MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2003 - 7. évfolyam, 13. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2006

Created at 2007/04/04 19:18:41
by MNBWWW (Vers 1.00 Release,
linked at Mar 28 2007 15:03:03)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok

8063 /2003.
   Sulilexikon A - Z-ig / [mtársak Számadó László et al.]. - [Debrecen] : Aquila, 2003. - 270 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-679-204-6 fűzött : ár nélkül
030(02.053.2)
[AN 979818]
MARC

ANSEL
UTF-8
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok

8064 /2003.
Török Sára (1953-)
   Libri italiani in lingua ungherese - libri ungheresi in lingua italiana, 2001-1990 = Olasz könyvek magyarul - magyar könyvek olaszul, 2001-1990 / [a cura di Sára Török] ; [pubbl. dalla Biblioteca nazionale Széchényi]. - [Budapest] : Bibl. nazionale Széchényi, 2002. - 26 p. ; 23 cm
ISBN 963-200-452-3 fűzött : ár nélkül
017.42(439)"1990/2001" *** 013=50 *** 013=945.11 *** 850-1/-9=945.11:016
[AN 941280]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

8065 /2003.
Látó Judit
   Évi baba / Látó Judit. - Budapest : Bookmaker, 2003. - 168 p., [16] t. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 963-206-612-X fűzött : 1700,- Ft
Párkányi Éva
791.9.097(439)(092)Párkányi_É.
[AN 976161]
MARC

ANSEL
UTF-88066 /2003.
Pálffy István (1959-)
   Pálffyction / Pálffy István. - Budapest : Bookmaker, 2003. - 313, [3] p., [16] t. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 963-206-613-8 kötött : 2490,- Ft
Pálffy István (1959-)
791.9.097(439)(092)Pálffy_I.(0:82-94)
[AN 976229]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

8067 /2003.
   Hungarian visions of future in the Europe of the future : international millennium conference : 13-15 September 2001, Miskolc-Lillafüred... : [abstracts] / org. by the Future Research Committee of the Hungarian Academy of Sciences ; [kiad. az MTA Jövőkutatási Bizottsága és a Miskolci Egyetem]. - Miskolc : MTA Jövőkut. Biz. : ME, 2001. - 139 p. ; 21 cm
A borítófedélen párhuzamos címként: Magyar jövőképek a jövő Európájában. - Példányszám: 100
ISBN 963-661-501-2 * fűzött : ár nélkül
008.2(439) *** 061.3(439-2Lillafüred)
[AN 906925]
MARC

ANSEL
UTF-88068 /2003.
John of Salisbury
Metalogicus (magyar)
   Metalogicon / Ioannes Saresberiensis (Salisburyi János) ; [latin eredetiből ford., a bevezetőt és a jegyzeteket írta Adamik Tamás]. - Budapest : Szt. István Társ., 2003. - 253 p. ; 21 cm. - (Középkori keresztény írók, ISSN 1419-8738 ; 4.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-361-432-5 kötött : 2600,- Ft
001.89(410)"11" *** 378.1(410)"11" *** 1(410)John_of_Salisbury
[AN 975751]
MARC

ANSEL
UTF-88069 /2003.
   Kultúra és rendszerváltás : válogatás kulturális menedzser dolgozatokból, 1997-2000 / [szerk. Csongrádiné Balogh Éva, Markó Aranka, Tóth Lajos] ; [közread. a] ... BMK. - Budapest : KKDSZ K. : BMK, 2001. - 243 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-85478-4-7 fűzött : 1000,- Ft
008(439) *** 65.01
[AN 806657]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

8070 /2003.
Cannon, Alexander
The invisible influence (magyar)
   Kelet mágusai : Tibet misztikája és csodái / Alexander Cannon ; [ford. Balogh Barna]. - Budapest : K. u. K. K., 2003. - 209 p. ; 19 cm
ISBN 963-9384-47-X fűzött : ár nélkül
133
[AN 985738]
MARC

ANSEL
UTF-88071 /2003.
Dreyer, Ronnie Gale
Healing signs (magyar)
   Gyógyító csillagjegyek / Ronnie Gale Dreyer ; [ford. Szalai Judit]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2003. - 313 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9393-32-0 fűzött : 1490,- Ft
133.52 *** 615.89
[AN 979836]
MARC

ANSEL
UTF-88072 /2003.
Illig, Heribert
   Kitalált középkor : a történelem legnagyobb időhamisítása / Heribert Illig. - 4. kiad. - Budapest : Allprint, cop. 2002. - 559 p. : ill. ; 20 cm
Pap Gábor bevezetőjével. - A ford. a "Das erfundene Mittelalter" és a "Wer hat an der Uhr gedreht?" (München : Econ-Verl., 2001) c. kiad. alapján kész. - Bibliogr.: p. 525-551.
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-202-529-6)
001.94
[AN 986417]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

8073 /2003.
Almássy Endre
Országos Környezeti Kármentesítési Program tájékoztató (angol)
   The national environmental remediation program / [auth. Endre Almássy] ; [publ. by the] Ministry of Environment and Water. - [Budapest] : Min. of Environment and Water, 2003. - 22 p. : ill., színes ; 31 cm
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-03-7675-X)
504.05(439) *** 504.06(439)
[AN 978077]
MARC

ANSEL
UTF-88074 /2003.
   CERECO '2003 : the 4 International Conference on Carpathian Euroregion Ecology : April 28-30, 2003, Miskolc-Tapolca ... : abstracts / [ed. Sándor Bárány, Judit Simon] ; org. by the Chemical Committee of the Miskolc Branch of the Hungarian Academy of Sciences in collab. with the Carpathian Euroregion Council, and North-Hungarian Inspectorate of Environmental Protection ; [publ. by the University of Miskolc]. - Miskolc : Univ. of Miskolc, 2003. - 89, [2] p. ; 21 cm
Bibliogr. az előadáskivonatok végén. - Példányszám: 120
Fűzött : ár nélkül
504.75(4-11) *** 061.3(439-2Miskolc-Tapolca)
[AN 978992]
MARC

ANSEL
UTF-88075 /2003.
   Department-level studies on environmental protection and nature conservation, 1998-2001 : annotated bibliography / [publ. by the] Ministry of Environment and Water, [Institute for Environmental Management]. - Budapest : Min. of Enviroment of Water : Inst. for Environmental Management, 2003. - 159 p. ; 24 cm
Példányszám: 500
Fűzött : ár nélkül
504.06(439):016
[AN 976926]
MARC

ANSEL
UTF-88076 /2003.
Kerényi Attila (1943-)
   Környezettan : természet és társadalom globális nézőpontból / Kerényi Attila. - Budapest : Mezőgazda, 2003. - 470 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 450-451. és a fejezetek végén
ISBN 963-9358-90-8 kötött : ár nélkül
504(075.8) *** 316.334.5(075.8) *** 008.2(075.8)
[AN 975914]
MARC

ANSEL
UTF-88077 /2003.
   A környezetvédelmi, a természetvédelmi és a vízügyi kutatás-fejlesztés helyzete és irányvonalai / [szerk. Kölcsei Tamás, Sindelyes Gábor] ; [... kész. ... Gerencsér Árpád et al.] ; [közread. a] Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, Oktatási Minisztérium. - Budapest : KVVM : OM, 2003. - 136 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 136.
ISBN 963-206-885-8 fűzött : ár nélkül
504.06(439) *** 351.79(439) *** 001.89(439) *** 330.341.1(439)
[AN 977537]
MARC

ANSEL
UTF-88078 /2003.
Pál Károlyné (1935-)
   Kadmium a környezetben / Pál Károlyné. - Budapest : BME OMIKK, 2003. - 91 p. : ill. ; 21 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091)
Bibliogr.: p. 86-91.
ISBN 963-420-739-1 fűzött : 2800,- Ft
504.05 *** 546.48
[AN 978138]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

8079 /2003.
Iványi Antal (1942-)
   Párhuzamos algoritmusok / Iványi Antal. - Budapest : ELTE Eötvös K., cop. 2003. - 335 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 257-298.
ISBN 963-463-590-3 fűzött : ár nélkül
510.51(075.8) *** 519.688(075.8)
[AN 977497]
MARC

ANSEL
UTF-88080 /2003.
Róka Sándor
   2000 feladat az elemi matematika köréből / Róka Sándor. - Budapest : Typotex, 2003, cop. 2000. - 378 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9132-50-0 fűzött : 1840,- Ft
51(076) *** 372.851(076)
[AN 983823]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

8081 /2003.
Nándori Ottó (1953-)
   Abszolút egyidejűség avagy Mi volt Einstein legnagyobb tévedése? / Nándori Ottó. - Budapest : Nándori O., 2003. - 71, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-430-326-9 fűzött : 1380,- Ft
530.12 *** 001.94
[AN 976069]
MARC

ANSEL
UTF-88082 /2003.
Országos Tudományos Diákköri Konferencia (26.). Fizika, Földtudományok és Matematika Szekció (2003) (Miskolc)
   XXVI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia : Fizika, Földtudományok és Matematika Szekció : [2003. április 14-16., Miskolc-Egyetemváros] / [szerk. Dobróka Mihály, Mádai Ferenc, Gyulai Ákos] ; [rend., közread. a] Miskolci Egyetem. - Miskolc : ME, 2003. - 261 p. : ill. ; 24 cm
Előadáskivonatok. - Példányszám: 500
ISBN 963-661-568-3 fűzött : ár nélkül
53 *** 55 *** 51 *** 378.184 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 979026]
MARC

ANSEL
UTF-88083 /2003.
Winter Workshop on Nuclear Dynamics (17.) (2001) (Park City, Utah)
   Proceedings of the 17th Winter Workshop on Nuclear Dynamics : March 10-17, 2001, Park City, Utah, USA / ed. by Gary D. Westfall and Wolfgang Bauer. - Debrecen : EP Systema, 2001. - 250 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-00-8251-9 fűzött : ár nélkül
539.17 *** 061.3(73-2Park_City)
[AN 909724]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

8084 /2003.
Dinya Zoltán
   Szerves tömegspektrometria / Dinya Zoltán ; [közread. a] Debreceni Egyetem Természettudományi Kar Szerves Kémiai Tanszék. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2001. - XVII, 492 p. : ill. ; 24 cm
Egyetemi tankönyv
ISBN 963-472-614-3 * fűzött : ár nélkül
543.51(075.8) *** 547
[AN 909705]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

8085 /2003.
Kordos László (1950-)
   Sárkánygyíkok / írta Kordos László ; ill. Sipos Norbert. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, [2003]. - 64 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-9523-01-1 kötött : ár nélkül
568.19(02.053.2)
[AN 983659]
MARC

ANSEL
UTF-88086 /2003.
   Magyarország fokozottan védett barlangjai / Adamkó Péter [et al.] ; szerk. Székely Kinga ; [a fotókat kész. Almády Zoltán et al.]. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2003. - 425 p. : ill., színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 409-422. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-9358-96-7 kötött : ár nélkül
551.44(439) *** 502.4(439)(24) *** 504.55(439)
[AN 976217]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

8087 /2003.
Jacquard, Albert
L'avenir n'est pas écrit (magyar)
   A jövő nincs megírva : a gének titkai / Albert Jacquard, Axel Kahn ; Fabrice Papillon közreműködésével ; [ford. Ádám Anikó, Györfi Réka]. - Budapest : Jószöveg Műhely, cop. 2003. - 240 p. ; 21 cm
ISBN 963-9134-79-1 fűzött : 1790,- Ft
575.1 *** 577.2
[AN 979839]
MARC

ANSEL
UTF-88088 /2003.
Kropog Erzsébet
   Erdők, mezők virágai / Kropog Erzsébet, Mándics Dezső, Molnár Katalin ; Csapody Vera rajz. - Budapest : Műszaki Kvk., cop. 2001. - 131 p. : ill., színes ; 19 cm. - (Növényismeret mindenkinek ; ; 2.)
ISBN 963-16-2723-3 fűzött : ár nélkül
582(083.71)
[AN 906946]
MARC

ANSEL
UTF-88089 /2003.
Matthews, Rupert
The illustrated encyclopedia of mammals (magyar)
   Emlősök : képes enciklopédia / Rupert Matthews ; [ford. Vági Balázs] ; [ill. Antonella Pastorelli et al.]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2003. - 78 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 963-09-4419-7 kötött : ár nélkül
599(02.053.2)
[AN 975889]
MARC

ANSEL
UTF-88090 /2003.
Mattison, Chris
Snake (magyar)
   Kígyók : [képes kígyókalauz] / Chris Mattison ; [ford. Ács Eszter]. - Budapest : Panemex : Grafo, 2002. - 192 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-9090-87-5 kötött : ár nélkül
598.12
[AN 978171]
MARC

ANSEL
UTF-88091 /2003.
Milunsky, Aubrey
Your genetic destiny (magyar)
   Sorsdöntő génjeink : ismerje génjeit, védje egészségét, tartsa kézben az életét! / Aubrey Milunsky ; [ford. Mányai Sándor]. - Budapest : Galenus, 2003. - XX, 408 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-86138-4-X kötött : 4900,- Ft
575.1 *** 616-056.7 *** 612.6.05
[AN 975331]
MARC

ANSEL
UTF-88092 /2003.
Schmidt Egon (1931-)
   Varangy a papucsomban / Schmidt Egon ; [a ... grafikákat Budai Tibor ... kész.]. - [Pusztazámor] : DNM K., cop. 2003. - 192 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9369-31-4 kötött : 2300,- Ft
59(0:82-94)
[AN 975499]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

8093 /2003.
   10 éves a Ceva-Phylaxia Rt. - [Budapest] : Ceva-Phylaxia Rt., [2001]. - 42 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-00-8020-6 * fűzött : ár nélkül
Ceva-Phylaxia Oltóanyagtermelő Rt. (Budapest)
614.9 *** 061.5(439-2Bp.)
[AN 902918]
MARC

ANSEL
UTF-88094 /2003.
   Antibiotikum terápia, 2003 / [... írták Árr Magdolna et al.] ; szerk. Ludwig Endre. - Budapest : Medintel, 2003. - XIX, 392 p. ; 21 cm
ISBN 963-8433-26-4 kötött : ár nélkül
615.33(036)
[AN 980756]
MARC

ANSEL
UTF-88095 /2003.
Apor Péter (1936-)
   Belgyógyászati betegek rehabilitációja fizikai edzéssel / Apor Péter ; [közread. a] Semmelweis Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar. - Budapest : SE EFK, 2003. - 72 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-7152-39-3 fűzött : ár nélkül
615.851.32 *** 616-085.851.32 *** 364.048.6
[AN 976918]
MARC

ANSEL
UTF-88096 /2003.
Arnot, Robert
Revolutionary weight control program (magyar)
   A tökéletes étrend / Robert Arnot ; [ford. Pete Klára, Sudár Balázs]. - Pécs : Alexandra, [2003]. - 301 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 289-296.
ISBN 963-368-295-9 kötött : ár nélkül
613.24 *** 613.71 *** 641.561
[AN 979713]
MARC

ANSEL
UTF-88097 /2003.
Bristow, Wendy
Single and loving it (magyar)
   Egyedül, mégis boldogan : hogyan lehet pár nélkül is boldog és teljes az élet? / Wendy Bristow ; [ford. B. Albitz Ilona]. - Budapest : Fiesta, 2001. - 275 p. ; 20 cm
ISBN 963-9258-08-3 fűzött : ár nélkül
613.865
[AN 906933]
MARC

ANSEL
UTF-88098 /2003.
Buzási, Nikolaus (1934-)
   Írások a zeneterápiáról : jegyzetek, előadások / Nikolaus Buzási. - Pécs : PTE Művészeti Kar, 2003. - 47 p. : ill. ; 21 cm. - (A PTE Művészeti Karának kiadványai, ISSN 1589-7532 ; 4.)
Bibliogr. : p. 33, [48].
ISBN 963-641-950-7 fűzött : ár nélkül
615.851.82 *** 78
[AN 975749]
MARC

ANSEL
UTF-88099 /2003.
Cristol, Robert
Encyclopédie pratique des urgences médicales (magyar)
   Egészségügyi enciklopédia : családi kézikönyv / Robert Cristol ; [ford. Benkő Ferenc]. - Pécs : Alexandra, [2003]. - 352 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-368-384-X kötött : ár nélkül
616:030 *** 613:030
[AN 979705]
MARC

ANSEL
UTF-88100 /2003.
Deutsch Tibor
   Kibermedicina / Deutsch Tibor, Gergely Tamás. - Budapest : Medicina, 2003. - 305 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 288-293.
ISBN 963-242-812-9 fűzött : ár nélkül
61 *** 681.3.004.14 *** 007
[AN 975912]
MARC

ANSEL
UTF-88101 /2003.
DiAngi, Larry
The resilient power of purpose (magyar)
   Szárnyalni születtünk! / Larry DiAngi ; [ford. Sóvágó Katalin]. - Budapest : Network TwentyOne, cop. 2001. - 159 p. ; 21 cm
ISBN 963-9333-05-0 fűzött : ár nélkül
613.865
[AN 909057]
MARC

ANSEL
UTF-88102 /2003.
   Farmakoterápia / szerk. Bakó Gyula ; [egyes fejezeteket szerk. Degrell István, Maródi László] ; [... szerzői Bakó Gyula et al.]. - 2. átd., bőv. kiad. - Budapest : Medicina, 2003. - 627 p. ; 25 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-242-764-5 kötött : ár nélkül
615
[AN 975333]
MARC

ANSEL
UTF-88103 /2003.
   Fejlődéslélektan olvasókönyv / szerk. Bernáth László, Solymosi Katalin. - [Budapest] : Tertia, [2003], cop. 1997. - 290 p. : ill. ; 24 cm
Felsőoktatási tankönyv. - Bibliogr.: p. 277-290.
ISBN 963-85129-8-9 fűzött : 2480,- Ft
159.922.6/.8(075.8) *** 159.922.7(075.8)
[AN 985732]
MARC

ANSEL
UTF-88104 /2003.
Ferencz Antal (1937-)
   A bioetika alapjai / Ferencz Antal. - Budapest : Szt. István Társ., 2001. - 312 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 305-307.
ISBN 963-361-244-6 fűzött : 2400,- Ft
614.253 *** 174
[AN 909070]
MARC

ANSEL
UTF-88105 /2003.
   Gyógynövényekkel az egészségért : gyógynövények, növényi drogok és készítményeik ismerete / [szerk. Kéry Ágnes] ; [írták Kéry Ágnes et al.] ; [közread. a] Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző. - 2. utánny. - Budapest : KIT, 2003, cop. 2000. - 253 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-637-201-2 fűzött : ár nélkül
615.89:615.322
[AN 983794]
MARC

ANSEL
UTF-88106 /2003.
Gyökössy Endre (1913-1997)
   Nem lehet elég korán kezdeni.. / Gyökössy Endre. - 3. kiad. - [Budapest] : Szt. Gellért K., [2003]. - 95, [3] p. ; 17 cm
Bibliogr.: p. 95.
ISBN 963-696-209-X fűzött : 680,- Ft
613.95 *** 244
[AN 979823]
MARC

ANSEL
UTF-88107 /2003.
Hervei Sarolta (1927-)
Neonatalis icterus (német)
   Neugeborenenikterus : Klinikum und Grundbegriffe der Blutgruppenserologie / Sarolta Hervei. - Budapest : Littera Nova, [2001]. - 133 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 105-127.
ISBN 963-9212-41-5 fűzött : ár nélkül
616.36-008.5-053.31
[AN 906880]
MARC

ANSEL
UTF-88108 /2003.
Kóczián Mária
   Homeopátia Magyarországon, 1820-1990 / Kóczián Mária, Kölnei Lívia. - Budapest : Noran, 2003. - 120, [2] p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 113-120.
ISBN 963-9356-80-8 kötött : 2000,- Ft
615.015.32(439)(091) *** 615.89
[AN 979711]
MARC

ANSEL
UTF-88109 /2003.
Kovács Brigitta
   Visszér, aranyér, egyéb vénás betegségek és az étrend : kiváltó okok, tünetek, megelőzési és kezelési lehetőségek, életmódbeli és étrendi javaslatok / Kovács Brigitta, Karádi József, Moser Györgyné. - Budapest : Golden Book, cop. 2003. - 128 p. : ill. ; 18x20 cm. - (Diétás szakácskönyvek, ISSN 1219-3879)
ISBN 963-9275-22-0 fűzött : 1960,- Ft
616.14 *** 641.563(083.12)
[AN 976208]
MARC

ANSEL
UTF-88110 /2003.
Kovácsné Szöllőssy Ibolya
   Az egészség árnyékában : egészségre nevelés, tanácsok a betegétkeztetéshez / írta Kovácsné Szöllőssy Ibolya ; [a "Ha diétázni kell" c. fejezetet írta Debreczeniné Szekeres Erzsébet] ; [... kiad. Európa Udvar Inqubátor BT]. - Baracs : Európa Udvar Inqubátor BT, 2003. - 68 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-206-687-1 fűzött : 1280,- Ft
613.2
[AN 975361]
MARC

ANSEL
UTF-88111 /2003.
Lovas Ágnes
   A fogrontó manócskák / [írta] Rangáné Lovas Ágnes ; [ill.] Őszi Zoltán. - [Budapest] : Aranyhal, [2003]. - 32 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-348-070-1 kötött : ár nélkül
613.95(02.053.2)(0:82-34)
[AN 984221]
MARC

ANSEL
UTF-88112 /2003.
Mindell, Earl
Shaping up with vitamins (magyar)
   Vitamin biblia : hogyan élhet egészségesebben a megfelelő vitaminok és élelmiszer-adalékok segítségével? / Earl Mindell ; [ford. Mányai Sándor]. - [Budapest] : Glória, [2003]. - 461 p. ; 18 cm
Bibliogr.: p. 441-443.
ISBN 963-7495-40-1 fűzött : 1690,- Ft
613.2
[AN 985701]
MARC

ANSEL
UTF-88113 /2003.
Mollon, Phil
Freud and false memory syndrome (magyar)
   Freud és a "téves emlékezés" tünetcsoportja / Phil Mollon ; [ford. Ülkei Zoltán]. - Pécs : Alexandra, [2003]. - 79 p. ; 18 cm. - (Posztmodern találkozások, ISSN 1586-9393)
Bibliogr.: p. 74-79.
ISBN 963-368-426-9 fűzött : ár nélkül
Freud, Sigmund
159.964.2(092)Freud,_S. *** 159.922.1
[AN 979538]
MARC

ANSEL
UTF-88114 /2003.
   Prof. Babics Antal : 1902-2002 / [szerk. Romics Imre]. - Budapest : T+O BT, 2002. - [2], 78 p. : ill., részben színes ; 25 cm
A Semmelweis Egyetem Urológiai Klinikája közleményeinek jegyzéke: p. 55-74.
Velúr : ár nélkül
Babics Antal (1902-1992)
Semmelweis Egyetem (Budapest). Általános Orvostudományi Kar. Urológiai Klinika.
61(439)(092)Babics_A. *** 378.661(439-2Bp.).096(058) *** 616.6
[AN 977454]
MARC

ANSEL
UTF-88115 /2003.
Simoncsics Péter (1946-)
   Az akupunktúra csodája / Simoncsics Péter ; [a rajzokat kész. Bánfiné Skublics Ida]. - [Budapest] : Lunarimpex, 2003. - 477 p. : ill. ; 21 cm. - (Mesterek, életek, tanítások, ISSN 1418-8767)
Bibliogr.: p. 470-477.
ISBN 963-9219-21-5 fűzött : 2468,- Ft
615.814.1
[AN 979323]
MARC

ANSEL
UTF-88116 /2003.
Symposium on Signals and Signal Processing in the Immune System (11.) (2001) (Pécs)
   11 Symposium on Signals and Signal Processing in the Immune System : Pécs... 2-6 September, 2001 : an EFIS symposium / org. by the Hungarian Society for Immunology. - [Pécs] : [Hung. Soc. for Immunology], [2001]. - 44 p. : ill. ; 20 cm
Program és előadáskivonatok
ISBN 963-00-8298-5 * fűzött : ár nélkül
612.017.1 *** 616-056 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 906473]
MARC

ANSEL
UTF-88117 /2003.
Szűcs Anna
   Narcolepsia : ablak az alvásra / Szűcs Anna. - Budapest : Akad. K., 2003. - 179 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 149-[180].
ISBN 963-05-7999-5 fűzött : ár nélkül
616.8-009.836.12
[AN 978234]
MARC

ANSEL
UTF-88118 /2003.
Ternák Gábor (1945-)
   Trópusi medicina / Ternák Gábor. - Budapest : Medicina, 2003. - 386 p. : ill., főként színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 355-366.
ISBN 963-242-729-7 kötött : ár nélkül
616.9(213)
[AN 975334]
MARC

ANSEL
UTF-88119 /2003.
Vingender István
   A droghasználat szociális kontextusa / Vingender István ; [közread. a] Semmelweis Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar. - Budapest : SE EFK, 2003. - 270 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 265-269.
ISBN 963-7152-40-7 fűzött : ár nélkül
613.83(075.8) *** 364.272(075.8) *** 316.37-056.83(075.8)
[AN 976934]
MARC

ANSEL
UTF-88120 /2003.
Yalom, Irvin D.
Existential psychotherapy (magyar)
   Egzisztenciális pszichoterápia / Irvin D. Yalom ; [ford. Adorján Zsolt]. - Budapest : Animula, [2003]. - 390 p. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-941-029-2 fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-941-092-2)
615.851 *** 159.964.26Frankl,_V.
[AN 976919]
MARC

ANSEL
UTF-88121 /2003.
Young, Lailan
The naked face (magyar)
   Beszél az arc : arcelemzés mindenkinek / Lailan Young ; [ford. Erdő Orsolya]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2003. - 223 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9441-49-X fűzött : 1190,- Ft
159.925
[AN 985452]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

8122 /2003.
   Fogasszíjak. - Budapest : Maróti-Godai, [1999]-. - 26 cm
A leírás a 3. köt. alapján kész.
ISBN 963-9005-61-4 *
621.833 *** 621.852
[AN 393614]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Benzin- és dízelmotoros járművek, 1981- / [ford. Bánki Bálint]. - 2003. - 305 p. : ill.
ISBN 963-9005-61-4 kötött : ár nélkül
621.852 *** 621.833
[AN 975689] MARC

ANSEL
UTF-88123 /2003.
   A "Fúrás-robbantástechnika 2001" c. konferencia előadásai : Miskolc-Tapolca, 2001. szeptember 11-13. - [Miskolc] : [ME] : [OMBKE], 2001. - 139 p. : ill. ; 21 cm
Rend., közread. a Miskolci Egyetem és Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület. - Váltakozva magyar, német, angol és szlovák nyelven. - Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-661-502-0 * fűzött : ár nélkül
622.23 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 907225]
MARC

ANSEL
UTF-88124 /2003.
   Hegesztőgépek / [összeáll. Kristóf Csaba] ; [kiad. az ESAB Kft.]. - [Budapest] : ESAB Kft., cop. 2002. - 319 p. : ill. ; 21 cm
Kötött : 2600,- Ft
621.791(035)
[AN 978668]
MARC

ANSEL
UTF-88125 /2003.
   A magyar uránbányászat története / [szerk. Németh János] ; [szerkbiz. mtársai Juhász Károly et al.]. - Pécs : MacMaestro Kft., 2001. - 478 p., [32] t. : ill.,főként színes ; 24 cm
Példányszám: 500
ISBN 963-00-7493-1 kötött : ár nélkül
622.349.5(439)(091)
[AN 909700]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

8126 /2003.
Abaházi Viktor
   Számítástechnika másként / Abaházi Viktor. - Budapest : BBS-Info, 2003. - 64 p. : ill., részben színes ; 12x17 cm
ISBN 963-86288-6-3 kötött : ár nélkül
681.3(0:82-7)
[AN 979580]
MARC

ANSEL
UTF-88127 /2003.
Bäcker, Markus
   PC-doktor : elsősegély vészhelyzetben / Markus Bäcker. - 2. kiad. - [München] : Franzis' ; Budapest : Computer Panoráma, cop. 2002. - 480 p. : ill. ; 22 cm
Ford. Murányi Eszter
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-7639-21-7)
681.3 *** 689
[AN 980955]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

8128 /2003.
Dunai Antal
   Műanyagok fröccsöntése / Dunai Antal, Macskási Levente ; [grafikai munkák Szalay Tamás]. - Budapest : Lexica, 2003. - X, 455 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-206-550-6 kötött : ár nélkül
678.027.74
[AN 975540]
MARC

ANSEL
UTF-8
21   Vegyipar

8129 /2003.
Műszaki Kémiai Napok, (2003) (Veszprém)
   Műszaki Kémiai Napok '03 : Veszprém, 2003. április 8-10. = Days of Chemical Engineering '03 / [szerk. Filka Judit] ; [rend., közread. a KE Műszaki Kémiai Kutató Intézet]. - [Veszprém] : KE MKKI, [2003]. - 470 p. : ill. ; 29 cm
ISSN 1215-2641 = Műszaki Kémiai Napok. - Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 140
ISBN 963-7172-99-8 fűzött : ár nélkül
66 *** 061.3(439-2Veszprém)
[AN 975404]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

8130 /2003.
Fodor József (1922-)
   Magyar Építőipari Múzeum születésének története Veszprémben / Fodor József ; [... összeáll. Fodor Józsefné ...]. - Veszprém : Szerző, 1999-2003. - 9 db : ill. ; 24 cm
ISBN 963-550-866-2
Magyar Építőipari Múzeum (Veszprém)
69 *** 069(439-2Veszprém)(091)
[AN 368148]
MARC

ANSEL
UTF-8


   9. köt. - 2003. - 248 p.
ISBN 963-440-586-X fűzött : ár nélkül
69 *** 069(439-2Veszprém)(091)
[AN 976829] MARC

ANSEL
UTF-88131 /2003.
   Szerelt, gyors, kész : ház ABC / [szerk. Máté Klára] ; [... közrem. Fazekas Péter et al.] ; [kiad. az ÉVOSZ Könnyűszerkezet-építők Tagozata]. - Budapest : ÉVOSZ, [2003]. - 64 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-206-902-1 fűzött : 500,- Ft
69.056.2-183.4(439)(036) *** 061.5(439)
[AN 975357]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

8132 /2003.
Union postale universelle.
   Egyetemes Postaegyesület okiratai : Peking, 1999 / [kiad. a Magyar Posta Rt. Vezérigazgatósága]. - [Budapest] : M. Posta, [2001]. - 2 db ; 21 cm
ISBN 963-7055-49-5 kötött : ár nélkül
656.8(100)(094.2)
[AN 907372]
MARC

ANSEL
UTF-8


   l. köt. - 96 p.
ISBN 963-7055-50-9
656.8(100)(094.2)
[AN 907373] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 452 p.
ISBN 963-7055-51-7
656.8(100)(094.2)
[AN 907374] MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

8133 /2003.
   Agrárgazdaság, vidékfejlesztés és agrárinformatika az évezred küszöbén (AVA) : nemzetközi konferencia, ... 2003. április 01-02. : ... Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar ... / [szerk. Nábrádi András, Lazányi János]. - Debrecen : DE ATC Agrárgazd. és Vidékfejlesztési Kar, [2003]. - 387 p. : ill. ; 25 cm
Az előadások váltakozva magyar és angol nyelven
ISBN 963-472-721-2 kötött : ár nélkül
338.43 *** 332.1 *** 659.2 *** 681.3.004.14 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 976884]
MARC

ANSEL
UTF-88134 /2003.
Exterieurbeurteilung landwirtschaftlicher Nutztiere (magyar)
   A gazdasági állatok küllemi bírálata / szerk. Gottfried Brem ; [írta Gottfried Brem et al.] ; [ford. Seregi János]. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2003. - 307 p., XXXII t. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 963-286-012-8 kötött : ár nélkül
636.061
[AN 976177]
MARC

ANSEL
UTF-88135 /2003.
Forrai-Nagy Enikő
   Gyakorlati útmutató a 2003. évi agrártámogatásokhoz / Forrai-Nagy Enikő, Hajdu Zoltán, Machács Attila. - Budapest : Raabe, cop. 2003. - 88 p. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
338.434(439)(094)(036) *** 338.246.027(439)(094)(036) *** 338.43(439)(094)(036)
[AN 978591]
MARC

ANSEL
UTF-88136 /2003.
Jacsmenik Gyula
   Szőlészet, borászat a kiskertben / Jacsmenik Gyula. - Debrecen : Kheirón '97, [2003], cop. 1998. - 159 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 155.
ISBN 963-85790-2-1 fűzött : ár nélkül
634.8(035) *** 663.2
[AN 985455]
MARC

ANSEL
UTF-88137 /2003.
Kirschner, Max
Mein Balkon- und Terrassengarten (magyar)
   Kert a balkonon és a teraszon / Max Kirschner ; [ford. Tömpe Anna]. - Budapest : Cser K., 2003. - 63 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Kertünk növényei, ISSN 1586-9954)
ISBN 963-9445-63-0 fűzött : 998,- Ft
635.9 *** 712.3/.7
[AN 976049]
MARC

ANSEL
UTF-88138 /2003.
Klein, Reinhild
Der Dobermann (magyar)
   A dobermann : minden tudnivaló a dobermann származásáról, vásárlásáról, felneveléséről, tartásáról, táplálásáról, ápolásáról, kiképzéséről, kiállításáról és tenyésztéséről / Reinhild Klein ; [ford. Baktay Miklós]. - [Budapest] : Elektra Kiadóház, [2003]. - 70 p. : ill., részben színes ; 22 cm. - (Kutyakönyvtár, ISSN 1218-0947)
ISBN 963-7314-77-6 fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-7314-68-7)
636.7
[AN 984253]
MARC

ANSEL
UTF-88139 /2003.
Laposa József (1948-)
   Balatoni borok / Laposa József. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2003. - 87 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Magyar vinotéka,, ISSN 1586-5576)
ISBN 963-09-4421-9 kötött : ár nélkül
663.2(439)(285.2Balaton) *** 634.8(439)(285.2Balaton) *** 641.87:663.2
[AN 975605]
MARC

ANSEL
UTF-88140 /2003.
Rapaics Raymund (1885-1954)
   A magyarság virágai : képes virágkalauz Rapaics Rajmund nyomán / [az illusztrációkat Narancsik Krisztina kész.]. - Budapest : Anno, 2003. - 36 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-375-271-X kötött : ár nélkül
635.9 *** 635.7 *** 930.85(439)
[AN 979309]
MARC

ANSEL
UTF-88141 /2003.
Reisinger, Othmar
Gärten selbst gestalten (magyar)
   Kertépítés / Othmar Reisinger ; [ford. Varga Edit]. - Budapest : Cser K., 2003. - 175 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-9445-50-9 kötött : 2998,- Ft
712.3/.7
[AN 976021]
MARC

ANSEL
UTF-88142 /2003.
Réz Gyula (1940-)
   Régi idők motorekéi és traktorai / Réz Gyula. - Budapest : OldtimerPress, cop. 2003. - 27 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 27.
ISBN 963-210-133-2 fűzött : 600,- Ft
631.372(439)"190/195" *** 631.312.076 *** 631.3(091)
[AN 975759]
MARC

ANSEL
UTF-88143 /2003.
Rogner, Manfred
Unser erstes Terrarium (magyar)
   A terrárium / Manfred Rogner ; [ford. Szilágyi András]. - [Budapest] : Elektra Kiadóház, 1998 [!2003]. - 60 p., [8] t. : ill., részben színes ; 22 cm. - (Állat, kert, ISSN 1416-339X)
ISBN 963-7314-83-0 fűzött : ár nélkül
636.98 *** 636.045
[AN 984263]
MARC

ANSEL
UTF-88144 /2003.
Sandford, Gina
Aquarium (magyar)
   Akvárium : képes útmutató az akvárium berendezéséhez és gondozásához / Gina Sandford ; [ford. Ács Eszter]. - Budapest : Panemex : Grafo, 2003. - 256 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 963-9491-09-8 kötött : ár nélkül
639.34
[AN 978374]
MARC

