MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2003 - 7. évfolyam, 24. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2006

Created at 2007/05/31 15:20:32
by MNBWWW (Vers 1.00 Release,
linked at Apr 16 2007 13:40:50)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok

14057 /2003.
1000 questions and answers (magyar)
   1000 kérdés és válasz / [szerzők Robin Kerrod et al.]. - Budapest : M. Kvklub, 2003. - 280 p. : ill., színes ; 28 cm
Ford. Csáky Ida et al. - Példányszám: 5000
ISBN 963-547-971-9 kötött : ár nélkül
030(02.053.2)
[AN 1043744]
MARC

ANSEL
UTF-814058 /2003.
Teknős Péter (1920-1998)
   Kérdezz! Felelek mindenre : biológia, földrajz, egészség, higiénia, jog, erkölcs / Teknős Péter ; [rajzok Zubály Sándor]. - [Tyukod] : Black & White, cop. 2003. - 52 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-9452-91-2 kötött : ár nélkül
030(02.053.2)
[AN 1044174]
MARC

ANSEL
UTF-8
03   Sorozatok. Folyóiratok

14059 /2003.
   Felebarát kalendárium : KIE, 2003 / kiad. a Keresztyén Ifjúsági Egyesület Szenior Köre ; [szerk. Kőhegyi István]. - Budapest : KIE Szenior Kör, [2003]. - 180 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
050.9 *** 284
[AN 1017510]
MARC

ANSEL
UTF-814060 /2003.
   Immánuel kalendárium : KIE, 2002 / kiad. a Keresztyén Ifjúsági Egyesület Szenior Köre ; [szerk. Kőhegyi István]. - Budapest : KIE Szenior Kör, [2002]. - 179 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
050.9 *** 284
[AN 1028346]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

14061 /2003.
   Egyházi könyvkultúra Magyarországon és Európában a 15. század végétől a 18. század közepéig : nemzetközi tudományos konferencia és kiállítás : Sárospatak, 2003. október 1-3. = Religious book culture in Europe and Hungary from the end of the 15th century to the late 18th century : international conference and exhibition : Sárospatak, 1-3 October 2003 / [... szerv. ... a Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei]. - Miskolc : Gradatio, [2003]. - 151 p. : ill. ; 21 cm
Előadáskivonatok
ISBN 963-212-311-5 fűzött : ár nélkül
09(439)"14/17" *** 02(439)"14/17" *** 930.85(439)"14/17" *** 28(439) *** 061.3(439-2Sárospatak) *** 061.4(439-2Sárospatak)
[AN 1043631]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

14062 /2003.
Bartos Tibor (1933-)
   Anettka érkezik / Bartos Tibor. - [Budapest] : ADM K., 2001. - 53 p. ; 19 cm
ISBN 963-00-9113-5 fűzött : ár nélkül
Anettka, (1974-)
791.9.097(439)(092)Anettka(0:82-92)
[AN 927050]
MARC

ANSEL
UTF-814063 /2003.
Molnár László, B.
   Knézy : jó estét, jó szurkolást... / B. Molnár László, Sinkovics Gábor. - Budapest : Budapest Print, [2003]. - 204, [2] p., [32] t. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-695-124-1 kötött : ár nélkül
Knézy Jenő (1944-2003)
791.9.097(439)(092)Knézy_J. *** 796
[AN 1045434]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

14064 /2003.
   Ki kicsoda a tudományban / [összeáll. Szilágyi V. Ferenc]. - [Budapest] : Anno, [2003]. - 199 p. ; 20 cm
ISBN 963-375-293-0 fűzött : ár nélkül
001(100)(092):030
[AN 1044422]
MARC

ANSEL
UTF-814065 /2003.
   A kutatás-fejlesztés emberi erőforrásai : a Tudományos és Technológiai Attasék 7. Konferenciája, 2001. november 15. / [közread. az] Oktatási Minisztérium Kutatás-fejlesztési Helyettes Államtitkárság. - Budapest : OM, 2002. - 168 p. : ill. ; 24 cm
Előadások. - Gerinccím: TéT Attasék 7. Konferenciája, 2001
ISBN 963-202-343-9 fűzött : ár nélkül
001.89(100) *** 061.3(439-2Bp.)"2001"
[AN 928448]
MARC

ANSEL
UTF-814066 /2003.
   Schnittpunkte : Kunst und Politik in Berlin, Warschau, Budapest. - Budapest : Mezőgazda, [2003]. - 95 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-286-022-5 fűzött : ár nélkül
008 *** 323(430) *** 323(438) *** 323(439) *** 7
[AN 1043935]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

14067 /2003.
Andrews, Ted
Animal-speak (magyar)
   Az állatok szimbolikája : spirituális kapcsolat ember és állat között / Ted Andrews ; [ford. Szalontai Szonja]. - [Pécs] : Alexandra, [2003]. - 446 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 433-436.
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-367-938-9)
133.5 *** 003.62:59
[AN 1044081]
MARC

ANSEL
UTF-814068 /2003.
Balogh Béla
Den yttersda verkligheten (magyar)
   A végső valóság / Balogh Béla. - 6. bőv. kiad. - Piliscsaba : Bioenergetic, cop. 2003. - 288 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 284-286.
ISBN 963-9343-97-89 kötött : 1900,- Ft
133.25
[AN 1055907]
MARC

ANSEL
UTF-814069 /2003.
   A halál kapuján túl / [ford. ... Solymos Béláné és Szabari János] ; [életr. ... Nagyiday Adrienne] ; [közread. a] Magyar Teozófiai Társulat. - [Budapest] : M. Teozófiai Társ., cop. 2003. - 196 p. : ill. ; 21 cm
Tart.: Gyászoló embertársainknak / C. W. Leadbeater. Élet a halál után / C. W. Leadbeater. Nincs halál / C. Codd. A halál kapuján át / G. Hodson. - Egys. cím: To those who mourne ; The life after death ; There is no death ; Through the gateway of death
ISBN 963-85942-8-4 fűzött : ár nélkül
133.25
[AN 1043742]
MARC

ANSEL
UTF-814070 /2003.
Horváth László (1947-)
   Kezemben a horoszkópom / Kordován Vid. - 3. kiad., új lny. - Veszprém : Nodus, 2003, cop. 1991. - 170, [3] p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. [172].
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-795-534-8)
133.52
[AN 1053826]
MARC

ANSEL
UTF-814071 /2003.
Joseph, Frank
The destruction of Atlantis (magyar)
   Atlantisz pusztulása : a legendás civilizáció létének és eltűnésének bizonyítékai / Frank Joseph ; [ford. Cserna György]. - [Debrecen] : Gold Book, [2003]. - 286 p., [16] t. : ill., színes ; 22 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9437-69-7 kötött : ár nélkül
001.94(309)
[AN 1043428]
MARC

ANSEL
UTF-814072 /2003.
Lovecraft, Howard Phillips
Necronomicon (magyar)
   Necronomicon : kitab al azif / H. P. Lovecraft ; [ford. Kássa László, Ladányi Lóránd, Nádassy László]. - [Miskolc] : Hermit, [2003]. - XXVI, 136 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9231-46-0 kötött : 2900,- Ft
133.4
[AN 1037796]
MARC

ANSEL
UTF-814073 /2003.
Morvay Kendra
   Rejtett sorsok : mi és a hatodik érzék / Morvay Kendra. - [Budapest] : Kornétás, cop. 2003. - 137 p. ; 19 cm
ISBN 963-9353-25-6 fűzött : 990,- Ft
133
[AN 1047466]
MARC

ANSEL
UTF-814074 /2003.
Murphy, Joseph
The amazing laws of cosmic mind power (magyar)
   Az élet titkai : a tudatalatti csodálatos törvényei / Joseph Murphy ; [ford. M. Szabó Csilla]. - Budapest : Szakálos, cop. 2003. - 223 p. ; 21 cm
ISBN 963-9072-01-X fűzött : 1098,- Ft (hibás ISBN 963-9072-14-1)
133.25
[AN 1044416]
MARC

ANSEL
UTF-814075 /2003.
Ouspensky, Peter Demianovich
The psychology of man's possible evolution (magyar)
   Az ember lehetséges fejlődésének pszichológiája / P. D. Ouspensky ; [ford. Jánoska László]. - [Budapest] : Lunarimpex, 2003. - XIII, 128 p. : ill. ; 21 cm. - (Mesterek, életek, tanítások, ISSN 1418-8767)
ISBN 963-9219-22-3 fűzött : 1380,- Ft
133.25
[AN 1044035]
MARC

ANSEL
UTF-814076 /2003.
Steiner, Rudolf
Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten? (magyar)
   A magasabb világok megismerésének útja / Rudolf Steiner ; [ford. ... Szilágyi Jenőné] ; [a fordítást ... átd. Göröntsér Márton]. - 2. kiad. - [Budapest] : Genius[!M. Antropozófiai Társ.], [2003]. - 190 p. ; 20 cm
Megj. "Hogyan jutunk a magasabb világok megismeréséhez?" címmel is. - Közread. a Magyar Antropozófiai Társaság
ISBN 963-206-981-1 kötött : ár nélkül
133.25 *** 1(436)Steiner,_R.
[AN 1046130]
MARC

ANSEL
UTF-814077 /2003.
Strohm, Franz Eberhard Eckard
Das Seni Horoskop-Orakel (magyar)
   A Seni horoszkóp-orákulum / [ford. Szebényi Istvánné]. - Orosháza : Fény K., 2003. - 84 p. : ill. ; 21 cm + 36 színes kártya
Szerző Strohm, Franz Eberhard Eckard
ISBN 963-85325-9-9 kötött : ár nélkül
133.52
[AN 1056813]
MARC

ANSEL
UTF-814078 /2003.
Wangyal, Tenzin
Healing with form, energy and light (magyar)
   Gyógyítás formával, energiával és fénnyel : az öt elem a tibeti sámánizmusban, tantrában és Dzongcsenben / Tenzin Wangyal Rinpocse ; [ford. Urgyen és Jakab Katalin]. - Budapest : M. Kvklub, 2003. - 183 p. : ill. ; 24 cm
Példányszám: 4000
ISBN 963-549-021-6 kötött : 1990,- Ft
133.25 *** 615.89
[AN 1045827]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

14079 /2003.
   Élet az erdőben : az erdő állatai és növényei. - [Tyukod] : Black & White, cop. 2003. - 216 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9452-75-0 fűzött : ár nélkül
502(253) *** 581.9(439) *** 591.9(439)
[AN 1044125]
MARC

ANSEL
UTF-814080 /2003.
   Natural resources and sustainable development : international sciencetific [!scientific] session and reviewed papers / ed. in chief András Jávor ; [org., publ. by the] University of Oradea Faculty of Environmental Protection, University of Debrecen Faculty of Agriculture. - Oradea : Univ. of Oradea Fac. of Environmental Protection ; Debrecen : Univ. of Debrecen Fac. of Agriculture, 2003. - 196 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-472-729-8 fűzött : ár nélkül
504.03 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 1045593]
MARC

ANSEL
UTF-814081 /2003.
Pál Károlyné (1935-)
   Réz a környezetben / Pál Károlyné. - Budapest : BME OMIKK, 2003. - 80 p. : ill. ; 21 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091)
Bibliogr.: p. 76-79.
ISBN 963-420-758-8 fűzött : 2700,- Ft
504.05 *** 504.064 *** 546.57
[AN 1044732]
MARC

ANSEL
UTF-814082 /2003.
   Snapshot of environmental information systems in South Eastern Europe : current progress and future priorities / ed. by Jerome Simpson ; comp. by Todd Schenk and Grazyna Krzywkowska ; [publ. by the Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe]. - Szentendre : REC, 2003. - 116 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-9424-35-8 fűzött : ár nélkül
504.03(4-12)
[AN 1043311]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

14083 /2003.
Danubia-Adria Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanics (20.) (2003) (Győr)
   20 Danubia-Adria Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanics : September 24-27, 2003, Győr ... : abstracts / [org. by Scientific Society of Mechanical Engineering, Széchényi István University]. - [Budapest] : Sci. Soc. of Mechanical Engineering, [2003]. - [2], XIII, 235 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-9058-20-3 fűzött : ár nélkül
539.4 *** 531 *** 624.04 *** 061.3(439-2Győr)
[AN 1045309]
MARC

ANSEL
UTF-814084 /2003.
Magyar Mechanikai Konferencia (9.) (2003) (Miskolc)
   A IX. Magyar Mechanikai Konferencia : ... Miskolc, 2003. augusztus 27-29. : az előadások összefoglalói / [rend. az] International Union of Theoretical and Applied Mechanics Magyar Nemzeti Bizottsága ; [közread. a] Miskolci Egyetem. - [Miskolc] : ME, [2003]. - [2], VIII, 122 p. : ill. ; 29 cm
ISSN 0231-4436 = Magyar Mechanikai Konferencia. - Bibliogr. az előadáskivonatok végén
Fűzött : ár nélkül
531/534 *** 624.04 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 1043619]
MARC

ANSEL
UTF-814085 /2003.
   Mérések a klasszikus fizika laboratóriumban : egyetemi tankönyv / szerk. Havancsák Károly ; [az egyes fejezeteket írták Böhönyey András, Havancsák Károly, Huhn Andrásné] ; [az ábrákat rajz. Sebők Szilvia] ; [közread. az] Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2003. - 271 p. : ill. ; 24 cm
Példányszám: 500
ISBN 963-463-631-4 fűzött : ár nélkül
53.08(075.8)
[AN 1045982]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

14086 /2003.
International Conference on History of Chemistry (4.) (2003) (Budapest)
   4 International Conference on History of Chemistry on the topic "Communication in chemistry in Europe, across borders and across generations" : 3-7 September 2003 Budapest, ... : book of abstracts, program & list of participants / ... org. Hungarian Chemical Society [etc.] ; ed. by É. Vámos and B. Androsits. - [Budapest] : [MKE], [2003]. - 48 p. ; 24 cm
ISBN 963-9319-35-X fűzött : ár nélkül
54 *** 66 *** 061.3(439-2Bp.)"2003"
[AN 1043591]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

14087 /2003.
   Az Aggteleki-karszt barlangjai : világörökség a föld mélyében / [szerk. Székely Kinga] ; [szöveg Takácsné Bolner Katalin] ; [közread. az] Aggteleki Nemzeti Park. - Jósvafő : Aggteleki Nemz. Park, 2003. - 60 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 963-03-4904-3 fűzött : ár nélkül
Aggteleki-karszt
551.44(439Aggteleki-karszt)(036) *** 914.39Aggteleki-karszt(036) *** 556.332.46
[AN 1043770]
MARC

ANSEL
UTF-814088 /2003.
Magyarország holtágai (angol) (röv. kiad.)
   Oxbow-lakes in Hungary / comp. by Imre Pálfai ; [auth. István Békési et al.] ; [transl. by Olga Török] ; [publ. by the] Ministry of Environmental Control and Water Management. - Budapest : Min. of Environmental Control and Water Management, 2003. - 127 p. : ill., színes, részben térk. ; 24 cm
ISBN 963-206-363-5 fűzött : ár nélkül
556.53(439)
[AN 1043737]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

14089 /2003.
Fráter Erzsébet
   Cserjék : őshonos cserjéink és külhoni rokonaik / [írta és fényképezte Fráter Erzsébet]. - Budapest : Kossuth, cop. 2003. - 112 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Élővilág könyvtár)
Bibliogr.: p. 112.
ISBN 963-09-4497-9 fűzött : 1990,- Ft
582(083.71) *** 635.9
[AN 1045136]
MARC

ANSEL
UTF-814090 /2003.
Kay, Ann
100 things you should know about reptiles and amphibians (magyar)
   Hüllők és kétéltűek / [a m. szöveget Csapó Henriette fordításának felhasználásával írta Nagy Éva]. - [Budapest] : Lilliput, cop. 2003. - 48 p. : ill., színes ; 31 cm. - (100 állomás - 100 kaland, ISSN 1589-3316)
Szerző Kay, Ann
ISBN 963-9166-48-0 kötött : 1490,- Ft
597.6(02.053.2) *** 598.1(02.053.2)
[AN 1043595]
MARC

ANSEL
UTF-814091 /2003.
McRae, Anne
The animal atlas (magyar)
   Állatok atlasza / [ill.] Daniela De Luca ; [szöveg Anne McRae] ; [ford. Vági Balázs]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2003. - 29 p. : ill., színes ; 34 cm
ISBN 963-09-4450-2 kötött : ár nélkül
591.9(100)(02.053.2) *** 911.2(100)(02.053.2)
[AN 1044215]
MARC

ANSEL
UTF-814092 /2003.
Muskovits József
   Magyarország díszbogarai (Coleoptera: Buprestidae) = Jewel beetles of Hungary (Coleoptera: Buprestidae) / Muskovits József és Hegyessy Gábor. - Nagykovácsi : Grafon K., 2002. - 404 p., [15] t.fol. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 355-361.
ISBN 963-85768-7-1 kötött : ár nélkül
595.765.8(439)(083.71) *** 591.9(439)(083.71)
[AN 1043751]
MARC

ANSEL
UTF-814093 /2003.
Orlóci László (1932-)
   A Ginkgo biloba vizsgálatba vont és hazai felhasználásra ajánlott fajtái / Orlóci László ; [a fényképeket kész. Mészáros Melinda, Neményi András, Orlóci László]. - [Budapest] : [Magánkiad.], cop. 2003. - 24 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-430-669-1 fűzött : ár nélkül
582.46(083.71)
[AN 1044634]
MARC

ANSEL
UTF-814094 /2003.
Szabó Zsuzsanna
   Ragadozók / [írta Szabó Zsuzsanna] ; [ill. Nagy Attila et al.] . - [Debrecen] : Graph-Art, [2003]. - 45 p. : ill., színes ; 31 cm. - (Tudorka könyvek, ISSN 1586-3395)
ISBN 963-9325-55-4 kötött : ár nélkül
591.531.2(02.053.2) *** 599.74(02.053.2)
[AN 1043543]
MARC

ANSEL
UTF-814095 /2003.
Vig Károly (1960-)
A nyugat-magyarországi peremvidék álattani kutatásának története (angol)
   Zoological research in Western Hungary: a history / Károly Vig ; [publ. by the] Vas County Museums' Directorate, Vas County Body of the Hungarian Academy of Sciences. - Szombathely : Vas County Museums' Directorate : Vas County Body of the HAS, cop. 2003. - XVIII, 356 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 233-332.
ISBN 963-7206-91-4 kötött : ár nélkül
59(439-15)(091) *** 591.9(439-15):016
[AN 1043254]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

14096 /2003.
Bárdos György (1949-)
   Viselkedés-élettan / Bárdos György. - Budapest : Scolar, 2003-. - 25 cm
612.821(075.8) *** 159.91(075.8)
[AN 1044001]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Pszichovegetatív kölcsönhatások. - 2003. - 350 p.
Bibliogr.: p. 301-333.
ISBN 963-9534-02-1 fűzött : ár nélkül
611.839(075.8) *** 612.821(075.8) *** 159.91(075.8)
[AN 1043993] MARC

ANSEL
UTF-814097 /2003.
Bennett, Bija
Emotional yoga (magyar)
   Az érzelmek jógája : hogyan gyógyíthatjuk testünkkel lelkünket / Bija Bennett ; [ford. Hanny Zoltán] ; [fotók Lois Greenfeld]. - [Budapest] : Saxum, cop. 2003. - 231 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 227.
ISBN 963-9308-74-9 kötött : 2500,- Ft
615.851.86 *** 159.942 *** 613.71
[AN 1044985]
MARC

ANSEL
UTF-814098 /2003.
Bonds, Lilian Verner
Colour healing (magyar)
   Gyógyító színek / Lilian Verner Bonds ; [ford. Barta Ramóna]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2003. - 368 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9441-71-6 fűzött : 1590,- Ft
615.831.6 *** 615.89 *** 133.25
[AN 1044132]
MARC

ANSEL
UTF-814099 /2003.
Borjádi Györgyi
   Marketingpir(l)ula recept nélkül / Borjádi Györgyi, Juhász Péter. - Budapest : Galenus, 2003. - 183 p. : ill. ; 24 cm. - (Vállalkozó gyógyszerész, ISSN 1785-0614)
Bibliogr.: p. 182-183.
ISBN 963-86336-0-3 fűzött : 2912,- Ft
615 *** 339.138 *** 658.8
[AN 1045289]
MARC

ANSEL
UTF-814100 /2003.
Craig, Colleen
Pilates on the ball (magyar)
   Labdás Pilates-módszer : a világ legnépszerűbb tréningje fitball-labdával / Colleen Craig ; [ford. Nagy Ágoston]. - [Debrecen] : Gold Book, [2003]. - 192 p. : ill. ; 26 cm
ISBN 963-9437-56-5 fűzött : ár nélkül
613.71
[AN 1044410]
MARC

ANSEL
UTF-814101 /2003.
Dalicho, A. H. Wilfent
Die allgemeinärztliche Untersuchung (magyar)
   Általános orvosi vizsgálat : kórelőzmény és klinikai vizsgálat az oktatás és a gyakorlat szempontjából / A. H. W. Dalicho ; ábrák Z. Balogh ; [ford. Széll Kálmán]. - Budapest : Medicina, 2003. - 299 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 268-277.
ISBN 963-242-842-0 fűzött : ár nélkül
616-07(075.8)
[AN 1043656]
MARC

ANSEL
UTF-814102 /2003.
Dobson Szabolcs
   A Formulae normales (FoNo) születése, 1935-1941 / Dobson Szabolcs. - Budapest : Dictum, 2003. - 157 p. ; 24 cm
ISBN 963-86268-6-0 fűzött : ár nélkül
615.11(439) *** 615(439)(091)
[AN 1044712]
MARC

ANSEL
UTF-814103 /2003.
Dyckhoff, Peter
Atme auf (magyar)
   Lélegezz fel! / Peter Dyckhoff ; [... ford. Szőke János]. - Budapest : Don Bosco, 2003. - 189 p. ; 21 cm
ISBN 963-9455-21-0 fűzött : ár nélkül
613.71 *** 613.865 *** 244
[AN 1043193]
MARC

ANSEL
UTF-814104 /2003.
Eastlake, Keith
World disasters (magyar)
   A világ legnagyobb katasztrófái / Keith Eastlake, Henry Russell, Mike Sharpe ; [ford. Németh Dorottya]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2003. - 408 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 404.
ISBN 963-09-4454-5 kötött : ár nélkül
614.8(100)"19" *** 656.08(100)"19" *** 930.85(100)"19"
[AN 1044242]
MARC

ANSEL
UTF-814105 /2003.
   Az egészségügyi szolgálatok kézikönyve / szerk. Ősz-Farkas Ernő ; [ford. Vas Szilvia et al.] ; [kiad. ... az Egészségügyi Szolgálatok Osztálya]. - Budapest : ESZO & Advent K., 2003. - 206 p. ; 23 cm
ISBN 963-9522-03-1 fűzött : ár nélkül
613 *** 286.3
[AN 1043735]
MARC

ANSEL
UTF-814106 /2003.
   (Félre)értjük-e a csecsemő jelzéseit? : a korai interakciók jelentősége és hatásai a mindennapokra : IX. Családbarát Konferencia / [szerk. Németh Tünde, Jobbágy Mária, Bürger Nóra] ; [rend., kiad. Országos Gyermekegészségügyi Intézet]. - Budapest : Orsz. Gyermekeü. Int., 2003. - 123 p. : ill. ; 27 cm
A konferenciát 2003. szept. 5-én Budapesten tartották. - Bibliogr. az előadások végén
Fűzött : ár nélkül
613.95 *** 159.922.7 *** 364.044.24 *** 061.3(439-2Bp.)"2003"
[AN 1043412]
MARC

ANSEL
UTF-814107 /2003.
Fuller, Geraint
Neurological examination made easy (magyar)
   Neurológiai vizsgálat egyszerűen / Geraint Fuller ; az illusztációkat kész. Matthew Gale ; [ford. Farkas Mónika]. - Budapest : Medicina, 2003. - 236 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-242-723-8 fűzött : ár nélkül
616.8-07
[AN 1043488]
MARC

ANSEL
UTF-814108 /2003.
   Gyógynövényeink. - [Tyukod] : Black & White, cop. 2003. - 274, [2] p. ; 20 cm
ISBN 963-9452-74-2 fűzött : ár nélkül
615.89:615.322 *** 633.88
[AN 1044129]
MARC

ANSEL
UTF-814109 /2003.
Hooper, Anne
Can you pass the sex test? (magyar)
   Szexteszt : van hozzá bátorsága? / Anne Hooper. - Budapest : M. Kvklub, 2003. - 240 p. : ill., színes ; 15 cm
Ford. Tótisz András
ISBN 963-547-980-8 kötött : 2200,- Ft
613.88 *** 392.6
[AN 1043917]
MARC

ANSEL
UTF-814110 /2003.
The human body (magyar)
   Az emberi test : képes útmutató az emberi test felépítéséről és működéséről. - Budapest : M. Kvklub, 2003. - 448 p. : ill., színes ; 17 cm
Ford. Pongrácz Péter. - Példányszám: 5000
ISBN 963-547-973-5 fűzött : 4990,- Ft
612 *** 611
[AN 1043906]
MARC

ANSEL
UTF-814111 /2003.
Kovács Zsuzsa
   Hálapénz : orvosi praktikák / Kovács Zsuzsa. - Átd. kiad. - Budapest : Budapest-Print, [2003]. - 160 p. ; 21 cm
ISBN 963-695-126-8 fűzött : ár nélkül
614.257(439)
[AN 1044257]
MARC

ANSEL
UTF-814112 /2003.
Kühlewind, Georg (1924-)
Sternkinder (magyar)
   Csillaggyerekek : gyerekek, akik különleges feladatok elé állítanak minket / Georg Kühlewind ; [ford. Baltigh Attila]. - 3. jav. kiad. - Budapest : Kláris, cop. 2003. - 127 p. ; 21 cm. - (Aletheia könyvek)
Kötött : 1780,- Ft (hibás ISBN 963-86318-0-5)
159.922.7
[AN 1043745]
MARC

ANSEL
UTF-814113 /2003.
   Kultúra és pszichológia / vál. és szerk. Nguyen Luu Lan Anh, Fülöp Márta ; [ford. Berkics Mihály et al.]. - Budapest : Osiris, 2003. - 481 p. : ill. ; 24 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.: p. 409-481.
ISBN 963-389-480-8 kötött : 3980,- Ft
159.9(075.8) *** 316.7(075.8)
[AN 1044871]
MARC

ANSEL
UTF-814114 /2003.
MacLaine, Shirley
Going within (magyar)
   Benső útjaimon : önmagaddal kezdd, de ne önmagaddal végezd / Shirley MacLaine ; [ford. Egyed Ilona]. - Budapest : Édesvíz, 2003. - 192 p. ; 21 cm. - (New age, ISSN 1215-6795 ; 16.)
ISBN 963-528-693-7 fűzött : 1990,- Ft
613.865
[AN 1053976]
MARC

ANSEL
UTF-814115 /2003.
Marshall, William J.
Clinical chemistry (magyar)
   Klinikai kémia / William J. Marshall ; [ford. Kappelmayer János]. - Budapest : Medicina, 2003. - 426 p. : ill. ; 26 cm
ISBN 963-242-409-3 fűzött : ár nélkül
616-074(075.8) *** 543(075.8)
[AN 1043522]
MARC

ANSEL
UTF-814116 /2003.
Michelcsik Erika
   Aláírás a grafológia tükrében / Michelcsik Erika. - [Szeged] : Szukits, cop. 2003. - 153 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 153-[154].
ISBN 963-9441-72-4 kötött : 1590,- Ft
159.925.6 *** 929(100)
[AN 1043914]
MARC

ANSEL
UTF-814117 /2003.
Nagy Imre, D.
   21 érdekes orvos : D. Nagy Imre interjúkötete. - [Budapest] : epl, 2003. - 125, [2] p. ; 20 cm. - (Editio plurilingua, ISSN 1585-082X ; 2003/13.)
ISBN 963-9431-23-0 fűzött : 1120,- Ft : 5
61(439)(092)(047.53)
[AN 1046258]
MARC

ANSEL
UTF-814118 /2003.
Natural healing for depression (magyar)
   A depresszió természetes gyógymódjai : híres gyógyítók leghatékonyabb módszerei / szerk. James Strohecker és Nancy Shaw Strohecker ; [ford. Magyar László András]. - Budapest : Édesvíz, 2003. - 383 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-528-722-4 fűzött : 2290,- Ft
616.895.4 *** 615.89
[AN 1043472]
MARC

ANSEL
UTF-814119 /2003.
Németh Attila (1954-)
   Pszichiátria - másképp / Németh Attila ; [az illusztrációkat ... kész. Quitt László]. - Budapest : Medicina, 2003. - 195 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-242-862-5 fűzött : ár nélkül
616.89(075.8)
[AN 1043662]
MARC

ANSEL
UTF-814120 /2003.
Oláh Éva (1943-)
   A klinikai genetika alapjai / Oláh Éva. - 2. kiad. - Budapest : Medicina, 2003, cop. 1999. - 232 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 214.
ISBN 963-242-868-4 kötött : ár nélkül
616-056.7(075.8) *** 616-007-053.1(075.8)
[AN 1043518]
MARC

ANSEL
UTF-814121 /2003.
Tóth Csaba
   Sürgősségi ellátás az urológiában / Tóth Csaba, Varga Attila ; [... társszerzői Csízy István et al.]. - Budapest : Medicina, 2003. - 125 p. : ill., főként színes ; 20 cm
ISBN 963-242-829-3 fűzött : ár nélkül
616.6-08-039.74
[AN 1043483]
MARC

ANSEL
UTF-814122 /2003.
Vass Zoltán
   A rajzvizsgálat pszichológiai alapjai / Vass Zoltán. - Budapest : Flaccus, 2003. - 343 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 259-305.
ISBN 963-9412-15-5 fűzött : 2790,- Ft
159.922.75
[AN 1043526]
MARC

ANSEL
UTF-814123 /2003.
Vértes András
   Útmutató a krónikus keringési elégtelenség felismeréséhez és kezeléséhez / [szerző Vértes András]. - [Budapest] : Szívkontroll Bt., cop. 2002. - 28 p., [4] t. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-202-041-3 fűzött : ár nélkül
616.127-008.64
[AN 927993]
MARC

ANSEL
UTF-814124 /2003.
Zuckrigl, Alfred
Linkshändige Kinder in Familie und Schule (magyar)
   Balkezes gyermekek / Alfred Zuckrigl ; [ford. Huba Judit]. - [Budapest] : Akkord, [2003], cop. 1998. - 88 p. : ill. ; 19 cm. - (A mi gyerekünk, ISSN 1418-8856)
Bibliogr.: p. 85-88.
ISBN 963-7803-69-6 fűzött : 798,- Ft
159.943.75
[AN 1043579]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

14125 /2003.
Cantù, Marco
Mastering Delphi 7 (magyar)
   Delphi 7 mesteri szinten / Marco Cantù ; [ford. Antal Ferenc, Dóczi Krisztián, Gilicze Bálint]. - Budapest : Kiskapu, [2003]-. - 24 cm
ISBN 963-9301-65-5
519.682Delphi7
[AN 1045238]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - cop. 2003. - XVIII, 637 p. : ill.
ISBN 963-9301-66-3 fűzött : 4200,- Ft
519.682Delphi7
[AN 1045252] MARC

ANSEL
UTF-814126 /2003.
Crichlow, Joel M.
The essence of distributed systems (magyar)
   Elosztott rendszerek / Joel M. Crichlow ; [ford. Büki András]. - Budapest : Kiskapu, cop. 2003. - IX, 290 p. : ill. ; 23 cm. - (Lényegretörő könyvek, ISSN 1785-1254)
ISBN 963-9301-64-7 fűzött : 2660,- Ft
681.516.73(075.8) *** 681.3.004.14(075.8) *** 519.68(075.8)
[AN 1043821]
MARC

ANSEL
UTF-814127 /2003.
Czenky Márta
   Tanuljuk együtt az informatikát! : ECDL elméleti modul / Czenky Márta, Tamás Péter, Vágási János. - Budapest : Computerbooks, 2003. - VIII, 311 p. : ill. ; 24 cm + CD-ROM
Bibliogr.: p. 299-303.
ISBN 963-618-312-0 fűzött : 3495,- Ft
681.3(078)
[AN 1044682]
MARC

ANSEL
UTF-814128 /2003.
Ila László
   Word for Windows / Ila László. - Budapest : Panem, 2003. - 208 p. : ill. ; 24 cm. - (Idősebbek is elkezdhetik, ISSN 1589-7605)
ISBN 963-545-381-7 fűzött : ár nélkül
519.688:655.2Word
[AN 1044154]
MARC

ANSEL
UTF-814129 /2003.
Kabai Sándor
   Mathematical graphics : lessons in computer graphics using Mathematica = Matematikai grafika : leckék számítógépes grafikából a Mathematica használatával / Sándor Kabai ; pref. and app. by Szaniszló Bérczi. - Püspökladány : Uniconstant, [2002]-. - 24 cm
681.3.019 *** 519.688:744Mathematica
[AN 1046509]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - cop. 2002. - X, 278 p. : ill.
ISBN 963-204-994-2 fűzött : ár nélkül
681.3.019 *** 519.688:744Mathematica
[AN 1046514] MARC

ANSEL
UTF-814130 /2003.
Kovalcsik Géza
   Excel 2000 / Kovalcsik Géza. - Budapest : Computerbooks, 2003, cop. 2000. - 575, [11] p. : ill. ; 24 cm + CD-ROM
ISBN 963-618-271-X fűzött : 3400,- Ft
681.3.016Excel
[AN 1047757]
MARC

ANSEL
UTF-814131 /2003.
Liberty, Jesse
Learning Visual Basic.NET (magyar)
   A Visual Basic.NET alapjai / Jesse Liberty ; [ford. Inotai László]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2003. - 320 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-09-4477-4 fűzött : ár nélkül
519.682VisualBasic.NET
[AN 1043181]
MARC

ANSEL
UTF-814132 /2003.
   MicroCAD 2003 : International Scientific Conference : 6-7 March 2003 / [szerk. Lehoczky László, Kalmár László] ; [rend., kiad. a Miskolci Egyetem Innovációs és Technológia Transzfer Centruma]. - [Miskolc] : ME Innovációs és Technológia Transzfer Centrum, 2003. - 18 db ; 21 cm
Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-661-547-0
519.688:744MicroCAD *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 983672]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [17.], O szekció: Anyagáramlási rendszerek, logisztikai informatika = Section O: Material flow systems, logistical information technology. - 2003. - [2], 146 p. : ill.
Váltakozva angol, német és magyar nyelven
ISBN 963-661-561-6 fűzött : ár nélkül
519.688:744MicroCAD *** 658.286 *** 658.78 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 1043648] MARC

