MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2003 - 7. évfolyam, 21. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2006

Created at 2007/05/31 15:18:52
by MNBWWW (Vers 1.00 Release,
linked at Apr 16 2007 13:40:50)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok

12625 /2003.
   Atlasz. - Budapest : Athenaeum 2000, [2002]-. - 22 cm
030
[AN 950247]
MARC

ANSEL
UTF-8


   11., Építészet / Werner Müller, Gunther Vogel ; rajz. Gunther Vogel vázlatai alapján Inge Szász és Szász István ; [ford. B. Szűcs Margit et al.]. - 2. átd. kiad. - cop. 2003. - 575 p. : ill., színes
dtv-Atlas zur Baukunst
ISBN 963-9261-71-8 kötött : 5980,- Ft
72:030
[AN 1039903] MARC

ANSEL
UTF-812626 /2003.
Elliott, Jane
The Usborne children's encyclopedia (magyar)
   Enciklopédia gyermekeknek / Jane Elliott és Colin King ; Susan Crawford és Annabel Craig közrem. ; [ford. Kiss Ede és Szűcs Ildikó]. - 16. kiad. - Budapest : Park, cop. 2003. - 127 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 963-530-376-9 kötött : 2500,- Ft
030(02.053.2)
[AN 1042782]
MARC

ANSEL
UTF-8
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

12627 /2003.
Remettre l'OMC à sa place (magyar)
   A WTO : korlátlan világkereskedelem vagy szolidáris globalizáció? / [szerk.] Susan George ; [ford. Philippe Breuil és Farkas Péter]. - Budapest : Napvilág, 2003. - 110 p. ; 21 cm. - (Critica, ISSN 1587-6128)
ISBN 963-9350-23-0 fűzött : 980,- Ft
World Trade Organization.
061.238(100)WTO *** 339.5(100) *** 339.9(100) *** 341.16
[AN 1039878]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

12628 /2003.
   Egyiptomi hieroglifák : a múlt üzenete / [ford. Ladányi Lóránd]. - [Miskolc] : Hermit, [2003]. - 115 p. : ill. ; 21 cm
Kész. az "Egyptian hieroglyphs" (London : Trustees of the British Museum, 1987) c. mű felhasználásával
ISBN 963-9231-47-9 fűzött : 1800,- Ft
003.322
[AN 1040193]
MARC

ANSEL
UTF-812629 /2003.
   Könyvtárosok kézikönyve / szerk. Horváth Tibor, Papp István. - Budapest : Osiris, 2003-. - 25 cm. - (Osiris kézikönyvek, ISSN 1416-6321)
02(035)
[AN 959216]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Feltárás és visszakeresés. - Jav. kiad. - 2003, cop. 2001. - 375 p. : ill.
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-389-523-5 kötött : 3480,- Ft
02(035)
[AN 1040900] MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

12630 /2003.
   A média hatása a gyermekekre és fiatalokra II : Dobogókő, 2000 / szerk. Gabos Erika ; [rend. a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület, Országos Rádió és Televízió Testület, Polt Péter]. - [Budapest] : Nk. Gyermekmentő Szolgálat M. Egyes., 2001. - 309 p. : ill. ; 24 cm. - (Kobak könyvsorozat, ISSN 1219-7734 ; 4.)
Az előadások váltakozva magyar, angol és német nyelven
ISBN 963-00-8619-0 fűzött : ár nélkül
791.9.097 *** 316.774 *** 159.922.7 *** 159.922.8 *** 316.37-053.2/.6 *** 061.3(439-2Dobogókő)
[AN 916852]
MARC

ANSEL
UTF-812631 /2003.
   Nemzet és média : jegyzőkönyv / [szerk. Agócs Sándor]. - Lakitelek : Antológia, 2001. - 147 p. : ill. ; 21 cm. - (Hazai műhely, ISSN 1585-8421 ; 10.)
A Kossuth Klubban 2000. dec. 16-án azonos címmmel rendezett tanácskozás anyaga
ISBN 963-7908-99-4 fűzött : ár nélkül
791.9.096/.097(439) *** 070(439) *** 061.3(439-2Lakitelek)
[AN 1040051]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

12632 /2003.
   Bevezetés az alkalmazott kutatásmódszertanba / [szerk. Fónai Mihály, Kerülő Judit, Takács Péter] ; [kiad. a] Pro Educatione Alapítvány. - 2. bőv. kiad. - Nyíregyháza : Pro Educatione Alapítvány, 2002. - 223 p. ; 25 cm
ISBN 963-00-7697-7 fűzött : ár nélkül
001.81(075.8)
[AN 1040191]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

12633 /2003.
Ching Hai
I have come to take you home (román)
   Am venit să vă iau acasă : o colecţie de citate şi învăţături spirituale ale Maestrei Supreme Ching Hai / colectate de Sophie Lapaire şi Pamela Millar ; [ed. Asociaţia internaţională Maestra Supremă Ching Hai Centrul din Budapesta]. - [Budapest] : SMCHIA, 2003. - XII, 164 p. [8] t. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-210-857-4 fűzött : ár nélkül
133.25
[AN 1039863]
MARC

ANSEL
UTF-812634 /2003.
Horváth Mária (1950-)
   Feng shui enciklopédia : a test és a lélek kényeztetése feng shuival / Horváth Mária. - 4. kiad. - Budapest : Édesvíz, 2003. - 271 p., [42] t. : ill., részben színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. 268.
Kötött : 3990,- Ft (hibás ISBN 963-528-579-5)
133.25
[AN 1041241]
MARC

ANSEL
UTF-812635 /2003.
Ruiz, Miguel
The four agreements (magyar)
   A négy egyezség : a bolygó álma : [a toltékok ősi bölcsessége] / Miguel Ruiz ; [ford. Szabados Tamás]. - Budapest : Édesvíz, 2003. - 173 p. ; 19 cm
ISBN 963-528-535-3 fűzött : 1490,- Ft
133.25
[AN 1041145]
MARC

ANSEL
UTF-812636 /2003.
Ruiz, Miguel
The mastery of love (magyar)
   A szeretet iskolája : a toltékok ősi bölcsessége / Miguel Ruiz ; [ford. Kis János]. - Budapest : Édesvíz, 2003. - 217 p. ; 19 cm
ISBN 963-528-549-3 fűzött : 1790,- Ft
133
[AN 1041146]
MARC

ANSEL
UTF-812637 /2003.
Tierney, Bil
Alive and well with Uranus (magyar)
   Békességben az Uránusszal : az önmegismerés tranzitjai / Bil Tierney ; [ford. Résch Éva]. - Budapest : Édesvíz, 2003. - 303 p. ; 21 cm
ISBN 963-528-666-X kötött : 2500,- Ft
133.522.3 *** 523.47
[AN 1039785]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

12638 /2003.
   A biológiai sokféleség ösztönzése és közgazdasági értékelése : útmutató döntéshozók számára / [szerk. Csanády R. András és Kovács Eszter] ; [... ford. Galló Judit és Szomor Erika]. - [Budapest] : [KVVM], cop. 2003. - 196 p. : ill. ; 23 cm. - (Szemelvények az OECD környezetpolitikájából, ISSN 1417-9172)
Kész. a "Handbook of incentive measures for biodiversity" és a "Handbook of biodiversity valuation" c. kiad. alapján. - Bibliogr.: p. 187-196.
ISBN 963-212-067-1 fűzött : ár nélkül
504.03 *** 338.246 *** 504.7
[AN 1039804]
MARC

ANSEL
UTF-812639 /2003.
Bíró Dávid
   A globális felmelegedés politikatörténete / Bíró Dávid. - Budapest : Napvilág, 2003. - 135 p. ; 21 cm. - (Politikatörténeti füzetek, ISSN 1215-9832 ; 19.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9350-22-2 fűzött : 1400,- Ft
504.38.054 *** 338.2(100)"198/200"
[AN 1039865]
MARC

ANSEL
UTF-812640 /2003.
CarboEurope Meeting (2.) (2002) (Budapest)
   Second CarboEurope Meeting : Budapest ..., 4-8 March 2002 : project summaries, poster abstracts. - [S.l.] : [s.n.], [2002]. - 23, [85] p. : ill. ; 30 cm
Fűzött : ár nélkül
504.064 *** 546.26 *** 061.3(439-2Bp.)"2002"
[AN 921479]
MARC

ANSEL
UTF-812641 /2003.
The Earth Charta (magyar)
   A Föld Charta : értékek és alapelvek a fenntartható jövőért / [ford. Puppán Dóra] ; [... kiad. a REC Magyar Iroda]. - Szentendre : REC, cop. 2003. - 31 p. ; 14 cm
Fűzött : ár nélkül
504.06(100)(094) *** 349.6(100)(094)
[AN 1039995]
MARC

ANSEL
UTF-812642 /2003.
   First national report on the implementation of the Convention on Biological Diversity : Republic of Hungary / [ed. Nechay, Gábor] ; [közrem. ... Anthony, Brandon et al.] ; [... kiad. a Környezetvédelmi Minisztérium Természetvédelmi Hivatal]. - Budapest : KÖM Természetvédelmi Hiv., 2001. - 70 p. : ill., színes ; 30 cm
Az előszó magyar nyelven is. - Bibliogr.: p. 67-70.
ISBN 963-00-7214-9 fűzött : ár nélkül
504.7(439)(083.41)
[AN 919857]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

12643 /2003.
Feynman, Richard Phillips
Six easy pieces (magyar)
   Hat könnyed előadás : [a fizika alapjainak magyarázata] / Richard P. Feynman ; [Paul Davies bevezetőjével] ; [ford. Ill Márton]. - 2. kiad. - Budapest : Park : Akkord, cop. 2003. - 160 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-530-653-9 kötött : 1750,- Ft
53
[AN 1042757]
MARC

ANSEL
UTF-812644 /2003.
   A fizika alapjai : [felsőoktatási tankönyv] / Tasnádi Péter [et al.] ; [alkotószerk. Erostyák János, Litz József]. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2003. - 736 p., [4] t. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 963-19-3275-3 kötött : 6000,- Ft
53(075.8)
[AN 1039822]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

12645 /2003.
Gergely Pál (1947-)
   Általános és bioszervetlen kémia : egyetemi tankönyv / Gergely Pál, Erdődi Ferenc, Vereb György ; szerk. Gergely Pál. - 5. kiad. - Budapest : Semmelweis, 2003, cop. 2001. - 326 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 313-315.
ISBN 963-9214-31-0 kötött : ár nélkül
54(075.8) *** 577.118(075.8)
[AN 1041148]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

12646 /2003.
   Alkalmazott biológia : egészségügyi főiskolai tankönyv / szerk. Szemere György ; [a köt. szerzői Bálint Tiborné et al.]. - 3. kiad. - Budapest : Semmelweis, 2003. - 331 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9214-34-5 kötött : ár nélkül
57(075.8)
[AN 1042788]
MARC

ANSEL
UTF-812647 /2003.
Attenborough, David
The life of mammals (magyar)
   Az emlősök élete / David Attenborough ; [ford. Fuisz Tibor]. - Budapest : Kossuth, cop. 2003. - 320 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 963-09-4457-X kötött : ár nélkül
591.5 *** 599
[AN 1040199]
MARC

ANSEL
UTF-812648 /2003.
Csaba György (1929-)
   A sejt szerkezete : egyetemi tankönyv = The structure of the cell = Die Struktur der Zelle / Csaba György, Madarász Bálint ; [ford. Csaba György, Karabélyos Csaba]. - 5. kiad. - Budapest : Semmelweis, 2003. - 182 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 963-9214-33-7 kötött : ár nélkül
576.3(075.8)
[AN 1041224]
MARC

ANSEL
UTF-812649 /2003.
Pakenham, Thomas
Remarkable trees of the world (magyar)
   Csodálatos fák a világon / írta és fényképezte Thomas Pakenham ; [ford. Béresi Csilla]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2003. - 192 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 188.
ISBN 963-09-4456-1 kötött : ár nélkül
581.412(084.12) *** 504.73
[AN 1040132]
MARC

ANSEL
UTF-812650 /2003.
   The role of chemistry in the evolution of molecular medicine : a tribute to professor Albert Szent-Györgyi : 27th-29th June 2003, Szeged... : book of abstracts / org. by I. G. Csizmadia and B. Penke. - [Szeged] : SZTE, [2003]. - [54] p. : ill. ; 30 cm
Fűzött : ár nélkül
577.2 *** 577.1 *** 615.3 *** 54 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 1039986]
MARC

ANSEL
UTF-812651 /2003.
Tihanyi György
   Diószegi Sámuel Iskolai Botanikus Kert / [írta és a fényképeket kész. Tihanyi György]. - Debrecen : [Diószegi S. Isk. Botanikus Kert], 2003. - 44 p. : ill., színes ; 21 cm
Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.: p. 44. - Példányszám: 300
Fűzött : ár nélkül
Diószegi Sámuel Iskolai Botanikus Kert (Debrecen)
58.006(439-2Debrecen)(036)
[AN 1040014]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

12652 /2003.
Aslani, Marilyn
Massage for beginners (magyar)
   Masszázs kezdőknek / Marilyn Aslani. - Budapest : M. Kvklub, 2003. - XV, 79 p. : ill., színes ; 28 cm
Ford. Erdős Zsolt. - Spirál fűzéssel
ISBN 963-547-970-0 fűzött : 2690,- Ft
615.82
[AN 1040021]
MARC

ANSEL
UTF-812653 /2003.
   Az asztma ma : egyetemi segédtankönyv / [szerk. Rónai Zoltán]. - 2. átd. kiad. - [Kaposvár] : Konzulta Kkt., cop. 2003. - 342 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 329-342.
ISBN 963-212-052-3 fűzött : ár nélkül
616.248(075.8)
[AN 1040025]
MARC

ANSEL
UTF-812654 /2003.
Busa János
   A Tardosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 90 éve : 1913-2003 / [írta Busa János]. - Tardos : Önkormányzat : Tardosi Önkéntes Tűzoltó Egyes., 2003. - 150 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Tardos helytörténeti füzetek, ISSN 1588-6603)
Bibliogr.: p. 125-126
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-00-8126-1)
Tardosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület.
614.842.83(439-2Tardos)(091)
[AN 1039867]
MARC

ANSEL
UTF-812655 /2003.
Cole, Michael
The development of children (magyar)
   Fejlődéslélektan / Michael Cole, Sheila R. Cole ; [ford. ... Kéri Rita et al.]. - 2. átd. kiad. - Budapest : Osiris, 2003. - 805 p. : ill. ; 29 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.: p. 713-774.
ISBN 963-389-473-5 kötött : 5480,- Ft
159.922.6/.8(075.8) *** 159.922.7(075.8)
[AN 1042848]
MARC

ANSEL
UTF-812656 /2003.
Csurgó Sándor
   Gyógynövény embernek, állatnak, növénynek / Csurgó Sándor ; [a rajzokat Székely Judit kész.]. - Budapest : Mezőgazda, [2003], cop. 2001. - 171 p. : ill. ; 17 cm. - (Biogazda kiskönyvtár, ISSN 1585-4450)
Bibliogr.: p. 168-171.
ISBN 963-286-032-2 kötött : ár nélkül
615.89:615.322 *** 619 *** 631.147
[AN 1041499]
MARC

ANSEL
UTF-812657 /2003.
Demény-Dittel Lajos (1949-)
   Albert Schweitzer munkássága : biográfia és bibliográfia dióhéjban / Demény-Dittel Lajos. - Hatvan : [Magánkiad.], 2002. - 20 fol. : ill. ; 30 cm
Spirál fűzéssel
Fűzött : ár nélkül
Schweitzer, Albert
61(430)(092)Schweitzer,_A.:016 *** 012Schweitzer,_A.
[AN 919901]
MARC

ANSEL
UTF-812658 /2003.
   Diák-"intő".. : kiskáté középiskolásoknak / [... összeáll. ... Sárkány M. Dóra]. - [Budapest] : OBMT, 2002. - 108 p. : ill., főként színes ; 21 cm. - (Bűnmegelőzési kiskönyvtár)
ISBN 963-202-962-3 fűzött : ár nélkül
613.8(02.053.2) *** 343.85(02.053.2)
[AN 1040212]
MARC

ANSEL
UTF-812659 /2003.
Eisenberg, Arlene
What to expect when you're expecting (magyar)
   Az a kilenc hónap : [útmutató leendő anyáknak s apáknak] / Arlene Eisenberg, Heidi Murkoff, Sandee Hathaway ; [ford. Lorschy Katalin]. - 8. kiad. - Budapest : Park, cop. 2003. - 313 p. : ill. ; 24 cm
Megj. "Az a 9 hónap" címmel is. - Az a 9 hónap (borító- és gerinccím)
ISBN 963-530-649-0 kötött : 3500,- Ft
618.2-083
[AN 1042549]
MARC

ANSEL
UTF-812660 /2003.
Freud, Sigmund
Die Traumdeutung (magyar)
   Álomfejtés / Sigmund Freud ; ford. Hollós István ; [az utószót írta Hermann István] ; [... a függeléket összeáll. Meller V. Ágnes]. - 5. kiad. - [Budapest] : Helikon, 2003, cop. 1935. - 482 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 441-465.
ISBN 963-208-841-7 kötött : 2990,- Ft
159.964.2 *** 159.963.3
[AN 1041485]
MARC

ANSEL
UTF-812661 /2003.
   Függőség vagy függetlenség : amit a drogokról tudni kell / [szerk. Kékes Szabó Mihály, Schablauer Zoltánné, Schleinerné Szányel Erzsébet] ; [a köt. szerzői József István et al.] ; [közread. a] Kaposvári Egyetem Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai Főiskolai Kar. - Kaposvár : KE CSVM PFK, 2001. - 100 p., [4] t. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 300
Fűzött : ár nélkül
613.83 *** 364.272(4) *** 371.78
[AN 922676]
MARC

ANSEL
UTF-812662 /2003.
Handbook of affect and social cognition (magyar)
   Az érzelmek pszichológiája / [szerk.] Forgács József ; [ford. Turóczi Attila et al.]. - [Budapest] : Kairosz, [2003]. - 422 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9406-83-X fűzött : 4500,- Ft
159.942
[AN 1040176]
MARC

ANSEL
UTF-812663 /2003.
Károly László
   Így éltek és haltak Pannóniában : részletek Dél-Dunántúl közegészségügyének történetéből / Károly László. - [Tolna] : Önkormányzat, 2003. - 94 p. : ill. ; 21 cm. - (Tolnai hírlap könyvek)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-210-839-6 fűzött : ár nélkül
614(439.11)"17/19" *** 364.444(439.11)"17/19"
[AN 1039827]
MARC

ANSEL
UTF-812664 /2003.
Károly László
   Tolna és Mözs közegészségügye 1991-ig / Károly László. - [Tolna] : [Önkormányzat], [2003]. - 79 p. : ill. ; 20 cm. - (Tolnai hírlap könyvek)
Bibliogr. a fejezetek végén. - Példányszám: 200
ISBN 963-00-4943-0 fűzött : ár nélkül
614(439-2Tolna)(091) *** 614(439-2Mözs)(091) *** 364.444(439-2Tolna) *** 364.444(439-2Mözs)
[AN 1040146]
MARC

ANSEL
UTF-812665 /2003.
Kende B. Hanna
   Gyermekpszichodráma / Kende B. Hanna. - Budapest : Osiris, 2003, cop. 2000. - 248 p., XVI t. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.: p. 225-238.
ISBN 963-389-460-3 kötött : 3180,- Ft
615.851.84-053.2
[AN 1042863]
MARC

ANSEL
UTF-812666 /2003.
Kurdics Mihály
   A kábítószer itt van testközelben : ahogyan egy rendőrtiszt látja : kézikönyv felnőtteknek és fiataloknak / Kurdics Mihály. - Budapest : 2Zsiráf, 2003. - 236 p. : ill., színes ; 14 cm
Bibliogr.: p. 231-232.
Fűzött : 750,- Ft
613.83 *** 364.272
[AN 1042612]
MARC

ANSEL
UTF-812667 /2003.
Lauster, Peter
Die Liebe (magyar)
   A szerelemről, a szeretetről : ahogy egy pszichológus látja / Peter Lauster ; [ford. Fürst Anna]. - 2. kiad. - Budapest : M-érték K., 2003. - 206 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 205-[207].
ISBN 963-9519-39-1 kötött : ár nélkül
159.922.1 *** 177.6 *** 392.6 *** 316.647.2 *** 316.472.4
[AN 1039784]
MARC

ANSEL
UTF-812668 /2003.
Leach, Penelope
The new baby & child (magyar)
   Picik és kicsik : a gyermeknevelés kézikönyve a születéstől az iskoláskorig / Penelope Leach ; [ford. Angster Mária]. - 7. kiad. - Budapest : Park, cop. 2003. - 527 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-530-374-2 kötött : 5500,- Ft
613.95
[AN 1042764]
MARC

ANSEL
UTF-812669 /2003.
McKinlay, Deborah
Love lies (magyar)
   Szerelmi játszmák : ... amit a férfiak nem tudnak, a nők pedig nem ismernek be... / Deborah McKinlay ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - 2. kiad. - Budapest : Animus, 2003. - 125, [3] p. ; 21 cm
Fűzött : 1190,- Ft (hibás ISBN 963-8386-89-0)
613.89
[AN 1042794]
MARC

ANSEL
UTF-812670 /2003.
   Népegészségtan : főiskolai tankönyv / szerk. Balázs Péter ; [szerzők Balázs Péter et al.] ; [közread. a] Semmelweis Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar. - Budapest : Semmelweis Egy. Eü. Főisk. Kar, 2003, cop. 2001. - 231 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-7152-30-X fűzött : ár nélkül
614(439)(083.41)(075.8)
[AN 1042522]
MARC

ANSEL
UTF-812671 /2003.
Pestessy József
   Mozaikszavak feloldása sebészek és baleseti sebészek számára / Pestessy József. - [Budapest] : [Magánkiad.], 2001. - 276 p. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 274-276.
Fűzött : ár nélkül
617 *** 003.083 *** 801.323=00
[AN 919951]
MARC

ANSEL
UTF-812672 /2003.
Salamon Jenő (1930-)
   A megismerő tevékenység fejlődéslélektana / Salamon Jenő. - 9. kiad. - [Budapest] : Nemz. Tankvk., 2003. - 200 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 192-200.
ISBN 963-19-4367-4 fűzött : 1375,- Ft
159.95(075.8)
[AN 1041218]
MARC

ANSEL
UTF-812673 /2003.
Smith, Susan
Communications in nursing (angol)
   Kommunikáció az ápolásban : vezérfonal az ápoló önérvényesítő és felelősségteljes kommunikációjához / Susan Smith ; [ford. Cholnoky Péter]. - 3. kiad. - Budapest : Medicina, 2003, cop. 1996. - 369 p. ; 24 cm
ISBN 963-242-851-X fűzött : ár nélkül
616-083(075.8) *** 159.9(075.8)
[AN 1041220]
MARC

ANSEL
UTF-812674 /2003.
Spiesberger, Karl
Die Masken des Traumes (magyar)
   Álommaszkok : az álom mélypszichológiai és okkult értelme / Karl Spiesberger ; [ford. ... Kássa László]. - [Miskolc] : Hermit, [2003]. - 107 p. ; 21 cm
ISBN 963-9231-48-7 fűzött : 1600,- Ft
159.963.3 *** 133
[AN 1040195]
MARC

ANSEL
UTF-812675 /2003.
   Szent Flórián szerencsi követői / [... közrem. Meleg Károly, Orosz Zoltánné, Bódi Ferenc] ; [kiad. a Szerencsi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság]. - Szerencs : Szerencsi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság, [2003]. - 27 p. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött : ár nélkül
Szerencsi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság.
614.842.83(439-2Szerencs)(091)
[AN 1039808]
MARC

ANSEL
UTF-812676 /2003.
Szepes Mária (1908-)
   Az álom mágiája : tervezzük meg álmainkat! / Szepes Mária. - Budapest : Édesvíz, 2003, cop. 1999. - 237 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-528-700-3 fűzött : 1990,- Ft
159.963.3 *** 613.865 *** 133.25
[AN 1041266]
MARC

ANSEL
UTF-812677 /2003.
   Szívbetegeknek természetgyógyász gyógymódok : agyi keringési elégtelenség, magas vérnyomás, vérszegénység, visszértágulat / [szerk. Apjok András] ; [ford. Császár Zsuzsa et al.]. - Budapest : Jószöveg Műhely, [2002]. - 228 p. : ill. ; 15 cm. - (Családi zsebkönyvtár, ISSN 1585-2830)
A ford. az "Encyclopedia of natural medicine" c. kiad. alapján kész.
ISBN 963-9134-59-7 fűzött : 1250,- Ft
616.1 *** 615.89
[AN 919790]
MARC

ANSEL
UTF-812678 /2003.
Szmodits László
   Neves magyar gyógyszerészek kegyeleti adattára / Szmodits László. - Budapest : Dictum, 2003. - 317 p. ; 24 cm. - (Bibliotheca Pharmaceutica,, ISBN 1586-9741 ; ; 7.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-210-242-8 fűzött : ár nélkül
615(439)(092):050.8
[AN 1040282]
MARC

ANSEL
UTF-812679 /2003.
   Útmutató a gyümölcslégyártás jó higiéniai gyakorlatához / [szerk. Sebők András] ; [kész. Bíró Sándor et al.] ; [kiad. az Élelmiszerfeldolgozók Országos Szövetsége]. - Budapest : ÉFOSZ, 2001. - 121 p. ; 30 cm
ISBN 963-00-9401-0 fűzött : ár nélkül
614.31 *** 663.81
[AN 921410]
MARC

ANSEL
UTF-812680 /2003.
Varró Aladár Béla
   Gyógynövények gyógyhatásai : növényi gyógyszerek : hazai gyógynövényeink ismertetése, gyűjtésüknek módja és felhasználásuk a mindennapi életben az egészség szolgálatában / írta Varró Aladár Béla. - Gyöngyös : Pallas Antikvárium, [2003]. - 450, [18] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9117-02-1 kötött : ár nélkül
615.89:615.322
[AN 1042648]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

12681 /2003.
Kiss Erika
   A Hűtőgépgyár és Jászberény fél évszázada / Kiss Erika ; [kiad. a Gépipari Tudományos Egyesület]. - Jászberény : GTE, 2003. - 147 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-9058-18-1 kötött : ár nélkül
Electrolux Lehel Kft. (Jászberény)
621.57(439-2Jászberény) *** 061.5(439-2Jászberény)
[AN 1040198]
MARC

ANSEL
UTF-812682 /2003.
Kristóf Csaba
   Gázpalackok biztonsága / [szerzők Kristóf Csaba, Váró György]. - Budapest : Népszava, [2002]. - 200 p. : ill. ; 24 cm
Lezárva: 2001. aug. 31. - Tartalmazza az MSZ 6292:1997 szabványt
ISBN 963-323-113-2 fűzött : ár nélkül
662.76.076(439)(036) *** 621.642.17.02(439)(036)
[AN 916690]
MARC

ANSEL
UTF-812683 /2003.
   Székesfehérvári Könnyűfémmű - Alcoa-Köfém Kft., 1941-2001 / [fel. szerk. Horváth Tamás] ; [szerk. Furulyás Ferenc et al.]. - Székesfehérvár : [Alcoa-Köfém Kft.], 2001. - 108, [16] p. : ill., részben színes ; 21 cm
Közread. az Alcoa-Köfém Kft. - Példányszám: 2500
ISBN 963-00-8468-6 fűzött : ár nélkül
Alcoa-Köfém Kft. (Székesfehérvár)
669.71(439-2Székesfehérvár)(091) *** 061.2(439-2Székesfehérvár)
[AN 918333]
MARC

ANSEL
UTF-812684 /2003.
   A szélenergia hasznosítása a vízgazdálkodásban : Budapest, 2001. március 14. / [szerk. Kircsi Andrea] ; [rend. a Magyar Szélenergia Társaság, a Debreceni Egyetem Meteorológiai Tanszéke és a Debreceni Egyetem Társadalomföldrajzi és Településfejlesztési Tanszéke]. - Debrecen : M. Szélenergia Társ., 2001. - 71 p. : ill. ; 30 cm. - (A Magyar Szélenergia Társaság kiadványai, ISSN 1588-4589 ; 1.)
Bibliogr. az előadások végén. - Példányszám: 100
ISBN 963-00-7549-0 fűzött : ár nélkül
621.548 *** 621.311.245 *** 556.18(439)
[AN 921461]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