ANSEL
UTF-88145 /2003.
Seitz, Wolfgang
Kletter- und Rankpflanzen (magyar)
   Futó- és kúszónövények / Wolfgang Seitz ; [ford. Tömpe Anna]. - Budapest : Cser K., 2003. - 63 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Kertünk növényei, ISSN 1586-9954)
ISBN 963-9445-62-2 fűzött : 998,- Ft
635.9.053 *** 712.3/.7
[AN 976059]
MARC

ANSEL
UTF-88146 /2003.
Shojai, Amy D.
Complete kitten care (magyar)
   Kölyökmacskák : minden, amit a kiscicákról tudni kell és tudni lehet / Amy D. Shojai ; [ford. Váradi Judit]. - [Debrecen] : Gold Book, [2003]. - 324 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 315-316.
ISBN 963-9437-54-9 fűzött : ár nélkül
636.8
[AN 979367]
MARC

ANSEL
UTF-88147 /2003.
Szladek Mihály (1957-)
   Az élet rendje : beszélgetéseim halott kiskutyámmal / Szladek Mihály. - Budapest : Pro Eventus Kft., 2003. - 160 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-206-622-7 fűzött : 1500,- Ft
636.7(0:82-94)
[AN 977394]
MARC

ANSEL
UTF-88148 /2003.
   Talajjavítás - talajvédelem : tudományos ülés : [Debrecen, 2003. március 13.] / [szerk. Pepó Péter, Jávor András] ; [rend., közread. a] Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum Karcagi Kutató Intézet, Mezőgazdaságtudományi Kar, MTA Növénytermesztési Bizottsága. - Debrecen : DE ATC Mezőgazdaságtud. Kar, [2003]. - 201 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-9274-42-9 kötött : ár nélkül
631.4 *** 631.6.02 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 976908]
MARC

ANSEL
UTF-88149 /2003.
   Útmutató a vetőmagvak fémzárolásához / [közread. az Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet]. - [Budapest] : OMMI, 2002. - 126 p. ; 30 cm
Fűzött : ár nélkül
631.53.01 *** 351.823.1(439)(094)(036)
[AN 977054]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

8150 /2003.
   120 étel burgonyából. - [Tyukod] : Black & White, cop. 2003. - 66 p. ; 20 cm
ISBN 963-9452-55-6 fűzött : ár nélkül
641.55(083.12):635.21
[AN 979756]
MARC

ANSEL
UTF-88151 /2003.
Domokos Lászlóné
   Mindentudó szakácskönyv : kezdőknek és gyakorlottaknak / Domokos Lászlóné. - [Budapest] : JLX, [2003], cop. 1993. - 419 p. : ill. ; 20 cm
Kezdők és haladók mindentudó szakácskönyve (borító- és gerinccím)
ISBN 963-305-183-5 fűzött : ár nélkül
641.55(083.12)
[AN 976210]
MARC

ANSEL
UTF-88152 /2003.
   Fogyókúra könnyedén / [szerk. Kovács Zsuzsa]. - [Budapest] : Horizont, [2001]. - 72 p. ; 15 cm. - (Jó étvágyat!, ISSN 1419-046X ; 17.)
ISBN 963-86158-4-2 fűzött : 177,- Ft
641.561(083.12)
[AN 905951]
MARC

ANSEL
UTF-88153 /2003.
Hellmiss, Margot
Apfelessig für Küche, Haushalt und Schönheitspflege (magyar)
   Almaecet : tisztít, szépít, ízesít : régi, jól bevált receptek az almaecet felhasználására, új ízek a konyhában, csillogás a lakásban, ápolt, egészséges test - természetes módon / Margot Hellmiss. - Budapest : M-érték K., 2003. - 100 p. ; 22 cm
Ford. Imre Ferenc
ISBN 963-9519-00-6 fűzött : ár nélkül
641.882 *** 661.741.1
[AN 979732]
MARC

ANSEL
UTF-88154 /2003.
Horváth Ildikó (1960-)
   Kedvenc receptjeink : hagyományos és különleges ételek gyűjteménye / Horváth Ildikó, Szabó Sándorné. - [Debrecen] : Aquila, 2003. - 320 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-679-205-4 fűzött : ár nélkül
641.55(083.12)
[AN 985456]
MARC

ANSEL
UTF-88155 /2003.
   Kukori receptkönyv / [fel. szerk. Balogh Sándor] ; [receptek Kiss Gyula] ; [bev. Dombi Margit]. - Debrecen : Gigant, 2003. - 111 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-210-026-3 fűzött : 690,- Ft
641.55(083.12) *** 641.87:663.2
[AN 976855]
MARC

ANSEL
UTF-88156 /2003.
   Nagy leveseskönyv. - [Tyukod] : Black & White, cop. 2003. - 156 p. ; 20 cm
ISBN 963-9452-61-0 fűzött : ár nélkül
641.82(083.12)
[AN 979741]
MARC

ANSEL
UTF-88157 /2003.
Pelle Józsefné (1919-1998)
   Édes csemegék / Pelle Józsefné. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, [2003]. - 48 p. ; 20 cm. - (Kiskukta-sorozat, ISSN 1588-4015 ; 14.)
Fűzött : ár nélkül
641.852(083.12)
[AN 979768]
MARC

ANSEL
UTF-88158 /2003.
Pelle Józsefné (1919-1998)
   Halételek / Pelle Józsefné. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, [2003]. - 48 p. ; 20 cm. - (Kiskukta-sorozat, ISSN 1588-4015 ; 15.)
Fűzött : ár nélkül
641.55(083.12):637.56
[AN 979777]
MARC

ANSEL
UTF-88159 /2003.
Pelle Józsefné (1919-1998)
   Zöldséges ételek / Pelle Józsefné. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, [2003]. - 48 p. ; 20 cm. - (Kiskukta-sorozat, ISSN 1588-4015 ; 13.)
Fűzött : ár nélkül
641.55(083.12):635.1/.8
[AN 984712]
MARC

ANSEL
UTF-88160 /2003.
   Vadból, halból, gombából készült ételek. - [Tyukod] : Black & White, cop. 2003. - 229, [2] p. ; 21 cm
ISBN 963-9452-53-X kötött : ár nélkül
641.55(083.12):637.55/.56 *** 641.55(083.12):635.8
[AN 979724]
MARC

ANSEL
UTF-88161 /2003.
   Zöldséges ételek / [szerk. Kovács Zsuzsa]. - [Budapest] : Horizont, [2001]. - 78 p. ; 15 cm. - (Jó étvágyat!, ISSN 1419-046X ; 18.)
ISBN 963-86158-5-0 fűzött : 177,- Ft
641.55(083.12):635.1/.8
[AN 905952]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

8162 /2003.
Bolberitz Pál (1941-)
   Bevezetés a logikába / Bolberitz Pál. - Budapest : Jel, cop. 2002. - 155 p. ; 20 cm. - (Keresztény bölcseleti írások, ISSN 1586-6432)
Bibliogr.: p. 154-155.
ISBN 963-9318-38-8 fűzött : ár nélkül
16
[AN 979728]
MARC

ANSEL
UTF-88163 /2003.
Egyed Sándor
   Minden rendben van? / Egyed Sándor. - Tamási : Egyed S., 2001. - 155 p. : ill. ; 16 cm
ISBN 963-440-283-6 fűzött : ár nélkül
113/119 *** 530.1 *** 539 *** 524.8
[AN 905547]
MARC

ANSEL
UTF-88164 /2003.
Horrocks, Chris
Baudrillard and the millennium (magyar)
   Baudrillard és a millennium / Christopher Horrocks ; [ford. Balatoni Boglárka]. - Pécs : Alexandra, [2003]. - 79 p. ; 18 cm. - (Posztmodern találkozások, ISSN 1586-9393)
Bibliogr.: p. 76-79.
ISBN 963-368-459-5 fűzött : ár nélkül
Baudrillard, Jean
1(44)(092)Baudrillard,_J. *** 129
[AN 979558]
MARC

ANSEL
UTF-88165 /2003.
Kerferd, George Briscoe
The sophistic movement (magyar)
   A szofista mozgalom / G. B. Kerferd ; [ford. Molnár Gábor]. - Budapest : Osiris, 2003. - 232 p. ; 21 cm. - (Historia philosophiae, ISSN 1587-7159)
Bibliogr.: p. 219-223.
ISBN 963-389-393-3 kötött : 2800,- Ft
1(38)
[AN 979219]
MARC

ANSEL
UTF-88166 /2003.
Lane, Richard J.
   Functions of the Derrida Archive: philosophical receptions / Richard J. Lane. - Budapest : Akad. K., [2003]. - 129 p. ; 24 cm. - (Philosophiae doctores, ISSN 1587-7930 ; [17.])
Bibliogr.: p. 121-[130].
ISBN 963-05-7947-2 fűzött : ár nélkül
1(44)(092)Derrida,_J.
[AN 978211]
MARC

ANSEL
UTF-88167 /2003.
   "Párbeszédben a világ sorsával" : filozófia a globalizálódó világban : az Egerben 2000. szeptember 28-29-én megrendezett tudományos konferencia előadásai / szerk. Loboczky János ; [rend., közread. az Eszterházy Károly Főiskola Filozófia Tanszéke]. - Eger : EKF Líceum K., 2001. - 267 p. ; 24 cm
Bibliogr. az előadások végén. - Példányszám: 150
ISBN 963-7752-99-4 fűzött : ár nélkül
1 *** 008(100) *** 061.3(439-2Eger)
[AN 909417]
MARC

ANSEL
UTF-88168 /2003.
Sardar, Ziauddin
Thomas Kuhn and the science wars (magyar)
   Thomas Kuhn és a tudomány-háborúk / Ziauddin Sardar ; [ford. Balatoni Boglárka]. - Pécs : Alexandra, [2003]. - 79 p. ; 18 cm. - (Posztmodern találkozások, ISSN 1586-9393)
Bibliogr.: p. 75-76. és a jegyzetekben
ISBN 963-368-456-0 fűzött : ár nélkül
Kuhn, Thomas
1(73)(092)Kuhn,_Th. *** 001
[AN 979552]
MARC

ANSEL
UTF-88169 /2003.
   Szemelvények a gondolkodás történetéből : szöveggyűjtemény a filozófia-, etika-, vallás- és művelődéstörténet tanulmányozásához : felsőoktatási tankönyv / [szerk. Demeter Katalin] ; [közread. az ELTE Tanító- és Óvóképző Főiskolai Karának Társadalomtudományi Tanszéke]. - 2. kiad. - Budapest : Trezor, 2002-2003. - 2 db : ill. ; 29 cm
ISBN 963-9088-76-5
1(100)(075.8)
[AN 951456]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2003. - 240 p.
Bibliogr.: p. 234-240.
ISBN 963-9088-75-7 fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9007-65)
1(100)(075.8)
[AN 983634] MARC

ANSEL
UTF-88170 /2003.
Vajda Mihály (1935-)
   Mesék Napnyugatról / Vajda Mihály. - Budapest : Gond-Cura Alapítvány : Palatinus, 2003. - 290 p. ; 19 cm. - (Gutenberg tér, ISSN 1587-7779 ; 7.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9487-19-8 fűzött : 2680,- Ft
1(439)Vajda_M. *** 130.2
[AN 977162]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

8171 /2003.
Baldermann, Ingo
Einführung in die Bibel (magyar)
   A Biblia, a tanulás könyve : a bibliai didaktika alapjai / Ingo Baldermann ; ford. Fükő Dezső. - Budapest : Kálvin, 2003. - 336 p. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-300-942-1 fűzött : 990,- Ft
22.07
[AN 980764]
MARC

ANSEL
UTF-88172 /2003.
Boddenberg, Dieter
Meine Fragen - Gottes Antwort (magyar)
   Kérdéseim - Isten válasza / Dieter Boddenberg. - Budapest : Evangéliumi K. és Iratmisszió, cop. 2003. - 111 p. ; 19 cm
ISBN 963-9434-33-7 fűzött : ár nélkül
244
[AN 979776]
MARC

ANSEL
UTF-88173 /2003.
Charismatische Heilige (magyar) (röv. kiad.)
   Szentéletű tanúságtevők : akták az újkori csodákról / [összeáll.] W. Schamoni, K. Besler ; [ford. Miko László] ; [szerk. Arató László]. - Budapest : Márton Á. K., 2001. - 224 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-9011-86-X fűzött : 1190,- Ft
235.3(092)
[AN 909420]
MARC

ANSEL
UTF-88174 /2003.
De Mello, Anthony
Contact with God (magyar)
   Kapcsolat.. : lelkigyakorlatos elmélkedések / Anthony de Mello ; [ford. Török Péter]. - Kecskemét : Korda, 2003. - 239 p. ; 21 cm
ISBN 963-9332-78-X fűzött : 800,- Ft
244
[AN 975359]
MARC

ANSEL
UTF-88175 /2003.
Dillow, Linda
Creative counterpart (magyar)
   A társ.. : feleségek könyve / írta Linda Dillow ; [ford. Kovácsné Sz. Ildikó] ; [... kiad. Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]. - Utánny. - Budapest : KIA, 2002. - 188 p. ; 20 cm
ISBN 963-04-6032-7 fűzött : ár nélkül
265.5 *** 173.1
[AN 979771]
MARC

ANSEL
UTF-88176 /2003.
Ferrero, Bruno
Nuove storie (magyar)
   Jóknak szóló történetek / Bruno Ferrero ; [... ford. Jászay Magda]. - Budapest : Don Bosco, 2001. - 260 p. ; 21 cm
ISBN 963-8456-84-1 fűzött : 800,- Ft
244(0:82-32) *** 268(072)
[AN 908947]
MARC

ANSEL
UTF-88177 /2003.
Gaebelein, Arno Clemens
Gaebelein's concise commentary on the whole Bible (magyar)
   Ószövetségi kommentár / Arno C. Gaebelein. - Budapest : Evangéliumi K. és Iratmisszió, 2002. - 1010 p. ; 25 cm
ISBN 963-9434-04-3 kötött : ár nélkül
Biblia. Ószövetség.
221.07
[AN 976951]
MARC

ANSEL
UTF-88178 /2003.
Gyökössy Endre (1913-1997)
   Újabb mai példázatok ; Mai tanítvány imája a holnapért / Gyökössy Endre ; [sajtó alá rend. ... Nagy Alexandra]. - Budapest : Szt. Gellért K., [2001]. - 135, [4] p. ; 19 cm
ISBN 963-696-102-6 fűzött : 540,- Ft
244
[AN 805837]
MARC

ANSEL
UTF-88179 /2003.
Hunt, Susan
Spiritual mothering (magyar)
   Ki tanítja őket? / Susan Hunt. Nők a nőkért / Vickie Kraft ; [... ford. Kovácsné Sz. Ildikó] ; [... kiad. a Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]. - Utánny. - Budapest : KIA, 2003. - 287 p. : ill. ; 20 cm
Egys. cím: Spiritual mothering. Women mentoring women. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-04-9418-3 fűzött : ár nélkül
244
[AN 979688]
MARC

ANSEL
UTF-88180 /2003.
Kabai István
   Az Isten szeretet / Kabai István. - Budapest : Kálvin, 2001. - 47 p. ; 20 cm
ISBN 963-300-874-3 fűzött : 220,- Ft
244
[AN 909392]
MARC

ANSEL
UTF-88181 /2003.
Kalmár György (1726-1781?)
   Féljed a Királyt! / Kalmár György ; [Kalmár György kéziratának szövegét közzéteszi, az utószót és a jegyzeteket írta Szelestei N. László]. - Pápa : [Jókai Vár. Kvt.], 2001. - 87 p. ; 18 cm. - (Pápai diákok, ISSN 1419-6689 ; 7.)
ISBN 963-00-2461-6 fűzött : ár nélkül
244
[AN 907832]
MARC

ANSEL
UTF-88182 /2003.
Kalocsa-Bácsi Főegyházmegye.
   A Kalocsa-Bácsi Főegyházmegye történeti sematizmusa, 1777-1923 = Schematismus historicus cleri Archidioecesis Colocensis et Bacsiensis, 1777-1923 / szerk. Lakatos Andor. - Kalocsa : Kalocsai Főegyhm. Lvt., 2002. - 486 p. : ill. ; 25 cm. - (A Kalocsai Főegyházmegyei Gyűjtemények kiadványai, ISSN 1587-3730 ; 3.)
Példányszám: 1000
ISBN 963-206-485-2 kötött : ár nélkül
Kalocsa-Bácsi Főegyházmegye.
282(439-03Kalocsaifőegyházmegye)"177/192"(093.2) *** 930.253(439-2Kalocsa)
[AN 979210]
MARC

ANSEL
UTF-88183 /2003.
Kausemann, Josef
Simson, Richter in Israel (magyar)
   Sámson, Izráel bírája / Josef Kausemann. - Budapest : Evangéliumi K. és Iratmisszió, 2003. - 119 p. ; 20 cm
ISBN 963-9434-27-2 fűzött : ár nélkül
222.31.07
[AN 976946]
MARC

ANSEL
UTF-88184 /2003.
Kisfalusi János (1920-)
   Az Úr Jézus és az Istenanyja ünnepei / Kisfalusi János. - [Viszló] : Magánkiad., 2001. - 319 p. ; 20 cm
ISBN 963-440-359-X fűzött : ár nélkül
264-04 *** 244
[AN 909440]
MARC

ANSEL
UTF-88185 /2003.
   Laci bácsi : emlékkönyv Somogyi László tb. kanonok tiszteletére / [szerk. Schmidt Jánosné] ; Budapest XVIII. Kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata és Budapest XVIII. Kerületi Pedagógiai Intézet és Helytörténeti Gyűjtemény kiadása. - Budapest : Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata : Bp. XVIII. Ker. Ped. Int. és Helytört. Gyűjt., 2002. - 112 p. : ill. ; 27 cm
ISBN 963-202-508-3 fűzött : ár nélkül
Somogyi László (1912-1993)
282(439)(092)Somogyi_L.
[AN 978176]
MARC

ANSEL
UTF-88186 /2003.
Lefebvre, Marcel
Lettre ouverte aux catholiques perplexes (magyar)
   Nyílt levél a tanácstalan katolikusokhoz / Marcel Lefebvre ; [ford. és a bev. tanulmányt írta Tudós-Takács János]. - Budapest : Gede, 2003. - 211 p. ; 21 cm
ISBN 963-9298-47-6 fűzött : ár nélkül
282 *** 262.5Vat.,_II. *** 267SzentX.PiuszPapiTestvérület
[AN 976791]
MARC

ANSEL
UTF-88187 /2003.
Leitourgikon (magyar)
   Liturgikon / [görögből ford. Berki Feriz] ; [kiad. a Magyar Orthodox Adminisztratúra]. - 2. bőv. kiad. - Budapest : M. Orthodox Adminisztratúra, 1980-2003. - 2 db ; 21 cm
A 2. kötetet kiad. a Kairosz Kiadó
ISBN 963-00-0305-8 *
281.9 *** 264
[AN 504729]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Esti és hajnali istentiszteletek, imaórák, lenyugvási istentisztelet, különleges szertartások, valamint Szent Jakab, az Úr testvérének isteni liturgiája. - 2003. - 306 p. : ill., kotta
ISBN 963-9484-30-X kötött : 2200,- Ft
281.9 *** 264
[AN 975827] MARC

ANSEL
UTF-88188 /2003.
Liebi, Roger
Erfüllte Prophetie (magyar)
   Beteljesedett prófécia : Messiási prófécia, beteljesedése és történeti valódisága. ; Világtörténelem Dániel próféta látomásában / Roger Liebi. - 2. kiad. - Budapest : Evangéliumi K. és Iratmisszió, [2003]. - 120 p. : ill. ; 20 cm
Egys. cím: Erfüllte Prophetie ; Weltgeschichte im Visier des Propheten Daniel. - Bibliogr.: p. 117-120.
ISBN 963-9434-21-3 fűzött : ár nélkül
232.1 *** 224.5.07
[AN 979721]
MARC

ANSEL
UTF-88189 /2003.
Löffler Erzsébet
   Két és fél évszázad az egri püspökök és érsekek történetéből, 1699-1943 : kiállítási séta az Egri Főegyházmegye Múzeumában / [írta Löffler Ezsébet] ; [kiad. az Érseki Gyűjteményi Központ ...]. - Eger : Érseki Gyűjteményi Közp., 2002. - 28 p. : ill., színes ; 21 cm
Magyar és német nyelven
ISBN 963-204-031-7 fűzött : ár nélkül
282(439-03Egrifőegyházmegye)(092)"17/19" *** 069(439-2Eger)(036)
[AN 984713]
MARC

ANSEL
UTF-88190 /2003.
Longo, Bartolo, Boldog.
I quindici sabati del Santissimo rosario (magyar)
   A rózsafüzér imakönyve / [B. Bartolo Longo] ; [ford. és szerk. Diós István]. - Budapest : Szt. István Társ. : Új Ember K., 2003. - 311 p. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 963-361-420-1 kötött : ár nélkül
248.158 *** 243
[AN 975676]
MARC

ANSEL
UTF-88191 /2003.
   Magyar református keresztyénség, XXI. század : a Magyarországi Református Egyház balatonszárszói Soli Deo Gloria Konferenciatelepén 2000. augusztus 25-27. között a Református Értelmiségi Konferencián elhangzott előadások és igehirdetések, valamint beszámolók a nyári szárszói konferenciákról / szerk. Tenke Sándor. - Budapest : Mo. Ref. Egyh., 2001. - 222 p. ; 20 cm. - (Szárszói füzetek, ISSN 1218-4853 ; 9.)
Példányszám: 1000
ISBN 963-00-7347-1 fűzött : ár nélkül
284.2(439)"200" *** 304(439) *** 061.3(439-2Balatonszárszó)
[AN 908377]
MARC

ANSEL
UTF-88192 /2003.
Modi, Jivanji Jamshedji
   A zend-aveszta vallási rendszere / írta Jivanji Jamshedji Modi ; ... ford. Haitsch Gyula ; [megj. a Barnaföldi Gábor Archívum gondozásában]. - Reprint kiad. - [Budapest] : Barnaföldi Archívum, cop. 2003. - 68 p. : ill. ; 19 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Szfőv. Háziny., 1925. - Eredetileg az "Aveszta-könyvtár" c. sorozat 1. tagjaként jelent meg. - Bibliogr.: p. 65-68.
ISBN 963-86326-0-7 fűzött : ár nélkül
295.48
[AN 977465]
MARC

ANSEL
UTF-88193 /2003.
Muntag Andor (1923-2000)
   Jób könyve : fordítás és magyarázat / Muntag Andor. - 2. kiad. - Budapest : Luther, 2003. - 385 p. ; 21 cm. - (Út a könyvhöz, ISSN 1589-5963 ; 1.)
Bibliogr.: p. 381-385.
ISBN 963-7470-89-1 kötött : ár nélkül
Biblia. Ószövetség. Jób könyve.
223.1.07
[AN 979495]
MARC

ANSEL
UTF-88194 /2003.
Murphy, Joseph
Pray your way through it (magyar)
   A csend csodálatos hatalma / Joseph Murphy ; [ford. M. Szabó Csilla]. - Budapest : Szakálos, cop. 2003. - 221 p. ; 21 cm
ISBN 963-9072-29-X fűzött : 998,- Ft
248.3 *** 228.07
[AN 979529]
MARC

ANSEL
UTF-88195 /2003.
Nagyné Rózsa Erzsébet
   Hogyan látja az iszlám a kereszténységet? / Nagyné Rózsa Erzsébet. - Budapest : TLI Külpol. Tanulmányok Közp., [2003]. - 23 p. ; 30 cm. - (TLI tanulmányok, ISSN 1587-561X ; 50.)
Fűzött : ár nélkül
297 *** 261 *** 327(100)"04/19"
[AN 975462]
MARC

ANSEL
UTF-88196 /2003.
Remmers, Arend
Biblische Bilder und Symbole (magyar)
   A Biblia képei és szimbólumai / Arend Remmers. - Budapest : Evangéliumi K. és Iratmisszió, cop. 2003. - 184 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9434-32-9 fűzött : ár nélkül
Biblia
22(031)
[AN 976936]
MARC

ANSEL
UTF-88197 /2003.
Sanders, J. Oswald
   Lelki vezetés : alapelvek és módszerek minden keresztyénnek / J. Oswald Sanders ; [ford. Hargitai Róbert] ; [közread. a Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]. - Budapest : KIA, 2003. - 206 p. ; 20 cm
ISBN 963-9390-14-3 fűzött : ár nélkül
254.32
[AN 979142]
MARC

ANSEL
UTF-88198 /2003.
Schaeffler, Richard
Religionsphilosophie (magyar)
   A vallásfilozófia kézikönyve / Richard Schaeffler ; [ford. Czakó István ..., Hankovszky Tamás ...]. - Budapest : Osiris, 2003. - 223 p. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.: p. 173-183.
ISBN 963-389-417-4 kötött : 2880,- Ft
21(075.8) *** 291(075.8)
[AN 975786]
MARC

ANSEL
UTF-88199 /2003.
Schwarcz Katalin (1944-)
   "Mert ihon jönn Assonyotok és kezében új szoknyák" : források a Klarissza Rend magyarországi történetéből / Schwarcz Katalin. - Budapest : METEM : BTM, 2003. - 288 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Metem könyvek,, ISBN 1217-2669 ; ; 39.)
A címoldalon a megjelenési év: 2002. - Bibliogr.: p. 233-245. - Összefoglalás francia és német nyelven
ISBN 963-8472-77-4 fűzött : ár nélkül
Ordo Sanctae Clarae.
271.973(439)(093)
[AN 977167]
MARC

ANSEL
UTF-88200 /2003.
Spurgeon, Charles Haddon
Faith's checkbook (magyar)
   Isten ígéreteinek tárháza azaz A hit csekkfüzete naponkénti használatra, rövid gyakorlati magyarázatokkal / Charles H. Spurgeon. - 6. kiad. - Budapest : Evangéliumi K. és Iratmisszió, [2003], cop. 1988. - 383 p. ; 15 cm
ISBN 963-9434-38-8 fűzött : ár nélkül
252 *** 22.07
[AN 979833]
MARC

ANSEL
UTF-88201 /2003.
Stott, John R. W.
The message of the Galatians (magyar)
   A galatákhoz írt levél : nincs más út / John R. W. Stott ; [ford. Kertai Barbara]. - Budapest : Harmat, 2002. - 182 p. ; 20 cm. - (A Biblia ma, ISSN 1217-1522)
Pál levele a galatákhoz (borító- és gerinccím)
ISBN 963-9148-80-6 fűzött : ár nélkül
Biblia. Újszövetség. Pál apostol levelei.
227.4.07
[AN 979119]
MARC

ANSEL
UTF-88202 /2003.
Szendi József (1921-)
   Számvetés : Szendi József érsek emlékezései. - Veszprém : [Magánkiad.], 2003. - 166 p. ; 22 cm
ISBN 963-430-290-4 fűzött : ár nélkül
Szendi József (1921-)
282(439)(092)Szendi_J.(0:82-94)
[AN 976754]
MARC

ANSEL
UTF-88203 /2003.
Szuromi Szabolcs Anzelm (1972-)
   Egyházi intézménytörténet / Szuromi Szabolcs Anzelm. - Budapest : Szt. István Társ., 2003. - XLVI, 236 p. ; 20 cm. - (Bibliotheca Instituti Postgradualis Iuris Canonici Universitatis Catholicae de Petro Pázmány nominatae. I., Institutiones,, ISSN 1419-5577 ; 5.)
Bibliogr.: p. XIV-XLVI.
ISBN 963-361-433-3 fűzött : ár nélkül
282(100)(091) *** 262 *** 27
[AN 976410]
MARC

ANSEL
UTF-88204 /2003.
Thieme, R. B.
Christian, at ease! (magyar)
   A keresztyén ember hitbeli nyugalma / ifj. R. B. Thieme. - Budapest : Evangéliumi K. és Iratmisszió, [2003]. - 23 p. ; 15 cm
ISBN 963-9434-30-2 fűzött : ár nélkül
244
[AN 977237]
MARC

ANSEL
UTF-88205 /2003.
Victor János (1888-1954)
   Az egyház bűnei : bűnbánati vizsgálódások. ; Egyházi életünk válsága / Victor János. - Budapest : Kálvin, 2003. - 204 p. ; 20 cm
ISBN 963-300-941-3 fűzött : 690,- Ft
284.2(439)
[AN 976358]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

8206 /2003.
Farkas Péter
   Hittel a jövőbe : válogatott fejezetek a társadalom elméletéből / Farkas Péter. - Budapest : Szt. István Társ., 2001. - 234 p. ; 20 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-361-260-8 fűzött : 1500,- Ft
316
[AN 909447]
MARC

ANSEL
UTF-88207 /2003.
Gergely Attila (1933-)
   Azonosság, külpolitika, közvélemény : a japán azonosságtudat és külpolitika egyes kérdései közvélemény-kutatási eredmények tükrében : munkatanulmány a Széchenyi Terv keretében indított "Nemzeti identitás és külpolitika" kutatási program Japánra vonatkozó fejezetéhez / Gergely Attila. - Budapest : TLI Külpol. Tanulmányok Közp., [2003]. - 48 p. ; 30 cm. - (TLI tanulmányok, ISSN 1587-561X ; 43.)
Fűzött : ár nélkül
316.63(520)(083.41) *** 327(520)"199"(083.41) *** 323.1(=956) *** 316.356.4(=956)
[AN 975415]
MARC

ANSEL
UTF-88208 /2003.
Jansen-Nöllenburg, Sabine
Der Männertest (magyar)
   Férfiteszt : mi kell a nőknek? / Sabine Jansen-Nöllenburg ; [ford. Nagy Imre]. - Budapest : Trivium, cop. 2003. - 167 p. ; 20 cm
ISBN 963-9367-31-1 fűzött : ár nélkül
316.37-055.1(0:82-7)
[AN 975373]
MARC

ANSEL
UTF-88209 /2003.
Keményfi Róbert (1969-)
   A kisebbségi tér változatai / Keményfi Róbert. - Budapest : MTA Társkut. Közp., 2003. - 166 p. : ill. ; 24 cm. - (Magyarország az ezredfordulón : stratégiai tanulmányok a Magyar Tudományos Akadémián. Műhelytanulmányok,, ISSN 1419-1822)
Bibliogr.: p. 153-166. - Példányszám: 500
ISBN 963-508-379-3 fűzött : 700,- Ft
316.334.5 *** 316.347
[AN 976403]
MARC

ANSEL
UTF-88210 /2003.
Király József (1925-)
   Kommunikáció az idegenforgalomban / írta Király József ; [közread. a] Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző. - 2. utánny. - Budapest : KIT, [2003], cop. 2001. - 128 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 127-128.
ISBN 963-637-197-0 fűzött : ár nélkül
316.77(078) *** 640.4(078) *** 649.9(078) *** 159.9(078)
[AN 983799]
MARC

ANSEL
UTF-88211 /2003.
   Megújuló Európa : statisztikai adattár, 1990-2001 : 15+10 / [összeáll. Debreceni Róbert et al.] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal. - Budapest : KSH, 2003. - 52 p. ; 21x29 cm
ISBN 963-215-575-0 fűzött : 1300,- Ft (hibás ISBN 963-215-572-6)
312(4-62)"190" *** 339.923(4-62)"190"(083.41)
[AN 975378]
MARC

ANSEL
UTF-88212 /2003.
Pauka Tibor (1928-)
   Nagycsaládosok életmódja és körülményei / Pauka Tibor, Tóth Ildikó ; [kiad. ... a Nagycsaládosok Országos Egyesülete]. - Budapest : Nagycsaládosok Orsz. Egyes., 2002. - 112 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-204-176-3 fűzött : ár nélkül
314.6(439)"200"(083.41) *** 316.356.2(439)"200"(083.41)
[AN 979157]
MARC

ANSEL
UTF-88213 /2003.
Spargo, Tamsin
Foucault and queer theory (magyar)
   Foucault és a többszörös nemi identitás elmélete / Tamsin Spargo ; [ford. Ülkei Zoltán]. - Pécs : Alexandra, [2003]. - 75 p. ; 18 cm. - (Posztmodern találkozások, ISSN 1586-9393)
Bibliogr.: p. 67-71.
ISBN 963-368-419-6 fűzött : ár nélkül
Foucault, Michel
316.37-055.3 *** 1(44)(092)Foucault,_M.
[AN 979544]
MARC

ANSEL
UTF-88214 /2003.
Xin Ran
Zhongguo hau nü ren (magyar)
   Asszonysorsok Kínában : szexualitás és történelem / Hszin Zsan ; [ford. Szűr-Szabó Katalin]. - Budapest : M. Kvklub, 2003. - 285 p. ; 21 cm
ISBN 963-547-896-8 kötött : ár nélkül
316.37-055.2(510)(0:82-94)
[AN 976480]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

8215 /2003.
   Betlehemes és pásztorjátékok : kottamelléklettel / összegyűjt. Kisfalusi János. - [Viszló] : Magánkiad., [2001]. - 148 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-440-358-1 fűzött : ár nélkül
398.541(=945.11)
[AN 909441]
MARC

ANSEL
UTF-88216 /2003.
Castañeda, Carlos
The power of silence (magyar)
   A csend ereje : Don Juan további tanításai / Carlos Castaneda ; [ford. Pordán Ferenc]. - Budapest : Püski : Új Ág, 2003. - 255, [2] p. ; 20 cm
ISBN 963-9906-14-X fűzött : ár nélkül
398.49(=972.4)(72) *** 133.4
[AN 976086]
MARC

ANSEL
UTF-88217 /2003.
Cox, George William
Tales from Greek mythology (magyar)
   Görög regék / George Cox ; [... ford. Komáromy Lajos]. - Nyíregyháza ; [Tyukod] : Black & White, cop. 2003. - 319 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9452-08-4 kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9452-54-8)
398.221(38) *** 820-34=945.11 *** 292.11
[AN 985736]
MARC

ANSEL
UTF-88218 /2003.
Kéri András (1953-)
   Indiánok világa / Kéri András. - [Budapest] : Anno, [2003]-. - 20 cm
Az 1. köt. kötetjelzés nélkül jelent meg, monografikus leírása: AN 949544
39(=97/=98) *** 930.85(399.7) *** 908.7/.8(=97/=98)
[AN 979338]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Chile népei ; A maják titkai. - [2003]. - 199 p. : ill.
Bibliogr.: p. 198.
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-375-152-7)
39(=98)(83) *** 39(=972.6)(72)
[AN 979336] MARC

ANSEL
UTF-88219 /2003.
Köves J. Julianna
   Illik tudni : a kulturált viselkedés szabályai / Köves J. Julianna ; [... ill. Faragó István]. - 14. jav., bőv. kiad. - [Budapest] : K. u. K. K., 2003. - 180 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 180.
ISBN 963-9384-44-5 kötött : ár nélkül
395
[AN 980641]
MARC

ANSEL
UTF-88220 /2003.
Köves József (1938-)
   500 tökjó vicc : szőke pasik, szőke nők és egyebek / [gyűjt. Köves József és Köves Gábor] ; [karikatúrák Menkó László]. - Budapest : K.u.K. K., 2002. - 208 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-9384-42-9 fűzött : ár nélkül
398.94
[AN 975767]
MARC

ANSEL
UTF-88221 /2003.
Lehnert, Gertrud
Mode (magyar)
   Divat / Gertrud Lehnert ; [ford. Glavina Zsuzsa]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2003. - 184 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Art-téka, ISSN 1589-6951)
ISBN 963-09-4424-3 kötött : ár nélkül
391(100)(091) *** 646.1/.6(100)(091) *** 930.85(100)
[AN 977022]
MARC

