MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2003 - 7. évfolyam, 17. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2006

Created at 2007/05/31 15:14:45
by MNBWWW (Vers 1.00 Release,
linked at Apr 16 2007 13:40:50)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok

10287 /2003.
   Révai új lexikona / [főszerk. Kollega Tarsoly István] ; [szerk. Kara Anna et al.]. - Szekszárd : Babits, 1996-. - 25 cm
ISBN 963-9015-17-2
030
[AN 221959]
MARC

ANSEL
UTF-8


   11. köt., Kad - Kla / [szerk. Balázs-Arth Valéria et al.] ; [mtársak Bálinger János, Fűzfa László]. - 2003. - 956 p. : ill., részben színes
ISBN 963-9272-94-9 kötött : ár nélkül
030
[AN 1032412] MARC

ANSEL
UTF-8
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

10288 /2003.
Ridley, Jasper
The freemasons (magyar)
   A szabadkőművesek / Jasper Ridley ; [ford. Cserna György]. - [Debrecen] : Gold Book, [2003]. - 324 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 301-314.
ISBN 963-9437-46-8 kötött : ár nélkül
061.236.61(100)(091)
[AN 1031848]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

10289 /2003.
Barkó Judit
   Híres aurák : a könyvben szereplő beszélgetések 1998 és 2002 között az Elixír Magazinban jelentek meg / Barkó Judit. - [Budapest] : Forever, [2003]. - 184 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-86351-8-5 fűzött : 2280,- Ft
791.9.097(439)(092)(047.53) *** 792.028(439)(092)(047.53) *** 78.067.26.036.7(439)(092)(047.53)
[AN 1032327]
MARC

ANSEL
UTF-810290 /2003.
Barta Gábor
   Péter, a BeleValó / Barta Gábor, Tomka Tivadar. - Gyöngyös : Pallas, 2003. - 271 p., [26] t. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 963-9504-24-6 fűzött : 1990,- Ft
Szabó Péter (1979-)
791.9.097(439)(092)Szabó_P.
[AN 1031968]
MARC

ANSEL
UTF-810291 /2003.
Lahav, Yehuda
   Sebhelyes élet / Yehuda Lahav. - Budapest : Makkabi, 2003. - 155, [4] p. : ill. ; 20 cm
Visszaemlékezés
ISBN 963-7475-84-2 fűzött : ár nélkül
Lahav, Yehuda
070(437.6)(092)Lahav,_Y.(0:82-94)
[AN 1034732]
MARC

ANSEL
UTF-810292 /2003.
Vecsernyés Gábor
   No para! : [minden, amit bevállaltam] / Vecsernyés Gábor. - Budapest : Kalandor, 2003. - 191 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-86370-8-0 fűzött : 1490,- Ft
Baka Szilárd (1974-)
791.9.097(439)(092)Baka_Sz.
[AN 1034328]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

10293 /2003.
Fukuyama, Francis
Our posthuman future (magyar)
   Poszthumán jövendőnk : a biotechnológiai forradalom következményei / Francis Fukuyama ; [ford. Tomori Gábor]. - Budapest : Európa, 2003. - 341 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 323-340.
ISBN 963-07-7299-X kötött : 2400,- Ft
008.2 *** 57.08 *** 577.21 *** 316.42
[AN 1031888]
MARC

ANSEL
UTF-810294 /2003.
Magyar Tudományos Akadémia (Budapest)
   A Magyar Tudományos Akadémia tagjai, 1825-2002 / [szerkesztőség Beck Mihály et al.] ; [szerzők Markó László et al.] ; [közread. az] MTA Társadalomkutató Központ Tudománytár. - Budapest : MTA Társadalomkut. Közp. Tudománytár, 2003. - 3 db (1536 p.) : ill. ; 25 cm
ISBN 963-508-382-3 kötött : 4990,- Ft
001(439)(092):030 *** 061.12(439)
[AN 1032856]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., A - H. - 560 p.
ISBN 963-508-383-1
001(439)(092):030 *** 061.12(439)
[AN 1032860] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., I - P. - p. 570-1040.
ISBN 963-508-384-X
001(439)(092):030 *** 061.12(439)
[AN 1032864] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., R - Zs. - p. 1050-1536.
ISBN 963-508-385-8
001(439)(092):030 *** 061.12(439)
[AN 1032866] MARC

ANSEL
UTF-810295 /2003.
Száva-Kováts Endre (1928-)
   Non-indexed literature citedness: eponymal and indirect-collective referencing : studies in literature science = A nem-indexelt szakirodalmi hivatkozottság: az eponimikus és a közvetett-kollektív hivatkozás : szakirodalom-ismereti tanulmányok / Endre Száva-Kováts. - Budapest : Szerző, 2003. - 283 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén. - Példányszám: 50
ISBN 963-430-261-0 kötött : kvker. forgalomba nem kerül
001.811
[AN 1032241]
MARC

ANSEL
UTF-810296 /2003.
Török Ferenc (1948-)
   Gyógyító tigris : a celladam-sztori / Török Ferenc. - Budapest : Nyik-ki BT, 2003. - 270, [4] p., [12] t. : ill., főként színes ; 20 cm
ISBN 963-210-001-8 fűzött : 1840,- Ft
Kovács Ádám (1938-)
001.894(439)(092)Kovács_Á. *** 615.277.3 *** 614.26(439)(049.3)
[AN 1032710]
MARC

ANSEL
UTF-810297 /2003.
Wilson, Edward O.
Consilience (magyar)
   Minden egybecseng / Edward O. Wilson. - Budapest : Typotex, 2003. - 392 p. ; 25 cm. - (Az evolúciós gondolat sorozata, ISSN 1585-8391)
Ford. Csaba Ferenc et al. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9326-74-7 kötött : 4200,- Ft
001 *** 008 *** 575.8 *** 316.32
[AN 1032967]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

10298 /2003.
Bekő Ferenc
   A teremtéstől napjaink nyomorúságáig / b. f. - Budapest : [Magánkiad.], [2003]. - 66 p. ; 21 cm
ISBN 963-430-519-9 fűzött : ár nélkül
001.94
[AN 1031884]
MARC

ANSEL
UTF-810299 /2003.
Besant, Annie
Karma (magyar)
   Karma ; Újraszületés ; Dharma / Annie Besant ; [ford. ... Szabari János] ; [közread. a] Magyar Teozófiai Társulat. - [Budapest] : M. Teozófiai Társ., cop. 2003. - 227 p. : ill. ; 21 cm
Egys. cím: Karma ; Reincarnation ; Dharma
ISBN 963-85942-7-6 fűzött : ár nélkül
133.25 *** 129
[AN 1032247]
MARC

ANSEL
UTF-810300 /2003.
Bluestone, Sarvananda
How to read signs and omens in everyday life (magyar)
   Az idők jelei : jelek és ómenek értelmezése a mindennapokban / Sarvananda Bluestone. - [Budapest] : Forever, 2002. - 240 p. : ill. ; 21 cm
Ford. Bondy István. - Bibliog.: p. 223-240.
ISBN 963-204-143-7 fűzött : 1970,- Ft
133.3 *** 133.25
[AN 1032331]
MARC

ANSEL
UTF-810301 /2003.
Cunningham, Scott
Cunningham's encyclopedia of crystal gem & metal magic (magyar)
   Kristály-, kő- és fémmágia enciklopédia / Scott Cunningham ; [ford. Loósz Vera]. - Budapest : Édesvíz, 2003. - 233 p., [16] t. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-528-668-6 kötött : 2990,- Ft
133.4
[AN 1032699]
MARC

ANSEL
UTF-810302 /2003.
'Ermēs Trismegistos
   Corpus Hermeticum ; Tabula Smaragdina : Hermész Triszmegisztosz tanításai / [ford. Prókai Attila] ; [... a Tabula Smaragdina meghatározása c. fejezetet írta Kássa László]. - [Miskolc] : Hermit, [2003]. - 159 p. ; 21 cm
A ford. a "The way of Hermes" (London : Duckworth, 1999) c. kiad. alapján kész. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9231-44-4 fűzött : 1600,- Ft
133.25
[AN 1031872]
MARC

ANSEL
UTF-810303 /2003.
Lang, Adèle
How to spot a bastard by his star sign (magyar)
   Tizenkét jegy - mind gazember! / Adèle Lang, Susi Rajah ; [ford. Várady Soma]. - Budapest : M. Kvklub, 2003. - 163 p. ; 19 cm
Példányszám: 4000
ISBN 963-547-965-4 kötött : 1290,- Ft
133.52-055.1(0:82-7)
[AN 1032831]
MARC

ANSEL
UTF-810304 /2003.
Lanigan, Catherine
Angel watch (magyar)
   Napjaink csodái : jelek, álmok, égi figyelmeztetések / Catherine Lanigan. - [Pilisszentiván] : Forever, 2002. - 334 p. : ill. ; 21 cm
Ford. Fehér Edina. - Bibliogr.: p. 331-334.
ISBN 963-204-515-7 fűzött : 2480,- Ft
133.25
[AN 1032325]
MARC

ANSEL
UTF-810305 /2003.
Pataky Árpád
   Bevezetés a spiritológiába / Pataky Árpád. - [Budapest] : Magánkiad., [2003]-. - 21 cm
ISBN 963-430-384-6
133.9 *** 159.961.7
[AN 1034664]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - [2003]. - 336 p. : ill.
ISBN 963-430-385-4 fűzött : ár nélkül
133.9 *** 159.961.7
[AN 1034679] MARC

ANSEL
UTF-810306 /2003.
Scully, Nicki
Power animal meditations (magyar)
   Állatmeditációk : belső utazások / Nicki Scully ; Angela Werneke illusztrációival ; az előszót Rowena Pattee Kryder írta. - [Pilisszentiván] : Forever, cop. 2002. - 298, [3] p. : ill. ; 21 cm
Ford. Bondy István
ISBN 963-206-149-7 fűzött : 2480,- Ft
133.25
[AN 1032330]
MARC

ANSEL
UTF-810307 /2003.
Virtue, Doreen
The lightworker's way (magyar)
   Fényküldöttek útja : [a földi életforma okozta tudati törlés feloldása, természetes spirituális és gyógyító adottságok felélesztése a modern világ szociális és környezeti problémáinak megoldásához] / Doreen Virtue ; [ford. Zelei Kata]. - Budakeszi : Mandala-Séva, cop. 2003. - 245 p. ; 21 cm
ISBN 963-9436-11-9 fűzött : 1990,- Ft
133.25
[AN 1031899]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

10308 /2003.
Boros Tiborné
   Az elektromos és elektronikai hulladék problémaköre - környezetkárosítást megelőző kezelés, hasznosítás, "előrelátó" készüléktervezés / Boros Tiborné. - Budapest : BME OMIKK, 2003. - 44 p. : ill. ; 21 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091)
Bibliogr.: p. 41-42.
ISBN 963-420-755-3 fűzött : ár nélkül
504.064.47 *** 621.37/.39 *** 628.4.045/.047
[AN 1034536]
MARC

ANSEL
UTF-810309 /2003.
   Cselekvés partnerségben : Harmadik Környezet és Egészség Miniszteri Konferencia : London 1999. június 16-18. / [rend., közread. az] Egészségügyi Világszervezet Európai Regionális Iroda. - [Budapest] : KöM, 2002-. - 30 cm
A 6. kötettől kiad. a Fodor József Országos Közegészségügyi Központ Országos Környezetegészségügyi Intézete
ISBN 963-00-9710-9
504.06 *** 614 *** 061.3(410-2London)
[AN 939742]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], A klímaváltozás és a sztratoszférikus ózoncsökkenés korai egészségügyi hatásai Európában. - 2002. - 15 p.
ISBN 963-00-9708-7 fűzött : ár nélkül
504.32.054 *** 551.510.5 *** 614 *** 061.3(410-2London)
[AN 939744] MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], A gyermekek egészsége és a környezet. - 2002. - 16 p.
ISBN 963-00-9709-5 fűzött : ár nélkül
504.06 *** 614-053.2 *** 061.3(410-2London)
[AN 939745] MARC

ANSEL
UTF-8


   [3.], Környezet-egészségügyi kutatás Európában. - 2002. - 15 p.
ISBN 963-202-202-5 fűzött : ár nélkül
504.06 *** 614 *** 001.89(4) *** 061.3(410-2London)
[AN 939750] MARC

ANSEL
UTF-8


   [4.], A nemzeti környezet-egészségügyi akcióprogramok végrehajtása partnerségben. - 2002. - 28 p.
ISBN 963-202-203-3 fűzött : ár nélkül
504.06(4) *** 614(4) *** 351.77(4) *** 061.3(410-2London)
[AN 939757] MARC

ANSEL
UTF-8


   [5.], Információhoz való hozzáférés, lakossági részvétel és az igazságszolgáltatáshoz való jog környezet-egészségügyi kérdésekben. - 2002. - 27 p.
ISBN 963-202-201-7 fűzött : ár nélkül
504.06 *** 659.2 *** 061.3(410-2London) *** 614 *** 316.65
[AN 939761] MARC

ANSEL
UTF-8


   [9.], A környezetvédelem és egészségügy gazdasági perspektívái. - 2003. - 20 p.
ISBN 963-202-732-9 fűzött : ár nélkül
504.06 *** 614 *** 338.2 *** 061.3(410-2London)
[AN 1034486] MARC

ANSEL
UTF-8


   [8.], Közlekedés, környezet és egészség : charta. - 2003. - 32 p.
ISBN 963-202-731-0 fűzött : ár nélkül
504.06 *** 614 *** 656 *** 061.3(410-2London)
[AN 1034488] MARC

ANSEL
UTF-8


   [7.], A helyes gyakorlat megvalósításáért az ipari és más vállalatok egészségügyi, környezetvédelmi és biztonsági menedzsmentje területén. - 2002. - 15 p.
ISBN 963-202-729-9 fűzött : ár nélkül
504.06 *** 614 *** 658.1.011.1 *** 331.45
[AN 1034497] MARC

ANSEL
UTF-8


   [6.], Nyilatkozat. - 2003. - 19 p.
ISBN 963-202-730-2 fűzött : ár nélkül
504.06 *** 614 *** 061.3(410-2London)
[AN 1034501] MARC

ANSEL
UTF-810310 /2003.
Gera Pál (1963-)
   Autóutak és vidravédelem / Gera Pál ; [közread. az] Alapítvány a Vidrákért. - Budapest : Alapítvány a Vidrákért, 2003. - 15 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 14.
ISBN 963-210-112-X fűzött : ár nélkül
504.74.06(439) *** 599.742.4
[AN 1031932]
MARC

ANSEL
UTF-810311 /2003.
Lükő István (1948-)
   Környezetpedagógia : bevezetés a környezeti nevelés és oktatás pedagógiai és társadalmi kérdéseibe / Lükő István. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2003. - 215 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-19-3376-8 fűzött : 2231,- Ft
504.03(075.8) *** 37.03(075.8)
[AN 1032552]
MARC

ANSEL
UTF-810312 /2003.
   Tíz éve a vízparton : Hálózat az Élővizekért / [a szerkbiz. tagjai Bene Béla et al.] ; [közread. a] Göncöl Alapítvány. - Vác : Göncöl Alapítvány, 2003. - 40 p. : ill. ; 17x24 cm
ISBN 963-210-353-X fűzött : ár nélkül
Hálózat az Élővizekért.
504.4.06 *** 061.2(439-2Vác)
[AN 1034480]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

10313 /2003.
Hajdu Ottó
   Többváltozós statisztikai számítások / Hajdu Ottó. - Budapest : KSH, 2003. - 457 p. : ill. ; 25 cm. - (Statisztikai módszerek a társadalmi és gazdasági elemzésekben, ISSN 1587-2157)
Bibliogr.: p. 448-452. - Tartalomjegyzék angol nyelven is
ISBN 963-215-600-5 kötött : ár nélkül
519.237(075.8)
[AN 1032557]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

10314 /2003.
   2 Mineral sciences in the Carpathians : international conference, Miskolc, ... 6-7 March 2003 : MCC2 : abstracts / ed. by Béla Fehér and Sándor Szakáll ; [organizers Herman Ottó Museum ..., University of Miskolc]. - Szeged : Dep. of Mineralogy, Geochemistry and Petrology Univ. of Szeged, 2003. - 121 p. : ill. ; 29 cm. - (Acta mineralogica-petrographica. Abstract series,, ISSN 1589-4835 ; Vol. 1. Acta Universitatis Szegediensis,, ISSN 0324-6523)
Bibliogr. az előadáskivonatok végén
Fűzött : ár nélkül
549(4-11) *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 1033222]
MARC

ANSEL
UTF-810315 /2003.
Magyar Spektrokémiai Vándorgyűlés (46.) (2003) (Szeged)
   46. Magyar Spektrokémiai Vándorgyűlés : Szeged, 2003. június 30 - július 2. : előadások összefoglalói / rend. Magyar Kémikusok Egyesületének Spektrokémiai Társasága, MTA Spektrokémiai Munkabizottsága, MTA Környezetkémiai Bizottsága. - [Budapest] : MKE, [2003]. - 280 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9319-31-7 fűzött : ár nélkül
543.5 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 1033735]
MARC

ANSEL
UTF-810316 /2003.
Vegyészkonferencia, (2003) (Hajdúszoboszló)
   Vegyészkonferencia : szerves és gyógyszerkémia : 2003. június 26-28., Hajdúszoboszló : program és előadásösszefoglalók / [rend., közread. a Magyar Kémikusok Egyesülete]. - [Budapest] : MKE, [2003]. - XVI, 200 p. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9319-27-9 fűzött : ár nélkül
547 *** 615.011.5 *** 661.12 *** 061.3(439-2Hajdúszoboszló)
[AN 1033744]
MARC

ANSEL
UTF-810317 /2003.
   XVII European current research on fluid inclusions : international conference, Budapest, ... 5-7 June, 2003 : ECROFI XVII : abstracts / ed. by Júlia Dégi and Csaba Szabó ; [organizers ... Department of Petrology and Geochemistry Eötvös University ..., Youth Foundation of the Hungarian Geological Society]. - Szeged : Dep. of Mineralogy, Geochemistry and Petrology, Univ. of Szeged, 2003. - 233, [3] p. : ill. ; 28 cm. - (Acta mineralogica-petrographica. Abstract series,, ISSN 1589-4835 ; Vol. 2. Acta Universitatis Szegediensis,, ISSN 0324-6523)
Bibliogr. az előadáskivonatok végén
Fűzött : ár nélkül
549(4-11) *** 552(4-11) *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 1033647]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

10318 /2003.
Járainé Komlódi Magda (1931-)
   Quaternary vegetation history in Hungary / Magda Járai-Komlódi ; [... transl. Edina Rudner]. - Budapest : Geographical Research Inst. HAS, 2003. - 76 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Theory, methods, practice,, ISBN 0139-2875 ; ; 59.)
Bibliogr.: p. 53-60.
ISBN 963-7395-99-7 fűzött : ár nélkül
561(439)"624/627" *** 581.9(439)
[AN 1032508]
MARC

ANSEL
UTF-810319 /2003.
Köthe, Rainer
Vulkane (magyar)
   Vulkánok / írta Rainer Köthe ; ill. Gerd Ohnesorge ; [ford. Francz Magdolna]. - Budapest : Tessloff és Babilon, cop. 2003. - 48 p. : ill., főként színes ; 28 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X ; 76.)
ISBN 963-9446-16-5 kötött : ár nélkül
551.21(02.053.2)
[AN 1034622]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

10320 /2003.
Balogh János (1913-2002)
   Túrkevétől Óceániáig / Balogh János ; [szerk. Fábián Gyula, Dippold Pál]. - [Budapest] : Nemzet Lap- és Kvk., 2003. - 190 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-86181-5-9 kötött : 2400,- Ft
Balogh János (1913-2002)
59(439)(092)Balogh_J.(0:82-94)
[AN 1034317]
MARC

ANSEL
UTF-810321 /2003.
   A genom / szerk. Hídvégi Egon ; Bán Zoltán [et al.] tanulmányai. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2003. - 279 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Rejtett kulturális forrásaink, ISSN 1589-9268 ; 4.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9373-41-9 kötött : 3200,- Ft (hibás ISBN 968-9373-41-9)
575.113
[AN 1034510]
MARC

ANSEL
UTF-810322 /2003.
Jones, Steve
Almost like a whale (magyar)
   Darwin szelleme : a fajok eredete - mai változatban / Steve Jones ; ford. Gyárfás Vera és Orosz István. - Budapest : Typotex, 2003. - 431 p. ; 24 cm. - (Az evolúciós gondolat sorozata, ISSN 1585-8391)
Bibliogr.: p. 413-424.
ISBN 963-9326-75-5 kötött : 4200,- Ft
575.8
[AN 1032977]
MARC

ANSEL
UTF-810323 /2003.
Kállai László
   Laborállat könyv : a laboratóriumi állatok tartása, tenyésztése és alapvető kísérleti technikái / [írta] Kállai ; [együttműködők ... B. Bodrogi Gabriella et al.]. - Budapest : Kallé-K Kft., 2003. - 562 p. : ill. ; 24 cm
Borítócím: Egértan. - Bibliogr.: p. 544-552.
ISBN 963-206-542-5 fűzött : 3800,- Ft
59.084
[AN 1032236]
MARC

ANSEL
UTF-810324 /2003.
Kriska György
   Az édesvizek és védelmük : elméleti és gyakorlati kézikönyv / Kriska György. - Budapest : Műszaki Kvk., cop. 2003. - 190 p., [24] t. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Ökológiai kiskönyvtár)
Bibliogr.: p. 189-190.
ISBN 963-16-2859-0 fűzött : ár nélkül
574.5(439)(28)(075) *** 504.45.05(439)(075) *** 556.5(439)(075)
[AN 1032020]
MARC

ANSEL
UTF-810325 /2003.
Molnár V. Attila
   Növényritkaságok a Kárpát-medencében / írta és fényképezte Molnár V. Attila. - Debrecen : DE TTK Növénytani Tansz. ; Szeged : WinterFair Kft., 2003. - 232 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Rejtőzködő kincseink)
Bibliogr.: p. 215-221. - Példányszám: 2500
ISBN 963-472-708-5 kötött : ár nélkül
581.9(1-924.55)(084.12)
[AN 1031979]
MARC

ANSEL
UTF-810326 /2003.
Molnár V. Attila
Növényritkaságok a Kárpát-medencében (német)
   Pflanzenraritäten im Karpatenbecken / Text- und Bildauthor Attila Molnár V. ; [Übers. Wilfried Voigt]. - Debrecen : Univ. Debrecen FNW Lehrstuhl für Botanik ; Szeged : WinterFair GmbH., 2003. - 232 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Verborgene Schätze)
Bibliogr.: p. 215-221. - Példányszám: 500
ISBN 963-472-709-3 kötött : ár nélkül
581.9(1-924.55)(084.12)
[AN 1031992]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

10327 /2003.
Austin, Milli D.
The healing bath (magyar)
   A gyógyító fürdők : az illóolaj-terápia alkalmazása testi energiánk egyensúlyban tartására / Milli D. Austin. - [Pilisszentiván] : Forever, cop. 2002. - 128 p. : ill. ; 21 cm
Ford. Gyökeres Tímea
ISBN 963-204-514-9 fűzött : 1380,- Ft
615.838 *** 615.89 *** 665.52/.54
[AN 1032315]
MARC

ANSEL
UTF-810328 /2003.
Building and maintaining an always positive attitude in your business (magyar)
   A mindig pozitív hozzáállás a siker titka / írták Jack Daughery [et al.] ; [ford. Sóvágó Katalin]. - Budapest : Network TwentyOne, cop. 2003. - 166 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-9333-15-8 fűzött : ár nélkül
613.865
[AN 1034238]
MARC

ANSEL
UTF-810329 /2003.
Carlson, Richard
Slowing down to the speed of life (magyar)
   A nyugodt élet titka : 200 tanács a mindennapi boldogság és lelki béke eléréséhez / Richard Carlson, Joseph Bailey ; [ford. Szémanné Pintér Annamária]. - Budapest : Trivium, cop. 2003. - 283 p. ; 20 cm
ISBN 963-9367-22-2 fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9367-23-0)
613.865 *** 159.913
[AN 1033946]
MARC

ANSEL
UTF-810330 /2003.
Egoscue, Pete
Pain free at your PC (magyar)
   Fájdalom nélkül a computer mellett : 45 gyakorlat a mozgásszervek és a szemek fájdalmának megelőzésére és gyógyítására / Pete Egoscue ; [ford. Héjj Imréné]. - Esztergom : Hépit Kft., 2003. - 100 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-206-684-7 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-206-687-2)
615.825 *** 613.6 *** 681.3 *** 616.711
[AN 1031921]
MARC

ANSEL
UTF-810331 /2003.
Ehdin, Susanna
Den självläkande människan (magyar)
   Az öngyógyító ember / Susanna Ehdin ; [ford. Goddard Zsuzsanna]. - Budapest : M. Kvklub, 2003. - 391 p. ; 24 cm
Példányszám: 5000
ISBN 963-547-925-5 kötött : 1990,- Ft
615.89
[AN 1032274]
MARC

ANSEL
UTF-810332 /2003.
Gaizler Gyula (1922-1996)
   Bioetika / Gaizler Gyula, Nyéky Kálmán. - Budapest : Gondolat, 2003. - 416 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 377-407.
ISBN 963-9500-78-X * kötött : 2690,- Ft (hibás ISBN 963-9450-27-8)
614.253(075.8) *** 174(075.8)
[AN 1034440]
MARC

ANSEL
UTF-810333 /2003.
Hencz Péter (1942-)
   Egy orvos az örökkévalóságnak : Waltner Károly, a magyar Albert Schweitzer / Hencz Péter. - Szeged : Bába, 2003. - 91 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 59-60.
ISBN 963-9511-15-3 fűzött : ár nélkül
Waltner Károly (1894-1981)
61(439)(092)Waltner_K.
[AN 1033158]
MARC

ANSEL
UTF-810334 /2003.
Koselleck, Reinhart
Vergangene Zukunft (magyar)
   Elmúlt jövő : a történeti idők szemantikája / Reinhart Koselleck ; [ford. Hidas Zoltán, Szabó Márton]. - [Budapest] : Atlantisz, 2003. - 430 p. ; 21 cm. - (Circus Maximus, ISSN 0866-0336)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9165-68-9 kötött : 2395,- Ft
159.937.53 *** 115 *** 930.1
[AN 1033238]
MARC

ANSEL
UTF-810335 /2003.
Kühlewind, Georg (1924-)
Bewusstseinsstufen (magyar)
   Tudatszintek : meditációk a lélek határairól / Georg Kühlewind ; [ford. Baltigh Attila]. - Budapest : Kaláris, cop. 2003. - 110 p. ; 21 cm. - (Aletheia könyvek)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-86318-4-8 kötött : 1680,- Ft
613.865 *** 128
[AN 1033345]
MARC

ANSEL
UTF-810336 /2003.
Kühlewind, Georg (1924-)
Der sanfte Wille (magyar)
   A szelíd akarat : a gondolttól a gondolkodásig, az érzett-től az érzésig, az akarttól az akaratig / Georg Kühlewind ; [ford. Baltigh Attila]. - Budapest : Kaláris, cop. 2003. - 112 p. ; 21 cm. - (Aletheia könyvek)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-86318-5-6 kötött : 1780,- Ft
159.9
[AN 1033350]
MARC

ANSEL
UTF-810337 /2003.
Kühlewind, Georg (1924-)
Vom Normalen zum Gesunden (magyar)
   A normálistól az egészségesig : a megbetegedett tudat felszabadításának útjai / Georg Kühlewind ; [ill. Georg Müller] ; [ford. Böszörményi László]. - 2. átd., jav. kiad. - Budapest : Kaláris, cop. 2003. - 240 p. : ill. ; 21 cm. - (Aletheia könyvek)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-86318-2-1 kötött : 1990,- Ft
159.955 *** 165
[AN 1033337]
MARC

ANSEL
UTF-810338 /2003.
Mol, Arnold
Let's both win (magyar)
   Házaspárbaj : nyerjünk mindketten / Arnold Mol ; [ford. Knapp Klára]. - Budapest : Harmat, 2003. - 166 p. ; 20 cm
Megj. "Nyerjünk mindketten" főcímmel is
ISBN 963-9148-86-5 fűzött : ár nélkül
613.89
[AN 1034383]
MARC

ANSEL
UTF-810339 /2003.
   Prevention of oxidative cell injury with antioxidants and poly (ADP-Ribose) polymerase inhibitors / by Róbert Halmosi [et al.]. - Budapest : Akad. K., cop. 2003. - 81 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 67-77.
ISBN 963-05-7951-0 kötött : ár nélkül
616-091.8 *** 615.275 *** 576.3 *** 616.1
[AN 1034588]
MARC

ANSEL
UTF-810340 /2003.
Sieczka, Helmut G.
Chakra breathing (magyar)
   Csakra légzés : út az egergiához, a harmóniához és az öngyógyításhoz / Helmut G. Sieczka. - [Budapest] : Forever, 2002. - 88 p. : ill. ; 17 cm
Ford. Lazaridisz Szotiriszné
ISBN 963-204-141-0 fűzött : 880,- Ft
615.89
[AN 1032338]
MARC

ANSEL
UTF-810341 /2003.
Stadelmann, Ingeborg
Die Hebammensprechstunde (magyar)
   A bába válaszol : természetes kísérés a várandósság, a szülés, a gyermekágy és a szoptatás idején gyógynövényekkel, homeopátiás szerekkel és illóolajokkal / Ingeborg Stadelmann ; [ford. Stockinger Éva és Szvetelszky Zsuzsa]. - Budapest : Cartaphilus, 2003. - 394 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 386-388.
ISBN 963-9303-70-4 kötött : 3400,- Ft
618.2 *** 613.95
[AN 1033966]
MARC

ANSEL
UTF-810342 /2003.
Staton, Laura
Baby Om (magyar)
   Baby Om : jógagyakorlatok mamáknak és babáknak / Laura Staton és Sarah Perron ; [ford. Csáky Ida]. - Budapest : Konkrét Kv., cop. 2003. - XI, 259 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-210-091-3 fűzött : 2680,- Ft
613.71-055.26
[AN 1032828]
MARC

ANSEL
UTF-810343 /2003.
   Szent Lukács Gyógyfürdő = St. Lukács Thermal Baths = St.-Lukas-Heilbad / [főszerk. Soós Péter] ; [... ford. ... Blaschtik Éva, ... Balázs István, ... Andrew Timothy Gane]. - Budapest : Blue Skies Légisport Egyes., [2001]. - 109 p. : ill., részben színes ; 31 cm
ISBN 963-00-8411-2 kötött : ár nélkül
Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Rt. Lukács Gyógyfürdő és Uszoda.
615.838(439-2Bp.)(036) *** 725.751(439-2Bp.)
[AN 916584]
MARC

ANSEL
UTF-810344 /2003.
Szilvásyné Mazurek Magda
   Lábujjelemzés : a személyiségünk tükre : gyakorlati útmutató / Szilvásyné Mazurek Magda. - Nyíregyháza : Napfény Életmód Egyes., 2003. - 27 p. : ill. ; 22 cm. - (Egészségvédő füzetek, ISSN 1586-4405 ; 9.)
Példányszám: 1000
ISBN 963-210-549-4 fűzött : ár nélkül
159.925.7 *** 615.89
[AN 1034399]
MARC

ANSEL
UTF-810345 /2003.
   Szívügyem az egészségem! / [szerk. Kislászló Csaba] ; [kiad. Ózdi Életmód Klub, ... B-A-Z megyei Szabadidősport Szövetség]. - Ózd : Ózdi Életmód Klub ; Miskolc : B-A-Z M. Szabadidősport Szövets., [2003]. - 150 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-206-884-X * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-206-884)
613.71 *** 616.1-084
[AN 1031875]
MARC

ANSEL
UTF-810346 /2003.
Tari Annamária
   Intim szféra / Tari Annamária. - Budapest : Brand, 2003. - 288 p. ; 22 cm
ISBN 963-528-716-X kötött : 2490,- Ft
613.88-053.6 *** 791.9.097(439)(083.97)
[AN 1032829]
MARC

ANSEL
UTF-810347 /2003.
   Valláspszichológiai tanulmányok / szerk. Horváth-Szabó Katalin. - Budapest : Akad. K., 2003. - 199, [2] p. ; 24 cm. - (Pszichológiai szemle könyvtár, ISSN 1419-4511 ; 6.)
Bibliogr. a tanulmányok végén. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-05-8034-9 fűzött : ár nélkül
159.9 *** 2
[AN 1034590]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

10348 /2003.
Dudás Illés (1942-)
   Gépgyártástechnológia : [egyetemi tankönyv] / Dudás Illés. - [Miskolc] : Miskolci Egy. K., 2000-. - 24 cm
ISBN 963-661-431-8 *
621(075.8)
[AN 439443]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Forgácsoláselmélet, technológiai tervezés alapjai. - 2001. - [2], IV, 314 p. : ill.
Bibliogr.: p. 298-310. - Példányszám: 775
ISBN 963-661-478-4 fűzött : ár nélkül
621.9(075.8) *** 658.512.2(075.8)
[AN 913887] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Megmunkáló eljárások és szerszámaik, fogazott alkatrészek gyártása és szerszámaik. - 2003. - [2], VIII, 539 p. : ill.
Bibliogr.: p. 521-533. - Példányszám: 300
ISBN 963-661-572-1 fűzött : ár nélkül
621(075.8)
[AN 1034639] MARC

ANSEL
UTF-810349 /2003.
   Gépfenntartás / szerk. Janik József ; [írta Janik József et al.]. - Budapest : Szaktudás K., 2003. - 2 db : ill. ; 25 cm
ISBN 963-9422-79-7 kötött : ár nélkül
621.004.6
[AN 1034278]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 207 p.
ISBN 963-9422-64-9
621.004.6
[AN 1034282] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 383 p.
Bibliogr.: p. 376-383.
ISBN 963-9422-65-7
621.004.6
[AN 1034285] MARC

ANSEL
UTF-810350 /2003.
Józsa István
   Örvényszivattyúk : konstrukció, üzemeltetés, karbantartás / Józsa István. - Budapest : Info Prod, 2003. - 248 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 241-243.
ISBN 963-206-344-9 fűzött : ár nélkül
621.671
[AN 1032541]
MARC

ANSEL
UTF-810351 /2003.
   Mechanikai technológiák / Balogh András [et al.] ; szerk. Tisza Miklós. - [Miskolc] : Miskolci Egy. K., 2003. - 358 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 349-352. - Példányszám: 900
ISBN 963-661-571-3 fűzött : ár nélkül
621.7(075.8)
[AN 1034642]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

10352 /2003.
Kovácsné Cohner Judit
   Office / Kovácsné Cohner Judit, G. Nagy János, Ozsváth Miklós. - Budapest : Computerbooks, 2003. - 483 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-618-304-X fűzött : 3498,- Ft
519.688Office_XP *** 651
[AN 1032853]
MARC

ANSEL
UTF-810353 /2003.
Kuzmina Jekatyerina
   Programozzunk Visual Basic rendszerben! / Kuzmina Jekatyerina, Tamás Péter, Tóth Bertalan. - Budapest : Computerbooks, 2003. - [4], VII, 434 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-618-308-2 fűzött : 3500,- Ft
519.682VisualBasic
[AN 1032044]
MARC

ANSEL
UTF-810354 /2003.
László József
   A PC hardver programozása valós és védett módban Pascal és Assembly nyelven / László József. - Budapest : Computerbooks, 2003. - [2], VI, 527 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-618-298-1 kötött : 4720,- Ft
519.68 *** 681.3
[AN 1032854]
MARC

ANSEL
UTF-810355 /2003.
Levine, John R.
Windows XP (magyar)
   Windows XP : teljes referencia / John Levine, Margaret Levine Young ; [ford. Dreilinger Tímea, Kun Gergely]. - Budapest : Panem, 2003. - XXXIX, 952 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-545-383-3 kötött : 6900,- Ft
681.3.066Windows_XP
[AN 1033204]
MARC

