MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2003 - 7. évfolyam, 12. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2006

Created at 2007/04/04 19:18:04
by MNBWWW (Vers 1.00 Release,
linked at Mar 28 2007 15:03:03)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok

7484 /2003.
Mérei Ferenc (1909-1986)
   Ablak - zsiráf : képes gyermeklexikon / [írta és összeáll. Mérei Ferenc és V. Binét Ágnes] ; [az első kiadást Schindler Frigyesné szerk.] ; [a felújítás Fischer Eszter munkája] ; [rajz. Szecskó Tamás és Szecskó Ágnes]. - 29. kiad. - Budapest : Móra, 2003. - 185 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-11-7785-8 kötött : 1890,- Ft
030(02.053.2)
[AN 980860]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

7485 /2003.
   Csűry István, 1921-1980 : emlékülés : Debrecen, 2001. október 9. / [szerk. Berényi Ernőné, Szeszák Ferencné] ; [rend., közread. a] Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. - Debrecen : DEENK, 2001. - 89, [45] p. : ill. ; 24 cm
Csűry István műveinek bibliográfiája: p. 73-89.
ISBN 963-472-571-6 fűzött : ár nélkül
Csűry István (1921-1980)
02(439)(092)Csűry_I. *** 01 *** 012Csűry_I. *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 907787]
MARC

ANSEL
UTF-87486 /2003.
   Könyvtárosok kézikönyve / szerk. Horváth Tibor, Papp István. - Budapest : Osiris, 1999-2003. - 5 db ; 25 cm. - (Osiris kézikönyvek, ISSN 1416-6321)
ISBN 963-379-732-2 *
Könyvtártan
02(035)
[AN 400974]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5. köt., Segédletek. - 2003. - 454 p.
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-389-307-0 kötött : 3880,- Ft
025.5 *** 026/027 *** 02(035)
[AN 973770] MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

7487 /2003.
Illényi Katalin
   A spirálfüzettől a számítógépig : archíválás, dokumentálás a Magyar Rádióban / Illényi Katalin ; [közread. a] Magyar Rádió Részvénytársaság Oktatási Osztály. - Budapest : MR Okt. Oszt., 2001. - 112 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
791.9.096(439)(091) *** 026(439)
[AN 975326]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

7488 /2003.
Fázsy Anikó (1939-)
   A Naphta szindróma : [író - ideológia - hatalom] / Fázsy Anikó. - [Budapest] : Hamvas Int., 2003. - 262 p. ; 16 cm. - (Hamvas füzetek, ISSN 1589-4843)
Bibliogr.: p. 259-260.
ISBN 963-206-383-X fűzött : 990,- Ft
008:323(439)"195/196" *** 316.7(439)"195/196" *** 894.511(091)"1957/196"
[AN 974137]
MARC

ANSEL
UTF-87489 /2003.
   Futures studies in the European ex-socialist countries / ed. by Erzsébet Nováky, Viorica Ramba Varga, Mária Kalas Kőszegi ; [publ. by the] Futures Studies Centre Budapest University of Economic Sciences and Public Administration. - Budapest : Budapest Univ. of Economic Sciences and Public Administration Futures Studies Centre, 2001. - 213 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 100-103. és a jegyzetekben
ISBN 963-503-263-3 fűzött : ár nélkül
008.2(4-11)
[AN 906408]
MARC

ANSEL
UTF-87490 /2003.
Hargittai István (1941-)
   Életeink : egy tudományos kutató találkozása a 20. századdal / Hargittai István. - Budapest : Typotex, 2003. - 254 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9326-71-2 kötött : 2700,- Ft
5(100)(092)
[AN 973794]
MARC

ANSEL
UTF-87491 /2003.
   Magyar tudománytár / főszerk. Glatz Ferenc ; [közread. az] MTA Társadalomkutató Központ ... - [Budapest] : MTA Társadalomkut. Közp. : Kossuth, 2002-. - 30 cm
5 *** 91 *** 3
[AN 932143]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., Növény, állat, élőhely / szerk. Láng István valamint Bedő Zoltán és Csete László ; [a köt. szerzői Aradi Csaba et al.]. - 2003. - 590 p. : ill., főként színes
Bibliogr.: p. 575-581. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-09-4359-X kötött : ár nélkül
581.9(439) *** 591.9(439) *** 911.2(439)
[AN 973193] MARC

ANSEL
UTF-87492 /2003.
   Magyarország holnapután : tanulmánykötet ... / szerk. Nováky Erzsébet ; [írta Andor László et al.] ; [közread. a] Budapesti Közgazdaságudományi és Államigazgatási Egyetem Jövőkutatási Kutatóközpont. - Budapest : Aula, 2001. - [2], 188 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-503-264-1 fűzött : ár nélkül
008.2(439) *** 338.27(439)
[AN 905940]
MARC

ANSEL
UTF-87493 /2003.
   Óriások vállán : tudósportrék a Magyar Rádió Aranyemberek sorozata nyomán / szerk. Bán László. - Budapest : Vince, 2003. - 355 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9323-80-2 kötött : 3295,- Ft
001(439)(092)(047.53) *** 791.9.096(439)(083.97)
[AN 973781]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

7494 /2003.
Constant, Alphonse Louis
Dogme et rituel de la haute magie (magyar)
   A magas mágia dogmája és rituáléja / Eliphas Lévi (Alphonse Louis Constant abbé) ; [ford. Ladányi Lóránd]. - [Miskolc] : Hermit, [2003]. - 457 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9231-24-X kötött : 3900,- Ft
133.4
[AN 972989]
MARC

ANSEL
UTF-87495 /2003.
Enigma (magyar)
   Enigma. - Budapest : M. Kvklub, 2003-. - 30 cm
ISBN 963-547-818-6
001.94 *** 930.85(100)
[AN 948850]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [3.], A keleti világ rejtélyei. - 2003. - 216 p. : ill., színes
Ford. Fürst Anna, Gerner József, Thierry Henriette
ISBN 963-547-865-8 kötött : ár nélkül
930.85(5) *** 001.94
[AN 974543] MARC

ANSEL
UTF-87496 /2003.
   Jézus Krisztus, az élő víz hordozója : keresztény reflexió a "New Age"-ről / a Kultúra Pápai Tanácsa, a Vallásközi Párbeszéd Pápai Tanácsa ; [szerk. Németh László] ; [ford. Várnai Jakab]. - Budapest : Szt. István Társ., 2003. - 119 p. ; 20 cm
A ford. a "Jesus Christ the bearer of the water of life" c. kiad. alapján kész. - Bibliogr.: p. 111-118.
ISBN 963-361-450-3 fűzött : 590,- Ft
133 *** 273
[AN 971713]
MARC

ANSEL
UTF-87497 /2003.
Motoyama Hiroshi
Karma and reincarnation (magyar)
   Karma és reinkarnáció : a spirituális fejlődés és megvilágosodás útja / Hirosi Motojama ; [ford. Béresi Csilla]. - Budapest : Édesvíz, 2003. - 181 p. ; 21 cm
ISBN 963-528-657-0 fűzött : 1990,- Ft
133.25
[AN 974700]
MARC

ANSEL
UTF-87498 /2003.
Oken, Alan
Soul-centered astrology (magyar)
   Lélek-központú asztrológia : önmagunk fejlesztésének titka / Alan Oken ; [ford. Klukon Bea]. - Budapest : Püski : Új Ág, 2003. - 377 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9337-10-2 * kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9337-10-7)
133.52
[AN 972592]
MARC

ANSEL
UTF-87499 /2003.
Opál Sándor (1944-)
   Bioenergetikai kislexikon / írta és szerk. Opál Sándor. - Budapest : Opál Bioenergetikai Gyógyító és Okt. Közp., 2003. - 160 p. : ill., részben színes ; 20 cm. - (Természetgyógyászati szakkönyvek, ISSN 1589-5920 ; 1.)
Bibliogr.: p. 156-159.
ISBN 963-206-877-7 fűzött : ár nélkül
133.25:030 *** 615.89
[AN 970008]
MARC

ANSEL
UTF-87500 /2003.
The Queen's domain (magyar)
   A királynő birodalma : Isten országa ügyének előmozdítása a 40/70-es ablakban / ... szerk. C. Peter Wagner ; cikkírók Chuck Pierce [et al.] ; [ford. Lukács Tibor] ; [... kiad. a Zúgó Szél Alapítvány]. - Budapest : Zúgó Szél Alapítvány, 2001. - 122 p. ; 21 cm
ISBN 963-00-7813-9 fűzött : ár nélkül
133.25 *** 235.2
[AN 908066]
MARC

ANSEL
UTF-87501 /2003.
Winckelmann, Joachim
Magische Training (magyar)
   Mágikus tréning : [szellemi képességeink felébresztése] / Joachim Winckelmann ; [ford. ... Kássa László]. - [Miskolc] : Hermit, [2003]. - 105 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9231-41-X fűzött : 1400,- Ft
133.25
[AN 972977]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

7502 /2003.
Baranova, Irina
   Leaking operations : environmental consequences of World Bank and EBRD involvement in the Russian oil sector / Irina Baranova ; [publ. by the] CEE Bankwatch Network. - [Budapest] : CEE Bankwatch Network, 2001. - [6], 80 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 71-75.
ISBN 963-00-6511-8 fűzött : ár nélkül
504.05(47) *** 665.6/.7(47)
[AN 908449]
MARC

ANSEL
UTF-87503 /2003.
Bársonyi Krisztina
   Tisztább termelési lehetőségek a szálloda szektorban / Bársonyi Krisztina. - Budapest : TTMK, 2002. - 51 p. : ill. ; 30 cm. - (Tisztább termelés kiskönyvtár ; ; 6.)
Bibliogr.: p. 46-47.
ISBN 963-503-283-8 fűzött : ár nélkül
504.03(439) *** 338.48(439) *** 640.41(439)
[AN 974266]
MARC

ANSEL
UTF-87504 /2003.
Borsos Beáta
   Környezettudatos terméktervezés a vállalati gyakorlatban - ökodesign / Borsos Beáta. - Budapest : TTMK, 2002. - 72 p. ; 30 cm. - (Tisztább termelés kiskönyvtár ; ; 5.)
Bibliogr.: p. 71.
ISBN 963-503-282-X fűzött : ár nélkül
504.03 *** 658.512.2
[AN 974254]
MARC

ANSEL
UTF-87505 /2003.
Éri Vilma (1952-)
   Zöld ars politika avagy A politikai elit a környezetvédelemről : interjúkötet / [az interjúkat kész. Éri Vilma és Marton Miklós] ; [közread. a] Környezettudományi Központ. - Budapest : Környezettud. Közp., 2001. - 90 p. ; 21 cm
ISBN 963-00-7615-2 fűzött : ár nélkül
504.06(439)(047.53) *** 338.2(439)"200"
[AN 907222]
MARC

ANSEL
UTF-87506 /2003.
Fazekas István
   Az Európai Unió környezetvédelmi politikája és a magyar integráció / Fazekas István. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2001. - 116 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 115-116.
ISBN 963-472-552-X fűzött : ár nélkül
European Union.
504.03(439) *** 504.03(4-62)
[AN 902712]
MARC

ANSEL
UTF-87507 /2003.
Máyer Zoltán
   Az integrált szennyezés-megelőzés és -szabályozás irányelv (IPPC), és magyarországi megvalósítása: az egységes környezethasználati engedélyezés / Máyer Zoltán. - Budapest : TTMK, 2002. - 63 p. ; 30 cm. - (Tisztább termelés kiskönyvtár ; ; 7.)
Bibliogr.: p. 55-56.
ISBN 963-503-284-6 fűzött : ár nélkül
504.03(439) *** 349.6(439) *** 620.92(439)
[AN 974274]
MARC

ANSEL
UTF-87508 /2003.
   Ökológia és egyház / szerk. Tenke Sándor ; [... szerzői Tenke Sándor et al.]. - Budapest : Károli Ref. Egy., 2001. - 79 p. ; 21 cm. - (Egyházszociológiai kiadványok, ISSN 1585-7522 ; 3.)
Példányszám: 500
ISBN 963-8392-47-9 fűzött : ár nélkül
504.06 *** 28 *** 061.3(439-2Bp.)"2000"
[AN 908355]
MARC

ANSEL
UTF-87509 /2003.
Tóth Miklós
   Természetvédelem Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében / írta Tóth Miklós ; kiad. Első Nyírségi Fejlesztési Társaság. - Nyíregyháza : Első Nyírségi Fejleszt. Társ., 2001. - 40 p., [24] t. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 963-00-8369-8 * fűzött : ár nélkül
504.06(439.161)
[AN 906916]
MARC

ANSEL
UTF-87510 /2003.
Zilahy Gyula
   A megelőző jellegű környezetvédelmi intézkedések finanszírozásának lehetőségei / Zilahy Gyula. - Budapest : TTMK, 2002. - 50 p. ; 30 cm. - (Tisztább termelés kiskönyvtár ; ; 8.)
ISBN 963-503-285-4 fűzött : ár nélkül
504.03(439) *** 336.572(439) *** 658.14(439)
[AN 974282]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

7511 /2003.
Czédli Gábor (1953-)
   Szerkeszthetőségi feladatok / Czédli Gábor. - Szeged : JATEPress, 2001. - 146, [3] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 145-146. - Példányszám: 500
ISBN 963-482-528-1 fűzött : ár nélkül
514(075.8)
[AN 901829]
MARC

ANSEL
UTF-87512 /2003.
   Harsányi János, a játékelmélet Nobel-díjasa / szerk. Nagy Ferenc. - 2. utánny. - Budapest : Akad. K., 2003, cop. 1995. - 95 p., [4] t. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-05-8041-1 fűzött : ár nélkül
Harsányi János (1920-)
51(73)(=945.11)(092)Harsányi_J.
[AN 978511]
MARC

ANSEL
UTF-87513 /2003.
Katona Gyula Y. (1965-)
   A számítástudomány alapjai / Katona Gyula Y., Recski András, Szabó Csaba. - 2. jav. kiad. - Budapest : Typotex, 2003. - 190 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 189-190.
ISBN 963-9326-68-2 fűzött : 2200,- Ft
519.1(075.8) *** 511(075.8) *** 519.6(075.8)
[AN 978514]
MARC

ANSEL
UTF-87514 /2003.
   Miért lettem matematikus? : visszaemlékezések / szerk. Róka Sándor. - Budapest : Typotex, 2003. - 289, [3] p. ; 17 cm
ISBN 963-9326-84-4 kötött : 1900,- Ft
51(439)(092)(0:82-94)
[AN 973817]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

7515 /2003.
Newton, Isaac
Művek (vál.) (magyar)
   Isaac Newton válogatott írásai / vál. és az előszót írta Szegedi Péter. - Budapest : Typotex, 2003. - 313 p. ; 17 cm. - (Principia philosophiae naturalis, ISSN 1588-7669 ; 1.)
Newton válogatott írásai (borító- és gerinccím)
ISBN 963-9326-62-3 kötött : 1650,- Ft
53(093) *** 113/119(093) *** 53(410)(092)Newton,_I.
[AN 974074]
MARC

ANSEL
UTF-87516 /2003.
Szabó Árpád (1933-)
   A fizika és a kémia története / Szabó Árpád, Szabó Tímea, Szemrád Emil. - Nyíregyháza : Bessenyei, 2002. - 233 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 231-233.
ISBN 963-9385-27-1 fűzött : ár nélkül
53(100)(091)(075.8) *** 54(100)(091)(075.8) *** 930.85(100)(075.8)
[AN 973247]
MARC

ANSEL
UTF-87517 /2003.
Szabó Tímea
   A fizika alapjai / Szabó Tímea, Hadházy Tibor, Szabó Árpád. - Nyíregyháza : Bessenyei, 2002. - 291 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 291.
ISBN 963-9385-19-0 fűzött : ár nélkül
53(100)(091)
[AN 973244]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

7518 /2003.
International Congress on Thermal Analysis and Calorimetry (12.) (2000) (København)
   Proceedings of the 12th International Congress on Thermal Analysis and Calorimetry : Copenhagen, ... August 14-18, 2000 / guest ed. O. Toft Sørensen, P. Juul Møller. - Budapest : Akad. K., 2001. - 3 db (1339 p.) : ill. ; 25 cm
A Journal of thermal analysis and calorimetry, ISSN 1388-6150, 2001. évi. 64. kötetének utánnyomása. - Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-05-7788-7 kötött : ár nélkül
543.226 *** 536.6 *** 061.3(489-2København)
[AN 906414]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Vol. 1., Plenary and award lectures, thermodynamics and calorimetry instruments. - [4], 422, [3] p.
ISBN 963-05-7789-5
543.226 *** 536.6 *** 061.3(489-2København)
[AN 906413] MARC

ANSEL
UTF-8


   Vol. 2., Polymers organics, pharmaceuticals kinetics. - p. 425-856, [4].
ISBN 963-05-7790-9
543.226 *** 536.6 *** 061.3(489-2København)
[AN 906415] MARC

ANSEL
UTF-8


   Vol. 3., Materials science, geosciences. - p. 859-1339, [IX.], [4].
ISBN 963-05-7791-7
543.226 *** 536.6 *** 061.3(489-2København)
[AN 906416] MARC

ANSEL
UTF-87519 /2003.
Inzelt György (1946-)
   Kalandozások a kémia múltjában és jelenében / Inzelt György. - Budapest : Vince K., 2003. - 220 p. : ill. ; 24 cm. - (Tudomány-egyetem, ISSN 1417-6114)
Bibliogr.: p. 205-208.
ISBN 963-9323-84-5 kötött : 2495,- Ft
54
[AN 971703]
MARC

ANSEL
UTF-87520 /2003.
   New results in the trace element research : 10th International Trace Element Symposium, 2002 / ed. István Pais ; [publ. by the] Szt István University. - Budapest ; [Gödöllő] : Szt. István Univ., 2003. - 355 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-9256-95-1 fűzött : ár nélkül
543.064 *** 577.118 *** 061.3(439-2Bp.)"2003"
[AN 973003]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

7521 /2003.
Báldi Tamás (1935-)
   Egy geológus barangolásai Magyarországon : az utolsó húszmillió év nyomában / Báldi Tamás. - Budapest : Vince K., 2003. - 198 p. : ill. ; 24 cm. - (Tudomány-egyetem, ISSN 1417-6114)
Bibliogr.: p. 179-180.
ISBN 963-9323-81-0 kötött : 2495,- Ft
55(439) *** 56(439)
[AN 971705]
MARC

ANSEL
UTF-87522 /2003.
Erdélyi Mihály (1917-)
   A Kisalföld közepének és a Duna Budapestig terjedő sávjának hidrogeológiája / Erdélyi Mihály. - Keszthely : Balaton Akad., 2003. - 143 p. : ill., részben térk. ; 19 cm. - (Balaton Akadémia könyvek, ISSN 1217-4491 ; 58.)
Bibliogr.: p. 97-106.
ISBN 963-8365-59-5 fűzött : ár nélkül
Kisalföld
556.3(439Kisalföld) *** 556.3(439)(282.243.7)
[AN 970896]
MARC

ANSEL
UTF-87523 /2003.
   Geológiai kirándulások / [kiad. a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága]. - Veszprém : Balaton-felvidéki Nemz. Park Ig., 2002-. - 21 cm
55(439Balaton-felvidék) *** 914.39Balaton-felvidék(036) *** 502.4(439)Balaton-felvidéki_Nemzeti_Park(036)
[AN 971001]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A Balaton-felvidék / írta Budai Tamás [et al.] ; [fotó Budai Tamás et al.] ; [graf. Albert Gáspár, Galambos Csilla, Paulheim Gáspár]. - 2002. - 101, [19] p. : ill., részben színes
Bibliogr.: p. 93-94.
Fűzött : ár nélkül
Balaton-felvidék
55(439Balaton-felvidék) *** 914.39Balaton-felvidék(036) *** 502.4(439)Balaton-felvidéki_Nemzeti_Park(036)
[AN 971009] MARC

ANSEL
UTF-87524 /2003.
   A táj megértése felé : tanulmányok a 75 éves Pinczés Zoltán professzor tiszteletére / szerk. Ilyés Zoltán, Keményfi Róbert ; [kiad. a Debreceni Egyetem Néprajzi Tanszék, Eszterházy Károly Főiskola Földrajz Tanszék]. - Debrecen : DE Néprajzi Tansz. ; Eger : EKF Földrajz Tansz., 2001. - 295 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 281-294. és a tanulmányok végén. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-472-521-X kötött : ár nélkül
911.2 *** 911.3 *** 012Pinczés_Z.
[AN 902391]
MARC

ANSEL
UTF-87525 /2003.
Varga Gábor
   Szempontok a Pannon-medence felszínfejlődéséhez a messinai sókrízis idején / Varga Gábor, Fábián Szabolcs Ákos, Kovács János. - Pécs : PTE Földr. Int., 2003. - 18 p. : ill. ; 24 cm. - (Közlemények a Pécsi Tudományegyetem Földrajzi Intézetének Természetföldrajz Tanszékéről, ISSN 1586-1872 ; 23.)
Bibliogr.: p. 15-17. - Példányszám: 250. - Összefoglalás angol és német nyelven
Fűzött : ár nélkül
551.43(1-924.55) *** 551.782.1/.2(1-924.55)
[AN 972393]
MARC

ANSEL
UTF-87526 /2003.
   A vizek és az ember : tiszteletkötet Lovász György professzor úr 70. születésnapjára / szerk. Kovács János, Lóczy Dénes ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földrajzi Intézet. - Pécs : PTE TTK Földrajzi Int., 2001. - 309 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 303-309. és a tanulmányok végén
ISBN 963-641-822-5 fűzött : ár nélkül
911.2(4-191) *** 556(4-191)
[AN 902312]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

7527 /2003.
   Checklist of the fauna of Hungary / [ed.-in-chief I. Matskási] ; [publ. by the] Hungarian Natural History Museum. - Budapest : Hung. Natural History Mus., 2002-. - 24 cm
Az 1. köt. kötetjelzés nélkül jelent meg, "Checklist of the Diptera of Hungary" címmel, monografikus leírása: AN 919500
595.7(439)(083.8) *** 591.9(439)
[AN 973849]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Vol. 2., Microlepidoptera / Szabóky, Cs., Kun, A. and F. Buschmann. - 2002. - 183 p.
Bibliogr.: p. 109-113.
ISBN 963-7093-80-X fűzött : ár nélkül
595.782(439)(083.8) *** 591.9(439)
[AN 973859] MARC

ANSEL
UTF-87528 /2003.
Judson, Olivia
Dr. Tatiana's sex advice to all creation (magyar)
   Kedves dr. Tatiana.. : szexuális tanácsadás mindenféle teremtménynek / Olivia Judson ; [ford. Bihari György]. - Budapest : M. Kvklub, 2003. - 318 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 265-305.
ISBN 963-547-899-2 kötött : ár nélkül
591.16(0:82-7)
[AN 971311]
MARC

ANSEL
UTF-87529 /2003.
Molnár V. Attila
   Egyszikűek : orchideák, nőszirmok, liliomok és rokonaik a Kárpát-medencében / [írta és fényképezte Molnár V. Attila]. - Budapest : Kossuth, cop. 2003. - 112 p. : ill., főként színes ; 20 cm. - (Élővilág könyvtár)
Bibliogr.: p. 112.
ISBN 963-09-4439-1 fűzött : ár nélkül
582.52/.59(439)(083.71) *** 581.9(439)(083.71)
[AN 972201]
MARC

ANSEL
UTF-87530 /2003.
   Nyíregyházi Állatpark : Sóstó Zoo / [fotó Balázs Attila]. - [Nyíregyháza] : Nyír-Press Kft., 2003. - 33, [2] p., : ill., színes ; 22 cm
Összefoglalás angol, lengyel és német nyelven
Fűzött : ár nélkül
Nyíregyházi Állatpark.
59.006(439-2Nyíregyháza)(036)
[AN 971166]
MARC

ANSEL
UTF-87531 /2003.
Schultheis, Heinrich
Rosen (magyar)
   Rózsák : a kert legszebb díszei / Heinrich Schultheis. - Budapest : M. Kvklub, 2003. - 158 p. : ill., részben színes ; 27 cm
Ford. Imre Ferenc
ISBN 963-547-887-9 kötött : ár nélkül
582.734 *** 635.9
[AN 973408]
MARC

ANSEL
UTF-87532 /2003.
Sonntag, Linda
The atlas of animals (magyar)
   Állatok atlasza : képes album az állatokról : hol és hogyan élnek? : miért vannak veszélyben egyes fajok? / Linda Sonntag. - Budapest : M. Kvklub, 2003. - 80 p. : ill., színes ; 34 cm
Ford. Gordos Judit
ISBN 963-547-798-8 kötött : ár nélkül
59(02.053.2) *** 591.9(100)(02.053.2)
[AN 973405]
MARC

ANSEL
UTF-87533 /2003.
Tarczy Nóra
   Genetikailag módosított növények a mezőgazdaságban - környezeti kockázatok / Tarczy Nóra. - Budapest : BME OMIKK, 2003. - 40 p. : ill. ; 21 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091)
Bibliogr.: p. 37-38.
ISBN 963-420-735-9 fűzött : 2500,- Ft
577.21.089 *** 581.1 *** 631.523 *** 504.05
[AN 971772]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

7534 /2003.
Baddeley, Alan
Human memory (magyar)
   Az emberi emlékezet / Alan Baddeley ; [ford. Racsmány Mihály]. - Utánny. - Budapest : Osiris, 2003, cop. 2001. - 645 p. : ill. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.: p. 605-645.
ISBN 963-389-398-4 kötött : 3980,- Ft
159.953
[AN 978231]
MARC

ANSEL
UTF-87535 /2003.
   Belgyógyászat : tömör összefoglalás / szerk. Petrányi Gyula ; [... szerzői Bálint Géza et al.]. - 5. átd. kiad. - Budapest : Medicina, 2003. - 507 p. : ill. ; 26 cm
ISBN 963-242-798-X kötött : ár nélkül
616(035)
[AN 980862]
MARC

ANSEL
UTF-87536 /2003.
Berghammer Rita
   Pánikbeteg vagyok! : a pánikzavar tünetei, pszichológiai aspektusok, gyógyszeres kezelés, pszichoterápiás kezelés, tanácsok pánikzavarban szenvedőknek és hozzátartozóiknak / Berghammer Rita ; [a 3. fejezetet Túry Ferenc ... írta]. - [Budapest] : B+V K., cop. 2003. - 115 p. : ill. ; 21 cm. - (Képzett beteg könyvek, ISSN 1585-1079)
Bibliogr.: p. 111-114.
ISBN 963-7746-97-8 fűzött : 1290,- Ft
616.891.6 *** 616.895.4
[AN 972831]
MARC

ANSEL
UTF-87537 /2003.
   Betegségem története / [szerk. Demeter Jolán] ; a Magyar Rákellenes Liga kiadványa. - Budapest : M. Rákellenes Liga, 2001. - 188 p. ; 21 cm
ISBN 963-00-9000-7 * fűzött : ár nélkül
616-006(0:82-94)
[AN 908343]
MARC

ANSEL
UTF-87538 /2003.
Birtalan Győző (1925-)
   A tudományos belgyógyászat Magyarországon a hazai szaklapok adatainak tükrében 1831 és 1910 között / Birtalan Győző. - Budapest : Semmelweis Orvostört. Múz., Kvt. és Lvt., 2001. - 124 p. ; 24 cm. - (Libri historiae medicae, ISSN 1588-7154)
Bibliogr.: p. 121-124.
ISBN 963-7107-07-X fűzött : ár nélkül
61(439)"183/191"
[AN 926387]
MARC

ANSEL
UTF-87539 /2003.
   BNO-10 zsebkönyv : DSM-IV-TR meghatározásokkal / [közread. az Animula Egyesület]. - Budapest : Animula, 2002. - 168 p. ; 19 cm
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-408-047-2)
616.89-07 *** 311.131(100)(083.7)
[AN 976916]
MARC

ANSEL
UTF-87540 /2003.
Brinker, Jeffrey A.
   Szívkatéterezés és intervenciós kardiológia / szerző Jeffrey A. Brinker. - Budapest : IMP Nk. Orvosi K., [2001]. - 47 p. : ill. ; 28 cm + mell. (7 p.). - (ACCSAP, ISSN 1418-2556 ; 11.)
ISBN 963-86023-2-5 * fűzött : ár nélkül
616.12-089
[AN 901915]
MARC

ANSEL
UTF-87541 /2003.
Comer, Ronald J.
Abnormal psychology (magyar)
   A lélek betegségei : pszichopatológia / Ronald J. Comer ; [ford. Boross Ottilia et al.]. - Utánny. - Budapest : Osiris, 2003, cop. 2000. - XIX, 814 p. : ill. ; 29 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.: p. 667-775.
ISBN 963-389-448-4 kötött : 4980,- Ft
616.89(075.8)
[AN 978894]
MARC

ANSEL
UTF-87542 /2003.
Friedrich Ildikó
   Egészségügyi felvilágosítás a 18. századi Magyarországon / Friedrich Ildikó. - Budapest : Semmelweis Orvostört. Múz., Kvt. és Lvt., 2002. - 145 p. : ill. ; 24 cm. - (Libri historiae medicae, ISSN 1588-7154)
Bibliogr.: p. 141-145.
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-7107-08-8)
614(439)"17" *** 61(439)"17" *** 374(439)"17" *** 364.444(439)"17"
[AN 973993]
MARC

ANSEL
UTF-87543 /2003.
Gopnik, Alison
The scientist in the crib (magyar)
   Bölcsek a bölcsőben : hogyan tanulnak a kisbabák / Alison Gopnik, Andrew N. Meltzoff, Patricia K. Kuhl ; ford. Vassy Zoltán. - [Budapest] : Typotex, 2003, cop. 2001. - 253 p. ; 20 cm. - (Test és lélek, ISSN 1417-6793)
Bibliogr.: p. 227-253.
Fűzött : 1750,- Ft (hibás ISBN 963-9326-17-8)
159.922.7
[AN 976844]
MARC

ANSEL
UTF-87544 /2003.
Kapronczay Károly (1941-)
   Fejezetek 125 év magyar egészségügyének történetéből / Kapronczay Károly. - Budapest : Tarsoly K. : Semmelweis Orvostört. Múz., Kvt. és Lvt., 2001. - 232 p. ; 24 cm. - (Libri historiae medicae, ISSN 1588-7154)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-7107-08-8 fűzött : ár nélkül
614(439)"187/200"
[AN 926391]
MARC

ANSEL
UTF-87545 /2003.
Katona Ferenc (1925-)
   "Az öntudat újraébredése" : a humán idegrendszer ontogenesise / Katona Ferenc. - Budapest : Medicina, 2001. - 451 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 427-443.
ISBN 963-242-422-0 kötött : ár nélkül
612.8-053.3 *** 612.65
[AN 909232]
MARC

ANSEL
UTF-87546 /2003.
Kaufman, Miriam
Helping your teen overcome depression (magyar)
   Hogyan segítsünk depressziós kamasz gyermekünknek? : kézikönyv szülőknek / Miriam Kaufman ; [ford. Szakszon Katalin]. - Debrecen : Hajja, cop. 2003. - 269 p. ; 21 cm. - (Hajja egészségügyi könyvtár, ISSN 1589-536X)
ISBN 963-9329-66-5 fűzött : ár nélkül
616.895.4-053.6 *** 616-053.2
[AN 970019]
MARC

ANSEL
UTF-87547 /2003.
Mitchell, Steven J.
Solving patient problems in internal medicine (magyar)
   Gyakorlatorientált belgyógyászat / Steven J. Mitchell, William M. Mitchell ; [ford. Várhegyi Csaba]. - Budapest : Springer Tud. K., 2001. - 202 p. ; 20 cm
ISBN 963-699-130-8 fűzött : ár nélkül
616
[AN 807610]
MARC

ANSEL
UTF-87548 /2003.
Pálhegyi Ferenc (1935-)
   Egészséges önértékelés - Mennyit érek? / Pálhegyi Ferenc, Bruno Schwengeler ; [ill. Gaál Éva]. - 4. kiad. - Budapest : Ethos Kft., 2003. - 85 p. : ill. ; 21 cm
Német nyelven "Gesundes Selbstbild - Was bin ich wert?" címmel jelent meg. - Ford. Avar Mária
ISBN 963-206-834-3 fűzött : ár nélkül
613.865 *** 244
[AN 978167]
MARC

ANSEL
UTF-87549 /2003.
Regelin, Petra
Fit! - Bodyforming (magyar)
   Csúcsformában! : alakformálás : edzésprogramok a feszes testért : kiegészítésként zsírégető programok / Petra Regelin ; [fotók Tom Roch]. - Budapest : M. Kvklub, 2003. - 95 p. : ill., színes ; 22x22 cm
Ford. Fürst Anna
ISBN 963-547-880-1 kötött : ár nélkül
613.71-055.2
[AN 974567]
MARC

ANSEL
UTF-87550 /2003.
   A sebészet és a traumatológia tankönyve : egyetemi tankönyv / szerk. Flautner Lajos, Sárváry András ; [... írták Balogh Ádám et al.] ; [az ábrákat Olgyay Gézáné és Czinege Mária kész.] ; [a fotókat Konc Krisztina, Nyerges Csilla kész.]. - Budapest : Semmelweis, 2003. - XXIV, 811 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-9214-16-7 kötött : ár nélkül
617(075.8) *** 616-001(075.8)
[AN 973210]
MARC

ANSEL
UTF-87551 /2003.
Szalka András (1941-)
   A képzett beteg nagy diétáskönyve : betegségek és diéták / Szalka András, Lindwurm Katalin, Nógrádi Katalin. - [Budapest] : B+V K., cop. 2003. - 254 p. : ill. ; 24 cm. - (Képzett beteg könyvek, ISSN 1585-1079)
ISBN 963-7746-94-3 kötött : 3490,- Ft
613.24 *** 641.563(083.12)
[AN 972811]
MARC

ANSEL
UTF-87552 /2003.
Tüdőgyógyászati, Allergológiai és Immunológiai Megbetegedések Nemzetközi Alapítvány. Tudományos kongresszus (6.) (2001) (Debrecen)
   Tüdőgyógyászati, Allergológiai és Immunológiai Megbetegedések (TAIM) Nemzetközi Alapítvány VI. Tudományos Kongresszusa : Debrecen, 2001. / szerk. Csaba Béla és Szilágyi János. - Debrecen : TAIM Nk. Alapítvány, 2001. - 210 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr. az előadások végén. - Váltakozva magyar és angol nyelven
ISBN 963-00-7384-6 fűzött : ár nélkül
612.017.1 *** 061.3(439-2Debrecen) *** 616.24 *** 616-056.43
[AN 903332]
MARC

