MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2003 - 7. évfolyam, 23. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2006

Created at 2007/05/31 15:19:57
by MNBWWW (Vers 1.00 Release,
linked at Apr 16 2007 13:40:50)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok

13545 /2003.
   Enciklopédia gyerekeknek : amit a világról tudni kell / [írta és szerk. Dönsz Judit, Kész Barnabás, Márián Katalin] ; [ill. Bera Károly et al.]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2003. - 93 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 963-9325-54-6 kötött : ár nélkül
030(02.053.2)
[AN 1042920]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

13546 /2003.
   Fata libelli : a nyolcvanéves Borsa Gedeon köszöntésére írták barátai és tanítványai = Fata libelli ad octoginta annos natum Gedeon Borsa ab amicis discipulisque scripta / [szerk. P. Vásárhelyi Judit] ; [közread. az] Országos Széchényi Könyvtár. - Budapest : OSZK, 2003. - 398 p. : ill. ; 24 cm
Váltakozva magyar és német nyelven. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-200-467-1 fűzött : ár nélkül
Borsa Gedeon (1923-)
02(439)(092)Borsa_G. *** 09(100)(091)
[AN 1042023]
MARC

ANSEL
UTF-813547 /2003.
   A könyvtárak és a hatalom : tanulmányok és dokumentumok / szerk. Monok István. - Budapest : OSZK : Gondolat, 2003. - 210 p. ; 20 cm. - (Nemzeti téka, ISSN 1586-1163)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-200-470-1 fűzött : ár nélkül
021(439)"194/199" *** 008:323(439)"194/199"
[AN 1042057]
MARC

ANSEL
UTF-813548 /2003.
   The Szeged minea : a Cyrillic manuscript from the late 16th century / a text ed. by Mihály Kocsis. - Szombathely : BDF, 1999-. - 24 cm
ISBN 963-9017-98-1
091.14(439-2Szeged)"15"=810.1
[AN 907919]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Part 3. - 2001. - 294 p. - (Bibliotheca Slavica Savariensis, ISSN 1218-2680 ; 6/3.)
ISBN 963-9290-47-5 fűzött : ár nélkül
091.14(439-2Szeged)"15" *** 091.14=810.1
[AN 921060] MARC

ANSEL
UTF-813549 /2003.
   A tíz bambusz csarnoka : könyv- és nyomdászattörténeti kiállítás a Kínai Nemzeti Könyvtár kincseiből : 2003. október 1 - december 23. = The Ten Bamboo Studio : ancient rare books with block printing and other treasures from the Collection of the National Library of China : 1st Oktober to 23rd December 2003 = Shu mo xiang : Zhongguo gudai banke yinshua zhenpin zhan / [rend., közread. az] Országos Széchényi Könyvtár ; [társrend. Hopp Ferenc Kelet-Ázsiai Művészeti Múzeum ...] ; [... a katalógus szerkesztője Ferenczy Mária]. - Budapest : OSZK, 2003. - 267 p. : ill., színes ; 26 cm
Bibliogr.: p. 266-267.
ISBN 963-200-471-X fűzött : ár nélkül
Zhongguo Guojia Tushuguan (Beijing)
09(510) *** 655.1(510)(091) *** 061.4(439-2Bp.)"2003"
[AN 1042020]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

13550 /2003.
Bär, Siegfried
Forschen auf Deutsch (magyar)
   Professzorok és alattvalók : a tudományos kutatás diszkrét bája / Siegfried Bär. - Budapest : Akad. K., 2003. - 147 p. : ill. ; 24 cm + mell.
Ford. Bognár János
ISBN 963-05-8048-9 fűzött : ár nélkül
001.89
[AN 1042409]
MARC

ANSEL
UTF-813551 /2003.
Dixon, Dougal
The future is wild (magyar)
   Vad jövő / Dougal Dixon, John Adams ; [ford. Zöllei Anikó]. - Budapest : Egmont, 2003. - 160 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-627-865-2 kötött : 4499,- Ft
008.2 *** 551 *** 575.8 *** 001.94
[AN 1041588]
MARC

ANSEL
UTF-813552 /2003.
   Gazdasági fejlődés - társadalmi egyenlőtlenség / [szerk. Besenyei Lajos, Tóth László, Bana Katalin] ; [rend., kiad. az MTA Jövőkutatási Bizottsága és a Miskolci Egyetem]. - [Budapest] : MTA Jövőkut. Biz. ; [Miskolc] : ME, 2003. - 284 p. : ill. ; 25 cm
A 2002. okt. 3-5. között Miskolc-Lillafüreden tartott nemzetközi konferencia anyaga. - Bibliogr. a tanulmányok végén. - Példányszám: 100
ISBN 963-661-596-9 fűzött : ár nélkül
008.2(439) *** 338.27(439) *** 316.7(439)
[AN 1042913]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

13553 /2003.
Chinmoy, Sri
On wings of silver dreams (magyar)
   Ezüst álmok szárnyán : kérdések és válaszok az álmok spirituális értelmére / Sri Chinmoy. - Budapest : Madal Bal Kft., 2001[!2002]. - 141 p. ; 17 cm
ISBN 963-00-8930-0 * fűzött : 890,- Ft (hibás ISBN 963-00-8930-9)
133.25 *** 398.7
[AN 923539]
MARC

ANSEL
UTF-813554 /2003.
Chödrön, Pema
When things fall apart (magyar)
   Amikor minden darabokra hullik : szívhez szóló jó tanácsok nehéz időkre / Pema Chödrön ; [ford. Béresi Csilla]. - Budapest : Édesvíz, 2003. - 181 p. ; 21 cm
Fűzött : 1990,- Ft (hibás ISBN 963-528-220-6)
133.25
[AN 1042683]
MARC

ANSEL
UTF-813555 /2003.
Enigma (magyar)
   Enigma. - Budapest : M. Kvklub, 2003-. - 30 cm
ISBN 963-547-818-6
001.94 *** 930.85(100)
[AN 948850]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [4.], A Föld, a test és a lélek rejtélyei. - 2003. - 216 p. : ill., főként színes, részben térk.
Ford. Fürst Anna, Toronyi Attila. - Képjegyzék: p. 216. - Példányszám: 5000
ISBN 963-547-920-4 kötött : ár nélkül
930.85(100) *** 001.94 *** 133.25 *** 7(100)
[AN 1042298] MARC

ANSEL
UTF-813556 /2003.
Rajneesh, Bhagwan
Death: the greatest fiction (magyar)
   A halál, a képzelt ellenség : válogatás Osho különböző előadásaiból / Osho Rajneesh ; [ford. Sw Yogabeej]. - 2. kiad. - Budapest : Amrita, [2003], cop. 1998. - 123 p. ; 20 cm. - (Osho könyvek)
Fűzött : 1200,- Ft (hibás ISBN 963-85397-1-2)
133.25
[AN 1051197]
MARC

ANSEL
UTF-813557 /2003.
Rajneesh, Bhagwan
Tantra: the supreme understanding (magyar)
   Tantra: a végső megértés : Tilopa tantrikus énekének, a Mahámudrának magyarázata / Osho ; [ford. M. Dommiji]. - 2. kiad. - [Budapest] : Amrita, 2003, cop. 1999. - 258 p. : ill. ; 20 cm. - (Osho könyvek)
ISBN 963-9234-12-5 fűzött : ár nélkül
Tilopa
133.25
[AN 1047021]
MARC

ANSEL
UTF-813558 /2003.
Somerville, Neil
Your Chinese horoscope for 2004 (magyar)
   Kínai horoszkóp : 2004 - mit tartogat számunkra a Majom éve? / Neil Somerville ; [ford. Kovács Ivett]. - Budapest : Édesvíz, 2003. - 309 p. : ill. ; 21 cm. - (Titkos tanok sorozat, ISSN 1215-4806)
ISBN 963-528-723-2 fűzött : 1990,- Ft
133.52(510)
[AN 1042700]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

13559 /2003.
Kalas György
   Joggal, körömmel : hogyan szerezhetünk információkat környezetünk állapotáról? / Kalas György ; [rajz. ... Lajtmann Csaba] ; [... kiad. Környezeti Tanácsadók Egyesülete]. - [Budapest] : KÖT, [2002]. - 24 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
504 *** 659.2
[AN 919647]
MARC

ANSEL
UTF-813560 /2003.
   A levegő : nekünk levegőre, a levegőnek ránk van szüksége! Tiszta levegőt egész évben! : környezetvédelmi útmutató tanítóknak, tanároknak, diákoknak - mindenkinek, aki a levegő tisztaságáért tenni akar / [... összeáll. Bezegh András, Ruepp-Vargay Mária és Varga József] ; [közread. az] Öko-Fórum Alapítvány. - Budapest : Öko-Fórum Alapítvány, 2001. - 47 p. : ill., főként színes ; 30 cm
ISBN 963-00-8357-4 fűzött : ár nélkül
504.06(072)
[AN 923418]
MARC

ANSEL
UTF-813561 /2003.
   Susak : environmental reconstruction of a loess island in the Adriatic / ed. by Andrija Bognar, Ferenc Schweitzer and Gyula Szöőr ; [... transl. László Bassa, Péter Rózsa, Edina Rudner]. - Budapest : Geographical Research Inst. HAS, 2003. - 141 p. : ill., főként színes ; 25 cm. - (Theory, methods, practice,, ISBN 0139-2875 ; ; 60.)
Bibliogr.: p. 134-141.
ISBN 963-9545-00-7 fűzött : ár nélkül
Susak
504.06(497.13)(210.7Susak) *** 551.311.3 *** 504.5.06
[AN 1043167]
MARC

ANSEL
UTF-813562 /2003.
Szilvácsku Zsolt
   Stratégiai környezeti vizsgálatok gyakorlata az Európai Unióban / szerző Szilvácsku Zsolt. - Budapest : Vitaregnat, 2003. - 180 p. : ill. ; 24 cm. - (Vita, regio et natura sorozat, ISSN 1589-8628 ; 1.)
Bibliogr.: p. 171-177.
ISBN 963-206-411-9 fűzött : ár nélkül
504.03 *** 504.064(4-62)
[AN 1042826]
MARC

ANSEL
UTF-813563 /2003.
Tóth I. János (1957-)
   Környezetszociológiai felmérés a Tisza mentén / Tóth I. János. - Szeged : Kiss F. Csongrád M. Természetvédelmi Egy., 2003. - 128 p. ; 24 cm. - (Bugaci füzetek, ISSN 1418-5946)
Bibliogr.: p. 111-113.
ISBN 963-210-446-3 fűzött : ár nélkül
504.03(439)(282.243.742)"2002"(083.41) *** 316.334.5
[AN 1042065]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

13564 /2003.
   Complex systems in natural and social sciences : [proceedings of 7th International Workshop on Complex Systems in Natural and Social Sciences, CSNSS'02 : September 26 - September 29, 2002, Mátrafüred ...] / [ed. E. Hideg et al.] ; [org., publ. by the] ELFT. - Budapest : ELFT, 2003. - 169 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-210-959-7 fűzött : ár nélkül
519.876 *** 5 *** 3 *** 061.3(439-2Mátrafüred)
[AN 1043235]
MARC

ANSEL
UTF-813565 /2003.
Csákány Béla (1932-)
   Kis matematikai szintézis / Csákány Béla. - Szeged : Polygon, 2003. - [4], IV, 222 p. : ill. ; 24 cm. - (Polygon jegyzettár, ISSN 1417-0590)
Példányszám: 1000
Fűzött : ár nélkül
51(075.8)
[AN 1042327]
MARC

ANSEL
UTF-813566 /2003.
   Farkas Gyula élete és munkássága / szerk. Martinás Katalin ; [közread. az] Eötvös Loránd Fizikai Társulat Termodinamikai Szakcsoportja. - Budapest : Távtan, 2003. - 59 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-210-825-6 fűzött : ár nélkül
Farkas Gyula (1847-1930)
51(439)(092)Farkas_Gy. *** 53(439)(092)Farkas_Gy.
[AN 1043194]
MARC

ANSEL
UTF-813567 /2003.
Kalmárné Németh Márta
   Diszkrét matematikai feladatok / Kalmárné Németh Márta, Katonáné Horváth Eszter, Kámán Tamás. - Szeged : Polygon, 2003. - 217 p. : ill. ; 24 cm. - (Polygon jegyzettár, ISSN 1417-0590)
Példányszám: 1000
Fűzött : ár nélkül
51(075.8)(076)
[AN 1042391]
MARC

ANSEL
UTF-813568 /2003.
   Matematika : informatikusok és műszakiak részére. - [Miskolc] : Miskolci Egy. K., 2003. - 2 db : ill. ; 24 cm
ISBN 963-661-576-4 fűzött : ár nélkül
51(075.8)
[AN 1042691]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 234 p.
Szerző Tóth Lajosné Tuzson Ágnes
512(075.8) *** 517(075.8)
[AN 1042695] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 347 p.
Szerző Vadászné Bognár Gabriella
517(075.8) *** 514(075.8)
[AN 1042701] MARC

ANSEL
UTF-813569 /2003.
Sydsaeter, Knut
Mathematics for economic analysis (magyar)
   Matematika közgazdászoknak / Knut Sydsaeter, Peter I.[!] Hammond. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : Aula, 2003. - XVIII, 862 p. : ill. ; 25 cm
Ford. Kánnai Zoltán et al.
ISBN 963-9478-56-3 kötött : ár nélkül
51(075.8)
[AN 1046610]
MARC

ANSEL
UTF-813570 /2003.
Winston, Wayne L.
Operations research (magyar)
   Operációkutatás : módszerek és alkalmazások / Wayne L. Winston ; [ford. Dobos Imre et al.]. - [Budapest] : Aula, 2003. - 2 db (1207 p.) : ill. ; 26 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9478-61-X fűzött : ár nélkül
519.8(075.8)
[AN 1042979]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - XV, 620 p.
ISBN 963-9478-59-8
519.8(075.8)
[AN 1042983] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - XI, p. 622-1207.
ISBN 963-9478-60-1
519.8(075.8)
[AN 1042986] MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

13571 /2003.
   Conference on Modelling Fluid Flow, CMFF'03 : September 3-6, 2003 : Budapest University of Technology and Economics ... : the 12 event of International Conference Series on Fluid Flow Technologies held in Budapest : conference proceedings / ed. T. Lajos, J. Vad ; [org., publ. by the] Department of Fluid Mechanics of Budapest University of Technology and Economics. - [Budapest] : Budapest Univ. of Technology and Economics, 2003. - 2 db (1262 p.) : ill. ; 30 cm
Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-420-777-4 fűzött : ár nélkül
532.5 *** 061.3(439-2Bp.)"2003"
[AN 1042710]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Vol. 1. - XXI, 703 p.
ISBN 963-420-778-2
532.5 *** 061.3(439-2Bp.)"2003"
[AN 1042732] MARC

ANSEL
UTF-8


   Vol. 2. - p. 707-1262.
ISBN 963-420-779-0
532.5 *** 061.3(439-2Bp.)"2003"
[AN 1042734] MARC

ANSEL
UTF-813572 /2003.
Symposium of AER (11.) (2001) (Csopak)
   Proceedings of the eleventh Symposium of AER : Csopak ..., 24 - 28 September 2001 / [rend., közread. a KFKI Atomenergia Kutatóintézet]. - Budapest : KFKI AEKI, [2002]-. - 21 cm
Bibliogr. az előadások végén
621.039 *** 621.311.25
[AN 924442]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - [2002]. - 836 p. : ill.
ISBN 963-372-626-3 fűzött : ár nélkül
621.039 *** 621.311.25 *** 061.3(439-2Csopak)
[AN 924443] MARC

ANSEL
UTF-813573 /2003.
Vannay László
   Fizika összefoglaló és példatár / Vannay László. - Budapest : Typotex, 2003. - 395 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9326-81-X fűzött : 3400,- Ft
53(076) *** 53(075.8)
[AN 1041955]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

13574 /2003.
Baranyai András (1936-)
   Statisztikus mechanika vegyészeknek / Baranyai András, Schiller Róbert. - Budapest : Akad. K., 2003. - 399 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-05-7993-6 fűzött : ár nélkül
541.12(075.8) *** 531.19(075.8)
[AN 1042412]
MARC

ANSEL
UTF-813575 /2003.
Próder István
   40 éves a Magyar Vegyészeti Múzeum / Próder István, Fábián Éva, Vargáné Nyári Katalin. - Várpalota : M. Vegyészeti Múz., 2003. - 128 p. : ill. ; 23 cm. - (A Magyar Vegyészeti Múzeum kiadványai, ISSN 0138-9645 ; 27.)
Bibliogr.: p. 52-53.
ISBN 963-212-071-X fűzött : ár nélkül
Magyar Vegyészeti Múzeum (Várpalota)
54 *** 66 *** 069(439-2Várpalota)(091)
[AN 1042315]
MARC

ANSEL
UTF-813576 /2003.
Tarján Iván (1930-)
   Keverés : szemcsés anyagok és folyadékok keverése / Tarján Iván. - [Miskolc] : Miskolci Egy. K., 2003. - [2], 221 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 215-217. - Példányszám: 500
ISBN 963-661-574-8 fűzött : ár nélkül
542.63(075.8) *** 66.063.8(075.8)
[AN 1042669]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

13577 /2003.
   Karsztvízkutatás Magyarországon / [közread.] A Bükk-térség Fenntartható Vízkészlet-gazdálkodásáért Közalapítvány, Magyar Hidrológiai Társaság Borsodi Területi Szervezete, Miskolci Egyetem Környezetgazdálkodási Intézet. - Miskolc : ME, 2002-. - 30 cm
A leírás a 2. köt. alapján kész.
556.332(439) *** 551.435.8(439)
[AN 921487]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A bükki karsztvízkutatás legújabb eredményei / [... összeáll. Lénárt László]. - 2002. - 183 p. : ill., részben térk.
Fűzött : ár nélkül
556.332(439)(234.373.4) *** 551.435.8(439)(234.373.4) *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 921500] MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

13578 /2003.
Sobel, Dava
Galileo's daughter (magyar)
   Galilei lánya : hiteles memoár a tudományról, a bizalomról és a szeretetről / Dava Sobel ; [ford. ... Hochrein Judit, Végh Orsolya]. - Pécs : Alexandra, [2003]. - 363 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-368-357-2 kötött : ár nélkül
Galilei, Galileo
Galilei, Maria Celeste
52(45)(092)Galilei,_G.(0:82-94)
[AN 1042684]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

13579 /2003.
   Állatkölykök 1000 képen. - [Budapest] : DM Millennium, [2003]. - 127 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 963-9528-21-8 kötött : ár nélkül
591.56(084.12)
[AN 1041792]
MARC

ANSEL
UTF-813580 /2003.
   Az egyenlítőtől a sarkvidékig / [szerk. Dönsz Judit, Szabó Zsuzsa, Zubály Sándor] ; [ill. Jónás Péter et al.]. - Debrecen : Graph-Art, 2003. - 91, [2] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-9325-47-3 kötött : ár nélkül
59(02.053.2) *** 591.9(100)(02.053.2)
[AN 1041604]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

13581 /2003.
Boldog Gizella
   Vigyázz a Candida fertőz!!! : a legrafináltabb betegség a Földön avagy A mikrogombák okozta károsodások / írta Boldog Gizella. - [Budapest] : Zsizell Modell Kft., [2002]. - 133 p. ; 20 cm
ISBN 963-00-8215-2 fűzött : ár nélkül
616-002.828.223
[AN 925129]
MARC

ANSEL
UTF-813582 /2003.
Boldog Gizella
   Vigyázz a Candida fertőz!!! : a legrafináltabb betegség a Földön avagy A mikrogombák okozta károsodások / írta Boldog Gizella. - 3. bőv. kiad. - [Budapest] : Zsizell Modell Kft., [2002]. - 133 p. ; 20 cm
ISBN 963-00-9516-5 fűzött : ár nélkül
616-002.828.223
[AN 925130]
MARC

ANSEL
UTF-813583 /2003.
Dehaene, Stanislas
The number sense (magyar)
   A számérzék : miként alkotja meg az elme a matematikát? / Stanislas Dehaene ; [ford. Szűcs Dénes]. - Budapest : Osiris, 2003. - 347 p. : ill. ; 20 cm. - (Osiris könyvtár. Pszichológia,, ISSN 1219-7718)
Bibliogr.: p. 327-338.
ISBN 963-389-462-X fűzött : 2280,- Ft
159.955 *** 165.194 *** 51
[AN 1042490]
MARC

ANSEL
UTF-813584 /2003.
Engel, June
The complete allergy book (magyar)
   Nagy allergiakönyv / June Engel ; [ford. Eiben György, Kurucz Anikó, Szakszon Katalin]. - Debrecen : Hajja, cop. 2003. - 335 p. : ill. ; 21 cm. - (Hajja egészségügyi könyvtár, ISSN 1589-536X)
ISBN 963-9329-76-2 fűzött : ár nélkül
616-056.43 *** 615.218
[AN 1041599]
MARC

ANSEL
UTF-813585 /2003.
Gaál Zsolt
   Mit egyen a cukorbeteg? : cukorbetegség, kezelés, diéta / írta Gaál Zsolt, Kicsák Marian, Sági Katalin. - 9. bőv. kiad. - Budapest : Anonymus, 2003. - 183 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-7966-90-0 fűzött : ár nélkül
616.379-008.64 *** 641.563(083.12)
[AN 1042963]
MARC

ANSEL
UTF-813586 /2003.
Gömör Béla (1938-)
   Szubjektíven objektív. - [Budapest] : GMR BT, 2003-. - 21 cm. - (GMR füzetek, ISSN 1589-9683)
Az interjúkat Gömör Béla kész.
616.72-002.77(047.53)
[AN 1036218]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Múlt századi interjúk. - cop. 2003. - 56 p. : ill.
ISBN 963-206-857-2 fűzött : ár nélkül
616.72-002.77(047.53)
[AN 1042419] MARC

ANSEL
UTF-813587 /2003.
Herman, Judith Lewis
Trauma and recovery (magyar)
   Trauma és gyógyulás : [az erőszak hatása a családon belüli bántalmazástól a politikai terrorig] / Judith Lewis Herman ; [ford. Kuszing Gábor, Kulcsár Zsuzsanna]. - Budapest : Háttér : Kávé K. : NANE Egyes., 2003. - 345 p. ; 20 cm. - (Tűz-hely könyvek, ISSN 1785-0835)
Bibliogr.: p. 292-322.
ISBN 963-9365-19-X fűzött : 2500,- Ft
616.89 *** 316.647.3 *** 343.541
[AN 1043177]
MARC

ANSEL
UTF-813588 /2003.
Heyn, Dalma
The erotic silence of married woman (magyar)
   A vágy csendje / Dalma Heyn ; [ford. Horváth Krisztina]. - Budapest : Háttér, 2003. - 253 p. ; 18 cm. - (Lélek kontroll, ISSN 1217-0364)
ISBN 963-9365-17-3 fűzött : 1998,- Ft
159.922.1-055.2 *** 392.6 *** 613.865-055.2 *** 176.6
[AN 1042354]
MARC

ANSEL
UTF-813589 /2003.
Kaposvári Arnold
   A nemi ösztön társadalmi és lelki összefüggései / Kaposvári Arnold. - [Tatabánya] : Magánkiad., [2003]. - 63 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-430-622-5 fűzött : 800,- Ft
612.6.06 *** 392.6 *** 159.922.1 *** 316.472.4
[AN 1041616]
MARC

ANSEL
UTF-813590 /2003.
Kiss István (1944-)
   Toxikológia / [írták Kiss István, Várnagy László]. - Utánny. - Veszprém : VEK, 2003. - 250 p. : ill. ; 24 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 1997. - Bibliogr.: p. 241-242.
ISBN 963-7332-73-1 fűzött : ár nélkül
615.9(075.8)
[AN 1046588]
MARC

ANSEL
UTF-813591 /2003.
Man's body (magyar)
   A férfi test kézikönyve / [... szerk. Margaret Doyle] ; [mtárs Rosie Boycott et al.] ; [ford. Berta Mária]. - Budapest : Papp-ker, 2003. - 465 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9418-61-7 fűzött : ár nélkül
612-055.1 *** 616-055.1 *** 613-055.1
[AN 1042956]
MARC

ANSEL
UTF-813592 /2003.
Molnár Alexandra
   Nap, szolárium, szauna / [Alfred Lüber]. - Győr : Beato Angelico, [2001]. - 93 p., [8] t. : ill., színes ; 20 cm. - (Kozmetikusok kiskönyvtára, ISSN 1588-5704 ; 4.)
ISBN 963-86155-2-4 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-86155-2-8)
615.831.2 *** 615.831.44 *** 613.46 *** 646.7
[AN 923635]
MARC

ANSEL
UTF-813593 /2003.
Rozsnyay Mátyás Emlékverseny (38.) (2003) (Budapest)
   XXXVIII. Rozsnyay Mátyás emlékverseny : Pest megye, 2003. május 29-31. / [rend. az MGYT Pest Megyei Szervezete]. - [Budapest] : [MGYT Pest M. Szervezete], [2003]. - 40 p. ; 21 cm
Program és előadáskivonatok
Fűzött : ár nélkül
615 *** 061.3(439-2Bp.)"2003"
[AN 1042616]
MARC

ANSEL
UTF-813594 /2003.
Schneider, Jennifer
Cybersex exposed (magyar)
   Szex-net : fantázia vagy szenvedély? / Jennifer Schneider, Robert Weiss ; [ford. Hidasi Györgyi]. - [Budapest] : Jokerex, cop. 2002. - 286 p. ; 20 cm
ISBN 963-9368-14-8 fűzött : 1390,- Ft
159.922.1 *** 616.89-008.44 *** 392.6 *** 681.324Internet *** 615.851
[AN 929328]
MARC

ANSEL
UTF-813595 /2003.
Schobert, Astrid
Hilfe bei Arthrose und Rheuma (magyar)
   Ízületi bántalmak, reumás panaszok megelőzése és kezelése a Csendes-óceán gyümölcsének segítségével : az új-zélandi tarajos zöldkagyló / Astrid Schobert, Wilfried Diebschlag ; [ford. Hortolányi Adrienn]. - [Budapest] : Conimex Kft., [2001]. - 40 p. : ill., színes ; 15 cm
ISBN 963-00-9032-5 fűzött : 198,- Ft
616.72-002 *** 615.89
[AN 921224]
MARC

ANSEL
UTF-813596 /2003.
Ungaro, Alycea
Pilates (magyar)
   Pilates-módszer : a mozgásban lévő test / Alycea Ungaro. - Budapest : M. Kvklub, 2003. - 175 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Ford. Darabos Eszter, Tótisz András. - Példányszám: 5000
ISBN 963-547-964-6 kötött : 2990,- Ft
613.71
[AN 1041776]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

13597 /2003.
Halkovics László (1921-)
   A magyar bányászat történeti statisztikai adattára / összeáll. Halkovics László. - Budapest : KSH Kvt. és Dok. Szolg., 2003. - 151 p., [1] t.fol. : ill., térk. ; 30 cm. - (Történeti statisztikai tanulmányok, ISSN 0133-9184 ; 8.)
Az előszó angol nyelven is. - Bibliogr.: p. 147-151.
ISBN 963-215-587-4 fűzött : ár nélkül
622(439)"18/19"(083.41)
[AN 1042068]
MARC

ANSEL
UTF-813598 /2003.
   Hegesztési zsebkönyv / szerk. Gáti József ; [szerzők Béres Lajos et al.]. - 2. átd. kiad. - Miskolc : Cokom Mérnökiroda Kft., 2003. - IX, 822 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 753-760.
ISBN 963-210-742-X kötött : ár nélkül
621.791(035)
[AN 1042347]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

13599 /2003.
Ambrózai Attila (ifj.)
   Office XP professional / ifj. Ambrózai Attila. - Budapest : Panem, 2003. - 452 p. : ill. ; 24 cm. - (Tempo, ISSN 1785-3346)
ISBN 963-545-373-6 fűzött : 3900,- Ft
519.688Office_XP
[AN 1041882]
MARC

ANSEL
UTF-813600 /2003.
   MicroCAD 2002 : International Scientific Conference : 7-8 March 2002 / [szerk. Lehoczky László, Kalmár László] ; [rend., közread. a Miskolci Egyetem Innovációs és Technológia Transzfer Centruma]. - [Miskolc] : ME Innovációs és Technológia Transzfer Centrum, 2002. - 14 db : ill. ; 21 cm
Váltakozva angol és magyar nyelven. - Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-661-515-2 fűzött : ár nélkül
519.688:744MicroCAD *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 923671]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], A: Geoinformatika. Térinformatika = Section A: Geoinformatics. Spatial informatics. - 150 p.
ISBN 963-661-516-0
519.688:744MicroCAD *** 659.2 *** 681.3.004.14 *** 55 *** 911 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 923685] MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], B: Anyagtudomány = Section B: Material sciences. - 114 p.
ISBN 963-661-517-9
519.688:744MicroCAD *** 620.2 *** 539 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 923688] MARC

ANSEL
UTF-8


   [3.], C: Kémia = Section C: Kémia. - 175 p.
ISBN 963-661-518-7
519.688:744MicroCAD *** 54 *** 66 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 923691] MARC

ANSEL
UTF-8


   [4.], D: Gépészeti alaptudományok = Section D: Basic engineering sciences. - 219 p.
ISBN 963-661-519-5
519.688:744MicroCAD *** 621 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 923693] MARC

ANSEL
UTF-8


   [5.], E: Gépek és szerkezetek tervezése = Section E: Machine and construction design. - 88 p.
ISBN 963-661-520-9
519.688:744MicroCAD *** 621.01 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 923697] MARC

ANSEL
UTF-8


   [6.], F: Gépészeti anyagtudomány. Gyártási rendszerek és folyamatok = Section F: Material science engineering. Production systems and processes. - 191 p.
ISBN 963-661-521-7
519.688:744MicroCAD *** 620.2 *** 658.51 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 923699] MARC

ANSEL
UTF-8


   [7.], G: Elektrotechnika - elektronika = Section G: Electrotechnics - electronics. - 49 p.
ISBN 963-661-522-5
519.688:744MicroCAD *** 621.3 *** 621.37/.39 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 923703] MARC

ANSEL
UTF-8


   [8.], H: Alkalmazott informatika = Section H: Applied information engineering. - 245 p.
ISBN 963-661-523-3
519.688:744MicroCAD *** 681.3.004.14 *** 659.2 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 923706] MARC

ANSEL
UTF-8


   [9.], I: Anyagáramlási rendszerek és logisztikai informatika = Section I: Material flow systems, logistical informatics. - 91 p.
ISBN 963-661-524-1
519.688:744MicroCAD *** 658.286 *** 658.78 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 923709] MARC

ANSEL
UTF-8


   [10.], J: Kihívások a gazdaságban = Section J: Economic challenges. - 152 p.
ISBN 963-661-525-X
519.688:744MicroCAD *** 659.2 *** 33 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 923711] MARC

ANSEL
UTF-8


   [11.], K: Vállalati versenyképesség a XXI. században = Section K: Company competitiveness in the XXI century. - 150 p.
ISBN 963-661-526-8
519.688:744MicroCAD *** 658.1 *** 339.137 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 923713] MARC

