MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2003 - 7. évfolyam, 14. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2006

Created at 2007/04/04 19:19:21
by MNBWWW (Vers 1.00 Release,
linked at Mar 28 2007 15:03:03)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok

8679 /2003.
   Atlasz. - Budapest : Athenaeum 2000, [2002]-. - 22 cm
030
[AN 950247]
MARC

ANSEL
UTF-8


   6., Kémia / Hans Breuer ; [ford. Ungvárai János, Ungvárainé Nagy Zsuzsanna] ; graf. Rosemarie Breuer. - 3. jav. kiad. - cop. 2003. - 470 p. : ill., színes
dtv-Atlas zur Chemie
ISBN 963-9471-35-6 kötött : 3980,- Ft
54(031)
[AN 986145] MARC

ANSEL
UTF-88680 /2003.
Hegedűs Ferencné
   Szóbúvár / Hegedűs Ferencné ; [ill. Pállay Szilvia]. - 2. jav. kiad. - Celldömölk : Apáczai, 2003. - 240 p. : ill. ; 30 cm
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-464-660-3)
030(02.053.2)
[AN 988156]
MARC

ANSEL
UTF-88681 /2003.
   Magyar nagylexikon / [... Élesztős László főszerk.] ; [szerk. Barabás Éva et al.] ; [kész. az Akadémiai Kiadó Magyar Nagylexikon Szerkesztőségében]. - Budapest : Akad. K., 1993-. - 27 cm
A 6. kötet főszerkesztője Berényi Gábor, a 8. kötettől Bárány Lászlóné. - A 2. kötettől szerk. Bagi Valéria et al. - Kötetszerk. a 6. kötettől Rostás Sándor, Szlávik Tamás. - Az 5. kötettől kiad. a Magyar Nagylexikon Kiadó. - Bibliogr. a szócikkek végén
ISBN 963-05-6611-7ISBN 963-05-6615-X *
030
[AN 57515]
MARC

ANSEL
UTF-8


   16. köt., Sel - Szö / [szakszerk. Bor Ferenc et al.] ; [szerzők Ábrahám Tamás et al.]. - 2003. - [4], 930, XVII p. : ill., részben színes, részben térk.
ISBN 963-9257-15-X kötött : ár nélkülISBN 963-9257-16-8 velúr : ár nélkül
030
[AN 981785] MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

8682 /2003.
   Bevezetés a szemiotikába : a jeltudomány alapjai : szöveggyűjtemény : főiskolai tankönyv / [szerk.] Hegedűs Vilmos ; [... kiad. Zsigmond Király Főiskola]. - Budapest : Zsigmond Király Főisk., 2003. - 332 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 328-332.
ISBN 963-86301-7-5 fűzött : ár nélkül
003.62(075.8) *** 316.773.2(075.8) *** 800.9(075.8)
[AN 983404]
MARC

ANSEL
UTF-88683 /2003.
   A Fejér György Városi Könyvtár emlékkönyve alapításának 50. évfordulójára / [szerk. Müller Róbertné] ; [... kiad. ... Fejér György Városi Könyvtár ...]. - Keszthely : Fejér Gy. Vár. Kvt., 2003. - 134 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Fejér György műveinek bibliográfiája: p. 100-125. - Példányszám: 300
ISBN 963-210-229-0 fűzött : ár nélkül
Fejér György Városi Könyvtár (Keszthely)
027.52(439-2Keszthely)(091) *** 02(439)(092)Fejér_Gy. *** 012Fejér_Gy.
[AN 981126]
MARC

ANSEL
UTF-88684 /2003.
   A magyar agrártörténelem információs háttere : az Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ elmúlt ötven éve, 1952-2002 / [szerk. Varga Istvánné]. - Budapest : OMgK, 2002. - 75, [39] p. : ill., részben színes ; 22 cm
Példányszám: 1000
ISBN 963-9061-04-2 fűzött : ár nélkül
Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ (Budapest)
026(439-2Bp.)(091) *** 002.6 *** 659.2 *** 63
[AN 984622]
MARC

ANSEL
UTF-88685 /2003.
   "Ment-e a könyvek által a világ elébb?" : a magyar könyves kultúra évszázadai : kiállítás a Somogyi-könyvtárban, 2001. július 16 - október 20. / [a kiállítást rend., az ismertetőt írta és szerk. Szőkefalvi-Nagy Erzsébet]. - Szeged : Somogyi-kvt., 2001. - 60 p. : ill., főként színes ; 20 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-659-007-9 fűzött : ár nélkül
094/099(439)(091) *** 027.53(439-2Szeged) *** 930.85(439) *** 061.4(439-2Szeged)
[AN 906493]
MARC

ANSEL
UTF-88686 /2003.
   A Pannonhalmi kódex I-III / [közzéteszi] Sólymos Szilveszter. - Pannonhalma : Szt. Gellért Kollégium, 2001. - 284 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Pannonhalmi Szent Gellért Kollégium könyvei, ISSN 1588-4929 ; 10.)
A kódex fotómásolata, betűhű átirata és fordítása. - Bibliogr.: p. 277-278. és a jegyzetekben. - Összefoglalás német és francia nyelven
ISBN 963-9053-49-X fűzött : ár nélkül
091.14Pannonhalmi *** 091.14Forgách
[AN 808118]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

8687 /2003.
Eco, Umberto
Come si fa una tesi di laurea (magyar)
   Hogyan írjunk szakdolgozatot? / Umberto Eco ; [ford. Klukon Beatrix]. - [Budapest] : Kairosz, 2003, cop. 1996. - 255 p. ; 19 cm
ISBN 963-9137-53-7 fűzött : 1380,- Ft
001.81
[AN 990959]
MARC

ANSEL
UTF-88688 /2003.
Egely György (1950-)
   Tiltott találmányok / Egely György. - 11. jav., bőv. kiad. - [Budakeszi] : Egely Kft., [2003], cop. 2000. - 335 p., XVIII. t. : ill. ; 23 cm
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-03-9024-8)
001.894 *** 001.94
[AN 989326]
MARC

ANSEL
UTF-88689 /2003.
   Kultúrfilozófia - művelődéselmélet : szöveggyűjtemény : főiskolai tankönyv / [szerk.] Nagy Sándor, Thoma László ; [... kiad. Zsigmond Király Főiskola]. - Budapest : Zsigmond Király Főisk., 2002. - 206 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 201-205. és a jegyzetekben
ISBN 963-00-9866-0 fűzött : ár nélkül
008(075.8) *** 130.2(075.8) *** 316.7(075.8) *** 374.7(075.8)
[AN 983271]
MARC

ANSEL
UTF-88690 /2003.
Mész András (1954-)
   Ezred kezdet : beszélgetések / Monory M. András, Tillmann J. A. - [Budapest] : Palatinus, 2003. - 209, [2] p. : ill. ; 21 cm
Vál. a Magyar Televízió "Ezredelő" c. műsorsorozatából
ISBN 963-9487-06-6 kötött : 2490,- Ft
008(100)"200"(047.53)
[AN 981716]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

8691 /2003.
Arany Viktor (1953-)
   Hitbenhat : útkeresés buktatókkal / Arany Viktor. - [Debrecen] : Gold Book, [2003]-. - 22 cm
133.25(0:82-94)
[AN 957024]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Virágba borulnak a fák. - cop. 2003. - 269 p.
ISBN 963-9437-43-3 kötött : ár nélkül
133.25(0:82-94)
[AN 979922] MARC

ANSEL
UTF-88692 /2003.
Banzhaf, Hajo
Tarot und die Reise des Helden (magyar)
   Tarot, a Hős útja / Hajo Banzhaf ; [ford. Szepesi Dóra és Bujna Balázs]. - Budapest : Bioenergetic, 2003. - 179 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9343-77-3 kötött : 2800,- Ft
133.3 *** 930.85(100)
[AN 980455]
MARC

ANSEL
UTF-88693 /2003.
Collins, Terah Kathryn
The western guide to feng shui (magyar)
   Feng shui : a térrendezés ősi kínai művészete : egyensúly, harmónia és fellendülés a környezetünkben / Terah Kathryn Collins ; [ford. Szabados Tamás és Rindó Klára]. - Budapest : Édesvíz, 2003. - 197 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-528-704-6 kötött : 2190,- Ft
133.25 *** 643/645
[AN 991170]
MARC

ANSEL
UTF-88694 /2003.
Csaba György Gábor (1948-)
   Hazudnak-e a csillagok? : legenda és valóság a csillagjóslásról / Csaba György Gábor ; [az illusztrációk Taracsák Gábor munkái]. - [Budapest] : General Press, [2003]. - 335 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9459-38-0 fűzött : 1800,- Ft
133.52
[AN 981112]
MARC

ANSEL
UTF-88695 /2003.
   Kryon égi-csatornából érkezett tanítása. - Budakeszi : Mandala Véda, [2000]-. - 21 cm
Összeáll. Carroll, Lee
ISBN 963-86018-7-6 *
133.25
[AN 423377]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5. köt., Levelek otthonról / [ford. Ma-Sáry Mária]. - cop. 2003. - 318 p.
ISBN 963-86202-6-9 fűzött : 2490,- Ft
133.25
[AN 979942] MARC

ANSEL
UTF-88696 /2003.
Meyer, Hermann
Besser leben mit Feng-Shui (magyar)
   Feng shui : testi-lelki egészség / Hermann Meyer, Günther Sator ; [ford. Dobi Ildikó]. - Budapest : Édesvíz, 2003. - 215 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-528-654-6 fűzött : 1990,- Ft
133.25 *** 643/645
[AN 987202]
MARC

ANSEL
UTF-88697 /2003.
Webster, Richard
101 feng shui tips for the home (magyar)
   101 feng shui tipp a lakásban / Richard Webster ; [ford. Csáky Ida]. - Budapest : Édesvíz, 2003. - 141 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-528-652-X fűzött : 1690,- Ft
133.25 *** 643/645
[AN 987207]
MARC

ANSEL
UTF-88698 /2003.
Webster, Richard
Astral travel for beginners (magyar)
   Asztrálutazás : testen kívüli transzcendentális élmények időben és térben : [tizenöt kipróbált módszer a testelhagyás megtapasztalására] / Richard Webster ; [ford. Csáky Ida]. - Budapest : Édesvíz, 2003. - 210 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-528-653-8 fűzött : 1990,- Ft
133
[AN 991093]
MARC

ANSEL
UTF-88699 /2003.
Webster, Richard
Feng shui for beginners (magyar)
   Feng shui a gyakorlatban / Richard Webster ; [ford. Bors Katalin]. - Budapest : Édesvíz, 2003. - 180 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-528-650-3 fűzött : 1890,- Ft
133.25 *** 133.52(510)
[AN 987208]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

8700 /2003.
Bakx, Rob
   Training manual for environmental inspectorates in South Eastern Europe : a BERCEN publication / written by Rob Bakx and Rob Glaser ; [publ. by] The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe. - Szentendre : REC, cop. 2003. - 161 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 963-9424-31-5 fűzött : ár nélkül
504.06(4-11) *** 65.012.4(078)
[AN 982945]
MARC

ANSEL
UTF-88701 /2003.
Dimovski, Mihail
   Environmental enforcement and compliance in South Eastern Europe : compiled report on legal structures and resources currently available to environmental protection agencies and inspectorates in South Eastern Europe : a BERCEN publication / written by Mihail Dimovski and Rob Glaser ; [publ. by] The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe. - Szentendre : REC, cop. 2003. - 197 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 963-9424-29-3 fűzött : ár nélkül
504.06(4-11) *** 349.6(4-11)
[AN 982962]
MARC

ANSEL
UTF-88702 /2003.
Fiedler, Joanna
   Environmental financing in Central and Eastern Europe, 1996-2001 / written by Joanna Fiedler and Paulina Janiak ; [publ. by] The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe. - Szentendre : REC, cop. 2003. - 124 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött : ár nélkül
504.06(4-11) *** 351.72(4-11)
[AN 982955]
MARC

ANSEL
UTF-88703 /2003.
   Nature conservation in rural policy : emerging practices in Central and Eastern Europe : project report including proceedings of the Conference on Nature Conservation, Rural Development and Agriculture in Central and Eastern Europe, Bled, Slovenia, February 3-5, 2003 / ed. by Ausra Jurkeviciute and Mira Mileva ; [publ. by] The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe . - Szentendre : REC, cop. 2003. - 120 p. ; 30 cm
ISBN 963-9424-30-7 fűzött : ár nélkül
504.06(4-11) *** 63(4-11) *** 061.3(497.12-2Bled)
[AN 982949]
MARC

ANSEL
UTF-88704 /2003.
Sterbetz István (1924-)
   Természetvédő ösvényeken / Sterbetz István ; a szerző felvételeivel. - [Pusztazámor] : DNM K., [2003]. - 127 p., [16] t. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-9369-33-0 kötött : 2220,- Ft
502(0:82-94)
[AN 981763]
MARC

ANSEL
UTF-88705 /2003.
Sulyok József
   Mires / [author József Sulyok] ; [transl. András Böhm]. - Budapest : Authority for Nature Conservation Min. of Environment and Water, 2003. - 28 p. : ill., színes ; 24 cm. - (National ecological network,, ISBN 1587-8856 ; ; 3.)
ISBN 963-206-320-1 fűzött : ár nélkül
504.4(285.3)(439) *** 556.56(439)
[AN 981260]
MARC

ANSEL
UTF-88706 /2003.
   Tájvédelem és gazdálkodás a Dél-Borsodi Mezőségben / Hamar Anna szerkesztésében. - Szolnok : Tisza Klub, 2003. - 60 p. : ill. ; 24 cm. - (Tisza Klub füzetek,, ISBN 1215-4180 ; ; 11.)
Összefoglalás magyar és angol nyelven
ISBN 963-206-878-5 fűzött : ár nélkül
504.06(439Borsodi-Mezőség) *** 63(439Borsodi-Mezőség) *** 332.1(439Borsodi-Mezőség)
[AN 981135]
MARC

ANSEL
UTF-88707 /2003.
Zelnik József (1949-)
   A zöld ember : öko, táj, breviárium / Zelnik József. - Budapest : Ökotáj, 2003. - 165 p. : ill. ; 25 cm. - (Ökotáj könyvek, ISSN 1217-3460)
ISBN 963-86327-0-4 fűzött : ár nélkül
504.75 *** 316.334.5 *** 316.7
[AN 979959]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

8708 /2003.
Balázsné Mócsai Andrea
   Kvantitatív technikák / Balázsné Mócsai Andrea, Csetényi Arthur ; [... kiad. a Zsigmond Király Főiskola]. - Budapest : Zsigmond Király Főisk., 2003-. - 24 cm
Főiskolai tankönyv
519.2(075.8) *** 681.3.004.14(075.8)
[AN 983446]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2003. - 292 p. : ill.
ISBN 963-202-909-7 fűzött : ár nélkül
519.2(075.8) *** 681.3.004.14(075.8)
[AN 983448] MARC

ANSEL
UTF-88709 /2003.
   Festkolloquium zum 60. Geburtstages von o. Univ.-Prof. Dr. Hans Sachs / [Hrsg.] F. Mészáros. - Szentgotthárd ; [Szombathely] : Oskar, 2002. - 70 fol. : ill., részben színes ; 25 cm
Vál. a 2002. jan. 15-én Szentgotthárdon tartott tudományos ülés előadásaiból. - Váltakozva német, angol és olasz nyelven. - Bibliogr. az előadások végén. - Sachs, Hans műveinek bibliográfiája: fol. 8-17.
ISBN 963-8122-52-8 kötött : ár nélkül
51 *** 061.3(439-2Szentgotthárd)
[AN 982897]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

8710 /2003.
Györgyi József (1941-)
   Dinamika : egyetemi tankönyv / Györgyi József. - [Budapest] : Műegyetemi K., 2003. - 197 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 197.
ISBN 963-420-712-X kötött : ár nélkül
531.3(075.8)
[AN 982903]
MARC

ANSEL
UTF-88711 /2003.
Sólyom Jenő (1940-)
   A modern szilárdtestfizika alapjai / Sólyom Jenő. - Budapest : ELTE Eötvös K., [2002]-. - 24 cm
ISBN 963-463-538-5
538.9-405(075.8) *** 539.4(075.8)
[AN 923874]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Elektronok a szilárd testekben. - cop. 2003. - XVIII, 582-1162. p. : ill.
Biblogr. a fejezetek végén
ISBN 963-463-589-X fűzött : ár nélkül
538.9-405(075.8) *** 537.12(075.8)
[AN 980172] MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

8712 /2003.
   A püspökszilágyi RHFT környezet- és sugárbiztonsága / szerk. Schweitzer Ferenc, Tiner Tibor, Bérci Károly ; [... szerzői ... Balogh János et al.]. - Budapest : MTA FKI, 2003. - 257 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 25 cm + 10 térk. - (Elmélet, módszer, gyakorlat, ISSN 0139-2875 ; 58.)
Bibliogr.: p. 255-[258].
ISBN 963-7395-95-4 * kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-7395-55-4)
Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló (Püspökszilágy)
55(439-2Püspökszilágy) *** 628.472.047(439-2Püspökszilágy) *** 312(439-2Püspökszilágy)(083.41)
[AN 982646]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

8713 /2003.
   "Unwritten Messages" from the Carpathian Basin / ed. by Katalin Barlai and Ida Bognár-Kutzián. - Budapest : Konkoly Observatory, 2002. - 68, [4] p., [1] t.fol. : ill., részben térk. ; 30 cm. - (Monographs / Konkoly Observatory of the Hungarian Academy of Sciences,, ISSN 1216-5824 ; 4.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-8361-48-4 fűzött : ár nélkül
52(4-11) *** 904(4-11) *** 903"63"(4-11)
[AN 981248]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

8714 /2003.
Aichele, Dietmar
Was blüht denn da? (magyar)
   Mi virít itt? : virágkalauz / [szöveg] D. Aichele ; [rajz] M. Golte-Bechtle ; [ford. Reményi K. András]. - 5. kiad. - Budapest : Ciceró, [2003], cop. 1991. - 429 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 963-539-408-X kötött : 3500,- Ft
582.4/.9(083.71)
[AN 986142]
MARC

ANSEL
UTF-88715 /2003.
Dudás Miklós
   A baglyok oltalmáért / szerző Dudás Miklós ; kiad. a Dél-Nyírség-Bihari Tájvédelmi Egyesület. - [Debrecen] : Dél-Nyírség-Bihari Tájvédelmi Egyes., 2002. - 18 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
598.97
[AN 986115]
MARC

ANSEL
UTF-88716 /2003.
Jakucs Erzsébet (1950-)
   A mikológia alapjai : egyetemi tankönyv / Jakucs Erzsébet. - 2. jav. kiad. - Budapest : ELTE Eötvös K., cop. 2003. - 247 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 233.
ISBN 963-463-593-8 fűzött : ár nélkül
582.28(075.8)
[AN 989331]
MARC

ANSEL
UTF-88717 /2003.
Pethő Menyhért (1933-)
   A növényélettan alapjai / Pethő Menyhért. - Budapest : Akad. K., 2003, cop. 1998. - 176 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-05-8035-7 fűzött : ár nélkül
581.1(035)
[AN 988309]
MARC

ANSEL
UTF-88718 /2003.
Preston-Mafham, Rod
Cacti : the illustrated dictionary (magyar)
   Kaktuszok képes lexikona / Rod & Ken Preston-Mafham ; [ford. Garai Attila]. - 2. kiad. - [Budapest] : Corvina, 2003, cop. 1993. - 218 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-13-5271-4 kötött : 6500,- Ft
582.852:030
[AN 989320]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

8719 /2003.
Arany György
   Orvosunk a természet : természetes gyógymódok / Arany György. - [Budapest] : Focus Vitalitás, [2003]. - 78 p. ; 21 cm
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9469-17-3)
615.89
[AN 979977]
MARC

ANSEL
UTF-88720 /2003.
Bencsik Klára (1942-)
   Hogy fel ne menjen a pumpa! : a magas vérnyomásról / Bencsik Klára, Mák Erzsébet. - [Budapest] : Focus Vitalitás, [2003]. - 79 p. ; 21 cm. - (Egészségkönyvtár, ISSN 1589-3871)
ISBN 963-9468-02-9 kötött : ár nélkül
616.12-008.331.1 *** 641.563(083.12)
[AN 980068]
MARC

ANSEL
UTF-88721 /2003.
Bodzsár Éva (1947-)
   Humánbiológia : fejlődés: növekedés és érés / Bodzsár Éva. - 2. jav. kiad. - Budapest : ELTE Eötvös K., cop. 2003. - 262 p. : ill. ; 24 cm
Felsőoktatási tankönyv. - Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-463-610-1 fűzött : ár nélkül
612.65(075.8) *** 572.5(075.8)
[AN 989332]
MARC

ANSEL
UTF-88722 /2003.
Boulad, Henri
   Szexualitás az egység tükrében / Henri Boulad ; ford. Hermann Judit. - Kecskemét : Korda, 2003. - 27 p. ; 20 cm. - (-füzetek ; ; 10.)
ISBN 963-9332-81-X fűzött : 190,- Ft
613.88 *** 244
[AN 982473]
MARC

ANSEL
UTF-88723 /2003.
   Énelméletek : személyiség és egészség : szemelvények az én lélektani kutatásának irodalmából / szerk. V. Komlósi Annamária, Nagy János. - Budapest : ELTE Eötvös K., cop. 2003. - 446 p. ; 24 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-463-565-2 fűzött : ár nélkül
159.923.2(075.8) *** 613.86(075.8)
[AN 980165]
MARC

ANSEL
UTF-88724 /2003.
   Fürdetés : a gondozás művészete / [szerk. Csatári Irén] ; [rajzok Papp Klára] ; [közread. a] Pikler-Lóczy Társaság a Kisgyermekekért. - Budapest : Pikler-Lóczy Társ. a Kisgyermekekért, 2002. - 76 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-202-182-7 fűzött : ár nélkül
613.952
[AN 982429]
MARC

ANSEL
UTF-88725 /2003.
Gion Gábor (1967-)
   Orvos a bőröndben : [orvosi tanácsok utazóknak] / Gion Gábor. - Budapest : Springer Tud. K., cop. 2003. - 267 p. ; 20 cm
ISBN 963-547-839-9 fűzött : ár nélkül
613.74(036) *** 379.85(036) *** 61
[AN 982608]
MARC

ANSEL
UTF-88726 /2003.
Goleman, Daniel
Emotional intelligence (magyar)
   Érzelmi intelligencia / Daniel Goleman. - 3. kiad. - [Budapest] : Háttér, [2003], cop. 1997. - 453 p. ; 18 cm. - (Lélek kontroll, ISSN 1217-0364)
Ford. N. Kiss Zsuzsa. - Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9365-12-2 fűzött : 1800,- Ft
159.942
[AN 986153]
MARC

ANSEL
UTF-88727 /2003.
Holford, Patrick
The 30 day fat burner diet (magyar)
   30 napos zsírégető étrend : forradalom a fogyókúrázásban! / írta Patrick Holford. - Budapest : Glória, [2003]. - 357 p. : ill. ; 15 cm. - (Családi zsebkönyvtár, ISSN 1585-2830)
Ford. Garai Attila
ISBN 963-7495-81-9 fűzött : 1490,- Ft
613.24
[AN 987212]
MARC

ANSEL
UTF-88728 /2003.
Karácsony István
   Mindennapi egészség : fókuszban az életmód / Karácsony István, Megyeri Miklós. - [Budapest] : Focus Vitalitás, [2003]. - 77, [3] p. : ill. ; 21 cm. - (Egészségkönyvtár, ISSN 1589-3871)
Bibliogr.: p. [78-79].
ISBN 963-9468-01-0 kötött : ár nélkül
616-006 *** 613
[AN 980060]
MARC

ANSEL
UTF-88729 /2003.
Pektor Gabriella
   Labdára fel! : [tartásjavító, izomerősítő gyakorlatok óriás labdákkal] / Pektor Gabriella. - 3. kiad. - [Budapest] : Flaccus, 2003. - 99 p. : ill. ; 20 cm
Fűzött : 690,- Ft (hibás ISBN 963-96035-4-2)
615.825
[AN 986134]
MARC

ANSEL
UTF-88730 /2003.
   A pszichológia alapjai : szöveggyűjtemény / szerk. Keményné Pálffy Katalin ; [... kiad. a Zsigmond Király Főiskola] . - Budapest : Zsigmond Király Főisk., 2002. - 258 p. ; 24 cm
Főiskolai tankönyv
Fűzött : ár nélkül
159.9(075.8)
[AN 983504]
MARC

ANSEL
UTF-88731 /2003.
Soósné Faragó Magdolna (1945-)
   Mentálhigiénés pedagógiai szociálpszichológiai fogalomtár : pedagógusoknak, hallgatóknak / Soósné Faragó Magdolna ; [közread. az] Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. - [Budapest] : OPKM, 2003. - 96 p. ; 21 cm
ISBN 963-9315-55-9 fűzött : 600,- Ft
613.86(031)(075.8) *** 37.015.3(031)(075.8)
[AN 980101]
MARC

ANSEL
UTF-88732 /2003.
   Személyiséglélektan : szöveggyűjtemény / szerk. C. Molnár Emma ; [... kiad. Zsigmond Király Főiskola]. - Budapest : Zsigmond Király Főisk., 2003. - 275 p. : ill. ; 24 cm
Főiskolai tankönyv
Fűzött : ár nélkül
159.923(075.8)
[AN 983575]
MARC

ANSEL
UTF-88733 /2003.
Understanding allergies (magyar)
   Allergia : ekcéma, szénanátha, anafilaxia, gyógyszerallergia, ételintolerancia, autoimmun betegségek és minden, amit az allergiáról tudni kell! / [ford. Szikla Károly]. - Budapest : Glória, cop. 2003. - 371 p. : ill. ; 15 cm. - (Családi zsebkönyvtár, ISSN 1585-2830)
ISBN 963-7495-84-3 fűzött : 1490,- Ft
616-056.43
[AN 987211]
MARC

ANSEL
UTF-88734 /2003.
Vértes András
   Angina pectoris : vezérfonal háziorvosoknak / [szerzők Vértes András, Tonelli Miklós] ; [a nitrátokról szóló tanulmányt írta Polák Gyula]. - 2. átd., bőv. kiad. - [Budapest] : Szívkontroll BT, cop. 2003. - 68 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 66-67.
ISBN 963-210-156-1 fűzött : ár nélkül
616.12-009.72
[AN 988999]
MARC

ANSEL
UTF-88735 /2003.
Vidák Tünde
   Öt évtized parazsa : a marcali hivatásos tűzoltóság krónikája, 1953-2003 / Vidák Tünde ; [kiad. Marcali Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltóparancsnoksága, Marcali Városi Helytörténeti Múzeum]. - Marcali : Marcali Vár. Önkormányzat Hivatásos Tűzoltóparancsnoksága : Marcali Vár. Helytörténeti Múz., 2003. - 146 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-210-174-X kötött : ár nélkül
Marcali Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltóparancsnoksága.
614.842.83(439-2Marcali)(091)
[AN 982521]
MARC

ANSEL
UTF-88736 /2003.
Zauner, Renate
Mein Rücken (magyar)
   A hátfájás : [fájdalomtól a gyógyulásig] / Renate Zauner ; [ford. Kovács Melinda]. - [Kaposvár] : Holló, [2003]. - 96 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Egészséges életmód, ISSN 1419-9777)
Bibliogr.: p. 94.
ISBN 963-684-087-3 kötött : ár nélkül
616.711 *** 617.546 *** 615.825 *** 615.89
[AN 982467]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

8737 /2003.
   A földgáz szerepe a magyar energiapolitikában : kitekintés az EU-csatlakozásra: ellátásbiztonsági és környezetvédelmi kételyek, kérdések : frissített változat / [... has been prepared by] EU Enlargement Watch [etc.]. - [Budapest] : [Energia Klub], [2001]. - 30 p. : ill. ; 30 cm
Közread. az Energia Klub
Fűzött : ár nélkül
620.9(439) *** 338.2(439) *** 665.72
[AN 808155]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

8738 /2003.
Benkő Tiborné
   Amit a FrontPage 2002-ről és a HTML-ről tudni érdemes! / Benkő Tiborné, Benkő László. - Solymár : Béda Books, 2002. - 168 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-86236-3-2 fűzött : ár nélkül
681.324.066FrontPage *** 519.682HTML
[AN 984006]
MARC

ANSEL
UTF-88739 /2003.
Benkő Tiborné
   Amit a Windows XP-ről tudni érdemes! / Benkő Tiborné, Benkő László. - Solymár : Béda Books, 2002. - 146 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-86236-0-8 fűzött : ár nélkül
681.3.066Windows_XP
[AN 984005]
MARC

ANSEL
UTF-88740 /2003.
Benkő Tiborné
   Amit a Word 2002-ről tudni érdemes! / Benkő Tiborné, Benkő László. - Solymár : Béda Books, 2002. - 124 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-86236-1-6 fűzött : ár nélkül
519.688:655.2Word_2002(078)
[AN 984001]
MARC

ANSEL
UTF-88741 /2003.
Benkő Tiborné
   Amit az Excel-, PowerPoint- és Access 2002-ről tudni érdemes! / Benkő Tiborné, Benkő László. - Solymár : Béda Books, 2002. - 170 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-86236-2-4 fűzött : ár nélkül
681.3.016Excel_2002 *** 681.3.016Access_2002 *** 519.688PowerPoint_2002 *** 681.3.019
[AN 984009]
MARC

ANSEL
UTF-88742 /2003.
Benkő Tiborné
   Amit egy Windows XP-s, Office XP-s PC-ről tudni érdemes! / Benkő Tiborné, Benkő László. - Solymár : Béda Books, 2002. - 429 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-86091-5-X fűzött : ár nélkül
681.3.066Windows_XP *** 519.688Office_XP *** 651.011.56 *** 681.3
[AN 984013]
MARC

ANSEL
UTF-88743 /2003.
Červeň, Pavol
Cracking a jak se proti němu bránit (magyar)
   Programvédelem fejlesztőknek / Pavol Červeň ; [ford. Gilicze Bálint]. - Budapest : Kiskapu, 2003. - XIII, 252 p. : ill. ; 24 cm + CD-ROM
ISBN 963-9301-50-7 fűzött : 4200,- Ft
681.3.06 *** 65.012.8
[AN 983848]
MARC

ANSEL
UTF-88744 /2003.
Gruber, Martin
SQL instant reference (magyar)
   SQL A - Z / Martin Gruber ; [ford. Dóczi Krisztián, Gilicze Bálint]. - Budapest : Kiskapu, cop. 2003. - XV, 480 p. ; 19 cm. - (Iránytű,, ISSN 1586-7889)
ISBN 963-9301-52-3 fűzött : 2940,- Ft
519.682SQL *** 681.3.016
[AN 983432]
MARC

ANSEL
UTF-88745 /2003.
Kónya László
   Mikrovezérlők alkalmazástechnikája : PIC mikrovezérlők / Kónya László. - 2. bőv., átd. kiad. - Budapest : ChipCAD Kft., 2003. - 314 p. : ill. ; 24 cm
PIC mikrovezérlők alkalmazástechnikája (borító- és gerinccím)
ISBN 963-206-825-4 fűzött : ár nélkül
681.326.32(075.8)
[AN 989324]
MARC

ANSEL
UTF-88746 /2003.
   MicroCAD 2003 : International Scientific Conference : 6-7 March 2003 / [szerk. Lehoczky László, Kalmár László] ; [rend., kiad. a Miskolci Egyetem Innovációs és Technológia Transzfer Centruma]. - [Miskolc] : ME Innovációs és Technológia Transzfer Centrum, 2003-. - 21 cm
Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-661-547-0
519.688:744MicroCAD *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 983672]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], A szekció: Környezetvédelem, hullladékgazdálkodás[!] = Section A: Environmental engineering waste processing. - 2003. - [2], 114 p. : ill.
Váltakozva angol, német és magyar nyelven
ISBN 963-661-548-9 fűzött : ár nélkül
519.688:744MicroCAD *** 504.064.47 *** 628.4 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 983693] MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], B szekció: Anyagtechnológia = Section B: Materials technology. - 2003. - [2], 107 p. : ill.
Váltakozva angol és magyar nyelven
ISBN 963-661-549-7 fűzött : ár nélkül
519.688:744MicroCAD *** 620.2 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 983718] MARC