12685 /2003.
Bodnár István
   Táblázatkezelés / Bodnár István, Magyary Gyula. - Budapest : Kiskapu, cop. 2003. - 91 p. : ill. ; 24 cm. - (Informatikai füzetek ; ; 4.)
ISBN 963-9301-61-2 fűzött : 980,- Ft
681.3.016Excel(078)
[AN 1040005]
MARC

ANSEL
UTF-812686 /2003.
Bodnár István
   Vektorgrafika és prezentáció / Bodnár István, Magyary Gyula. - Budapest : Kiskapu, cop. 2003. - 72 p. : ill. ; 24 cm. - (Informatikai füzetek ; ; 6.)
ISBN 963-9301-62-0 fűzött : 780,- Ft
519.688PowerPoint(078) *** 681.3.019
[AN 1040008]
MARC

ANSEL
UTF-812687 /2003.
Bódy Bence
   Az SQL példákon keresztül : [kezdőknek és haladóknak] / Bódy Bence ; [közread. a] Jedlik Oktatási Stúdó[!]. - Budapest : JOS, 2003. - 191 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-210-860-4 fűzött : 1960,- Ft
519.682SQL
[AN 1040027]
MARC

ANSEL
UTF-812688 /2003.
Képfeldolgozók és Alakfelismerők Konferenciája (3.) (2002) (Domaszék)
   Képfeldolgozók és Alakfelismerők III. Konferenciája : Domaszék, 2002. január 23-25. / szerk. Kuba Attila, Máté Eörs, Palágyi Kálmán ; [rend., közread. az] NJSZT-Képaf. - [Szeged] : NJSZT-Képaf, 2002. - 291, [2] p. : ill. ; 25 cm
Egyes előadások angol nyelven. - Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-00-9450-9 fűzött : ár nélkül
681.3.019 *** 510.5 *** 061.3(439-2Domaszék)
[AN 916685]
MARC

ANSEL
UTF-812689 /2003.
Stolnicki Gyula
   SQL programozóknak : objektumok, relációk a gyakorlatban / Stolnicki Gyula. - Budapest : Computerbooks, 2003. - [4], VIII, 634 p. : ill. ; 24 cm + CD-ROM
Bibliogr.: p. 623-625.
ISBN 963-618-311-2 kötött : 4970,- Ft
519.682SQL
[AN 1039850]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

12690 /2003.
   Kézikönyv a HACCP rendszer kialakításához : vendéglátók, közétkeztetők részére / [írta és szerk. a Consact-Mavemisz szakértői munkacsoportja ... Baranyai György et al.]. - [Budapest] : Consact : Mavemisz, 2001. - Cserelapos mappa : ill. ; 26 cm + flopy
Fűzetlen : ár nélkül
640.4 *** 65.018 *** 614.31
[AN 921331]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

12691 /2003.
   Formal methods for railway operation and control systems : proceedings of Symposium FORMS 2003 Budapest, Hungary, May 15 - 16, 2003 / Géza Tarnai, Eckehard Schnieder eds. - Budapest : L' Harmattan, 2003. - 375 p. : ill. ; 21 cm
Rend. a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésautomatikai Tanszék. - Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-9457-45-0 kötött : ár nélkül
656.25 *** 061.3(439-2Bp.)"2003"
[AN 1039882]
MARC

ANSEL
UTF-812692 /2003.
   Guide des bateliers / [publ. par la] Commission du Danube. - Budapest : Commission du Danube, 2001. - Cserelapos mappa ; 32 cm
ISBN 963-00-7379-X fűzetlen : ár nélkül
656.62(282.243.7)
[AN 921333]
MARC

ANSEL
UTF-812693 /2003.
Koppányi Szabolcs
   A hírközlés szabályozása az Európai Közösségben és Magyarországon / Koppányi Szabolcs. - Budapest : Osiris, 2003. - 427 p. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Hírközlési jog az Európai Közösségben és Magyarországon (borító- és gerinccím). - Bibliogr.: p. 401-404.
ISBN 963-389-424-7 kötött : 4180,- Ft (hibás ISBN 963-389-454-7)
654(4-62)(094)(075.8) *** 654(439)(094)(075.8)
[AN 1040357]
MARC

ANSEL
UTF-812694 /2003.
   Spravočnik sudovoditelâ / [izd.] Dunajskaâ komissiâ. - Budapest : Dunajskaâ komissiâ, 2001. - Cserelapos mappa ; 31 cm
Fűzetlen : ár nélkül (hibás ISBN 96-30-07-379-X)
656.62(282.243.7)
[AN 921337]
MARC

ANSEL
UTF-812695 /2003.
Zainkó Géza
   Ferihegyi Repülőmúzeum : [körséta a múzeumban] / [írta Zainkó Géza] ; [közread. a Légiforgalmi és Repülőtéri Igazgatóság]. - Budapest : Légiforgalmi és Repülőtéri Ig., [2002]. - 19 p. : ill. ; 26 cm
Fűzött : ár nélkül
Ferihegyi Repülőmúzeum (Budapest)
656.7(439)(091) *** 629.73 *** 069(439-2Bp.)Ferihegyi_Repülőmúzeum
[AN 921229]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

12696 /2003.
   Az állattenyésztés szolgálatában : Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum által rendezett tudományos ülés : Debrecen, 2003. szeptember 11. / [szerk. Jávor András]. - Debrecen : DE ATC MTK, [2003]. - 204 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. az előadások végén. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-472-727-1 kötött : ár nélkül
636
[AN 1040268]
MARC

ANSEL
UTF-812697 /2003.
Antal József (1919-)
   Növénytermesztők zsebkönyve / Antal József ; [társszerzők Nyárai Horváth Ferenc, Simits Katalin, Varga Adrienne]. - 3. átd. kiad. - Budapest : Mezőgazda, [2003], cop. 2000. - 391 p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 386-389.
ISBN 963-286-035-7 kötött : ár nélkül
633
[AN 1041505]
MARC

ANSEL
UTF-812698 /2003.
Borsa Béla
   Véletlen folyamatok a talajművelő gépek vizsgálatánál = Random processes in soil tillage / írta Borsa Béla. - Gödöllő : FVM Műszaki Int., 2001. - 34 p. : ill. ; 29 cm. - (Mezőgazdasági gépesítési tanulmányok, ISSN 0521-422X)
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-611-376-9 fűzött : ár nélkül
631.31.001.4 *** 519.2
[AN 919910]
MARC

ANSEL
UTF-812699 /2003.
Dimény Imre (1922-)
   Gépüzemeltetés az FVM Műszaki Intézet által megfigyelt bázisgazdaságokban, 1962-2000 = Operation of machinery on the base farm monitored by the Hungarian Institute of Agricultural Engineering / írták Dimény Imre, Gockler Lajos, Hajdú József. - Gödöllő : FVM Műszaki Int., 2001. - 40 p. : ill. ; 29 cm. - (Mezőgazdasági gépesítési tanulmányok, ISSN 0521-422X)
Bibliogr.: p. 16. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-611-368-8 fűzött : ár nélkül
631.171 *** 631.3.004.18
[AN 919907]
MARC

ANSEL
UTF-812700 /2003.
   Élen az agráriumban : pozitív példák a magyar szarvasmarha-tenyésztésben = Taking the lead in agriculture : positive models in Hungarian cattle breeding / [fel. szerk. ... Egri Sándor]. - Szolnok : Nagyalföld, 2002. - 148 p. : ill., színes ; 29 cm
Összefoglalás angol nyelven
Fűzött : ár nélkül
636.2(439) *** 061.5(439)
[AN 919952]
MARC

ANSEL
UTF-812701 /2003.
Fekete András (1936-)
   A precíziós termesztés automatizálási vonatkozásai = Automatic control aspects of site specific crop production / írták Fekete András, Földesi István, Kovács László. - Gödöllő : FVM Műszaki Int., 2001. - 34 p. : ill. ; 29 cm. - (Mezőgazdasági gépesítési tanulmányok, ISSN 0521-422X)
Bibliogr.: p. 32-33. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-611-369-6 fűzött : ár nélkül
631.3.05 *** 631.171
[AN 922741]
MARC

ANSEL
UTF-812702 /2003.
   Gazdasági-társadalmi fejlesztési együttműködés megalapozása és a jószomszédi viszony javítása magyar-szlovák határtérségekben : HU0012-02-0014/3/Phare project / [project koordinátor Szabadfalvi László] ; [szakértők Fehér Alajos et al.] ; [közread. a] Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Agrárkamara. - Miskolc : BAZ M. Agrárkamara, 2003. - 54 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-212-039-6 fűzött : ár nélkül
338.43(439.134) *** 338.43(437.6) *** 332.1(439.134) *** 332.1(437.6)
[AN 1040168]
MARC

ANSEL
UTF-812703 /2003.
Gazdasági-társadalmi fejlesztési együttműködés megalapozása és a jószomszédi viszony javítása magyar-szlovák határtérségekben (szlovák)
   Zakladanie spolupráce pre hospodársky a spoločenský rozvoj a zlepšenie dobrých susedských vzťahov v maďarsko-slovenskej hraničnej oblasti : HU0012-02-0014/3/Phare projekt / [koordinátor projektu Szabadfalvi László] ; [odborníci Fehér Alajos et al.] ; [izd.] Agrárna komora župy Borsod-Abaúj-Zemplén. - Miskolc : Agrárna komora župy Borsod-Abaúj-Zemplén, 2003. - 57 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-212-040-X fűzött : ár nélkül
338.43(439.134) *** 338.43(437.6) *** 332.1(439.134) *** 332.1(437.6)
[AN 1040178]
MARC

ANSEL
UTF-812704 /2003.
Hataláné Zsellér Ibolya
   Védekezzünk az amerikai kukoricabogár ellen! / [írta Hataláné Zsellér Ibolya, Ripka Géza]. - Budapest : Agroinform, 2001. - 18 p. : ill., színes ; 20 cm
Fűzött : ár nélkül
632.7 *** 633.15
[AN 916838]
MARC

ANSEL
UTF-812705 /2003.
Hickman, John
Farriery (magyar)
   Patkolás / John Hickman ; [ford. Radnai Imre]. - Budapest : Mezőgazda, [2003], cop. 1998. - 199 p. : ill. ; 25 cm. - (Lovasakadémia, ISSN 1416-5422 ; 4.)
ISBN 963-286-028-4 kötött : ár nélkül
636.1.083.42 *** 682.1
[AN 1042443]
MARC

ANSEL
UTF-812706 /2003.
Kiss Judit (1950-)
   The agricultural aspects of Hungarian accession to the EU / Judit Kiss. - Budapest : Inst. for World Economics HAS, 2001. - 35 p. : ill. ; 30 cm. - (Working papers / Institute for World Economics Hungarian Academy of Sciences,, ISSN 1215-5241 ; 115.)
Bibliogr.: p. 34-35.
ISBN 963-301-367-4 fűzött : ár nélkül
338.43(439) *** 339.923(4-62) *** 338.43(4-62)
[AN 919861]
MARC

ANSEL
UTF-812707 /2003.
Kovács Gábor (1947-)
A tesztüzemek 1999. évi gazdálkodásának eredményei (angol)
   Results of Hungarian FADN farms, 1999 / [auth. Gábor Kovács, Szilárd Keszthelyi] ; [ass. Anikó Balogh et al.]. - Budapest : AKII, 2001. - 154 p. : ill. ; 25 cm. - (Agroeconomic information,, ISBN 1418-2130 ; ; 2000/1.)
A címoldalon a megjelenési év: 2000
Fűzött : ár nélkül
631.16(439)(083.41) *** 338.43(439)"1999"(083.41)
[AN 918743]
MARC

ANSEL
UTF-812708 /2003.
Kovács Gábor (1947-)
A tesztüzemek 2000. évi gazdálkodásának eredményei (angol)
   Results of Hungarian FADN farms, 2000 / [auth. Gábor Kovács, Szilárd Keszthelyi] ; [assis. Anikó Balogh et al.]. - Budapest : AKII, 2001. - 123 p. : ill. ; 25 cm. - (Agroeconomic information,, ISBN 1418-2130 ; ; 2001/1.)
Fűzött : ár nélkül
631.16(439)(083.41) *** 338.43(439)"2000"(083.41)
[AN 918745]
MARC

ANSEL
UTF-812709 /2003.
Szent-Miklóssy Ferenc (1944-)
   Szép szőlőből finom bort! / Szent-Miklóssy Ferenc. - 3. bőv. kiad. - Budapest : Mezőgazd. Szaktudás K., 2003, cop. 1995. - 145 p. : ill. ; 20 cm. - (Kertészek és kertbarátok könyvtára, ISSN 1416-0978)
ISBN 963-356-346-1 fűzött : ár nélkül
663.2 *** 634.85
[AN 1041428]
MARC

ANSEL
UTF-812710 /2003.
   Útmutató a malomipar jó higiéniai gyakorlatához / [szerk. Sebők András] ; [kész. Berczeli Attila et al.] ; [kiad. az Élelmiszerfeldolgozók Országos Szövetsége]. - Budapest : ÉFOSZ, 2001. - 95 p. ; 30 cm
ISBN 963-00-9403-7 fűzött : ár nélkül
664.7 *** 614.31
[AN 921415]
MARC

ANSEL
UTF-812711 /2003.
   Útmutató a savanyított termékek előállításának jó higiéniai gyakorlatához / [szerk. Sebők András] ; [kész. Bíró Sándor et al.] ; [kiad. az Élelmiszerfeldolgozók Országos Szövetsége]. - Budapest : ÉFOSZ, 2001. - 125 p. ; 30 cm
ISBN 963-00-9405-3 fűzött : ár nélkül
664.8.035.4 *** 614.31
[AN 921416]
MARC

ANSEL
UTF-812712 /2003.
   Útmutató a száraztésztagyártás jó higiéniai gyakorlatához / [szerk. Sebők András] ; [kész. Bíró Sándor et al.] ; [kiad. az Élelmiszerfeldolgozók Országos Szövetsége]. - Budapest : ÉFOSZ, 2001. - 119 p. ; 30 cm
ISBN 963-00-9402-9 fűzött : ár nélkül
664.692 *** 614.31
[AN 921413]
MARC

ANSEL
UTF-812713 /2003.
   Útmutató az édesipar jó higiéniai gyakorlatához / [szerk. Sebők András] ; [kész. Bleszkán Margit et al.] ; [kiad. az Élelmiszerfeldolgozók Országos Szövetsége]. - Budapest : ÉFOSZ, 2001. - 125 p. ; 30 cm
ISBN 963-00-9404-5 fűzött : ár nélkül
664.14 *** 614.31
[AN 921412]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

12714 /2003.
Bielefeld, Jochen G.
Der Gewürzkompass (magyar)
   Fűszerek zsebkönyve / Jochen G. Bielefeld ; [ford. Imre Ferenc]. - Budapest : Mérték K., 2003. - 128 p. : ill. ; 16 cm
ISBN 963-9519-27-8 kötött : ár nélkül
641.885 *** 635.7 *** 641.55(083.12)
[AN 1039830]
MARC

ANSEL
UTF-812715 /2003.
Cey-Bert Róbert Gyula (1938-)
   Magyar vadgasztronómia : a magyar vadgasztronómia megújulásának könyve : [több mint 100 újonnan alkotott vadétel receptjével] / Cey-Bert Róbert Gyula . - [Fót] : Szig-Tim K., 2003. - 113 p. : ill., főként színes ; 29 cm
ISBN 963-86353-1-2 fűzött : ár nélkül
641.55(083.12):637.55
[AN 1039851]
MARC

ANSEL
UTF-812716 /2003.
Hargitai György (1963-)
   Hungarian cuisine / György Hargitai ; [phot. by András Gabula et al.] ; [transl. by Zsuzsanna Gáspár]. - [Budapest] : Média Nova, 2001. - 96 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-00-7408-7 kötött : ár nélkül
641.568(439)(083.12)
[AN 909322]
MARC

ANSEL
UTF-812717 /2003.
Hargitai György (1963-)
Hungarian cuisine (francia)
   Cuisine hongroise / György Hargitai ; [phot. András Gabula et al.] ; [trad. par György Olasz]. - [Budapest] : Média Nova, 2003. - 96 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-204-713-3 kötött : ár nélkül
641.568(439)(083.12)
[AN 1039908]
MARC

ANSEL
UTF-812718 /2003.
Hargitai György (1963-)
Hungarian cuisine (német)
   Ungarische Küche / György Hargitai ; [die Fotos stammen von András Gabula et al.] ; [Übertr. aus dem Ungarischen Helga Szőke-Buchholz]. - [Budapest] : Média Nova, 2001. - 96 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-00-7407-9 kötött : ár nélkül
641.568(439)(083.12)
[AN 909317]
MARC

ANSEL
UTF-812719 /2003.
Hargitai György (1963-)
Hungarian cuisine (orosz)
   Vengerskaâ kuhnâ / Dërdʺ Hargitai ; [fot. Andraš Gabula i dr.] ; [per. Irina Tiškina]. - [Budapest] : Média Nova, 2003. - 96 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-204-711-7 kötött : ár nélkül
641.568(439)(083.12)
[AN 1039907]
MARC

ANSEL
UTF-812720 /2003.
Hargitai György (1963-)
Hungarian cuisine (svéd)
   Ungerskt kök / György Hargitai ; [fotografier av András Gabula et al.] ; [översatt av Hajnal Seres]. - [Budapest] : Média Nova, 2003. - 96 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-204-712-5 kötött : ár nélkül
641.568(439)(083.12)
[AN 1039906]
MARC

ANSEL
UTF-812721 /2003.
Horváth Ilona
   Szakácskönyv / Horváth Ilona ; [... kieg. és átd. F. Nagy Angéla]. - 9. utánny. - Budapest : Vince K., 2003. - 403 p. ; 21 cm
ISBN 963-9323-71-3 fűzött : 1295,- Ft
641.55(083.12)
[AN 1041282]
MARC

ANSEL
UTF-812722 /2003.
Das Strudel-Knödel-Palatschinkenkochbuch (magyar) (részlet.)
   Gombócok és palacsinták / [ford. Horváth Piroska]. - [Budapest] : Corvina, 2003. - 64 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-13-5299-4 kötött : 2200,- Ft
641.852(083.12) *** 641.55(083.12)
[AN 1039904]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

12723 /2003.
Dévény István (1929-)
   Sören Kierkegaard / Dévény István. - Gödöllő : Attraktor, 2003. - 264 p. ; 23 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-206-744-4 kötött : 3800,- Ft
Kierkegaard, Søren
1(489)(092)Kierkegaard,_S.
[AN 1039989]
MARC

ANSEL
UTF-812724 /2003.
   Hermeneutika és a természettudományok / szerk. Schwendtner Tibor, Ropolyi László, Kiss Olga ; [ford. Barták Balázs et al.]. - Budapest : Áron, 2001. - 466 p. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9210-15-3 fűzött : ár nélkül
165.0 *** 113 *** 001
[AN 910077]
MARC

ANSEL
UTF-812725 /2003.
   Tudomány megértő módban : hermeneutika és tudományfilozófia / szerk. Margitay Tihamér és Schwendtner Tibor. - [Budapest] : L'Harmattan, 2003. - 349 p. ; 22 cm. - (A filozófia útjai, ISSN 1586-8761)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9457-24-8 fűzött : ár nélkül
165.0 *** 167 *** 001.2 *** 5
[AN 1039885]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

12726 /2003.
   A 300 éves örmény szertartású római katolikus egyház és közösségei Magyarhonban régen és ma című konferencia : Budapest 2000. szeptember 29 - október 01. / [fel. szerk. Issekutz Sarolta]. - Budapest : Erdélyi Örmény Gyökerek Kult. Egyes., 2001. - 312 p., [16] t., [6] t.fol. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Erdélyi örmény múzeum, ISSN 1419-1350 ; 5.)
ISBN 963-00-7998-4 fűzött : ár nélkül
282(439.21)(=919.81) *** 930.85(439.21)(=919.81) *** 282(439)(=919.81) *** 061.3(439-2Bp.)"2000"
[AN 916816]
MARC

ANSEL
UTF-812727 /2003.
Beller, Tilmann
Der neue Anfang (magyar)
   2000 - az új kezdet : egy út Kentenich atyával / Beller Tilmann ; [ford. Szelesteiné Czopf Krisztina] ; [közread. a] Családok a Családért Egyesület. - Óbudavár : Családok a Családért Egyes., 2001. - 95 p. ; 18 cm
Fűzött : ár nélkül
242 *** 243 *** 267
[AN 919780]
MARC

ANSEL
UTF-812728 /2003.
Bojtor István
   Az ítélet : [följegyzések és dokumentumok néhány magyarországi református egyházi döntésről 1948 és 1998 között] / Bojtor István ; [közread. a Kazinczy Ferenc Társaság]. - Sátoraljaújhely : Kazinczy Társ., 2003. - 247 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-85293-9-3 fűzött : ár nélkül
261.7(439)"195/199" *** 322(439)"195/199" *** 284.2(439)"195/199"
[AN 1040379]
MARC

ANSEL
UTF-812729 /2003.
   Corpus Antiphonalium Officii - Ecclesiarum Centralis Europae / red. ... by László Dobszay ; [publ. by the] ... Institute for Musicology. - Budapest : MTA ZTI, 1990 [!1991]-. - 24 cm
CAO-ECE (gerinccím)
ISBN 963-7074-31-7 *
264-068.2
[AN 117645]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3/B., Praha : sanctorale, commune sanctorum / Zsuzsa Czagány. - 2002. - 304 p.
ISBN 963-7074-80-5 fűzött : ár nélkül
264-068.2(083.8)
[AN 924510] MARC

ANSEL
UTF-8


   4/A., Aquileia : temporale / red. Gabriella Gilányi et Andrea Kovács ; adiuvante Ladislao Dobszay. - 2003. - 320 p.
ISBN 963-7074-84-8 fűzött : ár nélkül
264-068.2
[AN 1040156] MARC

ANSEL
UTF-812730 /2003.
Dizseri Eszter
   Gyerekek a Miatyánkról / a beszélgetéseket lejegyezte Dizseri Eszter ; Tóth Éva rajz. - Utánny. - Budapest : Harmat : Kálvin, 2003, cop. 2000. - 199 p. : ill. ; 18 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9148-38-5 fűzött : ár nélkül
248.143 *** 316.37-053.2
[AN 1041513]
MARC

ANSEL
UTF-812731 /2003.
Durkheim, Émile
Les formes élémentaires de la vie religieuse (magyar)
   A vallási élet elemi formái : a totemisztikus rendszer Ausztráliában / Emile Durkheim ; [ford. Vargyas Zoltán] ; [... az előszót írta Vargyas Gábor]. - [Budapest] : L'Harmattan, cop. 2003. - XXXI, 403 p. ; 24 cm. - (Kultúrák keresztútján, ISSN 1586-1953)
Bibliogr.: p. XXX-XXXI.
ISBN 963-9457-16-7 fűzött : ár nélkül
291 *** 398.4
[AN 1039856]
MARC

ANSEL
UTF-812732 /2003.
Goldziher Ignác (1850-1921)
Der Mythos bei den Hebräern (magyar)
   Mítosz a hébereknél és történelmi fejlődése : mitológiai és vallástörténeti tanulmányok / Goldziher Ignác ; [ford. Szegedi János]. - [Budapest] : Paulus Hungarus : Kairosz, cop. 2003. - 282 p. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9484-39-3 fűzött : 3000,- Ft
299.24 *** 291.13 *** 398.22(=924)
[AN 1040165]
MARC

ANSEL
UTF-812733 /2003.
Halasi László
   A Hartai Evangélikus Egyház története, 1723-2003 / Halasi László ; [fképek Markó Hajnalka]. - [Harta] : Énisz P., [2003]. - 272 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 271.
Fűzött : ár nélkül
Hartai Evangélikus Egyházközség.
284.1(439-2Harta)(091)
[AN 1040090]
MARC

ANSEL
UTF-812734 /2003.
Hoppál Mihály (1942-)
   Teatro cosmico : simboli e miti degli sciamani siberiani / Mihály Hoppál ; [trad. Vera Banki, Grazia Marchianò] ; [pubbl. da] International Society for Shamanistic Research. - Budapest : Intern. Soc. for Shamanistic Research ; Milano : Contemporanea, 2002. - 115 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 102-113. - Filmogr.: p. 114-115.
ISBN 963-206-202-7 fűzött : ár nélkül
291.612(571) *** 299.4(571) *** 398.49(=945.4/.5)(571)
[AN 1040083]
MARC

ANSEL
UTF-812735 /2003.
Kertész Péter (1937-)
   Nehéz zsidónak lenni / Kertész Péter ; [a jegyzeteket kész. Róna Aser]. - Budapest : Ulpius-ház, 2003. - 393 p. ; 20 cm
ISBN 963-9475-45-9 fűzött : 2480,- Ft
Schweitzer József (1922-)
296(439)(092)Schweitzer_J.
[AN 1040066]
MARC

ANSEL
UTF-812736 /2003.
Kowalska, Faustyna
Jezu, ufam Tobie (magyar)
   Jézusom, bízom benned! : válogatás Szent Fausztina nővér imáiból / [közread. az Isteni Irgalmasság Alapítvány]. - Eger : Isteni Irgalmasság Alapítvány, 2001. - 56 p. ; 15 cm
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-00-2155-2)
243
[AN 917610]
MARC

ANSEL
UTF-812737 /2003.
Kwiecieň, Tomasz
Krótki przewodnik po Mszy ́świętej (magyar)
   Szentmise-kalauz röviden / Tomasz Kwiecieň ; [szerk., ... jegyzetekkel ell. Gállos Balázs]. - Budapest : Paulus Hungarus : Kairosz, 2003. - 135 p. ; 20 cm
Ford. Török Katalin. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9484-63-6 fűzött : 1700,- Ft
264
[AN 1040163]
MARC

ANSEL
UTF-812738 /2003.
Lénárd György (1925-)
   Mit tanítunk? : A dogmatika kézikönyve című mű katolikus értékelése / Lénárd György ; [kiad. az Újkígyósi Római Katolikus Egyházközség]. - Újkígyós : Újkígyósi Római Kat. Egyházközség, 2001. - 162 p. ; 29 cm
ISBN 963-00-8998-X fűzött : ár nélkül
23 *** 282
[AN 918810]
MARC

ANSEL
UTF-812739 /2003.
Merŵn, Mnaḥem
   "Hozzád szól a hetiszakasz" / Menáchem Meron. - Budapest : OR-ZSE, 2001. - 143 p. ; 21 cm. - (Zsidó történeti & irodalmi tár)
ISBN 963-00-9258-1 fűzött : ár nélkül
296.451
[AN 920112]
MARC

ANSEL
UTF-812740 /2003.
Mezei Balázs (1960-)
   Vallás és hagyomány / Mezei Balázs. - Budapest : L'Harmattan, 2003. - 324 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 307-321.
ISBN 963-86187-3-6 fűzött : ár nélkül
291 *** 398.4
[AN 1039832]
MARC

ANSEL
UTF-812741 /2003.
Mezei Zsolt
   Biblia Sacra : a Pápai Református Gyűjtemények könyvtárának bibliái, 16-18. század / [a katalógust és a mutatót összeáll. Mezei Zsolt]. - Pápa : Dunántúli Ref. Egyházker. Tud. Gyűjteményei, 2001. - 62 p. : ill. ; 24 cm. - (A Pápai Református Gyűjtemények kiadványai. Kutatói segédletek,, ISBN 1416-3748 ; ; 2.)
ISBN 963-00-8887-8 fűzött : ár nélkül
22:016 *** 017.1(439-2Pápa) *** 094/099
[AN 917640]
MARC

ANSEL
UTF-812742 /2003.
Muraközy Gyula (1892-1961)
   A Sionnak hegyén.. : imádságok és elmélkedések / írta Muraközy Gyula. - Budapest : Kálvin, 2003. - 211 p. ; 14 cm
ISBN 963-300-951-0 fűzött : 290,- Ft
243 *** 284.2
[AN 1042675]
MARC

ANSEL
UTF-812743 /2003.
Qra'ûs, Naftalî
   Mózes öt könyve : a heti szidrák : az ősi forrás sorozat 1. / Naftali Kraus. - 2. kiad. - Budapest : Ulpius-ház, 2001. - 331, [4] p. ; 20 cm
ISBN 963-9348-52-X fűzött : 1780,- Ft
Biblia. Ószövetség. Mózes öt könyve.
296.451
[AN 920799]
MARC

ANSEL
UTF-812744 /2003.
Rgveda (magyar) (vál.)
   Varuna-himnuszok : válogatás a Rgveda irodalmából / [a himnuszokat ford., magyarázó jegyzetekkel ell., a bevezetést írta] Gaál Balázs, Tóth Ibolya ; [közread.] A Tan Kapuja Buddhista Főiskola. - Budapest : A Tan Kapuja Buddhista Főisk., 2001. - 290 p. ; 24 cm
A ford. a " Rig Veda: a metrically restored text with an introduction and notes" (Cambridge-London: Dept. of Sanksrit and Indian Studies, 1994.) c. kiad. alapján kész. - Bibliogr.: p. 287-290.
ISBN 963-00-7655-1 fűzött : ár nélkül
294.118.2 *** 891.2-14=945.11
[AN 916798]
MARC