ANSEL
UTF-8


   [12.], L: Bölcsészettudomány = Section L: Humanities. - 81 p.
ISBN 963-661-527-6
519.688:744MicroCAD *** 009 *** 659.2 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 923716] MARC

ANSEL
UTF-8


   [13.], M: Távoktatás = Section M: Open and distance learning. - 43 p.
ISBN 963-661-528-4
519.688:744MicroCAD *** 37.018.43 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 923719] MARC

ANSEL
UTF-813601 /2003.
Tanenbaum, Andrew S.
Computer networks (magyar)
   Számítógép-hálózatok / Andrew S. Tanenbaum ; [ford. Balogh Zoltán et al.]. - 2. bőv. átd. kiad. - Budapest : Panem, 2004. - 939 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 904-920.
ISBN 963-545-384-1 kötött : ár nélkül
681.324
[AN 1041989]
MARC

ANSEL
UTF-8
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

13602 /2003.
Hiezl József
   Baja villamosenergia-ellátásának története / Hiezl József. - [Szeged] : [DÉMÁSZ], 2001. - 84 p. : ill. ; 7 cm
Közread. a Délmagyarországi Áramszolgáltató Rt. - Példányszám: 300
ISBN 963-00-6441-3 kötött : ár nélkül
621.31 *** 338.465(439-2Baja)(091) *** 061.5(439-2Szeged) *** 099.1
[AN 922070]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

13603 /2003.
Halász Margit, J.
   Könyves szakmák a Kárpát-medencében a XVI-XIX. században : különös tekintettel Debrecen könyvkultúrájára / J. Halász Margit ; [szerk.biz. Balogh Gizella et al.] ; [kiad. a Tiszántúli Református Egyházkerületi és Kollégiumi Nagykönyvtár]. - Debrecen : Tiszántúli Ref. Egyházker. és Kollégiumi Nagykvt., 2002. - [2], IV, 161 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 135-151.
ISBN 963-9322-12-1 fűzött : ár nélkül
686.1(439)"15/18"(093) *** 655.1(439)"15/18"(093) *** 655.4/.5(439)"15/18"(093)
[AN 1042918]
MARC

ANSEL
UTF-813604 /2003.
   In-tech-ed '02 : innovation-technics-education in the textile and the garment industry : 25-26 April, 2001[!2002], Budapest ... : műszaki fejlesztés és oktatás a textil- és ruházati iparban : 2002. április 25-26, Budapest / [rend. a] Textilipari Műszaki és Tudományos Egyesület, Budapesti Műszaki Főiskola. - [Budapest] : TMTE, [2002]. - 244 p. : ill. ; 30 cm
Az előadások váltakozva magyar és angol nyelven. - Összefoglalás angol illetve magyar nyelven
ISBN 963-9397-01-6 fűzött : ár nélkül
677 *** 378 *** 061.3(439-2Bp.)"2002"
[AN 923225]
MARC

ANSEL
UTF-813605 /2003.
Kiss Lajos (1933-)
   Műanyag hegesztés / Kiss Lajos, Szabó György. - Miskolc : Gazdász-Elasztik, 2002. - IV, 268 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 257-260.
ISBN 963-204-345-6 fűzött : ár nélkül
678.029.43
[AN 1042664]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

13606 /2003.
Juhász József (1927-)
   Mérnökgeológia / Juhász József. - Miskolc : Miskolci Egy. K., 1999-2003. - 3 db : ill. ; 24 cm
ISBN 963-661-372-9 *
624.131.1(075.8)
[AN 364618]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - 2003. - 407 p.
Bibliogr.: p. 394-401. - Példányszám: 350
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-661-572-2)
624.131.1(075.8)
[AN 1042796] MARC

ANSEL
UTF-813607 /2003.
   Lépcsőre lépek, Fejünk felett a fedélszék : pályázat középiskolák és felsőfokú oktatási intézmények számára / [szerk. Bodor János et al.] ; kiad. a Porta Speciosa Egyesület. - Budapest : Porta Speciosa Egyes., 2003. - 224 p. : ill. ; 30 cm
Fűzött : ár nélkül
692 *** 721.011 *** 06.063
[AN 1041794]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

13608 /2003.
Forgó Béla
   Festmények és grafikák Magyarország bélyegein / Forgó Béla. - [Székesfehérvár] : Forgó B., 2003. - 102 p. : ill., színes ; 24 cm
Lezárva: 2001. aug. 15. - Példányszám: 400
ISBN 963-430-587-3 kötött : ár nélkül
656.835.91(439) *** 75 *** 76
[AN 1041633]
MARC

ANSEL
UTF-813609 /2003.
Lynch, Don
Ghosts of the abyss (magyar)
   A mélység kísértetei : utazás a Titanic szívébe / Don Lynch és Ken Marschall ; a bevezetőt írta James Cameron ; [ford. Békési József]. - [Budapest] : Egmont, cop. 2003. - 143 p. : ill., főként színes ; 27 cm
Bibliogr.: p. 141.
ISBN 963-627-884-9 kötött : 3999,- Ft
656.61.08(261)"1912"(084.12) *** 791.43.071.1(73)(092)Cameron,_J.
[AN 1041986]
MARC

ANSEL
UTF-813610 /2003.
   A magyar cserkészet postabélyegei és postai emlékbélyegzései a kezdettől napjainkig / [összeáll. Bokody József]. - 5. bőv. kiad. - Budapest : M. Cserkészszövetség, 2002. - 24 p. : ill. ; 21 cm. - (Magyar Cserkészszövetség gyűjteménye ; ; 1.)
Lezárva: 2001. dec. 31.
Fűzött : ár nélkül
656.835.91(439) *** 061.213cserkészet(439)
[AN 1042436]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

13611 /2003.
   Az agrár nagyüzemek rövid története Pusztaszabolcson / [szerk. Czöndör Mihályné Joó Katalin, Csányi Kálmán, Nóniusz Gábor] ; [a képeket vál. Czöndör Mihályné Joó Katalin, Schrick Tiborné]. - Pusztaszabolcs : Pusztaszabolcsi Hagyományőrző és Hagyományteremtő Alapítvány, 2003. - 63 p. : ill. ; 20 cm. - (Községtörténeti füzetek, ISSN 1589-0813 ; 7.)
Példányszám: 400
ISBN 963-210-759-4 fűzött : ár nélkül
Pusztaszabolcs
631.1.017.1 *** 061.5(439-2Pusztaszabolcs)
[AN 1041652]
MARC

ANSEL
UTF-813612 /2003.
Bak János
   Tehénistállók klímajellemzői és befolyásolási lehetőségeik = Climatic parameters in cow barns and possibilities to influence them / írta Bak János, Pazsicki Imre. - Gödöllő : FVM MI, 2002. - 36 p. : ill. ; 29 cm. - (Mezőgazdasági gépesítési tanulmányok, ISSN 0521-422X)
Bibliogr.: p. 35. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-611-401-3 fűzött : ár nélkül
631.223.24.019 *** 628.8
[AN 1041808]
MARC

ANSEL
UTF-813613 /2003.
Bower, John
The cat owner's problem solver (magyar)
   Macskatulajdonosok kézikönyve : gyakorlati és szakszerű tanácsok macskák gondozásához / John és Caroline Bower. - Budapest : M. Kvklub, 2003. - 208 p. : ill., színes ; 25 cm
Ford. Sepsei Gergely. - Példányszám: 3000
ISBN 963-547-985-9 kötött : 2490,- Ft
636.8
[AN 1041802]
MARC

ANSEL
UTF-813614 /2003.
   CEE AgEng, Gödöllő, 2003 : 3 Research and Development Conference of Central- and Eastern European Institutes of Agricultural Engineering : 11-13 September 2003, Gödöllő ... : proceedings : 3-â Konferenciâ po issledovaniû irazvitiû centralʹnyh i vostočno-evropejskih agrotehničeskih institutov / [összeáll. Tátrai György, Vinczeffy Zsoltné] ; [rend., ... kiad. FVM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet]. - Gödöllő : FVM MGI, [2003]. - 235 p. : ill. ; 30 cm
Váltakozva angol és orosz nyelven. - Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-611-403-X fűzött : ár nélkül
631.171 *** 631.3 *** 338.43(4-11) *** 061.3(439-2Gödöllő)
[AN 1042777]
MARC

ANSEL
UTF-813615 /2003.
   Cirfandli, szárma, Emmausz : bor, gasztronómia, hagyományok Baranyában / [gyűjt. és szerk. Roisz Erzsébet] ; [kiad. a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ]. - Pécs : Baranya M. Kult. és Idegenforgalmi Közp., 2003. - 155 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 963-204-857-1 kötött : ár nélkül
663.2(439.127) *** 634.8(439.127) *** 641.568(439.127) *** 39(=00)(439.127)
[AN 1042736]
MARC

ANSEL
UTF-813616 /2003.
Del Monego, Markus
Warum der Wein korkt? (magyar)
   A bor lelke : anekdoták és történetek a borról / Markus Del Monego. - Pécs : Opus, cop. 2003. - 115 p. : ill. ; 24 cm
Ford. Szalay Tamás
ISBN 963-86378-1-1 kötött : ár nélkül
663.2(0:82-36) *** 634.8(0:82-36)
[AN 1041881]
MARC

ANSEL
UTF-813617 /2003.
   Fejezetek a mezőgazdaság műszaki fejlesztéséből : Dimény Imre akadémikus 80. születésnapjára = Chapters from the technical development of agriculture on the occasion of the 80th birthday of Imre Dimény / írták Fenyvesi László [et al.]. - Gödöllő : FVM MI, 2002. - 30 p. : ill. ; 29 cm. - (Mezőgazdasági gépesítési tanulmányok, ISSN 0521-422X)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-611-396-3 fűzött : ár nélkül
631.17
[AN 1041806]
MARC

ANSEL
UTF-813618 /2003.
Hayes, Matthew
   Community Supported Agriculture (CSA): a farmers' manual : how to start up and run a CSA / Matthew Hayes and Milánkovics Kinga. - Gödöllő : [Nyitott Kert Alapítvány], 2001. - 87 p. : ill., főként színes ; 23 cm
Közread. a Nyitott Kert Alapítvány
ISBN 963-00-8292-6 fűzött : ár nélkül
631.147
[AN 920155]
MARC

ANSEL
UTF-813619 /2003.
   Nekünk dolgozik a természet : természetes technológiák gyakorlati alkalmazásai : az Alltech 17. Európai, Közép-Keleti és Afrikai Előadó Körútja, 2003. február 10-től március 6-ig. - [S.l.] : [s.n.], [2003]. - [4], 94 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. az előadások végén
Fűzött : ár nélkül
636.084/.087 *** 061.5(100)Alltech *** 061.3(439-2Bp.)"2003"
[AN 1041713]
MARC

ANSEL
UTF-813620 /2003.
Szalai Antal
   A Talajerőgazdálkodási Kft. fél évszázada / szerzők Szalai Antal, Gáspár Edit. - Pápa : Talajerőgazdálkodási Kft., 2001. - 72 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
Talajerőgazdálkodási Kft. (Pápa)
631.4 *** 061.5(439-2Pápa)"195/200"
[AN 920616]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

13621 /2003.
   691 recept : jó étvággyal, egészségesen : [családi étlap] / [szerk. Móza Katalin.]. - [Budapest] : Írisz 2003 Kvk., [2003]. - 232 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-212-017-5 fűzött : 2490,- Ft
641.56(083.12) *** 613.2
[AN 1042829]
MARC

ANSEL
UTF-813622 /2003.
Bogner, Margit
Stricken (magyar)
   Kötés : pulóverek egy hétvége alatt : kötés gyorsan, divatos fonalból / Margit Bogner. - Budapest : M. Kvklub, 2003. - 62, [2] p. : ill., főként színes ; 27 cm
Ford. Károlyi Zsuzsa. - Példányszám: 3000
ISBN 963-547-983-2 kötött : 1750,- Ft
646.26
[AN 1042949]
MARC

ANSEL
UTF-813623 /2003.
Das grosse GU-Familien-Backbuch (magyar)
   Nagy családi süteményeskönyv : süteményeskönyv az egész évre / receptfotók Barbara Lutterbeck és Martina Görlach ; receptek Monika Köhler [et al.] ; [szerk. Gudrun Ruschitzka] ; [ford. Kiszlinger Henrietta]. - [Kaposvár] : Holló, [2003]. - 239 p. : ill., színes ; 29 cm
Nagy süteményeskönyv (borító- és gerinccím)
ISBN 963-684-103-9 kötött : ár nélkül
641.852(083.12)
[AN 1042845]
MARC

ANSEL
UTF-813624 /2003.
Die grosse Kochschule (magyar)
   A főzés magasiskolája : több mint 1000 recept színes fotókkal illusztrálva / ford. Gaál Szilvia és Szilágyi Eszter. - Budapest : M. Kvklub, 2003. - 397 p. : ill., színes ; 30 cm
Szöveg és receptek Kellermann, Monika. - Példányszám: 4000
ISBN 963-547-967-0 kötött : 4990,- Ft
641.55(083.12)
[AN 1042094]
MARC

ANSEL
UTF-813625 /2003.
Kenéz Heka Etelka
   Kenéz Heka Etelka saját ételreceptjei. - [Hódmezővásárhely] : Kenéz Heka E., [2003]. - 72 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-430-679-9 fűzött : ár nélkül
641.55(083.12)
[AN 1042293]
MARC

ANSEL
UTF-813626 /2003.
Molnár Alexandra
   Lifting : ránckezelések / Karl Lüber. - Győr : Beato Angelico, [2001]. - 77 p., [12] t. : ill., színes ; 20 cm. - (Kozmetikusok kiskönyvtára, ISSN 1588-5704 ; 3.)
ISBN 963-86155-3-2 fűzött : ár nélkül
646.7
[AN 923632]
MARC

ANSEL
UTF-813627 /2003.
Schinharl, Cornelia
Basic baking (magyar)
   A sütés alapkönyve : minden, amire egy kezdőnek szüksége van, hogy megtanuljon jól sütni / Cornelia Schinharl, Sebastian Dickhaut. - Budapest : M. Kvklub, 2003. - 168 p. : ill., színes ; 24x24 cm
Ford. Gaál Szilvia. - Példányszám: 4000
ISBN 963-547-930-1 fűzött : 3490,- Ft
641.852(083.12)
[AN 1042285]
MARC

ANSEL
UTF-813628 /2003.
Das Strudel-Knödel-Palatschinkenkochbuch (részlet.)
   Knödel und Palatschinken. - [Budapest] : Corvina, 2003. - 64 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-13-5300-1 kötött : 2200 Ft
641.852(083.12) *** 641.55(083.12)
[AN 1042536]
MARC

ANSEL
UTF-813629 /2003.
   Süteményeskönyv / [fotó és szerk. Schäffer László] ; [kiad. a Fővárosi Gázművek Rt.]. - Budapest : Főv. Gázművek Rt., 2001. - 94 p. : ill., színes ; 10 cm
ISBN 963-00-8141-5 fűzött : ár nélkül
641.852(083.12) *** 099.1
[AN 921547]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

13630 /2003.
   Bioetika / szerk. Makó János. Ökumené : válogatott tanulmányok a Magyar Bioetikai Társaság és a KÖT (Keresztény Ökumenikus Baráti Társaság) két évtizedes munkásságából / szerk. Ullrich Zoltán. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2003. - 330 p. ; 19 cm. - (Rejtett kulturális forrásaink, ISSN 1589-9268 ; 5.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9373-44-3 fűzött : 2600,- Ft
174 *** 614.25 *** 241 *** 504.75 *** 261.8
[AN 1042086]
MARC

ANSEL
UTF-813631 /2003.
   Dienes Valéria, az első magyar professzornő ifjúkora / [a bev. tanulmányt írta, ... gyűjt., a szöveget gond. és összeáll. Töttős Gábor]. - Szekszárd : Szerző, 2003. - 110 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-430-475-3 fűzött : ár nélkül
Dienes Valéria (1879-1978)
1(439)(092)Dienes_V. *** 894.511(092)Dienes_V. *** 894.511-821
[AN 1042035]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

13632 /2003.
Barlay Ö. Szabolcs (1919-)
   Hitvédelem és hazaszeretet Prohászkánál / Barlay Ö. Szabolcs. - Székesfehérvár : Prohászka K., 2003. - 171 p. ; 21 cm. - (Írások Prohászkáról ; ; 2.)
ISBN 963-86325-5-0 fűzött : ár nélkül
Prohászka Ottokár (1858-1927)
282(439)(092)Prohászka_O. *** 316.347(=924)(100) *** 323.12(=924)(100)
[AN 1042835]
MARC

ANSEL
UTF-813633 /2003.
Barlay Ö. Szabolcs (1919-)
   Názáretből Betlehembe : útikalauz advent minden napjára / Barlay Ö. Szabolcs. - Székesfehérvár : Prohászka, 2001. - 26 p. ; 17 cm
ISBN 963-86139-3-9 fűzött : ár nélkül
242
[AN 922954]
MARC

ANSEL
UTF-813634 /2003.
Barlay Ö. Szabolcs (1919-)
   Vallomások könyve / Barlay Ö. Szabolcs. - Budapest : [Panax], 1997-. - 16 cm
A 2. köt. a Prohászka Kiadónál jelent meg Székesfehérváron
ISBN 963-85582-1-0 *
242
[AN 345363]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Édesanyánk az egyház. - 2001. - 218 p. : ill.
ISBN 963-86139-4-7 fűzött : ár nélkül
260.1 *** 242
[AN 922736] MARC

ANSEL
UTF-813635 /2003.
Béky Gellért (1924-)
   Jézus titka / Béky Gellért. - [Budapest] : Marana Tha 2000 Alapítvány, 2003. - 77 p. ; 20 cm. - (Marana tha sorozat, ISSN 0865-7467 ; 102.)
ISBN 963-9281-21-2 fűzött : 300,- Ft
232 *** 242
[AN 1042500]
MARC

ANSEL
UTF-813636 /2003.
Béky Gellért (1924-)
   Misztika ma?! / Béky Gellért. - [Budapest] : Marana Tha 2000 Alapítvány, 2003. - 87 p. ; 20 cm. - (Marana tha sorozat, ISSN 0865-7467 ; 100.)
ISBN 963-9281-19-0 fűzött : 300,- Ft
248.2 *** 244
[AN 1042365]
MARC

ANSEL
UTF-813637 /2003.
Béky Gellért (1924-)
   Szerető Atyánk / Béky Gellért. - [Budapest] : Marana Tha 2000 Alapítvány, 2003. - 54 p. ; 20 cm. - (Marana tha sorozat, ISSN 0865-7467 ; 101.)
ISBN 963-9281-20-4 fűzött : 200,- Ft
231.1 *** 244
[AN 1042371]
MARC

ANSEL
UTF-813638 /2003.
Beller, Tilmann
   Szentélyeinkkel szentélyedért : Családnapok, 2001 Óbudavár / Beller Tilmann ; [rend., közread. a] Családok a Családért Egyesület. - Óbudavár : Családok a Családért Egyes., 2001. - 56 p. ; 21 cm
ISBN 963-00-8825-8 fűzött : ár nélkül
241 *** 173 *** 061.3(439-2Óbudavár)"2001"
[AN 919627]
MARC

ANSEL
UTF-813639 /2003.
Bendl Vera
   Prófécia és apokaliptika különbsége Martin Buber és Jacob Taubes két írása alapján / Bendl Vera. - Budapest : MTA PTI Etnoregionális Kutközp., 2001. - 44 p. ; 30 cm. - (MTA PTI Etnoregionális Kutatóközpont dokumentum-füzetek, ISSN 1417-2968 ; 17.)
ISBN 963-9218-69-3 fűzött : 600,- Ft
Buber, Martin
Taubes, Jacob
230.12 *** 234.9 *** 236 *** 291.63 *** 930.1 *** 123
[AN 923391]
MARC

ANSEL
UTF-813640 /2003.
Benham, A. M.
Maria the mother of Jesus (magyar)
   Mária, Jézus anyja / A. M. Behnam. - Budapest : Evangéliumi K. és Iratmisszió, 2001. - 24 p. ; 18 cm
ISBN 963-9209-87-2 fűzött : ár nélkül
232.931
[AN 916951]
MARC

ANSEL
UTF-813641 /2003.
   Bérmálkozók imafüzete. - Miskolc : Szt. Maximilian K., [2003]. - 32 p. : ill. ; 15 cm
Fűzött : ár nélkül
243 *** 265.2
[AN 1042634]
MARC

ANSEL
UTF-813642 /2003.
Blaskovich Erzsébet
   Kilenced Teréz Anyával : imák és elmélkedések a Szeretet Misszionáriusai lelkisége szerint / Blaskovich Erzsébet. - [Budapest] : Szt. Gellért K., [2002]. - 56 p. : ill., színes ; 14 cm
ISBN 963-696-151-4 fűzött : ár nélkül
242 *** 243
[AN 922953]
MARC

ANSEL
UTF-813643 /2003.
Czanik Péter (1936-)
   Melyik úton járjak? : az 1-25. zsoltár magyarázata / Czanik Péter. - Budapest : Czanik P., 2001. - 159 p. ; 20 cm
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9062-50-2)
Biblia. Ószövetség. Zsoltárok könyve.
223.2.07
[AN 919565]
MARC

ANSEL
UTF-813644 /2003.
   Elsőáldozók imafüzete. - Miskolc : Szt. Maximilian K., [2003]. - 32 p. : ill. ; 15 cm
Fűzött : ár nélkül
243 *** 265.32
[AN 1042623]
MARC

ANSEL
UTF-813645 /2003.
Farkas Zoltán
   Áldozat és égberagadás / Farkas Zoltán. - Debrecen : Főnix Kvműhely : "Múltat s jövendőt" Közművel. Egyes., 2003. - 78 p. : ill. ; 21 cm. - (Főnix könyvek, ISSN 1417-507X ; 50.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-86367-4-2 fűzött : ár nélkül
299.4(=945.11) *** 291.612 *** 398.49(=945.11)
[AN 1043024]
MARC

ANSEL
UTF-813646 /2003.
   Fatimai imafüzet / [összeáll. Fugel Adolf, Papellás István]. - Miskolc : Szt. Maximilian K., [2003]. - 31 p. : ill. ; 15 cm
Fűzött : ár nélkül
243 *** 232.931.7 *** 248.159.4
[AN 1042636]
MARC

ANSEL
UTF-813647 /2003.
Hughes, Selwyn
Marriage as God intended (magyar)
   Holtomiglan-holtodiglan : a jó házasság alapjai / Selwyn Hughes ; [ford. Lengyel András]. - Utánny. - Budapest : Harmat, 2003, cop. 1995. - 173 p. ; 20 cm
Holtodiglan-holtomiglan (borító- és gerinccím)
ISBN 963-9148-25-3 fűzött : ár nélkül
265.5
[AN 1047034]
MARC

ANSEL
UTF-813648 /2003.
   Az Isteni Irgalmasság rózsafüzére a Te mentséged és kilenced az Isteni Irgalmassághoz : a kiadás alapjául szolgál Szent Faustyna Kowalska nővér Naplója / összeáll. Katona István. - Budapest : Márton Á. K., 2002. - 20 p. : ill. ; 15 cm
ISBN 963-9011-96-7 fűzött : ár nélkül
243
[AN 923774]
MARC

ANSEL
UTF-813649 /2003.
   Jegyesek imafüzete. - Miskolc : Szt. Maximilian K., [2003]. - 32 p. : ill. ; 15 cm
Fűzött : ár nélkül
243 *** 265.5
[AN 1042609]
MARC

ANSEL
UTF-813650 /2003.
Joó Sándor (1910-1970)
   Halálból életbe : Joó Sándor igehirdetései János evangéliuma alapján. - Budapest : Ajtony A., 2001. - 172 p. ; 20 cm
ISBN 963-440-641-6 fűzött : 400,- Ft
252 *** 226.5
[AN 919575]
MARC

ANSEL
UTF-813651 /2003.
   Kármelhegyi Boldogasszony imafüzet. - Miskolc : Szt. Maximilian K., [2003]. - 32 p. : ill. ; 15 cm
Fűzött : ár nélkül
243 *** 232.931.7 *** 248.159.4
[AN 1042596]
MARC

ANSEL
UTF-813652 /2003.
   Keresztelési imafüzet. - Miskolc : Szt. Maximilian K., [2003]. - 32 p. : ill. ; 15 cm
Fűzött : ár nélkül
243 *** 265.1
[AN 1042639]
MARC

ANSEL
UTF-813653 /2003.
   Kilenced a Szentlélekhez és imák / [összeáll. a Fájdalmas Anya Plébánia ...]. - Eger : Fájdalmas Anya Plébánia, [2001]. - 20 p. ; 15 cm
Fűzött : ár nélkül
242 *** 243
[AN 921557]
MARC

ANSEL
UTF-813654 /2003.
Klemm Nándor (1919-)
Csak eszköz vagyok... (új kiadása)
   Boldog Batthyány-Strattmann László / Klemm Nándor. - 3. átd. kiad. - Budapest : Ecclesia, 2003. - 193, [7] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-363-257-9 fűzött : ár nélkül
Batthyány-Strattmann László (1870-1931)
235.3(092)Batthyány-Strattmann_L. *** 61(439)(092)Batthyány-Strattmann_L.
[AN 1042910]
MARC

ANSEL
UTF-813655 /2003.
Knight, George A. F.
Christ the center (magyar)
   Keresztyén hitünk középpontja: a testté lett Krisztus / George A. F. Knight ; [ford. Mucsi Zsófia]. - Budapest : Kálvin, 2003. - 127 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 123-126.
ISBN 963-300-953-7 fűzött : 820,- Ft
242 *** 232
[AN 1042381]
MARC

ANSEL
UTF-813656 /2003.
Kocsis Elemér (1926-)
   Akik az Úrban bíznak, erejük megújul : válogatott igehirdetések / Kocsis Péter ; [kiad. a Tiszántúli Református Egyházkerület]. - Debrecen : Tiszántúli Ref. Egyházker., 2003. - 318 p. ; 23 cm
ISBN 963-210-317-3 fűzött : ár nélkül
252
[AN 1042924]
MARC

ANSEL
UTF-813657 /2003.
Kozma László (1949-)
   Élet-naptár / [összeáll.] Kozma László, Szathmáry Sándor. - Kecskemét : Korda, 2003. - 431 p. ; 17 cm. - (Nemzetközi theologiai könyv, ISSN 0866-1030 ; 62.)
ISBN 963-9332-92-5 fűzött : 1400,- Ft
244 *** 284.2 *** 82-822=945.11
[AN 1042357]
MARC

ANSEL
UTF-813658 /2003.
Lenkeyné Semsey Klára (1930-)
   János evangéliuma / ford. és magy. Lenkeyné Semsey Klára. - Debrecen : Debreceni Ref. Hittud. Egy., 2000-. - 20 cm
Az 1. köt. kötetjelzés nélkül jelent meg, monografikus leírása: AN 786151
ISBN 963-8429-29-1 * fűzött : ár nélkül
Biblia. Újszövetség. János evangéliuma.
226.5.07
[AN 802428]
MARC

ANSEL
UTF-8


   , 13-21. részek magyarázata. - 2001. - 232 p. - (A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Újszövetségi Szemináriumának tanulmányi füzetei. Új sorozat, ISSN 1419-2039 ; 10.)
Bibliogr. a jegyzetekben
226.5.07
[AN 921546] MARC

ANSEL
UTF-813659 /2003.
   Natália nővér / [szerk., bevezetéssel ell. Fogas Anna]. - Budapest : Szt. József K., 1993-. - 20 cm
ISBN 963-7872-13-2
Kovacsics Mária (1901-1992)
248(092)Kovacsics_M. *** 232.931
[AN 72791]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. r. - 2001. - 240 p. : ill.
ISBN 963-7872-24-8 fűzött : 980,- Ft
248(092)Kovacsics_M. *** 232.931
[AN 920217] MARC

ANSEL
UTF-813660 /2003.
Ötvös László (1930-)
   Dr. Szász Imre debreceni esperes életműve, 1887-1956 : életút, szolgálat, publikáció / írta Ötvös László. - Debrecen : Mo. Ref. Egyh. Doktorai Kollégiumának Egyháztört. Szekciója, 2002. - 95 p. ; 21 cm. - (Magyar református egyháztörténeti dolgozatok, ISSN 1417-491X ; 8.)
Bibliogr.: p. 80-86. és a jegyzetekben. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-00-2201-X fűzött : ár nélkül
Szász Imre (1887-1956)
284.2(439)(092)Szász_I. *** 012Szász_I.
[AN 925133]
MARC

ANSEL
UTF-813661 /2003.
   Qumrán és az Újszövetség : Szegedi Biblikus Konferencia : Szeged, 1999. augusztus 30 - szeptember 1. / szerk. Benyik György. - Szeged : JATEPress, 2001. - 141 p. ; 24 cm
Bibliogr. az előadások végén. - Példányszám: 500
Fűzött : ár nélkül
296.624.2 *** 225.07 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 919580]
MARC

ANSEL
UTF-813662 /2003.
   Római dokumentumok. - Budapest : Szt. István Társ., 1991-. - 19 cm
Méretváltozata: 21 cm
ISBN 963-360-615-2
2
[AN 49356]
MARC

ANSEL
UTF-8


   17., Az állandó diakónusok képzésének alapszabályzata. Az állandó diakónusok életének és szolgálatának direktóriuma / a Katolikus Nevelés Kongregációja és a Klérus Kongregációja ; [ford. Diós István]. - 2001. - 112 p.
Directorium pro ministerio et vita diaconorum permanentium. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-361-217-9 fűzött : ár nélkül
262.152 *** 254
[AN 923654] MARC

ANSEL
UTF-813663 /2003.
Schlink, Basilea
   Az irgalmas Isten segítséget, örömöt és győzelmet ad / M. Basilea Schlink. - Budapest : Nagy Perge Z., cop. 2001. - 31 p. : ill. ; 14 cm
ISBN 963-440-477-4 fűzött : ár nélkül
242
[AN 921556]
MARC

ANSEL
UTF-813664 /2003.
Schlink, Basilea
   Vándorutam - kivel járom? / M. Basilea Schlink. - Budapest : Nagy Perge Z., cop. 2001. - 32 p. ; 13 cm
ISBN 963-440-512-6 fűzött : ár nélkül
242
[AN 921552]
MARC

ANSEL
UTF-813665 /2003.
Snell, Anne
Tend my sheep (magyar)
   A keresztyénség zsidó gyökerei : alaptanulmány nyolc fejezetben / [Anne Snell és Carla Ockerman-Hunter] ; [ford. Gönczi Géza és Gönczi Erzsébet] ; [kiad. a "Jó Hír" Iratmisszió Alapítvány]. - Budapest : Jó Hír Iratmisszió Alapítvány, [2002]. - 189 p. ; 20 cm
ISBN 963-00-5533-3 fűzött : ár nélkül
261.1 *** 296
[AN 920448]
MARC

ANSEL
UTF-813666 /2003.
   Studia in honorem S.E.R. Dr. Nándor J. Takács O.C.D. episcopi Albae Regiae in Hungaria a professoribus et alumnis Scholae Superioris Catholicae Zsámbékiensis de Vilmos Apor Nominatae oblata. - Zsámbék ; [Budapest] : Corvinus, 2001. - 240 p. : ill. ; 20 cm. - (A hét szabad művészet könyvtára, ISSN 1219-073X)
Borítócím: Krisztus szeretetével, Mária hűségével : Takács Nándor köszöntése. - Csak magyar nyelven. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9062-41-3 fűzött : ár nélkül
242
[AN 919642]
MARC