ANSEL
UTF-88222 /2003.
Repiskýné Radics Anna (1964-)
   Plopi la capătul lumii / Ana Radici Repiský ; [publ. a Autoguvernării pe Ţară a Românilor din Ungaria]. - Giula : Autoguvernărea pe Ţară a Românilor din Ungaria, 2003. - 147 p. : ill. ; 20 cm
Interjúk
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-202-220-0)
391/395(=590)(439-2Méhkerék)(047.53) *** 316.347(=590)(439-2Méhkerék)(047.53)
[AN 979092]
MARC

ANSEL
UTF-88223 /2003.
Ujváry Mária
   Törékeny varázslatok : Ujváry Mária gömöri hímes tojás motívumai / [foto Nienhaus Rózsa et al.]. - [Putnok] : Holló L. Galéria ; Miskolc : B-A-Z M. Múz. Ig., [2003]. - 35 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Alkotók és alkotások, ISSN 1417-233X ; 10.)
Magyar, angol és német nyelven
ISBN 963-206-789-4 fűzött : ár nélkül
39(=945.11) *** 398.332.12 *** 745.55.031.4(439)(092)Ujváry_M.
[AN 977422]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

8224 /2003.
Batiz András (1975-)
   Szaddám : önkényuralom családi vállalkozásban / Batiz András, Wagner Péter. - Pécs : Alexandra, [2003]. - 293 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 289-[294].
ISBN 963-368-461-7 fűzött : ár nélkül
Saddām, Ḥuṣayn.
32(567)(092)Saddām,H. *** 323.282(567)"194/200" *** 956.7"194/200"
[AN 979504]
MARC

ANSEL
UTF-88225 /2003.
   Belépődíj : kérdések és válaszok a magyar EU-csatlakozásról / szerk. Flamm Benedek László és Nagy Sándor Gyula ; [közread. az] Európai Unió Munkacsoport Közhasznú Diákegyesület. - Budapest : EU Munkacsop. Közhasznú Diákegyes., 2003. - 310 p. ; 20 cm
ISBN 963-206-468-2 fűzött : ár nélkül
327.39(4-62)(036) *** 327(439)
[AN 977197]
MARC

ANSEL
UTF-88226 /2003.
Czövek István (1946-)
   Hatalom és közvélemény II. Sándor korában : tanulmányok / Czövek István ; [... az előszót írta Niederhauser Emil]. - 2. bőv. kiad. - Nyíregyháza : Bessenyei, 2001. - 139 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9130-52-4)
327(47)"185/187" *** 323(47)"18" *** 947"185/187"(092)Gorčakov,_A._M. *** 947(47)"18"
[AN 979446]
MARC

ANSEL
UTF-88227 /2003.
Deák András
   A jelcini diplomácia nagyhatalmi kísérlete : orientációváltás az orosz külpolitikában / Deák András. - Budapest : TLI Külpol. Tanulmányok Közp., [2003]. - 50 p. ; 30 cm. - (TLI tanulmányok, ISSN 1587-561X ; 49.)
Fűzött : ár nélkül
327(47)"199"
[AN 975439]
MARC

ANSEL
UTF-88228 /2003.
   Az EU kapujában / [szerzők Bugovics Zoltán et al.]. - Győr : Távtan, 2002. - 179 p. : ill. ; 21 cm. - (Tudományos füzetek / Széchenyi István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet,, ISSN 1589-2697 ; 2.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-206-146-2 fűzött : ár nélkül
327.39(4-62) *** 327(439) *** 339.923(4-62) *** 338.2(439) *** 33(439)
[AN 978114]
MARC

ANSEL
UTF-88229 /2003.
Gálik Zoltán
   Atlantizmus, a "különleges kapcsolat" és Európa : Nagy-Britannia és az európai biztonsági architektúra a kilencvenes években / Gálik Zoltán. - Budapest : TLI Külpol. Tanulmányok Közp., [2003]. - 24 p. ; 30 cm. - (TLI tanulmányok, ISSN 1587-561X ; 52.)
Bibliogr.: p. 23-24.
Fűzött : ár nélkül
327(410)"199" *** 327(73)"199" *** 355.02(410)"199" *** 355.02(4-62)"199" *** 355.357(100-15)"199"
[AN 975478]
MARC

ANSEL
UTF-88230 /2003.
Gergely Attila (1933-)
   Japán identitás és külpolitika - az uralkodó külpolitikai identitás kiválasztódásának hosszú távú folyamatai : munkatanulmány a Széchenyi Terv keretében indított "Nemzeti identitás és külpolitika" kutatási program Japánra vonatkozó fejezetéhez / Gergely Attila. - Budapest : TLI Külpol. Tanulmányok Közp., [2003]. - 17 p. ; 30 cm. - (TLI tanulmányok, ISSN 1587-561X ; 54.)
Fűzött : ár nélkül
327(520)(091) *** 316.356.4(=956) *** 316.63(520)
[AN 976843]
MARC

ANSEL
UTF-88231 /2003.
   Guide for international observers to the 2003 European Union referendum / [sel. and ed. by Lajos Farkas, Balázs Fügi, Zsuzsanna Luczai]. - Budapest : Min. of the Interior Nat. Election Office, 2003. - 78 p. ; 29 cm. - (Electoral guidelines,, ISBN 1216-5530 ; ; 106.)
Fűzött : ár nélkül
324(439)"2003"(036) *** 342.8(439)(094) *** 327.39(4-62) *** 327(439)
[AN 977378]
MARC

ANSEL
UTF-88232 /2003.
Hamberger Judit (1955-)
   A külpolitikai gondolkodás történeti hagyományai a cseheknél és a szlovákoknál / Hamberger Judit. - Budapest : TLI Külpol. Tanulmányok Közp., [2003]. - 28 p. ; 30 cm. - (TLI tanulmányok, ISSN 1587-561X ; 48.)
Fűzött : ár nélkül
327(437)(091) *** 943.7"19" *** 32.001(437)
[AN 975434]
MARC

ANSEL
UTF-88233 /2003.
   Informaciâ dlâ meždunarodnyh nablûdatelej k referendumu 2003 goda o vstuplenii v Evropejskij soûz / [red. Balaž Fugi, Edit Kovač, Andraš Vince]. - Budapešt : M-vo vnutrennih del Centralʹnoe izbiratelʹnoe bûro, 2003. - 93 p. ; 29 cm. - (Izbiratelʹnye vypuski,, ISBN 1216-5530 ; ; 106.)
Fűzött : ár nélkül
324(439)"2003"(036) *** 342.8(439)(094) *** 327.39(4-62) *** 327(439)
[AN 979268]
MARC

ANSEL
UTF-88234 /2003.
   Information à l'attention des observateurs internationaux sur le référendum de 2003 sur l'Union européenne / [préparé par Lajos Farkas, Balázs Fügi, Zsuzsanna Luczai]. - Budapest : Min. de l'intérieur Bureau électoral nat., 2003. - 88 p. ; 29 cm. - (Cahiers électoraux,, ISBN 1216-5530 ; ; 106.)
Fűzött : ár nélkül
324(439)"2003"(036) *** 342.8(439)(094) *** 327.39(4-62) *** 327(439)
[AN 979289]
MARC

ANSEL
UTF-88235 /2003.
   Information für internationale Beobachter über die Volksabstimmung über den Beitritt zur Europäischen Union, 2003 / [zsgest. und verf. von Lajos Farkas, Balázs Fügi, Zsuzsanna Luczai]. - Budapest : Innenministerium Landeswahlbüro, 2003. - 78 p. ; 29 cm. - (Wahlhefte,, ISBN 1216-5530 ; ; 106.)
Fűzött : ár nélkül
324(439)"2003"(036) *** 342.8(439)(094) *** 327.39(4-62) *** 327(439)
[AN 979259]
MARC

ANSEL
UTF-88236 /2003.
Kiss J. László (1945-)
   A hidegháború utáni időszaktól a posztvesztfáliai korszakig : a hidegháború utáni időszak vége - vesztfáliai államrendszer vége? / Kiss J. László. - Budapest : TLI Külpol. Tanulmányok Közp., [2003]. - 18 fol. ; 30 cm. - (TLI tanulmányok, ISSN 1587-561X ; 45.)
Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött : ár nélkül
327(100)"199/200"
[AN 975420]
MARC

ANSEL
UTF-88237 /2003.
Kiss J. László (1945-)
   Kettős integráció és kettős normalizálódás: Mitteleuropa birodalmi földrajzától az "integrált Közép Európáig" / Kiss J. László. - Budapest : TLI Külpol. Tanulmányok Közp., [2003]. - 42 p. ; 30 cm. - (TLI tanulmányok, ISSN 1587-561X ; 46.)
Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött : ár nélkül
327(430)"199"
[AN 975426]
MARC

ANSEL
UTF-88238 /2003.
Kiss J. László (1945-)
   Szomszédpolitika és a magyar külpolitika perspektívái / Kiss. J. László. - Budapest : TLI Külpol. Tanulmányok Közp., [2003]. - 6 p. ; 30 cm. - (TLI tanulmányok, ISSN 1587-561X ; 44.)
Fűzött : ár nélkül
327(439)"199/200" *** 327(4-11)
[AN 975418]
MARC

ANSEL
UTF-88239 /2003.
Magyarics Tamás (1953-)
   Détente, fegyverzetkorlátozás, második hidegháború / Magyarics Tamás. - Budapest : TLI Külpol. Tanulmányok Közp., [2003]. - [36] p. ; 30 cm. - (TLI tanulmányok, ISSN 1587-561X ; 57.)
Fűzött : ár nélkül
327.54(100) *** 327(73)"196/198" *** 327(47)"196/198" *** 355.02(100)"196/198"
[AN 975491]
MARC

ANSEL
UTF-88240 /2003.
Magyarics Tamás (1953-)
   A kommunizmus közép- és kelet-európai bukásának világpolitikai háttere, 1989-1990 / Magyarics Tamás. - Budapest : TLI Külpol. Tanulmányok Közp., [2003]. - 13 fol. ; 30 cm. - (TLI tanulmányok, ISSN 1587-561X ; 53.)
Fűzött : ár nélkül
327(4-11)"198/199" *** 327(100)"198/199" *** 329.15(4-11)"1989/199"
[AN 976836]
MARC

ANSEL
UTF-88241 /2003.
Magyarics Tamás (1953-)
   Wilsonianism - a blueprint for 20th century American foreign policy / Magyarics Tamás. - Budapest : TLI Külpol. Tanulmányok Közp., [2003]. - 11 p. ; 30 cm. - (TLI tanulmányok, ISSN 1587-561X ; 42.)
Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött : ár nélkül
327(73)"19"
[AN 975413]
MARC

ANSEL
UTF-88242 /2003.
Nagyné Rózsa Erzsébet
   2002 a muszlim világ és az Egyesült Államok kapcsolatában / Nagyné Rózsa Erzsébet. - Budapest : TLI Külpol. Tanulmányok Közp., [2003]. - 21 p. ; 30 cm. - (TLI tanulmányok, ISSN 1587-561X ; 51.)
Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött : ár nélkül
327(73)"2002" *** 327(=927)"2002" *** 297
[AN 975467]
MARC

ANSEL
UTF-88243 /2003.
Politkovskaâ, Anna
Vtoraâ čečenskaâ (magyar)
   A második csecsen háború / Anna Politkovszkaja ; [ford. Abonyi Réka]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2003. - 350 p. ; 23 cm
ISBN 963-9421-82-0 kötött : 2500,- Ft
323(47)"199/200" *** 323.282(470.66)"1999/2002" *** 323.15(=946.121)(47)"1999/2002"
[AN 977694]
MARC

ANSEL
UTF-88244 /2003.
Romsics Ignác (1951-)
   A trianoni békeszerződés / Romsics Ignác. - Budapest : Osiris, 2003, cop. 2001. - 246 p. : ill., térk. ; 19 cm. - (Osiris zsebkönyvtár, ISSN 1585-1222)
Bibliogr.: p. 239-243.
ISBN 963-389-444-1 fűzött : 1500,- Ft
327.5(4)"1920" *** 943.9"1920" *** 341.382"1920"
[AN 979807]
MARC

ANSEL
UTF-88245 /2003.
Sághy Gyula
   Kulák golgota / Sághy Gyula. - Gyomaendrőd : Hunyad, 2003. - 238 p. : ill., részben színes ; 32 cm
Fotóalbum a szerző által azonos címmel írt és rendezett dokumentumfilm szövegkönyvével. - Példányszám: 4000
ISBN 963-204-997-7 kötött : ár nélkül
323.282(439)"1945/195" *** 323.325(439)"1945/195" *** 39(=945.11)"19"(084.12) *** 316.343.64(439)"194/195"
[AN 976816]
MARC

ANSEL
UTF-88246 /2003.
   Sajtóklub : a péntek esti Sajtóklub adásainak válogatott és szerkesztett szövege 2001-ből és 2002-ből / [szerk. Vass Krisztián]. - [Budapest] : Kairosz, cop. 2003. - 295 p. ; 20 cm
ISBN 963-9484-28-8 fűzött : 2900,- Ft
323(439)"200" *** 791.9.097(439)"200"(083.97) *** 894.511-92
[AN 978518]
MARC

ANSEL
UTF-88247 /2003.
Simon István
   Vezéráldozat : a Peyer-kérdés és a magyar szociáldemokrácia / Simon István. - Budapest : Századvég, 2003. - 225 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9211-58-3 kötött : 1680,- Ft
Szociáldemokrata Párt.
329.14(439)"194"(093) *** 323(439)"194"(092)Peyer_K.
[AN 979223]
MARC

ANSEL
UTF-88248 /2003.
Solomon, Norman
Target Iraq (magyar)
   A célpont: Irak : ami a médiatudósításokból kimaradt / Norman Solomon, Reese Erlich ; [ford. H. Prikler Renáta]. - Pécs : Alexandra, [2003]. - XVII, 189 p. ; 21 cm
ISBN 963-368-444-7 fűzött : ár nélkül
327.5(5-011)"2003" *** 355.48(567)"2003" *** 327(73)"2003" *** 791.9.096/.097
[AN 979335]
MARC

ANSEL
UTF-88249 /2003.
Sundakov, Alex
   Public sector reforms in Ukraine: on the path of transformation / Alex Sundakov. - Budapest : Local Gov. and Publ. Service Reform Initiative, 2001. - 47 p. ; 20 cm. - (Discussion papers / Local Government and Public Service Reform Initiative,, ISSN 1417-4855 ; 18.)
ISBN 963-9419-23-0 * fűzött : ár nélkül
323(477)"199" *** 351(477)"199"
[AN 907234]
MARC

ANSEL
UTF-88250 /2003.
Sziklai István
   Külpolitikai pluralizmus a Harmadik Birodalomban / Sziklai István. - Budapest : TLI Külpol. Tanulmányok Közp., [2003]. - 18 p. ; 30 cm. - (TLI tanulmányok, ISSN 1587-561X ; 40.)
Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött : ár nélkül
327(430)"193"
[AN 975405]
MARC

ANSEL
UTF-88251 /2003.
Szilágyi Imre (1949-)
   Horvátország úton a NATO felé / Szilágyi Imre. - Budapest : TLI Külpol. Tanulmányok Közp., [2003]. - [18] p. ; 30 cm. - (TLI tanulmányok, ISSN 1587-561X ; 47.)
Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött : ár nélkül
327(497.13)"199/200" *** 355.356(100-15) *** 355.02(497.13)"199/200"
[AN 975429]
MARC

ANSEL
UTF-88252 /2003.
Urr Nagy Kálmán (1960-)
   Az Egyesült Föld 2010 vagy az Egyesült Bolygók 2020 Miért ne? Nyugi, a rémálom már elkezdődött! : [V. rész] / [Urr Nagy Kálmán]. - Nagykanizsa : "The United Planets 2020" Kft., [2003]. - 111 p. ; 23 cm
Példányszám: 1000
Fűzött : 896,- Ft (hibás ISBN 963-202-671-3)
32(73)(089.3) *** 304.9
[AN 976851]
MARC

ANSEL
UTF-88253 /2003.
Vancza János (1941-)
   Merre, hazám? : egy történelmi esély elszalasztása / Vancza János. - [S.l.] : [s.n.], [2003]. - 198 p. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
323(439)"198/199" *** 327(439)"198/199" *** 338.2(439)"198/199"
[AN 979254]
MARC

ANSEL
UTF-88254 /2003.
Vogel Sándor (1940-)
   Ungarns europäische Integration und die Problematik der ungarischen Minderheiten / Vogel Sándor. - Budapest : TLI Külpol. Tanulmányok Közp., [2003]. - 27 p. ; 30 cm. - (TLI tanulmányok, ISSN 1587-561X ; 55.)
Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött : ár nélkül
327.39(4-62) *** 327.39(439) *** 316.347(=945.11)(4-11)
[AN 975481]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

8255 /2003.
   Békeszerződés az Egyesült Államok és Mexikó között, 1848 / ford. és sajtó alá rend. Kökény Andrea. - Szeged : JATEPress, 2001. - 31 p. : ill. ; 21 cm. - (Documenta historica, ISSN 1216-0954 ; 52.)
A ford. a "Major peace treaties of modern history" 1648-1967, Vol. 2. c. kiad. alapján kész. - Bibliogr.: p. 7. - Példányszám: 300. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-482-551-6 * fűzött : ár nélkül
973"1848"(093.2) *** 972"1848"(093.2) *** 341.382"1848"(093.2)
[AN 907478]
MARC

ANSEL
UTF-88256 /2003.
Bényei Miklós (1943-)
   Kossuth Lajos és Debrecen / Bényei Miklós ; [kiad. Debrecen Városi Könyvtár]. - Debrecen : Debreceni Vár. Kvt., 2003. - 351 p. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-206-413-5 kötött : ár nélkül
Kossuth Lajos (1802-1894)
943.9"18"(092)Kossuth_L.(093) *** 908.429-2Debrecen"18"
[AN 979643]
MARC

ANSEL
UTF-88257 /2003.
Boross István
   Árpád-kori oklevelek Veszprémben : a Veszprém Megyei Levéltár és a Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár kiállítása a Gizella Királyné Múzeumban : Veszprém, 2001. augusztus 17-október 23. / [a kiállításvezetőt írta és szerk. Boross István és Kredics László] ; [mtárs. Rajczi Pál, Törő Lászlóné]. - [Veszprém] : Veszprém M. Lvt., 2001. - 32 p. ; 21 cm
Példányszám: 500
ISBN 963-7229-14-0 fűzött : ár nélkül
943.9"10/12"(093.2) *** 930.253(439-2Veszprém)
[AN 978584]
MARC

ANSEL
UTF-88258 /2003.
Burke, James
The knowledge web (magyar)
   Tudásháló : az elektronikus ügynököktől a Stonhenge-ig és vissza, és egyéb utazások a tudás világában / James Burke ; [ford. Oszbach György]. - Pécs : Alexandra, [2003]. - 294, [2] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-368-265-7 fűzött : ár nélkül
930.85(100) *** 5(100)(091) *** 62(100)(091) *** 001(100)(091)
[AN 979846]
MARC

ANSEL
UTF-88259 /2003.
Cseh Géza
   A Damjanich Rádió hullámhosszán : Szolnok - 1956 / Cseh Géza. - Szolnok : Jász-Nagykun-Szolnok M. Lvt., 2003. - 183 p. : ill. ; 24 cm. - (Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár közleményei, ISSN 1219-5049 ; 5.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 350
ISBN 963-7244-08-5 kötött : ár nélkül
943.9-2Szolnok"1956"(093) *** 791.9.096(439-2Szolnok)(083.97) *** 930.253(439-2Szolnok)
[AN 975366]
MARC

ANSEL
UTF-88260 /2003.
Etényi Nóra, G. (1969-)
   Hadszíntér és nyilvánosság : a magyarországi török háború hírei a 17. századi német újságokban / G. Etényi Nóra. - Budapest : Balassi, cop. 2003. - 302 p., 16 t. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 263-277. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-506-490-X fűzött : 2000,- Ft
943.9"16" *** 956.0"16" *** 070(430)"16" *** 355.48(439)"16"
[AN 977891]
MARC

ANSEL
UTF-88261 /2003.
Fekete Pál (1928-)
   Az utolsó szó jogán : elsüllyedt világ - Békéscsaba, 1956 / Fekete Pál. - Budapest : Püski, 2003. - 174 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9337-91-9 kötött : 1250,- Ft
Békéscsaba
943.9-2Békéscsaba"1956" *** 323.272(439-2Békéscsaba)"1956" *** 894.511-32
[AN 976778]
MARC

ANSEL
UTF-88262 /2003.
   Finnugor világörökség : magyarságismereti vademecum diákok számára / [szerk. Páldi János] ; [a könyv szerzői Bérczes László et al.]. - Szolnok : Önkormányzat, 2001. - 247 p. : ill., térk. ; 21 cm. - (Szolnoki téka, ISSN 1586-4510)
Példányszám: 500
ISBN 963-00-7970-4 fűzött : ár nélkül
930.85(439)(092) *** 001(439)(092) *** 930.85(480)(092) *** 001(480)(092) *** 930.85(474.2)(092) *** 001(474.2)(092)
[AN 909449]
MARC

ANSEL
UTF-88263 /2003.
Görbedi Miklós
   1956, Tiszalök / [szerk. és írta Görbedi Miklós]. - Bőv. kiad. - Tiszalök : Önkormányzat, 2001. - 115 p. : ill. ; 21 cm. - (Tiszalöki füzetek, ISSN 1419-9254 ; 3-4.)
Példányszám: 300
ISBN 963-00-7683-7 fűzött : ár nélkül
Tiszalök
943.9-2Tiszalök"1956"
[AN 906906]
MARC

ANSEL
UTF-88264 /2003.
   Halványkék választás : Magyarország - 1947 : tanulmány és válogatott dokumentumok / [írta és a dokumentumokat vál.] Földesi Margit, Szerencsés Károly ; Gyurkovics Tibor előszavával. - [Szentendre] : Kairosz, 2001. - 386 p. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9302-81-3 fűzött : 3200,- Ft (hibás ISBN 963-9302-86-4)
943.9"1947"(093.2) *** 324(439)"1947"(093.2)
[AN 909198]
MARC

ANSEL
UTF-88265 /2003.
Hekeli Sándor
   Ezredforduló : arcok, sorsok / Hekeli Sándor. - Eger : PR-editor, 2001. - 147 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-00-6108-2 fűzött : ár nélkül
929(439.133)(047.53)
[AN 906723]
MARC

ANSEL
UTF-88266 /2003.
Konstantin (Bizánci Birodalom: császár), VII., Bíborbanszületett.
De administrando imperio (magyar)
   A birodalom kormányzása / Bíborbanszületett Konstantín ; ford. Moravcsik Gyula. - Szeged : Lectum, 2003. - 188 p. ; 19 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-86258-2-1 fűzött : 1390,- Ft
949.502(093) *** 321.01 *** 35(495.02)(093)
[AN 979570]
MARC

ANSEL
UTF-88267 /2003.
Könyves Tóth Kálmán (1837-1924)
   Harc víz és tűz ellen : rajzok Kis-Kun-Lacháza történetéből / fölolvasta ... Könyves Tóth Kálmán ; [kiad. Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata]. - Reprint kiad. - Kiskunlacháza : Önkormányzat, 2001. - 30 p. ; 19 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Légrády Testvérek, 1883
ISBN 963-00-9225-5 * kötött : ár nélkül
Kiskunlacháza
943.9-2Kiskunlacháza
[AN 908129]
MARC

ANSEL
UTF-88268 /2003.
Lakatos István (1920-)
   "Gyermekeimért és érte" : fejezetek Németh Ella életéből / Lakatos István. - Miskolc : Felsőmagyarország, 2001. - 156 p. ; 21 cm
ISBN 963-9280-46-1 fűzött : 1600,- Ft
Németh Ella (1905-1989)
929(439)Németh_Ella *** 894.511(092)Németh_L.
[AN 906483]
MARC

ANSEL
UTF-88269 /2003.
Levi, Anthony
Cardinal Richelieu and the making of France (magyar)
   Richelieu / Anthony Levi ; [ford. Novák György]. - [Budapest] : Gulliver, [2003]. - 256 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9232-26-2 kötött : ár nélkül
Richelieu, Armand Jean Du Plessis
944"16"(092)Richelieu,_A._J. *** 282(44)(092)Richelieu,_A._J. *** 32(44)(092)Richelieu,A.J.
[AN 976241]
MARC

ANSEL
UTF-88270 /2003.
Liebi, Roger
Israel und das Schicksal des Irak (magyar)
   Izrael és Irak : a közel-keleti tűzfészek a Biblia fényében / Roger Liebi. - Budapest : Ethos, cop. 2003. - 119 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 115-119.
ISBN 963-206-832-7 fűzött : ár nélkül
Irak - Izrael
956.7"199/200" *** 956.94"199/200" *** 935.8 *** 933 *** 221
[AN 975421]
MARC

ANSEL
UTF-88271 /2003.
Lukacs, John
The duel (magyar)
   A párviadal : a nyolcvannapos párbaj Churchill és Hitler között, 1940. május 10 - július 31. / John Lukacs ; [ford. Mészáros Klára]. - Budapest : Európa, 2003, cop. 1993. - 369, [2] p., [16] t. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-07-7370-8 kötött : 1900,- Ft
Hitler, Adolf
Churchill, Winston Spencer
941.0"1939/1945"(092)Churchill,_W. *** 943.0"1939/1945"(092)Hitler,_A.
[AN 979451]
MARC

ANSEL
UTF-88272 /2003.
   Magyar régészet az ezredfordulón / [főszerk. Visy Zsolt] ; [fel. szerk. Nagy Mihály] ; [... szerzői Bartosiewicz László et al.] ; [közread. a] Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, Teleki László Alapítvány. - Budapest : NKÖM : Teleki L. Alapítvány, 2003. - 486 p. : ill., főként színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 445-465.
ISBN 963-86291-7-7 kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-86291-07-7)
902(439)(091) *** 903/904(439)
[AN 975600]
MARC

ANSEL
UTF-88273 /2003.
Meraviglie dell'archeologia (magyar)
   A régészet nagy pillanatai. - Budapest : M. Kvklub, 2001-. - 29 cm
ISBN 963-547-253-6
903/904(100) *** 930.85(100)
[AN 798956]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [4.], Az etruszkok és a rómaiak : útleírások, felfedezések, rekonstrukciók / [ford. Bihari György]. - 2001. - 235 p. : ill., színes
ISBN 963-547-339-7 kötött : ár nélkül
Római Birodalom
930.85(37) *** 903/904(375) *** 903/904(37) *** 930.85(375)
[AN 905258] MARC

ANSEL
UTF-88274 /2003.
   Miskolc története / [főszerk. Dobrossy István] ; [megj. ... a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár és a Herman Ottó Múzeum közös kiadványaként]. - Miskolc : BAZ M. Lvt. : HOM, 1996-. - 24 cm
ISBN 963-7241-65-5 kötött : ár nélkül
Miskolc
943.9-2Miskolc
[AN 227709]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4/1., 1848-tól 1918-ig / [szerk. Veres László] ; [... szerzői Csiffáry Gergely et al.]. - 2003. - 561 p., [4] t.fol. : ill., részben színes, részben térk.
ISBN 963-9311-21-9
943.9-2Miskolc"184/191"
[AN 977722] MARC

ANSEL
UTF-8


   4/2., 1848-tól 1918-ig / [szerk. Veres László] ; [... szerzői Csiffáry Gergely et al.]. - 2003. - p. 567-1233., [1] t.fol. : ill., részben színes, részben térk.
Bibliogr.: p. 1148-1186.
ISBN 963-9311-21-9
943.9-2Miskolc"184/191"
[AN 977727] MARC

ANSEL
UTF-88275 /2003.
Nagy Endre
   Utódainknak Fajsz fejedelemről / Nagy Endre ; [közread. Fajsz község képviselőtestülete]. - Fajsz : Képviselőtest., 2001. - 41, [2] p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-00-7333-1 fűzött : ár nélkül
Fajsz (Magyarorszag: fejedelem) (10. sz)
943.9"09"(092)Fajsz
[AN 902914]
MARC

ANSEL
UTF-88276 /2003.
Nemere István (1944-)
   Bajcsy-Zsilinszky Endre magánélete / Nemere István. - [Budapest] : Anno, [2003]. - 207 p. ; 20 cm
ISBN 963-375-267-1 fűzött : ár nélkül
Bajcsy-Zsilinszky Endre (1886-1944)
943.9"191/194"(092)Bajcsy-Zsilinszky_E.
[AN 979664]
MARC

ANSEL
UTF-88277 /2003.
Nemere István (1944-)
   Szentek és kalandorok : az Árpád-háziak története / Nemere István. - [Budapest] : Anno, 2003. - 2 db ; 20 cm
Árpád-ház
943.9"10/12" *** 929.52(439)Árpád-ház
[AN 963184]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - . - 215 p.
ISBN 963-375-270-1 fűzött : ár nélkül
943.9"10/12" *** 929.52(439)Árpád-ház
[AN 979672] MARC

ANSEL
UTF-88278 /2003.
   Pécsvárad / [szerk. Füzes Miklós] ; [kiad. Pécsvárad város önkormányzata]. - Pécsvárad : Önkormányzat, 2001. - 661 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-00-6949-0 kötött : ár nélkül
Pécsvárad
943.9-2Pécsvárad
[AN 909396]
MARC

ANSEL
UTF-88279 /2003.
   Professoribus salutem : találkozások neves történészekkel : tanulmánykötet / [szerk. Döbör András et al.]. - Szeged : Belvedere Meridionale, 2001. - 303 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-00-7639-X fűzött : ár nélkül
943.9 *** 930.8(=945.11)
[AN 906733]
MARC

ANSEL
UTF-88280 /2003.
   Régi pecsétek - új címerek Heves megye településein : [kiállítás a Gárdonyi Géza Színházban 2001. május 10-30-ig a Heves Megyei Levéltár rendezésében] / [a katalógus szövegét Bán Péter írta] ; [a pecsétnyomat-rajzolatok Csont István munkái] ; [a kiállítást rend. Igric Eszter.]. - [Eger] : Heves M. Lvt., 2001. - [12] p. : ill. ; 15x21 cm
ISBN 963-7242-26-0 * fűzött : ár nélkül
930.223.64(439.133)(091) *** 929.6(439.133)(091) *** 061.4(439-2Eger)
[AN 909261]
MARC

ANSEL
UTF-88281 /2003.
Varga Péter (1961-)
   Die drei Mendelssohns : Wirkungen der deutsch-jüdischen Aufklärung in Osteuropa = A három Mendelssohn : a német-zsidó felvilágosodás hatásai Kelet-Európában / Péter Varga. - Budapest : ELTE BTK Doktori Tcs., 2001. - 160 p. : ill. ; 23 cm. - (Asteriskos, ISSN 1585-8006 ; 2.)
Bibliogr.: p. 121-126. - Összefoglalás magyar és angol nyelven
ISBN 963-463-495-8 fűzött : ár nélkül
Levinson, Isaak Beer
Mendelssohn, Moses
Levin, Mendel
930.85(=924)(4-191)"17/18" *** 930.85(=924)(4-11)"17/18"
[AN 902083]
MARC

ANSEL
UTF-88282 /2003.
   Világtörténelem : Nagy Károlytól a francia forradalomig. - [Tyukod] : Black & White, cop. 2002. - 254 p. ; 20 cm
ISBN 963-9452-64-5 fűzött : ár nélkül
94"08/17" *** 930.9(035)"08/17"
[AN 979698]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

8283 /2003.
Balogh Mihály
   Dunavecse / írta Balogh Mihály ; szerk. Bárth János. - [Budapest] : Száz M. Falu Könyvesháza Kht., [2001]. - 209, [2] p. : ill. ; 25 cm. - (Száz magyar falu könyvesháza, ISSN 1586-0469)
Bibliogr.: p. 178-183.
ISBN 963-9287-46-6 kötött : ár nélkül
Dunavecse
908.439-2Dunavecse
[AN 909254]
MARC

ANSEL
UTF-88284 /2003.
Barber, Annabel
   Dubrovnik : a city guide / by Annabel Barber ; [phot. Krešimir Strnad, Thomas Howells]. - Budapest : Somerset Kft., cop. 2001. - 159 p., [6] t. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm. - (Visible cities, ISSN 1587-6403)
ISBN 963-00-5931-2 fűzött : ár nélkül
Dubrovnik
914.971.3-2Dubrovnik(036)
[AN 909050]
MARC

ANSEL
UTF-88285 /2003.
Csóti Csaba
   Andocs / írta Csóti Csaba ; szerk. Bősze Sándor. - [Budapest] : Száz M. Falu Könyvesháza Kht., [2001]. - 190, [2] p. : ill. ; 25 cm. - (Száz magyar falu könyvesháza, ISSN 1586-0469)
Bibliogr.: p. 153-158. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-86331-0-7 * kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9287-00-8)
Andocs
908.439-2Andocs
[AN 909251]
MARC

ANSEL
UTF-88286 /2003.
Cultural atlas of Africa (magyar)
   Az afrikai világ atlasza / szerk. Jocelyn Murray ; [ford. Szombathy Zoltán és Máthé László]. - [Budapest] : Helikon, cop. 2003. - 240 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 31 cm
Bibliogr.: p. 226-228.
ISBN 963-208-720-8 kötött : ár nélkül
Afrika
908.397 *** 930.85(397) *** 908.6 *** 930.85(6)
[AN 978043]
MARC

ANSEL
UTF-88287 /2003.
Czellár Katalin (1933-)
   Kanada / Czellár Katalin ; [a térképeket rajz. Pakurár István] ; [a fotókat kész. Ábrahám Tamás et al.]. - [Budapest] : Panoráma, 2003. - 779 p., [32] t. : ill., főként színes ; 19 cm. - (Panoráma országkalauzok, ISSN 1588-6581)
ISBN 963-243-882-5 kötött : 4680,- Ft
Kanada
917.1(036)
[AN 975913]
MARC

ANSEL
UTF-88288 /2003.
Eyewitness travel guide : Berlin (magyar)
   Berlin / főmtárs. Małgorzata Omilanowska ; [ford. Bakki Boglárka]. - Budapest : Panemex : Grafo, 2003. - 352 p. : ill., színes, részben térk. ; 23 cm. - (Útitárs, ISSN 1219-249X)
ISBN 963-9090-97-2 fűzött : ár nélkül
Berlin
914.30-2Berlin(036)
[AN 978427]
MARC

ANSEL
UTF-88289 /2003.
Eyewitness travel guide : Stockholm (magyar)
   Stockholm / főmtárs. Kaj Sandell ; [ford. Lorschy Katalin, Turbucz Tünde] ; [fényképek Jeppe Wikström, Erik Svensson] ; [ill. Urban Frank, Jan Rojmar ...]. - Budapest : Panemex : Grafo, 2003. - 224 p. : ill., színes, részben térk. ; 23 cm. - (Útitárs, ISSN 1219-249X)
ISBN 963-9090-98-0 fűzött : ár nélkül
Stockholm
914.85-2Stockholm(036)
[AN 978414]
MARC

ANSEL
UTF-88290 /2003.
Frech József
   Fejezetek Nagyberki történetéből / Frech József ; [kiad. a Nagyberki Önkormányzat]. - Nagyberki : Önkormányzat, 2001. - 310 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 229-243.
ISBN 963-00-7041-3 fűzött : ár nélkül
Nagyberki
908.439-2Nagyberki
[AN 907671]
MARC

ANSEL
UTF-88291 /2003.
Hankó Vilmos (1854-1923)
   Székelyföld / írta Hankó Vilmos ; a képeket rajz. Goró Lajos, Huszka József és Tull Ödön. - Utánny. - [Budapest] : Laude, [2003]. - VI, 350, [2] p. : ill. ; 22 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Lampel, 1896
ISBN 963-9120-05-7 fűzött : ár nélkül
Székelyföld
908.498.4Székelyföld *** 914.984Székelyföld(036)
[AN 984659]
MARC