ANSEL
UTF-812745 /2003.
Sanders, Jim
   Az Evangélium dióhéjban / Jim Sanders ; [közread. a Krisztus Szeretete Egyház]. - 3. jav., átd. kiad. - Budapest : Krisztus Szeretete Egyház, 2003. - 78 p. ; 24 cm
ISBN 963-210-223-1 fűzött : ár nélkül
Biblia. Újszövetség. Evangéliumok.
244
[AN 1042859]
MARC

ANSEL
UTF-812746 /2003.
Savonarola, Girolamo
Prediche sopra Aggeo (magyar)
   Prédikációk Aggeus prófétáról ; Értekezés Firenze város rendjéről és kormányzatáról / Girolamo Savonarola ; [... ford. Száraz Orsolya, ... Pete László]. - Máriabesnyő-Gödöllő : Attraktor, 2002. - 326 p. : ill. ; 22 cm
Egys. cím: Prediche sopra Aggeo ; Trattato circa il reggimento e governo della città di Firenze. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-204-544-0 kötött : 3400,- Ft
252 *** 321.01
[AN 1039896]
MARC

ANSEL
UTF-812747 /2003.
Stosiek, Nurit
"Mein inneres Gleichgewicht finden" (magyar)
   Belső megnyugvás : kilenc lépés Kentenich atya után / Nurit Stosiek, Kornelia Fischer ; [ford. Kondorosyné Varga Erika és Kondorosy Előd] ; [közread. a] Családok a Családért Egyesület. - Óbudavár : Családok a Családért Egyes., 2001. - 84 p. ; 18 cm
Fűzött : ár nélkül
242 *** 267
[AN 919779]
MARC

ANSEL
UTF-812748 /2003.
   Szent Őrangyalok imafüzet. - Miskolc : Szt. Maximilian K., [2003]. - 32 p. : ill. ; 15 cm
Fűzött : ár nélkül
243
[AN 1042621]
MARC

ANSEL
UTF-812749 /2003.
   Szentlélek imafüzet. - Miskolc : Szt. Maximilian K., [2003]. - 32 p. : ill. ; 15 cm
Fűzött : ár nélkül
243
[AN 1042638]
MARC

ANSEL
UTF-812750 /2003.
Zajti Ferenc (1886-1961)
   Az ősmagyarok hitvilága / Zajti Ferenc ; [... képeit Bognár László festette]. - Budapest : Anahita-Ninti Bt., [2001]. - 92 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-00-8655-7 fűzött : ár nélkül
299.4(=945.11)
[AN 914627]
MARC

ANSEL
UTF-812751 /2003.
Zakar Péter (1963-)
   "Hazám sorsa az én sorsom" : az Esztergomi Érsekség 1848/49-ben / Zakar Péter. - Szeged : Belvedere Meridionale, 2003. - 130, [13] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 125-130.
ISBN 963-86240-8-6 fűzött : ár nélkül
Esztergomi Főegyházmegye.
282(439-03Esztergomifőegyházmegye)"1848/1849"
[AN 1040232]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

12752 /2003.
Albert József (1944-)
   Szociológia / Albert József, Farkas István, Leveleki Magdolna. - 2. kiad. - Nyíregyháza : Möbius Print, 2002. - 231 p. ; 25 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-00-7696-9 fűzött : ár nélkül
316
[AN 1040192]
MARC

ANSEL
UTF-812753 /2003.
Brachfeld, Siegfried (1917-1978)
   Warum ist die Krone schief? : Ungarn-Glossen von Siegfried Brachfeld / mit einem Vorw. von Dezső Keresztúry ; [Ausw. und Bearb. Marco Schicker] ; [Grafiken Rita Kelemen Czakó]. - Budapest : Pester Lloyd, 2003. - 163, [2] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-210-702-0 kötött : ár nélkül
308(439)(089.3) *** 159.922.4(=945.11) *** 830-92
[AN 1039891]
MARC

ANSEL
UTF-812754 /2003.
Chapman, Gary D.
Five signs of a loving family (magyar)
   Családi összhangzattan : a családi harmónia öt jellemzője / Gary Chapman ; [ford. Falus Eszter] ; [a verseket ford. Fazekas Benedek]. - Budapest : Harmat, 2003. - 207 p. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9148-56-3 fűzött : ár nélkül
316.356.2 *** 37.018.1 *** 173
[AN 1036846]
MARC

ANSEL
UTF-812755 /2003.
Harcsa István (1948-)
   A részidős mezőgazdasági munka / [kész. Harcsa István, Sebők Csilla]. - Budapest : KSH, 2001. - 262 p. ; 29 cm. - (Életmód-időmérleg, ISSN 1586-2682)
Fűzött : 1900,- Ft (hibás ISBN 963-215-47-7)
316.728(439)(083.41) *** 331.312.82 *** 31(439) *** 63
[AN 920961]
MARC

ANSEL
UTF-812756 /2003.
Harcsa István (1948-)
A részidős mezőgazdasági munka (angol)
   Time use in part-time farming / [comp. István Harcsa, Csilla Sebők]. - Budapest : Hung. Centr. Statistical Office, 2001. - 197 p. ; 29 cm. - (Életmód - időmérleg = Way of life - time use,, ISSN 1586-2682)
ISBN 963-215-427-4 fűzött : 1800,- Ft
316.728(439)(083.41) *** 331.312.82 *** 31(439) *** 63
[AN 921032]
MARC

ANSEL
UTF-812757 /2003.
Hunyadi László (1944-)
   Statisztika közgazdászoknak / Hunyadi László, Vita László. - 2. jav. kiad. - Budapest : KSH, 2003. - 770 p. : ill. ; 25 cm. - (Statisztikai módszerek a társadalmi és gazdasági elemzésekben, ISSN 1587-2157)
Bibliogr.: p. 763-766. - A tartalomjegyzék angol nyelven is
ISBN 963-215-632-3 kötött : ár nélkül
311(075.8) *** 330(075.8)
[AN 1042842]
MARC

ANSEL
UTF-812758 /2003.
   Kép, beszéd, írás / vál. és szerk. Neumer Katalin. - [Budapest] : Gondolat K. Kör, 2003. - 319 p. : ill. ; 24 cm
Ford. Betegh Gábor, Erdei L. Tamás, Lehmann Miklós. - Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9500-32-1 fűzött : 2400,- Ft
316.772.2
[AN 1039842]
MARC

ANSEL
UTF-812759 /2003.
Lake, Tony
Loneliness : why it happens and how to overcome it (magyar)
   A magány : miért alakul ki és hogyan küzdhető le / Tony Lake ; [ford. Takácsy Gizella] ; [ill. Barka Ferenc]. - 4. kiad. - Budapest : Park, cop. 2003. - 146, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Hétköznapi pszichológia, ISSN 0865-0705)
ISBN 963-530-693-8 fűzött : 1500,- Ft
316.47 *** 316.6 *** 613.865
[AN 1042511]
MARC

ANSEL
UTF-812760 /2003.
Menyhártné Csangova Penka
   Pod slʺnceto na Ungariâ : fotoalbum / Penka Čangova-Menʹhart ; [izd.] Bʺlgarsko republikansko samoupravlenie. - Budapeŝa : Bʺlgarsko republikansko samoupravlenie, 2001. - 62 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-00-3475-1 fűzött : ár nélkül
316.347(=867)(439)"19"(084.12)
[AN 918434]
MARC

ANSEL
UTF-812761 /2003.
   National-building, ethnicity and language politics in transition countries / ed. by Farimah Daftary and François Grin. - Budapest : LGI OSI, 2003. - XXI, 292 p. : ill. ; 24 cm. - (LGI books, ISSN 1586-1317)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9419-58-3 fűzött : ár nélkül
316.347(=00)(4-11)"199/200"
[AN 1039854]
MARC

ANSEL
UTF-812762 /2003.
   Olvasókönyv a szociológia történetéhez : [felsőoktatási tankönyv]. - 2. kiad. - Budapest : Új Mandátum, 2002-. - 24 cm
316(075.8)
[AN 948986]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Szociológiai irányzatok a XX. században / szerk. Felkai Gábor, Némedi Dénes, Somlai Péter. - 2002. - 664 p. - (Nagyítás, ISSN 1416-7867 ; 30.)
Ford. Ádám Péter et al. - Bibliogr.: p. 647-664. és a jegyzetekben
ISBN 963-9336-97-1 fűzött : 3290,- Ft
316(075.8) *** 316.2(075.8) *** 316(100)"19"(075.8)
[AN 1039860] MARC

ANSEL
UTF-812763 /2003.
Papp Richárd
   Etnikus vallások a Vajdaságban? : kisebbségi léthelyzetek kulturális antropológiai értelmezései / Papp Richárd. - Budapest : MTA Kisebbségkut. Int. : Gondolat K. Kör, 2003. - 218 p. : ill. ; 20 cm. - (Kisebbségi monográfiák, ISSN 1589-4479 ; 2.)
Bibliogr.: p. 206-218.
ISBN 963-9500-31-3 fűzött : 1680,- Ft
316.347(=00)(497.11) *** 28(497.11)
[AN 1039806]
MARC

ANSEL
UTF-812764 /2003.
Rónay Jácint (1814-1889)
   Nemzetkarakterológiák : Rónay Jácint, Hugo Münsterberg és Kurt Lewin írásai / [szerk. Hunyady György] ; [az első tanulmány nyelvi átírása Terbe Erika és Oszkó Bea] ; [a második, harmadik tanulmányt ford. Berkics Mihály]. - Utánny. - Budapest : Osiris, 2003, cop. 2001. - 282 p. : ill. ; 20 cm. - (Osiris könyvtár. A szociálpszichológia klasszikusai,, ISSN 1586-443X)
Bibliogr.: p. 220-224.
ISBN 963-389-459-X fűzött : 2180,- Ft
316.356.4(=00)(100) *** 316.63 *** 159.922.4(=00)(100)
[AN 1042658]
MARC

ANSEL
UTF-812765 /2003.
   Társadalomismeret / Albert József [et al.] ; [szerk. Albert József]. - Nyíregyháza : Möbius Print, 2003. - 213 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-86277-3-5 fűzött : ár nélkül
316
[AN 1040189]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

12766 /2003.
Ety Cat
   Mi illik ajándékozáskor? / Dr. Ety Cat. - Budapest : M. Kvklub., 2002. - 35 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-547-824-0 fűzött : ár nélkül
395.83
[AN 1040048]
MARC

ANSEL
UTF-812767 /2003.
Ety Cat
   Mi illik az információs sztrádán? / Dr. Ety Cat. - Budapest : M. Kvklub., 2002. - 36 p : ill. ; 20 cm
ISBN 963-547-825-9 fűzött : ár nélkül
395 *** 681.324Internet
[AN 1040046]
MARC

ANSEL
UTF-812768 /2003.
Ety Cat
   Mi illik vendégfogadáskor? / Dr. Ety Cat. - Budapest : M. Kvklub., 2002. - 36 p : ill. ; 20 cm
ISBN 963-547-826-7 fűtött : ár nélkül
395 *** 392.72
[AN 1040049]
MARC

ANSEL
UTF-812769 /2003.
Görög Ibolya (1947-)
   Mindennapi maceráink : életmód és viselkedési tanácsok / Görög Ibolya. - 4. kiad. - Budapest : Athenaeum 2000, 2003. - 239 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 231.
ISBN 963-9261-89-0 kötött : 2490,- Ft
395
[AN 1041531]
MARC

ANSEL
UTF-812770 /2003.
   Imádságos asszony : tanulmányok Erdélyi Zsuzsanna tiszteletére / [szerk. Czövek Judit]. - Budapest : Gondolat K. Kör : EFI, 2003. - 336 p. : ill. ; 24 cm. - (Örökség, ISSN 1419-788X)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9500-87-9 * fűzött : 2450,- Ft (hibás ISBN 963-9450-01-4)
39 *** 930.85(100)
[AN 1039883]
MARC

ANSEL
UTF-812771 /2003.
Márton László (1928-2003)
   Nehéz kereset : néprajzi írások, novellák / Márton László ; sajtó alá rend. és az előszót írta B. Szűcs Irén. - Békés : [Jantyik Múz.], 2003. - 86, [6] p. : ill. ; 21 cm. - (Békési téka, ISSN 0238-0005 ; 23.)
ISBN 963-206-747-9 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-206-744-9)
39(=945.11)(439.175) *** 894.511-32
[AN 1040029]
MARC

ANSEL
UTF-812772 /2003.
Voigt Vilmos (1940-)
   Ethnosemiotics © Hungary / Vilmos Voigt and Mihály Hoppál ; [publ. by the] European Folklore Institute. - Budapest : European Folklore Inst., 2003. - 138 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-210-391-2 fűzött : ár nélkül
39 *** 003.6
[AN 1040073]
MARC

ANSEL
UTF-812773 /2003.
Zimmerman, Larry J.
Native North America (magyar)
   Észak-amerikai indiánok : hitvilág és szertartások, földi és égi szellemek / Larry J. Zimmerman. - Budapest : M. Kvklub, 2003. - 184 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Közrem. Molyneaux, Brian. - Ford. Kovács Lajos. - Bibliogr.: p. 173-174. - Példányszám: 2000
ISBN 963-547-932-8 kötött : 3990,- Ft (hibás ISBN 963-547-932)
398.3/.4(=97)(7) *** 299.73
[AN 1040256]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

12774 /2003.
   Államéletrajzok : Aristotelés, Hérakleidés Lembos, Pseudo-Xenophón, Xenophón, Kritias és Héródés Attikos írásai a görög államokról / [összeáll., a jegyzeteket és az utószót írta Németh György] ; [ford. Ritoók Zsigmond, Németh György, Vit Olivér]. - 2. jav. kiad., utánny. - Budapest : Osiris, 2003, cop. 1998. - 221, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Osiris könyvtár. Történelem,, ISSN 1219-2201)
Bibliogr.: p. 166-169.
ISBN 963-389-467-0 fűzött : 1980,- Ft (hibás ISBN 963-379-467-0)
321.15(38) *** 938(093)
[AN 1042661]
MARC

ANSEL
UTF-812775 /2003.
Asztalos Miklós (1899-1986)
   A magyar nagyhatalom : a magyar külpolitika a kezdetektől 1526-ig / Asztalos Miklós ; [... szerk., jegyzetekkel ell. és a függeléket összeáll. Bárány Attila]. - Máriabesnyő-Gödöllő : Attraktor, 2003. - 2 db : ill. ; 23 cm. - (Historia incognita. Történettudomány,, ISSN 1588-788X)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-206-234-5 kötött : 6900,- Ft
327(439)"08/15" *** 943.9"08/15"
[AN 1039955]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 361 p.
ISBN 963-204-546-7
327(439)"08/12" *** 943.9"08/12"
[AN 1039956] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 401 p.
ISBN 963-206-235-3
327(439)"12/15" *** 943.9"12/15"
[AN 1039957] MARC

ANSEL
UTF-812776 /2003.
Borsi-Kálmán Béla (1948-)
   Pillanatkép : két írás a geopolitika tárgyköréből / Borsi-Kálmán Béla. - [Budapest] : Nyitott Könyv, 2003. - 140 p. ; 24 cm
Az előszót Fejtő Ferenc írta. - Bibliogr.: p. 97-131. és a jegyzetekben
ISBN 963-210-572-9 fűzött : ár nélkül
327(4-62)"199/200" *** 327(73)"199/200" *** 911.3
[AN 1039839]
MARC

ANSEL
UTF-812777 /2003.
Bulloch, John
M.I.5 (magyar)
   M.I.5 : a brit kémelhárító szolgálat keletkezése és története / John Bulloch ; [ford. Hegedűs János]. - [Budapest] : Kairosz, 2003. - 220 p. ; 20 cm
ISBN 963-9484-60-1 fűzött : 2700,- Ft (hibás ISBN 963-9484-38-5)
327.84(410)(091) *** 355.40(410)(091) *** 351.746.1(410)(091)
[AN 1040149]
MARC

ANSEL
UTF-812778 /2003.
Fallaci, Oriana
La rabbia e l'orgoglio (magyar)
   A harag és a büszkeség / Oriana Fallaci ; [ford. Földvári Katalin]. - [Budapest] : Focus, cop. 2003. - 207 p. ; 21 cm
ISBN 963-9468-23-1 kötött : ár nélkül
323.285(73)"2001"(0:82-94) *** 850-94=945.11 *** 297
[AN 1040024]
MARC

ANSEL
UTF-812779 /2003.
Grossmann, Alexander
Nur das Gewissen (magyar)
   Első a lelkiismeret : Carl Lutz és az ő budapesti akcióinak történelmi képe / Alexander Grossman[!Grossmann] ; [ford. Tandori Dezső]. - Budapest : CET Belvárosi Kvk., 2003. - 332, [15] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9114-70-7 fűzött : 2500,- Ft
Lutz, Carl
323.12(=924)(439-2Bp.)"1939/1945"(092)Lutz,_C.
[AN 1039789]
MARC

ANSEL
UTF-812780 /2003.
Haskó Katalin (1942-)
   Bevezetés a politikatudományba / Haskó Katalin, Hülvely István. - 3. átd. kiad. - Budapest : Osiris, 2003. - 235 p. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.: p. 219-226.
ISBN 963-389-541-3 kötött : 2980,- Ft
32.001(075.8)
[AN 1040368]
MARC

ANSEL
UTF-812781 /2003.
Kolko, Gabriel
Another century of war? (magyar)
   A háborúk természetrajza a legújabb kori történelemben : új háborús korszak kezdete? / Gabriel Kolko ; [ford. Konok Péter]. - Budapest : Napvilág, 2003. - 152 p. ; 21 cm. - (Politikatörténeti füzetek, ISSN 1215-9832 ; 20.)
Bibliogr.: p. 147-148.
ISBN 963-9350-24-9 fűzött : 1500,- Ft
327(73)"198/200" *** 355.48(5-011)"198/200"
[AN 1039866]
MARC

ANSEL
UTF-812782 /2003.
Malkin, Peter Z.
Eichmann in my hands (magyar)
   Eichmann a markomban / Peter Z. Malkin és Harry Stein. - Utánny. - Budapest : Ex Libris, 2003. - 261 p. ; 20 cm
Ford. Kirschner Dávid
ISBN 963-85530-7-3 fűzött : 1695,- Ft
Eichmann, Adolf
323.12(=924)(430)"1939/1945"(092)Eichmann,_A. *** 355.40(569.4)(82)"196"
[AN 1042840]
MARC

ANSEL
UTF-812783 /2003.
   A nemzetiségi kérdés Kossuth és kortársai szemében / szerk. Kiss Gábor Ferenc, Zakar Péter. - Szeged : Belvedere Meridionale, 2003. - 132 p. : ill. ; 20 cm. - (Belvedere meridionale kiskönyvtár, ISSN 1217-3495 ; 15.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-86240-6-X * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-8624-6-X)
323.15(439)"1848/1849" *** 943.9"18"(092)Kossuth_L.
[AN 1040271]
MARC

ANSEL
UTF-812784 /2003.
   Tájékoztató a Választási Információs Szolgálatok működéséről / [összeáll. Drozdják Judit]. - Budapest : BM Orsz. Választási Iroda, 2002. - 40 p. ; 29 cm. - (Választási füzetek, ISSN 1216-5530 ; 76.)
Fűzött : ár nélkül
324(439)(036) *** 342.8(439) *** 659.2
[AN 1041491]
MARC

ANSEL
UTF-812785 /2003.
   Új nemzedék a politikában : Fidelitas, 1996-2001 / szerk. Hegedűs Zoltán ; [mtársak Ablonczy Bálint, Nyitrai Zsolt] ; [... kiad. a Fidelitas Országos Elnöksége]. - Budapest : Fidelitas Orsz. Elnöksége, 2001. - 89 p. : ill. ; 25 cm
Fűzött : ár nélkül
Fidelitas.
329(439)Fidelitas
[AN 916809]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

12786 /2003.
Baquedano, Elizabeth
Aztec (magyar)
   Aztékok / írta Elizabeth Baquedano ; fényképezte Michel Zabé ; [ford. Veressné Deák Éva]. - Budapest : Park, cop. 2003. - 63 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Szemtanú, ISSN 0865-1973 ; 29.)
ISBN 963-530-641-5 kötött : 2900,- Ft
930.85(399.7)
[AN 1042772]
MARC

ANSEL
UTF-812787 /2003.
Bayer Zsolt (1963-)
1956 : "...Hogy legyen jel" (olasz)
   1956 : "...Perché rimanga un segno" / Zsolt Bayer ; [collaboratrice Viktória Polgár] ; [trad. ... Lajos Németh] ; [cura della] Istituto per il secolo XX ed Ufficio per la storiografia. - [Szentendre] : Kairosz, 2001. - 88 p. : ill. ; 32 cm
ISBN 963-9406-04-X kötött : 4600,- Ft
943.9"1956"(084.12)
[AN 920427]
MARC

ANSEL
UTF-812788 /2003.
Bereczné Huszár Éva (1948-)
   A Heves Megyei Levéltár térképeinek katalógusa / kész. B. Huszár Éva. - Eger : Heves M. Lvt., 2001. - 363 p. ; 30 cm. - (A Heves Megyei Levéltár segédletei, ISSN 1418-4745 ; 7.)
Példányszám: 200
ISBN 963-7242-25-2 fűzött : ár nélkül
930.253(439-2Eger)(083.8) *** 930.253.4(439-2Eger)(083.8) *** 912
[AN 920418]
MARC

ANSEL
UTF-812789 /2003.
Conquest, Robert
Reflections on a ravaged century (magyar)
   Kegyetlen évszázad / Robert Conquest ; [közread. a] XX. Század Intézet. - [Budapest] : Kairosz, 2003. - 345 p. ; 24 cm
Ford. Árokszállási Zoltán
ISBN 963-9484-44-X kötött : 4000,- Ft
94"19"
[AN 1040180]
MARC

ANSEL
UTF-812790 /2003.
   Dunaföldvár története az őskortól napjainkig / [szerk. Töttős Gábor] ; [szerzők Rosner Gyula et al.] ; [kiad. a ... Part-Oldalak Kulturális Egylet]. - Dunaföldvár : Part-Oldalak Kult. Egylet, 2002. - 287 p. : ill. ; 29 cm
Lezárva: 2001. dec. 31. - Bibliogr.: p. 277-284.
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-00-9434-7)
ISBN 963-00-9434-7 fűzött : ár nélkül
Dunaföldvár
943.9-2Dunaföldvár
[AN 921627]
MARC

ANSEL
UTF-812791 /2003.
   Emlékek és források.. : Debrecen 1848/49. / szerk. Korompai Balázs [et al.] ; [a köt. szerzői Gazdag István et al.]. - Debrecen : Hajdú-Bihar M. Lvt., 2001. - 330, [4] p. ; 30 cm. - (A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár közleményei, ISSN 0133-8676 ; 26.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 600
ISBN 963-7238-22-0 kötött : 1200,- Ft
943.9-2Debrecen"1848/1849"(093) *** 930.253.4(439-2Debrecen)
[AN 921305]
MARC

ANSEL
UTF-812792 /2003.
Gûrov, Aleksandʺr
   Êdinadêsêtvêkovno bʺlgarsko prisʺstviê v Ungariâ / Aleksandʺr Gûrov ; [izd. Bʺlgarskoto republikansko samoupravlenie]. - Budapeŝa : Bʺlgarskoto republikansko samoupravlenie, 2001. - 195 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 184-193.
ISBN 963-00-7144-4 fűzött : ár nélkül
943.9(=867)
[AN 918402]
MARC

ANSEL
UTF-812793 /2003.
Haffner, Sebastian
Winston Churchill (magyar)
   Churchill : életrajz / Sebastian Haffner ; [ford. Győri László]. - Budapest : Európa, 2003. - 215 p. ; 19 cm. - (Mérleg, ISSN 0231-2433)
ISBN 963-07-7298-1 fűzött : 1500,- Ft
Churchill, Winston Spencer
941.0"19"(092)Churchill,_W._S.
[AN 1039945]
MARC

ANSEL
UTF-812794 /2003.
Hóman Bálint (1885-1951)
   A magyar hún-hagyomány és hún-monda / Hóman Bálint ; [... szerk. Bárány Attila]. - Máriabesnyő-Gödöllő : Attraktor, 2003. - 169, [2] p. ; 20 cm
ISBN 963-210-222-3 fűzött : 1900,- Ft
930.8(=945.11) *** 936.91 *** 398.223(=945.11)
[AN 1039953]
MARC

ANSEL
UTF-812795 /2003.
Hóman Bálint (1885-1951)
   Magyar középkor / Hóman Bálint ; [... szerk. Bárány Attila]. - Máriabesnyő-Gödöllő : Attraktor, 2003. - 2 db ; 23 cm. - (Historia incognita. Történettudomány,, ISSN 1588-788X)
A címoldalon az 1938-as kiad. sorozati keretmegjelölésével: Hóman Bálint munkái I. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-204-545-9 kötött : 6900,- Ft
943.9".../17"
[AN 1039958]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 364 p.
ISBN 963-206-414-3
943.9".../11" *** 930.8(=945.11)
[AN 1039959] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 312, [2] p.
ISBN 963-206-415-1
943.9"10/17"
[AN 1039960] MARC

ANSEL
UTF-812796 /2003.
Horánszky Nándor (1899-1976)
   Deák Ferenc lelkialkata és befolyása politikai pályájára : 1803. október 17. - 1876. január 28. / Horánszky Nándor ; sajtó alá rend. ifj. Horánszky Nándor. - [Budapest] : Kairosz, 2003. - 155 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9484-61-X fűzött : 2500,- Ft (hibás ISBN 963-9484-40-2)
Deák Ferenc (1803-1876)
943.9"18"(092)Deák_F. *** 159.923.3
[AN 1040175]
MARC

ANSEL
UTF-812797 /2003.
Hunnivári Zoltán
   Hatalmi viszonyok a Kárpát-medencében 889 és 907 között : egy nem hagyományos kronológiai történet / Hunnivári Zoltán. - [Szombathely] : Szerző, [2001]. - 212 p. : ill. ; 26 cm. - (Sorsfordító történelem "jó szándékú amatőr múltkutatás" sorozat ; ; 3.)
Bibliogr.: p. 209-210.
ISBN 963-440-160-0 fűzött : 980,- Ft
943.9"08/09" *** 930.8(=945.11)(089.3)
[AN 922699]
MARC

ANSEL
UTF-812798 /2003.
Kiss Attila (1939-1999)
   Das awarenzeitliche Gräberfeld in Kölked-Feketekapu B / Attila Kiss ; [Übers. Albrecht Friedrich] ; [Zeichnungen Margit Szabados, Sándor Ősi] ; [Photos Zsuzsa Erdőkürti, András Dabasi]. - Budapest : MNM : MTA Régészeti Int., 2001. - 2 db : ill., részben színes ; 29 cm. - (Monumenta Avarorum archaeologica, ISSN 1219-2813 ; 6.)
Fűzött : ár nélkül
904(439-2Kölked) *** 904(369.2)"04/07"
[AN 919956]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 472 p.
Bibliogr.: p. 427-467.
ISBN 963-9046-55-8
904(369.2)"04/07" *** 904(439-2Kölked)
[AN 919957] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 188 p.
 (hibás ISBN 963-9046-55-8)
904(369.2)"04/07" *** 904(439-2Kölked)
[AN 919959] MARC

ANSEL
UTF-812799 /2003.
Kovács Béla (1932-)
   Sarud története / Kovács Béla ; [... Sarud Község Önkormányzata ... jelentette meg]. - Eger ; [Sarud] : Sarud Község Önkormányzata, 2001. - 147 p., [12] t. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 139-143. - Példányszám: 1500
ISBN 963-00-8466-X kötött : ár nélkül
Sarud
943.9-2Sarud
[AN 916657]
MARC

ANSEL
UTF-812800 /2003.
Kristó Gyula (1939-)
   Magyarország története, 895-1301 / Kristó Gyula ; [a térképeket Sebők László kész.]. - Jav. kiad. - Budapest : Osiris, 2003. - 316 p. : ill., térk. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.: p. 283-294.
ISBN 963-389-506-5 kötött : 3480,- Ft
943.9"08/1301"(075.8)
[AN 1041230]
MARC

