MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2003 - 7. évfolyam, 22. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2006

Created at 2007/05/31 15:19:27
by MNBWWW (Vers 1.00 Release,
linked at Apr 16 2007 13:40:50)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

13094 /2003.
   Vélemények az MTA tevékenységéről és további feladatairól a határon túli magyar tudományossággal kapcsolatban / [összeáll. és szerk. Berényi Dénes]. - Budapest : MTA "Magyar Tudományosság Külföldön" Elnöki Biz., 2003. - 73 p. ; 20 cm. - (Magyar tudományosság külföldön, ISSN 1785-1343 ; 9.)
Levelek
Fűzött : ár nélkül
Magyar Tudományos Akadémia (Budapest)
061.12(439)"199" *** 001(4-11)(=945.11)
[AN 1040677]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

13095 /2003.
Bárdos István
   Az Esztergom-Belvárosi Olvasókör és Gazdakör Egyesület története / Bárdos István ; [közread. az] Esztergom Városi Gazdakör Egyesület. - Esztergom : Esztergom Vár. Gazdakör Egyes., 2001. - 184 p. : ill. ; 24 cm
Közrem. Balogh Zoltán és Ivanov Mihály. - Példányszám: 300
ISBN 963-00-9085-6 fűzött : ár nélkül
Esztergom Városi Gazdakör Egyesület.
Esztergom-Belvárosi Katolikus Ovasókör.
028 *** 374 *** 061.2(439-2Esztergom)(091)
[AN 919133]
MARC

ANSEL
UTF-813096 /2003.
   Szex Libris : erotikus ex librisek kiállítása a budapesti Iparművészeti Múzeum és magángyűjtők kollekciójából : Iparművészeti Múzeum, Budapest 2003 = Sex Libris : erotische Exlibris-Ausstellung aus der Kollektion des Kunstgewerbemuseums Budapest und von Privatsammlern : Kunstgewerbemuseum : Budapest, 2003 / [a kiállítást rend. és a katalógust írta Horváth Hilda]. - [Budapest] : Iparműv. Múz., 2003. - 20 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-7098-86-0 fűzött : ár nélkül
097(100) *** 7.041.3 *** 061.4(439-2Bp.)"2003"
[AN 1040963]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

13097 /2003.
   Médi/átok : röpiratok a magyar televíziózásról / [György Péter et al.]. - Budapest : Válasz, 2003. - 255 p. ; 23 cm. - (Válaszok, ISSN 1589-3022 ; 2.)
ISBN 963-9461-11-3 fűzött : 2450,- Ft
791.9.097(439)"199/200"
[AN 1040548]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

13098 /2003.
   Baden-Württemberg arcai : kulturális fesztivál 2002. március - október / [szerk. ... Adamik Lajos és Nagy Márta]. - Budapest : Hungarofest, 2002. - 72 p. : ill. ; 21 cm
Példányszám: 5000
ISBN 963-00-9676-5 fűzött : ár nélkül
Baden-Württemberg
008(430.127)"200" *** 008(439)"200" *** 908.430.127 *** 061.7(439-2Bp.)"2002"
[AN 922883]
MARC

ANSEL
UTF-813099 /2003.
   Hungarian science abroad / [ed. by Mariann Tarnóczy] ; [publ. by] HAS 'Hungarian Science Abroad' Presidential Committee. - Budapest : HAS Hung. Science Abroad Presidential Comm., 2001. - 43 p. ; 20 cm
Fűzött : ár nélkül
001.89(100)(=945.11) *** 061.12(439)
[AN 923555]
MARC

ANSEL
UTF-813100 /2003.
   A külföldi magyar tudományos kutatást és felsőoktatást támogató magyarországi szervezetek / [... szerk. Tarnóczy Mariann] ; [kiad. a] "Magyar Tudományosság Külföldön" MTA Elnöki Bizottság. - 2. jav. kiad. - Budapest : MTA "M. Tudományosság Külföldön" Elnöki Biz., 2002. - 29 p. ; 20 cm
Fűzött : ár nélkül
001.891 *** 061.2(439)
[AN 923480]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

13101 /2003.
Kónya Katalin
   Orbán vagy Medgyessy? : mit üzennek a csillagok / Kónya Katalin. - Budapest : UV Press, 2002. - 93 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-00-9465-7 fűzött : 1475,- Ft
133.52 *** 323(439)"2002"(092)(089.3)
[AN 921977]
MARC

ANSEL
UTF-813102 /2003.
Vigil, Bernadette
Mastery of awareness (magyar)
   Beavatás a négy egyezség alapján : tudatosság mesterfokon / Bernadette Vigil és Arlene Broska ; [ford. Szabados Tamás]. - Budapest : Édesvíz, 2003. - 219 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-528-719-4 fűzött : 1990,- Ft
133.25
[AN 1040475]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

13103 /2003.
Berecz Endre (1925-)
   Régi hulledéklerakók (depóniák) problémái / Berecz Endre. - [Budapest] : BMGE : OMIKK, 2001. - 52 p. : ill. ; 20 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091)
Bibliogr.: p. 48-50.
ISBN 963-593-472-6 fűzött : 2000,- Ft
504.064.45 *** 628.472
[AN 916920]
MARC

ANSEL
UTF-813104 /2003.
Boros Tiborné
   A remediáció kockázatelemzése / Boros Tiborné. - [Budapest] : OMIKK, 2001. - 44 p. : ill. ; 20 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091)
Bibliogr.: p. 43-44.
ISBN 963-593-452-1 fűzött : 1800,- Ft
504.064
[AN 916916]
MARC

ANSEL
UTF-813105 /2003.
   Creating congruence : highlights and achievements of the REC's activities in Central and Eastern Europe under the environmental action programme / [publ. by] The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe. - Szentendre : REC, 2003. - 64 p. ; 30 cm
ISBN 963-9424-36-6 fűzött : ár nélkül
504.06(4-11)"1998/2003" *** 364.422(4-11)"1998/2003" *** 061.27(4-11)REC
[AN 1041074]
MARC

ANSEL
UTF-813106 /2003.
Garai Tamás
   Szétszerelési és újrahasznosítási szempontok a terméktervezésben / Garai Tamás. - [Budapest] : BMGE : OMIKK, 2001. - 36 p. : ill. ; 20 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091)
Bibliogr.: p. 35-36.
ISBN 963-593-471-8 fűzött : 1800,- Ft
504.064.45
[AN 916923]
MARC

ANSEL
UTF-813107 /2003.
Haidekker Borbála
   Biológiailag lebomló csomagolóanyagok megújuló nyersanyagból / Haidekker Borbála. - [Budapest] : BMGE : OMIKK, 2001. - 44 p. : ill. ; 20 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091)
Bibliogr.: p. 44.
ISBN 963-593-453-X fűzött : 1600,- Ft
504.064.45 *** 621.798
[AN 916926]
MARC

ANSEL
UTF-813108 /2003.
Markóné Monostory Bernadett
   A globális nitrogénciklus / Markóné Monostory Bermadett. - [Budapest] : BMGE : OMIKK, 2001. - 60 p. : ill. ; 20 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091)
Bibliogr.: p. 57-60.
ISBN 963-593-454-8 fűzött : 1800,- Ft
504.064 *** 546.17
[AN 916928]
MARC

ANSEL
UTF-813109 /2003.
   Mit kell tudni a sivatagokról? / [összeáll. Csatlósné Miklós Anna]. - Debrecen : TKK, [2003]. - 47 p. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 963-596-022-0 kötött : ár nélkül
502(252.32/.33)
[AN 1041125]
MARC

ANSEL
UTF-813110 /2003.
Nádudvari Zoltán
   Természeti katasztrófák és háborús cselekmények okozta környezeti károk elhárítása / Nádudvari Zoltán. - [Budapest] : BMGE : OMIKK, 2001. - 44 p. : ill. ; 20 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091)
Bibliogr.: p. 42-44.
ISBN 963-593-474-2 fűzött : 1800,- Ft
504.056 *** 502.58 *** 355
[AN 916934]
MARC

ANSEL
UTF-813111 /2003.
Országos Felsőoktatási Környezettudományi Diákkonferencia (8.) (2002) (Veszprém)
   VIII. Országos Felsőoktatási Környezettudományi Diákkonferencia : Veszprém, 2002. március 26-28. : program, előadások összefoglalói / szerk. Hlavay József ; [közread. a] Veszprémi Egyetem. - Veszprém : VE, 2002. - 315, [3] p. ; 24 cm
Rend. a Környezetvédelmi Minisztérium, Oktatási Minisztérium
Fűzött : ár nélkül
504 *** 378.184 *** 061.3(439-2Veszprém)
[AN 921920]
MARC

ANSEL
UTF-813112 /2003.
Pál Károlyné (1935-)
   Nikkel a környezetben / Pál Károlyné. - [Budapest] : OMIKK, 2001. - 72 p. : ill. ; 20 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091)
Bibliogr.: p. 69-72.
ISBN 963-593-451-3 fűzött : 1800,- Ft
504.064 *** 504.05 *** 546.74
[AN 916918]
MARC

ANSEL
UTF-813113 /2003.
Szvetnik Natália
   Előzetes kockázatbecslési eljárások módszertani elvei és sajátosságai a nemzetközi gyakorlat tükrében / Szvetnik Natália. - Budapest : KöM, 2001. - 66 p. ; 25 cm. - (Kármentesítési füzetek, ISSN 1417-9385 ; 6.)
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-03-7675-X)
504.064.3
[AN 922738]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

13114 /2003.
Baica, Malvina
   The algorithmic solution of the original Euclidean Fermat's Last Theorem / auth. Malvina Baica. - Budapest : BUTE PAMM-Centre, 2001. - 92 p. : ill. ; 24 cm. - (Monographical booklets in applied & computer mathematics,, ISBN 1417-278X ; ; 21.)
Bibliogr.: p. 87-90.
Fűzött : ár nélkül
511.52
[AN 921033]
MARC

ANSEL
UTF-813115 /2003.
Bojtár Imre (1950-)
   Végeselemmódszer építőmérnököknek / Bojtár Imre, Gáspár Zsolt. - Budapest : Terc, cop. 2003. - 339 p. : ill. ; 25 cm + CD-ROM
Bibliogr.: p. 330-334.
ISBN 963-86303-2-9 kötött : ár nélkül
519.62/.65(075.8) *** 624.04
[AN 1041039]
MARC

ANSEL
UTF-813116 /2003.
Oros, Gheorghe
   Convexity and starlikeness in geometric function theory / auth. Gheorghe Oros. - Budapest : BUTE PAMM-Centre, 2001. - 125 p. : ill. ; 24 cm. - (Monographical booklets in applied & computer mathematics,, ISBN 1417-278X ; ; 22.)
Bibliogr.: p. 117-125.
Fűzött : ár nélkül
514.7 *** 514.17
[AN 921036]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

13117 /2003.
Lukács Ernőné (1908-1977)
   Tarkabarka fizika : furcsaságok és tanulságok a fizikából / Lukács Ernőné, Péter Ágnes, Tarján Rezsőné. - Nyíregyháza : Black & White, cop. 2001. - 232 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9330-86-8 fűzött : ár nélkül
53(03)
[AN 911433]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

13118 /2003.
   Mit kell tudni a dinókról? / [összeáll. Dönsz Judit]. - Debrecen : TKK, [2003]. - 47 p. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 963-596-154-5 kötött : ár nélkül
568.19
[AN 1041116]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

13119 /2003.
Szabóné Zavaczki Andrea
   Csillagászat / Szabóné Zavaczki Andrea. - Debrecen : Tóth Kvkeresk., [2003]. - 31 p. : ill., színes ; 31 cm. - (Gyermektudomány)
ISBN 963-596-138-3 kötött : ár nélkül
52(02.053.2)
[AN 1040680]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

13120 /2003.
   Állattan / szerk. Bakonyi Gábor ; [írta Bakonyi Gábor et al.] ; [az ábrákat kész. Bagosi Zoltán et al.]. - 2. átd., bőv. kiad. - Budapest : Mezőgazda, [2003]. - 718 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 675-681.
ISBN 963-286-044-6 kötött : ár nélkül
59(075.8)
[AN 1043625]
MARC

ANSEL
UTF-813121 /2003.
Boross László (1931-)
   A biokémia alapjai / Boross László, Sajgó Mihály. - 3. jav., bőv. kiad. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2003. - 590 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-286-039-X kötött : ár nélkül
577.1(075.8)
[AN 1044424]
MARC

ANSEL
UTF-813122 /2003.
Merkl Ottó (1957-)
   Bogarak : futrinkák, cincérek, katicabogarak és más bogárcsaládok a Kárpát-medencében / Merkl Ottó ; [fényképezték Bécsy László et al.]. - Budapest : Kossuth, cop. 2003. - 112 p. : ill., színes ; 19 cm. - (Élővilág könyvtár)
Bibliogr.: p. 112.
ISBN 963-09-4496-0 fűzött : ár nélkül
595.76(439)(083.71) *** 591.9(439)(083.71)
[AN 1041351]
MARC

ANSEL
UTF-813123 /2003.
   Mit kell tudni a halakról? / [összeáll. Rezsu Emese]. - Debrecen : TKK, [2003]. - 47 p. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 963-596-159-6 kötött : ár nélkül
597
[AN 1041098]
MARC

ANSEL
UTF-813124 /2003.
   Mit kell tudni a nagymacskákról? / [összeáll. Csóri Zsuzsa]. - Debrecen : TKK, [2003]. - 47 p. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 963-596-155-3 kötött : ár nélkül
599.742.7
[AN 1041124]
MARC

ANSEL
UTF-813125 /2003.
Nagy Zoltán
   Molnár Lajos ornitológus élete és védett madárgyűjteménye, 1853-1942 / Nagy Zoltán ; [fotó Jámbori Tamás et al.]. - Körmend : Olcsai-Kiss Z. Ált. Isk., 2003. - 24 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Testis temporis ; ; 3.)
ISBN 963-210-457-9 fűzött : ár nélkül
Molnár Lajos (1853-1942)
59(439)(092)Molnár_L. *** 598.2(439) *** 069(439-2Körmend)(036) *** 504.74.06
[AN 1040542]
MARC

ANSEL
UTF-813126 /2003.
   Orvosi biofizika / szerk. Damjanovich Sándor, Mátyus László ; [írta Damjanovich Sándor et al.]. - 2. kiad. - Budapest : Medicina, 2003. - 317 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-242-847-1 kötött : ár nélkül
577.3
[AN 1044336]
MARC

ANSEL
UTF-813127 /2003.
Romhányi Attila (1940-)
   Papagájkedvelők kézikönyve / Romhányi Attila. - Budapest : Gazda, 2003. - 377 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 367.
ISBN 963-7445-49-8 kötött : 4760,- Ft
598.71 *** 636.6
[AN 1040982]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

13128 /2003.
Baird, Wanessa
The no-nonsense sexual diversity (magyar)
   A szexuális sokféleség / Wanessa Baird ; [ford. Sándor Bea]. - Budapest : HVG Kv., 2003. - 170 p. ; 18 cm. - (Tények-lényeg, ISSN 1785-1467)
ISBN 963-7525-39-4 fűzött : ár nélkül
612.6.06 *** 392.6 *** 159.922.1
[AN 1042087]
MARC

ANSEL
UTF-813129 /2003.
Bocsa József
   Az egészségmegőrzés, a gyógyulás és a gyógyítás lelki tényezői / Bocsa József ; ... kiad. a Piarista Rendház és Noviciátus. - Vác : Piarista Rendház és Noviciátus, 2001. - 49 p. ; 21 cm
ISBN 963-00-9230-1 fűzött : ár nélkül
613.865 *** 244
[AN 917379]
MARC

ANSEL
UTF-813130 /2003.
Donáth Tibor (1926-)
   Anatómiai atlasz / Donáth Tibor ; [az ábrákat rajz. Kálmánfi János]. - 9. kiad. - Budapest : Medicina, 2003, cop. 1991. - 212 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-242-849-8 kötött : ár nélkül
611(084.1)
[AN 1045884]
MARC

ANSEL
UTF-813131 /2003.
   Egészséges táplálkozás időskorban / [szerk. ... Papp Csabáné] ; [közread.] Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szociális Szolgálat. - [Debrecen] : Vár. Szociális Szolg., 2001. - 40 p. ; 20 cm
ISBN 963-00-9329-4 * fűzött : ár nélkül
613.2-053.9
[AN 917583]
MARC

ANSEL
UTF-813132 /2003.
Fonyó Attila (1927-)
   Élettan gyógyszerészhallgatók részére / Fonyó Attila. - 2. kiad. - Budapest : Medicina, 2003, cop. 1998. - 474 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-242-846-3 kötött : ár nélkül
612(075.8)
[AN 1044335]
MARC

ANSEL
UTF-813133 /2003.
Gaálné Póda Bernadette
   Köszvény : diéta köszvényben szenvedők számára : purinszegény étrend / Gaálné Póda Bernadette. - 6. kiad. - Budapest : Medicina, 2003, cop. 1986. - 175 p. ; 19 cm
ISBN 963-242-866-8 fűzött : ár nélkül
616.72-002.78 *** 641.563(083.12)
[AN 1043448]
MARC

ANSEL
UTF-813134 /2003.
Gaálné Póda Bernadette
   Vesebetegek diétáskönyve / Gaálné Póda Bernadette, Zajkás Gábor. - 5. kiad. - Budapest : Medicina, 2003. - 157 p. ; 19 cm
ISBN 963-242-865-X fűzött : ár nélkül
616.61 *** 641.563(083.12)
[AN 1043446]
MARC

ANSEL
UTF-813135 /2003.
   Gerti : Hoffmann Gertrud, 1928-1999 / [szerk. Horányi Annabella és Nyerges Katalin]. - Budapest : Socio-typo, 2001. - 203 p. : ill. ; 21 cm
Hoffmann Gertrud műveinek bibliográfiája: p. 203-[204]. - Számozott példány: 400
ISBN 963-00-6123-6 kötött : ár nélkül
Hoffmann Gertrud (1928-1999)
159.922.7 *** 37(439)(092)Hoffmann_G.
[AN 923628]
MARC

ANSEL
UTF-813136 /2003.
   Gyermektraumatológia / szerk. Ács Géza, Hargitai Ernő ; [az ábrákat rajz. Martsa Balázs]. - Budapest : Medicina, 2001. - XXV, 932 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-242-725-4 kötött : ár nélkül
617-001-053.2(035)
[AN 909201]
MARC

ANSEL
UTF-813137 /2003.
Henkey Gyula (1920-)
   A magyarság és más kárpát-medencei népek etnikai embertani vizsgálata / Henkey Gyula ; [fotók Henkey Gyula, Kiss Béla]. - Budapest : M. Őstörténet Kut. és K., 2002. - 208 p. : ill. ; 24 cm. - (Turán könyvek, ISSN 1588-6174 ; 2.)
Bibliogr. a fejezetek végén. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-86084-5-5 fűzött : ár nélkül
572.5(=945.11)(4-11) *** 572.5(=00)(4-11)
[AN 923546]
MARC

ANSEL
UTF-813138 /2003.
Hochenburger Emil
   A gyakorlati audiológia kézikönyve / Hochenburger Emil. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2003. - 216 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-09-4518-5 kötött : ár nélkül
616.28-008.1-07
[AN 1041404]
MARC

ANSEL
UTF-813139 /2003.
Képek a gyógyítás múltjából (német) (röv. kiad.)
   Aus der Geschichte der Heilkunde : ein Führer zum Semmelweis Medizinhistorischen Muzeum [!Museum] / [kiad. a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár]. - 4. abgek. Aufl. - Budapest : Semmelweis Orvostört. Múz., Kvt. és Lvt., 2001. - 92 p., [21] t. : ill. ; 24 cm
Szerk. Antall József et al.
Fűzött : ár nélkül
615(439)(091) *** 069(439-2Bp.)(036)
[AN 918949]
MARC

ANSEL
UTF-813140 /2003.
London, Oscar
From voodoo to viagra, the magic of medicine (magyar)
   A voodoo-tól a Viagrá-ig : az orvostudomány varázsa : 37 vidám esszé az orvosok trükkjeiről / Oscar London ; [ford. Vajda András]. - Budapest : White Golden Book, [2003]. - 128 p. ; 19 cm
ISBN 963-9476-05-6 fűzött : 1960,- Ft
61(0:82-7)
[AN 1040971]
MARC

ANSEL
UTF-813141 /2003.
   Magas vérnyomás gyermekkortól felnőttkorig : kiváltó okok, kezelési lehetőségek, életmódbeli és étrendi tanácsok / Farsang Csaba [et al.]. - Budapest : Golden Book, cop. 2003. - 112 p. : ill. ; 18x20 cm. - (Diétás szakácskönyvek, ISSN 1219-3879)
Bibliogr.: p. 103.
ISBN 963-9275-40-9 fűzött : 1960,- Ft
616.12-008.331.1 *** 641.563(083.12) *** 613.24
[AN 1041037]
MARC

ANSEL
UTF-813142 /2003.
Molnár Alexandra
   Acne / Henrik Nogara. - Győr : Beato Angelico, [2001]. - 85 p., [4] t. : ill., színes ; 20 cm. - (Kozmetikusok kiskönyvtára, ISSN 1588-5704 ; 1.)
ISBN 963-86155-0-8 fűzött : ár nélkül
616.53-002 *** 646.7
[AN 923629]
MARC

ANSEL
UTF-813143 /2003.
Molnár Alexandra
   Aromaterápia és a kozmetika / Gerhard Röttger. - Győr : Beato Angelico, [2001]. - 120 p. ; 20 cm. - (Kozmetikusok kiskönyvtára, ISSN 1588-5704 ; 6.)
ISBN 963-86155-8-3 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-86155-85-3)
615.89 *** 665.52/.54 *** 646.7
[AN 923637]
MARC

ANSEL
UTF-813144 /2003.
Molnár Alexandra
   Ultrahang a kozmetikában / Gerhad Röttger. - [Győr] : Beato Angelico, [2002]. - 94 p. : ill. ; 20 cm. - (Kozmetikusok kiskönyvtára, ISSN 1588-5704 ; 7.)
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-86155-8-3)
615.837.3 *** 646.7
[AN 924372]
MARC

ANSEL
UTF-813145 /2003.
Molnár Alexandra
   Víz, víz, víz : hidroterápia a kozmetikában / Jasmin Krüger. - [Győr] : Beato Angelico, [2001]. - 143 p., [6] t. : ill., részben színes ; 20 cm. - (Kozmetikusok kiskönyvtára, ISSN 1588-5704 ; 5.)
ISBN 963-86155-6-7 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-861055-6-7)
615.838 *** 646.7
[AN 923636]
MARC

ANSEL
UTF-813146 /2003.
Murányi Marcell
   Mindenevő fogyózás avagy A Murci-módszer / Murányi Marcell. - 3. kiad. - Budapest : Medicina, 2003, cop. 2001. - 104 p. ; 19 cm
ISBN 963-242-856-0 fűzött : ár nélkül
613.24
[AN 1044384]
MARC

ANSEL
UTF-813147 /2003.
Pados Gyula (1936-)
   Túlsúly - elhízás megelőzése és kezelése / Pados Gyula. - Budapest : Medintel, 2001. - 160 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 104-106.
ISBN 963-8433-23-X kötött : ár nélkül
613.24
[AN 909452]
MARC

ANSEL
UTF-813148 /2003.
Pogány Csaba
   Intelligens gyerekek - intelligens felnőttek / Pogány Csaba ; ... kiad. a Piarista Rendház és Noviciátus. - Vác : Piarista Rendház és Noviciátus, 2001. - 53 p. ; 21 cm
ISBN 963-00-9173-9 fűzött : ár nélkül
159.955 *** 244
[AN 917384]
MARC

ANSEL
UTF-813149 /2003.
   A Pszichiátriai Osztályon alkalmazott pszichiátriai propedeutika / összeáll. Kalmár Sándor ; [kiad. az Egis Gyógyszergyár Rt.]. - [Budapest] : Egis Gyógyszergyár Rt., 2001. - 152 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 152.
ISBN 963-00-7587-3 fűzött : ár nélkül
616.89-07
[AN 920188]
MARC

ANSEL
UTF-813150 /2003.
Rigó János (1926-)
   A csontritkulás diétás kezelése / Rigó János, Gaálné Labáth Katalin, Bencsik Klára. - 2. kiad. - Budapest : Medicina, 2003. - 174 p. ; 19 cm
ISBN 963-242-867-6 fűzött : ár nélkül
616.71-083 *** 615.874.2
[AN 1043443]
MARC

ANSEL
UTF-813151 /2003.
Takács Imre
   A mezőgazdaság tűzvédelme / [írta Takács Imre] ; [kiad. Hajdú-Bihar Megyei MTESZ Tűzvédelmi Szakosztálya]. - [Debrecen] : Hajdú-Bihar M. MTESZ Tűzvédelmi Szakoszt., 2001. - 67 p. : ill. ; 23 cm
Fűzött : ár nélkül
614.84 *** 63
[AN 920696]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

13152 /2003.
   Csomagolásgépesítés / [kiad. a] Papír-Press Egyesülés. - [Budapest] : Papír-Press Egyesülés, 2001-. - 24 cm
ISBN 963-85862-9-X
621.798 *** 658.788.4
[AN 916811]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Fogyasztói csomagolás / Magyary-Kossa Béla, Tiefbrunner Anna. - 2001. - 150 p. : ill.
ISBN 963-85862-7-3 fűzött : ár nélkül
621.798 *** 658.788.4
[AN 916812] MARC

ANSEL
UTF-813153 /2003.
László Endre, N. (1930-)
   A dunai aranymosás ; Aranymosó cigányok a Kárpát-medencében / [N. László Endre]. - [Budapest] : Argumentum, cop. 2001. - 385 p., [16] t. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 379-384.
ISBN 963-446-193-X fűzött : ár nélkül
622.271.1(439)(091) *** 622.342.1 *** 398(=945.11)(439Szigetköz) *** 398(=945.11)(437.6Csallóköz) *** 308(439Szigetköz) *** 308(437.6Csallóköz) *** 316.347(=914.99)(4-11)
[AN 923270]
MARC

ANSEL
UTF-813154 /2003.
Patay István (1951-)
   A szélenergia hasznosítása / Patay István. - Budapest : Szaktudás K., 2003. - 119 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9422-92-4 kötött : ár nélkül
621.548(075.8) *** 620.92(075.8) *** 621.311.245(075.8)
[AN 1041008]
MARC

ANSEL
UTF-813155 /2003.
   Selmecbánya - az európai bányászat bölcsője : Sopron, 2001. június 24 - szeptember 16., Központi Bányászati Múzeum = Banská Štiavnica - kolska Európskeho banictva / [a katalógus szöveget írta ... Ján Novák ...]. - Sopron : Közp. Bányászati Múz., [2001]. - [52] p. : ill., részben színes ; 22 cm
Spirál fűzéssel. - Magyar, szlovák, német és angol nyelven
Fűzött : ár nélkül
Selmecbánya
622.34(439-2Selmecbánya)(091) *** 069(437.6-2Selmecbánya) *** 061.4(439-2Sopron)
[AN 921572]
MARC

ANSEL
UTF-813156 /2003.
   Százötven éve született Csonka János feltaláló, 1852-2002 / [szerk. Tóth Béla]. - [Szeged] : [Csonka J. Műszaki Szakközépisk.], [2002]. - 34 p. : ill. ; 21 cm
Közread. a Csonka János Műszaki Szakközépiskola
Fűzött : ár nélkül
Csonka János (1852-1939)
62(439)(092)Csonka_J.
[AN 923768]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

13157 /2003.
Networkshop, (2002) (Eger)
   Networkshop 2002 Konferencia : Eger, Eszterházy Károly Főiskola, 2002. március 26-28. : konferenciaanyag : magyar és angol kivonatok / [szerk. Fulajtár Pál] ; [rend., közread. a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Iroda]. - Budapest : NIIF Iroda, cop. 2002. - 144 p. ; 24 cm
Fűzött : ár nélkül
681.324 *** 061.3(439-2Eger)
[AN 920444]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

13158 /2003.
Boros Tiborné
   Hulladékgyűjtő udvarok és szigetek telepítése és üzemeltetése / Boros Tiborné. - [Budapest] : BMGE : BME OMIKK, 2003. - 24 p. : ill. ; 21 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091)
Bibliogr.: p. 21-22.
ISBN 963-420-757-X fűzött : 2500,- Ft
628.472 *** 504.05
[AN 1041820]
MARC

