MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2003 - 7. évfolyam, 20. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2006

Created at 2007/05/31 15:17:18
by MNBWWW (Vers 1.00 Release,
linked at Apr 16 2007 13:40:50)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok

12033 /2003.
   Révai nagy lexikona : az ismeretek enciklopédiája. - Hasonmás kiad. - [Szekszárd] : Babits, 1993-. - 25 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Révai, 1911-1935
ISBN 963-7806-64-4
030
[AN 47823]
MARC

ANSEL
UTF-8


   15. köt., Ottó - Racine. - 2001. - [4], 811 p., [13] t., [31] t.fol. : ill., részben színes, részben térk.
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-506-205-2)
030
[AN 1040130] MARC

ANSEL
UTF-8
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok

12034 /2003.
Najdenova, Jonka
   Ungarskata kniga v Bʺlgariâ : bibliografiâ, 1882-2000 = Magyar könyvek bolgár nyelven : bibliográfia, 1882-2000 / avt., ... red. Jonka Najdenova ; bibliografska red. Nelma Vʺlčeva ; [izd.] ... Nacionalna biblioteka "Sečeni". - Sofiâ : IK "H. Botev" ; Budapeŝa : Nac. b-ka "Sečeni", 2001. - 542 p. : ill. ; 20 cm
Összefoglalás magyar nyelven
Fűzött : ár nélkül
013(=945.11)"1882/2000" *** 015(497.2)"1882/2000" *** 894.511-1/-9=867:016
[AN 913265]
MARC

ANSEL
UTF-8
03   Sorozatok. Folyóiratok

12035 /2003.
Vatova, Penka
Korenite i koronata (magyar)
   Gyökér és korona / Penka Vatova ; [Csíkhelyi Lenke ford.] ; [közread. Bolgár Országos Önkormányzat]. - Budapest : Bolgár Orsz. Önkormányzat, 2001. - 143 p. : 20 cm
A Haemus 10 éves tartalomjegyzéke, 1992-2001 c. részt összeáll. Hargitainé Szimeonova Rajna. - Bibliogr.: p. 87-88.
ISBN 963-00-8062-1 fűzött : ár nélkül
Haemus, ISSN 1216-2590
050(439)Haemus
[AN 912902]
MARC

ANSEL
UTF-812036 /2003.
Vatova, Penka
   Korenite i koronata : spisanie "Hemus" - meždu emblemite na malcinstvoto i belezite na priobŝavaneto / Penka Vatova ; [izd. Bʺlgarsko republikansko samoupravlenie]. - Budapeŝa : Bʺlgarsko republikansko samoupravlenie, 2001. - 150p. ; 20 cm
A Haemus 10 éves tartalomjegyzéke, 1992-2001 c. részt nyelven összeáll. Hargitainé Szimeonova Rajna. - Bibliogr.: p. 94-95.
ISBN 963-00-8063-X fűzött : ár nélkül
Haemus, ISSN 1216-2590
050(439)Haemus
[AN 911503]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

12037 /2003.
   Könyvtártörténeti füzetek / kiad. a József Attila Tudományegyetem Központi Könyvtára és I. sz. Magyar Irodalomtörténeti Tanszéke. - Szeged : JATE, 1981-. - 15x21 cm
A 8. kötettől közread. a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Művelődéstörténeti Intézet, neve 2000-től Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar Művelődéstörténeti Intézet. - A 10. kötettől kiad. a Scriptum Rt.
ISBN 963-481-233-3
026/027(439)(091) *** 082.1
[AN 263300]
MARC

ANSEL
UTF-8


   11., Intézményi- és magángyűjtemények, 1589-1750 : könyvjegyzékek bibliográfiája / [összeáll. Monok István, Zvara Edina]. - 2001. - 143 p.
Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-9411-13-2 fűzött : ár nélkül
017.1(439)"158/175" *** 017.2(439)"158/175"
[AN 911729] MARC

ANSEL
UTF-812038 /2003.
   Nagykönyvtár a Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményeiben = The Great Library in the Scholarly Collections of the Reformed College of Sárospatak = Die Grosbibliothek[!] in die[!] Wissenschaftlichen Sammlungen des Reformierten Kollegiums in Sárospatak = La Grande bibliothèque dans les Collections scientifiques du collège calviniste de Sárospatak / [összeáll. Kiss Endre József]. - [Sárospatak] : Sárospataki Ref. Kollégium Tud. Gyűjt., [2001]. - 34 p. : ill., színes ; 21 cm
Összefoglalás angol, német és francia nyelven
ISBN 963-00-5999-1 * fűzött : ár nélkül
Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei. Nagykönyvtár.
027.6(439-2Sárospatak) *** 284.2(439)
[AN 916237]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

12039 /2003.
   Bemutatkozik az MTA-BKÁE Komplex Jövőkutatás Kutatócsoport / szerk. Nováky Erzsébet és Kristóf Tamás. - Budapest : BKÁE Jövőkut. Kutközp., 2003. - 76 p. : ill. ; 21 cm. - (MTA-BKÁE Komplex Jövőkutatás Kutatócsoport füzetek, ISSN 1785-0169 ; 1.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-503-318-4 fűzött : ár nélkül
008.2 *** 061.3(439-2Bp.)"2003"
[AN 1039752]
MARC

ANSEL
UTF-812040 /2003.
Molnár György
   Kutatás-fejlesztés, tudáscsere és együttműködés az EU-val a magyar iparban / Molnár György. - Budapest : MTA KTK, 2001. - 51 p. ; 21 cm. - (Műhelytanulmányok / Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Kutatóközpont,, ISSN 1419-6328 ; 2001/5.)
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-9321-23-0 fűzött : ár nélkül
001.89(439)"199" *** 338.45(439)"199" *** 339.923(4-62)
[AN 920066]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

12041 /2003.
Chinmoy, Sri
The avatars and the masters (magyar)
   Avatárok és mesterek / Sri Chinmoy. - Budapest : Madal Bal, 2003. - 70 p. ; 20 cm
Fűzött : ár nélkül
133.25
[AN 1039233]
MARC

ANSEL
UTF-812042 /2003.
Fogerthy, Lang
   Horoszkóp 2004 : [csillagüzenetek minden hétre a 2004. esztendőre valamennyi jegyben születettnek] / Lang Fogerthy ; [ford. Bán L. Tamás]. - [Budapest] : Anno, [2003]. - 199 p. ; 20 cm
ISBN 963-375-276-0 fűzött : ár nélkül
133.52
[AN 1038742]
MARC

ANSEL
UTF-812043 /2003.
Klett, Manfred
   Hogyan bánjunk az eleven világgal és a technikával? / Manfred Klett. - [Budapest] : Genius, [2001]. - 27 p. ; 21 cm
ISBN 963-00-8983-1 fűzött : ár nélkül
133.25 *** 631.4/.8
[AN 914882]
MARC

ANSEL
UTF-812044 /2003.
Máté János (1947-)
   Rekviem a nem plasztik kultúrákért : Anthony de Mellót keresve / Máté János. - Budapest : Gondverő, 2001. - 127 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 122-125.
ISBN 963-85503-6-8 fűzött : 997,- Ft
133.25
[AN 920213]
MARC

ANSEL
UTF-812045 /2003.
Rajneesh, Bhagwan
Choice is Hell (magyar)
   Bármit választhatsz úgyis a poklot választod / [Osho] ; [ford., szerk. Yogabeej]. - 2. kiad. - [Budapest] : Amrita, cop. 2003. - 92 p. ; 15 cm. - (Osho könyvek)
ISBN 963-9234-11-7 fűzött : ár nélkül
133.25
[AN 1039387]
MARC

ANSEL
UTF-812046 /2003.
Szepes Mária (1908-)
   A mindennapi élet mágiája ; A fény mágiája / Szepes Mária. - Budapest : Édesvíz, 2003. - 140 p. ; 20 cm
ISBN 963-528-701-1 fűzött : 1590,- Ft
133.25
[AN 1038987]
MARC

ANSEL
UTF-812047 /2003.
Szepes Mária (1908-)
   A sors mágiája ; A csoda mágiája / Szepes Mária. - Budapest : Édesvíz, 2003. - 157 p. ; 20 cm
ISBN 963-528-626-0 fűzött : 1690,- Ft
133.25
[AN 1039762]
MARC

ANSEL
UTF-812048 /2003.
Szepes Mária (1908-)
   A szerelem mágiája ; A hűség mágiája / Szepes Mária. - Budapest : Édesvíz, 2003, cop. 1995. - 127 p. ; 20 cm
ISBN 963-528-627-9 fűzött : 1490,- Ft
133.25 *** 159.942
[AN 1039726]
MARC

ANSEL
UTF-812049 /2003.
Walsch, Neale Donald
Conversations with God (magyar)
   Beszélgetések Istennel : szokatlan párbeszéd / Neale Donald Walsch ; [ford. Ambrose Montanus et al.]. - Budapest : Édesvíz, 2003. - 3 db ; 21 cm
A 3. kv. alcíme: a párbeszéd folytatódik
133.25 *** 304.9
[AN 941192]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. kv. - 245 p.
ISBN 963-528-688-0 fűzött : 2190,- Ft
133.25 *** 304.9
[AN 1038746] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. kv. - 358 p.
ISBN 963-528-687-2 fűzött : 2490,- Ft
133.25 *** 304.9
[AN 1038776] MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

12050 /2003.
Dancsó Ilona
   Környezetvédelem / [írta Dancsó Ilona]. - Szeged : JAM, [2003]. - 32 p. : ill. ; 21 cm. - (JA, gazda(g)sági füzetek, avagy..., ISSN 1785-1017)
Fűzött : ár nélkül
504.06
[AN 1039744]
MARC

ANSEL
UTF-812051 /2003.
   Javasolt különleges madárvédelmi területek Magyarországon / [szerk. Lovászi Péter] ; [szerzők Kovács András et al.]. - Budapest : M. Madártani és Természetvédelmi Egyes., 2002. - 140 p., [16] t. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Magyarország és a Natura 2000, ISSN 1785-1157 ; 2.)
Bibliogr.: p. 120.
ISBN 963-86335-9-X fűzött : ár nélkül
504.74 *** 598.2 *** 502.4(439)
[AN 1039740]
MARC

ANSEL
UTF-812052 /2003.
   Környezetvédelem a hulladékhegyek keletkezésének megelőzésével. - Budapest : BGF KVIF : Falusi Turizmus Orsz. Szövetsége, 2001. - 52 p. : ill. ; 21 cm. - (Falusi turizmus - agroturizmus ; ; 8.)
ISBN 963-7159-19-3 fűzött : ár nélkül
504.06 *** 504.064.45
[AN 920123]
MARC

ANSEL
UTF-812053 /2003.
Környezetvédelmi Analitikai Konferencia, (2001) (Hajdúszoboszló)
   Környezetvédelmi Analitikai Konferencia : Hajdúszoboszló, 2001. október 10-12. : program és abstract-gyűjtemény / [rend., közread. a] Magyar Kémikusok Egyesülete Analitikai Szakosztály Környezetvédelmi Analitikai Társaság. - [Budapest] : MKE KAT, 2001. - [44] p. : ill. ; 30 cm
ISBN 963-9319-20-1 * fűzött : ár nélkül
504.06 *** 543 *** 061.3(439-2Hajdúszoboszló)
[AN 918139]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

12054 /2003.
Lee, In Ho
   Contagion and state dependent mutations / In Ho Lee, Ádám Szeidl, Ákos Valentinyi. - Budapest : IE Hung. Acad. of Sciences, 2001. - 26 p. : ill. ; 21 cm. - (Műhelytanulmányok / Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Kutatóközpont,, ISSN 1419-6328 ; 2001/4.)
Bibliogr.: p. 24-25. - Összefoglalás magyar nyelven
ISBN 963-9321-22-2 fűzött : ár nélkül
519.83
[AN 920063]
MARC

ANSEL
UTF-812055 /2003.
Obádovics J. Gyula (1927-)
   Valószínűségszámítás és matematikai statisztika : középiskolai tanulók, főiskolai és egyetemi hallgatók, valamint műszaki és gazdasági szakemberek számára, gyakorlati alkalmazásokkal / Obádovics J. Gyula. - 5. kiad. - Budapest : Scolar, cop. 2003. - 298 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 286.
ISBN 963-9534-00-5 kötött : ár nélkül
519.2(075.8)(076)
[AN 1040339]
MARC

ANSEL
UTF-812056 /2003.
   Steps in differential geometry : proceedings of the Colloquium on Differential Geometry, july 25-30, 2000, Debrecen... / ed. by L. Kozma, P. T. Nagy and L. Tamássy ; [publ. by the Institute of Mathematics and Informatics University of Debrecen]. - Debrecen : Inst. of Mathematics and Informatics Univ. of Debrecen, 2001. - XI, 407 p. ; 24 cm
Rend. a Magyar Tudományos Akadémia Debreceni Akadémiai Bizottság, a Debreceni Egyetem Matematikai és Informatikai Intézet és a Bolyai János Matematikai Társulat. - Bibliogr. az előadások végén
Fűzött : ár nélkül
514.7 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 918117]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

12057 /2003.
Egely György (1950-)
   Bevezetés a tértechnológiába / Egely György. - Budapest : Perfector, 1993-. - 28 cm
A 2. kötettől kiad. az Egely Kft.
ISBN 963-450-219-9
530.1 *** 620.91 *** 001.94
[AN 71496]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. r., Energetika, antigravitáció, hipertér. - cop. 2001. - 368 p., XII t. : ill., részben színes
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-00-7466-4 kötött : ár nélkül
530.1 *** 620.91 *** 001.94
[AN 911475] MARC

ANSEL
UTF-812058 /2003.
Kovács László (1942-)
   Wigner Jenő és tanárai / Kovács László. - Szombathely : Savaria Univ. Press, cop. 2001. - 63 p., [4] t. : ill., részben színes ; 20 cm. - (Habilitationes Savarienses, ISSN 1417-5169 ; 7.)
Bibliogr.: p. 62-63.
ISBN 963-8275-90-1 fűzött : ár nélkül
Wigner Jenő (1902-1995)
53(73)(=945.11)(092)Wigner_J. *** 373.54(439-2Bp.)(092)
[AN 913102]
MARC

ANSEL
UTF-812059 /2003.
   Problems in physics : a selection from the Mikola and Békésy-competitions / [ed. by József Kopcsa] ; [transl. ... by Borbála Koltay and András Filp] ; [publ. by the Foundation Miklós Vermes for Talent-Spotting in Physics ... and by the Technical School for Telecommunication Tivadar Puskás]. - Sopron : Found. M. Vermes for Talent-Spotting in Physics : Technical School for Telecomm. T. Puskás, 2001. - VII, 125, [2] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-00-9269-7 fűzött : ár nélkül
53(076)
[AN 917688]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

12060 /2003.
Őszi Radiokémiai Napok, (2001) (Mátraháza)
   Az Őszi Radiokémiai Napok 2001 konferencia programja és előadáskivonatai : Mátraháza, ... 2001. október 17-19. / szervezők az MTA Radiokémiai Bizottság ..., a Magyar Kémikusok Egyesülete Radioanalitikai Szakcsoportja. - [Budapest] : [MKE], 2001. - 43 p. ; 30 cm
ISBN 963-9319-19-8 * fűzött : ár nélkül
541.28 *** 061.3(439-2Mátraháza)
[AN 918152]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

12061 /2003.
Hably Lilla (1953-)
   19 century's palaeobotanical types and originals of the Hungarian Natural History Museum / by Lilla Hably, Boglárka Erdei and Zlatko Kvaček ; ed. by Lilla Hably. - Budapest : Hung. Natural History Mus., 2001. - 235 p. : ill. ; 29 cm. - (Studia naturalia, ISSN 1215-5365 ; 13.)
Bibliogr.: p. 85-86.
ISBN 963-7093-69-9 fűzött : ár nélkül
561 *** 069(439-2Bp.)MTM
[AN 919851]
MARC

ANSEL
UTF-812062 /2003.
Hartai Éva
   A változó Föld / Hartai Éva. - Miskolc : Miskolci Egy. K. : Well-PRess, 2003. - 192 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 168-169.
ISBN 963-661-581-0 kötött : ár nélkül
551.7(075.8) *** 55(075.8)
[AN 1039478]
MARC

ANSEL
UTF-812063 /2003.
   A Soproni Területi Szervezet 40 éve / [szerk. Németh Kálmán, Kucsara Mihály] ; [írták Havas András et al.] ; [kiad. az MHT Soproni Területi Szervezete]. - Sopron : MHT Soproni Területi Szerv., 2001. - 40 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 34-39. - Példányszám: 250
ISBN 963-00-8842-8 fűzött : ár nélkül
Magyar Hidrológiai Társaság. Soproni Területi Szervezet.
556 *** 061.2(439.114)
[AN 917427]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

12064 /2003.
   Vistas for geodesy in the new millennium : abstracts : [IAG 2001 Scientific Assembly, 2-7 September 2001, Budapest] / [org. by the International Association of Geodesy, Hungarian Academy of Sciences]. - [Budapest] : HAS, [2001]. - 155 p. ; 29 cm
Fűzött : ár nélkül
528 *** 061.3(439-2Bp.)"2001"
[AN 919175]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

12065 /2003.
Csóka György (1961-)
   Levélaknák és levélaknázók = Leaf mines and leaf miners / Csóka György ; [közread. az] Erdészeti Tudományos Intézet. - Budapest : Agroinform, 2003. - 192 p. : ill., főként színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 180-184.
ISBN 963-502-785-0 kötött : ár nélkül
595.7(083.71) *** 632.7 *** 632.26
[AN 1039405]
MARC

ANSEL
UTF-812066 /2003.
   Parasitic wasps : evolution, systematics, biodiversity and biological control : International Symposium: "Parasitic Hymenoptera: Taxonomy and Biological Control" : 14-17 May 2001, Kőszeg ... / George Melika and Csaba Thuróczy ed. ; [org. by the] Ministry of Agriculture and Regional Development [etc.]. - Budapest : Agroinform, 2002. - XX, 480 p. : ill., részben színes ; 25 cm + CD
Bibliogr. az előadások végén
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-502-765-6)
595.794/.799 *** 591.69 *** 061.3(439-2Kőszeg)
[AN 1039408]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

12067 /2003.
Amit az emlőről és betegségeiről tudni kell (új kiadása.)
   Hétköznapi ismeretek az emlőről és a betegségeiről / szerk. Köves István ; [szerzők Farkas Emil et al.] ; [... ábrák ... Varga Géza Pál ...]. - Átd. kiad. - [Budapest] : Kossuth, [2003]. - 110 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-09-4510-X kötött : ár nélkül
618.19
[AN 1039267]
MARC

ANSEL
UTF-812068 /2003.
Bärnkopf Zsolt
   A gondolkodás könyve / Bärnkopf Zsolt. - [Budapest] : Flaccus, 2001. - 159 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9412-00-7 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-86035-6-2)
159.955
[AN 910622]
MARC

ANSEL
UTF-812069 /2003.
Blaskovich Erzsébet
   Idős betegek és haldoklók ellátása kalkuttai Teréz anya szerint : gero-thanatológiai szakkönyv / Blaskovich Erzsébet és Iván László ; [kiad. ... a Magyar Szociálpolitikai Társaság]. - 2. kiad. - [Budapest] : MSZPT, 2002. - 218 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 214-218.
ISBN 963-00-9471-1 fűzött : ár nélkül
616-083-053.9 *** 616-036.88-053-9 *** 614.253 *** 236.1
[AN 1038561]
MARC

ANSEL
UTF-812070 /2003.
Campbell, Ross
Your child & drugs (magyar)
   Óvjuk őket! : gyermekeink kábítószerveszélyben / Ross Campbell ; [ford. Tomka Gáborné]. - 2. kiad., utánny. - Budapest : Harmat, 2003. - 151 p. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9148-26-1 fűzött : ár nélkül
613.83-053.6
[AN 1039106]
MARC

ANSEL
UTF-812071 /2003.
   Colostomás Klub, 1992-2002 / [közread. a] Jávorszky Ödön Kórház. - Vác : Jávorszky Kórház, [2002]. - 19 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
616.34-006.6-052 *** 061.2(439-2Vác)
[AN 919998]
MARC

ANSEL
UTF-812072 /2003.
   Ditor ut ditem : tanulmányok Schultheisz Emil professzor 80. születésnapjára / [... szerkbiz. Forrai Judit et al.]. - [Budapest] : Semmelweis Orvostört. Múz. Kvt. és Lvt. ; [Piliscsaba] : Mati ; [Budapest] : Semmelweis Egy., 2003. - 421 p. : ill. ; 25 cm. - (Magyar tudománytörténeti szemle könyvtára, ISSN 1416-5368 ; 36.)
Váltakozva magyar, német és angol nyelven. - Bibliogr. a jegyzetekben. - Schultheisz Emil munkáinak bibliográfiája: p. 17-32. - A tartalomjegyzék latin nyelven is
ISBN 963-9276-29-4 b. : ár nélkül
61(100)(091) *** 930.85(100) *** 012Schultheisz_E.
[AN 1039567]
MARC

ANSEL
UTF-812073 /2003.
   Drogról mindenkinek / [szerk. Vincze Lajos] ; [kiad. a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Megelőzési Alapítvány]. - [Szolnok] : Jász-Nagykun-Szolnok M. Megelőzési Alapítvány, 2001. - 50 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-00-7672-1 fűzött : ár nélkül
613.83 *** 343.575 *** 613.81/.84
[AN 912530]
MARC

ANSEL
UTF-812074 /2003.
   Fodor József Országos Közegészségügyi Központ / [összeáll. ... Nagy Zsolt]. - Budapest : [Fodor J. Orsz. Közeü. Közp.], 2001. - 24 p. : ill., színes ; 24 cm
Fűzött : ár nélkül
Fodor József Országos Közegészségügyi Központ (Budapest)
614(439) *** 351.77(439) *** 061.14(439-2Bp.)
[AN 917553]
MARC

ANSEL
UTF-812075 /2003.
Handley, Rima
Homeopathy for women (magyar)
   Homeopátiáról - nőknek / Rima Handley ; [ford. Heiczman Ágnes]. - 2. kiad. - [Budapest] : B+V K., cop. 2003. - 200 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 173-175.
ISBN 963-7746-98-6 fűzött : 2490,- Ft
615.015.32-055.2
[AN 1038739]
MARC

ANSEL
UTF-812076 /2003.
   HOD konferencia : hypertonia, obesitas, diabetes : Tapolca, 2002. június 7-8. : összefoglaló dokumentum. - [Budapest] : [M. Hypertonia Társ.], 2002. - 27 p. ; 30 cm
Rend., közread. a Magyar Hypertonia Társaság
Fűzött : ár nélkül
616 *** 061.3(439-2Tapolca)
[AN 1039475]
MARC

ANSEL
UTF-812077 /2003.
Keményné Pálffy Katalin
   Bevezetés a pszichológiába / Keményné Pálffy Katalin. - 11. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2003, cop. 1998. - 151 p. : ill. ; 24 cm
Felsőoktatási tankönyv. - Bibliogr.: p. 149.
ISBN 963-19-4451-4 fűzött : 1064,- Ft
159.9(075.8)
[AN 1039963]
MARC

ANSEL
UTF-812078 /2003.
Magyar Kardiológusok Társasága. Tudományos kongresszus (2002) (Balatonfüred)
   Magyar Kardiológusok Társasága 2002. évi tudományos kongresszusa : Balatonfüred, 2002. április 30 - május 1-2-3. - [Budapest] : [M. Kardiológusok Társ.], [2002]. - 133 p. ; 30 cm
Előadáskivonatok. - ISSN 0230-8029 = Magyar Kardiológusok Társasága ... évi tudományos ülése
Fűzött : ár nélkül
616.1 *** 061.3(439-2Balatonfüred)
[AN 1039765]
MARC

ANSEL
UTF-812079 /2003.
Magyar Kardiológusok Társasága. Tudományos kongresszus (2003) (Balatonfüred)
   Magyar Kardiológusok Társasága 2003. évi tudományos kongresszusa : Balatonfüred, 2003. május 14-15-16-17. - [Budapest] : [M. Kardiológusok Társ.], [2003]. - 139 p. ; 30 cm
Előadáskivonatok. - ISSN 0230-8029 = Magyar Kardiológusok Társasága ... évi tudományos ülése
Fűzött : ár nélkül
616.1 *** 061.3(439-2Balatonfüred)
[AN 1039764]
MARC

ANSEL
UTF-812080 /2003.
Magyar Üzemegészségügyi Tudományos Társaság. Kongresszus (21.) (2001) (Sopron)
   Magyar Üzemegészségügyi Tudományos Társaság XXI. kongresszusa : 2001. szeptember 26-29., Sopron : előadás kivonatok / [szerk. Ungváry György]. - [Budapest] : MÜTT, [2002]. - 27 p. ; 30 cm
Fűzött : ár nélkül
613.6 *** 061.3(439-2Sopron)
[AN 912453]
MARC

ANSEL
UTF-812081 /2003.
Medical nursing (magyar)
   Belgyógyászati ápolástan / szerk. Bonnie Allbaugh ; [szerzők Bonnie Allbaugh et al.] ; [ford. Drexler Miklós, Sipos Gábor, Sréter Lídia]. - 4. kiad. - Budapest : Medicina, 2003, cop. 1997. - XXI, 605 p. ; 23 cm. - (Ápolási tervek a gyakorlatban, ISSN 1417-9490)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-242-858-7 fűzött : ár nélkül
616-083(078)
[AN 1039268]
MARC

ANSEL
UTF-812082 /2003.
Mérei Ferenc (1909-1986)
   Gyermeklélektan / Mérei Ferenc, V. Binét Ágnes ; [a fotókat kész. V. Reissmann Mariann[!]. - 13. kiad. - Budapest : Medicina, 2003, cop. 1970. - 309 p., [52] t. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 289-297.
ISBN 963-242-857-9 fűzött : ár nélkül
159.922.7(035)
[AN 1039170]
MARC

ANSEL
UTF-812083 /2003.
Mikolašek, Antonín
Česká sauna (magyar)
   Szaunázás / Antonín Mikolášek ; [ford. Gertheis Antal]. - Budapest : Cser K., 2003. - 110 p. : ill. ; 20 cm. - (Fitten & egészségesen, ISSN 1589-7621)
ISBN 963-9445-92-4 fűzött : 1498,- Ft
613.41 *** 696.144 *** 615.832.1
[AN 1039644]
MARC

ANSEL
UTF-812084 /2003.
Milliken, Mary Elizabeth
Essential competencies for patient care (magyar)
   Mindennapos betegápolás : az ápolónői hivatás kézikönyve / Mary Elizabeth Milliken, Gene Campbell ; [ford. Csink Lóránt et al.]. - 7. kiad. - Budapest : Medicina, 2003. - 3 db : ill. ; 29 cm
ISBN 963-242-852-8 fűzött : ár nélkül
616-083(078)
[AN 1039181]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - VIII, 429 p.
ISBN 963-242-853-6
616-083(078)
[AN 1039184] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - [6], 431-855. p.
ISBN 963-242-854-4
616-083(078)
[AN 1039185] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Munkafüzet. - VIII, 371 p.
ISBN 963-242-855-2
616-083(078)
[AN 1039187] MARC

ANSEL
UTF-812085 /2003.
Nygård, Roald
Aktør eller brikke? (magyar)
   Cselekvő vagy bábu? : az ember önértelmezéséről / Roald Nygård ; közread. és ford. Kunszenti Ágnes, Kovács Ferenc ; [közread. a] ... Magyar Felsőoktatás. - Budapest : Új Mandátum : M. Felsőoktatás [Szerk.], 2003. - 185 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 173-182.
ISBN 963-9494-10-0 fűzött : 1980,- Ft
159.947
[AN 1039621]
MARC

ANSEL
UTF-812086 /2003.
   Az orvos Batthyány-Strattmann László : boldoggá avatásának tiszteletére / [... sajtó alá rend. Gazda István] ; [közread. az] Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium. - [Budapest] : ESZCSM, 2003. - 137, [3] p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
Velúr : ár nélkül
Batthyány-Strattmann László (1870-1931)
61(439)(092)Batthyány-Strattmann_L. *** 235.3(092)Batthyány-Strattmann_L.
[AN 1039512]
MARC

ANSEL
UTF-812087 /2003.
Pethő Bertalan (1935-)
   Klassifikation, Verlauf und residuale Dimension der endogenen Psychosen : fünfjährige katamnestische Untersuchungen im Rahmen eines kontrollierten prospektiven Forschungsprojekts "Budapest 2000" / Bertalan Pethő ; Vorw. von Gerd Huber. - Budapest : Platon ; Ulm : Universitätsverl., 2001. - XIV, 182 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 151-160. és a jegyzetekben
ISBN 963-86061-0-X kötött : ár nélkülISBN 3-89559-259-5
616.89
[AN 918107]
MARC

ANSEL
UTF-812088 /2003.
   "Pszichofarmakológia a harmadik évezred küszöbén" : a Nagykállói Pszichiátriai Szakkórház és a HCNP rendezvénye : Nagykálló, 2001. november 28-30. / [rend., közread. a] Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Szakkórháza. - Nagykálló : Szabolcs-Szatmár-Bereg M. Önkormányzat Pszichiátriai Szakkórház, 2001. - 26 p. ; 30 cm
Előadáskivonatok
Fűzött : ár nélkül
615.214 *** 061.3(439-2Nagykálló)
[AN 912435]
MARC

ANSEL
UTF-812089 /2003.
Révai Tamás
   Nephrosis szindróma / Révai Tamás. - Budapest : Springer Tud. K., cop. 2003. - 100 p. : ill. ; 19 cm. - (Háziorvos-továbbképzés,, ISSN 1585-1265)
Bibliogr.: p. 85-98. - Példányszám: 1000
ISBN 963-547-905-0 fűzött : ár nélkül
616.61
[AN 1039447]
MARC

ANSEL
UTF-812090 /2003.
South, Valerie
Migraine (magyar)
   A migrén / Valerie South ; [ford. Kókai Sándorné]. - Debrecen : Hajja, cop. 2003. - 231 p. : ill. ; 21 cm. - (Hajja egészségügyi könyvtár, ISSN 1589-536X)
ISBN 963-9329-73-8 fűzött : ár nélkül
616.857
[AN 1039526]
MARC

ANSEL
UTF-812091 /2003.
Szabó Erzsébet
   Tájékoztató a pszichotikus betegségekről a betegek és hozzátartozók számára / [kész. Szabó Erzsébet] ; [közread. a] Pszichotikus Betegségben Szenvedők Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Érdekvédelmi Egyesülete. - [Nyíregyháza] : Pszichotikus Betegségben Szenvedők Szabolcs-Szatmár-Bereg M. Érdekvédelmi Egyes., 2001. - [27] p. ; 21 cm
ISBN 963-00-9279-4 * fűzött : ár nélkül
616.89
[AN 912486]
MARC

ANSEL
UTF-812092 /2003.
   Test-beszédek : köznapi és tudományos diskurzusok a testről / szerk. Csabai Márta és Erős Ferenc. - Budapest : Új Mandátum, 2002. - 211 p. ; 21 cm. - (Szöveg és lélek, ISSN 1588-3310 ; 1.)
Bibliogr.: p. 203-211.
ISBN 963-9336-63-7 fűzött : 2200,- Ft
159.9.016.1 *** 316.6
[AN 1039723]
MARC

ANSEL
UTF-812093 /2003.
Török Szilveszter (1931-)
   A szervezet-méregtelenítés komplex rendszere / Török Szilveszter. - Nyíregyháza : Napfény Életmód Egyes., 2001. - 23 p. ; 21 cm. - (Egészségvédő füzetek, ISSN 1586-4405 ; 5.)
Példányszám: 1000
ISBN 963-00-8446-5 fűzött : ár nélkül
613.261 *** 613.24
[AN 912624]
MARC

ANSEL
UTF-812094 /2003.
   Új távlatok a klinikai pszichológiában / szerk. Kállai János és Kézdi Balázs. - Budapest : Új Mandátum, 2003. - 218 p. ; 20 cm. - (Szöveg és lélek, ISSN 1588-3310 ; 4.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9336-95-5 fűzött : 1980,- Ft
616.89 *** 616-08 *** 159.9 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 1039635]
MARC

ANSEL
UTF-812095 /2003.
Wilson, Roberta
Aromatherapy for vibrant health & beauty (magyar)
   Aromaterápia haladóknak a szépségért és az egészségért / Roberta Wilson ; [ford. Csáky Ida]. - Budapest : Édesvíz, 2003, cop. 2000. - 379 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-528-697-X kötött : 2590,- Ft
615.89 *** 665.52/.54
[AN 1038729]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

12096 /2003.
Herlicska Zsolt
   A pusztaszőlősi gázkitörés és következményei / Herlicska Zsolt. - Pécs : PTE Földr. Int., 2001. - 18 p. : ill. ; 24 cm. - (Közlemények a Pécsi Tudományegyetem Földrajzi Intézetének Természetföldrajz Tanszékéről, ISSN 1586-1872 ; 19.)
Példányszám: 300. - Összefoglalás angol és német nyelven
Fűzött : ár nélkül
622.8(439-2Pusztaszőlős)
[AN 912860]
MARC

ANSEL
UTF-812097 /2003.
Monoki Ákos
   Környezetbarát energiák : [biomassza-, geotermikus-, napenergia] / Monoki Ákos, Barna Tamás. - Szarvas : "Nimfea" Természetvédelmi Egyes., 2001. - 96 p. : ill. ; 20 cm. - (Zöldike könyvsorozat, ISSN 1419-7715 ; 10.)
ISBN 963-00-8313-2 fűzött : ár nélkül
620.91
[AN 911589]
MARC

ANSEL
UTF-812098 /2003.
Németh Györgyi
   Útikalauz a bányászat és kohászat emlékeihez Észak-Magyarországon és Szlovákiában = Guide to the monuments of mining and metallurgy in North Hungary and Slovakia = Reiseführer zu den Denkmälern des Bergbaus und Hüttenwesens in Nordungarn und in der Slowakei = Sprievodca po baníckych a hutníckych pamiatkach v Severnom Maďarsku a Slovensku / Németh Györgyi. - Miskolc : BAZ M. Fejleszt. Ügynökség, 2002. - 89 p. : ill., részben színes ; 17x24 cm. - (Ipari örökség)
Spirál fűzéssel. - Bibliogr.: p. 88-89.
Fűzött : ár nélkül
669(439.13)(091) *** 622(439.13)(091) *** 669(437.6)(091) *** 622(437.6)(091) *** 914.391.3(036) *** 914.376(036)
[AN 1039756]
MARC

ANSEL
UTF-812099 /2003.
Rosta István (1946-)
   Magyarország technikatörténete : a honfoglalás korától a III. évezred kezdetéig / Rosta István. - 3. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2003, cop. 1999. - 475 p., VIII t. : ill., részben színes ; 25 cm
Felsőoktatási tankönyv. - Bibliogr.: p. 404-469.
ISBN 963-19-4515-4 kötött : 3128,- Ft
62(439)(091)
[AN 1040186]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

12100 /2003.
Barrett, Dan
Essential Javascript for web professionals (magyar)
   Javascript webfejlesztőknek : alkalmazások közvetlen beépítése HTML kódba / Dan Barrett ; [ford. Kiss Sándor Csaba]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2003. - 338 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-09-4476-6 fűzött : 3990,- Ft
519.682JavaScript *** 681.324Internet
[AN 1039144]
MARC

ANSEL
UTF-812101 /2003.
Bátri Blanka
   Computer English for everyday use : student's book / Bátri Blanka, Fazekas Katalin. - [Budapest] : DI-Press, cop. 2003. - 124 p. : ill., színes ; 28 cm + CD-ROM
ISBN 963-210-672-5 fűzött : ár nélkül
681.3 *** 802.0(078)=945.11
[AN 1039583]
MARC

ANSEL
UTF-812102 /2003.
Bell, Douglas
The essence of program design (magyar)
   Programtervezés / Douglas Bell, Ian Morrey, John Pugh ; [ford. Büki András]. - Budapest : Kiskapu, cop. 2003. - XXIV, 294 p. : ill. ; 23 cm. - (Lényegretörő könyvek, ISSN 1785-1254)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9301-57-4 fűzött : 2660,- Ft
519.683(075.8)
[AN 1039754]
MARC

