MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2004 - 8. évfolyam, 2. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2006

Created at 2007/04/04 19:26:33
by MNBWWW (Vers 1.00 Release,
linked at Mar 28 2007 15:03:03)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok

540 /2004.
Facts at your fingertips (magyar)
   Tények tárháza : nagyító alatt az egész világ / [szerk. Jonathan Bastable] ; [ford. Boros László et al.]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2003. - 640 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-8475-94-3 kötött : ár nélkül
030
[AN 1054337]
MARC

ANSEL
UTF-8541 /2004.
Ma première encyclopédie Larousse (magyar)
   Első Larousse enciklopédiám : enciklopédia 4-7 éves gyermekeknek / [szerk. Laure Cambournac] ; [ill. Jacques Azam et al.] ; [... ford. Bánki Vera]. - [Budapest] : Officina Junior, [2003]. - 191 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 963-9464-26-0 kötött : 3450,- Ft
030(02.053.2)
[AN 1050306]
MARC

ANSEL
UTF-8
03   Sorozatok. Folyóiratok

542 /2004.
   Tiszta lappal : mai magyar irodalmi lapok : Tokaji Írótábor, 2003. / [szerk. Székelyhidi Ágoston]. - [Miskolc] : Bíbor K., cop. 2003. - 92 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9466-38-7 fűzött : ár nélkül
050(4)(=945.11)"200" *** 894.511(4)"200" *** 061.3(439-2Tokaj)
[AN 1054463]
MARC

ANSEL
UTF-8
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

543 /2004.
   A TIT Komárom-Esztergom Megyei Egyesület jubileumi évkönyve a Társadalom- és Természettudományi Ismereterjesztő Társulat Komárom Megyei Szervezete alapításának 50. évfordulóján / [szerk. Bálványos István, Kovaliczky István]. - Tatabánya : TIT Komárom-Esztergom M. Egyes., 2003. - 260 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-212-834-6 fűzött : ár nélkül
Tudományos Ismeretterjesztő Társulat. Komárom-Esztergom Megyei Egyesület.
061.22(439.115)TIT(091)
[AN 1053151]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

544 /2004.
Dalia László (1956-)
   Miért nem imádjuk a médiasztárokat? / Dalia László. - [Budapest] : Pannonica, cop. 2003. - 76, [3] p. ; 21 cm
ISBN 963-9252-74-3 kötött : ár nélkül
791.9.097(439)(0:82-7)
[AN 1049632]
MARC

ANSEL
UTF-8545 /2004.
Osztovits Ágnes
   Bevezetés a kulturális újságírásba : kézikönyv kezdőknek / Osztovits Ágnes. - Budapest : IGEN Katolikus Kult. Egyes., 2003. - 68 p. ; 21 cm. - (IGEN újságíró műhely, ISSN 1587-0472)
ISBN 963-212-147-3 fűzött : ár nélkül
070 *** 008
[AN 1050214]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

546 /2004.
Gaál Botond (1946-)
   Az ész igazsága és a világ valósága : az egzakt tudományok történelmi fejlődése keresztyén nézőpontból / Gaál Botond ; [közread. a] Hatvani István Teológiai Kutatóközpont Debreceni Református Hittudományi Egyetem. - Debrecen : DRHE Hatvani I. Teológiai Kutközp., 2003. - 214 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 200-209.
ISBN 963-8429-38-0 kötött : ár nélkül
5(100)(091) *** 001(100)(091) *** 215
[AN 1050731]
MARC

ANSEL
UTF-8547 /2004.
Kappéter István
   Az emberiség képes jóra változtatni a világot = Humankind can change the world for the better / Kappéter István ; ... az előszót írta Nováky Erzsébet. - Budapest : Püski, 2003. - 374, [4] p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 339-355. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-9906-20-4 v. : 3360,- Ft
008.2 *** 316.42 *** 304.9
[AN 1049653]
MARC

ANSEL
UTF-8548 /2004.
   Ókori jövőképek és jövőkutatás a vállalati gyakorlatban / szerk. Nováky Erzsébet és Kristóf Tamás ; [írták Gervai Pál et al.]. - Budapest : BKÁE Jövőkutatási Kutközp., 2003. - 80 p. : ill. ; 21 cm. - (MTA-BKÁE Komplex Jövőkutatás Kutatócsoport füzetek, ISSN 1785-0169 ; 2.)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-503-319-2 fűzött : ár nélkül
008.2 *** 658.1 *** 1(3)
[AN 1054736]
MARC

ANSEL
UTF-8549 /2004.
   Születtem.. : magyar tudósok önéletrajzai / [... gyűjt., a kötetet összeáll. és a névmutatót írta Csiffáry Gabriella]. - [Budapest] : Palatinus, 2003. - 645 p. ; 23 cm. - (Curriculum vitae, ISSN 1585-6895)
ISBN 963-9380-95-4 kötött : 4200,- Ft
001(439)(092)(0:82-94) *** 001(100)(=945.11)(092)(0:82-94)
[AN 1051369]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

550 /2004.
Braden, Gregg
Walking between the worlds (magyar)
   Utazás világok között : az együttérzés tudománya / Gregg Braden ; [ford. Demeczky János]. - Budakeszi : Mandala-Seva, cop. 2003. - 302 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9436-17-8 fűzött : 2990,- Ft
133.25
[AN 1050077]
MARC

ANSEL
UTF-8551 /2004.
Chopra, Deepak
The spontaneous fulfillment of desire (magyar)
   Végzetes véletlen : [hogyan teremtsünk csodákat a véletlen egybeesések erejének segítségével?] / Deepak Chopra ; [ford. Pordán Ferenc]. - Budapest : Édesvíz, 2003. - 224 p. ; 21 cm
ISBN 963-528-727-5 fűzött : 1990,- Ft
133.25
[AN 1050204]
MARC

ANSEL
UTF-8552 /2004.
Elten, Jörg Andrees
Ganz entspannt im Hier und Jetzt (magyar)
   Kacajok és könnyek a Paradicsomból : Oshóval, az indiai misztikussal töltött éveim naplója / Jörg Andrees Elten Satyananda ; [ford. Dobos Gábor]. - Budapest : Amrita, cop. 2003. - 464 p. ; 21 cm. - (Osho könyvek)
ISBN 963-9234-13-3 fűzött : 1990,- Ft
133.25(0:82-94)
[AN 1053355]
MARC

ANSEL
UTF-8553 /2004.
Greer, John Michael
Monsters (magyar)
   Mágikus lények kalauza / John Michael Greer ; [ford. Berki Judit]. - Budapest : Édesvíz, 2003. - 345 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-528-717-8 fűzött : 2390,- Ft
133 *** 398.4
[AN 1050230]
MARC

ANSEL
UTF-8554 /2004.
Grötzinger, Richard
Talismanische Dämonologie (magyar)
   Mágikus kézikönyv / Richard Grötzinger ; [ford. Kássa László]. - [Miskolc] : Hermit, [2003]. - 125 p. ; 20 cm
ISBN 963-9231-52-5 fűzött : 1700,- Ft
133.4 *** 159.961.4 *** 398.47 *** 248.222
[AN 1053847]
MARC

ANSEL
UTF-8555 /2004.
Hodonyi, Magdalena (1943-)
   Buch der Erde = A Föld könyve / Magdalena Hodonyi-Ickler. - Debrecen : [Szerző], 2002-2003. - 2 db : ill., részben színes ; 24 cm. - ("Ember voltam a Földön" : Hodonyi sorozat)
A 2. köt. csak magyar nyelven
133.25 *** 082.1
[AN 936019]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Kehafait : chiaroscura. - 2003. - 76 p.
ISBN 963-430-396-X fűzött : ár nélkül
133.25
[AN 1051155] MARC

ANSEL
UTF-8556 /2004.
Müller Péter (1936-)
   Titkos tanítások : [alapkérdések - végső válaszok] / Müller Péter. - [Budapest] : Jonathan Miller Kft., 2003. - 315, [2] p. ; 23 cm
ISBN 963-212-346-8 kötött : 2980,- Ft
133.25
[AN 1049651]
MARC

ANSEL
UTF-8557 /2004.
Steiner, Rudolf
Grundelemente der Esoterik (magyar)
   Az ezotéria alapjai / Rudolf Steiner ; [ford. Ladányi Lóránd]. - [Miskolc] : Hermit, [2003]. - 260 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9231-56-8 kötött : 3100,- Ft
133.25
[AN 1053627]
MARC

ANSEL
UTF-8558 /2004.
Ungvári Gulyás István
   Önmagunk fogságában : a kozmikus kapcsolatok összefüggései / Ungvári Gulyás István. - [Budapest] : Kornétás, cop. 2003. - 243 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9353-23-X fűzött : 1790,- Ft
133.25
[AN 1050498]
MARC

ANSEL
UTF-8559 /2004.
Webster, Richard
Write your own magic (magyar)
   Írj magadnak varázslatot! : négy mágikus lépés / Richard Webster ; [ford. Fodor György]. - Budapest : Édesvíz, 2003. - 252 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 249-252.
ISBN 963-528-724-0 fűzött : 1990,- Ft
133.25
[AN 1050202]
MARC

ANSEL
UTF-8560 /2004.
Wilber, Ken
A brief history of everything (magyar)
   A Működő Szellem rövid története / Ken Wilber ; [ford. Orzóy Ágnes]. - Budapest : Európa, 2003. - 367 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-07-7388-0 kötött : 2700,- Ft
133.25
[AN 1049616]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

561 /2004.
   Ember a teremtett világban : felelősségünk a környezetért : konferenciasorozat 2003. március 8. Budapest, 2003. május 17. Gyula, 2003. május 31. Szekszárd / [rend., közread. a] Rákoscsabai Béthel Alapítvány. - Budapest : Rákoscsabai Béthel Alapítvány, 2003. - 149 p. ; 20 cm
Fűzött : ár nélkül
504.03(439) *** 061.3(439-2Bp.)"2003" *** 061.3(439-2Gyula) *** 061.3(439-2Szekszárd)
[AN 1050608]
MARC

ANSEL
UTF-8562 /2004.
   The future for our children : program and abstracts of the Central and Eastern European Chapter Meeting of the International Society of Environmental Epidemiology : 4-6 September, Balatonföldvár, 2003. - [Budapest] : [Fodor József Orsz. Közeü. Közp. Orsz. Környezeteü. Int.], [2003]. - 98 p. ; 29 cm
Közread. a Fodor József Országos Közegészségügyi Központ Országos Környezetegészségügyi Intézet
Fűzött : ár nélkül
504.75 *** 614 *** 061.3(439-2Balatonföldvár)
[AN 1053305]
MARC

ANSEL
UTF-8563 /2004.
   MME Őrségi Természet- és Madárvédelmi Tájékoztatási Központ (ÖTMTK). - [Szombathely] : Chernel I. Madártani és Természetvédelmi Egyes., [2003]. - 32 p. : ill. ; 20 cm. - (MME Vas Megyei HCS. környezeti nevelési füzetek, ISSN 1785-332X ; 3.)
Fűzött : ár nélkül
502.4(439Őrség) *** 504.74 *** 598.2
[AN 1053497]
MARC

ANSEL
UTF-8564 /2004.
   Őrségi Nemzeti Park - Harmatfű Természetvédelmi Központ : természetismereti séták a körmendi Várkertben. - [Szombathely] : [Chernel I. Madártani és Természetvédelmi Egyes.], [2003]. - 32 p. : ill. ; 20 cm. - (MME Vas Megyei HCS. környezeti nevelési füzetek, ISSN 1785-332X ; 2.)
Fűzött : ár nélkül
Őrség
502.4(439Őrség) *** 591.9(439Őrség) *** 581.9(439Őrség) *** 372.850.4(075.2)(076)
[AN 1053486]
MARC

ANSEL
UTF-8565 /2004.
   The second international conference "Interfaces against pollution"... and NATO Advanced Research Workshop "Role of interfaces in environmental protection" : May, 27-30, 2002, Miskolc-Lillafüred ... : abstracts / [eds. Sándor Bárány, Judith Simon] ; org. by the University of Miskolc ... - Miskolc : Univ. of Miskolc, 2002. - 180, [4] p. ; 21 cm
Példányszám: 200
Fűzött : ár nélkül
504.06 *** 061.3(439-2Lillafüred)
[AN 930095]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

566 /2004.
Mankiewicz, Richard
The story of mathematics (magyar)
   A matematika históriája / Richard Mankiewicz ; [a fordítást átd. és szerk. Pataki János]. - Budapest : HVG Kv., 2003. - 191 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 963-7525-30-0 kötött : ár nélkül
51(100)(091)
[AN 1052814]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

567 /2004.
   Fundamental aspects of the deformation and fracture of materials : Thirteenth International Conference on the Strength of Materials : 25-30 August 2003, Budapest : book of abstracts. - [Budapest] : [ELTE], [2003]. - XIX, 425 p. : ill. ; 24 cm
Rend., közread. az Eötvös Loránd Tudományegyetem
Fűzött : ár nélkül
539.4 *** 620.2 *** 061.3(439-2Bp.)"2003"
[AN 1049896]
MARC

ANSEL
UTF-8568 /2004.
Gaál Botond (1946-)
   The faith of a scientist : James Clerk Maxwell / Botond Gaál ; [publ. by] the István Hatvani Theological Research Centre Debrecen University of Reformed Theology. - Debrecen : I. Hatvani Theological Research Centre Debrecen Univ. of Reformed Theology, 2003. - 91 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 88-91.
ISBN 963-8429-39-9 kötött : ár nélkül
Maxwell, James Clerk
53(410)(092)Maxwell,_J._C. *** 215
[AN 1050768]
MARC

ANSEL
UTF-8569 /2004.
Hawking, Stephen W.
The nature of space and time (magyar)
   A tér és az idő természete : [előadás-sorozatok az Isaac Newton Intézetben] / Stephen Hawking, Roger Penrose ; [ford. Both Előd]. - [Budapest] : Akkord, [2003], cop. 1999. - 191 p. : ill. ; 24 cm. - (Talentum tudományos könyvtár, ISSN 1586-8419)
Bibliogr.: p. 181-184.
ISBN 963-9429-41-4 kötött : 2190,- Ft
530.145 *** 530.12 *** 524.8
[AN 1061563]
MARC

ANSEL
UTF-8570 /2004.
Keszthelyi Dániel
   A téridő szintfelbontása és kvantálása, térörvények, az időérzet, információ-mechanika / Keszthelyi Dániel. - Budapest : Magánkiad., 2002. - 129 p. ; 21 cm
ISBN 963-440-936-9 fűzött : ár nélkül
530.12
[AN 931620]
MARC

ANSEL
UTF-8571 /2004.
Papp Anikó Míra
   Játékos mérés / ill., [a feladatokat írta] Papp Anikó Míra ; versek Papp Viktória. - Budapest : Sziget, 2003. - 63 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-8138-82-3 kötött : 1890,- Ft
531.7(02.053.2)
[AN 1049766]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

572 /2004.
Demény-Dittel Lajos (1949-)
   Adatok Deményfaluról és a Deményfalvi barlangokról / Demény-Dittel Lajos. - Hatvan : [Magánkiad.], 2003. - 11 fol. : ill. ; 30 cm
Spirál fűzéssel. - Bibliogr.: fol. 5-7.
Fűzött : ár nélkül
Deményfalu
556.332.46(437.6-2Deményfalu) *** 908.437.6-2Deményfalu
[AN 1052754]
MARC

ANSEL
UTF-8573 /2004.
Prakfalvi Péter
   A béri hajlott andezitoszlopok / Prakfalvi Péter. - [Salgótarján] : [Polár Stúdió], 2002. - 20 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 19-20.
ISBN 963-202-395-1 fűzött : ár nélkül
553.53(439)(234.373.31Nagy-hegy)
[AN 931107]
MARC

ANSEL
UTF-8574 /2004.
Richardson, Hazel
Dinosaurs and prehistoric life (magyar)
   Dinoszauruszok és az élet története / Hazel Richardson ; [ford. Ács Eszter]. - Budapest : Panemex : Grafo, 2003. - 228 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Határozó kézikönyvek, ISSN 1217-5641)
ISBN 963-9491-01-2 kötött : ár nélkül
568.19
[AN 1049640]
MARC

ANSEL
UTF-8575 /2004.
Szabóné Zavaczki Andrea
   A változatos Föld / Szabóné Zavaczki Andrea. - Debrecen : Tóth Kvkeresk., [2003]. - 29, [3] p. : ill., színes ; 31 cm. - (Gyermektudomány)
ISBN 963-596-162-6 kötött : ár nélkül
55(02.053.2) *** 911(02.053.2)
[AN 1051377]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

576 /2004.
Andrési Pál
   Az ásotthalmi Tanulmányi erdő madárvilága / Andrési Pál. - Ásotthalom : Bedő A. Erdészeti Szakisk., 2002. - 34 p. : ill. ; 21 cm. - (Szakmai füzetek / Bedő Albert Erdészeti Szakiskola,, ISSN 1785-3443 ; 8.)
Bibliogr.: p. 33-34.
Fűzött : ár nélkül
Ásotthalom
598.2 *** 591.9(439-2Ásotthalom) *** 502.4(439-2Ásotthalom)
[AN 1052809]
MARC

ANSEL
UTF-8577 /2004.
Börcsök József
   Az ásotthalmi Tanulmányi erdő emlősállatai / Börcsök József. - Ásotthalom : Bedő A. Erdészeti Szakisk., 2002. - 38, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (Szakmai füzetek / Bedő Albert Erdészeti Szakiskola,, ISSN 1785-3443 ; 7.)
Fűzött : ár nélkül
599 *** 591.9(439-2Ásotthalom) *** 502.4(439-2Ásotthalom)
[AN 1052804]
MARC

ANSEL
UTF-8578 /2004.
Brehm, Alfred Edmund
Tierleben in einem Band (magyar)
   Az állatok világa : egy kötetben / Brehm Alfréd. - Budapest : Könyvmíves Kvk., [2003]. - 964, [11] p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-9497-55-X kötött : ár nélkül
592/599(035)
[AN 1061699]
MARC

ANSEL
UTF-8579 /2004.
Fűz József
   Hasznos tudnivalók az erdőről / Fűz József. - Ásotthalom : Bedő A. Erdészeti Szakisk., 2002-. - 21 cm
581.526.42(075.3) *** 630(075.3)
[AN 1052812]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2002. - 37, [10] p. : ill. - (Szakmai füzetek / Bedő Albert Erdészeti Szakiskola ; ; 9.)
Fűzött : ár nélkül
581.526.42(075.3) *** 630.1(075.3)
[AN 1052817] MARC

ANSEL
UTF-8580 /2004.
Kiss Bitay Éva (1928-)
   A természet törvénye / [írta Kiss Bitay Éva] ; [az ... illusztációkat Veres László kész.]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, [2003]. - 39 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Természetbarátok kiskönyvtára, ISSN 1589-4541 ; 3.)
Kötött : ár nélkül
591.56(02.053.2) *** 591.552(02.053.2)
[AN 1054045]
MARC

ANSEL
UTF-8581 /2004.
Magyar Mikrobiológiai Társaság. Nemzetközi kongresszus (14.) (2003) (Balatonfüred)
   Abstracts of the 14 International Congress of the Hungarian Society for Microbiology including an ESCMID Symposium on "Resurgence of Streptococcal Infections" and Special Symposia on "Emerging Infections and Eradication Programmes" and "Molecular Physiology of Industrial Fungi" : Balatonfüred, ... October 9-11, 2003 / org. by the Hungarian Society for Microbiology [etc.]. - [Budapest] : [M. Mikrobiológiai Társ.], [2003]. - [234] p. ; 21 cm
14 International Congress of the Hungarian Society for Microbiology : Balatonfüred, 2003 (gerinccím). - Példányszám: 400
Fűzött : ár nélkül
579 *** 616-022.7 *** 663.1 *** 061.3(439-2Balatonfüred)
[AN 1053267]
MARC