ANSEL
UTF-813667 /2003.
   Szállást keres a Szent Család imafüzet. - Miskolc : Szt. Maximilian K., [2003]. - 32 p. : ill. ; 15 cm
Fűzött : ár nélkül
243 *** 248.159 *** 398.332.416(=945.11)
[AN 1042618]
MARC

ANSEL
UTF-813668 /2003.
   Szent Júdás Tádé imafüzet. - Miskolc : Szt. Maximilian K., [2003]. - 32 p. : ill. ; 15 cm
Fűzött : ár nélkül
243 *** 248.159.7
[AN 1042630]
MARC

ANSEL
UTF-813669 /2003.
   Szent Péter és Szent Pál apostolok imafüzet. - Miskolc : Szt. Maximilian K., [2003]. - 32 p. : ill. ; 15 cm
Fűzött : ár nélkül
243 *** 248.159.7
[AN 1042627]
MARC

ANSEL
UTF-813670 /2003.
Szilágyi Kiss Margit
   Keresztút / Szilágyi Kiss Margit ; Simon M. Veronika festményeivel. - Budapest : Biró, 2003. - 31 p. : ill., színes ; 20 cm
Versek
ISBN 963-9289-65-5 fűzött : ár nélkül
244(0:82-14) *** 232.96 *** 75(439)(092)Simon_M._V.
[AN 1041644]
MARC

ANSEL
UTF-813671 /2003.
Tardif, Emiliano
Le charisme de guérison (magyar)
   A gyógyítás karizmája / Emiliano Tardif ; [ford. Kusánszky Emese]. - Homokkomárom : Nyolc Boldogság Katolikus Közösség, 2001. - 35 p. ; 17 cm. - (Megújulás és karizmák, ISSN 1587-8716 ; 1.)
ISBN 963-00-8989-0 fűzött : 390,- Ft
244 *** 248.21
[AN 922961]
MARC

ANSEL
UTF-813672 /2003.
Tenney, Merrill C.
New Testament survey (magyar)
   Újszövetségi bevezető / Merrill C. Tenney ; [kiad. a Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]. - 2. kiad., utánny. - Budapest : KIA, 2003. - 482 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-04-8103-0 fűzött : ár nélkül
Biblia. Újszövetség.
225.01 *** 930.85(33) *** 933
[AN 1047018]
MARC

ANSEL
UTF-813673 /2003.
   Terézi Kármel : 100 éves a magyar rendtartomány / [... Vörös András szerk.] ; [... Bakos Rafael et al. írta] ; [közread. a] Magyar Sarutlan Kármelita Rendtartomány. - Budapest : M. Sarutlan Kármelita Rendtartomány, 2003. - 188 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 180-181. és a jegyzetekben
ISBN 963-85236-7-0 fűzött : ár nélkül
Ordo Carmelitarum Discalceatorum. Provincia Hungariae.
271.73
[AN 1042340]
MARC

ANSEL
UTF-813674 /2003.
Tibola Imre (1930-)
   Feljutott az oltár magasára : Boldog Batthyány László kanonizációjának története / Tibola Imre ; [kiad. Székesegyházi Főplébánia]. - Szombathely : Székesegyházi Főplébánia, 2003. - [2], 196 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-206-233-7 fűzött : ár nélkül
Batthyány-Strattmann László (1870-1931)
235.3(092)Batthyány-Strattmann_L.
[AN 1042896]
MARC

ANSEL
UTF-813675 /2003.
Udvardy József (1911-2000)
   Bácsalmás község plébánia története / Udvardy József ; [a kézirat szövegét gond. Sövény Mihály] ; [szerk. Szénásiné Harton Edit ; [az előszót írta Fischerné Grócz Zita]. - Bácsalmás : Bácsalmás Baráti Köre Egyes., 2003. - 156 p. : ill. ; 20 cm. - (Bácsalmási dolgozatok, ISSN 0866-5990 ; 6.)
Bibliogr.: p. 138-139.
ISBN 963-210-684-9 fűzött : ár nélkül
282(439-2Bácsalmás)(091)
[AN 1042714]
MARC

ANSEL
UTF-813676 /2003.
   Vallás és politika a 21. század elején. - [Budapest] : Ökumenikus Tanulm. Közp., 2001. - 62 p. ; 21 cm. - (Ökumenikus tanulmányi füzetek, ISSN 1215-377X ; 17.)
ISBN 963-7624-49-X fűzött : 300,- Ft
261.7 *** 322
[AN 918914]
MARC

ANSEL
UTF-813677 /2003.
   Vándorúton / [szerk. Hausmann Jutta, Varga Gyöngyi, Szabó Julianna]. - Budapest : Mo. Evangélikus Egyh. Sajtóoszt., 2001. - 24 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 963-7470-76-X fűzött : ár nélkül
244
[AN 919146]
MARC

ANSEL
UTF-813678 /2003.
Vischer, Lukas
   Kálvin öröksége és a református egyházak jelenkori szakadásai / Lukas Vischer ; [ford. Elekes Tibor]. - Budapest : Kálvin, 2003. - 79 p. ; 20 cm
A ford. a "Pia conspiratio" c. kiad. alapján kész. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-300-952-9 fűzött : 380,- Ft
Calvin, Jean
284.2(494)(092)Calvin,_J.
[AN 1042337]
MARC

ANSEL
UTF-813679 /2003.
Wilkerson, David R.
The cross and switchblade (magyar)
   Kés és kereszt : David Wilkerson visszaemlékezése John és Elizabeth Sherill közreműködésével / [kiad. az] Evangéliumi Pünkösdi Közösség. - Budapest : Evangéliumi Pünkösdi Közösség, 2003. - 175 p. ; 17 cm
Ford. Szegedi Ildikó
ISBN 963-212-116-3 fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-212-116-32)
244(0:82-94)
[AN 1042925]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

13680 /2003.
   2001. évi népszámlálás / [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal. - Budapest : KSH, 2001-. - 30 cm
Népszámlálás 2001 (borító- és gerinccím)
ISBN 963-215-412-6
312(439)"2001"(083.41)
[AN 900748]
MARC

ANSEL
UTF-8


   8., Intézetek és intézeti háztartások / [összeáll. és a szöveges elemzést írta Harangi Andrea, Kovács Marcell]. - 2003. - 103 p.
ISBN 963-215-625-0 fűzött : 2000,- Ft
316.37-054.4(439)(083.41) *** 364.046.6(439)(083.41)
[AN 1041796] MARC

ANSEL
UTF-8


   9., A munkát keresők, a munkanélküliek főbb adatai / [a szöveges elemzést írta Fóti János, Lakatos Miklós]. - 2003. - 235 p.
ISBN 963-215-626-9 fűzött : 4000,- Ft
331.56(439)"2001"(083.41)
[AN 1041797] MARC

ANSEL
UTF-813681 /2003.
   Az alkohol hatása a halandóságra Magyarországon, 1970-1999 = The impact of alcohol on mortality in Hungary, 1970-1999 / [elemzés Józan Péter] ; [kész. a KSH Statisztikai módszertani és mintavételi osztályán ...]. - Budapest : KSH, 2003. - 97 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 49-51.
ISBN 963-215-623-4 fűzött : ár nélkül
312.2(439)"197/199"(083.41) *** 613.816
[AN 1041793]
MARC

ANSEL
UTF-813682 /2003.
Garzó András
   Az igazságos társadalom : rövid tanulmány a továbbgondolás reményében / Garzó András. - Budapest : Garzó A., 2003. - 50 p. ; 22 cm
Példányszám: 500
ISBN 963-430-623-3 v. : ár nélkül
304.9 *** 316.32
[AN 1042015]
MARC

ANSEL
UTF-813683 /2003.
   Hajdani tolnai hölgyek könyve / [szerk., a szöveget vál. és gond., az előszót írta és az illusztrációkat összegyűj. Töttős Gábor]. - Szekszárd : Töttős G., 2002. - 3 db : ill. ; 20 cm
Közös tokban
ISBN 963-440-720-X fűzött : ár nélkül
316.37-055.2(439.125)
[AN 1042047]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Nők írták, 1706-1941. - 111 p.
ISBN 963-440-721-8
894.511-822(439.125)
[AN 1042048] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Férfiak - nőkről, 1485-1985. - 110, [2] p.
ISBN 963-440-722-6
894.511-822 *** 316.37-055.2(439.125)
[AN 1042050] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Tolna megyei nőlexikon. - 112 p.
Bibliogr.: p. 106-107.
ISBN 963-440-723-4
929-055.2(439.125):030
[AN 1042053] MARC

ANSEL
UTF-813684 /2003.
   Internet.hu : a magyar társadalom digitális gyorsfényképe / szerk. Z. Karvalics László, Dessewffy Tibor. - [Budapest] : Infonia : Aula, 2003. - 282 p. : ill. ; 20 cm. - (Infonia szakkönyvek. Média - új média,, ISSN 1785-1769 ; 1.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9478-25-3 fűzött : ár nélkül
316.32(439)"199/200" *** 681.324Internet
[AN 1043171]
MARC

ANSEL
UTF-813685 /2003.
   National report of the Republic of Hungary on the follow-up to the World Summit for Children / [publ. by the] Ministry of Youth and Sports. - [Budapest] : Min. of Youth and Sports, 2001. - 56 p. ; 24 cm
Fűzött : ár nélkül
304-053.2/.6(439)(083.41)
[AN 920172]
MARC

ANSEL
UTF-813686 /2003.
   A nemzetközi vándorlás idősorai, 1990-2000 = Times series of the international migration, 1990-2000 / [összeáll. ... Abkarovits Ildikó et al.] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal. - Budapest : KSH, 2003. - 117 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-215-634-X fűzött : 2000,- Ft
314.74(439)"199"(083.41)
[AN 1041800]
MARC

ANSEL
UTF-813687 /2003.
   Női esélyegyenlőség Európában : nőtudományi tanulmányok és a munkaerő-piac kapcsolata Magyarországon / szerk. Pető Andrea. - Budapest : Balassi, cop. 2003. - 163 p. ; 20 cm. - (Feminizmus és történelem, ISSN 1586-3344)
Bibliogr.: p. 155-159. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-506-538-8 fűzött : 1500,- Ft
316.37-055.2(4) *** 331.5-055.2(4)
[AN 1042480]
MARC

ANSEL
UTF-813688 /2003.
Nyárády R. Károly (1907-)
   Erdély népesedéstörténete / Nyárády R. Károly ; az irathagyatékot szerk. és az előszót írta Varga E. Árpád. - Budapest : KSH Lvt. : ELTE Román Filológiai Tanszék, 2003. - 672 p. ; 29 cm. - (Transylvanica varietas, ISSN 1785-170X)
Bibliogr.: p. 661-672.
ISBN 963-215-628-5 fűzött : 6200,- Ft (hibás ISBN 963-215-605-6)
312(439.21) *** 312(498.4) *** 943.921 *** 949.84
[AN 1042363]
MARC

ANSEL
UTF-813689 /2003.
   Rendi társadalom - polgári társadalom / [szerk. Á. Varga László] ; [közread. a Nógrád Megyei Levéltár]. - Salgótarján : Nógrád M. Lvt., 1987-. - 23 cm
Változó közreadóval, változó mérettel
ISBN 963-7243-02-X
316.32(439) *** 061.3(439)
[AN 30784]
MARC

ANSEL
UTF-8


   14., Ünnep - hétköznap - emlékezet : társadalom- és kultúrtörténet határmezsgyéjén : a Hajnal István Kör - Társadalomtörténeti Egyesület konferenciája, Szécsény, 2000. augusztus 24-26. / [szerk. Pásztor Cecília]. - 2002. - 313 p. - (Adatok, források és tanulmányok a Nógrád Megyei Levéltárból, ISSN 0238-1990 ; 34.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7243-42-9 fűzött : ár nélkül
394.21(439) *** 394.46(439) *** 943.9"17/18" *** 28(439) *** 061.3(439-2Szécsény)
[AN 923497] MARC

ANSEL
UTF-813690 /2003.
   Romológiai tanulmányok / szerk. Bús Imre ; [kiad. PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar]. - Szekszárd : PTE IGYFK, 2003. - 185 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 181-185. és a tanulmányok végén
ISBN 963-7305-22-X fűzött : ár nélkül
316.347(=914.99)(439) *** 376.7(=914.99)(439)
[AN 1042028]
MARC

ANSEL
UTF-813691 /2003.
Simmel, Georg
   Válogatott társadalomelméleti tanulmányok / Georg Simmel ; [ford. Berényi Gábor] ; [a kötetet szerk. Szaniszló Ákos]. - Budapest : Novissima, 2001. - 243 p. ; 21 cm
ISBN 963-86096-2-1 fűzött : 1490,- Ft
316
[AN 929526]
MARC

ANSEL
UTF-813692 /2003.
Teleki Béla (1942-)
   Kézikönyv a családról : családszociológiai gondolatok a rendszerszemlélet szempontjából / Teleki Béla. - 2. utánny. - Kecskemét : Korda, 2002-2003. - 2 db ; 23 cm
316.356.2
[AN 922263]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Sajátságos kérdések. - 2003. - 231 p.
Bibliogr.: p. 225-231.
ISBN 963-9332-93-3 fűzött : 1200,- Ft
316.356.2
[AN 1046604] MARC

ANSEL
UTF-813693 /2003.
Varga E. Árpád (1952-)
   Erdély etnikai és felekezeti statisztikája / Varga E. Árpád. - Budapest : Teleki L. Alapítvány ; Csíkszereda : Pro-Print Kvk., 1998-. - 30 cm. - (Múltunk könyvek, ISSN 1454-6000)
ISBN 963-04-9911-8ISBN 973-9311-18-0
Erdély
312.952(439.21)"18/19"(083.41) *** 312.992(439.21)"18/19"(083.41) *** 312.952(498.4)(083.41) *** 312.992(498.4)(083.41)
[AN 318484]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Fehér, Beszterce-Naszód és Kolozs megye : népszámlálási adatok 1850-1992 között / [a térképeket kész. Sebők László]. - 2001. - 781, [10] p., [4] t.fol. : ill., térk.
Példányszám: 500
ISBN 963-00-9249-2 fűzött : ár nélkülISBN 973-9311-85-7
312.952(439.21)"18/19"(083.41) *** 312.992(439.21)"18/19"(083.41) *** 312.952(498.4)(083.41) *** 312.992(498.4)(083.41)
[AN 923237] MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

13694 /2003.
Arany László (1844-1898)
   Szép magyar népmesék / Arany László ; [Reich Károly rajz.] ; [szerk. Székely Éva]. - Budapest : Móra, 2003. - 158, [2] p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-11-7841-2 kötött : ár nélkül
398.21(=945.11)(439.21Székelyföld)(02.053.2) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 1042737]
MARC

ANSEL
UTF-813695 /2003.
Hintalan László (1947-)
   Lucaszék, fényszék, szentszék / Hintalan László János. - Debrecen : Főnix Kvműhely : "Múltat s jövendőt" Közművel. Egyes., 2002. - 231, [2] p. : ill. ; 23 cm. - (Főnix könyvek, ISSN 1417-507X ; 41.)
Bibliogr.: p. 230-231.
ISBN 963-86315-3-8 fűzött : ár nélkül
398.332.413(=945.11)
[AN 1043012]
MARC

ANSEL
UTF-813696 /2003.
   Magyar szólástár : szólások, helyzetmondatok, közmondások értelmező és fogalomköri szótára / főszerk. Bárdosi Vilmos ; [szerk. Balázs Géza et al.]. - 2. kiad. - Budapest : Tinta, 2003. - 947 p. ; 24 cm. - (A magyar nyelv kézikönyvei, ISSN 1589-4371 ; 5.)
ISBN 963-9372-67-6 kötött : 6860,- Ft
398.9(=945.11) *** 809.451.1-318
[AN 1046576]
MARC

ANSEL
UTF-813697 /2003.
Makoldi Sándor (1945-)
   Dunaisten keresztfia / Makoldi Sándor, Map[!Pap] Gábor. - Debrecen : Főnix Kvműhely : "Múltat s Jövendőt" Közművel. Egyes., 2002. - 126 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Főnix könyvek, ISSN 1417-507X ; 39.)
ISBN 963-86315-2-X fűzött : ár nélkül
398.21(=945.11csángók) *** 299.4(=945.11)
[AN 1043003]
MARC

ANSEL
UTF-813698 /2003.
Páll Ibolya
   Az Ősanya és a hét Boldogasszony egy gyermekrajz tükrében / Páll Ibolya. - Debrecen : Főnix Kvműhely : "Múltat s Jövendőt" Közművel. Egyes., 2003. - 48, [16] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Főnix könyvek, ISSN 1417-507X ; 44.)
Bibliogr.: p. 47-48.
ISBN 963-86315-6-2 fűzött : ár nélkül
398(=945.11) *** 232.931.8 *** 741-053.2 *** 299.4(=945.11)
[AN 1043013]
MARC

ANSEL
UTF-813699 /2003.
Szelestey László
   "Hírök, nevök fennmarad..." : híres dunántúli betyárok / Szelestey László. - Debrecen : Főnix Kvműhely : "Múltat s Jövendőt" Közművel. Egyes., 2003. - 52, [16] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Főnix könyvek, ISSN 1417-507X ; 46.)
Bibliogr.: p. 50-51.
ISBN 963-86315-8-9 fűzött : ár nélkül
394-058.55(439.11) *** 745.031.4(439.11) *** 39(=945.11)(439.11)
[AN 1043016]
MARC

ANSEL
UTF-813700 /2003.
Takács György
   Babba Mária : adalékok a magyarság őshitének Istenanya-alakjához / Takács György. - Debrecen : Főnix Kvműhely : "Múltat s Jövendőt" Közművel. Egyes., 2002. - 142 p. : ill. ; 20 cm. - (Főnix könyvek, ISSN 1417-507X ; 40.)
Bibliogr.: p. 132-140.
ISBN 963-86315-1-1 fűzött : ár nélkül
398(=945.11) *** 299.4(=945.11)
[AN 1043008]
MARC

ANSEL
UTF-813701 /2003.
Toroczkai-Wigand Ede (1870-1945 )
   Öreg csillagok / Toroczkai-Wigand Ede. - Debrecen : Főnix Kvműhely : "Múltat s jövendőt" Közművel. Egyes., 2003. - 56 p. : ill. ; 21 cm. - (Főnix téka, ISSN 1588-4813 ; 9.)
ISBN 963-86367-3-4 fűzött : ár nélkül
39(=945.11) *** 809.451.1-31 *** 52
[AN 1042968]
MARC

ANSEL
UTF-813702 /2003.
Végh Judit
   A köröstarcsai tájház : kiállításvezető / Végh Judit. - [Köröstarcsa] : Köröstarcsáért Barátok Egyesülete Helytört. Gyűjteménye, 2003. - [20] p. : ill. ; 20 cm. - (Örökségünk, értékeink, ISSN 1589-5246 ; 2.)
Példányszám: 400
ISBN 963-212-232-1 fűzött : ár nélkül
Köröstarcsa
39(439-2Köröstarcsa) *** 069(439-2Köröstarcsa)(036)
[AN 1041656]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

13703 /2003.
Cimoszewicz, Włodzimierz
   "Poland on the threshold of European Union membership" / by Włodzimierz Cimoszewicz. - Budapest : TLI Külpol. Tanulmányok Közp., 2002. - 9 fol. ; 30 cm. - (TLI tanulmányok, ISSN 1587-561X ; 28.)
Fűzött : ár nélkül
327(436) *** 327.39(4-62)
[AN 923423]
MARC

ANSEL
UTF-813704 /2003.
Eckart, Dietrich
Der Bolschewismus von Moses bis Lenin (magyar)
   Bolsevizmus Mózestől Leninig : nevelő célú beszélgetésem Adolf Hitlerrel / írta Dietrich Eckart ; [ford. ifj. Szenléleki László]. - Budapest : Nemzetek Európája Kvk., 2001. - 103 p. ; 18 cm. - (Nemzetek Európája zsebkönyvek)
ISBN 963-86198-2-1 fűzött : ár nélkül
323.12(=924)
[AN 925243]
MARC

ANSEL
UTF-813705 /2003.
   Az Európai Unió / Bernek Ágnes [et al.] ; [alkotószerk. Bernek Ágnes] ; [szerk. Gerhardtné Rugli Ilona]. - Budapest : Cartographia, 2003. - 253 p. : ill., színes ; 24 cm
Lezárva: 2003. jún. 21. - Bibliogr.: p. 242-243.
ISBN 963-352-090-8 fűzött : ár nélkül
European Union.
327.39(4-62)
[AN 1042017]
MARC

ANSEL
UTF-813706 /2003.
   Az Európai Unió és az egyéni szuverenitás / [szerk. Kiss Ilona]. - [Budapest] : Friedrich Naumann Alapítvány, [2002]. - 63 p. : ill. ; 18 cm
A Friedrich Naumann Alapítvány, a Soros Alapítvány és a Pénzügykutató Rt. által 2001. jún. 19-én Budapesten rendezett konferencia előadásai
Fűzött : ár nélkül
327.39(4-62) *** 341(4-62) *** 341.211(4-11) *** 342.72(4-11)
[AN 919051]
MARC

ANSEL
UTF-813707 /2003.
Ferwagner P. Ákos
   Arafat / Ferwagner Péter Ákos, Komár Krisztián. - Szeged : Maxim, 2003. - 376, [2] p., [8] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 370-371.
ISBN 963-86211-4-1 kötött : ár nélkül
Arafat, Yasir
32(569.4)(=927)(092)Arafat,_Y.
[AN 1042892]
MARC

ANSEL
UTF-813708 /2003.
Gálik Zoltán
   Az európai biztonság és védelempolitika fejlődése a St. Malo-i megállapodás óta / Gálik Zoltán. - Budapest : TLI Külpol. Tanulmányok Közp., 2002. - 14 fol. ; 30 cm. - (TLI tanulmányok, ISSN 1587-561X ; 29.)
Fűzött : ár nélkül
327(4-62) *** 355.02(4-62)
[AN 923426]
MARC

ANSEL
UTF-813709 /2003.
Gaulle, Charles de
Mémoires d'espoir (magyar)
   A reménység emlékiratai / Charles de Gaulle ; [szerk. ... J. Nagy László és Ferwagner Ákos]. - Szeged : Gradus ad Parnassum, 2003-. - 24 cm
Gaulle, Charles de
32(44)(092)Gaulle,_Ch._de(0:82-94) *** 944"19"(0:82-94)
[AN 1041956]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Az újjászületés, 1958-1962 / [ford. Nagy Miklós et al.]. - 2003. - 223 p.
ISBN 963-9184-14-4 fűzött : 2500,- Ft
32(44)(092)Gaulle,_Ch._de(0:82-94) *** 944"19"(0:82-94)
[AN 1041958] MARC

ANSEL
UTF-813710 /2003.
Hárs Ágnes (1953-)
   A munkaerő migrációja és az uniós csatlakozás / Hárs Ágnes. - Budapest : Kopint-Datorg, 2002. - 41 p. : ill. ; 29 cm. - (Műhelytanulmányok / Kopint-Datorg,, ISSN 0866-3653 ; 34.)
Bibliogr.: p. 38-41.
ISBN 963-7275-81-9 fűzött : ár nélkül
325.252(4-11)"199" *** 331.556.4(4)"199" *** 325.14(4-62)"199"
[AN 923113]
MARC

ANSEL
UTF-813711 /2003.
   Országgyűlési képviselő-választás Magyarországon, 2002. április 7 : 1. forduló : tájékoztató adatok / [szerk. Szabó Lászlóné]. - [Budapest] : BM Orsz. Választási Iroda, [2002]. - [20], 217 p. ; 30 cm. - (Választási füzetek, ISSN 1216-5530 ; 85.)
Fűzött : ár nélkül
324(439)"2002"(083.41)
[AN 1041844]
MARC

ANSEL
UTF-813712 /2003.
Országgyűlési képviselő-választás Magyarországon, 2002. április 7 (angol)
   Parliamentary elections in Hungary, 7 April, 2002 : 1 round information data / [ed. Lászlóné Szabó]. - [Budapest] : Min. of Interior Nat. Election Office, [2002]. - [10], 217 p. ; 30 cm. - (Election guidelines,, ISBN 1216-5530 ; ; 85.)
Fűzött : ár nélkül
324(439)"2002"(083.41)
[AN 1041810]
MARC

ANSEL
UTF-813713 /2003.
Országgyűlési képviselő-választás Magyarországon, 2002. április 7 (francia)
   Elections legislatives en Hongrie, le 7 avril 2002 : 1 tour : donnees informatives / [réd. Mme László Szabó]. - [Budapest] : Min. de l'Interieur bureau national électoral, [2002]. - [10], 217 p. ; 30 cm. - (Fascicules electoraux,, ISBN 1216-5530 ; ; 86.)
Fűzött : ár nélkül
324(439)"2002"(083.41)
[AN 1041858]
MARC

ANSEL
UTF-813714 /2003.
Országgyűlési képviselő-választás Magyarországon, 2002. április 7 (német)
   Wahl der Parlamentsabgeordneten in Ungarn, 7. April 2002 : 1. Durchgang : informierende Angaben / [Red. Lászlóné Szabó]. - [Budapest] : Innenmin. Ungarisches Landeswahlbüro, [2002]. - [10], 217 p. ; 30 cm. - (Wahlbletter[!],, ISBN 1216-5530 ; ; 85.)
Fűzött : ár nélkül
324(439)"2002"(083.41)
[AN 1041860]
MARC

ANSEL
UTF-813715 /2003.
Országgyűlési képviselő-választás Magyarországon, 2002. április 7 (orosz)
   Vybory deputatov parlamenta v Vengrii, 7 aprelâ 2002 g : tur 1 : informacionnye dannye / [red. Laslonè Sabo]. - [Budapest] : M-vo vnutrennih del Obŝenacionalʹnoe izbiratelʹnoe bûro, [2002]. - [10], 217 p. ; 29 cm. - (Izbiratelʹnye vypuski,, ISBN 1216-5530 ; ; 85.)
Fűzött : ár nélkül
324(439)"2002"(083.41)
[AN 1041851]
MARC

ANSEL
UTF-813716 /2003.
   Országgyűlési képviselő-választás Magyarországon, 2002. április 21 : 2. forduló : tájékoztató adatok / [szerk. Szabó Lászlóné]. - [Budapest] : BM Orsz. Választási Iroda, [2002]. - [2], 200 p. ; 30 cm. - (Választási füzetek, ISSN 1216-5530 ; 86.)
Fűzött : ár nélkül
324(439)"2002"(083.41)
[AN 1041824]
MARC

ANSEL
UTF-813717 /2003.
Országgyűlési képviselő-választás Magyarországon, 2002. április 21 (angol)
   Parliamentary elections in Hungary, 21 April, 2002 : 2 round : information data / [ed. Lászlóné Szabó]. - [Budapest] : Min. of Interior National Election Office, [2002]. - [10], 200 p. ; 30 cm. - (Election guidelines,, ISBN 1216-5530 ; ; 86.)
Fűzött : ár nélkül
324(439)"2002"(083.41)
[AN 1041847]
MARC

ANSEL
UTF-813718 /2003.
Országgyűlési képviselő-választás Magyarországon, 2002. április 21 (francia)
   Elections legislatives en Hongrie, le 21 avril 2002 : 2 tour : donnees informatives / [réd. Mme László Szabó]. - [Budapest] : Min. de l'Interieur Bureau Centrale d'Elections, [2002]. - [10], 200 p. ; 30 cm. - (Fascicules electoraux,, ISBN 1216-5530 ; ; 86.)
Fűzött : ár nélkül
324(439)"2002"(083.41)
[AN 1041845]
MARC

ANSEL
UTF-813719 /2003.
Országgyűlési képviselő-választás Magyarországon, 2002. április 21 (német)
   Wahl der Parlamentsabgeordneten in Ungarn, 21. April 2002 : 2. Durchgang : informierende Angaben / [Red. Lászlóné Szabó]. - [Budapest] : Innenmin. Ungarisches Landeswahlbüro, [2002]. - [10], 200 p. ; 30 cm. - (Wahlbletter[!],, ISBN 1216-5530 ; ; 86.)
Fűzött : ár nélkül
324(439)"2002"(083.41)
[AN 1041849]
MARC

ANSEL
UTF-813720 /2003.
Országgyűlési képviselő-választás Magyarországon, 2002. április 21 (orosz)
   Vybory deputatov parlamenta v Vengrii, 21. aprelâ 2002 g : tur 2 : informacionnye dannye / [red. Laslonê Sabo]. - [Budapest] : M-vo vnutrennih del Obŝenacionalʹnoe izbiratelʹnoe bûro, [2002]. - [10], 200 p. ; 30 cm. - (Izbiratelʹnye vypuski,, ISBN 1216-5530 ; ; 86.)
Fűzött : ár nélkül
324(439)"2002"(083.41)
[AN 1041823]
MARC

ANSEL
UTF-813721 /2003.
   Politika és politikatudomány / szerk. Gallai Sándor, Török Gábor. - [Budapest] : Aula, 2003. - 542 p. ; 25 cm
Írta Ágh Attila et al. - Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9478-47-4 kötött : ár nélkül
32.001(075.8)
[AN 1042965]
MARC

ANSEL
UTF-813722 /2003.
Szczerbiak, Aleks
   Poles together? : the emergence and development of political parties in postcommunist Poland / Aleks Szczerbiak. - Budapest : CEU Press, 2001. - XVII, 280 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 261-274.
ISBN 963-9241-23-7 kötött : ár nélkül
323(438)"199" *** 329(438)"199"
[AN 922598]
MARC

ANSEL
UTF-813723 /2003.
   Tájékoztató a szavazatszámláló bizottságok részére a 2003. április 12-i ügydöntő népszavazáshoz / [összeáll. és szerk. Berta Zsolt, Szegedi Krisztián, Tóth Attila]. - Budapest : BM Orsz. Választási Iroda, 2003. - 52 p. ; 30 cm. - (Választási füzetek, ISSN 1216-5530 ; 104.)
Fűzött : ár nélkül
324(439)"2003"(036) *** 342.8(439) *** 327.39(4-62) *** 327(439)
[AN 1041815]
MARC

ANSEL
UTF-813724 /2003.
   Terror Háza, Andrássy út 60 = House of Terror / [szerk. Schmidt Mária] ; [kiad. a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány]. - [Budapest] : Közép- és Kelet-európai Tört. és Társ. Kutatásáért Közalapítvány, 2003. - 97 p. : ill., részben színes ; 26 cm
Kiállításvezető
ISBN 963-212-117-1 fűzött : ár nélkül
Terror Háza Múzeum (Budapest)
323.282(439)"194/198" *** 069(439-2Bp.)Terror_Háza_Múzeum(036)
[AN 1043005]
MARC

ANSEL
UTF-813725 /2003.
   Útmutató a 2002. évi választási kampányhoz : jogi és etikai segédlet újságírók részére / [összeáll. Bodnár Lajos, Berta Zsolt, Mihály Mária]. - [Budapest] : BM Orsz. Választási Iroda, [2002]. - 61 p. ; 29 cm. - (Választási füzetek, ISSN 1216-5530 ; 75.)
Fűzött : ár nélkül
324(439)"2002"(036) *** 342.8(439)(094)(036)
[AN 1041856]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

