MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2003 - 7. évfolyam, 15. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2006

Created at 2007/04/04 19:20:04
by MNBWWW (Vers 1.00 Release,
linked at Mar 28 2007 15:03:03)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


03   Sorozatok. Folyóiratok

9217 /2003.
Dukkon Ágnes (1949-)
   Régi magyarországi kalendáriumok európai háttérben / Dukkon Ágnes. - Budapest : ELTE Eötvös K., cop. 2003. - 231 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 205-211. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-463-586-5 kötött : ár nélkül
050.9(439)"15/17" *** 050.9(4)"15/17" *** 930.85(439)"15/17"
[AN 985779]
MARC

ANSEL
UTF-8
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

9218 /2003.
   Rotary Szeged, 1928-1991-2001 / szerk. Benyik György. - [Szeged] : [Rotary Club], 2001. - 97 p. : ill. ; 24 cm
Borítócím: Rotary Club Szeged, 1928-1991-2001. - Példányszám: 300
Fűzött : ár nélkül
Rotary Club (Szeged)
061.235(439-2Szeged)Rotary(092)
[AN 912353]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

9219 /2003.
   Frankfurt '99 : Magyarország részvétele a könyvvásáron a német sajtó tükrében / szerk. Bernáth Árpád és Bombitz Attila ; a szerkesztésben közrem. Fenyves Miklós ; [a bibliográfiát összeáll. Laczkó Sándor és Zilahi Tibor]. - Szeged : Grimm, 2002. - 303 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 210-281. és a jegyzetekben
ISBN 963-9087-63-7 fűzött : ár nélkül
002.2(100)"199" *** 061.7(430-2Frankfurt)"1999" *** 894.511(091)"19"
[AN 987086]
MARC

ANSEL
UTF-89220 /2003.
Gyurgyák János (1956-)
   Szerkesztők és szerzők kézikönyve / Gyurgyák János. - Utánny. - Budapest : Osiris, 2003, cop. 1996. - 540 p. : ill. ; 25 cm. - (Osiris kézikönyvek, ISSN 1416-6321)
Bibliogr.: p. 309-319.
ISBN 963-389-461-1 kötött : 3500,- Ft
655.5 *** 001.816
[AN 1033242]
MARC

ANSEL
UTF-89221 /2003.
Lisztóczky László (1941-)
   "Ajánlom jó szívvel..." : dedikált könyveim könyve / Lisztóczky László. - Gyöngyös : Pallas, 2002. - 178 p., [6] t., [14] t.fol. : ill. ; 21 cm
Kézzel számozott példány: 500
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9117-92-7)
099.3 *** 894.511-84(082)
[AN 986995]
MARC

ANSEL
UTF-89222 /2003.
A magyar agrártörténelem információs háttere (új kiadása.)
   Ötven év a magyar agrárágazat információellátásának szolgálatában : az Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ története, 1952-2002 / ... az OMgK jubileumi emlékbizottságának gondozásában. - Átd. kiad. - Budapest : Omgk, 2002. - 104, [6] p. : ill., főként színes ; 22 cm
Példányszám: 1000
ISBN 963-9061-05-0 fűzött : ár nélkül
Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ (Budapest)
026(439-2Bp.)(091) *** 002.6 *** 659.2 *** 63
[AN 984635]
MARC

ANSEL
UTF-89223 /2003.
Ráth-Végh István (1870-1959)
   A könyv komédiája / Ráth-Végh István ; [ill. Győry Miklós]. - Szeged : Minerva Nova, 2003. - 477, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9492-15-9 kötött : 1990,- Ft
02(089.3) *** 09(089.3) *** 655(089.3) *** 930.85(100)(089.3)
[AN 1032980]
MARC

ANSEL
UTF-89224 /2003.
Skaliczki Judit (1945-)
   Minőségmenedzsment a könyvtárban / Skaliczki Judit, Zalainé Kovács Éva ; az "Esettanulmány" c. ... fejezetet Ramháb Mária írta ; [kiad. ... az Informatikai és Könyvtári Szövetség]. - 2. bőv. kiad. - Veszprém : VEK ; Budapest : IKSZ, 2003. - 199, [32] p., [4] t.fol. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. [225-230].
ISBN 963-9495-17-4 fűzött : ár nélkül
02 *** 65.018 *** 658.562
[AN 1030793]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

9225 /2003.
Árpa Attila
   Ha én ezt a klubról egyszer elmesélem / Árpa Attila ; [képmelléklet fotói Nagy Botond et al.]. - [Pécs] : Art Noveau, cop. 2003. - 288 p., [20] t. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 963-210-161-8 fűzött : ár nélkül
Magyar RTL Televízió Rt. (Budapest)
791.9.097(439)RTLKlub
[AN 985200]
MARC

ANSEL
UTF-89226 /2003.
Pálfy G. István (1945-)
   A valóság vonzásában : az újságírói mesterségről / Pálfy G. István. - Budapest : Püski, 2003. - 93 p. ; 20 cm
ISBN 963-9906-09-3 fűzött : 480,- Ft
070
[AN 986821]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

9227 /2003.
Koltay Tibor
   A referálás elmélete és gyakorlata / Koltay Tibor. - Budapest : KI, 2003. - 80 p. ; 24 cm. - (Továbbképzés felsőfokon, ISSN 1589-1682)
Bibliogr.: p. 67-71.
ISBN 963-201-348-4 fűzött : ár nélkül
001.814.4(078)
[AN 988164]
MARC

ANSEL
UTF-89228 /2003.
   Kultúra : kincs, ami van / [... szerk. Lugosi Viktória, ... Váradi Juli] ; [közread. a] Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma. - [Budapest] : NKÖM, [2003]. - 64 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Fűzött : ár nélkül
008(439)"199"(092) *** 008(4-62)
[AN 985088]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

9229 /2003.
Buckland, Raymond
Buckland's complete book of witchcraft (magyar)
   A boszorkányság nagykönyve / Raymond Buckland ; [ford. Csáky Ida]. - Budapest : Édesvíz, 2003. - 457 p. : ill., részben kotta ; 24 cm
ISBN 963-528-516-7 kötött : 2900,- Ft
133.4
[AN 1033649]
MARC

ANSEL
UTF-89230 /2003.
Christian, A. J.
   Mit keresett Isten a nappalimban? / A. J. Christian. - Budapest : Édesvíz, 2003. - 300 p. ; 21 cm
ISBN 963-528-665-1 fűzött : 2390,- Ft
133.25
[AN 987956]
MARC

ANSEL
UTF-89231 /2003.
Mala, Matthias
Weisse Magie (magyar)
   Fehér mágia : 365 védelmező és erősítő praktika / Matthias Mala ; [az ábrákat a szerző kész.] ; [ford. Pusztai Éva]. - Budapest : Édesvíz, 2003. - 134 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-528-671-6 fűzött : 1790,- Ft
133.4
[AN 1032053]
MARC

ANSEL
UTF-89232 /2003.
Mertz, Bernd A.
Die Magie der Zahlen (magyar)
   Számmágia - numerológia : hogyan alkalmazzuk a numerológia titkait személyes boldogságunk érdekében, a bolygók új numeroszkópja segítségével / [B. A. Mertz] ; [ford. Fejessné Rieger Piroska]. - [Miskolc] : Hermit, [2003]. - 236 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-9231-43-6 kötött : 2900,- Ft
133.5 *** 51-78 *** 159.961.335
[AN 986174]
MARC

ANSEL
UTF-89233 /2003.
Strohm, Franz Eberhard Eckard
Das Meisterwissen von Atlantis (magyar)
   Atlantisz mestertudása / F. E. Eckard Strohm ; [ford. Szebényi Istvánné]. - 2. mód. kiad. - Orosháza : Fény K., 2003. - 255 p., [32] t.fol. : ill. ; 21 cm + 23 mell.
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-85325-2-1)
133.3 *** 001.94(309)
[AN 1033304]
MARC

ANSEL
UTF-89234 /2003.
Váradi Tibor
   Az evangéliumok spirituális értelmezése / Váradi Tibor ; [a kislexikont összeáll. Kőhegyi Attila] ; [közread. a Napfényes Élet Alapítvány]. - Budapest : Napfényes Élet Alapítvány, 2002-2003. - 4 db ; 21 cm
ISBN 963-00-9779-6
133.25 *** 226.07
[AN 931153]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4., János evangéliuma a szellemtudomány fényében : 9 előadás : Budapest, 2001. október 05 - 2002. június 07. - 2002. - 233, [3] p. : ill.
ISBN 963-204-748-6 kötött : 1500,- Ft
Biblia. Újszövetség. János evangéliuma.
133.25 *** 226.5.07
[AN 950510] MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Máté evangéliuma a szellemtudomány fényében : 8 előadás : Budapest, 1998. október 10 - 1999. május 07. - 2003. - 191, [3] p.
ISBN 963-210-104-9 kötött : 1500,- Ft
Biblia. Újszövetség. Máté evangéliuma.
133.25 *** 226.2.07
[AN 987237] MARC

ANSEL
UTF-89235 /2003.
Virtue, Doreen
The care and feeding of indigo children (magyar)
   Indigó gyerekek nevelése : [módszerek testi-lelki táplálásukhoz, hogyan érthetjük meg őket karma-feloldással, angyalterápiával, együttérző szeretettel] / Doreen Virtue ; [ford. Pordán Ferenc]. - Budakeszi : Mandala-Véda, cop. 2003. - 257 p. ; 21 cm
ISBN 963-9436-10-0 fűzött : 1990,- Ft
133.25
[AN 986163]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

9236 /2003.
Galácz András (1944-)
   Óceánok, sarkvidékek : az Arktisztól az Antarktiszig / Galácz András ; [a fotókat kész. Antoni Judit et al.]. - Budapest : Kossuth, cop. 2003. - 239 p. : ill., színes ; 31 cm. - (Kontinensről kontinensre)
ISBN 963-09-4441-3 kötött : ár nélkül
502(26) *** 502(211) *** 551.46
[AN 987279]
MARC

ANSEL
UTF-89237 /2003.
Garami László (1925-)
   A természet csodái Magyarországon / [szerző Garami László] ; [fotó Baranyai Antal et al.]. - 2. kiad. - [Budapest] : Athenaeum 2000 : Viva Média, [2003]. - 128 p. : ill., színes ; 24 cm. - (H story)
ISBN 963-9471-37-2 fűzött : 1990,- Ft
502.4(439)
[AN 1033319]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

9238 /2003.
Virágh János
   Numerikus matematika / Virágh János. - Szeged : JATEPress, [2003], cop. 1997. - XIII, 269 p. : ill. ; 24 cm
Egyetemi tankönyv. - Példányszám: 500
ISBN 963-482-214-2 fűzött : ár nélkül
519.6(075.8)
[AN 1033050]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

9239 /2003.
Feynman, Richard Phillips
QUED (magyar)
   QED : a megszilárdult fény / Richard P. Feynman ; [ford. Alföldy Bálint]. - Budapest : Scolar, cop. 2003. - 144 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9193-58-5 fűzött : ár nélkül
530.145 *** 535.14
[AN 987306]
MARC

ANSEL
UTF-89240 /2003.
Kolorisztikai Szimpózium (29.) (2003) (Eger)
   XXIX. Kolorisztikai Szimpózium : 2003. május 26-28. ... Eger, ... : program, előadás összefoglalók = XXIX Colouristic Symposium : ... 26-28 May 2003, Eger : program, abstracts / [rend., közread. a] Magyar Kémikusok Egyesülete. - [Budapest] : MKE, [2003]. - 75 p. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
535.6 *** 061.3(439-2Eger)
[AN 985166]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

9241 /2003.
Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia, (2001) (Veszprém ; Keszthely)
   2001. évi Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia : [Veszprém, Keszthely, 2001. november 21.] : program és előadáskivonatok / [szerkbiz. Szalai István et al.] ; [rend., közread. a] Veszprémi Egyetem. - Veszprém ; Keszthely : VE, 2001. - 167 p. ; 24 cm
Váltakozva magyar, német és angol nyelven
ISBN 963-9220-81-7 * fűzött : ár nélkül
54 *** 63 *** 37 *** 681.3 *** 33 *** 378.184 *** 061.3(439-2Veszprém) *** 061.3(439-2Keszthely)
[AN 912347]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

9242 /2003.
Sragner Márta
   Emlékezés egy pécsi természettudósra, Lambrecht Kálmánra : bibliográfia / Sragner Márta ; [közread. a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földrajzi Intézet]. - [Pécs] : PTE TTK Földrajzi Int., [2001]. - 236 p. ; 24 cm
Fűzött : ár nélkül
Lambrecht Kálmán (1889-1936)
56(439)(092)Lambrecht_K.:016 *** 39.001(439)(092)Lambrecht_K.:016 *** 012Lambrecht_K.
[AN 912701]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

9243 /2003.
Fodor Ferenc (1887-1962)
   A magyar térképírás / írta Fodor Ferenc. - Fakszimile kiad. - [Budapest] : [MH Térképész Szolg.], [2003]. - 3 db (441 p.) ; 24 cm
Közread. a Magyar Honvédség Térképész Szolgálat. - Eredeti kiadása: Budapest : Honvéd Térképészeti Int., 1952-1954. - Példányszám: 1000
ISBN 963-03-6531-6 fűzött : ár nélkül
528.9(439)(091)
[AN 988732]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - [198] p., [7] fol. : ill., részben színes, térk.
ISBN 963-03-6532-4
528.9(439)(091)
[AN 988740] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 178-309., [15] p. : ill., térk.
ISBN 963-03-6533-2
528.9(439)(091)
[AN 988746] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt. - 314-441., III p.
ISBN 963-03-6534-0
528.9(439)(091)
[AN 988757] MARC

ANSEL
UTF-89244 /2003.
   Photometry of RW Draconis at Konkoly Observatory / Szeidl B. [et al.]. - Budapest : Konkoly Observatory of the HAS, 2001. - [2], 60 p. ; 24 cm. - (Communications from the Konkoly Observatory of the Hungarian Academy of Sciences, ISSN 0238-2091 ; 102.)
ISBN 963-8361-40-9 fűzött : ár nélkül
520.82(083.5)
[AN 913316]
MARC

ANSEL
UTF-89245 /2003.
   XZ Dra: observations spanning 70 years / Szeidl B. [et al.]. - Budapest : Konkoly Observatory of the HAS, 2001. - [4], 69 p. : ill. ; 25 cm. - (Communications from the Konkoly Observatory of the Hungarian Academy of Sciences, ISSN 0238-2091 ; 101.)
Bibliogr.: p. 68-69.
ISBN 963-8361-39-5 fűzött : ár nélkül
520.82(083.5)
[AN 913327]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

9246 /2003.
Michl Gábor
   A birders' guide to the behaviour of European and North American birds / by Gábor Michl ; ill. by Szabolcs Kókay ; [transl. Andrea Hagymási and András Schmidt]. - Budapest : Gavia Science, cop. 2003. - 291 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 245-274.
ISBN 963-210-172-3 kötött : ár nélkül
598.2(4) *** 598.2(7)
[AN 987176]
MARC

ANSEL
UTF-89247 /2003.
   Mikológia / szerk. Jakucs Erzsébet, Vajna László. - Budapest : Agroinform, 2003. - 477 p., [33] t. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr. a fejezetek végén. - A tartalomjegyzék angol nyelven is
ISBN 963-502-776-1 kötött : ár nélkül
582.28(075.8)
[AN 984556]
MARC

ANSEL
UTF-89248 /2003.
Orosz-Kovács Zsuzsanna
   Az alma virágbiológiája / írta ... Orosz-Kovács Zsuzsanna ; [mtársak Botz Lajos et al.] ; [... a Pécsi Tudományegyetem TTK Növénytani Tanszék és Botanikus Kert, ... az Almatermesztők Szövetsége ... kiadásában ...]. - Pécs : PTE TTK Növénytani Tansz. és Botanikus Kert ; Újfehértó : Almatermesztők Szövetsége, 2001. - 179 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 158-179. - Példányszám: 500
ISBN 963-641-781-4 kötött : ár nélkül
582.734.3 *** 634.11
[AN 911605]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

9249 /2003.
Bekő Ferenc
   Az élővilág intelligenciája, az emberi gondolkozás és a számítógép : az intelligenciális - gondolkozó folyamat felépülése : pszichológiai következtetések / szerző ... b f. - Budapest : b f, [2003]. - 53 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-430-283-1 fűzött : ár nélkül
159.955 *** 681.3.01:165.0.001.572
[AN 1033648]
MARC

ANSEL
UTF-89250 /2003.
Bekő Ferenc
   Az élővilág intelligenciája, az emberi gondolkozás és a számítógép : az intelligenciális - gondolkozó folyamat felépülése : pszichológiai következtetések / szerző ... b f. - Budapest : b f, [2003]. - 66 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-430-309-9)
159.955 *** 681.3.01:165.0.001.572
[AN 1033708]
MARC

ANSEL
UTF-89251 /2003.
   Coverex : 10 év terápiás tapasztalat / [összeáll. Vértes András]. - [Budapest] : Szívkontroll, 2003. - 88 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 65-68.
ISBN 963-210-033-6 fűzött : ár nélkül
615.22
[AN 988135]
MARC

ANSEL
UTF-89252 /2003.
Czirják László (1954-)
   A kötőszöveti betegségek (szisztémás autoimmun kórképek) diagnosztikájának és kezelésének gyakorlati vonatkozásai / Czirják László ; [kiad. Fact Alkalmazott Társadalomtudományi Kutatások Intézete]. - Pécs : Fact, 2003. - 216 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-210-400-5 fűzött : ár nélkül
616-091.8(075.8)
[AN 986985]
MARC

ANSEL
UTF-89253 /2003.
Darnel Christian
   Harc és szeretet : aki nem fél... ...az egész : ezredvégi üzenet egy szorongó világnak / Darnel Christian ; [a rajzokat B. V. Padma kész.]. - 2. kiad. - Pilisszetntiván : Forever, cop. 2002. - 94 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-204-767-2 fűzött : 1380,- Ft
613.865
[AN 1033705]
MARC

ANSEL
UTF-89254 /2003.
   Élelmiszer-biztonság, EU-szabályozás / szerk. Kovács Ferenc, Biró Géza. - Budapest : Agroinform, 2003. - 288 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-502-780-X fűzött : ár nélkül
614.31(4-62)(094) *** 663/664(4-62)
[AN 984589]
MARC

ANSEL
UTF-89255 /2003.
Fási Katalin
   Talpmasszázs otthon / Fási Katalin. - 2. kiad. - Pilisszentiván : Forever, cop. 2002. - 96 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 963-204-768-0 fűzött : 680,- Ft
615.821.2
[AN 1033706]
MARC

ANSEL
UTF-89256 /2003.
   Fej-nyaki daganatok prevenciója és ellátása : az onkológiai prevenció helyzete / szerk. Dózsa Csaba, Sebestyén Andor ; [a fejezetek szerzői Bánóczy Jolán et al.] ; [kiad. Országos Egészségbiztosítási Pénztár]. - Pécs ; [Budapest] : OEP, 2003. - 278 p. : ill., részben színes ; 25 cm
A 2002. nov. 30-án Pécsett megrendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-86339-0-5 kötött : ár nélkül
617.51/.53-006-084
[AN 984933]
MARC

ANSEL
UTF-89257 /2003.
   Gyakorlati reumatológia / Bálint [et al.]. - [3. átd. kiad.]. - Budapest : Springer Tud. K., cop. 2003. - 271 p., XVI t. : ill., részben színes ; 20 cm
Példányszám: 9000
ISBN 963-547-911-5 fűzött : ár nélkül
616.72-002.77
[AN 1030579]
MARC

ANSEL
UTF-89258 /2003.
   Gyógypedagógiai kórtan / Buday József [et al.] ; szerk. Göllesz Viktor ; [a rajzokat Kálmánfi János kész.]. - 4. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2003. - 485 p. : ill. ; 25 cm. - (Gyógypedagógiai tankönyvsorozat, ISSN 1589-9462)
Felsőoktatási tankönyv. - Bibliogr.: p. 454-468.
ISBN 963-19-4247-3 kötött : 3740,- Ft
616(075.8) *** 376.2/.4(075.8)
[AN 1033284]
MARC

ANSEL
UTF-89259 /2003.
Jávor Tibor (1926-)
   A nyelőcső, a gyomor, a nyombél betegségei és az étrend : kiváltó okok, tünetek, kezelési lehetőségek, étrendi tanácsok / Jávor Tibor, Kiss Erika ; [az ábrákat rajz. Roth István]. - Budapest : Golden Book, cop. 2003. - 128 p. : ill. ; 18x19 cm. - (Diétás szakácskönyvek, ISSN 1219-3879)
Bibliogr.: p. 117-118.
ISBN 963-9275-28-X fűzött : 1960,- Ft
616.329 *** 616.33 *** 616.34 *** 641.563(083.12)
[AN 987510]
MARC

ANSEL
UTF-89260 /2003.
Kapronczay Károly (1941-)
   Semmelweis / Kapronczay Károly ; [közread. a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár]. - Budapest : Semmelweis Orvostört. Múz., Kvt. és Lvt., 2003. - 24 p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 16-17.
ISBN 963-7107-09-6 fűzött : ár nélkül
Semmelweis Ignác (1818-1865)
Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár (Budapest)
61(439)(092)Semmelweis_I. *** 026(439-2Bp.)(091) *** 930.253(439-2Bp.)(091) *** 069(439-2Bp.)(091) *** 61
[AN 984376]
MARC

ANSEL
UTF-89261 /2003.
Kapronczay Károly (1941-)
Semmelweis (magyar)
   Semmelweis / Károly Kapronczay ; [Hrsg.: Semmelweis Museum, Bibliothek und Archiv für die Geschichte der Medizin]. - Budapest : Semmelweis Museum, Bibl. und Archiv für die Geschichte der Medizin, 2003. - 27 p. ; 19 cm
Bibliogr. : p. 16-17.
ISBN 963-7107-10-X fűzött : ár nélkül
Semmelweis Ignác (1818-1865)
Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár (Budapest)
61(439)(092)Semmelweis_I. *** 026(439-2Bp.)(091) *** 930.253(439-2Bp.)(091) *** 069(439-2Bp.)(091) *** 61
[AN 984381]
MARC

ANSEL
UTF-89262 /2003.
   Klinikai gastroenterologia / szerk. Lonovics János, Tulassay Zsolt, Varró Vince. - Budapest : Medicina, 2003. - XXVI, 773 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-242-837-4 kötött : ár nélkül
616.32/.38
[AN 987165]
MARC

ANSEL
UTF-89263 /2003.
Kurth, Hanns
Lexikon der Traumsymbole (magyar)
   Mit jelentenek az álmok? : lexikon A-tól Z-ig / Hanns Kurth ; [ford. Rónaszegi Éva]. - Budapest : Mérték K., 2003. - 270 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9519-03-0 kötött : ár nélkül
159.963.3 *** 398.7
[AN 1030922]
MARC

ANSEL
UTF-89264 /2003.
   A magatartás, a lelki élet és az immunrendszer kölcsönhatásai : pszichoneuroimmunológia szöveggyűjtemény / szerk. Urbán Róbert. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2003. - 434 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 377-434. - Példányszám: 1000
ISBN 963-463-564-4 fűzött : ár nélkül
613.865(075.8) *** 159.913(075.8) *** 612.017.1(075.8)
[AN 985770]
MARC

ANSEL
UTF-89265 /2003.
Millenniumi Országos Tűzvédelmi Konferencia, (2000) (Debrecen)
   Millenniumi Országos Tűzvédelmi Konferencia előadásainak gyűjteménye : 2000. március 29-30-31., Debrecen / szerk. Dunai Kovács Béla ; [rend., közread. a Hajdú-Bihar Megyei MTESZ Tűzvédelmi Szakosztálya, Gépipari Tudományos Egyesület Tűzvédelmi Szakosztálya]. - [Debrecen] : Hajdú-Bihar M. MTESZ Tűzvédelmi Szakoszt. : GTE Tűzvédelmi Szakoszt., [2001]. - 212 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött : ár nélkül
614.84 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 911532]
MARC

ANSEL
UTF-89266 /2003.
Miller, Neil Z.
Vaccines (magyar)
   Védőoltások : kérdések és kételyek / Neil Z. Miller ; [ford. Janovics Judit]. - Piliscsaba : Kétezeregy K., cop. 2003. - 189 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-86243-2-9 kötött : 2450,- Ft
614.47
[AN 987170]
MARC

ANSEL
UTF-89267 /2003.
Müller Péter (1936-)
   Mesterek : beszélgetések a világról és a túlvilágról Müller Péterrel és Popper Péterrel / [riporter] Révai Gábor. - [Budapest] : Jonathan Miller Kft., 2003. - 269 p. ; 20 cm
Példányszám: 10000
ISBN 963-210-345-9 kötött : ár nélkül
159.9(439)(092)Popper_P.(047.53) *** 894.511(092)Müller_P.(047.53)
[AN 986168]
MARC

ANSEL
UTF-89268 /2003.
Murányi-Kovács Endréné (1911-1996)
   A gyermekkori és a serdülőkori személyiségzavarok pszichológiája : [főiskolai tankönyv] / Murányi-Kovács Endréné, Kabainé Huszka Antónia. - 6. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2003, cop. 1988. - 226 p. ; 25 cm. - (Gyógypedagógiai tankönyvsorozat, ISSN 1589-9462)
Bibliogr.: p. 215-226.
ISBN 963-19-4436-0 kötött : 1904,- Ft
159.922.7(075.8) *** 616.89-053.2(075.8)
[AN 1033047]
MARC

ANSEL
UTF-89269 /2003.
   Művészet - terápia / [fényképezte Bánhalmi János]. - [Budapest] : [Nyírő Gy. Kórház], [2003]. - [20] p. : ill., színes ; 21 cm
A Nyírő Gyula Kórház II. Pszichiátriai Osztályán 2002-2003-ban rendezett Művészetterápiás Tábor anyaga
Fűzött : ár nélkül
615.851.82 *** 73/76 *** 894.511-14
[AN 985054]
MARC

ANSEL
UTF-89270 /2003.
Pénzes István (1941-)
   Aneszteziológia és intenzív terápia tankönyve : egyetemi tankönyv / Pénzes István, Lencz László ; [a könyv megírásában részt vettek Diószeghy Csaba et al.]. - 4. átd., kibőv. kiad. - Budapest : Alliter, 2003. - 645 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-202-502-4 kötött : ár nélkül
616-089.5(075.8) *** 616-08-039.76(075.8)
[AN 1032964]
MARC

ANSEL
UTF-89271 /2003.
Petri Lukács Ádám (1973-)
   Pánik : lelki betegség - az örök élet titka / Petri Lukács Ádám. - Budapest : Konkrét Kv., cop. 2002. - 156 p. ; 21 cm. - (Pszichotéka sorozat, ISSN 1589-2751)
Bibliogr.: p. [157].
ISBN 963-202-878-3 kötött : 2490,- Ft
616.891.6 *** 616.89-008.441
[AN 948728]
MARC

ANSEL
UTF-89272 /2003.
Petri Lukács Ádám (1973-)
   Pánik : lelki betegség - az örök élet titka / Petri Lukács Ádám. - 2. átd. kiad. - Budapest : Konkrét Kv., cop. 2003. - 159 p. ; 21 cm. - (Pszichotéka sorozat, ISSN 1589-2751)
Bibliogr.: p. 159.
ISBN 963-210-092-1 kötött : 2490,- Ft
616.891.6 *** 616.89-008.441
[AN 987954]
MARC

ANSEL
UTF-89273 /2003.
Porter, Roy
Blood and guts (magyar)
   Vér és virtus : az orvostudomány rövid története / Roy Porter ; [a fordítást átd. és szerk. Rácz Judit]. - Budapest : HVG Kv., 2003. - 216 p. : ill. ; 21 cm
Ford. Szabó Mária. - Bibliogr.: p. 193-208.
ISBN 963-7525-35-1 kötött : ár nélkül
61(100)(091)
[AN 987927]
MARC

ANSEL
UTF-89274 /2003.
Porter, Roy
Madness (magyar)
   A téboly : a boszorkányperektől a pszichoterápiáig / Roy Porter ; [ford. és az utószót írta Kalapos Miklós Péter]. - [Budapest] : M. Világ, [2002]. - 254 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 963-9075-21-3 fűzött : ár nélkül
61(100)(091) *** 616.89 *** 930.85(100)
[AN 985956]
MARC

ANSEL
UTF-89275 /2003.
Ranschburg Jenő (1935-)
A nő és a férfi (új kiadása)
   Egymást keresik / Ranschburg Jenő ; [az illusztrációkat Borsi Vera kész.]. - Átd., bőv. kiad. - [Budapest] : Saxum, cop. 2003. - 200 p. : ill. ; 17 cm. - (Az élet dolgai, ISSN 1585-4000)
ISBN 963-9308-69-2 fűzött : 980,- Ft
159.922.1
[AN 985021]
MARC