ANSEL
UTF-8582 /2004.
Mayr, Ernst
What evolution is (magyar)
   Mi az evolúció ? / Ernst Mayr ; [ford. Kállai Tibor]. - Budapest : Vince K., 2003. - 332 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 310-320.
ISBN 963-9323-93-4 kötött : 3495,- Ft
575.8
[AN 1053122]
MARC

ANSEL
UTF-8583 /2004.
   Növényi élet és a stressz : Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum által rendezett tudományos ülés : Debrecen, 2003. november 13. / [szerk. Jávor András]. - [Debrecen] : DE ATC, [2003]. - 118 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. az előadások végén. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-472-782-4 kötött : ár nélkül
581 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 1054751]
MARC

ANSEL
UTF-8584 /2004.
Podani János (1952-)
   A szárazföldi növények evolúciója és rendszertana : vezérfonal egy nem is olyan könnyű tárgy tanulásához / Podani János. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2003. - 296 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 263-276.
ISBN 963-463-632-2 fűzött : 3200,- Ft
582(075.8) *** 575.8(075.8) *** 581.9(21)(075.8)
[AN 1053220]
MARC

ANSEL
UTF-8585 /2004.
Tényi Katalin
   Halak, cápák, ráják / írta és rajz. Tényi Kati. - Budapest : Excenter Demo Stúdió Kft., [2002]. - 29, [3] p. : ill., részben színes ; 30 cm + mell. - (Tropicarium füzetek ; ; 1.)
ISBN 963-202-406-0 fűzött : ár nélkül
597(02.053.2)(076) *** 087.5
[AN 932433]
MARC

ANSEL
UTF-8586 /2004.
   Természet - madárvédelem - környezeti nevelés - madárbarát Magyarország. - [Szombathely] : Chernel I. Madártani és Természetvédelmi Egyes., [2003]. - 28 p. : ill. ; 20 cm. - (MME Vas Megyei HCS. környezeti nevelési füzetek, ISSN 1785-332X ; 1.)
Fűzött : ár nélkül
598.2 *** 37.03 *** 504.06 *** 061.2(439)
[AN 1053469]
MARC

ANSEL
UTF-8587 /2004.
Zsíros Attila
   Az ásotthalmi Bedő Albert Szakiskolához tartozó Tanulmányi erdő vadjainak élőhelye / Zsiros Attila. - Ásotthalom : Bedő A. Erdészeti Szakisk., 2002. - 36, [4] p. : ill. ; 21 cm. - (Szakmai füzetek / Bedő Albert Erdészeti Szakiskola,, ISSN 1785-3443 ; 6.)
Bibliogr.: p. [38-39.]
Fűzött : ár nélkül
591.52 *** 502.4(439-2Ásotthalom)
[AN 1052797]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

588 /2004.
Árokszállási Jánosné
   Fantasztikus lehetőség: reflexológia / írta és szerk. Árokszállási Jánosné. - Budapest : [Árokszállási J.], [2002]. - 67 p. ; 20 cm
Fűzött : ár nélkül
615.821.2 *** 615.89
[AN 925182]
MARC

ANSEL
UTF-8589 /2004.
Baksai László
   Lambaréné - küldetés / Baksai László. - Budapest : Medicina, 2003. - 169 p. : ill., színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 169.
ISBN 963-242-834-X kötött : ár nélkül
Schweitzer, Albert
61(430)(092)Schweitzer,_A.
[AN 1052191]
MARC

ANSEL
UTF-8590 /2004.
Benkő Noémi
   No drog / Benkő Noémi ; [közread. a] Bibliaiskolák Közössége. - Budapest : Bibliaisk. Közössége, 2003. - 126 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 122-123.
ISBN 963-7427-75-9 fűzött : ár nélkül
613.83 *** 364.272
[AN 1052015]
MARC

ANSEL
UTF-8591 /2004.
Carr, Allen
The easy way to stop smoking (magyar)
   Rövid úton leszokni a dohányzásról / Allen Carr ; [ford. Fehér Máté, Kovács Noémi]. - Budapest : Mágus, cop. 2003. - 199 p. ; 21 cm
ISBN 963-86422-0-3 fűzött : 1690,- Ft
613.84
[AN 1054732]
MARC

ANSEL
UTF-8592 /2004.
Csernus Imre
   Drogma / Csernus, Dobai, Tárnok ; [ill. Erdélyi Zsolt, Kerényi Kristóf]. - [Budapest] : Mono Kft. : Konkrét Kv., cop. 2003. - 206 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-86416-2-2 fűzött : 1980,- Ft
613.83(0:82-94)
[AN 1050180]
MARC

ANSEL
UTF-8593 /2004.
Deary, Ian J.
Intelligence (magyar)
   Az intelligencia / Ian J. Deary ; [ford. Balogh Katalin és Takács Mónika]. - [Budapest] : M. Világ, 2003. - 142 p. : ill. ; 18 cm. - (Summa, ISSN 1785-3451)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9075-24-8 fűzött : ár nélkül
159.95
[AN 1053397]
MARC

ANSEL
UTF-8594 /2004.
   Emberi jogok a gyermekpszichiátriában / szerző Gombos Gábor ... et al. ; [közread. a] Pszichiátriai Érdekvédelmi Fórum. - Budapest : PÉF, 2003. - [43] p. ; 30 cm
ISBN 963-212-124-4 fűzött : ár nélkül
614.253.83(439) *** 616.89-053.2 *** 616-053.2
[AN 1052222]
MARC

ANSEL
UTF-8595 /2004.
Feldmár András (1940-)
   Beszélgetések Feldmár Andrással, A tudatállapotok szivárványa szerzőjével / Geréb Ágnes, Feldmár András, Karátson Gábor. - [Budapest] : Könyvfakasztó, cop. 2003. - 236, [3] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-204-437-1 fűzött : 2480,- Ft
615.851(71)(=945.11)(092)Feldmár_A.(047.53)
[AN 1061575]
MARC

ANSEL
UTF-8596 /2004.
Freud, Sigmund
Művek (vál.) (magyar)
   Sigmund Freud : válogatás az életműből / [vál., az előszót és az ismertető szövegeket írta, a jegyzeteket és a bibliográfiát összeáll. Erős Ferenc] ; [ford. Bart István et al.]. - Budapest : Európa, 2003. - 857 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 849-853. és a jegyzetekben
ISBN 963-07-7260-4 kötött : 4000,- Ft
159.964.2
[AN 1051129]
MARC

ANSEL
UTF-8597 /2004.
Gamlin, Linda
The allergy bible (magyar)
   Az allergia : amit tudni kell - a felismeréstől a gyógyításig / Linda Gamlin ; [ford. Janáky István]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2002. - 256 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 963-8475-72-2 kötött : ár nélkül
616-056.43
[AN 1054707]
MARC

ANSEL
UTF-8598 /2004.
Greenfield, Susan
Brain story (magyar)
   Agyunk titkai : betekintés érzelmeink, ötleteink világába / Susan Greenfield ; [ford. Klupács Flóra]. - Pécs : Alexandra, [2003]. - 208 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 199.
ISBN 963-368-555-9 kötött : ár nélkül
612.82 *** 159.9
[AN 1050540]
MARC

ANSEL
UTF-8599 /2004.
Havas, Harald
Das grosse Buch der Intelligenz (magyar)
   Az intelligencia nagykönyve / [Harald Havas] ; [ford. Gulázsi Aurélia, Lakner Judit, Varga Edit]. - Budapest : Cser K., 2003. - 220 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9445-68-1 kötött : 2998,- Ft
159.95.072
[AN 1052197]
MARC

ANSEL
UTF-8600 /2004.
   Híres magyar orvosok / [szerk. Kapronczay Károly, Vizi E. Szilveszter]. - Budapest : Galenus, 2001-. - 26 cm
Az 1. köt. kötetjelzés nélkül jelent meg, monografikus leírása: AN 798235
ISBN 963-86138-2-3
61(439)(092)
[AN 909791]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. köt. - 2003. - 131 p. : ill.
ISBN 963-86336-3-8 kötött : 4032,- Ft
61(439)(092)
[AN 1053924] MARC

ANSEL
UTF-8601 /2004.
Iversen, Leslie
Drugs (magyar)
   Gyógyszerek, drogok / Leslie Iversen ; [ford. Rácz Zoltán]. - [Budapest] : M. Világ, 2003. - 142 p. : ill. ; 18 cm. - (Summa, ISSN 1785-3451)
Bibliogr.: p. 133-134.
ISBN 963-9075-22-1 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9075-21-1)
613.83 *** 615 *** 663.99
[AN 1053451]
MARC

ANSEL
UTF-8602 /2004.
Juan, Stephen
The odd body (magyar)
   Testünk furcsaságai / Stephen Juan ; [ford. Karáth Tamás]. - Budapest : M. Kvklub, 2003. - 308 p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 283-308. - Példányszám: 3000
ISBN 963-549-017-8 kötött : 1990,- Ft
612(089.3)
[AN 1050363]
MARC

ANSEL
UTF-8603 /2004.
Kovács Béláné
   Dr. Batthyány-Strattmann László / [összeáll. Kovács Béláné]. - Körmend : Faludi F. Vár. Kvt., 2002. - 67 p. ; 21 cm. - (Körmendi életrajzi bibliográfiák, ISSN 1785-3338 ; 5.)
Lezárva: 2001. dec. 31. - Példányszám: 500
ISBN 963-204-717-6 fűzött : ár nélkül
Batthyány-Strattmann László (1870-1931)
61(439)(092)Batthyány-Strattmann_L.:016 *** 235.3(092)Batthyány-Strattmann_L.:016 *** 017.1(439-2Körmend)
[AN 1053466]
MARC

ANSEL
UTF-8604 /2004.
Magyar Higiénikusok Társasága. Vándorgyűlés (34.) (2003) (Siófok)
   Magyar Higiénikusok Társasága XXXIV. vándorgyűlés : Siófok, 2003. szeptember 30 - október 2. : előadások és poszterek összefoglalói. - [Budapest] : [M. Higiénikusok Társ.], [2003]. - 86 p. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
613 *** 614 *** 061.3(439-2Siófok)
[AN 1053334]
MARC

ANSEL
UTF-8605 /2004.
   Műszaki felülettudomány és orvosbiológiai alkalmazásai / Bertóti Imre, Marosi György, Tóth András szerk. - [Budapest] : B+V K., cop. 2003. - 317 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9536-02-4 fűzött : 3980,- Ft
616-77 *** 621.7.029 *** 62-408 *** 57.089
[AN 1049407]
MARC

ANSEL
UTF-8606 /2004.
OECD guiding principles for chemical accident prevention, preparedness and response (magyar)
   OECD irányelvek a vegyi balesetek megelőzésére, a felkészülésre és az elhárításra : útmutató az ipar (beleértve a menedzsmentet és a dolgozókat), a hatóságok, a közösségek és más érintettek számára / ford. Koronczay László. - [Budapest] : KVVM, 2003. - 200 p. ; 30 cm. - (Szemelvények az OECD környezetpolitikájából, ISSN 1417-9172)
Bibliogr.: p. 189-195.
ISBN 963-212-647-5 fűzött : ár nélkül
614.8 *** 620.26 *** 331.45
[AN 1049735]
MARC

ANSEL
UTF-8607 /2004.
Pajor András
   Tettedre hívás : dokumentum-riport / [... írta és szerk. Pajor András]. - Szombathely : Szabó L., 2003. - 67 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-430-430-3 fűzött : ár nélkül
616.34-002(0:82-94)
[AN 1053247]
MARC

ANSEL
UTF-8608 /2004.
Pusztai János
   Vészhelyzet : könyv az elsősegélyről / Pusztai János. - [Budapest] : B+V K., 2003. - 140 p. : ill. ; 21 cm. - (Képzett beteg könyvek, ISSN 1585-1079)
ISBN 963-9536-03-2 fűzött : 1290,- Ft
614.88
[AN 1049881]
MARC

ANSEL
UTF-8609 /2004.
Rigler Zsigmond
   Csanád vármegye egészségügyi állapota 1785-ben / Rigler Zsigmond ; [ford. Árva János] ; [... sajtó alá rend. és a bevezetőt írta Grynaeus Tamás] ; [kiad. a Diósszilágyi Sámuel Kórház-Rendelőintézet]. - 2., jav. kiad. - Makó : Diósszilágyi S. Kórház-Rendelőint., 2003. - 56, [2] p. ; 21 cm
ISBN 963-204-970-5 fűzött : ár nélkül
614(439.183)"17"(093)
[AN 1054705]
MARC

ANSEL
UTF-8610 /2004.
Simon Zsolt
   A női vizelet inkontinencia diagnosztikája és terápiája : diagnosztikus és terápiás ajánlások / Simon Zsolt, Demeter János. - Budapest : Dictum, 2002. - 59 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 57-59.
ISBN 963-86268-0-1 fűzött : ár nélkül
616.62-008.222-055.2
[AN 929104]
MARC

ANSEL
UTF-8611 /2004.
Szabó Lajos
   Szociális készségszint felmérés mentálisan hanyatló idősek vizsgálatában / Szabó Lajos. - Budapest : Főv. Önkormányzat Idősek Otthona Módszt. Oszt., 2003. - 36 p. ; 21 cm. - (Továbbképző füzet / Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Módszertani Osztály,, ISSN 1785-2390 ; 4.)
Fűzött : ár nélkül
616.892-053.9
[AN 1052214]
MARC

ANSEL
UTF-8612 /2004.
Szécsi Noémi (1976-)
   A kismama naplója / Szécsi Noémi. - Budapest : Tericum, cop. 2003. - 321, [2] p. ; 19 cm
ISBN 963-8453-70-2 kötött : 2370,- Ft
618.2(0:82-94)
[AN 1050222]
MARC

ANSEL
UTF-8613 /2004.
   Szempontok a mentálisan hanyatló idősek vizsgálatához és készségfejlesztéséhez. - Budapest : Főv. Önkormányzat Idősek Otthona Módszt. Oszt., 2002. - 47 p. ; 30 cm. - (Továbbképző füzet / Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Módszertani Osztály,, ISSN 1785-2390 ; 3.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
Fűzött : ár nélkül
616.892-053.9
[AN 1052209]
MARC

ANSEL
UTF-8614 /2004.
Tringer László (1939-)
   Sürgősségi ellátás a pszichiátriában / Tringer László. - Budapest : Medicina, 2003. - 289 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 281-282.
ISBN 963-242-830-7 kötött : ár nélkül
616-08-039.74 *** 616.89
[AN 1052142]
MARC

ANSEL
UTF-8615 /2004.
   A vállalkozó orvos : jogi ismerettár. - [Budapest] : Viviankom, [2003]-. - 20 cm
ISBN 963-202-678-0
614.25(439)(036) *** 334.722.2(439)(036)
[AN 950723]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. - cop. 2003. - 12 p.
Szerzők Kománovics Ibolya, Horacsek Szilvia
ISBN 963-202-682-9 fűzött : ár nélkül
614.25(439)(036) *** 334.722.2(439)(036)
[AN 1054745] MARC

ANSEL
UTF-8616 /2004.
Váradi Tibor
   Népbetegségek megelőzése és szelíd gyógymódjai / Váradi Tibor ; [közread. a Napfényes Élet Alapítvány]. - Budapest : Napfényes Élet Alapítvány, 2003-. - 21 cm
ISBN 963-212-373-5
615.89
[AN 1053636]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2003. - 199, [2] p. : ill.
Bibliogr.: p. 197-199.
ISBN 963-212-374-3 kötött : 1500,- Ft
615.89
[AN 1053640] MARC

ANSEL
UTF-8617 /2004.
Zoltán János (1921-)
   Külhoni vendégeim / Zoltán János. - Budapest : Professio, 2002. - 148 p., [6] t. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 963-86119-3-6 fűzött : ár nélkül
61(100)(092)(0:82-94)
[AN 931322]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

618 /2004.
Horn János (1932-)
   Egy szakma tündöklése és hanyatlása, avagy Hogyan látják a szénbányászat elmúlt 50 évét azok, akik művelték és irányították / Horn János ; [kiad. a Bányász Kultúráért Alapítvány]. - Budapest : Bányász Kultúráért Alapítvány, 2002. - 257 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-00-9400-2 fűzött : ár nélkül
622.33(439)"195/199"(0:82-94)
[AN 931319]
MARC

ANSEL
UTF-8619 /2004.
   Jubileumi tudományos ülés Béres Lajos, Kovács Ferenc és Pirkó József születésének 70. évfordulója alkalmából / [fel. szerk. Komócsin Mihály] ; [kiad. a] Miskolci Egyetem. - Miskolc : ME, 2002. - 35 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 11-24., 27-28., 30-35.
Fűzött : ár nélkül
62(439-2Miskolc)(092) *** 621 *** 378.4(439-2Miskolc).096 *** 012Béres_L. *** 012Pirkó_J. *** 012Kovács_F.
[AN 929989]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

620 /2004.
Bányász Gábor (1975-)
   Linux programozás / Bányász Gábor, Levendovszky Tihamér. - Bicske : Szak K., 2003. - 341 p. : ill. ; 24 cm + CD-ROM. - (Alkalmazott informatika sorozat, ISSN 1785-363X)
Bibliogr.: p. 317-318.
ISBN 963-9131-57-1 fűzött : 5600,- Ft
681.3.066Linux *** 519.682C *** 519.682C++
[AN 1054406]
MARC

ANSEL
UTF-8621 /2004.
Bodnár István
   Adatbázis-kezelés / Bodnár István, Magyary Gyula. - Budapest : Kiskapu, cop. 2003. - 102 p. : ill. ; 24 cm. - (Informatikai füzetek ; ; 5.)
ISBN 963-9301-63-9 fűzött : 980,- Ft
681.3.016(078)
[AN 1050691]
MARC

ANSEL
UTF-8622 /2004.
Cantù, Marco
Mastering Delphi 7 (magyar)
   Delphi 7 mesteri szinten / Marco Cantù ; [ford. Antal Ferenc, Dóczi Krisztián, Gilicze Bálint]. - Budapest : Kiskapu, [2003]. - 2 db (1216 p.) ; 24 cm
ISBN 963-9301-65-5
519.682Delphi7
[AN 1045238]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - cop. 2003. - XIII, 640-1216 p. : ill.
ISBN 963-9301-67-1 fűzött : 4200,- Ft
519.682Delphi
[AN 1054395] MARC

ANSEL
UTF-8623 /2004.
Gottdank Tibor
   Webszolgáltatások : XML alapú kommunikáció az Interneten / Gottdank Tibor. - Budapest : Computerbooks, 2003. - 544 p. : ill. ; 25 cm + 2 CD-ROM
Bibliogr.: p. 509-510.
ISBN 963-618-305-8 kötött : 4995,- Ft
681.324Internet *** 519.682XML
[AN 1050627]
MARC

ANSEL
UTF-8624 /2004.
Hatvany Béla Csaba
   Bitképek feldolgozása Visual Basic programokból : Visual Basic, Delphi, C++, Visual Basic.NET példákkal / Hatvany Béla Csaba. - Budapest : Computerbooks, 2003. - 335 p. : ill. ; 24 cm + CD-ROM
ISBN 963-618-294-9 fűzött : 4999,- Ft
519.682Visual_Basic *** 519.688:744
[AN 1050621]
MARC

ANSEL
UTF-8625 /2004.
Homonnay Gábor
   Alkalmazási rendszerek : informatika felsőfokon / Homonnay Gábor. - Budapest : Műszaki Kvk., cop. 2003. - 358 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 356-358.
ISBN 963-16-2925-2 fűzött : ár nélkül
681.3.004.14
[AN 1052172]
MARC