ANSEL
UTF-812103 /2003.
Bodnár István
   Operációs rendszerek / Bodnár István, Magyary Gyula. - Budapest : Kiskapu, cop. 2003. - IV, [2], 70 p. : ill. ; 24 cm. - (Informatikai füzetek ; ; 2.)
ISBN 963-9301-60-4 fűzött : 780,- Ft
681.3.066(078)
[AN 1039777]
MARC

ANSEL
UTF-812104 /2003.
   Élen a gazdaságban : pozitív példák a magyar informatikában : információtechnológia, távközlés, elektronikus média = Taking the lead economy : positive models in Hungarian information technology / [fel. szerk. ... Egri Sándor]. - Szolnok : Nagyalföld, 2001. - 111 p. : ill., színes ; 29 cm
Lezárva: 2000. dec.
Fűzött : ár nélkül
681.3 *** 621.39(439) *** 654(439) *** 061.5(439)
[AN 918805]
MARC

ANSEL
UTF-812105 /2003.
Livingston, Dan
Essential CSS & DHTML for web professionals (magyar)
   CSS és DHTML webfejlesztőknek : betűtípusok méretezése és rétegek elhelyezése stíluslapokkal / Dan Livingston ; [ford. Tarján György]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2003. - 244 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-09-4475-8 fűzött : 3490,- Ft
519.682CSS *** 519.682JavaScript *** 681.324Internet
[AN 1039140]
MARC

ANSEL
UTF-812106 /2003.
Móricz Attila
   Programozási alapfeladatok : WAP-oldalakhoz és weblapokhoz / Móricz Attila. - Budapest : Computerbooks, 2003. - 314 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-618-310-4 fűzött : 3398,- Ft
681.324WAP *** 681.324Internet
[AN 1039504]
MARC

ANSEL
UTF-812107 /2003.
   Troubleshooting : Windows NT probléma-elhárítás / [szerk. Nikolay Taschkow]. - [Budapest] : Raabe, [2003]. - Cserelapos mappa (3 köt.) : ill. ; 23 cm + CD-ROM
ISBN 963-86060-2-9 fűzetlen : ár nélkül
681.324.066Windows_NT
[AN 1039376]
MARC

ANSEL
UTF-8
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

12108 /2003.
   "A választás szabadsága - lehetőségek és kockázatok" : XLVIII. Vándorgyűlés - konferencia és kiállítás : Siófok, 2001. október 10-12. : előadás kivonatok / [rend., közread. a] Magyar Elektrotechnikai Egyesület. - [Budapest] : MEE, [2001]. - 75 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-9299-06-5 * fűzött : ár nélkül
621.3 *** 061.3(439-2Siófok)
[AN 911451]
MARC

ANSEL
UTF-8
21   Vegyipar

12109 /2003.
Szathmáry László (1880-1944)
   Régi magyar vegytudorok / Szathmáry László ; sajtó alá rend. Gazda István ; [... összeáll. és bev. A. Szála Erzsébet]. - Piliscsaba : Mati ; Sopron : NYME ; Várpalota : M. Vegyészeti Múz., 2003. - 343 p. ; 24 cm. - (Magyar tudománytörténeti szemle könyvtára, ISSN 1416-5368 ; 23.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9276-31-6 fűzött : ár nélkül
66(439)(091)(075.8) *** 930.85(439)(075.8) *** 54(439)(091)(075.8)
[AN 1039521]
MARC

ANSEL
UTF-812110 /2003.
Szombathelyi Péterné
   Kozmetikus abc / Szombathelyi Péterné. - Győr : Gólyanna Bt., 2001. - 197 p. ; 21 cm
ISBN 963-00-7149-5 fűzött : ár nélkül
665.5:030 *** 646.7:030
[AN 913870]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

12111 /2003.
   Az Alisca Bau tíz éve képekben. - [Szekszárd] : Alisca Bau, [2001]. - 126 p. : ill., színes ; 25 cm
Fűzött : ár nélkül
Alisca Bau Mélyépítő Kft. (Szekszárd)
628.2 *** 624.137 *** 061.5(439-2Szekszárd)
[AN 917430]
MARC

ANSEL
UTF-812112 /2003.
Világítástechnikai Ankét, (2001) (Budapest)
   Világítástechnikai Ankét, 2001. október 16-17 / [rend., közread. a] Világítástechnikai Társaság. - Budapest : MEE Világítástechnikai Társ., 2001. - [2], 29 p. : ill. ; 30 cm
Előadáskivonatok
ISBN 963-9299-05-7 * fűzött : ár nélkül
628.9 *** 061.3(439-2Bp.)"2001"
[AN 918122]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

12113 /2003.
Tusnádi Csaba Károly
   Magyarországi kisvasutak / írta és fényképezte Tusnádi Csaba Károly ; szerk. Knausz Valéria. - 7. kiad. - [Budapest] : Pallas Stúdió, 2003, cop. 1997. - [68] p. : ill., színes ; 15 cm. - (Pallas könyvek, ISSN 1219-8846)
Bibliogr.: p. [65].
ISBN 963-9207-85-3 kötött : 699,- Ft
656.331(439)(036)
[AN 1039219]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

12114 /2003.
   50 éves jubileumi évkönyv, 1952-2002 : Állatgyógyászati Oltóanyag-, Gyógyszer- és Takarmányellenőrző Intézet = 50th anniversary yearbook, 1952-2002 : Institute for Veterinary Medical Products / [... szerk. és gond. Székely Margit] ; [... ford. Székely András]. - Budapest : Állatgyógyászati Oltóanyag-, Gyógyszer- és Takarmányellenőrző Int., [2003]. - 185 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 91-111.
ISBN 963-202-610-1 kötött : ár nélkül
Állatgyógyászati Oltóanyag-, Gyógyszer- és Takarmányellenőrző Intézet (Budapest)
619 *** 636.084 *** 615 *** 061.6(439-2Bp.)
[AN 1039630]
MARC

ANSEL
UTF-812115 /2003.
   Az Erópai [!Európai] Unió közös agrárpolitikája : fogalomtár / szerk. Halmai Péter ; [írta Elekes Andrea et al.]. - Budapest : Agroinform, 2003. - 222 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 181-184. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-502-779-6 kötött : ár nélkül
European Union.
338.43(4-62) *** 338.2(4-62)
[AN 1039409]
MARC

ANSEL
UTF-812116 /2003.
Fertő Imre (1965-)
   Intra-industry trade in agri-food products between Hungary and the EU / Imre Fertő and Lionel J. Hubbard. - Budapest : IE Hung. Acad. of Sciences, 2001. - 21 p. ; 21 cm. - (Műhelytanulmányok / Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Kutatóközpont,, ISSN 1419-6328 ; 2001/6.)
Bibliogr.: p. 12-14. - Összefoglalás magyar nyelven
ISBN 963-9321-26-5 fűzött : ár nélkül
339.166.82(439) *** 339.166.82(4-62) *** 338.433(439)
[AN 920070]
MARC

ANSEL
UTF-812117 /2003.
   Gyümölcsfaiskola : a gyümölcsfák szaporításának elmélete és gyakorlata / szerk. Hrotkó Károly ; [írta Andor Domonkos[!] et al.]. - 2. átd., bőv. kiad. - Budapest : Mezőgazda, [2003], cop. 1999. - 550 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 507-529.
ISBN 963-286-036-5 kötött : ár nélkül
631.53.037(075.8) *** 634.1(075.8)
[AN 1039481]
MARC

ANSEL
UTF-812118 /2003.
Hataláné Zsellér Ibolya
   Integrált védekezés az amerikai kukoricabogár (Diabrotica virgifera virgifera) ellen / [írta Hataláné Zsellér Ibolya, Ripka Géza]. - Budapest : Agroinform, 2001. - 27, [3] p. : ill., színes ; 24 cm
Fűzött : ár nélkül
632.7 *** 633.15
[AN 917433]
MARC

ANSEL
UTF-812119 /2003.
Lazányi János (1951-)
   A homoki gazdálkodás fenntartható rendszere a Westsik vetésforgó kísérlet tapasztalatai alapján / [írta Lazányi János]. - Nyíregyháza : DE ATC Kut. Közp., 2001. - 232 p. : ill. ; 20 cm. - (A Nyírség mezőgazdasága, ISSN 1587-303X)
Bibliogr.: p. 208-232.
ISBN 963-472-563-5 fűzött : ár nélkül
631.582(439Nyírség) *** 631.5(439Nyírség)
[AN 916678]
MARC

ANSEL
UTF-812120 /2003.
   A Magyar Tudomány Napja, 1999 : "Bedő Albert" doktorandus nap, 1999. november 12., Soproni Egyetem / [szerk. Czeglédy István] ; [rend., kiad. Nyugat-magyarországi Egyetem]. - [Sopron] : NYME, [2002]. - [2], 51 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. az előadások végén. - Példányszám: 50
ISBN 963-9364-12-6 fűzött : ár nélkül
630 *** 674 *** 061.3(439-2Sopron)
[AN 918108]
MARC

ANSEL
UTF-812121 /2003.
Mercz Árpád (1919-)
   A must és a bor egyszerű kezelése / Mercz Árpád. - 5. kiad. - Budapest : Mezőgazda, [2003], cop. 1999. - 143 p. : ill. ; 21 cm. - (Kertészkönyvtár, ISSN 1419-4937)
ISBN 963-286-030-6 kötött : ár nélkül
663.2
[AN 1039098]
MARC

ANSEL
UTF-812122 /2003.
   Millenniumi vadászati almanach : Komárom-Esztergom megye, 2001 / [fel. szerk. Perl József] ; [szerk. Sztrapák Ferenc, Fehér Péter]. - [Pusztazámor] : DNM K., 2001. - 236 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Gerinccím: Komárom-Esztergom megye, 2001
ISBN 963-9369-09-8 kötött : ár nélkül
639.1(439.115)(058) *** 799.2(439.115)(058)
[AN 918825]
MARC

ANSEL
UTF-812123 /2003.
   Millenniumi vadászati almanach : Magyarország, 2001 / [szerk. Fáczányi Ödön]. - [Pusztazámor] : DNM K., 2001. - 215 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Gerinccím: Magyarország
ISBN 963-9369-10-1 kötött : ár nélkül
639.1(439)(058) *** 799.2(439)(058)
[AN 918820]
MARC

ANSEL
UTF-812124 /2003.
   Millenniumi vadászati almanach : Pest megye, 2001 / [fel. szerk. Dénes István, Nagy István] ; [szerk. biz. ... Rácz Gábor et al.] ; [a ... grafikákat Matyikó Tibor kész.]. - [Pusztazámor] : DNM K., [2001]. - 239 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Gerinccím: Pest megye, 2001
ISBN 963-9369-08-X kötött : ár nélkül
639.1(439.153) *** 799.2(439.153)
[AN 912974]
MARC

ANSEL
UTF-812125 /2003.
   Millenniumi vadászati almanach : természetvédelem, vadgazdálkodás és vadászat Tolnában / [fel. szerk. Farkas Dénes] ; [kiad. az Országos Magyar Vadászkamara Tolna Megyei Területi Szervezete]. - [Szekszárd] : Orsz. M. Vadászkamara Tolna M. Területi Szerv., 2001. - 278, [2] p. : ill., főként színes ; 29 cm
Példányszám: 2500
ISBN 963-00-8548-8 fűzött : ár nélkül
639.1(439.125)(058) *** 799.2(439.125)(058)
[AN 918816]
MARC

ANSEL
UTF-812126 /2003.
   A növényvédelem időszerű kérdései az új évezred kezdetén : 6. Tiszántúli Növényvédelmi Fórum : Debrecen, 2001. november 6-8. : előadások - proceedings / szerk. Kövics György ; [rend., közread. a] Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum Mezőgazdaságtudományi Kar. - Debrecen : DE ATC Mezőgazdtud. Kar, [2002]. - 396 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. az előadások végén. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött : ár nélkül
632 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 918436]
MARC

ANSEL
UTF-812127 /2003.
   Ribiszke integrált termesztése / [rend., közread. a] Fertődi Gyümölcstermesztési Kutató-Fejlesztő Intézet Kht. - [Sarród] : Fertődi Gyümölcstermesztési Kut.-Fejlesztő Int., 2001. - 38 p. : ill., színes ; 21 cm
A 2001. jún. 19-én Fertődön tartott tanácskozás anyaga
ISBN 963-00-9101-1 * fűzött : ár nélkül
634.72
[AN 911295]
MARC

ANSEL
UTF-812128 /2003.
Seehusen, Henning
Der Kräuter-Kompass (magyar)
   Fűszernövények zsebkönyve / Jochen G. Bielefeld[!Henning Seehusen] ; [ford. Imre Ferenc]. - Budapest : Mérték K., 2003. - 128 p. : ill. ; 16 cm
ISBN 963-9519-26-X kötött : ár nélkül
635.7 *** 641.88
[AN 1039829]
MARC

ANSEL
UTF-812129 /2003.
Solti Gábor
   Talajjavítás és tápanyag-utánpótlás az ökogazdálkodásban / Solti Gábor. - Budapest : Mezőgazda, [2003], cop. 2000. - 211 p. : ill. ; 17 cm. - (Biogazda kiskönyvtár, ISSN 1585-4450)
Bibliogr.: p. 203-208.
ISBN 963-286-034-9 kötött : ár nélkül
631.8(078) *** 631.454(078) *** 631.147(078)
[AN 1039100]
MARC

ANSEL
UTF-812130 /2003.
Szabadi Gusztáv
   Kis termetű kutyák / Szabadi Gusztáv. - [Budapest] : Elektra Kiadóház, 2003. - 64 p., [8] t. : ill., részben színes ; 22 cm. - (Állat, kert, ISSN 1416-339X)
ISBN 963-9391-61-1 fűzött : ár nélkül
636.7
[AN 1039436]
MARC

ANSEL
UTF-812131 /2003.
Szemethy László
   A csapdázás elmélete és gyakorlata : a csapdázás alkalmazási lehetőségei a XXI. század vadgazdálkodásában / Szemethy László és Heltai Miklós. - Gödöllő : Vad-ész Mérnökiroda, 2001. - 44 p. : ill. ; 31 cm
Példányszám: 500
ISBN 963-00-9163-1 * fűzött : ár nélkül
639.1.081.1
[AN 918133]
MARC

ANSEL
UTF-812132 /2003.
Vinczeffy Imre (1923-)
   Pásztoroktól tanultam / Vinczeffy Imre. - Szarvas : Tessedik S. Főisk. MVKFK, 2001. - 57 p. ; 21 cm. - (Agrártörténeti füzetek, ISSN 1585-3616 ; 9.)
ISBN 963-00-9122-4 * fűzött : ár nélkül
636.083.5(439)(0:82-94) *** 39(=945.11)
[AN 911171]
MARC

ANSEL
UTF-812133 /2003.
Zámbó Sándor
   A biobaromfi tartása / Zámbó Sándor, Mátray Árpád ; [a ... felvételeket Zámbó Sándor kész.]. - Budapest : Mezőgazda, [2003], cop. 2001. - 171 p., IV t. : ill., színes ; 17 cm. - (Biogazda kiskönyvtár, ISSN 1585-4450)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-286-033-0 kötött : ár nélkül
636.5 *** 631.147 *** 619
[AN 1039002]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

12134 /2003.
Füvessy Anikó (1944-)
   Tisza-tavi ínyencségek / [a recepteket gyűjt. és írta Füvessy Anikó] ; [kiad. a Tisza-tavi RIB titkársága]. - Tiszafüred : Tisza-tavi RIB, [2003]. - 32 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
641.568(439)(285.2Tisza-tó)(083.12)
[AN 1039469]
MARC

ANSEL
UTF-812135 /2003.
Füvessy Anikó (1944-)
Tisza-tavi ínyencségek (német)
   Leckeres vom Theiss-See / [Samml. und Verf. der Rezepte Anikó Füvessy] ; [Übers. Peter Fuchs] ; [Verl. Sekretariat des TRIB]. - Tiszafüred : TRIB, [2003]. - 32 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
641.568(439)(285.2Tisza-tó)(083.12)
[AN 1039471]
MARC

ANSEL
UTF-812136 /2003.
Szakál László (1946-)
Terítéken a paprika... (angol)
   Paprika on the dinner table.. : old dishes, spiced with anecdotes / László Szakál ; [... transl. ... Etele Kovách] ; [photos László Schäffer]. - 2. ed. - Budapest : Tax, 2003. - 199 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 196.
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-00-3591-X)
641.55(083.12):664.52 *** 664.52 *** 894.511-36=20
[AN 1039270]
MARC

ANSEL
UTF-812137 /2003.
Szakál László (1946-)
Terítéken a paprika... (német)
   Wir servieren Ihnen den Paprika.. : alte Gerichte, mit Anekdoten gewürzt / László Szakál ; [Übers. Márta Morenon ...] ; [Fotos László Schäffer]. - 2. Verlag[!Ausg.]. - Budapest : Tax, 2003. - 199 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 196.
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-00-3591-X)
641.55(083.12):664.52 *** 664.52 *** 894.511-36=30
[AN 1039271]
MARC

ANSEL
UTF-812138 /2003.
Szakál László (1946-)
   Terítéken a paprika.. : régi ételek, anekdotákkal fűszerezve / Szakál László ; [a fényképeket kész. Schäffer László]. - 2. kiad. - Budapest : Tax, 2003. - 199 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 196.
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-00-3591-X)
641.55(083.12):664.52 *** 664.52 *** 894.511-36
[AN 1039274]
MARC

ANSEL
UTF-812139 /2003.
Váncza József (1901-1956)
A mi süteményeskönyvünk (új kiadása)
   Süteményeskönyv : kipróbált, eredeti süteményreceptek / írta és rajz. Váncza József ; [szerk. Varga Lászlóné]. - Átd., jubileumi kiad. / ... mtársai Somogyi Erika, Varga Tímea. - Budapest : Heted7 Világ, 2001. - 216 p. : ill. ; 20 cm. - (Ínyenc családi szakácskönyvek, ISSN 1419-8304)
Gerinccím: Váncza süteményeskönyv
ISBN 963-86185-2-3 fűzött : 1199,- Ft
641.852(083.12)
[AN 914803]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

12140 /2003.
Oriani, Alfredo
La rivolta iedale (magyar)
   Az eszmék forradalma = La rivolta ideale / írta Alfredo Oriani ; előszóval ell. Benito Mussolini ; ... ford. Angyal Pál. - Hasonmás kiad. - Budapest : Gede, 2001. - 383 p. ; 21 cm. - (Jobboldali gondolattár, ISSN 1587-1940 ; 2.)
Eredeti kiadása: Budapest : M. Jogászegylet, 1939. - Csak magyar nyelven
ISBN 963-9298-25-5 fűzött : ár nélkül
1(45)Oriani,_A. *** 321.01 *** 094/099.07
[AN 914919]
MARC

ANSEL
UTF-812141 /2003.
Polányi Mihály (1891-1976)
Művek (vál.)
   Polányi Mihály / vál., sajtó alá rend., a bevezetést és a jegyzeteket írta Molnár Attila Károly. - Budapest : Új Mandátum, 2002. - 261 p. : ill. ; 24 cm. - (Magyar panteon, ISSN 1585-3098 ; 14.)
Bibliogr.: p. 247-261. és a jegyzetekben
ISBN 963-9336-68-8 kötött : 3000,- Ft
Polányi Mihály (1891-1976)
1(410)(=945.11)Polányi_M. *** 1(410)(=945.11)(092)Polányi_M. *** 012Polányi_M.
[AN 1039736]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

12142 /2003.
   Aranykönyv : kedvenc bibliai történeteim / graf. ... Szula Edit, Szula László. - [Budapest] : Visual Games, [2001]-. - ill., színes ; 28 cm
ISBN 963-03-5412-8 *
Biblia
22.046(02.053.2)
[AN 808359]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. kv. - [2002]. - [24] p.
Kötött : ár nélkül
22.046(02.053.2)
[AN 1038354] MARC

ANSEL
UTF-812143 /2003.
Balassay József (1914-)
   A Szűzanya banneux-i jelenése / Balassay József. - Budapest : Balassay J., 2001. - 100 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-440-598-3 fűzött : ár nélkül
232.931.7(493-2Banneux)
[AN 919762]
MARC

ANSEL
UTF-812144 /2003.
Bernières-Louvigny, Jean de
Le Chrestien intérieur (magyar) (szemelv.)
   Az Istenben elrejtett élet / Jean Bernieres-Louvigny ; ... összegyűjt. Gerhardt Tersteegen ; [ford. Szerb Anna]. - [Budapest] : Marana Tha, 2001. - 174 p. ; 20 cm. - (Marana tha sorozat, ISSN 0865-7467 ; 90.)
ISBN 963-9281-06-9 fűzött : 560,- Ft
242
[AN 919646]
MARC

ANSEL
UTF-812145 /2003.
   A Biblia ismerete : kommentársorozat / [szerk.] John F. Walvoord, Roy B. Zuck ; [... kiad. a Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]. - Utánny. - Budapest : KIA, 2003-. - 25 cm
A kötetek nem számsorrendben jelennek meg
ISBN 963-04-8931-7
Biblia
22.07
[AN 1040058]
MARC

ANSEL
UTF-8


   6., Máté - János / [szerzők Louis A. Barbieri et al.] ; [ford. Köves Gábor]. - 2003. - 489 p. : ill., részben térk.
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-04-8937-6 kötött : ár nélkül
225.07
[AN 1040060] MARC

ANSEL
UTF-812146 /2003.
   Bibliai történetek gyerekeknek / [a rajzok ... Pap Klára munkája]. - Budapest : Kálvin, 2003. - 234 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-300-948-0 kötött : 1500,- Ft
Biblia
22.046(02.053.2)
[AN 1040210]
MARC

ANSEL
UTF-812147 /2003.
Boda László (1929-)
   Emberré lenni vagy birtokolni? : a tulajdonnal, a személyi kibontakozással és a nemiséggel kapcsolatos keresztény felelősség : erkölcsteológia IV. / Boda László. - Budapest : Szt. István Társ., 2001. - 195 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 186-190.
ISBN 963-361-258-6 fűzött : ár nélkül
241
[AN 914258]
MARC

ANSEL
UTF-812148 /2003.
Buczkó József (1955-)
   A hajdúnánási római katolikus egyház története / Buczkó József. - Hajdúnánás : Buczkó J., 2001. - 173 p. : ill. ; 21 cm
Példányszám: 600
ISBN 963-440-384-0 fűzött : ár nélkül
Római Katolikus Plébánia (Hajdúnánás)
282(439-2Hajdúnánás)(091)
[AN 912065]
MARC

ANSEL
UTF-812149 /2003.
Bultmann, Rudolf
Theologie des Neuen Testaments (magyar)
   Az Újszövetség teológiája / Rudolf Bultmann ; [ford. Koczó Pál]. - Utánny. - Budapest : Osiris, 2003, cop. 1998. - 490 p. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr. a fejezetek élén
ISBN 963-389-464-6 kötött : 3880,- Ft
Biblia. Újszövetség.
23(075.8) *** 225.07(075.8)
[AN 1040835]
MARC

ANSEL
UTF-812150 /2003.
Coleman, Robert E.
Master plan of evangelism (magyar)
   Az evangelizáció mesterterve / Robert E. Coleman ; a bevezetést írta Paul S. Rees ; [... kiad. Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]. - 2. kiad. - Budapest : KIA, 2001. - 121 p. ; 20 cm
ISBN 963-86148-7-0 fűzött : ár nélkül
266
[AN 911746]
MARC

ANSEL
UTF-812151 /2003.
Csaholcziné Kádár Marianna
   Közel van Ő, az ajtó előtt! : igehirdetések, igetanulmányok / Csaholcziné Kádár Marianna. - [Békéscsaba] : Csaholcziné Kádár M., [2001]. - 131 p. ; 20 cm
ISBN 963-440-341-7 fűzött : ár nélkül
252 *** 284.2(439)
[AN 916679]
MARC

ANSEL
UTF-812152 /2003.
Curtis, Brent
The sacred romance (magyar)
   A mennyei lovagregény : ahogyan az élő Isten szeret / Brent Curtis és John Eldredge ; [ford. Orosz Borbála] ; [... kiad. Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány ..., Grace Ministries Alapítvány]. - Budapest : KIA, 2003. - 246 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 243-246.
ISBN 963-9390-16-X fűzött : ár nélkül
244
[AN 1039310]
MARC

ANSEL
UTF-812153 /2003.
Czanik Péter (1936-)
   Bizalom : a 51-74. zsoltár magyarázata / Czanik Péter. - Budapest : Czanik P., 2003. - 160 p. ; 20 cm
ISBN 963-430-487-7 fűzött : ár nélkül
Biblia. Ószövetség. Zsoltárok könyve.
223.2.07
[AN 1039315]
MARC

ANSEL
UTF-812154 /2003.
Danneels, Godfried
"Reste avec nous car le soir vient" (magyar)
   "Maradj velünk, mert esteledik!" : gondolatok az élet harmadik és negyedik szakaszáról / Godfried Danneels ; [közread. a] Ciszterci Nővérek Boldogasszony Háza Monostor. - Kismaros : Ciszterci Nővérek Boldogasszony Háza Monostor, 2001. - 55 p. ; 20 cm
ISBN 963-00-8939-4 fűzött : ár nélkül
242 *** 364.65-053.9 *** 128 *** 159.922.63
[AN 920096]
MARC

ANSEL
UTF-812155 /2003.
Detre János
   165 év : a Váci Evangélikus Gyülekezet életéből, 1836-2001 / Detre János. - [Vác] : Váci Evangélikus Gyülekezet, 2003. - 274 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-210-912-0 fűzött : ár nélkül
Váci Evangélikus Gyülekezet.
284.1(439-2Vác)(091)
[AN 1039673]
MARC

ANSEL
UTF-812156 /2003.
Drávai István
   Keressétek a hegyeket : elmélkedések az "A" év olvasmányaihoz / Drávai István ; ill. D. Hoffer Erzsébet ; [közread. az] Internet-Sopron Egyesület. - Sopron : Internet-Sopron Egyes., cop. 2001. - 126, [2] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-00-8397-3 fűzött : ár nélkül
252
[AN 912695]
MARC

ANSEL
UTF-812157 /2003.
Erdő Péter (1952-)
   Csak a kegyelem : Bartha Szabó József és Jezsó Ákos beszélgetése Erdő Péterrel az egyházról, hazánkról, a családról és a társadalomról. - Budapest : Válasz, 2003. - 173 p., [32] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Kötésváltozata féldrágakő díszítéssel. - Erdő Péter műveinek bibliográfiája: p. 165-166. - Példányszám összesen: 5000, ebből 500 számozott. - Összefoglalás olasz nyelven
ISBN 963-9461-13-X kötött : 2900,- Ft V. : ár nélkül (hibás ISBN 963-9461-13-X)
Erdő Péter (1952-)
282(439)(092)Erdő_P.(047.53) *** 261(439)(047.53)
[AN 1039146]
MARC

ANSEL
UTF-812158 /2003.
The Essene Gospel of peace (magyar)
   Az esszénus béke evangélium / ... arámi kéziratot és az ószláv szövegeket összehasonlította, szerk. és ford. Edmond Bordeaux Székely ; [ford. Szentesy E. András]. - Jav., bőv. kiad. - [Budapest] ; [Toronto] : Living Earth - Élő Föld, 2002-. - 21 cm
229.8 *** 296.624
[AN 1038562]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. kv. - 2002. - 80 p. : ill. - (E. B. Székely könyvek ; ; 1.)
Fűzött : ár nélkül
ISBN 0-9684147-0-2
229.8 *** 296.624
[AN 1038564] MARC

ANSEL
UTF-812159 /2003.
   Ez igaz! : és ezért mindenkinek tudnia kell. - Budapest : Evangéliumi K. és Iratmisszió, cop. 2001. - 60 p. : ill. ; 20x21 cm
ISBN 963-9209-75-9 fűzött : ár nélkül
244(02.053.2)
[AN 911163]
MARC

ANSEL
UTF-812160 /2003.
Fejérdy Gáborné
   Szülők és nevelők fontoljátok meg! : az állapotbeli kötelességről / Fejérdy Gáborné ; [közread. a] Boldogasszony Háza Alapítvány. - Kismaros : Boldogasszony Háza Alapítvány, 2001. - 30 p. ; 20 cm
ISBN 963-00-8784-7 fűzött : ár nélkül
242 *** 37.03
[AN 920105]
MARC

ANSEL
UTF-812161 /2003.
Guardini, Romano
Die Annahme seiner selbst (magyar)
   Önmagunk elfogadása / Romano Guardini ; [közread. a] Ciszterci Nővérek Boldogasszony Háza Monostor. - Kismaros : Ciszterci Nővérek Boldogasszony Háza Monostor, 2001. - 24 p. ; 20 cm
ISBN 963-00-8781-2 fűzött : ár nélkül
242
[AN 920091]
MARC

ANSEL
UTF-812162 /2003.
Gyurián Edit
   Dr. Brückner József esztergomi rektor, protonotárius kanonok élete / összegyűjt. és írta Gyurián Edit ; [kiad. a "Dr. Brückner József Baráti Köre"]. - [Budapest] : Dr. Brückner J. Baráti Köre, 2001. - 191 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-00-8597-6 fűzött : 1200,- Ft
Brückner József (1894-1973)
282(439)(092)Brückner_J. *** 37(439)(092)Brückner_J.
[AN 919764]
MARC

ANSEL
UTF-812163 /2003.
   "Ha szeretet nincs bennem, mit sem érek" / összeáll. Süle András. - [Budapest] : [Magánkiad.], [2001]. - 127 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-440-175-9 fűzött : ár nélkül
244 *** 22.046 *** 241.513
[AN 920132]
MARC

ANSEL
UTF-812164 /2003.
   Hozsanna! : teljes kottás népénekeskönyv : a Harmat - Sík "Szent vagy, Uram!" énektár énekeivel, kibővítve más régi és újabb magyar és gregorián dallamokkal, valamint a szentmise olvasmányközi énekeivel / [szerk. Bárdos Lajos és Werner Alajos]. - A liturgikus reform alapján átd. és bőv. 16. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2003. - 528 p., [1] t.fol. : ill., főként kotta ; 15 cm
ISBN 963-361-474-0 kötött : ár nélkül
245 *** 282
[AN 1039440]
MARC

ANSEL
UTF-812165 /2003.
   Jertek, énekeljünk : gyermekénekek / [az énekeskönyvet összeáll. Czövek Olivér et al.] ; [graf. munka Gaál Éva] ; [kiad. a Vasárnapi Iskola Szövetség]. - Pécel : Vasárnapi Isk. Szövets., 2003. - 213, [20] p. : ill., főként kotta ; 20 cm
ISBN 963-206-805-X kötött : ár nélkül
245(02.053.2) *** 284.2
[AN 1038794]
MARC

ANSEL
UTF-812166 /2003.
   Kentenich József, Schönstatt alapítója és atyja / összeáll. Csermák Kálmán és felesége, Alice ; [közread. a] Családakadémia-Óbudavár Egyesület. - Óbudavár : Családakadémia-Óbudavár Egyes., 2001. - 94 p. ; 24 cm
ISBN 963-00-8826-6 fűzött : ár nélkül
Kentenich, Joseph
282(430)(092)Kentenich,_J. *** 267 *** 173
[AN 918039]
MARC

ANSEL
UTF-812167 /2003.
   Legátus prédikációk a 2001/2002-es tanév ünnepeire : karácsony, húsvét, pünkösd / [szerk. Baráth Béla Levente, Hodossy-Takács Előd] ; írták Baráth Béla Levente [et al.] ; [kiad. a Debreceni Református Hittudományi Egyetem]. - Debrecen : Debreceni Ref. Hittud. Egy., 2001. - 101 p. ; 24 cm
Példányszám: 400
ISBN 963-8429-33-X fűzött : ár nélkül
252
[AN 920075]
MARC

ANSEL
UTF-812168 /2003.
Léonard, André
Jésus et ton corps (magyar)
   Jézus és a tested : a szexuáletika magyarázata fiatalok számára / André Léonard ; [közread. a] Ciszterci Nővérek Boldogasszony Háza Monostor. - Kismaros : Ciszterci Nővérek Boldogasszony Háza Monostor, 2001. - 88 p. ; 20 cm
ISBN 963-00-8783-9 fűzött : ár nélkül
241 *** 176
[AN 920098]
MARC

ANSEL
UTF-812169 /2003.
   Misszió a középiskolások között : református ifjúsági misszió / [szerk. Bölcsföldi András] ; [kiad. a Dunamelléki Református Egyházkerület Ifjúsági Bizottsága]. - Budapest : Dunamelléki Ref. Egyhker. Ifjúsági Biz., 2001. - 99 p. : ill. ; 21 cm
Példányszám: 1000
ISBN 963-00-9042-2 fűzött : ár nélkül
268 *** 284.2(439)
[AN 920082]
MARC

ANSEL
UTF-812170 /2003.
Római Katolikus Bencés Plébánia (Győrszentiván). Zsinat (1999-2001)
   Plébániai zsinat Győrszentivánban, 1999-2001 / [... fel. szerk. Nyiredy Maurus]. - Győrszentiván : Római Kat. Bencés Plébánia, [2002]. - 138 p. ; 20 cm
Fűzött : ár nélkül
262.44(439-03Győriegyházmegye) *** 282(439)
[AN 913140]
MARC

ANSEL
UTF-812171 /2003.
   A sensus literalis hermeneutikai kérdései / [a tanulmányokat Mucsi Zsófia és Horpácsy Noémi ford.]. - Budapest : Hermeneutikai Kutatóközp., 2001. - 129 p. ; 20 cm. - (Hermeneutikai füzetek, ISSN 1218-3407 ; 25.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-86168-0-6 fűzött : ár nélkül
22.06
[AN 912057]
MARC

ANSEL
UTF-812172 /2003.
Siklós József (1920-1983)
   Jézus Krisztus ajándékai : evangélizáció a Budapest-Pasaréti Református Gyülekezetben, 1958. szeptember 22-29. / Siklós József. - Budapest : Ajtony A., 2001. - 37 p. ; 21 cm
ISBN 963-440-690-4 fűzött : 150,- Ft
252 *** 284.2
[AN 920689]
MARC

ANSEL
UTF-812173 /2003.
   Tyconius-tanulmányok / [a tanulmányokat Szita Szilvia ford.]. - Budapest : Hermeneutikai Kutatóközp., 2001. - 139 p. ; 20 cm. - (Hermeneutikai füzetek, ISSN 1218-3407 ; 26.)
Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-86168-0-6)
Tyconius
276(092)Tyconius *** 22.06
[AN 912058]
MARC

ANSEL
UTF-812174 /2003.
Usha, Mary
Hidden spring to healing (magyar)
   A gyógyulás rejtett forrásai / Mary Usha ; [ford. Simon Ernőné és Rajkai István]. - [Budapest] : Marana Tha 2000 Alapítvány, 2001. - 118 p. : ill. ; 20 cm. - (Marana tha sorozat, ISSN 0865-7467 ; 89.)
ISBN 963-9281-05-0 fűzött : 300,- Ft
244 *** 613.865
[AN 912064]
MARC

ANSEL
UTF-812175 /2003.
Vágó-Steers Mária
   Jézus meggyógyít egy sebzett szívet : bizonyságtétel az isteni kegyelemről / Vágó-Steers Mária ; [közread. a] Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány. - Budapest : KIA, 2003. - 178 p. : ill., főként színes ; 20 cm
ISBN 963-9390-18-6 fűzött : ár nélkül
244
[AN 1039314]
MARC

ANSEL
UTF-812176 /2003.
Weltler Sándor
   Jelentés Jánosnak : egyháztörténeti meditáció Máté evangéliuma 11, 4-6 alapján a XX. század hatvanas éveinek végéről / írta Weltler Sándor ; [kiad. a Malomsoki Evangélikus Egyházközség]. - Malomsok : Malomsoki Evangélikus Egyházközség, 2001. - 50 p. : ill. ; 21 cm
Példányszám: 500
ISBN 963-00-9120-8 * kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-00-7058-8)
244
[AN 914073]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

12177 /2003.
Bálint Lajos
   A tervezési-statisztikai régiók időfelhasználásának főbb jellegzetességei 1986/87-ben és 1999/2000-ben / [kész. Bálint Lajos]. - Budapest : KSH ; Pécs : KSH Baranya M. Ig., 2003. - 44 p. : ill. ; 30 cm. - (Életmód-időmérleg, ISSN 1586-2682)
ISBN 963-215-620-X fűzött : 800,- Ft
316.728(439)"198/2000"(083.41) *** 379.8(439)(083.41)
[AN 1039166]
MARC