ANSEL
UTF-89276 /2003.
   A szexualitás egészségkönyve : testünk titkai nőnemben, hímnemben / [szerk. Koronczai Magdolna, Hollósi Nikolett] ; [szerzői ... Bukovinszky Julianna et al.]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2003. - 440 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-09-4437-5 kötött : ár nélkül
613.88 *** 392.6 *** 176
[AN 986160]
MARC

ANSEL
UTF-89277 /2003.
   Tanulmányok a vallás és lélektan határterületeiről / szerk. Jelenits István, Tomcsányi Teodóra ; [közread. a] Semmelweis Egyetem TF, Párbeszéd (Dialógus) Alapítvány. - 2. jav. kiad. - Budapest : SE TF : Párbeszéd (Dialógus) Alapítvány, 2003. - 383 p. ; 20 cm. - (Lelki jelenségek és zavarok, ISSN 0238-9452)
Analitikus leírása: AN 506692
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-00-1245-6)
159.964 *** 253
[AN 1032042]
MARC

ANSEL
UTF-89278 /2003.
Tepperwein, Kurt
Geistheilung durch sich selbst (magyar)
   Szellemi öngyógyítás : egészség és boldogság hipnomeditációval és pszichokibernetikával / Kurt Tepperwein ; [ford. Kubán Ervin]. - Budapest : Mérték K., 2003, cop. 1994. - 204 p. ; 22 cm
ISBN 963-9519-04-9 kötött : ár nélkül
613.865 *** 159.962
[AN 991058]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

9279 /2003.
Dudás Illés (1942-)
   Gépgyártástechnológia : [egyetemi tankönyv] / Dudás Illés. - Utánny. - [Miskolc] : Miskolci Egy. K., 2003-. - 24 cm
621(075.8)
[AN 1032317]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A gépgyártástechnológia alapjai. - 2003. - 583 p. : ill.
Bibliogr.: p. 566-578. - Példányszám: 300
ISBN 963-661-342-7 fűzött : ár nélkül
621(075.8)
[AN 1032322] MARC

ANSEL
UTF-89280 /2003.
Mikulik József (1851-1886)
   A bánya- és vasipar története Dobsinán / Mikulik József ; [szerk. és a függeléket összeáll. Hadobás Sándor] ; [kiad. Érc- és Ásványbányászati Múzeum]. - 2. repr. kiad. - Rudabánya : Érc- és Ásványbányászati Múz., 2003. - 80, III p. ; 21 cm
Eredeti kiadása: Athenaeum : Budapest, 1880. - Példányszám: 200
ISBN 963-210-397-1 fűzött : ár nélkül
621.7/.9(437.6-2Dobsina)(091) *** 622(437.6-2Dobsina)(091)
[AN 986951]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

9281 /2003.
Gupta, Rashi
Making use of Python (magyar)
   Mindentudó Python / Rashi Gupta ; [ford. Inotai László]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2003. - 383 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-09-4449-9 fűzött : ár nélkül
519.682Python
[AN 986157]
MARC

ANSEL
UTF-89282 /2003.
Kulisev, Lubomir
   ArchiCAD training guide : version 7.0 / [... written and ill. by Atelier Kulisev ...]. - Budapest [etc.] : Graphisoft, cop. 2001. - [3], IX, 347 p. : ill ; 23 cm
ISBN 963-00-7273-4 fűzött : ár nélkül
519.688ArchiCad *** 72.011.2
[AN 911348]
MARC

ANSEL
UTF-89283 /2003.
Simmons, Thomas M.
   ArchiCAD Schritt für Schritt : version 7.0 / by Thomas M. Simmons. - Budapest [etc.] : Graphisoft, cop. 2001. - 274 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-00-7270-X fűzött : ár nélkül
519.688ArchiCad *** 72.011.2
[AN 911352]
MARC

ANSEL
UTF-8
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

9284 /2003.
   Robbanásbiztos berendezések / szerk. Hankó János ; [kiad. ... az ExVÁ Robbanásbiztos Berendezések Vizsgáló Állomása...]. - 3. bőv. kiad. - Budapest : ExVÁ Kft., 2002. - [492] pag. var. : ill. ; 30 cm
ISBN 963-04-7267-8 kötött : ár nélkül
621.31-213.34 *** 614.83/.84
[AN 989175]
MARC

ANSEL
UTF-89285 /2003.
Robbanásbiztos berendezések (angol)
   Equipment intended for use in potentially explosive atmospheres / [ed.] János Hankó ; [publ. by the ExVÁ Testing Stations for Explosion Proof Equipment] ; [tansl. by Kovács Magdolna Veres]. - 3. mod. ed. - Budapest : ExVÁ Co. Ltd., 2002. - [492] pag. var. : ill. ; 30 cm
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-04-7267-8)
621.31-213.34 *** 614.83/.84
[AN 989216]
MARC

ANSEL
UTF-89286 /2003.
Robbanásbiztos berendezések (német)
   Explosionsgeschützte Betriebsmittel / [Red.] János Hankó ; [Hrsg. ... von der Ungarischen Prüfstelle für Ex-geschützte Elektrische Anlagen] ; [übers. Christina Demény]. - 3. mod. Ausg. - Budapest : ExVÁ GmbH., 2002. - [492] pag. var. : ill. ; 30 cm
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-04-7267-8)
621.31-213.34 *** 614.83/.84
[AN 989191]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

9287 /2003.
Dulin Jenő (1936-)
   Csomók / Dulin Jenő. - [Budapest] : Gabo, cop. 2003. - 127 p. : ill. ; 16 cm
ISBN 963-9421-86-3 fűzött : 1990,- Ft
679.725.58 *** 629.12.014.24 *** 797.14
[AN 987265]
MARC

ANSEL
UTF-89288 /2003.
   Faipari kézikönyv / [közread. a] Faipari Tudományos Alapítvány. - Sopron : Faip. Tud. Alapítvány, 2000-2003. - 3 db : ill. ; 30 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-00-4229-0
674(036) *** 630*8(036)
[AN 454506]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2002. - 461 p.
Szerk. Molnárné Posch Paula. - Szerzők Dénes Levente et al.
ISBN 963-00-4231-2 kötött : ár nélkül
674(036) *** 630*8(036)
[AN 945697] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - 2003. - 365 p. : ill.
Szerk. Boronkai László. - Szerzők Boronkai László et al.
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-00-4231-3)
674(036) *** 630*8(036)
[AN 986236] MARC

ANSEL
UTF-89289 /2003.
   Vas megye feldolgozóipara = An overview of the processing industry in county Vas = Die Lage der Verarbeitungsindustrie im Komitat Vas / [... összeállításában részt vettek a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara és a Központi Statisztikai Hivatal Vas Megyei Igazgatóságának munkatársai]. - Szombathely : Vas M. Keresk. és Iparkamara : KSH Vas M. Ig., [2003]. - 32 p. : ill. ; 30 cm
Lezárva: 2003. márc. 31. - Összefoglalás német és angol nyelven
Fűzött : ár nélkül
67/68(439.111)"199/200"(083.41) *** 663/664(439.111)"199/200"(083.41) *** 338.45(439.111)"199/200"(083.41)
[AN 986972]
MARC

ANSEL
UTF-8
21   Vegyipar

9290 /2003.
   Focus on remaining oil and gas reserves / ed. by István Lakatos. - Budapest : Akad. K., cop. 2002. - 399 p. : ill. ; 24 cm. - (Progress in mining and oilfield chemistry, ISSN 1585-1176 ; 4.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-05-7996-0 kötött : ár nélkül
665.6/.7 *** 622.323/.324 *** 620.91
[AN 984205]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

9291 /2003.
   Vasúti hidak a Debreceni Igazgatóság területén / [szerk. Hajós Bence, Vörös József] ; [írták Erdei János et al.] ; [... kiad. Vasúti Hidak Alapítvány]. - Debrecen : Vasúti Hidak Alapítvány, 2003. - 120 p. : ill., részben színes ; 28 cm
Összefoglalás angol és német nyelven. - Bibliogr.: p. 99-100.
ISBN 963-210-301-7 kötött : ár nélkül
625.1 *** 624.21(02.053.2) *** 725.95(439.16)
[AN 988264]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

9292 /2003.
Bernát Tivadar (1926-)
   Hátrányos helyzetű mezőgazdasági körzetek és a piacgazdaság / Bernát Tivadar, Zoltán Zoltán. - Budapest : Agroinform, 2003. - 151 p. : ill., színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 139-141.
ISBN 963-502-775-3 fűzött : ár nélkül
338.43(439) *** 332.14(439) *** 330.342.22(439)
[AN 984614]
MARC

ANSEL
UTF-89293 /2003.
Boros Károly
   Szekszárdi borok / Boros Károly. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2003. - 73 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Magyar vinotéka,, ISSN 1586-5576)
ISBN 963-09-4430-8 kötött : ár nélkül
663.2(439-2Szekszárd) *** 634.8(439-2Szekszárd) *** 641.87:663.2
[AN 987236]
MARC

ANSEL
UTF-89294 /2003.
Csoma Zsigmond (1952-)
   A borkóstolás története, művészete és gyakorlata / Csoma Zsigmond ; [fotó Bolyki Bence et al.]. - Budapest : Agroinform, [2003]. - 286 p. : ill., színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 285-286.
ISBN 963-502-765-6 kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-502-767-2)
663.2.017 *** 634.8 *** 930.85(100)
[AN 984624]
MARC

ANSEL
UTF-89295 /2003.
Dlusztus Imre (1960-)
   A szép magyar bor / [szöveg] Dlusztus Imre ; [fotó] Kaiser Ottó. - Pécs : Alexandra, [2003]. - 159 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-368-365-3 kötött : ár nélkül
663.2(439) *** 634.8(439)
[AN 986205]
MARC

ANSEL
UTF-89296 /2003.
   Eleven örökség : kenyér és kásanövények a Kárpát-medencében / [szerk. Koháry Erzsébet] ; [szerzők Gyulai Ferenc et al.]. - Budapest : Agroinform, [2003]. - 99, [5] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-502-781-8 kötött : ár nélkül
633.1 *** 582.542.1 *** 930.85(4-11)
[AN 984548]
MARC

ANSEL
UTF-89297 /2003.
   A fénycsapdázás kézikönyve / szerk. Nowinszky László. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2003. - 272 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 219-267.
ISBN 963-9438-14-6 * fűzött : 2400,- Ft (hibás ISBN 963-963-9438-14-6)
632.936.1 *** 595.7.082.114
[AN 986320]
MARC

ANSEL
UTF-89298 /2003.
Herriot, James
   A repülő állatorvos / James Herriot. - Jav. utánny. - Budapest : Könyvfakasztó, 2003. - 486 p. ; 20 cm
Ford. Bori Erzsébet. - A ford. a "Vets might fly" és a "Vet in a spin" c. kiad. alapján kész.
Fűzött : 2790,- Ft (hibás ISBN 963-202-599-7)
619(0:82-94) *** 820-94=945.11
[AN 1033747]
MARC

ANSEL
UTF-89299 /2003.
   IKR Bábolna, 1973-2003 / [szerk. Sári Enikő és Tardos Júlia]. - Bábolna : IKR Rt., [2003]. - 54 p. : ill., színes ; 27 cm
Kötött : ár nélkül
IKR Termelésfejlesztési és Kereskedelmi Rt. (Bábolna)
631.115.71(439Bábolna)(091) *** 061.5(439-2Bábolna)
[AN 987209]
MARC

ANSEL
UTF-89300 /2003.
Magyar Apróvadgazdálkodók Egyesülete.
   A Magyar Apróvadgazdálkodók Egyesületének programja. - [Budapest] : M. Apróvadgazdálkodók Egyes., 2001. - 18 p. ; 24 cm
Példányszám: 500
Fűzött : ár nélkül
639.1.03/.04(439) *** 061.2(439)
[AN 911504]
MARC

ANSEL
UTF-89301 /2003.
Mitscher, Lester A.
The green tea book (magyar)
   Zöldteakönyv : [hogyan használjuk a teákat testi-lelki egészségünk megőrzése érdekében?] / Lester A. Mitscher, Victoria Dolby ; [ford. Csáky Ida]. - Budapest : Brand, cop. 2003. - 244 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-528-658-9 fűzött : 2390,- Ft
663.95 *** 615.89:615.322 *** 633.72 *** 930.85(100)
[AN 987531]
MARC

ANSEL
UTF-89302 /2003.
Növénynemesítési Tudományos Napok (9.) (2003) (Budapest)
   IX. Növénynemesítési Tudományos Napok : 2003. március 5-6., Magyar Tudományos Akadémia Budapest : összefoglalók / szerk. Kertész Zoltán ; [rend., közread. az] MTA Agrártudományok Osztályának Növénynemesítési Bizottsága [etc.]. - [Budapest] : MTA Agrártud. Osztályának Növénynemesítési Bizottsága, [2003]. - 150 p. : ill. ; 29 cm
Fűzött : ár nélkül
631.52 *** 061.3(439-2Bp.)"2003"
[AN 984533]
MARC

ANSEL
UTF-89303 /2003.
Pappné Tarányi Zita
   Ősztől őszig a kiskertben / Pappné, Boruzs, Jacsmenik. - Debrecen : Kheirón '97, [2003], cop. 1999. - 160 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 149-150.
ISBN 963-85949-3-4 fűzött : ár nélkül
634
[AN 1030578]
MARC

ANSEL
UTF-89304 /2003.
   A szántóföldi talajhasználat alapjai / szerk. Gyuricza Csaba ; [írták Birkás Márta et al.] ; [közread. a Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar Növénytermesztési Intézet Földműveléstani Tanszék. - [Gödöllő] : SZIE Mezőgazd.- és Környezettud. Kar, cop. 2001. - 197 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9256-52-8 fűzött : ár nélkül
631.4/.8(075.8)
[AN 911753]
MARC

ANSEL
UTF-89305 /2003.
   A takarmányozás alapjai / szerk. Schmidt János ; [írta Bokori József et al.]. - Budapest : Mezőgazda, 2003. - 452 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 451-452.
ISBN 963-286-014-4 kötött : ár nélkül
636.084/.087(075.8)
[AN 987226]
MARC

ANSEL
UTF-89306 /2003.
Tasnádi Róbert
   A magyar haltenyésztés története / Tasnádi Róbert. - Budapest : Agroinform, 2002. - 179 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 173-177.
ISBN 963-502-772-9 fűzött : ár nélkül
639.3(439)(091)
[AN 984642]
MARC

ANSEL
UTF-89307 /2003.
Tóth József (1943-)
   Az akác növényvédelme / Tóth József ; [fotók ... Tóth József et al.] ; [közread. az] Erdészeti Tudományos Intézet. - Budapest : Agroinform, 2002. - 158 p. : ill., főként színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 155-158. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-502-770-2 fűzött : ár nélkül
632 *** 582.738 *** 630*17
[AN 984599]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

9308 /2003.
   A 100 legjobb német recept. - Kistarcsa : STB Kv., cop. 2002. - 80 p. ; 20 cm
A gerincen számozási adatként: 51.
ISBN 963-9266-09-4 fűzött : ár nélkül
641.568(430)(083.12)
[AN 985787]
MARC

ANSEL
UTF-89309 /2003.
   A 100 legjobb paprikás étel / [szerk. Mózes István Miklós]. - Kistarcsa : STB Kv., cop. 2002. - 80 p. ; 20 cm
A gerincen számozási adatként: 61.
ISBN 963-9266-66-3 fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9266-62-0)
641.55(083.12):635.649 *** 641.55(083.12):664.52
[AN 985793]
MARC

ANSEL
UTF-89310 /2003.
Einmachen : Konfitüren, Gelees, Eingelegtes - Dr. Oetker (magyar)
   Befőzés : dzsemek, zselék, mártások - Dr. Oetker / [ford. Szalay Éva]. - [Budapest] : Grafo, cop. 2003. - 127 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 963-9485-04-7 kötött : 1890,- Ft
641.4(083.12) *** 664.8
[AN 987239]
MARC

ANSEL
UTF-89311 /2003.
Fehér Ferencné
   Cukor nélkül is finoman : a cukorbetegek étrendjéről / Fehér Ferencné. - [Budapest] : Focus Vitalitás, [2003]. - 80 p. ; 21 cm
ISBN 963-9468-03-7 kötött : ár nélkül
641.563(083.12) *** 616.379-008.64
[AN 985328]
MARC

ANSEL
UTF-89312 /2003.
Mák Erzsébet
   Fitneszdiéta / Mák Erzsébet, Neducza Judit. - [Budapest] : Focus Vitalitás, [2003]. - 78, [2] p. ; 21 cm
ISBN 963-9468-05-3 kötött : ár nélkül
641.561(083.12)
[AN 985351]
MARC

ANSEL
UTF-89313 /2003.
Pálfi Erzsébet
   Van, akinek étel, van, akinek méreg : diétás receptek, táplálékallergia / Pálfi Erzsébet. - [Budapest] : Focus Vitalitás, [2003]. - 80 p. ; 21 cm
ISBN 963-9468-00-2 kötött : ár nélkül
641.563(083.12) *** 616.39-056.43
[AN 985340]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

9314 /2003.
Platōn
Művek (magyar)
   Platón összes művei kommentárokkal. - Budapest : Atlantisz, 1998-. - 21 cm. - (A kútnál, ISSN 0866-0328)
ISBN 963-9165-08-5 *
1(38)Platōn *** 1(38)(092)Platōn *** 875-96=945.11
[AN 331964]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [6.], Nagyobbik Hippiász ; Kisebbik Hippiász ; Lakhész ; Lüszisz / [ford. Mészáros Tamás ..., Steiger Kornél ...] ; [a jegyzeteket és a kommentárt írta Steiger Kornél]. - 2003. - 193 p.
Egys. cím: 'Ippias elattōn ; Lahēs ; Lusis
ISBN 963-9165-64-6 kötött : 1495,- Ft
1(38)Platōn *** 875-96=945.11
[AN 987217] MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

9315 /2003.
Baráth Ágnes Speciosa
   A csend gyümölcsei / Baráth Ágnes Speciosa. - Kecskemét : Korda, 2000-. - 17 cm
Az 1. köt. kötetjelzés nélkül jelent meg, monografikus leírása: AN 332325
ISBN 963-9332-10-0 *
242
[AN 456776]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. kv. - 2001. - 153 p.
ISBN 963-9332-33-X fűzött : ár nélkül
242
[AN 902923] MARC

ANSEL
UTF-89316 /2003.
Barsi Balázs (1946-)
   Magasság és mélység : szentírási elmélkedések az egyházi év minden napjára / Barsi Balázs, Telek Péter-Pál. - [Tatabánya] : Alfadat-press, [2000]-. - 17 cm
A 2/A. köt. alcím nélkül. - A 3. kötettől magánkiadásban jelenik meg. - Méretváltozata: 21 cm
ISBN 963-8103-20-5 *
242
[AN 417355]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Évközi idő XIII-XXIII. hét. - [2001]. - 377 p.
ISBN 963-440-363-8 fűzött : 640,- Ft
242
[AN 906572] MARC

ANSEL
UTF-89317 /2003.
Biblia. Újszövetség. János evangéliuma (magyar)
   János evangéliuma : egyszerű magyar nyelvű változat / [közread. a] World Bible Translation Center, The Bible League. - [Budapest] : The Bible League ; Fort Worth, [Tex.] : World Bible Transl. Center, cop. 2003. - 75 p. ; 17 cm
Fűzött : ár nélkül
226.5.04
[AN 1033316]
MARC

ANSEL
UTF-89318 /2003.
Caddy, Eileen
Opening doors within (magyar)
   Nyisd meg lelked ajtaját : meditációs gondolatok az év minden napjára / Eileen Caddy ; [ford. Dobrocsi László]. - Budapest : Bioenergetic, 2003. - [382] p. ; 17 cm
ISBN 963-9343-83-8 kötött : 1900,- Ft
242
[AN 988696]
MARC

ANSEL
UTF-89319 /2003.
Croissant, Jo
La femme sacerdotale (magyar)
   A szív papsága : a nő hivatása / Jo Croissant ; [ford. Rajki Vera, ... Richard Andrea ...] ; [közread. a] Nyolc Boldogság Katolikus Közösség. - 3. kiad. - Homokkomárom : Nyolc Boldogság Katolikus Közösség, 2003. - 151 p. ; 20 cm
ISBN 963-210-177-4 fűzött : 990,- Ft
241.8-055.2 *** 173
[AN 1033713]
MARC

ANSEL
UTF-89320 /2003.
Cseri Kálmán (1939-)
   József : Isten iskolájában / Cseri Kálmán. - Budapest : Harmat, 2003, cop. 1998. - 143 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9148-10-5 fűzött : ár nélkül
222.1.07
[AN 1033714]
MARC

ANSEL
UTF-89321 /2003.
Csukovits Enikő (1961-)
   Középkori magyar zarándokok / Csukovits Enikő. - Budapest : História : MTA Törttud. Int., 2003. - 260 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (História könyvtár. Monográfiák,, ISSN 1217-212X ; 20.)
Bibliogr.: p. 218-226. - Példányszám: 1000
ISBN 963-8312-85-8 fűzött : 2200,- Ft
248.153.8(4)(=945.11)(091) *** 248.153.8(569.4)(=945.11)(091)
[AN 984356]
MARC

ANSEL
UTF-89322 /2003.
Evetović, Matija
   Život i rad biskupa Ivana Antunovića narodnog preporoditelja / Matija Evetović, Lazar Ivan Krmpotić ; [urednik Dinko Šokčević]. - Prošireno izd. - Pečuh : Hrvatski znanstveni zavod ; Budimpeťa : Croatica, 2001. - 422 p. : ill. ; 24 cm. - (Hrvatski književnici u Mađarskoj, ISSN 1589-8245)
Bibliogr.: p. 327-330. - Példányszám: 700
ISBN 963-204-420-7 kötött : ár nélkül
Antunović, Ivan
282(439)(=862)(092)Antunović,_I.
[AN 986248]
MARC

ANSEL
UTF-89323 /2003.
George, Bob
Classic christianity (magyar)
   Az igazi kereszténység : az élet túl rövid ahhoz, hogy elvesztegessük / Bob George ; [ford. Nagy Erzsébet]. - Budapest : Grace Ministries Alapítvány, [2003]. - 219 p. ; 20 cm
Közread. a Grace Ministries Alapítvány
ISBN 963-04-4333-3 fűzött : ár nélkül
244
[AN 1033703]
MARC

ANSEL
UTF-89324 /2003.
   Híd az égbe : a világ legszebb imái / [vál. és szerk. Kindelmann Győző]. - Budapest : Szt. István Társ., 2003. - 195 p. ; 19 cm
ISBN 963-361-453-8 kötött : 980,- FtISBN 963-361-465-1 fűzött : 650,- Ft
243 *** 82-141=945.11
[AN 985896]
MARC

ANSEL
UTF-89325 /2003.
   Hűséges az Isten (1 Kor 1,9) : mérföldkövek egy életúton / [szerk. László Ágota és Tóth Zsolt Ipoly]. - [Budapest] : Simon K., [2003]. - 154 p., [3] t. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-9338-36-2 fűzött : ár nélkül
Brückner Ákos Előd (1933-)
282(439)(092)Brückner_Á._E.
[AN 985978]
MARC

ANSEL
UTF-89326 /2003.
Katekismus (magyar)
   Káté : evangélikus keresztyén hitünk rövid összefoglalása / [ford. Joób Máté]. - Budapest : Luther, cop. 2003. - 111 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 963-7470-87-5 fűzött : ár nélkül
238.1 *** 284.1
[AN 985853]
MARC

ANSEL
UTF-89327 /2003.
Katona István (1732-1811)
Historia metropolitanae Colocensis ecclesiae (magyar)
   A kalocsai érseki egyház története / összeáll. Katona István ; [ford. Takács József] ; [... sajtó alá rend., az előszót és a kieg. jegyzeteket írta Thoroczkay Gábor] ; [kiad. a Kalocsai Múzeumbarátok Köre]. - Kalocsa : Kalocsai Múzeumbarátok Köre, 2001-. - 24 cm
ISBN 963-00-7436-2
Kalocsai Érsekség.
282(439-03Kalocsaifőegyházmegye)"10/17" *** 282(439-2Kalocsa)(092)
[AN 987248]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r. - 2001. - XXX, 303 p., VIII t. : ill.
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-00-7437-0 kötött : ár nélkül
282(439-03Kalocsaifőegyházmegye)"10/15" *** 282(439-2Kalocsa)(092)
[AN 987251] MARC

ANSEL
UTF-89328 /2003.
Kerényi Károly (1897-1973)
Töchter der Sonne (magyar)
   A Nap leányai : gondolatok a görög istenekről / Kerényi Károly ; [ford. Tóth Zoltán]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2003. - 174, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9344-56-7 kötött : 1590,- Ft
292.11
[AN 984837]
MARC

ANSEL
UTF-89329 /2003.
Myriam (mère)
Servir Dieu (olasz)
   Servire Dio / Madre Myriam ; pref. di Padre Marie-Dominique Philippe. - Budapest : [Magánkiad.], 2003. - 94 p. ; 20 cm
ISBN 963-430-190-8 fűzött : ár nélkül
244
[AN 988724]
MARC

ANSEL
UTF-89330 /2003.
Okawa, Ryuho
The essence of Buddha (magyar)
   Az igazi Buddha : a megvilágosodás útja / Okawa Ryuho ; [ford. Gálvölgyi Judit]. - [Budapest] : Saxum, [2003]. - 197 p. ; 18 cm. - (Az égre néző ember, ISSN 1587-7493)
ISBN 963-9308-64-1 kötött : 1490,- Ft
294.3
[AN 986044]
MARC

ANSEL
UTF-89331 /2003.
   Országos katolikus névtár / [kiad. a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia]. - Budapest : Szt. Gellért K., 2000-2001. - 2 db : ill. ; 25 cm
ISBN 963-696-144-1 *
282(439):050.8
[AN 907777]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Szerzetesi kötet / [szerk. Káldy Mária, Mig Balázs]. - 2001. - 456 p.
Lezárva: 2001. jún. 15.
ISBN 963-696-124-7 kötött : ár nélkül
271(439):050.8 *** 282(439):050.8
[AN 907778] MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], Magyar katolikus almanach, 2000 / [szerk. Mig Balázs]. - 2000. - [32], 735 p. : ill., részben színes + 12 térk.
Lezárva: 2000. ápr. 15.
Kötött : 3500,- Ft
282(439):050.8
[AN 937242] MARC

ANSEL
UTF-89332 /2003.
Pákozdi István (1955-)
   A keresztény szimbólumok / Pákozdi István ; [közread. a] Budapesti Katolikus Egyetemi és Főiskolai Lelkészség. - Budapest : Budapesti Katolikus Egyetemi és Főiskolai Lelkészség, 2003. - 47 p. : ill. ; 21 cm
Kézirat. - Bibliogr.: p. 45.
Fűzött : ár nélkül
246.6 *** 003.62
[AN 986875]
MARC

ANSEL
UTF-89333 /2003.
Rubenescu Auguszta
   Krisztus-legendák / Rubenescu Auguszta. - Gyöngyös : Pallas, 2003. - 159 p. ; 21 cm
ISBN 963-9504-09-2 kötött : ár nélkül
Jézus
232.99 *** 226.046
[AN 985050]
MARC

ANSEL
UTF-89334 /2003.
Simon Róbert (1939-)
   Islam and otherness : selected essays : [university textbook] / Róbert Simon. - [Szombathely] : Savaria Univ. Press, 2003. - 395 p. ; 21 cm. - (Savaria books on politics, culture and society, ISSN 1589-6242)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9438-12-X fűzött : 3500,- Ft
297 *** 930.8(=927)
[AN 989246]
MARC

ANSEL
UTF-89335 /2003.
   A tanító dicsértetik hallgatóitól mindenekben : református egyházlátogatás a Borsod-Gömör-Kishonti Egyházmegyében, 1665, 1668, 1669 / [szerk. Dienes Dénes] ; [a szerk. mtársai Misák Marianna, Pál Katalin]. - Sárospatak : Sárospataki Ref. Kollégium Tud. Gyűjt., 2003. - 141 p. ; 25 cm. - (Acta Patakina, ISSN 1585-549X ; 13.)
ISBN 963-210-314-9 fűzött : ár nélkül
Borsod-Gömör-Kishonti Református Egyházmegye.
284.2(439-03Borsod-Gömör-KishontEgyházmegye)"166"(093)
[AN 985052]
MARC

