459.9)"1755"(093.2) *** 342.4(449.45)"1794"(093.2)
[AN 966806]
MARC

ANSEL
UTF-87176 /2003.
   Magyar közigazgatási jog : általános rész / szerk. Fazekas Marianna, Ficzere Lajos ; [... szerzői Balázs István et al.]. - 4. átd. kiad. - Budapest : Osiris, 2003. - 546 p. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Lezárva: 2002. jún. 1. - Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-389-441-7 kötött : 3980,- Ft
342.9(439)(075.8)
[AN 969317]
MARC

ANSEL
UTF-87177 /2003.
   Magyar magánjog / főszerk. Szladits Károly ; írták Almási Antal [et al.]. - Pécs : Ponte Press, 1999-. - 23 cm
Az 1938 és 1942 között Budapesten, Grill Károly által kiadott mű reprintje
ISBN 963-85758-9-1
347(439)
[AN 422753]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., Kötelmi jog általános része. - [2001]. - [8], 645 p.
ISBN 963-86028-8-0 * kötött : ár nélkül
347.4(439)
[AN 909722] MARC

ANSEL
UTF-8


   4. köt., Kötelmi jog különös része. - [2003]. - VIII, 963 p.
Kötött : ár nélkül
347.4(439)
[AN 967975] MARC

ANSEL
UTF-87178 /2003.
   Merre visz az út? : a romák politikai és emberi jogai a változó világban / szerk. Majtényi Balázs. - Budapest : Lucidus, 2003. - 259 p. ; 22 cm. - (Kisebbségkutatás könyvek, ISSN 1585-3144)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9465-09-7 fűzött : 2400,- Ft
342.724(=914.99)(100) *** 316.347(=914.99)(100)
[AN 967342]
MARC

ANSEL
UTF-87179 /2003.
   Monitoring the EU Accession Process: corruption and anti-corruption policy : country reports : Bulgaria, Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Poland, Romania, Slovakia, Slovenia / [publ. by the] Open Society Institute EU Accession Monitoring Program. - Budapest ; New York [N. Y.] : OSI, 2002. - 621 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött : ár nélkül
ISBN 1-891385-22-4
343.352(4-11)"200" *** 328.185(4-11)"200"
[AN 964460]
MARC

ANSEL
UTF-87180 /2003.
   Polgári perrendtartás. - Budapest : Árboc, [2003]. - 64 p. ; 29 cm
Lezárva: 2003. febr. 1.
Fűzött : 750,- Ft
1952. évi III. törvény a Polgári perrendtartásról
347.9(439)(094)
[AN 976155]
MARC

ANSEL
UTF-87181 /2003.
   Polgári törvénykönyv. - Budapest : Árboc, [2003]. - 88 p. ; 29 cm
Lezárva: 2003. jan. 1.
Fűzött : 850,- Ft
1959. évi IV. törvény a Magyar Köztársaság Polgári törvénykönyvéről
347(439)(094)
[AN 976150]
MARC

ANSEL
UTF-87182 /2003.
Radnai József (1927-)
   A Munka Törvénykönyve és annak jövője / előadó Radnai József. - Budapest : MKIK, 2002. - p. 95-108. ; 24 cm. - (Jogi tájékoztató füzetek, ISSN 1217-128X ; 126.)
A sorozat 121-126. tagjai egy kötetben
Fűzött : ár nélkül
349.2(439)(094)(036) *** 061.3(439-2Bp.)"2002"
[AN 968684]
MARC

ANSEL
UTF-87183 /2003.
Schlechtriem, Peter
   A német ítélkezési gyakorlat a Bécsi Konvenció alapján / előadó Peter Schlechtriem. - Budapest : MKIK, 2002. - p. 63-76. ; 24 cm. - (Jogi tájékoztató füzetek, ISSN 1217-128X ; 124.)
A sorozat 121-126. tagjai egy kötetben
Fűzött : ár nélkül
347.951(430) *** 061.3(439-2Bp.)"2002"
[AN 968676]
MARC

ANSEL
UTF-87184 /2003.
   Tájékoztató a 2003. április 12-én megtartásra kerülő európai uniós népszavazás pénzügyi lebonyolításának szabályairól / [összeáll. Kis Csaba, Matus Sándorné]. - Budapest : BM Orsz. Választási Iroda, 2003. - 70 p. : ill. ; 29 cm. - (Választási füzetek, ISSN 1216-5530 ; 107.)
Fűzött : ár nélkül
342.843(439)(036) *** 324(439)"2003"(036) *** 336.12(439)(036) *** 327.39(4-62)
[AN 967954]
MARC

ANSEL
UTF-87185 /2003.
Tamáné Nagy Erzsébet
   A gazdasági jogalkotás változásai / előadó Tamáné Nagy Erzsébet. - Budapest : MKIK, 2002. - p. 53-62. ; 24 cm. - (Jogi tájékoztató füzetek, ISSN 1217-128X ; 123.)
A sorozat 121-126. tagjai egy kötetben
Fűzött : ár nélkül
347.7(439)(094)(036) *** 340.134(439) *** 061.3(439-2Bp.)"2002"
[AN 968673]
MARC

ANSEL
UTF-87186 /2003.
   Társasági törvény. - Budapest : Árboc, [2003]. - 48 p. ; 29 cm
Lezárva: 2003. jan. 1.
Fűzött : 600,- Ft
1997. évi CXLIV. törvény a gazdasági társaságokról
347.72(439)(094)
[AN 976223]
MARC

ANSEL
UTF-87187 /2003.
Udvari István (1950-)
   A Mária Terézia-féle úrbérrendezés forrásai magyarországi délszláv népek nyelvén / Udvari István. - Nyíregyháza : Nyíregyházi Főisk. Ukrán és Ruszin Filológiai Tansz., 2003-. - 24 cm
ISBN 963-9385-34-4
347.268(439)"17"(093) *** 338(091)(439)"17"(093)
[AN 968522]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Nyomtatványok / az előszót írta Nyomárkay István. - 2003. - 326 p. : ill. - (Dimensiones culturales et urbariales Regni Hungariae, ISSN 1588-8215 ; 2.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-9385-35-2 fűzött : ár nélkül
347.268(439)"17"(093) *** 338(091)(439)"17"(093)
[AN 968523] MARC

ANSEL
UTF-87188 /2003.
Wellmann György
   A felülvizsgálat új Pp. szabályai a Legfelsőbb Bíróság gyakorlatában / előadó Wellmann György. - Budapest : MKIK, 2002. - p. 77-94. ; 24 cm. - (Jogi tájékoztató füzetek, ISSN 1217-128X ; 125.)
A sorozat 121-126. tagjai egy kötetben
Fűzött : ár nélkül
347.957(439) *** 061.3(439-2Bp.)"2002"
[AN 968679]
MARC

ANSEL
UTF-87189 /2003.
The world's greatest unsolved mysteries (magyar)
   Döbbenetes titkok : rejtélyes eltűnések, halálesetek : kegyetlen merényletek / [ford. Zsolnai Lajos]. - Budapest : Ventus Libro, cop. 2003. - 439 p. ; 22 cm. - (Híres címlapsztorik, ISSN 1589-6811)
ISBN 963-86333-1-X kötött : ár nélkül
343.919 *** 34.096
[AN 968760]
MARC

ANSEL
UTF-87190 /2003.
The world's worst murders (magyar)
   Kíméletlen gyilkosok : szenvedélyből elkövetett gyilkosságok : hidegvérű sorozatgyilkosok / [ford. Gergely Anikó]. - Budapest : Ventus Libro, cop. 2003. - 436 p. ; 22 cm. - (Híres címlapsztorik, ISSN 1589-6811)
ISBN 963-86333-0-1 kötött : ár nélkül
343.919 *** 34.096
[AN 968721]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

7191 /2003.
Czetz János (1822-1904)
   Emlékezéseim / Czetz János ; [a szöveget gond., a bevezetőt és a jegyzeteket írta Kedves Gyula]. - Budaörs : Budaörsi Örmény Kisebbségi Önkormányzat, 2001. - 145 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Magyar - örmény könyvtár, ISSN 1586-0566 ; 1.)
A spanyol nyelvű, kézirásos emlékirat fordítása Buenos Airesben, a Magyar Harcosok Bajtársi Szövetségében kész.
ISBN 963-00-6072-8 fűzött : ár nélkül
Czetz János (1822-1904)
355(439)(092)Czetz_J. *** 355.48(439)"1848/1849"(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 907795]
MARC

ANSEL
UTF-87192 /2003.
Sugár István (1917-)
Az egri vár és viadala (új kiadása)
   Az egri vár históriája / Sugár István. - 3. bőv., átd. kiad. / ... átd. Berecz Mátyás [et al.]. - Budapest : Zrínyi, 2002. - 256 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 252-254.
ISBN 963-327-352-8 fűzött : 1980,- Ft
Eger
355.48(439-2Eger)"15/17" *** 728.81(439-2Eger)"15/17"
[AN 967612]
MARC

ANSEL
UTF-87193 /2003.
Sztanek Endre
   Kézikönyv a polgári védelmi és katasztrófavédelmi ismereteket oktatók számára / [írta Sztanek Endre] ; [... rajz. Varsányi Emília] ; a Magyar Polgári Védelmi Szövetség Országos Elnökségének kiadványa. - Budapest : MPVSZ Orsz. Elnökség, 2002. - 181 p. : ill. ; 20 cm
Fűzött : ár nélkül
355.58(072) *** 614.8(072)
[AN 966534]
MARC

ANSEL
UTF-87194 /2003.
   A XXI. század vegyivédelme című pályázat tanulmányai / [szerk. Grósz Zoltán, Juhász László]. - Budapest : HVK Vezérkari Iroda, 2001. - 260 p. : ill. ; 24 cm. - (Hadtudományi tájékoztató, ISSN 1419-7758 ; 2001/3.)
Bibliogr. a tanulmányok végén. - Példányszám: 150
ISBN 963-00-8069-9 * fűzött : ár nélkül
355(439)"199/200" *** 623.459
[AN 906954]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

7195 /2003.
Blahó András (1946-)
   Térjünk a tárgyra! : tárgyalástan / Blahó András. - 2. jav., bőv. kiad. - [Budapest] : Aula, 2003. - 381 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 363-368.
ISBN 963-9478-17-2 kötött : 2950,- Ft (hibás ISBN 963-9478-15-2)
65.012.63
[AN 970795]
MARC

ANSEL
UTF-87196 /2003.
   Célorientált projekttervezés : a Német Műszaki Együttműködési Társaság (GTZ) útmutatói / [fel. szerk. L'Homme Ilona] ; [kész. ... az OFA Foglalkoztatást Elősegítő Kht. gondozásában]. - Budapest : OFA Kht., 2001. - 125 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-00-7156-8 fűzött : ár nélkül
Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit.
65.012.2
[AN 908352]
MARC

ANSEL
UTF-87197 /2003.
Czeglédi János (1946-)
   Taking advantage of a generic e-opportunity for strategic objective governance : contribution to the realisation of changes proposed by the Commission White Paper on European governance / János Czeglédi. - Budapest : Tekintet Notebooks, 2002. - 29 p. ; 30 cm. - (Christer Jäderlund papers, ISSN 1589-6234)
Spirál fűzéssel
ISBN 963-00-9835-0 fűzött : ár nélkül
65.018 *** 681.3.004.14
[AN 928682]
MARC

ANSEL
UTF-87198 /2003.
Kristóf Lajos
   Vezetési ismeretek a kereskedelemben / [írta Kristóf Lajos]. - 2. kiad. - Budapest : KIT Képzőműv. K., 2001. - 139 p. : ill. ; 23 cm. - (A kereskedelem kérdései, ISSN 1219-4603)
Bibliogr.: p. 73-74.
ISBN 963-336-855-3 fűzött : ár nélkül
65.012.4(078)
[AN 906153]
MARC

ANSEL
UTF-87199 /2003.
   Lexilibrium©: the adventures of Euphrosyne, the dog, with tetrahedron and the radii of sphere or two-thirds automation of the decision-process / a chrestomathy by János and László Czeglédi. - Budapest : Tekintet Notebooks, 2003. - [106] p. : ill. ; 30 cm. - (Christer Jäderlund papers, ISSN 1589-6234 ; 2.)
Spirál fűzéssel. - Váltakozva angol, magyar és német nyelven
ISBN 963-206-762-2 fűzött : ár nélkül
65.018(0:82-7)
[AN 964451]
MARC

ANSEL
UTF-87200 /2003.
Maxwell, John C.
Developing the leader within you (magyar)
   Holnapra vezető lehetsz / John C. Maxwell ; [ford. Puszta Dóra]. - Budapest : Network TwentyOne, [2003], cop. 1995. - 274 p. ; 20 cm. - (Amerikai sikerkönyvek, ISSN 1219-5154)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-04-5644-3 fűzött : ár nélkül
65.012.4 *** 613.865 *** 65.013
[AN 968498]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

7201 /2003.
Antalóczy Györgyné
   Adózási alapismeretek / írta Antalóczy Györgyné ; [közread. a] Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző. - 2. utánny. - Budapest : KIT, 2003, cop. 2001. - 179 p. ; 23 cm
ISBN 963-637-191-1 fűzött : ár nélkül
336.2(439)(036)
[AN 969512]
MARC

ANSEL
UTF-87202 /2003.
Constantinovits Milán
   Külkereskedelmi technika - külpiaci kockázat : felsőfokú külkereskedelmi ismeretek a korszerű piacgazdaság számára / Constantinovits Milán, Sipos Zoltán. - 3. jav., bőv. kiad. - [Budapest] : Aula, 2003. - 331 p. ; 25 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9478-18-0 kötött : 2990,- Ft
339.5(078) *** 347.75(078)
[AN 969347]
MARC

ANSEL
UTF-87203 /2003.
Csiszár Rita
   Felvételi versenyvizsga az Európai Bizottság intézményébe : kézikönyv / Csiszár Rita, Vass Réka. - Veszprém : Göttinger, 2002. - 166 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 133-134.
ISBN 963-85941-7-9 fűzött : ár nélkül
331.108.3(079.1) *** 327.39(4-62) *** 341.123.046(4-62)
[AN 951335]
MARC

ANSEL
UTF-87204 /2003.
Csiszár Rita
   Felvételi versenyvizsga az Európai Bizottság intézményébe : kézikönyv / Csiszár Rita, Vass Réka. - 2. jav. kiad. - Veszprém : Göttinger, 2003. - 166 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 133-134.
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-85941-7-9)
331.108.3(079.1) *** 327.39(4-62) *** 341.123.046(4-62)
[AN 968112]
MARC

ANSEL
UTF-87205 /2003.
Dömökné Herczeg Szilvia
   A turizmus lehetőségei és eredményei Bács-Kiskun megyében / [kész. Dömökné Herczeg Szilvia] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága]. - Kecskemét : KSH Bács-Kiskun M. Ig., 2003. - 24 p. : ill., színes ; 29 cm
Fűzött : 1500,- Ft
338.48(439.155)(083.41)
[AN 968472]
MARC

ANSEL
UTF-87206 /2003.
   Az egyházak a globalizációról Közép- és Kelet-Európában : nemzetközi egyházi konferencia, Budapest, Ráday Kollégium, 2001. június 24-28. / szerk. Tenke Sándor ; [kiad. a Magyarországi Református Egyház Külügyi Osztálya]. - [Budapest] : Mo. Ref. Egyh. Külügyi Oszt., 2003. - 195 p. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 300
ISBN 963-206-851-3 fűzött : ár nélkül
339.9(100) *** 28(4-11)"199/200" *** 061.3(439-2Bp.)"2001"
[AN 967968]
MARC

ANSEL
UTF-87207 /2003.
   Egyszerűsített vállalkozói adó : 2002. évi XLIII. törvény az egyszerűsített vállalkozói adóról : 2003. január 1. napjától hatályos szöveg. - Budapest : Novissima, 2002. - 25 p. ; 21 cm
Lezárva: 2002. nov. 20.
ISBN 963-9403-20-2 fűzött : 290,- Ft
2002. évi XLIII. törvény az egyszerűsített vállalkozói adóról
336.271.5(439)(094)
[AN 968019]
MARC

ANSEL
UTF-87208 /2003.
Fazekas Judit (1957-)
   Fogyasztóvédelmi jog : egyetemi tankönyv / Fazekas Judit ; kiad. "Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért". - Miskolc : Novotni K., 2002. - 241 p. ; 21 cm
Lezárva: 2002. júl. 3. - Bibliogr.: p. 234-241. - Példányszám: 300
ISBN 963-9360-11-2 fűzött : ár nélkül
366.5(439)(075.8)
[AN 971559]
MARC

ANSEL
UTF-87209 /2003.
   Gazdaságpolitika / szerk. Veress József ; [írták Dedák István et al.]. - [Budapest] : Aula, 2003. - 374 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 367-374.
ISBN 963-9478-16-4 fűzött : 3300,- Ft
338.2(075.8)
[AN 970776]
MARC

ANSEL
UTF-87210 /2003.
Goleman, Daniel
Working with emotional intelligence (magyar)
   Érzelmi intelligencia a munkahelyen / Daniel Goleman ; [ill. Gyulai Líviusz] ; [ford. Nádas Rita, Kovács Kristóf és Ülkei Zoltán]. - Budapest : Edge 2000, 2002. - 514 p. : ill. ; 20 cm. - (Segítünk, ha lehet, ISSN 1418-6586)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-204-695-1 fűzött : ár nélkül
331.104 *** 65.013
[AN 969727]
MARC

ANSEL
UTF-87211 /2003.
Honffy Pál (1923-)
   Levelezési tanácsadó : hivatalos és magánlevelezés / Honffy Pál. - Budapest : Műszaki Kvk., cop. 2003. - 161, [3] p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 161-[162].
ISBN 963-16-2939-2 fűzött : ár nélkül
651.7(036) *** 395.7(036)
[AN 970982]
MARC

ANSEL
UTF-87212 /2003.
Horváth Gyula (1951-)
   Regionális támogatások az Európai Unióban / Horváth Gyula. - Budapest : Osiris, 2003, cop. 2001. - 347 p. : ill. ; 24 cm. - (Magyarország az Európai Unióban, ISSN 1585-1508)
Bibliogr.: p. 277-283.
ISBN 963-389-407-7 kötött : 3200,- Ft
332.1(4-62)
[AN 969515]
MARC