13726 /2003.
   Az 1956-os forradalom Nógrád megyei okmánytára / [szerk.] Á. Varga László, Pásztor Cecília. - Salgótarján : Nógrád M. Lvt., 2001-. - 24 cm
ISBN 963-7243-34-8
Nógrád (megye)
943.913.1"1956"(093)
[AN 921576]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2/1. köt., 1956. október 24 - november 13. - 2001. - 436 p. - (Adatok, források és tanulmányok a Nógrád Megyei Levéltárból, ISSN 0238-1990 ; 31.)
ISBN 963-7243-35-6 fűzött : ár nélkül
943.913.1"1956"(093)
[AN 921579] MARC

ANSEL
UTF-813727 /2003.
   Anjou-kori oklevéltár = Documenta res Hungaricas tempore regum Andegavensium illustrantia, 1301-1387 / szerk. Kristó Gyula. - Budapest ; Szeged : [JATE], 1990-. - 24 cm
Közread. a József Attila Tudományegyetem, neve 2000-től Szegedi Tudományegyetem. - A 7-10. kötetet közread. a Csongrád Megyei Levéltár
ISBN 963-481-852-8 *
943.9"13"(093.2)
[AN 10804]
MARC

ANSEL
UTF-8


   12., 1328 / szerk. Almási Tibor. - 2001. - 385 p.
ISBN 963-482-527-3 fűzött : 1700,- Ft
943.9"13"(093.2)
[AN 920773] MARC

ANSEL
UTF-813728 /2003.
   Az arany ember : a gödöllői kastély görög ura: Sina György és fia, Sina Simon : kiállítás a Gödöllői Városi Múzeumban, 2003. március 1 - szeptember 20. / a tanulmányt írta és a katalógust szerk. Kerényi B. Eszter ; [fotók Bakos Ágnes et al.] ; [kiad. a Gödöllői Városi Múzeum]. - [Gödöllő] : Gödöllői Vár. Múz., [2003]. - 79 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 76-78. - Összefoglalása görög nyelven
ISBN 963-206-461-5 fűzött : ár nélkül
Sina Simon (1810-1876)
Sina György (1783-1856)
943.9"18"(092)Sina_S. *** 943.9"18"(092)Sina_Gy. *** 929.52(495)Sina *** 061.4(439-2Gödöllő)
[AN 1041584]
MARC

ANSEL
UTF-813729 /2003.
Dede Kálmán (1900-1976)
   Hogyan éltük át a nagy harcokat? : 1944 / [szerk. Sári Győző] ; [kiad. a Kaba Nagyközség Önkormányzata]. - Kaba : Önkormányzat, 2001. - 124 p. : ill. ; 24 cm
A mű szerzője Dede Kálmán
Fűzött : ár nélkül
943.9-2Kaba"1944"(0:82-94)
[AN 1042904]
MARC

ANSEL
UTF-813730 /2003.
Dümmerth Dezső (1925-1997)
   Az Árpádok nyomában / Dümmerth Dezső. - [Budapest] : Corvina, cop. 2003. - 295 p. ; 24 cm + mell.
Bibliogr.: p. 293-295.
ISBN 963-13-5290-0 fűzött : 2800,- Ft
943.9"08/12" *** 929.52(439)Árpád-ház
[AN 1042828]
MARC

ANSEL
UTF-813731 /2003.
   Fejezetek a magyar középkori élet tárházából / [a kiállítást rend. Költő László, M. Aradi Csilla, Matucza Ferenc] ; [kiad. a Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága]. - [Kaposvár] : Somogy M. Múz. Ig., 2001. - [32] p. : ill., főként színes ; 21 cm
Összefoglalás angol nyelven
Fűzött : ár nélkül
904(439)"08/10" *** 904(369.2) *** 930.85(439)"08/10" *** 061.4(439-2Kaposvár)
[AN 918959]
MARC

ANSEL
UTF-813732 /2003.
Garam Éva (1939-)
   Sarmatisches Wallsystem im Karpatenbecken / Éva Garam, Pál Patay, Sándor Soproni ; [übers. von Klára Bodnár, Albrecht Friedrich]. - 2. erw. Ausg. - Budapest : MNM, 2003. - 191 p. : ill. ; 29 cm. - (Régészeti füzetek. Ser. 2.,, ISSN 0484-2901 ; 23.)
Bibliogr.: p. 71-75. - Példányszám: 600
ISBN 963-9046-89-2 fűzött : ár nélkül
904(398.1) *** 904(439) *** 725.969
[AN 1046603]
MARC

ANSEL
UTF-813733 /2003.
   Görög történelem : szöveggyűjtemény / szerk. Németh György ; [a köt. fordítói Adamik Béla et al.] ; [... a mutatókat kész. Várhelyi Zsuzsa]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Osiris, 2003, cop. 1996. - 384 p. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.: p. 343-345.
Kötött : 3480,- Ft (hibás ISBN 963-389-456-6)
Görögország
938(093)(078)
[AN 1046864]
MARC

ANSEL
UTF-813734 /2003.
   Győr város tanácsülési és törvénykezési jegyzőkönyveinek regesztái / fel. szerk. Bana József. - Győr : Győr M. Jogú Város Lvtára, 2001-. - 24 cm
Győr
943.9-2Győr(093.2)
[AN 921928]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., 1600-1605 / Dominkovits Péter. - 2001. - 160 p., [8] t. : ill., színes. - (Városi levéltári füzetek,, ISBN 1417-9849 ; ; 4.)
Fűzött : ár nélkül
943.9-2Győr"1600/1605"(093.2)
[AN 921508] MARC

ANSEL
UTF-813735 /2003.
   Gyulay Lajos naplói a forradalom és szabadságharc korából, 1848. március 5 - 1849. június 22. - Budapest : ELTE Román Filológiai Tansz. : KSH Lvt., 2003-. - 24 cm. - (Transylvanica varietas, ISSN 1785-170X)
ISBN 963-215-605-6 fűzött : 5400,- Ft
Gyulay Lajos (1800-1869)
943.9"18"(092)Gyulay_L. *** 894.511-94
[AN 1042517]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Gyulay Lajos és világa : bevezetés a naplókhoz / Csetri Elek, Miskolczy Ambrus. - 2003. - 323 p.
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-215-606-4
943.9"18"(092)Gyulay_L.
[AN 1042518] MARC

ANSEL
UTF-813736 /2003.
Hitler, Adolf
Hitlers politisches Testament (magyar)
   Adolf Hitler politikai testamentuma, 1945. február - április / lejegyezte Martin Bormann személyesen ; ford. Vinczvári László. - Budapest : Nemzetek Európája Kvk., 2001. - 99 p. ; 18 cm. - (Nemzetek Európája zsebkönyvek)
ISBN 963-86198-3-X fűzött : ár nélkül
930.1(430)"193/194" *** 930.1(100)"193/194"
[AN 925239]
MARC

ANSEL
UTF-813737 /2003.
Illig, Heribert
   Magyarok a kitalált középkorban : újraírt történelem / Heribert Illig, Klaus Weissgerber. - Budapest : Allprint, cop. 2003. - 363 p. : ill. ; 20 cm
A ford. a "Probleme der ungarischen Frühgeschichte" c. kézirat alapján kész. - Bibliogr.: p. 325-363.
ISBN 963-212-169-4 fűzött : ár nélkül
930.8(=945.11)(089.3) *** 943.9".../14"(089.3) *** 930.1(439)
[AN 1041865]
MARC

ANSEL
UTF-813738 /2003.
Katona Magda (1954-)
   A soknemzetiségű Afganisztán / Katona Magda. - Budapest : Biró, 2002. - 327 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 316-325.
ISBN 963-9289-50-7 fűzött : ár nélkül
Afganisztán
958.1 *** 908.581
[AN 1041645]
MARC

ANSEL
UTF-813739 /2003.
Kosztin Árpád (1921-)
   Magyar térvesztés - román térnyerés Erdélyben / Kosztin Árpád. - Budapest : Biró, 2003. - 268 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 247-265.
ISBN 963-9289-60-4 fűzött : ár nélkül
Erdély
943.921".../18" *** 949.84 *** 323.15(=590)(439.21)".../18" *** 323.15(=945.11)(498.4)
[AN 1041646]
MARC

ANSEL
UTF-813740 /2003.
Lenkey Zoltán
   Szent István és III. András / Lenkey Zoltán, Zsoldos Attila. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2003. - 251 p. ; 20 cm. - (Párhuzamos életrajzok a magyar történelem századaiból)
Bibliogr.: p. 115-118., 235-238.
ISBN 963-09-4461-8 fűzött : 1490,- Ft
István (Magyarország: király), I., Szent (970-1038)
Endre (Magyarország: király), III. (1265-1301)
943.9"10"(092)István,_I. *** 943.9"12"(092)Endre,_III.
[AN 1042090]
MARC

ANSEL
UTF-813741 /2003.
   Magyar történelem / [... összeáll., szerk. Boronkai Szabolcs]. - [Budapest] : Pannonica, cop. 2003. - 439 p. ; 23 cm. - (21. századi enciklopédia, ISSN 1589-0848)
ISBN 963-9252-69-7 kötött : ár nélkül
943.9(075.3)
[AN 1042997]
MARC

ANSEL
UTF-813742 /2003.
   Magyarország történeti statisztikai helységnévtára / [szerkbiz. ... Klinger András et al.] ; [sorozatszerk. Kovacsics József] ; [közread. a] Magyar Tudományos Akadémia Történeti Demográfiai Albizottsága, Központi Statisztikai Hivatal Lakossági Adatgyűjtések Főosztálya. - Budapest : KSH : MTA, 1991-. - 29 cm
A 4. kötettől közread. a Magyar Tudományos Akadémia Történeti Demográfiai Albizottsága és a Központi Statisztikai Hivatal Népszámlálási Főosztálya, a 15. kötettől a Központi Statisztikai Hivatal Népszámlálási Főosztálya
ISBN 963-7070-14-1 *
943.9-2 *** 312(439) *** 809.451.1-311(439-2)(035.5) *** 914.39(035.5)
[AN 7471]
MARC

ANSEL
UTF-8


   18., Baranya megye / [a köt. szerzői Kovacsics József, Ódor Imre]. - 2001. - 387 p. : ill., térk.
Bibliogr.: p. 343-349. - A tartalomjegyzék angol nyelven is
ISBN 963-215-423-1 fűzött : 3900,- Ft
Baranya (megye)
943.912.7 *** 312(439.127)(083.41) *** 809.451.1-311(439.127)(035.5) *** 914.391.27(035.5) *** 908.439.127(083.41)
[AN 920771] MARC

ANSEL
UTF-813743 /2003.
Molnár András
   A fiatal Deák Ferenc : a felkészülés és a zalai pályakezdet évei, 1803-1833 / Molnár András. - Budapest : Osiris, 2003. - 351 p. : ill. ; 20 cm. - (Millenniumi magyar történelem. Életrajzok,, ISSN 1585-4272)
Bibliogr.: p. 283-335.
ISBN 963-389-509-X kötött : 2780,- Ft
Deák Ferenc (1803-1876)
943.9"18"(092)Deák_F.
[AN 1043224]
MARC

ANSEL
UTF-813744 /2003.
Molnár Jánosné
   "Emlékek nélkül nemzetnek híre csak árnyék" / Molnár Jánosné ; [kiad. a veszprémi Eötvös Károly Megyei Könyvtár]. - Veszprém : EKMK, 2001-. - 20 cm
Az 1. köt. kötetjelzés nélkül jelent meg, monografikus leírása: AN 288451
ISBN 963-7199-92-6
Veszprém (megye)
943.911.7
[AN 920207]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Írások Veszprém megye múltjából. - 2001. - 222 p. : ill., részben színes
Bibliogr.: p. 212-213.
ISBN 963-7199-93-4 fűzött : ár nélkül
943.911.7
[AN 920208] MARC

ANSEL
UTF-813745 /2003.
Nagy Lajos, L.
   "A fenséges kert legerősebb fája" : a kun kérdésről és a fény vallásáról / L. Nagy Lajos. - Debrecen : Főnix Kvműhely : "Múltat s jövendőt" Közművel. Egyes., 2003. - 126 p. : ill. ; 21 cm. - (Főnix könyvek, ISSN 1417-507X ; 48.)
Bibliogr.: p. 63-65.
ISBN 963-86367-0-X fűzött : ár nélkül
930.8(=945.11) *** 273.21
[AN 1043021]
MARC

ANSEL
UTF-813746 /2003.
Nemeskürty István (1925-)
   Magyarnak számkivetve : a nemzettudat válságai / Nemeskürty István. - [Budapest] : Szabad Tér, cop. 2003. - 149 p. ; 21 cm
ISBN 963-210-982-1 kötött : ár nélkül
943.9(0:82-4) *** 316.63(=945.11)(0:82-4) *** 323.1(=945.11)(0:82-4)
[AN 1042005]
MARC

ANSEL
UTF-813747 /2003.
Nepper Ibolya, M.
   Hajdú-Bihar megye 10-11. századi sírleletei / M. Nepper Ibolya. - Budapest : MNM : MTA Régészeti Int. ; Debrecen : Déri Múz., 2002. - 2 db : ill. ; 29 cm. - (Magyarország honfoglalás és kora Árpád-kori sírleletei, ISSN 1219-7971 ; 3.)
ISBN 963-9046-79-5
904(439.165)"09/10"
[AN 957147]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r. - 2002. - 454 p. + 4 mell.
Közrem. Hüse Lajos et al. - Fotók Hapák József et al. - Bibliogr.: p. 438-443. - Összefoglalás német nyelven
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9046-80-9)
904(439.165)"09/10"
[AN 1042687] MARC

ANSEL
UTF-813748 /2003.
Palágyi Sylvia, K. (1944-)
   Római kori világítóeszközök a veszprémi Laczkó Dezső Múzeum gyűjteményéből = Römerzeitliche Beleuchtungsgegenstände des Museums "Laczkó Dezső" von Veszprém / K. Palágyi Sylvia ; [kiad. a Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság]. - Veszprém : Veszprém M. Múz. Ig., 2002. - 50 p. : ill., színes ; 21 cm
Katalógus. - A bev. német nyelven is. - Bibliogr.: p. 49-50. - Példányszám: 1000
Fűzött : ár nélkül
904(398.6) *** 628.9.047 *** 069(439-2Veszprém)
[AN 928625]
MARC

ANSEL
UTF-813749 /2003.
   Széchényi Ferenc és Csehország : levelestár / vál és a bev. tanulmányt írta Richard Pražák ; sajtó alá rend. és jegyzetekkel ell. Deák Eszter, Erdélyi Lujza. - Budapest : OSZK : Gondolat, 2003. - 233 p. : ill. ; 20 cm. - (Nemzeti téka, ISSN 1586-1163)
A bev. magyar és cseh, a levelek francia, német és latin nyelven. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-200-464-7 fűzött : ár nélkül
Széchényi Ferenc (1754-1820)
943.9"178/181"(092)Széchényi_F. *** 908.437.1(044)
[AN 1042054]
MARC

ANSEL
UTF-813750 /2003.
   A tervezett M7-es autópálya Somogy megyei szakaszának megelőző régészeti feltárása, 1992-1999 / [a Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága és az MTA Régészeti Intézete együttműködésével kész.]. - [Kaposvár] : Somogy M. Múz. Ig., 2001-. - 30 cm
Borítócím: M7-es autópálya Somogy megyei szakaszának megelőző régészeti feltárásai
ISBN 963-7212-29-9
903/904(439.123) *** 625.711.3(439.123)
[AN 921053]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Előzetes jeletés [!jelentés] / Bondár Mária, Honti Szilvia, Kiss Viktória. - 2001. - [24] p. : ill.
Bibliogr.: p. [10-11]. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-7212-31-0 * fűzött : ár nélkül
903/904(439.123) *** 625.711.3(439.123)
[AN 921054] MARC

ANSEL
UTF-813751 /2003.
Tibi, Bassam
Kreuzzug und Djihad (német)
   Keresztes háború és dzsihád : az iszlám és a keresztény világ / Bassam Tibi ; Rostoványi Zsolt utószavával ; [ford. Deréky Géza]. - [Budapest] : Corvina, cop. 2003. - 268 p. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-13-5238-2 fűzött : 3300,- Ft
940"06/19" *** 95-011 *** 323.285(100) *** 297 *** 28
[AN 1041987]
MARC

ANSEL
UTF-813752 /2003.
Tóth Norbert, C. (1974-)
   Szabolcs megye hatóságának oklevelei / C. Tóth Norbert. - Budapest ; Nyíregyháza : Szabolcs-Szatmár-Bereg M. Múz. Ig., 2002-. - 24 cm
A leírás a 2. köt. alapján kész.
943.916.3(093.2)
[AN 1043142]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., 1387-1526. - 2002. - 275 p. - (A nyíregyházi Jósa András Múzeum kiadványai,, ISBN 0133-8110 ; ; 53.)
ISBN 963-7220-51-8 fűzött : ár nélkül
943.916.3"13/15"(093.2)
[AN 1043150] MARC

ANSEL
UTF-813753 /2003.
Vásáry István (1945-)
   A régi Belső-Ázsia története / Vásáry István ; [a térképeket kész. Draskovits Zsuzsa]. - 2. átd. kiad. - Budapest : Balassi, cop. 2003. - 196 p : ill., térk. ; 23 cm. - (Magyar őstörténeti könyvtár, ISSN 1215-4024 ; 19.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-506-496-9 fűzött : 2500,- Ft
Belső-Ázsia
958
[AN 1042493]
MARC

ANSEL
UTF-813754 /2003.
   A világtörténelem képes atlasza / [szerk. Kész Barnabás] ; [ill. Bera Károly et al.]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2003. - 46 p. : ill., színes ; 33 cm. - (Tudorka atlaszok, ISSN 1586-6815)
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9325-30-9)
930.9(02.053.2)
[AN 1041606]
MARC

ANSEL
UTF-813755 /2003.
Vitale, Serena
La casa di ghiaccio (magyar)
   A jégpalota : húsz rövid történet Oroszországról / Serena Vitale ; [ford. Balkó Ágnes]. - Budapest : Magvető, 2003. - 285 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 265-281.
ISBN 963-14-2334-4 kötött : 2290,- Ft
930.85(47)"17/18"
[AN 1042981]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

13756 /2003.
   Értékőrző települések a Közép-Dunántúlon / [szerk., összeáll. ... Berta Györgyné] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal Fejér, Komárom-Esztergom és Veszprém megyei igazgatóságai. - [Székesfehérvár] : KSH Fejér M. Ig. ; [Tatabánya] : KSH Komárom-Esztergom M. Ig. ; [Veszprém] : KSH Veszprém M. Ig., 2003. - 137 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-210-796-9 fűzött : ár nélkül
908.439Közép-Dunántúl(083.41)
[AN 1041872]
MARC

ANSEL
UTF-813757 /2003.
Héjjas Pál (1947-)
   Vác : régi levelezőlapok : old postcards : alte Ansichtskarten : 1896-1950 / Héjjas Pál, Horváth M. Ferenc. - Vác : Önkormányzat, 2001. - 179 p. : ill., részben színes ; 33 cm. - (Váci történelmi tár, ISSN 1416-2113 ; 2.)
Bibliogr.: p. 178-179.
ISBN 963-00-8234-9 kötött : ár nélkül
Vác
908.439-2Vác(084.12) *** 769.5(439)
[AN 923051]
MARC

ANSEL
UTF-813758 /2003.
Horváth Gábor
Kis győri kalauz (francia)
   Petit guide de la ville de Győr / [texte par Gábor Horváth] ; [trad. par Judit Szántóné dr. Palásti] ; [dessin graphique, plan, photos par Károly Kutassy]. - Győr : Horváth G., 2001. - 132 p., [56] t. : ill., főként színes ; 20 cm
ISBN 963-85725-6-6 fűzött : ár nélkül
Győr
914.39-2Győr(036)
[AN 918330]
MARC

ANSEL
UTF-813759 /2003.
Huntford, Roland
The last place on earth (magyar)
   Scott és Amundsen : versenyben a Déli-sarkért / Roland Huntford ; [ford. Széky János]. - Budapest : Park, cop. 2003. - 541, [3] p., [12] t. : ill., részben térk. ; 24 cm. - (Veszélyes övezet, ISSN 1586-426X)
Bibliogr.: p. 537-541.
ISBN 963-530-638-5 kötött : 3500,- Ft
Amundsen, Roald
Scott, Robert Falcon
910.4(99) *** 910.4(410)(092)Scott,_R._F. *** 910.4(481)(092)Amundsen,_R.
[AN 1042984]
MARC

ANSEL
UTF-813760 /2003.
Kisfalusi János (1920-)
   Mit adott a falu? / Kisfalusi János. - [Viszló] : Magánkiad., 2003. - 85, [3] p., [8] t. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 963-430-665-9 fűzött : ár nélkül
908.439.134-2
[AN 1042749]
MARC

ANSEL
UTF-813761 /2003.
Kristó Gyula (1939-)
   Tájszemlélet és térszervezés a középkori Magyarországon / Kristó Gyula. - Szeged : Szegedi Középkorász Műhely, 2003. - 229 p., [1] fol. : ill., térk. ; 20 cm. - (Szegedi középkortörténeti könyvtár, ISSN 1216-3120 ; 19.)
Bibliogr.: p. 221-227.
ISBN 963-482-594-X fűzött : ár nélkül
911.3(439) *** 943.9"10/15" *** 353(439)"10/15"
[AN 1042822]
MARC

ANSEL
UTF-813762 /2003.
Miklós Tamás, P.
   A Révfülöpi Honismereti Egyesület működése és tevékenysége, 1993-2003 ; Villa Filip honismereti folyóirat tartalomjegyzéke, 1993-2002 / P. Miklós Tamás. - Révfülöp : Révfülöpi Honismereti Egyes., 2003. - 45 p. : ill. ; 21 cm. - (Révfülöpi honismereti füzetek, ISSN 1218-9014 ; 4.)
Példányszám: 250
ISBN 963-210-286-X fűzött : ár nélkül
Révfülöpi Honismereti Egyesület.
Villa Filip, ISSN 1417-5886
908.439-2Révfülöp *** 061.2 *** 050(439)Villa_Filip:014.3
[AN 1041871]
MARC

ANSEL
UTF-813763 /2003.
Mukicsné Kozár Mária (1952-)
   Dolnji Senik = Alsószölnök = Unterzemming / [avtorica ... Marija Kozar] ; [prevod ... Marija Kozar, Hilda Skaper] ; [založila ... Slovenska manjšinska samouprava]. - Dolnji Senik : Slovenska manjšinska samouprava, 2001. - 80 p. : ill. ; 21 cm
Példányszám: 500. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-00-8681-6 fűzött : ár nélkül
Alsószölnök
908.439-2Alsószölnök(=863)
[AN 920214]
MARC

ANSEL
UTF-813764 /2003.
   Nagyatád monográfiája / szerk. Bősze Sándor ; [kiad. Nagyatád Város Önkormányzata]. - Nagyatád : Önkormányzat, 2001-. - 24 cm
ISBN 963-00-7443-5
Nagyatád
908.439-2Nagyatád *** 943.9-2Nagyatád
[AN 920202]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2001. - 192 p. : ill., részben színes
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-00-7444-3 * kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-00-7444-1)
908.439-2Nagyatád *** 943.9-2Nagyatád
[AN 920204] MARC

ANSEL
UTF-813765 /2003.
Nowacki, Jacek
   Krakkó : víkendkalauz / [írta Nowacki Jacek]. - Miskolc : Z-Press, [2003]. - 40 p. : ill., színes ; 23 cm
Lezárva: 2003 máj.
ISBN 963-9493-03-1 fűzött : ár nélkül
Kraków
914.38-2Kraków(036)
[AN 1042604]
MARC

ANSEL
UTF-813766 /2003.
   Széles a Balaton vize...? : 170 év a tó történetéből, ahogy az újságok megírták / [... vál. és összeáll. Fazekasné Mulesza Olga, Krasznainé Szabó Katalin] ; [ill. Lipcsei Orsolya] ; [közread. a] Városi Könyvtár. - Siófok : Vár. Kvt., 2003. - 119, [4] p. : ill. ; 30 cm + mell.
ISBN 963-210-697-0 fűzött : ár nélkül
Balaton
908.439(285.2Balaton)(0:82-92)
[AN 1041636]
MARC

ANSEL
UTF-813767 /2003.
Verbényi J. László
   Dominikai Köztársaság : egy útikönyv ürügyén / Verbényi J. László, Varró Tünde. - [Budapest] : [Hollósy Galéria], 2002. - 169 p. : ill. ; 18 cm
Lezárva: 2002. szept. - Közread. a Hollósy Galéria
ISBN 963-206-031-8 fűzött : ár nélkül
Dominikai Köztársaság
917.293(036)
[AN 1041873]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

13768 /2003.
   Access to justice in Central and Eastern Europe : country reports : Bulgaria, Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Poland, Romania, Slovakia / [publ. by the] Public Interest Law Initiative [etc.]. - Budapest : Publ. Interest Law Initiative [etc.], cop. 2003. - X, 530, [6] p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-210-218-5 fűzött : ár nélkül
342.722(4-11)"199/200" *** 061.3(439-2Bp.)"2002"
[AN 1043246]
MARC

ANSEL
UTF-813769 /2003.
   Büntetőjog : általános rész / Bárd Károly [et al.] ; [szerk. Wiener A. Imre]. - Átd. kiad. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2003. - 357 p. ; 24 cm
Lezárva: 2003. júl. 30. - Bibliogr.: p. 337-346.
ISBN 963-224-726-4 kötött : ár nélkül
343(439)(035)
[AN 1046855]
MARC

ANSEL
UTF-813770 /2003.
Cohen, Rich
Tough jews (magyar)
   Kemény zsidók : apák, fiúk, gengszterálmok / Rich Cohen ; [ford. Gálvölgyi Judit]. - Budapest : Ulpius-ház, 2003. - 311 p. ; 20 cm. - (Corleone könyvek, ISSN 1589-8148)
Bibliogr.: p. 309-311.
ISBN 963-9475-51-3 fűzött : 1980,- Ft
343.974(73)"190/194"
[AN 1042495]
MARC

ANSEL
UTF-813771 /2003.
Dián Tamás
   Miért nem bírjuk az őrző-védőket? / írta Dián Tamás. - [Budapest] : Pannonica, cop. 2003. - 77, [2] p. ; 21 cm
ISBN 963-9252-66-2 kötött : ár nélkül
351.746.3(089.3)
[AN 1042059]
MARC

ANSEL
UTF-813772 /2003.
   Ethnic monitoring and data protection : the European context / ed. by Andrea Krizsán. - Budapest : CEU Press : INDOK, 2001. - 289 p. ; 24 cm. - (CPS books, ISSN 1587-6942)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9241-34-2 fűzött : ár nélkül
342.724(4) *** 316.347(=00)(4)
[AN 923461]
MARC

ANSEL
UTF-813773 /2003.
   Az európai uniós munkaügyi irányelvek és érvényesítésük a hazai kollektív tárgyalásos gyakorlatban : kézikönyv / [szerk. Hanti Erzsébet] ; [... közrem. Rózsáné Lupkovics Marianna ..., Szabó Julianna] ; [kiad. a Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége]. - Budapest : MSZOSZ, 2003. - 302 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 150-151.
ISBN 963-210-738-1 fűzött : ár nélkül
349.2(4-62)(094) *** 349.2(439)(094) *** 331.5(4-62) *** 331.5(439)
[AN 1042897]
MARC

ANSEL
UTF-813774 /2003.
Farkas Csaba
   A gazdasági társaságok megszűnése, különös tekintettel a végelszámolásra / Farkas Csaba. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2001. - 15 p. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 59. fasc. 4.)
Összefoglalás francia nyelven
Fűzött : ár nélkül
347.72.045(439) *** 658.1.016.8(439)
[AN 918859]
MARC

ANSEL
UTF-813775 /2003.
Fazekas Árpád (1924-)
   Az eszlári per orvosi vonatkozásai / Fazekas Árpád ; [kiad. az Eötvös Károly Magyar - Izraeli Baráti Kör]. - Nyíregyháza : Eötvös K. M. - Izraeli Baráti Kör, [2003]. - 131, [33] p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 115-116.
ISBN 963-210-776-4 fűzött : ár nélkül
34.096(439-2Tiszaeszlár)"1883" *** 340.6 *** 343.919 *** 296.22 *** 343.622(439)
[AN 1042975]
MARC

ANSEL
UTF-813776 /2003.
Hajdú József
   Alternative dispute resolution systems in the sphere of labour law in some EU countries and in Hungary / József Hajdú. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2001. - 105 p. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 59. fasc. 5.)
Bibliogr.: p. 98-101. - Összefoglalás magyar nyelven
Fűzött : ár nélkül
349.2(4-62) *** 349.2(439) *** 331.109(4-62) *** 331.109(439)
[AN 918860]
MARC

ANSEL
UTF-813777 /2003.
Healey, Tim
The world's greatest trials (magyar)
   Bűnügyek / Tim Healey ; [ford. Moduna Zsuzsa és Oltvölgyi György]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2003. - 125 p. ; 20 cm. - (Minden idők legnagyobb..., ISSN 1589-5726 ; 8.)
ISBN 963-86332-7-1 fűzött : 495,- Ft
343.919(100)
[AN 1042996]
MARC

ANSEL
UTF-813778 /2003.
Homoki-Nagy Mária
   Az adományrendszer reformjára tett kísérletek az 1795. és az 1830. évi magánjogi tervezetekben / Homoki-Nagy Mária. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2001. - 40 p. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 59. fasc. 6.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás német nyelven
Fűzött : ár nélkül
347.232.3(439)"17/18"
[AN 918861]
MARC

ANSEL
UTF-813779 /2003.
Juhász Zsuzsanna
   A börtönmunka nemzetközi áttekintése / Juhász Zsuzsanna. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2001. - 18 p. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 59. fasc. 7.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött : ár nélkül
343.823(100) *** 343.262(100)
[AN 918865]
MARC

ANSEL
UTF-813780 /2003.
Karsai Krisztina
   Drogjog Ausztriában / Karsai Krisztina. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2001. - 26 p. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 59. fasc. 8.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött : ár nélkül
343.575(436) *** 343.976(436)
[AN 918871]
MARC

ANSEL
UTF-813781 /2003.
Katona Tamás (1948-)
   A közigazgatási informatika néhány aktuális kérdése / Katona Tamás. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2001. - 10 p. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 59. fasc. 9.)
Összefoglalás angol nyelven
Fűzött : ár nélkül
35.078.169.81(439) *** 681.3.004.14
[AN 918872]
MARC

ANSEL
UTF-813782 /2003.
Kiss Barnabás
   Az egyenlő jogvédelem alkotmányjogi kérdései az Egyesült Államokban / Kiss Barnabás. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2001. - 23 p. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 59. fasc. 10.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött : ár nélkül
342.7(73)
[AN 918875]
MARC

ANSEL
UTF-813783 /2003.
Lukács Mónika
   Új típusú szerződések és azok gyakorlata a gazdasági életben / Lukács Mónika, Sándor István, Szűcs Brigitta. - Budapest : HVG-ORAC, 2003. - 450 p. ; 20 cm
Lezárva: 2003. máj. 5. - Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9404-61-6 fűzött : 6048,- Ft
347.74(439)(036)
[AN 1041892]
MARC