ANSEL
UTF-89336 /2003.
Tilmann, Beller
Die heilige Messe als Lebensmesse (magyar)
   A szentmise, mint életmise / Beller Tilmann ; [ford. Várnagy Péterné Hámori Zita]. - 2. kiad. - Óbudavár : Családakadémia-Óbudavár Egyes., 2003. - 29 p. ; 17 cm. - (Család - élő szentély ; ; 2.)
ISBN 963-86278-8-3 fűzött : ár nélkül
264 *** 282
[AN 988350]
MARC

ANSEL
UTF-89337 /2003.
Vonsik Imre
   Köszöntünk Szentkút Csillaga : 1-4 : búcsúsok kottás énekeskönyve / Vonsik Imre ; [közread. a Mátraverebély-Szentkúti Ferences Rendház]. - [Mátraverebély] : Mátraverebély-Szentkúti Ferences Rendház, 2003. - 250, [4] p. ; 14 cm
ISBN 963-202-741-8 fűzött : ár nélkül
245 *** 248.153.8(439-2Mátraverebély)
[AN 987984]
MARC

ANSEL
UTF-89338 /2003.
Yi jing (magyar, kínai)
   Ji king = A változások könyve / ford. és a kommentárokat írta Karátson Gábor. - Budapest : Q. E. D., [2003]. - 3 db : ill. ; 25 cm
ISBN 963-85456-3-1
299.511.8
[AN 985928]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.]. - CCCLXXX p.
ISBN 963-85456-4-X kötött : ár nélkül
299.511.8 *** 895.1-96.02=945.11 *** 894.511-96.032
[AN 985931] MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], Kommentárok 1. - 654 p.
ISBN 963-85456-5-8 kötött : ár nélkül
299.511.8
[AN 985938] MARC

ANSEL
UTF-8


   [3.], Kommentárok 2. - p. 656-1336.
Bibliogr.: p. 1325-1332.
ISBN 963-85456-6-6 kötött : ár nélkül
299.511.8
[AN 985942] MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

9339 /2003.
   Az 1999/2000. évi életmód-időmérleg felvétel módszertani dokumentációja / [szerk. Falussy Béla] ; [mtársak Fazekas Gyula, Papp Józsefné, Sághi Tamás]. - Budapest : KSH, 2001-. - 29 cm. - (Életmód-időmérleg, ISSN 1586-2682)
ISBN 963-215-441-X *
316.728(439)(083.41) *** 31(439)
[AN 906440]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2001. - 170 p.
ISBN 963-215-409-6 fűzött : 1700,- Ft
316.728(439)(083.41) *** 31(439)
[AN 906441] MARC

ANSEL
UTF-89340 /2003.
Antunović, Ivan
   Razprava o podunavskih i potisanskih bunjevcih i šokcih : u pogledu narodnom, vjerskom, umnom, gradjanskom i gospodarskom / ... Ivan Antunovich ; [urednik Dinko Šokčević]. - Pečuh : Hrvatski znanstveni zavod ; Budimpešta : Croatica, [2003]. - 156 p. ; 24 cm. - (Hrvatski književnici u Mađarskoj, ISSN 1589-8245)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 700
ISBN 963-204-420-7 fűzött : ár nélkül
316.347(=862)(439)"18" *** 327.39(=81)
[AN 986255]
MARC

ANSEL
UTF-89341 /2003.
   Az erőszak a modern társadalmi folyamatokban : tudományos konferencia, 2002. október 14-15. / [szerk. Molnár Katalin] ; [rend., közread. a] Rendőrtiszti Főiskola Társadalomtudományi Tanszék. - Budapest : RTF Társtud. Tanszék, 2003. - 219 p. ; 25 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 150
ISBN 963-9405-90-6 fűzött : 632,- Ft
316.647.3 *** 061.3(439-2Bp.)"2002"
[AN 988519]
MARC

ANSEL
UTF-89342 /2003.
   Esélyek és korlátok : a magyarországi cigány közösség az ezredfordulón / szerk. Forray R. Katalin, Mohácsi Erzsébet ; [... írták Bernáth Gábor et al.]. - Pécs : PTE BTK Romológia Tansz., 2002. - 123 p. ; 21 cm. - (Gypsy studies, ISSN 1586-6262 ; 8.)
Bibliogr.: p. 107-112.
ISBN 963-641-923-X fűzött : ár nélkül
316.347(=914.99)(439)"199/200" *** 376.74(=914.99)(439)
[AN 989125]
MARC

ANSEL
UTF-89343 /2003.
   Globalisation and European society - contribution of catholic universities to an ethical answer : proceedings of the FUCE Conference : held at the Pázmány Péter Catholic University Budapest, ... 19-20 April 2001. = Globalisation et société européenne - contribution des universités catholiques à une réponse éthique : rapport du colloque de la FUCE : tenu à l'Université catholique Pázmány Péter à Budapest, ... 19-20 Avril 2001. - Budapest : EKO'21, 2001. - 97 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 963-00-7047-2 fűzött : ár nélkül
316.323.64 *** 304(4) *** 339.9 *** 061.3(439-2Bp.)"2001"
[AN 912338]
MARC

ANSEL
UTF-89344 /2003.
   Ifjúság és egészségkárosító szokások : [dohányzás, alkohol- és kábítószer-fogyasztás a kiskunhalasi 10-18 évesek körében] : tanulmányok / [szerk. Lőrinczi János és Nyilas László] ; [... szerzői Hegedűs Éva et al.] ; [kiad. a Kiskunhalas Városi Önkormányzat Családsegítő-Gyermekjóléti Szolgálata és Krízisellátó Intézményei]. - [Kiskunhalas] : Kiskunhalas Vár. Önkormányzat Családsegítő-Gyermekjóléti Szolgálata és Krízisellátó Intézményei, 2002. - 135 p. ; 24 cm
Fűzött : ár nélkül
Kiskunhalas
312.6-053.6(439-2Kiskunhalas)(083.41) *** 613.81/.84-053.6(439-2Kiskunhalas)(083.41)
[AN 985374]
MARC

ANSEL
UTF-89345 /2003.
James, Louis
The xenophobe's guide to the Austrians (magyar)
   Miért nem bírjuk az osztrákokat? / írta Louis James ; [ford. Polyák Béla]. - [Budapest] : Pannonica, cop. 2003. - 79 p. : ill. ; 19 cm. - (Kis nemzethatározó, ISSN 1585-6380)
ISBN 963-9252-61-1 kötött : ár nélkül
308(436)(089.3) *** 159.922.4(436)
[AN 985878]
MARC

ANSEL
UTF-89346 /2003.
Kodolányi Gyula (1942-)
   Amerika ideje : esszék modernizmusról, modernségről / Kodolányi Gyula. - Debrecen : Kossuth Egy. K. : M. Szemle Alapítvány, 2003. - 440 p. ; 21 cm. - (Orbis litterarum, ISSN 1416-7298 ; 11.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-472-751-4 fűzött : 950,- Ft
316.7(73)"196/197" *** 008(73)"196/197" *** 820(73)(091)"196/197"
[AN 985554]
MARC

ANSEL
UTF-89347 /2003.
   Népszámlálás az ezredfordulón : tanulmányok / [szerk. Kepecs József] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal. - Budapest : KSH, 1999-2003. - 3 db ; 29 cm
Az 1. köt. kötetjelzés nélkül jelent meg, monografikus leírása: AN 377154
ISBN 963-215-262-X
311 *** 312
[AN 377151]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. - 2003. - 178 p.
ISBN 963-215-569-6 fűzött : 3200,- Ft
311 *** 312
[AN 984694] MARC

ANSEL
UTF-89348 /2003.
Paksy András
   A fekvőbeteg- és a járóbeteg-szakellátás morbiditási adatainak felhasználási lehetősége a lakosság egészségi állapotának vizsgálatában / [szerző Paksy András] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal. - Budapest : KSH, 2003. - 94 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 963-215-574-2 fűzött : 1000,- Ft
312.6(439)"199"(083.41) *** 314.144(439)"199"
[AN 984686]
MARC

ANSEL
UTF-89349 /2003.
Sepsiszéki Nagy Balázs
   Székelyföld falvai a XX. század végén / Sepsiszéki Nagy Balázs ; [a ... fotókat és térképeket a szerző kész.]. - [Budapest] : Nap, 1998-. - 25 cm
ISBN 963-8116-56-0 *
Székelyföld
308(498.4Székelyföld-2)
[AN 334581]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., Udvarhelyszék : Hargita megye. - 2003. - 480 p., [3] t.fol. : ill., részben térk.
Bibliogr.: p. 469-[473].
ISBN 963-9402-20-6 kötött : 4900,- Ft
308(498.4Székelyföld-2) *** 908.498.4Székelyföld-2
[AN 988507] MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

9350 /2003.
Balogh Balázs (1966-)
   Gazdák és zsellérek : gazdálkodási stratégiák Tápon / Balogh Balázs. - Budapest : Akad. K., 2002. - 301, [10] p., [12] t. : ill. ; 19 cm + 3 mell. - (Néprajzi tanulmányok, ISSN 0077-6602)
Bibliogr.: p. 275-291.
ISBN 963-05-7895-6 fűzött : ár nélkül
39(=945.11)(439-2Táp) *** 316.334.55(439-2Táp) *** 316.343.64(439-2Táp)
[AN 984368]
MARC

ANSEL
UTF-89351 /2003.
Gedényiné Gaál Zsuzsanna (1925-)
   Zsuzsi néni illemtankönyve : örök értékek nyomában / Gedényi Zsuzsanna. - Budapest : Tinta, 2003. - 234 p. ; 21 cm
ISBN 963-9372-56-0 fűzött : 1960,- Ft
395
[AN 984289]
MARC

ANSEL
UTF-89352 /2003.
Lukács László (1950-)
   Anekdoták Kossuthról és Kövyről / Lukács László. - Székesfehérvár : Demeter Zs., 2002. - 16 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
Kövy Sándor (1763-1829)
Kossuth Lajos (1802-1894)
398.23(=945.11) *** 943.9"18"(092)Kossuth_L.(0:82-36) *** 943.9""178/182"(092)Kövy_S.(0:82-36)
[AN 986180]
MARC

ANSEL
UTF-89353 /2003.
Magyar György (1939-)
   A Kárpát medence magyar gyermekjátékai / Magyar György. - [Esztergom] : [VJRKTF], 2002. - 126 p. : ill. ; 25 cm
Közread. a Vitéz János Római Katolikus Tanítóképző Főiskola. - A Kárpát-medence magyar gyermekjátékai (borító- és gerinccím)
ISBN 963-7291-18-0 kötött : ár nélkül
394.3-053.2(=945.11)(4-11)
[AN 985058]
MARC

ANSEL
UTF-89354 /2003.
   Majsai beszélgetőkönyv / [... Páll Lajos ill.] ; [az előszót írta Endre Sándor] ; [közread. a] Majsa Alapítvány. - [Kiskunmajsa] : Majsa Alapítvány, 2001. - 408 p., [13] t. : ill., színes ; 25 cm
Kötött : ár nélkül
Kiskunmajsa
391/395(092)(=945.11)(439-2Kiskunmajsa)
[AN 988213]
MARC

ANSEL
UTF-89355 /2003.
   A medvefiú : finnugor népek meséi / Urai Erika rajz. - [Budapest] : General Press, cop. 2003. - 94, [2] p. : ill., színes ; 29 cm
Ford. Árvay János et al.
ISBN 963-9459-30-5 kötött : 2000,- Ft
398.21(=945)(02.053.2)
[AN 987205]
MARC

ANSEL
UTF-89356 /2003.
   Népi vallásosság a Kárpát-medencében, 5 : konferencia Pápán 1999. június 22-24. / szerk. S. Lackovits Emőke, Mészáros Veronika ; [kiad. Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság]. - Veszprém : Veszprém M. Múz. Ig., 2001. - 2 db : ill. ; 21 cm
ISBN 963-7208-70-4
398(=945.11) *** 2 *** 061.3(439-2Pápa)
[AN 900733]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 454 p. : ill.
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-7208-72-0 fűzött : ár nélkül
398(=945.11) *** 2 *** 061.3(439-2Pápa)
[AN 906570] MARC

ANSEL
UTF-89357 /2003.
   Népművészeti műhely-galériák Magyarországon = Folk art workshop-galleries in Hungary / [szerk. Bánszky Pál] ; [kiad. Népművészeti Egyesületek Szövetsége]. - Budapest : NESZ, 2003. - 48 p. : ill., színes, részben térk. ; 24 cm
Fűzött : ár nélkül
39(=945.11) *** 745.031.4(439)"199" *** 061.28(439) *** 069(439)
[AN 988319]
MARC

ANSEL
UTF-89358 /2003.
   Szolnok megye néprajzi atlasza : SZMNA / Barabás Jenő ... [et al.] közreműködésével ; szerk. Szabó László és Csalog Zsolt ; mtársak Barabás Jenő ... [et al.] ; [közread. a Damjanich János Múzeum]. - Szolnok : Damjanich Múz., 1974-. - 29 cm
A 2/1. kötettől szerk. Szabó László, Gulyás Éva, Csalog Zsolt. - A 2/1. kötettől a főcím: Szolnok (Jász-Nagykun-Szolnok) megye néprajzi atlasza : SZMNA. - Méretváltozata: 33x45 cm
ISBN 963-01-1127-6 *
39(=945.11)(439.169)
[AN 793608]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2/1. - 2001. - 214 p. : ill.
Példányszám: 500
ISBN 963-9273-15-5 fűzött : ár nélkül
39(=945.11)(439.169)
[AN 907297] MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

9359 /2003.
Andai Ferenc (1925-)
   Mint tanu szólni : bori történet / Andai Ferenc. - [Budapest] : Ab Ovo, 2003. - 179, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9378-17-8 kötött : ár nélkül
Andai Ferenc (1925-)
323.12(=924)(439)"1944/1945"(0:82-94)
[AN 988659]
MARC

ANSEL
UTF-89360 /2003.
Barany, Zoltan D. (1961-)
The East European gypsies (magyar)
   A kelet-európai cigányság : rendszerváltás, marginalitás és nemzetiségi politika / Zoltan Barany ; [ford. Hegedűs Gyula]. - Budapest : Athenaeum 2000, 2003. - 384 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 347-367.
ISBN 963-9471-26-7 kötött : 2980,- Ft
323.15(=914.99)(4-11)"199" *** 316.347(=914.99)(4-11)"199"
[AN 985944]
MARC

ANSEL
UTF-89361 /2003.
   Cleaning operations : excluding Roma in Greece. - Budapest : ERRC, 2003. - 224 p. : ill. ; 22 cm. - (Country reports series, ISSN 1416-7409 ; 12.)
Bibliogr.: p. 210-216. - Összefoglalás cigány nyelven
ISBN 963-206-873-4 fűzött : ár nélkül
323.12(=914.99)(495)
[AN 985072]
MARC

ANSEL
UTF-89362 /2003.
Fülöp György (1923-)
   Vészkorszak : túléltem / Fülöp György. - [Budapest] : Focus, [2003]. - 109, [3] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9468-10-X fűzött : ár nélkül
323.12(=924)(439)"1939/1945"(0:82-94)
[AN 985819]
MARC

ANSEL
UTF-89363 /2003.
   Future in the making: opportunities... choices... consequences.. : International Student Conference : selected conference papers / [ed. Dave Carter] ; [org., publ. by the Civic Education Project]. - Budapest : CEP, 2001. - 152 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-00-9066-X fűzött : ár nélkül
323(4-11)"199/200" *** 338(4-11)"199/200" *** 061.3(439-2Bp.)"2001"
[AN 912329]
MARC

ANSEL
UTF-89364 /2003.
Gandhi, Mohandas Karamchand
   Az igazság szolgája / Gandhi ; [szerk. ... és az összekötő szövegeket írta Sitkéry Zoltán] ; [a ... fordításokat kész. Fridli Judit és Balázs Katalin]. - [Budapest] : Ursus Libris, 2003. - 264 p. : ill. ; 20 cm. - (A cselekvés útja mint spirituális ösvény, ISSN 1419-8940 ; 5.)
Az igazság szolgálója (borító- és gerinccím)
ISBN 963-210-075-1 fűzött : ár nélkül
32(540)(092)Gandhi,_M._K.
[AN 985411]
MARC

ANSEL
UTF-89365 /2003.
Huszár Tibor (1930-)
   Kádár János politikai életrajza / [Huszár Tibor]. - [Budapest] : Szabad Tér : Kossuth, [2001-2003]. - 2 db : ill. ; 24 cm
ISBN 963-09-5011-1 *
Kádár János (1912-1989)
32(439)(092)Kádár_J. *** 943.9"194/198"(092)Kádár_J.
[AN 802648]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., 1957. november - 1989. június. - cop. 2003. - 384 p., [32] t.
Bibliogr.: p. 357-362.
ISBN 963-09-4444-8 kötött : 2980,- Ft
32(439)(092)Kádár_J. *** 323(439)"1957/198"
[AN 986011] MARC

ANSEL
UTF-89366 /2003.
Kápolnai Iván (1925-)
   Országgyűlési képviselőválasztások és képviselők a mezőkövesdi térségben, 1848-2001 / Kápolnai Iván, Szlovák Sándor ; [kiad. a Városi Könyvtár]. - Mezőkövesd : Vár. Kvt., 2001. - 143 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 137-138.
ISBN 963-00-7209-2 fűzött : ár nélkül
324(439-2Mezőkövesd)(091)
[AN 911373]
MARC

ANSEL
UTF-89367 /2003.
Kilzer, Louis
Hitler's traitor (magyar)
   Hitler árulója : Martin Bormann és a Harmadik Birodalom bukása / Louis Kilzer ; [ford. Fazekas István]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2002. - 295, [15] p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 288-[296].
ISBN 963-9393-96-7 kötött : ár nélkül
Bormann, Martin
327.84(430)"193/194" *** 327.84(47)"193/194" *** 943.0"193/194"(092)Bormann,_M.
[AN 987231]
MARC

ANSEL
UTF-89368 /2003.
Todd, Emmanuel
Après l'empire (magyar)
   A birodalom után : tanulmány az amerikai rendszer széteséséről / Emmanuel Todd. - Budapest : Allprint, cop. 2003. - 253 p. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-206-672-3 fűzött : ár nélkül
327(100)"200" *** 327(73)"200" *** 321.01 *** 339.9"200"
[AN 985198]
MARC

ANSEL
UTF-89369 /2003.
Török Gábor (1971-)
   Politológia I-II : előadás vázlatok / Török Gábor ; [... kiad. Zsigmond Király Főiskola]. - Budapest : Zsigmond Király Főisk., 2003. - 138 p. ; 24 cm
Főiskolai tankönyv
ISBN 963-86301-6-7 fűzött : ár nélkül
32.001(075.8)
[AN 988330]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

9370 /2003.
   Álmok álmodói, világraszóló magyarok : kiállítás katalógus : Ganz/Millenáris Park 2001-2002 / [szerk. ... Eleőd Ákos, Szegő György]. - [Budapest] : [Millenáris Kht.], [2003]. - 2 db : ill., részben színes ; 28 cm
Közread. a Millenáris Programiroda Kulturális Kht.
930.85(439)(092) *** 061.4(439-2Bp.)"2001/2002"
[AN 984424]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Gondolkodási modellek. - 280 p.
ISBN 963-202-696-9 kötött : ár nélkül
930.85(439)(092) *** 061.4(439-2Bp.)"2001/2002"
[AN 984425] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Fejlesztések és eredmények. - 284 p.
ISBN 963-202-697-7 kötött : ár nélkül
930.85(439)(092) *** 061.4(439-2Bp.)"2001/2002"
[AN 984427] MARC

ANSEL
UTF-89371 /2003.
Badiny Jós Ferenc (1909-)
   Káldeától Ister-Gamig / Badiny Jós Ferenc. - Budapest : M. Ház, 2003-. - 23 cm. - (Magyar Ház könyvek, ISSN 1418-7426). (Badiny Jós Ferenc életműsorozat). (Tanulmánysorozat a magyar származáskutatás déli irányú eredményeiről)
ISBN 963-210-127-8
930.8(=945.11)(089.3) *** 809.451.1(089.3)
[AN 1032023]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A sumir őstörténet. - 2003. - 246 p. : ill.
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-210-128-6 kötött : ár nélkül
930.8(=945.11)(089.3) *** 809.451.1(089.3)
[AN 1032037] MARC

ANSEL
UTF-89372 /2003.
Balogh István (1912-)
   II. Rákóczi Ferenc Szabolcs és Szatmár vármegyékben : 1703. július - október / Balogh István. - 2. bőv. kiad. - Nyíregyháza : Szabolcs-Szatmár-Bereg M. Lvt., 2003. - 83 p. : ill. ; 30 cm. - (Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár kiadványai. II., Közlemények,, ISSN 0866-3920 ; 30.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-7240-53-5 kötött : ár nélkül
Rákóczi Ferenc (Erdély: fejedelem), II. (1676-1735)
943.9"170/173"(092)Rákóczi_F.,_II. *** 943.916.3"1703"(093)
[AN 986185]
MARC

ANSEL
UTF-89373 /2003.
   Budapest XV. kerület, Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata / [... összeáll. és szerk. Lindner Gusztáv]. - Budapest : XV. ker. Önkormányzat, 2001. - 72 p. : ill., színes ; 24 cm
Magyar, német, román és szlovák nyelven
ISBN 963-00-9306-5 * fűzött : ár nélkül
Budapest. XV. kerület
943.9-2Bp.XV.
[AN 911509]
MARC

ANSEL
UTF-89374 /2003.
Erdődy Gyula (1956-)
   Szalánta-Németi, Salanta-Nijemet története : adatok Szalánta és Németi községek történetéből / Erdődy Gyula ; [közread.] Szalánta község Önkormányzati Képviselőtestülete. - Szalánta : Önkormányzat, 2001. - 224 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 500
ISBN 963-00-6101-5 kötött : ár nélkül
Szalánta
943.9-2Szalánta
[AN 911514]
MARC

ANSEL
UTF-89375 /2003.
Erzsébet (Nagy-Britannia: királynő), II.
The secret journals of Queen Elizabeth II (magyar)
   II. Erzsébet királynő titkos naplója : Constance, Lady Crabtree válogatása / [ford. Tóth Eszter]. - 2. kiad. - Budapest : Mérték K., 2003, cop. 1993. - 190 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-9519-02-2 kötött : ár nélkül
Erzsébet (Nagy-Britannia: királynő), II.
941.0"1953/1988"(092)Erzsébet,_II.(093)
[AN 1030848]
MARC

ANSEL
UTF-89376 /2003.
   Finnország története / szerk. Anssi Halmesvirta ; [írták Anssi Halmesvirta et al.]. - 2. jav. kiad. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2002. - 347 p. : ill. ; 24 cm
Ford. Erdélyi Pálma et al. - Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-472-634-8 fűzött : ár nélkül
Finnország
948.0(035)
[AN 1032306]
MARC

ANSEL
UTF-89377 /2003.
Gallus Anonymus
Cronica et gesta ducum sive principum Polonorum (latin, angol)
   Gesta principum Polonorum = The deeds of the princes of the Poles / transl. ... by Paul W. Knoll and Frank Schaer ; with a pref. by Thomas N. Bisson. - Budapest ; New York : CEU Press, 2003. - IXV, 318 p. ; 24 cm. - (Central European medieval texts, ISSN 1419-7782 ; 3.)
Bibliogr.: p. 289-307.
ISBN 963-9241-40-7 kötött : ár nélkül
Lengyelország
943.8"10/11"(093)
[AN 985277]
MARC

ANSEL
UTF-89378 /2003.
Gáspár Gabriella (1956-)
   A polgári nyilvánosság kezdetei Magyarországon / Gáspár Gabriella. - Budapest : Agroinform, 2002. - 196 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 165-175.
ISBN 963-502-771-0 fűzött : ár nélkül
930.85(439)"18" *** 028(439)"18" *** 659.3(439)"18"
[AN 984606]
MARC

ANSEL
UTF-89379 /2003.
   Hatvanyak emlékezete : 2001. szeptember 19-én Hatvanban megrendezett tudományos konferencia kibővített anyaga / [szerk. Horváth László]. - Hatvan : HLM, 2003. - 266 p. : ill. ; 20 cm. - (Hatvany Lajos Múzeum füzetek,, ISBN 0133-0586 ; ; 18.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-206-274-4 fűzött : ár nélkül
Hatvany család
929.52(439)Hatvany *** 7.074(439)(092)Hatvany *** 061.3(439-2Hatvan)
[AN 985798]
MARC

ANSEL
UTF-89380 /2003.
Hengl, Ferdinand
   Familienbuch Erdősmecske, 1744-2000 im Komitat Baranya, Ungarn / Ferdinand Hengl. - Pécs : [Magánkiad.], 2002. - XII, 499 p. : ill., térk. ; 21 cm. - (Deutsche Ortssippenbücher. Reihe B ; ; 258.)
Magyar és német nyelven
ISBN 963-430-110-X fűzött : ár nélkül
Erdősmecske
929.52(439-2Erdősmecske)(=30) *** 316.347(=30)(439-2Erdősmecske)
[AN 988918]
MARC

ANSEL
UTF-89381 /2003.
   Jelenidőben : 1956. október 23. / [az előszót és a jegyzeteket írta, a kötetet szerk. Szigethy Gábor]. - Budapest : Holnap, 2003. - 101, [2] p. ; 17 cm
ISBN 963-346-568-0 kötött : ár nélkül
943.9"1956"(093)
[AN 987238]
MARC

ANSEL
UTF-89382 /2003.
Kershaw, Ian
The 'Hitler myth' (magyar)
   A Hitler-mítosz : vezérkultusz és közvélemény / Ian Kershaw ; [ford. Berényi Gábor]. - Budapest : Kortina, 2003. - 398 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 383-395.
ISBN 963-86269-1-7 fűzött : ár nélkül
Hitler, Adolf
943.0"192/194"(092)Hitler,_A. *** 321.64(430)"193/194"
[AN 984272]
MARC

ANSEL
UTF-89383 /2003.
Kosáry Domokos (1913-)
   Bevezetés Magyarország történetének forrásaiba és irodalmába / Kosáry Domokos. - [3. kiad.]. - Budapest : Osiris, 2000-. - 25 cm
ISBN 963-379-851-5 *
Szakirodalmi kalauz (forma) - Szakirodalom -történettudományi
943.9(093) *** 930.2 *** 943.9:016
[AN 423954]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1/2., Általános rész : országos jellegű levéltárak és forrásközlések / [... közrem. Kulcsár Krisztina et al.]. - 2003. - 372 p.
ISBN 963-389-143-4 kötött : 3980,- Ft
943.9:016 *** 930.253(439)(083.8) *** 930.253.4
[AN 988614] MARC

ANSEL
UTF-89384 /2003.
László Gyula (1910-1998)
   Találkozásaim : beszélgetések a kortársakkal / László Gyula. - [Budapest] : Szabad Tér, cop. 2003. - 159 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-206-717-7 kötött : ár nélkül
929(439)"19" *** 894.511(091)"19"(092) *** 7(439)"19"(092) *** 894.511-94
[AN 985952]
MARC

ANSEL
UTF-89385 /2003.
Macskássy Izolda (1945-)
Kézikönyv (angol)
   Enchiridion : my Nanny Berta's and my Mother's nice dresses, recipes and advice / Izolda Macskássy ; [transl. by Iain Coulthard and Katalin Vígh]. - 3., rev. ed. - Budapest : Bookmaker, 2003. - 71 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-210-117-0 kötött : 3980,- Ft
930.85(439)"19" *** 395 *** 646.1/.6 *** 641.55(083.12) *** 741(439)(092)Macskássy_I.
[AN 985868]
MARC

ANSEL
UTF-89386 /2003.
   Magyar századok / [sorozatszerk. Szvák Gyula]. - [Budapest] : Pannonica, [1999]-. - 24 cm
ISBN 963-8469-96-X
943.9(035)
[AN 382850]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [14.], Magyarország uralkodói / [... szerzői Kristó Gyula et al.]. - cop. 2003. - 287, [2] p. : ill.
ISBN 963-9252-60-3 kötött : ár nélkül
943.9(092)
[AN 986122] MARC

ANSEL
UTF-89387 /2003.
Magyarország. Allied Control Commission.
   A magyarországi Szövetséges Ellenőrző Bizottság jegyzőkönyvei, 1945-1947 / szerk. Feitl István ; [sajtó alá rend. és a jegyzeteket kész. Baráth Magdolna et al.] ; [a bevezetőt írta Baráth Magdolna et al.] ; [közread. a Politikatörténeti Intézet]. - Budapest : Napvilág, 2003. - 453 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-9350-17-6 kötött : 2800,- Ft
943.9"1945/1947"(093.2)
[AN 984354]
MARC

