MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2003 - 7. évfolyam, 18. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2006

Created at 2007/05/31 15:15:40
by MNBWWW (Vers 1.00 Release,
linked at Apr 16 2007 13:40:50)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


03   Sorozatok. Folyóiratok

10883 /2003.
Czellérné Farkas Mária
   Balogh József folyóirata: a Nouvelle revue de Hongrie / Cz. Farkas Mária. - Debrecen : DEENK, 2002. - p. 155-171. ; 24 cm. - (A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtárának közleményei, ISSN 1588-6468 ; 7. = 233.)
Bibliogr.: p. 170-171. - Klny.: Könyv és könyvtár, ISSN 0139-1305, 24. köt. - Összefoglalás francia nyelven
ISBN 963-472-738-7 fűzött : ár nélkül
Nouvelle revue de Hongrie
050(439)Nouvelle_revue_de_Hongrie *** 930.85(439)"193/194"
[AN 1035187]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

10884 /2003.
Havas László (1939-)
   Sallustius kéziratos hagyományozódásához : újabb szempontok a Szent Istvánnak tulajdonított "Intelmek" forrásaihoz / Havas László. - Debrecen : DEENK, 2002. - p. 5-32. ; 24 cm. - (A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtárának közleményei, ISSN 1588-6468 ; 1. = 227.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Klny.: Könyv és könyvtár, ISSN 0139-1305, 24. köt. - Öszefoglalás francia nyelven
ISBN 963-472-732-8 fűzött : ár nélkül
091(37)Sallustius_Crispus,_C.
[AN 1035174]
MARC

ANSEL
UTF-810885 /2003.
Helyismereti Könyvtárosok Országos Tanácskozása (9.) (2002) (Vác)
   Helyismereti Könyvtárosok IX. Országos Tanácskozása : Vác, 2002. július 17-19. / [szerk. Mándli Gyula] ; [a fotókat Csirmazné Cs. Ilona, Csomor Tibor, Mándli Gyula kész.] ; [közread. a] Katona Lajos Városi Könyvtár. - Vác : Katona L. Vár. Kvt., 2003. - 108 p. : ill. ; 24 cm
Rend. a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Helyismereti Könyvtárosok Szervezete és Bibliográfiai Szekciója. - Példányszám: 350
ISBN 963-210-571-0 fűzött : ár nélkül
026 *** 908 *** 061.3(439-2Vác)
[AN 1034773]
MARC

ANSEL
UTF-810886 /2003.
Korompai Gáborné
   Dr. Varga László, 1907-1968 : könyvtáros pályák - könyvtáros sorsok / Korompai Gáborné. - Debrecen : DEENK, 2002. - p. 255-267. : ill. ; 24 cm. - (A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtárának közleményei, ISSN 1588-6468 ; 9. = 235.)
Varga László műveinek bibliográfiája: p. 261-264. - Klny.: Könyv és könyvtár, ISSN 0139-1305, 24. köt. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-472-740-9 fűzött : ár nélkül
Varga László (1907-1968)
02(439)(092)Varga_L. *** 012Varga_L.
[AN 1035193]
MARC

ANSEL
UTF-810887 /2003.
Madas Edit (1949-)
   A könyvkultúra Magyarországon : a kezdetektől 1800-ig / Madas Edit, Monok István. - 2., jav., bőv. kiad. - Budapest : Balassi, cop. 2003. - 237 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-506-452-7 fűzött : 2200,- Ft
09(439)"10/17"(075.8) *** 02(439)"10/17"(075.8) *** 930.85(439)"10/17"(075.8)
[AN 1036037]
MARC

ANSEL
UTF-810888 /2003.
   Szíj Rezső gyűjteménye : első kiadások, számozott, illusztrált és dedikált könyvek, kéziratok. - Zebegény : Borda Antikvárium, 2003. - 134 p. : ill., főként színes ; 30 cm. - (Műgyűjtő magyarok, ISSN 1418-7477 ; 4.)
ISBN 963-8006-38-2 fűzött : ár nélkül
09 *** 017.2(439)Szij_R.
[AN 1036021]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

10889 /2003.
Begich, Nick
Earth rising (magyar)
   Földfelkelte : az ezeréves béke felé vezető szellemi szabadságharc, a szabad akarat és a modern techno-mágiák harca / Nick Begich, James Roderick ; [ford. Patkós Szilvia]. - Budakeszi : Mandala-Séva, cop. 2003. - 481 p. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-86202-5-0 fűzött : 2490,- Ft
008.2 *** 623 *** 172 *** 504.05
[AN 1034771]
MARC

ANSEL
UTF-810890 /2003.
Paál Zoltán (1936-)
   Országos becsben / Paál Zoltán. - Budapest-Újpest : N. J. Pro Homine, 2003. - 203 p. : ill. ; 21 cm. - ("Könyves"-csillagok, ISSN 1588-3833 ; 8.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-210-284-3 fűzött : ár nélkül
001(439)(092) *** 7(439)(092) *** 373.54(439-2Bp.)(092) *** 37.063
[AN 1034775]
MARC

ANSEL
UTF-810891 /2003.
   Reinventing media : media policy reform in East-Central Europe / ed. by Miklós Sükösd and Péter Bajomi-Lázár. - [Budapest] : CEU Press, 2003. - 273 p. ; 24 cm. - (CPS books, ISSN 1587-6942)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9241-49-0 fűzött : ár nélkül
008:323(4-11) *** 316.77(4-11) *** 070(4-11) *** 791.9.096/.097(4-11)
[AN 1035972]
MARC

ANSEL
UTF-810892 /2003.
   A társadalomtudományok Magyarországon, 1990-2001 : konferencia-sorozat / [rend., közread. az] Atelier Francia - Magyar Társadalomtudományi Központ. - [Budapest] : Atelier Fr.-M. Társtud. Közp., [2003]. - 6 db ; 22 cm
Fűzött : ár nélkül
001(439)"199/2001" *** 3(439)"199/2001" *** 061.3(439-2Bp.)"2001/2002"
[AN 1036077]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], Az intézményrendszer : 2001. december 5. - 44 p.
001(439)"199/2001" *** 3(439)"199/2001" *** 06(439)"199/2001" *** 061.3(439-2Bp.)"2001"
[AN 1036078] MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], A tudomány-finanszírozás struktúrái : 2002. január 9. - 56 p.
001.89(439)"199/2001" *** 061.3(439-2Bp.)"2002" *** 3(439)"199/2001"
[AN 1036079] MARC

ANSEL
UTF-8


   [3.], Az intézeti modell múltja és jövője : 2002. február 6. - 55 p.
001(439)"199/2001" *** 3(439)"199/2001" *** 061.6(439)"199/2001" *** 061.3(439-2Bp.)"2002"
[AN 1036080] MARC

ANSEL
UTF-8


   [4.], Tudós szerepek és megnyilvánulások : 2002. április 3. - 43 p.
001(439)"199/2001"(092) *** 3(439)"199/2001"(092) *** 061.3(439-2Bp.)"2002"
[AN 1036082] MARC

ANSEL
UTF-8


   [5.], Művek és szakmai értékelések : 2002. május 8. - 41 p.
001(439)"199/2001" *** 3(439)"199/2001" *** 001.85(439)"199/2001" *** 061.3(439-2Bp.)"2002"
[AN 1036084] MARC

ANSEL
UTF-8


   [6.], Tudomány és felsőoktatás Magyarországon az EU-csatlakozás után : 2002. június 5. - 43 p.
001(439)"2001" *** 327.39(4-62) *** 378(439)"2000/2001" *** 061.3(439-2Bp.)"2002"
[AN 1036087] MARC

ANSEL
UTF-810893 /2003.
   Az útügyi kutatások tíz éve, 1991-2000 : beszámoló. - Budapest : [ÁKMI], 2003. - 18 p. ; 30 cm. - (Közúti közlekedési füzetek, ISSN 1218-6929 ; 34.)
Bibliogr.: p. 18.
ISBN 963-210-040-9 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-210-040-09)
001.89(439)"199" *** 625.7(439)"199"
[AN 1035162]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

10894 /2003.
Brandler-Pracht, Karl
Geheime Seelenkräfte (magyar)
   Titkos lelkierők : a harmadik szem megnyitásától a telepátiáig / Karl Brandler-Pracht ; [ford. ... Kássa László]. - [Miskolc] : Hermit, [2003]. - 110 p. ; 21 cm
ISBN 963-9231-45-2 kötött : 2400,- Ft
133 *** 159.961
[AN 1035529]
MARC

ANSEL
UTF-810895 /2003.
Castañeda, Carlos
Journey to Ixtlan (magyar)
   Ixtláni utazás : Don Juan újabb tanításai / Carlos Castaneda ; [ford. Nagy Álmos]. - Budapest : Édesvíz, 2003. - 247 p. ; 21 cm
ISBN 963-528-714-3 fűzött : 2190,- Ft
133 *** 398.3/.4(=97)(72)
[AN 1036551]
MARC

ANSEL
UTF-810896 /2003.
Castañeda, Carlos
The teachings of Don Juan (magyar)
   Don Juan tanításai : a tudás megszerzésének jaki módja / Carlos Castaneda ; [ford. Zala Györgyi]. - Budapest : Édesvíz, 2003. - 269 p. ; 21 cm
ISBN 963-528-711-9 fűzött : 2190,- Ft
133 *** 398.3/.4(=97)(72)
[AN 1036547]
MARC

ANSEL
UTF-810897 /2003.
Chopra, Deepak
The seven spiritual laws of success (magyar)
   Az élet hét törvénye : a teremtő gazdagság forrása / Deepak Chopra ; [ford. Simonyi Béla]. - Budapest : Édesvíz, 2003. - 132 p. ; 20 cm
ISBN 963-528-681-3 fűzött : 1590,- Ft
133.25
[AN 1036023]
MARC

ANSEL
UTF-810898 /2003.
Holland, Eileen
The wicca handbook (magyar)
   Boszorkánypraktikák : [a mágia ősi művészetének gyakorlása a modern világban] / Eileen Holland ; [ford. Béresi Csilla] ; [a verseket ford. N. Kiss Zsuzsa]. - Budapest : Édesvíz, 2003. - 388 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 384-387.
ISBN 963-528-519-1 kötött : 2900,- Ft
133.25
[AN 1036076]
MARC

ANSEL
UTF-810899 /2003.
Koltay Klára
   Kérdések a Hartlib-kör és magyar munkatársaik együttműködése kapcsán / Koltay Klára. - Debrecen : DEENK, 2002. - p. 51-69. ; 24 cm. - (A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtárának közleményei, ISSN 1588-6468 ; 3. = 229.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Klny.: Könyv és könyvtár, ISSN 0139-1305, 24. köt. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-472-734-4 fűzött : ár nélkül
133 *** 061.236.5(439)"16" *** 061.236.5(410)"16"
[AN 1035178]
MARC

ANSEL
UTF-810900 /2003.
   Kryon égi-csatornából érkezett tanítása. - Budakeszi : Mandala Véda, [2000]-. - 21 cm
Összeáll. Carroll, Lee
ISBN 963-86018-7-6 *
133.25
[AN 423377]
MARC

ANSEL
UTF-8


   7. köt., Az új kezdet, a 2002 utáni évek / [ford. Lakatos Anna]. - cop. 2003. - 315 p.
ISBN 963-9436-08-9 fűzött : 2590,- Ft
133.25
[AN 1035010] MARC

ANSEL
UTF-810901 /2003.
Opál Sándor (1944-)
   Bioenergetikai kislexikon / írta és szerk. Opál Sándor. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Opál Bioenergetikai Gyógyító és Okt. Közp., 2003. - 168 p. : ill., részben színes ; 20 cm. - (Természetgyógyászati szakkönyvek, ISSN 1589-5920 ; 1.)
Bibliogr.: p. 165-168.
ISBN 963-210-471-4 fűzött : ár nélkül
133.25:030 *** 615.89
[AN 1035969]
MARC

ANSEL
UTF-810902 /2003.
Roberts, Jane
The Seth material (magyar)
   Seth megszólal / Jane Roberts ; [ford. Révbíró Tamás]. - Budapest : Édesvíz, 2003. - 332 p. ; 20 cm. - (Üzenetek a szellemvilágból, ISSN 1216-5417)
ISBN 963-528-684-8 fűzött : 2290,- Ft
133.9
[AN 1036098]
MARC

ANSEL
UTF-810903 /2003.
Verőczei Ernő
   Galilei-per : Magyarország a XXI. században!!! / Verőczei Ernő. - Budapest : Robottechnika Kft., 2003. - 207 fol. : ill. ; 30 cm + videok.
ISBN 963-85687-9-8 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-85867-9-8)
001.94 *** 001.95 *** 34.096(439)"200"
[AN 1035939]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

10904 /2003.
Adorján Rita
   Útikalauz a Mókus tanösvényhez / összeáll. Adorján Rita ; [a rajzokat kész. Molnárné Lénárd Éva] ; [kiad. a Mecseki Erdészeti Rt.]. - Pécs : Mecseki Erdészeti Rt., 2003. - 56 p. : ill., színes ; 24 cm
Fűzött : ár nélkül
502(439)(234.373.6)(036) *** 914.39(234.373.6)(036)
[AN 1036182]
MARC

ANSEL
UTF-810905 /2003.
   Karcag és környéke természeti értékei : kerékpáros túraútvonalak / [szerk. Kapocsi István, Dede Géza, Garai Katalin] ; [kiadó Karcag Város Önkormányzata]. - [Karcag] : Önkormányzat, 2002. - 48 p. : ill., színes ; 21 cm + térk.
Példányszám: 2000
Fűzött : ár nélkül
504(439-2Karcag) *** 914.39-2Karcag(036) *** 796.57
[AN 1036028]
MARC

ANSEL
UTF-810906 /2003.
   Kármentesítés : konferencia az Országos Környezeti Kármentesítési Program (OKKP) aktuális kérdéseiről : 2003. május 21-22. : előadások összefoglalói : abstracts. - [Budapest] : Hungexpo, 2003. - 72 p. ; 25 cm
Rend. a Környzetvédelmi és Vízügyi Minisztérium és a Környezetvédelmi Szolgáltatók Szövetsége. - Példányszám: 300
Fűzött : ár nélkül
504.05(4) *** 504.06(4) *** 061.3(439-2Bp.)"2003"
[AN 1036116]
MARC

ANSEL
UTF-810907 /2003.
   Kármentesítési beruházások műszaki ellenőrzése / [összeáll. Gilyén Elemér, Tóth István, Chikán Andrásné] ; [szerzők Bartus Tibor et al.]. - [Budapest] : KVVM, 2003. - 76 p., [4] t.fol. : ill. ; 25 cm. - (Kármentesítési útmutató, ISSN 1417-9393 ; 5.)
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-03-4408-4)
504.05 *** 504.06 *** 504.064.3
[AN 1036227]
MARC

ANSEL
UTF-810908 /2003.
Kerényi Attila (1943-)
   Európa természet- és környezetvédelme : [felsőoktatási tankönyv] / Kerényi Attila ; közrem. Fazekas István, Varga Zoltán. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2003. - 534 p., XVI t. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 499-511.
ISBN 963-19-3502-7 kötött : 4402,- Ft
504.06(4)(075.8)
[AN 1035522]
MARC

ANSEL
UTF-810909 /2003.
   Magyarország környezeti jövőképe = The visions of the future environment of Hungary / szerk. Bulla Miklós, Tamás Pál ; [... szerzői Ángyán József et al.] ; [közread. az] Országos Környezetvédelmi Tanács, MTA Szociológiai Kutatóintézet. - Budapest : Orsz. Környezetvédelmi Tanács : MTA Szociológiai Kutint., cop. 2003. - 381 p. : ill. ; 24 cm
Csak magyar nyelven. - Bibliogr. a tanulmányok végén. - Példányszám: 700
ISBN 963-210-386-6 fűzött : ár nélkül
504.03(439) *** 008.2
[AN 1036138]
MARC

ANSEL
UTF-810910 /2003.
   Szilárd ásványbányászati alprogram : uránbányászat / [összeáll. Lendvainé Koleszár Zsuzsa, Hideg József, Csáki Ferenc] ; [szerzők Benkovics István et al.]. - [Budapest] : KVVM, 2003. - 159 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Kármentesítési füzetek, ISSN 1417-9385 ; 9.)
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-03-7675-X)
504.05(439) *** 504.06(439) *** 622.349.5(439)
[AN 1036342]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

10911 /2003.
Bajalinov Erik
   Operációkutatás / Bajalinov Erik, Imreh Balázs. - Szeged : Polygon, 2001. - 300 p. ; 24 cm. - (Polygon jegyzettár, ISSN 1417-0590)
Bibliogr.: p. 289-295.
Fűzött : ár nélkül
519.8(075.8)
[AN 914931]
MARC

ANSEL
UTF-810912 /2003.
Denkinger Géza (1930-)
   Valószínűségszámítási gyakorlatok : [egyetemi segédkönyv] / Denkinger Géza. - 12. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2003. - 340 p. : ill. ; 24 cm
A tartalomjegyzék orosz, angol és német nyelven is
ISBN 963-19-4211-2 fűzött : 1873,- Ft
519.21(075.8)(076)
[AN 1036088]
MARC

ANSEL
UTF-810913 /2003.
Gindikin, Semen Grigorʹevič
Rasskazy o fizikah i matematikah (magyar)
   Történetek fizikusokról és matematikusokról / Sz. G. Gingyikin ; [... ford. Baran Sándor et al.]. - Budapest : Typotex, 2003. - 448 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-9326-78-X kötött : 2900,- Ft
51(100)(091)(092) *** 53(100)(091)(092) *** 930.85(100)
[AN 1036315]
MARC

ANSEL
UTF-810914 /2003.
Leindler László (1935-)
   Analízis / Leindler László. - Szeged : Polygon, 2001. - 414 p. ; 24 cm. - (Polygon jegyzettár, ISSN 1417-0590)
Fűzött : ár nélkül
517(075.8)
[AN 914933]
MARC

ANSEL
UTF-810915 /2003.
   Operációkutatás : matematika közgazdászoknak : [főiskolai tankönyv]. - 11. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2003-. - 24 cm
519.8(075.8)
[AN 1036081]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2003. - 196 p. : ill.
Szerk. Tóth Irén. - Bibliogr.: p. 195-[197].
ISBN 963-19-4378-X fűzött : 1402,- Ft
519.8(075.8)
[AN 1036083] MARC

ANSEL
UTF-810916 /2003.
   Operációkutatás : matematika közgazdászoknak : [főiskolai tankönyv]. - 10. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2003-. - 24 cm
A leírás a 2. köt. alapján kész.
ISBN 963-19-4382-8
519.8(075.8)
[AN 1036085]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2003. - 231 p. : ill.
Szerk. Csernyák László. - Bibliogr.: p. 230-231.
ISBN 963-19-4379-8 fűzött : 1454,- Ft
519.8(075.8)
[AN 1036086] MARC

ANSEL
UTF-810917 /2003.
Pásztorné Varga Katalin (1931-)
   A matematikai logika alkalmazásszemléletű tárgyalása / Pásztorné Varga Katalin, Várterész Magda. - Budapest : Panem, 2003. - 394 p. : ill ; 24 cm
Bibliogr.: p. 381-384.
ISBN 963-545-364-7 fűzött : 3900,- Ft
510.6(075.8)
[AN 1034943]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

10918 /2003.
Planck, Max
Művek (vál.)
   Max Planck válogatott írásai / vál. és az előszót írta Szegedi Péter. - Budapest : Typotex, 2003. - 285 p. ; 17 cm. - (Principia philosophiae naturalis, ISSN 1588-7669 ; 2.)
Ford. Gerner József, Zemplén Jolán, M. - A vál. és a ford. a "Physikalische Abhandlungen und Vorträge" és a "Wege zur physikalischen Erkenntnis" c. kiad. alapján kész. - Planck válogatott írásai (borító- és gerinccím). - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9326-73-9 kötött : 1650,- Ft
530.1 *** 113 *** 53(430)(092)Planck,_M.
[AN 1036325]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

10919 /2003.
Komplexkémiai Kollokvium (38.) (2003) (Gyula)
   XXXVIII. Komplexkémiai Kollokvium : Gyula, 2003. május 21 - 23. : program és előadáskivonatok / [rend., közread. a] Magyar Kémikusok Egyesülete. - [Budapest] : MKE, [2003]. - 39 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. az előadáskivonatok végén
Fűzött : ár nélkül
541.49 *** 061.3(439-2Gyula)
[AN 1035587]
MARC

ANSEL
UTF-810920 /2003.
Országos Tudományos Diákköri Konferencia (26.). Kémiai és Vegyipari Szekció (2003) (Budapest)
   XXVI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Kémiai és Vegyipari Szekció : [Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest, 2003. április 14-16.] : program és összefoglalók / [szerk. Vass Gábor] ; [rend., közread. az] Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar. - Budapest : ELTE TTK, 2003. - 207 p. ; 24 cm
Példányszám: 300
ISBN 963-463-625-X fűzött : ár nélkül
54 *** 66 *** 378.184 *** 061.3(439-2Bp.)"2003"
[AN 1035962]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

10921 /2003.
   Európai uniós csatlakozás és földtudomány / az MTA X. Osztálya által 2001. május 9-én tartott nyilvános osztályülésen elhangzott előadások alapján összeáll. Meskó Attila. - Budapest : MTA Társkut. Közp., 2003. - 165 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Magyarország az ezredfordulón. Műhelytanulmányok,, ISSN 1419-1822)
Bibliogr. az előadások végén. - Példányszám: 500
ISBN 963-508-389-0 fűzött : 1490,- Ft
55(4-62) *** 55(439) *** 504(4-62) *** 332.1(4-62) *** 061.3(439-2Bp.)"2001"
[AN 1036224]
MARC

ANSEL
UTF-810922 /2003.
European Conference on Applications of Meteorology (5.) (2001) (Budapest)
   Fifth European Conference on Applications of Meteorology ECAM 2001, First Annual Meeting of European Meteorogical Society, Vaisala Mini-Symposium : [24-28 September, 2001, Budapest] : book of abstracts. - [Budapest] : [s.n.], [2001]. - 223 p. ; 24 cm
Rend. az Országos Meteorológiai Szolgálat. - Gerinccím: ECAM - EMS 2001
Fűzött : ár nélkül
551.5 *** 061.3(439-2Bp.)"2001"
[AN 914888]
MARC

ANSEL
UTF-810923 /2003.
Hubai József
   Magyarország természeti erőforrásainak külgazdasági földrajza = Natural resources of Hungary : a foreign economic geography aspect / Hubai József. - 2. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2003, cop. 2001. - 112 p. : ill. ; 24 cm
Felsőoktatási tankönyv. - Bibliogr.: p. 107-110. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-19-4377-1 fűzött : 1307,- Ft
911.2(439)(075.8) *** 620.91(439)(075.8) *** 339.9(439)(075.8) *** 330.15(439)(075.8)
[AN 1036089]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

10924 /2003.
Kropog Erzsébet
   Erdők, mezők virágai / Kropog Erzsébet, Mándics Dezső, Molnár Katalin ; Csapody Vera rajz. - 2. kiad. - Budapest : Műszaki Kvk., cop. 2002. - 131 p. : ill., színes ; 19 cm. - (Növényismeret mindenkinek ; ; 2.)
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-16-2723-3)
582(083.71)
[AN 1036016]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

10925 /2003.
Chinmoy, Sri
   Boldogság / Sri Chinmoy. - 3. kiad. - [Budapest] : Madal Bal Kft., 2001. - 95 p. : ill. ; 20 cm
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-00-6392-1)
613.865
[AN 1036010]
MARC

ANSEL
UTF-810926 /2003.
   Dentindex : fogorvosi gyógyszerek és anyagok tára / szerk. Gáspár Lajos ; szerzők Gáspár Lajos [et al.]. - Budapest : Dental Press Kft., 2001. - 464 p. ; 24 cm
Példányszám: 3500
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-86179-OX)
615.2 *** 615.4 *** 616.314-085
[AN 914911]
MARC

ANSEL
UTF-810927 /2003.
Drogenabhängigkeit (magyar)
   Drogfüggőség : tájékoztató orvosoknak / [ford. Magyar István]. - Budapest : M. Karitász, [2001]. - 29 p. ; 23 cm. - (Karitász könyvek, ISSN 1588-2241)
ISBN 963-00-9305-7 * fűzött : szabadon terjeszthető, ingyenes
613.83 *** 364.272
[AN 913255]
MARC

ANSEL
UTF-810928 /2003.
   Farmakognózia : növényi drogok farmakobotanikai és fitokémiai vizsgálata / szerk. Szőke Éva, Kéry Ágnes ; [írta Balázs Andrea et al.] ; [közread. a] Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar Farmakognózia Intézet. - Budapest : SE Gyógyszerésztud. Kar, 2003. - 2 db : ill., részben színes ; 24 cm
Példányszám: 600
ISBN 963-9129-48-8
615.322(075.8)
[AN 1036134]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 124, [32] p.
ISBN 963-9129-49-6 fűzött : ár nélkül
615.322(075.8)
[AN 1036135] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 252, [39] p.
Bibliogr.: p. [284-285].
ISBN 963-9129-50-X fűzött : ár nélkül
615.322(075.8)
[AN 1036137] MARC

ANSEL
UTF-810929 /2003.
   Funkcionális élelmiszerek, probiotikumok : 2003. április 25-én ..., Szent István Egyetem Élelmiszertudományi Kar, ... Budapest... : munkaértekezlet összefoglalók = Functional foods, probiotics : 25. 04. 2003, ... SZIE ÉTK, ... Budapest ... : workshop abstracts / rend. MÉTE, SZIE-ÉTK, Flair-Flow. - [Budapest] : [MÉTE], [2003]. - 27, 27 p. ; 25 cm
A magyar és angol nyelvű rész hátlapjával egybekötve
Fűzött : ár nélkül
613.29 *** 663/664 *** 061.3(439-2Bp.)"2003"
[AN 1035576]
MARC

ANSEL
UTF-810930 /2003.
Galambos László
   Fitness tréning bottal / Galambos László. - Balatonkenese ; Veszprém : Viza Kft., 2003. - 87 p. : ill. ; 21 cm
Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 963-210-815-9 fűzött : ár nélkül
613.71
[AN 1035853]
MARC

ANSEL
UTF-810931 /2003.
Gömör Béla (1938-)
   Szubjektíven objektív. - [Budapest] : GMR BT, 2003-. - 21 cm. - (GMR füzetek, ISSN 1589-9683)
Az interjúkat Gömör Béla kész.
616.72-002.77(047.53)
[AN 1036218]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Múlt századi interjúk. - 2003. - 62 p.
ISBN 963-206-857-2 fűzött : ár nélkül
616.72-002.77(047.53)
[AN 1036219] MARC

ANSEL
UTF-810932 /2003.
Hay, Louise L.
The power is within you (magyar)
   Az erő benned van : feltárul előttünk a bennünk rejlő szépség, szeretet és erő / Louise L. Hay ; [ford. Bors Katalin]. - Budapest : Édesvíz, 2003, cop. 1992. - 234 p. ; 21 cm. - (New age, ISSN 1215-6795 ; 8.)
ISBN 963-528-689-9 fűzött : 1990,- Ft
613.865
[AN 1035925]
MARC

ANSEL
UTF-810933 /2003.
Hofmann, Albert
LSD - mein Sorgenkind (magyar)
   LSD : bajkeverő csodagyerekem : egy "varázsszer" felfedezése / Albert Hofmann ; [ford. Bereczky Tamás]. - [Budapest] : Edge 2000 : NDI, 2003. - 195 p. : ill. ; 21 cm. - (Drogtörténet klasszikusai, ISSN 1589-9969)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-210-402-1 fűzött : ár nélkül
613.83(091)
[AN 1035545]
MARC

ANSEL
UTF-810934 /2003.
Hogg, Tracy
Secrets of the baby whisperer (magyar)
   A suttogó titkai / Tracy Hogg és Melinda Blau ; [ford. Szabó Olimpia]. - Budapest : Európa, 2003-. - 24 cm
613.95 *** 37.018.1-053.3 *** 649.1 *** 613.22
[AN 1034835]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A csecsemő gondozása és nevelése. - 2003. - 325 p.
ISBN 963-07-7286-8 kötött : 2000,- Ft
613.95 *** 37.018.1-053.3 *** 649.1 *** 613.22
[AN 1034837] MARC

ANSEL
UTF-810935 /2003.
   Integráció és autizmus / [... szerzői Gaál Éva et al.] ; [kiad. a Nagy Imre Általános Művelődési Központ]. - Budapest : Nagy I. Ált. Művel. Közp., 2001. - 59, [2] p. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 59.
ISBN 963-00-8353-1 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-00-8351-1)
616.89-008.45 *** 376.42
[AN 912220]
MARC

ANSEL
UTF-810936 /2003.
Mühleib, Friedhelm
Fit, schön, gesund - Vitamine (magyar)
   Fitten, szépen, egészségesen : vitaminok / Friedhelm Mühleib ; [ford. Sámoly Emília]. - [Kaposvár] : Holló, [2003]. - 112 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Egészséges életmód, ISSN 1419-9777)
ISBN 963-684-083-0 kötött : ár nélkül
613.2 *** 577.16 *** 615.35
[AN 1036260]
MARC

ANSEL
UTF-810937 /2003.
Papp Lajos (1948-)
   Jöjjön el a te országod.. / Papp Lajos ; [ill. Simon András]. - [Budapest] : Kairosz, 2003. - 310 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-9484-35-0 kötött : 2700,- Ft
61(439)(092)Papp_L.(047.53) *** 894.511-92
[AN 1035138]
MARC

ANSEL
UTF-810938 /2003.
Pléh Csaba (1945-)
   A természet és a lélek : a naturalista megközelítés a pszichológiában / Pléh Csaba. - Budapest : Osiris, 2003. - 404 p. : ill. ; 20 cm. - (Osiris könyvtár. Pszichológia,, ISSN 1219-7718)
Bibliogr.: p. 363-394.
ISBN 963-389-414-X fűzött : 2780,- Ft
159.9.016.123.43
[AN 1034824]
MARC

ANSEL
UTF-810939 /2003.
Richter, Erwin
So lernen Kinder sprechen (magyar)
   Így tanulnak beszélni a gyerekek / Erwin Richter, Walburga Brügge, Katharina Mohs ; [ford. Kammerer Zsófia]. - [Budapest] : Akkord, [2003]. - 93 p. : ill. ; 19 cm. - (A mi gyerekünk, ISSN 1418-8856)
Bibliogr.: p. 92-93.
159.946.3 *** 159.922.7 *** 376.36
[AN 1036012]
MARC

ANSEL
UTF-810940 /2003.
Rogers, Carl R.
On becoming a person (magyar)
   Valakivé válni : a személyiség születése / Carl R. Rogers ; [ford. Simonfalvy László] ; [az előszót írta Peter D. Kramer] ; [az utószót írta Klein Sándor]. - Budapest : Edge 2000, 2003. - 518 p. ; 21 cm. - (Segítünk, ha lehet, ISSN 1418-6586)
Bibliogr.: p. 507-516.
ISBN 963-210-401-3 fűzött : ár nélkül
159.923 *** 615.851
[AN 1035011]
MARC

ANSEL
UTF-810941 /2003.
Rohr, Richard
Das Enneagramm (magyar)
   Az enneagramm : a lélek kilenc arca / Richard Rohr, Anderas[!Andreas] Ebert ; [ford. Tenigl-Takács László]. - [Budapest] : Ursus Libris, 2003. - 269, [4] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-210-077-8 kötött : ár nélkül
159.923 *** 133.25
[AN 1036312]
MARC

ANSEL
UTF-810942 /2003.
Rosenthal, Saul
The new sex over 40 (magyar)
   Szex a negyvenen túl / Saul Rosenthal ; [ford. Wertheimer Gábor]. - [Budapest] : Saxum, [2003]. - 306 p. ; 21 cm
Szex negyvenen túl (borító- és gerinccím)
ISBN 963-9308-68-4 fűzött : 1690,- Ft
613.88-053.9
[AN 1035707]
MARC

ANSEL
UTF-810943 /2003.
Seelig, Hans Peter
Laborwerte - klar und verständlich (magyar)
   Laborleletek - amit a teszt elárul / Hans Peter Seelig, Marion Meiners ; [ford. Kiszlinger Henrietta]. - [Kaposvár] : Holló, [2003]. - 96 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Egészséges életmód, ISSN 1419-9777)
ISBN 963-684-088-1 kötött : ár nélkül
616-074/-078
[AN 1036265]
MARC

ANSEL
UTF-810944 /2003.
Strašnij, Aleksandr
   Természetgyógyászat : ép testben ép lélek / Alexander Sztrasnij ; [az orosz kéziratot ford. Lendvai Endre és Petrovné Ráti Lilla] ; [az előszót írta Klein Sándor] ; [az illusztrációkat kész. Gyulai Líviusz]. - 2. kiad. - Budapest : Edge 2000, 2003. - 269 p. : ill. ; 21 cm. - (Segítünk, ha lehet, ISSN 1418-6586)
ISBN 963-206-898-X fűzött : ár nélkül
615.89(035)
[AN 1035012]
MARC

ANSEL
UTF-810945 /2003.
Szeitzné Szabó Mária
   HACCP ismeretek és közegészségügyi előírások az Európai Unióban és Magyarországon / Szeitzné Szabó Mária ; [kiad. a Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző Kft.]. - Budapest : KIT, cop. 2003. - 161 p. ; 23 cm
Lezárva: 2003. ápr. 15. - Bibliogr.: p. 157-161.
ISBN 963-637-205-5 fűzött : ár nélkül
614.31(4-62)(094)(036) *** 614.31(439)(094)(036) *** 613.2 *** 640.4 *** 339.166.82
[AN 1035390]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