ANSEL
UTF-810356 /2003.
Mátyási Gyula (1949-)
   NC technológia és programozás / Mátyási Gyula. - Budapest : Műszaki Kvk., [2001]-. - 25 cm
ISBN 963-10-8057-9 *
519.688NC *** 681.513.2
[AN 909036]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Programozás. - cop. 2001. - 356 p. : ill.
Bibliogr.: p. 348.
ISBN 963-16-3076-5 kötött : ár nélkül
519.688NC *** 681.513.2
[AN 909040] MARC

ANSEL
UTF-810357 /2003.
Mechatronikai és Anyagtudományi Kooperációs Kutatási Központ. Tudományos szeminárium (1.) (2003) (Miskolc)
   Mechatronikai és Anyagtudományi Kooperációs Kutatási Központ I. Tudományos Szemináriuma : 2003. június 11. - Miskolc : Miskolci Egy. K., 2003. - 196 p. : ill. ; 24 cm. - (Mechatronika, anyagtudomány, ISSN 1589-827X ; 1.)
Bibliogr. az előadások végén. - Példányszám: 200. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött : ár nélkül
681.5 *** 681.3.004.14 *** 620.1/.2 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 1032501]
MARC

ANSEL
UTF-810358 /2003.
Országos Tudományos Diákköri Konferencia (26.). Informatikai Szekció (2003) (Győr)
   XXVI. OTDK Informatika Szekció : Győr, 2003. április 16-18. : konferencia-kiadvány : előadás összefoglalók / [rend., közread. a] Széchenyi István Egyetem ; [szerk. Fehérvári Arnold]. - Győr : SZIE, 2003. - 144 p. ; 24 cm
Fűzött : ár nélkül
681.3 *** 378.184 *** 061.3(439-2Győr)
[AN 1032261]
MARC

ANSEL
UTF-810359 /2003.
Tóth Bertalan
   Programozzunk C++ nyelven! : az ANSI C++ tankönyve / Tóth Bertalan. - Budapest : Computerbooks, 2003. - [2], VI, 320 p. ; 24 cm + CD ROM
ISBN 963-618-301-5 fűzött : 2994,- Ft
519.682C++
[AN 1032918]
MARC

ANSEL
UTF-8
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

10360 /2003.
   Az ELMŰ és az ÉMÁSZ szolgáltatási területén elfogadott típus fogyasztásmérő helyek / [szerk. ifj. Szedlacsek Ferenc]. - Budapest : Energetikai Lapk., 2001. - 178 p. : ill., részben színes ; 31 cm
ISBN 963-00-8511-9 kötött : ár nélkül
621.317.785
[AN 916757]
MARC

ANSEL
UTF-810361 /2003.
Komáromi Zsombor
   A házimozi / Komáromi Zsombor. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2003. - 140 p. : ill. ; 24 cm. - (Dióhéjban, ISSN 1589-7303)
ISBN 963-09-4447-2 fűzött : ár nélkül
621.397 *** 681.327.68 *** 681.327.28
[AN 1032422]
MARC

ANSEL
UTF-810362 /2003.
   Vertesz - Schneider Electric jubileumi könyv, 1951-1991-2001 / [szerkbiz. Czelecz Ferenc et al.]. - [Budapest] : Schneider Electric Hungária Villamossági Rt., 2001. - 148 p. : ill., részben színes ; 30 cm
A bev. francia és angol nyelven is
Fűzött : ár nélkül
Schneider Electric Hungária Villamossági Rt.
621.31(439-2Bp.)(091) *** 061.5(439-2Bp.)
[AN 916643]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

10363 /2003.
Hargitai László (1938-)
   Fűrészáru / Hargitai László. - Budapest : Szaktudás K., 2003. - 171 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 170-171.
ISBN 963-9422-71-1 kötött : ár nélkül
674.093(075.3)
[AN 1034275]
MARC

ANSEL
UTF-810364 /2003.
Mányai Csaba
   A Gresham világa / Mányai Csaba, Szelke László. - Budapest : Válasz, 2003. - 279 p., [16] t. : ill. ; 24 cm. - (Magyar történelmi tár, ISSN 1589-763X ; 1.)
Bibliogr.: p. 277-279.
ISBN 963-9461-17-2 kötött : 2600,- Ft
640.4(439-2Bp.)(091) *** 930.85(439-2Bp.)"18/19" *** 72(439-2Bp.)
[AN 1032509]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

10365 /2003.
Acélfeldolgozási és Acélépítészeti Konferencia (7.) (2003) (Balatonszéplak)
   VII. Acélfeldolgozási és Acélépítészeti Konferencia : Balatonszéplak, 2003. május 8-9. : [előadásgyűjtemény] / [rend., közread. a Dunaferr, Magész]. - Budapest : Magész, [2003]. - 119 p. : ill., főként színes ; 29 cm
ISBN 963-210-244-4 fűzött : ár nélkül
693.8 *** 624.014.2 *** 669.14 *** 621.7/.9 *** 061.3(439-2Balatonszéplak)
[AN 1031856]
MARC

ANSEL
UTF-810366 /2003.
Dési Albert (1945-)
   Épületvillamosság / [szerző Dési Albert]. - Budapest : ÉTK, 2003. - 168 p. : ill. ; 22 cm. - (Építési kézikönyvek, ISSN 1587-1975 ; 4.)
Bibliogr.: p. 168.
ISBN 963-513-166-6 fűzött : ár nélkül
696.6 *** 621.314/.316
[AN 1034340]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

10367 /2003.
Görbedi Miklós
   Tiszalök, Posta, 1867-2002 / [írta és szerk. Görbedi Miklós]. - Tiszalök : Önkormányzat, 2002. - 47 p. : ill. ; 21 cm. - (Tiszalöki füzetek, ISSN 1419-9254 ; 15.)
Példányszám: 300
ISBN 963-210-360-2 fűzött : ár nélkül
656.8(439-2Tiszalök)(091)
[AN 1034352]
MARC

ANSEL
UTF-810368 /2003.
Lázár László
   KRESZ kézikönyv tanulóvezetőknek : kézikönyv a vezetői engedélyhez / Lázár László. - [Budapest] : Edusoft Kft., [2003]. - 204 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 202.
ISBN 963-206-770-3 fűzött : ár nélkül
656.13.052(078) *** 351.811(439)
[AN 1033483]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

10369 /2003.
Ambrus Lajos (1950-)
   A magyar bor útja a kezdetektől napjainkig / [írta] Ambrus Lajos, Csoma Zsigmond ; [fotó] Somlósi Lajos. - Szombathely : B.K.L. K., 2003. - 230 p. : ill., színes ; 27 cm
Bibliogr.: p. 226-230.
ISBN 963-86193-9-2 kötött : ár nélkül
663.2(439) *** 634.8(439)
[AN 1032836]
MARC

ANSEL
UTF-810370 /2003.
Babulka Péter
   Ismerjük fel a termesztett gyógy- és fűszernövényeket! / Babulka Péter. - [Budapest] : Gabo, cop. 2003. - 125 p. : ill., részben színes ; 16 cm
ISBN 963-9421-89-8 fűzött : 1450,- Ft
633.88 *** 615.89:615.322
[AN 1033475]
MARC

ANSEL
UTF-810371 /2003.
Benkő István
   Sajátosságok és területi különbségek az állatállományban / [kész. Benkő István] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága. - Kecskemét : KSH Bács-Kiskun M. Ig., 2003. - 26 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Fűzött : 1500,- Ft
636(439.155)(083.41)
[AN 1032842]
MARC

ANSEL
UTF-810372 /2003.
   EU konform mezőgazdaság és élelmiszerbiztonság : [tudományos tanácskozás, Debrecen, 2002] / [főszerk.] Nagy János ; [... szerk. ... Csizmazia Zoltán et al.] ; [rend., közread. a] Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, KITE Rt., MTA-DE Földművelési Kutatócsoport. - Debrecen : DE ATC, 2002. - [8], 417 p. : ill. ; 24 cm. - (Mezőgazdaságtudomány)
Bibliogr. az előadások végén. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-472-695-X kötött : ár nélkül
338.43(439) *** 338.43(4-62) *** 65.018 *** 663/664.017 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 1034584]
MARC

ANSEL
UTF-810373 /2003.
   Gyepgazdálkodás, 2001 : Debreceni Gyepgazdálkodási Napok 18. : Természetes Állattartás 6. / [szerk. Nagy Géza] ; [rend. az] MTA Gyepgazdálkodási Bizottsága, MAE Gyepgazdálkodási Társaság ..., DE ATC Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar... - Debrecen : DE ATC AVK Vidékfejl. és Tájhasznosítási Tansz., 2003. - 211 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. az előadások végén. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-9274-15-1 fűzött : 1900,- Ft
633.2 *** 636.083.314 *** 574(251.3) *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 1034550]
MARC

ANSEL
UTF-810374 /2003.
Hajdu Edit (1949-)
   Magyar szőlőfajták / Hajdu Edit ; [a festményeket kész. Strauss Pál, Bíró Krisztina, Szathmáry Piroska]. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2003. - 258 p. : ill., főként színes ; 29 cm. - (Hungarikumok, ISSN 1587-8783)
Bibliogr.: p. 254-256. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-286-017-9 kötött : ár nélkül
634.8(439)
[AN 1032821]
MARC

ANSEL
UTF-810375 /2003.
Halászati Tudományos Tanácskozás (26.) (2002) (Szarvas)
   XXVI. Halászati Tudományos Tanácskozás : Szarvas, 2002. május 8-9. / [szerk. Pekár Ferenc] ; [rend. a] Halászati és Öntözési Kutatóintézet. - Szarvas : Halászati és Öntözési Kutint., 2002. - [2], 144 p. : ill. ; 24 cm. - (Halászatfejlesztés, ISSN 1219-4816 ; 27.)
Előadások, előadáskivonatok. - ISSN 0230-8312 = Halászati Tudományos Tanácskozás. - Bibliogr. az előadások végén. - Példányszám: 300. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-7120-21-1 fűzött : ár nélkül
639.3 *** 639.2 *** 061.3(439-2Szarvas)
[AN 1034754]
MARC

ANSEL
UTF-810376 /2003.
Laczka Sándorné
   A mezőgazdaság strukturális változásai a kilencvenes években : [statisztikai áttekintés] / [kész. Laczka Sándorné] ; [közrem. Fenyvesi Lászlóné, Oros Iván, Osztheimer József] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal. - Budapest : KSH, 2003. - 87 p., [14] t. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 963-215-604-8 fűzött : ár nélkül
338.43(439)"199"(083.41)
[AN 1034185]
MARC

ANSEL
UTF-810377 /2003.
   Lóbetegségek / szerk. Horváth Zoltán ; [írta Fodor László et al.] ; [az ábrákat és a képeket Farkas Róbert, Horváth Zoltán, Tóth József kész.]. - Budapest : Mezőgazda, 2003. - 561 p., XII t. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-286-016-0 kötött : ár nélkül
619:616(075.8) *** 636.1(075.8)
[AN 1034398]
MARC

ANSEL
UTF-810378 /2003.
Naphegyi Károly
   A díszmadártartás alapjai / Naphegyi Károly. - Törökbálint : [Törökbálinti Madárbarát Egyes.], [2003]. - 22 p. : ill. ; 20 cm. - (Törökbálinti madarász könyvsorozat ; ; 4.)
ISBN 963-204-209-3 fűzött : ár nélkül
636.68
[AN 1034233]
MARC

ANSEL
UTF-810379 /2003.
Nash, Helen
The pond doctor (magyar)
   Tódoktor : kerti tavak kezelése / Helen Nash ; [ford. Gyenge László]. - Budapest : Cser K., 2003. - 156 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-9445-71-1 kötött : 2998,- Ft
712.3/.7 *** 574(285.2) *** 504.455
[AN 1034419]
MARC

ANSEL
UTF-810380 /2003.
   "Szántóföldi növények tápanyagellátása" : III. Növénytermesztési Tudományos Nap : proceedings / [szerk. Csorba Zsuzsa, Jolánkai Péter, Szöllősi Gergely] ; [rend. a] Magyar Tudományos Akadémia Növénytermesztési Bizottság. - Budapest : [SZIE], 2003. - 438, [26] p. : ill. ; 24 cm
A 2003. máj. 15-én a gödöllői Szent István Egyetemen azonos címmel tartott konferencia előadásai. - Bibliogr. az előadások végén. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-9483-24-9 fűzött : ár nélkül
631.8 *** 633 *** 061.3(439-2Gödöllő)
[AN 1034599]
MARC

ANSEL
UTF-810381 /2003.
   Ültetvényszerű fatermesztés / szerk. Führer Ernő, Rédei Károly, Tóth Béla ; [szerk. mtársa Veperdi Irina] ; [írta Berényi Gyula et al.] ; [Mezőgazda Kiadó, Erdészeti Tudományos Intézet közös kiadása]. - Budapest : Mezőgazda : Erti, 2003-. - 25 cm
630(075.8)
[AN 1032956]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2003. - 210 p., XX t. : ill., főként színes
Bibliogr.: p. 205-210.
ISBN 963-286-013-6 kötött : ár nélkül
630(075.8)
[AN 1032959] MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

10382 /2003.
Connolly, Pat
The Candida Albicans yeast-free cookbook (magyar)
   A Candida albicans élesztőmentes szakácskönyve : ahogyan a helyes táplálkozás segíthet leküzdeni az élesztőgombával kapcsolatos gyakori megbetegedéseket / Pat Connolly és a Price-Pottenger Élelmezési Alapítvány mtársai. - [Pilisszentiván] : Forever, 2003. - 224 p. : ill. ; 24 cm
Ford. Nagy Tiborné
ISBN 963-86351-4-2 fűzött : 2800,- Ft
641.561(083.12)
[AN 1032319]
MARC

ANSEL
UTF-810383 /2003.
Dr. Oetker Wok (magyar)
   Wok - Dr. Oetker / [ford. Török Irén]. - [Budapest] : Grafo, [2001]-. - 27 cm
Az 1. köt. kötetjelzés nélkül jelent meg, monografikus leírása: AN 438457
ISBN 963-8280-99-9 *
641.568(5)(083.12)
[AN 909283]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Új receptek és ötletek. - cop. 2001. - 127 p. : ill., színes
ISBN 963-8280-90-5 kötött : 1890,- Ft
641.568(5)(083.12)
[AN 909286] MARC

ANSEL
UTF-810384 /2003.
Hering, Richard
Lexikon der Küche (magyar)
   Konyhaművészeti lexikon / [Richard Hering] ; [ford. és szerk. Hetényi Károly]. - [Budapest] : [Codex Print Stúdió Kft.], [2001]-. - 25 cm
A leírás a 3. köt. alapján kész.
ISBN 963-04-8772-1 *
641
[AN 908956]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt. - [2001]. - 351 p. : ill.
ISBN 963-00-8849-5 * kötött : ár nélkül
641 *** 642
[AN 908958] MARC

ANSEL
UTF-810385 /2003.
Kalla Kálmán (1946-)
   Gundel nagy spárgás szakácskönyv / írta Kalla Kálmán ; Láng György előszavával ; bevezetővel ell. és szerk. Halász Zoltán ; a képeket Csigó László fényképezte. - [Budapest] : Pallas Stúdió, 2003. - 93 p. : ill., színes ; 20x22 cm
ISBN 963-9207-79-9 kötött : 2990,- Ft
641.55(083.12):635.31
[AN 1032949]
MARC

ANSEL
UTF-810386 /2003.
Nagel Manóné
   A 2 személyes szakácskönyv / Nagel Manóné ; megjelenteti Salamon Lászlóné Orosz Zita. - [Szeged] : Bába, 2003. - 153 p. ; 20 cm
Borítócím: Minden háztartás hasznos útmutatója a 2 személyes szakácskönyv
ISBN 963-9511-03-X fűzött : ár nélkül
641.55(083.12)
[AN 1033139]
MARC

ANSEL
UTF-810387 /2003.
   Saláták / szerk. Verhóczki István. - Gyöngyös : Pallas, 2003. - 159 p. ; 20 cm
ISBN 963-9504-18-1 fűzött : 798,- Ft
641.83(083.12)
[AN 1031981]
MARC

ANSEL
UTF-810388 /2003.
   Uncle Ben's : olaszos ízek percek alatt / [receptek: papaya] ; [szerk. Ács Valéria] ; [fotók Vikman András]. - [Debrecen] : Cherubion, 2003. - 83 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 963-9346-89-6 kötött : ár nélkül
641.568(45)(083.12)
[AN 1032276]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

10389 /2003.
Fichte, Johann Gottlieb
Versuch einer Kritik aller Offenbarung (magyar)
   Minden kinyilatkoztatás kritikájának kísérlete / Johann Gottlieb Fichte ; [ford. Rokay Zoltán és Gáspár Csaba László] ; [a záró tanulmányt írta Rokay Zoltán]. - [Budapest] : L'Harmattan, 2003. - 186 p. ; 20 cm. - (Coram Deo klasszikusok, ISSN 1589-9845)
Bibliogr.: p. 185-186.
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-86169-3-8)
1(430)Fichte,_J._G. *** 1(430)(092)Fichte,_J._G.
[AN 1034575]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

10390 /2003.
Berkes Sándor (1952-)
   Az utolsó idők jelei : Jézus Krisztusnak nagy apokaliptikus beszéde, Máté evangéliuma 24, 25. fejezete / Berkes Sándor. - Paks : Berkes S., 2003. - 200 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 190-193.
ISBN 963-430-459-1 fűzött : ár nélkül
Biblia. Újszövetség. Máté evangéliuma.
228.07 *** 236
[AN 1032851]
MARC

ANSEL
UTF-810391 /2003.
Bulányi György (1919-)
   Napló, 2001-2002 / Bulányi György. - Budapest : Püski, 2003. - 344 p. ; 20 cm
ISBN 963-9337-98-6 fűzött : ár nélkül
267Bokor *** 282(439)(092)Bulányi_Gy.(0:82-94) *** 242
[AN 1034396]
MARC

ANSEL
UTF-810392 /2003.
Daróczi Zoltán
   Yoga21 - sport és jóga : elméleti és gyakorlati útmutató az egészséghez és az egyensúlyhoz a Yoga21 rendszerrel / [írta és szerk. Daróczi Zoltán Marco] ; [kiad. az International Acne Foundation]. - [Debrecen] : Intern. Acne Found., [2003]-. - 21 cm
294.527 *** 615.851.86
[AN 1032167]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r. - cop. 2003. - 76 p. : ill.
ISBN 963-210-385-8 fűzött : ár nélkül
294.527 *** 615.851.86
[AN 1032168] MARC

ANSEL
UTF-810393 /2003.
Eckhart Mester
   Beszédek / Eckhart mester ; [vál., ford., a jegyzeteket összeáll. és az utószót írta Adamik Lajos]. - Budapest : Paulus Hungarus : Kairosz, 2003. - 117 p. ; 19 cm
A ford. a "Meister Eckharts Predigten" (Stuttgart : Kohlhammer, 1958) c. kiad. alaján kész.
ISBN 963-9484-42-3 kötött : 2300,- Ft
252 *** 248.2
[AN 1032539]
MARC

ANSEL
UTF-810394 /2003.
Emődi László (1919-1988)
   Az Egyház igaz története: a szentek története / Emődi László ; [... az illusztrációkat rajz. Bajcsy Lajos]. - Budapest : Kató, 2002-. - 21 cm. - (Korunk legszebb prédikációi, ISSN 1589-9381)
282(100)(091) *** 235.3 *** 252
[AN 1032502]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., 1959. szeptember 6 - 1960. március 27-ig. - 2002. - 118 p. : ill.
ISBN 963-206-843-2 fűzött : ár nélkül
252 *** 235.3 *** 282(100)(091)
[AN 1032505] MARC

ANSEL
UTF-810395 /2003.
Fogassy Judit (1949-)
   Családi katekézis : a családi katekézis témái - katekéták képzése / írta és szerk. Fogassy Judit. - Budapest : Szt. István Társ., 2003. - 354 p. : ill. ; 24 cm. - (Katekéták kiskönyvtára, ISSN 1589-0953 ; 2.)
Bibliogr.: p. 354.
ISBN 963-361-452-X fűzött : 1480,- Ft
268 *** 238.1
[AN 1034439]
MARC

ANSEL
UTF-810396 /2003.
Gombor Gábor
   A világvége-csapda : mit üzen a Jelenések könyve? / Biga Cubensis. - Budapest : Dekameron, [2003]. - 267 p. ; 24 cm
ISBN 963-9331-34-1 fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9551-34-1)
Biblia. Újszövetség. Jelenések könyve.
22.016 *** 236
[AN 1031997]
MARC

ANSEL
UTF-810397 /2003.
Hagin, Kenneth E.
Right and wrong thinking (magyar)
   Helyes és helytelen gondolkodás / Kenneth E. Hagin ; [kiad. a Krisztus Szeretete Egyház]. - Budapest : Krisztus Szeretete Egyház, cop. 2003. - 37, [2] p. ; 22 cm
ISBN 963-210-226-6 fűzött : ár nélkül
244
[AN 1034627]
MARC

ANSEL
UTF-810398 /2003.
Jáki Szaniszló (1924-)
   Szent József litániája / Jáki Szaniszló ; [Hank Tucker illusztrációival] ; [közread. a] ValóVilág. - Budapest : ValóVilág Alapítvány, 2003. - 121 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-210-263-0 fűzött : ár nélkül
232.932 *** 248.159.5
[AN 1034224]
MARC

ANSEL
UTF-810399 /2003.
   "Az keresztyén olvasóknak" : magyar nyelvű bibliafordítások és -kiadások előszavai és ajánlásai a 16-17. századból / [sajtó alá rend. és a jegyzeteket írta] Zvara Edina ; [szerk. Jankovics József]. - Budapest : Balassi, cop. 2003. - 332, [24] p. ; 23 cm. - (Régi magyar könyvtár. Források,, ISSN 1216-6251 ; 14.)
Bibliogr.: p. 27-31.
ISBN 963-506-518-3 fűzött : 2000,- Ft
22.04=945.11"15/16" *** 22=03=945.11(4)"15/16"
[AN 1033495]
MARC

ANSEL
UTF-810400 /2003.
Kiszely Gábor (1949-)
   Máté evangéliuma / Kiszely Gábor. - [Budapest] : Kairosz, 2003. - 116 p. ; 16 cm
ISBN 963-9484-65-2 fűzött : 1200,- Ft
Biblia. Újszövetség. Máté evangéliuma.
226.2.04=945.11 *** 894.511-97
[AN 1032537]
MARC

ANSEL
UTF-810401 /2003.
Klemm Nándor (1919-)
   P. Hunya Dániel SJ élete és munkássága / összeáll. Klemm Nándor. - Szeged : Agapé, 2003. - 199 p. : ill. ; 19 cm. - (Az életszentség nagymesterei, ISSN 1217-338X ; 28.)
Borítócím: Hunya Dániel élete és munkássága
ISBN 963-458-266-4 fűzött : ár nélkül
Hunya Dániel (1900-1957)
271.5(439)(092)Hunya_D.
[AN 1033642]
MARC

ANSEL
UTF-810402 /2003.
Kocsis Attila (1930-)
   Égen és földön : ünnepi tanítások / Kocsis Attila. - Dövény : [Magánkiad.], 2003. - 165 p. ; 21 cm
ISBN 963-430-428-1 fűzött : ár nékül
252 *** 264-04
[AN 1031882]
MARC

ANSEL
UTF-810403 /2003.
   Magyarhoni evangélikus misszionáriusok / szerk. Brebovszky Gyula ; írták Bálint Zoltán [et al.]. - Budapest : EKME, 2003. - 88 p. : ill. ; 21 cm. - (Külmissziói kiskönyvtár ; ; 4.)
ISBN 963-210-365-3 fűzött : ár nélkül
284.1(439)(092)"17/19" *** 266.2(100)
[AN 1032348]
MARC

ANSEL
UTF-810404 /2003.
Martin, Gerhard Marcel
Sachbuch Bibliodrama (magyar)
   Bibliodráma : gyakorlat és elmélet / Gerhard Marcel Martin ; [ford. Oláh Zsuzsanna] ; [közread. az] Egyházfórum, Magyar Bibliodráma Egyesület. - [Budapest] : Egyházfórum : M. Bibliodráma Egyes., 2003. - 135 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 129-135.
ISBN 963-8156-29-5 fűzött : ár nélkül
22.046 *** 615.851.84 *** 615.851.6
[AN 1032848]
MARC

ANSEL
UTF-810405 /2003.
   Misszió az elkallódottakért : református ifjúsági misszió / [szerk. Bölcsföldi András] ; [kiad. a Dunamelléki Református Egyházkerület Ifjúsági Bizottsága]. - Budapest : Dunamelléki Ref. Egyházker. Ifj. Biz., 2002. - 137 p. : ill. ; 21 cm
Példányszám: 1000
ISBN 963-210-473-0 fűzött : ár nélkül
266.4-053.6 *** 268 *** 284.2 *** 37.017.93
[AN 1033201]
MARC

ANSEL
UTF-810406 /2003.
   Prímás-érseki beiktatás : Esztergom, 2003 : Erdő Péter prímás, érsek beiktatása / [... szerk. Török József] ; [a dokumentumokat összegyűjt. Mig Balázs et al.] ; [a fényképeket kész. Galyasi Géza et al.]. - Budapest : Szt. István Társ., 2003. - 110 p. : ill., színes ; 26 cm
Összefoglalás olasz, francia, angol és német nyelven
ISBN 963-361-460-0 kötött : 3990,- Ft
Erdő Péter (1952-)
282(439)(092)Erdő_P. *** 264-079 *** 348.324
[AN 1034425]
MARC

ANSEL
UTF-810407 /2003.
   Pünkösdi mozaik : pünkösdi igehirdetések, imádságok, énekek, gondolatok, írások / összeáll. Madocsai Miklós ; a bevezetőt írta ... Hafenscher Károly ; [közread. a Fébé Szociális és Rehabilitációs Szolgáltató Közhasznú Társaság]. - Piliscsaba : Fébé Kht., 2003. - 195 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-210-364-5 fűzött : ár nélkül
264-041.65 *** 252
[AN 1032243]
MARC

ANSEL
UTF-810408 /2003.
Rabár Ferenc (1956-) (ifj.)
   Keresztes Nővérek Érden / ifj. Rabár Ferenc ; ... a Szent Keresztről Nevezett Irgalmas Nővérek Marianum Általános Iskola ... kiadványa. - [Zsámbék] : Apor V. Kat. Főisk. ; [Érd] : Szt. Keresztről Nevezett Irgalmas Nővérek Marianum Ált. Isk., [2003]. - 103 p. ; 20 cm. - (A hét szabad művészet könyvtára, ISSN 1219-073X)
Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-210-230-4 fűzött : ár nélkül
Congregatio Sororum Caritatis Sanctae Crucis.
271.74-055.2(439-2Érd)(091)
[AN 1033772]
MARC

ANSEL
UTF-810409 /2003.
   Rózsafüzérek könyve : imakönyv katolikus hívek számára. - Szeged : Szt. Gellért Egyh. K., 2003. - 263 p. ; 12 cm
ISBN 963-86043-1-X kötött : ár nélkül
248.158 *** 243
[AN 1032255]
MARC

ANSEL
UTF-810410 /2003.
Stangier, Klaus-Werner
Jetzt (magyar)
   Itt és most : bibliodráma a liturgia és pszichodráma vonzásában / Klaus-Werner Stangier ; [ford. Varga Péter Pius] ; [közread. az] Egyházfórum, Magyar Bibliodráma Egyesület. - [Budapest] : Egyházfórum : M. Bibliodráma Egyes., 2003. - [4], 140 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-8156-28-7 fűzött : ár nélkül
22.046 *** 615.851.6 *** 615.851.84
[AN 1032849]
MARC

ANSEL
UTF-810411 /2003.
   Szent Rita, segíts! / összeáll. Fogas Anna. - Budapest : Szt. József K., 2003. - 36 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-7872-25-6 fűzött : ár nélkül
Rita da Cascia
235.3(092)Rita_da_Cascia *** 248.159.7
[AN 1032259]
MARC

ANSEL
UTF-810412 /2003.
Szilárdfy Zoltán (1937-)
   Ikonográfia - kultusztörténet : képes tanulmányok / Szilárdfy Zoltán. - Budapest : Balassi, cop. 2003. - 441 p., CCL t. : ill., részben színes ; 24 cm
A képjegyzék és a tartalomjegyzék német nyelven is. - Bibliogr.: p. 436-[442]. és a jegyzetekben
ISBN 963-506-501-9 kötött : 4500,- Ft
246.5(439) *** 7.046.3(439)
[AN 1033226]
MARC

ANSEL
UTF-810413 /2003.
   Tudom, kinek hittem : patrisztikus tanulmányok / szerk. Frenyó Zoltán. - Budapest : L'Harmattan, 2003. - 254 p. : ill. ; 24 cm. - (Coram Deo, ISSN 1587-3374)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9457-29-9 fűzött : ár nélkül
276
[AN 1033892]
MARC

ANSEL
UTF-810414 /2003.
Wigglesworth, Smith
Ever increasing faith (magyar)
   Növekvő hit / Smith Wigglesworth ; [ford. Lee Éva]. - Budapest : Hajnalcsillag, 2003. - 271 p. ; 21 cm. - (Pünkösdi klasszikusok, ISSN 1589-9454)
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-86109-2-3)
266.1 *** 244
[AN 1032575]
MARC

ANSEL
UTF-810415 /2003.
   The word of God for the academy in contemporary culture(s) : proceedings of the Regional Conference for Europe of the International Association for the Promotion of Christian Higher Education : hosted by Károli Gáspár Reformed University, Budapest, Hungary, July 3-6, 2002 / John B. Hulst ... Péter Balla ... ed. ; [publ. by International Association for the Promotion of Christian Higher Education and Károli Gáspár Reformed University Faculty of Theology]. - Budapest : Károli G. Reformed Univ. Faculty of Theology, 2003. - 259 p. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 400
ISBN 963-8392-59-2 fűzött : ár nélkül
261.6 *** 23/28 *** 316.7 *** 37.014.521 *** 061.3(439-2Bp.)"2002"
[AN 1033229]
MARC

ANSEL
UTF-810416 /2003.
Xeravits Géza (1971-)
   Átalakuló hagyományok : tanulmányok a qumrâni közösség, a korai zsidóság és a születő kereszténység irodalmáról / Xeravits Géza. - Budapest : L'Harmattan, 2003. - 202 p. ; 24 cm. - (Coram Deo, ISSN 1587-3374)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9457-47-7 fűzött : ár nélkül
296.624.2 *** 22.07
[AN 1033904]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

10417 /2003.
Antalóczy Zoltán (1923-)
   Amerikai Bábel / Antalóczy Zoltán. - [Budapest] : Kairosz, [2003]. - 327 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-9484-45-8 kötött : 2800,- Ft
308(73) *** 894.511-992 *** 327(73)"199/200" *** 908.73
[AN 1032532]
MARC

ANSEL
UTF-810418 /2003.
   Demográfiai folyamatok és társadalmi környezet : gyorsjelentés az "Életünk fordulópontjai" című demográfiai követéses vizsgálat első hullámának adatfelvétele alapján / szerk. Spéder Zsolt. - Budapest : Népességtud. Kut. Int., 2002. - 150 p. ; 24 cm. - (Műhelytanulmányok / Központi Statisztikai Hivatal Népességtudományi Kutatóintézet,, ISSN 1589-0570 ; 1.)
ISBN 963-7109-89-7 fűzött : ár nélkül
312(439)"2001"(083.41)
[AN 947368]
MARC

ANSEL
UTF-810419 /2003.
Hajnal Béla (1948-)
   Tanulmányok Szabolcs-Szatmár-Bereg megye népességének belső (belföldi) vándorlásához, 1941-1995 / [Hajnal Béla, Reszler Gábor, Szászi Ferenc]. - Nyíregyháza : Stúdium, 2003. - 187 p. : ill. ; 27 cm. - (A Magyar Tudományos Akadémia Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testületének közleményei, ISSN 1217-1883)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7988-94-7 fűzött : ár nélkül
314.72(439.161)"186/199"(083.41)
[AN 1034688]
MARC

ANSEL
UTF-810420 /2003.
Héjja Julianna Erika
   Könyv és olvasója Gyulán a XVIII. század első felétől 1848-ig / Héjja Julianna Erika. - Budapest : OSZK, 2003. - 112 p. ; 20 cm. - (Olvasmánytörténeti dolgozatok, ISSN 1215-5640 ; 9.)
Bibliogr.: p. 88-94. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-200-465-5 fűzött : ár nélkül
Gyula
316.7(439-2Gyula)"17/18" *** 09(439-2Gyula)"17/18" *** 930.85(439-2Gyula)"17/18" *** 028(439-2Gyula)"17/18"
[AN 1034589]
MARC

ANSEL
UTF-810421 /2003.
Kamarás Ferenc (1943-)
   Tíz évvel a házasságkötés után : az 1990-1991-ben házasságot kötött nők longitudinális vizsgálata, 2001 / [... kész. Kamarás Ferenc, Szukicsné Serfőző Klára] ; [mtársak Dobossy Imre, Hilbert Lászlóné] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal. - Budapest : KSH, 2003. - 82 p. ; 29 cm
ISBN 963-215-571-8 fűzött : 1800,- Ft
312.3(439)"2001"(083.41) *** 314.5(439)"2001"(083.41)
[AN 1034191]
MARC

ANSEL
UTF-810422 /2003.
   Képzési területek egységes osztályozási rendszere, 2003 / [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal. - [Budapest] : KSH, 2003. - 75 p. ; 29 cm
ISBN 963-215-621-8 fűzött : 1600,- Ft
311.131(439)(083.7) *** 373/378
[AN 1034167]
MARC

ANSEL
UTF-810423 /2003.
   Lokális világok : együttélés a Kárpát-medencében / szerk. Bakó Boglárka ; [... szerzői Árendás Zsuzsa et al.]. - Budapest : MTA Társkut. Közp., 2003. - 384 p. : ill. ; 24 cm. - (Magyarország az ezredfordulón. Műhelytanulmányok,, ISSN 1419-1822)
Bibliogr.: p. 377-383. - Példányszám: 500
ISBN 963-508-387-4 fűzött : 1200,- Ft
316.347(=00)(4-11) *** 327.57(4-11)
[AN 1033010]
MARC

ANSEL
UTF-810424 /2003.
Lynn, Evelyn
   Hogyan menjünk férjhez Nyugatra? : ha már elég a pénztelenségből és a magányból / Evelyn Lynn. - Budapest : Brand, cop. 2003. - 252 p. ; 21 cm
Meglepetés könyvek (keretcím)
ISBN 963-528-679-1 fűzött : 2290,- Ft
316.472.4(0:82-94) *** 316.37-055.2(0:82-94)
[AN 1034677]
MARC

ANSEL
UTF-810425 /2003.
   Módszertan és dokumentáció : az "Életünk fordulópontjai" című demográfiai követéses vizsgálat első hullámának adatfelvételének ismertetése / szerk. Kapitány Balázs. - Budapest : Népességtud. Kut. Int., 2003. - 152 p. ; 24 cm. - (Műhelytanulmányok / Központi Statisztikai Hivatal Népességtudományi Kutatóintézet,, ISSN 1589-0570 ; 2.)
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-7109-89-7)
312(439)"2001" *** 311.2
[AN 1034666]
MARC

ANSEL
UTF-810426 /2003.
Mylonas, Christos
   Serbian orthodox fundamentals : the quest for an eternal identity / Christos Mylonas. - Budapest ; New York, [N. Y.] : CEU Press, 2003. - XVI, 298 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 249-273.
ISBN 963-9241-61-X kötött : ár nélkül
316.63(=861) *** 323.1(=861) *** 281.9
[AN 1034596]
MARC

ANSEL
UTF-810427 /2003.
   Nemzeti identitás és külpolitika Közép- és Kelet-Európában / szerk. Kiss J. László ; [közread. a] Teleki László Alapítvány. - Budapest : Teleki L. Alapítvány, 2003. - 395 p. ; 25 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-86388-0-X kötött : ár nélkül
316.63(=00)(4-11)"199" *** 323.1(=00)(4-11)"199" *** 327(4-11)"199"
[AN 1034540]
MARC