ANSEL
UTF-813784 /2003.
   Magister artis boni et aequi : studia in honorem Németh János / szerk. Kiss Daisy és Varga István. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2003. - 1071 p. : ill. ; 23 cm
Váltakozva magyar, német, francia, angol és orosz nyelven. - Bibliogr. a jegyzetekben. - Németh János publikációinak jegyzéke: p. 1057-1070. - Példányszám: 1000
ISBN 963-463-613-6 kötött : ár nélkül
34 *** 012Németh_J.
[AN 1042322]
MARC

ANSEL
UTF-813785 /2003.
   Magyar közigazgatás a reformok útján : Belügyminisztérium, IDEA program. - Budapest : Timp Kft., 2003. - 165, 75 p. ; 24 cm
A függelékben a "Régiók", ISSN 1589-2107, 2002-es száma. - Bibliogr.: p. 158-163.
ISBN 963-210-962-7 fűzött : ár nélkül
35(439)"200"(094)
[AN 1043034]
MARC

ANSEL
UTF-813786 /2003.
   Magyar magánjog / főszerk. Szladits Károly ; írták Almási Antal [et al.]. - Pécs : Ponte Press, 1999-. - 23 cm
Az 1938 és 1942 között Budapesten, Grill Károly által kiadott mű reprintje
ISBN 963-85758-9-1
347(439)
[AN 422753]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5. köt., Dologi jog. - [2003]. - X, 859 p.
Kötött : ár nélkül
347.2(439)
[AN 1042790] MARC

ANSEL
UTF-813787 /2003.
Mezőfi Józsefné
   A tanügyigazgatási szakértő / [Mezőfi Józsefné] ; [kiad. "Studium Rationalitas" Közoktatási Szakértői Bt.]. - Garabonc : Studium Rationalitas, [2003]. - 320 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 314-315.
ISBN 963-210-858-2 kötött : ár nélkül
351.851.078.3(439)(036) *** 37.014(439)(036)
[AN 1042064]
MARC

ANSEL
UTF-813788 /2003.
Miklós László
   A környezeti hatásvizsgálatok nyilvánossága a hatósági eljárásokban / Miklós László. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2001. - 17 p. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 59. fasc. 11.)
Összefoglalás német nyelven
Fűzött : ár nélkül
349.6(439) *** 35.077(439)
[AN 918879]
MARC

ANSEL
UTF-813789 /2003.
Nagy Ferenc (1948-)
   A jogellenességet kizáró okok elvi kérdéseiről / Nagy Ferenc. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2001. - 24 p. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 59. fasc. 12.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás német nyelven
Fűzött : ár nélkül
347.132.14
[AN 918883]
MARC

ANSEL
UTF-813790 /2003.
Nagy Janka Teodóra (1961-)
   A tradicionális népi önkormányzatok jogtörténeti vizsgálata a Dél-Dunántúlon : különös tekintettel a föld- és faluközösségek felbomlásának időszakára / Nagy Janka Teodóra. - Szekszárd : [Magánkiad.], 2002. - 236 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 201-220.
ISBN 963-440-820-6 fűzött : ár nélkül
34(439.11)(091) *** 39(=945.11)(439.11) *** 352(439.11)
[AN 1042045]
MARC

ANSEL
UTF-813791 /2003.
   Nők és férfiak esélyegyenlősége: az európai uniós csatlakozás normái Magyarországon, 2000-2002 / [kiad. a Magyarországi Női Alapítvány]. - [Budapest] : MONA, 2003. - 238 p. ; 25 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-210-346-7 fűzött : ár nélkül
342.726-055(4-62)(094) *** 342.726-055(439)(094) *** 349.2(4-62)(094) *** 349.2(439)(094)
[AN 1042890]
MARC

ANSEL
UTF-813792 /2003.
   Osztatlan közös tulajdonban lévő föld értékesítése életjáradékért ; A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet kiadványa. - Budapest : NFA, 2003. - 63 p. ; 21 cm. - (NFA füzetek, ISSN 1589-5564 ; 4.)
Fűzött : ár nélkül
347.235(439)(036) *** 368.914.2(439)(036) *** 349.41(439)(036)
[AN 1042083]
MARC

ANSEL
UTF-813793 /2003.
   Tájékoztató adatok a 2002. október 20-án megtartott önkormányzati képviselőválasztás összesített előzetes eredményéről. - [Budapest] : BM Orsz. Választási Iroda, [2002]. - 50 p. ; 30 cm. - (Választási füzetek, ISSN 1216-5530 ; 100.)
Lezárva: 2002. okt. 23.
Fűzött : ár nélkül
352.074.1(439)"2002"(083.41) *** 324(439)"2002"
[AN 1042075]
MARC

ANSEL
UTF-813794 /2003.
Wisbey, Marilyn
Gangster's moll (magyar)
   Gengszterek asszonya voltam : a londoni alvilág női szemmel / Marilyn Wisbey ; [ford. Sóvágó Katalin]. - Budapest : Ulpius-ház, 2003. - 235 p. ; 20 cm
ISBN 963-9475-44-0 fűzött : 1980,- Ft
Wisbey, Marilyn
343.974(410)(0:82-94) *** 820-94=945.11
[AN 1042345]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

13795 /2003.
Csikány Tamás (1958-)
   Csata Komáromnál, 1849. július 2-án avagy A szabadságharc harcászata / Csikány Tamás ; [közread. a] Hadimúzeum Alapítvány. - [Budapest] : Hadimúz. Alapítvány, 2003. - 166, [4] p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás német, angol és szlovák nyelven
ISBN 963-210-783-7 fűzött : ár nélkül
355.48(439-2Komárom)"1848/1849" *** 943.9-2Komárom"1849"
[AN 1042976]
MARC

ANSEL
UTF-813796 /2003.
Haney, Eric L.
Inside Delta Force (magyar)
   Delta Force : a színfalak mögött : Amerika elit terroristaellenes egységének története / Eric L. Haney ; [ford. Szieberth Ádám]. - Budapest : Ulpius-ház, 2003. - 421 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9475-38-6 fűzött : 2480,- Ft
Egyesült Államok. Army. Delta Force.
355.318.1(73)(091) *** 356.168(73)(091)
[AN 1042350]
MARC

ANSEL
UTF-813797 /2003.
Sides, Hampton
Ghost soldiers (magyar)
   Kísértetkatonák : a második világháború legdrámaibb küldetésének elfeledett története / Hampton Sides ; [ford. Molnár György]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2003. - 377 p., [16] t. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-9421-80-4 kötött : 2500,- Ft
355.48(599)"1939/1945" *** 355.257.7(599)(=20)"1939/1945"
[AN 1042948]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

13798 /2003.
Horváth Sándor Domonkos
   Az első győri könyvesházak : tanulmány / Horváth Sándor Domonkos ; [kész. ... a Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Kulturális Iroda gondozásában]. - [Győr] : Polgármesteri Hiv. Kult. Iroda, 2001. - 70 p. : ill., főként színes ; 8 cm
Bibliogr.: p. 67-69.
ISBN 963-00-8282-9 kötött : ár nélkül
655.1(439-2Győr)(091) *** 099.1
[AN 914324]
MARC

ANSEL
UTF-813799 /2003.
   Új gyakorlat - európai utakon : Magyarországi Tanúsított Cégek X. Nemzeti Konferenciája : ... Balatonfüred, 2003. szeptember 11-13. : konferencia kiadvány / [kiad. ISO 9000 Fórum]. - Dunaújváros : ISO 9000 Fórum, 2003. - [320] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-212-165-1 fűzött : ár nélkül
65.018 *** 658.562 *** 061.3(439-2Balatonfüred)
[AN 1041654]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

13800 /2003.
Ángyán József (1952-)
   Agrár-környezetgazdálkodás és vidékfejlesztés: az európai agrárfinanszírozás új útja a gyakorló gazda szemszögéből / Ángyán József, Podmaniczky László, Ónodi Gábor ; [közread. Váti Kht.]. - [Budapest] : Váti, [2003]. - 23 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött : ár nélkül
332.3(439) *** 338.43(439) *** 338.43(4-62)
[AN 1041707]
MARC

ANSEL
UTF-813801 /2003.
Buzási Tibor
   A vámraktározás új szabályai / kész. Búzási Tibor ; [kiad. a Kopint-Datorg Rt.]. - [Budapest] : Kopint-Datorg, 2002. - 28 p. ; 20 cm
Fűzött : ár nélkül
336.41(439)(036) *** 658.78
[AN 917420]
MARC

ANSEL
UTF-813802 /2003.
Dobosi Emília
   A regionális elemzések módszertani kérdései : esettanulmány: Magyarország kistérségi fejlettségének elemzése / [szerző Dobosi Emília]. - Budapest : Ecostat, 2003. - 107 p. : ill. ; 24 cm. - (A gazdaságelemzés módszerei, ISSN 1419-4007 ; 2003/1.)
Bibliogr.: p. 86-90.
ISBN 963-215-610-2 fűzött : ár nélkül
332.1(439)(083.41) *** 311.2
[AN 1041870]
MARC

ANSEL
UTF-813803 /2003.
Halm Tamás (1954-)
   Magyarország és az Európai Unió gazdasági kapcsolatai / [írta Halm Tamás]. - Szeged : JAM, [2003]. - 24 p. : ill. ; 21 cm. - (JA, gazda(g)sági füzetek, avagy..., ISSN 1785-1017)
Fűzött : ár nélkül
339.923(4-62) *** 338.2(439)
[AN 1042507]
MARC

ANSEL
UTF-813804 /2003.
Lenkei Gábor (1957-)
   Miért nem bírjuk a bankárokat? / írta Lenkei Gábor. - [Budapest] : Pannonica, cop. 2003. - 75, [2] p. ; 21 cm
ISBN 963-9252-67-0 kötött : ár nélkül
336.7(089.3)
[AN 1042058]
MARC

ANSEL
UTF-813805 /2003.
Mankiw, N. Gregory
Macroeconomics (magyar)
   Makroökonómia / N. Gregory Mankiw ; [ford. Vojnits Tamás]. - Budapest : Osiris, 2003, cop. 1999. - 564 p. : ill. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
ISBN 963-379-418-8 kötött : 4200,- Ft
330.101.541(075.8)
[AN 1043064]
MARC

ANSEL
UTF-813806 /2003.
   Miskolcer Gespräche 2003 : ["Die neuesten Ergebnisse auf dem Gebiet Fördertechnik und Logistik"] : Seminarband zu den 11. Miskolcer Gesprächen 24-25 September 2003 / Hrsg.: J. Cselényi ; [Org., Hrsg.]: Universität Miskolc. - Miskolc-Egyetemváros : Univ. Miskolc, 2003. - [4], 218, [4] p. : ill. ; 30 cm
Váltakozva angol és német nyelven. - Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-661-595-0 fűzött : ár nélkül
658.286 *** 658.78 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 1042942]
MARC

ANSEL
UTF-813807 /2003.
Móra Veronika
Civil szervezetfejlesztés Magyarországon (angol)
   Civil society organizational development Hungary : the history of the IOD program, 1998-2002 / [written by Veronika Móra and Hermina Zalán] ; [transl. by Erika Hasznos and Eszter Csaba] ; [publ. by the Hungarian Environmental Partnership]. - Budapest : Hung. Environmental Partnership Found., 2003. - 195 p. ; 24 cm
Integrated organizational development program (gerinccím)
ISBN 963-212-334-4 fűzött : ár nélkül
334.012.46(439)"199/200" *** 658.1.014(439)"199/200" *** 658.1.012.3(439)"199/200" *** 061.27(439)Ökotárs_Alapítvány
[AN 1042679]
MARC

ANSEL
UTF-813808 /2003.
Móra Veronika
   Civil szervezetfejlesztés Magyarországon : az ÁSZ program története, 1998-2002 / [írta Móra Veronika és Zalán Hermina] ; [közread. az Ökotárs Alapítvány]. - Budapest : Ökotárs Alapítvány, 2003. - 174 p. ; 24 cm
Átfogó szerevezetfejlesztés a fenntarthatóságért (gerinccím)
ISBN 963-212-333-6 fűzött : ár nélkül
334.012.46(439)"199/200" *** 658.1.014(439)"199/200" *** 658.1.012.3(439)"199/200" *** 061.27(439)Ökotárs_Alapítvány
[AN 1042677]
MARC

ANSEL
UTF-813809 /2003.
Nagy Imre
   Cross-border co-operation in the border region of the Southern Great Plain of Hungary / by Imre Nagy. - Pécs : Centre for Regional Studies of HAS, 2001. - 72 p. : ill. ; 25 cm. - (Discussion papers / Centre for Regional Studies of Hungarian Academy of Sciences,, ISSN 0238-2008 ; 36.)
Bibliogr.: p. 69-72.
Fűzött : ár nélkül
332.1(439-13) *** 332.1(497.1) *** 339.5
[AN 918952]
MARC

ANSEL
UTF-813810 /2003.
OFA Konferencia (3.) (2001) (Gyula)
   III. OFA konferencia : a foglalkoztatáspolitika és a humánerőforrás-fejlesztés aktuális kérdései, az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány 2001. évi programjai / [szerk. Széles Katalin]. - [Budapest] : OFA Kht., 2001. - 97 p. ; 23 cm. - (OFA könyvek, ISSN 1586-2372)
Rend. az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány. - Borítócím: Országos Foglalkoztatási Közalapítvány 3. OFA Konferencia, Budapest, 2001. május 3.
ISBN 963-00-8677-8 fűzött : ár nélkül
331.5(439)"200" *** 061.3(439-2Bp.)"2001"
[AN 922594]
MARC

ANSEL
UTF-813811 /2003.
   PC-Controller : komplex gyakorlati tanácsadó controlling-szakembereknek / szerzők Bácsfalvi Mihály [et al.]. - Budapest : Dashöfer, 2002. - Cserelapos mappa : ill. ; 32 cm + CD-ROM
ISBN 963-9313-22-X fűzetlen : ár nélkül
658.1.011.1 *** 657 *** 519.688PC-Controller
[AN 1042002]
MARC

ANSEL
UTF-813812 /2003.
   Pénzügyi-gazdálkodási jogszabályok gyűjteménye / [közread. a] Pénzügyi Tájékoztató Iroda Kft. - Hagyárosbörönd : Pénzügyi Táj. Iroda Kft., 2001. - 2 db ; 19 cm
ISBN 963-00-5653-4 fűzött : ár nélkül
336(439)(094) *** 658.15(439)(094)
[AN 921779]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Számviteli törvény, általános forgalmi adó törvény és személyi juttatásokhoz kapcsolódó jogszabályok gyűjteménye. - 433 p.
Lezárva: 2001. jan. 10.
ISBN 963-00-5654-2
657(439)(094) *** 336.223(439)(094) *** 336(439)(094) *** 658.15(439)(094)
[AN 921781] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A költségvetési szervek és az ÁHT. - 170 p.
Lezárva: 2001. jan. 31.
ISBN 963-00-5853-7
336.12(439)(094) *** 336.61(439)(094) *** 336.1/.5(439)(094)
[AN 921788] MARC

ANSEL
UTF-813813 /2003.
Rabb Szabolcs
   Karriertervezés, önmenedzselés / [írta Rabb Szabolcs]. - Szeged : JAM, [2003]. - 28 p. : ill. ; 22 cm. - (JA, gazda(g)sági füzetek, avagy..., ISSN 1785-1017)
Fűzött : ár nélkül
658.3 *** 65.013 *** 613.865
[AN 1042515]
MARC

ANSEL
UTF-813814 /2003.
Rechnitzer János (1952-)
   Szerkezeti változások a regionális gazdaságban / Rechnitzer János. - Pécs : PTE Közgazd.-tud. Kar Regionális Pol. és Gazdaságtan Dr. Isk., 2001. - 77 p. : ill. ; 24 cm. - (Habilitációs előadások, ISSN 1587-6217 ; 2.)
Bibliogr.: p. 74-75. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-641-845-4 fűzött : ár nélkül
332.1(439)"199"
[AN 922596]
MARC

ANSEL
UTF-813815 /2003.
Regional accounts methods (magyar)
   Módszertan a területi számlákhoz / [szerk. Gether Istvánné] ; [ford. Gábriel Katalin et al.]. - Budapest : KSH, 2003. - 169 p. ; 29 cm. - (Nemzetközi statisztikai dokumentumok, ISSN 1585-6828 ; 10.)
ISBN 963-215-627-7 fűzött : 2500,- Ft
657.4(4-62) *** 311.313(4-62)
[AN 1041799]
MARC

ANSEL
UTF-813816 /2003.
Regional Seminar on Experiences in Privatisation and Foreign Direct Investment in South Eastern Europe, (2001) (Novi Bečej)
   Regional Seminar on Experiences in Privatisation and Foreign Direct Investment in South Eastern Europe : November 15-17 2001, Novi Bečej = Regionalni seminar iskustva u privatizaciji i strana ulaganja u Jugo-Istočnoj Evropi : 15.-17. novembar 2001, Novi Bečej / [org.], publ. by the Friedrich Ebert Foundation. - Budapest : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2002. - 160 p. ; 20 cm
Előadások
ISBN 963-00-9492-4 fűzött : ár nélkül
338.246.025.88(4-11) *** 330.322(4-11) *** 061.3(497.11-2Novi_Bečej)
[AN 917409]
MARC

ANSEL
UTF-813817 /2003.
   Segédlet a pénzügyi ellenőrzéshez / [kész. Kovácsné Pósfay Zsuzsa et al.]. - Budapest : ÁSZTI, [2002]-. - 30 cm. - (Euroatlanti füzetek, ISSN 1585-3977)
ISBN 963-00-9146-1 fűzött : ár nélkül
336.7.078.3 *** 657.6
[AN 922662]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A pénzügyi ellenőrzés alapvető tényezői és eljárásai. - [2002]. - 123 p.
ISBN 963-00-9147-X
336.7.078.3 *** 657.6
[AN 922667] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Kockázatfeltárás és értékelés. - [2002]. - 210 p.
ISBN 963-00-9148-8
336.7.078.3 *** 657.6
[AN 922669] MARC

ANSEL
UTF-813818 /2003.
Szabó Roland
   Állások és elvárások / [írta Szabó Roland]. - Szeged : JAM, [2003]. - 40 p. : ill. ; 21 cm. - (JA, gazda(g)sági füzetek, avagy..., ISSN 1785-1017)
Fűzött : ár nélkül
331.5(439)"200" *** 658.3
[AN 1042514]
MARC

ANSEL
UTF-813819 /2003.
Szomor Tamás
   Üzleti terv / [írta Szomor Tamás]. - Szeged : JAM, [2003]. - 28 p. : ill. ; 21 cm. - (JA, gazda(g)sági füzetek, avagy..., ISSN 1785-1017)
Fűzött : ár nélkül
658.1.012.2
[AN 1042510]
MARC

ANSEL
UTF-813820 /2003.
   Tanulmánykötet Zinhober Ferenc professzor emlékére / szerk. Barancsuk János, Oroszi Sándor és Varga Attila ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar. - Pécs : PTE KTK, 2003. - IX, [5], 284 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-641-900-0 kötött : ár nélkül
33
[AN 1042688]
MARC

ANSEL
UTF-813821 /2003.
   Tükör-kép : színek, szépség, stílus a munkahelyen / [összeáll. Gyökér Maja]. - Budapest : Raabe, 2003. - 48 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
658.3 *** 646.7
[AN 1042593]
MARC

ANSEL
UTF-813822 /2003.
   A vállalkozói inkubátorok Magyarországon, a nemzetközi és hazai fejlesztés lehetőségei, kihívásai / szerzők Dobák Judit [et al.] ; [kiad. a SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány és a Vállalkozói Inkubátorok Szövetsége]. - Budapest : SEED Alapítvány : VISZ, 2003. - 138 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 134-138.
ISBN 963-210-728-4 fűzött : 2000,- Ft
658.1.016 *** 658.2
[AN 1042857]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

13823 /2003.
   A fogyatékos emberekre vonatkozó választójogi és egyéb szabályok / [írta és szerk. Rytkó Emília, Berta Zsolt]. - Budapest : BM Orsz. Választási Iroda, 2002. - 36 p. ; 29 cm. - (Választási füzetek, ISSN 1216-5530 ; 81.)
Fűzött : ár nélkül
364.65-056.26(439)(094) *** 364.65-056.37(439)(094) *** 342.8(439)
[AN 923407]
MARC

ANSEL
UTF-813824 /2003.
Moldova György (1934-)
   A tékozló koldus : riport az egészségügyről / Moldova György. - Budapest : Urbis Kvk., 2003-. - 20 cm
364.444(439)"200"(0:82-92) *** 894.511-92
[AN 1038743]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A foltozott halál. - 2003. - 254 p. : ill.
ISBN 963-9291-34-X kötött : ár nélkül
364.65-057.66(439)"200" *** 364.046.42(439)"200" *** 894.511-92
[AN 1042786] MARC

ANSEL
UTF-813825 /2003.
Tarr György
   Élet és egészség, orvos és beteg, jog és erkölcs az emberi méltóság fogalom szférájában : az orvoslási jog vázlata / Tarr György. - Budapest : Püski, 2003. - 252, [4] p. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9906-19-0 kötött : 2800,- Ft
364.444(439)(094) *** 614.253.83
[AN 1041991]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

13826 /2003.
   100 év : a Piliscsabai Általános Iskola évkönyve / ... szerk. Félegyházi Endre. - Piliscsaba : Jókai Mór Ált. Isk., [2003]. - 136 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Fűzött : ár nélkül
Jókai Mór Általános Iskola (Piliscsaba)
373.3(439-2Piliscsaba)(058)
[AN 1043120]
MARC

ANSEL
UTF-813827 /2003.
   100 éves a nagykállói középiskolai kollégium : centenáriumi emlékkönyv, 2003. - [Nagykálló] : [Budai Nagy A. Szakközépisk. Kollégium], 2003. - 112 p. : ill. ; 21 cm
Közread. a Budai Nagy Antal Szakközépiskola Kollégiuma
Fűzött : ár nélkül
Budai Nagy Antal Szakközépiskola (Nagykálló). Kollégium.
Korányi Frigyes Gimnázium (Nagykálló). Kollégium.
37.018.37(439-2Nagykálló)(058) *** 373.552(439-2Nagykálló)(058)
[AN 1042865]
MARC

ANSEL
UTF-813828 /2003.
Ábrahám Károlyné
   Magicland : tanári kézikönyv / Ábrahám Károlyné, Trentinné Benkő Éva, Poros Andrea. - Budapest : Holnap, cop. 2003. - 105 p. ; 30 cm
ISBN 963-346-592-3 fűzött : ár nélkül
372.880.20(072)
[AN 1042197]
MARC

ANSEL
UTF-813829 /2003.
Bodnár Katalin
   Az anyanyelv elsajátításának sikere és kudarca a szlovák nemzetiségi intézményekben / Bodnár Katalin. - [Budapest] : Siker Bt., 2003. - 59 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-86408-7-1 fűzött : ár nélkül
376.7(=854)(439) *** 372.461
[AN 1042665]
MARC

ANSEL
UTF-813830 /2003.
Bús Imre
   Játékelméletek iskolakritikai szempontból / Bús Imre. - Szekszárd : IPF-Kv., 2002. - 98 p. : ill. ; 21 cm. - (IPF kiskönyvtár, ISSN 1585-5015 ; 10.)
Bibliogr.: p. 91-98.
ISBN 963-7305-20-3 fűzött : ár nélkül
371.382 *** 793/794
[AN 1041995]
MARC

ANSEL
UTF-813831 /2003.
Csapó Erzsébet
   Ne felejtsek! : emlékeztető kislexikon a természetismeret és a biológia tanulásához / Csapó Erzsébet. - Debrecen : [Magánkiad.], 2003. - 79 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 79.
ISBN 963-430-545-8 fűzött : 376,- Ft
372.857(075.2) *** 372.850.2(075.2) *** 030(02.053.2)
[AN 1042599]
MARC

ANSEL
UTF-813832 /2003.
   Danube Rector's Conference : twenty years, 1983-2003 / István Tarrósy & Gerald Rosskogler ed. ; [publ. by the Danube Rector's Conference, ... Centre for International Relations of the University of Pécs]. - [Pécs] : DRC : UP, cop. 2003. - 81 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-641-976-0 kötött : ár nélkül
Danube Rector's Conference.
378.014(4-191.2) *** 061.3(4-191.2)"198/200"
[AN 1042765]
MARC

ANSEL
UTF-813833 /2003.
Érsek Rózsa
   Vidám olvasó / Érsek Rózsa ; Paulovkin Boglárka rajz. - Budapest : Scolar, 2003. - 47 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 963-9193-81-X fűzött : ár nélkül
372.416.2
[AN 1041821]
MARC

ANSEL
UTF-813834 /2003.
   Értelmezési és bevezetési útmutató a Comenius 2000 I. intézményi modellhez / ... kész. a Qualimed Minőségügyi és Vezetési Tanácsadó Kft. [etc.]. - [Budapest] : [Comenius 2000 Közokt. Minőségfejlesztési Programigazgatóság], cop. 2001. - 112 p. ; 24 cm
ISBN 963-00-9406-1 fűzött : ár nélkül
371(439)(036) *** 65.018
[AN 923467]
MARC

ANSEL
UTF-813835 /2003.
   Az esztergomi Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium 1959-1963-ban végzett diákjainak értesítője az 1959-1963 iskolaévekről / [szerk. ... Sarlós László, Nagy Béla] ; [kiad. az esztergomi Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium ...]. - Esztergom : Temesvári P. Ferences Gimn., 2003. - 50 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött : ár nélkül
Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium (Esztergom)
373.54(439-2Esztergom)(058)
[AN 1042284]
MARC

ANSEL
UTF-813836 /2003.
   Játékok a személyiség- és közösségfejlesztés szolgálatában / Bús Imre [et al.] ; szerk. Bús Imre ; [kiad. PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar]. - Szekszárd : PTE IGYFK, 2003. - 152 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 13., 141.
ISBN 963-7305-21-1 fűzött : ár nélkül
37.03 *** 37.035 *** 371.382 *** 159.923
[AN 1042025]
MARC

ANSEL
UTF-813837 /2003.
   Jelentés az alapfokú művészetoktatási intézmények ellenőrzéséről / [összeáll. Domján Istvánné et al.] ; [kiad. az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont]. - [Budapest] : OKÉV, 2003. - 97 p. : ill. ; 30 cm
Fűzött : ár nélkül
373.3:7(439)"2002/2003"(083.41) *** 351.851(439)
[AN 1041700]
MARC

ANSEL
UTF-813838 /2003.
Laminé Antal Éva
   AQM gyakorlati útmutató az óvodai minőségirányítási program tervezéséhez, megvalósításához / Laminé Antal Éva, Petránné Képes Gizella. - [Füzesabony] : Aquila '89 Humán Szolg. Bt., 2003. - 188 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 187.
ISBN 963-212-024-8 fűzött : ár nélkül
371 *** 373.24(439) *** 65.018
[AN 1041898]
MARC

ANSEL
UTF-813839 /2003.
   Matematika 4 : program : általános iskola 4. osztály számára / Scherlein Márta [et al.] ; [alkotó szerk. Hajdu Sándor]. - 2. átd. kiad. - Budapest : Calibra Kv. : Műszaki Kvk., cop. 2003. - 220 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-16-2574-5 fűzött : ár nélkül
372.47(072) *** 371.214.2(439)
[AN 1046787]
MARC

ANSEL
UTF-813840 /2003.
   Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny, 1997-2001 : feladatok és megoldások / [szerk. Vencel József] ; [a versenyek anyagát kiadás alá rend. Kopcsa József] ; [közread. a] Vermes Miklós Fizikus Tehetségápoló Alapítvány. - Sopron : Vermes Miklós Fizikus Tehetségápoló Alapítvány, [2003]. - 344 p. : ill. ; 24 cm
Mikola-verseny, 1997-2001 (borító- és gerinccím)
ISBN 963-210-639-3 fűzött : ár nélkül
372.853(079.1) *** 371.384
[AN 1041895]
MARC

ANSEL
UTF-813841 /2003.
   Neveléstörténet : szöveggyűjtemény / szerk. Mészáros István, Németh András, Pukánszky Béla. - Budapest : Osiris, 2003. - 533 p. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-389-517-0 kötött : 4180,- Ft
37(100)(091)(075.8)
[AN 1043215]
MARC

ANSEL
UTF-813842 /2003.
Ranschburg Jenő (1935-)
   Szülők lettünk : az élet első hat éve / Ranschburg Jenő. - 3. átd. kiad. - [Budapest] : Saxum, cop. 2003. - 213 p. ; 17 cm. - (Az élet dolgai, ISSN 1585-4000)
ISBN 963-9308-75-7 fűzött : 980,- Ft
37.018.1 *** 159.922.7
[AN 1041868]
MARC

ANSEL
UTF-813843 /2003.
Szabó Erika
   Ne felejtsek! : emlékeztető kislexikon a kémia tanulásához / Szabó Erika. - Debrecen : [Magánkiad.], 2003. - 63 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 63.
ISBN 963-430-547-4 fűzött : 336,- Ft
372.854(075.2) *** 030(02.053.2)
[AN 1042597]
MARC

ANSEL
UTF-813844 /2003.
Szíj Rezső (1915-)
   Hogyan nevelt a pápai Főiskola? / Szíj Rezső ; [közread. a] Szenci Molnár Társaság. - Budapest : Szenci Molnár Társ., 2003. - 115 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 78.
ISBN 963-250-076-8 fűzött : 1600,- Ft
Pápai Református Főiskola.
378.62(439-2Pápa)(091)
[AN 1042390]
MARC

ANSEL
UTF-813845 /2003.
Tibbitts, Felisa
Manual on street law-type teaching clinics at law faculties (orosz)
   Klinika prepodavaniâ prava pri ûridičeskom vuze : klinika tipa "street law - živoe pravo" : posobie dlâ organizatorov : podgotovleno dlâ Centralʹnoj i Vostočnoj Evropy, Rossii, Centralʹnoj Azii, Kavkaza i Mongolii / Felisa Tibitc. - Budapest : COLPI, 2001. - 63 p. ; 21 cm. - (Dokumenty KOLPI, ISSN 1589-9608 ; 3.)
Fűzött : ár nélkül
378.634(100) *** 34(100) *** 374.7 *** 372.834
[AN 1042539]
MARC

ANSEL
UTF-813846 /2003.
Tibbitts, Felisa
   Manual on street law-type teaching clinics at law faculties : prepared for Central and Eastern Europe, Russia, the South Caucasus, Central Asia and Mongolia / Felisa Tibbitts. - Budapest : COLPI, 2001. - 92 p. ; 21 cm. - (COLPI paper, ISSN 1589-9594 ; 3.)
Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött : ár nélkül
378.634(100) *** 34(100) *** 374.7 *** 372.834
[AN 1042562]
MARC

ANSEL
UTF-813847 /2003.
Varga Domokos (1922-2002)
   Nem születtünk szülőnek / Varga Domokos. - Budapest : Hét Krajcár, 2003. - 220, [4] p. ; 21 cm. - (Varga Domokos válogatott művei)
ISBN 963-8250-90-9 fűzött : 1300,- Ft
37.018.1(0:82-4)
[AN 1043033]
MARC