ANSEL
UTF-8


   [18.], Proceedings. - 2003. - 171 p. : ill.
Váltakozva angol és magyar nyelven
ISBN 963-661-566-7 fűzött : ár nélkül
519.688:744MicroCAD *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 1043723] MARC

ANSEL
UTF-814133 /2003.
Sike Sándor
   Szoftvertechnológia és UML / Sike Sándor, Varga László. - 2. bőv. kiad. - [Budapest] : ELTE Eötvös K., cop. 2003. - 352 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 351-352.
ISBN 963-463-587-3 kötött : ár nélkül
681.3.06(075.8)
[AN 1055821]
MARC

ANSEL
UTF-814134 /2003.
Weiss, Moritz
   Rechtliche Behandlung von intelligenten Shopping Agenten im Internet / Moritz Weiss. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2002. - 32 p. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 62. fasc. 19.)
Bibliogr.: p. 30-31. - Összefoglalás magyar nyelven
Fűzött : ár nélkül
681.324Internet *** 659.1 *** 658.8 *** 342.721(100)
[AN 1045216]
MARC

ANSEL
UTF-8
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

14135 /2003.
Gróf György
   75 éves a Bánhidai Erőmű / [a kv. szövegét írta Gróf György] ; [a képeket gyűjt. és vál. Bolyán László] ; [a szöveg írásában és a képek válogatásában közrem. ... Balogh Ernő et al.] ; [közread. a Vértesi Erőmű Rt.]. - Tatabánya : Vértesi Erőmű, 2003. - 54, 75 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Fűzött : ár nélkül
Vértesi Erőmű (Oroszlány). Bánhidai Erőmű Üzem.
621.31 *** 061.5(439-2Tatabánya)Bánhidai_Erőmű
[AN 1044306]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

14136 /2003.
Domonkos Ottó (1928-)
Pápa, Kékfestő Múzeum (angol)
   Pápa, Blue Dyers' Museum / [Ottó Domonkos, Gabriella Tóth] ; [ford. James Stewart]. - [Budapest] : TKM Egyes., 2002. - 16 p. : ill., részben színes ; 17 cm. - (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, ISSN 0139-245X ; 205A.)
Példányszám: 1000
ISBN 963-554-505-3 fűzött : ár nélkül
Kékfestő Múzeum (Pápa)
677.027.4/.5 *** 069(439-2Pápa)(036)
[AN 925223]
MARC

ANSEL
UTF-814137 /2003.
Domonkos Ottó (1928-)
Pápa, Kékfestő Múzeum (német)
   Pápa, Blaudruckmuseum / [Ottó Domonkos, Gabriella Tóth] ; [ford. Wellmann Nóra]. - [Budapest] : TKM Egyes., 2002. - 16 p. : ill., részben színes ; 17 cm. - (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, ISSN 0139-245X ; 205B.)
Példányszám: 1000
ISBN 963-554-506-1 fűzött : ár nélkül
Kékfestő Múzeum (Pápa)
677.027.4/.5 *** 069(439-2Pápa)(036)
[AN 925234]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

14138 /2003.
Bajza József (1933-)
   Szemrevételezéses épületdiagnosztika / Bajza József ; [a képeket kész. Tóth Péter ..., Csermely Gábor ..., Budavári Zoltán ...]. - Budapest : Terc, cop. 2003. - 199 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 198-199.
ISBN 963-86303-7-X fűzött : ár nélkül
69.058
[AN 1044709]
MARC

ANSEL
UTF-814139 /2003.
Kószó József (1944-)
   Kerítések / Kószó József. - 2. átd. kiad. - [Szeged] : Szukits, cop. 2003. - 176 p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 963-9441-85-6 kötött : ár nélkül
69.028.8
[AN 1056486]
MARC

ANSEL
UTF-814140 /2003.
Shackel, Brian
Design and contruction of interlocking concrete block pavements (magyar)
   Betonkő burkolatok kézikönyve : [méretezés, szerkezet, kivitelezés] / Brian Shackel ; [közread. a] MEASZ. - Budapest : Terc : MEASZ, cop. 2002. - 200 p. : ill. ; 24 cm + mell.
A mellékletben: "Magyarországi gyártók, forgalmazók és kivitelezők". - Közös tokban. - Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-86263-0-5 fűzött : ár nélkül
693.7 *** 691.32 *** 666.972 *** 061.5(439)
[AN 931748]
MARC

ANSEL
UTF-814141 /2003.
Tatár Timea
   Nem én romboltam : az új évszázad árvize / Tatár Timea. - Debrecen : [Magánkiad.], 2002. - 192 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 963-440-838-9 kötött : ár nélkül
627.51(439)(282.243.742)"2001"(0:82-92)
[AN 928508]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

14142 /2003.
   Közlekedés a Kárpát-medencében : újabb kutatási eredmények / főszerk. Katona András ; [szerk. Frisnyák Zsuzsa] ; [közread. a] Közlekedési Múzeum. - Budapest : Közlek. Múz., 2003. - 198 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-7099-11-5 fűzött : ár nélkül
656(439)"17/19" *** 338.47(439)"17/19" *** 930.85(439)"17/19" *** 528.9(100)"17/18" *** 061.3(439-2Bp.)"2002"
[AN 1044663]
MARC

ANSEL
UTF-814143 /2003.
   Repülőgép-enciklopédia : látvány és technika. - Budapest : Athenaeum 2000, [2003]. - 432 p. : ill., részben színes ; 31 cm
A ford. az "Enzyklopädie der Flugzeuge" c. kiad. alapján kész. - Ford. Cseraljai István et al.
ISBN 963-9471-28-3 kötött : 7980,- Ft
629.73(084.12)(031) *** 623.746(084.12)(031)
[AN 1053802]
MARC

ANSEL
UTF-814144 /2003.
   Suzuki-Swift (Sedan) : valamennyi hazai forgalmazású típusváltozat, 1993-2003 : javítási kézikönyv / [szerk. Kováts Miklós]. - 3. bőv., átd. kiad. - Budapest : Maróti, 2003. - 247 p. : ill. ; 30 cm
Gerinccím: Suzuki Swift (Sedan), 1993-2003
ISBN 963-9005-65-7 kötött : 4480,- Ft
629.114.6.083
[AN 1043530]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

14145 /2003.
Bana Sándorné
   A szőlőtermesztés története és hagyományai a kisújszállási házikertekben / [... szerzője Bana Sándorné] ; [az anyagot és képeket gyűjt. Ö. Tóth Lajosné, Bana Sándor, Bana Sándorné]. - Kisújszállás : Önkormányzat : Koronakert Baráti Kör, 2003. - 99 p. : ill. ; 21 cm. - (Helytörténeti füzetek, ISSN 1417-3433 ; 12.)
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-03-4457-2)
634.8(439-2Kisújszállás)(091) *** 663.2(439-2Kisújszállás)(091) *** 398.332.34(=945.11)(439-2Kisújszállás)
[AN 1043833]
MARC

ANSEL
UTF-814146 /2003.
   From ideas to implementation challenge and practice of plant protection in the beginning of the 21 century : 3 International Plant Protection Symposium (3 IPPS) at Debrecen University : 8 Trans-Tisza Plant Protection Forum : 15-16 October, 2003 Debrecen ... : proceedings / ed. by G. J. Kövics ; [org.], publ. by Debrecen University. - Debrecen : Debrecen Univ., [2003]. - 330 p. : ill. ; 24 cm + 2 mell.
Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-472-778-6 fűzött : ár nélkül
632 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 1046289]
MARC

ANSEL
UTF-814147 /2003.
   Géptan / szerk. Szendrő Péter ; [írta Czupi Imre et al.]. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2003. - 810 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-286-021-7 kötött : ár nélkül
631.3(075.8)
[AN 1043440]
MARC

ANSEL
UTF-814148 /2003.
   Kajszi / szerk. Pénzes Béla, Szalay László ; [írta Andor Domokos et al.] ; [rajz. Kis László]. - Budapest : Mezőgazda, 2003. - 400 p., XII t. : ill., részben színes ; 20 cm. - (Gazdakönyvtár, ISSN 1217-1042)
Bibliogr.: p. 385-400. - Példányszám: 1300
ISBN 963-286-023-3 kötött : ár nélkül
634.21
[AN 1043728]
MARC

ANSEL
UTF-814149 /2003.
   A magyar lótenyésztés az EU csatlakozás tükrében : országos konferencia előadásai, hozzászólásai : Bábolna, 2002. május 8. / szerk. Tibay György ; [rend., kiad. a Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Vezető- és Továbbképző Intézet]. - Budapest : SZIE GTK Vezető- és Továbbképző Int., [2003]. - 103 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-9483-33-8 fűzött : ár nélkül
636.1(439) *** 327.39(4-62) *** 061.3(439-2Bábolna)
[AN 1045857]
MARC

ANSEL
UTF-814150 /2003.
Soós Béla
   Közkertek, közparkok, különleges kertek tervezése / Soós Béla ; [a kertterveket ... Bodzás Erzsébet kész.]. - Budapest : Mezőgazda, 2003. - 197 p. : ill. ; 25 cm
Példányszám: 1200
ISBN 963-9358-94-0 kötött : ár nélkül
712.3/.7
[AN 1043380]
MARC

ANSEL
UTF-814151 /2003.
Steidl, Robert
Kellerwirtschaft (magyar)
   Borosgazdák könyve / Robert Steidl ; [ford. és a magyar viszonyokra alkalmazta Edelényi Miklós]. - [Budapest] : Mezőgazda, [2003]. - 239 p. : ill. ; 25 cm
Példányszám: 1800
ISBN 963-286-038-1 kötött : ár nélkül
663.2
[AN 1043478]
MARC

ANSEL
UTF-814152 /2003.
Tóth Lajos (1943-)
   Agrárviszonyok 1957 és 1967 között a jogi szabályozás tükrében / Tóth Lajos. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2002. - p. 392-406. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 61. fasc. 24.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Klny: In memoriam Nagy Károly egyetemi tanár, 1923-2001 (Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2002), AN 1032146. - Összefoglalás német nyelven
Fűzött : ár nélkül
338.43(439)"195/196" *** 349.42(439)"195/196"
[AN 1045409]
MARC

ANSEL
UTF-814153 /2003.
Varga Monika
   A yorkshire terrier / Varga Monika. - [Budapest] : Elektra Kiadóház, 2003. - 103 p., [16] t. : ill., részben színes ; 22 cm. - (Kutyatár sorozat, ISSN 1416-0676)
ISBN 963-9391-60-3 kötött : 1750,- Ft
636.7
[AN 1044998]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

14154 /2003.
Balogh Anita
   Egyél, kicsim! : egészséges ételek - egészséges gyerekek 6 hónapostól 6 éves korig / Balogh Anita, Budaházi László. - 2. kiad. - Budapest : Csodaország, 2002 [!2003]. - 143 p. : ill., színes ; 27 cm
Kötött : 2990,- Ft (hibás ISBN 963-9180-30-0)
641.562(083.12)
[AN 1056814]
MARC

ANSEL
UTF-814155 /2003.
Bellon Tibor (1941-2002)
   Megőrzött ízek / Bellon Tibor, Kútvölgyi Mihály. - Budapest : Timp, 2001-. - 29 cm
ISBN 963-00-7760-4
641.55(083.12):636.2 *** 636.273
[AN 924424]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1]., A magyar szürkemarha. - 2001. - 85, [2] p. : ill., színes
Bibliogr.: p. [87].
ISBN 963-00-7761-2 kötött : ár nélkül
641.55(083.12):636.2 *** 636.273
[AN 924425] MARC

ANSEL
UTF-814156 /2003.
Bellon Tibor (1941-2002)
Megőrzött ízek (angol)
   Lasting flavours / Tibor Bellon, Mihály Kútvölgyi. - Budapest : Timp, 2001-. - 29 cm
ISBN 963-00-7762-0
641.55(083.12):636.2 *** 636.273
[AN 924426]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1]., The Hungarian gray cattle / [transl. ... Ágnes Soós and Mihály Benkő]. - 2001. - 85, [2] p. : ill., színes
Bibliogr.: p. [87].
ISBN 963-00-7763-9 kötött : ár nélkül
641.55(083.12):636.2 *** 636.273
[AN 924428] MARC

ANSEL
UTF-814157 /2003.
Csalami Lászlóné
   Newstart-konyha : receptek kizárólag növényi alapanyagok felhasználásával / Csalami Lászlóné és Csalami László. - Budapest : Advent, 2002. - 165 p., [8] t. : ill., színes ; 25 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 963-9122-92-0 fűzött : ár nélkül
641.564(083.12)
[AN 1044068]
MARC

ANSEL
UTF-814158 /2003.
Fenyvesi Andrea
   Kalóriaszegény ételek : saláták, diétás receptek tippek, jó tanácsok : több mint 1000 recept / kész. Fenyvesi Andrea. - Budapest : Papp-Ker, [2003]. - 150 p. ; 20 cm. - (Süssünk, főzzünk)
ISBN 963-9418-58-7 fűzött : ár nélkül
641.561(083.12) *** 641.563(083.12) *** 616.379-008.64
[AN 1043839]
MARC

ANSEL
UTF-814159 /2003.
Füvessy Anikó (1944-)
   Keselyleves, kanecetes és társaik : hagyományos füredi ételek / Füvessy Anikó. - Tiszafüred : Tariczky Alapítvány, 2003. - 36 p. : ill. ; 17 cm. - (Tiszafüredi füzetek, ISSN 1588-1709 ; 4.)
Példányszám: 700
Fűzött : ár nélkül
641.568(439-2Tiszafüred)(083.12)
[AN 1043910]
MARC

ANSEL
UTF-814160 /2003.
Gundel Károly (1883-1956)
Ungarische Kochrezepte (magyar)
   Kis magyar szakácskönyv / Gundel Károly ; átd. ... Gundel Ferenc és Gundel Imre. - 8. kiad. - Budapest : Corvina, [2003]. - 87 p., [16] t. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 963-13-5309-5 kötött : 1450,- Ft
641.568(439)(083.12)
[AN 1054277]
MARC

ANSEL
UTF-814161 /2003.
Hackfleisch - Dr. Oetker (magyar)
   Vagdaltak - Dr. Oetker / [ford. Szalay Éva]. - [Budapest] : Grafo, cop. 2002. - 95 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-9485-05-5 kötött : 1500,- Ft
641.55(083.12):637.5
[AN 1044005]
MARC

ANSEL
UTF-814162 /2003.
Heimann, Erich H.
Selbst mit Leichtbauplatten um- und ausbauen (magyar)
   Gipszkarton lapok beltéri felhasználása / Erich H. Heimann ; [ford. Gertheis Antal]. - Budapest : Cser K., 2003. - 88 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Csináld magad, ISSN 1219-3283)
ISBN 963-9445-86-X fűzött : 1698,- Ft
689 *** 691.311-419
[AN 1043639]
MARC

ANSEL
UTF-814163 /2003.
Kós Gábor (1956-)
   Főzőcske lépésről lépésre / [a recepteket írta] Kós Gábor ; [fotó] Csizmadia András. - [Tyukod] : [Black & White], [2003]. - 116 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-9544-04-3 kötött : ár nélkül
641.55(083.12)
[AN 1044160]
MARC

ANSEL
UTF-814164 /2003.
Serexhe, Bernd
Selbst Sauna und Fitnessraum bauen (magyar)
   Szauna és edzőterem építése / Bernd Serexhe ; [ford. Szüle Dénes]. - Budapest : Cser K., 2003. - 72 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Csináld magad, ISSN 1219-3283)
ISBN 963-9445-66-5 fűzött : 1698,- Ft
689 *** 696.144 *** 643.522
[AN 1043638]
MARC

ANSEL
UTF-814165 /2003.
   Szakácskönyv kezdőknek. - [Tyukod] : Black & White, cop. 2002. - 47 p. : ill. ; 9x21 cm
ISBN 963-9452-52-1 fűzött : ár nélkül
641.55(083.12)
[AN 1044051]
MARC

ANSEL
UTF-814166 /2003.
Turós Emil (1906-1992)
   Ízesen, gyorsan, korszerűen / Turós Emil. - [Nyíregyháza] : Black & White, cop. 2002. - 274 p. ; 21 cm
ISBN 963-9407-27-5 fűzött : ár nélkül
641.55(083.12)
[AN 1044159]
MARC

ANSEL
UTF-814167 /2003.
Turós Emil (1906-1992)
   A mai nő szakácskönyve / Turós Emil, Tréfás Sándor. - [Nyíregyháza] : Black & White, cop. 2002. - 226 p. ; 20 cm
ISBN 963-9407-28-3 fűzött : ár nélkül
641.55(083.12)
[AN 1044158]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

14168 /2003.
   Gyász / szerk. Pilling János. - Budapest : Medicina, 2003. - 345 p. : ill. ; 22 cm. - (A pszichiátria aktuális kérdései, ISSN 1589-6099)
Bibliogr.: p. 338-342. és a fejezetek végén
ISBN 963-242-826-9 fűzött : ár nélkül
128 *** 612.67 *** 393.7 *** 316.6
[AN 1044590]
MARC

ANSEL
UTF-814169 /2003.
Hume, David
An enquiry concerning the principles of morals (magyar)
   Tanulmány az erkölcs alapelveiről / David Hume ; [ford. Miklósi Zoltán, Babarczy Eszter ...] ; [... az utószót írta Ludassy Mária]. - Budapest : Osiris, 2003. - 170 p. ; 21 cm. - (Sapientia humana, ISSN 1417-4863)
Bibliogr.: p. 170.
ISBN 963-389-429-8 kötött : 2800,- Ft
17 *** 1(410)Hume,_D.
[AN 1044992]
MARC

ANSEL
UTF-814170 /2003.
Kant, Immanuel
Kritik der Urteilskraft (magyar)
   Az ítélőerő kritikája / Immanuel Kant ; [ford. Papp Zoltán]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Osiris : Gond-Cura Alapítvány, 2003. - 419 p. ; 21 cm. - (Sapientia humana, ISSN 1417-4863). (Immanuel Kant művei)
ISBN 963-389-475-1 kötött : 3300,- Ft
1(430)Kant,_I.
[AN 1054024]
MARC

ANSEL
UTF-814171 /2003.
Nyíri Tamás (1920-1994)
   A filozófiai gondolkodás fejlődése / Nyíri Tamás. - 7. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2003. - 601 p. ; 20 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-361-511-9 kötött : 2600,- Ft
1(100)(091)
[AN 1053960]
MARC

ANSEL
UTF-814172 /2003.
Vermittlung und Versöhnung (magyar)
   Az aktuális Hegel : tanulmánykötet a Münsteri Wilhelmsuniversität és a Debreceni Egyetem együttműködésében / szerk. Rózsa Erzsébet és Michael Quante ; [ford. Makk Norbert]. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2003. - 192 p. ; 24 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-472-687-9 fűzött : ár nélkül
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich
1(430)(092)Hegel,_G._W._F.
[AN 1044971]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

14173 /2003.
Accompagnare i catecumeni (magyar)
   A katekumenek vezetése : gyakorlati útmutató hitoktatók számára / [... ford. Jászay Magda]. - Budapest : Don Bosco, 2003. - 124 p. ; 20 cm
ISBN 963-9455-26-1 fűzött : ár nélkül
268(072)
[AN 1046555]
MARC

ANSEL
UTF-814174 /2003.
Almási Tibor (1948-)
   Máté evangéliuma / Almási Tibor. - Szokolya : GyuRó Art-Press, 2000-[2003]. - 2 db : ill. ; 20 cm. - (Mécses sorozat, ISSN 1416-521X). (Érted-e, amit olvasol?)
A szerző "Az Újszövetség világa" c. tanulmányával
ISBN 963-86165-0-4 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-02-8622-X)
Biblia. Újszövetség. Máté evangéliuma.
226.2.07 *** 225.01 *** 933
[AN 943129]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2000. - 304 p.
Bibliogr.: p. 89., 299.
ISBN 963-86165-1-2 * (hibás ISBN 963-02-7401-9)
226.2.07 *** 225.01 *** 933
[AN 914257] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - cop. 2003. - 216 p.
 (hibás ISBN 963-02-7402-9)
226.2.07
[AN 1044934] MARC

ANSEL
UTF-814175 /2003.
   Aranykönyv : kedvenc bibliai történeteim / graf. ... Szula Edit, Szula László. - [Budapest] : Visual Games, [1998]-. - ill., színes ; 28 cm
ISBN 963-03-5412-8 *
Biblia
22.046(02.053.2)
[AN 301680]
MARC

ANSEL
UTF-8


   8. kv. - [2002]. - [24] p.
ISBN 963-00-9839-3 kötött : ár nélkül
221.046(02.053.2)
[AN 924885] MARC

ANSEL
UTF-814176 /2003.
Biblia (magyar) (szemelv.)
   Üzenetek. - Budapest : Advent, 2001. - 47 p. : ill. ; 15 cm
Fűzött : ár nélkül
22.046
[AN 928120]
MARC

ANSEL
UTF-814177 /2003.
The Book : 21 day habit (magyar)
   Szokásformálás 21 nap alatt / [ford. Baji Zoltán]. - Budapest : Advent, 2002. - 63 p. ; 15 cm
ISBN 963-9122-88-2 fűzött : ár nélkül
Biblia
244
[AN 1044047]
MARC

ANSEL
UTF-814178 /2003.
Burrill, Russell
The new world order (magyar)
   Az új világrend / Russell Burrill ; [ford. Hegyes Géza]. - Budapest : Advent, 2003. - 124 p. ; 21 cm
ISBN 963-9522-09-0 fűzött : ár nélkül
242 *** 008.2
[AN 1044055]
MARC

ANSEL
UTF-814179 /2003.
   A csodásérem szentje : Labouré Szent Katalin nővér, 1806-1876. - [Budapest] : [Szeretet Leányai Irgalmas Nővérek Társulata], [2001]. - 36 p. : ill. ; 15 cm
Kiad. a Szeretet Leányai Páli Szent Vincéről Nevezett Irgalmas Nővérek Társulata
Fűzött : ár nélkül
Labouré, Catherine
235.3(092)Labouré,_Catherine
[AN 926296]
MARC

ANSEL
UTF-814180 /2003.
Dillon, Sally Pierson
Michael asks why...? (magyar)
   Misi azt kérdezi, miért...? : Ellen White klasszikus műve, A nagy küzdelem gyermeknyelven / Sally Pierson Dillon ; [ford. Némethné Szerdahelyi Erzsébet, Németh Natália]. - Budapest : Advent, 2002. - 172 p. ; 21 cm
ISBN 963-9122-91-2 fűzött : ár nélkül
27(02.053.2)
[AN 1044013]
MARC

ANSEL
UTF-814181 /2003.
   Doctor universalis : emlékkönyv Csémy Lajos 80. születésnapja alkalmából = Pamětní kniha u příležitosti 80. [výročí] narozenin Lajose (Ludovíta) Csémyho / [összeáll. és szerk. Csémy Tamás]. - Budapest ; Prága : Magánkiad., 2003. - 194 p., [8] t. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Csémy Lajos műveinek válogatott bibliográfiája: p. 187-194.
ISBN 963-210-744-6 fűzött : ár nélkül
Csémy Lajos (1923-)
284.2(437.1)(=945.11)(092)Csémy_L. *** 2
[AN 1046304]
MARC

ANSEL
UTF-814182 /2003.
Elliot, Elisabeth
Keep a quiet heart (magyar)
   Békességet hagyok néktek / Elisabeth Elliot ; [ford. Kasim Seherezádé] ; [kiad. a "Jó Hír" Iratmisszió]. - Budapest : "Jó Hír" Iratmisszió, [2002]. - 367 p. ; 20 cm
ISBN 963-00-9725-7 fűzött : ár nélkül
244
[AN 929233]
MARC

ANSEL
UTF-814183 /2003.
Fontana, Andrea
Interario catecumenale con gli adulti (magyar)
   A katekumenátus útja felnőttekkel / Andrea Fontana ; [... ford. Bednárik Marcell et al.]. - Budapest : Don Bosco, 2003. - 247 p. ; 24 cm
ISBN 963-9455-25-3 fűzött : ár nélkül
268(072) *** 282
[AN 1045089]
MARC

ANSEL
UTF-814184 /2003.
Gaddi, Giangaleazzo
Primi passi nella Bibbia (magyar)
   Első lépések a Bibliában : népszerűsítő Biblia-tanulmány / Giangaleazzo Gaddi ; [ill. Severino Fabris] ; [... ford. Nagy Mária]. - Budapest : Don Bosco, 2003. - 141 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9455-23-7 fűzött : ár nélkül
Biblia
22
[AN 1043196]
MARC

ANSEL
UTF-814185 /2003.
Galgóczy Erzsébet (1905-1962)
   A szeretet nem ismer határt : a stigmatizált Galgóczy Erzsébet élete és szenvedése, 1905-1962. - 3. kiad. - [Budapest] : [Szeplőtelen Szív Alapítvány - Szeretetláng Közösség], 2003. - 192 p. : ill. ; 19 cm
Önéletrajz, naplójegyzetek, versek, tanúvallomások
Fűzött : ár nélkül
Galgóczy Erzsébet (1905-1962)
248(092)Galgóczy_E. *** 248.132 *** 248.214 *** 894.511-94
[AN 1048149]
MARC

ANSEL
UTF-814186 /2003.
Gyökössy Endre (1913-1997)
   Jöjj Szentlélek Istenünk / Gyökössy Endre. - Budapest : Szt. Gellért K., [2002]. - 77, [3] p. ; 17 cm
ISBN 963-696-163-8 fűzött : ár nélkül
231.3 *** 244
[AN 926294]
MARC

ANSEL
UTF-814187 /2003.
Hagin, Kenneth E.
Seven things you should know about divine healing (magyar)
   Hét dolog, amit tudnod kell a szent gyógyulásról / Kenneth E. Hagin. - 2. kiad. - Budapest : Krisztus Szeretete Egyház, 2003. - 93 p. ; 21 cm. - (Kenneth E. Hagin művei magyarul ; ; 8.)
ISBN 963-212-047-7 fűzött : ár nélkül
244
[AN 1043607]
MARC

ANSEL
UTF-814188 /2003.
Hegyi Dolores (1934-)
   Polis és vallás : bevezetés a görög vallástörténetbe / Hegyi Dolores. - Utánny. - Budapest : Osiris, 2003. - 184 p. : ill. ; 20 cm. - (Osiris könyvtár. Történelem,, ISSN 1219-2201)
Bibliogr.: p. 167-176.
ISBN 963-389-498-0 fűzött : 1980,- Ft
292.11
[AN 1044741]
MARC

ANSEL
UTF-814189 /2003.
Hetednapi Adventista Egyház.
   Hetednapi adventista gyülekezeti kézikönyv / [kiad. a H. N. Adventista Egyház] ; [ford. Hegyes Horváth Csilla és Hegyes Horváth Géza]. - Budapest : H. N. Adventista Egyh., [2003]. - 275 p. ; 21 cm
ISBN 963-9122-95-5 fűzött : ár nélkül
286.3
[AN 1043918]
MARC

ANSEL
UTF-814190 /2003.
   Hit, tudás, erkölcs : a Magyarországi Református Egyház balatonszárszói Soli Deo Gloria Konferenciatelepén 2002. augusztus 23-25. között a Református Értelmiségi Konferencián elhangzott előadások és igehirdetések / szerk. Tenke Sándor. - Budapest : Mo. Ref. Egyh., 2003. - 179 p. ; 20 cm. - (Szárszói füzetek, ISSN 1218-4853 ; 11.)
Példányszám: 500
ISBN 963-210-886-8 fűzött : ár nélkül
244 *** 252 *** 061.3(439-2Balatonszárszó)
[AN 1043257]
MARC

ANSEL
UTF-814191 /2003.
The illustrated Bible (magyar)
   Képes Biblia gyermekeknek / [összeáll. John Griswood] ; [szöveg Neil és Ting Morris] ; [ill. Francesca D'Ottawi] ; [ford. Dezső Tamás, Németh Dorottya]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2003. - 320 p. : ill., színes, részben térk. ; 27 cm
ISBN 963-09-4479-0 kötött : ár nélkül
Biblia
22.046(02.053.2)
[AN 1044492]
MARC

ANSEL
UTF-814192 /2003.
Ivancsó István (1953-)
   Krisztus / Ivancsó István. - Nyíregyháza : [Örökségünk], 2001. - 64 p., [1] t. fol. : ill., színes ; 17 cm. - (Ikon és liturgia, ISSN 1418-5121 ; 19.)
Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött : ár nélkül
246.5 *** 232 *** 281.5.018.2 *** 75(439)(092)Makláry_Zs.
[AN 928233]
MARC

ANSEL
UTF-814193 /2003.
Jáki Szaniszló (1924-)
   Miért van szentmise? / Jáki Szaniszló ; [a ValóVilág Alapítvány kiadása]. - Budapest : ValóVilág Alapítvány, 2003. - VIII, 88 p. ; 20 cm
ISBN 963-212-177-5 fűzött : ár nélkül
264-061 *** 282
[AN 1044943]
MARC

ANSEL
UTF-814194 /2003.
Jáki Szaniszló (1924-)
   A rózsafüzér húsz titka / Jáki Szaniszló ; [ill. Hank Tucker] ; [közread. a] ValóVilág. - Budapest : ValóVilág Alapítvány, cop. 2003. - VII, 107 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-212-176-7 fűzött : ár nélkül
248.158 *** 244
[AN 1044897]
MARC

ANSEL
UTF-814195 /2003.
   Jezsuiták tegnap és ma / [... gond. Szabó Ferenc] ; kiad. Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya. - 2. jav. utánny. - Budapest : Jézus Társ. Mo. Rendtartomány, 2003. - 44 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-8014-27-X fűzött : ár nélkül
Societas Jesu. Provincia Hungariae.
271.5
[AN 1045963]
MARC

ANSEL
UTF-814196 /2003.
   A Kosdi Református Egyház története / [kiad. a Kosdi Református Egyházközség]. - Kosd : Kosdi Ref. Egyházközs., 2003. - 216, XXIV p. : ill. ; 25 cm
Tart.: A Kosdi Református Egyház története / Biczó Pál ; sajtó alá rend. Molnár Lajos. A Kosdi Református Egyház története, 1929-2000 / Nagy Lajos ; a szöveggondozást végezte, és az 1995-től 2000-ig terjedő történetét összeáll. Fehér Benjámin. Harmincegy évem Kosdon / Szenes László
ISBN 963-212-089-2 fűzött : ár nélkül
Kosdi Református Egyház.
284.2(439-2Kosd) *** 908.439-2Kosd
[AN 1043204]
MARC

ANSEL
UTF-814197 /2003.
Kránitz Mihály (1959-)
   Teológiai kulcsfogalmak szótára / Kránitz Mihály, Szopkó Márk. - 2. jav. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2003. - 218 p. ; 21 cm
ISBN 963-361-512-7 kötött : 1990,- Ft
2(031)
[AN 1056834]
MARC

ANSEL
UTF-814198 /2003.
Mácz István (1934-)
   Kísértés a jóra / Mácz István. - 3. jav. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2003. - 246, [7] p. ; 17 cm
ISBN 963-361-499-6 fűzött : 780,- Ft
241.5 *** 17 *** 244
[AN 1048119]
MARC

ANSEL
UTF-814199 /2003.
Mahābhārata (magyar)
   Mahābhārata : Bharata nagy nemzetsége / [ford.] Baktay Ervin. - [Szeged] : Szukits, cop. 2003. - 307, [4] p. ; 21 cm
ISBN 963-9441-76-7 kötött : ár nélkül
294.526.82 *** 891.22-131.05=945.11
[AN 1044120]
MARC

ANSEL
UTF-814200 /2003.
Main, John
   Jöjj el, Uram - az Úr eljött! : John Main 52 meditációs beszéde / vál., ford., szerk. és a kiegészítő tanulmányokat írta Szász Ilma. - Budapest : Filosz, 2003. - 173 p. : ill. ; 21 cm. - (Magnificat könyvek, ISSN 1785-1130)
ISBN 963-210-490-0 fűzött : 1650,- Ft
242
[AN 1043953]
MARC

ANSEL
UTF-814201 /2003.
Maxwell, Randy
Let not your heart be troubled (magyar)
   Ne nyugtalankodjék a ti szívetek! : az élet viharaiban kapaszkodj Jézusba! / Randy Maxwell ; [ford. Szilvási Ágota]. - Budapest : Advent, 2003. - 64 p. ; 21 cm
ISBN 963-9522-10-4 fűzött : ár nélkül
242 *** 244
[AN 1044064]
MARC

ANSEL
UTF-814202 /2003.
Misóczki Lajos (1936-)
   Gyöngyöstől Imregig : képek Sujánszky Euszták, az aradi vértanúk gyóntatójának életútjából, 1811-1875 / Misóczki Lajos ; [... kiad. Gyöngyös Város Önkormányzata]. - Gyöngyös ; Imreg/Brehov : Önkormányzat, 2003. - 59, [3] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 54-58. - Példányszám: 1500
ISBN 963-210-787-X fűzött : ár nélkül
Sujánszky Euszták (1811-1875)
282(439)(092)Sujánszky_E. *** 323.282(439.21-2Arad)"1849" *** 908.439-2Gyöngyös
[AN 1043245]
MARC

ANSEL
UTF-814203 /2003.
Murányi Nikolett
   Imádságlépcsők : lépcsőfokok a kereséstől az imádság gyümölcséig : a világosság titkai / Murányi Nikolett ; [fotó Murányi István] ; [kiad. a Szent Domonkos Rend Magyar Tartományfőnöksége]. - Budapest : Szt. Domonkos Rend M. Tartományfőnöksége, 2003. - 57 p., [2] fol. : ill., színes ; 15 cm
Példányszám: 1000
ISBN 963-210-850-7 fűzött : ár nélkül
248.143
[AN 1045008]
MARC

ANSEL
UTF-814204 /2003.
Oláh János
   Judaisztika / Oláh János. - Budapest : Filum, 1999-2003. - 21 cm
A 2. kötetet közread. az Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem és a Filum Kiadó
ISBN 963-8347-72-4 *
296
[AN 353785]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., A mindennapok világa. - 2003. - 137 p.
Bibliogr.: p. 136-137.
ISBN 963-8347-61-9 kötött : 1350,- Ft
296 *** 391/395(=924)
[AN 1044768] MARC

ANSEL
UTF-814205 /2003.
Orosz Árpád
   Üres kezünk szelíd csodája / Orosz Árpád. - Nyíregyháza : Örökségünk, [2001]-. - 24 cm
252 *** 282
[AN 925145]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Tételes homíliák. - cop. 2001. - 320 p.
Fűzött : ár nélkül
252 *** 282
[AN 925148] MARC