ANSEL
UTF-88292 /2003.
Kisfalusi János (1920-)
   A védett Cserehát / Kisfalusi János. - Viszló : Magánkiad., 2001. - 199 p., [16] t. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 963-440-360-3 fűzött : ár nélkül
Cserehát
908.439Cserehát
[AN 909443]
MARC

ANSEL
UTF-88293 /2003.
Kovács Lajos (1949-)
   Dorog a nyomtatott és írott irodalmi emlékezetben : a királyi szakácsoktól napjainkig : millenniumi olvasókönyv / Kovács Lajos. Jó szerencsét! Pisssz kei vagyok : piszkeiana Dorog lelki aromájáról / Cs. Nagy Lajos ; [... grafikák Furlán Ferenc ...]. - Dorog : DVBE, 2001. - 95 p. : ill. ; 21 cm. - (Dorogi füzetek, ISSN 1215-7872 ; 24.)
Példányszám: 300
ISBN 963-8123-19-2 * fűzött : ár nélkül
908.439-2Dorog *** 894.511(439-2Dorog)(091) *** 894.511-7
[AN 908431]
MARC

ANSEL
UTF-88294 /2003.
Mezősiné Kozák Éva
   Hollókő / írta Mezősiné Kozák Éva ; szerk. Horváth István. - [Budapest] : Száz M. Falu Könyvesháza Kht., [2001]. - 156, [2] p. : ill. ; 25 cm. - (Száz magyar falu könyvesháza, ISSN 1586-0469)
Bibliogr.: p. 124-129. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-9287-50-4 kötött : ár nélkül
Hollókő
908.439-2Hollókő
[AN 909248]
MARC

ANSEL
UTF-88295 /2003.
Nydahl, Ole
Über alle Grenzen (magyar)
   Minden határon túl : ahogy a buddhák nyugatra jöttek / Ole Nydahl ; [... ford. Danhauser Ágnes] ; [közread. a KDÖL Gyémánt Út Buddhista Közösségek]. - Budapest : KDÖL Gyémánt Út Buddhista Közösségek, 2001. - 467 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-00-7576-8 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-0057-7-6)
908.100(0:82-992) *** 830-992=945.11 *** 294.3(100)
[AN 909257]
MARC

ANSEL
UTF-88296 /2003.
Pogátsnik Monika
   Idegenvezetők kézikönyve : angol és német nyelven : [Székesfehérvár] / Pogátsnik Monika, Primó Ildikó ; [közread. a] Péter Rózsa Szakközépiskola. - Székesfehérvár : Albastart Kht. : Péter R. Szakközépisk., 2001. - 81 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-00-5294-6 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-000-5294-6)
Székesfehérvár
914.39-2Székesfehérvár(036)
[AN 909379]
MARC

ANSEL
UTF-88297 /2003.
Sonnevend Imre
   Káli-medence : részletes útikalauz : hasznos információk, túraútvonalak / Sonnevend Imre ; [kiad. a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság]. - Veszprém : Balaton-felvidéki Nemz. Park Ig., 2001. - 52 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 963-00-8147-4 * fűzött : ár nélkül
Káli-medence
914.39Káli-medence(036) *** 796.5(439Káli-medence)
[AN 909381]
MARC

ANSEL
UTF-88298 /2003.
Stenzel, Jürgen
   Nyugat-Balaton : útikönyv és szabadidős kalauz / [szerző Jürgen Stenzel] ; [ford. Kövérné Pápai Éva]. - Balatonszabadi : Miethling BT, 2001. - 80 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-00-5969-X fűzött : 650,- Ft
Balaton
914.39(285.2Balaton)(036)
[AN 909386]
MARC

ANSEL
UTF-88299 /2003.
Tamás Erzsébet (1935-)
   Kispatak múltja, jelene és jövője, 1332-2001 / Tamás Erzsébet. - Sárospatak : Tamás E., 2001. - 83 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 80-81.
ISBN 963-440-352-2 fűzött : ár nélkül
Sárospatak
908.439-2Sárospatak *** 908.439-2Kispatak
[AN 906936]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

8300 /2003.
Barta Endre
   Egaz[!] igazságügyi orvosszakértőkről / Barta Endre, Nagy József. - Budapest : Rendőrtiszti Főisk., 2001. - 40 p. ; 25 cm. - (Rendvédelmi füzetek, ISSN 1585-1249 ; 2001/7.)
ISBN 963-9295-88-4 * fűzött : ár nélkül
340.66
[AN 807834]
MARC

ANSEL
UTF-88301 /2003.
Bónis György (1914-1985)
   Hűbériség és rendiség a középkori magyar jogban / Bónis György ; sajtó alá rend. és az utószót írta Balogh Elemér. - Budapest : Osiris, 2003. - 576 p. ; 21 cm. - (Millenniumi magyar történelem. Historikusok,, ISSN 1585-4248)
Bibliogr.: p. 7-13. - Bónis György műveinek bibliográfiája: p. 547-568.
ISBN 963-389-426-3 kötött : 3800,- Ft
340.153(439)"10/15" *** 943.9"10/15"
[AN 979204]
MARC

ANSEL
UTF-88302 /2003.
Convention based on Article K.3 of the Treaty on European Union, on the establishment of a European Police Office (Europol Convention) (magyar)
   Az Europol Egyezmény / ford. Révész Tímea. - Budapest : Rendőrtiszti Főisk., 2001. - 42 p. ; 25 cm. - (Rendvédelmi füzetek, ISSN 1585-1249 ; 2001/8.)
ISBN 963-9295-89-2 * fűzött : ár nélkül
351.74(4-62)(094)
[AN 807844]
MARC

ANSEL
UTF-88303 /2003.
Földi Pál
   Fejezetek a KGB titkos történetéből : "hideg fej, forró szív, tiszta kéz"? / Földi Pál. - [Budapest] : Anno, 2003. - 199 p. ; 20 cm
ISBN 963-375-269-8 fűzött : ár nélkül
Komitet gosudarstvennoj bezopasnosti.
351.746.1(47) *** 323.282(47) *** 327.84(47)
[AN 979726]
MARC

ANSEL
UTF-88304 /2003.
Földi Pál
   A magyar gyalogság története, 1715-1918 / Földi Pál. - [Budapest] : Anno, [2003]. - 200 p. ; 20 cm
ISBN 963-375-261-2 fűzött : ár nélkül
356.1(439)"171/191"
[AN 979332]
MARC

ANSEL
UTF-88305 /2003.
Fülöp Gábor
   Az Európai Unió intézményrendszere és jogi terminológiája német nyelven = Institutionen und Rechtsterminologie der Europäischen Union auf Deutsch / Fülöp Gábor. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2003. - 178, [2] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-224-698-5 fűzött : ár nélkül
European Union.
341.17(4-62) *** 801.323=30=945.11 *** 327.39(4-62)
[AN 979194]
MARC

ANSEL
UTF-88306 /2003.
Jogász Vándorgyűlés (16.) (2001) (Sopron)
   Tizenhatodik Jogász Vándorgyűlés : [Sopron, 2001. május 17-18.] / szerk. Benisné Győrffy Ilona ; [rend., közread. a Magyar Jogász Egylet]. - Budapest : MJE, 2001. - 282 p. ; 24 cm
Előadások, korreferátumok
ISBN 963-00-9167-4 * fűzött : ár nélkül
34(439) *** 061.3(439-2Sopron)
[AN 909714]
MARC

ANSEL
UTF-88307 /2003.
   Kohtu sõnavabaduse standardid : Eurpoopa Inimõiguste : mugandatud kokkuvõtted kohtuasjadest / [toimetaja Anu Vabamäe] ; [tőlkija Katrin Saaremäel] ; [kirjast.] CEU Human Rights Students' Initiative. - Budapest : CEU HRSI, 2002. - 15 p. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
341.645.544(094.91) *** 342.727(4-62)(094.91)
[AN 979429]
MARC

ANSEL
UTF-88308 /2003.
Kovács Gyula
   Újszülött sérelmére elkövetett emberölés / Kovács Gyula. - Budapest : Rendőrtiszti Főisk., 2001. - 37 p. ; 25 cm. - (Rendvédelmi füzetek, ISSN 1585-1249 ; 2001/4.)
Bibliogr.: p. 33-34.
ISBN 963-9295-85-X * fűzött : ár nélkül
343.622 *** 343.98
[AN 807840]
MARC

ANSEL
UTF-88309 /2003.
   A magyar polgári eljárásjog a kilencvenes években és az EU jogharmonizáció : [Dr. Németh János egyetemi tanár tiszteletére, 40 éves oktatói jubileuma alkalmából] / szerk. Papp Zsuzsanna. - Budapest : ELTE Eötvös K., cop. 2003. - 374 p. ; 25 cm
Az életrajz magyar, angol és német nyelven is. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-463-612-8 kötött : ár nélkül
347.9(439)"199" *** 347.9(4-62)"199" *** 340.137.3(439)
[AN 977506]
MARC

ANSEL
UTF-88310 /2003.
Morvai Krisztina
   Terror a családban : a feleségbántalmazás és a jog / Morvai Krisztina. - 2. kiad. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2003. - 307 p. ; 21 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-09-4470-7 kötött : 2490,- Ft
343.54 *** 343.615 *** 308-055.2(439)
[AN 980749]
MARC

ANSEL
UTF-88311 /2003.
Nemere István (1944-)
   Horogkereszt a tengereken / Nemere István. - [Nagykovácsi] : Puedlo, [2003]. - 221, [2] p. ; 20 cm
ISBN 963-9477-21-4 fűzött : ár nélkül
359(430)"1939/1945" *** 355.49(100)"1939/1945"
[AN 979653]
MARC

ANSEL
UTF-88312 /2003.
   Normi svobodata na slovoto : Evropejskiâ sʺd za pravata na čoveka : kratko sâdâržanie na kazusi adaptirano za širokata publika / [red. Bisera Zankova] ; [prev. Ana Slavova] ; [izd.] CEU Human Rights Students' Initiative. - Budapest : CEU HRSI, 2002. - 16 p. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
341.645.544(094.91) *** 342.727(4-62)(094.91)
[AN 979391]
MARC

ANSEL
UTF-88313 /2003.
Salát Gergely
   Büntetőjog az ókori Kínában : Qin állam törvényei a shuihudi leletek alapján / Salát Gergely. - Budapest : Balassi, cop. 2003. - 263 p. ; 23 cm. - (Sinológiai műhely, ISSN 1586-6106 ; 3.)
Bibliogr.: p. 233-241.
ISBN 963-506-487-X fűzött : 2000,- Ft
343(315)(093) *** 904(315)
[AN 977848]
MARC

ANSEL
UTF-88314 /2003.
   Standardele libertăţii de expresie : curtea Europeană a Drepturilor Omului : rezumate adaptate ale cazurilor / [ed. Pusa Nastase] ; [trad. Carmen Ioana Borza] ; [ed.] CEU Human Rights Students' Initiative. - Budapest : CEU HRSI, 2002. - 16 p. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
341.645.544(094.91) *** 342.727(4-62)(094.91)
[AN 979442]
MARC

ANSEL
UTF-88315 /2003.
   Standardi svobode govora : Evropsko sodišče za človekove pravice : povzetki sodnih odločb / [ured. Marko Kirn] ; [prev. Jasminka Dedic] ; [izd.] CEU Human Rights Students' Initiative. - Budapest : CEU HRSI, 2002. - 16 p. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
341.645.544(094.91) *** 342.727(4-62)(094.91)
[AN 979433]
MARC

ANSEL
UTF-88316 /2003.
   Štandardy Európskeho súdu pre ludské práva v oblasti slobody prejavu : zhrnutia prípadov / [ed. Zuzana Jasenovcova] ; [prekl. Marta Valentikova] ; [vyd.] CEU Human Rights Students' Initiative. - Budapest : CEU HRSI, 2002. - 15 p. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
341.645.544(094.91) *** 342.727(4-62)(094.91)
[AN 979432]
MARC

ANSEL
UTF-88317 /2003.
   Standardy ochrany svobody projevu : Evropský soud pro lidská práva : upravená shrnutí nejvýznamnějších případů / [ed. Roman Barinka] ; [překl. Petra Nohavicová, Martin Šlechta] ; [vyd.] CEU Human Rights Students' Initiative. - Budapest : CEU HRSI, 2002. - 16 p. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
341.645.544(094.91) *** 342.727(4-62)(094.91)
[AN 979439]
MARC

ANSEL
UTF-88318 /2003.
   Standartìv svobodi slova : Êvropejsʹkì sud z prav lûdìnì : adaptovany opisi sprav / [red. Igor Vasilʹêv] ; [per. Oleksandr Vodânnikov, Eduard Markov] ; [vid.] CEU Human Rights Students' Initiative. - Budapest : CEU HRSI, 2002. - 16 p. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
341.645.544(094.91) *** 342.727(4-62)(094.91)
[AN 979423]
MARC

ANSEL
UTF-88319 /2003.
   Standarty po svobode slova : Evropejskij sud po pravam čeloveka : adaptirovannyj perevod sudebnyh resšenij / [red. Aleksej Cykunov] ; [per. Darʹâ Alekseeva, Ûliâ Golovko, Filipp Kovertčenko] ; [izd.] CEU Human Rights Students' Initiative. - Budapest : CEU HRSI, 2002. - 16 p. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
341.645.544(094.91) *** 342.727(4-62)(094.91)
[AN 979410]
MARC

ANSEL
UTF-88320 /2003.
   Szólásszabadság : Emberi Jogok Európai Bírósága : jogeset összefoglalók / [szerk. Eva Keresztes] ; [ford. Edina Vinnai, Maria Eva Foldes] ; [közread. a] CEU Human Rights Students' Initiative. - Budapest : CEU HRSI, 2002. - 16 p. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
341.645.544(094.91) *** 342.727(4-62)(094.91)
[AN 979330]
MARC

ANSEL
UTF-88321 /2003.
   Teljesítménymutatók az útügyben / [témafelelős Flórián Gyuláné]. - Budapest : Áll. Közúti Műszaki és Információs Kht., 2002. - 59 p. : ill. ; 24 cm. - (OECD-füzetek, ISSN 1418-091X ; 7.)
ISBN 963-206-425-9 fűzött : ár nélkül
351.811 *** 656.1
[AN 979310]
MARC

ANSEL
UTF-88322 /2003.
Vass Ferenc
   Bel- és igazságügyi jogharmonizációs törekvéseink a Schengeni Végrehajtási Egyezmény tükrében / Vass Ferenc, Vájlok László. - Budapest : Rendőrtiszti Főisk., 2001. - 22 p. ; 25 cm. - (Rendvédelmi füzetek, ISSN 1585-1249 ; 2001/2.)
ISBN 963-9295-83-3 * fűzött : ár nélkül
354.51(439) *** 354.31(439) *** 340.137.3(439) *** 340.137.3(4-62)
[AN 807852]
MARC

ANSEL
UTF-88323 /2003.
Vogel Sándor (1940-)
   A kisebbségi kérdés és az Európai Unió / Vogel Sándor. - Budapest : TLI Külpol. Tanulmányok Közp., [2003]. - 27 p. ; 30 cm. - (TLI tanulmányok, ISSN 1587-561X ; 41.)
Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött : ár nélkül
341.234(4-62) *** 316.347(4-62)
[AN 975409]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

8324 /2003.
Cross, Robin
Fallen eagle (magyar)
   A sas bukása : a Harmadik Birodalom utolsó napjai / Robin Cross ; [ford. Horváth Gábor] ; [térk. Stephen Dew]. - [Pécs] : Alexandra, 1996 [!2003]. - [6], 280 p., [16] t. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 275-276.
ISBN 963-368-252-5 kötött : ár nélkül
Németország
355.48(430)"1939/1945" *** 943.0"1939/1945"
[AN 984284]
MARC

ANSEL
UTF-88325 /2003.
   Az EU új feladata: konfliktusmegelőzés és válságkezelés / ... kész. ... Németh József [et al.] ; [szerk. Fogarasi Judit]. - Budapest : MEH Európai Integrációs Iroda, 2003. - 74 p. ; 30 cm. - (Európai tükör : műhelytanulmányok, ISSN 1416-7484 ; 89.)
Biblogr.: p. 66-68. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött : ár nélkül
355.02(4-62)
[AN 976431]
MARC

ANSEL
UTF-88326 /2003.
Géczi Zoltán
   A III. Birodalom ászai : [a Führer legkiválóbb katonái, akik a legtöbb győzelmet aratták] : [Erich Hartmanntól Hans Ulrich Rudelig] / Kurt Rieder. - [Kecskemét] : Vagabund, cop. 2001. - 216 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-86082-8-5 fűzött : ár nélkül
355(430)"193/194"(092)
[AN 909104]
MARC

ANSEL
UTF-88327 /2003.
Lucas, James
Hitler's enforcers (magyar)
   Hitler végrehajtói : a német hadigépezet vezetői, 1933-1945 / James Lucas ; [ford. Lengvári Ágnes]. - 2. jav. kiad. - Pécs : Alexandra, [2003]. - 223 p., [32] t. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 223-[224].
ISBN 963-368-358-0 kötött : ár nélkül
355(430)(092) *** 355.48(430)"1939/1945"
[AN 984280]
MARC

ANSEL
UTF-88328 /2003.
Magyar Honvédség : arzenál, 2003 (angol)
   Hungarian Defence Forces : arsenal, 2003 / [ed. by István Tőrös] ; [weapon descriptions by János Egerszegi et al.] ; [photos by György Sárközi and István Tőrös] ; [transl. by Péter Bilik] ; [publ. by the Communication Directorate General of the Ministry of Defence]. - [Budapest] : Communication Directorate Gen. of the Min. of Defence, [2003]. - 64 p. : ill., színes ; 30 cm
Kötött : ár nélkül
Magyarország. Honvédség.
623(439)"199/200"
[AN 978250]
MARC

ANSEL
UTF-88329 /2003.
Magyarics Tamás (1953-)
   Az Egyesült Államok biztonságpolitikája a hidegháború első évtizedei alatt / Magyarics Tamás. - Budapest : TLI Külpol. Tanulmányok Közp., [2003]. - [28] p. ; 30 cm. - (TLI tanulmányok, ISSN 1587-561X ; 56.)
Fűzött : ár nélkül
355.02(73)"194/196" *** 327(73)"194/196"
[AN 975485]
MARC

ANSEL
UTF-88330 /2003.
Markó Árpád (1885-1966)
   II. Rákóczi Ferenc csatái : válogatott tanulmányok / Markó Árpád ; [sajtó alá rend. Mészáros Kálmán]. - Budapest : Nap, 2003. - 359 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 325-330. és a jegyzetekben
ISBN 963-9402-30-3 kötött : 3700,- Ft
Rákóczi Ferenc (Erdély: fejedelem), II. (1676-1735)
355.48(439)"170" *** 943.9"170"(092)Rákóczi_F.,_II.
[AN 975507]
MARC

ANSEL
UTF-88331 /2003.
Oreusʺ, Ivan Ivanovič
Opisanie Vengerskoj vojny 1849 goda (magyar)
   Oroszország háborúja a magyarok ellen 1849-ben / Ivan Ivanovics Oreusz ; ford., sajtó alá rend. és a bev. tanulmányt írta Rosonczy Ildikó. - Budapest : Balassi, cop. 2002. - 531 p. : ill., térk. ; 25 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-506-433-0 kötött : 2500,- Ft
355.48(439)"1849" *** 355.48(47)"1849" *** 943.9"1849" *** 947"1849"
[AN 977912]
MARC

ANSEL
UTF-88332 /2003.
   Az ország területének védelmi célú előkészítése : Alternatívák a múlt tükrében című, 2002. november 13-án megtartott tudományos konferencia anyaga / [szerk. Horváth István]. - Budapest : HM Okt. és Tudományszerv. Főoszt., [2003]. - 176 p. : ill. ; 23 cm. - (Hadtudományi tájékoztató, ISSN 1419-7758 ; 2002/3.)
Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött : ár nélkül
355.45(439) *** 061.3(439-2Bp.)"2002"
[AN 978280]
MARC

ANSEL
UTF-88333 /2003.
   Összefoglaló a második Doktrínafejlesztési Konferenciáról : 2002. október 17., Göd / [szerk. Rózsa Andrea]. - Budapest : HM Okt. és Tudományszerv. Főoszt., [2003]. - 92 p. : ill. ; 23 cm. - (Hadtudományi tájékoztató, ISSN 1419-7758 ; 2002/2.)
Fűzött : ár nélkül
355.02(439)"200" *** 061.3(439-2Göd)
[AN 978274]
MARC

ANSEL
UTF-88334 /2003.
   Volt egyszer egy katonaváros / [szerk. Büki Pálné és Lovrencsics Lajos] ; [írták Büki Pálné et al.] ; [közread. a Nagykanizsai Városvédő Egyesület]. - Nagykanizsa : Nagykanizsai Városvédő Egyes., 2003. - 227 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-210-150-2 fűzött : ár nélkül
Nagykanizsa
355.711(439-2Nagykanizsa)(091) *** 355.121.2(439-2Nagykanizsa)(091)
[AN 976825]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

8335 /2003.
Madarász Gabriella
   A "new public managment[!management]" és a magyar rendőrség / Madarász Gabriella. - Budapest : Rendőrtiszti Főisk., 2001. - 23 p. ; 25 cm. - (Rendvédelmi füzetek, ISSN 1585-1249 ; 2001/9.)
ISBN 963-9295-90-6 * fűzött : ár nélkül
65.01 *** 351.74(439)
[AN 807831]
MARC

ANSEL
UTF-88336 /2003.
   Mi változik az ISO 9001:2000 minőségirányítási rendszerek bevezetésének és tanúsításának gyakorlatában? című rendezvény előadásai : 2001. április 25. / [rend., közread. a Magyar Minőség Társaság]. - Budapest : MMT, 2001. - [40] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-8032-73-1 * fűzött : ár nélkül
006.7/.8(100) *** 65.018 *** 061.3(439-2Bp.)"2001"
[AN 905228]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

8337 /2003.
250 European Union measures affecting the hotel, restaurant and café sector
   Szálloda- és vendéglátóipar Európában : a szálloda- és vendéglátóipari ágazatot érintő 250 európai uniós intézkedés, 2002. szeptember / [... a HOTREC tagszervezeteivel való szoros együttműködésben ... kész. ... Sergi Corbalán, Eric Drésin, Francesca Fuccella] ; [kiad. az Országos Idegenforgalmi Bizottság ...]. - [Budapest] : OIB, [2003]. - 415 p. ; 23 cm
ISBN 963-206-848-3 kötött : ár nélkül
338.48(4-62)(094) *** 640.4(4-62)(094)
[AN 978007]
MARC

ANSEL
UTF-88338 /2003.
Bagi Károlyné (1942-)
   Önkéntes- és magánnyugdíjpénztárak számvitele és elemzése : módosítások, 2001 / Bagi Károlyné. - [Budapest] : Corvinus, 2001. - 101 p. ; 20 cm. - (A hét szabad művészet könyvtára, ISSN 1219-073X)
Nyugdíjpénztárak számvitele és elemzése : módosítások (borító- és gerinccím)
ISBN 963-9062-38-3 fűzött : ár nélkül
657(439)(036) *** 369.5(439)
[AN 906675]
MARC

ANSEL
UTF-88339 /2003.
Belyó Pál (1949-)
   A lakosság részvétele a rejtett gazdaságban : közvélemény-kutatás a magyar lakosság körében / [írta és szerk. Belyó Pál] ; [közrem. B. Németh Márta et al.]. - Budapest : ECOSTAT, 2002. - 90 p. : ill. ; 30 cm. - (Időszaki közlemények - ECOSTAT,, ISBN 1419-4309 ; ; 18.)
Bibliogr.: p. 87-89.
ISBN 963-215-563-7 fűzött : ár nélkül
336.2.043(439)"200"(049.5) *** 330.55(439)"200"(049.5)
[AN 975401]
MARC

ANSEL
UTF-88340 /2003.
Bércziné Juhos Júlia
   Marketing alapismeretek a kereskedelmi, a vendéglátóipari és az idegenforgalmi szakemberképzés számára / írta Bércziné Juhos Júlia. - 5. utánny. - Budapest : KIT, 2003, cop. 2000. - 151, [4] p. : ill. ; 23 cm. - (A kereskedelem kérdései, ISSN 1219-4603)
Bibliogr.: p. 150-151.
ISBN 963-637-199-7 fűzött : ár nélkül
339.138(078)
[AN 980947]
MARC

ANSEL
UTF-88341 /2003.
Bíró Endre (1955-)
   Nonprofit szektor analízis : civil szervezetek jogi környezete Magyarországon / Bíró Endre ; szerk. Márkus Eszter ; [közread. az EMLA Egyesület]. - Budapest : EMLA Egyes., 2002. - 177 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 175-177.
ISBN 963-204-115-1 fűzött : ár nélkül
334.012.46(439)
[AN 975356]
MARC

ANSEL
UTF-88342 /2003.
Brinszkyné Hidas Zsuzsanna
   Vállalkozások a budapesti agglomerációban, 2001 / [kész. Brinszkyné Hidas Zsuzsanna]. - Budapest : KSH Budapesti és Pest M. Ig., 2003. - 68 p. : ill., részben színes ; 30 cm + mell. - (Közlemények a budapesti agglomerációról, ISSN 0237-921X ; 10.)
ISBN 963-215-586-6 fűzött : 2200,- Ft
334.72(439-2Bp.-194.2)(083.41) *** 911.375.453(439-2Bp.)(083.41)
[AN 977015]
MARC

ANSEL
UTF-88343 /2003.
   Doing business in Hungary, 2002 / [publ. by the] Embassy of the Kingdom of the Netherlands. - Budapest : Embassy of the Kingdom of the Netherlands, 2002. - 270 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött : ár nélkül
338(439)(036) *** 347.7(439)(036) *** 658.1(439)(036)
[AN 978732]
MARC

ANSEL
UTF-88344 /2003.
   e-business a pénzügyi szférában : gyakorlati tapasztalatok pénzintézeti vezetők részére / [közread. a] Deloitte & Touche. - [Budapest] : Deloitte & Touche, [2001]. - 49 p. ; 22 cm
Fűzött : ár nélkül
658.1.011.1 *** 658.8 *** 681.324Internet
[AN 909153]
MARC

ANSEL
UTF-88345 /2003.
   A felvásárlások és összeolvadások alakulása Magyarországon / [szerk. Akar László] ; [kész. Csáki György et al.] ; [közread. a] GKI Gazdaságkutató Rt., Ernst-Young. - Budapest : GKI Gazdkut. Rt., 2001. - 26 p. ; 21 cm
ISBN 963-7128-55-7 * fűzött : ár nélkül
658.1(439) *** 334.7(439)
[AN 906841]
MARC

ANSEL
UTF-88346 /2003.
   A felvásárlások és összeolvadások (M&A ügyletek) alakulása Magyarországon : okok és következmények / [szerk. Vértes András] ; [kész. Csáki György et al.] ; [közread. a] GKI Gazdaságkutató Rt., Ernst & Young . - Budapest : GKI Gazdkut. Rt., 2001. - 31 p. ; 21 cm
ISBN 963-7128-54-9 * fűzött : ár nélkül
334.758(439)"199" *** 658.1(439)"199"
[AN 906840]
MARC

ANSEL
UTF-88347 /2003.
Fülöp Sándor
   Példatár a vállalkozások gazdaságtanához / Fülöp Sándor. - [Budapest] : Perfekt, 2003. - 214 p. ; 24 cm
ISBN 963-394-491-0 fűzött : 2490,- Ft
658.1(078)(076)
[AN 978769]
MARC

ANSEL
UTF-88348 /2003.
   Gazdaságtörténet - könyvtártörténet : emlékkönyv Berlász Jenő 90. születésnapjára / [szerk. Buza János]. - Budapest : MTA-BKÁE Gazd.- és Társadalomtörténeti Kutcsop., 2001. - 514, [2] p. : ill. ; 23 cm. - (Gazdaság- és társadalomtörténeti kötetek, ISSN 1587-4508 ; 1.)
Berlász Jenő emlékkönyv (gerinccím). - Bibliogr. a jegyzetekben. - Berlász Jenő műveinek bibliográfiája: : p. 511-514.
ISBN 963-508-318-1 fűzött : ár nélkül
338(091)(439) *** 02(439)(091) *** 930.85(439) *** 012Berlász_J.
[AN 909303]
MARC

ANSEL
UTF-88349 /2003.
Gubányi Lászlóné
   Kiegészítés a Segédlet a költségvetés alapján gazdálkodó szervek 2002. évi főkönyvi számláinak megnyitásához című, 861/2002 számú kiadványhoz / Gubányi Lászlóné, Szabó Mária. - [Budapest] : Perfekt, [2003]. - 23 p. ; 24 cm
ISBN 963-394-493-7 fűzött : 599,- Ft
657.34(036) *** 336.61(439)
[AN 978780]
MARC

ANSEL
UTF-88350 /2003.
Hamar Judit
   A "fejlődőképes-dinamikus" és a "lemaradó-túlélő" vállalatcsoportok jellemzői a feldolgozóiparban / Hamar Judit ; [közread. a] Kopint-Datorg. - Budapest : Kopint-Datorg, 2003. - 105 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 94-95.
Fűzött : ár nélkül
334.72(439)"199"(083.41) *** 338.45(439)"199"(083.41) *** 330.342.1 *** 67/68
[AN 975708]
MARC

ANSEL
UTF-88351 /2003.
   Industry relationships for accession states centres of excellence in higher education : [the Budapest proceedings of the RECORD thematic network] / [ed. by Balázs Borsi, Gábor Papanek, Theodoros Papaioannou] ; [publ. by Budapest University of Technology and Economics Faculty of Social and Management Sciences]. - Budapest : Budapest Univ. of Technology and Economics Fac. of Social and Management Sciences, 2002. - 200 p. : ill. ; 24 cm
A 2002. okt. 2-3-án tartott konferencia anyaga. - Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-420-753-7 fűzött : ár nélkül
338.45(4-11) *** 378.4(4-11) *** 061.3(439-2Bp.)"2002"
[AN 975355]
MARC

ANSEL
UTF-88352 /2003.
   Jász-Nagykun-Szolnok megye az ezredfordulón : társadalmi, gazdasági helyzetértékelés a számok tükrében / szerk. Szoboszlai Zsolt ; [közread. a] Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat. - Szolnok : Jász-Nagykun-Szolnok M. Önkormányzat, 2001. - 115 p. : ill. ; 24 cm
Példányszám: 500
ISBN 963-7204-27-X fűzött : ár nélkül
338(439.169)"199/200"(083.41) *** 312(439.169)"199/200"(083.41)
[AN 909703]
MARC

ANSEL
UTF-88353 /2003.
Kaplan, Robert S.
Advanced management accounting (magyar)
   Vezetői üzleti gazdaságtan : haladó vezetői számvitel / Robert S. Kaplan, Anthony A. Atkinson ; [ford. Boda György et al.]. - Budapest : Panem : Business Kft., 2003. - XXVI, 709 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-545-375-2 kötött : ár nélkül
657(075.8) *** 658.1.011.1(075.8)
[AN 975554]
MARC

ANSEL
UTF-88354 /2003.
Kotler, Philip
Marketing moves (magyar)
   Marketinglépések : nyereséges növekedés és megújulás a 21. században / Philip Kotler, Dipak C. Jain, Suvit Maesincee ; [ford. Dóczy Balázs]. - Budapest : Park, cop. 2003. - 177, [2] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-530-631-8 kötött : 3900,- Ft
339.138 *** 681.3.004.14 *** 658.8
[AN 975500]
MARC

ANSEL
UTF-88355 /2003.
Malasics András
   A számvitelelmélet és -módszertan alaptézisei / Malasics András. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2001. - 430 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 429-430.
ISBN 963-19-2473-4 fűzött : 4125,- Ft
657(075.8)
[AN 916910]
MARC

ANSEL
UTF-88356 /2003.
Malasics András
   A számvitelelmélet és -módszertan alaptézisei / Malasics András. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2003. - 451 p. : ill. ; 25 cm
Felsőoktatási tankönyv. - Bibliogr.: p. 451-[452].
ISBN 963-19-2507-2 kötött : 4387,- Ft
657(075.8)
[AN 978336]
MARC

ANSEL
UTF-88357 /2003.
Malasics András
   Számvitelelmélet és -módszertan alaptézisei : példatár / Malasics András, Nemes Tamás, Jasku Zsolt. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2001. - 579 p. ; 29 cm
ISBN 963-19-2474-2 fűzött : 5516,- Ft
657(075.8)(076)
[AN 916881]
MARC

ANSEL
UTF-88358 /2003.
Malasics András
   A számvitelelmélet és -módszertan alaptézisei : példatár / Malasics András, Nemes Tamás, Jasku Zsolt. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2003. - 582 p. ; 25 cm
Felsőoktatási segédkönyv
ISBN 963-19-2508-0 kötött : 3920,- Ft
657(075.8)(076)
[AN 979793]
MARC

ANSEL
UTF-88359 /2003.
Nádudvari Zoltán
   A perspektivikus energiatakarékos technológiák és a kockázati tőke befektetései / Nádudvari Zoltán. - Budapest : BME OMIKK, 2003. - 56 p. : ill. ; 21 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091)
Bibliogr.: p. 52-54.
ISBN 963-420-733-2 fűzött : 2500,- Ft
330.131.7 *** 658.26.004.18 *** 658.14
[AN 978129]
MARC

ANSEL
UTF-88360 /2003.
Palócz Éva
   A 2002. évi bérnövekedés okai : elemzés a statisztikai adatok és egy vállalati felmérés tükrében / Palócz Éva, Tóth I. János. - Budapest : Kopint-Datorg, 2003. - 47 p. ; 30 cm. - (Műhelytanulmányok / Kopint-Datorg,, ISSN 0866-3653 ; 37.)
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-7275-92-4 fűzött : ár nélkül
331.2(439)"2002"(083.41)
[AN 979177]
MARC

ANSEL
UTF-88361 /2003.
Rapcsányi Endre
   Egy évszázad magyar vámtarifái az uniós jogharmonizáció tükrében / Rapcsányi Endre. - Budapest : Rendőrtiszti Főisk., 2001. - 39 p. ; 25 cm. - (Rendvédelmi füzetek, ISSN 1585-1249 ; 2001/6.)
ISBN 963-9295-87-6 * fűzött : ár nélkül
336.41(439)(091) *** 336.41(4-62) *** 340.137.3(439) *** 340.137.3(4-62)
[AN 807837]
MARC

ANSEL
UTF-88362 /2003.
Sen, Amartya
Development as freedom (magyar)
   A fejlődés mint szabadság / Amartya Sen ; [ford. Hegedűs Judit]. - Budapest : Európa, 2003. - 595 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-07-7315-5 kötött : 2900,- Ft
330.34 *** 316.42 *** 304
[AN 975496]
MARC

ANSEL
UTF-88363 /2003.
Slywotzky, Adrian
The art of profitability (magyar)
   A profit művészete / Adrian Slywotzky ; [ford. Barabás T. János]. - Budapest : HVG Kv., 2003. - 220 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 219-220.
ISBN 963-7525-34-3 kötött : ár nélkül
330.143
[AN 976203]
MARC

ANSEL
UTF-88364 /2003.
Szakály Orsolya (1970-)
   Egy vállalkozó főnemes : Vay Miklós báró, 1756-1824 / Szakály Orsolya. - [Budapest] : ELTE Eötvös K., 2003. - 264 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 241-261.
ISBN 963-463-614-4 fűzött : ár nélkül
Vay Miklós (1756-1824)
338(091)(439)"175/182"(092)Vay_M. *** 943.9"175/182"(092)Vay_M.
[AN 977521]
MARC