ANSEL
UTF-813848 /2003.
Vilits Katalin
   Ne felejtsek! : emlékeztető kislexikon a természetismeret és a földrajz tanulásához / Vilits Katalin. - Debrecen : [Magánkiad.], 2003. - 83 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 81.
ISBN 963-430-544-X fűzött : 376,- Ft
372.891(075.2) *** 372.850.2(075.2) *** 030(02.053.2)
[AN 1042602]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

13849 /2003.
Dénes Tamás (1963-)
   Csatárcsillagok / Dénes Tamás, Mácsik Viktor. - Budapest : Viktória Kvk., 2003. - 244 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-212-048-5 fűzött : 1990,- Ft
796.332(100)(092)
[AN 1042402]
MARC

ANSEL
UTF-813850 /2003.
Gönczöl Andrea
   Játéktár / szerzők Gönczöl Andrea és Dienes Erika ; fotók Hortobágyi Tibor. - [Budapest] : Lilliput, [2003], cop. 1998. - 110, [2] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-9166-54-5 kötött : 1998,- Ft
379.826(02.053.2) *** 371.381 *** 688.72
[AN 1046596]
MARC

ANSEL
UTF-813851 /2003.
   "Így írunk mi..." : a Dombóvári Városi Könyvtár 2001-ben meghirdetett vers- és prózaíró versenyének nyertes pályaművei. - Dombóvár : Dombóvári Vár. Kvt., 2001. - 50, [2] p. ; 23 cm
Balipap Ferenc előszavával. - Példányszám: 500, ebből 33 kézzel számozott
ISBN 963-00-8704-9 fűzött : ár nélkül
379.825 *** 06.063 *** 894.511-14(082) *** 894.511-3(082)
[AN 920118]
MARC

ANSEL
UTF-813852 /2003.
Kiley, James
Gangrel (magyar)
   Gangrel / James és Ellen Kiley ; [ill. Mike Danza et al.] ; [ford. Tamás Gábor]. - Budapest : Delta Vision, [2003]. - 110, [5] p. : ill. ; 28 cm. - (Klánkönyvek)
ISBN 963-9474-51-7 fűzött : 2490,- Ft
793.9
[AN 1041822]
MARC

ANSEL
UTF-813853 /2003.
   Királyok és királynők : 35. Sakkolimpia, Bled, 2002. / szerk. Adzic Slobodan ; bledi naplót vezette Verőci Zsuzsa. - Szeged : Chess-Press, 2003. - 128 p. : ill., főként színes ; 20 cm
Példányszám: 1000
ISBN 963-206-347-3 fűzött : ár nélkül
794.1.093.1(100) *** 796.032.2(100)"2002"
[AN 1042958]
MARC

ANSEL
UTF-813854 /2003.
   Kis emberek nagy mondásai. - Miskolc : Zórádné Ungvári M., 2002-. - 20 cm
379.825-053.2 *** 371.8(0:82-7) *** 398.94
[AN 923472]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2002. - 48 p.
ISBN 963-440-776-5 fűzött : 490,- Ft
379.825-053.2 *** 371.8(0:82-7) *** 398.94
[AN 923474] MARC

ANSEL
UTF-813855 /2003.
Noonan, David
Song and silence (magyar)
   Dal és csend : bárdok és kalandorok útmutatója / ... David Noonan és John D. Rateliff ; ... ill. David Roach, Wayne Reynolds ; ford. Habony Gábor. - Budapest : Delta Vision, [2003]. - 111 p. : ill. ; 28 cm
Dungeons & Dragons (keretcím)
ISBN 963-9474-42-8 fűzött : 2490,- Ft
793.9
[AN 1041612]
MARC

ANSEL
UTF-813856 /2003.
Sárdi Lajos
   Magyar sikerek a nyári olimpiákon, 1896-2000 / Sárdi Lajos ; [közread. a Magyar Olimpiai Akadémia]. - Budapest : M. Olimpiai Akad., [2001]. - 90 p. ; 22 cm
Fűzött : ár nélkül
796.032(100)"1896/2000" *** 796(439)(092)
[AN 923454]
MARC

ANSEL
UTF-813857 /2003.
Schneider Attila (1955-2003)
A mattadás művészete avagy Egy igen goromba sakkönyv (angol)
   The art of giving mate or A very rude chess book / Attila Schneider ; [transl. ... and ed. by Zoltán Molnár]. - Kecskemét : Caissa Chess Books, cop. 2003. - 200 p. : ill. ; 20 cm
Fűzött : ár nélkül
794.1
[AN 1042894]
MARC

ANSEL
UTF-813858 /2003.
Sugawara Makoto
Lives of master swordsmen (magyar)
   Japán kardvívó mesterei / Szugavara Makoto ; [ford. Tóth Andrea]. - Budapest : Szenzár, 2003. - 244 p. : ill. ; 21 cm. - (Harcosok ösvényén, ISSN 1419-1296)
Bibliogr.: p. 243-244.
ISBN 963-86369-1-2 fűzött : 2250,- Ft
796.853.49(520)(091)(092)
[AN 1043029]
MARC

ANSEL
UTF-813859 /2003.
Westerman, C. Kaila
Gel candles (magyar)
   Zselégyertyák : 40 ragyogó ötlet / C. Kaila Westerman ; fotók Giles D. Prett. - Budapest : M. Kvklub, 2003. - [6], 138 p. : ill., színes ; 26 cm
Ford. Csáky Ida. - Példányszám: 2000
ISBN 963-547-974-3 kötött : 1990,- Ft
379.826 *** 745.55 *** 665.14
[AN 1041442]
MARC

ANSEL
UTF-813860 /2003.
Wyatt, James
The speaker in dreams (magyar)
   Álmokban szóló : [5. szintű karaktereknek] / James Wyatt ; ... ill. Dennis Cramer. - Budapest : Delta Vision, [2003]. - 29 p. : ill. ; 28 cm
Dungeons & Dragons (keretcím)
ISBN 963-9474-54-1 fűzött : 1490,- Ft
793.9
[AN 1041614]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

13861 /2003.
Ámos Imre (1907-1944)
   Napló, versek, vázlatkönyvek, levelezőlapok : források / Ámos Imre ; közread., jegyz., a képeket vál. és az utószót írta Egri Mária ; szerk. Kőbányai János. - [Budapest] : Múlt és Jövő Kv., 2003. - 297 p. : ill. ; 22x25 cm
ISBN 963-9171-94-8 kötött : 7000,- Ft (hibás ISBN 963-9194-8)
75(439)(092)Ámos_I.(093)
[AN 1042295]
MARC

ANSEL
UTF-813862 /2003.
Balla Gabriella
   Herend : a Herendi Porcelánmanufaktúra története / Balla Gabriella ; [a képeket vál. Szathmáry László és Balla Gabriella] ; [fényképezte Csekovszky Balázs et al.] ; [kiad. Herendi Porcelánmanufaktúra Rt.]. - Herend : Herendi Porcelánmanufaktúra Rt., cop. 2003. - 351 p. : ill., főként színes ; 32 cm
Bibliogr.: p. 348-351.
ISBN 963-00-5855-3 kötött : ár nélkül
Herendi Porcelánmanufaktúra.
738.1(439-2Herend)(091) *** 666.5(439-2Herend)(091) *** 061.5(439-2Herend)(091)
[AN 1042288]
MARC

ANSEL
UTF-813863 /2003.
Balla Gabriella
Herend (angol)
   Herend porcelain : the story of a Hungarian institution / Gabriella Balla ; [photographs sel. by László Szathmáry and Gabriella Balla] ; [photographs Balázs Csekovszky et al.] ; [transl. by Brian McLean] ; [publ. by the Herend Porcelain Manufactory Ltd]. - Herend : Herend Porcelain Manufactory Ltd, cop. 2003. - 351 p. : ill., főként színes ; 32 cm
Bibliogr.: p. 348-351.
ISBN 963-206-633-2 kötött : ár nélkül
Herendi Porcelánmanufaktúra.
738.1(439-2Herend)(091) *** 666.5(439-2Herend)(091) *** 061.5(439-2Herend)(091)
[AN 1042291]
MARC

ANSEL
UTF-813864 /2003.
Ballonyi László (1937-)
Művek (vál.)
   Ballonyi László. Ballonyi Pál Margit. - [Budapest] : Ballonyi L., [2003]. - [24] p. : ill., színes ; 23x24 cm
A két rész hátlapjával egybekötve. - Az előszó magyar és angol nyelven
ISBN 963-430-458-3 fűzött : ár nélkül
75(439)(092)Ballonyi_L. *** 75(439)(092)Ballonyi_Pál_M. *** 061.4(439-2Bp.)"2003"
[AN 1042671]
MARC

ANSEL
UTF-813865 /2003.
   Het Bruidsfeest van de Krekel : de Europese School, de Hongaarse avant-garde, 1945-1949 : tentoonstelling ... Cobra Museum voor Moderne Kunst, Amstelveen, 20 januari - 17 maart, 2002 = Cricket wedding : the European School, the Hungarian avant-garde, 1945-1949 : exhibition Cobra Museum voor Moderne Kunst, Amstelveen January 20 - March 17, 2002 / [org. Gábor Pataki et al.] ; [ed. by Gábor Pataki] ; publ. by Stichting Européer, Directory of Pest County Museums, Institute of Art of Hungarian Academy of Sciences. - Leiden : Stichting Européer ; Szentendre : Pest County Mus. ; Budapest : Inst. of Art of HAS, [2002]. - 100 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Katalógus. - Bibliogr.: p. 51-55.
Fűzött : ár nélkül
73/76(439)"194" *** 73/76.037 *** 061.4(492-2Amstelveen)
[AN 920133]
MARC

ANSEL
UTF-813866 /2003.
Czinkotay Frigyes (1932-)
   Somogyi tájak és úti emlékek = Landschaften und Reiseerinnerungen von der Schomodei = The land of Somogy and memories of the travel / Czinkotay Frigyes. - [Kaposvár] : [s.n.], 2001. - [72] p. : ill., színes ; 17x24 cm
Bibliogr.: p. [65-71].
Kötött : ár nélkül
75(439)(092)Czinkotay_F.
[AN 1042978]
MARC

ANSEL
UTF-813867 /2003.
Drozsnyik István (1951-)
   Élet-mű-részek II., 1999-2001 : Miskolci Galéria, 2001, Muzeul de Arta, Brasov, 2001 / Drozsnyik István. - Miskolc : Drozsnyik I., 2001. - 28 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Katalógus. - A bev. angol nyelven is
Fűzött : ár nélkül
73/76(439)(092)Drozsnyik_I. *** 061.4(439-2Miskolc) *** 061.4(498-2Brassó)
[AN 923612]
MARC

ANSEL
UTF-813868 /2003.
   eM tizenegy : [miskolci növendékek a Magyar Képzőművészeti Egyetemen, Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum - Rákóczi-ház, Miskolc, 2002. december 5 - 2003. január 4.] / [a katalógust szerk. Szoboszlai Lilla, Urbán Tibor]. - [Miskolc] : MG Vár. Műv. Múz., 2002. - [24] p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 963-204-867-9 fűzött : ár nélkül
73/76(439)"200" *** 061.4(439-2Miskolc)
[AN 1041706]
MARC

ANSEL
UTF-813869 /2003.
   Egy európai Bozsokon : Verebi Végh Gyula munkássága és gyűjteménye : konferencia : Szombathelyi Képtár, 2002. november 5. = Ein Europäer in Bozsok : das Werk und die Sammlung von Julius Végh / [szerk. Zsámbéky Monika] ; [ford. Básthy Béla, Básthy Orsolya] ; [a Szombathelyi Képtár kiadványa]. - Szombathely : Szombathelyi Képtár, 2003. - 114 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-210-243-6 fűzött : ár nélkül
Végh Gyula (1870-1951)
75(439)(092)Végh_Gy. *** 069.017(439-2Szombathely)Végh-gyűjtemény *** 061.3(439-2Szombathely)
[AN 1041954]
MARC

ANSEL
UTF-813870 /2003.
   Fény és árnyék : kontrasztok a festészetben : Kecskeméti Képtár, ... 2001. augusztus 3 - szeptember 9. / [... szerk. Kováts Albert] ; [rend., közread. a] Magyar Festők Társasága. - [Budapest] : M. Festők Társ., [2002]. - 81 p. : ill., színes ; 23 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-00-7283-1 fűzött : ár nélkül
75(439)"199/200" *** 061.4(439-2Kecskemét)
[AN 920643]
MARC

ANSEL
UTF-813871 /2003.
Fodor József (1935-)
Művek (vál.)
   Fodor József festőművész, 2003. - [Hódmezővásárhely] : [Magánkiad.], 2003. - 32 p. : ill., színes ; 30 cm
Magyar, angol és német nyelven
Fűzött : ár nélkül
75(439)(092)Fodor_J.
[AN 1041703]
MARC

ANSEL
UTF-813872 /2003.
Fodor Zoltán
   "Dícsérjétek az erős Istent" : arányok és mértékek nyomában Átányon / Fodor Zoltán. - Debrecen : Főnix Kvműhely : "Múltat s jövendőt" Közművel. Egyes., 2003. - 34, XXIV p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Főnix könyvek, ISSN 1417-507X ; 47.)
Bibliogr.: p. 33-34.
ISBN 963-86315-9-7 fűzött : ár nélkül
726.54(439-2Átány)(036) *** 520
[AN 1043020]
MARC

ANSEL
UTF-813873 /2003.
Füvessy Anikó (1944-)
   A füredi nyereg / Füvessy Anikó. - Tiszafüred : Tariczky Alapítvány, 2002. - 16 p. : ill. ; 17 cm. - (Tiszafüredi füzetek, ISSN 1588-1709 ; 1.)
Példányszám: 1000. - Összefoglalás német nyelven
Fűzött : ár nélkül
745.53(439-2Tiszafüred)(091) *** 39(439-2Tiszafüred) *** 685.1
[AN 923765]
MARC

ANSEL
UTF-813874 /2003.
Histoire visuelle de l'art (magyar)
   A művészet képes története / szerk. Claude Frontisi ; [... ford. Klimó Ágnes ... és Csorba Géza ...]. - [Budapest] : Vince K., [2003]. - 515 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 503-504.
ISBN 963-9323-76-4 kötött : 11000,- Ft
7(100)(091) *** 930.85(100)
[AN 1041803]
MARC

ANSEL
UTF-813875 /2003.
International Artists' Symposium (35.) (2003) (Győr)
   XXXV International Artists' Symposium : Győr, 23 June - 13 July 2003 / [cat. Emese Pápai] ; [... ed. Júlia N. Mészáros] ; [ed. Municipal Museum of Art]. - Győr : Municipal Museum of Art, 2003. - [20] p. : ill. ; 21x21 cm
Az előszó magyar nyelven is
ISBN 963-210-985-6 fűzött : ár nélkül
73/76(100)"200" *** 061.4(439-2Győr) *** 061.3(439-2Győr)
[AN 1041883]
MARC

ANSEL
UTF-813876 /2003.
   Írások az alsóvárosi templomról / [szerk. Apró Ferenc] ; [fotók Dusha Béla] ; [kiad. a Papír- és Nyomdaipari Műszaki Egyesület Csongrád Megyei Csoportja]. - Szeged : Papír- és Nyomdaipari Műszaki Egyes. Csongrád M. Csop., 2002. - 189 p. : ill., színes ; 8x6 cm
ISBN 963-9449-01-6 kötött : ár nélkül
726.54(439-2Szeged) *** 894.511-822 *** 099.1
[AN 1042042]
MARC

ANSEL
UTF-813877 /2003.
   Kortárs művészet múzeumi gyűjteményekben, 1988-1999 / [szerk. Pataki Gábor, Sümegi György] ; [az adattárat összeáll. és szerk. Laczkó Ibolya]. - Budapest : Képző- és Iparműv. Lektorátus, 2001. - 583, [3] p. : ill. ; 30 cm. - (XX. századi magyar művészeti dokumentumok, ISSN 1586-4790 ; 1.)
ISBN 963-00-4254-1 kötött : ár nélkül
73/76(439)"19" *** 069(439)(083.8)
[AN 923412]
MARC

ANSEL
UTF-813878 /2003.
Lábadi Károly (1950-)
   I. Grassalkovich Antal, a templomépítő / Lábadi Károly. - [Gödöllő] : Gödöllői Vár. Múz., 2003. - 115 p. ; 21 cm. - (Gödöllői múzeumi füzetek, ISSN 1218-3059 ; 5.)
Bibliogr.: p. 88-97.
ISBN 963-206-460-7 fűzött : ár nélkül
Grassalkovich Antal (1694-1771)
726.54(439)(092)Grassalkovich_A.
[AN 1041697]
MARC

ANSEL
UTF-813879 /2003.
Lovász Erzsébet (1954-)
Művek (vál.)
   Lovász Erzsébet : VLS Pinceműhely, 2001. szeptember 23 - október 25., Szentendre ... / a kiállítást rend., a katalógust szerk. ... Novotny Tihamér ; előszó Mezei Ottó ; kiad. a Vajda Lajos Stúdió Kulturális Egyesület. - [Szentendre] : Vajda L. Stúdió Kult. Egyes., [2002]. - 19 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Példányszám: 300
ISBN 963-00-8156-3 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-00-8155-3)
75(439)(092)Lovász_E. *** 061.4(439-2Szentendre)
[AN 923097]
MARC

ANSEL
UTF-813880 /2003.
   Magyar Elektrográfiai Társaság = Hungarian Electrographic Art Association / [szerk. ... Kováts Borbála]. - [Budapest] : M. Elektrográfiai Társ., 2003. - 45 p. : ill., főként színes ; 28 cm
Katalógus
ISBN 963-210-977-5 fűzött : ár nélkül
Magyar Elektrográfiai Társaság.
76(439)"200" *** 681.3.019 *** 061.2(439)
[AN 1041583]
MARC

ANSEL
UTF-813881 /2003.
   Magyar harangok : déli harangszó a Magyar Rádióban / [szerk. Ágoston István] ; [fotó Legeza László et al.]. - Budapest : MR, 2003. - 215, [6] p. : ill., színes ; 18 cm + 2 CD
ISBN 963-7058-39-7 kötött : 5190,- Ft
726.54(439)(084.12) *** 673.5(439) *** 791.9.096(439)(083.97)
[AN 1042694]
MARC

ANSEL
UTF-813882 /2003.
   The masters of graphic arts : 7. International Biennal of Drawing and Graphic Arts Győr ... : 20 September - 16 November 2003 : 7. Nemzetközi Rajz- és Grafikai Biennálé, Győr / [ed. by Júlia N. Mészáros] ; [rend., közread. a Városi Művészeti Múzeum, Győr]. - Győr : Vár. Műv. Múz., [2003]. - 170, [4] p. : ill. ; 30 cm
Fűzött : ár nélkül
76(100)"199/200" *** 741(100)"199/200" *** 061.4(439-2Győr)
[AN 1041801]
MARC

ANSEL
UTF-813883 /2003.
   Maurer, Gáyor : párhuzamos életművek : parallele Lebenswerke : parallel oeuvres / [szerk. ... Maurer Dóra] ; [rend., közread. a] Városi Művészeti Múzeum. - Győr : Vár. Műv. Múz., [2003]. - 260 p. : ill., részben színes ; 27 cm
Kiállítási katalógus. - Bibliogr.: p. 250-252., 258-259.
ISBN 963-202-115-0 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-202-215-0)
Maurer Dóra (1937-)
Gáyor Tibor (1929-)
73/76(439)(092)Maurer_D. *** 73/76(439)(092)Gáyor_T. *** 061.4(439-2Győr)
[AN 1042326]
MARC

ANSEL
UTF-813884 /2003.
   Moholy-Nagy László formatervezési ösztöndíjasok kiállítása : Iparművészeti Múzeum, Budapest, 2003. április 1-27. : Museum of Applied Arts, Budapest, 1-27 April 2003 / [... szerk. ... Vadas József]. - Budapest : Iparműv. Múz., 2003. - [36] p. : ill., részben színes ; 30 cm
Kiállítási katalógus
Fűzött : ár nélkül
745(439)"200" *** 658.512.26 *** 061.4(439-2Bp.)"2003"
[AN 1041705]
MARC

ANSEL
UTF-813885 /2003.
   A múlt századforduló művészete a székesfehérvári gyűjteményekben : [Székesfehérvár, Szent István Király Múzeum ... 2001. november 16 - december 21.] = The art of turn of the last century in Székesfehérvár collections / [a kiállítást rend., tanulmány ... Szűcs Erzsébet] ; [szerk. ... Lakat Erika]. - Székesfehérvár : [Szt. István Király Múz.], 2001. - 48 p. : ill., színes ; 17 cm. - (Modern magyar művészet a székesfehérvári gyűjteményekben = Modern Hungarian art in the Székesfehérvár collections,, ISBN 1588-2136 ; ; 3.). (A Szent István Király Múzeum közleményei. D. sor.,, ISBN 1216-5697 ; ; 282.)
Példányszám: 500
ISBN 963-9279-16-1 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-7279-16-1)
73/76(439)"189/191" *** 061.4(439-2Székesfehérvár)
[AN 921562]
MARC

ANSEL
UTF-813886 /2003.
   Nemzetközi Kerámia Stúdió, Kecskemét : 1977-2002 = International Ceramics Studio Kecskemét, Hungary, 1977-2002 / [szerk. ... Wehner Tibor] ; [ford. ... Pokoly Judit, Edward Vert]. - [Kecskemét] : Nk. Kerámia Stúdió, [2003]. - 140 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr. : p. 126-128.
ISBN 963-210-329-7 fűzött : ár nélkül
Nemzetközi Kerámia Stúdió (Kecskemét)
738(100) *** 061.28(439-2Kecskemét)(091)
[AN 1043137]
MARC

ANSEL
UTF-813887 /2003.
Prokop Péter (1919-)
   Prokop Péter levelei Szíj Rezsőhöz, 1979-1984 / [közread. a] Szenci Molnár Társaság. - Budapest : Szenci Molnár Társ., 2003. - 79 p. : ill. ; 24 cm
A levelek fénymásolatban
ISBN 963-250-085-7 fűzött : 3000,- Ft
Szíj Rezső (1915-)
Prokop Péter (1919-)
75(45)(=945.11)(092)Prokop_P.(044) *** 091.5Prokop_P.
[AN 1042386]
MARC

ANSEL
UTF-813888 /2003.
   A századforduló világa 1800 : európai rajzok és grafikák : Szépművészeti Múzeum, Budapest, 2003. július 10 - november 30. = The turn of the century 1800 : European prints and drawings : Museum of Fine Arts, Budapest 10 July - 30 November 2003 / [a kiállítást rend. és a katalógust írták Czére Andrea, Geskó Judit, Gonda Zsuzsa]. - Budapest : Szépműv. Múz., [2003]. - 148 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 139-144.
ISBN 963-7441-93-X fűzött : ár nélkül
741(4)"178/182" *** 76(4)"178/182" *** 061.4(439-2Bp.)"2003"
[AN 1042773]
MARC

ANSEL
UTF-813889 /2003.
Szíj Rezső (1915-)
   Beszélgetések Szíj Rezsővel / [szerk. és sajtó alá rend. Arday Géza] ; [közread. a] Szenci Molnár Társaság. - Budapest : Szenci Molnár Társ., 2003-. - 22 cm
Szíj Rezső (1915-)
7.072(439)(092)Szíj_R.(047.53)
[AN 1042819]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2003. - 227 p. : ill.
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-250-060-1 fűzött : 2800,- Ft
7.072(439)(092)Szíj_R.(047.53)
[AN 1042821] MARC

ANSEL
UTF-813890 /2003.
   Szobrászok a gödöllői művésztelepen : kiállítás a Gödöllői Városi Múzeumban, 2003. március 21 - 2004. február 28. / a tanulmányt írta és a katalógust szerk. Nagy Ildikó. - Gödöllő : Gödöllői Vár. Múz., 2003. - 20 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 18-19.
ISBN 963-206-688-X fűzött : ár nélkül
73(439)"190/191" *** 061.28(439-2Gödöllő) *** 061.4(439-2Gödöllő)
[AN 1041586]
MARC

ANSEL
UTF-813891 /2003.
   Timár András távol-keleti magángyűjteménye. - Budapest : Biró, 2002. - 23 p. : ill., színes ; 30 cm
Katalógus. - Magyar és angol nyelven
ISBN 963-9289-47-7 fűzött : ár nélkül
7.074(439)(092)Tímár_A. *** 069.017(439)Tímár_A. *** 745(5-012) *** 75(5-012) *** 09(5-012)
[AN 1041641]
MARC

ANSEL
UTF-813892 /2003.
Tokai Ferenc (1962-)
Művek (vál.)
   TF. Airenc. - [S.l.] : [s.n.], [2003]. - [33] p. : ill., színes ; 17x23 cm
A bev. és a képaláírások francia, angol, olasz és magyar nyelven
Fűzött : ár nélkül
75(439)(092)Tokai_F. *** 061.4(44-2Paris)
[AN 1041638]
MARC

ANSEL
UTF-813893 /2003.
   Új lenyomat : [a mai magyar grafikáról] / Balla Gergely [et al.] ; [kiad. ... Magyar Grafikusművészek Szövetsége]. - Budapest : M. Grafikusműv. Szövets., [2003]. - 44 p. : ill. ; 15x15 cm
Molnár Erika bevezetőjével. - A bev. és a képaláírások angol nyelven is
Fűzött : ár nélkül
76(439)"200" *** 061.4(439)"2003"
[AN 1043206]
MARC

ANSEL
UTF-813894 /2003.
   Üveg az építészetben / [... összegyűjt. és szerk. Veress Kinga] ; [közread. a] Magyar Üvegművészeti Társaság. - Pécs : M. Üvegműv. Társ., 2001. - 131 p. : ill., színes ; 30 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-00-6236-4 fűzött : ár nélkül
748(439)"196/200" *** 691.6
[AN 923219]
MARC

ANSEL
UTF-813895 /2003.
   Van Gogh patográfiája / szerk. Simkó Alfréd és Hans Georg Zapotoczky ; [... szerzői Simkó Alfréd et al.]. - Budapest : Print-X, 2003. - 182 p. : ill., főként színes ; 25 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-212-103-1 kötött : 2990,- Ft
Gogh, Vincent van
75(492)(092)Gogh,_V._van *** 616.89
[AN 1042941]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

13896 /2003.
Batta András (1953-)
   Szemtől szemben: Marton Éva = Face to face: Éva Marton / Batta András ; [kiad. a Miskolci Operafesztivál Kht.]. - Miskolc : Miskolci Operafesztivál Kht., 2002. - 93 p. : ill. ; 13x15 cm
Borítócím: Marton Éva. - Magyar, angol és német nyelven
Fűzött : ár nélkül
Marton Éva (1943-)
784.071.2(439)(092)Marton_É.
[AN 1043018]
MARC

ANSEL
UTF-813897 /2003.
Fekete Károly (ifj.) (1960-)
   Szigethy Gyula emlékezete / ifj. Fekete Károly ; [kiad. a Debreceni Református Kollégium]. - Debrecen : Debreceni Ref. Kollégium, 2003. - 119 p., XXVIII t. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9322-15-6 fűzött : ár nélkül
Szigethy Gyula (1904-1986)
785.11.071.2(439)(092)Szigethy_Gy. *** 37(439)(092)Szigethy_Gy.
[AN 1042922]
MARC

ANSEL
UTF-813898 /2003.
Hornby, Nick
31 songs (magyar)
   31 dal / Nick Hornby ; [ford. M. Nagy Miklós]. - Budapest : Európa, 2003. - 164 p. : ill. ; 19 cm
Diszkográfia: p. 155-161.
ISBN 963-07-7483-6 kötött : 1500,- Ft
78.067.26.036.7(100)(0:82-94)
[AN 1042980]
MARC

ANSEL
UTF-813899 /2003.
Williams, John-Paul
The piano (magyar)
   A zongora / John-Paul Williams ; [ford. Forgács Eszter és Mácsai János]. - Budapest : Vince K., 2003. - 160 p. : ill., színes ; 26x26 cm
Bibliogr.: p. 159.
ISBN 963-9323-85-3 kötött : 5995-, Ft
681.816.2(100)(091) *** 930.85(100)
[AN 1042300]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

13900 /2003.
Koltai Tamás (1942-)
   Mesterkurzus : 25 színész, 25 mondat / Koltai Tamás, Koncz Zsuzsa. - Budapest : Hanga K., 2003. - 159 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-210-180-4 fűzött : ár nélkül
792.028(439)(092)
[AN 1042531]
MARC

ANSEL
UTF-813901 /2003.
Tárkányi Imre (1932-)
   Kaleidoszkóp : írások színházról, moziról / Tárkányi Imre. - Budapest : Uránusz, 2002. - 197 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9304-60-3 fűzött : ár nélkül
792(439)"199" *** 792.028(439)(092) *** 791.43(439)"199" *** 791.43.071.2(439)(092)
[AN 1041669]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

13902 /2003.
Angrisano, Francesca
Sprachführer Spanisch für die Reise (magyar)
   Spanyol : kompakt útiszótár / Francesca Angrisano, Mike Hillenbrand ; [a magyar-spanyol változatot kész. Sövényházy Edit]. - Szeged : Maxim, [2003]. - 256 p. : ill. ; 14 cm
ISBN 963-9489-07-7 fűzött : ár nélkül
806.0(078)=945.11
[AN 1042802]
MARC

ANSEL
UTF-813903 /2003.
Bajczi Tünde
   Angol : hangzószöveg-értési feladatok : középfok / Bajczi Tünde, Kerekes Zsolt. - 4. jav. kiad. - Budapest : Librotrade, 2003. - 116 p. ; 20 cm. - (Nyelvkönyvek vizsgázóknak sorozat, ISSN 1417-1449)
ISBN 963-9328-73-1 fűzött : ár nélkül
802.0(079.1)=945.11
[AN 1046608]
MARC

ANSEL
UTF-813904 /2003.
Bakos Ferenc (1922-1996)
   Idegen szavak és kifejezések : diákszótár / Bakos Ferenc ; [vez. szerk. Csábi Szilvia] ; [... összeáll. Kulcsár Zsuzsanna]. - Budapest : Akad. K., 2003. - XI, 568, 15 p. ; 19 cm
ISBN 963-05-8025-X fűzött : ár nélkül
809.451.1-316.3(02.053.2)
[AN 1042314]
MARC

ANSEL
UTF-813905 /2003.
Bart István (1944-)
   Angol fordítóiskola : fordítás angolról magyarra és magyarról angolra / Bart István, Klaudy Kinga, Szöllősy Judy. - 4. jav. kiad. - [Budapest] : Corvina, 2003, cop. 1996. - 194 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 192-194.
ISBN 963-13-5305-2 fűzött : 1480,- Ft
802.0(078)=945.11 *** 82.03
[AN 1046783]
MARC

ANSEL
UTF-813906 /2003.
Barta Éva
   Írásbeli feladatok : angol : [középfok, felsőfok] / Barta Éva, Loch Ágnes. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2003. - 182 p. ; 24 cm. - (Gazdasági szakmai nyelvvizsgák, ISSN 1587-4699)
ISBN 963-05-7864-6 fűzött : ár nélkül
802.0(079.1)=945.11 *** 802.0(076)=945.11 *** 33
[AN 1046878]
MARC