ANSEL
UTF-89388 /2003.
   Magyarország történeti statisztikai helységnévtára / [szerkbiz. ... Klinger András et al.] ; [sorozatszerk. Kovacsics József] ; [közread. a] Magyar Tudományos Akadémia Történeti Demográfiai Albizottsága, Központi Statisztikai Hivatal Lakossági Adatgyűjtések Főosztálya. - Budapest : KSH : MTA, 1991-. - 29 cm
A 4. kötettől közread. a Magyar Tudományos Akadémia Történeti Demográfiai Albizottsága és a Központi Statisztikai Hivatal Népszámlálási Főosztálya, a 15. kötettől a Központi Statisztikai Hivatal Népszámlálási Főosztálya
ISBN 963-7070-14-1 *
943.9-2 *** 312(439) *** 809.451.1-311(439-2)(035.5) *** 914.39(035.5)
[AN 7471]
MARC

ANSEL
UTF-8


   19., Győr-Moson-Sopron megye / [... szerző Kovacsics József]. - 2002. - 342 p. : ill., térkép
Bibliogr.: p. 289-296. - A tartalomjegyzék angol nyelven is
ISBN 963-215-497-5 fűzött : 3000,- Ft
Győr-Moson-Sopron
943.911.4 *** 312(439.114)(083.41) *** 809.451.1-311(439.114)(035.5) *** 914.391.14(035.5)
[AN 984650] MARC

ANSEL
UTF-89389 /2003.
   Magyarország vegyesházi királyai / Csukovits Enikő [et al.] ; szerk. Kristó Gyula. - [Szeged] : Szukits, cop. 2003. - 213, [3] p. : ill. ; 21 cm
Ford. Tóth István, Biernacki Karol. - Bibliogr.: p. 213-[214].
ISBN 963-9441-58-9 kötött : 1690,- Ft
943.9"13/15"(092)
[AN 985015]
MARC

ANSEL
UTF-89390 /2003.
Mályusz Elemér (1898-1989)
   Klió szolgálatában : válogatott történelmi tanulmányok / Mályusz Elemér ; szerk. Soós István. - Budapest : MTA Törttud. Int., 2003. - 518 p. ; 24 cm. - (Társadalom- és művelődéstörténeti tanulmányok, ISSN 0238-2180 ; 30.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 800
ISBN 963-8312-86-6 fűzött : 1800,- Ft
943.9"10/16"
[AN 984223]
MARC

ANSEL
UTF-89391 /2003.
Mályusz Elemér (1898-1989)
   Zsigmondkori oklevéltár / összeáll. Mályusz Elemér. - Budapest : Akad. K., 1951-. - 25 cm
A 6. kötettől kiad. a Magyar Országos Levéltár. - Méretváltozata: 24 cm
ISBN 963-05-7026-2 *
943.9"13/14"(093.2)
[AN 38578]
MARC

ANSEL
UTF-8


   7., 1419-1420 / Mályusz Elemér kéziratát kieg. és szerk. Borsa Iván. - 2001. - 726 p. - (Magyar Országos Levéltár kiadványai. II., Forráskiadványok,, ISSN 0073-4055 ; 37.)
Bibliogr.: p. 9-29. - Példányszám: 650
ISBN 963-631-118-8 kötött : ár nélkül
943.9"14"(093.2) *** 930.253(439-2Bp.)MOL
[AN 906795] MARC

ANSEL
UTF-89392 /2003.
   Mi ezen az úton maradunk : [1956-2002] / [... szerk. ... Dózsa Tamás]. - [Budapest] : Art-Gra-Fon BT, [2003]. - 56 p. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 963-206-172-1 kötött : ár nélkül
943.9"1956"
[AN 985183]
MARC

ANSEL
UTF-89393 /2003.
   Ókori keleti történeti chrestomathia / szerk. Harmatta János ; [ford. és jegyezetekkel ell. Dávid Antal et al.]. - 2. jav., bőv. kiad. - Budapest : Osiris, 2003. - 430 p. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
ISBN 963-389-425-5 kötött : 3800,- Ft
935(093)(075.8) *** 933(093)(075.8) *** 932(093)(075.8) *** 931.5(093)(075.8)
[AN 1033220]
MARC

ANSEL
UTF-89394 /2003.
Ősz Gábor (1967-)
   Képtelen történelem képekkel / Ősz Gábor, Szűcs Édua. - Budapest : Coldwell Kv., 2002-. - 15x21 cm
ISBN 963-202-995-X
943.9(02.053.2)
[AN 951485]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Vigyázat! Vegyesháziak!. - cop. 2003. - 239 p. : ill.
Bibliogr.: p. 233-234.
ISBN 963-206-564-6 kötött : 1980,- Ft
943.9"13/15"(02.053.2)
[AN 985499] MARC

ANSEL
UTF-89395 /2003.
Péterné Fehér Mária
   Egyesületek iratai a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Levéltárában : (1651) 1824-1950 (1979) : a X. fondfőcsoport fondjainak repertóriuma / Péterné Fehér Mária, Mikolajcsik Lászlóné. - Kecskemét : Bács-Kiskun M. Önkormányzat Lvt., 2003. - 262 p. : ill. ; 25 cm. - (Segédletek / Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Levéltára,, ISSN 1416-4957 ; 7.)
Bibliogr.: p. 245. - Példányszám: 300
ISBN 963-7236-56-2 fűzött : 350,- Ft
930.253(439-2Kecskemét)(083.8) *** 930.253.2 *** 061.2(439)
[AN 984316]
MARC

ANSEL
UTF-89396 /2003.
Szepesi Attila (1942-)
   Barangolás a magyar múltban / Szepesi Attila. - Budapest : M. Kvklub, 2003-. - 24 cm
930.85(439)(089.3) *** 943.9(089.3)
[AN 985463]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Kapuk és vendégek. - 2003. - 268 p. : ill.
ISBN 963-547-919-0 kötött : ár nélkül
930.85(439)(089.3) *** 943.9(089.3)
[AN 985466] MARC

ANSEL
UTF-89397 /2003.
Szilágyi János György (1918-)
   Pelasg ősök nyomában : magyar ásatás az Appenninekben 1861-ben / Szilágyi János György ; [fotók Rázsó András]. - Budapest : Atlantisz : Szépműv. Múz., cop. 2002. - 203 p., [1] t.fol. : ill., részben színes ; 29 cm. - (Kentaur,, ISSN 1418-8864)
Bibliogr.: p. 13-17. és a jegyzetekben
ISBN 963-9165-67-0 fűzött : ár nélkül
904(37) *** 930.85(37) *** 902(439)(092)Mátyus_I. *** 069(439-2Bp.)Szépművészeti_Múzeum(036)
[AN 987228]
MARC

ANSEL
UTF-89398 /2003.
   Tanulmányok a középkorról / szerk. Neumann Tibor. - [Budapest] : Argumentum ; [Piliscsaba] : PPKE, cop. 2001. - 281 p. : ill. ; 24 cm. - (Analecta mediaevalia, ISSN 1587-5911 ; 1.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-446-174-3 kötött : 2800,- Ft
943.9"11/15" *** 930.85(439)"11/15"
[AN 911304]
MARC

ANSEL
UTF-89399 /2003.
Viskolcz Noémi
   Johann Heinrich Bisterfeld (1605-1655) bibliográfia ; A Bisterfeld-könyvtár / Viskolcz Noémi. - Budapest : OSZK ; Szeged : Scriptum, 2003. - 234 p. : ill. ; 24 cm. - (A Kárpát-medence kora újkori könyvtárai,, ISBN 1416-1044 ; ; 6.)
Az előzéklapon párhuzamos címként: Johann Heinrich Bisterfeld : eine Bibliographie ; Die Bibliothek Bisterfeld. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-200-460-4 fűzött : ár nélkül
Bisterfeld, Johann Heinrich
930.85(439.21)"16"(092)Bisterfeld,_J._H. *** 027.1(430)Bisterfeld,_J._H. *** 017.2(430)(092)Bisterfeld,_J._H. *** 012Bisterfeld,_J._H.
[AN 984396]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

9400 /2003.
Apró Ferenc (1941-)
   Szeged : a városról lakóinak és vendégeinek / Apró Ferenc, Péter László ; [fotó Nagy Botond ...]. - Szeged : Grimm, 2002. - 240 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-9087-58-0 fűzött : ár nélkül
Szeged
914.39-2Szeged(036)
[AN 987064]
MARC

ANSEL
UTF-89401 /2003.
Aughton, Peter
Endeavour (magyar)
   Cook kapitány / Peter Aughton ; [ford. Erdélyi András]. - [Budapest] : General Press, [2003]. - 257, [4] p. : ill., térk. ; 21 cm. - (Különleges könyvek, ISSN 1585-6860)
Bibliogr.: p. [259].
ISBN 963-9459-27-5 kötött : 2200,- Ft
Cook, James
910.4(9)(092)Cook,_J.
[AN 987976]
MARC

ANSEL
UTF-89402 /2003.
   Budapest : Belváros : Inner city / fotók ... Szelényi Károly ; írta ... Feledy Balázs, Nagy Gergely, Póczy Klára ; szerk. ... Nagy Gergely ; [... ford. ... Rozsnyai Krisztina, Tréfás Noémi, Christopher Claris]. - Veszprém ; Budapest : M. Képek, cop. 2002. - 127 p. : ill., főként színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. 127.
ISBN 963-8210-95-8 kötött : ár nélkül
Budapest. V. kerület
908.439-2Bp.V.(084.12) *** 72(439-2Bp.V.)(084.12) *** 77.04(439)(092)Szelényi_K.
[AN 986208]
MARC

ANSEL
UTF-89403 /2003.
Hornyák Gyula (1956-)
   Galvács és a Rakaca-tó környéke : Abod, Rakacaszend, Meszes, Martonyi, Szalonna, Csehipuszta, Szendrő / írta, összeáll. és szerk. Hornyák Gyula ; [kiad. Galvács Község Önkormányzata ..., "Galvács Öröksége" Kulturális Egyesület]. - Galvács : Önkormányzat : "Galvács Öröksége" Kult. Egyes., 2003. - 187 p., [12] t. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 963-00-9905-5 fűzött : ár nélkül
Galvács
908.439-2Galvács
[AN 986920]
MARC

ANSEL
UTF-89404 /2003.
Horváth Tibor
   Szlovákia / Horváth Tibor ; [a Természet és környezet c. fejezet Schmidt Egon munkája] ; [a fotókat Horváth Tibor kész.]. - 2. átd. kiad. - Budapest : Cartographia, cop. 2003. - 192 p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm. - (Cartographia útikönyvek, ISSN 1588-8118)
Lezárva: 2003. jan. 20.
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-353-180-2)
Szlovákia
914.376(036)
[AN 1032161]
MARC

ANSEL
UTF-89405 /2003.
Károlyi György (1802-1877)
   Gróf Károlyi György naplófeljegyzései, 1833-1836 / szerk., a bev. tanulmányt és a jegyzeteket írta, a képeket vál. Fazekas Rózsa. - Nyíregyháza : Szabolcs-Szatmár-Bereg M. Lvt., 2002. - 322 p. : ill. ; 24 cm. - (Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár kiadványai. II., Közlemények,, ISSN 0866-3920 ; 26.)
Példányszám: 300
ISBN 963-7240-47-0 fűzött : ár nélkül
Károlyi György (1802-1877)
910.4(100)(092)Károlyi_Gy. *** 943.9"18"(092)Károlyi_Gy.(0:82-94)
[AN 986187]
MARC

ANSEL
UTF-89406 /2003.
Kubassek János (1957-)
   A Himalája magyar remetéje : Kőrösi Csoma Sándor életútja kortörténeti és földrajzi háttérrel / Kubassek János. - 2. átd., bőv. kiad. - Budapest : Panoráma, 2003. - 335 p., [48] t. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 277-285.
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-243-882-5)
Kőrösi Csoma Sándor (1784-1842)
910.4(515)(092)KőrösiCsoma_S.
[AN 1033287]
MARC

ANSEL
UTF-89407 /2003.
   Magyarország kincsesházai / [szerk. Tóth Ágnes] ; [szöveg Pavlovics Ágota] ; [fotó Gadányi György et al.]. - 2. kiad. - [Budapest] : Athenaeum 2000 : Viva Média, [2003]. - 128 p. : ill., színes ; 24 cm. - (H story)
ISBN 963-9471-38-0 fűzött : 1990,- Ft
914.39(036) *** 069(439)
[AN 1033342]
MARC

ANSEL
UTF-89408 /2003.
Molnár Melinda (1961-)
   A nagykunsági tanyavilágról jelen időben / Molnár Melinda. - Budapest : Agroinform, 2002. - 112 p., [11] t.fol. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 104-105.
ISBN 963-502-773-7 fűzött : ár nélkül
Nagykunság
908.439Nagykunság *** 911.373.3(439Nagykunság) *** 711.438(439Nagykunság)
[AN 984644]
MARC

ANSEL
UTF-89409 /2003.
   Pro memoria : nyíregyházi összeírások, 1752-1850 : forrásválogatás / [szerk. és a bevezetőt írta Kujbusné Mecsei Éva]. - Nyíregyháza : Szabolcs-Szatmár-Bereg M. Lvt., 2003. - 566 p. : ill. ; 25 cm. - (Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár kiadványai. II., Közlemények,, ISSN 0866-3920 ; 29.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 500
ISBN 963-7240-52-7 kötött : ár nélkül
908.439-2Nyíregyháza"175/185"(083.41)
[AN 986194]
MARC

ANSEL
UTF-89410 /2003.
Váradi Péter Pál
   Erdély, Székelyföld / [fotó] Váradi Péter Pál ; [szöveg] Gaál Anikó ; [közread. a] Közdok. - [Budapest] : Közdok, [1994]-. - ill., színes ; 32 cm
A 2. köt. szövegét Gaál Anikó, Sántha Emőke és Zsigmond Enikő, a 3., 5-7., 9. kötetét Lőwey Lilla, a 4. kötetét Lőwey Lilla és Zsigmond Enikő írta, a 8., 11. köt. verseit Lőwey Lilla vál. - A 3. kötetet kiad. a Codex Print Kft., a 4-5. kötetet a Viza Kft. (Veszprém), a 6. kötetet a PéterPál Kiadó (Veszprém) és a Bihari Napló Kiadó (Nagyvárad), a 7-11. kötetet a PéterPál Kiadó
ISBN 963-552-304-1
Erdély
908.498.4Székelyföld(084.12) *** 77.04(439)(092)Váradi_P._P.
[AN 104860]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [11.], Tél a havason. - 2003. - 106 p.
Irodalmi fotóalbum. - Előzménye "Erdély : tél a havason" címmel jelent meg 1995-ben
ISBN 963-86008-8-8 kötött : 6400,- Ft
908.498.4Székelyföld(084.12) *** 77.04(439)(092)Váradi_P._P. *** 894.511-14(082)
[AN 986196] MARC

ANSEL
UTF-8


   [10.], Erdővidék. - 2002. - 120 p.
Bibliogr.: p. 117.
ISBN 963-86008-7-X * kötött : 6400,- Ft (hibás ISBN 963-8608-7X)
Baróti-medence
908.498.4Székelyföld(084.12) *** 77.04(439)(092)Váradi_P._P.
[AN 986199] MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

9411 /2003.
   Az Alkotmány magyarázata / [szerzők Balogh Zsolt et al.]. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2003. - 738 p. ; 19 cm. - (Kommentár, ISSN 1589-0058)
Lezárva: 2003. márc. 1.
ISBN 963-224-702-7 kötött : ár nélkül
342.4(439)"1949"(094)(036)
[AN 985285]
MARC

ANSEL
UTF-89412 /2003.
Bednay Dezső
   Gazdasági és üzleti jog : nyitott rendszerű képzés - távoktatás - oktatási segédlete : felsőoktatási tankönyv / Bednay Dezső ; [közread. az] LSI Informatikai Oktatóközpont a Mikroelektronika Alkalmazásának Kultúrájáért Alapítvány. - Budapest : LSI IOMAK, 2002. - 315 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 315.
ISBN 963-577-317-X fűzött : ár nélkül
347.7(075.8)
[AN 1032311]
MARC

ANSEL
UTF-89413 /2003.
   Az első világháború és a spanyol semlegesség / a bevezetőt írta és a dokumentumokat sajtó alá rend. Pallagi Mária. - Szeged : JATEPress, 2003. - 35 p. ; 20 cm. - (Documenta historica, ISSN 1216-0954 ; 60.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 300
Fűzött : ár nélkül
341.35(460)"191"(093.2) *** 327.55(460)"191"(093.2) *** 940.3/.4
[AN 985308]
MARC

ANSEL
UTF-89414 /2003.
Finszter Géza (1945-)
   A rendészet elmélete / Finszter Géza. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2003. - 262 p. ; 24 cm
Lezárva: 2003. febr. 28. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-224-701-9 fűzött : ár nélkül
351.74.001
[AN 984197]
MARC

ANSEL
UTF-89415 /2003.
   Jogalkotás, jogalkalmazás hazánk EU-csatlakozása küszöbén / szerk. Czuczai Jenő ; [szerzők ... Czuczai Jenő et al.]. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2003. - 179 p. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-224-690-X fűzött : ár nélkül
340.132(439)"199/200" *** 340.134(439)"199/200" *** 34(4-62) *** 061.3(439-2Bp.)"2002"
[AN 984190]
MARC

ANSEL
UTF-89416 /2003.
Kiss György (1953-)
   A vállalkozások átstruktúrálásának európai munkajogi problémái / írta Kiss György, Berke Gyula, Bankó Zoltán. - Pécs : PTE ÁJK, 2002. - 115 p. ; 29 cm. - (Európajogi füzetek, ISSN 1589-4649)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-641-910-8 fűzött : ár nélkül
349.2(4-62) *** 347.72.047(4-62)
[AN 983209]
MARC

ANSEL
UTF-89417 /2003.
Kujbusné Mecsei Éva
   Nyíregyháza önkormányzata, 1753-1848 / Kujbusné Mecsei Éva. - Nyíregyháza : Szabolcs-Szatmár-Bereg M. Lvt., 2003. - 324 p. ; 25 cm. - (Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár kiadványai. II., Közlemények,, ISSN 0866-3920 ; 28.)
Bibliogr.: p. 307-310. - Példányszám: 300. - Összefoglalás magyar, angol és német nyelven
ISBN 963-7240-51-9 kötött : ár nélkül
Nyíregyháza
352(439-2Nyíregyháza)"175/184"(093) *** 930.253(439-2Nyíregyháza)
[AN 986195]
MARC

ANSEL
UTF-89418 /2003.
   Local governments in Central and Eastern Europe. - Budapest : LGI OSI, 2000-. - 24 cm. - (LGI books, ISSN 1586-1317)
ISBN 963-7316-72-8 *
352(4-11)
[AN 805614]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Vol. 2., Stabilization of local governments / ed. by Emilia Kandeva. - 2001. - 472 p. : ill., térk.
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7316-74-4 fűzött : ár nélkül
352(497)
[AN 907922] MARC

ANSEL
UTF-89419 /2003.
   Magyar büntetőjog : különös rész. - Miskolc : Bíbor K., 2001-2002. - 2 db ; 25 cm
343.3/.7(439)(075.8)
[AN 918099]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2001. - 332 p.
Szerzők Fehér Lenke, Horváth Tibor, Lévay Miklós. - Bibliogr.: p. 325-327.
ISBN 963-9103-74-8 fűzött : ár nélkül
343.3/.7(439)(075.8)
[AN 918101] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2002. - 381 p.
Szerzők Csemáné Váradi Erika et al. - Bibliogr.: p. 375-376.
ISBN 963-9103-94-2 fűzött : ár nélkül
343.3/.7(439)(075.8)
[AN 985264] MARC

ANSEL
UTF-89420 /2003.
   Magyar gazdasági jog : egyetemi tankönyv. - [Budapest] : Aula, 2003-. - 25 cm
347.72(439)(075.8)
[AN 1033276]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Gazdasági státusjog / Sárközy Tamás. - 2003. - 383 p.
ISBN 963-9478-34-2 kötött : ár nélkül
347.72(439)(075.8)
[AN 1033279] MARC

ANSEL
UTF-89421 /2003.
   A magyar magánjog az európai jogfejlődés áramában : jubileumi kiadvány : a 2001. szeptember 28-29-én megrendezett konferencián elhangzott tanulmányok gyűjteménye a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara fennállásának 20. évfordulója alkalmából = Hungarian civil law in the mainstream of the development of European law / [szerk. ... Bíró György] ; [a szerkesztésben közrem. Révész Katalin, Herpai Annamária] ; kiad. Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért. - Miskolc : Novotni K., 2002. - 257 p. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9360-10-4 fűzött : ár nélkül
347(439)(091) *** 34(4-62) *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 988577]
MARC

ANSEL
UTF-89422 /2003.
Nagy Pál
   Cigányperek Magyarországon / Nagy Pál. - Pécs : PTE BTK Nyelvtud. Tansz. Romológia Szeminárium, 2000-. - 21 cm
ISBN 963-641-795-4 *
343.97(=914.99)(439) *** 316.347(=914.99)(439)
[AN 805549]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r., 1715-1758. - 2002. - 154 p. - (Gypsy studies, ISSN 1586-6262 ; 9.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-641-928-0 fűzött : ár nélkül
343.97(=914.99)(439) *** 316.347(=914.99)(439)
[AN 989139] MARC

ANSEL
UTF-89423 /2003.
   Az Országos Választási Bizottság joggyakorlata : az Országos Választási Bizottság állásfoglalásai és határozatai : a Legfelsőbb Bíróság döntései az Országos Választási Bizottság határozatai elleni kifogások tárgyában / [szerk. Luczai Zsuzsanna]. - Budapest : BM Orsz. Választási Iroda, 2003-. - 30 cm
342.8(439)(094)
[AN 971215]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. köt., Az Európai Uniós népszavazás időszakában / [összeáll. és szerk. Luczai Zsuzsanna, Szegedi Krisztián, Tóth Attila]. - 2003. - 168 p. - (Választási füzetek, ISSN 1216-5530 ; 112.)
Fűzött : ár nélkül
342.8(439) *** 324(439)
[AN 986171] MARC

ANSEL
UTF-89424 /2003.
Paulovics Anita (1970-)
   Az általános és különös eljárási szabályok a közigazgatásban / Paulovics Anita. - Miskolc : Bíbor K., 2003. - 214 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 207-214.
ISBN 963-9466-23-9 fűzött : ár nélkül
342.9(439) *** 35.077(439)
[AN 985269]
MARC

ANSEL
UTF-89425 /2003.
Petercsák Tivadar (1947-)
   Nemesi és paraszti közbirtokosságok Heves megyében : XVIII-XX. század / Petercsák Tivadar. - Eger : Heves M. Múz. Szerv. : Dobó Vármúz., 2003. - 302 p. : ill., részben térk. ; 21 cm. - (Studia Agriensia, ISSN 0231-0244 ; 23.)
Bibliogr.: p. 223-233. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-7223-45-2 fűzött : ár nélkül
347.238.3(439.133)"17/19" *** 323.31(439.133)"17/19" *** 323.325(439.133)"17/19"
[AN 985808]
MARC

ANSEL
UTF-89426 /2003.
   Társasági és cégjogi határozatok gyűjteménye / [szerk. ... Gabányi Józsefné, Bodor Mária] ; [összeáll. Koday Zsuzsanna et al.]. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2003. - 358 p. ; 24 cm. - (Bírósági döntések, ISSN 1589-5319)
Lezárva: 2002. dec. 31.
ISBN 963-224-695-0 fűzött : ár nélkül
347.72(439)(094.92)
[AN 987748]
MARC

ANSEL
UTF-89427 /2003.
   A települési önkormányzatok jegyzői vízügyi feladat- és hatáskörének kézikönyve : ügyfeleknek, ügyintézőknek, hatóságoknak, szakhatóságoknak / [szerk. Perecsi Ferenc] ; [közread. a] Közlekedési és Vízügyi Minisztérium. - [Budapest] : KVM, 2001. - 65 p. ; 21 cm
Példányszám: 4000
Fűzött : ár nélkül
351.79(439)(036) *** 352.08(439)(036)
[AN 912324]
MARC

ANSEL
UTF-89428 /2003.
   Ünnepi kötet Boytha Györgyné tiszteletére / szerk. Bándi Gyula ; [közread. a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar]. - Budapest : PPKE JÁK, 2002. - 167 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9296-61-9 kötött : ár nélkül
347.776 *** 349.6
[AN 988221]
MARC

ANSEL
UTF-89429 /2003.
   Választási eljárási kérdések. - Budapest : BM Orsz. Választási Iroda, 2003-. - 29 cm
342.843(100) *** 324(100)
[AN 987796]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Kampányfinanszírozás / [összeáll. Bősze Andrea]. - 2003. - 186 p. - (Választási füzetek, ISSN 1216-5530 ; 113.)
Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött : ár nélkül
342.843(100) *** 324(100) *** 336.12(100)
[AN 987800] MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

9430 /2003.
Bálint József
   900 nap a 300 évből : Leningrád / Bálint József. - Budapest : Agroinform, 2003. - 171 p. : ill. ; 24 cm
Összefoglalás orosz és angol nyelven
ISBN 963-502-778-8 fűzött : ár nélkül
Leningrad
355.48(47-2Leningrad)"1941/1944" *** 355.48(430)"1941/1944" *** 947-2Leningrad"1941/1944"
[AN 984581]
MARC

ANSEL
UTF-89431 /2003.
Bús János (1961-)
   Tiszti kaszinó avagy Szilárd bástyánk rései : nevetséges esetek az '50-es évek néphadseregének fegyelmi ügyeiből / Bús János, Maruzs Roland, Rácz Balázs ; [a karikatúrákat rajz. Ruttkay Sándor]. - Budapest : Varietas '93 Kft., 2003. - 272 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-210-466-8 fűzött : ár nélkül
355.133(439)"195"(089.3)
[AN 988119]
MARC

ANSEL
UTF-89432 /2003.
Daidōji Yūzan
Budō shoshinshū (magyar)
   A busidó alapjai : szamuráj törvénykönyv / Daidódzsi Júzan ; [ford. Tóth Andrea]. - Budapest : Szenzár, 2003. - 131 p. ; 17 cm. - (Harcosok ösvényén, ISSN 1419-1296)
ISBN 963-86369-0-4 kötött : 1750,- Ft
355.318(520)"16" *** 796.85(520) *** 930.85(520)"16"
[AN 987213]
MARC

ANSEL
UTF-89433 /2003.
Kolozsvári Sándor (1929-)
   A dolgozó népet szolgáltam? avagy Akik túlélték a halálukat : katonatörténetek harag és elfogultság nélkül, 1949-1989 / Kolozsvári Sándor ; [közread. a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem]. - 2. átd., bőv. kiad. - [Budapest] : ZMNE, 2003. - 301 p. : ill. ; 21 cm
Példányszám: 300
ISBN 963-86229-4-6 fűzött : ár nélkül
355(439)"1949/1989"(092)
[AN 1030878]
MARC

ANSEL
UTF-89434 /2003.
Orosz József (1961-)
   Bagdad után szabadon / Orosz József. - Budapest : Klubrádió 95.3 : M. Kvklub, 2003. - 315, [2] p. ; 20 cm
Példányszám: 4000
ISBN 963-547-972-7 fűzött : 1490,- Ft
355.48(567)"2003"(0:82-94)
[AN 986176]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

9435 /2003.
Hankó János
   Robbanásbiztos berendezések, védelmi rendszerek biztonsági követelményei (ATEX) / [szerző Hankó János]. - Budapest : ITDH Euro Info Közp., 2003. - 19 p. ; 24 cm. - (Európa füzetek, ISSN 1419-3477). (CE jelölés az ipari termékeken, ISSN 1589-5475 ; 10.)
ISBN 963-210-170-7 fűzött : ár nélkül
006.7/.8(4-62) *** 621-213.34
[AN 984703]
MARC

ANSEL
UTF-89436 /2003.
Lövey Imre
The joyful organization (magyar)
   Az örömteli szervezet : szervezeti egészség, betegség, öröm - és a vezetés / Lövey Imre, Manohar S. Nadkarni ; Erdélyi Eszter közrem. ; [ford. Kovalcsikné Chován Hedvig]. - Budapest : HVG Kv., 2003. - 231 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 229-231.
ISBN 963-7525-36-X kötött : ár nélkül
65.011.1
[AN 987569]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

