MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2004 - 8. évfolyam, 1. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2006

Created at 2007/04/04 19:25:59
by MNBWWW (Vers 1.00 Release,
linked at Mar 28 2007 15:03:03)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

1 /2004.
   A Békés Megyei Könyvtár emlékkönyve : Békéscsaba, 1952-2002 / [szerk. Csobai László] ; [írták Ambrus Zoltán et al.]. - Békéscsaba : Békés M. Kvt., [2002]. - 146 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-7141-85-5 fűzött : ár nélkül
Békés Megyei Könyvtár (Békéscsaba)
027.53(439.175)(058)
[AN 934516]
MARC

ANSEL
UTF-82 /2004.
Bényei Miklós (1943-)
   Speciális könyvtári tevékenységek : a helyismereti munka alapjai / Bényei Miklós. - Budapest : KI, 2002. - 32 p. ; 24 cm. - (Az iskolarendszeren kívüli könyvtári szakképzés füzetei, ISSN 1587-8651)
Bibliogr.: p. 30-31.
ISBN 963-201-344-1 fűzött : ár nélkül
025.17(439) *** 027.5(439) *** 908.439
[AN 934511]
MARC

ANSEL
UTF-83 /2004.
Horváth István
   A rovásírás ábécéje / Horváth István ; [a verseket írta Horváth Antal] ; [ill. Tombor Balázs]. - Debrecen : Széplaki Bt., 2003. - 39 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-212-456-1 fűzött : ár nélkül
003.335.9(=945.11)(078)
[AN 1049301]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

4 /2004.
O'Sullivan, Tim
Studying the media (magyar)
   Médiaismeret / Tim O'Sullivan, Brian Dutton, Philip Rayner ; [ford. Bényei Judit]. - Budapest : Korona, 2003. - 466 p. : ill., főként színes ; 25 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9376-20-5 kötött : ár nélkül
070(075) *** 791.9.096/.097(075)
[AN 1056057]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

5 /2004.
   Bridges in life sciences : networking workshop for U.S. and Central - Eastern European scientists : [Budapest ..., October 08-09-10, 2003] / [ed. Natalie Tomitch, Edward Prunchunas, Sandor G. Vari] ; [... org. by Cedars-Sinai Medical Center etc.]. - Budapest : Varimed Ltd., [2003]. - 201 p. ; 23 cm
Előadáskivonatok
ISBN 963-212-397-2 fűzött : ár nélkül
001.83(73) *** 001.83(4-11) *** 61 *** 57 *** 061.3(439-2Bp.)"2003"
[AN 1049052]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

6 /2004.
Horváth László (1947-)
   Sorskérdések a horoszkópban / Kordován Vid. - [Veszprém] : Nodus, 1998-. - 20 cm
ISBN 963-441-322-6
133.52
[AN 371112]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [6.], 6. ház : A karma. - 2003. - 88 p.
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-441-296-3)
133.52
[AN 1049405] MARC

ANSEL
UTF-87 /2004.
Kalo Jenő
   A gyógyulás szelencéje : az orvosi asztrológia kézikönyve / Kalo Jenő. - Budapest : Édesvíz, 2002-. - 21 cm
133.52 *** 615.89
[AN 946026]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 2003. - 325 p. : ill.
ISBN 963-528-726-7 kötött : 2190,- Ft
133.52 *** 615.89
[AN 1048566] MARC

ANSEL
UTF-88 /2004.
LaMort, Osara
   Napút az istenekhez : az egyiptomi mágia elmélete és gyakorlata / Osara La Mort. - [Budapest] : Tuan, [2003]. - 287 p. ; 20 cm
ISBN 963-212-172-4 kötött : ár nélkül
133.25 *** 291.33 *** 299.31
[AN 1048681]
MARC

ANSEL
UTF-89 /2004.
Roden, Shirlie
Sound healing (magyar)
   A gyógyító hang : az emberi hang gyógyító erejének felhasználása / Shirlie Roden ; [ford. Jurenák Éva]. - Budapest : BioTer Bt., 2003. - 227 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-210-017-4 fűzött : ár nélkül
133.25 *** 615.851.82 *** 78 *** 615.89
[AN 1046145]
MARC

ANSEL
UTF-810 /2004.
Steiner, Rudolf
Das Markus-evangelium (magyar)
   A Márk-evangélium : 10 előadás : Basel, 1912. szeptember 15-24. / Rudolf Steiner ; [a fordítást átd. és a jegyzeteket írta Drahos Sándor]. - Budapest : Genius, [2003]. - 174 p. ; 20 cm
Közread. a Magyar Antropozófiai Társaság
ISBN 963-210-599-0 fűzött : ár nélkül
Biblia. Újszövetség. Márk evangéliuma.
133.25 *** 226.3.07 *** 1(436)Steiner,_R.
[AN 1046139]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

11 /2004.
   Árnyékban - fényben : környezetvédelmi megfigyelések, kísérletek / vál. és összeáll. Horváth Miklós. - 2. jav. kiad. - Budapest : Pont, cop. 2003. - 98 p. : ill. ; 20 cm. - (Gúla könyvek, ISSN 1218-8549)
Bibliogr.: p. 90-98.
ISBN 963-9312-71-1 fűzött : 1460,- Ft
504.06
[AN 1059703]
MARC

ANSEL
UTF-812 /2004.
Bodnár László (1940-)
   Nemzeti parkok Észak-Amerikában / Bodnár László ; [fotók Bodnár László, Papp László] ; [kiad. Bodnár és Társa Geográfus Bt.]. - [Eger] : Bodnár Geográfus Bt., 2003. - 279 p., [64] t. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 275.
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-430-381-1)
Észak-Amerika
502.4(7)
[AN 1046801]
MARC

ANSEL
UTF-813 /2004.
   DG ENV-NGO Dialogue Group : summary of the fifth meeting : Brussels, ... 9-10 December, 2001 / [ed. Steven Craning] ; [publ. by] the Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe. - Szentendre : REC, [2002]. - 62 p. : ill. ; 25 cm
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-8454-95-4)
504(4-11) *** 327.39(4-62) *** 061.3(493-2Bruxelles)
[AN 924929]
MARC

ANSEL
UTF-814 /2004.
   Ecological aspects of the Tisa River Basin : 10 years anniversary regional conference 21 - 24 March 2002., Târgu-Mureş, Romania / ed. A. Sárkány-Kiss and J. Hamar. - Târgu-Mureş : Pro Europa League ; Szeged ; Szolnok : Tisza Klub, 2002. - 278 p. : ill., részben térk. ; 24 cm. - (Tiscia monograph series, ISSN 1418-0448 ; 6.)
ISBN 963-204-619-6 fűzött : ár nélkül
504.54(1-924.55)(282.243.742) *** 504.05(1-924.55)(282.243.742) *** 061.3(498-2Marosvásárhely)
[AN 1048900]
MARC

ANSEL
UTF-815 /2004.
   Környezetvédelmi mozaikok : tiszteletkötet Dr. Kerényi Attila 60. születésnapjára / szerk. Csorba Péter ; [közread. a] Debreceni Egyetem Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék. - Debrecen : DE Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tansz., 2003. - 410 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén. - Kerényi Attila műveinek jegyzéke: p. 11-22. - Példányszám: 200
ISBN 963-472-770-0 fűzött : ár nélkül
504(439) *** 502(439) *** 012Kerényi_A.
[AN 1047036]
MARC

ANSEL
UTF-816 /2004.
   Landscapes under the European transformation : materials of an intensive seminar project : Debrecen ... 01-09. October 2002 / ed. Péter Csorba ; [org., publ. by the] University of Debrecen Department of Landscape Protection and Environmental Geography. - [Debrecen] : Univ. of Debrecen Dep. of Landscape Protection and Environmental Geography, 2003. - 220 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 30 cm
Váltakozva angol és német nyelven. - Bibliogr. az előadások végén. - Összefoglalás angol, magyar és német nyelven
ISBN 963-472-769-7 fűzött : ár nélkül
504.54(439) *** 504.06(439) *** 332.1(439) *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 1047033]
MARC

ANSEL
UTF-817 /2004.
Lesi Mária
   The ownership and allocation of tradable CO2 permits in Hungary / Mária Lesi and Gabriella Pál. - Budapest : Budapest Univ. of Economics and Public Administration, 2003. - 14 fol. : ill. ; 30 cm. - (Working papers / Budapest University of Economics and Public Administration Department of Business Economic,, ISBN 1588-7189 ; ; 33.)
Bibliogr.: fol. 11-14.
Fűzött : ár nélkül
504.3.054
[AN 1047447]
MARC

ANSEL
UTF-818 /2004.
   Ökoenerg 2003 : Energiahatékonysági és Hulladékgazdálkodási Konferencia : Kecskemét, 2003. szeptember 16. / [rend. a] Regionális Energiahatékonysági Központ ; [közread. a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége Bács-Kiskun Megyei Szervezete ...]. - Kecskemét : MTESZ Bács-Kiskun M. Szerv., 2003. - 108 p. : ill. ; 29 cm
Előadások, előadáskivonatok
ISBN 963-9449-02-4 fűzött : ár nélkül
504.064.47 *** 620.9 *** 631.147 *** 061.3(439-2Kecskemét)
[AN 1040688]
MARC

ANSEL
UTF-819 /2004.
   Ökoturizmus a védett természeti területeken / szerk. Duhay Gábor ; [... szerzői Baczur János et al.] ; kiad. ... a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Természetvédelmi Hivatala. - Budapest : KVM Természetvédelmi Hiv., 2003. - 282 p., XII t. : ill., főként színes ; 20 cm
ISBN 963-210-916-3 fűzött : ár nélkül
502.4(439)(036) *** 796.5(439)(036)
[AN 1040406]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

20 /2004.
   Ki volt igazából Neumann János? / Dávid Gyula [et al.] ; alkotószerk. Kovács Győző. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2003. - 232 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-19-3931-6 fűzött : ár nélkül
Neumann János (1903-1957)
51(73)(=945.11)(092)Neumann_J. *** 681.3
[AN 1046071]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

21 /2004.
Einstein, Albert
Über die spezielle und die allgemeine Relativitätstheorie (magyar)
   A speciális és általános relativitás elmélete / Albert Einstein ; [ford. Vámos Ferenc] ; [a jegyzeteket írta Novobátzky Károly] ; [a jegyzeteket kieg. és az utószót írta Nagy Károly]. - 6. kiad. - [Budapest] : Kossuth, 2003. - 237 p. ; 18 cm
A relativitás elmélete (borító- és gerinccím)
ISBN 963-09-4484-7 fűzött : 1600,- Ft
530.12
[AN 1058793]
MARC

ANSEL
UTF-822 /2004.
Korom Gyula
És mégis van éter (új kiadása)
   Einstein tévedett! / Korom Gyula. - 2. kibőv., teljesen átd. kiad. - Budapest : Ars Memorandi, 2003, cop. 1996. - 803, VII p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 743-763.
ISBN 963-204-055-4 kötött : 7900,- Ft
530.12
[AN 1046826]
MARC

ANSEL
UTF-823 /2004.
Winter Workshop on Nuclear Dynamics (18.) (2002) (Nassau, Bahama-szigetek)
   Proceedings of the 18th Winter Workshop on Nuclear Dynamics : January 20-27, 2002 Nassau, Bahamas / ed. by R. Bellwied, J. Harris and W. Bauer. - Debrecen : EP Systema, 2002. - VIII, 360 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-202-593-8 fűzött : ár nélkül
539.17 *** 061.3(729.61-2Nassau)
[AN 933521]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

24 /2004.
Kamni mira (magyar)
   Varázslatos ásványvilág / [ford. Aczél Ferenc] ; [... szerzői Anatolij Akimov et al.] ; [... a magyar ásványlelőhelyekre vonatkozó megjegyzésekkel és a függelékkel kieg. Bognár László]. - Budapest : Athenaeum 2000, cop. 2003. - 183 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-9471-27-5 kötött : 6490,- Ft
549 *** 552
[AN 1048073]
MARC

ANSEL
UTF-825 /2004.
Magyar Balázs (1934-)
   Fundamentals of spectrochemical analysis by atomic spectrometric method / Balázs Magyar. - Veszprém : Univ. Press, 2002. - 345 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9220-82-5 fűzött : ár nélkül
543.4(075.8)
[AN 925415]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

26 /2004.
Prakfalvi Péter
   A jobbágyi Nagy-Hársas-hegy vonulatának földtani, őslénytani érdekességei és a Szilvás kerti fúrás ásványvize / Prakfalvi Péter. - Salgótarján : Polar Stúdió, 2003. - 40 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 25-40.
ISBN 963-210-629-6 fűzött : ár nélkül
55(439-2Jobbágyi) *** 56(439-2Jobbágyi)
[AN 1048636]
MARC

ANSEL
UTF-827 /2004.
   A Tisza vízgyűjtője, mint komplex vizsgálati és fejlesztési régió / [szerk. Rakonczai János] ; [kiad. a Tisza Vízgyűjtő Programrégió Önkormányzati Társulás]. - Szeged : Tisza Vízgyűjtő Programrégió Önkormányzati Társulás, 2002. - 111 p., [16] t. : ill., főként színes ; 24 cm
Kész. a 2001. nov. 21-én Szegeden tartott konferencia előadásainak felhasználásával. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-202-018-9 fűzött : ár nélkül
556.51(439)(282.243.742) *** 504.06(439)(282.243.742) *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 933407]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

28 /2004.
   Emlékkönyv Kisari Balla György kartográfus születése hetvenedik és munkássága ötvenedik évfordulójára / szerk. Horányi László ; [... szerzői Detrekői Ákos et al.]. - Budapest : Harányi L., 2002. - 74 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-440-963-6 fűzött : ár nélkül
528.9(439)(092)Kisari_Balla_Gy.
[AN 934469]
MARC

ANSEL
UTF-829 /2004.
Gribbin, John
The birth of time (magyar)
   Az idő születése : [hogyan mértük meg a világegyetem korát?] / John Gribbin ; [ford. Both Előd]. - [Budapest] : Akkord, [2003], cop. 2000. - 223 p. ; 24 cm. - (Talentum tudományos könyvtár, ISSN 1586-8419)
Bibliogr.: p. 213-215.
ISBN 963-7803-73-4 kötött : 2490,- Ft
524.8 *** 115
[AN 1059197]
MARC

ANSEL
UTF-830 /2004.
Joó György
   A Föld energiarendszere : 600 millió év története / [írta Joó György] ; [ill. Jánosi Tibor]. - Budapest : New Science Kvk., 2003. - 136, [2] p. : ill., színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. [138].
ISBN 963-206-671-5 fűzött : ár nélkül
523.31 *** 55
[AN 1047399]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

31 /2004.
   Miscellanea = Vegyes tanulmányok / szerk. ... Ábrahám Levente. - Kaposvár : Somogy M. Múz. Ig., 2002. - 145 p. : ill. ; 24 cm. - (Natura Somogyiensis, ISSN 1587-1908 ; 3.)
Bibliogr. a tanulmányok végén. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-7212-27-2 fűzött : ár nélkül
591.9(439.123)
[AN 926888]
MARC

ANSEL
UTF-832 /2004.
   Rhythmic biological processes : the role of the biological clocks / ed. Valér Csernus, Béla Mess. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2003. - 258 p. : ill. ; 20 cm. - (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986). (Natura delectans, ISSN 1418-1304)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9310-84-0 fűzött : 1980,- Ft
57.034 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 1047911]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

33 /2004.
   Az acut myocardialis infarctus primaer és secundaer praeventiója / főszerk. Farsang Csaba ; [szerzők Cziráki Attila et al.]. - Budapest : Melania, 2003. - 210 p. : ill. ; 18 cm
Bibliogr. a fejezetek végén. - Példányszám: 5500
ISBN 963-9106-73-9 fűzött : ár nélkül
616.127-005.8-084
[AN 1049366]
MARC

ANSEL
UTF-834 /2004.
Bene János (1955-)
   75 éves a Szakolyi Önkéntes Tűzoltóság / írta Bene János ; [... kiad. Szakoly Község Önkormányzata és Önkéntes Tűzoltósága]. - Szakoly : Önkormányzat : Önkéntes Tűzoltóság, 2003. - 130 p. : ill. ; 21 cm
Példányszám: 100
Fűzött : ár nélkül
Szakolyi Önkéntes Tűzoltóság.
614.842.83(439-2Szakoly)
[AN 1047236]
MARC

ANSEL
UTF-835 /2004.
Bereczkei Tamás (1956-)
   Evolúciós pszichológia / Bereczkei Tamás. - Budapest : Osiris, 2003. - 541 p. : ill. ; 26 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.: p. 491-528.
ISBN 963-389-476-X kötött : 4480,- Ft
159.9(075.8) *** 316.6(075.8) *** 316.7(075.8) *** 575.8(075.8)
[AN 1049398]
MARC

ANSEL
UTF-836 /2004.
European Histamine Research Society. Meeting (31.) (2002) (Eger)
   XXXIst Meeting of the European Histamine Research Society : 22-26 May, 2002, Eger : book of abstracts. - [S.l.] : [s.n.], [2002]. - 138 p. ; 24 cm
Fűzött : ár nélkül
615.218 *** 061.3(439-2Eger)
[AN 927351]
MARC

ANSEL
UTF-837 /2004.
Fonyó Attila (1927-)
   Az orvosi élettan tankönyve / Hunyady László [et al.] közreműködésével írta Fonyó Attila. - 3. átd., bőv. kiad. - Budapest : Medicina, 2003. - 1148 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-242-845-5 kötött : ár nélkül
612(075.8)
[AN 1056036]
MARC

ANSEL
UTF-838 /2004.
Grillparzer, Marion
Die magische Kohlsuppe (magyar)
   A csodatévő káposztaleves : és még 77 jó ötlet a jövőre nézve : mesterszakácsok receptjeivel / Marion Grillparzer ; [ford. Szilágyi Eszter]. - Budapest : Mérték K., 2003. - 48 p. : ill., színes ; 18 cm. - (Trendi könyvek, ISSN 1785-2536)
ISBN 963-9519-25-1 fűzött : ár nélkül
613.24 *** 641.561(083.12)
[AN 1048276]
MARC

ANSEL
UTF-839 /2004.
Guóth-Gumberger, Márta
Stillen (magyar)
   Szoptatás : tanácsok és gyakorlati segítségnyújtás a szoptatás egész ideje alatt / Márta Guóth-Gumberger, Elizabeth Hormann ; [ford. Mahr Kinga]. - Budapest : Sanoma Budapest, 2003. - 191 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 181.
ISBN 963-212-461-8 kötött : ár nélkül
618.63 *** 613.953.1
[AN 1059645]
MARC

ANSEL
UTF-840 /2004.
Harland, Simone
365 Tipps Gedächtnistraining (magyar)
   Elme csiszoló : [a szellemi képesség fejlesztése és karbantartása] / [ford. Odze György]. - [Budapest] : Saxum, [2003]. - 381 p. ; 10x10 cm
Szerző Harland, Simone
ISBN 963-9308-76-5 fűzött : 1490,- Ft
159.953.4 *** 615.89
[AN 1048768]
MARC

ANSEL
UTF-841 /2004.
Incorvaia, Nicola
Oltre l'AIDS (magyar)
   Az AIDS-en túl : [Nicola naplója] / Nicola Incorvaia ; szerk. Elvira Petrozzi ; [ford. Fecske Orsolya]. - [Budapest] : Kemenes G., 2003. - 91, [3] p. : ill., színes ; 21 cm
A címoldalon az eredeti kiadás megjelenési adataival
ISBN 963-430-315-3 fűzött : ár nélkül
Incorvaia, Nicola
616.97:578.828:612.017.1(0:82-94)
[AN 1049311]
MARC

ANSEL
UTF-842 /2004.
Jávor Tibor (1926-)
   A székrekedés és étrendi kezelése : kiváltó okok, megelőzési és kezelési lehetőségek : életmódra és étrendre vonatkozó tanácsok / Jávor Tibor, Moser Györgyné. - Budapest : Golden Book, cop. 2003. - 143 p. : ill. ; 18x20 cm. - (Diétás szakácskönyvek, ISSN 1219-3879)
ISBN 963-9275-32-8 fűzött : 2380,- Ft
616.34-009.11 *** 641.563(083.12)
[AN 1056194]
MARC

ANSEL
UTF-843 /2004.
   A kardiovaszkuláris rizikó és a Diabetes-láb szindróma traumatológiai aspektusai / Copf László [et al.] ; szerk. Rozsos István. - [Pécs] : Oboler Szolg. Bt., cop. 2002. - 142 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Diabetes-láb, ISSN 1588-7111 ; 3.)
Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött : ár nélkül
616.379-008.64(078) *** 617.585/.588-002.44(078) *** 616.1-02(078)
[AN 932237]
MARC

ANSEL
UTF-844 /2004.
   "Ki fizet a betegjogért?" : az 1999. december 1-én az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Székházában tartott szimpózium előadásai / [rend., közread. a] Magyar Orvos-Jogász Interdiszciplináris Társaság ; [szerk. Pásztohai Sándor, Gyarmati Attila]. - Budapest : MOJIT, [2002]. - 49 p. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
614.253.83(439)
[AN 922889]
MARC

ANSEL
UTF-845 /2004.
   A kórházi gyermekosztály 75 éves / [szerk.] Fazekas Árpád ; [írták Dicső Ferenc et al.] ; [kiad. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Jósa András Kórháza]. - Nyíregyháza : Jósa A. Kórház, 2002. - 89, [3] p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 85-86.
ISBN 963-202-082-0 fűzött : ár nélkül
Jósa András Kórház (Nyíregyháza)
616-053.2 *** 364.444.046.6(439-2Nyíregyháza)
[AN 927327]
MARC

ANSEL
UTF-846 /2004.
Leel-Őssy Lóránt (1927-)
   A magyar neurológia és neuropatológia története / Leel-Össy Lóránt. - Debrecen : MITT, 2002. - 117 p. : ill. ; 20 cm. - (Idegtudományi füzetek, ISSN 1587-0820 ; 2.)
Bibliogr.: p. 107-117.
Fűzött : ár nélkül
616.8(439)(091)
[AN 922610]
MARC

ANSEL
UTF-847 /2004.
Littauer, Florence
Personality plus for couples (magyar)
   Személyiségünk rejtett tartalékai pároknak : ha megértjük önmagunkat, megérthetjük azt is, akit szeretünk / Florence Littauer ; [ford. Sóvágó Katalin]. - Budapest : Network TwentyOne, cop. 2003. - 239 p. ; 21 cm
ISBN 963-9333-16-6 kötött : ár nélkül
613.865 *** 159.923
[AN 1056092]
MARC

ANSEL
UTF-848 /2004.
   A Magyar Belgyógyász Társaság Dunántúli Szekciójának fél évszázada, 1953-2003 = Fifty years of the Transdanubian Section of the Hungarian Society of Internal Medicine, 1953-2003 / szerk. ... Mózsik Gyula, Süle Tamás. - Budapest : Akad. K., 2003. - 319 p. : ill., főként színes ; 25 cm
ISBN 963-05-8040-3 kötött : ár nélkül
Magyar Belgyógyász Társaság. Dunántúli Szekció.
61(439)"195/200" *** 616 *** 061.2(439)
[AN 1048324]
MARC

ANSEL
UTF-849 /2004.
   Öt hét - öt kiló : a HáziPatika.com fogyókúrás receptjei / [szerk. Pusztai Éva]. - [Budapest] : HaziPatika.com, [2003]. - 164 p. ; 20 cm
ISBN 963-210-046-8 fűzött : 1390,- Ft
613.24 *** 641.561(083.12)
[AN 1048392]
MARC

ANSEL
UTF-850 /2004.
Paksi Borbála (1964-)
   Drogok és felnőttek : a tizennyolc év feletti lakosság drogfogyasztása és droggal kapcsolatos gondolkodása az ezredfordulón, Magyarországon / Paksi Borbála. - Budapest : L'Harmattan, 2003. - 153 p. : ill. ; 24 cm. - (Szakmai forrás sorozat, ISSN 1587-6071 ; 4.)
Bibliogr.: p. 91-94. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-9457-50-7 fűzött : ár nélkül
613.83(439)"199/200" *** 364.262(439)
[AN 1048559]
MARC

ANSEL
UTF-851 /2004.
   Pszinapszis 2002 : tükör - képek : VI. Budapesti Pszichológus Napok : 2002. március 8-10., Almássy Téri Szabadidőközpont, Madách Imre Gimnázium. - [Budapest] : [Pszichodiák Alapítvány], [2002]. - 116 p. : ill. ; 20 cm
Rend., közread. a Pszichodiák Alapítvány. - Előadáskivonatok, program
Fűzött : ár nélkül
159.9 *** 061.3(439-2Bp.)"2002"
[AN 930525]
MARC

ANSEL
UTF-852 /2004.
   Romhányi orvostalálkozók : Szár, 2002. augusztus 31. : emlékkönyv / összeáll. Genzwein Ferenc ; [kiad. az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum]. - Budapest : OPKM, 2003. - 57 p. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-430-584-9)
614.25 *** 061.3(439-2Szár)
[AN 1047815]
MARC

ANSEL
UTF-853 /2004.
Rozsnyai Mátyás Előadói Emlékverseny (37.) (2002) (Kaposvár)
   XXXVI. [!XXXVII.] Rozsnyay Mátyás Előadói Emlékverseny : Kaposvár, 2002. május 23-25. : [a versenyelőadások rövid összefoglalói]. - [S.l.] : [s.n.], [2002]. - 56 p. ; 21 cm
Borítócím: XXXVII. Rozsnyay Mátyás Emlékverseny
Fűzött : ár nélkül
615 *** 061.3(439-2Kaposvár)
[AN 930165]
MARC

ANSEL
UTF-854 /2004.
   Szülők lettünk : új család születik / [szerzők Czinner Antal et al.] ; Heim Pál Gyermekkórház közreműködésével. - Budapest : Dasimedia, 2003. - Bővíthető mappa : ill., színes ; 23 cm
ISBN 963-9313-30-0 fűzetlen : ár nélkül
613.95
[AN 1047008]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

55 /2004.
Dusza András
   A birodalom végnapjai : így láttam Horváth Edét / Dusza András. - [Győr] : X-Meditor, 2003. - 108 p. : ill. ; 24 cm
Kötött : ár nélkül
Horváth Ede (1924-1998)
62(439)(092)Horváth_E. *** 621 *** 061.5(439-2Győr)
[AN 1046984]
MARC

ANSEL
UTF-856 /2004.
Farkas István
   Gépipar az Európai Unióban és Magyarországon / [szerzők Farkas István, Taba Miklós]. - Budapest : MKIK, 2002. - 77 p. : ill. ; 23 cm. - (Vállalkozók Európában, ISSN 1419-4562 ; 12.)
ISBN 963-9008-50-8 fűzött : ár nélkül
621(4-62)"199/200" *** 621(439)"199/200" *** 338.45(4-62) *** 338.45(439)"199/200"
[AN 926016]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

57 /2004.
Bártfai Barnabás (1969-)
   Táblázatkezelési gyakorlatok : [Excel 97, 2000 és XP felhasználóknak, részletes megoldási leírásokkal] / Bártfai Barnabás. - Budapest : BBS-Info, 2003. - 176 p. : ill. ; 24 cm + CD-ROM
ISBN 963-86392-0-2 fűzött : ár nélkül
681.3.016Excel
[AN 1049218]
MARC

ANSEL
UTF-858 /2004.
Dési Imre
   Informatikai fogalmak kisszótára : [A - Zs] / [a szócikkeket írta, a kötetet szerk. Dési Imre, Nagy Imre]. - Budapest : Korona, 2003, cop. 2001. - 247 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-9376-16-7 fűzött : ár nélkül
681.3:030
[AN 1056052]
MARC

ANSEL
UTF-859 /2004.
Ila László
   Windows / Ila László. - Budapest : Panem, 2003. - 194 p. : ill. ; 24 cm. - (Idősebbek is elkezdhetik, ISSN 1589-7605)
ISBN 963-545-366-3 fűzött : ár nélkül
681.3.066Windows
[AN 1040817]
MARC

ANSEL
UTF-860 /2004.
Kis Balázs (1971-)
   Windows XP : haladókönyv / Kis Balázs. - Bicske : Szak K., 2003. - 544 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 529-530.
ISBN 963-9131-58-X fűzött : 5600,- Ft
681.3.066Windows
[AN 1049391]
MARC

ANSEL
UTF-861 /2004.
Kuzmina Jekatyerina
   Programozzunk Delphi 7 rendszerben! : Kylix megjegyzésekkel / Kuzmina Jekatyerina, Tamás Péter, Tóth Bertalan. - Budapest : Computerbooks, 2003. - IX, 465 p. : ill. ; 24 cm + floppy
Bibliogr.: p. 443-444.
ISBN 963-618-307-4 fűzött : 3860,- Ft
519.682Delphi
[AN 1040537]
MARC

ANSEL
UTF-862 /2004.
Lammers, Jim
Maya 4.5 fundamentals (magyar)
   Maya a 3D világa : grafika és animáció / Jim Lammers, Lee Gooding ; [ford. Lénárt Szabolcs]. - Budapest : Perfact-Pro Kft., cop. 2003. - XXXI, [3], 464 p., [8] t. : ill., részben színes ; 26 cm + 2 CD-ROM
Bibliogr.: p. 17-18.
ISBN 963-210-810-8 fűzött : 5880,- Ft
681.3.019 *** 778.534.6 *** 519.688Maya
[AN 1046707]
MARC

ANSEL
UTF-863 /2004.
   Más-képpen az internetről, 2003 avagy: Barangolás a magyar vonatkozású weboldalakon / [szerk.] Ájus Ferenc ; [írta Ájus Ferenc et al.] ; [közread. a] MÁS Üzleti Információ Szolgáltató Kft. - Budapest : MÁS Kft., 2003. - 206 p. : ill. ; 24 cm
Lezárva: 2003. július
ISBN 963-210-910-4 fűzött : 2450,- Ft
681.324Internet *** 908.439
[AN 1045731]
MARC

ANSEL
UTF-864 /2004.
   Windows XP : tények, titkok, tippek / [szerk. Horváth Annamária]. - Budapest : Computer Panoráma, cop. 2003. - 96 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-7639-31-4 fűzött : 1490,- Ft
681.3.066Windows_XP
[AN 1048347]
MARC

ANSEL
UTF-8
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

65 /2004.
   Exmatec 2002 : 6th International Workshop on Expert Evaluation & Controll of Compound Semiconductor Materials & Technologies : 26-29 May 2002, Budapest ... : book of abstracts / [org., publ. by the] MFA, Electron Devices Society, IEEE. - [Budapest] : MTA MFA, [2002]. - 228 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött : ár nélkül
621.315.592 *** 061.3(439-2Bp.)"2002"
[AN 927354]
MARC

ANSEL
UTF-866 /2004.
   MWP 2003 : proceedings : International Topical Meeting on Microwave Photonics : 10-12 September, 2003 ... Budapest ... ; 11 Microcoll : proceedings : September 10-11, 2003 ... Budapest ... / [org. by the] Hungarian Academy of Sciences [etc.]. - [Budapest] : [Diamond Congress Kft.], [2003]. - X, 419, VIII, 296 p. : ill. ; 24 cm
A két rész hátlapjával egybekötve. - Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-212-166-X fűzött : ár nélkül
621.37/.39.029.6 *** 061.3(439-2Bp.)"2003"
[AN 1049403]
MARC

ANSEL
UTF-867 /2004.
Story, Derrick
Digital video (magyar)
   Digitális videofelvételek dióhéjban / Derrick Story ; [ford. Huszár Barbara]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2003. - 151 p. : ill., főként színes ; 18 cm
ISBN 963-09-4486-3 fűzött : 1490,- Ft
621.37/.39.037.37 *** 621.397.42
[AN 1046885]
MARC

ANSEL
UTF-868 /2004.
Vágó István (1924-)
   Theory of transmission line systems / István Vágó. - Budapest : Akad. K., cop. 2003. - XI, 172 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 169-170.
ISBN 963-05-8014-4 kötött : ár nélkül
621.391.31 *** 537.8 *** 621.372
[AN 1040392]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

69 /2004.
Magyar Sándorné
   HACCP szemlélet és módszerek alkalmazása a falusi vendéglátásban / Magyar Sándorné, Magyar Sándor. - Budapest : BGF KVIF : Falusi Agroturizmus Orsz. Szövets., 2002. - 69 p. : ill. ; 21 cm. - (Falusi turizmus - agroturizmus, ISSN 1589-2824 ; 9.)
ISBN 963-7159-20-7 fűzött : ár nélkül
640.4 *** 663/664.017 *** 65.018 *** 614.31
[AN 923499]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