ANSEL
UTF-810428 /2003.
Pauka Tibor (1928-)
   A 2001. évi nyaralási pályázatra jelentkező sokgyermekes családok jellemzése / Pauka Tibor, Tóth Ildikó ; kiad. ... Nagycsaládosok Országos Egyesülete. - Budapest : Nagycsaládosok Orsz. Egyes., cop. 2003. - 32 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-206-577-8 fűzött : ár nélkül
314.372.43(439)"200" *** 379.83
[AN 1032001]
MARC

ANSEL
UTF-810429 /2003.
Rufo, Marcel
Frères et soeurs, une maladie d'amour (magyar)
   Szeretetbetegség : lelki bajok a testvérkapcsolatokban / Marcel Rufo, Christine Schilte ; [ford. Gotvai Katalin]. - Budapest : M. Kvklub, 2003. - 239 p. ; 21 cm
Példányszám: 4000
ISBN 963-547-966-2 kötött : 1590,- Ft
316.356.2-055.7 *** 316.472.4-055.7 *** 37.018.1 *** 159.922.7
[AN 1032785]
MARC

ANSEL
UTF-810430 /2003.
Schadt Mária
   "Feltörekvő dolgozó nő" : nők az ötvenes években / Schadt Mária. - [Pécs] : Pro Pannonia, 2003. - 155 p. : ill. ; 21 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
Bibliogr.: p. 148-155.
ISBN 963-9498-05-X kötött : ár nélkül
316.37-055.2(439)"195" *** 329.7-055.2(439)"195"
[AN 1032045]
MARC

ANSEL
UTF-810431 /2003.
Solymár Imre (1947-1997)
   A dél-dunántúli németek mentalitása = Die Mentalität der Deutschen in Südtransdanubien / Solymár Imre ; [sajtó alá rend. Szőts Zoltán] ; [... ford. Vágyi Vata] ; [kiad. a Völgységi Múzeum]. - Bonyhád : Völgységi Múz., 2003. - 336 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-206-462-3 fűzött : ár nélkül
316.347(=30)(439.11) *** 39(=30)(439.11) *** 316.63
[AN 1033187]
MARC

ANSEL
UTF-810432 /2003.
   A statisztikai egységek gazdálkodási forma szerinti osztályozása és az osztályozás elemeinek tartalmi meghatározása : [GFO] / [fel. szerk. Rónainé Györgyi Márta]. - Kieg. kiad. - Budapest : KSH, 2003. - 48 p. ; 24 cm. - (Statisztikai nómenklatúrák, ISSN 0324-5985)
ISBN 963-215-491-6 fűzött : 1000,- Ft
311.131(439)(083.7) *** 334(439)
[AN 1033944]
MARC

ANSEL
UTF-810433 /2003.
Szilágyi Vilmos (1929-)
   Párválasztásaim naplók, levelek, randevúk tükrében : egy pszichológus visszapillantásai / Szilágyi Vilmos ; a Magánéleti Kultúra, Korszerű Életvezetés Alapítvány kiadása. - [Budapest] : Magánéleti Kultúra, Korszerű Életvezetés Alapítvány, cop. 2003. - 351 p. ; 21 cm
ISBN 963-206-261-2 fűzött : 2000,- Ft
316.472.4(0:82-94) *** 392.6(0:82-94)
[AN 1034483]
MARC

ANSEL
UTF-810434 /2003.
Thompson, Hunter S.
Hell's angels (magyar)
   Hell's angels : vad rege az Angyalokról / Hunter S. Thompson ; [ford., valamint az előszót és az utolsó fejezetet írta Vágvölgyi B. András]. - Budapest : Konkrét Kv., cop. 2003. - 359 p. ; 21 cm
ISBN 963-210-087-5 fűzött : 2480,- Ft
316.723-053.6(73)"196"(0:82-92) *** 820-92(73)=945.11
[AN 1032752]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

10435 /2003.
Fejős Zoltán (1954-)
   Tárgyfordítások : néprajzi múzeumi tanulmányok / Fejős Zoltán. - Budapest : Gondolat, 2003. - 247 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 213-231.
ISBN 963-9500-42-9 fűzött : 1990,- Ft
Néprajzi Múzeum (Budapest)
39 *** 069(439-2Bp.)NM
[AN 1031990]
MARC

ANSEL
UTF-810436 /2003.
   Ócsai népszokások : bölcsőtől a koporsóig / gyűjt. Bereczkyné Magyar Mária ; ... közread. Magyar Ilona ; kiad. ... Egressy G. Kht. - [Ócsa] : Egressy G. Kht., [2003]. - 103 p. : ill. ; 20 cm
Fűzött : ár nélkül
Ócsa
39(=945.11)(439-2Ócsa) *** 908.439-2Ócsa
[AN 1032852]
MARC

ANSEL
UTF-810437 /2003.
Petercsák Tivadar (1947-)
   Filkeháza évszázadai és hagyományai / Petercsák Tivadar ; [kiad. Filkeháza Község Önkormányzata]. - Filkeháza : Önkormányzat, 2001. - 212 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 207-209.
ISBN 963-00-7157-6 kötött : ár nélkül
Filkeháza
39(439-2Filkeháza) *** 943.9-2Filkeháza
[AN 912922]
MARC

ANSEL
UTF-810438 /2003.
Ráth-Végh István (1870-1959)
   Szerelem, házasság / Ráth-Végh István. - Budapest : Elektra Kiadóház, 2001-. - 21 cm
ISBN 963-9205-90-7 *
392.5 *** 392.6 *** 930.85(100)
[AN 804230]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r. - 2001. - 335 p. : ill.
ISBN 963-9205-96-6 kötött : ár nélkül
392.5 *** 392.6 *** 930.85(100)
[AN 909244] MARC

ANSEL
UTF-810439 /2003.
   A sámánhit emlékei : török népek / szerk. Molnár Ádám ; [ford. Dévényi Levente, Kocsis Mihály, Kovács Zoltán]. - Budapest : Balassi, cop. 2003. - 310 p., XVI t. : ill., részben színes ; 23 cm. - (Magyar őstörténeti könyvtár, ISSN 1215-4024 ; 17.)
Szöveggyűjtemény. - Bibliogr.: p. 300-310.
ISBN 963-506-495-0 fűzött : 2500,- Ft
398.49(=943) *** 291.612
[AN 1033375]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

10440 /2003.
Bencsik András (1951-)
   Fordul a szél / Bencsik András. - Könyvheti kiad. - Budapest : Artamondo Kft., 2003. - 186 p. ; 20 cm
ISBN 963-210-129-4 fűzött : ár nélkül
323(439)"2002/2003"(0:82-92)
[AN 1034667]
MARC

ANSEL
UTF-810441 /2003.
Bosnyák Zoltán (1905-1952)
   Harc a zsidó veszély ellen : az antijudaizmus kézikönyve / Bosnyák Zoltán. - Budapest : Gede, 2003. - 334 p. ; 21 cm
A függelékben a szerző "Harc a zsidó sajtó ellen!" c. tanulmánya. - Az 1944-es kiad. sorozati keretmegjelölésével. - Bibliogr.: p. [335].
ISBN 963-9298-49-2 fűzött : ár nélkül
323.12(=924)(100) *** 316.347(=924)(100) *** 930.8(=924) *** 070(=924)(100)
[AN 1034237]
MARC

ANSEL
UTF-810442 /2003.
Csath Magdolna (1943-)
   Ez a mi Európánk / Csath Magdolna. - [Budapest] : Kairosz, 2003. - 133 p. ; 16 cm
ISBN 963-9484-55-5 fűzött : 1200,- Ft
327.39(4-62)"200" *** 323(439)"200"
[AN 1032536]
MARC

ANSEL
UTF-810443 /2003.
   Discussing Hitler : advisers of U.S. diplomacy in Central Europe : 1934-1941 / ed. and introduced by Tibor Frank. - Budapest ; New York [N.Y.] : CEU Press, cop. 2003. - 374 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 360-364.
ISBN 963-9241-56-3 kötött : ár nélkül
327(439)"193/194" *** 327(4-11)"193/194" *** 327(73)"193/194" *** 32(73)"193/194"(092)Montgomery,_J._F.
[AN 1032531]
MARC

ANSEL
UTF-810444 /2003.
Földesi Margit (1961-)
   A megbélyegzés hatalma : Pfeiffer Zoltán, 1900-1981 / Földesi Margit, Szerencsés Károly. - [Budapest] : Kairosz, 2003. - 380 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9484-41-5 kötött : 4200,- Ft
Pfeiffer Zoltán (1900-1981)
32(439)(092)Pfeiffer_Z.
[AN 1032534]
MARC

ANSEL
UTF-810445 /2003.
Franka Tibor (1952-)
   Szájkosár : gondolatok a véleménynyilvánítás szabadságának korlátozásáról / Franka Tibor. - Budapest : Zsófialiget Kkt., 2003. - 262 p. ; 21 cm
ISBN 963-210-477-3 fűzött : 1480,- Ft
323.12(=924) *** 342.727(439)
[AN 1034202]
MARC

ANSEL
UTF-810446 /2003.
   Hungarian minorities and Central Europe : regionalism, national and religious identity / ed. by Ferenc Gereben. - Piliscsaba : Pázmány P. Catholic Univ. Fac. of Humanities, 2001. - 320 p. ; 23 cm. - (Publications of the Research Group of Regional and Minority Cultures, ISSN 1587-6756)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9296-40-6 fűzött : ár nélkül
323.15(=945.11)(4-11) *** 316.347(=945.11)(4-11) *** 316.63
[AN 913044]
MARC

ANSEL
UTF-810447 /2003.
   A jövő elkezdődött : otthon Magyarországon, otthon Európában : a Fidesz - Magyar Polgári Párt vitairata / [a szerkbiz. ... Kövér László et al.] ; [... fejezetek összeállítását Németh Zsolt et al. végezte] ; [kiad. a Fidesz - Magyar Polgári Párt]. - [Budapest] : Fidesz - MPP, 2001. - 216 p. : ill. ; 25 cm
Pokorni Zoltán előszavával
ISBN 963-00-8127-X fűzött : ár nélkül
329(439)Fidesz
[AN 1032119]
MARC

ANSEL
UTF-810448 /2003.
Kaiser Tamás
   Az europanizációs folyamat és a területi középszintek / Kaiser Tamás. - Veszprém : Veszprémi Egy. K., 2001. - 151, [3] p. ; 24 cm. - (Európai füzetek, ISSN 1419-8991 ; 7.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-9220-63-9 fűzött : ár nélkül
327.39(4-62) *** 353(4-62)
[AN 913094]
MARC

ANSEL
UTF-810449 /2003.
Király Gábor
   Újszövetség : egy kongresszus margójára / Király Gábor. - [Budapest] : Bolt Informatikai Kft., cop. 2003. - 146 p. ; 24 cm
Fűzött : 1490,- Ft (hibás ISBN 963-86370-9-9)
Fidesz - Magyar Polgári Párt.
329(439)Fidesz(042)(0:82-7)
[AN 1034343]
MARC

ANSEL
UTF-810450 /2003.
Kiss F. József
   Európai uniós ismeretek : bevezetés az Európai Unió tanulmányozásába / Kiss F. József. - Debrecen ; Nyíregyháza : Stúdium, 2003. - 284 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 283-284.
ISBN 963-9505-00-5 fűzött : ár nélkül
European Union.
327.39(4-62) *** 339.923(4-62)
[AN 1034691]
MARC

ANSEL
UTF-810451 /2003.
   Magyarország - Baden-Württemberg : a sikeres együttműködés kézikönyve = Baden-Württemberg - Ungarn : Handbuch der erfolgreichen Zusammenarbeit / [kész. a Magyar Köztársaság Informatikai és Hírközlési Minisztériuma, valamint a Baden-Würtemberg[!] Tartomány Államminisztériuma együttműködésében ...]. - [Budapest] : [IHM], 2003. - 175 p. : ill., színes ; 23 cm
Kapcsos borítóban
Fűzetlen : ár nélkül
327.33(439) *** 327.33(430.127) *** 65.012.6(439) *** 65.012.6(430.127)
[AN 1033760]
MARC

ANSEL
UTF-810452 /2003.
   Március mártírja : a marosvásárhelyi Cseresznyés Pál kálváriája, 1991. január 16 - 1996. december 24. / [szerk. Haeffler András és Riczel Etelka] ; [az interjút kész., a cikkek összegyűjtésében, válogatásában és fordításában közrem. Tófalvi Zselyke]. - [Budapest] : Magánkiad., 2003. - 263 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 177-184.
ISBN 963-430-472-9 fűzött : 2003,- Ft
Cseresznyés Pál (1941-)
323.15(=945.11)(498.4)"1989/1990"(0:82-94) *** 894.511-94(498)
[AN 1033492]
MARC

ANSEL
UTF-810453 /2003.
   Népszavazás 2003 : az Országos Választási Iroda lakossági tájékoztató tevékenysége = Referendum 2003 : population information activity of the national election office = Volksabstimmung 2003 : Tätigkeit des Landeswahlbüros zur Information der Bevölkerung = Referendum 2003 : deâtelʹnostʹ centralʹnogo izbiratelʹnogo bûro v oblasti informirovaniâ naseleniâ = Référendum 2003 : activité d'information de la population sur le référendum de 2003 / [összeáll. Medve Krisztina, Sárosi Csaba] ; [szerk. Zubor András]. - [Budapest] : [BM Orsz. Választási Iroda], [2003]. - 47 p. : ill., színes ; 29 cm
Fűzött : ár nélkül
324(439)"2003" *** 327.39(4-62) *** 342.8(439)
[AN 1034232]
MARC

ANSEL
UTF-810454 /2003.
Tihanyi Tamás
   Dögcédula és kereszt : [halálos küldetések az életért] / Tihanyi Tamás. - Budapest : Harmat, 2003. - 128 p. : ill. ; 20 cm. - (Életutak, ISSN 1585-7905)
ISBN 963-9148-90-3 fűzött : ár nélkül
327.5(100-77)(0:82-92) *** 908.100-77(0:82-92)
[AN 1034308]
MARC

ANSEL
UTF-810455 /2003.
   Ügydöntő országos népszavazás : [EU népszavazás 2003]. - Budapest : [BM Orsz. Választási Iroda], 2003. - 2 db : ill., részben színes ; 21x29 cm. - (Választási füzetek, ISSN 1216-5530 ; 111.)
Fűzött : ár nélkül
324(439)"2003"(083.41) *** 327.39(4-62)
[AN 1033785]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Eredmény adatok / [összeáll. és szerk. Szabó Lászlóné]. - 156 p.
324(439)"2003"(083.41) *** 327.39(4-62)
[AN 1033787] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Események képekben / [összeáll. és szerk. Bárány Zsuzsa, Szabó Lászlóné]. - 55 p.
Összefoglalás angol, német, francia, spanyol és orosz nyelven
324(439)"2003"(084.12) *** 327.39(4-62)
[AN 1035415] MARC

ANSEL
UTF-810456 /2003.
Varga László (1910-2003)
   Fények a ködben : [egy életút a nemzet szolgálatában] / Varga László ; [szerk. és a kommentárokat írta Tamási Orosz János]. - Salgótarján : Médiamix, 2002. - 302 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-85202-2-1 kötött : 2950,- Ft
32(439)(092)Varga_L.
[AN 1034537]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

10457 /2003.
   1100 éves együttélés : a magyar és magyarországi zsidóság a haza és a fejlődés szolgálatában / sajtó alá rend. és szerk. Püspöki Nagy Péter ; kiad. a Magyarországi Holocaust Emlékalapítvány. - Budapest : Mo. Holocaust Emlékalapítvány, 2001. - 379 p. : ill. ; 25 cm
Az 1996. nov. 17-19-én Budapesten tartott tudományos konferencia előadásai. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-00-7263-7 kötött : ár nélkül
943.9(=924) *** 316.347(=924)(439)(091) *** 323.12(=924)(439)(091) *** 061.3(439-2Bp.)"1996"
[AN 912690]
MARC

ANSEL
UTF-810458 /2003.
   Árpádkori új okmánytár = Codex Diplom. Arpadianus continuatus / ... közzé teszi Wenzel Gusztáv ; [közread. Jókai Mór Városi Könyvtár]. - [Repr. kiad.]. - Pápa : Jókai Vár. Kvt., 2001-. - 21 cm
Az előszót Hermann István írta. - Borítócím: Codex Diplomaticus Arpadianus continuatus. - Eredeti kiadása: Pest, 1860-1874
ISBN 963-00-8667-0
943.9"10/12"(093.2)
[AN 924275]
MARC

ANSEL
UTF-8


   9. köt., 1272-1290. - 2003. - XXX, 584 p.
ISBN 963-206-307-4 fűzött : ár nélkül
943.9"10/12"(093.2)
[AN 1031936] MARC

ANSEL
UTF-8


   10. köt. - 2003. - XXX, 418 p.
ISBN 963-206-308-2 fűzött : ár nélkül
943.9"10/12"(093.2)
[AN 1031941] MARC

ANSEL
UTF-810459 /2003.
Bárth János (1944-)
   Gyimesfelsőloki emléklapok : a templom építésének 100. évfordulójára / Bárth János. - Kecskemét : Bárth Társtud. BT, 2003. - 111 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-721-677-4)
Gyimesfelsőlok
949.84-2Gyimesfelsőlok *** 282(498.4-2Gyimesfelsőlok)(091) *** 943.921-2Gyimesfelsőlök
[AN 1033462]
MARC

ANSEL
UTF-810460 /2003.
Batár Zsolt
   II. Rákóczi Ferenc élete és szabadságharca a bélyegek tükrében / Batár Zsolt Botond. - Budapest : Panoráma, 2003. - 230 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 228-230.
ISBN 963-243-889-2 kötött : ár nélkül
Rákóczi Ferenc (Erdély: fejedelem), II. (1676-1735)
943.9"170"(092)Rákóczi_F.,_II. *** 656.835.91(100)
[AN 1032889]
MARC

ANSEL
UTF-810461 /2003.
   Brusznyai Árpád emlékezete / [szerk. Péter László] ; [kiad. a Magyar Cserkészszövetség V. kerülete]. - Derekegyház : M. Cserkészszövetség V. ker., [2003]. - 30 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 29-30. - Példányszám: 200
ISBN 963-8305-15-0 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-8000-305-15-0)
Brusznyai Árpád (1924-1958)
943.9"1956"(092)Brusznyai_Á.
[AN 1033161]
MARC

ANSEL
UTF-810462 /2003.
Cawthorne, Nigel
The world's worst atrocities (magyar)
   Rémtettek / Nigel Cawthorne ; [ford. Bíró Júlia]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2003. - 126 p. ; 20 cm. - (Minden idők legnagyobb..., ISSN 1589-5726 ; 5.)
ISBN 963-86332-4-7 fűzött : 495,- Ft
930.9(089.3)
[AN 1034541]
MARC

ANSEL
UTF-810463 /2003.
Csanálossi Béla
A mi városunk, Miskolc
   Miskolc : várostörténeti kalauz / [írta Csanálossi Béla]. - 2. jav., bőv. kiad. - Miskolc : Bíbor K., 2003. - 134 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 963-9466-29-8 fűzött : ár nélkül
Miskolc
943.9-2Miskolc *** 908.439-2Miskolc
[AN 1033479]
MARC

ANSEL
UTF-810464 /2003.
Eby, Cecil D.
Hungary at war (magyar)
   Magyarország a háborúban : civilek és katonák a második világháborúban / Cecil D. Eby ; [ford. Arató Nóra, Kós István, Kós-Dienes Dóra]. - Budapest : Mundus, 2003. - 347 p. : ill. ; 25 cm. - (Az Antall József Emlékbizottság és Baráti Társaság évkönyvei, ISSN 1416-4701 ; 14.)
Bibliogr.: p. 335-338.
ISBN 963-9501-04-2 kötött : ár nélkül
943.9"1939/1945"
[AN 1032946]
MARC

ANSEL
UTF-810465 /2003.
   Extending the borders of Russian history : essays in honor of Alfred J. Rieber / ed. by Marsha Siefert. - Budapest ; New York, [N. Y.] : CEU Press, 2003. - XII, 553 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9241-36-9 kötött : ár nélkül
Oroszország
947"18/19"
[AN 1034593]
MARC

ANSEL
UTF-810466 /2003.
Féja Géza (1900-1978)
   Márciusi Front : írások, dokumentumok és emlékezések / Féja Géza ; [sajtó alá rend. Féja Endre]. - Budapest : Mundus, 2003. - 226 p. ; 23 cm. - (Mundus - új irodalom, ISSN 1416-1001 ; 23.). (Életműsorozat)
ISBN 963-9501-05-0 kötött : ár nélkül
943.9"1937/1938"(093) *** 329.78(439)"1937/1938"(093) *** 894.511(091)"193" *** 894.511-92
[AN 1032571]
MARC

ANSEL
UTF-810467 /2003.
Géczi Zoltán
   Mágia és okkultizmus a III. Birodalomban / Kurt Rieder. - Kecskemét : Vagabund, cop. 2003. - 215 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9409-16-2 fűzött : ár nélkül
943.0"193/194" *** 133
[AN 1031970]
MARC

ANSEL
UTF-810468 /2003.
Görtemaker, Manfred
Geschichte der Bundesrepublik Deutschland (magyar)
   A Német Szövetségi Köztársaság története : az alapítástól napjainkig / Manfred Görtemaker. - Budapest : Korona, 2003. - 847 p. ; 24 cm
Az előszó német nyelven is. - Bibliogr.: p. 830-840.
ISBN 963-9376-77-9 kötött : ár nélkül
Német Szövetségi Köztársaság
943.01 *** 943.0"199"
[AN 1034429]
MARC

ANSEL
UTF-810469 /2003.
Gurevič, Aron Âkovlevič
Individ v Evrope, srednevekovʹe (magyar)
   Az individuum a középkorban / Aron Gurevics ; [... ford. Vári Erzsébet]. - Budapest : Atlantisz, cop. 2003. - 275 p. ; 21 cm. - (Európa születése, ISSN 1217-9396)
Bibliogr.: p. 267-268.
ISBN 963-9165-66-2 kötött : ár nélkül
930.85(100)"11/13" *** 82(091)"11/13" *** 159.923
[AN 1033391]
MARC

ANSEL
UTF-810470 /2003.
Gyarmati György (1951-)
   A parlament korlátjánál : negyedszázad a váci Duna-parton / Gyarmati György. - Vác : Média-Cent Kft., 2003. - 293 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-210-393-9 kötött : ár nélkül
Vác
943.9-2Vác(0:82-92) *** 908.439-2Vác(0:82-92) *** 352(439-2Vác)"199"(0:82-92)
[AN 1033968]
MARC

ANSEL
UTF-810471 /2003.
   Kiskunhalas története / [... szerkesztőbizottsága Bácskai Vera et al.] ; [Kiskunhalas Város Önkormányzatának kiadványa]. - Kiskunhalas : Önkormányzat, 2000-. - 24 cm
ISBN 963-00-3641-X
Kiskunhalas
943.9-2Kiskunhalas
[AN 459058]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Tanulmányok Kiskunhalasról a 18-19. századból / szerk. Ö. Kovács József, Szakál Aurél ; [a kötet szerzői Bagi Gábor et al.]. - 2001. - 544 p., [16] t. : ill., részben színes + 3 mell.
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-00-3643-6 kötött : ár nélkül
943.9-2Kiskunhalas"17/18"
[AN 908966] MARC

ANSEL
UTF-810472 /2003.
Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára (Esztergom)
   Fond- és állagjegyzék / [szerk. Csombor Erzsébet, Erdélyi Szabolcs, Tóth Krisztina]. - 2. bőv., átd. kiad. - Esztergom : Komárom-Esztergom M. Önkormányzat Lvt., 2002. - 108 p. ; 25 cm
ISBN 963-7234-10-1 fűzött : ár nélkül
930.253(439-2Esztergom)(083.8)
[AN 1031869]
MARC

ANSEL
UTF-810473 /2003.
   A Kossuth-láz Angliában / a dokumentumokat vál., ford. és a bevezetőt írta H. Haraszti Éva. - Budapest : Balassi, cop. 2003. - 160 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 159-[161].
ISBN 963-506-519-1 fűzött : 1800,- Ft
Kossuth Lajos (1802-1894)
943.9"18"(092)Kossuth_L. *** 325.25(=945.11)(410)"185/186"
[AN 1033224]
MARC

ANSEL
UTF-810474 /2003.
Kristó Gyula (1939-)
   Fejezetek az Alföld középkori történetéből / Kristó Gyula. - Szeged : Csongrád M. Lvt., 2003. - 187 p. : ill., térk. ; 25 cm. - (Dél-alföldi évszázadok, ISSN 0237-4587 ; 20.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 500
ISBN 963-7237-57-7 kötött : ár nélkül
Alföld
943.914"10/15"
[AN 1033637]
MARC

ANSEL
UTF-810475 /2003.
   Magyar évszázadok : tanulmányok Kosáry Domokos 90. születésnapjára / szerk. Ormos Mária. - Budapest : Osiris, 2003. - 359 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Kosáry Domokos műveinek bibliográfiája: p. 335-359.
ISBN 963-389-456-5 kötött : 2980,- Ft
943.9 *** 930.1(439) *** 012Kosáry_D.
[AN 1032683]
MARC

ANSEL
UTF-810476 /2003.
   A Magyar Máltai Lovagok Szövetségének emlékkönyve, 1928-2003 = Mémorial de l'Association hongroise de l'Ordre de Malte, 1928-2003 = Memoriale dell'Associazione ungherese dell'Ordine di Malta, 1928-2003 = Memorial of the Hungarian Association of the Order of Malta, 1828-2003 = Denkschrift der Ungarischen Assoziation des Malteserordens, 1928-2003 / [szerk. Csomós Géza] ; [szöveg Erődi-Harrach Vilmos et al.] ; [az előszót írta Andrew Bertie] ; [a bevezetést írta O'sváth György]. - Budapest : Mikes : Springer Tud. K., 2003. - 240 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Gerinccím: Emlékkönyv, 1928-2003. - Bibliogr.: p. 239-240. - Összefoglalás francia, olasz, angol és német nyelven
ISBN 963-8130-46-6 kötött : ár nélkülISBN 963-547-953-0
Magyar Máltai Lovagok Szövetsége.
929.711(439)(091)
[AN 1032650]
MARC

ANSEL
UTF-810477 /2003.
   Magyarország századai : válogatás ezer év dokumentumaiból, 1000-1956 / [... Érszegi Géza, ... Dóka Klára, ... Soós László vál.] ; [... szerk. ... Tóth Béla]. - [Budapest] : ELTE ÁJTK M. Jogtört. Tanszék : MOL, 2003. - 535 p. ; 24 cm. - (Bibliotecha[!Bibliotheca] iuridica. Publicationes cathedrarum,, ISBN 1586-8265 ; ; 17.)
Bibliogr.: p. 11-12.
Kötött : ár nélkül
943.9(093)
[AN 1034650]
MARC

ANSEL
UTF-810478 /2003.
   "Mely hiv szolgálattyáért Esztendőbéli fizetése lészen" : szemelvények a Dessewffy család XVIII. századi gazdasági irataiból / szerk. és bev. Tomisa Ilona. - Budapest : L'Harmattan : MTA Néprajzi Kut. Int., 2003. - 99, [5] p., [1] t.fol. : ill., részben térk. ; 24 cm. - (Documentatio ethnographica, ISSN 0138-9793)
Bibliogr.: p. 17.
ISBN 963-9457-38-8 fűzött : ár nélkül
Dessewffy család
929.52(439)Dessewffy"17"(093) *** 347.236(439)"17"
[AN 1033909]
MARC

ANSEL
UTF-810479 /2003.
   A művelődéstörténet problémái / [... Monok István szerk.] ; [közread. a] Magyar Tudományos Akadémia Művelődéstörténeti Bizottsága. - [Budapest] : Balassi, cop. 2003. - 129 p. ; 20 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-506-520-5 fűzött : 1600,- Ft
930.85
[AN 1033468]
MARC

ANSEL
UTF-810480 /2003.
Nolte, Ernst
Der Faschismus in seiner Epoche (magyar)
   A fasizmus korszaka / Ernst Nolte ; [ford. Tallai Gábor]. - [Budapest] : Kairosz, cop. 2003. - 670, [15] p. ; 25 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9484-59-8 kötött : 5600,- Ft
940"189/194" *** 321.64(4)"192/194" *** 329.18(4)"192/194"
[AN 1032535]
MARC

ANSEL
UTF-810481 /2003.
   A pápoci prépostság iratai = Schriften der Pápocer Propstei / szerk. ... Vajk Ádám ; [... ford. ... Szabó Csaba]. - Győr : Győri Egyházm. Lvt., 2003. - 112 p. ; 23 cm. - (A Győri Egyházmegyei Levéltár kiadványai. Segédletek,, ISSN 1589-0732 ; 2.)
ISBN 963-204-568-8 fűzött : ár nélkül
930.253.2 *** 930.253(439-2Győr)(083.8) *** 282(439)Pápoci_prépostság(093.2)
[AN 1032092]
MARC

ANSEL
UTF-810482 /2003.
Polner Zoltán (1933-)
   Harmadik száz beszélgetés / Polner Zoltán. - Szeged : Bába, 2003. - 295 p. : ill. ; 20 cm
Interjúk
ISBN 963-9511-17-X fűzött : ár nélkül
929(439)(047.53)
[AN 1033167]
MARC

ANSEL
UTF-810483 /2003.
Seiler, Signe
Der Wilde Westen (magyar)
   A vadnyugat / írta Signe Seiler ; ill. Jörn Hennig ; [ford. Francz Magdolna]. - Budapest : Tessloff és Babilon, cop. 2003. - 48 p. : ill., főként színes ; 29 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X ; 77.)
ISBN 963-9446-20-3 kötött : ár nélkül
973"16/18"(02.053.2)
[AN 1034616]
MARC

ANSEL
UTF-810484 /2003.
Szabó Ernő (1958-)
   A Rákóczi-szabadságharc a numizmatika tükrében, 1703-2003 / Szabó Ernő ; [... a Magyar Éremgyűjtők Egyesületének Somogy Megyei Csoportja kiadásában kész.]. - [Kaposvár] : MÉE Somogy M. Csop., 2003. - 162 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 159-162.
ISBN 963-210-407-2 fűzött : ár nélkül
943.9"1703/1711" *** 737(439)"17/19"
[AN 1034528]
MARC

ANSEL
UTF-810485 /2003.
Szabó Lajos, H. (1931-)
   A Rákóczi-szabadságharc kronológiája, 1703-1711 / H. Szabó Lajos. - Pápa : Szabó L., H., 2003. - 166 p. : ill. ; 21 cm. - (Héra sorozat ; ; 3.)
Bibliogr.: p. 107-108.
ISBN 963-430-305-6 fűzött : ár nélkül
943.9"1703/1711"(0:930.24)
[AN 1031900]
MARC

ANSEL
UTF-810486 /2003.
Thierry, Amédée
Histoire d'Attila et de ses successeurs (magyar) (részlet)
   Attila-mondák / írta Thierry Amadé ; ford. Szabó Károly. - [Budapest] : Anahita-Ninti BT, 2003. - 173, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (A magyar múlt eltitkolt évezredei, ISSN 1587-2432 ; 9.)
Az 1864-ben Pesten, Pfeifer Ferdinánd kiadásában megjelent mű reprintje. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-210-458-7 fűzött : ár nélkül
Attila (Hun Birodalom: király)
936.91(092)Attila *** 930.8(=945.11) *** 398.223(=00)(092)Attila
[AN 1032086]
MARC

ANSEL
UTF-810487 /2003.
   "Tizenhárom nap, amely..." : tanulmányok az 1956-os forradalom és szabadságharc történetéből / [szerk. Horváth Miklós] ; [közread. a] Hadtörténeti Intézet és Múzeum. - Budapest : Hadtört. Int. és Múz., 2003. - 263 p., [16] t. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7097-18-X fűzött : 1800,- Ft
943.9"1956"
[AN 1034654]
MARC

ANSEL
UTF-810488 /2003.
Tomedi, Gerhard
   Das hallstattzeitliche Gräberfeld von Frög : die Altgrabungen von 1883 bis 1892 / Gerhard Tomedi. - Budapest : Archaeolingua Alapítvány, 2002. - 590, 116 p. : ill. ; 29 cm + 2 mell. - (Archaeolingua, ISSN 1215-9239 ; 14.)
Bibliogr.: p. 392-408. és a jegyzetekben
ISBN 963-8046-42-2 kötött : ár nélkül
903"638"(436-2Frög) *** 902.3(436-2Frög)"188/189"
[AN 1034591]
MARC

ANSEL
UTF-810489 /2003.
Topál Judit
   Roman cemeteries of Aquincum, Pannonia : the western cemetery (Bécsi Road) / Judit Topál. - Budapest : [BTM], 1993-2003. - 2 db : ill. ; 29 cm. - (Aquincum nostrum, ISSN 1217-3592)
ISBN 963-7096-41-8 *
Aquincum
904(439-2Bp.) *** 904(398.6-2Aquincum)
[AN 85429]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2003. - 351 p.
Bibliogr.: p. 111-116.
ISBN 963-9340-19-7 fűzött : ár nélkül
904(439-2Bp.) *** 904(398.6-2Aquincum)
[AN 1033628] MARC

ANSEL
UTF-810490 /2003.
Torda Géza
   Kőszegdoroszló község története / Torda Géza. - [Kőszegdoroszló] : [Magánkiad.], 2001. - 193 p., [2] t.fol. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-440-545-2 fűzött : ár nélkül
Kőszegdoroszló
943.9-2Kőszegdoroszló
[AN 916750]
MARC

ANSEL
UTF-810491 /2003.
Tóth Béla (1924-)
   Tudósítások a török kori Szegedről / Tóth Béla. - Szeged : Bába, 2003. - 88 p. ; 20 cm
ISBN 963-9511-23-4 fűzött : ár nélkül
Szeged
943.9-2Szeged"15/16"(093)
[AN 1033141]
MARC

ANSEL
UTF-810492 /2003.
Tóth Ferenc
   Pomáz történetének forrásai / Tóth Ferenc ; [közread.] Pomáz Város Önkormányzata. - Pomáz : Önkormányzat, 2001-. - 29 cm
A leírás a 2. köt. alapján kész.
ISBN 963-00-7879-1
Pomáz
943.9-2Pomáz(093) *** 908.439-2Pomáz(093)
[AN 909794]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Fejezetek a község életéből a XIX. század közepétől a XX. közepéig. - 2001. - 633 p. : ill.
Bibliogr.: p. 602-603.
ISBN 963-00-7880-5 kötött : ár nélkül
943.9-2Pomáz"185/194"(093) *** 908.439-2Pomáz"185/194"(093)
[AN 909795] MARC

ANSEL
UTF-810493 /2003.
   Trianon / szerk. Zeidler Miklós ; [a térképeket kész. Sebők László]. - Budapest : Osiris, 2003. - 931 p. : ill., részben színes ; 29 cm. - (Nemzet és emlékezet, ISSN 1589-1658)
Bibliogr.: p. 905-927.
ISBN 963-389-439-5 kötött : 7980,- Ft
943.9"1920" *** 327.5(4)"1920" *** 323.15(=945.11)
[AN 1032820]
MARC

ANSEL
UTF-810494 /2003.
Ürögdi György (1904-1987)
   Nero : az olimpiai bajnok császár / Ürögdi György ; [szerk., a jegyzeteket és az utószót írta Adamik Béla]. - Budapest : Mundus, 2003. - 306 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Ókortudományok - ókori művészetek,, ISSN 1589-1461)
Bibliogr.: p. 304-306. és a jegyzetekben
ISBN 963-9501-02-6 kötött : ár nélkül
Nero (Római Birodalom: császár)
937(092)Nero
[AN 1034563]
MARC