ANSEL
UTF-812178 /2003.
Beke György (1927-)
   Barangolások Erdélyben / Beke György. - Budapest : Mundus, 1996-. - 23 cm
Az 5. kötettől kiad. a Felsőmagyarország Kiadó
ISBN 963-8033-20-7
Erdély
308(=945.11)(498.4) *** 894.511-92(498)
[AN 213117]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5., Déva vára alatt : Hunyad, Szeben megyék töredék magyarsága és a Brassó megyei csángók. - [2003]. - 652 p. : ill.
ISBN 963-9280-87-9 kötött : 2800,- Ft
308(=945.11)(498.4) *** 894.511-92(498)
[AN 1039295] MARC

ANSEL
UTF-812179 /2003.
Bognár Virág
   Kelet-közép-európai fővárosok az ezredforduló előtt : Bécs, Pozsony, Budapest, Prága, Varsó = Capitals of East-Central-Europe before the turn of the millennium : Vienna, Bratislava, Budapest, Prague, Warsaw / [kész. Bognár Virág, Varga Anna Mária]. - Budapest : KSH Budapesti és Pest M. Ig., 2001. - 76 p. : ill. ; 24 cm. - (Nemzetközi összehasonlítások, ISSN 1217-9906 ; 8.)
ISBN 963-215-425-8 fűzött : 2000,- Ft
312(4-191-2)(083.41) *** 908.4-191-2(083.41)
[AN 912926]
MARC

ANSEL
UTF-812180 /2003.
Deák István (1926-)
Essays on Hitler's Europe (magyar)
   Hitler Európája : tanulmányok / Deák István. - Bőv., átd. kiad. - Budapest : Új Mandátum, 2003. - 221 p. ; 24 cm
Ford. Magyarics Tamás, Major, Ann. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9494-22-4 fűzött : 2580,- Ft
316.347(=924)(4)"193/194" *** 323.12(=924)(4)"193/194" *** 321.64(430)"193/194" *** 940"193/194"
[AN 1039669]
MARC

ANSEL
UTF-812181 /2003.
Filep Tamás Gusztáv (1961-)
   A hagyomány felemelt tőre : válogatott és új esszék, tanulmányok az 1918-1945 közötti (cseh)szlovákiai magyar kultúráról / Filep Tamás Gusztáv. - Budapest : Ister, 2003. - 443 p. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9243-71-X fűzött : 1990,- Ft
316.347(=945.11)(437.6)"191/194" *** 316.7(=945.11)(437.6)"191/194" *** 930.85(437.6)(=945.11)"191/194"
[AN 1039546]
MARC

ANSEL
UTF-812182 /2003.
   Forrásvidékek : társadalomtudományi tanulmányok Némedi Dénes 60. születésnapjára / szerk. Felkai Gábor, Molnár Attila Károly és Pál Eszter. - Budapest : Új Mandátum, 2002. - 488 p. : ill. ; 24 cm. - (Nagyítás, ISSN 1416-7867 ; 45.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9336-92-0 fűzött : ár nélkül
316 *** 001
[AN 1039722]
MARC

ANSEL
UTF-812183 /2003.
Giddens, Anthony
Sociology (magyar)
   Szociológia / Anthony Giddens ; [... a magyar kiadást szerk. Melegh Attila] ; [ford. Acsádi Judit et al.]. - Budapest : Osiris, 2003, cop. 1995. - 771 p. : ill. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.: p. 719-748.
ISBN 963-389-472-7 kötött : 4480,- Ft
316(035)
[AN 1040899]
MARC

ANSEL
UTF-812184 /2003.
Jagose, Annamarie
Queer theory (magyar)
   Bevezetés a queer-elméletbe / Annamarie Jagose. - Budapest : Új Mandátum, 2003. - 141 p. ; 24 cm. - (Nemiség és társadalom, ISSN 1589-2336 ; 2.)
Ford. Sándor Bea. - Bibliogr.: p. 131-141.
ISBN 963-9494-18-6 fűzött : 1980,- Ft
316.37-055.3 *** 613.885
[AN 1039738]
MARC

ANSEL
UTF-812185 /2003.
   Nemzedéki kapcsolatok / [szerk. ... Bőhm Antal, Hermann Imre, Sey István]. - Győr : SZIF Közgazd. Fakultás Generációk Dialógusa Kutint., 2001. - 199 p. : ill. ; 25 cm. - (Generációk dialógusa, ISSN 1586-5800 ; 4.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-7175-19-9 fűzött : ár nélkül
316.346.36(439)"19" *** 364.142(439)
[AN 917588]
MARC

ANSEL
UTF-812186 /2003.
   A nemzet antropológiája : Hofer Tamás köszöntése / szerk. A. Gergely András. - Budapest : Új Mandátum, 2002. - 454 p. : ill. ; 24 cm
Váltakozva magyar, angol, német és francia nyelven. - Bibliogr. a tanulmányok végén. - Hofer Tamás műveinek vál. bibliográfiája: p. 438-452.
ISBN 963-9336-91-2 fűzött : 3280,- Ft
316.7 *** 39 *** 012Hofer_T.
[AN 1039657]
MARC

ANSEL
UTF-812187 /2003.
   Rendi társadalom - polgári társadalom / [szerk. Á. Varga László] ; [közread. a Nógrád Megyei Levéltár]. - Salgótarján : Nógrád M. Lvt., 1987-. - 23 cm
Változó közreadóval, változó mérettel
ISBN 963-7243-02-X
316.32(439) *** 061.3(439)
[AN 30784]
MARC

ANSEL
UTF-8


   10., A társadalomtörténet-írás helyzete hazánkban : ipar és társadalom a 18-20. században : a Hajnal István Kör - Társadalomtörténeti Egyesület 10. jubileumi konferenciájának előadásai, Salgótarján, 1996. augusztus 22-23. / [szerk. Sasfi Csaba]. - 2003. - 384 p. : ill. - (Adatok, források és tanulmányok a Nógrád Megyei Levéltárból, ISSN 0238-1990 ; 41.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7243-51-8 fűzött : ár nélkül
930.1(439) *** 316(439) *** 316.34(439) *** 338.45(439) *** 061.3(439-2Salgótarján)
[AN 1039119] MARC

ANSEL
UTF-812188 /2003.
   Romák és a területfejlesztés / szerk. Bretter Zoltán ; [közread. az] Etnikai Fórum. - Pécs : Etnikai Fórum, 2002. - 58 p. ; 21 cm
Borítócím: Romák a területfejlesztésben
Fűzött : ár nélkül
316.347(=914.99)(439.127) *** 332.1(439.127) *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 920079]
MARC

ANSEL
UTF-812189 /2003.
Sallai János (1960-)
   A magyar etnikai határok története / Sallai János. - Budapest : Rendőrtiszti Főisk., 2001. - 56 p. : ill. ; 25 cm. - (Rendvédelmi füzetek, ISSN 1585-1249 ; 2001/26.)
Bibliogr.: p. 38-48.
ISBN 963-9405-11-6 fűzött : ár nélkül
312.952(439)(091) *** 323.15(439)(091)
[AN 918730]
MARC

ANSEL
UTF-812190 /2003.
Sas Judit, H. (1926-)
   Közelmúlt : rendszerváltások, családtörténetek / H. Sas Judit. - Budapest : Új Mandátum, 2003. - 328 p. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9494-09-7 fűzött : 3200,- Ft
308(439)"19"(0:82-94) *** 943.9"19"(0:82-94)
[AN 1039666]
MARC

ANSEL
UTF-812191 /2003.
Siikala, Anna-Leena
   Etnikus hagyományok és átalakuló társadalmak : az identitás keresése / Anna-Leena Siikala ; [ford. Danó Orsolya]. - Budapest : EFI, 2001. - 19 p. ; 20 cm. - (EFI communicationes, ISSN 1585-5937 ; 6.)
Bibliogr.: p. 13-19.
ISBN 963-03-9248-8 fűzött : ár nélkül
316.7 *** 316.63 *** 316.42
[AN 920127]
MARC

ANSEL
UTF-812192 /2003.
   Szociálpszichológia történelemtanároknak / vál. Hunyady György. - Budapest : Önkonet, 2002. - 495 p. : ill. ; 24 cm. - (Mestersége: tanár,, ISSN 1585-9002)
Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-202-803-1)
316.6
[AN 1039771]
MARC

ANSEL
UTF-812193 /2003.
   Theories and controversies in societal psychology / ed. by János László and Wolfgang Wagner. - Budapest : New Mandate, 2003. - 212 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9494-29-1 fűzött : ár nélkül
316.6
[AN 1039623]
MARC

ANSEL
UTF-812194 /2003.
Thomas, William Isaac
The Polish peasant in Europe and America (magyar)
   A lengyel paraszt Európában és Amerikában / William I. Thomas, Florian Znaniecki. - Budapest : Új Mandátum : Max Weber Alapítvány, 2002-2003. - 3 db ; 20 cm
Ford. Andor Mihály és Horváth Ágota. - Felsőoktatási tankönyv
316.343.64(438)"19" *** 325.25(438) *** 316.347(=84)(73)
[AN 937289]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt. - 2003. - 289 p. - (A Szociálpolitikai értesítő könyvtára. Társadalom & történet,, ISSN 1418-2157 ; 8.)
ISBN 963-9494-26-7 fűzött : 2800,- Ft
316.343.64(438)"19"(044) *** 325.25 *** 316.347(=84)(73)(044)
[AN 1039781] MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

12195 /2003.
Bajkán László
   Bimbó : nyelvészeti adalékok egy magyar népmese csillagregei megközelítéséhez / Bajkán László. - Debrecen : Főnix Kvműhely : "Múltat s jövendőt" Közművel. Egyes., 2001. - 88 p. : ill. ; 20 cm. - (Főnix könyvek, ISSN 1417-507X ; 28.)
Bibliogr.: p. 86-88.
ISBN 963-00-6833-8 fűzött : ár nélkül
398.21.001(=945.11) *** 133.52 *** 80.001(439)
[AN 914886]
MARC

ANSEL
UTF-812196 /2003.
Balassa Iván (1917-2002)
A határainkon túli magyarok néprajza (átd. kiad.)
   A szomszédos országok magyarjainak néprajza / Balassa Iván ; szerk. Balassa Éva. - Budapest : Planétás : Mezőgazda, cop. 2003. - 523 p. : ill. ; 25 cm. - (Jelenlévő múlt, ISSN 1417-5932)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-286-026-8 kötött : ár nélkül
39(=945.11)(4-11)
[AN 1039256]
MARC

ANSEL
UTF-812197 /2003.
Görög Ibolya (1947-)
   Protokoll - az életem / Görög Ibolya. - [Budapest] : Athenaeum 2000, [2003]. - 281, [30] t. : ill., főként színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 281-[282].
ISBN 963-9471-42-9 kötött : 2890,- Ft
395(0:82-94) *** 341.75(0:82-94)
[AN 1040313]
MARC

ANSEL
UTF-812198 /2003.
Gyarmati Ildikó
   Egyházi protokoll : nagyegyházak protokoll- és liturgiai szokásai / Gyarmati Ildikó ; [a rajzokat kész. Lukács József] ; [a fényképeket kész. Szamosiné Szamosközi Gyöngyi]. - Budapest : Athenaeum 2000, cop. 2003. - 135 p., XVI t. : ill., főként színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 131.
ISBN 963-9471-23-2 kötött : 2490,- Ft
395 *** 28 *** 264 *** 296 *** 296.3
[AN 1040306]
MARC

ANSEL
UTF-812199 /2003.
   Hargitán innen - Hargitán túl : székely népi humor / [vál., szerk. és az előszót írta Nagy Pál]. - [Budapest] : Palatinus, 2003. - 275 p. ; 20 cm
ISBN 963-9487-31-7 kötött : 1990,- Ft
398.23(=945.11)(439.21) *** 894.511-36(439.21)(082)
[AN 1039236]
MARC

ANSEL
UTF-812200 /2003.
Kustár Zsuzsa
   Feléledő álomfejtés : gyűjteményes álomszótár / Kustár Zsuzsa. - Nagykanizsa : Kustár Zs., 2002. - 362 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Kötött : ár nélkül
398.7 *** 159.963.3
[AN 1039905]
MARC

ANSEL
UTF-812201 /2003.
   A megye néphagyományai / [szerk. Sivadó Sándor] ; [írta Páll István et al.]. - Nyíregyháza : Önkormányzat : Megyei Ped., Közműv. Int. és Továbbk. Közp., 2001. - 250 p. : ill. ; 25 cm. - (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye értékei, ISSN 1585-454X)
Bibliogr.: p. 245-247.
Fűzött : ár nélkül
Szabolcs-Szatmár-Bereg
39(439.161)
[AN 912941]
MARC

ANSEL
UTF-812202 /2003.
Pogány Tatiána
   Márton naptól vízkeresztig : kapcsolatok és párhuzamok az európai kalendáris szokásokban a téli ünnepkörben / Pogány Tatiána ; [közread. a Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola]. - Debrecen : KFRTF, 2001. - 3 db (367 p.) ; 29 cm
Borítócím: Mártonnaptól - vízkeresztig. - Példányszám: 100
Fűzött : ár nélkül
398.332.4(4)
[AN 918288]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Márton naptól karácsonyig. - 105 p.
398.332.4(4)
[AN 918289] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Karácsonytól újévig. - p. 106-245.
398.332.4(4)
[AN 918290] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Újév - vízkereszt. - p. 246-367.
Bibliogr.: p. 358-367.
398.332.4(4)
[AN 918292] MARC

ANSEL
UTF-812203 /2003.
Róka Sándor
   A szőke nők.. / [gyűjt. Vicc Elek]. - Debrecen : Tóth Kvkereskedés, 2001. - 80 p. ; 14 cm. - (Vicckönyvtár, ISSN 1587-5466)
ISBN 963-9371-63-7 * fűzött : 160,- Ft (hibás ISBN 963-9371-19-X)
398.94
[AN 909429]
MARC

ANSEL
UTF-812204 /2003.
   Szajáni gyűjtés = Ethnographische Forschungen in Szaján / szerk. Juhász Antal. - Szeged : SZTE Néprajzi Tansz., 2003. - 207 p., [4] t. : ill. ; 24 cm. - (Táj és népi kultúra, ISSN 1785-0991 ; 4.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-482-607-5 fűzött : ár nélkül
Szaján
39(=945.11)(497.11-2Szaján)
[AN 1039425]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

12205 /2003.
Braham, Randolph L. (1922-)
The politics of genocide : the holocaust in Hungary (magyar) (röv. kiad.)
   A népirtás politikája : a holokauszt Magyarországon / Randolph L. Braham. - Budapest : Új Mandátum, 2003. - 249 p. ; 24 cm
Megj. "A magyar holocaust" címmel is. - Ford. Szentmiklósi Tamás. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9494-17-8 fűzött : 3000,- Ft
323.12(=924)(439)"1939/1945"
[AN 1039602]
MARC

ANSEL
UTF-812206 /2003.
Fazakas Ferenc (1907-)
   Haláltusa Erdélyben a fennmaradásért / Fazakas Ferenc. - Miskolc : Felsőmagyarország K., 2003. - 151 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 149.
ISBN 963-9280-96-8 fűzött : ár nélkül
323.15(=945.11)(498.4)"1918/1990" *** 949.84"1918/1990"(=945.11)
[AN 1039250]
MARC

ANSEL
UTF-812207 /2003.
   Földalatti összeesküvők : a Morning Post cikkei a forradalmak okairól / a szerkesztő [H. A. Gwinne] előszavával. - Hasonmás kiad. - Budapest : Gede, 2001. - 239 p. ; 20 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Egyesült Keresztény Nemzeti Liga, 1921
ISBN 963-9298-26-3 fűzött : ár nélkül
327.88(=924)(100) *** 061.236.61(100) *** 323.12(=924)(100) *** 094/099.07
[AN 914995]
MARC

ANSEL
UTF-812208 /2003.
Holopcev Péter
   Eltanácsoltak : Miskolc - Hortobágy, 1952-1953 / Holopcev Péter, Irha Melinda ; [... a bev. tanulmányt írta T. Varga György]. - [Miskolc] : BAZ M. Lvt., 2003. - 179 p. : ill. ; 21 cm. - (Borsod-Abaúj-Zemplén megyei levéltári füzetek, ISSN 0236-7009 ; 41.)
Bibliogr.: p. 169-178. - Példányszám: 500
ISBN 963-9311-24-3 fűzött : ár nélkül
323.282(439)"195"
[AN 1039416]
MARC

ANSEL
UTF-812209 /2003.
Katona Szabó István (1922-)
   Mi történt Erdélyben? 1918-2001 : közüggyé vált magántörténelem / Katona Szabó István ; [közread. a] Magyar Nemzeti Tájékoztatási Alapítvány. - Budapest : M. Nemz. Tájékoztatási Alapítvány, 2000 [!2001]. - 427, [3] p. : ill. ; 21 cm
Számozott, dedikált példány: 100
Fűzött : ár nélkül
Erdély
323.15(=945.11)(498)"1918/2000" *** 949.8"1918/2000" *** 894.511-92
[AN 914362]
MARC

ANSEL
UTF-812210 /2003.
Kende Péter (1927-)
   Még egyszer a párizsi toronyból : kortörténeti és politikaelméleti esszék, 1973-2003 / Kende Péter. - Budapest : Új Mandátum, 2003. - 388 p. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9494-15-1 fűzött : 3200,- Ft
32.001(0:82-4)
[AN 1039662]
MARC

ANSEL
UTF-812211 /2003.
Miller, Alexei
Ukrainskij vopros (angol)
   The Ukrainian question : the Russian Empire and nationalism in the nineteenth century / by Alexei Miller ; [... transl. by Olga Poato]. - Budapest ; New York, [N.Y.] : CEU Press, 2003. - X, 295 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 275-287.
ISBN 963-9241-60-1 kötött : ár nélkül
323.15(=83)(47)"18" *** 947.7"18"
[AN 1039299]
MARC

ANSEL
UTF-812212 /2003.
Poncins, Léon de
Les forces secrètes de la révolution (magyar)
   A forradalom titkos erői: szabadkőművesség, zsidóság / Léon de Poncins ; ford. Endre László. - Hasonmás kiad. - Budapest : Gede, 2001. - 192 p. ; 21 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Stádium, 1939
ISBN 963-9298-21-2 fűzött : ár nélkül
327.88(=924)(100) *** 061.236.61(100) *** 323.12(=924)(100) *** 094/099.07
[AN 914395]
MARC

ANSEL
UTF-812213 /2003.
   Populizmus : Budapest, 2000. november 4. / [szerk. Kiss Endre, Molnár János] ; [rend., közread. a Friedrich Ebert Alapítvány]. - Budapest : Friedrich Ebert Alapítvány, 2001. - 83 p. ; 20 cm
A "Valóságos és virtuális populizmusok" c. konferencia előadásai
ISBN 963-00-8056-7 fűzött : ár nélkül
329.17(4)(091) *** 061.3(439-2Bp.)"2000"
[AN 911558]
MARC

ANSEL
UTF-812214 /2003.
Szabó Miklós (1935-2000)
   Az újkonzervativizmus és a jobboldali radikalizmus története, 1867-1918 / Szabó Miklós. - Budapest : Új Mandátum, 2003. - 396 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 343-355. - Szabó Miklós munkáinak bibliográfiája: p. 371-396.
ISBN 963-9494-02-X fűzött : 3200,- Ft
329.11(439)"1867/1918" *** 329.17(439)"1867/1918"
[AN 1039668]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

12215 /2003.
Arciniegas, Germán
   Eldorádó délibábja : esszék a másik Amerikáról / Germán Arciniegas ; [vál. és szerk. Scholz László] ; [ford. Cserháti Éva, Hargitai György, Scholz László]. - Budapest : Nagyvilág, 2001. - 236, [3] p. ; 18 cm
ISBN 963-9175-20-X fűzött : 1400,- Ft
98(=60)(0:860-4) *** 860-4(861)=945.11
[AN 910085]
MARC

ANSEL
UTF-812216 /2003.
Bakonyi István (1952-)
   Vendégeim voltak : válogatott interjúk / Bakonyi István. - Székesfehérvár : Árgus ; [Miskolc] : Felsőmagyarország K., cop. 2003. - 184 p. ; 18 cm
ISBN 963-9102-68-7 fűzött : 1600,- Ft
929(439)(047.53) *** 791.9.096/.097(439)(083.97)
[AN 1039318]
MARC

ANSEL
UTF-812217 /2003.
Baross Gábor Nemzeti Gazdaságpártoló Társaság.
   Baross Gábor Nemzeti Gazdaságpártoló Társaság : összeállítás a Társaság alakuló közgyűléséről : Budapest, 2003. június 5. / [szerk. Pakucs János]. - Budapest : Baross G. Nemz. Gazdaságpártoló Társ., 2003. - 77 p. : ill., színes ; 24 cm
Fűzött : ár nélkül
Baross Gábor (1848-1892)
943.9"18"(092)Baross_G. *** 338.2(439) *** 061.2(439-2Bp.)
[AN 1039423]
MARC

ANSEL
UTF-812218 /2003.
   Bezerédj István, 1796-1856 / írta és szerk. Kurucz Rózsa. - [Szekszárd] : Babits, 2003. - 120 p. : ill. ; 22 cm
Levelek, beszédek, kortársak visszaemlékezései. - Bibliogr.: p. 119-120.
ISBN 963-9272-44-2 kötött : ár nélkül
Bezerédj István (1796-1856)
943.9"18"(093) *** 32(439)(092)Bezerédj_I. *** 012Bezerédj_I.
[AN 1040929]
MARC

ANSEL
UTF-812219 /2003.
   A csongrádi Kossuth-levelek : hasonmás kiadás a csongrádi Tari László Múzeumban őrzött kilenc Kossuth-levélről / szerk. Szűcs Judit ; [kiad. a Csongrád Megyei Múzeumok Igazgatósága]. - Csongrád ; [Szeged] : Csongrád M. Múz. Ig, 2001. - 77, [3] p. : ill. ; 24 cm
Erdélyi Péter és Szathmári István tanulmányaival. - Összefoglalás angol és német nyelven. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7217-47-9 fűzött : ár nélkül
Kossuth Lajos (1802-1894)
943.9"18"(092)Kossuth_L.(044) *** 069(439-2Csongrád)
[AN 917512]
MARC

ANSEL
UTF-812220 /2003.
Ferenczy Endre (1912-1990)
   Az ókori Róma története : [egyetemi tankönyv] / Ferenczy Endre, Maróti Egon, Hahn István ; szerk. Harmatta János. - 5. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2003, cop. 1992. - 434 p. : ill., térk. ; 25 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-19-4456-5 kötött : 3300,- Ft
Római Birodalom
937(075.8)
[AN 1040142]
MARC

ANSEL
UTF-812221 /2003.
Gerencsér Miklós (1932-)
   Aszófői tollvonások / Gerencsér Miklós. - Aszófő ; Veszprém : Szerző, 2001. - 438 p. : ill. ; 20 cm
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-7199-72-1)
Aszófő
943.9-2Aszófő *** 894.511-94
[AN 911337]
MARC

ANSEL
UTF-812222 /2003.
   Görög történelem a kezdetektől Kr. e. 30-ig / Hegyi Dolores [et al.] ; [szerk. Németh György]. - 3. jav. kiad. - Budapest : Osiris, 2003, cop. 1995. - 404 p. : ill., ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-389-499-9 kötött : 3480,- Ft
Görögország
938(075.8)
[AN 1040837]
MARC

ANSEL
UTF-812223 /2003.
Irányi László
   Nagyesztergár a XIX. században / Irányi László ; [a Nagyesztergári Német Kisebbségi Önkormányzat kiadványa]. - Nagyesztergár : Német Kisebbségi Önkormányzat, 2001. - 100 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 150
Fűzött : ár nélkül
Nagyesztergár
943.9-2Nagyesztergár"18"
[AN 919140]
MARC

ANSEL
UTF-812224 /2003.
Kőszeghy Miklós
   Cseréplevelek : héber feliratok a fogság előtti Palesztinából / Kőszeghy Miklós. - Budapest : Új Mandátum, 2003. - 203 p. : ill. ; 20 cm. - (Kréné, ISSN 1587-7000 ; 2.)
Bibliogr.: p. 186-200.
ISBN 963-9494-11-9 fűzött : 1980,- Ft
930.271=924(33)(075.8)
[AN 1039720]
MARC

ANSEL
UTF-812225 /2003.
Maróti Éva
   Szentendre - Ulcisia Castra - római kori kőemlékei / Maróti Éva ; [fotó Halper János]. - Szentendre : [PMMI], 2003. - 63 p. : ill., színes ; 24 cm. - (PMMI kiadványai. Kiállítási katalógusok,, ISSN 1589-9322 ; 4.)
Bibliogr.: p. 62-63.
ISBN 963-7215-92-1 fűzött : ár nélkül
904(398.6-2Ulcisia_Castra) *** 904(439-2Szentendre)"00/04" *** 069(439-2Szentendre)(036)
[AN 1039725]
MARC

ANSEL
UTF-812226 /2003.
Miskolczy Ambrus (1947-)
"A Führer olvas" (angol)
   Hitler's library / Ambrus Miskolczy ; [... transl. ... by Rédey Szilvia and Michael Webb]. - Budapest ; New York, [N.Y.] : CEU Press, 2003. - XX, 164 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 155-160.
ISBN 963-9241-59-8 kötött : ár nélkül
Hitler, Adolf
943.0"192/194"(092)Hitler,_A. *** 027.1(430)Hitler,_A.
[AN 1039243]
MARC

ANSEL
UTF-812227 /2003.
Némäti Kálmán (1855-1920)
   Nagy-Magyarország ismeretlen történelmi okmánya ; Hungár sarktantétel ; Árpád népének hét törzse hun volt ; Bál Czefón, a kairói óriás-szfinx ; Szfinx történelmi kutatásom / Némäti Kálmán. - [Budapest] : Anahita-Ninti Bt., 2001. - 166 p., [1] t.fol. : ill. ; 21 cm. - (A magyar múlt eltitkolt évezredei, ISSN 1587-2432 ; 4[?].)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-00-7404-4 fűzött : ár nélkül
930.8(=945.11)(089.3) *** 094/099.07
[AN 912895]
MARC

ANSEL
UTF-812228 /2003.
Pelzo, (1972-)
   Az igaz hit útja az életfa által / Pelzo. - [Soltvadkert] : Péli és Tsa Bt., cop. 2003. - 175 p., [28] t. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-210-919-8 fűzött : 2400,- Ft
930.8(=945.11) *** 398.3/.4(=945.11) *** 299.4(=945.11)
[AN 1039301]
MARC

ANSEL
UTF-812229 /2003.
   The roman army in Pannonia : an archaeological guide of the ripa Pannonica / ed. by Zsolt Visy ; [auth. Katalin Almássy et al.] ; [transl. by Gábor Bertók] ; [publ. by the] Teleki László Foundation. - [Budapest] : Teleki L. Found., 2003. - 263 p., XVI t. : ill., részben színes, részben térk. ; 21 cm + térk.
Bibliogr.: p. 239-257.
ISBN 963-86388-2-6 kötött : ár nélkül
904(398.6) *** 904(439.11) *** 355(37)
[AN 1039137]
MARC

ANSEL
UTF-812230 /2003.
Selmeczi Elek
   Királyi föld : egy eltűnt barsfüssi levéltár nyomában / Selmeczi Elek. - Miskolc : Felsőmagyarország K., 2003. - 219 p. ; 21 cm
ISBN 963-9280-95-X fűzött : 1900,- Ft
Galántai Balogh család
929.52(439)Galántai_Balogh *** 930.85(439)"14/19" *** 943.9"14/19"
[AN 1039153]
MARC

ANSEL
UTF-812231 /2003.
Szabó Tivadar
   Rákospalota monografiája / írták Szabó Tivadar, Strauch Árpád ; [kiad. a Csokonai Művelődési Központ]. - Hasonmás kiad. - Budapest : Csokonai Művel. Közp., 2001. - 71 p. ; 24 cm + színes térk.
Eredeti kiadása: Rákospalota : Vörösmarty Kvny., 1927. - Bibliogr.: p. 66-67.
ISBN 963-00-8579-8 fűzött : ár nélkül
Rákospalota
943.9-2Bp.Rákospalota *** 943.9-2Rákospalota *** 094/099.07
[AN 917355]
MARC

ANSEL
UTF-812232 /2003.
   Tolna megye évszázadai a régészet tükrében : válogatás az elmúlt tíz év ásatási anyagából : időszaki régészeti kiállítás a szekszárdi Wosinszky Mór Megyei Múzeumban, 1999. május 18 - 2002. szeptember 30. / [... rend. Miklós Zsuzsa ..., Ódor János Gábor ..., Vizi Márta] ; [a katalógust szerk. Gaál Attila] ; [szerzők Zalai-Gaál István et al.] ; [rajzok Csiszér Antal et al.]. - Szekszárd : Wosinszky Múz., 2001. - 80 p., 35 t. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 65-66.
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-8242-2420)
Tolna (megye)
903/904(439.125) *** 061.4(439-2Szekszárd)
[AN 920100]
MARC

ANSEL
UTF-812233 /2003.
Tóth Ágnes
   Angol-amerikaiak Felső-Kaliforniában a mexikói időszakban, 1821-1848 / Tóth Ágnes. - Szeged : Hispánia, 2002. - 207 p. : ill., térk. ; 20 cm. - (Szegedi Tudományegyetem Történeti Doktori Iskola Modernkori program doktori értekezések)
Bibliogr.: p. 169-185.
ISBN 963-86264-1-0 fűzött : ár nélkül
972"182/184" *** 979.4"182/184" *** 325.14(794)"182/184"
[AN 1039758]
MARC

ANSEL
UTF-812234 /2003.
Tóth Imre
   Vácszentlászló, 1945-2000 / Tóth Imre. - Vácszentlászló : Szerző, 2001. - 72 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 71.
ISBN 963-440-513-4 fűzött : ár nélkül
Vácszentlászló
943.9-2Vácszentlászló"1945/2000"
[AN 919982]
MARC

ANSEL
UTF-812235 /2003.
Visy Zsolt (1944-)
A ripa Pannonica Magyarországon (magyar)
   The ripa Pannonica in Hungary / Zsolt Visy ; [transl. Gábor Bertók]. - Budapest : Akad. K., cop. 2003. - 165 p., [163] t. : ill., főként térkép ; 29 cm
Bibliogr.: p. 151-161.
ISBN 963-05-7980-4 kötött : ár nélkül
904(398.6) *** 904(439.11) *** 355.457.1(398.6)
[AN 1039244]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

12236 /2003.
Alföldi Imre
   Szekszárd kulturális emlékei / [szerzők Alföldi Imre és Bucher Flórián]. - [Szekszárd] : Babits M. Művel. Ház és Gyermekek Háza, 2001. - 104 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Babits-füzetek, ISSN 0865-8358)
Példányszám: 500
ISBN 963-00-6986-5 kötött : ár nélkül
Szekszárd
908.439-2Szekszárd *** 725.945(439-2Szekszárd) *** 72(439-2Szekszárd)
[AN 913175]
MARC

ANSEL
UTF-812237 /2003.
Csobod Péter
   Épült a millenium évében / [fényképezte Csobod Péter] ; [kész. Kaposvár Megyei Jogú Város...]. - [Kaposvár] : Kaposvár M. Jogú Város, [2002]. - [28] p. : ill., színes ; 25 cm
Fűzött : ár nélkül
Kaposvár
908.439-2Kaposvár(084.12)
[AN 917487]
MARC

ANSEL
UTF-812238 /2003.
Eyewitness travel guide : Prague (magyar)
   Prága / [főmunkatárs Vladimír Soukup] ; [fényképezte Jiří Doležal et al.] ; [rajz. Gillie Newman et al.] ; [ford. Varga Csaba]. - Budapest : Panemex : Grafo, cop. 2003. - 264 p. : ill., színes, részben térk. ; 23 cm. - (Útitárs, ISSN 1219-249X)
ISBN 963-9090-93-X fűzött : ár nélkül
Praha
914.371-2Praha(036)
[AN 1039088]
MARC

ANSEL
UTF-812239 /2003.
Filipszky István
   Nehéz kezdet : Budaörs története 1720-tól 1730-ig / Filipszky István ; a Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár kiadványa. - Budaörs : Gr. Bercsényi Zs. Vár. Kvt., 2001. - 22 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-00-8638-7 fűzött : ár nélkül
Budaörs
908.439-2Budaörs
[AN 912517]
MARC

ANSEL
UTF-812240 /2003.
Forgó Géza
   Horthy Makón / Forgó Géza. - Makó : Makói Városvédő- és Szépítő Egyes., 2001. - 64 p., [4] t. : ill., részben színes, részben térk. ; 21 cm. - (A makói Keresztény Értelmiségi Szövetség füzetei, ISSN 0866-5389 ; 30.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 300
ISBN 963-00-8966-1 fűzött : ár nélkül
Horthy Miklós (1868-1957)
908.439-2Makó"192/193" *** 943.9"19"(092)Horthy_M.
[AN 920684]
MARC

ANSEL
UTF-812241 /2003.
   A globális világ politikai földrajza : [felsőoktatási tankönyv] / szerk. Bernek Ágnes ; szerzők Agg Zoltán [et al.] ; [a térképeket és az ábrákat Zentai László kész.]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2003. - 435 p., XII t. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-19-4424-7 kötött : 3696,- Ft
911.3(100)(075.8)
[AN 1038726]
MARC

ANSEL
UTF-812242 /2003.
Gulyás Miklós (1957-)
   Budapesti fényképek : 1 másodperc = Photos of Budapest : 1 second / Gulyás Miklós ; [közread. a] ... Magyar Iparművészeti Egyetem. - Budapest : Új Mandátum : M. Iparműv. Egy., 2001. - [12], 129 p. : ill. ; 32 cm
ISBN 963-9336-44-0 kötött : 5800,- Ft
Budapest
908.439-2Bp.(084.12) *** 77.04(439)(092)Gulyás_M. *** 77.044
[AN 1039609]
MARC

ANSEL
UTF-812243 /2003.
Győrffy Dezső
   Salgótarján, ahogy én látom : Salgótarján városépítésének öt évtizede a várospolitika tükrében / Györffy Dezső ; [közread. a Nógrádi Történeti Múzeum Baráti Köre]. - Salgótarján : Nógrádi Tört. Múz. Baráti Köre, 2001. - 91 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 59-60.
ISBN 963-7224-67-X fűzött : ár nélkül
Salgótarján
911.375(439-2Salgótarján)"194/199" *** 711.4(439-2Salgótarján)"194/199"
[AN 920452]
MARC

ANSEL
UTF-812244 /2003.
   A könyvtár kapu a világra : program- és városismertető : [Magyar Könyvtárosok Egyesülete 35. vándorgyűlése, 2003. augusztus 14-16. Nagykanizsa, Halis István Városi Könyvtár] / [szerk. Czupi Gyula]. - Nagykanizsa : Halis Vár. Kvt., 2003. - 128 p., [4] t. : ill., részben színes, részben térk. ; 21 cm
ISBN 963-210-921-X fűzött : ár nélkül
Nagykanizsa
908.439-2Nagykanizsa *** 02 *** 061.3(439-2Nagykanizsa)
[AN 1039289]
MARC

ANSEL
UTF-812245 /2003.
Kövesdi Tiborné
   "Az én falum" Mesztegnyő / [írta és szerk. Kövesdi Tiborné] ; [... ford. Hunyady József et al.] ; [fényképek Kovács Zoltán, Nemes László] ; [kiad. a Honismereti és Természetvédő Egyesület ...]. - Mesztegnyő : Honismereti és Természetvédő Egyes., [2003]. - [20] p. : ill., színes ; 24 cm
Magyar, angol és német nyelven
Fűzött : ár nélkül
Mesztegnyő
908.439-2Mesztegnyő(036)
[AN 1040964]
MARC

ANSEL
UTF-812246 /2003.
Közép-Európa közepén (angol)
   In the center of Central Europe : tourist information on the Central Danube region / [ed. by Béla Dénes Budai] ; [publ. by Pest County Municipality]. - Budapest : Pest County Government Tourist Authority, 2001. - 91 p. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
914.391.53(036)
[AN 911719]
MARC