10946 /2003.
   "...egyedül a közhaszon kedvéért..." : tanulmányok a 250 éves magyar szénbányászat tiszteletére : ... a Központi Bányászati Múzeumban 2003. június 13-án megrendezett nemzetközi konferencia előadásait tartalmazza / [... Bircher Erzsébet szerk.]. - [Sopron] : Közp. Bányászati Múz. Alapítvány, 2003. - 176 p. : ill. ; 24 cm. - (A Központi Bányászati Múzeum közleményei, ISSN 1589-9799 ; 2.)
Bibliogr.: p. 164-170. és az előadások végén
ISBN 963-210-399-8 fűzött : ár nélkül
622.33(439)(091) *** 061.3(439-2Bp.)"2003"
[AN 1034864]
MARC

ANSEL
UTF-810947 /2003.
   Kor-kép : dokumentumok és tanulmányok a magyar bányászat 1945 és 1958 közötti történetéből / [... Bircher Erzsébet szerk.]. - [Sopron] : Közp. Bányászati Múz. Alapítvány, 2002. - 262 p. : ill. ; 24 cm + mell. - (A Központi Bányászati Múzeum közleményei, ISSN 1589-9799)
Megj. a Központi Bányászati Múzeum 2002. december 6-án megnyílt időszaki kiállításának alkalmából. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-204-852-0 fűzött : ár nélkül
622(439)"194/195"(093) *** 061.4(439-2Sopron)
[AN 1034861]
MARC

ANSEL
UTF-810948 /2003.
Kozma Erzsébet
   50 éves a Dunai Vasmű energiaellátása, 1953-2003 / [írta Kozma Erzsébet] ; [kiad. Dunaferr Energiaszolgáltató Kft.]. - Dunaújváros : Dunaferr Energiaszolgáltató Kft., 2003. - 160 p. : ill., részben színes ; 27 cm
Bibliogr.: p. 159. - Példányszám: 600
ISBN 963-210-614-8 kötött : ár nélkül
Dunaferr Energiaszolgáltató Kft. (Dunaújváros)
669.1 *** 621.311 *** 061.5(439-2Dunaújváros)(091)
[AN 1036289]
MARC

ANSEL
UTF-810949 /2003.
Munka Margit (1952-)
   4D numerical modeling of petroleum reservoir recovery / Margit Munka, József Pápay. - Budapest : Akad. K., cop. 2001. - XXIII, 279 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-05-7843-3 fűzött : ár nélkül
622.323 *** 622.276 *** 504.03
[AN 916549]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

10950 /2003.
Celko, Joe
Joe Celko's SQL puzzles & answers (magyar)
   SQL fejtörők / Joe Celko ; [ford. Tóth László]. - Budapest : Kiskapu, cop. 2003. - XX, 162 p. ; 24 cm
Fűzött : 1960,- Ft (hibás ISBN 963-9301-53-1)
519.682SQL
[AN 1035511]
MARC

ANSEL
UTF-810951 /2003.
   Informatikai alapok az általános informatika tárgyat tanuló főiskolai hallgatók számára / Annus Gábor [et al.] ; [... szerk. Csallner András Erik, Pitrik József]. - Szeged : JGYF K., 2001. - 204 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött : ár nélkül
681.3(075.8)
[AN 912481]
MARC

ANSEL
UTF-810952 /2003.
   Internet gyakorlati kézikönyv : technikai és jogi tanácsadó cégvezetőknek és informatikusoknak : útmutatók, példák, tanácsok, jogi szabályok / szerk. Gyarmati László ; szerzők Bartal Iván [et al.]. - Budapest : Dashöfer, [2003]. - 2 db : ill. ; 24 cm + CD-ROM
Lezárva: 2003. máj. - Kapcsos borítóban, cserélhető lapokkal
ISBN 963-9313-20-3 füzetlen ár nélkül
681.324Internet(035)
[AN 1035429]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - [836] pag. var.
681.324Internet(035)
[AN 1035431] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - [990] pag. var.
681.324Internet(035)
[AN 1035434] MARC

ANSEL
UTF-810953 /2003.
Kovácsné Cohner Judit
   Adatkezelés az MS Access 2000 alkalmazásával / Kovácsné Cohner Judit, Kovács Tivadar, Ozsváth Miklós. - Budapest : Computerbooks, 2003. - 415 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-618-309-0 fűzött : 3497,- Ft
681.3.016Access
[AN 1035092]
MARC

ANSEL
UTF-810954 /2003.
Ninnes, Michael
Photoshop 7 power shortcuts (magyar)
   Photoshop 7 parancsok / Michael Ninnes ; [ford. Antal Ferenc]. - Budapest : Kiskapu, cop. 2003. - XXVII, 227 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-9301-54-X fűzött : 1960,- Ft
681.3.019 *** 519.688Photoshop
[AN 1035399]
MARC

ANSEL
UTF-810955 /2003.
   Programozási nyelvek / szerk. Nyékyné Gaizler Judit ; [szerzők Ásványi Tibor et al.]. - Budapest : Kiskapu, 2003. - XX, 759 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 717-732.
ISBN 963-9301-47-7 fűzött : 5600,- Ft
519.682
[AN 1035093]
MARC

ANSEL
UTF-8
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

10956 /2003.
   Erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálóinak kézikönyve / [szerk. Arató Csaba, Szabó Iván] ; [közread. a] Magyar Elektrotechnikai Egyesület. - Budapest : MEE, 2001. - 500 p. : ill. ; 24 cm
Példányszám: 800
ISBN 963-9299-04-9 fűzött : ár nélkül
621.3.022 *** 621.316.17
[AN 916597]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

10957 /2003.
   Építész tervezők tűzvédelmi kézikönyve / [közread. a] Hajdú-Bihar Megyei MTESZ Tűzvédelmi Szakosztálya, Gépipari Tudományos Egyesület Tűzvédelmi Szakosztálya. - Debrecen : Hajdú-Bihar M. MTESZ Tűzvédelmi Szakoszt. ; [Budapest] : GTE Tűzvédelmi Szakoszt., 2001. - 104 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött : ár nélkül
699.81 *** 614.84
[AN 914623]
MARC

ANSEL
UTF-810958 /2003.
   National waste management plan for 2003-2008 / [publ. by the Ministry of Environment and Water]. - [Budapest] : Min. of Environment and Water, 2002. - 55 p. ; 30 cm
ISBN 963-210-746-2 fűzött : ár nélkül
628.4(439)"200" *** 504.064(439)"200"
[AN 1035395]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

10959 /2003.
Filep László (1941-)
   Magyar emlékívek katalógusa, 1909-1960 = Ungarische Privat-Vignettenblocks = Hungarian private commemorative miniature sheets / Filep László. - 4. bőv., átd. kiad. - Budapest : RFR Kft., 2001. - 76 p. : ill., színes ; 23 cm
Az előszó német és angol nyelven is
Fűzött : ár nélkül
656.835.91(439)"190/195"(083.8)
[AN 913878]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

10960 /2003.
Cey-Bert Róbert Gyula (1938-)
Balatoni borgasztronómia (német)
   Die Weingastronomie der Balaton-Region : die gegenseitige harmonische Abstimmung der landschaftlich geprägten und der neu kreierten Speisen und der Weine des Balatons und seiner Umgebung - Bezirke Somogy, Zala, Veszprém / Róbert Gyula Cey-Bert ; der Abschnitt "Fremdenverkehr und Tourismus" wurde von Géza Szabó verfasst ; [Übers. Pál Kiss]. - [Budapest] : Paginarum : 2001. - 260 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Ungarischen[!] Weine und Weinanbaugebiete,, ISSN 1587-401X)
ISBN 963-9392-01-4 kötött : ár nélkül
663.2(439)(285.2Balaton) *** 641.87:663.2 *** 641.568(439)(285.2Balaton)(083.12)
[AN 913874]
MARC

ANSEL
UTF-810961 /2003.
A fénycsapdázás kézikönyve (angol)
   The handbook of light trapping / László Nowinszky ed. ; [transl. by Judit Petrányi, Gergely Petrányi]. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2003. - 276 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 221-270.
Kötött : 3500,- Ft (hibás ISBN 963-9290-98-X)
632.936.1 *** 595.7.082.114
[AN 1035667]
MARC

ANSEL
UTF-810962 /2003.
   Gyümölcstermesztési alapismeretek / szerk. Papp János. . - [Budapest] : Mezőgazda, cop. 2003-. - 25 cm
634.1(075.8)
[AN 1034960]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - cop. 2003. - 472 p., XVI t. : ill., részben színes
Bibliogr.: p. 459-472.
ISBN 963-286-018-7 kötött : ár nélkül
634.1(075.8)
[AN 1034961] MARC

ANSEL
UTF-810963 /2003.
Halászati Tudományos Tanácskozás (27.) (2003) (Szarvas)
   XXVII. Halászati Tudományos Tanácskozás : Szarvas, 2003. május 7-8. / [rend., közread. a] Halászati és Öntözési Kutatóintézet. - Szarvas : Halászati és Öntözési Kutint., 2003. - [2], 65 p. ; 24 cm
Előadáskivonatok. - ISSN 0230-8312 = Halászati Tudományos Tanácskozás. - Példányszám: 250
Fűzött : ár nélkül
639.2 *** 639.3 *** 061.3(439-2Szarvas)
[AN 1035573]
MARC

ANSEL
UTF-810964 /2003.
Haraszti Mihály
   Új adatok Esterházy Ferenc tóvárosi parkjának történetéhez / Haraszti Mihály. - Tata : Agora Kvkereskedés, 2003. - [2], 24 p. : ill. ; 21 cm. - (Agora füzetek, ISSN 1589-9764)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 100
ISBN 963-210-347-5 fűzött : ár nélkül
712.3/.7(439-2Tata)(092)Esterházy_F.
[AN 1035082]
MARC

ANSEL
UTF-810965 /2003.
Paszternák Ferenc
   Biozöldségek termesztése / Paszternák Ferenc. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2003. - 149 p. : ill. ; 17 cm. - (Biogazda kiskönyvtár, ISSN 1585-4450)
Bibliogr.: p. 144-146.
ISBN 963-286-003-9 kötött : ár nélkül
635.1/.8 *** 631.147
[AN 1035024]
MARC

ANSEL
UTF-810966 /2003.
Rasztik Viktória
   Az ökokertek növényvédelme / Rasztik Viktória. - Budapest : Mezőgazda, 2003. - 277 p. : ill. ; 17 cm. - (Biogazda kiskönyvtár, ISSN 1585-4450)
Bibliogr.: p. 268-271.
ISBN 963-9358-75-4 kötött : ár nélkül
632 *** 631.147
[AN 1035019]
MARC

ANSEL
UTF-810967 /2003.
Takarmányanalitikai Tanácskozás (3.) (2002) (Keszthely)
   III. Takarmányanalitikai Tanácskozás : Keszthely, 2002. június 20. / [szerk. Vincze László] ; [rend. az] Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet, Veszprémi Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar. - [Budapest] : OMMI, 2003. - 63 p. : ill. ; 30 cm
Előadáskivonatok. - Spirál fűzéssel
Fűzött : ár nélkül
636.085.1 *** 663/664.017 *** 543.06 *** 061.3(439-2Keszthely)
[AN 1036308]
MARC

ANSEL
UTF-810968 /2003.
   Útmutató a közös agrárpolitika gyakorlati alkalmazásához / [szerzők Jellen Sándorné et al.]. - [Budapest] : Perfekt, [2003]. - 72 p. ; 21 cm
ISBN 963-394-498-8 fűzött : ár nélkül
338.43(4-62) *** 338.43(439)
[AN 1034958]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

10969 /2003.
   A 100 legjobb sütemény : mindennapi és különleges recept nem csak ínyenceknek / [szerk. Mózes István Miklós]. - [Kistarcsa] : STB Kv., cop. 2002. - 79 p. ; 20 cm
A gerincen számozási adatként: 15
ISBN 963-9266-33-7 fűzött : ár nélkül
641.852(083.12)
[AN 1036100]
MARC

ANSEL
UTF-810970 /2003.
Adler Aladárné Rand Giti
   A zsidó háziasszony könyve : hasznos tudnivalók : kóser szakácskönyv : 4 személyre / irta Giti néni. - Repr. kiad. - [Budapest] : S&T, [2003]. - 244 p. ; 23 cm
Eredeti kiadása: Kecskemét : Ábrahám, 1935
ISBN 963-206-957-9 kötött : ár nélkül
641.568(=924)(083.12) *** 641.565(083.12) *** 296
[AN 1035145]
MARC

ANSEL
UTF-810971 /2003.
Conran, Terence
Kitchens (magyar)
   A konyha : az otthon szíve / Terence Conran ; [ford. Gyárfás Vera és Káldos Zsolt]. - Budapest : Park, cop. 2003. - 223 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-530-668-7 * kötött : 8500,- Ft
643.3
[AN 1035863]
MARC

ANSEL
UTF-810972 /2003.
Lurz Gerda
   A 100 legjobb palacsinta : mindennapi és különleges recept nem csak ínyenceknek / Lurz Gerda. - [Kistarcsa] : STB Kv., cop. 2001. - 79 p. ; 20 cm
A gerincen számozási adatként: 2
ISBN 963-03-6767-X fűzött : ár nélkül
641.55(083.12)
[AN 1036101]
MARC

ANSEL
UTF-810973 /2003.
Patay László (1939-2003)
   Az ember főztje / Patay László ; Győrfi Sándor grafikáival ; [kiad. ... Karcag városa és Vas megye]. - Budapest : Püski ; Karcag : Karcag városa ; Szombathely : Vas megye, 2003. - 318 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-9906-08-5 kötött : 2890,- Ft
641.55(083.12) *** 392.8(=945.11)
[AN 1035543]
MARC

ANSEL
UTF-810974 /2003.
Solymár József (1929-)
   Palóc lakoma : ízek és emlékek / Solymár József. - Salgótarján : Palócföld [Szerk.], 2003. - 99 p. ; 21 cm. - (Palócföld könyvek, ISSN 0209-7591)
ISBN 963-7284-35-4 fűzött : ár nélkül
641.55(083.12) *** 641.568(439-2Mátraballa) *** 392.8(=945.11)(439-2Mátraballa)
[AN 1035514]
MARC

ANSEL
UTF-810975 /2003.
Werner, Kordula
Milka - das Kochbuch (magyar)
   Milka szakácskönyv / Kordula Werner ; [ford. Mészáros Dóra]. - Budapest : Egmont, 2001. - 80 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 963-627-679-X kötött : ár nélkül
641.852(083.12)
[AN 916629]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

10976 /2003.
Berdâev, Nikolaj Aleksandrovič
Pravda i ložʹ kommunizma (magyar)
   A kommunizmus igazságai és hazugsága / Nyikolaj Bergyajev ; [ford. Révész Mária Magdolna]. - [Budapest] : Kairosz, 2003. - 156 p. ; 19 cm
ISBN 963-9406-99-6 fűzött : 1980,- Ft
1(47)Berdâev,_N._A. *** 141.82(47) *** 329.15(47)
[AN 1035130]
MARC

ANSEL
UTF-810977 /2003.
Ficino, Marsilio
   Platonikus írások / Marsilio Ficino ; [ford. Vassányi Miklós] ; [az előszót és a jegyzeteket írta Elisabeth Blum, Paul Richard Blum és Thomas Leinkauf]. - Budapest : Szt. István Társ., 2003. - 230, [2] p. ; 17 cm. - (Fides et ratio, ISSN 1588-5461 ; 3.)
Kész. a "Traktate zur platonischen Philosophie" c. kiad. alapján. - Bibliogr.: p. 225-[231.] és a jegyzetekben
ISBN 963-361-407-4 fűzött : 1600,- Ft
Ficino, Marsilio
1(45)Ficino_M. *** 141.131 *** 1(45)(092)Ficino_M. *** 012Ficino_M.
[AN 1035132]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

10978 /2003.
Alkhalidi, Hussain
   Nyilvánvaló bizonyítékok Muhammad (Allāh kegyelme és békéje reá) prófétaságának igaz voltára / írta Hussain Alkhalidi ; ford. Abdul Fattah Munif. - Budapest : [s.n.], 2002. - 20 p. ; 15 cm
Fűzött : ár nélkül
297
[AN 1036318]
MARC

ANSEL
UTF-810979 /2003.
Anderson, Neil
In search of the source (magyar)
   Szavak nyomában : egy bibliafordítás kalandos története Pápua Új-Guineában / Neil Anderson, Hyatt Moore ; [ford. Tímár Csabáné] ; [kiad. a ... Wycliffe Bibliafordítók Egyesülete]. - Budapest : Harmat ; [Eger] : Wycliffe Bibliafordítók Egyesülete, cop. 2003. - 165 p. ; 20 cm
ISBN 963-9148-82-2 fűzött : ár nélkül
22=03=992.3 *** 266.2(954)
[AN 1034954]
MARC

ANSEL
UTF-810980 /2003.
Antalffy Tibor (1933-)
   Mi volt előbb? Isten vagy ősrobbanás / Antalffy Tibor. - [Budapest] : Novella, cop. 2003. - 190 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9442-13-5 fűzött : 2490,- Ft
213 *** 524.85
[AN 1034840]
MARC

ANSEL
UTF-810981 /2003.
Augustinus Aurelius
   Magyarázatok a hitvalláshoz / Szent Ágoston ; [ford. és a jegyzeteket írta Heidl György] ; [... szerk. Herczeg Zsuzsanna]. - Budapest : Paulus Hungarus : Kairosz, 2003. - 234 p. ; 19 cm. - (Catena. Fordítások,, ISSN 1587-2580 ; 4.)
Tart.: A hit és a hitvallás ; A keresztény küzdelem ; Beszéd a hitvallásról hitjelölteknek. - Egys. cím: De fide et symbolo ; De agone Christiano ; Sermo ad catechumenos de symbolo. - Bibliogr.: p. 223-225.
ISBN 963-9484-31-8 fűzött : 2400,- Ft
238.2 *** 276 *** 871-97=945.11
[AN 1036031]
MARC

ANSEL
UTF-810982 /2003.
Bennett, Richard A.
Food for faith (magyar)
   A hit tápláléka : ...hogy hited megerősödjön / Richard A. Bennett. - 3. kiad. - Budapest : Evangéliumi K. és Iratmisszió, 2003, cop. 1995. - 108 p. ; 20 cm
ISBN 963-9434-44-2 fűzött : ár nélkül
244 *** 234.2
[AN 1036113]
MARC

ANSEL
UTF-810983 /2003.
Brooks, Keith L.
Practical Bible doctrine (magyar)
   Bibliai tanítások alapjai / írta Keith Brooks ; [ford. Ruzsa-Nagy Zoltán, Muszka Andrea, Láng Emese] ; [közread. a] TBL Magyarország Alapítvány. - [Budapest] : TBL Mo. Alapítvány, cop. 2003. - 83 p. ; 20 cm
ISBN 963-86304-7-7 fűzött : ár nélkül
Biblia
238.1(02.053.2)(076) *** 284
[AN 1036108]
MARC

ANSEL
UTF-810984 /2003.
Catechista: primi passi (magyar)
   A hitoktatók első lépései / [... ford. Szőke János]. - Budapest : Don Bosco, 2003. - 136 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9455-19-9 fűzött : ár nélkül
268(072) *** 372.82(072)
[AN 1034756]
MARC

ANSEL
UTF-810985 /2003.
Claude-Jean-Marie frère
Prier en langues (magyar)
   A nyelvek adománya / Fr. Claude-Jean-Marie ; [ford. Czitrovszkyné Sziebert Monika]. - Homokkomárom : Nyolc Boldogság Katolikus Közösség, 2003. - 64, [3] p. ; 17 cm. - (Megújulás és karizmák, ISSN 1587-8716 ; 3.)
ISBN 963-210-201-0 fűzött : 490,- Ft
248.214
[AN 1034786]
MARC

ANSEL
UTF-810986 /2003.
Dávid Katalin (1923-)
   A kereszt mint jel és ereklye az Árpád-kori Magyarországon / Dávid Katalin. - Budapest : Szt. István Társ., 2003. - 26 p. ; 21 cm. - (Haza a magasban, ISSN 1588-9491 ; 8.)
ISBN 963-361-467-8 fűzött : ár nélkül
246.6(439)"10/12" *** 003.62
[AN 1035199]
MARC

ANSEL
UTF-810987 /2003.
Donin, Hayim Halevy
To be a Jew (magyar)
   Zsidónak lenni : kalauz a zsidóság előírásainak betartásához / Hayim Halevy Donin ; ford. Naftali Kraus és Mikes Katalin. - Budapest : Göncöl, 2003, cop. 1998. - 286 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9183-40-7 fűzött : 1990,- Ft
296 *** 39(=924)
[AN 1035976]
MARC

ANSEL
UTF-810988 /2003.
Erdő Péter (1952-)
   Hivatalok és közfunkciók az egyházban / Erdő Péter. - Budapest : Szt. István Társ., 2003. - 132 p. ; 20 cm. - (Bibliotheca Instituti Postgradualis Iuris Canonici Universitatis Catholicae de Petro Pázmány nominatae. III., Studia,, ISSN 1585-857X ; 5.)
Bibliogr.: p. 118-132.
ISBN 963-361-423-6 fűzött : ár nélkül
262.14 *** 348.3
[AN 1036068]
MARC

ANSEL
UTF-810989 /2003.
Ferrero, Bruno
Parabole e storie (magyar)
   Hasonlatok és történetek : iskolai, hitoktatási segédkönyv / Bruno Ferrero ; [... ford. Jászay Magda]. - Budapest : Don Bosco, 2003. - 316 p. ; 21 cm
ISBN 963-9455-18-0 fűzött : ár nélkül
268(072) *** 37.034(072) *** 37.017.93(072)
[AN 1034757]
MARC

ANSEL
UTF-810990 /2003.
Fitch, Alger
Reading between the lines (magyar)
   Üzenet a sorok között : az Újszövetség 27 könyve mögött levő egyetlen cél fölfedezése / Alger Fitch ; [ford. Köves Gábor] ; [... a m. nyelvű kiadásban közrem. Literature and Teaching Ministries]. - Budapest : [Nk. Okt. Szolgálat Alapítvány] ; Joplin, [Mo.] : Lit. and Teaching Ministries, 2003. - 186 p. ; 20 cm
Közread. a Nemzetközi Oktató Szolgálat Alapítvány. - Bibliogr.: p. 185-186.
ISBN 963-204-034-1 fűzött : ár nélkül
Biblia. Újszövetség.
225.07
[AN 1034952]
MARC

ANSEL
UTF-810991 /2003.
Freiwillige in Gottes Armee (magyar)
   Nem kímélték életüket : képek az evangélium terjesztéséről. - Budapest : Evangéliumi K. és Iratmisszió, 2003. - 104 p. ; 20 cm
ISBN 963-9434-47-7 fűzött : ár nélkül
266.2(100)(091)
[AN 1036111]
MARC

ANSEL
UTF-810992 /2003.
Gyulay Endre (1930-)
   Egyház és magyarság : írások, beszédek, interjúk / Gyulay Endre ; [... szerk. Bíró Zoltán és Soós Viktor]. - Lakitelek : Antológia, 2003. - 289 p. ; 20 cm. - (Hazai műhely könyvek, ISSN 1589-8067 ; 1.)
ISBN 963-9354-24-4 fűzött : ár nélkül
261 *** 323(439)"199"
[AN 1035083]
MARC

ANSEL
UTF-810993 /2003.
Ham, Ken
The answers book (magyar)
   Kérdések a kezdethez : a teremtés logikája / Ken Ham, Jonathan Sarfati, Carl Wieland ; Don Batten szerk. ; Werner Gitt elő- és utószavával. - Budapest : Evangéliumi K. és Iratmisszió, 2003. - 264 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9434-29-9 fűzött : ár nélkül
213 *** 575.8
[AN 1036115]
MARC

ANSEL
UTF-810994 /2003.
Horváth Ferenc Ciprián (1938-)
   Az igehirdetés teológiája / Horváth Ferenc Ciprián. - [Pannonhalma] : [Bencés K.], [2003]. - 145 p. ; 20 cm. - (Pannonhalmi füzetek, ISSN 1219-4794 ; 12.)
Várszegi Asztrik előszavával
ISBN 963-9053-57-0 fűzött : ár nélkül
251
[AN 1035133]
MARC

ANSEL
UTF-810995 /2003.
   "Karitász a boldogabb családokért" : nemzetközi tudományos konferencia : Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola, 2002. szeptember 5-6. / [... szerk. Trosits András]. - [Veszprém] : Veszprémi Érseki Hittud. Főisk., [2003]. - 205 p. : ill. ; 21 cm. - (Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola. Konferencia sorozat,, ISSN 1588-9939 ; 2.)
ISBN 963-206-630-8 fűzött : ár nélkül
266.3 *** 173 *** 364.65-058.8(439) *** 061.3(439-2Veszprém)
[AN 1036277]
MARC

ANSEL
UTF-810996 /2003.
Kavanaugh, John F.
Following Christ in a consumer society (magyar)
   Krisztus követése a fogyasztói társadalomban : a kulturális szembenállás lelkisége / John F. Kavanaugh ; [ford. Jávorné Barsi Boglárka]. - [Budapest] : Ursus Libris, 2003. - 271 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 241-269.
ISBN 963-210-076-X fűzött : ár nélkül
261.6
[AN 1036310]
MARC

ANSEL
UTF-810997 /2003.
Kiss Enikő
   Az iszlám Magyarországon és Közel-Keleten : tanulmányok a magyarországi és iszlám világ muszlimjainak életéből / Kiss Enikő, Anwar Aimen, Csiszár Andrea. - Budapest : MTA PTI Etnoregionális Kutközp., 2002. - 69 p. : ill. ; 30 cm. - (MTA PTI Etnoregionális Kutatóközpont munkafüzetek, ISSN 1416-8391 ; 93.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9218-79-0 fűzött : 900,- Ft
297(439) *** 297(5-011)
[AN 1035053]
MARC

ANSEL
UTF-810998 /2003.
Kiss Sebestyén
   "Pogány" kereszténység - "keresztény" pogányság: Arnobius, egy Kr. u. IV. századi apologéta : egy tudományos probléma jelenlegi állása / Kiss Sebestyén. - Debrecen : DEENK, 2002. - p. 33-50. ; 24 cm. - (A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtárának közleményei, ISSN 1588-6468 ; 2. = 228.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Klny.: Könyv és könyvtár, ISSN 0139-1305, 24. köt. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-472-733-6 fűzött : ár nélkül
276(092)Arnobius *** 239
[AN 1035176]
MARC

ANSEL
UTF-810999 /2003.
Kozma Emese
   Bűn, megtérés, bocsánat - a tesuva / Kozma Emese. - Budapest : MTA PTI Etnoregionális Kutközp., 2003. - 77 p. ; 30 cm. - (MTA PTI Etnoregionális Kutatóközpont dokumentum-füzetek, ISSN 1417-2968 ; 21.)
Bibliogr.: p. 53.
ISBN 963-9218-83-9 fűzött : 800,- Ft
296.4 *** 39(=924)
[AN 1035063]
MARC

ANSEL
UTF-811000 /2003.
Kulifay Albert (1921- )
   "Feledésbe ne menjen" : a Külső-Somogyi Református Egyházmegye, a Nagycsepelyi Református Egyház, a Nagycsepelyi Református Iskola, a Teleki filia, és a Kötcsei filia története / Kulifay Albert. - Pápa : PRTA, 2003. - 148 p. ; 20 cm. - (Pápai eperfa könyvek, ISSN 1586-8249 ; 8.)
ISBN 963-210-592-3 fűzött : ár nélkül
Küső-Somogyi Református Egyházmegye.
284.2(439-03Külső-SomogyiReformátusEgyházmegye)
[AN 1036004]
MARC

ANSEL
UTF-811001 /2003.
Langenberg, Heinrich
Der Galaterbrief (magyar)
   A galatákhoz írt levél : a feltétel nélküli kegyelem és az isteni igazságosság kérdése / Heinrich Langenberg. - Budapest : Evangéliumi K. és Iratmisszió, 2003. - 80 p. ; 20 cm
ISBN 963-9434-46-9 fűzött : ár nélkül
Biblia. Újszövetség. Pál apostol levelei.
227.4.07
[AN 1036097]
MARC

ANSEL
UTF-811002 /2003.
Lubich, Chiara
Era bellissima... (magyar)
   Gyönyörű volt.. : Chiara Lubich Máriáról beszél a Fokoláre Mozgalomhoz tartozó kisgyerekeknek / [ford. Bartus Sándor] ; [ill. Christiane Heinsdorff] ; [kiad. az Új Város Alapítvány]. - Budapest : Új Város Alapítvány, cop. 2003. - 53 p. : ill., színes ; 23x23 cm
ISBN 963-86311-9-8 kötött : ár nélkül
232.931(02.053.2) *** 244(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 1035540]
MARC

ANSEL
UTF-811003 /2003.
Lüscher, Albert
Selig sind, die da Leid tragen... (magyar)
   Boldogok, akik sírnak.. ; Amit az ember vet, azt fogja aratni ; Aki énhozzám jön, azt én nem küldöm el / Albert Lüscher. - Budapest : Evangéliumi K. és Iratmisszió, 2003. - 30 p. ; 19 cm
Egys. cím: Selig sind, die da Leid tragen... ; Was der Mensch sät, das wird er ernten ; Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstossen
ISBN 963-9434-34-5 fűzött : ár nélkül
244
[AN 1036104]
MARC

ANSEL
UTF-811004 /2003.
   Magyar református egyházak javainak tára : a határontúli református gyülekezetek templomai, felszerelési tárgyai, könyv és iratanyaga / [főszerk. ... Tenke Sándor] ; [kiad. az Országos Református Gyűjteményi Tanács]. - Budapest : Orsz. Ref. Gyűjt. Tcs., 1999-. - 24 cm
Az 5. köt. alcíme: A határontúli református gyülekezetek iparművészeti emlékei. - Gerinccím: A magyar református egyházak gyűjteményi összeírása
ISBN 963-00-4460-9
284.2(477.87) *** 247(477.87)
[AN 905168]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Kárpátaljai Református Egyház. Ungi Egyházmegye / [szerk. Küllős Imre, P. Szalay Emőke] ; szerzők Felhősné Csiszár Sarolta [et al.]. - 2001. - 332 p. : ill.
Bibliogr.: p. 265-270. - Példányszám: 600
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-00-4461-7)
Ungi Református Egyházmegye.
284.2(477.87) *** 247(477.87)
[AN 921528] MARC

ANSEL
UTF-8


   5., Kárpátaljai Református Egyház : tanulmánykötet / [szerk. Küllős Imre, P. Szalay Emőke] ; szerzők Felhősné Csiszár Sarolta [et al.]. - 2002. - 392 p. : ill.
Bibliogr. a tanulmányok végén. - Példányszám: 600
ISBN 963-206-009-1 fűzött : ár nélkül
284.2(477.87) *** 247(477.87)
[AN 1036035] MARC

ANSEL
UTF-811005 /2003.
Mikó Gyula
   "Hedera poetica" : a Felvinczi Sándor temetésére írott latin gyászversek vizsgálata / Mikó Gyula. - Debrecen : DEENK, 2002. - p. 71-104. ; 24 cm. - (A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtárának közleményei, ISSN 1588-6468 ; 4. = 230.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Klny.: Könyv és könyvtár, ISSN 0139-1305, 24. köt. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-472-735-2 fűzött : ár nélkül
Felvinczi Sándor (1642-1686)
284.2(439)(092)Felvinczi_S. *** 871(439)(091)-193"16"
[AN 1035181]
MARC

ANSEL
UTF-811006 /2003.
Ökumenikus Hitoktatói Fórum, (2002) (Veszprém)
   Ökumenikus Hitoktatói Fórum : Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola, 2002. május 17. / [szerk. Trosits András]. - [Veszprém] : Veszprémi Érseki Hittud. Főisk., [2002]. - 69 p. : ill. ; 21 cm. - (Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola. Konferencia sorozat,, ISSN 1588-9939 ; 3.)
ISBN 963-206-558-1 fűzött : ár nélkül
268 *** 261.8 *** 061.3(439-2Veszprém)
[AN 1035534]
MARC

ANSEL
UTF-811007 /2003.
Orbán Imre (1961-)
   "Ecce, iam vici mundum!" : Antiochiai Szent Margit tisztelete Magyarországon / Orbán Imre. - Budapest : METEM, 2001. - 233 p., [24] t. : ill., részben színes ; 24 cm. - (METEM-könyvek, ISSN 1217-2669 ; 32.)
Bibliogr.: p. 222-233.
ISBN 963-8472-68-5 fűzött : ár nélkül
Margit, Szent, Antiochiai.
235.3(092)Margit_Antiochiai
[AN 915018]
MARC

ANSEL
UTF-811008 /2003.
Pacot, Simone
L'évangélisation des profondeurs (magyar)
   A mélységek evangelizációja / Simone Pacot ; [ford. Somorjai Gabriella]. - Magyarszék : Sarutlan Kármelita Nővérek, 2003. - 300 p. ; 18 cm. - (A Kármel látóhatára, ISSN 1419-3051)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-210-006-9 fűzött : 630,- Ft
242
[AN 1035537]
MARC

ANSEL
UTF-811009 /2003.
   "Patrona Hungariae" : Mária-tisztelet a művészetben és a néphagyományban : [a Csornai Múzeum millenniumi kiállításának, 2001. augusztus 10 - 2002. április 30., katalógusa] : köszöntő kötet dr. Horváth L. Ödön premontrei apát, csornai prépost prelátus aranymiséjére, 2002. június 29. / szerk. Szalontay Judit. - Csorna : Csornai Múzeumért Kult. Alapítvány, 2002. - 95 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Csornai múzeumi füzetek, ISSN 1418-1061 ; 3.)
ISBN 963-202-612-8 fűzött : ár nélkül
232.931.8(439) *** 73/76.046.3 *** 061.4(439-2Csorna)
[AN 934664]
MARC

ANSEL
UTF-811010 /2003.
   "Patrona Hungariae" : Mária-tisztelet a művészetben és a néphagyományban : [a Csornai Múzeum millenniumi kiállításának, 2001. augusztus 10 - 2002. április 30., katalógusa] : Maria-Verehrung in der Kunst und in der Volksüberlieferung : [Katalog von der millenaren Ausstellung des Museums in Csorna, 10. August 2001 - 30. April 2002] / szerk. ... Szalontay Judit. - Csorna : Csornai Múzeumért Kult. Alapítvány, 2003. - 110 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Csornai múzeumi füzetek = Csornaer Museumshefte,, ISBN 1418-1061 ; ; 4.)
A bev. és a képaláírások német nyelven is
ISBN 963-210-612-1 fűzött : ár nélkül
232.931.8(439) *** 73/76.046.3 *** 061.4(439-2Csorna)
[AN 1035520]
MARC