ANSEL
UTF-810495 /2003.
Varga Papi László
   Zsidó magyarok Szegeden, Löw Lipót és Löw Immánuel / Varga Papi László. - Szeged : Bába, 2002. - 75 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 53-75.
ISBN 963-9347-58-2 fűzött : ár nélkül
Löw Lipót (1811-1875)
Löw Immánuel (1854-1944)
Szeged
943.9-2Szeged(=924) *** 296(439-2Szeged)(091) *** 296(437.2)(092)Löw_L. *** 296(439)(092)Löw_I.
[AN 934128]
MARC

ANSEL
UTF-810496 /2003.
Varga Papi László
   Zsidó magyarok Szegeden, Löw Lipót és Löw Immánuel / Varga Papi László. - 2. kiad. - Szeged : Bába, 2003. - 57 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 53-[58].
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9347-58-2)
Löw Immánuel (1854-1944)
Löw Lipót (1811-1875)
Szeged
943.9-2Szeged(=924) *** 296(439-2Szeged)(091) *** 296(437.2)(092)Löw_L. *** 296(439)(092)Löw_I.
[AN 1034239]
MARC

ANSEL
UTF-810497 /2003.
Vicze Magdolna
   "Akik lakoznak csendben valahol, ..." : a Koszider bronzkori temetője / Vicze Magdolna ; [kiad. az Intercisa Múzeum]. - Dunaújváros : Intercisa Múz., 2003. - 24 p. : ill. ; 21x21 cm
Példányszám: 1000. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-210-334-3 fűzött : ár nélkül
903"637"(439-2Dunaújváros)
[AN 1031852]
MARC

ANSEL
UTF-810498 /2003.
Vincellér Béla
   Sötét árny Magyarhon felett : Szálasi uralma, 1944. október - 1945. május / Vincellér Béla. - Budapest : Makkabi, 2003. - 264 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 252-254.
ISBN 963-7475-85-0 fűzött : ár nélkül
Nyilaskeresztes Párt.
943.9"1944/1945" *** 329(439)NYP
[AN 1034738]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

10499 /2003.
Bartha Dénes (1956-)
   Szép kis város Selmecbánya.. : kalauz a régi és az új Selmecbányához / Bartha Dénes, Oroszi Sándor. - Budapest : OEE Erdészettört. Szakoszt., 2003. - 175 p., XXIV t. : ill., részben színes ; 21 cm + mell. - (Erdészettörténeti közlemények, ISSN 0866-3181 ; 55.)
Bibliogr.: p. 167-173.
ISBN 963-8251-53-0 fűzött : ár nélkül
Selmecbánya
914.392.2-2Selmecbánya(036) *** 914.376-2Selmecbánya(036)
[AN 1034727]
MARC

ANSEL
UTF-810500 /2003.
Csonka Károly
   Szeged / Csonka Károly, Demjén Ferenc, Sz. Koncz István ; [az angol nyelvű fordítást Csonka Ágnes, a németet Vágyi Vata kész.]. - [Pécs] : Alexandra, [2003]. - 163 p. : ill., színes ; 22x22 cm. - (A város mindörökre)
Fotóalbum
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-368-418-8)
Szeged
908.439-2Szeged(084.12)
[AN 1032122]
MARC

ANSEL
UTF-810501 /2003.
Czech & Slovak republics (magyar)
   Csehország és Szlovákia / [... Koronczai Magdolna szerk.] ; [ford. Béresi Csilla]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2003. - 372 p. : ill., főként színes ; 23 cm. - (Nyitott szemmel, ISSN 1589-259X)
ISBN 963-09-4405-7 fűzött : ár nélkül
Csehország - Szlovákia
914.371(036) *** 914.376(036)
[AN 1034542]
MARC

ANSEL
UTF-810502 /2003.
Drégely Ferenc (1928-)
   Szülőföldünk : hagyaték: örökölt és szerzett vagyon / [gyűjt., írta és szerk. Drégely Ferenc] ; [a látnivalókat, helytörténeti leírásokat összeáll. Jakity Attiláné] ; Mélykúti Egyházközségekért Alapítvány kiadása. - Mélykút : Mélykúti Egyházközségekért Alapítvány, 2001-2002. - 2 db : ill. ; 25 cm
A 2. kötettől a főcím: Szülőföldünk, Mélykút. - Gerinccím: 350 év története
Mélykút
908.439-2Mélykút *** 282(439-2Mélykút)(091)
[AN 919487]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 2002. - 575 p.
Példányszám: 800
ISBN 963-206-042-3 kötött : ár nélkül
908.439-2Mélykút
[AN 1033644] MARC

ANSEL
UTF-810503 /2003.
Gerrard, Mike
Paris (magyar)
   Párizs / Mike Gerrard és Donna Dailey ; [ford. Dávid Viktória]. - Budapest : Panemex : Grafo, 2003. - 192 p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm. - (Útitárs top 10, ISSN 1589-0325)
ISBN 963-9090-77-8 fűzött : ár nélkül
Paris
914.4-2Paris(036)
[AN 1032094]
MARC

ANSEL
UTF-810504 /2003.
Halász Zoltán (1914-)
Balaton és vidéke (angol)
   Balaton and its environs : a walk through history / [text Zoltán Halász] ; [transl. Susan Sullivan] ; [phot. Lóránt Bérczi et al.]. - [Budapest] : Corvina, 2003. - 54 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-13-5275-7 fűzött : 1480,- Ft
Balaton
914.391.1(036) *** 914.39(285.2Balaton)(036)
[AN 1033724]
MARC

ANSEL
UTF-810505 /2003.
Halász Zoltán (1914-)
Balaton és vidéke (német)
   Rund um den Balaton : im Spiegel der Zeit / [Text Zoltán Halász] ; [Übers. Liane Dira] ; [Fotos Bérczi Lóránt et al.]. - [Budapest] : Corvina, 2003. - 54 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-13-5276-5 fűzött : 1480,- Ft
Balaton
914.391.1(036) *** 914.39(285.2Balaton)(036)
[AN 1033730]
MARC

ANSEL
UTF-810506 /2003.
Halász Zoltán (1914-)
   Balaton és vidéke : történelmi séta / [szöveg Halász Zoltán] ; [a felvételeket kész. Bérczi Lóránt et al.]. - [Budapest] : Corvina, 2003. - 54 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-13-5258-7 fűzött : 1480,- Ft
Balaton
914.391.1(036) *** 914.39(285.2Balaton)(036)
[AN 1033720]
MARC

ANSEL
UTF-810507 /2003.
Honan, Mark
Austria (magyar)
   Ausztria / Mark Honan ; [ford. Benczes Réka, Káldos Zsolt, Vitray Tamásné]. - Budapest : Park, cop. 2003. - 411 p., [12] t. : ill., részben színes, részben térk. ; 19 cm. - (Vista könyvek, ISSN 1589-4665)
ISBN 963-530-623-7 fűzött : 4900,- Ft
Ausztria
914.36(036)
[AN 1033871]
MARC

ANSEL
UTF-810508 /2003.
   Komárom-Esztergom megye / szerk. Zoltai Dénes ; [a köt. szerzői Vass Katalin et al.] ; [fotó Mudrák Attila et al.]. - [Dömös] : Zoltai D., [2003]. - 300 p. : ill., színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 300.
ISBN 963-430-436-2 kötött : ár nélkül
Komárom-Esztergom
908.439.115(084.12)
[AN 1033873]
MARC

ANSEL
UTF-810509 /2003.
   Látnivalók Komárom-Esztergom megyében / [főszerk. E. Nagy Lajos] ; [... szerk. Körtvélyesi Erzsébet] ; [... átdolgozásában közrem. Deák Antal András et al.] ; [a fotókat kész. Haraszti Norbert et al.]. - [2. kiad.]. - Miskolc : Well-PRess, 2003. - 175 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 24 cm. - (Vendégváró, ISSN 1219-431X)
Lezárva: 2003. ápr. 29. - Bibliogr.: p. 169.
ISBN 963-9490-14-8 fűzött : ár nélkül
Komárom-Esztergom
914.391.15(036)
[AN 1033500]
MARC

ANSEL
UTF-810510 /2003.
Molnár Lajos
   Pápai képek / Molnár Lajos. - [Pápa] : Jókai Vár. Kvt., 2003. - 60 p. : ill. ; 21 cm. - (Jókai füzetek, ISSN 0238-7816 ; 33.)
Fűzött : ár nélkül
Pápa
908.439-2Pápa(0:82-94)
[AN 1032055]
MARC

ANSEL
UTF-810511 /2003.
Nagy Botond
Magyarország (angol)
   Hungary / Botond Nagy, László Péter ; [transl. by Tamás Kovács]. - Szeged : Grimm, 2003. - 199 p. : ill., színes ; 30 cm
Fotóalbum
ISBN 963-9087-66-1 kötött : ár nélkül
908.439(084.12) *** 77.04(439)(092)Nagy_B.
[AN 1032881]
MARC

ANSEL
UTF-810512 /2003.
Nagy Botond
   Magyarország : kulturális értékeink, természeti kincseink / Nagy Botond, Péter László. - Szeged : Grimm, 2003. - 199 p. : ill., színes ; 30 cm
Fotóalbum
ISBN 963-9087-65-3 kötött : ár nélkül
908.439(084.12) *** 77.04(439)(092)Nagy_B.
[AN 1032873]
MARC

ANSEL
UTF-810513 /2003.
Nagy Botond
Magyarország (német)
   Ungarn / Botond Nagy, László Péter ; [Übers. Zsuzsanna Gaál]. - Szeged : Grimm, 2003. - 199 p. : ill., színes ; 30 cm
Fotóalbum
ISBN 963-9087-68-8 kötött : ár nélkül
908.439(084.12) *** 77.04(439)(092)Nagy_B.
[AN 1032877]
MARC

ANSEL
UTF-810514 /2003.
Nedeljkov, Milan
   Iz prošlosti Srba u selu Kalazu / Milan Nedeljkov. - Budimpešta : Samouprava Srba u Mađarskoj, 2003. - 144 p. : ill. ; 20 cm. - (Biblioteka "Srbi u Mađarskoj",, ISBN 1589-9551 ; ; 3.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-210-499-4 fűzött : ár nélkül
Budakalász
908.439-2Budakalász(=861)
[AN 1034296]
MARC

ANSEL
UTF-810515 /2003.
Price, Gillian
Venice (magyar)
   Velence / Gillian Price ; [ford. Lorschy Katalin, Turbucz Tünde]. - Budapest : Panemex : Grafo, 2003. - 160 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Útitárs top 10, ISSN 1589-0325)
ISBN 963-9090-76-X fűzött : ár nélkül
Venezia
914.5-2Venezia(036)
[AN 1034545]
MARC

ANSEL
UTF-810516 /2003.
   Putnok és térsége : idegenforgalmi kalauz / [szerk. Baloghné Pernyész Lili és Dobosy László] ; [a Putnok és Térsége Társulás kiadványa]. - [Putnok] : Putnok és Térsége Társulás, [2003]. - 32 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-430-464-8)
Putnok
914.39-2Putnok(036)
[AN 1031879]
MARC

ANSEL
UTF-810517 /2003.
Radnich, Robert
Ägypten (magyar)
   Egyiptom / ... Robert Radnich írta. - Budapest : M. Kvklub, 2003. - 132 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
Ford. Szántó Tamás
ISBN 963-547-961-1 fűzött : ár nélkül
Egyiptom
916.20(036)
[AN 1032102]
MARC

ANSEL
UTF-810518 /2003.
   Salgótarján : képeskönyv a városról : images of the town / [szerk. Tanka László] ; [... írták Csongrády Béla, Balás Róbert] ; [... ford. Tóth Attila] ; [a fotókat kész. Bencze Péter et al.]. - Salgótarján : Médiamix, 2003. - 78, [2] p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 963-85202-5-6 kötött : 3900,- Ft
Salgótarján
908.439-2Salgótarján(084.12)
[AN 1034539]
MARC

ANSEL
UTF-810519 /2003.
Somlósi Lajos
   Sárvár, MMIII / Somlósi Lajos. - Szombathely : B.K.L. K., 2003. - 71 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Fotóalbum. - A bev. és a képjegyzék angol nyelven is
ISBN 963-86382-0-6 fűzött : ár nélkül
Sárvár
908.439-2Sárvár(084.12) *** 77.04(439)(092)Somlósi_L.
[AN 1034682]
MARC

ANSEL
UTF-810520 /2003.
Sós Judit
   Szlovákia : útikönyv / [szerzők Sós Judit és Farkas Zoltán]. - Budapest : Jel-Kép BT, 2003. - 298, [13] p., [16] t. : ill., részben színes ; 19 cm
ISBN 963-210-443-9 fűzött : ár nélkül
Szlovákia
914.376(036)
[AN 1034583]
MARC

ANSEL
UTF-810521 /2003.
Szentgyörgyi Ákos
   Józsefváros zsidó arca / Szentgyörgyi Ákos ; Schweitzer József, Raj Tamás és Streit Sándor előszavával. - Budapest : Makkabi, 2003. - 47 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-7475-81-8 fűzött : ár nélkül
Budapest. VIII. kerület
908.439-2Bp.VIII.(=924) *** 316.347(=924)(439-2Bp.VIII.)(091)
[AN 1034735]
MARC

ANSEL
UTF-810522 /2003.
   Szombathely régi képes levelezőlapokon = Steinamanger auf alten Postkarten = Szombathely on old picture postcards / összeáll. Kőszegfalviné Pajor Klára, Pittmann Lászlóné, Molnár József ; szöveg Balogh Péter ; ford. Kelemen Attila, Kappel Katalin. - Szombathely : MG Keresk. és Szolgáltató BT, 2001. - 104 p. : ill., részben színes ; 31 cm
ISBN 963-00-7158-4 kötött : ár nélkül
Szombathely
908.439-2Szombathely(084.12) *** 769.5(439)
[AN 911413]
MARC

ANSEL
UTF-810523 /2003.
Takács László
   Hejőbába története / Takács László, Kovács Zsolt ; [... kiad. Hejőbába Község Önkormányzata]. - Hejőbába : Önkormányzat, 2002. - 327 p., [4] t. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 309-319.
ISBN 963-202-913-5 kötött : ár nélkül
Hejőbába
908.439-2Hejőbába
[AN 1034633]
MARC

ANSEL
UTF-810524 /2003.
   Tard története / [szerk. Takács László] ; [írták Bodnár Tamás et al.] ; [... kiad. Tard Község Önkormányzata]. - Tard : Önkormányzat, 2002. - 400 p., [4] t. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 373-392.
ISBN 963-204-350-2 kötött : ár nélkül
Tard
908.439-2Tard *** 943.9-2Tard
[AN 1034634]
MARC

ANSEL
UTF-810525 /2003.
Tungli Gyula (1932-)
   Pápai krónika : cikkgyűjtemény a Magyar Millennium tiszteletére / Tungli Gyula. - [Pápa] : Szerző, 2002. - 160 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-430-195-9 fűzött : ár nélkül
Pápa
908.439-2Pápa(0:82-92)
[AN 1031867]
MARC

ANSEL
UTF-810526 /2003.
   Városunk Dabas, 1998-2002 / kiad. Dabas Fejlődéséért Integrálódók Egyesülete. - Dabas : Dafi, 2002. - 45 p. : ill., színes ; 19 cm
Példányszám: 6000
Kötött : ár nélkül
Dabas
908.439-2Dabas
[AN 1034240]
MARC

ANSEL
UTF-810527 /2003.
Verne, Jules
Découverte de la Terre (magyar)
   A Föld felfedezése / Jules Verne ; [Brozik Károly fordítását átdolg. Szilágyi Edit] ; [... sajtó alá rend. Majtényi Zolán és Szilágyi Edit]. - Budapest : Unikornis, 2002-. - 20 cm
ISBN 963-427-478-1
910.4(100)".../17"
[AN 950509]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Híresebb utazók története a XVIII. századig. - 2002. - 287 p. : ill. - (Jules Verne összes művei ; ; 63.)
ISBN 963-427-479-X kötött : ár nélkül
910.4(100)".../17"
[AN 950512] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., A híresebb utazók története a legrégibb időktől a XVIII. századig. - 2003. - 318 p. : ill. - (Jules Verne összes művei ; ; 64.)
ISBN 963-427-480-3 kötött : ár nélkül
910.4(100)"15/17"
[AN 1034471] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., A híresebb utazók története a legrégibb időktől a XVIII. századig. - 2003. - 289 p. : ill. - (Jules Verne összes művei ; ; 65.)
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-427-480-3)
910.4(100)"17"
[AN 1034472] MARC

ANSEL
UTF-810528 /2003.
   Virágos mezőkön : Békés megye / [szerk. Szatmári Imre] ; [fotók Váradi Zoltán] ; [angol szöveg Tóth Tamás]. - Szeged : Agapé, 2003. - 47 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Kincsek az országból)
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-458-267-2 kötött : ár nélkül
Békés (megye)
908.439.175 *** 069(439.175)(036) *** 72(439.175)
[AN 1034345]
MARC

ANSEL
UTF-810529 /2003.
Weniger, Sven
Gran Canaria (magyar)
   Gran Canaria / ... szerzője Sven Weniger ... - Budapest : M. Kvklub, 2003. - 124 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
Ford. Forgó András
ISBN 963-547-962-X fűzött : ár nélkül
Gran Canaria
914.685(036)
[AN 1032105]
MARC

ANSEL
UTF-810530 /2003.
Weniger, Sven
Teneriffa (magyar)
   Tenerife / ... Sven Weniger írta ... - Budapest : M. Kvklub, 2003. - 128 p. : ill., színes, részben térkép ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
Ford. Forgó András
ISBN 963-547-960-3 fűzött : ár nélkül
Tenerife
914.685(036)
[AN 1032108]
MARC

ANSEL
UTF-810531 /2003.
Williams, Roger
London (magyar)
   London / Roger Williams ; [ford. Vass Tamás]. - Budapest : Panemex : Grafo, 2003. - 192 p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm. - (Útitárs top 10, ISSN 1589-0325)
ISBN 963-9090-78-6 fűzött : ár nélkül
London
914.10-2London(036)
[AN 1032114]
MARC

ANSEL
UTF-810532 /2003.
Zsupos Zoltán
   A betyároktól a lidércekig / Zsupos Zoltán. - Berettyóújfalu : Budapest : B. Tónus BT, 2003. - 42 p. : ill. ; 21 cm. - (Bihari füzetek, ISSN 1417-6122 ; 18.)
ISBN 963-210-594-X fűzött : ár nélkül
908.439.173
[AN 1033615]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

10533 /2003.
   Bankjog / szerk. Petrik Ferenc ; [szerzők Botos Katalin et al.]. - Budapest : HVG-ORAC, 2003. - 644 p. ; 20 cm
Lezárva: 2003. máj. 5.
ISBN 963-9404-45-4 fűzött : 7056,- Ft
347.734(439) *** 336.71(439)
[AN 1034680]
MARC

ANSEL
UTF-810534 /2003.
Barta Endre
   A tárgyi bizonyító eszközök megszerzése / Barta Endre. - Budapest : Rendőrtiszti Főisk., 2002. - 25 p. ; 25 cm. - (Rendvédelmi füzetek, ISSN 1585-1249 ; 2002/41.)
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9405-72-8)
343.14
[AN 1033198]
MARC

ANSEL
UTF-810535 /2003.
Barta Endre
   Az újszülött megölése / Barta Endre. - Budapest : Rendőrtiszti Főisk., 2002. - 24 p. ; 25 cm. - (Rendvédelmi füzetek, ISSN 1585-1249 ; 2002/40.)
Bibliogr.: p. 24.
ISBN 963-9405-77-9 fűzött : ár nélkül
343.622
[AN 1033193]
MARC

ANSEL
UTF-810536 /2003.
Bencsik Péter (1971-)
   A magyar úti okmányok története, 1867-1945 : [felsőoktatási tankönyv] / Bencsik Péter. - Budapest : Tipico Design, 2003. - 179 p. : ill., főként színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 130-136.
ISBN 963-7623-33-7 fűzött : ár nélkül
351.755.61(439)"186/194"(075.8)
[AN 1034375]
MARC

ANSEL
UTF-810537 /2003.
Blahuth Jánosné
   Munkaügy a helyi önkormányzatoknál és intézményeiknél : munkavégzési jogviszonyok típusai, létesítése, módosítása és megszűnése / [szerző Blahuth Jánosné]. - Budapest : Saldo, 2003. - 159 p. ; 24 cm. - (Önkormányzati füzetek / Saldo Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Rt.,, ISSN 1416-6879 ; 34.)
ISBN 963-638-063-5 fűzött : ár nélkül
352(439) *** 349.2(439)(036) *** 331(439)(094)
[AN 1034415]
MARC

ANSEL
UTF-810538 /2003.
Brávácz Ottóné
   Jogviták határok nélkül : joghatóság, külföldi határozatok elismerése és végrehajtása polgári ügyekben / Brávácz Ottóné, Szőcs Tibor. - Budapest : HVG-ORAC, 2003. - 340 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 23-25.
ISBN 963-9404-54-3 fűzött : 6130,- Ft
341.6 *** 341.96 *** 347(100)
[AN 1033972]
MARC

ANSEL
UTF-810539 /2003.
   A Büntető törvénykönyv. - Budapest : KJK-Kerszöv, [2003]. - 138 p. ; 29 cm
Lezárva: 2003. márc. 1.
ISBN 963-224-704-3 fűzött : ár nélkül
1978. évi IV. törvény a Büntető törvénykönyvről
343(439)(094)
[AN 1034598]
MARC

ANSEL
UTF-810540 /2003.
Csepeli Ágota
   Ügymenetmodell és iratmintatár a gyermekvédelmi és gyámügyi szakemberek számára / Csepeli Ágota. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2003. - 293 p. ; 24 cm
Lezárva: 2003. márc. 1. - Spirál fűzéssel
ISBN 963-224-699-3 fűzött : ár nélkül
347.64(439)(083.76) *** 364.65-053.2/.6(439)(083.76) *** 35.077(439)
[AN 1034595]
MARC

ANSEL
UTF-810541 /2003.
   Emlékkönyv Pap Tibor professzor halálának 25. évfordulójára / szerk. Filó Erika ; [közread. a] PTE ÁJK. - Pécs : PTE ÁJK, 2002. - 201 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
Fűzött : ár nélkül
347.6(439)
[AN 1032847]
MARC

ANSEL
UTF-810542 /2003.
   Az ENSZ és az EU együttműködése / [szerk. Gömbös Ervin] ; kiad. a Magyar ENSZ Társaság. - [Budapest] : M. ENSZ Társ., 2003. - 72 p. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-86322-1-6 fűzött : ár nélkül
341.123 *** 327.39(4-62)
[AN 1034291]
MARC

ANSEL
UTF-810543 /2003.
   From usage to ownership : transfer of public property to local governments in Central Europe / ed. by Gábor Péteri. - Budapest : LGI : OSI, 2003. - 147 p. ; 30 cm. - (LGI studies, ISSN 1586-4499)
ISBN 963-9419-47-8 fűzött : ár nélkül
352(4-11) *** 334.012.3(4-11)
[AN 1032561]
MARC

ANSEL
UTF-810544 /2003.
Heilingbrunner Klára
   A Schengeni Egyezmény / Heilingbrunner Klára. - Budapest : Rendőrtiszti Főisk., 2002. - 32 p. : ill. ; 25 cm. - (Rendvédelmi füzetek, ISSN 1585-1249 ; 2002/37.)
Bibliogr.: p. 32.
ISBN 963-9405-74-4 fűzött : ár nélkül
351.756(4-62) *** 351.746.1(4-62)
[AN 1033183]
MARC

ANSEL
UTF-810545 /2003.
   In memoriam Nagy Károly egyetemi tanár, 1932-2001 / [szerk. Tóth Károly]. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2002. - 433, [3] p. : ill. ; 24 cm. - (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 61., fasc. 1-26. Acta Universitatis Szegediensis,, ISSN 0324-6523)
A tanulmányok váltakozva magyar, német, angol és francia nyelven. - Bibliogr. a jegyzetekben. - Nagy Károly műveinek bibliográfiája: p. 431-433.
Fűzött : ár nélkül
34 *** 012Nagy_K.
[AN 1032146]
MARC

ANSEL
UTF-810546 /2003.
Katona Géza (1925-)
   A rendőrség és a bűnügyi tudományok a harmadik évezred küszöbén / Katona Géza. - Budapest : Rendőrtiszti Főisk., 2002. - 23 p. ; 25 cm. - (Rendvédelmi füzetek, ISSN 1585-1249 ; 2002/35.)
ISBN 963-9405-72-8 fűzött : ár nélkül
351.74 *** 343.9 *** 061.3(439-2Bp.)"2001"
[AN 1033164]
MARC

ANSEL
UTF-810547 /2003.
Kondorosi Ferenc (1954-)
   Az emberi jogok európai rendszere és védelme / Kondorosi Ferenc. - Veszprém : Veszprémi Egy. K., 2001. - 111, [3] p. ; 24 cm. - (Európai füzetek, ISSN 1419-8991 ; 8.)
Bibliogr. a fejezetek végén. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-9220-64-7 fűzött : ár nélkül
342.7(4) *** 342.7(100)
[AN 913097]
MARC

ANSEL
UTF-810548 /2003.
Környezetvédelmi Igazságügyi Szakértői Kamarai Konferencia (2.) (1998) (Tata)
   II. Környezetvédelmi Igazságügyi Szakértői Kamarai Konferencia : Tata, 1998 / [szerk. Jancsó Gábor, Lesenyei Gábor, Szabó Lászlóné] ; [rend., közread. a] Budapesti Igazságügyi Szakértői Kamara. - Budapest : Budapesti Igazságügyi Szakértői Kamara, [2003]. - 80, [4] p. : ill. ; 31 cm
Előadások, hozzászólások
Fűzött : ár nélkül
349.6 *** 340.69 *** 061.3(439-2Tata)
[AN 1032822]
MARC

ANSEL
UTF-810549 /2003.
Környezetvédelmi Igazságügyi Szakértői Kamarai Konferencia (3.) (1999) (Budapest)
   III. Környezetvédelmi Igazságügyi Szakértői Kamarai Konferencia : Budapest, 1999 / [szerk. Jancsó Gábor, Lesenyei Gábor, Szabó Lászlóné] ; [rend., közread. a] Budapesti Igazságügyi Szakértői Kamara. - Budapest : Budapesti Igazságügyi Szakértői Kamara, [2003]. - 98 p. ; 30 cm
Előadások, hozzászólások
Fűzött : ár nélkül
349.6 *** 340.69 *** 061.3(439-2Bp.)"1999"
[AN 1032823]
MARC

ANSEL
UTF-810550 /2003.
Környezetvédelmi Igazságügyi Szakértői Kamarai Konferencia (4.) (2000) (Miskolc)
   IV. Környezetvédelmi Igazságügyi Szakértői Kamarai Konferencia : Miskolc, 2000 / [szerk. Jancsó Gábor, Lesenyei Gábor, Szabó Lászlóné] ; [rend., közread. a] Budapesti Igazságügyi Szakértői Kamara. - Budapest : Budapesti Igazságügyi Szakértői Kamara, [2003]. - 120, [14] p. : ill. ; 30 cm
Előadások, hozzászólások
Fűzött : ár nélkül
349.6 *** 340.69 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 1032824]
MARC

ANSEL
UTF-810551 /2003.
Környezetvédelmi Igazságügyi Szakértői Kamarai Konferencia (5.) (2002) (Budapest)
   V. Környezetvédelmi Igazságügyi Szakértői Kamarai Konferencia : Budapest, 2002 / [szerk. Jancsó Gábor et al.] ; [rend., közread. a] Budapesti Igazságügyi Szakértői Kamara. - Budapest : Budapesti Igazságügyi Szakértői Kamara, [2003]. - 90, [2] p. ; 29 cm
Előadások, hozzászólások
Fűzött : ár nélkül
349.6 *** 340.69 *** 061.3(439-2Bp.)"2002"
[AN 1032825]
MARC

ANSEL
UTF-810552 /2003.
Nagy József
   A fiatalkorúakra vonatkozó büntetőjogi szabályok kialakulása és változásai / Nagy József. - Budapest : Rendőrtiszti Főisk., 2002. - 14 p. ; 25 cm. - (Rendvédelmi füzetek, ISSN 1585-1249 ; 2002/36.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9405-73-6 fűzött : ár nélkül
343.224.1(439)
[AN 1033176]
MARC

ANSEL
UTF-810553 /2003.
   Nagyvárosi bűnözés : bűnmegelőzés Budapest V., IX. és XXII. kerületében / Kerezsi Klára [et al.] ; [közread. az] OKRI. - [Budapest] : Okri ; [Miskolc] : Bíbor K., 2003. - 385 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7373-05-5 fűzött : ár nélkül
343.85(439-2Bp.) *** 343..97(439-2Bp.)
[AN 1031864]
MARC

ANSEL
UTF-810554 /2003.
   Nyelvi jogok, kisebbségek, nyelvpolitika Kelet-Közép-Európában / szerk. Nádor Orsolya és Szarka László. - Budapest : Akad. K., 2003. - 230 p. ; 25 cm + CD-ROM. - (Magyar kisebbségi könyvtár, ISSN 1589-7249)
Bibliogr. a tanulmányok végén. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-05-8000-4 kötött : ár nélkül
342.725(4-11) *** 323.15(4-11) *** 376.7(4-11)
[AN 1033308]
MARC

ANSEL
UTF-810555 /2003.
   Parlamentek Európában : összehasonlító parlamenti jogi tanulmányok / [szerk. Nagy Csongor István, Papp Imre, Sepsi Tibor] ; [közread. a] Parlamenti Módszertani Iroda. - Budapest : Parlamenti Módszt. Iroda, 2003. - 323 p. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-206-638-3 fűzött : ár nélkül
342.53(4) *** 340.5
[AN 1033970]
MARC

ANSEL
UTF-810556 /2003.
   A plenáris ülés / [szerk. Soltész István]. - Budapest : Parlamenti Módszt. Iroda, 2003-. - 24 cm
ISBN 963-8420-12-X
342.538(439)"199"
[AN 1034227]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r. - 2003. - 412 p. - (Parlamenti dolgozatok, ISSN 1217-4041 ; 7.)
Írta Daku Magdolna et al. - Bibliogr. : p. 365-390.
ISBN 963-8420-16-2 fűzött : ár nélkül
342.538(439)"199"
[AN 1034229] MARC

ANSEL
UTF-810557 /2003.
Suba János (1958-)
   Magyarország államhatárának változásai 1867-1947 között : a határmegállapító bizottságok működése Magyarországon a XIX-XX. században : [felsőoktatási tankönyv] / Suba János. - Budapest : Tipico Design, 2003. - 229 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 179-194.
ISBN 963-7623-29-9 fűzött : ár nélkül
341.222(439)"186/194"(075.8)
[AN 1034388]
MARC

ANSEL
UTF-810558 /2003.
Szakács Zsolt
   Gondolatok "Az emberölések nyomozása" című tanulmányról / Szakács Zsolt. - Budapest : Rendőrtiszti Főisk., 2002. - 26 p. ; 25 cm. - (Rendvédelmi füzetek, ISSN 1585-1249 ; 2002/39.)
ISBN 963-9405-76-0 fűzött : ár nélkül
343.61 *** 343.98
[AN 1033189]
MARC

ANSEL
UTF-810559 /2003.
Tóth Ferenc
   A közbiztonság, bűnmegelőzés helyi feltételeinek fejlesztése közterületi jogsértések elleni hatékonyabb fellépéssel : kézikönyv / [írta Tóth Ferenc] ; [kész. a Magyarország Közbiztonságáért Alapítvány]. - Budapest : Mo. Közbiztonságáért Alapítvány, 2001. - 149 p. ; 24 cm
Borítócím: Közterületeink biztonsága. - Példányszám: 300
Fűzött : ár nélkül
351.78(439) *** 351.74(439)
[AN 912847]
MARC

ANSEL
UTF-810560 /2003.
   Az uniós csatlakozás önkormányzatokat érintő feladatai, a helyi önkormányzati rendeletek átvilágítása közösségi jogi szempontból : módszertani segédanyag / [szerk. Szabó Hajnalka] ; [közread. a] Belügyminisztérium. - Budapest : BM K., 2003. - 242 p. ; 21 cm
Lamperth Mónika előszavával. - Borítócím: Az önkormányzatok uniós feladatai : segédanyag a helyi önkormányzati rendeletek jogharmonizációjához
ISBN 963-8036-73-7 fűzött : ár nélkül
340.137.3(4-62) *** 340.137.3(439) *** 352.077(439)
[AN 1034236]
MARC

ANSEL
UTF-810561 /2003.
   Vám az Európai Unióban : készült a spanyol vámigazgatás gyakorlata alapján / [szerk. Bencs Zoltán et al.] ; [közread. a] Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága Integrációs Hivatal. - [Budapest] : Viva Media Holding, 2003. - 347 p. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 347.
ISBN 963-7619-49-6 fűzött : 2650,- Ft
340.137.3(4-62) *** 340.137.3(439) *** 339.543 *** 336.41
[AN 1031859]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

10562 /2003.
Jordan, David
Wolfpack (magyar)
   Farkasfalka : a tengeralattjáró-háború és a szövetséges ellentámadás, 1939-1945 / David Jordan ; [ford. Szilágyi Béla]. - Debrecen : Hajja, 2003. - 176 p. : ill. ; 30 cm. - (20. századi hadtörténet, ISSN 1418-2467)
ISBN 963-9329-70-3 kötött : ár nélkül
355.49(430)"1939/1945"
[AN 1034329]
MARC

ANSEL
UTF-810563 /2003.
Ripley, Tim
Elit units of the Third Reich (magyar)
   Elit alakulatok : Németország különleges egységei a II. világháborúban / Tim Ripley ; [ford. Bilik Péter]. - Debrecen : Hajja, 2003. - 155 p. : ill. ; 30 cm. - (20. századi hadtörténet, ISSN 1418-2467)
Bibliogr.: p. 150-151.
ISBN 963-9329-69-X kötött : ár nélkül
355.318(430)"1939/1945" *** 355.48(439)"1939/1945"
[AN 1034332]
MARC

ANSEL
UTF-810564 /2003.
Szakály Sándor (1955-)
   Kik voltak, honnan jöttek? : katonákról, történelemről, önmagunkról / Szakály Sándor. - Budapest : Ister, 2003-. - 20 cm. - (Szakály Sándor válogatott művei)
355(439)"19"(0:82-92)
[AN 1033931]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Cikkek, interjúk, dokumentumok. - 2003. - 214 p.
ISBN 963-9243-78-7 fűzött : 1600,- Ft
355(439)"19"(0:82-92)
[AN 1033934] MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

10565 /2003.
Raffai Mária (1945-)
   Objektumok az üzleti modellezésben : az objektumorientált fejlesztés elvei és módszerei / Raffai Mária. - [Győr] : Novadat, cop. 2001. - 460 p. : ill. ; 24 cm
Az Objektumtechnológia sorozat 1. kötete. - Bibliogr.: p. 435-442.
ISBN 963-9056-28-6 fűzött : ár nélkül
65.012.122 *** 519.86 *** 681.3
[AN 909273]
MARC

ANSEL
UTF-810566 /2003.
Struyk, Raymond J.
   Managing think tanks : practical guidance for maturing organizations / Raymond J. Struyk. - Budapest : LGI : OSI, 2002. - IX, 266 p. ; 24 cm. - (LGI books, ISSN 1586-1317)
Bibliogr.: p. 259-263.
ISBN 963-9419-42-7 fűzött : ár nélkül
65.011.1 *** 35.07(4-11)
[AN 1033298]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

10567 /2003.
   2002. évben hatályos általános forgalmi adó, állásfoglalások gyűjteménye / [szerzők Csátaljai Zsuzsanna, Földi Yvett]. - Budapest : Saldo, 2002. - 426, [3] p. ; 29 cm
Lezárva: 2002. jan. - Jogszabálygyűjtemények (keretcím) ; Állásfoglalások gyűjteménye, 2002 (keretcím)
ISBN 963-638-015-5 fűzött : ár nélkül
1992. évi LXXIV. törvény az általános forgalmi adóról
336.223(439)(094)
[AN 926848]
MARC