9437 /2003.
Csurka István (1934-)
   Tízből tíz : néhány gondolat plazákról, szálláscsinálókról, Magyarország megszállásáról / Csurka István ; [kiad. a Magyar Út Alapítvány]. - Budapest : M. Út Alapítvány, 2001. - 31 p. : ill. ; 29 cm
Fűzött : 300,- Ft
339.727.24(569.4) *** 330.322(439) *** 332.72(439)
[AN 988316]
MARC

ANSEL
UTF-89438 /2003.
   Emerging human resource practices : developments and debates in the New Europe / ed. by Csaba Makó, Chris Warhurst and John Gennard. - Budapest : Akad. K., cop. 2003. - 208 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-05-7971-5 kötött : ár nélkül
658.3(4-62) *** 658.3(4-11)
[AN 985380]
MARC

ANSEL
UTF-89439 /2003.
   Foglalkoztatás 2002 : Munkaügyi Tanácsok Országos Konferenciája : Szeged, 2001. november 7-9. / [rend., közread. a] Munkáért Alapítvány. - Szeged : Munkáért Alapítvány, [2002]. - 68 p. ; 20 cm
Fűzött : ár nélkül
331.5(439) *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 989072]
MARC

ANSEL
UTF-89440 /2003.
Gondi Judit
   Marketing / írta Gondi Judit, Ivánkai Györgyné ; [közread. a] Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző. - Utánny. - Budapest : KIT, 2002. - 131 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-637-179-2 fűzött : ár nélkül
658.8 *** 339.138
[AN 1032180]
MARC

ANSEL
UTF-89441 /2003.
   A helyi önkormányzat, mint partner a munkanélküliség kezelésében : VII. Osztrák-Magyar Konferencia : 2001. május 16-18., Szombathely = Gemeinden als Partner im Kampf gegen Arbeitslosigkeit : 7. Österreichisch-Ungarische Konferenz : Szombathely, 16-18. Mai 2001 / [szerk. Éder Géza] ; [a konferencia szervezői Osztrák Gazdasági és Munkaügyi Minisztérium [etc.] ; [ kiad. a Vas Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület]. - Szombathely : Vas M. Tud. Ismterj. Egyes., 2001. - 120, 120 p. : ill. ; 24 cm
A magyar és a német nyelvű rész hátlapjával egybekötve
ISBN 963-412-444-5 fűzött : ár nélkül
331.5(439) *** 331.5(436) *** 352(439) *** 352(436) *** 061.3(439-2Szombathely)
[AN 912474]
MARC

ANSEL
UTF-89442 /2003.
Hernádi András (1946-)
   A japán gazdaság, társadalom és kommunikáció átalakulása az ezredfordulón / Hernádi András, Székács Anna ; [közread. a] Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar. - Budapest : BGF KFK, 2003. - 181 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 177-181. - Példányszám: 1210
ISBN 963-7163-64-6 fűzött : ár nélkül
Japán
338(520)"199" *** 316.3(520)"199" *** 316.77(520)"199" *** 809.56
[AN 988246]
MARC

ANSEL
UTF-89443 /2003.
Kovács Zoltán
   Logisztika : interaktív bevezetés a logisztikai rendszerek tervezésébe, szervezésébe, irányításába / Kovács Zoltán. - Utánny. - Veszprém : VE K., 2003, cop. 1995. - [12], 266 p. : ill. ; 29 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 1998. - Bibliogr.: p. 263-266.
ISBN 963-7332-77-4 fűzött : ár nélkül
658.286(075.8) *** 658.78(075.8)
[AN 1030932]
MARC

ANSEL
UTF-89444 /2003.
Kozma András (1937-)
   Vázlatok a számvitel tanulásához / Kozma András. - Debrecen : Keletlombard Kft., 2001-. - 24 cm
ISBN 963-00-7843-0
657(075.8)
[AN 907204]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Általános számviteli és könyvviteli ismeretek. - 2001. - 109 p.
ISBN 963-00-7844-9 fűzött : ár nélkül
657(075.8)
[AN 907205] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., A vállalkozások számvitele. - 2001. - 245, [2] p.
ISBN 963-00-7440-0 fűzött : ár nélkül
657(075.8)
[AN 907206] MARC

ANSEL
UTF-89445 /2003.
Kurtán Lajos (1946-)
   Közgazdaságtan / Kurtán Lajos. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2003. - 350 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 349-350.
ISBN 963-463-617-9 fűzött : ár nélkül
330(075.8)
[AN 985776]
MARC

ANSEL
UTF-89446 /2003.
Kurtánné Vadászlaki Ilona
   "Ha én gazdag lennék..." : a gazdagodás története és közgazdaságtani megközelítései / Kurtánné Vadászlaki Ilona ; szerk. Kurtán Lajos. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2003. - 339 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 309-311.
ISBN 963-463-615-2 fűzött : ár nélkül
330.59-058.32(100)(091) *** 308-058.32(100)(091) *** 316.344.23 *** 930.85(100)
[AN 985764]
MARC

ANSEL
UTF-89447 /2003.
   A kutatás-fejlesztést és az innovációt segítő módszerek és alkalmazásuk tapasztalatai az OECD-országokban és Magyarországon : vezetői összefoglaló / [összeáll. Jávorka Edit] ; [közread. az] Oktatási Minisztérium. - Budapest : OM, 2001. - 43 p. ; 24 cm
Fűzött : ár nélkül
330.341.1 *** 338.246.027(100)
[AN 911511]
MARC

ANSEL
UTF-89448 /2003.
Lefèvre, Edwin
Reminiscenses of a stock operator (magyar)
   Egy spekuláns feljegyzései / Edwin Lefèvre ; [ford. Vakmajom]. - Budapest : Hét Matador Kft., 2003. - 346 p. ; 21 cm. - (A spekuláció mesterei, ISSN 1586-9385)
ISBN 963-00-4978-3 kötött : 4800,- Ft
336.76(0:82-31)
[AN 1032013]
MARC

ANSEL
UTF-89449 /2003.
Mátyás Antal (1923-)
   A modern közgazdaságtan története / Mátyás Antal. - [Budapest] : Aula, 2003. - 671 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - A tartalomjegyzék angol nyelven is
ISBN 963-9478-31-8 kötött : 4980,- Ft
330(100)(091)"18/19"
[AN 1030835]
MARC

ANSEL
UTF-89450 /2003.
   A mentori program eredményei és tanulságai konferencia : 2002. november 19-20., Lakitelek / [rend., közread. a] Bács-Kiskun Megyei Munkaügyi Központ, Felső Kiskunsági Közösségi Munkások Egyesülete. - [Kecskemét] : Bács-Kiskun M. Munkaügyi Közp. ; [Tass] : Felső Kiskunsági Közösségi Munkások Egyesülete, [2003]. - 22, [2] p. : ill., színes ; 22 cm
Előadáskivonatok
Fűzött : ár nélkül
331.58(439) *** 061.3(439-2Lakitelek)
[AN 985145]
MARC

ANSEL
UTF-89451 /2003.
   Mérlegképes továbbképzés, 2003 : könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező továbbképzésének oktatási anyaga ... / Adorján [et al.] ; [szerk. Róth József] ; [kiad. a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft.]. - Budapest : M. Könyvvizsgálói Kamara Okt. Közp., 2003. - XIV, 200 p. ; 29 cm
Lezárva: 2003. ápr. 2.
ISBN 963-210-005-0 fűzött : 2900,- Ft
657(078) *** 657.6(075.8)
[AN 985102]
MARC

ANSEL
UTF-89452 /2003.
Misz József
   Mikroökonómia / Misz József ; [közread. a] Gábor Dénes Főiskola. - 5. jav. kiad. - Budapest : GDF : Számalk K., 2002. - 326 p. : ill. ; 24 cm
Főiskolai tankönyv
Fűzött : ár nélkül
330.101.542(075.8)
[AN 1032181]
MARC

ANSEL
UTF-89453 /2003.
Nagy Emil (1931-)
   Az önellenőrzésről / [szerző Nagy Emil]. - Budapest : Saldo, 2003. - 90 p. ; 24 cm
Adózási kézikönyvek (keretcím)
ISBN 963-638-055-4 fűzött : ár nélkül
336.2.027(439)(036)
[AN 1030827]
MARC

ANSEL
UTF-89454 /2003.
Nagy Pongrác
   From command to market economy in Hungary under the guidance on the IMF / Pongrác Nagy. - Budapest : Akad. K., cop. 2003. - XXV, 335 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-05-7968-5 kötött : ár nélkül
338(439)"198/199" *** 339.732.4
[AN 985420]
MARC

ANSEL
UTF-89455 /2003.
   National culture - globalization : "roots and wings" : University of West Hungary Faculty of Economic Sciences : 10-13 April, 2002, Sopron ... / [ed. by Attila Fábián] ; [org., publ. by the ... College for International Relations]. - [Sopron] : [Univ. of West Hung. Faculty of Economic Sciences Coll. for Intern. Relations], [2003]. - IX, 221 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-9364-30-4 fűzött : ár nélkül
339.9(100)"199/200" *** 338.2(4-11)"199/200" *** 061.3(439-2Sopron)
[AN 986228]
MARC

ANSEL
UTF-89456 /2003.
   A negyedéves bruttó hazai termék (GDP) számítási módszere Magyarországon / [kész. Farkas Gizella et al.]. - Budapest : KSH, 2002. - 51 p. ; 25 cm. - (Statisztikai módszertani füzetek, ISSN 0231-0554 ; 41.)
ISBN 963-215-468-1 fűzött : 800,- Ft
330.55(439)"200" *** 311
[AN 984700]
MARC

ANSEL
UTF-89457 /2003.
Németh Gabriella
   Az adózás rendjéről és az illetékekről / [szerző Németh Gabriella]. - Budapest : Saldo, 2001. - 91 p. ; 24 cm. - (Röviden szólva..., ISSN 1587-1363)
Lezárva: 2001. okt. 1.
ISBN 963-621-998-2 fűzött : ár nélkül
336.2(439)(036) *** 336.28(439)(036)
[AN 911356]
MARC

ANSEL
UTF-89458 /2003.
Országos Szociális Foglalkoztatási Konferencia (2.) (2001) (Tata)
   II. Országos Szociális Foglalkoztatási Konferencia : 2001. március 28-30. / [szerk. Baranyai Zoltánné] ; [rend., közread. a Nephrocentrum Alapítvány és a Komárom-Esztergom Megyei Munkaügyi Központ]. - Tata : [Komárom-Esztergom M. Munkaügyi Közp.], 2001. - 108 p. : ill. ; 24 cm
Példányszám: 300
Fűzött : ár nélkül
331.582.22(439) *** 061.3(439-2Tata)
[AN 911520]
MARC

ANSEL
UTF-89459 /2003.
Palócz Éva
   A 2002. évi bérnövekedés okai : elemzés a statisztikai adatok és egy vállalati felmérés tükrében / Palócz Éva, Tóth I. János. - Budapest : MKIK GVI, 2003. - 60 p. : ill. ; 29 cm. - (MKIK GVI kutatási füzetek, ISSN 1589-7451 ; 2003/1.)
ISBN 963-9008-62-1 fűzött : ár nélkül
331.2(439)"2002"(083.41)
[AN 987877]
MARC

ANSEL
UTF-89460 /2003.
Pecze Dóra
   Szellemi tulajdonjog és fogyasztóvédelem az Európai Közösségben / írta Pecze Dóra, Bércesi Zoltán. - Pécs : PTE ÁJK, 2002. - 126 p. ; 29 cm. - (Európajogi füzetek, ISSN 1589-4649)
Lezárva: 2001. aug. 31. - Bibliogr.: p. 123-126. és a jegyzetekben
ISBN 963-641-914-0 fűzött : ár nélkül
366.5(4-62)(094) *** 347.77/.78(4-62)
[AN 983204]
MARC

ANSEL
UTF-89461 /2003.
   Számvitel és elemzés / Borzáné [et al.] ; [szerk. Dudás Jánosné] ; [kiad. a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft.]. - Budapest : M. Könyvvizsgálói Kamara Okt. Közp., 2003. - 2 db : ill. ; 30 cm
ISBN 963-00-8710-3
657(078) *** 657.6(078)
[AN 990921]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2/A. köt. - VIII, 388 p.
Lezárva: 2003. febr.
ISBN 963-00-8712-X fűzött : 3800,- Ft
657(078) *** 657.6(078)
[AN 971736] MARC

ANSEL
UTF-8


   2/B. köt., A beszámoló elemzése. - V, 183 p.
Lezárva: 2003. febr.
ISBN 963-206-999-4 fűzött : 3700,- Ft
657(078) *** 657.6(078)
[AN 971738] MARC

ANSEL
UTF-89462 /2003.
   A természetnek, a művészetnek, a tudománynak nevében : Kozma Ferenc akadémiai doktor 70. születésnapja tiszteletére / szerk. Gáspár Tamás ; [írta Andor László et al.] ; [közread. a] Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Jövőkutatási Kutatóközpont. - Budapest : BKÁE Jövőkutatási Kutközp., 2001. - 333 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-503-275-7 fűzött : ár nélkül
339.9 *** 330.8 *** 001 *** 008.2
[AN 912468]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

9463 /2003.
Böszörményi Gyula
   Fiókszavak : a honi mozgássérültek kalauza / Böszörményi Gyula. - Budapest : Szabad Föld, 2003. - 422 p. ; 19 cm
ISBN 963-8473-32-0 fűzött : 2390,- Ft
364.65-056.266(0:82-92) *** 364.262.4(0:82-92)
[AN 987339]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

9464 /2003.
   Az ajkai Bródy Imre Gimnázium és Szakközépiskola jubileumi évkönyve, 1953-2003 / [szerk. Nagy Zoltánné, Burján Károly]. - [Ajka] : [Bródy I. Gimn. és Szakközépisk.], [2003]. - 211 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-210-468-4 fűzött : ár nélkül
Bródy Imre Gimnázium és Szakközépiskola (Ajka)
373.54(439-2Ajka)(058) *** 373.6(439-2Ajka)(058)
[AN 988232]
MARC

ANSEL
UTF-89465 /2003.
   Belefulladunk? : hulladékos oktatócsomag 12-18 éves gyerekek tanításához / [szerk. Balogh Emese] ; [rajzok Bolyki Viola] ; [közread. a] Hulladék Munkaszövetség. - [Budapest] : Hulladék Munkaszövets., 2002. - [358] p. : ill. ; 30 cm
Fűzött : ár nélkül
372.850.4(072)
[AN 988299]
MARC

ANSEL
UTF-89466 /2003.
   Értékelés osztályozás nélkül : ismertető pedagógusoknak és szülőknek / szerk. Zágon Bertalanné ; [írták Czike Bernadett et al.]. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2001. - 91 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 91.
ISBN 963-19-2331-2 fűzött : ár nélkül
371.26
[AN 911527]
MARC

ANSEL
UTF-89467 /2003.
Fisher, Robert
Values for thinking (magyar)
   Tanítsuk gyermekeinket gondolkodni erkölcsről és erényekről / Robert Fisher ; [ford. Nagy Ildikó]. - Budapest : Műszaki Kvk., cop. 2003. - 143 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-16-2849-3 fűzött : ár nélkül
37.034 *** 179.9
[AN 986175]
MARC

ANSEL
UTF-89468 /2003.
Gyenei Melinda
   Iskolai tanulás - tanulási zavarok - fejlesztés / Gyenei Melinda. - [Budapest] : [ELTE Eötvös K.], cop. 2003. - 91 p. ; 21 cm. - (Iskolapszichológia, ISSN 0238-2482 ; 27.)
Bibliogr.: p. 91.
Fűzött : ár nélkül
371.322.9 *** 159.953.5
[AN 985782]
MARC

ANSEL
UTF-89469 /2003.
   Hagyományok és újítások a pedagógiában : tanulmányok az oktatás-nevelés módszereiről / [szerk. Bácsi János, Zsigriné Sejtes Györgyi] ; [kiad. SZTE JGYTFK Gyakorló Általános Iskola]. - Szeged : SZTE JGYTFK Gyakorló Ált. Isk., 2003. - 199 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-206-868-8 fűzött : ár nélkül
371.3 *** 37.03
[AN 984329]
MARC

ANSEL
UTF-89470 /2003.
   Identitás és pedagógia = Identity and education / szerk. ... Gocsál Ákos ; [a Pécsi Tanoda Alapítvány, a Pécsi Tudományegyetem PMMFK Pedagógia Tanszéke és a Children's Identity and Citizenship in Europe Thematic Network Project közös kiadványa]. - Pécs : Pécsi Tanoda Alapítvány, 2002. - 120 p. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - A tartalomjegyzék angol nyelven is
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-204-575-5)
37.03 *** 316.7 *** 316.63 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 989023]
MARC

ANSEL
UTF-89471 /2003.
   Iránytű a hon- és népismeret tanításához / [szerk. Kissné Király Piroska]. - Miskolc : Bíbor K., 2003. - 171 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 169-171.
ISBN 963-9466-26-3 fűzött : ár nélkül
372.890.8(072) *** 372.839(072)
[AN 985272]
MARC

ANSEL
UTF-89472 /2003.
Kővári Istvánné
   Technika-életvitel kézikönyv az 1-2. osztály tanítói számára / Kővári Istvánné. - Celldömölk : Apáczai, 2003. - 74 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 73-[75].
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-464-285-3)
372.4:62(072) *** 372.4:64(072)
[AN 1033651]
MARC

ANSEL
UTF-89473 /2003.
Magyar György (1939-)
   A testnevelés és sport elmélete és módszertana : 1-4. osztály számára : [főiskolai tankönyv] / Magyar György ; [kiad. a Vitéz János Római Katolikus Tanítóképző Főiskola]. - 2. átd., bőv. kiad. - Esztergom : VJRKTF, 2003. - [2], 239 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-206-381-3 kötött : ár nélkül
372.879.6(075.8) *** 796(075.8)
[AN 985068]
MARC

ANSEL
UTF-89474 /2003.
   Összefoglaló a korai fejlesztők konferenciáin elhangzott előadásokról / [közread. az ANK Korai Fejlesztő és Integrációs Központ]. - Pécs : ANK Korai Fejlesztő és Integrációs Közp., 2001. - 157 p. ; 23 cm
Fűzött : ár nélkül
376 *** 061.3(439)
[AN 911507]
MARC

ANSEL
UTF-89475 /2003.
Peller József (1933-)
   A matematikai ismeretszerzési folyamatról / Peller József. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2003. - 440 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 439-440.
ISBN 963-463-592-X fűzött : ár nélkül
371.3(075.8) *** 372.851(075.8)
[AN 985777]
MARC

ANSEL
UTF-89476 /2003.
   Pons iskolás szótár : német / [... szerk. Astrid Proctor] ; [a magyar változatot szerk. Vőneki Edina, Vigh Szilvia és Hevesi István] ; [ill. Neil Pinchbeck]. - [Stuttgart] : Klett ; Szeged : Grimm, 2002. - 148 p. : ill., színes ; 25 cm
Kész. a "Pons Grundschulwörterbuch Deutsch" c. kiad. alapján
ISBN 963-9087-55-6 kötött : ár nélkül
372.880.20(075.2)
[AN 987019]
MARC

ANSEL
UTF-89477 /2003.
Szabó Jenő
   A makói Gróf Klebelsberg Kunó Római Katolikus Elemi és Polgári Fiúiskola építésének története : 1928, 1933 / Szabó Jenő. - [Makó] : Szabó J., 2001. - 27 p. : ill. ; 21 cm
Példányszám: 50
Fűzött : ár nélkül
Gróf Klebelsberg Kunó Római Katolikus Elemi és Polgári Fiúiskola (Makó)
373.3(439-2Makó)(091) *** 373.34(439-2Makó)(091) *** 72(439-2Makó)(091)
[AN 985425]
MARC

ANSEL
UTF-89478 /2003.
   A szegedi Gábor Dénes Gimnázium, Műszaki Szakközépiskola és Kollégium jubileumi évkönyve, 1953-2003 / [szerk. Szögi Gabriella]. - Szeged : Gábor D. Ginm., Műszaki Szakközépisk. és Kollégium, [2003]. - 328 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Borítócím: Gábor Dénes Gimnázium, Műszaki Szakközépiskola és Kollégium jubileumi évkönyve, 1953-2003
Kötött : ár nélkül
Gábor Dénes Gimnázium, Műszaki Szakközépiskola és Kollégium (Szeged)
373.54(439-2Szeged)(058) *** 373.6:62(439-2Szeged)(058) *** 37.018.37(439-2Szeged)(058)
[AN 987200]
MARC

ANSEL
UTF-89479 /2003.
Szögi László (1948-)
   Magyarországi diákok németországi egyetemeken és főiskolákon, 1789-1919 = Ungarländische Studenten an den deutschen Universitäten und Hochschulen, 1789-1919 / Szögi László. - Budapest : ELTE Lvt., 2001. - 861 p., [8] t. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban, ISSN 1218-3385 ; 5.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-463-514-8 kötött : ár nélkül
378.18(430)(=945.11)"178/191"(083.86)
[AN 911378]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

9480 /2003.
Berta László (1938-)
   Vadászpuskával és horgászbottal / Berta László. - Átd., bőv. kiad. - [Budapest] : Nimród Alapítvány : Nimród Vadászújság [Szerk.] ; [Pusztazámor] : DNM K., [2003]. - 119 p., [8] t. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 963-9369-32-2 kötött : 2100,- Ft
799.2(0:82-94) *** 799.1(0:82-94)
[AN 987142]
MARC

ANSEL
UTF-89481 /2003.
Dieckmann-Busch, Britta
Öl-Malerei - Blumenmotive (magyar)
   Olajfestés : virágmotívumok lépésről lépésre / Britta Dieckmann-Busch ; [ford. Kovács Melinda]. - [Kaposvár] : Holló, [2003]. - 30 p. : ill., főként színes ; 21 cm + mell. - (Barkácskönyvek, ISSN 1587-799X)
ISBN 963-684-095-4 fűzött : ár nélkül
379.826 *** 75.021.321
[AN 985454]
MARC

ANSEL
UTF-89482 /2003.
Hettinger, Gudrun
Fashion-Pen - Motive für Kids (magyar)
   Textilfestés : kedves motívumok kicsiknek / Gudrun Hettinger ; [ford. Kovács Melinda]. - [Kaposvár] : Holló, [2003]. - 30 p. : ill., színes ; 21 cm + 2 mell. - (Barkácskönyvek, ISSN 1587-799X)
ISBN 963-684-090-3 fűzött : ár nélkül
379.826 *** 745.52
[AN 987268]
MARC

ANSEL
UTF-89483 /2003.
Lawther, Gail
Gifts from your scrap basket (magyar)
   Ajándékok a varródobozból : 25 foltvarrásos, rátétes és steppelt kézimunka ünnepi alkalmakra / Gail Lawther ; [fényképész Jon Stewart] ; [ill. Anthony Duke] ; [ford. Bán Lilla]. - [Kaposvár] : Holló, [2003]. - 128 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 963-684-084-9 kötött : ár nélkül
379.826 *** 746.41
[AN 985415]
MARC

ANSEL
UTF-89484 /2003.
   Megélhetési foci avagy Mennyit keresnek a magyar labdarúgók? / [szerk. Bocsák Miklós, Imre Mátyás]. - Budapest : Szerzők, 2003. - 240 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-206-575-1)
796.332.071.2(439) *** 331.2(439)
[AN 987476]
MARC

ANSEL
UTF-89485 /2003.
Michalik, Martina
Pluster-Pen - Deko- & Geschenk-Ideen (magyar)
   Pufi figurák : ajándékok és díszek habfestékkel / Martina és Eva-Maria Michalik ; [ford. Sámoly Emília]. - [Kaposvár] : Holló, [2003]. - 30 p. : ill., színes ; 21 cm + mell. - (Barkácskönyvek, ISSN 1587-799X)
ISBN 963-684-092-X fűzött : ár nélkül
379.826 *** 745.55
[AN 985449]
MARC

ANSEL
UTF-89486 /2003.
Rogaczewski-Nogai, Sybille
Fashion-Pen - Motive im Trend (magyar)
   Textilfestés : divatos ruhadarabok Fashion Pennel / Sybille Rogaczewski-Nogai ; [ford. Kovács Melinda]. - [Kaposvár] : Holló, [2003]. - 30 p. : ill., színes ; 21 cm + 2 mell. - (Barkácskönyvek, ISSN 1587-799X)
ISBN 963-684-091-1 fűzött : ár nélkül
379.826 *** 745.52
[AN 987274]
MARC

ANSEL
UTF-89487 /2003.
Utermarck, Birgit
Fensterbilder rund ums Jahr (magyar)
   Ablakképek papírból minden évszakra / Birgit Utermarck ; [ford. Sámoly Emília]. - [Kaposvár] : Holló, [2003]. - 30 p. : ill., színes ; 21 cm + 2 mell. - (Barkácskönyvek, ISSN 1587-799X)
ISBN 963-684-096-2 fűzött : ár nélkül
379.826 *** 745.54
[AN 987276]
MARC

ANSEL
UTF-89488 /2003.
Zühlke, Kirsi
Aquarell-Malerei - Blumenmotive (magyar)
   Akvarellfestés : virágmotívumok lépésről lépésre / Kirsi Zühlke ; [ford. Kovács Melinda]. - [Kaposvár] : Holló, [2003]. - 30 p. : ill., főként színes ; 21 cm + 2 mell. - (Barkácskönyvek, ISSN 1587-799X)
ISBN 963-684-094-6 fűzött : ár nélkül
379.826 *** 75.021.322
[AN 985453]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

9489 /2003.
   5 ház : Janesch, Karácsony, Mónus-Szőke, Turányi, Janáky / [... szerk. Lévai-Kanyó Judit] ; [... szerzői Balázs Mihály et al.]. - [Budapest] : Terc, cop. 2003. - 181 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-86303-0-2 fűzött : ár nélkül
728(439)"199/200"
[AN 987888]
MARC

ANSEL
UTF-89490 /2003.
Bajzik Zsolt (1963-)
   Egy európai Bozsokon : Verebi Végh Gyula munkássága és gyűjteménye / [szerző Bajzik Zsolt] ; [szerk. Szommer Ildikó] ; [közread. a] Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága. - Szombathely : Vas M. Múz. Ig., 2003. - 56 p. : ill. ; 24 cm
Példányszám: 500
ISBN 963-210-011-5 fűzött : ár nékül
Végh Gyula (1870-1951)
75(439)(092)Végh_Gy. *** 7.074(439)Végh_Gy. *** 061.4(439-2Szombathely) *** 908.439-2Bozsok *** 069.017(439-2Szombathely)Végh-gyűjtemény
[AN 986321]
MARC

ANSEL
UTF-89491 /2003.
   Három a tánc! : magyarországi táncábrázolások 1686-1940 : [Székesfehérvár, Városi Képtár - Deák Gyűjtemény, 2002. augusztus 13 - december 22.] = Three is the dance! : Hungarian dance representations in 1686-1940 : [Székesfehérvár, City Gallery - Deák Collection, 13. August - 22. December, 2002] / [a kiállított anyagot vál. és a kiállítást rend. ... Nagy Zoltán] ; [szerk. ... Nagy Zoltán, Lakat Erika] ; [ford. ... Gábor Zsuzsanna, Dunay Ervin]. - Székesfehérvár : Vár. Képtár - Deák Gyűjtemény, 2002. - 116 p. : ill., részben színes ; 27 cm
Tanulmányok Vajda László et al. - A kiállítás katalógusával. - Bibliogr. a tanulmányok végén. - Példányszám: 1200
ISBN 963-206-052-0 fűzött : ár nélkül
73/76(439)"16/19"" *** 73/76.041.7 *** 061.4(439-2Székesfehérvár) *** 793.3
[AN 984871]
MARC

ANSEL
UTF-89492 /2003.
   A Hortobágyi Alkotótábor pannó kiállítása : Dr. Földi János Általános és Művészeti Iskola, Hajdúhadház / [... szerk. Vass László]. - [Hajdúhadház] : [Önkormányzat], 2003. - [36] p. : ill., részben színes ; 30 cm
Közread. Hajdúhadház Önkormányzata. - A bev. angol nyelven is
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-7925-317)
73/76(439)"199" *** 73/76(4-11)(=945.11)"199" *** 061.28(439Hortobágy) *** 069(439-2Hajdúhadház)
[AN 985114]
MARC

ANSEL
UTF-89493 /2003.
Lakner Antal (1966-)
   Pápagyűjtemény : 1991-2000 = Popecollection / [gyűjtő] Lakner Antal ; [kiad. a ... Galéria 56]. - Budapest : Galéria 56, cop. 2001. - [64] p. : ill., részben színes ; 15 cm
Példányszám: 700
ISBN 963-00-6148-1 fűzött : ár nélkül
János Pál (pápa), II.
069.017(439)Lakner_A. *** 73/76(100)"199" *** 379.82 *** 262.13(092)János_Pál,_II.(089.3)
[AN 906920]
MARC