ANSEL
UTF-812801 /2003.
László Gyula (1910-1998)
   50 rajz a honfoglalókról / László Gyula ; a szerző rajz. - 3. kiad. - [Budapest] : Kairosz, cop. 2003. - 106, [5] p. : ill. ; 20x28 cm
Kötött : 2900,- Ft (hibás ISBN 963-9484-34-1)
943.9"08"(02.053.2)(084.1)
[AN 1040122]
MARC

ANSEL
UTF-812802 /2003.
   Nyerőlappal Kossuth zarándokúton Amerikában : antológia / [szerk. Enyedi Béla] ; ill. Simon M. Veronika. - Székesfehérvár : [Magánkiad.], 2003. - 104 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 963-430-529-6 fűzött : ár nélkül
943.9"18"(092)Kossuth_L. *** 894.511-14(082) *** 061.27Kossuth_Koszorúja_Alapítvány *** 061.3(439-2Monok)
[AN 1039950]
MARC

ANSEL
UTF-812803 /2003.
Ormos Mária (1930-)
   Európa a nemzetközi küzdőtéren : felemelkedés és hanyatlás, 1814-1945 / Ormos Mária, Majoros István. - Jav., bőv. kiad. - Budapest : Osiris, 2003, cop. 1999. - 515 p. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.: p. 206-212., 501-503.
ISBN 963-389-501-4 kötött : 3580,- Ft
94"1814/1945" *** 327"1814/1945"
[AN 1042855]
MARC

ANSEL
UTF-812804 /2003.
Schäffer Ármin
   Sopron a népszavazás idején, 1921-1922 / Schäffer Ármin udvari fényképész fotográfiái ; ifj. Sarkady Sándor, Tóth Imre, Kincses Károly tanulmányával ; [a képeket vál. és a képismertető szövegeket írta ifj. Sarkady Sándor és Tóth Imre] ; [szerk. ... Sass László]. - Sopron : Edutech, 2001. - 131 p. : ill. ; 13x23 cm
ISBN 963-85907-5-0 fűzött : 1400,- Ft
Sopron
943.9-2Sopron"1921/1922"(084.12) *** 341.223.4(439-2Sopron)"1921"(084.12) *** 77.04(439)(092)Schäffer_Á.
[AN 916958]
MARC

ANSEL
UTF-812805 /2003.
   Szempontok a közlevéltárak gazdasági szervekkel kapcsolatos gyűjtőterületi munkájának végzéséhez : módszertani segédanyag / összeáll. Körösmezei András és Sipos Antalné. - Budapest : MOL, 2001. - 37, [52] p. ; 29 cm. - (Levéltári módszertani és oktatási füzetek, ISSN 1416-0145 ; 8.)
Példányszám: 250
ISBN 963-631-129-3 fűzött : ár nélkül
930.253.2(439)(036) *** 334.7(439)
[AN 921607]
MARC

ANSEL
UTF-812806 /2003.
   Szentgyörgyvölgytől Kehidáig : a zalai falvak történetének levéltári forrásai : a 2001. október 10-én rendezett levéltári nap előadásai / [szerk. Molnár András] ; [írta Bilkei Irén et al.] ; [kiad. a] Zala Megyei Levéltár. - Zalaegerszeg : Zala M. Lvt., 2001. - 77 p. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7226-42-7 fűzött : ár nélkül
930.253(439-2Zalaegerszeg) *** 943.912.1-2 *** 061.3(439-2Zalaegerszeg)
[AN 917657]
MARC

ANSEL
UTF-812807 /2003.
Tarján Jenő (1894-1984)
   Tamási története, 1686-1941 / Tarján Jenő ; [az előszót írta Hajdics József] ; [közread.] Tamási Város Önkormányzata. - Tamási : Önkormányzat, 2001. - 258 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-8242-23-19)
Tamási
943.9-2Tamási
[AN 916815]
MARC

ANSEL
UTF-812808 /2003.
Todorov, Tzvetan
Les abus de la mémoire (magyar)
   Az emlékezet hasznáról és káráról / Tzvetan Todorov ; Angyalosi Gergely utószavával ; [ford. Lenkei Júlia]. - Budapest : Napvilág, 2003. - 72 p. ; 21 cm. - (Critica, ISSN 1587-6128)
ISBN 963-9350-20-6 fűzött : 820,- Ft
930.1 *** 159.953 *** 316.63
[AN 1039880]
MARC

ANSEL
UTF-812809 /2003.
   A történelem segédtudományai / szerk. Bertényi Iván ; [szerzők Bak Borbála et al.]. - Budapest : Osiris, 2003, cop. 2001. - 320 p. : ill. ; 25 cm. - (A történettudomány kézikönyve, ISSN 1589-4517 ; 1.)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-389-505-7 kötött : 3480,- Ft
930.2(075.8)
[AN 1041299]
MARC

ANSEL
UTF-812810 /2003.
   Tudomány és művészet között : a modern történelemelmélet problémái / szerk. Kisantal Tamás. - Budapest : L'Harmattan, 2003. - 315 p. ; 24 cm. - (Atelier füzetek,, ISBN 1585-9010 ; ; 5.)
Bibliogr.: p. 303-310.
ISBN 963-9457-40-X fűzött : ár nélkül
930.1 *** 001.8
[AN 1039890]
MARC

ANSEL
UTF-812811 /2003.
Zászlós-Zsóka György
   Toszkánai harangok : az etruszk nép őszinte története / Zászlós-Zsóka György. - [Budapest] : Anahita-Ninti, 2001. - 272 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (A magyar múlt eltitkolt évezredei, ISSN 1587-2432 ; 6.)
Bibliogr.: p. 267-270.
ISBN 963-00-9283-2 fűzött : ár nélkül
937.5
[AN 918435]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

12812 /2003.
Die 100 schönsten Städte der Welt (magyar)
   100 csodálatos város a világon : felejthetetlen utazások öt földrészen / [ford. Sz. Érdi Éva]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2003. - 208 p. : ill., színes ; 35 cm
ISBN 963-09-4452-9 kötött : ár nélkül
908.100-2(084.12)
[AN 1040134]
MARC

ANSEL
UTF-812813 /2003.
Arnold Erzsébet
   Fejezetek Császártöltés történetéből és néprajzából / Arnold Erzsébet, Knipl István. - [Császártöltés] : [Knipl I.], [2003]. - 141 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 136-140. - Példányszám: 500
ISBN 963-4305-38-5 fűzött : ár nélkül
Császártöltés
908.439-2Császártöltés *** 39(=30)(439-2Császártöltés)
[AN 1039862]
MARC

ANSEL
UTF-812814 /2003.
Bilkei Irén
   Zalavár / írta Bilkei Irén, Káli Csaba, Petánovics Katalin ; szerk. Bilkei Irén. - [Budapest] : Száz M. Falu Könyvesháza Kht., [2002]. - 200, [2] p. : ill. ; 24 cm. - (Száz magyar falu könyvesháza, ISSN 1586-0469)
Bibliogr.: p. 171-178. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-9287-63-6 kötött : ár nélkül
Zalavár
908.439-2Zalavár
[AN 917388]
MARC

ANSEL
UTF-812815 /2003.
Cseh Géza
   Kenderes / írta Cseh Géza, Szikszai Mihály ; szerk. Vadász István. - [Budapest] : Száz M. Falu Könyvesháza Kht., [2002]. - 192, [2] p. : ill. ; 25 cm. - (Száz magyar falu könyvesháza, ISSN 1586-0469)
Bibliogr.: p. 167-174. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-9287-58-X kötött : ár nélkül
Kenderes
908.439-2Kenderes
[AN 917393]
MARC

ANSEL
UTF-812816 /2003.
   Dunaszekcső, 2001 / fényképezte Benkő Imre [et al.] ; szerk. és a bevezetőt írta Gera Mihály] ; [közread. a] Dunaszekcső Emlékeiért és Jövőjéért Alapítvány. - [Dunaszekcső] : Dunaszekcső Emlékeiért és Jövőjéért Alapítvány, 2001. - 157 p. : ill. ; 28 cm
Fotóalbum
ISBN 963-00-9191-7 fűzött : ár nélkül
Dunaszekcső
908.439-2Dunaszekcső(084.12) *** 77.04(439)"199"
[AN 921686]
MARC

ANSEL
UTF-812817 /2003.
Éger György (1950-)
   Alsóőr / írta Éger György és Szesztay Ádám ; szerk. Botlik József. - [Budapest] : Száz M. Falu Könyvesháza Kht., [2002]. - 146 p. : ill. ; 25 cm. - (Száz magyar falu könyvesháza, ISSN 1586-0469)
Bibliogr.: p. 127-132. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-9287-59-8 kötött : ár nélkül
Alsóőr
908.436-2Alsóőr
[AN 916790]
MARC

ANSEL
UTF-812818 /2003.
Göncz József
   Sopron, a vármegyeszékhely képeslapokon, 1896-1945 / Göncz József, Bognár Béla. - Sopron : Edutech, 2003. - 102 p. : ill., részben színes ; 31 cm
ISBN 963-85907-9-3 kötött : ár nélkül
Sopron
908.439-2Sopron"189/194"(084.12) *** 769.5(439) *** 77.047
[AN 1040042]
MARC

ANSEL
UTF-812819 /2003.
Gönczi Ambrus
   Ferencváros metszeteken = Ferencváros in prints / szerk. és írta ... Gönczi Ambrus, Winkelmayer Zoltán ; [... ford. ... Gönczi Ambrus]. - Budapest : Ferencvárosi Önkormányzat, 2002-. - 25 cm. - (Ferencváros képi ábrázolásokon)
ISBN 963-204-718-4
Budapest. IX. kerület
908.439-2Bp.IX.(084.1) *** 76.047
[AN 1042718]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1]. - 2002. - 50 p. : ill., részben színes
Bibliogr.: p. [51]. - Példányszám: 1000
ISBN 963-204-746-X fűzött : ár nélkül
908.439-2Bp.IX.(084.1) *** 76.047
[AN 1040069] MARC

ANSEL
UTF-812820 /2003.
Gulyás J. Attila
   Töredezett tótükör : közelképek a Balatonról / Gulyás J. Attila ; [fotók Beliczay László et al.]. - [Kaposvár] : KE CSVM PFK, [2003]. - 90 p. : ill. ; 21 cm
Publicisztikai írások. - Példányszám: 300
ISBN 963-9541-00-1 fűzött : ár nélkül
Balaton
908.439(285.2Balaton)(0:82-92)
[AN 1040196]
MARC

ANSEL
UTF-812821 /2003.
Kecskés András, L.
   Dömös / írta L. Kecskés András ; szerk. Bárdos István. - [Budapest] : Száz M. Falu Könyvesháza Kht., [2002]. - 166 p. : ill. ; 24 cm. - (Száz magyar falu könyvesháza, ISSN 1586-0469)
Bibliogr.: p. 140-144. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-9287-65-2 kötött : ár nélkül
Dömös
908.439-2Dömös
[AN 917385]
MARC

ANSEL
UTF-812822 /2003.
Kukár István
   Az omlás virágai / Kukár István ; [a Gyulai Alkotókör kiadványa]. - [Gyula] : Gyulai Alkotókör, cop. 2001. - 51 p. : ill. ; 21 cm
Fotóalbum
ISBN 963-00-9137-2 fűzött : 100,- Ft
Gyula
908.439-2Gyula(084.12) *** 72.025.3/.4(439-2Gyula) *** 77.04(439)(092)Kukár_I.
[AN 919635]
MARC

ANSEL
UTF-812823 /2003.
Lackovits Emőke (1946-)
   Köveskál / írta S. Lackovits Emőke ; szerk. Hermann István. - [Budapest] : Száz M. Falu Könyvesháza Kht., [2002]. - 200, [2] p. : ill. ; 25 cm. - (Száz magyar falu könyvesháza, ISSN 1586-0469)
Összefoglalás angol és német nyelven. - Bibliogr.: p. 153-173.
ISBN 963-9287-61-X kötött : ár nélkül
Köveskál
908.439-2Köveskál
[AN 917390]
MARC

ANSEL
UTF-812824 /2003.
   Magyarország 1000 éve a térképeken : kiállításvezető / [a kiállítás anyagát vál. és a katalógus szövegét írták Plihál Katalin et al.] ; [a kiállítást ... a Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság Soproni Csoportja etc. rend.]. - Sopron : [MFTT Soproni Csop.], 2002. - 51 p. ; 24 cm
Fűzött : ár nélkül
912(439)(091)(083.8) *** 528.9(439)(091) *** 061.4(439-2Sopron)
[AN 1038341]
MARC

ANSEL
UTF-812825 /2003.
   Nyíracsád / szerk. Ujvári Zoltán ; írta Bődi Erzsébet [et al.]. - [Budapest] : Száz M. Falu Könyvesháza Kht., [2002]. - 181 p. : ill. ; 25 cm. - (Száz magyar falu könyvesháza, ISSN 1586-0469)
Bibliogr.: p. 140-148. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-9287-57-1 kötött : ár nélkül
Nyíracsád
908.439-2Nyíracsád
[AN 916766]
MARC

ANSEL
UTF-812826 /2003.
Ortutay András
   Jó, ha a dolgokat írásba foglaljuk : tanulmányok Komárom-Esztergom megye múltjáról / Ortutay András. - Tatabánya : Kernstok K. Műv. Alapítvány, 2003. - 330 p. ; 20 cm. - (Castrum könyvek, ISSN 1218-3601 ; 9.)
Bibliogr.: p. 311-322. és a jegyzetekben
ISBN 963-210-866-3 fűzött : ár nélkül
908.439.115 *** 943.911.5 *** 012Ortutay_A.
[AN 1039894]
MARC

ANSEL
UTF-812827 /2003.
Sándor Anna
   Miért szeressük Hollandiát? / Sándor Anna. - 5. kiad. - Budapest : Göncöl, [2003], cop. 1998. - 170 p. ; 19 cm
ISBN 963-9183-43-1 fűzött : ár nélkül
Hollandia
908.492 *** 308(492)"199"
[AN 1042524]
MARC

ANSEL
UTF-812828 /2003.
   Tanyavilág, eltűnt világ : Jászapáti-Jászivány (Hevesivány) / [közread. Suba Györgyné] ; [gyűjt. a Vándorfy János Honismereti Szakkör tagjai] ; [kiad. a Jászapátiak Baráti Egyesülete]. - Jászapáti : Jászapátiak Baráti Egyes., 2001. - 2 db (736 p.) : ill. ; 24 cm
ISBN 963-00-6168-6 fűzött : ár nélkül
Jászapáti - Jászivány
911.373(439-2Jászapáti) *** 911.373(439-2Jászivány) *** 711.438(439-2Jászapáti) *** 711.438(439-2Jászivány) *** 908.439-2Jászapáti *** 908.439-2Jászivány
[AN 916981]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 430 p. + 3 mell.
911.373(439-2Jászapáti) *** 711.438(439-2Jászapáti) *** 908.439-2Jászapáti
[AN 916984] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - p. 433-736.
911.373(439-2Jászivány) *** 711.438(439-2Jászivány) *** 908.439-2Jászivány
[AN 916985] MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

12829 /2003.
Badó Attila
   Ártatlanul halálra ítéltek : az amerikai igazságszolgáltatás tévedései / Badó Attila, Bóka János. - [Budapest] : Nyitott Könyv, 2003. - 207 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-206-989-7 fűzött : 1950,- Ft
343.159.5(73)"197/200" *** 343.25 *** 343.919
[AN 1039840]
MARC

ANSEL
UTF-812830 /2003.
   Büntető eljárásjogi olvasókönyv / szerk. Tóth Mihály. - Budapest : Osiris, 2003. - 510 p. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-389-526-X kötött : 3680,- Ft
343.1(439)(075.8)
[AN 1039946]
MARC

ANSEL
UTF-812831 /2003.
   Büntetőjog : általános rész / Belovics Ervin [et al.] ; szerk. Békés Imre. - 2. hatályosított kiad. - Budapest : HVG-ORAC, 2003. - 491 p. ; 24 cm
Lezárva: 2003. júl. 31. - Bibliogr.: p. 477-479.
ISBN 963-9404-64-0 fűzött : 6944,- Ft
343(439)(075.8)
[AN 1042791]
MARC

ANSEL
UTF-812832 /2003.
Cséffán József
   A köztisztviselők jogállásáról szóló törvény és magyarázata / Cséffán József. - Szeged : Szegedi Rendezvényszervező Kft., 2003. - 535 p. ; 20 cm
Lezárva: 2003. júl. 25.
ISBN 963-210-624-5 fűzött : ár nélkül
1992. évi XXIII. törvény a köztisztviselők jogállásáról
35.08(439)(094)(036) *** 349.2(439)(094)(036)
[AN 1042672]
MARC

ANSEL
UTF-812833 /2003.
Cséffán József
   A munka törvénykönyve és magyarázata / Cséffán József. - Szeged : Szegedi Rendezvényszervező Kft., 2003. - 572 p. ; 20 cm
Lezárva: 2003. jún. 5.
ISBN 963-210-622-9 fűzött : ár nélkül
1992. évi XXII. törvény A munka törvénykönyvéről
349.2(439)(094)(036)
[AN 1042668]
MARC

ANSEL
UTF-812834 /2003.
   Egységes szerkezetbe foglalt munka törvénykönyve munkaadói értelmezéssel / összeáll. Geiger Tiborné és Szabóné Dénes Éva ; [közread. a] Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége. - Budapest : MGYOSZ, 2003. - 189 p. ; 24 cm
Munka törvénykönyve (gerinccím)
ISBN 963-00-6552-5 fűzött : ár nélkül
1992. évi XXII. törvény A munka törvénykönyvéről
349.2(439)(094)(036)
[AN 1041478]
MARC

ANSEL
UTF-812835 /2003.
   Európai Roma Jogok Központja. - [Budapest] : ERRC, [2003]. - 30 p. : ill. ; 22 cm
Fűzött : ár nélkül
European Roma Rights Center (Budapest)
342.724(=914.99)(4) *** 341.16 *** 061.2(4)
[AN 1039849]
MARC

ANSEL
UTF-812836 /2003.
   A hagyományos különleges tulajdonságú élelmiszerek megfelelőségének tanúsítása / [... kész. a Consact Minőségfejlesztési és Vezetési Tanácsadó Kft.]. - Budapest : Possum, 2003. - 19 p. ; 19 cm
Fűzött : ár nélkül
347.772(439) *** 347.772(4-62) *** 663/664 *** 63
[AN 1040016]
MARC

ANSEL
UTF-812837 /2003.
Healey, Tim
The world's greatest trials (magyar)
   Perek / Tim Healey ; [ford. Moduna Zsuzsa és Oltvölgyi György]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2003. - 126 p. ; 20 cm. - (Minden idők legnagyobb..., ISSN 1589-5726 ; 7.)
ISBN 963-86332-6-3 fűzött : 495,- Ft
34.096(100)
[AN 1040267]
MARC

ANSEL
UTF-812838 /2003.
   A helyi önkormányzás iratmintatára / [szerk. Fogarasi József] ; [vál. és jegyzetekkel ell. Csépainé Széll Pálma, Fogarasi József, Kovács János]. - Budapest : Unió, 2001. - 322 p. ; 29 cm
Lezárva: 2001. okt. 31.
ISBN 963-388-342-3 fűzött : ár nélkül
352.077.6(439)(083.76)
[AN 921301]
MARC

ANSEL
UTF-812839 /2003.
   Licenciaadás, licenciavétel / [összeáll. Kende Béla]. - [Budapest] : M. Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyes., 2001. - 8 p. ; 20 cm. - (Hasznos tudnivalók vállalkozóknak, ISSN 1419-1407)
Lezárva: 2001. júl. 30. - Példányszám: 1000
ISBN 963-00-7882-1 fűzött : ár nélkül
347.771(439)(036) *** 339.166.5(439)(036) *** 658.1
[AN 918367]
MARC

ANSEL
UTF-812840 /2003.
Makaryčev, Andrej S.
   In search of international roles : Volga Federal District : the case studies of Nizhny Novgorod, Tatarstan and Orenburg regions / Andrey S. Makarychev. - Budapest : Local Gov. and Publ. Service Reform Initiative, [2002]. - 48 p. ; 20 cm. - (Discussion papers / Local Government and Public Service Reform Initiative,, ISSN 1417-4855 ; 21.)
Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött : ár nélkül
353(470.4)"199"
[AN 918338]
MARC

ANSEL
UTF-812841 /2003.
Marsi Edit
   Munkajog / Marsi Edit. - Nyíregyháza : Möbius Print, 2002. - 160 p. ; 21 cm
ISBN 963-86277-0-0 fűzött : ár nélkül
349.2(439)(075.8)
[AN 1040188]
MARC

ANSEL
UTF-812842 /2003.
   A mezőgazdasági termékek és élelmiszerek egyedi tulajdonságainak védelme / [... kész. a Consact Minőségfejlesztési és Vezetési Tanácsadó Kft.]. - Budapest : Possum, 2003. - 15 p. ; 23 cm
Fűzött : ár nélkül
347.772(4-62) *** 347.772(439) *** 63 *** 663/664
[AN 1040020]
MARC

ANSEL
UTF-812843 /2003.
   A mezőgazdasági termékek és élelmiszerek eredetvédelme / [... kész. a Consact Minőségfejlesztési és Vezetési Tanácsadó Kft.]. - Budapest : Possum, 2003. - 28 p. ; 23 cm
Fűzött : ár nélkül
347.772(439) *** 347.772(4-62) *** 63 *** 663/664
[AN 1040017]
MARC

ANSEL
UTF-812844 /2003.
Miklós Irén
   Rendszerváltás és a büntetőjog reformjai / Miklós Irén, Cieleszky Péter. - Budapest : Rendőrtiszti Főisk., 2001. - 2 db : ill. ; 25 cm
343(439)"1989/199"
[AN 901441]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 46 p. - (Rendvédelmi füzetek, ISSN 1585-1249 ; 2001/18.)
ISBN 963-9405-03-5 fűzött : ár nélkül
343(439)"1989/199"
[AN 918740] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 36 p. - (Rendvédelmi füzetek, ISSN 1585-1249 ; 2001/19.)
ISBN 963-9405-04-3 fűzött : ár nélkül
343(439)"1989/199"
[AN 918741] MARC

ANSEL
UTF-812845 /2003.
Pap József
   Magyarország vármegyei tisztikara a reformkor végétől a kiegyezésig / Pap József. - Szeged : Belvedere Meridionale, 2003. - 291, [4] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 280-291.
ISBN 963-86240-7-8 fűzött : ár nélkül
353.2.075.3(439)"184/186" *** 353.2.08(439)"184/186"
[AN 1040238]
MARC

ANSEL
UTF-812846 /2003.
   Segédlet a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényhez : KTV, 2003. - Szeged : Szegedi Rendezvényszervező Kft., 2003. - 167 p. ; 14 cm
Fűzött : ár nélkül
1992. évi XXIII. törvény a köztisztviselők jogállásáról
35.08(439)(094)(036)
[AN 1042670]
MARC

ANSEL
UTF-812847 /2003.
   Szabálysértési jog / [szerk. Torma András] ; [szerzők Bistei Attila et al.]. - [Budapest] : Virtuóz, 2001. - 195 p. ; 29 cm
Fűzött : ár nélkül
343.791(439)(036)
[AN 907508]
MARC

ANSEL
UTF-812848 /2003.
Szalayné Sándor Erzsébet
   A kisebbségvédelem nemzetközi jogi intézményrendszere a 20. században / Szalayné Sándor Erzsébet. - Budapest : MTA Kisebbségkut. Int. : Gondolat K. Kör, 2003. - 247 p. ; 20 cm. - (Kisebbségi monográfiák, ISSN 1589-4479 ; 3.)
Bibliogr.: p. 235-247.
ISBN 963-9500-37-2 fűzött : 1680,- Ft
341.234(100)"19" *** 342.724(100)"19" *** 341.645.544
[AN 1039805]
MARC

ANSEL
UTF-812849 /2003.
Tóth Tihamér
   Az Európai Közösség versenyjoga / Tóth Tihamér. - Új kiad. - Szeged : JATEPress, 2003. - 221 p. ; 24 cm. - (Európajog, ISSN 1416-9223)
Bibliogr.: p. 203-204. - Példányszám: 500
Fűzött : ár nélkül
European Communities.
347.776(4-62)
[AN 1041107]
MARC

ANSEL
UTF-812850 /2003.
Varga Katalin
   222 ötlet a költségvetési kiadások csökkentésére és a bevételek növelésére / Varga Katalin, Császár László ; [közread. a] Pénzügyi Tájékoztató Iroda Kft. - Hagyárosbörönd : Pénzügyi Tájékoztató Iroda, 2001. - 101, [9] fol. ; 30 cm
Lezárva: 2000. dec. 31.
ISBN 963-00-5456-6 fűzött : ár nélkül
352.073.52(439) *** 336.61(439)
[AN 921631]
MARC

ANSEL
UTF-812851 /2003.
Zala (megye). Bíróság.
   A Zala Megyei Bíróság kollégiumi véleményei, 1992-2001 / [szerkbiz. Beznicza Árpád et al.]. - Zalaegerszeg : Zala M. Bíróság, 2001. - 65 p. ; 28 cm
ISBN 963-00-6380-8 fűzött : ár nélkül
34(439)(094.92)
[AN 921606]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

12852 /2003.
   Fegyvert s vitézt.. : a magyar hadtörténet nagy csatái / Hermann Róbert szerk. ; [írta Balla Tibor et al.] ; [a térképeket kész. Gombocz András, Gombocz Tamás] ; [a mutatót kész. Mente Éva]. - [Budapest] : Corvina, cop. 2003. - 291 p. : ill., térk. ; 24 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-13-5282-X fűzött : 3300,- Ft
355.48(439)
[AN 1039886]
MARC

ANSEL
UTF-812853 /2003.
Földi Pál
   A világtörténelem nagy csatái : kis hadtörténet : kezdetektől a 18. századig / Földi Pál. - [Budapest] : Laude, [2003]. - 232 p. ; 20 cm
ISBN 963-9120-17-0 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9121-17-0)
355.48(100)
[AN 1041215]
MARC

ANSEL
UTF-812854 /2003.
Garay János Tamás
   Támpont : tájékoztató a szerződéses katonák jogállásáról, juttatásairól és járandóságairól / [írta és összeáll. Garay János Tamás, Borbényi Tibor, Szalay Richárd] ; [kiad. a Honvédelmi Minisztérium Honvéd Vezérkar Személyügyi Csoportfönökség]. - Budapest : HM Honvéd Vezérkar Személyügyi Csoportfőnökség, 2003. - 126 p. ; 20 cm
ISBN 963-9065-91-9 fűzött : ár nélkül
355.216(439)(036) *** 349.2(439)(036)
[AN 1040445]
MARC

ANSEL
UTF-812855 /2003.
Géczi Zoltán
   Öngyilkos akciók a II. világháborúban / Kurt Rieder. - Kecskemét : Vagabund, cop. 2003. - 213 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9409-00-6 fűzött : ár nélkül
355.48(100)"1939/1945"
[AN 1042508]
MARC

ANSEL
UTF-812856 /2003.
Gergely Erzsébet
   Diskurzusok a hadseregben : taszári helyzetkép / Gergely Erzsébet. - Budapest : MTA PTI Etnoregionális Kutközp., 2001. - 53 p. ; 30 cm. - (MTA PTI Etnoregionális Kutatóközpont dokumentum-füzetek, ISSN 1417-2968 ; 16.)
Bibliogr.: p. 26-28.
ISBN 963-9218-68-5 fűzött : ár nélkül
355(439-2Taszár) *** 316.654(439) *** 355.356(100-15)
[AN 920602]
MARC

ANSEL
UTF-812857 /2003.
   Megzabolázott természet / [szerk. Csiszár Tamás] ; [fotók Csiszár Tamás et al.] ; [kiad. a Katasztrófavédelmi Főigazgatóság]. - [Budapest] : Katasztrófavédelmi Főig., 2001. - 60 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
355.58(439)"200" *** 614.8(439)"200" *** 351.78(439)"200"
[AN 1040012]
MARC

ANSEL
UTF-812858 /2003.
Truscott, Peter
Kursk (magyar)
   Kurszk : [Oroszország elveszett büszkesége] / Peter Truscott ; [ford. Szente Mihály]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2003. - 246, [2] p., [8] t. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-9441-39-2 kötött : ár nélkül
623.827(47)"2000" *** 656.61.08(47)"2000"
[AN 1039828]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

12859 /2003.
Balbisi, Louai
   Economic breakthrough by the mediterranean countries in the context of EU enlargement / Louai Balbisi and Tamás Szigetvári. - Budapest : Inst. for World Economics HAS, 2001. - 16 p. ; 30 cm. - (Working papers / Institute for World Economics Hungarian Academy of Sciences,, ISSN 1215-5241 ; 121.)
Bibliogr.: p. 15-16.
ISBN 963-301-375-5 fűzött : ár nélkül
339.923(4-62) *** 338.2(4-11)
[AN 919885]
MARC