ANSEL
UTF-87553 /2003.
Vanier, Jean
La dépression (magyar)
   Depresszió.. / Jean Vanier ; [ford. Pallagh Ágnes és Andor Csaba] ; [közread. a] Bárka Alapítvány. - Budapest : Bárka Alapítvány : Szt. Gellért K., [2003]. - 111 p. ; 17 cm
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-696-204-2)
616.895.4 *** 613.865
[AN 971384]
MARC

ANSEL
UTF-87554 /2003.
Vass Miklós (1936-1997)
   A megfogant életekért / Vass Miklós ; [közread. a] Magzatvédő Társaság ... - Budapest : Magzatvédő Társ. : Szt. Gellért K., 2002. - 114 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-696-191-3 kötött : ár nélkül
613.888 *** 314.335 *** 618.39-089.888.14
[AN 971376]
MARC

ANSEL
UTF-87555 /2003.
Vörös Sándor
   Orvosi mikrobiológia : jegyzet a Diplomás Ápoló Szak hallgatói részére / írta Vörös Sándor ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar. - Pécs : PTE EFK, 2001. - [4], [XVII], 162 p. : ill. ; 24 cm
Példányszám: 500
Fűzött : ár nélkül
616-022.7(075.8) *** 578(075.8) *** 579(075.8)
[AN 906400]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

7556 /2003.
Hancsók Jenő
   "A biobenzin" : Otto-motorok növényi eredetű hajtóanyagai és azok keverőkomponensei / Hancsók Jenő, Varga Zoltán. - Budapest : BME OMIKK, 2003. - 71 p. : ill. ; 20 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091)
Bibliogr.: p. 66-71.
ISBN 963-420-737-5 fűzött : 2600,- Ft
620.91 *** 621.434-8 *** 633
[AN 971763]
MARC

ANSEL
UTF-87557 /2003.
Hidraulika-pneumatika Oktatók Országos Tanácskozása (7.) (2001) (Kecskemét)
   Hidraulika-pneumatika Oktatók VII. Országos Tanácskozása : 2001. június 7-8. / [szerk. Pintér István, Lajtai Iván, Kósa János] ; [rend., közread. a] Kecskeméti Főiskola Műszaki Főiskolai Kar. - Kecskemét : Kecskeméti Főisk., 2001. - 92 p. : ill. ; 20 cm
Előadáskivonatok
ISBN 963-7294-40-6 * fűzött : ár nélkül
62-82 *** 62-85 *** 681.523 *** 061.3(439-2Kecskemét)
[AN 907275]
MARC

ANSEL
UTF-87558 /2003.
Kajtor Erzsébet
   A nógrádi szénbányászat természeti és társadalmi hatásai / Kajtor Erzsébet. - Pécs : PTE Földr. Int., 2003. - 12 p. ; 24 cm. - (Közlemények a Pécsi Tudományegyetem Földrajzi Intézetének Természetföldrajz Tanszékéről, ISSN 1586-1872 ; 22.)
Bibliogr.: p. 10-11. - Példányszám: 200. - Összefoglalás angol és német nyelven
Fűzött : ár nélkül
622.33(439.131) *** 316.344.2(439.131) *** 911.2/.3(439.131)
[AN 972386]
MARC

ANSEL
UTF-87559 /2003.
Lengyel Károly
   A kupolókemencés vasolvasztás története Magyarországon / Lengyel Károly. - Budapest : OMM ÖM, 2003. - 48 p. : ill. ; 21 cm. - (Öntödei múzeumi füzetek, ISSN 1417-1058 ; 11.)
Bibliogr.: p. 45-46. - Példányszám: 500
Fűzött : ár nélkül
621.745.34(439)(091)
[AN 969960]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

7560 /2003.
Barabási, Albert-László (1967-)
Linked (magyar)
   Behálózva : a hálózatok új tudománya : hogyan kapcsolódik minden egymáshoz, és mit jelent ez a tudományban, az üzleti és a mindennapi életben / Albert-László Barabási ; [ford. Vicsek Mária]. - Budapest : M. Kvklub, 2003. - 367 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-547-895-X kötött : ár nélkül
681.324
[AN 971352]
MARC

ANSEL
UTF-87561 /2003.
Gilbert, Jill
How to do everything with your scanner (magyar)
   A sokoldalú szkenner : univerzális eszköz a képszerkesztésben : könnyen is lehet! / Jill Gilbert ; [ford. Bognár Júlia]. - Budapest : Panem, 2003. - 303 p., 16 t. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-545-377-9 fűzött : 2900,- Ft
681.327.1 *** 681.3.019
[AN 972668]
MARC

ANSEL
UTF-87562 /2003.
Kovács Győző (1933-)
   100 éve született Neumann János : mérfőldkövek a számítástechnika történetében / írta és a képeket vál. Kovács Győző ; [... a bevezetőt írta Vámos Éva]. - Budapest : OMM, 2003. - 95 p. : ill. ; 24 cm. - (Technikatörténeti monográfiák, ISSN 1589-570X ; 1.)
Bibliogr.: p. 94-95.
Fűzött : ár nélkül
681.3(439)(092)Neumann_J. *** 51(439)(092)Neumann_J. *** 061.4(439-2Bp.)"2003"
[AN 974303]
MARC

ANSEL
UTF-87563 /2003.
Kovacsicsné Nagy Katalin (1931-)
   Informatika / Kovacsicsné Nagy Katalin ; [közread. az ELTE Jogi Továbbképző Intézet]. - Budapest : ELTE JTI, 2002. - 120 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-7492-09-7 fűzött : ár nélkül
681.3(075.8) *** 659.2(075.8) *** 651.011.56(075.8) *** 35.002.5
[AN 972703]
MARC

ANSEL
UTF-87564 /2003.
Lemay, Laura
Sams teach yourself Perl in 21 days (magyar)
   Perl mesteri szinten 21 nap alatt / Laura Lemay ; [ford. Antal Ferenc et al.]. - Budapest : Kiskapu, cop. 2003. - XXIII, 743 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9301-51-5 fűzött : 6860,- Ft
519.682Perl
[AN 972645]
MARC

ANSEL
UTF-87565 /2003.
Nyesőné Marton Mária
   Táblázatkezelés / Nyesőné Marton Mária. - Eger : EKF Líceum K., 2003. - 233 p. : ill. ; 24 cm. - (Médiainformatikai kiadványok, ISSN 1588-5380)
Példányszám: 1000
Fűzött : ár nélkül
681.3.016Excel(078)
[AN 975218]
MARC

ANSEL
UTF-87566 /2003.
Pintér Miklós
   Autodesk Inventor 6 : tankönyv és példatár / Pintér Miklós. - Budapest : ComputerBooks, 2003. - 330 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-618-300-7 fűzött : 5500,- Ft
519.688:744AutodeskInventor(078)
[AN 973016]
MARC

ANSEL
UTF-87567 /2003.
Szentgyörgyiné Gyöngyösi Éva
   AutoCad feladatgyűjtemény / Szentgyörgyiné Gyöngyösi Éva, Fodor Gábor Antal. - Budapest : Nemz. Tankvk. : Tankönyvmester, cop. 2001. - 236 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9264-54-7 fűzött : ár nélkül
519.688:744AutoCAD(078)(076)
[AN 902387]
MARC

ANSEL
UTF-87568 /2003.
   Szervezeti kihívások, informatikai megoldások / [szerk. Kiss Ferenc ..., Rácz Csaba]. - Budapest : BME GTK Információ- és Tudásmenedzsment Tansz., 2003. - [6], 254 p. : ill. ; 21 cm. - (Alma mater, ISSN 1587-2386)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-421-572-6 fűzött : 2000,- Ft
681.3.004.14 *** 659.2 *** 658.1.011.1
[AN 974451]
MARC

ANSEL
UTF-8
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

7569 /2003.
Sitkei Gyula
   A Ganz gyár a magyar elektrotechnika aranykorábam[!] = The Ganz Factory in the golden age of electrical engineering in Hungary / Sitkei Gyula ; [kiad. a] Magyar Elektrotechnikai Múzeum. - Budapest : M. Elektrotechnikai Múz., 2003. - 36 p. : ill. ; 20 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-8404-12-4 fűzött : ár nélkül
Ganz Transelektro Villamossági Rt. (Budapest)
621.31 *** 061.5(439-2Bp.)Ganz(091) *** 069(439-2Bp.)(036)
[AN 969907]
MARC

ANSEL
UTF-87570 /2003.
Zánkai Katalin
   Híradástechnika / [szerző Zánkai Katalin, Vajdáné Horváth Piroska, Jankelovics János]. - Budapest : Piacgazd. Alapítvány, 2002. - 84 p. : ill. ; 22 cm. - (Vállalkozói tájékoztató sorozat, ISSN 1586-9180)
Lezárva: 2002. nov. 29.
ISBN 963-206-068-7 fűzött : ár nélkül
621.39(439) *** 338.45(439)
[AN 974411]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

7571 /2003.
Handbook for screen printers (magyar)
   Szitakönyv : kézikönyv szitanyomók számára / [ford. Fekete Sándor] ; [kiad. a Magyar Szitanyomók Szövetsége]. - Valkó : RO-LA, 2001. - 179, [4] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-00-5712-3 fűzött : ár nélkül
677.027.5
[AN 906226]
MARC

ANSEL
UTF-87572 /2003.
Petes József
   Amit a pénztárgépekről és taxaméterekről tudni kell : forgalmazók, szervizek, felhasználók részére : Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Vizsgálati Módszertani Bizottság kiadványa I. 11. / [szerzők Petes József, Mohai Károly, Handa Róbert] ; Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Vizsgálati Módszertani Bizottság kiadványa I. 11. - Budapest : Kompkonzult, 2001. - 178 p. ; 29 cm
Lezárva: 2001. ápr. 1.
ISBN 963-9142-83-2 fűzött : 2400,- Ft
681.171
[AN 901917]
MARC

ANSEL
UTF-87573 /2003.
Williams, John W.
   A manikűr új útjai / John W. Williams. - Győr : Beato Angelico, [2003]. - 55 p. : ill. ; 20 cm. - (Kéz-, lábápolók kiskönyvtára, ISSN 1588-9076 ; 7.)
ISBN 963-9440-11-6 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9440-11)
687.54(078)
[AN 970061]
MARC

ANSEL
UTF-8
21   Vegyipar

7574 /2003.
Bod Eszter
   Gyógyszeripar / [kész. Bod Eszter, Kiss Attila]. - Budapest : Piacgazd. Alapítvány, 2003. - 112 p. : ill. ; 22 cm. - (Vállalkozói tájékoztató sorozat, ISSN 1586-9180)
Lezárva: 2003. márc. 30. - Bibliogr.: p. 110.
ISBN 963-206-968-4 fűzött : ár nélkül
661.12(439) *** 615.45(439) *** 338.45(439)
[AN 974435]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

7575 /2003.
Buday Tibor (1928-)
   Betonozásról mindenkinek / Buday Tibor ; [közread. az] Építésügyi Tájékoztatási Központ Kft. - Budapest : ÉTK, 2001. - 133 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-513-149-6 fűzött : ár nélkül
693.5
[AN 808201]
MARC

ANSEL
UTF-87576 /2003.
Dunford, Randall Earl
Your health and the indoor environment (magyar)
   Otthon és egészség : [minden, amit a zárt terek levegőszennyezéséről tudni kell] / Randall Earl Dunford ; [ford. A. Fodor Ágnes]. - [Budapest] : M. Világ, 2003. - 240 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-9075-19-1 fűzött : ár nélkül
628.6 *** 644.1 *** 614.71 *** 504.3.03
[AN 972631]
MARC

ANSEL
UTF-87577 /2003.
Humm, Othmar
Niedrigenergiehäuser (magyar)
   Alacsony energiájú épületek : alacsony energiafelhasználású épületek tervezése és normái / Othmar Humm ; [ford. Vajda József]. - 2. kiad. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, 2003. - 295 p. : ill. ; 21x21 cm. - (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986)
Bibliogr.: p. 288-291.
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9123-77-3)
697 *** 699.86 *** 728.3
[AN 978219]
MARC

ANSEL
UTF-87578 /2003.
   Kármentesítési technológiák / [összeáll. Csáki Ferenc et al.]. - [Budapest] : Környezetvédelmi Min., 2001. - 170 p. : ill. ; 25 cm. - (Kármentesítési kézikönyv, ISSN 1418-9445 ; 4.)
Bibliogr.: p. 151-163.
ISBN 963-00-8048-6 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-03-4604-4)
628(036)
[AN 902958]
MARC

ANSEL
UTF-87579 /2003.
Kiss Attila
   Építőipar, építőanyagipar / [szerző Kiss Attila, Jankelovics János]. - Budapest : Piacgazd. Alapítvány, 2002. - 97 p. : ill. ; 22 cm. - (Vállalkozói tájékoztató sorozat, ISSN 1586-9180)
Lezárva: 2002. nov. 25.
ISBN 963-206-067-9 fűzött : ár nélkül
69(439) *** 666.7/.9(439) *** 338.45(439)
[AN 974381]
MARC

ANSEL
UTF-87580 /2003.
Kiss Attila
   Építőipar, építőanyagipar / [szerzők Kiss Attila, Jankelovics János]. - Budapest : Piacgazd. Alapítvány, 2003. - 102 p. : ill. ; 22 cm. - (Vállalkozói tájékoztató sorozat, ISSN 1586-9180)
Lezárva: 2003. márc. 25.
ISBN 963-206-967-6 fűzött : ár nélkül
69(439) *** 666.7/.9(439) *** 338.45(439)
[AN 974401]
MARC

ANSEL
UTF-87581 /2003.
   A környezetbiztonsági ellenőrző rendszerek infrastruktúrája / Fehérvári Pál [et al.]. - Budapest : ISM, 2001. - 110 p. : ill. ; 30 cm. - (Európai tükör : műhelytanulmányok, ISSN 1416-7484 ; 75.)
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-9284-68-8 * fűzött : ár nélkül
628.5(4-62) *** 628.5(439) *** 504.03(4-62) *** 504.03(439) *** 351.777(4-62) *** 351.777(439)
[AN 902728]
MARC

ANSEL
UTF-87582 /2003.
   Környezettechnika / szerk. Barótfi István ; [írta Barótfi István et al.]. - Budapest : Mezőgazda, [2003], cop. 2000. - 981 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-286-009-8 kötött : ár nélkül
628.3/.5(075.8) *** 504.06(075.8)
[AN 980863]
MARC

ANSEL
UTF-87583 /2003.
Markóné Monostory Bernadett
   Gyógyszermaradék a települési hulladékban, környezetre gyakorolt hatása / Markóné Monostory Bernadett. - Budapest : BME OMIKK, 2003. - 40 p. : ill. ; 21 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091)
Bibliogr.: p. 37-39.
ISBN 963-420-736-7 fűzött : 2500,- Ft
628.4.046 *** 504.03 *** 615
[AN 971756]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

7584 /2003.
   Veszélyelhárítási útmutató, 2002 : útmutató a veszélyes áruk szállítási haváriái esetén szükséges elsődleges intézkedések megtételéhez / [ford. Koronczay László] ; [megj. a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Környezetvédelmi Hivatal Környezetbiztonsági és Környezetegészségügyi Főosztály kiadásában]. - [Budapest] : KVVM Környezetvédelmi Hiv. Környezetbiztonsági és Környezeteü. Főoszt., 2002. - 344 p. : ill. ; 20 cm
A ford. a "2000 emergency response guidebook" c. kiad. alapján kész.
ISBN 963-00-6009-4 fűzött : ár nélkül
656.072.436(439)(036) *** 620.26(439)(036) *** 656.08(439)(036)
[AN 975005]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

7585 /2003.
Alps-Adria Scientific Workshop (2.) (2003) (Trogir)
   Proceedings of the II. Alps-Adria Scientific Workshop : Trogir, Croatia 3-8 March, 2003 / [ed. Gyuricza Csaba] ; [org., publ. by the] Hungarian Academy of Sciences Crop Production Committe, Soil Science and Agrochemistry Committee. - [Budapest] : HAS Crop Production Comm. : HAS Soil Science and Agrochemistry Comm., [2003]. - 236 p. : ill. ; 24 cm
Példányszám: 300
ISBN 963-9483-20-6 fűzött : ár nélkül
631.4 *** 631.82 *** 061.3(497.12-2Trogir)
[AN 971825]
MARC

ANSEL
UTF-87586 /2003.
Alps-Adria Scientific Workshop, (2002) (Opatija)
   Proceedings of the Alps-Adria Scientific Workshop : Opatija, Croatia 4-8 March 2002 / [ed. Gyuricza Csaba] ; [org., publ. by the] Hungarian Academy of Sciences Crop Production Committee, Soil Science and Agrochemistry Committee. - [Budapest] : HAS Crop Production Comm. : HAS Soil Science and Agrochemistry Comm., [2002]. - 231 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. az előadások végén. - Példányszám: 300
ISBN 963-9256-72-2 fűzött : ár nélkül
631.4 *** 631.8 *** 061.3(497.13-2Opatija)
[AN 922347]
MARC

ANSEL
UTF-87587 /2003.
Bailey, Gwen
What is my cat thinking? (magyar)
   Mit gondol a macskám? / Gwen Bailey ; [ford. Székely Katalin]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2003. - 96 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-09-4401-4 kötött : ár nélkül
636.8 *** 591.51
[AN 971717]
MARC

ANSEL
UTF-87588 /2003.
Bailey, Gwen
What is my dog thinking? (magyar)
   Mit gondol a kutyám? / Gwen Bailey ; [ford. Székely Katalin]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2003. - 96 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-09-4402-2 kötött : ár nélkül
636.7 *** 591.51
[AN 971721]
MARC

ANSEL
UTF-87589 /2003.
Faragó Sándor (1953-)
   A vadállomány szabályozása : a fenntartható vadgazdálkodás populációökológiai alapjai / Faragó Sándor, Náhlik András. - 3. jav. kiad. - Budapest : Mezőgazda, [2003], cop. 1997. - 315 p. : ill., részben térk. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 302-315.
ISBN 963-286-005-5 kötött : ár nélkül
639.1.03/.04(075.8)
[AN 978251]
MARC

ANSEL
UTF-87590 /2003.
Gesunde Tauben (magyar)
   Galambbetegségek megelőzése, felismerése és kezelése : egészséges galambok / Ludwig Schrag [et al.] ; [a képeket a szerzők kész.] ; [ford. Kováts Jenő]. - Budapest : Mezőgazda, [2003], cop. 2000. - 95 p. : ill., főként színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 89.
ISBN 963-286-001-2 kötött : ár nélkül
636.596 *** 619
[AN 980870]
MARC

ANSEL
UTF-87591 /2003.
   Hatékony tejtermelés a genetika és a takarmányozás régi és új eszközeivel / [szerk. Szaleczky Lajos] ; [közread. a Holstein Genetika Kft.]. - Budapest : Holstein Genetika Kft., 2001. - 40 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-00-7912-7 * fűzött : ár nélkül
636.2.082 *** 636.2.084 *** 637.1
[AN 902103]
MARC

ANSEL
UTF-87592 /2003.
   Innováció, a tudomány és a gyakorlat egysége az ezredforduló agráriumában : Gödöllő, 2001. május 17-18. / [szerk. Jávor András és Szemán László] ; [rend., közread. a] Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Debreceni Egyetem Mezőgazdaságtudományi Kar. - [Gödöllő] : SZIE Mezőgazd.- és Környezettud. Kar ; [Debrecen] : DE Mezőgazdaságtud. Kar, [2001]. - 534 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. az előadások végén. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-9274-17-8 fűzött : ár nélkül
63(439) *** 061.3(439-2Gödöllő)
[AN 807882]
MARC

ANSEL
UTF-87593 /2003.
Oláh Sándor (1923-1989)
   A családi ház kertje / Oláh Sándor ; [... a kerteket tervezte Oláh Sándorné] ; [ill. Szabó Ildikó]. - 9. kiad. - Budapest : Mezőgazda, [2003], cop. 1999. - 245 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Kertészkönyvtár, ISSN 1419-4937)
ISBN 963-9358-97-5 kötött : ár nélkül
712.3/.7
[AN 978073]
MARC

ANSEL
UTF-87594 /2003.
Priewe, Jens
Wein (magyar)
   Új borvidékek : Kalifornia, Ausztrália, Dél-Afrika, Chile, Argentína, Új-Zéland / Jens Priewe. - Budapest : M. Kvklub, 2003. - 169 p. : ill., színes ; 31 cm
Ford. Horváth Zsuzsa
ISBN 963-547-882-8 kötött : ár nélkül
634.8(100) *** 663.2(100) *** 631.961(100) *** 911.2(100)
[AN 973526]
MARC

ANSEL
UTF-87595 /2003.
Transgenic plants and world agriculture (magyar)
   Transzgenikus növények és a világ mezőgazdasága / [kiad. a Barabás Zoltán Biotechnológiai Egyesület]. - [Budapest] : Barabás Z. Biotechnol. Egyes., [2001]. - XI, 59 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 53-56.
ISBN 963-00-6731-5 fűzött : ár nélkül
631.523
[AN 906083]
MARC

ANSEL
UTF-87596 /2003.
Wegmann, Angela
Freizeitspass mit Hunden (magyar)
   Társunk, a kutya / Angela Wegmann. - Budapest : M. Kvklub, 2003. - 175 p. : ill., színes ; 23 cm
Ford. Haynal Katalin. - Bibliogr.: p. 172-173.
ISBN 963-547-881-X kötött : ár nélkül
636.7
[AN 974589]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

7597 /2003.
Blitzschnelle Küche (magyar)
   Gyorsan - jót! : főzőiskola kezdőknek és haladóknak / [ford. Szilágyi Eszter]. - Budapest : M. Kvklub, 2003. - 237 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 963-547-866-6 fűzött : ár nélkül
641.55(083.12)
[AN 974601]
MARC

ANSEL
UTF-87598 /2003.
   Főzzünk egészségesen, finomat : 270 vegetáriánus recept / [szerk. Monostori Mária]. - Szekszárd : Magánkiad., 2003. - 132 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Válaszd a jót!)
ISBN 963-430-214-9 fűzött : ár nélkül
641.564(083.12)
[AN 973974]
MARC

ANSEL
UTF-87599 /2003.
Makk Attila
   Hálózatépítés otthon / Makk Attila. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2003. - 92 p. : ill. ; 24 cm. - (Dióhéjban, ISSN 1589-7303)
ISBN 963-09-4446-4 fűzött : ár nélkül
689 *** 681.324
[AN 972207]
MARC

ANSEL
UTF-87600 /2003.
Péter Jánosné
   Sütemények és egyéb édességek : [1000 recept] / Péter Jánosné. - 2. kiad. - Budapest : Papp-Ker, [2003]. - 384 p. ; 20 cm
A borítófedélen és a gerincen számozási adatként: 2.
ISBN 963-9418-57-9 fűzött : ár nélkül
641.852(083.12)
[AN 978163]
MARC

ANSEL
UTF-87601 /2003.
Rigó János (1926-)
   Koleszterindiéta / Rigó János, Bencsik Klára, Gaálné Labáth Katalin. - 4. kiad. - Budapest : Medicina, 1999 [!2002], cop. 1994. - 213, [2] p. ; 19 cm
ISBN 963-242-599-5 fűzött : ár nélkül
641.564(083.12) *** 612.397.81
[AN 978185]
MARC

ANSEL
UTF-87602 /2003.
   Sütés mesterfokon az univerzális sütőedénnyel / [szerk. Sigrid Langemeier] ; [fényképek Martina Urban, Bernd Lippert]. - Budapest : Miele Kft., [2003]. - 59 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
641.55(083.12)
[AN 975046]
MARC

ANSEL
UTF-87603 /2003.
Taschenkuchen - Dr. Oetker (magyar)
   Bögrés-poharas tészták - Dr. Oetker : süteménykészítés mérés nélkül / [ford. Szalay Éva]. - [Budapest] : Grafo, cop. 2003. - 119 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 963-9485-03-9 kötött : 1890,- Ft
641.852(083.12)
[AN 974974]
MARC

ANSEL
UTF-87604 /2003.
Végh Antal (1933-2000)
   Szatmári parasztételek / Végh Antal. - Szekszárd : Babits, 2003. - 110 p. ; 24 cm
ISBN 963-9272-93-0 kötött : ár nélkül
641.568(439.161)(083.12) *** 392.81(=945.11)(439.161)
[AN 972660]
MARC

ANSEL
UTF-87605 /2003.
Veress Rózsa
   Kevés hússal, sok zöldséggel / [receptek Veress Rózsa] ; [fotók Csigó László]. - Budapest : Sanoma Budapest, 2003. - 64 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Fakanál recepttár, ISSN 1418-3927 ; 11.)
Fűzött : 410,- Ft
641.55(083.12)
[AN 974906]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

7606 /2003.
Bolberitz Pál (1941-)
   Az etika alapelvei / Bolberitz Pál. - [Budapest] : Hamvas Int., 2003. - 91 p. ; 16 cm. - (Hamvas füzetek, ISSN 1589-4843)
ISBN 963-206-384-8 fűzött : 660,- Ft
17
[AN 974131]
MARC

ANSEL
UTF-87607 /2003.
Nietzsche, Friedrich
Die fröhliche Wissenschaft (magyar)
   A vidám tudomány / Friedrich Nietzsche ; [ford. és az utószót írta Romhányi Török Gábor]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2003. - 261, [2] p. ; 19 cm. - (Szabad szellemeknek, ISSN 1587-7051)
ISBN 963-9441-55-4 kötött : 1690,- Ft
1(430)Nietzsche,_F. *** 830-14=945.11
[AN 978082]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

7608 /2003.
Bálintné Kis Beáta
   A garamut hangja : négy év Pápua Új-Guineában / Bálintné Kis Beáta. - Budapest : Ev. Sajtóoszt., 2001. - 149 p., [44] t. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 963-7470-71-9 fűzött : ár nélkül
266.2(954) *** 908.954(0:82-992) *** 39(=995.71)
[AN 906222]
MARC

ANSEL
UTF-87609 /2003.
Bokor Katalin
   Hit, remény, szeretet : [versgyűjtemény] / Bokor Katalin. - 3. bőv. kiad. - [S.l.] : [s.n.], 2002, cop. 1990. - 192 p. ; 17 cm
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-450-181-8)
244(0:82-14)
[AN 978189]
MARC

ANSEL
UTF-87610 /2003.
Bolberitz Pál (1941-)
   Thália és teológia : Bolberitz Pál és Eperjes Károly történelemről, emberségről és hitről / [szerk. és a szöveget gond. Balázs István]. - Budapest : Válasz, 2003. - 132 p. ; 24 cm
ISBN 963-9461-07-5 kötött : 2450,- Ft
241 *** 316.7(439)
[AN 972501]
MARC

ANSEL
UTF-87611 /2003.
Bstan-'dzin-rgya-mtsho (dalai láma), XIV.
An open heart (magyar)
   Nyitott szívvel : a szeretet és könyörületesség gyakorlása a mindennapokban / Őszentsége a dalai láma ; szerk. Nicholas Vreeland ; az utószót Khyongla Rato és Richard Gere írta ; [ford. Frigyik László]. - [Budapest] : Trivium, cop. 2003. - 210 p. ; 21 cm
ISBN 963-9367-29-X kötött : 1990,- Ft
294.321(515)
[AN 971387]
MARC

ANSEL
UTF-87612 /2003.
Dein Ziel? (magyar)
   Mi a célod? : rövid evangéliumi történetek gyermekeknek. - Budapest : Primo, 1990-. - 20 cm
Szerk. Kunz, Eugen. - A 3. kötettől kiad. az Evangéliumi Kiadó és Iratmisszió. - A 3. kötettől egyéb címadatként: Evangéliumi történetek fiataloknak
ISBN 963-7837-20-5
244(02.053.2)
[AN 750935]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt. - 2003. - 167 p. : ill.
ISBN 963-9434-18-3 fűzött : ár nélkül
244(02.053.2)
[AN 973816] MARC

ANSEL
UTF-87613 /2003.
Frenyó Zoltán (1955-)
   Krisztológiai és antropológiai kérdések az ókeresztény gondolkodásban : fejezetek a patrisztika történetéből / Frenyó Zoltán. - Budapest : Jel, cop. 2002. - 146 p. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9318-44-2 fűzött : ár nélkül
276 *** 232.3
[AN 974076]
MARC

ANSEL
UTF-87614 /2003.
Guardini, Romano
Das Wesen des Christentums (magyar)
   A kereszténység lényege / Romano Guardini ; [ford. Kerényi Dénes]. - Budapest : Jel, cop. 2002. - 95 p. ; 21 cm. - (Teológia és élet, ISSN 1219-4735 ; 4.)
ISBN 963-9318-39-6 fűzött : ár nélkül
23/28
[AN 974082]
MARC

ANSEL
UTF-87615 /2003.
Gyökössy Endre (1913-1997)
   Nagy kérdések, őszinte válaszok / Gyökössy Endre ; [szerk. Nagy Alexandra]. - Budapest : Szt. Gellért K., [2003]. - 167, [3] p. ; 19 cm
ISBN 963-696-205-7 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-696-205-0)
244
[AN 971399]
MARC

ANSEL
UTF-87616 /2003.
Hagin, Kenneth E.
Faith food devotions (magyar)
   Hitünk tápláléka napi adagokban / Kenneth E. Hagin ; [közread. a] Krisztus Szeretete Egyház. - Budapest : Krisztus Szeretete Egyház, 2001-. - 17 cm
244
[AN 932415]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], Nyár. - 2002. - [92] p.
ISBN 963-202-628-4 fűzött : ár nélkül
244
[AN 932417] MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r., Tavasz. - 2001. - [95] p.
ISBN 963-202-157-6 fűzött : ár nélkül
244
[AN 932418] MARC

ANSEL
UTF-8


   [4]., Tél. - 2003. - [95] p.
ISBN 963-206-313-9 fűzött : ár nélkül
244
[AN 973902] MARC

ANSEL
UTF-87617 /2003.
Hagin, Kenneth E.
The Midas touch (magyar)
   Midász király érintése : a bibliai prosperitásról: az érem mindkét oldala / Kenneth E. Hagin ; [ford. Surjányi Csaba]. - Budapest : Új Spirit Kv., 2001. - 256 p. ; 24 cm
ISBN 963-7453-78-4 fűzött : ár nélkül
241 *** 316.37-058.32 *** 22.07
[AN 902181]
MARC

ANSEL
UTF-87618 /2003.
Hegyi Dolores (1934-)
   Görög vallástörténeti chrestomathia / Hegyi Dolores. - Budapest : Osiris, 2003. - 191 p. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.: p. 189-191.
ISBN 963-389-380-1 kötött : 2480,- Ft
292.11(0:82-822)(075.8)
[AN 973539]
MARC

ANSEL
UTF-87619 /2003.
Jancsó Imre
   Élet Krisztusban : mit tanít az erkölcsről és az imádságról a Katolikus Egyház Katekizmusa? / Jancsó Imre. - Budapest : Márton Á. K., 2002. - 132 p. ; 19 cm
ISBN 963-9011-99-1 fűzött : 1290,- Ft
238.1 *** 282 *** 241
[AN 969788]
MARC

ANSEL
UTF-87620 /2003.
Jancsó Imre
   Isten az élő valóság : mit tanít Istenről a Katolikus Egyház Katekizmusa? / Jancsó Imre. - Budapest : Márton Á. K., 2002. - 96 p. ; 19 cm
ISBN 963-9011-97-5 fűzött : 1090,- Ft
238.1 *** 282 *** 231 *** 232
[AN 969763]
MARC

ANSEL
UTF-87621 /2003.
Jancsó Imre
   Szeretetközösség Istennel : mit tanít az Egyházról és a szentségekről a Katolikus Egyház Katekizmusa? / Jancsó Imre. - Budapest : Márton Á. K., 2002. - 136 p. ; 19 cm
ISBN 963-9011-98-3 fűzött : 1290,- Ft
238.1 *** 282 *** 265 *** 260.1
[AN 969779]
MARC

ANSEL
UTF-87622 /2003.
Kerekes Tituszné
   A Budahegyvidéki Evangélikus Gyülekezet története / Kerekes Tituszné, Kézdy Pál ; [kiad. a Fébé Szociális és Rehabilitációs Szolgáltató Közhasznú Társaság]. - Piliscsaba : Fébé Kht., 2003. - 202 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-206-791-6 fűzött : ár nélkül
Budahegyvidéki Evangélikus Gyülekezet.
284.1(439-2Bp.)
[AN 972636]
MARC

ANSEL
UTF-87623 /2003.
Khalsa, Shakta Kaur
Kundalini yoga (magyar)
   Kundalini-jóga / Shakta Kaur Khalsa. - Budapest : M. Kvklub, 2003. - 221 p. : ill., színes ; 25 cm
Ford. Tótisz András
ISBN 963-547-879-8 kötött : ár nélkül
294.527 *** 613.71
[AN 974554]
MARC

ANSEL
UTF-87624 /2003.
   Magyar katolikus lexikon / [főszerk. Diós István] ; [szerk. Viczián János]. - Budapest : Szt. István Társ., 1993-. - 25 cm
ISBN 963-360-727-2
282:030
[AN 81507]
MARC

ANSEL
UTF-8


   8. köt., Lone - Meszl. - 2003. - LXXXIV, 85-1008 p., [48] t. : ill., részben színes
ISBN 963-361-436-8 kötött : ár nélkül
282:030
[AN 971460] MARC

ANSEL
UTF-87625 /2003.
   Morus Tamás napja, 2002. június 21 / [szerk. Forgách Tibor] ; [közread. az] Őrmezői Morus Szent Tamás Egyesület. - Budapest : Őrmezői Morus Szt. Tamás Egyes., 2003. - 28 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-206-447-X fűzött : ár nélkül
Őrmezői Morus Szent Tamás Egyesület.
282 *** 061.2(439-2Bp.XI.)
[AN 972213]
MARC

ANSEL
UTF-87626 /2003.
Prince, Derek
The foundation series (magyar)
   A Biblia alaptanításai / Derek Prince ; [ford. Uzoni Péter] ; [a fordítást átd. ... Surjányi Csaba]. - 4. jav. kiad. - Budapest : [Hit Gyülekezete], 2003-. - 18 cm. - (Karizmatikus klasszikusok)
Megj. "A kereszténység hat alaptanítása" címmel is
Biblia
23/28 *** 22
[AN 969798]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., A hit alapjai. - 2003. - 153 p.
ISBN 963-7453-82-2 fűzött : ár nélkül
23 *** 242
[AN 969805] MARC