ANSEL
UTF-814206 /2003.
Pajor András (1958-)
   Csendes tanúság : édesanyák és más anyai hivatást betöltők imakönyve / Pajor András. - 3. átd. kiad., 2. utánny. - Kecskemét : Korda, 2003. - 94 p. ; 14 cm
ISBN 963-9332-97-6 fűzött : 340,- Ft
243
[AN 1056818]
MARC

ANSEL
UTF-814207 /2003.
Pajor András (1958-)
   "Ismerem tetteidet..." : bibliai lelki tükrök a mai ember számára / Pajor András. - 2. utánny. - Kecskemét : Korda, 2003. - 64 p. ; 14 cm
ISBN 963-9332-98-4 fűzött : 215,- Ft
244
[AN 1056816]
MARC

ANSEL
UTF-814208 /2003.
Pelser, Frederick
Prayer made practical (magyar)
   Imádság a gyakorlatban / Frederick Pelser ; [ford. Hegyes Csilla]. - Budapest : Advent, 2002. - 149 p. ; 20 cm
ISBN 963-9122-94-7 fűzött : ár nélkül
248.143 *** 244
[AN 1044074]
MARC

ANSEL
UTF-814209 /2003.
Rajki Zoltán
   A H. N. Adventista Egyház története 1945 és 1989 között Magyarországon : doktori disszertáció / Rajki Zoltán. - Budapest : Advent, 2003. - 207 p. : ill. ; 23 cm. - (Societas et ecclesia, ISSN 1217-2413 ; 6.)
Bibliogr.: p. 200-204.
ISBN 963-9522-00-7 fűzött : ár nélkül
Hetedik Napos Adventista Egyház.
286.3(439)"1945/1989"
[AN 1044156]
MARC

ANSEL
UTF-814210 /2003.
Rogers, Kirsteen
The Usborne encyclopedia of world religion (magyar)
   A világ vallásai / Kirsteen Rogers, Clare Hickman ; [ill. Nicholas Hewetson et al.] ; ford. Gebula Judit. - Budapest : Scolar, cop. 2003. - 127 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Scolar kalauz internet tippekkel,, ISSN 1586-4960)
ISBN 963-9193-80-1 kötött : ár nélkül
291(02.053.2) *** 930.85(100)(02.053.2)
[AN 1043546]
MARC

ANSEL
UTF-814211 /2003.
Roth, Ariel A.
Origins (magyar)
   Gyökereink : kapcsolat a tudomány és a Szentírás között / Ariel A. Roth ; [ford. Tokics Ildikó]. - Budapest : Advent, 2003. - 422 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9122-96-3 fűzött : ár nélkül
213 *** 215 *** 575.8
[AN 1044061]
MARC

ANSEL
UTF-814212 /2003.
Schauber, Vera
Mein grosses Buch der Heiligen und Namenspatrone (magyar)
   A szent pártfogók nagy könyve / Vera Schauber, Michael Schindler ; ill. Martina Spinková ; [... ford. Lázár Ágota]. - Budapest : Don Bosco, [2003]. - 144 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 963-9455-24-5 kötött : ár nélkül
235.3(092)(02.053.2)
[AN 1043202]
MARC

ANSEL
UTF-814213 /2003.
   A sümegi ferences kegytemplom / összeáll. Kovács Kalliszt ; [kiad. a Sümegi Ferences Rendház]. - Sümeg : Sümegi Ferences Rendház, 2003. - 112 p. : ill. ; 18 cm
Fűzött : ár nélkül
271.3(439-2Sümeg) *** 726.54(439-2Sümeg) *** 282(439-2Sümeg)
[AN 1054069]
MARC

ANSEL
UTF-814214 /2003.
Szendrei László
   Ezeréves történetek / [írta Szendrei László és Zubály Sándor] ; [ill. Bera Károly, Szendrei Tibor]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2003. - 93 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-9325-48-1 kötött : ár nélkül
291.13(100)(02.053.2) *** 398.221(=00)(02.053.2)
[AN 1043823]
MARC

ANSEL
UTF-814215 /2003.
Szigeti Jenő (1936-)
   Mit jelent ma kereszténynek lenni? / Szigeti Jenő. - Budapest : Advent, 2003. - 121 p. ; 21 cm
ISBN 963-9122-99-8 fűzött : ár nélkül
244
[AN 1043734]
MARC

ANSEL
UTF-814216 /2003.
Thomas, W. Ian
The saving life of Christ (magyar)
   Krisztus megtartó élete / Major W. Ian Thomas. - Budapest : Evangéliumi K. és Iratmisszió, 2003. - 119 p. ; 19 cm
ISBN 963-9434-36-1 fűzött : ár nélkül
244
[AN 1044616]
MARC

ANSEL
UTF-814217 /2003.
   Uram, taníts minket imádkozni! : imádságos könyv gyermekeknek és szüleiknek / összeáll. Ferenczy Erzsébet ; [a képeket Linka Katalin ... rajz.]. - Lovászpatona : Dechert Bt., 2003. - 142 p. : ill. ; 15 cm
ISBN 963-210-898-1 fűzött : ár nélkül
243(02.053.2) *** 284.1
[AN 1055812]
MARC

ANSEL
UTF-814218 /2003.
Zajti Ferenc (1886-1961)
   Jézus gyermekkora / Zajti Ferencz ; [megj. a Barnaföldi Gábor Archívum gondozásában]. - Repr. kiad. - [Budapest] : Barnaföldi G. Archívum, cop. 2002. - 45 p. ; 15 cm
Eredeti kiadása: Budapest, 1921
ISBN 963-86182-3-X * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-861182-3-X)
Jézus
232.92 *** 094/099.07
[AN 926462]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

14219 /2003.
   45 lat Polskiego Stowarzyszenia Kulturalnego im. Józefa Bema na Węgrzech : wierni polskim korzeniom / [red. Jerzy Królikowski, Alicja Nagy] ; [autorzy ... Bożena Bogdańska-Szadai et al.]. - Budapeszt : PSK im. J. Bema na Węgrzech, 2003. - 255 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
Bem József Lengyel Kulturális Egyesület.
316.347(=84)(439) *** 061.2(439)(091)
[AN 1043946]
MARC

ANSEL
UTF-814220 /2003.
Bosnyák Zoltán (1905-1952)
   Szembe Judeával! / Bosnyák Zoltán. - 3. jav. kiad. - Budapest : Gede, 2002. - 374 p., [16] t. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9298-32-8 fűzött : ár nélkül
316.347(=924)(100) *** 323.12(=924) *** 943.9(=924)
[AN 929242]
MARC

ANSEL
UTF-814221 /2003.
   Dokumentumok a pécsi cigányság történetéből, 1959-1990 / [szerk., vál., bev., helynévmutató ... Füzes Miklós, Márfi Attila]. - Pécs : Baranya M. Lvt., 2003. - 178 p. ; 24 cm. - (Tanulmányok és források Baranya megye történetéből, ISSN 1218-9561 ; 11.)
A bev. és a tartalomjegyzék német nyelven is
ISBN 963-8100-48-6 fűzött : ár nélkül
316.347(=914.99)(439-2Pécs)"195/199"(093.2)
[AN 1044761]
MARC

ANSEL
UTF-814222 /2003.
   Az információs társadalom felé : tanulmányok és hozzászólások / szerk. Dombi Gábor és Lafferton Emese. - Budapest : Replika Kör, 2001. - 271 p. ; 22 cm. - (Replika könyvek, ISSN 1216-4852 ; 8.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-00-8464-3 fűzött : 1450,- Ft
316.77 *** 659.2 *** 681.3.004.14
[AN 1044571]
MARC

ANSEL
UTF-814223 /2003.
Körösényi András (1959-)
   A magyar politikai rendszer / Körösényi András, Tóth Csaba, Török Gábor. - Budapest : Osiris, 2003. - 641 p. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-389-543-X kötött : 3980,- Ft
316.334.3(439)"199"(075.8) *** 342(439)(075.8)
[AN 1054014]
MARC

ANSEL
UTF-814224 /2003.
Németh Erzsébet
   Kommunikáció és lélektan a gyógyszertárban / Németh Erzsébet, Horváth Alíz ; [a fotókat Kiss Zoltán kész.]. - Budapest : Dictum, cop. 2003. - 327 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Bibliotheca pharmaceutica, ISSN 1586-9741 ; 8.)
Bibliogr.: p. 324-327.
ISBN 963-210-837-X fűzött : ár nélkül
316.77 *** 615 *** 614.27
[AN 1044881]
MARC

ANSEL
UTF-814225 /2003.
Rácz Lajos (1944-2000)
   Roma értelmiségek arcképcsarnoka / Rácz Lajos ; [kiad. az "Oktatási és Továbbképzési Központ" Alapítvány. - Szolnok : "Oktatási és Továbbképzési Központ" Alapítvány, [2002]-. - 21 cm
316.347(=914.99)(439)(092)
[AN 928216]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - [2002]. - 73 p.
ISBN 963-00-5586-4 fűzött : 500,- Ft
316.347(=914.99)(439)(092)
[AN 928218] MARC

ANSEL
UTF-814226 /2003.
Szondi Ildikó
   A családok helyzete Szeged város lakótelepein / Szondi Ildikó, Kovács Péter, Idovika Bettina. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2002. - 29 p. : ill. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 62. fasc. 18.)
Bibliogr.: p. 28-29.
Fűzött : ár nélkül
316.356.2(439-2Szeged)"2000"(083.41)
[AN 1045321]
MARC

ANSEL
UTF-814227 /2003.
   A XXI. századi technika társadalmi hatásai : a Magyar Tudományos Akadémia IX. Osztály Jövőkutatási Bizottsága III. tudományos konferenciája : 2003. október 2-3., Miskolci Egyetem Továbbképzési Központ / [kiad. az MTA IX. Osztály Jövőkutatási Bizottsága és a Miskolci Egyetem]. - [Budapest] : MTA Jövőkut. Biz. ; Miskolc : ME, 2003. - 66 p. ; 21 cm
Előadáskivonatok. - Példányszám: 80
Fűzött : ár nélkül
316.4 *** 62 *** 008.2 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 1046526]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

14228 /2003.
   Bombaviccek. - Debrecen : TKK, 2002. - 80 p. ; 14 cm. - (Vicckönyvtár, ISSN 1587-5466 ; 66.)
Fűzött : 160,- Ft
398.94
[AN 1046445]
MARC

ANSEL
UTF-814229 /2003.
   Bújj, bújj zöldág : énekek, játékok nemcsak a legkisebbeknek. - [Tyukod] : Black & White, cop. 2003. - 143 p : ill., kotta ; 20 cm
ISBN 963-9544-02-7 fűzött : ár nélkül
394.3-053.2(=945.11) *** 784.67(02.053.2)
[AN 1044486]
MARC

ANSEL
UTF-814230 /2003.
   Derűpercek. - Debrecen : TKK, 2002. - 80 p. ; 14 cm. - (Vicckönyvtár, ISSN 1587-5466 ; 65.)
Fűzött : 160,- Ft
398.94
[AN 1046418]
MARC

ANSEL
UTF-814231 /2003.
   A gömöri magyarság néprajza / szerk. Ujváry Zoltán ; [közread. a Debreceni Egyetem Néprajzi Tanszék]. - Debrecen : DE Néprajzi Tansz., 2001-. - 25 cm
ISBN 963-472-516-3
Gömör
39(=945.11)(439.134) *** 943.913.4
[AN 925150]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2001. - 973 p. : ill.
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-472-602-X * kötött : ár nélkül
39(=945.11)(439.134) *** 943.913.4
[AN 925153] MARC

ANSEL
UTF-814232 /2003.
   Ha én cica volnék.. : [népi gyermekversek] / összeáll. Diószegi István. - Debrecen : TKK, [2003]. - 47 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 963-596-072-7 kötött : ár nélkül
398.831(=945.11)(02.053.2) *** 894.511-14(02.053.2)(082)
[AN 1045820]
MARC

ANSEL
UTF-814233 /2003.
   Kutatások Pest megyében / [szerk. Korkes Zsuzsa]. - Szentendre : Pest M. Múz. Ig., 1997-. - 24 cm
ISBN 963-7215-69-7 *
39(=945.11)(439.153) *** 7.025.4(439.153) *** 904(439.153) *** 943.915.3 *** 73/76(439.153) *** 061.3(439-2Szentendre)
[AN 278908]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Tudományos konferencia III : 2000. - 2001. - 380 p. : ill., színes. - (Pest megyei múzeumi füzetek, ISSN 0324-7503 ; 6.)
Bibliogr. az előadások végén. - Példányszám: 300
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-7215)
39(=945.11)(439.153) *** 943.915.3 *** 904(439.153) *** 73/76(439.153) *** 061.3(439-2Szentendre)
[AN 925617] MARC

ANSEL
UTF-814234 /2003.
Margalits Ede (1849-1940)
   Magyar közmondások és közmondásszerü szólások / gyüjt. és rend. Margalits Ede. - Utánny. - [Tyukod] : Black & White, [2003]. - 770 p. ; 23 cm
Magyar szólások és közmondások gyűjteménye (borító- és gerinccím). - Eredeti kiadása: Budapest : Kókai, 1897
ISBN 963-9452-88-2 kötött : ár nélkül
398.9(=945.11)
[AN 1044167]
MARC

ANSEL
UTF-814235 /2003.
Nemere Ilona
   Magyar mondák : Ménróttól - Bánk bánig / Nemere Ilona. - [Nagykovácsi] : Puedlo K., [2003]. - 224 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9477-35-4 fűzött : ár nélkül
398.22(=945.11)(02.053.2)
[AN 1044113]
MARC

ANSEL
UTF-814236 /2003.
   Népmesék az állatokról / [... vál. és átd. Dobos Edit] ; [ill. Bera Károly]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2003. - 91 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-9325-52-X kötött : ár nélkül
398.21(=00)(02.053.2) *** 82-34(02.053.2)=945.11 *** 59(0:82-34)(02.053.2)
[AN 1043353]
MARC

ANSEL
UTF-814237 /2003.
Sáfár Sándor (1920-1983)
   Bokszi és Tulpica : cigány népmesék felnőtteknek / Sáfár Sándor és Wuscher Anna gyűjtése ; [ill. Szécsi Magda] ; [kiad. az "Oktatási és Továbbképzési Központ" Alapítvány]. - Szolnok : "Oktatási és Továbbképzési Központ" Alapítvány, 2003. - 134 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-212-120-1 kötött : ár nélkül
398.21(=914.99)(439) *** 891.499-34(439)(082)=945.11
[AN 1043746]
MARC

ANSEL
UTF-814238 /2003.
   Tarka lepke, kis mese : nyúlfarknyi és hosszabb mesék kicsiknek és nagyoknak / [... vál. és szerk. Timkóné Sebestyén Izabella] ; [... rajz. Szabóné Pethő Gyöngyi, Tibáné Horváth Gabriella, Dobos Csaba]. - 2. kiad. - Nyíregyháza : Tim-Weld, 2001-. - 29 cm
ISBN 963-04-9715-8
398.21(=00)(02.053.2) *** 82-34(02.053.2)=945.11
[AN 923722]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.]. - 2001. - 107, [5] p. : ill., színes
ISBN 963-04-9716-6 fűzött : 1500,- Ft
398.21(=00)(02.053.2) *** 82-34(02.053.2)=945.11
[AN 923725] MARC

ANSEL
UTF-814239 /2003.
Tárkány Szücs Ernő (1921-1984)
   Magyar jogi népszokások / Tárkány Szücs Ernő. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Akad. K., 2003. - 933 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 891-908.
ISBN 963-05-8058-6 kötött : ár nélkül
391/395(=945.11) *** 340.141
[AN 1053778]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

14240 /2003.
Comparative politics today (magyar)
   Összehasonlító politológia / szerk. Gabriel A. Almond, G. Bingham Powell ; [ford. Béndek Péter]. - Budapest : Osiris, 2003, cop. 1996. - 827 p. : ill. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.: p. 793-805.
ISBN 963-389-544-8 kötött : 3980,- Ft
32.001(075.8) *** 316.334.3(075.8) *** 32(100)(075.8)
[AN 1054052]
MARC

ANSEL
UTF-814241 /2003.
Czúcz Ottó (1946-)
   Die Erweiterung der EU und die Auswirkungen auf das ungarische Sozialschutzsystem / Ottó Czúcz. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2002. - p. 134-142. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 61. fasc. 9.)
Klny.: In memoriam Nagy Károly egyetemi tanár, 1932-2001 (Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2002), AN 1032146. - Összefoglalás magyar nyelven
Fűzött : ár nélkül
327.39(4-62) *** 327(439) *** 364.442(439)
[AN 1045494]
MARC

ANSEL
UTF-814242 /2003.
   Az értelmiségivé válás kohója a kollégium : interjúk és dokumentumok a NÉKOSZ-ról és a szakkollégiumokról / szerk. Pogány Mária ; [az interjúkat kész. Faludi Szilárdné Szita Margit]. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2003. - 119 p. ; 24 cm
ISBN 963-19-4101-9 fűzött : ár nélkül
Népi Kollégiumok Országos Szövetsége.
329.78(439)NÉKOSZ(047.53) *** 37.018.3(439)"1945/198"(047.53) *** 378.4(439-2Bp.).094(047.53)
[AN 1044678]
MARC

ANSEL
UTF-814243 /2003.
Gazdag Ferenc (1946-)
   Az Európai Unió közös kül- és biztonságpolitikája / Gazdag Ferenc. - Budapest : Osiris, 2003, cop. 2000. - 224, [7] p. ; 19 cm. - (Magyarország az Európai Unióban, ISSN 1585-1508)
Bibliogr.: p. 219-224.
ISBN 963-389-538-3 fűzött : 2180,- Ft
Európai Unió
327(4-62)(091) *** 355.02(4-62)(091)
[AN 1047708]
MARC

ANSEL
UTF-814244 /2003.
Granasztói György (1938-)
   Mi történik itt? / Granasztói György. - [Budapest] : M. Szemle Alapítvány, 2003. - 259, [4] p. ; 20 cm. - (Magyar szemle könyvek, ISSN 1217-7202)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-210-859-0 fűzött : 2300,- Ft
323(439)"199/200"(0:82-92)
[AN 1043816]
MARC

ANSEL
UTF-814245 /2003.
Kivaghy Krisztián
   A manipuláció tudománya : tankönyv 2016-ból a középiskolák 2. osztálya számára / Kivaghy Krisztián. - Budapest : BBS-Info, 2003. - 158 p. ; 17 cm
ISBN 963-86288-8-X fűzött : ár nélkül
32.019.5(0:82-7)
[AN 1044222]
MARC

ANSEL
UTF-814246 /2003.
Kovács Péter (1959-)
   Le terrorisme et la responsabilité de l'État: la Société des Nations et l'attentat de Marseille de 1934 / Péter Kovács. - Szeged : SZTE ÁJK, 2002. - p. 266-277. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 61. fasc. 17.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Klny.: In memoriam Nagy Károly egyetemi tanár, 1932-2001 (Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2002), AN 1032146. - Összefoglalás magyar nyelven
Fűzött : ár nélkül
323.285(44-2Marseille)"1934" *** 341.121
[AN 1045458]
MARC

ANSEL
UTF-814247 /2003.
Lamm Vanda (1945-)
   A délszláv háború és a Nemzetközi Bíróság / Lamm Vanda. - Szeged : SZTE ÁJK, 2002. - p. 280-295. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 61. fasc. 18.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Klny.: In memoriam Nagy Károly egyetemi tanár, 1932-2001 (Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2002), AN 1032146. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött : ár nélkül
323(497.1)"199" *** 341.322.5(497.1)"199" *** 341.645.2
[AN 1045452]
MARC

ANSEL
UTF-814248 /2003.
Magyar Szocialista Munkáspárt.
   Az MSZMP központi vezető szervei üléseinek napirendi jegyzékei. - Budapest : MOL, 1995-2001. - 5 db ; 29 cm
ISBN 963-631-075-0
329(439)MSZMP
[AN 270811]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4/1. köt., 1981-1989 / összeáll. Németh Jánosné. - 2001. - 330 p. - (A Magyar Országos Levéltár segédletei, ISSN 1417-1848 ; 1/4.)
Példányszám: 300
ISBN 963-631-113-7 fűzött : ár nélkül
329(439)MSZMP"198"(083.8)
[AN 926858] MARC

ANSEL
UTF-8


   4/2. köt., 1981-1989. - 2001. - p. 331-526. - (A Magyar Országos Levéltár segédletei, ISSN 1417-1848 ; 1/4.)
Példányszám: 300
ISBN 963-631-123-4 fűzött : ár nélkül
329(439)MSZMP"198"(083.8)
[AN 926860] MARC

ANSEL
UTF-814249 /2003.
Schröm, Oliver
Im Schatten des Schakals (magyar)
   A Sakál árnyékában : Carlos és a nemzetközi terrorizmus szálláscsinálói / Oliver Schröm ; [ford. Sebes Gábor]. - [Budapest] : Kairosz, [2003]. - 313 p. ; 20 cm
ISBN 963-9484-12-1 fűzött : 2980,- Ft
Carlos
323.285(100)(092)Carlos
[AN 1044722]
MARC

ANSEL
UTF-814250 /2003.
Trócsányi László (1956-)
   Az európai integráció jövője egy nagykövet szemszögéből / Trócsányi László. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2002. - p. 408-417. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 61. fasc. 25.)
Klny.: In memoriam Nagy Károly egyetemi tanár, 1932-2001 (Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2002), AN 1032146. - Összefoglalás francia nyelven
Fűzött : ár nélkül
327.39(4-62) *** 341.17(4-62)
[AN 1045394]
MARC

ANSEL
UTF-814251 /2003.
Valki László (1941-)
   A 2001. szeptember 11-i terrortámadás és az önvédelem joga / Valki László. - Szeged : SZTE ÁJK, 2002. - p. 420-429. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 61. fasc. 26.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Klny.: In memoriam Nagy Károly egyetemi tanár, 1932-2001 (Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2002), AN 1032146. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött : ár nélkül
323.285(73)"2001" *** 341.312.5(73)
[AN 1045433]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

14252 /2003.
Barsi János
   Borsod vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái / Barsi János. - Miskolc : BAZ M. Lvt., 2001-. - 21 cm
Borsod (vármegye)
943.913.4(093.2) *** 353(439.134)(093.2)
[AN 924616]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., 1577-1578. - 2001. - 149 p. - (Borsod-Abaúj-Zemplén megyei levéltári füzetek, ISSN 0236-7009 ; 41.)
Fűzött : ár nélkül
943.913.4"157"(093.2) *** 353(439.134)"157"(093.2)
[AN 924618] MARC

ANSEL
UTF-814253 /2003.
Both Mária (1966-)
   Természet, tudomány, történet / Both Mária, Csorba F. László. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2003-. - 28 cm
930.85(100)(075.8)
[AN 1046501]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Források / [ábrák Csorba F. László, Kovács Gabriella, Papp György]. - 2003. - 485 p. : ill.
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-19-4105-1 kötött : 4880,- Ft
930.85(100)(075.8) *** 001(100)(091)(075.8) *** 5(100)(091)(075.8)
[AN 1046505] MARC

ANSEL
UTF-814254 /2003.
   Buda szabad királyi főváros címeres kiváltságlevele, 1703 / [szerk. és az ismertetőt írta Csáky Imre] ; [... ford. Szálka Irma] ; [közread. a Híd Marketing és Térképészeti Kft. ..., Budapest Főváros Levéltára]. - 2. átd., jav. kiad. - Budapest : Híd Marketing és Térképészeti Kft. : BFL, 2003. - 48 p. : ill., színes ; 32 cm
A kiváltságlevél hasonmása, betűhív átirata és magyar fordítása. - Az ismertető magyar, angol és német nyelven. - Bibliogr.: p. 47. - Számozott példány: 500
ISBN 963-210-730-6 velúr : ár nélkül
Buda
943.9-2Bp."1703"(093) *** 091.07
[AN 1056237]
MARC

ANSEL
UTF-814255 /2003.
   Forschungen in Aquincum, 1969-2002 : zu Ehren von Klára Póczy : Clarae Póczy octogenariae / [Red. Paula Zsidi] ; [deutsche Übers. Gotlind B. Thurmann, Annamária Szu]. - [Budapest] : BTM, 2003. - 404 p. : ill. ; 24 cm + térk. (47x67 cm). - (Aquincum nostrum. II.,, ISSN 1785-0339 ; 2.)
Bibliogr.: p. 296-326. - Póczy Klára műveinek bibliográfiája: p. 14-26.
ISBN 963-9340-23-5 fűzött : ár nélkül
Aquincum
904(439-2Bp.)"00/04" *** 904(398.6-2Aquincum) *** 012Póczy_K.
[AN 1044148]
MARC

ANSEL
UTF-814256 /2003.
Harvey, Gill
The Usborne internet-linked encyclopedia of Ancient Egypt (magyar)
   Az ókori Egyiptom enciklopédiája : történelem, tudomány, kultúra és művészetek / Gill Harvey, Struan Reid ; ill. ... Ian Jackson és Aziz Khan ; [ford. Tóth Kata]. - [Kaposvár] : Holló, [2003]. - 128 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-684-086-5 kötött : ár nélkül
Egyiptom
930.85(32) *** 932
[AN 1043533]
MARC

ANSEL
UTF-814257 /2003.
   Hódmezővásárhely történeti kronológiája / összeáll. Szabó Gábor, Borus Gábor, Kőszegfalvi Ferenc. - Szeged : Bába, 2003. - 200 p. ; 20 cm
ISBN 963-9511-29-3 fűzött : ár nélkül
Hódmezővásárhely
943.9-2Hódmezővásárhely(0:930.24)
[AN 1044456]
MARC

ANSEL
UTF-814258 /2003.
   "Hogy mindnyájan egyek legyenek..." : Magyarországi Egyházi Levéltárosok Egyesülete : tíz év az egyházi levéltárak szolgálatában / [... szerk. Szabadi István]. - Debrecen : MELTE, 2003. - 155 p. : ill., színes ; 24 cm. - (A Magyarországi Egyházi Levéltárosok Egyesületének kiadványai, ISSN 1586-6394 ; 3.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-210-633-4 kötött : ár nélkül
Magyarországi Egyházi Levéltárosok Egyesülete.
930.253(439) *** 930.253.2 *** 28(439) *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 1043356]
MARC

ANSEL
UTF-814259 /2003.
Holmes, George
Europe: hierarchy and revolt, 1320-1450 (magyar)
   Hierarchia és lázadás, 1320-1450 / George Holmes ; [ford. Vándor Judit]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2003. - 323 p. : ill. ; 25 cm. - (Blackwell Európa története)
Bibliogr.: p. 301-309.
ISBN 963-9393-07-X kötött : ár nélkül
940"132/145"
[AN 1046401]
MARC

ANSEL
UTF-814260 /2003.
Kárpáti Béla (1930-)
   Miskolci várostörténeti kalendárium, 1300-1960 / Kárpáti Béla. - Miskolc : BAZ M. Lvt., 2002. - 218 p. ; 21 cm. - (Borsod-Abaúj-Zemplén megyei levéltári füzetek, ISSN 0236-7009 ; 39.)
Bibliogr.: p. 213-214. - Példányszám: 500
Fűzött : ár nélkül
Miskolc
943.9-2Miskolc(059.3) *** 908.439-2Miskolc
[AN 924614]
MARC

ANSEL
UTF-814261 /2003.
Kertész Károly
   Tapolcai életrajzi lexikon / gyűjt. és összeáll. Kertész Károly. - Tapolca : Tapolcai Városszépítő Egyes., 2003-. - 21 cm
Az 1. köt. kötetjelzés nélkül jelent meg, monografikus leírása: AN 801505
929(439-2Tapolca):030
[AN 1045908]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Pótlások, javítások, kiegészítések. - 2003. - 167 p. : ill. - (Tapolcai füzetek, ISSN 0237-4218 ; 23.)
Lezárva: 2002. dec. 16. - Bibliogr. a szócikkek végén
ISBN 963-212-080-9 fűzött : 500,- Ft
929(439-2Tapolca):030
[AN 1045912] MARC

ANSEL
UTF-814262 /2003.
Konstantin (Bizánci Birodalom: császár), VII., Bíborbanszületett.
De administrando imperio (magyar, görög)
   A birodalom kormányzása / Bíborbanszületett Konstantín ; a görög szövegeket ford. Moravcsik Gyula ; Olajos Terézia bev. tanulmányával. - Utánny. - Budapest : Lucidus K., 2003. - XX, 347 p. ; 21 cm. - (Kisebbségkutatás könyvek, ISSN 1585-3144)
Magyar és görög nyelven
ISBN 963-9465-16-X fűzött : 3900,- Ft
949.502(093) *** 321.01 *** 35(495.02)(093)
[AN 1056268]
MARC

ANSEL
UTF-814263 /2003.
Lipták Béla (1936-)
A testament of revolution (magyar)
   35 nap : 1956 = A testament of revolution / Lipták Béla ; [ford. M. Szász Anna]. - [Budapest] : BBS-Info, 2003. - 224 p. : ill. ; 24 cm
Csak magyar nyelven
ISBN 963-86288-9-8 kötött : ár nélkül
943.9"1956"(0:82-94)
[AN 1044353]
MARC

ANSEL
UTF-814264 /2003.
Macdonald, Fiona
100 things you should know about ancient Rome (magyar)
   Róma / [m. szöveg Mattenheim Gréta]. - [Budapest] : Lilliput, cop. 2003. - 48 p. : ill., színes ; 31 cm. - (100 állomás - 100 kaland, ISSN 1589-3316)
Szerző Macdonald, Fiona
ISBN 963-9166-47-2 kötött : 1490,- Ft
Római Birodalom
930.85(37)(02.053.2)
[AN 1043598]
MARC

ANSEL
UTF-814265 /2003.
   Magyarok Európában / szerk. Glatz Ferenc ; [kiad. ... a História Alapítvány]. - Budapest : História Alapítvány : Holnap, 2001-. - 25 cm
ISBN 963-346-446-3
943.9
[AN 805716]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], Beilleszkedés Európába, a kezdetektől 1440-ig / Engel Pál. - 2003. - 311 p.
ISBN 963-346-619-9 kötött : 2700,- Ft
943.9"08/14" *** 940"08/14"
[AN 1056608] MARC

ANSEL
UTF-814266 /2003.
Mesić, Stjepan
Kakoje stušena Jugoslavija (magyar)
   Jugoszlávia nincs többé / Stjepan Mesić ; [ford. Kovács László]. - [Budapest] : Helikon, 2003. - 404, [3] p. ; 21 cm
ISBN 963-208-830-1 kötött : 3900,- Ft
Jugoszlávia
949.71"1991"(0:82-94) *** 355.48(497.1)"1991"(0:82-94) *** 323(497.1)"1991"(0:82-94)
[AN 1044415]
MARC

ANSEL
UTF-814267 /2003.
Mitták Ferenc (1949-)
   Magyar történelmi események napról napra : jeles évfordulók az ezeréves Magyarország történetéből / Mitták Ferenc. - 2. kiad. - Debrecen : Kheirón '97, cop. 2001. - 224 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 211-212.
ISBN 963-9246-42-5 fűzött : ár nélkül
943.9(059.3) *** 394.46
[AN 1044105]
MARC

ANSEL
UTF-814268 /2003.
Moymoylidīs, Aristeidīs
   O faylos kyklos : apomnīmoneymata yodynīrōn[!odynīrōn] istorikōn stathmōn, 1920-2000 / Aristeidīs Moymoylidīs. - Voydapestī : Flaccus, 2003. - 289 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 272-273.
Kötött : 980,- Ft
949.5"192/200"(0:82-94)
[AN 1043663]
MARC

ANSEL
UTF-814269 /2003.
Mulvaney, Jay
Diana & Jackie (magyar)
   Diana és Jackie : a hajadon, az anya, a mítosz / Jay Mulvaney ; [ford. Reichenberger Andrea]. - [Budapest] : JLX, cop. 2003. - 357, [4] p., [16] t. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. [359-361].
ISBN 963-305-191-6 kötött : 1950,- Ft
Diana, Princess of Wales.
Onassis, Jacqueline Kennedy
929(410)Diana,_Princess_of_Wales *** 929(73)Onassis,_J._K.
[AN 1044136]
MARC

ANSEL
UTF-814270 /2003.
Nadányi János (1643-1707)
   Florus Hungaricus = A magyar Florus / Iohannis Nadányi ; a latin és magyar szöveget, ... az angol kiad. bevezetőjét és kiegészítő történeti áttekintését sajtó alá rend. Havas László [et al.]. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2001. - 456 p. ; 24 cm. - (Agatha, ISSN 1219-7130 ; 11.)
A függelékben a Florus Hungaricus angolul. Részletek Howell, James "The history of Hungaria and Transylvania" c. művéből angol és magyar nyelven. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-472-623-2 fűzött : ár nélkül
943.9".../16"(093)
[AN 928510]
MARC

ANSEL
UTF-814271 /2003.
Nagy Ferenc (1903-1979)
   5 millió magyar a Golgotán ; Beszédek, írások, gondolatok / Nagy Ferenc ; szerk. és a bevezetést írta Csicsery-Rónay István. - Budapest : Occidental Press, 2003. - 139 p., [4] : ill. ; 21 cm. - (Csillagos órák, sorsfordító magyarok ; ; 14-15.)
ISBN 963-7871-23-3 fűzött : 750,- Ft
943.9"193/195" *** 323(439)"193/195"
[AN 1045042]
MARC

ANSEL
UTF-814272 /2003.
Nemere István (1944-)
   Che Guevara magánélete / Nemere István. - [Budapest] : Anno, [2003]. - 199 p. ; 20 cm
ISBN 963-375-286-8 fűzött : ár nélkül
Guevara, Ernesto Che
929(82)Guevara,_E. *** 323(729.1)(092)Guevara,_E. *** 325.8(8=6)(092)
[AN 1044135]
MARC

ANSEL
UTF-814273 /2003.
Örsi Julianna (1950-)
   Neves nagykunsági családok : kiállításvezető / Örsi Julianna. - Túrkeve : Túrkevei Kult. Egyes. : Finta Múzeumért Alapítvány : Finta Múz., 2003. - [20] p. : ill., színes ; 21 cm. - (A Finta Múzeum kiállításvezetői, ISSN 1589-3863 ; 3.)
ISBN 963-212-070-1 fűzött : ár nélkül
929.52(439Nagykunság) *** 061.4(439-2Túrkeve)
[AN 1043828]
MARC

ANSEL
UTF-814274 /2003.
Pál Istvánné
   Dunaalmás története dióhéjban / Pál Istvánné. - [Dunaalmás] : [Dunaalmás Barátainak Köre], 2003. - 67 p. : ill. ; 21 cm
Közread. Dunaalmás Barátainak Köre. - Bibliogr.: p. 67.
Fűzött : ár nélkül
Dunaalmás
943.9-2Dunaalmás
[AN 1043391]
MARC