ANSEL
UTF-8


   [3.], C szekció: Metallurgia = Section C: Metallurgy. - 2003. - [2], 81 p. : ill.
Váltakozva angol és magyar nyelven
ISBN 963-661-550-0 fűzött : ár nélkül
519.688:744MicroCAD *** 669 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 983728] MARC

ANSEL
UTF-8


   [4.], D szekció: Kémia = Section D: Chemistry. - 2003. - [2], 116 p. : ill.
Váltakozva angol és magyar nyelven
ISBN 963-661-551-9 fűzött : ár nélkül
519.688:744MicroCAD *** 54 *** 66 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 983741] MARC

ANSEL
UTF-8


   [5.], E-G szekció: Energia és hőtechnika = Section E-G: Energy and fluid engineering. - 2003. - [2], 175 p. : ill.
Váltakozva angol, német és magyar nyelven
ISBN 963-661-552-7 fűzött : ár nélkül
519.688:744MicroCAD *** 536.8 *** 662 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 983748] MARC

ANSEL
UTF-8


   [6.], F szekció: Alkalmazott mechanika, modern numerikus módszerek = Section F: Applied mechanics, modern numerical methods. - 2003. - [2], 59 p. : ill.
Váltakozva angol és magyar nyelven
ISBN 963-661-553-5 fűzött : ár nélkül
519.688:744MicroCAD *** 531/534 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 983761] MARC

ANSEL
UTF-8


   [7.], H szekció: Fizika és oktatása = Section H: Phisics and education. - 2003. - [2], 83 p. : ill.
Váltakozva magyar és angol nyelven
ISBN 963-661-554-3 fűzött : ár nélkül
519.688:744MicroCAD *** 53 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 983770] MARC

ANSEL
UTF-8


   [8.], I szekció: Automatizálás és telekommunikáció = Section I: Automation and telecommunication. - 2003. - [2], 81 p. : ill.
Váltakozva angol és magyar nyelven
ISBN 963-661-555-1 fűzött : ár nélkül
519.688:744MicroCAD *** 654 *** 681.5 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 983776] MARC

ANSEL
UTF-8


   [9.], J szekció: Elektrotechnika és elektronika = Section J: Electrotechnics and electronics. - 2003. - [2], 118 p. : ill.
Váltakozva angol és magyar nyelven
ISBN 963-661-556-X fűzött : ár nélkül
519.688:744MicroCAD *** 621.3 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 983783] MARC

ANSEL
UTF-8


   [10.], K szekció: Gép- és szerkezettervezés = Section K: Machine and construction design. - [2003]. - [2], 98 p. : ill.
Váltakozva angol, magyar és német nyelven
ISBN 963-661-557-8 fűzött : ár nélkül
519.688:744MicroCAD *** 621.01 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 983791] MARC

ANSEL
UTF-8


   [11.], L szekció: Mechanikai technológiák és anyagtudomány = Section L: Mechanical technologies and material science engineering. - 2003. - [2], 108 p. : ill.
Váltakozva angol, magyar és német nyelven
ISBN 963-661-558-6 fűzött : ár nélkül
519.688:744MicroCAD *** 62 *** 67/68 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 983798] MARC

ANSEL
UTF-8


   [12.], M szekció: Gépgyártástechnológia, gyártórendszerek = Section M: Production engineering, manufacturing systems. - 2003. - [2], 249 p. : ill.
Váltakozva angol, magyar és német nyelven
ISBN 963-661-559-4 fűzött : ár nélkül
519.688:744MicroCAD *** 621 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 983810] MARC

ANSEL
UTF-8


   [13.], N szekció: Alkalmazott informatika = Section N: Applied information engineering. - 2003. - [2], 177 p. : ill.
Váltakozva angol és magyar nyelven
ISBN 963-661-560-8 fűzött : ár nélkül
519.688:744MicroCAD *** 681.3.004.14 *** 659.2 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 983824] MARC

ANSEL
UTF-8


   [14.], P szekció: Kihívások a gazdaságban = Section P: Economic challenges. - 2003. - [2], 171 p. : ill.
Váltakozva angol és magyar nyelven
ISBN 963-661-562-4 fűzött : ár nélkül
519.688:744MicroCAD *** 33 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 983833] MARC

ANSEL
UTF-8


   [15.], Q szekció: Vállalati versenyképesség a XXI. században = Section Q: Company competitiveness in the XXI century. - 2003. - [2], 144 p. : ill.
Váltakozva angol és magyar nyelven
ISBN 963-661-564-0 fűzött : ár nélkül
519.688:744MicroCAD *** 339.137 *** 658.1 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 983839] MARC

ANSEL
UTF-8


   [16.], R szekció: Bölcsészettudomány = Section R: Humanities. - 2003. - [2], 80 p.
Váltakozva angol és magyar nyelven
ISBN 963-661-563-2 fűzött : ár nélkül
519.688:744MicroCAD *** 082 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 983850] MARC

ANSEL
UTF-88747 /2003.
   Mit kell tudni? : a PC-ről az OKJ és ECDL vizsgákhoz is : a PC-k hardver, szoftver és üzemeltetési kérdéseiről / Kovács Tivadar [et al.]. - 9. jav. kiad. - Budapest : Computerbooks, 2003. - XIV, 501 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-618-306-6 fűzött : 1497,- Ft
681.3(078)
[AN 987218]
MARC

ANSEL
UTF-88748 /2003.
Móricz Attila
   Webdesign a gyakorlatban / Móricz Attila. - Budapest : Computerbooks, 2003. - 232 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-618-302-3 fűzött : 2399,- Ft
681.324Internet
[AN 980580]
MARC

ANSEL
UTF-88749 /2003.
Mudri István
   QuarkXPress 5.0 / Mudri István. - Budapest : Computerbooks, 2003. - XIII, 617 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-618-299-X kötött : 5500,- Ft
519.688:655.2QuarkXPress
[AN 980570]
MARC

ANSEL
UTF-88750 /2003.
   Proceedings of the 10 PhD Mini-symposium : February 4-5 2003, Budapest University of Technology and Economics ... / [org. by the] Budapest University of Technology and Economics Department of Measurement and Information Systems. - [Budapest] : Műegyetemi K., cop. 2003. - 51 p. : ill. ; 24 cm
Előadáskivonatok. - Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 200
ISBN 963-420-741-3 fűzött : ár nélkül
681.3 *** 061.3(439-2Bp.)"2003"
[AN 982907]
MARC

ANSEL
UTF-88751 /2003.
Zoltai Sarolta
   Számítástechnikai feladatok és megoldások : Windows operációs rendszer, szövegszerkesztés, táblázatkezelés, adatbázis-kezelés, prezentáció-készítés, internet használat, weblapszerkesztés / Zoltai Sarolta. - Budapest : BBS-Info, 2003. - 110 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-86288-5-5 fűzött : ár nélkül
681.3(076)
[AN 979930]
MARC

ANSEL
UTF-8
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

8752 /2003.
Ferenczi Elek
   Egy művezető emlékei a faluvillamosításról / Ferenczi Elek. - 2. bőv. kiad. - Vonyarcvashegy : Ferenczi E., 2002. - 68 p. : ill. ; 21 cm
Példányszám: 700
Fűzött : ár nélkül
621.31 *** 061.5(439-2Pécs) *** 338.465(439.11-13)
[AN 988367]
MARC

ANSEL
UTF-88753 /2003.
Zoltán István (1946-)
   Méréstechnika : egyetemi tankönyv / Zoltán István. - 2. utánny. - Budapest : Műegyetemi K., 2002, cop. 1997. - 206 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 193-194.
ISBN 963-420-530-5 fűzött : ár nélkül
621.317(075.8)
[AN 986118]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

8754 /2003.
Czvikovszky Tibor (1936-)
   Polimerek az orvostechnikában : egyetemi tankönyv / Czvikovszky Tibor, Nagy Péter. - Budapest : Műegyetemi K., 2003. - 251 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 241-243.
ISBN 963-420-716-2 kötött : ár nélkül
678.7(075.8) *** 616-7
[AN 982902]
MARC

ANSEL
UTF-88755 /2003.
Tészabó Júlia (1950-)
   A gyermekjáték a 19-20. század fordulóján / Tészabó Júlia. - Budapest : Pont, cop. 2003. - 114 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 111-114.
ISBN 963-9312-75-4 fűzött : 2460,- Ft
688.72(439)"187/192" *** 930.85(439)"187/192"
[AN 983451]
MARC

ANSEL
UTF-88756 /2003.
   Új eredmények a fa- és rosttechnológiai tudományokban : a Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kara, az MTA Erdészeti Bizottság Faipari Albizottsága, az MTA Szál- és Rosttechnológiai Bizottsága és az MTA Természetes Polimerek Munkabizottsága közös konferenciája : 2001. november 7. ..., Sopron / [szerk. Bejó László]. - [Sopron] : [NYME Faipari Mérnöki Kar etc.], [2001]. - 44 p. : ill. ; 31 cm
Bibliogr. az előadások végén
Fűzött : ár nélkül
674 *** 677 *** 658.5 *** 061.3(439-2Sopron)
[AN 983086]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

8757 /2003.
Hanzséros Andrea
   Közösségi közlekedési jogszabályok kézikönyve / [... szerzői Hanzséros Andrea ..., Simon Brigitta ...] ; [közread. a] Gazdasági és Közlekedési Minisztérium. - Budapest : GKM, 2003. - 208 p. ; 30 cm
Lezárva: 2002. dec. 31. - Példányszám: 2000
ISBN 963-206-942-0 fűzött : ár nélkül
656(4-62)(094)
[AN 980459]
MARC

ANSEL
UTF-88758 /2003.
   A járművezetői vizsga teszt-kérdéseinek gyűjteménye / főszerk. Békési István ; [... írták Duka Gyula et al.]. - 11. jav. kiad. - [Budapest] : BertelsmannSpringer Mo. Kft. Transport Média, 2003. - 453, [3] p. : ill., részben színes ; 21 cm
Lezárva: 2003. máj.
ISBN 963-9518-03-4 fűzött : 2490,- Ft
656.13.052(076)
[AN 988669]
MARC

ANSEL
UTF-88759 /2003.
Szabó Miklós
   Polgári repülőbalesetek és -katasztrófák fekete könyve : tények, adatok, információk a jelentősebb légi szerencsétlenségekről, 1990-2002 / Szabó Miklós. - Budapest : SYCA, 2002. - 239 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-86262-4-0 kötött : ár nélkül
656.7.08(100)"199"
[AN 950276]
MARC

ANSEL
UTF-88760 /2003.
   Tesztkönyv a nemzetközi árufuvarozók és autóbusz-vezetők vizsgájához / [szerk. Keller Ervin, Takács Ferenc] ; [... írták Farkas Gábor et al.] ; [közread. a] Közlekedési Főfelügyelet. - 11. átd. kiad. - Budapest : Közlekedési Főfelügy., 2003. - 325, [3] p. : ill., részben színes ; 20 cm
Lezárva: 2003. márc.
ISBN 963-9518-02-6 fűzött : 3908,- Ft
656.073(078)
[AN 988676]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

8761 /2003.
   Egyszerű növényvédelem a gyümölcsösökben / [... szerk. Makó Szabolcs, Nagy Elemér, Takács Attila]. - Szekszárd : Mezőföldi Agrofórum, [2003]. - 32 p. ; 29 cm. - (Gyakorlati Agrofórum füzetek, ISSN 1589-8032 ; 9.)
Fűzött : ár nélkül
632 *** 634.1
[AN 982796]
MARC

ANSEL
UTF-88762 /2003.
Gubányi János
   A karaván : természetregény / Gubányi János. - Budapest : Hungarovox, 2003. - 234 p. ; 20 cm
ISBN 963-9292-59-1 * fűzött : 1200,- Ft (hibás ISBN 963-9292-59-0)
638.1(0:82-94)
[AN 981130]
MARC

ANSEL
UTF-88763 /2003.
Herriot, James
All creatures great and small (magyar)
   Az állatorvos is ember / James Herriot. - Jav. utánny. - Budapest : Könyvfakasztó K., 2003, cop. 1987. - 461 p. ; 20 cm
Ford. Szász Imre. - Megj. "Állatorvosi pályám kezdetén..." címmel is
Fűzött : 2590,- Ft (hibás ISBN 963-00-6967-9)
619(0:82-94) *** 820-94=945.11
[AN 988611]
MARC

ANSEL
UTF-88764 /2003.
Herriot, James
   Az állatorvos is nős ember / James Herriot. - Jav. utánny. - Budapest : Könyvfakasztó, 2003. - 485 p. ; 20 cm
Ford. Szász Imre és Árokszállásy Zoltán. - A ford. a "Let sleeping vets lie" és a "Vet in harness" c. kiad. alapján kész.
Fűzött : 2690,- Ft (hibás ISBN 963-00-9029-5)
619(0:82-94) *** 820-94=945.11
[AN 988571]
MARC

ANSEL
UTF-88765 /2003.
Karasszon Dénes (1925-)
   Marek József / Karasszon Dénes. - Budapest : OPKM, [2003]. - 65, XL p. : ill. ; 21 cm. - (Tudós tanárok, tanár tudósok, ISSN 1586-0450)
ISBN 963-9315-57-5 fűzött : 500,- Ft
Marek József (1868-1952)
619(439)(092)Marek_J. *** 37(439)(092)Marek_J.
[AN 980163]
MARC

ANSEL
UTF-88766 /2003.
   Kora tavaszi teendők a gyümölcsösökben. - Szekszárd : Mezőföldi Agrofórum, 2002. - 28 p. : ill., főként színes ; 29 cm. - (Gyakorlati Agrofórum füzetek, ISSN 1589-8032 ; 5.)
Fűzött : ár nélkül
632 *** 634.1
[AN 982712]
MARC

ANSEL
UTF-88767 /2003.
Kratancsik Lukácsné
   A zöldségeskert növényvédelme - egyszerűen / [a szerzők Kratancsik Lukácsné, Sárospataki György és Kristóf Lászlóné]. - Szekszárd : Mezőföldi Agrofórum, [2003]. - 48 p. : ill. ; 29 cm. - (Gyakorlati Agrofórum füzetek, ISSN 1589-8032 ; 10.)
Fűzött : ár nélkül
632 *** 635.1/.8
[AN 982809]
MARC

ANSEL
UTF-88768 /2003.
   A magyar régiók mezőgazdasága, 2000 / [... szerk. Kovács Tibor] ; [... bev. fej. Pintér László ... munkája]. - Budapest : KSH, 2001-. - 29 cm
Változó közreadókkal
ISBN 963-215-393-6
338.43(439)(083.41) *** 332.1(439)(083.41) *** 31(439)
[AN 901904]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [6.], Dél-Alföld / [mtárs. Konrád Antal et al.] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal Bács-Kiskun, Békés, Csongrád Megyei Igazgatóságai. - Kecskemét : KSH Bács-Kiskun M. Ig. ; Békéscsaba : KSH Békés M. Ig. ; Szeged : KSH Csongrád M. Ig., 2001. - 122, [6] p. : ill., részben színes, részben térk.
ISBN 963-215-400-2 fűzött : 2500,- Ft
338.43(439Dél-Alföld)(083.41) *** 332.1(439Dél-Alföld)(083.41) *** 31(439Dél-Alföld)
[AN 906776] MARC

ANSEL
UTF-88769 /2003.
   Növényvédő szerekről - egyszerűen / [a szerzők Kratancsik Lukácsné et al.]. - Szekszárd : Mezőföldi Agrofórum, [2003]. - 36 p. : ill. ; 29 cm. - (Gyakorlati Agrofórum füzetek, ISSN 1589-8032 ; 8.)
Fűzött : ár nélkül
632.95
[AN 982786]
MARC

ANSEL
UTF-88770 /2003.
   Praktikus tanácsok kukoricatermesztőknek / [... szerk. Árendás Tamás, Turi János]. - Szekszárd : Mezőföldi Agrofórum, [2002]. - 56 p. : ill. ; 29 cm. - (Gyakorlati Agrofórum füzetek, ISSN 1589-8032 ; 6.)
Fűzött : ár nélkül
633.15
[AN 982738]
MARC

ANSEL
UTF-88771 /2003.
   A szőlő növényvédelmének tervezése, szervezése - másképpen / [... szerk. Csíbor István, Györök Zsuzsanna]. - Szekszárd : Mezőföldi Agrofórum, [2002]. - 68 p. : ill. ; 29 cm. - (Gyakorlati Agrofórum füzetek, ISSN 1589-8032 ; 7.)
Fűzött : ár nélkül
632 *** 634.8
[AN 982760]
MARC

ANSEL
UTF-88772 /2003.
   Véreb krónika, 1901-2001 / [szerk. Bőhm István] ; [a grafikákat kész. Harmath Attila] ; [kiad. a Magyar Véreb Egylet]. - Kaposvár : M. Véreb Egylet, 2002. - 347 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 345.
ISBN 963-204-902-0 kötött : ár nélkül
639.1.081 *** 636.75 *** 061.2(439)(091)
[AN 981419]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

8773 /2003.
Diamond, Marilyn
A new way of eating (magyar)
   Fit for life szakácskönyv : testkontroll receptek / Marilyn Diamond ; [ford. Bors Katalin]. - Budapest : Édesvíz, 2003. - 167 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-528-708-9 fűzött : 1990,- Ft
641.564(083.12)
[AN 989329]
MARC

ANSEL
UTF-88774 /2003.
Fisch Gábor László
   Házi kenyérsütés : géppel, finomat / Fisch Gábor László ; [karikatúrák Toman József]. - Százhalombatta : Avex, [2003]. - 88 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 963-206-996-X kötött : 1450,- Ft
641.55(083.12):664.66
[AN 981726]
MARC

ANSEL
UTF-88775 /2003.
Horváth Boldizsár
   Hagyományos magyar konyha / Horváth Boldizsár ; [a fotókat Patyi Árpád ... kész.]. - 2. kiad. - [Budapest] : Corvina, 2003. - 63 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-13-5261-7 kötött : 1800,- Ft
641.568(439)(083.12)
[AN 1030146]
MARC

ANSEL
UTF-88776 /2003.
Horváth Boldizsár
Hagyományos magyar konyha (angol)
   Classical Hungarian dishes / Boldizsár Horváth ; [transl. Mari Horváth] ; [phot. Árpád Patyi]. - 2. printing. - Budapest : Corvina, 2003. - 64 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-13-5262-5 kötött : 1800,- Ft
641.568(439)(083.12)
[AN 1030143]
MARC

ANSEL
UTF-88777 /2003.
Horváth Boldizsár
Hagyományos magyar konyha (német)
   Traditionelle ungarische Gerichte / Boldizsár Horváth ; [Deutsch von Hannelore Schmör-Weichenhain] ; [Fotos Árpád Patyi]. - 2. Aufl. - [Budapest] : Corvina, 2003. - 64 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-13-5263-3 kötött : 1800,- Ft
641.568(439)(083.12)
[AN 1030139]
MARC

ANSEL
UTF-88778 /2003.
   Így főzünk mi : a 20 éves Kontakt Elektro Kft. és üzleti barátainak szakácskönyve, 2002. - Pécs : Kontakt Elektro Kft., 2002. - 116 p. ; 23 cm
Fűzött : ár nélkül
641.55(083.12)
[AN 981306]
MARC

ANSEL
UTF-88779 /2003.
Puskás Ildikó, T. (1947-)
   Gyógyító ételek / T. Puskás Ildikó. - [Budapest] : Focus Vitalitas, [2003]. - 80 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9468-04-5 kötött : ár nélkül
641.55(083.12) *** 615.89
[AN 986139]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

8780 /2003.
   Érvek és kontextusok : kortárs analitikus filozófiai tanulmányok / szerk. és az előszót írta Ujvári Márta. - Budapest : BIP, 2003. - 322 p. ; 21 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-9500-29-1 kötött : 2690,- Ft
1
[AN 981723]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

8781 /2003.
Barsi Balázs (1946-)
   Hitünk foglalata : az Apostoli hitvallás magyarázata / Barsi Balázs. - 2. jav. kiad. - Sümeg : VLG, 2003. - 55 p. ; 20 cm
ISBN 963-430-347-1 fűzött : 320,- Ft
238.2
[AN 987234]
MARC

ANSEL
UTF-88782 /2003.
Barsi Balázs (1946-)
   Örökké megmarad : a Szeretethimnusz magyarázata / Barsi Balázs ; [Simon András grafikáival]. - 2. jav. kiad. - Sümeg : Vágó L. G., 2003. - 51 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-430-346-3 fűzött : 320,- Ft
Biblia. Újszövetség. Pál apostol levelei.
227.2.07 *** 241.513
[AN 987235]
MARC

ANSEL
UTF-88783 /2003.
Boulad, Henri
   A keresztény Isten botránya : angol nyelvű előadások / Henri Boulad ; ford. Hermann Judit. - 2. utánny. - Kecskemét : Korda, 2003. - 48 p. ; 20 cm. - (-füzetek ; ; 1.)
ISBN 963-9332-82-8 fűzött : 190,- Ft
252
[AN 987185]
MARC

ANSEL
UTF-88784 /2003.
Boulad, Henri
   Optimizmus : bölcsesség vagy ostobaság? / Henri Boulad ; ford. Hermann Judit. - Kecskemét : Korda, 2003. - 27 p. ; 20 cm. - (-füzetek ; ; 9.)
ISBN 963-9332-80-1 fűzött : 190,- Ft
244
[AN 982471]
MARC

ANSEL
UTF-88785 /2003.
Boulad, Henri
   A teljes élet titka / Henri Boulad ; ford. Vácz Jenő. - 2. utánny. - Kecskemét : Korda, 2003. - 30 p. ; 20 cm. - (-füzetek ; ; 2.)
ISBN 963-9332-83-6 fűzött : 190,- Ft
244
[AN 987181]
MARC

ANSEL
UTF-88786 /2003.
   A Debreceni Diakonissza Intézet / Baráth Béla [et al.] ; szerk. Pető Lajosné ; [kiad. A Diakonisszákért Alap]. - Debrecen : A Diakonisszákért Alap, 2001. - 168 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 115-123. - Példányszám: 500
ISBN 963-00-6310-7 fűzött : ár nélkül
Debreceni Református Diakonissza Intézet.
262.152(439-2Debrecen) *** 266.3 *** 284.2(439)
[AN 808238]
MARC

ANSEL
UTF-88787 /2003.
Dulles, Avery
Models of the church (magyar)
   Az egyház modelljei / Avery Dulles ; [ford. Kató Eszter, Bretz Annamária]. - Budapest : Vigilia, 2003. - 287 p. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7964-66-5 fűzött : 1800,- Ft
260.1
[AN 981297]
MARC

ANSEL
UTF-88788 /2003.
Gémes István (1927-)
   Ismered-e Jézust? / Gémes István. - Budapest : Evangélikus Missziói Közp., 2000-. - 14 cm
ISBN 963-00-2786-0 fűzött : ár nélkül
Jézus
244
[AN 804135]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [6.], A megvert pásztor. - 2002. - 80 p. - (Szivárvány-füzetek ; ; 6.)
ISBN 963-00-2792-5 fűzött : ár nélkül
244
[AN 934252] MARC

ANSEL
UTF-8


   [5.], Vele, vagy ellene?. - 2001. - 78 p. - (Szivárvány-füzetek ; ; 5.)
ISBN 963-00-2791-7 fűzött : ár nélkül
244
[AN 934254] MARC

ANSEL
UTF-8


   [4.], Nem idézés - meghívás!. - 2001. - 73 p. - (Szivárvány-füzetek ; ; 4.)
ISBN 963-00-2790-9 fűzött : ár nélkül
244
[AN 934257] MARC

ANSEL
UTF-8


   [7.], "Igen, Atyám!". - 2003. - 112 p. - (Szivárvány-füzetek ; ; 7.)
ISBN 963-7470-88-3 fűzött : ár nélkül
244
[AN 981284] MARC

ANSEL
UTF-88789 /2003.
   Az imádkozás : jegyzet / [összeáll. Shubail Mohamed Eisa] ; [közread. az Iszlám Kultúráért Egyesület]. - Budapest : Iszlám Kultúráért Egyes., cop. 2002. - 28 p. : ill. ; 24 cm
Példányszám: 1000
Fűzött : ár nélkül
297
[AN 981375]
MARC

ANSEL
UTF-88790 /2003.
Johnson, Jan
   Amikor összedől a világ.. : 25 napi olvasmány, amely visszahozhatja a reményt / [szerző Jan Johnson] ; [ford. Mesterházy Balázs] ; [kiad. a Nemzetközi Biblia Társaság ..., Tessedik Sámuel Alapítvány, a Jeruzsálemi Szent Lázár Katonai és Kórházi Lovagrend]. - Gödöllő : Nk. Biblia Társ. : Tessedik Sámuel Alapítvány ; Budapest : Jeruzsálemi Szt. Lázár Katonai és Kórházi Lovagrend, [2001]. - 32 p. ; 20 cm
ISBN 963-00-7609-8 * fűzött : ár nélkül
244
[AN 909430]
MARC

ANSEL
UTF-88791 /2003.
   Ki volt Kaszap István? / írták magyar jezsuiták, Endrődy László könyve nyomán ; [szerk. Arató László]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Márton Á. K., 2003. - 104 p. : ill. ; 19 cm
Fűzött : 780,- Ft (hibás ISBN 963-9011-24-X)
Kaszap István (1916-1935)
235.3(092)Kaszap_I.
[AN 991129]
MARC

ANSEL
UTF-88792 /2003.
Klein, Christoph
Wenn Rache der Vergebung weicht (magyar)
   Bosszú helyett megbocsátás : a megbékélés kultúrájának teológiai alapvetése / Christoph Klein ; [ford. J. Köves Gyopárka]. - Budapest : Kálvin : Luther, 2003. - 287 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 273-287.
ISBN 963-300-944-8 fűzött : 1500,- FtISBN 963-7470-91-3
248.145.23 *** 261.7
[AN 981853]
MARC

ANSEL
UTF-88793 /2003.
Korzenszky Richárd (1941-)
   "Adj már csendességet..." : igehirdetések, elmélkedések a tihanyi apátsági templomból / Korzenszky Richárd ; [kiad. a Bencés Apátság]. - Tihany : Bencés Apátság, 2002. - 83 p. ; 20 cm
ISBN 963-86294-1-X fűzött : ár nélkül
252 *** 242
[AN 981568]
MARC

ANSEL
UTF-88794 /2003.
Lao-ce
Tao te king (magyar)
   A titokzatos völgy: Tao te king / [James Legge kínaiból értelmezett angol szövegét magyarra ford., a jegyzeteket és az utószót írta Máté János]. - Budapest : Gondverő, 2001. - 132 p. ; 17 cm
Szerző Lao-ce. - Megj. "Laoce életbölcselete", "Az út és az erény könyve" és "Tao te king" címmel is. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-85503-4-1 fűzött : 795,- Ft
299.513.82 *** 895.1-96=945.11 *** 1(510)Lao-ce
[AN 982416]
MARC

ANSEL
UTF-88795 /2003.
Magyarországi Baptista Egyház. Országos missziói közgyűlés (2003) (Kiskőrös)
   A magyarországi baptisták 158. évi országos missziói közgyűlése : 2003. május 23-24., Kiskőrős : munkaanyag / [szerk. ... Mészáros Kornél]. - [Budapest] : Mo. Baptista Egyh., 2003. - 167 p. : ill. ; 20 cm
Borítócím: Magyarországi Baptista Egyház országos missziói közgyűlés : Kiskőrös, 2003. - Gerinccím: Országos missziói közgyűlés, 2003. - Példányszám: 500
Fűzött : ár nélkül
286.15(439) *** 061.3(439-2Kiskőrös)
[AN 980606]
MARC

ANSEL
UTF-88796 /2003.
Myriam
   Azért élek, hogy szeressek : a Máriás Nővérek hivatása / Mère Myriam. - Budapest : Urbán M., 2001. - 31 p. ; 14 cm
ISBN 963-440-212-7 fűzött : ár nélkül
244
[AN 905184]
MARC

ANSEL
UTF-88797 /2003.
Nemeshegyi Péter (1923-)
   Hogyan lehetünk boldogok? : Jézus nyolc mondása a boldogságról / Nemeshegyi Péter. - 2. utánny. - Kecskemét : Korda, 2003. - 67 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 963-9332-86-0 fűzött : 380,- Ft
244
[AN 986152]
MARC

ANSEL
UTF-88798 /2003.
Pajor András (1958-)
   A lélek szótára : felnőtt katekézisek / Pajor András. - Kecskemét : Korda, 2003. - 168 p. ; 20 cm
ISBN 963-9332-84-4 fűzött : 1000,- Ft
238.1 *** 282
[AN 980651]
MARC

ANSEL
UTF-88799 /2003.
Prince, Derek
The foundation series (magyar)
   A Biblia alaptanításai / Derek Prince ; [ford. Uzoni Péter] ; [a fordítást átd. ... Surjányi Csaba]. - 4. jav. kiad. - Budapest : [Hit Gyülekezete], 2003-. - 18 cm. - (Karizmatikus klasszikusok)
Megj. "A kereszténység hat alaptanítása" címmel is
Biblia
23/28 *** 22
[AN 969798]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Megtérés és hit. - 2003. - 158 p.
ISBN 963-7453-83-0 fűzött : ár nélkül
248.152 *** 234.2
[AN 983914] MARC

ANSEL
UTF-88800 /2003.
   Református ifjúsági vezetők kézikönyve / [szerk. Borzsákné Jakab Ilona]. - Budapest : Zsinati Ifj. Iroda, 2003-. - 22 cm
253 *** 267.6 *** 284.2
[AN 982474]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2003. - 63 p.
Fűzött : ár nélkül
253 *** 267.6 *** 284.2
[AN 982475] MARC

ANSEL
UTF-88801 /2003.
Riccardi, Andrea
Il secolo del martirio (magyar)
   Keresztények a vértanúság századában / Andrea Riccardi ; [ford. Szerdahelyi Csongor]. - [Budapest] : Új Ember, 2002. - 535 p. ; 22 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7688-87-0 kötött : ár nélkül
272(100)"19" *** 323.282(100)"19" *** 94"19"
[AN 984035]
MARC

ANSEL
UTF-88802 /2003.
Roberts, Oral
Still doing the impossible (magyar)
   A hittel nincs lehetetlen : mikor látod a láthatatlant, a lehetetlenre is képes leszel / Oral Roberts ; [ford. Szöllősi Tibor]. - Budapest : Amana7, 2003. - 304 p. ; 20 cm
ISBN 963-86174-8-9 fűzött : ár nélkül
244
[AN 980484]
MARC

ANSEL
UTF-88803 /2003.
Schiller, David
The little Zen companion (magyar)
   Zen bölcsességek / David Schiller ; [ford. Gálvölgyi Judit]. - [Budapest] : Saxum, [2003]. - 392 p. ; 11x11 cm
Bibliogr.: p. 388-392.
ISBN 963-9308-65-X fűzött : 1490,- Ft
294.321(520)(0:82-84) *** 82-84=945.11
[AN 983114]
MARC

ANSEL
UTF-88804 /2003.
Scholem, Gershom
Zur Kabbala und ihrer Symbolik (magyar)
   A kabbala szimbolikája / Gersholm Scholem ; [ford. Ladányi Lóránd]. - [Miskolc] : Hermit, [2003]. - 236 p. ; 22 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9231-42-8 kötött : 3100,- Ft
296.65
[AN 980861]
MARC

ANSEL
UTF-88805 /2003.
Usha, Mary
A time for healing (magyar)
   Adj időt a gyógyulásnak : útmutató belső sérülések gyógyításával foglalkozó lelkigyakorlatokhoz családok és kiscsoportok számára / Mary Usha ; [ford. Lovas Ferencné]. - [Budapest] : Marana Tha 2000 Alapítvány, 2003. - 235 p. ; 20 cm. - (Marana tha sorozat, ISSN 0865-7467 ; 99.)
ISBN 963-9281-18-2 fűzött : 550,- Ft
248.121
[AN 981380]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