ANSEL
UTF-87627 /2003.
   Rezessy László, 1912-1997 : emlékkönyv / [... szerk. Mohr Tamás] ; [a zenei mellékleteket vál. és szerk. Csorba István] ; [kiad. a Budahegyvidéki Evangélikus Gyülekezet]. - [Budapest] : Budahegyvidéki Evangélikus Gyülekezet, 2003. - 190 p. ; 21 cm
ISBN 963-206-991-9 fűzött : ár nélkül
Rezessy László (1912-1997)
284.1(439)(092)Rezessy_L. *** 785.1.071.2(439)(092)Rezessy_L. *** 245 *** 783.65
[AN 972625]
MARC

ANSEL
UTF-87628 /2003.
Rizzi, Gimmi
Il mio piano di battaglia (magyar)
   Haditervem : [ez tesz naggyá] / Gimmi Rizzi ; [... ford. Szőke János]. - Budapest : Don Bosco, 2003. - 156 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9455-08-3 fűzött : ár nélkül
244(0:82-93)(02.053.2) *** 241(02.053.2)
[AN 969958]
MARC

ANSEL
UTF-87629 /2003.
Sologân, Artur-Georgij
   Bezrazdel'noe spletenie very, istorii i sud'by pravoslavnoj Armenii = Pravoszláv Örményország hitének, történelmének és sorsának elválaszthatatlan összekapcsolódása / Artur-Georgij Sologân. - Budapest : NITA BT, 2003. - 277 p. : ill. ; 30 cm
Csak orosz nyelven. - Bibliogr.: p. 267-277.
ISBN 963-210-141-3 fűzött : ár nélkül
Örményország
281.6 *** 947.925
[AN 971778]
MARC

ANSEL
UTF-87630 /2003.
Szikszai Béni (1908-1985)
   Maran Atha!.. : az Úr közel : magyarázatok a Jelenések könyvéhez / Szikszai Béni. - Budapest : Kálvin, 2001. - 225 p. ; 24 cm
ISBN 963-300-867-0 fűzött : 900,- Ft
Biblia. Újszövetség. Jelenések könyve.
228.07
[AN 906287]
MARC

ANSEL
UTF-87631 /2003.
Vlašić, Tomislav
Vi supplico, ascoltate i miei messaggi viveteli (magyar)
   Könyörgöm nektek, hallgassatok üzeneteimre és éljétek azokat! : Tomislav Vlašić atya és Slavko Barbarić atya elmélkedései : 1986. év / [ford. Gertheis Antal]. - Budapest : Marana Tha 2000 Alapítvány, 2001. - 296 p. ; 20 cm. - (Marana tha sorozat, ISSN 0865-7467 ; 88.)
ISBN 963-9281-03-4 fűzött : ár nélkül
242
[AN 906682]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

7632 /2003.
   Bevezetés a társadalomtörténetbe : hagyományok, irányzatok, módszerek / szerk. Bódy Zsombor, Ö. Kovács József ; [írta Apor Péter et al.]. - Budapest : Osiris, 2003. - 641 p. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-389-388-7 kötött : 3980,- Ft
316.32(075.8) *** 930.1(075.8)
[AN 973546]
MARC

ANSEL
UTF-87633 /2003.
   Bigger... better... beautiful? : conference on the impact of EU enlargement on cultural opportunities across Europe : Budapest, 14-17 February, 2002 : final report / org. by Budapest Observatory, Cultural Contact Point Hungary, Euclid. - [Budapest] : [Budapest Observatory] : [KultúrPont Iroda], [2003]. - 42, [2] p. ; 24 cm
Fűzött : ár nélkül
316.7(4-62) *** 008:323(4-62) *** 061.3(439-2Bp.)"2002"
[AN 971109]
MARC

ANSEL
UTF-87634 /2003.
Bukodi Erzsébet (1968-)
   A háztartások gazdálkodási magatartásának néhány eleme / [kész. Bukodi Erzsébet]. - Budapest : KSH, 2001. - 60 p. ; 29 cm. - (Életmód - időmérleg, ISSN 1586-2682)
ISBN 963-215-408-8 fűzött : 800,- Ft
312.5(439)"2000"(083.41)
[AN 901920]
MARC

ANSEL
UTF-87635 /2003.
Bukodi Erzsébet (1968-)
   Társadalmi jelzőszámok : elméleti és módszertani megközelítések nemzetközi kitekintésben / [kész. Bukodi Erzsébet]. - Budapest : KSH, 2001. - 48 p. ; 29 cm. - (Társadalmi jelzőszám füzetek, ISSN 1587-2297)
Bibliogr.: p. 47-48.
ISBN 963-215-385-5 fűzött : 800,- Ft
303 *** 311
[AN 902124]
MARC

ANSEL
UTF-87636 /2003.
Csepeli György (1946-)
   A szervezkedő ember : a szervezeti élet szociálpszichológiája / Csepeli György. - Utánny. - Budapest : Osiris, 2003, cop. 2001. - 355 p. : ill. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-389-454-9 kötött : 3200,- Ft
316.334(075.8) *** 316.6(075.8) *** 303.424(075.8) *** 65.01(075.8)
[AN 978229]
MARC

ANSEL
UTF-87637 /2003.
Forgas, Joseph Paul (1947-)
Interpersonal behaviour (magyar)
   A társas érintkezés pszichológiája / Forgács József ; [ford. László János] ; [ill. Richard Jones]. - 12. kiad. - [Budapest] : Kairosz, [2003]. - 381 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9137-71-5)
316.6(035) *** 316.47(035)
[AN 978115]
MARC

ANSEL
UTF-87638 /2003.
Geskó Sándor
   Rendőrök és romák: konfliktusok, vagy párbeszéd? = Police and the Roma/Gipsies: conflicts or dialogue? / Geskó Sándor ; [közread. a] Mediátor Tanácsadó Iroda. - Budapest : Mediátor Tanácsadó Iroda, [2001]. - 60, 59 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 48-60. - A magyar és az angol nyelvű rész hátlapjával egybekötve
ISBN 963-00-5871-5 fűzött : ár nélkül
316.48(439) *** 351.74(439) *** 323.12(=914.99)(439)
[AN 908172]
MARC

ANSEL
UTF-87639 /2003.
Hadas Miklós (1953-)
   A modern férfi születése / Hadas Miklós. - [Budapest] : Helikon, 2003. - 339 p., [28] t. : ill. ; 25 cm. - (Helikon universitas : szociológia,, ISSN 1417-8818)
Bibliogr.: p. 324-329.
ISBN 963-208-809-3 kötött : 2500,- Ft
316.37-055.1
[AN 973774]
MARC

ANSEL
UTF-87640 /2003.
Helman, Cecil G.
Culture, health and illness (magyar)
   Kultúra, egészség és betegség / Cecil G. Helman ; [ford. Berghammer Rita]. - 4. kiad. - Budapest : Medicina, 2003. - 363 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-242-766-1 fűzött : ár nélkül
316.7 *** 39 *** 61
[AN 980864]
MARC

ANSEL
UTF-87641 /2003.
   Intenzív családtámogató programok Nyugat-Európában / [ford. Kulcsár Dalma, Török Mária] ; [az előszót írta Bányai Emőke]. - Budapest : Animula, 2003. - 97 p. ; 21 cm. - (Magyar Videotréning Egyesület kiadványai ; ; 3.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-941-028-4 fűzött : ár nélkül
316.356.2 *** 37.018.1 *** 364.044.24
[AN 969810]
MARC

ANSEL
UTF-87642 /2003.
   Keresztyénség és nemzeti egység a Kárpát-medencében : a balatonszárszói népfőiskolai konferencián elhangzott előadások, 2002. július 22-28. / [szerk. Zágon Norbert]. - Budapest : MNC, 2003. - 125 p. : ill. ; 20 cm. - (MNC népfőiskolai füzetek, ISSN 1589-696X ; 11.)
ISBN 963-206-221-3 fűzött : ár nélkül
316.347(=945.11)(4-11) *** 28(4-11) *** 061.3(439-2Balatonszárszó)
[AN 969879]
MARC

ANSEL
UTF-87643 /2003.
Miščević, Nenad
   Nationalism and beyond : introducing moral debate about values / by Nenad Miščević. - Budapest ; New York, [N. Y.] : CEU Press, 2001. - XIII, 313 p. ; 24 p.
Bibliogr.: p. 304-310.
ISBN 963-9241-11-3 kötött : ár nélkülISBN 963-9241-12-1 fűzött : ár nélkül
316.752 *** 323.1 *** 329.73
[AN 902187]
MARC

ANSEL
UTF-87644 /2003.
Mitu, Sorin
Geneza identităţii naţionale la românii ardeleni (angol)
   National identity of Romanians in Transylvania / Sorin Mitu ; [transl. by Sorana Corneanu]. - Budapest ; New York, N. Y. : CEU Press, 2001. - 314 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 281-301.
ISBN 963-9116-95-5 kötött : ár nélkül
316.63(498.4) *** 323.1(=590)
[AN 902696]
MARC

ANSEL
UTF-87645 /2003.
   Művészet és környezet : Nádasdy Akadémia szimpóziumai a Nádasdy Alapítvány rendezésében, 2002 : az elhangzott előadások szerkesztett változatai / [szerk. Dávid András, Tóth Zsuzsanna]. - Budapest : Nádasdy Alapítvány, 2002. - 87 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 963-206-437-2 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-206-437-02)
316.7(439) *** 712 *** 061.3(439-2Nádasdladány)
[AN 969821]
MARC

ANSEL
UTF-87646 /2003.
   Nyelv és társadalom a rendszerváltáskori Magyarországon / szerk. Kontra Miklós ; [írták Angelusz Róbert et al.]. - Budapest : Osiris, 2003. - 371, [2] p. : ill. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.: p. 337-351.
ISBN 963-389-419-0 kötött : 3480,- Ft
316.7(439)"1988/200" *** 809.451.1-06
[AN 973765]
MARC

ANSEL
UTF-87647 /2003.
Papadopulosz Filiposz (1931-)
   San ta pouliá.. : omologíes Ellēnōn Ouggarías = Miként a madarak ... : magyarországi görögök vallomásai / Filippos Papadopoulos ; [ekdóthēke apó tēn Autodioíkēsē Ellēnōn tēs Oúipest]. - [Budapest] : Újpesti Görög Kisebbségi Önkormányzat, cop. 2001. - 245 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-00-8404-X * fűzött : ár nélkül
316.347(=774)(439)(047.53)
[AN 906214]
MARC

ANSEL
UTF-87648 /2003.
Pethő László (1945-)
   Racionalizáció és társadalmasítás : felnőttoktatási és művelődésszociológiai tanulmányok / Pethő László ; [kiad. Déryné Művelődési Központ]. - Jászberény : Déryné Művel. Közp., 2002. - 131 p. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-202-707-8 fűzött : ár nélkül
316.7 *** 374.7
[AN 971728]
MARC

ANSEL
UTF-87649 /2003.
Raj Tamás (1940-)
   Zsidók a törökkori Budán / Raj Tamás, Vasadi Péter ; Katus László... előszavával. - Budapest : Makkabi, 2002. - 93 p. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7475-74-5 fűzött : ár nélkül
316.347(=924)(439-2Bp.)"15/16" *** 930.85(439-2Bp.)(=924)"15/16"
[AN 940985]
MARC

ANSEL
UTF-87650 /2003.
Raj Tamás (1940-)
Zsidók a törökkori Budán (angol)
   Jewish life in Turkish Buda / Tamás Raj, Péter Vasadi ; with preface by ... László Katus ; transl. by Emőke Redl. - Budapest : Makkabi, 2003. - 95 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7475-79-6 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 936-7475-79-6)
316.347(=924)(439-2Bp.)"15/16" *** 930.85(439-2Bp.)(=924)"15/16"
[AN 973115]
MARC

ANSEL
UTF-87651 /2003.
Szarvas Beatrix
   Példatár a Statisztika című könyvhöz / [Szarvas Beatrix, Sugár András]. - 5. kiad. - [Budapest] : Aula, 2001, cop. 1999. - 274 p. : ill. ; 24 cm
Példatár a statisztika c. tankönyvhöz (borító- és gerinccím)
ISBN 963-9345-01-6 fűzött : 2990,- Ft
311(075.8)(076)
[AN 978497]
MARC

ANSEL
UTF-87652 /2003.
   Táblaképek az egészségről : a veresegyházi példa / szerk. Susánszky Éva és Szántó Zsuzsa. - Budapest : MTA Szociol. Kutint. : Fekete Sas, 2001. - 124 p. : ill. ; 23 cm. - (Egészség - közösség - misszió, ISSN 1587-2955 ; 1.)
ISBN 963-9352-08-X fűzött : ár nélkül
312.6(439.153)"1998"(083.41)
[AN 902888]
MARC

ANSEL
UTF-87653 /2003.
   Women on the Polish labor market / [ed. by] Mike Ingham, Hilary Ingham and Henryk Domański. - Budapest ; New York, [N. Y.] : CEU Press, cop. 2001. - XXII, 333 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9241-13-X kötött : ár nélkülISBN 963-9241-14-8 fűzött : ár nélkül
316.37-055.2(438) *** 331.5-055.2(438)
[AN 902335]
MARC

ANSEL
UTF-87654 /2003.
   Zsidók a mai Magyarországon : az 1999-ben végzett szociológiai felmérés eredményeinek elemzése / szerk. Kovács András. - [Budapest] : Múlt és Jövő Kv., 2002. - 162 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9171-78-6 fűzött : 1900,- Ft (hibás ISBN 963-9171-78-2)
316.347(=924)(439)"19"(083.41) *** 312.951/.954(=924)(439)"19"(083.41)
[AN 969966]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

7655 /2003.
Békefi Margit, N.
   A magyarországi teknővájó cigányok / N. Békefi Margit. - Szekszárd : Romológiai Kutint., 2001. - 135 p. : ill. ; 25 cm. - (Romológiai Kutatóintézet közleményei, ISSN 1418-6101 ; 4.)
Bibliogr.: p. 113-115. - Összefoglalás angol, cigány és német nyelven
ISBN 963-00-6780-3 fűzött : ár nélkül
39(=914.99)(439) *** 674.52
[AN 902185]
MARC

ANSEL
UTF-87656 /2003.
Czeke Aristid
   Mondjunk köszöntő verseket : versmozaikok alkalmi köszöntőkhöz és teljes versek / Czeke Aristid. - Budapest : Szerző, 2002. - 82 p. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
394.268(0:82-14) *** 894.511-14
[AN 972726]
MARC

ANSEL
UTF-87657 /2003.
   A felkelő Nap háza : világsiker népdalok : [kottával, eredeti és magyar nyelven] / vál., ford. és megjegyzéseivel fűszerezte Fábri Péter. - Budapest : Fekete Sas, 2003. - 173 p. ; 14 cm
Kötött : 1650,- Ft (hibás ISBN 963-9352-46-2)
398.8(=00) *** 784.4(=00) *** 78.067.26(100) *** 82-192.02=945.11
[AN 974063]
MARC

ANSEL
UTF-87658 /2003.
Gleason, Norma
1,001 proverbs for every occasion (magyar)
   A világ 1001 közmondása : bölcs gondolatok, okos tanácsok a világ minden részéről / összeáll. és szerk. Norma Gleason ; [ford. Frigyik László]. - [Budapest] : Trivium, cop. 2003. - 144 p. ; 21 cm
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9367-27-3)
398.91(=00)
[AN 971534]
MARC

ANSEL
UTF-87659 /2003.
Sudár Lászlóné
   Balladák, románcok, balladás dalok a Répce mellékéről : magyar, horvát és cigány népköltészeti alkotások / Sudár Lászlóné Molnár Zsuzsanna ; [közread. a] Farkas Sándor Egylet. - Csepreg : Farkas S. Egylet, 2003. - 218 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 211-212.
ISBN 963-206-469-0 kötött : ár nélkül
398.8(=945.11)(439.111) *** 398.8(=914.99)(439.111) *** 398.8(=862)(439.111) *** 784.4(=945.11)(439.111) *** 784.4(=862)(439.111) *** 784.4(=914.99)(439.111)
[AN 970948]
MARC

ANSEL
UTF-87660 /2003.
   Szülőföldünk, a Sárvíz kistérség millenniumi ünnepségei / [szerk. Sajtos József] ; [kiad. Soponya Nagyközség Önkormányzata]. - Soponya : Önkormányzat, 2001. - 35 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-00-8764-2 * fűzött : ár nélkül
394.21(439Sárvíz)"2000"
[AN 908070]
MARC

ANSEL
UTF-87661 /2003.
   Thai közmondások : átvitt jelentésük magyarázatával / [ford. és szerk. Maróczy Magda]. - [Budapest] : Gazella, cop. 2001. - 32 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-85628-2-X fűzött : ár nélkül
398.9(=952)
[AN 902407]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

7662 /2003.
   A 2002-es országgyűlési választások elemzése. - [Budapest] : Író Gergely Alapítvány, 2002. - 90 p. ; 24 cm. - (Politikai elemzések, ISSN 1589-5033 ; 2/4.)
Szerzők Szécsi Árpád et al. - Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 1000
Fűzött : ár nélkül
324(439)"2002"
[AN 969700]
MARC

ANSEL
UTF-87663 /2003.
Baier, Stephan
Otto von Habsburg (magyar)
   Habsburg Ottó élete / Stephan Baier, Eva Demmerle ; [ford. Blaschtik Éva] ; [... a jegyzeteket kieg. Gergely Jenő]. - Budapest : Európa, 2003. - 618 p., [32] t. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 583-585. - Habsburg Ottó publikációinak jegyzéke: p. 579-582.
ISBN 963-07-7275-2 kötött : 3300,- Ft
Habsburg, Otto von
32(436)(092)Habsburg,_O.
[AN 972340]
MARC

ANSEL
UTF-87664 /2003.
Bartošek, Karel
Zpráva o putování komunistickými archivy (magyar)
   Vallanak az archívumok : Prága - Párizs, 1948-1968 / Karel Bartošek ; [ford. Vajda Lőrinc]. - [Budapest] : Hamvas Int., 2003. - 456 p. : ill. ; 24 cm. - (Arc és álarc, ISSN 1587-7949)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-204-589-0 fűzött : 3500,- Ft
329.15(437)"1948/1968"(047.53) *** 329.15(44)"1948/1968"(047.53) *** 943.7"1948/1968"(093) *** 944"1948/1968"(093) *** 323.282(437)"1948/1968"(093)
[AN 972400]
MARC

ANSEL
UTF-87665 /2003.
   Biztonságpolitika és terrorizmus. - [Budapest] : Író Gergely Alapítvány, 2002. - 56 p. ; 24 cm. - (Politikai elemzések, ISSN 1589-5033 ; 2/1.)
Szerzők Szarka Gábor et al. - Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 600
Fűzött : ár nélkül
323.285(100) *** 355.02(439)
[AN 969686]
MARC

ANSEL
UTF-87666 /2003.
Diskin, Hanna
   The seeds of triumph : church and state in Gomułka's Poland / Hanna Diskin. - Budapest ; New York, N. Y. : CEU Press, 2001. - 317 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 289-307.
ISBN 963-9241-16-4 kötött : ár nélkül
Lengyelország
322(438)"194/198"
[AN 902700]
MARC

ANSEL
UTF-87667 /2003.
   Az európai jobboldali pártok működési mechanizmusa II. - [Budapest] : Író Gergely Alapítvány, 2003. - 108 p. ; 24 cm. - (Politikai elemzések, ISSN 1589-5033 ; 3/1.)
Szerzők Krizmanits József et al. - Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 1000
Fűzött : ár nélkül
329.11(4) *** 329.055.2(4)
[AN 969708]
MARC

ANSEL
UTF-87668 /2003.
   Az európai konzervatív pártok működési mechanizmusa. - [Budapest] : Író Gergely Alapítvány, 2002. - 75 p. ; 23 cm. - (Politikai elemzések, ISSN 1589-5033 ; 2/3.)
Szerzők Giró-Szász András et al. - Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 600
Fűzött : ár nélkül
329.11(4)
[AN 969696]
MARC

ANSEL
UTF-87669 /2003.
   Európai Uniós fogalomtár : általános kifejezések = Glossar der Europäischen Union : allgemeine Begriffe = Glossary of European Union : general notions = Glossaire de l'Union Européenne : notions générales / [főszerk. Hámori Balázs] ; [szerk. Halm Tamás] ; [szerzők Balázs Péter et al.]. - Budapest : Szaktudás K., 2001. - 455 p. ; 22x22 cm
ISBN 963-86166-9-5 kötött : ár nélkül
327.39(4-62)(031) *** 339.923(4-62)(031)
[AN 901933]
MARC

ANSEL
UTF-87670 /2003.
   Kampánystratégiák. - [Budapest] : Író Gergely Alapítvány, 2002. - 92 p. ; 24 cm. - (Politikai elemzések, ISSN 1589-5033 ; 2/2.)
Szerzők Tettamanti Iván et al. - Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött : ár nélkül
32.019.5 *** 324
[AN 969693]
MARC

ANSEL
UTF-87671 /2003.
Lakatos Pál (1946-)
   Isten veled Vasárnapi Újság : vesszőfutásaim / Lakatos Pál. - [Budapest] : Kiskapu, cop. 2001. - 333 p. ; 20 cm
ISBN 963-86010-9-4 fűzött : 1800,- Ft
323(439)"199" *** 791.9.096(439)"199" *** 894.511-92
[AN 970064]
MARC

ANSEL
UTF-87672 /2003.
   A Magyar Demokrata Fórum helye a politikai palettán. - [Budapest] : Író Gergely Alapítvány, 2002. - 93, [3] p. ; 23 cm. - (Politikai elemzések, ISSN 1589-5033 ; 2/5.)
Szerzők Krizmanits József et al. - Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 1000
Fűzött : ár nélkül
Magyar Demokrata Fórum.
329.11(4) *** 329(439)MDF
[AN 969702]
MARC

ANSEL
UTF-87673 /2003.
   Megemlékezés a holokauszt áldozatairól / [szerk. Nuber István, Győri György, Szunyogh Szabolcs]. - Budapest : OM : Holokauszt Dok. Közp. és Emlékgyűjt. Közalapítvány, 2003. - 164 p. ; 24 cm. - (Iskolai emléknapok)
Bibliogr.: p. 151-162.
ISBN 963-206-794-0 fűzött : ár nélkül
323.12(=924)(439)"1939/1945" *** 371.383.2
[AN 972573]
MARC

ANSEL
UTF-87674 /2003.
Nagy Miklós
   A republikánus hagyomány a francia köztársasági rendszerekben / Nagy Miklós. - Szeged : JGYF K., 2002. - 132 p. ; 24 cm. - (PhD, ISSN 1589-1380)
Bibliogr.: p. 128-132.
ISBN 963-9167-73-8 fűzött : ár nélkül
323(44)"17/19" *** 329.23(44)"17/19" *** 342.38(44)"17/19" *** 321.72(44)"17/19"
[AN 969886]
MARC

ANSEL
UTF-87675 /2003.
Orbán Anita
   Az antikommunizmus hatása az amerikai konzervativizmusra / Orbán Anita. - [Budapest] : Hamvas Int., 2003. - 69 p. ; 16 cm. - (Hamvas füzetek, ISSN 1589-4843)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-206-592-1 fűzött : 650,- Ft
329.15(73)"194/196" *** 329.11(73)"194/196" *** 323(73)"194/196"
[AN 974144]
MARC

ANSEL
UTF-87676 /2003.
Pozsgay Imre (1933-)
   A rendszerváltás (k)ára : nyílt párbeszéd a sorsfordító évtizedről / Pozsgay Imre, Polgár Tibor. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2003. - 239 p. ; 21 cm
ISBN 963-09-4420-0 kötött : ár nélkül
323(439)"199"
[AN 972653]
MARC

ANSEL
UTF-87677 /2003.
   Tájékoztató a Választási Információs Szolgálatok működéséről / [összeáll. Vannay-Skody Tamás] ; [szerk. Luczai Zsuzsanna]. - Budapest : BM Orsz. Választási Iroda, 2003. - 114 p. ; 30 cm. - (Választási füzetek, ISSN 1216-5530 ; 105.)
Fűzött : ár nélkül
324(439)(036) *** 342.8(439) *** 659.2
[AN 971198]
MARC

ANSEL
UTF-87678 /2003.
Valtasaari, Jukka
   Finnish thought on change in Europe : a lecture given at the Teleki László Institute, Budapest on January 10th, 2001 / Jukka Valtasaari. - Budapest : TLI Külpol. Tanulmányok Közp., [2001]. - 5 fol. ; 30 cm. - (TLI tanulmányok, ISSN 1587-561X ; 21[!23.])
ISBN 963-00-7568-7 * fűzött : ár nélkül
327(480) *** 327.39(4-62)
[AN 902158]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

7679 /2003.
Al-Azmeh, Aziz
   Ibn Khaldūn : an essay in reinterpretation / Aziz Al-Azmeh. - Budapest ; New York [N. Y.] : CEU Press, 2003. - XV, 163 p. ; 23 cm. - (CEU medievalia, ISSN 1587-6470 ; 4.)
Bibliogr.: p. 149-156.
ISBN 963-9241-50-4 fűzött : ár nélkül
Ibn Khaldūn, Wali al-Din Abd al-Raḥmān
930.1(=927)(092)IbnKhaldūn
[AN 971874]
MARC

ANSEL
UTF-87680 /2003.
Bailey, George
Germans (magyar)
   Németek : egy rögeszme története / George Bailey ; [ford. Liska Endre]. - Budapest : Európa, 2003. - 618, [9] p. : ill., térk. ; 24 cm
ISBN 963-07-7273-6 kötött : 2700,- Ft
943.0"19"
[AN 972674]
MARC

ANSEL
UTF-87681 /2003.
Balla Tibor (1965-)
   Szarajevó, Doberdó, Trianon : Magyarország I. világháborús képes albuma / Balla Tibor ; [a képeket vál. Balla Tibor és Illés Andrea]. - Budapest : Scolar, 2003. - 223 p. : ill. ; 28 cm
ISBN 963-9193-89-5 kötött : ár nélkül
943.9"1914/1918"(084.12)
[AN 973399]
MARC

ANSEL
UTF-87682 /2003.
Bán János (1887-1971)
Fertőrákos politikai, gazdasági, egyházi és kulturális története (német)
   Die politische, wirtschaftliche, geistliche und kulturelle Geschichte von Kroisbach (Fertőrákos) / Johannes Bán ; [... übers. von Ildikó-Melinda Ciorba]. - Kroisbach : Gemeinde : Deutsche Selbstverwaltung, 2001. - 160 p., [16] t. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Kroisbacher Hefte,, ISBN 1585-8685 ; ; 2.)
Bibliogr.: p. 147-148.
ISBN 963-00-6537-1 fűzött : ár nélkül
Fertőrákos
943.9-2Fertőrákos
[AN 902302]
MARC

ANSEL
UTF-87683 /2003.
Cavendish, Richard
Black arts (magyar)
   A mágia művészete / Richard Cavendish ; [ford. Nádassy László]. - [Miskolc] : Hermit, [2003]. - 371 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9231-40-1 kötött : 3400,- Ft
930.85(100) *** 133.4(100)(091)
[AN 972996]
MARC

ANSEL
UTF-87684 /2003.
   Diszciplinák találkozása / [szerk. Cs. Jónás Erzsébet]. - Nyíregyháza : Bessenyei, 2003. - 168 p. : ill. ; 21 cm. - (Nyíregyházi Főiskola doktorandusz füzetek, ISSN 1586-9091 ; 3.)
Egyes tanulmányok francia nyelven. - Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9385-60-3 fűzött : ár nélkül
93/99 *** 802/809 *** 061.3(439-2Nyíregyháza)
[AN 972682]
MARC

ANSEL
UTF-87685 /2003.
Dümmerth Dezső (1925-1997)
   Az Anjou-ház nyomában / Dümmerth Dezső. - 2. utánny. - [Budapest] : Corvina, cop. 2003. - 322 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 315-322.
ISBN 963-13-3914-9 fűzött : 2400,- Ft
Anjou-ház
943.9"13" *** 940"12/13" *** 929.52(44)Anjou
[AN 978246]
MARC

ANSEL
UTF-87686 /2003.
Duve, Karen
Lexikon berühmter Tiere (magyar)
   Híres állatok lexikona : a történelem, a klasszikus és mai mitológia, mesevilág, irodalom, film és televízió száztucatnyi állathíressége / Karen Duve, Thies Völker ; a m. kiadást szerk. Reviczky Béla ; [ford. Bory Endre László, H. Reviczky Dóra és Molnár Kristóf]. - Budapest : Athenaeum 2000, 2003. - 464 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9261-57-2 kötött : 3980,- Ft
930.85(100):030 *** 59
[AN 971297]
MARC

ANSEL
UTF-87687 /2003.
Engel Pál (1938-2001)
   Honor, vár, ispánság : válogatott tanulmányok / Engel Pál ; [vál., szerk., a jegyzeteket gond. Csukovits Enikő]. - Budapest : Osiris, 2003. - 700 p. : ill. ; 21 cm. - (Millenniumi magyar történelem. Historikusok,, ISSN 1585-4248)
Bibliogr.: p. 679-687. és a jegyzetekben. - Engel Pál műveinek bibliográfiája: p. 688-[701].
ISBN 963-389-392-5 kötött : 3980,- Ft
943.9"13/14" *** 930.85(439)"13/14" *** 321.17(439)"13/14" *** 347.236(439)"13/14" *** 012Engel_P.
[AN 973760]
MARC

ANSEL
UTF-87688 /2003.
Ethei Lajos (1927-)
   Az Ethei család története / Ethei Lajos. - [Balassagyarmat] : [Szerző], [2003]. - 385, 28, [2] p. ; 29 cm
Fűzött : kvker. forgalomba nem kerül
Ethei család
929.52(439)Ethei *** 908.439-2Alsóvadász *** 894.511-94
[AN 971811]
MARC

ANSEL
UTF-87689 /2003.
Fráter Olivér
   Erdélyi magyar helyzetkép 1916-19-ben / Fráter Olivér. - [Budapest] : Hamvas Int., 2003. - 355 p. ; 16 cm. - (Hamvas füzetek, ISSN 1589-4843)
Bibliogr.: p. 350-355.
ISBN 963-206-591-3 fűzött : 1350,- Ft
Erdély
943.921"1916/1919" *** 323.15(=945.11)(439.21)"1916/1919"
[AN 974115]
MARC

ANSEL
UTF-87690 /2003.
Gazda István (1948-)
   Magyar kultúratörténet : [a felsőoktatási intézmények számára] / Gazda István ; [közread. a] Magyar Tudománytörténeti Intézet. - Piliscsaba : Mati, 2001. - 200 p. ; 24 cm
ISBN 963-9276-16-2 fűzött : ár nélkül
930.85(439) *** 001(439)(091)
[AN 909164]
MARC

ANSEL
UTF-87691 /2003.
   Harruckern-emlékülés : Orosháza, 2001. április 23. = Harruckern-Gedenksitzung : Orosháza, 23. April 2001 / [szerk. Abonyi Lajos és Forman István] ; [közread. Orosháza Város Önkormányzata]. - Orosháza : Önkormányzat, [2001]. - 62 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 61-62.
ISBN 963-00-7349-8 fűzött : ár nélkül
Harruckern Ferenc (1696-1775)
943.9-2Orosháza"17"(092)Harruckern,_F. *** 943.9-2Orosháza *** 061.3(439-2Orosháza)
[AN 902233]
MARC

ANSEL
UTF-87692 /2003.
Horn Ede (1825-1875)
   Die Revolution und die Juden in Ungarn / von Ignaz Einhorn (Eduard Horn) ; bevorwortet von Julius Fürst ; Nachwort von Ambrus Miskolczy ; hrsg. von Ambrus Miskolczy unter Mitwirkung von Michael K. Silber. - Budapest : Universitas, 2001. - 189 p. ; 20 cm. - (Europica varietas, ISSN 1419-6832)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9104-51-5 fűzött : ár nélkül
943.9"1848/1849"(=924)
[AN 807875]
MARC

ANSEL
UTF-87693 /2003.
Kapitánffy István (1932-1997)
   Hungarobyzantina : Bizánc és a görögség középkori magyarországi forrásokban / Kapitánffy István ; [a kötetet Mayer Gyula és Farkas Zoltán szerk.]. - Budapest : Typotex, 2003. - 217 p. ; 20 cm
Egyetemi tankönyv. - Bibliogr.: p. 206-213. és a jegyzetekben
ISBN 963-9326-67-4 fűzött : 1650,- Ft
943.9"08/13"(093) *** 949.502(093) *** 930.85(439)"08/13"(093) *** 930.85(495.02)(093) *** 012Kapitánffy_I.
[AN 974070]
MARC

ANSEL
UTF-87694 /2003.
Kézdy Vásárhelyi Zoltán
   A magyarok útja Indiától Pannoniáig : magyar őstörténeti tanulmány / irta Kézdy Vásárhelyi Zoltán. - [Repr. kiad.]. - [Budapest] : Anahita-Ninti BT, 2002. - 159 p., [1] t.fol. : ill., részben térk. ; 21 cm. - (A magyar múlt eltitkolt évezredei, ISSN 1587-2432 ; 8.)
Eredeti kiadása: Budapest : Stephaneum Ny., 1939. - Bibliogr.: p. 154-159.
ISBN 963-206-209-4 fűzött : ár nélkül
930.8(=945.11)
[AN 971189]
MARC

ANSEL
UTF-87695 /2003.
   "Kincseink" : tárgyak Sopron 725 éves történetéből : Soproni Múzeum - Lábasház, 2002. szeptember 25. - október 31. / [a kiállítást rend. Tóth Imre] ; [a katalógust írták Askercz Éva et al.] ; [kiad. Győr-Moson-Sopron-Megyei Múzeumok Igazgatósága Soproni Múzeum és Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára]. - [Sopron] : Soproni Múz. : Győr-Moson-Sopron M. Soproni Levéltára, [2003]. - 39 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-206-228-0 fűzött : ár nélkül
Sopron
943.9-2Sopron *** 061.4(439-2Sopron) *** 73/76(100)
[AN 975200]
MARC

ANSEL
UTF-87696 /2003.
Kőrösi Zsuzsanna (1967-)
Titokkal a lelkemben éltem (angol)
   Carrying a secret in my heart .. : children of the victims of the reprisal after the Hungarian revolution in 1956 : an oral history / by Zsuzsanna Kőrösi and Adrienne Molnár ; [transl. by Rachel Hideg and János Hideg]. - Budapest ; New York [N. Y.] : CEU Press, 2003. - 195 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 191-195.
ISBN 963-9241-55-5 kötött : ár nélkül
943.9"1956"(0:82-94)
[AN 971854]
MARC