ANSEL
UTF-810568 /2003.
   2002. évben hatályos személyi jövedelemadó állásfoglalások gyűjteménye / [összeáll. Lepsényi Mária, Szűcs Józsefné]. - Budapest : Saldo, 2002. - 208 p. ; 29 cm
Lezárva: 2002. ápr. 30. - Jogszabálygyűjtemények (keretcím) ; Állásfoglalások gyűjteménye, 2002 (keretcím)
ISBN 963-638-019-8 fűzött : ár nélkül
1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról
336.272(439)(094)
[AN 932565]
MARC

ANSEL
UTF-810569 /2003.
   2002. évben hatályos társasági adó és osztalékadó állásfoglalások gyűjteménye / [összeáll. Bocsák Gáborné]. - Budapest : Saldo, 2002. - 115 p. ; 29 cm
Lezárva: 2002. febr. 28. - Jogszabálygyűjtemények (keretcím) ; Állásfoglalások gyűjteménye, 2002 (keretcím)
ISBN 963-638-010-4 fűzött : ár nélkül
1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról
336.271.5(439)(094)
[AN 928016]
MARC

ANSEL
UTF-810570 /2003.
   2003. évben hatályos személyi jövedelemadó állásfoglalások gyűjteménye / [összeáll. Lepsényi Mária, Szűcs Józsefné]. - Budapest : Saldo, 2003. - 220 p. ; 29 cm
Lezárva: 2003. ápr. 30. - Jogszabálygyűjtemények (keretcím) ; Állásfoglalások gyűjteménye, 2003 (keretcím)
ISBN 963-638-064-3 fűzött : ár nélkül
1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról
336.272(439)(094)
[AN 1033707]
MARC

ANSEL
UTF-810571 /2003.
   2003. évben hatályos társasági adó és osztalékadó állásfoglalások gyűjteménye / [összeáll. Bocsák Gáborné]. - Budapest : Saldo, 2003. - 136 p. ; 29 cm
Lezárva: 2003. ápr. 30. - Jogszabálygyűjtemények (keretcím) ; Állásfoglalások gyűjteménye, 2003 (keretcím)
ISBN 963-638-065-1 fűzött : ár nélkül
1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról
336.271.5(439)(094)
[AN 1033711]
MARC

ANSEL
UTF-810572 /2003.
Balogh Bence
   10 years in nonprofit statistics, 1992-2002 / [auth. Bence Balogh, Geyza Mészáros, István Sebestény] ; [transl. Zsuzsanna Végh]. - Budapest : KSH, 2003. - 57 p. ; 30 cm. - (Társadalomstatisztikai füzetek, ISSN 1218-5620 ; 35.)
A sorozatcím feltüntetése nélkül. - Bibliogr.: p. 53-57.
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-215)
334.012.46(439)"199/200"(083.41) *** 061.2(439)"1992/2002"(083.41"
[AN 1034321]
MARC

ANSEL
UTF-810573 /2003.
Dorbayani, Seyed Mustafa
   Successful management / S. M. Dorbayani ; [publ. by the] International Further Studies Institute ... - [Kecskemét] : IFSI, 2003. - 46 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-210-233-9 kötött : ár nélkül
658.1.011.1
[AN 1032264]
MARC

ANSEL
UTF-810574 /2003.
   Economie et management dans les pays en transition = Economy and management in transition economies / ed. ... Bertrand Venard ; [org. ... by ESSCA and the University of Economic and Public Administration of Budapest]. - [Budapest] : [BKÁE], cop. 2001. - 421 p. : ill. ; 24 cm
A 2001. nov. 29-30-án Angersban tartott konferencia anyaga. - Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-00-8684-0 fűzött : ár nélkül
339.9(100)"199"
[AN 912853]
MARC

ANSEL
UTF-810575 /2003.
   Az egyensúly javítása 2003 közepén / [kész. Balogh Tünde et al.]. - Budapest : ECOSTAT, 2003. - 155, [25] p. : ill. ; 30 cm. - (Monitor,, ISBN 1418-7892 ; ; 2003/2.)
ISBN 963-215-609-9 fűzött : ár nélkül
338(439)"200" *** 336(439)"200" *** 330.101.52(439)
[AN 1034177]
MARC

ANSEL
UTF-810576 /2003.
   Globalizáció, Európai Unió, gazdaságpolitika / [szerk. Lenkei Gábor]. - Budapest : Miniszterelnöki Hiv. Stratégiai Elemző Közp., 2003. - 181 p. ; 21 cm. - (Stratégiai füzetek / Miniszterelnöki Hivatal Stratégiai Elemző Központ,, ISSN 1586-9121 ; 13.)
A bevezetés és a tartalomjegyzék angol nyelven is. - Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9284-83-1 fűzött : ár nélkül
339.9 *** 338.2(439)"200" *** 339.923(4-62)
[AN 1034365]
MARC

ANSEL
UTF-810577 /2003.
Hadas László
   A globalizáció árnyoldalai és a hírszerzés : új kihívások / Hadas László. - Budapest : MTA VKI, 2003. - 108 p. : ill. ; 30 cm. - (Műhelytanulmányok / Magyar Tudományos Akadémia Világgazdasági Kutatóintézet,, ISSN 1417-2720 ; 42.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-301-399-2 fűzött : ár nélkül
339.9(100) *** 327.84(100)
[AN 1033020]
MARC

ANSEL
UTF-810578 /2003.
   Housing policy: an and or a new beginning? / ed. by Martin Lux. - Budapest : LGI : OSI, 2003. - XVII, 461 p. ; 24 cm. - (LGI books, ISSN 1586-1317)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9419-46-X fűzött : ár nélkül
332.8(4-11)
[AN 1033291]
MARC

ANSEL
UTF-810579 /2003.
Józsa László (1960-)
   Marketingstratégia = Marketing strategy / Józsa László ; cases by Luiz Moutinho ; [transl. by Ádám Németh]. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2003. - 360, 350 p. : ill. ; 26 cm
A magyar és az angol nyelvű rész hátlapjával egybekötve. - Bibliogr.: p. 356-360., 346-350.
ISBN 963-224-703-5 kötött : ár nélkül
658.8 *** 339.138
[AN 1033811]
MARC

ANSEL
UTF-810580 /2003.
Köpf László (1946-)
   Fejezetek a magyar vámigazgatás és a pénzügyőrség történetéből : [felsőoktatási tankönyv] / Köpf László. - Budapest : Tipico Design, 2003. - 171 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 169-171.
ISBN 963-7623-34-5 fűzött : ár nélkül
336.41.075(439)"186/199"(075.8)
[AN 1034391]
MARC

ANSEL
UTF-810581 /2003.
   A leghátrányosabb helyzetű kistérségek / [fel. szerk. Kovács Tibor] ; [a bev. összefoglaló tanulmányt kész. Faluvégi Albert] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal. - Budapest : KSH, 2003. - 53 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-215-601-3 fűzött : 1200,- Ft
332.1(439)"200"(083.41) *** 911.3(439)"200"(083.41) *** 364.22(439)"200"(083.41)
[AN 1034159]
MARC

ANSEL
UTF-810582 /2003.
Mellár Tamás (1954-)
   Dinamikus makromodellek a magyar gazdaságra / Mellár Tamás. - Budapest : KSH, 2003. - 215 p. : ill. ; 25 cm. - (Statisztikai módszerek a társadalmi és gazdasági elemzésekben, ISSN 1587-2157)
Bibliogr.: p. 201-212. - A tartalomjegyzék angol nyelven is
ISBN 963-215-572-6 kötött : ár nélkül
338.2(439)"199/200" *** 303.725.33 *** 330.101.541 *** 519.862
[AN 1032556]
MARC

ANSEL
UTF-810583 /2003.
   Munkavédelmi törvény és végrehajtási rendelete, 2003-2004 / [szerk. Koch Mária]. - Budapest : Népszava, [2003]. - 70 p. ; 24 cm
Lezárva: 2003. jan. 15.
ISBN 963-323-115-9 fűzött : ár nélkül
1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről
331.45(439)(094) *** 349.2(439)
[AN 1034485]
MARC

ANSEL
UTF-810584 /2003.
Országos Tudományos Diákköri Konferencia (26.). Közgazdaságtudományi Szekció (2003) (Gyöngyös)
   XXVI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Közgazdaságtudományi Szekció : Gyöngyös, 2003. április 24-25. / [szerk. Tóth Zoltán, Lakatos Márk, Üveges Anita] ; [rend., közread. a] Szent István Egyetem Gazdálkodási és Mezőgazdasági Főiskolai Kar. - Gyöngyös : SZIE GMFK, [2003]. - 387 p. ; 24 cm
Előadáskivonatok. - Példányszám: 600
ISBN 963-9483-21-4 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-948-321-6)
33 *** 378.184 *** 061.3(439-2Gyöngyös)
[AN 1032542]
MARC

ANSEL
UTF-810585 /2003.
Pamfil, Claudia
   Evolving intergovernmental relations for effective development in the context of regionalization / by Claudia Pamfil. - Budapest : LGI : OSI, 2003. - 110 p. ; 24 cm. - (LGI studies, ISSN 1586-4499)
Bibliogr.: p. 101-104.
ISBN 963-9419-56-7 fűzött : ár nélkül
332.1(4) *** 327(4)"200"
[AN 1032564]
MARC

ANSEL
UTF-810586 /2003.
Sebestény István
   Az önkormányzatok és a nonprofit szervezetek kapcsolata, 2000 / [írta Sebestény István.]. - Budapest : KSH, 2002. - 129, [10] p. : ill. ; 30 cm. - (Társadalomstatisztikai füzetek, ISSN 1218-5620 ; 34.)
A sorozatcím feltüntetése nélkül
ISBN 963-215-510-6 fűzött : 1100,- Ft
334.012.46(439)"199"(083.41) *** 352(439)(083.41)
[AN 1034234]
MARC

ANSEL
UTF-810587 /2003.
Simon Péterné
   A magyar közgazdasági gondolkodás vázlatos története a kezdetektől a XIX. század végéig / Simon Péterné. - Nyíregyháza : Stúdium, cop. 2002. - 95 p. ; 24 cm
ISBN 963-7988-97-1 fűzött : ár nélkül
330.8(439)".../18" *** 338(091)(439)".../18"
[AN 1034687]
MARC

ANSEL
UTF-810588 /2003.
Szabó Katalin (1944-)
   Tanulás és felejtés vegyes vállalatokban / Szabó Katalin, Kocsis Éva ; [közread. az] Oktatási Minisztérium. - Budapest : OM, 2003. - 326 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 315-322. - A tartalomjegyzék angol nyelven is
ISBN 963-210-546-X fűzött : ár nélkül
658.115.33 *** 65.012.65
[AN 1033979]
MARC

ANSEL
UTF-810589 /2003.
Szabó László
   Uniós tagság - versenyképesség : egy soktényezős elemzés gazdaságpolitikai tanulságai : árak, adók, bérfelzárkóztatás / [szerző Szabó László] ; [közrem. Becsei József et al.]. - Budapest : ECOSTAT, 2003. - 141 p. : ill. ; 30 cm. - (Időszaki közlemények / KSH Gazdaságelemző és Informatikai Intézet,, ISSN 1419-4309 ; 20.)
ISBN 963-215-608-0 fűzött : ár nélkül
339.137.2 *** 339.923(4-62) *** 338.2(4-11)
[AN 1034120]
MARC

ANSEL
UTF-810590 /2003.
Szalavetz Andrea (1965-)
   Technológiafejlődés, specializáció, komplementaritás, szerkezetátalakulás : szakirodalmi áttekintés / Szalavetz Andrea. - Budapest : MTA VKI, 2003. - 18 p. ; 30 cm. - (Műhelytanulmányok / Magyar Tudományos Akadémia Világgazdasági Kutatóintézet,, ISSN 1417-2720 ; 44.)
Bibliogr.: p. 15-18.
ISBN 963-301-407-7 fűzött : ár nélkül
330.341.01 *** 338.33 *** 330.83
[AN 1033035]
MARC

ANSEL
UTF-810591 /2003.
Szalavetz Andrea (1965-)
   'Tertiarization' of manufacturing industry in the new economy experiences in Hungarian companies / Andrea Szalavetz. - Budapest : Inst. for World Economics HAS, 2003. - 14 p. ; 30 cm. - (Working papers / Institute for World Economics Hungarian Academy of Sciences,, ISSN 1215-5241 ; 134.)
Bibliogr.: p. 13-14.
ISBN 963-301-403-4 fűzött : ár nélkül
330.123.6(439) *** 338.46(439)
[AN 1033044]
MARC

ANSEL
UTF-810592 /2003.
Szegedi Zoltán (1950-)
   Logisztika-menedzsment / Szegedi Zoltán, Prezenszki József ; [közrem. Salamonné Huszty Anna et al.]. - [Budapest] : Kossuth, 2003. - 450 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 449-[451].
ISBN 963-09-4434-0 kötött : ár nélkül
658.286(075.8) *** 658.78(075.8)
[AN 1032271]
MARC

ANSEL
UTF-810593 /2003.
Szemlér Tamás
   A strukturális alapok felhasználásának tapasztalatai Szászországban / Szemlér Tamás. - Budapest : MTA VKI, 2003. - 20 p. ; 30 cm. - (Műhelytanulmányok / Magyar Tudományos Akadémia Világgazdasági Kutatóintézet,, ISSN 1417-2720 ; 43.)
Bibliogr.: p. 15-16.
ISBN 963-301-405-0 fűzött : ár nélkül
339.923(4-62) *** 338.246.027(432.1)
[AN 1033029]
MARC

ANSEL
UTF-810594 /2003.
Tamasi Mihály (1931-)
   Új gazdasági elit Szegeden / Tamasi Mihály. - Szeged : Bába, 2003. - 95 p. ; 23 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9511-25-0 fűzött : ár nélkül
334.72(439-2Szeged)"199/200" *** 316.344.42(439-2Szeged)"199/200" *** 316.344.2
[AN 1033160]
MARC

ANSEL
UTF-810595 /2003.
Tóth Árpád (1927-)
   A hadigazdálkodás jogi szabályozásának problémái az első világháború idején Magyarországon : tanulmánygyűjtemény / Tóth Árpád. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2002. - 153, [2] p. : ill. ; 24 cm. - (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; 60. Acta Universitatis Szegediensis,, ISSN 0324-6523)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás német nyelven
Fűzött : ár nélkül
338.245(439)(094)"191"
[AN 1032164]
MARC

ANSEL
UTF-810596 /2003.
   University and college level third sector studies in countries of Central and Eastern Europe : reports and papers / [ed. by Miklós Králik] ; [publ. by The Third Sector Studies in Central and Eastern Europe International Academic Network]. - [Budapest] : The Third Sector Network in CEE Intern. Academic Network, 2003. - 106 p. ; 27 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
Fűzött : ár nélkül
334.012.46(4-11) *** 378.147
[AN 1032594]
MARC

ANSEL
UTF-810597 /2003.
Vademecum on grant management (magyar)
   Az Európai Unió támogatási rendszere : támogatás-szabályozási kézikönyv pályázók és kedvezményezettek számára / [közread. a] KultúrPont Iroda. - Budapest : KultúrPont Iroda, 2002. - 77 p. ; 15 cm
ISBN 963-206-222-1 fűzött : ár nélkül
338.246.027(4-62)
[AN 1033919]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

10598 /2003.
   50 éves a Pécsi II. sz. Belgyógyászati Klinika, 1951-2001 / [szerk. Nagy Judit]. - [Pécs] : PTE ÁOK II. sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrológiai Centrum, 2001. - 136 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Kötött : ár nélkül
Pécsi Tudományegyetem. Általános Orvostudományi Kar. Belgyógyászati Klinika és Nephrológiai Centrum (2.)
364.444.046.6(439-2Pécs)(091) *** 378.661(439-2Pécs).096(091) *** 616
[AN 916752]
MARC

ANSEL
UTF-810599 /2003.
   Civilvilág : egy nagyvárosi közösségfejlesztési modell tükrében / [szerk. Sörös Erzsébet] ; [kiad. a Nap Klub Alapítvány ...]. - [Budapest] : Nap Klub Alapítvány, 2003. - 298 p., 23 t. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-206-190-X fűzött : ár nélkül
Nap Klub Egyesület.
Nap Klub Alapítvány.
364.46 *** 061.27NapKlubAlapítvány *** 316.334.56
[AN 1032850]
MARC

ANSEL
UTF-810600 /2003.
Fuenzalida-Puelma, Hernan L.
   Health care reform in Central and Eastern Europe and the former Soviet Union : a literature review / Hernan L. Fuenzalida-Puelma. - Budapest : OSI : LGI, 2002. - 88 p. ; 30 cm. - (LGI studies, ISSN 1586-4499)
ISBN 963-9419-44-3 fűzött : ár nélkül
364.444(4-11)
[AN 1032559]
MARC

ANSEL
UTF-810601 /2003.
   A hajléktalanok munkaerőpiaci (re)integrációjának lehetőségei Magyarországon, 2003 : segítő programok és kutatások / [kiad. a Kiút Szociális és Mentálhigiénés Egyesület]. - Budapest : Kiút Szociális és Mentálhigiénés Egyes., 2003. - 145 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
364.252(439)"200" *** 331.5(439)"200"
[AN 1034452]
MARC

ANSEL
UTF-810602 /2003.
   Az idős emberek szociális ellátásának mentálhigiénés feladatai. - Budapest : Nemz. Család- és Szociálpolitikai Int., 2003. - 147 p. : ill. ; 24 cm. - (Kapocs könyvek, ISSN 1589-4096 ; 2.)
Bibliogr.: p. 139-142.
ISBN 963-210-096-4 * fűzött : 1568,- Ft (hibás ISBN 963-204-096-4)
364.65-053.9 *** 613.86-053.9 *** 364.442
[AN 1034298]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

10603 /2003.
   50-25 : Diákszínpad, Horváth Mihály Gimnázium, 1953-2003 : Irodalmi-drámai osztály, Horváth Mihály Gimnázium, 1978-2003 / [szerk. Bácskai Mihály, Csapiné Matos Ibolya, Keserű Imre]. - Szentes : [Horváth M. Gimn.], 2003. - 151, [2] p. : ill. ; 24 cm
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9500-45-3)
Horváth Mihály Gimnázium (Szentes)
373.54(439-2Szentes)(058) *** 371.383.3(439-2Szentes) *** 82 *** 372.882
[AN 1033916]
MARC

ANSEL
UTF-810604 /2003.
Baghyné Makra Ilona (1937-)
   Az algyői iskola históriája : a 100 éves Sárga iskola emlékére / Baghyné Makra Ilona. - Szeged : Bába, 2003. - 335 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 330-331.
ISBN 963-9511-12-9 fűzött : ár nélkül
Szeged-Algyői Általános Iskola.
373.3(439-2Algyő)(058)
[AN 1033143]
MARC

ANSEL
UTF-810605 /2003.
Barótfi István (1943-)
   Energia a háztartásban : gázfelhasználás : az általános iskolák 7-8. osztályában javasolt oktatási anyag : tanári kézikönyv / [... szerzői Barótfi István ..., Elmar Schlich ..., Szabó Márta] ; [közread. a] Szent István Egyetem Környezettechnika és Épületgépészet Tanszék. - Gödöllő : SZIE Környezettechnika és Épületgépészet Tansz., 2003. - 65 p., [34] t.fol. : ill. ; 32 cm
Kapcsos borítóban
Fűzött : ár nélkül
372.864(072) *** 620.9(072)
[AN 1033211]
MARC

ANSEL
UTF-810606 /2003.
Dobson, James
Bringing up boys (magyar)
   Fiúk nevelése / James Dobson ; [ford. Hargitai Róbert] ; [... kiad. a Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]. - Budapest : KIA, 2003. - 380 p. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9390-15-1 fűzött : ár nélkül
37.018.1-055.15
[AN 1032004]
MARC

ANSEL
UTF-810607 /2003.
   Együtt - közösen / [közread. az] Erdei Ferenc Művelődési Központ és Művészeti Iskola. - Kecskemét : Erdei F. Művel. Közp. és Műv. Isk., 2001-. - 30 cm
ISBN 963-00-8132-6 *
374.07(439-2Kecskemét)(091)
[AN 909136]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A kecskeméti Erdei Ferenc Megyei Művelődési Központ első évtizede / Gila János. - 2001. - 87 p. : ill.
ISBN 963-00-7400-1 fűzött : ár nélkül
Erdei Ferenc Megyei Művelődési Központ (Kecskemét)
374.07(439-2Kecskemét)(091)
[AN 909137] MARC

ANSEL
UTF-810608 /2003.
   Emlékkönyv : a József Attila Általános Iskola, Zalaegerszeg, 1958-2003 / [szerk. Horváth István és Janzsó Éva] ; [... írták Bíró Zoltánné et al.]. - [Zalaegerszeg] : József A. Ált. Isk., [2003]. - 115 p. : ill., főként színes ; 25 cm
ISBN 963-210-269-X fűzött : ár nélkül
József Attila Általános Iskola (Zalaegerszeg)
373.3(439-2Zalaegerszeg)(058)
[AN 1034661]
MARC

ANSEL
UTF-810609 /2003.
   Az Eötvös Collegium és a magyar irodalomtörténet : tanulmányok / szerk. Varga László. - [Budapest] : Argumentum : Eötvös Collegium, 2003. - 195 p. ; 19 cm. - (Eötvös műhely, ISSN 1586-3271)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-446-252-9 fűzött : 1100,- Ft
Eötvös József Kollégium (Budapest)
378.637(439-2Bp.) *** 37.018.37 *** 894.511(091)"19" *** 061.3(439-2Bp.)"2002"
[AN 1034637]
MARC

ANSEL
UTF-810610 /2003.
Faith Éva (1962-)
   80 év a vén falak közt : a dunakeszi 1. sz. Napközi Otthonos Óvoda története / Faith Éva. - Dunakeszi : 1. sz. Napközi Otthonos Óvoda, 2003. - 106 p. : ill. ; 21 cm
Példányszám: 500
ISBN 963-210-044-1 fűzött : ár nélkül
Napközi Otthonos Óvoda (1.) (Dunakeszi)
373.24(439-2Dunakeszi)(091) *** 37.018.54(439-2Dunakeszi)(091)
[AN 1033182]
MARC

ANSEL
UTF-810611 /2003.
Fonódiné Vidovics Katalin
   Kézikönyv a Nyitott szemmel 1. és 2. osztályos környezetismeret munkáltató tankönyvhöz / Fonódiné Vidovics Katalin, Pete Lászlóné. - Celldömölk : Apáczai, 2003. - 88 p. : ill. ; 29 cm
Fűzött : ár nélkül
372.48(072)
[AN 1031904]
MARC

ANSEL
UTF-810612 /2003.
Fűzné Kószó Mária
   Öttömösi erdőjáró / Fűzné Kószó Mária ; [graf. Tichyné Orgovány Erika]. - Öttömös : Kemence Közműv. és Környezeti Nevelési Egyes., 2003. - 34 p. : ill. ; 20 cm + 7 mell. - (Kemence füzetek, ISSN 1589-9578 ; 3.)
Bibliogr.: p. [35].
ISBN 963-210-256-8 fűzött : ár nélkül
37.03(072) *** 504.03(072) *** 372.850.4(072)
[AN 1034554]
MARC

ANSEL
UTF-810613 /2003.
Horváth Miklós
   Kézikönyv a 7. osztályos biológia tanításához / Horváth Miklós. - Celldömölk : Apáczai, 2003. - 87 p. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 84-85.
Fűzött : ár nélkül
372.857(072)
[AN 1031914]
MARC

ANSEL
UTF-810614 /2003.
Horváth Miklós
   Tanári kézikönyv a környezetismeret tanításához, 3. évfolyam / Horváth Miklós, Szentirmainé Brecsok Mária. - Celldömölk : Apáczai, 2003. - 88 p. ; 29 cm
Fűzött : ár nélkül
372.48(072)
[AN 1031909]
MARC

ANSEL
UTF-810615 /2003.
Horváth Miklós
   Tanári kézikönyv a természetismeret tanításhoz, 5. osztály / Horváth Miklós, Molnár László, Szentirmainé Brecsok Mária. - Celldömölk : Apáczai, 2003. - 208 p. : ill. ; 29 cm
Borítócím: Tanári kézikönyv az 5. osztályos természetismeret tantárgy tanításához. - Bibliogr.: p. 207.
ISBN 963-464-673-5 fűzött : ár nélkül
372.850.4(072)
[AN 1031917]
MARC

ANSEL
UTF-810616 /2003.
   Így emlékeztünk.. : Műegyetem Millennium / [fel. szerk. Dallos Györgyi] ; [közread. a] Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem PR Iroda. - [Budapest] : BME PR Iroda, [2001]. - 24 p. : ill., színes ; 30 cm
Példányszám: 1000
ISBN 963-420-700-6 fűzött : ár nélkül
378.662(439-2Bp.)(058)
[AN 913880]
MARC

ANSEL
UTF-810617 /2003.
   Jubileumi emlékalbum a Templom téri iskola fennállásának 160., a Rácz utcai iskola alapításának 120. évfordulójára : 1842-1882-2002 / [szerk. Dávidovits Lászlóné, Fenyvesi Péterné, Hosszú Ágnes] ; [kiad. Általános Iskola Kiskanizsa]. - Nagykanizsa : Ált. Isk. Kiskanizsa, 2003. - 81, [2] p., [8] t. : ill., részben színes ; 21 cm
Példányszám: 500
Fűzött : ár nélkül
Általános Iskola Kiskanizsa (Nagykanizsa)
373.3(439-2Nagykanizsa)(058)
[AN 1033208]
MARC

ANSEL
UTF-810618 /2003.
   Kézikönyv a speciális központi programok kidolgozásához és alkalmazásához / [szerk. Zöldi Ferenc] ; [szerzők Fótiné Hoffmann Éva et al.] ; [közread. a] Nemzeti Szakképzési Intézet. - Budapest : NSZI, 2003. - 313 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 311-313. - Példányszám: 1500
ISBN 963-9382-49-3 fűzött : ár nélkül
376.2/.4(439) *** 376.013.82(439)
[AN 1034336]
MARC

ANSEL
UTF-810619 /2003.
Kiphard, Ernst J.
Unser Kind ist ungeschickt (magyar)
   Az ügyetlen gyerekek / Ernst J. Kiphard ; [ford. Huba Judit]. - [Budapest] : Akkord, [2003], cop. 1998. - 90 p. ; 19 cm. - (A mi gyerekünk, ISSN 1418-8856)
Bibliogr.: p. 89-90.
Fűzött : 798,- Ft (hibás ISBN 963-7803-63-7)
376.2 *** 615.825-053.2
[AN 1033481]
MARC

ANSEL
UTF-810620 /2003.
   Ködöböcz József / a kísérő tanulmányt írta, a szövegeket vál. Demjén István. - Budapest : OPKM, 2003. - 262 p. ; 21 cm. - (Tudós tanárok, tanár tudósok, ISSN 1586-0450)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Ködöböcz József műveinek bibliográfiája: p. 241-259.
ISBN 963-9315-60-5 fűzött : 500,- Ft
Ködöböcz József (1913-2003)
37(439)(092)Köbödöcz_J. *** 012Köbödöcz_J.
[AN 1033451]
MARC

ANSEL
UTF-810621 /2003.
   A közösség szolgálatában : in memoriam Kiss István, 1939-1993 / [vál. és szerk. Török József] ; [közread. a] Balástya Község Közművelődéséért és Fejlődéséért Közalapítvány. - [Balástya] : Balástya Község Közművelődéséért és Fejlődéséért Közalapítvány, 2003. - 114 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-206-441-0 fűzött : ár nélkül
Kiss István (1939-1993)
374(439)(092)Kiss_I. *** 374.07(439-2Balástya)(091)
[AN 1033174]
MARC

ANSEL
UTF-810622 /2003.
Lappints Árpád (1935-)
   Tanuláspedagógia : a tanulás tanításának alapjai / Lappints Árpád. - Pécs : Comenius, 2002. - 311 p. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-00-9046-5 fűzött : ár nélkül
37.025 *** 371.322.6 *** 159.953.5
[AN 1034532]
MARC

ANSEL
UTF-810623 /2003.
Lovászi Péter
   Gyere velünk madárlesre! / Lovászi Péter ; [graf. Tichyné Orgovány Erika, Lovászi Péter]. - Öttömös : Kemence Közműv. és Környezeti Nevelési Egyes., 2003. - 46 p. : ill. ; 20 cm. - (Kemence füzetek, ISSN 1589-9578 ; 2.)
ISBN 963-210-255-X fűzött : ár nélkül
37.03(072) *** 504.03(072) *** 372.850.4(072) *** 598.2(072)
[AN 1034553]
MARC

ANSEL
UTF-810624 /2003.
   A magyarországi iskolai értesítők bibliográfiája. - Budapest : OPKM, 1989-. - 21 cm
ISBN 963-7516-65-4 *
373(439)(058)"185/194":016
[AN 173925]
MARC

ANSEL
UTF-8


   11. köt., 1850/51 - 1948/49 : Lajosmizse - Mitrovica / szerk. Gráberné Bősze Klára, Léces Károly ; összeáll. Gráberné Bősze Klára. - 2003. - 326 p. - (A magyar neveléstörténet forrásai, ISSN 0239-0884 ; 18.)
ISBN 963-9315-58-3 fűzött : 400,- Ft
373(439)(058)"185/194":016
[AN 1033607] MARC

ANSEL
UTF-810625 /2003.
Miskolci Egyetem. Anyag- és Kohómérnöki Kar. Anyagtudományi Intézet.
   Az anyagmérnökképzés első tíz éve : Miskolci Egyetem Anyag- és Kohómérnöki Kar Anyagtudományi Intézet, 1993-2003. - [Miskolc] : [ME Anyag- és Kohómérnöki Kar Anyagtud. Int.], [2003]. - 56 p. ; 25 cm
Az intézet munkatársainak publikációi: p. 49-56.
Fűzött : ár nélkül
Miskolci Egyetem. Anyag- és Kohómérnöki Kar. Anyagtudományi Intézet.
378.662(439-2Miskolc).096 *** 620.1/.2
[AN 1034628]
MARC

ANSEL
UTF-810626 /2003.
   Módszertani stratégiák az iskolarendszerű felnőttoktatásban / [alkotószerk. Mayer József] ; [szerk. Singer Péter] ; [közread. az] Országos Közoktatási Intézet Felnőttoktatási és Kisebbségi Központ. - Budapest : OKI Felnőttokt. és Kisebbségi Közp., 2002-2003. - 5 db ; 24 cm
371.3 *** 374.7
[AN 958549]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5., Tanári kulcskompetenciák / [írta Mayer József et al.]. - 2003. - 88 p.
ISBN 963-682-505-X fűzött : ár nélkül
371.321 *** 374.7
[AN 1034660] MARC

ANSEL
UTF-810627 /2003.
Molnár Ibolya
   Homokország rejtekútján / Molnár Ibolya ; [graf. Tichyné Orgovány Erika]. - Öttömös : Kemence Közműv. és Környezeti Nevelési Egyes., 2003. - 46 p. : ill. ; 20 cm. - (Kemence füzetek, ISSN 1589-9578 ; 1.)
Bibliogr.: p. [47].
ISBN 963-210-254-1 fűzött : ár nélkül
37.03(072) *** 504.03(072) *** 37.018.526
[AN 1034552]
MARC

ANSEL
UTF-810628 /2003.
Mönks, Franz J.
Unser Kind ist hochbegabt (magyar)
   A nagyon tehetséges gyerekek / Franz J. Mönks, Irene H. Ypenburg ; [ford. Ormai Sándor]. - [Budapest] : Akkord, [2003], cop. 1998. - 96 p. ; 19 cm. - (A mi gyerekünk, ISSN 1418-8856)
Bibliogr.: p. 95.
Fűzött : 798,- Ft (hibás ISBN 963-7803-65-5)
376.545
[AN 1033401]
MARC

ANSEL
UTF-810629 /2003.
Országos Tudományos Diákköri Konferencia (26.). Társadalomtudományi Szekció, (2003) (Debrecen)
   XXVI. OTDK Társadalomtudományi Szekció : 2003. április 15-16-17. : tartalmi kivonatok / [szerk. Kazinczy Zsuzsanna és Sárkány Ildikó] ; [rend., közread. a] Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar. - Debrecen : DE BTK, [2003]. - 286, [2] p. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
378.184 *** 3 *** 1 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 989987]
MARC

ANSEL
UTF-810630 /2003.
   Pedagógiai információ - határok nélkül : Budapest, 2002. október 10-12. : a nemzetközi konferencián elhangzott előadások / [... elkészítésében részt vettek Celler Zsuzsanna et al.] ; [rend., közread. az] Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. - Budapest : OPKM, 2003. - 173 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9315-59-1 fűzött : ár nélkül
37 *** 659.2 *** 027.8 *** 061.3(439-2Bp.)"2002"
[AN 1033471]
MARC

ANSEL
UTF-810631 /2003.
Pitrik József (1948-)
   Kézikönyv : technika és életvitel, 5. osztály / Pitrik József. - Celldömölk : Apáczai, 2003. - 40 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 38-40.
Fűzött : ár nélkül
372.862(072) *** 372.864(072)
[AN 1031907]
MARC

ANSEL
UTF-810632 /2003.
   A szabadművelődéstől a közösségi művelődésig : [tanulmánygyűjtemény] / szerk. Beke Pál és Deme Tamás. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2003. - 399 p. : ill. ; 20 cm. - (Rejtett kulturális forrásaink, ISSN 1589-9268 ; 3.)
Bibliogr.: p. 383-397. és a jegyzetekben
ISBN 963-9373-58-3 fűzött : 2000,- Ft
374(439)"194/198" *** 374.07
[AN 1034511]
MARC

ANSEL
UTF-810633 /2003.
Szakál Zsolt
   Új jeles napok a pusztán / Szakál Zsolt, Szakál Adél ; [graf. Tichyné Orgovány Erika]. - Öttömös : Kemence Közműv. és Környezeti Nevelési Egyes., 2003. - 34 p. : ill. ; 20 cm + 3 mell. - (Kemence füzetek, ISSN 1589-9578 ; 4.)
ISBN 963-210-257-6 fűzött : ár nélkül
37.03(072) *** 504.03(072) *** 372.850.4(072)
[AN 1034555]
MARC

ANSEL
UTF-810634 /2003.
   A szakképzési törvény szövege magyarázatokkal : [2003] / [szerk. Sári Lajos] ; [a ... magyarázatokat Bagics Lajos és Tóth Anikó írta]. - [Budapest] : [OM], [2003]. - 106 p. ; 24 cm
Közread. az Oktatási Minisztérium
ISBN 963-210-363-7 fűzött : ár nélkül
1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésről
377(439)(094)
[AN 1034450]
MARC

ANSEL
UTF-810635 /2003.
Szily László
   Kitolás : kalauz leendő apáknak / Szily László ; [a szerző rajz.]. - Budapest : Konkrét Kv., cop. 2003. - 135 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-210-088-3 fűzött : 1780,- Ft
37.018.1(0:82-7)
[AN 1032840]
MARC

ANSEL
UTF-810636 /2003.
   A szükséges tudás : IV. Közművelődési Nyári Egyetem : Szeged, 2002. július 1-5. / [szerk. Török József] ; [rend., közread. a] Csongrád Megyei Közművelődési Tanácsadó Központ. - Szeged : Csongrád M. Közművel. Tanácsadó Közp., 2003. - 176 p. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-206-440-2 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-206-440-3)
374(439) *** 378.637.4(439) *** 316.7 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 1033177]
MARC

ANSEL
UTF-810637 /2003.
   Volt egyszer egy osztály, 1951-1955 / [szerk. Ködöböcz József]. - Sárospatak : Jakab L. és Földházi I., 2003-. - 24 cm
A leírás a 2. köt. alapján kész.
378.637.332(439-2Sárospatak) *** 37.063
[AN 1033444]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2003. - 190 p. : ill.
ISBN 963-430-498-2 fűzött : ár nélkül
378.637.332(439-2Sárospatak) *** 37.063
[AN 1033448] MARC