70 /2004.
   Az Épületfenntartási K+F Alapítvány tízéves tevékenysége, 1991-2001 / [összeáll. Kissomlyói Zs. György, Bíró Kálmán] ; [kiad. az Építésügyi Tájékoztatási Központ Kft.]. - [Budapest] : ÉTK, 2002. - 78 p. : ill. ; 22 cm
Lezárva: 2001. máj.
ISBN 963-513-156-9 fűzött : ár nélkül
Épületfenntartási K+F Alapítvány.
69.059 *** 061.27(439)
[AN 928445]
MARC

ANSEL
UTF-871 /2004.
   Gregersen építőmester : a Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény kiállításának katalógusa : Oslo, 2003 augusztus - szeptember = Gregersen the master builder : exhibiton[!exhibition] catalogue of the Ferencváros Local History Collection / írta és szerk. ... Gönczi Ambrus ; [közread. a] Ferencvárosi Önkormányzat. - Budapest : Ferencvárosi Önkormányzat, 2003. - 27 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. [28]. - Példányszám: 1000
ISBN 963-210-689-X fűzött : ár nélkül
Gregersen Guilbrand (1824-1910)
69(439)(=396)(092)Gregersen_G. *** 72(439)(=396)(092)Gregersen_G. *** 694 *** 061.4(481-2Oslo)
[AN 1047166]
MARC

ANSEL
UTF-872 /2004.
   Veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek az Európai Unióban és Magyarországon / [szerk. Weiner László] ; [szerzők Bese Erzsébet et al.]. - Budapest : MKIK, 2002. - 63 p. : ill. ; 23 cm. - (Vállalkozók Európában, ISSN 1419-4562 ; 13.)
ISBN 963-9008-51-6 fűzött : ár nélkül
628.4.045/.047(439) *** 628.4.045/.047(4-62) *** 351.77(439) *** 351.77(4-62)
[AN 926014]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

73 /2004.
   50 éves a Vértes Volán Rt / [közread. a Vértes Volán Autóbuszközlekedési Részvénytársaság]. - Tatabánya : Vértes Volán Rt., 2003. - 19 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Fűzött : ár nélkül
Vértes Volán Autóbuszközlekedési Rt. (Tatabánya)
656.132(439.11)1 *** 061.5(439-2Tatabánya)
[AN 1046547]
MARC

ANSEL
UTF-874 /2004.
Horváth József (1947-)
   Hajóportrék : magyar tengeri hajók, 1945-2000 / Horváth József, Katona Miklós, Szimon Miklós. - [Salgótarján] : Navigare Press, [2002]. - 144 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-202-009-X kötött : ár nélkül
629.123(439)"193/200"
[AN 934475]
MARC

ANSEL
UTF-875 /2004.
Nicholls, Richard
Supercars (magyar)
   Szuperautók : [300 csúcsteljesítményű gépcsoda] / Richard Nicholls. - Budapest : M. Kvklub, 2003. - 320 p. : ill., színes ; 21 cm
Ford. Erdős Zsolt, Kovács Lajos, Nádasdi Sándor. - Példányszám: 4000
ISBN 963-549-011-9 kötött : 3720,- Ft
629.114.6
[AN 1049161]
MARC

ANSEL
UTF-876 /2004.
Nógrádi Gábor (1947-)
   Mit jelent? / írta Nógrádi Gábor ; ill. Cakó Ferenc. - 4. átd., bőv. kiad. - Budapest : Presskontakt, 2003. - [48] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-9503-03-7 kötött : 1490,- Ft
656.1.055(02.053.2) *** 087.5
[AN 1055859]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

77 /2004.
Benyák Zoltán (1971-)
   Magyar borok és borvidékek / írta Benyák Zoltán ; fényképezte Dékány Tibor. - Budapest : Corvina, 2003. - 96 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-13-5294-3 kötött : 2990,- Ft
663.2(439) *** 631.961(439)
[AN 1049029]
MARC

ANSEL
UTF-878 /2004.
Benyák Zoltán (1971-)
Magyar borok és borvidékek (angol)
   Hungarian wines and wine regions / written by Zoltán Benyák ; photos by Tibor Dékány ; [... transl. Bernard Adams]. - Budapest : Corvina, 2003. - 96 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-13-5307-9 kötött : ár nélkül
663.2(439) *** 631.961(439)
[AN 1049034]
MARC

ANSEL
UTF-879 /2004.
Benyák Zoltán (1971-)
Magyar borok és borvidékek (német)
   Ungarische Weine und Weinregionen / geschrieben von Zoltán Benyák ; fotografiert von Tibor Dékány ; [... Übers. Ulrich Schneider]. - Budapest : Corvina, 2003. - 96 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-13-5308-7 kötött : ár nélkül
663.2(439) *** 631.961(439)
[AN 1049040]
MARC

ANSEL
UTF-880 /2004.
   Az EU-csatlakozás feladatai az élelmiszeriparban / [szerzők Piros László et al.]. - Budapest : MKIK, 2002. - 88 p. ; 23 cm. - (Vállalkozók Európában, ISSN 1419-4562 ; 14.)
ISBN 963-9008-52-4 fűzött : ár nélkül
338.439(439)"199/200" *** 663/664
[AN 926011]
MARC

ANSEL
UTF-881 /2004.
   Floral biology, pollination and fertilisation in temperate zone fruit species and grape / ed. by P. Kozma [et al.] ; [the auth. Pál Benedek et al.]. - Budapest : Akad. K., cop. 2003. - XI, 621 p., [16] t. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-05-7816-6 kötött : ár nélkül
634.1
[AN 1048348]
MARC

ANSEL
UTF-882 /2004.
Horváth Csaba
   A magyar borászat és az Európai Unió / [szerzők Horváth Csaba, Mikulás Ildikó]. - Budapest : MKIK, 2002. - 127 p. : ill. ; 23 cm. - (Vállalkozók Európában, ISSN 1419-4562 ; 10.)
Bibliogr.: p. 127.
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9008-43-6)
663.2(4-62) *** 663.2(439) *** 351.823.1(439) *** 351.823.1(4-62)
[AN 926008]
MARC

ANSEL
UTF-883 /2004.
Kiszely Katalin
   Integráció, jogharmonizáció, mezőgazdasági politika / Kiszely Katalin, Sándor István. - Budapest : Agroinform, 2002. - 156 p. ; 22 cm. - (Vidékfejlesztők kiskönyvtára, ISSN 1586-2089 ; 8.)
Bibliogr.: p. 153-156.
ISBN 963-502-750-8 fűzött : ár nélkül
338.43(4-62) *** 338.2(4-62)
[AN 928324]
MARC

ANSEL
UTF-884 /2004.
Somai Miklós (1963-)
   A közvetlen kifizetések és az EU keleti bővülése / Somai Miklós. - Budapest : MTA VKI, 2003. - 54 p. : ill. ; 30 cm. - (Műhelytanulmányok / Magyar Tudományos Akadémia Világgazdasági Kutatóintézet,, ISSN 1417-2720 ; 47.)
Bibliogr.: p. 46-50.
ISBN 963-301-412-3 fűzött : ár nélkül
338.43(4-62) *** 339.96(4-62) *** 339.923(4-62)
[AN 1047348]
MARC

ANSEL
UTF-885 /2004.
   Talaj és környezet : a Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum Mezőgazdaságtudományi Kara, valamint a MTA Talajtani és Agrokémiai Bizottsága által rendezett tudományos ülés, Debrecen 2002. június 11. / [szerk. Kátai János, Jávor András]. - Debrecen : [DE Agrártud. Centrum Mezőgazdaságtud. Kar], [2002]. - 280 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás angol nyelven
Kötött : ár nélkül
631.4 *** 504.53 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 926903]
MARC

ANSEL
UTF-886 /2004.
   Tartamkísérletek, tájtermesztés, vidékfejlesztés : nemzetközi konferencia : Debrecen, Nyírlugos, Nyíregyháza, Livada ... 2002. június 6-8. / [szerk.] Láng István, Lazányi János, Németh Tamás ; [rend., kiad. Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum]. - [Debrecen] : DE ATC, [2002]. - 2 db : ill. ; 24 cm
Bibliogr. az előadások végén. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-472-654-2 fűzött : ár nélkül
631.4 *** 631.961 *** 332.14(439) *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 926929]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 418 p.
ISBN 963-472-655-0
631.4 *** 061.3(439-2Debrecen) *** 631.961
[AN 926930] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 324 p.
ISBN 963-472-655-0
631.4 *** 332.14(439) *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 926931] MARC

ANSEL
UTF-887 /2004.
Tóth Imre
   Szőlőfajták / Tóth Imre, Pernesz György ; [fényképezte Tóth Imre]. - Budapest : Mezőgazda, [2003], cop. 2001. - 134 p. : ill., főként színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 131.
ISBN 963-286-073-X kötött : ár nélkül
634.84 *** 631.526
[AN 1058774]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

88 /2004.
Basche, Arnim
Wild und Wildgeflügel (magyar)
   Vadak és vadszárnyasok : több mint száz ételfotóval és recepttel / Arnim Basche, Renate Kissel ; a fényképeket ... kész. Hans Joachim Döbbelin ; [ford. Sz. Érdi Éva]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2003. - 174 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 963-09-4478-2 kötött : ár nélkül
641.55(083.12):637.54/.55
[AN 1048025]
MARC

ANSEL
UTF-889 /2004.
Casparek, Petra
Backen für Diabetiker (magyar)
   Sütemények cukorbetegeknek : édes és sós finomságok / szerző Petra Casparek, Erika Casparek-Türkkan ; fotók Michael Brauner ; [ford. Kovács Melinda]. - [Kaposvár] : Holló, [2003]. - 62 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Könnyen, gyorsan, finomat, ISSN 1586-0205)
ISBN 963-684-107-1 fűzött : ár nélkül
641.852(083.12) *** 641.563(083.12) *** 616.379-008.64
[AN 1047450]
MARC

ANSEL
UTF-890 /2004.
Cramm, Dagmar von
Mit Kindern backen für Weihnachten (magyar)
   Karácsonyi sütemények gyerekeknek / Dagmar v. Cramm ; [fényképek Odette Teubner] ; [ford. Sámoly Emília]. - [Kaposvár] : Holló, [2003]. - 64 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Könnyen, gyorsan, finomat, ISSN 1586-0205)
ISBN 963-684-105-5 fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-648-105-5)
641.852(083.12) *** 641.566(083.12)
[AN 1047472]
MARC

ANSEL
UTF-891 /2004.
Jéki László (1942-)
   A gyilkos nő és a bab : konyhatudományi írások / Jéki László. - Budapest : Étek Press, 2003. - 103 p. ; 21 cm
ISBN 963-206-446-1 fűzött : ár nélkül
641(0:82-92) *** 663/664(0:82-92)
[AN 1040643]
MARC

ANSEL
UTF-892 /2004.
   Népszerű ételek. - [Tyukod] : Black & White, [2002]-. - 9x21 cm
641.55(083.12)
[AN 1047768]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Levesek, levesbe valók, előételek, húsok, halételek, vadak, mártások. - cop. 2003. - 48 p.
ISBN 963-9452-71-8 fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9452-52-1)
641.55(083.12)
[AN 1047777] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Főzelékek, sütemények, tészták. - cop. 2002. - 48 p.
ISBN 963-9452-73-4 fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9452-72-6)
641.55(083.12)
[AN 1047786] MARC

ANSEL
UTF-893 /2004.
Renz, Jutta
Noch mehr Muffins! (magyar)
   Muffin / Jutta Renz ; [fotók Odette Teubner] ; [ford. Sámoly Emília]. - [Kaposvár] : Holló, [2003]. - 64 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Könnyen, gyorsan, finomat, ISSN 1586-0205)
ISBN 963-684-104-7 fűzött : ár nélkül
641.852(083.12)
[AN 1047467]
MARC

ANSEL
UTF-894 /2004.
Saager, Ilka
Backen ohne Milch und Ei (magyar)
   Sütés tej és tojás nélkül : az almatortácskától a zöldséges pizzáig / szerző Ilka Saager, [Sonja Carlsson] ; fotók Michael Brauner ; [ford. Kovács Melinda]. - [Kaposvár] : Holló, [2003]. - 62 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Könnyen, gyorsan, finomat, ISSN 1586-0205)
ISBN 963-684-106-3 fűzött : ár nélkül
641.852(083.12)
[AN 1047425]
MARC

ANSEL
UTF-895 /2004.
Schinharl, Cornelia
Chinesisch kochen (magyar)
   Kínai konyha : egyszerű és jó / szerző Cornelia Schinharl ; fotók Jörn Rynio ; [ford. Kiszlinger Henrietta]. - [Kaposvár] : Holló, [2003]. - 62 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Könnyen, gyorsan, finomat, ISSN 1586-0205)
ISBN 963-684-108-X fűzött : ár nélkül
641.568(510)(083.12)
[AN 1047461]
MARC

ANSEL
UTF-896 /2004.
Tóth György
   Régi vasalók / Tóth György, Lengyelné Kiss Katalin. - Budapest : OMM ÖM, 2003. - 43 p. : ill., főként színes ; 21 cm. - (Öntödei múzeumi füzetek, ISSN 1417-1058 ; 12.)
Bibliogr.: p. 40. - Példányszám: 500
Fűzött : ár nélkül
648.4(439)(091) *** 687.054(439)(091) *** 338(091)(439) *** 930.85(439)
[AN 1048625]
MARC

ANSEL
UTF-897 /2004.
Weber-Lorkowski, Edeltraud
Tücher und Schals perfekt binden (magyar)
   Kendők és sálak csavarva, csomózva.. / Edeltraud Weber-Lorkowski] ; [ford. T. Bíró Katalin]. - 4. kiad. - [Budapest] : K. u. K. K., [2003], cop. 1998. - 44, [2] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 963-9384-59-3 kötött : ár nélkül
646.1/.6
[AN 1056132]
MARC

ANSEL
UTF-898 /2004.
Zingerling, Cornelia
Brot backen (magyar)
   Kenyérsütés : a mandulás kenyértől a fonott kalácsig / Cornelia Zingerling ; [fotók Odette Teubner] ; [ford. Kiszlinger Henrietta]. - [Kaposvár] : Holló, [2003]. - 64 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Könnyen, gyorsan, finomat, ISSN 1586-0205)
ISBN 963-684-109-8 fűzött : ár nélkül
641.55(083.12):664.66
[AN 1047440]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

99 /2004.
Attali, Jacques
Blaise Pascal ou Le génie français (magyar)
   Blaise Pascal avagy A francia szellem / Jacques Attali ; [ford. Vargyas Zoltán] ; [a versbetéteket N. Kiss Zsuzsa ford.]. - Budapest : Európa, 2003. - 457, [4] p., [12] t. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Életek & művek, ISSN 1588-6360)
Bibliogr.: p. 417-446.
ISBN 963-07-7473-9 kötött : 3200,- Ft
Pascal, Blaise
1(44)(092)Pascal,_B.
[AN 1048492]
MARC

ANSEL
UTF-8100 /2004.
   A halál utáni élet : megtörtént esetek : beszámolók a világ minden tájáról. - [Tyukod] : Black & White, cop. 2003. - 102 p. ; 20 cm
ISBN 963-9452-93-9 fűzött : ár nélkül
129.4(0:82-94)
[AN 1045877]
MARC

ANSEL
UTF-8101 /2004.
Ortega y Gasset, José
La rebelión de las masas (magyar)
   A tömegek lázadása / José Ortega y Gasset ; [ford. Scholz László]. - Budapest : Nagyvilág, 2003. - 255 p. ; 21 cm. - (Nagyvilág esszék, ISSN 1588-6751). (José Ortega y Gasset válogatott művei ; ; 2.)
ISBN 963-206-799-1 fűzött : 1900,- Ft
130.2 *** 008(100)"19"
[AN 1053930]
MARC

ANSEL
UTF-8102 /2004.
Ortega y Gasset, José
El tema de nuestro tiempo (magyar)
   Korunk feladata / José Ortega y Gasset ; [ford. Csejtei Dezső, Juhász Anikó és Scholz László]. - Budapest : Nagyvilág, 2003. - 191 p. ; 21 cm. - (Nagyvilág esszék, ISSN 1588-6751). (José Ortega y Gasset válogatott művei ; ; 3.)
ISBN 963-206-800-9 fűzött : 1900,- Ft
1(460)Ortega_y_Gasset,_J.
[AN 1053941]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

103 /2004.
   75 év : képek a Budapest-kelenföldi Evangélikus Egyházközség életéből / [fel. szerk. Ittzés Szilvia] ; [képeket vál. Ittzés Szilvia és Schermann Ákos] ; [a ... grafikák Martos Katalin munkái]. - Budapest : Budapest-kelenföldi Evangélikus Egyházközs., 2003. - 95 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-212-204-6 kötött : ár nélkül
Budapest-kelenföldi Evangélikus Egyházközség.
284.1(439-2Bp.XI.)
[AN 1047193]
MARC

ANSEL
UTF-8104 /2004.
Andrews, Jackie
100 Bible stories for children (magyar)
   100 történet a Bibliából gyermekeknek, ahogy Jackie Andrews elbeszélte és Val Biro megrajzolta. - Budapest : Officina Junior, 2003. - 203, [5] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 963-9464-32-5 kötött : 2990,- Ft
Biblia
22.046(02.053.2)
[AN 1048368]
MARC

ANSEL
UTF-8105 /2004.
Beaumont, Émilie
L'imagerie de la Bible (magyar)
   Biblia gyerekeknek / Émilie Beaumont ; ill. Colette David, Isabella Misso ; [ford. Jancsó Júlia]. - [Budapest] : Passage, 2003, cop. 1999. - 123 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 963-228-116-0 kötött : ár nélkül
Biblia
22.046(02.053.2)
[AN 1055893]
MARC

ANSEL
UTF-8106 /2004.
Biblia. Újszövetség (magyar)
   Újszövetségi Szentírás / Gál Ferenc és Kosztolányi István fordításának javított szövege új bevezetőkkel és jegyzetekkel ; sajtó alá rend. Rózsa Huba. - Budapest : Szt. István Társ., 2003. - 683 p. ; 12 cm
ISBN 963-361-493-7 kötött : ár nélkül
225.04=945.11
[AN 1046915]
MARC

ANSEL
UTF-8107 /2004.
Boulad, Henri
Jesus in diesen Tagen (magyar)
   Jézus napjainkban : tizenkét mai példabeszéd / Henri Boulad ; ... ford. Vácz Jenő ; [... sajtó alá rend. Viz László]. - 2. kiad. - Budapest : Ecclesia, 2003. - 79 p. ; 20 cm
ISBN 963-363-268-4 fűzött : ár nélkül
244
[AN 1055864]
MARC

ANSEL
UTF-8108 /2004.
Boulad, Henri
Samuel, Samuel! (magyar)
   Sámuel, Sámuel! / Henri Boulad ; ford. Vácz Jenő. - 2. kiad. - Budapest : Ecclesia, 2003. - 151 p. ; 20 cm
ISBN 963-363-267-6 fűzött : ár nélkül
252
[AN 1055871]
MARC

ANSEL
UTF-8109 /2004.
Calvin, Jean
   Kommentár Pál apostol Thesszalonikabelieknek írt leveleihez / Kálvin János ; [ford. Csabai Tamás] ; [... az előszót írta Steinbach József]. - Felsőörs : Aeternitas, 2003. - 125 p. ; 22 cm
A ford. a "Commentaires de Jehan Calvin sur le Nouveau Testament" (Toulouse : Société des Livres Religieux, 1894) c. kiad. alapján kész.
ISBN 963-210-570-2 kötött : 1350,- Ft
Biblia. Újszövetség. Pál apostol levelei.
227.81/.82.07
[AN 1049352]
MARC

ANSEL
UTF-8110 /2004.
Démonok és megmentők (magyar)
   Demons and protectors : folk religion in Tibetan and Mongolian Buddhism / ed. by Béla Kelényi ; [org. by the] Ferenc Hopp Museum of Eastern Asiatic Art ... - Budapest : [Mus. of Applied Arts], 2003. - 135 p. : ill, színes ; 29 cm
Közread. az Iparművészeti Múzeum. - Megj. a 2002. októberében megnyílt azonos című kiállítás alkalmából
ISBN 963-7098-88-7 fűzött : ár nélkül
294.321(515) *** 294.321(517) *** 39(=954.1) *** 39(=942) *** 398.3/.4 *** 061.4(439-2Bp.)"2002/2003"
[AN 1046292]
MARC

ANSEL
UTF-8111 /2004.
   Démonok és megmentők : népi vallásosság a tibeti és mongol buddhizmusban / szerk. Kelényi Béla ; [rend. a] Hopp Ferenc Kelet-ázsiai Művészeti Múzeum ... - Budapest : [Iparműv. Múz.], 2003. - 135 p. : ill., színes ; 29 cm
Közread. az Iparművészeti Múzeum. - Megj. a 2002. októberében megnyílt azonos című kiállítás alkalmából
ISBN 963-7098-87-9 fűzött : ár nélkül
294.321(515) *** 294.321(517) *** 39(=954.1) *** 39(=942) *** 398.3/.4 *** 061.4(439-2Bp.)"2002/2003"
[AN 1046265]
MARC

ANSEL
UTF-8112 /2004.
Dhammapada (magyar)
   Dhammapada - az erény útja / páli nyelvből ford., jegyzetekkel és magyarázatokkal ell. Fórizs László. - 2. jav. kiad. - Budapest : Gaia, 2002. - 175 p. ; 20 cm
ISBN 963-202-273-4 fűzött : ár nélkül
294.311.825.12
[AN 928330]
MARC

ANSEL
UTF-8113 /2004.
Dobson, James
When God doesn't make sense (magyar)
   Amikor nem értjük Istent : hitben maradni / James Dobson ; [ford. Kisházy Mária]. - Budapest : KIA, 2003. - 195 p. ; 20 cm
ISBN 963-9390-17-8 fűzött : ár nélkül
242 *** 231 *** 244
[AN 1046568]
MARC

ANSEL
UTF-8114 /2004.
   Doctrina et pietas : tanulmányok a 70 éves Barcza József tiszteletére / [szerk. Dienes Dénes, Szabadi István] ; [kiad. a Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei, Tiszántúli Református Egyházkerület Levéltára]. - Debrecen : DRHE : Tiszántúli Ref. Egyházker. Lvt. ; Sárospatak : Sárospataki Ref. Kollégium Tud. Gyűjt., 2002. - 234 p. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Barcza József műveinek bibliográfiája: p. 213-229.
ISBN 963-8429-35-6 fűzött : ár nélkül
284.2(439)(091) *** 012Barcza_J.
[AN 934458]
MARC

ANSEL
UTF-8115 /2004.
   Énekeskönyv magyar reformátusok használatára. - Budapest : Kálvin, 2003. - 624 p. : ill., kotta ; 24 cm
ISBN 963-300-960-X kötött : 1800,- Ft
245 *** 284.2
[AN 1059632]
MARC

ANSEL
UTF-8116 /2004.
   Énekeskönyv magyar reformátusok használatára. - Budapest : Kálvin, 2003. - 733 p. : ill., kotta ; 12 cm
ISBN 963-300-961-8 kötött : 680,- Ft
245 *** 284.2
[AN 1058788]
MARC

ANSEL
UTF-8117 /2004.
   "Felettébb tiszta a te beszéded" : bibliai gondolatok minden napra / [... összeáll. és a nyomtatásban még meg nem jelent idézeteket ford. Vankó Zsuzsa] ; [közread. a] Bibliaiskolák Közössége. - Budapest : Bibliaisk. Közössége, 1994 [!2003]. - [452] p. : ill. ; 17 cm
Az idézetek White, Ellen Gould korábban kiadott műveiből valók, a bibliai igék Károli Gáspár fordításában. - Ill. Füleky Adrienn
ISBN 963-7427-77-5 fűzött : ár nélkül
Biblia
22.07
[AN 1056193]
MARC

ANSEL
UTF-8118 /2004.
Finkelstein, Israel
The Bible unearthed (magyar)
   Biblia és régészet : az ókori Izrael történelmének két arca / Israel Finkelstein, Neil Asher Silberman ; [ford. Békési József]. - [Debrecen] : Gold Book, [2003]. - 384 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 361-380.
ISBN 963-9437-74-3 kötött : ár nélkül
Biblia
22.016 *** 933 *** 904(569.4) *** 904(33)
[AN 1047354]
MARC

ANSEL
UTF-8119 /2004.
Grocholewski, Zenon
La filosofia del diritto di Giovanni Paolo II (magyar)
   II. János Pál jogfilozófiája / Zenon Grocholewski ; [ford. Szabó Péter]. - Budapest : Szt. István Társ., 2003. - 71 p. ; 19 cm. - (Pázmány könyvek sorozat, ISSN 1586-5746 ; 4.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-361-481-3 fűzött : 680,- Ft
János Pál (pápa), II.
262.13(092)János_Pál,_II. *** 340.12 *** 348
[AN 1049205]
MARC

ANSEL
UTF-8120 /2004.
Hagin, Kenneth E.
Gifts of the Holy Spirit (magyar)
   A Szent Szellem ajándékai / Kenneth E. Hagin. - Budapest : Krisztus Szeretete Egyház, 2003. - 115 p. : ill. ; 21 cm. - (Kenneth E. Hagin művei magyarul ; ; 15.)
ISBN 963-86409-1-X fűzött : ár nélkül
244 *** 289
[AN 1049308]
MARC

ANSEL
UTF-8121 /2004.
   Hitünk: ablak a világra : Zánka - 2002 : [Háló Nagytábor] / [szerk. Wirter Balázs] ; [a kiadásért fel. Háló Egyesület]. - [Budapest] : Háló Egyes., [2003]. - 170 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-210-325-4 fűzött : ár nélkül
266.3 *** 061.3(439-2Zánka)
[AN 1049321]
MARC

ANSEL
UTF-8122 /2004.
Horváth Barna (1936-)
   Egy év a szószéken / Horváth Barna ; kiad. a Tiszáninneni Református Egyházkerület és a Sárospataki Theologia. - [Miskolc] : Tiszáninneni Ref. Egyhker. : Sárospataki Theologia, 2002. - 229 p. ; 25 cm
Fűzött : ár nélkül
252
[AN 933388]
MARC

ANSEL
UTF-8123 /2004.
Hunt, Dave
The nonnegotiable gospel (magyar)
   Megalkuvás nélküli evangélium / Dave Hunt. - Budapest : Evangéliumi K. és Iratmisszió, 2002. - 27 p. ; 19 cm
ISBN 963-9209-91-0 fűzött : ár nélkül
226.1
[AN 930103]
MARC

ANSEL
UTF-8124 /2004.
   Jegyesek füzete : gondolatok, versek, imák jegyespárok számára / szerk. Pákozdi István, Egri László ; [a Budapesti Egyetemi Lelkészség Alapítvány kiadványa]. - [Budapest] : Budapesti Egyetemi Lelkészség Alapítvány, 2002. - 103 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 99-102.
Fűzött : ár nélkül
265.5 *** 241 *** 173 *** 392.46(0:82-822) *** 392.6
[AN 1040901]
MARC

ANSEL
UTF-8125 /2004.
König, Friedhelm
Du bist gemeint (magyar)
   Rólad van szó - most : rövid, gondolatébresztő történetek / Friedhelm König. - Budapest : Evangéliumi K. és Iratmisszió, cop. 2002. - 168 p. ; 19 cm
ISBN 963-9209-90-2 fűzött : ár nélkül
244
[AN 928383]
MARC

ANSEL
UTF-8126 /2004.
   Krónika az ezredfordulón : tanulmányok és adatok a Füzesgyarmati Református Egyházközség történetéhez / [szerk. Baráth Béla Levente] ; kiad. a Füzesgyarmati Református Egyházközség. - Debrecen ; Füzesgyarmat : Füzesgyarmati Ref. Egyházközs., 2003. - 120 p., [8] t. : ill., főként színes ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 500
ISBN 963-212-556-8 fűzött : ár nélkül
Füzesgyarmati Református Egyházközség.
284.2(439-2Füzesgyarmat)
[AN 1049103]
MARC

ANSEL
UTF-8127 /2004.
Lafon, Michel
Prier 15 jours avec Charles de Foucauld (magyar)
   Imádságban Charles de Foucauld-val tizenöt napon át / Michel Lafon ; [... ford. Takács Károlyné Sarbó Sári]. - Budapest : Új Ember K., cop. 2002. - 135 p. ; 20 cm
Charles de Foucauld (borító- és gerinccím) ; Imádság 15 napon át (keretcím)
ISBN 963-7688-70-6 fűzött : ár nélkül
Foucauld, Charles de
248.143
[AN 928384]
MARC

ANSEL
UTF-8128 /2004.
Magyarországi Baptista Egyház. Országos beszámoló közgyűlés (2002) (Budapest)
   A magyarországi baptisták 157. évi országos beszámoló közgyűlése ... Újpest 2002. április 13 / [szerk. ... Mészáros Kornél]. - Budapest : Mo. Baptista Egyh., 2002. - 146, [2] p. ; 20 cm
Példányszám: 500
Fűzött : ár nélkül
286.15(439) *** 061.3(439-2Bp.)"2002"
[AN 923519]
MARC

ANSEL
UTF-8129 /2004.
   Magyarság és ortodoxia : ezer esztendő / [szerk. Imrényi Tibor] ; [írták, ford. Berki Feriz et al.] ; kiad. a Magyar Ortodox Egyházmegye és a Miskolci Ortodox Múzeumért Alapítvány. - [Budapest] : M. Ortodox Egyházmegye ; [Miskolc] : Miskolci Ortodox Alapítvány, [2002]. - 236 p., [21] t. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-00-5508-2 kötött : ár nélkül
281.9(439)(091) *** 260.1
[AN 926633]
MARC

ANSEL
UTF-8130 /2004.
   Mint a szivárvány : javak közössége, gazdasági élet és munka / [szerk. ... Antonia Benaglio és Bruno Venturini] ; [ford. Prokopp Katalin] ; [kiad. az Új Város Alapítvány]. - Budapest : Új Város Alapítvány, 2002. - 62 p. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött : ár nélkül
267Fokoláre
[AN 926212]
MARC

ANSEL
UTF-8131 /2004.
Morneau, Roger J.
The incredible power of prayer (magyar)
   Az ima ereje / Roger J. Morneau ; [ford. Lestár Tamás]. - 2. kiad. - Budapest : Advent, 2002. - 125 p. ; 18 cm
ISBN 963-9122-81-5 fűzött : ár nélkül
248.143
[AN 928482]
MARC

ANSEL
UTF-8132 /2004.
Müller, George
   Az igazi hit és imádság / Müller György. Morzsák az élet kenyeréből / összegyűjt. Vida Sándor. - Budapest : Evangéliumi K. és Iratmisszió, [2002]. - 32 p. ; 19 cm
ISBN 963-9434-02-7 fűzött : ár nélkül
244(0:82-84) *** 234.2 *** 248.143
[AN 930107]
MARC

ANSEL
UTF-8133 /2004.
Nigg, Walter
Franz von Assisi (magyar)
   Assisi Szent Ferenc : aki a szívével gondolkozott / Walter Nigg ; [ford. Szabó Mária]. - [Budapest] : Kairosz, 2003. - 113 p. ; 17 cm
ISBN 963-9484-54-7 kötött : 1700,- Ft
Francesco d'Assisi
235.3(092)Francesco_d'Assisi
[AN 1048861]
MARC

ANSEL
UTF-8134 /2004.
Orbán Ferenc
   Magyar zsidó útikönyv és adattár / összeáll. Orbán Ferenc ; Szelényi Károly fotóival. - Budapest : Makkabi, cop. 2003. - 82, [5] p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 963-7475-86-9 fűzött : ár nélkül
296(439) *** 914.39(036)
[AN 1048902]
MARC

ANSEL
UTF-8135 /2004.
Patañjali
Pātañjalayogasūtram (magyar)
   A jóga vezérfonala / Patañjali ; ... ford., jegyzetekkel és magyarázatokkal ell. Fórizs László. - 2. jav., bőv. kiad. - Budapest : Gaia, 2002. - 112 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 963-202-274-2 fűzött : 2350,- Ft
294.527
[AN 928333]
MARC

ANSEL
UTF-8136 /2004.
Phillips, Graham
The Moses legacy (magyar)
   A mózesi örökség : Isten eredetének nyomában : [a történelmi bizonyítékok] / Graham Phillips ; [ford. Békési József]. - [Debrecen] : Gold Book, [2003]. - 304 p., [8] t. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 291-300.
ISBN 963-9437-64-6 kötött : ár nélkül
299.24 *** 296 *** 930.8(=924)
[AN 1048798]
MARC