ANSEL
UTF-87697 /2003.
Le Goff, Jacques
L'Europe racontée aux jeunes (magyar)
   Jacques Le Goff Európa történelméről mesél / Charley Case rajz. ; [... átd. Hahner Péter]. - [Budapest] : Ab Ovo, 2003. - 101 p. : ill., színes, főként térk. ; 24 cm
Ford. Szoboszlai Margit
ISBN 963-9378-16-X fűzött : ár nélkül
940(02.053.2)
[AN 972471]
MARC

ANSEL
UTF-87698 /2003.
   Magyarország története a 19. században / szerk. Gergely András ; [írta Csorba László et al.]. - Budapest : Osiris, 2003. - 556 p. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.: p. 551-556.
ISBN 963-389-385-2 kötött : 3780,- Ft
943.9"18"(075.8)
[AN 973559]
MARC

ANSEL
UTF-87699 /2003.
Nyékhegyi Ferenc (1876-193?)
   A Diaz-féle fegyverszüneti szerződés : a páduai fegyverszünet / ... ismerteti Nyékhegyi Ferenc. - Budapest : M. Mercurius, 2003. - 95 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-85528-8-3 kötött : 1200,- Ft
943.9"1918" *** 341.37"1918" *** 355.48(439)"1918"
[AN 971343]
MARC

ANSEL
UTF-87700 /2003.
Páskándiné Sebők Anna
   Szabadságra Vágyó Ifjak Szervezete, 1956 / P. Sebők Anna. - [Budapest] : Hamvas Int., 2003. - 120 p. ; 16 cm. - (Hamvas füzetek, ISSN 1589-4843)
Bibliogr.: p. 118-120. és a jegyzetekben
ISBN 963-206-589-1 fűzött : 670,- Ft
Szabadságra Vágyó Ifjak Szervezete.
949.84"192/195" *** 329.78(498.4)(=945.11)"1956"
[AN 974157]
MARC

ANSEL
UTF-87701 /2003.
   Regöly - régen : szemelvények Regöly múltjából / Czuppon Viktória [et al.] ; [szerk. Torma István] ; [közread. Regöly Község Önkormányzata]. - Regöly : Önkormányzat, 2001. - 208 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén. - Példányszám: 1000
ISBN 963-00-7241-6 fűzött : ár nélkül
Regöly
943.9-2Regöly
[AN 906145]
MARC

ANSEL
UTF-87702 /2003.
   Tanulmányok az egyetemes és magyar történelem köréből / szerk. Czövek István. - Nyíregyháza : Bessenyei, 2002-. - 21 cm
Az 1. köt. kötetjelzés nélkül jelent meg, monografikus leírása: AN 796425
93/99 *** 943.9
[AN 973772]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2002. - 170 p. : ill.
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9385-28-X fűzött : ár nélkül
93/99 *** 943.9
[AN 973778] MARC

ANSEL
UTF-87703 /2003.
   Tanulmányok Petrovich Ede tiszteletére : a Petrovich Ede Emlékkonferencia (Pécs, 1998. szeptember 21.) tanulmányai / szerk. Font Márta és Vargha Dezső. - Pécs : Pécs Története Alapítvány, 2001. - 141 p. : ill. ; 24 cm. - (Tanulmányok Pécs történetéből, ISSN 1219-4077 ; 8.)
Bibliogr.: p. 135-137. és a jegyzetekben. - A tartalomjegyzék angol nyelven is
ISBN 963-85212-6-0 * fűzött : ár nélkül
Petrovich Ede (1898-1987)
943.912.7 *** 930.1(439)(092)Petrovich_E. *** 012Petrovich_E. *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 901831]
MARC

ANSEL
UTF-87704 /2003.
Tárkány Szücs Imre (1928-)
   Gazdaélet a vásárhelyi határban : családok képei és iratai / írta, összeáll. és szerk. Tárkány Szűcs Imre. - Hódmezővásárhely : Tárkány Szűcs I., 2003. - 336 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Példányszám összesen: 300, ebből 200 számozott
ISBN 963-430-365-X fűzött : ár nélkül
Tárkány Szücs család
929.52TárkánySzűcs(093) *** 316.343.64(439-2Hódmezővásárhely)"19"(093) *** 338.43(439-2Hódmezővásárhely)"19" *** 39(=945.11)(439-2Hódmezővásárhely)
[AN 973278]
MARC

ANSEL
UTF-87705 /2003.
Télfy Iván (1816-1849)
   Magyarok őstörténete : görög források a scythák történetéhez / közli Télfy János. - [Repr. kiad.]. - [Budapest] : Anahita-Ninti BT, [2001]. - 130 p., [10] t. : ill., részben színes ; 21 cm. - (A magyar múlt eltitkolt évezredei, ISSN 1587-2432 ; 2.)
Eredeti kiadása: Pest : Lauffer, 1863
ISBN 963-00-6179-1 fűzött : ár nélkül
930.8(=945.11)(089.3) *** 939.51(093) *** 094/099.07
[AN 807454]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

7706 /2003.
Ábrahám Imre
   Pannonhalma város és határa : áttekintő történeti helyrajz / Ábrahám Imre ; [kiad. Pannonhalma Város Önkormányzata]. - Pannonhalma : Önkormányzat, 2001. - 136 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 101-102.
ISBN 963-00-7191-6 fűzött : ár nélkül
Pannonhalma
908.439-2Pannonhalma
[AN 912537]
MARC

ANSEL
UTF-87707 /2003.
Ábrahám Imre
Pannonhalma város és határa (német) (röv. kiad.)
   Die Stadt Pannonhalma und ihre Gemarkung : historische Ortsbeschreibung : Zusammenfassung der Publikation / Imre Ábrahám ; ... übertr. von Elisabeth Szanati. - Pannonhalma ; Engen : [Önkormányzat], 2002. - 32 p. : ill. ; 21 cm
Közread. Pannonhalma Önkormányzata
Fűzött : ár nélkül
Pannonhalma
908.439-2Pannonhalma
[AN 974756]
MARC

ANSEL
UTF-87708 /2003.
Alʹbanov, Valerian Ivanovič
Na ûge k Zemle Franca-Iosifa (magyar)
   A fehér halál országában : küzdelem a túlélésért az Északi-sarkon / Valerian Albanov ; [ford. Holka László]. - Budapest : Park, cop. 2003. - 173 p. : ill. ; 24 cm. - (Veszélyes övezet, ISSN 1586-426X)
ISBN 963-530-630-X kötött : 2500,- Ft
908.98(0:82-992) *** 910.4(98)
[AN 973831]
MARC

ANSEL
UTF-87709 /2003.
   Balaton ősztől tavaszig / [szerk.] Győri Lajos ; [közread. a] Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetsége. - Budapest : Mafosz, 2002. - 80 p. : ill., főként színes ; 31 cm
ISBN 963-202-498-2 kötött : ár nélkül
Balaton
908.439(285.2Balaton)(084.12)
[AN 973170]
MARC

ANSEL
UTF-87710 /2003.
Bodó Imre (1954-)
   A gyökerek nem szakadnak el soha.. / [... írta és szerk. Földi Bodó Imre] ; [a fényképeket Dombai István et al. kész.]. - Dombóvár : F. Bodó I., 2003. - 251 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-430-312-9 kötött : ár nélkül
908.439.123(0:82-92) *** 908.439.125(0:82-92) *** 894.511(092)Fekete_I.(0:82-92)
[AN 970875]
MARC

ANSEL
UTF-87711 /2003.
Dusha Béla
   Szegedi fények / [fotó] Dusha Béla ; [szöveg Károlyi Attila]. - Csökkentett terjedelmű, átd., magyar kiad. - Szeged : Winter Fair, 2002. - 120 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-204-707-9 kötött : ár nélkül
Szeged
908.439-2Szeged(084.12) *** 77.04(439)(092)Dusha_B.
[AN 978884]
MARC

ANSEL
UTF-87712 /2003.
Gröschl György
   Szülőföldünk Pilisborosjenő, 2000 / Gröschl György, Gröschl Györgyné Götz Mária ; [kiad. Pilisborosjenő Önkormányzata]. - Pilisborosjenő : Önkormányzat, 2001. - 352 p., [8] t. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 349-350.
ISBN 963-00-6903-2 fűzött : ár nélkül
Pilisborosjenő
908.439-2Pilisborosjenő
[AN 901972]
MARC

ANSEL
UTF-87713 /2003.
Horváth György
   Községünk: Gyönk : helytörténeti olvasókönyv / Horváth György ; [kiad. Gyönk Nagyközség Önkormányzata]. - Gyönk : Önkormányzat, cop. 2001. - 222 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 218-220.
ISBN 963-00-7554-7 fűzött : ár nélkül
Gyönk
908.439-2Gyönk
[AN 906152]
MARC

ANSEL
UTF-87714 /2003.
   Kína = Zhong guo / [ford. Lukács Éva]. - [Budapest] : [s.n.], [2001]. - 197 p., [32] t. : ill., színes ; 21 cm
Kína
908.510
[AN 905110]
MARC

ANSEL
UTF-87715 /2003.
Kincses Gyula
   Pocsaj község életéből / Kincses Gyula, Kincses József. - Debrecen : Kincses Gy., 2003. - 152 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 151-152.
ISBN 963-430-306-4 fűzött : ár nélkül
Pocsaj
908.439-2Pocsaj
[AN 969918]
MARC

ANSEL
UTF-87716 /2003.
   Libickozma múltjának félévszázada / szerk. Gál József ; [írta Medvigy Mihály et al.] ; [közread. Libickozma Önkormányzata és a Múzeum Alapítvány, Marcali]. - Libickozma : Önkormányzat ; Marcali : Múz. Alapítvány, 2001. - 102, [22] p. : ill. ; 25 cm
Példányszám: 300
ISBN 963-00-7242-4 fűzött : ár nélkül
Libickozma
908.439-2Libickozma
[AN 902866]
MARC

ANSEL
UTF-87717 /2003.
Lovrencsics Lajos
   A Kós Károly- és Podmaniczky-díjjal kitüntetett Nagykanizsai Városvédő Egyesület története, 1987-2001 / [írta és szerk. Lovrencsics Lajos]. - Nagykanizsa : Nagykanizsai Városvédő Egyes., 2001. - 102 p., [20] t. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 963-00-7637-3 fűzött : ár nélkül
Nagykanizsai Városvédő Egyesület.
908.439-2Nagykanizsa *** 061.2(439-2Nagykanizsa)
[AN 906486]
MARC

ANSEL
UTF-87718 /2003.
Makai Sándor (1953-)
   Komádi története és népélete / írta és szerk. Makai Sándor] ; [a fotókat kész Makai Krisztina, Molnár Balázs]. - Békéscsaba : M. Téka Erkel S. Könyvesház, 2001. - 289 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-00-7478-8 fűzött : ár nélkül
Komádi
908.439-2Komádi
[AN 905425]
MARC

ANSEL
UTF-87719 /2003.
Martin, Steven
Thailand's islands & beaches (magyar)
   Thaiföld : szigetek és tengerpartok / Steven Martin, Joe Cummings ; [ford. Balkay Fruzsina et al.]. - Budapest : Park, cop. 2003. - 527 p., [31] t. : ill., részben színes, részben térk. ; 19 cm. - (Vista könyvek, ISSN 1589-4665)
ISBN 963-530-629-6 fűzött : 5900,- Ft
Thaiföld
915.93(036)
[AN 971423]
MARC

ANSEL
UTF-87720 /2003.
Odze György (1949-)
   Magyarországon ...megbízólevéllel / Odze György ; [fotó] Kaiser Ottó. - Pécs : Alexandra, [2003]. - 175 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 963-368-110-3 kötött : ár nélkül
908.439(084.12) *** 32(100)"199"(047.53) *** 77.04(439)(092)Kaiser_O.
[AN 972410]
MARC

ANSEL
UTF-87721 /2003.
Odze György (1949-)
Magyarországon ...megbízólevéllel (angol)
   Accredited to Hungary / György Odze ; [phot. by] Ottó Kaiser ; [transl. by Joanna Dingle]. - Pécs : Alexandra, [2003]. - 175 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 963-368-449-8 kötött : ár nélkül
908.439(084.12) *** 32(100)"199"(047.53) *** 77.04(439)(092)Kaiser_O.
[AN 972417]
MARC

ANSEL
UTF-87722 /2003.
Odze György (1949-)
Magyarországon ...megbízólevéllel (német)
   Mit Entsendeschreiben in Ungarn / György Odze ; [Foto] Ottó Kaiser ; [Deutsch von Vata Vágyi]. - Pécs : Alexandra, [2003]. - 175 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 963-368-450-1 kötött : ár nélkül
908.439(084.12) *** 32(100)"199"(047.53) *** 77.04(439)(092)Kaiser_O.
[AN 972421]
MARC

ANSEL
UTF-87723 /2003.
Oliver, Jeanne
Croatia (magyar)
   Horvátország / Jeanne Oliver ; [ford. Damokos Kata, Janáky István, Sóskuthy György]. - Budapest : Park, cop. 2003. - 319 p., [19] t. : ill., részben színes, részben térk. ; 19 cm. - (Vista könyvek, ISSN 1589-4665)
ISBN 963-530-625-3 fűzött : 4900,- Ft
Horvátország
914.971.3(036)
[AN 971432]
MARC

ANSEL
UTF-87724 /2003.
Szuromi László
   A Mátrai Tájvédelmi Körzet természeti értékei / [írták, szerk. Szuromi László, Urbán László, Czikora János] ; [fotók Baczur János et al.] ; [kiad. Bükki Nemzeti Park Igazgatóság]. - 2. jav. kiad. - Eger : Bükki Nemz. Park Ig., 2002. - 31 p. : ill., színes ; 21 cm
Összefoglalás német és angol nyelven
Fűzött : ár nélkül
Mátrai Tájvédelmi Körzet
914.39(234.373.3)(036) *** 502.4(439)Mátrai_Tájvédelmi_Körzet
[AN 971452]
MARC

ANSEL
UTF-87725 /2003.
   A Völgység huszadik százada : struktúrák és konfliktusok : előadások a III. Völgységi Konferencián, 2000. október 21-22. = Zwanzigsten[!] Jahrhundert im Völgység : Strukturen und Konflikte : III. Völgységer Konferenz = Twentieth century of Völgység : structures and conflicts : III. Conference of Völgység / szerk. Szita László, Szőts Zoltán ; [kiad. a Magyar Történelmi Társulat Dél-Dunántúli Csoportja, az MTA Pécsi Akadémiai Bizottsága Város- és Helytörténeti Munkabizottsága, a Völgységi Múzeum]. - Bonyhád : Völgységi Múz., 2001. - 250 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. az előadások végén. - Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 963-00-7539-3 fűzött : ár nélkül
Völgység
908.439Völgység *** 316.347(=00)(439Völgység) *** 061.3(439-2Bonyhád)
[AN 906292]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

7726 /2003.
   Alkotmánytan. - Budapest : Osiris, 2003-. - 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
342(439)(075.8)
[AN 978240]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Alapjogok / Sári János ; [a bibliográfiát kész. Balázs Ágota, Somody Bernadette, Szabó Máté]. - 2. átd. kiad. - 2003, cop. 2001. - 318 p.
Bibliogr.: p. 301-318.
ISBN 963-389-455-7 kötött : 3500,- Ft
342(439)(075.8)
[AN 978238] MARC

ANSEL
UTF-87727 /2003.
Bándi Gyula (1955-)
   Környezetvédelmi jog / Bándi Gyula ; [közread. az ELTE Jogi Továbbképző Intézet]. - Budapest : ELTE JTI : Mobil, 2002. - 75 p. ; 23 cm
ISBN 963-7492-10-0 fűzött : ár nélkül
349.6(439)
[AN 978641]
MARC

ANSEL
UTF-87728 /2003.
Bense László Erik
   Környezetjog és intézményrendszere / Bense László Erik. - Veszprém : VE K., 2002. - 154 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 153-154.
Fűzött : ár nélkül
349.6(100)(075.8) *** 341.96
[AN 970866]
MARC

ANSEL
UTF-87729 /2003.
Bokorné Szegő Hanna (1925-)
   Nemzetközi jog / Bokorné Szegő Hanna. - 5. jav. kiad. - [Budapest] : Aula, 2003. - 384 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 379-384.
ISBN 963-9478-29-6 kötött : ár nélkül
341(075.8)
[AN 978243]
MARC

ANSEL
UTF-87730 /2003.
Breznay Tibor
   Munkajog / Breznay Tibor ; [közread. az] Eötvös Loránd Tudományegyetem Jogi Továbbképző Intézet. - 4. bőv. kiad. - Budapest : ELTE JTI : Mobil, 2002. - 152 p. ; 23 cm
ISBN 963-7492-06-2 fűzött : ár nélkül
349.2(439)(078)
[AN 978647]
MARC

ANSEL
UTF-87731 /2003.
Burián László (1954-)
   Magyar nemzetközi kollíziós magánjog : egyetemi tankönyv / Burián László, Kecskés László, Vörös Imre. - 6. jav. kiad. - Budapest : Logod BT, 2003. - 382 p. ; 24 cm
ISBN 963-86234-7-0 fűzött : ár nélkül
341.92/.94(075.8)
[AN 978491]
MARC

ANSEL
UTF-87732 /2003.
Csiky Ottó (1928-)
   Magyar családjog / Csiky Ottó, Filó Erika. - 2. átd. kiad. - Budapest : HVG-ORAC, 2003. - 400 p. ; 20 cm
Lezárva: 2003. márc. 1. - Bibliogr.: p. 395-400.
ISBN 963-9404-53-5 fűzött : 4704,- Ft
347.6(439)(075.8)
[AN 978062]
MARC

ANSEL
UTF-87733 /2003.
   A csődtörvény magyarázata / [szerk. Csőke Andrea] ; [szerzők Csőke Andrea et al.]. - Átd. kiad. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2003. - 882 p. ; 19 cm. - (Kommentár, ISSN 1589-0058)
Lezárva: 2003. jan. 1.
ISBN 963-224-655-1 kötött : ár nélkül
347.736(439)(094)(036)
[AN 974024]
MARC

ANSEL
UTF-87734 /2003.
Földi Józsefné
   Kossuth Lajos, első pénzügyminiszterünk / [írta és szerk. Földi Józsefné] ; [a képeket kész. Török György] ; [közread. a] Pénzügyminisztérium. - Budapest : PM, 2002. - 29 p. : ill., színes ; 29 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7045-68-6 fűzött : ár nélkül
Kossuth Lajos (1802-1894)
354.21(439)"17/18" *** 943.9"18"(092)Kossuth_L.
[AN 971750]
MARC

ANSEL
UTF-87735 /2003.
   A gazdaság jogi szabályozása / szerk. Szécsényi László. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, 2003-. - 24 cm. - (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986). (Jogi szakvizsga segédkönyvek, ISSN 1587-6659)
347.7(439)(075.8)
[AN 972350]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2003. - 198 p.
ISBN 963-9310-73-5 fűzött : 2980,- Ft
347.7(439)(075.8) *** 338.246.025.2(439)(075.8)
[AN 972361] MARC

ANSEL
UTF-87736 /2003.
   Igazságot Magyarországnak : a trianoni békeszerződés következményeinek ismertetése és birálata / írták Apponyi Albert [et al.] ; mellékletek: Teleki Pál Magyarország néprajzi térképe, Fodor Ferenc Magyarország gazdaságpolitikai térképe. - Hasonmás kiad. - Szekszárd : Babits, 2003. - 402 p. ; 25 cm + 2 térk. (46x64 cm)
Eredeti kiadása: Budapest : M. Külügyi Társ., 1928
ISBN 963-9272-89-2 kötött : ár nélkül
341.382"1920" *** 327(439)"192/193" *** 943.9"192/193"
[AN 971708]
MARC

ANSEL
UTF-87737 /2003.
   Ingatlan : támogatások, kedvezmények, adókötelezettség : törvény a termőföldről, a jelzálog-hitelintézetről és a jelzáloglevélről, az ingatlan-nyilvántartásról. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2003. - 72 p. ; 30 cm. - (Adókalauz, ISSN 1419-5623 ; 2003/2.)
Fűzött : 545,- Ft
347.214.2(439)(036) *** 336.2(439)(094)(036)
[AN 974827]
MARC

ANSEL
UTF-87738 /2003.
Jánosy István
   Vitéz Horthy István, a repülő / Jánosy István. - Repr. kiad. - Budapest : Nemzetek Európája Kvk., 2001. - 151 p., [64] t. : ill. ; 24 cm
Eredeti kiadása: Budapest : M. Repülő Sajtóváll. : Stádium, 1943
ISBN 963-00-7331-5 fűzött : ár nélkül
Horthy István (1904-1942)
358.4 *** 355(439)(092)Horthy_I.
[AN 975223]
MARC

ANSEL
UTF-87739 /2003.
Juhász László
   A magyar csődjog kézikönyve / Juhász László. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, 2003. - 414 p. ; 25 cm. - (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986). (Institutiones juris, ISSN 1218-9375)
Csődjog (borító- és gerinccím)
ISBN 963-9310-61-1 kötött : 3980,- Ft
347.736(439)(094)(036)
[AN 972380]
MARC

ANSEL
UTF-87740 /2003.
Kántás Péter
   Közigazgatási ismeretek / Kántás Péter, Szalai Éva ; [... kiad. ... ELTE Jogi Továbbképző Intézet]. - Budapest : ELTE JTI : Mobil, 2002. - 184 p. ; 23 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7492-07-0 fűzött : ár nélkül
35(439)(075.8)
[AN 972693]
MARC

ANSEL
UTF-87741 /2003.
Király Miklós
   Az Európai Közösség jogának hatása a magánjogra : tanulmányok / Király Miklós ; [közread. az] ELTE Jogi Továbbképző Intézet. - Budapest : ELTE JTI : Mobil, 2002. - 100 p. ; 23 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7462-98-8 fűzött : ár nélkül
341.9(4-62) *** 341.9(439) *** 340.137.3(4-62) *** 340.137.3(439)
[AN 972711]
MARC

ANSEL
UTF-87742 /2003.
Kudelich Lajos (1947-)
   A középső szint : a bajai járási tanácsok, 1983 / Kudelich Lajos. - [Budapest] : Interart Stúdió, [2003]. - 48 p. : ill. ; 24 cm
Fotóalbum
ISBN 963-8035-99-4 fűzött : 500,- Ft
353.5(439.155-37Baja)(084.12) *** 72(439-2Baja)(084.12) *** 77.04(439)(092)Kudelich_L.
[AN 970942]
MARC

ANSEL
UTF-87743 /2003.
Kurucz Mihály
   Föld- és vízvédelmi jog : agrárkörnyezeti alapok : jegyzet a Környezetjogi Szakjogász szakra / Kurucz Mihály ; [közread. az] ELTE Jogi Továbbképző Intézet. - Budapest : ELTE JTI : Mobil, 2002. - 456 p. ; 23 cm
Bibliogr. p. 446-456.
ISBN 963-7492-13-5 fűzött : ár nélkül
349.41(439)(075.8) *** 349.42(439)(075.8) *** 349.6(439)(075.8)
[AN 972716]
MARC

ANSEL
UTF-87744 /2003.
   A magyar választási rendszer. - [Budapest] : Író Gergely Alapítvány, 2001. - 91 p. ; 24 cm. - (Politikai elemzések, ISSN 1589-5033 ; 1/1.)
Szerzők Ludányi Erika et al. - Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött : ár nélkül
342.8(439)
[AN 969681]
MARC

ANSEL
UTF-87745 /2003.
   Menedékjog a magyar gyakorlatban : kézikönyv a menekültügyi eljárás résztvevői számára / szerk. Kőszeg Ferenc ; írta Ambrus Ágnes [et al.] ; [közread. a Magyar Helsinki Bizottság Debreceni Irodája]. - Debrecen : Kossuth Egy. K. : M. Helsinki Biz. Debreceni Irodája, 2001. - 220 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 191-194.
ISBN 963-472-539-2 fűzött : ár nélkül
341.43(439)(036)
[AN 902709]
MARC

ANSEL
UTF-87746 /2003.
Mezey Barna (1953-)
   Európai alkotmány- és parlamentarizmus-történet / Mezey Barna, Szente Zoltán. - Budapest : Osiris, 2003. - 631 p. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Európai parlamentarizmus- és alkotmánytörténet (borító- és gerinccím). - Bibliogr.: p. 611-612.
ISBN 963-389-305-4 kötött : 4500,- Ft
342(4)(091)(075.8) *** 940(075.8) *** 328(4)(091)(075.8)
[AN 973554]
MARC

ANSEL
UTF-87747 /2003.
   Önkormányzati választások. - [Budapest] : Író Gergely Alapítvány, 2002. - 115 p. ; 23 cm. - (Politikai elemzések, ISSN 1589-5033 ; 2/6.)
Szerzők Horváth Katalin et al. - Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 1000
Fűzött : ár nélkül
352.074.1(439)"199/200" *** 324(439)"199/200"
[AN 969706]
MARC

ANSEL
UTF-87748 /2003.
   Az Országos Választási Bizottság joggyakorlata : az Országos Választási Bizottság állásfoglalásai és határozatai : a Legfelsőbb Bíróság döntései az Országos Választási Bizottság határozatai elleni kifogások tárgyában / [szerk. Luczai Zsuzsanna]. - Budapest : BM Orsz. Választási Iroda, 2003-. - 30 cm
342.8(439)(094)
[AN 971215]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., 2002. január - 2002. május / [összeáll. Szegedi Krisztián]. - 2003. - 278 p. - (Választási füzetek, ISSN 1216-5530 ; 109.)
Fűzött : ár nélkül
342.8(439) *** 324(439)"2002"(036)
[AN 971225] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., 2002. július - 2003. március / [összeáll. Tóth Attila]. - 2003. - 328 p.
Fűzött : ár nélkül
342.8(439)
[AN 974469] MARC

ANSEL
UTF-87749 /2003.
Ritecz György
   Az európai (schengeni) határőrizeti követelményekre való felkészülés helyzete és a további feladatok Magyarországon / Ritecz György. Az ukrán-magyar határ kriminálföldrajza az 1990-es években és a magyar-magyar kapcsolattartás jövője a külső határ mentén / Sallai János. - Budapest : MEH Európai Integrációs Iroda, 2003. - 135 p. : ill. ; 30 cm. - (Európai tükör : műhelytanulmányok, ISSN 1416-7484 ; 90.)
Bibliogr.: p. 46-50., 110-112. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött : ár nélkül
351.756(4-62) *** 341.222(439) *** 341.222(477)
[AN 970912]
MARC

ANSEL
UTF-87750 /2003.
Somlyódy Sándorné Pfeil Edit (1964-)
   Önkormányzati integráció és helyi közigazgatás / Somlyódyné Pfeil Edit. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, 2003. - 295 p. : ill. ; 25 cm. - (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986). (Studia regionum, ISSN 1419-4899). (Területi és települési kutatások, ISSN 0238-0552 ; 21.)
Bibliogr.: p. 281-291.
ISBN 963-9310-81-6 kötött : 3980,- Ft
352.072(439)"18/19"
[AN 970023]
MARC

ANSEL
UTF-87751 /2003.
Szilágyi Péter (1945-)
   Jogelméleti alapok / Szilágyi Péter. - Budapest : ELTE JTI, 2002. - 219 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 217-219.
ISBN 963-7492-11-9 fűzött : ár nélkül
34.01(075.8)
[AN 972707]
MARC

ANSEL
UTF-87752 /2003.
   Tanügyigazgatási ellenőrzés / kiad. Studium Rationalitas. - [Garabonc] : Studium Rationalitas, 2002. - 2 db ; 33 cm
Kapcsos borítóban, cserélhető lapokkal
ISBN 963-204-831-8 kötött : ár nélkül
351.851.078.3(439) *** 37.014(439)
[AN 969723]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2002. - [370] pag. var.
351.851.078.3(439) *** 37.014(439)
[AN 969729] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2002. - [628] pag. var.
351.851.078.3(439) *** 37.014(439)
[AN 969735] MARC

ANSEL
UTF-87753 /2003.
Tomori Erika
   Értékpapírjog / Tomori Erika ; [közread. az ELTE Jogi Továbbképző Intézet]. - Budapest : ELTE JTI : Mobil, 2002. - 143 p. ; 23 cm
ISBN 963-7492-08-9 fűzött : ár nélkül
347.735(439)(036)
[AN 972722]
MARC

ANSEL
UTF-87754 /2003.
Varga Zoltán
   Tanú, tanúvallomás, tanúvédelem : [tananyag a gazdasági büntetőjogi szakjogászképzés számára] / Varga Zoltán ; [közread. az ELTE Jogi Továbbképző Intézet]. - Budapest : ELTE JTI, 2001. - 80 p. ; 23 cm
ISBN 963-7492-05-4 fűzött : ár nélkül
343.143(439)(094)(036)
[AN 971107]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

7755 /2003.
   Biztonságpolitika / szerk. Gazdag Ferenc ; [a köt. szerzői Gazdag Ferenc et al.] ; [közread. az] SVKH. - Budapest : SVKH, 2001. - 392 p. ; 26 cm
Bibliogr.: p. 331-344.
ISBN 963-8117-77-X fűzött : ár nélkül
355.02 *** 327
[AN 902305]
MARC

ANSEL
UTF-87756 /2003.
   Biztonságpolitika az ezredfordulón : konferenciasorozat : "Az európai biztonság jelene és jövője" : 2001. március 1. - Budapest : TLI Külpol. Tanulmányok Közp., [2001]. - 18 p. ; 30 cm. - (TLI tanulmányok, ISSN 1587-561X ; 22.)
ISBN 963-00-7274-2 * fűzött : ár nélkül
355.02(4-62) *** 327(4-62) *** 327.39(4-62) *** 061.3(439-2Bp.)"2001"
[AN 902160]
MARC

ANSEL
UTF-87757 /2003.
   Az Óbester ébresztése : tanulmányok Simonyi Józsefről / [szerk. Kun András]. - Debrecen : Báró Vitézvári Simonyi Óbester Egyes. ; Nyíregyháza : Periférián Alapítvány, 2001. - 173, [16] p. : ill. ; 24 cm. - (Periférián könyvek, ISSN 1219-5715 ; 4.)
Bibliogr.: p. 157-171. - Példányszám: 350
ISBN 963-00-7202-5 fűzött : ár nélkül
Simonyi József (1777-1837)
355(439)(092)Simonyi_J.
[AN 902186]
MARC

ANSEL
UTF-87758 /2003.
Ryan, Chris
The one that got away (magyar)
   Aki megmenekült / Chris Ryan ; [ford. Mert Balázs és Porkoláb Imre]. - Budapest : StrategArt, 2003. - 320 p., [8] t. : ill., főként színes ; 18 cm
ISBN 963-206-835-1 fűzött : 1499,- Ft
Ryan, Chris
355.48(567)"1990/1991"(0:82-94)
[AN 972557]
MARC

ANSEL
UTF-87759 /2003.
Schlachten der Weltgeschichte (magyar)
   A világtörténelem nagy csatái : Szalamisztól Sínaiig / [szerk.] Stig Förster, Markus Pöhlmann, Dierk Walter ; [ford. Mesés Péter]. - [Budapest] : Corvina, cop. 2003. - 319 p. : ill., térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 301-307.
ISBN 963-13-5239-0 fűzött : 3300,- Ft
355.48(100)
[AN 972964]
MARC

ANSEL
UTF-87760 /2003.
Szabó József János
   A századparancsnok : Futó István hadnagy hadinaplója 1944-ből : tansegédlet / [írta és szerk. Szabó József János] ; [közread. a] Zrínyi Miklós Bajtársi Egyesület. - Budapest : Zrinyi M. Bajtársi Egyes., 2001. - 75 p. : ill. ; 24 cm
Példányszám: 250
355.48(439)"1944"(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 911166]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

7761 /2003.
Dobay Péter (1948-)
   Vállalati információmenedzsment / Dobay Péter. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2003, cop. 1997. - 310 p. ; 24 cm
Felsőoktatási tankönyv. - Bibliogr.: p. 297-303.
ISBN 963-19-4265-1 fűzött : 1840,- Ft
65.012.1/.2(075.8) *** 681.3.004.14(075.8) *** 659.2(075.8)
[AN 980909]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

7762 /2003.
   Az agrárszektor versenyképességének feltételei - az agrárpolitika és a vidékfejlesztés összefüggései / Fertő Imre [et al.]. - Budapest : ISM, 2001. - 103 p. ; 30 cm. - (Európai tükör : műhelytanulmányok, ISSN 1416-7484 ; 76.)
Bibliogr.: p. 82-85. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-9284-69-6 * fűzött : ár nélkül
330.341.1 *** 338.2(439) *** 332.1 *** 338.43(439)
[AN 902732]
MARC

ANSEL
UTF-87763 /2003.
Bartus Tamás (1969-)
   Social capital and earnings inequalities : the role of informal job search in Hungary / Tamás Bartus. - [Budapest] : Auth., cop. 2001. - [10], 162 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 141-154. - Összefoglalás holland nyelven
ISBN 963-440-218-6 fűzött : ár nélkül
331.5(439)"199" *** 331.2(439)"199" *** 316.4(439)"199"
[AN 807130]
MARC

ANSEL
UTF-87764 /2003.
Bauer András
   Marketing a gyógyszertárban / Bauer András, Mitev Ariel. - Budapest : Dictum : M. Gyógyszerészeti Társ., cop. 2001. - 206, [7] p. ; 24 cm. - (Bibliotheca pharmaceutica, ISSN 1586-9741 ; 3.)
Bibliogr.: p. [207-213].
ISBN 963-00-5895-2 fűzött : ár nélkül
339.138 *** 614.27(439)
[AN 902703]
MARC

ANSEL
UTF-87765 /2003.
Burgmann György
   Kézikönyv a 2001. évi ÁFA alkalmazásához / [szerzők Burgmann György, Sövényi Gézáné, Fehér Károly]. - [Budapest] : Verzál Konzult Pressz, 2001. - 240 p. ; 24 cm. - (Verzál könyvek, ISSN 1216-3872)
ISBN 963-9288-23-3 fűzött : 2600,- Ft
336.223(439)(036)
[AN 906571]
MARC

ANSEL
UTF-87766 /2003.
   Carpathian Euroregion : borders in the region, cross-border co-operation : European Study Centre Programme of the University of Debrecen : international workshop, Debrecen ..., Oradea, Salonta ..., 16-17 December 1999 / [ed. István Süli-Zakar, Klára Czimre] ; [ed. by the Department of Social Geography and Regional Development Planning of the University of Debrecen]. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2001. - 159 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-472-490-6 fűzött : ár nélkül
332.1(4KárpátokEurorégió) *** 061.3(439-2Debrecen) *** 061.3(498-2Nagyvárad) *** 061.3(498-2Nagyszalonta)
[AN 807655]
MARC