ANSEL
UTF-813159 /2003.
Rákosi Judit
   Az EU víz- és csatornaművekre vonatkozó normái és teljesítésük gazdasági kérdései / Rákosi Judit. - [Budapest] : BMGE : BME OMIKK, 2003. - 34 p. ; 21 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091)
Bibliogr.: p. 33-34.
ISBN 963-420-759-6 fűzött : 2875,- Ft
628.1/.3(4-62) *** 504.05
[AN 1041827]
MARC

ANSEL
UTF-813160 /2003.
Structural steelwork Eurocodes - development of a trans-national approach (magyar)
   Acélszerkezeti tervezés az Eurocode 3 szerint : [oktatócsomag az EC3 oktatásához] = SSEDTA - structural steelwork Eurocode - development of a trans-national approach : [training package for the training of Eurocode3] / mo. koordinátor Iványi Miklós ; [ford. Ádány Sándor, Varga Géza]. - [Budapest] : Műegy. K., 2001. - 556 p. : ill. ; 25 cm
Csak magyar nyelven
ISBN 963-420-675-1 kötött : ár nélkül
624.014.2(078) *** 006.7/.8 *** 006.3(4-62)Eurocode
[AN 920432]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

13161 /2003.
   Állattenyésztés / szerk. Horn Péter. - 2. kiad. - Budapest : Mezőgazda, [2003]-. - 25 cm
636(075.8)
[AN 1044401]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Szarvasmarha, juh, ló / [a szerk. mtársa Fehér Károly és Stefler József] ; [írta Bedő Sándor et al.]. - [2003], cop. 1995. - 592 p., [32] t. : ill., részben színes
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-286-078-0 kötött : ár nélkül
636.1(075.8) *** 636.2(075.8) *** 636.32/.38(075.8)
[AN 1044403] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Baromfi, haszongalamb / [írta Bogenfürst Ferenc et al.]. - [2003], cop. 2000. - 428 p., XII t. : ill., részben színes
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-286-079-9 kötött : ár nélkül
636.5(075.8)
[AN 1044405] MARC

ANSEL
UTF-813162 /2003.
Ballai József (1954-)
   55 éves Univer cégcsoport : 1948-2003, Kecskemét / [írta és szerk. Ballai József] ; [kiad. az Univer Szövetkezeti Rt.]. - [Kecskemét] : Univer Szövetkezeti Rt., [2003]. - 55 p. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött : ár nélkül
Univer Szövetkezeti Rt. (Kecskemét)
663/664 *** 664.8/.9 *** 339.166.82 *** 061.5(439-2Kecskemét)
[AN 1041171]
MARC

ANSEL
UTF-813163 /2003.
Barthos Gyula
   Erdészüdv, vadászüdv! / Barthos Gyula. - Budapest : Áll. Erdészeti Szolgálat : OEE Erdészettört. Szakoszt., 2002. - 800 p., : ill. ; 25 cm. - (Erdészettörténeti közlemények, ISSN 0866-3181 ; 54.)
ISBN 963-8251-52-2 kötött : ár nélkül
630(439)(092)Barthos_Gy. *** 639.1 *** 799.2
[AN 1040616]
MARC

ANSEL
UTF-813164 /2003.
Béládi Katalin
   A részmunkaidős árutermelő kisgazdaságok fontosabb ágazatainak költség- és jövedelemhelyzete a nyolcvanas évek végétől 2000-ig / [szerző Béládi Katalin] ; [közrem. Balogh Jánosné, Palotayné Szalontai Éva]. - Budapest : AKII, 2001. - 79 p. : ill. ; 24 cm. - (Agrárgazdasági információk, ISSN 1418-2130 ; 2001/1.)
Fűzött : ár nélkül
631.11.017.3(439)(083.41) *** 631.16(439)(083.41) *** 658.15(439)(083.41)
[AN 919744]
MARC

ANSEL
UTF-813165 /2003.
Bényei Ferenc (1946-)
   Szőlőtermesztés / Bényei Ferenc, Lőrincz András, Sz. Nagy László ; [rajz. Kecskésné Szabó Ildikó]. - Budapest : Mezőgazda, 2003, cop. 1999. - 432 p., [12] t. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 423-[433].
ISBN 963-286-046-2 kötött : ár nélkül
634.8
[AN 1043681]
MARC

ANSEL
UTF-813166 /2003.
Börcsök Józsefné
   Halászati Tudományos Tanácskozás, 1976-2000 : repertórium / [összeáll. Börcsök Józsefné]. - Szarvas : Haki, 2001. - 66 p. ; 24 cm. - (Halászatfejlesztés, ISSN 1219-4816 ; 25.)
Borítócím: 25 éves a Halászati Tudományos Tanácskozás : repertórium, 1976-2000. - Példányszám: 300
ISBN 963-7120-20-3 fűzött : ár nélkül
Halászati Tudományos Tanácskozás, (1976-2000)
639.2:016 *** 050(439)Halászati_Tudományos_Tanácskozás:014.3
[AN 920216]
MARC

ANSEL
UTF-813167 /2003.
   Cukorrépa termesztési, termeltetési tanfolyam és tanácskozás / [szerk. Várnainé Jurek Annamária] ; [kiad. CIE Cukoripari Egyesülés]. - Budapest : CIE, 2003. - 80 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
633.63 *** 061.3(439-2Bp.)"2003"
[AN 1040621]
MARC

ANSEL
UTF-813168 /2003.
Elekné Ludányi Zsuzsanna
   Dísznövénykertészet / Elekné Ludányi Zsuzsanna. - Budapest : Szaktudás K., 2003. - 230 p. : ill. ; 20 cm. - (Mestergazda könyvek, ISSN 1419-9513)
Bibliogr.: p. 223-224.
ISBN 963-9422-90-8 fűzött : ár nélkül
635.9
[AN 1041161]
MARC

ANSEL
UTF-813169 /2003.
Eperjesi Imre (1930-)
   Borászat / Eperjesi Imre, Kállay Miklós, Magyar Ildikó. - 4. kiad. - Budapest : Mezőgazda, 2003, cop. 1998. - 547 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 520-538.
ISBN 963-286-075-6 kötött : ár nélkül
663.2
[AN 1043682]
MARC

ANSEL
UTF-813170 /2003.
   Erdészeti gépek / szerk. Horváth Béla ; [írta Czupy Imre et al.]. - Budapest : Szaktudás K., 2003. - 417 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 411-417.
ISBN 963-9422-76-2 kötött : ár nélkül
630*36(075.8) *** 631.3(075.8)
[AN 1041135]
MARC

ANSEL
UTF-813171 /2003.
Gácsi Márta
   Kutyaiskola / Gácsi Márta, Ferenczy Tamás. - 2. átd. kiad. - Budapest : Elektra Kiadóház, 2003, cop. 1994. - 181 p. : ill., főként színes ; 21 cm
A szerzők fotóival
ISBN 963-9205-78-8 kötött : ár nélkül
636.7
[AN 1043702]
MARC

ANSEL
UTF-813172 /2003.
   Gazdasági állatok viselkedése. - Budapest : Mezőgazd. Szaktudás K., 2001-. - 25 cm
636 *** 591.5 *** 591.6
[AN 913643]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A szarvasmarha viselkedése : részletes etológia / Gere Tibor. - 2003. - 211 p. : ill.
Bibliogr.: p. 211.
ISBN 963-9422-82-7 kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-942-287-8)
636.2(075.8) *** 591.5(075.8)
[AN 1041060] MARC

ANSEL
UTF-813173 /2003.
Géczi László (1937-)
   Piacos zöldségtermesztés / Géczi László. - Budapest : Szaktudás K., 2003. - 192 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Kertészek és kertbarátok könyvtára, ISSN 1416-0978)
Bibliogr.: p. 165.
ISBN 963-9422-72-X kötött : ár nélkül
635.1/.8
[AN 1041055]
MARC

ANSEL
UTF-813174 /2003.
Halászati Tudományos Tanácskozás (25.) (2001) (Szarvas)
   XXV. Halászati Tudományos Tanácskozás : Szarvas, 2001. május 16-17. / [rend., közread. a] Halászati és Öntözési Kutatóintézet. - Szarvas : Halászati és Öntözési Kutint., 2001. - 54 p. ; 24 cm
ISSN 0230-8312 = Halászati Tudományos Tanácskozás. - Előadáskivonatok
Fűzött : ár nélkül
639.2 *** 061.3(439-2Szarvas)
[AN 923563]
MARC

ANSEL
UTF-813175 /2003.
Honvári János (1953-)
   A gépállomások története, 1947-1964 : a gépállomások és a magyar mezőgazdaság gépesítésének története 1947-1964 / Honvári János. - Budapest : Távtan Kft., 2003. - 586 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 565-583.
ISBN 963-210-062-X fűzött : ár nélkül
631.173.2(439)"194/196"
[AN 1041553]
MARC

ANSEL
UTF-813176 /2003.
Juhász Anikó
   Az Európai Unió és Magyarország közötti agrárkereskedelem liberalizációjának hatásai / [szerző Juhász Anikó, Szabó Márton] ; [közrem. Bürger Béláné]. - Budapest : AKII, 2001. - 96 p. : ill. ; 25 cm. - (Agrárgazdasági tanulmányok, ISSN 1418-2122 ; 2001/4.)
Bibliogr.: p. 61. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-491-429-2 fűzött : ár nélkül
339.166.82(439)(083.41) *** 339.5(4-62)(083.41) *** 339.5(439)(083.41)
[AN 919541]
MARC

ANSEL
UTF-813177 /2003.
Kovács Gábor (1947-)
   A tesztüzemek 2000. évi gazdálkodásának eredményei / [szerző Kovács Gábor, Keszthelyi Szilárd] ; [közrem. Balogh Anikó et al.]. - Budapest : AKII, 2001. - 123 p. : ill. ; 25 cm. - (Agrárgazdasági információk, ISSN 1418-2130 ; 2001/2.)
Fűzött : ár nélkül
631.16(439)(083.41) *** 338.43(439)"2000"(083.41)
[AN 919745]
MARC

ANSEL
UTF-813178 /2003.
Kovács Violetta
   Kutyakommandó : [igaz történetek rendőrkutyákról] / Kovács Violetta. - Budapest : Sanoma Budapest, cop. 2003. - 160 p., [7] t. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 963-210-932-5 kötött : ár nélkül
636.74(100)
[AN 1041009]
MARC

ANSEL
UTF-813179 /2003.
   Mezőgazdasági vállalkozások szervezése és ökonómiája / szerk. Magda Sándor. - Budapest : Szaktudás K., 2003. - 4 db : ill. ; 25 cm
631(075.8)
[AN 963140]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A mezőgazdasági vállalkozások gazdálkodásának alapjai / írta Erdélyi Tamás et al.]. - 236 p.
Bibliogr.: p. 217-224.
ISBN 963-9553-01-8 kötött : ár nélkül
631.1(075.8)
[AN 1041152] MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Az állattenyésztés szervezése és ökonómiája / [írta Abayné Hamar Enikő et al.]. - 211 p.
Bibliogr.: p. 201-204.
ISBN 963-9422-93-2 kötött : ár nélkül
636(075.8) *** 631.14(075.8)
[AN 1041154] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Kertészeti ágazatok szervezése és ökonómiája / [írta Bálint János et al.]. - 203 p.
Bibliogr.: p. 195-198.
ISBN 963-9422-88-6 kötött : ár nélkül
634(075.8) *** 631.14(075.8)
[AN 1041155] MARC

ANSEL
UTF-813180 /2003.
   Növényvédelem / szerk. Glits Márton [et al.] ; [írta Bozsik András et al.]. - 2. kiad. - Budapest : Mezőgazda, [2003], cop. 1997. - 661 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 660-661.
ISBN 963-286-042-X kötött : ár nélkül
632(075.8)
[AN 1043609]
MARC

ANSEL
UTF-813181 /2003.
Prohászka Ferenc (1904-1984)
   Szőlő és bor / Prohászka Ferenc ; [... A környezetkímélő szőlőtermesztés c. fejezetet írta Zanathy Gábor, a Bor c. részt ... kieg. Pásti György és Nagy Ákosné] ; [rajz. Szügyi Edit]. - 16. átd. és bőv. kiad. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2003. - 344 p., XII t. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Kertészkönyvtár, ISSN 1419-4937)
ISBN 963-286-040-3 kötött : ár nélkül
634.8(035) *** 663.2
[AN 1043476]
MARC

ANSEL
UTF-813182 /2003.
Stauder Márta
   A takarmány termékpálya problémái / [szerző Stauder Márta, Wagner Hartmut]. - Budapest : AKII, 2001. - 94 p. : ill. ; 25 cm. - (Agrárgazdasági tanulmányok, ISSN 1418-2122 ; 2001/3.)
Bibliogr.: p. 55-57. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-491-428-4 fűzött : ár nélkül
636.084(439) *** 633.2/.3(439) *** 338.43(439)
[AN 919538]
MARC

ANSEL
UTF-813183 /2003.
Stefanovits Pál (1920-)
   Talajtan / Stefanovits Pál, Filep György, Füleky György ; [a FAO-talajosztályozás c. fejezetet Michéli Erika írta]. - Átd. bőv. kiad. - Budapest : Mezőgazda, [2003], cop. 1999. - 470 p., [8] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 470.
ISBN 963-286-045-4 kötött : ár nélkül
631.4(075.8)
[AN 1043692]
MARC

ANSEL
UTF-813184 /2003.
Szabó István (1950-)
   Talajművelés és trágyázás / Szabó István. - Budapest : Szaktudás K., 2003. - 67 p. : ill. ; 21 cm
Kötött : ár nélkül
631.51 *** 631.8
[AN 1041139]
MARC

ANSEL
UTF-813185 /2003.
Szabó István (1950-)
   Vetésforgó és öntözés / Szabó István. - Budapest : Szaktudás K., 2003. - 87 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9422-96-7 kötött : ár nélkül
631.582 *** 631.67
[AN 1041127]
MARC

ANSEL
UTF-813186 /2003.
   Szántóföldi növénytermesztés. - 3. kiad. - Budapest : Mezőgazda, [2003], cop. 1996. - 887 p. : ill. ; 24 cm
Szerk. Bocz Ernő et al. - Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-286-081-0 kötött : ár nélkül
633(075.8)
[AN 1043617]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

13187 /2003.
Katona Zsuzsa
   Biogyümölcsök és biozöldségek házi tartósítása : vegyszerek, konzerválószerek és cukor nélkül / Katona Zsuzsa. - Budapest : Golden Book, cop. 2003. - 88 p. : ill. ; 18x20 cm. - (Diétás szakácskönyvek, ISSN 1219-3879)
Bibliogr.: p. 87.
ISBN 963-9275-36-0 fűzött : 1960,- Ft
641.4(083.12) *** 631.147 *** 634.1 *** 635.1/.8
[AN 1041016]
MARC

ANSEL
UTF-813188 /2003.
Szeleczky Arnold
   Ínycsiklandó : gasztronómiai fogalomtár : csemegéző a terített asztal művészetéből / Szeleczky Arnold ; [a Magyar Vendéglátók Ipartestülete ... kiadása]. - [Budapest] : M. Vendéglátók Ipartest. : Szerző, cop. 2003. - 207 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. [208].
ISBN 963-440-178-3 kötött : ár nélkül
641/642(100) *** 392.8 *** 930.85(100)
[AN 1041003]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

13189 /2003.
Molnár Tamás (1921-)
   A beszélő Isten : prof. Molnár Tamással beszélget Járai Judit. - [Budapest] : Kairosz, [2003]. - 98 p. ; 17 cm. - (Miért hiszek?, ISSN 1785-1491 ; 1.)
ISBN 963-9484-56-3 fűzött : 1200,- Ft (hibás ISBN 963-9484-65-2)
1(73)(=945.11)Molnár_T.(047.53) *** 21
[AN 1041195]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

13190 /2003.
Barlay Ö. Szabolcs (1919-)
   Vallomások könyve / Barlay Ö. Szabolcs. - 2. kiad. - Székesfehérvár : Prohászka, 2003-. - 17 cm
242
[AN 1041572]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., "Ha szeretet nincs bennem, mit sem érek" : elmélkedések a szeretetről. - 2003. - 101 p.
ISBN 963-86325-4-2 fűzött : ár nélkül
241.513
[AN 1041576] MARC

ANSEL
UTF-813191 /2003.
Biblia (magyar)
   Biblia : Istennek az Ószövetségben és Újszövetségben adott kijelentése / magyar nyelvre ford. a Magyar Bibliatársulat Ószövetségi és Újszövetségi Bibliafordító Szakbizottsága. - Budapest : Kálvin, 2003. - 909, 302 p., VIII t. : ill., színes térk. ; 17 cm
ISBN 963-300-956-1 kötött : 1750,- Ft
22.04=945.11
[AN 1043417]
MARC

ANSEL
UTF-813192 /2003.
Bodri Ferenc (1931-)
   Lukács érsek és kora / Bodri Ferenc. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2003. - 297 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 271-288.
ISBN 963-09-4474-X fűzött : ár nélkül
Lukács (esztergomi érsek) (1120?-1181)
282(439)(092)Lukács
[AN 1041269]
MARC

ANSEL
UTF-813193 /2003.
   Isten Anyaszentegyházának emlékezetire.. : református egyházlátogatás a Borsod-Gömör-Kishonti egyházmegyében, 1753-1759, 1764 / szerk. az utószót és a jegyzeteket írta Dienes Dénes. - Sárospatak : Sárospataki Ref. Kollégium Tud. Gyűjt., 2001. - 271 p. ; 24 cm. - (Acta Patakina, ISSN 1585-549X ; 8.)
ISBN 963-00-9482-7 fűzött : ár nélkül
Borsod-Gömör-Kishonti Református Egyházmegye.
284.2(439.134)"17"(093) *** 930.253(439-2Sárospatak)
[AN 921214]
MARC

ANSEL
UTF-813194 /2003.
Katona István (1732-1811)
Historia metropolitanae Colocensis ecclesiae (magyar)
   A kalocsai érseki egyház története / összeáll. Katona István ; [ford. Takács József] ; [... sajtó alá rend., az előszót és a kieg. jegyzeteket írta Thoroczkay Gábor] ; [szerk. Romsics Imre] ; [kiad. a Kalocsai Múzeumbarátok Köre]. - Kalocsa : Kalocsai Múzeumbarátok Köre, 2001-. - 24 cm
A 2. kötetet sajtó alá rend. Tóth Gergely, szerk. Romsics Imre, Thoroczkay Gábor
ISBN 963-00-7436-2
Kalocsai Érsekség.
282(439-03Kalocsaifőegyházmegye)"10/17" *** 282(439-2Kalocsa)(092)
[AN 987248]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r. - 2003. - 376 p. : ill. + 2 mell.
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás angol és horvát nyelven
ISBN 963-00-7438-9 kötött : ár nélkül
282(439-03Kalocsaifőegyházmegye)"15/17"(092)
[AN 1041332] MARC

ANSEL
UTF-813195 /2003.
Keszthelyi Ferenc (1928-)
   Képes kis Biblia : hitoktatási segédkönyv / vál. és írta Keszthelyi Ferenc. - 10. kiad. - Budapest : Ecclesia, 2003. - 162, [2] p. : ill., színes ; 18 cm
ISBN 963-363-265-X fűzött : ár nélkül
Biblia
22.046(084.1)
[AN 1043457]
MARC

ANSEL
UTF-813196 /2003.
Lenarduzzi, Marie-Albane
Sainte Hedwige protectrice des nations (magyar)
   Szent Hedvig magyarországi Anjou hercegnő, Lengyelország királynője / Marie-Albane Lenarduzzi ; ford. Járási János. - Budapest : Ecclesia, 2003. - 139 p., [8] t. : ill., főként színes ; 19 cm
Bibliogr.: p. 132-134.
ISBN 963-363-264-1 fűzött : ár nélkül
Hedvig (Lengyelország: királynő), Szent.
235.3(092)Hedvig,_Anjou *** 943.9"13"(092)Hedvig,_Anjou
[AN 1041551]
MARC

ANSEL
UTF-813197 /2003.
Seregély István (1931-)
   A mi vendégünk története : hittanregény / Seregély István ; [ill. Rékassy Eszter]. - Budapest : Szt. István Társ., 2003. - 236 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-361-469-4 fűzött : 990,- Ft
244(0:82-31)(02.053.2)
[AN 1041274]
MARC

ANSEL
UTF-813198 /2003.
Teresa (calcuttai)
Művek (vál.) (magyar)
   Szemelvények Teréz Anya legszebb gondolataiból / [vál. Andrási Zoltán]. - 2. kiad. - Budapest : Ecclesia, 2003. - 103 p. ; 15 cm
ISBN 963-363-266-8 fűzött : ár nélkül
244
[AN 1043452]
MARC

ANSEL
UTF-813199 /2003.
Tomka Ferenc (1942-)
   Találkozás a kereszténységgel : fiataloknak, felnőtteknek, bérmálkozóknak, katekumeneknek / Tomka Ferenc. - 4. jav. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2003. - 388 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-361-483-X fűzött : 1100,- Ft
23/28(078)
[AN 1043694]
MARC

ANSEL
UTF-813200 /2003.
   "Újat és régit" : Dr. Szennay András pannonhalmi főapát úrnak 80. születésnapjára : [Festschrift Andreas Szennay OSB zum 80. Geburtstag] / közreadják rendtársai. - Pannonhalma : Pannonhalmi Főapátság, 2001. - 649, [3] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén. - Szennay András műveinek bibliográfiája: p. 83-99. - A tanulmányok váltakozva magyar és német nyelven
ISBN 963-9053-50-3 fűzött : ár nélkül
23/28 *** 282(439)(091) *** 282(439)(092)Szennay_A. *** 271.1(439-2Pannonhalma)
[AN 922601]
MARC

ANSEL
UTF-813201 /2003.
White, Ellen Gould
Steps to Christ (magyar)
   Jézushoz vezető út / E. G. White. - 20. kiad. - Budapest : Advent, 1999 [!2003]. - 97 p. ; 21 cm
Ford. Szalay József
ISBN 963-9122-43-2 fűzött : ár nélkül
244
[AN 1044660]
MARC

ANSEL
UTF-813202 /2003.
Wolff, Hans Walter
Anthropologie des Alten Testaments (magyar)
   Az Ószövetség antropológiája / Hans Walter Wolff ; [ford. Blázi György]. - Utánny. - Budapest : Harmat, 2003. - 317 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 279-293.
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9148-53-9)
Biblia. Ószövetség.
233 *** 221.07
[AN 1043395]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

13203 /2003.
   Általános statisztika : [főiskolai tankönyv] / szerk. Korpás Attiláné. - 5. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2000-2003. - 2 db ; 24 cm
ISBN 963-19-0820-8
311(075.8)
[AN 419109]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2003, cop. 1997. - 299 p. : ill.
Szerzők Sándorné Kriszt Éva, Varga Edit, Veitzné Kenyeres Erika
ISBN 963-19-4604-5 fűzött : 2227,- Ft
311(075.8)
[AN 1043714] MARC

ANSEL
UTF-813204 /2003.
Ben Zeev, Aviv
The xenophobe's guide to the Israelis (magyar)
   Miért nem bírjuk az izraelieket? / Aviv Ben Zeev ; [ford. Polyák Béla]. - [Budapest] : Pannonica, cop. 2003. - 77 p. : ill. ; 19 cm. - (Kis nemzethatározó, ISSN 1585-6380)
ISBN 963-9252-65-4 kötött : ár nélkül
308(569.4)(089.3) *** 159.922.4(=924)
[AN 1041278]
MARC

ANSEL
UTF-813205 /2003.
   Cigányok a szociális földprogramban / szerk. Szoboszlai Zsolt. - Budapest : Gondolat, 2003. - 292 p. ; 24 cm. - (Szolnoki szociális műhely, ISSN 1785-136X)
Bibliogr.: p. 287-292. - Példányszám: 800
ISBN 963-9500-43-7 fűzött : 2350,- Ft
316.347(=914.99)(439) *** 332.364
[AN 1040676]
MARC

ANSEL
UTF-813206 /2003.
Csepeli György (1946-)
   Szociálpszichológia / Csepeli György. - Utánny. - Budapest : Osiris, 2003, cop. 1997. - 571 p. : ill. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.: p. 535-558.
ISBN 963-379-563-X kötött : 3500,- Ft
316.6(075.8)
[AN 1043350]
MARC

ANSEL
UTF-813207 /2003.
Gaechter, Paul
   Die Gedächtniskultur in Irland / Paul Gaechter. - 2. Aufl. / bearb. von Wolfgang Meid. - Innsbruck : Inst. für Sprachen und Literaturen der Univ. Innsbruck ; Budapest : Archaeolingua, 2003. - 116 p. : ill. ; 24 cm. - (Archaeolingua. Series minor,, ISSN 1216-6847 ; [17.]). (Innsbrucker Beiträge zur Kulturwissenschaft. Sonderheft,, ISSN 0537-7269 ; 114.)
Bibliogr.: p. 109-116.
Fűzött : ár nélkül
ISBN 3-85124-206-8
316.7(417) *** 391/395(417) *** 891.62(091) *** 930.85(417) *** 316.63(417)
[AN 1041270]
MARC

ANSEL
UTF-813208 /2003.
Póczik Szilveszter (1957-)
   Cigány integrációs problémák / Póczik Szilveszter. - Budapest : Kölcsey Int., 2003. - 158 p. : ill. ; 19 cm. - (Kölcsey füzetek, ISSN 1589-2832 ; 5.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-210-617-2 fűzött : ár nélkül
316.347(=914.99)(439) *** 316.4.052(=914.99)(439)
[AN 1041565]
MARC

ANSEL
UTF-813209 /2003.
   Polgárosodás és irodalom / [szerk. Alexa Károly]. - [Budapest] : Kölcsey Int., [2003]. - 542 p. ; 19 cm. - (Kölcsey füzetek, ISSN 1589-2832 ; 3.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-210-670-9 fűzött : ár nélkül
316.343.62(439)(091) *** 894.511(091) *** 061.3(439-2Bp.)"2002"
[AN 1041568]
MARC

ANSEL
UTF-813210 /2003.
Szondi Ildikó
   Demográfiai és szociális változások Szeged lakótelepein / Szondi Ildikó. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2001. - 45 p. : ill. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 59. fasc. 16.)
Bibliogr.: p. 44. - Összefoglalás német nyelven
Fűzött : ár nélkül
Szeged
316.42(439-2Szeged)(083.41) *** 312(439-2Szeged)(083.41) *** 911.375.64(439-2Szeged)(083.41)
[AN 918900]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

13211 /2003.
   Ez kész röhej!. - Debrecen : Tóth Kvkereskedés, 2001. - 80 p. ; 14 cm. - (Vicckönyvtár, ISSN 1587-5466 ; 11.)
Fűzött : 160,- Ft
398.94
[AN 918309]
MARC

ANSEL
UTF-813212 /2003.
   Ezek a nők!. - Debrecen : Tóth Kvkereskedés, 2001. - 80 p. ; 14 cm. - (Vicckönyvtár, ISSN 1587-5466 ; 7.)
Fűzött : 160,- Ft
398.94
[AN 918306]
MARC

ANSEL
UTF-813213 /2003.
Gulyás László
   Lovagi torna Visegrádon / írta, szerk. és fényképezte Gulyás László. - [Budapest] : Excenter Demo Stúdió, cop. 2003. - 47 p. : ill., színes ; 15 cm
ISBN 963-210-940-6 fűzött : ár nélkül
394.7 *** 061.7(439-2Visegrád)
[AN 1041118]
MARC

ANSEL
UTF-813214 /2003.
Nagy Lajos
   A mezőtúri tanyavilágban élő emberek életmódja, szokásai 1850-1950 között / Nagy Lajos. - Mezőtúr : [Móricz Zs. Kvt. és Közösségi Ház], 2001. - 77 p. : ill. ; 21 cm. - (Mezőtúri helytörténeti füzetek, ISSN 0134-0727 ; 17.)
Példányszám: 400
ISBN 963-00-9153-4 fűzött : ár nélkül
Mezőtúr
39(439-2Mezőtúr)"185/195"
[AN 923523]
MARC