ANSEL
UTF-812860 /2003.
   Bringing Europe to Pécs : Conference on Globalisation and Sustainable Development : Pécs, November, 2001 / [org., publ. by] AEGEE-Pécs. - [Pécs] : AEGEE-Pécs, [2002]. - 27 p. : ill. ; 29 cm
Fűzött : ár nélkül
339.9(100) *** 378.184(100) *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 921330]
MARC

ANSEL
UTF-812861 /2003.
Dezséri Kálmán (1955-)
   Technical barriers to trade for Hungarian exports to the European Union / Kálmán Dezséri, Andrea Éltető and Sándor Meisel. - Budapest : Inst. for World Economics HAS, 2001. - 32 p. : ill. ; 30 cm. - (Working papers / Institute for World Economics Hungarian Academy of Sciences,, ISSN 1215-5241 ; 116.)
Bibliogr.: p. 27.
ISBN 963-301-368-2 fűzött : ár nélkül
339.923(4-62) *** 339.564(439)
[AN 919551]
MARC

ANSEL
UTF-812862 /2003.
   Élelmiszergazdasági marketing / szerk. Lehota József ; [szerzők Hajdú Istvánné et al.]. - Budapest : Műszaki Kvk., cop. 2001. - 327 p. : ill. ; 26 cm
Bibliogr.: p. 324-[328].
ISBN 963-16-2802-7 kötött : ár nélkül
339.138 *** 338.439
[AN 922710]
MARC

ANSEL
UTF-812863 /2003.
Éltető Andrea
   The competitiveness of Hungarian companies : a comparison of domestically owned firms and foreign-investment enterprises in manufacturing / Andrea Éltető. - Budapest : Inst. for World Economics HAS, 2001. - 22 p. ; 30 cm. - (Working papers / Institute for World Economics Hungarian Academy of Sciences,, ISSN 1215-5241 ; 118.)
Bibliogr.: p. 20-21.
ISBN 963-301-372-0 fűzött : ár nélkül
339.137 *** 330.322 *** 658.1.011.1(439)
[AN 919875]
MARC

ANSEL
UTF-812864 /2003.
Éltető Andrea
   Multinationals and trade / Andrea Éltető and Shoshichi Sugimoto. - Budapest : Inst. for World Economics HAS, 2001. - 28 p. : ill. ; 30 cm. - (Working papers / Institute for World Economics Hungarian Academy of Sciences,, ISSN 1215-5241 ; 117.)
Bibliogr.: p. 28.
ISBN 963-301-369-0 fűzött : ár nélkül
339.97(100) *** 334.726(100)
[AN 919874]
MARC

ANSEL
UTF-812865 /2003.
Fenntartható elmélet - fenntarthatatlan gyakorlat? (angol)
   Sustainable theory - unsustainable practice? : billions for sustainability? : second briefing / [publ. by the] CEE Bankwatch Network, [Friends of the Earth Europe]. - Budapest : CEE Bankwatch Network ; Brussels : Friends of the Earth Europe, 2001. - 116 p. ; 21 cm
ISBN 963-00-7488-5 fűzött : ár nélkül
339.96(4-62) *** 339.96(4-11)
[AN 916700]
MARC

ANSEL
UTF-812866 /2003.
Gergely Attila (1933-)
   The Košice-Miskolc Euroregion : an introduction / Attila Gergely. - Budapest : TLI Külpol. Tanulmányok Közp., 2001. - [2], 27 p. : ill. ; 30 cm. - (TLI tanulmányok, ISSN 1587-561X ; 24.)
Fűzött : ár nélkül
332.1(439Miskolc) *** 332.1(437.6Kosice) *** 339.923(4-62)
[AN 919903]
MARC

ANSEL
UTF-812867 /2003.
Inotai András (1943-)
   Some reflections on possible scenarios for EU enlargement ; Some key issues in understanding the negotiations on accession to the European Union / András Inotai. - Budapest : Inst. for World Economics HAS, 2001. - 26 p. ; 30 cm. - (Working papers / Institute for World Economics Hungarian Academy of Sciences,, ISSN 1215-5241 ; 122.)
ISBN 963-301-376-3 fűzött : ár nélkül
339.923(4-62) *** 327.39(4-62) *** 327(4-11) *** 338.2(4-11)
[AN 919889]
MARC

ANSEL
UTF-812868 /2003.
   Jövedelembecslési irányelvek, 2001 : önálló tevékenységet folytatók, egyéni vállalkozók, szellemi szabadfoglalkozásúak : táblázatok, példák, magyarázatok. - Budapest : Geomédia, [2001]. - 56 p. ; 30 cm. - (Adókalauz, ISSN 1419-5623 ; 2001/4.)
ISBN 963-7910-90-5 fűzött : 495,- Ft
336.272(439)"2001" *** 336.2.027.5
[AN 920601]
MARC

ANSEL
UTF-812869 /2003.
Kállai Lajos
   Adók, illetékek, járulékok és vámok, 2002 / [írta Kállai Lajos ..., Sztanó Imréné ...] ; [közread. a] Saldo Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Rt. - Budapest : Saldo, 2002. - 391 p. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 390-391.
ISBN 963-638-007-4 fűzött : 4100,- Ft
336.2(439)(036) *** 336.41(439)(036)
[AN 921635]
MARC

ANSEL
UTF-812870 /2003.
Kissné Majtényi Mónika
   A Záhony és térsége vállalkozási övezet főbb társadalmi és gazdasági jellemzői és szerepe a területfejlesztésben / [kész. Kissné Majtényi Mónika] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóság. - Nyíregyháza : KSH Szabolcs-Szatmár-Bereg M. Ig., 2002. - 43 p. : ill. ; 30 cm
Fűzött : ár nélkül
658.1 *** 332.1(439Záhony)(083.41)
[AN 920604]
MARC

ANSEL
UTF-812871 /2003.
Körmendi Lajos
   A controlling tudományos megközelítése és alkalmazása / Körmendi Lajos, Tóth Antal. - [Budapest] : Perfekt, [2002]. - 216 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 213-216.
ISBN 963-394-454-6 fűzött : 3680,- Ft
658.1.011.1(078) *** 657(078)
[AN 922650]
MARC

ANSEL
UTF-812872 /2003.
   A magyar versenyképesség alakulása az EU-csatlakozás előtt : 4. sz. előrejelzés / [kész. Adler Judit et al.] ; [közread. a] GKI Gazdaságkutató Rt. - Budapest : GKI Gazdkut. Rt., 2001. - 53 p. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 52-53.
Fűzött : ár nélkül
339.137.2(439) *** 339.923(4-62)
[AN 920716]
MARC

ANSEL
UTF-812873 /2003.
   Magyarország gazdaságtörténete a honfoglalástól a 20. század közepéig / [szerk. Honvári János] ; [szerzők Draskóczi István et al.] ; [a mutatót Nagy Mária kész.]. - 8. kiad. - Budapest : Aula, 2003. - 682 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9478-51-2 kötött : ár nélkül
338(091)(439)
[AN 1041226]
MARC

ANSEL
UTF-812874 /2003.
Marsa Anikó
   Kecskemét, a Dél-Alföld "kistigrise" és a külföldi működőtőke-beruházások / Marsa Anikó. - Budapest : MTA VKI, 2001. - 59 p. : ill. ; 30 cm. - (Műhelytanulmányok / Magyar Tudományos Akadémia Világgazdasági Kutatóintézet,, ISSN 1417-2720 ; 33.)
Bibliogr.: p. 41-43.
ISBN 963-301-377-1 fűzött : ár nélkül
339.727.22(439-2Kecskemét)(083.41) *** 332.1(439)(083.41)
[AN 919838]
MARC

ANSEL
UTF-812875 /2003.
   A munka biztonsága / szerk. Kanyik Csaba, Némethy Szabolcs, Sziklai István ; [közread. a] Magyarországi Krízis Intervenciós Központ Egyesület. - Budapest : Új Mandátum : Mo. Krízis Intervenciós Közp. Egyes., 2002-. - 24 cm
Az 1. köt. kötetjelzés nélkül "A munka biztonsága a rehabilitációs foglalkoztatásban" címmel jelent meg, monografikus leírása: AN 796591
331.582.22(439) *** 331.45
[AN 1039813]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A célszervezetek világa / Telek Vilmosné [et al.]. - 2002. - 106 p. : ill.
ISBN 963-9336-61-0 fűzött : 800,- Ft
331.582.22(439) *** 331.45
[AN 1039815] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., A bentlakásos intézmények / Kanyik Csaba [et al.]. - 2003. - 93 p. : ill.
ISBN 963-9494-30-5 fűzött : 800,- Ft
331.582.22(439) *** 331.45
[AN 1039861] MARC

ANSEL
UTF-812876 /2003.
Nagy Mariann (1965-)
   A magyar mezőgazdaság regionális szerkezete a 20. század elején / Nagy Mariann. - Budapest : Gondolat, 2003. - 459 p. : ill. ; 20 cm. - (Doktori mestermunkák, ISSN 1419-2306)
Bibliogr.: p. 391-400. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-9500-39-9 kötött : 1690,- Ft
332.1(439)"190/191" *** 338.43(439)"190/191"
[AN 1039920]
MARC

ANSEL
UTF-812877 /2003.
Németh Gabriella
   A természetbeni és egyéb juttatásokról / [szerző Németh Gabriella]. - Budapest : Saldo, 2003. - 68 p. ; 24 cm. - (Röviden szólva..., ISSN 1587-1363)
Lezárva: 2003. júl. 15.
ISBN 963-638-070-8 fűzött : ár nélkül
331.34(439)(036)
[AN 1039852]
MARC

ANSEL
UTF-812878 /2003.
Ohnsorge-Szabó László (1970-)
   Ökológiai gazdaságtan és monetarizmus / Ohnsorge-Szabó László. - Budapest : L'Harmattan, 2003. - 387 p. ; 24 cm. - (Környezet és társadalom, ISSN 1586-1961)
Bibliogr.: p. 371-383. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-9457-41-8 fűzött : ár nélkül
330.835 *** 336.741.2
[AN 1039881]
MARC

ANSEL
UTF-812879 /2003.
   Small and medium size enterprises : business environment and role in job creation / [ed. by Jenő Malatinszky] ; [prepared by László Akar et al.]. - Budapest : GKI Economic Research Co., 2001. - [4], 42 p. ; 30 cm. - (Economic trends and research summaries, ISSN 1216-4240 ; 2001/2.)
Fűzött : ár nélkül
334.7.012.63/.64(439) *** 331.5(439)
[AN 919892]
MARC

ANSEL
UTF-812880 /2003.
Szalavetz Andrea (1965-)
   Ipari körzetek - a regionális fejlesztés új egységei / Szalavetz Andrea. - Budapest : MTA VKI, 2001. - 25 p. ; 30 cm. - (Műhelytanulmányok / Magyar Tudományos Akadémia Világgazdasági Kutatóintézet,, ISSN 1417-2720 ; 34.)
Bibliogr.: p. 23-25.
ISBN 963-301-378-X fűzött : ár nélkül
332.1(439) *** 338.45(439)
[AN 919860]
MARC

ANSEL
UTF-812881 /2003.
Szalavetz Andrea (1965-)
   Vállalati érdekképviselet a csatlakozási tárgyalások során : érdekképviselet Magyarországon és az Európai Unióban / Szalavetz Andrea. - Budapest : MTA VKI, 2001. - 26 p. ; 30 cm. - (Műhelytanulmányok / Magyar Tudományos Akadémia Világgazdasági Kutatóintézet,, ISSN 1417-2720 ; 32.)
Bibliogr.: p. 25.
ISBN 963-301-366-6 fűzött : ár nélkül
339.923(4-62) *** 338.45 *** 658.011.1(439)
[AN 919836]
MARC

ANSEL
UTF-812882 /2003.
Szalavetz Andrea (1965-)
   Western policy lessons in the second phase of regional transformation / Andrea Szalavetz. - Budapest : Inst. for World Economics HAS, 2001. - 14 p. ; 30 cm. - (Working papers / Institute for World Economics Hungarian Academy of Sciences,, ISSN 1215-5241 ; 119.)
Bibliogr.: p. 12-14.
ISBN 963-301-373-9 fűzött : ár nélkül
332.1(439.16)"200"
[AN 919880]
MARC

ANSEL
UTF-812883 /2003.
Szanyi Miklós (1961-)
   Life after death: is it efficient to reallocate the assets of financially distressed firms? : results of an empirical survey / Miklós Szanyi. - Budapest : Inst. for World Economics HAS, 2001. - 20 p. ; 30 cm. - (Working papers / Institute for World Economics Hungarian Academy of Sciences,, ISSN 1215-5241 ; 120.)
ISBN 963-301-374-7 fűzött : ár nélkül
658.1.016.7/.8
[AN 919881]
MARC

ANSEL
UTF-812884 /2003.
   Szoftvernyilvántartó / [közread. a BSA Magyarország]. - [Budapest] : BSA Magyarország, [2001]. - Cserelapos mappa ; 32 cm
ISBN 963-00-8807-X fűzetlen : 4990,- Ft
651.8 *** 681.3.06 *** 347.78(439)(036) *** 657(439)(094)(036)
[AN 921601]
MARC

ANSEL
UTF-812885 /2003.
Törőcsik Mária (1953-)
   Fogyasztói magatartás trendek : új fogyasztói csoportok / Törőcsik Mária. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2003. - 349 p. : ill. ; 26 cm
Bibliogr.: p. 337-344.
ISBN 963-224-721-3 kötött : ár nélkül
366.1(075.8) *** 658.8(075.8)
[AN 1039859]
MARC

ANSEL
UTF-812886 /2003.
Valkovszky Sándor
   On price level stability, real interest rates and core inflation / Sándor Valkovszky, János Vincze. - Budapest : NBH, 2001. - [4], 33 p. ; 30 cm. - (NBH working paper, ISSN 1419-5178 ; 2001/3.)
Bibliogr.: p. 32-33.
ISBN 963-9057-95-9 fűzött : ár nélkül
336.748
[AN 919911]
MARC

ANSEL
UTF-812887 /2003.
   Vélemények a reklámról / [... szerk. Hamburger Béla] ; [közread. a] Magyar Reklámszövetség. - Budapest : M. Reklámszövets., [2002]. - 64 p. ; 30 cm
Fűzött : ár nélkül
659.1(049.5)
[AN 921476]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

12888 /2003.
Banyár József
   Egy lehetséges és kívánatos nyugdíjrendszer / Banyár József, Mészáros József. - Budapest : Gondolat K. Kör, 2003. - 238 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 227-234.
ISBN 963-9500-46-1 fűzött : 1890,- Ft
369.5(439) *** 331.25(439)
[AN 1039843]
MARC

ANSEL
UTF-812889 /2003.
Bocz János
   Egészségügyi nonprofit szervezetek Magyarországon / [írta Bocz János]. - Budapest : KSH, 2001. - 69, [15] p. ; 30 cm. - (Társadalomstatisztikai füzetek, ISSN 1218-5620 ; 32.)
Bibliogr.: p. 49-52.
Fűzött : 1500,- Ft (hibás ISBN 963-215-295-6)
364.444(439)"199/200"(083.41) *** 334.012.46(439)"199/200"(083.41)
[AN 922687]
MARC

ANSEL
UTF-812890 /2003.
   "EU konform" szociális ellátások : Északkelet-magyarországi regionális konferencia : Eger, 2001. november 12-14. - [Eger] : [Heves M. Önkormányzati Hiv. Egészségügyi és Szoc. Iroda], [2002]. - 26 p. : ill. ; 30 cm
Rend., közread. a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Egészségügyi és Szociális Iroda. - Előadáskivonatok
Fűzött : ár nélkül
364.442(439) *** 061.3(439-2Eger)
[AN 919171]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

12891 /2003.
Bencze Géza
   Útmutató és segédanyag a választási ismeretek oktatásához / [kész. Bencze Géza]. - 2. bőv. kiad. - Budapest : BM Orsz. Választási Iroda, 2002. - 58 p. : ill. ; 29 cm. - (Választási füzetek, ISSN 1216-5530 ; 95.)
Bibliogr.: p. 24-25.
Fűzött : ár nélkül
37.035.4(072) *** 324(439)"1848/199"(072)
[AN 1041488]
MARC

ANSEL
UTF-812892 /2003.
   Civil szervezetek és a munkaerőpiac : kutatási tanulmány / [főszerk. Szonda Tamás] ; [kiad. a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája]. - Budapest : HÖOK, 2001. - 63 p. ; 20 cm
Példányszám: 300
Fűzött : ár nélkül
378 *** 331.5 *** 334.012.46 *** 061.3(439-2Bp.)"2001"
[AN 917651]
MARC

ANSEL
UTF-812893 /2003.
   Évkönyv 2001 : [PTE 2. sz. Gyakorló Általános Iskola] / [szerk. Rauschné Rüll Márta]. - Pécs : PTE 2. sz. Gyakorló Iskola, [2001]. - 94 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött : ár nélkül
Pécsi Tudományegyetem. Gyakorló Általános Iskola (2.)
373.3(439-2Pécs)(058)
[AN 921236]
MARC

ANSEL
UTF-812894 /2003.
   Fácánosi diák- és tanáremlékek, 1924-1948 / [... szerk. Dragsits Imre et al.] ; [megj. a Gödöllői Premontrei Öregdiákok Egyesülete kiadványaként]. - Budapest : Gödöllői Premontrei Öregdiákok Egyes., 2001. - 176 p. : ill. ; 20 cm
Fűzött : ár nélkül
Gödöllői Premontrei Szent Norbert Gimnázium.
373.54(439-2Gödöllő)(0:82-94)
[AN 918399]
MARC

ANSEL
UTF-812895 /2003.
   Iskolafejlesztés és pedagógus(tovább)képzés : in memoriam Vastagh Zoltán / [szerk. Ballér Endre, Dudás Margit] ; [közread. a] Tanárképzők Szövetsége, Pécsi Tudományegyetem Tanárképző Intézet Pedagógia Tanszék. - Budapest : Tanárképzők Szövetsége ; Pécs : PTE Tanárképző Int. Ped. Tansz., 2001. - 166 p. : ill. ; 24 cm
A 2000. okt. 20-21-én a Tanárképzők Szövetsége által rendezett konferencia előadásai. - Bibliogr. az előadások végén. - Példányszám: 400
ISBN 963-00-8083-4 fűzött : ár nélkül
371.13 *** 371.14 *** 061.3(439-2Bp.)"2000"
[AN 916806]
MARC

ANSEL
UTF-812896 /2003.
   Jubileumi könyv, 1978-2003 / összeáll. Homor Tivadar ; [az egyes fejezetek összeállítói Cs. Kovács László et al.] ; [közread. a] Szabadhegyi Közoktatási Központ. - Győr : Szabadhegyi Közokt. Közp., 2003. - 117 p. : ill., színes ; 25 cm
Fűzött : ár nélkül
Szabadhegyi Közoktatási Központ (Győr)
373.54(439-2Győr)(058) *** 373.3(439-2Győr)(058) *** 373.24(439-2Győr)(058)
[AN 1040119]
MARC

ANSEL
UTF-812897 /2003.
Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközép- és Szakmunkásképző Iskola (Tatabánya)
   25 éves a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközép- és Szakmunkásképző Iskola : [évkönyv] / [szerk. Bekéné Magyar Melinda]. - Tatabánya : Keresk. és Vendéglátóip. Szakközép- és Szakmunkásk. Isk., 2001. - 125 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-00-8791-X fűzött : ár nélkül
Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközép- és Szakmunkásképző Iskola (Tatabánya)
373.6:339(439-2Tatabánya)(058) *** 377.35(439-2Tatabánya)(058)
[AN 916865]
MARC

ANSEL
UTF-812898 /2003.
Kiss Judit
   Érettségi nyelvtan : kulcsszavak / Kiss Judit. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : Corvina, 2003. - 104 p. ; 20 cm
ISBN 963-13-5302-8 fűzött : 980,- Ft
372.880.945.11(079.1)
[AN 1041159]
MARC

ANSEL
UTF-812899 /2003.
   Korai fejlesztés a bölcsődében : módszertani levél / [... szerk. Gyírkis Ágnes]. - Budapest : NCSSZI, 2003. - 51 p. : ill. ; 20 cm. - (Kapocs füzetek, ISSN 1589-8814 ; 2.)
Bibliogr.: p. 45-47.
ISBN 963-210-846-9 fűzött : 800,- Ft
372.3 *** 376.013.82
[AN 1039824]
MARC

ANSEL
UTF-812900 /2003.
Korintus Mihályné
   Játék a bölcsődében : módszertani levél / [Korintus Mihályné, Nyitrai Ágnes, Rózsa Judit]. - Budapest : NCSSZI, 2003. - 51 p. : ill. ; 20 cm. - (Kapocs füzetek, ISSN 1589-8814 ; 1.)
ISBN 963-210-659-8 fűzött : 1200,- Ft
371.382 *** 372.3
[AN 1039821]
MARC

ANSEL
UTF-812901 /2003.
   A közoktatás kézikönyve / [szerk. Varga Katalin] ; [közread. a] Pénzügyi Tájékoztató Iroda Kft. - Hagyárosbörönd : Pénzügyi Tájékoztató Iroda, 2001. - 268 p. ; 29 cm
Lezárva: 2001. szept. 20.
ISBN 963-00-8356-6 fűzött : ár nélkül
37.014(439)(094)
[AN 921685]
MARC

ANSEL
UTF-812902 /2003.
   Matematika / ... szerk. Kosztolányi József, Paróczay József. - Budapest : Raabe, [2003], cop. 2001. - Cserelapos mappa (1. köt.-) : ill., részben színes ; 32 cm. - (Tanári kincsestár)
ISBN 963-86123-9-8 fűzetlen : ár nélkül
372.851(072)
[AN 1040166]
MARC

ANSEL
UTF-812903 /2003.
Mészáros István (1927-)
   Neveléstörténet : bevezetés a pedagógia és az iskoláztatás történetébe / Mészáros István, Németh András, Pukánszky Béla. - Jav., bőv. kiad. - Budapest : Osiris, 2003. - 417 p. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.: p. 397-402.
ISBN 963-389-482-4 kötött : 4180,- Ft
37(100)(091)(075.8)
[AN 1040362]
MARC

ANSEL
UTF-812904 /2003.
Nemzetközi Erkölcs-, Művészetfilozófiai és Nevelési Konferencia (7.) (2003) (Kaposvár)
   VII. Nemzetközi Erkölcs-, Művészetfilozófiai és Nevelési Konferencia : Kaposvári Egyetem Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai Főiskolai Kar, 2003. augusztus 27-29. / [szerk. ... Kékes Szabó Mihály et al.]. - [Kaposvár] : KE, [2003]. - 123 p. ; 30 cm
Előadáskivonatok
Fűzött : ár nélkül
37.034 *** 37.036 *** 17 *** 7.01 *** 061.3(439-2Kaposvár)
[AN 1040125]
MARC

ANSEL
UTF-812905 /2003.
Pálinkás Robert Gusztáv
   A balek tudnivalói : ... nem csak balekoknak! / írta Pálinkás Robert Gusztáv ; szerk. Berencsi István és Pálinkás Robert Gusztáv ; [kiad. Dudujka-völgyi Rókák]. - 3. jav., bőv. kiad. - Miskolc : Dudujka-völgyi Rókák, 2001. - 192 p. : ill. ; 16 cm
Bibliogr.: p. 186-187.
Kötött : ár nélkül
378.18(439.22-2Selmecbánya) *** 378.662.2(439) *** 378.666.9(439) *** 378.18(439-2Sopron) *** 378.18(439-2Miskolc)
[AN 918317]
MARC

ANSEL
UTF-812906 /2003.
   A Rókusi 1. Sz. Általános Iskola jubileumi évkönyve, 1930-2000 / [szerk. Baricz Zsoltné et al.]. - Szeged : Rókusi 1. Sz. Ált. Isk., [2001]. - 216 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Borítócím: Rókusi Iskola jubileumi évkönyv, 1930-2000. - Az előszó angol, német és olasz nyelven is
Fűzött : ár nélkül
Rókusi Általános Iskola (1.) (Szeged)
373.3(439-2Szeged)(091)
[AN 921042]
MARC

ANSEL
UTF-812907 /2003.
   Roma diákok tehetséggondozó kollégiuma - modellismertető / szerk. Soós Béla. - Budapest : CODET Kft. ; Nyíregyháza : Stúdium, 2003. - 425 p. ; 25 cm
ISBN 963-9505-12-9 fűzött : ár nélkül
376.7(=914.99)(439)
[AN 1040093]
MARC

ANSEL
UTF-812908 /2003.
Török Tamás
   Matematika : tanítói kézikönyv : általános iskola 3-4. osztály / [Török Tamás, Bognár Péterné]. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2001. - 154 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-19-2330-4 fűzött : ár nélkül
372.47(072)
[AN 916796]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

12909 /2003.
   10 év Eötvös nevével : "Effektus" - az iskola hangja : válogatás az iskolaújságban megjelent írásokból és rajzokból / [szerk. Miklós Magda] ; [közread. az] Eötvös Loránd Általános Iskola. - Százhalombatta : Eötvös Loránd Ált. Isk., 2001. - 64 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Példányszám: 1000
Fűzött : ár nélkül
Eötvös Loránd Általános Iskola (Százhalombatta)
379.825-053.2 *** 371.385.6(439-2Százhalombatta)
[AN 917374]
MARC

ANSEL
UTF-812910 /2003.
Beke Mária
   Játék egzotikus tárgyakkal / Beke Mari, Bubcsó Klári. - Budapest : M. Kvklub., 2003. - 55 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 963-547-993-X kötött : 2190,- Ft
379.826(02.053.2) *** 745
[AN 1040028]
MARC

ANSEL
UTF-812911 /2003.
Beretz Katalin
   Puskák - pajzsok - fohászok : dr. Nagy Endre Afrika-vadász kalandos élete / Beretz Katalin. - Budapest : Zeusz Kv., 2001. - 307, [13] p., [32] t. : ill. ; 21 cm. - (Zeusz vadászkönyvek, ISSN 1587-690X)
ISBN 963-00-6035-3 kötött : ár nélkül
Nagy Endre (1913-1994)
799.2(439)(092)Nagy_E.(0:82-94)
[AN 909770]
MARC

ANSEL
UTF-812912 /2003.
Bocsák Miklós (1947-)
   Emberkísérlet : Várszegi és a Fradi / [írta Bocsák Miklós, Imre Mátyás]. - Budapest : Magánkiad., 2003. - 239 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-430-556-3 fűzött : ár nélkül
Várszegi Gábor (1946-)
Ferencvárosi Torna Club.
796.332(439-2Bp.)FTC(092))Várszegi_G. *** 061.2(439-2Bp.)
[AN 1040034]
MARC

ANSEL
UTF-812913 /2003.
Dénes Tamás (1963-)
   Az igazi Beckham / Dénes Tamás, Mácsik Viktor. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Viktória Kvk., 2003. - 222 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-206-720-7 fűzött : 1990,- Ft
Beckham, David
796.332(410)(092)Beckham,_D.
[AN 1042676]
MARC

ANSEL
UTF-812914 /2003.
Fábri Magda, B. (1927-)
   Gyerekszáj : öt évtized gyűjtése / B. Fábri Magda. - [Budapest] : Kairosz, 2003. - 55 p., [4] t. : ill., részben színes ; 17 cm
ISBN 963-9484-64-4 fűzött : ár nélkül
379.825-053.2(0:82-84)
[AN 1040141]
MARC

ANSEL
UTF-812915 /2003.
Fülep Teofil
   A túravezetés mestersége : módszertani útmutató túravezetők, túrákat vezető biológia- és földrajztanárok, környezeti nevelők számára / Fülep Teofil ; [közread. a] Holocén Természetvédelmi Egyesület. - Miskolc : Holocén Természetvédelmi Egyes., 2003. - 47 p. ; 21 cm
Példányszám: 100
ISBN 963-210-239-8 fűzött : ár nélkül
796.5(072) *** 379.85(072) *** 371.335.7
[AN 1040439]
MARC

ANSEL
UTF-812916 /2003.
Gyenes Károly
   Az illusztrált tarokk könyve / írta Gyenes Károly. - Budapest : Nyitott Kv., 2003. - 99, [2] p., 4 t. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 963-210-187-1 fűzött : ár nélkül
794.4
[AN 1039838]
MARC