8806 /2003.
   Bevezetés a kulturális antropológiába : szöveggyűjtemény / [szerk.] Bujdosó Dezső ; [... kiad. a Zsigmond Király Főiskola]. - Budapest : Zsigmond Király Főisk., 2003-. - 24 cm
Főiskolai tankönyv
316.7(075.8) *** 39(075.8)
[AN 983290]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2003. - 269 p.
Bibliogr.: p. 266-269.
ISBN 963-86301-9-1 fűzött : ár nélkül
316.7(075.8) *** 39(075.8)
[AN 983292] MARC

ANSEL
UTF-88807 /2003.
   Bevezetés a szociológiába : szöveggyűjtemény / [szerk. Balogh Eszter, Thoma László, Tóth László] ; [... kiad. Zsigmond Király Főiskola]. - Budapest : Zsigmond Király Főisk., 2003. - 348 p. ; 24 cm
Főiskolai tankönyv
ISBN 963-86341-0-3 fűzött : ár nélkül
316(075.8)
[AN 983287]
MARC

ANSEL
UTF-88808 /2003.
   Bevezetés a társadalomkutatások módszertanába : szöveggyűjtemény : főiskolai tankönyv / [szerk.] Kabai Imre ; [... kiad. Zsigmond Király Főiskola]. - Budapest : Zsigmond Király Főisk., 2002. - 319 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 317-319.
ISBN 963-00-9658-7 fűzött : ár nélkül
316(075.8) *** 303(075.8)
[AN 983264]
MARC

ANSEL
UTF-88809 /2003.
Eiben Ottó (1931-)
   Körmend ifjúságának biológiai fejlettsége a 20. század második felében / Eiben Ottó. - Körmend : Csaba J. Honismereti Egyes., 2003. - 263 p. : ill. ; 24 cm. - (Körmendi füzetek, ISSN 0133-5987)
Bibliogr.: p. 140-158. - Példányszám: 250. - Összefoglalás angol, német és orosz nyelven
ISBN 963-00-9416-9 fűzött : ár nélkül
312.6-053.2/.6(439-2Körmend)"195/199"(083.41) *** 572.5-053.2/.6(439-2Körmend)"195/199"(083.41)
[AN 983083]
MARC

ANSEL
UTF-88810 /2003.
Gender, politics and the state (magyar)
   Társadalmi nem, politika és az állam : feminista társadalomtudományi tanulmányok / Vicky Randall, Georgina Waylen szerk. ; [ford. Csanádi Andrea, Kiss Anna]. - Budapest : Jószöveg Műhely, cop. 2003. - 286 p. ; 21 cm. - (Jószöveg kézikönyvek, ISSN 1586-751X)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9134-80-5 fűzött : 1990,- Ft
316.37-055.2
[AN 982891]
MARC

ANSEL
UTF-88811 /2003.
Jávor István (1954-)
   Szervezet- és munkaszociológia / Jávor István, Rozgonyi Tamás ; [... kiad. Zsigmond Király Főiskola]. - Budapest : Zsigmond Király Főisk., 2003. - 224 p. ; 24 cm
Főiskolai tankönyv. - Bibliogr. a fejezetek végén
Fűzött : ár nélkül
316.334(075.8) *** 303.424(075.8) *** 331.1(075.8)
[AN 983576]
MARC

ANSEL
UTF-88812 /2003.
Joubert Kálmán (1946-)
   A 18 éves sorköteles ifjak egészségi állapota, testfejlettsége / Joubert Kálmán, Gyenis Gyula. - Budapest : KSH, 2001-. - 29 cm
ISBN 963-7109-81-1
312.6-053.81(439)(083.41) *** 355.21(439)(083.41)
[AN 907492]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2001. - 131 p. : ill. - (Központi Statisztikai Hivatal Népességtudományi Kutató Intézet kutatási jelentései, ISSN 0236-736X ; 70.)
Bibliogr.: p. 85. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-7109-84-6 * fűzött : ár nélkül
312.6-053.81(439)(083.41) *** 355.21(439)(083.41)
[AN 907493] MARC

ANSEL
UTF-88813 /2003.
   Kommunikáció : válogatott tanulmányok / [... összeáll. és szerk. Horányi Özséb]. - 2. bőv., jav. kiad. - [Budapest] : General Press, [2003]. - 2 db ; 23 cm
316.77
[AN 966499]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A kommunikáció világa ; [ford. Andorka Rudolf et al.]. - 336 p. : ill.
Bibliogr.: p. 263-281. és a jegyzetekben
ISBN 963-9459-05-4 fűzött : 3500,- Ft
316.77
[AN 988320] MARC

ANSEL
UTF-88814 /2003.
   Kommunikációs tanulmányok : főiskolai tankönyv : [szöveggyűjtemény] / [szerk.] Derényi András ; [...kiad. a Zsigmond Király Főiskola]. - Budapest : Zsigmond Király Főisk., 2003-. - 24 cm
316.77(075.8) *** 659(075.8)
[AN 983277]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2003. - 250 p.
Bibliogr.: p. 245-250.
ISBN 963-86301-8-3 fűzött : ár nélkül
316.77(075.8) *** 659(075.8)
[AN 983279] MARC

ANSEL
UTF-88815 /2003.
Kovács József
   Szociálpszichológia / Kovács József ; [... kiad. a Zsigmond Király Főiskola]. - Budapest : Zsigmond Király Főisk., 2002. - 158 p. : ill. ; 24 cm
Főiskolai tankönyv. - Bibliogr.: p. 158.
ISBN 963-202-912-7 fűzött : ár nélkül
316.6(075.8)
[AN 983499]
MARC

ANSEL
UTF-88816 /2003.
   A magyar lakosság egészségi állapota az ezredfordulón / szerk. Ádány Róza. - Budapest : Medicina, 2003. - 223 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-242-840-4 kötött : ár nélkül
312.6(439)"197/199"(083.41)
[AN 983056]
MARC

ANSEL
UTF-88817 /2003.
Mihály Ottó (1939-)
   Demokratikus nevelés, polgári értékek, európai tudat / Mihály Ottó. - Miskolc ; Kassa : Selyemréti Ált. és Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Isk. és Vár. Ped. Int., 2001. - 60 p. : ill. ; 21 cm. - (Kutatási beszámoló / Selyemréti Általános és Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola és Városi Pedagógiai Intézet,, ISSN 1588-7332)
Példányszám: 350
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-00-8821-5)
316.65-053.6(439-2Miskolc)(083.41) *** 316.65-053.6(437.6-2Kassa)(083.41) *** 321.7 *** 327.39(4-62)
[AN 927226]
MARC

ANSEL
UTF-88818 /2003.
   The minorities at the turn of millennium : chances, possibilities, challenges : introductory papers and proposals : [7th International Conference on Ethnographic Minorites Research] = Kulturen der Nationalitäten an der Jahrtausendwende : Chancen, Möglichkeiten, Herausforderungen : zu Diskussion anregende Vorträge und Thesen : [VII. Internationale Ethnographische Konferenz für Nationalitätforschung] = A nemzetiségi kultúrák az ezredfordulón : esélyek, lehetőségek, kihívások : vitaindító előadások és tézisek : [VII. Nemzetközi Néprajzi Nemzetiségkutató Konferencia, Békéscsaba, 2-4. 10. 2001] / [ed. by ... Imre Gráfik] ; [org., publ. by Hungarian Ethnographical Society]. - Budapest : M. Néprajzi Társ., 2001. - 127 p. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-00-6172-4 fűzött : ár nélkül
316.347(4-11) *** 39(4-11) *** 061.3(439-2Békéscsaba)
[AN 909139]
MARC

ANSEL
UTF-88819 /2003.
   Modern társadalomelméletek : szöveggyűjtemény / szerk. Balogh István ; [... kiad. a Zsigmond Király Főiskola]. - Budapest : Zsigmond Király Főisk., 2001. - 232 p. ; 24 cm
Fűzött : ár nélkül
316.2(4)"19"(075.8)
[AN 983437]
MARC

ANSEL
UTF-88820 /2003.
   Művelődésszociológia : szöveggyűjtemény : főiskolai tankönyv / [szerk.] Hidy Péter ; [... kiad. Zsigmond Király Főiskola]. - Budapest : Zsigmond Király Főisk., 2002. - 157 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-00-9593-9 fűzött : ár nélkül
316.7(075.8)
[AN 983285]
MARC

ANSEL
UTF-88821 /2003.
   Nők a pályán : közéleti tudnivalók politizáló nőknek / [szerk. Berit K. H. Bakkane] ; [a magyar adaptációt ... szerk. Bonifertné Szigeti Márta]. - Budapest : K & F K., [2003]. - 104 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 102-104.
ISBN 963-9179-11-6 fűzött : ár nélkül
316.37-055.2 *** 65.012.4 *** 32
[AN 980601]
MARC

ANSEL
UTF-88822 /2003.
   Összefoglaló a leszbikusok, melegek és biszexuálisok diszkriminációjáról Magyarországon / [... szövegét Sándor Bea írta] ; [közread. a] Háttér Baráti Társaság a Melegekért, Labrisz Leszbikus Egyesület. - Budapest : Háttér Baráti Társ. a Melegekért : Labrisz Leszbikus Egyes., 2001. - 71 p. ; 21 cm
ISBN 963-00-7188-6 * fűzött : ár nélkül
316.35-055.3(439) *** 316.647.82(439)"199/200"
[AN 909086]
MARC

ANSEL
UTF-88823 /2003.
Összefoglaló a leszbikusok, melegek és biszexuálisok diszkriminációjáról Magyarországon (angol)
   Report on the discrimination of lesbians, gay men and bisexuals in Hungary / [... written by Bea Sándor] ; [publ. by the] Háttér Society for Gays and Lesbians in Hungary, Labrisz Lesbian Association. - Budapest : Háttér Soc. for Gays and Lesbians in Hungary : Labrisz Lesbian Assoc., 2001. - 67 p. ; 21 cm
ISBN 963-00-7189-4 * fűzött : ár nélkül
316.35-055.3(439) *** 316.647.82(439)"199/200"
[AN 909088]
MARC

ANSEL
UTF-88824 /2003.
   Településszociológia : szöveggyűjtemény : főiskolai tankönyv / [szerk.] Tóth László ; [... kiad. Zsigmond Király Főiskola]. - Budapest : Zsigmond Király Főisk., 2002. - 365 p. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-86301-2-4 fűzött : ár nélkül
316.334.55/.56(075.8)
[AN 983275]
MARC

ANSEL
UTF-88825 /2003.
   Tömegkommunikáció és társadalom : szöveggyűjtemény : főiskolai tankönyv / [szerk.] Malkovics Tibor ; [... kiad. Zsigmond Király Főiskola]. - Budapest : Zsigmond Király Főisk., 2002. - 476 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 461-476.
ISBN 963-86301-1-6 fűzött : ár nélkül
316.77(075.8) *** 791.9.096/.097(075.8) *** 070(075.8)
[AN 983273]
MARC

ANSEL
UTF-88826 /2003.
Trencsényi László (1947-)
   A szociális hátrányok leküzdésének esélyei és az iskola / írta Trencsényi László. - Kassa ; Miskolc : Selyemréti Ált. és Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Isk. és Vár. Ped. Int., 2001. - 72 p. ; 21 cm. - (Kutatási beszámoló / Selyemréti Általános és Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola és Városi Pedagógiai Intézet,, ISSN 1588-7332)
Példányszám: 350
ISBN 963-00-8821-5 fűzött : ár nélkül
316.65-053.6(439-2Miskolc)(083.41) *** 316.65-053.6(437.6-2Kassa)(083.41) *** 364.22 *** 376.6
[AN 924502]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

8827 /2003.
Árva Attila
   Képes magyar néprajz / Árva Attila. - [Budapest] : Aranyhal, [2003]. - 79 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-348-017-5 kötött : ár nélkül
39(=945.11)
[AN 980110]
MARC

ANSEL
UTF-88828 /2003.
Barsi Ernő (1920-)
   Népi hagyományaink iskolai és amatőr színpadon / Barsi Ernő ; [... a grafikákat kész. Borbély Károly]. - 2. bőv. kiad. - Győr : Hazánk, 2003. - 473 p. : ill., főként kotta ; 25 cm
ISBN 963-7586-76-8 kötött : ár nélkül
394.3-053.2(=945.11) *** 39(=945.11) *** 371.383
[AN 991180]
MARC

ANSEL
UTF-88829 /2003.
Dobrovits Aladár (1909-1970)
   Egyiptomi és mezopotámiai regék és mondák / feld. Dobrovits Aladár és Kákosy László. - 4. kiad. - Budapest : Móra, 2003. - 153, [3] p. ; 21 cm
ISBN 963-11-7802-1 kötött : ár nélkül
398.22(32)(02.053.2) *** 398.22(358)(02.053.2)
[AN 989340]
MARC

ANSEL
UTF-88830 /2003.
Kovács Sándor (1921-1998)
Művek (vál.)
   Kovács Sándor emlékére / [szerk. ... Pesti János] ; [kiad. Ormánysági Hagyományápoló Társaság]. - Drávapalkonya ; Pécs : Ormánysági Hagyományápoló Társ., 2003. - 119 p. : ill. ; 21 cm
Kovács Sándor műveinek bibliográfiája: p. 110.
ISBN 963-206-505-0 fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-206-504-2)
Kovács Sándor (1921-1998)
39(439Ormánság) *** 39.001(439)(092)Kovács_S. *** 809.451.1-087(439Ormánság) *** 809.451.1-321.1
[AN 981337]
MARC

ANSEL
UTF-88831 /2003.
Lengyel Dénes (1910-1987)
   Régi magyar mondák / Lengyel Dénes ; [az utószót és a jegyzeteket Lengyel Dénes írta]. - 16. kiad. - Budapest : Móra, 2003. - 249, [4] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-11-7804-8 kötött : ár nélkül
398.223(=945.11)(02.053.2)
[AN 991073]
MARC

ANSEL
UTF-88832 /2003.
   Mondák az egyiptomi mitológiából / [vál. és szerk. Bácsi Gy. Antal]. - [Budapest] : Anno, 2003. - 36 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-375-254-X kötött : ár nélkül
398.22(32)(02.053.2)
[AN 979928]
MARC

ANSEL
UTF-88833 /2003.
   Német nemzetiségi emlékház = Deutsches Heimatmuseum / [kiad. Német Kisebbségi Önkormányzat]. - Dorog : Német Kisebbségi Önkormányzat, 2001. - 13 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
39(=30)(439-2Dorog) *** 069(439-2Dorog)(036)
[AN 978579]
MARC

ANSEL
UTF-88834 /2003.
   Az ókor isteneinek világa : mítoszok, mondák, legendák és regék a magyar és a világirodalomból. - [Tyukod] : Black & White, cop. 2003. - 195 p. ; 21 cm
ISBN 963-9452-60-2 kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9125-56-3)
398.221(100) *** 291.13
[AN 979931]
MARC

ANSEL
UTF-88835 /2003.
Ráduly Emil
   Vác, Tragor Ignác Múzeum : Memento mori kiállítás / [Ráduly Emil, Zomborka Márta]. - [Budapest] : TKM Egyes., 2001. - 16 p. : ill., színes ; 17 cm. - (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, ISSN 0139-245X ; 703.)
Példányszám: 4000
ISBN 963-554-483-9 fűzött : ár nélkül
Tragor Ignác Múzeum (Vác)
393(439)(091) *** 069(439-2Vác)
[AN 908046]
MARC

ANSEL
UTF-88836 /2003.
Róka Sándor
   Nyuszis viccek / [gyűjt. Vicc Elek]. - Debrecen : Tóth Kvkereskedés, 2001. - 79 p. ; 14 cm. - (Vicckönyvtár, ISSN 1587-5466)
ISBN 963-9371-62-9 * fűzött : 160,- Ft (hibás ISBN 963-9371-18-1)
398.94
[AN 909428]
MARC

ANSEL
UTF-88837 /2003.
Tari József
   Találós kérdések, viccek / [összegyűjt. Tari József] ; [ill. Tari Eszter]. - Pécs : Take BT, 2002. - 141 p. ; 7x5 cm
ISBN 963-204-490-8 kötött : kvker. forgalomba nem kerül
398.94 *** 398.6 *** 099.1
[AN 981205]
MARC

ANSEL
UTF-88838 /2003.
   Tréfás és csúfolódó erdélyi népköltészet / összeáll. Szeremlei László ; Szentimrei Jenő előszavával. - Gyöngyös : Pallas, 2003. - 159 p. ; 20 cm
ISBN 963-9117-43-9 fűzött : 698,- Ft
398.8(=945.11)(498.4) *** 398.21(=945.11)(498.4) *** 894.511-14(498) *** 894.511-34(498)
[AN 980563]
MARC

ANSEL
UTF-88839 /2003.
Ujváry Zoltán (1932-)
   Menyecske a kemencében : világjáró palóc adomák és huncutságok / [gyűjt. és a bevezetést írta] Újváry Zoltán ; [az illusztrációkat Szilágyi Imre kész.]. - Debrecen : Méliusz, 2003. - 250, [5] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-8216-34-4 kötött : ár nélkül
398.23(=945.11)(439.13)
[AN 990972]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

8840 /2003.
Andor László (1966-)
   Paneltől az óceánig : baloldali politika az uniós csatlakozás küszöbén / Andor László, Hegyi Gyula. - [Budapest] : Villányi úti Konferenciaközp. és Szabadegy. Alapítvány, 2003. - 179 p. ; 20 cm. - (Villányi úti könyvek, ISSN 1215-3338 ; 28.). (Politikatudományi sorozat, ISSN 1219-9400 ; 24.)
ISBN 963-7580-36-0 fűzött : ár nélkül
323(439)"199/200" *** 329.14(439)"199/200" *** 338.2(439)"199/200" *** 327.39(4-62)
[AN 980568]
MARC

ANSEL
UTF-88841 /2003.
Ben Jelloun, Tahar
Le racisme expliqué à ma fille (magyar)
   A rasszizmus, ahogy a lányomnak elmagyaráztam / Tahar Ben Jelloun ; [ford. Takács M. József]. - Budapest : Ulpius-ház, 2003. - 79 p. ; 19 cm
ISBN 963-9475-47-5 fűzött : 1480,- Ft
323.12(02.053.2) *** 316.647.8(02.053.2)
[AN 981425]
MARC

ANSEL
UTF-88842 /2003.
Boar, Roger
The world's greatest spies and spymasters (magyar)
   Kémek / Roger Boar, Nigel Blundell ; [ford. Pataki Gábor]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2003. - 125 p. ; 20 cm. - (Minden idők legnagyobb..., ISSN 1589-5726 ; 3.)
ISBN 963-86332-2-0 fűzött : 495,- Ft
327.84(100)(091) *** 355.40(100)(091)
[AN 981780]
MARC

ANSEL
UTF-88843 /2003.
Brook-Shepherd, Gordon
Otto von Habsburg (magyar)
   Habsburg Ottó : életrajz / Gordon Brook-Shepherd ; [ford. Kontor István László]. - Miskolc : Z-Press, cop. 2003. - 366 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 363-365.
ISBN 963-9490-08-3 kötött : 3580,- Ft
Habsburg, Otto von
32(4)(092)Habsburg,_O._von
[AN 980423]
MARC

ANSEL
UTF-88844 /2003.
Buchinger Manó (1875-1953)
   Találkozásom Európa szocialista vezetőivel / írta Buchinger Manó ; [... sajtó alá rend. és jegyzetekkel ell. Kende János]. - Budapest : Napvilág, 2003. - 155 p. ; 20 cm
ISBN 963-9350-19-2 fűzött : 1500,- Ft
329.14(4)(092)(0:82-94)
[AN 980626]
MARC

ANSEL
UTF-88845 /2003.
   Hazatérünk Európába : két konferencia az európai uniós csatlakozásról : 2003. március 22., 2003. április 6. / [... összeáll. Laczay István] ; a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület és a Budapest Társaság rendezésében. - Budapest : M. Polgári Együttműködés Egyes., [2003]. - 35 p. ; 21 cm
ISBN 963-210-095-6 fűzött : ár nélkül
European Union.
327.39(4-62) *** 327(439) *** 061.3(439-2Bp.)"2003"
[AN 981709]
MARC

ANSEL
UTF-88846 /2003.
The "Iraq" conspiracy (magyar)
   Az "Irak" összeesküvés : a háború valódi okai. - [Budapest] : Bolt, [2003]. - 178 p. : ill. ; 16 cm
ISBN 963-206-822-X fűzött : 990,- Ft
323.285(73)"2001" *** 327.5(5-011)"198/200"
[AN 980085]
MARC

ANSEL
UTF-88847 /2003.
   Komparatív politológia : szöveggyűjtemény / szerk. Bayer József, Malkovics Tibor] ; [... kiad. a Zsigmond Király Főiskola]. - Budapest : Zsigmond Király Főisk., 2002-. - 24 cm
Főiskolai tankönyv
ISBN 963-00-9973-X
32.001(075.8) *** 32(100)(075.8)
[AN 983306]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Országtanulmányok. - 2002. - 239 p.
Bibliogr.: p. 227-239.
ISBN 963-00-9975-6 fűzött : ár nélkül
32.001(075.8)
[AN 983308] MARC

ANSEL
UTF-88848 /2003.
Manea, Norman
The dictator and the artist (magyar)
   Bohócokról : a diktátor és a művész : esszék / Norman Manea ; [ford. Jávorszky Mária]. - Budapest : Európa, 2003. - 279 p. ; 19 cm. - (Mérleg, ISSN 0231-2433)
ISBN 963-07-7139-X fűzött : 1400,- Ft
323.282(498)"194/198" *** 323.12(=924)(498)"194" *** 949.8"194/198" *** 859.0-92=945.11
[AN 983491]
MARC

ANSEL
UTF-88849 /2003.
Mészáros István (1927-)
   Kimaradt tananyag : kimaradt történelmi tananyag a katolikus egyházról felnőtteknek és diákoknak / Mészáros István. - 3. jav. kiad. - Budapest : Márton Á. K., 2003-. - 19 cm
322(439)"1945/198" *** 282(439)"1945/198"
[AN 990961]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A diktatúra és az egyház, 1945-1956. - 2003. - 127 p.
A függelékben Barankovics István az Országgyűlésben 1948. június 16-án elhangzott beszédével. - Bibliogr.: p. 125-127.
ISBN 963-9435-12-0 fűzött : 880,- Ft
322(439)"1945/195" *** 282(439)"1945/195"
[AN 990962] MARC

ANSEL
UTF-88850 /2003.
Miklya Luzsányi Mónika
   Hogy véget érjen a sötétség : dokumentumok Sztehlo Gábor lelkész gyermekmentő munkájáról a II. világháború idején / Miklya Luzsányi Mónika. - Budapest : Harmat ; Kolozsvár : Koinónia, 2003. - 110 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 109-110.
ISBN 963-9148-83-0 fűzött : ár nélkülISBN 973-8022-60-6
Sztehlo Gábor (1909-1974)
323.12(=924)(439)"1939/1945"(092)Sztehlo_G.
[AN 980490]
MARC

ANSEL
UTF-88851 /2003.
   Nemzetiségi ügyek dokumentumai Baranyában, 1950-1990 / [szerk., vál., bev., helynévmutató ... Füzes Miklós]. - Pécs : Baranya M. Lvt., 2003. - 278 p. ; 24 cm. - (Tanulmányok és források Baranya megye történetéből, ISSN 1218-9561 ; 10.)
A tartalomjegyzék és a bev. német nyelven is
ISBN 963-8100-47-8 fűzött : ár nélkül
Baranya (megye)
323.15(=00)(439.127)"195/199"(093.2) *** 930.253(439-2Pécs) *** 316.347(=00)(439.127)"195/199"(093.2)
[AN 981429]
MARC

ANSEL
UTF-88852 /2003.
Pomogáts Béla (1934-)
Épülő hidak - magyarok és románok (magyar)
   Reconstruirea podurilor, maghiarii şi românii : studii şi articole / Pomogáts Béla ; trad. ... Anamaria Pop ; pref. Gabriel Andreescu. - Budapest : Pont, cop. 2002. - 239 p. ; 16 cm. - (Conflux, ISSN 1219-5677)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9312-36-3 fűzött : ár nélkül
327(498)"199/200" *** 327(439)"199/200" *** 323.15(=945.11)(498)"199/200" *** 316.347(=945.11)(498)"199/200"
[AN 983434]
MARC

ANSEL
UTF-88853 /2003.
Porrajmos (új kiadása.)
   Roma Holocaust : kodola seron, kon perdal zhuvinde : túlélők emlékeznek : recollections of survivors / [ed. Bernáth Gábor] ; [kon phushenas ... Bársony János et al.] ; [boldas ... Radnóti Anna, Mohácsi Józsefné és Mohácsi Edit]. - 2. kiad. - Budapest : RSK, 2001. - 148 p. : ill. ; 15x21 cm. - (Romano Medijako Centroske ginadyi = Roma Sajtóközpont könyvek = Roma Press Center books,, ISBN 1585-8901 ; ; 2.)
ISBN 963-00-6076-0 fűzött : ár nélkül
323.12(=914.99)(439)"194"(0:82-94)
[AN 982405]
MARC

ANSEL
UTF-88854 /2003.
   Seminar on the Hungarian EU accession process : international seminar organized by the Robert Schuman Institute, Budapest and sponsored by the Hanns-Seidel-Stiftung and the Robert Schuman Foundation, Luxembourg : Budapest, ... June 21, 2000 = Magyarország csatlakozása az Európai Unióhoz : nemzetközi szeminárium a budapesti Robert Schuman Intézet szervezésében, a Hanns-Seidel Alapítvány és a Robert Schuman Alapítvány, Luxemburg támogatásával : Budapest, 2000. június 21. / [ed. Erhard von der Bank, Judit Pálfalvi]. - Budapest : Robert Schuman Inst. for Developing Democracy in Central and Eastern Europe, [2001]. - 99 p. ; 24 cm
ISBN 963-00-7216-5 * fűzött : ár nélkül
327.39(4-62) *** 327(439) *** 061.3(439-2Bp.)"2000"
[AN 807922]
MARC

ANSEL
UTF-88855 /2003.
   Zor-sila najaripe mashkar e Roma : [1940-1985] = Kényszermosdatások a cigánytelepeken = Force bathings in Romani settlements / [ed. Bernáth Gábor] ; [kon phushenas ... Baranyi Laura et al.] ; [boldas ... Nagy Zoltán et al.]. - Budapest : RSK, 2002. - 145, [3] p. : ill. ; 15x21 cm. - (Romano Medijako Centroske ginadyi = Roma Sajtóközpont könyvek = Roma Press Center books,, ISBN 1585-8901 ; ; 3.)
ISBN 963-202-283-1 fűzött : ár nélkül
323.12(=914.99)(439)"194/198" *** 614.48(=914.99)(439)"194/198"
[AN 982408]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

8856 /2003.
Ádám Sándor
   Erdély sorsa / Ádám Sándor. - Budapest : Szerző, 2003. - 139 p., [2] t. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 135-138.
ISBN 963-430-327-7 fűzött : 1600,- Ft
Erdély
943.921"18/19"
[AN 981347]
MARC

ANSEL
UTF-88857 /2003.
Anonymus (III. Béla jegyzője) (XII-XIII. sz)
Gesta Hungarorum (magyar)
   Gesta Hungarorum : Béla király jegyzőjének könyve a magyarok cselekedeteiről / Anonymus ; [ford. és jegyzetekkel ell. Pais Dezső] ; [a jegyzeteket kieg. és a térképeket kész. Györffy György] ; [a bev. tanulmányt írta és a szöveget gond. Thoroczkay Gábor]. - Budapest : Szt. István Társ., 2003. - 131 p. : ill., térk. ; 17 cm. - (Szent István könyvek, ISSN 1585-6186 ; 10.)
ISBN 963-361-444-9 kötött : 990,- Ft
943.9".../09"(093)
[AN 981824]
MARC

ANSEL
UTF-88858 /2003.
Balázs Sándor (1883-1982)
   Hannibál élete és kora / Balázs Sándor. - [Budapest] : Focus, [2003]. - 157, [2] p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-9468-12-6 kötött : ár nélkül
939.73(092)Hannibal *** 937"-02/-01" *** 355(397.3)(092)Hannibal
[AN 980074]
MARC

ANSEL
UTF-88859 /2003.
Bánosi György (1953-)
   Ókori uralkodók kislexikona / Bánosi György és Veresegyházi Béla. - [Budapest] : Anno, [2003]. - 226 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 225-226.
ISBN 963-375-099-7 fűzött : ár nélkül
931(092):030
[AN 988725]
MARC

ANSEL
UTF-88860 /2003.
   Európai kulturális folyamatok : [szöveggyűjtemény] / [szerk.] Hegedűs Vilmos, Szepes Erika ; [közread. a Zsigmond király Főiskola]. - Budapest : Zsigmond Király Főisk., 2003. - 349 p. : ill. ; 24 cm
Főiskolai tankönyv. - Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-86341-1-1 fűzött : ár nélkül
940"17/18"(075.8) *** 930.85(4)"17/18"(075.8) *** 316.7(4)"17/18"(075.8)
[AN 983389]
MARC

ANSEL
UTF-88861 /2003.
Horányi Gábor
   Híres magyar asszonyok kalandjai / Horányi Gábor, Pivárcsi István. - [Budapest] : Palatinus, 2003. - 174 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 169-174.
ISBN 963-9487-04-X kötött : 3360,- Ft
929-055.2(439) *** 930.85(439)
[AN 981717]
MARC

ANSEL
UTF-88862 /2003.
   Iskolai Levéltár = Schularchiv / szerk. ... Horváth Richárd ; [a ... fordítást kész. ... Szabó Csaba]. - Győr : Egyházm. Lvt., 2003. - 135 p. ; 23 cm. - (A Győri Egyházmegyei Levéltár kiadványai. Segédletek,, ISSN 1589-0732 ; 1.)
Példányszám: 150
ISBN 963-204-567-X fűzött : ár nélkül
930.253(439-2Győr)(083.8) *** 930.253.4 *** 37.014.521(439.11)
[AN 983174]
MARC

ANSEL
UTF-88863 /2003.
Kondicsné Kovács Éva
   Körmend rövid története / Kondicsné Kovács Éva, Stipkovits Ferenc ; [közread. a] Csaba József Honismereti Egyesület. - Körmend : Csaba J. Honismereti Egyes., 2002. - 162 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 153-155. - Példányszám: 1000
ISBN 963-204-277-8 fűzött : ár nélkül
Körmend
943.9-2Körmend
[AN 983080]
MARC

ANSEL
UTF-88864 /2003.
Kristó Gyula (1939-)
   Az Árpádok : fejedelmek és királyok / Kristó Gyula, Makk Ferenc. - Utánny. - [Szeged] : Szukits, cop. 2003. - 313, [4] p. : ill., térk. ; 20 cm + mell.
Bibliogr.: p. 313-[314].
ISBN 963-9278-48-3 kötött : 1990,- Ft
Árpád-ház
943.9"09/12" *** 929.52(439)Árpád-ház
[AN 988559]
MARC

ANSEL
UTF-88865 /2003.
Krul, Wessel
   Egy korszerűtlen történész, Johan Huizinga élete és művei / Wessel Krul ; ford. Balogh Tamás ; [szerk. Fenyves Miklós]. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2003. - 239 p. ; 21 cm
Gerinccím: Johan Huizinga élete és művei. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9373-46-X fűzött : 2000,- Ft
Huizinga, Johan
930.1(492)(092)Huizinga,_J.
[AN 982970]
MARC

ANSEL
UTF-88866 /2003.
Macskássy Izolda (1945-)
   Kézikönyv : Kicsi Berta nagyanyám és Édesanyám szép ruhái, ételei és intelmei / Macskássy Izolda. - 3. átd. kiad. - Budapest : Bookmaker, 2003. - 71 p. : ill., színes ; 21 cm
Kötött : 2980,- Ft (hibás ISBN 963-204-928-4)
930.85(439)"19" *** 395 *** 646.1/.6 *** 641.55(083.12) *** 741(439)(092)Macskássy_I.
[AN 989338]
MARC