ANSEL
UTF-87213 /2003.
Juhász Géza
   Az államháztartás szervezeteinek számviteli politikája : mintaszabályzat, 2003 / [szerzők Juhász Géza, Kolozsvári Jánosné]. - Budapest : Saldo, 2003. - 126 p. ; 24 cm
Számviteli kézikönyvek (keretcím)
ISBN 963-638-051-1 fűzött : ár nélkül
657(036) *** 336.12(439)(036) *** 351.72(439)(036)
[AN 969200]
MARC

ANSEL
UTF-87214 /2003.
Kassay, Štefan
Marketingová stratégia firmy holdingového typu (magyar)
   A holding típusú cégek marketingstratégiája / Štefan Kassay. - Nyíregyháza : Uni-System E.C., 2003. - 4 db : ill. ; 24 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-00-9989-6 fűzött : ár nélkül
658.114.5 *** 334.72 *** 658.8 *** 339.138
[AN 967875]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A gazdasági társulások fejlődésének irányzatai / [... ford. Magyar Ferenc]. - 352 p.
Bibliogr.: p. 335-345.
ISBN 963-00-9990-X
658.114.016 *** 334.72
[AN 967897] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A vállalkozási és a marketingstratégia / [... ford. Kis Sebestyén és Szűcs Zsuzsa]. - 276 p.
Bibliogr.: p. 261-269.
ISBN 963-00-9991-8
658.8 *** 658.114 *** 658.1.011.1
[AN 967908] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., A stratégiai marketing menedzsmentje / [... ford. Kis Sebestyén]. - 232 p.
Bibliogr.: p. 217-225.
ISBN 963-00-9992-6
658.8 *** 658.114 *** 658.1.011.1
[AN 967917] MARC

ANSEL
UTF-8


   4., A korporációs fejlődés világtendenciáinak érvényesítése az I.D.C. Holding Részvénytársaságban / [... ford. Kis Sebestyén]. - 428 p.
Bibliogr.: p. 407-413.
ISBN 963-00-9993-4
658.114.5 *** 061.5(437.6)
[AN 967919] MARC

ANSEL
UTF-87215 /2003.
Kerekes Anikó
   EVA, 2003 / Kerekes Anikó, Zara László. - Budapest : Kerekes Iroda Kft., 2002. - 102 p. ; 25 cm. - (Mérték, adó, mérték, ISSN 1216-0679)
ISBN 963-204-854-7 fűzött : ár nélkül
336.271.5(439)(094)(036)
[AN 968014]
MARC

ANSEL
UTF-87216 /2003.
Kohn, Meir
Financial institutions and markets (magyar)
   Bank- és pénzügyek, pénzügyi piacok / Meir Kohn ; [ford. Mezei I. György] ; [közread. a] ... Nemzetközi Bankárképző. - Budapest : Osiris : Nk. Bankárképző, 2003, cop. 1998. - 1059 p. : ill. ; 26 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-389-435-2 kötött : 6500,- Ft
336.7(075.8)
[AN 969312]
MARC

ANSEL
UTF-87217 /2003.
   Logisztika / szerk. Prezenszki József. - 11. utánny. - Budapest : BME MTI, 2003-. - 24 cm
658.286(075.8) *** 658.78(075.8)
[AN 970972]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Bevezető fejezetek / [szerzők Dauber, Franz Josef et al.] ; [az ábrákat kész. Molnár László és László Gabriella]. - 2003. - 483 p. : ill. - (Budapesti Műszaki Egyetem Mérnöktovábbképző Intézet, ISSN 0865-3313 ; 5347.)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-431-796-0 fűzött : 2900,- Ft
658.286(075.8) *** 658.78(075.8)
[AN 970976] MARC

ANSEL
UTF-87218 /2003.
   Magyarország csatlakozása az euró-övezethez : az EMU-csatlakozás előnyei és lehetséges hátrányai / a tanulmányt ... kész. Oblath Gábor [et al.]. - Budapest : Kopint-Datorg, 2003. - 37 p. : ill. ; 29 cm. - (Műhelytanulmányok / Kopint-Datorg,, ISSN 0866-3653 ; 36.)
Bibliogr.: p. 35-37.
ISBN 963-7275-91-6 fűzött : ár nélkül
339.738(4-62) *** 338(439)"200"
[AN 964433]
MARC

ANSEL
UTF-87219 /2003.
Matyikó Sebestyén József (1951-)
   Dr. Zákonyi Ferenc a Balaton szolgálatában / Matyikó Sebestyén József. - Balatonfüred : Balatonfüred Városért Közalapítvány, 2001. - 73 p. : ill. ; 20 cm. - (Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadványai, ISSN 1589-6803 ; 2.)
Példányszám: 700
ISBN 963-00-6720-X fűzött : ár nélkül
Zákonyi Ferenc (1909-1991)
338.48(439-2Balatonfüred)(092)Zákonyi_F. *** 908.439-2Balatonfüred
[AN 967255]
MARC

ANSEL
UTF-87220 /2003.
   Menni vagy maradni? : kedvezménytörvény és migrációs várakozások / [... szerk. Örkény Antal] ; [kiad. ... az MTA Kisebbségkutató Intézet - Nemzetközi Migrációs és Menekültügyi Kutatóközpont]. - Budapest : MTA Kisebbségkut. Int. - Nk. Migrációs és Menekültügyi Kutközp., 2003. - 307 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 305-[308.]
ISBN 963-508-380-7 fűzött : 1200,- Ft
339.726(439)(094) *** 316.347(=945.11)(498.4) *** 325.14(439)
[AN 969165]
MARC

ANSEL
UTF-87221 /2003.
   Mikroökonómia / szerk. Kopányi Mihály ; [szerzők Berde Éva et al.]. - Utánny. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2003. - [4], VII, 555 p. : ill. ; 25 cm
Lezárva: 2000. - Bibliogr.: p. 533-542.
ISBN 963-224-668-3 kötött : ár nélkül
330.101.542
[AN 975783]
MARC

ANSEL
UTF-87222 /2003.
Nadrai Géza
   Bank- és értékpapírtitok / előadó Nadrai Géza. - Budapest : MKIK, 2002. - 18 p. ; 24 cm. - (Jogi tájékoztató füzetek, ISSN 1217-128X ; 121.)
A sorozat 121-126. tagjai egy kötetben
Fűzött : ár nélkül
336.719.2(439)(094)(036) *** 336.763(439)(094)(036) *** 061.3(439-2Bp.)"2002"
[AN 968657]
MARC

ANSEL
UTF-87223 /2003.
   Role of the regions in the enlarging European Union / [org. by the Transdanubian Research Institute (TRI) of the Centre for Regional Studies (CRS) in cooperation with the European Centre for Research on Federalism (ECRF) at the University of Tuebingen...]. - Pécs : HAS Centre for Reg. Studies, 2001. - 233 p. : ill. ; 24 cm. - (Discussion papers / Centre for Regional Studies of Hungarian Academy of Sciences,, ISSN 0238-2008 ; Special)
Az azonos címmel 1999. május 27-29. között Pécsett rendezett konferencia előadásai. - Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-9052-24-8 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9052-15-9)
332.1(4-11)"199" *** 339.923(4-62) *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 906015]
MARC

ANSEL
UTF-87224 /2003.
Sándorné Új Éva
   Pénzügyek a gyakorlatban / Sándorné Új Éva. - 2. átd. kiad. - Pécs : Penta Unió Okt. Centrum, 2003. - 347 p. ; 23 cm. - (Adó abc, ISSN 1416-8111)
Lezárva: 2003. jan. 1. - Bibliogr.: p. 343-346.
Fűzött : ár nélkül
336.7(076)
[AN 975027]
MARC

ANSEL
UTF-87225 /2003.
Szlávik András
   Pénzügyi piacok / Szlávik András. - Tatabánya : Tri-Mester, 2002. - 126 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-86290-6-1 fűzött : ár nélkül
336.76(075.8)
[AN 965112]
MARC

ANSEL
UTF-87226 /2003.
Várpalotai Viktor
   Dezinflációs számítások dezaggregált kibocsátási résekre alapozó makromodellel / Várpalotai Viktor. - Budapest : MNB, 2003. - 40 p. : ill. ; 30 cm. - (MNB füzetek, ISSN 1219-9575 ; 2003/3.)
Bibliogr.: p. 31-32.
ISBN 963-9383-16-3 fűzött : ár nélkül
336.748.14
[AN 968690]
MARC

ANSEL
UTF-87227 /2003.
Vecsenyi János (1945-)
   Vállalkozás : az ötlettől az újrakezdésig / Vecsenyi János. - [Budapest] : Aula, 2003. - XX, 489 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 473-480. - A tartalomjegyzék angol nyelven is
ISBN 963-9478-02-4 kötött : 5900,- Ft (hibás ISBN 963-9345-02-4)
658.1.011.1 *** 334.72
[AN 968555]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

7228 /2003.
Bácskai Erika
   Fagyhalál Magyarországon 1998-1999 telén / Bácskai Erika ; [közread. a] Drog Alapítvány. - Budapest : Animula, 2001. - 160 p. ; 20 cm
ISBN 963-9410-07-1 fűzött : ár nélkül
364.2(439) *** 612.592(439)"1998/1999" *** 613.816
[AN 966657]
MARC

ANSEL
UTF-87229 /2003.
   Az Európai Unióhoz való csatlakozás és a nyugdíjak / [közread. az] Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság. - [Budapest] : Orsz. Nyugdíjbiztosítási Főig., 2003. - 20 p. ; 20 cm
Fűzött : ár nélkül
369.5(4-62) *** 369.5(439) *** 331.25(4-62) *** 331.25(439)
[AN 964473]
MARC

ANSEL
UTF-87230 /2003.
Fekete Bernadett (1975-)
   Dream makers : in the streets of the city of Golden Friendship : on Filipino [!Filippino] street children / written by Bernadett Fekete ; [transl. by Andrea Könye]. - [Budapest] : Fekete B., cop. 2002. - 113 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-430-177-0 fűzött : ár nélkül
364.65-053.2(599)(0:82-92)
[AN 968497]
MARC

ANSEL
UTF-87231 /2003.
   Kézikönyv a diplomás munkanélküliekkel foglalkozók számára / [szerk. Gayer Gyuláné] ; [szerzők ... Gayer Gyuláné et al.] ; [közread. a Nonprofit Vállalkozásokért a Népjóléti Szférában Alapítvány]. - [Budapest] : Nonprofit Vállalkozásokért a Népjóléti Szférában Alapítvány, 2001. - 148 p. ; 24 cm
ISBN 963-00-8875-4 * fűzött : ár nélkül
364.23(439) *** 331.56(439)
[AN 906524]
MARC

ANSEL
UTF-87232 /2003.
Teleki Béla (1942-)
   Szociális esetek kezelése / Teleki Béla. - Kecskemét : Korda, 2003. - 104 p. ; 20 cm. - (Szociális füzetek ; ; 3.)
ISBN 963-9332-77-1 fűzött : 750,- Ft
364(075.8) *** 376(075.8)
[AN 968727]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

7233 /2003.
   50 év : Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Orvos- és Gyógyszerésztudományi Centrum II. számú Belgyógyászati Klinika, 1950-2000 : jubileumi kiadvány / [szerk. Borbényi Zita et al.]. - Szeged : SZTE, [2001]. - 117 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-7179-86-0 * fűzött : ár nélkül
Szegedi Tudományegyetem. Szent-Györgyi Albert Orvos- és Gyógyszerésztudományi Centrum. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ (2.)
378.661(439-2Szeged).096(058) *** 364.444.046.6(439-2Szeged)(058)
[AN 807206]
MARC

ANSEL
UTF-87234 /2003.
Antalné Szabó Ágnes
   Magyar nyelv és kommunikáció 17-18 éveseknek : tanári kézikönyv / Antalné Szabó Ágnes, Raátz Judit. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2001. - 111 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 110-111.
ISBN 963-19-2027-5 fűzött : ár nélkül
372.880.945.11(072)
[AN 907790]
MARC

ANSEL
UTF-87235 /2003.
   Ballagás / [szerk. ... Gégény Csaba] ; [ill. Lengyel Tibor]. - [Nyíregyháza] : R-Union Kft., [2003]. - 59 p. : ill. ; 15 cm
Velúr : ár nélkül (hibás ISBN 963-440-757-9)
371.383 *** 894.511-822
[AN 970261]
MARC

ANSEL
UTF-87236 /2003.
Benke József (1937-)
   85 éves a Pathologiai Intézet : Pozsony - Budapest - Pécs, 1918-2003 / [írta, összeáll. és szerk. Benke József]. - Pécs : Alexandra, [2003]. - 299, [2] p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 195-298.
ISBN 963-368-404-8 kötött : ár nélkül
Pécsi Tudományegyetem. Általános Orvostudományi Kar. Pathologiai Intézet.
378.661(439-2Pécs).096(058) *** 616-091
[AN 968550]
MARC

ANSEL
UTF-87237 /2003.
   Biztonságos életre nevelés gyermekotthoni csoportban : A biztonságos élet munkafüzet tanári kézikönyve. - [Budapest] : [Főv. Önkormányzat Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálata], [2001]. - 28 p. ; 21 cm
Közread. a Budapest Fővárosi Önkormányzat Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálata
ISBN 963-9170-49-6 * fűzött : ár nélkül
37.03(072)
[AN 908007]
MARC

ANSEL
UTF-87238 /2003.
   A Bolyai János Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola és Kollégium jubileumi emlékkönyve. - [Budapest] : Bolyai Főv. Gyakorló Műsz. Szakközépisk. és Kollégium, 2002. - 96 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött : ár nélkül
Bolyai János Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola és Kollégium (Budapest)
373.6:62(439-2Bp.)(058)
[AN 965717]
MARC

ANSEL
UTF-87239 /2003.
Budáné Juhász Katalin
   Erzsébetváros - iskolaváros : az 1998-ban megjelent hasonló című kötet folytatása / Budáné Juhász Katalin ; [közread.] Erzsébetváros Önkormányzata. - [Budapest] : Erzsébetváros Önkormányzata, 2001. - 94 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 92-94.
ISBN 963-00-7573-3 fűzött : ár nélkül
Budapest. VII. kerület
373(439-2Bp.VII.)(091)
[AN 908344]
MARC

ANSEL
UTF-87240 /2003.
Campbell, Ross
How to really know your child (magyar)
   A szülői hivatás : hogyan ismerhetjük meg gyermekünket? / Ross Campbell ; [ford. Tomka Gáborné]. - 2. kiad., utánny. - Budapest : Harmat, 2003, cop. 1994. - 139 p. ; 20 cm
ISBN 963-7954-49-X fűzött : ár nélkül
37.018.1
[AN 969897]
MARC

ANSEL
UTF-87241 /2003.
   Az én iskolám, a mi iskolánk... 20 éves / [szerk. Farkas Anna] ; [közread. a] Kandó Téri Általános Iskola. - [Budapest] : Kandó Téri Ált. Isk., 2001. - 88 p. : ill. ; 24 cm
Példányszám: 500
ISBN 963-00-8390-6 * fűzött : ár nélkül
Kandó Téri Általános Iskola (Budapest)
373.3(439-2Bp.)(058)
[AN 905978]
MARC

ANSEL
UTF-87242 /2003.
Fejes Katalin, B. (1946-)
   A tankönyvszöveg szintaktikai jellemzői / B. Fejes Katalin. - Szeged : JGYF K., cop. 2002. - 214 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 193-210. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-9167-72-X kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9167-70-4)
371.671 *** 801.73
[AN 968060]
MARC

ANSEL
UTF-87243 /2003.
   Felnőttképzés és gazdaság / szerk. Kozma Tamás ; a szerk. mtársa Illés Péter. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2002. - [2], 321 p. ; 24 cm. - (Pallas Debrecina, ISSN 1587-7191 ; 11.)
Bibliogr.: p. 289-315.
ISBN 963-472-679-8 fűzött : ár nélkül
374.7 *** 37.014.54
[AN 969083]
MARC

ANSEL
UTF-87244 /2003.
   Gyerekközpontú iskola / [szerk.] Klein Sándor ; [közrem. Carl Rogers et al.]. - Budapest : Edge 2000, 2002. - 261 p. : ill. ; 21 cm. - (Segítünk, ha lehet, ISSN 1418-6586)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-204-383-9 fűzött : ár nélkül
37.018.2 *** 37.03
[AN 966581]
MARC

ANSEL
UTF-87245 /2003.
   Ha hív a csengőszó : 1951-2001, 1952-2001 / [írták] az első egri aranydiplomások ; [szerk. Bodó László és Nagy József] ; [a közbülső fejezeteket, bevezetőt és átkötő szövegeket írta Bodó László]. - [Eger] : EKF Líceum K., 2003. - 433, [2] p. ; 24 cm
Közread. az Eszterházy Károly Főiskola. - Példányszám: 500
Fűzött : ár nélkül
378.637.334(439-2Eger)(058)
[AN 966849]
MARC

ANSEL
UTF-87246 /2003.
Holczer József
   Informatikai feladatgyűjtemény : a Microsoft Referencia Iskolában kifejlesztett oktatási segédkönyv / Holczer, Farkas, Takács ; [közread. a] Jedlik Oktatási Stúdió. - Budapest : JOS., 2003. - 158 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-206-639-1 fűzött : 1680,- Ft
372.868.13(076) *** 681.3(076)
[AN 965089]
MARC

ANSEL
UTF-87247 /2003.
Horváth Tihamér
   Testnevelés kézikönyv az 1-2. osztály számára / Horváth Tihamér ; [rajz. Szoó Lászlóné]. - Celldömölk : Apáczai, 2003. - 85 p. : ill. ; 29 cm
Borítócím: Testnevelés kézikönyv az általános iskola 1-2. osztály számára
ISBN 963-464-266-7 fűzött : ár nélkül
372.4:796(072)
[AN 976235]
MARC

ANSEL
UTF-87248 /2003.
   Húsz éve a megye közoktatása szolgálatában : tájékoztató intézményfenntartóknak a Vas Megyei Pedagógiai Intézet, Szakmai- és Szakszolgálat tevékenységéről / [szerk. Kovács Eszter]. - [Szombathely] : Vas M. Ped. Int., cop. 2003. - 36 p. ; 30 cm
Fűzött : ár nélkül
Vas Megyei Pedagógiai Intézet, Szakmai- és Szakszolgálat (Szombathely)
37 *** 061.6(439-2Szombathely)(091)
[AN 965105]
MARC