ANSEL
UTF-811011 /2003.
"Patrona Hungariae" (német) (röv. kiad.)
   "Patrona Hungariae" : Maria-Verehrung in der Kunst und in der Volksüberlieferung : [Katalog von der millenaren Ausstellung des Museums in Csorna, 10. August 2001 - 30. April 2002] : Begrüssungsband anlässlich der Jubiläumsmesse von dem Prämonstratenserabt und Csornaer Propst-Prälat dr. Ödön Horváth L., 29. Juni 2002 / zsgest. von Judit Szalontay. - Csorna : Kulturelle Stieftung[!Stiftung] fürs Museum in Csorna, 2003. - 77 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Csornaer Museumshefte,, ISBN 1418-1061 ; ; 3.)
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-202-612-8)
232.931.8(439) *** 73/76.046.3 *** 061.4(439-2Csorna)
[AN 1035206]
MARC

ANSEL
UTF-811012 /2003.
Prince, Derek
The foundation series (magyar)
   A Biblia alaptanításai / Derek Prince ; [ford. Uzoni Péter] ; [a fordítást átd. ... Surjányi Csaba]. - 4. jav. kiad. - Budapest : [Hit Gyülekezete], 2003-. - 18 cm. - (Karizmatikus klasszikusok)
Megj. "A kereszténység hat alaptanítása" címmel is
Biblia
23/28 *** 22
[AN 969798]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., A Jordántól pünkösdig. - 2003. - 215 p.
ISBN 963-7453-84-9 fűzött : ár nélkül
265.1
[AN 1035867] MARC

ANSEL
UTF-811013 /2003.
Rapcsányi László (1925-)
   Szent Péter széke fényben és árnyékban / Rapcsányi László. - Szeged : Agapé, 2003. - 200 p. : ill. ; 20 cm. - (Scientia Christiana, ISSN 1218-4950 ; 11.)
Bibliogr.: p. 197. és a jegyzetekben
ISBN 963-458-265-6 fűzött : ár nélkül
282(100)(091) *** 262.13(091)
[AN 1036055]
MARC

ANSEL
UTF-811014 /2003.
Real Navarro, Jose
C'era una volta... al catechismo (magyar)
   Egyszer volt, hol nem volt.. : történetek 8-11 éves gyerekek keresztény neveléséhez / José Real Navarro ; [... ford. Szőke János]. - Budapest : Don Bosco, 2003. - 152, [3] p. ; 21 cm
ISBN 963-9455-20-2 fűzött : ár nélkül
268(072) *** 37.034(072) *** 37.017.93(072)
[AN 1034755]
MARC

ANSEL
UTF-811015 /2003.
Sanders, Jim
   Ímé, eljövök hamar : Jelenések 1. / Jim Sanders ; [kiad. Krisztus Szeretete Egyház]. - 2. kiad. - Budapest : Krisztus Szeretete Egyház, 2003. - 135 p. ; 21 cm
ISBN 963-206-863-7 fűzött : ár nélkül
236 *** 228.07
[AN 1037635]
MARC

ANSEL
UTF-811016 /2003.
Scataglini, Sergio
The twelwe transgressions (magyar)
   A tizenkét bűn / Sergio Scataglini. - [Budapest] : Németh J., 2003. - 232 p. ; 20 cm
ISBN 963-430-504-0 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-430-540-0)
241.4
[AN 1035527]
MARC

ANSEL
UTF-811017 /2003.
Semjén Zsolt (1962-)
   Egyházpolitika, egyház és politika - tegnap és ma / Semjén Zsolt. - Budapest : Szt. István Társ., 2003. - 48 p. ; 21 cm. - (Haza a magasban, ISSN 1588-9491 ; 7.)
ISBN 963-361-462-7 fűzött : ár nélkül
261.7(439) *** 322(439)
[AN 1035198]
MARC

ANSEL
UTF-811018 /2003.
Warns, Else Natalie
Bibliodrama als Prozess (magyar)
   Jerikó rózsája : a bibliodráma kézikönyve / Else Natalie Warns, Heinrich Fallner ; [ford. Falvay Dóra]. - Budapest : Kálvin : Luther, 2003. - 247 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 239-242.
ISBN 963-300-947-2 fűzött : 2100,- FtISBN 963-7470-92-1
22.046 *** 615.851.6 *** 615.851.84
[AN 1035006]
MARC

ANSEL
UTF-811019 /2003.
Wheat, Ed
Love life for every married couple (magyar)
   Szerelemről minden házaspárnak / Ed Wheat és Gloria Okes Perkins ; [ford. Köves Gábor] ; [... kiad. a Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]. - Budapest : KIA, 2003. - 319 p. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-04-7107-8)
265.5 *** 173.1 *** 241
[AN 1035971]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

11020 /2003.
Balogh Károly
   A Budapesten élők időfelhasználása, 1986/1987 és 1999/2000 / [kész. Balogh Károly ..., Bognár Virág]. - Budapest : KSH, 2003. - 149 p. : ill. ; 30 cm + CD-ROM. - (Életmód-időmérleg, ISSN 1586-2682)
ISBN 963-215-622-6 fűzött : 2800,- Ft
316.728(439-2Bp.)"1986/2000" *** 379.8(439-2Bp.)"1986/2000"
[AN 1035090]
MARC

ANSEL
UTF-811021 /2003.
   Borsod-Abaúj-Zemplén megye országgyűlési választókerületei : területi adattár, 1996-2000 / [összeáll. Fejes László, Zilahy Edina] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatóság. - Miskolc : KSH BAZ M. Ig., 2001. - 51, [4] p. : ill. ; 29 cm
Fűzött : 2000,- Ft
312(439.134)(083.41)
[AN 912231]
MARC

ANSEL
UTF-811022 /2003.
   Család és népesség - itthon és Európában / szerk. Spéder Zsolt ; [közread. a] KSH Népességtudományi Kutatóintézet ... - Budapest : KSH NKI : Századvég, 2003. - 560 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9211-61-3 kötött : ár nélkül
312.8(439)"199"(083.41) *** 312.8(4)"199"(083.41) *** 316.356.2(439)"199"(083.41) *** 316.356.2(4)"199"(083.41)
[AN 1036000]
MARC

ANSEL
UTF-811023 /2003.
   Cselekvéselmélet és társadalomkutatás : in memoriam Csontos László / szerk. Gál Róbert Iván, Szántó Zoltán ; [közread. a] Közgazdasági Szemle Alapítvány. - Budapest : Közgazdasági Szemle Alapítvány, 2003. - 461 p. : ill. ; 24 cm
Az 1998. nov. 27-28-án Budapesten rendezett emlékkonferencia előadásai. - Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-206-828-9 fűzött : ár nélkül
316.282 *** 519.816 *** 65.012.122 *** 061.3(439-2Bp.)"1998"
[AN 1034851]
MARC

ANSEL
UTF-811024 /2003.
   Elitek és piaci kultúraváltások / Szakál Gyula, Udvarhelyi Éva Tessza, A. Gergely András szerk. - Budapest : MTA PTI Etnoregionális Kutközp., 2002. - 185 p. : ill. ; 30 cm. - (MTA PTI Etnoregionális Kutatóközpont munkafüzetek, ISSN 1416-8391 ; 89.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9218-76-6 fűzött : 1900,- Ft
316.344.4 *** 316.42 *** 316.7
[AN 1035036]
MARC

ANSEL
UTF-811025 /2003.
Fehérvári Marcell
   A modern nagyváros metafizikája : egy kísérlet a városantropológia hazai kezdeteihez / Fehérvári Marcell. - Budapest : MTA PTI Etnoregionális Kutközp., 2002. - 39 p. ; 30 cm. - (MTA PTI Etnoregionális Kutatóközpont munkafüzetek, ISSN 1416-8391 ; 92.)
Bibliogr.: p. 35.
ISBN 963-9218-78-2 fűzött : 450,- Ft
316.334.56 *** 911.375
[AN 1035049]
MARC

ANSEL
UTF-811026 /2003.
Gordos Ágnes
   A roma és nem roma általános iskolás gyermekek rizikómagatartása / Gordos Ágnes. - Budapest : MTA PTI Etnoregionális Kutközp., 2002. - 41 p. ; 30 cm. - (MTA PTI Etnoregionális Kutatóközpont dokumentum-füzetek, ISSN 1417-2968 ; 20.)
Bibliogr.: p. 37-38.
Fűzött : 500,- Ft (hibás ISBN 963-9218-75-8)
312.6-053.2(439)(083.41) *** 371.7(439)(083.41) *** 376.7(=914.99)(439)(083.41)
[AN 1035059]
MARC

ANSEL
UTF-811027 /2003.
Griffin, Em
Getting together (magyar)
   Együtt-lét : mitől jó egy csoport? / Em Griffin ; [ford. Szabó Ágnes] ; [ill. Lente István]. - [Budapest] : Harmat, cop. 2003. - 239 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9148-84-9 fűzött : ár nélkül
316.45
[AN 1034947]
MARC

ANSEL
UTF-811028 /2003.
Homišinová, Mária
   Slovenská inteligencia v Maďarsku v zrkadle sociologického výskumu : vybrané výsledky skúmania stavu etnickej identity / Mária Homišinová ; [vydal Výskumný ústav Slovákov v Mad'arsku ...]. - Békešská Čaba : Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, 2003. - 301 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 258-272. - Összefoglalás angol és magyar nyelven
ISBN 963-206-993-5 fűzött : ár nélkül
316.343.652(=854)(439)"199" *** 316.63(=854)(439)"199" *** 316.347(=854)(439)"199"
[AN 1036323]
MARC

ANSEL
UTF-811029 /2003.
Kiss Judit
   Munka a cigányoknál mint identifikációs értékkategória / Kiss Judit. - Budapest : RTF, 2002. - 15 p. ; 25 cm. - (Rendvédelmi füzetek, ISSN 1585-1249 ; 2002/31.)
ISBN 963-9405-69-8 fűzött : ár nélkül
316.347(=914.99)(439) *** 331(439) *** 316.752(=914.99)(439)
[AN 1035681]
MARC

ANSEL
UTF-811030 /2003.
Kovács Imre (1913-1980)
   Tanulmányok, 1935-1947 / Kovács Imre ; [szerk. és az utószót írta Szabó A. Ferenc] ; [kiad. az Írott Szó Alapítvány]. - Budapest : M. Napló : Írott Szó Alapítvány, cop. 2003. - 435 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 431-433.
ISBN 963-86274-8-4 kötött : 3584,- Ft
316.343.64(439)"193/194" *** 308(439)"193/194" *** 894.511-92
[AN 1035118]
MARC

ANSEL
UTF-811031 /2003.
Kovats, Martin
   A romaügy politikai kialakulása Magyarországon : az előadás a Humanista Társadalmi Egyetemen hangzott el, 2003. február 16-án, Budapesten / Martin Kovats. - Budapest : Humanista Társadalmi Egy., 2003. - 20 p. ; 21 cm. - (Humanista Társadalmi Egyetem füzetei, ISSN 1589-9853 ; 1.)
ISBN 963-210-185-5 fűzött : ár nélkül
316.347(=914.99)(439)"199" *** 323.15(=914.99)(439)"199" *** 061.3(439-2Bp.)"2003"
[AN 1035079]
MARC

ANSEL
UTF-811032 /2003.
   Magyarország lakosainak véleménye az EU csatlakozásról / [közread. az] Euro-Midi, Kód Gazdasági és Médiakutató Intézet. - Budapest : Euro-Midi Kft. : Kód Gazd. és Médiakut. Int., 2001. - 44 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-00-8622-0 fűzött : 800,- Ft
316.65(439)(083.41) *** 327.39(4-62)
[AN 916754]
MARC

ANSEL
UTF-811033 /2003.
   Rendi társadalom - polgári társadalom / [szerk. Á. Varga László] ; [közread. a Nógrád Megyei Levéltár]. - Salgótarján : Nógrád M. Lvt., 1987-. - 23 cm
Változó közreadóval, változó mérettel
ISBN 963-7243-02-X
301.18(439)"16/19"(061.3) *** 316.32(439)
[AN 30784]
MARC

ANSEL
UTF-8


   6., Írástörténet - szakszerűsödés : a Hajnal István Kör velemi konferenciája, 1992. szeptember 10-12. / [szerk. Sasfi Csaba]. - 2001. - 159 p.
A konferencia előadásai. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7227-11-3 kötött : ár nélkül
930.85(439)"10/18" *** 316.3(439)"10/18" *** 09(439)"10/18" *** 061.3(439-2Velem)
[AN 1036334] MARC

ANSEL
UTF-811034 /2003.
Tabajdi Márta
   Valláshoz, felekezethez tartozás a Dél-Alföldön a népszámlálások tükrében / [kész. Tabajdi Márta] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága. - Kecskemét : KSH Bács-Kiskun M. Ig., 2003. - 26 p. : ill. ; 29 cm
Fűzött : 1500,- Ft
312.992(439.14)"198/200"(083.41)
[AN 1035397]
MARC

ANSEL
UTF-811035 /2003.
   Veszélyeztetett kisebbségi kultúrák Európában = Endangered minority cultures in Europe / [közread. az] Európa Tanács Információs és Dokumentációs Központ. - Budapest : Európa Tanács Inf. és Dok. Közp., 2002. - 131, 133 p. ; 20 cm
A magyar és angol nyelvű rész hátlapjával egybekötve. - Példányszám: 2000
ISBN 963-9341-03-7 fűzött : ár nélkül
316.347(=00)(4)"199/200"(094)
[AN 1035398]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

11036 /2003.
Daczó Árpád (1921-)
   Hosszú utak megszomorodának.. : archaikus népi imádságok, ráolvasók, szentes énekek Erdélyből és Moldvából : p. Daczó Árpád Lukács szentferencrendi atya gyűjtése, 1974-1999 / [sajtó alá rend., utószóval és jegyzettel ell. Takács György] ; [... a bevezetőt írta Erdélyi Zsuzsanna] ; [... fotók Daczó Árpád Lukács] ; [zenei anyagok lejegyzése Gelencsér Ágnes, Juhász Zoltán]. - Budapest : M. Napló, cop. 2003. - 410, [2] p. : ill., részben kotta ; 21 cm
Bibliogr.: p. 399-410.
ISBN 963-86344-3-X kötött : 3360,- Ft
398.88(=945.11)(498.4) *** 398.88(=945.11)(498.3) *** 243
[AN 1035112]
MARC

ANSEL
UTF-811037 /2003.
   Hozomány Program : Csongrád Megye élő hagyománya : Csongrád Megyei Népi Iparművészeti Tárlat, Szeged, 2003 / [a kiállítás rendezője Kőrös-Party Kft.] ; [szerk. Kovács Szilvia] ; [fotó Németh György] ; [közread. a] Csongrád Megyei Közművelődési Tanácsadó Központ. - [Szeged] : Csongrád M. Közműv. Tanácsadó Közp., 2003. - 72 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
39(=945.11)(439.181) *** 745(439.181) *** 745.031.4(439.181) *** 061.4(439-2Szeged)
[AN 1036189]
MARC

ANSEL
UTF-811038 /2003.
Kárpáty Ágnes
   A gyász szociológiája / Kárpáty Ágnes. - Budapest : MTA PTI Etnoregionális Kutközp., 2002. - 78 p. ; 30 cm. - (MTA PTI Etnoregionális Kutatóközpont munkafüzetek, ISSN 1416-8391 ; 91.)
Bibliogr.: p. 73-78.
ISBN 963-9218-80-4 fűzött : 900,- Ft
393.7 *** 316.6 *** 128
[AN 1035038]
MARC

ANSEL
UTF-811039 /2003.
Nagy Zoltán
   Csaba József ornitológus, néprajzkutató élete és munkássága, 1903-1983 / Nagy Zoltán ; [fotó Csaba József et al.]. - Körmend : Csaba J. Honismereti Egyes., 2003. - 24 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Testis temporis ; ; 1.)
ISBN 963-210-455-2 fűzött : ár nélkül
Csaba József (1903-1983)
39.001(439)(092)Csaba_J.
[AN 1036246]
MARC

ANSEL
UTF-811040 /2003.
Tkačenko, Orest Borisovič
   Po sledam isčeznuvših âzykov : sopostavitelʹno-istoričeskaâ, istoriko-tipologičeskaâ frazeologiâ slavânskih i finno-ugorskih âzykov / O. B. Tkačenko. - Nʹiredʹhaza : Stúdium, 2002. - 297, [2] p. ; 29 cm. - (Sledy âzykovyh i kulʹturnyh kontaktov v russkom folʹklore i frazeologii. Magyar Tudományos Akadémia Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Testületének Tudományos közleményei,, ISSN 1217-1883)
Bibliogr.: p. 280-297.
ISBN 963-7988-96-3 fűzött : ár nélkül
398(=82) *** 808.2-087
[AN 1035086]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

11041 /2003.
Bánffyné Kalavszky Györgyi
   Emigrációban a szabadságért : az olaszországi és poroszországi magyar légiók tisztjeinek fényképkatalógusa, 1849-1867 = In Emigration der Freiheit willen... : Photokatalog der Offiziere der ungarischen Legionen in Italien und Preussen, 1849-1867 = Lottare per la libertà in emigrazione : catalogo delle fotografie degli ufficiali delle legioni ungheresi in Italia ed in Prussia, 1849-1867 / Kalavszky Györgyi ; [ford. Cs. Lengyel Beatrix ..., Prinz Clemens] ; [közread. a] Hadimúzeum Alapítvány. - Budapest : Hadimúz. Alapítvány, 2003. - 167 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 167.
ISBN 963-206-864-5 kötött : ár nélkül
325.25(=945.11)(45)"184/186"(092)(084.12) *** 325.25(=945.11)(431)"184/186"(092)(084.12) *** 355(439)"184/186"(092)(084.12) *** 77.041.5
[AN 1035915]
MARC

ANSEL
UTF-811042 /2003.
Bencze Cs. Attila
   A Magyar Kommunista Párt, a Szociáldemokrata Párt és a Magyar Dolgozók Pártja Komárom-Esztergom Megyében, 1945-1956 : repertórium / Bencze Cs. Attila. - Esztergom : Komárom-Esztergom M. Önkormányzat Lvt., 2002-. - 24 cm
Gerinccím: Az MKP, az SZDP és az MDP Komárom-Esztergom megyében, 1945-1956
Magyar Kommunista Párt.
Szociáldemokrata Párt.
Magyar Dolgozók Pártja.
329(439)MDP *** 329(439)MKP *** 329(439)SZDP *** 329(439.115)"1945/1956" *** 930.253(439-2Esztergom)(083.8) *** 930.253.2
[AN 1035425]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2002. - 474 p. - (Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára évkönyvei, ISSN 1586-5320 ; 8.)
ISBN 963-7234-11-X fűzött : ár nélkül
329(439)MDP *** 329(439)MKP *** 329(439)SZDP *** 329(439.115)"1945/1956" *** 930.253(439-2Esztergom)(083.8) *** 930.253.2
[AN 1035426] MARC

ANSEL
UTF-811043 /2003.
Dobrovits Mihály (1963-)
   Gondolatok Magyarország EU-n kívüli külpolitikai törekvéseiről / Dobrovits Mihály, Udvarvölgyi Zsolt. - Budapest : Inst. for Political Science of the HAS, 2003. - 37 p. ; 30 cm. - (Integrációs tanulmányok, ISSN 1419-1466 ; 15.)
ISBN 963-9218-82-0 fűzött : 500,- Ft
327(439)"200"
[AN 1035068]
MARC

ANSEL
UTF-811044 /2003.
   EU pályázatok szakszerű értelmezése és kidolgozása : [kézikönyv] / szerzők Kerekes Pál [et al.] ; [kiad. a Közép-Európai Üzleti Tanácsadó Kft.]. - Budapest : Közép-Európai Üzleti Tanácsadó Kft., 2003. - 278 p. ; 33 cm
Kapcsos borítóban
ISBN 963-206-880-7 fűzetlen : ár nélkül
European Union.
327.39(4-62) *** 327(439) *** 338.246.027(4-62) *** 338.246.027(439) *** 06.063
[AN 1034982]
MARC

ANSEL
UTF-811045 /2003.
   EU-népszavazás Vas megyében : 2003. április 12. - [Szombathely] : Pannon Lapok Társasága, [2003]. - 40 p. : ill., színes ; 20 cm
Fűzött : ár nélkül
324(439.111)"2003" *** 327.39(4-62) *** 327(439)
[AN 1036331]
MARC

ANSEL
UTF-811046 /2003.
   Euro atlanti integráció és regionális együttműködés : nemzetközi fórum : Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola, 2002. december 7. / [szerk. Némedi Lajos és Trosits András]. - [Veszprém] : Veszprémi Érseki Hittud. Főisk., [2002]. - 72 p. : ill. ; 21 cm. - (Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola. Konferencia sorozat,, ISSN 1588-9939 ; 4.)
ISBN 963-206-982-X fűzött : ár nélkül
327.39(439) *** 061.3(439-2Veszprém) *** 327.39(4-62)
[AN 1035536]
MARC

ANSEL
UTF-811047 /2003.
   Europe bound : faultlines and frontlines of security in the Balkans / ed. by Jody Jensen. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2003. - 386 p. : ill. ; 21 cm. - (Savaria books on politics, culture and society, ISSN 1589-6242 ; 4.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9438-16-2 fűzött : ár nélkül
327.39(4-62) *** 327(497)
[AN 1035663]
MARC

ANSEL
UTF-811048 /2003.
   Golodomor v Ukraïnì u XX stolìttì : materìali mìžnarodnoï naukovoï konferencìï = Éhínség Ukrajnában a XX. században : nemzetközi tudományos konferencia anyaga = Famine in Ukraine in the XXth century : the international scientific conference publications / [uporâdniki Omelân Rusin, Vìtalìj Žugaj]. - Budapešt ; Užgorod : [MUÉE], 2003. - 119 p. ; 20 cm
Rend., közread. a Magyarországi Ukrán Értelmiség Egyesülete. - A konferenciát 2002. szept. 28-án Budapesten tartották. - Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 300. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-206-389-9 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-206-398-9)ISBN 966-7511-75-8
323.282(477)"193" *** 330.567.22(477)"193" *** 663/664 *** 061.3(439-2Bp.)"2002"
[AN 1034974]
MARC

ANSEL
UTF-811049 /2003.
Kajetán Endre (1928-)
   Budapest a "bűnös" város : Budapest szellemi arcképe a polgárosodás folyamatában, 1867-2002 / Kajetán Endre ; [közread. a] Szenci Molnár Társaság. - Budapest : Szenci Molnár Társ., 2003. - 95 p. ; 22 cm
Fűzött : 1480,- Ft (hibás ISBN 963-250-077-6)
Budapest
327.88(439-2Bp.)"186/200" *** 304.9
[AN 1034944]
MARC

ANSEL
UTF-811050 /2003.
   Kampánykommunikáció / szerk. Sárközy Erika, Schleicher Nóra. - Budapest : Akad. K., 2003. - 173 p. : ill. ; 24 cm. - (Erasmus könyvek, ISSN 1585-812X)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-05-8031-4 fűzött : ár nélkül
323(439)"2001/2002" *** 316.77(439)"2001/2002"
[AN 1034962]
MARC

ANSEL
UTF-811051 /2003.
Korbai Hajnal
   The dynamics of emotions and national symbols in the analysis of the Hungarian elections in 2002 / Hajnal Korbai. - Budapest : MTA PTI Etnoregionális Kutközp., 2002. - 63 p. : ill. ; 30 cm. - (Multi language papers, ISSN 1419-1474 ; 9.)
Bibliogr.: p. 55-57.
ISBN 963-9218-75-8 fűzött : 800,- Ft
324(439)"2002" *** 316.62
[AN 1035065]
MARC

ANSEL
UTF-811052 /2003.
Kovács Daniella
   A fanatizmus és a terrorizmus pszichológiai szempontú elemzése / Kováts Daniella. - Budapest : RTF, 2002. - 24 p. ; 25 cm. - (Rendvédelmi füzetek, ISSN 1585-1249 ; 2002/12.)
Bibliogr.: p. 24.
ISBN 963-9405-46-9 fűzött : ár nélkül
323.285(100) *** 159.97
[AN 1035647]
MARC

ANSEL
UTF-811053 /2003.
László Péter (1953-)
   Fehérlaposok : adalékok a magyar - csehszlovák lakosságcsere-egyezményhez / László Péter ; [a kötetet a Völgységi Tájkutató Alapítvány gond.]. - Bonyhád : Völgységi Tájkutató Alapítvány, 2003. - 238 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 145-146. - Összefoglalás szlovák nyelven
ISBN 963-210-525-7 kötött : ár nélkül
325.254(=945.11)(437.6)"1945/1948"(094.2) *** 323.12(=945.11)(437.6)"1945/1948"
[AN 1035687]
MARC

ANSEL
UTF-811054 /2003.
Miszlivetz Ferenc (1954-)
   Európa jövője : demokrácia, civil társadalom, bővítés / Miszlivetz Ferenc ; [közread. a] Társadalomtudományok és Európa-tanulmányok Intézete, MTA Politikai Tudományok Intézete. - Szombathely : Társtud. és Európa-tanulmányok Int. ; Budapest : MTA PTI, 2002. - 74 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 64-73.
Fűzött : ár nélkül
European Union.
327.39(4-62) *** 008.2(4-62)
[AN 1035661]
MARC

ANSEL
UTF-811055 /2003.
Osztrák - Magyar Napok, (2003) (Nagykanizsa)
   Osztrák - Magyar Napok : 2003. május 29-30., Nagykanizsa. = Österreichisch - Ungarische Tage : 29-30. Mai 2003., Nagykanizsa. - [Nagykanizsa] : [Önkormányzat], [2003]. - [20] p. : ill., részben színes ; 30 cm
Rend., közread. Nagykanizsa Önkormányzata
Fűzött : ár nélkül
327.33(439) *** 327.33(436) *** 061.7(439-2Nagykanizsa)
[AN 1035554]
MARC

ANSEL
UTF-811056 /2003.
   A Palazzo Chigi és Magyarország : olasz diplomáciai dokumentumok Magyarországról : a Gömbös-kormány időszakában, 1932-1936 / szerk., ford. és az előtanulmányt írta Réti György. - Budapest : Fischer Gy., 2003. - 516 p. ; 24 cm
Gerinccím: Olasz diplomáciai dokumentumok Magyarországról, 1932-1936. - Bibliogr.: p. 486-501.
ISBN 963-206-742-8 fűzött : ár nélkül
327(45)"193"(093.2) *** 327(439)"193"(093.2)
[AN 1036095]
MARC

ANSEL
UTF-811057 /2003.
   Reshaping globalization : multilateral dialogues and new policy initiatives / ed. by Andrea Krizsán and Violetta Zentai. - [Budapest] : CEU Press, 2003. - 327 p. ; 24 cm. - (CPS books, ISSN 1587-6942)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9241-63-6 fűzött : ár nélkül
327.39(100)"199/200" *** 316.42(100)"199/200" *** 339.9(100)
[AN 1035977]
MARC

ANSEL
UTF-811058 /2003.
The state of the world's refugees, 2000 (magyar)
   A világ menekültjeinek helyzete, 2000 : a humanitárius segítségnyújtás öt évtizede / [vez. szerk. és szerző Mark Cutts] ; [szerzők Joel Boutroue et al.] ; [a m. változatot szerk. ... Ambrus Ágnes et al.] ; [... kiad. az ENSZ Menekültügyi Főbiztosság Magyarországi Képviselete]. - Budapest : ENSZ Menekültügyi Főbiztosság Mo. Képviselete, 2001. - XI, 333 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 328-333.
ISBN 963-00-9746-X * fűzött : ár nélkül
325.254(100)"194/199"
[AN 916571]
MARC

ANSEL
UTF-811059 /2003.
Szita Szabolcs (1945-)
   A komáromi deportálás 1944 őszén / Szita Szabolcs ; [közread. a] Magyar Auschwitz Alapítvány - Holocaust Dokumentációs Központ. - Budapest : M. Auschwitz Alapítvány Holocaust Dok. Közp., 2002. - 60, [11] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-85507-6-7 fűzött : ár nélkül
323.12(=924)(439-2Komárom)"1944"
[AN 932156]
MARC

ANSEL
UTF-811060 /2003.
Szita Szabolcs (1945-)
   A komáromi deportálás 1944 őszén / Szita Szabolcs ; [közread. a] Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány. - Budapest : Holocaust Dok. Közp. és Emlékgyűjt. Közalapítvány, 2002. - 93, [3] p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 86. - Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 963-85507-6-7 fűzött : ár nélkül
323.12(=924)(439-2Komárom)"1944"
[AN 1036048]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

11061 /2003.
Buzinkay Géza (1941-)
   Compendio di storia d'Ungheria / [scritto dal Géza Buzinkay] ; [trad. Mariarosaria Sciglitano]. - Budapest : Merhavia, cop. 2003. - 31 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 963-9172-43-X fűzött : ár nélkül
943.9(084.12)
[AN 1036142]
MARC

ANSEL
UTF-811062 /2003.
Buzinkay Géza (1941-)
   Histoire brève de la Hongrie / [texte écrit par Géza Buzinkay] ; [trad. par György Olasz]. - Budapest : Merhavia, cop. 2003. - 31 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 963-9172-44-8 fűzött : ár nélkül
943.9(084.12)
[AN 1036144]
MARC

ANSEL
UTF-811063 /2003.
Buzinkay Géza (1941-)
   Ungarns Geschichte kurz und bündig / [Verf. Géza Buzinkay] ; [... übertr. Helga Szőke-Buchholz]. - Budapest : Merhavia, cop. 2003. - 31 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 963-9172-41-3 fűzött : ár nélkül
943.9(084.12)
[AN 1036145]
MARC

ANSEL
UTF-811064 /2003.
   Családfakutatás : segédkönyv és forrásgyűjtemény az eredetkutatáshoz / [összeáll. Huszin József] ; [kész. a Névtörténeti Kutató Központ gondozásában]. - Budapest : Névtört. Kut. Közp., 2003. - 24 p. : ill. ; 15x21 cm
Fűzött : ár nélkül
929.511(036)
[AN 1036183]
MARC

ANSEL
UTF-811065 /2003.
Curtius Rufus, Quintus
Historiae Alexandri Magni Macedonis (magyar)
   A Makedón Nagy Sándor története / Q. Curtius Rufus ; [ford. és a szószedetet írta Kárpáty Csilla] ; [... a jegyzeteket írta Hoffmann Zsuzsanna] ; [... az utószót írta Maróti Egon]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2003. - 342 p., [8] t. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-9441-69-4 kötött : 2590,- Ft
Sándor (Macedonia: király), Nagy.
938(092)Sándor,_Nagy *** 871-94=945.11
[AN 1036596]
MARC

ANSEL
UTF-811066 /2003.
Czeglédi László
   Radvánszky Béla naplójának ismeretlen kötete, 1860-1871 / Czeglédi László. - Debrecen : DEENK, 2002. - p. 193-211. : ill. ; 24 cm. - (A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtárának közleményei, ISSN 1588-6468 ; 8. = 234.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Klny.: Könyv és könyvtár, ISSN 0139-1305, 24. köt. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-472-739-5 fűzött : ár nélkül
Radvánszky Béla (1849-1906)
930.1(439)(092)Radvánszky_B. *** 930.85(439)"18"
[AN 1035191]
MARC

ANSEL
UTF-811067 /2003.
   In memoriam Supka Géza / [fel. szerk. Kertész Róbert]. - Szolnok : Szolnoki Műv. Egyes., 2003. - 79 p. : ill. ; 25 cm. - (Tudományos füzetek / Szolnoki Művészeti Egyesület,, ISSN 1589-8601 ; 1.)
Supka Géza "A nagyszentmiklósi kincs kultúrköre" c. kéziratának fotómásolatával és olvasatával. - Supka Géza publikációinak jegyzéke: p. 68-71. - Példányszám: 500
ISBN 963-210-593-1 fűzött : ár nélkül
930.85(100) *** 930.85(439)(092)Supka_G. *** 012Supka_G.
[AN 1035085]
MARC

ANSEL
UTF-811068 /2003.
Istvánovits Eszter (1958-)
   A Rétköz honfoglalás és Árpád-kori emlékanyaga / Istvánovits Eszter ; [rajzok Bánó Attila et al.] ; [fotók Boros György, Istvánovits Eszter] ; [mtársak Hüse Lajos et al.]. - Nyíregyháza : Jósa Múz. ; [Budapest] : MNM : MTA Régészeti Int., 2003. - 737 p. : ill. ; 29 cm + színes mell. - (Régészeti gyűjtemények Nyíregyházán, ISSN 1417-9075 ; 2. Magyarország honfoglalás és kora Árpád-kori sírleletei,, ISBN 1219-7971 ; ; 4.)
Bibliogr.: p. 459-481. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-7220-48-8 kötött : ár nélkül
904(439Rétköz)"08/12" *** 908.439Rétköz
[AN 1036253]
MARC

ANSEL
UTF-811069 /2003.
   L'italianistica in continuo rinnovo: nuove officine, nuovi risultati : atti del convegno internazionale, Università di Szeged, Facoltà di magistero, 4-5 aprile 2001 / a cura di Elena Gregoris e Ferenc Szénási. - Szeged : JGYFK, 2001. - 240 p. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9167-56-8 fűzött : ár nélkül
930.85(45) *** 850(091) *** 805.0 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 913184]
MARC