ANSEL
UTF-88867 /2003.
   Magyar örökség / [szerk. Fekete Gábor, Fromann Richárd, Sipos Gyula] ; [ill. Németh Szilvia]. - Törökbálint : Mérővessző K., 2002. - 781, [14] p. : ill. ; 15 cm
ISBN 963-206-186-1 kötött : ár nélkül
930.85(439) *** 894.511-14(082)
[AN 980498]
MARC

ANSEL
UTF-88868 /2003.
   Magyar történelem : sequens / [szerk. ... Virágvölgyi András]. - 3. kiad. - [Budapest] : Képzőműv. K., [2003], cop. 2001. - 99 p. : ill., színes, részben térk. ; 24 cm
Spirál fűzéssel. - Bibliogr.: p. 57.
ISBN 963-336-918-5 fűzött : ár nélkül
943.9(0:930.24)
[AN 988287]
MARC

ANSEL
UTF-88869 /2003.
   A magyar történelem vitatott személyiségei. - [Budapest] : Kossuth, [2002]-. - 20 cm
A Magyar Történelmi Társulat rendezésében a Magyar Tudományos Akadémián tartott "Múltunk kritikus kérdései" c. előadás-sorozat szerkesztett anyaga
943.9(092)
[AN 928798]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - cop. 2003. - 136 p.
Előszó Kosáry Domokos. - Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-09-4467-7 fűzött : 1490,- Ft
943.9(092)
[AN 981837] MARC

ANSEL
UTF-88870 /2003.
Modi, Jivanji Jamshedji
   A hunokról, akik meghódították Indiát : mi volt a hunok vallása? / írta Jivanji Jamshedji Modi ; kéziratból ford. Zajti Ferenc. - Repr. kiad. - [Budapest] : Barnaföldi Archívum, cop. 2003. - [4], 51 p. ; 19 cm
Az 1926-ban Budapesten, az "Aveszta-könyvtár" c. sorozat 2. füzeteként megjelent mű reprintje
ISBN 963-86326-2-3 fűzött : ár nélkül
936.91 *** 295 *** 094/099.07
[AN 990969]
MARC

ANSEL
UTF-88871 /2003.
   Művelődéstörténet : szöveggyűjtemény : főiskolai tankönyv / szerk. Szepes Erika és Szerdahelyi István ; [... kiad. Zsigmond Király Főiskola]. - Budapest : Zsigmond Király Főisk., 2002. - 321 p. ; 24 cm
ISBN 963-00-9637-4 fűzött : ár nélkül
930.85(100)(075.8)
[AN 983281]
MARC

ANSEL
UTF-88872 /2003.
   Nógrád vármegye nemesi közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái. - Salgótarján : Nógrád M. Lvt., 2001-. - 24 cm
ISBN 963-7243-31-3 *
943.913.1"159/165"(093.2) *** 353(439.131)"159/165"(093.2) *** 930.253(439-2Salgótarján)
[AN 902723]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], 1652-1656 / Tóth Péter. - 2001. - 148 p. - (Adatok, források és tanulmányok a Nógrád Megyei Levéltárból, ISSN 0238-1990 ; 29.)
ISBN 963-7243-30-5 fűzött : ár nélkül
943.913.1"165"(093.2) *** 353(439.131)"165"(093.2) *** 930.253(439-2Salgótarján)
[AN 902079] MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], 1597-1603 / Oborni Teréz. - 2001. - 185 p. - (Adatok, források és tanulmányok a Nógrád Megyei Levéltárból, ISSN 0238-1990 ; 28.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7243-29-1 fűzött : ár nélkül
943.913.1"159/160"(093.2) *** 353(439.131)"159/160"(093.2) *** 930.253(439-2Salgótarján)
[AN 902726] MARC

ANSEL
UTF-88873 /2003.
   Pártközi értekezletek : politikai érdekegyeztetés, politikai konfrontáció, 1944-1948 / a dokumentumokat vál., szerk., a jegyzetekkel ell. Horváth Julianna [et al.]. - Budapest : Napvilág, 2003. - XXI, 1099 p. ; 25 cm
ISBN 963-9350-18-4 kötött : 5500,- Ft
943.9"1944/1948"(093) *** 323(439)"1944/1948"(093) *** 329(439)"1944/1948"(093)
[AN 983590]
MARC

ANSEL
UTF-88874 /2003.
Poós Zoltán (1970-)
   Szivárvány Áruház : egy korszak kultikus tárgyai / Poós Zoltán ; [fotók Szabolcs László]. - [Budapest] : Papirusz Book, 2003. - 146, [5] p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 963-9263-06-0 fűzött : ár nélkül
930.85(439)"197"(089.3)(0:82-7)
[AN 991134]
MARC

ANSEL
UTF-88875 /2003.
Reznák Erzsébet (1957-)
   "Tükör valék..." : dokumentumok Kossuth Lajos életútjáról / [a ceglédi Kossuth Múzeum kiállítás-vezetőjének szövegét Reznák Erzsébet írta ...] ; [közread. a] Kossuth Múzeum. - Cegléd : Kossuth Múz., 2002. - [28] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-8317-11-6 fűzött : ár nélkül
Kossuth Lajos (1802-1894)
943.9"18"(092)Kossuth_L. *** 069.02(439-2Cegléd)(036)
[AN 980633]
MARC

ANSEL
UTF-88876 /2003.
   Szemelvénygyűjtemény Körmend történetének tanulmányozásához / szerk. és a szövegeket vál. Kondicsné Kovács Éva ; kiad. Jubileumi Bizottság Körmend. - Körmend : Jubileumi Biz., 1993-2002. - 2 db ; 24 cm
A 2. kötetet közread. a Csaba József Honismereti Egyesület
ISBN 963-04-3653-1
Körmend
943.9-2Körmend(093)
[AN 96142]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., 1849-2000. - 2002. - [2], 239 p. : ill.
ISBN 963-202-607-1 fűzött : ár nélkül
943.9-2Körmend(093)
[AN 983081] MARC

ANSEL
UTF-88877 /2003.
Wilson, Ian
Before the flood (magyar)
   Az özönvíz előtt / Ian Wilson ; [ford. Tamás Gábor]. - [Debrecen] : Gold Book, [2003]. - 300 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 240-246.
ISBN 963-9437-49-2 kötött : ár nélkül
930.85(100) *** 903/904(100)
[AN 983091]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

8878 /2003.
Bajmóczy Péter (1973-)
   Szeged - Temesvár kerékpártúra : útvonal ismertető = Ciclo-tura Timişoara - Szeged : prezentarea traseului / írta Bajmócy [!Bajmóczy] Péter ; közrem. Balogh Gábor [et al.] ; [... ford. Raduly Edina]. - Szeged : [Geo-Environ Környezetvédő Egyes.], 2001. - 23, 23 p. : ill., térk. ; 17 cm
Közread. a Geo-Environ Környezetvédő Egyesület. - A magyar és a román nyelvű rész hátlapjával egybekötve
ISBN 963-00-7264-5 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
914.39-2Szeged(036) *** 914.984-2Temesvár(036) *** 796.57
[AN 909439]
MARC

ANSEL
UTF-88879 /2003.
Czímer Tamás
   Gyöngyös az ezredfordulón / fényképezte Czímer Tamás ; szerk. Fűköh Levente, Horváth László ; [kiad. Gyöngyös Város Önkormányzata]. - Gyöngyös : Önkormányzat, 2003. - [80] p. : ill., színes ; 28 cm
Fotóalbum. - Magyar, angol és német nyelven
ISBN 963-00-6534-7 fűzött : ár nélkül
Gyöngyös
908.439-2Gyöngyös(084.12) *** 77.04(439)(092)Czímer_T.
[AN 989284]
MARC

ANSEL
UTF-88880 /2003.
Gallai Rezső (1939-)
   Szórabírt emlékezet / Gallai Rezső. - Tatabánya : Alfadat-press, 2003. - 99 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-8103-41-8 fűzött : ár nélkül
Tatabánya
908.439-2Tatabánya *** 622.33(439-2Tatabánya)(091)
[AN 980557]
MARC

ANSEL
UTF-88881 /2003.
Hárs József (1925-)
   Mesélő utcák Sopronban : Sopron megyei jogú város, Balf, Brennbergbánya és Görbehalom, Kőhíd-telep, Tómalom : történeti utcanévjegyzék / írta Hárs József. - [Sopron] : Juhász Kft., 2003. - 80 p., [16] t. : ill., színes ; 21 cm + térk.
ISBN 963-206-816-5 fűzött : ár nélkül
Sopron
914.39-2Sopron(083.86)
[AN 981131]
MARC

ANSEL
UTF-88882 /2003.
Juhász Ernő (1939-)
   Egyiptom / Juhász Ernő. - Budapest : Cartographia, cop. 2003. - 138 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Cartographia útikönyvek, ISSN 1588-8118)
Lezárva: 2003. ápr. 1.
ISBN 963-352-851-8 fűzött : ár nélkül
Egyiptom
916.20(036)
[AN 983910]
MARC

ANSEL
UTF-88883 /2003.
Kelemen István
   Fertőhomok, 1274-2001 / Kelemen István ; szerző-, szervező- és szerkesztőtársam Kálmán Tibor. - Budapest : Croatica, 2001. - 299 p., [28] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 267-274. - Összefoglalás német és horvát nyelven
ISBN 963-9314-22-6 fűzött : ár nélkül
Fertőhomok
908.439-2Fertőhomok
[AN 808216]
MARC

ANSEL
UTF-88884 /2003.
Kondicsné Kovács Éva
   Körmend, a mi városunk : honismereti olvasókönyv / Kondicsné Kovács Éva, Szinetár Miklós ; [közread. a] Csaba József Honismereti Egyesület. - Körmend : Csaba J. Honismereti Egyes., 2002. - 114, [2] p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 113-114. - Példányszám: 450
ISBN 963-202-400-1 fűzött : ár nélkül
Körmend
908.439-2Körmend
[AN 983076]
MARC

ANSEL
UTF-88885 /2003.
Lőrincz Zsolt
   Skócia / Lőrincz Zsolt ; [fotók Balogh Mónika et al.]. - Székesfehérvár : Útilapu, cop. 2003. - 239 p. : ill. színes, részben térk. ; 22 cm. - (Ablak a világra, ISSN 1588-6727)
Lezárva: 2003. máj. 6.
ISBN 963-86254-2-2 fűzött : ár nélkül
Skócia
914.11(036)
[AN 983907]
MARC

ANSEL
UTF-88886 /2003.
Németh Sándor (1979-)
   Kőszeg funkcionális morfológiája / Németh Sándor. - Szombathely : Oskar, 2003. - 124 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 121-124. - Példányszám: 500
ISBN 963-8122-53-6 fűzött : 1456,- Ft
Kőszeg
911.372.6(439-2Kőszeg) *** 911.3(439-2Kőszeg) *** 943.9-2Kőszeg
[AN 982895]
MARC

ANSEL
UTF-88887 /2003.
Die schönsten Reiseziele Europas (magyar)
   Ez Európa! : a legszebb tájak és városok. - Budapest : M. Kvklub, 2003. - 256 p. : ill., színes, részben térk. ; 31 cm
Ford. Farkas Tünde
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-547-868-2)
908.4
[AN 980179]
MARC

ANSEL
UTF-88888 /2003.
   Sopron: Magyarország Liszt városa / [kiad. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata]. - Sopron : Önkormányzat, [2001]. - [16] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-00-8586-0 * fűzött : ár nélkül
Sopron
914.39-2Sopron(036) *** 78.071.1(439)(092)Liszt_F.
[AN 909437]
MARC

ANSEL
UTF-88889 /2003.
Sopron: Magyarország Liszt városa (német)
   Sopron, die Lisztstadt von Ungarn / [Hrsg. von der Selbstverwaltung der Stadt Sopron mit Komitatsrecht]. - Sopron : Selbstverwaltung, [2001]. - [16] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-00-8587-9 * fűzött : ár nélkül
Sopron
914.39-2Sopron(036) *** 78.071.1(439)(092)Liszt_F.
[AN 909438]
MARC

ANSEL
UTF-88890 /2003.
Sós Judit
   Erdély : útikönyv / [szerzők Sós Judit és Farkas Zoltán ; [fényképek Farkas Zoltán, Sós Judit] ; [rajz. Kemény Zsuzsa]. - 5. kiad. - Budapest : Jel-Kép BT, 2002. - 338, [13] p., [16] t. : ill., részben színes ; 19 cm
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-202-411-7)
Erdély
914.984(036)
[AN 988966]
MARC

ANSEL
UTF-88891 /2003.
Száraz György (1930-1987)
   Budapest : a city set in time / [text by György Száraz] ; [transl. Judith Sollosy] ; [photographs László Csigó et al.]. - 3. ed. - Budapest : Corvina, 2003. - 115 p. : ill., színes ; 32 cm
Fotóalbum
ISBN 963-13-5266-8 kötött : 4800,- Ft
Budapest
908.439-2Bp.(084.12) *** 77.04(439)(092)Csigó_L.
[AN 988074]
MARC

ANSEL
UTF-88892 /2003.
Száraz György (1930-1987)
   Budapest im Spiegel der Zeit / [Text von György Száraz] ; [Fotos László Csigó et al.] ; [deutsche Übers. Vilmos Velinszky]. - 2. Aufl. - Budapest : Corvina, [2003], cop. 1999. - 115 p. : ill., színes ; 32 cm
ISBN 963-13-5281-1 kötött : 4800,- Ft
Budapest
908.439-2Bp.(084.12) *** 77.04(439)(092)Csigó_L.
[AN 988080]
MARC

ANSEL
UTF-88893 /2003.
   Szerencs és a Zempléni-hegység : a Szerencsen 2003. május 16-17-én megtartott tudományos konferencia előadásai / szerk. Frisnyák Sándor, Gál András ; [... a Magyar Tudományos Akadémia Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testülete etc. rend.]. - Szerencs ; Nyíregyháza : [Nyíregyházi Főisk. Földrajz Tansz.], 2003. - 333 p. : ill. ; 24 cm
Közread. a Nyíregyházi Főiskola Földrajz Tanszéke. - Bibliogr. az előadások végén
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9368-69-7)
908.439.134 *** 911.2(439.134) *** 061.3(439-2Szerencs)
[AN 982944]
MARC

ANSEL
UTF-88894 /2003.
   Szülőföldem, Túrkeve / szerk. Csajbók Ferencné ; [szerzők Bacskai Sándorné et al.] ; [közread.] Túrkeve Város Önkormányzata. - 3. jav., bőv. kiad. - Túrkeve : Önkormányzat, 2003. - 322 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-03-5694-5)
Túrkeve
908.439-2Túrkeve
[AN 980889]
MARC

ANSEL
UTF-88895 /2003.
   L'Ungheria nelle carte geografiche : catalogo della mostra : Biblioteca nazionale centrale di Firenze, 1-27 aprile 2003 / [selezione ..., red. Katalin Plihál ...] ; [trad. ... Zsuzsa Vajdovics] ; [org., ed. Biblioteca nazionale Széchényi]. - Budapest : OSZK, 2003. - 27 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-200-461-2 fűzött : ár nélkül
912(439)"15/19" *** 061.4(45-2Firenze)
[AN 982479]
MARC

ANSEL
UTF-88896 /2003.
   A várossá nyilvánított Kerekegyháza : 2001. július 1. / [mtársak. Csőszné Seres Ilona, Farkas Veronika, Tabajdi Márta] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága. - Kecskemét : KSH Bács-Kiskun M. Ig., 2001. - 23 p. : ill., részben színes térk. ; 29 cm
ISBN 963-00-9124-0 * fűzött : 1500,- Ft
Kerekegyháza
908.439-2Kerekegyháza(083.41) *** 31(439-2Kerekegyháza)
[AN 909213]
MARC

ANSEL
UTF-88897 /2003.
Wellner István (1924-1991)
   Itália / Wellner István ; [térk. ... Pakurár István] ; [fotók Fehér István et al.]. - 7. kiad. - [Budapest] : Panoráma, [2003], cop. 1993. - 449 p., [32] t. : ill., főként színes, részben térk. ; 19 cm. - (Panoráma nagyútikönyvek, ISSN 1217-1271)
Lezárva: 1991. febr. 1.
ISBN 963-243-873-6 kötött : 2670,- Ft
Olaszország
914.5(036)
[AN 991147]
MARC

ANSEL
UTF-88898 /2003.
   Zuglói lexikon / [főszerk. Fodor Béla] ; [... szerk. és írta Herminamező Polgári Körének helytörténeti munkacsoportja Békássy Csaba et al.]. - 2. átd. kiad. - [Budapest] : Herminamező Polgári Köre, 2003. - 239 p. : ill. ; 24 cm
Összefoglalás angol és német nyelven
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-657-214-3)
Budapest. XIV. kerület
908.439-2Bp.Zugló(031)
[AN 988314]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

8899 /2003.
   Állattenyésztési felülvizsgálati szabályzat, 2001 / [összeáll. Sebestyén Sándor et al.] ; [kiad. Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet]. - Budapest : OMMI, 2001. - 25, [10] p. ; 25 cm
Példányszám: 100
ISBN 963-86097-3-7 * fűzött : ár nélkül
351.823.1(439) *** 636
[AN 807920]
MARC

ANSEL
UTF-88900 /2003.
Bankó Zoltán
   Bevezetés a munkajogba / Bankó Zoltán, Berke Gyula, Kiss György. - Pécs : Justis, 2002. - 238 p. ; 21 cm
Lezárva: 2002. aug. 20. - Bibliogr. a fejezetek végén. - Példányszám: 1000
ISBN 963-641-893-4 fűzött : ár nélkül
349.2(439)(075.8)
[AN 981274]
MARC

ANSEL
UTF-88901 /2003.
Besenyei Lajos (1937-)
   A bérleti szerződés / Besenyei Lajos. - 2. átd. kiad. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2003. - 176 p. ; 24 cm. - (Szerződéstár, ISSN 1417-9709 ; 4.)
Lezárva: 2003. jan. 1. - Bibliogr.: p. 175-176.
ISBN 963-224-697-7 fűzött : ár nélkül
347.453(439)(036)
[AN 988298]
MARC

ANSEL
UTF-88902 /2003.
Breznay Tibor
   A munka törvénykönyve egységes szerkezetben állásfoglalásokkal és magyarázatokkal, 2003 : a 2003. július 1-én hatályba lépő módosításokkal / Breznay Tibor. - Budapest : Kompkonzult, 2003. - 476 p. ; 29 cm
Lezárva: 2003. ápr. 10.
ISBN 963-9427-21-7 kötött : 4000,- Ft
1992. évi XXII. törvény A munka törvénykönyvéről
349.2(439)(094)
[AN 988089]
MARC

ANSEL
UTF-88903 /2003.
Deák Dániel (1953-)
   A vállalkozások joga : tankönyv / Deák Dániel ; [... kiad. a Zsigmond Király Főiskola]. - Budapest : Zsigmond Király Főisk., 2003. - 234 p. ; 24 cm
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-202-911-9)
347.72(075.8)
[AN 983423]
MARC

ANSEL
UTF-88904 /2003.
Dubeczné Károlyi Éva
   Helyi szociális rendeletek mintatára : útmutató a jogharmonizációs szemléletű felülvizsgálathoz / szerzők Dubeczné Károlyi Éva, Gáll Imréné, Gelencsér József. - Pécs : Közig.-módszt. BT, 2002. - 252 p. ; 21 cm. - (Közigazgatás a gyakorlatban, ISSN 1218-8018 ; 21.). ("Jegyzők dokumentumtára", ISSN 1219-9222 ; 20.)
Lezárva: 2002. okt. 5.
ISBN 963-204-591-2 fűzött : ár nélkül
352(439)(094) *** 364.4(439)(094) *** 351.84(439)(094) *** 340.134(439)(094)
[AN 983191]
MARC

ANSEL
UTF-88905 /2003.
Erdő Péter (1952-)
   Egyházjog / Erdő Péter. - 3. átd., bőv. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2003. - 878 p. ; 24 cm. - (Szent István kézikönyvek, ISSN 1586-0302 ; 7.)
Bibliogr.: p. 811-836.
ISBN 963-361-463-5 kötött : 4200,- Ft
348.1/.7(035)
[AN 991181]
MARC

ANSEL
UTF-88906 /2003.
   Handbook on access to justice under the Aarhus Convention / ed. by Stephen Stec ; [publ. by] The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe . - Szentendre : REC, cop. 2003. - 256 p. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 251-254. és a jegyzetekben
ISBN 963-9424-28-5 fűzött : ár nélkül
349.6(4-11)(094.2) *** 504.06(4-11)(094.2)
[AN 982946]
MARC

ANSEL
UTF-88907 /2003.
Kettős mérce (angol)
   Double standard : prison conditions in Hungary / ed. András Kádár, Ferenc Kőszeg ; written by János Eörsi [et al.] ; with closing remarks by ... István Bökönyi ; [transl. by András Kádár, Márta Pardavi] ; [publ. by the] Hungarian Helsinki Committee. - Budapest : Hung. Helsinki Comm., 2002. - 198 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-00-9509-2 fűzött : 9, - : 2000,- Ft
343.81(439)"200"
[AN 982457]
MARC

ANSEL
UTF-88908 /2003.
   Kettős mérce : börtönviszonyok Magyarországon / szerk. Kádár András Kristóf, Kőszeg Ferenc ; írta Eörsi János [et al.] ; Bökönyi István ... utószavával ; a Magyar Helsinki Bizottság kiadása. - Budapest : M. Helsinki Biz., 2002. - 198 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-00-9508-4 fűzött : 2000,- Ft : 9, -
343.81(439)"200"
[AN 982450]
MARC

ANSEL
UTF-88909 /2003.
Kisházi-Kovács László (1943-)
   A városi kegyuraság Szegeden, 1917-1948 / Kisházi-Kovács László. - Budapest ; Szeged : METEM, 2001. - 226 p. : ill. ; 24 cm. - (METEM könyvek,, ISBN 1217-2669 ; ; 30.)
Bibliogr.: p. 201-204. - Összefoglalás olasz nyelven
ISBN 963-8472-66-9 fűzött : ár nélkül
348.423.44(439-2Szeged)"191/194"
[AN 808222]
MARC

ANSEL
UTF-88910 /2003.
Kiss Zoltán
   A kultúra és a tömegkommunikáció jogi szabályai : főiskolai tankönyv / Kiss Zoltán ; [... kiad. Zsigmond Király Főiskola]. - Budapest : Zsigmond Király Főisk., 2002. - 385 p. ; 24 cm
ISBN 963-204-177-1 fűzött : ár nélkül
351.85(439)(075.8) *** 316.77(075.8) *** 791.9.096/.097(075.8) *** 070(075.8) *** 347.77/.78(075.8)
[AN 983268]
MARC

ANSEL
UTF-88911 /2003.
Kovács Árpád
   Pénzügyi ellenőrzés változó erőtérben / Kovács Árpád. - [Budapest] : Perfekt, [2003]. - 406 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 401-[407].
Kötött : 4750,- Ft (hibás ISBN 963-394-4XX-X)
351.72.078.3 *** 657.6 *** 336.078.3 *** 658.15.012.7
[AN 980184]
MARC

ANSEL
UTF-88912 /2003.
   A magyar önkormányzati rendszer továbbfejlesztése / szerk. Csefkó Ferenc ; [közread. a] Magyar Önkormányzati Szövetségek Társulása. - Budapest : M. Önkormányzati Szövetségek Társulása, 2001. - 240 p. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-00-6887-7 fűzött : ár nélkül
352/353(439)"199"
[AN 808219]
MARC

ANSEL
UTF-88913 /2003.
   Mi az új a KRESZ-ben?, 2001 / [összeáll. Májay Péter]. - Budapest : Transport Média, 2001. - 30 p. : ill., színes ; 17 cm
Lezárva: 2001. ápr.
ISBN 963-86129-6-7 fűzött : 248,- Ft
351.811(439)(094) *** 656.1.05(439)(094)
[AN 906402]
MARC

ANSEL
UTF-88914 /2003.
   Módszertani útmutató az önkormányzatok szervezeti és működési szabályzatainak felülvizsgálatához / szerzők Bércesi Ferenc [et al.]. - Pécs : Közig.-módszt. BT, 2003. - 238 p. ; 21 cm. - (Közigazgatás a gyakorlatban, ISSN 1218-8018 ; 23.). ("Jegyzők dokumentumtára", ISSN 1219-9222 ; 22.)
Lezárva: 2003. jan. 5.
ISBN 963-206-232-9 fűzött : ár nélkül
352.077(439)(036)
[AN 986138]
MARC

ANSEL
UTF-88915 /2003.
   Nagybányai boszorkányperek / szerk. Balogh Béla ; [a szerk. mtársai Kis-Halas Judit, Tóth G. Péter]. - Budapest : Balassi, cop. 2003. - 373 p. : ill. ; 24 cm. - (A magyarországi boszorkányság forrásai, ISSN 1589-6080 ; 1.)
Bibliogr.: p. 373-[374].
ISBN 963-506-512-4 fűzött : 2200,- Ft
343.429.096(439-2Nagybánya)"16/17"(093)
[AN 982466]
MARC

ANSEL
UTF-88916 /2003.
Pethő Róbert
   Munkajog / Pethő Róbert ; [... kiad. a Zsigmond Király Főiskola]. - Budapest : Zsigmond Király Főisk., 2003. - 214 p. ; 24 cm
Főiskolai tankönyv
ISBN 963-86341-2-X fűzött : ár nélkül
349.2(439)(075.8)
[AN 983493]
MARC

ANSEL
UTF-88917 /2003.
   Polgári törvénykönyv, Polgári perrendtartás, Családjogi törvény, Bírósági végrehajtási törvény / [szerk. Csepregi Tünde, Németh István]. - Budapest : Unió, [2003]. - 852 p. ; 21 cm
Lezárva: 2003. márc. 1.
ISBN 963-388-397-0 kötött : 8900,- Ft
347(439)(094) *** 347.6(439)(094) *** 347.9(439)(094)
[AN 986023]
MARC

ANSEL
UTF-88918 /2003.
   Polgármesterek, önkormányzati képviselők kézikönyve : az önkormányzati munkáról - érthetően / összeáll. Kiss László. - Pécs : Közig.-módszt. BT, 2002. - 288 p. ; 21 cm. - ("Jegyzők dokumentumtára", ISSN 1219-9222 ; 21.). (Közigazgatás a gyakorlatban, ISSN 1218-8018 ; 22.)
Lezárva: 2002. nov. 30.
ISBN 963-204-916-0 fűzött : ár nélkül
352.077(439)(036) *** 342.553(439)
[AN 983198]
MARC

ANSEL
UTF-88919 /2003.
   Szociális-igazgatás-szerkezet : II. Országos Szociális Igazgatási Konferencia : válogatás a konferencia előadásaiból / [szerk. Landau Edit, Ulicska László] ; [közread. a SZOFA Alapítvány]. - Debrecen : SZOFA Alapítvány, 2003. - 290 p. ; 24 cm
Rend. az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium. - Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-206-752-5 fűzött : ár nélkül
351.84(439) *** 364.442(439) *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 980868]
MARC

ANSEL
UTF-88920 /2003.
   Tanulmánykötet a testületi munka szolgálatában : tudnivalók tisztségviselőknek, képviselőknek / összeáll. Kiss László. - Pécs : Közig.-módszt. BT, 2002. - 239 p. ; 21 cm. - ("Jegyzők dokumentumtára", ISSN 1219-9222 ; 19.). (Közigazgatás a gyakorlatban, ISSN 1218-8018 ; 20.)
Lezárva: 2002. aug. 31. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-202-753-1 fűzött : ár nélkül
352.077(439)
[AN 983186]
MARC

ANSEL
UTF-88921 /2003.
   Tanulmányok Erdősy Emil professzor tiszteletére / szerk. Fenyvesi Csaba és Herke Csongor. - Pécs : PTE ÁJK, 2002. - [8], 234 p. : ill. ; 24 cm. - (Studia iuridica auctoritate Universitatis Pécs publicata, ISSN 0324-5934 ; 130.)
Váltakozva magyar, angol, olasz és német nyelven. - Bibliogr. a jegyzetekben. - Erdősy Emil publikációinak jegyzéke: p. 226-229. - A tartalomjegyzék német és angol nyelven is
ISBN 963-641-913-2 kötött : ár nélkül
343.98 *** 012Erdősy_E.
[AN 981251]
MARC

ANSEL
UTF-88922 /2003.
Udvarhelyi András
   Elsikkasztott boldogság : egy szédelgő vallomása / Udvarhelyi András. - Budapest : Holoprint, 2001. - 171 p. ; 18 cm
ISBN 963-00-7873-2 fűzött : 950,- Ft
343.919(439)(0:82-94)
[AN 909134]
MARC

ANSEL
UTF-88923 /2003.
   Ügynökök és akták : nemzetközi konferencia az átvilágításról és az állambiztonsági iratok sorsáról / szerk. Halmai Gábor. - [Budapest] : Soros Alapítvány, cop. 2003. - 326 p. ; 24 cm
A Soros Alapítvány által 2002. szept. 6-7-én azonos címmel rendezett nemzetközi tanácskozás szerkesztett anyaga
ISBN 963-9049-36-0 fűzött : 1980,- Ft
351.746.1(439) *** 323(439)"199/200" *** 061.3(439-2Bp.)"2002"
[AN 982461]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

8924 /2003.
Butler, Rupert
SS-Wiking (magyar)
   Az SS-Wiking : az ötödik SS-hadosztály története, 1941-45 / Rupert Butler ; [ford. Bilik Péter]. - Debrecen : Hajja, cop. 2003. - 144 p. : ill. ; 30 cm. - (20. századi hadtörténet. A Waffen-SS egységei a háborúban,, ISSN 1589-2239)
ISBN 963-9329-65-7 kötött : ár nélkül
Németország. Waffen-Schutz-Staffel. Panzerdivision Wiking (5.)
355.318(430)"1939/1945" *** 355.486(430)"1939/1945"
[AN 980449]
MARC

ANSEL
UTF-88925 /2003.
   A keresztes háborúk. - [Tyukod] : Black & White, cop. 2002. - 197 p., [2] t.fol. : ill., térk. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9452-39-4 fűzött : ár nélkül
355.48(569.4)"10/12" *** 94"10/12"
[AN 982876]
MARC

ANSEL
UTF-88926 /2003.
Showell, Jak P. Mallmann
U-boats at war (magyar)
   U-bootok ellenséges partok előtt / Jak P. Mallmann Showell ; [ford. Szilágyi Béla]. - Debrecen : Hajja, cop. 2003. - 158 p. : ill. ; 30 cm. - (20. századi hadtörténet, ISSN 1418-2467)
ISBN 963-9329-64-9 kötött : ár nélkül
355.489(430)"1939/1945"
[AN 980427]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

8927 /2003.
Nemes Ferenc (1938-)
   A vezetés alapjai / Nemes Ferenc ; [... kiad. Zsigmond Király Főiskola]. - Budapest : Zsigmond Király Főisk., 2001. - 355 p. : ill. ; 24 cm
Főiskolai tankönyv. - Bibliogr.: p. 353-355.
ISBN 963-00-7850-3 fűzött : ár nélkül
65.012.4(075.8)
[AN 983545]
MARC

ANSEL
UTF-88928 /2003.
Poór József (1949-)
   Management consultancy in an Eastern European context : in association with FEACO / József Poór, Andrew Gross. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2003. - 182 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 177-182.
ISBN 963-224-706-X fűzött : ár nélkül
European Federation of Management Consulting Associations.
659.2(4-11) *** 65.012.4
[AN 983920]
MARC

ANSEL
UTF-88929 /2003.
Szathmáry Csaba
   Rádióberendezések és távközlő végberendezések (R&TTE) / [szerző Szathmáry Csaba]. - Budapest : ITDH Euro Info Közp., 2003. - 23 p. ; 24 cm. - (Európa füzetek, ISSN 1419-3477). (CE jelölés az ipari termékeken, ISSN 1589-5475 ; 11.)
ISBN 963-206-932-3 fűzött : ár nélkül
006.7/.8(4-62) *** 621.39
[AN 979966]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