ANSEL
UTF-88365 /2003.
   Számvitel / [szerk. Simanovszky Zoltán]. - Tatabánya : TRI-Mester, 2002. - 3 db ; 24 cm
657(078)(076)
[AN 939819]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Könyvviteltan / Sziva Miklós. Könyviteltan példatár / Sziva Miklós, Tóth Árpád. - 164 p.
ISBN 963-86290-0-2 fűzött : ár nélkül
657(078)(076)
[AN 939820] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Mérlegtan / Sziva Miklós, Simanovszky Zoltán. ; Mérlegtan példatár / Csányi Márta [et al.]. - 269 p. + mell. (34 p. ; 22 cm)
Bibliogr.: p. 164.
ISBN 963-86290-2-9 fűzött : ár nélkül
657.372(078)(076)
[AN 979825] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Eredménytan ; Eredménytan példatár / Boda László, Zsidai Valéria. - 173 p.
Bibliogr.: p. 78.
ISBN 963-86290-1-0 fűzött : ár nélkül
657.372.12(078)(076)
[AN 979844] MARC

ANSEL
UTF-88366 /2003.
   Tájékoztató a kiemelten támogatott településekről : a társadalmi-gazdasági és infrastruktúrális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések 2003. január 1-jétől érvényes lehatárolása / [összeáll. Faluvégi Albert] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal. - Budapest : KSH, 2003. - 51 p. : ill, színes, térk. ; 29 cm
ISBN 963-215-570-X fűzött : 1200,- Ft
338.246.027(439)(083.41) *** 330.342.21(439-2)(083.41)
[AN 975376]
MARC

ANSEL
UTF-88367 /2003.
Tedlow, Richard S.
Giants of enterprise (magyar)
   Vállalkozó titánok, titáni vállalkozások : az amerikai üzleti élet hét megújítója és az általuk teremtett birodalmak / Richard S. Tedlow ; [ford. Boreczky Elemér]. - Budapest : HVG Kv., 2003. - 415 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-752-533-5 kötött : ár nélkül
658.1(73)(092)
[AN 976233]
MARC

ANSEL
UTF-88368 /2003.
   Training and development of tax auditors : Budapest, 25-27 April 2001 / [org., publ. by the] Intra-European Organisation of Tax Administrations. - Budapest : IOTA, [2001]. - 112 p. ; 20 cm
ISBN 963-00-8304-3 * fűzött : ár nélkül
336.2(4)"200" *** 061.3(439-2Bp.)"2001"
[AN 906651]
MARC

ANSEL
UTF-88369 /2003.
Veress Péter (1928-)
   Nemzetközi gazdasági kapcsolatok : Európai Unió / Veress Péter ; [közread. a] Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola. - 4. kiad. - [Budapest] : Hunfalvy J. Szakközépisk., [2001]. - 195 p. ; 21 cm
ISBN 963-00-7085-5 * fűzött : ár nélkül
European Union.
339.9(439)"199/200" *** 339.923(4-62) *** 339.9
[AN 909074]
MARC

ANSEL
UTF-88370 /2003.
   WESIC 2003 : proceedings of 4 Workshop on European Scientific and Indrustrial Collaboration : [May 28-30 2003] / ed. by T. Tóth, P. Bikfalvi, J. Göndri Nagy ; org. by University of Miskolc Institute of Information Science [etc.]. - [Miskolc] : Inst. of Information Science Univ. of Miskolc, 2003. - 2 db (616 p.) : ill. ; 25 cm
Bibliogr. az előadások végén. - Példányszám: 100
ISBN 963-661-570-5 fűzött : ár nélkül
339.923(4-62) *** 658.5 *** 001.89 *** 681.3.004.14 *** 061.3(439-2Miskolc-Lillafüred)
[AN 979050]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Vol. 1. - XVIII, 286 p.
339.923(4-62) *** 658.5 *** 001.89 *** 681.3.004.14 *** 061.3(439-2Miskolc-Lillafüred)
[AN 979066] MARC

ANSEL
UTF-8


   Vol. 2. - p. 289-616.
339.923(4-62) *** 658.5 *** 001.89 *** 681.3.004.14 *** 061.3(439-2Miskolc-Lillafüred)
[AN 979069] MARC

ANSEL
UTF-88371 /2003.
   "XXI. század - irány az Európai Unió" : a kis és középvállalatok fejlődési lehetőségei : ECOSTAT Konferencia, 2003. március 28. : előadások / [szerk. Belyó Pál, Nyers József] ; [szerzők Apatini Kornélné et al.]. - Budapest : ECOSTAT, 2003. - 84, [2] p. : ill. ; 30 cm. - (Időszaki közlemények - ECOSTAT,, ISBN 1419-4309 ; ; 19.)
ISBN 963-215-565-3 fűzött : ár nélkül
339.923(4-62) *** 334.72.012.63/.64(439) *** 061.3(439-2Bp.)"2003"
[AN 975380]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

8372 /2003.
Bartal Anna Mária
   A szociális földprogramok, avagy Az aktív foglalkoztatás- és szociálpolitika alternatívái a rurális térségekben / Bartal Anna Mária. - Budapest : Civitalis Egyes., 2001. - 219 p. : ill. ; 21 cm. - (Acta civitalis, ISSN 1585-3519 ; 2.)
Bibliogr.: p. 216-219.
ISBN 963-00-7402-8 fűzött : ár nélkül
364.23(439)"199" *** 364.46(439) *** 338.43.02(439)
[AN 908419]
MARC

ANSEL
UTF-88373 /2003.
   A fogyatékos emberek Európába mennek / [szerk. Ignácz Beáta] ; [szerzők Borbély Szilvia et al.] ; [kiad. a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége]. - Budapest : MEOSZ, 2003. - 128 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-206-911-0 fűzött : ár nélkül
364.65-056.26(4-62) *** 364.26(4-62)
[AN 978199]
MARC

ANSEL
UTF-88374 /2003.
   Ifjú - kór : tanulmányok az ifjúságról, pedagógiai módszerekről, az ifjúságot fenyegető veszélyekről, drogfogyasztásról, a kezelési lehetőségekről, a segítőkről / szerk. Kapócs Imre, Maár Márton, Szabadka Péter ; [... szerzői Bábosik István et al.]. - [Budapest] : OKKER, [2001]. - 447 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 403-419.
ISBN 963-9228-36-2 fűzött : 2200,- Ft
364.272 *** 364.65-053.6 *** 613.83
[AN 909575]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

8375 /2003.
   135 éves a debreceni agrár-felsőoktatás / [összeáll. és szerk. Szász Gábor, ... Székelyné Sipos Klára, Jávor András] ; [közread. a] Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum. - Debrecen : DE ATC, 2003. - 641, [2] p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 629-632.
ISBN 963-472-723-9 kötött : ár nélkül
378.663(439-2Debrecen)(091)
[AN 979229]
MARC

ANSEL
UTF-88376 /2003.
   Az Almásy Pál Mezőgazdasági Szakképző Iskola jubileumi évkönyve : [1925/1926 - 2000/2001] / [szerk. Kámán Árpád, Papp Lajos]. - Gyöngyös : Almásy Mezőgazd. Szakképző Isk., 2001. - 169, [14] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-00-9069-4 * fűzött : ár nélkül
Almásy Pál Mezőgazdasági Szakképző Iskola (Gyöngyös)
373.6:63(439-2Gyöngyös)(058)
[AN 908618]
MARC

ANSEL
UTF-88377 /2003.
   Anthologie de la didactique du FLE / réd. par Szladek Emese. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2003. - 350 p. : ill. ; 24 cm
Oktatási segédanyag. - Bibliogr.: p. 347-350. és a jegyzetekben
ISBN 963-9316-60-1 fűzött : ár nélkül
371.3(075.8) *** 372.880.40(075.8)
[AN 978620]
MARC

ANSEL
UTF-88378 /2003.
Chapman, Gary D.
The five love languages of children (magyar)
   Gyerekekre hangolva : a gyerekek öt szeretet-nyelve / Gary Chapman, Ross Campbell ; [ford. Péter Erika]. - Budapest : Harmat, 2003. - 205 p. ; 20 cm
ISBN 963-9148-77-6 fűzött : ár nélkül
37.018.1 *** 159.922.7
[AN 979107]
MARC

ANSEL
UTF-88379 /2003.
Daragó Dénes
   Irodalom felvételi tesztek és kérdések : [a tanárképző főiskolákra, valamint a jogi és bölcsészettudományi karokra pályázók számára] / Daragó Dénes. - 6. kiad. - [Budapest] : Corvina, 2003. - 181 p. ; 24 cm
ISBN 963-13-5265-X fűzött : 1350,- Ft
372.882(079.1)
[AN 983807]
MARC

ANSEL
UTF-88380 /2003.
   Emlékkönyv : Ádám Jenő Fenntartói Gyakorló Általános Iskola, 1953-2003 / [szerk. Kovács Judit]. - [Budapest] : [Ádám J. Fenntartói Gyakorló Ált. Isk.], [2003]. - 69 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Fűzött : ár nélkül
Ádám Jenő Fenntartói Gyakorló Általános Iskola (Budapest)
373.3(439-2Bp.)(058)
[AN 978125]
MARC

ANSEL
UTF-88381 /2003.
   Emlékkötet : Mihalik István 70 éves / [szerk. Nagy Aladár, Majoros Krisztina, Bihari Ágnes] ; [közread. a] Miskolci Egyetem. - [Miskolc] : ME, 2003. - 172 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Mihalik István műveinek bibliográfiája: p. 147-172. - Példányszám: 200
ISBN 963-661-569-1 fűzött : ár nélkül
Mihalik István (1933-)
37(439)(092)Mihalik_I. *** 33(439)(092)Mihalik_I.
[AN 979007]
MARC

ANSEL
UTF-88382 /2003.
Eötvös Konferencia (2.) (2001) (Budapest)
   II. Eötvös Konferencia : 2001. április 21-22. / [szerk. Gáspári Zoltán] ; [rend., közread. a] báró Eötvös József Collegium. - Budapest : Eötvös Collegium, [2001]. - 53 p. ; 21 cm
Előadások, előadáskivonatok
ISBN 963-00-8513-5 * fűzött : ár nélkül
378.184 *** 061.3(439-2Bp.)"2001"
[AN 907946]
MARC

ANSEL
UTF-88383 /2003.
   Érettségi tételek : irodalom / [írta Kállay Gézáné et al.]. - 13. kiad. - [Budapest] : Corvina, 2003. - 237, [2] p. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-13-5280-3 fűzött : 1350,- Ft
372.882(075.3)(079.1)
[AN 983817]
MARC

ANSEL
UTF-88384 /2003.
   Érettségi tételek : történelem / [írta Foky Tamás et al.]. - 6. kiad. - [Budapest] : Corvina, 2003. - 277 p. ; 24 cm
ISBN 963-13-5279-X fűzött : 1450,- Ft
372.893(075.3)(079.1)
[AN 983812]
MARC

ANSEL
UTF-88385 /2003.
   Fizika kisenciklopédia. - Nyíregyháza : Black & White, 2001. - [144] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9330-72-8 fűzött : ár nélkül
372.853(078)
[AN 909091]
MARC

ANSEL
UTF-88386 /2003.
Forray R. Katalin (1942-)
   A leszakadás regionális dimenziói / Forray R. Katalin, Híves Tamás. - Budapest : OI, 2003. - 89 p. : ill. ; 24 cm. - (Kutatás közben, ISSN 1588-3094 ; 240.)
Bibliogr.: p. 82-85. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-404-370-4 fűzött : 670,- Ft
37.014.5(439) *** 37.015.4(439) *** 316.7(439) *** 911.3(439)
[AN 978092]
MARC

ANSEL
UTF-88387 /2003.
   Gondolatok tárháza : tanulmányok a Tehetséggondozás 2000 konferencia anyagából : Kecskemét, 2000. szeptember 30-október 1. - [Budapest] : Professzorok Batthyány Köre ; Kecskemét : Kecskeméti Lapok, [2001]. - 109 p. ; 20 cm
Rend. a Professzorok Batthyány Köre és Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
ISBN 963-7813-39-X fűzött : ár nélkül
376.545 *** 378.1 *** 061.3(439-2Kecskemét)
[AN 906937]
MARC

ANSEL
UTF-88388 /2003.
   Gyógypedagógiai lexikon / [szerk. Mesterházi Zsuzsa] ; [szerzők Balázs Anna et al.] ; [közread. az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar]. - Budapest : ELTE Bárczi Gyógyped. Főisk. Kar, 2001. - 166 p. ; 24 cm
ISBN 963-463-511-3 fűzött : ár nélkül
376.013.82:030 *** 615.851.4:030
[AN 976947]
MARC

ANSEL
UTF-88389 /2003.
Györgyi Zoltán
   Tanulás felnőttkorban / Györgyi Zoltán. - Budapest : OI, 2002. - 48 p. : ill. ; 24 cm. - (Kutatás közben, ISSN 1588-3094 ; 241.)
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-404-371-2 fűzött : 670,- Ft
374.7(439)(083.41) *** 316.7(439)(083.41)
[AN 978098]
MARC

ANSEL
UTF-88390 /2003.
Horváth László
   Neveléstan / Horváth László, Palotayné Lengváry Judit. - Nyíregyháza : Élmény' 94 BT, 2003. - 144 p. ; 24 cm. - (Pedagógusmesterség ; ; 4.)
Főiskolai tankönyv. - Bibliogr.: p. 133-144.
ISBN 963-86362-0-3 fűzött : ár nélkül
37.03
[AN 984645]
MARC

ANSEL
UTF-88391 /2003.
Hrubos Ildikó (1943-)
   A "bolognai folyamat" : az európai felsőoktatási térség gondolatának megjelenése és a megvalósítás esélyei / Hrubos Ildikó, Szentannai Ágota, Veroszta Zsuzsanna. - Budapest : OI : Új Mandátum, 2003. - 119 p. ; 20 cm. - (Társadalom és oktatás, ISSN 0865-1981 ; 22.)
Bibliogr.: p. 115-119.
ISBN 963-9494-13-5 fűzött : 1980,- Ft
37.014.5(439) *** 37.014.5(4-62) *** 378(439) *** 378(4-62)
[AN 977924]
MARC

ANSEL
UTF-88392 /2003.
Huzián László (1923-1996)
   A Gödöllői Agrártudományi Egyetem Mezőgazdaságtudományi Kar Növényvédelmi Tanszék története, 1920-1995 / Huzián László. - Nyíregyháza : Bessenyei, [2003]. - [6], 246 p. : ill. ; 21 cm
Borítócím: Növényvédelmi Tanszék története, 1920-1995. - Bibliogr.: p. 235-242.
Fűzött : ár nélkül
Gödöllői Agrártudományi Egyetem. Mezőgazdaságtudományi kar. Növényvédelmi Tanszék.
378.663(439-2Gödöllő).096(091) *** 632
[AN 973753]
MARC

ANSEL
UTF-88393 /2003.
   Informatikai eszközök a biológia oktatásában : tanári kézikönyv a 12-18 éves korosztály oktatásához : [felsőoktatási tankönyv] / szerk. Kriska György. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2003. - 159 p. : ill. ; 29 cm + CD-ROM
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-19-3504-3 fűzött : 2500,- Ft (hibás ISBN 963-19-3966-9)
372.857(072) *** 681.3.004.14 *** 371.315.7
[AN 978960]
MARC

ANSEL
UTF-88394 /2003.
   Informatikai eszközök a fizika oktatásában : tanári kézikönyv a 12-18 éves korosztály oktatásához : [felsőoktatási tankönyv] / szerk. Főző Attila László, Tasnádi Péter. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2003. - 126 p. : ill. ; 29 cm + CD-ROM
ISBN 963-19-4094-2 fűzött : 3052,- Ft (hibás ISBN 963-19-3966-9)
372.853(072) *** 681.3.004.14 *** 371.315.7
[AN 978952]
MARC

ANSEL
UTF-88395 /2003.
   Informatikai eszközök a kémia oktatásában : tanári kézikönyv a 12-18 éves korosztály oktatásához : [felsőoktatási tankönyv] / szerk. Főző Attila László, Riedel Miklós. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2003. - 125 p. : ill. ; 29 cm + CD-ROM
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-19-3503-5 fűzött : 2500,- Ft (hibás ISBN 963-19-3966-9)
372.854(072) *** 681.3.004.14 *** 371.315.7
[AN 978979]
MARC

ANSEL
UTF-88396 /2003.
   Informatikai eszközök a matematika oktatásában : tanári kézikönyv a 12-18 éves korosztály oktatásához : [felsőoktatási tankönyv] / szerk. Szalay Sándor. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2003. - 152 p. : ill. ; 29 cm + CD-ROM
ISBN 963-19-4093-4 fűzött : 3350,- Ft (hibás ISBN 963-19-3966-9)
372.851(072) *** 681.3.004.14 *** 371.315.7
[AN 978972]
MARC

ANSEL
UTF-88397 /2003.
   Informatikai eszközök a vizuális nevelésben : tanári kézikönyv a 12-18 éves korosztály oktatásához : [felsőoktatási tankönyv] / szerk. Gyenes Zsolt. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2003. - 144 p., [24] t. : ill., részben színes ; 21x29 cm + CD-ROM
ISBN 963-19-3505-1 fűzött : 2500,- Ft (hibás ISBN 963-19-3966-9)
372.874(072) *** 681.3.004.14 *** 371.315.7 *** 37.036 *** 681.3.019
[AN 978918]
MARC

ANSEL
UTF-88398 /2003.
   Informatikai eszközök az idegen nyelv oktatásában : tanári kézikönyv a 12-18 éves korosztály oktatásához : [felsőoktatási tankönyv] / szerk. Dringó-Horváth Ida. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2003. - 151 p. : ill. ; 29 cm + CD-ROM
Bibliogr.: p. 151-152.
ISBN 963-19-4095-0 fűzött : 3360,- Ft (hibás ISBN 963-19-3966-9)
372.880(072) *** 681.3.004.14 *** 371.315.7
[AN 978939]
MARC

ANSEL
UTF-88399 /2003.
   Kémia és matematika kisenciklopédia. - Nyíregyháza : Black & White, 2001. - [212] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9330-71-X fűzött : ár nélkül
372.854(078) *** 372.851(078)
[AN 909092]
MARC

ANSEL
UTF-88400 /2003.
   A kritikai gondolkodás fejlesztése : az interaktív és reflektív tanulás lehetőségei : tanulási segédlet pedagógusok és pedagógusjelöltek számára a saját élményű tanuláshoz / Bárdossy Ildikó [et al.] ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem. - Pécs ; Budapest : PTE, 2002. - 383 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 375-382.
ISBN 963-641-920-5 fűzött : ár nélkül
37.025.7(075.8) *** 371.322(075.8) *** 159.953.5(075.8) *** 159.955(075.8)
[AN 978703]
MARC

ANSEL
UTF-88401 /2003.
Laminé Antal Éva
   EFQM Kiválóság modellre épülő mérés, értékelés az óvodában / Laminé Antal Éva, Petránné Képes Gizella. - 2. jav. kiad. - [Füzesabony] : Aquila '89 Humán Szolg. BT, 2003. - 106 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 106.
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-00-8007-9)
373.212.6 *** 65.018
[AN 983888]
MARC

ANSEL
UTF-88402 /2003.
Maturáné Rátkai Rita
   School bus 1 : angol nyelvkönyv gyermekeknek : tanári kézikönyv / Maturáné Rátkai Rita, Szénásiné Steiner Rita ; [rajz. Szász Zsuzsanna]. - Székesfehérvár : Lexika, [2001]. - 32 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9092-31-2 fűzött : ár nélkül
372.880.20(072) *** 372.4:802.0(072)
[AN 908913]
MARC

ANSEL
UTF-88403 /2003.
Nádasdy Kálmán Művészeti és Általános Iskola (Budapest)
   Nádasdy Kálmán Művészeti és Általános Iskola, Budapest, 1970-2000 / [szerk. Kanyó Ferencné et al.] ; [fotó Kovács Pál]. - Budapest : Nádasdy K. Műv. és Ált. Isk., [2001]. - 15 p. : ill., színes ; 15x21 cm
Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-00-8605-0 * fűzött : ár nélkül
Nádasdy Kálmán Művészeti és Általános Iskola (Budapest)
373.3:7(439-2Bp.)(058)
[AN 907404]
MARC

ANSEL
UTF-88404 /2003.
Nelson, Gerald E.
Good discipline, good kids (magyar)
   Fegyelmezett, jó gyerek : [a fegyemezés bámulatosan hatékony, új megközelítése] / Gerald E. Nelson ; [ford. Oszbach György]. - Pécs : Alexandra, cop. 2001. - 271 p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 270-[272].
ISBN 963-368-089-1 fűzött : ár nélkül
37.018.1
[AN 979340]
MARC

ANSEL
UTF-88405 /2003.
   Óvodától az érettségiig : testvérvárosi közoktatási konferencia : Budapest Főváros XV. kerület ..., Mosonmagyaróvár, 2001. május 28. / [... összeáll. és szerk. Lindner Gusztáv] ; [rend., közread. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat]. - Budapest : Budapest Főv. XV. ker. Önkormányzat, 2001. - 106 p. : ill., színes ; 24 cm
Előadások és hozzászólások. - Példányszám: 500
ISBN 963-00-9256-5 * fűzött : ár nélkül
37.014(439) *** 373(439) *** 061.3(439-2Bp.)"2001"
[AN 909723]
MARC

ANSEL
UTF-88406 /2003.
Pogáts Ferenc
   Varga Tamás matematikai versenyek / Pogáts Ferenc. - Budapest : Typotex, 1997-2003. - 3 db ; 24 cm
Az 1. köt. kötetjelzés nélkül jelent meg, monografikus leírása: ISBN 963-7546-58-8
ISBN 963-9132-06-3 *
372.851(075.2)(079.1) *** 371.384
[AN 263477]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., 1997/98 - 2001/2002. - 2003. - 216 p. : ill.
A 3. köt. társszerzője Fazakas Tünde
ISBN 963-9326-80-1 fűzött : 1600,- Ft
372.851(075.2)(076) *** 371.384
[AN 978607] MARC

ANSEL
UTF-88407 /2003.
Sallai János
   Felsőszintű rendőrségi vezetőképzés a münsteri Rendőr Vezetési Akadémián (PFA) Németországban / Sallai János. - Budapest : Rendőrtiszti Főisk., 2001. - 26 p. : ill. ; 25 cm. - (Rendvédelmi füzetek, ISSN 1585-1249 ; 2001/3.)
ISBN 963-9295-84-1 * fűzött : ár nélkül
Polizei-Führungsakademie (Münster)
378.635.174(430-2Münster)
[AN 807850]
MARC

ANSEL
UTF-88408 /2003.
   A sümegi Kisfaludy Sándor Gimnázium 1952-ben érettségizett diákjainak emlékkönyve : 50 éves érettségi találkozó, 1952-2002 / [szerk. és összeáll. Enyingi Kálmán] ; [... gyűjt. Csom Gyula et al.]. - [S.l.] : [s.n.], 2002. - 135 p. : ill. ; 20 cm
Fűzött : ár nélkül
Kisfaludy Sándor Gimnázium és Kollégium (Sümeg)
373.54(439-2Sümeg)(058)
[AN 976823]
MARC

ANSEL
UTF-88409 /2003.
   Szakképzés a fővárosban : díjnyertes pályázatok / [szerk. Szenes György] ; [közread. a] Pro Scholis Urbis Közalapítvány. - [Budapest] : Pro Scholis Urbis Közalapítvány, [2002]. - 196 p. : ill. ; 22 cm
Fűzött : ár nélkül
377(439-2Bp.) *** 373.6:656(439-2Bp.)
[AN 978762]
MARC

ANSEL
UTF-88410 /2003.
   A Szent József Katolikus Általános Iskola, Katolische Grundschule jubileumi évkönyve, 1993-2003 / [szerk. Szőrné Horváth Beatrix] ; [a szerkesztésben részt vett Balázs Sándorné et al.] ; [közread. a] Szent József Katolikus Általános Iskola .... - Szekszárd : Szt. József Katolikus Ált. Isk., 2003. - 52 p. : ill. ; 25 cm
Fűzött : ár nélkül
Szent József Katolikus Általános Iskola (Szekszárd)
373.3(439-2Szekszárd)(058)
[AN 976895]
MARC

ANSEL
UTF-88411 /2003.
Szentkirályi Móric (1807-1882)
   A' kisded-óvó-intézetekröl : a' választotság' meghagyásából, 1837 / [megj. a Barnaföldi Gábor Archívum gondozásában]. - Reprint kiad. - [Budapest] : Barnaföldi Archívum, [2003]. - 69 p. ; 17 cm
Írta Szentkirályi Móric. - Eredeti kiadása: Pest : Trattner-Károlyi, 1837
ISBN 963-86326-1-5 fűzött : ár nélkül
372.3(093) *** 373.24(439)"18"(093)
[AN 977709]
MARC

ANSEL
UTF-88412 /2003.
Széplaki Erzsébet
   Ne felejtsek! : emlékeztető kislexikon és példatár a magyar irodalom tanulásához / Széplaki Erzsébet, Veres Ferencné. - Debrecen : Széplaki E., 2001. - 80 p. ; 21 cm
ISBN 963-440-453-7 fűzött : 376,- Ft
372.882(075.2):030
[AN 908124]
MARC

ANSEL
UTF-88413 /2003.
Szommerné Simon Mária
   A tanulási zavar problémái a pedagógiai gyakorlatban : esettanulmányok / [... szerzői Szommerné Simon Mária, Avar Rita, Tamásné Aranyos Erzsébet] ; [közread. a] Zala Megyei Önkormányzat Pedagógiai Intézete. - Zalaegerszeg : Zala M. Önkormányzat Ped. Int., 2001. - 80 p. : ill. ; 20 cm
Példányszám: 120
ISBN 963-00-6653-X fűzött : ár nélkül
376
[AN 907954]
MARC

ANSEL
UTF-88414 /2003.
   Szőnyi Pál / a kísérő tanulmányt írta, a szövegeket vál. Nagy Mihály. - Budapest : OPKM : XII. ker. Ped. Szolg. Közp., [2001]. - 184 p. ; 20 cm. - (Tudós tanárok, tanár tudósok, ISSN 1586-0450)
Bibliogr.: p. 50-53.
ISBN 963-9315-19-2 fűzött : 500,- Ft
Szőnyi Pál (1808-1878)
37(439)(092)Szőnyi_P. *** 371.3
[AN 909054]
MARC

ANSEL
UTF-88415 /2003.
   A tanári mesterség gyakorlata : tanárképzés és tudomány : Országos Módszertani és Tudományos Konferencia az ELTE Tanárképző Főiskolai Kar rendezésében, Budapest, 2000. augusztus 31 - szeptember 1. : a plenáris előadások és válogatás a szekcióülések anyagaiból / [szerk. Katona András et al.] ; [közread. a] ... ELTE Tanárképző Főiskolai Kar. - Budapest : Nemz. Tankvk. : ELTE TFK, 2003. - 648 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-19-2501-3 fűzött : 3827,- Ft
371.3 *** 378.147 *** 061.3(439-2Bp.)"2000"
[AN 978282]
MARC

ANSEL
UTF-88416 /2003.
   Titkokról a Toldiban : kiállítások, tárlatok, fényképek, dokumentumok / [szerk. Laczkó András és Szabó Zoltán János] ; [kiad. a Toldi-ltp. Általános Iskola és Gimnázium]. - Kaposvár : Toldi-ltp. Ált. Isk. és Gimn., 2001. - 92, [2] p. : ill. ; 24 cm
Számozott példány: 300
ISBN 963-00-6425-1 fűzött : ár nélkül
Toldi Lakótelepi Általános Iskola és Gimnázium (Kaposvár)
373.54(439-2Kaposvár) *** 061.4(439-2Kaposvár)
[AN 807865]
MARC

ANSEL
UTF-88417 /2003.
   Tudnivalók és tapasztalatok az Erasmus programról / [szerk. Dusek Tamás] ; [közread. a] Széchenyi István Főiskola. - [Győr] : SZIF, 2001. - 108 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-7175-20-2 * fűzött : ár nélkül
378.34(4-62)(0:82-94)
[AN 909961]
MARC

ANSEL
UTF-88418 /2003.
Vasné Tóth Kornélia
   Tudáspróba : irodalom : középiskolai segédkönyv / Vasné Tóth Kornélia. - [Budapest] : Corvina, 2003. - 4 db ; 24 cm
372.882(075.3)(076)
[AN 978649]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., 903 kérdés és felelet : irodalomelmélet, ókor, középkor, reneszánsz, reformáció. - 223 p.
ISBN 963-13-5245-5 fűzött : 1180,- Ft
372.882(075.3)(076)
[AN 978664] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., 781 kérdés és felelet : manierizmus, barokk, felvilágosodás, romantika. - 148 p.
ISBN 963-13-5246-3 fűzött : 1180,- Ft
372.882(075.3)(076)
[AN 978672] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., 866 kérdés és felelet : realizmus, naturalizmus, szecesszió, impresszionizmus, szimbolizmus. - 187 p.
ISBN 963-13-5247-1 fűzött : 1180,- Ft
372.882(075.3)(076)
[AN 978678] MARC

ANSEL
UTF-8


   4., 1162 kérdés és felelet : magyar irodalom a 20. században, világirodalom a 20. században. - 235 p.
ISBN 963-13-5248-X fűzött : 1180,- Ft
372.882(075.3)(076)
[AN 978683] MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

8419 /2003.
Bakos V. Ági (1966-)
   Feng shui ablakképek : matrica festékkel / graf. Vass Ági. - 2. átd. kiad. - Budapest : Mandala Art K., 2003. - 62 p. : ill. ; 21x21 cm. - (Paradigma kreatív meditáció)
ISBN 963-204-561-0 fűzött : 950,- Ft
379.826 *** 748 *** 133.25 *** 643/645
[AN 977038]
MARC

ANSEL
UTF-88420 /2003.
Bakos V. Ági (1966-)
   Mandala ablakképek : matrica festékkel / graf. Vass Ági. - 2. átd. kiad. - Budapest : Mandala Art K., 2003. - 57 p. : ill. ; 21x21 cm. - (Paradigma kreatív meditáció)
ISBN 963-204-972-1 fűzött : 950,- Ft
379.826 *** 748 *** 643/645 *** 133.25
[AN 977042]
MARC

ANSEL
UTF-88421 /2003.
Basteln mit Pritt KidsArt (magyar)
   Ragasztott papírjátékok. - Budapest : Cser K., 2003. - 32 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 2003/71.)
ISBN 963-9445-67-3 fűzött : 598,- Ft
379.826 *** 745.54
[AN 975748]
MARC

ANSEL
UTF-88422 /2003.
Boruzs János (1964-)
   Rejtvénylexikon / Boruzs János, Jacsmenik Erika. - Debrecen : Kheirón '97, cop. 2003. - 591 p. ; 22 cm
Lezárva: 2002. dec. 31. - Bibliogr.: p. 589-591.
ISBN 963-9246-40-9 kötött : ár nélkül
793.7(031)
[AN 984665]
MARC

ANSEL
UTF-88423 /2003.
Cook, Monte
   Szerepjáték alapkönyv / [... Monte Cook, Jonathan Tweet, Skip Williams]. - Budapest : Delta Vision, [2001-2003]. - 3 db ; 29 cm
ISBN 963-86180-0-0
793.9
[AN 901391]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Dungeons & Dragons kalandmesterek könyve / [ford. Tóth Zsolt]. - [2002]. - 280 p. : ill., részben színes + karakterlapok ([34] p. ; 31 cm)
A mellékletet összeáll. Martin, Julia és Glenn, Sean
ISBN 963-86180-2-7 kötött : 6900,- FtISBN 963-86207-6-5 fűzött : 1750,- Ft
793.9
[AN 942789] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Dungeons & Dragons szörnyek könyve / [ford. Habony Gábor]. - [2003]. - 237 p. : ill., színes
ISBN 963-86180-3-5 kötött : 6900,- Ft
793.9
[AN 975870] MARC

ANSEL
UTF-88424 /2003.
Dedekam, Ivar
Illustrerte seil- & riggtrim (magyar)
   Élesedj és gyorsulj! : a vitorla és a rudazat beállítása / Ivar Dedekam ; [ford. Rutai István, Kovács Sára]. - Balatonakarattya : Kovikv., cop. 2003. - 79 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-430-391-9 fűzött : ár nélkül
797.14
[AN 979078]
MARC

ANSEL
UTF-88425 /2003.
Denk, Roland
Richtig segeln (magyar)
   Vitorlázás : kezdőknek és haladóknak / Roland Denk. - Budapest : M. Kvklub, 2003. - 128 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Sport-gyakorlatok)
Ford. Léderer Sándor
ISBN 963-547-874-7 fűzött : ár nélkül
797.14
[AN 976371]
MARC

ANSEL
UTF-88426 /2003.
   Diákszemmel.. : a posta / [szerk. László Béláné] ; [kiad. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálati Intézet]. - Miskolc : BAZ M. PSZSZI, 2003. - 36 p. : ill. ; 24 cm
Példányszám: 350
ISBN 963-206-838-6 fűzött : ár nélkül
Magyar Posta.
379.825-053.6 *** 656.8(439-2Miskolc)(047.53)
[AN 978756]
MARC

ANSEL
UTF-88427 /2003.
   Dunaújvárosi diákköltők antológiája / [a szerkesztésben közrem. Rákóczi Ferenc, Várnai Gyula] ; [kiad. Dunaújváros MJV Ifjúsági- és Sportbizottsága és a Városi Diákönkormányzat]. - Dunaújváros : Ifj. és Sportbiz. : Vár. Diákönkormányzat, 2003. - 76, [3] p. : ill. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
379.825-053.6 *** 894.511-14(439-2Dunaújváros)(082)
[AN 978472]
MARC

ANSEL
UTF-88428 /2003.
Freese, Anja
Plastisch schöne Perlentiere (magyar)
   Gyöngyállatkák / Anja Freese ; [ford. Gulázsi Aurélia]. - Budapest : Cser K., 2003. - 31 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 2003/68.)
ISBN 963-9445-59-2 fűzött : 598,- Ft
379.826 *** 746.5
[AN 975705]
MARC

ANSEL
UTF-88429 /2003.
Keese, Ursula
Tiffany-Glaskunst (magyar)
   Tiffany üvegmunkák : [mintaívekkel] / Ursula Keese ; [ford. Varga Edit]. - Budapest : Cser K., 2003. - 44 p. : ill., színes ; 24 cm + mell. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 9. ksz.)
ISBN 963-9445-65-7 fűzött : 998,- Ft
379.826 *** 748
[AN 975750]
MARC

ANSEL
UTF-88430 /2003.
Kemmler, Jürgen
Richtig carven (magyar)
   Sí-kresz : kezdő és haladó síelőknek : tanácsadó az erőnléti tréningtől a carving-technikáig / Jürgen Kemmler. - Budapest : M. Kvklub, 2002. - 123, [4] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Sport-gyakorlatok)
Ford. László Krisztina
ISBN 963-547-748-1 fűzött : ár nélkül
796.92
[AN 976378]
MARC

ANSEL
UTF-88431 /2003.
Massenkeil, Angelika
Liebenswerte Schmusetiere selbst genäht (magyar)
   Párnaállatkák / Angelica Massenkeil, Pammi Panesar ; [ford. Varga Istvánné]. - Budapest : Cser K., 2003. - 31 p. : ill., színes ; 24 cm + 2 mell. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 2003/67.)
ISBN 963-9445-58-4 fűzött : 598,- Ft
379.826 *** 745.52
[AN 975699]
MARC

ANSEL
UTF-88432 /2003.
Massey, Catherine
Mosaik (magyar)
   Mozaik / Catherine Massey, Shantirup Kosmin, Christine Pfahler ; [ford. Varga Edit]. - Budapest : Cser K., 2003. - 30 p. : ill., színes ; 24 cm + mell. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 2003/69.)
ISBN 963-9445-64-9 fűzött : 598,- Ft
379.826 *** 738.5
[AN 975737]
MARC