ANSEL
UTF-8137 /2004.
Popper Péter (1933-)
   Van ott valaki? : a valláspszichológia néhány fontos kérdéséről / Popper Péter. - 2. kiad. - [Budapest] : Saxum, [2003], cop. 2001. - 175 p. ; 18 cm. - (Az égre néző ember, ISSN 1587-7493)
ISBN 963-9308-82-X kötött : ár nélkül
291.1
[AN 1058780]
MARC

ANSEL
UTF-8138 /2004.
Spurgeon, Charles Haddon
   Mindig időszerű gondolatok / C. H. Spurgeon. - Budapest : Evangéliumi K. és Iratmisszió, 2002. - 24 p. ; 19 cm
ISBN 963-9434-03-5 fűzött : ár nélkül
244(0:82-84)
[AN 930105]
MARC

ANSEL
UTF-8139 /2004.
Storia religiosa dei popoli nordici (magyar)
   A katolikus egyház Észak-Európában / szerk. Fernando [!Ferdinando] Citterio, Luciano Vaccaro és Somorjai Ádám ; [... ford. R. Vida Ilona]. - Budapest : M. Katolikus Püspöki Kar Egyháztört. Biz., 2003. - 280 p. : ill. ; 20 cm. - (Ecclesia sancta, ISSN 1215-699X ; 7.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
Fűzött : 1900,- Ft (hibás ISBN 963-8472-81-2)
282(48)
[AN 1048410]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

140 /2004.
   2001. évi népszámlálás / [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal. - Budapest : KSH, 2001-. - 30 cm
Népszámlálás 2001 (borító- és gerinccím)
ISBN 963-215-412-6
312(439)"2001"(083.41)
[AN 900748]
MARC

ANSEL
UTF-8


   7., Foglalkozási és napi ingázási adatok. - 2003. - 459 p.
ISBN 963-215-602-1 fűzött : 7000,- Ft
312-057.62(439)"2001"(083.41) *** 312.93(439)"2001"(083.41)
[AN 1046852] MARC

ANSEL
UTF-8141 /2004.
Bódi Zsuzsanna (1949-)
   A magyarországi cigányság kultúrája : válogatott bibliográfia = The culture of the Gypsies in Hungary : a selected bibliography / Bódi Zsuzsanna. - Budapest : M. Művel. Int., 2002. - 236 p. ; 21 cm. - (Roma módszertani kiadványok, ISSN 1218-7240 ; 3.)
ISBN 963-521-258-5 fűzött : ár nélkül
316.347(=914.99)(439):016 *** 39(=914.99)(439):016
[AN 1048892]
MARC

ANSEL
UTF-8142 /2004.
   E-világi beszélgetések.hu / lejegyezte Hovanyecz László ; [szerk. Talyigás Judit] ; [a névmutatót összeáll. Szladik Mónika]. - [Budapest] : Peszto, 2003. - 254 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-212-061-2 kötött : ár nélkül
316.77 *** 316.42(439)"200"(047.53) *** 681.3.004.14 *** 659.2
[AN 1046761]
MARC

ANSEL
UTF-8143 /2004.
   Ez van.. : a szegénység természetes / [írók Moldova György et al.] ; [közread. a] Gyermekétkeztetési Alapítvány. - [Budapest] : Gyermekétkeztetési Alapítvány, 2002. - 151 p. : ill. ; 24 cm + CD
Környezettanulmányok, dokumentumok, cikkek
ISBN 963-00-9843-1 fűzött : könyvkeresk. forgalomba nem kerül
316.344.233-053.2/.6(439)"199" *** 364.22 *** 061.27(439)
[AN 929473]
MARC

ANSEL
UTF-8144 /2004.
   Források a siklósi cigányok múltjából, 1721-1830 / összeáll. és a bevezetőt írta Nagy Pál. - Szekszárd : Romológiai Kutint., 2003. - 118 p. ; 24 cm. - (Romológiai Kutatóintézet közleményei, ISSN 1418-6101 ; 8.)
Bibliogr.: p. 16-17. - Példányszám: 500. - Összefoglalás angol, cigány és német nyelven
ISBN 963-210-278-9 fűzött : ár nélkül
316.347(=914.99)(439-2Siklós)"17/18"(093) *** 943.9-2Siklós(=914.99) *** 930.8(=914.99)(439-2Siklós)
[AN 1040833]
MARC

ANSEL
UTF-8145 /2004.
Haumann, Heiko
Geschichte der Ostjüden (angol)
   A history of East European Jews / by Heiko Haumann ; [transl. by James Patterson]. - Budapest ; New York, [N.Y.] : CEU Press, cop. 2002. - XVI, 281 p., [8] t. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 263-270.
ISBN 963-9241-37-7 kötött : ár nélkülISBN 963-9241-26-1 fűzött : ár nélkül
316.347(=924)(4-11)(091) *** 323.12(=924)(4-11)(091)
[AN 934430]
MARC

ANSEL
UTF-8146 /2004.
Hegyiné Ferch Gabriella
   Családpszichológia / Hegyiné Ferch Gabriella. - [Budapest] : Corvinus, 2003. - 283 p. ; 20 cm. - (A hét szabad művészet könyvtára, ISSN 1219-073X)
Bibliogr.: p. 278-283.
ISBN 963-9062-55-3 fűzött : ár nélkül
316.356.2 *** 316.6 *** 159.922.1 *** 37.018.1
[AN 1046529]
MARC

ANSEL
UTF-8147 /2004.
Kovacsics József (1919-)
   Baranya megyei népességtörténeti lexikon / Kovacsics József ; [mtársak Dávidné Horváth Zsuzsa et al.]. - Budapest : Mundus, 2003. - 478, [2] p. : ill. ; 29 cm + mell. - (Bibliotheca juridica,, ISSN 1586-8265)
Bibliogr.: p. 66-75. - A tartalomjegyzék angol és német nyelven is
ISBN 963-9501-14-X kötött : ár nélkül
Baranya (megye)
312(439.127)(091):030
[AN 1040847]
MARC

ANSEL
UTF-8148 /2004.
Lengyel Sándorné
   Kommunikáció és protokoll a gyakorlatban / Lengyel Sándorné, T. Molnár Gizella. - [Szeged] : SZTE JGYTFK, 2003. - 180 p. : ill. ; 21 cm. - (Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar szakképzési füzetek, ISSN 1588-6573 ; 4.)
ISBN 963-9167-80-0 fűzött : ár nélkül
316.77(075.8) *** 395(075.8)
[AN 1047856]
MARC

ANSEL
UTF-8149 /2004.
Nagy Anikó
   Általános statisztika példatár / Nagy Anikó. - Tatabánya : Tri-Mester, 2002. - 202 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-86224-8-2 fűzött : ár nélkül
311(075.8)(076)
[AN 928122]
MARC

ANSEL
UTF-8150 /2004.
Steinhauser Klára
   A régi Budaörs : a Budaörsön élt németség története 1850-től 1947-ig, képekben = Das alte Budaörs : die Geschichte der in Budaörs gelebten Deutschen von 1850 bis 1947 in Fotos dargestellt / Steinhauser Klára ; [ford. Michelberger Katalin] ; [közread. Budaörs Város Önkormányzata]. - Budaörs : Önkormányzat, 2002. - 134 p. : ill. ; 29 cm
Példányszám összesen: 1200, ebből 250 számozott
ISBN 963-00-9868-7 kötött : ár nélkül
Budaörs
316.347(=30)(439-2Budaörs)"185/194"(084.12) *** 908.439-2Budaörs"185/194"(084.12)
[AN 927266]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

151 /2004.
Bandini, Ditte
Kleines Lexikon des Aberglaubens (magyar)
   Babonák lexikona / Ditte és Giovanni Bandini ; ford. Csiklós Andrásné, R. Keresztény Györgyi ; [... magyar vonatkozásokkal kieg. Tátrai Zsuzsanna]. - Budapest : Athenaeum 2000, 2003. - 270 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 266-270.
ISBN 963-85979-3-3 kötött : 2980,- Ft
398.3:030
[AN 1046903]
MARC

ANSEL
UTF-8152 /2004.
Coghlan, Ronan
The encyclopaedia of Arthurian legends (magyar)
   Az Arthur mondakör és a Grál misztérium enciklopédiája / [ford. Kolláth Adrienn]. - [Miskolc] : Hermit, [2003]. - 240 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Szerző Coghlan, Ronan
ISBN 963-9231-55-X fűzött : 2900,- Ft
398.22(=916):030 *** 930.85(100)Grál
[AN 1048477]
MARC

ANSEL
UTF-8153 /2004.
Erdős Zoltán
   Magyar mentalitás és életmód a 16. és 17. században / Erdős Zoltán ; a rajzokat kész. Szelle Ákos. - Pécs : Kódex Ny., 2002. - 191 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 163-167.
ISBN 963-210-791-8 kötött : ár nélkül
391/395(439)"15/16" *** 930.85(439)"15/16" *** 316.63
[AN 1048175]
MARC

ANSEL
UTF-8154 /2004.
   Földön látszik, égen jár : ezeregy találós kérdés Baranyából / összeáll. és rendszerezte Lábadiné Kedves Klára ; [... gyűjt. Berze Nagy János, Lábadi Károly, Mándoki László] ; [Tóth István rajz.]. - Budapest : Móra, 2003. - 155, [3] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-11-7848-X kötött : ár nélkül
398.6(=945.11)(439.127)(02.053.2)
[AN 1047326]
MARC

ANSEL
UTF-8155 /2004.
Hoppál Mihály (1942-)
   Tanulmányok Diószegi Vilmosról / Hoppál Mihály. - Budapest : M. Vallástud. Társ., 2003. - 66 p. ; 21 cm. - (Vallástudományi tanulmányok, ISSN 1418-8449 ; 3.)
Bibliogr.: p. 58-66. - Diószegi Vilmos munkáinak bibliográfiája: p. 61-66.
Fűzött : ár nélkül
Diószegi Vilmos (1923-1972)
39.001(439)(092)Diószegi_V. *** 398.3/.4 *** 2
[AN 1040662]
MARC

ANSEL
UTF-8156 /2004.
   Karácsonyi mesék / [szerk. Csendes Istvánné] ; [ill. Nagy Attila]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2003. - 47 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-9325-53-8 kötött : ár nélkül
398.332.416(0:82-32)(02.053.2) *** 894.511-34(02.053.2)(082)
[AN 1047156]
MARC

ANSEL
UTF-8157 /2004.
Lanczendorfer Zsuzsanna (1964-)
   A vérző liliom : Dely Mári balladája a néphagyomány és a költészet tükrében / Lanczendorfer Zsuzsanna, Gülch Csaba. - Győr : [Magánkiad.], 2003. - 205 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Gülch Csaba "A vérző liliom" c. monodrámájával. - Bibliogr.: p. 74-89.
ISBN 963-440-616-5 fűzött : ár nélkül
398.87(=945.11)(439.114) *** 39.001 *** 894.511-27
[AN 1046962]
MARC

ANSEL
UTF-8158 /2004.
   Ljub' me, diko, al' neka s večera.. : bećarci Hrvata u Mađarskoj / [urednik] Đuro Franković ; [sakupl. ... Marija Batinkov et al.]. - Pécs : Frankovics Bt., 2002. - 179 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 175-177. - Összefoglalás magyar és német nyelven
ISBN 963-00-6385-9 fűzött : ár nélkül
398.845(=862)(439)
[AN 934076]
MARC

ANSEL
UTF-8159 /2004.
Petrovácz István (1933-)
   Keleti szláv regék és mondák / feld., a magyarázó jegyzeteket és az utószót írta Petrovácz István . - Budapest : Móra, 2003. - 391 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 381.
ISBN 963-11-7849-8 kötött : ár nélkül
398.221(=81) *** 881-343(082)=945.11
[AN 1046438]
MARC

ANSEL
UTF-8160 /2004.
Sabján Tibor
   Népi cserépkályhák / Sabján Tibor ; [... rajz. Sabján Tibor]. - 3. kiad. - Budapest : Terc, cop. 2003. - 204 p. : ill. ; 19 cm. - (Népi kultúra, ISSN 1785-3699)
Bibliogr.: p. 172-176.
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-00-7919-4)
39(=945.11) *** 683.94
[AN 1054126]
MARC

ANSEL
UTF-8161 /2004.
   Tanulmányok a magyarországi cigányzenéről = Studies on gypsy music in Hungary / szerk. Bódi Zsuzsanna. - Budapest : M. Néprajzi Társ., 2002. - 141 p. : ill. ; 24 cm. - (Cigány néprajzi tanulmányok, ISSN 1217-8853 ; 11.). (A magyarországi nemzetiségek néprajza, ISSN 0324-3001)
Bibliogr. a fejezetek végén. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött : ár nélkül
39(=914.99)(439) *** 78.031.4(=914.99)(439)
[AN 1048834]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

162 /2004.
   Álmaink állama : egy hatalmi centrum az ezredfordulón / [szerk. Pócza Kálmán]. - Budapest : Századvég, 2002. - 207 p. ; 20 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9211-48-6 fűzött : 1680,- Ft
321.01 *** 323(439)"1998/2002"
[AN 1040909]
MARC

ANSEL
UTF-8163 /2004.
Barlay Ö. Szabolcs (1919-)
   Prohászka szobor ledöntése, 1947 / Barlay Ö. Szabolcs. - Székesfehérvár : Prohászka, 2002. - 25 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-86139-5-5 fűzött : ár nélkül
323(439)"1947" *** 725.945(439-2Bp.)"193/194" *** 282(439)(092)Prohászka_O.
[AN 921990]
MARC

ANSEL
UTF-8164 /2004.
Csörgits József (1948-)
   Tarkónlőtt világ : a horvátországi magyarság háborús szenvedései / Csörgits József ; [közread.] A Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága. - Budapest : A Magyar Nyelv és Kult. Nk. Társ., 2002. - 121 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-00-9553-X fűzött : 1500,- Ft
323.12(=945.11)(497.13)"199"(0:82-92) *** 949.713"199"(0:82-92)
[AN 928348]
MARC

ANSEL
UTF-8165 /2004.
   Európai integrációs alapismeretek / szerk. Blahó András. - [Budapest] : Aula, 2003. - 705 p. ; 24 cm
ISBN 963-9478-15-6 kötött : 5300,- Ft
327.39(4-62)(075.8)
[AN 1055890]
MARC

ANSEL
UTF-8166 /2004.
Jezsó Ákos
   Voksok és keresztek : a KDNP kálváriája, avagy a rendszerváltás dokumentumregénye / Jezsó Ákos. - Budapest : Válasz, 2002. - 301 p. ; 24 cm
ISBN 963-9461-06-7 kötött : 2450,- Ft
Kereszténydemokrata Néppárt.
329(439)KDNP *** 323(439)"1989/199"
[AN 1040946]
MARC

ANSEL
UTF-8167 /2004.
   Lengyel katonai menekülttábor Magyarcsanádon, 1939-1940 : a tábor megnyitásának 60. évfordulóján rendezett megemlékezés dokumentumai = Obóz dla internowanych żołnierzy polskich w Magyarcsanád, 1939-1940 : pamiętnik poświęcony 60-ej rocznicy utworzenia obozu dla internowanych / [szerzők ... Zdzisław Antoniewicz et al.] ; [ford. ... Karol Bienarcki] ; [fotók ... Farkas Attila, Forgó Géza]. - Makó : Önkormányzati Képviselő-testület, 2003. - 50 p. : ill., színes ; 25 cm. - (A makói múzeum füzetei, ISSN 0324-5179 ; 99.)
Példányszám: 400
ISBN 963-206-113-6 fűzött : ár nélkül
325.25(=84)(439-2Magyarcsanád)"1939/1940" *** 355.48(438)"1939/1940"
[AN 1040830]
MARC

ANSEL
UTF-8168 /2004.
Löw, Konrad
Das Rotbuch der kommunistischen Ideologie (magyar)
   A kommunista ideológia vörös könyve : Marx & Engels - a terror atyjai / Konrad Löw ; Stéphane Courtois előszavával ; [ford. Trautwein Éva] ; [közread. a] XX. Század Intézet. - [Budapest] : [Kairosz], [2003]. - 406 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 385-387.
ISBN 963-9406-75-9 kötött : 3200,- Ft
Marx, Karl
Engels, Friedrich
329.15 *** 316.75 *** 141.82(430) *** 32(430)(092)Marx,_K. *** 32(430)(092)Engels,_F.
[AN 1048627]
MARC

ANSEL
UTF-8169 /2004.
Marinovich Endre (1940-)
   1315 nap : Antall József naplója / Marinovich Endre. - Budapest : Éghajlat Kvk., 2003. - 260 p., [16] t. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-212-192-9 kötött : 3500,- Ft
Antall József (1932-1993)
32(439)(092)Antall_J.(0:82-94)
[AN 1046872]
MARC

ANSEL
UTF-8170 /2004.
   Nehéz hűségben : emlékkönyv dr. Zilahi Józsefről / [... összeáll. Stevanyik András, Zilahi Zsolt] ; [szerk. Angyal Sándor]. - Nyíregyháza : Mediforma-98 Kft., 2002. - 283 p., [16] t. : ill., főként színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 273-280.
ISBN 963-00-9457-6 kötött : ár nélkül
Zilahi József (1936-1999)
32(439)(092)Zilahi_J.
[AN 926181]
MARC

ANSEL
UTF-8171 /2004.
Némethyné Kesserű Judit
   "Szabadságom lett a börtönöm" : az argentínai magyar emigráció története, 1948-1968 / Némethy Kesserű Judit. - Budapest : A Magyar Nyelv és Kult. Nk. Társ., 2003. - 430 p. : ill. ; 25 cm. - (Nyelv és lélek könyvek, ISSN 1418-2092)
Bibliogr.: p. 236-281.
ISBN 963-212-152-X fűzött : 4950,- Ft
325.25(=945.11)(82)"194/196" *** 316.347(=945.11)(82)"194/196"
[AN 1047285]
MARC

ANSEL
UTF-8172 /2004.
Orbán Viktor (1963-)
   A történelem főutcáján : Magyarország 1998-2002 : Orbán Viktor miniszterelnök beszédei és beszédrészletei / [... összeáll. Schmidt Mária] ; [szerk. Körmendy Zsuzsanna] ; [a képeket ... Tóth Judit vál.]. - Budapest : M. Egy. K., 2003. - 159 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 963-86383-1-1 kötött : ár nélkül
323(439)"1998/2002"(084.12) *** 32(439)(092)Orbán_V.
[AN 1040896]
MARC

ANSEL
UTF-8173 /2004.
Palasik Mária (1957-)
   Kovács Béla, 1908-1959 / Palasik Mária ; [közread. az] Ezerkilencszáznegyvenöt Alapítvány. - Budapest : Occidental Press : Ezerkilencszáznegyvenöt Alapítvány : Századvég, 2002. - 138, [13] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-7871-18-7 fűzött : ár nélkül
Kovács Béla (1908-1959)
32(439)(092)Kovács_B. *** 943.9"194/195"
[AN 921938]
MARC

ANSEL
UTF-8174 /2004.
   Prága után, Koppenhága előtt : bővülő Európa - kettős szemszögből : orosz - magyar tudományos kerekasztal, 2002. november 29. / [szerk. Deák András] ; [rend., közread. a] Teleki László Intézet Külpolitikai Tanulmányok Központja. - [Budapest] : TLI Külpol. Tanulmányok Közp., [2003]. - 69, 75 p. ; 24 cm
A magyar és az orosz nyelvű rész hátlapjával egybekötve
Fűzött : ár nélkül
327.39(4-62) *** 355.356(100-15) *** 061.3(439-2Bp.)"2002"
[AN 1047463]
MARC

ANSEL
UTF-8175 /2004.
Roma migráció (angol)
   Roma migration / [ed. ... András Kováts] ; [photos Hajnal László Endre] ; [publ. by the Hungarian Academy of Sciences Institute of Minority Research - Centre for Migration and Refugee Studies]. - Budapest : HAS Inst. of Minority Research - Centre for Migration and Refugee Studies, 2002. - 195 p., [8] t. : ill. ; 24 cm
Ford. Bánki Dezső, Farkas Ákos. - Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-00-9828-8 fűzött : 1200,- Ft (hibás ISBN 963-00-9827-X)
325.25(=914.99)(439)"199/200" *** 323.15(=916.2)(410)
[AN 1047921]
MARC

ANSEL
UTF-8176 /2004.
Romapolitika Magyarországon (angol)
   Roma policy in Hungary : international conference, 26 January 2002 / [ed. Rozália Csipka] ; [org., publ. by the Office for National and Ethnic Minorities]. - [Budapest] : Office for Nat. and Ethnic Minorities, [2002]. - 80 p. : ill., színes ; 24 cm
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-202-161-4)
323.15(=914.99)(439)"200" *** 061.3(439-2Bp.)"2002"
[AN 928500]
MARC

ANSEL
UTF-8177 /2004.
   Romapolitika Magyarországon : nemzetközi konferencia, 2002. január 26. / [szerk. Csipka Rozália] ; [rend., közread. a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal]. - [Budapest] : NEKH, [2002]. - 80 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-202-161-4 fűzött : ár nélkül
323.15(=914.99)(439)"200" *** 061.3(439-2Bp.)"2002"
[AN 928499]
MARC

ANSEL
UTF-8178 /2004.
Romsics Ignác (1951-)
   Volt egyszer egy rendszerváltás / Romsics Ignác ; Prohászka Imre fotóival. - [Budapest] : Rubicon-Kv., 2003. - 328 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-212-348-4 fűzött : 4980,- Ft
323(439)"1988/1990"
[AN 1049293]
MARC

ANSEL
UTF-8179 /2004.
Skousen, W. Cleon
The naked capitalist (magyar)
   A leleplezett kapitalista : könyvbírálat és megjegyzések Quigley Carroll dr. Tragédia és reménység című könyvéhez / Skousen W. Cleon ; ... ford. Ödövényi Péter. - Hasonmás kiad. - Budapest : Gede, 2003. - 160 p. : ill. ; 23 cm
Eredeti kiadása: Canada : Canadian Intelligence Publications, 1982
ISBN 963-9298-51-4 fűzött : ár nélkül
Carroll, Quigley. Tragedy and hope.
321.01(089.3) *** 336.71(100)
[AN 1049268]
MARC

ANSEL
UTF-8180 /2004.
Szabó Dezső (1879-1945)
   Új magyar ideológia felé / Szabó Dezső ; [szöveggond. Vasvári Erika] ; [közread. a] Szabó Dezső Emléktársaság. - Budapest : Szabó D. Emléktárs., 2002. - 171 p. ; 20 cm
ISBN 963-00-9909-8 fűzött : 500,- Ft
323.1(=945.11)"191/192" *** 316.356.4(=945.11) *** 316.63
[AN 928344]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

181 /2004.
   Arckép : 77 beszélgetés / ... sajtó alá rend. Boros Károly ; képek Ágg Károly [et al.]. - Budapest : Kárpáti Ház Alapítvány, 2003. - 477 p. : ill. ; 23 cm. - (Magyar Ház könyvek, ISSN 1418-7426)
Vál. a Magyar demokrata, ISSN 1417-6432 interjúiból
ISBN 963-210-146-4 fűzött : ár nélkül
929(439)(047.53)
[AN 1040954]
MARC

ANSEL
UTF-8182 /2004.
Bencsik Gábor (1954-)
   Horthy Miklós : a kormányzó és kora / Bencsik Gábor. - 3. jav. kiad. - Budapest : M. Mercurius, 2003, cop. 2001. - 285, [2] p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 284-285.
Kötött : 2400,- Ft (hibás ISBN 963-85528-5-9)
Horthy Miklós (1868-1957)
943.9"19"(092)Horthy_M.
[AN 1058765]
MARC

ANSEL
UTF-8183 /2004.
Bihari József
   Európa útján a Tápió-vidék művelődéstörténeti emlékeivel / Bihari József ; [... kiad. Nagykáta Önkormányzata etc.]. - [Nagykáta etc.] : Önkormányzat, 2003. - 467 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-210-580-X kötött : ár nélkül
930.85(439Tápió-vidék) *** 929(439Tápió-vidék)
[AN 1048608]
MARC

ANSEL
UTF-8184 /2004.
Blaskovich Lajos
   Őshaza és Kőrösi Csoma Sándor célja : Kőrösi Csoma Sándor halálának 100. évfordulóján / irta Blaskovich Lajos. - [Budapest] : Anahita-Ninti Bt., 2003. - [2], 230 p. : ill. ; 21 cm. - (A magyar múlt eltitkolt évezredei, ISSN 1587-2432 ; 10.)
Eredeti kiadása: Budapest : Stádium, 1942. - Bibliogr.: p. 223-228.
ISBN 963-212-297-6 fűzött : ár nélkül
Kőrösi Csoma Sándor (1784-1842)
930.8(=945.11)(089.3) *** 910.4(515)(092)KőrösiCsoma_S.
[AN 1046858]
MARC

ANSEL
UTF-8185 /2004.
Boulay, Cyrille
Légendes royales (magyar)
   Királyi legendák : az európai királyi udvarok közelről / Cyrille Boulay ; [ford. Takács Márta]. - Budapest : M. Kvklub, 2003. - 119 p. : ill. ; 30 cm
Példányszám: 4000
ISBN 963-547-931-X kötött : 3490,- Ft
940"18/19"(092) *** 929.52(4)"18/19"
[AN 1049111]
MARC

ANSEL
UTF-8186 /2004.
Deák Ágnes (1960-)
   Deák Ferenc / Deák Ágnes, Molnár András. - Budapest : Vince K., 2003. - 182 p. ; 24 cm. - (Tudomány-egyetem : történeti életrajzok,, ISSN 1417-6114)
Bibliogr.: p. 171-178.
ISBN 963-9323-94-2 kötött : 2495,- Ft
Deák Ferenc (1803-1876)
943.9"18"(092)Deák_F.
[AN 1049636]
MARC

ANSEL
UTF-8187 /2004.
   Félhold és kereszt : konferencia és kiállítás a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban, 2001. október 17. = Hilal ve haç : 17 ekim 2001 tarihinde Başkent Szabo Ervin Kütüphanesinde bilimsel konferans ve sergi / [... a katalógust szerk. Szabó Ágnes]. - Budapest : FSZEK, 2002. - 188 p. : ill. ; 24 cm. - (A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár közleményei, ISSN 1588-421X ; 1.)
Csak magyar nyelven. - Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-581-431-3 fűzött : ár nélkül
930.85(439)"15/16" *** 930.85(560)"15/16" *** 061.3(439-2Bp.)"2001" *** 061.4(439-2Bp.)"2001"
[AN 925970]
MARC

ANSEL
UTF-8188 /2004.
Fiziker Róbert (1970-)
   A legendás borostyánszoba / Fiziker Róbert. - Budapest : Kortina, 2003. - 137 p., [32] t. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 136-137.
ISBN 963-86269-2-5 kötött : ár nélkül
930.85(430)"17/19" *** 930.85(47)"17/19" *** 341.324.5(430)"1941/1945" *** 728.82(47-2Puskin) *** 745.55 *** 665.944.58
[AN 1049144]
MARC

ANSEL
UTF-8189 /2004.
Hadtörténelmi Levéltár (Budapest)
   A Hadtörténelmi Levéltár katona-egészségügyi iratainak repertóriuma, 1740-1980 / [szerk., a bevezetőket írta Kiss Gábor]. - Budapest : Signifer, 2003. - 60 p. ; 29 cm. - (Hadtörténelmi levéltári kiadványok, ISSN 1417-9598)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-212-392-1 kötött : ár nélkül
930.253.4 *** 930.253(439-2Bp.) *** 355(439)"17/19"(093) *** 364.444(439)"17/19"(093)
[AN 1048876]
MARC

ANSEL
UTF-8190 /2004.
Horthy Istvánné Edelsheim Gyulai Ilona (1918-)
   Becsület és kötelesség / gróf Edelsheim Gyulai Ilona Horthy István kormányzóhelyettes özvegye ; [szerk. Ocsovai Gábor] ; [a képeket vál. Stemlerné Balog Ilona]. - Budapest : Európa, 2003. - 2 db ; 24 cm
Horthy Istvánné Edelsheim Gyulai Ilona (1918-)
943.9"19"(092)Horthy_Istvánné(093) *** 894.511-94
[AN 1056064]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., 1918-1944. - 375 p., 12 t. : ill.
ISBN 963-07-7532-8 fűzött : 2500,- Ft
943.9"19"(092)Horthy_Istvánné(093) *** 894.511-94
[AN 1056068] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., 1945-1998. - 478 p., [20] t. : ill.
ISBN 963-07-7533-6 fűzött : 2500,- Ft
943.9"19"(092)Horthy_Istvánné(093) *** 894.511-94
[AN 1056071] MARC

ANSEL
UTF-8191 /2004.
Horváth Zoltán
   A soproni népszavazás sikere : 1921. december 14-17. / Horváth Zoltán ; [... kiad. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata]. - Sopron : Önkormányzat, [2002]. - 16 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-00-9231-X fűzött : ár nélkül
Sopron
943.9-2Sopron"1921"(093)
[AN 925988]
MARC

ANSEL
UTF-8192 /2004.
Józsa Imre
   Az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc emlékei Gyömrőn / írta Józsa Imre ; [kiad. Gyömrő Város Önkormányzata]. - Gyömrő : Önkormányzat, 2003. - 39 p., [8] t. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 39.
Kötött : ár nélkül
Gyömrő
943.9-2Gyömrő"1848/1849"
[AN 1046833]
MARC

ANSEL
UTF-8193 /2004.
   A Kalocsai Érseki Levéltár : levéltárismertető / szerk. Lakatos Adél, Lakatos Andor, Szabó Attila. - Kalocsa : Főegyházm. Lvt., 2002. - 341 p. : ill. ; 25 cm. - (A Kalocsai Főegyházmegyei Gyűjtemények kiadványai, ISSN 1587-3730 ; 2.)
Példányszám: 1000
ISBN 963-00-9758-3 kötött : ár nélkül
Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár.
930.253(439-2Kalocsa)
[AN 926637]
MARC

ANSEL
UTF-8194 /2004.
Katkóné Bagi Éva
   Két évszázad zászlói : a szegedi Móra Ferenc Múzeum zászlógyűjteményének katalógusa / Katkóné Bagi Éva, Orbán Imre ; [a fotókat kész. Dömötör Mihály]. - Szeged : Móra Múz., 2003. - 126 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 123-124. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-7217-60-6 fűzött : ár nélkül
929.9(439)"18/19" *** 061.4(439-2Szeged)
[AN 1048548]
MARC

ANSEL
UTF-8195 /2004.
   Képes világtörténelem gyermekeknek. - [Tyukod] : [Black & White], 2003-. - 24 cm
930.9(02.053.2)
[AN 1048408]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - [2003]. - 93, [2] p. : ill., színes
ISBN 963-9452-89-0 kötött : ár nélkül
931(02.053.2)
[AN 1048409] MARC

ANSEL
UTF-8196 /2004.
Kristó Gyula (1939-)
   Árpád fejedelemtől Géza fejedelemig : 20 tanulmány a 10. századi magyar történelemről / Kristó Gyula. - Budapest : Akad. K., 2002. - 271 p. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-05-7973-1 fűzött : ár nélkül
943.9"08/09" *** 930.85(439)"08/09"
[AN 1040950]
MARC

ANSEL
UTF-8197 /2004.
Kristó Gyula (1939-)
   Háborúk és hadviselés az Árpádok korában / Kristó Gyula. - [Szeged] : Szukits, cop. 2003. - 403, [3] p. : ill. ; 21 cm + mell.
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9441-87-2 kötött : 2490,- Ft
Árpád-kor
943.9"08/12" *** 355.48(439)"08/12"
[AN 1046877]
MARC

ANSEL
UTF-8198 /2004.
   Magyarország története a 19. században : szöveggyűjtemény / szerk. Pajkossy Gábor. - Budapest : Osiris, 2003. - 902 p. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.: p. 891-894.
ISBN 963-389-386-0 kötött : 4800,- Ft
943.9"1790/1918"(075.8)
[AN 1049260]
MARC

ANSEL
UTF-8199 /2004.
McKenzie, Steven L.
King David (magyar)
   Dávid király : életrajz / Steven L. McKenzie ; [ford. Csobay Dávid]. - [Debrecen] : Gold Book, [2003]. - 289 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p.267-286.
ISBN 963-9437-63-8 kötött : ár nélkül
Dávid (Izrael: király)
933(092)Dávid *** 222.5
[AN 1048297]
MARC