8930 /2003.
Barta Tamás
   Üzleti kommunikáció és etika / Barta Tamás, W. Barna Erika ; [... kiad. Zsigmond Király Főiskola]. - Budapest : Zsigmond Király Főisk., 2002. - 243 p. : ill. ; 24 cm
Főiskolai tankönyv. - Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-204-222-0 fűzött : ár nélkül
658.1.012.63(075.8) *** 65.013(075.8) *** 174(075.8) *** 316.77(075.8)
[AN 983535]
MARC

ANSEL
UTF-88931 /2003.
   Élen a gazdaságban : pozitív példák a magyar húsiparban = Taking the lead in economy : positive models in Hungarian meat industry / [fel. szerk. ... Egri Sándor] ; [fotók Illyés Csaba ...]. - Szolnok : Nagyalföld, 2003. - 99 p. : ill., színes ; 29 cm
Lezárva: 2003. febr. - Gerinccím: Pozitív példák a magyar húsiparban
Fűzött : ár nélkül
338(439)"200" *** 637.5 *** 061.5(439)
[AN 983158]
MARC

ANSEL
UTF-88932 /2003.
Epping, Randy Charles
A beginner's guide to the world economy (magyar)
   Világgazdaság dióhéjban / Randy Charles Epping. - Budapest : Typotex, 2003. - 204 p. : ill. ; 20 cm
Ford. Csaba Ferenc
ISBN 963-9326-72-0 fűzött : 2500,- Ft
339.9(100)
[AN 980587]
MARC

ANSEL
UTF-88933 /2003.
Epstein, Barry J.
Wiley IAS 2002 (magyar)
   Nemzetközi számviteli standardok : magyarázatok és alkalmazások / Barry J. Epstein, Abbas Ali Mirza ; [ford. Csiszár Éva et al.]. - [Budapest] : Perfekt, [2003]. - [12], 1058 p. ; 24 cm
IAS Nemzetközi számviteli standardok (borító- és gerinccím)
ISBN 963-394-489-9 kötött : 19800,- Ft
657 *** 006.7/.8(100)
[AN 980189]
MARC

ANSEL
UTF-88934 /2003.
Havas Attila
   Does innovation policy matter in a transition country? : the case of Hungary / Attila Havas. - Budapest : IE Hung. Acad. of Sciences, 2002. - [2], 35 p. ; 21 cm. - (Műhelytanulmányok / Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Kutatóközpont,, ISSN 1419-6328 ; 2002/5.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás magyar nyelven
ISBN 963-9321-54-0 fűzött : ár nélkül
338(439)"199/200" *** 330.341.1(439)"199/200" *** 330.342.14(439)"199/200"
[AN 981215]
MARC

ANSEL
UTF-88935 /2003.
Havas Attila
   Identifying challenges and developing visions : technology foresight in Hungary / Attila Havas. - Budapest : IE Hung. Acad. of Sciences, 2002. - [6], 53 p. ; 21 cm. - (Műhelytanulmányok / Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Kutatóközpont,, ISSN 1419-6328 ; 2002/6.)
Bibliogr.: p. 45-50. - Összefoglalás magyar nyelven
ISBN 963-9321-55-9 fűzött : ár nélkül
338.27(439)"199/200" *** 65.012.2
[AN 981220]
MARC

ANSEL
UTF-88936 /2003.
Hermann Zoltán
   A helyi iskola működésének hatása a migrációra a kistelepüléseken / Hermann Zoltán. - Budapest : MTA Közgazdaságtud. Kutatóközp., 2002. - 49 p. : ill. ; 21 cm. - (Műhelytanulmányok / Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Kutatóközpont,, ISSN 1419-6328 ; 2002/12.)
Bibliogr.: p. 26-27. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-9321-63-X fűzött : ár nélkül
331.556(439-2)"199" *** 373.3(439-2)"199" *** 911.373(439)"199"
[AN 981231]
MARC

ANSEL
UTF-88937 /2003.
Herrendorf, Berthold
   Determinacy through intertemporal capital adjustment costs / Berthold Herrendorf and Ákos Valentinyi. - Budapest : IE Hung. Acad. of Sciences, 2002. - 18 p. ; 21 cm. - (Műhelytanulmányok / Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Kutatóközpont,, ISSN 1419-6328 ; 2002/9.)
Bibliogr.: p. 16-18. - Összefoglalás magyar nyelven
ISBN 963-9321-60-5 fűzött : ár nélkül
330.101.52
[AN 981223]
MARC

ANSEL
UTF-88938 /2003.
Hetényi István (1926-)
   Gazdaságpolitika / Hetényi István ; [... kiad. a Zsigmond Király Főiskola]. - Budapest : Zsigmond Király Főisk., 2003. - 149 p. : ill. ; 24 cm
Főiskolai tankönyv
ISBN 963-86301-4-0 fűzött : ár nélkül
338.2(075.8)
[AN 983462]
MARC

ANSEL
UTF-88939 /2003.
Horváth Győző
   Válságmenedzselés a gyakorlatban / Horváth Győző. - Budapest : Glória Press, cop. 2003. - 184 p. : ill. ; 18 cm
Bibliogr.: p. 179-180.
ISBN 963-8200-09-X fűzött : ár nélkül
658.1.016.7
[AN 979947]
MARC

ANSEL
UTF-88940 /2003.
Illés Iván (1942-)
   Regionális gazdaságtan és politika : [tankönyv] / Illés Iván ; [... kiad. Zsigmond Király Főiskola]. - Budapest : Zsigmond Király Főisk., 2003. - 273 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-85630-3-6)
332.1(075.8)
[AN 983585]
MARC

ANSEL
UTF-88941 /2003.
Kapitány Zsuzsa (1947-)
   Inequality and mobility analysis by the Hungarian rotation panel, 1993-98 / Zsuzsa Kapitány and György Molnár. - Budapest : IE Hung. Acad. of Sciences, 2002. - [4], 42 p. ; 21 cm. - (Műhelytanulmányok / Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Kutatóközpont,, ISSN 1419-6328 ; 2002/4.)
Bibliogr.: p. 40-42. - Összefoglalás magyar nyelven
ISBN 963-9321-53-2 fűzött : ár nélkül
330.567.28(439)(083.41) *** 312.5(439)"199"(083.41) *** 330.101.52 *** 330.33
[AN 981204]
MARC

ANSEL
UTF-88942 /2003.
Kézdi Gábor
   The geographic mobility of labor and the rigidity of European labor markets / Gábor Kézdi. - Budapest : IE Hung. Acad. of Sciences, 2002. - 35, [12] p. : ill. ; 21 cm. - (Műhelytanulmányok / Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Kutatóközpont,, ISSN 1419-6328 ; 2002/16.)
Bibliogr.: p. 34-35. - Összefoglalás magyar nyelven
ISBN 963-9321-68-0 fűzött : ár nélkül
331.5(4) *** 331.55(4)
[AN 981237]
MARC

ANSEL
UTF-88943 /2003.
Kuntner Ferenc
   Város az új európai térben : városmarketing és ennek alkalmazása Kőszeg példáján / Kuntner Ferenc. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2003. - 128 p., [5 t.fol.] : ill., részben színes, térk. ; 24 cm. - (ISES könyvek, ISSN 1588-7995 ; 5.)
Bibliogr.: p. 127-128.
ISBN 963-9438-11-1 fűzött : ár nélkül
658.8 *** 338.49(439-2Kőszeg)
[AN 980689]
MARC

ANSEL
UTF-88944 /2003.
Ladó Mária (1953-)
   A szociális párbeszéd alapjai / Ladó Mária, Tóth Ferenc ; [... kiad. Zsigmond Király Főiskola]. - Budapest : Zsigmond Király Főisk., 2003. - 235 p. ; 24 cm
Főiskolai tankönyv. - Bibliogr.: p. 227-235.
ISBN 963-00-9598-X fűzött : ár nélkül
331.105(075.8) *** 316.334.3(075.8)
[AN 983587]
MARC

ANSEL
UTF-88945 /2003.
Marosán György (ifj.) (1946-)
   Stratégiai menedzsment / Marosán György ; [... kiad. a Zsigmond Király Főiskola]. - Budapest : Zsigmond Király Főisk., 2002. - 218 p. : ill. ; 24 cm
Főiskolai tankönyv. - Bibliogr.: p. 213-218.
ISBN 963-202-911-9 fűzött : ár nélkül
658.1.011.1(075.8) *** 658.1.012.2(075.8)
[AN 983475]
MARC

ANSEL
UTF-88946 /2003.
Misz József
   Makroökonómia / Misz József ; [... kiad. a Zsigmond Király Főiskola]. - Budapest : Zsigmond Király Főisk., 2003. - 219 p. ; 24 cm
Főiskolai tankönyv. - Bibliogr.: p. [220].
Fűzött : ár nélkül
330.101.541(075.8)
[AN 983513]
MARC

ANSEL
UTF-88947 /2003.
New forms of contractual relationships and the implications for occupational safety and health (magyar)
   A szerződéses munkakapcsolatok új formáinak munkavédelmi vonatkozásai / [a magyar változatot szerk. Balogh Katalin, Svantek János] ; [ford. Haubert Péter] ; [közread. a Munkavédelmi Kutatási Közalapítvány]. - Budapest : Munkavédelmi Kutatási Közalapítvány, 2003. - 60 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 50-54.
ISBN 963-210-221-5 fűzött : ár nélkül
331.106(4-62) *** 349.22(4-62) *** 331.45(4-62)
[AN 981491]
MARC

ANSEL
UTF-88948 /2003.
Nováky Erzsébet (1945-)
   Kiskunfélegyháza jövője a participatív jövőkutatás szemléletében / Nováky Erzsébet. - Budapest : BKTÁE Jövőkut. Kutközp., 2003. - 63 p. ; 21 cm. - (Jövőtanulmányok, ISSN 1219-8366 ; 20.)
ISBN 963-503-300-1 fűzött : ár nélkül
332.144(439-2Kiskunfélegyháza) *** 338.27(439-2Kiskunfélegyháza) *** 008.2
[AN 982573]
MARC

ANSEL
UTF-88949 /2003.
Petró Katalin (1951-)
   Közgazdasági ismeretek / Petró Katalin ; [... kiad. a Zsigmond Király Főiskola]. - Budapest : Zsigmond Király Főisk., 2002. - 151 p. : ill. ; 24 cm
Főiskolai tankönyv
ISBN 963-00-9429-0 fűzött : ár nélkül
330(075.8)
[AN 983483]
MARC

ANSEL
UTF-88950 /2003.
Petró Katalin (1951-)
   Mikroökonómia / Petró Katalin, Daruka Magdolna ; [... kiad. Zsigmond Király Főiskola]. - Budapest : Zsigmond Király Főisk., 2002. - 285 p. : ill. ; 24 cm
Főiskolai tankönyv
ISBN 963-204-221-2 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-202-221-2)
330.101.542(075.8)
[AN 983523]
MARC

ANSEL
UTF-88951 /2003.
Pircher, Erika
   Managing E-quality : a nemekkel kapcsolatos egyenlő bánásmódot megteremtő menedzsment-szemlélet kialakítása a munkahelyen : tréning vezetőknek : kézikönyv / szerzők Erika Pircher és Ilse König ; [közread. a] Szociális és Családügyi Minisztérium Nőképviseleti Titkárság. - [Budapest] : Szoc. és Családügyi Min. Nőképviseleti Titkárság, 2001. - 28 p. : ill. ; 15x21 cm
ISBN 963-00-6781-1 * fűzött : ár nélkül
658.3 *** 342.7-055.2
[AN 900514]
MARC

ANSEL
UTF-88952 /2003.
Rácz Ildikó
   Adóismeretek / Rácz Ildikó. - [Budapest] : Perfekt, [2003]. - 350 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-394-494-5 fűzött : 3150,- Ft
336.2(439)(078)
[AN 988259]
MARC

ANSEL
UTF-88953 /2003.
Szakács Imre
   Számvitel A-tól Z-ig / Szakács Imre. - 7. átd. kiad. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2003. - 668 p. ; 24 cm
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-224-587-3)
657(036)
[AN 988265]
MARC

ANSEL
UTF-88954 /2003.
   Személyzeti/emberi erőforrás menedzsment kézikönyv / főszerk. Poór József, Karoliny Mártonné ; [szerzők Bábosik Mária et al.]. - Utánny. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2003. - 578 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 569-[579]. - A tartalomjegyzék angol nyelven is
ISBN 963-224-492-3 fűzött : ár nélkül
658.3
[AN 988289]
MARC

ANSEL
UTF-88955 /2003.
Tóth Ferenc (1948-)
   A munkaügyi kapcsolatok rendszere / Tóth Ferenc ; [... kiad. Zsigmond Király Főiskola]. - Budapest : Zsigmond Király Főisk., 2003. - 348 p. : ill. ; 24 cm
Főiskolai tankönyv. - Bibliogr.: p. 329-335.
ISBN 963-86301-5-9 fűzött : ár nélkül
331.105(075.8)
[AN 983553]
MARC

ANSEL
UTF-88956 /2003.
Tóth Tamás
   Marketing a hazai és a nemzetközi piacokon : főiskolai tankönyv / Tóth Tamás ; [... kiad. Zsigmond Király Főiskola]. - Budapest : Zsigmond Király Főisk., 2002. - 203 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 201-203.
ISBN 963-86301-0-8 fűzött : ár nélkül
658.8(075.8) *** 339.138(075.8)
[AN 983581]
MARC

ANSEL
UTF-88957 /2003.
Vadas Beatrix
   Az adózás rendje, 2003 / [szerzők Vadas Beatrix, Réczei Géza]. - Budapest : Saldo, 2003. - 205 p. ; 29 cm
Lezárva: 2003. márc. 17. - Adózási kézikönyvek (keretcím)
ISBN 963-638-049-X fűzött : ár nélkül
336.2(439)(036) *** 351.713(439)(036)
[AN 982463]
MARC

ANSEL
UTF-88958 /2003.
Vadas Gábor
   Modelling housholds' savings and dwellings investment - a portfolio choice approach / Gábor Vadas. - Budapest : MNB, 2003. - 29 p. : ill. ; 30 cm. - (MNB working paper,, ISBN 1419-5178 ; ; 2003/6.)
Bibliogr.: p. 16-17.
ISBN 963-9383-28-7 fűzött : ár nélkül
330.567.25(439) *** 519.86
[AN 982558]
MARC

ANSEL
UTF-88959 /2003.
Várpalotai Viktor
   Dezaggregált költségbegyűrűzés-alapú ökonometriai infláció-előrejelző modell / Várpalotai Viktor. - Budapest : MNB, 2003. - 45 p. : ill. ; 30 cm. - (MNB füzetek, ISSN 1219-9575 ; 2003/4.)
ISBN 963-9383-17-1 fűzött : ár nélkül
336.748.12(439)"200" *** 519.86 *** 339.977
[AN 981508]
MARC

ANSEL
UTF-88960 /2003.
Várpalotai Viktor
Dezaggregált költségbegyűrűzés-alapú ökonometriai infláció-előrejelző modell (angol)
   Disagregated cost pass-through based econometric inflation-forecasting model for Hungary / Viktor Várpalotai. - Budapest : MNB, 2003. - 45 p. : ill. ; 30 cm. - (MNB working paper,, ISBN 1419-5178 ; ; 2003/4.)
ISBN 963-9383-26-0 fűzött : ár nélkül
336.748.12(439)"200" *** 519.86 *** 339.977
[AN 982542]
MARC

ANSEL
UTF-88961 /2003.
Werner, Klaus
Schwarzbuch Markenfirmen (magyar)
   Márkacégek feketekönyve : a multik mesterkedései / Klaus Werner, Hans Weiss. - [Pécs] : Art Nouveau, [2003]. - 351 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 347. és a jegyzetekben
ISBN 963-206-588-3 fűzött : ár nélkül
334.726(100) *** 061.5(100)
[AN 979939]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

8962 /2003.
Antal Zoltán
   A csodák háza, Isten háta mögött / Antal Zoltán ; [kiad. a Bethánia Rehabilitációs Otthon Alapítvány]. - Pécs : Bethánia Rehabilitációs Otthon Alapítvány, 2002. - 68 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
Bethánia Rehabilitációs Otthon (Máriagyűd)
364.442.048.6(439-2Máriagyűd) *** 613.816
[AN 981351]
MARC

ANSEL
UTF-88963 /2003.
Szendrő Zsuzsa
   A végtaghiányos gyermekek életkörülményeinek felmérése / Szendrő Zsuzsa, Szendrő Józsefné ; [közread.] A Végtaghiányos Gyermekekért Alapítvány. - Budapest : A Végtaghiányos Gyermekekért Alapítvány, 2003. - 44 p. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
364.262.4-053.2/.6(439) *** 316.728-056.26(439)
[AN 981357]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

8964 /2003.
   50 éves a Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Intézet, Gyakorlóiskola, 1952-2002 / [szerk. Bátky Edit] ; [fotókat kész. Bátky Edit et al.] ; [kiad. Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Intézet, Gyakorlóiskola]. - [Budapest] : Bercsényi M. Élelmiszerip. Szakképző Int. Gyakorlóisk., [2003]. - 95 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Fűzött : ár nélkül
Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Intézet, Gyakorlóiskola (Budapest)
373.6:663/664(439-2Bp.)(058) *** 377:663/664(439-2Bp.)(058)
[AN 980425]
MARC

ANSEL
UTF-88965 /2003.
Apter, Terri
The confident child (magyar)
   A magabiztos gyermek / Terri Apter ; [ford. Szigethy Gabriella]. - [Budapest] : Vigilia, cop. 2002. - 255 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 251-255.
ISBN 963-7964-65-7 fűzött : 1600,- Ft
37.025.3-053.6 *** 37.018.1-053.6
[AN 981369]
MARC

ANSEL
UTF-88966 /2003.
Balogh József (1951-)
   Kézikönyv : magyar irodalom : 6. osztály / Balogh József. - Celldömölk : Apáczai, 2002. - 72 p. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 10-12.
ISBN 963-464-669-7 fűzött : ár nélkül
372.889.451.1(072)
[AN 938260]
MARC

ANSEL
UTF-88967 /2003.
Balogh József (1951-)
   Kézikönyv : magyar irodalom : 6. osztály / Balogh József. - Celldömölk : Apáczai, 2003. - 72 p. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 10-12.
ISBN 963-464-669-7 fűzött : ár nélkül
372.889.451.1(072)
[AN 983986]
MARC

ANSEL
UTF-88968 /2003.
Bánhegyi Ferenc
   Tanári kézikönyv az Apáczai Kiadó 5. osztályos, kerettanterves Történelem tankönyvéhez és munkafüzetéhez / [... írta és összeáll. Bánhegyi Ferenc]. - Celldömölk : Apáczai, 2003. - 101 p. : ill. ; 29 cm
Borítócím: Tanári kézikönyv az 5. osztályos történelem tantárgy tanításához
Fűzött : ár nélkül
372.893(072)
[AN 983981]
MARC

ANSEL
UTF-88969 /2003.
Bercsényi Miklós Általános Iskola (Szombathely)
   A szombathelyi Bercsényi Miklós Általános Iskola jubileumi évkönyve : [1993-2003] / [szerk. Kristófné Almási Mária, Prácserné Szabó Ágota, Tóthné Dallos Ildikó] ; [kiad. a Bercsényi Miklós Általános Iskola és a Mozdulj Alapítvány ...]. - Szombathely : Bercsényi Ált. Isk. : Mozdulj Alapítvány, 2003. - 83 p., [8] t. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-206-288-4 fűzött : ár nélkül
Bercsényi Miklós Általános Iskola (Szombathely)
373.3(439-2Szombathely)(058)
[AN 968332]
MARC

ANSEL
UTF-88970 /2003.
   Bizalomelőleg : esettanulmányok, 2003 : [ismeretterjesztő anyag] / [szerk. Nagyné Kasza Ilona] ; [kiad. a Bápedim]. - [Szolnok] : Bápedim, [2003]. - 129 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-206-804-1 fűzött : ár nélkül
37.015.3 *** 159.923
[AN 981098]
MARC

ANSEL
UTF-88971 /2003.
   A budapesti közművelődési intézményekből - a 60-as évektől - elindult szakmai innovációk és újszerű kezdeményezések. - [Budapest] : BMK, 2002. - 241 p. ; 21 cm. - (Módszertári füzetek / Budapesti Művelődési Központ,, ISSN 1219-0632 ; 11.). (Szakmatükör, ISSN 1588-8568 ; 3.)
ISBN 963-85425-9-4 fűzött : ár nélkül
374(439-2Bp.)"196/198"
[AN 980201]
MARC

ANSEL
UTF-88972 /2003.
Chrappán Magdolna
   A tevékenységközpontú óvodai program pedagógiai és pszichológiai háttere / Chrappán Magdolna, W. Mikó Magdolna. - [Miskolc] : Fabula BT, 2003. - 69 p. ; 24 cm
ISBN 963-206-527-1 fűzött : ár nélkül
372.3 *** 37.015.3
[AN 983405]
MARC

ANSEL
UTF-88973 /2003.
Czigléné Farkas Katalin
   Kézikönyv : magyar nyelv és irodalom : 4. osztály / Czigléné Farkas Katalin ; [átd. Lőkkösné Varga Alíz]. - Celldömölk : Apáczai, 2003. - 96 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 73.
Fűzött : ár nélkül
372.880.945.11(072) *** 372.889.451.1(072)
[AN 988217]
MARC

ANSEL
UTF-88974 /2003.
   A differenciált beiskolázás néhány mérőeszköze : a Bender A-, a Budapesti Binet-, a Frostig-, a Goodenough-, a SON- és a PREFER-tesztek összehasonlító vizsgálata / szerk. Gerebenné Várbíró Katalin, Vidákovich Tibor. - [Budapest] : [ELTE Bárczi G. Gyógyped. Főisk. Kar], [2003]. - 141 p. ; 24 cm. - (Személyiségfejlesztés, ISSN 0238-0080)
Bibliogr.: p. 137-141.
Fűzött : ár nélkül
373.212.63
[AN 988317]
MARC

ANSEL
UTF-88975 /2003.
   The Faculty of Transportation Engineering is 50 years old / [ed. in chief István Zobory]. - Budapest : [BMGE], 2001. - 104 p. : ill., részben színes ; 21 cm
A 2001. máj. 17-én rendezett jubileumi nap anyaga
ISBN 963-420-742-1 fűzött : ár nélkül
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Közlekedésmérnöki Kar.
378.662(439-2Bp.).096 *** 629
[AN 982923]
MARC

ANSEL
UTF-88976 /2003.
Gutkin, T. B.
   Az iskolai konzultáció elmélete és technikái / T. B. Gutkin, M. J. Curtis ; ismert. Balogh B. Márton. - [Budapest] : [ELTE Eötvös K.], cop. 2003. - 34 p. ; 20 cm. - (Iskolapszichológia, ISSN 0238-2482 ; 10.)
A "The handbook of school psychology" c. mű "School-based consultation" c. fejezetének bő tartalmi kivonata
Fűzött : ár nélkül
371.398
[AN 988898]
MARC

ANSEL
UTF-88977 /2003.
   Integrált intézmények helyzete B.-A.-Z. megyében : közös igazgatású közoktatási intézmények / [szerk. Mihály Ottó, Sarka Ferenc]. - Miskolc : Selyemréti Ált. és Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Isk. és Vár. Ped. Int., 2003. - 110 p. : ill. ; 21 cm. - (Kutatási beszámoló / Selyemréti Általános és Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola és Városi Pedagógiai Intézet,, ISSN 1588-7332)
Bibliogr.: p. 109-110. - Példányszám: 400
ISBN 963-206-954-4 fűzött : ár nélkül
37.014(439.134) *** 37.07(439.134)
[AN 982817]
MARC

ANSEL
UTF-88978 /2003.
Kalamár Hajnalka
   Tíz alkalom : tanulási zavarok korrekciójához kapcsolódó fejlesztő program tapasztalatai és lehetőségei / Kalamár Hajnalka. - [Budapest] : [ELTE Eötvös K.], cop. 2003. - 34 p. ; 20 cm. - (Iskolapszichológia, ISSN 0238-2482 ; 5.)
Fűzött : ár nélkül
371.322.9 *** 159.953.5
[AN 988884]
MARC

ANSEL
UTF-88979 /2003.
Király István (1930-)
   Iskola Bánlakon : a balmazújvárosi Kalmár Zoltán Általános Iskola története / Király István. - Balmazújváros : Kalmár Z. Ált. Isk., 2003. - 244 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-206-124-1 kötött : ár nélkül
Kalmár Zoltán Általános Iskola (Balmazújváros)
373.3(439-2Balmazújváros)(058)
[AN 984022]
MARC

ANSEL
UTF-88980 /2003.
   Kreditrendszer a szociálpedagógusok képzésében / [szerk. Bucsy Gellértné és Katona György] ; [kész. a Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Főiskolai Karán]. - Sopron : NYME Benedek E. Ped. Főisk. Kar, 2001. - 59 p. : ill. ; 24 cm
A 2001. jan. 15-16-án Sopronban tartott konferencia anyaga
ISBN 963-9364-11-8 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-8364-11-8)
37.013.42 *** 371.13 *** 061.3(439-2Sopron)
[AN 912331]
MARC

ANSEL
UTF-88981 /2003.
Kuhn Gabriella
   A beszédészlelés fejlesztése óvodásoknál és kisiskolásoknál / Kuhn Gabriella. Játékkatalógus / Gyarmathy Éva. - Budapest : [ELTE Eötvös K.], 2003. - 80 p. : ill. ; 20 cm. - (Iskolapszichológia, ISSN 0238-2482 ; 20.)
Bibliogr.: p. 41-43.
Fűzött : ár nélkül
373.213.82 *** 372.361 *** 372.363 *** 372.46(072) *** 371.3
[AN 988917]
MARC

ANSEL
UTF-88982 /2003.
Martonné Tamás Márta
   Pályaválasztás és szelekció / Martonné Tamás Márta. A szociometriai módszer alkalmazása alsó- és középfokú oktatási intézményekben / Sallay Hedvig, Perge Judit. - [Budapest] : [ELTE Eötvös K.], cop. 2003. - 85 p. ; 21 cm. - (Iskolapszichológia, ISSN 0238-2482 ; 12.)
Fűzött : ár nélkül
37.015.4 *** 303.682
[AN 988900]
MARC

ANSEL
UTF-88983 /2003.
   Matematika : 5. osztály : tanári segédkönyv / Csahóczi Erzsébet [et al.] ; [alkotó szerk. Csatár Katalin]. - Celldömölk : Apáczai, 2001-. - 30 cm
Borítócím: Matematika tanári kézikönyv : 5. osztály
372.851(072)(076)
[AN 989558]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 2001. - 306 p. : ill., részben színes
ISBN 963-464-632-8 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-464-514-3)
372.851(072)(076)
[AN 906965] MARC

ANSEL
UTF-88984 /2003.
Mikó Magdolna, W. (1936-)
   Óvodából az iskolába : az iskolaérettség pedagógiai és pszichológiai kérdései / W. Mikó Magdolna ; [közread. a] Magyar Óvodapedagógiai Egyesület. - [Miskolc] : M. Óvodaped. Egyes., 2003. - 43, [2] p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 43-[44].
ISBN 963-206-525-5 fűzött : ár nélkül
37.015.324.2
[AN 983399]
MARC

ANSEL
UTF-88985 /2003.
Nemesszeghyné Szentkirályi Márta (1923-1973)
   "Iskolaügyekben harcolni kell, nem szerénykedni" : Nemesszeghyné Szentkirályi Márta naplójából / [vál., szerk., jegyzetekkel ell. Szögi Ágnes] ; [közread. a] Kodály Intézet. - Kecskemét : Kodály Int., 2003. - 108 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-7295-29-1 fűzött : ár nélkül
Nemesszeghyné Szentkirályi Márta (1923-1973)
373.3:78(439-2Kecskemét)(0:82-94)
[AN 980422]
MARC

ANSEL
UTF-88986 /2003.
Németh Endréné Békefi Zsuzsanna
   Tanári kézikönyv az Apáczai Könyvkiadó Hetedik daloskönyvem tanításához / Németh Endréné Békefi Zsuzsanna. - Celldömölk : Apáczai, 2003. - 80 p. : ill., kotta ; 29 cm
Borítócím: Tanári kézikönyv a Hetedik daloskönyvem tanításához
Fűzött : ár nélkül
372.878(072)
[AN 983975]
MARC

ANSEL
UTF-88987 /2003.
   A Neumann János Közgazdasági Szakközépiskola és Gimnázium jubileumi évkönyve Neumann János születésének 100. évfordulójára / [szerk. Havasné Szikora Katalin et al.]. - Eger : Neumann J. Közgazd. Szakközépisk. és Gimn., 2003. - 148 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Fűzött : ár nélkül
Neumann János Közgazdasági Szakközépiskola és Gimnázium (Eger)
373.54(439-2Eger)(058) *** 373.6:33(439-2Eger)(058)
[AN 968348]
MARC

ANSEL
UTF-88988 /2003.
Porkolábné Balogh Katalin (1935-)
   Az iskolapszichológia néhány alapkérdése / Porkolábné Balogh Katalin, Szitó Imre. - [Budapest] : [ELTE Eötvös K.], cop. 2003. - 34 p. ; 20 cm. - (Iskolapszichológia, ISSN 0238-2482 ; 1.)
Fűzött : ár nélkül
371.125.8:371.78 *** 37.015.3
[AN 988806]
MARC

ANSEL
UTF-88989 /2003.
Salló Katalin
   Játszva a tanulási kudarcok ellen : a szenzoros integrációs terápia lehetőségei a sajátos nevelési igényű gyermekek képességeinek kibontakoztatásában : oktatási segédanyag a Játszva a tanulási kudarcok ellen című tanfolyamhoz / Salló Katalin ; [rajz. Salló Hajnalka]. - [Tatabánya] : Szerző, 2003. - 114 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 110-111.
ISBN 963-430-455-9 fűzött : ár nélkül
37.025 *** 371.322.9 *** 371.382
[AN 980523]
MARC

ANSEL
UTF-88990 /2003.
Schatz, Tanja
Kreativ und selbstbewusst (magyar)
   Te másképp gondolod? : a kreativitás jellemzői és fejlesztési lehetőségei / Tanja Schatz ; [ford. Lőcze Judit]. - [Pápa] : Deák, [2003]. - 114 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9420-04-2 kötött : 1750,- Ft
37.026.9 *** 37.036.5 *** 159.928.238
[AN 979932]
MARC

ANSEL
UTF-88991 /2003.
Soignet, Michel
   France-Euro-Express 4 : tanári kézikönyv / Michel Soignet. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2001. - 80 p. ; 24 cm. - (Tanuljunk nyelveket!, ISSN 0133-1094)
ISBN 963-19-2066-6 fűzött : ár nélkül
372.880.40(072)
[AN 912333]
MARC

ANSEL
UTF-88992 /2003.
Szitó Imre
   Kommunikáció az iskolában / Szitó Imre. - [Budapest] : [ELTE Eötvös K.], cop. 2003. - 62 p. ; 20 cm. - (Iskolapszichológia, ISSN 0238-2482 ; 7.)
Bibliogr.: p. 61-62.
Fűzött : ár nélkül
37 *** 316.77 *** 659.2
[AN 988893]
MARC

ANSEL
UTF-88993 /2003.
Szitó Imre
   A tanulási stratégiák fejlesztése / Szitó Imre. - [Budapest] : [ELTE Eötvös K.], cop. 2003. - 44 p. ; 20 cm. - (Iskolapszichológia, ISSN 0238-2482 ; 2.)
Fűzött : ár nélkül
371.322 *** 159.953.5
[AN 988808]
MARC

ANSEL
UTF-88994 /2003.
   Tantervelmélet / szerk. Szabó László Tamás. - Utánny. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2003. - 156 p. ; 24 cm. - (Pallas Debrecina, ISSN 1587-7191 ; 5.)
ISBN 963-472-576-7 fűzött : ár nélkül
371.214(075.8)
[AN 990973]
MARC