ANSEL
UTF-89494 /2003.
   A magyar királyok koronázó palástja / E. Nagy Katalin [et al.] ; [szerk. Bardoly István]. - Veszprém ; Budapest : M. Képek, 2002. - 209, [2] p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-8210-98-2 fűzött : ár nélkül
745.52(439)"10" *** 342.519.8(439)(091)
[AN 986213]
MARC

ANSEL
UTF-89495 /2003.
Palkó Tibor (1959-)
   A Másik Paradicsom = The Other Paradise / Palkó Tibor, Várszegi Tibor. - Budapest : Kijárat, cop. 2002. - 43 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Katalógus. - Kézzel számozott példány: 500
ISBN 963-9136-89-1 kötött : ár nélkül
75(439)(092)Palkó_T. *** 792.01(439)(092)Várszegi_T. *** 7.037
[AN 989280]
MARC

ANSEL
UTF-89496 /2003.
Pap Gábor (1939-)
   Mag hó alatt : télutón / Pap Gábor. - Budapest : Püski, 2003. - 592 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 555-576.
ISBN 963-9906-03-4 v. : 3960,- Ft
7(439)(091) *** 7.031.4(439) *** 39(=945.11)
[AN 985972]
MARC

ANSEL
UTF-89497 /2003.
   Posters from Hungary = Plakátok Magyarországról / selected by Kari Piippo ; [... szerk. Pócs Péter]. - [Budapest] : Poster'V Design Studio, [2001]. - 117 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 963-00-7679-9 fűzött : ár nélkül
769.91(439) *** 061.4(489-2Århus)
[AN 912325]
MARC

ANSEL
UTF-89498 /2003.
   Réber antológia / [... szerk. Widengård Krisztina]. - Budapest : Holnap, cop. 2003. - 111 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 110.
ISBN 963-346-581-8 kötött : ár nélkül
Réber László (1920-2001)
741(439)(092)Réber_L.
[AN 987878]
MARC

ANSEL
UTF-89499 /2003.
Regőczi István (1915-)
   Az Isten vándora / Regőczi István. - [Budapest] : [Magánkiad.], 2001-. - 20 cm
Az 1. köt. kötetjelzés nélkül jelent meg, monografikus leírása: AN 334375
ISBN 963-440-486-3 *
726.52(439-2Bp.XII.)(0:82-94) *** 282(439-2Bp.XII.) *** 894.511-94
[AN 902337]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., A Vizimalomtól a Kútvölgyi engesztelő kápolnáig. - [2001]. - 191 p.
ISBN 963-696-023-2 fűzött : ár nélkül
282(439)(092)Regőczi_I.(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 907201] MARC

ANSEL
UTF-89500 /2003.
   A Százados Úti Művésztelep, 1999 / [közread. a] Százados Úti Művésztelep Egyesület. - [Budapest] : Százados Úti Művésztelep Egyes., [2001]. - 26 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-00-6650-5 * fűzött : ár nélkül
Százados Úti Művésztelep.
73/76(439-2Bp.)(092) *** 061.28(439-2Bp.)
[AN 912327]
MARC

ANSEL
UTF-89501 /2003.
Székesfehérvári Fotóklub.
   A 45 éves Székesfehérvári Fotóklub retrospektív fotókiállítása : Székesfehérvár, 2002. dec. 16 - 2003. jan. 14. / [rend., közread. a Megyei Művelődési Központ]. - [Székesfehérvár] : [MMK], [2003]. - 32 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
77.04(439-2Székesfehérvár)"195/200" *** 061.2(439-2Székesfehérvár)(091) *** 061.4(439-2Székesfehérvár)
[AN 985153]
MARC

ANSEL
UTF-89502 /2003.
Szűcs Árpád
   A Feszty-körkép / Szűcs Árpád, Wójtowicz Małgorzata. - 5. kiad. - [Budapest] : Helikon, 2003, cop. 1996. - 91, [3] p. : ill., részben színes ; 24 cm + mell.
Trogmayer Ottó előszavával. - Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás angol, német és spanyol nyelven
ISBN 963-208-822-0 kötött : 1500,- Ft
Feszty Árpád (1856-1914). A magyarok bejövetele.
75(439)(092)Feszty_Á. *** 75.044(439)
[AN 1032984]
MARC

ANSEL
UTF-89503 /2003.
Tóth Attila
   Ópusztaszer, Megyék Történelmi Szoborparkja / [írta és szerk. Tóth Attila] ; [kiad. az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark Kht.]. - [Ópusztaszer] : Ópusztaszeri Nemz. Tört. Emlékpark Kht., 2001. - 24 p. : ill., színes ; 15 cm
ISBN 963-00-8420-1 * fűzött : ár nélkül
Ópusztaszer
725.945(439-2Ópusztaszer)
[AN 906918]
MARC

ANSEL
UTF-89504 /2003.
   Változatok az ikonra : tisztelgés Kondor Béla születésének 70. évfordulóján : Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Kortárs Galéria, 2001. december 12 - 2002. január 19. / [a kiállítás anyagát vál. és a katalógust szerk. Nagy T. Katalin]. - [Budapest] : Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjt. és Kortárs Galéria, [2002]. - [29] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-00-9087-2 fűzött : ár nélkül
Kondor Béla (1931-1972)
75(439)(092)Kondor_B. *** 75(439)"19" *** 75.046.3 *** 061.4(439-2Bp.)"2001/2002"
[AN 911518]
MARC

ANSEL
UTF-89505 /2003.
   Veszprémi nyolcak kiállítása : Sepsiszentgyörgy, Székely Nemzeti Múzeum Képtára, 2003. április 28 - május 30. : Veszprém, Művészetek Háza, Várgaléria, 2003. június 21 - július 27. / Áfrány Gábor [et al.] ; [rend. Veszprém Megyei Jogú Város Művészetek Háza, Székely Nemzeti Múzeum Képtára]. - Veszprém : Művészetek Háza, [2003]. - [24] p. : ill., színes ; 18x25 cm
Kiállítási katalógus. - Borítócím: V.8.
Fűzött : ár nélkül
73/76(439-2Veszprém)"200" *** 061.4(498-2Sepsiszentgyörgy) *** 061.4(439-2Veszprém)
[AN 985134]
MARC

ANSEL
UTF-89506 /2003.
Vizsnyiczai Erzsébet (1948-1996)
   Fotókipakolás : Vizsnyiczai Erzsébet fényképei. - [Budapest] : Kairosz, 2003. - 79 p. : ill. ; 23 cm
Bev. Schäffer Erzsébet
ISBN 963-9484-37-7 kötött : ár nélkül
77.04(439)(092)Vizsnyiczai_E.
[AN 986170]
MARC

ANSEL
UTF-89507 /2003.
   "XXI. századi kihívások" : Új Pest Megyei Tárlat, 2002 : Szentendre, MűvészetMalom / [a katalógust szerk. Köpöczi Rózsa, Németh Zsuzsa] ; [a kiállítást rend. Bodonyi Emőke] ; [rend., kiad. a Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága]. - Szentendre : Pest M. Múz. Ig., [2003]. - 149 p. : ill., főként színes ; 18 cm
A bev. angol nyelven is
ISBN 963-7215-89-1 fűzött : ár nélkül
73/76(439.153)"200" *** 061.4(439-2Szentendre)
[AN 985064]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

9508 /2003.
   Ghymes-történetek / [szerk.] Medgyesi Gabriella, Ujfalussy Béla. - [Budapest] : Di-Color Studio, 2003. - 136 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 963-204-816-4 kötött : ár nélkül
Ghymes Együttes.
78.067.26.035.7(437.6)(=945.11)Ghymes
[AN 984416]
MARC

ANSEL
UTF-89509 /2003.
Göbölyös N. László (1956-)
   A 60-as évek 45-ös fordulaton : slágerek és történelem / Göbölyös N. László. - Budapest : Szabad Föld, 2003. - 384 p. : ill. ; 30 cm
Filmogr.: p. 317-325. - Diszkogr.: p. 332-346.
ISBN 963-8473-30-4 kötött : 5390,- Ft
78.067.26(100)"196"
[AN 987290]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

9510 /2003.
Antal Mária (1954-)
   Hogy mondjuk angolul? : egyszerűbb beszédhelyzetek / Antal Mária, Heller Anna. - 9. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2003. - 271 p. ; 20 cm. - (Tanuljunk nyelveket!, ISSN 0133-1094)
Gerinccím: Angol
ISBN 963-19-3817-4 fűzött : ár nélkül
802.0(078)=945.11
[AN 1032009]
MARC

ANSEL
UTF-89511 /2003.
Antalné Szabó Ágnes
   Írás - kultúra - felelősség : Simonyi Zsigmond helyesírási verseny, 2000-2001 / [a köt. szerzője Antalné Szabó Ágnes]. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2001. - 127 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 33-36.
ISBN 963-19-2186-7 fűzött : ár nélkül
809.451.1-1 *** 371.384
[AN 912697]
MARC

ANSEL
UTF-89512 /2003.
Bakos Ferenc (1922-1996)
   Román - magyar kisszótár = Dicţionar român - maghiar / Bakos Ferenc, Dorogman György. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2003, cop. 1995. - 659 p. ; 15 cm. - (Kisszótár,, ISSN 0324-7562)
Román - magyar szótár (borító- és gerinccím)
ISBN 963-05-6876-4 kötött : ár nélkül
801.323=590=945.11
[AN 1033310]
MARC

ANSEL
UTF-89513 /2003.
Dudics Pálné
   Orosz fordítási- és szövegértési feladatgyűjtemény érettségire, felvételire, nyelvvizsgára készülőknek / Dudics Pálné. - Debrecen : Pedellus, 2001. - 93, [3] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9224-77-4 fűzött : ár nélkül
808.2(078)=945.11
[AN 911515]
MARC

ANSEL
UTF-89514 /2003.
Faluba Kálmán (1941-)
   Spanyol nyelvtan / Faluba Kálmán, Horányi Mátyás. - 10. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2003. - 179 p. ; 20 cm
ISBN 963-19-4074-8 fűzött : ár nélkül
806.0-5(078)=945.11
[AN 1033258]
MARC

ANSEL
UTF-89515 /2003.
Fodorné Sárközi Júlia
   Fordítás magyarra és szövegértés : angol 5 : középfok / [szerzők Fodorné Sárközi Júlia, Sárosdy Iván]. - 2. jav. kiad., utánny. - Budapest : Akad. K. : ITK, 2003, cop. 1998. - 116 p. ; 24 cm. - (Origo nyelvvizsgakönyvek, ISSN 1589-7842)
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-05-7571-X)
802.0(079.1)=945.11
[AN 1030912]
MARC

ANSEL
UTF-89516 /2003.
Hargitai György (1933-)
   Kisszótár : magyar - olasz, olasz - magyar = Piccolo vocabolario : ungherese - italiano, italiano - ungherese / [összeáll. Hargitai György]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2003. - 258 p. ; 15 cm
Magyar - olasz, olasz - magyar kisszótár (gerinccím)
ISBN 963-09-4436-7 fűzött : 1980,- Ft
801.323=945.11=50 *** 801.323=50=945.11
[AN 986022]
MARC

ANSEL
UTF-89517 /2003.
   Írásbeli feladatok a nyelvvizsgán : angol 3 : felsőfok, középfok, alapfok / [szerzők Fonyódi Jenő et al.]. - 3. jav. kiad., utánny. - Budapest : Akad. K. : ITK, 2003, cop. 1996. - 150 p. ; 24 cm. - (Origo nyelvvizsgakönyvek, ISSN 1589-7842)
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-05-7505-1)
802.0(079.1)=945.11
[AN 1030905]
MARC

ANSEL
UTF-89518 /2003.
Jacob, Renate
   Übungssammlung Geschäftskorrespondenz / Renate Jacob. - [Pécs] : E-Werk BT, 2002. - 63 fol. : ill. ; 30 cm
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-430-219-X)
803.0(075.8)=945.11 *** 651.7(075.8)
[AN 989235]
MARC

ANSEL
UTF-89519 /2003.
Jászay László (1951-)
   Variancia az orosz ige paradigmájában / Jászay László, Lőrincz Julianna. - Eger : EKF Líceum K., 2001. - 141 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 130-136. - Példányszám: 275. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-9417-00-9 fűzött : ár nélkül
808.2-25
[AN 986169]
MARC

ANSEL
UTF-89520 /2003.
Király Rudolf (1906-1988)
   Útiszótár : magyar - spanyol, spanyol - magyar = Diccionario para turistas : húngaro - español, español - húngaro / [szerk. Király Rudolf] ; [... gond. Dorogman György]. - 2. jav. kiad., utánny. - Budapest : Akad. K., 2003, cop. 1992. - 491 p. ; 14 cm
Magyar - spanyol, spanyol - magyar útiszótár (borító- és gerinccím)
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-05-6303-7)
801.323=945.11=60 *** 801.323=60=945.11
[AN 1030576]
MARC

ANSEL
UTF-89521 /2003.
Király Zsolt
   Blackbird : tanári kézikönyv, megoldókulcs és szövegkönyv / Király Zsolt. - 2. jav. kiad., utánny. - Budapest : Akad. K., 2003. - 114 p. ; 28 cm. - (Exam pass, ISSN 1418-0405)
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-05-7536-1)
802.0(079.1)(072)
[AN 1030927]
MARC

ANSEL
UTF-89522 /2003.
   Langenscheidt útiszótár : francia / [a magyar-francia változatot szerk. Vigh Szilvia]. - Berlin [etc.] : Langenscheidt ; Szeged : Grimm, 2003. - [4], 320, [3] p. : ill., színes ; 15 cm
A ford. a "Langenscheidts Sprachführer Französisch" c. kiad. alapján kész.
ISBN 963-9087-57-2 fűzött : ár nélkül
804.0(078)=945.11
[AN 987050]
MARC

ANSEL
UTF-89523 /2003.
Magay Tamás (1928-)
   Magyar - angol szótár = Hungarian - English dictionary / Magay Tamás, Országh László. - Váltl. lny. - Budapest : Akad. K., 2003, cop. 2000. - XXI, 816 p. ; 25 cm
ISBN 963-05-7632-5 kötött : ár nélkül
801.323=945.11=20
[AN 1033753]
MARC

ANSEL
UTF-89524 /2003.
   Magyar értelmező kéziszótár / szerk. Juhász József [et al.] ; [a szótár készítésében részt vettek J. Soltész Katalin et al.]. - 2. átd. kiad. / főszerk. Pusztai Ferenc ; szerk. Gerstner Károly [et al.]. - Budapest : Akad. K., 2003. - XXIV, 1507 p. ; 29 cm
ISBN 963-05-8024-1 b. : ár nélkülISBN 963-05-7874-3 kötött : ár nélkül
809.451.1-321.2
[AN 1033743]
MARC

ANSEL
UTF-89525 /2003.
Minya Károly
   Mai magyar nyelvújítás : szókészletünk módosulása a neologizmusok tükrében a rendszerváltástól az ezredfordulóig / Minya Károly. - Budapest : Tinta, 2003. - 128 p. ; 24 cm. - (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603 ; 16.)
Bibliogr.: p. 92-96.
ISBN 963-9372-54-4 fűzött : 1960,- Ft
809.451.1-316.1 *** 809.451.1-06
[AN 984285]
MARC

ANSEL
UTF-89526 /2003.
   Mutatványok a hármas határ menti nyelvhasználat kutatásából / szerk. P. Lakatos Ilona ; [szerzők P. Csige Katalin et al.]. - Nyíregyháza : Bessenyei, 2002. - 166 p. : ill. ; 24 cm. - (A Nyíregyházi Főiskola Bölcsészettudományi és Művészeti Főiskolai Kara Magyar Nyelvészeti Tanszékének kiadványai, ISSN 1589-8059)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9385-21-2 fűzött : ár nélkül
809.451.1-087(439.163)
[AN 985192]
MARC

ANSEL
UTF-89527 /2003.
   Német - magyar főnévi valenciaszótár = Deutsch - ungarisches Wörterbuch zur Substantivvalenz / főszerk. ... Bassola Péter ; szerzők ... Bassola Péter [et al.]. - Szeged : Grimm, 2003. - 192 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 189-192.
ISBN 963-9087-61-0 fűzött : ár nélkül
803.0-561.833(078)=945.11
[AN 987037]
MARC

ANSEL
UTF-89528 /2003.
Seligson, Paul
Prepositions (magyar)
   Elöljárószók / Paul Seligson. Vonzatos igék / Jeremy Harrison ; [ford. és adapt. Bárány Ferenc] ; [ill. Martin Fish]. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2003, cop. 2001. - 64, 64 p. : ill. ; 24 cm. - (Nyelvtandem, ISSN 1419-4066)
Egys. cím: Prepositions. Phrasal verbs
ISBN 963-05-7781-X fűzött : ár nélkül
802.0-282(078)=945.11 *** 802.0-561.834(078)=945.11
[AN 1030897]
MARC

ANSEL
UTF-89529 /2003.
Simigné Fenyő Sarolta
   Készülünk az angol középfokú TELC nyelvvizsgára : gyakorlókönyv és próbavizsga feladatok / Simigné Fenyő Sarolta, Váraljainé Csorba Éva. - Miskolc : Simigné Fenyő S., Váraljainé Csorba É., 2003. - 273 p. : ill. ; 30 cm + mell.
ISBN 963-430-348-X * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-440-348-X)
802.0(079.1)=945.11
[AN 988282]
MARC

ANSEL
UTF-89530 /2003.
Végh Béla
   Magyar - francia, francia - magyar útiszótár = Dictionnaire pour touristes hongrois - français, français - hongrois / [szerk. Végh Béla] ; [... gond. Kormányos József]. - Váltl. lny. - Budapest : Akad. K., 2003, cop. 1992. - 593 p. ; 14 cm
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-05-6304-5)
801.323=40=945.11 *** 801.323=945.11=40
[AN 1033256]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

9531 /2003.
Heller Ágnes (1929-)
   Pikareszk Auschwitz árnyékában : négy tanulmány / Heller Ágnes. - Budapest : Múlt és Jövő K., 2003. - 141 p. ; 20 cm
ISBN 963-9171-92-1 fűzött : 1400,- Ft
82(=924)(4)(091)"19"
[AN 988782]
MARC

ANSEL
UTF-89532 /2003.
   Österreich-Studien : Jubiläumsausgabe anlässlich der Zehnjahresfeier der Österreich-Bibliothek in Szombathely / hrsg. von Lajos Szalai. - Szombathely : BDF, 2002. - 114 p. : ill. ; 24 cm. - (Acta Germanistica Savariensia, ISSN 1216-9757 ; 8.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9290-95-5 fűzött : ár nélkül
830(436)(091) *** 803.0
[AN 984863]
MARC

ANSEL
UTF-89533 /2003.
   Szó és kép : a művészi kifejezés szemiotikája és ikonográfiája : tanulmányok / szerk. Kiss Attila Atilla, Szőnyi György Endre. - Szeged : JATEPress, 2003. - 404 p. : ill. ; 24 cm. - (Ikonológia és műértelmezés, ISSN 0237-5079 ; 9.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 1000
ISBN 963-482-600-8 fűzött : ár nélkül
82.01 *** 7.04 *** 165.212
[AN 985383]
MARC

ANSEL
UTF-89534 /2003.
Tverdota György (1947-)
   Albert Camus: Közöny / Tverdota György. - [Budapest] : Akkord, cop. 2003. - 63 p. ; 22 cm. - (Talentum műelemzések, ISSN 1417-5061)
Bibliogr.: p. 60-61.
ISBN 963-7803-99-8 fűzött : 598,- Ft
Camus, Albert. L'étranger.
840(092)Camus,_A.
[AN 987261]
MARC

ANSEL
UTF-89535 /2003.
   Válaszúton / szerk. Mihályi Gábor. - [Budapest] : Új Világ, [2003]. - 110 p. : ill. ; 29 cm. - (Európai füzetek, ISSN 1219-7149 ; 8.)
ISBN 963-210-260-6 fűzött : 1400,- Ft
82(091) *** 82-822=945.11
[AN 986220]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

9536 /2003.
Barta János (1901-1988)
   Arany János és kortársai / Barta János ; [vál., sajtó alá rend. Imre László] ; [a névmutató Gönczy Monika munkája]. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2003. - 2 db ; 21 cm. - (Csokonai könyvtár, ISSN 1217-0380 ; 27.)
ISBN 963-472-750-6 fűzött : 1800,- Ft
894.511(092)Arany_J. *** 894.511(091)"18/19"
[AN 984338]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Arany-tanulmányok. - 388 p.
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-472-684-4
Arany János (1817-1882)
894.511(092)Arany_J.
[AN 984343] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Arany kortársai. - 356 p.
ISBN 963-472-749-2
894.511(091)"18/19"
[AN 984350] MARC

ANSEL
UTF-89537 /2003.
Bezeczky Gábor (1955-)
   Krúdy Gyula: Szindbád / Bezeczky Gábor. - [Budapest] : Akkord, cop. 2003. - 79 p. ; 22 cm. - (Talentum műelemzések, ISSN 1417-5061)
Bibliogr.: p. 78.
ISBN 963-7803-37-8 fűzött : 598,- Ft
Krúdy Gyula (1878-1933). Szindbád.
894.511(092)Krúdy_Gy.
[AN 987262]
MARC

ANSEL
UTF-89538 /2003.
Csicsery-Rónay István (1917-)
   Illyés Gyula / írja Csicsery-Rónay István. - Budapest : Occidental Press, 2003-. - 21 cm
Illyés Gyula (1902-1983)
894.511(092)Illyés_Gy.
[AN 988718]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r. - 2003. - 61 p. : ill. - (Csillagos órák, sorsfordító magyarok ; ; 13.)
Magyar és francia nyelven
ISBN 963-7871-22-5 fűzött : 400,- Ft
894.511(092)Illyés_Gy.
[AN 988719] MARC

ANSEL
UTF-89539 /2003.
Fehér József
   Tímár Máté bibliográfiája / [szerk. Fehér József] ; [kiad. az Endrődi Tájház és a Körösi Műhely Alapítvány]. - [Endrőd] : Endrődi Tájház : Körösi Műhely Alapítvány, [2001]. - 39 p. : ill. ; 15 cm
ISBN 963-00-7052-9 fűzött : ár nélkül
Tímár Máté (1922-1999)
894.511(092)Tímár_M.:016 *** 012Tímár_M.
[AN 908050]
MARC

ANSEL
UTF-89540 /2003.
Fráter Zoltán (1956-)
   Krúdy Gyula / Fráter Zoltán. - [Budapest] : Elektra Kiadóház, 2003. - 137 p. : ill. ; 21 cm. - (Élet-kép sorozat, ISSN 1419-9785)
Bibliogr.: p. 133-135.
ISBN 963-9391-58-1 kötött : 1690,- Ft
Krúdy Gyula (1878-1933)
894.511(092)Krúdy_Gy.
[AN 987346]
MARC

ANSEL
UTF-89541 /2003.
Gáspári László (1942-)
   A funkcionális alakzatelmélet vázlata / Gáspári László. - Piliscsaba : PPKE BTK, 2003. - 168 p. ; 24 cm. - (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Magyar Nyelvészeti Tanszékének kiadványai, ISSN 1419-7693 ; 6.)
Bibliogr.: p. 155-159.
ISBN 963-9296-70-8 fűzött : ár nélkül
894.511.08 *** 82.01-1
[AN 985866]
MARC

ANSEL
UTF-89542 /2003.
Görömbei András (1945-)
   Irodalom és nemzeti önismeret / Görömbei András. - Budapest : Nap, 2003. - 401 p. ; 19 cm. - (Magyar esszék, ISSN 1589-6102)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9402-35-4 kötött : 2350,- Ft
894.511(091)"19" *** 323.1(=945.11) *** 316.63
[AN 988488]
MARC

ANSEL
UTF-89543 /2003.
Hegedűs Loránt (1930-)
   Nyitás a Végtelenre : irodalmi tanulmányok / Hegedűs Loránt. - Budapest : B-Média Kft., 2003. - 228 p. ; 24 cm. - (Magyar Fórum könyvek, ISSN 1216-0857)
ISBN 963-206-897-1 fűzött : 1100,- Ft
894.511(091)-97"18/19"
[AN 987779]
MARC

ANSEL
UTF-89544 /2003.
Kőbányai János (1951-)
   Kertésznapló / Kőbányai János. - [Budapest] : Múlt és Jövő K., cop. 2003. - 175 p. ; 19 cm
ISBN 963-9171-95-6 fűzött : 1400,- Ft
Kertész Imre (1929-)
894.511(092)Kertész_I.
[AN 988772]
MARC

ANSEL
UTF-89545 /2003.
Nagy Péter, H. (1967-)
   Orfeusz feldarabolva : Zalán Tibor költészete és az avantgárd hagyomány / H. Nagy Péter. - Budapest : Ráció, 2003. - 173 p. : ill. ; 20 cm. - (Aktuális avantgárd, ISSN 1589-3502 ; 17.)
Bibliogr.: p. 167-169.
ISBN 963-86272-2-0 fűzött : 1700,- Ft
Zalán Tibor (1954-)
894.511(092)Zalán_T. *** 82.015.19
[AN 985826]
MARC

ANSEL
UTF-89546 /2003.
   Öröklét : in memoriam Weöres Sándor / [vál., szerk., összeáll. Domokos Mátyás]. - Budapest : Nap, 2003. - 402 p., [8] t. : ill. ; 19 cm. - (In memoriam, ISSN 1416-0757)
Oktatási segédkönyv
ISBN 963-9402-31-1 kötött : 2400,- Ft
Weöres Sándor (1913-1989)
894.511(092)Weöres_S. *** 894.511-822
[AN 987232]
MARC

ANSEL
UTF-89547 /2003.
   Ostromgyűrűben : in memoriam Orbán Ottó / [vál., szerk., összeáll. Lator László]. - Budapest : Nap, 2003. - 367 p., [8] t. : ill. ; 19 cm. - (In memoriam, ISSN 1416-0757)
ISBN 963-9402-32-X kötött : 2200,- Ft
Orbán Ottó (1936-2002)
894.511(092)OrbánO. *** 894.511-822
[AN 987233]
MARC

ANSEL
UTF-89548 /2003.
Pomogáts Béla (1934-)
   Irodalmi nemzet / Pomogáts Béla. - Miskolc : Felsőmagyarország K. ; Szolnok : Szépírás K., 2003. - 376 p. ; 20 cm
ISBN 963-8633-08-5 fűzött : 2000,- Ft
894.511(091)"19"
[AN 986326]
MARC

ANSEL
UTF-89549 /2003.
   A retorikai-stilisztikai alakzatok világa / szerk. Szathmári István. - Budapest : Tinta, 2003. - 227 p. ; 24 cm. - (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603 ; 18.)
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Mai Magyar Nyelvi Tanszék Stíluskutató Csoportja által 2001. okt. 31-én "Az alakzatok világa" címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9372-46-3 fűzött : 2380,- Ft
894.511.08 *** 82.08 *** 061.3(439-2Bp.)"2001"
[AN 984287]
MARC

ANSEL
UTF-89550 /2003.
Szántó F. István (1964-)
   Zárójelek között : centók könyve / Szántó F. István. - Budapest : FISZ, 2003. - 160, [2] p. ; 20 cm. - (FISZ könyvek, ISSN 1585-972X ; 18.)
Publicisztikai írások
ISBN 963-86368-0-7 fűzött : 1500,- Ft
894.511(091)"19" *** 82(091)"19" *** 82.01
[AN 985862]
MARC

ANSEL
UTF-89551 /2003.
   A véradó : Hajnóczy Péter emlékezete / [vál., szerk., összeáll. Reményi József Tamás]. - Budapest : Nap, cop. 2003. - 246 p. : ill. ; 20 cm. - (Emlékezet, ISSN 1585-8405)
Oktatási segédkönyv
ISBN 963-9402-36-2 kötött : 2200,- Ft (hibás ISBN 963-9402-28-1)
Hajnóczy Péter (1942-1981)
894.511(092)Hajnóczy_P.
[AN 988358]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

9552 /2003.
Allan, Emma
Lessons in lust (magyar)
   Csábítás művészete / Emma Allan ; [ford. Láng Viola]. - Budapest : iXmédia, 2003. - 256 p. ; 18 cm. - (Extázis-könyvek, ISSN 1589-0996 ; 5.)
ISBN 963-86313-4-1 fűzött : ár nélkül
820-993=945.11
[AN 984954]
MARC