ANSEL
UTF-813215 /2003.
Ondi Tibor
   Röhög a vakbelem / [gyűjt. Ondi Tibor]. - Debrecen : Tóth Kvkereskedés, 2001. - 80 p. ; 14 cm. - (Vicckönyvtár, ISSN 1587-5466 ; 13.)
Fűzött : 160,- Ft
398.94
[AN 918313]
MARC

ANSEL
UTF-813216 /2003.
   Pikáns viccek. - Debrecen : Tóth Kvkereskedés, 2001. - 80 p. ; 14 cm. - (Vicckönyvtár, ISSN 1587-5466 ; 12.)
Fűzött : 160,- Ft
398.94
[AN 918311]
MARC

ANSEL
UTF-813217 /2003.
Pokorádi Zoltánné
   Illemtan / [írta Pokorádi Zoltánné] ; [ill. Horváth Henrik]. - [Kisújszállás] : Pannon-Literatúra, cop. 2003. - 63 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Tudod-e?, ISSN 1589-5580 ; 18.)
Kötött : ár nélkül
395(02.053.2)
[AN 1040552]
MARC

ANSEL
UTF-813218 /2003.
   Rendőrviccek. - Debrecen : Tóth Kvkereskedés, 2001. - 80 p. ; 14 cm. - (Vicckönyvtár, ISSN 1587-5466 ; 8.)
Fűzött : 160,- Ft
398.94
[AN 918304]
MARC

ANSEL
UTF-813219 /2003.
Róka Sándor
   Állatos viccek / [gyűjt. Vicc Elek]. - Debrecen : Tóth Kvkereskedés, 2001. - 80 p. ; 14 cm. - (Vicckönyvtár, ISSN 1587-5466 ; 4.)
Fűzött : 160,- Ft
398.94
[AN 918299]
MARC

ANSEL
UTF-813220 /2003.
Róka Sándor
   Aranyköpések / [gyűjt. Vicc Elek]. - Debrecen : Tóth Kvkereskedés, 2001. - 80 p. ; 14 cm. - (Vicckönyvtár, ISSN 1587-5466 ; 3.)
Fűzött : 160,- Ft
398.94
[AN 918294]
MARC

ANSEL
UTF-813221 /2003.
Róka Sándor
   Haptákban / [gyűjt. Róka Sándor]. - Debrecen : Tóth Kvkereskedés, 2001. - 80 p. ; 14 cm. - (Vicckönyvtár, ISSN 1587-5466 ; 14.)
Fűzött : 160,- Ft
398.94
[AN 918316]
MARC

ANSEL
UTF-813222 /2003.
Róka Sándor
   Képes és képtelen találós kérdések / [gyűjt. Vicc Elek]. - Debrecen : Tóth Kvkereskedés, 2001. - 80 p. : ill. ; 14 cm. - (Vicckönyvtár, ISSN 1587-5466 ; 5.)
Fűzött : 160,- Ft
398.94
[AN 918302]
MARC

ANSEL
UTF-813223 /2003.
   Skótviccek. - Debrecen : Tóth Kvkereskedés, 2001. - 80 p. ; 14 cm. - (Vicckönyvtár, ISSN 1587-5466 ; 9.)
Fűzött : 160,- Ft
398.94
[AN 918307]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

13224 /2003.
Für Lajos (1930-)
   Az én történelmem / Für Lajos. - [Budapest] : Kairosz, [2003]-. - 24 cm
323(439)"1989/199" *** 32(439)(092)Für_L.(0:82-94) *** 355.356(47-62)
[AN 1041967]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A Varsói Szerződés végnapjai - magyar szemmel. - cop. 2003. - 354, [14] p., [22] t. : ill.
ISBN 963-9484-47-4 fűzött : 3800,- Ft
355.356(47-62)"1990" *** 323(439)"1990"
[AN 1041983] MARC

ANSEL
UTF-813225 /2003.
   Hidd el, neked is fontos!. - [Cegléd] : [Honvédség és Társadalom Baráti Kör Ceglédi Szervezete], [2003]. - 25 p. ; 21 cm
Közread. a Honvédség és Társadalom Baráti Kör Ceglédi Szervezete
ISBN 963-206-080-6 fűzött : ár nélkül
327.39(4-62) *** 327(439)
[AN 1041191]
MARC

ANSEL
UTF-813226 /2003.
Luczai Zsuzsanna
   Tájékoztató a szavazatszámláló bizottságok részére az országgyűlési képviselők választásához : 2002. április 7. és április 21. / [írták Luczai Zsuzsanna, Szabó Lászlóné, Drozdják Judit]. - Budapest : BM Orsz. Választási Iroda, 2002. - 52 p. ; 29 cm. - (Választási füzetek, ISSN 1216-5530 ; 80.)
Fűzött : ár nélkül
324(439)"2002" *** 342.8(439)"2002"
[AN 1041339]
MARC

ANSEL
UTF-813227 /2003.
   Népszavazási kódex a Magyar Köztársaság európai uniós csatlakozása tárgyában elrendelt országos népszavazáshoz, 2003. április 12 / [összeáll. Péteri Attila]. - Budapest : BM Orsz. Választási Iroda, 2003. - 81 p. ; 30 cm. - (Választási füzetek, ISSN 1216-5530 ; 103.)
Fűzött : ár nélkül
324(439)"2003"(036) *** 327.39(4-62) *** 327(439) *** 342.8(439)"2003"
[AN 1041371]
MARC

ANSEL
UTF-813228 /2003.
   Politikatudományi válaszok a XXI. század kihívásaira : VII. Politológus Vándorgyűlés / [szerk. Kunszt Márta, Laczkóné Tuka Ágnes] ; [a vándorgyűlés szervezői PTE BTK Politikatudományi Tanszék, Politikatudományi Társaság Dél-Dunántúli Regionális Szakosztálya, Nők a Közéletben Alapítvány]. - Pécs : PTE, 2001. - 377 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-641-866-7 fűzött : ár nélkül
32.001 *** 32(100)"199" *** 327.39(4-62)"199" *** 323(439)"199" *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 921066]
MARC

ANSEL
UTF-813229 /2003.
Révész Béla
   Az államiság értékeinek újrafogalmazása a rendszerváltás vitáiban / Révész Béla. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2001. - 55 p. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 59. fasc. 15.)
Összefoglalás angol nyelven
Fűzött : ár nélkül
323(439)"199" *** 342(439)"199"
[AN 918896]
MARC

ANSEL
UTF-813230 /2003.
   Tájékoztató a Választási Információs Szolgálatok működéséről / [összeáll. Luczai Zsuzsanna et al.]. - Budapest : BM Orsz. Választási Iroda, 2002. - 59 p. ; 30 cm. - (Választási füzetek, ISSN 1216-5530 ; 92.)
Fűzött : ár nélkül
324(439)(036) *** 342.8(439) *** 659.2
[AN 1041348]
MARC

ANSEL
UTF-813231 /2003.
Ügydöntő országos népszavazás Magyarországon az európai uniós csatlakozásról (portugál)
   Referendum nacional resolutivo na Hungria sobre a integração na União Europeia : 12 Abril 2003 : dados informativos / [Red. László Szabó, András Zubor]. - [Budapest] : Ministerio do interior Buró eleitoral nacional, [2003]. - [25] fol. ; 30 cm. - (Cadernos eleitorais,, ISBN 1216-5530 ; ; 108.)
Fűzött : ár nélkül
324(439)"2003" *** 327.39(4-62) *** 327(439)
[AN 1041738]
MARC

ANSEL
UTF-813232 /2003.
   Ügydöntő országos népszavazás Magyarországon az Európai Uniós csatlakozásról : 2003. április 12. : tájékoztató adatok / [szerk. Szabó Lászlóné, Zubor András]. - [Budapest] : BM Orsz. Választási Iroda, [2003]. - [25] fol. ; 30 cm. - (Választási füzetek, ISSN 1216-5530 ; 108.)
Fűzött : ár nélkül
324(439)"2003" *** 327.39(4-62) *** 327(439)
[AN 1041749]
MARC

ANSEL
UTF-813233 /2003.
Ügydöntő országos népszavazás Magyarországon az európai uniós csatlakozásról (angol)
   Binding national referendum in Hungary on the accesion to the European Union : 12 April 2003 : informative data / [ed. by Lászlóné Szabó, András Zubor]. - [Budapest] : Min. of the Interior Nat. Election Office, [2003]. - [25] fol. ; 30 cm. - (Election booklets,, ISBN 1216-5530 ; ; 108.)
Fűzött : ár nélkül
324(439)"2003" *** 327.39(4-62) *** 327(439)
[AN 1041579]
MARC

ANSEL
UTF-813234 /2003.
Ügydöntő országos népszavazás Magyarországon az európai uniós csatlakozásról (cseh)
   Celostátní rozhodující referendum v Maďarsku o připojení k Evropské Unii : 12. duben 2003 : informační údaje / [sest. Szabó Lászlóné, Zubor András]. - [Budapest] : Min. vnitra Celostátní volební kancelář, [2003]. - [25] fol. ; 30 cm. - (Volební sešity,, ISBN 1216-5530 ; ; 108.)
Fűzött : ár nélkül
324(439)"2003" *** 327.39(4-62) *** 327(439)
[AN 1041475]
MARC

ANSEL
UTF-813235 /2003.
Ügydöntő országos népszavazás Magyarországon az európai uniós csatlakozásról (dán)
   Bindende landsomfattende folkeafstemning i Ungarn om tilslutningenen til den Europaeiske Union : d. 12. april 2003. : vejledende oplysninger / [red. af Szabó Lászlóné, Zubor András]. - [Budapest] : Indenrigsmin. Landsvalgkontor, [2003]. - [25] fol. ; 30 cm. - (Valghaefter,, ISBN 1216-5530 ; ; 108.)
Fűzött : ár nélkül
324(439)"2003" *** 327.39(4-62) *** 327(439)
[AN 1041812]
MARC

ANSEL
UTF-813236 /2003.
Ügydöntő országos népszavazás Magyarországon az európai uniós csatlakozásról (észt)
   Otsustav üleriigiline rahvahääletus Euroopa Liiduga ühinemise kohta Ungaris : 12. aprillil 2003. aastal : orienteeruvad andmed / [toimetas Szabó Lászlóné, András Zubor]. - [Budapest] : Siseministerium Riiklik Valimisbüroo, [2003]. - [25] fol. ; 30 cm. - (Valimisvihikud,, ISBN 1216-5530 ; ; 108.)
Fűzött : ár nélkül
324(439)"2003" *** 327.39(4-62) *** 327(439)
[AN 1041564]
MARC

ANSEL
UTF-813237 /2003.
Ügydöntő országos népszavazás Magyarországon az európai uniós csatlakozásról (finn)
   Euroopan Unioniin liittymisestä Unkarissa ratkaiseva valtakunnallinen kansanäänestys : 12. huhtikuuta 2003 toimitettu : alustavat tiedot / [tekijät Lászlóné Szabó, András Zubor]. - [Budapest] : Sisäasiainministeriö Valtakunnallinen Vaalitoimisto, [2003]. - [50] p. ; 30 cm. - (Vaaliesitteet,, ISBN 1216-5530 ; ; 108.)
Fűzött : ár nélkül
324(439)"2003" *** 327.39(4-62) *** 327(439)
[AN 1041720]
MARC

ANSEL
UTF-813238 /2003.
Ügydöntő országos népszavazás Magyarországon az európai uniós csatlakozásról (francia)
   Referendum decisonnel national en Hongrie sur l'adhesion a l'Union Europeenne : 12 avril 2003. : elements d'information / [réd. par Szabó Lászlóné, András Zubor]. - [Budapest] : Min. de l'interieur Bureau electoral nat., [2003]. - [25] fol. ; 30 cm. - (Cahiers electoraux,, ISBN 1216-5530 ; ; 108.)
Fűzött : ár nélkül
324(439)"2003" *** 327.39(4-62) *** 327(439)
[AN 1041570]
MARC

ANSEL
UTF-813239 /2003.
Ügydöntő országos népszavazás Magyarországon az európai uniós csatlakozásról (görög)
   Ethniko apofasistiko dēmopsēfisma stēn Ouggaria gia tēn proshōrēsē stēn Eurōpaïkē Enōsē : 12 Apriliou 2003 : enēmerōtika stoiheia / [suntaktes Lászlóné Szabó, András Zubor]. - [Budapest] : Upourgeio Esōterikōn Kentriko Eklogiko Grafeio, [2003]. - [50] p. ; 30 cm. - (Eklogika fulladia,, ISBN 1216-5530 ; ; 108.)
Fűzött : ár nélkül
324(439)"2003" *** 327.39(4-62) *** 327(439)
[AN 1041643]
MARC

ANSEL
UTF-813240 /2003.
Ügydöntő országos népszavazás Magyarországon az európai uniós csatlakozásról (holland)
   Doorslaggevend landelijk referendum in Hongarije over toetreding tot de Europese Unie : 12 april 2003 : gegevens ter informatie / [red. Mevr. Szabó, András Zubor]. - [Budapest] : Ministerie van Binnenlandse Zaken Centraal Stembureau, [2003]. - [25] fol. ; 30 cm. - (Verkiezingsboekjes,, ISBN 1216-5530 ; ; 108.)
Fűzött : ár nélkül
324(439)"2003" *** 327.39(4-62) *** 327(439)
[AN 1041453]
MARC

ANSEL
UTF-813241 /2003.
Ügydöntő országos népszavazás Magyarországon az európai uniós csatlakozásról (lengyel)
   Ogólnokrajowe referendum na Węgrzech w sprawie akcesji do Unii Europejskiej : 12 kwietnia 2003 : dane wstępne / [red. Szabó Lászlóné, András Zubor]. - [Budapest] : Min. spraw wewnetrznych Krajova biuro wyborcze, [2003]. - [25] fol. ; 30 cm. - (Informator wyborczy,, ISBN 1216-5530 ; ; 108.)
Fűzött : ár nélkül
324(439)"2003" *** 327.39(4-62) *** 327(439)
[AN 1041519]
MARC

ANSEL
UTF-813242 /2003.
Ügydöntő országos népszavazás Magyarországon az európai uniós csatlakozásról (lett)
   Svarīgā tautas balsošana Ungārijas valsts mērogā par iestāšanos Eiropas Savienībā : 2003. gada 12. aprīlī : informatīvie dati / [red. Sabo Lāslonē, Andrāšs Zubors]. - [Budapest] : Iekšlietu Ministrija Valsts Mēroga Vēlēšanu Birojs, [2003]. - [25] fol. ; 30 cm. - (Vēlēšanu brošūras,, ISBN 1216-5530 ; ; 108.)
Fűzött : ár nélkül
324(439)"2003" *** 327.39(4-62) *** 327(439)
[AN 1041506]
MARC

ANSEL
UTF-813243 /2003.
Ügydöntő országos népszavazás Magyarországon az európai uniós csatlakozásról (litván)
   Privalomasis visuotinis referendumas Vengrijoje dėl prisijungimo prie Europos Sąjungos : 2003 m. balandžio 12 d. : informaciniai duomenys / [red. Lászlóné Szabó, András Zubor]. - [Budapest] : Vidaus Reikalų Ministerija Valstybinis Rinkimų Biuras, [2003]. - [50] p. ; 30 cm. - (Rinkimų brošiūros,, ISBN 1216-5530 ; ; 108.)
Fűzött : ár nélkül
324(439)"2003" *** 327.39(4-62) *** 327(439)
[AN 1041727]
MARC

ANSEL
UTF-813244 /2003.
Ügydöntő országos népszavazás Magyarországon az európai uniós csatlakozásról (német)
   Entscheidende landesweite Volksabstimmung in Ungarn über den Beitritt zur Europäischen Union : 12. April 2003 : informative Daten / [Red. Szabó Lászlóné, Zubor András]. - [Budapest] : Innenmin. Landeswahlbüro, [2003]. - [25] fol. ; 30 cm. - (Wahlhefte,, ISBN 1216-5530 ; ; 108.)
Fűzött : ár nélkül
324(439)"2003" *** 327.39(4-62) *** 327(439)
[AN 1041373]
MARC

ANSEL
UTF-813245 /2003.
Ügydöntő országos népszavazás Magyarországon az európai uniós csatlakozásról (olasz)
   Referendum nazionale decisionale in Ungheria sull'adesione all'Unione Europea : 12 aprile 2003 : dati indicativi / [red. Szabó Lászlóné, Zubor András]. - [Budapest] : Ministero dell'interno Ufficio elettorale nazionale centrale, [2003]. - [25] fol. ; 30 cm. - (Libretti elettorali,, ISBN 1216-5530 ; ; 108.)
Fűzött : ár nélkül
324(439)"2003" *** 327.39(4-62) *** 327(439)
[AN 1041746]
MARC

ANSEL
UTF-813246 /2003.
Ügydöntő országos népszavazás Magyarországon az európai uniós csatlakozásról (orosz)
   Rešaûŝij vseobŝij referendum v Vengrii o prisoedinenii k Evropejskomu Soûzu : 12 aprelâ 2003 g. : informacionnye svedeniâ / [red. Laslone Sabo, Andraš Zubor]. - [Budapest] : M-vo vnutrennih del Vsevengerskoe izbiratelʹnoe bûro, [2003]. - [50] p. ; 30 cm. - (Brošûry o vyborah,, ISBN 1216-5530 ; ; 108.)
Fűzött : ár nélkül
324(439)"2003" *** 327.39(4-62) *** 327(439)
[AN 1041585]
MARC

ANSEL
UTF-813247 /2003.
Ügydöntő országos népszavazás Magyarországon az európai uniós csatlakozásról (spanyol)
   Referendum nacional en Hungría sobre la adhesion a la Unión Europea : 12 de abril de 2003 : datos de caracter informativo / [red. por sra. de L. Szabó, András Zubor]. - [Budapest] : Min. del Interior Oficina Electoral Nac., [2003]. - [50] p. ; 30 cm. - (Cuadernillos electorales,, ISBN 1216-5530 ; ; 108.)
Fűzött : ár nélkül
324(439)"2003" *** 327.39(4-62) *** 327(439)
[AN 1041733]
MARC

ANSEL
UTF-813248 /2003.
Ügydöntő országos népszavazás Magyarországon az európai uniós csatlakozásról (svéd)
   Beslutande riksomfattande folkomröstning om Ungerns anslutning till den Europeiska Unionen : 12 April 2003 : informationer / [red. Lászlóné Szabó, András Zubor]. - [Budapest] : Inrikesministeriet Landets Valbyrĺ, [2003]. - [50] p. ; 30 cm. - (Valbroschyrer,, ISBN 1216-5530 ; ; 108.)
Fűzött : ár nélkül
324(439)"2003" *** 327.39(4-62) *** 327(439)
[AN 1041621]
MARC

ANSEL
UTF-813249 /2003.
Ügydöntő országos népszavazás Magyarországon az európai uniós csatlakozásról (szlovák)
   Právne závazné celoštátne referendum v Maďarsku o vstupe do Európskej Únie : 12. apríl 2003 : orientačné údaje / [red. Szabó Lászlóné, Zubor András]. - [Budapest] : Min. vnútra Celoštátna volebná kancelária, [2003]. - [25] fol. ; 30 cm. - (Volebné zošity,, ISBN 1216-5530 ; ; 108.)
Fűzött : ár nélkül
324(439)"2003" *** 327.39(4-62) *** 327(439)
[AN 1041494]
MARC

ANSEL
UTF-813250 /2003.
Ügydöntő országos népszavazás Magyarországon az európai uniós csatlakozásról (szlovén)
   Zavezujoči državni referendum na Madžarskem o priključitvi k Evropski Uniji : 12. aprila 2003 : informativni podatki / [uredila Lászlóné Szabó, András Zubor]. - [Budapest] : Ministrstvo za notranje zadeve Državna volilna komisija, [2003]. - [50] p. ; 30 cm. - (Volilni zvezki,, ISBN 1216-5530 ; ; 108.)
Fűzött : ár nélkül
324(439)"2003" *** 327.39(4-62) *** 327(439)
[AN 1041719]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

13251 /2003.
   Aranykönyv 2002 / [... szerk. Sarkady Sándor] ; [írták Andrássy Péter et al.] ; [ford. Siklósi János] ; [... fotók ... Lobenwein Tamás]. - Sopron : Quint, 2001. - 259, [4] p. : ill., részben színes ; 34 cm
Magyar és német nyelven
Velúr : ár nélkül (hibás ISBN 963-9033-057)
929(439-2Sopron)
[AN 923732]
MARC

ANSEL
UTF-813252 /2003.
Bibó István (1911-1979)
   1956 / Bibó István ; [az előszót írta, a jegyzeteket összeáll és írta, a kötetet szerk. Szigethy Gábor]. - Budapest : Holnap, 2003. - 145 p. ; 17 cm
ISBN 963-346-567-2 kötött : ár nélkül
943.9"1956"(093)
[AN 1040503]
MARC

ANSEL
UTF-813253 /2003.
Engel Pál (1938-2001)
   Magyarország története, 1301-1526 / Engel Pál, Kristó Gyula, Kubinyi András. - Utánny. - Budapest : Osiris, 2003, cop. 1998. - 419 p. : ill., térk. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-389-468-9 kötött : 3880,- Ft
943.9"13/15"(075.8)
[AN 1043343]
MARC

ANSEL
UTF-813254 /2003.
   Exkursionsführer : Tagung der AG Eisenzeit in Sopron, 10.-13. Oktober 2002 / hrsg. von Erzsébet Jerem. ; mit Beitr. von Bálint Havasi et al. - Budapest : Archaeolingua, 2002. - 39 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
Fűzött : ár nélkül
904(398.6-2Scarbantia) *** 904(436.3) *** 904(439.26) *** 061.3(439-2Sopron)
[AN 1041219]
MARC

ANSEL
UTF-813255 /2003.
Ferencz Győző
   Zalaszentmihály : történelmi vázlat / írta Ferencz Győző ; [kiad. Zalaszentmihály Községi Önkormányzat]. - [Zalaszentmihály] : Önkormányzat, 2001. - 32 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Példányszám: 1000
Fűzött : ár nélkül
Zalaszentmihály
943.9-2Zalaszentmihály
[AN 921725]
MARC

ANSEL
UTF-813256 /2003.
   Források és történetírás : válogatás a Miskolci Egyetem BTK által 1999. október 14-16. között rendezett történettudományi konferencia előadásaiból / [a szerkbiz. tagjai Bessenyei József et al.]. - Miskolc : ME BTK, 2003. - 291 p. : ill. ; 30 cm. - (Studia Miskolcinensia, ISSN 1217-9140 ; 4.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-661-582-9 fűzött : ár nélkül
93/99 *** 061.3(439-2Miskolc) *** 930.1
[AN 1040783]
MARC

ANSEL
UTF-813257 /2003.
Hadtörténelmi Levéltár (Budapest)
   Fond- és állagjegyzék : a Hadtörténelmi Levéltár őrzésében lévő katonai iratok / [szerk. Szijj Jolán]. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Petit Real, 2002. - 277 p. ; 30 cm. - (Hadtörténelmi levéltári kiadványok, ISSN 1417-9598)
Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 963-9267-20-1 kötött : ár nélkül
930.253.4(439-2Bp.)(083.8) *** 355.48(439)
[AN 1043679]
MARC

ANSEL
UTF-813258 /2003.
   Írások a Nógrád Megyei Levéltár 1967-es hazaköltöztetéséről : megjelent dr. Schneider Miklós halálának 20. évfordulójára / [szerk. Hausel Sándor]. - Salgótarján : Nógrád M. Lvt., 2001. - 64 p. : ill. ; 20 cm. - (Adatok, források és tanulmányok a Nógrád Megyei Levéltárból, ISSN 0238-1990 ; 33.)
Borítócím: Schneider Miklós emlékezete. - Schneider Miklós műveinek bibliográfiája: p. 47-58.
ISBN 963-7243-38-0 fűzött : ár nélkül
Schneider Miklós (1933-1981)
930.1(439)(092)Schneider_M. *** 930.253(439-2Salgótarján) *** 012Schneider_M.
[AN 912877]
MARC

ANSEL
UTF-813259 /2003.
Kákosy László (1932-2003)
Ré fiai (új kiadása)
   Az ókori Egyiptom története és kultúrája / Kákosy László. - Utánny. - Budapest : Osiris, 2003, cop. 1998. - 434 p., [130] t. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.: p. 399-406.
ISBN 963-389-497-2 kötött : 3780,- Ft
Egyiptom
932 *** 930.85(32)
[AN 1044418]
MARC

ANSEL
UTF-813260 /2003.
   László Gyula, 1910-1998 : emlékkönyv / szerk. Balassa Iván, László Emőke. - Budapest : Püski, 2001. - 384 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - László Gyula műveinek bibliográfiája: p. 321-360.
ISBN 963-9337-47-1 kötött : ár nélkül
László Gyula (1910-1998)
930.1(439)(092)László_Gy.
[AN 922709]
MARC

ANSEL
UTF-813261 /2003.
   Magyar művelődéstörténet / szerk. Kósa László ; [... szerzői Bertényi Iván et al.]. - 2. jav. kiad., utánny. - Budapest : Osiris, 2003, cop. 1998. - 569, [2] p. : ill. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-389-507-3 kötött : 4180,- Ft
930.85(439)(075.8)
[AN 1043333]
MARC

ANSEL
UTF-813262 /2003.
Maróti Éva
Szentendre - Ulcisia Castra - római kori kőemlékei (német)
   Die römischen Steindenkmäler von Szentendre, Ulcisia Castra / Éva Maróti ; [Foto János Halper]. - Szentendre : [Direktion der Museen des Komitats Pest], 2003. - 63 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Publikationen der Direktion der Museen des Komitats Pest. Ausstellungskataloge,, ISBN 1589-9322 ; ; 4.)
Bibliogr.: p. 62-63.
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-7215-92-1)
904(398.6-2Ulcisia_Castra) *** 904(439-2Szentendre)"00/04" *** 069(439-2Szentendre)(036)
[AN 1040718]
MARC

ANSEL
UTF-813263 /2003.
Mészáros Ádám
   Tótszentmárton története / [a forrásokat gyűjt. és írta Mészáros Ádám] ; [fotók Vlasics Lajos és Vlasics Lajos Balázs] ; [kiad. Tótszentmárton Község Önkormányzata és a Sumarton Kulturális Egyesület]. - Tótszentmárton : Önkormányzat : Sumarton Kulturális Egyes., 2001. - 116 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Példányszám: 1000
ISBN 963-00-8167-9 fűzött : ár nélkül
Tótszentmárton
943.9-2Tótszentmárton
[AN 916840]
MARC

ANSEL
UTF-813264 /2003.
   Mit kell tudni az ókori Görögországról? / [... összeáll. Rózsa Péter] ; [szerk. Pozdora Zsuzsa]. - Debrecen : TKK, [2003]. - 47 p. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 963-596-156-1 kötött : ár nélkül
Görögország
930.85(38) *** 904(38)
[AN 1041111]
MARC

ANSEL
UTF-813265 /2003.
   Monumenta Vaticana historiam regni Hungariae illustrantia = Vatikáni magyar okirattár / [sorozatszerk. Várszegi Asztrik és Zombori István] ; [kiad. a Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség]. - Budapest : METEM, 2000-2001. - 8 db ; 24 cm
Az 1. köteten a főcím: Monumenta Vaticana historiam regni Hungarae illustrantia. - Fraknói Vilmos, Pór Antal és Fejérpataky László bev. tanulmányaival. - A bev. magyar nyelven is
ISBN 963-8472-48-0
943.9(093.2) *** 348.115
[AN 454729]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Ser. 2. tom. 1., Relationes oratorum pontificiorum = Magyarországi pápai követek jelentései, 1524-1526. - 2001. - CLIII, 472, [2] p. : ill.
A követjelentések olasz nyelven
Fűzött : ár nélkül
943.9"1524/1526"(093.2) *** 930.253(456.31) *** 094/099.07
[AN 919921] MARC

ANSEL
UTF-8


   Ser. 2. tom. 2., Relationes cardinalis Buonvisi in imperatoris et Hungariae regis curia nuntii apostolici : anno MDCLXXXVI exaratae. = Buonvisi bíbornok bécsi nuntius jelentései. - 2001. - CLIV, 308 p. : ill.
Buonvisi jelentései olasz nyelven
Fűzött : ár nélkül
943.9"167/168"(093.2) *** 930.253(456.31) *** 094/099.07
[AN 919963] MARC