ANSEL
UTF-812247 /2003.
   Közép-Európa közepén : információ turistáknak a közép-dunavidéki régióról / [szerk. Budai Béla Dénes] ; [kiad. Pest Megye Önkormányzata]. - Budapest : Pest M. Turisztikai Iroda, 2001. - 92 p. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
914.391.53(036)
[AN 911708]
MARC

ANSEL
UTF-812248 /2003.
Közép-Európa közepén (német)
   In der Mitte Mitteleuropas : Touristeninformationen aus der mittleren Donauregion / [Red. Béla Dénes Budai] ; [Hrsg. Selbstverwaltung des Komitats Pest]. - Budapest : Turismusbüro des Komitats Pest, 2001. - 92 p. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
914.391.53(036)
[AN 911715]
MARC

ANSEL
UTF-812249 /2003.
   Magyarország a XX. században / [főszerk. Kollega Tarsoly István]. - Szekszárd : Babits, 1998-. - 25 cm
ISBN 963-9015-53-9
908.439"19"(035)
[AN 275751]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. köt., Tudomány. 1., Műszaki és természettudományok / [szerk. Fábry György] ; [írták Antal Emánuel et al.] ; [graf. Dobiecki Magda, Fábry György]. - 2001. - 730 p. : ill.
A címoldalon a megjelenés éve: 1999
ISBN 963-9272-01-9 kötött : ár nélkül
5(439)"19" *** 62(439)"19" *** 63(439)"19" *** 61(439)"19" *** 001(439)"19"
[AN 1038723] MARC

ANSEL
UTF-812250 /2003.
   Magyarország : csillagtúra : a túratervező útikalauz / [fel. szerk. Kőszegi Tünde]. - Budapest : M. Almanach K., 2002. - 326, [24], 38 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Lezárva: 2002. febr. - Magyarország atlaszával
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-04-5165-4)
914.39(036) *** 912(439)
[AN 1038347]
MARC

ANSEL
UTF-812251 /2003.
   Millenniumi emlékkönyv : Fülöpjakab / [szerk. Báthori Istvánné, Rigó Joakimné] ; [kiad. a Fülöpjakabért Alapítvány, Fülöpjakab Önkormányzata]. - [Fülöpjakab] : Fülöpjakabért Alapítvány : Önkormányzat, [2001]. - 231 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 963-00-4295-9 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-20-4295-9)
Fülöpjakab
908.439-2Fülöpjakab
[AN 917440]
MARC

ANSEL
UTF-812252 /2003.
   Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei turisztikai almanach = Tourism almanac = Touristischer Almanach = Turističeskij alʹmanah / [közread. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara]. - Nyíregyháza : Szabolcs-Szatmár-Bereg M. Keresk. és Iparkamara, 2003. - 91 p. : ill., színes ; 21 cm
Példányszám: 5000
Fűzött : ár nélkül
Szabolcs-Szatmár-Bereg
914.391.61(036)
[AN 1039448]
MARC

ANSEL
UTF-812253 /2003.
Szebeni András (1946-)
Pécs (angol)
   Pécs : things seen... / András Szebeni ; [text by Gyula Hernádi] ; [... transl. Joanna Dingle and György Cserna]. - Pécs : Alexandra, [2002]. - 175 p. : ill., főként színes ; 32 cm
Fotóalbum
ISBN 963-368-186-3 kötött : ár nélkül
Pécs
908.439-2Pécs(084.12) *** 77.04(439)(092)Szebeni_A.
[AN 919474]
MARC

ANSEL
UTF-812254 /2003.
Szebeni András (1946-)
Pécs (német)
   Pécs : Ersehenes... / András Szebeni ; [Text Gyula Hernádi] ; [Deutsch von Vata Vágyi]. - Pécs : Alexandra, [2002]. - 175 p. : ill., főként színes ; 32 cm
Fotóalbum
ISBN 963-368-187-1 kötött : ár nélkül
Pécs
908.439-2Pécs(084.12) *** 77.04(439)(092)Szebeni_A.
[AN 919482]
MARC

ANSEL
UTF-812255 /2003.
Szombath Tibor
   Dombóvár 100 éve képeslapokon / Szombath Tibor. - Nagykanizsa : Szombath T., 2001. - 76 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 963-440-378-6 fűzött : ár nélkül
Dombóvár
908.439-2Dombóvár(084.12) *** 769.5(439)
[AN 912062]
MARC

ANSEL
UTF-812256 /2003.
   Teremtett és épített környezetünk : [válogatás az Európa Verseny 2001. évi pályamunkáiból] / [szerk. és összeáll. Guoth Jánosné] ; [a szöveget gond. Zoltai Judit]. - [Budapest] : [Guoth J.-né], [2001]. - 92 p., [20] t. : ill., főként színes ; 20 cm. - (Európa az iskolában, ISSN 1586-0256)
ISBN 963-440-554-1 fűzött : ár nélkül
908.439 *** 379.825-053.6
[AN 911599]
MARC

ANSEL
UTF-812257 /2003.
   Víz- és emberformálta táj : konferenciakötet / [... szerk. Tóth Albert]. - Kisújszállás : Önkormányzat, 2001. - 152 p., [8] t. : ill., főként színes, részben térk. ; 21 cm. - (Helytörténeti füzetek, ISSN 1417-3433 ; 8.)
Rend. 2000. jún. 3-4-én Kisújszállás Város Önkormányzata [etc.]. - Bibliogr. az előadások végén. - Példányszám: 1000
ISBN 963-00-8695-6 fűzött : ár nélkül
Nagykunság
908.439Nagykunság *** 63(439Nagykunság)(091) *** 061.3(439-2Kisújszállás)
[AN 919162]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

12258 /2003.
   Alkotmánytan. - Budapest : Osiris, 2003. - 2 db ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
342(439)(075.8)
[AN 978240]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Alapfogalmak, alkotmányos intézmények / Dezső Márta [et al.] ; szerk. Kukorelli István. - 573 p.
Bibliogr.: p. 531-549.
ISBN 963-389-531-6 kötött : 4280,- Ft
342(439)(075.8)
[AN 1040343] MARC

ANSEL
UTF-812259 /2003.
   Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat, "Fodor József" Országos Közegészségügyi Központ és intézetei, valamint a "Johan Béla" Országos Epidemiológiai Központ feladat- és hatáskörére vonatkozó jogszabályok kivonatos gyűjteménye / összeáll. OTH Jogi Fősztály. - [Budapest] : [OTH Jogi Főoszt.], [2001]. - 364 p. ; 29 cm
Lezárva: 2000. dec. 31.
ISBN 963-00-7575-X * fűzött : ár nélkül
351.773(439)(094) *** 364.444(439)(094)
[AN 919201]
MARC

ANSEL
UTF-812260 /2003.
Balázs Andrea
   Bűnmegelőzési bibliográfia / Balázs Andrea. - Budapest : Rendőrtiszti Főisk., 2001. - 34 p. ; 25 cm. - (Rendvédelmi füzetek, ISSN 1585-1249 ; 2001/17.)
ISBN 963-9405-02-7 fűzött : ár nélkül
343.85(439):016
[AN 918572]
MARC

ANSEL
UTF-812261 /2003.
Bálint Tibor
   Az önkormányzati tulajdonú helyiségek bérlőinek helyzete 2004. január 1. után / kész. Bálint Tibor ; [közread. az Országos Kereskedelmi Szövetség]. - [Budapest] : OKSZ, 2001. - 64 p. ; 29 cm
ISBN 963-00-9161-5 * fűzött : ár nélkül
347.453.3(439)(036) *** 351.778.5(439)(036)
[AN 918130]
MARC

ANSEL
UTF-812262 /2003.
Barta Endre
   A sorozat bűncselekmények felderítésének, bizonyításának elméleti alapjai / Barta Endre. - Budapest : Rendőrtiszti Főisk., 2001. - 24 p. ; 25 cm. - (Rendvédelmi füzetek, ISSN 1585-1249 ; 2001/20.)
ISBN 963-9405-05-1 fűzött : ár nélkül
343.98
[AN 918573]
MARC

ANSEL
UTF-812263 /2003.
Bércesi Ferenc (1944-)
   Önálló ellenőrzési fajták a közigazgatásban / Bércesi Ferenc, Ivancsics Imre. - Pécs : PTE ÁJK, 2001. - 84 p. ; 21 cm. - (Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Közigazgatási Jogi Tanszékének kiadványai, ISSN 1588-2330 ; 1.)
Oktatási segédanyag. - Bibliogr.: p. 82-84. - Példányszám: 150
Fűzött : 1400,- Ft
35.072.6(439)(075.8)
[AN 913063]
MARC

ANSEL
UTF-812264 /2003.
   Az Európai Unió munkajoga és a magyar munkajog a jogközelítés folyamatában / szerk. Kiss György ; [írta Bankó Zoltán ... et al.]. - Utánny. - Budapest : Osiris, 2003, cop. 2001. - 847 p. ; 24 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855). (Magyarország az Európai Unióban, ISSN 1585-1508)
A hivatkozott közösségi jogszabályok angol nyelven is. - Bibliogr.: p. 539-550.
ISBN 963-389-530-8 kötött : 4800,- Ft (hibás ISBN 963-389-540-5)
349.2(4-62) *** 349.2(439)
[AN 1040934]
MARC

ANSEL
UTF-812265 /2003.
Földi András (1957-)
   A római jog története és institúciói / Brósz Róbert és Pólay Elemér tankönyvének alapulvételével írta Földi András és Hamza Gábor ; [sajtó alá rend., a jegyzékeket és a mutatókat összeáll. Rihmer Zoltán]. - 8. átd., bőv. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2003, cop. 1996. - XXXIX, 715 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. XXVI-XXXIV. és a fejezetek élén. - A tartalomjegyzék angol nyelven is
ISBN 963-19-4522-7 kötött : 4514,- Ft
34(37)(075.8)
[AN 1040184]
MARC

ANSEL
UTF-812266 /2003.
Földvári József (1926-)
   Magyar büntetőjog : általános rész / Földvári József. - 7. átd. kiad. - Budapest : Osiris, 2003. - 358 p. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-389-465-4 kötött : 3100,- Ft
343(439)(075.8)
[AN 1040337]
MARC

ANSEL
UTF-812267 /2003.
Jankovics Kornélia
   A gazdaságvédelem helye, szerepe a jogrendszerben / Jankovics Kornélia, Rózsa Mária. - Budapest : Rendőrtiszti Főisk., 2001. - 45 p. ; 25 cm. - (Rendvédelmi füzetek, ISSN 1585-1249 ; 2001/22.)
ISBN 963-9405-07-8 fűzött : ár nélkül
343.53(439)
[AN 918705]
MARC

ANSEL
UTF-812268 /2003.
Kengyel Miklós (1953-)
   Magyar polgári eljárásjog / Kengyel Miklós. - 5. átd. kiad. - Budapest : Osiris, 2003. - 651 p. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr. a fejezetek végén
Kötött : 4280,- Ft (hibás ISBN 963-389-157-4)
347.9(439)(075.8)
[AN 1040834]
MARC

ANSEL
UTF-812269 /2003.
Kovács Imre
   Fiatal rendőrtiszthelyettesek karrier céljai / Kovács Imre, Háklár Zsuzsanna, Zajácz Zsuzsanna. - Budapest : Rendőrtiszti Főisk., 2001. - 25 p. ; 25 cm. - (Rendvédelmi füzetek, ISSN 1585-1249 ; 2001/16.)
Bibliogr.: p. 23-25.
ISBN 963-9405-01-9 fűzött : ár nélkül
351.74(439) *** 331.101.3
[AN 918569]
MARC

ANSEL
UTF-812270 /2003.
   Kriminálpolitikai válaszok a bűnözés kihívásaira, különös tekintettel a szervezett bűnözésre és a büntetőjogi szankciórendszerre : a IV. Országos Kriminológiai Vándorgyűlés anyaga : Győr, 2000. október 13-14. / [... szerk. Róth Erika] ; [a vándorgyűlés szervezői Magyar Kriminológiai Társaság, a MKT Észak-dunántúli Szekciója]. - Budapest : M. Kriminológiai Társ., 2001. - 307 p. ; 20 cm. - (Kriminológiai közlemények. Különkiadás,, ISSN 1585-3578)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-8016-15-9 * fűzött : ár nélkül
343.9.01(439)"199" *** 061.3(439-2Győr)
[AN 911562]
MARC

ANSEL
UTF-812271 /2003.
   A magyar munkajog / szerk. Lehoczkyné Kollonay Csilla. - 3. kiad., utánny. - Budapest : Vince K., 2002-2003. - 2 db ; 25 cm
349.2(439)(075.8)
[AN 951990]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2003. - 211, [3] p.
Szerzők Czuglerné Ivány Judit et al. - Bibliogr: p. 207-208.
ISBN 963-9323-62-4 kötött : 2595,- Ft
349.2(439)(075.8)
[AN 1039176] MARC

ANSEL
UTF-812272 /2003.
Mátéffy Balázs
   A Szent Korona / [írta Mátéffy Balázs] ; [a fotókat kész. Szelényi Károly]. - Budapest : Corvinus, 2003. - 40 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 963-9062-04-9 fűzött : ár nélkül
342.519.8(439) *** 342.22(439) *** 739.2 *** 061.4(439-2Bp.)"2003"
[AN 1039316]
MARC

ANSEL
UTF-812273 /2003.
Nguyên Quôc Dinh
Droit international public (magyar) (átd. kiad.)
   Nemzetközi közjog / Nguyen Quoc Dinh, Patrick Daillier, Alain Pellet ; [átd. és ford.] Kovács Péter. - Utánny. - Budapest : Osiris, 2003, cop. 1997. - 566 p. ; 24 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.: p. 43-44.
ISBN 963-389-533-2 kötött : 3780,- Ft
341.1/.8(075.8)
[AN 1040898]
MARC

ANSEL
UTF-812274 /2003.
   Pénzügyi jog / szerk. Földes Gábor ; [szerzők Bende-Szabó Gábor et al.]. - Budapest : Osiris, 2003. - 371 p. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.: p. 357-363.
ISBN 963-389-553-7 kötött : 3280,- Ft
34:336(439)(075.8)
[AN 1040202]
MARC

ANSEL
UTF-812275 /2003.
Simon Attila
   Rendőri csapaterő / Simon Attila. - Budapest : Rendőrtiszti Főisk., 2001. - 19 p. ; 25 cm. - (Rendvédelmi füzetek, ISSN 1585-1249 ; 2001/23.)
ISBN 963-9405-08-6 fűzött : ár nélkül
351.749(439)
[AN 918710]
MARC

ANSEL
UTF-812276 /2003.
Simontsits Attila
   A Szent Korona története, 1945-1983 : egy texasi hadnagy szerepe a korona megmentésében a második világháború végén / Simontsits Attila. - Budapest : [Magánkiad.], 2001, cop. 1997. - 188, [2] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-440-612-2 fűzött : ár nélkül
Andrews, Worth B.
342.519.8(439)"1945/1983"
[AN 919222]
MARC

ANSEL
UTF-812277 /2003.
Takács György
   Az új Munka Törvénykönyve : hatása és átültetése a gyakorlatba / [szerző Takács György]. - Budapest : Fórum Média, 2001. - Cserelapos mappa ; 24 cm
ISBN 963-86128-2-7 fűzetlen : ár nélkül
1992. évi XXII. törvény A munka törvénykönyvéről
349.2(439)(036)
[AN 911167]
MARC

ANSEL
UTF-812278 /2003.
   Társadalomtudományi kutatások - rendvédelmi képzés : tudományos konferencia, 2001. november 19. / [szerk. Molnár Katalin] ; [rend., közread. a] Rendőrtiszti Főiskola Társadalomtudományi Tanszék. - Budapest : RTF Társtud. Tansz., 2001. - 146 p. ; 25 cm
Bibliogr. az előadások végén. - Példányszám: 200
ISBN 963-9405-60-4 fűzött : ár nélkül
351.74(439) *** 378.635.174(439) *** 061.3(439-2Bp.)"2001"
[AN 917426]
MARC

ANSEL
UTF-812279 /2003.
Tóth Sándor (1924-)
   Szlovákiai konferencia a rendőri tudományról / Tóth Sándor. - Budapest : Rendőrtiszti Főisk., 2001. - 22 p. ; 25 cm. - (Rendvédelmi füzetek, ISSN 1585-1249 ; 2001/24.)
ISBN 963-9405-09-4 fűzött : ár nélkül
351.74.001 *** 061.3(437.6)
[AN 918717]
MARC

ANSEL
UTF-812280 /2003.
Urszán József
   A korrupció megelőzésének gyakorlata és távlatai a helyi rendőri szerveknél / Urszán József. - Budapest : Rendőrtiszti Főisk., 2001. - 21 p. ; 25 cm. - (Rendvédelmi füzetek, ISSN 1585-1249 ; 2001/l5.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9405-00-0 fűzött : ár nélkül
351.74(439) *** 343.352
[AN 918565]
MARC

ANSEL
UTF-812281 /2003.
   A végrehajtás folytán indult bírósági peres és nemperes eljárások gyakorlatáról / [szerk. Pestovics Ilona ; [közread. az] Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala Oktatási Főosztály. - [Budapest] : Orsz. Igazságszolgáltatási Tcs. Hiv., 2003. - 245 p. ; 29 cm
Lezárva: 2003. márc.
Fűzött : ár nélkül
347.952(439)(036)
[AN 1040144]
MARC

ANSEL
UTF-812282 /2003.
Verhóczki János
   Határutak és határvizek / Verhóczki János, Stőberl Sándor. - Budapest : Rendőrtiszti Főisk., 2001. - 36 p. : ill. ; 25 cm. - (Rendvédelmi füzetek, ISSN 1585-1249 ; 2001/21.)
Bibliogr.: p. 29-30.
ISBN 963-9405-06-X fűzött : ár nélkül
341.222(439) *** 351.746.1(439)
[AN 918576]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

12283 /2003.
   Felkészítők könyve : segédanyag pedagógusok számára a katasztrófavédelmi ifjúsági versenyekre való felkészítéshez / [... összeáll. Veresné Hornyacsek Júlia] ; [szerzők Boér Attila et al.] ; [közread. a] Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. - [Budapest] : BM Orsz. Katasztrófavédelmi Főig., [2002]. - 114, [10] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-00-5518-X fűzött : ár nélkül
355.58(072) *** 614.8(072)
[AN 911559]
MARC

ANSEL
UTF-812284 /2003.
Magyar Honvédség : arzenál, 2003 (angol)
   Hungarian Defence Forces : arsenal, 2003 / [ed. by István Tőrös] ; [weapon descriptions by János Egerszegi et al.] ; [photos by György Sárközi and István Tőrös] ; [transl. by Péter Bilik]. - [Budapest] : Skybear Bt., [2003]. - 64 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-210-980-5 kötött : ár nélkül
Magyarország. Honvédség.
623(439)"199/200"
[AN 1039426]
MARC

ANSEL
UTF-812285 /2003.
Parádi József (1950-)
   Tájékoztató a XXV. OTDK 7. Hadtudományi Szekciójáról : Budapest, 2001. április 10-11. / Parádi József. - Budapest : Rendőrtiszti Főisk., 2001. - 11, [9] p. ; 25 cm. - (Rendvédelmi füzetek, ISSN 1585-1249 ; 2001/25.)
ISBN 963-9405-10-8 fűzött : ár nélkül
355 *** 378.184 *** 061.3(439-2Bp.)"2001"
[AN 918722]
MARC

ANSEL
UTF-812286 /2003.
Szakály Sándor (1955-)
   A magyar katonai felső vezetés, 1938-1945 : lexikon és adattár / Szakály Sándor. - 2. jav., kieg. kiad. - Budapest : Ister, 2003. - 409 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 11-13.
ISBN 963-9243-76-0 kötött : 3200,- Ft
355(439)"1938/1945"(092):030
[AN 1040138]
MARC

ANSEL
UTF-812287 /2003.
   Tanulmánygyűjtemény / [szerk. Szanati József]. - Budapest : HVK Vezérkari Iroda, 2001. - 178 p. : ill. ; 24 cm. - (Hadtudományi tájékoztató, ISSN 1419-7758 ; 2001/5.)
A 2001. febr. 7-én Budapesten rendezett konferencia előadásai. - Példányszám: 150
Fűzött : ár nélkül
355(439)"199/200" *** 061.3(439-2Bp.)"2001"
[AN 920064]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

12288 /2003.
Balogh Albert (1934-)
   A minőségügy nemzetközi értelmező szótára / [kész. ... Balogh Albert és Földesi Tamás] ; [közread. az] Európai Minőségügyi Szervezet Magyar Nemzeti Bizottság. - Budapest : EOQ MNB, 2003. - 180 p. ; 29 cm
Példányszám: 3000
ISBN 963-03-6821-8 fűzött : ár nélkül
65.018(031)
[AN 1040335]
MARC

ANSEL
UTF-812289 /2003.
Buzinkay Géza (1941-)
   150 éves az Állami Nyomda : az első magyar bélyegtől a chipkártyáig / [... Jáni István nyomdatörténeti kéziratának felhasználásával írta Buzinkay Géza]. - Budapest : Áll. Ny., 2001. - 103 p. : ill., főként színes ; 25 cm
ISBN 963-85674-1-4 kötött : ár nélkül
Állami Nyomda (Budapest)
655.1(439-2Bp.)(091) *** 061.5(439-2Bp.) *** 061.4(439-2Bp.)"2001"
[AN 912967]
MARC

ANSEL
UTF-812290 /2003.
Czeglédi János (1946-)
   Computer-aided implementation of and compliance with regulations through public-private-technological partnership / János Czeglédi. - Budapest : Tekintet Books, 2001. - 49 p. ; 30 cm + CD-ROM
Spirál fűzéssel. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-00-8338-8 fűzött : ár nélkül
65.018 *** 658.562 *** 681.3.004.14
[AN 916925]
MARC

ANSEL
UTF-812291 /2003.
Galántai Zoltán (1964-)
   E-privacy olvasókönyv / Galántai Zoltán. - Budapest : Arisztotelész K., 2003. - 168 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 160-167.
ISBN 963-206-463-1 fűzött : ár nélkül
659.2.012.8(0:82-7) *** 342.721(0:82-7) *** 681.324Internet(0:82-7)
[AN 1039672]
MARC

ANSEL
UTF-812292 /2003.
Jónás Gyöngyi
   Public relations / [írta Jónás Gyöngyi]. - Szeged : JAM, [2003]. - 24 p. : ill. ; 21 cm. - (JA, gazda(g)sági füzetek, avagy..., ISSN 1785-1017)
Fűzött : ár nélkül
659.4
[AN 1039746]
MARC

ANSEL
UTF-812293 /2003.
Kristóf Lajos
   Vezetési ismeretek a kereskedelemben / [írta Kristóf Lajos] ; [közread. a] Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző. - 2. utánny. - Budapest : KIT, 2002. - 139 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 73-74.
ISBN 963-637-162-8 fűzött : ár nélkül
65.012.4(078)
[AN 1038336]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

12294 /2003.
   Angol - magyar üzleti levelezés : a sikeres angol nyelvű üzleti levelezés gyakorlati kézikönyve / [szerzők Bíró Ildikó et al.]. - 2. átd. kiad. - Budapest : Raabe, [2003]. - Cserelapos mappa ; 32 cm + CD-ROM
Fűzetlen : ár nélkül (hibás ISBN 963-85920-3-6)
651.7(036) *** 802.0(078)=945.11
[AN 1039359]
MARC

ANSEL
UTF-812295 /2003.
Angyal Ádám (1944-)
   A vezetés mesterfogásai / Angyal Ádám. - 2. kiad. - Budapest : Kossuth, 2003. - 253 p. ; 24 cm. - (VIP, ISSN 1419-3000)
Bibliogr.: p. 247. - A tartalomjegyzék angol nyelven is
ISBN 963-09-4519-3 kötött : ár nélkül
658.1.011.1 *** 658.1.012.4
[AN 1040970]
MARC

ANSEL
UTF-812296 /2003.
   Anyaggazdálkodás és logisztika a gyakorlatban : sikeres módszerek és technikák alkalmazása. - 3., átd. kiad. - Budapest : Raabe, [2003]. - Cserelapos mappa : ill. ; 32 cm + CD-ROM
ISBN 963-85920-2-8 fűzetlen : ár nélkül
658.566 *** 658.286 *** 658.78
[AN 1039358]
MARC

ANSEL
UTF-812297 /2003.
   Bevált minták a sikeres személyzeti munkához : munkaköri leírás, munkaszerződés- és hirdetésminták / [szerk... Imrei Sándorné] ; [összeáll. Csillag Jánosné et al.]. - Budapest : Forum Média, 2001. - Cserelapos mappa ; 24 cm + CD-ROM
ISBN 963-86128-1-9 fűzetlen : ár nélkül
658.3
[AN 911168]
MARC

ANSEL
UTF-812298 /2003.
Bodnár József (1945-)
   Fogyasztóvédelem / Bodnár József. - Pécs : PTE ÁJK, 2001. - 58 p. ; 21 cm. - (Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Közigazgatási Jogi Tanszékének kiadványai, ISSN 1588-2330 ; 2.)
Oktatási segédanyag. - Bibliogr.: p. 55-56. - Példányszám: 150
Fűzött : 1000,- Ft
366.5(439)(075.8)
[AN 913076]
MARC

ANSEL
UTF-812299 /2003.
Brückner Gergely (1973-)
   Befektetési ismeretek (újra)kezdőknek / [szerző Brückner Gergely] ; a Közép-európai Brókerképző és Értékpapírpiaci Ismeretterjesztő Alapítvány kiadványa. - Budapest : Aranypénz Rt., [2001]. - 63 p. : ill. ; 20 cm
Lezárva: 2001. júl.
ISBN 963-00-8465-1 fűzött : 550,- Ft
336.767(439)(036)
[AN 912705]
MARC

ANSEL
UTF-812300 /2003.
   Card guide, 2001. - Budapest : Business Class Studio, [2001]. - 72 p. : ill., színes ; 27 cm. - (Business class, ISSN 1587-6985)
Magyar és angol nyelven
ISBN 963-00-9080-5 * fűzött : 1850,- Ft
658.88
[AN 918785]
MARC

ANSEL
UTF-812301 /2003.
   A CE-jelölés kézikönyve / [... szerk. Földesi Judit]. - [Budapest] : Raabe, [2003]. - Cserelapos mappa (2 köt.) : ill. ; 23 cm
ISBN 963-86060-0-2 fűzetlen : ár nélkül
331.45 *** 62-78 *** 006.7/.8(4-62)(036)
[AN 1039380]
MARC

ANSEL
UTF-812302 /2003.
Das Controllingkonzept (magyar)
   Controlling : út egy hatékony controlling-rendszerhez / Horváth & Partners ; [ford. Schmidt Ferenc, Velenczei Róbert]. - Utánny. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2003. - 215 p. : ill. ; 24 cm. - (Szervezet - vezetés - stratégia, ISSN 1219-9141)
Bibliogr.: p. 213-215.
ISBN 963-224-545-8 fűzött : ár nélkül
658.1.011.1 *** 657
[AN 1039093]
MARC

ANSEL
UTF-812303 /2003.
   Egyensúly és növekedés a magyar gazdaságban 2002-ben / [kész. Adorján Richárd et al.]. - Budapest : Ecostat, 2001. - 137, [27] p. : ill. ; 30 cm. - (Monitor,, ISBN 1418-7892 ; ; 2001/4.)
ISBN 963-215-471-1 fűzött : ár nélkül
338.27(439)"2002" *** 338(439)"200"
[AN 917441]
MARC

ANSEL
UTF-812304 /2003.
   Az Európai Közigazgatási Képzési Ösztöndíjas hallgatók dolgozatai / [a tanulmányokat vál. ... Galambos Károly]. - Budapest : MH ISM, 2001. - 2 db : ill. ; 30 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
Fűzött : ár nélkül
33(4-62)
[AN 1036628]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 195 p. - (Európai tükör : műhelytanulmányok, ISSN 1416-7484 ; 82/1.)
332.1(439) *** 332.1(4-191) *** 654(4-62) *** 342.724(4-62) *** 331.5(4-62)
[AN 916917] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 165 p. - (Európai tükör : műhelytanulmányok, ISSN 1416-7484 ; 82/2.)
336(4-62) *** 347.776(4-62) *** 628.477(4-62) *** 628.477(439)
[AN 916921] MARC

ANSEL
UTF-812305 /2003.
Éva Katalin
   Számvitel-elemzés / Éva Katalin, Kovácsné Soós Piroska. - Budapest : Perfekt, 2001. - 3 db ; 29 cm
ISBN 963-394-460-0
657(078)
[AN 912489]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 507 p.
ISBN 963-394-443-0 fűzött : 3990,- Ft
657(078)
[AN 912490] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 405 p.
ISBN 963-394-444-9 fűzött : 4200,- Ft
657(078)
[AN 912491] MARC

ANSEL
UTF-8


   [3.], Függelék. - [48] p.
ISBN 963-394-449-X fűzött : 298,- Ft
657(078)
[AN 912492] MARC

ANSEL
UTF-812306 /2003.
   A fejlett gazdaság vonzásában / szerk. Veress József. - Nyíregyháza : Stúdium, cop. 2001. - 242 p. ; 20 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-7988-89-0 fűzött : ár nélkül
338(091)(439) *** 338.2(439) *** 339.137.2(439) *** 658.1.011.1
[AN 911323]
MARC

ANSEL
UTF-812307 /2003.
Fertő Imre (1965-)
   A földreformok politikai gazdaságtana / Fertő Imre. - Budapest : MTA KTK, 2001. - 29 p. ; 21 cm. - (Műhelytanulmányok / Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Kutatóközpont,, ISSN 1419-6328 ; 2001/7.)
Bibliogr.: p. 26-29.
ISBN 963-9321-27-3 fűzött : ár nélkül
332.264 *** 338.43.02
[AN 920071]
MARC

ANSEL
UTF-812308 /2003.
   A gazdasági önkormányzatok: kamarák. - Budapest : Elepcho Management, [2001]. - 84 p. : ill., főként színes ; 27 cm. - (Business class, ISSN 1587-6985)
Magyar és angol nyelven
ISBN 963-00-9078-3 * fűzött : ár nélkül
334.788
[AN 918792]
MARC

ANSEL
UTF-812309 /2003.
Gellért Edit
   Elegáns levélszerkesztés / Gellért Edit. - [Mezőtúr] : [Magánkiad.], 2001. - 132 p. : ill. ; 31 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 963-440-376-X fűzött : ár nélkül
651.7(083.76) *** 519.688:655.2Word
[AN 1039536]
MARC

ANSEL
UTF-812310 /2003.
   Gépjármű költségelszámolás normatáblázatokkal és a kapcsolódó állásfoglalásokkal, 2002 / [szerzők Lepsényi Mária et al.] ; [közread. a] Kompkonzult Számítástechnikai és Tanácsadó Kft.]. - Budapest : Kompkonzult, 2002. - 220 p. ; 29 cm
ISBN 963-9142-97-2 fűzött : 2400,- Ft
657.47(036) *** 629.114
[AN 917693]
MARC

ANSEL
UTF-812311 /2003.
   Gépjárműjavítás biztonsági szabályzata / [szerk. Spiegel István]. - Budapest : Népszava, [2001]. - 55 p. ; 18 cm. - (Munkavédelmi kiskönyvtár, ISSN 1218-1137)
Lezárva: 2001. jún. 30.
ISBN 963-323-111-6 fűzött : ár nélkül
331.45(036) *** 629.113.083
[AN 916717]
MARC

ANSEL
UTF-812312 /2003.
Hall, Robert E.
Macroeconomics (magyar)
   Makroökonómia : elmélet, gyakorlat, gazdaságpolitika / Robert E. Hall, John B. Taylor ; [ford. Eső Péter és Lóránt Gyöngyi]. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2003. - 639 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-224-193-2 kötött : ár nélkül
330.101.541(075.8)
[AN 1038795]
MARC

ANSEL
UTF-812313 /2003.
Hámori Balázs (1946-)
   Érzelemgazdaságtan : a közgazdasági elemzés kiterjesztése / Hámori Balázs. - 2. kiad. - Budapest : Kossuth, 2003. - 221 p. ; 24 cm. - (VIP, ISSN 1419-3000)
Bibliogr. a fejezetek végén. - A tartalomjegyzék angol nyelven is
ISBN 963-09-4520-7 kötött : ár nélkül
330.16 *** 316.6
[AN 1040969]
MARC

ANSEL
UTF-812314 /2003.
   Határok és az Európai Unió : [Nemzetközi Földrajzi Tudományos Konferencia] : Szeged, 2002. november 29-30. / szerk. Szónokyné Ancsin Gabriella ; [rend., közread. a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Kar Gazdaság és Társadalomföldrajzi Tanszék]. - Szeged : JATEPress, 2003. - 490 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr. az előadások végén. - Példányszám: 100
ISBN 963-482-608-3 fűzött : ár nélkül
332.1(4) *** 911.3(4) *** 339.923(4-62) *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 1039564]
MARC

ANSEL
UTF-812315 /2003.
Hetényi István (1926-)
   Miért, hogyan, mennyit? : adókönyv / Hetényi István ; [... illusztrációk Mihályfi Iván] ; [közread. az] APEH. - Budapest : APEH, 2003. - 48 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-00-5559-7 fűzött : ár nélkül
336.2(439)(036)
[AN 1039266]
MARC

ANSEL
UTF-812316 /2003.
Hidvégi Péter
   Az életpálya szakaszok és a munkanélküliség összefüggései / Hidvégi Péter. - Pécs : Baranya M. Munkaügyi Közp., 2001. - 23 p. : ill. ; 21 cm. - (Ember és munka, ISSN 1586-510X ; 2.)
Példányszám: 1000
ISBN 963-00-8473-2 fűzött : ár nélkül
331.56
[AN 920184]
MARC

ANSEL
UTF-812317 /2003.
Kalocsai Katalin
   Mintalevelek : a sikeres üzleti és magánlevelezés gyakorlati kézikönyve / [szerzők Kalocsai Katalin, Szabó Sándor, Várday György]. - 2., átd. kiad. - Budapest : Raabe, [2003]. - Cserelapos mappa ; 32 cm + CD-ROM
Fűzetlen : ár nélkül (hibás ISBN 963-85920-3-6)
651.7(083.76) *** 395.7(036)
[AN 1039362]
MARC

ANSEL
UTF-812318 /2003.
   Karbantartási kézikönyv : módszerek és eszközök a karbantartás irányításában / [... szerk. Kudella Magdolna, ... Gaál Zoltán]. - [Budapest] : Raabe, 2002. - Cserelapos mappa : ill. ; 23 cm + CD-ROM
ISBN 963-86178-3-7 fűzetlen : ár nélkül
658.581(036)
[AN 1039364]
MARC

ANSEL
UTF-812319 /2003.
Kovács Dezső
   Falusi vendéglátás Magyarországon / Kovács Dezső. - Budapest : Agroinform, 2003. - 123 p. ; 22 cm. - (Vidékfejlesztők kiskönyvtára, ISSN 1586-2089 ; 10.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-502-784-2 fűzött : ár nélkül
338.48(439) *** 640.42(439)
[AN 1039775]
MARC

ANSEL
UTF-812320 /2003.
   Kultúra és üzlet. - Budapest : Business Club Studio, [2001]. - 72 p. : ill., főként színes ; 27 cm. - (Business class, ISSN 1587-6985)
Magyar és angol nyelven
ISBN 963-00-9081-3 * fűzött : 1850,- Ft
658.1.011.1 *** 7.078
[AN 918791]
MARC

ANSEL
UTF-812321 /2003.
   Logisztika / szerk. Prezenszki József ; [közread. a] Logisztikai Fejlesztési Központ ... - 4. kiad., utánny. - Budapest : Logisztikai Fejl. Közp., 2002-. - 24 cm
658.286 *** 658.78
[AN 1040943]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Módszerek, eljárások ; [szerzők Dauber, Franz-Josef et al.]. - 2002. - 563 p. : ill.
A tartalomjegyzék német és angol nyelven is
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-03-6740-8)
658.286 *** 658.78
[AN 1038569] MARC

ANSEL
UTF-812322 /2003.
   Mezőgazdasági biztonsági szabályzat / [szerk. Spiegel István]. - Budapest : Népszava, [2001]. - 103 p. ; 18 cm. - (Munkavédelmi kiskönyvtár, ISSN 1218-1137)
Lezárva: 2001. márc. 3.
ISBN 963-323-110-8 fűzött : ár nélkül
331.45(036) *** 63
[AN 916707]
MARC