ANSEL
UTF-89553 /2003.
Atkinson, Kate
Behind the scenes at the museum (magyar)
   Fénykép ezüstkeretben / Kate Atkinson ; [ford. Szűr-Szabó Katalin]. - [Budapest] : Geopen, 2003. - 433 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-9093-76-9 fűzött : 2490,- Ft
820-31=945.11
[AN 988529]
MARC

ANSEL
UTF-89554 /2003.
Baricco, Alessandro
Seta (magyar)
   Selyem / Alessandro Baricco ; [ford. Székely Éva]. - [Budapest] : Helikon, cop. 2003. - 100 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-208-821-2 fűzött : 1180,- Ft
850-31=945.11
[AN 1032067]
MARC

ANSEL
UTF-89555 /2003.
Barnes, Belinda
His special delivery (magyar)
   A boldogító igen / Belinda Barnes ; [... ford. Telek Zsuzsanna]. Kint a vízből / Sharon Kendrick ; [... ford. Radeczki Gizella]. Az utolsó csata / Jeanne Allan ; [... ford. Tandor Dezső]. - Budapest : Harlequin, 2003. - 287 p. : ill. ; 21 cm. - (Júlia különszám, ISSN 1419-4414 ; 2003/2.)
Egys. cím: His special delivery. The unlikely mistress. One man to the altar. - Kisregények
ISBN 963-537-100-4 * fűzött : 749,- Ft (hibás ISBN 963-536-100-4)
820-312.5(73)(082)=945.11
[AN 985602]
MARC

ANSEL
UTF-89556 /2003.
Barnett, Jill
Sentimental journey (magyar)
   Szentimentális utazás / Jill Barnett ; [ford. Pap Viola]. - Budapest : Kalandor, 2003. - 2 db ; 20 cm
Regény
ISBN 963-86370-0-5
820-312.5(73)=945.11
[AN 987313]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 342 p.
Fűzött : 990,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 987318] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 235 p.
Fűzött : 1490,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 987325] MARC

ANSEL
UTF-89557 /2003.
Bates, Donna
Wind of change (magyar)
   A változás forgószele / Donna Bates ; [ford. Rencsár Tivadar]. - [Budapest] : DM Millennium, [2003]. - 63 p. ; 21 cm. - (Laura, ISSN 1589-7095 ; 1.)
Regény
ISBN 963-9528-00-5 fűzött : 249,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 987879]
MARC

ANSEL
UTF-89558 /2003.
Behrendt, Leni
Ich warte auf den Märchenprinzen (magyar)
   Várok rád : a boldogságért érdemes / Leni Behrendt ; [ford. Horváth Rita]. - Budapest : EX-BB, [2003]. - 78 p. ; 22 cm. - (Románc ; ; 6.)
Kisregény
ISBN 963-9480-39-8 fűzött : 325,- Ft (hibás ISBN 963-9391-80-3)
830-312.5=945.11
[AN 984876]
MARC

ANSEL
UTF-89559 /2003.
Benson, Stéphanie
Biblio-quête (magyar)
   Áldozatok a könyvtárban / Stéphanie Benson ; [ford. Mihancsik Zsófia]. - Budapest : Réz, 2003. - 203 p. ; 20 cm. - (Vörös-fekete könyvek, ISSN 1589-8784)
Regény
ISBN 963-210-135-9 fűzött : 1580,- Ft
840-312.4=945.11
[AN 989301]
MARC

ANSEL
UTF-89560 /2003.
Benzoni, Juliette
Les Treize vents (magyar)
   A forgószelek háza / Juliette Benzoni ; [ford. Till Katalin]. - [Budapest] : Geopen, 2003-. - 19 cm
Regény
840-31=945.11
[AN 968574]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., A betolakodó. - 2003. - 498, [2] p.
ISBN 963-9093-82-3 fűzött : 1990,- Ft
840-31=945.11
[AN 987998] MARC

ANSEL
UTF-89561 /2003.
   Bibliografia beletristických publikácií slovenských spisovatel'ov v Mad'arsku, 1955-2002 = Magyarországi szlovák írók szépirodalmi műveinek bibliográfiája, 1955-2002 / [zost. Gregor Papuček] ; [red. ... Zuzanna Hollósyová Hollósy Tiborné] ; [közread. a] Magyar Művelődési Intézet Nemzetiségi Osztály. - Budapest : MMI Nemzetiségi Oszt., 2002. - 125 p. : ill. ; 21 cm
Példányszám: 320
Fűzött : ár nélkül
885.4-1/-9(439):016
[AN 987097]
MARC

ANSEL
UTF-89562 /2003.
Boie, Kirsten
Der Prinz und der Bottelknabe oder Erzähl mir von Down Jones (magyar)
   Szerepcsere : mai koldus és királyfi / Kirsten Boie ; [ford. Nemeskürty Harriet]. - Budapest : Animus, 2003. - 192 p. ; 22 cm
Ifjúsági regény
ISBN 963-9307-85-8 kötött : 1590,- Ft
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 987283]
MARC

ANSEL
UTF-89563 /2003.
Cameron, Stella
True bliss (magyar)
   Ezüstszálak / Stella Cameron ; [ford. Bartha Réka]. - 2. kiad. - [Debrecen] : Aquila, 2003. - 399 p. ; 21 cm. - (Vadrózsa könyvek, ISSN 1418-5954)
Regény
ISBN 963-679-206-2 fűzött : ár nélkül
820-312.5(73)=945.11
[AN 1030565]
MARC

ANSEL
UTF-89564 /2003.
Carmichael, Emily
Visions of the heart (magyar)
   A szőke indián / Emily Carmichael ; [ford. Dusnoki Tibor]. - 2. kiad. - [Debrecen] : Aquila, 2003. - 393 p. ; 21 cm. - (Vadrózsa könyvek, ISSN 1418-5954)
Regény
ISBN 963-679-210-0 fűzött : ár nélkül
820-312.5(73)=945.11
[AN 1030532]
MARC

ANSEL
UTF-89565 /2003.
Castro Caycedo, Germán
Mi alma se la dejo al diablo (magyar)
   "Lelkemet az ördögre hagyom" / Germán Castro Caycedo ; [ford. V. Pánczél Éva]. - [Budapest] : Elektra Kiadóház, 2003. - 306 p. : ill. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-9391-59-X kötött : 2490,- Ft
860-31(861)=945.11
[AN 988639]
MARC

ANSEL
UTF-89566 /2003.
Chaplin, Stella
Lip kisses (magyar)
   Csóközön / Stella Chaplin ; [ford. Bori Erzsébet]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2003. - 383 p. ; 20 cm. - (Cappuccino könyvek, ISSN 1589-7796)
Regény
ISBN 963-9421-94-4 fűzött : 1990,- Ft
820-31=945.11
[AN 989297]
MARC

ANSEL
UTF-89567 /2003.
Cheng, Andrea
Marika (magyar)
   Marika / Andrea Cheng ; [ford. Borbás Mária]. - Budapest : Holnap, 2003. - 152 p. : ill. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-346-578-8 kötött : ár nélkül
820-31(73)=945.11
[AN 987241]
MARC

ANSEL
UTF-89568 /2003.
Courths-Mahler, Hedwig
O Menschenherz, was ist dein Glück? (magyar)
   Boldog szívek / Hedwig Courths-Mahler ; [ford. Gaál Edit]. - Budapest : EX-BB, cop. 2003. - 158 p. ; 18 cm. - (Bastei romantik, ISSN 1589-1046). (Hedwig Courths-Mahler felejthetetlen szerelmes regényei, ISSN 1216-2140)
ISBN 963-9480-37-1 fűzött : 680,- Ft
830-312.5=945.11
[AN 1032079]
MARC

ANSEL
UTF-89569 /2003.
Cox, Greg
Daredevil (magyar)
   Daredevil, a fenegyerek / ... Mark Steven Johnson forgatókönyve alapján írta Greg Cox ; [ford. Szántai Zsolt]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2003. - 267 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-9441-54-6 fűzött : 1290,- Ft
820-311.3(73)=945.11
[AN 985201]
MARC

ANSEL
UTF-89570 /2003.
   Crystal garden : an anthology of Canadian contemporary poetry in English = Kristálykert : kortárs kanadai angol nyelvű költők antológiája / ed. by Jon Tarnoc and Katalin Thury ; [publ. by the] Hungarian - Canadian Friendship Society. - Budapest : Hungarian - Canadian Friendship Soc., 2001. - 201 p. ; 24 cm
ISBN 963-00-8730-8 fűzött : ár nélkül
820-14.02(71)(082)=945.11
[AN 913105]
MARC

ANSEL
UTF-89571 /2003.
Diablo (magyar)
   Diablo / [ford. ... Fehér Fatime]. - Pécs : Alexandra, [2001]-. - 18 cm
Regénysorozat
ISBN 963-368-181-2 *
820-312.9(73)=945.11
[AN 907018]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Az árnyak birodalma / Richard A. Knaak. - [2003]. - 493 p.
Kingdom of shadows
ISBN 963-368-481-1 fűzött : ár nélkül
820-312.9(73)=945.11
[AN 987334] MARC

ANSEL
UTF-89572 /2003.
Dillard, J. M.
Star Trek nemesis (magyar)
   Star Trek nemezis / [... John Logan forgatókönyve alapján írta J. M. Dillard] ; [ford. Szántai Zsolt]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2003. - 247 p. ; 20 cm. - (Sikerfilmek - könyvsikerek, ISSN 1589-0694)
Regény
ISBN 963-9441-51-1 fűzött : 1490,- Ft
820-312.9(73)=945.11
[AN 985303]
MARC

ANSEL
UTF-89573 /2003.
Dostoevskij, Fëdor Mihajlovič
Zapiski iz mertvogo doma (magyar)
   Feljegyzések a holtak házából / Dosztojevszkij ; [ford. Wessely László]. - Budapest : Sensus, 2003. - 400 p. ; 20 cm. - (A világirodalom mesterei, ISSN 1589-3324)
Regény
ISBN 963-9375-42-X kötött : ár nélkül
882-31=945.11
[AN 1030577]
MARC

ANSEL
UTF-89574 /2003.
Doyle, Arthur Conan, Sir.
The lost world (magyar)
   Az elveszett világ ; Méregöv / Sir A. Conan Doyle ; [ford. Sárossy Bella, Esty Jánosné]. - Budapest : Sensus, 2003. - 273 p. ; 19 cm
Egys. cím: The lost world ; The poison belt. - Regények
ISBN 963-9375-48-9 kötött : ár nélkül
820-312.9=945.11
[AN 1032101]
MARC

ANSEL
UTF-89575 /2003.
Dumas, Alexandre (père.)
La tulipe noire (magyar)
   A fekete tulipán / Alexandre Dumas ; [ford. Hevesi Sándor]. - Budapest : Sensus, 2003. - 300 p. ; 20 cm. - (Dumas legszebb regényei)
ISBN 963-9375-47-0 kötött : ár nélkül
840-311.3=945.11
[AN 1030580]
MARC

ANSEL
UTF-89576 /2003.
Durrell, Gerald
My family and other animals (magyar)
   Családom és egyéb állatfajták / Gerald Durrell ; [ford. Sárközi Györgyné] ; [a versbetéteket Kiss Zsuzsa ford.] ; [... az illusztrációkat Réber László kész.]. - Budapest : Európa, 2003. - 340 p. : ill. ; 20 cm. - (Vidám könyvek, ISSN 0139-4029)
A sorozatcím feltüntetése nélkül
ISBN 963-07-7432-1 fűzött : 1400,- Ft
820-31=945.11
[AN 1033709]
MARC

ANSEL
UTF-89577 /2003.
Feist, Raymond E.
Magician (magyar)
   Mágus / Raymond E. Feist. - 2. kiad. - Budapest : Beholder, 2001-. - 19 cm
Regény. - Megj. "Az érzőszívű mágus" címmel is. - Beholder fantasy (keretcím)
ISBN 963-9047-77-5
820-312.9=945.11
[AN 803100]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], A mester / [ford. Kaposi Tamás] ; [a fordítást ... átd. Kőműves Erika]. - 2001. - 377 p. : ill.
ISBN 963-9047-95-3 fűzött : 1298,- Ft
820-312.9=945.11
[AN 906947] MARC

ANSEL
UTF-89578 /2003.
Fielding, Liz
Her ideal husband (magyar)
   Magas labda / Liz Fielding ; [... ford. Szabó Júlia]. - Budapest : Harlequin, 2003. - 93 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 296.)
Kisregény
ISBN 963-537-061-X fűzött : 339,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 985394]
MARC

ANSEL
UTF-89579 /2003.
Follett, Ken
Hornet flight (magyar)
   Hat nap múlva telihold / Ken Follett ; [ford. Ladányi Katalin]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2003. - 454 p. ; 22 cm
Regény
ISBN 963-9421-79-0 kötött : 1990,- Ft
820-31=945.11
[AN 986329]
MARC

ANSEL
UTF-89580 /2003.
Gaiman, Neil
American gods (magyar)
   Amerikai istenek / Neil Gaiman ; [ford. Juhász Viktor] ; [a verseket Körmendi Ágnes ford.]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2003. - 373 p. ; 25 cm
Regény
ISBN 963-9441-53-8 kötött : ár nélkül
820-312.9=945.11
[AN 987223]
MARC

ANSEL
UTF-89581 /2003.
Gautreaux, Tim
Same place, same things (angol, magyar)
   Ugyanaz, ugyanott = Same place, same things = Will you say something, Monsieur Eliot? / Tim Gautreaux. Szólna egy pár szót, Monsieur Eliot? / Tom Paine ; [ford. Abody Rita]. - [Budapest] : C+S BT, [2003]. - 79 p. ; 19 cm. - (Mai amerikai novellák, ISSN 1589-5696)
Egys. cím: Same place, same things. Will you say something, Monsieur Eliot?
ISBN 963-210-268-1 fűzött : 790,- Ft
820-32.02(73)=945.11
[AN 988706]
MARC

ANSEL
UTF-89582 /2003.
Gemmell, David
In the realm of the wolf (magyar)
   A farkas birodalma / David A. Gemmell ; [ford. Sziklai István]. - Budapest : Delta Vision, [2003]. - 362 p. ; 18 cm
Regény
ISBN 963-9474-38-X fűzött : 1590,- Ft
820-312.9=945.11
[AN 985490]
MARC

ANSEL
UTF-89583 /2003.
Greenwood, Ed
Death of the dragon (magyar)
   A sárkány halála : Cormyr saga 3. rész / Ed Greenwood & Troy Denning ; [ford. Kollár Emese]. - Budapest : Delta Vision, [2003]. - 397 p. ; 18 cm
Regény. - Forgotten realms (keretcím)
ISBN 963-9474-40-1 fűzött : 1790,- Ft
820-312.9(73)=945.11
[AN 986166]
MARC

ANSEL
UTF-89584 /2003.
Grippando, James
Under cover of darkness (magyar)
   Az éj leple alatt / James Grippando ; [ford. Janáky István]. - Budapest : General Press, [2003]. - 376 p. ; 20 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
Regény
ISBN 963-9459-14-3 kötött : 1500,- Ft
820-312.4(73)=945.11
[AN 985438]
MARC

ANSEL
UTF-89585 /2003.
Hensher, Ann-Christine
Skulden till Daniel (magyar)
   Meleg vér : tartozás Danielnek : bűnügyi regény / Ann-Christine Hensher ; [ford. Miszoglád Gábor]. - Budapest : Réz, 2003. - 316 p. ; 20 cm. - (Vörös-fekete könyvek, ISSN 1589-8784)
ISBN 963-210-137-5 fűzött : 1780,- Ft
839.7-312.4=945.11
[AN 989313]
MARC

ANSEL
UTF-89586 /2003.
Highsmith, Patricia
Found in the street (magyar)
   Vágyak pórázán / Patricia Highsmith ; [ford. Valló Zsuzsa]. - Budapest : Réz, 2003. - 375 p. ; 20 cm. - (Vörös-fekete könyvek, ISSN 1589-8784)
Regény
ISBN 963-210-134-0 fűzött : 1980,- Ft
820-312.4(73)=945.11
[AN 989310]
MARC

ANSEL
UTF-89587 /2003.
Hinton, Nigel
Buddy (magyar)
   Buddy / Nigel Hinton ; [ford. N. Kiss Zsuzsa]. - Budapest : Ciceró, cop. 2003. - 188 p. ; 20 cm. - (Tök jó könyvek, ISSN 1586-2674)
Regény
ISBN 963-539-416-0 fűzött : 1690,- Ft
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 984939]
MARC

ANSEL
UTF-89588 /2003.
Jackson, Lisa
Hot blooded (magyar)
   Forró szívek / Lisa Jackson ; [ford. Gótfalvai Eszter]. - [Budapest] : General Press, 2003. - 391 p. ; 21 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
ISBN 963-9459-18-6 kötött : 1500,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 987406]
MARC

ANSEL
UTF-89589 /2003.
James, Arlene
The mesmerizing Mr. Carlyle (magyar)
   Szökésben / Arlene James ; [... ford. Bakay Dóra]. A vér kötelez / Elizabeth Harbison ; [... ford. Vásárhelyi Zsolt]. Velencei vizeken / Tracy Sinclair ; [... ford. Zalai Edvin]. - Budapest : Harlequin, 2003. - 287 p. : ill. ; 21 cm. - (Romana különszám, ISSN 1419-4422 ; 2003/3.)
Egys. cím: The mesmerizing Mr. Carlyle. His secret heir. Pretend engagement. - Kisregények
ISBN 963-537-107-1 fűzött : 779,- Ft
820-312.5(73)(082)=945.11
[AN 985390]
MARC

ANSEL
UTF-89590 /2003.
Jelić, Mišo
   Sabrana djela / Mišo Jelić ; priredio Živko Mandić ; [urednik Marin Mandić]. - Budimpešta : Croatica, 2000. - 255 p. : ill. ; 24 cm. - (Hrvatski književnici u Mađarskoj, ISSN 1589-8245)
Bibliogr.: p. 31.
ISBN 963-9314-17-X fűzött : ár nélkül
886.2-821(439) *** 886.2(439)(092)Jelić,_M.
[AN 986241]
MARC

ANSEL
UTF-89591 /2003.
Jong, Erica
How to save your own life (magyar)
   Mentsd meg az életed : [regény] / Erica Jong ; [ford. Pavlov Anna]. - Budapest : Tericum, cop. 2003. - 360, [3] p. ; 21 cm
ISBN 963-8453-67-2 kötött : 2570,- Ft
820-31(73)=945.11
[AN 987434]
MARC

ANSEL
UTF-89592 /2003.
Kundera, Milan
Jakub a jeho pán (magyar)
   Jakab és az ura : hódolat Denis Diderot-nak / Milan Kundera ; [ford. Körtvélyessy Klára]. - Budapest : Európa, 2003. - 146 p. ; 19 cm
Színmű
ISBN 963-07-7380-5 kötött : 1500,- Ft
885.0-2=945.11
[AN 985451]
MARC

ANSEL
UTF-89593 /2003.
Manby, Chris
Getting personal (magyar)
   Várom a párom / Chris Manby ; [ford. Haisch Gabriella]. - [Budapest] : Képzőműv. K., cop. 2003. - 335 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-336-922-3 fűzött : ár nélkül
820-31=945.11
[AN 988053]
MARC

ANSEL
UTF-89594 /2003.
Mason, Daniel
The piano tuner (magyar)
   A zongorahangoló / Daniel Mason ; [ford. Módos Magdolna]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2003. - 400 p. ; 21 cm. - (Tea könyvek, ISSN 1589-8768)
Regény
ISBN 963-9421-90-1 kötött : 2490,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 987873]
MARC

ANSEL
UTF-89595 /2003.
Mayes, Frances
Bella Tuscany (magyar)
   Édes élet Itáliában / Frances Mayes ; [ford. Sümegi Balázs]. - Budapest : Tericum, cop. 2003. - 307, [6] p. ; 21 cm
ISBN 963-8453-68-0 kötött : 2470,- Ft
820-94(73)=945.11 *** 908.45(0:82-94)
[AN 987423]
MARC

ANSEL
UTF-89596 /2003.
Michaels, Leigh
The corporate wife (magyar)
   Vállalati érdek / Leigh Michaels ; [... ford. Harcsa Henrietta]. - Budapest : Harlequin, 2003. - 93 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 295.)
Kisregény
ISBN 963-537-060-1 fűzött : 339,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 985401]
MARC

ANSEL
UTF-89597 /2003.
Miroljub, Ante Evetović
   Sabrane pjesme / Ante Evetović Miroljub ; priredio Marin Mandić ; [... urednik Živko Mandić]. - Budimpešta : Croatica, 2001. - 297 p. : ill. ; 24 cm. - (Hrvatski književnici u Mađarskoj, ISSN 1589-8245)
Bibliogr.: p. 281-288.
ISBN 963-9314-25-0 fűzött : ár nélkül
886.2-14(439) *** 886.2(439)(092)Miroljub,_A._E.
[AN 986245]
MARC

ANSEL
UTF-89598 /2003.
Moore, Michael
Stupid white men (magyar)
   Hülye fehér ember : [és egyéb sajnálatos adalékok az amerikai nemzet állapotához] / Michael Moore ; [ford. Fodor György]. - Budapest : Brand, 2003. - 247 p. ; 21 cm
ISBN 963-528-709-7 kötött : 2290,- Ft
820-92(73)=945.11 *** 323(73)"199/200"(0:82-92)
[AN 987549]
MARC

ANSEL
UTF-89599 /2003.
O'Brien, Flann
The third policeman (magyar)
   A harmadik rendőr / Flann O'Brien. - [Budapest] : Geopen, 2003. - 282 p. ; 19 cm
Regény. - Ford. Török Gábor
ISBN 963-9093-80-7 fűzött : 1990,- Ft
820-312.4=945.11
[AN 987392]
MARC

ANSEL
UTF-89600 /2003.
O'Farrell, Maggie
My lover's lover (magyar)
   A szeretőm szerelme / Maggie O'Farrell ; [ford. Palkó Ágnes]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2003. - 302 p. ; 21 cm. - (Tea könyvek, ISSN 1589-8768)
Regény
ISBN 963-9421-83-9 kötött : 2390,- Ft
820-312.5=945.11
[AN 987876]
MARC

ANSEL
UTF-89601 /2003.
Orlev, Uri
   Sziget a romok között / Uri Orlev ; [ford. Kodaly Dániel]. - Budapest : Animus, 2003. - 143 p. : ill. ; 22 cm. - (Andersen-díjas írók, ISSN 1587-7248)
Ifjúsági regény. - A ford. a "The Island on Bird Street" c. kiad. alapján kész.
ISBN 963-9307-84-X kötött : 1490,- Ft
892.4-31(02.053.2)=945.11
[AN 987299]
MARC

ANSEL
UTF-89602 /2003.
Pearson, Allison
I don't know how she does it (magyar)
   Csak tudnám, hogy csinálja : a kudarc komédiája, a siker tragédiája / Allison Pearson ; [ford. Dobos Lídia]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2003. - 402 p. ; 20 cm. - (Cappuccino könyvek, ISSN 1589-7796)
Regény
ISBN 963-9421-91-X fűzött : 1990,- Ft
820-31=945.11
[AN 989287]
MARC

ANSEL
UTF-89603 /2003.
Petrarca, Francesco
   De sui ipsius et multorum ignorantia = Önmagam és sokak tudatlanságáról / Francesco Petrarca ; [ford. Lázár István Dávid] ; [... az utószót írta Szörényi László]. - Szeged : LAZI, cop. 2003. - 174, [2] p. ; 19 cm. - (Szövegek és tanulmányok a neolatin filológia köréből. II. Szövegek,, ISSN 1585-6739)
De ignorantia = A tudatlanságról (borító- és gerinccím)
ISBN 963-9416-42-8 kötött : 1400,- Ft
871-96.02(45)=945.11
[AN 985318]
MARC

ANSEL
UTF-89604 /2003.
Somoza, José Carlos
La caverna de las ideas (magyar)
   Athéni gyilkosok / José Carlos Somoza ; [ford. Dobos Éva]. - Budapest : Athenaeum 2000, 2003. - 314 p. ; 22 cm
Regény
ISBN 963-9261-44-0 fűzött : 1990,- Ft
860-31(729.1)=945.11
[AN 985818]
MARC

ANSEL
UTF-89605 /2003.
Steel, Danielle
The ring (magyar)
   A gyűrű / Danielle Steel ; [ford. Ocsovainé Kaán Judit, Simó György, Valló Zsuzsa]. - 4. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2003. - 395 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-203-080-X fűzött : ár nélkül
820-312.5(73)=945.11
[AN 1030568]
MARC

ANSEL
UTF-89606 /2003.
Tabucchi, Antonio
Notturno indiano (magyar)
   Indiai éjszaka / Antonio Tabucchi ; [ford. Gálos Éva]. - Budapest : Mágus, 2003. - 95 p. ; 18 cm. - (Tempera, ISSN 1589-7656)
Regény
ISBN 963-86347-1-5 fűzött : 1190,- Ft
850-312.4=945.11
[AN 988149]
MARC

ANSEL
UTF-89607 /2003.
Thurston, Robert
Freebirth (magyar)
   Szabadszülött / Robert Thurston ; [ford. Novák Gábor]. - Budapest : Beholder, 2003. - 281 p. ; 19 cm. - (Battletech, ISSN 1585-1567). (A klánok alkonya, ISSN 1589-0910 ; 4.)
Regény
ISBN 963-9399-39-6 fűzött : 1498,- Ft
820-312.9=945.11
[AN 986167]
MARC

ANSEL
UTF-89608 /2003.
   Vérfagyasztó históriák / [ford. Bálint Lajos et al.]. - Budapest : Sensus, 2003. - 315 p. ; 20 cm. - (A világ legjobb bűnügyi novellái, ISSN 1589-8520 ; 2.)
ISBN 963-9375-38-1 kötött : ár nélkül
82-322.4=945.11
[AN 988355]
MARC

ANSEL
UTF-89609 /2003.
Wells, Rosemary
   Lassie hazatér / írta Rosemary Wells ; az illusztrációkat kész. Susan Jeffers ; [ford. Zöldi Gergely]. - Utánny. - Budapest : Egmont, 2003. - [48] p. : ill., színes ; 31 cm
Kész. Eric Knight "Lassie come home" c. elbeszélése alapján
ISBN 963-627-850-4 kötött : 1499,- Ft
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 1030923]
MARC

ANSEL
UTF-89610 /2003.
Wharton, Edith
The age of innocence (magyar)
   Az ártatlanság kora / Edith Wharton ; [ford. Kiss Marianne]. - [Budapest] : Képzőműv. K., cop. 2003. - 351 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-336-923-1 fűzött : ár nélkül
820-312.5(73)=945.11
[AN 988048]
MARC

ANSEL
UTF-89611 /2003.
Williamson, Penelope
The passions of Emma (magyar)
   Emma szenvedélye / Penelope Williamson ; [ford. Eőry Laura]. - 2. kiad. - [Debrecen] : Aquila, 2003. - 446 p. ; 21 cm. - (Vadrózsa könyvek, ISSN 1418-5954)
Regény
ISBN 963-679-209-7 fűzött : ár nélkül
820-312.5(73)=945.11
[AN 1030524]
MARC

ANSEL
UTF-89612 /2003.
   World literature anthology / [szerk. Kertész Edina] ; [összeáll. és jegyzetekkel ell. Szilvásy Imre és Nicholas Palmer] ; [kiad. a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nemzetközi Gimnáziuma]. - Budapest : Műegy. K., 2002. - 307 p. ; 30 cm
ISBN 963-420-740-5 fűzött : ár nélkül
82-822=20(078)
[AN 986201]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

9613 /2003.
Arany János (1817-1882)
   Toldi ; Toldi estéje / Arany János. - [Nagykovácsi] : Puedlo, [2003]. - 128 p. ; 20 cm
Elbeszélő költemények
ISBN 963-9477-13-3 fűzött : ár nélkül
894.511-13
[AN 1032169]
MARC

ANSEL
UTF-89614 /2003.
Bálint Péter (1958-)
   Szembesítések : naplók : Leuven 1996, Párizs 1999 / Bálint Péter. - Miskolc : Felsőmagyarország K. ; Szolnok : Szépírás K., 2003. - 265 p. ; 20 cm
ISBN 963-8633-06-9 fűzött : 1900,- Ft
Bálint Péter (1958-)
894.511-94 *** 894.511-4
[AN 986322]
MARC

ANSEL
UTF-89615 /2003.
Bárány Tamás (1922-)
   Rákóczi zászlai : regény / Bárány Tamás. - 6. kiad. - Budapest : Hét Krajcár, 2003, cop. 1955. - 313 p. ; 21 cm
ISBN 963-8250-86-0 fűzött : 1390,- Ft
894.511-31(02.053.2)
[AN 1030574]
MARC