ANSEL
UTF-811070 /2003.
Molnár László
   A Magyar Olajipari Múzeum Archívumának fondjai : repertóriumok / [összeáll. Molnár László, Srágli Lajos]. - Zalaegerszeg : MOIM, 2001-. - 21 cm
Főcím a 2. kötettől: Magyar Olajipari Múzeum Archívuma
930.253(439-2Zalaegerszeg)(083.8) *** 930.253.4 *** 665.6/.7 *** 622.323
[AN 926308]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Papp Simon iratai, Gyulay Zoltán iratai. - 2001. - 91 p. - (MOIM közleményei,, ISBN 0238-3195 ; ; 12.)
ISBN 963-00-7550-4 fűzött : ár nélkül
Papp Simon (1886-1970)
Gyulay Zoltán (1900-1977)
930.253(439-2Zalaegerszeg)(083.8) *** 930.253.4 *** 665.6/.7 *** 622.323
[AN 926310] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2002. - 69 p. - (Magyar Olajipari Múzeum közleményei,, ISBN 0238-3195 ; ; 16.)
ISBN 963-204-080-5 fűzött : ár nélkül
930.253(439-2Zalaegerszeg)(083.8) *** 930.253.4 *** 665.6/.7 *** 622.323
[AN 1036052] MARC

ANSEL
UTF-811071 /2003.
Pótor Imre
   A bibliás politikus Kiss Sándor Isten s a haza szolgálatában : emigrációba vonulásáig / Pótor Imre ; [kiad. Vásárosnamény Önkormányzata]. - Vásárosnamény : Önkormányzat, 2003. - 192 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 175-189. - Példányszám: 200. - Összefoglalás magyar, angol és német nyelven
ISBN 963-210-803-5 fűzött : ár nélkül
Kiss Sándor (1918-1982)
943.9"193/195"(092)Kiss_S.
[AN 1035108]
MARC

ANSEL
UTF-811072 /2003.
   Római kori csontfaragványok és modern hamisítványok : csontfaragóművészet Brigetióban / szerk. Borhy László, Számadó Emese ; rajzok Bartus Dávid [et al.] ; fotók Borhy László, Erdőkürti Zsuzsa. - Komárom : Önkormányzat, 2001. - 87 p. : ill. ; 25 cm. - (Acta archaeologica Brigetionensia, ISSN 1587-5040 ; I/2.). (A komáromi Klapka György Múzeum katalógusai, ISSN 1588-9467 ; 1.)
Bibliogr.: p. 81-87.
ISBN 963-00-9214-X fűzött : ár nélkül
Klapka György Múzeum (Komárom)
904(398.6-2Brigetio) *** 904(439.11)"00/04" *** 745.55 *** 7.061
[AN 935234]
MARC

ANSEL
UTF-811073 /2003.
Sümegi Pál
   A régészeti geológia és a történeti ökológia alapjai / Sümegi Pál. - Szeged : JATEPress, 2003. - 223 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 213-223. - Példányszám: 600
ISBN 963-482-599-0 fűzött : ár nélkül
902 *** 55 *** 504.7
[AN 1036536]
MARC

ANSEL
UTF-811074 /2003.
Szántó József
   Albertirsa képes krónikája : helytörténeti olvasmányok / Szántó József ; [kiad. Albertirsa Nagyközség Önkormányzata]. - Albertirsa : Önkormányzat, cop. 2001. - 173, [8] p., [24] t. : ill., részben színes ; 22 cm
Kötött : 1500,- Ft
Albertirsa
943.9-2Albertirsa
[AN 916631]
MARC

ANSEL
UTF-811075 /2003.
Szomszéd András
   Kosd / Szomszéd András ; [kiad. Kosd Község Önkormányzata]. - Kosd : Önkormányzat, 2001. - 384, [4] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 344-348. - Példányszám összesen: 1000
ISBN 963-00-5833-2 fűzött : ár nélkül
Kosd
943.9-2Kosd
[AN 916567]
MARC

ANSEL
UTF-811076 /2003.
Zianos, Thanasis
   Nehéz évek, 1940-1950 / Thanászisz Zianósz ; [... ford. Eléni Szimicáki, Thanászisz Zianósz] ; [kiad. a Görög Országos Önkormányzat]. - Budapest : Görög Orsz. Önkormányzat, 2003. - 343 p. : ill., részben térk. ; 21 cm
ISBN 963-210-675-X kötött : ár nélkül
Görögország
949.5"1946/1949" *** 877.4-94=945.11 *** 323.284(495)"1946/1949"
[AN 1035524]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

11077 /2003.
Bálint Sándor (1904-1980)
   Szeged városa / Bálint Sándor ; [fotók Bakonyi Béla et al.]. - Szeged : Lazi, cop. 2003. - 178 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 172. és a jegyzetekben
ISBN 963-9416-49-5 kötött : 3000,- Ft
Szeged
908.439-2Szeged
[AN 1034948]
MARC

ANSEL
UTF-811078 /2003.
Becher Nándor (1933-)
   "Mesél a brennbergi múlt" = "Erzählungen aus der Brennberger Vergangenheit" / Becher Nándor. - [Sopron] : [Szociális Foglalkoztató], 2001. - 285 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-00-8393-0 fűzött : ár nélkül
Brennbergbánya
908.439-2Brennbergbánya
[AN 913875]
MARC

ANSEL
UTF-811079 /2003.
   A Dunántúl és a Kisalföld történeti földrajza : a Budapesten és Pécsett 2002. november 25-26-án megtartott tudományos konferencia előadásai / szerk. Frisnyák Sándor, Tóth József ; [a Magyar Tudományos Akadémia Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Egyesülete etc. rend.] ; [kiad. a Pécsi Tudományegyetem Földrajzi Intézete és a Nyíregyházi Főiskola Földrajz Tanszéke]. - Nyíregyháza : Nyíregyházi Főisk. Földrajz Tansz. ; Pécs : PTE Földrajzi Int., 2003. - 397 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-9385-66-2 fűzött : ár nélkül
911.3(439.11) *** 943.911 *** 061.3(439-2Bp.)"2002" *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 1036292]
MARC

ANSEL
UTF-811080 /2003.
Enyedi György (1930-)
   Városi világ - városfejlődés a globalizáció korában / Enyedi György. - Pécs : PTE Közgazd.-tud. Kar Regionális Pol. és Gazdaságtan Dr. Isk., 2003. - 25, [2] p. : ill., térk. ; 24 cm. - (Habilitációs előadások, ISSN 1587-6217 ; 4.)
Bibliogr.: p. 23. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-641-956-6 fűzött : ár nélkül
911.375(100)"199/200" *** 316.334.56(100)"199/200" *** 394.014(100)"199/200"
[AN 1035539]
MARC

ANSEL
UTF-811081 /2003.
Fabó Beáta
   Budapest térképeinek katalógusa / Fabó Beáta, Holló Szilvia Andrea ; [a... térkepeket rajz. Kuczogi Zsuzsanna] ; [kiad. ... Budapest Főváros Levéltára]. - Budapest : BFL, 2003. - 5 db : ill. ; 24 cm
ISBN 963-7323-36-8 fűzött : ár nélkül
Budapest
912(439-2Bp.)(083.8)
[AN 1035690]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1/1. köt., 1660-1873. - 324 p.
Bibliogr.: p. 88-90.
ISBN 963-7323-37-6
912(439-2Bp.)"1660/1873"(083.8)
[AN 1035694] MARC

ANSEL
UTF-8


   1/2. köt., 1660-1873. - 461 p.
ISBN 963-7323-38-4
912(439-2Bp.)"1660/1873"(083.8)
[AN 1035695] MARC

ANSEL
UTF-8


   2/1. köt., 1873-1949. - 337 p.
ISBN 963-7323-39-2
912(439-2Bp.)"1873/1949"(083.8)
[AN 1035696] MARC

ANSEL
UTF-8


   2/2. köt., 1873-1949. - 269 p.
ISBN 963-7323-40-6
912(439-2Bp.)"1873/1949"(083.8)
[AN 1035697] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., 1950-2000. - 282 p.
ISBN 963-7323-41-4
912(439-2Bp.)"1950/2000"(083.8)
[AN 1035699] MARC

ANSEL
UTF-811082 /2003.
Fekete György
   Győr / fotó ... Fekete György ; szöveg ... Winkler Gábor ; [deutsche Übers. János Siklósi] ; [English transl. Walner Ákos]. - 8. jav. kiad. - Budapest : Interpress, [2003]. - 119 p. : ill., színes ; 28 cm
Fotóalbum. - Magyar, német és angol nyelven
ISBN 963-7540-61-X kötött : ár nélkül
Győr
908.439-2Győr(084.12) *** 77.04(439)(092)Fekete_Gy.
[AN 1036588]
MARC

ANSEL
UTF-811083 /2003.
Gyarmati János (1959-)
   Peru és a bolíviai határvidék / Gyarmati János. - Budapest : Dekameron, cop. 2003. - 323 p., [16] t. : ill., részben színes ; 22 cm. - (Dekameron útikönyvek, ISSN 1588-6484)
Lezárva: 2003. máj. 30. - Bibliogr.: p. 318.
ISBN 963-9331-37-6 fűzött : ár nélkül
Peru
918.5(036) *** 918.4(036)
[AN 1035650]
MARC

ANSEL
UTF-811084 /2003.
Korniss Péter (1937-)
   Jászság : tájak, korok, emberek : land and people : Landschaft und Leute / fotók Korniss Péter ; szöveg Alexa Károly ; [közread.] A Jászságért Alapítvány. - Utánny. - Budapest : M. Kvklub : "A Jászságért" Alapítvány, 2002. - 135 p. : ill., színes ; 31 cm
Fotóalbum
ISBN 963-00-6523-1 kötött : ár nélkül
Jászság
908.439Jászság(084.12) *** 77.04(439)(092)Korniss_P.
[AN 1036106]
MARC

ANSEL
UTF-811085 /2003.
   Kötcse, 2002 / fényképezte Balla Demeter [et al.] ; [a bev. tanulmányt írta Bächer Iván] ; [kiad. Kötcse Község Önkormányzata]. - Kötcse : Önkormányzat, [2003]. - 168 p. : ill. ; 28 cm
Fotóalbum
ISBN 963-206-966-8 kötött : ár nélkül
Kötcse
908.439-2Kötcse(084.12) *** 77.04(439)(092)
[AN 1036152]
MARC

ANSEL
UTF-811086 /2003.
Kovács András István (1965-)
   Der Balaton und seine Umgebung / András István Kovács ; [Péter Zachar Übers.]. - [Budapest] : Tudex, cop. 2003. - 256 p. : ill. színes ; 22 cm. - (Wein.kul.tour : Ungarn anders - Reiseführer)
ISBN 963-8002-33-6 fűzött : ár nélkül
Balaton
914.39(285.2Balaton)(036) *** 663.2(285.2Balaton)(036)
[AN 1035076]
MARC

ANSEL
UTF-811087 /2003.
Springer, Chris
   Pyongyang : the hidden history of the North Korean capital / Chris Springer. - Budapest : Entente BT, 2003. - 159 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 21 cm
ISBN 963-00-8104-0 fűzött : ár nélkül
Pyongyang
915.193-2Pyongyang(036)
[AN 1035730]
MARC

ANSEL
UTF-811088 /2003.
Szádeczky Kornélia
   Útravaló Egerben : városnéző és gasztronómiai kalauz / írták Szádeczky Kornélia, Löffler Erzsébet, Zayné Vasas Anna ; szerk. Szádeczky Kornélia ; [fotók Szántó György et al.]. - Andornaktálya : Super Guide BT, 2003. - 103 p. : ill., főként színes ; 22 cm
ISBN 963-210-492-7 fűzött : ár nélkül
Eger
914.39-2Eger(036)
[AN 1036120]
MARC

ANSEL
UTF-811089 /2003.
   Szinérváralja / [szerk. Szilágyi Adalbert-Béla] ; [az írások szerzői Anderkó József et al.] ; [kiad. az RMDSZ Szinérváraljai Szervezete a testvérváros segítségével]. - Sárvár : [Polgármesteri Hiv.] ; Szinérváralja : RMDSZ Szinérváraljai Szerv., 2001. - 54, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-00-6799-4 fűzött : ár nélkül
Seini
908.498.4-2Szinérváralja
[AN 913249]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

11090 /2003.
   Access to justice in Central and Eastern Europe : forum report : European Forum on Access to Justice : 5-7 December 2002 - Budapest ... / org. by Public Interest Law Initiative, ... with Open Society Justice Initiative. - Budapest : Publ. Interest Law Initiative, cop. 2003. - 86 p. : ill. ; 26 cm
ISBN 963-210-217-7 fűzött : ár nélkül
342.722(4-11)"199/200" *** 061.3(439-2Bp.)"2002"
[AN 1036274]
MARC

ANSEL
UTF-811091 /2003.
Der aussergerichtliche Tatausgleich bei Jugendlichen (magyar)
   Peren kívüli megegyezés fiatalkorúaknál / Cseres Judit ... ford. - Budapest : RTF, 2002. - [2], 54 p. : ill. ; 25 cm. - (Rendvédelmi füzetek, ISSN 1585-1249 ; 2002/4.)
ISBN 963-9405-38-8 fűzött : ár nélkül
343.137.5(436)"199" *** 347.919.1(436)"199"
[AN 1035637]
MARC

ANSEL
UTF-811092 /2003.
Barta Endre
   Egyes rendkívüli halálesetek vizsgálata / Barta Endre. - Budapest : RTF, 2002. - 23 p. ; 25 cm. - (Rendvédelmi füzetek, ISSN 1585-1249 ; 2002/3.)
ISBN 963-9405-37-X fűzött : ár nélkül
343.98
[AN 1035636]
MARC

ANSEL
UTF-811093 /2003.
Barta Endre
   Szemelvények a törvényszéki orvostan kialakulásáról / Barta Endre. - Budapest : RTF, 2002. - 24 p. ; 25 cm. - (Rendvédelmi füzetek, ISSN 1585-1249 ; 2002/9.)
ISBN 963-9405-43-4 fűzött : ár nélkül
340.66(100)(091)
[AN 1035643]
MARC

ANSEL
UTF-811094 /2003.
Beck, Adrian
   Korrupciâ sredi rossijskih policejskih: sravnenie točki zreniâ kursantov i oficerov policii / Adrian Bek i Rufʹ Li. - Budapest : COLPI ; [Leicester] : Univ. of Leicester Scarman Centre, 2001. - IX, 94 p. ; 21 cm. - (Dokumenty KOLPI, ISSN 1589-9608 ; 5.)
ISBN 963-9419-31-1 fűzött : ár nélkül
343.35(47) *** 351.74(47)
[AN 1036071]
MARC

ANSEL
UTF-811095 /2003.
Beck, Adrian
   Understanding corruption in the Russian police: comparing the attitudes of trainees and serving officers / Adrian Beck and Ruth Lee. - Budapest : COLPI ; [Leicester] : Scarman Centre Univ. of Leicester, 2001. - IX, 84 p. ; 21 cm. - (COLPI paper, ISSN 1589-9594 ; 5.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7316-85-X fűzött : ár nélkül
343.35(47) *** 351.74(47)
[AN 1036070]
MARC

ANSEL
UTF-811096 /2003.
Békési Tihamér
   Szervezett bűnözés elleni nemzetközi szerződések / Békési Tihamér. - Budapest : RTF, 2002. - 38 p. ; 25 cm. - (Rendvédelmi füzetek, ISSN 1585-1249 ; 2002/23.)
ISBN 963-9405-57-4 fűzött : ár nélkül
343.974(4) *** 341.24(439)(094)
[AN 1035670]
MARC

ANSEL
UTF-811097 /2003.
Bólyai János
   Hallgatói vélemények egy dokumentumfilmről / Bólyai János. - Budapest : RTF, 2002. - 18 p. ; 25 cm. - (Rendvédelmi füzetek, ISSN 1585-1249 ; 2002/13.)
ISBN 963-9405-47-7 fűzött : ár nélkül
343.261.7(439)"199/200" *** 323.12(=914.99)(439)"200" *** 316.65(439)"200"
[AN 1035648]
MARC

ANSEL
UTF-811098 /2003.
Boytha Györgyné (1932-)
   A versenytörvény módosításának lényeges elemei / előadó Boytha Györgyné. - Budapest : MKIK, [2001]. - 62 p. ; 24 cm. - (Jogi tájékoztató füzetek, ISSN 1217-128X ; 103.)
A sorozat 99-104. tagjai egy kötetben
347.776(439) *** 061.3(439-2Bp.)"2001"
[AN 913909]
MARC

ANSEL
UTF-811099 /2003.
Buzás Gábor
   A rendőri intézkedés jogi jellege : a közrendvédelmi vezető intézkedésekkel kapcsolatos kivizsgálási feladatai / Buzás Gábor. - Budapest : RTF, 2002. - 34 p. ; 25 cm. - (Rendvédelmi füzetek, ISSN 1585-1249 ; 2002/33.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9405-70-1 fűzött : ár nélkül
351.74.078.1(439) *** 342.97(439)
[AN 1035684]
MARC

ANSEL
UTF-811100 /2003.
Buzás Gábor
   A rendőrségi fogdában történt rendkívüli események kivizsgálása / Buzás Gábor. - Budapest : RTF, 2002. - 16 p. ; 25 cm. - (Rendvédelmi füzetek, ISSN 1585-1249 ; 2002/32.)
ISBN 963-9405-69-8 fűzött : ár nélkül
343.126(439)
[AN 1035683]
MARC

ANSEL
UTF-811101 /2003.
Codes of conduct for public officials (magyar)
   A köztisztviselők etikai kódexe : az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága által 2000. május 11-én elfogadott Rec(2000)10 számú Ajánlás és indokolása / [ford. Keszthelyi Zita] ; [közread. az] Európa Tanács Információs és Dokumentációs Központ. - Budapest : Európa Tanács Inf. és Dok. Közp., 2001. - 42 p. ; 21 cm
Példányszám: 3000
ISBN 963-9341-02-9 fűzött : ár nélkül
35.08(4-62)(094) *** 174
[AN 1035404]
MARC

ANSEL
UTF-811102 /2003.
Csernyikné Póth Ágnes
   A bűnfeltáró munka pszichológiai aspektusai / Csernyikné Póth Ágnes. - Budapest : RTF, 2002. - 45 p. ; 25 cm. - (Rendvédelmi füzetek, ISSN 1585-1249 ; 2002/2.)
Bibliogr.: p. 41-45.
ISBN 963-9405-36-1 fűzött : ár nélkül
343.95
[AN 1035635]
MARC

ANSEL
UTF-811103 /2003.
Csőke Andrea
   A Csődtörvény módosításainak várható hatása a gazdaságra / előadó Csőke Andrea. - Budapest : MKIK, [2001]. - 24 p. ; 24 cm. - (Jogi tájékoztató füzetek, ISSN 1217-128X ; 104.)
A sorozat 99-104. tagjai egy kötetben
347.736(439) *** 061.3(439-2Bp.)"2001"
[AN 913910]
MARC

ANSEL
UTF-811104 /2003.
Czéder Andrea
   A pénzintézetek, pénzszállító járművek sérelmére elkövetett rablások, fegyveres támadások megelőzése : eljárások, módszerek, eszközök, szervezeti formák / Czéder Andrea, Baár Pál. - Budapest : RTF, 2002. - 26 p. ; 25 cm. - (Rendvédelmi füzetek, ISSN 1585-1249 ; 2002/18.)
ISBN 963-9405-52-3 fűzött : ár nélkül
343.712 *** 343.85
[AN 1035660]
MARC

ANSEL
UTF-811105 /2003.
Fejes Sándor
   A pápai magyar királyi honvéd huszárosztály története, 1921-1939 / Fejes Sándor. - Pápa : Pápai Huszáregyes., 2001. - 102 p. : ill. ; 24 cm. - (Huszárok Pápán, ISSN 1586-7714)
ISBN 963-00-7582-2 fűzött : ár nélkül
357.133(439-2Pápa)"192/193" *** 355.486(439-2Pápa)"192/193"
[AN 914727]
MARC

ANSEL
UTF-811106 /2003.
Géczi Zoltán
   A koncentrációs táborok története / Kurt Rieder. - Kecskemét : Vagabund, [2003], cop. 2001. - 215 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-86082-9-3 fűzött : ár nélkül
343.819.5(100)(091)
[AN 1036242]
MARC

ANSEL
UTF-811107 /2003.
Hegyaljai Mátyás
   Europol - rendőrség, szervezeti és működési változások igénye, lehetősége / Hegyaljai Mátyás. - Budapest : RTF, 2002. - 26, [2] p. ; 25 cm. - (Rendvédelmi füzetek, ISSN 1585-1249 ; 2002/20.)
Bibliogr.: p. 26.
ISBN 963-9405-54-X fűzött : ár nélkül
European Police Office.
351.74(4-62) *** 341.456(4-62)
[AN 1035665]
MARC

ANSEL
UTF-811108 /2003.
Juhász Edit
   Változások a végrehajtási jogban / előadó Juhász Edit. - Budapest : MKIK, [2001]. - 14 p. ; 24 cm. - (Jogi tájékoztató füzetek, ISSN 1217-128X ; 101.)
A sorozat 99-104. tagjai egy kötetben
347.952(439) *** 061.3(439-2Bp.)"2000"
[AN 913907]
MARC

ANSEL
UTF-811109 /2003.
Kengyel Miklós (1953-)
   A bírói hatalom és a felek rendelkezési joga a polgári perben / Kengyel Miklós. - Budapest : Osiris, 2003. - 357 p. ; 20 cm. - (Osiris könyvtár. Jogtudomány,, ISSN 1219-1485)
Bibliogr.: p. 323-347.
ISBN 963-389-409-3 fűzött : 2180,- Ft
347.9(100)"17/19" *** 342.56(100)"17/19"
[AN 1036027]
MARC

ANSEL
UTF-811110 /2003.
Kisfaludi András
   A társasági tagsági jogok átruházása / előadó Kisfaludi András. - Budapest : MKIK, [2001]. - 25 p. ; 24 cm. - (Jogi tájékoztató füzetek, ISSN 1217-128X ; 100.)
A sorozat 99-104. tagjai egy kötetben
347.72.03(439) *** 061.3(439-2Bp.)"2000"
[AN 913906]
MARC

ANSEL
UTF-811111 /2003.
Labbancz Brigitta
   A prostitúciót szabályozó nemzetközi egyezmények / Labbancz Brigitta. - Budapest : RTF, 2002. - 20 p. ; 25 cm. - (Rendvédelmi füzetek, ISSN 1585-1249 ; 2002/21.)
Bibliogr.: p. 20.
ISBN 963-9405-55-8 fűzött : ár nélkül
343.544 *** 341.24
[AN 1035666]
MARC

ANSEL
UTF-811112 /2003.
László Zoltán
   Az Európai Unió tagországainak nemzetközi rendőri együttműködése, az Europol / László Zoltán. - Budapest : RTF, 2002. - 52 p. : ill. ; 25 cm. - (Rendvédelmi füzetek, ISSN 1585-1249 ; 2002/22.)
Bibliogr.: p. 48-49.
ISBN 963-9405-56-6 fűzött : ár nélkül
European Police Office.
351.74(4-62) *** 341.456(4-62)
[AN 1035669]
MARC

ANSEL
UTF-811113 /2003.
Makai Katalin
   A cselekvőképességre, gondnokságra vonatkozó törvényi rendelkezések várható új szabályai (Ptk.-Pp.) / előadó Makai Katalin. - Budapest : MKIK, [2001]. - 13 p. ; 24 cm. - (Jogi tájékoztató füzetek, ISSN 1217-128X ; 99.)
A sorozat 99-104. tagjai egy kötetben
ISBN 963-9008-49-4 * fűzött : ár nélkül
347.64(439) *** 061.3(439-2Bp.)"2000"
[AN 913905]
MARC

ANSEL
UTF-811114 /2003.
Martinkó Károly (1932-)
   Justitia zokog / Martinkó Károly. - Budapest : Martinkó K., 2003. - 376 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-430-097-9 fűzött : 3500,- Ft
343.919(439)
[AN 1035677]
MARC

ANSEL
UTF-811115 /2003.
Masika Edit (1952-)
   A schengeni acquis, és együttműködés EU szinten történő továbbfejlődése az Amszterdami szerződéstől napjainkig / Tóth Árpádné Masika Edit. - Budapest : RTF, 2002. - 31 p. ; 25 cm. - (Rendvédelmi füzetek, ISSN 1585-1249 ; 2002/24.)
ISBN 963-9405-58-2 fűzött : ár nélkül
351.756(4-62)
[AN 1035671]
MARC

ANSEL
UTF-811116 /2003.
Nagy József
   A fiatalkori bűnözésről / Nagy József. - Budapest : RTF, 2002. - 16 p. ; 25 cm. - (Rendvédelmi füzetek, ISSN 1585-1249 ; 2002/34.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9405-71-X fűzött : ár nélkül
343.915(439) *** 343.97(439)
[AN 1035685]
MARC

ANSEL
UTF-811117 /2003.
Nemes András
   A zálogjogra, a hitelbiztosítékokra vonatkozó törvényi szabályozás módosítása / előadó Nemes András. - Budapest : MKIK, [2001]. - 32 p. ; 24 cm. - (Jogi tájékoztató füzetek, ISSN 1217-128X ; 98.)
A sorozat 96-98. tagjai egy kötetben
347.27(439) *** 061.3(439-2Bp.)"2000"
[AN 913904]
MARC

ANSEL
UTF-811118 /2003.
   A nemzeti kisebbségek jogai = Rights of national minorities / [ford. Bratinka József] ; [kiad. Európa Tanács Információs és Dokumentációs Központ]. - Budapest : Európa Tanács Inf. és Dok. Közp., 2002. - 49, 47 p. ; 20 cm
A magyar és az angol nyelvű rész hátlapjával egybekötve. - Példányszám: 1500
ISBN 963-9341-04-5 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9341-04-05)
341.234(4-62)"200"(094)
[AN 1035400]
MARC

ANSEL
UTF-811119 /2003.
Pánzcél Eta
   Az európai parlament története és jelenlegi helyzete / Pánczél Eta. - Budapest : RTF, 2002. - 17 p. ; 25 cm. - (Rendvédelmi füzetek, ISSN 1585-1249 ; 2002/11.)
Bibliogr.: p. 17.
ISBN 963-9405-45-0 fűzött : ár nélkül
European Parliament.
341.176(4-62)
[AN 1035645]
MARC

ANSEL
UTF-811120 /2003.
Parádi József (1950-)
   Rendvédelem a határon a XIX-XX. században : [felsőoktatási tankönyv] / Parádi József. - Budapest : Tipico Design, 2003. - 3 db : ill. ; 25 cm. - (A magyar rendvédelmi szervezetek története, ISSN 1589-9942)
Borítócím: Rendvédelem a határokon a XIX-XX. században
351.746.1(439)"18/19"(075.8) *** 355.457.1(439)"18/19"(075.8)
[AN 1034964]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., Rendőrség a határőrizetben. - 266 p.
Bibliogr.: p. 93-99.
ISBN 963-7623-32-9 fűzött : ár nélkül
351.746.1(439)"18/19"(075.8) *** 351.74(439)"18/19"(075.8)
[AN 1034967] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Csendőrség a határőrizetben. - 186 p.
Bibliogr.: p. 115-124.
ISBN 963-7623-31-0 fűzött : ár nélkül
351.742(439)"18/19"(075.8) *** 351.746.1(439)"18/19"(075.8)
[AN 1034968] MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Pénzügyőrség és a vámhivatalok a határőrizetben. - 219 p.
Bibliogr.: p. 89-96.
ISBN 963-7623-30-2 fűzött : ár nélkül
355.457.1(439)"18/19"(075.8) *** 336.41.075(439)"18/19"(075.8) *** 351.746.1(439)"18/19"(075.8)
[AN 1034970] MARC

ANSEL
UTF-811121 /2003.
   Perspectives of the legal approximation process in Central Eastern Europe : mutual experiences : joint International Conference by the Academy of European Law and István Bibó College of Law : Budapest, 10-15-July 2000 / ed. by Lajos Ficzere, Alfred E. Kellermann, András Nikodém. - Budapest : Bibó I. Szakkollégium, cop. 2001. - 275 p. ; 24 cm
Vál. a konferencián elhangzott előadásokból
ISBN 963-00-8385-X fűzött : ár nélkül
34(4-11)"200" *** 061.3(439-2Bp.)"2000"
[AN 913876]
MARC

ANSEL
UTF-811122 /2003.
   "Polgári jogi kodifikáció - korszerűsítés vagy korszakváltás" : IV. Tudományos Diákköri Konferencia : 2000. november 10-12. / [szerk. Bodzási Balázs] ; [közrem. Csaba Anita, Kiss Judit, Kovács Zsófia]. - Budapest : ELTE ÁJK : Polgári Jogi Tud. Diákkör Egyes., 2001. - 285 p. ; 24 cm. - (Bibliotheca iuridica. Seminarium,, ISSN 1587-5164 ; 1.)
ISBN 963-463-517-2 fűzött : ár nélkül
347(439) *** 378.184 *** 061.3(439-2Bp.)"2000"
[AN 913234]
MARC

ANSEL
UTF-811123 /2003.
   Process decentralizacii na Ûžnom Kavkaze : tekuŝaâ situaciâ i perspektivy razvitiâ : [FDI proceedings] / red. Lejla Alieva, David Losaberidze, David Tumanân ; [izd.] the Fiscal Decentralization Initiative for Central and Eastern Europe. - [Budapest] : FDI CEE, [2003]. - 202 p. ; 30 cm
A 2002. máj. 13-16. között Bakurianiban tartott konferencia szerkesztett anyaga. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött : ár nélkül
351.72.072.1(479.2) *** 061.3(479.22-2Bakuriani)
[AN 1036368]
MARC

ANSEL
UTF-811124 /2003.
Recommendation 60(1999) on political integrity of local and regional elected representatives (magyar)
   A helyi és regionális önkormányzati képviselők etikai kódexe : az Európa Tanács Európai Helyi és Regionális Önkormányzatok Kongresszusa által 1999. június 17-én elfogadott 60(1999) számú Ajánlás / [ford. Keszthelyi Zita] ; [közread. az] Európa Tanács Információs és Dokumentációs Központ. - Budapest : Európa Tanács Inf. és Dok. Közp., 2002. - 19 p. ; 21 cm
Példányszám: 7000
ISBN 963-9341-05-3 fűzött : ár nélkül
352.08(4-62)(094) *** 353.08(4-62)(094)
[AN 1035407]
MARC

ANSEL
UTF-811125 /2003.
Sallai János (1960-)
   Az ukrán-magyar határ kriminál földrajza a '90-es években / Sallai János. - Budapest : RTF, 2002. - 30 p. ; 25 cm. - (Rendvédelmi füzetek, ISSN 1585-1249 ; 2002/29.)
Bibliogr.: p. 29-30.
ISBN 963-9405-66-3 fűzött : ár nélkül
341.222(439)"199" *** 343.97(439)"199" *** 343.97(477)"199"
[AN 1035678]
MARC

ANSEL
UTF-811126 /2003.
Sartori, Giovanni
Ingegneria costituzionale comparata (magyar)
   Összehasonlító alkotmánymérnökség : a kormányzati rendszerek struktúrái, ösztönzői, teljesítményei / Giovanni Sartori ; [ford. Soltész Erzsébet]. - Budapest : Akad. K., 2003. - 239 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 235-239.
ISBN 963-05-8029-2 fűzött : ár nélkül
342.53(100) *** 342.8(100) *** 342.4(100)
[AN 1034936]
MARC

ANSEL
UTF-811127 /2003.
Törő András
   A törvények szelleme és gyakorlata : törvényalkotás és a mindennapi élet / előadó Törő András. - Budapest : MKIK, [2001]. - 13 p. ; 24 cm. - (Jogi tájékoztató füzetek, ISSN 1217-128X ; 102.)
A sorozat 99-104. tagjai egy kötetben
340.134(439) *** 061.3(439-2Bp.)"2001"
[AN 913908]
MARC

ANSEL
UTF-811128 /2003.
Tóth Sándor (1924-)
   A jogos védelem kérdései a magánnyomozói munkában / Tóth Sándor. - Budapest : RTF, 2002. - 15 p. ; 25 cm. - (Rendvédelmi füzetek, ISSN 1585-1249 ; 2002/27.)
ISBN 963-9405-64-7 fűzött : ár nélkül
343.228(439) *** 351.746.2
[AN 1035675]
MARC

ANSEL
UTF-811129 /2003.
Tóth Sándor (1924-)
   A magánnyomozók működésének jogi alapjai / Tóth Sándor. - Budapest : RTF, 2002. - 32 p. ; 25 cm. - (Rendvédelmi füzetek, ISSN 1585-1249 ; 2002/26.)
Bibliogr.: p. 30.
ISBN 963-9405-63-9 fűzött : ár nélkül
351.746.2.078(439)
[AN 1035674]
MARC

ANSEL
UTF-811130 /2003.
Tóth Tamás
   A kábítószer-rendészet magyarországi fejlődése / Tóth Tamás. - Budapest : RTF, 2002. - 33 p. ; 25 cm. - (Rendvédelmi füzetek, ISSN 1585-1249 ; 2002/7.)
ISBN 963-9405-41-8 fűzött : ár nélkül
343.575 *** 351.761(439)
[AN 1035640]
MARC

ANSEL
UTF-811131 /2003.
Tóth Tamás
   Közlekedési (közúti) szabálysértések / Tóth Tamás. - Budapest : RTF, 2002. - 27 p. ; 25 cm. - (Rendvédelmi füzetek, ISSN 1585-1249 ; 2002/5.)
ISBN 963-9405-39-6 fűzött : ár nélkül
351.81(439)(094) *** 343.791(439)(094)
[AN 1035638]
MARC

ANSEL
UTF-811132 /2003.
Tóth Tamás
   Közlekedési (nem közúti) szabálysértések / Tóth Tamás. - Budapest : RTF, 2002. - 23 p. ; 25 cm. - (Rendvédelmi füzetek, ISSN 1585-1249 ; 2002/6.)
ISBN 963-9405-40-X fűzött : ár nélkül
351.81(439)(094) *** 343.791(439)(094)
[AN 1035639]
MARC