ANSEL
UTF-812323 /2003.
Micserics József
   Vakvágányon? : a látássérült munkavállalók helyzete az ezredfordulón / Micserics József ; [kiad. a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége]. - [Budapest] : M. Vakok és Gyengénlátók Orsz. Szövets., 2001. - 63 p. : ill., színes ; 20 cm
Fűzött : ár nélkül
331.5-056.262(439)"199/200"
[AN 919768]
MARC

ANSEL
UTF-812324 /2003.
Munka- és Szervezetpszichológus Szakmai Napok (15.) (2000) (Esztergom)
   XV. Munka- és Szervezetpszichológus Szakmai Napok / szerk. Dienes Erzsébet, Takáts Ágnes ; [rend. az] Országos Munkaügyi Kutató és Módszertani Központ, Munkalélektani Koordináló Tanács, MPT Munka- és Szervezetpszichológiai Szekció ; [kiad. a Foglalkoztatási Hivatal]. - Budapest : Foglalkoztatási Hiv., 2001. - 176 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-00-8916-5 fűzött : ár nélkül
331.101 *** 65.012.4 *** 65.013
[AN 920422]
MARC

ANSEL
UTF-812325 /2003.
   Német - magyar üzleti levelezés : a sikeres német nyelvű üzleti levelezés gyakorlati kézikönyve / [szerzők Bíró Ildikó et al.]. - 2. átd. kiad. - Budapest : Raabe, [2003]. - Cserelapos mappa ; 32 cm + CD-ROM
ISBN 963-85920-3-6 fűzetlen : ár nélkül
651.7(036) *** 803.0(078)=945.11
[AN 1039360]
MARC

ANSEL
UTF-812326 /2003.
Sarudi Csaba
   Térség- és vidékfejlesztés : a magyar térgazdaság és az európai integráció / Sarudi Csaba. - Kaposvár : Budapest : Agroinform, 2003. - 308 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: 292-299.
ISBN 963-502-783-4 kötött : ár nélkül
332.1(439) *** 332.1(4-62) *** 338.43(439) *** 338.43(4-62) *** 911.37(439)
[AN 1039402]
MARC

ANSEL
UTF-812327 /2003.
   Számviteli kézikönyv / [összeáll. a Pénzügyminisztérium Számviteli Főosztályának szerzői kollektívája] ; [szerk. Nagy Gábor]. - Átd. kiad. - Budapest : Saldo, 2003-. - 24 cm
ISBN 963-638-038-4
657(036)
[AN 949305]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Könyvvezetés a kettős könyvvitel rendszerében : módszertani útmutató a vállalkozások számára / [szerzők Borzáné Botka Erika et al.]. - 2003. - p. 485-802.
Lezárva: 2002. dec. 1.
ISBN 963-638-052-X fűzött : 4500,- Ft
657.12(036)
[AN 1039177] MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

12328 /2003.
   Alapismeretek a szakszervezetekről / [főszerk. Árok Antal] ; a PSZ Országos Irodájának kiadványa. - Budapest : Pedagógusok Szakszerv. Orsz. Irodája, 2001. - 78 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-8427-05-1 fűzött : ár nélkül
331.105.44(439) *** 37
[AN 920124]
MARC

ANSEL
UTF-812329 /2003.
   Átalakuló világ?! : segédkönyv a meglévő közhasználatú épületek és közterületek gyakorlati akadálymentesítéséhez / [közread. a] Közös Sors Integrációs Egyesület. - 2. átd. kiad. - Budapest : Közös Sors Integrációs Egyes., 2003. - 175 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 17.
ISBN 963-210-526-5 fűzött : ár nélkül
364.65-056.26 *** 721.05
[AN 1039578]
MARC

ANSEL
UTF-812330 /2003.
   Better parenting initiatives / [ed. Marta Korintus and Krisztina Arató] ; [publ. by the] Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet. - [Budapest] : NCSSZI, 2002. - 144 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-202-418-4 kötött : ár nélkül
364.65-053.2/.6(4-11)
[AN 1039701]
MARC

ANSEL
UTF-812331 /2003.
   Értelmet az életüknek.. / [szerk. Falvai Rita]. - Budapest : Kézenfogva Alapítvány, 2001. - 111 p. ; 24 cm. - (Fészek szakmai füzetek, ISSN 1586-9571 ; 2.)
Bibliogr. a fejezetek végén. - Példányszám: 1000
ISBN 963-00-7806-6 fűzött : ár nélkül
364.264.4 *** 376.4
[AN 918047]
MARC

ANSEL
UTF-812332 /2003.
Futó Gábor (1953-)
   Társadalombiztosítás, 2002 : biztosítás, járulékfizetés, nyilvántartás / Futó Gábor ; [közread. a] Kompkonzult Számítástechnikai és Tanácsadó Kft. - Budapest : Kompkonzult, 2002. - 381 p. ; 24 cm
Lezárva: 2001. dec. 31.
ISBN 963-9142-99-9 fűzött : 3200,- Ft
369(439)(036)
[AN 920069]
MARC

ANSEL
UTF-812333 /2003.
Kovács Ágnes
   "Fészek" : anyák és gyermekeik támogatása : egy gyermekotthon szakmai munkája 1989-2000-ig / Kovács Ágnes ; [kiad. "Szövetség a gyermekek bántalmazása ellen" Közhasznú Szervezet]. - [Gyula] : "Szövetség a gyermekek bántalmazása ellen" Közhasznú Szerv., 2001. - 117 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 963-00-7708-6 fűzött : 880,- Ft
Fészek Gyermekotthon (Gyula)
364.65-053.2 *** 364.65-055.26 *** 364.444.046.6(439-2Békéscsaba)
[AN 911355]
MARC

ANSEL
UTF-812334 /2003.
   Látássérültek lakóhelyi rehabilitációja / ... [szerk.] Szabó Miklós ; társszerk. Pogácsás Mária ; kiad. a Fehér Bot Alapítvány. - Hajdúdorog : Fehér Bot Alapítvány, 2001. - 168 p. ; 20 cm
ISBN 963-00-8560-7 fűzött : ár nélkül
364.262.4-056.262
[AN 912066]
MARC

ANSEL
UTF-812335 /2003.
   Megélhetést biztosító családi szolgáltatások esélyei a gyermekjóléti alapellátásban : a 2001. április 4-én tartott szakmai konferencia anyaga / [rend. a] ... Fehér Kereszt Gyermekvédő Alapítvány ; [szerk. Kulinyi Luca]. - [Budapest] : Fehér Kereszt Gyermekvédő Alapítvány, 2001. - 75, [4] p. : ill. ; 21 cm. - (Fehér Kereszt füzetek, ISSN 1585-7581 ; 5.)
ISBN 963-00-9303-0 * fűzött : ár nélkül
364.442.044.24(439) *** 364.65-053.2/.6(439) *** 061.3(439-2Bp.)"2001"
[AN 912063]
MARC

ANSEL
UTF-812336 /2003.
Münnich Adolf (1821-1899)
   A felsőmagyarországi bányapolgárság története / írta Münnich Adolf. - Repr. kiad. - Rudabánya : Érc- és Ásványbányászati Múz., 2003. - 127 p. ; 21 cm. - (Érc- és ásványbányászati múzeumi füzetek, ISSN 1585-9053 ; 30.)
Eredeti kiadása: Igló : Schmidt József Könyvnyomdájában, 1895
ISBN 963-212-057-4 fűzött : ár nélkül
331.105.44(439.22)"17/18" *** 338.45(439.22)"17/18" *** 622
[AN 1039120]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

12337 /2003.
   10 éves a szombathelyi Művészeti Szakközépiskola képző- és iparművészeti tagozata / [kiad. szombathelyi Művészeti Szakközépiskola és Gimnázium]. - Szombathely : Műv. Szakközépisk. és Gimn., 2001. - 28 p. : ill., főként színes ; 30 cm
ISBN 963-00-9159-3 * fűzött : ár nélkül
Művészeti Szakközépiskola és Gimnázium (Szombathely)
373.6:73/76(439-2Szombathely)(058)
[AN 918132]
MARC

ANSEL
UTF-812338 /2003.
   10 évesek lettünk : Képesség- és Tehetségfejlesztő Magán Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium / [szerk. Bakonyi Anikó] ; [közread. a "Tehetségekért" Alapítvány]. - [Várpalota] : "Tehetségekért" Alapítvány, [2002]. - 110 p., [16] t. : ill., főként színes ; 21 cm
Példányszám: 1000
Fűzött : ár nélkül
Képesség- és Tehetségfejlesztő Magán Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium (Várpalota)
373(439-2Várpalota)(058)
[AN 919137]
MARC

ANSEL
UTF-812339 /2003.
1993. évi LXXX. törvény a felsőoktatásról (angol)
   Act LXXX of 1993 on higher education / [ed. by Gábor Mészáros] ; [publ. by Ministry of Education Hungarian Equivalence and Information Centre]. - Budapest : Ministry of Education Hung. Equivalence and Inform. Centre, 2001. - 167 p. ; 24 cm
ISBN 963-00-7255-6 fűzött : ár nélkül
1993. évi LXXX. törvény a felsőoktatásról
378(439)(094)
[AN 917429]
MARC

ANSEL
UTF-812340 /2003.
   Az ajkai Fekete István Általános Iskola jubileumi évkönyve, 1961-2001 / [szerk. Horváthné Szili Zsuzsanna, Tamás László]. - [Ajka] : [Fekete I. Ált. Isk.], [2002]. - 142 p. : ill. ; 20 cm
Példányszám: 700
Fűzött : ár nélkül
Fekete István Általános Iskola (Ajka)
373.3(439-2Ajka)(058)
[AN 919755]
MARC

ANSEL
UTF-812341 /2003.
Albertné Balogh Márta
   Útmutató a Harmadik és Negyedik daloskönyvem használatához / Albertné Balogh Márta. - Celldömölk : Apáczai, 2003. - 44, [3] p. ; 21x29 cm
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-464-653-0)
372.4:78(072)
[AN 1039355]
MARC

ANSEL
UTF-812342 /2003.
Bálványos Huba (1938-)
   Esztétikai-művészeti ismeretek, esztétikai-művészeti nevelés : képzőművészet, tárgy- és környezetkultúra : [tankönyv] / Bálványos Huba. - 2. kiad. - Budapest : Balassi, 2003. - 150 p., XXIV t. : ill., részben színes ; 29 cm. - (Vizuális kultúra, ISSN 1418-2661 ; 2.)
Bibliogr.: p. 91-92.
ISBN 963-506-533-7 fűzött : 2500,- Ft
37.036(075.8) *** 7.01(075.8)
[AN 1039969]
MARC

ANSEL
UTF-812343 /2003.
Bauer Nándorné
   Milyen út vár rájuk? : gondolatok és tények a cigány gyermekek intézményes nevelési, oktatási helyzetével kapcsolatban / Bauer Nándorné. - Veszprém : MPI, 2001. - 90 p. ; 21 cm. - (Veszprém megyei pedagógiai füzetek, ISSN 1419-6700 ; 17.)
Bibliogr.: p. 80-89.
ISBN 963-8444-98-3 fűzött : ár nélkül
376.7(=914.99)(439.117)"199"
[AN 916663]
MARC

ANSEL
UTF-812344 /2003.
   Emlékezés Nagy Józsefre / [szerk. Ungvári János] ; [közread. a] Hajdú-Bihar Megyei Neveléstörténeti Egyesület. - Debrecen : Hajdú-Bihar M. Neveléstört. Egyes., 2001. - 61, [48] p. : ill. ; 21 cm
Nagy József műveinek vál. bibliográfiája: p. [65].
ISBN 963-00-8070-2 fűzött : ár nélkül
Nagy József (1921-1995)
37(439)(092)Nagy_J.
[AN 920107]
MARC

ANSEL
UTF-812345 /2003.
   Faculty of Juhász Gyula Teachers' Training College University of Szeged / [ed. in chief Zsuzsanna Benkő] ; [authors Gábor Galambos et al.] ; [... transl. Klára Tarkó]. - Szeged : [SZTE JGYTF] : [2002]. - 97 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-9167-51-7 fűzött : ár nélkül
Szegedi Tudományegyetem. Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar.
378.637(439-2Szeged)(036)
[AN 917434]
MARC

ANSEL
UTF-812346 /2003.
Fejérdy Gáborné
   Előadások a nevelésről : Luigi Giussani: A nevelés kockázata című könyve nyomán / Fejérdy Gáborné ; [közread. a] Boldogasszony Háza Alapítvány. - Kismaros : Boldogasszony Háza Alapítvány, 2001. - 92 p. ; 20 cm
ISBN 963-00-8785-5 fűzött : ár nélkül
37.03
[AN 920103]
MARC

ANSEL
UTF-812347 /2003.
   Funkciók és szerepek az ezredfordulón : III. Közművelődési Nyári Egyetem : Szeged, 2001. június 26-28. : [az elhangzott előadások gyűjteménye] / [szerk. Török József] ; [rend., közread. a] Csongrád Megyei Közművelődési Tanácsadó Központ. - [Szeged] : Csongrád M. Közművel. Tanácsadó Közp., 2001. - 132 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-00-8248-9 fűzött : ár nélkül
374(439) *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 917424]
MARC

ANSEL
UTF-812348 /2003.
Gáspár Mihály (1949-)
   Stabilitás és változékonyság a személyiség fejlődésében / Gáspár Mihály. - Budapest : Új Mandátum, 2003. - 178 p. : 20 cm
Bibliogr.: p. 148-157.
ISBN 963-9494-23-2 fűzött : 1980,- Ft
37.015.3 *** 159.922.7 *** 159.923.2
[AN 1039593]
MARC

ANSEL
UTF-812349 /2003.
Gordon, Thomas
P.E.T. : parent effectiveness training (magyar)
   P.E.T. : a gyereknevelés aranykönyve / Thomas Gordon ; [ford. F. Várkonyi Zsuzsa]. - [Budapest] : Assertiv, 2002. - 253 p. : ill. ; 20 cm. - (Gordon könyvek, ISSN 1416-6348)
Megj. "P.E.T. : a szülői eredményesség tanulása" címmel is
ISBN 963-86210-3-6 fűzött : 1900,- Ft
37.018.1
[AN 1038567]
MARC

ANSEL
UTF-812350 /2003.
Hankó András
   Szentmihály napszámosa / Hankó András. - Tiszavasvári : Hankó A., 2002. - 172 p., [36] t. : ill. ; 24 cm
Fűzött : ár nélkül
Hankó László (1910-1969)
37(439)(092)Hankó_L.
[AN 1039693]
MARC

ANSEL
UTF-812351 /2003.
Horváth Károly
   Társalgási témák az angol érettségi, felvételi és nyelvvizsgákra / Horváth Károly. - Székesfehérvár : Lexika, [2003]. - 176 p. ; 30 cm
Fűzött : 1400,- Ft
372.880.20(075.3)(079.1) *** 802.0(079.1)=945.11
[AN 1038731]
MARC

ANSEL
UTF-812352 /2003.
   A karcagi Gábor Áron Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium jubileumi évkönyve a 325. évben / [szerk. Körmendi Lajos, Rideg István]. - [Karcag] : Gábor Á. Gimn., Eü. Szakközépisk. és Kollégium, 2001. - 174 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-00-8202-0 fűzött : ár nélkül
Gábor Áron Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium (Karcag)
373.54(439-2Karcag)(058) *** 373.6:61(439-2Karcag)(058)
[AN 912079]
MARC

ANSEL
UTF-812353 /2003.
   A kocsi Vincze Imre Általános Iskola emlékkönyve : [harminc év története] / [szerk. Csatári Tiborné, Miklós Gergely]. - Kocs : [Vincze I. Ált. Isk.], 2001. - 64 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
Vincze Imre Általános Iskola (Kocs)
373.3(439-2Kocs)(058)
[AN 920685]
MARC

ANSEL
UTF-812354 /2003.
Komlóssy Ákos (1945-)
   40 éves a Pedagógiai Nyári Egyetem / Komlóssy Ákos ; [kiad. a TIT Csongrád Megyei Szervezete ...]. - Szeged : TIT Csongrád M. Szerv. : Biopetrol Kft., 2003. - 58 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
Pedagógiai Nyári Egyetem (Szeged)
37 *** 061.3(439-2Szeged)(091) *** 37.018.536(439-2Szeged)
[AN 1039293]
MARC

ANSEL
UTF-812355 /2003.
   A Lajosmizsei Általános Iskolai Kollégium 25 éve. - [Lajosmizse] : Lajosmizsei Ált. Isk. Kollégium, [2001]. - 47 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
Lajosmizsei Általános Iskolai Kollégium.
37.018.3(439-2Lajosmizse)(058) *** 373.3(439-2Lajosmizse)
[AN 914893]
MARC

ANSEL
UTF-812356 /2003.
Ligeti György
   Gyújtós : iskola, demokrácia, civilizáció / Ligeti György. - Budapest : Új Mandátum, 2003. - 270 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 226-229.
ISBN 963-9494-16-X fűzött : 2480,- Ft
37.035 *** 316.738 *** 37.06
[AN 1039718]
MARC

ANSEL
UTF-812357 /2003.
Mann Miklós (1935-)
   Budapest oktatásügye, 1873-2000 / Mann Miklós. - Budapest : Önkonet, 2002. - 271 p., [32] t. : ill. ; 25 cm. - (Mestersége tanár, ISSN 1585-9002)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-202-803-1 fűzött : ár nélkül
37.014(439)"187/200"
[AN 1039432]
MARC

ANSEL
UTF-812358 /2003.
   Műhelytitkok : beszélgetéssorozat az Alternatív Pedagógusképző Műhelyben 1998-tól napjainkig / [a kötetet szerk. Czike Bernadett, Vég Katalin] ; [az interjúk szerkesztői Kereszty Zsuzsa et al.]. - Budapest : Önkonet, cop. 2002. - 174 p. : ill. ; 24 cm. - (Mestersége tanár, ISSN 1585-9002)
ISBN 963-00-9251-4 fűzött : ár nélkül
37(439)(092)(047.53)
[AN 1039441]
MARC

ANSEL
UTF-812359 /2003.
Nagyné Horváth Emília
   Tanári kézikönyv a 8. osztályos biológia tanításához / Nagyné Horváth Emília. - Celldömölk : Apáczai, 2002. - 73 p. : ill. ; 29 cm
Borítócím: Kézikönyv : biológia 8. osztály. - Bibliogr.: p. 59-61.
Fűzött : ár nélkül
372.857(072)
[AN 1038325]
MARC

ANSEL
UTF-812360 /2003.
Neelands, Jonothan
Making sense of drama (magyar)
   Dráma a tanulás szolgálatában / Jonothan Neelands ; ford. Szauder Erik. - Budapest : M. Drámaped. Társ. : Marczibányi Téri Művel. Közp., 1994[!2003]. - 133 p. : ill. ; 21 cm. - (Színházi füzetek, ISSN 1217-7555 ; 6.)
Bibliogr.: p. 133.
ISBN 963-8457-05-8 fűzött : ár nélkül
371.383.1
[AN 1039090]
MARC

ANSEL
UTF-812361 /2003.
   Nyelvtan ki mit tud. - [Tyukod] : Black & White, cop. 2002. - 175 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9452-16-5 fűzött : ár nélkül
371.382 *** 809.451.1-5 *** 793.7
[AN 1039424]
MARC

ANSEL
UTF-812362 /2003.
Nyíregyházi Főiskola. Műszaki és Mezőgazdasági Főiskolai Kar.
   Tudományos és szakmai publikációk jegyzéke, 1961-2002 / Nyíregyházi Főiskola Műszaki és Mezőgazdasági Főiskolai Kar ; [ szerk. Pay Gábor László, Kádár Gusztáv, Sasovits Sándor]. - Nyíregyháza : Nyíregyházi Főisk. MMFK, 2003. - 184 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött : ár nélkül
378.662(439-2Nyíregyháza):013 *** 378.663(439-2Nyíregyháza):013 *** 62:016 *** 338.43:016 *** 63:016
[AN 1039417]
MARC

ANSEL
UTF-812363 /2003.
   Petőfi úti Óvoda, 1978-2003. - [Szeghalom] : [Petőfi úti Óvoda], [2003]. - 47 p. : ill. ; 30 cm
Fűzött : ár nélkül
Petőfi úti Óvoda (Szeghalom)
373.24(439-2Szeghalom)(058)
[AN 1039116]
MARC

ANSEL
UTF-812364 /2003.
   Szakmai etikai kódex pedagógusoknak : tanulmányok, normák és esetleírások / szerk. Hoffmann Rózsa ; [írta Aáry-Tamás Lajos et al.]. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2003. - 143 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-19-2343-6 fűzött : ár nélkül
371.15 *** 174
[AN 1039548]
MARC

ANSEL
UTF-812365 /2003.
Tarnai Balázs
   Földi paradicsom.. : a Loyaltown tábor (Hunter, New York Állam, USA) avagy Az "integrált nevelés" csodája - és kötelessége / Tarnai Balázs ; [kiad. az Értelmi Fogyatékosok és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetségének Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Szervezete]. - [Nyíregyháza] : ÉFOÉSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg M. Szervezete, 2001. - 105 p., [8] t. : ill., színes ; 19 cm
Példányszám: 1000
ISBN 963-00-8957-2 fűzött : ár nélkül
376.42(73-2Hunter)(0:82-94)
[AN 916722]
MARC

ANSEL
UTF-812366 /2003.
   Tempus UM JEP 13020-98 on university enterprise partnership in Hungary with the support of the European Commission : final report, 1998-2001 / ed. by Nadine Burquel, Sándor Nagy, Mónika Rőfi ; [publ. by the] University of Debrecen, European Centre for Strategic Management of Universities. - [Debrecen] : Univ. of Debrecen, [2001]. - 95 p. ; 21 cm
ISBN 963-472-585-6 * fűzött : ár nélkül
378(439) *** 37.014.24(439)
[AN 912749]
MARC

ANSEL
UTF-812367 /2003.
   Természettudományok / ... szerk. Bánkuti Zsuzsanna, Ütőné Visi Judit. - Budapest : Raabe, 2001. - Cserelapos mappa (1. köt.-) : ill., részben színes ; 32 cm. - (Tanári kincsestár)
ISBN 963-86178-0-2 fűzetlen : ár nélkül
372.891(072) *** 372.850.4(072) *** 372.857(072) *** 372.853(072) *** 372.854(072)
[AN 911455]
MARC

ANSEL
UTF-812368 /2003.
   Tiszaújváros közoktatási ellátási körzet, 1997-2002 / [szerk. Pataki Imréné, Ráczné Kocsis Ilona, Bene Csaba] ; [kiad. Tiszaújváros Körzetközpontú Közoktatási Ellátási Körzet]. - [Tiszaújváros] : Tiszaújváros Körzetközpontú Közoktatási Ellátási Körzet, [2003]. - 36 p. : ill., színes ; 25 cm
Fűzött : ár nélkül
37.014(439-2Tiszaújváros) *** 351.851(439-2Tiszaújváros)
[AN 1039428]
MARC

ANSEL
UTF-812369 /2003.
Tompáné Balogh Mária (1956-)
   Kézikönyv az egészségtan 6. osztályosok számára készült tankönyvcsaládhoz / Tompáné Balogh Mária. - Celldömölk : Pauz-Westermann, 2003. - 35 p. : ill. ; 29 cm. - (Modul sorozat)
Borítócím: Egészségtan 6. : tanári kézikönyv
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-8334-67-3)
372.861.3(072)
[AN 1039569]
MARC

ANSEL
UTF-812370 /2003.
Tóthné Simon Zsuzsa
   Útmutató és tanmenetjavaslat Rajzolás és ábrázolás, az alkotás öröme 2. osztályos munkafüzethez / Tóthné Simon Zsuzsa. - Celldömölk : Apáczai, 2003. - 88 p. : ill., színes ; 21x29 cm
Fűzött : ár nélkül
372.4:74(072)
[AN 1039353]
MARC

ANSEL
UTF-812371 /2003.
   Tudományos fokozatok a környező országokban / [szerk. Tarnóczy Mariann] ; [az MTA "Magyar Tudományosság Külföldön" Elnöki Bizottságának kiadványa]. - Budapest : MTA M. Tudományosság Külföldön Elnöki Biz., 2001. - 41 p. ; 20 cm
Fűzött : ár nélkül
378.22(4-191) *** 378.22(4-11)
[AN 920150]
MARC

ANSEL
UTF-812372 /2003.
Várnagy Elemér (1930-)
   A hátrányos helyzet pedagógiája / Várnagy Elemér, Várnagy Péter. - [Budapest] : Corvinus, 2003. - 196 p. ; 20 cm. - (A hét szabad művészet könyvtára, ISSN 1219-073X)
Lezárva: 2002. jún. 30. - Bibliogr.: p. 140-142.
ISBN 963-9062-44-8 fűzött : ár nélkül
376.63
[AN 1039451]
MARC

ANSEL
UTF-812373 /2003.
   A vizuális nevelés pedagógiája a 6-12 éves korosztályban : [tankönyv] / Bakos Tamás [et al.]. - 3. kiad. - Budapest : Balassi, 2003. - 239 p., XXIV t. : ill., részben színes ; 29 cm. - (Vizuális kultúra, ISSN 1418-2661 ; 3.)
Bibliogr.: p. 235-239.
ISBN 963-506-534-5 fűzött : 2600,- Ft
371.3(075.8) *** 372.874 *** 37.036(075.8)
[AN 1039971]
MARC

ANSEL
UTF-812374 /2003.
Williams, Alex
   Holy spy : stories from Eastern Europe / by Alex Williams. - Budapest : Harmat ; Fearn : Christian Focus Publ., 2003. - 207 p. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9148-92-X fűzött : ár nélkülISBN 1-85792-906-3
371.386.8(4-11)"195/198"(0:82-94) *** 908.4-11"195/198"(0:82-94)
[AN 1039308]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

12375 /2003.
   50 éves a MEAFC, 1951-2001 / [szerkbiz. ... Mörk János ... et al.] ; [a dok. gyűjtésében közrem. Gavallér Pál, Kováts Attiláné]. - Miskolc : [ME], 2001. - 181 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Közread. a Miskolci Egyetem. - Borítócím: MEACF : 50. - Gerinccím: Ötven éves a MEACF, 1951-2001
ISBN 963-661-500-4 fűzött : ár nélkül
Miskolci Egyetemi Atlétikai és Futball Club.
796(439-2Miskolc)(091) *** 061.2(439-2Miskolc)
[AN 918103]
MARC

ANSEL
UTF-812376 /2003.
   100 éves a Monori Sportegyesület, 1901-2001 / [szerk. Németh László] ; [szerzők Asztalos Lajos et al.] ; [közread. a Monori Sportegyesület]. - Monor : Monori Sportegyes., 2001. - 60 p. : ill. ; 20 cm
Fűzött : ár nélkül
Monori Sportegyesület.
796(439-2Monor)(091) *** 061.2(439-2Monor)
[AN 911573]
MARC

ANSEL
UTF-812377 /2003.
   BEK-krónika : a Bajnokcsapatok Európa-kupája és a Bajnokok Ligája története, 1955-2001 / [fel. szerk. Hofmann Péter] ; [mtárs Lovász Tamás István] ; [kiad. a Futball '93 Kft.]. - Budapest : Futball '93, cop. 2001. - 928 p. ; 20 cm
Lezárva: 2001. nov. 15.
ISBN 963-00-8495-3 fűzött : ár nélkül
796.332(100)"1955/2001"(083.4) *** 061.2(4)
[AN 916802]
MARC

ANSEL
UTF-812378 /2003.
Durango, Tom
Bundesliga-Teams 2001/2002 (magyar)
   A Bundesliga csapatai 2001/2002 / Tom Durango ; [ford. Soós András, Szalay Tamás]. - Pécs : Alexandra, [2002]. - 144 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm
ISBN 963-368-137-5 fűzött : ár nélkül
796.332(430)"2001/2002" *** 796.332(436)"2001/2002" *** 061.2(430) *** 061.2(436)
[AN 919681]
MARC

ANSEL
UTF-812379 /2003.
Gerencsér Kinga
   Építőidomok / Gerencsér Kinga. - Budapest : Cser K., 2003. - 31 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Színes ötletek. Fajátékok,, ISSN 1588-7278 ; 4.)
ISBN 963-9445-78-9 fűzött : 598,- Ft
379.826 *** 745.51 *** 688.72
[AN 1039253]
MARC

ANSEL
UTF-812380 /2003.
Gyuricza Sándor
   Tormafölde sporttörténete, 1927-2003 / Gyuricza Sándor ; [kiad. Tormafölde Község Önkormányzatának Alapítványa]. - Tormafölde : Tormafölde Község Önkormányzatának Alapítványa, 2003. - 130 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-212-049-3 fűzött : ár nélkül
Tormafölde Sportegyesület.
796(439-2Tormafölde)(091) *** 061.2(439-2Tormafölde)TSE
[AN 1039288]
MARC

ANSEL
UTF-812381 /2003.
   "Kerekasztal lovagjai" : a Szűts József Általános Iskola kommunikációs kiadványa / [szerk. Hornyákné Sztanyik Magdolna]. - [Kiskunhalas] : [Szűts J. Ált. Isk.], [2002]. - 44 p. : ill. ; 21 cm
Példányszám: 200
Fűzött : ár nélkül
379.825-053.2
[AN 919165]
MARC

ANSEL
UTF-812382 /2003.
Klimke, Ingrid
Cavaletti: Dressur und Springen (magyar)
   Cavaletti: díjlovaglás, díjugratás / Ingrid Klimke, Reiner Klimke ; [ford. Agócs Mónika]. - Budapest : Mezőgazda, 2003, cop. 1999. - 141 p. : ill. ; 25 cm. - (Lovasakadémia, ISSN 1416-5422 ; 8.)
ISBN 963-286-029-2 kötött : ár nélkül
798.2
[AN 1040003]
MARC

ANSEL
UTF-812383 /2003.
   Klub 2000. - Budapest : Takács J., [2001]. - 80 p. : ill., színes ; 27 cm. - (Business class, ISSN 1587-6985)
Magyar és angol nyelven
ISBN 963-00-9079-1 * fűzött : ár nélkül
379.8 *** 061.237
[AN 918788]
MARC

ANSEL
UTF-812384 /2003.
Mátray Gyula
   Vadásztárcák és vadásztörténetek / Mátray Gyula. - [Pusztazámor] : DNM K., 2003. - 285 p. ; 19 cm. - (Magyar vadászírók klasszikusai, ISSN 1589-3294 ; 12.)
ISBN 963-9369-38-1 kötött : 2700,- Ft
799.2(0:82-94)
[AN 1039585]
MARC

ANSEL
UTF-812385 /2003.
Michael Schumacher (magyar)
   Michael Schumacher : hajtóerő / fotók Michel Comte ; szöveg Sabine Kehm ; [ford. Lénárt Attila]. - [Budapest] : Litkey, cop. 2003. - 73, [118] p. : ill., részben színes ; 27 cm
Borítócím: Schumacher : a Forma-1 legendás alakjának hiteles története
ISBN 963-210-762-4 kötött : 5980,- Ft
Schumacher, Michael
796.71(430)(092)Schumacher,_M.(084.12)
[AN 1039117]
MARC

ANSEL
UTF-812386 /2003.
   Mukiságok : válogatás a Testnevelés Tagozatos Általános Iskola tanulóinak írásaiból, 2001 / [... vál. és szerk. Hartmann-né Sajti Gabriella, Szegediné Wurm Judit]. - Újpest : Testnevelés Tagozatos Ált. Isk., 2001. - 99 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-00-7335-8 fűzött : ár nélkül
379.825-053.2 *** 894.511-822
[AN 912521]
MARC

ANSEL
UTF-812387 /2003.
Sándor Mihály
   A Loki (DMVSC, DVSC) : huszonöt év huszonöt labdarúgója / Sándor Mihály. - Szigetszentmiklós : Futballmédia Iroda, cop. 2001. - 231 p. : ill. ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 2.
ISBN 963-00-6923-7 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-00-6923-8)
Debreceni Vasutas Sport Club.
796.332(439-2Debrecen)DVSC(092)
[AN 913893]
MARC

ANSEL
UTF-812388 /2003.
Sterbetz István (1924-)
   Természetvédelmi elvárások a vadászetikában / Sterbetz István. - Eger : Educatio '98 Kft., 2003. - 48 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 46-47.
Fűzött : ár nélkül
799.2 *** 639.1 *** 174 *** 504.06
[AN 1039473]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

12389 /2003.
   3 sziget : Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma, Sárospatak, 2001. augusztus 17 - december 9. / Aknay János [et al.]. - Sárospatak : Rákóczi Múz., 2001. - 31 p. : ill., színes ; 30 cm. - (A sárospataki Rákóczi Múzeum füzetei, ISSN 0487-3890 ; 40.[!42.])
Kiállítási katalógus
Fűzött : ár nélkül
73/76(439)"200" *** 061.4(439-2Sárospatak)
[AN 917446]
MARC

ANSEL
UTF-812390 /2003.
   30 éves a rajztanárképzés Szombathelyen / [... szerk. Tóth Csaba, Kocsis Zsolt] ; [kiad. BDF Rajz Tanszék]. - [Szombathely] : BDF Rajz Tansz., [2002]. - [32] p. : ill., színes ; 17x24 cm
Fűzött : ár nélkül
73/76(439)"196/200" *** 378.637(439-2Szombathely) *** 372.874
[AN 917659]
MARC

ANSEL
UTF-812391 /2003.
   Akit ismertek a fák : id. Szabó István emlékére / [szerk. K. Peák Ildikó]. - Salgótarján : BBMK, 2003. - 159 p. : ill. ; 21 cm. - (Palócföld könyvek, ISSN 0209-7591)
Bibliogr.: p. 143-159.
ISBN 963-7284-36-2 fűzött : ár nélkül
Szabó István (1903-1992)
73(439)(092)Szabó_I.
[AN 1039303]
MARC

ANSEL
UTF-812392 /2003.
Alföldi Fotószalon (7.) (2001) (Szentes)
   VII. Alföldi Fotószalon : XXI. Dél-alföldi Fotószalon : 2001. Szentes / [rend. a Szentesi Művelődési Központ és a Szentesi Fotókör]. - Szentes : [Művel. Közp.], [2002]. - [16] p. : ill., részben színes ; 21 cm
Kiállítási katalógus
Fűzött : ár nélkül
77.04(439.14) *** 061.4(439-2Szentes)
[AN 912483]
MARC

ANSEL
UTF-812393 /2003.
Alföldi Tárlat (32.) (2001) (Békéscsaba)
   XXXII. Alföldi Tárlat : Békés Megyei Múzeumok Igazgatósága Munkácsy Mihály Múzeuma : Békéscsaba, 2001. augusztus 12 - szeptember 23. / [a kiállítás ... rendezője, valamint a katalógus szerkesztője Gyarmati Gabriella]. - [Békéscsaba] : [Munkácsy M. Múz.], [2002]. - 34 p. : ill., színes ; 29 cm
Példányszám: 300
ISBN 963-7219-42-0 fűzött : ár nélkül
73/76(439)"200" *** 061.4(439-2Békéscsaba)
[AN 920655]
MARC

ANSEL
UTF-812394 /2003.
Almási Tibor (1952-)
A másik Mattis Teutsch (angol)
   The other Mattis Teutsch / Tibor Almási ; [transl. by Betty Léb]. - Győr : Régió Art, 2001. - 104 p. : ill., főként színes ; 32 cm
Bibliogr.: p. 102-104. és a jegyzetekben. - Példányszám: 300
ISBN 963-00-7779-5 fűzött : ár nélkül
Mattis Teutsch János (1884-1960)
73/76(498)(=945.11)(092)Mattis_Teutsch_J.
[AN 917451]
MARC

ANSEL
UTF-812395 /2003.
Bálványos Huba (1938-)
   Vizuális megismerés, vizuális kommunikáció : [tankönyv] / Bálványos Huba, Sánta László ; [az illusztrációkat, ... a fotókat és reprodukciókat kész. Bálványos Huba]. - 4. kiad. - Budapest : Balassi, 2003. - 124 p., [28] t. : ill., részben színes ; 29 cm. - (Vizuális kultúra, ISSN 1418-2661 ; 1.)
ISBN 963-506-532-9 fűzött : 2500,- Ft
7.017(075.8) *** 316.77(075.8) *** 37.036(075.8)
[AN 1039968]
MARC