ANSEL
UTF-810638 /2003.
Zsoldos Márta (1950-)
   Gyengén tanuló kisiskolások családi és iskolai megítélése : egy empirikus kutatás tapasztalata / Zsoldos Márta. - Budapest : Akad. K., 2003. - 141 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 123-127.
ISBN 963-05-7914-6 fűzött : ár nélkül
376.4 *** 371.322.9 *** 371.263 *** 37.064
[AN 1033974]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

10639 /2003.
Beiner, Jürgen
Indianerzöpfe (magyar)
   Indiánfonatok / Jürgen Beiner ; [ford. Gulázsi Aurélia]. - Budapest : Cser K., 2003. - 31 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 2003/74.)
ISBN 963-9445-76-2 fűzött : 598,- Ft
379.826 *** 745.52
[AN 1034448]
MARC

ANSEL
UTF-810640 /2003.
Bozsik Adrienn
   Gyöngyékszerek / Bozsik Adrienn. - Budapest : Cser K., 2003. - 31 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 2003/75.)
ISBN 963-9445-74-6 fűzött : 598,- Ft
379.826 *** 746.5
[AN 1034442]
MARC

ANSEL
UTF-810641 /2003.
Busold, Stefanie
Bilderrahmen selber machen (magyar)
   Képkeretezés / Stefanie Busold ; [ford. Galotti Gizella]. - Budapest : Cser K., 2003. - 59 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 10. ksz.)
ISBN 963-9445-79-7 fűzött : 998,- Ft
379.826 *** 686.5
[AN 1034443]
MARC

ANSEL
UTF-810642 /2003.
Holzapfel, Rudolf B.
Richtig tauchen (magyar)
   Búvárkodás / Rudolf B. Holzapfel ; [ford. Lakner Judit]. - Budapest : Cser K., 2003. - 133 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Fitten & egészségesen, ISSN 1589-7621)
ISBN 963-9445-82-7 fűzött : 1498,- Ft
797.215
[AN 1034582]
MARC

ANSEL
UTF-810643 /2003.
   Itt a tizedik! / [szerkesztő Kővári Józsefné] ; [a gyermekszerzők ... Hazafi Máté et al.] ; [kiad. Erkel Ferenc Iskolaalapítvány]. - [Budapest] : Erkel F. Iskolaalapítvány, 2001. - 157 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
379.825-053.2
[AN 1032527]
MARC

ANSEL
UTF-810644 /2003.
   Kód-ex : összeállítás a Vadászati Kulturális Egyesület és a Magyar Vadászlap 10 éves tevékenységéről : a II. Országos Vadászati Kulturális Konferencia a magyar vadászati etikáról szóló előadásai és a magyar vadászati etikettről szóló korreferátumai : 2001. december 1., Göd, Nemeskéri kúria / [főszerk Csekő Sándor] ; [szerk. Dúcz László]. - [Budapest] : Vadászati Kult. Egyes., [2001]. - 204 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 963-00-8382-5 kötött : ár nélkül
Vadászati Kulturális Egyesület.
Magyar vadászlap, ISSN 1215-6159
799.2 *** 061.2(439) *** 061.3(439-2Göd)
[AN 914880]
MARC

ANSEL
UTF-810645 /2003.
Kunkel, Natalie
Neue Tontopf-figuren (magyar)
   Cserépfigurák / Natalie és Annette Kunkel ; [ford. Cser Judit]. - Budapest : Cser K., 2003. - 31 p. : ill., színes ; 24 cm + mell. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 2003/72.)
ISBN 963-9445-69-X fűzött : 598,- Ft
379.826 *** 688.72 *** 745.55
[AN 1034446]
MARC

ANSEL
UTF-810646 /2003.
   Megint írtunk! / [főszerk. Kővári Józsefné] ; [írták Bodnár Ákos et al.] ; [kiad. Erkel Ferenc Iskolaalapítvány]. - [Budapest] : Erkel F. Iskolaalapítvány, 2002. - 134 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
379.825-053.2
[AN 1032528]
MARC

ANSEL
UTF-810647 /2003.
Soulban, Lucien
Tzimisce (magyar)
   Tzimisce / Lucien Soulban és James Stewart ; [ill. Guy Davis et al.] ; [ford. Tamás Gábor]. - Budapest : Delta Vision, [2003]. - 110, [5] p. : ill. ; 28 cm. - (Klánkönyvek)
Fűzött : 2490,- Ft (hibás ISBN 963-9474-25-8)
793.9
[AN 1034700]
MARC

ANSEL
UTF-810648 /2003.
Soulek, Ivan
Cyklistika (magyar)
   Kerékpározás : hegyi, országúti, hobbi, verseny / Ivan Soulek, Karel Martinek ; [ford. Benyo Pál]. - Budapest : Cser K., 2003. - 115 p., [4] t. : ill., részben színes ; 20 cm. - (Fitten & egészségesen, ISSN 1589-7621)
ISBN 963-9445-83-5 fűzött : 1498,- Ft
796.6
[AN 1034578]
MARC

ANSEL
UTF-810649 /2003.
Tvrzník, Aleš
Běhání od joggingu po maraton (magyar)
   Futás : a joggingtól a maratonig / Aleš Tvrzník, Libor Soumar ; [ford. Benyo Pál]. - Budapest : Cser K., 2003. - 126 p., [8] t. : ill., részben színes ; 20 cm. - (Fitten & egészségesen, ISSN 1589-7621)
ISBN 963-9445-73-8 fűzött : 1498,- Ft
796.422
[AN 1034579]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

10650 /2003.
Aradi Nóra (1924-2001)
   Barna Miklós / Aradi Nóra. - Budapest : Körmendi Galéria, [2003]. - 104 p. : ill., részben színes ; 29 cm. - (Körmendi Galéria Budapest sorozat, ISSN 1219-4506 ; 16.)
Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.: p. 100-101.
ISBN 963-204-950-0 kötött : ár nélkül
Barna Miklós (1900-1993)
741(439)(092)Barna_M.
[AN 1034219]
MARC

ANSEL
UTF-810651 /2003.
Csák Máté (1938-)
Művek (vál.)
   Csák Máté építész / [... szerk. Csák Ferenc] ; [fényképek Csák Máté, Csák Ferenc]. - Budapest : Körmendi Galéria, 2003. - 135 p. : ill., részben színes ; 29 cm. - (Körmendi Galéria Budapest sorozat, ISSN 1219-4506 ; 21.)
A sorozatcím feltüntetése nélkül
ISBN 963-206-811-4 kötött : ár nélkül
72(439)(092)Csák_M. *** 73/76(439)(092)Csák_M.
[AN 1034213]
MARC

ANSEL
UTF-810652 /2003.
Csorba Csilla, E.
   Székely Aladár, a művészi fényképész : 1870-1940 / E. Csorba Csilla. - Budapest : Vince, 2003. - 255 p. : ill. ; 26 cm
ISBN 963-9323-88-8 kötött : 6495,- Ft
Székely Aladár (1870-1940)
77.04(439)(092)Székely_A. *** 77.041.5
[AN 1033281]
MARC

ANSEL
UTF-810653 /2003.
Dániel Mária (1932-)
Művek (vál.)
   Dániel Mária grafikái. - Budapest : Szerző, 2003. - 84 p. : ill. ; 20 cm. - (Z-füzetek, ISSN 0866-4420 ; 99.)
Példányszám: 300
ISBN 963-430-407-9 fűzött : 500,- Ft
741(439)(092)Dániel_M.
[AN 1034621]
MARC

ANSEL
UTF-810654 /2003.
Don Péter
   Magyar szoborkészítők jelzéstára / Don Péter, Pogány Gábor. - Budapest : Auktor, cop. 2003. - 141 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-7780-86-6 kötött : ár nélkül
73(439)(092) *** 003.076 *** 091.5
[AN 1032884]
MARC

ANSEL
UTF-810655 /2003.
Erdei Gyöngyi
   Műpártoló Budapest, 1873-1933 / Erdei Gyöngyi. - Budapest : Városháza, 2003. - 242 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (A város arcai, ISSN 1218-3806)
Bibliogr.: p. 212-220.
ISBN 963-9170-65-8 kötött : 2500,- Ft
7.078(439-2Bp.)"187/193" *** 711.4(439-2Bp.)"187/193" *** 351.85(439)"187/193"
[AN 1032373]
MARC

ANSEL
UTF-810656 /2003.
   Ferenczy / a bev. tanulmányt írta és a képeket vál. Majoros Valéria Vanília ; [a felvételeket Bakos Ágnes et al. kész.]. - [Budapest] : Corvina, 2003. - 65 p., 64 t. : ill., színes ; 33 cm
A bev. és a képaláírások angol, német és francia nyelven is. - Bibliogr.: p. 16.
ISBN 963-13-5223-4 kötött : 6800,- Ft
Ferenczy Károly (1862-1917)
75(439)(092)Ferenczy_K.
[AN 1032661]
MARC

ANSEL
UTF-810657 /2003.
Hajdu István (1949-)
Gedő Ilka művészete, 1921-1985 (magyar)
   The art of Ilka Gedő, 1921-1985 : oeuvre catalogue and documents / István Hajdu, Dávid Bíró ; [... photos by László Lugó Lugosi et al.] ; [... transl. Dávid Bíró et al.]. - Budapest : Gondolat, 2003. - 258 p. : ill., részben színes ; 33 cm
Bibliogr.: p. 216-217.
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9500-14-3)
Gedő Ilka (1921-1985)
75(439)(092)Gedő_I.
[AN 1034337]
MARC

ANSEL
UTF-810658 /2003.
Helgert Imre
Nemzeti emlékhely a Hősök terén (angol)
   Budapest Heroe's Square / Imre Helgert, Lajos Négyesi, Györgyi B. Kalavszky. - Budapest : Szaktudás K., 2003. - 142 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 142-[143].
ISBN 963-9422-89-4 kötött : ár nélkül
725.945(439-2Bp.) *** 73(439)"189/195" *** 72(439)"189/195" *** 908.439-2Bp.XIV.
[AN 1034269]
MARC

ANSEL
UTF-810659 /2003.
   Kozma Vera. - [Budapest] : Kozma V., [2001]. - [22] p. : ill., színes ; 30 cm
Katalógus. - A bev. és a képaláírások angol nyelven is
ISBN 963-440-615-7 fűzött : ár nélkül
Kozma Vera (1937-)
745.52(439)(092)Kozma_V.
[AN 921101]
MARC

ANSEL
UTF-810660 /2003.
   Látás és szemléltetés : szöveggyűjtemény / szerk. Bálványos Huba. - Budapest : Balassi, 2003. - 154 p. : ill. ; 29 cm. - (Vizuális kultúra, ISSN 1418-2661 ; 4.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-506-521-3 fűzött : 2200,- Ft
7.01 *** 37.036
[AN 1033194]
MARC

ANSEL
UTF-810661 /2003.
Lukács Márta
   Árpádházi Mária nápolyi királyné és magyar szentjeinek története / Lukács Márta. - Budapest : Püski, 2003. - 70 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 41-49.
ISBN 963-9906-25-5 fűzött : ár nélkül
73/76.046.3(45)"12/13" *** 235.3(439)(092) *** 246(45)"12/13" *** 943.9"12"(092)Mária
[AN 1034411]
MARC

ANSEL
UTF-810662 /2003.
   (A) minta / [szerk. ... Polgár Csaba] ; [kiad. a Minta Alapítvány]. - [Budapest] : Minta Alapítvány, [2003]. - 56 p. : ill., részben színes ; 28 cm
ISBN 963-206-934-X fűzött : ár nélkül
745.52(439) *** 677.024.1 *** 061.4(439-2Bp.)"2003"
[AN 1034220]
MARC

ANSEL
UTF-810663 /2003.
   Oszlopok III : almanach / [fotók Tahin Gyula] ; [közread. a] Magyar Vízfestők Társasága. - Budapest : M. Vízfestők Társ., 2003. - 84 p. : ill., színes ; 25 cm
Kész. a Szombathelyi Képtárban, 2002 augusztusában és az Újpesti Galériában, 2002 októberében - novemberében rendezett kiállítás alkalmából
ISBN 963-210-215-0 fűzött : ár nélkül
75.023.22(439)"199/200" *** 061.4(439-2Szombathely) *** 061.4(439-2Bp.)"2002"
[AN 1034218]
MARC

ANSEL
UTF-810664 /2003.
Pálinkás István
   Kapolcsi beszélgetések Taliándörögdön / Pálinkás István. - Zalaegerszeg : Pannon Lapok Társasága, 2003. - 142 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-210-045-X kötött : 2480,- Ft
73/76(439)(092)(047.53) *** 78.067.26(439)(092)(047.53) *** 792.02(439)(092)(047.53) *** 061.7(439-2Kapolcs)
[AN 1032587]
MARC

ANSEL
UTF-810665 /2003.
Passuth Krisztina (1937-)
Avantgarde kapcsolatok Prágától Bukarestig, 1907-1930 (német)
   Treffpunkte der Avantgarden Ostmitteleuropa, 1907-1930 / Krisztina Passuth ; [aus dem Ungarischen: Anikó Harmath]. - Budapest : Balassi ; Dresden : Verl. der Kunst, cop. 2003. - 337 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 311-326.
ISBN 963-506-511-6 kötött : 4500,- FtISBN 3-364-00605-9
7.037(4-11) *** 73/76(4-11)"190/192"
[AN 1033460]
MARC

ANSEL
UTF-810666 /2003.
   Reform, alternatív és progresszív műhelyiskolák, 1896-1944 / szerk. Köves Szilvia ; [a tanulmányokat írta Albertini Béla et al.] ; [a Magyar Iparművészeti Egyetem Tanárképző Tanszék Vizuális Nevelési Gyűjteményének kiadványai 2003/1.]. - Budapest : M. Iparműv. Egy., 2003. - 144 p. : ill., részben színes ; 27 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-7164-73-1 fűzött : ár nélkül
73/76(439)"189/194" *** 061.28(439) *** 061.4(439-2Bp.)"2002/2003"
[AN 1034548]
MARC

ANSEL
UTF-810667 /2003.
   Regard hongrois : photographes hongrois au jardin du Palais Royal, Paris = Magyar tekintet : magyar fotográfusok a párizsi Királyi Palota kertjében / [réd. Török András] ; [biographies Csizek Gabriella, Kincses Károly, Török András] ; [éd. Mai Manó]. - Budapest : Mai Manó Ház, 2001. - 279 p. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 963-00-7804-X kötött : ár nélkül
77.04(439) *** 061.4(44-2Paris)
[AN 913038]
MARC

ANSEL
UTF-810668 /2003.
Szalay Károly (1929-)
   Karikatúra és groteszk a magyar középkorban / Szalay Károly. - Budapest : Mundus, 2003. - 236 p. : ill., részben színes ; 23 cm. - (Mundus - új irodalom, ISSN 1416-1001 ; 20.). (Szalay Károly életműsorozat)
Bibliogr.: p. 225-236.
ISBN 963-9501-01-8 kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9501-02-6)
73/76(439)"10/15" *** 73/76.049.2 *** 741.5(439)"10815" *** 871(439)(091)-7"10/15"
[AN 1032566]
MARC

ANSEL
UTF-810669 /2003.
Szemadám György (1947-)
   Ezredfordulós írások, 1998-2001 / Szemadám György. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2003. - 206, [2] p. : ill., részben színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 205-206.
ISBN 963-9373-42-7 fűzött : 2490,- Ft
73/76(439) *** 894.511-92
[AN 1034478]
MARC

ANSEL
UTF-810670 /2003.
Szinetár Miklós (1932-)
   Röptében a világ körül / Szinetár Miklós. - [Budapest] : Helikon, 2003. - 70 p. : ill., színes ; 16 cm
Fotóalbum
ISBN 963-208-813-1 kötött : ár nélkül
77.04(439)(092)Szinetár_M. *** 908.100(084.12)
[AN 1032632]
MARC

ANSEL
UTF-810671 /2003.
Tatai Mária (1952-)
   Az épített környezet : vezérfonal a korszerű építészetszemlélethez / Tatai Mária. - Budapest : Enciklopédia, 2003. - 142 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-8477-73-3 fűzött : 1800,- Ft
72.01(075.8) *** 504.75(075.8)
[AN 1034417]
MARC

ANSEL
UTF-810672 /2003.
Vári Zsolt (1974-)
   Megjöttem : festmények, dokumentumok, vallomások / Vári Zsolt ; Hubay Miklós előszavával ; [közread. a] ... Magyarországi Roma Parlament, Fővárosi Cigány Ház. - Budapest : Széphalom Kvműhely : Mo. Roma Parlament : Főv. Cigány Ház, cop. 2003. - 48 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-9373-57-5 fűzött : 1600,- Ft
75(439)(092)Vári_Zs.
[AN 1034525]
MARC

ANSEL
UTF-810673 /2003.
Végvári Lajos (1919-)
   Szőnyi István, Bernáth Aurél / Végvári Lajos. - Miskolc : Well-PRess, 2003. - 141 p. : ill., főként színes ; 31 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9490-17-2 kötött : ár nélkül
Bernáth Aurél (1895-1982)
Szőnyi István (1894-1960)
75(439)(092)Szőnyi_I. *** 75(439)(092)Bernáth_A.
[AN 1033490]
MARC

ANSEL
UTF-810674 /2003.
   XX. századi magyar művészet - Szentendréről nézve : válogatás a Ferenczy Múzeum gyűjteményéből : a Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága Ferenczy Múzeumának kiállítása a MűvészetMalomban, 2002. november 16 - 2003. március 30. = 20th century Hungarian fine arts - looking from Szentendre : selection from the collection of Ferenczy Museum : exhibition of the Ferenczy Museum of the Directorate of Pest County Museums in ArtMill, 16 November 2002 - 30 March 2003 / [a kiállítást rend. és a katalógust szerk. Mazányi Judit] ; [mtársa Verba Andrea]. - Szentendre : PMMI, 2003. - 195 p. : ill., színes ; 30 cm. - (A szentendrei képzőművészet évszázada, ISSN 1589-9330 ; 3.). (PMMI kiadványai. Kiállítási katalógusok,, ISSN 1589-9322 ; 1.)
Bibliogr.: p. 175-178. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-7215-90-5 fűzött : ár nélkül
Ferenczy Múzeum (Szentendre)
73/76(439)"19" *** 061.4(439-2Szentendre)
[AN 1032469]
MARC

ANSEL
UTF-810675 /2003.
Zrinyifalvi Gábor (1954-)
   Ez pipa : Magritte képétől Foucault elemzéséig - és vissza / Zrinyifalvi Gábor. - [Budapest] : Meridián-2000 : Kijárat, cop. 2002. - 249, [7] p. : ill. ; 23 cm. - (Enigma könyvek, ISSN 1589-9527)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9136-91-3 fűzött : 1600,- Ft
75.01 *** 80.001 *** 75(493)(092)Magritte,_R. *** 1(44)Foucault,_M.
[AN 1033321]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

10676 /2003.
Bradányi Iván (1930-)
   Álmos folyó : Jerome Kern élete / Bradányi Iván. - Budapest : Solo Music Budapest Zeneműk., 2003. - 408 p. ; 17 cm
Bibliogr.: p. 371-377.
ISBN 963-210-417-X fűzött : ár nélkül
Kern, Jerome
78.071.1(73)(092)Kern,__J.
[AN 1034516]
MARC

ANSEL
UTF-810677 /2003.
Bradányi Iván (1930-)
   Ketten az úton : Záray-Vámosi és a magyar könnyűzene csillagai / Bradányi Iván. - Budapest : Solo Music Budapest Zeneműk., 2003. - 387 p. ; 18 cm
ISBN 963-206-669-3 fűzött : ár nélkül
Vámosi János (1925-1997)
Záray Márta (1926-2001)
78.067.26(439)"195/199" *** 78.067.26(439)(092)Záray_M. *** 78.067.26(439)(092)Vámosi_J.
[AN 1034514]
MARC

ANSEL
UTF-810678 /2003.
Gréczy Zsolt
   Bródy János / Gréczy Zsolt, Retkes Attila. - Budapest : Vince, 2003. - 98 p. : ill. ; 23 cm
Diszkogr.: p. 89-90.
ISBN 963-9323-86-1 kötött : 2995,- Ft
Bródy János (1946-)
78.067.26.036.7(439)(092)Bródy_J.
[AN 1032760]
MARC

ANSEL
UTF-810679 /2003.
Gréczy Zsolt
   Presser Gábor / Gréczy Zsolt, Retkes Attila. - Budapest : Vince, 2003. - 104 p. : ill. ; 23 cm
Diszkogr.: p. 103-104.
ISBN 963-9323-87-X kötött : 2995,- Ft
Presser Gábor (1948-)
78.067.26.036.7(439)(092)Presser_G.
[AN 1032775]
MARC

ANSEL
UTF-810680 /2003.
Ungár István
   A csevegő szaxofonos / Ungár Pista megélte, Grenitzer Róbert megírta. - Budapest : Gesta, 2003. - 111 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-8229-90-X fűzött : ár nélkül
788.43.071.2(439)(092)Ungár_I.
[AN 1034453]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

10681 /2003.
   Filmrendezőportrék : kortársaink a filmművészetben / szerk. Zalán Vince ; [szerzők Ardai Zoltán et al.]. - Budapest : Osiris, 2003. - 405, [3] p. : ill. ; 20 cm. - (Osiris könyvtár. Film,, ISSN 1219-1124)
Filmogr.: p. 377-387.
ISBN 963-389-395-X fűzött : 2480,- Ft
791.43.071.1(100)(092)
[AN 1033821]
MARC

ANSEL
UTF-810682 /2003.
Imre Zoltán
   Színház és teatralitás : néhány kortárs lehetőség / Imre Zoltán. - Veszprém : VEK, 2003. - 298 p. : ill. ; 21 cm. - (Theatron könyvek, ISSN 1586-8516 ; 4.[!5.])
Bibliogr.: p. 271-298.
ISBN 963-9495-11-5 fűzött : ár nélkül
792.01(075.8)
[AN 1032355]
MARC

ANSEL
UTF-810683 /2003.
Koltai Tamás (1942-)
   Néző.Pont : színházi írások / Koltai Tamás. - Budapest : Gondolat, 2003. - 309 p. ; 20 cm
ISBN 963-9500-30-5 fűzött : 1890,- Ft
792(439)"200"(0:82-92)
[AN 1033924]
MARC

ANSEL
UTF-810684 /2003.
Riefenstahl, Leni
Memoiren, 1902-1945 (magyar)
   Emlékeim, 1902-1945 / Leni Riefenstahl ; [ford. Liszkay Zoltán]. - [Budapest] : Nagyvilág, 2003. - 422 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-9175-26-9 fűzött : ár nélkül
Riefenstahl, Leni
791.43.071.1(430)(092)Riefenstahl,_L.(0:82-94)
[AN 1033488]
MARC

ANSEL
UTF-810685 /2003.
Szinetár Miklós (1932-)
   Így kell ezt! ...Vagy másképp : Szinetár Miklós elmondja életét Kozák Gyulának. - Budapest : Balassi, cop. 2003. - 295 p., [16] t. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-506-525-6 fűzött : 2200,- Ft
Szinetár Miklós (1932-)
792.027.2(439)(092)Szinetár_M.
[AN 1033454]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

10686 /2003.
Bauer, Ulrich
Business language guide : German (magyar)
   Pons üzleti nyelvkalauz : német / Ulrich Bauer, Bern[!Bernd] Müller-Jacquier ; [ford. Belák Viktória]. - Budapest : Klett, 2003. - 144 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-9194-69-7 fűzött : ár nélkül
803.0(078)=945.11 *** 33 *** 65
[AN 1034358]
MARC

ANSEL
UTF-810687 /2003.
Bokorné Szegő Hanna (1925-)
   Nemzetközi kapcsolatok alapszótár / Bokorné Szegő Hanna, Böszörményi Jenő, Kemenszky Ágnes. - [Budapest] : Aula, 2003. - 384 p. ; 20 cm
ISBN 963-9478-36-9 fűzött : ár nélkül
801.323=00 *** 339 *** 327
[AN 1032630]
MARC

ANSEL
UTF-810688 /2003.
Bruchet Collins, Janine
Business - Sprachführer : Französisch (magyar)
   Pons üzleti nyelvkalauz : francia / Janine Bruchet Collins ; [ford. Tóth Ákos]. - Budapest : Klett, 2003. - 119 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-9194-70-0 fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9194-69-7)
804.0(078)=945.11 *** 33 *** 65
[AN 1034367]
MARC

ANSEL
UTF-810689 /2003.
Cooper, Gordon
Business - Sprachführer : Englisch (magyar)
   Pons üzleti nyelvkalauz : angol / Gordon Cooper ; [ford. Tóth Ákos]. - Budapest : Klett, 2003. - 120 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-9194-68-9 fűzött : ár nélkül
802.0(078)=945.11 *** 33 *** 65
[AN 1034377]
MARC

ANSEL
UTF-810690 /2003.
   És még mire jó nekem az eszperantó? : gondolatok, ötletek, adatok és címek mindazoknak, akik nyelvvizsgát tettek eszperantó nyelvből / összeáll. ... a Budapesti Orvos-Egészségügyi Eszperantó Szakcsoport. - [Budapest] : Mo. Eszperantó Szövets., 2002. - 50 p. ; 20 cm
ISBN 963-571-467-X fűzött : ár nélkül
800.892
[AN 1034493]
MARC

ANSEL
UTF-810691 /2003.
Hadrovics László (1910-1997)
   Magyar - horvát kisszótár = Mađarsko - hrvatski rječnik / Hadrovics László, Nyomárkay István. - Budapest : Akad. K., 2003. - [8], 579 p. ; 15 cm
ISBN 963-05-7878-6 kötött : ár nélkül
801.323=945.11=862
[AN 1032529]
MARC

ANSEL
UTF-810692 /2003.
   A jelnyelv helyzete a kutatásban, az oktatásban és a mindennapi kommunikációban / szerk. Szabó Mária Helga. - Pécs : PTE Nyelvtud. Doktori Isk. ; Budapest : Siketek és Nagyothallók Orsz. Szövetsége, 2003. - 121 p. : ill. ; 24 cm. - (Nyelvészeti doktorandusz füzetek, ISSN 1589-8237 ; 1.)
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9074-22-5)
800.952 *** 376.33 *** 061.3(439-2Pécs) *** 316.772.2
[AN 1032580]
MARC

ANSEL
UTF-810693 /2003.
Király Péter (1917-)
   A kelet-közép-európai helyesírások és irodalmi nyelvek alakulása : a budai Egyetemi Nyomda kiadványainak tanulságai, 1777-1848 / Király Péter ; [szerk. és az előszót írta Udvari István]. - Nyíregyháza : Nyíregyházi Főisk. Ukrán és Ruszin Filológiai Tansz., 2003. - 667 p. ; 25 cm. - (Dimensiones culturales et urbariales Regni Hungariae, ISSN 1588-8215 ; 3.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-9385-33-6 kötött : ár nélkül
802/809-1(4-11)"177/184" *** 802/809-53(4-11)"177/184" *** 323.1(4-11)"177/184" *** 655.1(439-2Bp.)"177/184" *** 002(=00)(439)"177/184"
[AN 1033051]
MARC

ANSEL
UTF-810694 /2003.
   Konferenzbeiträge des Studentischen Linguistentreffens : RzePiLing 1 / Hrsg. von Paweł Karnowski und Helle Timmermann. - Piliscsaba : Katholische Péter-Pázmány-Univ. Philosophische Fak., 2003. - 118 p. ; 24 cm. - (Linguistik aus dem Ambrosianum, ISSN 1589-0791 ; 2.)
Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-9296-73-2 fűzött : ár nélkül
800.1 *** 061.3(439-2Piliscsaba) *** 061.3(438-2Rzeszów)
[AN 1031965]
MARC

ANSEL
UTF-810695 /2003.
   Magyar - angol - magyar jogi szakszótár. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2003. - 396, [3] p. ; 24 cm
ISBN 963-224-714-0 kötött : ár nélkül
801.323=945.11=20 *** 801.323=20=945.11 *** 34
[AN 1032530]
MARC

ANSEL
UTF-810696 /2003.
Máté Jakab (1926-2001)
   A nyelvtudomány (vázlatos) története az ókortól a 19. század elejéig : [felsőoktatási tankönyv] / Máté Jakab. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2003. - 355, [2] p. : ill. ; 24 cm. - (Elméletek, irányzatok és módszerek, ISSN 1417-2372 ; 3.)
Bibliogr.: p. 323-341.
ISBN 963-19-2498-X fűzött : 4267,- Ft
80.001(100)(091)(075.8)
[AN 1032569]
MARC

ANSEL
UTF-810697 /2003.
Orientalista Nap, (2000) (Budapest)
   Orientalista Nap 2000 / szerk. Birtalan Ágnes és Yamaji Masanori ; [rend., közread. az] MTA Orientalisztikai Bizottság, ELTE Orientalisztikai Intézet. - Budapest : MTA Orientalisztikai Biz. : ELTE Orientalisztikai Int., 2001. - 257 p. ; 24 cm
Bibliogr. az előadások végén. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-463-526-1 fűzött : ár nélkül
809 *** 95 *** 061.3(439-2Bp.)"2000"
[AN 913012]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

10698 /2003.
Albrecht, Michael von
Geschichte der römischen Literatur (magyar)
   A római irodalom története / Michael von Albrecht ; [ford. Tar Ibolya]. - Budapest : Balassi, 2003-. - 24 cm
ISBN 963-506-524-8
871(091)
[AN 1033267]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - cop. 2003. - VIII, 691 p.
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-506-523-X kötött : 4200,- Ft
871(091)"-02/-00"
[AN 1033270] MARC

ANSEL
UTF-810699 /2003.
Hankó B. Ludmilla
   A cseh irodalom története a kezdetektől napjainkig / Hankó B. Ludmilla, Heé Veronika ; [kiad. a Magyarországi Eszperantó Szövetség]. - Budapest : Mo. Eszperantó Szöv., 2003. - 968 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 891-900.
ISBN 963-571-468-8 kötött : ár nélkül
885.0(091)
[AN 1034513]
MARC

ANSEL
UTF-810700 /2003.
Imrei Andrea
   Álomfejtés : Julio Cortázar novelláinak szimbólumelemzése / Imrei Andrea. - Budapest : L'Harmattan, 2003. - 252 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 247-[253].
ISBN 963-9457-46-9 fűzött : ár nélkül
Cortázar, Julio
860(82)(092)Cortázar,_J.
[AN 1033907]
MARC

ANSEL
UTF-810701 /2003.
   Irodalomelmélet az ezredvégen / szerk. Ármeán Otília, Fried István, Odorics Ferenc. - Budapest : Gondolat K. Kör ; Szeged : Pompeji, 2002. - 320 p. ; 20 cm. - (deKON-KÖNYVek, ISSN 1218-621X ; 25.)
A 2000. februárjában Szegeden tartott konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött : 1800,- Ft (hibás ISBN 963-9450-34-0)
82.01 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 1033880]
MARC

ANSEL
UTF-810702 /2003.
   Látókörök metszése : írások Szegedy-Maszák Mihály születésnapjára / szerk. Zemplényi Ferenc [et al.]. - [Budapest] : Gondolat K. Kör, 2003. - 562 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Szegedy-Maszák Mihály műveinek vál. bibliográfiája: p. 552-562.
Fűzött : 2690,- Ft (hibás ISBN 963-9500-44-5)
82(091) *** 82.01 *** 012Szegedy-Maszák_M.
[AN 1033938]
MARC

ANSEL
UTF-810703 /2003.
Márai Sándor (1900-1989)
   Írók, költők, irodalom / Márai Sándor ; [... összeáll. és a jegyzeteket kész. Urbán László]. - [Budapest] : Helikon, 2003. - 237 p. ; 19 cm. - (Márai Sándor művei)
ISBN 963-208-811-5 v. : 1900,- Ft
82(091)"18/19" *** 894.511(091)"18/19" *** 894.511-92
[AN 1033829]
MARC

ANSEL
UTF-810704 /2003.
Márai Sándor (1900-1989)
   Írók, költők, irodalom / Márai Sándor ; [... összeáll. és a jegyzeteket kész. Urbán László]. - [Budapest] : Helikon, 2003. - 237 p. ; 19 cm
ISBN 963-208-814-X kötött : 1700,- Ft
82(091)"18/19" *** 894.511-92 *** 894.511(091)"18/194"
[AN 1033834]
MARC

ANSEL
UTF-810705 /2003.
   A narratív identitás kérdései a társadalomtudományokban / szerk. Rákai Orsolya, Z. Kovács Zoltán. - Budapest : Gondolat K. Kör ; Szeged : Pompeji, 2003. - 254 p. ; 20 cm. - (deKON-KÖNYVek, ISSN 1218-621X ; 27.)
A 2001 októberében Szegeden azonos címmel rendezett konferencia anyaga. - Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött : 1800,- Ft (hibás ISBN 963-9450-38-3)
82.07 *** 930.1 *** 159.9 *** 39 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 1033882]
MARC

ANSEL
UTF-810706 /2003.
Szőke Katalin (1950-)
   Álommúzeum : írások a XX. századi orosz irodalomról / Szőke Katalin. - Budapest : Gondolat K. Kör, 2003. - 270 p. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9500-77-1 * fűzött : 1490,- Ft (hibás ISBN 963-9450-30-8)
882(091)"19"
[AN 1033884]
MARC

ANSEL
UTF-810707 /2003.
   Történelem, kultúra, medialitás / szerk. Kulcsár Szabó Ernő, Szirák Péter. - Budapest : Balassi, cop. 2003. - 339 p. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-506-526-4 fűzött : 1900,- Ft
82.01 *** 930.1 *** 316.77
[AN 1033456]
MARC

ANSEL
UTF-810708 /2003.
Vajlʹ, Pëtr
Genij mesta (magyar) (vál.)
   A hely zsenije / Pjotr Vajl ; [ford. és az egyes esszékhez tartozó jegyzeteket írta Gerencsér Zsigmond et al.]. - Budapest : Európa, 2003. - 378, [4] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-07-7301-5 kötött : 2200,- Ft
82(091) *** 791.43(100)(091) *** 78(100)(091) *** 908.100(0:82-4)
[AN 1033848]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

10709 /2003.
Bálint Péter (1958-)
   Szentkuthy álruhában : közelítések egy gigantikus napló írójához / Bálint Péter. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2003. - 167 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 163-167.
ISBN 963-9373-52-4 fűzött : 1600,- Ft
Szentkuthy Miklós (1908-1988)
894.511(092)Szentkuthy_M.
[AN 1034491]
MARC

ANSEL
UTF-810710 /2003.
Bertha Zoltán (1955-)
   Sorsbeszéd / Bertha Zoltán. - Pomáz : Kráter, 2003. - 287 p. ; 20 cm. - (Teleszkóp, ISSN 1217-0690 ; 22.)
Tanulmányok. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9472-29-8 fűzött : 1500,- Ft
894.511(091)"19" *** 894.511(498)(091)"19"
[AN 1034517]
MARC

ANSEL
UTF-810711 /2003.
   Egytucat : kortárs magyar írók női szemmel. - [Budapest] : JAK : Kijárat, 2003. - 234 p. : ill. ; 20 cm. - (JAK, ISSN 1216-1276 ; 129.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9529-00-1 fűzött : 1500,- Ft (hibás ISBN 963-9136-82-4)
894.511(091)"195/200"
[AN 1034641]
MARC

ANSEL
UTF-810712 /2003.
   A félrecsúszott nyakkendő : Juhász Gyula szerelmei / szerk. Kelecsényi László. - Budapest : Holnap, cop. 2003. - 335, [7] p. : ill. ; 21 cm. - (Szerelmes magyar írók, ISSN 1588-8673)
ISBN 963-346-586-9 fűzött : ár nélkül
Juhász Gyula (1883-1937)
894.511(092)Juhász_Gy.
[AN 1033240]
MARC

ANSEL
UTF-810713 /2003.
Kamarás István (1941-)
   A Trilla szólamai : egy Örkény-egyperces olvasatai / Kamarás István. - Budapest : Holnap, [2003]. - 143 p. ; 20 cm
ISBN 963-346-521-4 fűzött : ár nélkül
Örkény István (1912-1979). Trilla.
894.511(092)Örkény_I.
[AN 1034402]
MARC