ANSEL
UTF-811133 /2003.
Varennes, Fernand de
   A guide to the rights of minorities and language / Fernand de Varennes. - Budapest : COLPI, 2001. - 122 p. ; 21 cm. - (COLPI paper, ISSN 1589-9594 ; 4.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7316-84-1 fűzött : ár nélkül
342.724(4-62) *** 341.234(4-62)
[AN 1036069]
MARC

ANSEL
UTF-811134 /2003.
Vass Ferenc
   Az emberkereskedelem és az embercsempészés összefüggései a szervezett bűnözéssel / Vass Ferenc. - Budapest : RTF, 2002. - 30 p. ; 25 cm. - (Rendvédelmi füzetek, ISSN 1585-1249 ; 2002/10.)
ISBN 963-9405-44-2 fűzött : ár nélkül
343.43 *** 343.41 *** 343.974
[AN 1035644]
MARC

ANSEL
UTF-811135 /2003.
Vezekényi Ursula
   A cégtörvény alkalmazása a Legfelsőbb Bíróság gyakorlatának tükrében / előadó Vezekényi Ursula. - Budapest : MKIK, [2001]. - 18 p. ; 24 cm. - (Jogi tájékoztató füzetek, ISSN 1217-128X ; 97.)
A sorozat 96-98. tagjai egy kötetben
347.72(439)(036) *** 061.3(439-2Bp.)"2000"
[AN 913903]
MARC

ANSEL
UTF-811136 /2003.
Zachar József (1943-)
   Rendvédelem-tudoány[!tudomány]? Rendvédelem-tudomány! : gondolatok egy új tudományág elméleti alapjairól, fogalmáról, rendszertani helyéről / Zachar József. - Budapest : RTF, 2002. - 47 p. ; 25 cm. - (Rendvédelmi füzetek, ISSN 1585-1249 ; 2002/28.)
Bibliogr.: p. 37-47.
ISBN 963-9405-65-5 fűzött : ár nélkül
351.74/.81
[AN 1035676]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

11137 /2003.
Ács Tibor (1931-)
   Hadi tanfolyam a bölcsészeti karon és a pesti egyetemi légió, 1848-1849 / Ács Tibor. - Budapest : ELTE Lvt., 2001. - 170, [14] p. ; 24 cm. - (Fejezetek az Eötvös Loránd Tudományegyetem történetéből, ISSN 0324-2919 ; 22.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-463-482-6 fűzött : ár nélkül
355.486(439-2Bp.)"1848/1849" *** 355.23(439-2Bp.)"1848/1849" *** 378.4(439-2Bp.)"1848/1849"
[AN 914909]
MARC

ANSEL
UTF-811138 /2003.
   A katonai kommunikációs rendszerek fejlődési irányai - kihívások és trendek a XXI. században : nemzetközi szakmai tudományos konferencia anyaga : [Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Budapest, 2001. november 28.] / [szerk. Fekete Károly]. - [Budapest] : ZMNE, 2001. - 344 p. : ill. ; 24 cm
Váltakozva magyar, angol, francia és német nyelven. - Bibliogr. az előadások végén. - Példányszám: 200
ISBN 963-00-8819-3 fűzött : ár nélkül
623.61 *** 061.3(439-2Bp.)"2001"
[AN 914897]
MARC

ANSEL
UTF-811139 /2003.
Kiss Ernő (1950-)
   A megelőző tevékenység eredményességét növelő lehetőségek a hazai katasztrófavédelem területén / Kiss Ernő. - Budapest : RTF, 2002. - 36 p. ; 25 cm. - (Rendvédelmi füzetek, ISSN 1585-1249 ; 2002/19.)
Bibliogr.: p. 36.
ISBN 963-9405-53-1 fűzött : ár nélkül
355.58(439) *** 614.8(439)
[AN 1035662]
MARC

ANSEL
UTF-811140 /2003.
Murawski, Erich
Der Durchbruch im Westen (magyar)
   Villámháború Nyugaton : a holland, belga és francia összeomlás krónikája / írta Murawski Erich ; ford. Barabás Emil. - Hasonmás kiad. - Budapest : Gede, 2001. - 328 p., [16] t.fol. : ill., részben térk. ; 23 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Szenko kiad., 1941
ISBN 963-9298-22-0 fűzött : ár nélkül
355.48(430)"1940" *** 355.48(4-15)"1940" *** 094/099.07
[AN 914773]
MARC

ANSEL
UTF-811141 /2003.
Ruprecht Antal
   Magyar önkéntesek a Téli Háborúban = Unkarilaiset vapaaehtoiset talvisodassa / [szerző Ruprecht Antal] ; [közread. a] Hadtörténeti Intézet és Múzeum. - Budapest : Hadtörténeti Int. és Múz., 2003. - 195 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-7097-19-8 fűzött : ár nélkül
355.48(480)"1939/1940"(083.12) *** 355.48(47)"1939/1940"(083.12) *** 355.48(439)"1939/1940"(084.12)
[AN 1035912]
MARC

ANSEL
UTF-811142 /2003.
   Az új amerikai adminisztráció külpolitikai elképzelései - a transzatlanti kapcsolatok helyzete : a Parlamenti NATO-klub március 8-i vitája. ; A NATO-szövetséges Magyarország - megújuló magyar biztonság- és védelempolitika : egyetemi, főiskolai hallgatók pályaművei / [szerk. Földeák Iván és Tüzes Károly]. - [Budapest] : M. Országgyűlés, 2001. - 177 p. : ill. ; 23 cm. - (Parlamenti NATO-füzetek, ISSN 1586-6203 ; 3.)
Bibliogr. a pályaművek végén
ISBN 963-00-7061-8 fűzött : ár nélkül
355.02(439)"200" *** 355.356(100-15) *** 061.3(439-2Bp.)"2001"
[AN 913890]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

11143 /2003.
Fogarasi Mihály
   Induktív és deduktív folyamatok a döntésekben / Fogarasi Mihály, Magyar Judit. - Budapest : RTF, 2002. - 16 p. : ill. ; 25 cm. - (Rendvédelmi füzetek, ISSN 1585-1249 ; 2002/30.)
Bibliogr.: p. 16.
ISBN 963-9405-67-1 fűzött : ár nélkül
65.012.22 *** 519.816
[AN 1035680]
MARC

ANSEL
UTF-811144 /2003.
Frigyik Katalin
   Typis Számmerianis : a Számmer nyomdászcsalád története és a nyomtatványok bibliográfiája, 1794-1920 / Frigyik Katalin. - Székesfehérvár : Fejér M. Múz. Ig., 2003-. - 24 cm. - (A Szent István Király Múzeum közleményei. A. sorozat,, ISSN 1216-7967 ; 38.)
ISBN 963-9279-25-0
Szammer család
655.1(439-2)Szammer *** 015(439)"17/19" *** 929.52(439)Szammer
[AN 1030362]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt./2. r., A nyomtatványok bibliográfiája : színlapok, színházi plakátok. - 2003. - 504 p.
Bibliogr.: p. 498.
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9279-27-7)
015(439)"17/19" *** 655.1(439-2)Szammer:013
[AN 1035533] MARC

ANSEL
UTF-811145 /2003.
Füzesné Hudák Julianna
   Kiállítás és ajánló bibliográfia a Tevan Nyomda alapításának centenáriuma alkalmából : Kner Nyomdaipari Múzeum, 2003. május 14 - augusztus 31., Gyomaendrőd / [a kiállítást rend. és az ajánló bibliográfiát összeáll. Füzesné Hudák Julianna]. - [Gyomaendrőd] : Gyomai Kner Ny., [2003]. - 24 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött : ár nélkül
Tevan Nyomda (Békéscsaba)
655.1(439-2Békéscsaba)(091) *** 655.1(439-2Békéscsaba):016 *** 061.4(439-2Gyomaendrőd) *** 061.5(439-2Békéscsaba)Tevan
[AN 1035565]
MARC

ANSEL
UTF-811146 /2003.
   Az ISO 9000 és az ISO 14000 szabványok szerint tanúsított szervezetek száma a különböző kontinenseken és ezek országaiban : ISO-felmérés : 10. ciklus: 2000 / [ford. Pongrácz Henriette]. - Budapest : Szabvk., 2001. - 26 p. : ill. ; 30 cm. - (MSZT kiskönyvtár, ISSN 1585-3659 ; 38.)
ISBN 963-7087-28-1 fűzött : ár nélkül
006.7/.8(100) *** 65.018(100)
[AN 912292]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

11147 /2003.
   Adótan : adózási ismeretek a hatályos jogszabályok alapján / [szerk. Mészáros Gyuláné] ; [szerzők Bessenyei Gábor et al.] ; Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Vizsgálati Módszertani Bizottság kiadványa V.2. - [Budapest] : Perfekt, [2003]. - 444 p. ; 29 cm
Lezárva: 2003. ápr. 29.
ISBN 963-394-513-5 kötött : ár nélkül
336.2(439)(078)
[AN 1036109]
MARC

ANSEL
UTF-811148 /2003.
   Adótervezés II. : Magyarország / [szerzők] Claus Á. [et al.] ; [közread. a] Penta Unió. - [Pécs] : Penta Unió, 2003. - 192 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 179-186.
ISBN 963-210-509-5 fűzött : ár nélkül
336.2(439) *** 657.47
[AN 1034972]
MARC

ANSEL
UTF-811149 /2003.
   Állami Számvevőszék almanach, 1990-1999 / [szerk. Nyikos László] ; [kiad. a Saldo Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Rt.]. - Budapest : Saldo, [2001]. - 432, 15 p. : ill., színes ; 25 cm
Számvevőszéki almanach, 1990-1999 (borító- és gerinccím). - Váltakozva magyar, angol és német nyelven
ISBN 963-621-923-0 kötött : ár nélkül
336.126.55(439)"199" *** 336.126.55(4)"199"
[AN 914981]
MARC

ANSEL
UTF-811150 /2003.
Erdész Ferencné
   Zöldség - gyümölcs / [kész. Erdész Ferencné, Padisák Gábor]. - Budapest : Perfekt, 2003. - 32 p. : ill. ; 21 cm. - (Közös piaci rendtartások hazai alkalmazása)
ISBN 963-394-502-X fűzött : ár nélkül
339.923(4-62) *** 338.246.025.2(439) *** 635.1/.8 *** 634.1
[AN 1036346]
MARC

ANSEL
UTF-811151 /2003.
   EUR.1 Szállítási bizonyítvány és a FORM "A" Származási bizonyítvány általános előírásai és kitöltési szabályai. - [Budapest] : Szilágyi J., 2003. - 80 p. ; 30 cm. - (Jogi kalauz a külkereskedelemben, ISSN 1589-8903)
ISBN 963-430-518-0 fűzött : ár nélkül
336.41(4-62)(036) *** 336.41(439)(036)
[AN 1036243]
MARC

ANSEL
UTF-811152 /2003.
Gehér József
   A nemzetközi lízingről szóló UNIDROIT egyezmény : 1997. évi LXXXVI. törvény / előadó Gehér József. - Budapest : MKIK, [2001]. - 40 p. ; 24 cm. - (Jogi tájékoztató füzetek, ISSN 1217-128X ; 96.)
A sorozat 96-98. tagjai egy kötetben
ISBN 963-9008-48-6 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-7404-73-2)
339.187.62(439)(094) *** 061.3(439-2Bp.)"2000"
[AN 913902]
MARC

ANSEL
UTF-811153 /2003.
Gesztiné Ajtósi Judit
   Együttműködés a harmadik szektorral / Gesztiné Ajtósi Judit, Csanády Dániel. - Budapest : MEH Európai Integrációs Iroda, 2003. - 79 p. ; 30 cm. - (Európai tükör : műhelytanulmányok, ISSN 1416-7484 ; 91.)
Bibliogr.: p. 71. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött : ár nélkül
338.46(4-62)"199" *** 334.012.46(4-62)"199" *** 338.46(439)"199" *** 334.012.46(439)"199"
[AN 1036266]
MARC

ANSEL
UTF-811154 /2003.
Gyenge Balázs
   A dualizmuskori magyar vámpolitika / Gyenge Balázs. - Budapest : RTF, 2002. - 39 p. ; 25 cm. - (Rendvédelmi füzetek, ISSN 1585-1249 ; 2002/8.)
Bibliogr.: p. 38-39.
ISBN 963-9405-42-6 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9405-42-8)
339.543(439)"186/191"
[AN 1035641]
MARC

ANSEL
UTF-811155 /2003.
Herich György (1953-)
   Nemzetközi adótervezés / Herich György ; [közread. a] Penta Unió. - [Pécs] : Penta Unió, 2003. - 218 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 205-213.
ISBN 963-210-274-6 fűzött : ár nélkül
336.2(100) *** 657.47
[AN 1034971]
MARC

ANSEL
UTF-811156 /2003.
Horváth Gyula (1951-)
   Decentralizáció és regionalizmus Európában / Horváth Gyula. - Pécs : PTE Közgazd.-tud. Kara Regionális Pol. és Gazdaságtan Dr. Isk., 2001. - 62 p. : ill. ; 24 cm. - (Habilitációs előadások, ISSN 1587-6217 ; 3.)
Bibliogr.: p. 56-58. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-641-841-1 fűzött : ár nélkül
332.1(4-62) *** 35.072.1(4-62) *** 353(4-62)
[AN 914877]
MARC

ANSEL
UTF-811157 /2003.
   Jász-Nagykun-Szolnok megyei marketing stratégia és operatív program / kész. Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézetének Szolnoki Társadalomkutató Csoportja ; [szerk. Volford László] ; [kiad. a Jász-Nagykun Szolnok Megyei Önkormányzat]. - Szolnok : Jász-Nagykun-Szolnok M. Önkormányzat, 2001. - 133, [9] p. ; 30 cm
Példányszám: 300
ISBN 963-7204-28-8 fűzött : ár nélkül
332.14(439.169)"200" *** 353(439.169)"200" *** 339.138
[AN 914960]
MARC

ANSEL
UTF-811158 /2003.
Kincses Gyula
   Az Árpád-házi uralkodók pénzverése és királysága / Kincses Gyula. - 2. bőv. kiad. - Debrecen : Szerző, 2003. - 160 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 159-160.
ISBN 963-440-038-8 fűzött : ár nélkül
Árpád-ház
336.746(439)"10/12" *** 737.1(439)"10/12" *** 943.9"10/12" *** 929.52(439)Árpád-ház
[AN 1035383]
MARC

ANSEL
UTF-811159 /2003.
Klimits Gabriella
   Tej és tejtermékek / [kész. Klimits Gabriella, Popp József]. - Budapest : Perfekt, 2003. - 32 p. : ill. ; 21 cm. - (Közös piaci rendtartások hazai alkalmazása)
ISBN 963-394-507-0 fűzött : ár nélkül
339.923(4-62) *** 338.246.025.2(439) *** 637.1
[AN 1036352]
MARC

ANSEL
UTF-811160 /2003.
   Költségvetési szabályzatok / [szerzők Anduskáné Cseh Anikó et al.] ; [közread. a] Saldo Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Rt. - Budapest : Saldo, 2001. - 199 p. ; 24 cm
Számviteli kézikönyvek (keretcím)
ISBN 963-621-987-7 fűzött : ár nélkül
657.47(036)
[AN 916552]
MARC

ANSEL
UTF-811161 /2003.
Kostolany, André (1908-1999)
Kostolanys Bilanz der Zukunft (magyar)
   Mérlegen a jövő : tegnap, ma, holnap / André Kostolany ; [ford. Svéda Dóra]. - [Budapest] : Perfekt, [2003]. - 216 p. ; 24 cm
ISBN 963-394-500-3 kötött : 2490,- Ft
336.76
[AN 1035070]
MARC

ANSEL
UTF-811162 /2003.
Kovács Anna
   Szántóföldi növények / [kész. Kovács Anna, Potori Norbert, Udovecz Gábor]. - Budapest : Perfekt, 2003. - 31 p. : ill. ; 21 cm. - (Közös piaci rendtartások hazai alkalmazása)
ISBN 963-394-510-0 fűzött : ár nélkül
339.923(4-62) *** 338.246.025.2(439) *** 633
[AN 1036350]
MARC

ANSEL
UTF-811163 /2003.
Kövér György (1949-)
   A bank története : az ötvenéves bank, 1950-2000 / [írta és összeáll. Kövér György] ; [megjegyzések ... Bácskai Tamás] ; [közread. a] Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. - [Budapest] : MKB, [2003]. - 360 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 336-338.
ISBN 963-00-6011-6 kötött : ár nélkül
Magyar Külkereskedelmi Bank.
336.71(439-2Bp.)MKB(091)
[AN 1036540]
MARC

ANSEL
UTF-811164 /2003.
Laczkó András
   Cukor / [kész. Laczkó András, Zsugyelik Gábor]. - Budapest : Perfekt, 2003. - 31 p. : ill. ; 21 cm. - (Közös piaci rendtartások hazai alkalmazása)
ISBN 963-394-501-1 fűzött : ár nélkül
339.923(4-62) *** 338.246.025.2(439) *** 664.1 *** 633.63
[AN 1036347]
MARC

ANSEL
UTF-811165 /2003.
Ladó Mária (1953-)
   A konzultáció és intézményei az Európai Unióban, tagállamaiban és Magyarországon / Ladó Mária, Tóth Ferenc ; [kiad. az OFA Foglalkoztatási Elősegítő Közhasznú Társaság]. - 2. kiad. - Budapest : OFA Foglalkoztatási Elősegítő Kht., 2002. - 206 p. ; 24 cm
Lezárva: 2000. dec. 31. - Bibliogr.: p. 197-206.
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-00-7414-1)
331(4-62) *** 331(439)"199"
[AN 1036073]
MARC

ANSEL
UTF-811166 /2003.
Leibensperger, H.
   Call Center auf dem Weg zur Teambildung unter erstmaliger Anwendung der HL-Methode : EinzelWorkshop : authentische Beschreibung einer Prozessbegleitung / H. Leibensperger. - Budapest : Piszter K., 2003. - 86 p. ; 16 cm
ISBN 963-430-404-4 fűzött : ár nélkül
658.1.011.1
[AN 1036333]
MARC

ANSEL
UTF-811167 /2003.
Mezőszentgyörgyi Dávid
   Marha-, juh- és kecskehús / [kész. Mezőszentgyörgyi Dávid, Popp József]. - Budapest : Perfekt, 2003. - 32 p. ; 21 cm. - (Közös piaci rendtartások hazai alkalmazása)
ISBN 963-394-504-6 fűzött : ár nélkül
339.923(4-62) *** 338.246.025.2(439) *** 636.3 *** 636.2 *** 637.5
[AN 1036353]
MARC

ANSEL
UTF-811168 /2003.
Nagy Emil (1931-)
   Az adózás gyakorlati kérdései, 2001 / [szerző Nagy Emil] ; [kiad. a] Saldo Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Rt. - Budapest : Saldo, 2001. - 206 p. ; 24 cm
Adózási kézikönyvek (keretcím)
ISBN 963-621-984-2 fűzött : ár nélkül
336.2(439)(036)
[AN 913901]
MARC

ANSEL
UTF-811169 /2003.
Nánásiné Haraszti Edit
   Utólagos ellenőrzés a vámigazgatásban / Nánásiné Haraszti Edit. - Budapest : RTF, 2002. - 3 db ; 25 cm
336.41.075(439)
[AN 1035649]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 12 p. - (Rendvédelmi füzetek, ISSN 1585-1249 ; 2002/14.)
ISBN 963-9405-48-5 fűzött : ár nélkül
336.41.075(439)
[AN 1035652] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 16 p. - (Rendvédelmi füzetek, ISSN 1585-1249 ; 2002/15.)
ISBN 963-9405-49-3 fűzött : ár nélkül
336.41.075(439)
[AN 1035654] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - 36 p. - (Rendvédelmi füzetek, ISSN 1585-1249 ; 2002/16.)
ISBN 963-9405-50-7 fűzött : ár nélkül
336.41.075(439)
[AN 1035656] MARC

ANSEL
UTF-811170 /2003.
   Pénzügypolitika az ezredfordulón / szerk. Botos Katalin. - Szeged : JATEPress, 2003. - 175 p. ; 24 cm. - (SZTE Gazdaságtudományi Kar közleményei, ISSN 1588-8533)
Bibliogr. a tanulmányok végén. - Példányszám: 500. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött : ár nélkül
336(439)"199" *** 338.2(439)"199" *** 339.7
[AN 1036626]
MARC

ANSEL
UTF-811171 /2003.
   Plan de développement national de la Hongrie : sommaire / [conçu au Ministrère de l'économie]. - Budapest : Service d'information, 2001. - 107 p. : ill., színes ; 24 cm
Borítócím: Széchenyi terv = Plan Széchenyi : piliers de l'avenir
Fűzött : ár nélkül
338.2(439)"199/200"
[AN 914624]
MARC

ANSEL
UTF-811172 /2003.
Polgár Gyula
   Kapitalista közgazdaságtan / Polgár Gyula. - Budapest : Accordia, 2003. - 203 p. ; 20 cm
ISBN 963-9502-15-4 fűzött : 1490,- Ft
330.342.14
[AN 1034779]
MARC

ANSEL
UTF-811173 /2003.
Popp József (1955-)
   Baromfi / [kész. Popp József, Udovecz Gábor]. - Budapest : Perfekt, 2003. - 27 p. : ill. ; 21 cm. - (Közös piaci rendtartások hazai alkalmazása)
ISBN 963-394-509-7 fűzött : ár nélkül
339.923(4-62) *** 338.246.025.2(439) *** 636.5 *** 637.54
[AN 1036354]
MARC

ANSEL
UTF-811174 /2003.
Popp József (1955-)
   Sertés / [kész. Popp József, Udovecz Gábor]. - Budapest : Perfekt, 2003. - 31 p. : ill. ; 21 cm. - (Közös piaci rendtartások hazai alkalmazása)
ISBN 963-394-505-4 fűzött : ár nélkül
339.923(4-62) *** 338.246.025.2(439) *** 636.4 *** 637.5
[AN 1036349]
MARC

ANSEL
UTF-811175 /2003.
Radóczné Kocsis Teréz
   Szőlő - bor / [kész. Radóczné Kocsis Teréz]. - Budapest : Perfekt, 2003. - 32 p. ; 21 cm. - (Közös piaci rendtartások hazai alkalmazása)
ISBN 963-394-511-9 fűzött : ár nélkül
339.923(4-62) *** 338.246.025.2(439) *** 663.2 *** 634.8
[AN 1036351]
MARC

ANSEL
UTF-811176 /2003.
Rózsa Gyuláné
   Közhasznú szervezetek, alapítványok, egyesületek gazdálkodása és beszámolása 2001-ben / [szerző Rózsa Gyuláné] ; [közread. a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Szolgáltató Kht.]. - [Budapest] : MKIK, 2001. - 121 p. ; 24 cm
Lezárva: 2001. máj. 1.
ISBN 963-00-8827-4 fűzött : ár nélkül
334.012.46(439)(036) *** 657(036)
[AN 914935]
MARC

ANSEL
UTF-811177 /2003.
Tóth István János (1960-)
   A forint árfolyam erősödésének hatása az exportáló vállalatok üzleti helyzetére 2002-2003-ban : egy követéses vizsgálat tapasztalatai / Tóth I. János, Szabó Andrea. - Budapest : MKIK GVI, 2003. - 44 p. : ill. ; 30 cm. - (MKIK GVI kutatási füzetek, ISSN 1589-7451 ; 2003/2.)
ISBN 963-9008-64-8 fűzött : ár nélkül
339.564(439)"200" *** 336.748(439)"200" *** 334.72(439)"200" *** 658.155
[AN 1035412]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

11178 /2003.
Bácskai Erika
   Európai addikció súlyossági index : EuropASI : oktatási kézikönyv / a m. változat szerzői Bácskai Erika, Gerevich József, Rózsa Sándor ; [közread. a] Drogambulanciák Szakmai Szövetsége Tanácsa, Drog Alapítvány. - Budapest : Százszorszép, 2001. - 56, 12 p. ; 30 cm
ISBN 963-00-8337-X * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-00-83337-X)
364.272(072) *** 613.83(072)
[AN 913262]
MARC

ANSEL
UTF-811179 /2003.
Baráth Lajos
   Egészségügyi intézményi pénzügyi ismeretek : egészségügyi menedzser és orvos-közgazdász posztgraduális hallgatók részére / Baráth Lajos ; [közread. a] Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar. - Szeged : SZTE Gazd.tud. Kar, 2001. - 171 p. ; 24 cm
Fűzött : ár nélkül
364.444.046.6(075.8) *** 658.15(075.8)
[AN 914622]
MARC

ANSEL
UTF-811180 /2003.
   A fogyatékos emberek Európába mennek / [szerk. Ignácz Beáta] ; [szerzők Borbély Szilvia et al.] ; [kiad. a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége]. - 2. kiad. - Budapest : MEOSZ, 2003. - 128 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-210-523-0 fűzött : ár nélkül
364.65-056.26(4-62) *** 364.26(4-62)
[AN 1036075]
MARC

ANSEL
UTF-811181 /2003.
Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége.
   A Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége működésének dokumentumai. - [Budapest] : MSZOSZ, 2003. - 73 p. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
331.105.44(439) *** 061.3(439-2Bp.)"2003"
[AN 1036178]
MARC

ANSEL
UTF-811182 /2003.
Naszlady Attila (1931-)
   Egyházi és állami betegellátás Magyarországon / Naszlady Attila. - Budapest : Szt. István Társ., 2003. - 57 p. : ill. ; 21 cm. - (Haza a magasban, ISSN 1588-9491 ; 9.)
ISBN 963-361-480-5 fűzött : ár nélkül
364.444.044.66(439) *** 364.444(439) *** 258
[AN 1035201]
MARC

ANSEL
UTF-811183 /2003.
   A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló, 1997. évi LXXX. törvény egységes szerkezetben a végrehajtására kiadott 195/1997. (XI.5.) Korm. rendelettel, magyarázatokkal, állásfoglalásokkal, 2003 / [szerk. Walchné Kremlicska Katalin] ; [szerzők Jurányi Benedekné et al.] ; Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Vizsgálati Módszertani Bizottság kiadványa IV. 10. - [Budapest] : Perfekt, [2003]. - 384 p. ; 29 cm
Lezárva: 2003. ápr. 2.
ISBN 963-394-506-2 kötött : ár nélkül
369(439)(094)(036)
[AN 1036184]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

11184 /2003.
   Adaptált testnevelés és sport / [szerk. Benczúr Miklósné] ; [közread. a] Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége. - Budapest : Fonesz, 2003. - 2 db : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-206-649-9 fűzött : ár nélkül
376.2/.4(439) *** 796 *** 372.879.6
[AN 1035950]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Speciális nevelési szükségletű tanulók adaptált iskolai testnevelése és sportági felkészítése / [írták Barthel Betty et al.]. - 216 p.
ISBN 963-206-650-2
376.2/.4(439) *** 796 *** 372.879.6
[AN 1035952] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Fogyatékos személyek sportja / [írták Gruiz Katalin et al.]. - 186 p.
 (hibás ISBN 963-206-650-2)
376.2/.4(439) *** 796 *** 372.879.6
[AN 1035956] MARC

ANSEL
UTF-811185 /2003.
Balassa Lászlóné
   Matematika kézikönyv a 3. osztály tanítói számára / Balassa Lászlóné, Csekné Szabó Katalin, Szilas Ádámné ; [graf. Tax Zsófia]. - Celldömölk : Apáczai, 2001. - 228, [2] p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-464-644-1 * fűzött : ár nélkül
372.47(072)
[AN 911493]
MARC

ANSEL
UTF-811186 /2003.
Balassa Lászlóné
   Matematika kézikönyv a 3. osztály tanítói számára / Balassa Lászlóné, Csekné Szabó Katalin, Szilas Ádámné ; [graf. Tax Zsófia]. - 3. kiad. - Celldömölk : Apáczai, 2003. - 229, [2] p. : ill. ; 30 cm + mell. (23 p.)
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-464-647-6)
372.47(072)
[AN 1035875]
MARC

ANSEL
UTF-811187 /2003.
   Ballagókönyv / [összeáll. Zsoldos Sándor]. - Szeged : Maxim, 2003. - 101, [3] p. ; 14 cm
ISBN 963-9489-02-6 fűzött : ár nélkül
371.89(0:82-822) *** 894.511-822
[AN 1034956]
MARC

ANSEL
UTF-811188 /2003.
Bánhegyi Ferenc
   Tanári kézikönyv az Apáczai Kiadó 7. osztályos Történelem tankönyvéhez és munkafüzetéhez / [... írta és összeáll. Bánhegyi Ferenc]. - Celldömölk : Apáczai, 2003. - 107 p. : ill. ; 29 cm
Borítócím: Tanári kézikönyv a 7. osztályos történelem tantárgy tanításához
Fűzött : ár nélkül
372.893(072)
[AN 1035870]
MARC

ANSEL
UTF-811189 /2003.
   "Barátunk a természet" : XVI. Országos Természetismereti Vetélkedő : Kecskemét, 2003. május 31 - június 1. / [szerk. Koleszár Márta] ; [a rendezvény szervezői Magyar Népművelők Egyesülete Bács-Kiskun Megyei Szervezete, Katona József Könyvtár. - [Kecskemét] : MNE Bács-Kiskun M. Szerv., [2003]. - 39 p. : ill. ; 30 cm
Válogatás az írásbeli fordulók megoldásaiból
Fűzetlen : ár nélkül
372.850.4 *** 372.48 *** 371.384
[AN 1035521]
MARC

ANSEL
UTF-811190 /2003.
   Betlehem melege / [írta Horváthné Árvai Mária et al.]. - Veszprém : Candy K., [2001]. - 68 p. ; 29 cm. - (Vegyed-e? füzetek, ISSN 1218-8581 ; 8.)
ISBN 963-85935-3-9 fűzött : ár nélkül
371.383.1(072) *** 894.511-822
[AN 912218]
MARC

ANSEL
UTF-811191 /2003.
Breiting, Søren
   Környezet és fejlődés : tanári oktatóanyag / Søren Breiting, Csobod Éva. - [Budapest] : Szignet, [2003]. - 88 p. : ill. ; 25 cm. - (Környezetünkért ; ; 3.)
Bibliogr.: p. 88.
ISBN 963-202-777-9 fűzött : ár nélkül
37.03(072) *** 504.03(072)
[AN 1036279]
MARC

ANSEL
UTF-811192 /2003.
Devecsery László (1949-)
   Tanári kézikönyv : magyar irodalom 7. osztály / Devecsery László. - Celldömölk : Apáczai, 2003. - 24 p. ; 29 cm
Fűzött : ár nélkül
372.889.451.1(072)
[AN 1035865]
MARC

ANSEL
UTF-811193 /2003.
   Dr. Kiss Tihamér László : életrajz és válogatott bibliográfia gerontológiai, közművelődési, lélektani, pedagógiai és valláspedagógiai műveiből / [... szerk. és összeáll. Demeter Mátyásné és Grandpierre Irén] ; [közread. a] Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola. - Debrecen : KFRTF, 2001. - 49 p. : ill. ; 23 cm
Borítócím: Kiss Tihamér munkássága : bibliográfia
Fűzött : ár nélkül
Kiss Tihamér (1905-)
37:016 *** 159.922.7:016 *** 37.017.93:016 *** 159.9:016 *** 012Kiss_T.
[AN 915006]
MARC

ANSEL
UTF-811194 /2003.
   Dráma, játék, tanulás : alkalmazott drámajátékok 1 - 10. osztály / [gyűjt., összeáll., szerk. Szücsné Pintér Rozália]. - Veszprém : Candy K., [2001]. - 76 p. ; 29 cm. - (Vegyed-e? füzetek, ISSN 1218-8581 ; 7.)
Bibliogr.: p. 74.
ISBN 963-85761-6-2 fűzött : ár nélkül
371.383.1(072)
[AN 912216]
MARC

ANSEL
UTF-811195 /2003.
   Emlékezés Wallner Ernőre : élete és munkássága / ... vál. és szerk. Tatai Zoltán ; [kiad. a Magyar Földrajzi Társaság, MTA Veszprémi Területi Bizottság, Veszprémi Közgazdasági Szakközépiskola]. - Veszprém : M. Földrajzi Társ. : MTA Veszprémi Területi Biz. : Veszprémi Közgazd. Szakközépisk., 2003. - 302 p. : ill. ; 25 cm
Wallner Ernő műveinek bibliográfiája: p. 285-294.
ISBN 963-206-089-X * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-206-089-f)
Wallner Ernő (1891-1982)
37(439)(092)Wallner_E. *** 91(439)(092)Wallner_E. *** 012Wallner_E. *** 061.3(439-2Veszprém)
[AN 1036025]
MARC

ANSEL
UTF-811196 /2003.
   Az erdélyi magyar egyetemért, 1995-2002 : dokumentumok / szerk. Katona Szabó István ; [közread. a] Bolyai Egyetem Barátainak Egyesülete, Bolyai Egyetemért Alapítvány. - Budapest : Bolyai Egy. Barátainak Egyesülete : Bolyai Egyetemért Alapítvány, 2002. - 101 p. : ill. ; 22 cm
Fűzött : ár nélkül
378.4(498-2Kolozsvár) *** 376.74(=945.11)(498.4) *** 061.2(439)(091)
[AN 1035708]
MARC

ANSEL
UTF-811197 /2003.
   Irodalomtanítás a világ kilenc oktatási rendszerében : Amerikai Egyesült Államok, Anglia (Nagy-Britannia), Franciaország, Izrael, Japán, Nemzetközi Érettségi Rendszer, Németország, Oroszország, Svédország / [... szerk. Gordon Győri János] ; [írta] Gordon Győri János [et al.]. - Budapest : Pont, cop. 2003. - 235 p. ; 24 cm. - (Az élményközpontú irodalomtanítási program könyvei,, ISBN 1589-0538 ; ; 4.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9312-68-1 fűzött : 3200,- Ft
372.882(100)
[AN 1035716]
MARC