ANSEL
UTF-812917 /2003.
Kassai Lajos
   Lovasíjászat / Kassai Lajos. - Budapest : Dee-Sign, cop. 2003. - 169 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-86134-1-6 kötött : 1790,- Ft
799.322.2 *** 798.28
[AN 1042530]
MARC

ANSEL
UTF-812918 /2003.
Lőrincsik László
   A farkasok aranyai / írta Lőrincsik László. - Litke : Lőrincsik L., 2001. - 20 p. ; 15 cm
ISBN 963-440-464-2 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-44-464-2)
Associazione Sportiva Roma.
796.332(45-2Roma) *** 061.2(45-2Roma)
[AN 918837]
MARC

ANSEL
UTF-812919 /2003.
   Magyarország futballtörténete / [szerk. Nagy Zoltán] ; [munkatársak Bánki Habán Gábor et al.]. - Balatonalmádi : Stadion, 2003-. - 21 cm
796.332(439)(091)
[AN 1040155]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], 1957. - 2003. - 56 p. : ill.
ISBN 963-212-050-7 fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963003574x)
796.332(439)"1957"
[AN 1040157] MARC

ANSEL
UTF-812920 /2003.
   Az Országos Kéktúra és akik végigjárták, 1952-2001 : 50 éves a Kéktúra mozgalom / [írta és szerk.] Vizkelety László ; [a cikkeket írták Bokody József et al.]. - Budapest : [Magánkiad.], 2002. - 148 p. : ill. ; 24 cm
Példányszám: 1000
ISBN 963-440-885-0 fűzött : ár nélkül
796.51 *** 061.2(439)"195/200"
[AN 1040054]
MARC

ANSEL
UTF-812921 /2003.
   A Tiszalöki Sportegyesület 75 éve / [szerk. Görbedi Miklós] ; [kiad. Tiszalök Város Önkormányzata]. - [Tiszalök] : Önkormányzat, 2001. - 275 p. : ill. ; 24 cm
Példányszám: 1000
ISBN 963-00-8650-6 fűzött : ár nélkül
Tiszalöki Sportegyesület.
796(439-2Tiszalök)(091) *** 061.2(439-2Tiszalök)
[AN 916859]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

12922 /2003.
Bánföldi Zoltán (1962-)
Művek (vál.)
   Bánföldi Zoltán / [bev. ... Tóth Krisztina]. - Budapest : Bánföldi Z., 2003. - [48] p. : ill., színes ; 21x29 cm
A győri Városi Művészeti Múzeumban, 2003. aug. 8 - szept. 7. között rendezett kiállítás katalógusa. - A bev. és a képaláírások angol nyelven is
Fűzött : ár nélkül
75(439)(092)Bánföldi_Z. *** 061.4(439-2Győr)
[AN 1039998]
MARC

ANSEL
UTF-812923 /2003.
Bilku Tibor (1939-)
   Alkotóművészek Nyírbogáton / [a fényképeket és az albumot kész. Bilku Tibor]. - [S.l.] : [s.n.], [2003]. - [19] p. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött : ár nélkül
75(439)"199" *** 061.28(439-2Nyírbogát)
[AN 1039809]
MARC

ANSEL
UTF-812924 /2003.
Csíky Balázs
   Piliscsaba, látnivalók / [Csíky Balázs]. - [Budapest] : TKM Egyes., 2001. - 16 p. : ill., színes ; 17 cm. - (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, ISSN 0139-245X ; 708.)
Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 963-554-493-6 fűzött : ár nélkül
Piliscsaba
72(439-2Piliscsaba)(036)
[AN 920209]
MARC

ANSEL
UTF-812925 /2003.
   Dialógus : osztrák és magyar kortárs képzőművészek kiállítása : Budapest Kiállítóterem, 2001. szeptember. = Dialog : Zeitgenössische Kunst aus Österreich und Ungarn. - [Budapest] : [BG], [2002]. - 30 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Katalógus
ISBN 963-00-7904-6 fűzött : ár nélkül
73/76(439)"199" *** 73/76(436)"199" *** 061.4(439-2Bp.)"2001"
[AN 921721]
MARC

ANSEL
UTF-812926 /2003.
Droste, Magdalena
Bauhaus (magyar)
   Bauhaus, 1919-1933 / Magdalena Droste ; [ford. Körber Ágnes] ; [közread. a] Bauhaus Archiv. - Köln : Taschen ; Budapest : Vince, 2003. - 256 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 254.
Fűzött : ár nélkül
ISBN 3-8228-2584-0
7(430-2Weimar)"192/193" *** 7.036.3 *** 378.67(430-2Weimar)"192/193"
[AN 1039936]
MARC

ANSEL
UTF-812927 /2003.
Drozdik, Orshi
   Adventure & appropriation, 1975-2001 : Ludwig Museum Budapest - Museum of Contemporary Art : [December 12, 2001 - March 3, 2002] / Orshi Drozdik ; [ed. of the catalogue Dóra Hegyi]. - Budapest : Ludwig Mus., 2002. - 177, [2] p. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 168-171.
ISBN 963-00-9380-4 fűzött : ár nélkül
73/76(439)(092)Drozdik_O. *** 061.4(439-2Bp.)"2001/2002"
[AN 1039796]
MARC

ANSEL
UTF-812928 /2003.
   Az "Élő Művészetért" / [... szerk. Sárkány Győző]. - [Budapest] : [Élő Művészetért Alapítvány], 2002. - [36] p. : ill., színes ; 24 cm
Katalógus. - Közread. az Élő Művészetért Alapítvány. - Példányszám: 1000
ISBN 963-202-870-8 fűzött : ár nélkül
73/76(439)"200" *** 061.27(439)
[AN 1039964]
MARC

ANSEL
UTF-812929 /2003.
Éri István (1929-)
   Dörgicse : műemlékek, látnivalók / [Éri István, Koppány Tibor]. - [Budapest] : TKM Egyes., 2001. - 32 p. : ill., részben színes ; 17 cm. - (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, ISSN 0139-245X ; 711.)
Példányszám: 4000
ISBN 963-554-499-5 fűzött : ár nélkül
Dörgicse
72(439-2Dörgicse)(036)
[AN 920205]
MARC

ANSEL
UTF-812930 /2003.
   Északi dimenziók : 22. 3. - 29. 4. 2001, Fővárosi Képtár/Kiscelli Múzeum : 20. 7 - 26. 8. 2001, Schloss Reinbek = Nördliche Dimensionen = Northern dimensions / Susanne Gottberg [et al.] ; [a kiállítást rend. B. Nagy Anikó]. - [Budapest] : Főv. Képtár, 2001. - 83 p. : ill., főként színes ; 28 cm. - (Fővárosi Képtár katalógusai, ISSN 1416-4922 ; 112.)
Fűzött : ár nélkül
73/76(480) *** 061.4(439-2Bp.)"2001" *** 061.4(430-2Reinbek)
[AN 920680]
MARC

ANSEL
UTF-812931 /2003.
   Ezredvégi kiállítások, 1998-2000 / [... szerk. Benedek József] ; [közread. a] Renée Művészeti Társaság. - Budapest : Renée Műv. Társ., 2001. - 90 p. : ill., részben színes ; 30 cm
A bev. angol nyelven is
Fűzött : ár nélkül
73/76(439)"199" *** 061.28(439-2Bp.)Renée *** 061.4(439)
[AN 921401]
MARC

ANSEL
UTF-812932 /2003.
   Farkas Ádám / [szerk. Jóry Judit]. - [Szentendre] : [Magánkiad.], [2001]. - [32] p. : ill., színes ; 28 cm
Megj. a 2001. októberében a szentendrei Artéria Galériában tartott kiállítás alkalmából
ISBN 963-440-518-5 fűzött : ár nélkül
Farkas Ádám (1944-)
73(439)(092)Farkas_Á. *** 061.4(439-2Szentendre)
[AN 921098]
MARC

ANSEL
UTF-812933 /2003.
Ficzek Ferenc (1947-1987)
Művek (vál.)
   Ficzek Ferenc emlékkiállítása : [Budapest Galéria Kiállítóháza, Budapest ..., 2001. szeptember 13 - október 14.] / [szerk. és a képanyagot vál. ... Várkonyi György]. - [Budapest] : BG, 2001. - [32] p. : ill., színes ; 30 cm
Katalógus. - Magyar és angol nyelven
ISBN 963-00-7917-8 fűzött : ár nélkül
73/76(439)(092)Ficzek_F. *** 061.4(439-2Bp.)"2001"
[AN 921104]
MARC

ANSEL
UTF-812934 /2003.
Fodor István Ferenc
   Jászjákóhalma, Laki Ida Képtár / [Fodor István Ferenc]. - [Budapest] : TKM Egyes., 2001. - 16 p. : ill., színes ; 17 cm. - (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, ISSN 0139-245X ; 714.)
Példányszám: 2000. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-554-497-9 fűzött : ár nélkül
75(439)(092)Laki_I. *** 069(439-2Jászjákóhalma)
[AN 920203]
MARC

ANSEL
UTF-812935 /2003.
Független Magyar Szalon Képzőművészeti Egyesület. Országos és nemzetközi kiállítás (11.) (2003) (Budapest)
   A Független Magyar Szalon Képzőművészeti Egyesület XI. országos és nemzetközi kiállítása : [2003. augusztus 30 - szeptember 20. ... Pataky Művelődési Központ ... Budapest ...] / [fel. szerk. Buzás Kálmán]. - Budapest : [Pataky Művel. Közp.], 2003. - 64 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Katalógus. - Közread. a Pataky István Művelődési Központ. - Független Magyar Szalon, 2003 (borító- és gerinccím)
Fűzött : ár nélkül
73/76(439)"199" *** 061.2(439) *** 061.4(439-2Bp.)"2003"
[AN 1040022]
MARC

ANSEL
UTF-812936 /2003.
Gair, Angela
The drawing and painting course (magyar)
   Rajz- és festőiskola : bevezetés lépésről lépésre a rajzolás, az akvarell- és az olajfestészet mesterségébe / Angela Gair ; [ford. Pálfalvi Ilona]. - Utánny. - Budapest : Egmont, 2003. - 302 p. : ill., főként színes ; 30 cm
ISBN 963-627-746-X kötött : 4599,- Ft
75.02 *** 741.02
[AN 1042608]
MARC

ANSEL
UTF-812937 /2003.
A herendi porcelán márkajegyei (angol)
   Herend porcelain marks / [publ. by the Herend Porcelain Manufactory Ltd.]. - Herend : Herend Porcelain Manufactory, [2002]. - 38 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
Herendi Porcelánmanufaktúra.
738.1(439-2Herend)(091) *** 347.77(439) *** 003.65
[AN 916695]
MARC

ANSEL
UTF-812938 /2003.
Hervay Ferenc (1919-)
Zirc, apátsági templom (angol)
   Zirc, abbey church / [Ferenc Levente Hervay]. - [Budapest] : TKM Egyes., 2001. - 20 p. : ill., főként színes ; 17 cm. - (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, ISSN 0139-245X ; 681/A.)
Példányszám: 2000
ISBN 963-554-489-8 fűzött : ár nélkül
726.54(439-2Zirc)(036)
[AN 918319]
MARC

ANSEL
UTF-812939 /2003.
Hessayon, David Gerald
The flower arranging expert (magyar)
   Virágkötészet / D. G. Hessayon ; [ford. és a magyar viszonyokra alk. Lászay György]. - 3. kiad. - Budapest : Park, cop. 2003. - 127 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Kertszakértő, ISSN 1216-4836)
ISBN 963-530-378-5 kötött : 2900,- Ft
745.93
[AN 1042752]
MARC

ANSEL
UTF-812940 /2003.
   Insula Danubii - Insula Magna : Első Csepel-szigeti és Dél-pesti Regionális Biennálé : Csepel, 2001 / [szerk. Erdei Éva, Geisbühl Tünde, Nádasdy András] ; [kiad. a Nagy Imre Általános Művelődési Központ és a Csepeli Alkotó Fórum]. - Budapest : Nagy Ált. Műv. Közp. : Csepeli Alkotó Fórum, 2001. - 23 p. : ill., színes ; 27 cm
Katalógus
Fűzött : ár nélkül
73/76(439) *** 061.4(439-2Bp.)"2001"
[AN 920627]
MARC

ANSEL
UTF-812941 /2003.
Itten, Johannes
Kunst der Farbe (magyar)
   A színek művészete : a szubjektív élmény és az objektív megismerés mint a művészethez vezető utak / Johannes Itten ; [ford. Karátson Gábor és Szegedi Csaba]. - [Budapest] : Göncöl : Saxum, 2002. - 157 p. : ill., részben színes ; 30x32 cm
ISBN 963-9183-33-4 kötött : 6950,- Ft
7.017.4 *** 535.6
[AN 1041235]
MARC

ANSEL
UTF-812942 /2003.
Kádár György (1912-)
Művek (vál.)
   Kádár György, 1912 / [a katalógust szerk. ... Kádár Katalin]. - Budapest : Körmendi Galéria, 2001. - 146 p. : ill., főként színes ; 28 cm. - (Körmendi Galéria Budapest sorozat, ISSN 1219-4506 ; 13.)
A sorozatcím feltüntetése nélkül. - Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.: p. 140-142.
ISBN 963-00-7986-0 fűzött : ár nélkül
75(439)(092)Kádár_Gy.
[AN 922655]
MARC

ANSEL
UTF-812943 /2003.
Káldor László (1905-1963)
   Szivárvány Áruház és Nagyvilág : Káldor László (1905-1963) és Gábor Pál (1913-1992), két magyar reklámgrafikus : Magyar Nemzeti Galéria, 2001. október 26 - december 31. / [a katalógust írta, szerk. és a kiállítást rend. Bakos Katalin]. - [Budapest] : MNG : Pannon GSM, [2001]. - 111 p. : ill., főként színes ; 28 cm. - (A Magyar Nemzeti Galéria kiadványai, ISSN 0231-2387 ; 2001/4.)
Összefoglalás angol nyelven
Fűzött : ár nélkül
76(439)(092)Káldor_L. *** 76(439)(092)Gábor_P. *** 769.91(439)"193/196" *** 061.4(439-2Bp.)"2001"
[AN 921109]
MARC

ANSEL
UTF-812944 /2003.
Kállai Ernő (1890-1954)
   Összegyűjtött írások = Gesammelte Werke / Kállai Ernő ; [közread. az] ... MTA Művészettörténeti Kutató Intézet. - Budapest : Argumentum : MTA Művtört. Kut. Int., 1999-. - 23 cm
ISBN 963-7381-65-1
73/76(100) *** 7.01
[AN 375371]
MARC

ANSEL
UTF-8


   8., Mednyánszky László, 1943 ; Cézanne és a XX. század konstruktív művészete, 1944 ; Picasso, 1948 / [a szöveget gond., a jegyzeteket és a névmutatót összeáll. Tímár Árpád]. - 2003. - 199 p.
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7381-75-9 fűzött : 1800,- Ft
Mednyánszky László (1852-1919)
Cézanne, Paul
Picasso, Pablo
75(439)(092)Mednyánszky_L. *** 75(44)(092)Cézanne,_P. *** 75(460)(092)Picasso,_P.
[AN 1040217] MARC

ANSEL
UTF-812945 /2003.
Kassák Lajos (1887-1967)
   Izmusok : a modern művészeti irányok története / Kassák Lajos, Pán Imre ; [... gond. és az utószót írta Csaplár Ferenc]. - 2., rekonstruált szövegű kiad. - Budapest : Napvilág, 2003. - 279 p. ; 22 cm. - (Társtudomány, ISSN 1586-684X)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9350-21-4 fűzött : 1900,- Ft
7.036/.037 *** 7(100)"19"
[AN 1039868]
MARC

ANSEL
UTF-812946 /2003.
Kettenmann, Andrea
Frida Kahlo (magyar)
   Frida Kahlo, 1907-1954 : fájdalom és szenvedély / Andrea Kettenmann ; [... ford. Molnár Magda]. - Köln : Taschen ; Budapest : Vince K., cop. 2003. - 96 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Borítócím: Kahlo. - Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött : ár nélkül
ISBN 3-8228-2849-1
Kahlo, Frida
75(72)(092)Kahlo,_F.
[AN 1039925]
MARC

ANSEL
UTF-812947 /2003.
   Kincsünk a nemzeté : kiállítás : Iparművészeti Múzeum, 2001. október 16 - 2002. január 27. = Our treasure is that of the nation : exhibition : Museum of Applied Arts October 16, 2001 - January 27, 2002 / [... rend. és a katalógust írta Horváth Hilda] ; [... az Iparművészeti Múzeum Baráti Kör kiadványa]. - [Budapest] : Iparműv. Múz., [2001]. - 28 p. ; 21 cm
ISBN 963-7098-78-X fűzött : ár nélkül
745 *** 069(439-2Bp.)Iparművészeti_Múzeum(091) *** 061.4(439-2Bp.)"2001/2002"
[AN 917473]
MARC

ANSEL
UTF-812948 /2003.
Konkoly Gyula (1941-)
Művek (vál.)
   Konkoly : figuratív képek : Ernst Múzeum, Budapest, 2003. január 19 - február 16. - [Budapest] : [Ernst Múz.], [2003]. - [48] p. : ill., színes ; 17x24 cm
Bev. tanulmány Révész Emese. - Kiállítási katalógus. - Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött : ár nélkül
75(439)(092)Konkoly_Gy. *** 061.4(439-2Bp.)"2003"
[AN 1039990]
MARC

ANSEL
UTF-812949 /2003.
Kriegeskorte, Werner
Giuseppe Arcimboldo (magyar)
   Giuseppe Arcimboldo, 1527-1593 / Werner Kriegeskorte ; [... ford. Molnár Magda]. - Köln : Taschen ; Budapest : Vince K., cop. 2003. - 79 p. : ill., főként színes ; 23 cm
Borítócím: Arcimboldo. - Bibliogr.: p. 79.
Fűzött : ár nélkül
ISBN 3-8228-2580-8
Arcimboldo, Giuseppe
75(45)(092)Arcimboldo,_G.
[AN 1039923]
MARC

ANSEL
UTF-812950 /2003.
Kürthy Sándor (1921-)
Művek (vál.)
   Kürthy Sándor / [a kiállítást rend. Favári Zoltánné]. - [Székesfehérvár] : [Vár. Képtár], [2003]. - [12] p. : ill., színes ; 22 cm
Kiállítási katalógus. - Közread. a székesfehérvári Városi Képtár
Fűzött : ár nélkül
75(439)(092)Kürthy_S. *** 061.4(439-2Székesfehérvár)
[AN 1040081]
MARC

ANSEL
UTF-812951 /2003.
Kürthy Sándor (1921-)
Művek (vál.)
   Kürthy Sándor : [visszapillantó kiállítás a Duna Galériában] : [2001. április 25 - május 13.]. - [Budapest] : [Duna Galéria], [2003]. - [12] p., [52] t. : ill., főként színes ; 29 cm
Fűzött : ár nélkül
75(439)(092)Kürthy_S. *** 061.4(439-2Bp.)"2001"
[AN 1040078]
MARC

ANSEL
UTF-812952 /2003.
Lanting, Frans
Eye to eye (magyar)
   Nézz rám! : bizalmas találkozások az állatokkal / Frans Lanting ; szerk. Christine Eckstrom ; [ford. Kállai Tibor]. - Köln : Taschen ; Budapest : Vince, 2003. - 251 p. : ill., színes ; 26 cm
Fotóalbum
Kötött : ár nélkül
ISBN 3-8228-3036-4
77.04(492)(092)Lanting,_F. *** 77.042
[AN 1039933]
MARC

ANSEL
UTF-812953 /2003.
Lengyel András (1952-)
   Budapest felett az ég : Lengyel András kiállítása, 2003 : [Ludwig Múzeum Budapest - Kortárs Művészeti Múzeum] = The sky over Budapest : [exhibition of András Lengyel, 2003] : [Ludwig Museum Budapest - Museum of Contemporary Art] / [... vál. ... Lengyel András és ... Szipőcs Krisztina]. - Budapest : Ludwig Múz. Budapest - Kortárs Műv. Múz., [2003]. - [24] p. : ill., színes ; 29 cm
Katalógus
ISBN 963-206-212-4 fűzött : ár nélkül
73/76(439)(092)Lengyel_A. *** 061.4(439-2Bp.)"2003"
[AN 1039993]
MARC

ANSEL
UTF-812954 /2003.
   Magyar Illusztrátorok Társasága = Society of Hungarian Illustrators / [... szerk. Sárkány Győző]. - Budapest : MIT, 2003. - [124] p. : ill., részben színes ; 24 cm
Katalógus. - Példányszám: 1000
ISBN 963-206-820-3 fűzött : ár nélkül
Magyar Illusztrátorok Társasága.
76(439)"199/200" *** 76.05(439) *** 061.2(439)
[AN 1039810]
MARC

ANSEL
UTF-812955 /2003.
Mánfai György (1952-)
   Félúton : Mánfai György EFIAP és Nagygyörgy Sándor díjas fotóművész munkáiból. - Pécs : [s.n.], 2002. - 51 p. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött : ár nélkül
77.04(439)(092)Mánfai_Gy.
[AN 921469]
MARC

ANSEL
UTF-812956 /2003.
Miskolci Téli Tárlat (16.) (2001-2002)
   XVI. Miskolci Téli Tárlat : 2001. december 15 - 2002. január 20 : festészet, grafika, szobrászat, iparművészet / [a kiállítást rend. Kákóczki András és Szoboszlai Lilla] ; [közread. a] Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum - Rákóczi Ház. - Miskolc : MG Vár. Műv. Múz., 2001. - [62] p. : ill., részben színes ; 28 cm
ISSN 0231-150X = Miskolci Téli Tárlat. - Példányszám: 500
ISBN 963-00-9036-8 fűzött : ár nélkül
73/76(439)"199/200" *** 061.4(439-2Miskolc)
[AN 921304]
MARC

ANSEL
UTF-812957 /2003.
Modigliani, Soutine és montparnasse-i barátaik (francia)
   Modigliani, Soutine et leurs amis de Montparnasse : [exposition au Musée juif hongrois, Budapest, du 23 juillet au 19 octobre 2003] / [régisseurs István Steffanits, Rita Rusznák] ; [... réd. du catalogue László Beke]. - Budapest : Vince K. : Musée juif hongrois, 2003. - 159 p. : ill., főként színes ; 29 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9323-91-8 fűzött : ár nélkül
75(4)"188/191" *** 930.85(4)(=924)"188/191" *** 061.3(439-2Bp.)"2003"
[AN 1039913]
MARC

ANSEL
UTF-812958 /2003.
   Modigliani, Soutine és montparnasse-i barátaik : [kiállítás a Magyar Zsidó Múzeumban, Budapest, 2003. július 23 - 2003. október 19.] / [kiállításrendezők Steffanits István, Rusznák Rita] ; [katalógus szerk. Beke László]. - Budapest : Vince : M. Zsidó Múz., 2003. - 159 p. : ill., főként színes ; 29 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9323-89-6 fűzött : ár nélkül
75(4)"188/191" *** 930.85(4)(=924)"188/191" *** 061.3(439-2Bp.)"2003"
[AN 1039910]
MARC

ANSEL
UTF-812959 /2003.
   A Müncheni Szecesszió művészei : kortárs képzőművészet Bajorországból : [Budapest Kiállítóterem, Budapest ..., 2001. november 15 - december 9.] / [szerk. Nagy Mercedes]. - [Budapest] : BG, 2001. - [39] p. : ill., főként színes ; 23 cm
Kiállítási katalógus
ISBN 963-00-8657-3 fűzött : ár nélkül
73/76(430-2München)"199/200" *** 061.4(439-2Bp.)"2001"
[AN 921049]
MARC

ANSEL
UTF-812960 /2003.
   Nagy János képgyűjteménye : Tápiószele / [a katalógust írta, szerk. Gócsáné Móró Csilla] ; [közread. a] Blaskovich Múzeum Baráti Köre. - Tápiószele : Blaskovich Múz. Baráti Köre, 2001. - 71 p. : ill., színes ; 27 cm
A bev. és a képaláírások angol és német nyelven is. - Bibliogr.: p. 21.
ISBN 963-00-8261-6 fűzött : ár nélkül
Nagy János (1922-)
75(439)(092)Nagy_J. *** 069(439-2Tápiószele)(036)
[AN 920747]
MARC

ANSEL
UTF-812961 /2003.
Nemzetközi Fényszimpózium (3.) (2001) (Eger)
   III. Nemzetközi Fényszimpózium 2001 : Eger, 2001 március 30 - április 1. / [kiad. Művészetek Háza]. - Eger : Művészetek Háza, [2001]. - 55 p. : ill., főként színes ; 30 cm + mell. (27 p.)
A melléklet angol nyelven
ISBN 963-00-9073-2 fűzött : ár nélkül
7.017 *** 061.3(439-2Eger)
[AN 920590]
MARC

ANSEL
UTF-812962 /2003.
Opauszki István
   Palota a Sugárúton : a Magyar Államvasutak Rt. székháza : Budapest, Andrássy út 73-75. / Opauszki István, Tökölyi István ; [közread. a] Magyar Államvasutak Rt. - Budapest : MÁV Rt., 2001. - 88 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 81-82.
ISBN 963-86213-2-X fűzött : ár nélkül
72(439-2Bp.)(091) *** 656.2
[AN 917665]
MARC

ANSEL
UTF-812963 /2003.
   Papír, anyag, felület, tömeg : Országos Papírművészeti Kiállítás : MűvészetMalom, 7 September - 28 September 2001, Szentendre ... = Paper, material, surfac, mass : National Paper-Art Exhibition : ArtMill, 7 September - 28 September 2001, Szentendre ... / [kiad. a Magyar Papírművészeti Társaság]. - Budapest : M. Papírművészeti Társ., [2001]. - 67 p. : ill., színes ; 25 cm
Katalógus. - Példányszám: 600
ISBN 963-00-9181-X fűzött : ár nélkül
745.54(439)"199/200" *** 061.4(439-2Szentendre)
[AN 921075]
MARC

ANSEL
UTF-812964 /2003.
Renner, Rolf Günter
Edward Hopper (magyar)
   Edward Hopper, 1882-1967 : a való világ átalakítása / Rolf Günter Renner ; [... ford. Molnár Magda]. - Köln : Taschen ; Budapest : Vince K., cop. 2003. - 95 p. : ill., főként színes ; 23 cm
Borítócím: Hopper. - Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött : ár nélkül
ISBN 3-8228-2581-6
Hopper, Edward
75(73)(092)Hopper,_E.
[AN 1039929]
MARC

ANSEL
UTF-812965 /2003.
Réti Zoltán (1923-)
Művek (vál.)
   Réti Zoltán / [a katalógust írta és szerk. Matits Ferenc] ; [a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet kiadványa]. - Salgótarján : Nógrád M. Múz. Szervezet, 2003. - [32] p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. [14-16]. - Példányszám: 500
ISBN 963-7224-78-5 fűzött : ár nélkül
75(439)(092)Réti_Z. *** 061.4(439-2Balassagyarmat)
[AN 1039801]
MARC

ANSEL
UTF-812966 /2003.
Romvári Márton (1975-)
Művek (vál.)
   Romvári Márton. - [Budapest] : Romi-Suli, [2003]. - 45, [2] p. : ill., színes ; 28 cm
Katalógus. - Magyar és angol nyelven
Fűzött : ár nélkül
75(439)(092)Romvári_M.
[AN 1039999]
MARC

ANSEL
UTF-812967 /2003.
Ros, Dolors
Cerámica (magyar)
   Agyagművesség - kerámia / Dolors Ros ; ford. V. Pánczél Éva. - Budapest : M. Kvklub, 2003. - 143 p. : ill., színes ; 29 cm
Példányszám: 2500
ISBN 963-547-938-7 kötött : 2990,- Ft
738 *** 379.826
[AN 1040018]
MARC

ANSEL
UTF-812968 /2003.
Somogyi Gábor
   Borúth Andor, az ember és a művész / Somogyi Gábor ; [kiad. a Kazinczy Ferenc Társaság]. - Sátoraljaújhely : Kazinczy Társ., 2003. - 176 p. : ill., részben színes ; 25 cm
A kronológia angol, francia, német és szlovák nyelven is. - Bibliogr.: p. 109-110. - Műjegyzék: p. 134-143. - Példányszám összesen: 500, ebből 50 számozott
ISBN 963-86354-0-1 fűzött : ár nélkül
Borúth Andor (1873-1955)
75(439)(092)Borúth_A. *** 929.52(439)Borúth
[AN 1039800]
MARC