ANSEL
UTF-814275 /2003.
   Pest szabad királyi város címeres kiváltságlevele, 1703 / [szerk. és az ismertetőt írta Csáky Imre] ; [... ford. Szálka Irma] ; [közread. a Híd Marketing és Térképészeti Kft. ..., Budapest Főváros Levéltára]. - 2. átd., jav. kiad. - Budapest : Híd Marketing és Térképészeti Kft. : BFL, 2003. - 48 p. : ill., színes ; 32 cm
A kiváltságlevél hasonmása, betűhív átirata és magyar fordítása. - Az ismertető magyar, angol és német nyelven. - Bibliogr.: p. 47. - Számozott példány: 500
ISBN 963-210-729-2 velúr : ár nélkül
Pest
943.9-2Bp."17" *** 352(439-2Bp.)"1703"(093.2)
[AN 1056251]
MARC

ANSEL
UTF-814276 /2003.
Reid, Howard
In search of the immortals (magyar)
   Halhatatlanok nyomában : múmiák, halál és túlvilági élet / Howard Reid ; [ford. Tamás Gábor]. - [Debrecen] : Gold Book, [2003]. - 268 p., [16] t. : ill., részben színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 257-263.
ISBN 963-9437-59-X kötött : ár nélkül
930.85(100) *** 614.64 *** 129
[AN 1044016]
MARC

ANSEL
UTF-814277 /2003.
Soós István
   Tápiószentmárton és Söreg története a kezdetektől 1848-ig / Soós István ; [kiad. Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata]. - Tápiószentmárton : Önkormányzat, 2001. - 318 p. : ill. ; 25 cm
Tápiószentmárton története (borító- és gerinccím). - Bibliogr.: p. 307-318.
ISBN 963-00-9474-6 kötött : ár nélkül
Tápiószentmárton - Sőreg
943.9-2Tápiószentmárton".../184" *** 943.9-2Sőreg".../184"
[AN 928507]
MARC

ANSEL
UTF-814278 /2003.
Szabó Lajos, H. (1931-)
   Erzsébet királyné tisztelete Pápán és környékén, 1898-1998 / H. Szabó Lajos ; [fotók H. Szabó Lajos]. - 2. bőv. kiad. - Pápa : Jókai Vár. Kvt., 2003. - 121 p. : ill. ; 21 cm. - (Jókai füzetek, ISSN 0238-7816 ; 35.)
Bibliogr.: p. 71.
Fűzött : ár nélkül
Erzsébet (Magyarország: királyné) (1837-1898)
943.9"18"(092)Erzsébet *** 908.439.117
[AN 1055843]
MARC

ANSEL
UTF-814279 /2003.
   Székesfehérvár szabad királyi város címeres kiváltságlevele, 1703 / [szerk. és az ismertetőt írta Csáky Imre] ; [... ford. Vissi Zsuzsanna] ; [közread. a Híd Marketing és Térképészeti Kft. ..., Szent István Király Múzeum]. - 2. átd., jav. kiad. - Budapest : Híd Marketing és Térképészeti Kft. ; Székesfehérvár : Szt. István Kir. Múz., 2003. - 48 p. : ill., főként színes ; 32 cm
A kiváltságlevél hasonmása, betűhív átirata és magyar fordítása. - Az ismertető magyar, angol, német és francia nyelven. - Bibliogr.: p. 46. - Számozott példány: 500
ISBN 963-210-731-4 velúr : ár nélkül
Székesfehérvár
929.6(439-2Székesfehérvár)"17" *** 930.22
[AN 1056260]
MARC

ANSEL
UTF-814280 /2003.
   Történelem és mítosz : Szentpétervár 300 éve / az esszéket és a tanulmányokat vál., ... szerk. Nagy István. - Budapest : Argumentum, 2003. - 465 p., [16] t. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-446-257-X fűzött : 2800,- Ft
Sankt-Peterburg
930.85(47-2Sankt-Peterburg)
[AN 1046005]
MARC

ANSEL
UTF-814281 /2003.
Tóth Péter
   Zemplén vármegye közgyűlési jegyzőkönyvei : tartalmi kivonatok / Tóth Péter. - Miskolc : [BAZ M. Lvt.], 1990-. - 21 cm
ISBN 963-7241-32-9 fűzött : ár nélkül
Zemplén (vármegye)
943.913.8"15"(093.2) *** 353(439.138)"15"(093.2)
[AN 734971]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., 1561-1563 / [a mutatókat kész. Birkó Ilona, Szolyák Péter. - 2001. - 339 p. - (Borsod-Abaúj-Zemplén megyei levéltári füzetek, ISSN 0236-7009 ; 40.)
Zemplén vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái (borító- és gerinccím)
Fűzött : ár nélkül
943.913.8"156"(093.2) *** 353(439.138)"156"(093.2)
[AN 924620] MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

14282 /2003.
Bél Mátyás (1684-1749)
   Sopron vármegye leírása = Descriptio Comitatus Semproniensis / Bél Mátyás ; [szerk., a mutatókat és a tárgyi jegyzeteket kész. ... Kincses Katalin Mária] ; [a latin szöveget gond. és ford. ... Déri Balázs, Földváry Miklós, Tóth Gergely] ; [német ford. ... Tuza Csilla] ; [szövegkritikai jegyzetek Déri Balázs]. - Sopron : Soproni Lvt., 2001-. - 24 cm
A Notitia Hungariae novae historico geographica kéziratos anyagából
Sopron (vármegye)
908.439.113".../17"(093) *** 943.911.3".../17"(093)
[AN 925620]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2001. - 350 p. - (Sopron város történeti forrásai. C sorozat,, ISSN 1219-1159 ; 2.)
Kincses Katalin Mária et al. tanulmányaival. - A tanulmányok magyar és német nyelven. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-8327-19-7 fűzött : ár nélkül
908.439.113".../17"(093) *** 943.911.3".../17"(093)
[AN 925622] MARC

ANSEL
UTF-814283 /2003.
Benke István
   Telkibánya történelmi és természeti emlékei / írta Benke István ; [közread. Érc- és Ásványbányászati Múzeum, Aranygombos Telkibányáért Alapítvány]. - [Rudabánya] : Érc- és Ásványbányászati Múz. ; Telkibánya : Aranygombos Telkibányáért Alapítvány, 2003. - 36 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-212-212-7 fűzött : ár nélkül
Telkibánya
914.39-2Telkibánya(036)
[AN 1043581]
MARC

ANSEL
UTF-814284 /2003.
Both Mária (1966-)
   Antalya és környéke, Törökország : útikalauz kicsiknek / Both Mária, Csorba F. László. - Budapest : Tensi Holiday, [2003]. - 32 p. : ill. ; 15 cm. - (Útilapu)
Fűzött : ár nélkül
Antalya
915.60-2Antalya(02.053.2)(036)
[AN 1043846]
MARC

ANSEL
UTF-814285 /2003.
Cooper, Alison
The children's pictorial atlas of the world (magyar)
   Képes világatlasz gyerekeknek / Alison Cooper, Anne McRae ; Daniela De Luca ill. ; [ford. Vági Balázs]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2003. - 43 p. : ill., színes ; 34 cm
ISBN 963-09-4453-7 kötött : ár nélkül
912(100)(02.053.2) *** 908.100(02.053.2)(084.1)
[AN 1044236]
MARC

ANSEL
UTF-814286 /2003.
Germany (magyar)
   Németország / [... Koronczai Magdolna szerk.] ; [ford. Béresi Csilla]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2003. - 404 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Nyitott szemmel, ISSN 1589-259X)
ISBN 963-09-4458-8 fűzött : ár nélkül
Németország
914.30(036)
[AN 1044504]
MARC

ANSEL
UTF-814287 /2003.
Kapitány László
   Kalocsa / [a fotókat kész. Kapitány László]. - Kalocsa : Kaloprint, [2003]. - 46 p. : ill., színes ; 25 cm
Fotóalbum. - A bev. és a képaláírások német és angol nyelven is
ISBN 963-206-315-5 kötött : ár nélkül
Kalocsa
908.439-2Kalocsa(084.12) *** 77.04(439)(092)Kapitány_L.
[AN 1044716]
MARC

ANSEL
UTF-814288 /2003.
Kovács András István (1965-)
   Eger és a Bükk / Kovács András István. - [Budapest] : Tudex, cop. 2003. - 256 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Bor.kul.túra útikönyvek)
ISBN 963-8002-34-4 fűzött : ár nélkül
Bükk - Eger
914.39-2Eger(036) *** 914.39(234.373.4)(036) *** 663.2(439)(234.373.4)
[AN 1043570]
MARC

ANSEL
UTF-814289 /2003.
Kubassek János (1957-)
   Tájfunok Tajvan földjén / Kubassek János. - Budapest : Panoráma, 2003. - 334, [2] p., [24] t. : ill., főként színes, részben térk. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 302-308.
ISBN 963-243-881-7 kötött : ár nélkül
Tajvan
908.529
[AN 1043650]
MARC

ANSEL
UTF-814290 /2003.
Middleton, Nick
Going to extremes (magyar)
   Extrém utazások / Nick Middleton ; [ford. Erdélyi András]. - Budapest : General Press, [2003]. - 301 p., [16] t. : ill., színes ; 21 cm. - (Különleges könyvek, ISSN 1585-6860)
ISBN 963-9459-28-3 kötött : 2500,- Ft
910.4(100) *** 908.100 *** 820-992=945.11
[AN 1043323]
MARC

ANSEL
UTF-814291 /2003.
   A millennium történései Baranyában és Pécsett / [a szerkesztésben közrem. Adószegi Zoltán et al.] ; [kiad. a Pécs-Baranyai Millenniumi Emlékbizottság]. - Pécs : Pécs-Baranyai Millenniumi Emlékbiz., 2002. - 129 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Fűzött : ár nélkül
908.439.127 *** 061.7(439.127)
[AN 1043375]
MARC

ANSEL
UTF-814292 /2003.
Molnár Péterné
   "Szép vagy," Kunszentmiklós.. : a régmúlttól napjainkig / Molnár Péterné. - Kunszentmiklós : Molnár P.-né, [2003]. - 88 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 85-86.
Fűzött : ár nélkül
Kunszentmiklós
908.439-2Kunszentmiklós
[AN 1043973]
MARC

ANSEL
UTF-814293 /2003.
   Pillantás a Kínai Köztársaságra : Tajvan 2001-ben / [kiad. a Tajpej Képviseleti Iroda]. - Budapest : Tajpej Képviseleti Iroda, [2002]. - 41, [2] p. : ill., színes ; 16 cm
Fűzött : ár nélkül
Tajvan
908.529
[AN 928117]
MARC

ANSEL
UTF-814294 /2003.
   Répcelak története / [szerzők Bokányi Kálmánné et al.] ; [kiad. Répcelak Város Önkormányzatának Képviselő-testülete]. - Répcelak : Önkormányzat, 2001-. - 24 cm
Az 1. köt. kötetjelzés nélkül jelent meg, monografikus leírása: AN 304364
ISBN 963-00-7829-5
Répcelak
908.439-2Répcelak
[AN 926022]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2001. - 91 p. : ill.
ISBN 963-00-7828-7 fűzött : ár nélkül
908.439-2Répcelak
[AN 926024] MARC

ANSEL
UTF-814295 /2003.
   Settlement dynamics and its spatial impacts : 6-18 September, 2002, Szombathely ... = Siedlungsdynamik und ihre räumliche Wirkungen / Antal Aubert, János Csapó ed. ; [org., publ. by the University of Pécs Department of Tourism]. - Pécs : Univ. of Pécs Dep. of Tourism, 2003. - 207 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-206-846-7 fűzött : ár nélkül
911.37 *** 061.3(439-2Szombathely)
[AN 1045140]
MARC

ANSEL
UTF-814296 /2003.
Szőke Ágnes (1944-)
   Belvárosi séta : mitológia / Szőke Ágnes ; [a felvételeket Víg Sándor kész.]. - Budapest : Masszi, 2003. - 77, [2] p. : ill., főként színes ; 23 cm
ISBN 963-9454-36-2 kötött : 2490,- Ft
Budapest. V. kerület
914.39-2Bp.V.(036) *** 725.945(439-2Bp.)(036) *** 73(100) *** 73/76.046.3
[AN 1044947]
MARC

ANSEL
UTF-814297 /2003.
   Tatabánya : fotóalbum / [a fotókat kész. Dallos István et al.]. - Tatabánya : Alfadat-Press, [2003]. - 106 p. : ill., színes ; 28 cm
Magyar, angol és német nyelven
ISBN 963-8103-42-6 kötött : ár nélkül
Tatabánya
908.439-2Tatabánya(084.12)
[AN 1043536]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

14298 /2003.
Anka Tibor
   A zálogjog kézikönyve / Anka Tibor, Gárdos István, Nemes András. - Budapest : HVG-ORAC, 2003. - 495 p. ; 21 cm
ISBN 963-9404-62-4 kötött : 7280,- Ft
347.27(439)(094)
[AN 1044891]
MARC

ANSEL
UTF-814299 /2003.
Balogh Elemér (1958-)
   Az 1829. évi büntetőtörvény-tervezet szegedi kritikája / Balogh Elemér. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2002. - p. 8-14. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 61. fasc. 1.)
Klny.: In memoriam Nagy Károly egyetemi tanár, 1932-2001 (Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2002), AN 1032146. - Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás német nyelven
Fűzött : ár nélkül
343(439)"1829"
[AN 1045546]
MARC

ANSEL
UTF-814300 /2003.
Bankó Zoltán
   Munkajog / Bankó Zoltán. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2003. - 213, [2] p. ; 24 cm. - (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986). (Jogi szakvizsga segédkönyvek, ISSN 1587-6659)
Lezárva: 2003. szept. 1.
ISBN 963-9310-66-2 fűzött : 2980,- Ft
349.2(439)(075.8)
[AN 1044827]
MARC

ANSEL
UTF-814301 /2003.
Bató Szilvia
   Büntetőjogi szankciórendszer a reformkorban / Bató Szilvia. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2002. - 36 p. : ill. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; 62. fasc. 1.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás német nyelven
Fűzött : ár nélkül
343.24(439)"183/184"
[AN 1045288]
MARC

ANSEL
UTF-814302 /2003.
Becsei Zsuzsa
   Adóeljárási törvény magyarázatokkal, 2003 / [szerző Becsei Zsuzsa, Bordács Ágnes, Nánai Györgyné] ; Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Vizsgálati Módszertani Bizottság kiadványa IV.4. - [Budapest] : Perfekt, [2003]. - 534 p. ; 29 cm
Lezárva: 2003. ápr. 30.
ISBN 963-394-518-6 kötött : ár nélkül
351.713(439)(094) *** 336.2(439)(036)
[AN 1046373]
MARC

ANSEL
UTF-814303 /2003.
Besenyei Lajos (1937-)
   A jogi személyek haszonélvezete / Besenyei Lajos. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2002. - p. 16-21. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 61. fasc. 2.)
Klny.: In memoriam Nagy Károly egyetemi tanár, 1932-2001 (Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2002), AN 1032146. - Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás német nyelven
Fűzött : ár nélkül
347.252(439) *** 347.19(439)
[AN 1045539]
MARC

ANSEL
UTF-814304 /2003.
Blazovich László (1943-)
   Földesúri városok az Alföldön a 14-16. században / Blazovich László. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2002. - p. 24-40. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 61. fasc. 3.)
Bibliogr.: p. 37-39. - Klny.: In memoriam Nagy Károly egyetemi tanár, 1932-2001 (Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2002), AN 1032146. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött : ár nélkül
347.236(439.14)"13/15" *** 911.375(439.14)"13/15"
[AN 1045534]
MARC

ANSEL
UTF-814305 /2003.
Blutman László
   A nemzetközi jog a magyar bírósági joggyakorlatban / Blutman László. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2002. - p. 42-53. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 61. fasc. 4.)
Klny.: In memoriam Nagy Károly egyetemi tanár, 1932-2001 (Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2002), AN 1032146. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött : ár nélkül
341(439)
[AN 1045529]
MARC

ANSEL
UTF-814306 /2003.
Bobvos Pál (1952-)
   A szövetkezeti vagyon szabályozása az új szövetkezeti törvényben, különös tekintettel a fel nem osztható vagyonra / Bobvos Pál. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2002. - 16 p. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 62. fasc. 2.)
Bibliogr.: p. 15. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött : ár nélkül
347.726(439)(094) *** 334.73(439)(094)
[AN 1045281]
MARC

ANSEL
UTF-814307 /2003.
Bodnár László (1944-)
   Az ún. státusztörvény és a nemzetközi jog / Bodnár László. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2002. - p. 82-91. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 61. fasc. 6.)
Klny.: In memoriam Nagy Károly egyetemi tanár, 1932-2001 (Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2002), AN 1032146. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött : ár nélkül
341.234(=945.11)(4-11) *** 342.724(=945.11)(4-11) *** 316.347(=945.11)(4-11)
[AN 1045521]
MARC

ANSEL
UTF-814308 /2003.
Bóka János
   A helyi jogorvoslatok kimerítésének néhány problémája a diplomáciai védelem körében / Bóka János. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2002. - p. 94-116. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 61. fasc. 7.)
Klny.: In memoriam Nagy Károly egyetemi tanár, 1932-2001 (Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2002), AN 1032146. - Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött : ár nélkül
341.7 *** 341.237 *** 343.155
[AN 1045517]
MARC

ANSEL
UTF-814309 /2003.
Bruhács János (1939-)
   Az államok nemzetközi felelősségéről szóló végleges tervezet / Bruhács János. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2002. - p. 118-132. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 61. fasc. 8.)
Klny.: In memoriam Nagy Károly egyetemi tanár, 1932-2001 (Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2002), AN 1032146. - Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás francia nyelven
Fűzött : ár nélkül
341.236
[AN 1045512]
MARC

ANSEL
UTF-814310 /2003.
   Büntető eljárásjog / Bánáti János [et al.] ; szerk. Tóth Mihály. - Budapest : HVG-ORAC, 2003. - 521 p. ; 24 cm
Lezárva: 2003. júl. 1. - Bibliogr.: p. 520-521.
ISBN 963-9404-57-8 kötött : 6944,- Ft
343.1(439)
[AN 1044745]
MARC

ANSEL
UTF-814311 /2003.
   Családjog : 1952. évi IV. törvény (Csjt.) a házasságról, a családról és a gyámságról : egységes szerkezetben a hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló 1952. évi 23. törvényerejű rendelettel (Csjté.), valamint a végrehajtásáról szóló 7/1974. (VI. 21.) IM rendelettel (Vhr.) és a 4/1987. (VI. 14.) IM rendelettel (Csjtr.). - Budapest : Novissima, 2002. - 77 p. ; 21 cm
Lezárva: 2002. dec. 1.
Fűzött : 490,- Ft (hibás ISBN 963-86096-9-9)
1952. évi IV. törvény a házasságról, a családról és a gyámságról
347.6(439)(094)
[AN 1043785]
MARC

ANSEL
UTF-814312 /2003.
   Az Európa-jog ősforrásai : a kontinentális jogi kultúrák fejlődéstörténete / szerk. Horváth Pál. - Budapest : Nemz. Tankvk., cop. 2003. - 335 p. ; 24 cm. - (Bibliotheca Cathedrae Historiae Juris Universitatis Catholicae de Petro Pázmány Nominatae, ISSN 1418-6489)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-19-4425-5 fűzött : 2408,- Ft
34(4)(091)(075.8)
[AN 1043874]
MARC

ANSEL
UTF-814313 /2003.
Fantoly Zsanett
   Societas delinquere non potest...? / Fantoly Zsanett. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2002. - 14 p. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 62. fasc. 3.)
Összefoglalás angol nyelven
Fűzött : ár nélkül
347.19 *** 343.23
[AN 1045271]
MARC

ANSEL
UTF-814314 /2003.
Felföldi Enikő
   A határon túli magyarok oktatási és kulturális kedvezményeinek jogi jellegéről / Felföldi Enikő. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2002. - p. 144-173. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 61. fasc. 10.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Klny.: In memoriam Nagy Károly egyetemi tanár, 1932-2001 (Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2002), AN 1032146. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött : ár nélkül
341.234(=945.11)(4-11) *** 342.724(=945.11)(4-11) *** 316.347(=945.11)(4-11) *** 376.7(=945.11)(4-11)
[AN 1045428]
MARC

ANSEL
UTF-814315 /2003.
Garajszki Zoltán
   Pénzmosás elleni szabályzat : könyvviteli (könyvelői), adószakértői, okleveles adószakértői, adótanácsadói tevékenységet megbízási, illetve vállalkozási jogviszony alapján folytatók részére / [kész. Garajszki Zoltán] ; [kiad. a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ]. - Budapest : MKVK Okt. Közp., 2003. - 58 p. ; 30 cm
Borítócím: Belső szabályzat a pénzmosás megelőzésére és megakadályozására
ISBN 963-210-797-7 fűzött : 6000,- Ft
343.53(439)(094) *** 336.717(439)(094)
[AN 1043344]
MARC

ANSEL
UTF-814316 /2003.
   A gazdaság jogi szabályozása / szerk. Szécsényi László. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, 2003. - 2 db ; 24 cm. - (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986). (Jogi szakvizsga segédkönyvek, ISSN 1587-6659)
347.7(439)(075.8)
[AN 972350]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - cop. 2003. - 231 p.
ISBN 963-9310-91-3 fűzött : 2980,- Ft
347.7(439)(075.8)
[AN 1044878] MARC

ANSEL
UTF-814317 /2003.
Gellén Klára
   Az akarat szerepe a szerződéskötés során, különös tekintettel a színlelésre / Gellén Klára. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2002. - 39 p. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 62. fasc. 4.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás német nyelven
Fűzött : ár nélkül
347.44(439)
[AN 1045264]
MARC

ANSEL
UTF-814318 /2003.
Gémes Gábor
   A munkaügyi ellenőrzés gyakorlati kérdései a jogi szabályozás tükrében / Gémes Gábor. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2002. - 16 p. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 62. fasc. 5.)
Összefoglalás angol nyelven
Fűzött : ár nélkül
349.2(439) *** 331.078.3(439)
[AN 1045259]
MARC

ANSEL
UTF-814319 /2003.
Hajdú József
   A munkavállalók magánszférájának védelme, különös tekintettel az adatvédelemre / Hajdú József. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2002. - 54 p. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 62. fasc. 7.)
Bibliogr.: p. 51-52. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött : ár nélkül
342.721(439)(036) *** 349.2(439)(036) *** 659.2.012.8(439)
[AN 1045242]
MARC

ANSEL
UTF-814320 /2003.
Heka László
   A horvát Sabor (Szábor) jogtörténeti szerepe / Heka László. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2002. - 43 p. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 62. fasc. 8.)
Bibliogr.: p. 39-43. - Összefoglalás német nyelven
Fűzött : ár nélkül
342.53(497.13)(091) *** 342.53(439.24)(091)
[AN 1045236]
MARC

ANSEL
UTF-814321 /2003.
Herczegh Géza (1928-)
   A nemzetközi jog "holdudvarában" / Herczegh Géza. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2002. - p. 202-209. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 61. fasc. 12.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Klny.: In memoriam Nagy Károly egyetemi tanár, 1932-2001, (Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2002) AN 1032146. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött : ár nélkül
341 *** 34.01
[AN 1045479]
MARC

ANSEL
UTF-814322 /2003.
Homoki-Nagy Mária
   Szerződésen kívüli károkozásért való felelősség a 18-19. században / Homoki-Nagy Mária. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2002. - p. 212-223. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 61. fasc. 13.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Klny.: In memoriam Nagy Károly egyetemi tanár, 1932-2001 (Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2002) AN 1032146. - Összefoglalás német nyelven
Fűzött : ár nélkül
347.426(439)"17/18"
[AN 1045473]
MARC

ANSEL
UTF-814323 /2003.
   Hozománykönyv : Fejér megye településeinek hozománya Magyarország EU-csatlakozásának tiszteletére / [közread. a Fejér Megyei Önkormányzat]. - Székesfehérvár : Fejér M. Önkormányzat, 2003. - 235 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-212-272-0 kötött : ár nélkül
Fejér (megye)
351.853(439.118) *** 908.439.118(084.12)
[AN 1045943]
MARC

ANSEL
UTF-814324 /2003.
Jakab Éva
   Apropó jogharmonizáció: gondolatok az ókori kellékszavatossági modell kapcsán / Jakab Éva. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2002. - p. 226-237. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 61. fasc. 14.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Klny.: In memoriam Nagy Károly egyetemi tanár, 1932-2001 (Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2002), AN 1032146. - Összefoglalás német nyelven
Fűzött : ár nélkül
34(37) *** 347.451.031.3(439)
[AN 1045423]
MARC

ANSEL
UTF-814325 /2003.
Juhász Zsuzsanna
   A hazai büntetés-végrehajtási jog és az Európai Börtönszabályok ajánlásai / Juhász Zsuzsanna. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2002. - 36 p. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 62. fasc. 9.)
Bibliogr.: p. 35-36. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött : ár nélkül
343.827(4) *** 343.827(439)
[AN 1045298]
MARC

ANSEL
UTF-814326 /2003.
Juhászné Zvolenszki Anikó
   A felülvizsgálati eljárás szabályainak koncepcionális változásai / Juhászné Zvolenszki Anikó. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2002. - 30 p. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 62. fasc. 10.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött : ár nélkül
347.957(439)
[AN 1045294]
MARC

ANSEL
UTF-814327 /2003.
Kampler Béla
   Eladósodás és pénzügyi önállóság a települési önkormányzatoknál / Kampler Béla. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2002. - 26 p. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 62. fasc. 11.)
Összefoglalás német nyelven
Fűzött : ár nélkül
352.073.5(439)"199"
[AN 1045307]
MARC

ANSEL
UTF-814328 /2003.
Kecskés László (1953-)
   EU jog és jogharmonizáció / Kecskés László. - Budapest : HVG-ORAC, 2003. - 635 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 607-620.
ISBN 963-9404-63-2 kötött : 7728,- Ft
34(4-62) *** 340.137.3(4-62) *** 34(439)
[AN 1044750]
MARC

ANSEL
UTF-814329 /2003.
Király Lilla
   Polgári eljárásjog / Király Lilla. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, [2003]-. - 24 cm. - (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986). (Jogi szakvizsga segédkönyvek, ISSN 1587-6659)
347.9(439)(075.8)
[AN 1045059]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - cop. 2003. - 374 p.
Lezárva: 2003. márc. 1.
ISBN 963-9310-58-1 fűzött : 3480,- Ft
347.9(439)(075.8)
[AN 1045090] MARC

ANSEL
UTF-814330 /2003.
Kiss Barnabás
   Az egyenjogúság problémája a magyar közjog (államjog) II. világháború utáni fejlődésében a rendszerváltásig / Kiss Barnabás. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2002. - 28 p. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 62. fasc. 12.)
Bibliogr.: p. 26-27. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött : ár nélkül
342.722(439)"1945/1989"
[AN 1045302]
MARC

ANSEL
UTF-814331 /2003.
Kiss Sándor
   Reflexions sur la responsabilité et la reparation des dommages causes a l'environnement / Sándor Kiss. - Szeged : SZTE ÁJK, 2002. - p. 258-264. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 61. fasc. 16.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Klny.: In memoriam Nagy Károly egyetemi tanár, 1932-2001 (Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2002), AN 1032146. - Összefoglalás magyar nyelven
Fűzött : ár nélkül
349.6(100)
[AN 1045465]
MARC

ANSEL
UTF-814332 /2003.
Köblös Adél
   Joghatósági szabályok Európában és Magyarországon / Köblös Adél. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2002. - 63 p. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 62. fasc. 14.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött : ár nélkül
347.98(4) *** 347.98(439)
[AN 1045312]
MARC

ANSEL
UTF-814333 /2003.
Kovács Judit
   A magánvád szabályozásának története az 1973. évi I. törvény megjelenéséig / Kovács Judit. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2002. - 38 p. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 62. fasc. 13.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás német nyelven
Fűzött : ár nélkül
343.123.6(439)(091)
[AN 1045316]
MARC

ANSEL
UTF-814334 /2003.
Krokovay Zsolt (1946-)
   Médiaetika : a szólásszabadság és a polgárjogok / írta Krokovay Zsolt. - Budapest : L'Harmattan, 2003. - 271 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 255-271.
ISBN 963-9457-53-1 fűzött : ár nélkül
342.732(439) *** 791.9.096/.097 *** 070 *** 179.1
[AN 1044579]
MARC

ANSEL
UTF-814335 /2003.
Molnár Imre (1934-)
   Egyes büntetőjogi törvényi tényállások az ókori Rómában és hatályos jogunkban / Molnár Imre. - Szeged : SZTE ÁJK, 2002. - p. 298-305. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 61. fasc. 19.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Klny.: In memoriam Nagy Károly egyetemi tanár, 1932-2001 (Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2002), AN 1032146. - Összefoglalás német nyelven
Fűzött : ár nélkül
343(37) *** 343(439)
[AN 1045446]
MARC

ANSEL
UTF-814336 /2003.
Nagy Ferenc (1948-)
   Az európai büntetőjog fejlődési irányairól és jogállami alapjairól / Nagy Ferenc. - Szeged : SZTE ÁJK, 2002. - p. 308-320. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 61. fasc. 20.)
Bibliogr.: p. 319. - Klny.: In memoriam Nagy Károly egyetemi tanár, 1932-2001 (Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2002), AN 1032146. - Összefoglalás német nyelven
Fűzött : ár nélkül
343(4) *** 342(4)
[AN 1045441]
MARC

ANSEL
UTF-814337 /2003.
Papp Tekla
   About the Japanese company law / Tekla Papp. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2002. - 38 p. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 62. fasc. 15.)
Bibliogr.: p. 36-37. - Összefoglalás magyar nyelven
Fűzött : ár nélkül
347.72(520)
[AN 1045310]
MARC

ANSEL
UTF-814338 /2003.
   Regisztrálható-e az identitás? : az identitásválasztás szabadsága és a nemzeti hovatartozás nyilvántartása / szerk. Halász Iván, Majtényi Balázs ; [közread. az] MTA Jogtudományi Intézet. - Budapest : Gondolat K. Kör : MTA Jogtud. Int., 2003. - 311 p. ; 20 cm
ISBN 963-9500-58-5 fűzött : 1980,- Ft
342.724(4-11) *** 323.15(4-15) *** 316.63 *** 316.347(=00)(4-11)
[AN 1044484]
MARC

ANSEL
UTF-814339 /2003.
Révész Béla
   A proletárdiktatúra államvédelmi funkcióinak változásai az első Nagy Imre-kormány idején / Révész Béla. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2002. - 90 p. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 62. fasc. 16.)
Bibliogr.: p. 86-88. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött : ár nélkül
351.746.1(439)"195" *** 323.282(439)"195" *** 321.74(439)"195"
[AN 1045323]
MARC

ANSEL
UTF-814340 /2003.
Ruszoly József (1940-)
   A Budapesti Közellátási Kormánybiztosság, 1945 / Ruszoly József. - Szeged : SZTE ÁJK, 2002. - p. 322-338. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 61. fasc. 21.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Klny.: In memoriam Nagy Károly egyetemi tanár, 1932-2001 (Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2002), AN 1032146. - Összefoglalás német nyelven
Fűzött : ár nélkül
Magyarország. Ideiglenes Nemzeti Kormány. Budapesti Közellátási Kormánybiztosság.
351.778.2(439-2Bp.)"1945"
[AN 1045436]
MARC

ANSEL
UTF-814341 /2003.
Sáry Pál
   Bűnvádi eljárások az Újszövetségben / Sáry Pál. - 2. átd. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2003. - 239 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 225-[240].
Fűzött : 1850,- Ft (hibás ISBN 963-361-497-X)
Biblia. Újszövetség.
34(37) *** 34(33) *** 343.1(37) *** 232.96 *** 281.2(092)Pál_apostol
[AN 1053280]
MARC

ANSEL
UTF-814342 /2003.
Schanda Balázs (1968-)
   Magyar állami egyházjog / Schanda Balázs. - 2. átd. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2003. - XVI, 352 p. ; 20 cm. - (Bibliotheca Instituti Postgradualis Iuris Canonici Universitatis Catholicae de Petro Pázmány nominatae. I., Institutiones,, ISSN 1419-5577 ; 4.)
Bibliogr.: p. 295-323.
ISBN 963-361-502-X fűzött : 1650,- Ft
342.7:322(439)(075.8) *** 348(439)(075.8)
[AN 1054004]
MARC

ANSEL
UTF-814343 /2003.
   Tatabánya közigazgatási repertóriuma / [a szöveget gond. és szerk. Ravasz Éva, Tapolcainé Sáray Szabó Éva]. - Tatabánya : Tatabánya M. Jogú Város Levéltára, 1997-2001. - 5 db ; 24 cm
ISBN 963-04-7590-1
Tatabánya
352(439-2Tatabánya) *** 930.253(439-2Tatabánya)
[AN 255662]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5., Név- és tárgymutató : 1947-1990, I-IV. kötet. - 2001. - 407 p. - (Tatabányai levéltári füzetek, ISSN 1218-7259 ; 7.)
Példányszám: 250
ISBN 963-00-8750-2 fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-04-7950-1)
352(439-2Tatabánya)(083.86) *** 930.253(439-2Tatabánya)(083.86)
[AN 924942] MARC

ANSEL
UTF-814344 /2003.
Tímár György (1937-)
   Lex Tímár, avagy A lopott holmi visszajár! : politikai torzók panoptikuma a "Café de la Paix"-ben / [Tímár György]. - Budapest : Agroinform, 2002. - 135 p. ; 24 cm
Borítócím: A lopott holmi visszajár : lex Tímár. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-502-743-5 fűzött : ár nélkül
34.096(439)"199" *** 347.426.6(439)"199"(094.9)
[AN 928301]
MARC

ANSEL
UTF-814345 /2003.
Tóth Judit
   Jog-e a konzuli védelemhez való jog? / Tóth Judit. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2002. - p. 340-372. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 61. fasc. 22.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Klny.: In memoriam Nagy Károly egyetemi tanár, 1932-2001 (Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2002), AN 1032146. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött : ár nélkül
341.8 *** 341.237
[AN 1045415]
MARC

ANSEL
UTF-814346 /2003.
Tóth Károly
   A magyar választási eljárás néhány kérdése az Országos Választási Bizottság gyakorlatában / Tóth Károly. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2002. - p. 374-389. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 61. fasc. 23.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Klny.: In memoriam Nagy Károly egyetemi tanár, 1932-2001 (Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2002), AN 1032146. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött : ár nélkül
342.8(439)
[AN 1045410]
MARC