ANSEL
UTF-87249 /2003.
   In memoriam Bálint Péter (1892-1968), Horváth Gyula (1898-1962), Kováts Zsigmond (1901-1970), Mohos Zoltán (1906-1994), Tantó István (1901-1971). - Veszprém : Sempre, cop. 2003. - 137 p. : ill. ; 20 cm. - (Tanítók, tanárok, ISSN 1586-1546 ; 2.)
ISBN 963-206-598-0 fűzött : ár nélkül
373.3(439-2Veszprém)(092)
[AN 968001]
MARC

ANSEL
UTF-87250 /2003.
   Intézményi kutatások a felsőoktatásban / [szerk. Bojda Beáta]. - Debrecen : DE Neveléstud. Tansz., 2002. - 346 p. : ill. ; 22 cm. - (Acta paedagogica Debrecina, ISSN 0230-6476 ; 101.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-472-718-2 fűzött : ár nélkül
378(439)
[AN 969060]
MARC

ANSEL
UTF-87251 /2003.
Kéri Katalin (1966-)
   Nevelésügy a középkori iszlámban / Kéri Katalin. - Pécs : Iskolakultúra, 2002. - 211 p. : ill. ; 20 cm. - (Iskolakultúra, ISSN 1586-202X ; 16.)
Bibliogr.: p. 197-206.
ISBN 963-641-922-1 fűzött : 1500,- Ft
37.017.93 *** 297 *** 930.85(100)"04/13"
[AN 967926]
MARC

ANSEL
UTF-87252 /2003.
   Lehetőségek a mestervizsga területén : tájékoztató / [összeáll. Vámossy Ferenc] ; [kiad. a] Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. - Budapest : MKIK, 2001. - 75 p. ; 24 cm
Fűzött : ár nélkül
377.127(439)(036)
[AN 908076]
MARC

ANSEL
UTF-87253 /2003.
Magyar Miklós
   A tanulás = élettevékenység / Magyar Miklós ; [rajz Takács Zoltán]. - 2. bőv. kiad. - Kaposvár : KE CSVM PFK, 2002. - 99 p. : ill. ; 30 cm. - (A Kaposvári Egyetem Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai Főiskolai Kar kiadványai,, ISSN 1588-6166)
Bibliogr.: p. 74-75. - Példányszám: 1000
Fűzött : ár nélkül
371.322(075.8)
[AN 968389]
MARC

ANSEL
UTF-87254 /2003.
Németné Dávid Irén
   Fejlesztő mix a tehetséggondozás iránt érdeklődő pedagógusok és szülők számára, valamint az általános iskola tehetségesnek ígérkező 2-4. osztályos tanulóinak / [összeáll. Németné Dávid Irén] ; [közread. a] Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálati Intézet. - Miskolc : BAZ M. PSZSZI, 2002. - 123 p. : ill. ; 30 cm + mell. (57 p.)
Bibliogr.: p. 119-123.
ISBN 963-204-775-3 fűzött : ár nélkül
37.025 *** 372.4(075.2)(076)
[AN 965134]
MARC

ANSEL
UTF-87255 /2003.
Odránné Kalina Krisztina
   Játékos foglalkozások a beszédmegértés fejlesztésére : óvodai ütemterv és módszertani útmutató középső és nagycsoportok számára / Odránné Kalina Krisztina. - Budapest : Nikol, [2001]. - 46 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 46.
ISBN 963-85205-7-4 fűzött : ár nélkül
372.3:372.461(072)
[AN 906490]
MARC

ANSEL
UTF-87256 /2003.
Országos Tudományos Diákköri Konferencia (26.). Testnevelési- és Sporttudományi Szekció (2003) (Győr)
   XXVI. OTDK Konferencia Testnevelési- és Sporttudományi Szekció : Győr, 2003. április 10-12. : előadás-kivonatok / [összeáll. Király Tibor] ; [rend., kiad. a Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolai Kara]. - Győr : NYME ATFK, 2003. - 101 p. ; 23 cm
ISBN 963-7287-13-2 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 263-7287-13-2)
372.879.6 *** 378.184 *** 796 *** 061.3(439-2Győr)
[AN 969484]
MARC

ANSEL
UTF-87257 /2003.
   Pécsi Tudományegyetem : professzori arcképcsarnok / [szerk. ... Dezső Krisztina, Glass Beáta]. - [Pécs] : PTE, [2003]. - 240 p. : ill. ; 24 cm
Kötött : ár nélkül
Pécsi Tudományegyetem.
378.4(439-2Pécs)(092) *** 37(439)(092) *** 001(439)(092)
[AN 967921]
MARC

ANSEL
UTF-87258 /2003.
   Szakképzési emlékkiadvány, 1962-2002 / [szerk. Purda Katalin és Takácsné Sebestyén Judit] ; [kiad. a hajdúnánási Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium és Szakközépiskola]. - [Hajdúnánás] : Hajdúnánási Kőrösi Csoma Gimn. és Szakközépisk., [2003]. - 65 p. : ill. ; 21 cm
Példányszám: 200
ISBN 963-206-566-2 fűzött : ár nélkül
377(439-2Hajdúnánás) *** 373.6:62(439-2Hajdúnánás)(091) *** 061.3(439-2Hajdúnánás)
[AN 968647]
MARC

ANSEL
UTF-87259 /2003.
   A Teleki Blanka Általános Iskola jubileumi évkönyve, 1968-2003 / [szerk. Ronyecz Annamária ...] ; [összeáll. Bonifert Lídia et al.]. - [Budapest] : Teleki B. Ált. Isk., [2003]. - 204 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött : ár nélkül
Teleki Blanka Általános Iskola (Budapest)
373.3(439-2Bp.)(058)
[AN 971110]
MARC

ANSEL
UTF-87260 /2003.
   Történelmi szemléltetőanyag az első világháború korából / Gyulai Ágost művének felhasználásával szerk. Lányi Katalin ; [közread. a] Magyar Pedagógiai Társaság. - Budapest : Fekete Sas : M. Ped. Társ., 2003. - 101 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-9352-41-1 kötött : 1490,- Ft
371.335.5 *** 371.321.6 *** 372.893(084.1)
[AN 967358]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

7261 /2003.
Berger, Thomas
Paasversieringen (magyar)
   Húsvéti kézműveskönyv / Thomas Berger és Petra Berger ; [ill. Ronald Heuninck] ; [ford. Fónyad Judit]. - [Budapest] : El Greco, [2003]. - 88 p. : ill., részben színes ; 20 cm. - (Alkotóműhely, ISSN 1588-9688)
ISBN 963-206-516-6 kötött : ár nélkül
379.826 *** 398.332.12 *** 745
[AN 968723]
MARC

ANSEL
UTF-87262 /2003.
   Cegléd városi sporttörténeti gyűjtemény : a vidék első sportmúzeuma, 1992-2002 / [szerk. Kürti Béla, Tószegi Miklós] ; [fotó Kisfaludi István]. - [Cegléd] : [Ceglédi Sporttört. Biz.], [2003]. - [28] p. : ill., főként színes ; 24 cm
Közread. a Ceglédi Sporttörténeti Bizottság
ISBN 963-206-093-8 fűzött : ár nélkül
Ceglédi Sportmúzeum.
796 *** 069(439-2Cegléd)(036)(084.12)
[AN 964482]
MARC

ANSEL
UTF-87263 /2003.
Kuffner, Trish
The toddler's busy book (magyar)
   Játéktippek : 365 játék és tevékenység 1 1/2 - 3 éveseknek / Trish Kuffner ; [ford. Barta Judit]. - Budapest : Animus, 2003. - 352 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-9307-71-8 kötött : 1980,- Ft
793/794 *** 379.826 *** 082.1
[AN 968512]
MARC

ANSEL
UTF-87264 /2003.
Lattay, Muriel
Superquiz 3-4 ans (magyar)
   Szuperkvíz 3-4 éveseknek : [tudáspróba csipogó-villogó bip-tollal!!!] / ill. Muriel Lattay ; [ford. Slezák Ilona]. - [Budapest] : Passage, cop. 2002. - 48 p. : ill. ; 27 cm
Tokban
ISBN 963-228-350-3 fűzött : ár nélkül
793.7(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 967241]
MARC

ANSEL
UTF-87265 /2003.
Lattay, Muriel
Superquiz 4-5 ans (magyar)
   Szuperkvíz 4-5 éveseknek : [tudáspróba csipogó-villogó bip-tollal!!!] / ill. Muriel Lattay ; [ford. Slezák Ilona]. - [Budapest] : Passage, cop. 2002. - 48 p. : ill., színes ; 27 cm
Tokban
ISBN 963-228-351-1 fűzött : ár nélkül
793.7(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 967249]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

7266 /2003.
Arthus-Bertrand, Yann
La Terre racontée aux enfants (magyar)
   Mesél a Föld : fotóalbum gyerekeknek / ... fotók Yann Arthus-Bertrand ; szöveg Hubert Comte ; ill. David Giraudon ; [ford. Hegedüs Andrea]. - [Budapest] : Passage, cop. 2002. - 77 p. : ill., színes ; 32 cm
ISBN 963-228-349-X kötött : ár nélkül
77.04(44)(092)Arthus-Bertrand,_Y. *** 911.2/.3(100)(084.12)(02.053.2) *** 908.100(084.12)(02.053.2)
[AN 967738]
MARC

ANSEL
UTF-87267 /2003.
Bibó István (1941-)
   A Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutató Intézetének Levéltári Regesztagyűjteménye : repertórium = Catalogue of archival extracts held by the Research Institute of Art History of the Hungarian Academy of Sciences / Bibó István, Kerny Terézia, Serfőző Szabolcs. - Budapest : MTA Művtört. Kut. Int., 2001. - 240 p. ; 23 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-7381-80-5 fűzött : ár nélkül
Magyar Tudományos Akadémia (Budapest). Művészettörténeti Kutató Intézet. Levéltári Regesztagyűjtemény.
7(439)(091):016 *** 930.253(439-2Bp.) *** 930.255.4
[AN 907556]
MARC

ANSEL
UTF-87268 /2003.
Bugár-Mészáros Károly
   Füzérradvány, Károlyi-kastély / [Bugár-Mészáros Károly]. - [Budapest] : TKM Egyes., 2001. - 20 p. : ill., főként színes ; 17 cm. - (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, ISSN 0139-245X ; 691.)
Példányszám: 2000. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-554-473-1 fűzött : ár nélkül
728.82(439-2Füzérradvány)(036)
[AN 903802]
MARC

ANSEL
UTF-87269 /2003.
Csete Ildikó (1940-)
   Ünnepi esztendő kiállítás ünnepei, 2000 / Csete Ildikó. - [Budapest] : [Magánkiad.], 2001. - [48] p. : ill., színes ; 17 cm
Katalógus. - Magyar és angol nyelven
ISBN 963-440-483-9 * fűzött : ár nélkül
745.52(439)(092)Csete_I. *** 061.4(439)"2000"
[AN 904014]
MARC

ANSEL
UTF-87270 /2003.
Dercsényi Balázs (1940-)
   Magyar kastélyok / [... írta ...] Dercsényi Balázs ; [a fotókat kész.] Kaiser Ottó ; [a bevezetőszöveget írta] Koppány Tibor. - 4. kiad. - Budapest : Officina '96, cop. 2003. - 176 p. : ill., főként színes ; 31 cm
ISBN 963-9464-15-5 kötött : 5490,- Ft
728.82(439)(084.12)
[AN 969217]
MARC

ANSEL
UTF-87271 /2003.
Dercsényi Balázs (1940-)
   Magyar várak / Dercsényi Balázs, Kaiser Ottó, Koppány Tibor. - 3. kiad. - Budapest : Officina '96, 2003. - 160 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 963-9464-16-3 kötött : 5490,- Ft
728.81(439) *** 943.9-2
[AN 969213]
MARC

ANSEL
UTF-87272 /2003.
Dercsényi Balázs (1940-)
Templomok Magyarországon (angol)
   Churches in Hungary / Balázs Dercsényi, Ernő Marosi ; [transl. by Susan Keglevich ... and Nickolas Jenkins ...] ; [photos by Károly Szelényi, ... Attila Mudrák, ... Attila Kispál ...]. - Budapest : Officina '96, 2003. - 222, [2] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 963-9026-84-0 kötött : 5990,- Ft
726.54(439)(084.12)
[AN 964976]
MARC

ANSEL
UTF-87273 /2003.
   Építő ötletek = Constructive ideas = Idées constructives / [szerk. Kovács Ildikó]. - Pécs : Jeles K., 2002. - 108 p. : ill., részben színes ; 31 cm
ISBN 963-206-050-4 kötött : ár nélkül
72(439)(092) *** 72.011 *** 747
[AN 968548]
MARC

ANSEL
UTF-87274 /2003.
   Értékvédelem és urbanisztika : XX. Országos Műemléki Konferencia : 1999. június 20-23., Szekszárd / [fel. szerk. Kovács Erzsébet]. ; [kiad. az Országos Műemlékvédelmi Hivatal]. - [Budapest] : OMvH, [2001]. - 95 p. ; 24 cm
ISBN 963-7143-91-2 fűzött : ár nélkül
72.025.3/.4(439) *** 351.853(439) *** 911.375(439) *** 061.3(439-2Szekszárd)
[AN 906910]
MARC

ANSEL
UTF-87275 /2003.
Gajdó Tamás (1964-)
   Budapesti Operettszínház / [Gajdó Tamás]. - [Budapest] : TKM Egyes., 2001. - 20 p. : ill., főként színes ; 17 cm. - (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, ISSN 0139-245X ; 695.)
Példányszám: 2000
ISBN 963-554-469-3 fűzött : ár nélkül
725.822(439-2Bp.)(036)
[AN 903803]
MARC

ANSEL
UTF-87276 /2003.
Gulácsy Lajos (1882-1932)
Művek (vál.)
   Gulácsy Lajos, 1882-1932 : Művészetek Háza, Martyn Ferenc Tetőtéri Galéria, Pécs ... 2002. április 15 - május 3. / [a kiállítást rend. és a katalógust szerk. Várkonyi György]. - Pécs : Művészetek Háza, [2002]. - 47 p. : ill., részben színes ; 23 cm. - (Rejtett kincsek, ISSN 1589-2298 ; 11.)
ISBN 963-00-9986-1 fűzött : ár nélkül
75(439)(092)Gulácsy_L. *** 061.4(439-2Pécs)
[AN 965638]
MARC

ANSEL
UTF-87277 /2003.
Hager Ritta (1931-)
   Sugárzó csend = Radiant silence = Strahlende Stille / Hager Ritta. - [Budapest] : Hager R., cop. 2001. - [20] p. : ill., színes ; 24 cm
Katalógus
ISBN 963-440-240-2 fűzött : ár nélkül
745.52(439)(092)Hager_R. *** 061.4(430-2Berlin)
[AN 906381]
MARC

ANSEL
UTF-87278 /2003.
   Hommage à Benvenuto Cellini : bronzszobrász szimpóziumok : Pécs, 1997-1999 / [a katalógust szerk. Sárkány József] ; [rend., közread. a] DeForma Alapítvány. - Pécs : DeForma Alapítvány, 2001. - [20] p. : ill., színes ; 22x23 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 963-00-6678-5 fűzött : ár nélkül
73(439)"199" *** 73.023.3 *** 061.4(439-2Pécs)
[AN 906467]
MARC

ANSEL
UTF-87279 /2003.
International Artists' Symposium (33.) (2001) (Győr)
   XXXIII. International Artists' Symposium : Győr, 25 June - 16 July 2001 / [catalogue Emese Pápai] ; [ed.-in chief Júlia N. Mészáros] ; [edition of Municipal Museum of Art]. - Győr : Municipal Museum of Art, [2001]. - [16] p. : ill. ; 21x21 cm
ISBN 963-00-7827-9 fűzött : ár nélkül
73/76(100)"200" *** 061.4(439-2Győr)
[AN 907978]
MARC

ANSEL
UTF-87280 /2003.
   Képpárok : Magyar Festők Társasága : BÁV Rt. kiállítóterme : 2001. augusztus 23 - szeptember 10. / [... szerk. Kováts Albert] ; [rend. Koplik Judit]. - [Budapest] : M. Festők Társ., [2002]. - 74 p. : ill., színes ; 23 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-00-7490-7 fűzött : ár nélkül
73/76(439)"199/200" *** 061.28(439) *** 061.4(439-2Bp.)"2001"
[AN 906389]
MARC

ANSEL
UTF-87281 /2003.
   A kert : Szombathelyi Képtár, 2001. március 22 - április 22. = The garden = Der Garten / [a kiállítást rend. Angel Judit] ; [a katalógust szerk. Angel Judit, Fabényi Júlia, Reczetár Ágnes]. - Szombathely : Szombathelyi Képtár, [2001]. - 80 p. : ill., részben színes ; 15x21 cm. - (A Szombathelyi Képtár katalógusai, ISSN 0239-1910)
A bev. magyar és német nyelven
ISBN 963-8368-48-9 fűzött : ár nélkül
77.04(4)"199/200" *** 73/76(4)"199/200" *** 712.3/.7 *** 061.4(439-2Szombathely)
[AN 907877]
MARC

ANSEL
UTF-87282 /2003.
Kincses Károly (1954-)
   A madaras ember : Koffán Károly (1909-1985) fotográfiái / Kincses Károly. - [Kecskemét] : M. Fotográfiai Múz., 2003. - 175 p. : ill. ; 23 cm. - (A magyar fotográfia történetéből, ISSN 1217-1549 ; 27.)
Megj. a Magyar Fotográfiai Múzeumban 2003. febr. 21 - márc. 25. között tartott kiállítás alkalmából. - Gerinccím: Koffán Károly. - Bibliogr.: p. 168-172. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-8383-35-6 fűzött : ár nélkül
Koffán Károly (1909-1985)
77.04(439)(092)Koffán_K. *** 061.4(439-2Kecskemét)
[AN 966647]
MARC

ANSEL
UTF-87283 /2003.
Kocsis Iván (1931-)
   70 év : Kocsis Iván fotóművész retrospektív kiállítása : Vác, 2001. július 13-29. / a Dunakanyar Fotóklub és a Madách Imre Művelődési Központ rendezésében. - [Vác] : Dunakanyar Fotóklub, [2001]. - [42] p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-00-8274-8 * fűzött : ár nélkül
77.04(439)(092)Kocsis_I. *** 061.4(439-2Vác)
[AN 906630]
MARC