ANSEL
UTF-812969 /2003.
   Splinters : works of six Hungarian ceramic artists from the DeForma Foundation Collection : Kauno Galerija Kaunas, 09. 07. 2001 - 31. 07. 2001, Kipsalas Keramika Riga, 05. 08. 2001 - 04. 09. 2001, Tarbekunstimuuseumis Tallinn, 08. 09. 2001 - 28. 10. 2001, Lahden matkailukeskus, Lahti, 23. 01. 2002 - 09. 02. 2002 / [catalogue ed. ... József Sárkány] ; [publ. by the] Hungarian Cultural and Scientific Centre ... - Pécs : DeForma Found. ; Helsinki : Hungarian Cultural and Sci. Centre, [2001]. - [43] p. : ill., színes ; 24 cm
Kiállítási katalógus
ISBN 963-00-9320-0 fűzött : ár nélkül
738(439)"199/200" *** 061.4(474) *** 061.4(480-2Lahti)
[AN 921239]
MARC

ANSEL
UTF-812970 /2003.
   Strabag Festészeti Díj 2002 : [Ludwig Múzeum Budapest - Kortárs Művészeti Múzeum, 2002. február 28 - március 17.] / [... a katalógust szerk. Pinczehelyi Sándor] ; [a kiállítást rend. Krasznahorkai Kata] ; [közread a Strabag Építő Kft.]. - [Budapest] : Strabag Építő Kft., [2002]. - 30 p. : ill., színes ; 30 cm
A bev. német nyelven is
Fűzött : ár nélkül
75(439)"199/200" *** 061.4(439-2Bp.)"2002"
[AN 920577]
MARC

ANSEL
UTF-812971 /2003.
   A századforduló világa, 1900 : európai rajzok és grafikák : Szépművészeti Múzeum, Budapest, 2001. október 25 - 2002. február 24. = 1900, the turn of the century : European prints and drawings : Museum of Fine Arts, Budapest 25 October 2001 - 24 February 2002 / [a kiállítást rend. és a vezetőt írta Gonda Zsuzsa, Kardos Eszter]. - Budapest : Szépműv. Múz., 2001. - 106 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-7441-81-6 fűzött : ár nélkül
741(4)"189/190" *** 76(4)"189/190" *** 061.4(439-2Bp.)"2001/2002"
[AN 916860]
MARC

ANSEL
UTF-812972 /2003.
Székely Imre
   Krisztus Király-templom : harangjáték / [szöveg Székely Imre] ; [szobor képek Eperjesi Ágnes]. - [Budapest] : Mikes, [2002]. - [22] p. : ill., színes ; 15 cm
A harangjáték szobrai Gecső Sándor alkotásai. - Borítócím: A budai Krisztus Király-templom harangjátéka
ISBN 963-8130-39-3 fűzött : ár nélkül
73(439)(092)Gecső_S. *** 681.11.034.5 *** 726.54(439-2Bp.)
[AN 919776]
MARC

ANSEL
UTF-812973 /2003.
   A Szentendrei Régi Művésztelep hetvenöt éve = Seventy-five years of the Old Szentendre Colony of Artists / [szöveg ... Tóth Antal, Feledy Balázs] ; [rend., kiad. ... Szentendrei Régi Művésztelep Kulturális Egyesület]. - Szentendre : Szentendrei Régi Művésztelep Kult. Egyes., 2003. - 81, [11] p. : ill., főként színes ; 30 cm
A budapesti Vigadó Galériában, 2003. szept. 4-21. között rendezett kiállítás katalógusa
Fűzött : ár nélkül
Szentendrei Művésztelep.
75(439)"19" *** 061.28(439-2Szentendre) *** 061.4(439-2Szentendre)
[AN 1040002]
MARC

ANSEL
UTF-812974 /2003.
Szunyoghy András (1946-)
   Rajz ABC : kezdőknek és haladóknak / Szunyoghy András. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2003. - 172, [3] p. : ill. ; 33 cm + 2 mell.
ISBN 963-09-4431-6 kötött : ár nélkül
741.02
[AN 1040015]
MARC

ANSEL
UTF-812975 /2003.
Tamási Claudia (1976-)
   Kamuflekk : 2003. március 19 - április 18. : Godot Galéria / Tamási Claudia ; [fel. szerk. Sáfár Zoltán]. - Budapest : Godot Kht., 2003. - [24] p. : ill., főként színes ; 15x19 cm
ISBN 963-206-821-1 fűzött : ár nélkül
75(439)(092)Tamási_C. *** 061.4(439-2Bp.)"2003"
[AN 1039997]
MARC

ANSEL
UTF-812976 /2003.
Tamus István (1953-)
Művek (vál.)
   Tamus. - [Debrecen] : [Magánkiad.], 2003. - 68 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Katalógus. - A bev. angol és német nyelven is
Fűzött : ár nélkül
75(439)(092)Tamus_I.
[AN 1040094]
MARC

ANSEL
UTF-812977 /2003.
   Természet és művészet : [Győr-Moson-Sopron Megyei Vadásznap, Szany, 2003. augusztus 30.] / [főszerk. Tóth József]. - [Sopron] : Quint, [2003]. - [16] p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
73/76(439)"199" *** 799.2 *** 061.7(439-2Szany) *** 061.4(439-2Szany)
[AN 1040000]
MARC

ANSEL
UTF-812978 /2003.
Ulmer, Renate
Alfons Mucha (magyar)
   Alfons Mucha, 1860-1939 : az Art Nouveau mestere / Renate Ulmer ; [... ford. Kézdy Beatrix]. - Köln : Taschen ; Budapest : Vince K., cop. 2003. - 95 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Borítócím: Mucha
Fűzött : ár nélkül
ISBN 3-8228-2582-4
Mucha, Alfons
76(437.1)(092)Mucha,_A.
[AN 1039921]
MARC

ANSEL
UTF-812979 /2003.
Vásárhelyi Őszi Tárlat (46.) (1999) (Hódmezővásárhely)
   46. Vásárhelyi Őszi Tárlat : Tornyai János Múzeum, Hódmezővásárhely, 1999. október 3 - november 28. = 46th Autumn Exhibition of Vásárhely : October 3 - November 28, 1999 / [a kiállítás rendezője Pogány Gábor] ; [katalógus szerk. és angol ford. Nagy Imre]. - [Hódmezővásárhely] : [Tornyai J. Múz.], [2002]. - 139 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISSN 0231-0635 = Vásárhelyi Őszi Tárlat. - A képaláírások csak magyar nyelven
ISBN 963-7379-14-2 fűzött : ár nélkül
73/76(439)"199" *** 061.4(439-2Hódmezővásárhely)
[AN 921689]
MARC

ANSEL
UTF-812980 /2003.
Vasné Tana Judit
   The astronomical tower in Eger / [Vasné Tana Judit] ; [publ. by the Foundation for Saving the Astronomic Tower]. - Eger : Foundation for Saving the Astronomic Tower, cop. 2001. - 16 p. : ill. ; 17 cm
Fűzött : ár nélkül
Csillagászati Múzeum (Eger)
727.912(439-2Eger)(036) *** 069(439-2Eger)(036)
[AN 918320]
MARC

ANSEL
UTF-812981 /2003.
   Ways of worldmaking : Műcsarnok, Budapest, 20. october - 18. november 2001 / Gabriela Albergaria [et al.] ; [text Harm Lux]. - Budapest : Műcsarnok, 2001. - [58] p. : ill., főként színes ; 20x28 cm
Kiállítási katalógus. - A bev. és a képaláírások magyar és angol nyelven. - Példányszám: 1000
Fűzött : ár nélkül
77.04(100) *** 721.02 *** 711.021.2 *** 061.4(439-2Bp.)"2001"
[AN 920147]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

12982 /2003.
Ardley, Neil
Music (magyar)
   Hangszerek / Neil Ardley ; [ill. Coral Mula, Will Giles, Sandra Pond] ; [fotók Dave King, Phillip Dowell, Mike Dunning] ; [ford. Sárközy Elga]. - 2. kiad. - Budapest : Park, cop. 2003. - 63 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Szemtanú, ISSN 0865-1973 ; 17.)
ISBN 963-530-643-1 kötött : 2900,- Ft
681.8
[AN 1042771]
MARC

ANSEL
UTF-812983 /2003.
Jávorszky Béla (1965-)
   Nagy Sziget Könyv : 10 év hév / Jávorszky Béla Szilárd. - [Budapest] : CrossRoads Records, cop. 2002. - 225, [7] p., [40] t., [1] t.fol. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 963-202-677-2 fűzött : ár nélkül
Sziget Fesztivál (Budapest)
78.067.26(439)"199/200" *** 061.7(439-2)"199/200"
[AN 1039898]
MARC

ANSEL
UTF-812984 /2003.
Lükő Gábor (1909-2001)
   Zenei anyanyelvünk : válogatott zenei tanulmányok = Our musical mother tongue : selected music studies / Lükő Gábor ; [... szerk. ... Pozsgai Péter] ; [a bev. tanulmányt írta ... Timo Leisiö, ... Izaly Zemtsovsky]. - Budapest : Táton, 2002-. - 24 cm
78.031.4
[AN 1040763]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2002. - 543 p. : ill., főként kotta. - (Lükő Gábor művei ; ; 3.)
Bibliogr.: p. 445-456. - Összefoglalás angol, német és finn nyelven
ISBN 963-206-028-8 kötött : ár nélkül
78.031.4
[AN 1040137] MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

12985 /2003.
Ablonczyné Mihályka Lívia
   1000 domande - 1000 risposte : olasz társalgási gyakorlatok az "A" típusú nyelvvizsgákra, az érettségire és a felvételire / Ablonczyné Mihályka Lívia, Scholtz Kinga. - Székesfehérvár : Lexika, [2003]. - 255 p. ; 20 cm
ISBN 963-9092-42-8 fűzött : 1456,- Ft
805.0(079.1)=945.11 *** 372.880.50(075.3)(076)
[AN 1041160]
MARC

ANSEL
UTF-812986 /2003.
Babári Ernő
   Társalgás, szituációk, képleírások : feladatok az alapfokú "A" típusú német nyelvvizsgákra / Babári Ernő, Babári Ernőné. - Székesfehérvár : Lexika, [2003]. - 175 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-9092-52-5 fűzött : 1456,- Ft
803.0(079.1)=945.11
[AN 1041426]
MARC

ANSEL
UTF-812987 /2003.
Balázs Margit
   A haza bölcse, a bolond gróf és a többiek : ragadványnevek történelmünkben / Balázs Margit. - 2. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2003, cop. 2001. - 244 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 237-243.
ISBN 963-19-4255-4 kötött : ár nélkül
809.451.1-313.1 *** 943.9(092)
[AN 1041445]
MARC

ANSEL
UTF-812988 /2003.
Báti László (1909-1978)
   Angol nyelvkönyv : tanfolyamok és magántanulók számára / Báti László, Véges István ; [az átd. Véges István munkája] ; [graf. Szász Zsuzsanna]. - Székesfehérvár : Lexika, [2003]. - 468 p. : ill. ; 21 cm
Angol nyelvkönyv kezdőknek (borító- és gerinccím)
ISBN 963-9092-66-5 fűzött : 1792,- Ft
802.0(078)=945.11
[AN 1041114]
MARC

ANSEL
UTF-812989 /2003.
Berta Tibor
   Clíticos e infinitivo : contribución a la historia de la promoción de clíticos en español y portugués / [Tibor Berta]. - Szeged : Hispánia, 2003. - 299 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 287-299.
ISBN 963-86264-5-3 fűzött : ár nélkül
806.0-254.1 *** 806.90-254.1
[AN 1039869]
MARC

ANSEL
UTF-812990 /2003.
Chomsky, Noam
Syntactic structures (magyar)
   Mondattani szerkezetek ; Nyelv és elme / Noam Chomsky ; [ford. Zólyomi Gábor]. - Utánny. - Budapest : Osiris, 2003, cop. 1999. - 275 p. ; 20 cm. - (Osiris könyvtár. Nyelvészet,, ISSN 1218-9812)
Egys. cím: Syntactic structures ; Language and mind. - Bibliogr.: p. 129-132., 274-[276].
ISBN 963-389-471-9 fűzött : 2180,- Ft
801.56 *** 800.1
[AN 1042655]
MARC

ANSEL
UTF-812991 /2003.
Crystal, David
The Cambridge encyclopedia of language (magyar)
   A nyelv enciklopédiája / David Crystal ; [ford. László Zsuzsa et al.] ; [szerk. Zólyomi Gábor] ; [... a mutatókat összeáll. Siptár Péter]. - Jav., bőv. kiad. - Budapest : Osiris, 2003, cop. 1998. - 619 p. : ill. ; 29 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.: p. 567-591.
ISBN 963-389-481-6 kötött : 4800,- Ft
80(031)
[AN 1042852]
MARC

ANSEL
UTF-812992 /2003.
   A Dunaújvárosi Főiskola Nyelvi Lektorátusa által ... Európai együttműködés az alkalmazott nyelvészeti kutatásokban és a nyelvvizsgáztatásban fő témakörrel 2001. november 22-24. között megrendezett IV. Dunaújvárosi Nemzetközi Nyelvvizsgáztatási és Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia ... programfüzete / szerk. ... Csiby Károly ; [rend. a Dunaújvárosi Főiskola etc.]. - [Dunaújváros] : Dunaújvárosi Főisk., 2001. - 46 p. ; 21 cm
Előadáskivonatok. - Magyar és angol nyelven
ISBN 963-00-9334-0 * fűzött : ár nélkül
80 *** 371.27 *** 061.3(439-2Dunaújváros)
[AN 918358]
MARC

ANSEL
UTF-812993 /2003.
Emericzy Tibor
   Minden helyzetben otthonosan : szituációk a nyelvvizsgákra / Emericzy Tibor. - 3. átd., jav. kiad. - Szeged : Grimm, 2003. - 347 p. ; 22 cm
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9087-16-5)
803.0(079.1)=945.11
[AN 1041518]
MARC

ANSEL
UTF-812994 /2003.
Gyenes Júlia
   1000 preguntas 1000 respuestas : társalgási gyakorlatok a spanyol "A" típusú nyelvvizsgákra / Gyenes Júlia. - 2. jav. kiad. - Székesfehérvár : Lexika, 2003. - 254, [2] p. ; 20 cm
ISBN 963-9357-24-3 fűzött : 1512,- Ft
806.0(078)=945.11
[AN 1041113]
MARC

ANSEL
UTF-812995 /2003.
Hadrovics László (1910-1997)
   A régi horvát szótárirodalom : magántanári előadások az 1941/42. tanévben / Hadrovics László ; [szerk. Vig István közreműködésével Nyomárkay István] ; [közread. az ELTE Szláv és Balti Filológiai Intézet Szláv Filológiai Tanszék]. - [Budapest] : ELTE Szláv és Balti Filológiai Int., [2003]. - 73 p. : ill. ; 24 cm
Kötött : ár nélkül
808.62-3 *** 801.3(497.13) *** 808.62-8
[AN 1040124]
MARC

ANSEL
UTF-812996 /2003.
Horváth Miklós
   Fordítósuli angol nyelvvizsgákra : [3000 mondatfordítás alap-, közép- és felsőfokú nyelvvizsgákra eredeti vizsgafeladatokkal] / Horváth Miklós. - Székesfehérvár : Lexika, 2003. - 224 p. ; 20 cm
ISBN 963-9357-08-1 fűzött : 1176,- Ft
802.0(078)=945.11
[AN 1041117]
MARC

ANSEL
UTF-812997 /2003.
   Implom József Helyesírási Verseny regionális döntő / [szerk. Fári Istvánné, Komáromi Ferencné] ; [közread. a] Boros Sámuel Közgazdasági és Humán Szakközépiskola, Szakiskola. - Szentes : Boros S. Közgazd. és Humán Szakközépisk., Szakisk., 2002. - [24] p. ; 30 cm
Fűzött : ár nélkül
809.451.1-1 *** 371.384
[AN 921027]
MARC

ANSEL
UTF-812998 /2003.
Jovanovic, Dragoslav
Kroatisch Wort für Wort (magyar)
   Kapd elő : horvát : [Assimil társalgási zsebkönyv] / írta Dragoslav Jovanovic ; a m. változat Kovács Alenka és Krékity Tamás munkája ; ill. J.-L. Goussé. - 2. jav. kiad. - Budapest : Assimil Hungária, cop. 2003. - 136 p. : ill. ; 15 cm
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-8162-260)
808.62(078)=945.11
[AN 1042538]
MARC

ANSEL
UTF-812999 /2003.
Kertész Lóránt
   Diccionario ilustrado para los estudiantes español - húngaro = Spanyol - magyar képes tanuló-szótár / Kertész Lóránt, Soós Tamás, Szendrő Borbála ; [ill. Szabóné Nagy Mária]. - 3. kiad., utánny. - Budapest : Szultán, 2003, cop. 1996. - 289 p. : ill. ; 24 cm. - (Én [szeretem] a szavakat = Yo [amo] las palabras,, ISSN 0865-7947)
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-400-652-3)
801.321.19=60=945.11
[AN 1041313]
MARC

ANSEL
UTF-813000 /2003.
Király Rudolf (1906-1988)
   Portugál - magyar szótár = Dicionário português - húngaro / Király Rudolf. - Váltl. lny. - Budapest : Akad. K., 2003, cop. 1978. - 728 p. ; 21 cm
Portugál - magyar kéziszótár (borító- és gerinccím)
ISBN 963-05-6495-5 kötött : ár nélkül
801.323=690=945.11
[AN 1042784]
MARC

ANSEL
UTF-813001 /2003.
Kósáné Oláh Júlia
   Besinnlich durch das ganze Jahr : das "andere" Lesebuch mit literarisch-ästhetischen und religiösen Texten / Kósáné Oláh Júlia, Evelyn Küfmann ; [ill. Szabó Csaba]. - Nyíregyháza : Möbius Print, 2001. - 2 db : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 963-00-6842-7 fűzött : ár nélkül
803.0(078)=945.11 *** 830-822 *** 22.046
[AN 1040200]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. Bd. - 216 p.
ISBN 963-00-6843-5
803.0(078)=945.11 *** 830-822 *** 22.046
[AN 1040205] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. Bd. - 169 p.
ISBN 963-00-6844-3
803.0(078)=945.11 *** 830-822 *** 22.046
[AN 1040209] MARC

ANSEL
UTF-813002 /2003.
Némethné Hock Ildikó
   1000 questions 1000 answers : angol társalgási gyakorlatok az "A" típusú nyelvvizsgákra / Némethné Hock Ildikó. - Jav. kiad. - Székesfehérvár : Lexika, [2003]. - 253, [3] p. ; 21 cm
ISBN 963-9092-94-0 fűzött : 1400,- Ft
802.0(079.1)=945.11
[AN 1041156]
MARC

ANSEL
UTF-813003 /2003.
Noble Anikó
   Gyere velünk a Rigó utcába : [angol nyelvvizsga előkészítő teszt és nyelvkönyv, alapfoktól felsőfokig] / Noble Anikó. - [Budapest] : Filum, [2003]-. - 29 cm
802.0(079.1)=945.11
[AN 1041325]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - [2003]. - 104 p.
ISBN 963-9351-01-6 fűzött : 1280,- Ft
802.0(079.1)=945.11
[AN 1041326] MARC

ANSEL
UTF-813004 /2003.
Ötvösné Vadnay Marianna
   Segédkönyv az alapfokú "B" típusú angol nyelvvizsgákhoz / Ötvösné Vadnay Marianna. - Bőv. kiad. - Székesfehérvár : Lexika, [2003], cop. 2001. - 176 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 963-9357-02-2 fűzött : 1400,- Ft
802.0(079.1)=945.11
[AN 1041533]
MARC

ANSEL
UTF-813005 /2003.
Pintér Márta
   Rund um die Wirtschaft / Pintér Márta. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : Aula, 2003. - 225 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9478-37-7 fűzött : ár nélkül
803.0(078)=00 *** 33
[AN 1041503]
MARC

ANSEL
UTF-813006 /2003.
   Spanyol nyelvkönyv. - 5. bőv. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2003-. - 24 cm. - (Tanuljunk nyelveket!, ISSN 0133-1094)
806.0(078)=945.11 *** 372.880.60(075.3)
[AN 1041319]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2003. - 264 p. : ill. + 2 hangk.
Szerzők Nagy Erika, Seres Krisztina, Vela, Adela Milan
ISBN 963-19-3731-3 fűzött : ár nélkül
806.0(078)=945.11 *** 372.880.60(075.3)
[AN 1041320] MARC

ANSEL
UTF-813007 /2003.
   Ünnepi könyv Keresztes László tiszteletére / szerk. Maticsák Sándor, Zaicz Gábor és Tuomo Lahdelma. - Debrecen : DE Finnugor Nyelvtud. Tansz. ; Jyväskylä : [Univ. Jyväskylä], 2001. - 761 p. : ill. ; 24 cm. - (A Debreceni Egyetem Finnugor Nyelvtudományi Tanszékének kiadványai, ISSN 1586-9253). (Folia Uralica Debreceniensia, ISSN 0239-1953 ; 8.)
Váltakozva magyar, angol, finn, német és orosz nyelven. - Bibliogr. a tanulmányok végén. - Keresztes László publikációinak jegyzéke: p. 13-26.
Fűzött : ár nélkül
809.45 *** 012Keresztes_L.
[AN 916743]
MARC

ANSEL
UTF-813008 /2003.
   Wacha Imre / [mtárs Markó Alexandra]. - Budapest : [ELTE Fonetikai Tansz.], 2002. - 32 p. : ill. ; 24 cm. - (Magyar nyelvész pályaképek és önvallomások, ISSN 1419-4481 ; 69.)
Bibliogr.: p. 11-24.
ISBN 963-463-409-5 fűzött : ár nélkül
Wacha Imre (1931-)
80.001(439)(092)Wacha_I. *** 012Wacha_I.
[AN 1040315]
MARC

ANSEL
UTF-813009 /2003.
Werner-Ulrich, Doris
Türkisch Wort für Wort (magyar)
   Kapd elő : török : [Assimil társalgási zsebkönyv] / írta Doris Werner-Ulrich, Marcus Stein ; a m. változat Sudár Balázs munkája ; ill. J. L. Goussé. - 2. jav. kiad. - Budapest : Assimil Hungária, cop. 2003. - 160 p. : ill. ; 15 cm
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-8162-15-5) (hibás ISBN 963-8162-27-9)
809.435(078)=945.11
[AN 1042541]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

13010 /2003.
   Angol romantika : esszék, naplók, levelek / [vál. és szerk. Péter Ágnes]. - Budapest : Kijárat, 2003. - 355 p. ; 23 cm
ISBN 963-9529-01-X fűzött : 1800,- Ft
820(091)"18"(075.8) *** 820.015.14(075.8) *** 820-822=945.11(075.8)
[AN 1040182]
MARC

ANSEL
UTF-813011 /2003.
Bollók János (1944-2001)
   Asztrális misztika és asztrológia Janus Pannonius költészetében / Bollók János ; [... sajtó alá rend. Déri Balázs]. - Budapest : Argumentum, 2003. - 196 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-446-255-3 fűzött : 2100,- Ft
Janus Pannonius, (1434-1472)
871(439)(092)Janus_Pannonius *** 133.52
[AN 1040185]
MARC

ANSEL
UTF-813012 /2003.
Eckhardt Sándor (1890-1969)
   A francia szellem / Eckhardt Sándor. - Máriabesnyő-Gödöllő : Attraktor, 2003. - 216 p. ; 23 cm. - (Historia incognita. Történettudomány,, ISSN 1588-788X)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-206-745-2 kötött : 3400,- Ft
840(091) *** 316.63(=40) *** 323.1(=40)
[AN 1039940]
MARC

ANSEL
UTF-813013 /2003.
   Az értelmezés rejtett terei : Shakespeare-tanulmányok / [szerk. Géher István, Kiss Attila Attila]. - Budapest : Kijárat, 2003. - 157 p. ; 23 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9529-02-8 fűzött : 1800,- Ft (hibás ISBN 963-9529-07-8)
Shakespeare, William
820(092)Shakespeare,_W.
[AN 1040187]
MARC

ANSEL
UTF-813014 /2003.
Lejeune, Philippe
   Önéletírás, élettörténet, napló : válogatás Philippe Lejeune írásaiból / szerk. Z. Varga Zoltán. - Budapest : L'Harmattan, 2003. - 261 p. : ill. ; 24 cm. - (Szöveg és emlékezet, ISSN 1588-4740)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9457-25-6 fűzött : ár nélkül
82.01-94 *** 82(091)-94
[AN 1039892]
MARC

ANSEL
UTF-813015 /2003.
Modern literary theory (magyar)
   Bevezetés a modern irodalomelméletbe : összehasonlító áttekintés / szerk. Ann Jefferson, David Robey ; [ford. Babarczy Eszter és Beck András]. - Utánny. - Budapest : Osiris, 2003, cop. 1995. - 289 p. : ill. ; 21 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.: p. 255-275.
ISBN 963-389-555-3 kötött : 2480,- Ft
82.01(035)
[AN 1042868]
MARC

ANSEL
UTF-813016 /2003.
Nietzsche, Friedrich
Die Geburt der Tragödie oder Griechentum und Pessimismus (magyar)
   A tragédia születése avagy Görögség és pesszimizmus / Friedrich Nietzsche ; ford. és a jegyzeteket írta Kertész Imre. - 2. kiad. - Budapest : Magvető, 2003. - 253 p. ; 18 cm
ISBN 963-14-2341-7 kötött : 1990,- Ft
82.01-21 *** 875(091)-21 *** 111.852
[AN 1039900]
MARC

ANSEL
UTF-813017 /2003.
Pukánszky Béla (1895-1950)
   A magyarországi német irodalom története a legrégibb időktől 1848-ig / Pukánszky Béla. - Máriabesnyő-Gödöllő : Attraktor, 2002. - 527 p. ; 23 cm. - (Historia incognita. Történettudomány,, ISSN 1588-788X)
Bibliogr. a fejezetek végén. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-202-619-5 kötött : 3900,- Ft
830(439)(091)"12/184"
[AN 951864]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

13018 /2003.
Babits Mihály (1883-1941)
   Babits Mihály Arany Jánosról / [szerk., vál., a szöveget gond., az előszót és a jegyzeteket írta Pienták Attila]. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2003. - 211 p. ; 20 cm. - (Babits könyvtár, ISSN 1416-3292 ; 6.)
Bibliogr.: p. 201-204.
ISBN 963-463-630-6 fűzött : ár nélkül
Arany János (1817-1882)
894.511(092)Arany_J.
[AN 1040219]
MARC

ANSEL
UTF-813019 /2003.
Bodó Imre (1954-)
   Dombóvár, Fekete István Múzeum / [F. Bodó Imre.]. - [Budapest] : TKM Egyes., 2001. - 16 p. : ill., főként színes ; 17 cm. - (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, ISSN 0139-245X ; 715.)
Példányszám: 2000
ISBN 963-554-498-7 fűzött : ár nélkül
894.511(092)Fekete_I. *** 069(439-2Dombóvár)(036)
[AN 920199]
MARC

ANSEL
UTF-813020 /2003.
Pécsi Györgyi (1958-)
   Olvasópróbák / Pécsi Györgyi. - Miskolc : Felsőmagyarország K., [2003]-. - 18 cm
Az 1. köt. kötetjelzés nélkül jelent meg, monografikus leírása: AN 105407
894.511(091)"19" *** 894.511(4-11)(091)"19"
[AN 1039816]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Írások és olvasások. - cop. 2003. - 173 p.
ISBN 963-9280-88-7 fűzött : 1600,- Ft
894.511(091)"19" *** 894.511(4-11)(091)"19"
[AN 1039817] MARC

ANSEL
UTF-813021 /2003.
Szőke György (1935-)
   Az árnyékvilág árkain : írások József Attiláról és Kosztolányi Dezsőről / Szőke György. - Budapest : Gondolat K. Kör, 2003. - 167 p. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9500-40-2 fűzött : 1490,- Ft
Kosztolányi Dezső (1885-1936)
József Attila (1905-1937)
894.511(092)József_A. *** 894.511(092)Kosztolányi_D.
[AN 1039847]
MARC

ANSEL
UTF-813022 /2003.
Tamási Áron (1897-1966)
   Emberi szavak : beszélgetések, vallomások, naplójegyzetek / Tamási Áron ; [összegyűjt., szerk., jegyzetekkel ell. Nagy Pál]. - [Budapest] : Palatinus, 2003. - 459 p. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9487-23-6 kötött : 2800,- Ft
Tamási Áron (1897-1966)
894.511(498)(092)Tamási_Á. *** 894.511-94(498)
[AN 1040092]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

13023 /2003.
   Antología de la literatura medieval española / sel. por László Vasas. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2001. - 220 p. ; 24 cm
Oktatási segédanyag
ISBN 963-9316-24-5 fűzött : ár nélkül
860-822(075.8)
[AN 916794]
MARC