ANSEL
UTF-810714 /2003.
   Kedves István bátyám! : új dokumentumok és levelek Fekete István hagyatékából / [szerk.] Gáspár János ; [a rajzokat kész. Csabai Tibor] ; [kiad. Fekete István Irodalmi Társaság]. - Ajka : Fekete I. Irod. Társ., 2003. - 206 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-206-939-0 fűzött : ár nélkül
Fekete István (1900-1970)
894.511(092)Fekete_I.(044)
[AN 1033770]
MARC

ANSEL
UTF-810715 /2003.
   Krúdy világa / szerk. Tóbiás Áron. - Budapest : Osiris, 2003. - 662 p. ; 21 cm
ISBN 963-389-367-4 kötött : 3800,- Ft
Krúdy Gyula (1878-1933)
894.511(092)Krúdy_Gy.(0:82-822) *** 894.511-822
[AN 1032643]
MARC

ANSEL
UTF-810716 /2003.
Madách Szimpózium (10.) (2002) (Balassagyarmat ; Szügy ; Dolná Strehová)
   X. Madách Szimpózium : [Balassagyarmat - Szügy - Alsósztregova, 2002. szept. 20-21.] / [szerk. Bene Kálmán] ; [rend. a] Madách Irodalmi Társaság. - Budapest ; Balassagyarmat : Madách Irod. Társ., 2003. - 301 p. ; 20 cm. - (Madách könyvtár, ISSN 1219-4042 ; 30.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9386-10-3 fűzött : ár nélkül
894.511(092)Madách_I. *** 061.3(439-2Balassagyarmat) *** 061.3(439-2Szügy) *** 061.3(437.6-2Alsósztregova)
[AN 1032060]
MARC

ANSEL
UTF-810717 /2003.
   Nagyregény - nagy regény : Ács Margit, Bakonyi István, Bárdos László, Csontos János, Csűrös Miklós, Makkai Ádám, Monostori Imre, Olasz Sándor, Pósa Zoltán, Rónay László, Szabó Magda, Tarján Tamás és Vasy Géza esszéi Jókai Anna Napok című regényéről. - Budapest : Széphalom Kvműhely, [2003]. - 187 p. ; 20 cm
A Károlyi Palota Kulturális Központban 2001. november 27-én azonos címmel rendezett konferencia előadásai
ISBN 963-9373-14-1 fűzött : 1200,- Ft
Jókai Anna (1932-). Napok.
894.511(092)Jókai_A. *** 061.3(439-2Bp.)"2001"
[AN 1034505]
MARC

ANSEL
UTF-810718 /2003.
   A Rom / szerk. Füzi Izabella, Odorics Ferenc ; [írta Ármeán Otília et al.]. - Budapest : Gondolat K. Kör ; Szeged : Pompeji, 2003. - 222 p. ; 20 cm. - (deKON-KÖNYVek, ISSN 1218-621X ; 26.)
Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött : 1800,- Ft (hibás ISBN 963-9450-39-1)
Vörösmarty Mihály (1800-1855). A Rom.
894.511(092)Vörösmarty_M.
[AN 1033877]
MARC

ANSEL
UTF-810719 /2003.
Szepes Erika (1946-)
   Bíborban és feketében az ezredvégen : Sebők Éva mítoszai : esszé / Szepes Erika. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2003. - 78 p. ; 19 cm. - (Aranyhal sorozat, ISSN 1218-2206)
ISBN 963-9373-61-3 fűzött : 1000,- Ft
Sebők Éva (1927-)
894.511(092)Sebők_É. *** 012Sebők_É.
[AN 1034529]
MARC

ANSEL
UTF-810720 /2003.
   Tanári példaképeink voltak : hommage à Grezsa Ferenc és Kiss Ferenc / [szerk. Madácsy Piroska és Bene Kálmán]. - Lakitelek : Antológia, 2002. - 231 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9354-19-8 fűzött : ár nélkül
894.511(091) *** 82.01(439)(092)Grezsa_F. *** 82.01(439)(092)Kiss_F.
[AN 1034638]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

10721 /2003.
Akunin, Boris
Tureckij gambit (magyar)
   Török csel / Borisz Akunyin ; [ford. Bagi Ibolya]. - Budapest : Európa, 2003. - 241 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-07-7339-2 kötött : 1800,- Ft
882-31=945.11
[AN 1033865]
MARC

ANSEL
UTF-810722 /2003.
   Anthology in English literature / ed. by Éva Bús and Zsuzsanna Rednik. - Veszprém : Veszprém Univ. Press, 2003-. - 24 cm
ISBN 963-9495-14-X
820-822 *** 820(091)"06/17" *** 820-022-822
[AN 1032432]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Vol. 1., A selection of texts from the early middle ages to the high renaissance. - 2003. - 470 p.
ISBN 963-9495-15-8 fűzött : ár nélkül
820-822 *** 820(091)"06/15" *** 820-022-822
[AN 1032438] MARC

ANSEL
UTF-8


   Vol. 2., A selection of texts from the later renaissance to the restoration. - 2003. - 349 p.
ISBN 963-9495-16-6 fűzött : ár nélkül
820-822 *** 820(091)"15/17"
[AN 1032461] MARC

ANSEL
UTF-810723 /2003.
   Az apácafőkötő : régi olasz novellák / [utószó Horváth Henrik] ; [... az ill. Nádor Péter munkája]. - [Budapest] : Palatinus, 2003. - 290 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-9487-17-1 kötött : 2200,- Ft
850-32(082)=945.11
[AN 1034769]
MARC

ANSEL
UTF-810724 /2003.
Barris, Chuck
Confessions of a dangerous mind (magyar)
   Egy veszedelmes elme vallomásai : [egy amerikai tévésztár kettős élete] / Chuck Barris ; [ford. Szántai Zsolt]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2003. - 310 p. ; 21 cm. - (Sikerfilmek - könyvsikerek, ISSN 1589-0694)
Regény
ISBN 963-9441-68-6 kötött : 2490,- Ft
Barris, Chuck
820-312.4(73)=945.11
[AN 1033253]
MARC

ANSEL
UTF-810725 /2003.
Beckett, Samuel
Murphy (magyar)
   Murphy / Samuel Beckett ; [ford. Tandori Dezső]. - Budapest : Cartaphilus, 2003. - 298 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-9303-68-2 kötött : 2400,- Ft
820-31=945.11
[AN 1033963]
MARC

ANSEL
UTF-810726 /2003.
Benyovszky Móric (1741-1786)
Les memoires et voyages (magyar)
   Gróf Benyovszky Móric életrajza, saját emlékiratai és útleírásai, 1888-1891 / [ford.] Jókai Mór ; [sajtó alá rend. Majtényi Zoltán és Drávucz István] ; [az utószót írta Egyed Ilona]. - Budapest : Unikornis, 2003. - 2 db : ill. ; 20 cm
ISBN 963-427-486-2 kötött : ár nélkül
Benyovszky Móric (1741-1786)
840-94=945.11 *** 840-992=945.11 *** 910.4(100)(092)Benyovszky_M.
[AN 1034546]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 267 p. - (Jókai Mór munkái ; ; 102.)
ISBN 963-427-487-0
840-94=945.11 *** 840-992=945.11 *** 910.4(100)(092)Benyovszky_M.
[AN 1034547] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 357 p. - (Jókai Mór munkái ; ; 103.)
ISBN 963-427-488-9
840-94=945.11 *** 840-992=945.11 *** 910.4(100)(092)Benyovszky_M.
[AN 1034549] MARC

ANSEL
UTF-810727 /2003.
Blume, Judy
Summer sisters (magyar)
   Nyári nővérek / Judy Blume ; [ford. Palkó Katalin]. - Budapest : Európa, 2003. - 430 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-07-7337-6 fűzött : 1500,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 1033816]
MARC

ANSEL
UTF-810728 /2003.
Cooper, Katy
Prince of hearts (magyar)
   Álruhás herceg / Katy Cooper ; [... ford. Szalontai Éva]. - Budapest : Harlequin, cop. 2003. - 336 p. ; 18 cm. - (Arany széphistória, ISSN 1588-6700 ; 2003/3.)
Regény
ISBN 963-537-113-6 fűzött : 995,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 1033596]
MARC

ANSEL
UTF-810729 /2003.
Deaver, Jeffery
The stone monkey (magyar)
   Kőmajom / Jeffery Deaver ; [ford. Kovács Attila]. Szenvedélyek szigete / Susan Wilson ; [ford. Résch Éva]. A lélekbúvár / John Katzenbach ; [ford.Bornai Tibor]. Ítéletidő / James Thayer ; [ford. Uram Tamás]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2003. - 543 p. : ill., színes ; 19 cm. - (Reader's Digest válogatott könyvek, ISSN 1416-8812)
Egys. cím: The stone monkey. Hawke's Cove. The analyst. Force 12. - Regények
ISBN 963-8475-95-1 kötött : ár nélkül
820-31(73)(082)=945.11
[AN 1031919]
MARC

ANSEL
UTF-810730 /2003.
Deveraux, Jude
Forever... (magyar)
   Mindörökké.. / Jude Deveraux ; [ford. Sóvágó Katalin]. - Budapest : M. Kvklub, 2003. - 310 p. ; 21 cm
Regény. - Példányszám: 2000
ISBN 963-547-935-2 kötött : 1690,- Ft
820-31(73)=945.11
[AN 1032838]
MARC

ANSEL
UTF-810731 /2003.
Dudich Endre (1934-)
   La lumo nutranta : scienc-fikcia romaneto / Endre Dudich. ; [eldonis] Hungaria Esperanto-Asocio. - Budapeŝto : HEA, 2003. - 108 p. ; 21 cm
Kisregény
ISBN 963-571-471-8 fűzött : ár nélkül
82-089.2-312.9
[AN 1034523]
MARC

ANSEL
UTF-810732 /2003.
Durrell, Gerald
Rosy is my relative (magyar)
   Rokonom, Rosy / Gerald Durrell ; [ford. Borbás Mária] ; [... az illusztrációkat Réber László kész.]. - Budapest : Európa, 2003. - 296 p. ; 20 cm. - (Vidám könyvek, ISSN 0139-4029)
Regény
ISBN 963-07-7312-0 fűzött : 1400,- Ft
820-31=945.11
[AN 1032047]
MARC

ANSEL
UTF-810733 /2003.
Emery, Clayton
Final sacrifice (magyar)
   Végső áldozat / Clayton Emery ; [ford. Vándor Judit]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2003. - 306 p. ; 19 cm
Regény. - Magic the gathering (keretcím)
ISBN 963-9441-60-0 fűzött : 1490,- Ft
820-312.9(73)=945.11
[AN 1032066]
MARC

ANSEL
UTF-810734 /2003.
Fell, Alison
The pillow boy of the lady Onogoro (magyar)
   Az úrnő ágyasa : pajzán históriák a régi Japánból / Alison Fell ; [ford. Galamb Zoltán és Karácsony Mónika]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2003. - 287, [4] p. ; 20 cm
ISBN 963-9441-24-4 fűzött : 1990,- Ft
820-993=945.11
[AN 1031977]
MARC

ANSEL
UTF-810735 /2003.
   A forrás menyasszonya : örmény népmesék / [vál. Füleki Dániel] ; [graf. M. Szárján és F. A. Gjulanján] ; [közread. a] Zuglói Örmény Kisebbségi Önkormányzat. - Budapest : Zuglói Örmény Kisebbségi Önkormányzat, 2002. - 252 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-204-337-5 kötött : ár nélkül
891.981-34(082)(02.053.2)=945.11 *** 398.21(=919.81)(02.053.2)
[AN 1033940]
MARC

ANSEL
UTF-810736 /2003.
Garagnon, François
Petit trésor (magyar)
   Kicsi kincsem : egy hétéves kisfiú megkapóan kedves visszaemlékezései / François Garagnon ; Mary Evely rajz. ; [ford. Orlovics Ibolya]. - [Budapest] : Új Ember, 2003. - 183 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-7688-96-X fűzött : ár nélkül
840-31=945.11
[AN 1032846]
MARC

ANSEL
UTF-810737 /2003.
Gill, Judy
There's something about the nanny (magyar)
   A legfőbb kívánság / Judy Griffith Gill ; [... ford. Kiss Sándor]. - Budapest : Harlequin, 2003. - 93 p. ; 21 cm. - (Bianca, ISSN 0866-0867 ; 149.)
Kisregény
ISBN 963-537-149-7 fűzött : 339,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 1032171]
MARC

ANSEL
UTF-810738 /2003.
   Gloria victis : az 1956-os magyar szabadságharc költői visszhangja a nagyvilágban / [a verseket összegyűjt. és az antológiát szerk. Tollas Tibor]. - 5. kiad. / ... sajtó alá rend. Agócs Sándor, Nagy Alajos és Tunyogi Csapó (Kocsis) Gábor. - Lakitelek : Antológia, 2003. - 422 p. : ill. ; 21 cm
A versek eredeti nyelven és magyar fordításban
ISBN 963-9354-25-2 kötött : ár nélkül
82-14.02=945.11 *** 943.9"1956"(0:82-14)
[AN 1034711]
MARC

ANSEL
UTF-810739 /2003.
Hesse, Hermann
   A márványmalom : válogatott elbeszélések / Hermann Hesse ; [ford. Horváth Géza, Vincze Zsuzsanna]. - Budapest : Cartaphilus, 2003-. - 20 cm
A vál. és a ford. a "Sämtliche Werke" (Frankfurt am Main : Shurkamp Verl., 2001.) c. kiad. alapján kész.
830-32=945.11
[AN 1034407]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2003. - 330 p.
ISBN 963-9303-72-0 kötött : 2700,- Ft
830-32=945.11
[AN 1034408] MARC

ANSEL
UTF-810740 /2003.
   Ilja próféta : mai lengyel drámák / [vál., az utószót és az életrajzi jegyzeteket írta Pászt Patrícia] ; [ford. Bába Krisztina, Kálmán Judit, Pászt Patrícia] ; [szerk. Pálfalvi Lajos]. - Budapest : Európa, 2003. - 333 p. ; 20 cm
Tart.: Özvegyek / Sławomir Mrożek. Helver éjszakája / Ingmar Villqist. Antigoné New Yorkban / Janusz Głowacki. Kacsa / Bogusław Schaeffer. Ilja próféta / Tadeusz Słobodzianek. - Egys. cím: Wdowy ; Noc Helvera ; Antygona w Nowym Jorku ; Kaczo ; Prorok Ilja
ISBN 963-07-7330-9 fűzött : 2600,- Ft
884-2(082)=945.11
[AN 1034395]
MARC

ANSEL
UTF-810741 /2003.
Jordan, Robert
Winter's heart (magyar)
   A tél szíve / Robert Jordan ; [ford. Körmendi Ágnes]. - Budapest : Beholder, 2003-. - 19 cm. - (Az idő kereke sorozat)
Regény. - Beholder fantasy (keretcím)
820-312.9(73)=945.11
[AN 970829]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 2003. - 378 p. : ill.
ISBN 963-9399-42-6 fűzött : 1698,- Ft
820-312.9(73)=945.11
[AN 1031953] MARC

ANSEL
UTF-810742 /2003.
   Káosz háború sorozat. - Budapest : Delta Vision, [2001-2002]. - 6 db ; 18 cm
Dragonlance (keretcím) ; Káoszháború ciklus
ISBN 963-00-4883-3
820-312.9(73)=945.11
[AN 799507]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. köt., A bábkirály / Douglas Niles ; [ford. Horváth Norbert]. - [2001]. - 264 p.
The puppet king
Regény
ISBN 963-00-5921-5 fűzött : 1190,- Ft
820-312.9(73)=945.11
[AN 909450] MARC

ANSEL
UTF-810743 /2003.
Kelley-Lainé, Kathleen
Contes cruels de la mondialisation (magyar)
   A globalizáció kegyetlen meséi : a világ a díványon / Kathleen Kelley-Lainé, Dominique Rousset ; [ford. Lenkei Júlia]. - Budapest : Konkrét Kv., cop. 2003. - 139 p. ; 21 cm. - (Pszichotéka sorozat, ISSN 1589-2751)
ISBN 963-210-090-5 kötött : 1780,- Ft
840-92=945.11 *** 316.7(100)"200" *** 159.9
[AN 1033000]
MARC

ANSEL
UTF-810744 /2003.
Krentz, Jayne Ann
Smoke in mirrors (magyar)
   Holtomiglan, holtodiglan / Jayne Ann Krentz ; [ford. Ágoston Szabina]. - Budapest : Európa, 2003. - 332, [2] p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-07-7340-6 fűzött : 1500,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 1031984]
MARC

ANSEL
UTF-810745 /2003.
   Lélekbölcsességek / [szerk. Szeréni György] ; [a görög szerzőket Vágó Zsuzsanna ford.]. - Szada : Kassák, 2003. - 110 p. ; 17 cm. - (Bölcsességek kincsestára, ISSN 1416-079X)
ISBN 963-9100-80-3 kötött : 990,- Ft
82-84=945.11
[AN 1033793]
MARC

ANSEL
UTF-810746 /2003.
Lever, Maurice
Isadora Duncan (magyar)
   Isadora Duncan : egy élet regénye / Maurice Lever ; [ford. Szántó Judit]. - Budapest : Európa, 2003. - 555 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-07-7333-3 kötött : 2300,- Ft
Duncan, Isadora
840-312.6=945.11
[AN 1033808]
MARC

ANSEL
UTF-810747 /2003.
   Mandulák és mandulafák : 102 év Nobel-díjas íróinak 201 gondolata : 1901-2002 / [vál. és szerk. Tarján Tamás]. - Budapest : General Press, [2003]. - 239 p. ; 17 cm
ISBN 963-9459-45-3 kötött : 1800,- Ft
82-84=945.11
[AN 1032688]
MARC

ANSEL
UTF-810748 /2003.
Manfredi, Valerio Massimo
L'ultima legione (magyar)
   Az utolsó légió / Valerio Massimo Manfredi ; [ford. Balkó Ágnes]. - Budapest : M. Kvklub, 2003. - 341 p. ; 24 cm
Regény. - Példányszám: 3000
ISBN 963-547-937-9 kötött : 2290,- Ft
850-31=945.11
[AN 1032273]
MARC

ANSEL
UTF-810749 /2003.
McBain, Ed
Fat Ollie's book (magyar)
   A nyomozó könyvet ír / Ed McBain ; [ford. Révbíró Tamás]. - Budapest : M. Kvklub, 2003. - 300 p. : ill. ; 21 cm
Regény. - Példányszám: 3000
ISBN 963-547-928-X kötött : 1900,- Ft
820-312.4(73)=945.11
[AN 1032747]
MARC

ANSEL
UTF-810750 /2003.
Orwell, George
   Rádiós jegyzetek ; Londoni levelek / George Orwell ; [ford. Bánki Dezső, Farkas Ákos és Palla Mária] ; [... az utószót írta Nóvé Béla]. - Budapest : Cartaphilus, 2003. - 272 p. : ill. ; 20 cm
A vál. és a ford. a "The complete works" (London : Secker and Warburg, 1998) c. kiad. alapján kész.
ISBN 963-9303-71-2 kötött : 2500,- Ft
820-92=945.11
[AN 1033949]
MARC

ANSEL
UTF-810751 /2003.
   Pogánytánc : mai ír drámák / [vál., szerk. ... Upor László] ; [ford. Hamvai Kornél et al.]. - Budapest : Európa, 2003. - 588 p. ; 20 cm
Tart.: Pogánytánc / Brian Friel. A ház / Tom Murphy. Sherkin-szigeti imádságok / Sebastian Barry. És ez így megy.. / Paul Mercier. Raftery dombján / Marina Carr. Az inishmor-i hadnagy / Martin McDonagh. - Egys. cím: Dancing at lughnasa ; The house ; The prayers of Sherkin ; Down the line ; On Raftery's hill ; The lieutenant of Inishmore
ISBN 963-07-7303-1 fűzött : 2700,- Ft
820-2(417)(082)=945.11
[AN 1034392]
MARC

ANSEL
UTF-810752 /2003.
Pratchett, Terry
Witches abroad (magyar)
   Vége a mesének : korongvilág-regény / Terry Pratchett ; [ford. Sohár Anikó]. - [Debrecen] : Cherubion, 2003. - 281 p. ; 18 cm. - (Osiris könyvek, ISSN 1215-8518 ; 104.)
ISBN 963-9346-92-6 fűzött : 1298,- Ft
820-312.9=945.11
[AN 1032071]
MARC

ANSEL
UTF-810753 /2003.
Rodari, Gianni
La torta in cielo (magyar)
   Torta az égen / Gianni Rodari ; [ford. Sziráky Judit] ; [ill. Kun Fruzsina]. - Szeged : Minerva Nova, 2003. - 79 p. : ill., színes ; 25 cm
Meseregény
ISBN 963-9492-13-2 kötött : 1990,- Ft
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 1034235]
MARC

ANSEL
UTF-810754 /2003.
Tagore, Rabindranath
   A boldogság ígérete : elbeszélések / Rabindranath Tagore ; [ford. Karig Sára] ; [... ill. Csernus Tibor]. - [Budapest] : General Press, [2003]. - 350 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 963-9282-79-0 kötött : 1900,- Ft
891.44-32=945.11
[AN 1032691]
MARC

ANSEL
UTF-810755 /2003.
Villon, François
Művek (vál.) (magyar)
   François Villon balladái / Faludy György átköltésében. - 45. kiad. - Budapest : Forever, 2002. - 96 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-204-890-3 fűzött : 1980,- Ft
840-14=945.11 *** 894.511-14.032
[AN 1032177]
MARC

ANSEL
UTF-810756 /2003.
Woodiwiss, Kathleen E.
The reluctant suitor (magyar)
   Kötelező szerelem / Kathleen E. Woodiwiss ; [ford. Kovács Ivett]. - Budapest : M. Kvklub, 2003. - 488 p. ; 21 cm
Regény. - Példányszám: 4000
ISBN 963-547-942-5 kötött : 1990,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 1032268]
MARC

ANSEL
UTF-810757 /2003.
Zsolnay Antal József
   A lét és a látszat mégegyszer : az antibeszűkülő értelem, érzelem, érdem : [oktatási segédanyag] / Zsolnay Antal József. - Pécs : Magánkiad., 2003. - [4], XIII, 603 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Kézirat
ISBN 963-430-411-7 kötött : ár nélkül
82-822=945.11
[AN 1033218]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

10758 /2003.
   500 no komplett közmondás / [ill. Bálint Donát]. - [Budapest] : MultiTrade-Hungary, [2002]. - 26 p. : ill. ; 21 cm. - (No komplett füzetek, ISSN 1585-9088 ; 9.)
Fűzött : 269,- Ft
894.511-7
[AN 1033989]
MARC

ANSEL
UTF-810759 /2003.
Acsai Roland (1975-)
   Természetes ellenség / Acsai Roland. - [Budapest] : JAK : Kijárat, 2003. - 64 p. ; 20 cm. - (JAK, ISSN 1216-1276 ; 126.)
Versek
ISBN 963-9136-97-2 * fűzött : 900,- Ft (hibás ISBN 963-9436-97-2) (hibás ISBN 963-9136-87-5)
894.511-14
[AN 1034629]
MARC

ANSEL
UTF-810760 /2003.
Ágai Ágnes (1932-)
   Hogy jön ide Picasso? : versek / Ágai Ágnes. - Budapest : Szerző, 2003. - 108 p. ; 21 cm. - (Z, ISSN 1216-1861)
ISBN 963-430-427-3 fűzött : 500,- Ft
894.511-14
[AN 1034618]
MARC

ANSEL
UTF-810761 /2003.
Albert Gábor (1929-)
   Beavatási szertartások : variáció tizenkét tételben : esszék és eszmélések / Albert Gábor. - Pomáz : Kráter, 2003. - 243, [5] p. ; 17 cm
ISBN 963-9472-27-1 fűzött : 1280,- Ft
894.511-92
[AN 1034520]
MARC

ANSEL
UTF-810762 /2003.
Amacziné Bíró Zsuzsa (1945-)
   Lábad nyomába ha lépnék / Valentini Zsuzsa. - Budapest : Realsystem, cop. 2003. - 148 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-86164-4-X kötött : ár nélkül
894.511-31
[AN 1032799]
MARC

ANSEL
UTF-810763 /2003.
Antal Balázs (1977-)
   Öreg / Antal Balázs. - [Budapest] : JAK : Kijárat, 2003. - 166, [3] p. ; 20 cm. - (JAK, ISSN 1216-1276 ; 127.)
Elbeszélések
ISBN 963-9136-98-0 fűzött : 1200,- Ft (hibás ISBN 963-9436-98-0)
894.511-32
[AN 1034653]
MARC

ANSEL
UTF-810764 /2003.
Ázsóth Gyula (1914-)
   Villanások : szárszói szivárvány / Ázsóth Gyula. - [Balatonszárszó] : Magánkiad., 2003. - 179 p. ; 20 cm
ISBN 963-430-505-9 fűzött : ár nélkül
894.511-94
[AN 1034194]
MARC

ANSEL
UTF-810765 /2003.
Babits Mihály (1883-1941)
Művek (vál.)
   Drámák / Babits Mihály ; sajtó alá rend. Vilcsek Béla. - Budapest : M. Kvklub, 2003. - 800 p. : ill. ; 21 cm. - (Babits Mihály műveinek kritikai kiadása, drámái)
Tart.: Laodameia ; A második ének ; A literátor ; A Simóné háza. - Bibliogr.: p. 755-760.
ISBN 963-547-963-8 kötött : ár nélkül
894.511-2 *** 894.511(092)Babits_M.
[AN 1032809]
MARC

ANSEL
UTF-810766 /2003.
Báger Gusztáv (1938-)
   Időtáv mollban : [versek] / Báger Gusztáv. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2003. - 74 p. ; 21 cm
ISBN 963-9373-54-0 kötött : 1600,- Ft
894.511-14
[AN 1034477]
MARC

ANSEL
UTF-810767 /2003.
Bálint Gyula György (1936-)
   Összetört tükör / Bálint Gyula György. - Csongrád : RaszteR, [2003]. - 104 p. ; 17 cm
Elbeszélések
ISBN 963-8013-27-3 fűzött : ár nélkül
894.511-32
[AN 1032252]
MARC

ANSEL
UTF-810768 /2003.
Bayer Zsolt (1963-)
   Erdélyi történetek : legendás históriák a régi Hazából / Bayer Zsolt ; [a ... fotókat Lukács Csaba kész.]. - [Budapest] : Kairosz, [2003]. - 141 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-9484-48-2 kötött : 3000,- Ft
894.511-32
[AN 1032540]
MARC

ANSEL
UTF-810769 /2003.
Bereczki Csaba
   Bolondok éneke : ötödik változat / írta Bereczki Csaba. - [S.l.] : Rogerius Film Kft., 2001. - 93 fol. ; 30 cm
Forgatókönyv
Fűzött : ár nélkül
894.511-293.7
[AN 915735]
MARC

ANSEL
UTF-810770 /2003.
Bogdán Szabolcs
   No komplett szülők kézikönyve / Bogdán Szabolcs agyszüleménye ; Basilides Gábor kézszüleményeivel. - [Budapest] : MultiTrade-Hungary, [2003]. - 26 p. : ill. ; 21 cm. - (No komplett füzetek, ISSN 1585-9088 ; 13.)
Fűzött : 269,- Ft
894.511-7
[AN 1034027]
MARC

ANSEL
UTF-810771 /2003.
   A bölcsesség kapuja : fantasy antológia. - [Debrecen] : Cherubion, 2003. - 395 p. ; 21 cm. - (Cherubion fantasy exkluzív, ISSN 1217-6893 ; 52.)
ISBN 963-9346-96-9 kötött : 1498,- Ft
894.511-312.9(082)
[AN 1032081]
MARC

ANSEL
UTF-810772 /2003.
Bölecz Béla (1935-)
   Elsodort falevelek : egy számkivetett naplójából / Bölecz Béla. - Budapest : Minerva, [2003]. - 463 p. ; 20 cm
ISBN 963-86297-3-8 fűzött : ár nélkül
Bölecz Béla (1935-)
894.511-94(73)
[AN 1034847]
MARC

ANSEL
UTF-810773 /2003.
Böröcz Nándor
   Még újabb 500 no komplett találós kérdés / [szerk. Böröcz Nándor és Marsi Csaba Attila] ; [ill. Basilides Gábor]. - [Budapest] : MultiTrade-Hungary, [2001]. - 26 p. : ill. ; 21 cm. - (No komplett füzetek, ISSN 1585-9088)
Fűzött : 269,- Ft
894.511-7 *** 398.6
[AN 1034075]
MARC

ANSEL
UTF-810774 /2003.
Boronkay Krisztina
   500 no komplett házassági tanácsadás : ebből 250 nőknek. ; 500 no komplett házassági tanácsadás : ebből 250 férfiaknak / [írta Boronkay Krisztina] ; [ill. Tizedes Tibor Sándor]. - [Budapest] : MultiTrade-Hungary, [2003]. - 14, 14 p. : ill. ; 21 cm. - (No komplett füzetek, ISSN 1585-9088 ; 15.)
A két rész hátlapjával egybekötve
Fűzött : 269,- Ft
894.511-7
[AN 1034045]
MARC

ANSEL
UTF-810775 /2003.
Boronkay Krisztina
   500 no komplett SMS hirdetés / [írta és szerk. Boronkay Krisztina és Mikó Mariann] ; [ill. Bálint Donát és Basilides Gábor]. - [Budapest] : MultiTrade-Hungary, [2003]. - 26 p. : ill. ; 21 cm. - (No komplett füzetek, ISSN 1585-9088 ; 10.)
Fűzött : 269,- Ft
894.511-7
[AN 1033998]
MARC

ANSEL
UTF-810776 /2003.
Boronkay Krisztina
   No komplett hírlap / [írta és szerk. Boronkay Krisztina] ; [ill. Bálint Donát]. - [Budapest] : MultiTrade-Hungary, [2002]. - 26 p. : ill. ; 21 cm. - (No komplett füzetek, ISSN 1585-9088 ; 11.)
Fűzött : 269,- Ft
894.511-7
[AN 1034017]
MARC

ANSEL
UTF-810777 /2003.
buSzabó Dezső (1941-)
   A Nap kék ruháján / buSzabó Dezső. - Pomáz : Kráter, 2003. - 89, [2] p. ; 20 cm
Versek
ISBN 963-9472-25-5 fűzött : 700,- Ft
894.511-14
[AN 1034498]
MARC

ANSEL
UTF-810778 /2003.
Csala Károly (1939-)
   Évtizedek egy aprópénz-országban : szemelgetett versek / Csala Károly. - Budapest : Szerző, 2003. - 65 p. ; 21 cm. - (Z-füzetek, ISSN 0866-4420 ; 101.)
Példányszám: 300
ISBN 963-430-454-0 fűzött : 250,- Ft
894.511-14
[AN 1034617]
MARC

ANSEL
UTF-810779 /2003.
Csató László
   Vasgolyó / Csató László. - Budapest : 3BT, 2003. - 224 p. ; 21 cm
Versek
ISBN 963-210-515-X * fűzött : 1200,- Ft (hibás ISBN 963-210-815-X)
894.511-14
[AN 1034531]
MARC

ANSEL
UTF-810780 /2003.
Csiki László (1944-)
   A szótolvaj : versek / Csiki László. - Szeged : Tiszatáj Alapítvány, 2003. - 130 p. ; 20 cm. - (Tiszatáj könyvek, ISSN 1417-314X)
ISBN 963-8496-27-4 kötött : 1800,- Ft
894.511-14
[AN 1032362]
MARC

ANSEL
UTF-810781 /2003.
Czékus Mihály
   A tőzsde Murphy törvénykönyve / Czékus Mihály ; [... ill. Kelemen István]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2003. - 172, [3] p. : ill. ; 17 cm. - (Meglepetés könyvek, ISSN 1418-415X)
ISBN 963-9441-63-5 kötött : ár nélkül
894.511-7
[AN 1033249]
MARC

ANSEL
UTF-810782 /2003.
Czigány György (1931-)
   Huszonnégy vers négy tükörben / Czigány György. - Budapest : Szerző, 2003. - 45 p. ; 20 cm. - (Z-füzetek, ISSN 0866-4420 ; 96.)
Példányszám: 300
ISBN 963-430-255-6 fűzött : 250,- Ft
894.511-14.02=00
[AN 1034603]
MARC

ANSEL
UTF-810783 /2003.
Dallos Szilvia (1935-)
   Az Időkirály birodalma / Dallos Szilvia ; ill. Sajdik Ferenc. - Budapest : Filum, 2003. - 90 p. : ill. ; 21 cm
Meseregény
ISBN 963-8347-92-9 kötött : 1400,- Ft
894.511-34(02.053.2)
[AN 1034293]
MARC

ANSEL
UTF-810784 /2003.
Dér Endre (1922-)
   Parázs : kisregények / Dér Endre. - Szeged : Bába, 2003. - 280 p. ; 20 cm
Tart.: Az első próba ; Ifjú szívekben ; Fordul a föld
ISBN 963-9511-13-7 fűzött : ár nélkül
894.511-31
[AN 1033145]
MARC

ANSEL
UTF-810785 /2003.
Devecsery László (1949-)
   A két kis pék kalandjai : dramatizált mesék és eredeti mesejátékok / Devecsery László. - Budapest : Ciceró, 2003. - 201 p. ; 20 cm
ISBN 963-539-430-6 fűzött : 1690,- Ft
894.511-252(02.053.2)
[AN 1033867]
MARC

ANSEL
UTF-810786 /2003.
Esnagy József (1943-)
   Proletárzsoltár : versek / Esnagy József. - Budapest : Szerző, 2002. - 59 p. ; 20 cm. - (Z-füzetek, ISSN 0866-4420 ; 95.)
Példányszám: 300
ISBN 963-430-254-8 fűzött : 250,- Ft
894.511-14
[AN 1034602]
MARC

ANSEL
UTF-810787 /2003.
Evanics Béla László
   Ibolyától hóvirágig : az erdőn / Evanics Béla László. - [Szeged] : Bába, 2003. - 142 p. ; 20 cm
ISBN 963-9511-19-6 fűzött : ár nélkül
894.511-32 *** 799.2(0:82-32)
[AN 1033130]
MARC

ANSEL
UTF-810788 /2003.
Faludy György (1910-)
   A század vallomásai : válogatott versek, 1933-2003 / Faludy György. - Budapest : Villon, 2003. - 271 p. ; 23 cm
ISBN 963-210-415-3 kötött : 2480,- Ft
894.511-14
[AN 1032834]
MARC

ANSEL
UTF-810789 /2003.
Faludy György (1910-)
   Viharos évszázad / Faludy György. - [Budapest] : Forever, 2002. - 83 p. ; 23 cm
Versek
ISBN 963-204-765-6 kötött : 1980,- Ft
894.511-14
[AN 1032293]
MARC

ANSEL
UTF-810790 /2003.
Farkas Csaba (1965-)
   Balaton, hal-álom / Farkas Csaba. - Szeged : Bába, 2003. - 191 p. ; 17 cm
Karcolatok
ISBN 963-9511-21-8 fűzött : ár nélkül
894.511-43
[AN 1033134]
MARC

ANSEL
UTF-810791 /2003.
Farkas Pál (1878-1921)
   Egy önkéntes naplója / Farkas Pál ; [... ill. Kelemen István]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2003. - 193 p. : ill. ; 18 cm. - (Meglepetés könyvek, ISSN 1418-415X)
Kisregény
ISBN 963-9441-62-7 kötött : ár nélkül
894.511-311.5
[AN 1033246]
MARC

ANSEL
UTF-810792 /2003.
Fehér Mária (1922-2003)
   Az idők kútja : írások és versek / Fehér Mária ; [közread. a] NAP Alapítvány. - [Dunaharaszti] : NAP Alapítvány, 2003. - V, 133, [3] p. ; 21 cm
ISBN 963-86385-1-6 * fűzött : 895,- Ft (hibás ISBN 963-38508-1-6)
894.511-14 *** 894.511-32
[AN 1034521]
MARC