ANSEL
UTF-8


   Ser. 2. tom. 3., Erdélyországi pápai követek jelentései VIII. Kelemen idejéből, 1592-1600 / ... gyűjt. és közrebocsátja Veress Endre. - 2001. - XXXVI, 485, [2] p.
Az előzéklapon párh. címként: Relationes nuntiorum apostolicorum in Transsilvaniam missorum a Clemente VIII., 1592-1600. - A követjelentések olasz nyelven
Fűzött : ár nélkül
943.921"159"(093.2) *** 930.253(456.31) *** 094/099.07
[AN 919972] MARC

ANSEL
UTF-813266 /2003.
   Öcsöd nagyközség oklevelei és fontosabb iratai, 1297-1738 / latinból ford. és közread. Benedek Gyula ; [a jegyzeteket kieg. és a mutatókat kész. Tolnay Gábor]. - Szolnok : Jász-Nagykun-Szolnok M. Múz. Ig., 2001. - 271 p. ; 24 cm. - (Documentatio historica, ISSN 1586-3174 ; 6.)
Bibliogr.: p. 224-227. - Példányszám: 300
ISBN 963-9273-14-7 fűzött : ár nélkül
Öcsöd
943.9-2Öcsöd"129/173"(093.2) *** 930.253.2(439-2Szolnok)
[AN 920958]
MARC

ANSEL
UTF-813267 /2003.
   Ost-West Beziehungen während der Eisenzeit in Europa : Internationale Tagung der AG Eisenzeit des West- und Süddeutschen Verbandes für Altertumsforschung e. V. : Sopron, 10.-13. Oktober 2002 / in Zusammenarbeit mit dem Archäologischen Institut der Ungarischen Akademie der Wissenschaften. - Budapest : Archaeolingua, 2002. - 42 p. : ill. ; 24 cm
Előadáskivonatok. - Váltakozva német és angol nyelven
Fűzött : ár nélkül
904(4) *** 902(4)"19" *** 061.3(439-2Sopron)
[AN 1041198]
MARC

ANSEL
UTF-813268 /2003.
Redő Ferenc (1945-)
   Katonák Sallában / [írta Redő Ferenc] ; [angol szöveg Kőfalvi Csilla]. - Zalalövő ; [Zalaegerszeg] : Zala M. Múz. Ig., 2003. - 31 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Zalalövő öröksége, ISSN 1589-8377 ; 1.)
Magyar és angol nyelven
ISBN 963-7205-33-0 fűzött : ár nélkül
Salla
904(398.6-2Salla) *** 904(439-2Zalalövő) *** 728.81(398.6-2Salla)
[AN 1041188]
MARC

ANSEL
UTF-813269 /2003.
   Római történelem : szöveggyűjtemény / szerk. Borhy László. - 2. jav., bőv. kiad. - Budapest : Osiris, 2003, cop. 1998. - 567 p. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.: p. 463-464.
ISBN 963-389-500-6 kötött : 3680,- Ft
Római Birodalom
937(093)(075.8)
[AN 1043329]
MARC

ANSEL
UTF-813270 /2003.
Seebergi Sasváry Zoltán
   Amikor Nagyszeben (Hermannstadt) az erdélyi szászok városa volt / Seebergi Sasváry Zoltán. - Budapest : Seebergi Sasváry Z., 2003. - 157 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 151-155.
ISBN 963-430-591-1 fűzött : ár nélkül
Nagyszeben
943.921-2Nagyszeben(=30)
[AN 1041558]
MARC

ANSEL
UTF-813271 /2003.
Steib György
   Bonyhád, 1956 / Steib György. - Bonyhád : Steib Gy., 2001. - 286 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 280-282. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-440-529-0 fűzött : ár nélkül
Bonyhád
943.9-2Bonyhád"1956"(093)
[AN 919988]
MARC

ANSEL
UTF-813272 /2003.
Szántó György Tibor (1952-)
   Anglia története / Szántó György Tibor. - 7. kiad. - [Budapest] : Akkord, cop. 2003. - 268, [2] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 261-262.
ISBN 963-9429-24-4 kötött : ár nélkül
Anglia
941.0(035)
[AN 1043349]
MARC

ANSEL
UTF-813273 /2003.
   Szontagh Pál és Szécsény 1848-49-ben / [összeáll.] Galcsik Zsolt. - Szécsény : Önkormányzat, 2002. - 52 p. : ill. ; 21 cm. - (Szécsényi honismereti kiskönyvtár, ISSN 0237-8043 ; 11.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 500
Fűzött : ár nélkül
Szontagh Pál (1820-1904)
Szécsény
943.9-2Szécsény"1848/1849" *** 943.9"18"(092)Szontagh_P.
[AN 923621]
MARC

ANSEL
UTF-813274 /2003.
Takács József
   Kossuth Lajos emlékezete : emlék beszéd / írta ... Takács József ; [kiad. a Ceglédi Városi Könyvtár]. - Hasonmás kiad. - [Cegléd] : Cegléd Vár. Kvt., 2002. - 16 p. ; 23 cm
Eredeti kiadása: Czegléd : Sebők, 1894. - Példányszám: 300
ISBN 963-202-849-X fűzött : ár nélkül
Kossuth Lajos (1802-1894)
943.9"18"(092)Kossuth_L.
[AN 1041559]
MARC

ANSEL
UTF-813275 /2003.
   Tanulmányok a XIX-XX. századi történelemből : a 2001. május 21-22-én tartott történész doktorandusz konferencia előadásai / [szerk. Zeidler Miklós] ; [közread. az] ELTE BTK Történettudományok Doktori Iskola. - Budapest : ELTE BTK, 2001. - 330 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-463-520-2 fűzött : ár nélkül
943.9"18/19" *** 930.9"18/19" *** 061.3(439-2Bp)"2001"
[AN 922874]
MARC

ANSEL
UTF-813276 /2003.
   Zala megye ezer éve : tanulmánykötet a magyar államalapítás millenniumának tiszteletére / [főszerk. Vándor László] ; [szerk. ... Kostyál László] ; [fotó Mészáros T. László et al.]. - [Zalaegerszeg] : [Zala M. Múz. Ig.], [2001]. - 375 p. : ill., főként színes ; 31 cm
Közread. a Zala Megyei Múzeumok Igazgatósága. - Bibliogr.: p. 363-375.
ISBN 963-7205-21-7 * kötött : ár nélkül (hibás ISBN 7205-21-7)
Zala (megye)
943.912.1
[AN 909123]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

13277 /2003.
Bicsák Istvánné
   Salomvár / írta Bicsák Istvánné Szegedi Irén ; kiad. a Zala Megyei Múzeumok Igazgatósága. - Zalaegerszeg : Zala M. Múz. Ig., 2001. - 138 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-7205-20-9 fűzött : ár nélkül
Salomvár
908.439-2Salomvár
[AN 920634]
MARC

ANSEL
UTF-813278 /2003.
Bihari Diéta (3.) (2001) (Zsáka)
   Bihari Diéta III / szerk. Matolcsi Lajos. - Debrecen : Ethnica, 2001. - 151 p. : ill., térk. ; 24 cm
A Bihari Önkormányzatok Szövetsége által Zsákán 2001. dec. 18-án rendezett tudományos konferencia előadásai
ISBN 963-472-588-0 fűzött : ár nélkül
908.439.173 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 923698]
MARC

ANSEL
UTF-813279 /2003.
   Dab község története / [összeáll. K. Nagy László] ; [kiad. a Dabi Református Egyházközség és az MDF Dömsödi Szervezete]. - [Dab] : Dabi Ref. Egyházközs. : MDF Dömsödi Szervezete, [2003]. - 29 p. ; 22 cm
Fűzött : ár nélkül
Dab
908.439-2Dab
[AN 1040986]
MARC

ANSEL
UTF-813280 /2003.
Danis György
   Gerjen / Danis György ; [közread.] Gerjen Község Önkormányzata. - Gerjen : Önkormányzat, 2001. - 174, [2] p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 149-151. - Példányszám: 500
ISBN 963-00-8995-5 fűzött : ár nélkül
Gerjen
908.439-2Gerjen
[AN 921930]
MARC

ANSEL
UTF-813281 /2003.
Demeter Zsófia
   Zámoly / írta Demeter Zsófia és Lukács László ; szerk. Hári Gyula. - [Budapest] : Száz M. Falu Könyvesháza Kht., [2002]. - 191, [2] p. : ill. ; 24 cm. - (Száz magyar falu könyvesháza, ISSN 1586-0469)
Bibliogr.: p. 168-171. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-9287-62-8 kötött : ár nélkül
Zámoly
908.439-2Zámoly
[AN 921499]
MARC

ANSEL
UTF-813282 /2003.
   Emlékképek : fejezetek Jászárokszállás történelméből / szerk. Tóth Pál Péter ; szövegeket gond. Tóth Veronika ; [kiad. Jászárokszállás Város Önkormányzata]. - Budapest : Püski, 2003-. - 24 cm
Az 1. köt. kötetjelzés nélkül jelent meg, monografikus leírása: AN 930873
Jászárokszállás
908.439-2Jászárokszállás *** 943.9-2Jászárokszállás
[AN 1040576]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2003. - 343, [3] p. : ill.
Fűzött : ár nélkül
908.439-2Jászárokszállás *** 943.9-2Jászárokszállás
[AN 1040591] MARC

ANSEL
UTF-813283 /2003.
Filipszky István
   Rögös úton : Budaörs története 1730-tól 1740-ig / Filipszky István. - Budapest : Gr. Bercsényi Zs. Vár. Kvt., 2002. - 45, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Budaörs története sorozat)
Bibliogr.: p. 45. - Példányszám: 150
ISBN 963-204-727-3 fűzött : ár nélkül
Budaörs
908.439-2Budaörs
[AN 1042092]
MARC

ANSEL
UTF-813284 /2003.
Hauck, Johann
Tschawa - Piliscsaba (magyar)
   Piliscsaba - Tschawa : honkönyv Piliscsaba történetéről és lakóiról, a csabaiakról, különös tekintettel a csabai németekre / Hauck János ; [ford. Bartha Györgyi] ; [közread. a Piliscsabai Németek Kulturális Egyesülete]. - Piliscsaba : Piliscsabai Németek Kult. Egyes., 2001. - 396 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 393-396.
ISBN 963-00-7812-0 * kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-00-7812-2)
Piliscsaba
908.439-2Piliscsaba *** 39(=30)(439-2Piliscsaba) *** 316.347(=30)(439-2Piliscsaba)
[AN 921923]
MARC

ANSEL
UTF-813285 /2003.
Horváth Géza (1921-1997)
   Balatoni kalauz : földrajzi és művelődéstörténeti tanulmányok / Horváth Géza. - Keszthely : Balaton Akad., 2003. - 217 p. : ill. ; 20 cm. - (Balaton Akadémia könyvek, ISSN 1217-4491 ; 31.)
Bibliogr.: p. 210-214.
ISBN 963-8365-62-5 fűzött : ár nélkül
Balaton
908.439(285.2Balaton) *** 914.39(285.2Balaton)
[AN 1041011]
MARC

ANSEL
UTF-813286 /2003.
   Kalendáriumi emlékkönyv, 2001 : üzenet a jövőnek / [... összeáll. és szerk. Csontos Jánosné és Csontos Gabriella]. - [Püspökladány] : EU Kontakt, 2001. - 141 p. : ill. ; 24 cm
Vál. a Püspökladányi kalendárium, ISSN 1417-4936, helytörténeti írásaiból
ISBN 963-00-7799-X * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-00-7799)
Püspökladány
908.439-2Püspökladány)(0:82-94) *** 050.9(439-2Püspökladány)
[AN 921986]
MARC

ANSEL
UTF-813287 /2003.
Márkusné Vörös Hajnalka
   Somlóvásárhely / írta Márkusné Vörös Hajnalka ; szerk. Hermann István. - [Budapest] : Száz M. Falu Könyvesháza Kht., [2002]. - 225 p. : ill. ; 25 cm. - (Száz magyar falu könyvesháza, ISSN 1586-0469)
Bibliogr.: p. 196-205. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-9287-67-9 kötött : ár nélkül
Somlóvásárhely
908.439-2Somlóvásárhely
[AN 921501]
MARC

ANSEL
UTF-813288 /2003.
Marosi Sándor (1929-)
   Az MTA Földrajztudományi Kutatóintézetének 50 éve = Geographical Research Institute Hungarian Academy of Sciences: 50 years of activities / Marosi Sándor. - Budapest : MTA Földrajztud. Kutint., 2001. - 47, [16] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-7395-92-X fűzött : ár nélkül
Magyar Tudományos Akadémia (Budapest). Földrajztudományi Kutató Intézet.
91 *** 061.6(439-2Bp.)(091)
[AN 920179]
MARC

ANSEL
UTF-813289 /2003.
   Mezőkovácsháza története / [szerk. Mucsi Tiborné] ; [írták Balogh György et al.] ; kiad. Mezőkovácsháza Város Önkormányzata. - Mezőkovácsháza : Önkormányzat, 2001. - 235 p., [38] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 227-232.
ISBN 963-00-5971-1 fűzött : ár nélkül
Mezőkovácsháza
908.439-2Mezőkovácsháza *** 943.9-2Mezőkovácsháza
[AN 919747]
MARC

ANSEL
UTF-813290 /2003.
   Millennium Zalaegerszeg, 2000-2001 / [szerk. Velkey Péter] ; [fotó ... Mészáros T. László] ; [kiad. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata]. - [Zalaegerszeg] : Önkormányzat, 2001. - 40 p. : ill., színes ; 24 cm
A bev. és a képaláírások angol és német nyelven is. - Számozott példány: 1000
ISBN 963-00-8838-X kötött : ár nélkül
Zalaegerszeg
908.439-2Zalaegerszeg(084.12) *** 77.04(439)(092)Mészáros_T._L.
[AN 919144]
MARC

ANSEL
UTF-813291 /2003.
Miskei Antal (1967-)
   Ráckeve története / [Miskei Antal] ; [... kiad. Ráckeve Város Önkormányzata]. - Ráckeve : Önkormányzat, 2003-. - 24 cm
ISBN 963-210-778-0 * (hibás ISBN 963-210-788-0)
Ráckeve
908.439-2Ráckeve *** 943.9-2Ráckeve
[AN 1041147]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Ráckeve története a kezdetektől 1848-ig. - 2003. - 507 p. : ill.
Bibliogr.: p. 458-503.
ISBN 963-210-779-9 kötött : ár nélkül
908.439-2Ráckeve *** 943.9-2Ráckeve
[AN 1041151] MARC

ANSEL
UTF-813292 /2003.
Séllei Lajos
   Utazások és gyógyítások Jemenben / Séllei Lajos. - Budapest : L'Harmattan, 2003. - 301 p., [86] t., [1] t.fol. : ill., színes ; 24 cm. - (Világok arca, ISSN 1589-6021)
ISBN 963-9457-44-2 fűzött : ár nélkül
Jemen
908.534(0:82-992)
[AN 1040667]
MARC

ANSEL
UTF-813293 /2003.
Székelyné Kőrösi Ilona
   Hírös hetek Kecskeméten / Székelyné Kőrösi Ilona. - Kecskemét : Kecskeméti Lapok, 2003. - 167 p. : ill. ; 24 cm. - (Porta könyvek, ISSN 1589-1453)
Fűzött : ár nélkül
Kecskemét
908.439-2Kecskemét *** 061.7(439-2Kecskemét)(091)
[AN 1041286]
MARC

ANSEL
UTF-813294 /2003.
Szita László (1933-)
   Nagyharsány / írta Szita László ; szerk. Füzes Miklós. - [Budapest] : Száz M. Falu Könyvesháza Kht., [2002]. - 147 p. : ill. ; 25 cm. - (Száz magyar falu könyvesháza, ISSN 1586-0469)
Bibliogr.: p. 134-141. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-9287-64-4 kötött : ár nélkül
Nagyharsány
908.439-2Nagyharsány
[AN 921496]
MARC

ANSEL
UTF-813295 /2003.
   Tanulmányok, adatok és adalékok Mád történetéhez / szerk. Vinnai Zsuzsanna. - Mád : Vinnai Zs., 2001. - 284 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-440-265-8 fűzött : ár nélkül
Mád
908.439-2Mád
[AN 921937]
MARC

ANSEL
UTF-813296 /2003.
   Tisza-völgyi tájváltozások / szerk. Tóth Albert ; [... szerzői Balogh Péter et al.] ; [kiad. Alföldkutatásért Alapítvány]. - Kisújszállás : Alföldkutatásért Alapítvány, 2003. - 160 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-210-887-6 fűzött : ár nélkül
Alföld
908.439(282.243.742) *** 55(439.16) *** 338(439.16) *** 39(=945.11)(439.16)
[AN 1040979]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

13297 /2003.
   1978. évi IV. törvény a Büntető törvénykönyvről : 1979. évi 5. törvényerejű rendelet a Büntető törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény hatálybalépéséről és végrehajtásáról, 2001. évi CIV. törvény a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről : 2003. március 1. - Budapest : Novissima, 2003. - 203 p. ; 21 cm
Lezárva: 2003. jan. 14. - Büntető törvénykönyv (borító- és gerinccím)
ISBN 963-9403-11-3 fűzött : 890,- Ft
1978. évi IV. törvény a Büntető törvénykönyvről
343(439)(094)(036)
[AN 1040597]
MARC

ANSEL
UTF-813298 /2003.
   A 2002. évi önkormányzati választások pénzügyi lebonyolításának szabályai : tájékoztató / [összeáll. Matus Sándorné, Kis Csaba]. - Budapest : BM Orsz. Választási Iroda, 2002. - 60 p. : ill. ; 29 cm. - (Választási füzetek, ISSN 1216-5530 ; 97.)
Fűzött : ár nélkül
352.074.1(439)"2002"(036) *** 324(439)"2002" *** 342.8(439)"2002"
[AN 1041369]
MARC

ANSEL
UTF-813299 /2003.
   Alapítvány, egyesület, párt, egyház. - Budapest : Árboc, 2001. - 32 p. ; 29 cm
Lezárva: 2001. ápr. 1.
ISBN 963-00-8570-4 * fűzött : 450,- Ft
347.19(439)(094)
[AN 909716]
MARC

ANSEL
UTF-813300 /2003.
   Államigazgatási eljárás. - Budapest : Árboc, [2001]. - 16 p. ; 29 cm
Lezárva: 2001. szept. 1.
ISBN 963-00-8909-2 * fűzött : 330,- Ft
1957. évi IV. törvény az államigazgatási eljárás általános szabályairól
342.924(439)(094)
[AN 909064]
MARC

ANSEL
UTF-813301 /2003.
Badó Attila
   La réforme de la justice en Hongrie pendant les années 90 / Badó Attila. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2001. - 53 p. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 59. fasc. 1.)
Bibliogr.: p. 43-46. - Összefoglalás magyar nyelven
Fűzött : ár nélkül
347.97/99(439)"199" *** 343.17(439)"199"
[AN 918840]
MARC

ANSEL
UTF-813302 /2003.
Bodnár László (1944-)
   Az ezredvég kihívásai a nemzetközi jog alapelveivel szemben / Bodnár László. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2001. - 17 p. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 59. fasc. 2.)
Összefoglalás angol nyelven
Fűzött : ár nélkül
341(100)
[AN 918851]
MARC

ANSEL
UTF-813303 /2003.
Bruhács János (1939-)
   Nemzetközi jog / Bruhács János. - 2. kiad. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, 2003-. - 25 cm. - (Dialóg Campus tankönyvek, ISSN 1418-1274). (Institutiones juris, ISSN 1218-9375)
341(075.8)
[AN 1043465]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Nemzetközi szervezetek. - 2003. - 252 p. : ill.
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9310-53-0 kötött : 3480,- Ft
341.1(075.8)
[AN 1043466] MARC

ANSEL
UTF-813304 /2003.
   Büntető törvénykönyv : az 1978. évi IV. törvény kiegészítve a vonatkozó BK állásfoglalásokkal, LB irányelvekkel és jogegységi határozatokkal : 2001. április 1. - Budapest : Novissima, [2003]. - 160 p. ; 21 cm
ISBN 963-86096-6-4 fűzött : 690,- Ft
1978. évi IV. törvény a Büntető törvénykönyvről
343(439)(094)(036)
[AN 1040606]
MARC

ANSEL
UTF-813305 /2003.
Császár Mátyás
   Az Európai Unió normáinak jogforrási hierarchiája / Császár Mátyás. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2001. - 18 p. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 59. fasc. 3.)
Összefoglalás angol nyelven
Fűzött : ár nélkül
340.130(4-62)
[AN 918858]
MARC

ANSEL
UTF-813306 /2003.
Csizmadia Andor (1910-1985)
   Magyar állam- és jogtörténet : [egyetemi tankönyv] / Csizmadia Andor, Kovács Kálmán, Asztalos László ; szerk. Csizmadia Andor ; [átd. Horváth Pál, Stipta István]. - 14. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2003. - 573 p. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-19-4566-9 fűzött : 3483,- Ft
34(439)(091)(075.8) *** 342(439)(091)(075.8)
[AN 1043409]
MARC

ANSEL
UTF-813307 /2003.
Eckhart Ferenc (1885-1957)
   A szentkorona-eszme története / Eckhart Ferenc ; [a szöveget Bárány Attila nézte át]. - Máriabesnyő-Gödöllő : Attraktor, 2003. - 212 p. ; 23 cm. - (Bibliotheca iuridica. Opera classica,, ISSN 1587-3862). (Historia incognita. Jogtudomány,, ISSN 1785-1386)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-206-746-0 v. : 3800,- Ft
342.519.8(439) *** 342.22(439) *** 316.75(439) *** 321.01
[AN 1040800]
MARC

ANSEL
UTF-813308 /2003.
   EU-csatlakozás és alkotmányozás / szerk. Bodnár László. - Szeged : SZTE ÁJK Nk. Jogi Tansz., 2001. - 327 p. ; 20 cm. - (A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara Nemzetközi Jogi Tanszékének kiadványai, ISSN 1588-6247 ; 2.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött : ár nélkül
341.17(4-62) *** 342.4(439) *** 342.724(4)
[AN 923477]
MARC

ANSEL
UTF-813309 /2003.
   Fejezetek a magyar szabadalomtörténetből : régi magyar ipari szabadalmak Kempelen Farkas korától a reformkor végéig, 1782-1848 / kész. Bittó Béla gyűjtése alapján ; összeáll., [ford.] A. Szála Erzsébet ; [sajtó alá rend. Gazda István] ; ... előszavát írta Bendzsel Miklós. - Sopron : Soproni Egy. ; Piliscsaba : Mati, 2002. - 128 p. ; 24 cm. - (Magyar tudománytörténeti szemle könyvtára, ISSN 1416-5368 ; 31.)
ISBN 963-9276-26-X fűzött : ár nélkül
347.77(439)"17/184"(075.8) *** 001.894(439)"17/184"(075.8)
[AN 1041894]
MARC

ANSEL
UTF-813310 /2003.
Ferge Zsigmond
   Külkereskedelmi jogi ismeretek : szakirányú továbbképzések számára / Ferge Zsigmond, Stenglné Horváth Ágnes ; [közread. a] PTE ÁJK Továbbképző Szekció. - Pécs : PTE ÁJK Továbbképző Szekció, 2002. - 134 p. ; 21 cm
Bibliogr. a fejezetek végén. - Példányszám: 500
Fűzött : ár nélkül
347.7(439)(078) *** 339.5(439)(094) *** 336.41(439)(094)
[AN 922892]
MARC

ANSEL
UTF-813311 /2003.
Földi Pál
   A német titkosszolgálat a második világháborúban : az Abwehr, az SD és a Gestapo története / Földi Pál. - 2. kiad. - [Budapest] : Anno, [2003]. - 256 p. ; 20 cm
ISBN 963-375-297-3 fűzött : ár nélkül
Németország. Sicherheitsdienst.
Németország. Abwehr.
Németország. Geheime Staatspolizei.
351.746.1(430)"1939/1945" *** 327.84(430)"1939/1945"
[AN 1045826]
MARC

ANSEL
UTF-813312 /2003.
Homoki-Nagy Mária
   A magyar magánjog történetének vázlata 1848-ig / Homoki Nagy Mária. - Szeged : JATEPress, 2001. - 106 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 105-106.
Fűzött : ár nélkül
347(439)"..../1848"
[AN 923248]
MARC

ANSEL
UTF-813313 /2003.
Horváth Barna (1896-1973)
   A géniusz pere : Szókratész - Johanna / Horváth Barna ; [... szerk., ... az utószót írta Cs. Kiss Lajos] ; [Horváth Barna műveinek bibliográfiáját összeáll. Varga Csaba]. - Máriabesnyő-Gödöllő : Attraktor, 2003. - 264 p. ; 23 cm. - (Bibliotheca iuridica. Opera classica,, ISSN 1587-3862). (Historia incognita. Jogtudomány,, ISSN 1785-1386)
Bibliogr.: p. 239-260. és a jegyzetekben
ISBN 963-206-236-1 kötött : 3400,- Ft
Jeanne d'Arc
Sōkratēs
34.096 *** 1(38)(092)Sōkratēs *** 944"14"(092)Jeanne_d'Arc *** 235.3(092)Jeanne_d'Arc *** 012Horváth_B.
[AN 1040809]
MARC

ANSEL
UTF-813314 /2003.
Jobbágyi Gábor (1947-)
   Személyi és családi jog / Jobbágyi Gábor. - 4. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2003, cop. 2000. - 347 p. ; 24 cm. - (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának könyvei, ISSN 1417-7285 ; 8.)
ISBN 963-361-440-6 kötött : ár nélkül
347.15/.17(439)(075.8)
[AN 1043710]
MARC

ANSEL
UTF-813315 /2003.
   Jog és filozófia : antológia a XX. század jogi gondolkodása köréből / szerk. Varga Csaba ; [ford. Varga Csaba et al.]. - 3. bőv. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2001. - XII, 497 p. ; 25 cm. - (Jogfilozófiák, ISSN 0865-0349)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-361-304-3 kötött : 3200,- Ft
340.12(100)"19"
[AN 923440]
MARC

ANSEL
UTF-813316 /2003.
Keen, Ellie
Fighting corruption through education (orosz)
   Borʹba s korrupciej čerez obrazovanie / Elli Kin. - Budapest : COLPI, 2001. - 47 p. ; 21 cm. - (Dokumenty KOLPI, ISSN 1589-9608 ; 1.)
Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött : ár nélkül
343.35 *** 37.035
[AN 1041232]
MARC

ANSEL
UTF-813317 /2003.
Király Tibor (1920-)
   Büntetőeljárási jog / Király Tibor ; [a történeti részt ... Pusztai László, a XXVII. fejezetet Holé Katalin írta] ; [a XXIV-XXVI. fejezetet átd. Kabódi Csaba] ; [a bibliográfiát kész. Holé Katalin]. - 3. átd. kiad. - Budapest : Osiris, 2003. - 621 p. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.: p. 597-602.
ISBN 963-389-529-4 kötött : 3980,- Ft
343.1(439)(075.8)
[AN 1043334]
MARC

ANSEL
UTF-813318 /2003.
Korinek László (1946-)
   Irányzatok a kriminológiai gondolkodás fejlődésében / Korinek László. - 2. átd. kiad. - Budapest : BM K., 2003. - 157 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 153-[158.]
ISBN 963-8036-78-8 fűzött : 1200,- Ft
343.9(100)(091)
[AN 1044631]
MARC

ANSEL
UTF-813319 /2003.
   Magyar alkotmánytörténet / szerk. Mezey Barna ; [... szerzői Bódiné Beliznai[!] Kinga et al.]. - 5. átd. kiad. - Budapest : Osiris, 2003. - 516 p. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-389-532-4 kötött : 3980,- Ft
342(439)(091)(075.8)
[AN 1043338]
MARC