ANSEL
UTF-87284 /2003.
   Kováts Borbála. - Budapest : Kováts B., 2001. - 39 p. : ill., színes ; 23 cm
Katalógus
ISBN 963-440-401-4 fűzött : ár nélkül
Kováts Borbála (1969-)
76(439)(092)Kováts_B.
[AN 906470]
MARC

ANSEL
UTF-87285 /2003.
   A Magyarországi Kovácsmíves Céh = The Hungarian Blacksmith's Guild. - [Budapest] : [Mo. Kovácsmíves Céh], 2001. - [54] p. : ill. ; 21x21 cm
ISBN 963-00-8728-6 * fűzött : ár nélkül
Magyarországi Kovácsmíves Céh.
739.4(439)"199/200" *** 061.28(439)
[AN 907969]
MARC

ANSEL
UTF-87286 /2003.
Mattyasovszky Zsolnay Tamás
   Zsolnay épületkerámiák a Józsefvárosban = Zsolnay architectural ceramics in Józsefváros district VIII / Mattyasovszky Zsolnay Tamás, Vécsey Esther ; [fényképezte Mattyasovszky Zsolnai Tamás] ; [szöveg Mattyasovszky Zsolnay Tamás és Vécsey Esther, Papp Gábor] ; [ford. Vécsey Esther]. - [Pécs] : Szerzők, [2003]. - 47 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 963-430-271-8 fűzött : ár nélkül
738(439)Zsolnay *** 72.04(439-2Bp.VIII.)
[AN 967907]
MARC

ANSEL
UTF-87287 /2003.
Menyhért László, L. (1954-)
   "Irányzék" : képzőművészeti irányzatok a XX. század második felében : egyetemi és főiskolai jegyzet / L. Menyhért László. - Budapest : Hanga K., 2003. - 152 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 127-133.
ISBN 963-204-642-0 fűzött : ár nélkül
73/76.03(100)"195/199"
[AN 966916]
MARC

ANSEL
UTF-87288 /2003.
   Művészek Pécsről : Istarska Sabornica, Poreč, 2001. 08. 28 - 2001. 09. 22. = Artists from Pécs / [a kiállítást rend., a katalógust összeáll. ... Gamus Árpád] ; [közread. a] Pécsi Galéria és Vizuális Művészeti Műhely. - Pécs : Pécsi Galéria és Vizuális Műv. Műhely, 2001. - [20] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-00-8301-9 * fűzött : ár nélkül
73/76(439-2Pécs)"199/200" *** 061.4(439-2Pécs)
[AN 906557]
MARC

ANSEL
UTF-87289 /2003.
Nagy Katalin, S. (1944-)
   Farkas István / S. Nagy Katalin ; [közread. a] Farkas István Alapítvány. - [Budapest] : Farkas I. Alapítvány, cop. 2002. - 205 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 201-204.
ISBN 963-204-931-4 kötött : ár nélkül
Farkas István (1887-1944)
75(439)(092)Farkas_I.
[AN 976498]
MARC

ANSEL
UTF-87290 /2003.
   Paál Zsuzsanna. - [Budapest] : [Magánkiad.], 2001. - [28] p. : ill., színes ; 23 cm
Feledy Balázs és M. Tóth Éva bevezetőjével. - A bev. angol nyelven is
ISBN 963-440-520-7 * fűzött : ár nélkül
Paál Zsuzsanna
73/76(439)(092)Paál_Zs.
[AN 908335]
MARC

ANSEL
UTF-87291 /2003.
Perneczky Géza (1936-)
   The poly-dimensional fields of Saxon-Szász / Géza Perneczky ; [publ. by the International MADI Museum Foundation]. - Budapest : Nk. MADI Múz. Alapítvány, 2002. - 104 p. : ill., színes ; 21 cm
Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.: p. 46-47.
ISBN 963-204-948-9 kötött : ár nélkül
Szász János (1964-)
75(439)(092)Szász_J.
[AN 964477]
MARC

ANSEL
UTF-87292 /2003.
   Profi vagy amatőr? : tanulmányok, közelítések / [szerk. Szarka Klára] ; [közread. a] Magyar Fotóművészek Szövetsége. - Budapest : M. Fotóművészek Szövets., 2002. - 150 p. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-00-9896-2 fűzött : ár nélkül
77.01
[AN 966862]
MARC

ANSEL
UTF-87293 /2003.
   A Šenkovec-i pálos kolostor : a pálos kolostor régészeti kutatása 1990-1997 között / [a kiállítási katalógust írta Josip Vidović] ; [... rend. Ljubica Ramušćak et al.] ; [kiad. a Zala Megyei Múzeumok Igazgatósága]. - [Zalaegerszeg] : Zala M. Múz. Ig., [2001]. - 38 p. : ill. ; 24 cm
A kiállítást Göcseji Múzeumban 2001. jún. 15 - szept. 15. között tartották. - Példányszám: 500
ISBN 963-7205-22-5 * fűzött : ár nélkül
726.7(497.13-2Šenkovec) *** 904(497.13-2Šenkovec) *** 271.791
[AN 906327]
MARC

ANSEL
UTF-87294 /2003.
Somogyi Árpád (1926-)
Művek (vál.)
   Somogyi Árpád Munkácsy-díjas szobrászművész 75 éves : Damjanich János Múzeum, Szolnok, 2001. augusztus - szeptember. - Szolnok : Damjanich Múz., 2001. - [32] p. : ill. ; 21 cm. - (A Jász-Nagykun-Szolnok megyei múzeumok kiállításvezetői, ISSN 1215-2412)
Példányszám: 500
ISBN 963-9273-17-1 * fűzött : ár nélkül
73(439)(092)Somogyi_Á. *** 061.4(439-2Szolnok)
[AN 908489]
MARC

ANSEL
UTF-87295 /2003.
Stefanovits Péter (1947-)
   Tíz + X év = Ten + X years / Stefanovits. - [Budapest] : [Magánkiad.], 2001. - 63 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Pataki Gábor bevezetőjével. - Katalógus. - Bibliogr.: p. 61. - Műjegyz.: p. 62-63.
ISBN 963-440-251-8 kötött : ár nélkül
76(439)(092)Stefanovits_P.
[AN 906335]
MARC

ANSEL
UTF-87296 /2003.
Stróbl Mihály (1906-1996)
   A gránitoroszlán : Strobl Alajos / Stróbl Mihály ; [a képeket vál. és szerk. Havas Katalin]. - Budapest : Holnap, cop. 2003. - 189, [2] p. : ill. ; 25x25 cm
Gerinccím: Strobl Alajos
ISBN 963-346-562-1 kötött : ár nélkül
Stróbl Alajos (1856-1926)
73(439)(092)Stróbl_A.
[AN 964992]
MARC

ANSEL
UTF-87297 /2003.
Szász János (1964-)
   Dimenzióceruza / Saxon Szász János ; [közread. a Nemzetközi MADI Múzeum Alapítvány]. - Budapest : Nk. MADI Múz. Alapítvány, [2001]. - 60 p. : ill. ; 26 cm
Borítócím: Dimension-crayon. - Magyar, francia és angol nyelven
ISBN 963-00-5979-7 fűzött : ár nélkül
76(439)(092)Szász_J.
[AN 908332]
MARC

ANSEL
UTF-87298 /2003.
Szmodis Imre (1964-)
   Fülledt erotika : best of Szmodis / [rajz. Szmodis Imre]. - Budapest : Cascade, 2002. - [111] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-85373-5-3 fűzött : 980,- Ft
741.5(439)(092)Szmodis_I. *** 392.6
[AN 965744]
MARC

ANSEL
UTF-87299 /2003.
   Törvénytelen avantgard : Galántai György balatonboglári kápolnaműterme, 1970-1973 / szerk. Klaniczay Júlia és Sasvári Edit ; [közread. az] Artpool. - Budapest : Artpool : Balassi, cop. 2003. - 459 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 443-449.
ISBN 963-506-417-9 fűzött : 4500,- Ft
Galántai György (1941-)
73/76.037(439)"197" *** 73/76(439)(092)Galántai_Gy. *** 061.28(439-2Balatonboglár)
[AN 969093]
MARC

ANSEL
UTF-87300 /2003.
Tóth Ferenc (1928-)
   A makói Szent István templom / Tóth Ferenc ; [fotó Dömötör Mihály, Kukucska András]. - Makó : KÉSZ Makói Csop., 2002. - 30 p. : ill., főként színes ; 21 cm. - (A makói Keresztény Értelmiségi Szövetség füzetei, ISSN 0866-5389 ; 32.)
Bibliogr.: p. 28.
ISBN 963-202-954-2 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-202-959-2)
726.54(439-2Makó)(036)
[AN 969096]
MARC

ANSEL
UTF-87301 /2003.
Váci Szalon (5.) (2001)
   V. Váci Szalon, 2001 : [MTESZ - Technika Háza ... 2001. május 12-27-ig] / a Váci Képzőművészeti Alapítvány rendezésében. - [Vác] : Váci Képzőműv. Alapítvány, [2001]. - [42] p. : ill., részben színes ; 24 cm
Kiállítási katalógus
ISBN 963-00-8610-7 * fűzött : ár nélkül
73/76(439)"199/200" *** 77.04(439)"199/200" *** 061.4(439-2Vác)
[AN 906789]
MARC

ANSEL
UTF-87302 /2003.
   A vajai Vay Ádám Múzeum grafikai gyűjteménye / [szerk. B. Szabó János]. - Vaja : Vay Á. Múz., 1999-. - 21 cm
Méretváltozata: 31 cm
ISBN 963-00-4486-2 *
76(100) *** 069(439-2Vaja)(036)
[AN 451823]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Látképek I / [a tanulmányt írta Basics Beatrix] ; [szerk. Molnár Sándor] ; [fotó Boros György]. - 2003. - 18 p. : ill. + 56 mell.
Katalógus. - Közös tokban. - Példányszám: 500
ISBN 963-206-365-1 fűzött : ár nélkül
76(100)"18" *** 76.047 *** 069(439-2Vaja)(036)
[AN 969071] MARC

ANSEL
UTF-87303 /2003.
Zalotay Péter (1938-)
   Bányai Erzsébet és Máthé János, Balatonfüred város díszpolgárai / Zalotay Péter. - Balatonfüred : Balatonfüred Városért Közalapítvány, 2003. - 56 p. : ill. ; 20 cm. - (Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadványai, ISSN 1589-6803 ; 8.)
Példányszám: 300
ISBN 963-206-367-8 fűzött : ár nélkül
Máthé János (1903-1999)
Bányai Erzsébet (1909-2002)
75(439)(092)Bányai_E. *** 712.3/.7(439)(092)Máthé_J.
[AN 967265]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

7304 /2003.
Fodor Géza (1943-)
   A Mozart-opera világképe / Fodor Géza. - Budapest : Typotex, 2002. - 564 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9326-47-X kötött : 4600,- Ft
Mozart, Wolfgang Amadeus
78.071.1(436)(092)Mozart,_W._A. *** 782
[AN 966615]
MARC

ANSEL
UTF-87305 /2003.
Hankó Györgyné Paksi Márta
   Szentes és környéke népzenéje és néptánca a XX. században / Hankó Györgyné Paksi Márta ; [kiad. a Zöldág Mozgáskultúra és Sport Egyesület]. - Szentes : Zöldág Mozgáskultúra és Sport Egyes., 2002[!2003]. - 270 p. : ill., részben kotta ; 25 cm + CD és kieg.
Bibliogr.: p. 267-269. - Példányszám: 500. - Összefoglalás angol, francia, német és orosz nyelven
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-440-509-6)
Szentes
78.031.4(=945.11)(439-2Szentes) *** 793.31(=945.11)(439-2Szentes) *** 398.8(=945.11)(439-2Szentes) *** 394.3(=945.11)(439-2Szentes)
[AN 968137]
MARC

ANSEL
UTF-87306 /2003.
Lendvai Ernő (1925-1993)
   A műalkotás egysége Verdi Aidájában / Lendvai Ernő. - [Budapest] : [Magánkiad.], 2002. - 43 p. : ill., kotta ; 24 cm
ISBN 963-440-994-6 fűzött : ár nélkül
Verdi, Giuseppe. Aida.
78.071.1(45)(092)Verdi,_G. *** 782.1
[AN 967222]
MARC

ANSEL
UTF-87307 /2003.
Lendvai Ernő (1925-1993)
A műalkotás egysége Verdi Aidájában (angol)
   The unity of artistic creation in Verdi's Aida / Ernő Lendvai ; [transl. by Antonia Eliason]. - [Budapest] : [Magánkiad.], cop. 2003. - 48 p. : ill., kotta ; 24 cm
ISBN 963-430-319-6 fűzött : ár nélkül
Verdi, Giuseppe. Aida.
78.071.1(45)(092)Verdi,_G. *** 782.1
[AN 967245]
MARC

ANSEL
UTF-87308 /2003.
Lendvai Ernő (1925-1993)
A műalkotás egysége Verdi Aidájában (német)
   Die Einheit des Kunstwerkes in Verdis Aida / Ernő Lendvai ; [... übertr. von Thomas Ungar]. - [Budapest] : [Magánkiad.], 2002. - 47 p. : ill., kotta ; 24 cm
ISBN 963-440-995-4 fűzött : ár nélkül
Verdi, Giuseppe. Aida.
78.071.1(45)(092)Verdi,_G. *** 782.1
[AN 967232]
MARC

ANSEL
UTF-87309 /2003.
Lendvai Ernő (1925-1993)
A műalkotás egysége Verdi Aidájában (olasz)
   L'unità della creazione artistica nell'Aida di Verdi / Ernő Lendvai ; [trad. ... di Gábor e Paola Halász]. - [Budapest] : [Magánkiad.], 2002. - 48 p. : ill., kotta ; 24 cm
ISBN 963-430-058-8 fűzött : ár nélkül
Verdi, Giuseppe. Aida.
78.071.1(45)(092)Verdi,_G. *** 782.1
[AN 967251]
MARC

ANSEL
UTF-87310 /2003.
Martin György (1932-1983)
   A botoló tánc zenéje / Martin György ; [szerk. Kovalcsik Katalin és Kubínyi Zsuzsa] ; [közread. az] MTA Zenetudományi Intézet, Hagyományok Háza. - Budapest : MTA ZTI : Hagyományok Háza, 2002. - 428 p. : ill. ; 25 cm + CD-ROM
Bibliogr.: p. 351-356. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-7074-85-6 kötött : ár nélkül
78.031.4(=914.99)(439.161) *** 793.31(=914.99)(439.161) *** 394.3(=914.99)(439.161)
[AN 969041]
MARC

ANSEL
UTF-87311 /2003.
Óvári József (1931-)
   Ferenc Liszt : eine leichtverständliche Biographie des grossen ungarischen Komponisten / József Óvári. - Budapest : Püski, 2003-. - 24 cm
Liszt Ferenc (1811-1886)
78.071.1(439)(092)Liszt_F.
[AN 966729]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Bd. 1., Das Leben des Komponisten. - 2003. - 432 p. : ill.
Bibliogr.: p. 410-414.
ISBN 963-9906-12-3 * kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9337-12-3)
78.071.1(439)(092)Liszt_F.
[AN 966733] MARC

ANSEL
UTF-87312 /2003.
Óvári József (1931-)
Ferenc Liszt (magyar)
   Liszt Ferenc : a nagy magyar zeneszerző közérthető életrajza / Óvári József ; [ford. Tuza Csilla]. - Budapest : Püski, 2003-. - 24 cm
Liszt Ferenc (1811-1886)
78.071.1(439)(092)Liszt_F.
[AN 966720]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., A zeneszerző élete. - 2003. - 432 p. : ill.
Bibliogr.: p. 410-414.
ISBN 963-9906-11-5 * kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9337-11-5)
78.071.1(439)(092)Liszt_F.
[AN 966724] MARC

ANSEL
UTF-87313 /2003.
Szenfnerné Varga Anikó (1951-)
   Ferencsik János Balatonfüred város első díszpolgára / Szenfnerné Varga Anikó. - Balatonfüred : Balatonfüred Városért Közalapítvány, 2002. - 51 p. : ill. ; 20 cm. - (Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadványai, ISSN 1589-6803 ; 6.)
Példányszám: 300
ISBN 963-202-910-0 fűzött : ár nélkül
Ferencsik János (1907-1984)
785.11.071.2(439)(092)FerencsikJ. *** 908.439-2Balatonfüred
[AN 967261]
MARC

ANSEL
UTF-87314 /2003.
Zsóry György (1911-1997)
   Elindultam szép hazámból.. : válogatás Zsóry György dalgyűjteményéből. - [Budapest] : [Magánkiad.], cop. 2003. - 88 p. : ill., színes, részben kotta ; 24 cm + CD
A tartalomjegyzék német és angol nyelven is
ISBN 963-430-141-X kötött : ár nélkül
784.4(=945.11) *** 78.067.26(=945.11) *** 398.8(=945.11)
[AN 967198]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

7315 /2003.
Baxter, John
Stanley Kubrick (magyar)
   Stanley Kubrick : életrajz / John Baxter ; [ford. Simon Vanda] ; [... a jegyzeteket és a filmográfiát kész. Zalán Vince]. - Budapest : Osiris, 2003. - 452, [3] p. ; 20 cm. - (Osiris könyvtár. Film,, ISSN 1219-1124)
Bibliogr.: p. 427-430. - Filmogr.: p. 421-426.
ISBN 963-389-264-3 fűzött : 2480,- Ft
Kubrick, Stanley
791.43.071.1(73)(092)Kubrick,_S.
[AN 969192]
MARC

ANSEL
UTF-87316 /2003.
Fox, Michael J.
Lucky man (magyar)
   Szerencsés ember : életrajz / Michael J. Fox. - [Budapest] : Geopen, 2003. - 252 p. : ill. ; 24 cm
Ford. Kiss Marianne
ISBN 963-9093-75-0 kötött : ár nélkül
Fox, Michael J.
791.43.071.2(73)(092)Fox,_M._J.(0:82-94)
[AN 965155]
MARC