ANSEL
UTF-810793 /2003.
Féja Géza (1900-1978)
   Visegrádi esték / Féja Géza. - Budapest : Mundus, 2003. - 279 p. ; 23 cm. - (Mundus - új irodalom, ISSN 1416-1001 ; 33.). (Életműsorozat)
Regény
ISBN 963-9501-06-9 kötött : ár nélkül
894.511-311.6
[AN 1032719]
MARC

ANSEL
UTF-810794 /2003.
Ferber Eszter (1972-)
   Az édes-savanyú leves / Ferber Eszter. - [Budapest] : Kairosz, 2003. - 81 p. : ill. ; 19 cm
Versek
ISBN 963-9484-62-8 fűzött : 1200,- Ft
894.511-14
[AN 1032538]
MARC

ANSEL
UTF-810795 /2003.
Forrai Eszter (1938-)
   A Harmadik : válogatott prózai írások, válogatott versek / Forrai Eszter ; a szerző illusztrációival. - Budapest : Széphalom Kvműhely, [2003]. - 67 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9373-62-1 fűzött : 1000,- Ft
894.511-32 *** 894.511-14
[AN 1034499]
MARC

ANSEL
UTF-810796 /2003.
Galyasi Miklós (1903-1974)
   Irigyelj : Galyasi Miklós összes hátrahagyott verse / [... kiad. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala]. - Hódmezővásárhely : Polgármesteri Hiv., 2003. - 212 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-210-495-1 kötött : ár nélkül
894.511-14
[AN 1033120]
MARC

ANSEL
UTF-810797 /2003.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   Hosszúhajú veszedelem : agglegény-elbeszélések / Gárgonyi Géza. - Budapest : M. Kvklub, 2003. - 453 p. ; 21 cm. - (Iskola - könyv, ISSN 1587-4028)
Példányszám: 1500
ISBN 963-547-943-3 fűzött : 790,- Ft (hibás ISBN 963-547-933-6)
894.511-32
[AN 1032051]
MARC

ANSEL
UTF-810798 /2003.
Gulyás Éva (1946-)
   És akkor már többé nem kelt fel a nap / Gulyás Éva. - [Erk] : [Magánkiad.], [2003]. - 265 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-430-471-0 fűzött : ár nélkül
894.511-31
[AN 1033467]
MARC

ANSEL
UTF-810799 /2003.
Gyöngyösi István (1629-1704)
   Csalárd Cupido ; Proserpina elragadtatása ; Cuma várasában építtetett Dédalus temploma ; Heroida-fordítások / Gyöngyösi István ; [sajtó alá rend. és a jegyzeteket írta Jankovics József, Nyerges Judit] ; [az utószót írta Jankovics József]. - Budapest : Balassi, cop. 2003. - 366 p. : ill. ; 23 cm. - (Régi magyar könyvtár. Források,, ISSN 1216-6251 ; 13.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-506-509-4 fűzött : 1900,- Ft
894.511-13
[AN 1033484]
MARC

ANSEL
UTF-810800 /2003.
Györe Imre (1934-)
   Viharváró : versek / Györe Imre. - Budapest : Szerző, 2003. - 48 p. ; 20 cm. - (Z-füzetek, ISSN 0866-4420 ; 100.)
Példányszám: 300
ISBN 963-430-359-5 fűzött : 250,- Ft
894.511-14
[AN 1034615]
MARC

ANSEL
UTF-810801 /2003.
Hámori Zoltán
   Ember a póznán / Hámori Zoltán. - [Kecskemét] : Petőfi : Kecskeméti Lapok, [2003]. - 227, [4] p. : ill. ; 22 cm
Publicisztika
ISBN 963-7813-47-0 fűzött : ár nélkül
894.511-92
[AN 1030843]
MARC

ANSEL
UTF-810802 /2003.
   A haza bölcse emlékezete : versek Deák Ferencről, 1803-2003 / [főszerk. Árpás Károly] ; [szerk. és gyűjt. Árpás Károly et al.]. - Szeged : Bába, 2003. - 87 p. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9511-11-0 fűzött : ár nélkül
Deák Ferenc (1803-1876)
894.511-14(082) *** 943.9"18"(092)Deák_F.(0:82-14)
[AN 1033147]
MARC

ANSEL
UTF-810803 /2003.
Horváth Dezső (1936-)
   Dani Jani : Algyő, hol vagy? / Horváth Dezső. - Szeged : Bába, 2003. - 320 p. ; 20 cm
Elbeszélések
ISBN 963-9511-09-9 fűzött : ár nélkül
894.511-32
[AN 1033165]
MARC

ANSEL
UTF-810804 /2003.
Horváth Ferenc (1980-)
   Idegeneknek tilos! : novellák / Horváth Ferenc ; [az illusztrációkat ... a szerző kész.]. - Lakitelek : Antológia, 2003. - 101 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9354-23-6 kötött : ár nélkül
894.511-32
[AN 1034709]
MARC

ANSEL
UTF-810805 /2003.
Horváth Péter, N. (1955-)
   Jel volt : versek / N. Horváth Péter. - Budapest : Szerző, 2002. - 60 p. ; 20 cm. - (Z-füzetek, ISSN 0866-4420 ; 94.)
Példányszám: 300
ISBN 963-430-189-4 fűzött : 250,- Ft
894.511-14
[AN 1034600]
MARC

ANSEL
UTF-810806 /2003.
Iván Magda
   Verseskuckó / Iván Magda ; [graf. Lindl Erika]. - [Szeged] : Bába, 2003. - 144 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 963-9511-00-5 fűzött : ár nélkül
894.511-14(02.053.2)
[AN 1033132]
MARC

ANSEL
UTF-810807 /2003.
Jenei Gyula (1962-)
   Futóhomok : tárcák, 1994-2002 / Jenei Gyula. - Jászberény ; Szolnok : Új Színházért Alapítvány, 2003. - 145, [4] p. ; 20 cm. - (Eső könyvek, ISSN 1589-9497 ; 3.)
ISBN 963-210-488-9 fűzött : 800,- Ft
894.511-92
[AN 1032591]
MARC

ANSEL
UTF-810808 /2003.
Jókai Anna (1932-)
   A mérleg nyelve / Jókai Anna. - Budapest : Széphalom Kvműhely, [2002-2003]. - 2 db ; 23 cm. - (Jókai Anna művei)
Esszék, tanulmányok
894.511-4 *** 894.511-92
[AN 934557]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - cop. 2003. - 319 p.
ISBN 963-9373-55-9 kötött : 2990,- Ft Fűzött : 2600,- Ft (hibás ISBN 963-9373-559) (hibás ISBN 963-8277-21-1)
894.511-4 *** 894.511(092)Jókai_A.(047.53)
[AN 1034509] MARC

ANSEL
UTF-810809 /2003.
Kabai Lóránt, K. (1977-)
   Nem kijárat : esőkönyv / K. Kabai Lóránt. - Budapest : Balassi, cop. 2003. - 75 p. : ill. ; 20 cm
Versek
ISBN 963-506-530-2 fűzött : 800,- Ft
894.511-14
[AN 1033458]
MARC

ANSEL
UTF-810810 /2003.
Karinthy Frigyes (1887-1938)
   Versek / Karinthy Frigyes. - [Budapest] : Akkord, cop. 2003. - 246 p. ; 21 cm. - (Karinthy Frigyes összegyűjtött művei ; ; 16.)
Tart.: Martinovics ; Nem mondhatom el senkinek ; Üzenet a palackban
ISBN 963-9429-22-8 kötött : 1990,- Ft
894.511-14
[AN 1033537]
MARC

ANSEL
UTF-810811 /2003.
Kárpáti Béla (1930-)
   Színművek / Kárpáti Béla. - Miskolc : Szerző, 2001. - 3 db ; 21 cm
894.511-2
[AN 933621]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Diósgyőri domina. - . - 185 p.
Tart.: Diós gyűrű vára ; A diósgyőri domina ; A nap vége : özvegy Déryné.
Fűzött : 1000,- Ft
894.511-2
[AN 1032554] MARC

ANSEL
UTF-810812 /2003.
Kenéz Heka Etelka
   Séta a múltban / Kenéz Heka Etelka ; [a kötetben Kelcs László ... festményei, ... Kenéz Heka Etelka fotói láthatók]. - [Szeged] : Bába, 2003. - 148 p. : ill. ; 20 cm
Versek
ISBN 963-9511-06-4 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 1033128]
MARC

ANSEL
UTF-810813 /2003.
Képes Gábor (1980-)
   Az élet egy nagy öröklakás : versek / Képes Gábor. - Budapest : FISZ, 2002. - 103, [4] p. ; 20 cm. - (FISZ könyvek, ISSN 1585-972X ; 10.)
ISBN 963-86038-9-5 fűzött : 1200,- Ft
894.511-14
[AN 1034387]
MARC

ANSEL
UTF-810814 /2003.
   Kicsi vagyok én : mondókák, versek / [vál. és szerk. Pobozsnyi Ágnes] ; rajz. Győrfi András. - Budapest : Holnap, [2003]. - 89, [7] p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 963-346-585-0 kötött : ár nélkül
894.511-14(02.053.2) *** 398.831(=945.11)(02.053.2)
[AN 1032637]
MARC

ANSEL
UTF-810815 /2003.
Kiss Benedek (1943-)
   Nyáresti delírium / Kiss Benedek. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2003. - 125 p. ; 21 cm
Versek
ISBN 963-9373-51-6 kötött : 1600,- Ft
894.511-14
[AN 1034502]
MARC

ANSEL
UTF-810816 /2003.
Kiss Noémi (1974-)
   Tájgyakorlatok : esszék / Kiss Noémi. - [Budapest] : JAK : Kijárat, 2003. - 127, [2] p. ; 20 cm. - (JAK, ISSN 1216-1276 ; 128.)
ISBN 963-9136-99-9 fűzött : 1200,- Ft (hibás ISBN 963-9436-99-9)
894.511-4
[AN 1034648]
MARC

ANSEL
UTF-810817 /2003.
Kontra Ferenc (1958-)
   Farkasok órája / Kontra Ferenc. - Budapest : M. Kvklub, 2003. - 208 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-547-884-4 kötött : ár nélkül
894.511-31
[AN 1032839]
MARC

ANSEL
UTF-810818 /2003.
Koronyi Ágnes, D.
   Francia négyes : amikor a galambok is alszanak : [regény] / Jerome Coctoo. - [Pilisszentiván] : Forever, 2003. - 237 p. ; 24 cm
ISBN 963-86351-9-3 fűzött : 1980,- Ft
894.511-312.5
[AN 1032321]
MARC

ANSEL
UTF-810819 /2003.
Kovács Fanny
   A szerelem jogán / Faludy-Kovács Fanny. - [Pilisszentiván] : Forever, cop. 2002. - 73 p. : ill. ; 21 cm
Versek
ISBN 963-204-891-1 fűzött : 1980,- Ft
894.511-14
[AN 1032298]
MARC

ANSEL
UTF-810820 /2003.
László Ernő (1939-)
   Ropog az égbolt : versek / László Ernő. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2003. - 158 p. ; 20 cm
ISBN 963-9373-59-1 fűzött : 1200,- Ft
894.511-14
[AN 1034476]
MARC

ANSEL
UTF-810821 /2003.
   Lobogók hajnala : [novellák a hatodkorból] / [szerzők Halász András et al.]. - [Budapest] : Inomi, [2003]. - 313 p. ; 18 cm
M.a.g.u.s. avagy A kalandorok krónikái (keretcím)
ISBN 963-210-564-8 fűzött : 1590,- Ft : 6,3
894.511-322.9(082)
[AN 1032097]
MARC

ANSEL
UTF-810822 /2003.
Lukáts János (1943-)
   Az öreg Will : három dráma / Lukáts János. - Budapest : Mundus, 2003. - 179 p. ; 23 cm. - (Mundus - új irodalom, ISSN 1416-1001 ; 25.)
Tart.: A fejedelem országai ; Ariadné ; Az öreg Will
ISBN 963-9501-08-5 kötött : ár nélkül
894.511-2
[AN 1032574]
MARC

ANSEL
UTF-810823 /2003.
   Magányos akácok : versek / [ill. Pacsai Imre et al.]. - Nyíregyháza : Studium, 2003. - 122 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9505-01-3 fűzött : ár nélkül
894.511-14(439.161)(082)
[AN 1034683]
MARC

ANSEL
UTF-810824 /2003.
Márai Sándor (1900-1989)
   Sirály ; A sziget / Márai Sándor. - [Budapest] : Helikon, 2003. - 272, [2] p. ; 19 cm. - (Márai Sándor művei)
Kisregények
ISBN 963-208-812-3 v. : 2500,- Ft
894.511-31
[AN 1033837]
MARC

ANSEL
UTF-810825 /2003.
Márai Sándor (1900-1989)
   Sirály ; A sziget / Márai Sándor. - [Budapest] : Helikon, 2003. - 272, [2] p. ; 19 cm
Kisregények
ISBN 963-208-815-8 kötött : 2200,- Ft
894.511-31
[AN 1033844]
MARC

ANSEL
UTF-810826 /2003.
Máthé István (1928-)
   Így nőnek az unokák : versek / Máthé István. - [S.l.] : [s.n.], 2003. - 35 p. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
894.511-14(498)
[AN 1033190]
MARC

ANSEL
UTF-810827 /2003.
Mezey Katalin (1943-)
   A kidöntött kerítés : gyerekkori történetek / Mezey Katalin ; az illusztrációkat Oláh Mátyás László kész. ; [közread. az]... Írók Szakszervezete. - [Budapest] : Új KÉZirat : Írók Szakszerv., cop. 2003. - 69 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 963-210-354-8 fűzött : 980,- Ft
894.511-32(02.053.2)
[AN 1034519]
MARC

ANSEL
UTF-810828 /2003.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
Művek (vál.)
   Mikszáth. - Szekszárd : Babits, 1993-. - 17 cm
Főcím a gerincről. - Regények, elbeszélések. - Kötésváltozata rézdíszítéssel
ISBN 963-8318-07-4 *ISBN 963-8318-13-9
894.511-821
[AN 67765]
MARC

ANSEL
UTF-8


   46., Novellák : folytatás. - 2001. - p. 7231-7384.
ISBN 963-9272-31-0 kötött : ár nélkül
894.511-32
[AN 908102] MARC

ANSEL
UTF-810829 /2003.
Mills, Leo
   A hagyomány / Leo Mills. - [Debrecen] : Cherubion, 2003. - 122 p. ; 18 cm. - (Osiris könyvek, ISSN 1215-8518 ; 105.)
Kisregény
ISBN 963-9346-95-0 fűzött : ár nélkül
894.511-312.9
[AN 1032075]
MARC

ANSEL
UTF-810830 /2003.
Móra Ferenc (1879-1934)
   A didergő király / Móra Ferenc. - Gyöngyös : Pallas, 2003. - 158 p. ; 20 cm
Mesék
ISBN 963-9504-03-3 fűzött : 698,- Ft
894.511-34(02.053.2)
[AN 1031987]
MARC

ANSEL
UTF-810831 /2003.
Móricz Zsigmond (1879-1942)
   Novellák / [a szövegeket gond. és a jegyzeteket kész. Hegyi Katalin]. - Budapest : Osiris, 2002-2003. - 4 db ; 21 cm. - (Osiris klasszikusok, ISSN 1218-9006). (Móricz Zsigmond összegyűjtött munkái)
A 3. és 4. kötetet sajtó alá rend. Bagó Ilona, H.
ISBN 963-389-290-2 kötött
894.511-32
[AN 946174]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - 2003. - 669 p.
ISBN 963-389-357-7 : a 4. kötettel együtt 6500,- Ft
894.511-32
[AN 1032794] MARC

ANSEL
UTF-8


   4. - 2003. - 859 p.
ISBN 963-389-358-5 : a 3. kötettel együtt 6500,- Ft
894.511-32
[AN 1032797] MARC

ANSEL
UTF-810832 /2003.
Nagy Gáspár (1949-)
   Ezredváltó, sűrű évek : száz vers 1998 márciusától - 2003 márciusáig / Nagy Gáspár. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2003. - 195 p. ; 21 cm
ISBN 963-9373-53-2 kötött : 1900,- Ft
894.511-14
[AN 1034495]
MARC

ANSEL
UTF-810833 /2003.
Nagy Lenke (1964-)
   Írd meg a hét csillag titkát : válogatás a Reformátusok lapjában 1990-2003 között megjelent írásokból / Nagy Lenke. - Budapest : Szerző, 2003. - 283 p. ; 21 cm
ISBN 963-430-425-7 fűzött : ár nélkül
894.511-92
[AN 1033191]
MARC

ANSEL
UTF-810834 /2003.
Nagy Sándor (1921-1988)
   "Bűnösök vagyunk talán?!" : napló, 1945. január 1 - 1945. október 28. / Nagy Sándor ; [közread. és a kísérő tanulmányokat írta Erostyák Zoltán]. - Orosháza : Szántó Kovács J. Területi Múz., 2003. - 143 p. : ill. ; 23 cm. - (Viharsarki hagyományok, ISSN 1588-5224 ; 2.)
ISBN 963-210-149-9 fűzött : ár nélkül
894.511-94 *** 355.48(439)"1945"(092)Nagy_S.
[AN 1033058]
MARC

ANSEL
UTF-810835 /2003.
Nagy Viktor
   Használati utasítás börtönhöz : minden szabadlábon élő avagy fogvatartott börtönlakónak / Nagy Viktor. - [Budapest] : Konkrét Kv., cop. 2003. - 188 p. ; 21 cm
ISBN 963-210-089-1 fűzött : 1980,- Ft
894.511-821
[AN 1032736]
MARC

ANSEL
UTF-810836 /2003.
   "Nap, Hold és csillagok, velem zokogjatok!" : csíksomlyói passiójátékok a 18. századból / ... szerk. Demeter Júlia ; az utószót írta Pintér Márta Zsuzsanna ; a drámák latinnyelvű címeit és szerzői utasításait ford. Kilián István. - Budapest : Argumentum, [2003]. - 673 p. ; 24 cm
ISBN 963-446-217-0 kötött : 3500,- Ft
894.511-291.1(439.21-2Csiksomlyó)
[AN 1034743]
MARC

ANSEL
UTF-810837 /2003.
Nikolits Árpád (1937-)
   A férfi és a magányos szék esete : apokrif levelek képzelt kedveseimhez / Nikolits Árpád ; [ill. Ferenczy Béla]. - [Budapest] : KecsmetionPress, 2003. - 177, [3] p. : ill. ; 21 cm
Példányszám: 106, ebből 80 számozott
ISBN 963-86257-2-4 kötött : ár nélkül
894.511-32
[AN 1030424]
MARC

ANSEL
UTF-810838 /2003.
Nikolits Árpád (1937-)
   Hajnali vetítés : befejezetlen kézirat / Nikolits Árpád ; [ill. Ferenczy Béla]. - [Budapest] : KecsmetionPress, 2003. - 166 p. : ill. ; 21 cm
Regény. - Példányszám: 106, ebből 80 számozott
ISBN 963-86257-1-6 * kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-86257-0-6)
894.511-31
[AN 1030427]
MARC

ANSEL
UTF-810839 /2003.
Pass Ferenc
   Hazafelé : novellák / Pass Ferenc. - Pomáz : Kráter Műhely Egyes., 2003. - 75, [3] p. ; 20 cm
ISBN 963-9472-26-3 fűzött : 760,- Ft
894.511-32
[AN 1034544]
MARC

ANSEL
UTF-810840 /2003.
Péter László (1926-)
   Szegedi tudósítások : válogatott írások / Péter László. - Szeged : Bába, 2003. - 358, [2] p. ; 18 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9511-28-5 fűzött : ár nélkül
894.511-92
[AN 1033170]
MARC

ANSEL
UTF-810841 /2003.
   Philip Morris a Minőségi Újságírásért : a hónap írásai 2001-2002 : a Philip Morris a Minőségi Újságírásért-díj kitüntetettjei és a díjazott cikkek / [szerk. Bajnai Zsolt] ; [portrék Bodó Gábor]. - Budapest : Sajtóház K., 2003. - 149 p. : ill. ; 22 cm
Példányszám: 1000
ISBN 963-9309-09-5 kötött : ár nélkül
894.511-92(082) *** 070(439)"200" *** 06.068
[AN 1034693]
MARC

ANSEL
UTF-810842 /2003.
Polgár Ernő (1954-)
   Káma szolgája : egy indiai herceg élete : misztikus, erotikus regény / Polgár Ernő. - Pomáz : Kráter Műhely Egyes., 2003. - 275, [5] p. ; 17 cm
ISBN 963-9472-38-7 fűzött : 1500,- Ft
894.511-31
[AN 1034496]
MARC

ANSEL
UTF-810843 /2003.
Polner Zoltán (1933-)
   Noé bárkája : válogatott versek / Polner Zoltán ; [a kötetet Kass János grafikái diszítik]. - Szeged : Bába, 2003. - 424 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9511-16-1 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 1033172]
MARC

ANSEL
UTF-810844 /2003.
Pósa Zoltán (1948-)
   Aranykori tekercsek : modorkollázs / Pósa Zoltán ; [... utószóval ell. Csontos János]. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2003. - 814 p. ; 21 cm
ISBN 963-9373-50-8 fűzött : 2900,- Ft
894.511-31
[AN 1034507]
MARC

ANSEL
UTF-810845 /2003.
Radó Dezső (1922-2001)
   Töltsön 70 évet Magyarországon / Radó Dezső. - Budapest : Cartaphilus, 2003. - 344 p. ; 21 cm
ISBN 963-9303-73-9 kötött : 2600,- Ft
Radó Dezső (1922-2001)
894.511-94 *** 943.9"19"(0:82-94)
[AN 1033942]
MARC

ANSEL
UTF-810846 /2003.
Rostás Gergely
   Hullámverés : családtörténet / Rostás Gergely. - Szeged : Bába, 2003. - 360 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9511-02-1 fűzött : ár nélkül
894.511-94
[AN 1033180]
MARC

ANSEL
UTF-810847 /2003.
Rózsa János (1948-)
   Egyszerű igék halmaza : versek / Rózsa János ; [graf. Majzik Andrea]. - Szeged : Bába, 2003. - 111 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9511-10-2 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 1033152]
MARC

ANSEL
UTF-810848 /2003.
   Schéner Mihály virágtára : meseházi költők antológiája / összeáll. és szerk. Szakolczay Lajos. - Szeged : Bába, 2003. - 184 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-9511-24-2 fűzött : ár nélkül
894.511-14(082)
[AN 1033234]
MARC

ANSEL
UTF-810849 /2003.
Sebők Mária, B. (1954-)
   Az úton : versek, vallomások / B. Sebők Mária. - Kecskemét : [Magánkiad.], 2003. - 67 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-430-397-8 fűzött : ár nélkül
894.511-14 *** 894.511-94
[AN 1034715]
MARC

ANSEL
UTF-810850 /2003.
Sepsi László (1985-)
   Holt istenek kora : regény / Sepsi László. - Jászberény ; Szolnok : Új Színházért Alapítvány, 2003. - 156 p. ; 19 cm. - (Eső könyvek, ISSN 1589-9497 ; 1.)
ISBN 963-210-486-2 fűzött : 900,- Ft
894.511-31
[AN 1032589]
MARC

ANSEL
UTF-810851 /2003.
Simor András (1938-)
   Ez vagyok én : versek / Simor András. - Budapest : Szerző, 2002. - 71 p. ; 20 cm. - (Z-füzetek, ISSN 0866-4420 ; 93.)
Példányszám: 300
ISBN 963-430-122-3 fűzött : 250,- Ft
894.511-14
[AN 1034626]
MARC

ANSEL
UTF-810852 /2003.
Sumonyi Zoltán (1942-)
   Panelhalmok / Sumonyi Zoltán. - Budapest : M. Kvklub, 2003. - 207 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-547-929-8 kötött : ár nélkül
894.511-31
[AN 1032830]
MARC

ANSEL
UTF-810853 /2003.
Szabó Iván (1934-)
   Fagyöngy és jegenye : két kisregény és elbeszélések / Szabó Iván. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2003. - 255 p. ; 21 cm
ISBN 963-9373-56-7 fűzött : 1700,- Ft
894.511-32 *** 894.511-31
[AN 1034527]
MARC

ANSEL
UTF-810854 /2003.
Szabó József
   No komplett mesék / Dokijózsi (dr. Szabó József) gyűjtése és agyszüleménye ; [ill. Bálint Donát]. - [Budapest] : MultiTrade-Hungary, [2003]. - 26 p. : ill. ; 21 cm. - (No komplett füzetek, ISSN 1585-9088 ; 12.)
Fűzött : 269,- Ft
894.511-7
[AN 1034021]
MARC

ANSEL
UTF-810855 /2003.
Szabó Virág
   Napló az örökkévalóságról / lejegyezte Szabó Virág 2000 nyarán ; [kiad. a Miskolci Egyetem]. - [Miskolc] : ME, [2003]. - 98 p. ; 20 cm
Kisregény. - Példányszám: 500
ISBN 963-661-580-2 fűzött : ár nélkül
894.511-31
[AN 1034631]
MARC

ANSEL
UTF-810856 /2003.
Szabó Zsolt
   Randevú a gyömbérpókkal / Szabó Zsolt. - [Budapest] : Minerva, [2003]. - 287 p. ; 20 cm
Tart.: Randevú a gyömbérpókkal ; Az üldözöttek. - Kisregények
ISBN 963-86297-2-X fűzött : ár nélkül
894.511-31
[AN 1034844]
MARC

ANSEL
UTF-810857 /2003.
Szalay Károly (1929-)
   Párhuzamos viszonyok : regény / Szalay Károly. - 2. kiad. - Budapest : Mundus, 2003. - 322 p. ; 23 cm. - (Mundus - új irodalom, ISSN 1416-1001 ; 30. Életműsorozat)
ISBN 963-8033-68-1 kötött : ár nélkül
894.511-31
[AN 1032732]
MARC

ANSEL
UTF-810858 /2003.
Szélesi Sándor (1969-)
   A lelkek birodalma / Szélesi Sándor ; [... ill. Ábrai Barnabás és Temesi Péter]. - Budapest : Kalandor, 2003. - 334 p., [3] t.fol. : ill., részben színes ; 21 cm. - (A Kalandor világa. Legendák földje,, ISSN 1589-9489)
Regény
Kötött : 1690,- Ft (hibás ISBN 963-86271-2-X)
894.511-312.9
[AN 1032584]
MARC

ANSEL
UTF-810859 /2003.
Szepesi Attila (1942-)
   Széllel szálló esztendő : beregi szőttes / Szepesi Attila ; [a hímzések Brenda Mária ... munkái]. - Szeged : Bába, 2003. - 87 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Versek
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9511-35-1)
894.511-14
[AN 1033122]
MARC

ANSEL
UTF-810860 /2003.
Szilágyi Vilmos Béla
   Üdvözlégy, változás! : Szilágyi Vilmos Béla versei. - Budapest : 3BT, 2003. - 147 p. ; 21 cm
ISBN 963-206-666-9 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 1034500]
MARC

ANSEL
UTF-810861 /2003.
Szűcs László, D.
   Sorsszimfónia - 1944 : Vera / D. Szűcs László ; [kiad. a Nemzeti Demokrata Párt]. - Budapest : NDP, 2003. - 189 p. ; 19 cm
Regény
ISBN 963-206-398-8 fűzött : ár nélkül
894.511-31
[AN 1034504]
MARC

ANSEL
UTF-810862 /2003.
Takács Tibor (1927-)
   Költő a vérpadon : boszorkánykirály : regény gróf Liszti László tragikus életéről / Takács Tibor. - Szeged : Bába, 2003. - 200 p. ; 20 cm
ISBN 963-9511-07-2 fűzött : ár nélkül
Listi László (1628-1662)
894.511-312.6
[AN 1033137]
MARC

ANSEL
UTF-810863 /2003.
Tizedes Tibor Sándor
   500 SMS / [szerk. Tizedes Tibor Sándor, Boronkay Krisztina] ; [ill. Tizedes Tibor Sándor, Basilides Gábor]. - [Budapest] : MultiTrade-Hungary, [2003]. - 26 p. : ill. ; 21 cm. - (No komplett füzetek, ISSN 1585-9088 ; 6.)
Fűzött : 269,- Ft
894.511-7
[AN 1033961]
MARC

ANSEL
UTF-810864 /2003.
Tizedes Tibor Sándor
   Értelmező kréziszótár : A-Z / [szerk. Tizedes Tibor Sándor] ; [ill. Bálint Donát]. - Budapest : MultiTrade-Hungary, [2003]. - 26 p. : ill. ; 21 cm. - (No komplett füzetek, ISSN 1585-9088 ; 7.)
Fűzött : 269,- Ft
894.511-7
[AN 1033973]
MARC

ANSEL
UTF-810865 /2003.
Torkos Attila
   A végső vesztes a halál / A. Torky. - [Szeged] : Szukits, cop. 2003. - 230, [2] p. ; 20 cm
Regény. - Idegen (keretcím)
ISBN 963-9441-61-9 fűzött : 1190,- Ft
894.511-312.9
[AN 1032035]
MARC

ANSEL
UTF-810866 /2003.
Turi József
   Ábránd : próza / Turi József. Múló évek : versek, fordítások / Szépfalusi József. - Szeged : Bába, 2003. - 198 p. ; 19 cm. - (A Tisza hangja,, ISSN 1418-9607)
ISBN 963-9511-18-8 fűzött : ár nélkül
894.511-32 *** 894.511-14
[AN 1034572]
MARC

ANSEL
UTF-810867 /2003.
Vajda János (1934-2003)
   Ma a tegnapról.. : kisember története / Vajda János. - Szeged : Bába, 2003. - 204 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9511-04-8 fűzött : ár nélkül
894.511-94 *** 308(439)(0:82-94)
[AN 1033125]
MARC

ANSEL
UTF-810868 /2003.
Varga Lajos
   Homokóra / Varga Lajos ; [közread. a] NAP Alapítvány. - [Dunaharaszti] : NAP Alapítvány, 2003. - [4], 99 p. ; 21 cm
Elbeszélések
ISBN 963-86385-0-8 * fűzött : 495,- Ft (hibás ISBN 963-38508-0-8)
894.511-32
[AN 1034518]
MARC

ANSEL
UTF-810869 /2003.
Varga Rudolf (1950-)
   Szörnyek, szavak / Varga Rudolf. - Budapest : Saluton, cop. 2003. - 113, [3] p. ; 20 cm
Versek
ISBN 963-206-497-6 fűzött : 1200,- Ft
894.511-14
[AN 1034481]
MARC

ANSEL
UTF-810870 /2003.
Vas Zoltán (1969-)
   500 szőke SMS / [írta Vas Zoltán] ; [ill. Basilides Gábor]. - [Budapest] : MultiTrade-Hungary, [2003]. - 26 p. : ill. ; 21 cm. - (No komplett füzetek, ISSN 1585-9088 ; 14.)
Fűzött : 269,- Ft
894.511-7 *** 398.94
[AN 1034033]
MARC

ANSEL
UTF-810871 /2003.
Vas Zoltán (1969-)
   Újabb 500 SMS / [szerk. Vas Zoltán] ; [ill. Basilides Gábor]. - [Budapest] : MultiTrade-Hungary, [2003]. - 26 p. : ill. ; 21 cm. - (No komplett füzetek, ISSN 1585-9088 ; 8.)
Fűzött : 269,- Ft
894.511-7
[AN 1033978]
MARC

ANSEL
UTF-810872 /2003.
Vathy Zsuzsa (1940-)
   Angyalhíd / Vathy Zsuzsa. - Budapest : Európa, 2003. - 474, [3] p. ; 19 cm
Regény
ISBN 963-07-7372-4 kötött : 1900,- Ft
894.511-31
[AN 1033861]
MARC

ANSEL
UTF-810873 /2003.
Vecsey K. Mária (1950-)
   Eltáncolt nyár : versek / Vecsey Kiss Mária. - Budapest : Szerző, 2003. - 50 p. ; 20 cm. - (Z-füzetek, ISSN 0866-4420 ; 98.)
Példányszám: 300
ISBN 963-430-281-5 fűzött : 250,- Ft
894.511-14
[AN 1034613]
MARC

ANSEL
UTF-810874 /2003.
Vecsey K. Mária (1950-)
   Kicsi madár : tárcák / Vecsey Kiss Mária. - Budapest : Szerző, 2003. - 58 p. ; 20 cm. - (Z-füzetek, ISSN 0866-4420 ; 97.)
Példányszám: 500
ISBN 963-430-280-7 fűzött : 250,- Ft
894.511-43
[AN 1034612]
MARC

ANSEL
UTF-810875 /2003.
Veszelka Attila (1955-)
   Hölderlin naplójából / Veszelka Attila. - [Szeged] : Bába, [2003]. - 37 p. ; 23 cm
Versek
ISBN 963-9511-27-7 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 1033156]
MARC

ANSEL
UTF-810876 /2003.
Virág "Kistrigris" Gyula
   A nokomplett falu, avagy Elfogtunk egy naplót : a közel 100 esztendős Bugyor Jácint naplója Virág "Kistigris" Gyula tollábúl. - [Budapest] : MultiTrade-Hungary, [2003]. - 26 p. : ill. ; 21 cm. - (No komplett füzetek, ISSN 1585-9088 ; 16.)
Fűzött : 269,- Ft
894.511-7
[AN 1034674]
MARC

ANSEL
UTF-810877 /2003.
Wass Albert (1908-1998)
   Tavaszi szél és más színművek / Wass Albert. - Pomáz : Kráter Műhely Egyes., 2003. - 127 p. ; 21 cm. - (Wass Albert életműve ; ; 30.)
Tart.: Tavaszi szél ; A föld és a haza ; Csillag az éjszakában ; A lélek útja
ISBN 963-9472-22-0 kötött : 1780,- FtISBN 963-9472-21-2 fűzött : 1280,- Ft
894.511-2(498)
[AN 1034543]
MARC

ANSEL
UTF-810878 /2003.
Zalaba Zsuzsa (1970-)
   Hét lakat alatt : Csutka manó kalandjai / Zalaba Zsuzsa ; Csapó Judit rajz. - Budakalász : In-Press BT, 2003. - 57, [5] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-210-291-6 kötött : ár nélkül
894.511-34(02.053.2)
[AN 1032844]
MARC

ANSEL
UTF-810879 /2003.
Zas Lóránt (1938-)
   A bátorság könyve : válogatott versek / Zas Lóránt ; Tűz Tamás és Turcsány Péter ajánlásával. - Pomáz : Kráter, 2003. - 135 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9472-30-1 kötött : 1780,- Ft
894.511-14
[AN 1034482]
MARC

ANSEL
UTF-810880 /2003.
Zrínyi Miklós (1620-1664)
Művek
   Zrínyi Miklós összes művei / [szerk. és az utószót írta Kovács Sándor Iván]. - Budapest : Kortárs, 2003. - 1129 p. : ill. ; 18 cm. - (Magyar remekírók, ISSN 0133-1035)
ISBN 963-9297-76-3 kötött : 4500,- Ft
894.511-821
[AN 1032814]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

10881 /2003.
Loiseau, Anne-Françoise
Écuyère de cirque (magyar)
   A cirkuszi műlovarnő ; Az első bál / írta Anne-Françoise Loiseau ; ill. Pierre Couronne ; [ford. Luca Anna]. - Budapest : Egmont Hungary, 2003. - [32] p. : ill., színes ; 26 cm
Egys. cím: Écuyère de cirque ; Le premier bal. - Elbűvölő Sissi : a cirkuszi műlovarnő (borító- és gerinccím)
ISBN 963-627-863-6 kötött : 1299,- Ft
087.5(084.1)
[AN 1034331]
MARC

ANSEL
UTF-810882 /2003.
Pártos Eszter
   Húsvéti történet / [írta és ill. Pártos Eszter]. - [Szeged] : Bába, [2003]. - 21 p. : ill., színes ; 15x22 cm
ISBN 963-9511-08-0 fűzött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 1033154]
MARC

ANSEL
UTF-8