ANSEL
UTF-88433 /2003.
   Megalkotott hagyományok és falusi turizmus : a pusztamérgesi eset = Invented traditions and village tourism : the Pusztamérges case / szerk. ... Pusztai, Bertalan ; [ford. Dormán Helga et al.] ; [közread. a] Szegedi Tudományegyetem Néprajzi Tanszék. - Szeged : JATEPress : SZTE Néprajzi Tansz., 2003. - 232 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 400
ISBN 963-482-604-0 fűzött : ár nélkül
379.85(439-22) *** 338.48(439-2Pusztamérges) *** 908.439-2Pusztamérges *** 640.42(439-2Pusztamérges)
[AN 975370]
MARC

ANSEL
UTF-88434 /2003.
Nagy Béla (1944-)
   "Mi ferenczvárosiak vagyunk" : az első Fradi góltól az ezüstlabdáig, 1901-1903 / Nagy Béla. - Budapest : [FTC], [2003]. - 108 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Fradi futballmúzeum, ISSN 0238-5848 ; 40.)
Fűzött : 258,- Ft (hibás ISBN 963-6002-431-6)
Ferencvárosi Torna Club.
796.332(439-2Bp.)FTC *** 061.2(439-2Bp.)
[AN 975656]
MARC

ANSEL
UTF-88435 /2003.
Nagy Béla (1944-)
   Ötszáz nap a Fradi "őskorából", 1900-1901 / Nagy Béla. ; Így kezdődött a XXI. század : [győzelemmel kezdett a Fradi!]. - Budapest : [FTC], 2001. - 40, 24 p., [8] t. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Fradi futballmúzeum, ISSN 0238-5848 ; 38.)
A két rész hátlapjával egybekötve
ISBN 963-00-8553-4 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-6002-4316)
Ferencvárosi Torna Club.
796.332(439-2Bp.)FTC *** 061.2(439-2Bp.)(091)
[AN 909135]
MARC

ANSEL
UTF-88436 /2003.
   Nemzetközi versenyek szabályai : IAAF-Westel World Youth Championships in Athletics : 2001 Debrecen, 12-15 July ... / [közread. a] MASZ. - [Budapest] : MASZ, [2001]. - 100 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-00-9340-5 * fűzött : ár nélkül
796.093(100) *** 796.42/.43
[AN 909375]
MARC

ANSEL
UTF-88437 /2003.
Schneider Ede Géza (1928-)
   Zempléni, abaúji történetek és vadászhistóriák / Schneider Ede Géza. - Sátoraljaújhely : Ujj P., 2001. - 125 p. : ill. ; 21 cm
Példányszám: 500
ISBN 963-440-620-3 * fűzött : ár nélkül
799.2(439.134)(0:82-94)
[AN 906935]
MARC

ANSEL
UTF-88438 /2003.
Schneider Péterné
   Festett tárgyak : hartai motívumok : [mintaívekkel] / Schneider Péterné. - Budapest : Cser K., 2003. - 31 p. : ill., színes ; 24 cm + mell. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 2003/70.)
ISBN 963-9445-57-6 fűzött : 598,- Ft
379.826 *** 75.05
[AN 975743]
MARC

ANSEL
UTF-88439 /2003.
Wiederholz, Ekkehard
Die 100 besten Anglertricks für den erfolgreichen Angelfischer (magyar)
   Horgásztrükkök / Ekkehard Wiederholz ; [ford. Kovács Levente]. - 4. kiad. - Budapest : Cser K., 2003. - 219 p. : ill. ; 16 cm
ISBN 963-9445-61-4 fűzött : ár nélkül
799.1
[AN 979829]
MARC

ANSEL
UTF-88440 /2003.
Zoltán János (1921-)
   Vadászó orvosok = Medici venantes / Zoltán János. - Budapest : Professio, 2001. - 202 p. ; 24 cm
ISBN 963-00-6732-3 fűzött : ár nélkül
799.2(439)(092) *** 61(439)(092)
[AN 807864]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

8441 /2003.
   5. Fotószalon : MAOE Fotótagozata, 2001 : [a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete Fotótagozatának kiállítása a Duna Galériában, ... 2001. május 15 - június 3.]. - [Budapest] : [MAOE], [2001]. - 50 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Katalógus
ISBN 963-00-7875-9 * fűzött : ár nélkül
77.04(439)"199/200" *** 061.28(439-2Bp.) *** 061.4(439-2Bp.)"2001"
[AN 908337]
MARC

ANSEL
UTF-88442 /2003.
Arató János (1919-1989)
Művek (vál.)
   Arató János festőművész emlékkiállítása : Galéria, Szentes ... 2002. november 28. - december 21. / [a katalógus szövegét írta és a kiállítást rend. ... Dömötör János] ; [... kiad. ... Móra Ferenc Múzeum ...]. - Szentes ; Szeged : Móra Múz., 2002. - [20] p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 963-7217-58-4 fűzött : ár nélkül
75(439)(092)Arató_J. *** 061.4(439-2Szentes)
[AN 978571]
MARC

ANSEL
UTF-88443 /2003.
   Árnyékkötődések : Dárdai, Kováts, Tenke, Zsubori : elektrografikai kiállítás a Sziget Galériában : Budapest, 2001. március 21 - április 2. / [rend., közread. a] Fény-Árnyék Művészeti Egyesület. - Budapest : Fény-Árnyék Műv. Egyes., 2001. - 53 p. : ill. ; 14x21 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 963-00-5978-9 fűzött : ár nélkül
76(439)"199" *** 681.3.019 *** 621.3 *** 061.4(439-2Bp.)"2001"
[AN 905220]
MARC

ANSEL
UTF-88444 /2003.
   Csepel Galéria Egyesület / [kiad. a Csepel Galéria]. - Budapest : Csepel Galéria, 2001. - 52 p. : ill., főként színes ; 20x20 cm
Katalógus
ISBN 963-00-8611-5 * fűzött : ár nélkül
Csepel Galéria Egyesület.
73/76(439-2Bp.XXI)(092) *** 061.28(439-2Bp.XXI.)CSEGE
[AN 907941]
MARC

ANSEL
UTF-88445 /2003.
Csorba Csilla, E.
Magyar fotográfusnők, 1900-1945 (francia)
   Photographes hongroises, 1900-1945 / Csilla Csorba ; [trad. Ágnes Bartócz et Camille Defourny]. - Budapest : Enciklopédia, 2001. - 275 p. : ill. ; 21x22 cm
Bibliogr.: p. 273-275.
ISBN 963-8477-59-8 kötött : ár nélkül
77.04(439)"190/194"
[AN 909225]
MARC

ANSEL
UTF-88446 /2003.
Deli Antal (1886-1960)
   Rajzok az 1920-as évekből : Deli Antal, Korda Vince és Szőnyi István grafikái a Szőnyi Múzeumban = Graphics from the 1920s : Antal Deli, Vince Korda and István Szőnyi's graphic works at the Szőnyi Museum / [szerk. Klemmné Németh Zsuzsa] ; [megj. a Szőnyi István Alapítvány kiadásában]. - Zebegény : Szőnyi I. Alapítvány, 2001. - 24 p. : ill. ; 32 cm
Kiállítási katalógus
ISBN 963-00-7725-6 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-000-7725-6)
741(439)(092)Korda_V. *** 741(439)(092)Szőnyi_I. *** 741(439)(092)Deli_A. *** 061.4(439-2Zebegény)
[AN 977051]
MARC

ANSEL
UTF-88447 /2003.
   A digitális fotózás műhelytitkai / [szöveg Török György et al.] ; [fényképek Csíkvári Péter et al.]. - [Budapest] : Rainbow-Slide, 2003. - 157 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 963-204-698-6 fűzött : 2790,- Ft
77(078) *** 681.3.019(078)
[AN 977256]
MARC

ANSEL
UTF-88448 /2003.
   Díjazottaink, 1996-2000 : Újpest Galéria, 2001. május 11-27. : Kortárs Magyar Galéria, Dunaszerdahely - Dunajská Streda, ... 2001. június 29 - július 30. / [fel. szerk. Kováts Albert]. - [Budapest] : M. Festők Társasága, 2001. - 51 p. : ill., színes ; 21 cm. - (A Magyar Festők Társasága csoportkiállításai, ISSN 1586-9490)
Simon Magdolna bevezetőjével. - A bevezetés angol nyelven is
ISBN 963-00-6296-8 fűzött : ár nélkül
75(439)"199/200" *** 061.28(439) *** 061.4(439-2Bp.)"2001" *** 061.4(437.6-2Dunaszerdahely)
[AN 907477]
MARC

ANSEL
UTF-88449 /2003.
Fekete Tamás (1931-)
Művek (vál.)
   Fekete Tamás / [szerk. ... Ocsovai Dóra] ; [fotó Borsos Mihály]. - [Budapest] : [Art Box BT], [2003]. - [96] p. : ill., főként színes ; 30 cm
A bev. és a képaláírások angol nyelven is
ISBN 963-206-955-2 fűzött : ár nélkül
73(439)(092)Fekete_T.
[AN 977184]
MARC

ANSEL
UTF-88450 /2003.
Gadányi Jenő (1896-1960)
   Egy fiók tartalma : Gadányi Jenő művészeti írásai, kritikák, újságcikkek művészeti eseményekről 1920-tól / [szerk. Kilián László]. - Veszprém : Művészetek Háza, 2001. - 96, [16] p. : ill. ; 21x21 cm. - (Arthouse könyvek, ISSN 1587-7760 ; 1.)
ISBN 963-9105-36-8 fűzött : 750,- Ft
Gadányi Jenő (1896-1960)
75(439)(092)Gadányi_J. *** 7.01
[AN 909294]
MARC

ANSEL
UTF-88451 /2003.
Hajós Bence
   Ipoly-hidak Ipolytarnóctól Ipolyságig / Hajós Bence. - [Budapest] : Hajós B., 2001. - [28] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. [28].
ISBN 963-440-221-6 fűzött : ár nélkül
725.95(439)(282.243.739Ipoly) *** 624.21(439)(282.243.739Ipoly)
[AN 907996]
MARC

ANSEL
UTF-88452 /2003.
Höcker, Christoph
Architektur (magyar)
   Építészet / Christoph Höcker ; [ford. Hargitai György]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2003. - 184 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Art-téka, ISSN 1589-6951)
ISBN 963-09-4423-5 kötött : ár nélkül
72(100)(091)
[AN 976402]
MARC

ANSEL
UTF-88453 /2003.
   Az idő kapujában : Szervátiusz Tibor szobrairól / [szerk.] Szervátiusz Klára. - Budapest : Püski, 2003. - 48, 64 p. : ill. ; 32 cm
ISBN 963-9906-04-2 kötött : 2800,- Ft
Szervátiusz Tibor (1930-)
73(439)(092)Szervátiusz_T.
[AN 976810]
MARC

ANSEL
UTF-88454 /2003.
Illés Barna (1964-)
   Akvamarin / [fényképek] Illés Barna ; [szöveg Hemrik László]. - Budapest : Illés B., 2001. - [12] p. : ill., színes ; 20 cm
A képaláírások magyar és angol nyelven. - Példányszám: 500
ISBN 963-440-368-9 fűzött : ár nélkül
77.04(439)(092)Illés_B.
[AN 906735]
MARC

ANSEL
UTF-88455 /2003.
Illyés Mária (1941-)
   XIX. századi francia művek / Illyés Mária ; [fényképek Rázsó András ..., Mudrák Attila ...]. - Budapest : Szépműv. Múz., 2001. - 177, [3] p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (A Szépművészeti Múzeum gyűjteményei, ISSN 1416-3896 ; 4.)
Bibliogr.: p. 172-177.
ISBN 963-7441-80-8 fűzött : ár nélkül
Szépművészeti Múzeum (Budapest)
73/76(44)"18" *** 069(439-2Bp.)Szépművészeti_Múzeum(036)
[AN 975732]
MARC

ANSEL
UTF-88456 /2003.
Illyés Mária (1941-)
XIX. századi francia művek (francia)
   Oeuvres françaises du XIX siècle / Mária Illyés ; [trad. ... László Csejdy] ; [crédits photographiques András Rázsó ..., Attila Mudrák ...]. - Budapest : Musée des beaux-arts, 2001. - 177, [3] p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Les collections du Musée des beaux-arts,, ISBN 1416-3896 ; ; 4.)
Bibliogr.: p. 171-177.
ISBN 963-7441-82-4 fűzött : ár nélkül
73/76(44)"18" *** 069(439-2Bp.)Szépművészeti_Múzeum(036)
[AN 976980]
MARC

ANSEL
UTF-88457 /2003.
Keating, Richard
   Fotózásról utazóknak, nyaralóknak / [szöveg, szerk. Richard Keating, Enczi Zoltán] ; [fényképek Richard Keating et al.]. - 3. bőv. kiad. - [Budapest] : Rainbow-Slide, 2003. - 125 p. : ill., színes ; 22 cm
Fűzött : 1990,- Ft (hibás ISBN 963-00-6617-3)
77(078)
[AN 979596]
MARC

ANSEL
UTF-88458 /2003.
   Light as a feather : Hungarian photography in New York III. / Enikő Gábor [et al.] ; [... org. by ... Sándor Szilágyi]. - [Budapest] : New Mandat, [2001]. - [32] p. : ill. ; 21 cm
Katalógus. - A bev. magyar nyelven is
ISBN 963-9336-39-4 fűzött : ár nélkül
77.04(439) *** 061.4(73-2New_York)
[AN 907959]
MARC

ANSEL
UTF-88459 /2003.
   Maróti Géza és Zebegény, 1875-1941 = Géza Maróti and Zebegény, 1875-1941 / [a katalógust szerk. Klemmné Németh Zsuzsa] ; [a kiállítást rend. Klemmné Németh Zsuzsa, Köpöczi Rózsa] ; [kiad. Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága]. - [Szentendre] : Pest M. Múz. Ig., 2003. - [20] p. : ill., részben színes ; 32 cm
A kiállítást Zebegényben a Szőnyi István Emlékmúzeumban 2003. ápr. 13 - jún. 10. között tartották
ISBN 963-7215-88-3 fűzött : ár nélkül
Maróti Géza (1875-1941)
73(439)(092)Maróti_G. *** 061.4(439-2Zebegény) *** 908.439-2Zebegény
[AN 977049]
MARC

ANSEL
UTF-88460 /2003.
   Megkésett emlékezések. - Dorog : DVBE, 2001. - 129 p. : ill. ; 21 cm. - (Dorogi füzetek, ISSN 1215-7872 ; 25.)
Tart.: Egy esztergomi festő emlékezete : Egerváry-Potemkin Ágost, 1858-1930 / Zsembery Dezső. Megkésett ajánlólevél : Faragó József, 1866-1906 / Bodri Ferenc. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-8123-18-4 * fűzött : ár nélkül
Egerváry-Potemkin Ágost (1858-1930)
Faragó József (1866-1906)
75(439)(092)Egerváry-Potemkin_Á. *** 76(439)(092)Faragó_J.
[AN 908477]
MARC

ANSEL
UTF-88461 /2003.
   "Mi vagyunk Atlantisz" - Vederemo! : Maróti Géza, 1875-1941 / [szerk. Ács Piroska] ; [közread. az Iparművészeti Múzeum]. - [Budapest] : Iparműv. Múz., [2003]. - 240 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.: p. 234-237.
Kötött : ár nélkül
Maróti Géza (1875-1941)
73/76(439)(092)Maróti_G. *** 72(439)(092)Maróti_G.
[AN 978194]
MARC

ANSEL
UTF-88462 /2003.
   Millennium-2000. - [Budapest] : [Újpesti Galéria], [2001]. - 16 p. : ill. ; 15x22 cm
Közread. az Újpesti Galéria. - Kiállítási katalógus
ISBN 963-00-6147-3 * fűzött : ár nélkül
75(439)(092)Kósa_F. *** 73(439)(092)Golarits_Gy.
[AN 909062]
MARC

ANSEL
UTF-88463 /2003.
   A Nagyatádi Nemzetközi Faszobrász Alkotótelep huszonöt éve / [szerk. Kovács Géza] ; [kiad. Nagyatád Városi Önkormányzat, Művelődési Ház]. - Nagyatád : Önkormányzat : Művel. Ház, 2001. - 33 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-00-6109-0 fűzött : ár nélkül
Nagyatádi Nemzetközi Faszobrász Alkotótelep.
73.023.1(100) *** 061.28(439-2Nagyatád)(091)
[AN 908334]
MARC

ANSEL
UTF-88464 /2003.
   Óriásplakát-kiállítás, 2000 : a felvonulási téren kiállított 96 óriásplakát. - [Budapest] : Park, 2001. - [11], 96, 99 p. : ill., színes ; 11x19 cm
Rend. az ARC Művészeti és Szolgáltató Kft. - 195 (borító- és gerinccím)
ISBN 963-530-518-4 * fűzött : ár nélkül
769.91(439)"199" *** 061.4(439-2Bp.)"2000/2001"
[AN 907241]
MARC

ANSEL
UTF-88465 /2003.
Országos Középiskolai Fotókiállítás (36.) (2003) (Pécs)
   36. Országos Középiskolai Fotókiállítás : 508. sz. Kertvárosi Szakképző Iskola, Pécs ... / [... rend. ... Böröcz István]. - Pécs : [508. sz. Kertvárosi Szakképző Isk.], 2003. - 15 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Katalógus
Fűzött : ár nélkül
77.04(439) *** 371.385 *** 061.4(439-2Pécs)
[AN 978689]
MARC

ANSEL
UTF-88466 /2003.
   Párhuzamok - ellentétek : válogatás kortárs irányzatokból : Abigail Galéria, 2001. szeptember 10-22. - Budapest : Abigail Galéria, [2001]. - [16] p. : ill., főként színes ; 21 cm
Kiállítási katalógus. - Példányszám: 500
ISBN 963-00-8299-3 * fűzött : ár nélkül
75(439) *** 061.4(439-2Bp.)"2001"
[AN 906540]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

8467 /2003.
Erdős Jenő (1920-)
   Mátészalka zenei élete / Erdős Jenő ; [közread. a] Mátészalkai Művészetbarát Egyesület. - [Mátészalka] : Mátészalkai Művészetbarát Egyes., 2001. - 44 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-00-8467-8 fűzött : ár nélkül
78(439-2Mátészalka)(091)
[AN 977321]
MARC

ANSEL
UTF-88468 /2003.
Hamvas Atanáz
   Győzike, az "Istenkirály" / Hamvas Atanáz. - Budapest : Bookmaker, 2003. - 185 p., [16] t. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 963-206-520-4 fűzött : 1900,- Ft
Gáspár Győző (1974-)
78.067.26.036.7(439)(092)Gáspár_Gy.
[AN 976201]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

8469 /2003.
Bíró Yvette (1930-)
   A hetedik művészet : a film formanyelve, a film drámaisága / Bíró Yvette. - Utánny. - Budapest : Osiris, 2003, cop. 1997. - 426 p., [32] t. : ill. ; 20 cm. - (Osiris könyvtár. Film,, ISSN 1219-1124)
Bibliogr.: p. 403-405.
ISBN 963-389-446-8 fűzött : 2480,- Ft
791.43.01
[AN 979527]
MARC

ANSEL
UTF-88470 /2003.
   Egyszemélyes színpad : Jancsó Adrienne, Bánffy György, Galán Géza műsorai / [szerk. Torma Mária]. - Miskolc : Felsőmagyarország, 2001. - 175 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9280-44-5 * fűzött : 1050,- Ft (hibás ISBN 963-9280-44-45)
792.081(439) *** 894.511-822
[AN 906480]
MARC

ANSEL
UTF-88471 /2003.
Szigethy Gábor (1942-)
   Dallamok szavakra, színészre és politikára / Szigethy Gábor. - Budapest : Tündérrózsa, 2003. - 253 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-206-788-6 kötött : 2980,- Ft
792(439-2Bp.)(091) *** 792.028(439)(092) *** 791.43.071.2(439)(092)
[AN 975911]
MARC

ANSEL
UTF-88472 /2003.
Vörös Róbert (1963-)
   Alföldi Róbert / szöveg Vörös Róbert ; kép Gordon Eszter. - Budapest : Korona, 2003. - 182, [10] p. : ill., színes ; 28 cm. - (Vendégségben, ISSN 1589-2972)
Borítócím: Alföldi
ISBN 963-9376-78-7 kötött : ár nélkül
Alföldi Róbert (1967-)
792.028(439)(092)Alföldi_R.(084.12) *** 77.04(439)(092)Gordon_E.
[AN 975608]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

8473 /2003.
Bachát László (1921-)
Művek (vál.)
   Bachát László könyve / [szerk. Tukacsné Károlyi Margit]. - Nyíregyháza : Bessenyei, 2001. - 113 p. : ill. ; 21 cm. - (A Nyíregyházi Főiskola Magyar Nyelvészeti Tanszékének kiadványai)
Bibliogr.: p. 91-112.
ISBN 963-9130-86-9 fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9130-90-7)
809.451.1-086 *** 012Bachát_L.
[AN 909029]
MARC

ANSEL
UTF-88474 /2003.
   Bibliai görög olvasó- és gyakorlókönyv / [szerk.] Varga Zsigmond J. ; szerk., [a szöveget gond., az illusztrációkat kész. ...] Győri István. - 3. bőv., jav. kiad. - Sárospatak : Sárospataki Ref. Teológiai Akad., 2002. - 415 p. ; 30 cm. - (A Sárospataki Református Kollégium Theológiai Akadémiájának kiadványai, ISSN 1416-664X ; 28.). (Sárospataki Református Teológiai Akadémia Újszövetségi Tanszékének kiadványai, ISSN 1589-7540 ; 1.)
ISBN 963-202-984-4 fűzött : ár nélkül
807.5(075.8)=945.11 *** 225
[AN 983892]
MARC

ANSEL
UTF-88475 /2003.
Davies, William
   Magyar - angol társalgás = Hungarian - English phrase book / William Davies. - Székesfehérvár : Lexika, cop. 2003. - 156, [3] p. ; 20 cm
ISBN 963-7693-96-3 fűzött : 896,- Ft
802.0(078)=945.11
[AN 979765]
MARC

ANSEL
UTF-88476 /2003.
Dókus Tünde
   Készülj velünk, vizsgázz velünk! : feladatok az angol "B" típusú közép- és felsőfokú nyelvvizsgákra / Dókus Tünde, Németh Katalin. - Utánny. - Székesfehérvár : Lexika, 1999 [!2003]. - 190 p. ; 29 cm
ISBN 963-9092-85-1 fűzött : 1400,- Ft
802.0(079.1)=945.11
[AN 983621]
MARC

ANSEL
UTF-88477 /2003.
Éva Erzsébet
   Kommunikaciâ v rynočnoj èkonomike = A piacgazdaság kommunikációja / Éva Erzsébet. - Nyíregyháza : Bessenyei, 2001. - 141 p. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 121-140.
ISBN 963-9385-18-2 fűzött : ár nélkül
808.2(078)=945.11 *** 658.8 *** 651.7=82:339.5
[AN 977055]
MARC

ANSEL
UTF-88478 /2003.
Fábián Pál (1922-)
   A földrajzi nevek helyesírása / Fábián Pál, Földi Ervin, Hőnyi Ede. - Váltl. lny. - Budapest : Akad. K., 2003. - 131 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-05-7535-3 fűzött : ár nélkül
809.451.1-1 *** 809.451.1-311
[AN 984711]
MARC

ANSEL
UTF-88479 /2003.
   Fokról fokra magyarul : az Origó magyar mint idegen nyelv vizsga / [szerk. Szabó László] ; [szerzők] Körmendy Mariann [et al.] ; [közread. az] Idegennyelvi Továbbképző Központ. - Budapest : ITK, 2002. - 164 p. : ill., színes ; 24 cm
A bev. angol nyelven is
ISBN 963-204-953-5 fűzött : ár nélkül
809.451.1(079.1)=00
[AN 978715]
MARC

ANSEL
UTF-88480 /2003.
Iker Bertalan
   Olasz - magyar módszertani tematikus képes szótár = Dizionario figurato tematico metodologico italo - ungherese / Iker Bertalan, Szendrő Borbála ; [ill. Szabóné Nagy Mária]. - 4. kiad., utánny. - Budapest : Szultán Kft., 2003. - 253, [28] p. : ill. ; 24 cm. - (Én [szeretem] a szavakat = Io [amo] le parole,, ISSN 0865-7947)
Borítócím: Képes olasz - magyar szótár
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-400-652-3)
801.321.19=50=945.11
[AN 983887]
MARC

ANSEL
UTF-88481 /2003.
Kátai Gyöngyvér
   Angol szóbeli nyelvvizsgafeladatok : közép- és felsőfok / Kátai Gyöngyvér, Ötvösné Vadnay Marianna. - Székesfehérvár : Lexika, [2003]. - 144 p., [16] t. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 963-9092-64-9 fűzött : 1652,- Ft
802.0(079.1)=945.11
[AN 983626]
MARC

ANSEL
UTF-88482 /2003.
Kövecses Zoltán (1946-)
   Magyar - angol kifejezéstár / Kövecses Zoltán. - Budapest : M. Kvklub, 2003. - 364 p. ; 22 cm
ISBN 963-547-898-4 fűzött : ár nélkül
802.0-318=945.11
[AN 976437]
MARC

ANSEL
UTF-88483 /2003.
Kugler Nóra
   A módosítószók funkciói / írta Kugler Nóra. - Budapest : Akad. K., 2003. - 121 p. ; 24 cm. - (Nyelvtudományi értekezések, ISSN 0078-2866 ; 152.)
Bibliogr.: p. 118-[122].
ISBN 963-05-7904-9 fűzött : ár nélkül
809.451.1-283
[AN 978216]
MARC

ANSEL
UTF-88484 /2003.
Lázár Györgyné
   Wortwörtlich : tematikus német szókincsgyűjtemény érettségizőknek és nyelvvizsgázóknak / Lázár Györgyné ; [ill. Töhötöm (Nagy László Ervin)]. - 3. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2003, cop. 2001. - 159 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-19-3861-1 fűzött : ár nélkül
803.0-3(078)=945.11
[AN 983641]
MARC

ANSEL
UTF-88485 /2003.
Magyarics Péter (1948-)
   Angol nyelvvizsga : gyakorlókönyv : középfok : írásbeli és szóbeli / Magyarics Péter. - 3. jav. kiad. - [Budapest] : Corvina, 2003. - 96 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-13-5260-9 fűzött : 800,- Ft
802.0(079.1)=945.11
[AN 983889]
MARC

ANSEL
UTF-88486 /2003.
Molnár Judit
   Az alapfokú írásbeli nyelvvizsga : német 4 / [szerzők Molnár Judit és Szinna Undine]. - 2. jav. kiad., utánny. - Budapest : Akad. K. : ITK, 2003, cop. 1999. - 137 p. : ill. ; 24 cm. - (Origo nyelvvizsgakönyvek, ISSN 1418-5164)
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-05-7551-5)
803.0(079.1)=945.11
[AN 983881]
MARC

ANSEL
UTF-88487 /2003.
Muráth Judit
   Zweisprachige Fachlexikographie / Judith Muráth. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2003. - 209 p. : ill. ; 20 cm. - (Pécser Beiträge zur Sprachwissenschaft, ISSN 1416-2423 ; 5.)
Bibliogr.: p. 173-196.
ISBN 963-19-4186-8 fűzött : 1876,- Ft
801.3.001(075.8) *** 801.316.4(075.8) *** 801.323(075.8)
[AN 978357]
MARC

ANSEL
UTF-88488 /2003.
   Nyelvek és kultúrák találkozása : programfüzet : [XII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus, 2002. március 27-29.] / [összeáll. Tóth Szergej] ; [a Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete, a Magyar Tudományos Akadémia Alkalmazott Nyelvészeti Munkabizottsága és a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar Alkalmazott Nyelvészeti Tanszéke rendezésében]. - Szeged : SZTE JGYTFK, 2002. - 40 p. : ill. ; 23 cm. - (A XII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus kiadványai ; ; 1.)
Példányszám: 500
Fűzött : ár nélkül
800.1 *** 316.77 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 978510]
MARC

ANSEL
UTF-88489 /2003.
   Nyelvek és kultúrák találkozása : [XII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus ..., 2002. március 27-29.] / Tóth Szergej szerk. ; [a Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete, a Magyar Tudományos Akadémia Alkalmazott Nyelvészeti Munkabizottsága és a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar Alkalmazott Nyelvészeti Tanszéke rendezésében]. - Szeged : SZTE JGYTFK, 2003. - 352 p. : ill. ; 24 cm. - (A XII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus kiadványai ; ; 3.)
Bibliogr. az előadások végén. - Példányszám: 400
ISBN 963-9167-76-2 fűzött : ár nélkül
800.1 *** 316.77 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 978493]
MARC

ANSEL
UTF-88490 /2003.
Ódor László (1944-)
   Deutsch - ungarisches methodologisches thematisches Bildwörterbuch = Német - magyar módszertani tematikus képes szótár / Ódor László, Szendrő Borbála ; [ill. Szabóné Nagy Mária]. - 8. kiad. - Budapest : Szultán Kft., 2003. - 261, [28] p. : ill. ; 24 cm. - (Én [szeretem] a szavakat = Ich [liebe] Wörter,, ISSN 0865-7947)
Borítócím: Képes német - magyar szótár
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-400-252-8)
801.321.19=30=945.11
[AN 983886]
MARC

ANSEL
UTF-88491 /2003.
Pálfy Gyula
   Fiúnevek utónévkönyve : milyen nevet válasszunk? / Pálfy Gyula. - [Budapest] : Aranyhal, [2003]. - 96 p. ; 20 cm
ISBN 963-3480-65-5 kötött : ár nélkül
809.451.1-313.1
[AN 985509]
MARC

ANSEL
UTF-88492 /2003.
Pálfy Gyula
   Lánynevek utónévkönyve : milyen nevet válasszunk? / Pálfy Gyula. - [Budapest] : Aranyhal, [2003]. - 96 p. ; 20 cm
ISBN 963-3480-66-3 kötött : ár nélkül
809.451.1-313.1
[AN 985634]
MARC

ANSEL
UTF-88493 /2003.
Pátrovics Péter
   A német nyelvtan alapjai / Pátrovics Péter. - [Tyukod] : Black & White, cop. 2003. - 231 p. ; 20 cm
ISBN 963-9452-56-4 fűzött : ár nélkül
803.0-5(078)=945.11
[AN 979822]
MARC

ANSEL
UTF-88494 /2003.
Szabó László
   Zeus Weinsteins Abenteuer : detektívtörténetek németül tanulóknak / Szabó László ; Peter Neugebauer történetei alapján. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2003. - 88 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 963-19-3426-8 fűzött : ár nélkül
803.0(078)=945.11
[AN 978750]
MARC

ANSEL
UTF-88495 /2003.
Szendrő Borbála
   A British and American English - Hungarian picture dictionary for learners of English = Brit és amerikai angol - magyar képes tanuló-szótár / Szendrő Borbála ; [ill. Szabóné Nagy Mária]. - 12. bőv., átd. kiad. - Budapest : Szultán Nyelvkv., 2003. - 267, [41] p. : ill. ; 24 cm. - (Én [szeretem] a szavakat = I [love] words,, ISSN 0865-7947)
Borítócím: Képes brit és amerikai angol - magyar szótár. - Bibliogr.: p. [307-308].
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-400-187-4)
801.321.19=20=945.11
[AN 983882]
MARC

ANSEL
UTF-88496 /2003.
Trân Đình Kiêm
   Magyar - vietnámi szótár = Tù điên hung - viêt / Tran Dinh Kiem. - Budapest : [s.n.], [2001]. - XIII, 757 p. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
801.323=945.11=952.7
[AN 979237]
MARC

ANSEL
UTF-88497 /2003.
Trân Đình Kiêm
   Tù điên viêt - hung = Vietnami - magyar szótár / Trân Đình Kiêm. - Budapest : [s.n.], [2001]. - XII, 669 p. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
801.323=952.7=945.11
[AN 979241]
MARC

ANSEL
UTF-88498 /2003.
Unger Tamás
   Fordítósuli német nyelvvizsgákra : 1500 mondatfordítás alap-, közép- és felsőfokú nyelvvizsgákra, eredeti vizsgafeladatok / Unger Tamás. - Székesfehérvár : Lexika, cop. 2001. - 253 p. ; 20 cm
ISBN 963-9357-07-3 fűzött : 980,- Ft
803.0(079.1)=945.11
[AN 909094]
MARC

ANSEL
UTF-88499 /2003.
Vadas Ferenc (1930-2001)
   Kétnyelvű utcanevek Tolna megyében = Zweisprachige Strassennamen im Komitat Tolna / Vadas Ferenc ; [kiad. a Babits Mihály Művelődési Ház és Gyermekek Háza]. - Szekszárd : Babits Művel. Ház és Gyermekek Háza, 2001. - 79 p. : ill., térk. ; 21 cm
ISBN 963-00-7129-0 fűzött : ár nélkül
Tolna (megye)
809.451.1-311.154(439.125)
[AN 909455]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

8500 /2003.
Berkes Tamás (1954-)
   A cseh eszmetörténet antinómái / Berkes Tamás. - Budapest : Balassi, cop. 2003. - 349 p. ; 21 cm. - (Res publica nostra, ISSN 1215-5934 ; 8.)
Bibliogr.: p. 321-338.
ISBN 963-506-514-0 fűzött : 1800,- Ft
885.0(091)"17/18" *** 316.75(437.1)"17/18"
[AN 977876]
MARC

ANSEL
UTF-88501 /2003.
Hansági Ágnes
   Klasszikus - korszak - kánon : historizáció és temporalitástapasztalat az irodalomtudomány történeti koncepcióiban / Hansági Ágnes. - Budapest : Akad. K., 2003. - 129 p. ; 24 cm. - (Philosophiae doctores, ISSN 1587-7930 ; [18.])
Bibliogr.: p. 123-[130].
ISBN 963-05-7997-9 fűzött : ár nélkül
82.01(439) *** 82.015.14
[AN 978205]
MARC

ANSEL
UTF-88502 /2003.
Kulin Katalin (1927-)
   Entre el modernismo y el postmodernismo : la novela D de José Balza / Kulin Katalin. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2003. - 79 p. ; 24 cm
Oktatási segédanyag. - Bibliogr.: p. 77-79.
ISBN 963-9316-57-1 fűzött : ár nélkül
Balza, José. D.
860(87)(092)Balza,_J.(072)
[AN 978615]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

8503 /2003.
Domokos Mátyás (1928-)
   Szembesülés : írókkal, művekkel / Domokos Mátyás. - Budapest : Nap, 2003. - 261 p. ; 19 cm. - (Magyar esszék, ISSN 1589-6102)
ISBN 963-9402-26-5 kötött : 2200,- Ft
894.511(091)"19"
[AN 977033]
MARC

ANSEL
UTF-88504 /2003.
   Az elfelejtett Erdélyi József / [Péter Imre közreműködéséval szerk. Kocsis Csaba]. - Berettyóújfalu ; Budapest : B. Tónus BT, 2003. - 44 p. : ill. ; 21 cm. - (Bihari füzetek, ISSN 1417-6122 ; 17.)
ISBN 963-210-114-6 fűzött : ár nélkül
Erdélyi József (1896-1978)
894.511(092)Erdélyi_J.
[AN 975358]
MARC

ANSEL
UTF-88505 /2003.
   Galgóczi Erzsébet, 1930-1989 : bibliográfia / [az anyaggyűjtést végezte Galgóczi Károlyné] ; [... szerk. Szabó Imréné] ; [a tanulmányt írta Pomogáts Béla] ; [kiad. a Ménfőcsanaki Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ]. - Győr : Ménfőcsanaki Petőfi Ált. Művel. Közp., 2001. - 165 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-00-8077-X fűzött : ár nélkül
Galgóczi Erzsébet (1930-1989)
894.511(092)Galgóczi_E. *** 012Galgóczi_E.
[AN 909444]
MARC