ANSEL
UTF-8626 /2004.
Jókúti György
   Prezentáció : [PowerPoint 2002] / Jókúti György. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2003. - 161 p. : ill. ; 24 cm. - (Egyedül is megy ; ; 6.)
ISBN 963-09-4409-X fűzött : ár nélkül
519.688PowerPoint(078) *** 681.3.019(078)
[AN 1061444]
MARC

ANSEL
UTF-8627 /2004.
Mogyorósi Istvánné
   Szövegszerkesztés / Mogyorósi Istvánné. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2003. - 200 p. : ill. ; 24 cm. - (Egyedül is megy ; ; 3.)
ISBN 963-09-4407-3 fűzött : ár nélkül
519.688:655.2Word
[AN 1061454]
MARC

ANSEL
UTF-8628 /2004.
Pere László
   Unix - GNU/Linux : programozás C nyelven / Pere László. - Pécs ; Budapest : Kiskapu, 2003. - 256 p. ; 24 cm
ISBN 963-9301-68-X fűzött : 2660,- Ft
519.682C *** 681.3.066Linux
[AN 1054715]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

629 /2004.
Balázs Attila
   Élet özönvíz után / Balázs Attila, Györke László ; [kiad. az Épker Kft.]. - Nyíregyháza : Épker, 2002. - 283, [3] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-202-068-5 kötött : ár nélkül
627.51(439.161)"2001"
[AN 935302]
MARC

ANSEL
UTF-8630 /2004.
Deák Antal András (1940-)
   A víz múzeumai = Museums of water / [írta Deák Antal András, Fejér László, Kaján Imre] ; [ford. Gyurácz Németh Iván] ; [kiad. a Vízügyi Múzeum, Levéltár és Könyvgyűjtemény]. - Budapest : Vízügyi Múz., Lvt. és Kvgyűjt., 2003. - 59 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Fűzött : ár nélkül
626/627 *** 556 *** 628.1/.3 *** 621.6 *** 069(439)
[AN 1051706]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

631 /2004.
Horváth Ferenc
   75 éves a bugaci kisvasút / Horváth Ferenc. - Kecskemét : Kecskemét Monográfia Szerk. : Tiberias BT, 2003. - 172, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Kecskeméti füzetek, ISSN 0865-7068 ; 13.)
Bibliogr.: p. 171-172. - Példányszám: 1000
ISBN 963-210-911-2 fűzött : ár nélkül
656.331(439)Bugaci_Kisvasút
[AN 1052245]
MARC

ANSEL
UTF-8632 /2004.
Langley, Andrew
100 things you should know about pirates (magyar)
   Kalózok / [m. szöveg Mattenheim Gréta]. - [Budapest] : Lilliput, cop. 2003. - 48 p. : ill., színes ; 31 cm. - (100 állomás - 100 kaland, ISSN 1589-3316)
Szerző Langley, Andrew
ISBN 963-9166-62-6 kötött : 1490,- Ft
656.61.086.26(100)(02.053.2) *** 930.85(26)(02.053.2)
[AN 1054527]
MARC

ANSEL
UTF-8633 /2004.
   A veszélyes áruk nemzetközi szállításáról szóló európai megállapodás (ADR) és az "A" és "B" melléklet / fel. szerk. Koronczay László ; [közread. a] Korytrade Kft. - [Budapest] : Korytrade Kft., 2003. - 2 db (1050 p.) ; 30 cm
Kész. az Európai Gazdasági Bizottság által közzétett, 2003. január 1-jével érvényes ECE/TRANS/160. sz. kiadvány alapján. - Gerinccím: ADR 2003
ISBN 963-206-488-7 fűzött : ár nélkül
656.073.436(094.2)
[AN 1049978]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - XVI, 537 p.
656.073.436(094.2)
[AN 1050127] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - p. 540-1050.
656.073.436(094.2)
[AN 1050134] MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

634 /2004.
   Bedő-emlékfüzet : azon alkalomból, hogy iskolánk 40 esztendeje viseli alapítója nevét / [szerk. Andrésiné Ambrus Ildikó]. - Ásotthalom : [Bedő A. Erdészeti Szakisk. és Kollégium], 2002. - 51, [4] p. : ill. ; 24 cm
Közread. a Bedő Albert Erdészeti Szakiskola és Kollégium
Fűzött : ár nélkül
Bedő Albert (1839-1918)
630(439)(092)Bedő_A.
[AN 1051055]
MARC

ANSEL
UTF-8635 /2004.
   Erdészeti Múzeum, Ásotthalom / [kiad. a Bedő Albert Erdészeti Szakiskola és Kollégium]. - Ásotthalom : Bedő A. Erdészeti Szakisk. és Kollégium, [2003]. - 24 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
Erdészeti Múzeum (Ásotthalom)
630 *** 069(439-2Ásotthalom)(036)
[AN 1051102]
MARC

ANSEL
UTF-8636 /2004.
Fertő Imre (1965-)
   Intra-industry trade in horizontally and vertically differentiated agri-food products between Hungary and the EU / Imre Fertő and Lionel J. Hubbard. - Budapest : IE Hung. Acad. of Sciences, 2002. - 17 p. ; 21 cm. - (Műhelytanulmányok / Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Kutatóközpont,, ISSN 1419-6328 ; 2002/2.)
Bibliogr.: p. 16-17. - Összefoglalás magyar nyelven
ISBN 963-9321-46-X fűzött : ár nélkül
338.43(439) *** 338.43(4-62) *** 339.16(439)
[AN 931269]
MARC

ANSEL
UTF-8637 /2004.
   A gyümölcstermesztés, -tárolás, -értékesítés szervezése és ökonómiája / szerk. Z. Kiss László ; [írta Bálint János et al.]. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2003. - 248 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 245-248. - Példányszám: 1500
ISBN 963-286-082-9 fűzött : ár nélkül
338.43(439) *** 634.1 *** 339.166.82
[AN 1054022]
MARC

ANSEL
UTF-8638 /2004.
   "Interactions between yeasts and other organisms" : 23rd International Specialised Symposium on Yeasts : 26-29 August, 2003 Budapest, ... : book of abstracts. - [Budapest] : [Diamond Congress Kft.], [2003]. - XV, 231 p. ; 24 cm + mell. (27 p. ; 21 cm)
Rend. az International Union of Microbiological Societies etc.
Fűzött : ár nélkül
663.12 *** 061.3(439-2Bp.)"2003"
[AN 1049928]
MARC

ANSEL
UTF-8639 /2004.
Kawollek, Wolfgang
Bonsai für das Zimmer (magyar)
   Bonsai / Wolfgang Kawollek ; [ford. Koppány János]. - Budapest : Zagora 2000, 2003. - 190 p. : ill., főként színes ; 19 cm
Bibliogr.: p. 187-188.
ISBN 963-86363-9-4 fűzött : ár nélkül
712.3/.7.032.12
[AN 1050501]
MARC

ANSEL
UTF-8640 /2004.
Márton István
   A húsmarha tenyésztésének és tartásának gyakorlata / Márton István. - Budapest : Szaktudás K., 2003. - 122 p., [8] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 121-122.
ISBN 963-9553-05-0 fűzött : ár nélkül
636.2.033
[AN 1050101]
MARC

ANSEL
UTF-8641 /2004.
Popp, Hans
   Földszolgálat : a mezőgazdasági forradalom évszázada / Hans Popp ; [ford. Kelemen Janka]. - Budapest : Agroinform, 2002. - 139 p. : ill. ; 22 cm. - (Vidékfejlesztők kiskönyvtára, ISSN 1586-2089 ; 7.)
ISBN 963-502-758-3 fűzött : ár nélkül
Svájc
338.43(494)"19"
[AN 931117]
MARC

ANSEL
UTF-8642 /2004.
Szabó Ilona (1951-)
   Erdei fák betegségei : erdészeti növénykórtan / Szabó Ilona. - Budapest : Szaktudás K., 2003. - 179 p., [20] t. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 171-172.
ISBN 963-9422-99-1 kötött : ár nélkül
630*44(075.8) *** 632.2/.4(075.8)
[AN 1050071]
MARC

ANSEL
UTF-8643 /2004.
   Szántóföldi növénytermesztés / szerk. Radics László ; [írták Ertsey Anna et al.] ; [rajz. Bíró Krisztina]. - Budapest : Szaktudás K., 2003. - 259 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 259.
ISBN 963-9422-97-5 kötött : ár nélkül
633(075.8)
[AN 1050066]
MARC

ANSEL
UTF-8644 /2004.
Tamás Jenő (1932-)
   Pálinka : pálinkák és más nemes párlatok / Tamás Jenő ; Tamás Ervin fotóival. - Pécs : Alexandra, [2003]. - 104 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 963-368-610-5 kötött : ár nélkül
663.5(084.12) *** 641.87:663.5
[AN 1050518]
MARC

ANSEL
UTF-8645 /2004.
Tóth Gábor
   Élelmiszereink árnyoldalai : az E-számokról őszintén / Tóth Gábor ; [közread. a] Bibliaiskolák Közössége. - Budapest : Bibliaisk. Közössége, 2003. - 205 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 195-198.
ISBN 963-7427-74-0 fűzött : ár nélkül
663/664.002.35
[AN 1052020]
MARC

ANSEL
UTF-8646 /2004.
   Zalaerdő Rt., 1993-2003 / [szerk. Baráth László et al.]. - Nagykanizsa : Zalaerdő Rt., 2003. - 142 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-212-613-0 fűzött : ár nélkül
Zalai Erdészeti és Faipari Rt. (Nagykanizsa)
630*6(439.121) *** 061.5(439-2Nagykanizsa)
[AN 1050587]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

647 /2004.
Alburey, Pat
30 minute cookbook (magyar)
   Finom fogások fél óra alatt / [írta Pat Alburey] ; [ford. Birmann[!] Erzsébet, Vincze Ildikó]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2003. - 320 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-8475-70-6 kötött : ár nélkül
641.55(083.12)
[AN 1054714]
MARC

ANSEL
UTF-8648 /2004.
Bickel, Gabriele
Liköre und Schnäpse von der Kräuterhexe (magyar)
   Likőrök, pálinkák, gyógyitalok : gyógyfüvekkel ízesített borok, drágakövekkel készülő elixírek és más finomságok / Gabriele Bickel ; [ford. Gál Szilvia]. - Budapest : Sziget, 2003. - 121 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-8138-84-X kötött : ár nélkül
641.87(083.12) *** 663.2/.8 *** 635.7 *** 615.89:615.322
[AN 1052219]
MARC

ANSEL
UTF-8649 /2004.
Felde Csilla
   Portugál ételek / Felde Csilla, Székely Ervin. - [Budapest] : Palatinus, 2003. - 239 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 963-9487-28-7 kötött : 2850,- Ft
641.568(469)(083.12)
[AN 1051323]
MARC

ANSEL
UTF-8650 /2004.
Fettarm Backen - Dr. Oetker (magyar)
   Süssünk zsírszegényen - Dr. Oetker / [ford. Benyovszky Gábor]. - [Budapest] : Grafo, cop. 2003. - 127 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 963-9485-07-1 kötött : 1890,- Ft
641.852(083.12) *** 641.561(083.12) *** 613.24
[AN 1053997]
MARC

ANSEL
UTF-8651 /2004.
Fettarm Kochen - Dr. Oetker (magyar)
   Főzzünk zsírszegényen - Dr. Oetker / [ford. Benyovszky Gábor]. - [Budapest] : Grafo, cop. 2003. - 127 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 963-9485-06-3 kötött : 1890,- Ft
641.561(083.12) *** 613.24
[AN 1053961]
MARC

ANSEL
UTF-8652 /2004.
Floyd, Keith
Flash Floyd (magyar)
   Floyd főz : örökzöld finomságok a világ minden tájáról / Keith Floyd ; [ford. Orzóy Ágens]. - Budapest : Park, cop. 2003. - 143 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 963-530-654-7 kötött : 3900,- Ft
641.55(083.12)
[AN 1051282]
MARC

ANSEL
UTF-8653 /2004.
Frank Júlia (1946-)
   Minden napra egy menü / Frank Júlia. - 4. kiad. - Budapest : M. Kvklub, 2003. - 259 p. ; 25 cm
Példányszám: 5000
ISBN 963-549-020-8 kötött : 2190,- Ft
641.55(083.12)
[AN 1049712]
MARC

ANSEL
UTF-8654 /2004.
Gundel Károly (1883-1956)
Ungarische Kochrezepte (orosz)
   Malaâ vengerskaâ povarennaâ kniga / Karoj Gundelʹ ; [pereveli s vengerskogo M. Poganʹ-Redei i N. Aretinskaâ]. - 12. izd. - [Budapest] : Korvina, 2003. - 99 p., [16] t. : ill., színes ; 19 cm
Átd. Gundel Ferenc és Gundel Imre
ISBN 963-13-5310-9 kötött : 1450,- Ft
641.568(439)(083.12)
[AN 1050319]
MARC

ANSEL
UTF-8655 /2004.
Halász Zoltán (1914-)
   Étel és irodalom : történelmi mesék és receptek / Halász Zoltán. - Budapest : Napi Gazdaság K., cop. 2003. - 188 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-85708-2-2 kötött : 4890,- Ft
641.568(100)(083.12) *** 930.85(100) *** 392.8(=00)(100)
[AN 1053727]
MARC

ANSEL
UTF-8656 /2004.
Hammond, Christopher J.
Fit und schlank mit der Blutgruppen-Trennkost (magyar)
   Vércsoportdiéta - testkontrollal / Christopher J. Hammond. - Budapest : M. Kvklub, 2003. - 96 p. : ill., színes ; 22 cm
Ford. Karakó Judit
ISBN 963-547-378-8 kötött : ár nélkül
641.561(083.12) *** 612.118.221.2 *** 613.24
[AN 1051945]
MARC

ANSEL
UTF-8657 /2004.
Low fat no fat cookbook (magyar)
   A zsírszegény konyha szakácskönyve / [szerk. Nácsa Klára] ; [ford. Péter Éva és Sárközy Judit]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2003. - 320 p. : ill., főként színes ; 29 cm
ISBN 963-8475-88-9 kötött : ár nélkül
641.561(083.12)
[AN 1054344]
MARC

ANSEL
UTF-8658 /2004.
Oliver, Jamie
The naked chef (magyar)
   A pucér szakács / Jamie Oliver ; [ford. Sepsei Gergely]. - Budapest : Park, cop. 2003. - 255 p. : ill., főként színes ; 26 cm
ISBN 963-530-380-7 * kötött : 4900,- Ft
641.55(083.12) *** 791.9.097(439)(083.97)
[AN 1051935]
MARC

ANSEL
UTF-8659 /2004.
Szakál László
   Disznótoros receptek / Szakál László. - 2. átd. kiad. - Budapest : Célprint, 2003. - 212 p. ; 17 cm
Példányszám: 1500
ISBN 963-85793-4-X kötött : 1690,- Ft
641.55(083.12):637.5
[AN 1061419]
MARC

ANSEL
UTF-8660 /2004.
Vörösmarty Imre
   Mit ettünk Magyarországon? : 46 ételrecept = Was haben wir in Ungarn gegessen? : 46 Kochrezepte / Vörösmarty Imre. - [Budapest] : Julius Polikultur Bt., [2003]. - 75, [4] p. : ill., főként színes ; 23 cm
ISBN 963-210-722-5 fűzött : ár nélkül
641.568(439)(083.12) *** 392.8(=945.11) *** 930.85(439)
[AN 1051636]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

661 /2004.
   Család és iskola : pedagógiai konferencia a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán, 2001. június 26-29. / [szerk. Sebő József és Trosits András]. - Veszprém : Veszprémi Érseki Hittud. Főisk, 2002. - 226 p., [4] t. : ill. ; 21 cm. - (Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola. Konferencia sorozat,, ISSN 1588-9939 ; 1.)
ISBN 963-202-172-X fűzött : ár nélkül
173 *** 37.03 *** 37.018.1 *** 061.3(439-2Veszprém)
[AN 936749]
MARC

ANSEL
UTF-8662 /2004.
Csizmadia Ferencné (1939-)
   Boldogságreceptek : veszekedésfeloldó módszerek a családban : önértékelő képességek és szeretetkészség fejlesztése / szerző és szerk. Cs. F. Nemes Márta ; a grafikák Révész Napsugár munkái ; kiad. Újul Egyesület és A Családi Nevelésért Alapítvány. - Budapest : Újul Egyes. : A Családi Nevelésért Alapítvány, 2002. - 175 p. : ill. ; 20 cm
Fűzött : ár nélkül
173
[AN 933172]
MARC

ANSEL
UTF-8663 /2004.
Draaisma, Douwe
Waarom het leven sneller gaat als je ouder wordt (magyar)
   Miért futnak egyre gyorsabban az évek? / Douwe Draaisma ; ford. Balogh Tamás. - Budapest : Tipotex, 2003. - 249 p. : ill. ; 24 cm. - (Test és lélek sorozat, ISSN 1417-6793)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9548-01-4 fűzött : 2600,- Ft
115 *** 159.937.51
[AN 1050668]
MARC

ANSEL
UTF-8664 /2004.
   Problems in Arabic philosophy / redigit Miklós Maróth. - Piliscsaba : Avicenna Inst. of Middle Eastern Studies, 2003. - 150 p. ; 24 cm. - (Acta et studia / Avicenna Institute of Middle Eastern Studies,, ISSN 1785-0894 ; 2.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-86359-2-4 fűzött : ár nélkül
1(=927)
[AN 1054128]
MARC

ANSEL
UTF-8665 /2004.
Veres Ildikó (1954-)
   A Kolozsvári Iskola / Veres Ildikó. - Miskolc : Bíbor K., 2003-. - 21 cm
1(439)"18/19"
[AN 1052396]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2003. - 173 p. - (Magyar filozófiatörténeti könyvtár, ISSN 1587-1177 ; 5.)
Bibliogr.: p. 163-173.
ISBN 963-9466-24-7 fűzött : ár nélkül
Makkai Sándor (1890-1951)
Varga Béla (1886-1942)
Tavaszy Sándor (1888-1951)
1(439)(092)Tavaszy_S. *** 1(439)(092)Makkai_S. *** 1(439)(092)Varga_B.
[AN 1052409] MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

666 /2004.
Bányai János
   Tudom kinek hittem.. : 2 Tim. 1,12 : a lélekvándorlás érveinek elégtelensége / Bányai János. - Kétsoprony : Szerző, 2003. - 40 p. ; 21 cm
ISBN 963-430-492-3 fűzött : ár nélkül
291.23 *** 233.52 *** 129.4
[AN 1040628]
MARC

ANSEL
UTF-8667 /2004.
Batki Ottó (1971-)
   A csanádapácai plébánia története / Batki Ottó. - [Orosháza] : [Print-Kódex Bt.], [2002]. - 141, [2] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 111-112.
ISBN 963-00-9352-9 fűzött : ár nélkül
Római Katolikus Plébánia (Csanádapáca)
282(439-2Csanádapáca)(091)
[AN 926445]
MARC

ANSEL
UTF-8668 /2004.
Biblia. Újszövetség (magyar)
   Újszövetség : egyszerű magyar nyelvű fordítás / [közread. a] TBL Magyarország Alapítvány. - [Budapest] : TBL Mo. Alapítvány, [2003]. - XIV, 434 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-86329-7-6 fűzött : ár nélkül
225.04=945.11
[AN 1051702]
MARC

ANSEL
UTF-8669 /2004.
Biblia. Újszövetség (magyar)
   Újszövetség : egyszerű magyar nyelvű fordítás / [közread. a] TBL Magyarország Alapítvány. - [Budapest] : TBL Mo. Alapítvány, [2003]. - XIV, 434 p. : ill. ; 15 cm
ISBN 963-86329-8-4 fűzött : ár nélkül
225.04=945.11
[AN 1051686]
MARC