ANSEL
UTF-87317 /2003.
Jászai Mari (1850-1926)
Művek (vál.)
   Jászai Mari emlékiratai / sajtó alá rend. Lehel István ; rajzokkal ell. Haranghy Jenő. - Hasonmás kiad. - Szekszárd : Babits, 2003. - 236 p., [10] t. : ill. ; 25 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Kir. M. Egy. Ny., 1927
ISBN 963-9272-92-2 kötött : ár nélkül
Jászai Mari (1850-1926)
792.028(439)(092)Jászai_M.(093) *** 894.511-94
[AN 975910]
MARC

ANSEL
UTF-87318 /2003.
   A magyar színjáték honi és európai gyökerei : tanulmányok Kilián István tiszteletére / [szerk. Demeter Júlia]. - [Miskolc] : Miskolci Egy. K., 2003. - 428 p. : ill. ; 25 cm. - (A régi magyar színház, ISSN 1586-6866 ; 2.)
A bevezetés angol nyelven is. - Bibliogr.: p. 4-5., 403-424. és a jegyzetekben. - Példányszám: 240. - Összefoglalás váltakozva angol, német és francia nyelven
ISBN 963-661-567-5 fűzött : ár nélkül
792(439)(091) *** 894.511(091)-2
[AN 967812]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

7319 /2003.
Bernátné Vámosi Judit
   Tanári kézikönyv a Salve! olasz nyelvi tankönyvsorozat tanításához / Bernátné Vámosi Judit, Farkas Tiborné, Ogonovsky Edit. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2002. - 224 p. ; 24 cm
ISBN 963-9316-49-0 fűzött : ár nélkül
805.0(072)=945.11
[AN 967986]
MARC

ANSEL
UTF-87320 /2003.
Chamfrault, Catherine
   Coccinelle : francia nyelv 8-11 éveseknek : tanári kézikönyv / Chamfrault Catherine, Gál Edit, Tamussin Catherine ; [graf. Kun Fruzsina, Borbás Magdolna] ; [publ. par] Institut français de Budapest. - Budapest : Inst. français, 2002. - 94 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 963-204-470-3 fűzött : ár nélkül
804.0(072)=945.11
[AN 968698]
MARC

ANSEL
UTF-87321 /2003.
Fercsik Erzsébet
   Helyesírási kalauz / Fercsik Erzsébet. - 2. kiad. - Budapest : Krónika Nova, 2003-. - 24 cm
809.451.1-1(076)
[AN 975131]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2003. - 168 p.
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9128-56-2)
809.451.1-1(076)
[AN 975133] MARC

ANSEL
UTF-87322 /2003.
Forgács Erzsébet
   Arbeitsmaterialien zur germanistischen Linguistik I-II : ein Studienbuch für ungarische Germanistikstudenten / Erzsébet Forgács. - Szeged : JGYF K., 2002. - 181 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9167-71-1 fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9167-69-X)
800.1(075.8) *** 159.9(075.8) *** 316.7(075.8) *** 803.0(075.8)
[AN 967997]
MARC

ANSEL
UTF-87323 /2003.
Forgács Erzsébet
   Einführung in die Sprachwissenschaft : ein Studienbuch für ungarische Germanistikstudenten / Erzsébet Forgács. - Szeged : JGYF K., 2002. - 231 p. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9167-70-3 fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9167-69-X) (hibás ISBN 963-9167-70-4)
801(075.8) *** 803.0(075.8)
[AN 968005]
MARC

ANSEL
UTF-87324 /2003.
Gáldi László (1910-1974)
   Spanyol - magyar szótár = Diccionario español - húngaro / szerk. Gáldi László ; [főmtárs Fernando Barral] ; [mtársak Gergely Imre, Weinerné Vajda Judit]. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2003, cop. 1958. - 800 p. ; 15 cm. - (Kisszótár sorozat, ISSN 0324-7562)
ISBN 963-05-7806-9 kötött : ár nélkül
801.323=60=945.11
[AN 969532]
MARC

ANSEL
UTF-87325 /2003.
Györffy Miklós (1942-)
   Német - magyar kulturális szótár / Györffy Miklós. - [Budapest] : Corvina, cop. 2003. - 248 p. ; 24 cm
ISBN 963-13-5222-6 fűzött : 2500,- Ft
801.323=30=945.11 *** 803.0-318=945.11(031) *** 930.85(430)(031)
[AN 966713]
MARC

ANSEL
UTF-87326 /2003.
Halász Előd (1920-1997)
   Magyar - német nagyszótár = Ungarisch - deutsches Grosswörterbuch / Halász Előd, Földes Csaba, Uzonyi Pál. - Utánny. - [Budapest] : Akad. K., 2003, cop. 1998. - XLVIII, 1637 p. ; 29 cm. - (Klasszikus nagyszótárak, ISSN 1418-9518)
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-05-7513-2)
801.323=945.11=30
[AN 969292]
MARC

ANSEL
UTF-87327 /2003.
Halász Előd (1920-1997)
   Német - magyar nagyszótár = Deutsch - ungarisches Grosswörterbuch / Halász Előd, Földes Csaba, Uzonyi Pál. - Utánny. - [Budapest] : Akad. K., 2003, cop. 1998. - XXXIX, 1873 p. ; 29 cm. - (Klasszikus nagyszótárak, ISSN 1418-9518)
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-05-7512-4)
801.323=30=945.11
[AN 969297]
MARC

ANSEL
UTF-87328 /2003.
Király Zsolt
   Blackbird : előkészítő tanfolyam a "C" típusú középfokú angol nyelvvizsgára / Király Zsolt ; [ill. Szűcs Édua]. - 2. jav. kiad., utánny. - Budapest : Akad. K., 2003, cop. 1998. - 389 p. : ill., főként színes ; 28 cm. - (Exam pass, ISSN 1418-0405)
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-05-5727-2)
802.0(079.1)=945.11
[AN 976580]
MARC

ANSEL
UTF-87329 /2003.
   A kontrasztív szövegnyelvészet aspektusai : linearizáció: téma-réma szerkezet / szerk. Petőfi S. János, Szikszainé Nagy Irma. - [Debrecen] : Kossuth Egy. K., 2002. - 166 p. : ill. ; 24 cm. - (Officina textologica, ISSN 1417-4057 ; 7.)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-472-714-X fűzött : ár nélkül
801.73 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 964390]
MARC

ANSEL
UTF-87330 /2003.
Kovács Eszter
   Kísérlet a lírai szöveg megfejtésére : 23 költemény interpretációja szövegtani keretben / Kovács Eszter. - Budapest : Károli Egy. K., 2003. - 189 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 149-154., 167-187. - Példányszám: 600. - Összefoglalás francia nyelven
ISBN 963-8392-57-6 fűzött : ár nélkül
809.451.1-73(075.8) *** 82.07-1(075.8) *** 894.511(091)-14(075.8)
[AN 967976]
MARC

ANSEL
UTF-87331 /2003.
   Magyar - német kéziszótár : az új német helyesírási szabályokkal = Ungarisch - deutsches Handwörterbuch : mit den neuesten deutschen Rechtschreibungsregeln / [főszerk. Abinéri Ottó] ; [szerk. Gábor Péter]. - [Budapest] : Fortuna-Szótár 2000 K., 2003. - XXXII, 1198 p. ; 20 cm
Lezárva: 2003. febr. 28.
ISBN 963-206-659-6 * kötött : 3690,- Ft (hibás ISBN 963-202-659-6)
801.323=945.11=30
[AN 968481]
MARC

ANSEL
UTF-87332 /2003.
   Miből is nyelvvizsgáztunk? : válogatás az elmúlt 3 év írásbeli állami nyelvvizsga anyagaiból : német közép- és felsőfok / [szerk. Gáborján Lászlóné] ; [szerzők Antal Mária et al.] ; [közread. az Idegennyelvi Továbbképző Központ]. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : Primarius, [2003]. - 61 p. ; 24 cm
ISBN 963-85685-0-X fűzött : ár nélkül
803.0(079.1)=945.11
[AN 965121]
MARC

ANSEL
UTF-87333 /2003.
Olaszy Kamilla
   Tagespensum Deutsch / Olaszy Kamilla, Loós Monika ; [a rajzokat Szalay[!Szalai] Ildikó kész.]. - Budapest : Holnap, 2002-2003. - 2 db : ill. ; 24 cm. - (Nyelvvizsga-könyvek, ISSN 0865-9508)
Fűzött : ár nélkül
803.0(078)=945.11
[AN 943163]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Frühling, Sommer. - 2003. - 251 p.
ISBN 963-346-565-6
803.0(078)=945.11
[AN 968738] MARC

ANSEL
UTF-87334 /2003.
Országh László (1907-1984)
   Magyar - angol nagyszótár = Hungarian - English dictionary / Országh László, Futász Dezső, Kövecses Zoltán ; [szerk. ... Bácsi-Nagy András et al.]. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2003, cop. 1998. - XIX, 1583 p. ; 29 cm. - (Klasszikus nagyszótárak, ISSN 1418-9518)
ISBN 963-05-7515-9 kötött : ár nélkül
801.323=945.11=20
[AN 969286]
MARC

ANSEL
UTF-87335 /2003.
Pálfy Miklós (1942-)
   Francia - magyar kéziszótár = Dictionnaire français - hongrois / Pálfy Miklós ; [szerk. ... Farkas Ildikó]. - 4. átd. kiad. - Szeged : Grimm, 2003. - XXX, 1189 p. ; 21 cm. - (Grimm szótárak, ISSN 1587-1630)
ISBN 963-9087-62-9 kötött : ár nélkül
801.323=40=945.11
[AN 969527]
MARC

ANSEL
UTF-87336 /2003.
Salamin András (1944-)
   Szeretem Zugligetet, szeretem Virányost : kis házi utcanévlexikon / Salamin András. - [Budapest] : Infotop, 2002. - 14 p. ; 20 cm. - (Hegyvidékünk gyöngyszemei, ISSN 1419-2985 ; 8.)
ISBN 963-202-901-1 fűzött : ár nélkül
Budapest. XII. kerület
809.451.1-311.154(439-2Bp.XII.) *** 908.439-2Bp.XII. *** 914.39-2Bp.XII.(036)
[AN 968031]
MARC

ANSEL
UTF-87337 /2003.
   Salve!. - 2. jav. kiad. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2002-. - 24 cm
Oktatási segédanyag
805.0(078)=945.11
[AN 970846]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Olasz nyelvkönyv alap- és középkezdő fokon / Kotzián Tamás, Tímár Judit ; [... ábráit Eszik Mihály, Nagyistók Mária ... rajz.]. - 2002. - 184 p. : ill.
ISBN 963-9316-51-2 fűzött : ár nélkül
805.0(078)=945.11
[AN 970848] MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Olasz nyelvkönyv középfokon / F. Újhegyi Mária, Tímár Judit ; [a rajzokat Eszik Mihály és Nagyistók Mária kész.]. - 2002. - 188 p. : ill.
ISBN 963-9316-52-0 fűzött : ár nélkül
805.0(078)=945.11
[AN 970852] MARC

ANSEL
UTF-87338 /2003.
Sáradyné Kántor Judit
   Magyar - angol, angol magyar zsebszótár = English - Hungarian, Hungarian - English dictionary / [szerk. Sáradyné Kántor Judit, Sárady Gyula]. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : M.P.L. : Librotrade, 2002. - 476 p. ; 12 cm
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9328-26-X)
801.323=945.11=20 *** 801.323=20=945.11
[AN 970263]
MARC

ANSEL
UTF-87339 /2003.
   Spanyol nyelvkönyv. - 5. kiad. - [Budapest] : Aula, 1999-. - 24 cm
ISBN 963-9215-62-7 * (hibás ISBN 963-9078-901)
806.0(079.1)=945.11
[AN 401129]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2002. - 308 p. : ill.
Szerző Martínez Ágnes
ISBN 963-9345-95-4 kötött : 2690,- Ft
806.0(079.1)=945.11
[AN 969522] MARC

ANSEL
UTF-87340 /2003.
   Spanyol nyelvkönyv. - 7. kiad. - [Budapest] : Aula, 2002-. - 24 cm
806.0(079.1)=945.11
[AN 969517]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2002. - 436 p. : ill.
Szerző Kertész Judit. - Ill. Kiss László. - Bibliogr.: p. 429.
ISBN 963-9345-94-6 kötött : 2990,- Ft
806.0(079.1)=945.11
[AN 969519] MARC

ANSEL
UTF-87341 /2003.
Szentiványi Ágnes (1938-)
   Angol nyelv alapfokon / Szentiványi Ágnes, Bartáné Aranyi Edina. - Budapest : Holnap, 2003-. - 20 cm. - (Nyelvvizsga-könyvek, ISSN 0865-9508)
802.0(079.1)=945.11
[AN 970018]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2003. - 328 p., [16] t. : ill., részben színes
A fotókat Szentiványi Iván kész.
ISBN 963-346-391-2 fűzött : ár nélkül
802.0(079.1)=945.11
[AN 970020] MARC

ANSEL
UTF-87342 /2003.
Szinnyei József (1857-1943)
   Magyar tájszótár / Szinnyei József. - [Repr. kiad.]. - [Budapest] : Nap, cop. 2003. - XI, 2663, [26] p. ; 25 cm
Gombocz Zoltán Pótlékok a Magyar tájszótárhoz c. összeállításával. - Eredeti kiadása: Budapest : Hornyánszky, 1893-1901
ISBN 963-9402-25-7 kötött : 9800,- Ft
809.451.1-087-3
[AN 966662]
MARC

ANSEL
UTF-87343 /2003.
Vászolyi Erik (1933-)
   Ausztrália bennszülött nyelvei / Vászolyi Erik. - [Budapest] : L'Harmattan, cop. 2003. - 193 p., [1] t.fol. : ill. ; 24 cm. - (Kultúrák keresztútján, ISSN 1586-1953)
Bibliogr.: p. 171-174.
ISBN 963-9457-18-3 fűzött : ár nélkül
809.951
[AN 965097]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

7344 /2003.
   Fordítás és tolmácsolás az ezredfordulón : 30 éves az ELTE Fordító- és Tolmácsképző Központja : jubileumi évkönyv 1973-2003 / [szerk. Klaudy Kinga]. - Budapest : Scholastica, 2003. - 184 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 147-158.
ISBN 963-86141-3-7 fűzött : ár nélkül
Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest). Fordító- és Tolmácsképző Központ.
82.03 *** 800.73 *** 651.926 *** 378.4(439-2Bp.).096(058)
[AN 969149]
MARC

ANSEL
UTF-87345 /2003.
   A hazatérő Farkas Gyula : írások, dokumentumok a kitagadott irodalomtudós életéről és műveiről / szerk. Futaky István, Kesztyüs Tibor. - Budapest : Universitas, 2003. - 224, [8] p. : ill. ; 24 cm
Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-9104-75-2 kötött : 1950,- Ft
Farkas Gyula (1894-1958)
82.01(439)(092)Farkas_Gy.
[AN 969114]
MARC

ANSEL
UTF-87346 /2003.
Vajda György Mihály (1914-2001)
   Az orléans-i szűz : a téma irodalmi változatai / Vajda György Mihály. - [Budapest] : Argumentum, 2003. - 297 p. ; 19 cm
A versidézeteket, szövegrészleteket Lackfi János, Szabó T. Anna és Vajda György Mihály ford. - Bibliogr.: p. 291-295.
ISBN 963-446-247-2 fűzött : 1800,- Ft
Jeanne d'Arc
82(091) *** 944"14"(092)Jeanne_d'Arc *** 235.3(092)Jeanne_d'Arc
[AN 969089]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

7347 /2003.
   Ady-értelmezések / H. Nagy Péter [et al.]. - Pécs : Iskolakultúra, 2002. - 183 p. ; 20 cm. - (Iskolakultúra, ISSN 1586-202X ; 15.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-641-921-3 fűzött : 1500,- Ft
Ady Endre (1877-1919)
894.511(092)Ady_E.
[AN 967928]
MARC

ANSEL
UTF-87348 /2003.
Bánszki István (1929-)
   Múltból jövő üzenetek : Bánszki István irodalmi hírlevelei / [... kiad. a Bessenyei György Irodalmi és Művelődési Társaság]. - Nyíregyháza : Bessenyei Irod. és Művel. Társ., 2001. - 104 p. ; 24 cm
ISBN 963-00-7004-9 fűzött : ár nélkül
894.511(439.161)(091) *** 894.511(092)Bessenyei_Gy. *** 930.85(439) *** 894.511-92
[AN 906039]
MARC

ANSEL
UTF-87349 /2003.
Féja Géza (1900-1978)
Művek (vál.)
   Féja Géza levelezése / [vál., összeáll. Féja Endre]. - Budapest : Nap, 2003. - 366 p. ; 25 cm
ISBN 963-9402-29-X kötött : 3500,- Ft
Féja Géza (1900-1978)
894.511(092)Féja_G.(044)
[AN 966753]
MARC

ANSEL
UTF-87350 /2003.
   Gyümölcsfák, rózsák, regények : Jókai Mór és a Sváb-hegy / [a kiállítást rend. és a katalógust összeáll. E. Csorba Csilla, Kalla Zsuzsa] ; [tanulm. Fábri Anna, M. Szilágyi Kinga, Vasvári Zoltán] ; [közread. a] Petőfi Irodalmi Múzeum. - Budapest : PIM, 2001. - 36 p., [4] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-7412-95-6 fűzött : ár nélkül
Jókai Mór (1825-1904)
894.511(092)Jókai_M. *** 908.439-2Bp.XII. *** 069(439-2Bp.)Petőfi_Irodalmi_Múzeum
[AN 906384]
MARC

ANSEL
UTF-87351 /2003.
   Hang és szöveg : költészettörténeti kérdések a lírai modernségben / szerk. Bednanics Gábor [et al.]. - Budapest : Osiris, 2003. - 549 p. ; 20 cm. - (Osiris könyvtár. Irodalomelmélet,, ISSN 1219-9443)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-389-356-9 fűzött : 2780,- Ft
894.511(091)-14"18/19" *** 82(091)-14"18/19" *** 801.73 *** 82.01-14
[AN 969173]
MARC

ANSEL
UTF-87352 /2003.
Jászberényi József (1972-)
   "A Sz: Sophia' Templomában látom én felszentelve Nagysádat" : a felvilágosodás korának magyar irodalma és a szabadkőművesség / Jászberényi József. - Budapest : Argumentum, 2003. - 214 p. ; 19 cm. - (Irodalomtörténeti füzetek, ISSN 0075-0840 ; 153.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-446-248-0 fűzött : 1200,- Ft
894.511(091)"17/18" *** 061.236.61(439)"18"
[AN 969105]
MARC