ANSEL
UTF-88995 /2003.
   Tanulási készség tréning serdülők számára / Fürcht László [et al.]. - [Budapest] : [ELTE Eötvös K.], cop. 2003. - 76 p. ; 21 cm. - (Iskolapszichológia, ISSN 0238-2482 ; 14.)
Tanulmányok. - Analitikus leírása: AN 692030
Fűzött : ár nélkül
371.3(082) *** 371.322(082)
[AN 988914]
MARC

ANSEL
UTF-88996 /2003.
Tolnai Gyuláné (1932-)
   Virágvarázs : kézikönyv a virágábécés gyakorló olvasókönyv, 1. osztály anyagához / Tolnai Gyuláné, Katona Sándorné. - Celldömölk : Apáczai, 2002. - 176 p. : ill. ; 29 cm
Borítócím: Kézikönyv a Virágvarázs című programsemleges virágábécés gyakorló olvasókönyv, 1. osztály anyagához. - Bibliogr.: p. 172-174.
ISBN 963-464-663-8 fűzött : ár nélkül
372.416.2=945.11(072)
[AN 938248]
MARC

ANSEL
UTF-88997 /2003.
Tolnai Gyuláné (1932-)
   Virágvarázs : kézikönyv a virágábécés gyakorló olvasókönyv, 1. osztály anyagához / Tolnai Gyuláné, Katona Sándorné. - Celldömölk : Apáczai, 2003. - 176 p. : ill. ; 29 cm
Borítócím: Kézikönyv a Virágvarázs című programsemleges virágábécés gyakorló olvasókönyv, 1. osztály anyagához. - Bibliogr.: p. 172-174.
ISBN 963-464-663-8 fűzött : ár nélkül
372.416.2=945.11(072)
[AN 983996]
MARC

ANSEL
UTF-88998 /2003.
Vekerdy Tamás (1935-)
   Gyerekek, óvodák, iskolák / Vekerdy Tamás. - 4. kiad. - [Budapest] : Saxum, [2003], cop. 2001. - 166 p. ; 17 cm. - (Az élet dolgai, ISSN 1585-4000)
ISBN 963-9308-67-6 fűzött : 980,- Ft
372 *** 37.015.3 *** 159.922.7
[AN 987169]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

8999 /2003.
Agócs Mónika
   Tananyag a futószárazás oktatásához / Agócs Mónika, Komjáthy György, Kovács István. - [Budapest] : Képzőműv. K., cop. 2002. - 113 p. : ill. ; 20 cm
Borítócím: A futószárazás
ISBN 963-336-915-0 fűzött : ár nélkül
798.2(078) *** 798.62(078)
[AN 980555]
MARC

ANSEL
UTF-89000 /2003.
Baker, Richard
The forge of fury (magyar)
   A harag műhelye / Richard Baker ; ford. Habony Gábor. - Budapest : Delta Vision, [2003]. - 32 p. : ill. ; 28 cm
Dungeons & Dragons (keretcím)
ISBN 963-9474-30-4 fűzött : 1490,- Ft
793.9
[AN 981555]
MARC

ANSEL
UTF-89001 /2003.
Bean, Anita
The complete guide to strength training (magyar)
   Erősítő edzés / Anita Bean ; [ford. Nagy Ágoston]. - [Debrecen] : Gold Book, [2003]. - 163 p. : ill. ; 23 cm. - (Útmutató a jó kondícióhoz, ISSN 1587-1924)
ISBN 963-9437-50-6 fűzött : ár nélkül
796.894
[AN 982465]
MARC

ANSEL
UTF-89002 /2003.
Békés Sándor (1940-)
   Imádkoznak a fák : emlékek, portrék, elmélkedések / Békés Sándor. - Pécs : Kódex, 2002. - 175 p. : ill., főként színes ; 22 cm
ISBN 963-204-424-X kötött : ár nélkül
799.2(0:82-94)
[AN 981267]
MARC

ANSEL
UTF-89003 /2003.
Carl, Jason
Sword and fist (magyar)
   Kard és ököl : harcosok és szerzetesek útmutatója / Jason Carl ; ford. Habony Gábor. - [Budapest] : Delta Vision, [2003]. - 94, [2] p. : ill. ; 28 cm
Dungeons & Dragons (keretcím)
ISBN 963-9474-31-2 fűzött : 2490,- Ft
793.9
[AN 983903]
MARC

ANSEL
UTF-89004 /2003.
Dénes Tamás (1963-)
   Az igazi Beckham / Dénes Tamás, Mácsik Viktor. - Budapest : Viktória Kvk., 2003. - 193 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött : 1990,- Ft (hibás ISBN 963-206-345-7)
Beckham, David
796.332(410)(092)Beckham,_D.
[AN 982477]
MARC

ANSEL
UTF-89005 /2003.
Eőry István
   Tananyag az egyes fogat és hajtása oktatásához / Eőry István. - [Budapest] : Képzőműv. K., cop. 2002. - 90 p. : ill. ; 20 cm
Borítócím: Az egyes fogat és hajtása
ISBN 963-336-913-4 fűzött : ár nélkül
798.64.081(078)
[AN 980552]
MARC

ANSEL
UTF-89006 /2003.
Garam Jenő (1888-1968)
   A körmendi Vasparipa Egylet története / Garam Jenő. - Körmend : Csaba J. Honismereti Egyes., 2002. - 132 p. : ill. ; 21 cm. - (Műhely / Csaba József Honismereti Egyesület,, ISSN 1216-7320 ; 12.)
Bibliogr.: p. 103. - Példányszám: 200
ISBN 963-206-404-6 fűzött : ár nélkül
Körmendi Vasparipa Egylet.
796.6 *** 796.72 *** 061.2(439-2Körmend)(091)
[AN 983078]
MARC

ANSEL
UTF-89007 /2003.
Győrffy-Villám András
   Tananyag a lovastúra-vezetés oktatásához / Győrffy-Villám András. - [Budapest] : Képzőműv. K., cop. 2002. - 142 p. : ill. ; 20 cm
Borítócím: A lovastúra-vezetés
ISBN 963-336-914-2 fűzött : ár nélkül
798.28(078)
[AN 980510]
MARC

ANSEL
UTF-89008 /2003.
Harsányi László (1936-)
   Edzéstudomány / Harsányi László. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, 2000-. - 24 cm. - (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986). (Dialóg Campus tankönyvek, ISSN 1418-1274). (Testnevelés és sport, ISSN 1586-975X)
ISBN 963-9123-37-4
796.015(075.8)
[AN 798898]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2001. - 199 p. : ill.
Bibliogr.: p. 167-188.
ISBN 963-9310-35-2 * fűzött : 2980,- Ft
796.015(075.8)
[AN 907093] MARC

ANSEL
UTF-89009 /2003.
   Kerék-tár / szerk. Kelemen Zoltán ; [közread. a] "Két Kerékkel Kevesebb" A Dunakanyar Kerékpárosainak Egyesülete. - Vác : "Két Kerékkel Kevesebb" Egyes., 1998-. - 27 cm
ISBN 963-03-5632-5 *
796.57 *** 379.85
[AN 313775]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Kerékpáros kézikönyv önkormányzatok számára / szerzők Arató Csongor [et al.]. - 2001. - 58 p. : ill.
ISBN 963-00-7855-4 fűzött : ár nélkül
796.57 *** 656.183 *** 379.85 *** 352(439)
[AN 907224] MARC

ANSEL
UTF-89010 /2003.
Shasha, Dennis
Dr. Ecco's cyberpuzzles (magyar)
   Kiberrejtvények : 36 rejtvény hekkereknek és matematikus-nyomozóknak / Dennis E. Shasha. - [Budapest] : Typotex, 2003. - 261 p. : ill. ; 20 cm. - (Tini tudomány, ISSN 1588-3841)
Ford. Horváth Hedvig, Mónus Attila
ISBN 963-9326-82-8 fűzött : 1900,- Ft
793.7 *** 519.68 *** 681.3
[AN 980593]
MARC

ANSEL
UTF-89011 /2003.
   Sport és társadalom : válogatás doktoranduszok írásaiból / szerk. Földesiné Szabó Gyöngyi, Gál Andrea ; [kiad. a Magyar Sporttudományi Társaság]. - Budapest : M. Sporttud. Társ., 2003. - 180 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-206-396-1 fűzött : ár nélkül
796 *** 316.7
[AN 980592]
MARC

ANSEL
UTF-89012 /2003.
   Versenyszabályok, 2003 / [... ford. és szerk. Mészáros József, Székely Tibor] ; [közread. a] Nemzetközi Vívó Szövetség ; [kiad. a Magyar Vívó Szövetség]. - 2. átd. kiad. - Budapest : M. Vívó Szövets., 2003. - 152 p. : ill. ; 25 cm
Borítócím: Vívás : versenyszabályok
ISBN 963-206-225-6 fűzött : ár nélkül
796.86.063
[AN 983165]
MARC

ANSEL
UTF-89013 /2003.
Vincze Angéla
   A Ferencvárostól Párizsig / Vincze Angéla. - Budapest : Diurna, 2003. - 40 p. : ill., színes ; 21 cm
Közread. a József Attila Általános és Alapfokú Művészeti Iskola
ISBN 963-206-583-2 fűzött : ár nélkül
379.825-053.6 *** 06.063(44) *** 75-053.6(439)
[AN 981537]
MARC

ANSEL
UTF-89014 /2003.
Wilson, Neil
The SAS tracking & navigation handbook (magyar)
   Túlélés: nyomolvasás és navigáció / Neil Wilson ; [ford. Moczok Péter]. - Debrecen : Hajja, cop. 2003. - 287 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9329-68-1 kötött : ár nélkül
796.5
[AN 980723]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

9015 /2003.
Bak Imre (1939-)
Művek (vál.)
   Bak Imre, 2001-2003. - [Budapest] : [Magánkiad.], [2003]. - 60 p. : ill., színes ; 21x27 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 963-430-355-2 fűzött : ár nélkül
75(439)(092)Bak_I.
[AN 983916]
MARC

ANSEL
UTF-89016 /2003.
Bakony Fotóklub.
   A 40 éves Bakony Fotóklub retrospektív fotókiállítása : Veszprém, 2001. július 15-30. / [szerk. ... Láng Tibor]. - [Veszprém] : [Bakony Fotóklub], 2001. - 34 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Kiállítási katalógus
ISBN 963-00-8417-1 * fűzött : ár nélkül
77.04(439.117) *** 061.28(439-2Veszprém) *** 061.4(439-2Veszprém)
[AN 909262]
MARC

ANSEL
UTF-89017 /2003.
Buza Péter (1942-)
   A mesterség dicsérete : parlamenti szoborkorrajz / [írta és szerk. Buza Péter] ; [fényképezte Gadányi György] ; [angol ford. Dunay Ervin]. - [Budapest] : Száz M. Falu Könyvesháza, [2003]. - 99 p. : ill., színes ; 29 cm
A kísérőszöveg angol nyelven is
ISBN 963-86298-3-5 kötött : ár nélkül
73(439)"188/189" *** 725.11(439-2Bp.)(036)
[AN 980469]
MARC

ANSEL
UTF-89018 /2003.
Fári Irén
   Szeged, a Móra Ferenc Múzeum története / [Fári Irén, Nagy Ádám]. - [Budapest] : TKM Egyes., 2001. - 16 p. : ill. ; 17 cm. - (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, ISSN 0139-245X ; 701.)
Példányszám: 4000. - Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 963-554-481-2 fűzött : ár nélkül
Móra Ferenc Múzeum (Szeged)
069(439-2Szeged)(091)
[AN 908044]
MARC

ANSEL
UTF-89019 /2003.
   Fülep Lajos élete / ... szerk., a magnetofonfelvételeket kész., az összekötő szövegeket írta Dizseri Eszter. - Budapest : Kálvin, 2003. - 311 p., [4] t. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 289-291. és a jegyzetekben
ISBN 963-300-943-X kötött : 1900,- Ft
Fülep Lajos (1885-1970)
7.072.2(439)(092)FülepL.
[AN 981715]
MARC

ANSEL
UTF-89020 /2003.
   Gallusz / [szöveg Andrási Gábor]. - Budapest : Gallusz Gy., [2003]. - 47 p. : ill., részben színes ; 22x24 cm
A bev. és a képaláírások angol nyelven is
ISBN 963-640-869-6 fűzött : ár nélkül
Gallusz Gyöngyi (1962-)
73/76(439)(092)Gallusz_Gy.
[AN 981714]
MARC

ANSEL
UTF-89021 /2003.
Golarits István
   Árpád-házi Szent Erzsébet = Die heilige Elisabeth aus Ungarn = Sant'Elisabetta d'Ungheria = Saint Elizabeth of Hungary / fényképek ... Golarits István ; szöveg ... Prokopp Mária ; [ford. ... Golarits Gyöngyi et al.]. - [Budapest] : Tertia, 2003. - 194 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 963-9387-04-5 kötött : 7490,- Ft
Erzsébet, Szent, Árpád-házi (1207-1231)
73/76(100)"13/19" *** 73/76.041.5 *** 235.3(092)Erzsébet,_Árpád-házi
[AN 983416]
MARC

ANSEL
UTF-89022 /2003.
   A gyökerektől a fényig : gondolatok Borsos Miklósról és Borsos Miklóstól / [a bev. tanulmányt írta, az idézeteket vál. Fertőszögi Péter] ; [a kiadv. a Borsos Miklós - Kéry Ilona Művészeti Alapítvány gondozásában jelent meg]. - [Budapest] : Borsos M. - Kéry I. Műv. Alapítvány, [2001]. - 20 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-00-8300-0 * fűzött : ár nélkül
Borsos Miklós (1906-1990)
73(439)(092)Borsos_M.
[AN 906550]
MARC

ANSEL
UTF-89023 /2003.
   Gyönyörű ez a mai nap : a nyolcvanas és a kilencvenes évek magyar művészete : történet és elmélet / [... vál. Aknai Katalin és Rényi András] ; [közread. a] Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete. - [Budapest] : MAOE : Meridián-2000, 2003. - 254 p. ; 25 cm
Válogatás a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének pályázatára beérkezett művészetelméleti és művészettörténeti írásokból. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-206-961-7 fűzött : 2500,- Ft
7(439)"198/199" *** 7.01
[AN 980000]
MARC

ANSEL
UTF-89024 /2003.
Hajnóczi J. Gyula (1920-1996)
   Az építészet története. Ókor : [egyetemi tankönyv] / Hajnóczi J. Gyula ; [a rajzokat Hajnóczi Péter kész.]. - 4. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2003-. - ill. ; 23x24 cm
ISBN 963-19-4190-6
72(3)(091)(075.8)
[AN 988058]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Keleti és átmeneti kultúrák. - 2003. - 261 p.
Bibliogr. : p. 252-254.
ISBN 963-19-4188-4 kötött : 3379,- Ft
72(32)(091)(075.8) *** 72(35)(091)(075.8) *** 72.032.2(075.8) *** 72.032.5(075.8)
[AN 988060] MARC

ANSEL
UTF-89025 /2003.
Koetzle, Hans-Michael
Photo icons (magyar)
   Fotóikonok : képek és történetük / Hans-Michael Koetzle. - Budapest : Vince K. ; Köln [etc.] : Taschen, 2003. - 2 db : ill. ; 20 cm. - (Ikon, ISSN 1588-9904)
77(100)"18/19"
[AN 983234]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., 1827-1926 / [... ford. Kézdy Beatrix]. - 2003. - 191 p. : ill.
Bibliogr.: p. 186-190.
Fűzött : ár nélkül
ISBN 3-8228-2577-8
77(100)"18/19"
[AN 983237] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., 1928-1991 / [... ford. Gálvölgyi Judit]. - 2003. - 191 p. : ill.
Bibliogr.: p. 188-191.
Fűzött : ár nélkül
ISBN 3-8228-2579-4
77(100)"18/19"
[AN 983241] MARC

ANSEL
UTF-89026 /2003.
Kordos László (1950-)
   Budapest, Magyar Állami Földtani Intézet / [Kordos László]. - Budapest : TKM Egyes., 2001. - 16 p. : ill. ; 17 cm. - (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, ISSN 0139-245X ; 694.)
Példányszám: 4000. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-554-472-3 fűzött : ár nélkül
Magyar Állami Földtani Intézet (Budapest)
727.55(439-2Bp.)(036) *** 55 *** 061.6(439-2Bp.)
[AN 908029]
MARC

ANSEL
UTF-89027 /2003.
   Mimi nem felejt : a Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesület kiállítása : 2000. december 06 - 2001. január 07., Trafó - Kortás[!Kortárs] Művészetek Háza / [a katalógust szerk. ... Berecz Ágnes]. - Budapest : FKSE : Trafó - Kortárs Művészetek Háza, [2001]. - [24] p. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 963-00-5517-1 fűzött : ár nélkül
73/76(439)"199" *** 061.4(439-2Bp.)"2000/2001"
[AN 909151]
MARC

ANSEL
UTF-89028 /2003.
   Nagy András emlékezete : egy kisváros, Baja főépítészének munkássága / [... szerk. Merk Zsuzsa]. - Baja : Türr Múz., 2001. - 125 p. : ill. ; 24 cm + 2 mell. - (Bajai dolgozatok, ISSN 0324-3966 ; 13.)
Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 963-00-5039-0 kötött : 900,- Ft
Nagy András (1898-1979?)
Baja
72(439)(092)Nagy_A. *** 72(439-2Baja)"192/197"
[AN 981155]
MARC

ANSEL
UTF-89029 /2003.
Nagy Katalin, S. (1944-)
   Gábor Marianne / S. Nagy Katalin. - Budapest : Glória, cop. 2003. - 131 p. : ill., főként színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 105-106. - Műjegyz.: p. 117-119.
ISBN 963-9283-85-1 kötött : 4890,- Ft
Gábor Marianne (1917-)
75(439)(092)Gábor_M.
[AN 979929]
MARC

ANSEL
UTF-89030 /2003.
Nemere István (1944-)
   A szerelem színei : nagy festők szerelmei / Paul Patrick. - Gyöngyös : Pallas, 2003. - 213 p. ; 20 cm
ISBN 963-9504-02-5 fűzött : 998,- Ft
75(100)(092)
[AN 980560]
MARC

ANSEL
UTF-89031 /2003.
Őriné Nagy Cecília
   Gödöllő, Gödöllői Városi Múzeum : a gödöllői művésztelep / [Őriné Nagy Cecília]. - [Budapest] : TKM Egyes., 2001. - 16 p. : ill. ; 17 cm. - (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, ISSN 0139-245X ; 699.)
Példányszám: 4000. - Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 963-554-479-0 fűzött : ár nélkül
73/76(439-2Gödöllő)"1901/1920" *** 7.035.93(439) *** 061.28(439-2Gödöllő) *** 069(439-2Gödöllő)
[AN 908033]
MARC

ANSEL
UTF-89032 /2003.
Országos Mafosz Szalon (18.) (2001) (Szentes)
   XVIII. Mafosz Szalon : Szentes 2001 / [a katalógust szerk. Győri Lajos] ; [rend., közread. a Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetsége]. - [Budapest] : Mafosz, 2001. - 33 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Példányszám: 1000
ISBN 963-00-3222-8 fűzött : ár nélkül
77.04(439) *** 061.4(439-2Szentes)
[AN 909263]
MARC

ANSEL
UTF-89033 /2003.
Somorjai Ferenc
   Szeged, új zsinagóga / [Somorjai Ferenc]. - [Budapest] : TKM Egyes., 2001. - 20 p. : ill. ; 17 cm. - (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, ISSN 0139-245X ; 700.)
Példányszám: 4000. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-554-480-4 fűzött : ár nélkül
726.3(439-2Szeged)
[AN 908041]
MARC

ANSEL
UTF-89034 /2003.
Szenteczky Csaba (1964-)
   A nyomtatott grafika története és technikái / Szenteczki[!Szenteczky] Csaba ; [fotó Oravecz István]. - Budapest : Műszaki Kvk., cop. 2003. - 302 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 299.
ISBN 963-16-2903-1 kötött : ár nélkül
76.026(100)(091)
[AN 982937]
MARC

ANSEL
UTF-89035 /2003.
Szigetváry Éva, P.
   Budapest, Magyar Országos Levéltár / [Szigetváry Éva]. - Budapest : TKM Egyes., 2001. - 20 p. : ill. ; 17 cm. - (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, ISSN 0139-245X ; 698.)
Példányszám: 4000. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-554-482-0 fűzött : ár nélkül
Magyar Országos Levéltár (Budapest)
727.8(439-2Bp.)(036) *** 930.253(439-2Bp.)MOL
[AN 908030]
MARC

ANSEL
UTF-89036 /2003.
Szíj Rezső (1915-)
   Műbarátok, műgyűjtők és művészek között / Szíj Rezső ; [közread. a] Szenci Molnár Társaság. - Budapest : Szenci Molnár Társ., 2003-. - 24 cm
Budapesti Műgyűjtők és Műbarátok Egyesülete.
7.074(439) *** 7.078(439) *** 061.2(439)(091)
[AN 981264]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., 1973-1981 / [fotó Kónya Kálmán, Szelényi Iván, Vahl Ottó]. - 2003. - 231 p. : ill.
ISBN 963-250-035-0 fűzött : 2400,- Ft
7.074(439) *** 7.078(439) *** 061.2(439)"197/198"
[AN 981270] MARC

ANSEL
UTF-89037 /2003.
   A tatai múzeum története, 1912-2002 / [szerk. Fülöp Éva, Kisné Cseh Julianna] ; [fotó Mohainé Varga Edit] ; [kiad. a Kuny Domokos Múzeum]. - Tata : KDM, 2002. - 152 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 500
ISBN 963-7110-37-2 fűzött : ár nélkül
Kuny Domokos Múzeum (Tata)
069(439-2Tata)(091)
[AN 980620]
MARC

ANSEL
UTF-89038 /2003.
Tóth Rózsa (1942-)
   Ady Endre versei dr. Tóth Rózsa linó-metszeteivel / [szerk. Károssy Csaba] ; [előszó Dömötör János]. - Dozmat ; [Szombathely] : OSKAR, 2003. - [4], 63 p. : ill. ; 22 cm
Borítócím: Ady illusztrációk. - Példányszám összesen: 444, ebből 333 számozott
ISBN 963-8122-54-4 fűzött : 2990,- Ft
761(439)(092)Tóth_R. *** 894.511-14
[AN 982899]
MARC

ANSEL
UTF-89039 /2003.
Varga Ferencné
   A Kerepesi temető / Varga Ferencné. - Budapest : Tarsoly K., 2003. - 96 p. ; 20 cm
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-86222-2-9)
726.82(439-2Bp.)(036) *** 718(439-2Bp.)(036)
[AN 980596]
MARC

ANSEL
UTF-89040 /2003.
Vízi Béla (1936-)
   Kémia szobrokban / [írta és a szobrokat kész.] Vízi Béla. - [Budapest] : [MKE], 1994-. - 24 cm
Közread. a Magyar Kémikusok Egyesülete. - Az 1. köt. kötetjelzés nélkül jelent meg, monografikus leírása: AN 773557
ISBN 963-8192-57-7 *
73(439)(092)Vízi_B. *** 7.04 *** 54
[AN 150544]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4., 21 életfa a 21. századra = 21 life's trees for the 21st century. - cop. 2001. - 50 p. : ill., színes
ISBN 963-440-546-0 * fűzött : ár nélkül
73(439)(092)Vízi_B. *** 7.045.2 *** 54
[AN 907672] MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

9041 /2003.
Antal Mária (1954-)
   Hallás utáni szövegértés a nyelvvizsgán : német 2 : középfok / [szerző Antal Mária]. - Utánny. - Budapest : Akad. K. : ITK, 2003, cop. 1998. - 55 p. ; 24 cm. - (Origo nyelvvizsgakönyvek, ISSN 1418-5164)
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-05-7553-1)
803.0(079.1)=945.11
[AN 989031]
MARC

ANSEL
UTF-89042 /2003.
Barić, Ernest
   Magyar - horvát szótár = Mađarsko - hrvatski rječnik = Horvát - magyar szótár ; Hrvatsko - mađarski rječnik / Barics Ernő. - Pécs : Barics, 2002. - 111, 160 p. ; 22 cm
A két r. hátlapjával egybekötve
ISBN 963-204-868-7 kötött : ár nélkül
801.323=945.11=862 *** 801.323=862=945.11
[AN 981363]
MARC

ANSEL
UTF-89043 /2003.
Bék Gerzson
   Idegen szavak és kifejezések kéziszótára / Bék Gerzson, Csiffáry Tamás. - Budapest : Könyvmíves Kvk., cop. 2003. - 511 p. ; 22 cm
Lezárva: 2003. ápr. 4.
ISBN 963-9497-28-2 kötött : ár nélkül
809.451.1-316.3
[AN 987227]
MARC

ANSEL
UTF-89044 /2003.
Bindics Krisztina
   Geschichten mit Humor : lustige Geschichten und Anekdoten in Grundstufe : tréfás történetek és anekdoták alapfokon / Bindics Krisztina. - 2. jav. kiad. - Budapest : M.P.L. Kv. : Librotrade, 2003. - 176 p. ; 20 cm
Geschichten mit Humor in Grundstufe (borító- és gerinccím)
ISBN 963-9328-66-9 fűzött : ár nélkül
803.0(078)=945.11
[AN 986146]
MARC

ANSEL
UTF-89045 /2003.
Budai László (1934-)
   Kevés szóval angolul / Budai László ; [az illusztrációkat Tényi Katalin kész.]. - 6. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2003, cop. 1994. - 255 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-19-3826-3 fűzött : ár nélkül
802.0(078)=945.11
[AN 988716]
MARC

ANSEL
UTF-89046 /2003.
Dömők Szilvia
   Themenkompass : előkészítő tanfolyam a "C" típusú középfokú német nyelvvizsgára / Dömők Szilvia ; [ill. Szűcs Édua]. - 2. jav. kiad., utánny. - Budapest : Akad. K., 2003, cop. 1998. - 355 p. : ill. ; 28 cm. - (Prüfungspass, ISSN 1419-4902)
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-05-7554-X)
803.0(079.1)=945.11
[AN 988096]
MARC

ANSEL
UTF-89047 /2003.
Eckhardt Sándor (1890-1969)
   Francia - magyar nagyszótár = Grand dictionnaire français - hongrois / Eckhardt Sándor, Oláh Tibor ; [szerk. Aradi Péter et al.]. - 2. kiad., utánny. - Budapest : Akad. K., 2003. - XXVII, 1459 p. ; 27 cm. - (Klasszikus nagyszótárak, ISSN 1418-9518)
ISBN 963-05-7776-3 kötött : ár nélkül
801.323.2=40=945.11
[AN 989321]
MARC

ANSEL
UTF-89048 /2003.
Eckhardt Sándor (1890-1969)
   Mai francia nyelvtan / Eckhardt Sándor. - Váltl. lny. - Budapest : Akad. K., 2003. - 482 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 463-469.
ISBN 963-05-8047-0 fűzött : ár nélkül
804.0-5
[AN 988492]
MARC

ANSEL
UTF-89049 /2003.
Gáspár Anikó
   Angol - magyar varázsszótár Harry Potter rajongóknak / Gáspár Anikó ; [... ill. Felvidéki András]. - [Budapest] : Corvina, cop. 2003. - 183 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-13-5255-2 fűzött : 1950,- Ft
801.323=20=945.11 *** 820(092)Rowling,_J._K.
[AN 981721]
MARC

ANSEL
UTF-89050 /2003.
Heltai Pál (1944-)
   Fordítás az angol nyelvvizsgán / Heltai Pál. - Budapest : Holnap, 2003. - 131 p. ; 24 cm
ISBN 963-346-422-6 fűzött : ár nélkül
802.0(078)=945.11
[AN 986117]
MARC

ANSEL
UTF-89051 /2003.
   Írásbeli feladatok a nyelvvizsgán : német 3 : középfok / [szerk. Gáborján Lászlóné, Horváth Balázs] ; [szerzők Antal Mária et al.]. - 2. átd. kiad., utánny. - Budapest : Akad. K. : ITK, 2003, cop. 1996. - 135 p. : ill. ; 24 cm. - (Origo nyelvvizsgakönyvek, ISSN 1418-5164)
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-05-7506-X)
803.0(078)=945.11
[AN 989046]
MARC

ANSEL
UTF-89052 /2003.
Lévai Béla (1943-)
   Debrecen környéki helynevek / Lévai Béla. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2003. - 157 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-472-688-7 fűzött : ár nélkül
809.451.1-311(439.165) *** 914.391.65(083.96)
[AN 983150]
MARC

ANSEL
UTF-89053 /2003.
   A magyar helyesírás szabályai : [regiszteres változat]. - Utánny. - Budapest : Könyvmíves Kvk., [2003], cop. 1997. - 297 p. ; 20 cm
Összeáll. Német Anikó
ISBN 963-9262-65-X fűzött : ár nélkül
809.451.1-1
[AN 988566]
MARC

ANSEL
UTF-89054 /2003.
Molnos Angéla (1923-)
   Jövőnkért a magyar nyelv ügyében / Molnos Angéla ; [kiad. a Lélektani Szaknyelv Megújításáért ... Közhasznú Alapítvány]. - Debrecen : Lélektani Szaknyelv Megújításáért Közhasznú Alapítvány, 2003. - 182 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-206-544-1 fűzött : ár nélkül
809.451.1-06
[AN 984029]
MARC

ANSEL
UTF-89055 /2003.
Molnos Angéla (1923-)
   Lélektani szakfordító : angol - magyar szójegyzék / Molnos Angéla ; [kiad. a Lélektani Szaknyelv Megújításáért (LSZM) Közhasznú Alapítvány]. - 2. bőv. kiad. - Debrecen : Lélektani Szaknyelv Megújításáért Közhasznú Alapítvány, 2002. - 229 p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 209-211.
ISBN 963-202-298-X fűzött : ár nélkül
801.323=20=945.11 *** 159.9 *** 82.03
[AN 986154]
MARC

ANSEL
UTF-89056 /2003.
Molnos Angéla (1923-)
   Szent és sérthetetlen : a tiszta magyar nyelv használatáról és elhallgatott gyökrendszeréről / Molnos Angéla ; [kiad. a Lélektani Szaknyelv Megújításáért (LSZM) Közhasznú Alapítvány]. - 3. bőv. kiad. - Debrecen : Lélektani Szaknyelv Megújításáért Közhasznú Alapítvány, 2002. - 75 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 60-63.
ISBN 963-202-623-3 fűzött : ár nélkül
809.451.1-06
[AN 987177]
MARC

ANSEL
UTF-89057 /2003.
   Nyelvelsajátítás, kommunikáció és tartalom - a nyelvi kultúra szerepe a felsőoktatásban : III. Dunaújvárosi Nyelvvizsgáztatási és Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia : Dunaújvárosi Főiskola, 2001. május 4-5. / szerk. Csiby Károly. - Dunaújváros : Dunaújvárosi Főisk., [2001]. - 23 p. ; 21 cm
Előadáskivonatok
ISBN 963-00-7509-1 * fűzött : ár nélkül
809.451.1 *** 80 *** 371.27 *** 378(439) *** 061.3(439-2Dunaújváros)
[AN 909138]
MARC

ANSEL
UTF-89058 /2003.
Papp István (1901-1972)
   Finn - magyar szótár = Suomalais - unkarilainen sanakirja / Papp István. - Váltl. lny. - Budapest : Akad. K., 2003, cop. 1962. - 1119 p. ; 21 cm
Finn - magyar kéziszótár (borító- és gerinccím)
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-05-6498-X)
801.323=945.41=945.11
[AN 989334]
MARC

ANSEL
UTF-89059 /2003.
Vida Enikő
   Allons-y / Vida Enikő ; [alkotószerk. Szalai Elek]. - Székesfehérvár : Lexika, 2002-2003. - 2 db : ill. ; 29 cm
ISBN 963-9357-04-9
804.0(078)=945.11
[AN 950378]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Méthode de français niveau débutant = Francia nyelvkönyv kezdőknek. - 2002. - 239 p.
ISBN 963-9357-05-7 fűzött : 1680,- Ft
804.0(078)=945.11
[AN 950379] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Méthode de français niveau intermédiaire = Középfokú francia nyelvkönyv. - 2003. - 239 p.
ISBN 963-9357-06-5 fűzött : 1764,- Ft
804.0(078)=945.11
[AN 982350] MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