ANSEL
UTF-8670 /2004.
   A Budapest Külső-kelenföldi Református Egyházközség / [szerk. Bordács Miklós]. - Budapest : [Budapest Külső-kelenföldi Református Egyházközség], 2002. - 127 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
Budapest Külső-Kelenföldi Református Egyházközség.
284.2(439-2Bp.XI.)(091)
[AN 925370]
MARC

ANSEL
UTF-8671 /2004.
Czanik Péter (1936-)
   A Teremtő kezében : a 26-50. zsoltár magyarázata / Czanik Péter. - Budapest : Czanik P., 2002. - 165 p. ; 20 cm
Gerinccím: 26-50. zsoltár
ISBN 963-440-762-5 fűzött : ár nélkül
Biblia. Ószövetség. Zsoltárok könyve.
223.2.07
[AN 928364]
MARC

ANSEL
UTF-8672 /2004.
Daniel-Ange
Les blessures que guérit l'amour (magyar)
   Sebeket gyógyító szeretet : Kis Szent Teréz barátainak / Daniel-Ange ; [ford. Somorjai Gabriella] ; [közread. a] Nyolc Boldogság Katolikus Közösség. - Homokkomárom : Nyolc Boldogság Katolikus Közösség, 2002. - 96 p. ; 20 cm
ISBN 963-202-227-0 fűzött : 990,- Ft
Thérèse de l'Enfant Jésus
242 *** 235.3(092)Thérèse_de_l'Enfant_Jésus
[AN 931419]
MARC

ANSEL
UTF-8673 /2004.
Dencsik László
Művek (vál.)
   Dencsik László összegyűjtött prózai munkái / [közread. a] NAP Alapítvány. - Dunaharaszti : NAP Alapítvány, 2002. - 175 p. ; 21 cm
ISBN 963-00-9689-7 fűzött : ár nélkül
244(0:82-821)
[AN 930538]
MARC

ANSEL
UTF-8674 /2004.
   Az egyházi intézmények szerepe az európai integráció fejlesztésében, valamint a belga és magyar társadalomban : nemzetközi kollokvium a Louvaini Katolikus Egyetem Európai Tanulmányok Intézete és a Magyar Köztársaság Brüsszeli Nagykövetsége szervezésében : Louvain-la-Neuve, 2001. november 8-9. / [fel. szerk. Tóth Károly] ; kiad. Pápai Református Teológiai Akadémia, Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar. - Budapest ; [Pápa] : PRTA ; [Szeged] : SZTE ÁJK, 2002. - 176, [2] p. ; 21 cm
ISBN 963-482-574-5 fűzött : ár nélkül
261.7(493)"200" *** 261.7(439)"200" *** 261.7(4-62) *** 322(493)"200" *** 322(439)"200" *** 322(4-62) *** 061.3(493-2Louvain-la-Neuve)
[AN 930157]
MARC

ANSEL
UTF-8675 /2004.
Erdélyi László
   Lesz-e keresztény egység? : újabb lépés az ökumené felé / Erdélyi László, Ősz-Farkas Ernő, Gyetvai Gellért ; [összeáll. Erdélyi László]. - Budapest : Advent, 2003. - 40 p. ; 21 cm. - (Visszhang, ISSN 1785-2587)
ISBN 963-9522-02-3 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9522-02-03)
261.8 *** 286.3
[AN 1050397]
MARC

ANSEL
UTF-8676 /2004.
   Esztergomi érsekek, 1001-2003 / szerk. Beke Margit ; [a köt. szerzői Adriányi Gábor et al.]. - Budapest : Szt. István Társ., 2003. - 480 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-361-472-4 kötött : ár nélkül
282(439-03Esztergomifőegyházmegye)(092) *** 262.12(439)(092)
[AN 1049676]
MARC

ANSEL
UTF-8677 /2004.
Ferguson, Sinclair B.
As discovering God's will (magyar)
   Útkereső : Isten akaratának felismerése / Sinclair B. Ferguson ; [ford. Gonda László]. - Budapest : Harmat, cop. 2003. - 140 p. ; 18 cm
ISBN 963-9148-93-8 fűzött : ár nélkül
244 *** 613.865
[AN 1050578]
MARC

ANSEL
UTF-8678 /2004.
Gaál Botond (1946-)
   Református vagyok / Gaál Botond. - Debrecen : Nagytemplomi Ref. Egyházközs. Könyvesboltja, 2003. - 48 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-206-470-4 fűzött : ár nélkül
284.2
[AN 1050781]
MARC

ANSEL
UTF-8679 /2004.
Lubich, Chiara
Una famiglia per rinnovare la societa (magyar)
   Család: a társadalom reménye / Chiara Lubich ; [ford. Fekete Mária et al.]. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Új Város, 2002. - 68 p. ; 29 cm. - ("Igino Giordani" Új Család Iskola tananyagok, ISSN 1785-3737)
ISBN 963-86311-7-1 fűzött : ár nélkül
265.5 *** 267Fokoláre
[AN 1059416]
MARC

ANSEL
UTF-8680 /2004.
Mackenzie, Carine
Esther, the brave queen (magyar)
   Eszter, a bátor királyné / írta Carine Mackenzie ; [közread. a] TBL Magyarország Alapítvány. - [Budapest] : TBL Mo. Alapítvány, 2003. - [32] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-86304-3-4 fűzött : ár nélkül
Biblia. Ószövetség. Eszter könyve.
222.9.046(02.053.2)
[AN 1054454]
MARC

ANSEL
UTF-8681 /2004.
Mackenzie, Carine
Peter, the fisherman (magyar)
   Péter, a halász / írta Carine Mackenzie ; [közread. a] TBL Magyarország Alapítvány. - [Budapest] : TBL Mo. Alapítvány, 2003. - [32] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-86329-4-1 fűzött : ár nélkül
Biblia. Újszövetség. Evangéliumok.
226.046(02.053.2)
[AN 1054444]
MARC

ANSEL
UTF-8682 /2004.
Mifologiâ Komi (angol)
   Komi mythology / ed. Vladimir Napolskikh, Anna-Leena Siikala, Mihály Hoppál ; authors N. D. Konakov [et al.] ; [transl. by Sergei Belykh]. - Budapest : Akad. K. ; Helsinki : Finnish Lit. Soc., cop. 2003. - 436 p., [8] t. : ill. ; 25 cm. - (Encyclopaedia of Uralic mythologies, ISSN 1588-5216 ; 1.)
Bibliogr.: p. 399-411.
ISBN 963-05-7885-9 kötött : ár nélkül
Komiföld
299.4(=945.32):030 *** 801.323=945.32=20 *** 291.13
[AN 1054541]
MARC

ANSEL
UTF-8683 /2004.
No Jesus, no peace - know Jesus, know peace (magyar)
   Jézus nélkül nincs béke - ismerd meg Jézust, és megismered a békét : a Két Kereső időtlen tanításai a tartalmasabb életért / [ford. Csáky Ida]. - Budapest : M. Kvklub, 2003. - 257 p. ; 19 cm
ISBN 963-549-016-X fűzött : 990,- Ft
244
[AN 1050128]
MARC

ANSEL
UTF-8684 /2004.
Origenēs
De principiis (magyar)
   A princípiumokról / Órigenész ; [ford. Pesthy Monika ..., Kránitz Mihály ... és Somos Róbert ...] ; [az előszót írta, a könyvészeti tájékoztatót kész. és a kötetet szerk. Somos Róbert]. - Budapest : Paulus Hungarus : Kairosz, 2003. - 2 db ; 19 cm. - (Catena. Fordítások,, ISSN 1587-2580 ; 5.)
ISBN 963-9484-43-1 fűzött : 2800,- Ft
23 *** 276
[AN 1040518]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 235 p.
23 *** 276
[AN 1040519] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 196 p.
23 *** 276
[AN 1040530] MARC

ANSEL
UTF-8685 /2004.
   Ószövetségi bölcsességi könyvek / [szerk. Reisinger János] ; [írták Mézes Tünde et al.]. - Budapest : Bibliaisk. Közössége, 2002. - 188 p. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-7427-72-4 fűzött : ár nélkül
Biblia. Ószövetség.
223.07
[AN 1052024]
MARC

ANSEL
UTF-8686 /2004.
Ross, Neil M.
Nehemiah, builder for God (magyar)
   Nehémiás, Isten építőmestere / írta Neil M. Ross ; [közread. a] TBL Magyarország Alapítvány. - [Budapest] : TBL Mo. Alapítvány, 2003. - [32] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-86304-1-8 fűzött : ár nélkül
Biblia. Ószövetség. Nehémiás.
222.8.046(02.053.2)
[AN 1054435]
MARC

ANSEL
UTF-8687 /2004.
Stevens, Carl H.
Christ is my identity (magyar)
   Krisztus az azonosságom / [Carl H. Stevens] ; [ford. Kerek Zita] ; [kiad. a Magyarországi Biblia Szól Egyház]. - Budapest : Mo. Biblia Szól Egyh., cop. 2003. - 19 p. ; 15 cm
ISBN 963-212-712-9 fűzött : ár nélkül
232 *** 244
[AN 1051933]
MARC

ANSEL
UTF-8688 /2004.
Stevens, Carl H.
The love of God (magyar)
   Isten szeretete / [Carl H. Stevens] ; [ford. Kerek Zita] ; [kiad. a Magyarországi Biblia Szól Egyház]. - Budapest : Mo. Biblia Szól Egyh., cop. 2003. - 40 p. ; 15 cm
ISBN 963-212-713-7 fűzött : ár nélkül
231 *** 244
[AN 1051938]
MARC

ANSEL
UTF-8689 /2004.
Szabadi István
   "Authoritate ecclesiae..." : válogatott határozat-szövegek a beregi református egyházmegye első jegyzőkönyvéből a 16-17. század fordulójáról / Szabadi István. - Debrecen : D. Dr. Harsányi András Alapítvány, 2002. - 42 p. ; 20 cm. - (A D. Dr. Harsányi András Alapítvány kiadványai, ISSN 1587-2424 ; 5.)
A szemelvények latin és magyar nyelven. - Példányszám: 500
ISBN 963-202-139-8 fűzött : ár nélkül
284.2(439-03Bereg)"159"(093.2)
[AN 929988]
MARC

ANSEL
UTF-8690 /2004.
Szathmáry Béla (1956-)
   A zsidó jog alapjai / Szathmáry Béla. - Budapest : Századvég : Lux K., 2003. - 188 p. ; 21 cm. - (Tanítani, ISSN 1586-1481 ; 4.)
Bibliogr.: p. 183-186.
ISBN 963-9211-47-8 kötött : 1960,- Ft
296.5 *** 342.724(=924)(439)
[AN 1054124]
MARC

ANSEL
UTF-8691 /2004.
Wilcox, John
   Korai és késői eső / J. Wilcox ; [közread. a] Bibliaiskolák Közössége. - Budapest : Bibliaisk. Közössége, 2003. - 118 p. ; 20 cm
ISBN 963-7427-80-5 fűzött : ár nélkül
244
[AN 1052010]
MARC

ANSEL
UTF-8692 /2004.
Wilkinson, Philip
Islam (magyar)
   Az iszlám / írta Philip Wilkinson ; [ford. Gyárfás Vera]. - Budapest : Park, cop. 2003. - 64 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Szemtanú, ISSN 0865-1973 ; 53.)
ISBN 963-530-651-2 kötött : 2900,- Ft
297 *** 930.85(100)
[AN 1051181]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

693 /2004.
Bohár András (1961-)
   Nyitott kultúra felé, 1950-1989 : hermeneutikai rekonstrukciók / Bohár András ; [közread. a] ... Kaposvári Egyetem Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai Főiskolai Kar. - Budapest : M. Műhely ; Kaposvár : KE CSVM PFK, 2003. - 215 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 207-215.
ISBN 963-7596-37-2 fűzött : 1500,- Ft
316.7(439)"195/198" *** 82.07
[AN 1040587]
MARC

ANSEL
UTF-8694 /2004.
Gyurok János
   A Magyarországon élő nemzetiségi és a magyar fiatalok egymásról alkotott képe : bolgár, örmény, román, ruszin, szerb, szlovák, cigány, szlovén, görög, horvát, német, lengyel / Gyurok János. - Szekszárd : Romológiai Kutint., 2003. - 162 p. ; 21 cm. - (Studia minoritatum, ISSN 1586-1120 ; 5.)
Összefoglalás cigány, angol és horvát nyelven. - Bibliogr.: p. 157-159. - Példányszám: 500
ISBN 963-210-280-0 fűzött : ár nélkül
316.347(=00)(439) *** 316.37-053.6(439) *** 316.63
[AN 1040578]
MARC

ANSEL
UTF-8695 /2004.
Hidasi Judit (1948-)
   Vissza Japánba / Hidasi Judit ; [ill. Rippl Renáta]. - Budapest : Terebess, 2003. - 99 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9147-60-5 kötött : ár nélkül
Japán
308(520) *** 159.922.4(=956) *** 908.520
[AN 1053693]
MARC

ANSEL
UTF-8696 /2004.
Introduction to social psychology (magyar)
   Szociálpszichológia : európai szemszögből / [szerk.] Hewstone [et al.] ; [ford. Bodor Péter ..., Siklaki István ..., Ülkei Zoltán ...]. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2003. - 593 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 495-563.
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-224-359-5)
316.6(035) *** 316.47(035)
[AN 1060526]
MARC

ANSEL
UTF-8697 /2004.
   A kommunikáció alapjai : szemelvénygyűjtemény / Fodor László [et al.] ; [közread. a] BGF ... - [Budapest] : BGF : Perfekt, [2003]. - 539 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. [533]-539.
ISBN 963-394-520-8 kötött : 3990,- Ft
316.77(075.8)
[AN 1053745]
MARC

ANSEL
UTF-8698 /2004.
Nagy Ágnes
   A roma népesség helyzete Békés megyében / [kész. Nagy Ágnes, Kocsis-Nagy Zsolt, Szűcs Anna] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal Békés Megyei Igazgatósága. - Békéscsaba : KSH Békés M. Ig., 2003. - 42 p. : ill. ; 30 cm
Fűzött : 2500,- Ft
312.952(=914.99)(439.175) *** 316.347(=914.99)(439.175)"200"
[AN 1051885]
MARC

ANSEL
UTF-8699 /2004.
Nedeljkov, Milan (1936-)
   Kalászi szerbek krónikája = Chronicle of the Serbs of Kalász = Chronik der Serben von Kalász / Nedelykov Milán ; [... ford. Kukucska István, ... Fekete Gertrúd] ; [közread. a] Kalászi Faluház Kht. - Budakalász : Kalászi Faluház Kht., 2003. - 94, XVI p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-210-869-8 fűzött : ár nélkül
Budakalász
316.347(=861)(439-2Budakalász)
[AN 1049713]
MARC

ANSEL
UTF-8700 /2004.
Spineto, Natale
I simboli nella storia dell'uomo (magyar)
   Szimbólumok az emberiség történetében / Natale Spineto ; [... ford. Lukácsi Margit]. - Budapest : Officina '96, 2003. - 239 p. : ill., főként színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 236-239.
ISBN 963-9464-27-9 kötött : 7990,- Ft
316.773 *** 930.85(100) *** 003.62 *** 7.045.2 *** 316.773.2
[AN 1049517]
MARC

ANSEL
UTF-8701 /2004.
Szombathy Zoltán
   The roots of Arabic genealogy : a study in historical antropology / Zoltán Szombathy. - Piliscsaba : Avicenna Inst. of Middle Eastern Studies, 2003. - 224 p. ; 24 cm. - (Documenta et monographiae - Avicenna Institute of Middle Eastern Studies, ISSN 1785-0886 ; 1.)
Bibliogr.: p. 197-207.
ISBN 963-86359-1-6 fűzött : ár nélkül
316.7(=927) *** 929.5(=927)
[AN 1054115]
MARC

ANSEL
UTF-8702 /2004.
Tomka Béla (1962-)
   Szociálpolitika a 20. századi Magyarországon európai perspektívában / Tomka Béla. - Budapest : Századvég, 2003. - 216 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 201-216.
ISBN 963-9211-62-1 kötött : 1960,- Ft
304(439)"19" *** 364(439)"19" *** 304(4-62) *** 364(4-62)
[AN 1054658]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

703 /2004.
Boldizsár Ildikó (1963-)
   Varázslás és fogyókúra : mesék, mesemondók, motívumok / Boldizsár Ildikó. - 2. jav. kiad. - [Debrecen] : Didakt, 2003. - 208 p. ; 24 cm. - (Mese és hagyomány, ISSN 1785-4210)
Bibliogr.: p. 196-208.
ISBN 963-210-573-7 kötött : ár nélkül
398.21.001 *** 82.01-34
[AN 1059393]
MARC

ANSEL
UTF-8704 /2004.
   Megemlékezések, ünnepségek forgatókönyvei / [szerk. Maczák Edit] ; [szerzők Gyurita Józsefné et al.]. - Békéscsaba : Item, [2002]. - 141 p. ; 24 cm
ISBN 963-86099-5-8 fűzött : ár nélkül
394.2(0:82-822) *** 394.4(0:82-822) *** 398.33(0:82-822) *** 371.239(0:82-822) *** 371.383
[AN 932095]
MARC

ANSEL
UTF-8705 /2004.
   "Az örökséget ápolni mindannyiónk kötelessége". - Veszprém : MPISZ, 2003. - 124 p. : ill. ; 30 cm. - (Önképzés - továbbképzés, ISSN 0236-8099 ; 2003/4.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9413-16-X fűzött : ár nélkül
39(=945.11)(439.117) *** 908.439.117
[AN 1051876]
MARC

ANSEL
UTF-8706 /2004.
Polner Zoltán (1933-)
   Kilenc fának termő ága : népi szövegek Tápéról / Polner Zoltán ; [ill. Andruskó Károly]. - Szeged : JGYF K., 2002. - 167 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 161-162.
ISBN 963-9167-48-7 fűzött : ár nélkül
398.8(=945.11)(439-2Tápé)
[AN 932091]
MARC

ANSEL
UTF-8707 /2004.
Szabó István
   Babót : fejezetek egy rábaközi falu történetéből és néprajzából / Szabó István, Csiszár Attila ; [kiad. Babót Község Önkormányzata]. - Babót : Önkormányzat, 2002. - 120 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 95-97.
Fűzött : ár nélkül
Babót
39(=945.11)(439-2Babót) *** 908.439-2Babót
[AN 929992]
MARC

ANSEL
UTF-8708 /2004.
Szűcs Alexandra
   Busómaszkok : a Néprajzi Múzeum vendégkiállítása : Intercisa Múzeum, 2002. január 25. - március 31. / [a kiállítást rend., a katalógus szövegét és a tárgyleírásokat írta Szűcs Alexandra]. - Budapest : Népr. Múz., cop. 2002. - 16 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Kamarakiállítások, ISSN 1587-7647 ; 5.)
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-7106-84-7 fűzött : ár nélkül
391.8(=862)(439-2Mohács) *** 398.332.47(=862)(439-2Mohács) *** 061.4(439-2Dunaújváros)
[AN 928621]
MARC

ANSEL
UTF-8709 /2004.
   Társadalmi és iskolai ünnepek : beszédek / [szerk. Maczák Edit] ; [szerzők Biró Mária et al.]. - Békéscsaba : Item, [2002]. - 107 p. ; 24 cm
ISBN 963-86099-7-4 fűzött : ár nélkül
394.2(0:82-822) *** 394.4(0:82-822) *** 371.239(0:82-822) *** 398.33(0:82-822)
[AN 932098]
MARC

ANSEL
UTF-8710 /2004.
   Társadalmi és iskolai ünnepek : versek, elbeszélések / [szerk. Maczák Edit] ; [... szerzői Aklan Emese et al.]. - Békéscsaba : Item, [2002]. - 228 p. ; 24 cm
ISBN 963-86099-6-6 fűzött : ár nélkül
394.2(0:82-822) *** 394.4(0:82-822) *** 398.33(0:82-822) *** 371.239(0:82-822) *** 371.383
[AN 932096]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