ANSEL
UTF-813907 /2003.
   Cultural relations : brit, ausztrál, amerikai és kanadai országismereti nyelvkönyv / Jancsó [et al.] ; [szerk. Hajdú Réka]. - Váltl. lny. - Budapest : Akad. K., 2003. - 322 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 29 cm. - (Exam pass, ISSN 1418-0405)
Bibliogr.: p. 321-322.
ISBN 963-05-7722-4 fűzött : ár nélkül
802.0(078)=945.11 *** 908.410 *** 908.73 *** 908.94 *** 908.71
[AN 1046580]
MARC

ANSEL
UTF-813908 /2003.
Hillenbrand, Mike
Sprachführer Englisch für die Reise (magyar)
   Angol : kompakt útiszótár / Mike Hillenbrand, Todd M. Rives ; [a magyar-angol változatot kész. Sövényházy Edit]. - Szeged : Maxim, [2003]. - 256 p. : ill. ; 14 cm
ISBN 963-9489-04-2 fűzött : ár nélkül
802.0(078)=945.11
[AN 1042808]
MARC

ANSEL
UTF-813909 /2003.
Knipf Erzsébet (1952-)
   Die Substantivbildung in der Mundart : ein Beitrag zur Substantivderivation am Beispiel einer ungarndeutschen Mundart / Elisabeth Knipf-Komlósi. - Budapest : ELTE Germanistisches Inst., 2003. - 174 p. ; 24 cm. - (Budapester Beiträge zur Germanistik, ISSN 0138-905X ; 42.)
Bibliogr.: p. 163-174.
ISBN 963-463-638-1 fűzött : ár nélkül
803.0-22 *** 803.0-087(439)
[AN 1042812]
MARC

ANSEL
UTF-813910 /2003.
Lutterjohann, Martin
Japanisch Wort für Wort (magyar)
   Kapd elő : japán : [Assimil társalgási zsebkönyv] / írta Martin Lutterjohann ; a m. változat Lichtenstein Noémi munkája ; ill. J.-L. Goussé. - Budapest : Assimil Hungária, cop. 2003. - 180 p. : ill. ; 15 cm
ISBN 963-8162-29-5 fűzött : ár nélkül
809.56(078)=945.11
[AN 1041968]
MARC

ANSEL
UTF-813911 /2003.
   A magyar helyesírás szabályai : helyesírási tanácsadó. - Nyíregyháza : Black & White, cop. 2002. - 155 p. ; 20 cm
ISBN 963-9407-43-7 fűzött : ár nélkül
809.451.1-1
[AN 929334]
MARC

ANSEL
UTF-813912 /2003.
Molnár Ágnes (1941-)
   Tour de France en 350 exercices : francia nyelvtani gyakorlókönyv / Molnár Ágnes, Szabó Dávid ; [... a rajzokat kész. Nagy László Ervin (Töhötöm)]. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2003. - 207 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-19-2222-7 fűzött : ár nélkül
804.0-5(076)=945.11
[AN 1042575]
MARC

ANSEL
UTF-813913 /2003.
Péan, Michael
Sprachführer Französisch für die Reise (magyar)
   Francia : kompakt útiszótár / Michael Péan, Mike Hillenbrand ; [a magyar-francia változatot kész. Sövényházy Edit]. - Szeged : Maxim, [2003]. - 256 p. : ill. ; 14 cm
ISBN 963-9489-08-5 fűzött : ár nélkül
804.0(078)=945.11
[AN 1042813]
MARC

ANSEL
UTF-813914 /2003.
Sándor Anna
   Holland nyelvkönyv / Sándor Anna. - 2. kiad. - Budapest : Balassi, cop. 2003. - 157, [4] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-506-537-X fűzött : 1600,- Ft
803.931(078)=945.11
[AN 1046586]
MARC

ANSEL
UTF-813915 /2003.
Som, O'Niel V.
Slowakisch Wort für Wort (magyar)
   Kapd elő : szlovák : [Assimil társalgási zsebkönyv] / írta O'Niel V. Som ; a m. változat Bokros Krisztina munkája ; ill. J.-L. Goussé. - Budapest : Assimil Hungária, cop. 2003. - 185 p. : ill. ; 15 cm
ISBN 963-8162-28-7 fűzött : ár nélkül
808.54(078)=945.11
[AN 1041970]
MARC

ANSEL
UTF-813916 /2003.
   Szöveggyűjtemény a fonetika tanulmányozásához : elméleti, kísérleti és alkalmazott beszédkutatás / szerk. Gósy Mária és Menyhárt Krisztina. - Budapest : Nikol, cop. 2003. - [6], 304 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 298-304. és a tanulmányok végén
ISBN 963-210-773-X fűzött : ár nélkül
801.4 *** 809.451.1-4
[AN 1041888]
MARC

ANSEL
UTF-813917 /2003.
   Szöveggyűjtemény a szemiotika tanulmányozásához / szerk. Kárpáti Eszter. - [Budapest] : Aula, 2003. - 321 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9478-41-5 fűzött : ár nélkül
800.1 *** 003 *** 316.773.2
[AN 1042584]
MARC

ANSEL
UTF-813918 /2003.
   Szöveggyűjtemény az alkalmazott nyelvészet tanulmányozásához / szerk. Kárpáti Eszter. - [Budapest] : Aula, 2003. - 405 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9478-40-7 fűzött : ár nélkül
80.004.14
[AN 1042589]
MARC

ANSEL
UTF-813919 /2003.
Tóth Etelka
   Magyar helyesírás : diákszótár / szerk. Tóth Etelka. - Budapest : Akad. K., 2003. - VIII, 648, 20 p. ; 19 cm
ISBN 963-05-8065-9 fűzött : ár nélkül
809.451.1-1(02.053.2)
[AN 1042318]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

13920 /2003.
Arday Géza (1973-)
   Beke Albert (h)arcai / Arday Géza ; [közread. a] Szenci Molnár Társaság. - Budapest : Szenci Molnár Társ., 2003. - 180 p. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Beke Albert műveinek bibliográfiája: p. 138-143.
ISBN 963-250-082-2 fűzött : 1600,- Ft
Beke Albert (1934-)
82.01(439)(092)Beke_A. *** 012Beke_A.
[AN 1042393]
MARC

ANSEL
UTF-813921 /2003.
Szabó Tibor (1945-)
   Megkezdett öröklét : Dante a XX. századi Magyarországon / Szabó Tibor. - Budapest : Balassi, 2003. - 256 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 229-244. - Összefoglalás olasz nyelven
ISBN 963-506-500-0 fűzött : 2000,- Ft
Dante Alighieri
850(092)Dante_A. *** 930.85(439)"19" *** 894.511.091"19"
[AN 1042396]
MARC

ANSEL
UTF-813922 /2003.
Szikszainé Nagy Irma
   Szövegértés - szövegelemzés - szövegalkotás : szövegtani gyakorlatok / Szikszainé Nagy Irma. - Jav. kiad. - Budapest : Osiris, 2003. - 375 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-389-483-2 fűzött : 2480,- Ft
82.07(075.8)
[AN 1046934]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

13923 /2003.
Kovács Dénes (1861-1948)
   Gróf Gvadányi József élete és munkái : irodalom-történeti tanulmány / írta Kovács Dénes ; [kiad. az Érc- és Ásványbányászati Múzeum]. - Repr. kiad. - Rudabánya : Érc- és Ásványbányászati Múz., 2003. - 85 p. ; 21 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Révai, 1884. - Példányszám: 300
ISBN 963-212-211-9 fűzött : ár nélkül
Gvadányi József (1725-1801)
894.511(092)Gvadányi_J.
[AN 1042158]
MARC

ANSEL
UTF-813924 /2003.
Pomogáts Béla (1934-)
   Költői univerzum : tanulmányok Juhász Ferenc költészetéről / Pomogáts Béla. - Budapest : Littera Nova, 2003. - 223, [3] p. ; 24 cm. - (Magister könyvek, ISSN 1419-6158 ; 2.)
ISBN 963-9212-81-4 fűzött : 2500,- Ft
Juhász Ferenc (1928-)
894.511(092)Juhász_F.
[AN 1042486]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

13925 /2003.
Bates, Andrew
   A szkarabeusz éve : trilógia / Andrew Bates. - Budapest : Delta Vision, [2003]-. - 18 cm
Regény. - World of darkness (keretcím)
820-312.9(73)=945.11
[AN 976417]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Oroszlánokkal hálni / [ford. Hadik-Barkóczy Dániel]. - [2003]. - 270 p.
ISBN 963-9474-37-1 fűzött : 1590,- Ft
820-312.9(73)=945.11
[AN 1041692] MARC

ANSEL
UTF-813926 /2003.
Baxter, Nicola
   Történetek Shakespeare nyomán / mesélő Nicola Baxter ; ill. Jenny Thorne ; [ford. Pálfalvi Ilona]. - [Budapest] : Egmont, 2003. - 80 p. : ill., színes ; 29 cm
A Shakespeare, William műveiből vett idézeteket ford. Arany János et al.
ISBN 963-627-858-X kötött : 2199,- Ft
820-34(02.053.2)=945.11 *** 820(092)Shakespeare,_W.(02.053.2)
[AN 1041975]
MARC

ANSEL
UTF-813927 /2003.
   "A bor örök" : világirodalmi bordaloskönyv / vál. Németh István Péter. - Keszthely : Balaton Akad. : Da Bibere Zalai Borlovagrend, 2003. - 132 p. : ill. ; 20 cm. - (Balaton Akadémia könyvek, ISSN 1217-4491 ; 57.)
Bibliogr.: p. 123-126.
ISBN 963-8365-60-9 fűzött : ár nélkül
82-14=945.11 *** 663.2(0:82-14) *** 398.843
[AN 1041699]
MARC

ANSEL
UTF-813928 /2003.
Brooks, Helen
The mistress contract (magyar)
   A "vasszűz" / Helen Brooks ; [... ford. Tagai Imre]. - Budapest : Harlequin, 2003. - 93 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 303.)
Kisregény
ISBN 963-537-068-7 fűzött : 339,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 1042433]
MARC

ANSEL
UTF-813929 /2003.
Brunhoff, Jean de
Babar et le Père Noël (magyar)
   Babar és a Télapó / Jean de Brunhoff ; a szerző rajz. ; [ford. Bálint Ágnes]. - 2. kiad. - Budapest : Móra, 2003. - [40] p. : ill., színes ; 29 cm
Képes mesekönyv
ISBN 963-11-7847-1 kötött : ár nélkül
840-34(02.053.2)=945.11
[AN 1046930]
MARC

ANSEL
UTF-813930 /2003.
Chevalier, Tracy
Girl with a pearl earing (magyar)
   Leány gyöngy fülbevalóval / Tracy Chevalier. - [Budapest] : Geopen, 2003, cop. 2001. - 247 p. ; 21 cm
Regény. - Ford. Kiss Marianne
ISBN 963-9093-99-8 fűzött : 1990,- Ft
820-31(73)=945.11
[AN 1046886]
MARC

ANSEL
UTF-813931 /2003.
The clan war (magyar)
   Klánháború. - Budapest : Delta Vision, [2000]-. - 18 cm
Legend of the Five Rings (keretcím)
ISBN 963-00-4827-2
820-312.9(73)=945.11
[AN 799313]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. tekercs, Főnix / Stephen D. Sullivan ; [ford. Kleinheincz Csilla]. - [2002]. - 240 p.
The phoenix
Regény
ISBN 963-00-5958-4 fűzött : 1090,- Ft
820-312.9(73)=945.11
[AN 921321] MARC

ANSEL
UTF-813932 /2003.
Clark, Mary Higgins
Before I say goodbye (magyar)
   Mielőtt búcsút mondanék / Mary Higgins Clark ; [ford. Téli Márta]. Az Oroszlán játszmája / Nelson DeMille ; [ford. Salamon János]. Mentés / Nicholas Sparks ; [ford. Pelle Csilla]. Gravitáció / Tess Gerritsen ; [ford. Kirschner Dávid]. - Budapest : Reader's Digest, cop. 2002. - 543 p. : ill., színes ; 19 cm. - (Reader's Digest válogatott könyvek, ISSN 1416-8812)
Egys. cím: Before I say goodbye. The Lion's game. The rescue. Gravity. - Kisregények. - A "Mentés" c. mű "Tűzlovag" címmel is megjelent
ISBN 963-8475-77-3 kötött : ár nélkül
820-31(73)(082)=945.11
[AN 924866]
MARC

ANSEL
UTF-813933 /2003.
Clark, Mary Higgins
Weep no more my lady (magyar)
   Ne sírj többet, drága / Mary Higgins Clark ; [ford. Dobos Lídia]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2003. - 419 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-9421-74-X kötött : 1790,- Ft
820-312.4(73)=945.11
[AN 1042954]
MARC

ANSEL
UTF-813934 /2003.
Coelho, Paulo
O demônio e a srta Prym (magyar)
   Az ördög és Prym kisasszony / Paulo Coelho ; [ford. Nagy Viktória]. - Utánny. - Budapest : Athenaeum 2000, 2003. - 213 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-9261-78-5 kötött : 1790,- Ft
869.0-31(81)=945.11
[AN 1047003]
MARC

ANSEL
UTF-813935 /2003.
Cotti, Andrea
Che brutto nome che mi hanno dato (magyar)
   De csúf nevem van! / Andrea Cotti ; [ford. Székely Éva]. - Budapest : Móra, 2003. - 115 p. ; 21 cm. - (Móra könyvek, ISSN 1588-8541)
Ifjúsági regény
ISBN 963-11-7835-8 kötött : ár nélkül
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 1041686]
MARC

ANSEL
UTF-813936 /2003.
Eddy, Paul
Flint (magyar)
   Merj meghalni! / Paul Eddy ; [ford. Bank Szilvia]. - Pécs : Alexandra, [2003]. - 414 p. ; 22 cm
Regény
ISBN 963-368-470-6 kötött : ár nélkül
820-312.4(73)=945.11
[AN 1041594]
MARC

ANSEL
UTF-813937 /2003.
Erős Gábor
   Ők mondták, írták... és Én is mondom, írom a magamét : remix írások, versek és Bp. XXIV. / Gáer Ősbor. - Budapest : Budaliget Kvműhely, 2001. - 21 cm
82-822=945.11
[AN 923662]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Bevezető rész. - 2001. - 32 p.
ISBN 963-440-712-9 fűzött : ár nélkül
82-822=945.11
[AN 923660] MARC

ANSEL
UTF-813938 /2003.
Faber, Michel
Under the skin (magyar)
   A felszín alatt / Michel Faber ; [ford. Palkó Ágnes]. - Budapest : Gabo, cop. 2003. - 287 p. ; 21 cm. - (Tea könyvek, ISSN 1589-8768)
Regény
ISBN 963-9526-00-2 kötött : 2190,- Ft
820-312.4=945.11
[AN 1042990]
MARC

ANSEL
UTF-813939 /2003.
Follett, Ken
Key to Rebecca (magyar)
   Kulcs a Manderley-házhoz / Ken Follett ; [ford. Szíjgyártó László]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2003. - 351 p. ; 22 cm
Regény
ISBN 963-9421-84-7 kötött : 1990,- Ft
820-311.3=945.11
[AN 1042931]
MARC

ANSEL
UTF-813940 /2003.
Green, Roland
Knights of the sword (magyar)
   A kard lovagjai / Roland Green ; [ford. Zarándy Beáta]. - Budapest : Delta Vision, [2003]. - 351 p. ; 18 cm. - (Harcosok sorozat ; ; 3.)
Regény. - Dragonlance (keretcím)
ISBN 963-9474-49-5 fűzött : 1590,- Ft
820-312.9(73)=945.11
[AN 1041694]
MARC

ANSEL
UTF-813941 /2003.
Greenwood, Ed
Elminster in Hell (magyar)
   Elminster a Pokolban / Ed Greenwood ; [ford. Vitális Szabolcs]. - Budapest : Delta Vision, [2002]. - 301 p. ; 18 cm
Regény. - Forgotten realms (keretcím)
ISBN 963-9474-12-6 fűzött : 1390,- Ft
820-312.9(71)=945.11
[AN 943130]
MARC

ANSEL
UTF-813942 /2003.
Greenwood, Ed
Elminster in Myth Drannor (magyar)
   Elminster Myth Drannorban / Ed Greenwood ; [ford. Habony Gábor]. - Budapest : Delta Vision, [2002]. - 282 p. ; 18 cm
Regény. - Forgotten realms (keretcím)
ISBN 963-86207-3-0 fűzött : 1290,- Ft
820-312.9(71)=945.11
[AN 923591]
MARC

ANSEL
UTF-813943 /2003.
Greenwood, Ed
Elminster: the making of a mage (magyar)
   Elminster: egy mágus születése / Ed Greenwood ; [ford. Sziklai Péter]. - Budapest : Delta Vision, [2001]. - 350 p. ; 18 cm
Regény. - Forgotten realms (keretcím)
ISBN 963-86207-2-2 fűzött : 1290,- Ft
820-312.9(71)=945.11
[AN 912619]
MARC

ANSEL
UTF-813944 /2003.
Greenwood, Ed
The temptation of Elminster (magyar)
   Elminster megkísértése / Ed Greenwood ; [ford. Habony Gábor]. - Budapest : Delta Vision, [2002]. - 335 p. ; 18 cm
Regény. - Forgotten realms (keretcím)
ISBN 963-86280-1-4 fűzött : 1390,- Ft
820-312.9(71)=945.11
[AN 931298]
MARC

ANSEL
UTF-813945 /2003.
Grey, Harry
Once upon a time in America (magyar)
   Volt egyszer egy Amerika / Harry Grey ; [ford. Loósz Vera]. - Budapest : Ulpius-ház, 2003. - 522 p. ; 20 cm. - (Corleone könyvek, ISSN 1589-8148)
Regény
ISBN 963-9475-50-5 fűzött : 2480,- Ft
820-312.4(73)=945.11
[AN 1042497]
MARC

ANSEL
UTF-813946 /2003.
Griffin, W. E. B.
The corps (magyar)
   A tengerészgyalogosok / W. E. B. Griffin. - [Debrecen] : Gold Book, [2003]-. - 22 cm
820-31(73)=945.11
[AN 1041900]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. kv., Mindhalálig / [ford. Bally István]. - cop. 2003. - 376 p.
ISBN 963-9437-68-9 kötött : ár nélkül
820-31(73)=945.11
[AN 1041945] MARC

ANSEL
UTF-813947 /2003.
Hendricks, Judith Ryan
Bread alone (magyar)
   Francia kenyér / Judith Ryan Hendricks ; [ford. Szűr-Szabó Katalin]. - Budapest : Ulpius-ház, 2003. - 445 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-9475-39-4 fűzött : 2480,- Ft
820-31=945.11
[AN 1042383]
MARC

ANSEL
UTF-813948 /2003.
Hoag, Tami
A thin dark line (magyar)
   Megszállottság / Tami Hoag ; [ford. Tavasz Mariann]. - Pécs : Alexandra, [2003]. - 495 p. ; 22 cm
Regény
ISBN 963-368-409-9 kötött : ár nélkül
820-312.4(73)=945.11
[AN 1042686]
MARC

ANSEL
UTF-813949 /2003.
Holt, Victoria
A time for silence (magyar)
   A hallgatás ideje / Victoria Holt ; [ford. Fazekas Kászló]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2003. - 334 p. ; 18 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 963-635-259-3 fűzött : 1300,- Ft
820-312.5=945.11
[AN 1042078]
MARC

ANSEL
UTF-813950 /2003.
Jensen, Muriel
Father formula (magyar)
   Alexis / Muriel Jensen ; [... ford. Csató Gabriella]. - Budapest : Harlequin, 2003. - 94 p. ; 21 cm. - (Bianca, ISSN 0866-0867 ; 153.)
Kisregény
ISBN 963-537-153-5 fűzött : 339,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 1042468]
MARC

ANSEL
UTF-813951 /2003.
Joyce, James
A portrait of the artist as a young man (magyar)
   Ifjúkori önarckép : regény / James Joyce ; [ford. Szobotka Tibor] ; [az utószót és a jegyzeteket írta Kappanyos András]. - Budapest : Arktisz, 2003. - 242, [3] p. ; 24 cm
ISBN 963-8189-09-6 fűzött : 1990,- Ft
820-31(417)=945.11
[AN 1042889]
MARC

ANSEL
UTF-813952 /2003.
   Káosz háború sorozat. - Budapest : Delta Vision, [2001-2002]. - 6 db ; 18 cm
Dragonlance (keretcím) ; Káoszháború ciklus
ISBN 963-00-4883-3
820-312.9(73)=945.11
[AN 799507]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5. köt., A vértenger kalózai / Richard A. Knaak ; [ford. Horváth Norbert]. - [2001]. - 287 p.
Reavers of the Blood Sea
Regény
ISBN 963-00-5922-3 fűzött : 1290,- Ft
820-312.9(73)=945.11
[AN 920772] MARC

ANSEL
UTF-813953 /2003.
Keyes, Marian
Sushi for beginners (magyar)
   Szusi kezdőknek / Marian Keyes ; [ford. Elekes Dóra]. - Budapest : Ulpius-ház, 2003. - 519 p. ; 20 cm. - (Nők lapja regények, ISSN 1589-102X)
ISBN 963-9475-36-X fűzött : 2480,- Ft
820-31(73)=945.11
[AN 1042504]
MARC

ANSEL
UTF-813954 /2003.
King, Stephen
Black house (magyar)
   A fekete ház / Stephen King, Peter Straub ; [ford. Bihari György]. - Budapest : Európa, 2003. - 812, [2] p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-07-7466-6 fűzött : 1900,- Ft
820-312.4(73)=945.11
[AN 1041874]
MARC

ANSEL
UTF-813955 /2003.
Kononenko, Maksim
Vladimir Vladimirovič (magyar)
   Vladimir Vladimirovich / Mr. Parker ; [ford. Wágner úr]. - [Budapest] : Bolt Informatikai Kft., cop. 2003. - 232 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-86414-1-X fűzött : 1700,- Ft
820-7(73)=945.11
[AN 1042755]
MARC

ANSEL
UTF-813956 /2003.
Kratochvil, Jiří
Truchlivý bůh (magyar)
   Szomorú Isten : regény / Jiří Kratochvil ; [ford. Koloszár Péter]. - Budapest : Európa, 2003. - 139 p. ; 19 cm
ISBN 963-07-7323-6 kötött : 1700,- Ft
885.0-31=945.11
[AN 1042982]
MARC

ANSEL
UTF-813957 /2003.
Lee, Miranda
The playboy's proposition (magyar)
   Baráti kötelék / Miranda Lee ; [... ford. Csató Gabriella]. - Budapest : Harlequin, 2003. - 93 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 304.)
Kisregény
ISBN 963-537-069-5 fűzött : 339,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 1042439]
MARC

ANSEL
UTF-813958 /2003.
Leigh, Jo
Can't resist a cowboy (magyar)
   Lányok nyeregben / Jo Leigh ; [... ford. Farkas Judit]. A múzsa csókja / Michelle Reid ; [... ford. Kollár Emese]. A rózsaszín bilincs / Kristin Gabriel ; [... ford. Bakay Dóra]. - Budapest : Harlequin, cop. 2003. - 287 p. : ill. ; 21 cm. - (Romana különszám, ISSN 1419-4422 ; 2003/5.)
Egys. cím: Can't resist a cowboy. The Bellini bride. Dangerously irresistible. - Kisregények
ISBN 963-537-109-8 fűzött : 779,- Ft
820-312.5(73)(082)=945.11
[AN 1042472]
MARC

ANSEL
UTF-813959 /2003.
McCall Smith, Alexander
The No. 1 Ladies' Detective Agency (magyar)
   Az Első Női Detektív Iroda / Alexander McCall Smith ; [ford. Pálfalvi Ilona]. - Budapest : Egmont, 2003. - 206 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-627-895-4 kötött : 2199,- Ft
820-312.4=945.11
[AN 1042080]
MARC

ANSEL
UTF-813960 /2003.
McKenna, Juliet E.
The warrior's bond (magyar)
   Küzdelmes hűség : Einarinn negyedik legendája / Juliet E. McKenna ; [ford. Nyikos Eszter és Németh Kálmán]. - Budapest : Beholder, 2003. - 619 p. : ill. ; 19 cm
Regény. - Beholder fantasy (keretcím)
ISBN 963-9399-50-7 fűzött : 2298,- Ft (hibás ISBN 963-9399-07-8)
820-312.9=945.11
[AN 1042738]
MARC

ANSEL
UTF-813961 /2003.
Melville, Pauline
The ventriloquist's tale (magyar)
   Napfogyatkozás Guyanában / Pauline Melville ; [ford. Kemenes Inez]. - Budapest : Ulpius-ház, 2003. - 382 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-9348-87-2 fűzött : 2480,- Ft
820-31=945.11
[AN 1042348]
MARC

ANSEL
UTF-813962 /2003.
Munk Adolf (1830-1907)
   Életem történetei / Meir Ávrahám Munk ; héber eredetiből ford. Ardai Simon és Fábián Miksa. - Budapest ; Jeruzsálem : Múlt és Jövő K., 2002. - 354 p. ; 21 cm. - (Hágár, ISSN 1785-1297 ; 2.)
ISBN 963-9171-82-4 fűzött : 2500,- Ft
Munk Adolf (1830-1907)
892.4-94(439)=945.11 *** 323.15(=924)(439)"18"(0:82-94)
[AN 1041946]
MARC

ANSEL
UTF-813963 /2003.
Petković, Radoslav
Sudbina i komentari (magyar)
   Sors és körvonal : regény / Radoslav Petković ; [ford. Csordás Gábor]. - Pécs : Jelenkor, 2003. - 392, [8] p. ; 21 cm. - (Kiseurópa,, ISSN 1217-3266)
ISBN 963-676-330-5 fűzött : ár nélkül
886.1-31=945.11
[AN 1042709]
MARC

ANSEL
UTF-813964 /2003.
Ransmayr, Christoph
Die Schrecken des Eises und der Finsternis (magyar)
   A jég és a sötétség borzalmai : regény 23 képpel / Christoph Ransmayr ; [ford. Váróczi Zsuzsa]. - Pécs : Alexandra, [2003]. - 251 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-368-381-5 kötött : ár nélkül
830-31(436)=945.11
[AN 1041592]
MARC

ANSEL
UTF-813965 /2003.
Roberts, Nora
Birthright (magyar)
   Örök kötelék / Nora Roberts ; [ford. Komáromy Dániel]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2003. - 611 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-9526-05-3 fűzött : 1990,- Ft
820-31(73)=945.11
[AN 1042927]
MARC

ANSEL
UTF-813966 /2003.
Roberts, Nora
The Stanislaski sisters - taming Natasha (magyar)
   A befejezett szimfónia / Nora Roberts ; [... ford. Fehér Sára]. Ölelj, Holly! / Jill Shalvis ; [... ford. Kis Katalin]. Csókolj meg, Katie! / Jill Shalvis ; [... ford. Sólyom Veronika]. - Budapest : Harlequin, cop. 2001. - 288 p. ; 21 cm. - (Arany Júlia, ISSN 1218-666X ; 2001/4.)
Egys. cím: The Stanislaski sisters - taming Natasha. Hug me, Hollie!. Kiss me, Katie!. - Kisregények
ISBN 963-536-920-4 fűzött : 699,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 918961]
MARC

ANSEL
UTF-813967 /2003.
Sebold, Alice
The lovely bones (magyar)
   Komfortos mennyország / Alice Sebold ; [ford. Tábori Zoltán]. - Budapest : Európa, 2003. - 369 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-07-7478-X kötött : 1900,- Ft
820-31(73)=945.11
[AN 1043624]
MARC

ANSEL
UTF-813968 /2003.
Shan, Darren
The saga of Darren Shan (magyar)
   Darren Shan regényes története / [ford. F. Nagy Piroska]. - Budapest : Móra, 2001-. - 22 cm
ISBN 963-11-6965-0 *
820-312.9(02.053.2)(417)=945.11
[AN 905201]
MARC

ANSEL
UTF-8


   8. kv., Az éjszaka szövetségesei. - 2003. - 222 p. - (Vámpír könyvek ; ; 8.)
ISBN 963-11-7845-5 kötött : ár nélkül
820-312.9(02.053.2)(417)=945.11
[AN 1041688] MARC

ANSEL
UTF-813969 /2003.
Steel, Danielle
Jewels (magyar)
   Ékszerek / Danielle Steel ; [ford. Losonci Gábor]. - 3. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2003. - 362 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-203-087-7 fűzött : ár nélkül
820-31(73)=945.11
[AN 1046571]
MARC

ANSEL
UTF-813970 /2003.
Steel, Danielle
Message from Nam (magyar)
   Saigon / Danielle Steel ; [ford. Losonci Gábor]. - 3. kiad. - [Budapest] : Maecenas, cop. 2003. - 340 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-203-088-5 fűzött : ár nélkül
820-31(73)=945.11
[AN 1046561]
MARC

ANSEL
UTF-813971 /2003.
Thompson, Vicki Lewis
Single, sexy ... and sold! (magyar)
   A tűzlovag / Vicki Lewis Thompson ; [... ford. G. Korda Edit]. Vad szépség / Judy Christenberry ; [... ford. Farkas Judit]. Fehér habokon / Kate Hoffmann ; [... ford. Várnai Péter]. - Budapest : Harlequin, cop. 2001. - 287 p. : ill. ; 21 cm. - (Romana különszám, ISSN 1419-4422 ; 2001/6.)
Egys. cím: Single, sexy ... and sold!. Marry my, Kate!. Not in my bed!. - Kisregények
ISBN 963-536-914-X fűzött : 699,- Ft
820-312.5(73)(082)=945.11
[AN 918963]
MARC

ANSEL
UTF-813972 /2003.
Vold, Jan Erik
   Jégcsapidő : versek / Jan Erik Vold ; vál., ford. és az utószót írta Sulyok Vince. - Budapest : Napkút, 2003. - 66 p. ; 20 cm
ISBN 963-86365-3-X fűzött : 990,- Ft
839.6-14=945.11
[AN 1042742]
MARC

ANSEL
UTF-813973 /2003.
War of the spider queen (magyar)
   A pókkirálynő háborúja. - Budapest : Delta Vision, 2003-. - 18 cm
Regénysorozat. - Forgotten realms (keretcím)
820-312.9(73)=945.11
[AN 1042579]
MARC

ANSEL
UTF-8


   , Hanyatlás / Richard Lee Byers ; [ford. Kollár Emese.]. - [2003]. - 389 p.
Dissolution
ISBN 963-9474-53-3 fűzött : 1890,- Ft
820-312.9(73)=945.11
[AN 1042587] MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

13974 /2003.
Asaf, Uri
   Gyöngéd planéta / Uri Asaf. - [Budapest] : Orpheusz : cop. 2003. - 55, [3] p. ; 20 cm
Versek
ISBN 963-9377-43-0 fűzött : 1000,- Ft
894.511-14
[AN 1042891]
MARC

ANSEL
UTF-813975 /2003.
Balázsné Tőkés Mária (1939-)
   Szeretet nélkül csak kő a szíved : versek / Balázsné Tőkés Mária. - Ózd ; [Budapest] : Biró, 2002. - 134 p. ; 21 cm
ISBN 963-9289-56-6 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 1041667]
MARC