9060 /2003.
Lukácsy András (1930-)
Kiment a ház az ablakon... (bőv. kiadása)
   Költészet és játék / Lukácsy András. - Budapest : Pont, 1997-[2003]. - 5 db ; 21 cm. - (Csintalan múzsa sorozat, ISSN 1417-5916)
ISBN 963-8336-47-1ISBN 963-8336-90-0 *
82.01-1
[AN 265162]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5., Antikból élő avantgárd. - cop. 2003. - 132 p. : ill.
Bibliogr. : p. 127-132.
ISBN 963-9312-78-9 fűzött : 1600,- Ft
82.01-1 *** 82-193=945.11
[AN 983481] MARC

ANSEL
UTF-89061 /2003.
   A XX. századi magyar és világirodalom : szöveggyűjtemény : főiskolai tankönyv / szerk. Szepes Erika és Szerdahelyi István ; [... kiad. Zsigmond Király Főiskola]. - Budapest : Zsigmond Király Főisk., 2002. - 205 p. ; 24 cm
ISBN 963-00-9659-5 fűzött : ár nélkül
82(091)"19"(075.8) *** 894.511(091)"19"(075.8)
[AN 983296]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

9062 /2003.
   Csak az igazat : tanulmányok Illyés Gyula születésének centenáriumán / [vál., szerk. Görömbei András]. - Budapest : Kortárs, 2003. - 404 p. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9297-80-1 fűzött : 2300,- Ft
Illyés Gyula (1902-1983)
894.511(092)Illyés_Gy.
[AN 981711]
MARC

ANSEL
UTF-89063 /2003.
Druzsin Ferenc (1940-)
   A nevetés költészete : vázlatok Fáytól Tömörkényig / Druzsin Ferenc. - Budapest : Pont, cop. 2003. - 175 p. ; 24 cm. - (Élményközpontú irodalomtanítás, ISSN 1589-0538 ; 3.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9312-72-X fűzött : 3200,- Ft
894.511(091)-7"18" *** 894.511(091)-17"18"
[AN 983473]
MARC

ANSEL
UTF-89064 /2003.
Vasy Géza (1942-)
   Költői világok : tanulmányok, esszék / Vasy Géza ; [közread. az] Írók Szakszervezete. - Budapest : Széphalom Kvműhely : Írók Szakszerv., cop. 2003. - 435 p. ; 19 cm
ISBN 963-9373-47-8 fűzött : 2100,- Ft
894.511(091)"19"
[AN 983046]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

9065 /2003.
Andrews, Virginia
Gates of paradise (magyar)
   Az éden kapuja / V. C. Andrews ; [ford. Csáki Judit]. - 2. kiad. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2003. - 397 p. ; 18 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
A regénysorozat 5. része
ISBN 963-635-257-7 fűzött : 1200,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 989008]
MARC

ANSEL
UTF-89066 /2003.
Aubry, Cécile
Belle et Sébastien (magyar)
   Belle és Sébastien / Cécile Aubry ; [ford. Xantus Judit] ; [Szecskó Tamás rajz.]. - 7. kiad. - Budapest : Móra, 2003. - 172 p. : ill. ; 21 cm
Ifjúsági regény
ISBN 963-11-7801-3 kötött : ár nélkül
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 988785]
MARC

ANSEL
UTF-89067 /2003.
Baranyi Ferenc (1937-)
   A Montmorency-i szerelmesek : francia költők versei Baranyai Ferenc fordításában. - Budapest : Hungarovox, 2003. - 200 p. ; 21 cm
ISBN 963-9292-60-5 fűzött : 1200,- Ft
840-14.02(082)=945.11 *** 894.511-14.032
[AN 981407]
MARC

ANSEL
UTF-89068 /2003.
Benzoni, Juliette
Secret d'État (magyar)
   Államtitok / Juliette Benzoni ; [ford. Balla H. Katalin]. - [Budapest] : Geopen, [2003]-. - 19 cm
Regény
840-311.6=945.11
[AN 988726]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A királyné hálószobája. - [2003], cop. 1999. - 370 p.
ISBN 963-9093-24-6 fűzött : ár nélkül
840-311.6=945.11
[AN 988728] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A vásárcsarnokok királya. - [2003], cop. 2000. - 413, [2] p.
ISBN 963-9093-26-2 fűzött : ár nélkül
840-311.6=945.11
[AN 988729] MARC

ANSEL
UTF-89069 /2003.
Borsos Erika
   Bölcs gondolatok könyve : aforizmák, szállóigék, okos szólások és útmutató tapasztalások gyűjteménye / Borsos Erika, Polgár András. - Utánny. - Budapest : Könyvmíves Kvk., [2003]. - 399 p. ; 23 cm
ISBN 963-85988-7-5 kötött : ár nélkül
82-84=945.11
[AN 987230]
MARC

ANSEL
UTF-89070 /2003.
Camus, Albert
Le premier homme (magyar)
   Az első ember / Albert Camus ; [ford. és az előszót írta Vargyas Zoltán]. - Budapest : Európa, 2003, cop. 1995. - 258 p. ; 24 cm
Regénytöredék
ISBN 963-07-7272-8 kötött : 2000,- Ft
840-31=945.11
[AN 991182]
MARC

ANSEL
UTF-89071 /2003.
Coelho, Paulo
Veronika decide morrer (magyar)
   Veronika meg akar halni / Paulo Coelho ; [ford. Nagy Viktória]. - 2. kiad. - [Budapest] : Athenaeum 2000, 2003, cop. 2001. - 224 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-9471-17-8 kötött : 1690,- Ft
869.0-31(81)=945.11
[AN 990971]
MARC

ANSEL
UTF-89072 /2003.
Courths-Mahler, Hedwig
Der Abschiedsbrief (magyar)
   A búcsúlevél / Hedwig Courths-Mahler ; [ford. Muhari Ilona]. - 2. kiad. - Budapest : EX-BB, [2003]. - 70 p. ; 22 cm. - (Bastei romantik, ISSN 1589-1046). (Hedwig Courths-Mahler felejthetetlen szerelmes regényei, ISSN 1216-2140 ; 1.)
ISBN 963-9480-34-7 fűzött : 288,- Ft
830-312.5=945.11
[AN 991101]
MARC

ANSEL
UTF-89073 /2003.
Daniell, Tina
Maquesta Kar-Thon (magyar)
   Maquesta Kar-Thon / Tina Daniell ; [ford. Zarándy Beáta]. - Budapest : Delta Vision, [2003]. - 319 p. ; 18 cm. - (Harcosok sorozat ; ; 2.)
Regény. - Dragonlance (keretcím)
ISBN 963-9474-39-8 fűzött : 1490,- Ft
820-312.9(73)=945.11
[AN 983118]
MARC

ANSEL
UTF-89074 /2003.
Doyle, Debra
Circle of magic (magyar)
   Varázskör = Circle of magic / írta Debra Doyle, James D. Macdonald ; [ford. Tari Zsuzsanna] ; [ill. Judith Mitchell]. - Pécs : Alexandra, [2001-2003]. - 6 db ; 22 cm
Ifjúsági regény. - Csak magyar nyelven
ISBN 963-368-180-4 *
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 906106]
MARC

ANSEL
UTF-8


   6., A főkirály leánya. - [2003]. - 142 p. : ill.
ISBN 963-368-415-3 kötött : ár nélkül
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 979935] MARC

ANSEL
UTF-89075 /2003.
Fuks, Ladislav
Spalovač mrtvol (magyar)
   A hullaégető / Ladislav Fuks ; [ford. Zádor Margit]. - [Budapest] : General Press, [2003], cop. 1971. - 200 p. ; 22 cm. - (Nagy siker volt sorozat, ISSN 1586-7064)
Regény
ISBN 963-9459-35-6 kötött : 1600,- Ft
885.0-31=945.11
[AN 988464]
MARC

ANSEL
UTF-89076 /2003.
Giovagnoli, Raffaelo
Spartaco (magyar)
   Spartacus, a gladiátor / Raffaelo Giovagnoli ; [ford. Radó György]. - [Budapest] : Képzőműv. K., [2003]. - 447 p. ; 21 cm
Regény. - Megj. "Spartacus" címmel is
ISBN 963-336-924-X fűzött : ár nélkül
850-311.6=945.11
[AN 989337]
MARC

ANSEL
UTF-89077 /2003.
Griffin, W. E. B.
Brotherhood of war (magyar)
   A háború katonái : ... és asszonyaik, akiket szerettek / W. E. B. Griffin. - Budapest : Bastei Budapest, 1996-. - 21 cm
Regényciklus. - A 3-6. köt. alcím nélkül. - Változó mérettel
ISBN 963-296-100-5 *
820-31(73)=945.11
[AN 208761]
MARC

ANSEL
UTF-8


   6. kv., Tábornokok / [ford. Bally István]. - cop. 2003. - 382 p.
ISBN 963-9437-48-4 kötött : ár nélkül
820-31(73)=945.11
[AN 983138] MARC

ANSEL
UTF-89078 /2003.
Holt, Victoria
The return of the gypsy (magyar)
   A cigány visszatér / Victoria Holt ; [ford. Fazekas László]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2003. - 398 p. ; 18 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
Regény. - Megj. "A cigány és a lány" címmel is
ISBN 963-635-255-0 fűzött : 1200,- Ft
820-312.5=945.11
[AN 982470]
MARC

ANSEL
UTF-89079 /2003.
Huxley, Aldous
Brave new world (magyar)
   Szép új világ / Aldous Huxley ; [ford. és az utószót írta Szentmihályi Szabó Péter]. - Budapest : Konkrét kv., cop. 2003. - 191 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-210-086-7 kötött : 1980,- Ft
820-31=945.11
[AN 988620]
MARC

ANSEL
UTF-89080 /2003.
Jerrold, Douglas William
Mrs Caudle's curtain lectures (magyar)
   Kukliné prédikációi / Douglas Jerrold ; [a fordítást átd. Sipos Attila]. - Szentendre : Dolmen, 2003. - 254 p. ; 19 cm. - (Klasszikus angol humor, ISSN 1588-2195)
ISBN 963-86220-4-0 fűzött : 1698,- Ft
820-7=945.11
[AN 980705]
MARC

ANSEL
UTF-89081 /2003.
Johnson, Bengt Emil
   Szivárványpartitúra : versek / Bengt Emil Johnson ; ford. Hizsnyai Zoltán és Mervel Ferenc ; [vál. és az utószót írta Mervel Ferenc]. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2003. - 66, [4] p. ; 21 cm
ISBN 963-9373-48-6 kötött : 1500,- Ft
839.7-14=945.11
[AN 982939]
MARC

ANSEL
UTF-89082 /2003.
Kadaré, Ismail
Nepunesi i pallatit te endrrave (magyar)
   Az Álmok Palotája : regény / Ismail Kadare ; [ford. Takács M. József]. - Budapest : Ulpius-ház, 2003. - 285 p. ; 21 cm. - (Ulpius klasszikusok, ISSN 1589-3693)
ISBN 963-9475-26-2 fűzött : 2480,- Ft
891.983-31=945.11
[AN 981437]
MARC

ANSEL
UTF-89083 /2003.
   A kopasz énekesnő : hat modern dráma / [vál., szerk., a jegyzeteket összeáll. Ruttkay Zsófia] ; [ford. Bartos Tibor et al.]. - Budapest : Európa, 2003. - 537 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
Tart.: A cselédek / Jean Genet. A kopasz énekesnő / Eugène Ionescu. Jean Paul Marat üldöztetése és meggyilkolása, ahogy a charentoni elmegyógyintézet színjátszói előadják de Sade úr betanításában / Peter Weiss. Nem félünk a farkastól / Edward Albee. Tangó / Sławomir Mrożek. A gondnok / Harold Pinter. - Egys. cím: Les bonnes ; La cantatrice chauve ; Die Verfolgung und Ermordung Jean Paul Marats dargestellt durch die Schauspielgruppe des Hospizes zu Charenton unter Anleitung des Herren De Sade ; Who's afraid of Virginia Woolf? ; Tango ; The caretaker
ISBN 963-07-7423-2 fűzött : 880,- Ft
82-2=945.11
[AN 988712]
MARC

ANSEL
UTF-89084 /2003.
Kross, Jaan
   A hamutartó és más elbeszélések / Jaan Kross ; vál. és ford. Jávorszky Béla. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2003. - 209 p. ; 21 cm
ISBN 963-9373-45-1 kötött : 2000,- Ft
894.545-32=945.11
[AN 983061]
MARC

ANSEL
UTF-89085 /2003.
Kundera, Milan
Žert (magyar)
   Tréfa : regény / Milan Kundera ; [ford. Rubin Péter]. - Budapest : Európa, 2003. - 361 p. ; 19 cm
ISBN 963-07-7375-9 kötött : 1800,- Ft
885.0-31=945.11
[AN 988722]
MARC

ANSEL
UTF-89086 /2003.
Lee, Harper
To kill a mockingbird (magyar)
   Ne bántsátok a feketerigót! / Harper Lee ; [ford. Máthé Elek]. - [Budapest] : Geopen, 2003. - 412 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-9093-81-5 fűzött : 2490,- Ft
820-31(73)=945.11
[AN 991052]
MARC

ANSEL
UTF-89087 /2003.
Mayes, Frances
Under the Tuscan sun (magyar)
   Napsütötte Toszkána avagy Otthon Olaszországban / Frances Mayes ; [ford. Sümegi Balázs]. - Budapest : Tericum, cop. 2002. - 331 p. ; 21 cm
ISBN 963-8453-53-2 kötött : 2370,- Ft
Toscana
820-94(73)=945.11 *** 908.45(0:82-94)
[AN 988630]
MARC

ANSEL
UTF-89088 /2003.
McCombie, Karen
Ally's world (magyar)
   Ally világa / Karen McCombie ; [ford. Koncz Éva]. - Budapest : Ciceró, 2003-. - 20 cm. - (Tök jó könyvek, ISSN 1586-2674)
Ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 983894]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A múlt, a jelen, és egy furcsa család. - 2003. - 186 p.
ISBN 963-539-381-4 fűzött : 1690,- Ft
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 983895] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Randi, buli és a papa titka. - 2003. - 168 p.
ISBN 963-539-388-1 fűzött : 1690,- Ft
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 983896] MARC

ANSEL
UTF-89089 /2003.
Millet, Catherine
La vie sexuelle de Catherine M. (magyar)
   Catherine M. szexuális élete / Catherine Millet ; [ford. Tótfalusi Ágnes]. - Budapest : Ulpius-ház, cop. 2003. - 227 p. ; 20 cm
ISBN 963-9475-49-1 fűzött : 1980,- Ft
840-993=945.11 *** 392.6(0:82-94)
[AN 986035]
MARC

ANSEL
UTF-89090 /2003.
Phillips, Arthur
Prague (magyar)
   Prága / Arthur Phillips ; [ford. M. Nagy Miklós]. - Budapest : Európa, 2003. - 601 p. ; 19 cm
Regény
ISBN 963-07-7369-4 kötött : 2400,- Ft
820-31(73)=945.11
[AN 983103]
MARC

ANSEL
UTF-89091 /2003.
Polidori, John
The vampyre (magyar)
   A vámpír / John Polidori ; [ford. Benedek Szabolcs]. "A vámpír" és árnyéka / Regényi Huba. Mozi után / Steven Nicholas Moses. - Budapest : Dekameron, cop. 2003. - 95 p. ; 21 cm
Elbeszélések, tanulmány
ISBN 963-9331-33-3 fűzött : 1450,- Ft
820-32=945.11 *** 894.511-32 *** 820(092)Polidori,_J._W.
[AN 982885]
MARC

ANSEL
UTF-89092 /2003.
Putney, Mary Jo
The river of fire (magyar)
   Tűzfolyó / Mary Jo Putney ; [ford. Gieler Gyöngyi]. - [Budapest] : General Press, [2003]. - 355, [2] p. ; 21 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
ISBN 963-9459-21-6 kötött : 1500,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 980834]
MARC

ANSEL
UTF-89093 /2003.
Rushton, Rosie
How could you do this to me, Mum? (magyar)
   Hogy tehetsz velem ilyet, anyu? : öt tinédzser kacagtató viszontagságai / Rosie Rushton ; [ford. Till Tamás]. - Budapest : Ciceró, 2003, cop. 2000. - 206 p. ; 20 cm. - (Tök jó könyvek, ISSN 1586-2674)
ISBN 963-539-312-1 fűzött : ár nélkül
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 987020]
MARC

ANSEL
UTF-89094 /2003.
Sack, John
The dragonhead (magyar)
   Sárkányfőnök : a kínai keresztapa igaz története a fölemelkedéstől a bukásig / John Sack ; [ford. Bihari György]. - Budapest : Ulpius-ház, 2003. - 474 p. ; 20 cm. - (Corleone könyvek, ISSN 1589-8148)
ISBN 963-9475-37-8 fűzött : 2980,- Ft
820-312.4(73)=945.11
[AN 983216]
MARC

ANSEL
UTF-89095 /2003.
Salten, Felix
Bambi (magyar)
   Bambi / Felix Salten ; Fenyő László fordítása ; [... az ill. Szecskó Péter munkái]. - 14. kiad. - Budapest : Móra, 2003. - 146 p. : ill. ; 21 cm
Ifjúsági regény
ISBN 963-11-7803-X kötött : ár nélkül
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 988723]
MARC

ANSEL
UTF-89096 /2003.
Semprun, Jorge
Le grand voyage (magyar)
   A nagy utazás / Jorge Semprun ; [ford. Réz Pál]. - Budapest : Európa, 2003, cop. 1964. - 232 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
Regény
ISBN 963-07-7414-3 fűzött : 680,- Ft
840-31=945.11
[AN 988707]
MARC

ANSEL
UTF-89097 /2003.
Stone, Katherine
Pearl moon (magyar)
   Gyöngyhold / Katherine Stone ; [ford. Sárossy Beck Anita]. - [Budapest] : General Press, [2003]. - 374 p. ; 21 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
ISBN 963-9459-44-5 kötött : 1500,- Ft
820-312.5=945.11
[AN 990970]
MARC

ANSEL
UTF-89098 /2003.
Talese, Gay
Honor thy father (magyar)
   A keresztapa fia : a Bonanno klán regényes története / Gay Talese ; [ford. Komáromy Rudolf]. - Budapest : Ulpius-ház, 2003. - 530 p. : ill. ; 20 cm. - (Corleone könyvek, ISSN 1589-8148)
ISBN 963-9475-15-7 fűzött : 2980,- Ft
820-312.4(73)=945.11
[AN 983222]
MARC

ANSEL
UTF-89099 /2003.
Tarkovskij, Andrej Arsenʹevič
   Napló / Andrej Tarkovszkij ; [ford. Vári Erzsébet]. - Utánny. - Budapest : Osiris, 2003. - 611, [3] p. ; 20 cm. - (Osiris könyvtár. Film,, ISSN 1219-1124)
Bibliogr.: p. 593-595. - Filmogr.: p. 591-592.
ISBN 963-389-445-X fűzött : 2980,- Ft
Tarkovskij, Andrej Arsenʹevič
882-94=945.11
[AN 986056]
MARC

ANSEL
UTF-89100 /2003.
   A tudás kiskönyve : út a bölcsességhez / [ford. és szerk. György Edit]. - 2. kiad. - [Budapest] : Kassák, 2003. - 141 p. ; 17 cm
Kötött : 990,- Ft (hibás ISBN 963-9100-76-5)
82-84=945.11
[AN 991049]
MARC

ANSEL
UTF-89101 /2003.
Updike, John
   Galambtollak / John Updike ; [ford. Bart István et al.]. - Budapest : Európa, 2003. - 267 p. ; 19 cm
Elbeszélések. - A ford. a "Pigeon feathers and other stories" (New York : Fawcett Columbine, 1996) c. kiad. alapján kész.
ISBN 963-07-7373-2 kötött : 1800,- Ft
820-32(73)=945.11
[AN 983132]
MARC

ANSEL
UTF-89102 /2003.
Vonnegut, Kurt
Deadeye dick (magyar)
   Mesterlövész / Kurt Vonnegut ; [ford. Borbás Mária]. - 2. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2003. - 299 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-203-079-6 kötött : ár nélkül
820-31(73)=945.11
[AN 988717]
MARC

ANSEL
UTF-89103 /2003.
Wallace, Lewis
Ben-Hur (magyar)
   Ben Hur / Lewis Wallace ; [ford. Szekrényi Lajos]. - Budapest : Fantastico Moda K., [2003]. - 526 p. : ill. ; 23 cm
Regény. - Ill. Pataky László
ISBN 963-86221-2-1 kötött : ár nélkül
820-31(73)=945.11
[AN 987214]
MARC

ANSEL
UTF-89104 /2003.
Wilson, Jacqueline
Girls under pressure (magyar)
   Lányok a pácban / Jacqueline Wilson ; ill. Nick Sharratt ; ford. Damokos Kata. - Budapest : Animus, 2003. - 214 p. : ill. ; 22 cm
Regény
ISBN 963-9307-83-1 kötött : 1690,- Ft
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 983079]
MARC

ANSEL
UTF-89105 /2003.
Zappa, Moon Unit
America the beautiful (magyar)
   Amerika, szépségem / Moon Unit Zappa ; [ford. Molnár Edit]. - Budapest : Ulpius-ház, 2003. - 453 p. ; 18 cm. - (Ulpius modern könyvtár, ISSN 1589-2743)
Regény
ISBN 963-9475-21-1 fűzött : 1980,- Ft
820-31(73)=945.11
[AN 981106]
MARC

ANSEL
UTF-89106 /2003.
Zweig, Stefanie
Nirgendwo in Afrika (magyar)
   Hontalanul Afrikában : önéletrajzi regény / Stefanie Zweig ; [ford. Vitári Zsolt]. - 2. átd. kiad. - [Nagykanizsa] : Canissa, [2003]. - 382 p. ; 22 cm
Kötött : 1980,- Ft (hibás ISBN 963-9379-06-9)
Zweig, Stefanie
830-312.6=945.11
[AN 988615]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

9107 /2003.
Agnel Hidvégi Éva (1949-)
   Hófehér papírra : versek / Agnel Hidvégi Éva. - Budapest : Pont ; Sepsiszentgyörgy : Pontfix, 2003. - 67 p. ; 20 cm
ISBN 963-9312-64-9 fűzött : 1180,- FtISBN 973-85870-4-2
894.511-14
[AN 983469]
MARC

ANSEL
UTF-89108 /2003.
Albert Gábor (1929-)
   A cet gyomrában : följegyzések az élők házából : regény / Albert Gábor. - Budapest : Pont, cop. 2003. - 184, [3] p. ; 21 cm
ISBN 963-9312-63-0 kötött : 1780,- Ft
894.511-31
[AN 983430]
MARC

ANSEL
UTF-89109 /2003.
   Apa / [összeáll. Borbíró Zsóka]. - [Budapest] : Novella, cop. 2001. - 95 p. : ill. ; 17 cm
Szemelvények
ISBN 963-7953-80-9 velúr : ár nélkül
894.511-14(082) *** 316.37-055.52-055.1(0:82-14)
[AN 907075]
MARC

ANSEL
UTF-89110 /2003.
Arany János (1817-1882)
   Toldi / Arany János ; [Deák Ferenc rajz.]. - Szeged : Mozaik, 2001. - 95 p. : ill. ; 15 cm. - (Mozaik minikönyvtár, ISSN 1585-0862)
Elbeszélő költemény
ISBN 963-697-321-0 kötött : ár nélkül
894.511-13
[AN 908039]
MARC

ANSEL
UTF-89111 /2003.
Babay Bernadette
   "Keresem Bridzsitjonszt, házasság céljából" / Bernie Britt. - [Budapest] : Lucullus 2000, 2003. - 245, [2] p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-8379-21-9 kötött : 1890,- Ft
894.511-31
[AN 979950]
MARC

ANSEL
UTF-89112 /2003.
Balázs Béla (1884-1949)
   Az igazi égszínkék / Balázs Béla ; [Kalmár István rajz.]. - Budapest : Móra, 2003. - 98 p. : ill. ; 20 cm. - (Az én könyvtáram, ISSN 1587-4877)
Mese. - Példányszám: 3000
ISBN 963-11-7793-9 kötött : ár nélkül
894.511-34(02.053.2)
[AN 988613]
MARC

ANSEL
UTF-89113 /2003.
Balázs Tibor (1958-)
   Ábel tornya : székely zarándokversek, 1974-1989 / Balázs Tibor. - Budapest : Accordia, 2003. - 153, [6] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9502-13-8 fűzött : 1990,- Ft
894.511-14
[AN 981233]
MARC

ANSEL
UTF-89114 /2003.
Belinszki Zoltán (1972-)
   Így sztártok ti! : a biztos tizenkettő / Belinszki, Dián. - Pécs : Alexandra, [2003]. - 255 p. : ill. ; 22 cm
Paródiák
ISBN 963-368-460-9 kötött : ár nélkül
894.511-7
[AN 979956]
MARC

ANSEL
UTF-89115 /2003.
Crawford, Michael
   A Los Angeles chronicle-sztori : egy napilap mindennapjai / Michael Crawford. - [Pécs] : Ponte Press, 2003-. - 19 cm
ISBN 963-86360-1-7
894.511-31
[AN 981772]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r. - 2003. - 176 p.
ISBN 963-86360-2-5 kötött : 1950,- Ft
894.511-31
[AN 981775] MARC

ANSEL
UTF-89116 /2003.
Csender Levente (1977-)
   Zsírnak való : novellák / Csender Levente. - Budapest : M. Napló, cop. 2003. - 91 p. ; 19 cm
ISBN 963-86274-6-8 fűzött : 1232,- Ft
894.511-32
[AN 982941]
MARC

ANSEL
UTF-89117 /2003.
Csukás István (1936-)
   A versíró kutya / Csukás István ; Füzesi Zsuzsa rajz. - [Budapest] : Gesta, cop. 2003. - 103 p. : ill., színes ; 28 cm
Meseregény
ISBN 963-8229-86-1 kötött : 1960,- Ft
894.511-34(02.053.2)
[AN 981713]
MARC

ANSEL
UTF-89118 /2003.
Dobos László (1947-)
   Áldozatok : a drámatrilógia II. és III. darabja / Dobos Tas László. - Budapest : Littera Nova, 2003. - 314 p. ; 19 cm
Tart.: Csinálj úgy, hogy szeme legyen ; Balázsból Balázshoz
ISBN 963-9212-76-8 fűzött : 2300,- Ft
894.511-2
[AN 981404]
MARC

ANSEL
UTF-89119 /2003.
Downy, Georgie
   A szerelem útvesztői / Georgie Downy. - [Tyukod] : Black & White, cop. 2003. - 231 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-9452-57-2 fűzött : ár nélkül
894.511-312.5
[AN 982882]
MARC

ANSEL
UTF-89120 /2003.
Elmer István (1952-)
   Isten próbababái : regény / Elmer István. - Budapest : Holnap, cop. 2003. - 154 p. ; 20 cm
ISBN 963-346-576-1 fűzött : ár nélkül
894.511-31
[AN 981474]
MARC

ANSEL
UTF-89121 /2003.
Érsek Tibor (1945-)
   Vallomások Lizának : válogatott elbeszélések / Érsek Tibor. - Budapest : Accordia, 2003. - 182 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-9502-08-1 fűzött : 1490,- Ft
894.511-32
[AN 981411]
MARC

ANSEL
UTF-89122 /2003.
   Fényözön : science fiction antológia / [szerk. Nemes István]. - [Debrecen] : Cherubion, 2003. - 391 p. ; 21 cm. - (Cherubion science fiction, ISSN 1416-4078 ; 28.)
ISBN 963-9346-88-8 kötött : 1498,- Ft
894.511-312.9(082) *** 894.511-322.9(082) *** 820-312.9(73)=945.11
[AN 980854]
MARC

ANSEL
UTF-89123 /2003.
Fenyvesi Csaba (1961-)
   A jog humora / Fenyvesi Csaba ; [a rajzokat Szilágyi Omer kész.]. - Pécs : Kódex Ny. Kft., 2003. - 186 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-206-681-2 fűzött : 1496,- Ft
894.511-36 *** 34(0:82-36) *** 793.7
[AN 981331]
MARC

ANSEL
UTF-89124 /2003.
Fodor Sándor (1927-)
   Mit gondol az öreg pisztráng? : válogatott novellák / Fodor Sándor. - Budapest : Pont, cop. 2003. - 136 p. ; 20 cm
ISBN 973-85870-2-6ISBN 963-9312-62-2 fűzött : 1880,- Ft
894.511-32(498)
[AN 983457]
MARC

ANSEL
UTF-89125 /2003.
Gábor Andor (1884-1953)
   Tarka rímek / Gábor Andor ; [szerk. Simor András]. - Budapest : Táncsics Gimn., 2003. - 100 p. ; 24 cm. - (Táncsics-sorozat, ISSN 0236-7920 ; 19.)
ISBN 963-206-239-6 fűzött : 500,- Ft
894.511-17 *** 894.511-192
[AN 981146]
MARC

ANSEL
UTF-89126 /2003.
Gera Pál (1963-)
   Állatmesék : gyerekeknek - felnőtteknek / Gera Pál. - 2. kiad. - Budapest : Hungarovox, 2003-. - 21 cm
894.511-32
[AN 986148]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.]. - 2003. - 215 p.
ISBN 963-9292-56-7 kötött : 1800,- Ft
894.511-32
[AN 989667] MARC

ANSEL
UTF-89127 /2003.
Györe Balázs (1951-)
   A 91-esen nyugodtan elalhatok / Györe Balázs. - 2. jav. kiad. - Budapest : Madách Irod. Társ., 2003, cop. 1989. - 136 p. ; 20 cm. - (Györe Balázs művei ; ; 2.)
Regény
ISBN 963-9386-07-3 fűzött : ár nélkül
894.511-31
[AN 986119]
MARC

ANSEL
UTF-89128 /2003.
Györe Balázs (1951-)
   A jámbor Pafnutyij apát keze vonása / Györe Balázs. - 2. jav., bőv. kiad. - Budapest : Madách Irod. Társ., 2002. - 103 p. ; 20 cm. - (Györe Balázs művei ; ; 1.)
Versek
ISBN 963-9386-06-5 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 931137]
MARC

ANSEL
UTF-89129 /2003.
Huszár Sándor (1929-)
   Így lőttünk - mi! : irodalmi anekdoták Erdélyből meg a hegyeken túlról, melyeken időnként nevetni is lehet / Huszár Sándor. - Budapest : Pont ; Sepsiszentgyörgy : Pontfix, 2003. - 136 p. ; 21 cm
ISBN 963-9312-69-X fűzött : 1720,- FtISBN 973-85870-3-4
894.511-36(498)
[AN 983466]
MARC

ANSEL
UTF-89130 /2003.
Janikovszky Éva (1926-)
   Felelj szépen, ha kérdeznek! / Janikovszky Éva ; [Réber László rajz.]. - 3. kiad. - Budapest : Móra, 2003. - [32] p. : ill., színes ; 23 cm
Gyermektörténetek
ISBN 963-11-7787-4 kötött : ár nélkül
894.511-93
[AN 986068]
MARC

ANSEL
UTF-89131 /2003.
Janikovszky Éva (1926-)
   Felnőtteknek írtam / Janikovszky Éva ; [Réber László rajz.]. - 7. kiad. - Budapest : Móra, 2003. - 170, [4] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-11-7800-5 kötött : ár nélkül
894.511-43
[AN 986061]
MARC

ANSEL
UTF-89132 /2003.
Jókai Mór (1825-1904)
   A kőszívű ember fiai / Jókai Mór. - [Nagykovácsi] : Puedlo, [2003]. - 400 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-9477-05-2 fűzött : ár nélkül
894.511-31
[AN 988510]
MARC

ANSEL
UTF-89133 /2003.
Jókai Mór (1825-1904)
   A nagyenyedi két fűzfa ; A debreceni lunátikus / Jókai Mór ; [a szó- és névmagyarázatokat Osztovits Szabolcs kész.]. - Budapest : Európa, 2003. - 116 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
Elbeszélések
ISBN 963-07-7406-2 fűzött : 580,- Ft
894.511-32
[AN 988702]
MARC