ANSEL
UTF-813320 /2003.
Maurer György
   A polgármester, a helyi képviselők és a jegyző azaz Milyen a jó együttműködés : gondolatok, jó tanácsok, praktikus megoldások / írta Maurer György. - [Villány] : [Magánkiad.], 2001. - 39 p. ; 24 cm. - (A helyi képviselő)
Fűzött : ár nélkül
352.075(439)(036)
[AN 923594]
MARC

ANSEL
UTF-813321 /2003.
Maurer György
   A polgármester, a helyi képviselők és a jegyző azaz Milyen a jó együttműködés : gondolatok, jó tanácsok, praktikus megoldások / írta Maurer György. - [Villány] : [Magánkiad.], 2002. - 39 p. ; 24 cm. - (A helyi képviselő)
Fűzött : ár nélkül
352.075(439)(036)
[AN 923726]
MARC

ANSEL
UTF-813322 /2003.
   A munka törvénykönyve : 1992. évi XXII. törvény a munka törvénykönyvéről : egységes szerkezetben a 2003. július 1-én hatályba lépő módosításokkal. - Budapest : Novissima, 2003. - 115 p. ; 21 cm
Fűzött : 590,- Ft (hibás ISBN 963-86096-8-0)
1992. évi XXII. törvény A munka törvénykönyvéről
349.2(439)(094)(036)
[AN 1040712]
MARC

ANSEL
UTF-813323 /2003.
Nagy Pál
   Cigányperek Magyarországon / Nagy Pál. - Pécs : PTE BTK Nyelvtud. Tansz. Romológia Szeminárium, 2000-. - 21 cm
A 3. kötetet közread. a Romológiai Kutatóintézet
ISBN 963-641-795-4 *
343.97(=914.99)(439) *** 316.347(=914.99)(439)
[AN 805549]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [3.], 1758-1787. - 2003. - 190 p. - (Romológiai Kutatóintézet közleményei, ISSN 1418-6101 ; 7.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 500. - Összefoglalás angol, cigány és német nyelven
ISBN 963-210-277-0 fűzött : ár nélkül
343.97(=914.99)(439)"175/178" *** 316.347(=914.99)(439)"175/178"
[AN 1041214] MARC

ANSEL
UTF-813324 /2003.
   A nemzeti és etnikai kisebbségek részvétele a 2002. évi önkormányzati választásokon / [összeáll. Péteri Attila]. - Budapest : BM Orsz. Választási Iroda, 2002. - 82 p. ; 30 cm. - (Választási füzetek, ISSN 1216-5530 ; 90.)
Fűzött : ár nélkül
352.074.1(439)"2002"(036) *** 316.347(439) *** 324(439)"2002" *** 342.8(439)"2002"
[AN 1041344]
MARC

ANSEL
UTF-813325 /2003.
   Az önkormányzás jogi alapjai, a képviselői tisztségek összeférhetetlenségi szabályai / [írta és összeáll. BM Önkormányzati Főosztály]. - Budapest : BM Orsz. Választási Iroda, 2002. - 32 p. ; 30 cm. - (Választási füzetek, ISSN 1216-5530 ; 91.)
Fűzött : ár nélkül
342.25(439)(094) *** 352.074.1(439)"2002"(036)
[AN 1041346]
MARC

ANSEL
UTF-813326 /2003.
   Organy mestnogo samoupravleniâ v Centalʹnoj i Vostočnoj Evrope. - Budapest : LGI OSI, 2000-. - 24 cm. - (LGI books, ISSN 1586-1317)
Főcím a 3. köteten: "Organy mestnogo samoupravleniâ v Vostočnoj Evrope, na Kavkaze i v Srednej Azii"
352(4-11) *** 353(4-11)
[AN 911500]
MARC

ANSEL
UTF-8


   tom 3., Razrabotka novyh pravil igry v staryh usloviâh / pod red. Igorâ Muntânu i Viktora Popa. - 2001. - 822 p. : ill.
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-00-4990-2 fűzött : ár nélkül
353(47)"199" *** 352(47)"199"
[AN 917697] MARC

ANSEL
UTF-813327 /2003.
Papp Tekla
   Die Grundzüge des englischen Gesellschaftsrechts / Tekla Papp. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2001. - 23 p. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 59. fasc. 14.)
Bibliog. a jegyzetekben. - Összefoglalás magyar nyelven
Fűzött : ár nélkül
347.72(410)
[AN 918891]
MARC

ANSEL
UTF-813328 /2003.
   Razdelenie polnomočij meždu otdelʹnymi stupenâmi upravleniâ stran Centralʹnoj Azii: perspektivy dalʹnejšego razvitiâ : sravnitelʹnyj analiz : [FDI proceedings] / [publ. by] the Fiscal Decentralization Initiative for Central and Eastern Europe. - Budapest : FDI CEE, [2003]. - 51 p. ; 30 cm
Fűzött : ár nélkül
342.33(57)"199" *** 352(575)"199" *** 352(574)"199"
[AN 1041915]
MARC

ANSEL
UTF-813329 /2003.
Rózsáné Lupkovics Marianna
   Napi receptek munkavállalóknak / [összeáll. és szerk. Rózsáné Lupkovics Marianna] ; [közread. a] Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete. - [Budapest] : KASZ, 2001-. - 15 cm
ISBN 963-00-7604-7
349.2(439)(036) *** 658.6 *** 339.3
[AN 917598]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2001. - 20 p.
Lezárva: 2001. júl. 20.
ISBN 963-00-7605-5 fűzött : ár nélkül
349.2(439)(036) *** 658.6 *** 339.3
[AN 917601] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2001. - 24 p.
Lezárva: 2001. nov. 12.
ISBN 963-00-7606-3 fűzött : ár nélkül
349.2(439)(036) *** 658.6 *** 339.3
[AN 917604] MARC

ANSEL
UTF-813330 /2003.
   Sostoânie i perspektivy razvitiâ mestnogo samoupravleniâ v gosudarstvah Centralʹnoj Azii : [FDI policy studies] / [publ. by] the Fiscal Decentralization Initiative for Central and Eastern Europe. - Budapest : FDI CEE, [2003]. - 32 p. ; 30 cm
Fűzött : ár nélkül
352(575)"199" *** 352(574)"199"
[AN 1041929]
MARC

ANSEL
UTF-813331 /2003.
Stern, Vivien
   Developing alternatives to prison in Central and Eastern Europe and Central Asia : a guidance handbook / Vivien Stern. - Budapest : COLPI, 2002. - 60 p. : ill. ; 21 cm. - (COLPI paper, ISSN 1589-9594 ; 6.)
Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött : ár nélkül
343.8(4-11)"199"
[AN 1041257]
MARC

ANSEL
UTF-813332 /2003.
Stern, Vivien
Developing alternatives to prison in Central and Eastern Europe and Central Asia (orosz)
   Razrabotka mer, alʹternativnyh tûremnomu zaklûčeniû v stranah Centralʹnoj i Vostočnoj Evropy i Srednej Azii : spravočnik / Vivʹen Stern ; per. na russkij âzyk Olʹga Vovk. - Budapest : COLPI, 2002. - 62 p. ; 21 cm. - (Dokumenty KOLPI, ISSN 1589-9608 ; 6.)
Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött : ár nélkül
343.8(4-11)"199"
[AN 1041245]
MARC

ANSEL
UTF-813333 /2003.
   Tájékoztató a helyi választási bizottságok részére a 2002. évi önkormányzati választásokhoz : [egy szavazókörös településeken] / [összeáll. Luczai Zsuzsanna, Drozdják Judit, Mihály Mária]. - Budapest : BM Orsz. Választási Iroda, 2002. - 46, [36] p. ; 29 cm. - (Választási füzetek, ISSN 1216-5530 ; 93/3.)
Fűzött : ár nélkül
352.074.1(439)"2002"(036) *** 324(439)"2002" *** 342.8(439)"2002"
[AN 1041358]
MARC

ANSEL
UTF-813334 /2003.
   Tájékoztató a pártok, jelölő szervezetek és független jelöltek részére a 2002. évi önkormányzati választásokról / [szerk. Luczai Zsuzsanna] ; [írta és összeáll. Berta Zsolt et al.]. - Budapest : BM Orsz. Választási Iroda, 2002. - 108 p. ; 30 cm. - (Választási füzetek, ISSN 1216-5530 ; 89.)
Fűzött : ár nélkül
352.074.1(439)"2002"(036) *** 324(439)"2002" *** 342.8(439)"2002"
[AN 1041342]
MARC

ANSEL
UTF-813335 /2003.
   Tájékoztató a szavazatszámláló bizottságok részére a 2002. évi önkormányzati választásokhoz : [10.000-nél kevesebb lakosú településeken] / [összeáll. Luczai Zsuzsanna, Drozdják Judit, Mihály Mária]. - Budapest : BM Orsz. Választási Iroda, 2002. - 44, [34] p. ; 30 cm. - (Választási füzetek, ISSN 1216-5530 ; 93/2.)
Fűzött : ár nélkül
352.074.1(439)"2002"(036) *** 342.8(439)"2002" *** 324(439)"2002"
[AN 1041355]
MARC

ANSEL
UTF-813336 /2003.
   Tájékoztató a szavazatszámláló bizottságok részére a 2002. évi önkormányzati választásokhoz : [10.000-nél kevesebb lakosú településeken] / [összeáll. Luczai Zsuzsanna, Drozdják Judit, Mihály Mária]. - Budapest : BM Orsz. Választási Iroda, 2002. - 47, [33] p. ; 30 cm. - (Választási füzetek, ISSN 1216-5530 ; 93/1.)
Fűzött : ár nélkül
352.074.1(439)"2002"(036) *** 324(439)"2002" *** 342.8(439)"2002"
[AN 1041353]
MARC

ANSEL
UTF-813337 /2003.
   Tájékoztató a szavazatszámláló bizottságok részére a 2002. évi önkormányzati választásokhoz : [a fővárosi szavazókörökben] / [összeáll. Luczai Zsuzsanna, Drozdják Judit, Mihály Mária]. - Budapest : BM Orsz. Választási Iroda, 2002. - 46, [28] p. ; 29 cm. - (Választási füzetek, ISSN 1216-5530 ; 93/5.)
Fűzött : ár nélkül
352.074.1(439)"2002"(036) *** 324(439)"2002" *** 342.8(439)"2002"
[AN 1041365]
MARC

ANSEL
UTF-813338 /2003.
   Tájékoztató a szavazatszámláló bizottságok részére a 2002. évi önkormányzati választásokhoz : [megyei jogú város szavazóköreiben] / [összeáll. Luczai Zsuzsanna, Drozdják Judit, Mihály Mária]. - Budapest : BM Orsz. Választási Iroda, 2002. - 44, [21] p. ; 29 cm. - (Választási füzetek, ISSN 1216-5530 ; 93/4.)
Fűzött : ár nélkül
352.074.1(439)"2002"(036) *** 324(439)"2002" *** 342.8(439)"2002"
[AN 1041360]
MARC

ANSEL
UTF-813339 /2003.
Tálné Molnár Erika
   A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény a gyakorlatban / Tálné Molnár Erika. - Szeged : Minerva Nova, 2003. - 564 p. ; 20 cm. - (Jurotéka, ISSN 1416-8421 ; 10.)
Lezárva: 2003. máj. 30.
ISBN 963-9492-17-5 fűzött : ár nélkül
1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
35.08(439)(094)(036) *** 349.2(439)(094)(036)
[AN 1041571]
MARC

ANSEL
UTF-813340 /2003.
Tóth Lajos (1943-)
   Gondolatok a termőföldre vonatkozó jogalkotásról / Tóth Lajos. - Szeged : SZTE ÁJT Tud. Biz., 2001. - 21 p. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 59. fasc. 17.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás német nyelven
Fűzött : ár nélkül
349.41(439) *** 347.235(439)
[AN 918902]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

13341 /2003.
Asmus, Ronald D.
Opening NATO's door (magyar)
   A NATO kapunyitása : az új korszak és a szervezet átalakítása / Ronald D. Asmus ; [ford. Magyarics Tamás]. - Budapest : Zrínyi, 2003. - 464 p. ; 23 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-327-366-8 fűzött : 3750,- Ft
North Atlantic Treaty Organization.
355.356(100-15) *** 327(4-11)"199"
[AN 1041229]
MARC

ANSEL
UTF-813342 /2003.
Galambos Béla
   Public relations a hadseregben : a honvédség kommunikációjának szervezése / Galambos Béla ; [kiad. a Honvédelmi Minisztérium Honvéd Vezérkar Személyügyi Csoportfőnökség]. - Budapest : HM Honvéd Vezérkar Személyügyi Csoportfőnökség, 2003. - 284 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 283-[285].
ISBN 963-327-371-4 fűzött : ár nélkül
355 *** 659.4 *** 316.77
[AN 1041202]
MARC

ANSEL
UTF-813343 /2003.
   Mit kell tudni a harci repülőkről? / [összeáll. Csatlós István]. - Debrecen : TKK, [2003]. - 47 p. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 963-596-157-X kötött : ár nélkül
623.746
[AN 1041109]
MARC

ANSEL
UTF-813344 /2003.
Szélinger Balázs
   A 22 legnagyobb csata / [írta Szélinger Balázs] ; [ill. Zugor Zoltán]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, cop. 2003. - 47 p. : ill., színes ; 31 cm. - (Nagyító alatt a világ, ISSN 1589-9934)
Kötött : ár nélkül
355.48(100)(02.053.2)
[AN 1041943]
MARC

ANSEL
UTF-813345 /2003.
Wiest, Andrew
Infantry warfare (magyar)
   Gyalogos-hadviselés / Andrew Wiest, M. K. Barbier ; [ford. Szilágyi Béla]. - Debrecen : Hajja, cop. 2003. - 175 p. : ill. ; 30 cm. - (20. századi hadtörténet, ISSN 1589-2999)
ISBN 963-9329-74-6 kötött : ár nélkül
355.48(100)"19" *** 356(100)"19" *** 355.42
[AN 1041255]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

13346 /2003.
Bakacsi Gyula
   Szervezeti magatartás és vezetés / Bakacsi Gyula. - Utánny. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2003. - 353 p. : ill. ; 24 cm. - (Szervezet - vezetés - stratégia, ISSN 1219-9141)
A 10. fejezetet írta Bokor Attila. - Bibliogr.: p. 329-353.
ISBN 963-224-496-6 fűzött : ár nélkül
65.01 *** 65.012.4 *** 316.45
[AN 1043408]
MARC

ANSEL
UTF-813347 /2003.
Gordon, Thomas
Leader effectiveness training : L.E.T. (magyar)
   Vezetői eredményesség tréning : V.E.T. / Thomas Gordon ; [ford. Sziklai Hella]. - [Budapest] : Assertiv, 2003. - 298 p. : ill. ; 22 cm. - (Gordon könyvek, ISSN 1416-6348)
Bibliogr.: p. 293-298.
ISBN 963-86210-5-2 kötött : 3200,- Ft
65.012.4
[AN 1044351]
MARC

ANSEL
UTF-813348 /2003.
Magyar Minőség Hét (10.) (2001) (Budapest)
   X. Magyar Minőség Hét Konferencia : 2001. november 5-8., Budapest : a konferencia előadásai / rend. Magyar Minőség Társaság, EOQ Magyar Nemzeti Bizottsága ; [szerk. Róth András, Jancsovics Imréné]. - [Budapest] : MMT, [2001]. - 155 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
65.018 *** 658.562 *** 061.3(439-2Bp.)"2001"
[AN 923604]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

13349 /2003.
   Az agrárszabályozási rendszer értékelése és továbbfejlesztése 2002-re / [szerk. Popp József] ; [szerzők Erdész Ferencné et al.]. - Budapest : AKII, 2001. - 112 p. ; 25 cm. - (Agrárgazdasági tanulmányok, ISSN 1418-2122 ; 2001/5.)
Bibliogr.: p. 81-82. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-491-433-0 fűzött : ár nélkül
338.246.025.2(439)(083.41) *** 338.43(439)(083.41)
[AN 919542]
MARC

ANSEL
UTF-813350 /2003.
Angyal Ádám (1944-)
   Nézetek az erkölcsről avagy A malaszt természete / Angyal Ádám. - [Budapest] : Aula, 2003. - 268 p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 263-268. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-9478-26-1 fűzött : 2950,- Ft
658.1 *** 174
[AN 1041552]
MARC

ANSEL
UTF-813351 /2003.
Banyár József
   Életbiztosítás / Banyár József. - [Budapest] : Aula, 2003. - 423 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 421-422.
ISBN 963-9478-38-5 fűzött : ár nélkül
368.91(075.8)
[AN 1041554]
MARC

ANSEL
UTF-813352 /2003.
Berde Csaba (1951-)
   Menedzsment a mezőgazdaságban : vezetési módszerek és sajátosságok / Berde Csaba. - Budapest : Szaktudás K., 2003. - 237 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 229-[238].
ISBN 963-9422-98-3 kötött : ár nélkül
658.1.011.1 *** 631.152
[AN 1041141]
MARC

ANSEL
UTF-813353 /2003.
Ellwood, Wayne
The no-nonsense guide to globalization (magyar)
   A globalizáció / Wayne Ellwood ; [ford. Kállai Tibor]. - Budapest : HVG Kv., 2003. - 166 p. : ill. ; 18 cm. - (Tények-lényeg, ISSN 1785-1467)
Bibliogr.: p. 161-162.
ISBN 963-7525-37-8 fűzött : ár nélkül
339.9(100)
[AN 1042079]
MARC

ANSEL
UTF-813354 /2003.
Eöri Tiborné
   Egyéni védőeszközök (PPE) / [szerző Eöri Tiborné Máté Éva]. - Budapest : ITDH Euro Info Közp., 2003. - 23 p. ; 24 cm. - (Európa füzetek, ISSN 1419-3477). (CE jelölés az ipari termékeken, ISSN 1589-5475 ; 13.)
ISBN 963-210-914-7 fűzött : ár nélkül
331.45 *** 614.89 *** 006.7/.8(4-62)
[AN 1041368]
MARC

ANSEL
UTF-813355 /2003.
   Gazdasági szervezetek a vállalkozási övezetekben / [összeáll. Tóth Géza] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal. - Budapest : KSH, 2001. - 62 p. : ill., részben térk. ; 29 cm
ISBN 963-215-404-5 fűzött : 800,- Ft
334.722(439)(083.41) *** 332.122(439)(083.41) *** 31(439)
[AN 909267]
MARC

ANSEL
UTF-813356 /2003.
Hamza Eszter
   Az agrárfoglalkoztatás jellemzői, különös tekintettel a nők munkaerő-piaci helyzetére, 1990-2000 / [szerzők Hamza Eszter, Miskó Krisztina, Tóth Erzsébet]. - Budapest : AKII, 2001. - 98 p. ; 25 cm. - (Agrárgazdasági tanulmányok, ISSN 1418-2122 ; 2001/2.)
Bibliogr.: p. 75-76. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-491-427-6 fűzött : ár nélkül
331.5-055.2(439)(083.41) *** 338.43(439)(083.41)
[AN 919536]
MARC

ANSEL
UTF-813357 /2003.
   Handbook of EU-project in culture and adult education / transl. and ed. by Katalin Szabó ; [publ. by the] Budapest Cultural Centre. - [Budapest] : Budapest Cultural Centre, 2002. - 91 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-86358-0-0 fűzött : ár nélkül
339.96(4-62) *** 008 *** 374.7
[AN 1041556]
MARC

ANSEL
UTF-813358 /2003.
Hóman Bálint (1885-1951)
   A Magyar Királyság pénzügyei és gazdaságpolitikája Károly Róbert korában / írta Hóman Bálint. - Budapest : Nap, 2003. - 326 p. ; 24 cm
Draskóczy István utószavával. - Az 1921-ben Budapesten, a Budavári Tudományos Társaság által kiadott mű reprintje. - Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-9402-43-5 fűzött : 1950,- FtISBN 963-9402-42-7 b. : 4900,- Ft
338(091)(439)"132/134" *** 336(439)"132/134" *** 338.2(439)"132/134"
[AN 1040538]
MARC

ANSEL
UTF-813359 /2003.
Horváth Gyula (1951-)
   Európai regionális politika / Horváth Gyula. - 2. utánny. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2003. - 501 p. : ill. ; 25 cm. - (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986). (Studia regionum, ISSN 1419-4899)
Bibliogr.: p. 459-476.
ISBN 963-9123-28-5 kötött : 4980,- Ft
332.1(4)
[AN 1043460]
MARC

ANSEL
UTF-813360 /2003.
   Investing in regional development: policies and practices in EU candidate countries / ed. by Kenneth Davey. - Budapest : LGI OSI, 2003. - X, 175 p. : ill. ; 24 cm + CD-ROM. - (LGI books, ISSN 1586-1317)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9419-59-1 fűzött : ár nélkül
332.1(4-11)"199/200"
[AN 1040703]
MARC

ANSEL
UTF-813361 /2003.
Jankuné Kürthy Gyöngyi
   Az OECD tagországok mezőgazdaságának támogatottsága az új metodika alapján - különös tekintettel Magyarországra / [szerző Jankuné Kürthy Gyöngyi, Popp József, Potori Norbert] ; [közrem. Molnár Ágnes]. - Budapest : AKII, 2001. - 107 p. ; 25 cm. - (Agrárgazdasági tanulmányok, ISSN 1418-2122 ; 2001/6.)
Bibliogr.: p. 81-82. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-491-434-9 fűzött : ár nélkül
339.96(100) *** 330.342.2(100) *** 338.2(439)
[AN 919544]
MARC

ANSEL
UTF-813362 /2003.
   A külföldi működőtőke-beruházások típusai és azok területi elhelyezkedése hazánkban / Árva [et al.]. - Budapest : Euro-Midi, 2002. - 90 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 963-00-9984-5 fűzött : 950,- Ft
339.727.22(439)"199"
[AN 1040842]
MARC

ANSEL
UTF-813363 /2003.
Marosi Miklós (1922-)
   Japán, koreai és kínai menedzsment / Marosi Miklós. - [Budapest] : Aula, 2003. - 142 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 137-142.
ISBN 963-9478-20-2 fűzött : 2990,- Ft
658.1.011.1(5-012)
[AN 1041555]
MARC

ANSEL
UTF-813364 /2003.
   Medium-term outlook for Hungary 2000-2003 / [ed. by Jenő Malatinszky] ; [prepared by László Akar et al.]. - Budapest : GKI Economic Research Co., 2001. - 37 p. : ill. ; 30 cm. - (Economic trends and research summaries, ISSN 1216-4240 ; 2000/4.)
ISBN 963-7128-52-2 * fűzött : ár nélkül
338.27(439)"200"
[AN 906852]
MARC

ANSEL
UTF-813365 /2003.
   Munkavédelmi eljárások kézikönyve / [szerk. Gáspár Imréné] ; [szerzők Béleczki Lajos et al.]. - [Vác] : Média-Cent, [2003]. - 311 p. ; 24 cm
Lezárva: 2000. jan. 30. - Bibliogr.: p. 311.
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-7691-73-1)
331.45(036)
[AN 1041073]
MARC

ANSEL
UTF-813366 /2003.
Nagy László
   Globalisation et emploi / László Nagy. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2001. - 7 p. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 59. fasc. 13.)
Fűzött : ár nélkül
339.9(100) *** 349.2(100) *** 331.5(100)(094)
[AN 918890]
MARC

ANSEL
UTF-813367 /2003.
Rakvács József
   Társasházi törvény magyarázata : öröklakások, üzletek adásvétele, bérbeadása, padlástér és más épületrészek értékesítése, beépítése, közös költségek fizetése, közgyűlési határozatok / Rakvács József. - 2. bőv. kiad. - Budapest : HVG-ORAC, 2003. - 241 p. ; 20 cm
Lezárva: 2003. jan. 1.
ISBN 963-9404-50-0 fűzött : 3800,- Ft
1997. évi CLVII. törvény a társasházról
332.871.3(439)(036) *** 349.444(439)(094)(036)
[AN 1040818]
MARC

ANSEL
UTF-813368 /2003.
   Számviteli törvény. - Budapest : Árboc, 2001. - 80 p. ; 29 cm
Lezárva: 2001. ápr. 1.
ISBN 963-00-8569-0 * fűzött : 800,- Ft
2000. évi C. törvény a számvitelről
657(439)(094)
[AN 909717]
MARC

ANSEL
UTF-813369 /2003.
   Számviteli törvény : 2000. évi C. törvény a számvitelről : 2003. január 1. - Budapest : Novissima, 2003. - 142 p. ; 21 cm
Lezárva: 2003. jan. 30.
Fűzött : 790,- Ft (hibás ISBN 963-86096-4-8)
2000. évi C. törvény a számvitelről
657(439)(094)(036)
[AN 1040555]
MARC

ANSEL
UTF-813370 /2003.
   Tanulmánykötet Botos Katalin 60. születésnapjának tiszteletére / szerk. Ivicz Mihály, Schlett András. - Budapest : BIP, 2001. - 248 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-86159-5-8 kötött : ár nélkül
33
[AN 920433]
MARC

ANSEL
UTF-813371 /2003.
   Vállalati esettanulmányok / szerk. Fojtik János ; [közread. a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar]. - Pécs : PTE KTK, 2001. - 141 p. : ill. ; 23 cm
Fűzött : ár nélkül
658.1
[AN 921940]
MARC

ANSEL
UTF-813372 /2003.
Varga Jánosné
   Az élelmiszertermelés gazdálkodó szervezeteinek pénzügyi helyzete, 2000 / [szerző Varga Jánosné] ; [közrem. Mazúr Károlyné]. - Budapest : AKII, 2001. - 33 p. ; 25 cm. - (Agrárgazdasági információk, ISSN 1418-2130 ; 2001/3.)
Fűzött : ár nélkül
658.15(439)(083.41) *** 338.439(439)(083.41)
[AN 919746]
MARC

ANSEL
UTF-813373 /2003.
   A WTO egyezmény hatása a magyar agrárpolitika jelenére, jövőjére és teendőire / [... szerk. Kartali János] ; [szerzők Orbánné Nagy Mária et al.]. - Budapest : AKII, 2001. - 194 p. ; 25 cm. - (Agrárgazdasági tanulmányok, ISSN 1418-2122 ; 2001/1.)
Bibliogr.: p. 109-111. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-491-426-8 fűzött : ár nélkül
339.543.2(100) *** 338.43.02(439) *** 338.2(439)
[AN 919533]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

13374 /2003.
   A Baranya Megyei Kórház Szülészeti és Nőgyógyászati Osztályának krónikája, 1956-2001 / [szerk. Varga Péter]. - [Pécs] : Baranya M. Kórház Szülészeti és Nőgyógyászati Osztálya, 2002. - 82, [18] p. : ill., főként színes ; 23 cm
Gerinccím: Dischka krónika, 1956-2001
ISBN 963-00-9505-X fűzött : ár nélkül
Baranya Megyei Kórház (Pécs). Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály.
364.444.046.6(439-2Pécs)(091) *** 618
[AN 922236]
MARC

ANSEL
UTF-813375 /2003.
Földes Jánosné
   Társadalombiztosítási és szociális ellátások tájékoztató füzete epilepsziabetegek számára / írta és szerk. Földes Jánosné. - [Budapest] : [EsErnyő Alapítvány], [2001]. - 62 p. ; 21 cm. - (EsErnyő füzetek, ISSN 1588-5658 ; 2.)
ISBN 963-00-6671-8 * fűzött : ár nélkül
364(439)(036) *** 369(439)(036) *** 616.853
[AN 923556]
MARC

ANSEL
UTF-813376 /2003.
   Kórházkép : Toldy Ferenc Kórház / szerk ... Zimonyi Zita ; [... fotók Ottlecz István] . - Cegléd : Apáti Ny., 2003. - 189 p. : ill. ; 24 cm
Lezárva: 2003. jan. 31.
ISBN 963-206-500-X fűzött : ár nélkül
Toldy Ferenc Kórház (Cegléd)
364.444.046.6(439-2Cegléd)
[AN 1041216]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

13377 /2003.
   160 év a tanítóképzés és a kultúra szolgálatában : a Magyar Tudomány Napján - 2002. november 6-án - a Vitéz János Római Katolikus Tanítóképző Főiskolán megtartott konferencia előadásai / [... sajtó alá rend. és szerk. Pencz Ildikó]. - Esztergom : VJRKTF, 2002. - 180 p. : ill. ; 21 cm. - (A Vitéz János Római Katolikus Tanítóképző Főiskola tudománynapi füzetei, ISSN 1589-6277)
Bibliogr. az előadások végén. - Példányszám: 300
ISBN 963-7291-19-9 fűzött : ár nélkül
37 *** 061.3(439-2Esztergom)
[AN 1040673]
MARC