ANSEL
UTF-88506 /2003.
   Házasság előtt, válás után : Madách Imre szerelmei / írta és vál. Andor Csaba. - Budapest : Holnap, cop. 2003. - 359, [9] p. : ill. ; 22 cm. - (Szerelmes magyar írók, ISSN 1588-8673)
ISBN 963-346-563-X fűzött : ár nélkül
Madách Imre (1823-1864)
894.511(092)Madách_I. *** 929(439)Fráter_E.
[AN 977046]
MARC

ANSEL
UTF-88507 /2003.
Madách Szimpózium (8.) (2000) (Balassagyarmat ; Szügy)
   VIII. Madách Szimpózium : [Balassagyarmat - Szügy, 2000. okt. 6-7.] / [szerk. Tarjányi Eszter és Bene Kálmán] ; [rend. a] Madách Irodalmi Társaság. - Budapest ; Balassagyarmat : Madách Irod. Társ., 2001. - 201 p., [1] t.fol. ; 20 cm. - (Madách könyvtár, ISSN 1219-4042 ; 25.)
Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-85991-9-7 fűzött : ár nélkül
894.511(092)Madách_I. *** 061.3(439-2Balassagyarmat) *** 061.3(439-2Szügy)
[AN 909725]
MARC

ANSEL
UTF-88508 /2003.
Melczer Tibor (1945-2001)
   "Ha minden összetört..." : Radnóti Miklós költészete utolsó versei tükrében / Melczer Tibor ; [... sajtó alá rend. Sárközy Péter]. - Budapest : Argumentum, 2003. - 270 p. ; 19 cm. - (Irodalomtörténeti füzetek, ISSN 0075-0840 ; 152.)
ISBN 963-446-245-6 fűzött : 1600,- Ft
Radnóti Miklós (1909-1944)
894.511(092)Radnóti_M.
[AN 977479]
MARC

ANSEL
UTF-88509 /2003.
Mózes Huba (1941-)
   Verstörténeti kérdések a XV. századtól napjainkig / Mózes Huba. - Miskolc : [ME BTK], 2001. - 104 p. ; 21 cm
Közread. a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-661-508-X * fűzött : ár nélkül
894.511(091)-1 *** 809.451.1-6
[AN 906791]
MARC

ANSEL
UTF-88510 /2003.
Olasz Sándor (1949-)
   Mai magyar regények : poétikai változatok fél évszázad regényirodalmában / Olasz Sándor. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2003. - 239 p. ; 24 cm
Felsőoktatási tankönyv. - Bibliogr.: p. 219-229.
ISBN 963-19-3274-5 fűzött : 1848,- Ft
894.511(091)-31"194/199" *** 82.01-31
[AN 978330]
MARC

ANSEL
UTF-88511 /2003.
   Tanulmányok Szilágyi Istvánról / [szerk. Márkus Béla]. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2003. - 368 p. ; 24 cm
ISBN 963-472-686-0 fűzött : 1500,- Ft
Szilágyi István (1938-)
894.511(498)(092)Szilágyi_I.
[AN 975360]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

8512 /2003.
   Ami a szívedet nyomja : kortárs svéd gyermekversek / [vál. és ford. Tótfalusi István] ; [Szecskó Tamás rajz.]. - 9. kiad. - Budapest : Móra, 2003. - 95, [5] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-11-7789-0 kötött : ár nélkül
839.7-14(02.053.2)(082)=945.11
[AN 979730]
MARC

ANSEL
UTF-88513 /2003.
Anderson, Caroline
The ideal choice (magyar)
   Győz a túlerő / Caroline Anderson ; [... ford. Sipos Krisztina]. - Budapest : Harlequin, 2001. - 93 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 187.)
Kisregény
ISBN 963-536-884-4 fűzött : 296,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 909181]
MARC

ANSEL
UTF-88514 /2003.
Austen, Jane
Northanger abbey (magyar)
   A klastrom titka / Jane Austen ; [ford. Borbás Mária]. - [Budapest] : Palatinus, 2003. - 226 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-9487-27-9 kötött : 1890,- Ft
820-31=945.11
[AN 986414]
MARC

ANSEL
UTF-88515 /2003.
Bates, Andrew
   A szkarabeusz éve : trilógia / Andrew Bates. - Budapest : Delta Vision, [2003]-. - 18 cm
Regény. - World of darkness (keretcím)
820-312.9(73)=945.11
[AN 976417]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A vihar hírnökei / [ford. Hadik-Barkóczy Dániel]. - [2003]. - 285 p.
ISBN 963-9474-33-9 fűzött : 1490,- Ft
820-312.9(73)=945.11
[AN 976422] MARC

ANSEL
UTF-88516 /2003.
Bear, Greg
Rogue planet (magyar)
   Az álmok bolygója / [Greg Bear] ; [ford. Dinya Tamás]. - [Debrecen] : Aquila, cop. 2002. - 300 p. ; 18 cm
Regény. - Star wars (keretcím)
ISBN 963-679-196-1 fűzött : 1249,- Ft
820-312.9(73)=945.11
[AN 979727]
MARC

ANSEL
UTF-88517 /2003.
Benioff, David
The 25th hour (magyar)
   Az utolsó éjjel / David Benioff ; [ford. Rácz Péter]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2003. - 335 p. ; 23 cm
Regény
ISBN 963-9421-77-4 kötött : 2200,- Ft
820-312.4(73)=945.11
[AN 977729]
MARC

ANSEL
UTF-88518 /2003.
Biro, Adam (1941-)
Deux juifs voyagent dans un train (magyar)
   Két zsidó utazik a vonaton.. : történetek az ó- és újhazából / Adam Biro ; [ford. Timár György]. - [Budapest] : Vince K. : Múlt és Jövő K., cop. 2003. - 151 p. ; 22 cm
ISBN 963-9323-79-9 kötött : 2295,- Ft
840-32=945.11
[AN 979166]
MARC

ANSEL
UTF-88519 /2003.
   Bölcseletek : művészet, pénz, szerencse, halál. - Gyöngyös : Pallas, 2003. - 125 p. ; 17 cm
ISBN 963-9504-07-6 bársony : ár nélkül
82-84=945.11
[AN 976100]
MARC

ANSEL
UTF-88520 /2003.
   Bölcsességek : Isten, szeretet, szerelem, barátság. - Gyöngyös : Pallas, 2003. - 142 p. ; 17 cm
ISBN 963-9504-06-8 velúr : ár nélkül
82-84=945.11
[AN 975897]
MARC

ANSEL
UTF-88521 /2003.
Böll, Heinrich
Ansichten eines Clowns (magyar)
   Egy bohóc nézetei / Heinrich Böll ; [ford. Bor Ambrus]. - Budapest : M. Kvklub, 2003. - 271 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-547-877-1 kötött : ár nélkül
830-31=945.11
[AN 980796]
MARC

ANSEL
UTF-88522 /2003.
Bradford, Barbara Taylor
Remember (magyar)
   Nicky / Barbara Taylor Bradford ; [ford. Vándor Judit]. - Budapest : M. Kvklub, 2003, cop. 1992. - 262 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-547-892-5 kötött : ár nélkül
820-312.5(73)=945.11
[AN 983232]
MARC

ANSEL
UTF-88523 /2003.
Brezina, Thomas
Die Schatzsucher-Drillinge (magyar)
   A kincskereső hármas ikrek : a lovagi kör hét rejtélye / Thomas Brezina ; Rolf Bunse ill. ; [ford. Havas Zsuzsanna]. - Pápa : Deák, [2003]. - 150 p. : ill. ; 22 cm
Regény
ISBN 963-9420-12-3 kötött : 1600,- Ft
830-311.3(02.053.2)=945.11
[AN 979328]
MARC

ANSEL
UTF-88524 /2003.
Brooks, Helen
A very private revenge (magyar)
   Virágözön / Helen Brooks ; [... ford. Somló Katalin]. - Budapest : Harlequin, cop. 2001. - 93 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 253.)
Kisregény
ISBN 963-536-815-1 fűzött : 296,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 909172]
MARC

ANSEL
UTF-88525 /2003.
Bushnell, Candace
Four blondes (magyar)
   Négy szőke / Candace Bushnell ; [ford. Palkó Ágnes]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2003. - 322 p. ; 20 cm. - (Cappuccino könyvek, ISSN 1589-7796)
Regény
ISBN 963-9421-76-6 fűzött : 1990,- Ft
820-31=945.11
[AN 979809]
MARC

ANSEL
UTF-88526 /2003.
Cabot, Meg
All American girl (magyar)
   Egy igazi amerikai lány / Meg Cabot ; [ford. Lacza Katalin]. - Budapest : Ciceró, 2003. - 299 p. ; 20 cm. - (Tök jó könyvek, ISSN 1586-2674)
Regény
ISBN 963-539-395-4 fűzött : 1890,- Ft
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 979362]
MARC

ANSEL
UTF-88527 /2003.
Cabot, Meg
Codname: Cassandra (magyar)
   Fedőneve: Kasszandra : a kutatás folytatódik / Jenny Carroll ; [ford. Kiss Marianne]. - Budapest : Ciceró, cop. 2003. - 279 p. ; 20 cm. - (Tök jó könyvek, ISSN 1586-2674). (Hívószám 1-800)
Regény
ISBN 963-539-406-3 fűzött : 1590,- Ft
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 979351]
MARC

ANSEL
UTF-88528 /2003.
Cabot, Meg
When lightning strike (magyar)
   Tudom, hol vagy! : ketten a Harleyn / Jenny Carroll ; [ford. Szabó Mária]. - Budapest : Ciceró, cop. 2003. - 200 p. ; 20 cm. - (Tök jó könyvek, ISSN 1586-2674). (Hívószám 1-800)
Regény
ISBN 963-539-394-6 fűzött : 1590,- Ft
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 979357]
MARC

ANSEL
UTF-88529 /2003.
Christenberry, Judy
A cowboy at heart (magyar)
   Nemes szív / Judy Christenberry ; [... ford. Zalai Edvin]. A remete / Annette Broadrick ; [... ford. Brodszky Ildikó]. A menedékház lakói / Susan Meier ; [... ford. Andai Ernőné]. - Budapest : Harlequin, cop. 2001. - 287 p. : ill. ; 21 cm. - (Romana különszám, ISSN 1419-4422 ; 2001/5.)
Egys. cím: A cowboy at heart. Tall, dark & texan. In care of the sheriff. - Kisregények
ISBN 963-536-913-1 fűzött : 649,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 909193]
MARC

ANSEL
UTF-88530 /2003.
Christenberry, Judy
The nine-month-bride (magyar)
   A gólya hozza.. / Judy Christenberry ; [... ford. Kiss Viktor]. - Budapest : Harlequin, cop. 2001. - 93 p. ; 21 cm. - (Bianca, ISSN 0866-0867 ; 128.)
Kisregény
ISBN 963-536-899-2 fűzött : 296,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 909170]
MARC

ANSEL
UTF-88531 /2003.
Cook, Robin
Brain (magyar)
   Agy / Robin Cook ; [ford. F. Nagy Piroska]. - 3. kiad. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2003. - 335 p. ; 18 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
Regény
ISBN 963-635-256-9 fűzött : 1200,- Ft
820-312.4(73)=945.11
[AN 979819]
MARC

ANSEL
UTF-88532 /2003.
Courths-Mahler, Hedwig
Durch Liebe erlöst (magyar)
   Megváltó szerelem / Hedwig Courths-Mahler ; [ford. Kohajda Gizella]. - Budapest : EX-BB, cop. 2003. - 301 p. ; 18 cm. - (Bastei romantik, ISSN 1589-1046). (Hedwig Courths-Mahler felejthetetlen szerelmes regényei, ISSN 1216-2140)
ISBN 963-9480-33-9 fűzött : 878,- Ft
830-312.5=945.11
[AN 985729]
MARC

ANSEL
UTF-88533 /2003.
Courths-Mahler, Hedwig
Die Sonne von Lahori (magyar)
   Lahori napsugara / Hedwig Courths-Mahler ; [ford. Maros Magdolna]. - Budapest : EX-BB, cop. 2003. - 221 p. ; 19 cm. - (Bastei romantik, ISSN 1589-1046). (Hedwig Courths-Mahler felejthetetlen szerelmes regényei, ISSN 1216-2140)
ISBN 963-9480-29-0 fűzött : 850,- Ft
830-312.5=945.11
[AN 985727]
MARC

ANSEL
UTF-88534 /2003.
Darcy, Emma
The marriage decider (magyar)
   Rövidülő árnyék / Emma Darcy ; [... ford. Tarsoly Emília]. - Budapest : Harlequin, 2002. - 93 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 273.)
Kisregény
ISBN 963-536-991-3 fűzött : 339,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 976529]
MARC

ANSEL
UTF-88535 /2003.
De Carlo, Andrea
Pura vita (magyar)
   Olyan, mint az élet : regény / Andrea De Carlo ; [ford. Balkó Ágnes]. - Budapest : Holnap, cop. 2003. - 317, [2] p. ; 22 cm
ISBN 963-346-573-7 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-436-573-7)
850-31=945.11
[AN 975488]
MARC

ANSEL
UTF-88536 /2003.
DeMille, Nelson
The gold coast (magyar)
   Az alvilág alkonya / Nelson DeMille ; [ford. ... Kökéndy Zoltán]. - Pécs : Alexandra, [2003]. - 573 p. ; 18 cm
Regény
ISBN 963-368-430-7 fűzött : ár nélkül
820-31(73)=945.11
[AN 979720]
MARC

ANSEL
UTF-88537 /2003.
Donald, Robyn
A ruthless passion (magyar)
   Nem mind arany.. / Robyn Donald ; [... ford. Wojtovicz Hajnalka]. - Budapest : Harlequin, 2003. - 94 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 281.)
Kisregény
ISBN 963-537-081-4 * fűzött : 339,- Ft (hibás ISBN 963-536-081-4)
820-312.5(73)=945.11
[AN 976561]
MARC

ANSEL
UTF-88538 /2003.
Durrell, Gerald
Birds, beasts and relatives (magyar)
   Madarak, vadak, rokonok / Gerald Durrell ; [ford. Révbíró Tamás] ; [... az illusztrációkat Réber László kész.]. - Budapest : Európa, 2002, cop. 1974. - 289 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-07-7166-7 fűzött : 1300,- Ft
820-31=945.11
[AN 979616]
MARC

ANSEL
UTF-88539 /2003.
Fleming, Charles
The Ivory Coast (magyar)
   Ivory Coast, a fekete kaszinó / Charles Fleming ; [ford. Zsembery Péter]. - Budapest : JLX, cop. 2003. - 395 p. ; 21 cm
Regény. - A fekete kaszinó (borító- és gerinccím)
ISBN 963-305-180-0 kötött : 1980,- Ft
820-312.4(73)=945.11
[AN 979346]
MARC

ANSEL
UTF-88540 /2003.
French, Nicci
Killing me softly (magyar)
   Légszomj = Killing me softly / Nicci French ; [ford. Darabos Eszter]. - Budapest : M. Kvklub, 2003. - 320 p. ; 21 cm
Regény. - Csak magyar nyelven
ISBN 963-547-897-6 kötött : ár nélkül
820-312.4=945.11
[AN 976420]
MARC

ANSEL
UTF-88541 /2003.
Greene, Jennifer
Kiss your prince charming (magyar)
   Arcvonalak / Jennifer Greene ; [... ford. Kollár Emese]. - Budapest : Harlequin, 2002. - 94 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 271.)
Kisregény
ISBN 963-536-988-3 fűzött : 325,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 976508]
MARC

ANSEL
UTF-88542 /2003.
Hampson, Anne
Dark avenger (magyar)
   Leányvásár / Anne Hampson ; [... ford. Káli Sarolta]. - Budapest : Harlequin, cop. 2003. - 94 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 280.)
Kisregény
Fűzött : 339,- Ft (hibás ISBN 963-536-080-6)
820-312.5(73)=945.11
[AN 976547]
MARC

ANSEL
UTF-88543 /2003.
Hepburn, Wintrop B.
The antiquary (magyar, angol)
   Antikvárius : regény = The antiquary : a novel / Wintrop B. Hepburn ; [ford. Kocsmár Péter]. - Budapest : Parázs K., 2003. - 215, 217 p. ; 24 cm
ISBN 963-86273-0-1 fűzött : 2490,- Ft
820-31.02(73)=945.11
[AN 977942]
MARC

ANSEL
UTF-88544 /2003.
Hermann, Iselin C.
Prioritaire (magyar)
   Expressz ajánlott! : a leveleket közreadja Jean Luc Foreur / Iselin C. Hermann ; [ford. Kertész Judit]. - [Budapest] : QLT Műfordító BT, 2003. - 183 p. ; 21 cm. - (Polar könyvek, ISSN 1418-0243)
Regény
ISBN 963-206-853-X kötött : ár nélkül
839.8-31=945.11
[AN 975628]
MARC

ANSEL
UTF-88545 /2003.
Hrabal, Bohumil
Obsluhoval jsem anglického krále (magyar)
   Őfelsége pincére voltam / Bohumil Hrabal ; [ford. Varga György]. - Budapest : Európa, 2003, cop. 1990. - 270, [2] p. ; 19 cm
Regény
ISBN 963-07-7428-3 kötött : 1800,- Ft
885.0-31=945.11
[AN 979648]
MARC

ANSEL
UTF-88546 /2003.
Ibsen, Henrik
   Drámák / Henrik Ibsen. - Budapest : Magvető, [2001]-. - 19 cm
839.6-2=945.11
[AN 907746]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - cop. 2003. - 437 p. : ill.
Tart.: Brand ; Peer Gynt. - Egys. cím: Brand ; Peer Gynt. - Ford. Kúnos László és Rakovszky Zsuzsa
ISBN 963-14-2280-1 kötött : 2990,- Ft
839.6-2=945.11
[AN 976792] MARC

ANSEL
UTF-88547 /2003.
Ireland, Liz
The outlaw's bride (magyar)
   Én édes angyalom! / Liz Ireland ; [... ford. Szabó Júlia]. - Budapest : Harlequin, cop. 2003. - 352 p. ; 18 cm. - (Arany széphistória, ISSN 1588-6700 ; 2003/2.)
Regény
ISBN 963-537-112-8 fűzött : 995,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 976874]
MARC

ANSEL
UTF-88548 /2003.
James, Samantha
Every wish fulfilled (magyar)
   Gyöngéd vágyak / Samantha James ; [ford. M. Szabó Csilla]. - 2. kiad. - [Debrecen] : Aquila, 2003. - 266 p. ; 21 cm. - (Vadrózsa könyvek, ISSN 1418-5954)
Regény
ISBN 963-679-207-0 fűzött : ár nélkül
820-312.5(73)=945.11
[AN 984704]
MARC

ANSEL
UTF-88549 /2003.
Josano Akiko
   Zilált hajam = Kanasiki gangu = Midaregami. Szomorú játékok : két századfordulós japán költő tankái / [vál. és ford. Villányi G. András]. - Budapest : General Press, [2003]. - 87 p. : ill ; 21 cm
Szerzők Josano Akiko és Ishikawa Takuboku
ISBN 963-9459-39-9 fűzött : 1500,- Ft
895.6-14.02=945.11
[AN 975435]
MARC

ANSEL
UTF-88550 /2003.
Kaaberbøl, Lene
   W.i.t.c.h / írta Lene Kaaberbøl ; [ford. Kálmán Judit]. - Budapest : Egmont, 2003-. - 18 cm
Regénysorozat
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 975812]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1]., A szalamandra szíve. - 2003. - 111 p. : ill., színes
ISBN 963-627-824-5 fűzött : 1199,- Ft
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 975816] MARC

ANSEL
UTF-88551 /2003.
Kassovitz, Peter
Mille et une raisons de désespérer (magyar)
   Ezeregy ok az elkeseredésre : regény / Peter Kassovitz ; [ford. Székely Ervin]. - [Budapest] : Vince K., cop. 2003. - 182 p. ; 22 cm
ISBN 963-9323-82-9 kötött : 2295,- Ft
840-31=945.11
[AN 979178]
MARC

ANSEL
UTF-88552 /2003.
   Klán regények: antológia / szerk. Stewart Wieck ; [ford. Tóth Zsolt]. - Budapest : Delta Vision, [2003]. - 281 p. ; 18 cm
Kész. az Antology (Stone Muntain : White Wolf, 2003) c. kiad. alapján. - World of darkness (keretcím)
ISBN 963-9474-29-0 fűzött : 1390,- Ft
820-322.9(73)(082)=945.11
[AN 975753]
MARC

ANSEL
UTF-88553 /2003.
Knaak, Richard A.
Day of the dragon (magyar)
   Halálszárny / Richard A. Knaak ; [Vámos Bence nyersfordításának felhasználásával ford. Szántai Zsolt]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2003. - 327 p. ; 20 cm
Regény. - Warcraft (keretcím)
ISBN 963-9441-52-X fűzött : 1390,- Ft
820-312.9(73)=945.11
[AN 975904]
MARC

ANSEL
UTF-88554 /2003.
Lain, T. H.
The savage caves (magyar)
   Veszedelem a mélyből / T. H. Lain ; [ford. Sziklai István]. - Budapest : Delta Vision, [2003]. - 231 p. : ill. ; 18 cm
Regény. - Dungeons & Dragons (keretcím)
ISBN 963-9474-36-3 fűzött : 1390,- Ft
820-312.9(73)=945.11
[AN 976868]
MARC

ANSEL
UTF-88555 /2003.
Leclaire, Day
Jinxed (magyar)
   Húzódj fedezékbe! / Day Leclaire ; [... ford. Jurányi Andrea]. - Budapest : Harlequin, 2001. - 94 p. ; 21 cm. - (Tiffany young, ISSN 1587-1533 ; 2.)
Kisregény
ISBN 963-536-925-5 fűzött : 296,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 909076]
MARC

ANSEL
UTF-88556 /2003.
Lee, Miranda
The blackmailed bridegroom (magyar)
   A vadóc / Miranda Lee ; [... ford. Bittera Dóra]. - Budapest : Harlequin, 2002. - 93 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 273.)
Kisregény
ISBN 963-536-990-5 fűzött : 339,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 976525]
MARC

ANSEL
UTF-88557 /2003.
Lennox, Marion
A forever family (magyar)
   Két ráadás / Marion Lennox ; [... ford. Bittera Dóra]. - Budapest : Harlequin, 2003. - 93 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 226.)
Kisregény
ISBN 963-537-126-8 fűzött : 339,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 978700]
MARC

ANSEL
UTF-88558 /2003.
MacDonald, Laura
Winning through (magyar)
   Betonszív / Laura MacDonald ; [... ford. Káli Sarolta]. - Budapest : Harlequin, cop. 2001. - 93 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 186.)
Kisregény
ISBN 963-536-883-6 fűzött : 296,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 909178]
MARC

ANSEL
UTF-88559 /2003.
Macomber, Debbie
Caroline's child (magyar)
   Aki bújt, aki nem.. / Debbie Macomber ; [... ford. Csató Gabriella]. - Budapest : Harlequin, cop. 2001. - 93 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 244.)
Kisregény
ISBN 963-536-860-7 fűzött : 296,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 909167]
MARC

ANSEL
UTF-88560 /2003.
Mahammat, Badrutdin
   Az örökké való tekintet / Mahammat Badrutdin ; [a verseket ford. Körmendi Lajos] ; [szerk. Bartha Júlia]. - Karcag : Barbaricum Kvműhely, 2003. - 64 p. : ill. ; 21 cm
A ford. a "Blagaâ vesti" c. mű és a szerző kéziratai alapján kész.
ISBN 963-9145-29-7 fűzött : 800,- Ft
Mándoky Kongur István (1944-1992)
882-14=945.11
[AN 977294]
MARC

ANSEL
UTF-88561 /2003.
Mather, Anne
Beware the beast (magyar)
   Aranykalitka / Anne Mather ; [... ford. Tandori Dezső]. - Budapest : Harlequin, 2002. - 93 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 272.)
Kisregény
ISBN 963-536-989-1 fűzött : 325,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 976519]
MARC

ANSEL
UTF-88562 /2003.
Maxwell, Robin
The Queen's bastard (magyar)
   A fattyú / Robin Maxwell ; [ford. Gorka Botond és Máhr Kinga]. - Budapest : Tercium, cop. 2003. - 551 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-845-366-4 kötött : 2970,- Ft
Erzsébet (Anglia: királynő), I.
820-311.6(73)=945.11
[AN 976394]
MARC

ANSEL
UTF-88563 /2003.
McAllister, Anne
The inconvenient bride (magyar)
   Megszoksz vagy megszöksz / Anne McAllister ; [... ford. G. Korda Edit]. - Budapest : Harlequin, cop. 2003. - 93 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 279.)
Kisregény
Fűzött : 339,- Ft (hibás ISBN 963-536-079-2)
820-312.5(73)=945.11
[AN 976537]
MARC

ANSEL
UTF-88564 /2003.
McKinney, Meagan
The M.D. courts his nurse (magyar)
   Reggeli az ágyban / Meagan McKinney ; [... ford. Kollár Emese]. - Budapest : Harlequin, 2003. - 93 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 227.)
Kisregény
ISBN 963-537-127-6 fűzött : 339,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 978695]
MARC

ANSEL
UTF-88565 /2003.
McMahon, Barbara
Starting with a kiss (magyar)
   A bál után / Barbara McMahon ; [... ford. Somló Katalin]. - Budapest : Harlequin, cop. 2003. - 94 p. ; 21 cm. - (Bianca, ISSN 0866-0867 ; 148.)
Kisregény
ISBN 963-537-148-9 fűzött : 339,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 978707]
MARC

ANSEL
UTF-88566 /2003.
McMurtry, Larry
The last picture show (magyar)
   Az utolsó mozielőadás / Larry McMurtry ; [ford. Szilágyi Tibor]. - Budapest : M. Kvklub, 2003, cop. 1966. - 308 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-547-890-9 kötött : ár nélkül
820-31(73)=945.11
[AN 980790]
MARC

ANSEL
UTF-88567 /2003.
Miller, Arthur
   Egy brooklyni fiú / Arthur Miller ; [vál. és szerk. Szántai F. Andrea] ; [ford. Galamb Zoltán et al.]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2003. - 282 p. ; 21 cm. - (Modern klasszikusok, ISSN 1218-652X)
Esszék. - A vál. és ford. az "Echoes down the corridor" c. kiad. alapján kész.
ISBN 963-9441-56-2 kötött : 1890,- Ft
820-94(73)=945.11 *** 820-4(73)=945.11
[AN 976318]
MARC

ANSEL
UTF-88568 /2003.
Miller, Arthur
   Csúnyácska lány / Arthur Miller ; [ford. Dobi Ildikó, Szántai Zsolt]. - [Szeged] : Szukits, [2003], cop. 1999. - 143, [2] p. ; 21 cm. - (Modern klasszikusok, ISSN 1218-652X)
Tart.: Csúnyácska lány ; Hírnév ; A hajókovács éjszakája. - Egys. cím: Homely girl ; Fame ; Fitter's night. - Kisregény és elbeszélések
ISBN 963-9020-26-5 kötött : 1490,- Ft
820-31(73)=945.11 *** 820-32(73)=945.11
[AN 980787]
MARC

ANSEL
UTF-88569 /2003.
Milne, Alan Alexander
Winnie the Pooh (magyar)
   Micimackó ; Micimackó kuckója / A. A. Milne ; ford. és átd. Karinthy Frigyes ; [E. H. Shepard rajz.]. - 21. kiad. - Budapest : Móra, 2003. - 292, [3] p. : ill. ; 20 cm
Egys. cím: Winnie the Pooh ; The house at Pooh Corner. - Gyermekregények
ISBN 963-11-7791-2 kötött : ár nélkül
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 985493]
MARC

ANSEL
UTF-88570 /2003.
Mortimer, Carole
Fated attraction (magyar)
   A gyereklány gyereke / Carole Mortimer ; [... ford. Marlok Borbála]. - Budapest : Harlequin, cop. 2001. - 93 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 254.)
Kisregény
ISBN 963-536-816-X fűzött : 296,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 909175]
MARC

ANSEL
UTF-88571 /2003.
Mortimer, Carole
Velvet promise (magyar)
   Szerelmi visszavágó / Carole Mortimer ; [... ford. Tandori Dezső]. - Budapest : Harlequin, cop. 2001. - 93 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 243.)
Kisregény
ISBN 963-536-859-3 fűzött : 296,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 909162]
MARC

ANSEL
UTF-88572 /2003.
Pershing, Diane
First date: honeymoon (magyar)
   Eszi, nem eszi.. / Diane Pershing ; [... ford. Ágoston Szabina]. - Budapest : Harlequin, 2001. - 94 p. ; 21 cm. - (Tiffany young, ISSN 1587-1533 ; 3.)
Kisregény
ISBN 963-536-926-3 fűzött : 296,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 909185]
MARC

ANSEL
UTF-88573 /2003.
Peters, Elizabeth
Crocodile on the sandbank (magyar)
   Óvakodj a múmiától! / Elizabeth Peters ; [ford. ... György László, ... Dobrás Zsófia]. - Budapest : Bestline : Édesvíz, 2003. - 281 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-528-597-3 fűzött : 1990,- Ft
820-311.3(73)=945.11
[AN 976862]
MARC

ANSEL
UTF-88574 /2003.
Reid, Michelle
The Spanish husband (magyar)
   Szerencsefordultával / Michelle Reid ; [... ford. Méry Ildikó]. - Budapest : Harlequin, 2003. - 93 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 282.)
Kisregény
ISBN 963-537-082-2 * fűzött : 339,- Ft (hibás ISBN 963-536-082-2)
820-312.5(73)=945.11
[AN 976570]
MARC

ANSEL
UTF-88575 /2003.
Rice, Luanne
True blue (magyar)
   Égi szerelem / Luanne Rice ; [ford. Molnár Gabriella]. - Budapest : JLX, cop. 2003. - 399 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-305-184-3 kötött : 1890,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 979347]
MARC

ANSEL
UTF-88576 /2003.
Robards, Karen
Maggy's child (magyar)
   Fiam nélkül soha / Karen Robards ; [ford. Vásárhelyi Maja]. - 2. kiad. - [Debrecen] : Aquila, 2003. - 350 p. ; 21 cm. - (Vadrózsa könyvek, ISSN 1418-5954)
Regény
ISBN 963-679-211-9 fűzött : ár nélkül
820-312.5(73)=945.11
[AN 984679]
MARC

ANSEL
UTF-88577 /2003.
Robbe-Grillet, Alain
Angélique ou l'Enchantement (magyar)
   Angélique, avagy A bűvölet / Alain Robbe-Grillet ; [ford. Gyárfás Vera]. - Budapest : Noran, cop. 2002. - 235, [12] p. ; 19 cm
Regény
ISBN 963-9356-60-3 fűzött : 2000,- Ft
840-31=945.11
[AN 979723]
MARC

ANSEL
UTF-88578 /2003.
Roberts, Nora
Loyalty in death (magyar)
   Halálos hűség / J. D. Robb ; [ford. Kiss Tamás]. - [Debrecen] : Gold Book, [2003]. - 382 p. ; 18 cm
Regény
ISBN 963-9437-44-1 fűzött : ár nélkül
820-312.4(73)=945.11
[AN 979714]
MARC

ANSEL
UTF-88579 /2003.
Salvatore, R. A.
The halfling's gem (magyar)
   A félszerzet ékköve : [a Kristályszilánk harmadik kötete] / R. A. Salvatore ; [ford. Hoppán Eszter]. - [Szeged] : Szukits, [2003]. - 273 p. ; 20 cm
Regény. - Forgotten realms (keretcím)
ISBN 963-9393-61-4 fűzött : 1390,- Ft
820-312.9(73)=945.11
[AN 985739]
MARC

ANSEL
UTF-88580 /2003.
Sandford, John
Mortal prey (magyar)
   Vendetta / John Sandford ; [ford. Zsembery Péter]. - Budapest : JLX, cop. 2003. - 405 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-305-181-9 fűzött : 1790,- Ft
820-312.4(73)=945.11
[AN 979344]
MARC

ANSEL
UTF-88581 /2003.
Shakespeare, William
   Öt dráma / William Shakespeare ; [ford. Arany János et al.]. - Budapest : Európa, 2003. - 515 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
Tart.: Romeo és Júlia ; Julius Caesar ; Hamlet, dán királyfi ; Szentivánéji álom ; Vízkereszt vagy Amit akartok. - Egys. cím: Romeo and Juliet ; Julius Caesar ; Hamlet, prince of Denmark ; A Midsummer Night's Dream ; Twelfth-night or What you will
ISBN 963-07-7425-9 fűzött : 850,- Ft
820-2=945.11
[AN 979605]
MARC

ANSEL
UTF-88582 /2003.
Sheldon, Sidney
The other side of midnight (magyar)
   És rátört a sötétség / Sidney Sheldon ; [ford. Csillag Zsuzsa]. - 3. kiad. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2003. - 397 p. ; 19 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
Regény
ISBN 963-635-254-2 fűzött : 1200,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 979799]
MARC

ANSEL
UTF-88583 /2003.
Smedman, Lisa
Psychotrope (magyar)
   Pszichotróp / Lisa Smedman ; [ford. Novák Gábor]. - Budapest : Beholder, 2003. - 265 p. ; 19 cm. - (Árnyvadász, ISSN 1218-7585)
Regény. - Shadowrun (keretcím)
ISBN 963-9399-38-8 fűzött : 1398,- Ft
820-312.9(73)=945.11
[AN 980823]
MARC

ANSEL
UTF-88584 /2003.
Smith, Wilbur
Blue horizon (magyar)
   Kék horizont / Wilbur Smith ; [ford. Boda Mária]. - [Budapest] : Delej, cop. 2003. - 798 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-9124-40-0 fűzött : ár nélkül
820-311.3(689.4)=945.11
[AN 976222]
MARC

ANSEL
UTF-88585 /2003.
Spencer, LaVyrle
That Camden summer (magyar)
   Remény / LaVyrle Spencer ; [ford. Félix Pál]. - 2. kiad. - [Debrecen] : Aquila, 2003. - 362 p. ; 20 cm. - (Vadrózsa könyvek, ISSN 1418-5954)
Regény
ISBN 963-679-208-9 fűzött : ár nélkül
820-312.5(73)=945.11
[AN 984682]
MARC

ANSEL
UTF-88586 /2003.
Stackpole, Michael A.
Ghost war (magyar)
   Szellemháború : [Battletech-regény] / [Michael A. Stackpole] ; [ford. Horváth Norbert]. - Budapest : Delta Vision, [2003]. - 330 p. ; 18 cm. - (Mech warrior, sötét kor, ISSN 1589-7567)
ISBN 963-9474-32-0 fűzött : 1490,- Ft
820-312.9(73)=945.11
[AN 975781]
MARC

ANSEL
UTF-88587 /2003.
Stasiuk, Andrzej
Jak zostałem pisarzem (magyar)
   Hogyan lettem író : kísérlet szellemi önéletírásra / Andrzej Stasiuk ; [ford. Pálfalvi Lajos]. - Budapest : Mágus Design Stúdió, 2003. - 143 p. ; 18 cm. - (Tempera, ISSN 1589-7656)
ISBN 963-86347-0-7 fűzött : 1490,- Ft
Stasiuk, Andrzej
884-94=945.11
[AN 978546]
MARC

ANSEL
UTF-88588 /2003.
Twain, Mark
The prince and the pauper (magyar)
   Koldus és királyfi / Mark Twain. - [Tyukod] : Black & White, cop. 2003. - 126 p. : ill. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-9452-67-X fűzött : ár nélkül
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 985457]
MARC

ANSEL
UTF-88589 /2003.
Verne, Jules
César Cascabel (magyar)
   César Cascabel / Jules Verne ; [ford. Bartócz Ilona] ; [sajtó alá rend. Majtényi Zoltán]. - Budapest : Unikornis, 2003. - 342 p. : ill. ; 20 cm. - (Jules Verne összes művei ; ; 62.)
Regény
ISBN 963-427-476-5 kötött : ár nélkül
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 975642]
MARC