ANSEL
UTF-811198 /2003.
   Iskolaszerkezet és irodalomtanítás a Kárpát-medencében / [... szerk. Sipos Lajos]. - Budapest : Pont, cop. 2003. - 211 p. ; 24 cm. - (Az élményközpontú irodalomtanítási program könyvei,, ISBN 1589-0538 ; ; 5.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9312-81-9 fűzött : 2950,- Ft
372.882(439)(091) *** 372.889.451.1(4-11) *** 376.7(=945.11)(4-11) *** 351.851(4-11)(091)
[AN 1035713]
MARC

ANSEL
UTF-811199 /2003.
   Kerettantervi kézikönyv / [a rendeletet magyarázatokkal ell. Balla Árpád]. - Budapest : Nemz. Tankvk. : Konsept-H, 2001. - 176 p. ; 25 cm
ISBN 963-9362-16-6 kötött : ár nélkül
371.214(439)
[AN 914999]
MARC

ANSEL
UTF-811200 /2003.
   A kollégiumi nevelés országos alapprogramja / [szerk. Simon István] ; [közread. az] Oktatási Minisztérium. - [Budapest] : OM, 2002. - 38 p. ; 25 cm
ISBN 963-206-523-9 fűzött : ár nélkül
37.018.3 *** 371.214(439)
[AN 1035570]
MARC

ANSEL
UTF-811201 /2003.
Küronya Pálné
   Osztályfőnöki kézikönyv : 9-12. osztály / Küronya Pálné. - Celldömölk : Apáczai, 2003. - 96 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 93.
Fűzött : ár nélkül
371.213.3(072)
[AN 1035902]
MARC

ANSEL
UTF-811202 /2003.
   A learning Mall / [resp. ed. János Sz. Tóth] ; [publ. by the Hungarian Folk High School Society ...]. - Budapest : Hung. Folk High School Soc., 2003. - 44 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-86375-0-1 fűzött : ár nélkül
374.7(4-11) *** 327.39(4-62)
[AN 1035530]
MARC

ANSEL
UTF-811203 /2003.
Mátyás Antal (1923-)
   Tények és visszaemlékezések : a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közgazdaságtudományi Kara, 1941-1944 és a Magyar Közgazdaságtudományi Egyetem, 1948-1950 / Mátyás Antal. - [Budapest] : Aula, 2001. - 63 p. ; 24 cm
ISBN 963-9345-40-7 fűzött : 750,- Ft
József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (Budapest). Közgazdaságtudományi Kar.
Magyar Közgazdaságtudományi Egyetem (Budapest)
378.633(439-2Bp.)"194"(0:82-94)
[AN 912545]
MARC

ANSEL
UTF-811204 /2003.
Mester Miklósné
   Kézikönyv : A mi világunk sorozat, környezetismeret 3. osztály / Mester Miklósné. - Celldömölk : Apáczai, 2003. - 76 p. : ill. ; 29 cm
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-464-680-8)
372.48(072)
[AN 1035873]
MARC

ANSEL
UTF-811205 /2003.
Mészáros Andor
   Magyarországi diákok a prágai egyetemeken, 1850-1918 / Mészáros Andor. - Budapest : [ELTE Lvt.], 2001. - 180 p. ; 24 cm. - (Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban, ISSN 1218-3385 ; 4.)
Bibliogr.: p. 41-43. - Összefoglalás cseh és német nyelven
ISBN 963-463-306-4 fűzött : ár nélkül
378.18(437-2Praha)(=945.11)"185/191"(035.5) *** 378.4(437-2Praha)"185/191"
[AN 914901]
MARC

ANSEL
UTF-811206 /2003.
Molnár László
   Tanári kézikönyv a 7. osztályos fizika tantárgy tanításához / [írta Molnár László]. - Celldömölk : Apáczai, 2003. - 177 p. : ill. ; 29 cm
Fűzött : ár nélkül
372.853(072)
[AN 1035872]
MARC

ANSEL
UTF-811207 /2003.
   Mozgás - változás : 5. Országos Vizuális Nevelési Verseny / szerk. Barkócziné Tarján Zsuzsanna. - Kaposvár : KE CSVM PFK, 2002. - 60 p. : ill. ; 21 cm
Előadások, előadáskivonatok. - Rend. a Kaposvári Egyetem Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai Főikolai Kar Vizuális Nevelési Tanszék. - Példányszám: 250
Fűzött : ár nélkül
37.036 *** 061.3(439-2Kaposvár)
[AN 1035591]
MARC

ANSEL
UTF-811208 /2003.
Nagyné Szecsei Monika
   A laczházi óvoda alapításáról / Nagyné Szecsei Monika. - [Kiskunlacháza] : [Önkormányzat], 2001. - 42, [2] p. : ill., részben színes ; 21 cm
Közread. Kiskunlacháza Önkormányzata
Fűzött : ár nélkül
373.24(439-2Kiskunlacháza)(058)
[AN 912485]
MARC

ANSEL
UTF-811209 /2003.
   Nyelvpedagógiai kutatás és fejlesztés nemzetközi projektek keretében : az Európa Tanács gráci Élő Nyelvek Európai Központja által szervezett programokban részt vett magyar nyelvpedagógusok tanulmányai / szerk. Poór Zoltán ; [kiad. ... a Pedagógus-továbbképzési Módszertani és Információs Központ Kht.]. - [Pilisborosjenő] : PTMIK, 2003. - 81 p. ; 21 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-210-733-0 fűzött : ár nélkül
371.3 *** 372.880 *** 80
[AN 1036534]
MARC

ANSEL
UTF-811210 /2003.
Prohászka Lajos (1897-1963)
   Prohászka Lajos egyetemi előadásaiból. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2003-. - 24 cm
37(100)(091)(075.8)
[AN 1036198]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Az európai ókor neveléstörténete / szerk. és a jegyzeteket kieg. Orosz Gábor ; [a görög és a latin szövegeket ... ford. Kiss Sebestyén] ; [a névmutatót kész. Fenyő Imre]. - 2003. - 268 p. - (Pallas Debrecina, ISSN 1587-7191 ; 13.)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-472-744-1 fűzött : ár nélkül
37(3)(091)(075.8)
[AN 1036199] MARC

ANSEL
UTF-811211 /2003.
Restás Attila
   A "methodus Cellariana" Debrecenben / Restás Attila. - Debrecen : DEENK, 2002. - p. 111-123. ; 24 cm. - (A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtárának közleményei, ISSN 1588-6468 ; 5. = 231.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Klny.: Könyv és könyvtár, ISSN 0139-1305, 24. köt. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-472-736-0 fűzött : ár nélkül
371.3(439-2Debrecen)"17" *** 372.880.71
[AN 1035182]
MARC

ANSEL
UTF-811212 /2003.
Szent István Egyetem (Gödöllő). Gazdálkodási és Mezőgazdasági Főiskolai Kar (Gyöngyös)
   A mezőgazdasági mérnök szak jubiláló tanszékeinek 10 éve : jubileumi kiadvány / [szerk. Deme Pál et al.]. - Gyöngyös : SZIE GMFK, 2001. - 233 p. : ill., részben színes ; 25 cm
A tanszékek munkatársainak publikációs jegyzékeivel. - Példányszám: 1000
ISBN 963-9256-53-6 fűzött : ár nélkül
378.663(439-2Gyöngyös).096(058)
[AN 916556]
MARC

ANSEL
UTF-811213 /2003.
   A Szent László Szakközépiskola jubileumi évkönyve : 1992-2002 / [fel. szerk. Szanyi Katalin] ; [... szerkbiz. ... Hegedűs Árpádné et al.]. - Kisvárda : Piremon Ny., 2003. - 266, [4] p. : ill., részben színes ; 25 cm
Kötött : ár nélkül
Szent László Szakközépiskola (Kisvárda)
373.54(439-2Kisvárda)(058) *** 373.6:656.8(439-2Kisvárda)(058)
[AN 1035384]
MARC

ANSEL
UTF-811214 /2003.
Szentirmainé Brecsok Mária
   Tanári kézikönyv a földrajztanításhoz : 7. évfolyam / Szentirmainé Brecsok Mária. - Celldömölk : Apáczai, 2003. - 106 p. : ill. ; 29 cm
Fűzött : ár nélkül
372.891(072)
[AN 1035888]
MARC

ANSEL
UTF-811215 /2003.
   Tanári kézikönyv : informatika : kezdő 6. osztály és haladó 7-8. osztály / [alkotószerk.] Pitrik József ; [szerk. Esztergályos Jenő] ; [szerzők Andóczi Balogh Éva et al.]. - Celldömölk : Apáczai, 2003. - 81 p. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 72-81.
Fűzött : ár nélkül
372.868.13(072)
[AN 1035880]
MARC

ANSEL
UTF-811216 /2003.
Tóth Ferencné
   Kézikönyv és tanmenetjavaslat a második osztályos matematikakönyvhöz / Tóth Ferencné. - Celldömölk : Apáczai, 2001. - 140, [4] p. : ill. ; 21x29 cm
Fűzött : ár nélkül
372.47(072)
[AN 913227]
MARC

ANSEL
UTF-811217 /2003.
Vincze Szilvia
   Andragógiai értékelés : [szakanyag távoktatásban résztvevő hallgatók számára] / Vincze Szilvia ; [közread. a] Berzsenyi Dániel Főiskola. - Szombathely : BDF ; Sopron : Euroqualitas Kvk., 2003. - 158 p. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 131-132.
ISBN 963-210-358-0 fűzött : ár nélkül
374.7 *** 371.263
[AN 1036302]
MARC

ANSEL
UTF-811218 /2003.
Virányi Gergely (1952-)
   Kihívások és súlypontok a Rendőrtiszti Főiskolán folyó nevelőmunkában : előadás a határőrségi nevelési konferencián : Siófok, 2002. június 5. / Virányi Gergely. - Budapest : RTF, 2002. - 9 p. ; 25 cm. - (Rendvédelmi füzetek, ISSN 1585-1249 ; 2002/25.)
ISBN 963-9405-59-0 fűzött : ár nélkül
37.03 *** 378.635.174(439-2Bp.)
[AN 1035672]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

11219 /2003.
Chabrecsek Terézia
   Tojásfestés / Chabrecsek Terézia ; [a rajzok ... a szerző ... munkái]. - Szeged : Lazi, [2002]-. - ill. ; 24 cm
379.826 *** 745.55 *** 398.332.12
[AN 929429]
MARC

ANSEL
UTF-8


   , Viasszal írt tojások. - cop. 2002. - 38, [3] p.
Bibliogr.: p. 24.
ISBN 963-9416-07-X fűzött : 390,- Ft
379.826 *** 745.55 *** 398.332.12
[AN 929430] MARC

ANSEL
UTF-811220 /2003.
Chabrecsek Terézia
   Tojásfestés / Chabrecsek Terézia ; [a rajzok ... a szerző ... munkái]. - Szeged : Lazi, [2003]-. - ill. ; 24 cm
379.826 *** 745.55 *** 398.332.12
[AN 1035691]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Viasszal írt tojások. - cop. 2003. - 38, [3] p.
ISBN 963-9416-44-4 fűzött : 390,- Ft
379.826 *** 745.55 *** 398.332.12
[AN 1035437] MARC

ANSEL
UTF-811221 /2003.
Dénes Tamás (1963-)
   Calcio : olasz futball / Dénes Tamás, Mácsik Viktor. - [Budapest] : Viktória K., 2003. - 256 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-210-251-7 fűzött : 1990,- Ft
796.332(45)(091)
[AN 1034932]
MARC

ANSEL
UTF-811222 /2003.
Farkas Zoltán (1957-)
   Murphy horgászik / Farkas Csamangó Zoltán ; [... grafikáit Mirtse Áron kész.]. - [Pusztazámor] : DNM K., 2003. - 128 p. : ill. ; 19 cm. - (Vidáman a természetben, ISSN 1588-9890 ; 3.)
ISBN 963-9369-35-7 kötött : 1970,- Ft
799.1(0:82-7)
[AN 1036623]
MARC

ANSEL
UTF-811223 /2003.
Fehér Ildikó
   FTC 22 : portrékönyv Szűcs Lajosról, a Ferencváros népszerű kapusáról / Fehér Ildikó. - Hatvan : Blanc Média Kft., 2003. - 240 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-210-271-1 fűzött : 2480,- Ft
Szűcs Lajos (1973-)
796.332(439)(092)Szűcs_L.
[AN 1036131]
MARC

ANSEL
UTF-811224 /2003.
Forgotten realms (magyar)
   Forgotten realms : campaign setting : [világleírás] / játék terv Ed Greenwood [et al.] ; szerk. Michelle Carter, Julia Marin, John D. Rateliff ; ford. Habony Gábor ; ... ill. Todd Lockwood [et al.]. - Budapest : Delta Vision, [2003]. - 342 p. : ill., színes ; 29 cm + mell.
Dungeons & Dragons (keretcím)
ISBN 963-9474-45-2 kötött : 7900,- Ft
793.9
[AN 1035709]
MARC

ANSEL
UTF-811225 /2003.
Nadler Herbert (1883-1951)
   Vadásznapló, 1935 / Nadler Herbert. - Budapest : OEE Erdészettört. Szakoszt., 2002. - 154 p. ; 21 cm. - (Erdészettörténeti közlemények, ISSN 0866-3181 ; 52.)
ISBN 963-8251-50-6 fűzött : ár nélkül
799.2(0:82-94)
[AN 1035590]
MARC

ANSEL
UTF-811226 /2003.
Sleight, Steve
Complete sailing manual (magyar)
   Teljes vitorlás kézikönyv : [a vitorlássport területeit átfogó, illusztrált kézikönyv] / Steve Sleight ; [ford. Ruják István]. - Budapest : Park, cop. 2003. - 320 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 963-530-619-9 kötött : 7500,- Ft
797.14(035)
[AN 1035862]
MARC

ANSEL
UTF-811227 /2003.
Várhelyi András (1953-)
   Orvvadászok / Várhelyi András. - [Budapest] : Kárpátok Őre, cop. 2003. - 199 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-210-426-9 fűzött : 968,- Ft
799.2(0:82-94)
[AN 1035721]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

11228 /2003.
Aktfotó Kiállítás (12.) (2003) (Szentes)
   XII. Aktfotó Kiállítás : Szentes - 2003 / [rend. a Szentesi Művelődési Központ és a Szentesi Fotókör]. - [Szentes] : Szentesi Művel. Közp., 2003. - [24] p. : ill., színes ; 21 cm
Katalógus. - Eifert János bevezetőjével
Fűzött : ár nélkül
77.04(439)"200" *** 77.041.3 *** 061.4(439-2Szentes)
[AN 1036174]
MARC

ANSEL
UTF-811229 /2003.
   Balázs Imre / [tanulmány ... Banner Zoltán] ; [... ford. ... Esther Siegmund-Heineke]. - [Vác] : Balázs I., [2001]. - 46 p. : ill., főként színes ; 28 cm
Magyar és német nyelven. - Példányszám: 1000
ISBN 963-440-504-5 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-44-504-5)
Balázs Imre (1931-)
75(439)(092)Balázs_I.
[AN 913178]
MARC

ANSEL
UTF-811230 /2003.
Bánkuti András (1958-)
   Szélső értékek = Marginal values / Bánkuti András. - [Budapest] : Interart Stúdió, 2003. - 144 p. : ill. ; 28 cm
Fotóalbum
ISBN 963-9513-00-8 fűzött : 4500,- Ft
77.04(439)(092)Bánkuti_A. *** 77.044
[AN 1036163]
MARC

ANSEL
UTF-811231 /2003.
Benkő Imre (1943-)
   Arcok : Sziget Fesztivál : Hajógyári-sziget, Budapest, 1993-2002 : fotóesszé = Faces : Sziget (Island) Festival : Shipyard Island, Budapest, 1993-2002 : photo essay / Benkő Imre ; [közread. a] Fotografus.hu - Alapítvány a Magyar Fotográfiáért. - [Budapest] : Fotografus.hu - Alapítvány a Magyar Fotográfiáért, [2003]. - 131 p. : ill. ; 24x29 cm
A bev. és az utószó angol nyelven is
ISBN 963-210-467-6 kötött : ár nélkül
Sziget Fesztivál (Budapest)
77.041.5 *** 77.041.7 *** 77.041.7(439)"1992/2002" *** 308-053.6(439)"1992/2002" *** 061.7(439-2Bp.)"1992/2002"
[AN 1035385]
MARC

ANSEL
UTF-811232 /2003.
Boros Géza (1960-)
   Emlék/mű : művészet - köztér - vizualitás a rendszerváltozástól a millenniumig / Boros Géza. - Budapest : Enciklopédia, 2001. - 341 p. : ill. ; 24 cm. - (Művészeti világ sorozat,, ISSN 1218-6953)
Bibliogr.: p. 339-341.
ISBN 963-8477-52-0 kötött : 2400,- Ft
73/76(439)"199" *** 73/76(100)"199" *** 7.01 *** 725.945(439-2Bp.) *** 894.511-92 *** 316.7(439)"199"
[AN 905275]
MARC

ANSEL
UTF-811233 /2003.
Borsos Miklós (1906-1990)
Művek (vál.)
   Borsos Miklós érmei / [szerk. Fertőszögi Béláné, Kratochwill Mimi]. - Veszprém ; Budapest : M. Képek, [2002]-. - 31 cm
737.2(439)(092)Borsos_M.
[AN 1034849]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Portrék. - cop. 2002. - 167 p. : ill., színes. - (A Borsos Miklós - Kéry Ilona Alapítvány kiadványai, ISSN 1589-9772 ; 1.)
ISBN 963-9439-12-6 kötött : ár nélkül
737.2(439)(092)Borsos_M.
[AN 1034852] MARC

ANSEL
UTF-811234 /2003.
Erdélyi Zoltán (1931-)
Művek (vál.)
   Erdélyi Zoltán / [fotók Erdélyi Zoltán et al.]. - [Budapest] : Kijárat, cop. 2003. - 71 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Vallomások... architectura sorozat, ISSN 1219-8811)
ISBN 963-9136-94-8 kötött : 2400,- Ft
Erdélyi Zoltán (1931-)
72(439)(092)Erdélyi_Z.
[AN 1036009]
MARC

ANSEL
UTF-811235 /2003.
Fekete Klári
   Holesch : a szabadság rabságában / Fekete Klári. - [Budapest] : Magánkiad., 2001. - 73 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 963-440-519-3 fűzött : ár nélkül
Holesch Dénes (1910-1983)
75(439)(092)Holesch_D.
[AN 912223]
MARC

ANSEL
UTF-811236 /2003.
feLugossy László (1947-)
   3 karma : feLugossy László, Wahorn András, ef.Zámbó István kiállítása : [Budapest Galéria Kiállítóháza, ... Budapest ..., 2001. október 20 - november 18.] / [szerk. Nagy Mercedes] ; [bev. Antal István]. - [Budapest] : BG, 2001. - [34] p. : ill., főként színes ; 22x24 cm
Katalógus. - Borítócím: Karmakarmakarma. - Magyar és angol nyelven
ISBN 963-00-8212-8 fűzött : ár nélkül
77.04(439)(092)feLugossy_L. *** 73/76(439)(092)feLugossy_L. *** 75(439)(092)Wahorn_A. *** 75(439)(092)Zámbó_I.,ef *** 061.4(439-2Bp.)"2001"
[AN 912476]
MARC

ANSEL
UTF-811237 /2003.
Frankl Aliona
   A másik város / [fotó] Frankl Aliona ; [írta] Zeke Gyula. - Budapest : Kijárat, 2003. - 101, [2] p. : ill. ; 26 cm
Fotóalbum
ISBN 963-9136-95-6 fűzött : 1990,- Ft
Budapest
77.04(439)(092)Frankl_A. *** 908.439-2Bp.(084.12) *** 894.511-32
[AN 1036011]
MARC

ANSEL
UTF-811238 /2003.
   Gemmák, gemmás gyűrűk és ékszerek Brigetióban : vezető a komáromi Klapka György Múzeum kiállításához / szerk. Borhy László, Számadó Emese ; fotók Borhy László, Török Csaba. - Komárom : Önkormányzat, 2003. - 88 p. : ill. ; 25 cm. - (Acta archaeologica Brigetionensia, ISSN 1587-5040 ; I/4.). (A komáromi Klapka György Múzeum katalógusai, ISSN 1588-9467 ; 4.)
Bibliogr.: p. 58-60.
ISBN 963-206-922-6 fűzött : ár nélkül
Klapka György Múzeum (Komárom)
069(439-2Komárom)(036) *** 904(398.6-2Brigetio) *** 736.2(398.6-2Brigetio) *** 739.2(398.6-2Brigetio) *** 904(439-2Komárom)
[AN 1035550]
MARC

ANSEL
UTF-811239 /2003.
Gonda Zoltán (1943-)
Művek (vál.)
   Gonda Zoltán képzőművész. - Debrecen : [Magánkiad.], 2003. - [24] p. : ill., részben színes ; 25 cm
Katalógus. - Összefoglalás angol, holland és német nyelven
Fűzött : ár nélkül
75(439)(092)Gonda_Z. *** 76(439)(092)Gonda_Z.
[AN 1035563]
MARC

ANSEL
UTF-811240 /2003.
Harangtörténeti Ankét (4.) (2003) (Budapest ; Eger)
   4. Harangtörténeti Ankét : Budapest - Eger, 2003. június 12-14. / [szerk. Lengyelné Kiss Katalin, Hajnalné Simonyi Eszter] ; az Országos Műszaki Múzeum Öntödei Múzeuma rendezésében, a MEGI (Közép-európai Öntészeti Együttműködés) közreműködésével. - Budapest : OMM Öntödei Múz., cop. 2003. - [52] p. : ill. ; 21x21 cm
Magyar és német nyelven
ISBN 963-210-522-2 fűzött : ár nélkül
739.5(439) *** 673.5(439)(091) *** 930.85(439) *** 061.3(439-2Bp.)"2003" *** 061.3(439-2Eger)
[AN 1035109]
MARC

ANSEL
UTF-811241 /2003.
Janzer Frigyes (1939-)
Művek (vál.)
   Janzer Frigyes szobrászművész / [a kiállítást rend. és a katalógust terv. Mezey István] ; [közread. az Egressy Béni Művelődési Központ]. - Kazincbarcika : Egressy B. Művel. Közp., 2003. - [12] p. : ill., színes ; 30 cm
A kiállítást Kazincbarcikán a Városi Kiállítóteremben, 2003. jún. 19-30. között tartották
Fűzött : ár nélkül
73(439)(092)Janzer_F. *** 061.4(439-2Kazincbarcika)
[AN 1035548]
MARC

ANSEL
UTF-811242 /2003.
Kopócs Tibor (1937-)
   Kreáció : illusztráció, grafika, tűzzománc, festmények : illustration, graphic, enamel, painting / Kopócs Tibor ; [szöveg Eva Dénesová] ; [kiad. a Kernstok Károly Művészeti Alapítvány és a "Spoločnost' Atelier Társaság"]. - [Tatabánya] : Kernstok K. Műv. Alapítvány : "Spoločnost' Atelier Társ.", 2002. - 48 p. : ill., főként színes ; 30 cm
ISBN 963-204-595-5 fűzött : ár nélkül
75/76(437.6)(=945.11)(092)Kopócs_T. *** 738.4(437.6)(=945.11)(092)Kopócs_T.
[AN 1035096]
MARC

ANSEL
UTF-811243 /2003.
Körmendi Lajos (1946-)
   A képek árnyéka vagy T. S. festőnyűvész, aga, bég, bej, pasa, alkoholtábori hangadó és képmutogató mester tsudálatos világához egy-egy tsámpás lábjegyzet / [szöveg] Körmendi Lajos, [ill.] Torok Sándor ; [kiad. a Bereki Irodalmi Társaság]. - Berekfürdő : Bereki Irod. Társ., 2001. - 53 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-00-5755-7 fűzött : 500,- Ft
76(439)(092)Torok_S. *** 894.511-14
[AN 916634]
MARC

ANSEL
UTF-811244 /2003.
   Márffy és múzsái : [Ernst Múzeum, Budapest, 2003. július 20 - augusztusz 27.] / [a kiállítás szervezője és a katalógus szerkesztője Paksi Endre Lehel] ; [a bev. tanulmányt írta, az életrajzot és a kiállításjegyzéket összeáll., a képeket vál. Rockenbauer Zoltán]. - Budapest : Ernst Múz., 2003. - 60 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Összefoglalás francia és angol nyelven
ISBN 963-210-610-5 fűzött : ár nélkül
Márffy Ödön (1878-1959)
75(439)(092)Márffy_Ö. *** 061.4(439-2Bp.)"2003"
[AN 1036538]
MARC

ANSEL
UTF-811245 /2003.
Mazzag István (1958-)
Művek (vál.)
   Mazzag István : Izabella és Amadeusz Galéria, 2003. - [Budapest] : Mazzag I., [2003]. - [24] p. : ill., színes ; 21x30 cm
Kiállítási katalógus. - Magyar és angol nyelven
Fűzött : ár nélkül
75(439)(092)Mazzag_I. *** 061.4(439-2Bp.)"2003"
[AN 1035551]
MARC

ANSEL
UTF-811246 /2003.
Nagy Zoltán
   A körmendi Batthyány várkastély évszázadai / Nagy Zoltán. - Körmend : Önkormányzat, 2003. - 24 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Testis temporis ; ; 2.)
ISBN 963-210-456-0 fűzött : ár nélkül
728.82(439-2Körmend)(036)
[AN 1036249]
MARC

ANSEL
UTF-811247 /2003.
   Négy alkotóelem : nemzetközi művésztelepek Somogyban : Kaposvár, Vaszary Képtár, 2001. június 8 - július 27. = The four art elements : international art workshop in Somogy : Vaszary Gallery, Kaposvár, 8 June - 27 July 2001 / [szerk. Kapos Art]. - [Kaposvár] : [Kapos Art Képző- és Iparműv. Egyes.], [2003]. - [32] p. : ill., főként színes ; 22 cm
Kiállítási katalógus. - Borítócím: 4 alkotóelem. - A bev. tanulmányok angol nyelven is
Fűzött : ár nélkül
73/76(100)"199" *** 061.4(439-2Kaposvár) *** 061.28(439.123)
[AN 1035559]
MARC

ANSEL
UTF-811248 /2003.
Orosz Péter (1951-)
Művek (vál.)
   Orosz Péter. - Budapest : Orosz P., 2001. - 36 p. : ill., színes ; 30 cm
Kertész László bevezetőjével. - A bev. és a képaláírások angol nyelven is
ISBN 963-440-495-2 fűzött : ár nélkül
73(439)(092)Orosz_P.
[AN 912214]
MARC

ANSEL
UTF-811249 /2003.
   Pittori ungheresi in Italia, 1800-1900 : acquerelli e disegni dalla raccolta della Galleria nazionale ungherese / a cura di Orsolya Hessky ; [trad. di Eszter Vecsernyés]. - Budapest : Galleria nazionale ungherese ; [Roma] : Accademia d'Ungheria in Roma, [2003]. - 95 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Pubblicazioni della Galleria nazionale ungherese,, ISBN 0231-2387 ; ; 2002/2.)
A Római Magyar Akadémián 2002. dec. 5 - 2003. jan. 31. között tartott kiállítás katalógusa. - Sinkó Katalin és Hessky Orsolya tanulmányaival. - Bibliogr.: p. 91-93.
Fűzött : ár nélkül
75.023.22(439)"18" *** 741(439)"18" *** 908.45 *** 069(439-2Bp.)MNG *** 061.4(45-2Roma)
[AN 1034872]
MARC

ANSEL
UTF-811250 /2003.
Révész Emese
   Egy elfeledett életmű : Székely Árpád, 1861-1914 / Révész Emese. - Szada : Székely B. Műteremház, 2003. - 39 p. : ill. ; 18 cm. - (Székely Bertalan Műteremház füzetek ; ; 1.)
Megj. a 2003. máj. 11 - jún. 11. között Szadán "Székely Árpád sokszorosított grafikái" címmel rendezett kiállítás alkalmából. - Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött : ár nélkül
Székely Árpád (1861-1914)
76(439)(092)Székely_Á. *** 061.4(439-2Szada)
[AN 1036356]
MARC

ANSEL
UTF-811251 /2003.
Schubert Péter (1946-)
Művek (vál.)
   Schubert Péter. - [Szekszárd] : [Magánkiad.], [2003]. - [40] p. : ill., főként színes ; 21x21 cm
Fűzött : ár nélkül
766(439)(092)Schubert_P. *** 061.4(439-2Szekszárd) *** 659.13
[AN 1035558]
MARC

ANSEL
UTF-811252 /2003.
Simon László, L. (1972-)
   Secretum sigillum / L. Simon László. - Budapest : M. Műhely, 2003. - [106] p. : ill., színes ; 16 cm. - (Pixel-könyvek, ISSN 1589-9675 ; 1.)
Az utószó angol nyelven is. - Számozott példány: 300
ISBN 963-7596-33-X fűzött : 1700,- Ft
76(439)(092)Simon_L.,_L. *** 766 *** 681.3.019
[AN 1034866]
MARC

ANSEL
UTF-811253 /2003.
   Somogyi Győző / [szerk. Somogyi Márk] ; [színes felvételek Haris László és Somogyi Márk] ; [közread. az Ernst Múzeum]. - Budapest : Ernst Múz., 2003. - 79 p. : ill., részben színes ; 26 cm
Bibliogr.: p. 74-79.
ISBN 963-210-794-2 fűzött : ár nélkül
Somogyi Győző (1942-)
75(439)(092)Somogyi_Gy. *** 76(439)(092)Somogyi_Gy. *** 061.4(439-2Bp.)"2003"
[AN 1036537]
MARC

ANSEL
UTF-811254 /2003.
Számadó Emese
   110 éves a komáromi Erzsébet híd : 1892-2002 / [írta Számadó Emese]. - Komárom : Önkormányzat, 2002. - 31 p. : ill. ; 25 cm. - (A komáromi Klapka György Múzeum katalógusai, ISSN 1588-9467 ; 2.)
Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött : ár nélkül
725.95(439-2Komárom)
[AN 1035547]
MARC

ANSEL
UTF-811255 /2003.
   Szávoszt Katalin / [írta Wehner Tibor et al.] ; [... ford. Berki Zsuzsa és Poprócsi Árpád]. - Budapest : Masszi, 2001. - 77 p. : ill., részben színes ; 27 cm. - (Szín-kép albumok, ISSN 1587-818X)
Magyar és angol nyelven
ISBN 963-86208-4-6 fűzött : 2490,- Ft
Szávoszt Katalin
738(439)(092)Szávoszt_K.
[AN 913244]
MARC

ANSEL
UTF-811256 /2003.
Szeghalmyné Ócsai Marianna
   Gyöngy-világ : csillagjegyek, jelképek / Szeghalmyné Ócsai Marianna, Szeghalmy Szilvia ; [az ábrák és a kézimunkák a szerzők saját munkái]. - Szeged : LAZI, cop. 2003. - 44, [3] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9416-48-7 fűzött : 390,- Ft
746.5
[AN 1035015]
MARC

ANSEL
UTF-811257 /2003.
Textilművészeti Triennálé (1.) (2003) (Szombathely)
   1. Textilművészeti Triennálé : Szombathelyi Képtár, 2003. június 26 - augusztus 31. = 1 Triennial of Textile Art : Kunsthalle Szombathely, 26 June 2003 - 31 August / [a katalógust szerk. ... Keszthelyi Katalin] ; [kiadó Kulturális Alapítvány a Textilművészetért és a Szombathelyi Képtár]. - [Budapest] : Kult. Alapítvány a Textilművészetért ; [Szombathely] : Szombathelyi Képtár, [2003]. - 234 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-206-948-X fűzött : ár nélkül
745.52(439) *** 061.3(439-2Szombathely)
[AN 1036271]
MARC

ANSEL
UTF-811258 /2003.
Urbán László (1935-)
   Égi és földi mértékek konkordanciái a Pantheon kőpadlóján / Urbán László. - Budapest : Cavour BT, 2003. - 24 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-85116-2-1 fűzött : ár nélkül
726.12.032.77(37-2Roma) *** 521
[AN 1035105]
MARC

ANSEL
UTF-811259 /2003.
Varga-Amár László (1955-)
Művek (vál.)
   Varga Amár László. - [Budapest] : Móra, [2003]. - [16] p. : ill., színes ; 21 cm
Katalógus. - Magyar és angol nyelven
Fűzött : ár nélkül
75(439)(092)Varga_Amár_L.
[AN 1036191]
MARC

ANSEL
UTF-811260 /2003.
   Vidd haza a Csodák Palotáját! / [szerk. Bán László és Kiss Csaba]. - Budapest : Csodák Palotája Kht., [2003]. - 64 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-210-450-1 fűzött : ár nélkül
Csodák Palotája (Budapest)
069(439-2Bp.)Csodák_Palotája
[AN 1036181]
MARC

ANSEL
UTF-811261 /2003.
Vörösmarty Magda
Művek (vál.)
   Vörösmarty. - [S.l.] : [s.n.], [2003]. - [24] p. : ill., részben színes ; 30 cm
A bev. és a képaláírások angol és német nyelven is
Fűzött : ár nélkül
76(439)(092)Vörösmarty_M. *** 766
[AN 1036328]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

11262 /2003.
   30 éves az Écsi Népdalkör és Citeraegyüttes : 1973-2003 / [szerk. Farkas Márta]. - [S.l.] : [s.n.], [2003]. - [16] p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
Écsi Népdalkör és Citeraegyüttes.
78.067.26.031.4(439-2Écs) *** 787.68
[AN 1035103]
MARC

ANSEL
UTF-811263 /2003.
   Eminem / [szerk. Tótavi S. Márk]. - Budapest : Viktória K., [2003]. - 90, [5] p., [24] t. : ill. ; 20 cm
Fűzött : 1290,- Ft (hibás ISBN 963-210-525-5)
Mathers, Marshall Bruce
78.067.26.036.7(73)(092)Mathers,_M._B.
[AN 1034846]
MARC

ANSEL
UTF-811264 /2003.
Kontra Zsuzsanna
   A guide to teaching musical style : vocal music from the renaissance to the 20th century / Zsuzsanna Kontra ; [publ. by the] Kodály Institute. - Kecskemét : Kodály Inst., 2003. - 94 p. : ill., részben színes, részben kotta ; 30 cm
Bibliogr.: p. 94.
Fűzött : ár nélkül
784(100)"14/19"
[AN 1035389]
MARC