ANSEL
UTF-87353 /2003.
   Klasszikus, magyar, irodalom, történet : tanulmányok / [szerk. Dajkó Pál, Labádi Gergely]. - Szeged : Tiszatáj Alapítvány, 2003. - 438 p. : ill. ; 19 cm. - (Tiszatáj könyvek, ISSN 1417-314X)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-8496-26-6 fűzött : 2200,- Ft
894.511(091)
[AN 969047]
MARC

ANSEL
UTF-87354 /2003.
Ködöböcz Gábor (1959-)
   Hagyomány és újítás Kányádi Sándor költészetében : a poétikai módosulások természete a daloktól a "szövegekig" / Ködöböcz Gábor. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2002. - 195 p. ; 21 cm. - (Csokonai könyvtár, ISSN 1217-0380 ; 26.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-472-676-3 fűzött : 950,- Ft
Kányádi Sándor (1929-)
894.511(498)(092)Kányádi_S.
[AN 964403]
MARC

ANSEL
UTF-87355 /2003.
Kovács Zoltán, Z. (1970-)
   "Vanitatum vanitas maga is a húmor" : az irónia (korlátozásának) változatai a magyar romantika irodalmában / Z. Kovács Zoltán. - Budapest : Osiris, 2002. - 270 p. ; 20 cm. - (Doktori mestermunkák, ISSN 1419-2306)
Bibliogr.: p. 247- 270.
ISBN 963-389-352-6 fűzött : 1500,- Ft
894.511(091)"18" *** 82.01-7
[AN 965051]
MARC

ANSEL
UTF-87356 /2003.
Matyikó Sebestyén József (1951-)
   Keresztury Dezső és Balatonfüred / Matyikó Sebestyén József. - Balatonfüred : Balatonfüred Városért Közalapítvány, 2002. - 160 p. : ill. ; 20 cm. - (Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadványai, ISSN 1589-6803 ; 7.)
Bibliogr.: p. 152-154. - Példányszám: 500
ISBN 963-204-724-9 fűzött : ár nélkül
Keresztury Dezső (1904-1996)
894.511(092)Keresztury_D. *** 908.439-2Balatonfüred
[AN 967263]
MARC

ANSEL
UTF-87357 /2003.
Sánta Gábor (1967-)
   Fekete István : tanulmányok / Sánta Gábor. - [Pécs] : Pro Pannonia, 2003-. - 21 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
Fekete István (1900-1970)
894.511(092)Fekete_I.
[AN 967893]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2003. - 285 p.
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9498-03-3 kötött : ár nélkül
894.511(092)Fekete_I. *** 82.07-31
[AN 967900] MARC

ANSEL
UTF-87358 /2003.
   Szabó G. Zoltán 60. születésnapjára / [közread. a] ... Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézete. - Budapest : Balassi : MTA Irodtud. Int., 2003. - 79 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Szabó G. Zoltán munkáinak bibliográfiája: p. 76-79.
ISBN 963-506-513-2 fűzött : ár nélkül
894.511(091) *** 012Szabó_G._Z.
[AN 969087]
MARC

ANSEL
UTF-87359 /2003.
Vörös Júlia (1948-)
   Költők és kézírásuk : Arany János és Petőfi Sándor elemzése kézírásuk alapján / Vörös Júlia. - Kecskemét : Vörös J., 2003. - 67, [4] p. : ill. ; 24 cm
Példányszám: 500
ISBN 963-430-363-3 fűzött : ár nélkül
Arany János (1817-1882)
Petőfi Sándor (1823-1849)
894.511(092)Arany_J. *** 894.511(092)Petőfi_S. *** 159.925.6
[AN 968470]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

7360 /2003.
Abe Kōbō
Suna no onna (magyar)
   A homok asszonya ; A dobozember / Abe Kóbó ; [ford. Csalló Jenő..., Antal László ...]. - [Budapest] : General Press, [2003]. - 294 p. ; 22 cm. - (Nagy siker volt sorozat, ISSN 1586-7064)
Egys. cím: Suna no onna ; Hako otoko. - Regények
ISBN 963-9459-02-X kötött : 2000,- Ft
895.6-31=945.11
[AN 968449]
MARC

ANSEL
UTF-87361 /2003.
Anderson, Caroline
Making memories (magyar)
   Jóban-rosszban / Caroline Anderson ; [... ford. Tandori Dezső]. - Budapest : Harlequin, 2003. - 93 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 218.)
Kisregény
ISBN 963-537-118-7 fűzött : 339,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 965686]
MARC

ANSEL
UTF-87362 /2003.
Bach, Richard
Jonathan Livingston Seagull (angol, magyar)
   Jonathan, a sirály = Jonathan Livingston Seagull / Richard Bach ; [ford. Simóné Avarosy Éva] ; [a fotókat kész. Lendvay Zoltán]. - Budapest : Édesvíz, 2003. - 159 p. : ill. ; 20 cm
Regény. - Gerinccím: A sirály
Fűzött : 1790,- Ft (hibás ISBN 963-528-469-X)
820-31.02(73)=945.11
[AN 970125]
MARC

ANSEL
UTF-87363 /2003.
Benzoni, Juliette
Les Treize vents (magyar)
   A forgószelek háza / Juliette Benzoni ; [ford. Till Katalin]. - [Budapest] : Geopen, 2003-. - 19 cm
Regény
840-31=945.11
[AN 968574]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Az utazó. - 2003. - 468 p.
ISBN 963-9093-73-4 fűzött : 1990,- Ft
840-31=945.11
[AN 968576] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., A menekült. - 2003. - 507 p.
ISBN 963-9093-74-2 fűzött : 1990,- Ft
840-31=945.11
[AN 968578] MARC

ANSEL
UTF-87364 /2003.
Bright, J. E.
Ice age (magyar)
   Jégkorszak : regény a film alapján / J. E. Bright ; [ford. Szántai Zsolt]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2002. - 113 p., [8] t. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 963-9441-50-3 fűzött : 1190,- Ft
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 970213]
MARC

ANSEL
UTF-87365 /2003.
Brown, Sandra
The devil's own (magyar)
   Az ördög jussa / Sandra Brown ; [... ford. Rédai Gábor]. Veled vagy nélküled / Katrina Britt ; [... ford. Darkó Katalin]. - Budapest : Harlequin, 2003. - 287 p. ; 21 cm. - (Arany Júlia, ISSN 1218-666X ; 2003/1. (húsvéti ksz.))
Egys. cím: The devil's own. The man at key west. - Kisregények
ISBN 963-536-836-4 fűzött : 749,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 964503]
MARC

ANSEL
UTF-87366 /2003.
   Búcsú az iskolától / [összeáll. Zima Szabolcs]. - Debrecen : TKK, [2003]. - 47 p. ; 16 cm
ISBN 963-596-051-4 velúr : ár nélkül
82-84=945.11 *** 82-14=945.11 *** 371.8(0:82-84)
[AN 969117]
MARC

ANSEL
UTF-87367 /2003.
Chicken soup for the grandparent's soul (magyar)
   Megható történetek nagymamákról és nagypapákról / Jack Canfield [et al.] ; [ford. Villányi György]. - Budapest : Novella, cop. 2003. - 245 p. ; 22 cm
ISBN 963-9442-09-7 kötött : 1890,- Ft
820-32(73)(082)=945.11 *** 316.356.2(0:82-32)
[AN 968476]
MARC

ANSEL
UTF-87368 /2003.
Clark, Mary Higgins
Stillwatch (magyar)
   A ház titka / Mary Higgins Clark ; [ford. Dobos Lídia]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2002. - 393 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-9421-52-9 kötött : 1990,- Ft
820-312.4(73)=945.11
[AN 966528]
MARC

ANSEL
UTF-87369 /2003.
Courths-Mahler, Hedwig
Dorrit und ihre Schwester (magyar)
   Dorrit öröksége : a "Dorrit veszélyben" című regény második része / Hedwig Courths-Mahler ; [ford. Komáromy Rudolf]. - Budapest : Bastei Budapest, 2001. - 80 p. ; 22 cm. - (Hedwig Courths-Mahler felejthetetlen szerelmes regényei, ISSN 1216-2140 ; 180.)
ISBN 963-296-471-3 fűzött : 249,- Ft
830-312.5=945.11
[AN 906616]
MARC

ANSEL
UTF-87370 /2003.
David, Trisha
Marriage for Maggie (magyar)
   Égből pottyant család / Trisha David ; [... ford. Gärtner Zita]. - Budapest : Harlequin, 2003. - 93 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 291.)
Kisregény
ISBN 963-537-056-3 fűzött : 339,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 964548]
MARC

ANSEL
UTF-87371 /2003.
Defoe, Daniel
Robinson Crusoe (magyar)
   Robinson Crusoe / Daniel Defoe ; [ford. Vajda Endre] ; [az előszót írta Takács Ferenc]. - [Budapest] : Akkord : Ciceró, [2003], cop. 1996. - 189 p. ; 20 cm. - (Talentum diákkönyvtár, ISSN 1217-6931)
Egys. cím: Robinson Crusoe ; The life and strange surprising adventures of Robinson Crusoe of York, mariner. - Regény
ISBN 963-645-112-5 fűzött : 598,- Ft
820-31=945.11
[AN 970207]
MARC

ANSEL
UTF-87372 /2003.
Drescher, Fran
Cancer schmancer (magyar)
   Vissza az életbe! / Fran Drescher ; [ford. Scipiades Ármin Taliesin]. - Budapest : Bestline, 2003. - 282 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-528-641-4 fűzött : 2490,- Ft
820-31(73)=945.11
[AN 968473]
MARC

ANSEL
UTF-87373 /2003.
Essex, Karen
Pharaoh (magyar)
   A fáraó / Karen Essex ; [ford. Erdélyi András]. - [Budapest] : General Press, [2003]. - 528 p. ; 21 cm. - (Különleges könyvek, ISSN 1585-6860)
Regény
ISBN 963-9459-29-1 kötött : 2500,- Ft
820-311.6(73)=945.11
[AN 968521]
MARC

ANSEL
UTF-87374 /2003.
Feist, Raymond E.
Krondor (magyar)
   Krondor / Raymond E. Feist. - Budapest : Beholder, 2002-2003. - 3 db ; 19 cm
Regény. - Beholder fantasy (keretcím)
ISBN 963-9399-15-9
820-312.9=945.11
[AN 927325]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [3.], Az istenek könnye / [ford. Lhotsky Barbara, Békei László]. - 2003. - 349 p. : ill.
ISBN 963-9399-34-5 fűzött : 1598,- Ft
820-312.9=945.11
[AN 965174] MARC

ANSEL
UTF-87375 /2003.
Galgóczy Árpád (1928-)
   A Volga felett : válogatás a XIX-XX. századi orosz költészetből / [ford.] Galgóczy Árpád. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2002. - 249 p. ; 24 cm. - (Eötvös klasszikusok, ISSN 1219-3062 ; 53.)
Oktatási segédanyag. - Magyar és orosz nyelven
ISBN 963-9316-48-2 fűzött : ár nélkül
882-14.02(082)=945.11 *** 894.511-14.032
[AN 968051]
MARC

ANSEL
UTF-87376 /2003.
Garwood, Julie
Mercy (magyar)
   Kegyes halál / Julie Garwood ; [ford. Tóth Gizella]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2003. - 438 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-9421-73-1 fűzött : 1490,- Ft
820-312.4(73)=945.11
[AN 966524]
MARC

ANSEL
UTF-87377 /2003.
Gordon, Abigail
Tarrant's practice (magyar)
   Fiatalság - nem bolondság / Abigail Gordon ; [... ford. Kiss Anna]. - Budapest : Harlequin, cop. 2002. - 93 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 216.)
Kisregény
ISBN 963-537-014-8 fűzött : 339,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 965672]
MARC

ANSEL
UTF-87378 /2003.
Highsmith, Patricia
Strangers on a train (magyar)
   Két idegen a vonaton / Patricia Highsmith ; [ford. Veres Júlia]. - [Budapest] : Geopen, 2003. - 353 p. ; 19 cm
Regény
ISBN 963-9093-78-5 fűzött : 1990,- Ft
820-312.4(73)=945.11
[AN 975312]
MARC

ANSEL
UTF-87379 /2003.
Holten, Lore von
Das Geheimnis der Geliebten (magyar)
   Veszélyes utak / Lore von Holten ; [ford. Váry Alíz]. - Budapest : Bastei Budapest, 2001. - 69 p. ; 22 cm. - (Szilvia, ISSN 1215-0231 ; 128.)
Regény
ISBN 963-296-470-5 fűzött : 249,- Ft
830-312.5=945.11
[AN 906600]
MARC

ANSEL
UTF-87380 /2003.
Jordan, Penny
Island of the dawn (magyar)
   Útlevél a boldogságba / Penny Jordan ; [... ford. Feketéné Kósa Annamária]. Nyomasztó álmok / Suzanne Brockmann ; [... ford. Brodszky Ildikó]. Üvegcipő nélkül / Karen Toller Whittenburg ; [... ford. Juhász Erika]. - Budapest : Harlequin, cop. 2003. - 287 p. : ill. ; 21 cm. - (Romana különszám, ISSN 1419-4422 ; 2003/2.)
Egys. cím: Island of the dawn. Identity: unknown. The C. E. O.'s unplanned proposal. - Kisregények
ISBN 963-537-106-3 fűzött : 749,- Ft
820-312.5(73)(082)=945.11
[AN 964534]
MARC

ANSEL
UTF-87381 /2003.
Kazantzakēs, Nikos
O ftōhoulēs tou Theou (magyar)
   Isten szegénykéje : Assisi Szent Ferenc / Nikosz Kazantzakisz ; [ford. Lukácsi Huba]. - Budapest : Szt. István Társ., 2003, cop. 1984. - 359 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-361-455-4 kötött : 1990,- Ft
877.4-31=945.11
[AN 975270]
MARC

ANSEL
UTF-87382 /2003.
Kingsley, Maggie
Just good friends (magyar)
   A bűbájos boszorkány / Maggie Kingsley ; [... ford. Vásárhelyi Zsolt]. - Budapest : Harlequin, 2003. - 94 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 223.)
Kisregény
ISBN 963-537-123-3 fűzött : 339,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 965706]
MARC

ANSEL
UTF-87383 /2003.
Kraft, Jim
Garfield, the me book (magyar)
   Garfield ego könyve / szöveg Jim Kraft ; karakterek Jim Davis ; ill. Brett Koth. - [Szeged] : Szukits, cop. 2003. - 120 p. : ill. ; 17 cm
Megj. "Az én nagykönyve" címmel is
Kötött : 1390,- Ft (hibás ISBN 963-9344-73-7)
820-7(73)=945.11 *** 613.865(0:82-7)
[AN 967499]
MARC

ANSEL
UTF-87384 /2003.
Lang, Rebecca
On the right track (magyar)
   Őzikeszemek / Rebecca Lang ; [... ford. Klein Szilvia]. - Budapest : Harlequin, 2003. - 93 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 222.)
Kisregény
ISBN 963-537-122-5 fűzött : 339,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 965699]
MARC

ANSEL
UTF-87385 /2003.
Lawrence, Kim
Her baby secret (magyar)
   Gyertyafény a viharban / Kim Lawrence ; [... ford. Csató Gabriella]. - Budapest : Harlequin, 2003. - 93 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 292.)
Kisregény
ISBN 963-537-057-1 fűzött : 339,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 964560]
MARC

ANSEL
UTF-87386 /2003.
Leigh, Ana
The Mackenzies : Josh (magyar)
   Klán Mackenzie : Josh / Ana Leigh ; [ford. ... Horváth Beatrix]. - Pécs : Alexandra, [2003]. - 382, [2] p. ; 18 cm
Regény
ISBN 963-368-436-6 fűzött : ár nélkül
820-312.5(73)=945.11
[AN 965167]
MARC

ANSEL
UTF-87387 /2003.
Leigh, Ana
The MacKenzies : Zach (magyar)
   Klán Mackenzie : Zach / Ana Leigh ; [ford. ... Vincze Mariann]. - Pécs : Alexandra, [2003]. - 379 p. ; 18 cm
Regény
ISBN 963-368-438-2 fűzött : ár nélkül
820-312.5(73)=945.11
[AN 968597]
MARC

ANSEL
UTF-87388 /2003.
   Lengyelek és magyarok Európában : nyelv, irodalom, kultúra - párhuzamok és kapcsolatok : tanulmányok D. Molnár István professzor tiszteletére = Polacy i Węgrzy w Europie : język, literatura, kultura - paralale[!paralele] i kontakty : studia ofiarowane profesorowi Istvánowi D. Molnárowi / [vál. és szerk. Nagy László Kálmán] ; [közread. a] Debreceni Egyetem Szlavisztikai Intézet Lengyel Nyelv és Irodalom Tanszék. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2001. - 310 p. : ill. ; 24 cm
Váltakozva magyar és lengyel nyelven. - Bibliogr.: p. 12-19. és a tanulmányok végén
ISBN 963-472-567-8 fűzött : ár nélkül
884.091 *** 894.511.091 *** 808.4 *** 809.451.1 *** 930.85(439) *** 930.85(438) *** 012Molnár_I.,_D.
[AN 907561]
MARC

ANSEL
UTF-87389 /2003.
Leroux, Gaston
Le fantôme de l'opéra (magyar)
   Az operaház fantomja / Gaston Leroux ; [ford. Pelle János]. - Budapest : Európa, 2003, cop. 1990. - 350 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-07-7408-9 kötött : 1800,- Ft
840-31=945.11
[AN 975293]
MARC

ANSEL
UTF-87390 /2003.
Little, Jean
Orphan at my door (magyar)
   Victoria Cope naplója / Jean Little ; [ford. Bosnyák Viktória]. - Budapest : Móra, 2003. - 203 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-11-7778-5 kötött : ár nélkül
820-31(71)=945.11
[AN 969131]
MARC

ANSEL
UTF-87391 /2003.
Ludlum, Robert
The Aquitaine progression (magyar)
   Az Aquitánia hadművelet / Robert Ludlum ; [ford. Bojtár Péter]. - 3. kiad. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2003. - 678 p. ; 18 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
Regény
ISBN 963-635-252-6 fűzött : 2000,- Ft
820-312.4(73)=945.11
[AN 970250]
MARC