ANSEL
UTF-87767 /2003.
Farkas Veronika
   A megyei székhelyű gazdasági szervezetek értékesítésének összetétele, 1999 / [kész. Farkas Veronika] ; [közread. a] Köponti Statisztikai Hivatal Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága. - Kecskemét : KSH Bács-Kiskun M. Ig., 2001. - 15 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-00-7935-6 * fűzött : 1500,- Ft
334.7(439.155)"199"(083.41) *** 658.15
[AN 902099]
MARC

ANSEL
UTF-87768 /2003.
   Fogyasztóvédelem : a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen oktatott Fogyasztóvédelem című tárgy oktatási segédanyaga / [szerzők Huszay Gábor et al.]. - Budapest : [BMGE Ergonómia és Pszichológia Tansz.], 2003. - 198 p. : ill. ; 25 cm
Lezárva: 2002. dec.
Fűzött : ár nélkül
366.5(439)(075.8)
[AN 975163]
MARC

ANSEL
UTF-87769 /2003.
Ford, David
The business marketing course (magyar)
   Business marketing : szervezetközi kapcsolatok menedzsmentje / David Ford ; [közrem.] Pierre Berthon [et al.] ; [ford. Németh Ádám]. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2003. - 291 p. : ill. ; 26 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-224-696-9 kötött : ár nélkül
339.138 *** 658.8
[AN 970962]
MARC

ANSEL
UTF-87770 /2003.
Gács János (1948-)
   Bérkonvergencia EU-csatlakozás előtt és után: gazdasági összefüggések, tapasztalatok és lehetséges fejlődési pályák / Gács János, Hárs Ágnes, Hüttl Antónia. - Budapest : Kopint-Datorg, 2001. - 67 p. : ill. ; 29 cm. - (Műhelytanulmányok / Kopint-Datorg,, ISSN 0866-3653 ; 33.)
ISBN 963-7275-79-7 fűzött : ár nélkül
331.2(439) *** 331.2(4-62)
[AN 901898]
MARC

ANSEL
UTF-87771 /2003.
Garami Erika
   Régi bankok, régi értékpapírok : a Magyar Nemzeti Bank Bankjegy- és Éremgyűjteményének kiállítása / [írta Garami Erika] ; [kiad. a Magyar Nemzeti Bank Emissziós Főosztálya]. - Budapest : MNB Emisszós Főoszt., 2001. - 44 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9383-05-8 fűzött : ár nélkül
Magyar Nemzeti Bank. Bankjegy- és Éremgyűjtemény (Budapest)
336.763(439)"19" *** 061.4(439-2Bp.)"2001"
[AN 906900]
MARC

ANSEL
UTF-87772 /2003.
Garami Erika
Régi bankok, régi értékpapírok (angol)
   Old banks, old securities : an exhibition presented by the Banknote and Coin Collection of the National Bank of Hungary / [written by Erika Garami] ; [issued by the Department of Issue of the National Bank of Hungary]. - Budapest : Dep. of Issue of the NBH, 2001. - 44 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9383-06-6 fűzött : ár nélkül
Magyar Nemzeti Bank. Bankjegy- és Éremgyűjtemény (Budapest)
336.763(439)"19" *** 061.4(439-2Bp.)"2001"
[AN 906902]
MARC

ANSEL
UTF-87773 /2003.
Hofmeister-Tóth Ágnes
   A fogyasztói elégedettség / Hofmeister Tóth Ágnes, Simon Judit, Sajtos László. - Budapest : Alinea, cop. 2003. - 278 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 264-278.
ISBN 963-86306-3-9 kötött : 3900,- Ft
366.1(075.8) *** 658.8(075.8)
[AN 972687]
MARC

ANSEL
UTF-87774 /2003.
   Industry - wide exchange of information on the car retail industry : Budapest, 13-15 October 1999 / [org., publ. by the] Intra-European Organisation of Tax Administrations. - Budapest : IOTA, [2001]. - 193 p. ; 20 cm
Előadások
ISBN 963-00-8311-6 * fűzött : ár nélkül
336.2(4)"199" *** 629.114.6 *** 339.9(4)"199" *** 061.3(439-2Bp.)"1999"
[AN 906671]
MARC

ANSEL
UTF-87775 /2003.
   Az ingatlangazdálkodók szakmai etikai kódexe / [fel. szerk. Vándor Béla] ; [közread. a] Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. - [Budapest] : MKIK, 2003. - 32 p. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
332.7(439) *** 174
[AN 975181]
MARC

ANSEL
UTF-87776 /2003.
International Workshop on Refund of Value Added Tax, (2000) (San Martino al Cimino)
   International Workshop on Refund of Value Added Tax : San Martino al Cimino, 26-28 June 2000 / [org., publ. by the] Intra-European Organization of Tax Administrations. - Budapest : IOTA, [2001]. - 165 p. ; 20 cm
ISBN 963-00-8309-4 * fűzött : ár nélkül
336.223(4)"200" *** 061.3(45-2San_Martino_al_Cimino)
[AN 906666]
MARC

ANSEL
UTF-87777 /2003.
IntraEuropean Organisation of Tax Administrations. General assembly (4.) (2000) (Kraków)
   Fourth General Assembly of IOTA : Kraków, 4-6 September 2000 / [org., publ. by the] Intra-European Organisation of Tax Administrations. - Budapest : IOTA, [2001]. - 226 p. ; 20 cm
ISBN 963-00-8305-1 * fűzött : ár nélkül
336.2(4)"200" *** 061.3(438-2Kraków)
[AN 906654]
MARC

ANSEL
UTF-87778 /2003.
Jakab M. Zoltán
   Explaining the exchange rate pass-through in Hungary: simulations with the NIGEM model / Zoltán M. Jakab, Mihály András Kovács. - Budapest : MNB, 2003. - 25 p. : ill. ; 30 cm. - (MNB working paper,, ISBN 1419-5178 ; ; 2003/5.)
Bibliogr.: p. 19-20.
ISBN 963-9383-27-9 fűzött : ár nélkül
336.745(439) *** 339.5.057.7(439)"200"
[AN 971284]
MARC

ANSEL
UTF-87779 /2003.
József-Polonyi Gábor
   Az üzleti biztosítások adózási és elszámolási szabályai : a vagyon-, a felelősség-, baleset-, a betegség-, az élet- és nyugdíjbiztosítások a Ptk., a Bit., az Szja., a Tbj., az Eho., a Flt., a Szho., a Szt., a Tao., az Áfa., az Art. és a KSH Munkaügyi Statisztikai Fogalmak tükrében, 2001-2002 / [szerző József-Polonyi Gábor] ; [közread. a] Saldo Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Rt. - Budapest : Saldo, 2001. - 156, [22] p. ; 24 cm
ISBN 963-621-972-9 fűzött : 2400,- Ft
368(439) *** 336.2(439)
[AN 906082]
MARC

ANSEL
UTF-87780 /2003.
Kapásiné Buza Mária
   Egyszeresről a kettősre.. : a társas vállalkozások egyszerűsített beszámolója, az egyszeres könyvvitel sajátosságai, a kettős könyvvitelre való áttérés feladatai a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerint / Kapásiné Buza Mária. - [Budapest] : Verzál Konzult Pressz, 2001. - 220 p. ; 29 cm. - (Verzál könyvek, ISSN 1216-3872)
ISBN 963-9288-28-4 fűzött : 3100,- Ft
2000. évi C. törvény a számvitelről
657.1(036) *** 658.114.2
[AN 902174]
MARC

ANSEL
UTF-87781 /2003.
   Karácsonyi levélminták és szerkesztési ötletek / [szerzők Bíró Ildikó et al.]. - Budapest : Raabe, cop. 2002. - 56 p. : ill. ; 22 cm
Borítócím: Boldog karácsonyt! = Merry Christmas! = Frohe Weihnachten!. - A levélminták magyar, német és angol nyelven
Fűzött : ár nélkül
651.7 *** 398.332.416 *** 681.324Internet
[AN 974991]
MARC

ANSEL
UTF-87782 /2003.
Ladó Mária (1953-)
   A konzultáció és intézményei az Európai Unióban, tagállamaiban és Magyarországon / Ladó Mária, Tóth Ferenc ; [közread. a] "Közösen a Jövő Munkahelyeiért" Alapítvány. - Budapest : "Közösen a Jövő Munkahelyeiért" Alapítvány, 2001. - 206 p. ; 24 cm
Lezárva: 2000. dec. 31. - Bibliogr.: p. 197-206.
ISBN 963-00-7414-1 fűzött : ár nélkül
European Union.
331(4-62) *** 331(439)"199"
[AN 906569]
MARC

ANSEL
UTF-87783 /2003.
   Lakásindikátor-rendszer / [összeáll. Farkas János és Hegedüs József]. - Budapest : KSH, 2001. - 36 p. ; 29 cm. - (Társadalmi jelzőszám füzetek, ISSN 1587-2297)
ISBN 963-215-386-3 fűzött : 800,- Ft
332.8(439)"199"(083.41) *** 31(439)
[AN 902128]
MARC

ANSEL
UTF-87784 /2003.
Málovics Éva (1955-)
   Vezetési ismeretek / Málovics Éva. - Szeged : JGYF K., 2002. - 162 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 400
Fűzött : ár nélkül
658.3(075.8) *** 658.1.012.4
[AN 975153]
MARC

ANSEL
UTF-87785 /2003.
Nemeskéri Zsolt (1973-)
   A régiók fejlődése és konvergenciája Kínában / Nemeskéri Zsolt. - Pécs : PTE TTK Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Int., 2003. - 258, [2] p. : ill. ; 23 cm. - (Humán szervező (munkaügyi) menedzser sorozat, ISSN 1218-6880)
Bibliogr.: p. 173-181. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött : ár nélkül
332.1(510)"198/199"
[AN 974356]
MARC

ANSEL
UTF-87786 /2003.
   A pénzügyi intézményrendszer Magyarországon, 2003 / [szerkbiz. Dombi Zsuzsa et al.] ; [... szerzői Baross Gyula et al.]. - Budapest : Nebuló 2001, 2003. - 382 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 377-382.
ISBN 963-202-988-7 kötött : ár nélkül
336.7(439) *** 351.72(439)
[AN 970847]
MARC

ANSEL
UTF-87787 /2003.
   Republika Węgierska : poradnik polskiego eksportera i inwestora / pr. zbior. pod kierunkiem Cezarego Beczkiewicza ; aut. Michał Andrukonis [et al.] ; [tł. Anna Boros, Anna Dziunycz-Jaklics, Mariola Kaszaky] ; [oprac.] Wydział Ekonomiczno-Handlowy Ambasady RP w Budapeszcie. - Budapeszt : Wydział Ekonomiczno-Handlowy Ambasady RP w Budapeszcie, 2002. - 272 p. : ill. ; 20 cm
Fűzött : ár nélkül
338(439)"200"
[AN 974629]
MARC

ANSEL
UTF-87788 /2003.
Sabján Julianna
   A vállalkozások számlarendje A-Z-ig : példákkal / [szerzők Sabján Julianna, Sutus Imre]. - [Budapest] : Verzál Konzult Pressz, [2001]. - 167 p. ; 29 cm. - (Verzál könyvek, ISSN 1216-3872)
ISBN 963-9288-26-8 fűzött : 2800,- Ft
657.4(036) *** 658.1
[AN 902169]
MARC

ANSEL
UTF-87789 /2003.
Sahin Tóth Gyula
   Élelmiszer-áruismeret / Sahin-Tóth Gyula. - 4. utánny. - Budapest : KIT, 2003. - 2 db ; 23 cm. - (A vendéglátás kérdései, ISSN 1218-7542)
ISBN 963-637-190-3 fűzött : ár nélkül
658.62 *** 641
[AN 966103]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 176 p.
Bibliogr.: p. 173-174.
ISBN 963-637-189-X
658.62 *** 641
[AN 980939] MARC

ANSEL
UTF-87790 /2003.
Samuelson, Paul A.
Economics (magyar)
   Közgazdaságtan / Paul A. Samuelson, William D. Nordhaus ; [ford. Mezei György, Bock Gyula]. - Utánny. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2003. - XXXV, 763 p. : ill. ; 28 cm
ISBN 963-224-564-4 kötött : ár nélkül
330(035)
[AN 978893]
MARC

ANSEL
UTF-87791 /2003.
Selchert, Friedrich W.
   Németország adórendszere / Friedrich W. Selchert, Herich György. - 2. átd. kiad. - Pécs : Penta Unió Okt. Centrum, 2003. - 183 p. ; 24 cm. - (Adó abc, ISSN 1416-8111)
Lezárva: 2003. jan. 1.
Fűzött : ár nélkül
336.2(430)
[AN 972016]
MARC

ANSEL
UTF-87792 /2003.
Seminar on the Implementation of VAT Law, (2000) (Budapest)
   Seminar on the Implementation of VAT Law : Budapest, 11-13 December 2000 / [org., publ. by the] Intra-European Organisation of Tax Administrations. - Budapest : IOTA, [2001]. - 176 p. ; 21 cm
ISBN 963-00-8307-8 * fűzött : ár nélkül
336.223(4)"200" *** 061.3(439-2Bp.)"2000"
[AN 906657]
MARC

ANSEL
UTF-87793 /2003.
   Slowdown in development of the Hungarian industrial exports / [ed. by Jenő Malatinszky] ; [prepared by Judit Adler et al.] ; [transl. by Szilvia Oszkó]. - Budapest : GKI Economic Research Co., 2003. - 38 p. : ill. ; 30 cm. - (Economic trends and research summaries, ISSN 1216-4240 ; 2002/4.)
Fűzött : ár nélkül
339.564(439)"200" *** 338.45(439)
[AN 974898]
MARC

ANSEL
UTF-87794 /2003.
   "Stratégiai kihívások és válaszok a marketingoktatásban és kutatásban" : a Magyar Marketing Oktatók VII. Országos Konferenciájának előadásai : Gödöllő, 2001. augusztus 30-31. / szerk. Lehota József és Záborszki Norbert ; [rend., közread. a] Szent István Egyetem Marketing Intézet, Magyar Marketingszövetség Marketingoktatók Klubja. - Gödöllő : SZIE Marketing Int. : M. Marketingszövets. Marketingoktatók Klubja, [2001]. - 226 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-9256-61-7 * fűzött : ár nélkül
658.8 *** 061.3(439-2Gödöllő)
[AN 907566]
MARC

ANSEL
UTF-87795 /2003.
   Számvitel és elemzés / Adorján [et al.] ; [kiad. a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft.]. - Budapest : M. Könyvvizsgálói Kamara, 2001-2003. - 2 db ; 30 cm
ISBN 963-00-8710-3
657(078) *** 657.6(078)
[AN 924419]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2001. - XVIII, 610 p.
Lezárva: 2001. szept. - Szerk. Róth József. - Bibliogr.: p. XV-XVIII.
ISBN 963-00-8711-1 fűzött : 7143,- Ft
657(078)
[AN 924423] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 2003. - X, 571 p. : ill.
Lezárva: 2003. febr. - Szerk. Dudás Jánosné
ISBN 963-00-8535-6 fűzött : 9500,- Ft
657(078) *** 657.6(078)
[AN 971734] MARC

ANSEL
UTF-87796 /2003.
Tar Kálmán
   A Balatontourist első ötven éve, 1951-2001 : fél évszázad a turizmus szolgálatában : a Balatontourist Részvénytársaság jubileumi évkönyve / [írta Tar Kálmán]. - Veszprém : Balatontourist Rt., 2001. - 152 p. : ill., főként színes ; 23 cm
Példányszám: 1000
ISBN 963-00-7722-1 * fűzött : ár nélkül
Balatontourist Idegenforgalmi és Kereskedelmi Rt. (Veszprém)
338.48(439.117)"195/200" *** 061.5(439-2Veszprém)
[AN 902092]
MARC

ANSEL
UTF-87797 /2003.
   Útmutató az élelmiszeripari üzemek építésének higiéniai szempontjaihoz : kész. a ... Campden & Chorleywood Food Research Association ... útmutatója alapján / [szerk. Berczeli Attila et al.] ; [közread. a Campden & Chorleywood Magyarország Kht.]. - Budapest : Campden & Chorleywood Mo. Kht., 2001. - 205 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 963-00-7532-6 fűzött : ár nélkül
658.2 *** 663/664(439) *** 613.6
[AN 902107]
MARC

ANSEL
UTF-87798 /2003.
   A vállalkozások és a könyvvizsgálat : elmélet, módszertan, gyakorlat / Bíró Tibor [et al.]. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2003. - 440 p. ; 24 cm + CD-ROM
Bibliogr.: p. 433-434.
ISBN 963-224-693-4 kötött : ár nélkül
657.6 *** 658.1.011.1
[AN 971901]
MARC

ANSEL
UTF-87799 /2003.
Workshop on Enforcement Powers of the Tax Administration, (2000) (Budapest)
   Workshop on Enforcement Powers of the Tax Administration : Budapest, 12-13 October 2000 / [org., publ. by the] Intra-European Organisation of Tax Administration. - Budapest : IOTA, [2001]. - 118 p. ; 20 cm
ISBN 963-00-8308-6 * fűzött : ár nélkül
336.2.029.9(4)"200" *** 061.3(439-2Bp.)"2000"
[AN 906663]
MARC

ANSEL
UTF-87800 /2003.
Workshop on Performance Management, (2000) (Budapest)
   Workshop on Performance Management : Budapest, 18-20 October 2000 / [org., publ. by the] Intra-European Organisation of Tax Administration. - Budapest : IOTA, [2001]. - 185 p. ; 20 cm
ISBN 963-00-8303-5 * fűzött : ár nélkül
336.2(4)"200" *** 061.3(439-2Bp.)"2000"
[AN 906641]
MARC

ANSEL
UTF-87801 /2003.
Zánkai Katalin
   Híradástechnika / [szerzők Zánkai Katalin, Jankelovics János]. - Budapest : Piacgazd. Alapítvány, 2003. - 87 p. : ill. ; 22 cm. - (Vállalkozói tájékoztató sorozat, ISSN 1586-9180)
Lezárva: 2003. márc. 25.
ISBN 963-206-969-2 fűzött : ár nélkül
338.45(439) *** 621.39(439)
[AN 974431]
MARC

ANSEL
UTF-87802 /2003.
Zsatku Zsuzsanna
   Anwendung internationaler Rechnungslegungsstandards in Deutschland / Zsatku Zsuzsanna. - Miskolc : Miskolci Egy. K., 2001. - 85 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött : ár nélkül
657.4(430) *** 339.7
[AN 902355]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

7803 /2003.
   Amivel még nem számolunk.. : interprofesszionális együttműködés és szociális munka / szerk. Somorjai Ildikó ; [szerzők Azizi Judit et al.] ; [ford. Kabar Judit, Meszléry Katalin] ; [közread. a] Széchenyi István Főiskola. - Budapest : Kávé K. ; Győr : Széchenyi I. Főisk., 2001. - 259 p. ; 24 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén. - A tartalomjegyzék angol nyelven is
ISBN 963-7175-18-0 fűzött : ár nélkül
364
[AN 909402]
MARC

ANSEL
UTF-87804 /2003.
Dávid Csaba (1936-)
   A francia mezőgazdaság és érdekképviselete / Dávid Csaba. - Budapest : ISM, 2001. - 130 p. ; 30 cm. - (Európai tükör : műhelytanulmányok, ISSN 1416-7484 ; 78.)
Bibliogr.: p. 112-119. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-9284-67-X * fűzött : ár nélkül
Franciaország
331.105.44(44) *** 338.43(44)
[AN 902739]
MARC

ANSEL
UTF-87805 /2003.
Gallai Sándor
   European social dialogue : institutionalization, policy outcomes and their impact on Hungarian tripartism / [auth. Sándor Gallai]. - Budapest : Budapest Economics, 2001. - 104 p. ; 21 cm. - (Budapest economics research papers, ISSN 1587-4583)
Bibliogr.: p. 98-104.
ISBN 963-00-7166-5 fűzött : ár nélkül
364(4-62)
[AN 907678]
MARC

ANSEL
UTF-87806 /2003.
Százdi Antal
   Gyermekvédelem Csepelen : tanulmányok / Százdi Antal ; [közread.] Budapest-Csepel Önkormányzata, Járó Dóra Gyermekvédelmi Alapítvány. - Budapest-Csepel : Önkormányzat : Járó D. Gyermekvédelmi Alapítvány, 2001. - [62] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-00-8761-8 * fűzött : ár nélkül
364.65-053.2/.6(439-2Bp.XXI.)
[AN 908075]
MARC

ANSEL
UTF-87807 /2003.
   Szociális szakmai fogalomtár / [szerk. Kemény Ferenc] ; [szerzők Billédi Katalin et al.]. - Budapest : Labora, 2001. - 184 p. ; 24 cm. - (Szociális segítő, ISSN 1217-5994)
ISBN 963-00-6377-8 fűzött : ár nélkül
364(031)
[AN 902319]
MARC

ANSEL
UTF-87808 /2003.
   Társadalmi felelősség - gyermekvédelem : válogatás a Fővárosi Gyermekvédelmi Szakmai Napok előadásaiból / [szerk. Molnár László]. - [Budapest] : OKKER K., 2002. - 152 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9228-69-9 * fűzött : 800,- Ft (hibás ISBN 963-9228-69-2)
364.65-053.2/.6(439) *** 347.64(439) *** 376(439) *** 061.3(439-2Bp.)"2002"
[AN 973154]
MARC

ANSEL
UTF-87809 /2003.
   "Új dimenziók - innovatív és intenzív családtámogató programok" : szakmai konferencia, Budapest, 2003. április 3. - Budapest : [Animula], 2003. - 40 p. : ill. ; 21 cm. - (Magyar Videotréning Egyesület kiadványai, ISSN 1589-6919 ; 4.)
Fűzött : ár nélkül
364.044.24 *** 316.356.2 *** 061.3(439-2Bp.)"2003"
[AN 969816]
MARC

ANSEL
UTF-87810 /2003.
   Vallomások : a hosszú út, mely krónikus betegségem elfogadásához vezetett / szerk. Bergmann Annamária. - Hévíz : Bones Kft., 2001. - 131 p. ; 21 cm
ISBN 963-00-8792-8 fűzött : ár nélkül
364.65-056.26(0:82-94) *** 06.063
[AN 973319]
MARC

ANSEL
UTF-87811 /2003.
Zalabai Péterné
   Az élő otthon : [ötletek és javaslatok lakókörnyezetünk akadálymentes kialakításához] / Zalabai Péterné, Vízvárdi András ; [... kiad. ... Motiváció Alapítvány]. - Budapest : Motiváció Alapítvány, 2003. - 95 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 95.
ISBN 963-206-183-7 fűzött : ár nélkül
364.65-056.26 *** 643/645 *** 721.05
[AN 972450]
MARC

ANSEL
UTF-87812 /2003.
Zalabai Péterné
   Az élő otthon : [ötletek és javaslatok lakókörnyezetünk akadálymentes kialakításához] / Zalabai Péterné, Vízvárdi András ; [... kiad. ... Motiváció Alapítvány]. - Budapest : Motiváció Alapítvány, 2003. - 95 p., [40] p. : ill., részben színes ; 30 cm
Összefoglalás Braille-írással. - Bibliogr.: p. 95. - Példányszám: 1500
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-206-183-7)
364.65-056.26 *** 643/645 *** 721.05 *** 003.24
[AN 972467]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

7813 /2003.
   Anyanyelvi nevelés az ajkai Katica Óvodában : konferenciaanyag / [szerk. Tolnai Andrásné et al.]. - Veszprém : MPISZ, 2003. - 32 p. : ill. ; 21 cm. - (MPISZ módszertani levelek, ISSN 1589-7966 ; 2003/1.)
ISBN 963-9413-12-7 fűzött : ár nélkül
372.3:372.461(072) *** 373.24(439-2Ajka)
[AN 968506]
MARC

ANSEL
UTF-87814 /2003.
Balogh József (1951-)
   Magyar irodalom : 5. osztály : kézikönyv / Balogh József. - Celldömölk : Apáczai, 2001. - 56 p. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 32-35.
ISBN 963-464-633-6 * fűzött : ár nélkül
Általános iskola - Felső tagozat
372.889.451.1(072)
[AN 903130]
MARC

ANSEL
UTF-87815 /2003.
Bárdos Jenő (1945-)
   Az idegen nyelvek tanításának elméleti alapjai és gyakorlata / Bárdos Jenő. - 2. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2003, cop. 2000. - 300 p. : ill. ; 24 cm. - (Nyelvpedagógia tankönyvsorozat)
Felsőoktatási tankönyv. - Bibliogr.: p. 281-295.
ISBN 963-19-4376-3 fűzött : 1929,- Ft
371.3(075.8) *** 372.880(075.8)
[AN 980872]
MARC

ANSEL
UTF-87816 /2003.
   "A diszlexiáról és más nyavalyákról..." : tájékoztató a kommunikációs és tanulási zavarokról szülőknek / [közread. a] Napvirág Alapítvány. - Budapest : Napvirág Alapítvány, 2003. - 56 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 51-55.
Fűzött : ár nélkül
376.36
[AN 971456]
MARC

ANSEL
UTF-87817 /2003.
   Drámajáték óvodásoknak / [szerk. Kaposi László] ; [... szerzői Antal Rita et al.] ; [közread. a] Magyar Drámapedagógiai Társaság. - Budapest : M. Drámaped. Társ., 2001. - 110 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 16-17.
ISBN 963-00-7839-2 fűzött : ár nélkül
371.383.1 *** 373.24
[AN 906084]
MARC

ANSEL
UTF-87818 /2003.
Dráviczki Sándor
   A pedagógus / Dráviczki Sándor. - Nyíregyháza : Bessenyei, 2002. - 100 p. ; 25 cm. - (Pedagógusmesterség)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9385-61-1 fűzött : ár nélkül
371.12(439) *** 371.15(439) *** 371.13(439)
[AN 973227]
MARC

ANSEL
UTF-87819 /2003.
Ethei Lajos (1927-)
   A balassagyarmati 217. számú Szondi György Ipari Szakmunkásképző Intézet története, 1880-1980 / Ethei Lajos. - [Balassagyarmat] : [Magánkiad.], [2003]. - 312 p. ; 25 cm
Fűzött : ár nélkül
Szondi György Ipari Szakmunkásképző Intézet (Balassagyarmat)
377.3(439-2Balassagyarmat)(091)
[AN 971783]
MARC

ANSEL
UTF-87820 /2003.
   A Fáy András Közgazdasági Szakközépiskola jubileumi évkönyve / [szerk. Balikó Márta et al.]. - Miskolc : [Fáy A. Közgazd. Szakközépisk.], 2003. - 200 p. : ill. ; 24 cm
85 éves a Fáy (borító- és gerinccím)
Fűzött : ár nélkül
Fáy András Közgazdasági Szakközépiskola (Miskolc)
373.6:33(439-2Miskolc)(058)
[AN 980926]
MARC

ANSEL
UTF-87821 /2003.
Graystone, Peter
Yoyo (magyar)
   Start! : ifjúsági óravázlatok tizenéveseknek / Peter Graystone, Paul Sharpe, Pippa Turner ; [közread. a] Szentírás Szövetség. - Budapest : Szentírás Szövets., [2002]-. - 30 cm
ISBN 963-204-281-6
372.82(072) *** 268(072)
[AN 975115]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - cop. 2002. - 78 p. : ill.
ISBN 963-204-282-4 fűzött : ár nélkül
372.82(072) *** 268(072)
[AN 975124] MARC

ANSEL
UTF-87822 /2003.
   Hivatásunk - mesterségünk értékei : Óvodapedagógusok Konferenciája : 1999. június 29-től július 2-ig / [főszerk. Janurik Tamás] ; [közread. a Kecskeméti Főiskola]. - [Kecskemét] : Kecskeméti Főisk., [2001]. - 101 p. ; 25 cm
A konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 500
ISBN 963-7294-34-1 fűzött : ár nélkül
37.014 *** 373.24 *** 061.3(439-2Kecskemét)
[AN 902230]
MARC

ANSEL
UTF-87823 /2003.
Horváth Tihamér
   Testnevelés : 7-8. osztály részére : kézikönyv / Horváth Tihamér. - Celldömölk : Apáczai, 2001. - 79 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-464-636-0 * fűzött : ár nélkül
372.879.6(072)
[AN 903127]
MARC

ANSEL
UTF-87824 /2003.
Huga Ibolya
   Kézikönyv a könyv- és könyvtárhasználat tanításához : 1-2. osztály / Huga Ibolya. - Celldömölk : Apáczai, 2001. - 16 p. ; 29 cm
ISBN 963-464-634-4 * fűzött : ár nélkül
Általános iskola - Tanári segédkönyv - Alsó tagozat
372.802(072)
[AN 903111]
MARC

ANSEL
UTF-87825 /2003.
Hunyadi János Gimnázium (Bácsalmás)
   A bácsalmási Hunyadi János Gimnázium 50 éves jubileumi emlékkönyve, 1953-2003 / [szerk. Kerényiné Szalai Katalin, Szénásiné Harton Edit] ; [graf. Orgoványi Anikó]. - Bácsalmás : Hunyadi J. Gimn., 2003. - 199 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-206-599-9 fűzött : ár nélkül
Hunyadi János Gimnázium (Bácsalmás)
373.54(439-2Bácsalmás)(058)
[AN 969890]
MARC

ANSEL
UTF-87826 /2003.
Kerékgyártó László
   Realitások és lehetőségek : szükségszerű-e a kudarc nyolcadik után? : a tanulási kudarc okai és a felzárkóztatás lehetősége a szakképzést előkészítő oktatásban / Kerékgyártó László ; [közread. a] Nemzeti Szakképzési Intézet. - [Budapest] : NSZI, 2001. - 90 p. ; 24 cm
ISBN 963-7627-97-9 fűzött : ár nélkül
371.322.9(439) *** 371.321.8(439) *** 377.3(439) *** 373.6(439)
[AN 807885]
MARC

ANSEL
UTF-87827 /2003.
Kővári Istvánné
   Technika-életvitel kézikönyv az 1-2. osztály tanítói számára / Kővári Istvánné. - Celldömölk : Apáczai, 2001. - 74 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 73-[75].
ISBN 963-464-639-5 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-464-285-3)
Alsó tagozat - Általános iskola - Tanári segédkönyv
372.4:62(072) *** 372.4:64(072)
[AN 903108]
MARC

ANSEL
UTF-87828 /2003.
   Második osztályos szövegértés mérés megyei tapasztalatai, 1999/2000 / [szerk. Botárné Barcza Éva et al.]. - Salgótarján : NMPI, 2001. - 23, [12] p. ; 21 cm. - (Tematikus vizsgálatok, eredménymérések tapasztalatai, ISSN 0239-0825 ; 24.)
Példányszám: 200
ISBN 963-00-5115-X fűzött : ár nélkül
372.41 *** 371.263(439.131)
[AN 906635]
MARC

ANSEL
UTF-87829 /2003.
   Második osztályos természetismeret mérés megyei tapasztalatai, 1999/2000 / [szerk. Mosoniné Mézinger Éva et al.]. - Salgótarján : NMPI, 2001. - 34, [14] p. : ill. ; 21 cm. - (Tematikus vizsgálatok, eredménymérések tapasztalatai, ISSN 0239-0825 ; 25.)
Példányszám: 200
ISBN 963-00-5116-8 fűzött : ár nélkül
372.48 *** 371.263(439.131)
[AN 906639]
MARC

ANSEL
UTF-87830 /2003.
Mester Miklósné
   A mi világunk sorozat : környezetismeret : 1. osztály : kézikönyv / Mester Miklósné ; [ill. Bárány Zsuzsa]. - Celldömölk : Apáczai, 2001. - 72 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-464-637-9 * fűzött : ár nélkül
Alsó tagozat - Általános iskola - Tanári segédkönyv
372.48(072)
[AN 903136]
MARC

ANSEL
UTF-87831 /2003.
   A Németh László Gimnázium jubileumi évkönyve, 1949-1989-1999 / [szerk. Szabó Márta]. - Budapest : [Németh L. Gimn.], [2001]. - 220 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-00-7940-2 * fűzött : ár nélkül
Németh László Gimnázium (Budapest)
373.54(439-2Bp.)(058)
[AN 902331]
MARC

ANSEL
UTF-87832 /2003.
Odzené Szemenyei Márta
   Kézikönyv az angol nyelv tanításához : 1-2. osztály / Odzené Szemenyei Márta. - Celldömölk : Apáczai, 2001. - 40 p. ; 29 cm
ISBN 963-464-635-2 * fűzött : ár nélkül
Általános iskola - Tanári segédkönyv - Alsó tagozat
372.4:802.0(072)
[AN 903116]
MARC

ANSEL
UTF-87833 /2003.
   Ötvenévkönyv 1949-1999 : jubileumi évkönyv a Semmelweis Egyetem Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Pathobiokémiai Intézetének alapítása 50. évfordulójára / szerk. Mandl József. - Budapest : Semmelweis Egy., 2001. - 126 p. ; 24 cm
ISBN 963-9129-33-X fűzött : ár nélkül
Semmelweis Egyetem (Budapest). Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Pathobiokémiai Intézet.
378.661(439-2Bp.).096(058) *** 577.1 *** 577.2 *** 616-091
[AN 901830]
MARC

ANSEL
UTF-87834 /2003.
   Egy pályázat utóélete : "Komplex környezeti értékek helytörténeti, földrajzi háttérrel" : KOMA XX. / [szerk. Riczel Etelka] ; [közread. a Közoktatási Modernizációs Közalapítvány]. - Budapest : KOMA, 2001. - 136 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 107-117.
ISBN 963-00-7372-2 fűzött : ár nélkül
372.48 *** 372.891 *** 372.850.4 *** 908.439 *** 06.063
[AN 902406]
MARC

ANSEL
UTF-87835 /2003.
Papp László
   Diákhumor : gyerekszáj - diákszív - tanárszem / Papp László. - Debrecen : Ethnica, 2001. - 226 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 219-223.
ISBN 963-472-519-8 fűzött : ár nélkül
371.8(0:82-7) *** 398.94
[AN 902180]
MARC

ANSEL
UTF-87836 /2003.
   PISA-vizsgálat, 2000 / alkotó szerk. Vári Péter ; [szerk. Budai Ágnes] ; [szerzők Vári Péter et al.]. - Budapest : Műszaki Kvk., cop. 2003. - 333 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-16-2929-5 kötött : ár nélkül
37.031 *** 372.8 *** 371.263
[AN 971723]
MARC

ANSEL
UTF-87837 /2003.
Pitrik József (1948-)
   Kézikönyv : technika és életvitel, 7-8. osztály / Pitrik József. - Celldömölk : Apáczai, 2003. - 59 p. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 56-59.
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-464-309-4)
372.864(072) *** 372.862(072)
[AN 973032]
MARC