ANSEL
UTF-811265 /2003.
Sárosi Bálint (1925-)
   Zenei anyanyelvünk / Sárosi Bálint. - 2., átd., bőv. kiad. - Budapest : Planétás : Mezőgazda, 2003. - 242 p. : ill. ; 25 cm. - (Jelenlévő múlt, ISSN 1417-5932)
Bibliogr.: p. 225-226.
ISBN 963-9014-98-2 kötött : ár nélkül
78.031.4(=945.11) *** 784.4(=945.11) *** 398.8(=945.11)
[AN 1034988]
MARC

ANSEL
UTF-811266 /2003.
Simon Géza Gábor (1947-)
Mindhalálig gitár (német)
   Immens gut : Attila Zoller, sein Leben und seine Kunst : Bio-Diskographie / Géza Gábor Simon ; [... übers. von István Neumann & Géza Gábor Simon] ; [Hrsg.:] Jazz Oktatási és Kutatási Alapítvány. - Erw., verb. dt. Ausg. - Budapest : Jazz Okt. és Kut. Alapítvány, 2003. - 270 p. : ill. ; 24 cm + CD
Bibliogr.: p. 254-255. és a jegyzetekben. - Diszkogr.: p. 217-253.
ISBN 963-206-928-5 kötött : ár nélkül
Zoller Attila (1927-1998)
78.067.26.036.5(439)(092)Zoller_A. *** 787.61.071.2(439)(092)Zoller_A.
[AN 1036305]
MARC

ANSEL
UTF-811267 /2003.
Török József (1946-)
   Negyedszázad / Török József. - Budapest : Mikes, 2003. - 101, [2] p. : ill. ; 21 cm
Török József műveinek bibliográfiája: p. 90-99. - Számozott példány: 100
ISBN 963-8130-48-2 fűzött : kvkeresk. forgalomba nem kerül
783(439)(092)Török_J. *** 282 *** 012Török_J.
[AN 1035094]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

11268 /2003.
   Élményt adni a nézőnek : egri beszélgetések Illés György operatőrrel / [... összeáll. és szerk. Jónás Zoltán] ; [közread. a] Moziüzemeltető Kulturális Alapítvány. - Eger : Moziüzemeltető Kult. Alapítvány, 2003. - 63 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-210-707-1 fűzött : ár nélkül
Illés György (1914-)
791.43.071.5(439)(092)Illés_Gy.(047.53)
[AN 1035396]
MARC

ANSEL
UTF-811269 /2003.
Kaiser László (1953-)
   Dr. Hársing Lajos : hivatása szinkrondramaturg / Kaiser László. - Budapest : Hungarovox, 2003. - 97 p. : ill. ; 21 cm
Interjú
ISBN 963-9292-64-8 fűzött : 1000,- Ft
791.44.071.2(439)(092)Hársing_L. *** 778.534.48
[AN 1034856]
MARC

ANSEL
UTF-811270 /2003.
Meldolesi, Claudio
Brecht regista (magyar)
   A rendező Brecht : a Berliner Esemble[!Ensemble] emlékezete / Claudio Meldolesi, Laura Olivi. - [Budapest] : Kijárat, 2003. - 281, [6] p. : ill. ; 23 cm. - (Spectaculum, ISSN 1587-3722 ; 2.)
Ford. Demcsák Katalin, Horváth Györgyi. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9136-96-4 fűzött : 2000,- Ft
Brecht, Bertolt
Berliner Ensemble.
792(430-2Berlin) *** 792.027.2(430)(092)Brecht,_B.
[AN 1035994]
MARC

ANSEL
UTF-811271 /2003.
Triple action (magyar)
   Tripla akció : Mátrix, X-Men, Terminator : minden amit tudni akarsz róluk és a folytatásokról : képes útmutató. - [Szeged] : Szukits, [2003]. - 94 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Sikerfilmek - könyvsikerek, ISSN 1589-0694)
Írta McDonnell, David et al.
ISBN 963-9441-64-3 kötött : ár nélkül
791.43.071.1(73)(047.53) *** 791.43-312.9(73)
[AN 1036590]
MARC

ANSEL
UTF-811272 /2003.
   A valóság filmjei és a film valósága : a Tudományos Tanácskozás vitáinak anyagából : Szolnok, 2001. június 19-20. / szerk. Valkó Mihály, Dajka Miklós ; [közread. a] Mozisok Országos Szövetsége. - Szolnok : Mozisok Orsz. Szövets. : Tisza Mozi Kft., [2002]. - 115, [7] p. : ill. ; 30 cm
Belső használatra
Fűzött : ár nélkül
791.43.01 *** 061.7(439-2Szolnok) *** 061.3(439-2Szolnok)
[AN 914628]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

11273 /2003.
Bajczi Tünde
   Angol : feleletválasztós tesztkönyv : nyelvtani magyarázatokkal, megoldásokkal / Bajczi Tünde, Kerekes Zsolt. - 3. kiad. - Budapest : M.P.L. Kv. : Librotrade, 2003. - 221 p. ; 20 cm. - (Nyelvkönyvek vizsgázóknak sorozat, ISSN 1417-1449)
ISBN 963-9328-65-0 fűzött : ár nélkül
802.0(079.1)=945.11
[AN 1035919]
MARC

ANSEL
UTF-811274 /2003.
Benkő Loránd (1921-)
   Beszélnek a múlt nevei : tanulmányok az Árpád-kori tulajdonnevekről / Benkő Loránd. - Budapest : Akad. K., 2003. - 207 p. ; 24 cm
ISBN 963-05-8050-0 kötött : ár nélkül
809.451.1-53"10/12" *** 809.451.1-311/-313"10/12"
[AN 1035992]
MARC

ANSEL
UTF-811275 /2003.
Fábián Zsuzsanna (1950-)
   Olasz - magyar kifejezések és szólások szótára = Locuzioni italiano - ungheresi / Fábián Zsuzsanna, Danilo Gheno. - Szeged : Grimm, 2003. - XVII, 313, [2] p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. XVI-XVII.
ISBN 963-9087-64-5 kötött : ár nélkül
805.0-318(078)=945.11
[AN 1036544]
MARC

ANSEL
UTF-811276 /2003.
   Funkcionális mondatperspektíva és szövegszerkesztési stratégia / szerk. Kabán Annamária. - [Miskolc] : Miskolci Egy. K., 2001. - 123 p. ; 24 cm. - (Szövegtani tanulmányok, ISSN 1587-7736)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-661-505-5 fűzött : ár nélkül
809.451.1-73 *** 809.451.1-56 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 914949]
MARC

ANSEL
UTF-811277 /2003.
Hartman Lászlóné (1952-)
   Orosz nyelvtan gyakorlatokkal / Hartman, Horváth, Kun ; [közread. a] Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Idegennyelvi Oktató- és Kutatóközpont. - 2. kiad. - [Budapest] : Aula, 2003. - 442 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 437-438.
ISBN 963-9478-48-2 fűzött : ár nélkül
808.2-5(075.8)=945.11
[AN 1036072]
MARC

ANSEL
UTF-811278 /2003.
Hegedűs József (1926-)
   Hiedelem és valóság : külföldi és hazai nézetek a magyar nyelv rokonságáról / Hegedűs József. - Budapest : Akad. K., 2003. - 195 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 169-187.
ISBN 963-05-7994-4 fűzött : ár nélkül
809.451.1-53 *** 930.85(439) *** 80.001
[AN 1034939]
MARC

ANSEL
UTF-811279 /2003.
Katona Lucia
   Gyakorlókönyv az angol szóbeli nyelvvizsgához : közép- és felsőfok / Katona Lucia. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2003. - 119 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Nyelvvizsgázzunk!, ISSN 1216-6898)
ISBN 963-19-2317-7 fűzött : ár nélkül
802.0(079.1)=945.11
[AN 1036226]
MARC

ANSEL
UTF-811280 /2003.
Nogales, Rosina
Pons last minute Spanisch (magyar)
   Pons last minute spanyol útiszótár / Rosina Nogales ; [ford. Tóth Ákos]. - Budapest : Klett, 2003. - 256 p. ; 13 cm
ISBN 963-9194-78-6 fűzött : ár nélkül
806.0(078)=945.11 *** 801.323=945.11=60
[AN 1036173]
MARC

ANSEL
UTF-811281 /2003.
Pacsai Imre
   Specifika russkoj kulʹturnoj zony v russkoj narodnoj reči i folʹklore / Imre Pačai. - Nʹiredʹhaza : Stúdium, 2002. - 297 p. ; 21 cm. - (Sledy âzykovyh i kulʹturnyh kontaktov v russkom folʹklore i frazeologii. Magyar Tudományos Akadémia Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Testületének tudományos közleményei,, ISSN 1217-1883)
Bibliogr.: p. 280-295.
ISBN 963-7988-95-5 fűzött : ár nélkül
808.2-087 *** 398(=82)
[AN 1035074]
MARC

ANSEL
UTF-811282 /2003.
Rácz Sándor (1927-)
   Maroslele község földrajzi nevei / Rácz Sándor. - Maroslele : Magánkiad., 2001. - 80 p. : ill., térk. ; 27 cm
Fűzött : ár nélkül
Maroslele
809.451.1-311(439-2Maroslele)
[AN 913182]
MARC

ANSEL
UTF-811283 /2003.
Róna Márta
   Kis angol útiszótár / [szerk. Róna Márta]. - [Budapest] : Sprinter, [2003]. - 78, [2] p. ; 17 cm
ISBN 963-9469-01-7 fűzött : ár nélkül
801.323=945.11=20 *** 802.0(078)=945.11
[AN 1036239]
MARC

ANSEL
UTF-811284 /2003.
Tóth Ákos
   Pons last minute német útiszótár / Tóth Ákos. - Budapest : Klett, 2003. - 256 p. ; 13 cm
Kész. a "Pons traveller's language guide German" c. kiad. alapján
ISBN 963-9194-77-8 fűzött : ár nélkül
803.0(078)=945.11 *** 801.323=945.11=30
[AN 1036171]
MARC

ANSEL
UTF-811285 /2003.
Walker, Gordon
Pons last minute Englisch (magyar)
   Pons last minute angol útiszótár / Gordon Walker ; [ford. Tóth Ákos]. - Budapest : Klett, 2003. - 256 p. ; 13 cm
ISBN 963-9194-76-X fűzött : ár nélkül
802.0(078)=945.11 *** 801.323=945.11=20
[AN 1036167]
MARC

ANSEL
UTF-811286 /2003.
Zsilinszky Éva
   Az angol vonatkozású elemek újabb etimológiai szótárainkban / írta Zsilinszky Éva. - Budapest : Akad. K., 2003. - 72 p. ; 24 cm. - (Nyelvtudományi értekezések, ISSN 0078-2866 ; 153.)
Bibliogr.: p. 66-67.
ISBN 963-05-7913-8 fűzött : ár nélkül
809.451.1-316.3 *** 809.451.1-54 *** 809.451.1-321.2 *** 802.0
[AN 1036237]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

11287 /2003.
Onder Csaba (1970-)
   A klasszika virágai : anthología, praetexta, narratíva / Onder Csaba. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2003. - 292 p. ; 21 cm. - (Csokonai könyvtár, ISSN 1217-0380 ; 28.)
Bibliogr.: p. 267-277.
ISBN 963-472-685-2 fűzött : 950,- Ft
82.01-1 *** 894.511(091)-1"18/19"
[AN 1035517]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

11288 /2003.
Bakó Endre (1938-)
   Wass Albert debreceni évei, 1928-1931 / Bakó Endre. - Debrecen : DEENK, 2002. - p. 133-154. : ill. ; 24 cm. - (A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtárának közleményei, ISSN 1588-6468 ; 6. = 232.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Klny.: Könyv és könyvtár, ISSN 0139-1305, 24. köt. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-472-737-9 fűzött : ár nélkül
Wass Albert (1908-1998)
894.511(498)(092)Wass_A. *** 908.439-2Debrecen
[AN 1035183]
MARC

ANSEL
UTF-811289 /2003.
Beke Albert (1934-)
   Az emigráns Márai Sándor a magyarságról és önmagáról / Beke Albert ; [közread. a] Szenci Molnár Társaság. - Budapest : Szenci Molnár Társ., 2003. - 214 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 196-200.
ISBN 963-250-077-6 fűzött : 2800,- Ft
Márai Sándor (1900-1989)
894.511(092)Márai_S.
[AN 1034853]
MARC

ANSEL
UTF-811290 /2003.
Bödőcs Pál (1941-)
   A magyar nyelv szelleme : esszék a magyar irodalomról / Bödőcs Pál. - [Budapest] : Kairosz, 2003. - 291 p. ; 19 cm
ISBN 963-9484-24-5 fűzött : 2400,- Ft
894.511(091)
[AN 1035135]
MARC

ANSEL
UTF-811291 /2003.
Botlik József (1949-)
   A hűség csapdájában : Kovács Vilmos, 1927-1977 : pályakép és korrajz / Botlik József. - Ungvár ; Budapest : Intermix, 2003. - 237 p. : ill. ; 24 cm. - (Kárpátaljai magyar könyvek, ISSN 1022-0283 ; 114.)
Bibliogr.: p. 165-172.
ISBN 963-9111-58-9 fűzött : ár nélkül
Kovács Vilmos (1927-1977)
894.511(477.87)(092)Kovács_V. *** 323.15(=945.11)(477.87)"196/197"(093) *** 930.85(=945.11)(477.87)"196/197"(093)
[AN 1035930]
MARC

ANSEL
UTF-811292 /2003.
Győrffy László (1940-)
   Szembeszélben : életút-beszélgetés az író és a Petőfi Irodalmi Múzeum Hang- és Videotár vezetője között : ehhez kapcsolódó rádió-, televízió-, írott interjúk / Györffy László ; [riporter] Maróti István [et al.]. - Budapest : Hungarovox, 2003. - 248, [4] p., [24] t. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9292-65-6 fűzött : 1200,- Ft
Győrffy László (1940-)
894.511(092)Györffy_L.(047.53) *** 894.511(091)(047.53)
[AN 1034857]
MARC

ANSEL
UTF-811293 /2003.
Nagy L. János (1946-)
   A retorikus nyelvhasználat Weöres Sándor költészetében / Nagy L. János. - Budapest : Akad. K., 2003. - 292 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 285-289.
ISBN 963-05-7907-3 fűzött : ár nélkül
Weöres Sándor (1913-1989)
894.511(092)Weöres_S.
[AN 1034933]
MARC

ANSEL
UTF-811294 /2003.
   A próza intertextualitásának retorikája és pragmatikája / szerk. Mózes Huba. - [Miskolc] : Miskolci Egy. K., 2001. - 95 p. ; 24 cm. - (Kelet-közép-európai irodalmi tanulmányok, ISSN 1587-7965)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-661-507-1 fűzött : ár nélkül
894.511(091)"19" *** 82.07 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 914944]
MARC

ANSEL
UTF-811295 /2003.
Saáry Éva (1929-)
   A Lugánói Tanulmányi Napok tizenöt éve, 1977-1991 / Saáry Éva ; [közread. a] Szenci Molnár Társaság. - Budapest : Szenci Molnár Társ., 2003. - 121 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-250-067-9 fűzött : 3800,- Ft
Lugánói Tanulmányi Napok.
894.511(091) *** 943.9 *** 316.347(=945.11)(100) *** 061.3(494-2Lugano)
[AN 1034855]
MARC

ANSEL
UTF-811296 /2003.
Szabó Ferenc (1931-)
   A nemzeti küldetés költője : száz éve született Illyés Gyula / Szabó Ferenc. - Budapest : Szt. István Társ., 2003. - 31 p. ; 21 cm. - (Haza a magasban, ISSN 1588-9491 ; 6.)
ISBN 963-361-438-4 fűzött : ár nélkül
Illyés Gyula (1902-1983)
894.511(092)Illyés_Gy.
[AN 1035196]
MARC

ANSEL
UTF-811297 /2003.
Vári György
   Kertész Imre : Buchenwald fölött az ég / Vári György. - Budapest : Kijárat, 2003. - 283 p. ; 19 cm. - (Kritikai zsebkönyvtár, ISSN 1589-9888 ; 1.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9529-03-6 fűzött : ár nélkül
Kertész Imre (1929-)
894.511(092)Kertész_I.
[AN 1035084]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

11298 /2003.
   Abszolút semmi köze a szexhez : kortárs dán elbeszélők novellái / [... vál. és szerk. Bogdán Ágnes] ; [ford. Bogdán Ágnes et al.]. - [Budapest] : Scolar, cop. 2003. - 207 p. ; 17 cm
ISBN 963-9193-91-7 fűzött : ár nélkül
839.8-32(082)=945.11
[AN 1035147]
MARC

ANSEL
UTF-811299 /2003.
Ajpin, Eremej Danilovič
Bož'â Mater' v krovavyh snegah (magyar)
   Szűzanya a véres havon / Jeremej Ajpin ; [ford. Nagy Katalin]. - Budapest : M. Napló, [2003]. - 205, [2] p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-86344-7-2 fűzött : 2175,- Ft
882-31=945.11
[AN 1035113]
MARC

ANSEL
UTF-811300 /2003.
Appelfeld, Aharon
The iron tracks (magyar)
   Holt vágányok / Aharon Appelfeld ; [ford. Báti Júlia]. - Budapest : Ulpius-ház, 2003. - 187 p. ; 20 cm. - (Ulpius klasszikusok, ISSN 1589-3693)
Regény
ISBN 963-9475-35-1 fűzött : 1980,- Ft
820-31=945.11
[AN 1034805]
MARC

ANSEL
UTF-811301 /2003.
Bach, Richard
Illusions (magyar)
   Illúziók : egy vonakodó messiás kalandjai / Richard Bach ; [ford. Simóné Avarosy Éva] ; [a verseket ford. Révbíró Tamás]. - Budapest : Édesvíz, 2002, cop. 1992. - 158 p. ; 20 cm
ISBN 963-528-690-2 fűzött : 1690,- Ft
820-31(73)=945.11
[AN 1036093]
MARC

ANSEL
UTF-811302 /2003.
Bianchin, Helen
The marriage arrangement (magyar)
   Valaki fölösleges / Helen Bianchin ; [... ford. G. Korda Edit]. - Budapest : Harlequin, 2003. - 93 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 298.)
Kisregény
ISBN 963-537-063-6 fűzött : 339,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 1035123]
MARC

ANSEL
UTF-811303 /2003.
Bolmat, Sergej
Sami po sebe (magyar)
   Klikk / Szergej Bolmat ; [ford. Bata István]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2003. - 292 p. ; 21 cm. - (Tea könyvek, ISSN 1589-8768)
Regény
ISBN 963-9421-95-2 kötött : 2190,- Ft
882-31=945.11
[AN 1036613]
MARC

ANSEL
UTF-811304 /2003.
Brand, Fiona
Cullen's bride (magyar)
   Ököljog / Fiona Brand ; [... ford. Bittera Dóra]. Terhes ártatlanság / Maggie Shayne ; [... ford. Gärtner Zita]. Asszony a vadonban / Jill Shalvis ; [... ford. Zalai Edvin]. - Budapest : Harlequin, cop. 2003. - 287 p. : ill. ; 21 cm. - (Romana különszám, ISSN 1419-4422 ; 2003/4.)
Egys. cím: Cullen's bride. The baddest virgin in Texas. Chance encounter. - Kisregények
ISBN 963-537-108-X fűzött : 779,- Ft
820-312.5(73)(082)=945.11
[AN 1036605]
MARC

ANSEL
UTF-811305 /2003.
Brezina, Thomas
Unsere total normal verrückte Familie (magyar)
   Micsoda lökött família! / Thomas Brezina ; ill. Betina Gotzen-Beek ; [ford. Zsidányi Lilla]. - Budapest : Egmont Hungary, 2003. - 159 p. : ill. ; 19 cm. - (Fiúk kizárva!)
Ifjúsági regény
ISBN 963-627-844-X kötött : 1299,- Ft
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 1034785]
MARC

ANSEL
UTF-811306 /2003.
Chocolate for a mother's heart (magyar)
   Csokoládé az anyai szívnek : megható történetek anyákról anyáknak / [összeáll.] Kay Allenbaugh ; [ford. Frigyik László]. - [Budapest] : Trivium, cop. 2003. - 183 p. ; 20 cm
ISBN 963-9367-33-8 fűzött : ár nélkül
820-36(73)(082)=945.11 *** 37.018.1(0:82-36)
[AN 1035137]
MARC

ANSEL
UTF-811307 /2003.
Clark, Lucy
Mother to be (magyar)
   Kelepce / Lucy Clark ; [... ford. Kiss Eszter]. - Budapest : Harlequin, 2003. - 93 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 230.)
Kisregény
ISBN 963-537-130-6 fűzött : 339,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 1035095]
MARC

ANSEL
UTF-811308 /2003.
Clements, Andrew
Frindle (magyar)
   Frindli / Andrew Clements ; [ford. Balázs Andrea] ; [ill. Komlódi Judit]. - Szeged : Minerva Nova, 2002. - 98, [4] p. : ill. ; 22 cm. - (Jonatán modern könyvtára, ISSN 1589-9128)
Borítócím: Frindli, avagy A nagy ötlet
ISBN 963-9492-04-3 kötött : 1290,- Ft
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 1035151]
MARC

ANSEL
UTF-811309 /2003.
Cohen, Leonard
The favourite game (magyar)
   A kedvenc játék / Leonard Cohen ; [ford. Szűr-Szabó Katalin]. - Budapest : Ulpius-ház, 2003. - 303 p. ; 20 cm. - (Ulpius klasszikusok, ISSN 1589-3693)
Regény
ISBN 963-9475-31-9 fűzött : 2480,- Ft
820-31(71)=945.11
[AN 1034812]
MARC

ANSEL
UTF-811310 /2003.
Creech, Sharon
Walk two moons (magyar)
   Anya nélkül soha / Sharon Creech ; [ford. Borsovszky Éva] ; [ill. Komlódi Judit]. - Szeged : Minerva Nova, 2003. - 282, [5] p. : ill. ; 22 cm. - (Jonatán modern könyvtára, ISSN 1589-9128)
ISBN 963-9492-06-X kötött : 1490,- Ft
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 1035211]
MARC

ANSEL
UTF-811311 /2003.
Cronin, Archibald Joseph
The Judas tree (magyar)
   Júdásfa / A. J. Cronin ; [ford. ... Vincze Mariann]. - Pécs : Alexandra, [2003]. - 399 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-368-354-8 kötött : ár nélkül
820-31=945.11
[AN 1036552]
MARC

ANSEL
UTF-811312 /2003.
Denison, Janelle
The wedding deal (magyar)
   Időzített múlt / Janelle Denison ; [... ford. Telek Zsuzsa]. - Budapest : Harlequin, cop. 2003. - 94 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 297.)
Kisregény
ISBN 963-537-062-8 fűzött : 339,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 1035127]
MARC

ANSEL
UTF-811313 /2003.
Devigny André
Un condamné à mort s'est échappé (magyar)
   A halálraítélt megszökött / André Devigny ; [ford. Hárs György]. - Budapest : Auktor, cop. 2003. - 262 p. ; 19 cm
Regény
ISBN 963-7780-88-2 kötött : ár nélkül
840-311.6=945.11
[AN 1034945]
MARC

ANSEL
UTF-811314 /2003.
Dick, Philip K.
The man in the high castle (magyar)
   Az ember a Fellegvárban / Philip K. Dick ; [ford. Gerevich T. András]. - [Budapest] : Agave Kv., 2003. - 216 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-86361-1-4 fűzött : 1580,- Ft : 6,75 (hibás ISBN 963-863-611-9)
820-312.9(73)=945.11
[AN 1034868]
MARC

ANSEL
UTF-811315 /2003.
   "... az egyetlen igaz varázslat" : aforizmagyűjtemény / [közread. a] Faludi Ferenc Városi Könyvtár. - Körmend : Faludi F. Vár. Kvt., 2002. - 77 p. ; 17 cm
ISBN 963-204-818-0 fűzött : ár nélkül
82-84=945.11
[AN 1035392]
MARC

ANSEL
UTF-811316 /2003.
Ende, Michael
Das Traumfresserchen (magyar)
   Álomfaló Csodamanó / Michael Ende, Annegert Fuchshuber ; [ford. A. Katona Ildikó, Leléné Nagy Márta]. - [Szeged] : Minerva Nova, 2003. - [28] p. : ill., színes ; 24 cm
Mese
ISBN 963-9492-09-4 kötött : 1390,- Ft
830-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 1034950]
MARC

ANSEL
UTF-811317 /2003.
Foer, Jonathan Safran
Everything is illuminated (magyar)
   Minden vilángol / Jonathan Safran Foer ; [ford. Dezsényi Katalin]. - Budapest : Ulpius-ház, 2003. - 390 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-9475-32-7 fűzött : 2480,- Ft
820-31(73)=945.11
[AN 1034839]
MARC

ANSEL
UTF-811318 /2003.
Frank, Anne
Het achterhuis (magyar)
   Anne Frank naplója : 1942. június 12 - 1944. augusztus 1. / [ford. és ... jegyzetekkel ell. Bernáth István]. - 3. kiad. - Budapest : Park, cop. 2003. - 308, [3] p., [8] t. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-530-656-3 fűzött : 1650,- Ft
Frank, Anne
839.31-94=945.11
[AN 1035921]
MARC

ANSEL
UTF-811319 /2003.
Gordon, Lucy
Two faced woman (magyar)
   Ketten egy csapdában / Lucy Gordon ; [... ford. Melegh Erika]. - Budapest : Harlequin, 2003. - 93 p. ; 21 cm. - (Tiffany, ISSN 0865-4158 ; 165.)
Kisregény
ISBN 963-537-165-9 fűzött : 339,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 1035102]
MARC

ANSEL
UTF-811320 /2003.
Grafton, Sue
"D" is for deadbeat (magyar)
   D mint delírium / Sue Grafton ; [ford. Medgyesy Zsófia]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2002. - 239 p. ; 20 cm. - (ABC krimik)
ISBN 963-9421-55-3 fűzött : 1590,- Ft
820-312.4(73)=945.11
[AN 1036616]
MARC

ANSEL
UTF-811321 /2003.
Greene, Jennifer
Single dad (magyar)
   Bármi áron / Jennifer Greene ; [... ford. Kánya Krisztina]. - Budapest : Harlequin, 2003. - 93 p. ; 21 cm. - (Bianca, ISSN 0866-0867 ; 150.)
Kisregény
ISBN 963-537-150-0 fűzött : 339,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 1035098]
MARC

ANSEL
UTF-811322 /2003.
Gressman, Thomas S.
   Kard és tűz / Thomas S. Gressman ; [ford. Novák Gábor]. - Budapest : Beholder, 2003. - 266 p. ; 19 cm. - (A klánok alkonya, ISSN 1589-0910 ; 5.). (Battletech, ISSN 1585-1567)
Regény
ISBN 963-9399-45-0 fűzött : 1498,- Ft
820-312.9(73)=945.11
[AN 1036629]
MARC

ANSEL
UTF-811323 /2003.
Hamilton, Laurell K.
   Anita Blake, vámpírvadász / Laurell K. Hamilton. - [Budapest] : Agave Kv., 2003-. - 21 cm
Regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 1036195]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Bűnös vágyak / [ford. Jellinek Gyöngyvér]. - 2003. - 245 p.
ISBN 963-86361-0-6 fűzött : 1580,- Ft : 6,75
820-312.9(73)=945.11
[AN 1036197] MARC

ANSEL
UTF-811324 /2003.
Hampson, Anne
The rebel bride (magyar)
   Aphrodité oltalmában / Anne Hampson ; [... ford. Petricsák Judit]. - Budapest : Harlequin, 2003. - 93 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 287.)
Kisregény
ISBN 963-537-087-3 * fűzött : 339,- Ft (hibás ISBN 963-536-087-3)
820-312.5(73)=945.11
[AN 1035111]
MARC

ANSEL
UTF-811325 /2003.
Harvey, John
Lonely hearts (magyar)
   Veszélyes magány / John Harvey ; [ford. Bart Dániel]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2003. - 302 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-86333-4-4 fűzött : 1600,- Ft
820-312.4=945.11
[AN 1036200]
MARC

ANSEL
UTF-811326 /2003.
Hawke, Ethan
The hottest state (magyar)
   Mi a gond velem? / Ethan Hawke ; [ford. Feig András]. - Budapest : Ulpius-ház, 2003, cop. 2000. - 273 p. ; 18 cm
Regény
ISBN 963-9475-20-3 fűzött : 1980,- Ft
820-31(73)=945.11
[AN 1036022]
MARC

ANSEL
UTF-811327 /2003.
Hrabal, Bohumil
Bambini di Praga 1947 (magyar)
   Bambini di Praga 1947 / Bohumil Hrabal ; [ford. Hosszú Ferenc]. - Budapest : Európa, 2003. - 190 p. ; 19 cm
Kisregény
ISBN 963-07-7435-6 kötött : 1800,- Ft
885.0-31=945.11
[AN 1035099]
MARC

ANSEL
UTF-811328 /2003.
Janowitz, Tama
A certain age (magyar)
   Egy bizonyos korban / Tama Janowitz ; [ford. Szász Imre]. - Budapest : Európa, 2003. - 369 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-07-7297-3 kötött : 2400,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 1036546]
MARC

ANSEL
UTF-811329 /2003.
Jens, Walter
Der Fall Judas (magyar)
   A Júdás-ügy / Walter Jens ; [ford. és a szójegyzéket összeáll. Kerényi Gábor]. - Budapest : Ulpius-ház, 2003. - 107 p. ; 19 cm
Regény
ISBN 963-9348-85-6 fűzött : 1480,- Ft
830-31=945.11
[AN 1034848]
MARC

ANSEL
UTF-811330 /2003.
   Johannes szívderítő temetése : kortárs norvég novellák / [vál. Szöllősi Adrienne, Vaskó Ildikó] ; [ford. Ambrus Orsolya et al.]. - [Budapest] : Scolar, cop. 2003. - 206 p. ; 17 cm
ISBN 963-9193-98-4 fűzött : ár nélkül
839.6-32(082)=945.11
[AN 1035150]
MARC

ANSEL
UTF-811331 /2003.
Kästner, Erich
Emil und die Detektive (magyar)
   Emil és a detektívek / Erich Kästner ; [ford. Déry Tibor] ; [a rajzokat kész. Walter Trier] ; [az előszót írta Simon László]. - [Budapest] : Talentum : Akkord, [2003], cop. 1997. - 127 p. : ill. ; 20 cm. - (Talentum diákkönyvtár, ISSN 1217-6931)
Ifjúsági regény
ISBN 963-645-113-3 fűzött : 598,- Ft
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 1036619]
MARC

ANSEL
UTF-811332 /2003.
Kundera, Milan
Kniha smíchu a zapomnění (magyar)
   A nevetés és felejtés könyve / Milan Kundera ; [ford. Zádor Margit]. - Budapest : Európa, 2003, cop. 1993. - 287, [2] p. ; 19 cm
Regény
ISBN 963-07-7441-0 kötött : 1800,- Ft
885.0-31=945.11
[AN 1035964]
MARC

ANSEL
UTF-811333 /2003.
Leavitt, David
Arkansas (magyar)
   Arkansas / David Leavitt ; [ford. Kodaj Dániel] ; [a versrészleteket Rózsássy Anita ..., a Henry James Daisy Milleréből vett idézet Sz. Kiss Csaba ford.]. - Budapest : Ulpius-ház, 2003. - 211 p. ; 20 cm
Tart.: Fizetés természetben ; Házassági évforduló ; Szaturnusz utca ; The term paper artist ; The wooden anniversary ; Saturn Street. - Novellák
ISBN 963-9475-34-3 fűzött : 1980,- Ft
820-32(73)=945.11
[AN 1034841]
MARC

ANSEL
UTF-811334 /2003.
Marton, Sandra
The taming of Tyler Kincaid (magyar)
   Az elűzött fiú / Sandra Marton ; [... ford. Szabó Júlia]. - Budapest : Harlequin, 2003. - 93 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 288.)
Kisregény
ISBN 963-537-088-1 * fűzött : 339,- Ft (hibás ISBN 963-536-088-1)
820-312.5(73)=945.11
[AN 1035107]
MARC

ANSEL
UTF-811335 /2003.
Martyn, Leah
The loving factor (magyar)
   Békeidők / Leah Martyn ; [... ford. Koltai Györgyné]. - Budapest : Harlequin, 2003. - 93 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 231.)
Kisregény
ISBN 963-537-131-4 fűzött : 339,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 1035091]
MARC

ANSEL
UTF-811336 /2003.
McCauley, Barbara
Callan's proposition (magyar)
   Hazudj igazat! / Barbara McCauley ; [... ford. Somló Katalin]. Új holnap / Barbara Hannay ; [... ford. Csató Gabriella]. Szépséghibás szerelem / Jeanne Allan ; [... ford. Tandori Dezső]. - Budapest : Harlequin, cop. 2003. - 287 p. : ill. ; 21 cm. - (Júlia különszám, ISSN 1419-4414 ; 2003/3.)
Egys. cím: Callan's proposition. Outback with the boss. One husband needed. - Kisregények
ISBN 963-537-101-2 * fűzött : 779,- Ft (hibás ISBN 963-536-101-2)
820-312.5(73)(082)=945.11
[AN 1035116]
MARC

ANSEL
UTF-811337 /2003.
Nöstlinger, Christine
Einen Vater hab ich auch (magyar)
   Zűr hátán zűr / Christine Nöstlinger ; [ford. Kocsiné Drobni Erika] ; [ill. Komlódi Judit]. - Szeged : Minerva Nova, 2003. - 154, [3] p. : ill. ; 22 cm. - (Jonatán modern könyvtára, ISSN 1589-9128)
Ifjúsági regény
ISBN 963-9492-12-4 kötött : 1490,- Ft
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 1035148]
MARC