ANSEL
UTF-89134 /2003.
Karikó János (1851-1910)
Művek (vál.)
   Karikó János földmives népköltő válogatott versei / [kiad. a Biatorbágy Kultúrájáért Alapítvány]. - Hasonmás. - Biatorbágy : Biatorbágy Kultúrájáért Alapítvány, 2001. - 318, [2] p., [1] t.fol. : ill. ; 21 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Krammer és Erhardt Kny., 1904
ISBN 963-00-6692-0 kötött : ár nélkül
894.511-14 *** 094/099.07
[AN 909469]
MARC

ANSEL
UTF-89135 /2003.
Karinthy Frigyes (1887-1938)
   Így írtok ti / Karinthy Frigyes ; [... vál. és a szöveget gond. Szalay Károly és H. Benczúr Margit]. - [Budapest] : Akkord, cop. 2003. - 275 p. ; 20 cm. - (Talentum diákkönyvtár, ISSN 1217-6931)
Irodalmi karikatúrák
ISBN 963-9429-19-8 fűzött : 598,- Ft (hibás ISBN 963-9429-20-1)
894.511-7
[AN 988752]
MARC

ANSEL
UTF-89136 /2003.
Karinthy Frigyes (1887-1938)
   Utazás a koponyám körül / Karinthy Frigyes. - [Budapest] : Akkord, cop. 2003. - 187 p. ; 20 cm. - (Talentum diákkönyvtár, ISSN 1217-6931)
Visszaemlékezések
ISBN 963-9429-18-X fűzött : 598,- Ft
Karinthy Frigyes (1887-1938)
894.511-94
[AN 988765]
MARC

ANSEL
UTF-89137 /2003.
Kata Mária
   A 21. század titkos lovagjai / Kata Mária. - Kecskemét : Korda, 2003. - 160 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-9332-85-2 fűzött : 1150,- Ft
894.511-31(02.053.2)
[AN 980675]
MARC

ANSEL
UTF-89138 /2003.
Katona B. Katalin
   Világíts, világíts szentjánosbogár! : versek / [Katona B. Katalin] ; [graf. Sulyok Levente]. - Budapest : Alterra, 2002. - 50 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-9324-35-3 fűzött : 1600,- Ft
894.511-14(02.053.2)
[AN 981452]
MARC

ANSEL
UTF-89139 /2003.
Kelemen Erzsébet (1964-)
   Getszemáni magány : dráma Teleki Pálról két felvonásban / Kelemen Erzsébet. - Budapest : M. Napló, cop. 2003. - 138 p. : ill., kotta ; 19 cm
ISBN 963-86274-7-6 fűzött : 1596,- Ft
894.511-2
[AN 982940]
MARC

ANSEL
UTF-89140 /2003.
Kissné Frűhwirth Lujza
   Verseim a hűség városának : Sopron / Kissné Frűhwirth Lujza. - [Debrecen] : [Kissné Frűhwirth L.], [2003]. - 48 p. ; 21 cm
ISBN 963-430-357-9 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 369-430-357-9)
894.511-14
[AN 983085]
MARC

ANSEL
UTF-89141 /2003.
Kodolányi János (1899-1969)
   Az égő csipkebokor / Kodolányi János. - Budapest : Szt. István Társ., 2003. - 2 db ; 20 cm. - (Kodolányi János művei)
Regény
ISBN 963-361-442-2 kötött : ár nélkül
894.511-31
[AN 1030093]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 563 p.
894.511-31
[AN 1030099] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 541 p.
894.511-31
[AN 1030102] MARC

ANSEL
UTF-89142 /2003.
Kolumbán Miklós (1937-)
   Honnan tudod, hogy éltél : versek / Kolumbán Miklós. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2003. - 125, [3] p. ; 21 cm
Az utószót írta Oláh János
ISBN 963-9373-49-4 kötött : ár nélkül
894.511-14
[AN 983049]
MARC

ANSEL
UTF-89143 /2003.
Komlóssy Viktor (1956-)
   Jó bor, jó egészség : elbeszélés / [Komlóssy Viktor]. - Budapest : Alterra, 2002. - 106 p. ; 20 cm
ISBN 963-9324-36-1 fűzött : 1300,- Ft
894.511-32
[AN 981391]
MARC

ANSEL
UTF-89144 /2003.
Körmendi Lajos (1946-)
   Telefax a Megváltónak avagy IV. Louis Bejgliumban / Körmendi Lajos ; [... illusztrációit Oláh Mátyás László kész.]. - Budapest : M. Napló, cop. 2003. - 94, [2] p. : ill. ; 21 cm
Naplóregény
ISBN 963-86274-9-2 fűzött : 1624,- Ft
894.511-94
[AN 986132]
MARC

ANSEL
UTF-89145 /2003.
Lengyel Balázs (1918-)
   Volt egy gólyám / Lengyel Balázs ; [Bakai Piroska rajz.]. - Budapest : Móra, 2003. - 125, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Az én könyvtáram, ISSN 1587-4877)
Gyermekregény
ISBN 963-11-7790-4 kötött : ár nélkül
894.511-31(02.053.2)
[AN 986143]
MARC

ANSEL
UTF-89146 /2003.
Lőrincz L. László (1939-)
   A vérfarkasok kastélyában / Leslie L. Lawrence. - Budapest : Gesta, 2003. - 483 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-8229-87-X fűzött : 1198,- Ft
894.511-312.4
[AN 983075]
MARC

ANSEL
UTF-89147 /2003.
Lőrinczki Lajos (1934-)
   A kor és mi hárman : kettős szonettkoszorú / Lőrinczki Lajos. - [Dabas] : Dabas Jegyzet, 2001. - [64] p. ; 17 cm
ISBN 963-86142-2-6 kötött : ár nélkül
894.511-14
[AN 906242]
MARC

ANSEL
UTF-89148 /2003.
Lovász Béla
   Volt egy bánya a Mecsek alján : szubjektív megemlékezés / Lovász Béla. - Budapest : Accordia, 2003. - 87 p. ; 20 cm
ISBN 963-9502-11-1 fűzött : 890,- Ft
894.511-94 *** 622(439)(234.373.6)(0:82-94)
[AN 981712]
MARC

ANSEL
UTF-89149 /2003.
   A magyarokhoz : magyarság- és istenes versek az Ómagyar Mária-siralomtól Trianonig és napjainkig / [szerk. Medvigy Endre]. - 2. jav., bőv. kiad. - [Miskolc] : Felsőmagyarország K. ; [Budapest] : Kiskapu, 2003. - 584 p. ; 24 cm
ISBN 963-9301-58-2 kötött : 3980,- Ft
894.511-14(082)
[AN 989322]
MARC

ANSEL
UTF-89150 /2003.
Márai Sándor (1900-1989)
   Válás Budán / Márai Sándor. - [Budapest] : Helikon, 2003. - 149 p. ; 19 cm
Regény
ISBN 963-208-819-0 kötött : 1300,- Ft
894.511-31
[AN 987093]
MARC

ANSEL
UTF-89151 /2003.
Matula Gy. Oszkár
   Szellemjárás a zöldhatáron : bűnügyi regény / Matula Gy. Oszkár. - Budapest : Matula Press, 2003. - 154, [3] p. ; 21 cm
ISBN 963-210-058-1 fűzött : ár nélkül
894.511-312.4
[AN 981710]
MARC

ANSEL
UTF-89152 /2003.
Méliusz József (1909-1995)
   Zsilava nem volt kávéház / Méliusz József. - Budapest : Pont ; Sepsiszentgyörgy : Pontfix, cop. 2003. - 109 p. ; 20 cm
Visszaemlékezés
ISBN 963-9312-66-5 fűzött : 1280,- FtISBN 973-85870-1-8
894.511-94(498) *** 323.282(498)"194/195"(0:82-94)
[AN 983463]
MARC

ANSEL
UTF-89153 /2003.
Mészáros Tibor
   R. I. P / Mészáros Tibor. - Budapest : Hungarovox, 2003. - 208 p. ; 20 cm
ISBN 963-9292-58-3 fűzött : 1200,- Ft
894.511-3
[AN 981415]
MARC

ANSEL
UTF-89154 /2003.
Mikó Eszter
   Búcsúfénykép a Gellérthegyen : egy terápia története / Mikó Eszter. - Budapest : Hullámsáv K., 2003. - 154 p. ; 17 cm
ISBN 963-206-947-1 fűzött : ár nélkül
894.511-31
[AN 982835]
MARC

ANSEL
UTF-89155 /2003.
Mile Zsigmond Zsolt (1967-)
   Átkelek a dumán : versek, 1996-2002 / Mile Zsigmond Zsolt. - Budapest : M. Napló, cop. 2003. - 90, [3] p. ; 19 cm
ISBN 963-86344-1-3 fűzött : 1232,- Ft
894.511-14
[AN 982942]
MARC

ANSEL
UTF-89156 /2003.
Molnár Erzsébet, G. (1932-)
   Az Ónix-medál : [családregény] / G. Molnár Erzsébet. - Budapest : Accordia, 2003. - 236 p. ; 20 cm
ISBN 963-9502-10-3 fűzött : 1490,- Ft
894.511-31
[AN 981219]
MARC

ANSEL
UTF-89157 /2003.
   Mondák Szent László királyról / [vál. és szerk. Bácsi Gy. Antal]. - [Budapest] : Anno, [2003]. - 36 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-375-201-9 kötött : ár nélkül
894.511-34(02.053.2) *** 398.223(=945.11)(092)László,_I.
[AN 979923]
MARC

ANSEL
UTF-89158 /2003.
Muskát Zsuzsa
   Nahát! / Muskát Zsuzsa ; Damó István rajz. - Budapest : Móra, 2003. - [60] p. : ill. ; 20 cm
Gyermekversek
ISBN 963-11-7782-3 kötött : ár nélkül
894.511-14(02.053.2)
[AN 981718]
MARC

ANSEL
UTF-89159 /2003.
Nagy Zoltán Mihály (1949-)
   Az idő súlya alatt : novellák / Nagy Zoltán Mihály ; [ill. Réti János]. - Ungvár ; Budapest : Intermix, 2001. - 107 p. : ill. ; 20 cm. - (Kárpátaljai magyar könyvek, ISSN 1022-0283 ; 105.)
ISBN 963-9111-52-X * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-8352-65-5)
894.511-32
[AN 909268]
MARC

ANSEL
UTF-89160 /2003.
Nagy Zoltán Mihály (1949-)
   A sátán fattya / Nagy Zoltán Mihály ; [... illusztrációit Csomós Zoltán kész.]. - 2. kiad. - Budapest : M. Napló, cop. 2003. - 186 p. : ill. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-86344-2-1 fűzött : 1624,- Ft
894.511-31(477.87)
[AN 986131]
MARC

ANSEL
UTF-89161 /2003.
Naszvadi György (1921-)
   Szárba szökken a vetés : a "Beh kedvesek vagytok nekem" folytatása / Naszvadi György. - Kunszentmiklós : Magánkiad., 2003. - 219 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-430-440-0 fűzött : ár nélkül
Naszvadi György (1921-)
894.511-94
[AN 980018]
MARC

ANSEL
UTF-89162 /2003.
Németh Tibor
   Bársonyos léptek / Németh Tibor. - Budapest : Alterra, 2003-. - 3 db ; 20 cm
Elbeszélések
894.511-32 *** 636.8(0:82-32)
[AN 981395]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Egy macskadinasztia története. - 2003. - 123 p.
ISBN 963-9324-43-4 fűzött : 1500,- Ft
894.511-322.6 *** 636.8(0:82-32)
[AN 981398] MARC

ANSEL
UTF-89163 /2003.
Nyilas Atilla (1965-)
   De én / Nyilas Attila. - Budapest : Tipp Cult, 2003. - 100, [3] p. ; 21 cm. - (Parnasszus könyvek. Új vizeken,, ISSN 1589-2735 ; 6.)
Versek
ISBN 963-206-749-5 fűzött : 980,- Ft
894.511-14
[AN 984017]
MARC

ANSEL
UTF-89164 /2003.
Pálfi Ágnes (1952-)
   Hétrét : versek / Pálfi Ágnes ; [... a kv. tusrajzait Szász Zsolt kész.]. - Budapest : M. Napló, cop. 2003. - 150, [4] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-86344-4-8 fűzött : 1456,- Ft
894.511-14
[AN 982943]
MARC

ANSEL
UTF-89165 /2003.
Petőcz András (1959-)
   Vészhelyzet a Mágusképzőn avagy Figyeld a macskát! / Petőcz András ; [Kelemen István rajz.]. - Budapest : Móra, 2003. - 61 p. : ill. ; 21 cm. - (Zsiráf könyvek, ISSN 1585-1060)
Ifjúsági regény
ISBN 963-11-7795-5 kötött : ár nélkül
894.511-31(02.053.2)
[AN 983125]
MARC

ANSEL
UTF-89166 /2003.
Sas Mária (1959-)
   Manófalvi Fognyüvő Manó : mese / [Sas Mária] ; [... ill. Cs. Szabó Zsuzsanna]. - Budapest : Alterra, 2003. - 52 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9324-37-X fűzött : 1200,- Ft
894.511-34(02.053.2) *** 616.314-083(02.053.2)
[AN 981388]
MARC

ANSEL
UTF-89167 /2003.
Schéner Mihály (1923-)
Művek (vál.)
   Schéner Mihály 80, Pintér Lajos 50 / [közrem. Tandori Dezső] ; [szerk. Rajtmár István]. - Kecskemét : Ziccer BT, 2003. - 47 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Példányszám összesen: 1000, ebből számozott 500
ISBN 963-206-914-5 fűzött : ár nélkül
894.511-14 *** 73/76(439)(092)Schéner_M. *** 894.511(092)Pintér_L.
[AN 982858]
MARC

ANSEL
UTF-89168 /2003.
Serédi János
   Lovak és patkányok : elbeszélések a háború utáni paraszti világból / Serédi János. - Budapest : Püski, 2003. - 256 p. ; 21 cm
ISBN 963-9906-01-8 kötött : 1400,- Ft
894.511-32
[AN 981719]
MARC

ANSEL
UTF-89169 /2003.
Seres László (1963-)
   A tények mögött : háború az értelem ellen / Seres László. - [Budapest] : Focus, [2003]. - 239 p. ; 21 cm
ISBN 963-9468-07-X kötött : ár nélkül
894.511-92
[AN 980080]
MARC

ANSEL
UTF-89170 /2003.
Serfőző Simon (1942-)
   Virág : szerelmes versek / Serfőző Simon. - Eger : Gonda Kvk., 2003. - 47 p. : ill. ; 16 cm
ISBN 963-206-859-9 kötött : 1200,- Ft
894.511-14 *** 392.6(0:82-14)
[AN 981136]
MARC

ANSEL
UTF-89171 /2003.
Szabó Magda (1917-)
   Megmaradt Szobotkának / Szabó Magda. - Budapest : Európa, 2003. - 375 p. ; 19 cm
ISBN 963-07-7360-0 kötött : 1800,- Ft
Szobotka Tibor (1913-1982)
894.511-94 *** 894.511(092)Szobotka_T.(0:82-94)
[AN 986049]
MARC

ANSEL
UTF-89172 /2003.
Széchenyi István (1791-1860)
Művek (vál.)
   Gróf Széchenyi István gondolatainak gyűjteménye / [vál. és az utószót írta Környei Attila] ; [az előszót írta Kosáry Domokos]. - 2. átd., jav. kiad. - Budapest : Paginarum, 1998 [!2003]. - 183 p., [32] t. : ill., részben színes ; 25 cm
Kész. a "Napló" és a "Diszharmónia és vakság" c. kötetek felhasználásával. - Bibliogr.: p. 169-170.
ISBN 963-9133-02-7 kötött : ár nélkül
894.511-84
[AN 989017]
MARC

ANSEL
UTF-89173 /2003.
Székely Sándor
   Létezéskönnyítések : versek / Székely Sándor. - Budapest : Kornétás, cop. 2003. - 88 p. ; 21 cm
ISBN 963-9353-21-3 fűzött : 990,- Ft
894.511-14
[AN 980479]
MARC

ANSEL
UTF-89174 /2003.
Szép Ernő (1884-1953)
   Mátyás király tréfái / Szép Ernő ; [Zórád Ernő rajz.]. - 9. kiad. - Budapest : Móra, 2003. - 130, [3] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-11-7796-3 kötött : ár nélkül
894.511-34(02.053.2)
[AN 988312]
MARC

ANSEL
UTF-89175 /2003.
Szieberth Tünde
   Súlytalanság : regény / [Szieberth Tünde]. - Budapest : Alterra, 2003. - 159 p. ; 20 cm
ISBN 963-9324-38-8 fűzött : 1700,- Ft
894.511-31
[AN 981406]
MARC

ANSEL
UTF-89176 /2003.
Szirtes I. János (1947-)
   H-008, a játszma : a magyar hírszerzés történetéből / Szirtes I. János. - [Budapest] : Sz&T K., 2003. - 346 p. ; 21 cm
ISBN 963-204-097-X kötött : 1990,- Ft
894.511-311.3 *** 327.84(100)"196"(0:82-31)
[AN 980092]
MARC

ANSEL
UTF-89177 /2003.
Szirtes I. János (1947-)
   H-008, a játszma : a magyar hírszerzés történetéből / Szirtes I. János. - 2. kiad. - [Budapest] : Sz&T K., 2003. - 346 p. ; 20 cm
Fűzött : 1990,- Ft (hibás ISBN 963-204-097-X)
894.511-311.3 *** 327.84(100)"196"(0:82-31)
[AN 982250]
MARC

ANSEL
UTF-89178 /2003.
Szobotka Tibor (1913-1982)
   Menyasszonyok, vőlegények : regény / Szobotka Tibor. - Budapest : Európa, 2003. - 367 p. ; 19 cm
ISBN 963-07-7390-2 kötött : 1800,- Ft
894.511-31
[AN 986042]
MARC

ANSEL
UTF-89179 /2003.
Szőts, André (1937-)
   Az északi szél / André Szőts. - Budapest : Bestline, 2003. - 199, [3] p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-528-667-8 kötött : 2290,- Ft
894.511-31
[AN 983082]
MARC

ANSEL
UTF-89180 /2003.
   tájkép.kkf.hu : a hallgatók irodalmi antológiája / [közread. a] Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar. - Budapest : BGF KFK, 2003. - [108] p. ; 25 cm
Versek, elbeszélések. - Példányszám: 260
Fűzött : ár nélkül
894.511-822
[AN 980050]
MARC

ANSEL
UTF-89181 /2003.
Temesi Ferenc (1949-)
   Gabo meg a halál / Temesi Ferenc. - Budapest : Hungarovox, 2003. - 397 p. ; 20 cm
ISBN 963-9292-57-5 fűzött : 1800,- Ft
894.511-43
[AN 981123]
MARC

ANSEL
UTF-89182 /2003.
Tercsi Mihály (1949-)
   Cseppekben csillanó / Tercsi Mihály. - Kecskemét : Tercsi M., cop. 2001. - 100 p. : ill. ; 19 cm
Versek
Fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 983006]
MARC

ANSEL
UTF-89183 /2003.
Tercsi Mihály (1949-)
   Mérföldkő / Tercsi Mihály. - Kecskemét : Tercsi M., cop. 2001. - 109 p. ; 19 cm
Versek
Fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 983012]
MARC

ANSEL
UTF-89184 /2003.
Török Miklós (1946-)
   Égszínkék rózsák nincsenek : vakokról - látóknak / Török Miklós. - Budapest : Pont ; Sepsiszentgyörgy : Pontfix, cop. 2003. - 91 p. ; 21 cm
Elbeszélések, dráma
ISBN 973-85870-5-0ISBN 963-9312-56-8 fűzött : 1260,- Ft
894.511-32 *** 894.511-2
[AN 983455]
MARC

ANSEL
UTF-89185 /2003.
Tóth József
   Fehér galamb / Tóth József. - Szombathely : [Oskar], 2002. - XXII fol. : ill. ; 21 cm
Dráma
ISBN 963-8122-50-1 kötött : ár nélkül
894.511-2
[AN 982896]
MARC

ANSEL
UTF-89186 /2003.
Tótisz András (1950-)
   A másik világ legendája / Tótisz András. - Budapest : Ulpius-ház, 2003. - 207 p. ; 20 cm
Kisregény és elbeszélések
ISBN 963-9475-27-0 fűzött : 1780,- Ft
894.511-31 *** 894.511-32
[AN 981402]
MARC

ANSEL
UTF-89187 /2003.
   Az UV kétségkívül megváltozott / [szerk. Tefner Krisztián, ifj. Köles Mihály]. - [Veszprém] : [VE], [2001]. - [16] p. : ill. ; 17 cm
Közread. a Veszprémi Egyetem
ISBN 963-9220-56-6 * fűzött : ár nélkül
894.511-822
[AN 909146]
MARC

ANSEL
UTF-89188 /2003.
Varga Katalin (1928-)
   Mosó Masa mosodája / Varga Katalin ; [F. Győrffy Anna rajz.]. - 25. kiad. - Budapest : Móra, 2003. - 93, [2] p. : ill., színes ; 29 cm
Mesék, versek
ISBN 963-11-7792-0 kötött : 1290,- Ft
894.511-34(02.053.2) *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 988086]
MARC

ANSEL
UTF-89189 /2003.
Víg Béla
   Visszatérés : verseskötet / [Víg Béla]. - Budapest : Alterra, 2003. - 194 p. ; 20 cm
ISBN 963-9324-40-X fűzött : 1700,- Ft
894.511-14
[AN 981384]
MARC

ANSEL
UTF-89190 /2003.
Wass Albert (1908-1998)
   Kard és kasza / Wass Albert. - Pomáz : Kráter Műhely Egyes., 2003. - 2 db ; 21 cm
Regény
ISBN 963-9472-18-2 kötött : 4400,- FtISBN 963-9472-15-8 fűzött : 3400,- Ft
894.511-31(498)
[AN 983322]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r., Krónikás írás. - 350 p. - (Wass Albert életműve ; ; 28.)
ISBN 963-9472-19-0ISBN 963-9472-16-6
894.511-31(498)
[AN 983325] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r., Szemtanúság. - 440 p. - (Wass Albert életműve ; ; 29.)
ISBN 963-9472-20-4ISBN 963-9472-17-4
894.511-31(498)
[AN 983331] MARC

ANSEL
UTF-89191 /2003.
Zala Viktória
   Kővé vált lovagok : mesék / [Zala Viktória]. - Budapest : Alterra, 2002. - 78 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-9324-33-7 fűzött : 1200,- Ft
894.511-34(02.053.2)
[AN 981414]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

9192 /2003.
   Állatos mondókák / [rajz. Varga Zoltán]. - [Budapest] : Anno, 2003. - 36 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-375-234-5 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 979927]
MARC

ANSEL
UTF-89193 /2003.
Bernier, Jean-Philippe
Discovering opposites (magyar)
   Ellentétek világa / [szöveg Jean-Philippe Bernier] ; [ford. Makay László, Makayné Forgács Melinda]. - Utánny. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2003. - 24 p. : ill., színes ; 26 cm
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-627-418-5)
087.5(084.1)
[AN 991178]
MARC

ANSEL
UTF-89194 /2003.
Brunhoff, Jean de
Histoire de Babar le petit éléphant (magyar)
   Babar, a kis elefánt / Jean de Brunhoff ; a szerző rajz. ; [ford. Bálint Ágnes]. - Budapest : Móra, 2003. - [48] p. : ill., színes ; 29 cm
Képes mese
ISBN 963-11-7784-X kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 988103]
MARC

ANSEL
UTF-89195 /2003.
Disney, Walt
Cinderella (magyar)
   Hamupipőke / [Walt Disney] ; [ford. Sz. Elek Judit]. - [Budapest] : Egmont, 2003. - 96 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Klasszikus Walt Disney mesék, ISSN 1216-8750 ; 6.)
ISBN 963-627-855-5 kötött : 2355,- Ft
087.5(084.1)
[AN 1030156]
MARC

ANSEL
UTF-89196 /2003.
Disney, Walt
Robin Hood (magyar)
   Robin Hood / [Walt Disney] ; [ford. Esztó Barbara]. - [Budapest] : Egmont, 2003. - 96 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Klasszikus Walt Disney mesék, ISSN 1216-8750 ; 7.)
ISBN 963-627-840-7 kötött : 2355,- Ft
087.5(084.1)
[AN 1030150]
MARC

ANSEL
UTF-89197 /2003.
Marék Veronika (1937-)
   Kippkopp és Tipptopp / [írta és rajz.] Marék Veronika. - 3. kiad. - [Budapest] : Ceruza, [2003], cop. 1985. - [48] p. : ill., színes ; 25 cm
Képes mese
ISBN 963-210-064-6 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 991174]
MARC

ANSEL
UTF-89198 /2003.
Marék Veronika (1937-)
   Kippkopp gyerekei / [írta és rajz.] Marék Veronika. - 2. kiad. - [Budapest] : Ceruza, cop. 2003. - [48] p. : ill., színes ; 25 cm
Képes mese
ISBN 963-210-065-4 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 991173]
MARC

ANSEL
UTF-89199 /2003.
Maxtone Graham, Ysenda
The 5 senses (magyar)
   Érzékszervek / [szöveg Ysenda Maxtone-Graham] ; [ill. Mario Cortès] ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Utánny. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2003. - 23 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 963-627-609-9 fűzött : ár nélkül
087.5
[AN 991177]
MARC

ANSEL
UTF-89200 /2003.
   Micimackó mondókái / [szerk., vál. és a szöveget gond. Rózsahegyi Viktória et al.]. - Utánny. - [Budapest] : Egmont, 2003. - 95 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 963-627-856-3 kötött : 2499,- Ft
087.5(084.1)
[AN 989317]
MARC

ANSEL
UTF-89201 /2003.
   Mondókák az állatokról / [rajz. Varga Zoltán]. - [Budapest] : Anno, 2003. - 36 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-375-235-3 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 979926]
MARC

ANSEL
UTF-89202 /2003.
   Neves mondókák Aladártól Zsuzsannáig. - [Budapest] : Anno, 2003. - 35 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-375-250-7 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 979925]
MARC

ANSEL
UTF-89203 /2003.
Nyírő Erzsébet
   Húsvéti ajándék / Nyírő Erzsébet ; [ill. Nyírő Erzsébet, Juhász Fruzsina]. - Pécs : Alexandra, [2003]. - 47 p. : ill., színes ; 29 cm
Képes mese
ISBN 963-368-435-8 kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-368-435-1)
087.5(084.1)
[AN 979924]
MARC

ANSEL
UTF-89204 /2003.
Tóth Krisztina (1967-)
   Kiscipők ; Marcipán / Tóth Krisztina ; [ill.] Rutkai Bori. - Budapest : Csimota Kvk., 2003. - 14 p. : ill., színes ; 16x16 cm
Verses képeskönyv
ISBN 963-86349-9-5 fűzött : 369,- Ft
087.5(084.1)
[AN 983032]
MARC

ANSEL
UTF-89205 /2003.
Tóth Krisztina (1967-)
   A londoni mackók / Tóth Krisztina ; [ill.] Rutkai Bori. - Budapest : Csimota Kvk., 2003. - 18 p. : ill., színes ; 16x16 cm
Verses képeskönyv
ISBN 963-86349-2-8 fűzött : 369,- Ft
087.5(084.1)
[AN 983034]
MARC

ANSEL
UTF-89206 /2003.
Tóth Krisztina (1967-)
   Marci a fürdőszobában ; Altató / Tóth Krisztina ; [ill.] Pap Kata. - Budapest : Csimota Kvk., 2003. - 14 p. : ill., színes ; 16x16 cm
Verses képeskönyv
ISBN 963-86349-4-4 fűzött : 369,- Ft
087.5(084.1)
[AN 983029]
MARC

ANSEL
UTF-89207 /2003.
Tóth Krisztina (1967-)
   Marci és a vonat ; Este lett / Tóth Krisztina ; [ill.] Szentesi Csaba, Csáki István. - Budapest : Csimota Kvk., 2003. - 18 p. : ill., színes ; 16x16 cm
Verses képeskönyv
ISBN 963-86349-6-0 fűzött : 369,- Ft
087.5(084.1)
[AN 983040]
MARC

ANSEL
UTF-89208 /2003.
Tóth Krisztina (1967-)
   Marci kertészkedik ; Tündérek / Tóth Krisztina ; [ill.] Rutkai Bori. - Budapest : Csimota Kvk., 2003. - 18 p. : ill., színes ; 16x16 cm
Verses képeskönyv
ISBN 963-86349-8-7 fűzött : 369,- Ft
087.5(084.1)
[AN 983016]
MARC

ANSEL
UTF-89209 /2003.
Tóth Krisztina (1967-)
   Marci mosogat ; Árnyjáték / Tóth Krisztina ; [ill.] Catherine Burki, Simon Hilda. - Budapest : Csimota Kvk., 2003. - 18 p. : ill., színes ; 16x16 cm
Verses képeskönyv
ISBN 963-86349-5-2 fűzött : 369,- Ft
087.5(084.1)
[AN 983042]
MARC

ANSEL
UTF-89210 /2003.
Tóth Krisztina (1967-)
   Marci öltözik ; Takarodó / Tóth Krisztina ; [ill.] Szentesi Csaba. - Budapest : Csimota Kvk., 2003. - 18 p. : ill., színes ; 16x16 cm
Verses képeskönyv
ISBN 963-86349-7-9 fűzött : 369,- Ft
087.5(084.1)
[AN 983037]
MARC

ANSEL
UTF-89211 /2003.
Tóth Krisztina (1967-)
   Marci szerel ; Alagút / Tóth Krisztina ; [ill.] Pap Kata. - Budapest : Csimota Kvk., 2003. - 18 p. : ill., színes ; 16x16 cm
Verses képeskönyv
ISBN 963-86349-3-6 fűzött : 369,- Ft
087.5(084.1)
[AN 983028]
MARC

ANSEL
UTF-89212 /2003.
Tóth Krisztina (1967-)
   A tigris / Tóth Krisztina ; [ill.] Pap Kata. - Budapest : Csimota Kvk., 2003. - 14 p. : ill., színes ; 16x16 cm
Verses képeskönyv
ISBN 963-86349-1-X fűzött : 369,- Ft
087.5(084.1)
[AN 983027]
MARC

ANSEL
UTF-89213 /2003.
Tóth Krisztina (1967-)
   Virágevő Zsiráf Dezső ; Virágevő Zsiráf Dezső rádiója / Tóth Krisztina ; [ill.] Csáki István. - Budapest : Csimota Kvk., 2003. - 18 p. : ill., színes ; 16x16 cm
Verses képeskönyv
ISBN 963-86349-0-1 fűzött : 369,- Ft
087.5(084.1)
[AN 983026]
MARC

ANSEL
UTF-89214 /2003.
Zelk Zoltán (1906-1981)
   Mese a legokosabb nyúlról / Zelk Zoltán ; rajz. Radvány Zsuzsa. - [Budapest] : Santos, [2003]. - Leporelló (12 p.) : ill., színes ; 21 cm
Verses képeskönyv
ISBN 963-9244-70-8 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 991080]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

9215 /2003.
Davis, Jim
   Útmutató kis és nagy állatokhoz / Jim Davis ; [ford. Boronyák Rita]. - [Budapest] : Adoc-Semic Kft., [2001]. - [126] p. : ill., színes ; 18 cm. - (Színes zseb-Garfield ; ; 42.)
Képregény
ISBN 963-9233-12-9 fűzött : 395,- Ft
087.6:084.11
[AN 909427]
MARC

ANSEL
UTF-89216 /2003.
Korcsmáros Pál (1916-1975)
   Az elátkozott part / a képregényváltozatot Rejtő Jenő azonos c. regénye nyomán ... rajz. Korcsmáros Pál ; ... átd. ... Garisa H. Zsolt és Varga "Zerge" Zoltán. - [Budapest] : Képes K., cop. 2003. - 80 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-210-167-7 fűzött : ár nélkül
087.6:084.11
[AN 983310]
MARC

ANSEL
UTF-8