ANSEL
UTF-813378 /2003.
   Albertfalvi Don Bosco Katolikus Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda : jubileumi évkönyv, 1992-2002. - Budapest-Albertfalva : Don Bosco Kat. Ált. Isk. és Napköziotthonos Óvoda, 2002. - 104 p., [12] t. : ill., főként színes ; 24 cm
Don Bosco Általános Iskola évkönyve, 1992-2002 (gerinccím)
Fűzött : ár nélkül
Don Bosco Katolikus Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda (Budapest)
373.3(439-2Bp.)(058)
[AN 921948]
MARC

ANSEL
UTF-813379 /2003.
Dankó Imre (1922-)
   Durkó Antal élete és munkássága / Dankó Imre. - [Békés] : [Jantyik Múz.], [2003]. - 29, 8 p. : ill. ; 21 cm. - (Békési téka, ISSN 0238-0005 ; 24.)
ISBN 963-210-960-0 fűzött : ár nélkül
Durkó Antal (1890-1978)
37(439)(092)Durkó_A. *** 069.02(439-2Békés)
[AN 1041833]
MARC

ANSEL
UTF-813380 /2003.
   Emlékkönyv : egy évszázados a hallássérültek debreceni oktatása / [szerk. V. Agárdi Anikó et al.] ; [kiad. Széchenyi utcai Általános Iskola, Diákotthon, Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat]. - Debrecen : Széchenyi Utcai Ált. Isk., Diákotthon, Óvoda és Ped. Szakszolgálat, 2003. - 511 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 412-413.
ISBN 963-212-027-2 fűzött : ár nélkül
Széchenyi Utcai Általános Iskola, Diákotthon, Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat (Debrecen)
376.353 *** 373.24(439-2Debrecen)(058) *** 373.3(439-2Debrecen)(058)
[AN 1040481]
MARC

ANSEL
UTF-813381 /2003.
Falus Iván (1943-)
   A portfólió / Falus Iván, Kimmel Magdolna. - Budapest : Gondolat K. Kör : ELTE BTK Neveléstud. Int., 2003. - 102, [2] p. ; 20 cm. - (Oktatás-módszertani kiskönyvtár, ISSN 1589-9926 ; 1.)
Bibliogr.: p. 99-101. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-9500-47-X fűzött : 750,- Ft
371.26(075.8)
[AN 1040682]
MARC

ANSEL
UTF-813382 /2003.
   A Farkas Gyula Mezőgazdasági, Ipari Szakképző Intézet és Gimnázium története : 1902-2002 / [szerk. Varga Sándor] ; [... írták Mester Péter et al.] ; [a fotókat kész. és gyűjt. Minya János]. - Békés : [Farkas Gy. Mg., Ip. Szakképző Int. és Gimn.], 2002. - 160 p. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 963-206-013-X * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-206-013)
Farkas Gyula Mezőgazdasági, Ipari Szakképző Intézet és Gimnázium (Békés)
373.54(439-2Békés)(058) *** 377.35(439-2Békés)(058)
[AN 1040534]
MARC

ANSEL
UTF-813383 /2003.
Fehérvári Anikó
   Párhuzamos szakképzési rendszerek az iskolarendszeren kívüli képzésben / Fehérvári Anikó. - Budapest : OI, 2001. - 84 p. ; 25 cm. - (Kutatás közben, ISSN 1588-3094 ; 230.)
ISBN 963-404-357-7 fűzött : 336,- Ft
374.7(439) *** 377(439) *** 37.018.43
[AN 919715]
MARC

ANSEL
UTF-813384 /2003.
Forray R. Katalin (1942-)
   Cigányok, iskola, oktatáspolitika / Forray R. Katalin, Hegedűs T. András. - Budapest : OI : Új Mandátum, 2003. - 293 p. ; 20 cm. - (Társadalom és oktatás, ISSN 0865-1981 ; 23.)
Bibliogr.: p. 287-293.
ISBN 963-9494-08-9 fűzött : 1980,- Ft
376.7(=914.99)(439) *** 37.014.5(439)
[AN 1040541]
MARC

ANSEL
UTF-813385 /2003.
Gordon, Thomas
Teaching children self-discipline (magyar)
   Tanítsd gyermeked önfegyelemre! : a "kézi vezérlés" helyett - otthon és az iskolában / Thomas Gordon ; [ford. Megyes Andrea]. - [Budapest] : Assertiv, 2003. - [10], 307 p. ; 20 cm. - (Gordon könyvek, ISSN 1416-6348)
Bibliogr.: p. 301-307.
ISBN 963-86210-4-4 fűzött : 2400,- Ft
37.018.1 *** 371.5
[AN 1043393]
MARC

ANSEL
UTF-813386 /2003.
Győri-Nagy Sándor (1950-)
   Jövőkép(esség)ek : iskolavizsgálat Kállón, Nógrád megye, 2002 / Győri-Nagy Sándor. - Budapest : Kölcsey Int., 2003. - 287 p. ; 19 cm. - (Kölcsey füzetek, ISSN 1589-2832 ; 4.)
Bibliogr.: p. 278-287.
ISBN 963-210-241-X fűzött : ár nélkül
37.015.4 *** 376.7(=914.99)(439-2Kálló)
[AN 1041567]
MARC

ANSEL
UTF-813387 /2003.
Havas Gábor, F. (1944-)
   Cigány gyerekek az általános iskolákban / Havas Gábor, Kemény István, Liskó Ilona. - Budapest : OI, 2001. - 66 p. ; 25 cm. - (Kutatás közben, ISSN 1588-3094 ; 231.)
ISBN 963-404-356-9 fűzött : 336,- Ft
376.7(=914.99)(439)(083.41) *** 373.3(439)
[AN 919720]
MARC

ANSEL
UTF-813388 /2003.
Horváth Miklós
   A múlt és a jelen nevelésügyének tapasztalatai és tanulságai / Horváth Miklós. - Nyíregyháza : Felső-Tisza Alapítvány, 2001. - 35 p. : ill. ; 21 cm. - (Felső-Tisza füzetek : műhely , ISSN 1588-5720 ; 1.)
ISBN 963-00-8260-8 * fűzött : ár nélkül
37.014(439.161)"194/199"
[AN 923483]
MARC

ANSEL
UTF-813389 /2003.
   Iskola, informatika, innováció / szerk. Kőrösné Mikis Márta. - Budapest : OKI, 2003. - 148 p. : ill. ; 24 cm. - (Gyakorlatközelben, ISSN 1589-9438)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-682-513-0 fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-982-513-0)
37.014 *** 681.3.004.14
[AN 1041960]
MARC

ANSEL
UTF-813390 /2003.
   Jelentés a cigány kisebbségi oktatást folytató intézmények tanügy-igazgatási tevékenységének és működésük szakmai feltételrendszerének ellenőrzéséről / [összeáll. Boros Béla, Merklné Kálvin Mária, Pála Károly] ; [közread. az] Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont. - [Budapest] : OKÉV, 2003. - 52 p. : ill. ; 30 cm
Borítócím: A cigány kisebbségi oktatást folytató intézmények tanügy-igazgatási tevékenységének és működésük szakmai feltetételrendszerének ellenőrzéséről
Fűzött : ár nélkül
376.7(=914.99)(439)(083.41) *** 351.851(439)
[AN 1041560]
MARC

ANSEL
UTF-813391 /2003.
   Jubileumi évkönyv Béketelep 100. és a Napos Úti Általános Iskola 75. évfordulójára. - Szeged-Béketelep : [Önkormányzat], 2001. - 51 p. : ill. ; 20 cm
Közread. Szeged Önkormányzata
Fűzött : ár nélkül
Napos Úti Általános Iskola (Szeged)
373.3(439-2Szeged)(058) *** 908.439-2Szeged
[AN 912817]
MARC

ANSEL
UTF-813392 /2003.
   A Kárpát-kanyartól a Cevennekig : szemelvények a Soproni Kálvin Kör 1996-2001 közötti tevékenységéből / [szerk. Szarka László et al.]. - Sopron : Soproni Kálvin Kör, 2001. - 184 p. : ill. ; 24 cm
Példányszám: 1500
ISBN 963-00-8969-6 fűzött : ár nélkül
Soproni Kálvin Kör.
374(439-2Sopron)"1996/2001" *** 284.2(439-2Sopron) *** 061.2(439-2Sopron)"1996/2001"
[AN 919126]
MARC

ANSEL
UTF-813393 /2003.
Keve Mártonné
   Egy óvónő feljegyzései / Keve Mártonné. Kézenfogva / Kiss Ferencné. Óvodás leszek a Kincskereső Óvodában / Kohl Jánosné ; [kiad. a Kincskereső Óvoda]. - Dunaújváros : Kincsereső Óvoda, [2002]. - 80 p. : ill. ; 21 cm
Borítócím: Kincskeresők
Fűzött : ár nélkül
372.3 *** 373.213
[AN 922071]
MARC

ANSEL
UTF-813394 /2003.
   A kisiskoláskori idegennyelv-oktatás dimenziói / [közread. a Kecskeméti Tanítóképző Főiskola]. - Kecskemét : Kecskeméti Tanítóképző Főisk., 1999-2001. - 2 db ; 25 cm
A közreadó neve 2000-től Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar
ISBN 963-7294-37-6
372.880 *** 371.3
[AN 916804]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2001. - 173 p. : ill.
Szerk. Lipóczi Sarolta. - Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-7294-38-4 fűzött : ár nélkül
372.880 *** 371.3
[AN 916805] MARC

ANSEL
UTF-813395 /2003.
   Kvassay Jenő MSZKI évkönyve, 1951-2003 / [szerk. biz. ... Hubert Tibor et al.]. - Budapest : Commenthal Kép-Stúdió, 2003. - 166 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Fűzött : ár nélkül
Kvassay Jenő Műszaki Szakközépiskola (Budapest)
373.6:62(439-2Bp.)(058)
[AN 1040526]
MARC

ANSEL
UTF-813396 /2003.
   Megkívántatik a rectorban, hogy légyen kevélység nélkül való.. : a Sárospataki Református Kollégium partikulái, 1773-1826 / szerk., az utószót és a jegyzeteket írta Dienes Dénes. - Sárospatak : Sárospataki Ref. Kollégium Tud. Gyűjt., 2001. - 159 p. ; 25 cm. - (Acta Patakina, ISSN 1585-549X ; 9.)
Példányszám: 400
ISBN 963-00-9483-5 fűzött : ár nélkül
373.552(439-2Sárospatak)(093) *** 930.253(439-2Sárospatak)
[AN 921210]
MARC

ANSEL
UTF-813397 /2003.
   A migráns gyerekek oktatása / összeáll. Illés Katalin és Medgyesi Anna ; [közread. a] Menedék - Migránsokat Segítő Egyesület. - Budapest : Menedék - Migránsokat Segítő Egyes., 2003. - 67 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 67.
ISBN 963-212-004-3 fűzött : ár nélkül
376.685(439)
[AN 1041550]
MARC

ANSEL
UTF-813398 /2003.
Nahalka István (1952-)
   Túl a falakon : az iskolán kívüli nevelés módszerei / Nahalka István. - Budapest : Gondolat : ELTE BTK Neveléstud. Int., 2003. - 99 p. ; 20 cm. - (Oktatás-módszertani kiskönyvtár, ISSN 1589-9926 ; 2.)
Bibliogr.: p. 97-99.
ISBN 963-9500-61-5 fűzött : 750,- Ft
374.3(075.8) *** 37.03(075.8)
[AN 1040686]
MARC

ANSEL
UTF-813399 /2003.
Németh Gabriella
   A szakképzési hozzájárulásról / [szerzők Németh Gabriella, Timkóné Kajcsarácz Tünde]. - Budapest : Saldo, 2002. - 112 p. ; 24 cm. - (Röviden szólva..., ISSN 1587-1363)
Lezárva: 2002. febr. 11.
ISBN 963-638-006-6 fűzött : ár nélkül
377(439)(036) *** 331.363
[AN 923735]
MARC

ANSEL
UTF-813400 /2003.
   Egy pályázat utóélete : "Etikaoktatás fejlesztése a közoktatásban" : KOMA XXVIII. / [szerk. Riczel Etelka] ; [közread. a Közoktatási Modernizációs Közalapítvány]. - Budapest : KOMA, 2001. - 163 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-00-9060-0 fűzött : ár nélkül
37.034 *** 06.063
[AN 923610]
MARC

ANSEL
UTF-813401 /2003.
   Production processes and systems / [ed. board I. Dudás et al.] ; a publication of the University of Miskolc. - Miskolc-Egyetemváros : Miskolc Univ. Press, 2002. - 2 db : ill. ; 24 cm
Példányszám: 200
Fűzött : ár nélkül
378.662(439-2Miskolc).096 *** 621 *** 378.662(439-2Miskolc).096:013
[AN 1041234]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Vol. 1., Developing tendencies of production engineering : proceedings of the jubilee conference : held in Miskolc ... September 2-3, 2002 : 50 years old the Department of Production Engineering at the University of Miskolc, 1952-2002 / ed. by Illés Dudás ; ass. ed. Gyula Varga, Miklós Berta ; org. by Department of Production Engineering University of Miskolc, Mechanical Sub-Commitee of Academy Committee in Miskolc, Committee of Material Science and Technology of Hungarian Academy Sciences. - 272 p.
Bibliogr. az előadások végén
621 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 1041280] MARC

ANSEL
UTF-8


   Vol. 2., 50 éves a Miskolci Egyetem Gépgyártástechnológiai Tanszéke, 1952-2002 : a tanszék rövid története, oktatási és kutatási tevékenysége. - 160 p.
Bibliogr.: p. 112-159.
Miskolci Egyetem. Gépészmérnöki Kar. Gépgyártástechnológiai Tanszék.
378.662(439-2Miskolc).096 *** 621 *** 378.662(439-2Miskolc).096:013
[AN 1041283] MARC

ANSEL
UTF-813402 /2003.
Szivák Judit
   A reflektív gondolkodás fejlesztése / Szivák Judit. - Budapest : Gondolat : ELTE BTK Neveléstud. Int., 2003. - 83 p. : ill. ; 20 cm. - (Oktatás-módszertani kiskönyvtár, ISSN 1589-9926 ; 3.)
Bibliogr.: p. 81-83.
ISBN 963-9500-61-5 fűzött : 750,- Ft
37.025.7(075.8) *** 159.955(075.8)
[AN 1040689]
MARC

ANSEL
UTF-813403 /2003.
Takácsy Ildikó
   Szünidő! / Takácsy Ildikó ; [közread. a] Piarista Rendház és Noviciátus. - Vác : Piarista Rendház és Noviciátus, 2001-. - 21 cm
Kérdések, feladványok
372.8(076)
[AN 923596]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2001. - 14, 32 p.
Fűzött : ár nélkül
372.8(076)
[AN 923600] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2001. - 14, 30 p.
Fűzött : ár nélkül
372.8(076)
[AN 923602] MARC

ANSEL
UTF-813404 /2003.
   Taneszköz-minősítés : tanulmányok / [szerk. Csernus László] ; [szerzők Bartos Sándor et al.] ; [... megj. a Szakképzési Tankönyv és Taneszköz Tanács 2001. máj. 28-i ülésének határozata szerint] ; [kiad. a Nemzeti Szakképzési Intézet]. - [Budapest] : NSZI, 2001. - 137 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 133-136. - Példányszám: 150
ISBN 963-9382-14-0 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-7382-14-0)
371.66/.69
[AN 917565]
MARC

ANSEL
UTF-813405 /2003.
Tót Éva
   Számítógépek az iskolában / Tót Éva. - Budapest : OI, 2001. - 62 p. ; 25 cm. - (Kutatás közben, ISSN 1588-3094 ; 229.)
Bibliogr.: p. 61-62.
ISBN 963-404-361-5 fűzött : 336,- Ft
371.694 *** 681.3.004.14 *** 371.38
[AN 919711]
MARC

ANSEL
UTF-813406 /2003.
   A XI. Öveges József Fizikaverseny országos döntője / szerk. Berkes József ; [közread. az] Eötvös Loránd Fizikai Társulat Általános Iskolai Oktatási Szakcsoport. - Budapest : ELFT Ált. Iskolai Okt. Szakcsop., 2001. - 33, [3] p. : ill. ; 21 cm
Példányszám: 250
Fűzött : ár nélkül
Öveges József Fizikaverseny (11.) (2001) (Budapest)
372.853(079.1) *** 371.384
[AN 917580]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

13407 /2003.
Beles Lajos
   A Dombóvári Vasutas Sportegyesület 75 évének története, 1927-2002 / Beles Lajos ; [közread. a Dombóvári Vasutas Munkás Sportegyesület]. - Dombóvár : DVMSE, 2002. - 150 p. : ill. ; 23 cm
Példányszám: 800
ISBN 963-00-8532-1 fűzött : ár nélkül
Dombóvári Vasutas Munkás Sportegyesület.
796(439-2Dombóvár)(091) *** 061.2(439-2Dombóvár)
[AN 923551]
MARC

ANSEL
UTF-813408 /2003.
   Játékkönyv / szerk. Kaposi László. - Jav. kiad. - [Gödöllő] : Kerekasztal Színházi Nevelési Közp. ; [Budapest] : Marczibányi Téri Műv. Közp., 2002. - 80 p. ; 21 cm. - (Színházi füzetek, ISSN 1217-7555 ; 4.)
Bibliogr.: p. 74. - Példányszám: 1000
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-8457-03-1)
793.7
[AN 924373]
MARC

ANSEL
UTF-813409 /2003.
Király Edit (1969-)
   Lélektükör : fantasztikus játékkönyv / Jonathan Graves ; [... ill. Zubály Sándor]. - [Debrecen] : Cherubion, 2003. - [185] p. : ill. ; 18 cm. - (Harcos képzelet, ISSN 1216-4968 ; 50.)
ISBN 963-9346-99-3 * fűzött : 898,- Ft (hibás ISBN 963-9346-99-6)
793.9
[AN 1040539]
MARC

ANSEL
UTF-813410 /2003.
Szalay György
   Küzdelmi kalandok / Szalay György. - Tatabánya : Alfadat-Press, 2001. - 117 p. : ill. ; 24 cm. - (Bridzs könyvek, ISSN 1588-578X)
Spirál fűzéssel
ISBN 963-8103-26-4 fűzött : 1400,- Ft
794.41
[AN 922732]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

13411 /2003.
   A 40 éves Rosti Pál Fotóklub. - [Dunaújváros] : [Rosti P. Fotóklub], [2001]. - 32 p. : ill., színes ; 21 cm
Katalógus
Fűzött : ár nélkül
Rosti Pál Fotóklub.
77.04(439-2Dunaújváros) *** 061.28(439-2Dunaújváros) *** 061.4(439-2Dunaújváros)
[AN 923504]
MARC

ANSEL
UTF-813412 /2003.
   A 75 éves Krisztus Király-templom / [szerk. ... Legeza László]. - Budapest : Mikes, 2001. - 19 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-8130-37-7 fűzött : ár nélkül
726.54(439-2Bp.)
[AN 919673]
MARC

ANSEL
UTF-813413 /2003.
Abajkovics Péter (1971-)
   QU' / Abajkovics Péter. - Budapest : FISZ : M. Műhely, 2003. - 77 p. : ill., főként színes ; 20 cm. - (Hortus conclusus, ISSN 1589-5025 ; 4.)
ISBN 963-86368-4-X fűzött : 1500,- Ft
73/76(439)(092)Abajkovics_P. *** 894.511-14
[AN 1040695]
MARC

ANSEL
UTF-813414 /2003.
Ady Endre (1877-1919)
   Kis, karácsonyi ének / Ady Endre ; Tari Márta mézeseivel ; [... Gulyás László szerk.]. - Budapest : Excenter Demo Stúdió, cop. 2002. - [28] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-00-8988-2 fűzött : ár nélkül
73.023.7 *** 641.852 *** 894.511-14
[AN 919572]
MARC

ANSEL
UTF-813415 /2003.
Albert Katalin
   Passe-p Art : Pintér Sonja Galéria 2001. április-június : Budapest ... - Budapest : Első M. Látványtár Alapítvány, [2003]. - 53 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Az Első Magyar Látványtár Alapítvány kiállítása = Exhibition of the First Hungarian Art & Artifact Repository Foundation,, ISBN 1215-4482 ; ; 9.)
Albert Katalin kiállításának katalógusa
Fűzött : ár nélkül
745.5(439)(092)Albert_K. *** 061.4(439-2Bp.)"2001"
[AN 1040798]
MARC

ANSEL
UTF-813416 /2003.
Biró Endre
   II. századi falfestmény Brigetioból / [a kiállítást rend. és a kiállításvezetőt írta Biró Endre]. - Tata : [KDM], 2001. - 35 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Kiállításvezető a tatai Kuny Domokos Múzeum állandó kiállításához, ISSN 1586-4871 ; 2.)
Példányszám: 1000
ISBN 963-7110-34-8 fűzött : ár nélkül
75.052(439-2Szőny) *** 904(439-2Szőny) *** 75.032.77(439-2Szőny) *** 904(398.6-2Brigetio) *** 069(439-2Tata)(036)
[AN 923748]
MARC

ANSEL
UTF-813417 /2003.
Csók István (1865-1961)
Művek (vál.)
   Válogatás Csók István (1865-1961) festőművész műveiből : Városi Galéria - Nyíregyháza, 2001. december 12 - 2002. január 30. / [... vál. és rend., a katalógust összeáll. Szatmári Gizella]. - [Nyíregyháza] : [Vár. Galéria], 2001. - [16] p. : ill., színes ; 25 cm. - (Mesterek és mesterművek)
Fűzött : ár nélkül
75(439)(092)Csók_I. *** 061.4(439-2Nyíregyháza)
[AN 923451]
MARC

ANSEL
UTF-813418 /2003.
Debreceni Tavaszi Tárlat, (2002)
   Tavaszi tárlat : 2002. március 15 - április 14. / [rend. ... Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata etc.]. - Debrecen : Önkormányzat, [2002]. - [40] p. : ill., részben színes ; 22 cm
Kiállítási katalógus
Fűzött : ár nélkül
73/76(439-2Debrecen)"200" *** 061.4(439-2Debrecen)
[AN 923250]
MARC

ANSEL
UTF-813419 /2003.
   DLA 2001 : Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Képzőművészeti Mesteriskola DLA képzés : University Pécs, Faculty of Music & Visual Arts Doctor of Liberal Arts (DLA) studies. - Pécs : PTE Műv. Kar Képzőműv. Mesterisk., 2001. - [64] p. : ill., színes ; 21x23 cm
Katalógus
ISBN 963-641-847-0 fűzött : ár nélkül
73/76(439)"200"
[AN 922192]
MARC

ANSEL
UTF-813420 /2003.
El Kazovszkij, (1948-)
Művek (vál.)
   El Kazovszkij : [Várfok Galéria - X0 Terem, 2003. május 31-től június 28-ig]. - Budapest : Várfok Galéria, cop. 2003. - [32] p. : ill., színes ; 26 cm. - (Várfok füzetek, ISSN 1587-9984 ; 6.)
Kiállítási katalógus. - Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.: p. [30-31].
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-210-304-X)
75(439)(092)El_Kazovszkij *** 061.4(439-2Bp.)"2003"
[AN 1040546]
MARC

ANSEL
UTF-813421 /2003.
Fehér Zoltán (1974-)
   Total eclipse / Fehér Zoltán. - [Budapest] : Fehér Z., cop. 2001. - 16 p. : ill., színes ; 21 cm
Katalógus
ISBN 963-440-573-8 fűzött : ár nélkül
7(439)(092)Fehér_Z.
[AN 923255]
MARC

ANSEL
UTF-813422 /2003.
Hekler Antal (1882-1940)
   Az újkor művészete / írta Hekler Antal. - Nyíregyháza : Black & White, cop. 2001. - 230 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 225-[231].
ISBN 963-9330-87-6 fűzött : ár nélkül
7.034.7 *** 7.034.8 *** 7.035 *** 7.036
[AN 911441]
MARC

ANSEL
UTF-813423 /2003.
International Artist's Symposium (32.) (2000) (Győr)
   XXXII. International Artists' Symposium : Győr, 26 June - 16 July 2000 / [ed.-in-chief Júlia N. Mészáros] ; [... org., ed. by Municipal Museum of Art]. - Győr : Municipal Museum of Art, [2002]. - [16] p. : ill. ; 21x21 cm
ISBN 963-00-4548-6 fűzött : ár nélkül
73/76(100)"200" *** 061.4(439-2Győr)
[AN 923615]
MARC

ANSEL
UTF-813424 /2003.
Janus Pannonius Múzeum (Pécs). Modern Magyar Képtár.
   Modern Magyar Képtár / [kiad. a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága]. - Pécs : Baranya M. Múz. Ig., [2001-2003]. - 2 db ; 31 cm
Katalógus. - A 2. köteten párhuzamos címként: Modern Hungarian Gallery
ISBN 963-7211-68-3 *
73/76(439)"19" *** 069(439-2Pécs)(036)
[AN 807307]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., 1955-2003. - cop. 2003. - 188 p. : ill., főként színes
ISBN 963-7211-77-2 fűzött : ár nélkül
73/76(439)"195/200" *** 069(439-2Pécs)(036)
[AN 1040663] MARC

ANSEL
UTF-813425 /2003.
Juhász Sándor (1934-1993)
Művek (vál.)
   Juhász Sándor, 1934-1993 : Műcsarnok, 2001.12.13 - 2002.01.13. / [szerk. Serdián Miklós György]. - Budapest : Műcsarnok, [2002]. - [36] p. : ill., színes ; 22 cm
Kiállítási katalógus
ISBN 963-9115-70-3 fűzött : ár nélkül
75(439)(092)Juhász_S. *** 061.4(439-2Bp.)"2001"
[AN 920692]
MARC

ANSEL
UTF-813426 /2003.
Kavecsánszki Gyula
Művek (vál.)
   Kavecsánszki Gyula festőművész kiállítása : [Miskolci Galéria, 2002. február 28 - április 14.] / [a katalógust szerk. Szoboszlai Lilla] ; [rend., közread. a] Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum. - [Miskolc] : MG Vár. Műv. Múz., 2002. - [40] p. : ill., színes ; 23 cm
Példányszám: 500
Fűzött : ár nélkül
75(439)(092)Kavecsánszki_Gy. *** 061.4(439-2Miskolc)
[AN 920622]
MARC

ANSEL
UTF-813427 /2003.
   Keresztek útján / [... összeáll., fényképezte... N. Horváth Erzsébet, Hangodi László]. - Tapolca : Stúdió XXI., 2003. - [134] p. : ill. ; 21 cm. - (Tapolcai évszázadok, ISSN 1589-1313 ; 1.)
ISBN 963-204-687-0 kötött : ár nélkül
726.95(439-2Tapolca) *** 246 *** 73/76.046.3
[AN 1040710]
MARC

ANSEL
UTF-813428 /2003.
Kertész László
   Fáskör : Samu Géza, Varga Géza Ferenc, Orosz Péter, Húber András = Tree circle / [szerző Kertész László] ; [... ford. Kozák Csaba] ; [közread. a Középeurópa Fényműhely]. - Budapest : Középeurópa Fényműhely, [2001]. - [76] p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 963-00-7675-6 fűzött : ár nélkül
73.023.1(439)"196/199"
[AN 920806]
MARC

ANSEL
UTF-813429 /2003.
   Klima : Műcsarnok, ... Budapest, 2001. szeptember 6 - október 07. / [Barakonyi Zsombor et al.] ; [szerk. ... Petrányi Zsolt]. - Budapest : Műcsarnok, [2002]. - 105 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Kiállítási katalógus
ISBN 963-9115-75-4 fűzött : ár nélkül
73/76(439)"199" *** 061.4(439-2Bp.)"2001"
[AN 920690]
MARC