ANSEL
UTF-8200 /2004.
Molnár András
   Deák Ferenc a Győri Királyi Akadémián, 1817-1821 / Molnár András. - [Győr] : Győr M. Jogú Vár. Lvt., 2003. - 34, [12] p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Győri tanulmányok füzetek, ISSN 1419-1318 ; 11.)
Bibliogr.: p. 29. és a jegyzetekben. - Példányszám: 500
Fűzött : ár nélkül
Deák Ferenc (1803-1876)
943.9"18"(092)Deák_F. *** 378.4(439-2Győr) *** 908.439-2Győr
[AN 1046997]
MARC

ANSEL
UTF-8201 /2004.
Motesíky Árpád (1941-)
   Nyílnak az erikák a várdombon / Motesiky Árpád. - Pécs : Héthatár Bt., 2002. - 59 p. : ill. ; 21 cm. - (Hetedhéthatár-füzetek, ISSN 1585-1990 ; 6.)
Válogatás a "Hetedhéthatár" c. magazinban megjelent írásokból
Fűzött : ár nélkül
929(437.6)(=945.11)"18/19"
[AN 928378]
MARC

ANSEL
UTF-8202 /2004.
Pezenhoffer Antal (1893-1973)
   A magyar nemzet történelme : a mohácsi vésztől napjainkig : a Katolikus Egyház és a Habsburg-ház történelmi szerepe : történelmi apologetika / Pezenhoffer Antal. - Pilisszentlélek : Út, Igazság, Élet K., 1993-. - 24 cm
A köteteken a címadatok feltüntetése változó
ISBN 963-8283-00-9 *
943.9"15/18" *** 322(439)"15/18" *** 282 *** 929.52(436)Habsburg
[AN 90862]
MARC

ANSEL
UTF-8


   7. köt. - 2003. - 421 p.
ISBN 963-8283-09-2 fűzött : ár nélkül
Rákóczi Ferenc (Erdély: fejedelem), II. (1676-1735)
943.9"170"(092)Rákóczi_F.,_II. *** 929.52(436)Habsburg *** 282
[AN 1049408] MARC

ANSEL
UTF-8203 /2004.
Polgár Péter Antal
   "Idő setétedék..." : a Halvachs-tragédia / Polgár Péter Antal. - Pusztavám ; Székesfehérvár : Fejér M. Lvt., 2003. - 192 p. : ill. ; 21 cm. - (Fejér Megyei Levéltár közleményei,, ISBN 0238-4116 ; ; 30.)
ISBN 963-7233-32-6 kötött : 1690,- Ft
Halvachs István (1913-1957)
943.9"1956"(092)Halvachs_I. *** 323.282(439-2Mór)"1956/1957"
[AN 1047838]
MARC

ANSEL
UTF-8204 /2004.
   A Rákóczi-család a Sárospataki Református Kollégiumban őrzött dokumentumok tükrében / szerk. Dienes Dénes ; [a szöveget gond., ford., jegyzetekkel ell. Balogh Judit, Dienes Dénes, Szabadi István] ; [a tanulmányokat írta Balogh Judit et al.]. - 2. bőv., részben átd. kiad. - Sárospatak : SRKTGY, 2003. - 355 p. : ill. ; 25 cm + CD. - (Acta Patakina, ISSN 1585-549X ; 14.)
Bibliogr. a tanulmányok végén. - Példányszám: 500
ISBN 963-212-338-7 kötött : ár nélkül
Rákóczi család
929.52(439)Rákóczi(093) *** 930.253(439-2Sárospatak)
[AN 1047321]
MARC

ANSEL
UTF-8205 /2004.
   Régészeti műemlékek kutatása és gondozása a 3. évezred küszöbén / szerk. Visy Zsolt ; [rend., kiad. a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Ókortörténeti- és Régészeti Tanszék Régészeti Szemináriuma]. - Pécs : PTE BTK, 2003. - [2], 188 p. : ill., részben színes ; 24 cm
A "Mandulavirágzási Tudományos Napok" keretében 2002. március 4-5-én megrendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-641-960-4 fűzött : ár nélkül
902.34 *** 7.025.3 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 1040533]
MARC

ANSEL
UTF-8206 /2004.
Ruszoly József (1940-)
   Az országgyűlési népképviselet kezdetei Bihar vármegyében : két tanulmány / Ruszoly József. - Szeged : [SZTE ÁJK Tud. Biz.], 2002. - 74 p. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 62. fasc. 17.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - A tartalomjegyzék német nyelven is
Fűzött : ár nélkül
943.916.5"1848/1849" *** 324(439.165)"1848"
[AN 1047901]
MARC

ANSEL
UTF-8207 /2004.
   Salgótarján, 1956 : dokumentumválogatás tanulók részére ; [a bevezetőt írta, a kötetet összeáll. és szerk. Cs. Sebestyén Kálmán]. - Salgótarján : Nógrád M. Lvt., 2002. - 75 p. : ill. ; 24 cm. - (Adatok, források és tanulmányok a Nógrád Megyei Levéltárból, ISSN 0238-1990 ; 36.)
ISBN 963-7243-44-5 fűzött : ár nélkül
Salgótarján
943.9-2Salgótarján"1956"(093)
[AN 928443]
MARC

ANSEL
UTF-8208 /2004.
Szabó Tamás
   Újabb kecskeméti személyek, kecskeméti történetek és egyéb krónikák / Tiszaugi-Szabó Tamás. - [Kecskemét] : Szerző, 2002. - 256 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-440-786-2 fűzött : ár nélkül
929(439-2Kecskemét) *** 929.52(439-2Kecskemét) *** 908.439-2Kecskemét *** 908.439-2Tiszaug *** 929.52(439-2Tiszaug)
[AN 925725]
MARC

ANSEL
UTF-8209 /2004.
   Szendrő monográfiája / szerk. Veres László, Viga Gyula ; [kiad. Szendrő Város Önkormányzata]. - Szendrő : Önkormányzat, 2002. - 522 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 501-520.
ISBN 963-202-624-1 fűzött : ár nélkül
Szendrő
943.9-2Szendrő *** 908.439-2Szendrő
[AN 933074]
MARC

ANSEL
UTF-8210 /2004.
   "Tekintetes karok és rendek!" : Zala megye országgyűlési követutasításai és követjelentései, 1825-1848 : válogatott dokumentumok / sajtó alá rend. Molnár András. - Zalaegerszeg : Zala M. Lvt., 2003. - 251 p. ; 24 cm. - (Zalai gyűjtemény, ISSN 0133-5499 ; 56.)
ISBN 963-7226-47-8 fűzött : 1800,- Ft
943.912.1"1825/1848"(093) *** 328(439)"1825/1848"(093) *** 943.9"183/184"(092)Deák_F.(093) *** 342.534(439.121)
[AN 1047296]
MARC

ANSEL
UTF-8211 /2004.
Thompson, E. A.
The huns (magyar)
   A hunok / E. A. Thompson ; [... a fordítást végezte, ... az utószót és a mutatót elkész. Felföldi Szabolcs]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2003. - 259 p. : ill. ; 25 cm. - (A világ népei, ISSN 1785-2625)
Bibliogr.: p. 239-243.
ISBN 963-9344-95-8 kötött : ár nélkül
936.91 *** 930.85(369.1)
[AN 1049331]
MARC

ANSEL
UTF-8212 /2004.
Tóth Dezső
   Dáka község történeti kronológiája : i. e. 1400-2000 / Tóth Dezső. - Veszprém ; Dáka : Szülőföld Baráti Kör, 2003. - 92 p. ; 21 cm. - (Dákai füzetek, ISSN 0865-0934 ; 9.)
Bibliogr.: p. 84-85.
ISBN 963-212-078-7 fűzött : ár nélkül
Dáka
943.9-2Dáka(0:930.24) *** 908.439-2Dáka(0:930.24)
[AN 1047435]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

213 /2004.
Braudel, Fernand
L'identité de la France (magyar)
   Franciaország identitása / Fernand Braudel. - [Budapest] : Helikon, 2003-. - 25 cm
Franciaország
911(44) *** 944
[AN 1049213]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., A tér és a történelem / [ford. Mihancsik Zsófia]. - 2003. - 326, [4] p. : ill.
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-208-825-5 kötött : ár nélkül
911(44) *** 944 *** 316.32(44)
[AN 1049216] MARC

ANSEL
UTF-8214 /2004.
   Európai múlt - Európai jövő : Békés megye hozománya = Europe's past - Europe's future : the 'dowry' of Békés County / [szerk. Kucsera Lajos] ; [fotók Barabás Ferenc et al.] ; [kiad. Békés Megye Önkormányzata]. - [Békéscsaba] : Békés M. Önkormányzat, 2003. - [94] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-7195-35-1 fűzött : ár nélkül
Békés (megye)
908.439.175
[AN 1049127]
MARC

ANSEL
UTF-8215 /2004.
   Hármas Duna-vidék Eurorégió = Euroregión podunajského trojspolku = Triple Danube-Euroregion / [fel. szerk. ... Fehérné Brandisz Katalin, Alena Vadovičová] ; [közrem. Szeli Tiborné et al.] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal Győr-Moson-Sopron megyei Igazgatósága ..., Szlovák Köztársaság Statisztikai Hivatalának Kerületi Kirendeltsége Trnaván. - Győr : KSH Győr-Moson-Sopron M. Ig. ; Trnave : Szlovák Közt. Statisztikai Hivatal Kerületi Kirendeltség, 2002. - 113 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 963-202-181-9 fűzött : ár nélkül
908.439.114(083.41) *** 908.437.6(083.41)
[AN 934508]
MARC

ANSEL
UTF-8216 /2004.
Kiss István (1939-1993)
   Balástyai képek / Kiss István ; [szerk. Török József] ; [közread.] Balástya Község Közművelődéséért és Fejlődéséért Közalapítvány. - [Balástya] : Balástya Község Közművelődéséért és Fejlődéséért Közalapítvány, 2002. - 108, [4] p. : ill. ; 20x20 cm
Fotóalbum
ISBN 963-00-9438-X fűzött : ár nélkül
Balástya
908.439-2Balástya(084.12) *** 77.04(439)(092)Kiss_I. *** 77.044
[AN 922362]
MARC

ANSEL
UTF-8217 /2004.
Lee, Brigitte
Berlin (magyar)
   Berlin : [tartalmazza még Grünewald, Wannsee, Spandau, Dahlem, Köpenick és Potsdam leírását] / [szöveg Brigitte Lee, Jack Messenger és Jack Altman] ; [ford. Bélavári Noémi] ; [fényképek Chris Coe]. - [Budapest] : Welcome, [2003]. - 144 p. : ill., színes ; 15 cm. - (Berlitz,, ISSN 1215-2633)
ISBN 963-7585-55-9 fűzött : ár nélkül
Berlin
914.30-2Berlin(036)
[AN 1047884]
MARC

ANSEL
UTF-8218 /2004.
Legeza László (1952-)
   Burgenland : Várvidék és az Őrség = Burgenland und die Wart / Legeza László ; [az előszót írta ... Galambos Ferenc Iréneusz] ; [a ... bevezetőt írta ... Török József] ; [ ford. ... Patyi Ildikó]. - Budapest : Mikes, 2003. - [130] p. : ill., színes ; 32 cm
ISBN 963-8130-50-4 kötött : ár nélkül
Burgenland
908.439.26(084.12) *** 77.04(439)(092)Legeza_L.
[AN 1048998]
MARC

ANSEL
UTF-8219 /2004.
Schlecht, Neil
Portugal (magyar)
   Portugália / [szöveg Neil Schlecht] ; [ford. Bíró Ildikó] ; [fényképek Chris Coe]. - [Budapest] : Welcome, [2003]. - 192 p. : ill., színes ; 15 cm. - (Berlitz,, ISSN 1215-2633)
ISBN 963-7585-56-7 fűzött : ár nélkül
Portugália
914.69(036)
[AN 1047893]
MARC

ANSEL
UTF-8220 /2004.
Siklósi Gyula (1949-)
   Budapest : Stadtrundfahrt / [... Text Gyula Siklósi] ; [Foto Tibor Kádas]. - [Budakeszi] : [Magánkiad.], [2002]. - [63] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 963-550-033-5 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-550-035-5)
Budapest
908.439-2Bp.(084.12) *** 77.04(439)(092)Kádas_T.
[AN 926656]
MARC

ANSEL
UTF-8221 /2004.
Siklósi Gyula (1949-)
   Danube Bend : Danube Bend hills / Gyula Siklósi ; [photos Tibor Kádas]. - [Budakeszi] : [Julius Polikultur], [2002]. - 106 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Journies in Hungary)
ISBN 963-00-9043-0 fűzött : ár nélkül
Dunakanyar
908.439Dunakanyar(084.12) *** 77.04(439)(092)Kádas_T.
[AN 926653]
MARC

ANSEL
UTF-8222 /2004.
Siklósi Gyula (1949-)
   Donauknie : Donauwinkelgebirge / Gyula Siklósi ; [Foto Tibor Kádas]. - [Budakeszi] : [Julius Polikultur], [2002]. - 106 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Ungarnreise)
ISBN 963-00-9044-9 fűzött : ár nélkül
Dunakanyar
908.439Dunakanyar(084.12) *** 77.04(439)(092)Kádas_T.
[AN 926638]
MARC

ANSEL
UTF-8223 /2004.
   Szabó Pál Zoltán 100 éve született : konferenciakötet / szerk. Lovász György ; [szerzők Hajdu Zoltán et al.]. - Pécs : Egy. K., 2002. - 67 p., [4] t. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Szabó Pál Zoltán műveinek bibliográfiája: p. 58-67.
ISBN 963-641-879-9 fűzött : ár nélkül
Szabó Pál Zoltán (1901-1965)
91(439)(092)Szabó_P._Z. *** 012Szabó_P._Z.
[AN 934495]
MARC

ANSEL
UTF-8224 /2004.
   Szabolcs-Szatmár-Bereg / [... szerzői Hamar Péter et al.] ; [fotó Csutkai Csaba et al.]. - [Kisvárda] : Zoltai D., [2002]. - 265 p. : ill., színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 264-265.
ISBN 963-640-948-X kötött : ár nélkül
Szabolcs-Szatmár-Bereg
908.439.161(084.12) *** 914.391.61(036)
[AN 926625]
MARC

ANSEL
UTF-8225 /2004.
Tamás Erzsébet (1935-)
   Képek Sárospatak fejlődéséről a XI. századtól a XXI. századig / Tamás Erzsébet. - Sárospatak : Tamás E., 2003. - 161 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-430-351-X fűzött : ár nélkül
Sárospatak
908.439-2Sárospatak(084.12) *** 943.9-2Sárospatak(084.12)
[AN 1047214]
MARC

ANSEL
UTF-8226 /2004.
   Távoli thaiakon : magyar fiatalok az ezerarcú Ázsiában / [szerk. Sáfár László és Tartsák András] ; [a szerkesztésben közrem. Henn Péter és Kovács Virág] ; [fotók Bernáth Richárd et al.] ; [közread. a Magyar Jamboree Alapítvány]. - Budapest : M. Jamboree Alapítvány, 2003. - 73, [3] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-210-050-6 kötött : ár nélkül
910.4(593)(084.12) *** 061.213(439)
[AN 1049344]
MARC

ANSEL
UTF-8227 /2004.
Vámos Imre
   Naplóm / Vámos Imre. - [Budapest] : Korana, [2003]. - 163 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-212-306-9 fűzött : 1400,- Ft
Vámos Imre
910.4(4) *** 894.511-992
[AN 1046913]
MARC

ANSEL
UTF-8228 /2004.
   Visages de Budapest : exposition de trois musées d'histoire locale de Budapest / [texte Katalin Gergely et al.] ; [trad. ... Ivett Csapka] ; [publ. par. le Ministère du patrimoine culturel]. - Budapest : NKÖM, 2003. - 20 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-212-344-1 fűzött : ár nélkül
Budapest
908.439-2Bp. *** 069(439-2Bp.) *** 061.4(439-2Bp.)"2003"
[AN 1047151]
MARC

ANSEL
UTF-8229 /2004.
   Vonattal Magyarországon / [főszerk. Pálfy Katalin] ; [fel. szerk. Körtvélyesi Erzsébet]. - 2. átd. kiad. - Miskolc : Well-PRess, 2002. - 415 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 24 cm. - (VV,, ISSN 1219-431X)
Lezárva: 2002. szept. 30.
ISBN 963-9490-01-6 fűzött : ár nélkül
914.39(036) *** 656.2(439) *** 796.57
[AN 1040949]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

230 /2004.
Aradau, Claudia
   Desecuritize and despair! The Copenhagen School revisited / Claudia Aradau. - Budapest : CEU, 2003. - 26 p. ; 21 cm. - (CEU working papers IRES, ISSN 1589-939X ; 2003/1.)
Bibliogr.: p. 23-26.
Fűzött : ár nélkül
351.78 *** 342.7
[AN 1048004]
MARC

ANSEL
UTF-8231 /2004.
   Az építésügyi hatósági munka. - [Budapest] : Terc, [2003]-. - 21 cm
351.785(439) *** 349.442(439)
[AN 951252]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Hatósági ellenőrzések és kötelezések. - cop. 2003. - 176 p. - (Építésügyi zsebkönyvek, ISSN 1589-4568 ; 2.)
Írta Kovács Imre, Magyar Mária és Ráth György
ISBN 963-86303-9-6 fűzött : ár nélkül
351.785(439) *** 349.442(439) *** 35.078.3(439)
[AN 1047916] MARC

ANSEL
UTF-8232 /2004.
Fazakas László
   A Szent Korona őrzése : a koronaőrök, a koronaőrség / Fazakas László, Hegedűs Ernő, Hennel Sándor. - Budapest : Heraldika, 2002. - 286 p., [6] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 264-268. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-9204-02-1 fűzött : 3000,- Ft
342.519.8(439) *** 342.22(439)
[AN 1040936]
MARC

ANSEL
UTF-8233 /2004.
   Győr város telek- és házösszeírásai, 1564-1602 = Grund- und Hausverzeichnisse der Festungstadt Győr/Raab, 1564-1602 / az eredeti szöveget átírta, a bevezetőt írta Gecsényi Lajos. - [Győr] : Győr M. Jogú Vár. Lvt., 2003. - [2], 123 p. : ill. ; 24 cm. - (Városi levéltári füzetek,, ISBN 1417-9849 ; ; 7.)
Fűzött : ár nélkül
347.235.11(439-2Győr)"156/160"(093.2) *** 930.253.4
[AN 1047017]
MARC

ANSEL
UTF-8234 /2004.
Holakovszkiné Pestovics Ilona
   Sikeres fizetési felszólítás - hatékony követelésbehajtás : gyakorlati útmutató mintákkal, javaslatokkal, ötletekkel / [szerzők Pestovics Ilona, Himber Péter, Imrei Tamás]. - Budapest : Fórum Média, [2003]. - Cserelapos mappa ; 24 cm + CD-ROM
Lezárva: 2003. jún. 30.
ISBN 963-9482-04-8 fűzetlen : ár nélkül
347.952(439)(036)
[AN 1047710]
MARC

ANSEL
UTF-8235 /2004.
   Informaciâ dlâ meždunarodnyh nablûdatelej : k vyboram v municipalʹnye organy 2002 goda / [red. Balaž Fugi i dr.]. - Budapešt : M-vo vnutrennih del Centr. izbiretalʹnoe bûro, 2002. - 98, [4] p. ; 29 cm. - (Izbiratelʹnye vypuski,, ISBN 1216-5530 ; ; 98.)
Fűzött : ár nélkül
352.074.1(439)"2002"(036) *** 324(439)"2002" *** 342.8(439)"2002"
[AN 1047922]
MARC

ANSEL
UTF-8236 /2004.
   Jog és filozófia : antológia a XX. század jogi gondolkodása köréből / szerk. Varga Csaba ; [ford. Varga Csaba et al.]. - 4. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2003. - XII, 497 p. ; 25 cm. - (Jogfilozófiák, ISSN 0865-0349)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-361-501-1 kötött : 3200,- Ft
340.12(100)"19"
[AN 1059399]
MARC

ANSEL
UTF-8237 /2004.
Kardos Gábor
   Üres kagylóhéj? : a szociális jogok nemzetközi jogi védelmének egyes kérdései / Kardos Gábor. - Budapest : Gondolat K. Kör, 2003. - 212 p. ; 25 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9500-48-8 kötött : 2690,- Ft
349.3(100)
[AN 1048813]
MARC

ANSEL
UTF-8238 /2004.
   Környezetvédelmi jog Romániában, Szlovákiában és Ukrajnában / [szerk. Lamm Vanda]. - Budapest : MTA Jogtud. Int., 2003. - 146 p. ; 21 cm. - (Közlemények / Magyar Tudományos Akadémia Jogtudományi Intézete,, ISSN 1589-0120 ; 16.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7311-58-0 fűzött : ár nélkül
349.6(437.6) *** 349.6(477) *** 347.6(498)
[AN 1047024]
MARC

ANSEL
UTF-8239 /2004.
   Magyar közigazgatási lexikon, 2003. - [Budapest] : [M. Hivatalos Közlönyk.], [2003]. - 916 p. ; 30 cm
ISBN 963-9221-50-3 kötött : 11000,- Ft
35(439):050.8
[AN 1046781]
MARC

ANSEL
UTF-8240 /2004.
   Modelʹnye instrukcii po èffektivnomu ugolovnomu presledovaniû za prestupleniâ v otnošenii detej. - Budapest : MAP : COLPI, 2002. - 19 p. ; 21 cm. - (MAP seriâ "Peredovoj opyt" ; ; 2.)
Fűzött : ár nélkül
343.1 *** 343.62-053.2
[AN 1048901]
MARC

ANSEL
UTF-8241 /2004.
   Munkajog, foglalkoztatáspolitika / szerk. Kertész Ágnes. - Budapest : HVG-ORAC, 2003. - 252 p. ; 20 cm. - (Európai jogi füzetek, ISSN 1785-2609)
Lezárva: 2003. júl.
ISBN 963-9404-65-9 fűzött : 2800,- Ft
349.2(4-62)(094) *** 331.5.024.5(4-62)(094)
[AN 1049359]
MARC

ANSEL
UTF-8242 /2004.
Samu Mihály (1929-)
   Általános jogpolitika : a jog depolitizálása / Samu Mihály. - Budapest : Akad. K., 2003. - 295 p. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - A tartalomjegyzék német nyelven is
ISBN 963-05-8028-4 kötött : ár nélkül
340.134(439) *** 32
[AN 1048515]
MARC

ANSEL
UTF-8243 /2004.
Seelmann, Kurt
   Gaetano Filangieri / von Kurt Seelmann. - Budapest : Rechtsgeschichtliche Forschungsgruppe der Ungarischen Akad. für Wissenschaften an dem Lehrstuhl für Ungarische Rechtsgeschichte Eötvös Loránd Univ., 2003. - [2], 26 p. ; 21 cm. - (Rechtsgeschichtliche Vorträge, ISSN 1218-4942 ; 18.)
Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött : ár nélkül
Filangieri, Gaetano
34(45)(092)Filangieri,_G. *** 343
[AN 1048246]
MARC

ANSEL
UTF-8244 /2004.
Takács György
   Elbocsátás, felmondás, végkielégítés : [bevált minták a megoldási lehetőségekre, konfliktusok, kockázatok elkerülésére] / [szerzők Takács György, Gróf Gabriella, Tálas Miklós]. - Budapest : Fórum Média, [2003]. - Cserelapos mappa ; 24 cm + CD-ROM
ISBN 963-9482-05-6 fűzetlen : ár nélkül
349.227(439)(036)
[AN 1047696]
MARC

ANSEL
UTF-8245 /2004.
Tóth Tihamér (1944-)
   Versenyjog az Európai Unióban / [írta Tóth Tihamér]. - Budapest : MGYOSZ, 2003. - 23 p. ; 23 cm. - (Európai uniós tájékoztató kiadvány kis- és középvállalkozások számára, ISSN 1785-2676 ; 2.)
Fűzött : ár nélkül
347.776(4-62)
[AN 1046747]
MARC

ANSEL
UTF-8246 /2004.
   A trianoni békeszerződés : Párizs, 1920. június 4. / [a bevezetőt írta és sajtó alá rend. Szíj Rezső] ; [közread. a] Szenci Molnár Társaság. - Budapest : Szenci Molnár Társ., 2002. - 138 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-250-063-6 fűzött : 1600,- Ft
341.382"1920"
[AN 1040903]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

247 /2004.
   Emlékezés a hegyicsapatokra, 1999 : az 1939. október 1-jén hadrendbe állt m. kir. kárpátaljai 1. honvéd hegyidandár megszervezésének 60. évfordulója alkalmából a budapesti Hadtörténeti Múzeumban rendezett emléktábla-avatás, kiállításmegnyitó és tudományos konferencia : 1999. szeptember 30 - október 1. / [szerk. Illésfalvi Péter] ; [a szerkesztésben közrem. ifj. Krenedits Sándor] ; [közread. a] Honvéd Hegyivadász Alapítvány. - Budapest : Honvéd Hegyivadász Alapítvány : Paktum, 2002. - 114 p. : ill. ; 21 cm
Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-00-9604-8 fűzött : ár nélkül
355.486(439)"1939/1945" *** 358.114(439)"1939/1945" *** 061.3(439-2Bp.)"1999"
[AN 1040907]
MARC

ANSEL
UTF-8248 /2004.
Halberstadt, Hans
The world's great artillery (magyar)
   Tüzérségi eszközök a középkortól napjainkig / Hans Halberstadt ; [ford. Harman András]. - Debrecen : Hajja, cop. 2003. - 176 p. : ill. ; 29 cm. - (20. századi hadtörténet, ISSN 1418-2467)
ISBN 963-9329-77-0 kötött : ár nélkül
623.41(100)(091)
[AN 1048585]
MARC

ANSEL
UTF-8249 /2004.
Kenyeres Dénes (1942-)
   Kecskemét és a hadak : honfoglalástól az első világháborúig / Kenyeres Dénes. - Kecskemét : Szerző, 2003. - 211 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 162-166.
ISBN 963-430-577-6 fűzött : ár nélkül
Kecskemét
355.48(439-2Kecskemét)"15/191" *** 355(439-2Kecskemét)
[AN 1046789]
MARC

ANSEL
UTF-8250 /2004.
Ryan, Mike
The encyclopedia of the world's special forces (magyar)
   A világ különleges katonai alakulatai : [történet, stratégia, taktika, fegyverek] / Mike Ryan, Chris Mann, Alexander Stilwell ; [ford. Bíró Júlia]. - Budapest : Ventus Libro, cop. 2003. - 256 p. : ill., részben színes ; 26 cm
ISBN 963-86333-8-7 kötött : ár nélkül
355.318(100)
[AN 1049250]
MARC

ANSEL
UTF-8251 /2004.
Zachar József (1943-)
   "Egy ezred évi szenvedés" : fejezetek a magyarság hadi történelméből / Zachar József. - Budapest : Heraldika, 2003. - 415 p. ; 25 cm
ISBN 963-9204-19-6 kötött : ár nélkül
355.48(439) *** 943.9
[AN 1048610]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

252 /2004.
Halászné Sipos Erzsébet
   Logisztika : szolgáltatások, versenyképesség / Halászné Sipos Erzsébet ; [közread. a] Logisztikai Fejlesztési Központ ... - Utánny. - [Budapest] : Logisztikai Fejleszt. Közp. : M. Világ, 2003, cop. 1998. - 253 p. : ill. ; 25 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 1998. - Bibliogr.: p. 243-249.
ISBN 963-9075-26-4 kötött : ár nélkül
65.012.1/.2 *** 658.81 *** 658.78 *** 658.286
[AN 1058851]
MARC

ANSEL
UTF-8253 /2004.
   Kommunikáció 2003 : nemzetközi szakmai tudományos konferencia anyaga : [Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Budapest, 2003. október 15.] / [szerk. ... Sándor Miklós et al.]. - [Budapest] : ZMNE, 2003. - 399, [12] p. : ill. ; 24 cm
Váltakozva magyar, angol és francia nyelven. - Bibliogr. az előadások végén. - Példányszám. 200
ISBN 963-86229-6-2 fűzött : ár nélkül
659.2 *** 681.3.004.14 *** 355 *** 623.61 *** 061.3(439-2Bp.)"2003"
[AN 1046815]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

254 /2004.
András Krisztina
   A sport és az üzlet kapcsolata - elméleti alapok / András Krisztina. - Budapest : BKÁE Vállalatgazdaságtan Tansz., 2003. - 47 fol. : ill. ; 30 cm. - (Műhelytanulmányok / Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Vállalatgazdaságtan Tanszék,, ISSN 1588-7189 ; 34.)
Bibliogr.: fol. 42-47.
Fűzött : ár nélkül
658.1 *** 334.72 *** 796
[AN 1047441]
MARC

ANSEL
UTF-8255 /2004.
Artner Annamária (1961-)
   A magyar telephelyű multinacionális cégek EU-csatlakozásunkkal kapcsolatos érdekei és ellenérdekei / Artner Annamária. - Budapest : MTA VKI, 2003. - 22 p. ; 30 cm. - (Műhelytanulmányok / Magyar Tudományos Akadémia Világgazdasági Kutatóintézet,, ISSN 1417-2720 ; 49.)
Bibliogr.: p. 21-22.
ISBN 963-301-415-8 fűzött : ár nélkül
334.726(439)"200" *** 339.923(4-62) *** 658.2
[AN 1047368]
MARC

ANSEL
UTF-8256 /2004.
   Bevezetés a pénzügyekbe, makropénzügyek / Balogh László [et al.]. - Tatabánya : Tri-Mester, [2002]. - 294 p. ; 24 cm
Kézirat
ISBN 963-86224-9-0 fűzött : kvker. forgalomba nem kerül
336(078)
[AN 928124]
MARC

ANSEL
UTF-8257 /2004.
Chikán Attila (1944-)
   Developments in global inventory investment / Attila Chikán and Tünde Tátrai. - Budapest : Budapest Univ. of Economics and Public Administration, 2003. - 24 fol. : ill. ; 30 cm. - (Working papers / Budapest University of Economics and Public Administration Department of Business Economic,, ISBN 1588-7189 ; ; 32.)
Bibliogr.: fol. 22-23.
Fűzött : ár nélkül
330.522.4 *** 330.55
[AN 1047455]
MARC

ANSEL
UTF-8258 /2004.
Chikán Attila (1944-)
   Some effects of globalization on manufacturing practice / Attila Chikán and Krisztina Demeter. - Budapest : Budapest Univ. of Economics and Public Administration, 2003. - 13 fol. : ill. ; 30 cm. - (Working papers / Budapest University of Economics and Publics Administration Department of Business Economic,, ISBN 1588-7189 ; ; 31.)
Bibliogr.: fol. 12-13.
Fűzött : ár nélkül
339.9(100) *** 338.2(439)
[AN 1047460]
MARC

ANSEL
UTF-8259 /2004.
Csáki György (1953-)
   Európa Amerikában - Amerika Európában: a transzatlanti kereskedelmi és tőkekapcsolatok jellemzői az új évezred kezdetén / Csáki György. - Budapest : MEH Európai Integrációs Iroda, 2003. - 115 p. : ill. ; 30 cm. - (Európai tükör : műhelytanulmányok, ISSN 1416-7484 ; 92.)
Bibliogr.: p. 106-107. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött : ár nélkül
339.5(4-62) *** 339.5(73) *** 339.727(4-62) *** 339.727(73)
[AN 1048355]
MARC

ANSEL
UTF-8260 /2004.
Dezséri Kálmán (1955-)
   Business-cycle development in Hungary and Europe: the consequences of EU and EMU accession for Hungary's labour market / Kálmán Dezséri. - Budapest : Inst. for World Economics HAS, 2003. - 17 p. : ill. ; 30 cm. - (Working papers / Institute for World Economics Hungarian Academy of Sciences,, ISSN 1215-5241 ; 136.)
Bibliogr.: p. 16-17.
ISBN 963-301-404-2 fűzött : ár nélkül
338(439)"199/200" *** 331.5(439)"199/200" *** 339.923(4-62)
[AN 1047397]
MARC

ANSEL
UTF-8261 /2004.
Dieringer, Jürgen
   The Europeanization of regions in EU-applicant countries : a comparative analysis of Hungary, Poland, Romania and Slovenia / Jürgen Dieringer and Nicole Lindstrom with Jaroslaw Bajaczyk and Ionel-Sorin Moisa. - Budapest : CEU, 2002. - 67 p. ; 21 cm. - (CEU working papers IRES, ISSN 1589-939X ; 2000/3.)
Bibliogr.: p. 56-66. - Bibliogr.: p. 56-66.
Fűzött : ár nélkül
332.1(4-11) *** 339.923(4-62)
[AN 1048010]
MARC