ANSEL
UTF-88590 /2003.
Verne, Jules
L'île à hélice (magyar)
   Az úszó sziget / Jules Verne ; [ford. Gaál Mózes] ; [sajtó alá rend. Majtényi Zoltán]. ; [...grafikákat Fabó Attila László kész.]. - Budapest : Unikornis, 2003. - 366 p. ; 20 cm. - (Jules Verne összes művei ; ; 61.)
Regény
ISBN 963-427-475-7 kötött : ár nélkül
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 975638]
MARC

ANSEL
UTF-88591 /2003.
   Világ világossága : hetvenhét keresztény himnusz / vál., az előszót és a jegyzeteket írta Kovács András Ferenc. - Budapest : M-érték K., 2003. - 203, [6] p. ; 22 cm
Ford. Babits Mihály, Sík Sándor. - A vál. az "Amor sanctus" (Budapest : Helikon, 1988) és a "Himnuszok könyve" (Budapest : Helikon, 1988) c. kiad. alapján kész.
ISBN 963-9519-01-4 kötött : ár nélkül
871-141(082)=945.11 *** 894.511-141.032
[AN 979318]
MARC

ANSEL
UTF-88592 /2003.
   A világirodalom 100 legszebb verse : görög, latin, angol, francia, német, olasz válogatott költemények eredeti szövege és magyar fordítása. - [Tyukod] : Black & White, cop. 2003. - 304 p. ; 21 cm
Összeáll. Szerb Antal. - Analitikus leírása: AN 655850
ISBN 963-9452-62-9 kötött : ár nélkül
82-14.02=945.11
[AN 979850]
MARC

ANSEL
UTF-88593 /2003.
White, Stephen
Cold case (magyar)
   Hideg nyomok / Stephen White ; [ford. Németh Anikó]. - Budapest : General Press, [2003]. - 403 p. ; 21 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
Regény
ISBN 963-9459-10-0 kötött : 1500,- Ft
820-312.4(73)=945.11
[AN 977680]
MARC

ANSEL
UTF-88594 /2003.
Winston, Anne Marie
The bride means business (magyar)
   A szépséges üzletasszony / Anne Marie Winston ; [... ford. Makáry Kata]. - Budapest : Harlequin, cop. 2001. - 93 p. ; 21 cm. - (Tiffany, ISSN 0865-4158 ; 143.)
Kisregény
ISBN 963-536-831-3 fűzött : 296,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 909188]
MARC

ANSEL
UTF-88595 /2003.
Wurts, Janny
The curse of the mistwraith (magyar)
   A ködszellem átka / Janny Wurts ; [ford. Lassu Tamás]. - Budapest : Beholder, 2003. - 2 db : ill. ; 19 cm. - (A fény és árnyék háborúja sorozat)
Regény. - Beholder fantasy (keretcím)
ISBN 963-9399-32-9
820-312.9=945.11
[AN 961301]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 342 p.
ISBN 963-9399-36-1 fűzött : 1598,- Ft
820-312.9=945.11
[AN 977013] MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

8596 /2003.
Ablonczy László (1945-)
   Bartók Béla kertjében : Marosszentimrétől Párizsig : tanulmányok, beszélgetések, jegyzetek / Ablonczy László. - Budapest : Püski, 2003. - 416 p. ; 24 cm
Kötött : 2800,- Ft (hibás ISBN 963-9188-84-0)
894.511-92 *** 930.85(439)"19"
[AN 976771]
MARC

ANSEL
UTF-88597 /2003.
Ady Endre (1877-1919)
Művek (vál.)
   Ady Endre összes versei. - Repr. kiad. - [Budapest] : Anno, [2003]. - 544 p. ; 23 cm
Ady Endre összes verse (borító- és gerinccím). - Eredeti kiadása: Budapest : Athenaeum, 1929
ISBN 963-9199-48-6 kötött : ár nélkül
894.511-14
[AN 985734]
MARC

ANSEL
UTF-88598 /2003.
Antalfy István (1924-)
   Hálaének : versek, 1942-2002 / Antalfy István ; [... az illusztrációkat Kürthy Sándor kész.]. - Kecskemét : Planéta Ny., [2003]. - 198, [10] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-206-889-0 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 977408]
MARC

ANSEL
UTF-88599 /2003.
Bory Zsolt (1921-1984)
   Négyszemközt : versek / Bory Zsolt ; [szerk. Bory Beáta] ; [ill. Székhelyi Edit]. - Nyíregyháza : Grafit Ny. "R" Kft., 2003. - 77 p. : ill. ; 21 cm. - (Nyíri múzsa füzetek, ISSN 1417-2186 ; 8.)
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-85703-0-X)
894.511-14
[AN 979324]
MARC

ANSEL
UTF-88600 /2003.
Cselenyák Imre (1957-)
   Szidóni / Jean-Pierre Montcassen. - [Nagykovácsi] : Puedlo, [2002]-. - 20 cm
Regény
894.511-31
[AN 947013]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Jóslat. - [2002]. - 285 p.
ISBN 963-9477-12-5 fűzött : ár nélkül
894.511-31
[AN 947015] MARC

ANSEL
UTF-88601 /2003.
Csuk Ferenc
   A botorkáló remény : Csuk Ferenc versei. - Szentgotthárd : Csuk F., 2001. - 105 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-440-273-9 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 907871]
MARC

ANSEL
UTF-88602 /2003.
Dégh Linda (1918-)
   Nagyszékelytől Delhi-ig : egy magyarországi német életútja, 1943-1974 / Dégh Linda. - Debrecen : Ethnica, 2001. - 84 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 75-84.
ISBN 963-472-520-1 fűzött : ár nélkül
Sziklai János
894.511-94
[AN 906696]
MARC

ANSEL
UTF-88603 /2003.
Deville, Coque
   Merlin könyve : voyageer / Coque Deville. - Gyöngyös : Szerző, 2001. - 159 p. ; 20 cm
Regény. - Példányszám: 500
ISBN 963-440-375-1 fűzött : ár nélkül
894.511-31
[AN 908310]
MARC

ANSEL
UTF-88604 /2003.
   Doktor úr, kérem : magyar írók novellái / [... vál. és összeáll. D. Szabó Mária] ; [... szerzői Ady Endre et al.]. - [Budapest] : Palatinus ; Szekszárd : Séd Ny., 2003. - 415, [4] p. ; 19 cm. - (Magyar novella, ISSN 1419-6514)
ISBN 963-9487-14-7 kötött : 2690,- Ft (hibás ISBN 963-9487-07-4)
894.511-32(082) *** 61(0:82-32)
[AN 979245]
MARC

ANSEL
UTF-88605 /2003.
Dvorzsák Titusz (1933-)
   Apám, Nagyvárad és a történelem / Dvorzsák Titusz. - Budapest : Szerző, 2001. - 207 p. : ill. ; 20 cm
Elbeszélések
ISBN 963-440-405-7 fűzött : ár nélkül
894.511-32(498)
[AN 909414]
MARC

ANSEL
UTF-88606 /2003.
   Édesapámnak, szeretettel / vál. és szerk. Sinkó Ferenc ; Sinkó Veronika rajz. - 2. kiad. - Budapest : M-érték K., 2003. - 171, [4] p. : ill., főként színes ; 19 cm
ISBN 963-9519-11-1 velúr : ár nélkül
894.511-822 *** 316.37-055.52-055.1(0:82-822)
[AN 979792]
MARC

ANSEL
UTF-88607 /2003.
Esterházy Péter (1950-)
   Harmonia caelestis / Esterházy Péter. - 10. utánny. - Budapest : Magvető, [2003], cop. 2001. - 711 p. ; 22 cm
Regény
ISBN 963-14-2193-7 kötött : 2990,- Ft
894.511-31
[AN 984672]
MARC

ANSEL
UTF-88608 /2003.
Fable, Vavyan
   Nászjelentés : történet 101 lélegzetre / Vavyan Fable. - Budapest : Fabyen, 2003. - 2 db ; 20 cm
Regény
ISBN 963-9300-06-3 fűzött : 1998,- Ft
894.511-31
[AN 976109]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., 1-54. - 443 p.
ISBN 963-9300-07-1
894.511-31
[AN 976116] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., 55-101. - 457 p.
ISBN 963-9300-08-X
894.511-31
[AN 976124] MARC

ANSEL
UTF-88609 /2003.
Fekete István (1900-1970)
   Emberek között / Fekete István ; [utószó Sánta Gábor]. - Szeged : LAZI, cop. 2003. - 227 p. ; 21 cm. - (Fekete István művei)
Regény. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9416-46-0 kötött : 1800,- Ft
894.511-31
[AN 975908]
MARC

ANSEL
UTF-88610 /2003.
Fekete István (1900-1970)
   Hajnal Badányban / Fekete István ; [az illusztrációkat Győrfi András kész.]. - Budapest : Móra, 2003. - 224 p. : ill. ; 21 cm. - (Fekete István művei)
Regény
ISBN 963-11-7786-6 kötött : ár nélkül
894.511-31
[AN 979453]
MARC

ANSEL
UTF-88611 /2003.
Fekete István (1900-1970)
   Téli berek / Fekete István. - 3. kiad. - Budapest : Móra, 2003. - 339 p. ; 21 cm. - (Fekete István művei)
Ifjúsági regény
ISBN 963-11-7776-9 kötött : ár nélkül
894.511-31(02.053.2)
[AN 979452]
MARC

ANSEL
UTF-88612 /2003.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   Két katicabogár és más elbeszélések / Gárdonyi Géza ; [a szöveget gond. és az utószót írta Drávucz István]. - Budapest : Unikornis, 2003. - 172 p. : ill. ; 20 cm. - (A magyar próza klasszikusai, ISSN 1217-0828 ; 99.)
ISBN 963-427-469-2 kötött : ár nélkül
894.511-32
[AN 975649]
MARC

ANSEL
UTF-88613 /2003.
Gát Anna (1983-)
   Felütés / Gát Anna. - Budapest : Noran, 2003. - 129, [5] p. ; 19 cm
Versek
ISBN 963-9356-84-0 fűzött : 1600,- Ft
894.511-14
[AN 979627]
MARC

ANSEL
UTF-88614 /2003.
Goldman Júlia
   Csillagfény / J. Goldenlane. - Budapest : Beholder, 2003. - 187 p. ; 19 cm
Regény
ISBN 963-9399-37-X fűzött : ár nélkül
894.511-312.4
[AN 977668]
MARC

ANSEL
UTF-88615 /2003.
Hoffmann János (1895-1944)
   Ködkárpit : egy zsidó polgár feljegyzései, 1940-1944 / Hoffmann János. - Szombathely : [Önkormányzat], 2001. - 140 p. : ill. ; 21 cm. - (Szombathelyi memoárok, ISSN 1587-2777)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-00-6868-0 kötött : ár nélkül
Hoffmann család
Hoffmann János (1895-1944)
894.511-94 *** 323.12(=924)(439)"194"(0:82-94)
[AN 908125]
MARC

ANSEL
UTF-88616 /2003.
Hollós István (1872-1957)
   Az ismeretlen fuvaros / Hollós István ; [kiad. az ÉLET Mentálhigiénés Egyesület]. - Budapest : ÉLET Mentálhigiénés Egyes., 2003. - 111 p. ; 20 cm
Elbeszélések. - Az utószót Buza Domonkos írta
ISBN 963-206-312-0 fűzött : ár nélkül
894.511-32
[AN 979132]
MARC

ANSEL
UTF-88617 /2003.
Horváth András (1946-)
   Laza versek / Horváth András ; [kiad. a Mátészalkai Művészetbarát Egyesület ...]. - Mátészalka : Mátészalkai Művészetbarát Egyes., 2002. - 55 p. ; 21 cm
ISBN 963-202-495-8 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 977328]
MARC

ANSEL
UTF-88618 /2003.
Horvath, Dennis P. (1913-2002)
   Emlékszünk = Remembering / Dennis P. Horvath ; [szerk. Nadzsal Ida]. - Budapest : B. C. Horvath, 2003. - 197, [2] p. : ill. ; 22 cm
Versek. - Példányszám: 100
ISBN 963-430-289-0 kötött : ár nélkül
894.511-14.02=20
[AN 977956]
MARC

ANSEL
UTF-88619 /2003.
Iszlai Zoltán (1933-)
   Felfordulás : költemények és játékok / Iszlai Zoltán. - Budapest : Littera Nova, 2001. - 126 p. ; 20 cm. - (Új versek, ISSN 1586-121X ; 5.)
ISBN 963-9212-36-9 fűzött : 790,- Ft
894.511-14
[AN 909101]
MARC

ANSEL
UTF-88620 /2003.
Janikovszky Éva (1926-)
   De szép ez az élet! / Janikovszky Éva ; [Réber László rajz.]. - 3. kiad. - Budapest : Móra, 2003. - 124, [5] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-11-7794-7 kötött : ár nélkül
894.511-43
[AN 979782]
MARC

ANSEL
UTF-88621 /2003.
Jókai Mór (1825-1904)
   Milyenek a nők? Milyenek a férfiak? / Jókai Mór ; [sajtó alá rend. és az utószót írta Majtényi Zoltán]. - Budapest : Unikornis, [2003]. - 359 p. : ill. ; 20 cm. - (Jókai Mór munkái ; ; 101.)
Elbeszélések
ISBN 963-427-485-4 kötött : ár nélkül
894.511-32
[AN 975793]
MARC

ANSEL
UTF-88622 /2003.
Kányádi Sándor (1929-)
   Valaki jár a fák hegyén : Kányádi Sándor egyberostált versei. - 3. jav. kiad. - Budapest : M. Kvklub, 2003, cop. 1997. - 464 p. ; 21 cm
ISBN 963-547-924-7 kötött : ár nélkül
894.511-14(498)
[AN 980742]
MARC

ANSEL
UTF-88623 /2003.
Karácsony István
   Amerikai morzsák és más (s)írások / Karácsony István ; [ill. Regős Ágnes]. - [S.l.] : [s.n.], [2003]. - 83 p. : ill. ; 17 cm
Fűzött : ár nélkül
894.511-32 *** 894.511-7
[AN 978103]
MARC

ANSEL
UTF-88624 /2003.
Karafiáth Orsolya (1976-)
   Lotte Lenya titkos éneke : versek / Karafiáth Orsolya. - 2. kiad. - Budapest : Noran, 2003, cop. 1999. - 92 p. ; 19 cm
ISBN 963-9356-58-1 fűzött : 1200,- Ft
894.511-14
[AN 985730]
MARC

ANSEL
UTF-88625 /2003.
Katona József (1791-1830)
Bánk bán (angol)
   The viceroy / József Katona ; transl. by Bernard Adams and Kálmán Ruttkay ; [forew. written by László Orosz]. - Budapest : Akad. K., cop. 2003. - 189 p. ; 19 cm
Dráma
ISBN 963-05-7962-6 fűzött : ár nélkül
894.511-2=20
[AN 978226]
MARC

ANSEL
UTF-88626 /2003.
Kenneth, Claire (1923-2000)
   Szerelemről szó sem volt.. / Claire Kenneth. - Budapest : Papp-Ker, [2003]. - 304 p. ; 20 cm. - (Romantikus klasszikusok)
Regény
ISBN 963-9418-53-6 fűzött : ár nélkül
894.511-31
[AN 980770]
MARC

ANSEL
UTF-88627 /2003.
Kertész Imre (1929-)
   Sorstalanság / Kertész Imre. - 15. kiad. - Budapest : Magvető, [2003], cop. 1975. - 333 p. ; 18 cm
Regény
Kötött : 1990,- Ft (hibás ISBN 963-14-2164-3)
894.511-31
[AN 979788]
MARC

ANSEL
UTF-88628 /2003.
Konrád György (1933-)
   Elutazás és hazatérés : részletek Konrád György önéletrajzi regényéből. - Budapest : Tónus BT, 2001. - 36 p. ; 21 cm. - (Bihari füzetek, ISSN 1417-6122 ; 12.)
Borítócím: Elindulás és hazatérés : részletek Konrád György önéletrajzi regényéből
ISBN 963-00-8040-0 fűzött : ár nélkül
894.511-94
[AN 907479]
MARC

ANSEL
UTF-88629 /2003.
Kovács László (1976-)
   Akvárium / Kürti László ; [kiad. Mátészalkai Művészetbarát Egyesület]. - Mátészalka : Mátészalkai Művészetbarát Egyes., 2003. - 67, [3] p. ; 21 cm
Versek
ISBN 963-206-420-8 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 977344]
MARC

ANSEL
UTF-88630 /2003.
Le Renard
   Eleven Cthulhu : [képregénymelléklettel] / Le Renard ; [... a képregény Odegnál Róbert munkája]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2003. - 334 p., [12] t. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 963-9344-12-5 fűzött : 1490,- Ft
894.511-31
[AN 979631]
MARC

ANSEL
UTF-88631 /2003.
   Lecke : kárpátaljai magyar elbeszélők a XX. századból / összeáll. [és az utószót írta] Gortvay Erzsébet. - Ungvár ; Budapest : Intermix, 2001. - 175 p. ; 20 cm. - (Kárpátaljai magyar könyvek, ISSN 1022-0283 ; 106.)
ISBN 963-9111-50-3 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-8352-66-3)
894.511-32(477.87)(082)
[AN 908758]
MARC

ANSEL
UTF-88632 /2003.
Losonczi Léna (1943-)
   Fohászok : versek / Losonczi Léna ; [az illusztrációkat ... kész. Balogh Zsuzsa] ; [kiad. a Mátészalkai Művészetbarát Egyesület]. - [Mátészalka] : Mátészalkai Művészetbarát Egyes., cop. 2003. - 88, [4] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-206-442-9 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 977365]
MARC

ANSEL
UTF-88633 /2003.
Losonczi Léna (1943-)
   Vallomások versben ; Vallomások prózában / Losonczi Léna ; [kiad. a Mátészalkai Művészetbarát Egyesület]. - [Mátészalka] : Mátészalkai Művészetbarát Egyes., [2003]. - 94, 56 p., [2] t. : ill. ; 20 cm
A két r. hátlapjával egybekötve
ISBN 963-00-2672-4 fűzött : ár nélkül
894.511-14 *** 894.511-94
[AN 977313]
MARC

ANSEL
UTF-88634 /2003.
Lux Ibolya (1923-)
   Építsünk: malmokat... és - iskolát! / Lux Ibolya. - Pápa : [Jókai Vár. Kvt.], 2001. - 82 p. ; 18 cm. - (Pápai diákok, ISSN 1419-6689 ; 8.)
Visszaemlékezés
ISBN 963-00-2460-8 fűzött : ár nélkül
894.511-94
[AN 907835]
MARC

ANSEL
UTF-88635 /2003.
   Magyar pincenóták szöveggyűjteménye / [szerk. Halla László]. - [Budapest] : [Magánkiad.], 2001. - 231 p. ; 21 cm
ISBN 963-440-565-7 * fűzött : ár nélkül
894.511-192 *** 78.067.26(=945.11)
[AN 907912]
MARC

ANSEL
UTF-88636 /2003.
   Magyar vitézek : Ércvitéz / [sajtó alá rend. és az utószót írta Majtényi Zoltán] ; [ill. Faltisz Alexandra]. - Budapest : Unikornis, 2003. - 179 p., [5] t.fol. : ill., színes ; 20x21 cm. - (Nagy magyar mesemondók, ISSN 1219-4328 ; 14.)
Szerző Gaal Mózes et al.
ISBN 963-427-482-X kötött : 2700,- Ft
894.511-343(02.053.2)(082)
[AN 975777]
MARC

ANSEL
UTF-88637 /2003.
Makkai-Arany Ágnes (1944-)
   Erőszakok / Arany Ágnes. - Budapest : Tinta ; Chicago : Atlantis-Centaur, [2003]. - 235 p. : ill. ; 21 cm
Elbeszélések
ISBN 963-9372-55-2 fűzött : 1960,- FtISBN 1-930902-01-8
894.511-32
[AN 976494]
MARC

ANSEL
UTF-88638 /2003.
Marsh, Evelyn
   Szembesülés / Evelyn Marsh. - [Budapest] : Budakönyvek : Anuket, cop. 2003. - 251 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-8296-60-7 fűzött : 899,- Ft
894.511-312.5
[AN 976377]
MARC

ANSEL
UTF-88639 /2003.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   A fahuszár meg a lova... és más elbeszélések / Mikszáth Kálmán ; [a szöveget gond. és az utószót írta Majtényi Zoltán]. - Budapest : Unikornis, 2003. - 278 p. ; 20 cm. - (A magyar próza klasszikusai, ISSN 1217-0828 ; 100.)
ISBN 963-427-470-6 kötött : ár nélkül
894.511-32
[AN 975654]
MARC

ANSEL
UTF-88640 /2003.
   Népszínművek / [a szöveggond. és az utószó Tarján Tamás munkája]. - Budapest : Unikornis, 2003. - 346 p. ; 20 cm. - (A magyar dráma gyöngyszemei, ISSN 1218-4780 ; 14.)
Tart.: A peleskei nótárius / Gaál József. Csikós / Szigligeti Ede. A vén bakancsos és fia, a huszár / Szigeti József. A betyár kendője / Abonyi Lajos. A falu rossza / Tóth Ede
ISBN 963-427-454-4 kötött : ár nélkül
894.511-292(082)
[AN 975625]
MARC

ANSEL
UTF-88641 /2003.
Padisák Mihály (1930-)
   Éljen a száműzetés! : regény / Padisák Mihály ; [ill. ... Szalay György]. - Szeged : Minerva Nova, 2003. - 253, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (Jonatán könyvmolyképző, ISSN 1589-7575)
ISBN 963-9492-01-9 kötött : 1390,- Ft
894.511-31(02.053.2)
[AN 979450]
MARC

ANSEL
UTF-88642 /2003.
Papp Tibor (1936-)
   Generált versek és logo-mandalák / Papp Tibor. - Budapest : CET Belvárosi Kvk., 2001. - 96 p. ; 15x20 cm
ISBN 963-9114-37-5 fűzött : 1000,- Ft
894.511-14 *** 894.511-193
[AN 906895]
MARC

ANSEL
UTF-88643 /2003.
Petőfi Sándor (1823-1849)
   János vitéz / Petőfi Sándor. - [Kaposvár] : Holló, [2001]. - 62 p. ; 20 cm. - (Holló diákkönyvtár, ISSN 1419-5933)
Elbeszélő költemény
ISBN 963-9388-12-2 fűzött : ár nélkül
894.511-13
[AN 909085]
MARC

ANSEL
UTF-88644 /2003.
Polner Zoltán (1933-)
   Fekete nárciszok / Polner Zoltán. - Szeged : A Másként (is) Gondolkodók Kiadója, 2001. - [50] p. : ill. ; 21 cm. - (Szombatos könyvek, ISSN 1588-7197)
Versek. - Példányszám: 25
ISBN 963-00-8045-1 * fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 909007]
MARC

ANSEL
UTF-88645 /2003.
Radnai Gáborné
   Dr. Gyilkos / Martha Tailor. - 3. kiad. - [Budapest] : Radnai K., cop. 2003. - 268 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-206-433-X fűzött : ár nélkül
894.511-312.4
[AN 984707]
MARC

ANSEL
UTF-88646 /2003.
Radnai Gáborné
   A halál orvosa / Martha Tailor. - 3. kiad. - [Budapest] : Radnai K., 2003. - 268 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-206-883-1 fűzött : ár nélkül
894.511-312.4
[AN 984649]
MARC

ANSEL
UTF-88647 /2003.
Radnai Gáborné
   Harcmezők angyala / Sidney Lawrence. - 3. kiad. - [Budapest] : Radnai K., 2003. - 268 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-430-339-0 fűzött : ár nélkül
894.511-312.5
[AN 984705]
MARC

ANSEL
UTF-88648 /2003.
Radovits László
   Galipette / Radovits László. - [Budapest] : Officina '96, 2001. - 109 p. ; 22 cm
Regény
ISBN 963-9026-80-8 kötött : 1250,- Ft
894.511-31
[AN 909568]
MARC

ANSEL
UTF-88649 /2003.
Rejtő Jenő (1905-1943)
Művek
   Rejtő Jenő összegyűjtött művei. - [Pécs] : Alexandra, [2003]-. - 22 cm
ISBN 963-368-085-9
894.511-1/-9 *** 081
[AN 979509]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A néma revolverek városa és más történetek. - [2003]. - 751 p.
Borítócím: A néma revolverek városa és egyéb történetek
ISBN 963-368-084-0 kötött : ár nélkül
894.511-311.5
[AN 979516] MARC

ANSEL
UTF-88650 /2003.
Rozvány György (1939-)
   Prince Khaled és Sába királynője : az ezerkettedik éjszaka meséi : versek és mesék Jemenről, 2001-2002 / Rozvány György. - Pécs : Alexandra, [2003]. - 191 p., [16] t. : ill., színes ; 18 cm
Az ezerkettedik éjszaka meséi (borító- és gerinccím)
ISBN 963-368-393-9 kötött : ár nélkül
894.511-14 *** 894.511-34
[AN 979830]
MARC

ANSEL
UTF-88651 /2003.
   S megszűnik a csönd : békési roma költők antológiája / [szerk. Surman László] ; [ill. Labanczné Milák Brigitta] ; [kiad. Békés Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata]. - Békés : Cigány Kisebbségi Önkormányzat, 2001. - 62 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-00-6810-9 fűzött : ár nélkül
894.511-14(=914.99)(439.175)(082)
[AN 905210]
MARC

ANSEL
UTF-88652 /2003.
Sajó László (1956-)
   Éjszakai járat / Sajó László. - Budapest : Osiris, 2001. - 86 p. ; 20 cm
Versek
ISBN 963-389-061-6 fűzött : 980,- Ft
894.511-14
[AN 909446]
MARC

ANSEL
UTF-88653 /2003.
Schneider Izabella
   Lángba borult a tenger / Schneider Izabella. - Budapest : Szerző, 2001. - 158 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-440-386-7 fűzött : ár nélkül
894.511-31
[AN 909419]
MARC

ANSEL
UTF-88654 /2003.
Somogyváry Gyula (1895-1953)
   Vihar a levelet.. / Somogyváry Gyula. - Budapest : Auktor, cop. 2003. - 382 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-7780-87-4 kötött : ár nélkül
894.511-31
[AN 977731]
MARC

ANSEL
UTF-88655 /2003.
Sorel, Frank
   Elsodort lelkek / Frank Sorel. - Budapest : JLX, cop. 2003. - 365 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-305-185-1 fűzött : 1690,- Ft
894.511-31
[AN 979342]
MARC

ANSEL
UTF-88656 /2003.
Stonawski Tamás
   A négybetűs élet / Stonawski Tamás ; [kiad. Mátészalkai Művészetbarát Egyesület]. - [Mátészalka] : Mátészalkai Művészetbarát Egyes., [2003]. - 85, [2] p. ; 25 cm
Versek
ISBN 963-00-8408-2 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 977354]
MARC

ANSEL
UTF-88657 /2003.
   Szerelem : a magyar irodalom szerelmi költészetének gyöngyszemei. - [Debrecen] : Aquila, 2003. - 158 p. ; 21 cm
ISBN 963-679-195-3 kötött : ár nélkül
894.511-14(082) *** 392.6(0:82-14)
[AN 979515]
MARC

ANSEL
UTF-88658 /2003.
   Szeretlek : a magyar irodalom szerelmi költészetének gyöngyszemei. - [Debrecen] : Aquila, 2003. - 158 p. ; 21 cm
ISBN 963-679-189-9 kötött : ár nélkül
894.511-14(082) *** 392.6(0:82-14)
[AN 985475]
MARC

ANSEL
UTF-88659 /2003.
Szombathy Viktor (1902-1987)
   A félhold vándora : Evlia Cselebi csodálatos kalandjai / Szombathy Viktor ; [ill. Fazekas Attila]. - Budapest : Unikornis, 2003. - 403 p. : ill. ; 20 cm. - (Magyar ifjúsági remekírók, ISSN 1416-8294 ; 17.)
Ifjúsági regény
ISBN 963-427-477-3 fűzött : ár nélkül
894.511-31(02.053.2)
[AN 980778]
MARC

ANSEL
UTF-88660 /2003.
Tatay Sándor (1910-1991)
   Kinizsi Pál / Tatay Sándor. - 13. kiad., utánny. - Budapest : Ciceró, 2003, cop. 1994. - 152, [3] p. ; 20 cm
Ifjúsági regény
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-539-242-7)
894.511-31(02.053.2)
[AN 979694]
MARC

ANSEL
UTF-88661 /2003.
Vancza János (1941-)
   Hit-vallásom : versek / Vancza János. - [S.l.] : [s.n.], 2003. - 80 p. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 979281]
MARC

ANSEL
UTF-88662 /2003.
Varga József (1930-)
   Létforgá(c)sok / Varga József. - [Budapest] : Biró, 2001. - 111 p. ; 21 cm
Elbeszélések
ISBN 963-9289-18-3 fűzött : ár nélkül
894.511-32(497.12)
[AN 907868]
MARC

ANSEL
UTF-88663 /2003.
Varga József (1930-)
   Mag, szó, álom.. : [versek] / Varga József. - Budapest : Biró, 2001. - 24 p. ; 21 cm
ISBN 963-9289-23-X fűzött : ár nélkül
894.511-14(497.12)
[AN 907860]
MARC

ANSEL
UTF-88664 /2003.
   Vecsési antológia / [kiad. a József Attila Művelődési Ház]. - Vecsés : József A. Műv. Ház, [2003]. - 50 p. ; 21 cm
Szerk. Pintér László
ISBN 963-206-920-X fűzött : 250,- Ft
894.511-822 *** 908.439-2Vecsés(0:82-822)
[AN 977978]
MARC

ANSEL
UTF-88665 /2003.
Zsigray Julianna (1903-1987)
   Erzsébet, magyar királyné : regény / Zsigray Julianna. - [Budapest] : K. u. K. K., [2003]. - 360 p. ; 21 cm
ISBN 963-9384-48-8 kötött : ár nélkül
894.511-31
[AN 984654]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

8666 /2003.
Disney princess, carry along treasury (magyar)
   Disney princess : hordozható kincsestár : különleges pillanatok gyűjteménye a kedvenc hercegnőid meséiből / [ford. Márton Andrea]. - Budapest : Egmont-Hungary, 2003. - Lapozó (22 p.) : ill., színes ; 24 cm
Figuratív alakú
ISBN 963-627-785-0 kötött : 2999,- Ft
087.5(084.1)
[AN 975696]
MARC

ANSEL
UTF-88667 /2003.
Disney, Walt
The fox and the hound (magyar)
   A róka és a vadászkutya / Walt Disney ; ford. Gellért Péter. - Utánny. - Budapest : Disney Kvklub, 2002. - [44] p. : ill., színes ; 25 cm. - (Disney Könyvklub, ISSN 1416-261X)
Képes mesekönyv
087.5(084.1)
[AN 983829]
MARC

ANSEL
UTF-88668 /2003.
Disney, Walt
Winnie-the-Pooh: spring (magyar)
   Micimackó: tavaszi ötletek / Walt Disney ; [ford. Hegyesi Gabriella]. - Utánny. - Budapest : Egmont, 2003. - [26] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-627-794-X kötött : 1199,- Ft
087.5(084.1)
[AN 983834]
MARC

ANSEL
UTF-88669 /2003.
Lovas Ágnes
   A farkas és a hét kecskegida / átd. Rangáné Lovas Ágnes ; rajz. Haui József és Balázs. - Budapest : Aranyhal, [2001]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 23 cm. - (Klasszikusok)
ISBN 963-9196-72-X kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 909289]
MARC

ANSEL
UTF-88670 /2003.
Maxtone Graham, Ysenda
Friends forever (magyar)
   Mindörökké barátok / [szöveg Ysenda Maxtone-Graham] ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda] ; [ill. Mario Cortès]. - Utánny. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2003. - [32] p. : ill., színes ; 27 cm
Képes mese
ISBN 963-627-519-X kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 983608]
MARC

ANSEL
UTF-88671 /2003.
Maxtone Graham, Ysenda
A juicy day (magyar)
   A nagy nyári gyümölcsparti / [szöveg Ysenda Maxtone-Graham] ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda] ; [ill. Mario Cortès]. - Utánny. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2003. - [32] p. : ill., színes ; 26 cm
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-627-615-3)
087.5(084.1)
[AN 983613]
MARC

ANSEL
UTF-88672 /2003.
Maxtone Graham, Ysenda
Tiny creatures (magyar)
   Apró-cseprő erdőlakók / Ysenda Maxtone-Graham ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda] ; [ill. Mario Cortès]. - Utánny. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2003. - [23] p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 963-627-610-2 fűzött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 983618]
MARC

ANSEL
UTF-88673 /2003.
Maxtone Graham, Ysenda
What does a hundred look like? (magyar)
   Számtantúra / [szöveg Ysenda Maxtone-Graham] ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda] ; [ill. Mario Cortès]. - Váltl. utánny. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2003. - [32] p. : ill., színes ; 26 cm
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-627-577-7)
087.5(084.1)
[AN 979224]
MARC

ANSEL
UTF-88674 /2003.
Patience, John
   Bibliai történetek / John Patience rajz. ; [... ford. Csöndes Anita]. - [Budapest] : Officina Junior, [2001]-. - ill., színes ; 20 cm
Plasztikus képeskönyv
ISBN 963-9026-72-7
087.5(084.1)
[AN 905150]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], A teremtés. - [2001]. - Lapozó (10 p.)
ISBN 963-9026-73-5 kötött : 550,- Ft
087.5(084.1)
[AN 905151] MARC

ANSEL
UTF-88675 /2003.
Radvány Annamária
   Ceruzakoptató / Radvány Annamária, Radvány Zsuzsa. - [Budapest] : Santos, [2003]-. - 31 cm
Az 1. köt. kötetjelzés nélkül jelent meg, monografikus leírása: AN 941879
087.5
[AN 983682]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Utazz velünk! : ismeretterjesztő - foglalkoztató könyv 6-10 éveseknek. - [2003]. - 79 p., [8] t.fol. : ill., színes
ISBN 963-9244-72-4 kötött : ár nélkül
087.5
[AN 983689] MARC

ANSEL
UTF-88676 /2003.
Zimmermann, Natalie
What time is it? (magyar)
   Mennyi az idő? / [szöveg Natalie Zimmermann] ; [ford. Bikádi Katalin] ; [ill. Fernando Gull[!Guell]]. - Jav. utánny. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2002. - [32] p. : ill., színes ; 27 cm
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-627-386-3)
087.5(084.1)
[AN 983838]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

8677 /2003.
Davis, Jim
   Házon kívül vagyok! / Jim Davis ; [ford. Boronyák Rita és Nagy Ágnes]. - [Budapest] : Adoc-Semic, [2003]. - [126] p. : ill., színes ; 18 cm. - (Színes zseb-Garfield ; ; 51.)
Képregény
Fűzött : 415,- Ft (hibás ISBN 963-9233-40-4)
087.6:084.11
[AN 977821]
MARC

ANSEL
UTF-88678 /2003.
   Doktoranduszok fóruma : Miskolc, 2002. november 6. / [szerk. Lehoczky László] ; [kiad. a Miskolci Egyetem Innovációs és Technológia Transzfer Centruma]. - [Miskolc] : ME Innovációs és Technológia Transzfer Centrum, [2003]-. - 21 cm
Fűzött : ár nélkül
082 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 978570]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], Gazdaságtudományi Kar szekciókiadványa. - 2003. - 122, [2] p. : ill.
Bibliogr. a tanulmányok végén
33 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 978576] MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], Állam- és Jogtudományi Kar szekciókiadványa. - 2003. - 285, [4] p. : ill.
Egyes tanulmányok német és angol nyelven. - Bibliogr. a tanulmányok végén
34 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 978580] MARC

ANSEL
UTF-8