ANSEL
UTF-812396 /2003.
Bariska István (1943-)
   Kőszeg-hegyalja : látnivalók / [Bariska István]. - [Budapest] : TKM Egyes., 2001. - 16 p. : ill., színes ; 17 cm. - (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, ISSN 0139-245X ; 696.)
Példányszám: 2000. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-554-476-6 fűzött : ár nélkül
Kőszeghegyalja
72(439.111)(036)
[AN 911685]
MARC

ANSEL
UTF-812397 /2003.
Benedek József (1946-)
   Tér-idő folyamatok = Space-time process / Benedek József. - Budapest : [s.n.], 2002. - [28] p. : ill., színes ; 30 cm
Katalógus
Fűzött : ár nélkül
73(439)(092)Benedek_J.
[AN 1039414]
MARC

ANSEL
UTF-812398 /2003.
   Bilder aus der Stille : künstlerische Arbeiten von Parkinson-Patienten / [Hrsg. Ferenc Fornadi]. - [Budapest] : Eszter Rendezvényszervező Iroda, 2001. - 109 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 963-00-7503-2 fűzött : 42,10 DM
73/76(430) *** 616.858 *** 615.851.3
[AN 911637]
MARC

ANSEL
UTF-812399 /2003.
   Brit Noah : Noé Szövetsége : Zsidó Múzeum, Budapest, 2002. január 10 - február 8. = Brith Noah : Noah's Covenant / [a kiállítást rend. Bálványos Anna] ; [... kiad. Magyar Zsidó Kulturális Egyesület]. - [Budapest] : M. Zsidó Kult. Egyes., [2002]. - 51 p. : ill., színes ; 32 cm
ISBN 963-00-9296-4 fűzött : ár nélkül
73/76(439)"199/200" *** 061.4(439-2Bp.)"2002"
[AN 920613]
MARC

ANSEL
UTF-812400 /2003.
Bula Teréz
   Vidovszky Béla Helytörténeti Gyűjtemény : Városi Képtár, Gyomaendrőd / [írta és szerk. Bula Teréz] ; [kiad. a Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért]. - [Gyomaendrőd] : Közalapítvány Gyomaendrőd Vár. Közgyűjteményeiért, [2002]. - 27 p. : ill., főként színes ; 22x30 cm
Fűzött : ár nélkül
Vidovszky Béla Helytörténeti Gyűjtemény - Városi Képtár (Gyomaendrőd)
73(439-2Gyomaendrőd) *** 75(439-2Gyomaendrőd) *** 069(439-2Gyomaendrőd)(036)
[AN 920673]
MARC

ANSEL
UTF-812401 /2003.
Buzási Enikő
   Mányoki Ádám, 1673-1757 : monográfia és oeuvre-katalógus / Buzási Enikő. - Budapest : MNG, 2003. - 473 p. : ill., részben színes ; 31 cm. - (A Magyar Nemzeti Galéria kiadványai, ISSN 0231-2387 ; 2003/2.)
Bibliogr.: p. 441-462.
ISBN 963-7432-85-X kötött : ár nélkül
Mányoki Ádám (1673-1757)
75(439)(092)Mányoki_Á.
[AN 1039239]
MARC

ANSEL
UTF-812402 /2003.
Buzási Enikő
Mányoki Ádám, 1673-1757 (német)
   Ádám Mányoki, 1673-1757 : Monographie und Oeuvrekatalog / Enikő Buzási ; [aus dem Ungarischen Anikó Harmath]. - Budapest : Ung. Nationalgalerie, 2003. - 473 p. : ill., részben színes ; 31 cm. - (Veröffentlichungen der Ungarischen Nationalgalerie, ISSN 0864-7283 ; 2003/1.)
Bibliogr.: p. 441-463.
ISBN 963-7432-86-8 kötött : ár nélkül
Mányoki Ádám (1673-1757)
75(439)(092)Mányoki_Á.
[AN 1039237]
MARC

ANSEL
UTF-812403 /2003.
Deim Pál (1932-)
Művek (vál.)
   Deim Pál gyűjteményes kiállítása : [a szentendrei MűvészetMalom, ... 2001. szeptember 19 - október 27.] = The collective exhibition of Pal Deim / [a kiállítást rend. és a katalógust szerk. ... Deim Pál és Kolozsváry Marianna]. - Szentendre : MűvészetMalom és Teátrum, 2002. - 47 p. : ill., színes ; 29 cm
Fűzött : ár nélkül
75(439)(092)Deim_P. *** 061.4(439-2Szentendre)
[AN 1039637]
MARC

ANSEL
UTF-812404 /2003.
Dobosy László
   Ózd-Szentsimon és műemlék temploma / [írta és fotózta f. Dobosy László] ; [... közread. Ózd Város Önkormányzata ...]. - Ózd : Önkormányzat, 2001. - 26 p. : ill., színes ; 17 cm
Példányszám: 5000. - Összefoglalás angol és német nyelven
Fűzött : ár nélkül
Ózd. Szentsimon
726.54(439-2Ózd-Szentsimon)(036) *** 908.439-2Ózd-Szentsimon
[AN 912779]
MARC

ANSEL
UTF-812405 /2003.
   EEpromCrash : glottis : [kiállítás ... Millenáris Fogadó 2003/03/25-04/25 Budapest] / Zimmermann István [et al.] ; [Benedek Nóra kiállítás-szerkesztő ...]. - Budapest : Millenáris Kht., 2003. - 27 p. : ill., színes ; 30 cm
Magyar, olasz és angol nyelven
Fűzött : ár nélkül
73(439)(092)Zimmermann_I. *** 061.4(439-2Bp.)"2003"
[AN 1039422]
MARC

ANSEL
UTF-812406 /2003.
Európa fejedelmi udvaraiban : Mányoki Ádám (angol)
   In Europe's princely courts : Ádám Mányoki : actors and venues of a portraitist's career : exhibition at the Hungarian National Gallery, 14 March - 24 August 2003 / [ed. Enikő Buzási]. - Budapest : Hung. Nat. Gallery, 2003. - 112 p. : ill., főként színes ; 30 cm. - (Publications by the Hungarian National Gallery, ISSN 0864-7291 ; 2003/1.)
Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött : ár nélkül
Mányoki Ádám (1673-1757)
75(439)(092)Mányoki_Á. *** 061.4(439-2Bp.)"2003"
[AN 1039241]
MARC

ANSEL
UTF-812407 /2003.
   Európa fejedelmi udvaraiban : Mányoki Ádám : egy arcképfestő-pálya szereplői és helyszínei : kiállítás a Magyar Nemzeti Galériában, 2003. március 14 - augusztus 24. / [a katalógust szerk. Buzási Enikő]. - Budapest : MNG, 2003. - 112 p. : ill., főként színes ; 30 cm. - (A Magyar Nemzeti Galéria kiadványai, ISSN 0231-2387 ; 2003/1.)
Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött : ár nélkül
Mányoki Ádám (1673-1757)
75(439)(092)Mányoki_Á. *** 061.4(439-2Bp.)"2003"
[AN 1039240]
MARC

ANSEL
UTF-812408 /2003.
Fehér László (1953-)
Művek (vál.)
   Fehér : [Műcsarnok, 2001. december 13 - 2002. január 13.] / [a kiállítást rend. ... Jerger Krisztina]. - [Budapest] : [Műcsarnok], [2001]. - 116 p. : ill., részben színes ; 30 cm
A bev. és a képaláírások angol és német nyelven is
ISBN 963-9115-71-1 fűzött : ár nélkül
75(439)(092)Fehér_L. *** 061.4(439-2Bp.)"2001"
[AN 919899]
MARC

ANSEL
UTF-812409 /2003.
   Feketén fehéren : grafika : [2001. január 23 - február 18., Műcsarnok] = In black and white / [a katalógust szerk. és a kiállítást rend. Gelencsér Rothman Éva]. - [Budapest] : [Műcsarnok] : [MAOE], 2001. - 316 p. : ill. ; 30 cm
Közread. a Műcsarnok és a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete
Fűzött : ár nélkül
76(439) *** 741(439) *** 061.4(439-2Bp.)"2001"
[AN 919520]
MARC

ANSEL
UTF-812410 /2003.
   A festészet vége? : Olof Palme Ház, 2003. május 22 - június 8. / [rend. a] Magyar Festők Társasága, Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete. - [Budapest] : M. Festők Társ., [2003]. - 78 p. : ill., színes ; 23 cm
Kiállítási katalógus. - Magyar és angol nyelven
ISBN 963-210-613-X fűzött : ár nélkül
75(439)"199/200" *** 061.4(439-2Bp.)"2003"
[AN 1039676]
MARC

ANSEL
UTF-812411 /2003.
   Festői látásmód / [közread. a] St.art Galéria. - [Budapest] : St.art Galéria, [2003]. - 2 db : ill., színes ; 21 cm
Kiállítássorozat
Fűzött : ár nélkül
75(439)"200" *** 75.01 *** 061.4(439-2Bp.)"2002/2004"
[AN 1039627]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], 2002. szeptember 9 - 2003. június 26 : Veszelszky Béla, Nádler István, Lajta Gábor, Halász András, Kovács Lola, Konkoly Gyula, Szűcs Attila, Szoló Ákos. - [20] p.
75(439)"200" *** 75.01 *** 061.4(439-2Bp.)"2002/2003"
[AN 1039628] MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], 2003. szeptember 8 - 2004. június 24 : Károlyi Zsigmond, Raffai Réka, Jánossy Ferenc, Kósa János, Kőnig Frigyes, Hajdú Kinga, Haász István, Losonczy István. - [20] p.
75.01 *** 061.4(439-2Bp.)"2002/2003"
[AN 1039629] MARC

ANSEL
UTF-812412 /2003.
   "Folyamat Társaság" : art contemporain hongrois, Budapest : du 23 octobre au 2 novembre 2001 : Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, ... Genève / [éd. Tamás Oláh]. - [Budapest] : [Folyamat Társ.], [2001]. - 28 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Kiállítási katalógus. - Rend., közread. a Folyamat Társaság
ISBN 963-00-7961-5 fűzött : ár nélkül
73/76(439)"199/200" *** 77.04(439)"199/200" *** 061.28(439-2Bp.)Folyamat_Társaság *** 061.4(494-2Genève)
[AN 917498]
MARC

ANSEL
UTF-812413 /2003.
Fröhlich Róbert (1965-)
   A Dohány utcai zsinagóga = The Dohány Street Synagogue = Die Synagoge in der Dohány Strasse / [szerzők Fröhlich Róbert, Csíkhelyi Attila, Kálmán Kálmán] ; [fotók Badits Gaston]. - [Budapest] : [BZSH], 2002. - [52] p. : ill., főként színes ; 24 cm
Közread. a Budapesti Zsidó Hitközség
Fűzött : ár nélkül
726.3(439-2Bp.)
[AN 1038568]
MARC

ANSEL
UTF-812414 /2003.
   Gulácsy Lajos (1882-1932) emlékezete : III. Szekszárdi Festészeti Triennálé : 2002. október 26. - 2003. január 5. / [fel. szerk. Kováts Albert] ; [rend. a] Művészetek Háza, Magyar Festők Társasága. - [Budapest] : M. Festők Társ., [2003]. - 111 p. : ill., színes ; 30 cm
Kiállítási katalógus. - Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.: p. 38-39.
ISBN 963-204-218-2 fűzött : ár nélkül
Gulácsy Lajos (1882-1932)
75(439)(092)Gulácsy_L. *** 75(439)"200" *** 061.4(439-2Szekszárd)
[AN 1039655]
MARC

ANSEL
UTF-812415 /2003.
Gulyás Judit (1961-)
Művek (vál.)
   Gulyás Judit. - [Pilisszentlászló] : [Magánkiad.], [2003]. - 38 p. : ill., színes ; 29 cm
Katalógus. - Magyar és angol nyelven. - Példányszám: 500
Fűzött : ár nélkül
745.52(439)(092)Gulyás_J.
[AN 1039636]
MARC

ANSEL
UTF-812416 /2003.
   Hajó : 2002. december 19 - 2003. január 12. / [fel. szerk. Kováts Albert] ; [rend. a] Magyar Festők Társasága, Vigadó Galéria. - [Budapest] : M. Festők Társ., [2003]. - 86 p. : ill., színes ; 23 cm
Kiállítási katalógus. - A bev. angol nyelven is
ISBN 963-204-842-3 fűzött : ár nélkül
75(439)"200" *** 061.4(439-2Bp.)"2002/2003"
[AN 1039677]
MARC

ANSEL
UTF-812417 /2003.
Hegyi Lóránd (1954-)
   Nádler István / Hegyi Lóránd ; [közread. a Műcsarnok]. - [Budapest] : Műcsarnok, [2002]. - 381, [2] p. : ill., főként színes ; 31 cm
Megj. a Műcsarnokban 2001. jún. 1 - júl. 8. között tartott kiállítás alkalmából. - Magyar és angol nyelven
ISBN 963-9115-61-4 kötött : ár nélkül
Nádler István (1938-)
75(439)(092)Nádler_I. *** 061.4(439-2Bp.)"2001"
[AN 919524]
MARC

ANSEL
UTF-812418 /2003.
Hufenus, Bruno
   Szerkezetek és alakzatok = Strukturen und Figuren = Structures and figures / Bruno Hufenus ; [rend., közread. a] Déri Múzeum. - Debrecen : Déri Múz., cop. 2001. - 26 p. : ill., színes ; 21x21 cm
Kiállítási katalógus
ISBN 963-7218-36-X * fűzött : ár nélkül
76(494)(092)Hufenus,_B. *** 061.4(439-2Debrecen)
[AN 913126]
MARC

ANSEL
UTF-812419 /2003.
   Ifj. Szabó István szobrászművész / [szerk. Fecske András] ; [... kiad. Hollósy Galéria ...]. - Budapest : Hollósy Galéria, 2001. - 147 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 963-00-8578-X kötött : ár nélkül
Szabó István (ifj.) (1927-)
73(439)(092)Szabó_I.,_ifj.
[AN 917591]
MARC

ANSEL
UTF-812420 /2003.
   Iparművészet : [... kiállítás 2001. április 12 - május 4., Műcsarnok, Budapest] / [a kiállítást rend. Mayer Marianna és Szőke Imre] ; [a katalógust szerk. Laczkó Ibolya]. - [Budapest] : [MAOE] : [Műcsarnok], 2001. - 267, [2] p. : ill., főként színes ; 30 cm
Közread. a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete és a Műcsarnok
ISBN 963-9115-58-4 fűzött : ár nélkül
745(439) *** 061.4(439-2Bp.)"2001"
[AN 919561]
MARC

ANSEL
UTF-812421 /2003.
István Mária (1953-)
   Mesterség és művészet az ókorban és a korai középkorban : [a Magyar Iparművészeti Egyetem tankönyve] / István Mária. - Budapest : M. Iparműv. Egy., 2002. - 156 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 137-140.
ISBN 963-7164-72-3 fűzött : ár nélkül
7(100)".../09"(075.8) *** 745(100)".../09"(075.8)
[AN 1039696]
MARC

ANSEL
UTF-812422 /2003.
Károlyi Zsigmond (1952-)
   I.K.E.M.XX : [Ismeretlen Kelet-Európai Művész a XX. századból] / Károlyi Zsigmond fotós munkái és írásai ; Tandori Dezső előszavával. - [Kecskemét] : M. Fotográfiai Múz., 2003. - 187 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (A magyar fotográfia történetéből, ISSN 1217-1549 ; 28.)
Bibliogr.: p. 182-185. - Képjegyzék: p. 186-187.
ISBN 963-8383-38-0 kötött : ár nélkül
77.04(439)(092)Károlyi_Zs. *** 77.01
[AN 1039652]
MARC

ANSEL
UTF-812423 /2003.
Kling József (1946-)
Művek (vál.)
   Kling József. - Kaposvár : Kling J., 2002. - 35 p. : ill., színes ; 30 cm
Katalógus. - A bev. angol és német nyelven is
ISBN 963-440-658-0 fűzött : ár nélkül
73(439)(092)Kling_J. *** 061.4(439-2Kaposvár)
[AN 919920]
MARC

ANSEL
UTF-812424 /2003.
Koncz Gábor
   Budapest, a Magyar Kultúra Alapítvány székháza / [Koncz Gábor]. - [Budapest] : TKM Egyes., 2001. - 16 p : ill., részben színes ; 17 cm. - (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, ISSN 0139-245X ; 706.)
Példányszám: 4000. - Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 963-554-490-1 fűzött : ár nélkül
72(439-2Bp.)(036)
[AN 911691]
MARC

ANSEL
UTF-812425 /2003.
Köpöczi Rózsa
   Szőnyi István Emlékmúzeum / [írta Köpöczi Rózsa] ; [kiad. a Szőnyi István Alapítvány]. - Zebegény : Szőnyi István Alapítvány, 2002. - [27] p. : ill., részben színes ; 24 cm
Magyar, német és angol nyelven
ISBN 963-04-6746-1 fűzött : ár nélkül
Szőnyi István Emlékmúzeum (Zebegény)
75(439)(092)Szőnyi_I. *** 069(439-2Zebegény)
[AN 1039914]
MARC

ANSEL
UTF-812426 /2003.
   Kortárs egyházművészeti kiállítás : Moldvay Győző Galéria, Hatvan, 2003. augusztus 20 - 2003. szeptember 26. / [kiad. a Grassalkovich Művelődési Központ és Társintézményei]. - Hatvan : Grassalkovich Műv. Közp. és Társintézményei, 2003. - 24 p. : ill., színes ; 30 cm
Katalógus
Fűzött : ár nélkül
73/76(439)"200" *** 7.046.3 *** 246 *** 061.4(439-2Hatvan)
[AN 1039412]
MARC

ANSEL
UTF-812427 /2003.
Kovács-Gombos Gábor (1955-)
   Oltárképek, 1999-2001 / Kovács-Gombos Gábor ; [a katalógust szerk. ... Weinberger Ágnes és Martos Gábor]. - [Sopron] : [Magánkiad.], [2002]. - [16] p. : ill. színes ; 20x20 cm
Fűzött : ár nélkül
75(439)(092)Kovács-Gombos_G.
[AN 920625]
MARC

ANSEL
UTF-812428 /2003.
Laborcz Flóra, B. (1947-)
Művek (vál.)
   B. Laborcz Flóra. - [Budapest] : [s.n.], [2003]. - [20] p. : ill., színes ; 30 cm
Katalógus. - A bevezetőt Mezei Ottó írta. - Magyar és angol nyelven
Fűzött : ár nélkül
73(439)(092)Laborcz_F.,_B.
[AN 1039418]
MARC

ANSEL
UTF-812429 /2003.
Lelkes István (1937-)
   Kajári Gyula emléke / kész. Lelkes István ; [kiad. a Veszprém Megyei Pedagógiai Intézet és a Kajári Emlékalapítvány]. - Veszprém : VMPI : Kajári Emlékalapítvány, 2001. - 21 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-8444-49-5 fűzött : ár nélkül
Kajári Gyula (1926-1995)
741(439)(092)Kajári_Gy.
[AN 917470]
MARC

ANSEL
UTF-812430 /2003.
Lovas Csilla
   A régi vármegyeháza világa : a Wosinsky Mór Megyei Múzeum állandó kiállítása / [a kiállítást rend. és a vezetőt írta Lovas Csilla]. - Szekszárd : Wosinsky M. Múz., 2001. - 31 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
Wosinsky Mór Megyei Múzeum (Szekszárd)
725.13(439-2Szekszárd)(091) *** 069(439-2Szekszárd)
[AN 919751]
MARC

ANSEL
UTF-812431 /2003.
Marsi László
Művek (vál.)
   Marsi László. - [Budapest] : Marsi L., 2002. - [16] p. : ill., színes ; 34 cm
Katalógus. - A bev. és a képaláírások angol nyelven is. - Példányszám: 500
ISBN 963-440-725-0 fűzött : ár nélkül
75(439)(092)Marsi_L. *** 061.4(439-2Bp.)"2002"
[AN 918782]
MARC

ANSEL
UTF-812432 /2003.
   The masters of graphic arts : 6th International Biennial of Drawing and Graphic Arts : Győr, 15th September 2001 - 31st October 2001 = A grafikai művészetek mesterei : 6. Nemzetközi Rajz- és Grafikai Biennálé : Győr, 2001. szeptember 15 - 2001. október 31. / [ed. by Júlia N. Mészáros] ; [org. ... Municipal Museum of Arts]. - [Győr] : Municipal Mus. of Arts, [2001]. - 135 p. : ill. ; 30 cm
Fűzött : ár nélkül
76(100) *** 741(100) *** 061.4(439-2Győr)
[AN 919898]
MARC

ANSEL
UTF-812433 /2003.
Mátéffy Balázs
   Koronázó Főtemplom, Budapest / [szöveg Mátéffy Balázs] ; [fotó Mudrák Attila]. - [Budapest] : Corvinus, [2002]. - [24] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-9062-45-6 fűzött : ár nélkül
726.54(439-2Bp.)(036)
[AN 917508]
MARC

ANSEL
UTF-812434 /2003.
Matolay Mária Magdolna
   A délkelet-dunántúli cigányság építkezése és lakáshasználata / Matolay Mária Magdolna. - Szekszárd : Romológiai Kutint., 2001. - 136 p. : ill. ; 22 cm. - (Studia minoritatum, ISSN 1586-1120 ; 3.)
Bibliogr.: p. 85-87. - Összefoglalás angol, cigány és német nyelven
ISBN 963-00-8341-8 fűzött : ár nélkül
72.031.4(439.11)(=914.99) *** 316.347(=914.99)(439.11) *** 39(=914.99)(439.11)
[AN 911296]
MARC

ANSEL
UTF-812435 /2003.
   Média Modell : intermédia, új képfajták, interaktív technikák : [2000. augusztus 31 - 2000. szeptember 24, Műcsarnok] = Media Model : intermedia, new image genres, interactive techniques / [... rend. Peternák Miklós, Angel Judit] ; [szerk. ... Erős Nikolett]. - [Budapest] : [MAOE : [Műcsarnok], cop. 2001. - 291 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Közread. a Műcsarnok és a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete
ISBN 963-00-6969-5 fűzött : ár nélkül
73/76(100)"199/200" *** 061.4(439-2Bp.)"2000"
[AN 919509]
MARC

ANSEL
UTF-812436 /2003.
Mengyán András (1945-)
   Varázslatos transzparencia : [Fővárosi Képtár - Kiscelli Múzeum ... Budapest ... 2003. május 8 - június 8.] = Magic transparency : [The Municipal Picture Galery - Museum Kiscelli ...] / Mengyán András ; [a kiállítást rend. Fitz Péter]. - Budapest : Főv. Képtár - Kiscelli Múz., 2003. - 30 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Fővárosi Képtár katalógusai, ISSN 1416-4922 ; 123.)
ISBN 963-210-144-8 fűzött : ár nélkül
73/76(439)Mengyán_A. *** 061.4(439-2Bp.)"2003"
[AN 1039342]
MARC

ANSEL
UTF-812437 /2003.
Mihucz Ildikó, Sz
   Szamos menti műemlékek / [Szatmáriné Mihucz Ildikó]. - [Budapest] : TKM Egyes., 2001. - 16 p. : ill., főképp színes ; 17 cm. - (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, ISSN 0139-245X ; 697.)
Példányszám: 2000. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-554-476-6)
72(439.161)(036)
[AN 911689]
MARC

ANSEL
UTF-812438 /2003.
   Monumentum : [Nádor Galéria, 2001. október 31 - december 1.] / [szöveg Kenyeres Ibolya] ; [rend., közread. a] Belvárosi Művészek Társasága. - [Budapest] : Belvárosi Művészek Társ., [2003]. - [67] p. : ill., főként színes ; 22 cm
Kiállítási katalógus. - Magyar és angol nyelven
ISBN 963-202-399-4 kötött : ár nélkül
73/76(439)"200" *** 72(439-2Bp.) *** 061.4(439-2Bp.)"2001"
[AN 1039641]
MARC

ANSEL
UTF-812439 /2003.
Mulasics László (1954-2001)
Művek (vál.)
   Mulasics László kiállítása : Fővárosi Képtár, Kiscelli Múzeum : [2002. július 11 - szeptember 1.] / [a kiállítást rend. ... Fitz Péter]. - [Budapest] : [BTM], 2002. - [68] p. : ill., színes ; 30 cm. - (Fővárosi Képtár katalógusai, ISSN 1416-4922 ; 120.)
A bev. tanulmányok angol és német nyelven is. - Fordítása: Fővárosi Képtár katalógusai, ISSN 1416-4922
ISBN 963-9340-15-4 fűzött : ár nélkül
75(439)(092)Mulasics_L. *** 061.4(439-2Bp.)"2002"
[AN 1039607]
MARC

ANSEL
UTF-812440 /2003.
   A numizmatika és a társtudományok IV : konferencia Esztergomban, 1999. október 1-3. / [szerk. Torbágyi Melinda] ; [rend., közread. a] ... Magyar Nemzeti Múzeum, Magyar Numizmatikai Társulat. - [Budapest] : Argumentum : MNM : M. Numizmatikai Társ., [2002]. - 259 p. : ill. ; 23 cm
Előadások. - Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-446-236-7 fűzött : 2300,- Ft
737 *** 93/99 *** 904(439) *** 061.3(439-2Esztergom)
[AN 1039341]
MARC

ANSEL
UTF-812441 /2003.
Országos Fotóművészeti Kiállítás, (2001) (Budapest)
   Országos Fotóművészeti Kiállítás : Fotószalon, 2001 : [2001. május 18 - június 4., Műcsarnok, Budapest] = Hungarian photography : photo salon, 2001 / [a kiállítást rend. és a katalógust szerk. Gelencsér Rothman Éva]. - [Budapest] : [Műcsarnok] : [M. Fotóművészek Szövets.], [2001]. - 184 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Közread. a Műcsarnok és a Magyar Fotóművészek Szövetsége. - Fotóművészet (borító- és gerinccím)
ISBN 963-9115-59-2 fűzött : ár nélkül
77.04(100) *** 061.4(439-2Bp.)"2001"
[AN 919494]
MARC

ANSEL
UTF-812442 /2003.
   Orvos András. - [Vác] : [Magánkiad.], 2001. - 40 p., [16] t. : ill., részben színes ; 18 cm
Bibliogr.: p. 34-40.
Fűzött : ár nélkül
Orvos András (1939-)
75(439)(092)Orvos_A.
[AN 920198]
MARC

ANSEL
UTF-812443 /2003.
Radácsi Judit, L.
   A Gömöri Múzeum és a Holló László Galéria Putnokon / L. Radácsi Judit, B. Galambosi Edina. - Putnok : [Holló L. Galéria], 2002. - 57 p. : ill. ; 21 cm. - (Alkotók és alkotások, ISSN 1417-233X ; 8.)
ISBN 963-00-8789-8 fűzött : ár nélkül
Holló László Galéria (Putnok)
Gömöri Múzeum (Putnok)
069(439-2Putnok)(091)
[AN 919759]
MARC

ANSEL
UTF-812444 /2003.
   A rajzolás természete : szakmai tanácskozás a XI. Országos Rajzbiennálén / [szerk. Butak András]. - [Budapest] : M. Grafikusműv. Szövets., 2003. - 51 p. : ill. ; 21 cm
A Magyar Grafikusművészek Szövetsége, A Magyar Grafikáért Alapítvány és a Nógrád Megyei Múzeumok Igazgatósága rendezésében 2002. nov. 23-án Salgótarjánban tartott szakmai tanácskozás anyaga. - Példányszám: 400
ISBN 963-206-705-3 fűzött : ár nélkül
741.01 *** 061.3(439-2Salgótarján) *** 061.4(439-2Salgótarján)
[AN 1039674]
MARC

ANSEL
UTF-812445 /2003.
Sóváradi Valéria (1950-)
   Festmények, 2000-2002 = Paintings, 2000-2001 / Sóváradi Valéria. - [Budapest] : [Magánkiad.], [2003]. - 51 p. : ill., színes ; 12x14 cm
ISBN 963-430-161-4 fűzött : ár nélkül
75(439)(092)Sóváradi_V.
[AN 1039640]
MARC

ANSEL
UTF-812446 /2003.
Szabó Béla (1963-)
   Negyven / Szabó Béla. - Öttevény : Szabó B., 2003. - [20] p. : ill. ; 29 cm
A bev. német nyelven is. - Bibliogr.: p. [20].
ISBN 963-430-523-7 fűzött : ár nélkül
77.04(439)(092)Szabó_B.
[AN 1039350]
MARC

ANSEL
UTF-812447 /2003.
   A szécsényi Múzeum Baráti Kör negyedszázados története, 1977-2001 / [kiadványszerk. H. Bakos Marianna]. - Szécsény : Antal Károly Honismereti Alapítvány : Múz. Baráti Kör, 2001. - 171 p. ; 21 cm. - (Szécsényi honismereti kiskönyvtár, ISSN 0237-8043 ; 10.)
Példányszám: 250
Fűzött : ár nélkül
Magyar Mezőgazdasági Múzeum Baráti Köre. Szécsényi Helyi Csoport.
069(439-2Szécsény) *** 061.2(439-2Szécsény)(091)
[AN 920121]
MARC

ANSEL
UTF-812448 /2003.
   A szegedi székesegyház / szerk. Ábrahám István és Zombori István ; [a fényképeket ... kész. Dömötör Mihály] ; [kiad. a Szegedi Székeskáptalan]. - Szeged : Szegedi Székeskáptalan, 2001. - 191 p., [24] t. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 963-00-8004-4 fűzött : ár nélkül
Szeged
726.54(439-2Szeged)
[AN 914978]
MARC

ANSEL
UTF-812449 /2003.
Székely Imre
   Budapest, a Rákócziánum és a Krisztus Király templom / [Székely Imre]. - [Budapest] : TKM Egyes., 2001. - 16 p. : ill., színes ; 17 cm. - (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, ISSN 0139-245X ; 707.)
Példányszám: 4000
ISBN 963-554-491-X fűzött : ár nélkül
726.54(439-2Bp.)(036) *** 373.552(439-2Bp.)(036)
[AN 911695]
MARC

ANSEL
UTF-812450 /2003.
Téli Tárlat, (2001) (Vác)
   Téli Tárlat : 2001, Vác / [... rend. Zubovits Győrkös Erzsébet és Hársfalvi Gabi]. - Vác : [Madách I. Művel. Közp.], 2001. - 44 p. : ill. ; 20 cm
Katalógus. - Rend., közread. a Madách Imre Művelődési Központ
Fűzött : ár nélkül
73/76(439)"200" *** 77.04(439)"200" *** 061.4(439-2Vác)
[AN 912484]
MARC

ANSEL
UTF-812451 /2003.
Téli Tárlat, (2002) (Vác)
   Téli Tárlat, 2002 / [a kiállítást rend. Köpöczi Rózsa, Németh Árpád] ; [a katalógust szerk. Köpöczi Rózsa]. - [Vác] : [Madách I. Művel. Közp.], [2003]. - 41 p. : ill. ; 23 cm
Közread. a váci Madách Imre Művelődési Központ
Fűzött : ár nélkül
73/76(439)"200" *** 77.04(439)"200" *** 061.4(439-2Vác)
[AN 1039643]
MARC

ANSEL
UTF-812452 /2003.
Tellinger István (1940-)
Művek (vál.)
   Tellinger István / [a kiállítást rend. Dobrik István]. - [Miskolc] : [MG Vár. Műv. Múz.], 2001. - [48] p. : ill., főként színes ; 34 cm
Megj. a Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeumban 2001. ápr. 12-től máj. 13-ig tartott kiállítás alkalmából. - A bev. angol nyelven is. - Bibliogr.: p. [40]. - Példányszám: 800
ISBN 963-00-6177-5 fűzött : ár nélkül
75(439)(092)Tellinger_I. *** 061.4(439-2Miskolc)
[AN 920743]
MARC

ANSEL
UTF-812453 /2003.
   Tisztelet a mestereknek : Insula Szigetszentmiklósi Alkotóművészek Egyesületének kiállítása / [szerk. ... Nádasdy András]. - [Szigetszentmiklós] : [Önkormányzat], 2003. - 36 p. : ill., részben színes ; 27 cm
Közread. Szigetszentmiklós Város Önkormányzata. - Katalógus
Fűzött : ár nélkül
73/76(439-2Szigetszentmiklós)(092) *** 061.28(439-2Szigetszentmiklós) *** 061.4(439-2Szigetszentmiklós)
[AN 1039344]
MARC

ANSEL
UTF-812454 /2003.
Torma Anna (1952-)
   Embroideries, 2001-2002 / Anna Torma. - [Budapest] : [Magánkiad.], [2003]. - [24] p. : ill., színes ; 25 cm
Katalógus. - A kiállítást 2002 augusztusában a Vigadó Galériában rendezték. - A bev. magyar nyelven is
Fűzött : ár nélkül
746.3(439)(092)Torma_A. *** 061.4(439-2Bp.)"2002"
[AN 1039638]
MARC

ANSEL
UTF-812455 /2003.
Tóth Attila
   Ópusztaszer, Megyék Történelmi Szoborparkja / [írta és szerk. Tóth Attila] ; [kiad. az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark Kht.]. - [Ópusztaszer] : Ópusztaszeri Nemz. Tört. Emlékpark Kht., [2002]. - 24 p. : ill., színes ; 15 cm
Fűzött : ár nélkül
Ópusztaszer
725.945(439-2Ópusztaszer)
[AN 1038474]
MARC

ANSEL
UTF-812456 /2003.
Tóth Csaba (1959-)
   Ars Hungarica : Tóth Csaba képinterpretációi. - [Szombathely] : Yellow Design, [2002]. - [24] p. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött : ár nélkül
75(439)(092)Tóth_Cs.
[AN 918286]
MARC

ANSEL
UTF-812457 /2003.
Tóth Csaba (1959-)
   Interpretációk, 1991-2001 / Tóth Csaba. - [Szombathely] : Yellow Design, [2002]. - [32] p. : ill. ; 30 cm
Fűzött : ár nélkül
75(439)(092)Tóth_Cs.
[AN 918283]
MARC

ANSEL
UTF-812458 /2003.
   Vadász György / [szerk. Jankovich Valéria]. - [Budapest] : Kijárat, 2003. - 173, [2] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9529-05-2 fűzött : 4500,- Ft
Vadász György (1933-)
72(439)(092)Vadász_Gy.
[AN 1039524]
MARC

ANSEL
UTF-812459 /2003.
Varga Katalin
   The Budapest Cave Church / Katalin Varga ; [transl. by Justin Scott] ; [phot. István Takács et al.]. - Tata : K. Varga, 2001. - 83 p. : ill., részben színes ; 21x22 cm
Bibliogr.: p. 81-82.
ISBN 963-440-517-7 kötött : ár nélkül
726.54(439-2Bp.)(036)
[AN 918439]
MARC

ANSEL
UTF-812460 /2003.
   VI. Renée : fém-tér : folyamatok a térben : tér és folyamatok : metal-space : processes in space : space and processes / [... szerk. Benedek József] ; [rend., közread. a] Renée Művészeti Társaság. ; VII. Renée : indíttatások és kontextusok : kiállítás és szimpózium : impulses and contexts. - Budapest : Renée Műv. Társ., 2003. - 79 p. : ill., színes ; 30 cm
A Budapesten 2001-ben és 2002-ben tartott rendezvények anyaga. - Borítócím: Tér és folyamatok, indíttatások és kontextusok
Fűzött : ár nélkül
73/76(439)"200" *** 061.4(439-2Bp.)"2001/2002" *** 061.3(439-2Bp.)"2001/2002"
[AN 1039410]
MARC

ANSEL
UTF-812461 /2003.
Vilhelm Károly (1943-)
Művek (vál.)
   Vilhelm Károly kiállítása : Arad, Delta Galéria, 2001. 09. 29. - [S.l.] : [s.n.], [2002]. - 19 p. : ill., színes ; 30 cm
Katalógus. - A bev. francia nyelven is
Fűzött : ár nélkül
75(439)(092)Vilhelm_K. *** 061.4(498-2Arad)
[AN 912459]
MARC

ANSEL
UTF-812462 /2003.
Vörös András (1955-)
   Közelítés / Vörös András. - Zselickislak : Vörös A., [2001]. - [52] p. : ill., színes ; 11x12 cm
Kiállítási katalógus
Fűzött : ár nélkül
77.04(439)(092)Vörös_A. *** 73/76(439)(092)Vörös_A. *** 061.4(439-2Kaposvár)
[AN 912070]
MARC