ANSEL
UTF-8262 /2004.
Dupcsák László
   Beszállítói piac az Európai Unióban és Magyarországon / [szerzők Dupcsák László, Kálmán János, Lendvai György]. - Budapest : MKIK, 2002. - 70 p. ; 23 cm. - (Vállalkozók Európában, ISSN 1419-4562 ; 11.)
Bibliogr.: p. 69-70.
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9008-44-5)
334.72(4-62)"200" *** 339.923(4-62)"200" *** 334.72(439)"200"
[AN 926018]
MARC

ANSEL
UTF-8263 /2004.
Ehrlich Éva (1932-)
   Transformation and Hungarian regional development: facts, trends, dilemmas and objectives / Éva Ehrlich and Tamás Szigetvári. - Budapest : Inst. for World Economics HAS, 2003. - 30 p. : ill. ; 30 cm. - (Working papers / Institute for World Economics Hungarian Academy of Sciences,, ISSN 1215-5241 ; 137.)
Bibliogr.: p. 30.
ISBN 963-301-409-3 fűzött : ár nélkül
332.1(439)"199/200"
[AN 1047407]
MARC

ANSEL
UTF-8264 /2004.
Erdős Gabriella
   Adózás az Európai Unióban / [írta Erdős Gabriella]. - Budapest : MGYOSZ, 2003. - 23 p. ; 23 cm. - (Európai uniós tájékoztató kiadvány kis- és középvállalkozások számára, ISSN 1785-2676 ; 3.)
Fűzött : ár nélkül
336.2(4-62)
[AN 1046798]
MARC

ANSEL
UTF-8265 /2004.
   Far Eastern responses to globalization / Annamária Artner [et al.]. - Budapest : Inst. for World Economics HAS, 2003. - 38 p. ; 30 cm. - (Working papers / Institute for World Economics Hungarian Academy of Sciences,, ISSN 1215-5241 ; 138.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-301-411-5 fűzött : ár nélkül
338(5-012)"199/200" *** 339.9(100)
[AN 1047414]
MARC

ANSEL
UTF-8266 /2004.
Felföldi Krisztina
   Kockázatbecslés / [szerzők Felföldi Krisztina, Kápolna Ferenc]. - Budapest : Fórum Média, [2003]. - Cserelapos mappa ; 24 cm + CD-ROM
ISBN 963-9482-01-3 fűzetlen : ár nélkül
331.45(439)(086.86) *** 006.7/.8(439)
[AN 1047688]
MARC

ANSEL
UTF-8267 /2004.
Fleischer Tamás (1946-)
   Infrastructure networks in Central Europe and EU enlargement / Tamás Fleischer. - Budapest : Inst. for World Economics HAS, 2003. - 17 p. : ill. ; 30 cm. - (Working papers / Institute for World Economics Hungarian Academy of Sciences,, ISSN 1215-5241 ; 139.)
Bibliogr.: p. 16-17.
ISBN 963-301-414-X fűzött : ár nélkül
338.49(4-11)"199/200" *** 339.923(4-62) *** 656(4-11)"199/200"
[AN 1047417]
MARC

ANSEL
UTF-8268 /2004.
   Földhasználati és Területfelhasználási Fórum előadásainak összefoglalója : [Székesfehérvár, 2003. április 3-4.] / [szerk. Dömsödi János] ; a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Földügyi és Térképészeti Főosztálya [etc.] rend. - Székesfehérvár : NYME GFK, 2003. - 110 p. : ill. ; 21 cm
Példányszám: 280
ISBN 963-9364-28-2 fűzött : ár nélkül
332.3(439) *** 504.03(439) *** 711.3(439) *** 061.3(439-2Székesfehérvár)
[AN 1040478]
MARC

ANSEL
UTF-8269 /2004.
Glant Csaba
   Őstermelők adózása 2002 / Glant Csaba, Kerekes Anikó, Zara László. - Budapest : Kerekes Iroda Kft., 2002. - [2], 139 p. ; 25 cm. - (Mérték, adó, mérték, ISSN 1216-0679)
ISBN 963-204-407-X fűzött : ár nélkül
336.2(439)(036) *** 63 *** 631.115.1(439)(036) *** 631.115.11(439)
[AN 1047247]
MARC

ANSEL
UTF-8270 /2004.
Hámori Antal
   A vendéglátás fogyasztóvédelmi jogi szabályozása / Hámori Antal. - Budapest : [Magánkiad.], 2003. - 328 p. ; 24 cm
Lezárva: 2002. dec. 31. - Bibliogr.: p. 325-328.
ISBN 963-430-387-0 fűzött : ár nélkül
366.5(439)(094) *** 640.4
[AN 1046251]
MARC

ANSEL
UTF-8271 /2004.
Horváth Edit
   Tanulmányok a bankszektor tevékenységének prociklikusságáról / Horváth Edit, Mérő Katalin, Zsámboki Balázs. - Budapest : MNB, 2002. - 137 p. : ill. ; 24 cm. - (MNB műhelytanulmányok, ISSN 1216-9293 ; 23.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9383-20-1)
336.71(439)"199" *** 336.77 *** 338.12(439)"199"
[AN 925727]
MARC

ANSEL
UTF-8272 /2004.
Likviditásszabályozás az MNB cél- és eszközrendszerében (angol)
   Liquidity management operations at the National Bank of Hungary / Judit Antal [et al.]. - Budapest : NBH, 2002. - 59 p. : ill. ; 24 cm. - (NBH occasional papers, ISSN 1585-566X ; 9.)
ISBN 963-9383-20-1 fűzött : ár nélkül
336.711(439)
[AN 925729]
MARC

ANSEL
UTF-8273 /2004.
Lilliné Fecz Ildikó
   Államháztartási szervezetek számlatükre / [szerzők Lilliné Fecz Ildikó, Dömötörfy Józsefné] ; [közread. a] Saldo Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Rt. - Budapest : Saldo, 2002. - 110 p. ; 24 cm
Számviteli kézikönyvek (keretcím)
ISBN 963-638-005-8 fűzött : ár nélkül
336.12(439)
[AN 926890]
MARC

ANSEL
UTF-8274 /2004.
Lőcsei Tamás
   Vámügyek az Európai Unióban / [írta Lőcsei Tamás]. - Budapest : MGYOSZ, 2003. - 23 p. ; 23 cm. - (Európai uniós tájékoztató kiadvány kis- és középvállalkozások számára, ISSN 1785-2676 ; 4.)
Fűzött : ár nélkül
336.41(4-62)(094)
[AN 1046803]
MARC

ANSEL
UTF-8275 /2004.
Menyhay Imre (1931-)
   Homo oeconomicus és a befejezetlen teremtés : az analitikus gazdaságpszichológia alapvetése és alkalmazása / Menyhay Imre. - Budapest : Akad. K., 2004. - 557 p. ; 25 cm
Blümel Ferenc előszavával. - Bibliogr.: p. 515-532.
ISBN 963-05-8075-6 kötött : ár nélkül
330 *** 159.9
[AN 1048499]
MARC

ANSEL
UTF-8276 /2004.
Nógrádi Gábor (1947-)
   Gazdag akarsz lenni te is? : bánj a pénzzel okosan! / Nógrádi Gábor ; Cakó Ferenc rajz. - Budapest : Presskontakt, 2003. - 56 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 963-9503-02-9 kötött : 1690,- Ft
336.7(02.053.2) *** 658.1(02.053.2)
[AN 1048654]
MARC

ANSEL
UTF-8277 /2004.
   Pocsaj és Vidéke Takarékszövetkezet története, 1965-2001 / [szerk. Sipos Ilona Eszter] ; [kiad. Pocsaj és Vidéke Takarékszövetkezet Igazgatósága]. - [Pocsaj] : Pocsaj és Vidéke Takarékszöv. Igazgatósága, [2002]. - 47 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
Pocsaj és Vidéke Takarékszövetkezet (Pocsaj)
334.73(439-2Pocsaj)(091) *** 336.72(439)
[AN 926200]
MARC

ANSEL
UTF-8278 /2004.
Pula Gábor
   Capital stock estimation in Hungary: a brief description of methodology and results / Gábor Pula. - Budapest : MNB, 2003. - [2], 26 p. : ill. ; 30 cm. - (MNB working paper,, ISBN 1419-5178 ; ; 2003/7.)
Bibliogr.: p. 16.
ISBN 963-9383-29-5 fűzött : ár nélkül
330.14.01 *** 519.86
[AN 1040822]
MARC

ANSEL
UTF-8279 /2004.
Söptei Imre
   Kőszeg turizmusának története 1949-ig / Söptei Imre ; [kiad. Írottkő Natúrparkért Egyesület]. - Kőszeg : Írottkő Natúrparkért Egyes., 2003. - 144 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-210-786-1 fűzött : ár nélkül
Kőszeg
338.48(439-2Kőszeg)"188/194" *** 379.85
[AN 1046827]
MARC

ANSEL
UTF-8280 /2004.
Szabó Barnabás
   Hogyan készítsük fel vállalkozásunkat az uniós piacra? / Szabó Barnabás. - Budapest : MTA VKI, 2003. - 34 p. ; 30 cm. - (Műhelytanulmányok / Magyar Tudományos Akadémia Világgazdasági Kutatóintézet,, ISSN 1417-2720 ; 45.)
Bibliogr.: p. 30-32.
ISBN 963-301-408-5 fűzött : ár nélkül
334.72(439)"200" *** 339.923(4-62) *** 338.2(439)
[AN 1047361]
MARC

ANSEL
UTF-8281 /2004.
   Egy szakma forradalma : a Magyar Titkárnők Országos Egyesületének 10 éve : [1992-2002] / [összeáll. Sójáné Dux Ágnes] ; [szerzők Földesi Jánosné et al.]. - Budapest : Raabe, cop. 2002. - 44 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
Magyar Titkárnők Országos Egyesülete.
651.44 *** 061.2(439)(091)
[AN 926205]
MARC

ANSEL
UTF-8282 /2004.
Szalavetz Andrea (1965-)
   A hagyományos és a gyorsan növekvő ágazatok támogatására alkalmazott iparstratégiai eszközök / Szalavetz Andrea. - Budapest : MTA VKI, 2003. - 18 p. ; 30 cm. - (Műhelytanulmányok / Magyar Tudományos Akadémia Világgazdasági Kutatóintézet,, ISSN 1417-2720 ; 46.)
Bibliogr.: p. 17-18.
ISBN 963-301-410-7 fűzetlen : ár nélkül
338.45(439)"199/200" *** 338.246.027(439) *** 338.246.027(4-62)
[AN 1047356]
MARC

ANSEL
UTF-8283 /2004.
Szemlér Tamás (1968-)
   Franciaország gazdasági helyzete és a francia gazdaságpolitika előtt álló kihívások / Szemlér Tamás. - Budapest : MTA VKI, 2003. - 18 p. ; 30 cm. - (Műhelytanulmányok / Magyar Tudományos Akadémia Világgazdasági Kutatóintézet,, ISSN 1417-2720 ; 48.)
ISBN 963-301-413-1 fűzött : ár nélkül
Franciaország
338.2(44)"199/200"
[AN 1047375]
MARC

ANSEL
UTF-8284 /2004.
Szentes Tamás (1933-)
   World economics / by Tamás Szentes. - Budapest : Akad. K., [2002-2003]. - 2 db ; 25 cm
ISBN 963-05-7967-7
339.9(100) *** 330.8
[AN 953228]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Comparative theories and methods of international and development economics : a historical and critical survey. - cop. 2002. - 461 p.
Bibliogr.: p. 446-[462].
ISBN 963-05-7984-7 kötött : ár nélkül
339.9(100) *** 330.8
[AN 953229] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., The political economy of development globalisation and system transformation : the political economy of underdevelopment - revisited. - cop. 2003. - 439 p.
Bibliogr.: p. 431-439.
ISBN 963-05-8068-3 kötött : ár nélkül
339.9(100)"200"
[AN 1049240] MARC

ANSEL
UTF-8285 /2004.
Takács György
   Munkavédelem és munkabiztonság : bevált minták a munkavédelmi- és munkabiztonsági előírások gyors, biztonságos megvalósításához, dokumentálásához / [szerző-szerk. Takács György]. - Budapest : Fórum Média, [2003]. - Cserelapos mappa ; 24 cm + CD-ROM
Lezárva: 2003. ápr. 30.
ISBN 963-86228-7-3 fűzetlen : ár nélkül
331.45(439)(036) *** 006.7/.8(439)
[AN 1047702]
MARC

ANSEL
UTF-8286 /2004.
   Terület- és térségfejlesztés 5 éve Heves megyében / [közread. a] Heves Megyei Területfejlesztési Tanács. - Eger : Heves M. Területfejlesztési Tanács, [2002]. - 83 p. : ill., színes ; 24 cm
Kész. a 2002. febr. 27-én Egerben megtartott konferencia alkalmából. - Példányszám: 450
Fűzött : ár nélkül
Heves (megye)
332.1(439.133)(083.41)
[AN 934482]
MARC

ANSEL
UTF-8287 /2004.
   Vállalatértékelés - egyszerűen, megbízhatóan : [bevált minták, módszerek, segédletek a gyakorlatban] / [szerk. Kult Krisztina] ; [szerzők Andor György et al.]. - Budapest : Fórum Média, [2003]. - Cserelapos mappa ; 24 cm + CD-ROM
ISBN 963-9482-12-9 fűzetlen : ár nélkül
657.92(439)(036) *** 657.372.4(439)(036)
[AN 1047656]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

288 /2004.
   Családbarát foglalkoztatás : modellek Magyarországon : [Mandulavirágzási Tudományos Napok, Szekszárd, 2002. március 7. : konferenciakötet] / szerk. Krisztián Béla, Nemeskéri Zsolt ; [rend., közread. a] Pécsi Tudományegyetem, Szociális és Családügyi Minisztérium Nőképviseleti Titkársága. - [Pécs] : PTE, cop. 2002. - 130 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött : ár nélkül
364.65-058.8 *** 331.342.8 *** 331.101.25 *** 061.3(439-2Szekszárd)
[AN 924604]
MARC

ANSEL
UTF-8289 /2004.
   Dolgozatok Veszprém szociális helyzetéről / szerk. Albert József ; [kiad. Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola]. - Veszprém : Veszprémi Érseki Hittud. Főisk., 2003. - 208 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-212-429-4 fűzött : ár nélkül
364.26(439-2Veszprém) *** 364.442(439-2Veszprém)
[AN 1047176]
MARC

ANSEL
UTF-8290 /2004.
   Emléklapok a pápai Esterházy Kórház új épületszárnyának átadása alkalmából, 2002. március 9 / [szerk. Rádi Róbert és Somfai Balázs] ; [mtárs. Nagy Imre és Varjúné Fekete Ildikó] ; [kiad. Pápa Város Önkormányzata]. - [Pápa] : Önkormányzat, 2002. - 22 p. : ill. ; 21 cm + mell. (7 p.)
Példányszám: 500
Fűzött : ár nélkül
Gróf Esterházy Kórház-Szakambulancia (Pápa)
364.444.046.6(439-2Pápa) *** 364.444(439-2Pápa)(091) *** 614(439-2Pápa)(091)
[AN 925363]
MARC

ANSEL
UTF-8291 /2004.
International Labour Organization.
Freedom of association (magyar)
   Egyesülési szabadság : az ILO Igazgatótanács Egyesülési Szabadság Bizottsága döntéseinek és elveinek kivonata / [közread. az] OFA Kht. - 4. átd. kiad. - Budapest : OFA, 2003. - 238 p. ; 24 cm
ISBN 963-210-641-5 fűzött : ár nélkül
331.105.44(100)(094.91) *** 342.728(100)
[AN 1045799]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

292 /2004.
   10 éves a Péterfy Sándor Evangélikus Oktatási Központ, 1992-2002 / [szerk. Hallgatóné Hajnal Judit, Fekete Gyula, Menyes Gyula]. - Győr : Péterfy S. Evang. Okt. Közp., [2002]. - 114, [4] p. : ill. ; 23 cm
Borítócím: Jubileumi évkönyv, 1992-2002 : Péterfy Sándor Evangélikus Oktatási Központ
ISBN 963-202-451-6 fűzött : ár nélkül
Péterfy Sándor Evangélikus Oktatási Központ (Győr)
373(439-2Győr)(058)
[AN 933389]
MARC

ANSEL
UTF-8293 /2004.
   25 éves a Dr. Batthyányné Coreth Mária Napköziotthonos Óvoda. - Körmend : Dr. Batthyányné Coreth Mária Napköziotthonos Óvoda, 2002. - 20 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
Dr. Batthyányné Coreth Mária Napköziotthonos Óvoda (Körmend)
37.018.54(439-2Körmend)
[AN 932241]
MARC

ANSEL
UTF-8294 /2004.
   75 éves a Rákoshegyi Általános Iskola : jubileumi évkönyv / [szerk. Kékesi Istvánné, Kuli Ferenc]. - Budapest : [Rákoshegyi Ált. Isk.], 2002. - 157 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Gerinccím: Jubileumi évkönyv, 2002
ISBN 963-202-193-2 fűzött : ár nélkül
Rákoshegyi Általános Iskola (Budapest)
373.3(439-2Bp.)(058)
[AN 934115]
MARC

ANSEL
UTF-8295 /2004.
   75 éves a Siroki Általános Iskola / [összeáll. Pabolkov Sándorné] ; [kiad. Sirok Község Önkormányzata]. - Sirok : Önkormányzat, 2002. - 149 p., [8] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Példányszám: 1000
ISBN 963-202-486-9 fűzött : ár nélkül
Siroki Általános Iskola.
373.3(439-2Sirok)(058)
[AN 934119]
MARC

ANSEL
UTF-8296 /2004.
   A 75 éves Szieberth Róbert Általános Iskola jubileumi évkönyve / [szerk. Szekeres Imre] ; [a szerk. mtársai Áldozóné Teveli Margit et al.] ; [közread. a] Szieberth Róbert Iskolafejlesztési Alapítvány. - Pécs : Szieberth R. Iskolafejlesztési Alapítvány, 2002. - 132 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Fűzött : ár nélkül
Szieberth Róbert Általános Iskola (Pécs)
373.3(439-2Pécs)(058)
[AN 934445]
MARC

ANSEL
UTF-8297 /2004.
   A 225 éves Ratio educationis : emlékülés az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeumban / [szerk. Jáki László] ; [közread. az] Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. - [Budapest] : OPKM, 2003. - 83 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 67-82. és a jegyzetekben
ISBN 963-9315-62-1 fűzött : ár nélkül
37.014(439)(094)"1777" *** 061.3(439-2Bp.)"2002"
[AN 1046037]
MARC

ANSEL
UTF-8298 /2004.
   1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról : a 2003. évi LXI. törvény módosításaival egybeszerkesztve. - [Budapest] : OKKER K., 2003. - 254 p. ; 20 cm
ISBN 963-9228-74-5 fűzött : 1500,- Ft
1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról
37.014(439)(094)
[AN 1049173]
MARC

ANSEL
UTF-8299 /2004.
Ágoston Sándor (1946-)
   A dévaványai középfokú oktatás megvalósítása, 1989-1999 / Ágoston Sándor. - Dévaványa : Szerző, 2003. - 184 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 182.
ISBN 963-430-646-2 fűzött : ár nélkül
373.54(439-2Dévaványa)"1989/1999" *** 377.35(439-2Dévaványa)"1989/1999"
[AN 1047041]
MARC

ANSEL
UTF-8300 /2004.
   Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Intézmény és Gyermekotthon : Győr, 1977-2002 / [szerk. Kozma Pálné et al.] ; [fotók Szlatki Jenő]. - Győr : Bárczi G. Gyógyped. Int. és Gyermekotthon, 2002. - 102 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-202-179-7 fűzött : ár nélkül
Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Intézmény és Gyermekotthon (Győr)
376.013.82(439-2Győr)(058)
[AN 928127]
MARC

ANSEL
UTF-8301 /2004.
   A Berzsenyi Dániel Főiskola diákélete, 1996-2002 / [szerk. Badics László] ; [a BDF HÖK kiadványa]. - [Szombathely] : BDF HÖK, [2002]. - 95, [3] p., [12] t. : ill., részben színes ; 20 cm
Borítócím: A BDF diákélete, 1996-2002
ISBN 963-9290-66-1 fűzött : ár nélkül
Berzsenyi Dániel Főiskola (Szombathely)
378.18(439-2Szombathely)
[AN 929995]
MARC

ANSEL
UTF-8302 /2004.
   Coping with the learning challenges : between idealism and reductionism : mid-term report of the European Association for the Education of Adults for the CONFINTEA +6 / [publ. by the European Association for the Education of Adults, Magyar Népfőiskolai Társaság]. - Brussels ; Budapest ; Helsinki : EAEA : M. Népfőisk. Társ., 2003. - 40 p. ; 22 cm
ISBN 963-86375-2-8 fűzött : ár nélkül
374.7(4-62) *** 061.3(410-2London)
[AN 1046993]
MARC

ANSEL
UTF-8303 /2004.
Cséby Géza (1947-)
   Ábécé : Móra Ferenc emlékének / Cséby Géza ; Cs. Gyenes Emese rajz. - [Gyöngyös] : Pallas Antikvárium, cop. 2003. - [16] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-9504-31-9 kötött : ár nélkül
372.416.2=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 1046957]
MARC

ANSEL
UTF-8304 /2004.
   Emlékkönyv a budapesti II. kerület Áldás Utcai Általános Iskola fennállásának 90. évfordulójára, 1912-2002 / [összeáll. és szerk. Bihary Ferencné]. - [Budapest] : [Áldás Utcai Ált. Isk.], [2002]. - 95 p. : ill. ; 24 cm
Borítócím: 90 éves az Áldás Utcai Iskola
ISBN 963-202-275-0 fűzött : ár nélkül
Áldás Utcai Általános Iskola (Budapest)
373.3(439-2Bp.)(058)
[AN 934111]
MARC

ANSEL
UTF-8305 /2004.
   Emlékkönyv a pécsi Urológiai Klinika fennállásának 50. évfordulójára / [főszerk. Farkas László] ; [szerk. Villányi Kinga]. - [S.l.] : [s.n.], [2002]. - 158 p. : ill., főként színes ; 25 cm
Borítócím: 50 éves a pécsi Urológiai Klinika, 1952-2002 : jubileumi emlékkönyv
Kötött : ár nélkül
Pécsi Tudományegyetem. Általános Orvostudományi Kar. Urológiai Klinika.
378.661(439-2Pécs).096(058) *** 616.6
[AN 934052]
MARC

ANSEL
UTF-8306 /2004.
   Emléknapló : a magyarok az ősök útjain... : naplójegyzetek az osztályról, élmények, útikalauz egy kirándulásról és az Orosházi Evangélikus Általános Iskola és Gimnázium 11/6 osztálya / szerk. Fehér Borbála, Fülöp Béla. - Orosháza : Orosházi Evangélikus Ált. Isk. és Gimn., 2003. - 76, [7] p., [4] t. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 963-210-049-2 fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 961-210-049-2)
373.3(439-2Orosháza) *** 373.54(439-2Orosháza) *** 371.8
[AN 1040430]
MARC

ANSEL
UTF-8307 /2004.
   Emléknapok az iskolában : megemlékezések a kommunizmus és a holokauszt áldozatairól / [szerk. Budai Ágnes] ; [közread. az] Oktatási Minisztérium. - [Budapest] : OM, 2002. - 51 p. ; 24 cm
ISBN 963-00-9618-8 fűzött : ár nélkül
371.239(072) *** 943.9"194/195" *** 323.282 *** 323.12(=924)
[AN 925734]
MARC

ANSEL
UTF-8308 /2004.
Eötvös Konferencia (3.) (2002) (Budapest)
   III. Eötvös Konferencia : 2002. április 27-28. / [szerk. Horváth Péter] ; [rend., közread. a] báró Eötvös József Collegium. - Budapest : Eötvös Collegium, [2002]. - 49 p. ; 21 cm
Előadáskivonatok
Fűzött : ár nélkül
378.184 *** 061.3(439-2Bp.)"2002"
[AN 925366]
MARC

ANSEL
UTF-8309 /2004.
   Esélyteremtés az oktatásban a hátrányos helyzetű fiatalok felzárkóztatására : a Nemzeti Szakképzési Intézetben 2001. október 25-26-án rendezett nemzetközi konferencia anyaga / [szerk. Mirk György]. - [Budapest] : NSZI, [2002]. - 111 p. : ill. ; 24 cm
Példányszám: 500
ISBN 963-9382-20-5 fűzött : ár nélkül
376.2/.4(439)
[AN 924585]
MARC

ANSEL
UTF-8310 /2004.
Gáspár László (1937-1998)
   Az iskolakérdés : a tudástőke növelésének hazai esélyei / Gáspár László ; [kiad. ... Magyar Pedagógiai Társaság, Pécsi Tudományegyetem TTK Emberi Erőforrásfejlesztési Intézete]. - [Budapest] : OKKER K., 2003. - 211 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 209-211.
ISBN 963-9228-75-3 fűzött : 2200,- Ft
37.014.5(439)
[AN 1049145]
MARC

ANSEL
UTF-8311 /2004.
   Gyermek-, művelődési és ifjúsági házak, 2001 : kutatási beszámoló / Szabó Andrea [et al.]. - Budapest : ISM : Nemz. Ifjúságkut. Int., 2002. - 100 p. : ill. ; 23 cm. - (ISMertető / Ifjúsági és Sportminisztérium,, ISSN 1585-3721 ; 18.)
Szerk. Kovács Szilvia és Bauer Béla. - Akadálymentesség : tények és (h)arcok (borító- és gerinccím). - Bibliogr.: p. 99-100.
Fűzött : ár nélkül
374.07(439) *** 374.3(439)
[AN 931726]
MARC

ANSEL
UTF-8312 /2004.
   Hét ablak világít.. : húsz éves a barátságátömlesztő népfőiskola Zsombón / [szerk. Horváth Dezső, Tóth Károly és Tari Gellért] ; [kiad. Zsombó Község Önkormányzata]. - Zsombó : Önkormányzat, 2002. - 96 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-00-9615-3 fűzött : ár nélkül
Wesselényi Népfőiskola (Zsombó)
374.72(439-2Zsombó)(092)
[AN 922637]
MARC

ANSEL
UTF-8313 /2004.
   A himesházi Körzeti Általános Iskola jubileumi évkönyve : Jubiläumsjahrbuch, 1993-2003 / [szerk. Micheliszné Heil Terézia, Papp Attila] ; [kiad. a himesházi Körzeti Általános Iskola]. - [Himesháza] : Körzeti Ált. Isk., 2003. - 122 p. : ill. ; 23 cm
Példányszám: 400
Fűzött : ár nélkül
Körzeti Általános Iskola (Himesháza)
373.3(439-2Himesháza)(058)
[AN 1048141]
MARC

ANSEL
UTF-8314 /2004.
International Conference of PhD Students (4.) (2003) (Miskolc)
   4 International Conference of PhD students : University of Miskolc, ... 11-17 August 2003 / [ed.-in-chief László Lehoczky, László Kalmár] ; [org., publ. by University of Miskolc Innovation and Technology Transfer Centre]. - [Miskolc] : Univ. of Miskolc Innovation and Technology Transfer Centre, 2003-. - 21 cm
Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-661-585-3
378.184 *** 009 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 1045177]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], Law. - 2003. - [2], 189 p.
ISBN 963-661-594-2 fűzött : ár nélkül
34 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 1045192] MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], Medical science. - 2003. - [2], 264 p. : ill.
ISBN 963-661-592-6 fűzött : ár nélkül
61 *** 378.184 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 1048825] MARC

ANSEL
UTF-8315 /2004.
   Iskola a tükörben : a JNSZ Megyei Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Diákotthon szakmai kiadványa / [... szerk. Nagyné Szilágyi Anikó]. - Karcag : JNSZ M. Ált. Isk., Speciális Szakisk. és Diákotthon, 2003. - 112 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-210-892-2 fűzött : ár nélkül
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Diákotthon (Karcag)
373.3(439-2Karcag)(058) *** 376.42
[AN 1049009]
MARC

ANSEL
UTF-8316 /2004.
   Az iskolai rangsor problémái a felnőttoktatásban : [közoktatás alulnézetben] / [szerk. Mayer József] ; [közread. az] Országos Közoktatási Intézet Felnőttoktatási és Kisebbségi Központ. - Budapest : OKI Felnőttokt. és Kisebbségi Közp., 2002. - 42 p. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 42.
ISBN 963-682-494-0 fűzött : ár nélkül
374.7(439) *** 371 *** 65.018
[AN 1047924]
MARC

ANSEL
UTF-8317 /2004.
   A Madách Imre Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium jubileumi évkönyve, 1951-2001 / [... szerk. Ádám István et al.] ; [az iskolatörténeti részt írta Mundruczó János]. - Gödöllő : Madách I. Szakközépisk., Szakisk., és Koll., 2002. - 311 p. : ill. ; 24 cm
Gerinccím: Jubileumi évkönyv 1951-2001., Gödöllő
Fűzött : ár nélkül
Madách Imre Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (Gödöllő)
373.6(439-2Gödöllő)(058)
[AN 926003]
MARC

ANSEL
UTF-8318 /2004.
   A sárvári Kossuth Lajos Művelődési Központ első ötven évének története / [szerk. Tóth Ferenc] ; [sajtó alá rend. Pajor András] ; [fotó Novák Zsuzsa]. - Sárvár : Kossuth L. Művel. Közp., 2002. - 80 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-00-9430-4 fűzött : ár nélkül
Kossuth Lajos Művelődési Központ (Sárvár)
374.07(439-2Sárvár)(091)
[AN 927306]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

319 /2004.
   25 éves Csongrád - Brandenburg megye súlyemelőinek kapcsolata : 1978. május 14. - 2002. június 22. = 25. Jahre die Sportbeziehung von Gewichtheber Csongrád - Brandenburg : 14. 05. 1978. - 22. 06. 2002. - [S.l.] : [s.n.], [2002]. - [76] p. : ill. ; 23 cm
Fűzött : ár nélkül
796.88(439.181) *** 796.88(430-35Brandenburg)
[AN 933393]
MARC

ANSEL
UTF-8320 /2004.
   Amurhorgászat / [szerk. Oggolder Gergely] ; [szerzők és fotók Ferenczy Dénes et al.]. - Budapest : Fish Kvk., 2003. - 135 p. : ill., főként színes ; 20 cm. - (Horgászhalaink, ISSN 1419-5887 ; 17.)
ISBN 963-86085-7-9 fűzött : ár nélkül
799.1
[AN 1048567]
MARC

ANSEL
UTF-8321 /2004.
Áros Károly (1940-)
   Erdélyi magyar sportolók az olimpiákon / Áros Károly. - Szentendre : Szabó K., 2002. - 209 p. ; 24 cm
ISBN 963-440-770-6 fűzött : ár nélkül
796(498.4)(=945.11)(092) *** 796.032
[AN 926631]
MARC

ANSEL
UTF-8322 /2004.
Bremner, John
MENSA : visual brainteasers (magyar)
   MENSA : látványos fejtörők / John Bremner ; [ford. ... Elekes G. Sándor]. - Budapest : M. Kvklub, 2003. - 224 p. : ill. ; 20 cm
Példányszám: 3000
ISBN 963-549-015-1 fűzött : 1900,- Ft
793.7
[AN 1046515]
MARC

ANSEL
UTF-8323 /2004.
Dalby, Elizabeth
Internet-linked complete book of chess (magyar)
   Minden, amit a sakkról tudni kell : kapcsolódó internetes oldalakkal / Elizabeth Dalby ; ill. Leonard Le Rolland ; ford. Gordos Judit. - Budapest : M-érték K., 2003. - 96 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 963-9519-22-7 kötött : ár nélkül
794.1(02.053.2)
[AN 1047145]
MARC

ANSEL
UTF-8324 /2004.
Fehér Gábor
   Találatgaranciás kenóvariációk 4-10-es játéktípusra / Fehér Gábor. - Pécs : TeleTipp, [2003]. - 197 p. ; 20 cm
ISBN 963-212-242-9 fűzött : 1980,- Ft
794.93
[AN 1047282]
MARC

ANSEL
UTF-8325 /2004.
Hettinger, Gudrun
Kerzen-Pen Weihnachtsmotive (magyar)
   Karácsonyi gyertyák viasztollal / Gudrun Hettinger ; [ford. Kovács Melinda]. - Kaposvár : Holló, [2003]. - 30 p. : ill., színes ; 22 cm + mell. - (Barkácskönyvek, ISSN 1587-799X)
ISBN 963-684-116-0 fűzött : ár nélkül
379.826 *** 745.55 *** 665.14
[AN 1047882]
MARC