711 /2004.
   Egyházi kapcsolatok, 1998-2002 / [kiad. a NKÖM Egyházi Kapcsolatok Titkársága]. - [Budapest] : NKÖM Egyházi Kapcsolatok Titkársága, [2002]. - 127 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-00-9903-9 fűzött : ár nélkül
322(439)"199/200" *** 261.7(439)"199/200"
[AN 930142]
MARC

ANSEL
UTF-8712 /2004.
Giró-Szász András
   Egy sikeres néppárt : a spanyol út a hatalomba / Giró-Szász András. - [Budapest] : Századvég, 2003. - 151 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 137-144.
ISBN 963-9211-65-6 kötött : 1960,- Ft
Partido Popular.
323(460)"197/200" *** 329.11(460)"197/200"
[AN 1054341]
MARC

ANSEL
UTF-8713 /2004.
Guéguen, Daniel
A practical guide to the EU labyrinth (magyar)
   Gyakorlati útmutató az EU-labirintushoz / Daniel Guéguen ; [ford. Tolnai Ágnes] ; [közread. a] Demokrácia Kutatások Magyar Központja Alapítvány. - Budapest : Századvég : Dem. Kutatások M. Központja Alapítvány, 2003. - 112 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-9211-70-2 fűzött : 2240,- Ft
Európai Unió
327.39(4-62) *** 341.17(4)
[AN 1054106]
MARC

ANSEL
UTF-8714 /2004.
   KALOT - Kerkai kalendárium, 2004 / [szerk. Bálint József és Kozma Róbert] ; [kiad. a KALOT Katolikus Népfőiskolai Mozgalom]. - Budapest : KALOT, 2003. - 236 p. : ill., részben kotta ; 21 cm
Borítócím: KALOT - Kerkai évkönyv, 1904-2004 : jubileumi kalendárium
Fűzött : ár nélkül
Kerkai Jenő (1904-1970)
KALOT Katolikus Népfőiskolai Mozgalom.
329.3(439) *** 267.6(439) *** 271.5(439)(092)Kerkai_J. *** 061.234.8(439)KALOT *** 050.9
[AN 1053685]
MARC

ANSEL
UTF-8715 /2004.
   Kereszténység és Európa : előadások, dokumentumok / [... gond. Agócs Sándor, Marton Judit, Szécsi Árpád]. - Lakitelek : Antológia, 2003. - 91 p. : ill. ; 21 cm. - (Keresztény Demokrata Fórum füzetek, ISSN 1785-2684 ; 1.)
ISBN 963-9354-26-0 fűzött : ár nélkül
329(439)KDF *** 261
[AN 1050430]
MARC

ANSEL
UTF-8716 /2004.
Kozári Monika (1960-)
   Tisza Kálmán és kormányzati rendszere / Kozári Monika. - Budapest : Napvilág, 2003. - 572 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 559-565.
ISBN 963-9350-29-X fűzött : 2500,- Ft
Tisza Kálmán (1830-1902)
32(439)(092)Tisza_K. *** 323(439)"186/188" *** 943.9"186/188"
[AN 1053136]
MARC

ANSEL
UTF-8717 /2004.
   Közösségelvű politikai filozófiák : [Alasdair Chalmers Macintyre, Paul Ricoeur, Michael J. Sandel, Charles Margrave Taylor, Michael Walzer] / szerk. Horkay Hörcher Ferenc. - Budapest : Századvég, 2002. - 287 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 277-285. és a jegyzetekben
ISBN 963-9211-59-1 kötött : 1960,- Ft (hibás ISBN 963-9211-64-8)
321.01
[AN 1054323]
MARC

ANSEL
UTF-8718 /2004.
   Lobbikézikönyv / főszerk. Lékó Zoltán ; szerk. Hajdu Nóra et al. ; [közread. a] Demokrácia Kutatások Magyar Központja Közhasznú Alapítvány. - [Budapest] : Demokrácia Kut. M. Központja Közhasznú Alapítvány, 2002. - 523 p. ; 20 cm
ISBN 963-204-935-7 fűzött : ár nélkül
328.184(100)
[AN 1051193]
MARC

ANSEL
UTF-8719 /2004.
Loppert Csaba
   Sikerek és kudarcok az európai szociáldemokrácia történetében / Loppert Csaba. - Budapest : Századvég, 2003. - 318 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 295-301. p.
ISBN 963-9211-55-9 fűzött : 2240,- Ft
329.14(4)(091)
[AN 1054118]
MARC

ANSEL
UTF-8720 /2004.
   Pártállam és nemzetiségek : 1950-1973 / összeáll., jegyzetekkel ell. és a bev. tanulmányt írta Tóth Ágnes. - Kecskemét : Bács-Kiskun M. Önkormányzat Lvt., 2003. - 561 p. ; 24 cm. - (Forrásközlemények / Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Levéltára,, ISSN 1219-8412 ; 6.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 500. - Összefoglalás magyar és német nyelven
ISBN 963-7236-58-9 fűzött : 800,- Ft
323.15(439)"195/197"(093.2) *** 316.347(=00)(439)"195/197"(093.2) *** 376.7(=00)(439)"195/197"(093.2)
[AN 1054759]
MARC

ANSEL
UTF-8721 /2004.
Pető Andrea (1964-)
   Napasszonyok és holdkisasszonyok : a mai magyar konzervatív női politizálás alaktana / Pető Andrea. - Budapest : Balassi, cop. 2003. - 292 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 265-292.
ISBN 963-506-561-2 fűzött : 2200,- Ft
329.11-055.2(439) *** 316.37-055.2(439) *** 316.63 *** 32
[AN 1053143]
MARC

ANSEL
UTF-8722 /2004.
Radics Péter (1962-)
   Antall József, ország és miniszterelnök, 1989-1990 : interjú és korrajz / Radics Péter. - Székesfehérvár : Lexika, 2003. - 174 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9357-25-1 kötött : 1904,- Ft
Antall József (1932-1993)
32(439)(092)Antall_J.(047.53)
[AN 1049647]
MARC

ANSEL
UTF-8723 /2004.
Schmidt Mária (1953-)
   Egyazon mércével : a visszaperelt történelem / Schmidt Mária. - Budapest : M. Egy. K., 2003. - 257 p. ; 21 cm
ISBN 963-86383-0-3 kötött : ár nélkül
323.12(439)
[AN 1040472]
MARC

ANSEL
UTF-8724 /2004.
Townshend, Charles
Terrorism (magyar)
   A terrorizmus / Charles Townshend ; [ford. Nádori Attila]. - [Budapest] : M. Világ, 2003. - 172 p. : ill. ; 18 cm. - (Summa, ISSN 1785-3451)
Bibliogr.: p. 159-161.
ISBN 963-9075-23-X fűzött : ár nélkül
323.285(100)
[AN 1053457]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

725 /2004.
   Árpádkori új okmánytár = Codex Diplom. Arpadianus continuatus / ... közzé teszi Wenzel Gusztáv ; [közread. Jókai Mór Városi Könyvtár]. - [Repr. kiad.]. - Pápa : Jókai Vár. Kvt., 2001-. - 21 cm
Az előszót Hermann István írta. - Borítócím: Codex Diplomaticus Arpadianus continuatus. - Eredeti kiadása: Pest, 1860-1874
ISBN 963-00-8667-0
943.9"10/12"(093.2)
[AN 924275]
MARC

ANSEL
UTF-8


   11. köt. - 2003. - XXXV, 620 p.
ISBN 963-206-309-0 fűzött : ár nélkül
943.924"10/12"(093.2)
[AN 1053375] MARC

ANSEL
UTF-8726 /2004.
Balázs József (1919-)
   Diósgyőr évszázadai : a miskolci Déli Hírlapban közölt Diósgyőri meditációk, Miénk a vár, Tinta és toll cikksorozatok gyűjteménye / Balázs József ; [.... az Ady Endre Művelődési Ház kiadásában ...]. - Miskolc : Ady E. Műv. Ház, 2002. - 224 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-202-226-2 fűzött : ár nélkül
Miskolc - Diósgyőr
943.9-2Miskolc(0:82-92) *** 908.439-2Miskolc(0:82-92) *** 943.9-2Diósgyőr(0:82-92) *** 908.439-2Diósgyőr(0:82-92) *** 894.511-92
[AN 927971]
MARC

ANSEL
UTF-8727 /2004.
Chatterjee, Manini
India (magyar)
   India / írta Manini Chatterjee és Anita Roy ; [ford. Sóskuthy György]. - Budapest : Park, cop. 2003. - 61, [3] p. : ill., színes ; 29 cm. - (Szemtanú, ISSN 0865-1973 ; 52.)
ISBN 963-530-689-X kötött : 2900,- Ft
India
930.85(540) *** 930.85(34)
[AN 1051192]
MARC

ANSEL
UTF-8728 /2004.
   Deák Ferenc, 1803-1876 : emlékalbum / [a tanulmányok szerzői Basics Beatrix et al.] ; [az előszót írta és a képeket vál. Basics Beatrix]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2003. - 132, [3] p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 963-09-4494-4 kötött : 3990,- Ft
Deák Ferenc (1803-1876)
943.9"18"(092)Deák_F.
[AN 1053446]
MARC

ANSEL
UTF-8729 /2004.
   Deák Ferenc élete és kora / képszerk. Basics Beatrix. - [Budapest] : Pannonica, cop. 2003. - 128 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9252-68-9 kötött : ár nélkül
Deák Ferenc (1803-1876)
943.9"18"(092)Deák_F.
[AN 1052187]
MARC

ANSEL
UTF-8730 /2004.
   Deák Ferenc emlékkönyv / [szerk. Nagyné Majoros Györgyi] ; [szerzők Beregszászi Balázs et al.] ; [kiad. a Mosonmagyaróvári Városvédő Egyesület]. - Mosonmagyaróvár : Mosonmagyaróvári Városvédő Egyes., 2003. - 42 p. : ill. ; 21 cm
Példányszám: 300
Fűzött : ár nélkül
Deák Ferenc (1803-1876)
943.9"18"(092)Deák_F.
[AN 1051251]
MARC

ANSEL
UTF-8731 /2004.
Dobosi Viola, T. (1942-)
Ősemberek az Által-ér völgyében (angol)
   Palaeolithic man in the Által-ér valley / Viola T. Dobosi ; [graphics Katalin Nagy, Ágnes Vári] ; [transl. by Katalin T. Bíró] ; [publ. by the Komárom-Esztergom Country Museum Directorate]. - Tata : Komárom-Esztergom County Museum Directorate, 2003. - 65 p. : ill. ; 20x20 cm
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-7110-31-3)
903(439-2Vértesszőlős) *** 572.1/.4 *** 569.9
[AN 1053124]
MARC

ANSEL
UTF-8732 /2004.
   "Felszedek utamban minden fegyveres népet" : az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc Komárom és Esztergom vármegyékben / [szerk. L. Balogh Béni]. - Tatabánya : Kernstok K. Műv. Alapítvány, 2003. - 275 p. ; 20 cm. - (Castrum könyvek, ISSN 1218-3601 ; 10.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-210-867-1 fűzött : 1650,- Ft
943.911.5"1848/1849" *** 355.48(439.115)"1848/1849"
[AN 1053204]
MARC

ANSEL
UTF-8733 /2004.
   Irano-Turkic cultural contacts in the 11th-17th centuries / ed. by Éva M. Jeremiás. - Piliscsaba : Avicenna Inst. of Middle Eastern Studies, 2003. - 253 p. : ill. ; 24 cm. - (Acta et studia / Avicenna Institute of Middle Eastern Studies,, ISSN 1785-0894 ; 1.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-86359-0-8 fűzött : ár nélkül
930.85(560)"15/16" *** 930.85(55)"10/16"
[AN 1054136]
MARC

ANSEL
UTF-8734 /2004.
Irving, David
Uprising! (magyar)
   Felkelés! : egy nemzet küzdelme: Magyarország 1956 / David Irving ; [ford. Tudós-Takács János]. - Budapest : Gede, 2003. - 661 p., [16] t. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9298-52-2 kötött : ár nélkül
943.9"1956"
[AN 1050403]
MARC

ANSEL
UTF-8735 /2004.
Iván Zsuzsanna
   Deák Ferenc, 1803-1876 : ajánló bibliográfia / [összeáll. Iván Zsuzsanna]. - Balatonfüred : Vár. Kvt. és Helytört. Gyűjt., 2003. - 12 p. : ill. ; 21 cm. - (A balatonfüredi Városi Könyvtár bibliográfiai kiadványai, ISSN 1586-2488 ; 3.)
Példányszám: 200
ISBN 963-212-765-X fűzött : ár nélkül
Deák Ferenc (1803-1876)
943.9"18"(092)Deák_F.:016
[AN 1052186]
MARC

ANSEL
UTF-8736 /2004.
Kershaw, Ian
Hitler (magyar)
   Hitler / Ian Kershaw. - [Szeged] : Szukits, 2003-. - 25 cm
Hitler, Adolf
943.0"191/194"(092)Hitler,_A.
[AN 1053866]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], 1889-1936 : hybris / [ford. Fazekas István]. - cop. 2003. - 809 p. : ill.
Bibliogr.: p. 774-809.
ISBN 963-9441-94-5 kötött : ár nélkül
943.0"191/193"(092)Hitler,_A.
[AN 1053869] MARC

ANSEL
UTF-8737 /2004.
   Kossuth Lajos és Dobsa Lajos emlékezete : a IX. Honvéd Emléknap előadásai / [szerzők Gilicze János et al.]. - Makó : Önkormányzati Képviselő-testület, 2003. - 52 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (A makói múzeum füzetei, ISSN 0324-5179 ; 102.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 400
ISBN 963-212-259-3 fűzött : ár nélkül
Dobsa Lajos (1824-1902)
Kossuth Lajos (1802-1894)
943.9"18"(092)Kossuth_L. *** 894.511(092)Dobsa_L. *** 061.3(439-2Makó)
[AN 1044425]
MARC

ANSEL
UTF-8738 /2004.
Krausz Tamás (1948-)
   Sztálin élete és kora / Krausz Tamás. - [Budapest] : Pannonica, cop. 2003. - 128 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 128.
ISBN 963-9252-72-7 kötött : ár nélkül
Stalin, Iosif Vissarionovič
947"190/195"(092)Stalin,_J._V.
[AN 1052183]
MARC

ANSEL
UTF-8739 /2004.
Kristó Gyula (1939-)
   Nem magyar népek a középkori Magyarországon / Kristó Gyula. - Budapest : Lucidus, 2003. - 313 p. ; 21 cm. - (Kisebbségkutatás könyvek, ISSN 1585-3144)
Bibliogr.: p. 271-313.
ISBN 963-9465-15-1 fűzött : 3600,- Ft
943.9"08/15" *** 316.347(=00)(439)"08/15" *** 323.15(439)"08/15"
[AN 1053860]
MARC

ANSEL
UTF-8740 /2004.
Makkay János (1933-)
   Árpád vezér győzelme és Pannónia földje / Makkay János. - Budapest : Szerző, 2003. - 126 p. : ill. ; 21 cm. - (Tractata minuscula ; ; 33.)
Bibliogr.: p. 122-125.
ISBN 963-430-635-7 fűzött : ár nélkül
930.8(=945.11) *** 930.8(=00)(4-191)"08/10" *** 943.9"08/10"
[AN 1051758]
MARC

ANSEL
UTF-8741 /2004.
Medgyesi István
   Isten magyarjai / Medgyesi István. - Budapest : [Magánkiad.], 2003. - 78, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-430-739-6 fűzött : 990,- Ft
930.8(=945.11)(089.3)
[AN 1054724]
MARC

ANSEL
UTF-8742 /2004.
Rózsa Miklós
   A kanizsai Városi Tanács pallosjoggal felruházása és a vesztőhely felállítása / Rózsa Miklós. - Nagykanizsa : Rózsa M., 2002. - 18 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 14-15. - Összefoglalás német nyelven
Fűzött : ár nélkül
Nagykanizsa
943.9-2Nagykanizsa"169"
[AN 930543]
MARC

ANSEL
UTF-8743 /2004.
Rudgley, Richard
Barbarians (magyar)
   A barbárok : a sötét kor titkai / Richard Rudgley ; [ford. Viczián Beáta]. - [Debrecen] : Gold Book, [2003]. - 279 p., [16] t. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 963-9437-72-7 kötött : ár nélkül
936
[AN 1049719]
MARC

ANSEL
UTF-8744 /2004.
Sári László (1950-)
   Beszélgetések a Kelet kapujában / Sári László, Molnár Dániel. - Budapest : M. Kvklub, 2003. - 231 p. : ill. ; 21 cm
Példányszám: 5000
ISBN 963-549-029-1 kötött : 1490,- Ft
930.85(5)(047.53) *** 008(5)
[AN 1049621]
MARC

ANSEL
UTF-8745 /2004.
Spitzer, S'lomo
   Héber kútforrások Magyarország és a magyarországi zsidóság történetéhez a kezdetektől 1686-ig / Shlomo J. Spitzer, Komoróczy Géza ; [a héber szövegeket ford. Strbik Andrea] ; [a jiddis szövegeket és néhány héber szöveget ford. Komoróczy Szonja Ráhel]. - Budapest : MTA Judaisztikai Kutcsop. : Osiris, 2003. - 977 p. : ill ; 26 cm. - (Hungaria Judaica, ISSN 0865-1345 ; 16.)
Bibliogr.: p. 967-974. - Összefoglalás héber és angol nyelven
ISBN 963-508-381-5 kötött : 6500,- Ft
943.9(=924)".../16"(093) *** 316.347(=924)(439)(093)
[AN 1052291]
MARC

ANSEL
UTF-8746 /2004.
Szabó Lajos, H. (1931-)
   Kossuth Lajos életének fontosabb állomásai, 1802-1894 / H. Szabó Lajos. - Pápa : H. Szabó L., 2002. - 141 p. : ill. ; 21 cm. - (Héra sorozat ; ; 2.)
Bibliogr.: p. 135-137.
ISBN 963-440-805-2 fűzött : ár nélkül
Kossuth Lajos (1802-1894)
943.9"18"(092)Kossuth_L.(0:930.24)
[AN 930010]
MARC

ANSEL
UTF-8747 /2004.
   Szeged szabad királyi város címeres kiváltságlevele, 1719 / [szerk., az ismertetőt ... írta Csáky Imre] ; [... ford. Géczi Lajos, ... Soós István] ; [közread. a Híd Marketing és Térképészeti Kft. ... , Csongrád Megyei Levéltár]. - Facsimile kiad. - Budapest : Híd Marketing és Térképészeti Kft. ; Szeged : Csongrád M. Lvt, 2003. - 95 p. : ill., főként színes ; 32 cm
A kiváltságlevél hasonmása, betűhív átirata és magyar fordítása. - Az ismertető magyar, angol és német nyelven. - Bibliogr.: p. 94. - Számozott példány: 1000
ISBN 963-210-732-2 velúr : ár nélkül
Szeged
943.9-2Szeged"17" *** 352(439-2Szeged)"1719"(093.2)
[AN 1052759]
MARC

ANSEL
UTF-8748 /2004.
Tolnay Ferenc
   Az I. világháború és előzményei / [Tolnay Ferenc]. - Miskolc : Szerző, 2003. - 95 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-430-694-2 fűzött : ár nélkül
94"1914/1918"
[AN 1051225]
MARC

ANSEL
UTF-8749 /2004.
Vanished civilizations (magyar)
   Letűnt civilizációk / [szerk. Vadász Géza] ; [ford. Janáky István, Sziebert Ádám, Végh Adrienne]. - [Budapest] : Reader's Digest K., cop. 2003. - 320 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 963-8475-93-5 kötött : ár nélkül
931 *** 904(3) *** 930.85(3)
[AN 1054368]
MARC