ANSEL
UTF-813430 /2003.
Kolta Magdolna
   Képmutogatók : a fotográfiai látás kultúrtörténete / Kolta Magdolna. - [Kecskemét] : M. Fotográfiai Múz., 2003. - 193 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (A magyar fotográfia történetéből, ISSN 1217-1549 ; 29.)
Bibliogr.: p. 183-189.
ISBN 963-8383-37-2 kötött : ár nélkül
77(100)(091) *** 77.01 *** 791.43
[AN 1040794]
MARC

ANSEL
UTF-813431 /2003.
   A könyv műalkotás : Rippl-Rónai Múzeum, Kaposvár, 2001. november 28 - 2002. február 17-ig / a kiállítást rend., [a kiadványt szerk.] Géger Melinda ; [kiad. a Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága]. - Kaposvár : Somogy M. Múz. Ig., [2001]. - [58] p. : ill., színes ; 21x21 cm
Katalógus
ISBN 963-7212-30-2 fűzött : ár nélkül
73/76(439)"199/200" *** 061.4(439-2Kaposvár)
[AN 923510]
MARC

ANSEL
UTF-813432 /2003.
   Kovács Tamás / [... ford. ... Takács Ferenc] ; [... kiad. ... T-Art Alapítvány]. - Budapest : T-Art Alapítvány, 2001. - 107 p. : ill., részben színes ; 34 cm
Somogyi Győző et al. írásaival. - Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.: p. 105-106.
ISBN 963-00-7971-2 kötött : ár nélkül
Kovács Tamás (1942-1999)
76(439)(092)Kovács_T.
[AN 923048]
MARC

ANSEL
UTF-813433 /2003.
Kratochwill Mimi (1931-)
   Czóbel Béla (1883-1976) élete és művészete / írta Kratochwill Mimi. - Veszprém ; Budapest : M. Képek, 2001. - 159 p. : ill., részben színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. 157-159.
ISBN 963-8210-87-7 kötött : ár nélkül
Czóbel Béla (1883-1976)
75(439)(092)Czóbel_B.
[AN 909584]
MARC

ANSEL
UTF-813434 /2003.
   Lantos Ferenc : egy életmű margójára : in the margin of a lifework / [főszerk. ... Més-záros István]. - Budapest : Hanga K., 2002. - 42 p. : ill., részben színes ; 26 cm. - (A szép aktualitása, ISSN 1589-3251 ; 3.)
Aknai Tamás tanulmányával
ISBN 963-204-508-4 fűzött : ár nélkül
Lantos Ferenc (1929-)
75(439)(092)Lantos_F.
[AN 1041957]
MARC

ANSEL
UTF-813435 /2003.
Lévénez, Isabelle
Művek (vál.)
   Isabelle Lévénez : sélection, 1997/2001 / [org., publ.] ... Institut français de Budapest, Galerie Anton Weller, Trafo centre d'art contemporain. - [Budapest] : Inst. française de Budapest, [2002]. - 25 p. : ill., színes ; 21x24 cm
Lacombe, Robert bevezetőjével. - A 2001. okt. 5-29. között Budapesten bemutatott kiállítás katalógusa. - A bev. magyar és angol nyelven is
Fűzött : ár nélkül
73/76(44)(092)Lévénez,_I. *** 791.9.097(44)(092)Lévénez,_I. *** 061.4(439-2Bp.)"2001"
[AN 919989]
MARC

ANSEL
UTF-813436 /2003.
Maleticsné Riba Magdolna (1943-)
   Gy. Riba János élete és festészete / Maleticsné Riba Magdolna. - Jászberény : Hamza Múz. Alapítvány, [2001]. - 64 p., [21] t.fol. : ill., színes ; 25 cm. - (Hamza Múzeum kiadványai, ISSN 1418-0278)
Bibliogr.: p. 56. - Műjegyz.: p. 57-63.
ISBN 963-03-5918-9 fűzött : ár nélkül
Riba János, Gy. (1905-1973)
75(439)(092)Riba_J.,_Gy.
[AN 921946]
MARC

ANSEL
UTF-813437 /2003.
   Más hangok, más szobák : az enteriőr ma : Bartók 32 Galéria, 2003. szeptember 2 - 20. / [a kiállítást rend. Kárpáti Zoltán]. - [Budapest] : M. Festők Társ., [2003]. - 27 p. : ill., színes ; 21 cm. - (A Magyar Festők Társasága csoportkiállításai, ISSN 1586-9490)
Katalógus
ISBN 963-210-986-4 fűzött : ár nélkül
75(439)"200" *** 061.4(439-2Bp.)"2003"
[AN 1040714]
MARC

ANSEL
UTF-813438 /2003.
   Mit kell tudni a gótikáról? / [... összeáll. Vass Borbála] ; [szerk. Pozdora Zsuzsa]. - Debrecen : TKK, [2003]. - 47 p. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 963-596-038-7 kötött : ár nélkül
7(100)"13/14" *** 7.033.5(100)
[AN 1041102]
MARC

ANSEL
UTF-813439 /2003.
   Mit kell tudni a román korról? / [... összeáll. Kiss Papp Csilla] ; [szerk. Pozdora Zsuzsa]. - Debrecen : TKK, [2003]. - 47 p. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 963-596-158-8 kötött : ár nélkül
7(100)"10/12" *** 7.033.4(100)
[AN 1041122]
MARC

ANSEL
UTF-813440 /2003.
   Műtárgyvédelem a Göcseji Múzeumban = Conservation in the Göcseji Museum / [szerk. Kőfalvi Csilla, Varju András] ; [írták Horváth László et al.] ; [angol szöveg Kőfalvi Csilla]. - Zalaegerszeg : Zala M. Múz. Ig., 2003. - 22 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Zalai műtárgyvédelem, ISSN 1589-8954 ; 1.)
ISBN 963-7205-32-2 fűzött : ár nélkül
069.44(439-2Zalaegerszeg)
[AN 1041174]
MARC

ANSEL
UTF-813441 /2003.
Országos Kisplasztikai Biennálé (18.) (2003) (Pécs)
   XVIII. Országos Kisplasztikai Biennálé : Pécsi Galéria ... 2003. március 9 - március 30. = 18 Hungarian Small Sculpture Biennial / [a kiállítást rend., a katalógust szerk. ... Sárkány József]. - Pécs : JPM, [2003]. - [140] p. : ill., részben színes ; 22x23 cm. - (A Janus Pannonius Múzeum művészeti kiadványai, ISSN 0324-7694 ; 98.)
ISBN 963-7211-74-8 fűzött : ár nélkül
73(439)"200" *** 061.4(439-2Pécs)
[AN 1040790]
MARC

ANSEL
UTF-813442 /2003.
Országos Középiskolai Fotókiállítás (35.) (2002) (Pécs)
   35. Országos Középiskolai Fotókiállítás : 508. sz. Kertvárosi Szakképző Iskola, Pécs / [a kiállítást rend. ... Regős István]. - Pécs : [508. sz. Kertvárosi Szakképző Isk.], 2002. - 15 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Katalógus
Fűzött : ár nélkül
77.04(439) *** 371.385 *** 061.4(439-2Pécs)
[AN 920618]
MARC

ANSEL
UTF-813443 /2003.
   Out of time : Műcsarnok, [2001. 09. 06 - 2001. 10. 07.] / [szerk. ... Bora Éva Beatrix]. - Budapest : Műcsarnok, [2002]. - 37 p. : ill., színes ; 24 cm
Kiállítási katalógus. - A bev. magyar, angol és német nyelven
ISBN 963-9115-67-3 fűzött : ár nélkül
73/76(439)"199" *** 061.4(439-2Bp.)"2002"
[AN 920158]
MARC

ANSEL
UTF-813444 /2003.
Pannon Tárlat (1.) (2002) (Kaposvár)
   I. Pannon Tárlat : Dél-Dunántúli Regionális Képző- és Iparművészeti Kiállítás : Vaszary Képtár, Kaposvár, 2002. március 19 - április 20-ig / [a katalógust szerk. Géger Melinda]. - Kaposvár : Vaszary Képtár, 2002. - [92] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-00-9722-2 fűzött : ár nélkül
73/76(439)"199/200" *** 061.4(439-2Kaposvár)
[AN 922197]
MARC

ANSEL
UTF-813445 /2003.
   A rekonstruált fikció - az utolsó futurista kiállítás : Műcsarnok, Budapest, 2001. július 12 - augusztus 27. / [szerk. Nemes Attila, Fabényi Júlia, Petrányi Zsolt]. - Budapest : Műcsarnok, [2001]. - 23 p. : ill., színes ; 23 cm
Kiállítási katalógus
ISBN 963-9115-63-0 fűzött : ár nélkül
73/76(100)"199" *** 73/76.037.3 *** 061.4(439-2Bp.)"2001"
[AN 920695]
MARC

ANSEL
UTF-813446 /2003.
   A Szent György-kápolna festője : [B. Mikli Ferenc] / [a műveket vál., a katalógust szerk. Kovács Zita]. - Baja : [Türr Múz.], 2001. - 15 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Bajai dolgozatok, ISSN 0324-3966 ; 14.)
Példányszám: 500
ISBN 963-00-8800-2 fűzött : ár nélkül
Mikli Ferenc, B. (1921-)
75(439)(092)Mikli_F.,_B.
[AN 921965]
MARC

ANSEL
UTF-813447 /2003.
   Szerviz : vizsgálódások, kommunikáció, személyi szolgáltatások, közszolgáltatások, művészetközvetítés : Műcsarnok, 2001. szeptember 6 - október 7. : [a Műcsarnok és a Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesület közös kiállítása] / [a katalógust szerk. ... Angel Judit]. - [Budapest] : Műcsarnok, [2002]. - [60] p. : ill., színes ; 23 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 963-9115-66-5 fűzött : ár nélkül
73/76(100)"199" *** 061.4(439-2Bp.)"2001"
[AN 920138]
MARC

ANSEL
UTF-813448 /2003.
Tót Endre (1937-)
   Korai munkák, 1964-1968 : [Székesfehérvár, Szent István Király Múzeum, 2003. június 14 - augusztus 31.] ... / Tót Endre ; [a kiállítást rend. ... Izinger Katalin, Sasvári Edit, Tót Endre] ; [szerk. ... Sasvári Edit] ; [tanulm. ... Százados László]. - Székesfehérvár : Szt. István Kir. Múz., 2003. - [72] p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (A Szent István Király Múzeum közleményei. D. sorozat,, ISBN 1216-5697 ; ; 286.)
Kiállítási katalógus. - Bibliogr.: p. [22-24].
ISBN 963-9279-28-5 fűzött : ár nélkül
741(439)(092)Tót_E. *** 061.4(439-2Székesfehérvár)
[AN 1040793]
MARC

ANSEL
UTF-813449 /2003.
Tóth Gábor Sándor (1943-)
A. Tóth Sándor : bábművész, festőművész, grafikus és tanár a Montparnasse-ról (francia)
   Sándor A. Tóth peintre, marionettiste à Montparnasse : origines de la marionette comme art d'avant-garde a Paris en 1929 et son influence en Hongrie / Gábor Sándor Tóth ; [trad. Georges Kassai, Catherine Pountney-Győry, Gilles Bellamy]. - Budapest : Püski ; Paris : L'Harmattan, 2001 [!2002]. - 326, [2] p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 299-307.
ISBN 963-9337-50-1 kötött : ár nélkülISBN 2-7475-1669-5
Tóth Sándor, A. (1904-1980)
75(439)(092)Tóth_S.,_A. *** 792.97(44)"19"
[AN 923273]
MARC

ANSEL
UTF-813450 /2003.
Valentínyi Márta (1970-)
Művek (vál.)
   Valentínyi. - [Iklad] : [Magánkiad.], [2002]. - [16] p. : ill., színes ; 15x15 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 963-440-033-7 * fűzött : ár nélkül
75(439)(092)Valentínyi_M.
[AN 917558]
MARC

ANSEL
UTF-813451 /2003.
Varga Vera (1955-)
   Az üveg jelentése / [a kiállítást rend. és a katalógust írta] Varga Vera ; [rend., közread. az] Iparművészeti Múzeum. - Budapest : Iparműv. Múz., 2002. - 26 p. : ill., színes ; 21 cm
A kiállítás 2003. jan. 1. és dec. 31. között kerül megrendezésre
ISBN 963-7098-81-X fűzött : ár nélkül
748(100)"18/19" *** 748.01 *** 061.4(439-2Bp.)"2003"
[AN 1040960]
MARC

ANSEL
UTF-813452 /2003.
Varga Vera (1955-)
Az üveg jelentése (angol)
   The meaning of glass / [exhib. org. and cat. written by] Vera Varga ; [transl. ... by Chris Sullivan] ; [org., publ. by the] Museum of Applied Arts. - Budapest : Museum of Appl. Arts, 2002. - 26 p. : ill., színes ; 21 cm
A kiállítás 2003. jan. 1. és dec. 31. között kerül megrendezésre
ISBN 963-7098-83-6 fűzött : ár nélkül
748(100)"18/19" *** 748.01 *** 061.4(439-2Bp.)"2003"
[AN 1040961]
MARC

ANSEL
UTF-813453 /2003.
Vasné Tana Judit
   Az egri csillagásztorony : kiállításvezető / [írta Vasné Tana Judit] ; [kiad. Az Egri Csillagásztorony Védelmében Alapítvány]. - [Eger] : Az Egri Csillagásztorony Védelmében Alapítvány, [2002]. - 19 p. : ill. ; 17 cm
Fűzött : ár nélkül
Csillagászati Múzeum (Eger)
727.912(439-2Eger)(036) *** 069(439-2Eger)(036)
[AN 918328]
MARC

ANSEL
UTF-813454 /2003.
   A Zichy Mihály Iparművészeti, Ruhaipari Szakképző Iskola művésztanárainak kiállítása. - [Kaposvár] : [Zichy M. Iparműv., Ruhaip. Szakképző Isk.], 2002. - 35 p. : ill., színes ; 25 cm
Rend., közread. a Zichy Mihály Iparművészeti, Ruhaipari Szakképző Iskola és Kollégium. - Katalógus
Fűzött : ár nélkül
73/76(439)"200" *** 061.4(439-2Kaposvár)
[AN 923259]
MARC

ANSEL
UTF-813455 /2003.
   Zománcreklámok a Saphier-gyűjteményből, 1890-1960 : Szombathelyi Képtár, 2002. január 29 - március 10. : Collegium Hungaricum, Bécs, 2002. április 10 - május 1. = Emailreklame aus der Saphier-Sammlung, 1890-1960 : Kunsthalle Szombathely, 29. Januar - 10. März 2002 : Collegium Hungaricum, Wien 10. April - 1. Mai 2002 / [a kiállítást rend. ... Gálig Zoltán és Saphier Dezső]. - Szombathely : Saphier D. : Szombathelyi Képtár, 2002. - 120 p. : ill., színes ; 21 cm. - (A Szombathelyi Képtár katalógusai, ISSN 0239-1910)
Bibliogr.: p. 119-120.
ISBN 963-8368-50-0 fűzött : ár nélkül
738.4(4-11)"189/195" *** 659.133.3(4-11)"189/195" *** 069.017(439)Saphier-gyűjtemény *** 061.4(439-2Szombathely) *** 061.4(436-2Wien)
[AN 922001]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

13456 /2003.
   Cantus planus : papers read at the 9 meeting Esztergom & Visegrád, 1998 / [ed. by László Dobszay] ; [org. by the] International Musicological Society Study Group ; [publ. by the] Hungarian Academy of Sciences Institute for Musicology. - Budapest : HAS Inst. for Musicology, 2001. - XXII, 646 p. : ill., kotta ; 24 cm
Az előadások váltakozva olasz, angol és német nyelven. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7074-77-5 kötött : ár nélkül
783 *** 061.3(439-2Esztergom) *** 061.3(439-2Visegrád)
[AN 921070]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

13457 /2003.
   Néptáncaink tanítása / szerk. Zórándi Mária. - Budapest : Planétás, 2003-. - 24 cm. - (Táncművészet, ISSN 1585-5694)
793.31(=945.11)
[AN 1041577]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], Ugrós táncaink / [írta Kiss Zsuzsanna et al.]. - 2003. - 171 p. : ill.
ISBN 963-9014-99-0 fűzött : ár nélkül
793.31(=945.11)
[AN 1041578] MARC

ANSEL
UTF-813458 /2003.
Szigethy Gábor (1942-)
   A kövér Szendrő / Szigethy Gábor. - Budapest : Nyitott Kv., 2002. - 221, [2] p. : ill. ; 23 cm. - (Leporelló. Színház,, ISSN 1589-1720)
ISBN 963-204-895-4 kötött : 2500,- Ft
Szendrő József (1914-1971)
792.028(439)(092)Szendrő_J. *** 792(439)(092)Szendrő_J.
[AN 1040776]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

13459 /2003.
Aatoth, Franyo (1954-)
   15 nyelvű tivornyaszótár : az utazó alkoholista kéziszótára / franyo aatoth. - [Budapest] : Laborpress, cop. 2002. - 121, [2] p. : ill. ; 16 cm
ISBN 963-212-012-4 kötött : ár nélkül
802/809-318(078)=00 *** 364.272 *** 613.81
[AN 1040998]
MARC

ANSEL
UTF-813460 /2003.
   Adamik Tamás / [mtárs Markó Alexandra]. - [Budapest] : ELTE Fonetikai Tansz., 2001. - 33 p. : ill. ; 24 cm. - (Magyar nyelvész pályaképek és önvallomások, ISSN 1419-4481 ; 67.)
Bibliogr.: p. 17-24.
ISBN 963-463-445-1 fűzött : ár nélkül
Adamik Tamás (1937-)
80.001(439)(092)Adamik_T. *** 012Adamik_T.
[AN 919699]
MARC

ANSEL
UTF-813461 /2003.
Antal Mária (1954-)
   Gyakorlókönyv a német írásbeli nyelvvizsgákhoz : nyelvtani, nyelvhelyességi, tesztfeladatok / Antal Mária, Deák Heidrun, Matits Melinda. - Budapest : Nemz. Tankvk. : 2003. - 177 p. ; 24 cm. - (Nyelvvizsgázzunk!, ISSN 1216-6898)
Bibliogr.: p. 177.
ISBN 963-19-2143-3 fűzött : ár nélkül
803.0(079.1)=945.11 *** 803.0-5(079.1)=945.11
[AN 1040795]
MARC

ANSEL
UTF-813462 /2003.
Bánóczi Rozália
   Latin nyelvkönyv joghallgatók számára : kezdőknek / Bánóczi Rozália, Rihmer Zoltán. - 3. jav. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2003. - 222, [4] p. : ill. ; 29 cm
Egyetemi tankönyv
ISBN 963-19-4583-9 fűzött : 2652,- Ft
807.1(075.8)=945.11 *** 34
[AN 1043467]
MARC

ANSEL
UTF-813463 /2003.
   Die deutsche Sprache im vielsprachigen Europa des 21. Jahrhunderts : [Vorträge der Internationalen Germanistischen Konferenz in Szeged, 3-5. September 2001] / Hrsg. von Erzsébet Forgács. - Szeged : Grimm, cop. 2002. - 296 p. : ill. ; 24 cm
Rend. a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar Német Nyelv és Irodalom Tanszék. - Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-9087-54-8 fűzött : ár nélkül
803.0 *** 830(091) *** 930.85(430) *** 378.147 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 921914]
MARC

ANSEL
UTF-813464 /2003.
Fried Ilona (1952-)
   Situazioni A ; Situazioni B : olasz nyelvi beszédhelyzetek / Fried Ilona, Kenyeres Judit ; [fotó Barta János et al.] ; [közread. a] Ponte Alapítvány. - Budapest : Ponte Alapítvány, 2003. - 74, 74 p. : ill. ; 20 cm
A két rész hátlapjával egybekötve
ISBN 963-210-943-0 fűzött : ár nélkül
805.0(078)=00
[AN 1041143]
MARC

ANSEL
UTF-813465 /2003.
   Gondolatok a magyar helyesbeszédről / szerk. Bolla Kálmán. - Budapest : ELTE Fonetikai Tansz., 2001. - 134 p. ; 24 cm. - (Egyetemi fonetikai füzetek, ISSN 0238-549X ; 31.)
A Berzsenyi Dániel Főiskola által 2001. máj. 17-19. között Szombathelyen megrendezett 29. Kazinczy-verseny országos döntőjének anyaga. - Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-463-493-1 fűzött : ár nélkül
809.451.1-06 *** 82.085 *** 061.3(439-2Szombathely)
[AN 919734]
MARC

ANSEL
UTF-813466 /2003.
   Harmincéves a Mai Magyar Nyelvi Tanszék : a 2000. október 16-án rendezett tudományos ülésszak előadásai / [szerk. Keszler Borbála, Kiss Róbert Richard] ; [az ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszékének kiadása]. - Budapest : ELTE BTK Mai M. Nyelvi Tansz., 2002. - 128 p. ; 22 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-463-549-0 fűzött : ár nélkül
809.451.1 *** 061.3(439-2Bp.)"2000"
[AN 922225]
MARC

ANSEL
UTF-813467 /2003.
   Herman József / [mtárs Markó Alexandra]. - [Budapest] : ELTE Fonetikai Tansz., 2001. - 28 p. : ill. ; 24 cm. - (Magyar nyelvész pályaképek és önvallomások, ISSN 1419-4481 ; 23.)
Bibliogr.: p. 11-21.
ISBN 963-463-443-5 fűzött : ár nélkül
Herman József (1924-)
80.001(439)(092)Herman_J. *** 012Herman_J.
[AN 919694]
MARC

ANSEL
UTF-813468 /2003.
   Kiefer Ferenc / [mtárs Markó Alexandra]. - [Budapest] : ELTE Fonetikai Tansz., 2001. - 22 p. : ill. ; 24 cm. - (Magyar nyelvész pályaképek és önvallomások, ISSN 1419-4481 ; 29.)
Bibliogr.: p. 8-15. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-463-444-3 fűzött : ár nélkül
Kiefer Ferenc (1931-)
80.001(439)(092)Kiefer_F. *** 012Kiefer_F.
[AN 919695]
MARC

ANSEL
UTF-813469 /2003.
Kiss Katalin, É. (1949-)
   Új magyar nyelvtan / É. Kiss Katalin, Kiefer Ferenc, Siptár Péter. - 3. kiad. - Budapest : Osiris, 2003. - 413 p. : ill. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.: p. 385-406.
ISBN 963-389-521-9 kötött : 3280,- Ft
809.451.1-5(075.8)
[AN 1043331]
MARC

ANSEL
UTF-813470 /2003.
   Magyar - francia kéziszótár = Dictionnaire hongrois - français / Jean Perrot főszerk. ; [szerk.] Thomas Szende [et al.] ; [mtársak Joëlle Dufeuilly et al.]. - 3. átd. kiad. - Szeged : Grimm, 2003. - XXXI, 1035 p. ; 21 cm. - (Grimm szótárak, ISSN 1587-1630)
A sorozatcím feltüntetése nélkül
ISBN 963-9087-70-X kötött : ár nélkül
801.323=945.11=40
[AN 1045849]
MARC

ANSEL
UTF-813471 /2003.
Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus (9.) (1999) (Veszprém)
   IX. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus, Veszprém : válogatás nemzetiségi tárgyú előadásaiból. - Szekszárd : Drescher J. A., 2001. - 180 p. : ill. ; 24 cm. - (Szekszárdi alkalmazott nyelvészeti füzetek, ISSN 1587-3986 ; 1.)
A kongresszust 1999. ápr. 8-10. között tartották. - Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-440-385-9 fűzött : ár nélkül
80.004.14 *** 376.7(=00)(439) *** 061.3(439-2Veszprém)
[AN 920175]
MARC

ANSEL
UTF-813472 /2003.
   A magyar mint idegen nyelv és a hungarológia oktatása az Európai Uniós csatlakozás jegyében : konferencia a Balassi Bálint Intézetben, 2003. március 13-14. / [szerk. Gremsperger László és Nádor Orsolya]. - Budapest : Balassi Int., 2003. - 155 p. : ill. ; 20 cm. - (Balassi füzetek, ISSN 1589-8083 ; 1.)
ISBN 963-210-519-2 fűzött : ár nélkül
809.451.1 *** 908.439 *** 374.7 *** 061.3(439-2Bp.)"2003"
[AN 1042125]
MARC

ANSEL
UTF-813473 /2003.
   Nádudvari példatár : Varázsceruza helyesírási verseny feladatainak, nyelvi játékainak gyűjteménye : [1993-2001] / [kész. Baranyai Etelka et al.]. - [Nádudvar] : [Kövy S. Ált. Isk.], 2002. - 261 p. : ill. ; 24 cm
Közread. a Kövy Sándor Általános Iskola
Fűzött : ár nélkül
809.451.1-1(076) *** 371.384
[AN 921988]
MARC

ANSEL
UTF-813474 /2003.
   A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei 2. Magyar és finnugor alaktan : 2000. október 25-26. / szerk. Büky László és Forgács Tamás ; [rend., közread. a] Szegedi Tudományegyetem Magyar Nyelvészeti Tanszék. - Szeged : SZTE M. Nyelvészeti Tansz., 2001. - 146 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-482-557-5 fűzött : ár nélkül
809.451.1-55 *** 809.45-55 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 920212]
MARC

ANSEL
UTF-813475 /2003.
   Pocket angol - magyar európai unió-s zseb-szótár / [szerk. Galló György] ; [mtársak Friedrich János et al.] ; [közread. az Oxford Nemzetközi Oktatási és Nyelvvizsga Centrum]. - Budapest : Oxford Nk. Okt. és Nyelvvizsga Centrum, 2003. - 72 p. ; 17 cm
ISBN 963-210-232-0 fűzött : 1600,- Ft
801.323=20=945.11 *** 327.39(4-62)
[AN 1041548]
MARC

ANSEL
UTF-813476 /2003.
Vida Enikő
   Allons-y / Vida Enikő ; [alkotószerk. Szalai Elek]. - Székesfehérvár : Lexika, [2003]-. - ill. ; 29 cm
ISBN 963-9357-04-9
804.0(078)=945.11
[AN 1041330]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Méthode de français niveau débutant = Francia nyelvkönyv kezdőknek. - [2003]. - 239 p. + hangk.
ISBN 963-9357-05-7 fűzött : 1764,- Ft
804.0(078)=945.11
[AN 1041331] MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

13477 /2003.
   Cervantes y la narrativa moderna : coloquio internacional, Debrecen 19-20 de octubre de 2000 / red. László Scholz, László Vasas. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2001. - 250 p. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-472-557-0 fűzött : ár nélkül
Cervantes Saavedra, Miguel de
860(092)Cervantes_Saavedra,_M. *** 82.01-3 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 922885]
MARC

ANSEL
UTF-813478 /2003.
Subosits István (1929-)
   A beszéd rendellenességei / Subosits István. - Budapest : ELTE Fonetikai Tansz., 2001. - 132 p. ; 24 cm. - (Egyetemi fonetikai füzetek, ISSN 0238-549X ; 30.)
Bibliogr.: p. 132.
ISBN 963-463-492-3 fűzött : ár nélkül
82.085 *** 376.36 *** 616.89-008.434
[AN 919731]
MARC

ANSEL
UTF-813479 /2003.
   Texte der deutschsprachigen Literaturwissenschaft des 20. Jahrhunderts / E. Kiséry, K. Bonn Hg. - Utánny. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2003. - 218 p. ; 24 cm. - (Studienmaterialien / debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Germanisztikai Intézete,, ISSN 1419-3558 ; 2.). (A Debreceni Egyetem Germanisztikai Intézetének kiadványai, ISSN 1586-829X)
Bibliogr.: p. 217-218. és a jegyzetekben
ISBN 963-472-147-8 fűzött : ár nélkül
82.01
[AN 1043686]
MARC

ANSEL
UTF-813480 /2003.
   Theorie und Praxis des Übersetzens : Tagung des Lehrstuhls für Deutsche Sprache und Literatur an der Pädagogischen Fakultät der Eötvös-Lóránd-Universität am 14. 03. 2003 / Hrsg. Gábor Csaba Dávid, Pál Uzonyi. - Budapest : Eötvös Univ., 2003. - 205 p. ; 24 cm
Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-463-642-X fűzött : ár nélkül
82.03 *** 830.03 *** 651.7=30 *** 803.0 *** 061.3(439-2Bp.)"2003"
[AN 1041557]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