ANSEL
UTF-8326 /2004.
Hettinger, Gudrun
Sevietten-Technik für Advent & Weihnachten (magyar)
   Szalvétamotívumok adventre és karácsonyra / Gudrun Hettinger ; [ford. Kovács Melinda]. - Kaposvár : Holló, [2003]. - 30 p. : ill., színes ; 22 cm + mell. - (Barkácskönyvek, ISSN 1587-799X)
ISBN 963-684-117-9 fűzött : ár nélkül
379.826 *** 398.332.416
[AN 1047895]
MARC

ANSEL
UTF-8327 /2004.
Hettinger, Gudrun
Window Color - Weihnachtsideen (magyar)
   Karácsonyi ötletek üvegmatricával / Gudrun Hettinger ; [dekorációk és fotók Roland Krieg] ; [ford. Kovács Melinda]. - Kaposvár : Holló, [2003]. - 30 p. : ill., színes ; 21 cm + 2 mell. - (Barkácskönyvek, ISSN 1587-799X)
ISBN 963-684-115-2 fűzött : ár nélkül
379.826 *** 748 *** 398.332.416
[AN 1046693]
MARC

ANSEL
UTF-8328 /2004.
Huber, Elke
Window Color - Weihnachtsbilder (magyar)
   Karácsonyi képek üvegmatricával / Elke és Norbert Huber ; [dekorációk és fotók Christoph Schmotz] ; [ford. Kovács Melinda]. - Kaposvár : Holló, [2003]. - 30, [2] p. : ill., színes ; 21 cm + 2 mell. - (Barkácskönyvek, ISSN 1587-799X)
ISBN 963-684-114-4 fűzött : ár nélkül
379.826 *** 748 *** 398.332.416
[AN 1046716]
MARC

ANSEL
UTF-8329 /2004.
Weindl, Gerda
Weihnachtliche Perlensterne (magyar)
   Karácsonyi gyöngycsillagok / Gerda Weindl ; [dekorációk és fotók Roland Krieg] ; [ford. Kovács Melinda]. - Kaposvár : Holló, [2003]. - 30, [2] p. : ill., színes ; 21 cm + mell. - (Barkácskönyvek, ISSN 1587-799X)
ISBN 963-684-113-6 fűzött : ár nélkül
379.826 *** 746.5 *** 398.332.416
[AN 1046702]
MARC

ANSEL
UTF-8330 /2004.
Wie laut war der Urknall? (magyar)
   Szögletes tojás...? : meghökkentő kérdések, érdekes válaszok / [kiad. Peter-Matthias Gaede és Jens Rehländer] ; [ford. T. Bíró Katalin]. - Miskolc : Z-Press, 2003. - 164 p. ; 21 cm
ISBN 963-9493-06-6 fűzött : ár nélkül
793.7
[AN 1046327]
MARC

ANSEL
UTF-8331 /2004.
Zsarnovitzky Árpád (1896-?)
   A sporthorgászat vagy Halászás horoggal / írta Zsarnovitzky Árpád. - Hasonmás kiad. - [S.l.] : Nagy K., Zsombori M., Kovács-Sinkó L., 2002. - 118, [3] p. : ill. ; 21 cm + mell.
Eredeti kiadása: Budapest : Pátria, 1912. - Példányszám összesen: 500, ebből 50 számozott
Fűzött : ár nélkül
799.1 *** 094/099.07
[AN 928489]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

332 /2004.
Barna Gábor (1950-)
   Egy szent raktár : tárgyak, szimbólumok, kommunikáció = A sacred depot : objects, symbols, communication / írta ... Barna Gábor ; [... ford. ... Elayne M. Antalffy]. - Szeged : SZTE Néprajzi Tansz., 2003. - 94 p., [62] t. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Devotio Hungarorum, ISSN 1218-7003 ; 10.)
Bibliogr.: p. 46-47.
ISBN 963-482-404-8 fűzött : ár nélkül
726.52(439-2Tápé)
[AN 1048507]
MARC

ANSEL
UTF-8333 /2004.
Bellák Gábor (1959-)
   Jankay Tibor, 1899-1994 / Bellák Gábor ; [az etnológiai gyűjteményről a tanulmányt írta Sárkány Mihály] ; [közred. a] Jankay Tibor Művészeti Közalapítvány. - Békéscsaba : Jankay T. Műv. Közalapítvány, 2003. - 127 p. : ill., főként színes ; 34 cm
Bibliogr.: p. 45. - Példányszám: 1000. - Összefogalás angol, német és szlovák nyelven
ISBN 963-210-968-6 kötött : ár nélkül
Jankay Tibor (1899-1994)
75(439)(092)Jankay_T. *** 73(439)(092)Jankay_T.
[AN 1049075]
MARC

ANSEL
UTF-8334 /2004.
Bizzer István
   Kontuly Béla, 1904-1983 / Bizzer István. - Budapest : Mikes, 2003. - 127 p. : ill., főként színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 120-121. és a jegyzetekben. - Műjegyzék: p. 97-119. - Összefoglalás angol, olasz és német nyelven
ISBN 963-8130-47-4 kötött : 3990,- Ft
Kontuly Béla (1904-1983)
75(439)(092)Kontuly_B.
[AN 1049018]
MARC

ANSEL
UTF-8335 /2004.
Czóbel Béla (1883-1976)
Művek (vál.)
   Czóbel Béla tizenöt ismeretlen rajza : [Kecskemét, 2002. március 17 - április 7.] / [... szerk. Csáky Lajos]. - Kecskemét : Erdei F. Művel. Közp. és Műv. Isk., 2002. - [16] p. : ill. ; 21 cm
Számozott példány: 500
ISBN 963-00-9750-8 fűzött : ár nélkül
76(439)(092)Czóbel_B. *** 061.4(439-2Kecskemét)
[AN 924377]
MARC

ANSEL
UTF-8336 /2004.
Davis, Jim
In dog years i'd be dead (magyar)
   Jöhet a torta! : Garfield 25 éve / Jim Davis ; összeáll. Mark Acey, Scott Nickel. - Budapest : Adoc-Semic, 2003. - 144 p. : ill., főként színes ; 31 cm
ISBN 963-9233-47-1 kötött : 4980,- Ft
741.5(73)(092)Davis,_J. *** 087.6:084.11 *** 820(73)(092)Davis,_J.
[AN 1046847]
MARC

ANSEL
UTF-8337 /2004.
Deák Beke Éva (1940-)
Művek (vál.)
   Deák Beke Éva textilművész / [a tanulmányt írta Banner Zoltán]. - Szeged : Mozaik, 2003. - 47 p. : ill., főként színes ; 28 cm
Kész. a szegedi Kass Galériában 2003-ban rendezett kiállítás alkalmából
ISBN 963-697-420-9 kötött : ár nélkül
Deák Beke Éva (1940-)
745.52(439)(092)Deák_Beke_É. *** 061.4(439-2Szeged)
[AN 1049010]
MARC

ANSEL
UTF-8338 /2004.
Dempsey, Amy
Stylese, schools and movements (magyar)
   A modern művészet története : stílusok, iskolák, mozgalmak / Amy Dempsey ; [ford. Szekeres Andrea ..., Szikra Renáta]. - [Budapest] : Képzőműv. K., cop. 2003. - 304 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 297-298.
ISBN 963-336-917-7 kötött : ár nélkül
7(100)"186/199" *** 7.036/.037
[AN 1047057]
MARC

ANSEL
UTF-8339 /2004.
Gáborjáni Szabó Botond (1952-)
A Debreceni Református Kollégium egyházművészeti kiállítása (angol)
   The Debrecen Reformed College exhibition of ecclesiastical art / [written by Botond Gáborjáni Szabó] ; [transl. by József Gellén]. - [Debrecen] : Blende Bt., [2002]. - 16 p. : ill., színes ; 29 cm
Fűzött : ár nélkül
73/76.046.3(439) *** 7(439) *** 247 *** 284.2 *** 069(439-2Debrecen)(036)
[AN 927295]
MARC

ANSEL
UTF-8340 /2004.
Harangozó Márta (1941-)
   Varga Imre világa = The world of Imre Varga / Harangozó Márta ; [... ford. ... Ördögh Bálint] ; [fotók ... Ruska Judit et al.]. - Budapest : Kossuth, cop. 2003. - 128 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 963-09-4506-1 kötött : ár nélkül
Varga Imre (1923-)
73(439)(092)Varga_I.
[AN 1048201]
MARC

ANSEL
UTF-8341 /2004.
Histoire de l'art (magyar)
   A művészet története : festészet, szobrászat, építészet / Jacek Debicki [et al.] ; [ford. Gámánné Morvay Katalin et al.] ; [szerk. Kasza T. Márta]. - [Budapest] : Képzőműv. K., cop. 2003. - 317 p. : ill., főként színes ; 29 cm
ISBN 963-336-916-9 kötött : ár nélkül
75(100) *** 72(100) *** 73(100)
[AN 1047046]
MARC

ANSEL
UTF-8342 /2004.
Horváth Zoltán György (1967-)
   Ani, az ősi örmény főváros és magyar vonatkozásai = Ani, die alte armenische Hauptstadt und ihre ungarischen Beziehungen = Ani, the ancient Armenian capital and its Hungarian connections / fotók ... Horváth Zoltán György ; szöveg ... Horváth Zoltán György és Gondos Béla ; [német szöveg ... Csikós Andrásné, F. Allgeier Magdolna] ; [angol szöveg ... Speight Anikó, Mark Speight]. - Budapest : Romantika, 2003. - 164 p. : ill., színes ; 23 cm. - (A Szent Korona öröksége, ISSN 1587-2637 ; 3.)
Bibliogr.: p. 164.
ISBN 963-212-129-5 kötött : 2990,- Ft
Ani
72(479.25-2Ani) *** 75.021.333(479.25-2Ani) *** 904(479.25-2Ani) *** 7.033.4(439)
[AN 1047421]
MARC

ANSEL
UTF-8343 /2004.
Kornis György (1927-)
Művek (vál.)
   Kornis György : Párizs - Bécs - Budapest / [közread. a] Műterem Galéria. - [Budapest] : Műterem Galéria, 2002. - [16] p. : ill., színes ; 26 cm
Katalógus. - A bev. és a képaláírások angol nyelven is
Fűzött : ár nélkül
75(439)(092)Kornis_Gy. *** 061.4(439-2Bp.)"2002"
[AN 927308]
MARC

ANSEL
UTF-8344 /2004.
Lajta Gábor (1955-)
   Nox / Lajta Gábor. - [S.l.] : [s.n.], [2002]. - [40] p. : ill., főként színes ; 22 cm
Katalógus. - A bev. és a képaláírások francia és angol nyelven is
Fűzött : ár nélkül
75(439)(092)Lajta_G.
[AN 927312]
MARC

ANSEL
UTF-8345 /2004.
Láng Miklós
   Vidovszky Béla festőművész, 1883-1973 / [írta Láng Miklós] ; [... előszavát írta és a kötetet szerk. Bula Teréz] ; [kiad. a Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért]. - Hasonmás kiad. - [Gyomaendrőd] : Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért, 2003. - 96 p., [39] t. : ill., részben színes ; 18 cm
Bibliogr.: p. 93.
ISBN 963-210-804-3 kötött : ár nélkül
Vidovszky Béla (1883-1973)
75(439)(092)Vidovszky_B.
[AN 1046168]
MARC

ANSEL
UTF-8346 /2004.
   Looking over the border : Szombathelyi Képtár ... 2002. március 22 - április 29. : Frauenbad Baden, 6. Juli - 11. August 2002 / [a katalógust szerk. ... Reczetár Ágnes]. - Frauenbad : Kunstverein Baden ; Szombathely : Szombathelyi Képtár, [2002]. - 91 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 963-8368-51-9 fűzött : ár nélkül
73/76(439)"199/200" *** 73/76(436)"199/200" *** 061.4(439-2Szombathely) *** 061.4(436-2Baden)
[AN 927314]
MARC

ANSEL
UTF-8347 /2004.
   Magyar építészet / [főszerk. Ritoók Pál] ; [szerk. Hollósi Nikolett]. - Budapest : Kossuth, [2001]-. - 6 db ; 33 cm
ISBN 963-09-5012-X *
72(439)(084.12)
[AN 804287]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5., Klasszicizmus, historizmus / [szerző Ritoók Pál] ; [fotók Bagyinszki Zoltán]. - cop. 2003. - 183, [2] p. : ill., részben színes
Bibliogr.: p. 183-[184].
ISBN 963-09-4429-4 kötött : ár nélkül
72(439)"18" *** 72.035(439)
[AN 1049048] MARC

ANSEL
UTF-8348 /2004.
Nyári István (1952-)
Művek (vál.)
   Nyári István : [XO Galéria, 2002. április 25 - május 25.]. - Budapest : Várfok Galéria, cop. 2002. - [34] p. : ill., színes ; 26 cm. - (Várfok füzetek, ISSN 1587-9984 ; 3.)
Kiállítási katalógus. - A bev. és a képaláírások angol nyelven is
ISBN 963-202-101-0 fűzött : ár nélkül
75(439)(092)Nyári_I. *** 061.4(439-2Bp.)"2002"
[AN 927319]
MARC

ANSEL
UTF-8349 /2004.
   Önarcképek : Dr. Nagy Róbert-gyűjtemény : [Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum, ... 2002. március 14 - május 18.] / [a kiállítást rend. és a katalógust szerk. Dobrik István]. - [Miskolc] : MG, 2002. - 89 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (A Miskolci Galéria könyvei,, ISBN 1219-0594 ; ; 23.)
ISBN 963-00-9728-1 fűzött : ár nélkül
73/76(439) *** 73/76.041.5 *** 061.4(439-2Miskolc)
[AN 927303]
MARC

ANSEL
UTF-8350 /2004.
Péteri Éva
   Victorian approaches to religion as reflected in the art of the Pre-Raphaelites / Éva Péteri. - Budapest : Akad. K., cop. 2003. - 137 p. : ill. ; 24 cm. - (Philosophiae doctores, ISSN 1587-7930 ; [19.])
Bibliogr.: p. 135-137.
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-05-7947-2)
73/76(410)"18" *** 73/76.046.3 *** 246(410)"18" *** 261.6(410)"18" *** 73/76.035.3(410)
[AN 1040832]
MARC

ANSEL
UTF-8351 /2004.
   A régi és az új Erzsébet híd / [... szerk. Földi András, Hegyiné Déri Erzsébet, F. Dózsa Katalin] ; [... szerzői Bácskai Endréné et al.] ; [közread. a] Budapesti Történeti Múzeum. - [Budapest] : BTM, 2003. - 175 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 172-174.
ISBN 963-9340-26-X kötött : ár nélkül
725.95(439-2Bp.) *** 061.4(439-2Bp.)"2003/2004"
[AN 1048976]
MARC

ANSEL
UTF-8352 /2004.
Samodai József (1920-1984)
Művek (vál.)
   Samodai József, 1920-1984 : [egy életmű feltámadása] : [the resurrection of an oeuvre] / [szerk. Tóth Csaba] ; [... szerzői Bóna László et al.]. - Győr : [Competitor 21 K.], 2002. - 95 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-204-904-7 kötött : ár nélkül
75(439)(092)Samodai_J.
[AN 1040451]
MARC

ANSEL
UTF-8353 /2004.
The seventy arhitectural wonders of our world (magyar)
   Hetven építészeti csoda szerte a világból : hogyan készültek a csodás paloták, kastélyok, templomok? / szerk. Neil Parkyn. - Budapest : Athenaeum 2000, cop. 2003. - 304 p. : ill., színes ; 27 cm
Ford. Sümegi Balázs, Kulcsár Dalma, Rénes Judit. - Bibliogr.: p. 292-297.
ISBN 963-9471-31-3 kötött : 6990,- Ft
72(100)
[AN 1048113]
MARC

ANSEL
UTF-8354 /2004.
Sonkoly Károly
   A klasszicista Pécs építőmestere : Piatsek József, 1781-1854 / Sonkoly Károly. - Pécs : Alexandra, 2003. - 195, [4] p. : ill., főként színes ; 21 cm. - (Pécsi regélő, ISSN 1785-2528 ; 1.)
Bibliogr.: p. 189-192.
ISBN 963-368-577-X kötött : ár nélkül
Piatsek József (1781-1854)
72(439)(092)Piatsek_J. *** 72(439-2Pécs) *** 72.035.2
[AN 1047473]
MARC

ANSEL
UTF-8355 /2004.
Szalay László (1928-1992)
Művek (vál.)
   Szalay László (1928-1992) emlékkiállítás : 2002. május 17 - június 23. / [kiad. a Pedagógus Művelődési Ház]. - [Pápa] : Pedagógus Műv. Ház, [2002]. - [12] p. : ill., részben színes ; 21 cm
Kiállítási katalógus
Fűzött : ár nélkül
75(439)(092)Szalay_L.
[AN 925369]
MARC

ANSEL
UTF-8356 /2004.
Szeifert Judit
   Bátai Sándor / Szeifert Judit ; [ford. ... Winkler Ferenc] ; [fotó ... Csonka Béla, Klencsár Gábor, Ország László]. - Budapest : M. Műhely, 2003. - [56] p. : ill., színes ; 29 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 963-7596-34-8 fűzött : ár nélkül
Bátai Sándor (1955-)
75(439)(092)Bátai_S.
[AN 1040893]
MARC

ANSEL
UTF-8357 /2004.
Török György
   A digitális fotózás műhelytitkai, 2004 / [szöveg Török György, Richard Keating, Enczi Zoltán] ; [fényképek Kondákor László et al.]. - 2. aktualizált, bőv. kiad. - [Budapest] : Rainbow-Slide, [2003]. - 159 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 963-212-548-7 fűzött : 2890,- Ft
77(078) *** 681.3.019(078)
[AN 1059190]
MARC

ANSEL
UTF-8358 /2004.
Virág Zsolt
   Magyar kastélylexikon / [írta és szerk.] Virág Zsolt. - Budapest : Perfect Project, 2000-. - 25 cm
A 3. kötetet a Castellum Novum, a 4. kötetet a Fo-Rom Invest Kft. adta ki
ISBN 963-00-4248-7
728.82(439):030
[AN 905903]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., Fejér megye kastélyai és kúriái / [... a település leírásokat Varga Zsuzsanna állította össze] ; [... fotók Erneszt Ildikó et al.]. - 2002. - 324 p. : ill., főként színes
Bibliogr.: p. 264-265.
ISBN 963-202-796-5 kötött : 6500,- Ft
728.82(439.118):030
[AN 1047340] MARC

ANSEL
UTF-8359 /2004.
Wurm, Erwin
   Videomunkák, 1989-2002 : [... Budapest, ... Barcsay-terem, 2002. március 5-22.] = Videoarbeiten 1989-2002 / Erwin Wurm ; [rend., közread. a Magyar Képzőművészeti Egyetem]. - Budapest : M. Képzőműv. Egy., 2002. - 11 p. : ill., színes ; 21 cm
Kiállítási katalógus
ISBN 963-7165-18-5 fűzött : ár nélkül
73/76(436)(092)Wurm,_E. *** 778.53 *** 061.4(439-2Bp.)"2002"
[AN 922898]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

360 /2004.
   Régi nóta, híres nóta / [gyűjt. és vál. Dömös Margit, Fenyvesi Mária] ; [szerk. Nánásy Lajos]. - Budapest : Papp-Ker, [2003]. - 272 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9418-45-5 fűzött : ár nélkül
78.067.26(=945.11) *** 784.4(=945.11) *** 398.8(=945.11) *** 894.511-192(082)
[AN 1048666]
MARC

ANSEL
UTF-8361 /2004.
Tál Gizella
   "Szívből fakadt, találjon is utat a szívekhez" : tízéves a Szolnoki Zenei Fesztivál / [írta és szerk. Tál Gizella] ; [fotók Gavaldik Zoltán et al.] ; [kiad. az ARS-IN-KOM Művészeti és Kommunikációs Kft.]. - Szolnok : ARS-IN-KOM Műv. és Kommunikációs Kft., 2002. - 79 p. : ill., főként színes ; 23 cm
ISBN 963-00-9421-5 fűzött : 1950,- Ft
Szolnoki Zenei Fesztivál.
78(100) *** 061.7(439-2Szolnok)
[AN 925973]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

362 /2004.
   Anyanyelvi rejtvénytár : válogatás a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma anyanyelvi pályázatából / [szerk. Grétsy László]. - Budapest : Trezor, 2002. - 246 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9088-61-7 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9078-61-7)
809.451.1-06 *** 793.72
[AN 928494]
MARC

ANSEL
UTF-8363 /2004.
Bajkó István Zsigmond
   Hallás utáni szövegértés : német : [középfok, felsőfok] / Bajkó István Zsigmond, Pintér Márta. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2003. - 117 p. ; 24 cm. - (Gazdasági szakmai nyelvvizsgák, ISSN 1587-4699)
ISBN 963-05-7800-X fűzött : ár nélkül
803.0(079.1)=945.11
[AN 1059744]
MARC

ANSEL
UTF-8364 /2004.
Bogner István (1944-)
   Geschichte der deutschen Sprache im Überblick / Stephan Bogner. - Veszprém : Universitätsverl. Veszprém, 2003. - 304 p. : ill. ; 24 cm. - (Veröffentlichungen des Germanistischen Instituts an der Universität Veszprém, ISSN 1589-8962 ; 3.)
Bibliogr.: p. 281-292.
ISBN 963-9495-18-2 fűzött : ár nélkül
803.0-53(075.8)
[AN 1048219]
MARC

ANSEL
UTF-8365 /2004.
   Hallás utáni szövegértés a nyelvvizsgán : francia 2 : középfok / [összeáll. Staub Valéria] ; [szerk. Fleischinger Helga]. - Utánny. - Budapest : Akad. K. : ITK, 2003. - 90 p. ; 24 cm. - (Origo nyelvvizsgakönyvek, ISSN 1589-7842)
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-05-7638-4)
804.0(079.1)=945.11
[AN 1047800]
MARC

ANSEL
UTF-8366 /2004.
Havas Ferenc (1948-)
   A marrizmus-szindróma : sztálinizmus és nyelvtudomány / Havas Ferenc. - Budapest : Tinta, 2002. - 452 p. ; 24 cm. - (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603 ; 15.)
Bibliogr.: p. 437-452.
ISBN 963-9372-53-6 fűzött : 1960,- Ft
80.001(47)"192/195" *** 141.82
[AN 1048536]
MARC

ANSEL
UTF-8367 /2004.
   Informatikai technológia és nyelvhasználat : válogatás a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma anyanyelvi pályázatából / [szerk. Balázs Géza]. - Budapest : Trezor, 2002. - 247 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9088-60-9 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9078-60-9)
809.451.1-086.6 *** 809.451.1-086.2 *** 681.3
[AN 928495]
MARC

ANSEL
UTF-8368 /2004.
Káprály Mihály
   Desâtiletie niredʹhazskoj ukrainistiki i rusinistiki v izdaniâh, 1992-2002 / Mihail Kapralʹ ; [izd.] Niredʹhazskaâ vysšaâ škola Kafedra ukrainskoj i rusinskoj filologii. - Niredʹhaza : Niredʹhazskaâ vysšaâ škola, 2002. - p. 211-226. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
808.3:016 *** 015(439-2Nyíregyháza)"199" *** 808.75:016
[AN 919900]
MARC

ANSEL
UTF-8369 /2004.
Karsai Ervin (1936-)
   Te sityovas romanes = Tanuljunk cigányul : cigány nyelv alapfokon : tankönyv kezdőknek : óravázlatok és feladatlapok az általános iskolai fakultatív oktatás számára és az alapfokú nyelvtanfolyam anyaga / Karsai Ervin, Sztojkó Ilona ; [kiad. az Anda Romani Kultúra Alapítvány]. - Átd. kiad. - Budapest : Anda Romani Kultúra Alapítvány, 2002. - 290 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9013-38-2 fűzött : ár nélkül
809.149.9(078)=945.11
[AN 923240]
MARC

ANSEL
UTF-8370 /2004.
Kugler Nóra
   Nyelvi fogalmak kisszótára : [A - Zs] / [a szócikkeket írták Kugler Nóra, Tolcsvai Nagy Gábor]. - Budapest : Korona, 2003, cop. 2000. - 303 p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 279-286.
ISBN 963-9191-62-0 fűzött : ár nélkül
80:030
[AN 1055873]
MARC

ANSEL
UTF-8371 /2004.
Magay Tamás (1928-)
   Angol - magyar kisszótár = English - Hungarian dictionary / Magay Tamás, Kiss László. - Váltl. lny. - Budapest : Akad. K., 2003, cop. 1995. - 418 p. ; 15 cm. - (Kisszótár,, ISSN 0324-7562)
Angol - magyar szótár (borító- és gerinccím)
ISBN 963-05-6942-6 kötött : ár nélkül
801.323=20=945.11
[AN 1056125]
MARC

ANSEL
UTF-8372 /2004.
Magay Tamás (1928-)
   Magyar - angol kisszótár = Hungarian - English dictionary / Magay Tamás, Kiss László. - Váltl. lny. - Budapest : Akad. K., 2003, cop. 1995. - 411, [11] p. ; 15 cm. - (Kisszótár,, ISSN 0324-7562)
Magyar - angol szótár (borító- és gerinccím)
ISBN 963-05-6943-4 kötött : ár nélkül
801.323=945.11=20
[AN 1056107]
MARC

ANSEL
UTF-8373 /2004.
   A magyar mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti és vadászati szaknyelv kialakulása : tudománytörténeti konferencia a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban Apáczai Csere János Enciklopédiája elkészültének 350. évfordulója tiszteletére / [szerk. W. Nagy Ágota]. - Budapest : M. Mezőgazdasági Múz., 2003. - 144 p. : ill. ; 24 cm
A 2003. nov. 4-én rendezett konferencia előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-7092-53-6 fűzött : ár nélkül
809.451.1-086.6 *** 63(439)(091) *** 061.3(439-2Bp.)"2003"
[AN 1048789]
MARC

ANSEL
UTF-8374 /2004.
   A magyar nyelv kézikönyve / szerk. Kiefer Ferenc ; a szerk. mtársa Siptár Péter. - Budapest : Akad. K., 2003. - 611 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-05-7985-5 kötött : ár nélkül
809.451.1(035)
[AN 1048374]
MARC

ANSEL
UTF-8375 /2004.
Murádin László (1930-)
   Utak és nevek : településnevek erdélyi utakon / Murádin László. - Budapest : A M. Nyelv és Kult. Nk. Társ., 2003. - 214 p. ; 22 cm. - (Nyelv és lélek könyvek, ISSN 1418-2092)
Bibliogr.: p. 213-214.
ISBN 963-206-983-8 fűzött : 1950,- Ft
809.451.1-311(498.4) *** 803.0-311(498.4) *** 805.90-311(498.4) *** 908.498.4
[AN 1047327]
MARC

ANSEL
UTF-8376 /2004.
   A nyelv nevelő szerepe : a XI. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus előadásainak válogatott gyűjteménye / szerk. Fóris Ágota, Kárpáti Eszter, Szűcs Tibor ; [rend. a] Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete ; [közread. a] Lingua Franca Csoport. - Pécs : Lingua Franca Csop., 2002. - 569 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-641-873-X fűzött : ár nélkül
80 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 926886]
MARC

ANSEL
UTF-8377 /2004.
Pszicholingvisztikai Nyári Egyetem (5.) (2002) (Balatonalmádi)
   V. Pszicholingvisztikai Nyári Egyetem : Balatonalmádi, 2002. május 26-30. : programfüzet és absztraktok. = 5th Summer School of Psycholinguistics : May 26-30, 2002 : program and abstracts. - Veszprém : [s.n.], 2002. - 43 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
800.1 *** 316.77 *** 159.9 *** 061.3(439-2Balatonalmádi)
[AN 930524]
MARC

ANSEL
UTF-8378 /2004.
   A személyiségfejlesztés nyelvi útjai : nyelvészeti tanulmányok / szerk. Hajdicsné Varga Katalin ; [közread. a] Zala Megyei Önkormányzat Pedagógiai Intézete. - Zalaegerszeg : Zala M. Önkormányzat Ped. Int., 2003. - 124 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén. - Példányszám: 100
ISBN 963-210-708-X fűzött : ár nélkül
809.451.1-06 *** 82.085 *** 316.77 *** 37.03
[AN 1048884]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

379 /2004.
   Az elbeszélés módozatai : narratíva és identitás / szerk. Józan Ildikó, Kulcsár Szabó Ernő, Szegedy-Maszák Mihály. - Budapest : Osiris, 2003. - 543 p. ; 20 cm. - (Osiris könyvtár. Irodalomelmélet,, ISSN 1219-9443)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-389-492-1 fűzött : 2480,- Ft
82.01 *** 82.01-3
[AN 1047866]
MARC

ANSEL
UTF-8380 /2004.
Kundera, Milan
Umění románu (magyar)
   A regény művészete / Milan Kundera ; [ford. Réz Pál]. - Budapest : Európa, 2003, cop. 1992. - 171 p. ; 19 cm
Esszék. - A ford. a "L'art du roman" c. kiad. alapján kész.
ISBN 963-07-7451-8 kötött : 1500,- Ft
82.01-31
[AN 1059689]
MARC

ANSEL
UTF-8381 /2004.
   A modern retorikai bizonyítás : "A retorika a társadalomban - a társadalom a retorikában" konferencia előadásai és a negyedik országos Kossuth-szónokverseny beszédei / [szerk. A. Jászó Anna, L. Aczél Petra]. - Budapest : Trezor, 2003. - 211 p. ; 24 cm. - (A régi új retorika, ISSN 1589-0961)
Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-9088-84-6 fűzött : 2240,- Ft
82.085 *** 378.184 *** 061.3(439-2Bp.)"2002"
[AN 1049232]
MARC

ANSEL
UTF-8382 /2004.
Rimócziné Hamar Márta
   Horatius, Vergilius és Maecenas : barátság és hűség Augustus Rómájában / Rimóczi-Hamar Márta. - 2. kiad. - Budapest : Akad. K., 2003, cop. 2000. - 176 p. ; 19 cm. - (Apollo könyvtár, ISSN 0324-4415 ; 20.)
Bibliogr.: p. 159-163.
ISBN 963-05-8059-4 fűzött : 1200,- Ft
Horatius Flaccus, Quintus
Vergilius Maro, Publius
Maecenas Caius, Cilnius
871(092)Horatius_Flaccus,_Q. *** 871(092)Vergilius_Maro,_P.
[AN 1059661]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

383 /2004.
Barta János (1901-1988)
   Magánélet és remekmű : Madách-tanulmányok / Barta János ; Beke Albert elemző utószavával. - Budapest : Mundus, 2003. - 283 p. ; 23 cm. - (Mundus - új irodalom, ISSN 1416-1001 ; 34.)
ISBN 963-9501-07-7 kötött : ár nélkül
Madách Imre (1823-1864)
894.511(092)Madách_I.
[AN 1049412]
MARC

ANSEL
UTF-8384 /2004.
Déry Tibor (1894-1977)
   Sorsfordító évek X.-ben : kihallgatási jegyzőkönyvek, periratok, börtönírások, interjúk és egyéb művek, 1957-1964 / Déry Tibor ; sajtó alá rend. Botka Ferenc ; [... ford. Csala Károly]. - Budapest : PIM, 2002. - 557 p. : ill. ; 23 cm. - (Déry archívum ; ; 16.)
ISBN 963-7412-96-4 fűzött : 2200,- Ft
894.511(092)Déry_T."1957/1964"(093) *** 894.511-821 *** 343.301.096(439)(092)Déry_T.
[AN 1040844]
MARC

ANSEL
UTF-8385 /2004.
Gruber Vilmos (1909-)
   Sértő Kálmán élete : regényes életrajz / Gellért Vilmos. - Hasonmás kiad. - Budapest : Gede, 2002. - 286 p., [3] t.fol. : ill. ; 21 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Kv. és Lapk. Rt., 1941
ISBN 963-9298-27-1 fűzött : ár nélkül
Sértő Kálmán (1910-1941)
894.511(092)Sértő_K.(0:82-94) *** 094/099.07
[AN 926179]
MARC

ANSEL
UTF-8386 /2004.
Kovács László (1942-)
   Csalóka lidércfény nyomában : a szibériai Petőfi-kutatás csődje / Kovács László. - Budapest : Argumentum, 2003. - 525, [45] p., : ill., részben térk. ; 24 cm. - (Irodalomtörténeti könyvtár, ISSN 0075-0859)
Bibliogr.: p. 413-497.
ISBN 963-446-254-5 kötött : 3500,- Ft
Petőfi Sándor (1823-1849)
894.511(092)Petőfi_S.:016 *** 572.5 *** 904(571.54)
[AN 1048381]
MARC