ANSEL
UTF-87392 /2003.
McCourt, Frank
Angela's ashes (magyar)
   Angyal a lépcsőn : önéletrajz 19 éves koromig / Fank McCourt ; [ford. Barabás András]. - Budapest : Magvető, [2003], cop. 1999. - 389 p. ; 22 cm
ISBN 963-14-2149-X kötött : 2290,- Ft
McCourt, Frank
820-94=945.11
[AN 975240]
MARC

ANSEL
UTF-87393 /2003.
Merle, Robert
Les hommes protégés (magyar)
   Védett férfiak / Robert Merle ; [ford. Réz Ádám]. - Budapest : Európa, 2003. - 491 p. ; 19 cm
Regény
ISBN 963-07-7362-7 kötött : 2000,- Ft
840-31=945.11
[AN 968511]
MARC

ANSEL
UTF-87394 /2003.
Merle, Robert
Malevil (magyar)
   Malevil / Robert Merle ; [ford. Görög Lívia]. - Budapest : Európa, 2003, cop. 1975. - 730 p. ; 19 cm
Regény
ISBN 963-07-7361-9 kötött : 2200,- Ft
840-31=945.11
[AN 975328]
MARC

ANSEL
UTF-87395 /2003.
Metcalfe, Josie
Two's company (magyar)
   Érted töröm magam / Josie Metcalfe ; [... ford. Pappné Benedek Ildikó]. - Budapest : Harlequin, 2003. - 93 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 219.)
Kisregény
ISBN 963-537-119-5 fűzött : 339,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 965692]
MARC

ANSEL
UTF-87396 /2003.
   Mindenki egyforma - mindenki más : kicsi társ 365 napra : aforizmák, gondolatok / [szerk. Kisbán Gyula]. - [Budapest] : Fiesta, [2003]. - [4], 365 p. ; 16 cm
ISBN 963-9258-20-2 fűzött : ár nélkül
82-84=945.11
[AN 966587]
MARC

ANSEL
UTF-87397 /2003.
Mortimer, Carole
Everlasting love (magyar)
   Nyisd fel a szemem! / Carole Mortimer ; [... ford. Olasz György]. - Budapest : Harlequin, cop. 2002. - 94 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 214.)
Kisregény
ISBN 963-537-012-1 fűzött : 325,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 965657]
MARC

ANSEL
UTF-87398 /2003.
Nance, John J.
Scorpion strike (magyar)
   Könyörtelen küldetés / John J. Nance ; [ford. Simóné Avarosy Éva]. - 2. kiad. - [Budapest] : General Press, [2003]. - 314 p. ; 21 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
Regény
ISBN 963-9282-80-4 kötött : 1500,- Ft
820-311.3(73)=945.11
[AN 969713]
MARC

ANSEL
UTF-87399 /2003.
Nothomb, Amélie
Cosmétique de l'ennemi (magyar)
   Ördögi kozmetika / Amélie Nothomb ; [ford. Margittai Ágnes]. - [Budapest] : Etoile, 2002. - 133 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-7710-22-1 fűzött : ár nélkül
840-312.4=945.11
[AN 967590]
MARC

ANSEL
UTF-87400 /2003.
Pearson, Ridley
The diary of Ellen Rimbauer (magyar)
   Ellen Rimbauer naplója : az életem Rose Redben / szerk. Joyce Reardon ; [ford. Szűr-Szabó Katalin]. - Budapest : Bestline, 2003. - 290 p. : ill. ; 21 cm
A mű szerzője Pearson, Ridley
ISBN 963-528-642-2 kötött : 2590,- Ft
820-312.4(73)=945.11
[AN 968480]
MARC

ANSEL
UTF-87401 /2003.
   Portugál kísérleti költészet / [... vál., ... szerk. Pál Ferenc] ; [a bevezetőt írta, a verseket vál. és ford. Szkárosi Endre] ; [az elméleti írásokat ford. Horváth Balázs et al.]. - Budapest : Íbisz, 2002. - 134 p. : ill. ; 20 cm. - (Portugál műhely, ISSN 1217-2286 ; 18.)
ISBN 963-9294-16-0 fűzött : ár nélkül
869.0-14(082)
[AN 966900]
MARC

ANSEL
UTF-87402 /2003.
Roberts, Alison
More than a mistress (magyar)
   Csak senki ne tudja! / Alison Roberts ; [... ford. Koltai Györgyné]. - Budapest : Harlequin, 2002. - 93 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 217.)
Kisregény
Fűzött : 339,- Ft (hibás ISBN 963-537-005-9)
820-312.5(73)=945.11
[AN 965680]
MARC

ANSEL
UTF-87403 /2003.
Rushton, Rosie
I think I'll just curl up and die (magyar)
   Becsszavamra, kinyúlok! : öt tinédzser további kacagtató viszontagságai / Rosie Rushton ; [ford. Borbás Mária]. - Budapest : Ciceró, [2003], cop. 1999. - 194 p. ; 20 cm. - (Tök jó könyvek, ISSN 1586-2674)
Ifjúsági regény
ISBN 963-539-250-8 fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-539-250-2)
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 970035]
MARC

ANSEL
UTF-87404 /2003.
Shan, Darren
The saga of Darren Shan (magyar)
   Darren Shan regényes története / [ford. F. Nagy Piroska]. - 2. kiad. - Budapest : Móra, 2002-. - 22 cm
820-312.9(02.053.2)(417)=945.11
[AN 953176]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. kv., A vámpír inasa. - 2003. - 224 p. - (Vámpír könyvek ; ; 2.)
ISBN 963-11-7781-5 kötött : ár nélkül
820-312.9(02.053.2)(417)=945.11
[AN 975274] MARC

ANSEL
UTF-87405 /2003.
Shelton, Helen
Idyllic interlude (magyar)
   Az öbölparti boszorkány / Helen Shelton ; [... ford. Gärtner Zita]. - Budapest : Harlequin, cop. 2002. - 93 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 215.)
Kisregény
ISBN 963-537-013-X fűzött : 325,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 965665]
MARC

ANSEL
UTF-87406 /2003.
Smith, Wilbur
Birds of prey (magyar)
   Ragadozó madarak / Wilbur Smith ; [ford. Boreczky Elemér és Szekeres Gábor]. - [Budapest] : Delej, [2003], cop. 1997. - 699 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-9124-42-7 fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-7696-42-7)
820-311.3(689.4)=945.11
[AN 970216]
MARC

ANSEL
UTF-87407 /2003.
Smith, Wilbur
Monsoon (magyar)
   Monszun / Wilbur Smith ; [ford. Süle Gábor]. - [Budapest] : Delej, [2003], cop. 1999. - 797 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-9124-41-9 fűzött : ár nélkül
820-311.3(689.4)=945.11
[AN 970218]
MARC

ANSEL
UTF-87408 /2003.
Stine, R. L.
Goosebumps (magyar)
   Libabőr / R. L. Stine. - [Budapest] : Passage, [2000]-. - 20 cm
ISBN 963-228-252-3 *
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 799222]
MARC

ANSEL
UTF-8


   15., A rettegés tornya / [ford. Máthé György]. - cop. 2002. - 138, [10] p.
Regény
ISBN 963-228-326-0 fűzött : ár nélkül
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 967274] MARC

ANSEL
UTF-8


   16., A holtak háza / [ford. Pálfalvi Ilona]. - cop. 2002. - 133, [9] p.
Regény
ISBN 963-228-343-0 fűzött : ár nélkül
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 967279] MARC

ANSEL
UTF-87409 /2003.
Weil niemand ihre Tränen sah (magyar)
   Fiatal nőt felveszünk - avagy Frank doktor, az állásközvetítő / [ford. Szájer Zoltán]. - Budapest : Bastei Budapest, 2001. - 72 p. ; 22 cm. - (Dr. Stefan Frank, ISSN 0866-2355 ; 130.)
Kisregény
ISBN 963-296-468-3 fűzött : 249,- Ft
830-312.5=945.11
[AN 906607]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

7410 /2003.
András Ferenc (1942-)
   Szent Lőrinc folyó lazacai : forgatókönyv / rend. András Ferenc ; Enzo Lauretta azonos című regényéből írta Enzo Lauretta és Stefano Milioto ; operatőr Pap Ferenc ; [közread. a] Cinema-Film Kft. - Budapest : Cinema-Film, 2002. - 126 fol. ; 30 cm
Fűzött : ár nélkül
894.511-293.7 *** 791.43.071.1(439)(092)András_F.
[AN 967758]
MARC

ANSEL
UTF-87411 /2003.
Arany János (1817-1882)
   Válogatott kisebb költemények / Arany János ; [vál., szerk. és a jegyzeteket írta Gy. Horváth László]. - Budapest : Európa, 2003. - 241, [9] p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
ISBN 963-07-7321-X fűzött : 680,- Ft (hibás ISBN 963-07-7221-X)
894.511-14
[AN 968560]
MARC

ANSEL
UTF-87412 /2003.
Baráti Molnár Lóránt (1949-)
   A tizennégyes.. / Baráti Molnár Lóránt ; [közread. a] Cserhát Művészkör Győr-Moson-Sopron Megyei Csoportja, Kisalföld Irodalmi Társulás. - Budapest ; Győr : Cserhát Művészkör Győr-Moson-Sopron M. Csop. : Kisalföld Irod. Társulás, 2002. - 64 p. : ill. ; 21 cm
Versek
ISBN 963-202-426-5 fűzött : 400,- Ft
894.511-14
[AN 968467]
MARC

ANSEL
UTF-87413 /2003.
Beregi Tamás (1970-)
   Egyetleneim / Beregi Tamás. - Budapest : Európa, 2003. - 391, [2] p. : ill. ; 23 cm
Regény
ISBN 963-07-7342-2 kötött : 2300,- Ft
894.511-31
[AN 965129]
MARC

ANSEL
UTF-87414 /2003.
Bertók László (1935-)
   Valahol, valami / Bertók László. - Budapest : Magvető, 2003. - 94 p. ; 20 cm
Versek
ISBN 963-14-2319-0 kötött : 1390,- Ft
894.511-14
[AN 966795]
MARC

ANSEL
UTF-87415 /2003.
Bódi László (1965-)
   A 67-es úton : bizonyos daloknak szövegei / Bódi László Cipő ; [... ill. Vetlényi Zsolt ...]. - [Nyíregyháza] : R-Union Kft., [2003]. - 54 p. : ill. ; 15 cm
Velúr : ár nélkül (hibás ISBN 963-550-697-X)
894.511-192
[AN 970254]
MARC

ANSEL
UTF-87416 /2003.
Borbély Szilárd (1964-)
   Berlin, Hamlet / Borbély Szilárd. - Pécs : Jelenkor, 2003. - 84, [4] p. ; 21 cm
Versek
ISBN 963-676-317-8 kötött : 1100,- Ft
894.511-14
[AN 967885]
MARC

ANSEL
UTF-87417 /2003.
Bosnyák Viktória
   Tündérboszorkány : regény fiúknak és lányoknak / Bosnyák Viktória. - Budapest : Móra, 2003. - 117, [6] p. ; 21 cm
ISBN 963-11-7777-7 kötött : ár nélkül
894.511-31(02.053.2)
[AN 969126]
MARC

ANSEL
UTF-87418 /2003.
Bozai Ágota (1965-)
   Mi az ábra? / Bozai Ágota. - Budapest : M. Kvklub, 2003. - 300 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-547-867-4 kötött : ár nélkül
894.511-31
[AN 968227]
MARC

ANSEL
UTF-87419 /2003.
Bródy János (1946-)
   Balladák és életképek : válogatás / Bródy János ; [vál., szerk. és az előszót írta Mentler Krisztina]. - [Nyíregyháza] : R-Union Kft., [2003]. - 55 p. ; 15 cm
Bársony : ár nélkül (hibás ISBN 963-550-227-3)
894.511-192
[AN 966799]
MARC

ANSEL
UTF-87420 /2003.
Czilczer Olga (1940-)
   Felhők, jegyzetlapok : kisregény / Czilczer Olga. - [Pécs] : Pro Pannonia, 2003. - 136 p. ; 20 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
ISBN 963-9079-99-5 kötött : ár nélkül
894.511-31
[AN 967857]
MARC

ANSEL
UTF-87421 /2003.
Dani Imre (1950-)
   Ti vagytok többen / Dani Imre ; [a ... grafikákat Tóth János ... kész.]. - [Csongrád] : Raszter, [2003]. - 48 p. : ill. ; 20 cm
Versek
ISBN 963-8013-24-9 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 969039]
MARC

ANSEL
UTF-87422 /2003.
Dsida Jenő (1907-1938)
   Légy már legenda : Dsida Jenő összes verse és műfordítása / Csiszér Alajos szerk. - 3. jav. kiad. - Budapest : Püski, 2003. - 472 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-9906-05-0 kötött : 1680,- Ft
894.511-14(498) *** 82-14=945.11 *** 894.511-14.032
[AN 971111]
MARC

ANSEL
UTF-87423 /2003.
   Édesanyámnak szeretettel / [vál. és szerk. Sinkó Ferenc] ; [Sinkó Veronika rajz.]. - 3. kiad. - Budapest : M-érték K., 2003. - 174 p. : ill., főként színes ; 19 cm
ISBN 963-9519-06-5 velúr : ár nélkül
894.511-822
[AN 975330]
MARC

ANSEL
UTF-87424 /2003.
   Farsangtól - pünkösdig : tavaszi versek, mondókák, találós kérdések, jövendölések, népszokások / [vál. Szaitzné Gregorits Anna]. - [Szeged] : Novum, [2001]. - 234 p. ; 14 cm
ISBN 963-8060-89-1 fűzött : ár nélkül
894.511-14(082) *** 82-14=945.11 *** 398.831(=945.11)
[AN 904101]
MARC

ANSEL
UTF-87425 /2003.
Gégény István (1978-)
   Én-fogyatkozás / Gégény István ; [Gömbicz Renáta és Fáczán Dóri rajz.]. - Nyíregyháza : [Magánkiad.], 2001. - 79 p. : ill. ; 17 cm
Versek
ISBN 963-440-309-3 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 903086]
MARC

ANSEL
UTF-87426 /2003.
Góg János (1951-)
   Mélyből fakadó táncok / Góg János. - [Csongrád] : Raszter, [2003]. - 120 p. : ill. ; 20 cm
Versek
ISBN 963-8013-21-4 kötött : ár nélkül
894.511-14
[AN 969052]
MARC

ANSEL
UTF-87427 /2003.
Grecsó Krisztián (1976-)
   Caspar Hauser / Grecsó Krisztián. - [Békéscsaba] : Békés M. Kvt. : Körös Irod. Társ., 2001. - 35 p. ; 24 cm. - (Körös könyvtár, ISSN 1585-7166)
Versek. - Japán technikával. - Számozott példány: 200
ISBN 963-7141-82-0 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 906179]
MARC

ANSEL
UTF-87428 /2003.
Gyukics Gábor (1958-)
   A remete többes száma / Gyukics Gábor. - Budapest : Fekete Sas, 2002. - 66 p. : ill. ; 17 cm
Versek
ISBN 963-9352-45-4 kötött : 980,- Ft
894.511-14
[AN 967839]
MARC

ANSEL
UTF-87429 /2003.
Hetényi Rita
   Ficánka : [karácsonyi mese] / Hetényi Rita. ; rajz. Hetényi Csilla. - Szeged : Galex 2000, [2003]. - 14 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-204-618-8 fűzött : ár nélkül
894.511-34(02.053.2)
[AN 964455]
MARC

ANSEL
UTF-87430 /2003.
Janikovszky Éva (1926-)
Málnaszörp és szalmaszál (új kiadása)
   Égigérő fű / Janikovszky Éva ; [Réber László rajz.]. - 3. kiad. - Budapest : Móra, 2003. - 85, [2] p. : ill. ; 25 cm
Meseregény
ISBN 963-11-7798-X kötött : ár nélkül
894.511-31(02.053.2)
[AN 975021]
MARC

ANSEL
UTF-87431 /2003.
Janikovszky Éva (1926-)
   Mosolyogni tessék! / Janikovszky Éva ; [Réber László rajz.]. - 5. kiad. - Budapest : Móra, 2003. - 156, [3] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-11-7797-1 kötött : ár nélkül
894.511-43
[AN 975341]
MARC

ANSEL
UTF-87432 /2003.
Janikovszky Éva (1926-)
   Örülj, hogy fiú! / Janikovszky Éva ; Réber László rajz. - 4. kiad. - Budapest : Móra, 2003. - [24] p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 963-11-7772-6 kötött : ár nélkül
894.511-43
[AN 970150]
MARC

ANSEL
UTF-87433 /2003.
Janikovszky Éva (1926-)
   Örülj, hogy lány! / Janikovszky Éva ; Réber László rajz. - 4. kiad. - Budapest : Móra, 2003. - [24] p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 963-11-7771-8 kötött : ár nélkül
894.511-43
[AN 970152]
MARC

ANSEL
UTF-87434 /2003.
Kabai István
   Eszter könyve : a Purim története rímekben / Kabai István ; [kiad. a Fébé Szociális és Rehabilitációs Szolgáltató Közhasznú Társaság]. - Piliscsaba : Fébé Kht., 2002. - 57 p. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
894.511-141 *** 222.9 *** 296.384(0:82-141)
[AN 964463]
MARC

ANSEL
UTF-87435 /2003.
   Karácsonyi ének : magyar írók versei és novellái / vál. és összeáll. D. Szabó Mária. - [Budapest] : Palatinus ; [Szekszárd] : Séd Ny., 2002. - 353 p. ; 21 cm
ISBN 963-9380-96-2 kötött : 2500,- Ft
894.511-822 *** 398.332.416(0:82-822)
[AN 965818]
MARC

ANSEL
UTF-87436 /2003.
Kemény István (1961-)
   Hideg : versek, 1996-2001 / Kemény István. - 2. kiad. - Budapest : Palatinus, 2003. - 75, [3] p. ; 19 cm
ISBN 963-9380-82-2 kötött : 1190,- Ft
894.511-14
[AN 970140]
MARC

ANSEL
UTF-87437 /2003.
Kertész Imre (1929-)
   Az angol lobogó : elbeszélések / Kertész Imre. - 4. kiad. - Budapest : Magvető, [2003], cop. 2001. - 308 p. ; 18 cm
Kötött : 1990,- Ft (hibás ISBN 963-14-2240-2)
894.511-32
[AN 968531]
MARC