ANSEL
UTF-8750 /2004.
Walker, Jane
100 things you should know about Ancient Egypt (magyar)
   Egyiptom / [m. szöveg Mattenheim Gréta]. - [Budapest] : Lilliput, cop. 2003. - 48 p. : ill., színes ; 31 cm. - (100 állomás - 100 kaland, ISSN 1589-3316)
Szerző Walker, Jane
ISBN 963-9166-63-4 kötött : 1490,- Ft
Egyiptom
930.85(32)(02.053.2)
[AN 1052173]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

751 /2004.
   Agglomerációk, településegyüttesek / [... sorozatszerk. Kovács Tibor]. - [Budapest] : [KSH], 2003-. - 21 db ; 29 cm
Közread. a Központi Statisztikai Hivatal területi igazgatóságai. - Egyes kötetek közös főcím nélkül
ISBN 963-215-670-6
911.375.453(439)(083.41)
[AN 1052270]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], Kecskeméti településegyüttes / [kész. Csőszné Seres Ilona et al.] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága. - Kecskemét : KSH Bács-Kiskun M. Ig., 2003. - 67, 16 p. : ill., részben színes
ISBN 963-215-650-1 fűzött : 2000,- Ft
312(439-2Kecskemét)"200"(083.41) *** 911.375.453(439-2Kecskemét)"200"(083.41)
[AN 1052287] MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], Pécsi agglomeráció / [kész. Berettyánné Halas Judit et al.] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal Baranya Megyei Igazgatósága. - Pécs : KSH Baranya M. Ig., 2003. - 64 p. : ill.
ISBN 963-215-651-X fűzött : 2000,- Ft
312(439-2Pécs)"200"(083.41) *** 911.375.453(439-2Pécs)"200"(083.41)
[AN 1052299] MARC

ANSEL
UTF-8


   [3.], Békéscsabai településegyüttes / [kész. Palyusik Mátyásné, Tölcsér Marianna] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal Békés Megyei Igazgatósága. - Békéscsaba : KSH Békés M. Ig., 2003. - 91 p. : ill.
ISBN 963-215-652-8 fűzött : 2000,- Ft
312(439-2Békéscsaba)"200"(083.41) *** 911.375.453(439-2Békéscsaba)"200"(083.41)
[AN 1052304] MARC

ANSEL
UTF-8


   [4.], Miskolci agglomeráció / [kész. Fejes László et al.] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatósága. - Miskolc : KSH Borsod-Abaúj-Zemplén M. Ig., 2003. - 74 p. : ill., részben színes
ISBN 963-215-653-6 fűzött : 3000,- Ft
312(439-2Miskolc)"200"(083.41) *** 911.375.453(439-2Miskolc)"200"(083.41)
[AN 1052310] MARC

ANSEL
UTF-8


   [5.], Székesfehérvári településegyüttes / [kész. Mezeyné Varju Emma, Szabóné Nagy Irén] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal Fejér Megyei Igazgatósága. - Székesfehérvár : KSH Fejér M. Ig., 2003. - 64 p. : ill.
ISBN 963-215-655-2 fűzött : 2000,- Ft
312(439-2Székesfehérvár)"200"(083.41) *** 911.375.453(439-2Székesfehérvár)"200"(083.41)
[AN 1052317] MARC

ANSEL
UTF-8


   [6.], Győri agglomeráció / [kész. Fehérné Brandisz Katalin et al.] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatósága. - Győr : KSH Győr-Moson-Sopron M. Ig., 2003. - 67 p. : ill.
ISBN 963-215-656-0 fűzött : 2000,- Ft
312(439-2Győr)"200"(083.41) *** 911.375.453(439-2Győr)"200"(083.41)
[AN 1052325] MARC

ANSEL
UTF-8


   [7.], Soproni településegyüttes / [kész. Fehérné Brandisz Katalin et al.] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatósága. - Győr : KSH Győr-Moson-Sopron M. Ig., 2003. - 53 p. : ill.
ISBN 963-215-657-9 fűzött : 2000,- Ft
312(439-2Sopron)"200"(083.41) *** 911.375.453(439-2Sopron)"200"(083.41)
[AN 1052333] MARC

ANSEL
UTF-8


   [8.], Tatabányai településegyüttes / [kész. Bódiné Vajda Györgyi] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága. - Tatabánya : KSH Komárom-Esztergom M. Ig., 2003. - 47 p. : ill.
ISBN 963-215-661-7 fűzött : 2000,- Ft
312(439-2Tatabánya)"200"(083.41) *** 911.375.453(439-2Tatabánya)"200"(083.41)
[AN 1052340] MARC

ANSEL
UTF-8


   [9.], Salgótarjáni településegyüttes / [kész. Jankura Miklós et al.] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal Nógrád Megyei Igazgatósága. - Salgótarján : KSH Nógrád M. Ig., 2003. - 65 p. : ill.
ISBN 963-215-662-5 fűzött : 2000,- Ft
312(439-2Salgótarján)(083.41) *** 911.375.453(439-2Salgótarján)(083.41)
[AN 1052353] MARC

ANSEL
UTF-8


   [10.], Szekszárdi településegyüttes / [kész. Bartha Viktória et al.] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal Tolna Megyei Igazgatósága. - Szekszárd : KSH Tolna M. Ig., 2003. - 64 p. : ill.
ISBN 963-215-665-X fűzött : 2000,- Ft
312(439-2Szekszárd)"200"(083.41) *** 911.375.453(439-2Szekszárd)"200"(083.41)
[AN 1052774] MARC

ANSEL
UTF-8


   [12.], Zalaegerszegi agglomerálódó térség / [kész. Kaposi Lajos et al.] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal Zala Megyei Igazgatósága. - Zalaegerszeg : KSH Zala M. Ig., 2003. - 67 p. : ill.
ISBN 963-215-668-4 fűzött : 2000,- Ft
312(439-2Zalaegerszeg)"200"(083.41) *** 911.375.453(439-2Zalaegerszeg)"200"(083.41)
[AN 1052789] MARC

ANSEL
UTF-8


   [11.], Veszprémi településegyüttes / [kész. Berta Györgyné et al.] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal Veszprém Megyei Igazgatósága. - Veszprém : KSH Veszprém M. Ig., 2003. - 63 p. : ill.
ISBN 963-215-667-6 fűzött : 2000,- Ft
312(439-2Veszprém)"200"(083.41) *** 911.375.453(439-2Veszprém)"200"(083.41)
[AN 1052796] MARC

ANSEL
UTF-8


   [16.], Kaposvári településegyüttes / [kész. Ehrbárné Tóth Melinda et al.] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal Somogy Megyei Igazgatósága. - Kaposvár : KSH Somogy M. Ig., 2003. - 71 p. : ill.
ISBN 963-215-663-3 fűzött : 2000,- Ft
312(439-2Kaposvár)"200"(083.41) *** 911.375.453(439-2Kaposvár)"200"(083.41)
[AN 1053882] MARC

ANSEL
UTF-8


   [15.], Szolnoki településegyüttes / [kész. Fábián László et al.] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatósága. - Szolnok : KSH Jász-Nagykun-Szolnok M. Ig., 2003. - 60 p. : ill.
ISBN 963-215-660-9 fűzött : 2000,- Ft
312(439-2Szolnok)"200"(083.41) *** 911.375.453(439-2Szolnok)"200"(083.41)
[AN 1053890] MARC

ANSEL
UTF-8


   [14.], Egri agglomerálódó térség / [kész. Hollóné Fodor Éva et al.] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal Heves Megyei Igazgatósága. - Eger : KSH Heves M. Ig., 2003. - 67 p.
ISBN 963-215-659-5 fűzött : 2000,- Ft
312(439-2Eger)"200"(083.41) *** 911.375.453(439-2Eger)"200"(083.41)
[AN 1053899] MARC

ANSEL
UTF-8


   [13.], Szegedi településegyüttes / [kész. Fekete Istvánné et al.] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal Csongrád Megyei Igazgatósága. - Szeged : KSH Csongrád M. Ig., 2003. - 82 p.
ISBN 963-215-654-4 fűzött : 2000,- Ft
312(439-2Szeged)"200"(083.41) *** 911.375.453(439-2Szeged)"200"(083.41)
[AN 1053910] MARC

ANSEL
UTF-8


   [17.], A budapesti agglomeráció társadalmi-gazdasági jellemzői, 2002 / [kész. Bakos Norbert, Brinszkyné Hidas Zsuzsanna, Kővári Lajos] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal Budapesti és Pest Megyei Igazgatósága. - Budapest : KSH Bp. és Pest M. Ig., 2003. - 139 p. : ill. - (Közlemények a budapesti agglomerációról, ISSN 0237-921X ; 11.)
ISBN 963-212-528-2 fűzött : 2500,- Ft
312(439-2Bp.)"2003"(083.41) *** 911.375.453(439-2Bp.)(083.41)
[AN 1054827] MARC

ANSEL
UTF-8752 /2004.
   Alpen-Adria album, 25 = Alpe-Adria album, 25 = Alpe-Jadran album, 25 = Alpok-Adria album, 25. - [Nagykanizsa] : Canissa, [2003]. - 176 p. : ill., színes ; 33 cm
ISBN 963-9379-30-1 kötött : ár nélkül
908.4-191(084.12)
[AN 1049970]
MARC

ANSEL
UTF-8753 /2004.
Bacsa Tibor
   Hatvan a XXI. század kapujában / Bacsa Tibor ; [fotók Bacsa Tibor et al.] ; [kiad. Hatvan Város Polgármesteri Hivatala]. - Hatvan : Polgármesteri Hiv., 2003. - 160 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 112. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-212-276-3 kötött : ár nélkül
Hatvan
908.439-2Hatvan
[AN 1053491]
MARC

ANSEL
UTF-8754 /2004.
Csipka Rozália
   Budapešť : prechádzka mestom / [text Rozália Čipková]. - [Horpács] : Mikszáth, [2002]. - 87 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9126-56-X fűzött : ár nélkül
Budapest
908.439-2Bp.
[AN 926949]
MARC

ANSEL
UTF-8755 /2004.
Cuba (magyar)
   Kuba / [... szerkesztője Martino Fagiuoli] ; [ford. Árokszállásy Zoltán]. - Budapest : Geographia, 2003. - 290, [10] p. : ill., főként színes ; 31 cm
ISBN 963-86334-4-1 kötött : 8500,- Ft
Kuba
908.729.1(084.12)
[AN 1049609]
MARC

ANSEL
UTF-8756 /2004.
   Ezredév Komárom-Esztergom megyében / [szerk. Csombor Erzsébet, Horváth István] ; [írta Csombor Erzsébet et al.] ; [fotó Mudrák Attila] ; [kiad. Komárom-Esztergom Megye Önkormányzata]. - Tatabánya : Komárom-Esztergom M. Önkormányzata, 2002. - 132 p. : ill., színes ; 30 cm
Példányszám: 8000
ISBN 963-7190-59-7 fűzött : ár nélkül
Komárom-Esztergom
908.439.115(084.12)
[AN 922745]
MARC

ANSEL
UTF-8757 /2004.
Jalsovszky Katalin (1943-)
   Budapest, az ikerfőváros, 1860-1890 / Jalsovszky Katalin, Tomsics Emőke ; Buzinkay Géza előszavával. - [Budapest] : Helikon, 2003. - 182 p. : ill. ; 32 cm
Bibliogr.: p. 180-181.
ISBN 963-208-826-3 v. : 7800,- Ft
Budapest
908.439-2Bp."186/188"(084.12) *** 72(439-2Bp.)"186/188"(084.12)
[AN 1050030]
MARC

ANSEL
UTF-8758 /2004.
Kadlecovits Géza (1939-)
   Újpesti utcanévlexikon / [írta és összeáll. Kadlecovits Géza] ; kiad. az Újpesti Városvédő Egyesület. - [Budapest] : Újpesti Városvédő Egyes., 2003. - 71, [36] p. : ill. ; 21 cm + térk.
Lezárva: 2003. okt. 15.
ISBN 963-212-358-1 kötött : ár nélkül
Budapest. IV. kerület
908.439-2Bp.IV. *** 809.451.1-311.154(439-2Bp.IV.) *** 914.39-2Bp.IV.(083.86)
[AN 1053134]
MARC

ANSEL
UTF-8759 /2004.
Kaiser Ottó (1953-)
   Eger / [fotó] Kaiser Ottó ; [szöveg] D. Szabó Ede. - Budapest : Kaiser Art, [2003]. - 142, [2] p. : ill., színes ; 31 cm
Fotóalbum. - Bibliogr.: p. [144].
ISBN 963-210-556-7 kötött : ár nélkül
Eger
908.439-2Eger(084.12) *** 77.04(439)(092)Kaiser_O.
[AN 1049533]
MARC

ANSEL
UTF-8760 /2004.
Kaiser Ottó (1953-)
   Eger / [fotó] Kaiser Ottó ; [szöveg] D. Szabó Ede. - Budapest : Kaiser Art, [2003]. - 144 p. : ill., színes ; 19 cm
Fotóalbum. - Bibliogr.: p. 144.
ISBN 963-210-558-3 fűzött : ár nélkül
Eger
908.439-2Eger(084.12) *** 77.04(439)(092)Kaiser_O.
[AN 1049599]
MARC

ANSEL
UTF-8761 /2004.
Kaiser Ottó (1953-)
Eger (angol)
   Eger / [photos by] Ottó Kaiser ; [texts by] Ede D. Szabó ; [transl. by Judit Révész]. - Budapest : Kaiser Art, [2003]. - 142, [2] p. : ill., színes ; 31 cm
Fotóalbum. - Bibliogr.: p. [144].
ISBN 963-210-557-5 * kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-210-556-7)
Eger
908.439-2Eger(084.12) *** 77.04(439)(092)Kaiser_O.
[AN 1049591]
MARC

ANSEL
UTF-8762 /2004.
Kaiser Ottó (1953-)
Eger (angol)
   Eger / [photos by] Ottó Kaiser ; [texts by] Ede D. Szabó ; [transl. by Judit Révész]. - Budapest : Kaiser Art, [2003]. - 144 p. : ill., színes ; 19 cm
Fotóalbum. - Bibliogr.: p. 144.
ISBN 963-210-559-1 fűzött : ár nélkül
Eger
908.439-2Eger(084.12) *** 77.04(439)(092)Kaiser_O.
[AN 1049605]
MARC

ANSEL
UTF-8763 /2004.
Krizsán László (1929-)
   Benyovszky Ázsiában / Krizsán László. - Budapest : Terebess, 2003. - 107, [4] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 105-107.
ISBN 963-9147-59-1 kötött : ár nélkül
Benyovszky Móric (1741-1786)
910.4(100)(092)Benyovszky_M. *** 908.5(0:82-992)
[AN 1053733]
MARC

ANSEL
UTF-8764 /2004.
Novák Imre
   Nyárád 850 éves / Novák Imre ; [kiad. Nyárád Község Önkormányzata]. - Nyárád : Önkormányzat, 2003. - 174 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 173-174.
Fűzött : ár nélkül
Nyárád
908.439-2Nyárád
[AN 1053281]
MARC

ANSEL
UTF-8765 /2004.
Szalay Tamás Lajos
   Skócia : a szoknyás férfiak földjén / Szalay Tamás Lajos. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2003. - 228 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-09-4433-2 fűzött : ár nélkül
Skócia
914.11(036)
[AN 1052387]
MARC

ANSEL
UTF-8766 /2004.
   Színes Magyarország : a kezdetektől 1956-ig = Hungary in color : from the beginning to 1956 / főszerk. ... Varga F. János ; [szerk. ... Kincses Károly et al.] ; [ford. ... Nagy Piroska]. - [Budapest] : M. Hiv. Közlönyk., 2003. - 246 p. : ill., színes ; 33 cm
ISBN 963-9221-51-1 v. : ár nélkül
908.439"193/1956"(084.12) *** 778.6(439)(091)
[AN 1054702]
MARC

ANSEL
UTF-8767 /2004.
Szívós István
   Ezredév Biharban / Szívós István. - Berettyóújfalu ; Budapest : B. Tónus Bt., 2002. - 40 p. ; 21 cm. - (Bihari füzetek, ISSN 1417-6122 ; 14.)
ISBN 963-202-474-5 fűzött : ár nélkül
908.439-2Berettyóújfalu
[AN 930529]
MARC

ANSEL
UTF-8768 /2004.
Szóládi József (1955-)
   Kehidakustány : településportré a második és a harmadik évezred fordulóján : Siedlunsporträt / Szóládi József. - [Keszthely] : BIC, cop. 2003. - 48 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (A Balaton régió települései)
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-206-761-15)
Kehidakustány
908.439-2Kehidakustány
[AN 1052229]
MARC

ANSEL
UTF-8769 /2004.
Tóth Sándor
   Az Attila domb : [új zarándokhely Tápiószentmártonban] / Tóth Sándor. - Békéscsaba : Tóth Produkció, [2003]. - 71 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 963-210-883-3 fűzött : 990,- Ft
908.439-2Tápiószentmárton *** 798.4(439) *** 636.12
[AN 1049661]
MARC

ANSEL
UTF-8770 /2004.
Váczi Gábor
   A víz és az ember : esszériport a Polísz folyóirat Bölcsőhelyünk körül - tájházak című sorozatából / Váczi Gábor. - Pomáz : Kráter, 2003. - 155 p. : ill. ; 20 cm. - (Polísz sorozat, ISSN 1589-3405)
ISBN 963-9472-54-9 fűzött : 1400,- Ft
908.439 *** 556.53(439) *** 504.45.03(439) *** 894.511-4
[AN 1052254]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

771 /2004.
   Assessing environmental law drafting needs in South Eastern Europe : phase one report / report drafted by Gyula Bandi and Csaba Kiss ; ed. by Tsvetelina Borissova ; [publ. by] The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe. - Szentendre : REC, cop. 2003. - 105 p. ; 30 cm
ISBN 963-9424-37-4 fűzött : ár nélkül
349.6(4-11)
[AN 1053319]
MARC

ANSEL
UTF-8772 /2004.
Bérczesi Ferenc
   Helyi környezetvédelmi rendeletek mintatára : útmutató jogharmonizációs szemléletű felülvizsgálathoz / szerző Bérczesi Ferenc, Dubeczné Károlyi Éva, Kiss László. - Pécs : Közig.-módszt. Bt., 2002. - 233 p. ; 21 cm. - (Közigazgatás a gyakorlatban, ISSN 1218-8018 ; 19.). ("Jegyzők dokumentumtára", ISSN 1219-9222 ; 18.)
Lezárva: 2001. dec. 10.
ISBN 963-00-8908-4 fűzött : ár nélkül
351.853(439)(094)(083.76) *** 352.076(439)
[AN 925135]
MARC

ANSEL
UTF-8773 /2004.
   Családjogi törvény : módosított végrehajtási rendeletekkel egységes szerkezetben. - Budapest : Árboc, [2003]. - 19 p. ; 29 cm
Lezárva: 2003. szept. 1.
Fűzött : 400,- Ft
1952. évi IV. törvény a házasságról, a családról és a gyámságról
347.6(439)(094)
[AN 1061570]
MARC

ANSEL
UTF-8774 /2004.
Herke Csongor (1971-)
   Büntető eljárásjog / Herke Csongor. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2003. - 398 p. ; 24 cm. - (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986). (Jogi szakvizsga segédkönyvek, ISSN 1587-6659)
Lezárva: 2003. szept. 30.
ISBN 963-9542-05-9 fűzött : 3980,- Ft
343.1(439)
[AN 1060731]
MARC