ANSEL
UTF-812463 /2003.
Vörös Jenő (1931-)
   Képtár / Vörös Jenő. - [S.l.] : [s.n.], [2003]. - 26 p. : ill., főként színes ; 32 cm
Fűzött : ár nélkül
75(439)(092)Vörös_J.
[AN 1039343]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

12464 /2003.
Endes Mihály
   A Debreceni Jazznapok 30 éve / Endes Mihály ; [kiad. Debreceni Kulturális és Fesztiválközpont Kft.]. - Debrecen : Debreceni Kult. és Fesztiválközp. Kft., 2001. - 110 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 963-00-7136-3 fűzött : 580,- Ft
78.067.26.036.5 *** 061.7(439-2Debrecen)(091)
[AN 911570]
MARC

ANSEL
UTF-812465 /2003.
   Jókedvű a honvéd : katonanóták, menetdalok / [dalválogatás és zenei szerkesztés Soós Sándor] ; [kiad. a Honvéd Vezérkar Személyügyi Csoportfőnöksége]. - [Budapest] : Zrínyi Kommunikációs Szolgáltató Kht., 2001. - 50 p. : ill., kotta ; 20 cm
ISBN 963-327-350-1 fűzött : ár nélkül
784.71(439) *** 398.85(=945.11) *** 355.1(439)
[AN 912487]
MARC

ANSEL
UTF-812466 /2003.
   A M.É.Z.E. emlékkönyve, 1926-2001 / [a forrásanyagot, a visszaemlékezéseket összegyűjt. és a tanulmányt írta Enzsöl Imre] ; [összeáll., szerk. ... Thullner István] ; ... kiad. a Mosonért Alapítvány és a Mosoni Polgári Kör. - Mosonmagyaróvár : Mosonért Alapítvány : Mosoni Polgári Kör, 2001. - 80 p. : ill. ; 20 cm
Borítócím: A Mosoni Ének- és Zeneegylet (M.É.Z.E.) emlékkönyve, 1926-2001 megalakulásának 75. évfordulójára
ISBN 963-00-7415-X fűzött : ár nélkül
Mosoni Ének- és Zeneegylet.
784.087.68.071(439-2Mosonmagyaróvár)
[AN 911569]
MARC

ANSEL
UTF-812467 /2003.
   A mi nótáink. - Miskolc : [ME], 2001. - [2], 64 p. ; 21 cm
Közread. a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar Geofizikai Tanszék
ISBN 963-661-509-8 * fűzött : ár nélkül
784.66 *** 398.85(=945.11) *** 622 *** 669 *** 630
[AN 912081]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

12468 /2003.
Magyar Bálint (1910-1992)
   A magyar némafilm története : némafilmgyártás, 1896-1931 / Magyar Bálint ; [... sajtó alá rend. és a képanyagot összeáll. Kovács András Bálint] ; [az előszót írta Balogh Gyöngyi]. - [Budapest] : Palatinus, 2003. - 361, [2] p. : ill. ; 22 cm. - (Palatinus filmkönyvek, ISSN 1785-1246)
ISBN 963-9487-08-2 fűzött : 2590,- Ft
791.43(439)"189/193"
[AN 1039739]
MARC

ANSEL
UTF-812469 /2003.
Merő Béla (1948-)
   Színjáték-színész : közelítések a színházesztétikához és Sztanyiszlavszkij módszeréhez / Merő Béla. - Budapest : Új Mandátum, 2002. - 153 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 84-85., 152-153.
ISBN 963-9336-52-1 fűzött : 1800,- Ft
792.01 *** 792.028
[AN 1039620]
MARC

ANSEL
UTF-812470 /2003.
Nagy István Attila (1947-)
   Megrendezett pillanatok / Nagy István Attila. - Nyíregyháza : Szerző, 2001. - 298 p. ; 20 cm
ISBN 963-440-329-8 fűzött : ár nélkül
792(439-2Nyíregyháza) *** 894.511-95
[AN 907212]
MARC

ANSEL
UTF-812471 /2003.
Nánay István (1938-)
   Ruszt / Nánay István. - Budapest : Új Mandátum, 2003. - 147 p. : ill. ; 20 cm
A köt. fotóit Demény Gyula et al. kész.
ISBN 963-9336-64-5 fűzött : 1800,- Ft
Ruszt József (1937-)
792.027.2(439)(092)Ruszt_J.
[AN 1039605]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

12472 /2003.
   Angol - magyar műszaki és tudományos szótár = English - Hungarian dictionary of technology and science / [szerk. Magay Tamás et al.] ; [munkatársak Berkáné Danesch Marianne, Dorogman György, Pálffy Éva]. - Váltl. lny. - Budapest : Akad. K., 2003, cop. 1993. - 2 db ; 25 cm + CD-ROM
ISBN 963-05-8051-9 kötött : ár nélkül
801.323=20=945.11 *** 62
[AN 1039292]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., A - K. - 844 p.
ISBN 963-05-8052-7
801.323=20=945.11 *** 62
[AN 1039296] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., L - Z. - 826 p.
ISBN 963-05-8053-5
801.323=20=945.11 *** 62
[AN 1039298] MARC

ANSEL
UTF-812473 /2003.
Antalné Szabó Ágnes
   Írás - kultúra - felelősség : Simonyi Zsigmond helyesírási verseny, 2000-2001 / [a köt. szerzője Antalné Szabó Ágnes]. - 2. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2003, cop. 2001. - 127 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 33-36.
ISBN 963-19-4265-1 fűzött : ár nélkül
809.451.1-1 *** 371.384
[AN 1040183]
MARC

ANSEL
UTF-812474 /2003.
Balázs Géza (1959-)
   A jelek mélyvilága : barlangi helynevek : a Baradla, Béke-, Sátorkőpusztai- és Pénzpataki-barlang névanyaga : Jakucs László 75. születésnapjára / Balázs Géza, Lieber Tamás, Varga Ferenc. - Budapest : M. Szemiotikai Társ., 2001. - 105 p. : ill. ; 20 cm. - (Magyar szemiotikai tanulmányok, ISSN 1418-253X ; 4.)
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-00-5725-5)
809.451.1-311(439)(234.373) *** 551.44(439)(234.373) *** 55(439)(092)Jakucs_L.
[AN 912532]
MARC

ANSEL
UTF-812475 /2003.
Bart István (1944-)
   La Hongrie et les Hongrois : les mots-clés de l'histoire et de la vie quotidienne : dictionnaire abrégé des faits et des croyances, des mythes et des coutumes / par István Bart. - Budapest : Corvina, 2001. - 191 p. ; 20 cm
Ford. Camille Defourny és Fáber András
ISBN 963-13-5130-0 fűzött : 2800,- Ft
801.323=945.11=40 *** 809.451.1-318=40 *** 930.85(439)(031)
[AN 914982]
MARC

ANSEL
UTF-812476 /2003.
Barta Éva
   Press ahead : everyday business reading and vocabulary practice / Barta Éva, Loch Ágnes. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2003, cop. 1997. - 185, [28] p. : ill. ; 30 cm. - (Exam pass, ISSN 1418-0405)
Bibliogr.: p. 183.
ISBN 963-05-7454-3 fűzött : ár nélkül
802.0(076)=945.11 *** 33 *** 658.1
[AN 1039005]
MARC

ANSEL
UTF-812477 /2003.
Braunstein Mária
   Önállóan németül : egyéni és csoportos tanulóknak / Braunstein Mária ; [kiad. a Külkereskedelmi Oktatási és Továbbképző Kft.]. - Budapest : KOTK, [1995]-. - 20 cm
A 2. köt. társszerzője Belső Józsefné
ISBN 963-7782-71-0 *
803.0(078)=945.11
[AN 149715]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1/[2.], Feladatmegoldásokkal. - [2003], cop. 1996. - 404 p. : ill.
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-7782-79-6)
803.0(078)=945.11
[AN 1039042] MARC

ANSEL
UTF-8


   2/[2.], Feladatmegoldásokkal. - [2002]. - 373 p. : ill.
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-7782-6-2)
803.0(078)=945.11
[AN 1039087] MARC

ANSEL
UTF-812478 /2003.
Fábián Zsuzsanna (1950-)
   Esercizi e manuale di lessicologia italiana / Zsuzsanna Fábián. - Piliscsaba : PPKE BTK, 2003. - 243 p. ; 24 cm. - (Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Olasz Tanszék kiadványai, ISSN 1785-119X)
Bibliogr.: p. 191-243.
ISBN 963-9296-71-6 fűzött : ár nélkül
805.0-3(075.8)
[AN 1039748]
MARC

ANSEL
UTF-812479 /2003.
Máté Judit, Z.
   1000 kanji szótára a japán nyelv tanulásához és nyelvvizsgákhoz : kezdőknek és haladóknak / Z. Máté Judit. - Budapest : [Magánkiad.], 2003. - XVIII, [2], 227 p. ; 30 cm
Bibliogr.: p. XX.
ISBN 963-430-563-6 fűzött : ár nélkül
801.323=956=945.11 *** 809.56(078)=945.11 *** 003.324.2
[AN 1039497]
MARC

ANSEL
UTF-812480 /2003.
Mohay András
   Újgörög - magyar kéziszótár = Epitomo ellēno - ouggriko lexiko / Mohay András. - Váltl. lny. - Budapest : Akad. K., 2003, cop. 1988. - 773 p. ; 21 cm
ISBN 963-05-4387-7 kötött : ár nélkül
801.323=774=945.11
[AN 1039449]
MARC

ANSEL
UTF-812481 /2003.
Prohászka Viktória
   Francia alap- és középfokú szókincs-minimum / Prohászka Viktória, Zdenkó Ildikó. - 3. jav. kiad. - Budapest : M.P.L. Kv. : Librotrade, 2001. - 222 p. ; 20 cm. - (Nyelvkönyvek vizsgázóknak sorozat, ISSN 1417-1449)
ISBN 963-9328-25-1 fűzött : ár nélkül
801.323=40=945.11(079.1) *** 804.0(079.1)=945.11
[AN 913892]
MARC

ANSEL
UTF-812482 /2003.
   Számítástechnikai szótár : angol - magyar / [átd. Rét Anna]. - [Átd. kiad.]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2003. - 211 p. ; 17 cm
ISBN 963-09-4487-1 fűzött : 990,- Ft
801.323=20=945.11 *** 681.3
[AN 1040976]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

12483 /2003.
   A piè del vero : studi in onore di Géza Sallay / pubbl. da Giampaolo Salvi e József Takács. - [Budapest] : Íbisz, 2001. - 367 p. : ill. ; 20 cm
Váltakozva olasz, magyar és francia nyelven. - Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-04-5941-8 fűzött : ár nélkül
850(091)
[AN 912933]
MARC

ANSEL
UTF-812484 /2003.
Csíky Gábor
   Fascination de la mort dans les Mémoires d'outre-tombe de Chateaubriand / Gábor Csíky. - Szentes : Szerző, 2001. - 268 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 243-265. - Példányszám: 100
ISBN 963-440-701-3 fűzött : ár nélkül
Chateaubriand, François René de. Mémoires d'outre-tombe.
840(092)Chateaubriand,_F. *** 1(44)(092)Chateaubriand,_F. *** 128
[AN 917686]
MARC

ANSEL
UTF-812485 /2003.
   écRire : actes du Colloque international sur le rire, le comique et l'humour : les 16-17-18 mars 2000, UFR d'études francophones, Faculté des lettres Université de Pécs / propos rec. et prés. par Miléna Horváth. - Pécs : [PTE], 2001. - [4], 312 p. : ill. ; 20 cm
Rend., közread. a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Francia Tanszék. - Bibliogr. az előadások végén
Fűzött : ár nélkül
840(091)-7 *** 159.942.32 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 912905]
MARC

ANSEL
UTF-812486 /2003.
Hernádi Sándor (1927-)
   Beszédművelés / Hernádi Sándor. - 11. jav., bőv. kiad., utánny. - Budapest : Osiris, 2003, cop. 1996. - 278 p. : ill. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.: p. 277-278.
ISBN 963-389-470-0 kötött : 2800,- Ft
82.085(075.8)
[AN 1040902]
MARC

ANSEL
UTF-812487 /2003.
   Mikor, miért, kinek, hogyan. - [Budapest] : Corvinus, 1996-. - 20 cm. - (A hét szabad művészet könyvtára, ISSN 1219-073X)
ISBN 963-9062-00-6 * fűzött : ár nélkül
82.07 *** 316.77 *** 801.73
[AN 186771]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2/1-2., Hatékonyság a nyelvi kommunikációban / Aczél Petra, Bencze Lóránt. - 2001. - 343 p.
Bibliogr.: p. 336-343.
ISBN 963-9062-39-1 fűzött : ár nélkül
316.77(075.8) *** 82.085(075.8) *** 809.451.1-06
[AN 912164] MARC

ANSEL
UTF-812488 /2003.
Székely György (1918-)
   Lángözön : Shakespeare kora és kortársai / Székely György. - Budapest : Európa, 2003. - 756 p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 709-729.
ISBN 963-07-7285-X kötött : 2900,- Ft
Shakespeare, William
820(091)"15/16" *** 792(420)"15/16" *** 930.85(420)"15/16" *** 820(092)Shakespeare,_W.(031)
[AN 1039142]
MARC

ANSEL
UTF-812489 /2003.
Szerb Antal (1901-1945)
   A világirodalom története / Szerb Antal. - 13. kiad. - [Budapest] : Magvető, [2003], cop. 1941. - 923, [2] p. : ill. ; 21 cm
V. : 3490,- Ft (hibás ISBN 963-14-2239-9)
82(091)(035)
[AN 1040208]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

12490 /2003.
Bednanics Gábor (1976-)
   Beszédformák között / Bednanics Gábor. - Budapest : FISZ, 2003. - 208 p. ; 20 cm. - (FISZ könyvek, ISSN 1585-972X ; 22.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-86368-5-8 fűzött : 1700,- Ft
894.511(091)-14"18/19" *** 894.511(091)-3"18/19" *** 82.01
[AN 1039717]
MARC

ANSEL
UTF-812491 /2003.
Bíró Ferenc (1937-)
   A felvilágosodás korának magyar irodalma / Bíró Ferenc ; [kész. a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetében]. - 4. kiad. - Budapest : Balassi, cop. 2003. - 453 p. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-506-535-3 fűzött : 2800,- Ft
894.511(091)"17"
[AN 1039935]
MARC

ANSEL
UTF-812492 /2003.
Bogdán László (1948-)
   Oldás és kötés : szövegek és körülmények / Bogdán László. - Miskolc : Felsőmagyarország K. ; Szolnok : Szépírás K., 2003. - 139 p. ; 19 cm
ISBN 963-9280-94-1 fűzött : 1600,- Ft
894.511(498)(091)"199"
[AN 1039248]
MARC

ANSEL
UTF-812493 /2003.
Fried István (1934-)
   Öreg Jókai nem vén Jókai : egy másik Jókai meg nem történt kalandjai az irodalomtörténetben / Fried István. - Budapest : Ister, 2003. - 193 p. ; 20 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9243-77-9 fűzött : 1700,- Ft
Jókai Mór (1825-1904)
894.511(092)Jókai_M.
[AN 1039540]
MARC

ANSEL
UTF-812494 /2003.
   A humor a teljes igazság : in memoriam Karinthy Frigyes / [vál., szerk., összeáll. Domokos Mátyás]. - 3. utánny. - Budapest : Nap, 2003. - 390 p., [8] t. : ill. ; 19 cm. - (In memoriam, ISSN 1416-0757)
ISBN 963-9402-37-0 kötött : 2200,- Ft
Karinthy Frigyes (1887-1938)
894.511(092)Karinthy_F.
[AN 1039160]
MARC

ANSEL
UTF-812495 /2003.
Ködöböcz Gábor (1959-)
   Értékvilág és formarend : esszék és tanulmányok / Ködöböcz Gábor. - Miskolc : Felsőmagyarország K., 2003. - 209 p. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9280-93-3 fűzött : 1900,- Ft
894.511(091)"19" *** 82.01
[AN 1039252]
MARC

ANSEL
UTF-812496 /2003.
Radnóti Zsuzsa (1938-)
   Lázadó dramaturgiák : drámaíróportrék / Radnóti Zsuzsa. - Budapest : Palatinus, 2003. - 337 p. ; 21 cm
ISBN 963-9487-15-5 kötött : 2690,- Ft
894.511(091)-2"196/200"
[AN 1039234]
MARC

ANSEL
UTF-812497 /2003.
   Szent István király képe a magyar irodalomban : katalógus a Petőfi Irodalmi Múzeum kiállításához : [2001. május 2-tól 2001. december 31-ig] / [szerk. Unger Zsolt] ; [bev. tanulm. Bene Sándor]. - [Budapest] : [Petőfi Irod. Múz.], [2001]. - 32 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-361-233-0)
István (Magyarország: király), I., Szent (970-1038)
894.511(091) *** 943.9"10"(092)István,_I. *** 061.4(439-2Bp.)"2001"
[AN 918105]
MARC

ANSEL
UTF-812498 /2003.
Szerb Antal (1901-1945)
   Magyar irodalomtörténet / Szerb Antal ; [a szöveget gond. Szerb Antalné]. - 13. kiad. - [Budapest] : Magvető, [2003], cop. 1934. - 530 p. : ill. ; 20 cm
Az előszót Makkai Sándor írta. - Bibliogr. a jegyzetekben
V. : 2490,- Ft
894.511(091)(035)
[AN 1040206]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

12499 /2003.
Anderson, Caroline
Delivered (magyar)
   Menedékkérők / Caroline Anderson ; [... ford. Kiss Anna]. - Budapest : Harlequin, 2003. - 94 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 301.)
Kisregény
ISBN 963-537-066-0 fűzött : 339,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 1039127]
MARC

ANSEL
UTF-812500 /2003.
Andrews, Virginia
The end of the rainbow (magyar)
   Szivárvány / Virginia C. Andrews ; [ford. F. Nagy Piroska]. - Budapest : M. Kvklub, 2003. - 314 p. ; 21 cm
Regény. - Példányszám: 4000
ISBN 963-547-936-0 kötött : 1990,- Ft
820-31(73)=945.11
[AN 1039155]
MARC

ANSEL
UTF-812501 /2003.
Bach, Richard
The bridge across forever (magyar)
   Híd az örökkévalóságon át / Richard Bach ; [ford. Simóné Avarosy Éva, Kocsis Anikó]. - Budapest : Édesvíz, 2003, cop. 1990. - 316 p. ; 20 cm
Regény. - Megj. "Szárnyaló szerelem" címmel is
ISBN 963-528-691-0 fűzött : 2290,- Ft
820-31(73)=945.11
[AN 1039036]
MARC

ANSEL
UTF-812502 /2003.
Bach, Richard
One (magyar)
   Minden és mindenki egy / Richard Bach ; [ford. Simóné Avarosy Éva]. - Budapest : Édesvíz, 2003. - 222 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-528-699-6 fűzött : 1990,- Ft
820-31(73)=945.11
[AN 1039947]
MARC

ANSEL
UTF-812503 /2003.
Balzac, Honoré de
   Emberi színjátékunk : Balzac gondolatvilága / [vál., szerk. és a kísérő tanulmányt írta Éles Csaba]. - Debrecen : [Magánkiad.], 2003. - 133 p. ; 14 cm. - (Nagy írók gondolatvilága ; ; 1.)
Szemelvények
ISBN 963-430-540-7 fűzött : ár nélkül
840-84=945.11
[AN 1039586]
MARC

ANSEL
UTF-812504 /2003.
Baricco, Alessandro
Oceano mare (magyar)
   Tengeróceán / Alessandro Baricco ; [ford. Székely Éva]. - 2. kiad. - [Budapest] : Helikon, 2003, cop. 1999. - 197 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-208-834-4 fűzött : 1990,- Ft
850-31=945.11
[AN 1039392]
MARC

ANSEL
UTF-812505 /2003.
Blake, Evelyn
The shadow of yours (magyar)
   Árnyékként követlek / Evelyn Blake ; [ford. Bosznai Timea]. - [Budapest] : DM Millennium, [2003]. - 63 p. ; 21 cm. - (Laura, ISSN 1589-7095 ; 4.)
Kisregény
ISBN 963-9528-09-9 fűzött : 249,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 1039711]
MARC

ANSEL
UTF-812506 /2003.
   A bölcs és a balga : tibeti buddhista történetek / [szerk. Lengyel Zoltán, Szegedi Mónika] ; [ford. Barti Ágnes Lídia et al.] ; [graf. ... Lengyel Zoltán]. - [Budapest] : Palatinus, 2003. - 159 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-9380-81-4 kötött : 1680,- Ft
895.41-97=945.11 *** 294.3
[AN 1039453]
MARC

ANSEL
UTF-812507 /2003.
Christie, Agatha
The body in the library (magyar)
   Holttest a könyvtárszobában / Agatha Christie ; [ford. Palócz Éva]. - Budapest : Európa, 2003, cop. 1969. - 225 p. ; 19 cm. - (Európa krimi, ISSN 0865-980X)
Regény. - A sorozatcím feltüntetése nélkül
ISBN 963-07-7449-6 kötött : 1300,- Ft
820-312.4=945.11
[AN 1039763]
MARC

ANSEL
UTF-812508 /2003.
Clancy, Tom
Rainbow six (magyar)
   Szivárvány kommandó / Tom Clancy ; [ford. Galli Péter]. Karácsonyi angyal / Nicholas Sparks ; [ford. Bornai Tibor]. Hóvakság / James Vance Marshall ; [ford. Kirschner Dávid]. Kinek a gyermeke? / Elaine Kagan ; [ford. Téli Márta]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2001. - 543 p. : ill., színes ; 19 cm. - (Válogatott könyvek,, ISSN 1416-8812)
Egys. cím: Rainbow six. A walk to remember. White-out. Somebody's baby. - Regények
ISBN 963-8475-61-7 kötött : ár nélkül
820-31(73)(082)=945.11
[AN 910118]
MARC

ANSEL
UTF-812509 /2003.
Clark, Mary Higgins
We'll meet again (magyar)
   Még találkozunk / Mary Higgins Clark ; [ford. Linke Claudia]. Derült égből.. / Dick Francis ; [ford. Barkóczi András]. A szerelem kertje / Kitty Ray ; [ford. Koncz Éva]. A sátán könnycseppe / Jeffery Deaver ; [ford. Kovács Attila]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2001. - 543 p. : ill., színes ; 19 cm. - (Válogatott könyvek,, ISSN 1416-8812)
Egys. cím: We'll meet again. Second wind. A peculiar chemistry. The devil's teardrop. - Regények
ISBN 963-8475-63-3 kötött : ár nélkül
820-31(73)(082)=945.11
[AN 910141]
MARC

ANSEL
UTF-812510 /2003.
Clark, Mary Higgins
You belong to me (magyar)
   Hozzám tartozol / Mary Higgins Clark ; [ford. Téli Márta]. Arhangelszk / Robert Harris ; [ford. Hegedűs Györgyi]. Egyszerű igazság / David Baldacci ; [ford. Kovács Attila]. Kanyargós utak / Barbara Delinsky ; [ford. Koncz Éva]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2001. - 543 p. : ill., színes ; 19 cm. - (Válogatott könyvek,, ISSN 1416-8812)
Egys. cím: You belong to me. Archangel. The simple truth. Coast road. - Regények
ISBN 963-8475-60-9 kötött : ár nélkül
820-31(73)(082)=945.11
[AN 910121]
MARC

ANSEL
UTF-812511 /2003.
Daniels, Gloria
Fortune hunting (magyar)
   Futok a végzetem után / Gloria Daniels ; [ford. Rencsár Tivadar]. - Budapest : DM Millennium, [2003]. - 63 p. ; 21 cm. - (Nóra, ISSN 1589-7109 ; 4.)
Kisregény
ISBN 963-9528-10-2 fűzött : 249,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 1039712]
MARC

ANSEL
UTF-812512 /2003.
Davidovich de Unikel, Dina (1931-)
Reterno a la vida (magyar)
   Visszatérés az életbe / Dina Davidovich de Unikel ; [... szerk. és gond. Galcsik Zsolt és Tóth Andrea]. - Szécsény : Magánkiad., 2001. - 117, [7] p. : ill. ; 20 cm
Ford. Somogyi Magdolna. - Példányszám: 500
ISBN 963-440-179-1 fűzött : ár nélkül
860-94(72)=945.11 *** 323.12(=924)(430)"1939/1945"(0:82-94)
[AN 911748]
MARC

ANSEL
UTF-812513 /2003.
Durrell, Margaret
Whatever happened to Margo? (magyar)
   De mi lett Margóval? / Margaret Durrell ; [ford. Komáromy Rudolf] ; [... az illusztrációkat Réber László kész.]. - Budapest : Európa, 2003, cop. 1996. - 315 p. : ill. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-07-7444-5 fűzött : 1400,- Ft
820-31=945.11
[AN 1038977]
MARC

ANSEL
UTF-812514 /2003.
Eco, Umberto
Il pendolo di Foucault (magyar)
   A Foucault-inga / Umberto Eco ; ford., az utószót és a jegyzeteket írta Barna Imre. - Budapest : Európa, 2003, cop. 1992. - 785, [11] p. : ill. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-07-7453-4 kötött : 2700,- Ft
850-31=945.11
[AN 1040931]
MARC

ANSEL
UTF-812515 /2003.
Falkeid, Kolbein
   Innen, onnan : versek és rajzok = Herfra, derfra : dikt og grafikk / Kolbein Falkeid, Kovács Ferenc, Vasadi Péter. - Budapest : Új Mandátum, 2003. - 75, 72 p. : ill. ; 24 cm
A magyar és a norvég nyelvű rész hátlapjával egybekötve
ISBN 963-9494-25-9 fűzött : 1680,- Ft
839.6-14=945.11 *** 894.511-14=396 *** 741(439)(092)Kovács_F.
[AN 1039671]
MARC

ANSEL
UTF-812516 /2003.
Ferdinandy György (1935-)
   Histoire de ma femme : récit / Georges Ferdinandy. - Budapest : Orphéus, 2001. - 188 p. ; 19 cm
ISBN 963-9377-12-0 fűzött : ár nélkül
840-94
[AN 910061]
MARC

ANSEL
UTF-812517 /2003.
Fielding, Liz
The bachelor's baby (magyar)
   Bölcsőjáték / Liz Fielding ; [... ford. Sárossy Edit]. - Budapest : Harlequin, 2003. - 93 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 302.)
Kisregény
ISBN 963-537-067-9 fűzött : 339,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 1039128]
MARC

ANSEL
UTF-812518 /2003.
Follett, Ken
Code to zero (magyar)
   Visszaszámlálás / Ken Follett ; [ford. Révbíró Tamás]. Téli napforduló / Rosamunde Pilcher ; [ford. Koncz Éva]. A beteg / Michael Palmer ; [ford. Kirschner Dávid]. Viharfelhő / Douglas Preston és Lincoln Child ; [ford. Bornai Tibor]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2001. - 543 p. : ill., részben színes ; 19 cm. - (Válogatott könyvek,, ISSN 1416-8812)
Egys. cím: Code to zero. Winter solstice. The patient. Thunderhead. - Regények
ISBN 963-8475-64-1 kötött : ár nélkül
820-31=945.11 *** 820-31(73)=945.11
[AN 920019]
MARC

ANSEL
UTF-812519 /2003.
Forrester, Anouchka Grose
Ringing for you (magyar)
   A nő, aki azonnal kapcsol / Anouchka Grose Forrester ; [ford. Szőnyi Péter]. - Budapest : Gabo, cop. 2003. - 209 p. ; 20 cm. - (Cappuccino könyvek, ISSN 1589-7796)
Regény
ISBN 963-9526-03-7 fűzött : 1990,- Ft
820-31=945.11
[AN 1039553]
MARC

ANSEL
UTF-812520 /2003.
García Márquez, Gabriel
El amor en los tiempos del cólera (magyar)
   Szerelem a kolera idején / Gabriel García Márquez ; [ford. Székács Vera]. - 8. kiad. - Budapest : Magvető, [2003], cop. 1990. - 421 p. ; 24 cm
Regény
Kötött : 2490,- Ft (hibás ISBN 963-14-2055-8)
860-31(861)=945.11
[AN 1040288]
MARC

ANSEL
UTF-812521 /2003.
García Márquez, Gabriel
Cien años de soledad (magyar)
   Száz év magány / Gabriel García Márquez ; [ford. Székács Vera]. - 10. kiad. - Budapest : Magvető, [2003], cop. 1971. - 373 p. ; 24 cm
Regény
Kötött : 2490,- Ft (hibás ISBN 963-14-2049-3)
860-31(861)=945.11
[AN 1040287]
MARC

ANSEL
UTF-812522 /2003.
García Márquez, Gabriel
Del amor y otros demonios (magyar)
   A szerelemről és más démonokról / Gabriel García Márquez ; [ford. Székács Vera]. - Budapest : Magvető, [2003], cop. 1995. - 191 p. ; 24 cm
Regény
ISBN 963-14-2010-8 kötött : 1890,- Ft
860-31(861)=945.11
[AN 1040278]
MARC

ANSEL
UTF-812523 /2003.
García Márquez, Gabriel
Doce cuentos peregrinos (magyar)
   Tizenkét vándor novella / Gabriel García Márquez ; [ford. Egry Katalin et al.]. - 3. kiad. - Budapest : Magvető, [2003], cop. 1998. - 171 p. ; 24 cm
Kötött : 1890,- Ft (hibás ISBN 963-14-2202-X)
860-32(861)=945.11
[AN 1040270]
MARC

ANSEL
UTF-812524 /2003.
Garwood, Julie
Rebellious desire (magyar)
   Lázadó vágy / Julie Garwood ; [ford. Tóth Gizella]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2003. - 309 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-9421-93-6 fűzött : 1490,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 1039516]
MARC

ANSEL
UTF-812525 /2003.
Harvey, John
   Váratlan zsákmány / John Harvey ; [ford. Lepp Tünde]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2003. - 309 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-86333-5-2 fűzött : 1600,- Ft
820-312.4=945.11
[AN 1039159]
MARC

ANSEL
UTF-812526 /2003.
Higgins, Jack
The White House connection (magyar)
   Kapcsolat a Fehér Házban / Jack Higgins ; [ford. Révbíró Tamás]. Eddie fattyúja / William Kowalski ; [ford. Salamon János]. Vágóhíd / Lee Child ; [ford. Hegedűs Györgyi]. Hajsza a tavak vidékén / William Kent Krueger ; [ford. Bornai Tibor]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2001. - 543 p. : ill., színes ; 19 cm. - (Válogatott könyvek,, ISSN 1416-8812)
Egys. cím: The White House connection. Eddie's bastard. Killing floor. Boundary waters. - Regények
ISBN 963-8475-62-5 kötött : ár nélkül
820-31(73)(082)=945.11
[AN 910137]
MARC

ANSEL
UTF-812527 /2003.
Ilʹf, Ilʹâ
Dvenadcatʹ stulʹev (magyar)
   Tizenkét szék / Ilja Ilf, Jevgenyij Petrov ; [ford. Gellért Hugó]. - Budapest : Gabo, cop. 2003. - 371 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-9526-04-5 kötött : 2490,- Ft
882-31=945.11
[AN 1039943]
MARC

ANSEL
UTF-812528 /2003.
Jensen, Muriel
Father fever (magyar)
   Athena / Muriel Jensen ; [... ford. Erdélyi Margit]. - Budapest : Harlequin, 2003. - 94 p. ; 21 cm. - (Bianca, ISSN 0866-0867 ; 152.)
Kisregény
ISBN 963-537-152-7 fűzött : 339,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 1039124]
MARC

ANSEL
UTF-812529 /2003.
Jewell, Lisa
Thirtynothing (magyar)
   Harmincasok... és utána semmi? / Lisa Jewell ; [ford. M. Szabó Csilla]. - [Budapest] : [Pannonica], cop. 2003. - 364 p. ; 20 cm. - (Vénusz & Mars, ISSN 1589-7664)
Regény
ISBN 963-9252-64-6 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9262-64-6)
820-31=945.11
[AN 1039584]
MARC

ANSEL
UTF-812530 /2003.
   A jóbarát lelkem fele : gondolatok a barátságról / [összeáll. Cs. Nagy Zoltán, Libor Kriszta] ; [a képeket vál. Libor Kriszta, Tyihák Katalin]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra ; Debrecen : TKK, [2003]. - 48 p. : ill., színes ; 17 cm. - (Érzelmeink visszhangja, ISSN 1589-8830)
Kötött : ár nélkül
82-84=945.11 *** 177.63(0:82-84)
[AN 1039760]
MARC

ANSEL
UTF-812531 /2003.
King, Stephen
The talisman (magyar)
   A talizmán / Stephen King, Peter Straub ; [ford. Zentai Éva ..., Koppendorfer Noémi ...]. - Budapest : Európa, 2003. - 859 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-07-7450-X fűzött : 1600,- Ft
820-312.9(73)=945.11
[AN 1038993]
MARC

ANSEL
UTF-812532 /2003.
Maron, Isabel
Die Liebenden von Venedig (magyar)
   Velencei szerelmesek / Isabel Maron ; [ford. Bethlen Katalin]. - Budapest : Bastei Budapest, 2001. - 71 p. ; 22 cm. - (Sissi, ISSN 1587-5113 ; 4.)
Kisregény
ISBN 963-296-506-X fűzött : 249,- Ft
830-312.5=945.11
[AN 920046]
MARC

ANSEL
UTF-812533 /2003.
Maron, Isabel
Rivalen um die rätselhafte Fremde (magyar)
   Titokzatos idegen / Isabel Maron ; [ford. Bethlen Katalin]. - Budapest : Bastei Budapest, 2001. - 70 p. ; 22 cm. - (Sissi, ISSN 1587-5113 ; 5.)
Kisregény
ISBN 963-296-510-8 fűzött : 249,- Ft
830-312.5=945.11
[AN 920044]
MARC

ANSEL
UTF-812534 /2003.
Mather, Anne
The millionaire's virgin (magyar)
   Kábító ajánlat / Anne Mather ; [... ford. Brodszky Ildikó]. Szerelem a háztetőn / Renee Roszel ; [... ford. Radeczky Gizella]. Házassági szerződés / Val Daniels ; [... ford. Cziráky Erzsébet]. - Budapest : Harlequin, 2003. - 288 p. : ill. ; 21 cm. - (Júlia különszám, ISSN 1419-4414 ; 2003/4.)
Egys. cím: The millionaire's virgin. Brides for Brazen Gulch. Their marriage contract. - Kisregények
ISBN 963-537-102-0 fűzött : 779,- Ft
820-312.5(73)(082)=945.11
[AN 1039125]
MARC

ANSEL
UTF-812535 /2003.
Maupassant, Guy de
   Csókok és csábos csevegések : Maupassant gondolatvilága / [vál., szerk. és a kísérő tanulmányt írta Éles Csaba]. - Debrecen : [Magánkiad.], 2003. - 143 p. ; 14 cm. - (Nagy írók gondolatvilága ; ; 3.)
Szemelvények
ISBN 963-430-541-5 fűzött : ár nélkül
840-84=945.11
[AN 1039587]
MARC

ANSEL
UTF-812536 /2003.
May, Hany
Acapulco nights (magyar)
   Acapulcói éjszakák / Hany May ; [ford. Bosznai Timea]. - [Budapest] : DM Millennium, [2003]. - 63 p. ; 21 cm. - (Barbara Collins, ISSN 1589-7117 ; 4.)
Kisregény
ISBN 963-9528-11-0 fűzött : 249,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 1039705]
MARC

ANSEL
UTF-812537 /2003.
Meade, Glenn
The sands of Sakkara (magyar)
   Sakkara titka / Glenn Meade ; [ford. Bornai Tibor]. Júlia és Rómeó virágai / Jeanne Ray ; [ford. Koncz Éva]. A látogató / Lee Child ; [ford. Komáromy Rudolf]. Rossz hold / Michael Connelly ; [ford. Résch Éva]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2002. - 543 p. : ill., részben színes ; 19 cm. - (Reader's Digest válogatott könyvek, ISSN 1416-8812)
Egys. cím: The sands of Sakkara. Julie and Romeo. Running blind. Void moon. - Regények
ISBN 963-8475-76-5 kötött : ár nélkül
820-311.3=945.11 *** 820-31(73)=945.11
[AN 920023]
MARC