ANSEL
UTF-87438 /2003.
Kertész Imre (1929-)
   Gályanapló / Kertész Imre. - 5. kiad. - Budapest : Magvető, [2003], cop. 1992. - 359 p. ; 18 cm
Kötött : 1990,- Ft (hibás ISBN 963-14-2177-5)
Kertész Imre (1929-)
894.511-94
[AN 968534]
MARC

ANSEL
UTF-87439 /2003.
Kertész Imre (1929-)
   A kudarc / Kertész Imre. - 5. kiad. - Budapest : Magvető, [2003], cop. 1988. - 401 p. ; 18 cm
Regény
Kötött : 1890,- Ft (hibás ISBN 963-14-2191-0)
894.511-31
[AN 968533]
MARC

ANSEL
UTF-87440 /2003.
Kertész Imre (1929-)
   A száműzött nyelv / Kertész Imre. - 4. kiad. - Budapest : Magvető, [2003], cop. 2001. - 296, [3] p. ; 18 cm
Kötött : 1890,- Ft (hibás ISBN 963-14-2268-2)
894.511-4
[AN 968532]
MARC

ANSEL
UTF-87441 /2003.
Kertész Imre (1929-)
   Valaki más : a változás krónikája / Kertész Imre. - 5. kiad. - Budapest : Magvető, 2002 [!2003], cop. 1997. - 139 p. ; 19 cm
Kötött : 1890,- Ft (hibás ISBN 963-14-2303-4)
Kertész Imre (1929-)
894.511-94
[AN 968530]
MARC

ANSEL
UTF-87442 /2003.
Kibédi L.
   A józsefvárosi haramia : 1887 / [Kibédi L.]. - Monor : Tied Ny., 2003. - 115 p. : ill. ; 18 cm. - (Régi pesti ponyva, ISSN 1589-4495)
ISBN 963-204-028-7 fűzött : ár nélkül
894.511-312.4
[AN 968629]
MARC

ANSEL
UTF-87443 /2003.
Kóbor Tamás (1867-1942)
   Aranyhajú Rózsika / Kóbor Tamás ; [az utószót írta Rónai[!Rónay] László]. - [Budapest] : Argumentum, 2003. - 217, [2] p. ; 19 cm
Regény
ISBN 963-446-246-4 fűzött : 1600,- Ft
894.511-31
[AN 969097]
MARC

ANSEL
UTF-87444 /2003.
Kocsis István (1940-)
   Széchenyi : a magyarságtudat regénye / Kocsis István. - 2. átd. kiad. - Budapest : Püski, 2003. - 448 p. ; 22 cm
ISBN 963-9906-07-7 kötött : 1960,- Ft
Széchenyi István (1791-1860)
894.511-94 *** 894.511-4 *** 943.9"18"(092)Széchenyi_I.(0:82-94)
[AN 971112]
MARC

ANSEL
UTF-87445 /2003.
Lőrincz L. László (1939-)
   A gyilkos mindig visszatér / Lőrincz L. László. - Budapest : Gesta, 2003. - 455 p. ; 19 cm. - (Lőrincz L. László életmű-sorozat)
Regény
ISBN 963-8229-84-5 kötött : ár nélkül
894.511-312.4
[AN 975342]
MARC

ANSEL
UTF-87446 /2003.
Makay Ida (1933-)
   Sokasodó árnyak : válogatott és új versek, 1992-2002 / Makay Ida. - [Pécs] : Pro Pannonia, 2003. - 171 p. ; 20 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
ISBN 963-9498-00-9 kötött : ár nélkül
894.511-14
[AN 967866]
MARC

ANSEL
UTF-87447 /2003.
Máté Imre (1934-)
   Vállunkon vízözönnel : válogatott költemények, 1955-2002 / Máté Imre. - [Pécs] : Pro Pannonia, 2003. - 198 p. ; 20 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
ISBN 963-9498-02-5 kötött : ár nélkül
894.511-14
[AN 967848]
MARC

ANSEL
UTF-87448 /2003.
Mészáros István
   A fogolytemető : napló / Mészáros István. - Monor : Tied Ny., 2003. - 72 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 963-206-879-3 fűzött : ár nélkül
894.511-94
[AN 966673]
MARC

ANSEL
UTF-87449 /2003.
Molnár Zoltán
   Ágnes és a herceg / Móra Zoltán ; [a rajzokat Molnár Ágnes kész.] ; [közread. a] Bibó István Gimnázium. - Kiskunhalas : Bibó I. Gimn., 2001. - 98 p., [21] t.fol. : ill. ; 16 cm
Versek. - Példányszám: 400
ISBN 963-00-5900-2 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 903966]
MARC

ANSEL
UTF-87450 /2003.
Móra Ferenc (1879-1934)
   Kincskereső kisködmön / Móra Ferenc ; [sajtó alá rend. és az előszót írta Lengyel Dénes] ; [Reich Károly rajz.]. - 39. kiad. - Budapest : Móra, 2003. - 166, [2] p. : ill. ; 20 cm
Ifjúsági regény
ISBN 963-11-7773-4 kötött : ár nélkül
894.511-31(02.053.2)
[AN 968447]
MARC

ANSEL
UTF-87451 /2003.
Nagy Ilona
   Életem a Skorpió jegyében / írta Nagy Ilona. - [Beloiannisz] : [Magánkiad.], [2003]. - 303 p. ; 20 cm
ISBN 963-430-076-6 fűzött : ár nélkül
894.511-94
[AN 968494]
MARC

ANSEL
UTF-87452 /2003.
Nógrádi Gábor (1947-)
   Segítség, ember! 1-2 / [írások] Nógrádi Gábor ; [rajz.] Cakó Ferenc. - 4. kiad. - [Budapest] : Presskontakt, 2003. - 162, [3] p. : ill. ; 20 cm
A "Segítség, ember!" és az "Újra: segítség, ember!" c. könyvek átd., új kiadása. - Humoros írások
ISBN 963-86206-1-7 kötött : 1180,- Ft
894.511-7(02.053.2)
[AN 970012]
MARC

ANSEL
UTF-87453 /2003.
Pál Erzsébet
   Az élet színháza / Pál Erzsébet ; [festmények Pappné Kórik Judit]. - 2. kiad. - Tiszalök : Alfa-Roll BT, 2003. - 120 p. : ill., színes ; 21 cm
Versek
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-00-6515-0)
894.511-14
[AN 970015]
MARC

ANSEL
UTF-87454 /2003.
Raffai Sarolta (1930-1989)
   Egyszál magam ; Jöhetsz holnap is / Raffai Sarolta. - Szekszárd : Babits, 2003. - 312 p. ; 25 cm. - (Korjellemző magyar próza, ISSN 1419-2934)
Regények
ISBN 963-9272-91-4 kötött : ár nélkül
894.511-31
[AN 975898]
MARC

ANSEL
UTF-87455 /2003.
Rakovszky Zsuzsa (1950-)
   A kígyó árnyéka / Rakovszky Zsuzsa. - 6. kiad. - Budapest : Magvető, 2002. - 467 p. ; 22 cm
Regény
Kötött : 2490,- Ft (hibás ISBN 963-14-2288-7)
894.511-31
[AN 975906]
MARC

ANSEL
UTF-87456 /2003.
   Rend és kaland : az 50 éves Alföld antológiája / szerk. Aczél Géza. - Debrecen : Alföld Szerk., 2003. - 327 p. ; 24 cm
ISBN 963-206-158-6 kötött : ár nélkül
Alföld, ISSN 0401-3174
894.511-822 *** 050(439)Alföld
[AN 968518]
MARC

ANSEL
UTF-87457 /2003.
   Róka koma és a nyulacskák : [állatmesék] / vál. és rajz. Füzesi Zsuzsa. - [Budapest] : General Press, cop. 2003. - 64, [7] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-9459-06-2 kötött : 1900,- Ft
894.511-34(02.053.2)(082)
[AN 967401]
MARC

ANSEL
UTF-87458 /2003.
Szabó Dezső (1879-1945)
   Egyenes úton : tanulmányok és jegyzetek / Szabó Dezső. - Budapest : Püski, 2003. - 2 db (944 p.) ; 22 cm
ISBN 963-9337-84-6 kötött : ár nélkül
894.511-4
[AN 966739]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 480 p.
ISBN 963-9337-85-4
894.511-4
[AN 966741] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - p. 485-944.
ISBN 963-9337-86-2
894.511-4
[AN 966744] MARC

ANSEL
UTF-87459 /2003.
Szapudi András (1939-2001)
   Egy csillag elsuhant ; Az a nap péntek volt : két dráma / Szapudi András ; [kiad. ... Eötvös Károly Megyei Könyvtár]. - Veszprém : EKMK, 2003. - 133 p. ; 21 cm
ISBN 963-9510-01-7 fűzött : ár nélkül
894.511-2
[AN 968462]
MARC

ANSEL
UTF-87460 /2003.
Szilágyi Ákos (1950-)
   Török imaszőnyeg : egybegyűjtött versek, 1968-2001 / Szilágyi Ákos. - [Budapest] : Palatinus, 2003. - 379 p. ; 19 cm
ISBN 963-9487-12-0 kötött : 2600,- Ft
894.511-14
[AN 967980]
MARC

ANSEL
UTF-87461 /2003.
Temesi Ferenc (1949-)
   Híd : regény / Temesi Ferenc. - 2. kiad. - Budapest : M. Kvklub, 2003, cop. 1993. - 467 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-547-888-7 kötött : ár nélkül
894.511-31
[AN 975149]
MARC

ANSEL
UTF-87462 /2003.
Térey János (1970-)
   Sonja útja a Saxonia mozitól a Pirnai térig : válogatott versek, 1988-2001 / Térey János. - [Budapest] : Palatinus, 2003. - 361 p. ; 19 cm
ISBN 963-9487-11-2 kötött : 2600,- Ft
894.511-14
[AN 967999]
MARC

ANSEL
UTF-87463 /2003.
Törő István (1949-)
   Megóvó gyökér : [versek] / Törő István. - [Budapest] : Petit, 2003. - 195 p. ; 21 cm
ISBN 963-86283-2-4 kötött : ár nélkül
894.511-14
[AN 966625]
MARC

ANSEL
UTF-87464 /2003.
Vágó Csaba
   Ryeki tűz / Eric Crowe. - Budapest : Inomi, 2003. - 310 p. ; 18 cm
Regény. - M.a.g.u.s. avagy A kalandorok krónikái (keretcím)
ISBN 963-206-792-4 fűzött : 1490,- Ft
894.511-312.9
[AN 968562]
MARC

ANSEL
UTF-87465 /2003.
Vámos Miklós (1950-)
   Apák könyve / Vámos Miklós. - 12. utánny. - [Budapest] : Ab Ovo, [2003], cop. 2000. - 447, [2] p. ; 22 cm
Regény
ISBN 963-7853-93-6 kötött : ár nélkül
894.511-31
[AN 968515]
MARC

ANSEL
UTF-87466 /2003.
Vezényi Pál (1935-)
   A jegesmedvebőr / Vezényi Pál. - Monor : Tied Ny., cop. 2002. - 74 p. ; 21 cm
Kisregény
ISBN 963-202-424-9 fűzött : ár nélkül
894.511-31
[AN 966679]
MARC

ANSEL
UTF-87467 /2003.
   A vezérlő fejedelem : iskoladráma két részben / [írták ... a Budapest-Zuglói Széchényi István Általános Iskola irodalmi önképzőkörének tagjai...]. - Budapest : Logod BT, 2002. - 92 p. ; 21 cm
ISBN 963-86234-6-2 fűzött : ár nélkül
894.511-254.2
[AN 969106]
MARC

ANSEL
UTF-87468 /2003.
Vidor Miklós (1923-2003)
   Piros hajú törpe törpe : történetek, mesék, versek könyve / Vidor Miklós ; [Békés Rozi rajz.]. - Budapest : Egyházfórum, 2002. - 80, [3] p. : ill., színes ; 25 cm. - (Egyházfórum gyermekkönyvei, ISSN 1585-4426)
ISBN 963-8156-27-9 * kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-8256-27-9)
894.511-34(02.053.2) *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 967915]
MARC

ANSEL
UTF-87469 /2003.
Villányi László (1953-)
   Időközben / Villányi László. - Budapest : Orpheusz Kv., cop. 2003. - 36 p. ; 17 cm
Versek
ISBN 963-9377-36-8 fűzött : 1200,- Ft
894.511-14
[AN 969139]
MARC

ANSEL
UTF-87470 /2003.
Visky András (1957-)
   Júlia : párbeszéd a szerelemről / Visky András ; [közread. a] Magyar Rádió Rt. - Budapest : Fekete Sas : MR Rt., 2003. - 98 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Színmű
ISBN 963-9352-46-2 kötött : 2100,- Ft
894.511-2(498)
[AN 967989]
MARC

ANSEL
UTF-87471 /2003.
Vörös István (1964-)
   Heidegger, a postahivatalnok / Vörös István. - Pécs : Jelenkor, 2003. - 221, [3] p. ; 21 cm
Versek
ISBN 963-676-320-8 kötött : ár nélkül
894.511-13
[AN 967888]
MARC

ANSEL
UTF-87472 /2003.
Vörös József (1949-)
   A trapéz : visszaemlékezések, jegyzetek, novellák / Vörös József ; [... fotókat kész. Vörös József]. - Kecskemét : Vörös J., 2003. - 132 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-430-242-4 fűzött : ár nélkül
894.511-821
[AN 966707]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

7473 /2003.
Boy, Armelle
La grande fête de Tom et Léa (magyar)
   Tomi és Lili ünnepel : színek, formák, számok, ellentétek / [írta és rajz. Armelle Boy] ; [ford. Slezák Ilona]. - [Budapest] : Passage, cop. 2002. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 26x31 cm
Képeskönyv mozgatható ábrákkal
ISBN 963-228-307-4 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 967751]
MARC

ANSEL
UTF-87474 /2003.
Disney, Walt
Tigger's family party (magyar)
   Tigris színre lép / Walt Disney. - Utánny. - [Budapest] : Egmont, 2003. - 96 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Klasszikus Walt Disney mesék, ISSN 1216-8750 ; 29.)
ISBN 963-627-830-X kötött : 2355,- Ft
087.5(084.1)
[AN 969241]
MARC

ANSEL
UTF-87475 /2003.
Füzesi Zsuzsa (1939-)
   Mondókáskönyv / vál. és rajz. Füzesi Zsuzsa. - Budapest : Urbis Kvk., 2003-. - 30 cm
087.5(084.1) *** 398.831(=945.11)(02.053.2)
[AN 971511]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Mondogatók, kiszámolók, játékok. - 15. kiad. - 2003. - 101 p. : ill., színes
ISBN 963-9291-43-9 kötött : ár nélkül
087.5(084.1) *** 398.831(=945.11)(02.053.2)
[AN 971514] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Mondogatók, kiszámolók, játékok. - 10. kiad. - 2003. - 94 p. : ill., színes
ISBN 963-9291-44-7 kötött : ár nélkül
087.5(084.1) *** 398.831(=945.11)(02.053.2)
[AN 971519] MARC

ANSEL
UTF-87476 /2003.
Maxtone Graham, Ysenda
Les fruits (magyar)
   Gyümölcsök / [szöveg Ysenda Maxtone-Graham] ; [ill. Mario Cortès] ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Utánny. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2003. - 23 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 963-627-615-3 fűzött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 968122]
MARC

ANSEL
UTF-87477 /2003.
Miler, Zdeněk
Jak krtek uzdravil myšku (magyar)
   Hogyan gyógyította meg a vakond a kisegeret / ill. Zdeněk Miler ; szöveg Hana Doskočilová ; [ford. Balázs Andrea]. - Budapest : Móra ; [Praha] : Albatros, 2003. - 86 p. : ill., színes ; 27 cm
Képes mese
ISBN 963-11-7764-5 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 970715]
MARC

ANSEL
UTF-87478 /2003.
Monchaux, Marie-Claude
Bébé année zéro (magyar)
   A sehány éves kislány / Marie-Claude Monchaux ; [a szerző ... rajz.] ; [ford. Rónay György]. - 9. kiad. - Budapest : Móra, 2003. - 38 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-11-7775-0 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 969667]
MARC

ANSEL
UTF-87479 /2003.
Scarry, Richard
Richard Scarry's cars and trucks and things that go (magyar)
   Csúcsforgalom Tesz-vesz Városban / Richard Scarry ; magyar szöveg Réz András. - [Budapest] : Lilliput, [2003], cop. 1996. - [66] p. : ill., színes ; 31 cm
Képes mesekönyv
ISBN 963-9166-45-6 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 971495]
MARC

ANSEL
UTF-87480 /2003.
Thompson, Margot
Opposites (magyar)
   Ellentétek / [ill. Margot Thompson] ; [ford. Tamás Zoltán]. - [Budapest] : Passage, cop. 2002. - [10] p. : ill., színes ; 22 cm. - (Mozdítsd meg!)
Mozgatható ábrákkal
ISBN 963-228-318-X kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 968751]
MARC

ANSEL
UTF-87481 /2003.
Thompson, Margot
Shapes (magyar)
   Formák / [ill. Margot Thompson] ; [ford. Tamás Zoltán]. - [Budapest] : Passage, cop. 2002. - [10] p. : ill., színes ; 22 cm. - (Mozdítsd meg!)
Mozgatható ábrákkal
ISBN 963-228-317-1 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 968747]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

7482 /2003.
Laudec
Gâteau-surprise? (magyar)
   Meglepetés torta / rajz. Laudec ; írta Cauvin ; [ford. Marczisovszky Márton]. - [Budapest] : Passage, cop. 2002. - 46 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Marci ; ; 3.)
Képregény
ISBN 963-228-335-X kötött : 1490,- Ft
087.6:084.11
[AN 967283]
MARC

ANSEL
UTF-87483 /2003.
Laudec
Terrain minets (magyar)
   Macskák földje / rajz. Laudec ; írta Cauvin ; [ford. Marczisovszky Márton]. - [Budapest] : Passage, cop. 2002. - 46 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Marci ; ; 4.)
Képregény
ISBN 963-228-336-8 kötött : 1490,- Ft
087.6:084.11
[AN 967292]
MARC

ANSEL
UTF-8