ANSEL
UTF-811338 /2003.
Nöstlinger, Christine
Ilse Janda, 14 (magyar)
   Ilse Janda, 14 / Christine Nöstlinger ; [ford. Sárközy Elga]. - Budapest : Móra, 2003. - 164 p. ; 21 cm. - (Móra könyvek, ISSN 1588-8541)
Ifjúsági regény
ISBN 963-11-7813-7 kötött : ár nélkül
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 1035923]
MARC

ANSEL
UTF-811339 /2003.
Olmi, Véronique
Bord de mer (magyar)
   Tengerpart : regény / Véronique Olmi ; [ford. Takács M. József]. - Budapest : Ulpius-ház, 2003. - 132 p. ; 20 cm. - (Ulpius modern könyvtár, ISSN 1589-2743)
ISBN 963-9475-23-8 fűzött : 1580,- Ft
840-31=945.11
[AN 1034817]
MARC

ANSEL
UTF-811340 /2003.
Orlean, Susan
The orchid thief (magyar)
   Az orchideatolvaj / Susan Orlean ; [ford. Vándor Judit]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2003. - 282, [6] p. ; 21 cm. - (Sikerfilmek - könyvsikerek, ISSN 1589-0694)
Regény
ISBN 963-9441-73-2 kötött : 2490,- Ft
820-31(73)=945.11
[AN 1036624]
MARC

ANSEL
UTF-811341 /2003.
Pawagi, Manjusha
The girl who hated books (magyar)
   A lány, aki utálta a könyveket / írta Manjusha Pawagi ; ill. Leanne Franson ; [ford. Leléné Nagy Márta]. - Szeged : Minerva Nova, 2003. - [24] p. : ill., színes ; 23 cm
Mese
ISBN 963-9492-16-7 kötött : 1390,- Ft
820-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 1034949]
MARC

ANSEL
UTF-811342 /2003.
Rawlins, Debbi
Overnight father (magyar)
   Kis kitérő / Debbi Rawlins ; [... ford. Somló Katalin]. - Budapest : Harlequin, 2003. - 94 p. ; 21 cm. - (Bianca, ISSN 0866-0867 ; 151.)
Kisregény
ISBN 963-537-151-9 fűzött : 339,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 1036603]
MARC

ANSEL
UTF-811343 /2003.
Saunders, John
A remnant for the house (magyar)
   A maradék Isten házáért ; Dávid sátora / John Saunders. - Budapest : Evangéliumi K. és Iratmisszió, 2003. - 104 p. ; 19 cm
Egys. cím: A remnant for the house ; The tabernacle of David
ISBN 963-9434-37-X fűzött : ár nélkül
820-32(73)=945.11
[AN 1036099]
MARC

ANSEL
UTF-811344 /2003.
Shan, Darren
The saga of Darren Shan (magyar)
   Darren Shan regényes története / [ford. F. Nagy Piroska]. - Budapest : Móra, 2001-. - 22 cm
ISBN 963-11-6965-0 *
820-312.9(02.053.2)(417)=945.11
[AN 905201]
MARC

ANSEL
UTF-8


   7. kv., A sötétség vadászai. - 2003. - 205 p. - (Vámpír könyvek ; ; 7.)
ISBN 963-11-7812-9 kötött : ár nélkül
820-312.9(02.053.2)(417)=945.11
[AN 1035410] MARC

ANSEL
UTF-811345 /2003.
Smith, Nyx
Who hunts the hunter (magyar)
   Ki űzi a vadászt? / Nyx Smith ; [ford. Ferencz Tamás]. - Budapest : Beholder, 2003. - 333 p. ; 19 cm. - (Árnyvadász, ISSN 1218-7585)
Regény. - Shadowrun (keretcím)
ISBN 963-9399-43-4 fűzött : 1498,- Ft
820-312.9(73)=945.11
[AN 1034782]
MARC

ANSEL
UTF-811346 /2003.
Spinelli, Jerry
Crash (magyar)
   DumDum, az ász / Jerry Spinelli ; [ford. Urbán Erika, A. Katona Ildikó] ; [ill. Komlódi Judit]. - Szeged : Minerva Nova, 2003. - 209, [2] p. : ill. ; 22 cm. - (Jonatán modern könyvtára, ISSN 1589-9128)
Ifjúsági regény
ISBN 963-9492-05-1 kötött : 1390,- Ft
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 1035141]
MARC

ANSEL
UTF-811347 /2003.
Steel, Danielle
To love again (magyar)
   Tudok még szeretni / Danielle Steel ; [ford. Földes Gábor]. - 6. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2003. - 318 p. ; 20 cm
Regény. - Megj. "Örökre szeretni foglak" és "Isabella" címmel is
ISBN 963-203-081-8 fűzött : ár nélkül
820-312.5(73)=945.11
[AN 1036854]
MARC

ANSEL
UTF-811348 /2003.
   Eine Unterredung gegen die Türken : zweisprachige, kommentierte Edition der deutschen Flugschrift VD 16: T2239 = Traktátus Mohácsról : egy remete, egy magyar, egy török és egy cigány ember beszélgetése a mi súlyos korunkról, 1527 / a VD 16: T 2239 röpirat szövegét Sára Balázs fordításában, Radek Tünde jegyzeteivel és utószavával közread. Balogh F. András. - Budapest : Littera Nova, 2003. - 179, [2] p. ; 20 cm. - (Kronosz könyvek, ISSN 1219-1477 ; 9.)
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9212-76-8)
830-92.02=945.11 *** 830(091)-92"15"
[AN 1034780]
MARC

ANSEL
UTF-811349 /2003.
Wurst, Janny
The ships of Merior (magyar)
   Merior hajói / Janny Wurts ; [ford. Lassú Tamás]. - Budapest : Beholder, 2003-. - 19 cm. - (A fény és az árnyék háborúja sorozat)
820-312.9=945.11
[AN 1035419]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2003. - 346 p. : ill.
ISBN 963-9399-44-2 fűzött : 1598,- Ft
820-312.9=945.11
[AN 1035424] MARC

ANSEL
UTF-811350 /2003.
Zigman, Laura
Animal husbandry (magyar)
   A csábítás elmélete / Laura Zigman ; [ford. Szémanné Pintér Annamária]. - 2. kiad. - [Budapest] : Trivium, cop. 2003. - 270 p. ; 20 cm
Regény. - Megj. "Új tehén, régi tehén? avagy A szomszéd nője zöldebb!" címmel is
Fűzött : 1990,- Ft (hibás ISBN 963-7570-34-6)
820-31(73)=945.11
[AN 1035128]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

11351 /2003.
Ady Endre (1877-1919)
   A zsidóságról / Ady Endre ; Fehér Dezső előszavával. - Repr. kiad. - [Dunakeszi] : Zajti, [2003]. - 46 p. ; 18 cm. - ("Magyar évezredek" könyvek, ISSN 1589-9667)
Eredetileg a "Zsidó renaissance-könyvtár" 10. tagjaként jelent meg. - Eredeti kiadása: Nagyvárad : Nagyváradi Napló-Ny., 1919.
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-430-350-1)
894.511-92 *** 316.347(=924)(0:82-92) *** 296(0:82-92)
[AN 1034843]
MARC

ANSEL
UTF-811352 /2003.
Aldobolyi Nagy György (1939-)
   Súgó nélkül : versek / Aldobolyi Nagy György ; [ill. ... Szabados Árpád]. - [Budapest] : Kairosz, 2003. - 103 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9484-50-4 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 1035144]
MARC

ANSEL
UTF-811353 /2003.
Babits Mihály (1883-1941)
Művek (vál.)
   Babits Mihály válogatott versei / ... összeáll. és az utószót írta Lackfi János. - [Budapest] : Palatinus, 2003. - 295 p. : ill. ; 20 cm. - (Egy (két) hang, ISSN 1419-7847)
ISBN 963-9487-18-X kötött : 2390,- Ft
894.511-14
[AN 1034766]
MARC

ANSEL
UTF-811354 /2003.
Bächer Iván (1957-)
   Vándorbab / Bächer Iván. - Budapest : Göncöl, cop. 2003. - 226 p. ; 20 cm
ISBN 963-9183-41-5 fűzött : 1390,- Ft
894.511-43 *** 641.55(083.12)
[AN 1036024]
MARC

ANSEL
UTF-811355 /2003.
Bakacsi Ernő (1938-)
   Lépés a sötétbe, 1968 / Bakacsi Ernő ; [... előszó Ködöböcz Gábor]. - Eger : Gonda Kvk., 2003. - 140 p. ; 19 cm
Regény
ISBN 963-210-173-1 fűzött : 1600,- Ft
894.511-31
[AN 1034940]
MARC

ANSEL
UTF-811356 /2003.
Balás Béla (1871-1934)
   Kánaán pusztulása : ókori regény / írta Szépvízi Balás Béla. - Hasonmás kiad. - Budapest : Gede, 2001. - 222, 217 p. : ill. ; 24 cm. - (Jobboldali regénytár, ISSN 1587-1959 ; 2.)
Eredeti kiadása: Budapest : Nemz. Irod. és Ny. Rt., 1921
ISBN 963-9298-24-7 kötött : ár nélkül
894.511-31 *** 094/099.07
[AN 914914]
MARC

ANSEL
UTF-811357 /2003.
Bálint Ágnes (1922-)
   Szeleburdi család / Bálint Ágnes ; a szerző rajz. - 7. kiad. - Budapest : Móra, 2003. - 150 p. : ill. ; 19 cm
Ifjúsági regény
ISBN 963-11-7814-5 kötött : ár nélkül
894.511-31(02.053.2)
[AN 1036018]
MARC

ANSEL
UTF-811358 /2003.
Balogh Bertalan
   Az iszlám és Európa : cikkek, jegyzetek / Balogh Bertalan ; [közread. a] Szenci Molnár Társaság. - Budapest : Szenci Molnár Társ., 2003. - 76 p. ; 22 cm
Szíj Rezső "Tévhitek ellen" c. utószavával
ISBN 963-250-078-4 fűzött : 1480,- Ft
894.511-92
[AN 1034767]
MARC

ANSEL
UTF-811359 /2003.
Barna T. Attila (1971-)
   Félárbocon : versek / Barna T. Attila. - Budapest : Hungarovox, 2003. - 72 p. ; 21 cm
ISBN 963-9292-66-4 fűzött : 1000,- Ft
894.511-14
[AN 1034836]
MARC

ANSEL
UTF-811360 /2003.
Bayer Zsolt (1963-)
   Hol a pofátlanság határa? : új moralisták, farizeusok / Bayer Zsolt. - [Budapest] : Kairosz, [2002]-. - 19 cm
Az 1. köt. kötetjelzés nélkül jelent meg, monografikus leírása: AN 908854
894.511-92
[AN 926784]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - cop. 2003. - 166 p.
ISBN 963-9484-32-6 fűzött : 1980,- Ft
894.511-92
[AN 1035158] MARC

ANSEL
UTF-811361 /2003.
Bodrog Miklós (1929-)
   Álmunk, hitünk, életünk / Bodrog Miklós. - [Budapest] : Kairosz, 2003. - 271 p. ; 19 cm
Esszék. - Bibliogr.: p. 267-269.
ISBN 963-9484-26-1 fűzött : 2300,- Ft
894.511-4 *** 244
[AN 1035122]
MARC

ANSEL
UTF-811362 /2003.
Cseh Károly (1952-)
   Bibliás föld : válogatott versek és műfordítások, 1992-2001 / Cseh Károly ; [utószó és pályakép Cs. Varga István] ; [ill. Koscsó László]. - Eger : Gonda Kvk., 2003. - 208, [6] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-204-927-6 fűzött : 1990,- Ft
894.511-14
[AN 1034859]
MARC

ANSEL
UTF-811363 /2003.
Czigány György (1931-)
   A Teremtő ministránsai : próza-füzet / Czigány György. - Budapest : Szt. István Társ., 2003. - 154 p. ; 20 cm
ISBN 963-361-448-1 fűzött : 1580,- Ft
894.511-3
[AN 1035126]
MARC

ANSEL
UTF-811364 /2003.
Danielovics Emmi
   Tiszaborkúttól Ungvárig : önéletírás / Danielovics Emmi. - Ungvár ; Budapest : Intermix, 2003. - 125 p. ; 21 cm. - (Kárpátaljai magyar könyvek, ISSN 1022-0283 ; 118.)
ISBN 963-9111-62-7 fűzött : ár nélkül
894.511-94(477.87)
[AN 1035937]
MARC

ANSEL
UTF-811365 /2003.
Dorth, Diana
   Sötét múltú lány : regény / Diana Dorth. - Gyöngyös : Pallas, cop. 2003. - 255 p. ; 20 cm
ISBN 963-9504-23-8 fűzött : 898,- Ft
894.511-312.5
[AN 1035910]
MARC

ANSEL
UTF-811366 /2003.
   Egyháztörténeti pillanatképek : színdarabok / [... szerk. Zsengellér József]. - Pápa : PRTA, 2003. - 157 p. ; 20 cm. - (Pápai eperfa könyvek, ISSN 1586-8249 ; 9.)
ISBN 963-210-607-5 fűzött : ár nélkül
894.511-2(082) *** 27(100)(0:82-2)
[AN 1036006]
MARC

ANSEL
UTF-811367 /2003.
   Az elfátyolozott arckép : báró Radák Polyxéna kisasszony emlékezete / [közread. a] Borda Antikvárium. - Zebegény : Borda Antikvárium, 2003. - 83 p. : ill. ; 25 cm
Kis István "Báró Radó Polikséna haláláról készített versek" c. művével és Knapp Éva tanulmányával. - Példányszám: 1000
ISBN 963-8006-37-4 kötött : ár nélkül
Radó Polyxéna (1785-1803)
894.511-14 *** 929(439)Radák_P. *** 894.511(092)Kiss_I.
[AN 1035978]
MARC

ANSEL
UTF-811368 /2003.
Fehér Klára (1922-1996)
   Bezzeg az én időmben / Fehér Klára ; [ill. Zsoldos Vera]. - Szeged : Minerva Nova, 2002. - 234, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (Jonatán könyvmolyképző, ISSN 1589-7575)
Ifjúsági regény
ISBN 963-9492-00-0 kötött : 1390,- Ft
894.511-31
[AN 1035917]
MARC

ANSEL
UTF-811369 /2003.
Feuer Mária
   Sárkánymese / Feuer Mária ; [Rényi Krisztina rajz.]. - Budapest : Móra, 2003. - 85, [2] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 963-11-7780-7 kötött : ár nélkül
894.511-34(02.053.2)
[AN 1035855]
MARC

ANSEL
UTF-811370 /2003.
Füzesi Magda (1952-)
   A bohóc dala : [versek] / Füzesi Magda ; [ill. Jankovics Mária]. - Ungvár ; Budapest : Intermix, 2003. - 68 p. : ill. ; 19 cm. - (Kárpátaljai magyar könyvek, ISSN 1022-0283 ; 116.)
ISBN 963-9111-60-0 fűzött : ár nélkül
894.511-14(477.87)
[AN 1035935]
MARC

ANSEL
UTF-811371 /2003.
Gerlóczy Márton (1981-)
   Igazolt hiányzás / Gerlóczy Márton. - Budapest : Ulpius-ház, 2003. - 327 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-9475-29-7 fűzött : 1980,- Ft
894.511-31
[AN 1034935]
MARC

ANSEL
UTF-811372 /2003.
Gönczöl János (1922-)
   Összevissza / Gönczöl János. - [Budapest] : Háttér, cop. 2003. - 125 p. ; 19 cm
Versek, elbeszélések
ISBN 963-9365-13-0 fűzött : 1450,- Ft
894.511-14 *** 894.511-32
[AN 1034941]
MARC

ANSEL
UTF-811373 /2003.
Gordon, William
   Gyilkos gének / William Gordon. - [Debrecen] : CAHS, [2003]. - 254 p. ; 20 cm
Regény
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-04-9798-0)
894.511-312.4
[AN 1035100]
MARC

ANSEL
UTF-811374 /2003.
Haklik Norbert (1976-)
   Szoci áldemokraták / Haklik Norbert. - [Budapest] : Kairosz, [2003]. - 175 p. ; 19 cm
Publicisztikai írások
ISBN 963-9484-33-4 fűzött : 1980,- Ft
894.511-94
[AN 1035124]
MARC

ANSEL
UTF-811375 /2003.
Halasi Mária (1931-1978)
   Az utolsó padban / Halasi Mária ; [Zsoldos Vera rajz.]. - 4. kiad. - Budapest : Móra, 2003. - 218 p. : ill. ; 19 cm
Ijúsági regény
ISBN 963-11-7806-4 fűzött : ár nélkül
894.511-31(02.053.2)
[AN 1035394]
MARC

ANSEL
UTF-811376 /2003.
Heltai Jenő (1871-1957)
   Száztíz év : Heltai Jenő összegyűjtött versei / [szerk., az előszót és a jegyzeteket írta Győrei Zsolt]. - [Budapest] : Papirusz Book, cop. 2002. - 577 p. : ill. ; 19 cm
Számozott példány: 200
Kötött : keresk. forgalomba nem kerül
894.511-14
[AN 1034774]
MARC

ANSEL
UTF-811377 /2003.
Holbay László (1923-)
   111 vers / Holbay László. - Budapest : Accordia, 2003. - 97, [4] p. ; 24 cm
ISBN 963-9502-21-9 fűzött : 1200,- Ft
894.511-14
[AN 1034828]
MARC

ANSEL
UTF-811378 /2003.
Janikovszky Éva (1926-2003)
   A nagy zuhé / Janikovszky Éva ; [Réber László rajz.]. - 2. kiad. - Budapest : Móra, 2003. - 44 p. : ill. ; 21 cm. - (Zsiráf könyvek, ISSN 1585-1060)
Gyermekregény
ISBN 963-11-7808-0 kötött : ár nélkül
894.511-31(02.053.2)
[AN 1036015]
MARC

ANSEL
UTF-811379 /2003.
Joó József (1948-)
   Szamárcsipke / Joó József ; [közread. a] Győr Városi Könyvtár. - Győr : Vár. Kvt., 2003. - 166, [3] p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-210-761-6 fűzött : ár nélkül
894.511-31
[AN 1035854]
MARC

ANSEL
UTF-811380 /2003.
Kalász Márton (1934-)
   A lét elrejtetlensége : új és régi versek / Kalász Márton. - Budapest : Szt. István Társ., 2003. - 139 p. ; 20 cm
ISBN 963-361-447-3 fűzött : 980,- Ft
894.511-14
[AN 1035142]
MARC

ANSEL
UTF-811381 /2003.
Kereszturi Károly (1908-1935)
   Hulljatok csak levelek / Kereszturi Károly ; [szerk. Gadányi Károly és Marjay József]. - Szombathely : [BDF], 2003. - 271, [64] p. : ill., részben kotta ; 25 cm
Versek, megzenésített dalszövegek. - Az eredeti kézirat fotómásolatával. - Közread. a Berzsenyi Dániel Főiskola
ISBN 963-9290-99-8 kötött : ár nélkül
894.511-14 *** 784.067.26(=945.11)
[AN 1035512]
MARC

ANSEL
UTF-811382 /2003.
Koppány Zsolt (1955-)
   Amikor a belgák tolatnak : novellák, elbeszélések, 2001-2003 / Koppány Zsolt. - Budapest : Hungarovox, 2003. - 220 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9292-61-3 fűzött : 1200,- Ft
894.511-32
[AN 1034831]
MARC

ANSEL
UTF-811383 /2003.
Lajta Erika
   A törpeóriás : regény / Lajta Erika ; [kiad. az Írott Szó Alapítvány]. - 2. kiad. - Budapest : M. Napló : Írott Szó Alapítvány, cop. 2003. - 211, [3] p. ; 21 cm
ISBN 963-86344-0-5 kötött : 2240,- Ft
894.511-31
[AN 1035975]
MARC

ANSEL
UTF-811384 /2003.
Lévai Katalin (1954-)
   Pillangóhatás / Lévai Katalin. - Budapest : Osiris, 2003. - 228 p. ; 19 cm. - (Osiris zsebkönyvtár, ISSN 1585-1222)
Publicisztikai írások
ISBN 963-389-457-3 fűzött : 1500,- Ft
894.511-92 *** 342.7-055(0:82-92)
[AN 1034821]
MARC

ANSEL
UTF-811385 /2003.
Lőrincz István (1928-)
   A premontrei diákoknak, de nemcsak nekik / Lőrincz István ; [közread. a] Szenci Molnár Társaság. - Budapest : Szenci Molnár Társ., 2003. - 80 p. : ill. ; 20 cm
Fűzött : 1600,- Ft (hibás ISBN 963-250-063-6)
894.511-94 *** 271.792(0:82-94)
[AN 1034760]
MARC

ANSEL
UTF-811386 /2003.
Lőveri László
   Válogatott versek / Lőveri László. - Budapest : Accordia, 2003. - 61 p. ; 20 cm
ISBN 963-9502-16-2 fűzött : 890,- Ft (hibás ISBN 963-924293-4)
894.511-14
[AN 1034850]
MARC

ANSEL
UTF-811387 /2003.
Mándy Iván (1918-1995)
   Novellák / Mándy Iván ; [... összeáll. és a szöveget gond. Kiss Bori és Pádár Eszter]. - [Budapest] : Palatinus, 2003. - 3 db ; 21 cm. - (Mándy Iván művei)
ISBN 963-9487-32-5 kötött : 4980,- Ft
894.511-32
[AN 1034758]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 802 p.
894.511-32
[AN 1034759] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 533 p.
894.511-32
[AN 1034761] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - 585 p.
894.511-32
[AN 1034763] MARC

ANSEL
UTF-811388 /2003.
Marschalkó Zsolt (1962-)
   Holdkirály : drámák / Marschalkó Zsolt. - Salgótarján : B-Humanitas Stúdió, 2003. - 157 p. ; 20 cm. - (Palócföld könyvek, ISSN 0209-7591)
Tart.: Homokvihar ; Holdkirály ; Zsarnokölők
ISBN 963-210-349-1 fűzött : 990,- Ft
894.511-2
[AN 1034793]
MARC

ANSEL
UTF-811389 /2003.
Mátéffy Éva (1966-)
   Ruby / Mátéffy Éva. - Budapest : Ulpius-ház, 2003. - 443 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-9475-41-6 fűzött : 2480,- Ft
894.511-31
[AN 1034838]
MARC

ANSEL
UTF-811390 /2003.
Mátyási József (1765-1849)
   Viskói uradalom, vagyis A házam Kecskeméten : válogatás a kiadatlan versekből / Mátyási József ; sajtó alá rend. Herpai Péter. - [Budapest] : M. Irodtört. Társ., 2003. - 119 p. : ill. ; 20 cm. - ("Csak tiszta forrásból", ISSN 1217-1417 ; 3.)
ISBN 963-210-717-9 fűzött : 720,- Ft
894.511-14
[AN 1035030]
MARC

ANSEL
UTF-811391 /2003.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   A beszélő köntös : történelmi regény. ; Magyarország lovagvárai : legendák / Mikszáth Kálmán ; [Győrfi András rajz.]. - [Budapest] : Palatinus, 2003. - 202 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 963-9487-25-2 kötött : 2780,- Ft
894.511-31 *** 894.511-343
[AN 1034768]
MARC

ANSEL
UTF-811392 /2003.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
Művek (vál.)
   Mikszáth. - Szekszárd : Babits, 1993-. - 17 cm
Főcím a gerincről. - Regények, elbeszélések. - Kötésváltozata rézdíszítéssel
ISBN 963-8318-07-4 *ISBN 963-8318-13-9
894.511-821
[AN 67765]
MARC

ANSEL
UTF-8


   55., Novellák : folytatás. - 2002. - p. 8671-8824.
ISBN 963-9272-55-8 kötött : ár nélkül
894.511-32
[AN 1035163] MARC

ANSEL
UTF-8


   56., Novellák : folytatás. - 2003. - p. 8831-8984.
ISBN 963-9272-71-X kötött : ár nélkül
894.511-32
[AN 1035164] MARC

ANSEL
UTF-8


   57., Novellák : folytatás. - 2003. - p. 8991-9144.
ISBN 963-9272-72-8 kötött : ár nélkül
894.511-32
[AN 1035165] MARC

ANSEL
UTF-8


   58., Novellák : folytatás. - 2003. - p. 9151-9304.
ISBN 963-9272-73-6 kötött : ár nélkül
894.511-32
[AN 1035166] MARC

ANSEL
UTF-811393 /2003.
Móra Ferenc (1879-1934)
   Az égbelátó / Móra Ferenc ; [Békés Rozi rajz.]. - 2. kiad. - Budapest : Móra, 2003. - 60, [3] p. : ill. ; 21 cm. - (Zsiráf könyvek, ISSN 1585-1060)
Elbeszélések
ISBN 963-11-7815-3 kötött : ár nélkül
894.511-32(02.053.2)
[AN 1036026]
MARC

ANSEL
UTF-811394 /2003.
Nagy Katalin (1928-1988)
   Intőkönyvem története / Nagy Katalin ; [ill. Zsoldos Vera]. - Szeged : Minerva Nova, 2002. - 184, [2] p. : ill. ; 22 cm. - (Jonatán könyvmolyképző, ISSN 1589-7575)
ISBN 963-9492-03-5 kötött : 1390,- Ft (hibás ISBN 963-9442-03-5)
894.511-31(02.053.2)
[AN 1035152]
MARC

ANSEL
UTF-811395 /2003.
Nagy Zoltán Mihály (1949-)
   Új csillagon : versek / Nagy Zoltán Mihály ; [... ill. Jankovics Mária]. - Ungvár ; Budapest : Intermix, 2003. - 89, [2] p. : ill. ; 19 cm. - (Kárpátaljai magyar könyvek, ISSN 1022-0283 ; 115.)
ISBN 963-9111-59-7 fűzött : ár nélkül
894.511-14(477.87)
[AN 1035931]
MARC

ANSEL
UTF-811396 /2003.
Oláh-István László
   Az erotika elnyúló árnyai / Oláh-István László ; [ill. Tóth Rózsa]. - Szeged : Fárosz, 2003. - 154 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-202-129-0 fűzött : ár nélkül
894.511-993
[AN 1035518]
MARC

ANSEL
UTF-811397 /2003.
Pálfalvi Ilona
   ...És mégis, kinek a gyermeke? / Pálfalvi Ilona. - [Budapest] : Minerva, [2003]. - 263 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-86297-1-1 fűzött : ár nélkül
894.511-31
[AN 1034842]
MARC

ANSEL
UTF-811398 /2003.
Papházi Tivadar
   Új Gulliver : fantasztikus - utópisztikus regény / Papházi Tivadar. - Budapest : Accordia, 2003. - 241 p. ; 20 cm
ISBN 963-9502-14-6 fűzött : 1490,- Ft
894.511-312.9
[AN 1034777]
MARC

ANSEL
UTF-811399 /2003.
Pásztor Sándor (1922-)
   Egy hazafi tollhegyéből : novellák / Pásztor Sándor. - [Szentendre] : Magánkiad., [2003]. - 99 p., [4] t. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-430-421-4 fűzött : ár nélkül
894.511-32
[AN 1035516]
MARC

ANSEL
UTF-811400 /2003.
Pásztor Sándor (1922-)
   Egy magyar szív dobbanásai : versek / Pásztor Sándor. - [Szentendre] : Magánkiad., [2003]. - 134 p. ; 24 cm
ISBN 963-430-422-2 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 1035515]
MARC

ANSEL
UTF-811401 /2003.
Pék Zoltán (1971-)
   Elbújik a fénybe / Pék Zoltán ; [Káldi Richárd rajz.]. - Budapest : Kortárs, 2003. - 180 p. : ill. ; 19 cm
Elbeszélések
ISBN 963-9297-69-0 fűzött : 1680,- Ft
894.511-32
[AN 1036129]
MARC

ANSEL
UTF-811402 /2003.
Róka Sándor
   A matematikaórák humora / Róka Sándor. - Debrecen : TKK, [2003]. - 119 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-596-109-X fűzött : ár nélkül
894.511-845 *** 398.94
[AN 1035417]
MARC

ANSEL
UTF-811403 /2003.
Rott József (1964-)
   A pokol orma / Rott József. - Budapest : M. Napló, cop. 2003. - 391, [2] p. ; 21 cm
Elbeszélések
ISBN 963-86344-6-4 kötött : 3584,- Ft
894.511-32
[AN 1035117]
MARC

ANSEL
UTF-811404 /2003.
Sárándi József (1945-)
   Emlékeim egy fürdőhelyről : jövő, jelen és múlt időben / Sárándi József ; [kiad. a Bereki Irodalmi Társaság]. - Berekfürdő : Bereki Irod. Társ., [2001]. - 69 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-00-8994-7 fűzött : 700,- Ft
894.511-94 *** 908.439-2Berekfürdő(0:82-94)
[AN 916683]
MARC

ANSEL
UTF-811405 /2003.
Schneider Izabella
   Falevelek : versek / Schneider Iza ; [... rajzok Schneider Iza]. - Budapest : Könyv K., 2003. - 95 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-430-192-4 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 1036304]
MARC

ANSEL
UTF-811406 /2003.
Seregély György
   Aforizmák / Seregély György. - [Délegyháza] : [Szerző], 2003-. - 21 cm
Az 1. köt. kötetjelzés nélkül jelent meg AN 943475
894.511-84 *** 894.511-14
[AN 1036777]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2003. - 80 fol.
Kötött : ár nélkül
894.511-84
[AN 1036280] MARC

ANSEL
UTF-811407 /2003.
Szabó Sándor
   Dominium : science fiction regény / A. Taylor Crabe ; [átd. Bán János]. - [Debrecen] : Cherubion, 2003-. - 18 cm. - (Dark space, ISSN 1588-8061)
894.511-312.9
[AN 1036216]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. kv., Viadalív. - 2003. - 244 p.
ISBN 963-9346-97-7 fűzött : 1198,- Ft
894.511-312.9
[AN 1036217] MARC

ANSEL
UTF-811408 /2003.
Szarka István (1941-)
   Húsvéti kert : kísérletes költői próza ad Minden versem, 1957-1996 / Szarka István ; Tarján Tamás tanulmányával ; [graf. Kováts Nikoletta]. - Budapest : Curiosa Nova, 2003. - 542 p. : ill. ; 19 cm
Példányszám: 400
ISBN 963-86093-6-2 kötött : 1500,- Ft
894.511-94 *** 894.511(092)Szarka_I.
[AN 1035393]
MARC

ANSEL
UTF-811409 /2003.
Szebenyovszky László
   Dallamok / Szebenyovszky László ; [graf. Szebenyovszky Krisztina] ; [... kiadó A Beteg és Gyógyíthatatlan Beteg Gyermekekért Misszió Egyesület]. - [Budapest] : A Beteg és Gyógyíthatatlan Beteg Gyermekekért Misszió Egyes., [2003]. - 19 p. : ill. ; 20 cm
Fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 1035120]
MARC

ANSEL
UTF-811410 /2003.
Szepes Mária (1908-)
   Pöttyös Panni az óvodában / Szepes Mária ; [Vass Ági rajz.]. - Budapest : Édesvíz, 2003. - 59, [4] p. : ill., színes ; 28 cm
Gyermekregény
ISBN 963-528-683-X kötött : 1990,- Ft
894.511-34(02.053.2)
[AN 1036630]
MARC

ANSEL
UTF-811411 /2003.
Szepes Mária (1908-)
   Pöttyös Panni : Harkály anyó / Szepes Mária ; [Vass Ági rajz.]. - Budapest : Édesvíz, 2003. - 60, [3] p. : ill., színes ; 28 cm
Gyermekregény
ISBN 963-528-664-3 kötött : 1990,- Ft
894.511-32(02.053.2)
[AN 1036631]
MARC

ANSEL
UTF-811412 /2003.
Szőke Kálmán (1946-)
   Szavak a némasághoz : válogatott és új versek / Szőke Kálmán. - Budapest : Hét Krajcár, 2003. - 219 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-8250-89-5 fűzött : 1200,- Ft
894.511-14
[AN 1036251]
MARC

ANSEL
UTF-811413 /2003.
Tőke Péter (1945-)
   Befuccsolt terror / Peter Sheldon. - [Budapest] : Intermix Budapest, 2003. - 333 p. ; 21 cm. - (Eastern-bestseller könyvek, ISSN 1417-734X)
Regény
ISBN 963-210-524-9 kötött : ár nélkül
894.511-312.4
[AN 1035906]
MARC

ANSEL
UTF-811414 /2003.
Ürmösi András
   Hülye aki elolvassa / Ürmösi András. - Budapest : Accordia, 2003. - 117, [2] p. : ill. ; 24 cm
Versek
ISBN 963-9502-20-0 fűzött : 1501,- Ft
894.511-17
[AN 1034845]
MARC

ANSEL
UTF-811415 /2003.
   Vesztőhely és menedék : [az Új Átlók Művészeti Társaság antológiája] / [szerk. Kárpáti Kamil]. - [Budapest] : Stúdium, cop. 2002. - 241 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9156-30-2 fűzött : ár nélkül
894.511-822
[AN 1035945]
MARC

ANSEL
UTF-811416 /2003.
Zsoldos Péter (1930-1997)
   Távoli tűz / Zsoldos Péter ; [... ill. Szemán Csaba]. - Budapest : Scolar, 2002. - 414 p. : ill. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-9193-57-7 fűzött : ár nélkül
894.511-312.9
[AN 1036067]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

11417 /2003.
Radvány Zsuzsa
   Háziállatok / rajz. Radvány Zsuzsa. - Budapest : Santos, [2003]. - Leporelló (18 p.) : ill., színes ; 11 cm. - (Ismersz engem?)
ISBN 963-9244-75-9 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 1036357]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

11418 /2003.
Debarre, Christian
   Joe Bar Team : a 75-ös években a Joe Bar csapat alatt füstölt az aszfalt / rajzok és szöveg Christian Debarre ; ford. Harmath Csaba. - Budapest : MTSI Kft., [2003]. - 46, [2] : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-210-032-8 kötött : ár nélkül
087.6:084.11
[AN 1036339]
MARC

ANSEL
UTF-8