ANSEL
UTF-8775 /2004.
Hurton Júlia
   Az uniós társadalombiztosítási szabályok : a közösségi jog alkalmazásának magyarázata : a közösségen belül mozgó munkavállalók és önálló vállalkozók, valamint családtagjaik szociális biztonságáról szóló 1408/71/EGK rendelet, valamint az 1408/71/EGK rendelet végrehajtására kiadott 574/72/EGK rendelet / Hurton Júlia, Futó Gábor ; [kiad. a] Kompkonzult Számítástechnikai és Tanácsadó Kft. - Budapest : Kompkonzult, 2003. - 481 p. ; 31 cm
Lezárva: 2003. szept. - Kapcsos borítóban
ISBN 963-9427-24-1 fűzetlen : 6000,- Ft
349.3(4-62)(094)
[AN 1049611]
MARC

ANSEL
UTF-8776 /2004.
   Jelentés az emberi jogok magyarországi érvényesüléséről, 2002. május - 2003. május = Report on the situation of the implementation of human rights in Hungary between May 2002 and May 2003 / [kiad. Szabadság Kis Köre Polgári Kör]. - Budapest : Szabadság Kis Köre Polgári Kör, 2003. - 32 p. ; 24 cm
ISBN 963-210-774-8 fűzött : ár nélkül
342.7(439)"2002/2003"
[AN 1049700]
MARC

ANSEL
UTF-8777 /2004.
   Kecskeméti testamentumok. - Kecskemét : Bács-Kiskun M. Lvt., 2002-. - 24 cm
ISBN 963-7236-50-3
347.67(439-2Kecskemét)(093.2) *** 943.9-2Kecskemét(093.2) *** 930.253.4(439-2Kecskemét)
[AN 948191]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., 1768-1781 / összeáll., jegyzetekkel ell. és a bevezetőt írta Iványosi-Szabó Tibor ; [szerk. Szabó Attila]. - 2003. - 478 p. : ill. - (Forrásközlemények / Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Levéltára,, ISSN 1219-8412 ; 5.)
Példányszám: 300. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-7236-57-0 fűzött : 400,- Ft
347.67(439-2Kecskemét)(093.2) *** 943.9-2Kecskemét(093.2) *** 930.253.4(439-2Kecskemét)
[AN 1054752] MARC

ANSEL
UTF-8778 /2004.
Nagy László (1914-)
   Az Európai Unió munkajoga / Nagy László. - Szeged : JATEPress, 2003. - 122 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 109. - Példányszám: 200
Fűzött : ár nélkül
349.2(4-62)(094)
[AN 1061566]
MARC

ANSEL
UTF-8779 /2004.
Nagy Miklós Mihály (1961-)
   Boldog békeidők haditengerészei : a k. u. k. hadiflotta utazástörténete / Nagy Miklós Mihály. - Budapest : Kornétás, cop. 2003. - 430 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 413-426.
ISBN 963-9353-24-8 kötött : 3990,- Ft
359(436/439)"186/191" *** 910.4(100)(=945.11)(092)
[AN 1054623]
MARC

ANSEL
UTF-8780 /2004.
   Polgári törvénykönyv. - Budapest : Árboc, [2003]. - 88 p. ; 29 cm
Lezárva: 2003. szept. 2.
Fűzött : 850,- Ft
1959. évi IV. törvény a Magyar Köztársaság Polgári törvénykönyvéről
347(439)(094)
[AN 1061584]
MARC

ANSEL
UTF-8781 /2004.
Takács Tibor
   A modern állam és jog történeti alapjai / Takács Tibor. - Miskolc : Bíbor K., 2002. - 151 p. ; 21 cm. - (Assistentia iuris, ISSN 1589-0007 ; 1.)
Bibliogr.: p. 149-151.
Fűzött : ár nélkül
34(100)(091)(075.8) *** 321.01(100)(091)(075.8)
[AN 1052822]
MARC

ANSEL
UTF-8782 /2004.
   Történelmi alkotmányunk jogán : válogatás gondolat ébresztőnek : uniós csapdában : vitaírások, levelek, elemzések / [szerk. Fáy Árpád] ; [szerkesztésben részt vettek Bokor Levente et al.] ; [közread. a Magyar Alkotmányossági Jószolgálati Testület, Alkotmányossági Műhely és Fórum Társaság, Szabad Magyarországért Mozgalom]. - Budapest : Alkotmányossági Műhely és Fórum Társ. : Szabad Magyarországért Mozgalom, 2003. - 137 p. ; 23 cm
ISBN 963-212-510-X fűzött : ár nélkül
342.4(439) *** 342(4-62) *** 327.39(4-62) *** 327(439)
[AN 1051719]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

783 /2004.
Burrows, Gideon
The no-nonsense guide to arms trade (magyar)
   A fegyverkereskedelem / Gideon Burrows ; [ford. Barabás János]. - Budapest : HVG Kv., 2003. - 165 p. : ill. ; 18 cm. - (Tények-lényeg, ISSN 1785-1467)
ISBN 963-7525-38-6 fűzött : ár nélkül
355.014.1(100)"199/200" *** 339.166(100)"199/200"
[AN 1052260]
MARC

ANSEL
UTF-8784 /2004.
Cross, Robin
The battle of the bulge (magyar)
   Az ardenneki ütközet : Hitler utolsó reménye / Robin Cross ; [ford. Bilik Péter]. - Debrecen : Hajja, cop. 2003. - 176 p. : ill. ; 30 cm. - (20. századi hadtörténet, ISSN 1418-2467)
ISBN 963-9329-75-4 kötött : ár nélkül
355.48(430)"1944"
[AN 1050169]
MARC

ANSEL
UTF-8785 /2004.
Gazda József (1936-)
   Emlékek Ázsiája / Gazda József ; [névmagyarázatok Sántha István] ; [utószó Szabó Péter] ; [függ. Mezey István]. - Budapest : Terebess, 2003. - 140, [3] p. ; 24 cm
ISBN 963-9147-61-3 kötött : ár nélkül
355.257.7(47)(=945.11)(0:82-94)
[AN 1053747]
MARC

ANSEL
UTF-8786 /2004.
Géczi Zoltán
   A III. Birodalom legyőzhetetlen katonái : [Galland, Skorzeny és a többiek...] / Kurt Rieder. - Kecskemét : Vagabund, cop. 2003. - 215 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-86005-3-5 fűzött : ár nélkül
355(430)"193/194"(092)
[AN 1050423]
MARC

ANSEL
UTF-8787 /2004.
Tóth Kálmán (1924-)
   Távol a hazától : dokumentumgyűjtemény : leventék, katonák, hadifoglyok sorsa a második világháborúban / Tóth Kálmán ; [adatgyűjtő társ Rácz István]. - [Pápa] : Tóth K., 2003. - 221 p. : ill. ; 23 cm
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-210-798-5)
355.486(439-2Pápa)"1939/1945"(093)
[AN 1053211]
MARC

ANSEL
UTF-8788 /2004.
Vyborny, Lee
Dark waters (magyar)
   Sötét vizek : egy szemtanú beszámolója a hidegháború NR-1-es, eltitkolt atommeghajtású tengeralattjárójáról / Lee Vyborny, Don Davis ; [ford. Németh Dorottya]. - Budapest : Ventus Libro, cop. 2003. - 229 p., [16] t. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-86333-9-5 kötött : ár nélkül
623.827(73)"19" *** 327.54(100)"1945/1965"
[AN 1049664]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

789 /2004.
Tarcsi József
   Terméktanúsítás európai és hazai helyzete / [írta Tarcsi József]. - Budapest : MGYOSZ, 2003. - 23 p. ; 23 cm. - (Európai uniós tájékoztató kiadvány kis- és középvállalkozások számára, ISSN 1785-2676 ; 1.)
Fűzött : ár nélkül
65.018(4-62) *** 65.018(439) *** 347.451.031.3(4-62) *** 347.451.031.3(439)
[AN 1050565]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

790 /2004.
   Az adóellenőrzések 2002. évi tapasztalatai / [szerk. Ferenczy Judit] ; [szerzők Antal Zsuzsanna et al.] ; Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Vizsgálati Módszertani Bizottság kiadványa III. 3. - [Budapest] : Perfekt, [2003]. - 252 p. ; 29 cm
Belső használatra
ISBN 963-394-523-2 fűzött : ár nélkül
336.2.027(439) *** 351.713(439)
[AN 1053514]
MARC

ANSEL
UTF-8791 /2004.
   Adózás és számvitel könnyedén : ötletek kis- és középvállalkozások vezetői, menedzserei részére : adómegtakarítási ötletek, tippek, példák, adminisztrációs teendők / szerk. Béres Klára, Orbán Ildikó, Tangl Anita. - Budapest : InfoMedia K., 2003. - Cserelapos mappa ; 23 cm + CD
Kötött : ár nélkül
336.2(439)(036) *** 657(036)
[AN 1051744]
MARC

ANSEL
UTF-8792 /2004.
   "AG" Klaszter : Alföldi Gazdaságélénkítő Klaszter / [főszerk. Hegmann György]. - Szolnok : QN Creative Studio, 2002. - 120 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-86241-1-6 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-86241-1-8)
334.752(439.14) *** 334.012.63/.64
[AN 930132]
MARC

ANSEL
UTF-8793 /2004.
Almássy Eszter
   A görög szerpentin, avagy Athén és az európai integráció / Almássy Eszter. - [Budapest] : Századvég, 2003. - 263 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 237-249.
ISBN 963-9211-66-4 kötött : 1960,- Ft
Görögország
338.2(495)"196/200" *** 327(495) *** 339.923(4-62) *** 327.39(4-62)
[AN 1054377]
MARC

ANSEL
UTF-8794 /2004.
   Hetedhét határ - avagy Határos és határtalan lehetőségek a szervezetfejlesztésben : XI. SZMT Konferencia : 2003. szeptember 12-14. Balatonvilágos : program. - [Budapest] : [SZMT], [2003]. - 43, [4] p. : ill. ; 21 cm
Előadáskivonatok
Fűzött : ár nélkül
658.1.014 *** 061.3(439-2Balatonvilágos)
[AN 1040604]
MARC

ANSEL
UTF-8795 /2004.
   Híres magyar termékek albuma = Album of famous Hungarian products / [szerk. Gerse László, Vida Emil]. - Budapest : Szaktudás K., [2003]. - 103 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 963-9553-02-6 kötött : ár nélkül
658.626(439) *** 663/664(439) *** 745(439)
[AN 1050037]
MARC

ANSEL
UTF-8796 /2004.
   Konferencia az Európai Szociális Alap (ESZA) típusú kísérleti projekt A képzésből a munka világába történő átmenet támogatására című, HU0008-02 számu Phare-program nyertes projektjeinek bemutatására : Szolnok, Megyeháza 2003. június 19-20. / [rend., közread. az ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság]. - [Budapest] : ESZA Kht., [2003]. - 135 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 963-212-213-5 fűzött : ár nélkül
331.5(439) *** 377(439) *** 339.96(4-62) *** 061.3(439-2Szolnok)
[AN 1051526]
MARC

ANSEL
UTF-8797 /2004.
Kresalek Péter (1970-)
   Tervezés a vállalkozások gyakorlatában / Kresalek Péter. - [Budapest] : Perfekt, 2003. - 264 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: 259-262.
ISBN 963-394-519-4 fűzött : 2500,- Ft
658.1.012.2(075.8)
[AN 1053769]
MARC

ANSEL
UTF-8798 /2004.
Mihályi Péter (1953-)
   Bevezetés az egészségügy közgazdaságtanába / Mihályi Péter. - Veszprém : VE K., 2003. - 348 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 341-348.
ISBN 963-9495-13-1 fűzött : ár nélkül
338.465(075.8) *** 364.444(075.8)
[AN 1049387]
MARC

ANSEL
UTF-8799 /2004.
   MunkaVerseny : nők a munkaerő-piacon = WorkCompetition : women in the labour market / szerk. Szabó Szilvia ; [közread. a] Szociális Innováció Alapítvány. - Budapest : Szociális Innováció Alapítvány, 2003. - 189 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-212-377-8 fűzött : ár nélkül
331.5-055.2(100) *** 316.37-055.2(100)
[AN 1053291]
MARC

ANSEL
UTF-8800 /2004.
Nagy András
   Az intézmények átalakulása és a fejlett gazdaságok utolérése / Nagy András. - Budapest : MTA Közgazdaságtud. Kutatóközp., 2002. - 64 p. ; 21 cm. - (Műhelytanulmányok / Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Kutatóközpont,, ISSN 1419-6328 ; 2002/1.)
Bibliogr.: p. 57-64. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-9321-45-1 fűzött : ár nélkül
338.246.88(4-11) *** 347.72.047(4-11)
[AN 931268]
MARC

ANSEL
UTF-8801 /2004.
   Összefoglaló Az Európai Unióhoz csatlakozás kertészeti, gazdasági kérdései c. konferencia előadásairól / szerk. Máthé Ákos ; [rend., közread. a] Magyar Agrártudományi Egyesület Kertészeti Társasága. - Budapest : MAE Kertészeti Társ., 2003. - 88 p. : ill. ; 25 cm
Fűzött : ár nélkül
339.923(4-62) *** 338.2(439) *** 338.43(439) *** 634 *** 061.3(439-2Bp.)"2003"
[AN 1051265]
MARC

ANSEL
UTF-8802 /2004.
Rekettye Gábor (1944-)
   Nemzetközi marketing / Rekettye Gábor, Fojtik János. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2003. - 310 p. : ill. ; 24 cm. - (Dialóg Campus tankönyvek, ISSN 1418-1274). (Studia oeconomica, ISSN 1418-5792)
Bibliogr.: p. 307-310.
ISBN 963-9542-06-7 kötött : 3480,- Ft
339.138(075.8)
[AN 1061582]
MARC

ANSEL
UTF-8803 /2004.
Sárkány Péter
   Közgazdaságtani alapok : feladatgyűjtemény / Sárkány Péter. - 2. jav. kiad. - Budapest : Dr. T.O.P. Kft., 2002. - 148 p. ; 25 cm
ISBN 963-00-9680-3 fűzött : ár nélkül
330(075.8)(076)
[AN 1061505]
MARC

ANSEL
UTF-8804 /2004.
Stiglitz, Joseph E.
Globalization and its discontents (magyar)
   A globalizáció és visszásságai / Joseph E. Stiglitz ; [ford. Orbán Gábor, ... Gavora Zsuzsanna]. - Budapest : Napvilág, 2003. - 273 p. ; 24 cm
ISBN 963-9350-26-5 fűzött : 3100,- Ft
339.9(100)
[AN 1053129]
MARC

ANSEL
UTF-8805 /2004.
Szabó Mihályné
   Egyszerűsített vámeljárások a gyakorlatban : [2003] / [szerző Szabó Mihályné]. - Budapest : Saldo, 2003. - 46, [17] p. ; 24 cm
Vám és biztosítás (keretcím)
ISBN 963-638-077-5 fűzött : ár nélkül
336.41(439)(036)
[AN 1049683]
MARC

ANSEL
UTF-8806 /2004.
   Tájékoztató a Magyarországon befektető külföldieknek a foglalkoztatással összefüggő munkáltatói kötelezettségekről, illetve az igényelhető támogatásokról : informations for foreign investors... : Information für ausländische Investoren... / [közread. a] Komárom-Esztergom Megyei Munkaügyi Központ. - [Tatabánya] : Komárom-Esztergom M. Munkaügyi Közp., 2003. - 74 p. ; 23 cm
Fűzött : ár nélkül
331(439)(036) *** 349.2(439)(036)
[AN 1061429]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

807 /2004.
   Esettanulmányok / [szerk. Bodor Szabolcs, ifj. Bodor Szabolcs, Méreg Gábor] ; [szerzők] Bodor Szabolcs [et al.]. - Budapest ; Vecsés : Ecom Kvality Bt., 2003. - 375 p. : ill. ; 21 cm. - (Trendvonalak az egészségügyben, ISSN 1589-3081 ; 3.)
ISBN 963-206-208-6 fűzött : ár nélkül
364.444(439) *** 614(439)
[AN 1053235]
MARC

ANSEL
UTF-8808 /2004.
Moldova György (1934-)
   A tékozló koldus : riport az egészségügyről / Moldova György. - Budapest : Urbis Kvk., 2003. - 3 db ; 20 cm
364.444(439)"200"(0:82-92) *** 894.511-92
[AN 1038743]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Járókerettel Európába. - . - 254 p.
ISBN 963-9291-35-8 kötött : ár nélkül
339.5(100) *** 339.5(439) *** 661.12 *** 615.45
[AN 1049782] MARC

ANSEL
UTF-8809 /2004.
   A pszichiátriai- és szenvedélybetegek helyzete napjainkban : fórum : 2002. június 6. / [rend. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Osztály, Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Egyesített Szociális Intézmény, Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gyámhivatala] ; [szerk. Vargáné Kalán Ilona] ; [kiad. Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata]. - Budapest : XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata, [2003]. - 56 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött : ár nélkül
364.272(439) *** 616.89-008.44 *** 613.8 *** 061.3(439-2Bp.)"2002"
[AN 1053149]
MARC

ANSEL
UTF-8810 /2004.
Teleki Béla (1942-)
   Szociális munka elmélete : a szociális segítés megalapozása / Teleki Béla. - Kecskemét : Korda, 2003. - 112 p. ; 20 cm. - (Szociális füzetek)
Bibliogr.: p. 110-112. és a fejezetek végén
ISBN 963-9332-96-8 fűzött : 800,- Ft
364(075.8) *** 364.442(075.8)
[AN 1052828]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

811 /2004.
   15 éves a suli! : a Rózsa Úti Általános Iskola jubileumi kiadványa / [szerk. Horváthné Koltai Edit, Sándor László]. - Veszprém : Rózsa Úti Ált. Isk., [2002]. - 23 p. : ill. ; 21 cm
Példányszám: 700
Fűzött : ár nélkül
Rózsa Úti Általános Iskola (Veszprém)
373.3(439-2Veszprém)(058)
[AN 930118]
MARC

ANSEL
UTF-8812 /2004.
   Az 50 éves Ószőlői Általános Iskola jubileumi kiadványa / [... szerk. Marton Jánosné]. - Tiszaföldvár : Ószölői Ált. Isk., 2003. - 142 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Fűzött : ár nélkül
Ószőlői Általános Iskola (Tiszaföldvár)
373.3(439-2Ószőlő)(058)
[AN 1052153]
MARC

ANSEL
UTF-8813 /2004.
Árpád Jenő
   Óvodánk régen és most : a Fekete István Óvoda története / Árpád Jenő. - Miskolc : Felsőmagyarország K., 2002. - 88 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9280-69-0 fűzött : ár nélkül
Fekete István Óvoda (Alsózsolca)
373.24(439-2Alsózsolca)(091)
[AN 930401]
MARC

ANSEL
UTF-8814 /2004.
   Csábori éledés / [összeáll.] Csényei Csonka Miklós, Fenyves Mária Annunziata, Nádai Nagy Ferenc. - Budapest : [Biró], 2002. - 135 p. : ill. ; 21 cm
Emlékezések, versek, prózák, grafikák
ISBN 963-9289-40-X fűzött : ár nélkül
373.3(439-2Alsó-Csábor)(058)
[AN 930723]
MARC

ANSEL
UTF-8815 /2004.
   Diák voltam Ásotthalmon : készült az ásotthalmi erdészeti iskola 120 éves évfordulójára / [szerk. Andrési Pál] ; [szerzők Andrésiné Ambrus Ildikó et al.] ; [kiad. a Bedő Albert Erdészeti Szakiskola és Kollégium]. - Ásotthalom : Bedő A. Erdészeti Szakisk. és Kollégium, 2003. - 232, [55] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-212-274-7 fűzött : ár nélkül
Bedő Albert Erdészeti Szakiskola és Kollégium (Ásotthalom)
377.3:630(439-2Ásotthalom) *** 37.063
[AN 1051076]
MARC

ANSEL
UTF-8816 /2004.
   A diplomák és szakképesítések kölcsönös elismerése az Európai Unióban és Magyarországon / Hudák Annamária [et al.] ; [közread. az] Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium. - Budapest : ESZCSM, 2003. - 194 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 193-194.
ISBN 963-212-011-6 kötött : 1000,- Ft
37.014.256(4-62) *** 37.014.256(439)
[AN 1053872]
MARC