ANSEL
UTF-813024 /2003.
Archer, Jeffrey
The eleventh commandment (magyar)
   A tizenegyedik parancsolat / Jeffrey Archer ; [ford. Gieler Gyöngyi]. - 2. kiad. - Budapest : General Press, [2003]. - 407 p. ; 21 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
Regény
ISBN 963-9459-51-8 kötött : 1500,- Ft
820-312.4(73)=945.11
[AN 1041432]
MARC

ANSEL
UTF-813025 /2003.
Bach, Richard
Running from safety (magyar)
   Búcsú a biztonságtól / Richard Bach ; [ford. Simóné Avarosy Éva]. - Budapest : Édesvíz, 2003. - 226 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-528-698-8 fűzött : 2190,- Ft
820-31(73)=945.11
[AN 1041134]
MARC

ANSEL
UTF-813026 /2003.
Bernanos, Georges
Dialogues des Carmélites (magyar)
   A Kármel napja / Georges Bernanos ; [ford. Nemes Krisztina]. - [Budapest] : Kairosz, 2003. - 162 p. ; 19 cm
Dráma
ISBN 963-9484-38-5 kötött : 2500,- Ft
840-2=945.11
[AN 1040147]
MARC

ANSEL
UTF-813027 /2003.
Blatnik, Andrej
Menjave kož (magyar)
   Bőr / Andrej Blatnik ; [ford. Reiman Judit, Gállos Orsolya]. - Budapest : JAK, cop. 2002. - 158, [3] p. ; 19 cm. - (JAK világirodalmi sorozat, ISSN 1585-6542 ; 32.)
Novellák
Kötött : 1400,- Ft (hibás ISBN 963-9450-19-7)
886.3-32=945.11
[AN 1040160]
MARC

ANSEL
UTF-813028 /2003.
Christie, Agatha
4.50 from Paddington (magyar)
   Paddington 16.50 / Agatha Christie ; [ford. Karig Sára]. - Budapest : Európa, 2003. - 306 p. ; 19 cm. - (Európa krimi, ISSN 0865-980X)
Regény. - A sorozatcím feltüntetése nélkül
ISBN 963-07-7455-0 kötött : 1300,- Ft
820-312.4=945.11
[AN 1042534]
MARC

ANSEL
UTF-813029 /2003.
Cook, Robin
Fatal cure (magyar)
   Végzetes megoldás / Robin Cook ; [ford. Sinka Erika]. - 3. kiad. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2003. - 477 p. ; 18 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
Regény
ISBN 963-635-258-5 fűzött : 1400,- Ft
820-312.4(73)=945.11
[AN 1041239]
MARC

ANSEL
UTF-813030 /2003.
Covacich, Mauro
L'amore contro (magyar)
   Ellenszerelem / Mauro Covacich ; [ford. Eörsi Sarolta]. - Budapest : Európa, 2003. - 292, [2] p. ; 19 cm
Regény
ISBN 963-07-7464-X kötött : 2100,- Ft
850-31=945.11
[AN 1039848]
MARC

ANSEL
UTF-813031 /2003.
Duve, Karen
Regenroman (magyar)
   Esőregény / Karen Duve ; [ford. Nádori Lídia]. - Budapest : JAK, 2002. - 331 p. ; 19 cm. - (JAK világirodalmi sorozat, ISSN 1585-6542 ; 34.)
ISBN 963-9500-06-2 kötött : 1950,- Ft
830-31=945.11
[AN 1039875]
MARC

ANSEL
UTF-813032 /2003.
García Márquez, Gabriel
Noticia de un secuestro (magyar)
   Egy emberrablás története / Gabriel García Márquez ; [ford. Székács Vera]. - 2. kiad. - Budapest : Magvető, [2003], cop. 1997. - 317 p. ; 24 cm
Regény
ISBN 963-14-2068-X kötött : 2390,- Ft
860-31(861)=945.11
[AN 1039897]
MARC

ANSEL
UTF-813033 /2003.
Hauff, Wilhelm
Die Karawane (magyar)
   A karaván ; Az alexandriai sejk és rabszolgái / Wilhelm Hauff ; [ford. Kosáryné Réz Lola]. - Máriabesnyő-Gödöllő : Attraktor, 2003. - 204 p. ; 20 cm
Egys. cím: Die Karawane ; Der Scheik von Alessandria und seine Sklaven. - Mesék
ISBN 963-210-877-9 fűzött : 1900,- Ft
830-34=945.11
[AN 1039988]
MARC

ANSEL
UTF-813034 /2003.
Hrabal, Bohumil
Postřižiny (magyar)
   Sörgyári capriccio / Bohumil Hrabal ; [ford. Hap Béla]. - Budapest : Európa, 2003, cop. 1979. - 136 p., [1] t.fol. : ill. ; 19 cm
Regény
ISBN 963-07-7454-2 kötött : 1500,- Ft
885.0-31=945.11
[AN 1041128]
MARC

ANSEL
UTF-813035 /2003.
Kowalewski, Włodzimierz
Bóg zapłacz! (magyar)
   A szép szoba / Włodzimierz Kowalewski ; [ford. Pálfalvi Lajos]. - Budapest : Európa, 2003. - 357 p. ; 19 cm
Regény
ISBN 963-07-7465-8 kötött : 2200,- Ft
884-31=945.11
[AN 1039791]
MARC

ANSEL
UTF-813036 /2003.
Lehtola, Juha
Mielen kieli (magyar)
   A képzelet nyelve / Juha Lehtola ; [ford. Pap Éva]. - [Budapest] : Valo-Art, [2001]. - 37 p. ; 29 cm. - (Polar színdarabtár, ISSN 1586-9008)
ISBN 963-00-7966-6 fűzött : ár nélkül
894.541-2=945.11
[AN 922678]
MARC

ANSEL
UTF-813037 /2003.
Lindgren, Astrid
Mästerdetektiven Blomkvist (magyar)
   Kalle nyomozni kezd / Astrid Lindgren ; ill. Eric Palmquist ; ford. Tótfalusi István. - [Budapest] : Egmont, 2003. - 168 p. : ill. ; 21 cm
Ifjúsági regény
ISBN 963-627-911-X kötött : 1499,- Ft
839.7-31(02.053.2)=945.11
[AN 1039902]
MARC

ANSEL
UTF-813038 /2003.
Meyrink, Gustav
Der Engel vom westlichen Fenster (magyar)
   A nyugati ablak angyala / Gustav Meyrink ; [ford. Déry Tibor]. - Budapest : Göncöl, [2003]. - 292 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-9183-42-3 kötött : 1990,- Ft
830-31=945.11
[AN 1040010]
MARC

ANSEL
UTF-813039 /2003.
Pelevin, Viktor
   Kristályvilág / Viktor Pelevin ; [ford. Bratka László]. - Budapest : JAK, 2002. - 287 p. ; 19 cm. - (JAK világirodalmi sorozat, ISSN 1585-6542 ; 35.)
Elbeszélések. - A vál. és a ford. a "Sočineniâ" (Moskva : "Terra", 1996) c. kiad. alapján kész.
Kötött : 2100,- Ft (hibás ISBN 963-9500-09-7)
882-32=945.11
[AN 1040162]
MARC

ANSEL
UTF-813040 /2003.
Perec, Georges
Ellis Island (magyar)
   Ellis Island : a bolyongás és a remény történetei / Georges Perec ; [ford. Kádár Krisztina]. - [Budapest] : Múlt és Jövő K., cop. 2003. - 74 p. ; 18 cm
ISBN 963-9171-96-4 fűzött : 990,- Ft
840-14=945.11
[AN 1039795]
MARC

ANSEL
UTF-813041 /2003.
Salew, Me'îr
Rôman rûsî (magyar)
   Orosz románc / Meir Shalev ; [ford. Gálvölgyi Judit]. - [Budapest] : Ulpius-ház, cop. 2003. - 463 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-9348-68-6 fűzött : 2480,- Ft
892.4-31=945.11
[AN 1040036]
MARC

ANSEL
UTF-813042 /2003.
Salvatore, R. A.
The cleric quintet (magyar)
   A pap ciklus / R. A. Salvatore. - Budapest : Delta Vision, [2000-2002]. - 5 db ; 18 cm
Regény. - Forgotten realms (keretcím)
ISBN 963-00-4394-7
820-312.9(73)=945.11
[AN 796875]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5. köt., A káosz átka / [ford. Vitális Szabolcs]. - [2002]. - 208 p. : ill.
ISBN 963-00-4399-8 fűzött : 1190,- Ft
820-312.9(73)=945.11
[AN 917679] MARC

ANSEL
UTF-813043 /2003.
Salvatore, R. A.
The hunters blades trilogy (magyar)
   Vadászpengék trilógia / R. A. Salvatore. - Budapest : Delta Vision, [2003]-. - 18 cm
Forgotten realms (keretcím)
820-312.9(73)=945.11
[AN 1042644]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r., Ezer ork / [ford. Sziklai István]. - [2003]. - 438 p.
ISBN 963-9474-24-X fűzött : 1890,- Ft
820-312.9(73)=945.11
[AN 1042645] MARC

ANSEL
UTF-813044 /2003.
Shan, Darren
The saga of Darren Shan (magyar)
   Darren Shan regényes története / [ford. F. Nagy Piroska]. - 2. kiad. - Budapest : Móra, 2002-. - 22 cm
820-312.9(02.053.2)(417)=945.11
[AN 953176]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5. kv., A halál próbái. - 2003. - 195 p. - (Vámpír könyvek ; ; 5.)
ISBN 963-11-7842-0 kötött : ár nélkül
820-312.9(02.053.2)(417)=945.11
[AN 1042763] MARC

ANSEL
UTF-813045 /2003.
Sheldon, Sidney
Memories of midnight (magyar)
   Az éjszaka titkai / Sidney Sheldon ; [ford. Csillag Zsuzsa]. - 3. kiad. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2002. - 317 p. ; 18 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
Regény
ISBN 963-635-260-7 fűzött : 1300,- Ft
820-312.4(73)=945.11
[AN 1042651]
MARC

ANSEL
UTF-813046 /2003.
Širâeva, Alla
   Vsë budet horošo! : povestʹ o detstve / Alla Širâeva. - Budapest : Glória Press, cop. 2001. - 239 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-8200-03-0 fűzött : 23 $
882-94
[AN 911499]
MARC

ANSEL
UTF-813047 /2003.
Waltari, Mika
Sinuhe, egyptiläinen (magyar)
   Szinuhe / Mika Waltari ; [ford. Gombár Endre]. - Budapest : Európa, 2003, cop. 1964. - 720, [6] p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-07-7351-1 kötött : 2800,- Ft
894.541-31=945.11
[AN 1041493]
MARC

ANSEL
UTF-813048 /2003.
Wilson, Robert McLiam
Eureka street (magyar)
   Az Euréka utca / Robert McLiam Wilson ; [ford. Kéri Rita]. - Budapest : JAK, 2002. - 360 p. ; 19 cm. - (JAK világirodalmi sorozat, ISSN 1585-6542 ; 33.)
Regény
Kötött : 2100,- Ft (hibás ISBN 963-9450-25-1)
820-31=945.11
[AN 1040158]
MARC

ANSEL
UTF-813049 /2003.
Wiytiys-Šŵmrŵn, 'Aliyzåh
   Túlélni és elmondani / Aliza Vitisz-Somron ; [ford. Jacob Altman]. - [Budapest] : CET Belvárosi Kvk., 2003. - 291, [4] p. : ill. ; 20 cm
Naplórészletek, visszaemlékezések
ISBN 963-9114-57-X * fűzött : 2000,- Ft (hibás ISBN 963-9114-57)
892.4-94=945.11 *** 323.12(=924)(438-2Warszawa)"1942/1945"(0:82-94)
[AN 1039788]
MARC

ANSEL
UTF-813050 /2003.
Woolf, Virginia
Between the acts
   Felvonások között / Virginia Woolf ; [ford. Tandori Dezső]. - Budapest : Európa, 2003. - 188 p. ; 19 cm
Regény
ISBN 963-07-7471-2 kötött : 2200,- Ft
820-31=945.11
[AN 1039792]
MARC

ANSEL
UTF-813051 /2003.
Woolf, Virginia
Mrs. Dalloway (magyar)
   Mrs. Dalloway / Virginia Woolf ; [ford. Tandori Dezső]. - Budapest : Európa, 2003, cop. 1971. - 263 p. ; 19 cm
Regény
ISBN 963-07-7463-1 kötött : 2200,- Ft
820-31=945.11
[AN 1041209]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

13052 /2003.
Babay Bernadette
   Csélcsap kamaszok / Babay Bernadette ; [rajzok Giuliano Rosio]. - Budapest : Ciceró, 2003. - 152 p. : ill. ; 20 cm. - (Tök jó könyvek, ISSN 1586-2674)
Regény
ISBN 963-539-417-9 fűzött : 1390,- Ft
894.511-31(02.053.2)
[AN 1039937]
MARC

ANSEL
UTF-813053 /2003.
Bálint Ágnes (1922-)
   Hajónapló / Bálint Ágnes ; [Sajdik Ferenc rajz.]. - 4. kiad. - Budapest : Móra, 2003. - 137, [2] p. : ill. ; 19 cm
Ifjúsági regény
ISBN 963-11-7832-3 kötött : ár nélkül
894.511-31(02.053.2)
[AN 1041287]
MARC

ANSEL
UTF-813054 /2003.
Batári Gábor (1967-)
   Bevezetés Platón koponyájába / Batári Gábor. - Budapest : CET Belvárosi Kvk., 2003. - 129 p. ; 20 cm
ISBN 963-9114-69-3 fűzött : 1500,- Ft
894.511-14
[AN 1039787]
MARC

ANSEL
UTF-813055 /2003.
Dékány András (1903-1967)
   Matrózok, hajók, kapitányok / Dékány András ; [a rajzokat Petróczki Dóra kész.]. - [Budapest] : Filum, [2003]. - 382 p. : ill. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-8347-89-9 kötött : 1980,- Ft
894.511-31(02.053.2)
[AN 1039844]
MARC

ANSEL
UTF-813056 /2003.
'Eylat, Yiśrå'el
Lo' qåråh �lẇm (magyar)
   Nem történt semmi / Jisráél Éilat. - Budapest : CET Belvárosi Kvk., 2003. - 329 p. ; 24 cm
Regény
ISBN 963-9114-71-5 fűzött : 2500,- Ft
894.511-31(569.4)
[AN 1039790]
MARC

ANSEL
UTF-813057 /2003.
Fekete István (1900-1970)
   Bogáncs / Fekete István. - 4. kiad. - Budapest : Móra, 2003. - 303 p. ; 21 cm. - (Fekete István művei)
Regény
ISBN 963-11-7831-5 kötött : ár nélkül
894.511-31
[AN 1041434]
MARC

ANSEL
UTF-813058 /2003.
Gál Béla
   Szamizdat : 444 aforizma / Gál Béla. - [Nyíregyháza] : Szerző, [2001]. - 24 p. ; 21 cm
ISBN 963-440-644-0 fűzött : ár nélkül
894.511-84
[AN 914971]
MARC

ANSEL
UTF-813059 /2003.
Gombkötő Csaba (1970-)
   Ecseted hó / Gombkötő Csaba ; [... az utószót írta H. Tóth Tibor] ; [... ill. Kucsora Márta]. - 2. bőv. kiad. - [Budapest] : Kairosz, 2003. - IV, 198 p. : ill. ; 24 cm
Versek
ISBN 963-9484-20-2 fűzött : 2500,- Ft
894.511-14
[AN 1040174]
MARC

ANSEL
UTF-813060 /2003.
Hamikus Zsuzsanna (1958-)
   A fénytündérek tánca : családi mesekönyv / Hamikus Zsuzsanna ; [rajzok Vass Ágnes]. - [Budapest] : Fény Art, cop. 2001. - 109 p. : ill., színes ; 30 cm + CD
ISBN 963-85994-2-1 * fűzött : 3480,- Ft (hibás ISBN 963-8555994-2-1)
894.511-34(02.053.2)
[AN 922652]
MARC

ANSEL
UTF-813061 /2003.
Hanczár János
   Elvtársak! Annyi! : hogy tisztuljon a szemetek világa... / Hanczár János. - [Budapest] : Kairosz, 2003. - 205 p. ; 19 cm
ISBN 963-9484-67-9 fűzött : 2200,- Ft
894.511-7
[AN 1040153]
MARC

ANSEL
UTF-813062 /2003.
   Hunok / Gaál Mózes írásainak felhasználásával összeáll. Dibás Gabriella ; átd. Szántai Zsolt ; ill. Veres László. - [Budapest] : Lilliput, [2003]. - 47 p. : ill., főként színes ; 29 cm. - (Mítoszok és legendák, ISSN 0866-6016)
ISBN 963-9166-55-3 kötött : 1490,- Ft
894.511-343(02.053.2)
[AN 1042769]
MARC

ANSEL
UTF-813063 /2003.
Janikovszky Éva (1926-2003)
   Cvikkedli / Janikovszky Éva ; [Réber László rajz.]. - 3. kiad. - Budapest : Móra, 2003. - 37 p. : ill. ; 21 cm. - (Zsiráf könyvek, ISSN 1585-1060)
Mese
ISBN 963-11-7840-4 kötött : ár nélkül
894.511-34(02.053.2)
[AN 1042832]
MARC

ANSEL
UTF-813064 /2003.
Janikovszky Éva (1926-2003)
   Kire ütött ez a gyerek? / Janikovszky Éva ; Réber László rajz. - 6. kiad. - Budapest : Móra, 2003. - [50] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-11-7830-7 kötött : ár nélkül
894.511-93
[AN 1041106]
MARC

ANSEL
UTF-813065 /2003.
Jókai Mór (1825-1904)
   Emléksorok : napló 1848-49-ből. ; Elbeszélések / Jókai Mór. - Budapest : M. Kvklub., 2003. - 488 p. ; 20 cm. - (Iskola - könyv, ISSN 1587-4028)
Nemeskéri Erika utószavával
ISBN 963-547-995-6 fűzött : 690,- Ft
894.511-94 *** 894.511-32
[AN 1039926]
MARC

ANSEL
UTF-813066 /2003.
Kádár András Áriel (1932-)
   Bergengóciától Galileáig / Kádár András Áriel. - Budapest : Ulpius-ház, 2003. - 107 p. ; 20 cm
Elbeszélések
ISBN 963-9475-52-1 fűzött : 1280,- Ft
894.511-32
[AN 1040059]
MARC

ANSEL
UTF-813067 /2003.
Kamondi Zoltán (1960-)
   Mézparancs : irodalmi forgatókönyv / forgatókönyv Kamondi Zoltán ; rend. Kamondi Zoltán. - [Budapest] : Nextreme Film, 2001. - 104 fol. ; 30 cm
Spirál fűzéssel
Fűzött : ár nélkül
894.511-293.7
[AN 922672]
MARC

ANSEL
UTF-813068 /2003.
Kertész Imre (1929-)
   Felszámolás : regény / Kertész Imre. - Budapest : Magvető, 2003. - 159 p. ; 18 cm
ISBN 963-14-2333-6 kötött : 1890,- Ft
894.511-31
[AN 1039895]
MARC

ANSEL
UTF-813069 /2003.
Koblencz József (1921-)
   Ösvény a csillagok alatt : [versek] / Kóbor József. - [Budapest] : Kairosz, 2003. - 119 p. ; 19 cm
ISBN 963-9484-68-7 fűzött : 1200,- Ft (hibás ISBN 963-9484-66-0)
894.511-14
[AN 1040145]
MARC

ANSEL
UTF-813070 /2003.
   Magyarok / Gaál Mózes írásainak felhasználásával összeáll. Dibás Gabriella ; átd. Szántai Zsolt ; ill. Veres László. - [Budapest] : Lilliput, [2003]. - 47 p. : ill., főként színes ; 29 cm. - (Mítoszok és legendák, ISSN 0866-6016)
ISBN 963-9166-60-X kötött : 1490,- Ft
894.511-343(02.053.2)
[AN 1042767]
MARC

ANSEL
UTF-813071 /2003.
Márai Sándor (1900-1989)
   Kassai őrjárat / Márai Sándor. - [Budapest] : Helikon, 2003. - 128 p. ; 19 cm
ISBN 963-208-839-5 kötött : 1300,- Ft
Márai Sándor (1900-1989)
894.511-94
[AN 1041487]
MARC

ANSEL
UTF-813072 /2003.
Marik Sándor (1944-)
   Az én millenniumom : válogatott írások / Marik Sándor. - Nyíregyháza : Ardlea, 2001. - 292, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-85702-4-5 fűzött : ár nélkül
894.511-92
[AN 1040053]
MARC

ANSEL
UTF-813073 /2003.
Marinov Iván
   Egy kis ország nagy háborúja / Marinov Iván. - Budapest : Averso, 2003. - 135 p. ; 17 cm
Regény
ISBN 963-210-792-6 fűzött : ár nélkül
894.511-31
[AN 1039837]
MARC

ANSEL
UTF-813074 /2003.
Nemere István (1944-)
   Csak kétszer halhatsz meg / Nemere István. - Gyöngyös : Pallas, 2003. - 191 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-9504-10-6 fűzött : 798,- Ft
894.511-312.4
[AN 1039841]
MARC

ANSEL
UTF-813075 /2003.
Oláh Lajosné
   Jövevény vagyok : versek / Oláh Lajosné. - Debrecen : [Magánkiad.], 2003. - 132 p. ; 20 cm
ISBN 963-430-628-4 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 1040139]
MARC

ANSEL
UTF-813076 /2003.
Pajor András (1958-)
   Palackposta és a többi Pannon-jegyzet 2002. áprilistól 2002. novemberig : beszédek a Hősök terén / Pajor András. - [Budapest] : Prudencia Kör, [2002]. - 157 p. ; 20 cm
ISBN 963-430-209-2 fűzött : ár nélkül
894.511-92 *** 791.9.096(439)(083.97)
[AN 1040038]
MARC

ANSEL
UTF-813077 /2003.
Pajor András (1958-)
   Pannon-jegyzetek / Pajor András ; [közread. a] Prudencia Kör. - [Budapest] : Prudencia Kör, 2002-. - 21 cm
894.511-92
[AN 1040040]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r., A 2002-es választásokig. - [2002]. - 80 p.
ISBN 963-430-159-2 fűzött : ár nélkül
894.511-92
[AN 1040041] MARC

ANSEL
UTF-813078 /2003.
Ratkó József (1936-1989)
Művek
   Ratkó József összes művei. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Kairosz, 2003-. - 20 cm
894.511-821
[AN 1040257]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Versek / [szerk. és a jegyzeteket írta Babosi László] ; [a szöveget gond. Ratkó Lujza]. - 2003. - 599 p.
ISBN 963-9484-40-7 kötött : ár nélkül
894.511-14
[AN 1040260] MARC

ANSEL
UTF-813079 /2003.
Sajó László (1956-)
   Válasz búcsúlevélre / Sajó László. - Budapest : Osiris, 2003. - 110 p. ; 20 cm
Versek
ISBN 963-389-428-X fűzött : 1180,- Ft
894.511-14
[AN 1039834]
MARC

ANSEL
UTF-813080 /2003.
Spánn Gábor (1938-)
   Harmat-cseppek : derűs rádiójegyzetek / Spánn Gábor. - Budapest : Fekete Sas : MR, 2002. - 210 p. ; 20 cm
ISBN 963-9352-43-8 fűzött : 1580,- Ft
894.511-92 *** 791.9.096(439)(083.97)
[AN 1040044]
MARC

ANSEL
UTF-813081 /2003.
Szabó Magda (1917-)
   Abigél / Szabó Magda. - 8. kiad. - Budapest : Móra, 2003. - 456, [3] p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-11-7828-5 kötött : ár nélkül
894.511-31
[AN 1041164]
MARC

ANSEL
UTF-813082 /2003.
Szepes Mária (1908-)
   Pöttyös Panni : furfangos szerszámok / Szepes Mária ; [Vass Ági rajz.]. - Budapest : Édesvíz, 2003. - 61, [2] p. : ill., színes ; 29 cm
Gyermekregény
ISBN 963-528-694-5 kötött : 1990,- Ft
894.511-32(02.053.2)
[AN 1041285]
MARC

ANSEL
UTF-813083 /2003.
Szepes Mária (1908-)
   Pöttyös Panni : zsákbamacska / Szepes Mária ; [Vass Ági rajz.]. - Budapest : Édesvíz, 2003. - 62, [2] p. : ill., színes ; 29 cm
Gyermekregény
ISBN 963-528-695-3 kötött : 1990,- Ft
894.511-32(02.053.2)
[AN 1041284]
MARC

ANSEL
UTF-813084 /2003.
Vágó Csaba
   Szívdonor / Sally Hunter. - Kecskemét : Vagabund, cop. 2002. - 212 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-9409-07-3 fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 978-963-9409-07-3)
894.511-312.4
[AN 1039835]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

13085 /2003.
Heller, Sarah E.
Disney's princess collection (magyar)
   Mesebeli hercegnők / [ford. Zsidányi Lilla]. - Budapest : Egmont, 2002. - 190 p. : ill., színes ; 26 cm
Szerző Heller, Sarah E.
ISBN 963-627-896-2 kötött : 3299,- Ft (hibás ISBN 963-627-740-0)
087.5(084.1) *** 820-34(02.053.2)(73)=945.11
[AN 1042610]
MARC

ANSEL
UTF-813086 /2003.
Henderson, Kathy
Disney's Bambi : the winter trail (magyar)
   Bambi : nyomok a hóban / [ford. Csörögi István]. - Debrecen : TKK, 2003. - [20] p. : ill., színes ; 24x28 cm
Írta Henderson, Kathy. - Ill. Pacheco, David
ISBN 963-9371-17-3 kötött : 1290,- Ft
087.5(084.1)
[AN 1042780]
MARC

ANSEL
UTF-813087 /2003.
Maxtone Graham, Ysenda
Be careful! (magyar)
   Csak óvatosan! / [szöveg Ysenda Maxtone-Graham] ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda] ; [ill. Mario Cortès]. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2001. - 23 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 963-627-652-8 fűzött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 920953]
MARC

ANSEL
UTF-813088 /2003.
Miler, Zdeněk
Jak krtek ke kalhotkám přišel (magyar)
   A vakond nadrágja / ... ill. Zdeněk Miler ; szöveg Eduard Petiška ; [ford. Balázs Andrea]. - 2. kiad. - Budapest : Móra, 2003. - 63 p. : ill., színes ; 27 cm
Képes mese
ISBN 963-11-7829-3 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 1041132]
MARC

ANSEL
UTF-813089 /2003.
Monchaux, Marie-Claude
Aurélien : je suis un enfant adopté (magyar)
   Nekem két születésnapom van / Marie-Claude Monchaux ; a szerző rajz. ; [ford. Káldor Kinga]. - 3. kiad. - Budapest : Móra, 2003. - 38 p. : ill, színes ; 22 cm
ISBN 963-11-7836-6 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 1041130]
MARC

ANSEL
UTF-813090 /2003.
Talkington, Bruce
Disney's Winnie the Pooh's Christmas (magyar)
   Micimackó karácsonya / írta Bruce Talkington ; rajz. Sparky Moore ; ford. Csörögi István. - Debrecen : TKK, 2003. - 45 p. : ill., színes ; 26 cm
Kötött : 1390,- Ft (hibás ISBN 963-9371-26-2)
087.5(084.1)
[AN 1042527]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

13091 /2003.
   101 kiskutya / [ford. Csörögi István]. - Debrecen : TKK, 2003. - 48 p. : ill., színes ; 30 cm
Képregény
ISBN 963-596-150-2 kötött : ár nélkül
087.6:084.11(02.053.2)
[AN 1039786]
MARC

ANSEL
UTF-813092 /2003.
Davis, Jim
   Kész kabaré! / Jim Davis ; [ford. Boronyák Rita]. . - [Budapest] : Adoc-Semic, cop. 2003. - [96] p. : ill., színes ; 18 cm. - (Zseb-Garfield ; ; 53.)
Képregény
ISBN 963-9233-44-7 fűzött : 415,- Ft
087.6:084.11
[AN 1039922]
MARC

ANSEL
UTF-813093 /2003.
Davis, Jim
   Útmutató borús és derűs időkre / Jim Davis ; [ford. Boronyák Rita]. - [Budapest] : Adoc-Semic, [2002]. - [94] p. : ill., színes ; 17 cm. - (Színes zseb-Garfield ; ; 43.)
Képregény
ISBN 963-9233-13-7 fűzött : 395,- Ft
087.6:084.11
[AN 917663]
MARC

ANSEL
UTF-8