ANSEL
UTF-8387 /2004.
Kovács László, É
   Tompa Mihály a gömöri szájhagyományban / É. Kovács László. - Debrecen : [DE BTK], 2002. - 98 p. : ill. ; 21 cm. - (Gömör néprajza, ISSN 0237-3858 ; 58.)
ISBN 963-472-597-X fűzött : ár nélkül
Tompa Mihály (1817-1868)
894.511(092)Tompa_M.(089.3) *** 398.23(=945.11)(439.134)
[AN 929377]
MARC

ANSEL
UTF-8388 /2004.
   "Magyarság és Európa" : Németh László irodalmi vitái : [a Tokaji Írótábor 2001. évi tanácskozása] / [szerk. Serfőző Simon] ; [fotó Sáray Ákos]. - Miskolc : Bíbor K., 2002. - 264 p. : ill. ; 21 cm. - (A Tokaji Írótábor évkönyve, ISSN 1217-4866 ; 11.)
ISBN 963-9466-00-X fűzött : ár nélkül
Németh László (1901-1975)
894.511(092)Németh_L. *** 894.511.091 *** 82(4).091 *** 008(439) *** 008(4) *** 061.3(439-2Tokaj)
[AN 1048844]
MARC

ANSEL
UTF-8389 /2004.
Tomka Ferenc (1942-)
   Istenkeresés a magyar irodalomban / Tomka Ferenc. - Budapest : Szt. István Társ., 2003. - 156 p. ; 20 cm
ISBN 963-361-345-0 fűzött : 960,- Ft
894.511(091)-1 *** 244(0:82-14)
[AN 1048385]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

390 /2004.
Alexander, Carrie
The madcap heiress (magyar)
   Kutatómunka / Carrie Alexander ; [... ford. Melegh Erika]. Jackpot / Ruth Jean Dale ; [... ford. Kiss Eszter]. Áldatlan állapot / Jacqueline Diamond ; [... ford. G. Korda Edit]. - Budapest : Harlequin, cop. 2002. - 287 p. ; 21 cm. - (Romana különszám, ISSN 1419-4422 ; 2002/3.)
Egys. cím: The madcap heiress. The wrangler's woman. Let's make a baby. - Kisregények
ISBN 963-537-042-3 fűzött : 699,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 931141]
MARC

ANSEL
UTF-8391 /2004.
   András / a kötetet írta és összáll. Steinert Ágota. - [Budapest] : Helikon, 2003. - 126, [5] p. ; 19 cm
Szemelvények
ISBN 963-208-832-8 kötött : 2490,- Ft
82-822=945.11 *** 894.511-822 *** 394.268.2 *** 809.451.1-313.1
[AN 1046892]
MARC

ANSEL
UTF-8392 /2004.
Ashton, Elizabeth
The joyous adventure (magyar)
   Végy a karodba! / Elizabeth Ashton ; [... ford. Klein Szilvia]. Találkozás Tangerben / Juliet Shore ; [... ford. Sipos Krisztina]. Magányos játszma / Sara Craven ; [... ford. Patakiné Kovács Veronika]. - Budapest : Harlequin, 2002. - 287 p. ; 21 cm. - (Arany Júlia, ISSN 1218-666X ; 2002/1. (húsvéti ksz.))
Egys. cím: The joyous adventure. Attached to Dr. Marchmont. Solitaire. - Kisregények
ISBN 963-536-939-5 fűzött : 699,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 924665]
MARC

ANSEL
UTF-8393 /2004.
Aus liebe zu Ihren Kindern (magyar)
   A legnagyobb áldozat / [ford. Végh József]. - Budapest : Bastei Budapest, [2002]. - 79 p. ; 22 cm. - (Dr. Stefan Frank, ISSN 0866-2355 ; 140.)
Kisregény
ISBN 963-296-545-0 fűzött : 249,- Ft
830-312.5=945.11
[AN 936746]
MARC

ANSEL
UTF-8394 /2004.
Ein Baby rührt sein kaltes Herz (magyar)
   Mégis van szíve.. : egy árva kisgyerek otthonra talál / [ford. Mező Hermina]. - Budapest : Bastei Budapest, 2002. - 79 p. ; 22 cm. - (Dr. Stefan Frank, ISSN 0866-2355 ; 139.)
Kisregény
ISBN 963-296-538-8 fűzött : 249,- Ft
830-312.5=945.11
[AN 927361]
MARC

ANSEL
UTF-8395 /2004.
Barrie, James Matthew
Peter Pan and Wendy (magyar)
   Peter Pan és Wendy / [J. M. Barrie] ; rajz. Anne Grahame Johnstone ; ford. Honti Katalin és Honti Mária. - Budapest : Officina '96, [2003]. - 92 p. : ill., színes ; 29 cm
Meseregény
ISBN 963-9464-30-9 kötött : 1950,- Ft
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 1058898]
MARC

ANSEL
UTF-8396 /2004.
Bernhard, Susanne
Hochzeitsreise nach Capri (magyar)
   Mézeshetek Capri szigetén / Susanne Bernhard ; [ford. Végh Ildikó]. - Budapest : Bastei Budapest, 2002. - 87 p. ; 22 cm. - (Szilvia, ISSN 1215-0231 ; 135.)
Kisregény
ISBN 963-296-526-4 fűzött : 249,- Ft
830-312.5=945.11
[AN 927947]
MARC

ANSEL
UTF-8397 /2004.
Blažetin, Stjepan
   Porcija besmisla zb(i)rka / Stjepan Blažetin. - Pečuh : Hrvatski znanstveni zavod, 2003. - 89 p. : ill. ; 18 cm. - (Biblioteka prozor, ISSN 1418-5717)
Versek. - Példányszám: 500
ISBN 963-210-021-2 fűzött : ár nélkül
886.2-14(439)
[AN 1048288]
MARC

ANSEL
UTF-8398 /2004.
Brezina, Thomas
   Pssszt! A mi titkunk / Thomas Brezina ; Rolf Bunse rajz. ; [ford. Sütő Gyöngyi]. - Pápa : Deák, [2003]-. - ill. ; 21 cm
Ifjúsági regénysorozat
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 1047819]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r., Az éjféli parti. - [2003]. - 115 p. + mell.
ISBN 963-9420-13-1 kötött : 1650,- Ft
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 1047827] MARC

ANSEL
UTF-8399 /2004.
Buzzati, Dino
   Riadalom a Scalában : elbeszélések / Dino Buzzati ; [ford. Barna Imre et al.]. - Budapest : Európa, 2003. - 335 p. ; 20 cm
ISBN 963-07-7474-7 kötött : 2200,- Ft
850-32=945.11
[AN 1059382]
MARC

ANSEL
UTF-8400 /2004.
Cabot, Meg
Nicola and the Viscount (magyar)
   Nicola és a vikomt / Meg Cabot ; [ford. Lacza Katalin]. - Budapest : Ciceró, 2003. - 292 p. ; 17 cm. - (Történetek az igaz szerelemről, ISSN 1785-2463)
Regény
ISBN 963-539-424-1 fűzött : 1690,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 1047737]
MARC

ANSEL
UTF-8401 /2004.
Card, Orson Scott
Red prophet (magyar)
   A rézbőrű próféta / Orson Scott Card ; [ford. Horváth Norbert]. - Budapest : Kalandor, 2003. - 338 p. ; 21 cm. - (Teremtő Alvin meséi)
Regény
ISBN 963-86414-0-1 kötött : 1990,- Ft
820-312.9(73)=945.11
[AN 1048820]
MARC

ANSEL
UTF-8402 /2004.
Cave, Nick
And the ass saw the angel (magyar)
   És meglátá a szamár az Úrnak angyalát / Nick Cave ; [ford. Széky János]. - [Budapest] : Ulpius-ház, cop. 2003. - 368 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-9475-54-8 fűzött : 2480,- Ft
820-31=945.11
[AN 1054129]
MARC

ANSEL
UTF-8403 /2004.
Charrière, Henri
Papillon (magyar)
   Pillangó : szökéseim a pokolból / Henri Charrière ; [ford. Kamocsay Ildikó, Philipp Berta, Szoboszlai Margit]. - [Szeged] : LAZI, cop. 2003. - 452, [2] p. : ill. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-9416-56-8 kötött : 3000,- Ft
840-31=945.11
[AN 1047250]
MARC

ANSEL
UTF-8404 /2004.
Chevalier, Tracy
Falling angels (magyar)
   Hulló angyalok / Tracy Chevalier ; [ford. Kiss Marianne]. - [Budapest] : Geopen, 2003. - 368 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-9093-98-X fűzött : 2290,- Ft
820-31(73)=945.11
[AN 1059355]
MARC

ANSEL
UTF-8405 /2004.
Christie, Agatha
Ten little niggers (magyar)
   Tíz kicsi néger / Agatha Christie ; [ford. Szíjgyártó László]. - Budapest : Európa, 2003. - 266 p. ; 19 cm. - (Európa krimi, ISSN 0865-980X)
Regény. - A sorozatcím feltüntetése nélkül
ISBN 963-07-7456-9 kötött : 1300,- Ft
820-312.4=945.11
[AN 1059423]
MARC

ANSEL
UTF-8406 /2004.
Clark, Mary Higgins
On the street where you live (magyar)
   A te sírod az én sírom is / Mary Higgins Clark ; [ford. Balázs Éva]. - Budapest : M. Kvklub, 2003. - 299 p. ; 20 cm
Regény. - Példányszám: 4000
ISBN 963-549-024-0 fűzött : ár nélkül
820-312.4(73)=945.11
[AN 1046898]
MARC

ANSEL
UTF-8407 /2004.
Cook, Robin
Acceptable risk (magyar)
   Halálos kockázat / Robin Cook ; [ford. Morcsányi Géza]. - 2. kiad. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2003. - 446 p. ; 18 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
Regény
ISBN 963-635-264-X fűzött : 1400,- Ft
820-312.4(73)=945.11
[AN 1055876]
MARC

ANSEL
UTF-8408 /2004.
Daniels, Lucy
Dolphin diaries (magyar)
   Delfin napló / Lucy Daniels ; [ill. Judith Lawton] ; [ford. Szamay Ilona]. - Budapest : Papp-Ker, [2001]-. - 20 cm
Ifjúsági regény
ISBN 963-9418-10-2 *
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 905499]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [7.], Útban a szivárvány felé. - [2003]. - 152 p. : ill. - (A világ legkedvesebb állatai-sorozat: a delfinek ; ; 7.)
ISBN 963-9418-44-7 fűzött : 550,- Ft
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 1048897] MARC

ANSEL
UTF-8409 /2004.
Davidovich de Unikel, Dina (1931-)
Reterno a la vida (magyar)
   Visszatérés az életbe / Dina Davidovich de Unikel ; [... szerk. és gond. Galcsik Zsolt és Tóth Andrea]. - 2. kiad. - Szécsény : Magánkiad., 2003. - 122, [7] p. : ill. ; 21 cm
Ford. Somogyi Magdolna. - Példányszám: 500
Fűzött : kvkeresk. forgalomba nem kerül (hibás ISBN 963-430-433-8)
Davidovich de Unikel, Dina (1931-)
860-94(72)=945.11 *** 323.12(=924)(430)"1939/1945"(0:82-94)
[AN 1053858]
MARC

ANSEL
UTF-8410 /2004.
Deaver, Jeffery
The blue nowhere (magyar)
   A kék halál / Jeffery Deaver ; [ford. ... Morvay Krisztina]. - Pécs : Alexandra, [2003]. - 537 p. ; 18 cm
Regény
ISBN 963-368-584-2 fűzött : ár nélkül
820-312.4(73)=945.11
[AN 1048715]
MARC

ANSEL
UTF-8411 /2004.
Fielding, Henry
The history of Tom Jones: a foundling (magyar)
   Tom Jones / Henry Fielding ; [ford. Julow Viktor]. - 3. kiad. - Budapest : M. Kvklub, 2003. - 2 db ; 21 cm
Regény. - Példányszám: 3000
ISBN 963-549-012-7 kötött : 3700,- Ft
820-31=945.11
[AN 1045991]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 519 p.
ISBN 963-549-013-5 * (hibás ISBN 963-547-013-5)
820-31=945.11
[AN 1046008] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 504 p.
ISBN 963-549-014-3 * (hibás ISBN 963-547-014-3)
820-31=945.11
[AN 1046019] MARC

ANSEL
UTF-8412 /2004.
Fletcher, Aaron
Outback legacy (magyar)
   A Vadvidék leánya / Aaron Fletcher ; [ford. Fazekas László]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2003. - 461 p. ; 18 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
Regény
ISBN 963-635-262-3 fűzött : 1400,- Ft
820-31(94)=945.11
[AN 1048523]
MARC

ANSEL
UTF-8413 /2004.
Floyd, Keith
Out of the frying pan (magyar)
   Serpenyőn túl / Keith Floyd ; [ford. Résch Éva]. - Budapest : Park, cop. 2003. - 285, [2] p. ; 20 cm
ISBN 963-530-683-0 fűzött : 2500,- Ft
Floyd, Keith
820-94=945.11
[AN 1049171]
MARC

ANSEL
UTF-8414 /2004.
Follett, Ken
The man from St. Petersburg (magyar)
   Egy férfi Szentpétervárról / Ken Follett ; [ford. Sarlós Zsuzsa]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2003. - 314 p. ; 22 cm
Regény
ISBN 963-9421-85-5 kötött : 1990,- Ft
820-311.3=945.11
[AN 1056190]
MARC

ANSEL
UTF-8415 /2004.
Freund, Peter
Laura und das Geheimnis von Aventerra (magyar)
   Laura és Aventerra titkai / Peter Freund ; [ford. Farkas Tünde]. - Budapest : Mérték K., cop. 2003. - 471 p. ; 22 cm
Regény
ISBN 963-9519-09-X kötött : ár nélkül
830-312.9(02.053.2)=945.11
[AN 1046462]
MARC

ANSEL
UTF-8416 /2004.
Geliebt, berühmt - doch dann vergessen (magyar)
   Az elfeledett operacsillag, avagy Testre szabott terápia / [ford. Kövesdiné Lám Zsuzsánna]. - Budapest : Bastei Budapest, 2002. - 85 p. ; 22 cm. - (Dr. Stefan Frank, ISSN 0866-2355 ; 138.)
Kisregény
ISBN 963-296-529-9 fűzött : 249,- Ft
830-312.5=945.11
[AN 927366]
MARC

ANSEL
UTF-8417 /2004.
Golden, Christine
Lord of the clans (magyar)
   Klánok ura / Christine Golden ; [ford. Galamb Zoltán]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2003. - 246 p. ; 20 cm
Regény. - WarCraft (keretcím)
ISBN 963-9441-83-X fűzött : 1290,- Ft
820-312.9(73)=945.11
[AN 1047756]
MARC

ANSEL
UTF-8418 /2004.
Griffin, Eric
Widow's weeds (magyar)
   Özvegyek gyászruhái / Eric Griffin ; [ford. Tóth Zsolt]. - Budapest : Delta Vision, [2003]. - 287 p. ; 18 cm. - (Klánregény-trilógiák, ISSN 1785-0304 ; 2.)
A Tremere-trilógia 2. kötete. - Vampire: the masquerade (keretcím) ; World of darkness (keretcím)
ISBN 963-9474-44-4 fűzött : 1490,- Ft
820-312.9(73)=945.11
[AN 1047264]
MARC

ANSEL
UTF-8419 /2004.
Hájíček, Jiří
Zloději zelených koní (magyar)
   Zöld lókötők / Jiří Hájíček ; [ford. Beke Márton]. - Budapest : Mágus, 2003. - 162 p. ; 18 cm. - (Tempera, ISSN 1589-7656)
Regény
ISBN 963-86347-4-X fűzött : 1490,- Ft
885.0-31=945.11
[AN 1047721]
MARC

ANSEL
UTF-8420 /2004.
Harris, Joanne
Blackberry wine (magyar)
   Szederbor / Joanne Harris ; [ford. Szűr-Szabó Katalin]. - Budapest : Ulpius-ház, 2003. - 339 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-9475-59-9 fűzött : 1980,- Ft
820-31=945.11
[AN 1054138]
MARC

ANSEL
UTF-8421 /2004.
Harris, Joanne
Chocolat (magyar)
   Csokoládé / Joanne Harris ; [ford. Szántó Judit]. - [Budapest] : Ulpius-ház, 2003. - 309 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-9475-60-2 fűzött : 1980,- Ft
820-31=945.11
[AN 1054134]
MARC

ANSEL
UTF-8422 /2004.
Hennig von Lange, Alexa
Ich habe einfach Glück (magyar)
   Micsoda mázlista vagyok! / Alexa Hennig von Lange ; [ford. Tapodi Rika]. - Budapest : Móra, 2003. - 214 p. ; 21 cm. - (Móra könyvek, ISSN 1588-8541)
Ifjúsági regény
ISBN 963-11-7855-2 kötött : ár nélkül
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 1048551]
MARC

ANSEL
UTF-8423 /2004.
Herron, Rita
His-and-hers twins (magyar)
   Ikrek ideje / Rita Herron ; [... ford. Bakay Dóra]. - Budapest : Harlequin, cop. 2002. - 93 p. ; 21 cm. - (Bianca, ISSN 0866-0867 ; 137.)
Kisregény
ISBN 963-537-033-4 fűzött : 325,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 931576]
MARC

ANSEL
UTF-8424 /2004.
Hesse, Hermann
Das Glasperlenspiel (magyar)
   Az üveggyöngyjáték : Josef Knecht Magister Ludi életrajzának kísérlete, valamint Knecht hátrahagyott írásai / Hermann Hesse ; [ford. Szabó Ede] ; [a verseket Vajda Endre ford.]. - Budapest : Cartaphilus, 2003. - 635 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-9303-78-X kötött : 4800,- Ft
830-31=945.11
[AN 1059458]
MARC

ANSEL
UTF-8425 /2004.
Hoeye, Michael
Time stops for no mouse (magyar)
   Egy egér sem halhatatlan : Hermux Tantamoq kalandjai / Michael Hoeye ; [ford. Sziklai István]. - Budapest : M. Kvklub, 2003. - 240 p. : ill. ; 21 cm
Meseregény. - Példányszám: 2500
ISBN 963-549-019-4 kötött : 2290,- Ft
820-31(73)=945.11
[AN 1047388]
MARC

ANSEL
UTF-8426 /2004.
Jackson, Lisa
Cold blooded (magyar)
   Jégszívek / Lisa Jackson ; [ford. Németh Anikó]. - Budapest : General Press, [2003]. - 434 p. ; 21 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
ISBN 963-9459-19-4 kötött : 1500,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 1047700]
MARC

ANSEL
UTF-8427 /2004.
James, Brian
Tomorrow maybe (magyar)
   Holnap, talán / Brian James ; [ford. Szieberth Ádám]. - Budapest : General Press, [2003]. - 157 p. ; 21 cm. - (Farmer sorozat, ISSN 1589-9233)
Regény
ISBN 963-9459-50-X fűzött : 1000,- Ft
820-31(73)=945.11
[AN 1047781]
MARC

ANSEL
UTF-8428 /2004.
Jordan, Robert
The dragon reborn (magyar)
   Az újjászületett sárkány / Robert Jordan ; [ford. Radnóti Alíz]. - 2. kiad. - Budapest : Beholder, 2003. - 714 p. : ill. ; 19 cm. - (Az idő kereke sorozat ; ; 3.)
Regény. - Beholder fantasy (keretcím)
ISBN 963-9399-57-4 fűzött : 2998,- Ft (hibás ISBN 963-9047-21-X)
820-312.9(73)=945.11
[AN 1047998]
MARC

ANSEL
UTF-8429 /2004.
Jordan, Robert
The great hunt (magyar)
   A nagy hajtóvadászat / Robert Jordan ; [ford. Würth Attila]. - 2. kiad. - Budapest : Beholder, 2003. - 729 p. : ill. ; 19 cm. - (Az idő kereke sorozat ; ; 2.)
Regény. - Beholder fantasy (keretcím)
ISBN 963-9399-56-6 fűzött : 2998,- Ft
820-312.9(73)=945.11
[AN 1048008]
MARC

ANSEL
UTF-8430 /2004.
Kava, Alex
Split second (magyar)
   Rémület / Alex Kava ; [... ford. Várnai Péter]. - Budapest : Harlequin, cop. 2003. - 400 p. ; 19 cm. - (A New York times sikerszerzője, ISSN 1588-8096)
Regény
ISBN 963-537-074-1 fűzött : 1795,- Ft
820-312.4(73)=945.11
[AN 1046492]
MARC

ANSEL
UTF-8431 /2004.
Kersten, Nicola
Ein Glück ist tausend Tränen wert (magyar)
   Bátraké a szerencse / Nicola Kersten ; [ford. Szájer Zoltán]. - Budapest : Bastei Budapest, 2002. - 71 p. ; 22 cm. - (Szilvia, ISSN 1215-0231 ; 136.)
Kisregény
ISBN 963-296-532-9 fűzött : 249,- Ft
830-312.5=945.11
[AN 927945]
MARC

ANSEL
UTF-8432 /2004.
King, Stephen
From a buick 8 (magyar)
   Rémautó / Stephen King ; [ford. Bihari György]. - Budapest : Európa, 2003. - 426 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-07-7309-0 fűzött : 1700,- Ft
820-312.4(73)=945.11
[AN 1047031]
MARC

ANSEL
UTF-8433 /2004.
Küllős Imola (1945-)
   Cigányok a régi magyar közköltészetben a XVII. századtól a reformkorig / Küllős Imola. - Szekszárd : Romológiai Kutint., 2003. - 215, [3] p. ; 24 cm. - (Romológiai Kutatóintézet közleményei, ISSN 1418-6101 ; 9.)
Bibliogr.: p. 201-207. - Példányszám: 500. - Összefoglalás angol, német és cigány nyelven
ISBN 963-210-279-7 fűzött : ár nélkül
891.499-14(439)(082)=945.11 *** 891.499(439)(091)-1"16/18" *** 398.8(=914.99)(439)
[AN 1040836]
MARC

ANSEL
UTF-8434 /2004.
Laurens, Camille
Dans ces bras-là (magyar)
   Ha átölel az a másik.. / Camille Laurens ; [ford. Tóth Krisztina]. - Budapest : Móra, 2003. - 241, [5] p. ; 21 cm. - (Nők & ők, ISSN 1587-0391)
ISBN 963-11-7853-6 fűzött : ár nélkül
840-31=945.11
[AN 1047216]
MARC

ANSEL
UTF-8435 /2004.
   Lélekbölcsességek / [szerk. Szeréni György] ; [a görög szerzőket Vágó Zsuzsanna ford.]. - 2. kiad. - Szada : Kassák, 2003. - 110 p. ; 17 cm. - (Bölcsességek kincsestára, ISSN 1416-079X ; 15.)
Kötött : 990,- Ft (hibás ISBN 963-9100-80-3)
82-84=945.11
[AN 1059338]
MARC

ANSEL
UTF-8436 /2004.
Lindgren, Astrid
Mästerdetektiven Blomkvist lever farligt (magyar)
   Kalle nem ijed meg az árnyékától / Astrid Lindgren ; ill. Eric Palmquist ; ford. Tótfalusi István. - [Budapest] : Egmont, 2003. - 183 p. : ill. ; 21 cm
Ifjúsági regény. - Megj. "Veszélyben a Nagymufti kincse" címmel is
ISBN 963-627-912-8 kötött : 1499,- Ft
839.7-31(02.053.2)=945.11
[AN 1049222]
MARC

ANSEL
UTF-8437 /2004.
MacLaine, Shirley
It's all in the playing (magyar)
   Játék az élet : minden ébredéskor egy újabb nap valóságát hívom életre / Shirley MacLaine ; [ford. Téli Márta]. - Budapest : Édesvíz, 2003, cop. 1996. - 203 p. ; 21 cm. - (New age, ISSN 1215-6795 ; 22.)
ISBN 963-528-692-9 fűzött : 1990,- Ft
820-94(73)=945.11 *** 613.865
[AN 1054140]
MARC

ANSEL
UTF-8438 /2004.
McCall Smith, Alexander
Tears of the giraffe (magyar)
   Zsiráfkönnyek / Alexander McCall Smith ; [ford. Pálfalvi Ilona]. - Budapest : Egmont, 2003. - 195 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-627-894-6 kötött : 2199,- Ft
820-312.4=945.11
[AN 1048695]
MARC

ANSEL
UTF-8439 /2004.
Mészöly Dezső (1918-)
   Örökbe fogadott versek : válogatott műfordítások / Mészöly Dezső. - Budapest : Epl, [2003]. - 605 p. ; 20 cm. - (Editio plurilingua, ISSN 1585-082X ; 2003/10.)
ISBN 963-9431-19-2 fűzött : 4970,- Ft : 21
82-14=945.11 *** 894.511-14.032
[AN 1046105]
MARC

ANSEL
UTF-8440 /2004.
Metcalfe, Josie
A millennium miracle (magyar)
   Visszatérés / Josie Metcalf [!Metcalfe] ; [... ford. Makáry Kata]. - Budapest : Harlequin, cop. 2002. - 94 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 204.)
Kisregény
ISBN 963-537-002-4 fűzött : 325,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 931579]
MARC

ANSEL
UTF-8441 /2004.
Miles, Linda
His girl Monday to Friday (magyar)
   Csak munkaidőben? / Linda Miles ; [... ford. Bittera Dóra]. - Budapest : Harlequin, cop. 2002. - 94 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 272.)
Kisregény
ISBN 963-536-955-7 fűzött : 325,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 931578]
MARC

ANSEL
UTF-8442 /2004.
Molière
   Bölcs mondások Molière műveiből / [vál. Lakócai Gábor]. - [Budapest] : Anno, 2003. - 78 p. ; 20 cm
ISBN 963-375-282-5 fűzött : ár nélkül
840-84=945.11
[AN 1047837]
MARC

ANSEL
UTF-8443 /2004.
Nance, John J.
Turbulence (magyar)
   Végzetes légörvény / John J. Nance ; [ford. Janáky István]. - Budapest : General Press, [2003]. - 410 p. ; 21 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
Regény
ISBN 963-9459-13-5 kötött : 1500,- Ft
820-311.3(73)=945.11
[AN 1047666]
MARC

ANSEL
UTF-8444 /2004.
Nordqvist, Sven
Pettson får julbesök (magyar)
   Pettson karácsonya / írta és rajz. Sven Nordqvist ; ford. Csépányi Zsuzsanna. - Budapest : General Press, [2003]. - [26] p. : ill., színes ; 31 cm
Mese
ISBN 963-9459-32-1 kötött : 1800,- Ft (hibás ISBN 963-9459-51-8)
839.7-34(02.053.2)=945.11
[AN 1048864]
MARC

ANSEL
UTF-8445 /2004.
Nordqvist, Sven
Pettson tältar (magyar)
   Pettson sátorozik / írta és rajz. Sven Nordqvist ; ford. Csépányi Zsuzsanna. - Budapest : General Press, [2003]. - [26] p : ill., színes ; 31 cm
Mese
ISBN 963-9459-31-3 kötött : 1800,- Ft
839.7-34(02.053.2)=945.11
[AN 1048870]
MARC

ANSEL
UTF-8446 /2004.
Nöstlinger, Christine
Gretchen Sackmeier (magyar)
   Gréti története / Christine Nöstlinger ; [ford. Nemeskürty Harriet]. - Budapest : Animus, 2003-. - 22 cm
Ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 1048778]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.]. - 2003. - 206 p.
ISBN 963-9307-93-9 kötött : 1790,- Ft
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 1048781] MARC

ANSEL
UTF-8447 /2004.
Odom, Mel
Preying for keeps (magyar)
   Hajtóvadászat / Mel Odom ; [ford. Novák Gábor]. - Budapest : Beholder, 2003. - 330 p. ; 19 cm. - (Árnyvadász, ISSN 1218-7585)
Regény. - Shadowrun (keretcím)
ISBN 963-9399-53-1 fűzött : 1598,- Ft
820-312.9(73)=945.11
[AN 1048760]
MARC

ANSEL
UTF-8448 /2004.
Orloff, Wera
Der Graf mit den traurigen Augen (magyar)
   Rózsák Christinának / Wera Orloff ; [ford. Váry Alíz]. - Budapest : Bastei Budapest, 2002. - 88 p. ; 22 cm. - (Szilvia, ISSN 1215-0231 ; 137.)
Kisregény
ISBN 963-296-540-X fűzött : 249,- Ft
830-312.5=945.11
[AN 927948]
MARC

ANSEL
UTF-8449 /2004.
Pelecanos, George P.
The big blowdown (magyar)
   A nagy leszámolás / Georges P. Pelecanos. - Pécs : Opus, 2003. - 364 p. ; 20 cm
Regény. - Ford. Kuttor Eszter
ISBN 963-86378-2-X fűzött : ár nélkül
820-312.4(73)=945.11
[AN 1046893]
MARC

ANSEL
UTF-8450 /2004.
Perrin, Don
Theros Ironfeld (magyar)
   Vasverő Theros / Don Perrin ; [ford. Zarándy Beáta]. - Budapest : Delta Vision, [2003]. - 363 p. ; 18 cm. - (Harcosok sorozat ; ; 4.)
Regény. - Dragonlance (keretcím)
ISBN 963-9474-55-X fűzött : 1590,- Ft
820-312.9(73)=945.11
[AN 1047433]
MARC

ANSEL
UTF-8451 /2004.
Pratchett, Terry
   A manák trilógiája / Terry Pratchett ; [ford. Kiss Tamás]. - [Szeged] : Szukits, [2003]-. - 21 cm
Regényciklus
820-312.9=945.11
[AN 1055925]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Sofőrök. - cop. 2003. - 256 p.
ISBN 963-497-000-1 kötött : 1790,- Ft
820-312.9=945.11
[AN 1055928] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Földvájók. - cop. 2003. - 221 p.
ISBN 963-497-001-X kötött : 1790,- Ft
820-312.9=945.11
[AN 1055934] MARC

ANSEL
UTF-8452 /2004.
Raye, Kimberly
Restless (magyar)
   Csóklecke / Kimberly Raye ; [... ford. Leléné Nagy Márta]. - Budapest : Harlequin, cop. 2002. - 94 p. ; 21 cm. - (Tiffany, ISSN 0865-4158 ; 151.)
Kisregény
Fűzött : 325,- Ft (hibás ISBN 963-537-019-9)
820-312.5(73)=945.11
[AN 928468]
MARC

ANSEL
UTF-8453 /2004.
Roth, Philip
The dying animal (magyar)
   A haldokló állat / Philip Roth ; [ford. Sóvágó Katalin]. - Budapest : Európa, 2003. - 133 p. ; 19 cm
Regény
ISBN 963-07-7480-1 kötött : 1800,- Ft
820-31(73)=945.11
[AN 1048743]
MARC

ANSEL
UTF-8454 /2004.
Rowling, J. K.
Harry Potter and the Chamber of Secrets (magyar)
   Harry Potter és a Titkok Kamrája / J. K. Rowling ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2003. - 316 p. ; 22 cm
A meseregényfolyam 2. kötete
ISBN 963-9563-01-3 kötött : 1890,- Ft
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 1059639]
MARC

ANSEL
UTF-8455 /2004.
Schuster, Gaby
Nina & Nicki (magyar)
   Nina & Nicki / Gaby Schuster. - Budapest : Móra, 2001-. - 19 cm
Ifjúsági regény
ISBN 963-11-6964-2 *
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 903418]
MARC

ANSEL
UTF-8


   6., A titok / [ford. Schleicher Dóra] ; [Szegedi Katalin rajz.]. - 2003. - 114, [3] p. : ill.
ISBN 963-11-7852-8 fűzött : ár nélkül
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 1048898] MARC

ANSEL
UTF-8456 /2004.
Shakespeare, William
   Bölcs mondások Shakespeare műveiből / [vál. Lakócai Gábor]. - [Budapest] : Anno, 2003. - 80 p. ; 20 cm
ISBN 963-375-283-3 fűzött : ár nélkül
820-84=945.11
[AN 1047847]
MARC

ANSEL
UTF-8457 /2004.
Sie gab ihr Kind in fremde Hände (magyar)
   Nektek adom a gyermekemet, avagy Kései boldogság / [ford. Mező Hermina]. - Budapest : Bastei Budapest, 2002. - 87 p. ; 22 cm. - (Dr. Stefan Frank, ISSN 0866-2355 ; 137.)
Kisregény
ISBN 963-296-527-2 fűzött : 249,- Ft
830-312.5=945.11
[AN 927363]
MARC