ANSEL
UTF-812538 /2003.
Mirtse Ágnes (1938-2000)
Fluchtversuche (magyar)
   El innen! : szökési kísérletek / Mirtse Ágnes ; Tandori Dezső fordítása. - Budapest : Új Mandátum, 2003. - 94 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9494-14-3 fűzött : 1680,- Ft
830-32(494)=945.11
[AN 1039615]
MARC

ANSEL
UTF-812539 /2003.
Mlinarec, Robert
Tkači snova (magyar)
   Álomszövők : régi és új történetek / Robert Mlinarec. - Szeged : Messzelátó, 2003. - 131 p. ; 19 cm. - (Scriptura profana, ISSN 1419-9505)
Ford. Orcsik Roland
ISBN 963-210-657-1 fűzött : 1200,- Ft
886.2-32=945.11
[AN 1039618]
MARC

ANSEL
UTF-812540 /2003.
Nagy Alexandra
   Minden napunk a szeretet ünnepe / [... összeáll. Nagy Alexandra]. - Budapest : Szt. Gellért K., [2003]. - 145, [3] p. ; 15 cm
Aforizmák
ISBN 963-696-130-1 kötött : 1200,- Ft (hibás ISBN 963-696-042-9)
82-84=945.11 *** 177.61
[AN 1040981]
MARC

ANSEL
UTF-812541 /2003.
Natsume Sōseki
Botchan (magyar)
   A Kölyök / Nacume Szószeki ; [ford. Vihar Judit]. - Budapest : Balassi, 2003. - 202 p. : ill. ; 19 cm
Regény
ISBN 963-506-531-0 fűzött : 1500,- Ft
895.6-31=945.11
[AN 1039506]
MARC

ANSEL
UTF-812542 /2003.
O'Farrell, John
The best a man can get (magyar)
   Férfiasan tökéletes / John O'Farrell ; [ford. Barabás András]. - Budapest : Athenaeum 2000, 2003. - 275 p. ; 22 cm
Regény
ISBN 963-9261-08-4 fűzött : 1990,- Ft
820-31=945.11
[AN 1039132]
MARC

ANSEL
UTF-812543 /2003.
Orwell, George
Nineteen eighty-four (magyar)
   1984 : regény / George Orwell ; [ford. Szíjgyártó László]. - Budapest : Európa, 2003. - 341 p. ; 21 cm
ISBN 963-07-7448-8 kötött : 1900,- Ft
820-31=945.11
[AN 1038988]
MARC

ANSEL
UTF-812544 /2003.
Repiskýné Radics Anna (1964-)
   Rupte din suflet / Ana Radici Repiský ; [... il. Stela Santău ; [publ. a Autoguvernării pe Ţară a Românilor din Ungaria]. - Giula : Autoguvernării pe Ţară a Românilor din Ungaria, 2001. - 143 p. : ill. ; 19 cm
Példányszám: 600
ISBN 963-00-6468-5 fűzött : ár nélkül
859.0-4(439) *** 859.0-92(439)
[AN 920193]
MARC

ANSEL
UTF-812545 /2003.
Salinger, Jerome David
The catcher in the rye (magyar)
   Zabhegyező / J. D. Salinger ; [ford. Gyepes Judit]. - Budapest : Európa, 2003, cop. 1964. - 254 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-07-6786-4 kötött : 1600,- Ft
820-31(73)=945.11
[AN 1040181]
MARC

ANSEL
UTF-812546 /2003.
Salvatore, R. A.
The cleric quintet (magyar)
   A pap ciklus / R. A. Salvatore. - Budapest : Delta Vision, [2000]-. - 18 cm
Regény. - Forgotten realms (keretcím)
ISBN 963-00-4394-7
820-312.9(73)=945.11
[AN 796875]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. köt., Az elesett erőd / [ford. Vitális Szabolcs]. - [2001]. - 224 p.
ISBN 963-00-4398-X fűzött : 1190,- Ft
820-312.9(73)=945.11
[AN 913020] MARC

ANSEL
UTF-812547 /2003.
Sanderson, Gill
A man to be trusted (magyar)
   Műsorváltozás / Gill Sanderson ; [... ford. Szabó Júlia]. - Budapest : Harlequin, 2003. - 94 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 234.)
Kisregény
ISBN 963-537-134-9 fűzött : 339,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 1039121]
MARC

ANSEL
UTF-812548 /2003.
Shan, Darren
The saga of Darren Shan (magyar)
   Darren Shan regényes története / [ford. F. Nagy Piroska]. - 2. kiad. - Budapest : Móra, 2002-. - 22 cm
820-312.9(02.053.2)(417)=945.11
[AN 953176]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. kv., A vámpírok hegye. - 2003. - 194 p. - (Vámpír könyvek ; ; 4.)
ISBN 963-11-7825-0 kötött : ár nélkül
820-312.9(02.053.2)(417)=945.11
[AN 1039944] MARC

ANSEL
UTF-812549 /2003.
Sheldon, Charles Monroe
In his steps (magyar)
   Az ő nyomdokain avagy Mit tenne Jézus? / Charles M. Sheldon ; [ford. Csizmadia Sándor] ; [közread. Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]. - Átd. kiad., utánny. - Budapest : KIA, 2003. - 212 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-9390-02-X fűzött : ár nélkül
820-31(73)=945.11 *** 244(0:82-31)
[AN 1039311]
MARC

ANSEL
UTF-812550 /2003.
   Szerelemidéző : gondolatok a szerelemről / [összeáll. Libor Kriszta] ; [a képeket vál. Libor Kriszta, Tyihák Katalin]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra ; Debrecen : TKK, [2003]. - 48 p. : ill., színes ; 17 cm. - (Érzelmeink visszhangja, ISSN 1589-8830)
Kötött : ár nélkül
82-14=945.11 *** 392.6(0:82-14)
[AN 1039761]
MARC

ANSEL
UTF-812551 /2003.
Tyran, Ingeborg
Das Heiratsversprechen (magyar)
   Zsarnoki szeretet / Ingeborg Tyran ; [ford. Váry Alíz]. - Budapest : Bastei Budapest, 2001. - 78 p. ; 22 cm. - (Szilvia, ISSN 1215-0231 ; 132.)
Kisregény
ISBN 963-296-507-8 fűzött : 249,- Ft
830-312.5=945.11
[AN 920039]
MARC

ANSEL
UTF-812552 /2003.
Webber, Meredith
Trust me (magyar)
   Kétségek közt / Meredith Webber ; [... ford. Erdélyi Margit]. - Budapest : Harlequin, 2003. - 93 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 235.)
Kisregény
ISBN 963-537-135-7 fűzött : 339,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 1039122]
MARC

ANSEL
UTF-812553 /2003.
Weil, Simone
Le pesanteur et la grâce (magyar)
   Jegyzetfüzet / Simone Weil. - Budapest : Új Ember : Új Mandátum, 2003. - 187 p. ; 20 cm
Ford. Bárdos László, Jelenits István
ISBN 963-9336-99-8 fűzött : 1500,- Ft
840-84=945.11
[AN 1039932]
MARC

ANSEL
UTF-812554 /2003.
Wulfen, Evelyn von
Treulos (magyar)
   Színlelt hűség / Evelyn von Wulfen ; [ford. Szájer Zoltán]. - Budapest : Bastei Budapest, 2001. - 85 p. ; 22 cm. - (Szilvia, ISSN 1215-0231 ; 133.)
Kisregény
ISBN 963-296-511-6 fűzött : 249,- Ft
830-312.5=945.11
[AN 920033]
MARC

ANSEL
UTF-812555 /2003.
Wurts, Janny
The ships of Merior (magyar)
   Merior hajói / Janny Wurts ; [ford. Lassú Tamás]. - Budapest : Beholder, 2003-. - 19 cm. - (A fény és az árnyék háborúja sorozat)
820-312.9=945.11
[AN 1035419]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 2003. - 341 p. : ill.
ISBN 963-9399-47-7 fűzött : 1698,- Ft
820-312.9=945.11
[AN 1039518] MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

12556 /2003.
Barta András
   A vidéki fiatalok Budapesten / Kovács István. - Budapest : FISZ : Palimpszeszt Kult. Alapítvány, 2001. - 424 p., [2] t.fol. : ill. ; 20 cm. - (FISZ könyvek, ISSN 1585-972X ; 6.)
Regény
ISBN 963-86038-5-2 fűzött : 1500,- Ft
894.511-31
[AN 910054]
MARC

ANSEL
UTF-812557 /2003.
Basó József (1920-)
   Ember a drót mögött : emlékezés tíz év rabságra, 1945-1955 / Basó József. - Budapest : Nemzetek Európája Kvk., 2001. - 249, [2] p. ; 21 cm
A címoldalon a megjelenés éveként: 1965. - Példányszám: 1000
ISBN 963-00-7332-3 fűzött : ár nélkül
894.511-94 *** 355.257.7(47)(=945.11)"1945/195"(0:82-94)
[AN 911319]
MARC

ANSEL
UTF-812558 /2003.
Békés Pál (1956-)
   A Félőlény / Békés Pál ; [Rényi Krisztina rajz.]. - Budapest : Móra, 2003. - 112, [7] p. : ill. ; 20 cm. - (Az én könyvtáram, ISSN 1587-4877)
Meseregény
ISBN 963-11-7827-7 kötött : ár nélkül
894.511-34(02.053.2)
[AN 1039773]
MARC

ANSEL
UTF-812559 /2003.
Benedek Elek (1859-1929)
Művek (vál.)
   Benedek Elek meséi / [ill. Vida Kata]. - Kisújszállás : Szalay : Pannon-Literatúra, 2003-. - ill., színes ; 30 cm
894.511-34(02.053.2)
[AN 1039550]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r. - [2003]. - 64 p.
ISBN 963-9450-63-4 kötött : ár nélkül
894.511-34(02.053.2)
[AN 1039551] MARC

ANSEL
UTF-812560 /2003.
Bule Mária
   Egy modern nő gondolatai az életről és a szerelemről úgy általában.. / [Bule Mária]. - Budapest : Magánkiad., 2001. - 11 p. : ill. ; 21 cm
Versek
Fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 916813]
MARC

ANSEL
UTF-812561 /2003.
Csák Gyöngyi (1950-)
   Szertartás / Csák Gyöngyi. - Miskolc : Felsőmagyarország K. ; Szolnok : Szépírás K., 2003. - 103 p. ; 20 cm
Versek
ISBN 963-9280-91-7 fűzött : 1000,- Ft
894.511-14
[AN 1039247]
MARC

ANSEL
UTF-812562 /2003.
   "Csak szív kell..." : válogatott versek / Agócs [et al.] ; [... szerk. Pető Zoltán] ; [közread. a] Fényszaruiak Baráti Egyesülete. - Jászfényszaru : Fényszaruiak Baráti Egyes., 2003. - 152 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-212-066-3 fűzött : ár nélkül
894.511-14(082) *** 379.825 *** 908.439-2Jászfényszaru(0:82-14)
[AN 1039118]
MARC

ANSEL
UTF-812563 /2003.
Csernai Zoltán (1925-)
   Az özönvíz balladája / Csernai Zoltán ; [ill. Fazekas Attila]. - Budapest : Unikornis, 2003. - 231 p. : ill. ; 20 cm. - (Magyar ifjúsági remekírók, ISSN 1416-8294 ; 18.)
Ifjúsági regény
ISBN 963-427-500-1 fűzött : ár nélkül
894.511-312.9(02.053.2)
[AN 1039254]
MARC

ANSEL
UTF-812564 /2003.
Csukás István (1936-)
   Süsü, a sárkány / Csukás István ; Füzesi Zsuzsa rajz. - [Budapest] : Gesta, cop. 2003. - 167 p. : ill., színes ; 28 cm
Mese
ISBN 963-8229-88-8 kötött : 2480,- Ft
894.511-34(02.053.2)
[AN 1039484]
MARC

ANSEL
UTF-812565 /2003.
Döbrentei Kornél (1946-)
   Nyaficai Cicókák / Döbrentei Kornél ; [Lacza Márta rajz.]. - Budapest : Littera Nova, [2003]. - 29 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Sophie könyvek, ISSN 1416-6178 ; 26.)
ISBN 963-9212-66-0 kötött : 890,- Ft
894.511-14(02.053.2)
[AN 1039646]
MARC

ANSEL
UTF-812566 /2003.
Drozsnyik István (1951-)
   Pelyhes füvek - ördögkarmok : versek, vallomások / Dr. ozsnyik István ; [rajzok Drozsnyik István]. - Miskolc : Bíbor K., 2001. - 94 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9103-56-X * fűzött : 675,- Ft (hibás ISBN 963-910-356)
894.511-821
[AN 916638]
MARC

ANSEL
UTF-812567 /2003.
Ernyey Béla (1942-)
   Curva pericolosa / Ernyey Béla. - Budapest : M. Kvklub, 2003. - 334 p. ; 24 cm
Regény. - Példányszám: 8000
ISBN 963-547-986-7 kötött : 2490,- Ft
894.511-31
[AN 1039136]
MARC

ANSEL
UTF-812568 /2003.
Ézsiás Erzsébet (1950-)
   Babanapló / Ézsiás Erzsébet. - [Miskolc] : Felsőmagyarország K., 2003. - 166 p. ; 22 cm
Regény
ISBN 963-9280-86-0 kötött : 1900,- Ft
894.511-31
[AN 1039285]
MARC

ANSEL
UTF-812569 /2003.
Fehér Mónika
   SMS szerelem hazugságokkal : regény / Fehér Mónika. - Budapest : Aspy Stúdió, 2003-. - 21 cm
894.511-312.5
[AN 1039161]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r. - 2003. - 352 p.
Példányszám: 18500
ISBN 963-210-645-8 kötött : 2380,- Ft
894.511-312.5
[AN 1039163] MARC

ANSEL
UTF-812570 /2003.
Gáspár János (1816-1892)
   Kerekecske dombocska : mesék, versek, mondókák / Gáspár János. - Nyíregyháza : Black & White, cop. 2001. - 183 p. ; 20 cm
ISBN 963-9330-68-X fűzött : 599,- Ft
894.511-34(02.053.2)(498) *** 894.511-14(02.053.2)(498)
[AN 910100]
MARC

ANSEL
UTF-812571 /2003.
Géczi János (1954-)
   Tiltott ábrázolások könyve / Géczi János. - Budapest : Ister, 2001-. - 18 cm
Regény
ISBN 963-9243-47-7 *
894.511-31
[AN 807181]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - 2003. - 259, [2] p. : ill.
ISBN 963-9243-75-2 fűzött : 1700,- Ft
894.511-31
[AN 1039539] MARC

ANSEL
UTF-812572 /2003.
Hatvani Dániel (1937-)
   A földvár népe : szociográfiai esszé-regény / Hatvani Dániel ; [közread. a] NAP Alapítvány. - [Dunaharaszti] : NAP Alapítvány, 2001. - [2], 192 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-00-7082-0 fűzött : 1250,- Ft
894.511-94 *** 308(439-2Szabolcs)"195/198"
[AN 912060]
MARC

ANSEL
UTF-812573 /2003.
Horgas Béla (1937-)
   Papundeklire / Horgas Béla ; [a szerző rajz.]. - [Budapest] : Liget Műhely Alapítvány, 2003. - 114 p. : ill., színes ; 26 cm. - (Liget könyvek, ISSN 0865-008X)
Versek
ISBN 963-9363-21-9 fűzött : 3000,- Ft
894.511-14
[AN 1039317]
MARC

ANSEL
UTF-812574 /2003.
Janikovszky Éva (1926-2003)
   Aranyeső / Janikovszky Éva. - 5. kiad. - Budapest : Móra, 2003. - 287 p. ; 21 cm
Ifjúsági regény
ISBN 963-11-7824-2 kötött : ár nélkül
894.511-31(02.053.2)
[AN 1039019]
MARC

ANSEL
UTF-812575 /2003.
Jókai Mór (1825-1904)
Művek (vál.)
   Jókai Mór meséskönyve / Bán Tibor rajz. - Hasonmás kiad. - Budapest : M. Kvklub, 2003. - 158 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Gerinccím: Jókai meséskönyve. - Eredeti kiadása: Budapest : Révai, 1884
ISBN 963-547-922-0 kötött : 1890,- Ft
894.511-34(02.053.2) *** 894.511-13(02.053.2)
[AN 1039134]
MARC

ANSEL
UTF-812576 /2003.
Juhász Ferenc (1928-)
   Az őrangyal és a szél : új versek / Juhász Ferenc. - Budapest : Balassi, cop. 2003. - 83 p. ; 20 cm
ISBN 963-506-536-1 fűzött : 1100,- Ft
894.511-14
[AN 1039509]
MARC

ANSEL
UTF-812577 /2003.
Kabay Dezső Tibor (1926-1992)
   Forradalom az Isten háta megett és egyéb viszontagságok / Kabay Dezső Tibor ; [a szöveget gond. és a jegyzeteket írta Németh Péterné] ; [bev. Tóth Sándor]. - Nyíregyháza : [Nyíri Honvéd Egyes.], 2001. - 181 p. ; 21 cm. - (Nyíri Honvéd Egyesület kiadványai. Helytörténet,, ISSN 1586-7498 ; 2.)
Példányszám: 500
ISBN 963-00-8386-8 fűzött : ár nélkül
Kabay Dezső Tibor (1926-1992)
894.511-94 *** 943.9"1956"(0:82-94)
[AN 914922]
MARC

ANSEL
UTF-812578 /2003.
Kertész Imre (1929-)
   Sorstalanság : filmforgatókönyv / Kertész Imre. - 2. kiad. - Budapest : Magvető, 2003, cop. 2001. - 201 p. ; 18 cm
Kötött : 1890,- Ft (hibás ISBN 963-14-2275-5)
894.511-293.7
[AN 1040290]
MARC

ANSEL
UTF-812579 /2003.
Koltai Róbert (1943-)
   Csocsó avagy Éljen május elseje! : filmkomédia : irodalmi forgatókönyv / forgatókönyvírók Nógrádi Gábor, Koltai Róbert ; rend. Koltai Róbert ; [közread. a] Cinema-Film Kft. - [Budapest] : Cinema-Film, 2001. - 122 fol. ; 30 cm
Spirál fűzéssel
Fűzött : ár nélkül
894.511-293.7 *** 791.43.071.1(439)(092)KoltaiR.
[AN 920650]
MARC

ANSEL
UTF-812580 /2003.
Komjáthy István (1917-1963)
   Mondák könyve : hun és magyar mondák / Komjáthy István ; [Boromisza Zsolt rajz.]. - 13. kiad. - Budapest : Móra, 2003. - 396, [3] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-11-7826-9 kötött : ár nélkül
894.511-343(02.053.2) *** 398.223(=945.11)(02.053.2)
[AN 1038974]
MARC

ANSEL
UTF-812581 /2003.
Krúdy Gyula (1878-1933)
   A tiszaeszlári Solymosi Eszter / Krúdy Gyula. - 3. átd. kiad. - Budapest : Magvető, 2003. - 535 p. ; 21 cm. - (Fehér holló könyvek, ISSN 1418-1142)
ISBN 963-14-2335-2 kötött : 2490,- Ft
894.511-94
[AN 1040297]
MARC

ANSEL
UTF-812582 /2003.
Lackfi János (1971-)
   Hófogók : versek / Lackfi János. - Budapest : Ister, 2003. - 149, [5] p. ; 21 cm
ISBN 963-9243-73-6 fűzött : 1500,- Ft
894.511-14
[AN 1039542]
MARC

ANSEL
UTF-812583 /2003.
Lakatos Demeter (1911-1974)
   Csángú országba : összegyűjtött versek, mesék és levelek / Lakatos Demeter ; [összeáll. Libisch Győző] ; kiad. Lakatos Demeter Csángómagyar Kulturális Egyesület. - Budapest : Lakatos D. Csángómagyar Kult. Egyes., 2003. - 2 db (704 p.) : ill. ; 21 cm
Számozott példány: 100
ISBN 963-206-453-4 fűzött : ár nélkül
894.511-821(498)
[AN 1039230]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 375 p.
ISBN 963-206-454-2 * (hibás ISBN 963-206-455-0)
894.511-14(498)
[AN 1039231] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - p. 378-704.
ISBN 963-206-455-0
894.511-821(498)
[AN 1039232] MARC

ANSEL
UTF-812584 /2003.
László Erzsébet
   Nem tudhatod.. : László Erzsébet versei. - Budapest : [Magánkiad.], 2001. - 123 p. ; 18 cm
ISBN 963-440-590-8 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 920141]
MARC

ANSEL
UTF-812585 /2003.
Lőrincz L. László (1939-)
   A Vérfarkas visszatér / Leslie L. Lawrence. - Budapest : Gesta, 2003. - 443 p. ; 19 cm. - (Leslie L. Lawrence életmű-sorozat)
Regény
ISBN 963-8229-89-6 kötött : ár nélkül
894.511-312.4
[AN 1039260]
MARC

ANSEL
UTF-812586 /2003.
Márai Sándor (1900-1989)
   Eszter hagyatéka és három kisregény / Márai Sándor. - [Budapest] : Helikon, 2003. - 292, [3] p. ; 19 cm
Tart.: A mészáros ; Eszter hagyatéka ; Déli szél ; Szívszerelem
ISBN 963-208-833-6 kötött : 1800,- Ft
894.511-31
[AN 1040179]
MARC

ANSEL
UTF-812587 /2003.
Márai Sándor (1900-1989)
   Egy polgár vallomásai I-II / Márai Sándor ; [a német szövegeket és verseket Márton László ford.]. - Utánny. - [Budapest] : Helikon, 2003. - 391 p. ; 19 cm
ISBN 963-208-838-7 kötött : 2690,- Ft
894.511-31
[AN 1040904]
MARC

ANSEL
UTF-812588 /2003.
Maxwell, Steve
   Halál jár Fortuna nyomában / Steve Maxwell. - [Szeged] : Szukits, cop. 2001. - 462 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-9344-80-X kötött : 1390,- Ft
894.511-312.4
[AN 910618]
MARC

ANSEL
UTF-812589 /2003.
Molnár Zoltán
   Ágnes és a herceg / Móra Zoltán ; [a rajzokat Molnár Ágnes kész.] ; [közread. a] Bibó István Gimnázium. - Utánny. - Kiskunhalas : Bibó I. Gimn., 2002. - 98 p., [21] t.fol. : ill. ; 16 cm
Versek. - Példányszám: 400
ISBN 963-00-5900-2 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 1038481]
MARC

ANSEL
UTF-812590 /2003.
Mórocz Zsolt
   Posztmodern életfa / Mórocz Zsolt. - Miskolc : Felsőmagyarország K., 2003. - 340 p. ; 21 cm
Esszék, publicisztikai írások
ISBN 963-9280-92-5 * fűzött : 2000,- Ft (hibás ISBN 963-9280-93-5)
894.511-4 *** 894.511-92
[AN 1039287]
MARC

ANSEL
UTF-812591 /2003.
Németh István Péter (1960-)
   Gyöngytár és teklatéka / Németh István Péter ; [kiad. a tapolcai Városi Könyvtár és Múzeum]. - Tapolca : Vár. Kvt. és Múz., 2001. - 94 p. : ill. ; 15 cm
Versek
ISBN 963-00-7498-2 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 910235]
MARC

ANSEL
UTF-812592 /2003.
Nikolits Árpád (1937-)
   Európa megtelt / Nikolits Árpád. - [Budapest] : KecsmetionPress, 2001. - 316, [3] p. : ill. ; 15 cm
Példányszám: 106, ebből 80 számozott
ISBN 963-85892-4-8 kötött : ár nélkül
894.511-992
[AN 911608]
MARC

ANSEL
UTF-812593 /2003.
Nóvé Béla (1956-)
   A katalán torony : esszék, tárcák, publicisztikák / Nóvé Béla ; [az illusztrációk a szerző munkái]. - Budapest : Új Mandátum, 2003. - 268 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9494-32-1 fűzött : 2760,- Ft
894.511-92 *** 894.511-4
[AN 1039625]
MARC

ANSEL
UTF-812594 /2003.
Örkény István (1912-1979)
   Tóték ; Macskajáték : [drámák] / Örkény István. - [Budapest] : Palatinus, 2003. - 199 p. ; 18 cm
ISBN 963-9487-46-5 fűzött : 1390,- Ft
894.511-23
[AN 1040908]
MARC

ANSEL
UTF-812595 /2003.
Örkény István (1912-1979)
   Válogatott Egyperces novellák / Örkény István ; [... összeáll. Fráter Zoltán]. - Budapest : Palatinus, 2003. - 216 p. ; 18 cm
ISBN 963-9487-55-4 fűzött : 1290,- Ft
894.511-32
[AN 1040925]
MARC

ANSEL
UTF-812596 /2003.
Papp Tibor (1936-)
   Vendégszövegek (n) : összegyűjtött versek és vizuális költemények, 1957-2002 / Papp Tibor. - Budapest : Ister, 2003. - 767 p. : ill. ; 24 cm. - (Ister kortárs írók, ISSN 1419-0893)
ISBN 963-9243-70-1 kötött : 3300,- Ft
894.511-14 *** 894.511-994
[AN 1039554]
MARC

ANSEL
UTF-812597 /2003.
   Paraszti mezők küldötte vagyok : magyar parasztköltők antológiája / [szerk. ifj. Nagy Bálint] ; [kiad. a "Bakony, Te szép hazám" Magyar Parasztköltők Nagy Bálint Alapítványa]. - [Zirc] : "Bakony, Te szép hazám" M. Parasztköltők Nagy Bálint Alapítványa, 2001. - 254 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-00-8250-0 fűzött : ár nélkül
894.511-14(082)
[AN 911343]
MARC

ANSEL
UTF-812598 /2003.
Petőcz András (1959-)
   Tenyered, ha csattan / Seymour Glass ; [!]Petőcz András fordításai. - Budapest : Ister, 2003. - 102 p. ; 20 cm
Versek
ISBN 963-9243-74-4 kötött : 1600,- Ft (hibás ISBN 963-9243-79-4)
894.511-14
[AN 1039544]
MARC

ANSEL
UTF-812599 /2003.
Rába György (1924-)
   Sárkányeregetés / Rába György. - [Budapest] : Liget Műhely Alapítvány, 2003. - 86 p. ; 24 cm. - (Liget könyvek, ISSN 0865-008X)
Versek
ISBN 963-9363-23-5 fűzött : 1200,- Ft
894.511-14
[AN 1039276]
MARC

ANSEL
UTF-812600 /2003.
Sárközi Sándor
   Emlékek tüzében / Sárközi Sándor. - Budapest : Accordia, 2001. - 96 p. : ill. ; 20 cm
Versek
ISBN 963-9242-46-2 fűzött : 498,- Ft
894.511-14
[AN 910052]
MARC

ANSEL
UTF-812601 /2003.
Sebestyén Endréné Szigeti Piroska
   Tücsökbál : mondókák, versek, mesék gyerekeknek / Sebestyén Endréné Szigeti Piroska. - Nyíregyháza : Szerző, 2001. - 29 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-440-365-4 fűzött : ár nélkül
894.511-14(02.053.2) *** 398.831(=945.11)(02.053.2)
[AN 911173]
MARC

ANSEL
UTF-812602 /2003.
Simon József (1939-)
   Önarckép / dr. sijó. - Vác : Simon J., 2001. - 63 p. : ill. ; 21 cm
Versek
Kötött : ár nélkül
894.511-14
[AN 916677]
MARC

ANSEL
UTF-812603 /2003.
Szabó Lőrinc (1900-1957)
Művek (vál.)
   Szabó Lőrinc összes versei / [a szöveggondozást ... Kabdebó Lóránt és Lengyel Tóth Krisztina végezte]. - Jav. kiad. - Budapest : Osiris, 2003, cop. 2000. - 2 db ; 20 cm. - (Osiris klasszikusok, ISSN 1218-9006)
ISBN 963-389-512-X kötött : 6500,- Ft
894.511-14
[AN 1039442]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 658 p.
ISBN 963-389-556-1
894.511-14
[AN 1039444] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 830 p.
ISBN 963-389-557-X
894.511-14
[AN 1039445] MARC

ANSEL
UTF-812604 /2003.
Szabó Magda (1917-)
   Az őz / Szabó Magda. - Budapest : Európa, 2003, cop. 1959. - 213 p. ; 19 cm
Regény
ISBN 963-07-7447-X kötött : 1600,- Ft
894.511-31
[AN 1039438]
MARC

ANSEL
UTF-812605 /2003.
Szabó Magda (1917-)
   A pillanat : Creusais / Szabó Magda. - Budapest : Európa, 2003, cop. 1999. - 319 p. ; 19 cm
Regény
ISBN 963-07-7452-6 kötött : 1900,- Ft
894.511-31
[AN 1040974]
MARC

ANSEL
UTF-812606 /2003.
Szabolcska Mihály (1861-1930)
Művek (vál.)
   Szabolcska Mihály válogatott munkái / szerk. és Szabolcska Mihály életrajzát írta Tamás Andrásné. - Budapest : [Magánkiad.], 2001. - 284, [5] p. : ill., részben kotta ; 21 cm
ISBN 963-440-391-3 fűzött : ár nélkül
894.511-14 *** 894.511(092)Szabolcska_M.
[AN 911627]
MARC

ANSEL
UTF-812607 /2003.
Széchey Rita (1964-)
   Citromsárga pirospontok / írta és rajz. Széchey Rita ; [közread. a ... KEPE]. - Kiskunfélegyháza : KEPE, cop. 2001. - 15 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-00-2915-4 fűzött : ár nélkül
894.511-93
[AN 920181]
MARC

ANSEL
UTF-812608 /2003.
Szűgyi Zoltán (1953-)
   Amint vagyok : egybegyűjtött versek / Szűgyi Zoltán. - Budapest : Új Mandátum, 2003. - 290, [6] p. ; 24 cm
ISBN 963-9494-31-3 fűzött : 2380,- Ft
894.511-14
[AN 1039613]
MARC

ANSEL
UTF-812609 /2003.
Szűts Zoltán (1976-)
   Ezer ütés percenként / Szűts Zoltán ; [... ill. Szugyiczky István]. - Budapest : FISZ, 2003. - 173 p. : ill. ; 20 cm. - (FISZ könyvek, ISSN 1585-972X ; 20.)
Elbeszélések
ISBN 963-86368-2-3 fűzött : 1700,- Ft
894.511-32(497.11)
[AN 1039713]
MARC

ANSEL
UTF-812610 /2003.
Tamási Áron (1897-1966)
   Ábel a rengetegben / Tamási Áron. - Utánny. - Budapest : Ciceró, [2003]. - 188 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-539-325-3 fűzött : 790,- Ft
894.511-31(498)
[AN 1038996]
MARC

ANSEL
UTF-812611 /2003.
Tóth László (1949-)
   Átváltozás avagy Az "itt" és az "ott" : mozdulatok egy arcképhez a múlt századból : összegyűjtött versek és értelmezések, 1967-2003 / Tóth László ; [utószó Németh Zoltán]. - Budapest : Ister, 2003. - 695 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-9243-72-8 kötött : 3200,- Ft
894.511-14 *** 894.511(092)Tóth_L.
[AN 1039590]
MARC

ANSEL
UTF-812612 /2003.
Varecza Laci (1936-)
   Keretes század : vádiratversfolyam a gyilkos magyar állam ellen / Szent Varecza Halott. - Szombathely : Szerző, cop. 2001. - 97 p. : ill. ; 21 cm
Példányszám: 200
ISBN 963-440-705-6 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 918957]
MARC

ANSEL
UTF-812613 /2003.
Vass Tibor (1968-)
   Esőnap : 2001, 2002 / Vass Tibor. - Budapest : Tipp-Cult, 2003. - 187 p. ; 21 cm. - (Parnasszus könyvek. Új vizeken,, ISSN 1589-2735 ; 9.)
Versek
ISBN 963-210-420-X fűzött : 980,- Ft
894.511-14
[AN 1039632]
MARC

ANSEL
UTF-812614 /2003.
Véghelyi Balázs
   Magyar poharak / Véghelyi Balázs. - Miskolc : Felsőmagyarország K., 2003. - 116 p. ; 18 cm
Esszék
ISBN 963-9280-89-5 fűzött : 1200,- Ft
894.511-4
[AN 1039246]
MARC

ANSEL
UTF-812615 /2003.
Vekerdy Tamás (1935-)
   Zsidó könyv / Vekerdy Tamás. - Budapest : Önkonet, 2002. - 183 p. ; 19 cm. - (Ursa minor könyvek, ISSN 1586-0965)
ISBN 963-00-9815-6 fűzött : ár nélkül
894.511-94 *** 323.12(=924)(439)(0:82-94) *** 316.347(=924)(439)(0:82-94)
[AN 1039530]
MARC

ANSEL
UTF-812616 /2003.
Vieszt Zoltán
   Csak úgy a Föld körül : matrózként a világ tengerein / Vieszt Zoltán. - 2. kiad. - Budapest : Zeusz Kv., 2001. - 256 p., [16] t. : ill. ; 21 cm. - (Zeusz könyvek. "Világjárók" sorozat,, ISSN 1587-6918)
ISBN 963-00-7662-4 kötött : ár nélkül
Vieszt Zoltán
894.511-992 *** 910.4(100)
[AN 911308]
MARC

ANSEL
UTF-812617 /2003.
Vörösmarty Mihály (1800-1855)
   Csongor és Tünde : színjáték öt felvonásban / Vörösmarty Mihály. - [Kaposvár] : Holló, [2001]. - 184 p. ; 20 cm. - (Holló diákkönyvtár, ISSN 1419-5933)
ISBN 963-9388-13-0 fűzött : ár nélkül
894.511-121
[AN 910104]
MARC

ANSEL
UTF-812618 /2003.
Zeke László (1965-)
   Canis megra, avagy: Mesél az index / Zeke László ; [... ill. a szerző...]. - Budapest : Új Mandátum, 2003. - 156 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9494-28-3 fűzött : 1800,- Ft
894.511-7 *** 378.18(0:82-7)
[AN 1039670]
MARC

ANSEL
UTF-812619 /2003.
Zelei Miklós (1948-)
   Álljon fel! / Zelei Miklós. - Budapest : Új Mandátum, 2003. - 110 p. ; 20 cm
Elbeszélések
ISBN 963-9494-12-7 fűzött : ár nélkül
894.511-32
[AN 1039612]
MARC

ANSEL
UTF-812620 /2003.
Zenker, Kathy
   Madárka / Kathy Zenker. - [Budapest] : Horizont, [2002]. - 112 p. ; 21 cm. - (Szerelem & romantika, ISSN 0866-367X ; 2.)
Regény
ISBN 963-86158-9-3 fűzött : 393,- Ft
894.511-312.5
[AN 916653]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

12621 /2003.
Brunhoff, Jean de
Le voyage de Babar (magyar)
   Babar utazása / Jean de Brunhoff ; [a szerző rajz.] ; [ford. Bálint Ágnes]. - Budapest : Móra, 2003. - [48] p. : ill., színes ; 29 cm
Képes mesekönyv
ISBN 963-11-7811-0 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 1040001]
MARC

ANSEL
UTF-812622 /2003.
József Attila (1905-1937)
   Altató / írta József Attila ; rajz. Haui József. - Budapest : Aranyhal, [2001]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 23 cm
ISBN 963-9268-61-5 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 917527]
MARC

ANSEL
UTF-812623 /2003.
Maxtone Graham, Ysenda
The kitchen garden (magyar)
   Veteményeskert / [szöveg Ysenda Maxtone-Graham] ; [ford. Makay László, Makayné Forgács Melinda]. - Utánny. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2003. - 23 p. : ill., színes ; 26 cm
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-627-427-4)
087.5(084.1)
[AN 1038730]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

12624 /2003.
Mandulavirágzási Tudományos Napok, (2002) (Pécs ; Szekszárd)
   Mandulavirágzási Tudományos Napok : Pécs - Szekszárd, 2002. március 4-8. : konferenciakötet / [rend., kiad. a Pécsi Tudományegyetem]. - [Pécs] : PTE, 2002. - 131, [2] p. : ill. ; 29 cm
Előadáskivonatok
ISBN 963-641-872-1 fűzött : ár nélkül
082 *** 061.3(439-2Pécs) *** 061.3(439-2Szekszárd)
[AN 916880]
MARC

ANSEL
UTF-8