ANSEL
UTF-89616 /2003.
Bíró Dániel
   Gyilkosság a valóságshow-ban / Bíró Dániel. - Budapest : Totem, 2003. - 255 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-590-211-5 fűzött : ár nélkül
894.511-312.4
[AN 987990]
MARC

ANSEL
UTF-89617 /2003.
Böszörményi Gyula (1965-)
   Dávid király asszonya / Böszörményi Gyula. - Budapest : M. Kvklub, 2003. - 240 p. ; 19 cm
Regény
ISBN 963-547-916-6 kötött : ár nélkül
894.511-31
[AN 985840]
MARC

ANSEL
UTF-89618 /2003.
Büky Anna (1965-)
   A pillanat műve / Büky Anna. - Budapest : Aranykor, cop. 2003. - 107 p. ; 19 cm
Elbeszélések
ISBN 963-528-707-0 fűzött : 1890,- Ft
894.511-32
[AN 987287]
MARC

ANSEL
UTF-89619 /2003.
Déry Tibor (1894-1977)
   Niki : egy kutya története / Déry Tibor. - Budapest : Ciceró, 2003. - 137 p. ; 20 cm
Kisregény
ISBN 963-539-413-6 fűzött : 890,- Ft
894.511-31
[AN 985025]
MARC

ANSEL
UTF-89620 /2003.
D'Mohlen, Aalish
   Homokszem csupán.. / Aalish D'Mohlen. - [Budapest] : Inomi, cop. 2003. - 315 p. ; 18 cm
Regény. - M.a.g.u.s. avagy A kalandorok krónikái (keretcím)
ISBN 963-210-326-2 fűzött : 1490,- Ft
894.511-312.9
[AN 985034]
MARC

ANSEL
UTF-89621 /2003.
Döbrentei Kornél (1946-)
   Kardélen : versek a megmaradásért / Döbrentei Kornél. - Budapest : Püski, 2003. - 179 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9906-17-4 kötött : 1250,- Ft
894.511-14
[AN 985964]
MARC

ANSEL
UTF-89622 /2003.
Esze Dóra (1969-)
   Bodzagőz : szappanopera / Esze Dóra. - [Budapest] : Ab Ovo, 2003. - 161 p. ; 21 cm
ISBN 963-9378-19-4 kötött : ár nélkül
894.511-31
[AN 988692]
MARC

ANSEL
UTF-89623 /2003.
Fábián István (1953-)
   Ebgondolat / Fábián István ; [a rajzok ... a szerző munkái]. - Budapest : Kopf, 2003. - 189 p. : ill. ; 24 cm
Versek
ISBN 963-206-795-9 kötött : 1200,- Ft
894.511-14
[AN 985958]
MARC

ANSEL
UTF-89624 /2003.
Faludy György (1910-)
   Jegyzetek az esőerdőből / Faludy György és Eric Johnson. - Budapest : Villon, 2003. - 187 p. ; 21 cm
ISBN 963-210-142-1 kötött : ár nélkül
894.511-94 *** 894.511-84 *** 820-94(71)=945.11 *** 820-84(71)=945.11
[AN 1033210]
MARC

ANSEL
UTF-89625 /2003.
Folk György
   Vonal : 52 szöveg Johannes Woanders életén át / Folk György ; [rajz. Nagy Katalin]. - Budapest : Szabad Föld, 2003. - [343] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-8473-31-2 kötött : 4490,- Ft
894.511-31
[AN 988563]
MARC

ANSEL
UTF-89626 /2003.
Garamvölgyi László (1956-)
   Tökéletes alibi / Leslie Valley. - Gyöngyös : Pallas, 2003. - 271 p. ; 20 cm
Elbeszélések
ISBN 963-9504-22-X fűzött : 1190,- Ft
894.511-322.4
[AN 988007]
MARC

ANSEL
UTF-89627 /2003.
Gergely Mihály (1921-)
   A Kozmosz 15. törvénye : tudományos fantasztikus regény / Gergely Mihály. - 4. kiad. - Budapest : Hét Krajcár, 2003. - 228 p. ; 21 cm
ISBN 963-8250-85-2 fűzött : ár nélkül
894.511-312.9
[AN 1030571]
MARC

ANSEL
UTF-89628 /2003.
Görgey Gábor (1929-)
   Tükörjáték : drámák / Görgey Gábor. - [Budapest] : Elektra Kiadóház, 2003. - 343 p. ; 20 cm
Tart.: Galopp a Vérmezőn ; Mikszáth különös házasságai ; Tükörjáték ; Örömállam ; Berta
ISBN 963-9391-56-5 kötött : 2490,- Ft
894.511-2
[AN 987123]
MARC

ANSEL
UTF-89629 /2003.
Gyurkovics Tibor (1931-)
   Extázis II : 107 kép - 107 vers / Gyurkovics Tibor. - Pomáz : Kráter Műhely Egyes., 2003. - 224 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 963-9472-39-5 kötött : 3500,- Ft
894.511-14 *** 75(100)(0:82-14)
[AN 983411]
MARC

ANSEL
UTF-89630 /2003.
Ignácz Rózsa (1909-1979)
   Torockói gyász / Ignácz Rózsa. - Budapest : Püski, 2003. - 254 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-9906-06-9 kötött : 1400,- Ft
894.511-31
[AN 985969]
MARC

ANSEL
UTF-89631 /2003.
   "Jer, nézd a Balatont..." : a Balaton magyar költők verseiben és magyar festők képein / [a verseket és a képeket vál. Zentai Gabriella] ; [szerk. Szigethy Ágnes]. - Budapest : Távok, 2003. - 74 p. : ill., színes ; 22x29 cm
Összefoglalás angol, német és francia nyelven
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-256-32-3)
894.511-14(082) *** 75.047 *** 908.439(285.2Balaton)
[AN 987910]
MARC

ANSEL
UTF-89632 /2003.
Jókai Mór (1825-1904)
   A nagyenyedi két fűzfa : elbeszélések / Jókai Mór ; [Deák Ferenc rajz.]. - Szeged : Mozaik, 2003. - 127 p. : ill. ; 15 cm. - (Mozaik minikönyvtár, ISSN 1585-0862)
ISBN 963-697-407-1 kötött : ár nélkül
894.511-32
[AN 987114]
MARC

ANSEL
UTF-89633 /2003.
Karinthy Frigyes (1887-1938)
   Komédiák / Karinthy Frigyes. - [Budapest] : Akkord, [2002]-. - 21 cm
ISBN 963-7803-77-7 *
894.511-2
[AN 950210]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - cop. 2002. - 453 p. - (Karinthy Frigyes összegyűjtött művei ; ; 11.)
ISBN 963-9429-11-2 kötött : 1990,- Ft
894.511-2
[AN 950221] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Hököm-Színház ; Visszakérem az iskolapénzt ; Vitéz László színháza. - cop. 2003. - 311 p. - (Karinthy Frigyes összegyűjtött művei ; ; 14.)
A függelékben a szerző egyfelvonásosai
ISBN 963-9429-20-1 kötött : 1990,- Ft
894.511-2
[AN 987254] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Drámák ecetben és olajban ; A nagy ékszerész. - cop. 2003. - 334 p. - (Karinthy Frigyes összegyűjtött művei ; ; 15.)
A függelékben a szerző meg nem jelent írásai. - "A nagy ékszerész" c. mű társszerzője Majoros István
ISBN 963-9429-21-X kötött : 1990,- Ft
894.511-2
[AN 987258] MARC

ANSEL
UTF-89634 /2003.
Kiss Katalin, E. (1944-)
   Vezérelt véletlenek / írta E. Kiss Katalin. - Szeged : Szerző, 2001. - 35 fol. : ill., színes ; 10x10 cm
Versek. - A gerincen számozási adatként: 7.
ISBN 963-640-899-8 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 908052]
MARC

ANSEL
UTF-89635 /2003.
Kocsis József (1937-)
   Télutó / Kocsis József ; [... ill. Bérces Gábor ...]. - Szentlőrinc : [Magánkiad.], 2002. - 231, [4] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-430-165-7 fűzött : ár nélkül
894.511-821
[AN 988991]
MARC

ANSEL
UTF-89636 /2003.
Kő-Szabó Imre (1936-)
   Késsel a kézben : kisregény / Kő-Szabó Imre. - Székesfehérvár : Szerző, 2002. - 189 p. ; 21 cm
Fűzött : 950,- Ft (hibás ISBN 963-9364-19-3)
894.511-31
[AN 984428]
MARC

ANSEL
UTF-89637 /2003.
Krúdy Gyula (1878-1933)
   Gyémántmesék / Krúdy Gyula. - Budapest : Holnap, 2003. - 124, [3] p., [4] t.fol. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-346-580-X kötött : ár nélkül
894.511-34(02.053.2)
[AN 987221]
MARC

ANSEL
UTF-89638 /2003.
Lángh Júlia (1942-)
   Közel Afrikához / Lángh Júlia. - 3. kiad. - Budapest : Magvető, 2003, cop. 1996. - 282, [4] p. ; 19 cm
ISBN 963-14-2340-9 fűzött : 1790,- Ft
Lángh Júlia (1942-)
894.511-992 *** 908.662.6
[AN 1032096]
MARC

ANSEL
UTF-89639 /2003.
Lévay Botond (1943-)
   Akkor is írsz / Lévay Botond ; [graf. ... Szilágyi Imre]. - Debrecen : Csokonai, cop. 2003. - 83 p., [5] t.fol. : ill. ; 21 cm
Versek
ISBN 963-260-175-0 kötött : ár nélkül
894.511-14
[AN 985961]
MARC

ANSEL
UTF-89640 /2003.
Mészöly Miklós (1921-2001)
   Sutting ezredes tündöklése / Mészöly Miklós. - Pécs : Jelenkor ; Pozsony : Kalligram, 2003. - 185, [4] p. ; 21 cm. - (Mészöly Miklós művei)
Elbeszélések, kisregények
ISBN 963-676-325-9 kötött : ár nélkül
894.511-32
[AN 1032064]
MARC

ANSEL
UTF-89641 /2003.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   Beszterce ostroma / Mikszáth Kálmán. - [Nagykovácsi] : Puedlo, [2003]. - 176 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-9477-20-6 fűzött : ár nélkül
894.511-31
[AN 1032170]
MARC

ANSEL
UTF-89642 /2003.
Moldvay József
   Áttűnő télutó / Moldvay József ; a köt. grafikáit Hernádi Paula kész. - [Budapest] : Don Bosco, 2003. - 83 p. : ill. ; 21 cm
Versek, elbeszélések
ISBN 963-9455-15-6 fűzött : ár nélkül
894.511-14 *** 894.511-32
[AN 986182]
MARC

ANSEL
UTF-89643 /2003.
Móra Ferenc (1879-1934)
   Kincskereső kisködmön / Móra Ferenc ; [sajtó alá rend. és az előszót írta Lengyel Dénes] ; [Reich Károly rajz.]. - 40. kiad. - Budapest : Móra, 2003. - 166, [2] p. : ill. ; 20 cm
Ifjúsági regény
ISBN 963-11-7805-6 fűzött : ár nélkül
894.511-31(02.053.2)
[AN 1032062]
MARC

ANSEL
UTF-89644 /2003.
Nádas Péter (1942-)
   Emlékiratok könyve / Nádas Péter. - 4. kiad. - Pécs : Jelenkor, 2003, cop. 1986. - 2 db ; 22 cm
Regény
ISBN 963-676-323-2 kötött : 4200,- Ft
894.511-31
[AN 1032173]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 529 p.
894.511-31
[AN 1032175] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 462, [2] p.
894.511-31
[AN 1032176] MARC

ANSEL
UTF-89645 /2003.
Nagy Bandó András (1947-)
   András II. könyve : kútásó / Nagy Bandó. - Pécs : Alexandra, [2003]. - CDVII p. ; 22 cm
ISBN 963-368-480-3 kötött : ár nélkül
894.511-4 *** 244
[AN 985398]
MARC

ANSEL
UTF-89646 /2003.
Nemere István (1944-)
   Haláltánc / Steve Repton. - [Nagykovácsi] : Puedlo K., [2003]. - 263 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-9477-31-1 fűzött : ár nélkül
894.511-312.4
[AN 988034]
MARC

ANSEL
UTF-89647 /2003.
Nemere István (1944-)
   Himlő : [orvoskrimi] / Steve Repton. - [Nagykovácsi] : Puedlo K., [2003]. - 263 p. ; 20 cm
ISBN 963-9477-25-7 fűzött : ár nélkül
894.511-312.4
[AN 985043]
MARC

ANSEL
UTF-89648 /2003.
Németh Tibor (1938-)
   Öntömörkények : miniszerű írások az életemről / Németh Tibor ; [megj. a miskolci JEL-KÉP Irodalmi és Társművészeti Asztaltársaság gondozásában]. - Miskolc : HAT Jel-Kép ; Tokaj : Rím, 2003. - 126 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-7868-58-5 fűzött : ár nélkül
894.511-32
[AN 986942]
MARC

ANSEL
UTF-89649 /2003.
Nógrádi Gábor (1947-)
   A mi Kinizsink / Nógrádi Gábor ; [az illusztrációkat Cakó Ferenc rajz.]. - 3. kiad., utánny. - Budapest : Presskontakt, 2003. - 139 p. : ill. ; 20 cm
Ifjúsági regény
Fűzött : 880,- Ft (hibás ISBN 963-86206-2-5)
894.511-31(02.053.2)
[AN 1032058]
MARC

ANSEL
UTF-89650 /2003.
   Nyitott kapuk előtt : antológia / [szerk. Gaál Ernő]. - Szerencs : H. A. T., 2003. - 578 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Irka, ISSN 1418-0057 ; 2003/1.)
ISBN 963-204-584-X kötött : ár nélkül
894.511-14(439.134)(082) *** 894.511-3(439.134)(082)
[AN 988352]
MARC

ANSEL
UTF-89651 /2003.
Oravecz Imre (1943-)
   1972. szeptember / Oravecz Imre. - 3. kiad. - Pécs : Jelenkor, 2003. - 118, [5] p. ; 21 cm
Prózavers
ISBN 963-676-327-5 kötött : 1500,- Ft
894.511-3
[AN 1032006]
MARC

ANSEL
UTF-89652 /2003.
Parti Nagy Lajos (1953-)
   Grafitnesz : versek / Parti Nagy Lajos. - Budapest : Magvető, 2003. - 216 p. ; 21 cm
ISBN 963-14-2324-7 kötött : 1890,- Ft
894.511-14
[AN 985950]
MARC

ANSEL
UTF-89653 /2003.
Petőfi Sándor (1823-1849)
   János vitéz = Jánăs dă Vityáz = John the Valiant / Petőfi Sándor ; [... ford. ... John Ridland et al.] ; [ill. ... Bogdán Tibor et al.] ; [közread. a] ... Devi Art Alapítvány. - [Pécs] : Fodor I. : Devi Art Alapítvány, 2001. - 106 p. : ill., főként színes ; 21x22 cm
Elbeszélő költemény. - Példányszám: 500
ISBN 963-00-7373-0 kötött : ár nélkül
894.511-13.02=914.99=20
[AN 909955]
MARC

ANSEL
UTF-89654 /2003.
Petz György (1955-)
   Fölvett arc : szerelmem, Mexikó / Petz György. - 2. kiad. - Budapest : M. Kvklub, 2003, cop. 1998. - 245 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-547-926-3 kötött : 2190,- Ft
894.511-31
[AN 1033215]
MARC

ANSEL
UTF-89655 /2003.
Rónaszegi Miklós (1930-)
   A rettenetes Kartal / Rónaszegi Miklós ; [ill. Szecskó Tamás]. - Szeged : Minerva Nova, 2003. - 413, [5] p. : ill. ; 21 cm. - (Jonatán könyvmolyképző, ISSN 1589-7575)
Ifjúsági regény
ISBN 963-9492-02-7 kötött : 1990,- Ft
894.511-31(02.053.2)
[AN 1030888]
MARC

ANSEL
UTF-89656 /2003.
Sabján Ferenc (1954-)
   Hogy rád bízhassam / Sabján Ferenc ; [az illusztrációkat kész. Károlyfi Zsófia] ; [kiad. Zalai Írók Egyesülete]. - Nagykanizsa : Zalai Írók Egyes., 2003. - 76 p. : ill. ; 22 cm
Versek
ISBN 963-206-775-4 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 986178]
MARC

ANSEL
UTF-89657 /2003.
Saran, G. D.
   Istenek hazája / G. D. Saran. - [Budapest] : Amon, [2001]-. - 18 cm
Regénysorozat
ISBN 963-8106-22-0 *
894.511-312.9
[AN 906885]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. kv., Valinor. - [2001]. - 216 p.
ISBN 963-8106-23-9 * fűzött : 890,- Ft
894.511-312.9
[AN 906888] MARC

ANSEL
UTF-89658 /2003.
Sarkadi Imre (1921-1961)
Művek (vál.)
   Sarkadi Imre / vál., szerk., a bev. tanulmányt írta és a jegyzeteket kész. Prágai Tamás. - Pécs : Alexandra, [2003]. - 407, [6] p. ; 18 cm. - (Kossuth-díjas írók, ISSN 1588-8088 ; 8.)
Bibliogr.: p. 407-[408].
ISBN 963-368-368-8 kötött : ár nélkül
894.511-821
[AN 988357]
MARC

ANSEL
UTF-89659 /2003.
Sebeők János (1958-)
   Sárkányviadal / Sebeők János. - 3. jav., átd. kiad. - Budapest : Cicero, 2003. - 315, [3] p. ; 19 cm
Regény
ISBN 963-539-407-1 kötött : 1890,- Ft
894.511-31
[AN 1030582]
MARC

ANSEL
UTF-89660 /2003.
Száraz Miklós György (1958-)
   ¡Ó, Santo Domingo! / Száraz Miklós György ; [...fordítások ... Molnár Imre et al.]. - Budapest : M. Kvklub, 2003. - 182 p. ; 19 cm
ISBN 963-547-927-1 kötött : ár nélkül
894.511-4
[AN 985441]
MARC

ANSEL
UTF-89661 /2003.
Száva István (1907-1970)
   A szirakuzai óriás : regény Arkhimédész életéről / Száva István. - 3. kiad. - Budapest : Saturn, 2003, cop. 1968. - 271 p. ; 21 cm
ISBN 963-206-787-8 kötött : 1490,- Ft
894.511-312.6
[AN 985008]
MARC

ANSEL
UTF-89662 /2003.
Szécsi Magda (1958-)
   Szívednek feszülve : versek / Szécsi Magda ; [kiad. az "Oktatási és Továbbképzési Központ" Alapítvány]. - Budapest ; Szolnok : "Okt. és Továbbképzési Közp." Alapítvány, 2002. - 79 p. ; 17 cm
ISBN 963-210-324-6 kötött : ár nélkül
894.511-14
[AN 986904]
MARC

ANSEL
UTF-89663 /2003.
Szepes Mária (1908-)
   Felhőszobrász : [fantasztikus novellák] / Szepes Mária. - Budapest : Aranykor, cop. 2003. - 311 p. ; 19 cm
ISBN 963-528-706-2 fűzött : 2290,- Ft (hibás ISBN 963-528-7054)
894.511-32
[AN 987295]
MARC

ANSEL
UTF-89664 /2003.
Vámos Miklós (1950-)
   Sánta kutya / Vámos Miklós. - [Budapest] : Ab Ovo, 2003. - 265, [2] p. ; 21 cm
Elbeszélések
ISBN 963-9378-18-6 kötött : ár nélkül
894.511-32
[AN 988655]
MARC

ANSEL
UTF-89665 /2003.
Vid, Aletta
   E mái nap szül / Aletta Vid. - Budapest : Magvető, cop. 2003. - 73, [2] p. ; 20 cm
Versek
ISBN 963-14-2337-9 kötött : 1490,- Ft
894.511-14
[AN 985814]
MARC

ANSEL
UTF-89666 /2003.
Závada Pál (1954-)
   Jadviga párnája : napló / Závada Pál. - 15. utánny. - Budapest : Magvető, [2003], cop. 1997. - 444 p. ; 19 cm
ISBN 963-14-2076-0 kötött : 2790,- Ft
894.511-31
[AN 1032179]
MARC

ANSEL
UTF-89667 /2003.
Závada Pál (1954-)
   Milota / Závada Pál. - 2. utánny. - Budapest : Magvető, 2003. - 699, [4] p. ; 18 cm
Regény
ISBN 963-14-2279-8 kötött : 2990,- Ft
894.511-31
[AN 1032178]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

9668 /2003.
Bernier, Jean-Philippe
All kinds of friends (magyar)
   A méz mindenkiért, mindenki a mézért / [szöveg Jean-Philippe Bernier] ; [ford. Makay László, Makayné Forgács Melinda]. - Utánny. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2003. - [32] p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 963-627-418-5 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 1030752]
MARC

ANSEL
UTF-89669 /2003.
Bohatta, Ida
Alle Vöglein sind schon da! (magyar)
   Madárka, madárka.. / Ida Bohatta ; ford. Csillag Éva. - Budapest : Simon K., [2003]. - [22] p. : ill., színes ; 15 cm
ISBN 963-9338-34-6 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 985989]
MARC

ANSEL
UTF-89670 /2003.
Bohatta, Ida
Bitte freundlich! (magyar)
   Barátságos arcot kérek! / Ida Bohatta ; ford. Csillag Éva. - Budapest : Simon K., [2003]. - [18] p. : ill., színes ; 15 cm
ISBN 963-9338-31-1 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 985993]
MARC

ANSEL
UTF-89671 /2003.
Bohatta, Ida
Die braven und die schlimmen Beeren (magyar)
   Jó és rossz bogyók / Ida Bohatta ; ford. Csillag Éva. - Budapest : Simon K., [2003]. - [26] p. : ill., színes ; 15 cm
ISBN 963-9338-30-3 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 985997]
MARC

ANSEL
UTF-89672 /2003.
Bohatta, Ida
Heinzel wandert durch den Tag (magyar)
   Törpi egy napja / Ida Bohatta ; ford. Csillag Éva. - Budapest : Simon K., [2003]. - [26] p. : ill., színes ; 15 cm
ISBN 963-9338-35-4 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 985986]
MARC

ANSEL
UTF-89673 /2003.
Bohatta, Ida
Katz und Mausi (magyar)
   Macska és egérke / Ida Bohatta ; ford. Csillag Éva. - Budapest : Simon K., [2003]. - [26] p. : ill., színes ; 15 cm
ISBN 963-9338-33-8 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 985983]
MARC

ANSEL
UTF-89674 /2003.
Bohatta, Ida
Sei barmherzig! (magyar)
   Légy irgalmas! / Ida Bohatta ; ford. Csillag Éva. - Budapest : Simon K., [2003]. - [24] p. : ill., színes ; 15 cm
ISBN 963-9338-32-X kötött : ár nélkül
087.5(084.1) *** 244(02.053.2)
[AN 985999]
MARC

ANSEL
UTF-89675 /2003.
Bourgeois, Paulette
Franklin and the baby (magyar)
   Franklin és a kistesó / Paulette Bourgeois és Brenda Clark ; [ford. Csapó Henriette]. - [Budapest] : Lilliput : Mercurius, [2003]. - [32] p. : ill., színes ; 23 cm. - (Franklin TV könyvek)
ISBN 963-9166-59-6 kötött : 880,- Ft
087.5(084.1)
[AN 989325]
MARC

ANSEL
UTF-89676 /2003.
Bourgeois, Paulette
Franklin forgets (magyar)
   Franklin ígérete / Paulette Bourgeois és Brenda Clark ; [ford. Csapó Henriette]. - [Budapest] : Lilliput : Mercurius, [2003]. - [32] p. : ill., színes ; 23 cm. - (Franklin TV könyvek)
ISBN 963-9166-56-1 kötött : 880,- Ft
087.5(084.1)
[AN 989323]
MARC

ANSEL
UTF-89677 /2003.
Bourgeois, Paulette
Franklin says sorry (magyar)
   Franklin és a bocsánatkérés / Paulette Bourgeois és Brenda Clark ; [ford. Csapó Henriette]. - [Budapest] : Lilliput : Mercurius, [2003]. - [32] p. : ill., színes ; 23 cm. - (Franklin TV könyvek)
ISBN 963-9166-58-8 kötött : 880,- Ft
087.5(084.1)
[AN 989318]
MARC

ANSEL
UTF-89678 /2003.
Bourgeois, Paulette
Franklin's bicycle helmet (magyar)
   Franklin sisakja / Paulette Bourgeois és Brenda Clark ; [ford. Csapó Henriette]. - [Budapest] : Lilliput : Mercurius, [2003]. - [32] p. : ill., színes ; 23 cm. - (Franklin TV könyvek)
ISBN 963-9166-57-X kötött : 880,- Ft
087.5(084.1)
[AN 989327]
MARC

ANSEL
UTF-89679 /2003.
Disney, Walt
Chip'n Dale and Sylvester the skunk (magyar)
   Chip és Dale / Walt Disney ; [ford. Dobi Ildikó]. - Utánny. - Budapest : Disney Kvklub, 2003. - [42] p. : ill., színes ; 25 cm. - (Disney Könyvklub, ISSN 1416-261X)
Képes mese
ISBN 963-627-229-8 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 1030738]
MARC

ANSEL
UTF-89680 /2003.
Disney, Walt
Scamp in the circus (magyar)
   Betyár kutyus a cirkuszban / Walt Disney ; [ford. Húsvéti Árpád]. - Utánny. - Budapest : Disney Kvklub, 2003. - [42] p. : ill., színes ; 25 cm. - (Disney Könyvklub, ISSN 1416-261X)
Képes mese
ISBN 963-627-261-1 kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-62-261-1)
087.5(084.1)
[AN 1030743]
MARC

ANSEL
UTF-89681 /2003.
Jankovics Marcell (1941-)
   Fehérlófia : magyar népmese / Jankovics Marcell rajz. ; [kész. ... Arany László feldolgozása alapján]. - [Budapest] : General Press, [2003]. - 48 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-9459-09-7 kötött : 1900,- Ft
087.5(084.1)
[AN 987206]
MARC

ANSEL
UTF-89682 /2003.
Maxtone Graham, Ysenda
Everyone has his own taste (magyar)
   Szemfüles érzékszervek / [szöveg Ysenda Maxtone-Graham] ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda] ; [ill. Mario Cortès]. - Utánny. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2003. - [32] p. : ill., színes ; 27 cm
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-627-609-9)
087.5(084.1)
[AN 1030762]
MARC

ANSEL
UTF-89683 /2003.
Maxtone Graham, Ysenda
Who likes bugs (magyar)
   Csodabogarak / [szöveg Ysenda Maxtone-Graham] ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda] ; [ill. Mario Cortès]. - Utánny. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2003. - [32] p. : ill., színes ; 27 cm
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-627-610-2)
087.5(084.1)
[AN 1030756]
MARC

ANSEL
UTF-89684 /2003.
Miler, Zdeněk
   A kisvakond megmenti a nyuszit / Zdenek Miler ; [ford. Húsvéti Árpád]. - Budapest : Egmont, 2003. - Lapozó (12) p. : ill., színes ; 16x24 cm
A ford. a "Der Maulwurf rettet das Häschen" c. kiad. alapján kész.
ISBN 963-627-829-6 kötött : 599,- Ft
087.5(084.1)
[AN 1030822]
MARC

ANSEL
UTF-89685 /2003.
Miler, Zdeněk
   A kisvakond segít az egérnek / Zdenek Miler ; [ford. Húsvéti Árpád]. - Budapest : Egmont, 2003. - Lapozó (12) p. : ill., színes ; 16x24 cm
A ford. a "Der Maulwurf hilf der Maus" c. kiad. alapján kész.
ISBN 963-627-821-0 kötött : 599,- Ft
087.5(084.1)
[AN 1030805]
MARC

ANSEL
UTF-89686 /2003.
Scarry, Richard
Richard Scarry's best first book ever (magyar)
   Tesz-vesz ABC / Richard Scarry ; m. szöveg Réz András. - [Budapest] : Lilliput, cop. 2003. - 49 p. : ill., színes ; 31 cm
Megj. "Nagy tesz-vesz ÁBC" címmel is
ISBN 963-9166-46-4 kötött : 1750,- Ft
087.5(084.1) *** 372.416.2=945.11
[AN 987885]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

9687 /2003.
   Tavaszi Szél, 2003 : Sopron, 2003. május 19-22. : konferencia kiadvány / [rend., közread. a Doktoranduszok Országos Szövetsége]. - [Budapest] : DOSZ, [2003]. - 240, [2] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-210-376-9 fűzött : ár nélkül
082 *** 061.3(439-2Sopron)
[AN 986935]
MARC

ANSEL
UTF-8