ANSEL
UTF-8458 /2004.
Škvorecký, Josef
Mirákl (magyar)
   Csoda / Josef Škvorecký ; [ford. V. Detre Zsuzsa]. - Budapest : M. Kvklub, 2003. - 655 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-547-999-9 kötött : 2950,- Ft
885.0-31=945.11
[AN 1046843]
MARC

ANSEL
UTF-8459 /2004.
Suteev, Vladimir Grigorʹevič
   Miau és más vidám mesék / Vlagyimir Szutyejev ; a szerző rajz. ; [ford. Balassa Anna et al.]. - Budapest : Móra, 2003. - 117, [2] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 963-11-7843-9 kötött : ár nélkül
882-34(02.053.2)=945.11
[AN 1049414]
MARC

ANSEL
UTF-8460 /2004.
Taylor, Jennifer
Our new mummy (magyar)
   Kár minden percért! / Jennifer Taylor ; [... ford. Koltai Györgyné]. - Budapest : Harlequin, cop. 2002. - 94 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 205.)
Kisregény
ISBN 963-537-003-2 fűzött : 325,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 931585]
MARC

ANSEL
UTF-8461 /2004.
Tokodiné Ujházi Andrea
   Minden napra egy gondolat / [gyűjt. Tokodiné Ujházi Andrea]. - Debrecen : TKK, [2003]. - 55 p. ; 17 cm
Bibliogr.: p. 55.
ISBN 963-596-044-1 velúr : ár nélkül
82-84=945.11
[AN 1048304]
MARC

ANSEL
UTF-8462 /2004.
Tranylis, Takis
   Életem a téglavetőben : tüzes kemence / Takisz Tranulisz ; [ford. Papp Árpád]. - Békéscsaba : Typografika, 2003. - 101, [3] p. ; 19 cm. - (Balaton Akadémia könyvek, ISSN 1217-4491 ; 59.)
Regény
ISBN 963-204-309-X fűzött : ár nélkül
877.4-31=945.11
[AN 1048888]
MARC

ANSEL
UTF-8463 /2004.
Verne, Jules
Paris au XX siècle (magyar)
   Párizs a XX. században / Jules Verne ; [ford. Baranyi Ferenc] ; [sajtó alá rend. Majtényi Zoltán]. - Budapest : Unikornis, 2003. - 191 p. : ill. ; 20 cm. - (Jules Verne összes művei ; ; 69.)
Az előszót írta Gondolo Della Riva, Piero
ISBN 963-427-504-4 kötött : ár nélkül
840-312.9(02.053.2)=945.11
[AN 1055844]
MARC

ANSEL
UTF-8464 /2004.
   A világirodalom hatvanhat legszebb meséje / [vál. L. László János] ; [szerk. L. Jeszenszky Ágnes] ; Füzesi Zsuzsa rajz. - 3. kiad. - [Budapest] : General Press, [2003]. - 332, [4] p., [36] t.fol. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-9459-53-4 kötött : 2900,- Ft
82-34(02.053.2)=945.11
[AN 1054142]
MARC

ANSEL
UTF-8465 /2004.
Vonnegut, Kurt
Timequake (magyar)
   Időomlás / Kurt Vonnegut ; [ford. Borbás Mária]. - 2. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2003. - 307 p. : ill. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-203-092-3 kötött : ár nélkül
820-31(73)=945.11
[AN 1053850]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

466 /2004.
   Adassék nékem! : Istenes versek : adventista költők antológiája / [szerk. Kökényes Zsuzsa, Szegedi Kovács György]. - Budapest : Advent, 2002. - 168 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9122-87-4 fűzött : ár nélkül
894.511-14 *** 244(0:82-14)
[AN 1048411]
MARC

ANSEL
UTF-8467 /2004.
   Az "Állj fel" torony árnyékában : magyarok francia földön : egy század tükörcserepei / szerk. és a jegyzeteket írta A. Szabó Magda és Ablonczy László ; előszó Mádl Ferenc. - Veszprém : Új Horizont, 2003. - 639 p. ; 24 cm
ISBN 963-8246-16-2 kötött : ár nélkül
894.511-822 *** 908.44-2Paris(0:82-822)
[AN 1049378]
MARC

ANSEL
UTF-8468 /2004.
Babits Mihály (1883-1941)
   Jónás könyve / Babits Mihály ; [... grafikák Kutas Ágnes]. - [Budapest] : Filum, [2002]. - 48 p. : ill. ; 19 cm
Elbeszélő költemény
ISBN 963-9351-08-3 kötött : ár nélkül
894.511-13
[AN 929999]
MARC

ANSEL
UTF-8469 /2004.
Bálint Ágnes (1922-)
   Mazsola / Bálint Ágnes ; Bródy Vera bábfiguráival és rajzaival. - Budapest : Holnap, 2003. - 77, [2] p. : ill. ; 21 cm
Kész. a Magyar Televízió azonos c. bábfilmsorozata alapján
ISBN 963-346-376-9 kötött : ár nélkül
894.511-34(02.053.2)
[AN 1059390]
MARC

ANSEL
UTF-8470 /2004.
Bálint Ágnes (1922-)
   Mazsola és Tádé / Bálint Ágnes ; Bródy Vera bábfiguráival és rajzaival. - Budapest : Holnap, 2003. - 97 [2] p. : ill. ; 21 cm
Kész. a Magyar Televízió azonos c. bábfilmsorozata alapján
ISBN 963-346-407-2 kötött : ár nélkül
894.511-34(02.053.2)
[AN 1059387]
MARC

ANSEL
UTF-8471 /2004.
Bognár Ferenc (1911-)
   Hazátlanul / Bognár Ferenc. - [Budapest] : Magánkiad., cop. 2003. - 118 p. : ill. ; 20 cm
Fűzött : ár nélkül
894.511-94
[AN 1048225]
MARC

ANSEL
UTF-8472 /2004.
Böszörményi Gyula (1965-)
   Gergő és a bűbájketrec / Böszörményi Gyula. - Budapest : M. Kvklub, 2003. - 493 p. : ill. ; 22 cm
Regény. - Példányszám: 7000
ISBN 963-549-022-4 kötött : 2290,- Ft
894.511-31(02.053.2)
[AN 1048373]
MARC

ANSEL
UTF-8473 /2004.
Bujdosó Alpár (1935-)
   299 nap / Bujdosó Alpár ; [közread. az] ... 1956-os Intézet. - Budapest : M. Műhely : 1956-os Int., 2003. - 211 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-7596-36-4 fűzött : 1750,- Ft
894.511-94
[AN 1040840]
MARC

ANSEL
UTF-8474 /2004.
Csaplár Vilmos (1947-)
   Vadregény / Csaplár Vilmos. - Budapest : M. Kvklub, 2003. - 316 p. ; 19 cm
Példányszám: 2000
ISBN 963-549-027-5 kötött : 2290,- Ft
894.511-31
[AN 1046482]
MARC

ANSEL
UTF-8475 /2004.
   Ég a gyertya, ég : téli gyermekversek / [szerk. Elek Nóra] ; [ill. Bihari Mariann és "Medve"]. - [Debrecen] : TKK, [2003]. - 48 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 963-596-027-1 kötött : ár nélkül
894.511-14(02.053.2)(082) *** 398.332.4(0:82-14)(02.053.2)
[AN 1047171]
MARC

ANSEL
UTF-8476 /2004.
Egerszegi Ferenc (1921-)
   Nemzedékek párbeszéde : válogatott versek / Egerszegi Ferenc. - Sümeg : Magánkiad., 2003. - 240 p. ; 20 cm
ISBN 963-430-493-1 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 1049357]
MARC

ANSEL
UTF-8477 /2004.
Erdélyi János (1814-1868)
   Irodalmi, színházi, közéleti írások és beszédek / Erdélyi János ; sajtó alá rend., bev. és a jegyzeteket írta T. Erdélyi Ilona. - Budapest : Mundus, 2003. - 672 p. ; 25 cm. - (A magyar irodalomtörténetírás forrásai, ISSN 0076-2385 ; 19.)
ISBN 963-8033-22-3 kötött : ár nélkül
894.511-92 *** 894.511(091)"18" *** 792(439)"18"
[AN 1049410]
MARC

ANSEL
UTF-8478 /2004.
Fable, Vavyan
   A pepita macska / Vavyan Fable. - Budapest : Fabyen, 2003. - 474 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-9300-09-8 fűzött : 1198,- Ft
894.511-312.5
[AN 1046939]
MARC

ANSEL
UTF-8479 /2004.
Faludy György (1910-)
   Jegyzetek a kor margójára / Faludy György. - [Budapest] : Villon, cop. 2003. - 189 p. ; 21 cm
Vál. a Magyar hírlap, ISSN 0133-1906, azonos c. rovatában megj. írásokból
ISBN 963-212-231-3 kötött : 1980,- Ft
894.511-92
[AN 1056196]
MARC

ANSEL
UTF-8480 /2004.
Fekete István (1900-1970)
   Gyeplő nélkül / Fekete István. - Szeged : Lazi, cop. 2003. - 221 p. ; 21 cm. - (Fekete István művei)
Regény
ISBN 963-9416-59-2 kötött : 2000,- Ft
894.511-31
[AN 1056188]
MARC

ANSEL
UTF-8481 /2004.
Füzesi Zsuzsa (1939-)
   Beszélgetőkönyv : szeretetről, barátságról, a helyes viselkedésről és sok minden másról kicsiknek / Füzesi Zsuzsa. - 5. kiad. - Budapest : Urbis Kvk., 2003. - 103, [8] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-9291-49-8 kötött : ár nélkül
894.511-34(02.053.2) *** 395(02.053.2)
[AN 1059445]
MARC

ANSEL
UTF-8482 /2004.
Gál Tamás (1951-)
   Úton / Gál Tamás. - Budapest : Kornétás, cop. 2003. - 79 p. ; 20 cm
Versek
ISBN 963-9353-31-0 fűzött : 990,- Ft
894.511-14
[AN 1049037]
MARC

ANSEL
UTF-8483 /2004.
   Gyermekek karácsonyi könyve / [szerk. Csendes Istvánné] ; [ill. Bera Károly, Varga Zsigmond, Vass Richárd]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2003. - 47 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Tappancs könyvek, ISSN 1589-2875)
ISBN 963-9325-50-3 kötött : ár nélkül
894.511-822(02.053.2) *** 087.5(084.1) *** 398.332.416(02.053.2)
[AN 1048390]
MARC

ANSEL
UTF-8484 /2004.
Gyürk Ottó (1901-2003)
   Horthy "zs" katonája : emlékirat, naplótöredékek alapján / Gyürk Ottó ; Raj Tamás előszavával. - Budapest : Makkabi, cop. 2003. - 46 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-7475-87-7 fűzött : ár nélkül
Gyürk Ottó (1901-2003)
894.511-94
[AN 1048968]
MARC

ANSEL
UTF-8485 /2004.
Halmi Zsolt
   Megváltozva ugyanúgy / Halmi Zsolt ; [ill. Perényi Dorottya]. - [Dunakeszi] : Szerző, 2002. - 46 p. : ill. ; 21 cm
Versek
ISBN 963-440-790-0 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 925185]
MARC

ANSEL
UTF-8486 /2004.
Heltai Jenő (1871-1957)
Jaguár (német)
   Jaguar / Jenő Heltai ; [Übers. von Georg Harmat]. - [Budapest] : Corvina, 2003. - 174 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-13-5291-9 kötött : 2900,- Ft
894.511-31=30
[AN 1059624]
MARC

ANSEL
UTF-8487 /2004.
Hernádi Gyula (1926-)
   Frankenstein / Hernádi Gyula. - Budapest : Kairosz ; [Pécs] : Alexandra, 2003. - 2 db ; 19 cm
Regény
ISBN 963-9484-70-9 fűzött : ár nélkül
894.511-31
[AN 1048725]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 362 p.
894.511-31
[AN 1048709] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 345 p.
894.511-31
[AN 1048719] MARC

ANSEL
UTF-8488 /2004.
Horányi Katalin (1947-)
   Morci / Horányi Katalin ; Szyksznian Wanda rajz. - Budapest : M. Kvklub, 2003. - 136 p. : ill., színes ; 11 cm
Példányszám: 3000
ISBN 963-549-028-3 kötött : 1390,- Ft
894.511-14
[AN 1046411]
MARC

ANSEL
UTF-8489 /2004.
Jandrics István (1924-)
   Hadifogságom : visszaemlékezés / Jandrics István ; [közread. a] Marcali Városi Helytörténeti Múzeum. - Marcali : Marcali Vár. Helytört. Múz., 2003. - 113 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-210-609-1 kötött : ár nélkül
Jandrics István (1924-)
894.511-94
[AN 1040467]
MARC

ANSEL
UTF-8490 /2004.
   Kelő nap : lírykusok antológiája, 2002 / [fel. szerk. ... Putnoki A. Dávid] ; [a fotókat kész. Enyedi Sándor]. - [Budapest] : Bíró Family, [2003]. - 202 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9289-54-X kötött : ár nélkül
894.511-14(082) *** 894.511(092)
[AN 1048317]
MARC

ANSEL
UTF-8491 /2004.
Keresztes József (1941-)
   Az ördög útjai / Oliver Church. - Budapest : Totem, 2003. - 287 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-590-209-3 fűzött : ár nélkül
894.511-312.4
[AN 1047131]
MARC

ANSEL
UTF-8492 /2004.
Kerrigen, Lorna
   A vágy ébredése / Lorna Kerrigen. - Budapest : iXmédia, 2003. - [2], 252 p. ; 18 cm. - (Extázis-könyvek, ISSN 1589-0996 ; 7.)
ISBN 963-86313-6-8 fűzött : 1470,- Ft
894.511-993
[AN 1047707]
MARC

ANSEL
UTF-8493 /2004.
Kiss Jenő (1926-)
   9 év a Gulágon : nagy utazásom története / Kiss Jenő. - Eger : EKF Líceum K., 2002. - 81 p. : ill. ; 25 cm
Példányszám: 500
ISBN 963-9417-05-X * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9417-05)
Kiss Jenő (1926-)
894.511-94 *** 323.282(47)(0:82-94) *** 343.819.5(47)(0:82-94)
[AN 934485]
MARC

ANSEL
UTF-8494 /2004.
Kovács András Ferenc (1959-)
   Fattyúdalok : versek, 1993-2003 / Kovács András Ferenc. - Budapest : Magvető, 2003. - 91, [3] p. ; 20 cm
ISBN 963-14-2342-5 kötött : 1490,- Ft
894.511-14(498)
[AN 1046245]
MARC

ANSEL
UTF-8495 /2004.
Krúdy Gyula (1878-1933)
   Álmoskönyv / Krúdy Gyula. - Gyöngyös : Pallas, 2003. - 206 p. ; 20 cm
ISBN 963-9504-29-7 fűzött : 998,- Ft
894.511-43 *** 894.511-32 *** 398.7
[AN 1055906]
MARC

ANSEL
UTF-8496 /2004.
Kürti Béla
   A Kárpátoktól a Rajnáig : háborús emlékeim / Kürti Béla ; [közread. a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola]. - [Cegléd] : Ceglédi Közgazd. és Informatikai Szakközépisk., [2003]. - 80 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-210-826-4 fűzött : ár nélkül
894.511-94
[AN 1048790]
MARC

ANSEL
UTF-8497 /2004.
Légrádi Irén
   Késő kegyelem / Légrádi Irén ; [kiad. az Idős Emberek Gondozásáért Alapítvány]. - Sopron : Idős Emberek Gondozásáért Alapítvány, 2002. - 50 p. ; 21 cm
Versek
Fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 926221]
MARC

ANSEL
UTF-8498 /2004.
Lőrincz L. László (1939-)
   Siva utolsó tánca / Leslie L. Lawrence. - Budapest : Gesta, 2003, cop. 1996. - 463 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-8229-93-4 fűzött : 1198,- Ft
894.511-312.4
[AN 1058821]
MARC

ANSEL
UTF-8499 /2004.
Madách Imre (1823-1864)
Mózes (angol)
   Moses : dramatic poem in two parts / Imre Madách ; dramatized to stage by Dezső Keresztury ; transl. ... by Ottó Tomschey. - Budapest : Madách Irod. Társ., 2003. - 129 p. ; 20 cm. - (MK,, ISBN 1219-4042 ; ; 31.)
ISBN 963-9386-11-1 fűzött : ár nélkül
894.511-2=20
[AN 1047418]
MARC

ANSEL
UTF-8500 /2004.
Maison, Syndie
   Zűrös apaság / Syndie Maison. - Budapest : Horizont, [2002]. - 150 p. ; 21 cm. - (Rózsa könyvek, ISSN 1417-2070 ; 4.)
Regény
ISBN 963-9408-05-0 * fűzött : 555,- Ft (hibás ISBN 963-9408-05-2)
894.511-31
[AN 929385]
MARC

ANSEL
UTF-8501 /2004.
Márai Sándor (1900-1989)
   Béke Ithakában / Márai Sándor. - [Budapest] : Helikon, 2003. - 274 p. ; 19 cm
Regény
ISBN 963-208-828-X kötött : 1990,- Ft
894.511-31
[AN 1059693]
MARC

ANSEL
UTF-8502 /2004.
Márai Sándor (1900-1989)
   Csutora / Márai Sándor. - [Budapest] : Helikon, 2003. - 125, [2] p. ; 19 cm
Regény
ISBN 963-208-840-9 kötött : 1500,- Ft
894.511-31
[AN 1059668]
MARC

ANSEL
UTF-8503 /2004.
   Mesék Mátyás királyról. - [Nagykovácsi] : Puedlo K., [2003]. - 119 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 963-9477-43-5 kötött : ár nélkül
894.511-343(02.053.2) *** 398.223(=945.11)(092)Mátyás,_I.(02.053.2)
[AN 1046866]
MARC

ANSEL
UTF-8504 /2004.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   A két koldusdiák : mesés történet az ifjúság számára / Mikszáth Kálmán. - Budapest : Fekete Sas, 2003. - 189 p. ; 20 cm. - (Öregbetűs könyvek, ISSN 1587-2475)
ISBN 963-9352-57-8 fűzött : 1100,- Ft
894.511-31(02.053.2)
[AN 1053948]
MARC

ANSEL
UTF-8505 /2004.
   Mokhara a Mágustorony : fantasy antológia / [... szerk. Tölgyesi László & Szántó Tibor]. - [Debrecen] : Cherubion, 2003. - 357 p. : ill. ; 21 cm. - (Cherubion fantasy exkluzív, ISSN 1217-6893 ; 53.)
A Káosz világa (keretcím)
ISBN 963-9346-94-2 kötött : 1498,- Ft
894.511-312.9(082)
[AN 1047194]
MARC

ANSEL
UTF-8506 /2004.
Molnár Ferenc (1878-1952)
A Pál utcai fiúk (német)
   Die Jungen der Paulstrasse / Ferenc Molnár ; [ins Deutsche übertr. von Edmund Alkalay]. - Budapest : Corvina, 2002. - 212 p. ; 20 cm
Ifjúsági regény
ISBN 963-13-5180-7 fűzött : 2300,- Ft
894.511-31(02.053.2)=30
[AN 928328]
MARC

ANSEL
UTF-8507 /2004.
Móra Ferenc (1879-1934)
   A körtemuzsika / Móra Ferenc ; [Reich Károly rajz.]. - 2. kiad. - Budapest : Móra, 2003. - 140, [3] p. : ill. ; 20 cm
Mesék
ISBN 963-11-7851-X kötött : ár nélkül
894.511-34(02.053.2)
[AN 1048285]
MARC

ANSEL
UTF-8508 /2004.
Müller Ingrid
   Pityli, Putyli, Peretyli / Müller Ingrid ; [Nádházi Nikolett rajz.]. - Szekszárd : Schöck Bt., 2003. - 59 p. : ill., színes ; 27 cm
Mesék
ISBN 963-210-658-X kötött : ár nélkül
894.511-34(02.053.2)
[AN 1047230]
MARC

ANSEL
UTF-8509 /2004.
Nagy István, M. (1949-2003)
   Üzenet a túlsó partról / M. Nagy István. - [Budapest] : Viva Média, 2003. - 224 p. ; 19 cm
ISBN 963-7619-50-X fűzött : ár nélkül
894.511-821
[AN 1046104]
MARC

ANSEL
UTF-8510 /2004.
Nyirő József (1889-1953)
   A sibói bölény : regény / Nyírő József ; Wass Albert előszavával és Kós Károly metszeteivel ; [szerk. és az utószót írta Medvigy Endre]. - [Budapest] : Kairosz, [2003]. - 319 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9484-74-1 kötött : 2500,- Ft
Wesselényi Miklós (1750-1809)
894.511-31(498)
[AN 1055861]
MARC

ANSEL
UTF-8511 /2004.
Ondi Tibor
   Ficak kalandjai / Ondi Tibor. - Debrecen : Tóth Kvkereskedés, [2003]. - 47 p. : ill., színes ; 31 cm
Mese
ISBN 963-596-165-0 kötött : ár nélkül
894.511-34(02.053.2)
[AN 1048275]
MARC

ANSEL
UTF-8512 /2004.
Petrán Lajos
   Nem csak nosztalgia! / Petrán Lajos. - [Mezőkövesd] : [Magánkiad.], 2003. - 202 p. ; 21 cm
Visszaemlékezések
ISBN 963-430-690-X fűzött : ár nélkül
894.511-94
[AN 1046118]
MARC

ANSEL
UTF-8513 /2004.
Püspök Lívia (1957-)
   Álom páncélban : versek / Püspök Lívia ; [az illusztrációkat kész. Endrődi Katalin]. - Balatonőszöd : [Balaton Akad.], 2002. - 48 p., [8] t. fol. : ill., részben színes ; 19 cm. - (Balaton Akadémia könyvek, ISSN 1217-4491 ; 54.)
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-8365-58-7)
894.511-14
[AN 928326]
MARC

ANSEL
UTF-8514 /2004.
Rákos Sándor (1921-1999)
Művek (vál.)
   Rákos Sándor / vál., szerk., a bevezető tanulmányt írta és a jegyzeteket kész., ... a szöveget gond. Tomaj Attila. - Pécs : Alexandra, [2003]. - 351 p. ; 18 cm. - (Kossuth-díjas írók, ISSN 1588-8088 ; 9.)
Versek
ISBN 963-368-652-0 kötött : ár nélkül
894.511-14
[AN 1048668]
MARC

ANSEL
UTF-8515 /2004.
Rigó Béla (1942-)
   A Mézga család : képernyőképes krónika / ... írta Rigó Béla ; Romhányi József és Nepp József nyomán ... ; [ill. Ternovszky Béla, Csákovics Lajos, Weigert Miklós]. - Budapest : Móra, 2003. - 139 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-11-7854-4 kötött : ár nélkül
894.511-7
[AN 1048734]
MARC

ANSEL
UTF-8516 /2004.
Szabó Lehel
   Totális annihiláció / Chuck Palmer. - [Debrecen] : Cherubion, 2003. - 252 p. ; 18 cm. - (Halálosztó 2029, ISSN 1585-6259)
Regény
ISBN 963-9566-04-7 fűzött : 998,- Ft
894.511-312.9
[AN 1048750]
MARC

ANSEL
UTF-8517 /2004.
Szabó Magda (1917-)
   Bárány Boldizsár ; Sziget-kék ; Tündér Lala / Szabó Magda. - Budapest : Európa, 2003. - 477 p. ; 19 cm
Verses mese és ifjúsági regények
ISBN 963-07-7481-X kötött : 2100,- Ft
894.511-34(02.053.2) *** 894.511-31(02.053.2)
[AN 1046838]
MARC

ANSEL
UTF-8518 /2004.
Szeghalmi Elemér (1929-)
   A magyar valóság kálváriáján / Szeghalmi Elemér. - Budapest : Szt. István Társ., 2003. - 186 p. ; 20 cm
ISBN 963-361-449-X fűzött : 1600,- Ft
894.511-92
[AN 1048380]
MARC

ANSEL
UTF-8519 /2004.
Szélesi Sándor (1969-)
   A hercegnő nyakéke / Anthony Sheenard. - Budapest : Inomi, cop. 2003. - 203, [6] p. ; 20 cm. - (Mysterious universe, ISSN 1785-1963)
Regény
ISBN 963-212-570-3 fűzött : 1590,- Ft
894.511-312.9
[AN 1048413]
MARC

ANSEL
UTF-8520 /2004.
Szentmihályi Szabó Péter (1945-)
   Az erősek gyöngesége / Szentmihályi Szabó Péter. - Budapest : Szt. István Társ., 2003. - 168 p. ; 20 cm
ISBN 963-361-459-7 fűzött : 1200,- Ft
894.511-92 *** 244(0:82-92)
[AN 1048528]
MARC

ANSEL
UTF-8521 /2004.
Tőke Péter (1945-)
   A rászedett Nagy Ő elhallgatott titkai / Peter Sheldon. - [Budapest] : Intermix Budapest, 2003. - 208 p. : ill. ; 20 cm. - (Eastern-bestseller könyvek, ISSN 1417-734X)
ISBN 963-212-483-9 fűzött : ár nélkül
894.511-312.5
[AN 1047474]
MARC

ANSEL
UTF-8522 /2004.
Tungli M. Klára
   A visszatérő : versek / Tungli M. Klára ; [grafika M Tóth Éva]. - Veszprém : Viza Kft., 2003. - 105, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-212-077-9 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 1047184]
MARC

ANSEL
UTF-8523 /2004.
   Tűzpróba : [antológia] / [szerk. Csapó Lajos] ; [közread. az] AMME. - Budapest : Biró ; Szigethalom : AMME, 2002. - 114 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9289-55-8 fűzött : ár nélkül
894.511-14(082) *** 73/76(439)"200" *** 061.2(439-2Szigethalom)
[AN 1048311]
MARC

ANSEL
UTF-8524 /2004.
Ungvári Zsolt (1969-)
   MMC (Magyar Monte Cristo) : kalandregény / Ungváry Zsolt. - [Budapest] : Szerző, [2003]. - 275 p. ; 20 cm
ISBN 963-640-492-5 fűzött : 1400,- Ft
894.511-311.3
[AN 1059195]
MARC

ANSEL
UTF-8525 /2004.
   Valahol örökké : Pest megyei írók és költők antológiája = Irgendo ewig : Anthologie der ungarischer Dichter und Schritfsteller im Komitat Pest / [szerk. Büki Attila] ; [a grafikákat kész. Aknay János et al.] ; [kiad. Pest Megye Önkormányzata]. - Budapest : Pest M. Önkormányzata, 2002. - 57, 61 p. : ill., színes ; 20 cm
A magyar és a német nyelvű rész hátlapjával egybekötve
ISBN 963-7191-10-0 fűzött : ár nélkül
894.511-822.02(439.153)=30
[AN 928336]
MARC

ANSEL
UTF-8526 /2004.
Varga Lajos
   Akkor és most : múlt századi történetek, ezredfordulós feljegyzések / Varga Lajos ; [közread. a] Városi Könyvtár. - Győr : Vár. Kvt., 2003. - 286 p. ; 21 cm
ISBN 963-212-114-7 fűzött : ár nélkül
894.511-92
[AN 1046922]
MARC

ANSEL
UTF-8527 /2004.
Vilimné Gyöngyösi Ilona (1920-)
   Versek a lélek hangján / Vilimné Gyöngyösi Ilona. - [Budapest] : Vilimné Gyöngyösi I., 2002. - 106 p. ; 20 cm
ISBN 963-440-852-4 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 928382]
MARC

ANSEL
UTF-8528 /2004.
Zsille Győző (1925-)
   Halálvágta : 50 vers / Zsille Győző ; [kiad. a Zsille Győző Baráti Társaság]. - Szentes : Zsille Győző Baráti Társ., 2002. - 82 p. : ill. ; 21 cm
A szerző rajzaival
ISBN 963-00-7619-5 fűzött : ár nélkül
894.511-14 *** 741(439)(092)Zsille_Gy.
[AN 925184]
MARC

ANSEL
UTF-8529 /2004.
Zsitvai József (1928-)
   Tornyosnémetitől Dél-Afrikáig / Zsitvai József. - [Pásztó] : Zsitvainé Borsos I., [2003]. - 329 p. ; 20 cm
Fűzött : ár nélkül
Zsitvai József (1928-)
894.511-94
[AN 1046169]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

530 /2004.
Füzesi Zsuzsa (1939-)
   Mondókáskönyv / vál. és rajz. Füzesi Zsuzsa. - Budapest : Urbis Kvk., 2002-. - 30 cm
087.5(084.1) *** 398.831(=945.11)(02.053.2)
[AN 946609]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5. - 4. kiad. - 2003. - 95 p. : ill., színes
Erdélyi gyűjtésből
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9291-49-8)
087.5(084.1)
[AN 1059621] MARC

ANSEL
UTF-8531 /2004.
Marék Veronika (1937-)
   Annipanni, hull a hó! / Marék Veronika. - 2. kiad. - Budapest : Pozsonyi Pagony Kft., cop. 2003. - [32] p. : ill., színes ; 17x20 cm. - (Pagony könyvek)
Képes mese
ISBN 963-212-347-6 kötött : 950,- Ft
087.5
[AN 1056195]
MARC

ANSEL
UTF-8532 /2004.
Radvány Zsuzsa
   Virágéknál ég a világ : gyermekdalok / rajz. Radvány Zsuzsa. - [Budapest] : Santos, [2003]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 16x23 cm
Verses képeskönyv
ISBN 963-9244-80-5 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 1053913]
MARC

ANSEL
UTF-8533 /2004.
Védère d'Auria, Pascale
   Őfelsége a macska / írta Pascale Védère d' Auria ; ill. Pierre Couronne ; ford. Fodorné Koller Zsuzsa. - [Nagykanizsa] : Canissa, [2003]. - [18] p. : ill., színes ; 29 cm. - (Mesél a tanya)
ISBN 963-9379-14-X kötött : 850,- Ft
087.5(084.1)
[AN 1046725]
MARC

ANSEL
UTF-8534 /2004.
Zelk Zoltán (1906-1981)
   Mikulás / Zelk Zoltán ; Radvány Zsuzsa rajz. - [Budapest] : Santos, [2003]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 16x23 cm
Verses képeskönyv
ISBN 963-9244-82-1 kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-8492-39-2)
087.5(084.1)
[AN 1053921]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

535 /2004.
   Adsumus : tanulmányok a III. Eötvös Konferencia előadásaiból / szerk. Bárth M. János ; [kiad. az Eötvös József Collegium Diákbizottsága]. - Budapest : Eötvös Collegium Diákbiz., 2002. - 144 p. ; 23 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-202-584-9 fűzött : ár nélkül
082 *** 378.184 *** 061.3(439-2Bp.)"2002"
[AN 934098]
MARC

ANSEL
UTF-8536 /2004.
Davis, Jim
   Kutya bajom! / Jim Davis ; [ford. Boronyák Rita]. - [Budapest] : Adoc-Semic, [2003]. - [94] p. : ill., színes ; 18 cm. - (Színes zseb-Garfield ; ; 54.)
Képregény
Fűzött : 415,- Ft (hibás ISBN 963-9233-44-7)
087.6:084.11
[AN 1049178]
MARC

ANSEL
UTF-8537 /2004.
Davis, Jim
   Útmutató hétalvóknak / Jim Davis ; [ford. Boronyák Rita]. - [Budapest] : Adoc-Semic, [2002]. - [94] p. : ill., színes ; 18 cm. - (Színes zseb-Garfield ; ; 44.)
Képregény
ISBN 963-9233-29-3 fűzött : 395,- Ft
087.6:084.11
[AN 923031]
MARC

ANSEL
UTF-8538 /2004.
Germán Fatime
   Macbeth / [rajz. Germán Fatime]. - Budapest : Euroclassic, [2003]. - 35 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Európa klasszikusai képregényen, ISSN 1589-8938). (Shakespeare sorozat)
Kész. William, Shakespeare drámája alapján
ISBN 963-86393-0-X * fűzött : 580,- Ft (hibás ISBN 963-86393-0)
087.6:084.11 *** 820(092)Shakespeare,_W.
[AN 1048302]
MARC

ANSEL
UTF-8539 /2004.
   Tudományos felolvasóülés, 2002 / [szerk. Tóth Szergej] ; [közread. a] Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar. - Szeged : SZTE JGYTF, 2002. - 79 p. ; 23 cm
Előadáskivonatok. - Példányszám: 200
Fűzött : ár nélkül
082 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 928446]
MARC

ANSEL
UTF-8