13481 /2003.
   Tudományos diákköri dolgozatok / [szerk. Hargittay Emil]. - Piliscsaba : PPKE BTK, 2003. - 220 p. ; 23 cm. - (Pázmány irodalmi műhely. Opuscula litteraria,, ISSN 1589-9446 ; 1.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9296-75-9 fűzött : ár nélkül
894.511(091) *** 378.184 *** 061.3(439-2Veszprém)
[AN 1041183]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

13482 /2003.
Asimov, Isaac
Művek (vál.) (magyar)
   Asimov teljes Alapítvány-Birodalom-Robot univerzuma / [ford. Baranyi Gyula et al.]. - [Szeged] : Szukits, [2002]-. - 25 cm
Torkos Attila előszavával
ISBN 963-9393-39-8
820-312.9(73)=945.11
[AN 935964]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5. köt. - cop. 2003. - 583, [5] p. - (Encyclopedia galactica ; ; 5.)
ISBN 963-9441-88-0 kötött : ár nélkül
820-312.9(73)=945.11
[AN 1041170] MARC

ANSEL
UTF-813483 /2003.
Banks, Iain
The player of the games (magyar)
   A játékmester / Iain M. Banks ; [ford. Torma Eszter]. - [Budapest] : Agave Kv., 2003. - 347 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-863-612-2 fűzött : 1780,- Ft : 7,10
820-312.9=945.11
[AN 1041885]
MARC

ANSEL
UTF-813484 /2003.
Banks, Leanne
Thirty-day fiancé (magyar)
   Tűzbe megyek érted / Leanne Banks ; [... ford. Cziráky Erzsébet]. - Budapest : Harlequin, cop. 2001. - 93 p. ; 21 cm. - (Tiffany, ISSN 0865-4158 ; 145.)
Kisregény
ISBN 963-536-833-X fűzött : 296,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 919163]
MARC

ANSEL
UTF-813485 /2003.
Brezina, Thomas
Jetzt gibt's Saures (magyar)
   A baj nem jár egyedül / Thomas Brezina ; ill. Betina Gotzen-Beek ; [ford. Zsidányi Lilla]. - Budapest : Egmont Hungary, 2003. - 159 p. : ill. ; 19 cm. - (Fiúk kizárva!)
Ifjúsági regény
ISBN 963-627-852-0 kötött : 1299,- Ft
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 1041013]
MARC

ANSEL
UTF-813486 /2003.
Cajani, Franco
   A dal történelem lesz : versek olasz és magyar nyelven = La poesia si fa storia / Franco Cajani ; ford. Baranyi Ferenc. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2003. - 118 p. ; 18 cm
ISBN 963-9373-66-4 fűzött : 1600,- Ft
850-14.02=945.11
[AN 1041549]
MARC

ANSEL
UTF-813487 /2003.
Callen, Gayle
His scandal (magyar)
   A botrányhős / Gayle Callen ; [ford. ... Hofekker Zsófia]. - Pécs : Alexandra, [2003]. - 382 p. ; 18 cm
Regény
ISBN 963-368-440-4 fűzött : ár nélkül
820-312.5(73)=945.11
[AN 1040476]
MARC

ANSEL
UTF-813488 /2003.
Courths-Mahler, Hedwig
Fräulein Sonnenschein (magyar)
   Napsugár kisasszony / Hedwig Courths-Mahler ; [ford. Herceg Miklós]. - 2. kiad. - Budapest : EX-BB, 2003. - 70 p. ; 22 cm. - (Bastei romantik, ISSN 1589-1046). (Hedwig Courths-Mahler felejthetetlen szerelmes regényei, ISSN 1216-2140 ; 5.)
ISBN 963-9480-54-1 fűzött : 288,- Ft
830-312.5=945.11
[AN 1043404]
MARC

ANSEL
UTF-813489 /2003.
Courths-Mahler, Hedwig
Heidelerche (magyar)
   Csalogány / Hedwig Courths-Mahler ; [ford. Bethlen Katalin]. - Budapest : EX-BB, cop. 2003. - 302 p. ; 18 cm. - (Bastei romantik, ISSN 1589-1046). (Hedwig Courths-Mahler felejthetetlen szerelmes regényei, ISSN 1216-2140)
ISBN 963-9480-52-5 fűzött : 878,- Ft
830-312.5=945.11
[AN 1044421]
MARC

ANSEL
UTF-813490 /2003.
Courths-Mahler, Hedwig
Sag, wo weiltest du so lange? (magyar)
   Hajsza az örökségért / Hedwig Courths-Mahler ; [ford. Kohajda Gizella]. - Budapest : EX-BB, cop. 2003. - 301 p. ; 18 cm. - (Bastei romantik, ISSN 1589-1046). (Hedwig Courths-Mahler felejthetetlen szerelmes regényei, ISSN 1216-2140)
ISBN 963-9480-62-2 fűzött : 878,- Ft
830-312.5=945.11
[AN 1045821]
MARC

ANSEL
UTF-813491 /2003.
Courths-Mahler, Hedwig
Vergangenheit (magyar)
   Tündöklő múlt / Hedwig Courths-Mahler ; [ford. Gaál Edit]. - Budapest : EX-BB, cop. 2003. - 189 p. ; 18 cm. - (Bastei romantik, ISSN 1589-1046). (Hedwig Courths-Mahler felejthetetlen szerelmes regényei, ISSN 1216-2140)
ISBN 963-9480-56-8 fűzött : 749,- Ft
830-312.5=945.11
[AN 1044704]
MARC

ANSEL
UTF-813492 /2003.
Courths-Mahler, Hedwig
Zwei Frauen (magyar)
   Két asszony / Hedwig Courths-Mahler ; [ford. Rácz Irén]. - 2. kiad. - Budapest : EX-BB, 2003. - 70 p. ; 22 cm. - (Bastei romantik, ISSN 1589-1046). (Hedwig Courths-Mahler felejthetetlen szerelmes regényei, ISSN 1216-2140 ; 6.)
ISBN 963-9480-58-4 fűzött : 288,- Ft
830-312.5=945.11
[AN 1043398]
MARC

ANSEL
UTF-813493 /2003.
Čtvrtek, Václav
Rumcajs (magyar)
   Rumcájsz / Václav Čtvrtek ; [ill.] Radek Pilař ; [ford. Balázs Andrea]. - Budapest : Móra ; [Praha] : Albatros, 2003. - 123, [4] p. : ill., színes ; 27 cm
Mese
ISBN 963-11-7807-2 kötött : ár nélkül
885.0-34(02.053.2)=945.11
[AN 1041096]
MARC

ANSEL
UTF-813494 /2003.
Evans, Jean
Take a chance on love (magyar)
   Vadul szeretlek / Jean Evans ; [... ford. Jurányi Andrea]. - Budapest : Harlequin, cop. 2001. - 93 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 190.)
Kisregény
ISBN 963-536-887-9 fűzött : 296,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 918980]
MARC

ANSEL
UTF-813495 /2003.
Feist, Raymond E.
Honoured enemy (magyar)
   Nagyrabecsült ellenségem / Raymond E. Feist, William Forstchen ; [ford. Lhotsky Barbara]. - Budapest : Beholder, 2003. - 346 p. ; 19 cm
Regény. - Résháború sorozat (keretcím) ; Beholder fantasy (keretcím)
ISBN 963-9399-49-3 fűzött : 1598,- Ft (hibás ISBN 963-9399-48-5)
820-312.9(73)=945.11
[AN 1041006]
MARC

ANSEL
UTF-813496 /2003.
Grimm, Jakob
Művek (vál.) (magyar)
   Grimm legszebb meséi. - Nyíregyháza [!Tyukod] : Black & White, [2003], cop. 2000. - 340 p. : ill. ; 21 cm
Vál. Varga Tamásné. - Magyarra átd. Rónay György. - Ill. Zubály Sándor
ISBN 963-9330-00-0 kötött : ár nélkül
830-34(02.053.2)=945.11
[AN 1044666]
MARC

ANSEL
UTF-813497 /2003.
Grunberg, Arnon
Fantoompijn (magyar)
   Fantomfájdalom / Arnon Grunberg ; [ford. Wekerle Szabolcs]. - [Budapest] : Gondolat, cop. 2002. - 318 p. ; 19 cm. - (Gondolat világirodalmi sorozat, ISSN 1589-5556 ; 36.[!])
ISBN 963-9500-88-7 * kötött : 2100,- Ft (hibás ISBN 963-9450-22-7)
839.31-31=945.11
[AN 1040761]
MARC

ANSEL
UTF-813498 /2003.
Hamilton, Laurell K.
   Anita Blake, vámpírvadász / Laurell K. Hamilton. - [Budapest] : Agave Kv., 2003-. - 21 cm
Regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 1036195]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A nevető holttest / [ford. Jellinek Gyöngyvér és Vácziné Arnold Éva]. - cop. 2003. - 312 p.
ISBN 963-86361-3-0 fűzött : 1580,- Ft : 6,75 (hibás ISBN 963-863-613-3)
820-312.9(73)=945.11
[AN 1041343] MARC

ANSEL
UTF-813499 /2003.
Holt, Margaret
Doctor across the lagoon (magyar)
   A lagúnák orvosa / Margaret Holt ; [... ford. Makáry Kata]. - Budapest : Harlequin, cop. 2001. - 93 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 191.)
Kisregény
ISBN 963-536-888-7 fűzött : 296,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 918986]
MARC

ANSEL
UTF-813500 /2003.
Jordan, Penny
The caged tiger (magyar)
   A bika jegyében / Penny Jordan ; [... ford. G. Korda Edit]. - Budapest : Harlequin, 2003. - 93 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 292.)
Kisregény
ISBN 963-537-092-X fűzött : 339,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 1041861]
MARC

ANSEL
UTF-813501 /2003.
Kistler, Julie
Just a little fling (magyar)
   Egy kis bohóság / Julie Kistler ; [... ford. Haiman Ani]. - Budapest : Harlequin, 2003. - 94 p. ; 21 cm. - (Tiffany, ISSN 0865-4158 ; 167.)
Kisregény
ISBN 963-537-167-5 fűzött : 339,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 1041869]
MARC

ANSEL
UTF-813502 /2003.
László Károly (1923-)
   Der Weg nach Auschwitz : Jugend in Ungarn. ; Ferien am Waldsee : Erinnerungen eines Überlebenden. ; Wiedersehen mit Leopold Szondi nach 25 Jahren : ein Gespräch zwischen Leopold Szondi und Carl Laszlo. ; Der Onkel : eine Geschichte mit Moral / Carl Laszlo. - [Budapest] : Panderma, 2001. - 350 p. ; 22 cm
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-7706-03-8)
830-94 *** 323.12(=924)(430)"1939/1945"(0:82-94)
[AN 920437]
MARC

ANSEL
UTF-813503 /2003.
Leben und lieben in deiner Hand (magyar)
   Vigyázó szemek, avagy A féltékenység áldozata / [ford. Szájer Zoltán]. - Budapest : Bastei Budapest, 2001. - 86 p. ; 22 cm. - (Dr. Stefan Frank, ISSN 0866-2355 ; 134.)
Kisregény
ISBN 963-296-502-7 fűzött : 249,- Ft
830-312.5=945.11
[AN 920086]
MARC

ANSEL
UTF-813504 /2003.
Maalouf, Amin
Le périple de Baldassare (magyar)
   Baldassare nagy utazása / Amin Maalouf ; [ford. Jancsó Júlia]. - Budapest : Európa, 2003. - 455 p. ; 24 cm
Regény
ISBN 963-07-7461-5 kötött : 2500,- Ft
840-31=945.11
[AN 1040993]
MARC

ANSEL
UTF-813505 /2003.
Macomber, Debbie
Nell's cowboy (magyar)
   Kísértetváros / Debbie Macomber ; [... ford. Csató Gabriella]. - Budapest : Harlequin, cop. 2001. - 93 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 248.)
Kisregény
ISBN 963-536-864-X fűzött : 296,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 918975]
MARC

ANSEL
UTF-813506 /2003.
Macomber, Debbie
Texas two-step (magyar)
   Társastánc / Debbie Macomber ; [... ford. Csató Gabriella]. - Budapest : Harlequin, cop. 2001. - 93 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 242.)
Kisregény
ISBN 963-536-858-5 fűzött : 296,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 920376]
MARC

ANSEL
UTF-813507 /2003.
Nadányi János (1643-1707)
   Opera selecta / Iohannis Nadányi ; [edidit Ladislaus Havas] ; [edidit] Societas Neolatina Hungarica Sectio Debreceniensis. - Debrecini : Soc. Neolatina Hungarica Sect. Debreceniensis, 2003. - 252 p. ; 24 cm
Havas László francia nyelvű utószavával
Fűzött : ár nélkül
871-96(439)
[AN 1040515]
MARC

ANSEL
UTF-813508 /2003.
Napier, Susan
Secret seduction (magyar)
   Emlékek nélkül / Susan Napier ; [... ford. Feketéné Kósa Annamária]. - Budapest : Harlequin, 2003. - 93 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 291.)
Kisregény
ISBN 963-537-091-1 fűzött : 339,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 1041836]
MARC

ANSEL
UTF-813509 /2003.
Paige, Laurie
Father to be (magyar)
   Mámoros éjszaka / Laurie Paige ; [... ford. Kopfer Tivadar]. - Budapest : Harlequin, cop. 2001. - 93 p. ; 21 cm. - (Bianca, ISSN 0866-0867 ; 130.)
Kisregény
ISBN 963-536-901-8 fűzött : 296,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 918962]
MARC

ANSEL
UTF-813510 /2003.
Power, Elizabeth
The wedding betrayal (magyar)
   Láss csodát! / Elizabeth Power ; [... ford. G. Korda Edit]. - Budapest : Harlequin, cop. 2001. - 93 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 241.)
Kisregény
ISBN 963-536-857-7 fűzött : 296,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 920377]
MARC

ANSEL
UTF-813511 /2003.
Putney, Mary Jo
The bartered bride (magyar)
   Az elcserélt menyasszony / Mary Jo Putney ; [ford. Németh Anikó]. - Budapest : General Press, [2003]. - 411 p. ; 21 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
ISBN 963-9459-24-0 kötött : 1500,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 1040540]
MARC

ANSEL
UTF-813512 /2003.
Sein Engel im weissen Kittel (magyar)
   A fehér köpenyes angyal : szerelem a Waldner Klinikán / [ford. Mező Hermina]. - Budapest : Bastei Budapest, 2001. - 79 p. ; 22 cm. - (Dr. Stefan Frank, ISSN 0866-2355 ; 135.)
Kisregény
ISBN 963-296-512-4 fűzött : 249,- Ft
830-312.5=945.11
[AN 920083]
MARC

ANSEL
UTF-813513 /2003.
Weale, Anne
The bartered bride (magyar)
   A milliomosfeleség / Anne Weale ; [... ford. Miklós Kornélia]. - Budapest : Harlequin, cop. 2001. - 93 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 247.)
Kisregény
ISBN 963-536-863-1 fűzött : 296,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 918978]
MARC

ANSEL
UTF-813514 /2003.
Zweig, Stefanie
...doch die Träume blieben in Afrika (magyar)
   ...az álmok mégis Afrikában maradtak : regény / Stefanie Zweig ; [ford. Wintersteinné Német Éva]. - [Nagykanizsa] : Canissa, [2003]. - 317 p. ; 22 cm
ISBN 963-9379-29-8 kötött : 2200,- Ft
830-31(436)=945.11
[AN 1041078]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

13515 /2003.
András Árpád
   Bóbita álom : az örök szerelem könyve / András Árpád. - [Kecskemét] : Magánkiad., 2003. - 124, [3] p. ; 14 cm
Versek
ISBN 963-430-539-3 velúr : ár nélkül
894.511-14
[AN 1041108]
MARC

ANSEL
UTF-813516 /2003.
Arany János (1817-1882)
Művek (vál.)
   Arany János válogatott versei / összeáll. és az utószót írta Vörös István. - Budapest : Palatinus, 2001. - 255 p. ; 19 cm. - (Egy (két) hang, ISSN 1419-7847)
ISBN 963-9259-24-1 kötött : 1490,- Ft
894.511-14
[AN 913467]
MARC

ANSEL
UTF-813517 /2003.
Balatinácz Jeromos (1926-)
   "Verődve Földön és Égbolton" : történelmi-szociográfiai-néprajzi (jellegű) életmemoár / Balatinácz Jeromos. - Pécs : Prezident, 2001. - 424 p. : ill. ; 23 cm. - (Ék sorozat, ISSN 1215-9875)
ISBN 963-8490-21-7 fűzött : ár nélkül
Balatinácz Jeromos (1926-)
894.511-94
[AN 923603]
MARC

ANSEL
UTF-813518 /2003.
Borbándi Gyula (1919-)
   Két világban : életem és pályám / Borbándi Gyula. - Budapest : Európa, 2003. - 586 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-07-7467-4 kötött : 2800,- Ft
Borbándi Gyula (1919-)
894.511-94
[AN 1040997]
MARC

ANSEL
UTF-813519 /2003.
Fülöp Attila
   Az emberi hülyeség határtalan! / Fülöp Attila - alias Géza bácsi ; a rajzokat mellé keltette Téjlor. - Jav. kiad. - Tiszavasvári : In-Team, 2001. - 212 p. : ill. ; 21 cm. - (A világ legviccesebb könyve ; ; 1.)
ISBN 963-00-8370-1 fűzött : 1111,- Ft
894.511-7
[AN 924376]
MARC

ANSEL
UTF-813520 /2003.
József Attila (1905-1937)
Művek (vál.)
   József Attila összes versei / [a szöveggondozás Stoll Béla munkája]. - 4. bőv. kiad. - Budapest : Osiris, 2003. - 658 p. ; 21 cm. - (Osiris klasszikusok, ISSN 1218-9006)
ISBN 963-389-545-6 kötött : 3500,- Ft
894.511-14
[AN 1043340]
MARC

ANSEL
UTF-813521 /2003.
Keviczky Lászlóné Nagy Margit
   Szeretem a csendes szavad / Keviczky Lászlóné Nagy Margit. - [Budapest] : [Farkas L. I.], 2003. - 64 p. ; 18 cm. - (Hamvas könyvek, ISSN 1418-6136)
Versek
ISBN 963-9428-08-6 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 1042117]
MARC

ANSEL
UTF-813522 /2003.
Márai Sándor (1900-1989)
   A gyertyák csonkig égnek / Márai Sándor. - [Budapest] : Helikon, 2003. - 128 p. ; 19 cm
Regény
ISBN 963-208-805-0 kötött : 1400,- Ft
894.511-31
[AN 1044355]
MARC

ANSEL
UTF-813523 /2003.
Metykó Sándor
   Ha én egyszer tanító lehetek / Metykó Sándor. - [S.l.] : [s.n.], [2001]. - 62 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
Metykó Sándor
894.511-94
[AN 912879]
MARC

ANSEL
UTF-813524 /2003.
Móricz Zsigmond (1879-1942)
   Állatmesék / Móricz Zsigmond ; [Reich Károly rajz.]. - [Budapest] : Papirusz Duola, 2003. - 50 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 963-86205-8-7 kötött : 1550,- Ft
894.511-34(02.053.2)
[AN 1044622]
MARC

ANSEL
UTF-813525 /2003.
Nagyszékely István (1948-)
   Na, gyere ide, édes fiam.. / Nagyszékely István. - Szeged : Bába, 2001. - 136 p. ; 20 cm
Elbeszélések
ISBN 963-9347-59-0 fűzött : ár nélkül
894.511-32
[AN 924375]
MARC

ANSEL
UTF-813526 /2003.
Oláh Zoltán (1959-)
   Éneklő kopjafák / Oláh Zoltán. - Budapest : Püski, 2003. - 56 p. ; 20 cm
Versek
ISBN 963-9906-15-8 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 1040525]
MARC

ANSEL
UTF-813527 /2003.
   Óvári sárkánykönyv / [szerk. Borsicsné Molnár Márta et al.] ; [... grafikáit kész. Matusz Péter] ; [közread. a] Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon. - Mosonmagyaróvár : Piarista Ált. Isk., Gimn. és Diákotthon, 2002. - 139 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-00-9331-6 fűzött : ár nélkül
894.511-822 *** 908.439-2Mosonmagyaróvár(0:82-822)
[AN 923437]
MARC

ANSEL
UTF-813528 /2003.
Pataki László
   Sorsfordító idők sodrában : egy huszadik századi polgár emlékezése, akin kétszer átgázolt a történelem / Pataki László ; [közread. a] NAP Alapítvány. - [Dunaharaszti] : NAP Alapítvány, 2001. - [4], 128 p. : ill. ; 21 cm
Sorsfordító idők sodrásában (borító- és gerinccím)
ISBN 963-00-8306-X fűzött : ár nélkül
Pataki László
894.511-94 *** 943.9"194/195"(0:82-94)
[AN 911444]
MARC

ANSEL
UTF-813529 /2003.
Payer Imre (1961-)
   Első szám, egyetlen személy / Payer Imre. - Budapest : Tipp-Cult : FISZ, 2003. - 59, [3] p. ; 21 cm. - (Parnasszus könyvek. Új vizeken,, ISSN 1589-2735 ; 8.). (Hortus conclusus, ISSN 1589-5025 ; 5.)
Versek. - Egyes szám, egyetlen személy (borító- és gerinccím)
ISBN 963-210-418-8 fűzött : 980,- Ft
894.511-14
[AN 1040690]
MARC

ANSEL
UTF-813530 /2003.
Pilinszky János (1921-1981)
Művek (vál.)
   Pilinszky János összes versei / [szerk., a szöveget gond. és az utószót írta Hafner Zoltán]. - 5. kiad. - Budapest : Osiris, 2003. - 352 p. ; 21 cm. - (Osiris klasszikusok, ISSN 1218-9006)
ISBN 963-389-561-8 kötött : 2980,- Ft
894.511-14
[AN 1043347]
MARC

ANSEL
UTF-813531 /2003.
Podmaniczky Frigyes (1824-1907)
Naplótöredékek, 1824-1886 (magyar, német)
   Tagebuchfragmente, 1824-1886 = Naplótöredékek, 1824-1886 / Frigyes Podmaniczky ; übersetzte auf Deutsch Frau Kutas geb. Baronin Márta Podmaniczky. - Budapest : Széphalom Kvműhely, 2003-. - 21 cm
Podmaniczky Frigyes (1824-1907)
894.511-94 *** 930.85(439)"18"(0:82-94) *** 943.9"18"(0:82-94)
[AN 1040608]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. Bd., 1824-1844 : Auswahl. = 1824-1844 : szemelvények. - cop. 2003. - 416 p. : ill.
ISBN 963-9373-63-X fűzött : ár nélkül
894.511-94 *** 930.85(439)"18"(0:82-94) *** 943.9"18"(0:82-94)
[AN 1040612] MARC

ANSEL
UTF-813532 /2003.
Radnóti Miklós (1909-1944)
Művek (vál.)
   Radnóti Miklós összegyűjtött versei és versfordításai / [a szöveggond., az utószó és a jegyz. Ferencz Győző munkája]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Osiris, 2003. - 483 p. ; 21 cm. - (Osiris klasszikusok, ISSN 1218-9006)
ISBN 963-389-558-8 kötött : 3500,- Ft
894.511-14 *** 82-14=945.11 *** 894.511-14.032
[AN 1043345]
MARC

ANSEL
UTF-813533 /2003.
Takács János
   A kőbárány árnyékában / Takács János. - Szeged : Hispánia, 2001. - 203 p. ; 19 cm
Publicisztika
ISBN 963-85831-6-9 fűzött : ár nélkül
894.511-92
[AN 911448]
MARC

ANSEL
UTF-813534 /2003.
Tarnai László (1946-)
   Isteni Párkák / Tarnai László ; [ill. Fontos Zoltán]. - Szeged : Bába, 2001. - 80 p. : ill. ; 20 cm
Versek
ISBN 963-9347-56-6 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 924374]
MARC

ANSEL
UTF-813535 /2003.
Vágó Zsuzsanna (1951-)
   A szeretet kiskönyve / Tatiosz ; [!ford. Vágó Zsuzsanna] ; képek Takács Antal. - 5. kiad. - Szada : Kassák, 2003. - 111 p. ; 17 cm. - (Bölcsességek kincsestára, ISSN 1416-079X ; 1.)
Kötött : 990,- Ft (hibás ISBN 963-9100-70-6)
894.511-84 *** 177.61(0:82-84)
[AN 1041179]
MARC

ANSEL
UTF-813536 /2003.
Végh Attila (1962-)
   Tiltott építkezés / Végh Attila. - Budapest : Tipp-Cult : FISZ, 2003. - 68, [2] p. ; 21 cm. - (Hortus conclusus, ISSN 1589-5025 ; 4.). (Parnasszus könyvek. Új vizeken,, ISSN 1589-2735 ; 7.)
Versek
ISBN 963-210-419-6 fűzött : 980,- Ft
894.511-14
[AN 1040691]
MARC

ANSEL
UTF-813537 /2003.
Witt Márta (1938-)
   Hol keresselek : szerelmes versek / Witt Márta ; Kulcsár Etelka rajz. - Orosháza : Witt M., 2003. - 77 p., [8] t.fol. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 963-430-611-X fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 1041243]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

13538 /2003.
Füzesi Zsuzsa (1939-)
   Mondókáskönyv / vál. és rajz. Füzesi Zsuzsa. - Budapest : Urbis Kvk., 2002-. - 30 cm
087.5(084.1) *** 398.831(=945.11)(02.053.2)
[AN 946609]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Mondogatók, kiszámolók, játékok. - 5. kiad. - 2003. - 98 p. : ill., színes
ISBN 963-9291-46-3 kötött : ár nélkül
087.5(084.1) *** 398.831(=945.11)(02.053.2)
[AN 1044654] MARC

ANSEL
UTF-813539 /2003.
Leeson, Christine
Molly and the storm (magyar)
   Molly és a vihar / írta Christine Leeson ; ill. Gaby Hansen ; [ford. Nagyfejeő Rita]. - Budapest : Egmont, 2003. - [26] p. : ill., színes ; 27 cm
Képes mesekönyv
ISBN 963-627-905-5 kötött : 1399,- Ft
087.5(084.1)
[AN 1040486]
MARC

ANSEL
UTF-813540 /2003.
Madonna
The English Roses (magyar)
   Angol Rózsák / Madonna ; ill. Jeffrey Fulvimari. - Budapest : M. Kvklub, 2003. - 46 p. : ill., színes ; 26 cm
Képes mese. - Ford. Kiss Zsuzsa. - Példányszám: 5000
ISBN 963-549-001-1 kötött : 1490,- Ft
087.5(084.1)
[AN 1040522]
MARC

ANSEL
UTF-813541 /2003.
Maxtone Graham, Ysenda
Discovering shapes (magyar)
   Barangolás a formák birodalmában / [szöveg Ysenda Maxtone-Graham] ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Utánny. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2003. - [24] p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 963-627-393-6 fűzött : ár nélkül
087.5(084.1) *** 7.01(02.053.2)
[AN 1043700]
MARC

ANSEL
UTF-813542 /2003.
Walters, Catherine
Are you the baby bear? (magyar)
   Merre vagy, kismackó? / Catherine Walters ; [ford. Nagyfejeő Rita]. - Budapest : Egmont, 2003. - [26] p. : ill., színes ; 27 cm
Képes mesekönyv
ISBN 963-627-874-1 kötött : 1399,- Ft
087.5(084.1)
[AN 1040490]
MARC

ANSEL
UTF-813543 /2003.
Walters, Catherine
Play gently Alfie Bear (magyar)
   Csak óvatosan, Alfi! / Catherine Walters ; [ford. Nagyfejeő Rita]. - Budapest : Egmont, 2003. - [26] p. : ill., színes ; 27 cm
Képes mesekönyv
ISBN 963-627-882-2 kötött : 1399,- Ft
087.5(084.1)
[AN 1040495]
MARC

ANSEL
UTF-813544 /2003.
Walters, Catherine
Time to sleep Alfie Bear (magyar)
   Aludj szépen, Alfi mackó! / Catherine Walters ; [ford. Nagyfejeő Rita]. - Budapest : Egmont, 2003. - [26] p. : ill., színes ; 27 cm
Képes mesekönyv
ISBN 963-627-883-0 kötött : 1399,- Ft
087.5(084.1)
[AN 1040499]
MARC

ANSEL
UTF-8