ANSEL
UTF-87838 /2003.
Pitrik József (1948-)
   Technika és életvitel : 5. osztály : kézikönyv / Pitrik József. - Celldömölk : Apáczai, 2001. - 40 p. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 38-40.
ISBN 963-464-638-7 * fűzött : ár nélkül
Általános iskola - Felső tagozat
372.862(072) *** 372.864(072)
[AN 903122]
MARC

ANSEL
UTF-87839 /2003.
Radó Péter
   Transition in education : policy making and the key educational policy areas in the Central-European and Baltic countries / Péter Radó ; [publ. by the] Open Society Institute Institute for Educational Policy. - Budapest : OSI, 2001. - 103 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 101-103.
ISBN 963-7316-95-7 * fűzött : ár nélkül
37.014(4-11)"199"
[AN 903240]
MARC

ANSEL
UTF-87840 /2003.
Schwengeler, Bruno
Erziehung - Frust oder Lust? (magyar)
   Nevelés - öröm vagy üröm? / Bruno és Yvonne Schwengeler. - Bőv. kiad. - Budapest : Ethos Kft., cop. 2003. - 270 p. ; 21 cm
Ford. Máté Zsuzsa
ISBN 963-206-833-5 kötött : ár nélkül
37.018.1
[AN 978024]
MARC

ANSEL
UTF-87841 /2003.
Swanson, Noel
The good child guide - putting an end to bad behaviour (magyar)
   Hogyan neveljünk jó gyereket? : útikalauz szülőknek / Noel Swanson ; [ford. Kulcsár Dalma és Sümegi Balázs]. - Budapest : Athenaeum 2000, 2003. - 158 p. : ill. ; 22 cm. - (Emberi tényező, ISSN 1589-2956)
ISBN 963-9471-22-4 kötött : 1690,- Ft
37.018.1
[AN 971396]
MARC

ANSEL
UTF-87842 /2003.
   A Széchenyi István Közgazdasági és Külkereskedelmi Szakközépiskola háromnegyed évszázada : [évkönyv, 1926-2001] / [szerk. Csepelényi Attila]. - Békéscsaba : Széchenyi I. Közgazd. és Külkeresk. Szakközépisk., 2001. - 218 p., XVI t. : ill., részben színes ; 25 cm
Példányszám: 1000
ISBN 963-00-6521-5 kötött : ár nélkül
Széchenyi István Közgazdasági és Külkereskedelmi Szakközépiskola (Békéscsaba)
373.6:339.5(439-2Békéscsaba)(058) *** 373.6:33(439-2Békéscsaba)(058)
[AN 902694]
MARC

ANSEL
UTF-87843 /2003.
Szekszárdi Júlia (1942-)
   Nevelési vizsgálatok a pedagógiai gyakorlatban / kész. Szekszárdi Júlia. - Veszprém : Veszprémi Egy. K., 2001. - 87 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 85-86. és a jegyzetekben
ISBN 963-9220-50-7 fűzött : ár nélkül
37.012
[AN 902192]
MARC

ANSEL
UTF-87844 /2003.
   A szombathelyi Élelmiszeripari és Földmérési Szakközép- és Szakmunkásképző Iskola jubileumi évkönyve az iskola fennállásának 75. tanévében / [szerk. Meizner Ferencné]. - Szombathely : Élelmiszerip. és Földmérési Szakközép- és Szakmunkásképző Isk., 2003. - 119 p. : ill. ; 24 cm
Példányszám: 1000
ISBN 963-206-689-8 fűzött : ár nélkül
Élelmiszeripari és Földmérési Szakközép- és Szakmunkásképző Iskola (Szombathely)
373.6:663/664(439-2Szombathely)(058) *** 373.6:528(439-2Szombathely)(058) *** 377.35:663/664(439-2Szombathely)(058) *** 377.35:528(439-2Szombathely)(058)
[AN 971240]
MARC

ANSEL
UTF-87845 /2003.
   A tanulási nehézségek kezelése : kézikönyv a habilitációs programcsomaghoz / szerk. Tölgyszéky Papp Gyuláné ; [szerzők Ács Ágnes et al.]. - Budapest : Logopédia K., 2001. - 100 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 95-98.
ISBN 963-85788-7-4 fűzött : ár nélkül
376.2/.4 *** 616.89-008.434.53 *** 616.89-008.435.3
[AN 902308]
MARC

ANSEL
UTF-87846 /2003.
Törzsök Béla (1916-)
   Zenehallgatás az óvodában : dallamgyűjtemény óvodák számára / Törzsök Béla. - 10. kiad. - Budapest : EMB, [2003], cop. 1982. - 273, [3] p. : ill., kotta ; 24 cm
Holló Sándor "Zime-zum" c. kéziratos zenehallgatási anyagának részbeni felhasználásával kész. - Bibliogr.: p. 270-272.
ISBN 963-330-727-9 fűzött : ár nélkül
372.3:78(072)
[AN 978636]
MARC

ANSEL
UTF-87847 /2003.
Villányi Attila (1958-)
   Ötösöm lesz kémiából / Villányi Attila. - 9. kiad. - Budapest : Műszaki Kvk. : Calibra Kv., cop. 2003. - 2 db ; 24 cm
ISBN 963-16-2380-7 fűzött : ár nélkül
372.854(076)
[AN 978254]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], Példatár. - 231 p.
ISBN 963-16-2381-5 (hibás ISBN 963-16-2382-3)
372.854(076)
[AN 978255] MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], Megoldások. - 497, [3] p.
ISBN 963-16-2382-3
372.854(076)
[AN 978258] MARC

ANSEL
UTF-87848 /2003.
   Virtuális egyetem Magyarországon / Kovács Gábor köreműködésével[!] összeáll. Nyíri Kristóf ; [a köt. szerzői Benedek András et al.] ; [... fordítói Farkas János László, Mester Béla]. - Budapest : Typotex, 2003. - 546 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9326-66-6 fűzött : 3200,- Ft
378(439) *** 681.324Internet
[AN 972344]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

7849 /2003.
Hegyi Tamás
   Ronaldo és az aranylabda csillagai / Hegyi Tamás, Misur Tamás. - Budapest : Aréna 2000, 2003. - 238 p. : ill. ; 20 cm. - (Stadion könyvtár, ISSN 1418-6632 ; 14.)
ISBN 963-86167-6-8 fűzött : 1990,- Ft
Ronaldo, Luiz Nazario da Lima
796.332(100)(092) *** 796.332(81)(092)Ronaldo,L.N.d.L.
[AN 973328]
MARC

ANSEL
UTF-87850 /2003.
Katics László
   Erőedzés elmélete és gyakorlata / Katics László, Lőrinczy Dénes, Harsányi László. - Pécs : Katics L., 2001. - 223 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 219-223.
ISBN 963-440-135-X kötött : ár nélkül
796.894.015
[AN 902156]
MARC

ANSEL
UTF-87851 /2003.
Kuffner, Trish
The preschooler's busy book (magyar)
   Játéktippek : 365 játék és tevékenység 3-6 éveseknek / Trish Kuffner ; [ford. Illyés Emese]. - Budapest : Animus, 2003. - 335 p. : ill. ; 18 cm
Bibliogr.: p. 334-[336].
ISBN 963-9307-76-9 kötött : 1980,- Ft
793/794 *** 379.826
[AN 969600]
MARC

ANSEL
UTF-87852 /2003.
Messner, Reinhold
Everest solo (magyar)
   A kristályhorizont : egyedül az Everesten / Reinhold Messner ; [ford. Simonkay Piroska]. - Budapest : Corbis, cop. 2003. - 222 p., [32] t. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 963-206-624-3 kötött : ár nélkül
796.52(235.24)(0:82-94)
[AN 972494]
MARC

ANSEL
UTF-87853 /2003.
Nádori László (1923-)
   Európai Unió és a sport : uniós csatlakozás a sportban / Nádori László, Bátonyi Viola. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, 2003. - 214 p. ; 24 cm. - (Dialóg Campus tankönyvek, ISSN 1418-1274). (Dialóg Campus sport, ISSN 1586-0973). (Testnevelés és sport, ISSN 1586-975X)
Fűzött : 3180,- Ft (hibás ISBN 963-9123-35-8)
European Union.
796(4-62) *** 796(439)
[AN 972368]
MARC

ANSEL
UTF-87854 /2003.
Schmidt János
   Ceruzarágó : rejtvényínyencségek / Schmidt János. - Pécs : Alexandra, [2001]. - 160 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-367-987-7 fűzött : ár nélkül
793.7
[AN 902149]
MARC

ANSEL
UTF-87855 /2003.
Smullyan, Raymond
Alice in Puzzle-land (magyar)
   Alice Rejtvényországban : carolli mesék nyolcvan év alatti gyermekeknek / Raymond M. Smullyan ; Martin Gardner bevezetőjével és Greer Fitting illusztrációival. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : Typotex, 2003, cop. 2001. - 201 p. : ill. ; 19 cm
Ford. Horváth Hedvig, Mónus Attila
ISBN 963-9326-69-0 fűzött : 1580,- Ft
793.7
[AN 976859]
MARC

ANSEL
UTF-87856 /2003.
   Toyota Libertadores Kupa, 1960-2002 / [szerk.] Nagy Zoltán. - Balatonalmádi : Stadion, 2003. - 149 p. : ill. ; 15 cm. - (Stadion Hungary issue, ISSN 1586-4294 ; 11.)
Borítócím: Libertadores Kupa, 1960-2002
ISBN 963-206-652-9 fűzött : ár nélkül
796.332(8)"196/200"
[AN 971271]
MARC

ANSEL
UTF-87857 /2003.
Varga Lajos
   Sajószentpéteri futball évtizedek / Varga Lajos ; [kiad. a Sajtószentpéteri Városi Sport Egyesület]. - Sajószentpéter : SVSE, 2001. - 152 p. : ill. ; 26 cm
ISBN 963-00-7150-9 fűzött : ár nélkül
796.332
[AN 902075]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

7858 /2003.
Baatz, Willfried
Geschichte der Fotographie (magyar)
   Fotográfia / Willfried Baatz ; [ford. Piros Christa]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2003. - 183 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Art-téka, ISSN 1589-6951)
ISBN 963-09-4425-1 kötött : ár nélkül
77(100)(091) *** 77.04
[AN 969874]
MARC

ANSEL
UTF-87859 /2003.
BeBeau, René
   Medieval castles in Hungary : a guide to the medieval castles and castle ruins of Hungary / text and photos by René BeBeau. - Budapest : Glória, cop. 2001. - 262 p., [1] t.fol. : ill., színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 255-257.
ISBN 963-9283-18-5 * kötött : 3200,- Ft (hibás ISBN 963-9283-14-2)
728.81(439)(036) *** 914.39(036)
[AN 808387]
MARC

ANSEL
UTF-87860 /2003.
Borza Teréz (1953-)
   Újjászületés : [jubileumi kiállítás, Vigadó Galéria, 2003. március 14-23., XII. kerületi Művelődési Központ, március 25 - április 3.] / [Borza Teréz]. - [Budapest] : Vigadó Galéria, [2003]. - [36] p. : ill., színes ; 23 cm
Kiállítási katalógus. - Feledy Balázs előszavával
Fűzött : ár nélkül
738.1(439)(092)Borza_T. *** 061.4(439-2Bp.)"2003"
[AN 971102]
MARC

ANSEL
UTF-87861 /2003.
Burian, Peter K.
National geographic photography field guide (magyar)
   National geographic fotóiskola : tippek és trükkök / Peter K. Burian és Robert Caputo ; [ford. Révbíró Tamás, Seres Iván]. - 3. kiad. - Budapest : Geographia, 2002 [!2003]. - 352 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 963-86334-8-4 fűzött : 4500,- Ft
77(078)
[AN 978883]
MARC

ANSEL
UTF-87862 /2003.
Caputo, Robert
National geographic photography field guide : people & portraits (magyar)
   National geographic fotóiskola : portré és riport / Robert Caputo ; [ford. Teveli Gábor]. - Budapest : Geographia, 2003. - 159 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 963-86334-2-5 fűzött : 3500,- Ft
77(078) *** 77.041.5 *** 77.044
[AN 973801]
MARC

ANSEL
UTF-87863 /2003.
Dévényi Dénes (1932-)
Művek (vál.)
   Dévényi Dénes / [közread. a Makói Múzeumért Közhasznú Alapítvány]. - [Makó] : Makói Múzeumért Közhasznú Alapítvány, [2001]. - [14] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-00-7213-0 * fűzött : ár nélkül
77.04(439)(092)Dévényi_D.
[AN 807646]
MARC

ANSEL
UTF-87864 /2003.
Gudics József (1929-1973)
Művek (vál.)
   Gudics : [Római Magyar Akadémia, ... 2001. október 5-november 4.] : [Budapest Kiállítóterem, 2002] / [a kiállításokat rend. és a katalógust szerk. ...] Sulyok Miklós ; [ford. ... Mihályi Melinda, Sulyok Miklós] ; [közread. a] Római Magyar Akadémia. - Róma ; Budapest : Római M. Akad., 2001. - 67 p. : ill., színes ; 32 cm
Magyar és olasz nyelven
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-00-7513-X)
73/76(45)(=945.11)(092)Gudics_J. *** 061.4(439-2Bp.)"2002"
[AN 975228]
MARC

ANSEL
UTF-87865 /2003.
   Győri ötvösség. - Győr : Vár. Műv. Múz., 1998-2003. - 3 db ; 21 cm
ISBN 963-03-6935-4 *
739(439-2Győr)
[AN 372348]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [3.], 1800-1872 / Grotte András. - 2003. - 162 p. : ill. - (Győri művészettörténet, ISSN 1419-6948 ; 3.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 300
ISBN 963-206-655-3 fűzött : ár nélkül
739(439-2Győr)"18"
[AN 970046] MARC

ANSEL
UTF-87866 /2003.
   A jövő évezred közösségi háza : konferencia Felsőtárkányban, 2000. február 24-25. / [szerk. Jámbor Ildikó] ; [rend., közread. a] Megyei Művelődési Központ. - Eger : M. Művel. Közp., 2001. - 71 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-00-8275-6 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-8275-6)
725.835(439) *** 379.82(439) *** 061.3(439-2Felsőtárkány)
[AN 907565]
MARC

ANSEL
UTF-87867 /2003.
Korga György (1935-2002)
Művek (vál.)
   Korga György festőművész emlékkiállítása : Nemzeti Táncszínház Galéria, ... Budapest ..., 2003. március 21-től április 29-ig. - [Budapest] : [Nemz. Táncszínház Galéria], [2003]. - 27 p. : ill., főként színes ; 26 cm
Katalógus
Fűzött : ár nélkül
75(439)(092)Korga_Gy. *** 061.4(439-2Bp.)"2003"
[AN 971077]
MARC

ANSEL
UTF-87868 /2003.
   Korona és palást III : kortárs képzőművészeti kiállítás : Grassalkovich Művelődési Központ, Hatvany Ferenc terem, ... Grassalkovich-kastély : 2001. június 28 - 2001. július 28. / [a katalógust ... szerk. Bészabó András] ; [rend. a] Renée Művészeti Társaság ; [... kiad. a Grassalkovich Művelődési Központ]. - Hatvan : Grassalkovich Művel. Közp., 2001. - 23 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 963-00-8508-9 * fűzött : ár nélkül
73/76(439)"199/200" *** 061.28(439-2Bp.)Renée *** 061.4(439-2Hatvan)
[AN 907913]
MARC

ANSEL
UTF-87869 /2003.
Kovács László (1940-)
   Különben minden nagyszerű = All else is wonderful / Kovács László. - [Budapest] : Interart Stúdió, 2003. - 114 p. : ill. ; 24 cm. - (Fényképtár, ISSN 1219-560X ; 20.)
ISBN 963-8035-98-6 fűzött : 1200,- Ft
77.04(439)(092)Kovács_L.
[AN 970931]
MARC

ANSEL
UTF-87870 /2003.
   A látás élménye : [Hollan] : [Szentendrei Képtár, ... 2003. március 20 - május 25.] : [Fővárosi Képtár, Kiscelli Múzeum Templomtér, ... 2003. március 21 - április 20.] : [Francia Intézet, ... 2003. március 24 - május 4.] = L'expérience de voir : [Hollan] : [Pinacothèque de Szentendre ...] : [Pinacothèque de Budapest, le Musée de Kiscell ...] : [Institut Français ...] / [a kiállítást rend. ... Sasvári Edit, Verba Andrea, Lengyel Zoltán] ; [tanulmány ... Yves Bonnefoy et al.]. - [Budapest] : [BTM] ; [Szentendre] : Pest M. Múz. Ig., [2003]. - 78 p. : ill., részben színes ; 21x21 cm. - (Fővárosi Képtár katalógusai, ISSN 1416-4922 ; 122.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9340-18-9 fűzött : ár nélkül
Hollan, Alexandre (1933-)
75(44)(=945.11)(092)Hollán_S. *** 061.4(439)"2003"
[AN 972579]
MARC

ANSEL
UTF-87871 /2003.
   Losonci Lilla / [szerk. Losonci Miklós] ; [közread. a HM Kulturális és Szabadidő Központ Kht.]. - [Budapest] : HM Kult. és Szabadidő Közp. Kht., [2001]. - 159 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 963-00-7393-5 bársony : ár nélkül
Losonci Lilla (1930-)
75(439)(092)Losonci_L.
[AN 902382]
MARC

ANSEL
UTF-87872 /2003.
Majoros Valéria (1957-)
   Nap : [Cirko Galéria, 2003. április 16 - május 14.] = Sun / Majoros Valéria Vanília, Lengyel Tamás Kristóf ; [rend., közread. a Cirko-Gejzír Filmszínház]. - Budapest : Cirko-Gejzír Filmszínház, cop. 2003. - [46] p. : ill., részben színes ; 22 cm
Kiállítási katalógus
ISBN 963-206-953-6 fűzött : ár nélkül
77.04(439)(092)Majoros_V. *** 75(439)(092)Lengyel_T. *** 681.3.019 *** 061.4(439-2Bp.)"2003"
[AN 975214]
MARC

ANSEL
UTF-87873 /2003.
Makkai Piroska, M. (1910-1998)
   Fiú és apa : Bolyai János és Bolyai Farkas életéből = Son and father : from the lives of János Bolyai and Farkas Bolyai / fába metszette M. Makkai Piroska ; a kísérőszöveget írta Weszely Tibor ; [előszó Roska Tamás] ; [szerk. K. Vladár Edit] ; [ford. Johnson Andrea]. - [Budapest] : Válasz, 2003. - 98 p. : ill. ; 33 cm
ISBN 963-9461-08-3 kötött : ár nélkül
Bolyai Farkas (1775-1856)
Bolyai János (1802-1860)
761.1(439)(092)Makkai_P.,_M. *** 51(439)(092)Bolyai_J. *** 51(439)(092)Bolyai_F.
[AN 973520]
MARC

ANSEL
UTF-87874 /2003.
   Műszaki jellegű urbanisztikai felsőoktatás, 2002 / szerk. Tóth Zoltán ; [közread. a] Magyar Urbanisztikai Társaság. - [Budapest] : MUT, 2003. - 60 p. ; 30 cm
Fűzött : ár nélkül
711.4 *** 911.375 *** 378.691.137.5(439)
[AN 971048]
MARC

ANSEL
UTF-87875 /2003.
L'opera completa di Hieronymus Bosch (magyar)
   Bosch festői életműve / a bevezetőt Dino Buzzati írta ; a dokumentációt Mia Cinotti kész. ; [ford. Szepesi Anna ... és Klukon Beatrix ...]. - 2. kiad. - Budapest : Corvina, 2003. - 120 p. : ill., főként színes reprod. ; 31 cm. - (A művészet klasszikusai, ISSN 0236-5693)
Bibliogr.: p. 82. - Műjegyz.: p. 86-117.
ISBN 963-13-5274-9 kötött : 6000,- Ft
Bosch, Hieronymus
75(492-89)(092)Bosch,_H.
[AN 980852]
MARC

ANSEL
UTF-87876 /2003.
Orientierungshilfen Reitanlagen- und Stallbau (magyar)
   Lovardák, istállók tervezése, építése / [ford. Agócs Mónika és Radnai Imre]. - Budapest : Mezőgazda, [2003], cop. 2000. - 137 p. : ill. ; 25 cm. - (Lovasakadémia, ISSN 1416-5422 ; 9.)
ISBN 963-286-006-3 kötött : ár nélkül
725.85.011 *** 631.2 *** 728.9.011
[AN 980867]
MARC

ANSEL
UTF-87877 /2003.
Pető Bálint
   Ötvenhét vár a Felvidékről / [fotó és szöveg] Pető Bálint. - Szeged : Szerző, 2003. - 131, [4] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-430-279-3 kötött : ár nélkül
728.81(437.6)(084.12) *** 77.04(439)(092)Pető_B. *** 728.81(439.22)(084.12)
[AN 970853]
MARC

ANSEL
UTF-87878 /2003.
Püspöky István (1950-)
Művek (vál.)
   Püspöky retrospektív kiállítása : Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum, 2003. február 27 - március 29. - [Miskolc] : [MG Vár. Műv. Múz.], [2003]. - 32 p. : ill., színes ; 30 cm
Katalógus
Fűzött : ár nélkül
73/76(439)(092)Püspöky_I. *** 061.4(439-2Miskolc)
[AN 971065]
MARC

ANSEL
UTF-87879 /2003.
Rippl-Rónai József (1861-1927)
Művek (vál.)
   Rippl-Rónai József, 1861-1927 : Művészetek Háza, Martyn Ferenc Tetőtéri Galéria, Pécs ... : 2003. március 17 - április 20. / [a kiállítást rend. és a katalógust szerk. Várkonyi György]. - Pécs : Művészetek Háza, [2003]. - 59 p. : ill., főként színes ; 21x21 cm. - (Rejtett kincsek, ISSN 1589-2298 ; 13.)
ISBN 963-206-615-4 fűzött : ár nélkül
Rippl-Rónai József (1861-1927)
75(439)(092)Rippl-Rónai_J. *** 061.4(439-2Pécs)
[AN 972032]
MARC

ANSEL
UTF-87880 /2003.
   Vas megye : Vas megye műemlékeinek töredékei / szerk. Lővei Pál ; [írták B. Benkhard Lilla et al.] ; [rajzok Derdák Ferenc et al.] ; [fényképfelvételek ... Barka Gábor et al.]. - Budapest : KÖH, 2002. - 2 db : ill. ; 24 cm
ISBN 963-7143-51-3 fűzött : ár nélkül
Vas (megye)
72.025.3/.4(439.111)(083.8) *** 904(439.111)
[AN 974021]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Belsővat - Kőszegszerdahely. - 702 p., [2] t.fol. - (Lapidarium Hungaricum, ISSN 0238-5643 ; 5.)
Bibliogr.: p. 612-627.
ISBN 963-7143-52-1
72.025.3/.4(439.111)(083.8) *** 904(439.111)
[AN 974033] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Magyarszecsőd - Zsennye. - 730 p. - (Lapidarium Hungaricum, ISSN 0238-5643 ; 6.)
Bibliogr.: p. 608-623. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-7143-53-X
72.025.3/.4(439.111)(083.8) *** 904(439.111)
[AN 974046] MARC

ANSEL
UTF-87881 /2003.
Vasari, Giorgio
Le vite de' più eccelenti pittori, scultori e architettori (magyar) (vál.)
   A renaissance nagy művészei / Vasari ; ford. és bevezetéssel ell. Brelich Mario. - Hasonmás kiad. - Szekszárd : Babits, 2003. - 355, [4] p., [55] t.fol. : ill., részben színes ; 24 cm
Eredeti kiadása: Budapest : ABC, 1943
ISBN 963-9272-87-6 kötött : ár nélkül
73/76(45)"12/15"(092) *** 7.034.3/.6(45)
[AN 971449]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

7882 /2003.
Gál Zsuzsa (1913-1979)
   Fryderyk Chopin / Gál Zsuzsa. - Budapest : Holnap, cop. 2003. - 154 p. : ill. ; 20 cm
Borítócím: Chopin
ISBN 963-346-575-3 kötött : ár nélkül
Chopin, Fryderyk
78.071.1(438)(092)Chopin,_F.
[AN 977951]
MARC

ANSEL
UTF-87883 /2003.
Gryllus Vilmos
   Maszkabál : dalok és jelmezek óvodásoknak és kisiskolásoknak / Gryllus Vilmos, Döbrentey Ildikó. - [Budapest] : Treff, 2003. - 36 p. : ill., színes, kotta ; 15x23 cm
Fűzött : ár nélkül
784.67(02.053.2) *** 379.826(02.053.2) *** 398.332.47(02.053.2) *** 391.8(02.053.2)
[AN 975110]
MARC

ANSEL
UTF-87884 /2003.
Kovách Sándor (1927-)
   Jó szerencsét, fúvósok! : az Aknaszlatinai Bányász Fúvószenekar történelmi múltja / Kovách Sándor. - Gödöllő : Business Club Service Kft., 2003. - 113 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 106-107.
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-00-5551-1)
Aknaszlatinai Bányász Fúvószenekar.
785.11.071(439.23-2Aknaszlatina)(091) *** 788
[AN 969880]
MARC

ANSEL
UTF-87885 /2003.
Molnár Mihály
   Harmóniatan / Molnár Mihály. - Budapest : Szt. István Társ., cop. 2003. - 96 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-361-437-6 fűzött : ár nélkül
781.2
[AN 974801]
MARC

ANSEL
UTF-87886 /2003.
Rihter, Svâtoslav Teofilovič
Écrits, conversations (magyar)
   Richter : írások, beszélgetések / [szerk.] Bruno Monsaingeon ; [ford. Rácz Judit]. - Budapest : Holnap, cop. 2003. - 481 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-346-582-6 fűzött : ár nélkül
Rihter, Svâtoslav Teofilovič
786.2.071.2(47)(092)Rihter,_S._T.(0:82-94)
[AN 973823]
MARC

ANSEL
UTF-87887 /2003.
Várnai Ferenc (1936-)
   Egy hegedűvirtuóz zeneszerző : Csermák Antal kora és életútja / Várnai Ferenc ; [kiad. a Csermák Antal Zeneiskola]. - Veszprém : Csermák A. Zeneisk., 2001. - 68 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-00-6560-6 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-0065-60-2)
Csermák Antal (1771-1822)
78.071.1(439)(092)Csermák_A.
[AN 808217]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

7888 /2003.
   "Fergeteges" Táncegyesület, Ököritófülpös. - Ököritófülpös : "Fergeteges" Táncegyes., 2001. - 16 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 963-00-8506-2 * fűzött : ár nélkül
"Fergeteges" Táncegyesület.
793.31.071(439-2Ököritófülpös)
[AN 907909]
MARC

ANSEL
UTF-87889 /2003.
   Hofi Géza : [Hofi Géza élete és pályafutása, 1936-2002] / [... sajtó alá rend. Hoffmanné Kövér Ildikó és P. Török Margit Anna ...] ; [a fotókat vál. és a kötetet szerk. P. Török Margit Anna]. - Budapest : Hungaroton Records Kft., 2003. - 347 p. : ill., részben színes ; 27 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-206-576-X kötött : ár nélkül
Hofi Géza (1936-2002)
792.73 *** 792.028(439)(092)Hofi_G.
[AN 975277]
MARC

ANSEL
UTF-87890 /2003.
Marx József (1942-)
   A kétdimenziós ember : a játékfilm dramaturgiája / Marx József. - Budapest : Vince K., 2003. - 298 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 293-298.
ISBN 963-9323-83-7 kötött : 2495,- Ft
791.43.01
[AN 971407]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

7891 /2003.
   Angol - francia - német műveltségterületi szakszöveggyűjtemény / összeáll. és a bev. tanulmányt írta H. Szabó Sára ; [... szerk. ... Gerdelics Éva et al.] ; [közread. a] Kaposvári Egyetem Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai Főiskolai Kar. - Kaposvár : KE CSVM PFK, 2001. - 182 p. ; 30 cm
Francia, angol és német nyelven. - Bibliogr.: p. 180-181. - Példányszám: 200
Fűzött : ár nélkül
802.0(075.8)=945.11 *** 804.0(075.8)=945.11 *** 803.0(075.8)=945.11
[AN 971437]
MARC

ANSEL
UTF-87892 /2003.
Benkő Loránd (1921-)
   A történeti nyelvtudomány alapjai : [egyetemi tankönyv] / Benkő Loránd. - 3. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2003, cop. 1998. - 287 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 271-282.
ISBN 963-19-4380-1 fűzött : 2117,- Ft
801.53(075.8)
[AN 980918]
MARC

ANSEL
UTF-87893 /2003.
Budai László
   Angol hibaigazító : segédkönyv az angol nyelvi hibák megelőzéséhez és kijavításához / Budai László. - [Budapest] : Corvina, cop. 2002. - 271 p. ; 24 cm
ISBN 963-13-5218-8 fűzött : 2200,- Ft
802.0-5(078)=945.11 *** 802.0-06(078)=945.11
[AN 971446]
MARC

ANSEL
UTF-87894 /2003.
Davies, Helen
Dictionnaire d'anglais pour débutants (magyar)
   Kezdők angol nyelvkönyve / Helen Davies és Françoise Holmes ; szerk. Nicole Irving ; ill. John Shackell ; [ford. Sárosdyné Szabó Judit]. - Budapest : Holnap, cop. 2003. - 121 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 963-346-211-8 kötött : ár nélkül
802.0(078)=945.11
[AN 978051]
MARC

ANSEL
UTF-87895 /2003.
Dömők Szilvia
   Hören : halláskészség-fejlesztő gyakorlókönyv / Dömők Szilvia ; [rajz. Megyeri Katalin]. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2003. - 98 p. : ill. ; 24 cm + hangk. - (Wie geht das?)
ISBN 963-19-3441-1 fűzött : ár nélkül
803.0(078)=945.11
[AN 970022]
MARC

ANSEL
UTF-87896 /2003.
   ESP tests : for business and economics / Erdei [et al.] ; [szerk. Gönczy Barnabás] ; [közread. a] Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Angol Nyelvi Tanszék, Idegennyelvi Lektorátus. - [Budapest] : Aula, 2002. - 134 p. ; 24 cm
ISBN 963-9345-92-X fűzött : 1990,- Ft
802.0(079.1)(076)=945.11 *** 330
[AN 970041]
MARC

ANSEL
UTF-87897 /2003.
Fedosov, V. A.
   Starye russkie goroda : istoriâ i arhitektura X-XVII vekov : učebnoe posobie po russkoj lingvokul'turologii = Régi orosz városok : a X-XVII. század története és építészete : kézikönyv orosz nyelvi országismeretből / V. A. Fedosov. - Nyíregyháza : Bessenyei, 2002. - 142 p. : ill. ; 21 cm
Csak orosz nyelven. - Bibliogr.: p. 140-141.
ISBN 963-9385-59-X fűzött : ár nélkül
808.2(075.8)=945.11 *** 947-2"09/16"(075.8) *** 711.4(47)"09/16"(075.8)
[AN 973261]
MARC

ANSEL
UTF-87898 /2003.
Fonyódi Jenő
   Tesztek a nyelvvizsgán : angol középfok / [szerzők Fonyódi Jenő, Sarbu Aladárné]. - 3. jav. kiad., utánny. - Budapest : Akad. K. : ITK, 2003, cop. 1998. - 124 p. ; 24 cm. - (Origo nyelvvizsgakönyvek, ISSN 1589-7842)
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-05-5728-0)
802.0(076)(079.1)=945.11
[AN 978897]
MARC

ANSEL
UTF-87899 /2003.
Gáldi László (1910-1974)
   Magyar - spanyol kéziszótár = Diccionario manual húngaro - español / Gáldi László ; [főmtárs Katona Lóránt, Király Rudolf, Maria Lourdes Arconada]. - Váltl. lny. - Budapest : Akad. K., 2003, cop. 1969. - 1008 p. ; 21 cm
ISBN 963-05-7810-7 * kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-7810-7)
801.323=945.11=60
[AN 978108]
MARC

ANSEL
UTF-87900 /2003.
Jónás Erzsébet, Cs. (1950-)
   Így működik a Word szövegszerkesztő : a humán informatika verbális kommunikációja : magyar - orosz szakszöveg-, szójegyzék- és dokumentumgyűjtemény = Tak rabotaet redaktor Word / Cs. Jónás Erzsébet. - Nyíregyháza : Bessenyei, 2002. - 206 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 201-203.
ISBN 963-9385-29-8 fűzött : ár nélkül
808.2(075.8)=945.11 *** 519.688:655.2Word(075.8) *** 681.3.066Windows(075.8)
[AN 973236]
MARC

ANSEL
UTF-87901 /2003.
Kalotáné Németh Ágnes
   ELC nyelvvizsga gyakorlatok / [szerzők Kalotáné Németh Ágnes, Nagy Zsuzsanna Judit] ; kiad. a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat. - Budapest : TIT Szövets. Iroda, 2001. - 117 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 963-412-437-2 fűzött : ár nélkül
802.0(079.1)=945.11
[AN 901918]
MARC

ANSEL
UTF-87902 /2003.
Kupcsik Éva
   Olasz prepozíciók / Kupcsik Éva. - 4. kiad. - Budapest : M.P.L. Kv. : Librotrade, 2003. - 98 p. ; 17 cm
ISBN 963-9328-43-X fűzött : ár nélkül
805.0-563.1(078)=945.11
[AN 978192]
MARC

ANSEL
UTF-87903 /2003.
Laczik Mária
   Trilingvális vizsgálatok a viszonyt kifejező melléknevek körében : olasz - orosz - magyar összevető vizsgálat / Laczik Mária. - Nyíregyháza : Bessenyei, 2002. - 183 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 167-180.
ISBN 963-9385-62-X fűzött : ár nélkül
809.451.1-23 *** 808.2-23 *** 805.0-23
[AN 973253]
MARC

ANSEL
UTF-87904 /2003.
   Magyar - francia kéziszótár = Dictionnaire hongrois - français / Jean Perrot főszerk. ; [szerk.] Thomas Szende [et al.] ; [mtársak Joëlle Dufeuilly et al.]. - 2. jav. kiad. - Szeged : Grimm, 2002. - XXXI, 1031 p. ; 21 cm. - (Grimm szótárak, ISSN 1587-1630)
ISBN 963-9087-56-4 kötött : ár nélkül
801.323=945.11=40
[AN 978110]
MARC

ANSEL
UTF-87905 /2003.
Nádasdy Ádám (1947-)
   Ízlések és szabályok : írások nyelvről, nyelvészetről, 1990-2002 / Nádasdy Ádám. - Budapest : Magvető, 2003. - 313 p. ; 21 cm
ISBN 963-14-2307-7 kötött : 2290,- Ft
80(0:82-92)
[AN 972658]
MARC