ANSEL
UTF-814347 /2003.
L'Unité et la diversité de l'Europe (magyar)
   Európa egysége és sokszínűsége : a kisebbségek jogai : a belga és a magyar példa / szerk. Trócsányi László, Francis Delpérée ; [közread. a] Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar. - [Budapest] : Nyitott Kv., cop. 2003. - 199 p. ; 20 cm
ISBN 963-212-321-2 fűzött : ár nélkül
341.234(4-62) *** 342.724(493) *** 342.724(439)
[AN 1044505]
MARC

ANSEL
UTF-814348 /2003.
Visegrády Antal (1950-)
   Jog- és állambölcselet / Visegrády Antal. - 2. jav., bőv. kiad. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, 2003. - 338 p ; 25 cm. - (Institutiones juris, ISSN 1218-9375). (Dialóg Campus tankönyvek, ISSN 1418-1274)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9310-46-8 kötött : 3480,- Ft
34.01(075.8) *** 342(075.8) *** 321.01(075.8)
[AN 1043358]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

14349 /2003.
Booth, Owen
World War II. the world in flames (magyar)
   A második világháború története képekkel / Owen Booth és John Walton ; [ford. Szabóné Győrfi Renáta]. - [Kaposvár] : Holló, [2003]. - 256 p. : ill., részben színes ; 31 cm
ISBN 963-684-085-7 kötött : ár nélkül
355.48(100)"1939/1945"(084.12)
[AN 1043379]
MARC

ANSEL
UTF-814350 /2003.
Földi Pál
   A harmincéves háború : nagy hadvezérek - nagy csaták / Földi Pál. - [Budapest] : Anno, 2003. - 198 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 197.
ISBN 963-375-281-7 fűzött : ár nélkül
355.48(4)"1618/1648" *** 940"1618/1648"
[AN 1044123]
MARC

ANSEL
UTF-814351 /2003.
Géczi Zoltán
   A III. Birodalom ászai : [a Führer legkiválóbb katonái, akik a legtöbb győzelmet aratták] : [Erich Hartmanntól Hans Ulrich Rudelig] / Kurt Rieder. - [Kecskemét] : Vagabund, cop. 2003. - 216 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-86082-8-5 fűzött : ár nélkül
355(430)"193/194"(092)
[AN 1056276]
MARC

ANSEL
UTF-814352 /2003.
   Mária Terézia hadvezére : Hadik András Hadtörténelmi Levéltárban őrzött iratainak levéltári segédlete / [szerk. és a bev. tanulmányt írta Farkas Gyöngyi] ; [... ford. Bőhm Jakab]. - Budapest : Petit Real, 2002. - 478 p. : ill. ; 30 cm. - (Hadtörténelmi levéltári kiadványok, ISSN 1417-9598)
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-85827-05-8)
Hadik András (1710-1790)
355(439)(092)Hadik_A.(093)(083.8) *** 930.253(439-2Bp.)Hadtörténelmi_Levéltár(083.8)
[AN 1043405]
MARC

ANSEL
UTF-814353 /2003.
Vadász István
   Az 1848/49-es szabadságharc tábornoka: Kiss Pál / Vadász István. - Tiszafüred : Tariczky Alapítvány, 2003. - 20, [3] p. : ill. ; 17 cm. - (Tiszafüredi füzetek, ISSN 1588-1709 ; 3.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 500
Fűzött : ár nélkül
Kiss Pál (1809-1867)
355.48(439)"1848/1849"(092)Kiss_P.
[AN 1043907]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

14354 /2003.
Buckingham, Marcus
First, break all the rules (magyar)
   Először is, szegd meg az összes szabályt! : [mit csinálnak másképp a világ legkiválóbb menedzserei?] / Marcus Buckingham & Curt Coffman ; [ford. Szilágyi Katalin]. - Budapest : Bagolyvár, 2002. - 228 p. ; 25 cm
ISBN 963-9197-97-1 kötött : 3500,- Ft
65.012.4 *** 65.013
[AN 1044011]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

14355 /2003.
Allen, Robert G.
Multiple streams of income (magyar)
   Passzív jövedelem-források / Robert G. Allen ; [ford. Szabó Sándor]. - Budapest : Bagolyvár, 2002-2003. - 7 db ; 20 cm
Gazdag Papa könyvklub (keretcím)
330.564.2 *** 613.865 *** 082.1
[AN 951531]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r., A pénzügyileg kiemelkedően sikeres emberek 7 szokása. - 2002. - 93 p. : ill.
ISBN 963-9447-03-X fűzött : 980,- Ft
658.1.011.1 *** 613.865
[AN 951534] MARC

ANSEL
UTF-8


   7. r., Az adók optimalizálása. - 2003. - 84 p. : ill.
ISBN 963-9447-17-X fűzött : 980,- Ft
336.2 *** 613.865
[AN 1044019] MARC

ANSEL
UTF-8


   6. r., Nyerés az ingatlanpiacon / [a 4. fejezet szerzője Bajári István]. - 2003. - 104 p. : ill.
ISBN 963-9447-13-7 fűzött : 980,- Ft
332.8 *** 613.865
[AN 1044022] MARC

ANSEL
UTF-8


   5. r., Siker a tőzsdén. - 2003. - 115 p. : ill.
ISBN 963-9447-12-9 fűzött : 980,- Ft
336.76 *** 613.865
[AN 1044028] MARC

ANSEL
UTF-8


   4. r., Internet : "egy kattintásra a sikertől". - 2003. - 80 p.
Schlingloff Sándor "Az Internet marketing öt alapelve" c. tanulmányával
ISBN 963-9447-08-0 fűzött : 980,- Ft
658.8 *** 681.324Internet *** 613.865
[AN 1044034] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. r., Információs vállalkozás : "a tudás vagyont teremt". - 2003. - 79 p. : ill.
ISBN 963-9447-06-4 fűzött : 980,- Ft
334.7(439) *** 659.2 *** 613.865
[AN 1044036] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r., A network marketing : "pénzcsináló gépezet". - 2003. - 74 p. : ill.
ISBN 963-9447-05-6 fűzött : 980,- Ft
658.846 *** 681.324Internet *** 613.865
[AN 1044040] MARC

ANSEL
UTF-814356 /2003.
Balázs Péter (1941-)
   Az Európai Unió külpolitikája és a magyar - EU kapcsolatok fejlődése / Balázs Péter ; [a függelék összeállításában közrem. Bajtay Péter] ; [a függelék angol nyelvű szerződéseit magyarra ford. Németh Ádám]. - Utánny. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2003. - 516 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 513-[517].
ISBN 963-224-659-4 kötött : ár nélkül
Európai Unió
339.923(4-62) *** 338.2(439) *** 327.39(4-62) *** 327(439)
[AN 1053993]
MARC

ANSEL
UTF-814357 /2003.
   Budapest-modell : egy liberális várospolitikai kísérlet / szerk. Pallai Katalin. - Budapest : LGI OSI, 2003. - 414 p. : ill. ; 24 cm. - (LGI books, ISSN 1586-1317)
Bibliogr.: p. 387-391.
ISBN 963-9419-48-6 fűzött : ár nélkül
332.1(439-2Bp.)"199" *** 711.4(439-2Bp.)"199" *** 911.375(439-2Bp.)"199"
[AN 1043585]
MARC

ANSEL
UTF-814358 /2003.
Clason, George S.
The richest man in Babylon (magyar)
   Babilon leggazdagabb embere / George S. Clason ; [ford. ... Németi Anita, ... Doubravszky Sándor]. - Budapest : Bagolyvár, 2003. - 131 p. ; 20 cm
ISBN 963-9447-09-9 fűzött : 1450,- Ft
336.7(0:82-31)
[AN 1043972]
MARC

ANSEL
UTF-814359 /2003.
Csátaljay Zsuzsanna
   Áfa kézikönyv, 2003 / [szerző Csátaljay Zsuzsanna]. - Budapest : Saldo, 2003. - 620 p. ; 29 cm
Adózási kézikönyvek (keretcím)
ISBN 963-638-075-9 fűzött : ár nélkül
336.223(439)(036)
[AN 1043459]
MARC

ANSEL
UTF-814360 /2003.
Damjanovich Nebojsa
   E-mail marketing / Damjanovich Nebojsa. - Budapest : Bagolyvár, 2003. - 126 p. ; 20 cm. - (Online marketing - alapoktól felsőfokig ; ; 1.)
ISBN 963-9447-15-3 fűzött : 1200,- Ft
658.8 *** 681.3.004.14 *** 681.324Internet *** 651.7
[AN 1046519]
MARC

ANSEL
UTF-814361 /2003.
Darvas Zsolt (1970-)
   Univariate potential output estimations for Hungary / Zsolt Darvas, Gábor Vadas. - Budapest : MNB, 2003. - 89 p. ; 29 cm. - (MNB working paper,, ISBN 1419-5178 ; ; 2003/8.)
ISBN 963-9383-30-9 fűzött : ár nélkül
338.2(439)"199/200" *** 330.101.541 *** 519.24
[AN 1043593]
MARC

ANSEL
UTF-814362 /2003.
Dombrády Lóránd (1931-)
   A magyar hadigazdaság a második világháború idején / Dombrády Lóránd. - Budapest : Petit Reál, 2003. - 474 p. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9267-22-8 fűzött : 4200,- Ft
338.245(439)"1939/1945"
[AN 1043463]
MARC

ANSEL
UTF-814363 /2003.
   Globalizáció és külföldi működőtőke-beruházások / Árva László [et al.]. - Budapest : Szt. István Társ., 2003. - 71, [28] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-361-497-X fűzött : 1400,- Ft
339.727.22(439)"19/20" *** 339.9(439)"19/20"
[AN 1043528]
MARC

ANSEL
UTF-814364 /2003.
Görög Márta
   Összehasonlító utazási jog a német, a svájci és a magyar utazási jog tükrében / Görög Márta. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2002. - 52 p. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 62. fasc. 6.)
Összefoglalás német nyelven
Fűzött : ár nélkül
338.48(439)(094) *** 338.48(430)(094) *** 338.48(494)(094) *** 340.5
[AN 1045253]
MARC

ANSEL
UTF-814365 /2003.
Gutassy Attila
   Menedzsmentrendszerek auditálása / Gutassy Attila ; [közread. a] TÜV Rheinland Intercert. - Budapest : TÜV Rheinland Intercert, 2003. - 267 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 264-265.
ISBN 963-210-777-2 fűzött : ár nélkül
658.1 *** 504.03
[AN 1045104]
MARC

ANSEL
UTF-814366 /2003.
Hajdú József
   Social security protection of the self-employed persons in Hungary / József Hajdú. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2002. - p. 176-200. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 61. fasc. 11.)
Klny.: In memoriam Nagy Károly egyetemi tanár, 1932-2001 (Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2002), AN 1032146. - Összefoglalás magyar nyelven
Fűzött : ár nélkül
334.722(439) *** 369(439) *** 349.3(439)
[AN 1045483]
MARC

ANSEL
UTF-814367 /2003.
Huszka Jenő
   Kezdő munkanélküliek kézikönyve avagy Hogyan ússzuk meg a haladó státust? / Huszka Jenő. - Budapest : Bagolyvár, 2003. - 164 p. ; 20 cm
ISBN 963-9447-07-2 fűzött : 1450,- Ft
331.56
[AN 1043991]
MARC

ANSEL
UTF-814368 /2003.
Józsa Zoltán
   Megtenni vagy megvenni : szempontok a szolgáltatásszervezés gyakorlatához / Józsa Zoltán. - Szeged : SZTE ÁJK, 2002. - p. 240-256. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 61. fasc. 15.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Klny.: In memoriam Nagy Károly egyetemi tanár, 1932-2001 (Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2002), AN 1032146. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött : ár nélkül
338.242.025.88(439) *** 338.46(439) *** 342.9(439)
[AN 1045467]
MARC

ANSEL
UTF-814369 /2003.
Kiyosaki, Robert T.
Retire young - retire rich (magyar)
   Visszavonulni fiatalon és gazdagon : hogyan gazdagodjunk meg és maradjunk gazdagok? / [Robert T. Kiyosaki, Sharon L. Lechter] ; [ford. Meskó Krisztina]. - Budapest : Bagolyvár, 2003. - 373 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9447-11-0 fűzött : 2950,- Ft
336.7 *** 613.865
[AN 1043999]
MARC

ANSEL
UTF-814370 /2003.
Krugman, Paul R.
Geography and trade (magyar)
   Földrajz és kereskedelem / Paul Krugman ; [ford. Szabó Judit]. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2003. - 162 p. : ill. ; 20 cm. - (Közgazdasági kiskönyvtár, ISSN 1589-6900)
Bibliogr.: p. 151-153.
ISBN 963-19-4076-4 fűzött : 2500,- Ft
332.1(73) *** 911.3(73) *** 339(73)
[AN 1044624]
MARC

ANSEL
UTF-814371 /2003.
Majdán János (1952-)
   Modernizáció - vasút - társadalom : tanulmányok a vasútépítések hatásáról a XIX. - XX. században / Majdán János. - Pécs : ISZE Integral-Egy. K., 2001. - 203 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-641-856-X fűzött : ár nélkül
338.47(439)"18/19" *** 625.1(439)(091) *** 656.2(439)(091)
[AN 930611]
MARC

ANSEL
UTF-814372 /2003.
   Nemzetközi adótan a gyakorlatban : a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ okleveles nemzetközi adószakértői tanfolyamának előadásaiból szerkesztett tananyag / [szerzők] Keményfy [et al.] ; [szerk. Stricca Lilla] ; [kiad. a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft.]. - Budapest : MKVK Okt. Közp., 2003. - 156 p. ; 23 cm
ISBN 963-210-474-9 fűzött : 4500,- Ft
336.2(100)(036)
[AN 1043252]
MARC

ANSEL
UTF-814373 /2003.
   Nemzetközi menedzsment az új jelenség : a Magyar Tudomány Napja : konferencia kiadvány = International management the new phenomenon : the Day of Hungarian Science : conference publication / [szerk. Farkas Ferenc] ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, Magyar Tudományos Akadémia. - Pécs : PTE Közgazdaságtud. Kar, 2002. - 347 p. : ill. ; 23 cm
A 2001. nov. 8-9-én tartott rendezvény előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött : ár nélkül
334.726 *** 339.944 *** 658.1 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 928620]
MARC

ANSEL
UTF-814374 /2003.
Ramanathan, Ramu
Introductory econometrics with application (magyar)
   Bevezetés az ökonometriába alkalmazásokkal / Ramu Ramanathan ; [ford. Marcinkovics Rezső, Nagy Gáspár, Petrimán Zita]. - Budapest : Panem, 2003. - 708 p. : ill. ; 25 cm + CD-ROM
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-545-374-4 kötött : ár nélkül
330.43(075.8) *** 519.862.6(075.8)
[AN 1043646]
MARC

ANSEL
UTF-814375 /2003.
Szakácsy Sándor
   Uzsorások : interjúk, beszélgetések egy titokzatos világ hőseivel / Szakácsy Sándor. - [Budapest] : Camp, [2003]. - 195 p. ; 20 cm
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-7829-32-8)
336.77(439)(047.53) *** 894.511-92
[AN 1044435]
MARC

ANSEL
UTF-814376 /2003.
Szoloviné Bucsi Mariann
   Ne többet, hanem másként! : a sikeres értékesítés mesterfogásai / Szoloviné Bucsi Mariann ; [ill. Deák Gyula]. - Budapest : Panoráma, 2004. - 177 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 963-243-890-6 kötött : ár nélkül
658.85.013 *** 613.865
[AN 1043905]
MARC

ANSEL
UTF-814377 /2003.
   Tájékoztató Csongrád megye településeinek, kistérségeinek fejlettségi állapotáról, valamint a megye gazdaságáról / [összeáll. Süléné Száraz Zsuzsanna] ; [közrem. Balog Attila, ... Kristó Zsuzsanna]. - Szeged : Csongrád M. Önkormányzat Hivatala, 2003. - 101 p. : ill. ; 29 cm. - (Területfejlesztési füzetek, ISSN 1217-4122). (Területi információs füzetek, ISSN 1419-7588 ; 5.)
Fűzött : ár nélkül
332.1(439.181)"200"(083.41) *** 338(439.181)(083.41)
[AN 1044696]
MARC

ANSEL
UTF-814378 /2003.
Telkes József (1954-)
   Állásvadászat : [egy fejvadász tanácsai azoknak, akik a legjobb állást szeretnék megcsípni] / Telkes József ; [a Női álláskeresés c. fej. szerzője Csudutov Csudinka]. - 2. átd., kieg. kiad. - Budapest : Bagolyvár, 2003. - 126 p. ; 24 cm
ISBN 963-9447-10-2 fűzött : 1450,- Ft
658.353.5
[AN 1044003]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

14379 /2003.
Radnai Gáborné
   Drogfüggők : esély a gyógyulásra / Martha Tailor. - [Budapest] : Radnai, cop. 2003. - 239 p. ; 20 cm
ISBN 963-212-086-8 kötött : ár nélkül
364.272 *** 613.83 *** 616.89-008.441.33
[AN 1044390]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

14380 /2003.
   Ady Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium jubileumi évkönyve, 1991-2002 / [szerk. Fábián József]. - [Csenger] : [Ady E. Gimnázium, Szakképző Isk. és Kollégium], [2002]. - 96 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-202-280-7 fűzött : ár nélkül
Ady Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium (Csenger)
373.54(439-2Csenger)(058) *** 373.6(439-2Csenger)(058)
[AN 930396]
MARC

ANSEL
UTF-814381 /2003.
Arany Piroska, Z.
   Miértek tünékeny ideje / Z. Arany Piroska ; [kiad. a Marczibányi Téri Művelődési Központ]. - Budapest : Marczibányi Téri Művel. Közp., 2003. - 163 p. : ill. ; 23 cm
Fűzött : ár nélkül
37.018.1 *** 372.4
[AN 1046017]
MARC

ANSEL
UTF-814382 /2003.
Baghyné Makra Ilona (1937-)
   Fehér Ignác, Algyő első iskolaigazgatója / Baghyné Makra Ilona. - Szeged : Bába, 2003. - 56 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9511-38-2 fűzött : ár nélkül
Fehér Ignác (1876-1961)
37(439)(092)Fehér_I. *** 37.014(439-2Algyő)(092)
[AN 1044419]
MARC

ANSEL
UTF-814383 /2003.
Baloghné Zsoldos Julianna
   Néphagyomány az iskolában : a néprajz tanításának módszertana / Baloghné Zsoldos Julianna ; [Debreceni Egyetem Néprajzi Tanszékének kiadványa]. - Debrecen : Pedellus Tankvk. : DE Népr. Tansz., 2002. - 155 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 152-155.
ISBN 963-472-710-7 fűzött : ár nélkülISBN 963-9396-32-X
372.839(072)
[AN 1045072]
MARC

ANSEL
UTF-814384 /2003.
   Baranyai Decsi Csimor János : Decs, 1560 körül - Székelyvásárhely, 1601. május 15. / [szerk. Nagy Janka Teodóra, Szabó Géza]. - Decs : Önkormányzat ; Szekszárd : Tolna M. Honismereti Egyes., 2002. - 62 p. : ill. ; 17 cm. - (Honismereti Egyesületi kiskönyvtár, ISSN 1785-1718 ; 1.)
Bibliogr.: p. 31-32.
ISBN 963-204-747-8 fűzött : ár nélkül
Baranyai Decsi János (156?-1601)
37(439)(092)Baranyai_Decsi_J. *** 061.3(498.4-2Marosvásárhely)
[AN 1042814]
MARC

ANSEL
UTF-814385 /2003.
Baranyayné Rohn Erzsébet
   Isten cselekszik : tanári kézikönyv / Baranyayné Rohn Erzsébet, Schaller Bernadett, Tillai Zsófia. - Budapest : Luther, 2003. - 79 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 75-76.
ISBN 963-7470-96-4 fűzött : ár nélkül
372.4:2(072)
[AN 1043908]
MARC

ANSEL
UTF-814386 /2003.
Gáspár János (1816-1892)
Művek (vál.)
   Gáspár János, 1816-1892 : dokumentumok / [összeáll. és bevezetést írta Aknay Tibor]. - Budapest : OPKM, 2003. - 209 p. ; 25 cm. - (A magyar neveléstörténet forrásai, ISSN 0239-0884 ; 19.)
ISBN 963-9315-61-3 fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-7516-65-4)
Gáspár János (1816-1892)
37(439)(092)Gáspár_J.(044) *** 894.511-94 *** 37(439)"18"
[AN 1046283]
MARC

ANSEL
UTF-814387 /2003.
   Iskola és társadalom : szöveggyűjtemény / összeáll. és bevezetővel ell. Meleg Csilla. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2003. - 477 p. ; 25 cm. - (Conpendiarium, ISSN 1418-1290)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9542-04-0 kötött : 3980,- Ft
37.014(439) *** 37.014.7(439) *** 316.7(439)
[AN 1043527]
MARC

ANSEL
UTF-814388 /2003.
Juhász Magda
   Verses ABC / Juhász Magda verseivel ; [... ill. Diák István és Korodi Luca]. - Budapest : Lektűr, [2003]. - [40] p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 963-9451-10-X kötött : ár nélkül
372.416.2=945.11 *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 1044439]
MARC

ANSEL
UTF-814389 /2003.
   Képes iskolatörténet / összeáll. és szerk. Fábián József. - Miskolc : Diósgyőri Gimn., 2003. - 371 p. : ill., részben színes ; 32 cm. - (A Diósgyőri Gimnázium kincsestára, ISSN 1585-0641 ; 2.)
Bibliogr. a jegyzetekben
Kötött : ár nélkül
Diósgyőri Gimnázium (Miskolc)
373.54(439-2Miskolc)(058)
[AN 1043538]
MARC

ANSEL
UTF-814390 /2003.
Lacknerné Puskás Sára
   Isten ajándékai : tanári kézikönyv / Lacknerné Puskás Sára. ; [ill. Szűcs Édua]. - Budapest : Luther, 2003. - 59 p. : ill., színes ; 29 cm + 12 mell.
ISBN 963-7470-94-8 fűzött : ár nélkül
372.4:2(072)
[AN 1043911]
MARC

ANSEL
UTF-814391 /2003.
Mester Miklósné
   Kézikönyv : A mi világunk sorozat, környezetismeret 4. osztály / Mester Miklósné. - Celldömölk : Apáczai, 2003. - 83 p. : ill. ; 29 cm
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-464-680-8)
372.48(072)
[AN 1043315]
MARC

ANSEL
UTF-814392 /2003.
   Minőségügy a gyakorlatban : a Kossuth Lajos Gimnázium VII. Nemzetközi Közoktatási Konferenciája : tanulmánykötet / [alk. szerk. Tóth Tiborné]. - Mosonmagyaróvár : [Kossuth L. Gimn.], 2002. - 199, [3] p. ; 24 cm
A konferenciát 2002. márc. 21-23. között Mosonmagyaróváron tartották
ISBN 963-00-9765-6 fűzött : ár nélkül
371 *** 65.018 *** 061.3(439-2Mosonmagyaróvár)
[AN 928447]
MARC

ANSEL
UTF-814393 /2003.
Nádasi Mária, M. (1939-)
   Projektoktatás : elmélet és gyakorlat / M. Nádasi Mária. - Budapest : Gondolat K. Kör : ELTE BTK Neveléstud. Int., 2003. - 92 p. ; 20 cm. - (Oktatás-módszertani kiskönyvtár, ISSN 1589-9926 ; 5.)
Bibliogr.: p. 90-92.
ISBN 963-9500-63-1 fűzött : 750,- Ft
371.314.6
[AN 1044656]
MARC

ANSEL
UTF-814394 /2003.
Rogge, Jan-Uwe
Kinder brauchen Grenzen (magyar)
   Kell a gyereknek a korlát : azért mégsem állhat feje tetejére a világ / Jan-Uwe Rogge ; [ford. Lendvay Katalin] ; [ill. Barka Ferenc]. - 2. kiad. - Budapest : Park, cop. 2003. - 238 p. : ill. ; 20 cm. - (Hétköznapi pszichológia, ISSN 0865-0705)
ISBN 963-530-692-X fűzött : 1500,- Ft
37.018.1
[AN 1056825]
MARC

ANSEL
UTF-814395 /2003.
Schaude, Otto
Pädagogische Entdeckungen in der Bibel (magyar)
   Pedagógiai felfedezések a Bibliában / Otto Schaude. - Budapest : Evangéliumi K. és Iratmisszió, 2003. - 67 p. ; 19 cm
ISBN 963-9434-43-4 fűzött : ár nélkül
Biblia
37 *** 22.07
[AN 1044593]
MARC

ANSEL
UTF-814396 /2003.
   Sportjátékok / [szerk. Gál László] ; [graf. Kelemen Ágnes, Jeney Zoltán]. - 4. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2001-. - 3 db : ill. ; 25 cm
Felsőoktatási tankönyv
ISBN 963-18-9761-3 *
371.3(075.8) *** 796.3(075.8) *** 796.1(075.8) *** 372.879.6(075.8)
[AN 905849]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Sportjátékok elmélete és módszertana, kézilabdázás, röplabdázás / [szerzők Csillag Béla et al.]. - 2003. - 395 p.
Bibliogr.: p. 82-83., 233-234., 389.
ISBN 963-19-4584-7 kötött : 2977,- Ft
371.3(075.8) *** 372.879.6(075.8) *** 796.325(075.8) *** 796.322(075.8)
[AN 1055914] MARC

ANSEL
UTF-814397 /2003.
Takács László
   Tanári kézikönyv a középiskolai ének-zene tanításához / [Takács László]. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2003. - 96 p. : ill., főként kotta ; 20 cm
ISBN 963-19-3203-6 fűzött : ár nélkül
372.878(072)
[AN 1044658]
MARC

ANSEL
UTF-814398 /2003.
   Zöldszemmel : ötlettár környezeti neveléshez / [szerk. Sallai R. Benedek] ; [ill. Havancsák Gyula]. - 2. átd. kiad. - Túrkeve : "Nimfea" Természetvédelmi Egyes., 2003. - 232 p. : ill. ; 24 cm. - (Zöldike könyvsorozat, ISSN 1419-7715 ; 1.)
Bibliogr.: p. 230.
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-03-5693-5)
37.03(072) *** 504.03
[AN 1047823]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

14399 /2003.
Dávid Sándor (1937-)
   Knézy Jenő, Molnár Dániel, Kiss Dezső és Balogh Tibor emlékére / Dávid Sándor. - Budapest : Budapest Print, [2003]. - 382, [2] p., [32]t. : ill., részben színes ; 23 cm. - (Forma-1 sztorik, ISSN 1416-4868 ; 2003.)
ISBN 963-695-125-X fűzött : ár nélkül
796.71
[AN 1044429]
MARC

ANSEL
UTF-814400 /2003.
Fekete Kálmán
   130 méter zuhanás : autóversenyzők mesélték / Fekete Kálmán. - Pécs : Alexandra, [2003]. - 181 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-368-595-8 fűzött : ár nélkül
796.71.093.544(439)"196/198"(047.53) *** 796.71.093.56(439)"196/198"(047.53)
[AN 1044526]
MARC

ANSEL
UTF-814401 /2003.
Fekete Kálmán
   Érdi Tibor, Varga István / Fekete Kálmán. - Pécs : Alexandra, [2003]. - 175 p., [16] t. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Autóversenyzők mesélték ; ; 4.)
ISBN 963-368-164-2 fűzött : ár nélkül
Varga István (1956-)
Érdi Tibor (1955-)
796.71(439)(092)Érdi_T.(047.53)
[AN 1044511]
MARC

ANSEL
UTF-814402 /2003.
Fekete Kálmán
   Kőváry Barna : Zsír Király Boruló Szabaduló Művész és a Trabant 601 Maxi kalandjai : [riportkönyv] / Fekete Kálmán. - Pécs : Alexandra, [2002]. - 171 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Autóversenyzők mesélték ; ; 2.)
ISBN 963-368-165-0 fűzött : ár nélkül
796.71(439)(092)Kőváry_B.(047.53)
[AN 929360]
MARC

ANSEL
UTF-814403 /2003.
Fekete Kálmán
   Szelep és a többiek, vagy amit akartok : Ventile RSE / Fekete Kálmán. - Pécs : Alexandra, [2003]. - 178 p. : ill. ; 21 cm. - (Autóversenyzők mesélték ; ; 5.)
ISBN 963-368-594-X fűzött : ár nélkül
796.71.093.544(439-2Pécs)(047.53) *** 061.2(439-2Pécs)
[AN 1044520]
MARC

ANSEL
UTF-814404 /2003.
Gray, Daniel
   X-Files 2003 / Daniel Gray. - Vác : V. Offset Kft., 2003. - 264 p., [27] t. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 243-248.
ISBN 963-210-836-1 fűzött : ár nélkül
796.011.5:178.8
[AN 1043792]
MARC

ANSEL
UTF-814405 /2003.
Kemper, Barbara
Karten in 3-D zu allen Anlässen (magyar)
   Térbeli üdvözlőkártyák / Barbara Kemper ; [ford. Cser Judit]. - Budapest : Cser K., 2003. - 31 p. : ill., színes ; 24 cm + mell. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 2003/81.)
ISBN 963-9445-90-8 fűzött : 598,- Ft
379.826 *** 769.3 *** 745.54
[AN 1043642]
MARC

ANSEL
UTF-814406 /2003.
Konczné Szekeres Erika
   Termésállatkák / Konczné Szekeres Erika. - Budapest : Cser K., 2003. - 31 p. : ill. ; 24 cm. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 2003/78.)
ISBN 963-9445-88-6 fűzött : 598,- Ft
379.826 *** 745.55
[AN 1043641]
MARC

ANSEL
UTF-814407 /2003.
Küssner-Neubert, Andrea
Textil-pen (magyar)
   Textilmatricák / Andrea Küssner-Neubert ; [ford. Lakner Judit]. - Budapest : Cser K., 2003. - 31 p. : ill., színes ; 24 cm + mell. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 2003/79.)
ISBN 963-9445-89-4 fűzött : 598,- Ft
379.826 *** 745.52
[AN 1043643]
MARC

ANSEL
UTF-814408 /2003.
Mikulka Ferenc
   Gyöngyszövött karkötők / Mikulka Ferenc. - Budapest : Cser K., 2003. - 30 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 2003/80.)
ISBN 963-9445-96-7 fűzött : 598,- Ft
379.826 *** 746.5
[AN 1043640]
MARC

ANSEL
UTF-814409 /2003.
Misur Tamás
   Milan / Misur Tamás. - Budapest : Aréna 2000, 2003. - 311 p. : ill. ; 20 cm. - (Stadion könyvtár, ISSN 1418-6632 ; 16.)
ISBN 963-86167-8-4 fűzött : 1990,- Ft
Milan Associazione Calcio.
796.332(45-2Milan) *** 061.2(45-2Milan)
[AN 1046365]
MARC

ANSEL
UTF-814410 /2003.
   A nagy Napóleon és még 52 pasziánsz : a legérdekesebb türelemjátékok gyűjteménye / [szerk. Ladányi Lóránt] ; [előszó Eszes Máté]. - Budapest : Curiosa Nova : Danár, cop. 2001. - 151 p. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 963-86093-4-6 fűzött : 1340,- Ft
794.4
[AN 926293]
MARC

ANSEL
UTF-814411 /2003.
Nerurkar, Richard
Marathon running (magyar)
   Maratoni futás mindenkinek / Richard Nerurkar ; előszó Steve Cram ; [ford. Bally István]. - [Debrecen] : Gold Book, [2003]. - 195 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9437-57-3 fűzött : ár nélkül
796.422.16
[AN 1044406]
MARC

ANSEL
UTF-814412 /2003.
Pongó István
A sakktaktika titkai (német)
   Geheimnisse der Schachtaktik : entscheidender materieller Vorteil / István Pongó. - Kecskemét : Caissa, 2001-. - 24 cm
794.1
[AN 925625]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2001. - 319 p. : ill.
Fűzött : ár nélkül
794.1
[AN 925627] MARC

ANSEL
UTF-814413 /2003.
Westbrook, Adele
Aikido and the dynamic sphere (magyar)
   Aikidó és a dinamikus gömb : illusztrált bevezető / Adele Westbrook és Oscar Ratti ; [ford. Frigyik László]. - [Budapest] : Lunarimpex, 2003. - 367 p. : ill. ; 24 cm. - (Mesterek és harci művészetek, ISSN 1218-7771)
Bibliogr.: p. [368].
ISBN 963-9219-25-8 fűzött : 2880,- Ft
796.853.24
[AN 1044431]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

14414 /2003.
Arthus-Bertrand, Yann
La Terre vue du ciel (magyar)
   Földünk a magasból : [az élő bolygó portréja légi felvételeken] / Yann Arthus-Bertrand ; [ford. Mészáros László]. - [Budapest] : Corvina, [2003]. - 455, [6] p. : ill., színes ; 38 cm
Fotóalbum. - Brown, Lester et al. tanulmányaival
ISBN 963-13-5284-6 kötött : ár nélkül
77.04(44)(092)Arthus-Bertrand,_Y. *** 911.2(100)(084.12) *** 911.3(100)(084.12)
[AN 1055848]
MARC

ANSEL
UTF-814415 /2003.
Bíró Béla (1899-19??)
   A művészettörténet kézikönyve / írta Bíró Béla. - Repr. kiad. - [Tyukod] : Black & White, cop. 2003. - 211 p. : ill. ; 24 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Szent István Társulat, 1939
ISBN 963-9407-29-1 kötött : ár nélkül
7(100)(091)(035)
[AN 1044183]
MARC

ANSEL
UTF-814416 /2003.
Dávid Áron
   Szent Kereszt tiszteletére.. : emlékkönyv a jászszentandrási r.k. templom építésének 100. és freskókkal való díszítésének 70. évfordulójára / Dávid Áron ; [fotók Szemán Paul és Varga János] ; [... kiad. Jász Szó Alapítvány]. - Jászszentandrás : Jász Szó Alapítvány, 2003. - 158 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 108-110.
ISBN 963-212-161-9 fűzött : ár nélkül
Jászszentandrás
726.54(439-2Jászszentandrás)
[AN 1044953]
MARC

ANSEL
UTF-814417 /2003.
Farkas András (1944-)
   Az esztétikai ítélet : művészetpszichológiai modellek : [felsőoktatási tankönyv] / Farkas András. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2003. - 238 p., [18] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 225-238.
ISBN 963-19-4123-X fűzött : 2744,- Ft
7.01(075.8) *** 159.9(075.8)
[AN 1043341]
MARC

ANSEL
UTF-814418 /2003.
Fényi Tibor (1954-)
   Budapest, Róth Miksa Emlékház / Fényi Tibor. - [Budapest] : TKM Egyes., 2001. - 16 p. : ill., színes ; 17 cm. - (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, ISSN 0139-245X ; 712.)
Példányszám: 4000. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-554-496-0 fűzött : ár nélkül
Róth Miksa (1865-1944)
Róth Miksa Emlékház (Budapest)
748.5(439)(092)Róth_M. *** 069(439-2Bp.)(036)
[AN 928116]
MARC