ANSEL
UTF-813976 /2003.
Banos János (1952-)
   Kiböjtölt vendég : szerelmes versek / Banos János ; [... graf. Szabadi Zoltán]. - Budapest : Hungarovox, 2003. - 96 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9292-63-X fűzött : 1000,- Ft
894.511-14
[AN 1042335]
MARC

ANSEL
UTF-813977 /2003.
Bartos Csaba
   Emberek a lomok között : szociográfiák / Bartos Csaba ; [a fotókat Szegfű József ... kész.]. - Székesfehérvár : Bartos Cs., 2003. - 47 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-430-668-3 fűzött : ár nélkül
894.511-92 *** 308(439-2Székesfehérvár)"200"
[AN 1042181]
MARC

ANSEL
UTF-813978 /2003.
Bartos Csaba
   Jegyzetek egy pusztuló világról : prózák / Bartos Csaba. - Székesfehérvár : Bartos Cs., 2003. - 72 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-430-667-5 fűzött : ár nélkül
894.511-92 *** 308(439-2Székesfehérvár)"200"
[AN 1042170]
MARC

ANSEL
UTF-813979 /2003.
Bartos Csaba
   Pesszimizmus : prózák / Bartos Csaba. - [Székesfehérvár] : Bartos Cs., 2003. - 27 p. : ill. ; 15x21 cm
ISBN 963-430-424-9 fűzött : 150,- Ft
894.511-3
[AN 1042180]
MARC

ANSEL
UTF-813980 /2003.
Bikácsi Lászlóné (1916-)
   A Kollmann ügy / Kozma Laura. - [Budapest] : Kovács L., 2003, cop. 1996. - 291 p. : ill. ; 18 cm
Regény
ISBN 963-430-558-X fűzött : ár nélkül
894.511-31
[AN 1042743]
MARC

ANSEL
UTF-813981 /2003.
Bódis István (1974-)
   D.R.O.G / Isbod Vandisch. - [Juta] : Bódis és Társa Bt., 2003. - 107 p. : ill. ; 21 cm
Drámai költemény
ISBN 963-210-528-1 fűzött : 1100,- Ft
894.511-121
[AN 1042010]
MARC

ANSEL
UTF-813982 /2003.
Bojár Cassino
   Heptameron : múltszázadi magánügyek / Bojár Cassino. - Budapest : Accordia, 2003. - 161, [2] p. ; 20 cm
Elbeszélések
ISBN 963-9502-25-1 fűzött : 1490,- Ft
894.511-32
[AN 1042431]
MARC

ANSEL
UTF-813983 /2003.
Borcsiczky Krisztina
   Poriománia, avagy Egy porszem világa / Borcsiczky Krisztina. - Budapest : Accordia, 2003. - 121, [2] p. ; 18 cm
Kisregény
ISBN 963-9502-24-3 fűzött : 990,- Ft
894.511-31
[AN 1042376]
MARC

ANSEL
UTF-813984 /2003.
Burda Zsuzsa, L. (1943-)
   Mindörökre, Uram? / L. Burda Zsuzsanna. - Budapest : Accordia, 2003. - 148, [9] p. : ill. ; 20 cm
Versek
ISBN 963-9502-28-6 fűzött : 1990,- Ft
894.511-14
[AN 1042372]
MARC

ANSEL
UTF-813985 /2003.
Csaplár Vilmos (1947-)
   Kurva vagyok ; Pénzt, de sokat! ; Zsidó vagyok Magyarországon / Csaplár Vilmos. - Átd. kiad. - Budapest : Hanga K., 2003. - 359 p. ; 30 cm
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-202-255-6)
894.511-31
[AN 1042379]
MARC

ANSEL
UTF-813986 /2003.
Dedik János (1935-)
   Kalaptürelem : novellák, történetek, elbeszélések / Dedik János ; [az ill. Simon M. Veronika munkái] ; [kiad. a Krúdy Gyula Irodalmi Kör]. - Budapest : Krúdy Irod. Kör, 2002. - 190 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-8082-41-0 fűzött : ár nélkül
894.511-32
[AN 1041662]
MARC

ANSEL
UTF-813987 /2003.
Dobos Edit
   Tündérmanók meséi / [írta Dobos Edit] ; [ill. Nagy Attila]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2003. - 87, [3] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-9325-49-X kötött : ár nélkül
894.511-34(02.053.2)
[AN 1041602]
MARC

ANSEL
UTF-813988 /2003.
Domanits András László (1978-)
   Vésett szavak / Domanits András Lászó. - Budapest : Accordia, 2003. - 74, [4] p. ; 20 cm
Versek
ISBN 963-9502-19-7 fűzött : 990,- Ft
894.511-14
[AN 1042421]
MARC

ANSEL
UTF-813989 /2003.
Drexlerné Stanchich Ilona
   Társadalmi viselkedéstan : alapmű / Drexlerné Stanchich Ilona. - Budapest : [Magánkiad.], 2002-. - 21 cm
894.511-43
[AN 953903]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5. köt., Sulikönyv : jó nehéz az iskolatáska / [... ill. Drexler Tamás]. - 2003. - 104 p. : ill.
ISBN 963-430-511-3 fűzött : ár nélkül
37.018.2
[AN 1042793] MARC

ANSEL
UTF-813990 /2003.
Dsida Jenő (1907-1938)
Művek (vál.)
   Dsida Jenő versei / [vál. és szerk. Réz Pál]. - Budapest : Sziget, 2003. - 253, [10] p. ; 20 cm. - (Sziget verseskönyvek, ISSN 1585-3918)
ISBN 963-8138-78-5 kötött : 1980,- Ft
894.511-14(498)
[AN 1042988]
MARC

ANSEL
UTF-813991 /2003.
Erőss Krisztián
   Kibontakozás / Erőss Krisztián. - [Budapest] : Masculus, cop. 2003. - 191 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-210-275-4 fűzött : ár nélkül
894.511-31
[AN 1042888]
MARC

ANSEL
UTF-813992 /2003.
Feinek György (1939-)
   A lélek peremén : válogatott versek, 1952-2002 / Feinek György ; [kiad. a Krúdy Gyula Irodalmi Kör]. - Budapest : Krúdy Irod. Kör, 2002. - 124 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-8082-40-2 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 1041665]
MARC

ANSEL
UTF-813993 /2003.
Fenyves Mária Annunciáta (1932-)
   Lélekszárnyon : prózák, versek, grafikák / Fenyves Mária Annunziata ; [... az előszót írta Nádai Nagy Ferenc] ; [... grafikáit a szerző kész.]. - Budapest : Biró, 2002. - 91 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9289-43-4 fűzött : ár nélkül
894.511-821
[AN 1041648]
MARC

ANSEL
UTF-813994 /2003.
Gaál József
   Pásztorvilág gazdaszemmel : Gaál József intéző bugaci emlékei, 1928-1936 / [mtársak Iványosi Szabó András, Iványosi Szabó Tibor] ; [kiad. Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság]. - [Kecskemét] : Kiskunsági Nemz. Park Ig., 2003. - 88 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-210-906-6 fűzött : ár nélkül
894.511-94 *** 308(439Bugac)"19" *** 636.083.5(439Bugac)"19" *** 39(=945.11)(439Bugac)
[AN 1042969]
MARC

ANSEL
UTF-813995 /2003.
Győző Vilmos, R.
   Magamról és nektek / R. Győző Vilmos. - Budapest : Biró, 2002. - 266 p. ; 21 cm
Versek. - Magamnak és nektek (borító- és gerinccím)
ISBN 963-9289-48-5 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 1041649]
MARC

ANSEL
UTF-813996 /2003.
Hamar Gergely Róbert
   Sokatmondó / Hamar Gergely Róbert. - Budapest : Accordia, 2003. - 90, [6] p. : ill. ; 24 cm
Versek
ISBN 963-9502-27-8 fűzött : 1990,- Ft
894.511-14
[AN 1042416]
MARC

ANSEL
UTF-813997 /2003.
Hegedűs Imre János (1941-)
   Körfolyosó : bécsi glosszák, 1985-2003 / Hegedűs Imre János. - Budapest : Accordia, 2003. - 282, [3] p. ; 20 cm
ISBN 963-9502-26-X fűzött : 2200,- Ft
894.511-92
[AN 1042423]
MARC

ANSEL
UTF-813998 /2003.
Illyés Gyula (1902-1983)
   Puszták népe / Illyés Gyula. - Budapest : Osiris, 2003. - 293 p. ; 19 cm. - (Osiris diákkönyvtár, ISSN 1785-024X)
ISBN 963-389-511-1 fűzött : 680,- Ft
894.511-94 *** 316.343.64(439) *** 308(439)"1920/194"
[AN 1043127]
MARC

ANSEL
UTF-813999 /2003.
Illyés Terézia (1938-)
   Ramazuri : ifjúsági regény / Illyés Terézia. - Gyula ; [Budapest] : Biró, 2002. - 150, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9289-51-5 fűzött : ár nélkül
894.511-31(02.053.2)
[AN 1041672]
MARC

ANSEL
UTF-814000 /2003.
Jasper Gyula (1941-)
   A csend hangja : versek / Jasper Gyula ; [az illusztrációkat kész. Nagy Tamás] ; [közread. a Vörösmarty Társaság]. - Székesfehérvár : Vörösmarty Társ., 2003. - 121 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-210-500-1 kötött : 1200,- Ft
894.511-14
[AN 1041889]
MARC

ANSEL
UTF-814001 /2003.
Juhos-Kiss János (1959-)
   Életre-halálra : dokumentarista elbeszélések, portrériportok / Juhos-Kiss János. - Budapest : Horizont, 2003. - 231 p. ; 21 cm
ISBN 963-9408-23-9 fűzött : ár nélkül
894.511-32(498)
[AN 1041683]
MARC

ANSEL
UTF-814002 /2003.
   Két évtized : a Krúdy Gyula Irodalmi Kör antológiája / [szerk. Kanizsa József, Szénási Sándor István, Tárkányi Imre] ; [a fotókat, rajzokat kész. Kanizsa József, Kara Sándor] ; [kiad. Krúdy Gyula Irodalmi Kör]. - Budapest : Krúdy Irod. Kör, 2002. - 274 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-8082-38-0 fűzött : 1200,- Ft
894.511-822 *** 061.2(439-2Bp.)
[AN 1041660]
MARC

ANSEL
UTF-814003 /2003.
Koppány Zsolt (1955-)
   A hóhérság eszkalációja : publicisztikák, esszék, kritikák, 2001-2002 / Koppány Zsolt. - Budapest : Biró, 2002. - 207 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9289-57-4 fűzött : ár nélkül
894.511-92 *** 894.511-4
[AN 1041673]
MARC

ANSEL
UTF-814004 /2003.
Kornya Zsolt (1971-)
   Setét álmok / Raoul Renier. - Szentendre : Dolmen, 2003. - 295 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-86220-5-9 fűzött : 1498,- Ft
894.511-312.9
[AN 1041590]
MARC

ANSEL
UTF-814005 /2003.
Kosztolányi Dezső (1885-1936)
   Válogatott versek / Kosztolányi Dezső ; [vál. és a jegyzeteket kész. Ferencz Győző]. - Budapest : Osiris, 2003. - 189 p. ; 19 cm. - (Osiris diákkönyvtár, ISSN 1785-024X)
ISBN 963-389-551-0 fűzött : 620,- Ft
894.511-14
[AN 1043125]
MARC

ANSEL
UTF-814006 /2003.
Köves József (1938-)
   Ha jól emlékszem.. : egyik életem / Köves József. - [Budapest] : Papirusz Book, cop. 2002. - 335 p. ; 20 cm
ISBN 963-9263-10-9 kötött : ár nélkül
Köves József (1938-)
894.511-94
[AN 929332]
MARC

ANSEL
UTF-814007 /2003.
Krinszki Gyula (1929-)
   Életem története : a Dunától a Mekongig Ausztrálián át : emlékek és naplójegyzetek / Krinszki Gyula. - Budapest : Mundus, 2003. - 465 p. : ill. ; 25 cm. - (Mundus - emlékiratok, ISSN 1416-8324)
ISBN 963-8033-15-0 kötött : ár nélkül
Krinszki Gyula (1929-)
894.511-94
[AN 1042989]
MARC

ANSEL
UTF-814008 /2003.
Krúdy Gyula (1878-1933)
   Nagyanyám, a markotányosné / Krúdy Gyula ; [szerk. Praznovszky Mihály]. - Veszprém : Prospektus Ny., 2001. - 83 p. : ill. ; 17 cm. - (A Prospektus Nyomda Krúdy-kiskönyvtára ; ; 10.)
Krúdy Ilona et al. írásaival
Fűzött : ár nélkül
Radics Mária (1831-1925)
894.511-94(082)
[AN 922951]
MARC

ANSEL
UTF-814009 /2003.
Lépes Andor
   Rongyos ember karácsonya ; Feleségem férje / Lépes Andor. - Budapest : Accordia, 2003. - 53, [2] p. ; 19 cm
Kisregény és elbeszélés
ISBN 963-9502-22-7 fűzött : 790,- Ft
894.511-32
[AN 1042428]
MARC

ANSEL
UTF-814010 /2003.
Mács József (1931-)
   Öröködbe, Uram.. : regény / Mács József. - Budapest : Püski, 2003. - 662 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9906-22-0 v. : 3920,- Ft
894.511-311.6(437.6)
[AN 1042008]
MARC

ANSEL
UTF-814011 /2003.
Marsh, Evelyn
   Hideg ölelés / Evelyn Marsh. - 2. kiad. - [Budapest] : Budakönyvek : Anuket, cop. 1991. - 299 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-8296-61-5 fűzött : 899,- Ft
894.511-312.4
[AN 1041886]
MARC

ANSEL
UTF-814012 /2003.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   Elbeszélések / Mikszáth Kálmán. - Bp. : Akad. K., 1962-. - 21 cm
2001-től kiad. az Argumentum Kiadó
ISBN 963-05-2128-8
894.511-32Mikszáth_K.
[AN 565674]
MARC

ANSEL
UTF-8


   13., 1888 / [sajtó alá rend. Hajdu Péter]. - 2001. - (Mikszáth Kálmán összes művei ; ; 39. köt.)
ISBN 963-446-166-2 kötött : 2300,- Ft
894.511-32
[AN 923704] MARC

ANSEL
UTF-814013 /2003.
Móricz Zsigmond (1879-1942)
   Pillangó / Móricz Zsigmond. - Budapest : Osiris, 2003. - 169 p. ; 19 cm. - (Osiris diákkönyvtár, ISSN 1785-024X)
Regény
ISBN 963-389-563-4 fűzött : 620,- Ft
894.511-31
[AN 1043135]
MARC

ANSEL
UTF-814014 /2003.
Nagy Endre (1941-)
   Székelykeresztúrtól Edelényig / Nagy Endre. - Edelény : Magánkiad., 2003. - 126 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-430-607-1 fűzött : ár nélkül
Nagy Endre (1941-)
894.511-94(498)
[AN 1042974]
MARC

ANSEL
UTF-814015 /2003.
Nagy Janka Teodóra (1961-)
   Csupi / Nagy Janka Teodóra. - Szekszárd : Anima, 2003. - [19] fol. ; 17 cm
Versek. - Példányszám: 250
ISBN 963-210-840-X fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 1042044]
MARC

ANSEL
UTF-814016 /2003.
Nemes Nagy Ágnes (1922-1991)
   Válogatott versek és esszék / Nemes Nagy Ágnes ; [vál. és a jegyzeteket kész. Ferencz Győző]. - Budapest : Osiris, 2003. - 207 p. ; 19 cm. - (Osiris diákkönyvtár, ISSN 1785-024X)
ISBN 963-389-550-2 fűzött : 620,- Ft
894.511-14 *** 894.511-4
[AN 1043119]
MARC

ANSEL
UTF-814017 /2003.
Németh István, H.
   Domboldalon / H. Németh István ; [... kiad. Babits Mihály Művelődési Ház és Gyermekek Háza]. - Szekszárd : Babits M. Művel. Ház és Gyermekek Háza, 2001. - 93 p. ; 21 cm
Elbeszélések. - Példányszám: 550
ISBN 963-00-9293-X fűzött : ár nélkül
894.511-32
[AN 1042043]
MARC

ANSEL
UTF-814018 /2003.
Nyesténé Mogyoróssy Erzsébet (1943-2002)
   Utolsó csengetés : gondolatok az életről, munkáról / Mogyoróssy Erzsébet ; [szerk. Nyeste Sándor]. - [Püspökladány] : Nyeste S., 2002. - 150 p. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 963-430-291-2 fűzött : ár nélkül
894.511-14 *** 37.018.1 *** 37(439)(092)Mogyoróssy_E.
[AN 1042906]
MARC

ANSEL
UTF-814019 /2003.
Ocsenás Gábor
   Apu mesél I., II / Ocsenás Gábor ; [rajz. Verebélyi Tibor]. - Bőv. kiad. - Miskolc : Ex-Imp, 2003. - 147 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 963-210-820-5 kötött : ár nélkül
894.511-13(02.053.2)
[AN 1042191]
MARC

ANSEL
UTF-814020 /2003.
Pilinszky János (1921-1981)
   Válogatott versek / Pilinszky János ; [vál. és a jegyzeteket kész. Hafner Zoltán]. - Budapest : Osiris, 2003. - 136 p. ; 19 cm. - (Osiris diákkönyvtár, ISSN 1785-024X)
ISBN 963-389-549-9 fűzött : 620,- Ft
894.511-14
[AN 1043129]
MARC

ANSEL
UTF-814021 /2003.
Rejtő Jenő (1905-1943)
A szőke ciklon (angol)
   The blonde hurrican / by Jenő Rejtő ; [transl. ... by István Farkas]. - 3. ed. - Budapest : Corvina, 2003. - 217 p. ; 22 cm
ISBN 963-13-5285-4 fűzött : 3000,- Ft
894.511-311.5=20
[AN 1041805]
MARC

ANSEL
UTF-814022 /2003.
Serdián Miklós György (1954-)
   Havannai napló / Serdián Miklós György ; [Balatoni György fotó ...]. - 5. ed. - Budapest : Serdián, [2003]. - 238, [2] p. : ill. ; 14 cm. - (Editio plurilingua, ISSN 1585-082X ; 2003/5.)
ISBN 963-9431-18-4 fűzött : ár nélkül
894.511-94
[AN 1046926]
MARC

ANSEL
UTF-814023 /2003.
Soproni István
   Diogenész szemével : aforizmák, mini-maximák / Soproni István. - [Budapest] : Kairosz, 2003. - 228 p. ; 19 cm
ISBN 963-9484-58-X fűzött : 1400,- Ft (hibás ISBN 963-9484-59-8)
894.511-84
[AN 1042748]
MARC

ANSEL
UTF-814024 /2003.
Strong, Judy
   Naplemente : [romantikus regény] / Judy Strong. - [Nagykovácsi] : Puedlo K., [2003]. - 191 p. ; 20 cm
ISBN 963-9477-36-2 fűzött : ár nélkül
894.511-312.5
[AN 1041876]
MARC

ANSEL
UTF-814025 /2003.
Svábenszki Pál (1929-)
   Ekhós szekéren.. : versek / Svábenszki Pál. - Budapest : Accordia, 2003. - 114, [4] p. ; 20 cm
ISBN 963-9502-23-5 fűzött : 1490,- Ft
894.511-14
[AN 1042418]
MARC

ANSEL
UTF-814026 /2003.
Szabó Gyula (1953-)
   Csak nekünk sorbaállt betűk / Szabó Gyula ; [... a rajzokat kész. Szabó Tibor]. - Nyíregyháza ; [Budapest] : Biró, 2003. - 124 p. : ill. ; 21 cm
Versek, elbeszélések
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9289-60-4)
894.511-14 *** 894.511-32
[AN 1041675]
MARC

ANSEL
UTF-814027 /2003.
Szepes Mária (1908-)
   Pöttyös Panni és Kockás Peti naplója / Szepes Mária ; [Vass Ági rajz.]. - Budapest : Édesvíz, 2003. - 77 p. : ill., színes ; 28 cm
Gyermekregény
ISBN 963-528-725-9 kötött : 1990,- Ft
894.511-31(02.053.2)
[AN 1042929]
MARC

ANSEL
UTF-814028 /2003.
Szoliva János (1936-)
   Szélidő : versek / Szoliva János ; [a ... grafikákat Kertész Sándor ... kész.]. - Nagykanizsa : Canissa, 2002. - 81, [6] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9379-09-3 kötött : ár nélkül
894.511-14
[AN 925189]
MARC

ANSEL
UTF-814029 /2003.
Takács Tibor (1927-)
   Isten molnára : versek / Takács Tibor. - Budapest : Biró, 2003. - 148 p. ; 21 cm
ISBN 963-9289-62-0 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 1041678]
MARC

ANSEL
UTF-814030 /2003.
Töttős Gábor (1954-)
   Ódon derű / Lanius Excubitor (Töttős Gábor) ; [... illusztrációk Barabás Miklós et al. művei]. - Szekszárd : Szerző, 2001. - 108, [3] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-440-271-2 fűzött : ár nélkül
894.511-92 *** 908.439-2Szekszárd"187/190"(0:82-92)
[AN 1042334]
MARC

ANSEL
UTF-814031 /2003.
Usztics Mátyás (1949-)
   Meddig viszel? : versek / Usztics Mátyás. - [Budapest] : Kairosz, [2003]. - 59 p. ; 19 cm
ISBN 963-9484-49-0 fűzött : 1400,- Ft
894.511-14
[AN 1042741]
MARC

ANSEL
UTF-814032 /2003.
Vágó Csaba
   Amnézia / Sally Hunter. - Kecskemét : Vagabund, cop. 2003. - 212 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-9409-05-7 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 978-963-9409-05-7)
894.511-312.4
[AN 1041877]
MARC

ANSEL
UTF-814033 /2003.
Van Dien, Eric
   Bábjáték és más elbeszélések / Eric Van Dien. - Budapest : Inomi, 2003. - 395, [2] p. ; 18 cm
M.a.g.u.s. avagy A kalandorok krónikái (keretcím)
ISBN 963-212-283-6 fűzött : 1590,- Ft : 6,3
894.511-322.9
[AN 1041864]
MARC

ANSEL
UTF-814034 /2003.
Vargha Balázs (1921-1996)
   Krónika, 1941 / [Vargha Balázs] ; [... a Debreceni Református Hittudományi Egyetem jelentette meg]. - [Debrecen] : Debreceni Ref. Hittud. Egy., 2001. - 14, VIII p. ; 17 cm
Dankó Imre utószavával
ISBN 963-8429-32-1 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 916946]
MARC

ANSEL
UTF-814035 /2003.
Varsányi József
   Új Werther : levélregény / Varsányi József. - Budapest : Accordia, 2003. - 64 p. ; 20 cm
ISBN 963-9502-18-9 fűzött : 980,- Ft
894.511-31
[AN 1042425]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

14036 /2003.
Bakó Krisztina
   Játékos állatok / Bakó Krisztina ; [rajz. Gill Guile]. - [Budapest] : Köteles 2000 ; Bratislava : Junior, [2003]. - [40] p. : ill., színes ; 22x22 cm
Képes mesekönyv
ISBN 963-210-664-4 kötött : 1200,- Ft
087.5(084.1)
[AN 1042751]
MARC

ANSEL
UTF-814037 /2003.
Bampton, Bob
   Bobi a baromfiudvarban / [rajz. Bob Bampton] ; [írta Katja Epes] ; [ford. Bakó Krisztina]. - Budapest : Köteles 2000, [2003]. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-210-440-4 kötött : 980,- Ft
087.5(084.1)
[AN 1042758]
MARC

ANSEL
UTF-814038 /2003.
Bampton, Bob
   Frici az állatkertben / [rajz. Bob Bampton] ; [írta Katja Epes] ; [ford. Bakó Krisztina]. - Budapest : Köteles 2000, [2003]. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-210-441-2 kötött : 980,- Ft
087.5(084.1)
[AN 1042762]
MARC

ANSEL
UTF-814039 /2003.
Bernier, Jean-Pierre
Colours (magyar)
   A szivárvány színei / [szöveg Jean-Pierre Bernier] ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2002. - 23 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 963-627-704-4 fűzött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 923586]
MARC

ANSEL
UTF-814040 /2003.
Bohatta, Ida
Mein kunterbuntes Vorlesebuch (magyar)
   Mesealbum / Ida Bohatta ; ford. Csillag Éva. - Budapest : Simon K., [2003]. - 102 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-9338-37-0 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 1042938]
MARC

ANSEL
UTF-814041 /2003.
Calmenson, Stephanie
Walt Disney's Winnie the Pooh and Tigger too (magyar)
   Micimackó és Tigris / Stephanie Calmenson ; Ennis McNulty és Lou Paleno illusztrációival ; [ford. Húsvéti Árpád]. - [Budapest] : Egmont, 2003. - 48 p. : ill., színes ; 27 cm + CD
ISBN 963-627-849-0 kötött : 2499,- Ft
087.5(084.1)
[AN 1041980]
MARC

ANSEL
UTF-814042 /2003.
Crossley, David
   A hóember segít / [írta és rajz. David Crossley]. - [Budapest] : Új Ex Libris, [2001]. - Lapozó (20 p.) : ill., színes ; 10x10 cm. - (Csipogó karácsonyi mesekönyv)
ISBN 963-9370-16-9 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 920882]
MARC

ANSEL
UTF-814043 /2003.
Crossley, David
   A kis fenyő új otthona / [írta és rajz. David Crossley]. - [Budapest] : Új Ex Libris, [2001]. - Lapozó (20 p.) : ill., színes ; 10x10 cm. - (Csipogó karácsonyi mesekönyv)
ISBN 963-9370-17-7 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 920890]
MARC

ANSEL
UTF-814044 /2003.
Crossley, David
   A rénszarvas jósága / [írta és rajz. David Crossley]. - [Budapest] : Új Ex Libris, [2001]. - Lapozó (20 p.) : ill., színes ; 10x10 cm. - (Csipogó karácsonyi mesekönyv)
ISBN 963-9370-19-3 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 920888]
MARC

ANSEL
UTF-814045 /2003.
Crossley, David
   Télapó éjszakája / [írta és rajz. David Crossley]. - [Budapest] : Új Ex Libris, [2001]. - Lapozó (20 p.) : ill., színes ; 10x10 cm. - (Csipogó karácsonyi mesekönyv)
ISBN 963-9370-18-5 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 920887]
MARC

ANSEL
UTF-814046 /2003.
Disney, Walt
Finding Nemo (magyar)
   Némó nyomában / Disney ; [közrem.] Pixar ; [ford. Bajomi András]. - [Budapest] : Egmont Hungary, 2003. - [96] p. : ill., színes ; 30 cm. - (Klasszikus Walt Disney mesék, ISSN 1216-8750 ; 40.)
ISBN 963-627-869-5 kötött : 2499,- Ft
087.5(084.1)
[AN 1042037]
MARC

ANSEL
UTF-814047 /2003.
Disney's celebrate the year with Winnie the Pooh (magyar)
   Micimackó kedvenc ünnepei / [ford. Dudik Éva Annamária]. - [Budapest] : Egmont, 2003. - 192 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 963-627-848-2 kötött : 3499,- Ft
087.5(084.1)
[AN 1041974]
MARC

ANSEL
UTF-814048 /2003.
Dudognon, Sophie
La surprise de Porcinet (magyar)
   Malacka meglepetése / [szöveg Sophie Dudognon] ; [ford. Luca Anna]. - Budapest : Egmont, 2003. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 25 cm
Plasztikus képeskönyv
ISBN 963-627-823-7 kötött : 1399,- Ft
087.5(084.1)
[AN 1041984]
MARC

ANSEL
UTF-814049 /2003.
Janosch
Das kleine Panama-Album (magyar)
   Kistigris és Kismackó Panamában / Janosch ; a szerző rajz. ; [ford. Dornbach Mária]. - Budapest : Móra, 2003. - [144] p. : ill., színes ; 21 cm
Tart.: De gyönyörű Panama! ; Menjünk együtt kincset keresni! ; Tigrisposta ; Oh, wie schön ist Panama ; Komm, wir finden einen Schatz ; Post für den Tiger. - Mesék
ISBN 963-11-7839-0 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 1042682]
MARC

ANSEL
UTF-814050 /2003.
Leeson, Christine
The gift of Christmas (magyar)
   Molly első karácsonya / írta Christine Leeson ; ill. Gaby Hansen ; [ford. Nagyfejeő Rita]. - Budapest : Egmont, 2003. - [28] p. : ill., színes ; 27 cm
Képes mesekönyv
ISBN 963-627-904-7 kötött : 1399,- Ft
087.5(084.1)
[AN 1041601]
MARC

ANSEL
UTF-814051 /2003.
Mackerel, Seymour
Finding Nemo (magyar)
   Némó nyomában / [szöveg Seymour Mackerel] ; [ill. Philip Horn et al.]. - [Budapest] : Egmont, 2003. - [24] p. : ill., színes ; 16 cm
Képes mese
ISBN 963-627-867-9 fűzött : 499,- Ft
087.5(084.1)
[AN 1041982]
MARC

ANSEL
UTF-814052 /2003.
McKie, Anne
   Brumi és a hóember / [írta Anne McKie] ; [rajz. Ken Mckie]. - [Budapest] : Új Ex Libris, [2001]. - Lapozó (18 p.) : ill., színes ; 9x14 cm. - (Karácsonyi mackómuzsika)
ISBN 963-9370-05-3 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 920821]
MARC

ANSEL
UTF-814053 /2003.
McKie, Anne
   Brumi és a rénszarvas / [írta Anne McKie] ; [rajz. Ken Mckie]. - [Budapest] : Új Ex Libris, [2001]. - Lapozó (18 p.) : ill., színes ; 9x14 cm. - (Karácsonyi mackómuzsika)
ISBN 963-9370-04-5 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 920824]
MARC

ANSEL
UTF-814054 /2003.
   Négy testvér : észcsiszoló kicsiknek / Á. Bíró Éva [et al.] ; [graf. Koltai Éva]. - 2. kiad. - Budapest : Műszaki Kvk., cop. 2003. - 36 p. : ill., színes ; 19x25 cm
ISBN 963-16-2714-4 fűzött : ár nélkül
087.5
[AN 1046932]
MARC

ANSEL
UTF-814055 /2003.
Slater, Teddy
Walt Disney's Winnie the Pooh and a day for Eeyore (magyar)
   Micimackó és Füles napja / Teddy Slater ; Bill Langley és John Kurtz illusztrációival ; [ford. Húsvéti Árpád]. - [Budapest] : Egmont, 2003. - 48 p. : ill., színes ; 27 cm + CD
ISBN 963-627-857-1 kötött : 2499,- Ft
087.5(084.1)
[AN 1041978]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

14056 /2003.
Davis, Jim
   Útmutató a koffeinizmushoz / Jim Davis ; [ford. Boronyák Rita]. - [Budapest] : Adoc-Semic, [2002]. - [94] p. : ill., színes ; 18 cm. - (Színes zseb-Garfield ; ; 45.)
Képregény
ISBN 963-9233-30-7 fűzött : 395,- Ft
087.6:084.11
[AN 927072]
MARC

ANSEL
UTF-8