ANSEL
UTF-87906 /2003.
   Négynyelvű közigazgatási és európai uniós szótár / [szerzők Hazafi Zoltán et al.]. - 2. bőv. kiad. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2003. - 246 p. ; 24 cm
ISBN 963-224-705-1 fűzött : ár nélkül
801.323=00 *** 35 *** 327.39(4-62)
[AN 971892]
MARC

ANSEL
UTF-87907 /2003.
Németh Erzsébet
   Test auditivi : linguaggio economico italiano : livello medio e avanzato / Németh Erzsébet. - [Budapest] : Aula, 2003. - 135 p. ; 24 cm + 2 hangk.
ISBN 963-9478-14-8 fűzött : 4500,- Ft
805.0(079.1)(076)=945.11 *** 33
[AN 970044]
MARC

ANSEL
UTF-87908 /2003.
Olaszy Kamilla
   Neue Wirtschaftsthemen : Lehrbuch für die Mittel- und Oberstufe / Olaszy Kamilla, Pákozdiné Gonda Irén ; [ill. Balázs Piri Balázs]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Holnap, 2003. - 393 p. : ill. ; 24 cm. - (Gazdasági nyelvvizsgakönyvek)
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-346-538-9)
803.0(079.1)=945.11 *** 33
[AN 978539]
MARC

ANSEL
UTF-87909 /2003.
Rousseau, Pascale
Pons Verbtabellen Französisch (magyar)
   Pons igetáblázatok : francia / Pascale Rousseau ; [ford. Cziczárdi Adrienn]. - Budapest : Klett, 2003. - 96 p. ; 21 cm. - (Nyelvek könnyedén, ISSN 1589-729X)
ISBN 963-9194-74-3 fűzött : ár nélkül
804.0-552(078)=945.11
[AN 972191]
MARC

ANSEL
UTF-87910 /2003.
Scarry, Richard
   Tesz-vesz szótár : magyar, angol, német / Richard Scarry ; ford. Réz András. - [Budapest] : Lilliput, cop. 2002. - 69 p. : ill., színes ; 31 cm
A ford. a "Richard Scarry's word book ever" c. kiad. alapján kész.
ISBN 963-9166-49-9 kötött : 1990,- Ft
801.321.19=945.11=20=30(02.053.2)
[AN 980857]
MARC

ANSEL
UTF-87911 /2003.
Scott, Samantha
Pons Verbtabellen Englisch (magyar)
   Pons igetáblázatok : angol / Samantha Scott ; [ford. Cziczárdi Adrienn]. - Budapest : Klett, 2003. - 104 p. ; 21 cm. - (Nyelvek könnyedén, ISSN 1589-729X)
ISBN 963-9194-72-7 fűzött : ár nélkül
802.0-552(078)=945.11
[AN 972184]
MARC

ANSEL
UTF-87912 /2003.
   Szöveg az egész világ : Petőfi Sándor János 70. születésnapjára / szerk. Andor József, Benkes Zsuzsa, Bókay Antal. - Budapest : Tinta, 2002. - 616 p. : ill. ; 24 cm
Váltakozva magyar, angol, német és orosz nyelven. - Bibliogr. a tanulmányok végén. - Példányszám: 400
ISBN 963-9372-30-7 fűzött : 2800,- Ft
801.73
[AN 975235]
MARC

ANSEL
UTF-87913 /2003.
Weermann, Eva Maria
Pons Verbtabellen Deutsch (magyar)
   Pons igetáblázatok : német / Eva Maria Weermann ; [ford. Cziczárdi Adrienn]. - Budapest : Klett, 2003. - 112 p. ; 21 cm. - (Nyelvek könnyedén, ISSN 1589-729X)
ISBN 963-9194-71-9 fűzött : ár nélkül
803.0-552(078)=945.11
[AN 972188]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

7914 /2003.
Hermann Zoltán
   Szövegterek : az anagrammák elméletéhez / Hermann Zoltán. - Veszprém : VE K., 2002. - 194 p. ; 24 cm. - (Res poetica, ISSN 1589-1496 ; 2.)
Bibliogr.: p. 171-194.
ISBN 963-9495-04-2 fűzött : ár nélkül
82.07-1 *** 801.73
[AN 970857]
MARC

ANSEL
UTF-87915 /2003.
Szilágyi Zsófia (1973-)
   "Volt benne valami különös" : M. Ju. Lermontov Korunk hőse című regénye / Szilágyi Zsófia. - Veszprém : VE K., 2002. - 175 p. ; 24 cm. - (Res poetica, ISSN 1589-1496 ; 1.)
Bibliogr.: p. 165-175.
ISBN 963-9495-03-4 fűzött : ár nélkül
Lermontov, Mihail Ûrʹevič. Geroj našego vremeni.
882(092)Lermontov,_M._Û.
[AN 953289]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

7916 /2003.
   Az ember mélye : írások Kertész Imréről a Múlt és Jövőben / [összeáll. Kőbányai János]. - Budapest : Múlt és Jövő K., 2003. - 167 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 167. és a jegyzetekben
ISBN 963-9171-89-1 fűzött : 1450,- Ft
Kertész Imre (1929-)
894.511(092)Kertész_I. *** 323.12(=924)(439)"194"
[AN 973378]
MARC

ANSEL
UTF-87917 /2003.
   Ének a szegénységről : in memoriam Móra Ferenc / [vál., szerk., összeáll. Lengyel András]. - [Budapest] : Nap, 2003. - 307 p., [8] t. : ill. ; 19 cm. - (In memoriam, ISSN 1416-0757)
Oktatási segédkönyv
ISBN 963-9402-27-3 kötött : 2200,- Ft
Móra Ferenc (1879-1934)
894.511(092)Móra_F.
[AN 975581]
MARC

ANSEL
UTF-87918 /2003.
Erdei Sándor (1915-1984)
   Nyugtalanság és kétely : válogatott levelek, 1932-1938 / Erdei Sándor ; [szerk. és az utószót írta Tóth Ferenc]. - Makó : Erdei F. Társ., 2001. - 44 p. ; 21 cm. - (Az Erdei Ferenc Társaság füzetei, ISSN 0239-0752 ; 13.)
ISBN 963-00-6785-4 fűzött : ár nélkül
894.511(092)Erdei_S.(044)
[AN 807462]
MARC

ANSEL
UTF-87919 /2003.
Kőbányai János (1951-)
   Jób díja : háttér és recepció / Kőbányai János. - Budapest : Múlt és Jövő K., 2003. - 163 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 151-163. és a jegyzetekben
ISBN 963-9171-90-5 fűzött : 1500,- Ft
Kertész Imre (1929-)
894.511(092)Kertész_I. *** 323.12(=924)(439)"194"
[AN 973365]
MARC

ANSEL
UTF-87920 /2003.
Molnár Márton
   Napló és regény Szentkuthy Miklós műveiben / Molnár Márton. - [Budapest] : Hamvas Int., 2003. - 139 p. ; 16 cm. - (Hamvas füzetek, ISSN 1589-4843)
Bibliogr.: p. 125-13. és a jegyzetekben
ISBN 963-206-590-5 fűzött : 780,- Ft
Szentkuthy Miklós (1908-1988)
894.511(092)Szentkuthy_M.
[AN 974123]
MARC

ANSEL
UTF-87921 /2003.
Nyerges András (1940-)
   Színrebontás : istenkáromló oknyomozások / Nyerges András. - Budapest : Magvető, 2003. - 364, [4] p. ; 21 cm
ISBN 963-14-2327-1 kötött : 2490,- Ft
894.511(091)"19" *** 930.1(439)"19" *** 008:323(439)"19" *** 930.85(439)"19"
[AN 971425]
MARC

ANSEL
UTF-87922 /2003.
Sipos Lajos (1939-)
   Babits Mihály / Sipos Lajos. - [Budapest] : Elektra Kiadóház, 2003. - 227 p. : ill. ; 21 cm. - (Élet-kép sorozat, ISSN 1419-9785)
Bibliogr.: p. 216-227.
ISBN 963-9391-54-9 kötött : 1950,- Ft
Babits Mihály (1883-1941)
894.511(092)Babits_M.
[AN 975594]
MARC

ANSEL
UTF-87923 /2003.
Takács Ágnes
   Litera-túra : térképekkel nagy magyar írók, költők nyomában / Takács Ágnes ; [ill. Nánási Lajosné]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, [2001]. - 127 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9355-19-4 fűzött : ár nélkül
894.511(092)
[AN 807996]
MARC

ANSEL
UTF-87924 /2003.
Tasi József (1939-1999)
   Szilánkok : válogatott cikkek, tanulmányok / Tasi József ; szerk. Lengyel András ; [közread. a] Petőfi Irodalmi Múzeum. - Budapest : PIM, 2002. - 292 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 258-278.
ISBN 963-9401-09-9 kötött : 2200,- Ft
894.511(091)"190/194" *** 012Tasi_J.
[AN 973335]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

7925 /2003.
Abécassis, Eliette
Le trésor du Temple (magyar)
   A Templom kincse / Eliette Abécassis ; [ford. N. Kiss Zsuzsa]. - Budapest : Európa, 2003. - 285 p. ; 19 cm
Regény
ISBN 963-07-7327-9 kötött : 2200,- Ft
840-31=945.11
[AN 970814]
MARC

ANSEL
UTF-87926 /2003.
Anderson, Catherine
Forever after (magyar)
   Mindörökké / Catherine Anderson ; [ford. Sárossy Beck Anita]. - Budapest : General Press, [2003]. - 382 p. ; 21 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
ISBN 963-9459-22-4 kötött : 1500,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 972318]
MARC

ANSEL
UTF-87927 /2003.
Andrews, Virginia
Lightning strikes (magyar)
   Villámlás / Virginia C. Andrews ; [ford. F. Nagy Piroska]. - Budapest : M. Kvklub, 2003. - 339 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-547-886-0 kötött : ár nélkül
820-31(73)=945.11
[AN 971348]
MARC

ANSEL
UTF-87928 /2003.
Auster, Paul
The book of illusions (magyar)
   Az illúziók könyve / Paul Auster ; [ford. Pék Zoltán]. - Budapest : Európa, 2003. - 300 p. ; 19 cm
Regény
ISBN 963-07-7328-7 kötött : 1900,- Ft
820-31(73)=945.11
[AN 971358]
MARC

ANSEL
UTF-87929 /2003.
Bánk Zsuzsa (1965-)
Der Schwimmer (magyar)
   Az úszó / Bánk Zsuzsa ; [ford. Szalay Mátyás]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2003. - 223 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-09-4442-1 kötött : 1980,- Ft
830-31=945.11
[AN 971369]
MARC

ANSEL
UTF-87930 /2003.
Baxter, Mary Lynn
The millionaire comes home (magyar)
   Nem átutazó vendég / Mary Lynn Baxter ; [... ford. Makáry Kata]. - Budapest : Harlequin, cop. 2003. - 94 p. ; 21 cm. - (Tiffany, ISSN 0865-4158 ; 161.)
Kisregény
ISBN 963-537-161-6 fűzött : 339,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 970075]
MARC

ANSEL
UTF-87931 /2003.
Brandenburg, Barbara
Die gefälschten Liebesbriefe (magyar)
   Hamis szerelmes levelek / Barbara Brandenburg ; [ford. Végh Ildikó]. - Budapest : Bastei Budapest, 2001. - 70 p. ; 22 cm. - (Szilvia, ISSN 1215-0231 ; 126.)
Kisregény
ISBN 963-296-458-6 fűzött : 249,- Ft
830-312.5=945.11
[AN 901980]
MARC

ANSEL
UTF-87932 /2003.
Brown, Sandra
Envy (magyar)
   Irigység / Sandra Brown ; [ford. Révbíró Tamás]. Késedelem nélkül / Lee Child ; [ford. Komáromy Rudolf]. Szerelem első lépésre / Jeanne Ray ; [ford. Koncz Éva]. Vadászidény / C. J. Box ; [ford. Pelle Csilla]. - Budapest : Reader's Digest K., 2003. - 543 p. : ill., színes ; 19 cm. - (Reader's Digest válogatott könyvek, ISSN 1416-8812)
Egys. cím: Envy. Without fail. Step-ball-change. Open season. - Regények
ISBN 963-8475-91-9 kötött : ár nélkül
820-31(73)(082)=945.11
[AN 970885]
MARC

ANSEL
UTF-87933 /2003.
Coelho, Paulo
Na margem do rio Piedra eu sentei e chorei (magyar)
   A Piedra folyó partján ültem, és sírtam / Paulo Coelho ; [ford. Nagy Viktória]. - Budapest : Athenaeum 2000, cop. 2003. - 237 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-9471-18-6 kötött : 1690,- Ft
869.0-31(81)=945.11
[AN 971391]
MARC

ANSEL
UTF-87934 /2003.
Courths-Mahler, Hedwig
Armes Schwälbchen (magyar)
   Sanna szerelme : az "Árva gerlicém" című regény folytatása / Hedwig Courths-Mahler ; [ford. Komáromy Rudolf]. - Budapest : EX-BB, 2003. - 70 p. : ill. ; 22 cm. - (Hedwig Courths-Mahler felejthetetlen szerelmes regényei, ISSN 1216-2140 ; 198.)
ISBN 963-9480-30-4 fűzött : 288,- Ft
830-312.5=945.11
[AN 972565]
MARC

ANSEL
UTF-87935 /2003.
Creighton, Kathleen
One Christmas knight (magyar)
   Újszülött útitárs / Kathleen Creighton ; [... ford. Méry Ildikó]. - Budapest : Harlequin, cop. 2002. - 93 p. ; 21 cm. - (Tiffany, ISSN 0865-4158 ; 158.)
Kisregény
ISBN 963-537-027-X fűzött : 339,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 970072]
MARC

ANSEL
UTF-87936 /2003.
Daniels, Lucy
   Jess, a skót juhász / Lucy Daniels ; [ford. Szamay Ilona]. - Budapest : Papp-Ker, [2002]-. - 20 cm. - (A világ legkedvesebb állatai-sorozat: a kutyák)
Ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 923946]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5., Az áldozat / [ill. Sheila Ratchliffe[!]Ratcliffe]]. - [2003]. - 135 p. : ill.
ISBN 963-9418-54-4 fűzött : 550,- Ft
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 974811] MARC

ANSEL
UTF-8


   6., A hazatérés / [ill. Sheila Ratchliffe[!]Ratcliffe]]. - [2003]. - 135 p. : ill.
ISBN 963-9418-55-2 fűzött : 550,- Ft
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 974817] MARC

ANSEL
UTF-87937 /2003.
Diamant, Anita
The red tent (magyar)
   A vörös sátor / Anita Diamant ; [ford. Árokszállásy Zoltán] ; [a versbetéteket ford. N. Kiss Zsuzsa]. - Budapest : Athenaeum 2000, 2003. - 356 p. ; 22 cm
Regény
ISBN 963-9471-09-7 fűzött : 1990,- Ft
820-31(73)=945.11
[AN 971416]
MARC

ANSEL
UTF-87938 /2003.
Dr. Franks berühmte Patientin (magyar)
   Rózsát Alexandrának! / [ford. Szájer Zoltán]. - Budapest : Bastei Budapest, 2001. - 77 p. ; 22 cm. - (Dr. Stefan Frank, ISSN 0866-2355 ; 129.)
Kisregény
ISBN 963-296-465-9 fűzött : 249,- Ft
830-312.5=945.11
[AN 902000]
MARC

ANSEL
UTF-87939 /2003.
Dürrenmatt, Friedrich
   Válogatott elbeszélések / Friedrich Dürrenmatt. - Budapest : Európa, 2002-2003. - 6 db ; 19 cm
830-31(494)=945.11 *** 830-32(494)=945.11
[AN 940670]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5., Igazság-ügy / [ford. Asztalos József, Horváth Géza]. - 2003. - 326 p.
Tart.: Igazság-ügy ; Holdfogyatkozás. - Egys. cím: Justiz ; Mondfinsternis
ISBN 963-07-7363-5 kötött : 1900,- Ft
830-31(494)=945.11 *** 830-32(494)=945.11
[AN 974646] MARC

ANSEL
UTF-8


   6., Zűrvölgy / [ford. Halasi Zoltán, Horváth Géza, Révai Gábor]. - 2003. - 339 p.
Tart.: Zűrvölgy ; A tibeti téli háború ; A lázadó ; Szókratész halála ; A ház ; Vinter. - Egys. cím: Durcheinandertal ; Der Winterkrieg in Tibet ; Der Rebell ; Der Tod des Sokrates ; Das Haus ; Vinter
ISBN 963-07-7364-3 kötött : 1900,- Ft
830-31(494)=945.11 *** 830-32(494)=945.11
[AN 974653] MARC

ANSEL
UTF-87940 /2003.
Ellroy, James
The Black Dahlia (magyar)
   Fekete dália / James Ellroy ; [ford. Temesvári Marietta]. - Budapest : M. Kvklub, 2003. - 421 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-547-894-1 kötött : ár nélkül
820-312.4(73)=945.11
[AN 971363]
MARC

ANSEL
UTF-87941 /2003.
Enquist, Per Olov
Lewis resa (magyar)
   Lewi útja / Per Olov Enquist ; [ford. Kúnos László, Szöllősi Adrienne]. - Budapest : Európa, 2003. - 633, [3] p. ; 19 cm
Regény
ISBN 963-07-7397-X kötött : 2200,- Ft
839.7-31=945.11
[AN 971698]
MARC

ANSEL
UTF-87942 /2003.
   Festival européen du premier roman : 27-28 avril 2001 = European festival of first novels : April 27-28, 2001 = Európai elsőkönyvesek fesztiválja : 2001. április 27-28. / [ed. Éva Karádi]. - [Budapest] : [Francia Int.], 2001. - 87 p. : ill. ; 21 cm
Rend., közread. a Francia Intézet
ISBN 963-00-8388-4 * fűzött : ár nélkül
82-31.02=945.11 *** 82(4)(092) *** 061.3(439-2Bp.)"2001"
[AN 907219]
MARC

ANSEL
UTF-87943 /2003.
Fletcher, Aaron
   Vad vágyak / Aaron Fletcher ; [ford. Fazekas László]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2003. - 478 p. ; 18 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
Regény
ISBN 963-635-253-4 fűzött : 1400,- Ft
820-31(94)=945.11
[AN 970027]
MARC

ANSEL
UTF-87944 /2003.
Fox, Paula
Monkey island (magyar)
   Majomsziget / Paula Fox ; [ford. Szántó András]. - Budapest : Animus, 2003. - 141, [2] p. ; 22 cm. - (Andersen-díjas írók, ISSN 1587-7248)
ISBN 963-9307-82-3 kötött : 1490,- Ft
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 972333]
MARC

ANSEL
UTF-87945 /2003.
Galland, Antoine
Alí Baba a čtyřicet loupežníků (magyar)
   Ali Baba és a negyven rabló / szöveg Antoine Galland ; ill. Zdenka Krejčová ; [ford. Réti Éva]. - [Budapest] : Elektra Kiadóház, 2002. - 80 p. : ill., színes ; 33 cm. - (A világirodalom legszebb meséi, ISSN 1589-7222)
ISBN 963-9391-02-6 kötött : ár nélkül
892.7-34(02.053.2)(082)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 972118]
MARC

ANSEL
UTF-87946 /2003.
Gordon, Lucy
For his little girl (magyar)
   Megfűszerezve / Lucy Gordon ; [... ford. G. Korda Edit]. - Budapest : Harlequin, 2003. - 93 p. ; 21 cm. - (Bianca, ISSN 0866-0867 ; 147.)
Kisregény
ISBN 963-537-147-0 fűzött : 339,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 969837]
MARC

ANSEL
UTF-87947 /2003.
Grass, Günter
   Ráklépésben / Günter Grass ; [ford. és a jegyzeteket írta Magyar István]. - Budapest : Európa, 2003. - 292 p. ; 19 cm
Regény
ISBN 963-07-7296-5 kötött : 1900,- Ft
830-31=945.11
[AN 971484]
MARC

ANSEL
UTF-87948 /2003.
   Harc a párduccal : modern mexikói elbeszélések / [vál. és szerk. Scholz László] ; [ford. Cserháti Éva et al.]. - Budapest : Nagyvilág, 2003. - 197 p. ; 20 cm. - (Nagyvilág könyvek, ISSN 1416-8073)
ISBN 963-206-797-5 fűzött : 1600,- Ft
860-32(72)(082)=945.11
[AN 974175]
MARC

ANSEL
UTF-87949 /2003.
Hart, Barbara
Her father's daughter (magyar)
   A legjobb tanítvány / Barbara Hart ; [... ford. Erdélyi Margit]. - Budapest : Harlequin, 2003. - 94 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 224.)
Kisregény
ISBN 963-537-124-1 fűzött : 339,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 969840]
MARC

ANSEL
UTF-87950 /2003.
Heim, Heide
Wenn Leidenschaft zur Sünde wird (magyar)
   Veszedelmes viszony / Heide Heim ; [ford. Makáry Kata]. - Budapest : EX-BB, 2003. - 71 p. ; 22 cm. - (Szilvia, ISSN 1215-0231 ; 146.)
Kisregény
ISBN 963-9480-32-0 fűzött : 288,- Ft
830-312.5=945.11
[AN 972567]
MARC

ANSEL
UTF-87951 /2003.
Highsmith, Patricia
The talented Mr. Ripley (magyar)
   A tehetséges Mr. Ripley / Patricia Highsmith. - [Budapest] : Geopen, 2003. - 339 p. ; 19 cm
Ford. Jász István. - Regény
ISBN 963-9093-77-7 fűzött : 1990,- Ft
820-312.4(73)=945.11
[AN 972283]
MARC

ANSEL
UTF-87952 /2003.
Houellebecq, Michel
Plateforme (magyar)
   A csúcson / Michel Houellebecq ; [ford. Tótfalusi Ágnes]. - Budapest : Magvető, 2003. - 345 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-14-2310-7 kötött : 1990,- Ft
840-31=945.11
[AN 971696]
MARC

ANSEL
UTF-87953 /2003.
Hrabal, Bohumil
Proluky (magyar)
   Foghíjak / Bohumil Hrabal ; [ford. V. Detre Zsuzsa]. - Budapest : Európa, 2003, cop. 1994. - 186 p. ; 19 cm
Az önéletrajzi trilógia harmadik része
ISBN 963-07-7367-8 kötött : 1800,- Ft
885.0-31=945.11
[AN 976777]
MARC

ANSEL
UTF-87954 /2003.
Hrabal, Bohumil
Svatby v domě (magyar)
   Házimurik / Bohumil Hrabal ; [ford. Zádor Margit]. - Budapest : Európa, 2003, cop. 1992. - 233 p. ; 19 cm
Az önéletrajzi trilógia első része
ISBN 963-07-7365-1 kötött : 1800,- Ft
885.0-31=945.11
[AN 976766]
MARC

ANSEL
UTF-87955 /2003.
Hrabal, Bohumil
Vita nuova (magyar)
   Vita nuova / Bohumil Hrabal ; [ford. Körtvélyessy Klára]. - Budapest : Európa, 2003, cop. 1993. - 284 p. ; 19 cm
Az önéletrajzi trilógia második része
ISBN 963-07-7366-X kötött : 1900,- Ft
885.0-31=945.11
[AN 976770]
MARC

ANSEL
UTF-87956 /2003.
Iles, Greg
Dead sleep (magyar)
   Hongkongi aktok / Greg Iles ; [ford. Sárossy Beck Anita]. - [Budapest] : General Press, [2003]. - 382 p. ; 21 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
Regény
ISBN 963-9459-16-X kötött : 1500,- Ft
820-312.4(73)=945.11
[AN 969577]
MARC

ANSEL
UTF-87957 /2003.
Jewell, Lisa
Ralph's party (magyar)
   Ralph bulija / Lisa Jewell ; [ford. M. Szabó Csilla]. - [Budapest] : Pannonica, cop. 2003. - 367 p. ; 20 cm. - (Vénusz & Mars, ISSN 1589-7664)
Regény
ISBN 963-9252-59-X fűzött : ár nélkül
820-31=945.11
[AN 971701]
MARC

ANSEL
UTF-87958 /2003.
Jordan, Robert
Winter's heart (magyar)
   A tél szíve / Robert Jordan ; [ford. Körmendi Ágnes]. - Budapest : Beholder, 2003-. - 19 cm. - (Az idő kereke sorozat)
Regény. - Beholder fantasy (keretcím)
820-312.9(73)=945.11
[AN 970829]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2003. - 362 p. : ill.
ISBN 963-9399-35-3 fűzött : 1598,- Ft
820-312.9(73)=945.11
[AN 970830] MARC

ANSEL
UTF-87959 /2003.
Kästner, Erich
Die verschwundene Miniatur (magyar)
   Az eltűnt miniatűr avagy Egy érző lelkű hentesmester kalandjai / Erich Kästner ; Sajdik Ferenc rajz. ; [ford. Sárközy Elga]. - Budapest : Holnap, cop. 2003. - 202, [4] p. : ill. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-346-570-2 kötött : ár nélkül
830-31=945.11
[AN 976972]
MARC

ANSEL
UTF-87960 /2003.
   Kondor / [szerk. Hüse Lajos és Nemes István]. - [Debrecen] : Cherubion, 2003. - 2 db ; 21 cm
A Káosz világa (keretcím) ; Worluk - a Káosz világa (keretcím)
82-312.9=945.11
[AN 949027]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Az Aranyváros ostroma : fantasy antológia. - 2003. - 549 p. - (Cherubion fantasy exkluzív, ISSN 1217-6893 ; 51.)
ISBN 963-9346-80-2 kötött : 1998,- Ft
894.511-312.9(082)
[AN 972267] MARC

ANSEL
UTF-87961 /2003.
Lamb, Kathryn
For better or worse according to Alex (magyar)
   Lehetne rosszabb? / Kathryn Lamb ; [ford. Bárdos Éva]. - Pécs : Alexandra, [2003]. - 158 p. : ill. ; 20 cm
Ifjúsági regény
ISBN 963-368-452-8 fűzött : ár nélkül
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 969652]
MARC

ANSEL
UTF-87962 /2003.
Lamb, Kathryn
The last word according to Alex (magyar)
   Az utolsó szó jogán / Kathryn Lamb ; [ford. Bárdos Éva]. - Pécs : Alexandra, [2003]. - 149 p. : ill. ; 20 cm
Ifjúsági regény
ISBN 963-368-451-X fűzött : ár nélkül
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 969689]
MARC

ANSEL
UTF-87963 /2003.
Leigh, Ana
The MacKenzies : Jared (magyar)
   Klán Mackenzie : Jared / Ana Leigh ; [ford. Rezes Andrea]. - Pécs : Alexandra, [2003]. - 382 p. ; 18 cm
Regény
ISBN 963-368-437-4 fűzött : ár nélkül
820-312.5(73)=945.11
[AN 970820]
MARC

ANSEL
UTF-87964 /2003.
Leigh, Jo
Hot and bothered (magyar)
   Próbanászút / Jo Leigh ; [... ford. Farkas Judit]. - Budapest : Harlequin, 2003. - 94 p. ; 21 cm. - (Tiffany, ISSN 0865-4158 ; 162.)
Kisregény
ISBN 963-537-162-4 fűzött : 339,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 969836]
MARC

ANSEL
UTF-87965 /2003.
Leto, Julie Elizabeth
Good girls do! (magyar)
   Gyakorlat teszi.. / Julie Elizabeth Leto ; [... ford. G. Korda Edit]. - Budapest : Harlequin, 2002. - 93 p. ; 21 cm. - (Tiffany, ISSN 0865-4158 ; 157.)
Kisregény
ISBN 963-537-026-1 * fűzött : 325,- Ft (hibás ISBN 963-537-026-1963-537-026-1)
820-312.5(73)=945.11
[AN 970068]
MARC

ANSEL
UTF-87966 /2003.
Masłowska, Dorota
Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną (magyar)
   Lengyel-ruszki háború a fehér-piros lobogó alatt / Dorota Masłowska ; [ford. Keresztes Gáspár] ; [az illusztrációkat kész. Krzysztof Ostrowski]. - Budapest : Európa, 2003. - 198 p., 12 t.fol. : ill., színes ; 21 cm
Regény
ISBN 963-07-7395-3 kötött : 1700,- Ft
884-31=945.11
[AN 972325]
MARC

ANSEL
UTF-87967 /2003.
   Mesék egy szuszra klasszikusoktól / [szerk. Lovász Andrea] ; [ill. Komlódi Judit]. - Szeged : Minerva Nova, cop. 2003. - 58, [6] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-9492-07-8 kötött : 1990,- Ft
82-34(02.053.2)=945.11
[AN 973532]
MARC

ANSEL
UTF-87968 /2003.
Mullins, Debra
The Lawman's surrender (magyar)
   A törvény embere / Debra Mullins ; [ford. Keresnyei Klára]. - Pécs : Alexandra, [2003]. - 379 p. ; 18 cm
Regény
ISBN 963-368-441-2 fűzött : ár nélkül
820-312.5(73)=945.11
[AN 970825]
MARC

ANSEL
UTF-87969 /2003.
Nachtschwester Iris im Zwielicht der Schuld (magyar)
   Bűnös vagy ártatlan? / [ford. Mező Hermina]. - Budapest : EX-BB, 2003. - 71 p. ; 22 cm. - (Dr. Stefan Frank, ISSN 0866-2355 ; 148.)
Kisregény
ISBN 963-9480-31-2 fűzött : 288,- Ft
830-312.5=945.11
[AN 972558]
MARC

ANSEL
UTF-87970 /2003.
Németh István Péter (1960-)
   Klasszikus irka : [műfordítások 2000 év költészetéből] / Németh István Péter. - Tapolca : Szerző, 2003. - 20 p. ; 21 cm
ISBN 963-430-403-6 fűzött : ár nélkül
82-14=945.11 *** 894.511-14.032
[AN 973162]
MARC

ANSEL
UTF-87971 /2003.
Oates, Joyce Carol
Faithless (magyar)
   Hűtlenség : mesék a bűnről / Joyce Carol Oates ; [ford. Révy Katalin, Gellért Marcell]. - Budapest : M. Kvklub, 2003. - 527 p. ; 21 cm
ISBN 963-547-904-2 kötött : ár nélkül
820-32(73)=945.11
[AN 971357]
MARC

ANSEL
UTF-87972 /2003.
O'Connor, Joseph
The salesman (magyar)
   Az ügynök / Joseph O'Connor ; [ford. M. Nagy Miklós]. - Budapest : Európa, 2003. - 463 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-07-7322-8 kötött : 2500,- Ft
820-311.3=945.11
[AN 970956]
MARC

ANSEL
UTF-87973 /2003.
Pérez-Reverte, Arturo
El maestro de esgrima (magyar)
   A vívómester, avagy A nő árnyéka a férfiszíven / Arturo Pérez-Reverte ; [ford. Szilágyi Mihály]. - Budapest : Európa, 2003. - 277 p. : ill. ; 19 cm
Regény
ISBN 963-07-7341-4 kötött : 2200,- Ft
860-311.3=945.11
[AN 970973]
MARC

ANSEL
UTF-87974 /2003.
Porter, Margaret Evans
Kissing a stranger (magyar)
   Kártyán nyert szerelem / Margaret Evans Porter ; [ford. Heizler Éva]. - Pécs : Alexandra, [2003]. - 377 p. ; 19 cm
Regény
ISBN 963-368-446-3 fűzött : ár nélkül
820-312.5=945.11
[AN 974669]
MARC

ANSEL
UTF-87975 /2003.
Porter, Margaret Evans
The seducer (magyar)
   A csábító / Margaret Evans Porter ; [ford. Jakab Petra]. - Pécs : Alexandra, [2003]. - 382 p. ; 18 cm
Regény
ISBN 963-368-447-1 fűzött : ár nélkül
820-312.5=945.11
[AN 972289]
MARC

ANSEL
UTF-87976 /2003.
Pressburger, Giorgio (1937-)
L'elefante verde
   A zöld elefánt / Giorgio és Nicola Pressburger ; [ford. Dorogi Katalin]. - Budapest : Múlt és Jövő K., 2003. - 104 p. ; 18 cm
Regény
ISBN 963-9171-91-3 fűzött : 1650,- Ft
850-31=945.11
[AN 973390]
MARC

ANSEL
UTF-87977 /2003.
Puzo, Mario
The family (magyar)
   A család / Mario Puzo ; [bef.] Carol Gino ; [ford. Etédi Péter]. - Budapest : M. Kvklub, 2003. - 430 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-547-885-2 kötött : ár nélkül
820-31(73)=945.11
[AN 971591]
MARC

ANSEL
UTF-87978 /2003.
Rauenstein, Regina
Brittas Traum von der grossen Freiheit (magyar)
   Egy asszony lázadása / Regina Rauenstein ; [ford. Balla Judit]. - Budapest : Bastei Budapest, 2001. - 70 p. ; 22 cm. - (Szilvia, ISSN 1215-0231 ; 125.)
Kisregény
ISBN 963-296-450-0 fűzött : 225,- Ft
830-312.5=945.11
[AN 901985]
MARC

ANSEL
UTF-87979 /2003.
Roberts, Nora
The Calhoun women (magyar)
   A Calhoun család / Nora Roberts. - [Budapest] : Harlequin, [2002-2003]. - 3 db ; 18 cm. - (A New York times sikerszerzője, ISSN 1588-8096)
Regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 938259]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., A smaragd nyakék hatalma / [... ford. Komáromy Dániel]. - cop. 2003. - 317 p.
ISBN 963-537-142-X fűzött : 995,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 973188] MARC

ANSEL
UTF-87980 /2003.
Roth, Philip
The human stain (magyar)
   Szégyenfolt / Philip Roth ; [ford. Sóvágó Katalin]. - Budapest : Európa, 2003. - 440 p. ; 19 cm
Regény
ISBN 963-07-7292-2 kötött : 2200,- Ft
820-31(73)=945.11
[AN 970810]
MARC

ANSEL
UTF-87981 /2003.
Saramago, José
A jangada de pedra (magyar)
   Kőtutaj / José Saramago ; [ford. Székely Ervin]. - [Budapest] : Palatinus ; Szekszárd : Séd, 2003. - 296 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-9487-21-X kötött : 2490,- Ft
869.0-31=945.11
[AN 976853]
MARC

ANSEL
UTF-87982 /2003.
Schuster, Gaby
Nina & Nicki (magyar)
   Nina & Nicki / Gaby Schuster. - Budapest : Móra, 2001-. - 19 cm
Ifjúsági regény
ISBN 963-11-6964-2 *
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 903418]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5., A két detektív / [ford. Schleicher Dóra] ; [Szegedi Katalin rajz.]. - 2003. - 115 p. : ill.
ISBN 963-11-7774-2 fűzött : ár nélkül
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 969704] MARC