ANSEL
UTF-814419 /2003.
Fodor László
   Eger, vár / Fodor László. - [Budapest] : TKM Egyes., 2002. - 24 p. : ill., főként színes ; 17 cm. - (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, ISSN 0139-245X ; 710.)
Példányszám: 4000
ISBN 963-554-503-7 fűzött : ár nélkül
728.81(439-2Eger)(036)
[AN 928114]
MARC

ANSEL
UTF-814420 /2003.
Gebhardt, Volker
Malerei (magyar)
   Festészet / Volker Gebhardt ; [ford. Kézdy Beatrix]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2003. - 215 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Art-téka, ISSN 1589-6951)
Bibliogr.: p. 210.
ISBN 963-09-4426-X kötött : ár nélkül
75(100)"10/19"
[AN 1043705]
MARC

ANSEL
UTF-814421 /2003.
   Egy gyűjtő és gyűjteménye : Ernst Lajos és az Ernst Múzeum : Ernst Múzeum, Budapest, 2002. március 17 - április 28. / [rend. Basics Beatrix et al.] ; [a katalógust szerk. Róka Enikő] ; [szerzők Basics Beatrix et al.]. - Budapest : [Ernst Múz.], [2002]. - 315 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-00-9633-1 fűzött : ár nélkül
Ernst Lajos (1872-1937)
Ernst Múzeum (Budapest)
73/76(439)"18/19" *** 7.074(439)(092)Ernst_L. *** 069(439-2Bp.)Ernst_Múzeum *** 061.4(439-2Bp.)"2002"
[AN 928504]
MARC

ANSEL
UTF-814422 /2003.
Kőhegyi Orsolya
   A herendi porcelán / Kőhegyi Orsolya. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2003. - 79 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Magyar örökség, ISSN 1785-1866)
ISBN 963-09-4501-0 kötött : ár nélkül
738.1(439-2Herend)(091) *** 666.5(439-2Herend)(091) *** 061.5(439-2Herend)
[AN 1043901]
MARC

ANSEL
UTF-814423 /2003.
   Kortárs magyar fotográfia 2003 : Pécs, 2003. szeptember 11-14. / [katalógus Harnóczy Örs] ; [rend., kiad. a Kortárs Magyar Fotográfia Alapítvány]. - Pécs : Kortárs M. Fotográfia Alapítvány, [2003]. - 68 p. : ill., részben színes ; 34 cm
Fűzött : ár nélkül
77.04(439)"199/200" *** 061.4(439-2Pécs)
[AN 1043376]
MARC

ANSEL
UTF-814424 /2003.
Mednyánszky László (1852-1919)
Művek (vál.)
   Mednyánszky : kiállítás a Magyar Nemzeti Galériában, 2003. október 14 - 2004. február 8. / [a kiállítás főrendezője Bakó Zsuzsanna] ; [a katalógust szerk. Markója Csilla]. - Budapest : Kossuth : MNG, 2003. - 414 p. : ill., részben színes ; 31 cm. - (A Magyar Nemzeti Galéria kiadványai, ISSN 0231-2387 ; 2003/4.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7432-87-6 kötött : ár nélkül
75(439)(092)Mednyánszky_L. *** 061.4(439-2Bp.)"2003/2004"
[AN 1046315]
MARC

ANSEL
UTF-814425 /2003.
Mohácsy György
   Szeged állomás / Mohácsy György, Vörös Tibor. - [Budapest] : Pallas Public Relations, 2001. - 16 p. : ill., főként színes ; 16 cm. - (Megújuló vasúti épületek, ISSN 1588-6115 ; 2.)
Fűzött : ár nélkül
725.31(439-2Szeged)
[AN 926283]
MARC

ANSEL
UTF-814426 /2003.
   N&n Galéria, 2001 02 14 - 2003 06 22 / [szerk. Apáti-Nagy Mariann et al.]. - [Budapest] : Hap Kft., [2003]. - 157 p. : ill. ; 17x24 cm
ISBN 963-212-135-X fűzött : 2900,- Ft
N&n Galéria (Budapest)
73/76 *** 069.017(439-2Bp.)N&n_Galéria
[AN 1044910]
MARC

ANSEL
UTF-814427 /2003.
Rados Jenő (1895-1992)
   Magyar kastélyok / írta Rados Jenő ; az előszót írta Gerevich Tibor. - Utánny. - [Tyukod] : Black & White, [2003]. - 259 p. : ill. ; 27 cm
Eredetileg a "Magyarország művészeti emlékei" c. sorozat 4. köteteként jelent meg. - Eredeti kiadása: Budapest : Egy. Ny., 1939. - Bibliogr.: p. 73-76. és a jegyzetekben
ISBN 963-9544-05-1 kötött : ár nélkül
728.82(439)
[AN 1044988]
MARC

ANSEL
UTF-814428 /2003.
Sabján Tibor
   Hagyományos falak / Sabján Tibor, Buzás Miklós. - Budapest : Terc, cop. 2003. - 140 p. : ill. ; 19 cm. - (Népi kultúra, ISSN 1785-3699)
ISBN 963-86303-5-3 fűzött : ár nélkül
72.031.4(439) *** 39(=945.11) *** 692.2
[AN 1043424]
MARC

ANSEL
UTF-814429 /2003.
Sher-Gil, Amrita
Művek (vál.)
   Amrita Sher-Gil : Ernst Múzeum Budapest, 2001. szeptember 5 - október 3. : Institut hongrois de Paris, 2002. március 12 - április 2. / [rend. és a tanulmányt írta Keserü Katalin]. - Budapest : [Ernst Múz.], [2002]. - 151 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Francia, magyar és angol nyelven
ISBN 963-00-9114-3 fűzött : ár nélkül
75(540)(092)Sher-Gil,_A. *** 061.4(439-2Bp.)"2001" *** 061.4(44-2Paris)
[AN 928610]
MARC

ANSEL
UTF-814430 /2003.
Szőnyi Ottó (1876-1937)
   Régi magyar templomok = Alte ungarische Kirchen = Anciennes églises hongroises = Hungarian churches of yore / Szőnyi Ottó. - Utánny. - [Tyukod] : Black & White, [2003]. - 247 p. : ill. ; 29 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Műemlékek Orsz. Bizottsága : M. Kvbarátok, 1933. - Bibliogr.: p. 239-243.
ISBN 963-9544-00-0 kötött : ár nélkül
726.54(439)
[AN 1044194]
MARC

ANSEL
UTF-814431 /2003.
Szunyoghy András (1946-)
   Az emberi test / rajz Szunyoghy András ; szöveg Fehér György. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2003. - 69, [2] p. : ill. ; 29 cm. - (Kis művészeti anatómia)
ISBN 963-09-4473-1 kötött : 1990,- Ft
743 *** 7.041
[AN 1043798]
MARC

ANSEL
UTF-814432 /2003.
Thiele, Carmela
Sculptur (magyar)
   Szobrászat / Carmela Thiele ; [ford. Székely Katalin]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2003. - 188 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Art-téka, ISSN 1589-6951)
Bibliogr.: p. 176-180.
ISBN 963-09-4427-8 kötött : ár nélkül
73(100)(091)
[AN 1043711]
MARC

ANSEL
UTF-814433 /2003.
Töreky Ferenc (1922-)
   Kubusok és hengerek : geometria a képzőművészetben és a tervezőművészetben / Töreky Ferenc. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2003. - 32 p. : ill., részben színes ; 17x24 cm
ISBN 963-19-4163-9 fűzött : ár nélkül
7.013(075.3)
[AN 1043636]
MARC

ANSEL
UTF-814434 /2003.
Töreky Ferenc (1922-)
   A tájkép / Töreky Ferenc. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2003. - 32 p. : ill., színes ; 17x24 cm
ISBN 963-19-4187-6 fűzött : ár nélkül
73/75.047(075.3) *** 77.047
[AN 1043635]
MARC

ANSEL
UTF-814435 /2003.
   A vajai Vay Ádám Múzeum grafikai gyűjteménye / [szerk. B. Szabó János]. - Vaja : Vay Á. Múz., 1999-. - 21 cm
Méretváltozata: 31 cm
ISBN 963-00-4486-2 *
76(100) *** 069(439-2Vaja)(036)
[AN 451823]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Térképek II / [szerk. Molnár Sándor] ; [a tanulmányt írta Jankó Annamária]. - 2002. - 15 p. : ill. + 27 színes térk.
Közös tokban. - Katalógus
ISBN 963-00-8837-1 fűzött : ár nélkül
912(439) *** 912(4) *** 069(439-2Vaja)(084.3)
[AN 925068] MARC

ANSEL
UTF-814436 /2003.
Varjú Elemér (1873-1944)
   Magyar várak = Ungarische Burgen = Forteresses hongrois[!hongroises] = Hungarian fortresses / írta Varjú Elemér. - Utánny. - [Tyukod] : Black & White, [2003]. - 211 p. : ill. ; 21x29 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Műemlékek Orsz. Bizottsága : M. Kvbarátok, 1933
ISBN 963-9544-03-5 kötött : ár nélkül
728.81(439) *** 943.9-2
[AN 1044211]
MARC

ANSEL
UTF-814437 /2003.
Vásárhelyi Őszi Tárlat (50.) (2003) (Hódmezővásárhely)
   Ötvenedik Vásárhelyi Őszi Tárlat : Tornyai János Múzeum Hódmezővásárhely, 2003. október 4 - november 23. / [a kiállítás rendezője Pogány Gábor] ; [katalógusszerk. Nagy Vera]. - [Szeged] : [Móra Múz.], [2003]. - 91 p. : ill., főként színes ; 30 cm
ISSN 0231-0635 = Vásárhelyi Öszi Tárlat. - Közread. a Móra Ferenc Múzeum. - Gerinccím: 50. Vásárhelyi Őszi Tárlat. - Műjegyzék: p. 11-19.
ISBN 963-7217-63-0 fűzött : ár nélkül
73/76(439)"200" *** 061.4(439-2Hódmezővásárhely)
[AN 1044379]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

14438 /2003.
Csányi Ignácné (1933-)
   "A muzsikusnak dalból van a lelke" / Csányi Ignácné. - Kunszentmiklós : Magánkiad., 2002. - 106 p. : ill. ; 21 cm
Példányszám: 500
ISBN 963-430-664-0 fűzött : ár nélkül
78.067.26(=945.11)(439)(092) *** 316.347(=914.99)(439-2Kunszentmiklós)
[AN 1043965]
MARC

ANSEL
UTF-814439 /2003.
   Minden napra egy nóta : szöveggyűjtemény / szerk. Gulyás Sándor. - [Békés] : Gulyás A., 2003. - 135 p. ; 20 cm
ISBN 963-430-610-1 fűzött : ár nélkül
78.067.26(=945.11) *** 894.511-192(082)
[AN 1043240]
MARC

ANSEL
UTF-814440 /2003.
Rakos Miklós (1947-)
   A magyar hegedűjáték az európai zenekultúrában : fejezetek a magyar hegedűjáték történetéből / Rakos Miklós. - 2. kiad. - Budapest : Hungarovox, 2003. - 201 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-9292-68-0 fűzött : 1600,- Ft
787.1.071.2(439)(092)
[AN 1054283]
MARC

ANSEL
UTF-814441 /2003.
   Zörög az akácfalevél : népdalok Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből / [szerk. Joób Árpád] ; [közread. a] Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Megyei Pedagógiai, Közművelődési Intézete és Továbbképző Központja. - Nyíregyháza : Szabolcs-Szatmár-Bereg M. Önkormányzat M. Pedagógiai, Közművelődési Int. és Továbbképző Közp., 2002. - 322 p. : ill., kotta ; 17 cm
ISBN 963-7874-96-8 fűzött : ár nélkül
784.4(=945.11)(439.161) *** 398.8(=945.11)(439.161)
[AN 926449]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

14442 /2003.
Alderson, J. Charles
   Prepare for modern English exams : reading and use of English / J. Charles Alderson, Mária Cseresznyés. - Budapest : Teleki László Found. : British Council, [2003]. - 289 p. : ill. ; 29 cm. - (Into Europe, ISSN 1785-086X)
ISBN 963-86388-3-4 fűzött : ár nélkül
ISSN 1785-086X
802.0(079.1)=00
[AN 1043811]
MARC

ANSEL
UTF-814443 /2003.
   Angol útiszótár : témakörökre bontva, teljes kifejezésekkel. - [Tyukod] : Black & White, cop. 2003. - 212 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9452-78-5 fűzött : ár nélkül
802.0(078)=945.11
[AN 1045868]
MARC

ANSEL
UTF-814444 /2003.
Antunovics Mónika
   Angol értelmező kisszótár / Antunovics Mónika, Mörk Péter. - Budapest : Könyvmíves Kvk., cop. 2003. - 221 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 963-9497-34-7 fűzött : ár nélkül
802.0-086.2 *** 802.0(078)=945.11
[AN 1043227]
MARC

ANSEL
UTF-814445 /2003.
Balaskó Attila
   Angol nyelvtan mindenkinek / Balaskó Attila. - Budapest : Adecom Rt., 1998-2001. - 3 db ; 23 cm. - (Mentor szakszótárak, ISSN 1218-0513)
ISBN 963-622-168-5 *
802.0-5(078)=945.11
[AN 380507]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [3. köt.], Feladatgyűjtemény. - 2001. - 112 p.
ISBN 963-622-171-5 fűzött : ár nélkül
802.0(079.1)=945.11
[AN 925275] MARC

ANSEL
UTF-814446 /2003.
Barta Éva
   Hallás utáni szövegértés : angol / Barta Éva. - Budapest : Akad. K., 2003. - 64 p. ; 28 cm. - (Gazdasági szakmai nyelvvizsgák, ISSN 1587-4699)
ISBN 963-05-8063-2 fűzött : ár nélkül
802.0(079.1)=00 *** 33
[AN 1044742]
MARC

ANSEL
UTF-814447 /2003.
Bereczki Gábor (1928-)
   A magyar nyelv finnugor alapjai : [felsőoktatási tankönyv] / Bereczki Gábor. - 3. átd. kiad. - Budapest : Universitas, 2003. - 104 p. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9104-79-5 fűzött : 1344,- Ft
809.451.1-52(075.8)
[AN 1055838]
MARC

ANSEL
UTF-814448 /2003.
   British culture : an exercise in understanding / [ed. by] Cedric Cullingford ; [the exercises were comp. by] Tibor Szabó ; [the contrib. of the texts Bob Butroyd et al.]. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2003. - 371 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 370-371.
ISBN 963-19-4465-4 fűzött : 3179,- Ft
802.0(078)=00 *** 908.410
[AN 1043321]
MARC

ANSEL
UTF-814449 /2003.
   Cirill és Metód példáját követve.. : tanulmányok H. Tóth Imre 70. születésnapjára / szerk. Bibok Károly, Ferincz István, Kocsis Mihály ; [a Szegedi Tudományegyetem Szláv Intézetének kiadványa]. - Szeged : SZTE Szláv Int., 2002. - XII, 602 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 200
ISBN 963-482-573-7 fűzött : ár nélkül
808.1 *** 082
[AN 931988]
MARC

ANSEL
UTF-814450 /2003.
Davies, Helen
   Kezdők héber nyelvkönyve / Helen Davies ; [átd.] Gábor Mónika ; ill. John Shackell ; szerk. Nicole Irving. - Budapest : Holnap, 2003. - 148 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 963-346-597-4 kötött : ár nélkül
809.24(078)=945.11
[AN 1043680]
MARC

ANSEL
UTF-814451 /2003.
Davies, Helen
   Kezdők japán nyelvkönyve / Helen Davies ; [átd.] Horváth Csaba ; ill. John Shackell ; szerk. Nicole Irving. - Budapest : Holnap, 2003. - 148 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 963-346-598-2 kötött : ár nélkül
809.56(078)=945.11
[AN 1043689]
MARC

ANSEL
UTF-814452 /2003.
   Deutsche deskriptive Übungsgrammatik : [Lehrbuch für Universitäten und Hochschulen] = Német leíró nyelvtani gyakorlókönyv : [felsőoktatási tankönyv] / Hrsg.: Nelu Bradean-Ebinger ; Red.: Gábor Csaba Dávid ; [... Autoren: Buru Péter et al.]. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2003. - 303 p. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-19-4499-9 fűzött : 2725,- Ft
803.0-5(075.8)(076)=945.11
[AN 1043319]
MARC

ANSEL
UTF-814453 /2003.
Dezsényi István
   Az alapfokú írásbeli nyelvvizsga : angol 4. : alapfok / [szerző Dezsényi István]. - 2. jav. kiad., váltl. lny. - Budapest : Akad. K. : ITK, 2003, cop. 1998. - 158 p. ; 24 cm. - (Origo nyelvvizsgakönyvek, ISSN 1589-7842)
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-05-7550-7)
802.0(079.1)=945.11
[AN 1053450]
MARC

ANSEL
UTF-814454 /2003.
Diaco, Mimma
Pons Verbtabellen Italienisch (magyar)
   Pons igetáblázatok : olasz / Mimma Diaco, Laura Kraft ; [ford. Cziczárdi Adrienn]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Klett, cop. 2003. - 95 p. ; 21 cm. - (Nyelvek könnyedén, ISSN 1589-729X)
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9194-75-1)
805.0-552(078)=945.11
[AN 1053294]
MARC

ANSEL
UTF-814455 /2003.
Dobsonyi Sándor
   Szófajtani elemzések / Dobsonyi Sándor, Hangay Zoltán, Nagy Katalin. - Budapest : Tinta, 2003. - 276 p. ; 24 cm. - (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603 ; 23.)
ISBN 963-9372-65-X fűzött : 2380,- Ft
809.451.1-2(075.8)
[AN 1044285]
MARC

ANSEL
UTF-814456 /2003.
   A Dunaújvárosi Főiskola Nyelvi Lektorátusa által ... A nyelvtudás szerepe a változó Európában fő témakörrel megrendezett V. Dunaújvárosi Nemzetközi Nyelvvizsgáztatási és Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia : Dunaújváros, 2003. március 20-22. = V. International Conference of Language Examination and Applied Linguistics : Dunaújváros, 20-22 March 2003 org. under the main theme The role of language competence in a changing Europe / [főszerk. Kukorelli Sándorné]. - Dunaújváros : Dunaújvárosi Főisk., 2003. - 335 p. : ill. ; 25 cm. - (Alkalmazott nyelvészeti konferencia füzetei, ISSN 1586-6785)
Borítócím: V. Dunaújvárosi Nyelvvizsgáztatási és Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia : Dunaújváros, 2003. március 20-22. - Váltakozva magyar, angol és német nyelven. - Bibliogr. az előadások végén
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-00-4800-0)
80 *** 371.27 *** 802/809 *** 80.004.14 *** 061.3(439-2Dunaújváros)
[AN 1043626]
MARC

ANSEL
UTF-814457 /2003.
Elekfi László (1920-)
   Az értelmes beszéd hangzása : mondatfonetika, kitekintéssel a szövegfonetikára / Elekfi László, Wacha Imre. - Budapest : Szemimpex, [2003]. - 453 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 407-437.
ISBN 963-9225-09-6 kötött : ár nélkül
809.451.1-4 *** 809.451.1-56 *** 809.451.1-49
[AN 1043397]
MARC

ANSEL
UTF-814458 /2003.
Gecső Tamás (1955-)
   A nyelvleírás lehetőségei és határai / Gecső Tamás. - Budapest : Tinta, 2003. - 223 p. : ill. ; 24 cm. - (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603 ; 19.)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9372-60-9 fűzött : 2380,- Ft
800.1
[AN 1044718]
MARC

ANSEL
UTF-814459 /2003.
Hegedűs Judith
   Tematikus szó- és kifejezésgyűjtemény a francia gazdasági nyelvvizsgához = Glossaire thématique franco-hongrois pour l'examen de langue économique / Hegedűs Judith ; [közread. a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Francia-Spanyol-Olasz Nyelvi Tanszék, Idegen Nyelvi Lektorátus]. - [Budapest] : Aula, cop. 2003. - 353 p. ; 24 cm
ISBN 963-9478-35-0 fűzött : ár nélkül
801.323=40=945.11 *** 804.0(079.1)=945.11 *** 33
[AN 1044690]
MARC

ANSEL
UTF-814460 /2003.
Jakab László (1930-)
   Egy XVI. századi emlékirat szókincstára : Zay Ferenc: Az Landor feyrwar el wezessenek oka e woth es igy essewth, 1535 k. / Jakab László, Bölcskei András. - Debrecen : DE M. Nyelvtud. Tansz., 2003. - 260 p. ; 24 cm. - (Számítógépes nyelvtörténeti adattár, ISSN 0138-9467 ; 11.)
Gerinccím: Egy XVI. századi emlékkönyv...
ISBN 963-472-772-7 fűzött : ár nélkül
Zay Ferenc (1505-1570). Az Lándorfejérvár elveszése.
809.451.1-3 *** 894.511(092)Zay_F. *** 809.451.1-53"15"
[AN 1044853]
MARC

ANSEL
UTF-814461 /2003.
   Kínai nyelv és irodalom : tanulmányok Csongor Barnabás 80. születésnapjára / szerk. Hamar Imre, Salát Gergely. - Budapest : Balassi, cop. 2003. - 319 p. ; 23 cm. - (Sinológiai műhely, ISSN 1586-6106 ; 4.)
Bibliogr. a tanulmányok végén. - Csongor Barnabás válogatott bibliográfiája: p. 10-12.
ISBN 963-506-559-0 fűzött : 2500,- Ft
809.51 *** 895.1(091) *** 012Csongor_B.
[AN 1044672]
MARC

ANSEL
UTF-814462 /2003.
Kurtán Zsuzsa
   Szakmai nyelvhasználat : [felsőoktatási tankönyv] / Kurtán Zsuzsa. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2003. - 290 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 275-290.
ISBN 963-19-4189-2 fűzött : 2600,- Ft
800.866(075.8) *** 800.6(075.8) *** 800.1(075.8)
[AN 1043326]
MARC

ANSEL
UTF-814463 /2003.
   Magyar dialektológia / szerk. Kiss Jenő ; [írta Balogh Lajos et al.]. - Budapest : Osiris, 2003, cop. 2001. - 454 p., [49] t. : ill. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.: p. 411-436.
ISBN 963-389-560-X kötött : 3480,- Ft
809.451.1-087(075.8)
[AN 1056263]
MARC

ANSEL
UTF-814464 /2003.
Nádasdy Ádám (1947-)
   Practice book in English phonetics and phonology / Ádám Nádasdy. - Budapest : Nemz. Tankvk., cop. 2003. - 115 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 110-113.
ISBN 963-19-4565-0 fűzött : 1300,- Ft
802.0-4(075.8)(076)=00
[AN 1043644]
MARC

ANSEL
UTF-814465 /2003.
   Napszótár : csak 10 szó naponta! : nur 10 Wörter jeden Tag : 3650 német szó 1 évben. - [Tyukod] : Black & White, cop. 2003. - 109 p. ; 20 cm
ISBN 963-9452-76-9 fűzött : ár nélkül
803.0(078)=945.11
[AN 1044206]
MARC

ANSEL
UTF-814466 /2003.
Ogden, C. K.
Basic English (magyar)
   Basic English : [nyolcszázötven szóval a világ körül] / C. K. Ogden ; ford. ... Halász Gyula. - [Tyukod] : Black & White, cop. 2003. - 223 p., [1] t.fol ; 20 cm
ISBN 963-9452-86-6 fűzött : ár nélkül
802.0-089(078)=945.11
[AN 1044177]
MARC

ANSEL
UTF-814467 /2003.
Olaszy Kamilla
   Német tesztkönyv : fordítási, tömörítési és behelyettesítő feladatok, kiegészítő szövegek : közép- és felsőfokon / Olaszy Kamilla. - Budapest : Holnap, cop. 2003. - 272 p. ; 27 cm. - (Nyelvvizsga-könyvek, ISSN 0865-9508)
ISBN 963-346-591-5 fűzött : ár nélkül
803.0(079.1)=945.11
[AN 1044155]
MARC

ANSEL
UTF-814468 /2003.
Pellicer-Ramírez, Francisco
   Producto acabado : spanyol üzleti nyelv / Francisco Pellicer R. - [Budapest] : Aula, 2003-. - 24 cm
806.0(078)=945.11 *** 33
[AN 1045026]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2. kiad. - 2003. - XIX, 246 p.
Bibliogr.: p. 245-246.
ISBN 963-9478-68-7 fűzött : ár nélkül
806.0(078)=945.11 *** 33
[AN 1045028] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2. kiad. - 2003. - XIX, 249-527 p.
Bibliogr.: p. 526-527.
ISBN 963-9478-69-5 fűzött : ár nélkül
806.0(078)=945.11 *** 33
[AN 1045030] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - 2003. - XIX, 529-821 p.
Bibliogr.: p. 820-821.
ISBN 963-9478-70-9 fűzött : ár nélkül
806.0(078)=945.11 *** 33
[AN 1045034] MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

14469 /2003.
Goldziher Ignác (1850-1921)
   Az arab irodalom rövid története : a kezdetektől a XIX. századig / Goldziher Ignác ; [kiad. Dévényi Kinga és Iványi Tamás a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára Keleti Gyűjteménye 1908-ból származó kéziratából]. - Budapest : KCST, [2002]. - 262 p. ; 21 cm. - (Keleti nyelvek kincsestára, ISSN 0238-4248 ; 31.)
ISBN 963-8378-14-X fűzött : ár nélkül
892.7(091)".../18" *** 930.85(=927) *** 809.27
[AN 929522]
MARC

ANSEL
UTF-814470 /2003.
   Az irodalmi kultuszkutatás kézikönyve : tanulmánygyűjtemény / [szerk. Takáts József]. - Budapest : Kijárat, 2003. - 323 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9529-04-4 fűzött : 1990,- Ft
82.01 *** 930.85 *** 394.944
[AN 1046027]
MARC

ANSEL
UTF-814471 /2003.
Montágh Imre (1931-1986)
   Tiszta beszéd / Montágh Imre. - Budapest : Holnap, 2003. - 195 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 189-191.
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-346-308-4)
82.085(076) *** 809.451.1-06(076)
[AN 1056551]
MARC

ANSEL
UTF-814472 /2003.
Todd, Olivier
Albert Camus : une vie (magyar)
   Albert Camus élete / Olivier Todd ; [ford. Mihályi Zsuzsa ..., Lőrinszky Ildikó ...]. - Budapest : Európa, 2003. - 2 db : ill. ; 21 cm. - (Memoria mundi, ISSN 1585-4760)
ISBN 963-07-7502-6 kötött : 4200,- Ft
Camus, Albert
840(092)Camus,_A.
[AN 1043494]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 607 p.
ISBN 963-07-7271-X
840(092)Camus,_A.
[AN 1043504] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 710, [3] p.
Bibliogr.: p. 651-663.
ISBN 963-07-7501-8
840(092)Camus,_A.
[AN 1043506] MARC

ANSEL
UTF-814473 /2003.
   A világirodalom arcképcsarnoka / [összeáll. Szilágyi V. Ferenc]. - [Budapest] : Anno, 2003. - 199 p. ; 20 cm
ISBN 963-375-292-2 fűzött : ár nélkül
82(092):030 *** 82(091):030
[AN 1044434]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

14474 /2003.
Faragó Laura (1949-)
   Szülőföldem - zengő anyanyelvem : harminchat beszélgetés írókkal / Faragó Laura. - Budapest : Masszi, 2003. - 273, [6] p. ; 23 cm + CD
ISBN 963-9454-33-8 fűzött : 2500,- Ft (hibás ISBN 963-963-9454-33-8)
894.511(092)(047.53)
[AN 1045206]
MARC

ANSEL
UTF-814475 /2003.
Kovács Miklós (1930-)
   "Messzeringó gyermekkorom világa" : késői találkozás Ember Máriával / Kovács Miklós ; [kiad. Abádszalók Nagyközség Önkormányzata]. - [Abádszalók] : Önkormányzat, [2003]. - 72 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-212-131-7 fűzött : ár nélkül
Ember Mária (1931-2001)
894.511(092)Ember_M.
[AN 1043748]
MARC

ANSEL
UTF-814476 /2003.
Mészáros Tibor (1965-)
   Márai Sándor bibliográfia / Mészáros Tibor ; [közread. a Petőfi Irodalmi Múzeum]. - [Budapest] : Helikon : PIM, 2003. - 911 p. ; 25 cm
ISBN 963-208-796-8 kötött : 8500,- Ft
Márai Sándor (1900-1989)
894.511(092)Márai_S.:016 *** 012Márai_S.
[AN 1043909]
MARC

ANSEL
UTF-814477 /2003.
Nemere István (1944-)
   Ady Endre szerelmei / Nemere István. - [Budapest] : Anno, [2003]. - 200 p. ; 20 cm
ISBN 963-375-284-1 fűzött : ár nélkül
Ady Endre (1877-1919)
894.511(092)Ady_E.
[AN 1044143]
MARC

ANSEL
UTF-814478 /2003.
Szekér Endre (1935-)
   A stílus - az író / Szekér Endre ; [a kiadásban közrem. a Katona József Társaság ...]. - Bécs : Integratio ; Kecskemét : Katona J. Társ., 2003. - 279 p. ; 24 cm. - (Integratio ; ; 21.)
Fűzött : ár nélkül
ISBN 3-9501662-1-11
894.511.08 *** 894.511(091)"19"
[AN 1046381]
MARC

ANSEL
UTF-814479 /2003.
Szepes Erika (1946-)
   Olvassuk együtt! : [felsőoktatási tankönyv] / Szepes Erika. - 2-. - Budapest : Nemz. Tankvk., 1999-. - 24 cm
ISBN 963-18-9745-1 *
894.511(091)-14(075.8) *** 82.01-1(075.8)
[AN 371951]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Szerep és személyesség : verselemzések. - 2003. - 362 p.
ISBN 963-19-3281-8 fűzött : 2770,- Ft
894.511(091)-14(075.8) *** 82.01-1(075.8)
[AN 1043309] MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

14480 /2003.
Aisōpos
   Az egér és az oroszlán : Aesopus meséi / [Pesti Gábor nyomán összeáll. Zima Szabolcs] ; Karácsonyi György illusztrációival. - Debrecen : TKK, [2003]. - 47 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 963-596-074-3 kötött : ár nélkül
875-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 1045796]
MARC

ANSEL
UTF-814481 /2003.
Alf laila wa laila (magyar) (vál.)
   Az Ezeregyéjszaka legszebb meséi / [ford. Benedek Elek és Honti Rezső] ; Róna Emy rajz. - Budapest : General Press, [2003]. - 230 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 963-9459-34-8 kötött : 2300,- Ft
892.7-34(02.053.2)(082)=945.11
[AN 1056523]
MARC

ANSEL
UTF-814482 /2003.
Ambrose, David
Coincidence (magyar)
   Véletlen / David Ambrose ; [ford. Zsembery Péter]. - [Budapest] : JLX, cop. 2003. - 322 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-305-190-8 kötött : 1890,- Ft
820-312.9=945.11
[AN 1044165]
MARC

ANSEL
UTF-814483 /2003.
Arold, Marliese
Geheimnisgeschichten (magyar)
   Titkos történetek / Marliese Arold ; Alex de Wolf rajz. - [Budapest] : Fabula Stúdió, 2003. - 59 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Olvasó Leó, ISSN 1785-1874)
ISBN 963-86390-6-7 kötött : ár nélkül
830-32(02.053.2)=945.11
[AN 1043370]
MARC

ANSEL
UTF-814484 /2003.
Baisch, Milena
Geschwistergeschichten (magyar)
   Testvértörténetek / Milena Baisch ; Sabine Kraushaar rajz. - [Budapest] : Fabula Stúdió, 2003. - 57, [2] p. : ill., színes ; 22 cm. - (Olvasó kalóz, ISSN 1785-1890)
ISBN 963-86390-0-8 kötött : ár nélkül
830-32(02.053.2)=945.11
[AN 1043373]
MARC

ANSEL
UTF-814485 /2003.
Bauling, Jayne
Sophisticated seduction (magyar)
   India selyme / Jayne Bauling ; [... ford. Bécsiné Meszesán Mária]. - Budapest : Harlequin, 2003. - 93 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 294.)
Kisregény
ISBN 963-537-094-6 fűzött : 339,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 1044758]
MARC

ANSEL
UTF-814486 /2003.
Behrendt, Leni
Dem Glück bezahlt ich meine Schuld (magyar)
   Kockára tett boldogság / Leni Behrendt ; [ford. Fábián Sebestyén]. - [Budapest] : EX-BB, 2003. - 78 p. ; 22 cm. - (Románc ; ; 9.)
Kisregény
ISBN 963-9480-57-6 fűzött : 325,- Ft (hibás ISBN 963-9391-80-3)
830-312.5=945.11
[AN 1043273]
MARC

ANSEL
UTF-814487 /2003.
Bessie, Alvah
The symbol (magyar)
   A szexbomba / Alvah Bessie ; [ford. V. Bársony Erzsi]. - [Budapest] : K. u. K. K., [2003]. - 395 p. ; 20 cm. - (Unikum könyvek, ISSN 1585-9428)
Regény
ISBN 963-9384-50-X kötött : ár nélkül
820-31(73)=945.11
[AN 1044235]
MARC

ANSEL
UTF-814488 /2003.
Bierce, Ambrose
Művek (vál.) (magyar)
   Ambrose Bierce összes novellái / [ford. Bartos Tibor et al.]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2003. - 454 p. ; 25 cm
Galamb Zoltán tanulmányával
ISBN 963-9441-79-1 kötött : ár nélkül
820-32(73)=945.11
[AN 1043926]
MARC

ANSEL
UTF-814489 /2003.
Brown, Sandra
Mirror image (magyar)
   Átváltozás / Sandra Brown ; [ford. Barta Réka]. - [Debrecen] : Aquila, 2003. - 335 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-679-214-3 kötött : 1998,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 1044007]
MARC

ANSEL
UTF-814490 /2003.
Charrière, Henri
Banco (magyar)
   Szabad vagy, Pillangó! : [a Pillangó kalandjainak folytatása] / Henri Charrière ; [ford. Ilosvay Katalin]. - Szeged : Lazi, cop. 2003. - 287 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-9416-61-4 kötött : 2500,- Ft
840-312.6=945.11
[AN 1056821]
MARC

ANSEL
UTF-814491 /2003.
The clan war (magyar)
   Klánháború. - Budapest : Delta Vision, [2000]-. - 18 cm
Regénysorozat. - Legend of the Five Rings (keretcím)
ISBN 963-00-4827-2
820-312.9(73)=945.11
[AN 799313]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5. tekercs, Rák / Stan Brown ; [ford. Kleinheincz Csilla]. - [2002]. - 256 p.
The crab
ISBN 963-86207-8-1 fűzött : 1190,- Ft
820-312.9(73)=945.11
[AN 926478] MARC