ANSEL
UTF-87983 /2003.
Shan, Darren
The saga of Darren Shan (magyar)
   Darren Shan regényes története / [ford. F. Nagy Piroska]. - 2. kiad. - Budapest : Móra, 2002-. - 22 cm
820-312.9(02.053.2)(417)=945.11
[AN 953176]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. kv., A vérszipoly. - 2003. - 209 p. - (Vámpír könyvek ; ; 3.)
ISBN 963-11-7783-1 kötött : ár nélkül
820-312.9(02.053.2)(417)=945.11
[AN 978836] MARC

ANSEL
UTF-87984 /2003.
Shelton, Helen
A timely affair (magyar)
   Újra szól a jazz / Helen Shelton ; [... ford. Sárossy Edit]. - Budapest : Harlequin, 2003. - 93 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 225.)
Kisregény
ISBN 963-537-125-X fűzött : 339,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 969843]
MARC

ANSEL
UTF-87985 /2003.
Simon, Francesca
Horrid Henry tricks the tooth fairy (magyar)
   Rosszcsont Peti becsapja a fogtündért / írta Francesca Simon ; rajz. Tony Ross ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2003. - 96 p. : ill. ; 20 cm
Gyermekregény
ISBN 963-9307-81-5 fűzött : 598,- Ft
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 969634]
MARC

ANSEL
UTF-87986 /2003.
Simon, Francesca
Horrid Henry's haunted house (magyar)
   Rosszcsont Peti és a kísértetház / írta Francesca Simon ; rajz. Tony Ross ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2003. - 88 p. : ill. ; 20 cm
Gyermekregény
ISBN 963-9307-80-7 fűzött : 598,- Ft
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 969626]
MARC

ANSEL
UTF-87987 /2003.
Small, Bertrice
Just beyond tomorrow (magyar)
   A vadóc és a herceg / Bertrice Small ; [ford. Nagyné Királyi Katalin]. - Budapest : M. Kvklub, 2003. - 333 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-547-889-5 kötött : ár nélkül
820-312.5(73)=945.11
[AN 971366]
MARC

ANSEL
UTF-87988 /2003.
Stasiuk, Andrzej
Biały kruk (magyar)
   Fehér holló / Andrzej Stasiuk ; [ford. Körner Gábor]. - Budapest : Európa, 2003. - 389 p. ; 19 cm
Regény
ISBN 963-07-7325-2 kötött : 2000,- Ft
884-31=945.11
[AN 970983]
MARC

ANSEL
UTF-87989 /2003.
Tyran, Ingeborg
Die heimlichen Wünsche einer Frau (magyar)
   A sors ajándéka / Ingeborg Tyran ; [ford. Csokonay Nóra]. - Budapest : Bastei Budapest, 2001. - 86 p. ; 22 cm. - (Szilvia, ISSN 1215-0231 ; 127.)
Kisregény
ISBN 963-296-461-6 fűzött : 249,- Ft
830-312.5=945.11
[AN 901984]
MARC

ANSEL
UTF-87990 /2003.
   Ugróiskola : angol mesék = Hopscotch : English stories / ... összeáll. és ford. Belley Kinga. - [Budapest] : Filum, [2003]. - 81 p. : ill. ; 20 cm
Gerinccím: English-stories = Angol-mesék
ISBN 963-8347-95-3 kötött : 990,- Ft (hibás ISBN 963-9351-06-7)
820-34.02(082)(02.053.2)=945.11
[AN 969021]
MARC

ANSEL
UTF-87991 /2003.
Ulickaâ, Lûdmila
Medeâ i eë deti (magyar)
   Médea és gyermekei / Ljudmila Ulickaja ; [ford. V. Gilbert Edit és Goretity József]. - Budapest : Magvető, 2003. - 297 p. ; 22 cm
Regény
ISBN 963-14-2285-2 kötött : 1990,- Ft
882-31=945.11
[AN 972575]
MARC

ANSEL
UTF-87992 /2003.
Updike, John
Licks of love (magyar)
   Nyúlfark / John Updike ; [ford. Gy. Horváth László]. - Budapest : Európa, 2003. - 210 p. ; 19 cm
Regény
ISBN 963-07-7368-6 kötött : 1800,- Ft
820-31(73)=945.11
[AN 974728]
MARC

ANSEL
UTF-87993 /2003.
   Útravaló : bölcs gondolatok magyarul, angolul, latinul. - [Debrecen] : CAHS, [2003]. - 126 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-206-930-7 kötött : ár nélkül
82-84.02=945.11 *** 820-84.02=945.11 *** 871-84.02=945.11 *** 894.511-84
[AN 970838]
MARC

ANSEL
UTF-87994 /2003.
Vargas Llosa, Mario
El paraíso en la otra esquina (magyar)
   Édenkert a sarkon túl / Mario Vargas Llosa ; [ford. Tomcsányi Zsuzsanna]. - Budapest : Európa, 2003. - 524 p. ; 19 cm
Regény
ISBN 963-07-7331-7 kötött : 2500,- Ft
860-31(85)=945.11
[AN 971372]
MARC

ANSEL
UTF-87995 /2003.
Was Sie nicht zu träumen wagte (magyar)
   Mindenkinek van egy álma / [ford. Mező Hermina]. - Budapest : Bastei Budapest, 2001. - 62 p. ; 22 cm. - (Dr. Stefan Frank, ISSN 0866-2355 ; 127.)
Kisregény
ISBN 963-296-453-5 fűzött : 225,- Ft
830-312.5=945.11
[AN 901991]
MARC

ANSEL
UTF-87996 /2003.
Was Sie vor ihrem Mann verbarg (magyar)
   Szalmaláng volt a szerelmed.. / [ford. Szájer Zoltán]. - Budapest : Bastei Budapest, 2001. - 79 p. ; 22 cm. - (Dr. Stefan Frank, ISSN 0866-2355 ; 128.)
Kisregény
ISBN 963-296-459-4 fűzött : 249,- Ft
830-312.5=945.11
[AN 901999]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

7997 /2003.
Adonyi Sztancs János (1958-)
   Világjáró meseautó : [gyerekversek] / Adonyi Sztancs János. - [Budapest] : Nemzet Lap- és Kvk., 2002. - 79 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 963-86181-3-2 fűzött : 485,- Ft
894.511-14(02.053.2) *** 741-053.2(439) *** 379.825-053.2
[AN 973312]
MARC

ANSEL
UTF-87998 /2003.
Bari Gábor
   Jelek az út mentén : válogatott versek / Bari Gábor ; [... ill. Joseph Cosmano et al.] ; [megj. a Miskolci JEL-KÉP Asztaltársaságának gondozásában]. - Miskolc : JEL-KÉP ; Tokaj : Rím, 2003. - 156 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-7868-54-2 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 973402]
MARC

ANSEL
UTF-87999 /2003.
Beérné Csató Márta
   Kalandozásaink / Beérné Csató Márta. - [Budapest] : Szerző : M. Világ, 2003. - 688 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-9075-17-5 kötött : ár nélkül
Beérné Csató Márta
894.511-94
[AN 972560]
MARC

ANSEL
UTF-88000 /2003.
Bihon Tibor (1968-)
   Vérvörös hajnal / Cristopher[!] Sethfield. - [Debrecen] : Cherubion, 2003. - 215 p. ; 18 cm. - (Halálosztó 2029, ISSN 1585-6259)
Regény
ISBN 963-9346-86-1 fűzött : 898,- Ft
894.511-312.9
[AN 972294]
MARC

ANSEL
UTF-88001 /2003.
Brém-Nagy Ferenc (1965-)
   Abisszus : mire megérkezünk / Brém-Nagy Ferenc. - [Budapest] : Fekete Zongora : AmfipressZ, cop. 2001. - 126 p. ; 20 cm. - (Largo, ISSN 1589-7001)
Regény. - Példányszám összesen: 500, ebből 450 számozott
ISBN 963-8230-04-5 fűzött : ár nélkül
894.511-31
[AN 969819]
MARC

ANSEL
UTF-88002 /2003.
   Cini-cini muzsika : óvodások verseskönyve / [vál. és szerk. T. Aszódi Éva] ; [Bálint Endre rajz.]. - 14. átd. kiad. - Budapest : Móra, 2003. - 203, [11] p., [8] t.fol. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-11-7788-2 kötött : ár nélkül
894.511-14(02.053.2)(082)
[AN 978529]
MARC

ANSEL
UTF-88003 /2003.
Csurka István (1934-)
   Magyar szemmel : válogatás a cikksorozatból / Csurka István. - Budapest : Magyar Út Alapítvány, 2001. - 238 p. ; 20 cm. - (Magyar Fórum könyvek, ISSN 1216-0857)
ISBN 963-00-6430-8 fűzött : 600,- Ft
894.511-92
[AN 807989]
MARC

ANSEL
UTF-88004 /2003.
Csurka István (1934-)
   Magyar szemmel : válogatás a cikksorozatból / Csurka István. - Budapest : M. Út Alapítvány, 2002-. - 20 cm. - (Magyar Fórum könyvek, ISSN 1216-0857)
A 3. kötetet a B-Média Kft. adta ki. - Az 1. köt. kötetjelzés nélkül jelent meg, monografikus leírása: AN 807989
894.511-92
[AN 932763]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2002. - 357 p.
ISBN 963-00-9970-5 fűzött : 800,- Ft
894.511-92
[AN 932765] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - 2003. - 262, [2] p.
Fűzött : 800,- Ft (hibás ISBN 963-00-9970-5)
894.511-92
[AN 970029] MARC

ANSEL
UTF-88005 /2003.
Czigány Lóránt (1935-)
   Vakrepülés : írások az emigrációból / Czigány Lóránt. - Budapest : A M. Nyelv és Kult. Nk. Társ., 2003. - 408 p. ; 24 cm. - (Nyelv és lélek könyvek, ISSN 1418-2092)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-204-627-7 fűzött : 2500,- Ft
894.511-92 *** 894.511(091) *** 930.85(410)
[AN 973134]
MARC

ANSEL
UTF-88006 /2003.
Dobog Béla (1954-)
   Szél szállít virágot : versek és rajzok / Dobog Béla ; [ill.] Dobog Zsuzsanna ; [közread. a] Művelődési Központ, Könyvtár és Múzeum. - Edelény : Művel. Közp., Kvt. és Múz., 2003. - 77 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-206-927-7 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 973146]
MARC

ANSEL
UTF-88007 /2003.
   Emberek, akik Istent keresik : magyar írók bibliai történetei / vál. és összeáll. D. Szabó Mária. - [Budapest] : Palatinus, 2003. - 439 p. ; 21 cm
ISBN 963-9487-07-4 kötött : 2970,- Ft
894.511-32(082) *** 22.046(0:82-32)
[AN 974057]
MARC

ANSEL
UTF-88008 /2003.
Fazekas Mihály (1766-1828)
   Lúdas Matyi : válogatott művek / Fazekas Mihály ; [vál. és az utószót írta Szilágyi Márton]. - Budapest : Osiris, 2003, cop. 2000. - 166 p. ; 19 cm. - (Millenniumi könyvtár, ISSN 1419-7316)
ISBN 963-389-449-2 kötött : 1180,- Ft
894.511-821
[AN 976818]
MARC

ANSEL
UTF-88009 /2003.
Gaál Ernő (1949-)
   Határkő : versek, 1998-2000 / Gaál Ernő ; szerk. Maklári-Bódi István. - Szerencs : H. A. T., 2001. - [176] p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Irka, ISSN 1418-0057 ; 2001/1.)
ISBN 963-00-6080-9 fűzött : 1600,- Ft
894.511-14
[AN 808035]
MARC

ANSEL
UTF-88010 /2003.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   Az én falum / Gárdonyi Géza ; Biczó András rajz. - Hasonmás kiad. - Szekszárd : Babits, 2003. - 231 p., [12] t. : ill. ; 24 cm
Elbeszélések. - Eredeti kiadása: Budapest : Dante, 1935
ISBN 963-9272-88-4 kötött : ár nélkül
894.511-32
[AN 971551]
MARC

ANSEL
UTF-88011 /2003.
Gazdag Erzsi (1912-1987)
   Mesebolt / Gazdag Erzsi ; [K. Lukáts Kató rajz.]. - [Budapest] : Papirusz Duola, [2003]. - 69, [2] p. : ill., színes ; 25 cm
Gyermekversek
ISBN 963-86205-9-5 kötött : ár nélkül
894.511-14(02.053.2)
[AN 978521]
MARC

ANSEL
UTF-88012 /2003.
Gyarmath Olga (1916-)
   "Tudsz-e Tarhosért lelkesedéssel dolgozni...?" / Gyarmath Olga ; [közread. Békés Város Önkormányzata]. - Békés : Önkormányzat, 2001. - 103, [4] p. : ill. ; 24 cm
Példányszám: 1000
ISBN 963-00-6953-9 fűzött : ár nélkül
894.511-94
[AN 902085]
MARC

ANSEL
UTF-88013 /2003.
Gyurkó László (1930-)
   Ne ölj rendőrt a szobornál : az évszázad bűnténye : regény / Gyurkó László. - [Budapest] : Szabad Tér, cop. 2003. - 183 p. ; 17 cm
ISBN 963-206-716-9 fűzött : ár nélkül
894.511-31 *** 343.919(439)
[AN 972758]
MARC

ANSEL
UTF-88014 /2003.
Hajdu András (1985-)
   A mindenség határán : versek / Hajdu András ; [... az előszót írta Németh Tibor] ; [... illusztrációk Domahidi Klára et al.] ; [megj. a Miskolci JEL-KÉP Asztaltársaságának gondozásában]. - Miskolc : HAT JEL-KÉP ; Tokaj : Rím, 2003. - 154 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-7868-55-0 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 969901]
MARC

ANSEL
UTF-88015 /2003.
Halász Zsuzsa
   A 2x hét : tizennégy útkereső beszélgetés / Halász Zsuzsa. - [Budapest] : Kairosz, cop. 2003. - 220, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9484-25-3 fűzött : 2300,- Ft
894.511-92 *** 323(439)"2002"(047.53)
[AN 974794]
MARC

ANSEL
UTF-88016 /2003.
Hegedüs Géza (1912-1999)
   Erdőntúli veszedelem / Hegedüs Géza. - Budapest : Holnap, cop. 2003. - 130 p. ; 21 cm
Ifjúsági regény
ISBN 963-346-572-9 kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-346-507-9)
894.511-31(02.053.2)
[AN 977026]
MARC

ANSEL
UTF-88017 /2003.
Janikovszky Éva (1926-)
   Már óvodás vagyok / Janikovszky Éva ; [Réber László rajz.]. - 5. kiad. - Budapest : Móra, 2003. - 54, [2] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 963-11-7799-8 kötött : ár nélkül
894.511-93
[AN 978535]
MARC

ANSEL
UTF-88018 /2003.
Kecskeméthy György (1922-)
   Az élet fonala / Kecskeméthy György. - Szekszárd : Babits, 2003. - 166 p. ; 24 cm
Versek
ISBN 963-9272-86-8 kötött : ár nélkül
894.511-14
[AN 972663]
MARC

ANSEL
UTF-88019 /2003.
Kerékgyártó György (1970-)
   Fitria / Kerékgyártó György. - [Budapest] : Fekete Zongora : AmfipressZ, cop. 2001. - 126 p. ; 20 cm. - (Largo, ISSN 1589-7001)
Regény. - Példányszám összesen: 500, ebből 450 számozott
ISBN 963-8230-05-3 fűzött : ár nélkül
894.511-31
[AN 969823]
MARC

ANSEL
UTF-88020 /2003.
Kiss Ottó (1963-)
   Angyal és Tsa : novellák / Kiss Ottó. - [Budapest] : Árkád : Palatinus, 2003. - 187, [4] p. ; 19 cm
ISBN 963-9487-20-1 kötött : 1890,- Ft
894.511-32
[AN 974038]
MARC

ANSEL
UTF-88021 /2003.
Kocsis Klára (1950-)
   Kelet-európai noteszlapok / Kocsis Klára. - [Budapest] : Kairosz, 2002. - 79 p. ; 19 cm
Versek
ISBN 963-9484-19-9 fűzött : 900,- Ft
894.511-14
[AN 974737]
MARC

ANSEL
UTF-88022 /2003.
Koltai Horváth György (1928-)
   Futamok a zongorán : válogatott novellák és karcolatok, 1950-1960 / Koltai Horváth György. - Budapest : Uránusz, 2001. - 232 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9304-13-1 fűzött : ár nélkül
894.511-32
[AN 807868]
MARC

ANSEL
UTF-88023 /2003.
Körmendi Lajos (1946-)
   Kutyafa / Körmendi Lajos ; [ill. Torok Sándor]. - Debrecen : [Debreceni Bibliofil Műhely Baráti Köre], 2003. - 31 p. : ill. ; 14 cm. - (Debreceni Bibliofil Műhely, ISSN 1585-7255 ; 18.)
Versek. - Japán technikával. - Számozott példány: 50
Fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 975323]
MARC

ANSEL
UTF-88024 /2003.
Kosztolányi Dezső (1885-1936)
   Édes Anna / Kosztolányi Dezső ; [a szöveget gond. Papp Csaba] ; [utószó Hafner Zoltán]. - Budapest : Osiris, 2003, cop. 2000. - 206 p. ; 19 cm. - (Millenniumi könyvtár, ISSN 1419-7316)
Regény
ISBN 963-389-450-6 kötött : 1180,- Ft
894.511-31
[AN 976813]
MARC

ANSEL
UTF-88025 /2003.
Kosztolányi Dezső (1885-1936)
   Esti Kornél / Kosztolányi Dezső ; [a szöveget gond. Papp Csaba] ; [az utószót írta Hafner Zoltán]. - Budapest : Osiris, 2003, cop. 2000. - 2 db ; 19 cm. - (Millenniumi könyvtár, ISSN 1419-7316)
Novellaciklus
ISBN 963-389-451-4 kötött : 1600,- Ft
894.511-32
[AN 976785]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 125 p.
ISBN 963-389-452-2
894.511-32
[AN 976794] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 126 p.
ISBN 963-389-453-0
894.511-32
[AN 976809] MARC

ANSEL
UTF-88026 /2003.
Krúdy Gyula (1878-1933)
Szindbád utazásai (angol)
   The adventures of Sindbad / Gyula Krúdy ; transl. with an introd. and notes by George Szirtes. - Budapest ; London ; New York, [N. Y.] : CEU Press, [2003], cop. 1998. - 208 p. ; 22 cm. - (Central European classics, ISSN 1418-0162)
Elbeszélések
ISBN 963-9116-12-2 fűzött : ár nélkül
894.511-32=20
[AN 978214]
MARC

ANSEL
UTF-88027 /2003.
Lázár István (1881-1936)
   Koppány / írta Lázár István. - Budapest : Kárpáti Ház Alapítvány, 2003. - 200 p. : ill. ; 20 cm. - (Magyar Ház könyvek, ISSN 1418-7426). (Lázár István munkái)
Tart.: Fekete csillag ; A kék szempár ; Sátán. - Regények
ISBN 963-206-606-5 fűzött : ár nélkül
894.511-31
[AN 970060]
MARC

ANSEL
UTF-88028 /2003.
Lovas István (1945-)
   Kettős mércével / Lovas István. - [Budapest] : Kairosz, cop. 2003. - 357 p. ; 20 cm
Publicisztika
ISBN 963-9484-27-X fűzött : 3200,- Ft
894.511-92
[AN 974787]
MARC

ANSEL
UTF-88029 /2003.
Lukáts János (1943-)
   A négylábú kapitány / Lukáts János ; [Dobesch Máté rajz.]. - Budapest : Móra, 2003. - 173, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (Delfin 2000, ISSN 1585-7425)
Ifjúsági regény
ISBN 963-11-7779-3 fűzött : ár nélkül
894.511-31(02.053.2)
[AN 972279]
MARC

ANSEL
UTF-88030 /2003.
Márai Sándor (1900-1989)
   Füves könyv / Márai Sándor. - [Budapest] : Helikon, 2003. - 136 p. ; 19 cm
Prózai epigrammák
ISBN 963-208-818-2 kötött : 1380,- Ft
894.511-84
[AN 977963]
MARC

ANSEL
UTF-88031 /2003.
Mash, Robin
   Kárhozottak háza / Robin Mash. - Budapest : Kalandor, 2003. - 304 p. ; 21 cm. - (A thriller mesterei, ISSN 1587-7213 ; 3.)
Regény
ISBN 963-86271-8-2 kötött : 1798,- Ft
894.511-312.4
[AN 972071]
MARC

ANSEL
UTF-88032 /2003.
Péntek Orsolya (1974-)
   Az őszön egy rőtbarna komondor borongol keresztül / Péntek Orsolya. - [Budapest] : Fekete Zongora : AmfipressZ, cop. 2002. - 60 p. ; 20 cm. - (Andante, ISSN 1589-701X)
Versek. - Példányszám összesen: 100, ebből 80 számozott
ISBN 963-8230-07-X fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 969861]
MARC

ANSEL
UTF-88033 /2003.
Rácz Era (1975-)
   Lepkesóhaj : Rácz Era versei. - [Budapest] : Fekete Zongora : AmfipressZ, cop. 2002. - 60 p. ; 20 cm. - (Andante, ISSN 1589-701X)
Versek. - Példányszám összesen: 100, ebből 80 számozott
ISBN 963-202-699-3 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 969870]
MARC

ANSEL
UTF-88034 /2003.
Schwartz, Tristan
   Még a cowboyok is : [egy történet az igaz szerelemről] / Tristan Schwartz. - Budapest : Bestline, 2003. - 215 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-528-640-6 fűzött : 2190,- Ft
894.511-312.5
[AN 969586]
MARC

ANSEL
UTF-88035 /2003.
Sebeők János (1958-)
   Földfelkelte : a Big VIP-1 generáció őrült filozófusának regénye / Sebeők János. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2003. - 221 p. ; 20 cm
ISBN 963-09-4468-5 fűzött : ár nélkül
894.511-4
[AN 971413]
MARC

ANSEL
UTF-88036 /2003.
Semjén Zsolt (1962-)
   Próbálkozások Krisztus dicséretére / Semjén Zsolt. - Budapest : Mikes, 2003. - 53, [2] p. ; 21 cm
Versek
ISBN 963-8130-49-0 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 971259]
MARC

ANSEL
UTF-88037 /2003.
Serfőző Simon (1942-)
   Közel, távol : versek, 1961-2002 / Serfőző Simon ; [közread. az] Írók Alapítványa. - Budapest : Püski : Írók Alapítványa : Széphalom Kvműhely, 2003. - 213 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-9337-93-5 kötött : 1800,- Ft
894.511-14
[AN 972614]
MARC

ANSEL
UTF-88038 /2003.
Sisa Mihályné
   Mesék.. : emlékeim a XX. századból / Sisa Mihályné ; a rajzokat kész. Lebár József. - Velence : [Magánkiad.], 2001. - 39 fol. : ill. ; 21 cm
Példányszám: 20
ISBN 963-440-404-9 * kötött : ár nélkül
894.511-34 *** 894.511-94
[AN 808038]
MARC

ANSEL
UTF-88039 /2003.
Süle András
   Mi az igazság? : dráma 3 felvonásban és egy utóképben / írta, összeáll. Süle András. - Budapest : Don Bosco, 2003. - 39 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9455-13-X fűzött : ár nélkül
894.511-2
[AN 969940]
MARC

ANSEL
UTF-88040 /2003.
Szabó Imre (1891-1955)
   Ég, de meg nem emésztetik : naplók, 1914-1954 / Szabó Imre ; [szöveggond. Szabó Julianna] ; [közread. a] Budapest-Budahegyvidéki Református Egyházközség. - [Budapest] : Budapest-Budahegyvidéki Ref. Egyházközség, 2001. - XV, 447 p. : ill. ; 24 cm
Gerinccím: Szabó Imre lelkipásztor naplói, 1914-1954. - Példányszám: 1500
ISBN 963-00-5561-9 kötött : ár nélkül
Szabó Imre (1891-1955)
894.511-94
[AN 807829]
MARC

ANSEL
UTF-88041 /2003.
Szepes Mária (1908-)
   Pöttyös Panni az iskolában : Panni naplója / Szepes Mária ; [Vass Ági rajz.]. - Budapest : Édesvíz, 2003. - 75, [2] p. : ill., színes ; 28 cm
Gyermekregény
ISBN 963-528-655-4 kötött : 1990,- Ft
894.511-34(02.053.2)
[AN 972301]
MARC

ANSEL
UTF-88042 /2003.
Tar Sándor (1941-)
   A térkép szélén / Tar Sándor. - Budapest : Magvető, 2003. - 245 p. ; 19 cm
Elbeszélések
ISBN 963-14-2339-5 kötött : 1990,- Ft
894.511-32
[AN 972781]
MARC

ANSEL
UTF-88043 /2003.
Térey János (1970-)
   Paulus / Térey János. - 3. jav. kiad. - Budapest : Palatinus, 2003, cop. 2001. - 319 p. : ill. ; 20 cm
Verses regény
ISBN 963-9487-10-4 kötött : 2600,- Ft
894.511-13
[AN 976822]
MARC

ANSEL
UTF-88044 /2003.
Tormay Cécile (1876-1937)
   Az ősi küldött : regény / Tormay Ccile. - Budapest : M. Ház, 2002. - 3 db ; 20 cm. - (Magyar Ház könyvek, ISSN 1418-7426)
ISBN 963-206-729-0 kötött : ár nélkül
894.511-31
[AN 970050]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A csallóközi hattyú. - 197, [2] p. - (Tormay Cècile művei ; ; 3.)
ISBN 963-206-730-4
894.511-31
[AN 970053] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A túlsó parton. - 287, [2] p. - (Tormay Cècile művei ; ; 4.)
ISBN 963-206-731-2
894.511-31
[AN 970057] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., A fehér barát. - 451, [2] p. - (Tormay Cècile művei ; ; 5.)
ISBN 963-206-732-0
894.511-31
[AN 970059] MARC

ANSEL
UTF-88045 /2003.
Törő István (1949-)
   Jób kétségei : versek / Törő István ; [ill. Szeredi Merse Pál]. - [Pilisszentkereszt] : Barangoló K., 2002. - 205 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-86267-0-4 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 973308]
MARC

ANSEL
UTF-88046 /2003.
Tóth Norbert (1972-)
   Dúvadak : Urzate és Codric története / Allen Newman & Eric Muldoom. - [Debrecen] : Cherubion, 2003. - 279 p. ; 18 cm. - (Osiris könyvek, ISSN 1215-8518 ; 102.)
A Káosz világa (keretcím) ; Worluk - a Káosz világa (keretcím)
ISBN 963-9346-87-X fűzött : 1198,- Ft
894.511-312.9
[AN 969612]
MARC

ANSEL
UTF-88047 /2003.
Újfalusy Tóth Endre (1936-)
   Az erdőháti Feneketlen-tó / Újfalusy Tóth Endre ; [... az előszót írta János István] ; [... kiad. Hegyaljai Alkotók Társulása]. - Szerencs : H. A. T., [2003]. - 181 p. : ill. ; 21 cm
Kisregény
ISBN 963-206-990-0 fűzött : ár nélkül
894.511-31
[AN 971731]
MARC

ANSEL
UTF-88048 /2003.
Ürögdi Ferenc (1919-1989)
   Az én keresztyénségem : Ürögdi Ferenc szarvasi református lelkipásztor válogatott versei / [... kiad. Szarvasi Református Egyházközség]. - Szarvas : Szarvasi Ref. Egyházközség, [2001]. - 161 p. ; 21 cm
ISBN 963-00-6032-9 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 906174]
MARC

ANSEL
UTF-88049 /2003.
Várnai György
   Kőtábla, deszkapalánk, vasfüggöny / Várnai György. - Budapest : Makkabi, 2003. - 295 p. ; 21 cm
ISBN 963-7475-80-X * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 936-7475-80-X) (hibás ISBN 936-7475-80-2)
894.511-94 *** 323.12(=924)(439)"194"
[AN 973122]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

8050 /2003.
Disney, Walt
101 Dalmatians 2 (magyar)
   101 kiskutya 2 : Paca és Agyar / Walt Disney ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Budapest : Disney Kvklub, 2003. - [44] p. : ill., színes ; 25 cm. - (Disney Könyvklub, ISSN 1416-261X)
Képes mese
ISBN 963-627-833-4 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 973373]
MARC

ANSEL
UTF-88051 /2003.
Disney, Walt
The jungle book 2 (magyar)
   A dzsungel könyve 2 / Walt Disney ; [ford. Csörögi István]. - Debrecen : TKK, 2003. - 47 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-596-084-0 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 978890]
MARC

ANSEL
UTF-88052 /2003.
Disney, Walt
The jungle book 2 (magyar)
   A dzsungel könyve 2 / Walt Disney ; [ford. Makay László]. - Budapest : Disney Kvklub, 2003. - [44] p. : ill., színes ; 25 cm. - (Disney Könyvklub, ISSN 1416-261X)
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-627-802-4)
087.5(084.1)
[AN 978892]
MARC

ANSEL
UTF-88053 /2003.
Disney, Walt
Piglet's big movie (magyar)
   Malacka, a hős / Walt Disney ; [ford. Szép Erzsébet]. - [Budapest] : Egmont, 2003. - 96 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Klasszikus Walt Disney mesék, ISSN 1216-8750 ; 39.)
ISBN 963-627-814-8 kötött : 2355,- Ft
087.5(084.1)
[AN 973386]
MARC

ANSEL
UTF-88054 /2003.
Disney, Walt
Rabbit is in a bad mood (magyar)
   Nyuszi bal lábbal kelt fel! / Walt Disney. - Budapest : Egmont, 2003. - [32] p. : ill., színes ; 21x21 cm
Képes mese
ISBN 963-627-815-6 kötött : 1199,- Ft
087.5(084.1)
[AN 973369]
MARC

ANSEL
UTF-88055 /2003.
Disney, Walt
Why take a nap now (magyar)
   Hadd maradjak fönn! / Walt Disney. - Budapest : Egmont, 2003. - [32] p. : ill., színes ; 21x21 cm
Képes mese
ISBN 963-627-807-5 kötött : 1199,- Ft
087.5(084.1)
[AN 973359]
MARC

ANSEL
UTF-88056 /2003.
   Hamupipőke / [ford. Oláh Erzsébet]. - [Budapest] : Új Ex Libris, [2001]. - [16] p., [2] t. fol. : ill., színes ; 28 cm. - (Mesefesztivál sorozat, ISSN 1587-5253)
Öntapadós matricákkal
ISBN 963-9370-00-2 fűzött : 498,- Ft
087.5(084.1)
[AN 902119]
MARC

ANSEL
UTF-88057 /2003.
   Hüvelyk Matyi / [ford. Oláh Erzsébet]. - [Budapest] : Új Ex Libris, [2001]. - [16] p., [2] t. fol. : ill., színes ; 28 cm. - (Mesefesztivál sorozat, ISSN 1587-5253)
Öntapadós matricákkal
ISBN 963-9370-03-7 fűzött : 498,- Ft
087.5(084.1)
[AN 902115]
MARC

ANSEL
UTF-88058 /2003.
   Jancsi és Juliska / [ford. Oláh Erzsébet]. - [Budapest] : Új Ex Libris, [2001]. - [16] p., [2] t.fol. : ill., színes ; 28 cm. - (Mesefesztivál sorozat, ISSN 1587-5253)
Öntapadós matricákkal
ISBN 963-9370-02-9 fűzött : 498,- Ft
087.5(084.1)
[AN 902118]
MARC

ANSEL
UTF-88059 /2003.
Patience, John
   Bibliai történetek / John Patience rajz. ; [... ford. Csöndes Anita]. - [Budapest] : Officina Junior, [2001]-. - ill., színes ; 20 cm
Plasztikus képeskönyv
ISBN 963-9026-72-7
087.5(084.1)
[AN 905150]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], Noé bárkája. - [2001]. - Lapozó (10 p.)
ISBN 963-9026-74-3 kötött : 550,- Ft
087.5(084.1)
[AN 905152] MARC

ANSEL
UTF-8


   [3.], Dávid és Góliát. - [2001]. - Lapozó (10 p.)
ISBN 963-9026-75-1 kötött : 550,- Ft
087.5(084.1)
[AN 905153] MARC

ANSEL
UTF-8


   [4.], Dániel az oroszlánok vermében. - [2001]. - Lapozó (10 p.)
ISBN 963-9026-76-X kötött : 550,- Ft
087.5(084.1)
[AN 905154] MARC

ANSEL
UTF-88060 /2003.
Patience, John
   Klasszikus térbeli mesék : térbeli mesekönyv / John Patience rajz. - [Budapest] : Officina Junior, [2001]-. - ill., színes ; 20 cm
ISBN 963-9026-67-0
087.5(084.1)
[AN 905155]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], Piroska és a farkas / [... ford. Budai Katalin]. - [2001]. - Lapozó (10 p.)
ISBN 963-9026-68-9 kötött : 550,- Ft
087.5(084.1)
[AN 905156] MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], Pinocchio / [... ford. Budai Katalin]. - [2001]. - Lapozó (10 p.)
ISBN 963-9026-69-7 kötött : 550,- Ft
087.5(084.1)
[AN 905157] MARC

ANSEL
UTF-8


   [3.], A kis hableány / [... ford. Csöndes Anita]. - [2001]. - Lapozó (10 p.)
ISBN 963-9026-70-0 kötött : 550,- Ft
087.5(084.1)
[AN 905158] MARC

ANSEL
UTF-8


   [4.], A rút kiskacsa / [... ford. Csöndes Anita]. - [2001]. - Lapozó (10 p.)
ISBN 963-9026-71-9 kötött : 550,- Ft
087.5(084.1)
[AN 905159] MARC

ANSEL
UTF-88061 /2003.
   A rút kiskacsa / [ford. Oláh Erzsébet]. - [Budapest] : Új Ex Libris, [2001]. - [16] p., [2] t. fol. : ill., színes ; 28 cm. - (Mesefesztivál sorozat, ISSN 1587-5253)
Öntapadós matricákkal
ISBN 963-9370-01-0 * fűzött : 498,- Ft (hibás ISBN 963-9370-01-1)
087.5(084.1)
[AN 902110]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

8062 /2003.
   Csipkerózsika / [ford. Csörögi István]. - Debrecen : TKK, 2003. - 48 p. : ill., színes ; 30 cm
Képregény
ISBN 963-9371-67-X kötött : ár nélkül
087.6:084.11(02.053.2)
[AN 972307]
MARC

ANSEL
UTF-8