ANSEL
UTF-814492 /2003.
Clancy, Tom
The sum of all fears (magyar)
   A rettegés arénája / Tom Clancy ; [ford. Nitkovszki Stanislaw]. - [Debrecen] : Aquila, 2003. - 767 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-679-185-6 kötött : 2980,- Ft
820-311.3(73)=945.11
[AN 1044037]
MARC

ANSEL
UTF-814493 /2003.
Clark, Carol Higgins
Iced (magyar)
   Jeges rejtély / Carol Higgins Clark ; [ford. Dudik Annamária Éva]. - Budapest : Egmont, 2003. - 268 p. ; 24 cm
Regény
ISBN 963-627-870-9 kötött : 2499,- Ft
820-312.4(73)=945.11
[AN 1043979]
MARC

ANSEL
UTF-814494 /2003.
Doherty, P. C.
The mask of Ra (magyar)
   Ré álarca : cselszövés és gyilkosság az ősi Egyiptomban / Paul Doherty ; [ford. Dinya Tamás]. - [Budapest] : Gold Book, [2003]. - 293 p. : ill. ; 22 cm
Regény
ISBN 963-9437-61-1 kötött : ár nélkül
820-311.6=945.11
[AN 1044060]
MARC

ANSEL
UTF-814495 /2003.
Donnelly, Jennifer
The tea rose (magyar)
   A tearózsa / Jennifer Donnelly ; [ford. Reichenberger Andrea]. - [Budapest] : JLX, cop. 2003. - 508 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-305-189-4 kötött : 1990,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 1044163]
MARC

ANSEL
UTF-814496 /2003.
Dostoevskij, Fëdor Mihajlovič
Dvojnik (magyar)
   A hasonmás : pétervári történet / Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij ; [ford. Grigássy Éva]. - Szeged : Lazi, cop. 2003. - 195 p. ; 21 cm
ISBN 963-9416-54-1 kötött : 1600,- Ft
882-31=945.11
[AN 1043630]
MARC

ANSEL
UTF-814497 /2003.
Eastwood, Gail
The rake's mistake (magyar)
   Szemérmetlen szívek / Gail Eastwood ; [ford. Legány Zsófia]. - [Debrecen] : Aquila, 2003. - 285 p. ; 21 cm. - (Vadrózsa könyvek, ISSN 1418-5954)
Regény
ISBN 963-679-201-1 kötött : ár nélkül
820-312.5(73)=945.11
[AN 1044535]
MARC

ANSEL
UTF-814498 /2003.
Falconer, Colin
The sultan's harem (magyar)
   Hárem / Colin Falconer ; [ford. Czuczor Tamás]. - Budapest : Lektűr, [2003]. - 511 p. : ill. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-86031-8-6 kötött : 1650,- Ft
820-311.6(94)=945.11
[AN 1044322]
MARC

ANSEL
UTF-814499 /2003.
Forster, Edward Morgan
Howards End (magyar)
   Szellem a házban / E. M. Forster ; [ford. Réz Ádám]. - Szeged : LAZI, cop. 2003. - 353 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-9416-55-X kötött : 2790,- Ft
820-31=945.11
[AN 1043970]
MARC

ANSEL
UTF-814500 /2003.
Für ein Leben mit Schwester Claudia.. (magyar)
   Másodszorra édesebb, avagy Soha többé nem engedlek el! / [ford. Végh József]. - [Budapest] : EX-BB, 2003. - 71 p. ; 22 cm. - (Bastei romantik, ISSN 1589-1046). (Dr. Stefan Frank, ISSN 0866-2355 ; 154.)
Kisregény
ISBN 963-9480-60-6 fűzött : 288,- Ft
830-312.5=945.11
[AN 1043270]
MARC

ANSEL
UTF-814501 /2003.
Gailly, Christian
Be-Bop (magyar)
   Be-Bop / Christian Gailly ; [ford. Lackfi János]. - Budapest : Mágus, 2003. - 136 p. ; 18 cm. - (Tempera, ISSN 1589-7656)
Regény
ISBN 963-86347-2-3 fűzött : 1490,- Ft
840-31=945.11
[AN 1043419]
MARC

ANSEL
UTF-814502 /2003.
Gethers, Peter
The cat who went to Paris (magyar)
   A macska, aki Párizsban járt / Peter Gethers. - Budapest : K. u. K. K., [2003]. - 208 p. ; 20 cm
Ford. Heimer István. - Regény
ISBN 963-9384-49-6 fűzött : ár nélkül
820-31(73)=945.11
[AN 1044024]
MARC

ANSEL
UTF-814503 /2003.
Greene, Jennifer
A baby in his in-box (magyar)
   Programon kívül / Jennifer Greene ; [... ford. Ivacs Ágnes]. - Budapest : Harlequin, 2003. - 94 p. ; 21 cm. - (Tiffany, ISSN 0865-4158 ; 168.)
Kisregény
ISBN 963-537-168-3 fűzött : 339,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 1044755]
MARC

ANSEL
UTF-814504 /2003.
Grimm, Jakob
Művek (vál.) (magyar)
   Legkedvesebb Grimm meséim. - Gyöngyös : Pallas, 2003. - 157 p. ; 20 cm
ISBN 963-9504-28-9 fűzött : 698,- Ft
830-34(02.053.2)=945.11
[AN 1043634]
MARC

ANSEL
UTF-814505 /2003.
Grimm, Jakob
Művek (vál.) (magyar)
   Válogatott Grimm mesék. - [Tyukod] : Black & White, cop. 2003. - 90 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9452-85-8 kötött : ár nélkül
830-34(02.053.2)=945.11
[AN 1044444]
MARC

ANSEL
UTF-814506 /2003.
Hagberg, David
Terminator 3 : rise of the machines (magyar)
   Terminator 3 : a gépek lázadása / John Brancato, Michael Ferris és Tedi Safarian ötletéből, John Brancato és Michael Ferris forgatókönyve alapján írta David Hagberg ; [ford. Szántai Zsolt]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2003. - 283 p. ; 20 cm. - (Sikerfilmek - könyvsikerek, ISSN 1589-0694)
Regény
ISBN 963-9441-86-4 fűzött : 1390,- Ft
820-312.9(73)=945.11
[AN 1044443]
MARC

ANSEL
UTF-814507 /2003.
Hagemann, Jörg
lisa julian.com (magyar)
   Szerelem.com / Jörg Hagemann ; [ford. Sütő Gyöngyi]. - Budapest : General Press, [2003]. - 124 p. ; 21 cm. - (Farmer sorozat, ISSN 1589-9233)
Regény
ISBN 963-9459-26-7 fűzött : ár nélkül
830-312.5=945.11
[AN 1043903]
MARC

ANSEL
UTF-814508 /2003.
Hassel, Sven
Glemt af Gud (magyar)
   Menetjegy a pokolba / Sven Hassel ; [ford. Nitkovszki Stanislaw]. - [Debrecen] : Aquila, 2003. - 317 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-679-215-1 kötött : 1690,- Ft
839.8-31=945.11
[AN 1043981]
MARC

ANSEL
UTF-814509 /2003.
Hauff, Wilhelm
Művek (vál.) (magyar)
   Wilhelm Hauff összes meséi / [ford. Batinkov Krisztina et al.]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2003. - 374, [2] p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-9441-80-5 kötött : ár nélkül
830-34(02.053.2)=945.11
[AN 1043931]
MARC

ANSEL
UTF-814510 /2003.
Herbert, Frank
Dune (magyar)
   A Dűne / Frank Herbert ; [ford. Békés András]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2003. - 505, [2] p. : ill. ; 25 cm
Regény. - Benne Herbert, Brian és Anderson, Kevin J. "A Caladan tengereinek suttogása" c. Dűne története
ISBN 963-9441-81-3 kötött : ár nélkül
820-312.9(73)=945.11
[AN 1044079]
MARC

ANSEL
UTF-814511 /2003.
Hofmann, Corinne
Die weisse Massai (magyar)
   Afrikai szeretők / Corinne Hofmann ; [ford. Bucher Franciska]. - Budapest : Ulpius-ház, 2003. - 359 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-9475-42-4 fűzött : 2480,- Ft
830-312.5=945.11
[AN 1045055]
MARC

ANSEL
UTF-814512 /2003.
Hohlbein, Wolfgang
Enwor (magyar)
   Enwor : a tizenegyedik könyv / Wolfgang Holhbein[!Hohlbein] ; Dieter Winkler közrem. ; [ford. Murányiné Lieber Klára]. - Pécs : Alexandra, [2003]. - 333 p. ; 22 cm
Regény
ISBN 963-368-428-5 kötött : ár nélkül
830-312.9=945.11
[AN 1044012]
MARC

ANSEL
UTF-814513 /2003.
Hugo, Victor
Notre-Dame de Paris (magyar)
   A párizsi Notre-Dame / Victor Hugo. - Debrecen : TTK, [2003]. - 597 p. ; 21 cm
ISBN 963-596-080-8 kötött : ár nélkül
840-31=945.11
[AN 1053952]
MARC

ANSEL
UTF-814514 /2003.
   Káosz háború sorozat. - Budapest : Delta Vision, [2001-2002]. - 6 db ; 18 cm
Dragonlance (keretcím) ; Káoszháború ciklus
ISBN 963-00-4883-3
820-312.9(73)=945.11
[AN 799507]
MARC

ANSEL
UTF-8


   6. köt., A Ráseránts-hegy ostroma / Fergus Ryan ; [ford. Horváth Norbert]. - [2002]. - 288 p. : ill.
The siege of Mt. Nevermind
Regény
ISBN 963-00-5923-1 fűzött : 1290,- Ft
820-312.9(73)=945.11
[AN 926457] MARC

ANSEL
UTF-814515 /2003.
LaHaye, Tim
Armageddon (magyar)
   Armageddon : regény a Föld utolsó napjairól / Tim LaHaye és Jerry B. Jenkins ; [ford. Gál Csaba, Dezsényi István]. - Budapest : Amana 7, 2003. - 338 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-86410-1-0 fűzött : ár nélkül
820-312.9(73)=945.11
[AN 1043629]
MARC

ANSEL
UTF-814516 /2003.
Lang, Rebecca
Diagnosis deferred (magyar)
   Kóbor cica / Rebecca Lang ; [... ford. Bittera Dóra]. - Budapest : Harlequin, 2003. - 94 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 236.)
ISBN 963-537-136-5 fűzött : 339,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 1044763]
MARC

ANSEL
UTF-814517 /2003.
Lassahn, Bernhard
Schülergeschichten (magyar)
   Diáktörténetek / Bernhard Lassahn ; Falko Honnen és Gabi Selbach rajz. - [Budapest] : Fabula Stúdió, 2003. - 59 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Olvasó Leó, ISSN 1785-1874)
ISBN 963-86390-4-0 kötött : ár nélkül
830-32(02.053.2)=945.11
[AN 1043365]
MARC

ANSEL
UTF-814518 /2003.
Lau, Evelyn
   Friss hús és egyéb történetek / Evelyn Lau ; [ford. Totth Bence]. - Budapest : Konkrét Kv., cop. 2003. - 121 p. ; 21 cm
A ford. a "Fresh girls and other stories" c. kiad. alapján kész.
ISBN 963-86416-0-6 fűzött : 1680,- Ft
820-32(71)=945.11
[AN 1043515]
MARC

ANSEL
UTF-814519 /2003.
Lindgren, Astrid
Känner du Pippi Långstrump? (magyar)
   Mellettünk lakik Harisnyás Pippi / Astrid Lindgren ; ill. Ingrid Nyman ; [ford. Tótfalusi István]. - [Budapest] : Egmont, 2003. - 28 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 963-627-886-5 kötött : 1199,- Ft
839.7-31(02.053.2)=945.11
[AN 1043676]
MARC

ANSEL
UTF-814520 /2003.
Lindgren, Astrid
Pippi i humlegården (magyar)
   Pippi a Komlókertben / Astrid Lindgren ; ill. Ingrid Nyman ; [ford. Tótfalusi István]. - [Budapest] : Egmont, 2003. - 21 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 963-627-887-3 kötött : 1199,- Ft
839.7-31(02.053.2)=945.11
[AN 1043668]
MARC

ANSEL
UTF-814521 /2003.
Lowry, Lois
A summer to die (magyar)
   Nyáron történt / Lois Lowry ; [ford. Ilyés Emese] ; [ill. Jenni Oliver]. - Budapest : Animus, 2003. - 156 p. : ill. ; 22 cm
Ifjúsági regény
ISBN 963-9307-91-2 kötött : 1490,- Ft
820-31(73)(02.053.2)=945.11
[AN 1045840]
MARC

ANSEL
UTF-814522 /2003.
Ludlum, Robert
The Matlock paper (magyar)
   A Matlock papírok / Robert Ludlum ; [ford. Fazekas László]. - 3. kiad. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2002. - 366 p. ; 18 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
Regény. - Megj. "Nimród maffia" címmel is
ISBN 963-635-261-5 fűzött : 1300,- Ft
820-312.4(73)=945.11
[AN 1047494]
MARC

ANSEL
UTF-814523 /2003.
Many more bedtime stories (magyar)
   Álomba ringató esti mesék / rajz. Hayden McAllister, Kay Brown, Jane Carruth ; ford. Bart Dániel, ifj. Bart István. - 4. kiad. - [Budapest] : Officina Junior, [2003]. - 235, [2] p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 963-9464-34-1 kötött : 2990,- Ft
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 1054082]
MARC

ANSEL
UTF-814524 /2003.
Märchenaugen voller Leid (magyar)
   Nincs kegyelem / [ford. Mező Hermina]. - [Budapest] : EX-BB, 2003. - 71 p. ; 22 cm. - (Bastei romantik, ISSN 1589-1046). (Dr. Stefan Frank, ISSN 0866-2355 ; 153.)
Kisregény
ISBN 963-9480-53-3 fűzött : 288,- Ft
830-312.5=945.11
[AN 1043267]
MARC

ANSEL
UTF-814525 /2003.
May, Karl
Das versteinerte Gebet (magyar)
   A kővé vált imádság / Karl May ; [ford. Ág Árpád]. - Budapest : Unikornis, 2003. - 523 p. : ill. ; 20 cm. - (Karl May összes művei ; ; 29.)
Regény
ISBN 963-427-460-9 kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-427-308-4)
830-311.3(02.053.2)=945.11
[AN 1043582]
MARC

ANSEL
UTF-814526 /2003.
Meredith, Astrid
Magic circle (magyar)
   Bűvös kör / Astrid Meredith ; [ford. Rencsár Tivadar]. - [Budapest] : DM Millennium, [2003]. - 63 p. ; 21 cm. - (Laura, ISSN 1589-7095 ; 5.)
Kisregény
ISBN 963-9528-12-9 fűzött : 269,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 1043804]
MARC

ANSEL
UTF-814527 /2003.
Meyrink, Gustav
   A jövő érzékelésének lehetőségei / Gustav Meyrink ; [ford. Ladányi Lóránd]. - [Onga] : Hermit, [2003]. - 81 p. ; 21 cm
ISBN 963-9231-49-5 fűzött : 1300,- Ft
830-92(436)=945.11 *** 133
[AN 1044845]
MARC

ANSEL
UTF-814528 /2003.
Mitchel, Hannah
You are my treasure (magyar)
   A világ minden kincse / Hannah Mitchel ; [ford. Bosznai Timea]. - [Budapest] : DM Millennium, [2003]. - 63 p. ; 21 cm. - (Barbara Collins, ISSN 1589-7117 ; 5.)
Kisregény
ISBN 963-9528-14-5 fűzött : 269,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 1043814]
MARC

ANSEL
UTF-814529 /2003.
Mourad, Kénizé
De la part de la princesse morte (magyar)
   Szultána : [az utolsó török hercegnő élete] / Kenize Mourad ; [ford. Balla Katalin]. - [Budapest] : Geopen, 2003. - 592, [3] p. ; 24 cm. - (Megrendítő sorsok, ISSN 1785-3648)
Regény
Kötött : 2490,- Ft (hibás ISBN 963-9093-14-9)
Selma (török hercegnő)
840-312.6=945.11
[AN 1056841]
MARC

ANSEL
UTF-814530 /2003.
Ní Chuilleanáin, Eiléan
   Harminc vers / Eileán Ní Chuilleanáin ; [ford. és szerk. Kabdebó Tamás, Gömöri György és Határ Győző közreműködésével]. - [Budapest] : epl, 2003. - 70 p. ; 20 cm. - (Editio plurilingua, ISSN 1585-082X ; 2003/9.)
A tartalomjegyzék angol nyelven is
ISBN 963-9431-24-9 fűzött : 1120,- Ft : 5
820-14(417)=945.11
[AN 1046262]
MARC

ANSEL
UTF-814531 /2003.
Norfolk, Lawrence
Lemprière's dictionary (magyar)
   A Lemprière-lexikon / Lawrence Norfolk ; [ford. Gy. Horváth László] ; [a jegyzeteket Gy. Horváth László és Zsolt Angéla állította össze]. - 2. kiad. - Budapest : Athenaeum 2000, [2003]. - 572 p. ; 22 cm
Regény
ISBN 963-9261-54-8 kötött : 2990,- Ft
820-31=945.11
[AN 1053437]
MARC

ANSEL
UTF-814532 /2003.
Norfolk, Lawrence
The pope's rhinoceros (magyar)
   A pápa rinocérosza / Lawrence Norfolk ; [Szentgyörgyi József ford.]. - 2. kiad. - [Budapest] : Athenaeum 2000, [2003], cop. 2000. - 589 p. ; 22 cm
Regény
Kötött : 2990,- Ft (hibás ISBN 963-9261-19-X)
820-31=945.11
[AN 1048103]
MARC

ANSEL
UTF-814533 /2003.
Orloff, Wera
Das Mädchen von der Parkbank (magyar)
   Törékeny boldogság / Wera Orloff ; [ford. Kövesdiné Lám Zsuzsánna]. - [Budapest] : EX-BB, 2003. - 71 p. ; 22 cm. - (Bastei romantik, ISSN 1589-1046). (Szilvia, ISSN 1215-0231 ; 151.)
Kisregény
ISBN 963-9480-55-X fűzött : 288,- Ft
830-312.5=945.11
[AN 1043264]
MARC

ANSEL
UTF-814534 /2003.
Pilcher, Rosamunde
Winter solstice (magyar)
   Téli napforduló / Rosamunde Pilcher ; [ford. Szűr-Szabó Katalin]. - Budapest : M. Kvklub, 2003, cop. 2000. - 546 p. ; 19 cm
Regény
ISBN 963-547-258-7 kötött : ár nélkül
820-31=945.11
[AN 1047457]
MARC

ANSEL
UTF-814535 /2003.
Porter, Eleanor H.
Pollyanna (magyar)
   Az élet játéka / Eleanor H. Porter ; [ford. Forscher Irma] ; [ill. Róna Emmy[!]]. - Budapest : Szt. István Társ., 2003. - 190 p. : ill. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-361-517-8 fűzött : 860,- Ft
820-31(73)=945.11
[AN 1047490]
MARC

ANSEL
UTF-814536 /2003.
Preuss, Gunter
Die Zaubermaus im Klassenzimmer (magyar)
   Varázsegérke az osztályteremben / Gunter Preuss ; Karin Schliehe és Bernhard Mark rajz. - [Budapest] : Fabula Stúdió, 2003. - 59 p. : ill. ; 22 cm. - (Olvasó Fáni, ISSN 1785-1882)
ISBN 963-86390-7-5 kötött : ár nélkül
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 1043374]
MARC

ANSEL
UTF-814537 /2003.
Puzo, Mario
The Godfather (magyar)
   A Keresztapa / Mario Puzo ; [ford. Vándor Vera]. - Budapest : M. Kvklub, 2003, cop. 1989. - 493 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-547-324-9 kötött : ár nélkül
820-31(73)=945.11
[AN 1047480]
MARC

ANSEL
UTF-814538 /2003.
Radnik, Miro
   Állati leg-ek : tanítómestereink az állatok / Miro Radnik. - Pécs : Alexandra, [2003]. - 51 p. : ill., színes ; 30 cm
Mesék
ISBN 963-368-607-5 kötött : ár nélkül
886.1-34(02.053.2)=945.11
[AN 1043994]
MARC

ANSEL
UTF-814539 /2003.
Redfield, James
The secret of Shambhala (magyar)
   Shambhala titka : a tizenegyedik felismerés nyomában / James Redfield ; [ford. Révbíró Tamás]. - Budapest : M. Kvklub, 2003, cop. 2000. - 230 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-547-241-2 kötött : ár nélkül
820-31=945.11
[AN 1047492]
MARC

ANSEL
UTF-814540 /2003.
Rice, Anne
Lives of the Mayfair witches (magyar)
   A Mayfair-boszorkányok élete / Anne Rice. - Szeged : Dáin, 2001-2003. - 3 db ; 24 cm
Regény
ISBN 963-86140-1-3
820-312.9(73)=945.11
[AN 903423]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Táltos / [ford. Sóvágó Katalin]. - 2003. - 451 p.
ISBN 963-86140-8-0 kötött : 2990,- Ft
820-312.9(73)=945.11
[AN 1043601] MARC

ANSEL
UTF-814541 /2003.
Rice, Anne
   Vámpírkrónikák / Anne Rice. - [Szeged] : Szukits, 2003-. - 25 cm. - (Sikerfilmek - könyvsikerek, ISSN 1589-0694)
820-312.9(73)=945.11
[AN 1043919]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt, Interjú a vámpírral / [ford. Walkóné Békés Ágnes]. - cop. 2003. - 285 p.
Regény
ISBN 963-9441-82-1 kötött : ár nélkül
820-312.9(73)=945.11
[AN 1043929] MARC

ANSEL
UTF-814542 /2003.
Roberts, Alison
Definitely daddy (magyar)
   Vér nem válik vízzé / Alison Roberts ; [... ford. Kiss Anna]. - Budapest : Harlequin, 2003. - 93 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 237.)
ISBN 963-537-137-3 fűzött : 339,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 1044766]
MARC

ANSEL
UTF-814543 /2003.
Roberts, Nora
Judgment in death (magyar)
   Halálos ítélet / J. D. Robb ; [ford. Kiss Tamás]. - [Debrecen] : Gold Book, [2003]. - 380 p. ; 18 cm
Regény
ISBN 963-9437-70-0 fűzött : ár nélkül
820-312.9(73)=945.11
[AN 1044088]
MARC

ANSEL
UTF-814544 /2003.
Roblès, Emmanuel
Le Vésuve (magyar)
   A Vezúv / Emmanuel Roblès ; [ford. Rubin Péter]. - Budapest : General Press, [2003]. - 259 p. ; 22 cm. - (Nagy siker volt sorozat, ISSN 1586-7064)
Regény
ISBN 963-9459-36-4 kötött : 1900,- Ft
840-31=945.11
[AN 1043731]
MARC

ANSEL
UTF-814545 /2003.
Royová, Kristína
Navrátený raj (magyar)
   Az újra megtalált paradicsom ; Végre otthon / Roy Krisztina. - Budapest : Evangéliumi K. és Iratmisszió, 2003. - 95 p. ; 19 cm
Egys. cím: Navrátený raj ; Prišich domov. - Kisregények
ISBN 963-9434-49-3 fűzött : ár nélkül
885.4-31=945.11
[AN 1044609]
MARC

ANSEL
UTF-814546 /2003.
Sanders, Lawrence
McNally-s luck (magyar)
   McNally szerencséje / Lawrence Sanders ; [ford. Mihalik Zsuzsa]. - [Debrecen] : Gold Book, [2003]. - 317 p. ; 22 cm
Regény
ISBN 963-9437-53-0 kötött : ár nélkül
820-312.4(73)=945.11
[AN 1044010]
MARC

ANSEL
UTF-814547 /2003.
Sheldon, Sidney
Tell me your dreams (magyar)
   Ashley három élete / Sidney Sheldon ; [ford. Fazekas László]. - 2. kiad. - [Budapest] : I. P. C. Kv., [2003], cop. 1999. - 382 p. ; 18 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
Regény
ISBN 963-635-263-1 fűzött : 1300,- Ft
820-312.4(73)=945.11
[AN 1048192]
MARC

ANSEL
UTF-814548 /2003.
Sontag, Susan
Under the sign of Saturn (magyar)
   A Szaturnusz jegyében / Susan Sontag ; [ford. Lázár Júlia]. - Budapest : Cartaphilus, 2002. - 213 p. ; 20 cm
Tanulmányok
ISBN 963-9303-53-4 kötött : 2400,- Ft
820-4(73)=945.11
[AN 929349]
MARC

ANSEL
UTF-814549 /2003.
Steel, Danielle
Dating game (magyar)
   Randevú a reménnyel / Danielle Steel ; [ford. F. Nagy Piroska]. - Budapest : Maecenas, cop. 2003. - 379 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-203-085-0 fűzött : ár nélkül
820-312.5(73)=945.11
[AN 1044020]
MARC

ANSEL
UTF-814550 /2003.
Steel, Danielle
The ranch (magyar)
   A birtok / Danielle Steel ; [ford. Sóvágó Katalin]. - 2. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2003. - 351 p. ; 20 cm
Regény. - Megj. "Várnak rád a hegyek" címmel is
ISBN 963-203-089-3 fűzött : ár nélkül
820-312.5(73)=945.11
[AN 1044015]
MARC

ANSEL
UTF-814551 /2003.
Steele, Jessica
The bachelor's bargain (magyar)
   Aki adós, fizessen! / Jessica Steele ; [... ford. Szabó Júlia]. - Budapest : Harlequin, 2003. - 94 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 293.)
Kisregény
ISBN 963-537-093-8 fűzött : 339,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 1044762]
MARC

ANSEL
UTF-814552 /2003.
Szabó Sándor, P.
   A kínai erkölcsök és a szülők tisztelete / P. Szabó Sándor. - Budapest : Kossuth, 2003. - 132, [3] p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 129-131.
ISBN 963-09-4498-7 fűzött : ár nélkül
895.1-36.02=945.11 *** 299.512 *** 37.018.1(510) *** 173(510)
[AN 1043186]
MARC

ANSEL
UTF-814553 /2003.
   Szenvedély : latin-amerikai szerelmes versek / vál. és az előszót írta Baranyi Ferenc. - [Budapest] : General Press, [2003]. - 63 p. ; 15 cm. - (Szép versek, szép köntösben, ISSN 1416-8804)
ISBN 963-9459-40-2 velúr : 798,- Ft
86-14(8)=945.11 *** 392.6(0:82-14)
[AN 1043721]
MARC

ANSEL
UTF-814554 /2003.
Tyran, Ingeborg
Die Frau, die nicht warten wollte (magyar)
   Távszerelem / Ingeborg Tyran ; [ford. Szájer Zoltán]. - [Budapest] : EX-BB, 2003. - 71 p. ; 22 cm. - (Bastei romantik, ISSN 1589-1046). (Szilvia, ISSN 1215-0231 ; 152.)
Kisregény
ISBN 963-9480-59-2 fűzött : 288,- Ft
830-312.5=945.11
[AN 1043266]
MARC

ANSEL
UTF-814555 /2003.
Verne, Jules
Mathias Sandorf (magyar)
   Sándor Mátyás / Jules Verne ; [ford. Vázsonyi Endre] ; [sajtó alá rend. Majtényi Zoltán]. - Budapest : Unikornis, 2003. - 2 db : ill. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-427-502-8 kötött : ár nélkül
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 1043584]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 254 p. - (Jules Verne összes művei ; ; 67.)
ISBN 963-427-511-7
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 1043586] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 270 p. - (Jules Verne összes művei ; ; 68.)
ISBN 963-427-512-5
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 1043590] MARC

ANSEL
UTF-814556 /2003.
Weis, Margaret
Well of darkness (magyar)
   A sötétség kútja / Margaret Weis, Tracy Hickman ; [ford. Hoppál Eszter]. - [Szeged] : Szukits, 2003-. - 20 cm. - (A fantasy nagymesterei, ISSN 1587-8880)
Regény. - Sovereign stone (keretcím)
ISBN 963-9393-84-3
820-312.9(73)=945.11
[AN 1030054]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - cop. 2003. - 267 p.
ISBN 963-9441-92-9 fűzött : 1390,- Ft
820-312.9(73)=945.11
[AN 1044430] MARC

ANSEL
UTF-814557 /2003.
Wilson, Amanda
Someone like you (magyar)
   Valaki hozzád hasonló / Amanda Wilson ; [ford. Nagy Georgina]. - [Budapest] : DM Millennium, [2003]. - 63 p. ; 21 cm. - (Nóra, ISSN 1589-7109 ; 5.)
Kisregény
ISBN 963-9528-13-7 fűzött : 269,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 1043815]
MARC

ANSEL
UTF-814558 /2003.
Wilson, Jacqueline
Girls out late (magyar)
   Lányok késésben / Jacqueline Wilson ; ill. Nick Sharratt ; ford. Damokos Kata. - Budapest : Animus, 2003. - 218 p. : ill. ; 22 cm
Regény
ISBN 963-9307-90-4 kötött : 1890,- Ft
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 1043325]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

14559 /2003.
Antal László
   Agybaj : emlékeim / Antal László. - [S.l.] : [s.n.], [2003]. - 163 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
894.511-94 *** 616.831-089(0:82-94)
[AN 1044314]
MARC

ANSEL
UTF-814560 /2003.
Aponyi, Frank (1954-)
   Disszidálásom kalandjai : egy hippi naplója / Frank Aponyi. - Budapest : Bagolyvár, 2003. - 160 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9447-18-8 fűzött : 1680,- Ft
Aponyi Frank (1954-)
894.511-94
[AN 1043959]
MARC

ANSEL
UTF-814561 /2003.
Árvai István
   Álljunk meg Urak! : versek = Halt, meine Herren! : Gedichte / Árvai István. - Debrecen : Modyan Bt., 2003. - 170 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-85765-2-9 fűzött : ár nélkül
894.511-14.02=30
[AN 1046252]
MARC

ANSEL
UTF-814562 /2003.
Baán Tibor (1946-)
   Lombhullató idő : válogatott és új versek, 1993-2003 / Baán Tibor. - Budapest : Hungarovox, 2003. - 160 p. ; 20 cm
ISBN 963-9292-67-2 fűzött : 1500,- Ft
894.511-14
[AN 1043963]
MARC

ANSEL
UTF-814563 /2003.
Babó Titti Kristóf
   A szegezett árnyu madár / Babó Titti Kristóf. - Budapest : Balassi, cop. 2003. - 86 p. ; 23 cm
Vers
ISBN 963-506-541-8 fűzött : 900,- Ft
894.511-13
[AN 1044475]
MARC

ANSEL
UTF-814564 /2003.
Bálint Ágnes (1922-)
   A szitakötők szigetén / Bálint Ágnes ; Reich Károly rajz. - Budapest : Holnap, cop. 2003. - 31 p. : ill., színes ; 31 cm
Mese
ISBN 963-346-623-7 kötött : 1700,- Ft
894.511-34(02.053.2)
[AN 1056620]
MARC

ANSEL
UTF-814565 /2003.
Bárány Tamás (1922-)
   Nagy idők tanúja / Bárány Tamás. - 3. kiad. - Budapest : Mundus, 2003. - 282 p. ; 23 cm. - (Mundus - új irodalom, ISSN 1416-1001 ; 28.)
Regény
ISBN 963-8033-74-6 kötött : ár nélkül
894.511-31
[AN 1053817]
MARC

ANSEL
UTF-814566 /2003.
Baranyi Ferenc (1937-)
   Színigazság, avagy A színek igazsága : megverselt képek / Baranyi Ferenc ; [közread. a] Művészetbarátok Egyesülete. - [Budapest] : Művészetbarátok Egyes., 2002. - 28 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 963-00-9643-9 fűzött : 672,- Ft
894.511-14 *** 73/76(439) *** 75(100)
[AN 928054]
MARC

ANSEL
UTF-814567 /2003.
Bodor Ádám (1936-)
   Vissza a fülesbagolyhoz : válogatott elbeszélések / Bodor Ádám. - 3. kiad. - Budapest : Magvető, 2003, cop. 1997. - 394 p. ; 22 cm
ISBN 963-14-2304-2 kötött : 2290,- Ft
894.511-32
[AN 1056837]
MARC

ANSEL
UTF-814568 /2003.
Bolgár György (1946-)
   Vágy : kész regény / Bolgár György. - Budapest : Ulpius-ház, 2003. - 396 p. ; 21 cm
ISBN 963-9475-53-X kötött : 2480,- Ft
894.511-31
[AN 1043348]
MARC

ANSEL
UTF-814569 /2003.
Borsos Erika
   Lassie és a barlang titka / Kate Wolf. - Budapest : Könyvmíves Kvk., cop. 2003. - 149 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-9497-36-3 fűzött : ár nélkül
894.511-31(02.053.2)
[AN 1043217]
MARC

ANSEL
UTF-814570 /2003.
Borsos Erika
   Lassie és a műkincsrablók / Kate Wolf. - Budapest : Könyvmíves Kvk., cop. 2003. - 159 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-9497-38-X fűzött : ár nélkül
894.511-31(02.053.2)
[AN 1043223]
MARC

ANSEL
UTF-814571 /2003.
Borsos Erika
   Lassie és a pénzhamisítók bandája / Kate Wolf. - Budapest : Könyvmíves Kvk., cop. 2003. - 157, [2] p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-9497-37-1 fűzött : ár nélkül
894.511-31(02.053.2)
[AN 1043218]
MARC

ANSEL
UTF-814572 /2003.
Csapó Endre (1921-)
   Ilyen a világ : Csapó Endre újságcikkei. - Budapest : Püski, 2003-. - 30 cm
ISBN 963-9906-26-3
894.511-92
[AN 1044030]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. kv., 1983 és 1991 között. - 2003. - 316, [2] p. : ill.
ISBN 963-9906-28-X * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9906-26-X)
894.511-92
[AN 1044033] MARC

ANSEL
UTF-814573 /2003.
   Az élő szobor adomák, anekdoták tükrében : történetek Deák Ferencről / [főszerk. Árpás Károly]. - Szeged : Bába, 2003. - 208 p. ; 20 cm
ISBN 963-9511-39-0 fűzött : ár nélkül
Deák Ferenc (1803-1876)
894.511-36(082) *** 943.9"18"(092)Deák_F.(0:82-36)
[AN 1044412]
MARC

ANSEL
UTF-814574 /2003.
Fábián László (1940-)
   "...maradék Édene" : változatok egy arcon - álomtól ébredésig / Fábián László. - [Budapest] : epl, 2003. - 149 p. ; 21 cm. - (Editio plurilingua, ISSN 1585-082X ; 2003/14.)
Regény
ISBN 963-9431-21-4 fűzött : 1120,- Ft : 5
894.511-31
[AN 1046267]
MARC

ANSEL
UTF-814575 /2003.
Farkas Kálmán (1930-)
   Ember a viharban ; Boldogtalanságra ítélve / Farkas Kálmán ; [kiad. az "Oktatási és Továbbképzési Központ" Alapítvány]. - Szolnok : "Oktatási és Továbbképzési Központ" Alapítvány, 2003. - 223 p. ; 18 cm
ISBN 963-210-884-1 kötött : ár nélkül
894.511-94 *** 316.347(=914.99)(439)(0:82-94) *** 070(439)"195/189"(0:82-94) *** 894.511-92
[AN 1043923]
MARC

ANSEL
UTF-814576 /2003.
Farkas Zoltán (1957-)
   A kaczagó tanya : az idegbeteg disznó..., és más "rémtörténetek" / Farkas Csamagó Zoltán ; [az illusztrációkat Bakonyi Ildikó kész.]. - Szeged : Bába, 2003. - 144 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 963-9511-22-6 fűzött : ár nélkül
894.511-7
[AN 1044392]
MARC

ANSEL
UTF-814577 /2003.
Fekete István (1900-1970)
   Vuk / Fekete István ; [az illusztrációkat Balogh Péter kész.]. - 6. kiad. - Budapest : Móra, 2003. - 113 p. : ill. ; 21 cm. - (Fekete István művei)
Regény
ISBN 963-11-7860-9 kötött : ár nélkül
894.511-31(02.053.2)
[AN 1054001]
MARC

ANSEL
UTF-814578 /2003.
Fésüs Éva (1926-)
   Csaló az üveghegyen / Fésűs Éva ; Füzesi Zsuzsa rajz. - Budapest : General Press, [2003]. - 68, [2] p. : ill., színes ; 29 cm
Mese
ISBN 963-9459-33-X kötött : 1900,- Ft
894.511-34(02.053.2)
[AN 1043693]
MARC

ANSEL
UTF-814579 /2003.
   A fortélyos öreg : 99 magyar népmese / [... vál. és a szövegeket átírta ... Mezey Katalin] ; Jankovics Marcell rajz. - 2. kiad. - Budapest : Officina Junior, cop. 2003. - 255 p. : ill., színes ; 34 cm
ISBN 963-9464-35-X kötött : ár nélkül
894.511-34(02.053.2) *** 398.21(=945.11)(02.053.2)
[AN 1043794]
MARC

ANSEL
UTF-814580 /2003.
Goldman Júlia
   A herceg jósnője / J. Goldenlane. - Budapest : Beholder, 2003. - 371 p. ; 19 cm
Regény. - Beholder fantasy (keretcím)
ISBN 963-9399-52-3 fűzött : 1498,- Ft
894.511-311.3
[AN 1045384]
MARC

ANSEL
UTF-814581 /2003.
Goldman Júlia
   Papírtigris / J. Goldenlane [Goldman Júlia]. - Budapest : Beholder, 2002. - 424 p. ; 19 cm
Regény. - Beholder fantasy (keretcím)
ISBN 963-9399-12-4 fűzött : 1498,- Ft
894.511-311.3
[AN 928385]
MARC

ANSEL
UTF-814582 /2003.
Gombai István (1976-)
   Élni az angyalok alatt / Gombai István. - [Onga] : Hermit, 2003. - 132 p. ; 21 cm
Számozott példány: 1000
ISBN 963-9231-50-9 fűzött : 1300,- Ft
894.511-4
[AN 1044771]
MARC

ANSEL
UTF-814583 /2003.
Greszl, Franz (1903-1987)
   Greszl Ferenc plébános, 1903-1987, születése 100. évfordulójának emlékére = Zur Erinnerung am hundertjährigen Geburstjubileum von Franz Greszl / [összeáll. ... Pájer Árpád] ; [ford. Tas József] ; [képek ... Mészáros László] ; [fotók ... Csiha László]. - [Nagykovácsi] : Pájer Á., 2003. - 550 p. : ill. ; 24 cm
Naplórészletek és a Nagykovácsi Plébánia Historia Domusának bejegyzései. - Szomorú napok = Traurige Tage (borító- és gerinccím)
ISBN 963-430-600-4 fűzött : ár nélkül
894.511-94 *** 325.254(=30)(439-2Nagykovácsi)"194"(0:82-94) *** 282(439)(092)Greszl,_F.
[AN 1043739]
MARC

ANSEL
UTF-814584 /2003.
   Gyermekversek és mesék : kicsiknek és nagyoknak. - [Tyukod] : Black & White, cop. 2003. - 110 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-9452-77-7 fűzött : ár nélkül
894.511-14(02.053.2)
[AN 1044480]
MARC

ANSEL
UTF-814585 /2003.
Hadas Miklós (1953-)
   Szex és forradalom : tíz monológ / Hadas Miklós. - Budapest : Replika Kör, 2001. - (Replika könyvek, ISSN 1216-4852 ; 9.)
ISBN 963-00-8986-6 fűzött : 1950,- Ft
894.511-94(082) *** 392.6 *** 316.474(0:82-94)
[AN 1044566]
MARC

ANSEL
UTF-814586 /2003.
Halász István (1945-)
   Imám a csillagokhoz : versek / Halász István. - Sárospatak : [Magánkiad.], 2003. - 45 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-430-439-7 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-430-439-9)
894.511-14
[AN 1043537]
MARC

ANSEL
UTF-814587 /2003.
Határ Győző (1914-)
   A fontos ember / Határ Győző. - [Budapest] : epl, 2003. - 313 p. ; 20 cm. - (Editio plurilingua, ISSN 1585-082X ; 2003/7.)
Regény
ISBN 963-9431-22-2 fűzött : 2190,- Ft : 9
894.511-31
[AN 1046056]
MARC

ANSEL
UTF-814588 /2003.
Hepke Bori (1983-)
   A süllyedés / Hepke Bori. - Budapest : Masszi, 2003. - 191 p. ; 20 cm
Tart.: Füstben ; A süllyedés. - Kisregények
ISBN 963-9454-35-4 fűzött : 990,- Ft
894.511-31
[AN 1044898]
MARC

ANSEL
UTF-814589 /2003.
Horváth Gábor (1978-)
   A remény sírhantja / Gabriel Sandstone. - [Debrecen] : Cherubion, 2003. - 215 p. : ill. ; 18 cm. - (Osiris könyvek, ISSN 1215-8518 ; 107.)
Regény. - Worluk - a Káosz világa (keretcím) ; A Káosz világa (keretcím)
ISBN 963-9346-93-4 fűzött : 1198,- Ft
894.511-312.9
[AN 1044094]
MARC

ANSEL
UTF-814590 /2003.
Jókai Anna (1932-)
   Ne féljetek : regény / Jókai Anna. - 13. kiad. - Budapest : Széphalom Kvműhely, 2003. - 342 p. ; 23 cm
Fűzött : 2500,- Ft (hibás ISBN 963-9028-08-8) (hibás ISBN 963-8277-21-1)
894.511-31
[AN 1053807]
MARC

ANSEL
UTF-814591 /2003.
Jókai Mór (1825-1904)
   Afanázia / Jókai Mór ; [sajtó alá rend. Várnai Teréz] ; [az utószót írta Stauder Mária]. - Budapest : Unikornis, 2003. - 309 p. : ill. ; 20 cm. - (Jókai Mór munkái ; ; 104.)
Regény
ISBN 963-427-489-7 kötött : ár nélkül
894.511-31
[AN 1043628]
MARC

ANSEL
UTF-814592 /2003.
   Karácsonyi ének : magyar írók versei és novellái / vál. és összeáll. D. Szabó Mária. - [Budapest] : Palatinus ; [Szekszárd] : Séd Ny., [2003]. - 353 p. ; 21 cm
ISBN 963-9487-78-3 kötött : 2500,- Ft
894.511-822 *** 398.332.416(0:82-822)
[AN 1055817]
MARC

ANSEL
UTF-814593 /2003.
Karinthy Ferenc (1921-1992)
   Magyar történet / Karinthy Ferenc. - [Budapest] : K. u. K. K., cop. 2003. - 484, [3] p. ; 20 cm. - (Unikum könyvek, ISSN 1585-9428)
Elbeszélések. - Fráter Zoltán utószavával
ISBN 963-9384-51-8 kötött : ár nélkül
894.511-32
[AN 1044244]
MARC

ANSEL
UTF-814594 /2003.
Kenneth, Claire (1923-2000)
   Különös kaland / Claire Kenneth. - Budapest : Papp-Ker, [2003]. - 303 p. ; 20 cm. - (Romantikus klasszikusok)
Elbeszélések, regény
ISBN 963-9418-60-9 fűzött : ár nélkül
894.511-32
[AN 1053984]
MARC

ANSEL
UTF-814595 /2003.
Keresztury Tibor (1962-)
   Bejárat a semmibe / Keresztury Tibor. - Budapest : Magvető, cop. 2003. - 163, [4] p. ; 21 cm
Elbeszélések
ISBN 963-14-2344-1 kötött : 1990,- Ft
894.511-32
[AN 1043984]
MARC

ANSEL
UTF-814596 /2003.
Király Gábor
   eMPé / Király Gábor. - [Budapest] : Bolt Informatikai Kft., cop. 2003. - 147 p. ; 24 cm
Humoreszkek
ISBN 963-9557-04-8 fűzött : 1490,- Ft
894.511-7 *** 32(439)(092)Medgyessy_P.(0:82-7)
[AN 1045848]
MARC

ANSEL
UTF-814597 /2003.
Kóté Lilla, B.
   Figyelj rám! : versek / B. Kóté Lilla ; [kiad. az "Oktatási és Továbbképzési Központ" Alapítvány]. - Szolnok : "Oktatási és Továbbképzési Központ" Alapítvány, 2001. - 53 p. ; 17 cm
ISBN 963-00-9202-6 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 928119]
MARC

ANSEL
UTF-814598 /2003.
Krúdy Gyula (1878-1933)
   A jó étvágy titkai : Krúdy Gyula ételről, italról, vendéglátásról / [összeáll. és szerk. Kőrössi P. József] ; [Hunyady Sándor felvezető tárcájával]. - Budapest : Noran, 2003. - 341, [3] p. : ill. ; 18 cm + mell. (27 p.). - (Századok legendái, ISSN 1586-7625)
A mellékletben "A Krúdy család receptes könyvéből"
ISBN 963-9356-66-2 kötött : 2500,- Ft
894.511-32 *** 894.511-43
[AN 1045347]
MARC

ANSEL
UTF-814599 /2003.
Kun Árpád (1965-)
   Véletlen madár / Kun Árpád. - Budapest : Balassi, cop. 2003. - 57, [2] p. ; 21 cm
Versek
ISBN 963-506-542-6 fűzött : 800,- Ft
894.511-14
[AN 1044481]
MARC

ANSEL
UTF-814600 /2003.
   Lakoma : magyar írók novellái ételről, italról, vendéglátásról / [gyűjt., vál. és összeáll. Kőrössi P. József]. - Budapest : Noran, 2003. - 407, [6] p. ; 18 cm. - (Novella, ISSN 1586-7641)
ISBN 963-9356-94-8 kötött : 2600,- Ft
894.511-32(082) *** 392.8(0:82-32)
[AN 1044428]
MARC

ANSEL
UTF-814601 /2003.
László-Kovács Gyula (1957-)
   Krisztina-versek, 2001-2003 / László-Kovács Gyula. - [Szekszárd] : Kerényi, 2003. - 44 p. ; 20 cm
ISBN 963-8242-27-2 kötött : ár nélkül
894.511-14
[AN 1044946]
MARC

ANSEL
UTF-814602 /2003.
Lázár Ervin (1936-)
   Hét szeretőm : válogatott novellák / Lázár Ervin ; [vál. és szerk. Domokos Mátyás]. - Budapest : Osiris, 2003. - 273, [3] p. ; 20 cm. - (Osiris könyvtár. Irodalom,, ISSN 1218-9863)
ISBN 963-379-029-8 fűzött : 2480,- Ft
894.511-32
[AN 1054046]
MARC

ANSEL
UTF-814603 /2003.
Mansfield, Michael
   Pokoli túra / Michael Mansfield. - [Nagykovácsi] : Puedlo, [2003]. - 239 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-9477-32-X fűzött : ár nélkül
894.511-312.4
[AN 1044437]
MARC

ANSEL
UTF-814604 /2003.
Mester László (id.)
   Magamtól és másoktól : aforizmák / Mester László. - Gödöllő : Szerző, 2001. - 56 p. ; 19 cm
Példányszám: 200
ISBN 963-440-687-4 fűzött : 400,- Ft
894.511-84(082) *** 82-84=945.11
[AN 927992]
MARC

ANSEL
UTF-814605 /2003.
Mikonya József (1928-)
   Az elveszett szülőföld : történelem alulnézetből / Mikonya József. - [Tarján] : Szerző, [2003]. - 100 p. ; 20 cm
ISBN 963-430-460-5 fűzött : ár nélkül
894.511-32 *** 316.347(=30)(439-2Tölgyes)(0:82-32)
[AN 1044295]
MARC

ANSEL
UTF-814606 /2003.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
Művek (vál.)
   Mikszáth. - Szekszárd : Babits, 1993-. - 17 cm
Főcím a gerincről. - Regények, elbeszélések. - Kötésváltozata rézdíszítéssel
ISBN 963-8318-07-4 *ISBN 963-8318-13-9
894.511-1/-9
[AN 67765]
MARC

ANSEL
UTF-8


   48., Novellák : folytatás. - 2001. - p. 7551-7704.
ISBN 963-9272-33-7 kötött : ár nélkül
894.511-32 *** 894.511-36
[AN 927057] MARC

ANSEL
UTF-8


   49., Novellák : folytatás. - 2001. - p. 7711-7864.
ISBN 963-9272-34-5 kötött : ár nélkül
894.511-32
[AN 927059] MARC

ANSEL
UTF-8


   50., Novellák : folytatás. - 2002. - p. 7871-8024.
ISBN 963-9272-50-7 kötött : ár nélkül
894.511-32
[AN 927060] MARC

ANSEL
UTF-8


   51., Novellák : folytatás. - 2002. - p. 8031-8184.
ISBN 963-9272-51-5 kötött : ár nélkül
894.511-32
[AN 927061] MARC

ANSEL
UTF-814607 /2003.
   Mondák a török korból / [vál. és szerk. Bácsi Gy. Antal]. - [Budapest] : Anno, 2003. - 36 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-375-204-3 kötött : ár nélkül
894.511-343(02.053.2) *** 398.223(=945.11)(02.053.2)
[AN 1044375]
MARC

ANSEL
UTF-814608 /2003.
   Mondák Hunyadi János korából / [vál. és szerk. Bácsi Gy. Antal]. - [Budapest] : Anno, 2003. - 36 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-375-205-1 kötött : ár nélkül
894.511-343(02.053.2) *** 398.223(=945.11)(02.053.2)
[AN 1044360]
MARC

ANSEL
UTF-814609 /2003.
Nemere István (1944-)
   A fáraó és a Nílus kincse : [történelmi regény] / Nigel Forest. - Budapest : Könyvmíves Kvk., 2003. - 350 p. ; 23 cm
ISBN 963-9497-33-9 kötött : ár nélkül
894.511-311.6
[AN 1043243]
MARC

ANSEL
UTF-814610 /2003.
Nemere István (1944-)
   Murphy szexuális törvénykönyve / Sir Steve Morton ; [a rajzokat Pogonyi Zoltán kész.]. - Budapest : Könyvmíves Kvk., cop. 2003. - 158 p. : ill. ; 18 cm
Megj. "Szexszabályok és szabálytalanságok" címmel is
ISBN 963-9497-42-8 fűzött : ár nélkül
894.511-7
[AN 1043209]
MARC

ANSEL
UTF-814611 /2003.
Nemere István (1944-)
   Senkinek se nyiss ajtót! / Nemere István. - Gyöngyös : Pallas, 2003. - 239 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-9504-11-4 fűzött : 798,- Ft
894.511-312.4
[AN 1044920]
MARC

ANSEL
UTF-814612 /2003.
Nemes Nagy Ágnes (1922-1991)
Művek (vál.)
   Nemes Nagy Ágnes összegyűjtött versei / [a szöveggondozás Lengyel Balázs munkája]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Osiris, 2003. - 343 p. ; 21 cm. - (Osiris klasszikusok, ISSN 1218-9006)
ISBN 963-389-559-6 kötött : 3200,- Ft
894.511-14
[AN 1054076]
MARC

ANSEL
UTF-814613 /2003.
Nemes Nagy Ágnes (1922-1991)
   Sampusz a fekete krampusz / Nemes Nagy Ágnes ; Füzesi Zsuzsa rajz. - Budapest : General Press, [2003]. - 31 p. : ill., színes ; 29 cm
Versek
ISBN 963-9459-49-6 kötött : 1500,- Ft
894.511-14(02.053.2)
[AN 1043677]
MARC

ANSEL
UTF-814614 /2003.
Németh László (1901-1975)
   Iszony / Németh László. - Budapest : Európa, 2003. - 435 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
Regény
ISBN 963-07-7523-9 fűzött : 800,- Ft
894.511-31
[AN 1056830]
MARC

ANSEL
UTF-814615 /2003.
Noel, Peter
   A csontfaragó / Peter Noel. - Budapest : Bestline, cop. 2003. - 388 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-528-710-0 fűzött : 2390,- Ft
894.511-312.4
[AN 1043832]
MARC

ANSEL
UTF-814616 /2003.
O'Connor, Alan
   A vas ideje / Alan O'Connor. - Budapest : Inomi, 2003. - 320 p. : ill. ; 18 cm
Regény. - M.a.g.u.s. avagy A kalandorok krónikái (keretcím)
ISBN 963-212-355-7 fűzött : 1590,- Ft : 6,3
894.511-312.9
[AN 1043605]
MARC

ANSEL
UTF-814617 /2003.
Pozsgai Zsolt (1960-)
   Prófétakeringő : három dráma / Pozsgai Zsolt. - Budapest : Napkút K., 2003. - 299, [2] p. ; 21 cm
Tart.: Boldog bolondok ; Liselotte és a május ; Prófétakeringő
ISBN 963-86365-1-3 fűzött : 1790,- Ft
894.511-2
[AN 1043381]
MARC

ANSEL
UTF-814618 /2003.
Radnai Gáborné
   A kalóz asszonya / Sidney Lawrence. - 3. kiad. - [Budapest] : Radnai, cop. 2003. - 269 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-210-462-5 fűzött : ár nélkül
894.511-312.5
[AN 1044398]
MARC

ANSEL
UTF-814619 /2003.
Radnai Gáborné
   Megkésett vallomás / Sidney Lawrence. - 2. kiad. - [Budapest] : Radnai, cop. 2003. - 268 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-210-800-0 fűzött : ár nélkül
894.511-312.5
[AN 1044397]
MARC

ANSEL
UTF-814620 /2003.
Radnai Gáborné
   Zöld halál / Martha Tailor. - 2. kiad. - [Budapest] : Radnai, cop. 2003. - 268 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-210-799-3 fűzött : ár nélkül
894.511-312.4
[AN 1044393]
MARC

ANSEL
UTF-814621 /2003.
Sándor Zsuzsa
   Chat:-)szerelem : [regény e-mailekben és sms-ekben] / Zsuzsó. - Budapest : K. u. K. K., 2003. - 173 p. ; 20 cm
ISBN 963-9384-52-6 fűzött : ár nélkül
894.511-31
[AN 1044169]
MARC

ANSEL
UTF-814622 /2003.
Sári László (1950-)
   Reggeli beszélgetések Lin-csi apát kolostorában / Su-la-ce ; közread. Sári László. - Budapest : M. Kvklub, 2003. - 185, [4] p. ; 19 cm
ISBN 963-548-857-2 kötött : ár nélkül
894.511-96
[AN 1047479]
MARC

ANSEL
UTF-814623 /2003.
Serdián Miklós György (1954-)
   Magyar napló / Serdián Miklós György. - [Budapest] : epl, [2003]. - 161 p. ; 14 cm. - (Editio plurilingua, ISSN 1585-082X ; 2003/4.)
ISBN 963-9431-17-6 fűzött : 700,- Ft
894.511-94
[AN 1046090]
MARC

ANSEL
UTF-814624 /2003.
Simó Endre
   Világom, virágom / Simó Endre. - Szeged : Bába, 2003. - 175, [3] p. ; 20 cm
ISBN 963-9511-30-7 fűzött : ár nélkül
894.511-92 *** 504.03 *** 791.9.096(439)(083.97)
[AN 1044465]
MARC

ANSEL
UTF-814625 /2003.
Sinkó Gy. Imre (1923-)
   Álmok és valóság! : két kisregény / Sinkó Gy. Imre. - Szeged : Bába, 2003. - 216 p. ; 20 cm
Tart.: Csillaghullás! ; A megmagyarázhatatlan érzelem!
ISBN 963-9511-35-8 fűzött : ár nélkül
894.511-312.5
[AN 1044426]
MARC

ANSEL
UTF-814626 /2003.
Szabó Antal Imre
   Megtörtént mesék : fátum / Szabó Antal Imre. - Szeged : Bába, 2003. - 182 p. ; 20 cm
ISBN 963-9511-37-4 fűzött : ár nélkül
894.511-32 *** 894.511-14
[AN 1044423]
MARC

ANSEL
UTF-814627 /2003.
Szabó István, Cs. (1942-)
   Soma : a szeretet és a barátság meséje / írta Cs. Szabó István ; rajz. Füzesi Zsuzsa. - [Tyukod] : Black & White, cop. 2003. - 99 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-9452-96-3 kötött : ár nélkül
894.511-34(02.053.2)
[AN 1044231]
MARC

ANSEL
UTF-814628 /2003.
Szántai Zsolt
   Bambit / Zizi Renard ; [!ford. Szántai Zsolt és Szántai Zita]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2003. - 224, [4] p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-9441-84-8 kötött : ár nélkül
894.511-312.9 *** 894.511-311.5
[AN 1043627]
MARC

ANSEL
UTF-814629 /2003.
   Szántogat a paraszt : magyar parasztköltők antológiája / [szerk. ifj. Nagy Bálint]. - Zirc : "Bakony, Te szép hazám" M. Parasztköltők Nagy B. Alapítványa, 2003. - 153 p. : ill. ; 21 cm. - (Magyar parasztköltészet kiskönyvtára, ISSN 1589-3030 ; 3.)
ISBN 963-212-157-0 fűzött : ár nélkül
894.511-14(082) *** 316.343.64(0:82-14)
[AN 1043834]
MARC

ANSEL
UTF-814630 /2003.
Szász István Tas (1938-)
   Egy haza - két ország / Szász István Tas. - Budapest : Accordia, [2001]-. - 20 cm
ISBN 963-9242-71-3 *
894.511-1/-9 *** 081
[AN 909624]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., Nemzet és kisebbség keresztje : egy hazájában országot cserélni kényszerült orvos naplójegyzetei és egyéb írásai. - cop. 2002. - 298 p.
Csapody Miklós előszavával
ISBN 963-9242-76-4 fűzött : 2500,- Ft
894.511-92 *** 894.511-94
[AN 926676] MARC

ANSEL
UTF-814631 /2003.
Szegedi Árpád, U.
   50 haiku, 50 pasztell / U. Szegedi Árpád. - [Budapest] : PolgART, cop. 2001. - [109] p. : ill., színes ; 11 cm
Példányszám: 650
ISBN 963-9306-23-1 kötött : ár nélkül
894.511-14 *** 75(439)(092)Szegedi_Á.,_U.
[AN 927071]
MARC

ANSEL
UTF-814632 /2003.
Szénási Miklós (1967-)
   Boszorkányos széphistória / Szénási Miklós. - 2., jav., a szerző által átd. kiad. - Debrecen : Főnix Kvműhely : "Múltat s Jövendőt" Közművel. Egyes., 2003. - 139 p. ; 21 cm. - (Főnix magtár, ISSN 1785-198X ; 1.)
Regény
ISBN 963-86367-1-8 fűzött : ár nélkül
894.511-31
[AN 1044596]
MARC

ANSEL
UTF-814633 /2003.
Szerb Antal (1901-1945)
   Utas és holdvilág / Szerb Antal. - 10. kiad. - Budapest : Magvető, [2003]. - 326 p. ; 21 cm. - (Fehér holló könyvek, ISSN 1418-1142)
Regény
ISBN 963-14-2353-0 kötött : 2290,- Ft
894.511-31
[AN 1047714]
MARC

ANSEL
UTF-814634 /2003.
Temesi Ferenc (1949-)
   Jaj, ha Anyám látna...! : ha egy szegedi író, egy humorista és egy dobos visszanéz... / [Temesi Ferenc, Nagy Bandó András, Kelemen István] ; [szerk. Horvát György]. - [Szeged] : Magánkiad., 2003. - 184 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-430-486-9 fűzött : ár nélkül
894.511-94
[AN 1046149]
MARC

ANSEL
UTF-814635 /2003.
Tordon Ákos (1924-)
   Az én első tanítóm : 12+12 mese és régi történet / Tordon Ákos. - Budapest : Masszi, 2003. - 94 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-9454-32-X kötött : 1590,- Ft
894.511-34(02.053.2)
[AN 1044937]
MARC

ANSEL
UTF-814636 /2003.
Turk, Frank
   Afrikán keresztül : a Cape Town, London, Calcutta expedíció / Frank Turk. - Budapest : [Magánkiad.], 2002. - 252 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 963-430-250-5 fűzött : ár nélkül
894.511-992 *** 908.6(0:82-992)
[AN 1044082]
MARC

ANSEL
UTF-814637 /2003.
Udud István (1937-)
   Fakutya : válogatott humorgásaim felnőtteknek / Udud István ; [a rajzok Ferter János (NANI) munkái]. - Fehérgyarmat : Hármashatár Irod. Társ., 2002. - 87 p. : ill. ; 15 cm. - (Hármashatár Irodalmi Társaság füzetei, ISSN 1218-9456 ; 6.)
Versek
ISBN 963-00-9783-4 fűzött : ár nélkül
894.511-17
[AN 926454]
MARC

ANSEL
UTF-814638 /2003.
Urbán Vilmos (1930-)
   Hazám és szerelmem / Urbán Vilmos. - [Szeged] : Bába, 2003. - 203 p. ; 20 cm
Versek
ISBN 963-9511-33-1 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 1044468]
MARC

ANSEL
UTF-814639 /2003.
Vágó Csaba
   Az ivory láz / Sally Hunter. - [Kecskemét] : Vagabund, cop. 2003. - 215 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-9409-02-2 fűzött : ár nélkül
894.511-312.4
[AN 1047477]
MARC

ANSEL
UTF-814640 /2003.
Varga Katalin (1928-)
   Barátom, Bonca / Varga Katalin ; [Zsoldos Vera rajz.]. - Budapest : Móra, 2003. - 172, [3] p. : ill. ; 21 cm
Tart.: Barátom, Bonca ; Legyél te is Bonca!. - Gyermekregények
ISBN 963-11-7844-7 kötött : ár nélkül
894.511-31(02.053.2)
[AN 1043354]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

14641 /2003.
Busquets, Carlos
   A hencegő nyúl és más állatmesék / rajz. Carlos Busquets. - Pécs : Alexandra, [2003]. - 74 p. : ill., színes ; 30 cm
Képes mese
ISBN 963-368-643-1 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 1043351]
MARC

ANSEL
UTF-814642 /2003.
Cresswell, Ray
   Keresd meg! : hol vannak a kiskutyák? / [rajz. Ray Cresswell] ; [írta Katja Epes] ; [ford. Bakó Krisztina]. - Budapest : Köteles 2000, [2003]. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 19 cm
ISBN 963-210-437-4 kötött : 650,- Ft
087.5(084.1)
[AN 1043762]
MARC

ANSEL
UTF-814643 /2003.
Cresswell, Ray
   Keresd meg! : hol vannak a kisnyuszik? / [rajz. Ray Cresswell] ; [írta Katja Epes] ; [ford. Bakó Krisztina]. - Budapest : Köteles 2000, [2003]. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 19 cm
ISBN 963-210-439-0 kötött : 650,- Ft
087.5(084.1)
[AN 1043767]
MARC

ANSEL
UTF-814644 /2003.
Cresswell, Ray
   Keresd meg! : hová bújnak a kiscicák? / [rajz. Ray Cresswell] ; [írta Katja Epes] ; [ford. Bakó Krisztina]. - Budapest : Köteles 2000, [2003]. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 19 cm
ISBN 963-210-436-6 kötött : 650,- Ft
087.5(084.1)
[AN 1043756]
MARC

ANSEL
UTF-814645 /2003.
Cresswell, Ray
   Keresd meg! : hová bújnak a kiskacsák? / [rajz. Ray Cresswell] ; [írta Katja Epes] ; [ford. Bakó Krisztina]. - Budapest : Köteles 2000, [2003]. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 19 cm
ISBN 963-210-438-2 kötött : 650,- Ft
087.5(084.1)
[AN 1043759]
MARC

ANSEL
UTF-814646 /2003.
Füzesi Zsuzsa (1939-)
   Mondókáskönyv / vál. és rajz. Füzesi Zsuzsa. - Budapest : Urbis Kvk., 2002-. - 30 cm
087.5(084.1) *** 398.831(=945.11)(02.053.2)
[AN 946609]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Mondogatók, kiszámolók, játékok. - 3. kiad. - 2003. - 95 p. : ill., színes
ISBN 963-9291-47-1 kötött : ár nélkül
087.5(084.1) *** 398.831(=945.11)(02.053.2)
[AN 1053265] MARC

ANSEL
UTF-814647 /2003.
Marék Veronika (1937-)
   Kippkopp a hóban / Marék Veronika. - 5. kiad. - [Budapest] : Ceruza, 2003, cop. 1984. - [48] p. : ill., színes ; 25 cm
Képes mesekönyv
ISBN 963-212-158-9 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 1054061]
MARC

ANSEL
UTF-814648 /2003.
Marék Veronika (1937-)
   Kippkopp karácsonya / Marék Veronika. - 5. kiad. - [Budapest] : Ceruza, 2003, cop. 1984. - [48] p. : ill., színes ; 25 cm
Képes mesekönyv
ISBN 963-212-159-7 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 1054090]
MARC

ANSEL
UTF-814649 /2003.
Marék Veronika (1937-)
   Laci és az oroszlán / Marék Veronika ; [a szerző rajz.]. - 3. kiad. - Budapest : Móra, 2003. - [48] p. : ill., színes ; 14x20 cm
Képes mese
ISBN 963-11-7846-3 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 1045770]
MARC

ANSEL
UTF-814650 /2003.
Maxtone Graham, Ysenda
Games (magyar)
   A játékok világa / [szöveg Ysenda Maxtone-Graham] ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Utánny. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2003. - 23 p. : ill., színes ; 26 cm
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-627-425-8)
087.5(084.1)
[AN 1055835]
MARC

ANSEL
UTF-814651 /2003.
Miler, Zdeněk
Krtek a autičko (magyar)
   A vakond autója / ill. Zdeněk Miler ; szöveg Eduard Petiška ; [ford. Balázs Andrea]. - [Budapest] : Móra, cop. 2003. - 63 p. : ill., színes ; 27 cm
Képes mese
ISBN 963-11-7837-4 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 1043599]
MARC

ANSEL
UTF-814652 /2003.
Miler, Zdeněk
Krtek v zimě (magyar)
   A vakond télen / Zdeněk Miler ; [szöveg] Hana Doskočilová ; [ford. Balázs Andrea]. - Budapest : Móra, 2003. - 62 p. : ill., színes ; 26 cm
Képes mesék
ISBN 963-11-7833-1 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 1045738]
MARC

ANSEL
UTF-814653 /2003.
Nagyné Rung Éva
   Egészségünk nyolc titka / [írta és rajz. Nagyné Rung Éva]. - Budapest : Advent, [2003]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 15x15 cm
ISBN 963-9122-98-X kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 1044050]
MARC

ANSEL
UTF-814654 /2003.
Ondracek, Claudia
Freundschaftsgeschichten (magyar)
   Történetek a barátságról / Claudia Ondracek ; Irmgard Paule rajz. - [Budapest] : Fabula Stúdió, 2003. - 43 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Kis olvasó tigris, ISSN 1785-1904)
ISBN 963-86390-3-2 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 1043378]
MARC

ANSEL
UTF-814655 /2003.
Ondracek, Claudia
Das kleine Burggespenst in der Schule (magyar)
   A kis várszellem az iskolában / Claudia Ondracek ; Christian Zimmer rajz. - [Budapest] : Fabula Stúdió, 2003. - 35 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Olvasó Breki, ISSN 1785-1920)
ISBN 963-86390-5-9 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 1043371]
MARC

ANSEL
UTF-814656 /2003.
Radvány Zsuzsa
   Mackó, mackó ugorjál! : mondókák, énekek kicsiknek / rajz. Radványi Zsuzsa ; [vál. Donáth Zsuzsa]. - [Budapest] : Santos, [2003]. - 67 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-9244-77-5 kötött : ár nélkül
087.5(084.1) *** 784.67(02.053.2) *** 398.831(=945.11)(02.053.2)
[AN 1044383]
MARC

ANSEL
UTF-814657 /2003.
Richard, Udo
Der kleine Zahlenteufel in der Schule (magyar)
   A kis számördög az iskolában / Udo Richard ; Jan Birck rajz. - [Budapest] : Fabula Stúdió, 2003. - 36 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Olvasó Cinke, ISSN 1785-1912)
ISBN 963-86390-1-6 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 1043372]
MARC

ANSEL
UTF-814658 /2003.
Schwarz, Annelies
Hexengeschichten (magyar)
   Boszorkánytörténetek / Annelies Schwarz ; Irmgard Paule rajz. - [Budapest] : Fabula Stúdió, 2003. - 43 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Kis olvasó tigris, ISSN 1785-1904)
ISBN 963-86390-2-4 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 1043377]
MARC

ANSEL
UTF-814659 /2003.
Védère d'Auria, Pascale
   Az erdő éjjel / írta Pascale Védère d'Auria ; ill. Pierre Couronne ; ford. Fodorné Koller Zsuzsa. - [Nagykanizsa] : Canissa, [2003]. - [18] p. : ill., színes ; 29 cm. - (Mesél a tanya)
ISBN 963-9379-15-8 kötött : 850,- Ft
087.5(084.1)
[AN 1043803]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

14660 /2003.
   Malacka, a hős / [ford. Csörögi István]. - Debrecen : TKK, 2003. - 48 p. : ill., színes ; 30 cm
Képregény
ISBN 963-596-153-7 kötött : ár nélkül
087.6:084.11(02.053.2)
[AN 1044002]
MARC

ANSEL
UTF-8