ANSEL
UTF-8817 /2004.
   Esély(t) teremtő iskolák : iskolai törekvések a hátrányos helyzetűek tanulási kudarcainak leküzdésére / [szerk. Mayer József]. - Budapest : OKI Felnőttokt. és Kisebbségi Közp., 2003. - 322 p. : ill. ; 24 cm. - (Gyakorlatközelben, ISSN 1589-9438)
Bibliogr.: p. 317-322. és a jegyzetekben
ISBN 963-682-516-5 fűzött : ár nélkül
376.63(439) *** 37.025 *** 371.321.8
[AN 1050765]
MARC

ANSEL
UTF-8818 /2004.
Fodorné Földi Rita
   Testnevelési játékok a tanulási zavarok prevenciójában és korrekciójában / Fodorné Földi Rita. - [Budapest] : ELTE Eötvös K., cop. 2003. - 57 p. ; 20 cm. - (Iskolapszichológia, ISSN 0238-2482 ; 24.)
Bibliogr.: p. 56-57.
Fűzött : ár nélkül
371.322.9 *** 372.363(072)
[AN 1061554]
MARC

ANSEL
UTF-8819 /2004.
Horváth Etelka
   A Felsővárosi Általános Iskola válogatott bibliográfiája, 1912-2002 : 90 éve a közoktatás szolgálatában / Horváth Etelka. - Kiskunhalas : Felsővárosi Ált. Isk., 2002. - 58 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
Felsővárosi Általános Iskola (Kiskunhalas)
373.3(439-2Kiskunhalas):016
[AN 929990]
MARC

ANSEL
UTF-8820 /2004.
International Conference of PhD Students (4.) (2003) (Miskolc)
   4 International Conference of PhD Students : University of Miskolc, ... 11-17 August 2003 / [ed.-in-chief László Lehoczky, László Kalmár] ; [org., publ. by University of Miskolc Innovation and Technology Transfer Centre]. - [Miskolc] : Univ. of Miskolc Innovation and Technology Transfer Centre, 2003-. - 21 cm
Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-661-585-3
378.184 *** 009 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 1045177]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [3.], Agriculture. - 2003. - [2], 388 p. : ill.
ISBN 963-661-586-1 fűzött : ár nélkül
63 *** 378.184 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 1050775] MARC

ANSEL
UTF-8


   [4.], Humanities. - 2003. - [2], 368 p.
ISBN 963-661-587-X fűzött : ár nélkül
378.184 *** 009 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 1050779] MARC

ANSEL
UTF-8821 /2004.
   A Liszt Ferenc Zeneiskola 50 éves jubileumi évkönyve / [szerk. Apáthy Árpád]. - Pécs : Liszt F. Zeneisk., 2002. - 92 p. : ill. ; 20 cm
Példányszám: 1200
Fűzött : ár nélkül
Liszt Ferenc Zeneiskola (Pécs)
377.2:78(439-2Pécs)(058)
[AN 931097]
MARC

ANSEL
UTF-8822 /2004.
   Múzeumok a "köz művelődéséért" : Nemzetközi Múzeumpedagógiai Konferencia előadásai és szekcióbeszámolói : Budapest, 1999. október 25-27. / [szerk. Kovács Judit] ; [rend., közread. a Pulszky Társaság - Magyar Múzeumi Egyesület]. - Budapest : Pulszky Társ. - M. Múz. Egyes., 2002. - 133 p. ; 24 cm
ISBN 963-202-143-6 fűzött : ár nélkül
374 *** 069.12 *** 061.3(439-2Bp.)"1999"
[AN 932149]
MARC

ANSEL
UTF-8823 /2004.
Nagy Jenőné
   Csak tiszta forrásból : óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program : útmutató a program megvalósításához / Nagy Jenőné ; [az illusztrációkat kész. Nagyné Koncz Éva]. - Szolnok : "Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel" Óvodapedagógusok Orsz. Szakmai Egyes. az Óvodások Neveléséért, 2002. - 234 p. : ill., részben színes ; 30 cm. - ("Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel" sorozat, ISSN 1785-3745 ; 2.)
Bibliogr.: p. 189-190.
ISBN 963-204-566-1 fűzött : ár nélkül
372.3(072) *** 37.036(072)
[AN 1062110]
MARC

ANSEL
UTF-8824 /2004.
   A pápai Jókai Kör múltja és jelene, 1893-2003 / szerk. Huszár János. - [Pápa] : Jókai Kör, [2003]. - 178 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-212-268-2 fűzött : ár nélkül
Jókai Kör.
374(439-2Pápa) *** 061.2(439-2Pápa)(091)
[AN 1053169]
MARC

ANSEL
UTF-8825 /2004.
   Pedagógiai innovációk Békés megyében / [szerk. Fekete Gabriella, Gyurkó Edit, Szenográdi Péter] ; [közread. a] Békés Megyei Humán Fejlesztési és Információs Központ. - Békéscsaba : Békés M. Humán Fejleszt. és Inf. Közp., 2003. - 292 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-212-031-0 fűzött : ár nélkül
37.014.3(439.175)
[AN 1052180]
MARC

ANSEL
UTF-8826 /2004.
   A peregi óvoda alapításának 60. évfordulójára / [a kiadv. készítésében részt vettek Gacs Károlyné et al.]. - [Kiskunlacháza] : [II. sz. Napköziotthonos Óvoda], 2003. - 31 p. : ill. ; 21 cm
Közread. a Kiskunlacházi II. sz. Napköziotthonos Óvoda
Fűzött : ár nélkül
Napköziotthonos Óvoda (2.) (Kiskunlacháza)
373.24(439-2Kiskunlacháza)(058)
[AN 1053228]
MARC

ANSEL
UTF-8827 /2004.
   Természetismereti munkafüzet. - [Szombathely] : Chernel I. Madártani és Természetvédelmi Egyes., [2003]. - 27 p. : ill. ; 29 cm. - (MME Vas Megyei HCS. környezeti nevelési füzetek, ISSN 1785-332X ; 4.)
Fűzött : ár nélkül
372.850.4(075.2)(076) *** 37.018.526
[AN 1053502]
MARC

ANSEL
UTF-8828 /2004.
   A város és egyeteme : előadások az Erzsébet Tudományegyetem első pécsi tanévnyitójának 80. évfordulója alkalmából / szerk. Nagy Ferencné, Vonyó József ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem. - Pécs : [PTE], 2003. - 86 p. ; 25 cm
Borítócím: 80 éve Pécsett : a város és egyeteme. - Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-641-985-X fűzött : ár nélkül
Pécsi Tudományegyetem.
378.4(439-2Pécs)(091) *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 1054408]
MARC

ANSEL
UTF-8829 /2004.
   "A zene az élet szépsége..." : a hajdúnánási Makláry Lajos Ének Zene Tagozatos Általános, Közép- és Zeneiskola ének-zene tagozatának 20 éves krónikája, 1982-2002 / [szerk. Fülöp Valéria]. - Hajdúnánás : [Makláry L. Ének Tagozatos Ált., Közép- és Zeneisk.], 2002. - 80 p. : ill. ; 21 cm
Példányszám: 500
ISBN 963-202-268-8 fűzött : ár nélkül
Makláry Lajos Ének Tagozatos Általános, Közép- és Zeneiskola (Hajdúnánás)
373.3:78(439-2Hajdúnánás)(058) *** 373.6:78(439-2Hajdúnánás)(058)
[AN 930571]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

830 /2004.
Boyle, Robert
   Fegyverek kézikönyve / [írta Robert Boyle, Dan "Flake" Grendel, Michael Mulvihill] ; [ill. Tom Baxa et al.] ; [ford. Hefinger Krisztián]. - [Budapest] : Beholder, 2003. - 125 p. : ill. ; 29 cm
Shadowrun (keretcím). - Gerinccím: Shadowrun játékkiegészítő : fegyverek kézikönyve
ISBN 963-9399-58-2 fűzött : 2498,- Ft
793.9
[AN 1050711]
MARC

ANSEL
UTF-8831 /2004.
D'Alessio, Paolo
Michael Schumacher (magyar)
   Michael Schumacher : 1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003 / Paolo D'Alessio ; [ford. ... Kocsis Erik]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2003. - 181 p. : ill., színes ; 14x20 cm
Fotóalbum. - Magyar és angol nyelven
ISBN 963-09-4528-2 kötött : ár nélkül
Schumacher, Michael
796.71(430)(092)Schumacher,_M.(084.12)
[AN 1054509]
MARC

ANSEL
UTF-8832 /2004.
Faragó Krisztina
   Fonott tárgyak peddignádból / Faragó Krisztina. - Budapest : Cser K., 2003. - 48 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 11. ksz.)
ISBN 963-9445-94-0 fűzött : 998,- Ft
379.826 *** 746.7
[AN 1051806]
MARC

ANSEL
UTF-8833 /2004.
Ganevné Székely Katalin
   Gyerekékszerek gyöngyből / Ganevné Székely Katalin. - Budapest : Cser K., 2003. - 31 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 2003/83.)
ISBN 963-9445-99-1 fűzött : 598,- Ft
379.826 *** 746.5 *** 739.2-053.2
[AN 1051816]
MARC

ANSEL
UTF-8834 /2004.
Gőghné Virágh Margit
   Rafia- és csuhémunkák / Gőghné Virágh Margit. - Budapest : Cser K., 2003. - 31 p. : ill., részben színes ; 24 cm + mell. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 2003/85.)
ISBN 963-9445-97-5 fűzött : 598,- Ft
379.826 *** 745.55
[AN 1051828]
MARC

ANSEL
UTF-8835 /2004.
Herzog, Monika
Das Weihnachtsbastelbuch (magyar)
   Apró tárgyak karácsonyra / Monika Herzog, Brigitte Stengel ; [ford. Cser Judit]. - Budapest : Cser K., 2003. - 31 p. : ill., színes ; 25 cm + mell. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 2003/82.)
ISBN 963-9445-95-9 fűzött : 598,- Ft
379.826 *** 745 *** 398.332.416
[AN 1051842]
MARC

ANSEL
UTF-8836 /2004.
Kispál Zsuzsanna
   Szalvétatechnika : karácsonyi minták / Kispál Zsuzsanna, Vincze Eszter. - Budapest : Cser K., 2003. - 30 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 2003/86.)
ISBN 963-9560-03-0 fűzött : 598,- Ft
379.826 *** 745.54 *** 398.332.416
[AN 1051836]
MARC

ANSEL
UTF-8837 /2004.
Ládonyi László (1957-)
   Futballrajt, 1994-2003 : [28 klub, 245 csapatfotó és sok-sok érdekesség] / Ládonyi László, T. Szabó Gábor ; [fotók Bakai Gusztáv et al.]. - Budapest : Aréna 2000, 2003. - 190 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-86380-1-X fűzött : 3990,- Ft
796.332(439)"199/200"(084.12) *** 061.2(439)
[AN 1050502]
MARC

ANSEL
UTF-8838 /2004.
   Magyar távlovagló és távhajtó szabályzat / [kész. és összeáll. Engler József] ; [közread. a] Magyar Lovas Szövetség Távlovagló és Távhajtó Szakág. - Budapest : M. Lovas Szöv. Távlovagló és Távhajtó Szakág, [2002]. - 48 p. ; 21 cm
Érvényes 2001. március 3-tól
Fűzött : ár nélkül
798.28.063 *** 798.66.063
[AN 931101]
MARC

ANSEL
UTF-8839 /2004.
Margay Sándor (1961-)
   6:3 - az évszázad mérkőzése / Margay Sándor, Török Péter. - Budapest : Aréna 2000 : Carving, 2003. - 195 p. : ill. ; 30 cm
Borítócím: Magyarország - Anglia 6:3 : 1953. november 25., London, Wembley
ISBN 963-86380-0-1 kötött : 5980,- Ft
796.332(439)"195" *** 796.332(410)"195"
[AN 1054625]
MARC

ANSEL
UTF-8840 /2004.
Neubacher-Fesser, Monika
100 tolle Ideen aus Papier (magyar)
   100 pompás papírjáték / Monika Neubacher-Fesser ; [ford. Kincses Edit]. - Budapest : Ciceró, cop. 2003. - 96 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 963-539-429-2 kötött : 2690,- Ft
379.826(02.053.2) *** 745.54
[AN 1049644]
MARC

ANSEL
UTF-8841 /2004.
Pulai Imre (1967-)
   Sumákság nélkül / Pulai Imre, Tóth Emese. - [Budapest] : [Magánkiad.], 2003. - 128 p. : ill., részben színes ; 17 cm
ISBN 963-430-624-1 fűzött : ár nélkül
797.122.3(439)(092)Paulai_I.
[AN 1054482]
MARC

ANSEL
UTF-8842 /2004.
Schenkel-Pagnotti, Gabriela
Zauberhafte Perlen (magyar)
   Gyöngydíszek karácsonyra / Gabriela Schenkel-Pagnotti ; [ford. Gulázsi Aurélia]. - Budapest : Cser K., 2003. - 31 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 2003/84.)
ISBN 963-9560-00-6 fűzött : 598,- Ft
379.826 *** 746.5 *** 398.332.416
[AN 1051822]
MARC

ANSEL
UTF-8843 /2004.
Török András Mátyás
   Az erdő szabadja lettem / Török András Mátyás. - [Budapest] : Nimród Alapítvány : Nimród Vadászújság [Szerk.] ; [Pusztazámor] : DNM K., [2003]. - 145 p., [32] t. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 963-9369-34-9 kötött : 2800,- Ft
799.2(0:82-94)
[AN 1053946]
MARC

ANSEL
UTF-8844 /2004.
Végh Ferenc
   A Győri Csónakázótó Egylet alapításától a Mihálkovics Tivadar sétányig / Végh Ferenc ; [Győr Megyei Jogú Város Sportigazgatóságának kiadványa]. - Győr : Győr M. Jogú Város Sportig., 2002. - 74 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
Győri Csónakázó Egylet.
797.123(439-2Győr)(091)
[AN 929103]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

845 /2004.
Baki Péter
   Kankovszkyék / Baki Péter ; [közread. a Magyar Fotográfiai Egyesület]. - [Budapest] : M. Fotográfiai Egyes., 2003. - 31 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 30.
ISBN 963-212-587-8 kötött : ár nélkül
Kankovszky család
77.04(439)(092)Kankovszky_E. *** 77.04(439)(092)Kankovszky_T. *** 929.52(439)Kankovszky
[AN 1051969]
MARC

ANSEL
UTF-8846 /2004.
Balázs János (1905-1977)
   "Írom az álmom, festem a képem" : Balázs János emlékkiállítás : látomás : [2002. május 17 - november 2. Salgótarján, Nógrádi Történeti Múzeum] / [rend. Bagyinszky Istvánné, Kovács Anna, Presits Antal]. - [Salgótarján] : [Nógrádi Tört. Múz.], [2002]. - [16] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-7224-69-6 fűzött : ár nélkül
75(439)(092)Balázs_J. *** 894.511-14 *** 061.4(439-2Salgótarján)
[AN 928641]
MARC

ANSEL
UTF-8847 /2004.
   Bútorkiállítás a Nagytétényi Kastélymúzeumban / [a "Bútorművészet a gótikától a biedermeierig" c. kiállítást rend. és ... katalógust írta Batári Ferenc és Vadászi Erzsébet] ; [... szerk. Király Elvira] ; [közread. az Iparművészeti Múzeum]. - [Budapest] : Iparműv. Múz., 2002. - 35 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-7098-80-1 fűzött : ár nélkül
749(100) *** 069(439-2Bp.)Nagytétényi_Kastélymúzeum(036)
[AN 932087]
MARC

ANSEL
UTF-8848 /2004.
Bútorkiállítás a Nagytétényi Kastélymúzeumban (angol)
   The furniture exhibition at the Nagytétény Castlemuseum / [the exhibition entitled "The art of furniture-making from the Gothic to the Biedermeier" was org. by Ferenc Batári and Erzsébet Vadászi, who also wrote the catalogue] ; [publ. ed. by Elvira Király] ; [transl. ... by Chris Sullivan] ; [publ. by the Museum of Applied Arts]. - [Budapest] : Mus. of Applied Arts, 2002. - 35 p. : ill., színes ; 24 cm
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-7098-80-1)
749(100) *** 069(439-2Bp.)Nagytétényi_Kastélymúzeum(036)
[AN 932089]
MARC

ANSEL
UTF-8849 /2004.
Bútorkiállítás a Nagytétényi Kastélymúzeumban (német)
   Möbelausstellung im Schlossmuseum von Nagytétény / [Gestaltung der Ausstellung "Möbelkunst von der Gotik bis zum Biedermeier" und wissenschaftlicher Katalog von Ferenc Batári und Erzsébet Vadászi] ; [hrsg. von Elvira Király] ; [aus dem Ungarischen von Anikó Harmath] ; [Hrsg.: Kunstgewerbemuseum]. - [Budapest] : Kunstgewerbemus., 2002. - 35 p. : ill., színes ; 24 cm
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-7098-80-1)
749(100) *** 069(439-2Bp.)Nagytétényi_Kastélymúzeum(036)
[AN 932088]
MARC

ANSEL
UTF-8850 /2004.
Copplestone, Trewin
Claude Monet (magyar)
   Claude Monet / Trewin Copplestone ; [ford. Elek Judit Mária[!Márta]]. - [Budapest] : Elektra Kiadóház, 2003. - 72 p. : ill., főként színes ; 31 cm. - (A művészet kincsestára)
ISBN 963-9391-68-9 kötött : 4200,- Ft
Monet, Claude
75(44)(092)Monet,_C.
[AN 1051765]
MARC

ANSEL
UTF-8851 /2004.
Copplestone, Trewin
Michelangelo (magyar)
   Michelangelo / Trewin Copplestone ; [ford. Szabó Eszter]. - [Budapest] : Elektra Kiadóház, 2003. - 72 p. : ill., színes ; 31 cm. - (A művészet kincsestára)
ISBN 963-9391-69-7 kötött : 4200,- Ft
Michelangelo Buonarroti
75(45)(092)Michelangelo *** 73(45)(092)Michelangelo *** 72(45)(092)Michelangelo
[AN 1051811]
MARC

ANSEL
UTF-8852 /2004.
Della Croce, Maria Laura
Capolavoro Italia (magyar)
   Itália remekei / [írta Maria Laura Della Croce] ; [... ford. Pfisztner Gábor]. - Budapest : Officina '96, [2003]. - XII, 240 p. : ill., színes ; 33 cm
ISBN 963-9464-28-7 * kötött : 8500,- Ft (hibás ISBN 9633-9464-28-7)
7(45)"13/16" *** 7.034(45)
[AN 1049597]
MARC

ANSEL
UTF-8853 /2004.
Gáborjáni Szabó Botond (1952-)
   A Debreceni Református Kollégium egyházművészeti kiállítása / [írta és szerk. Gáborjáni Szabó Botond]. - [Debrecen] : Blende Bt., [2002]. - 16 p. : ill., színes ; 29 cm
Fűzött : ár nélkül
73/76.046.3(439) *** 7(439) *** 247 *** 284.2 *** 069(439-2Debrecen)(036)
[AN 927291]
MARC

ANSEL
UTF-8854 /2004.
Gáborjáni Szabó Botond (1952-)
A Debreceni Református Kollégium egyházművészeti kiállítása (francia)
   L'exposition de l'art religieux du Collège réformé de Debrecen / [text Botond Gáborjáni Szabó] ; [trad. Mária Marosvári]. - [Debrecen] : Blende Bt., [2002]. - 16 p. : ill., színes ; 29 cm
Fűzött : ár nélkül
73/76.046.3(439) *** 7(439) *** 247 *** 284.2 *** 069(439-2Debrecen)(036)
[AN 927297]
MARC

ANSEL
UTF-8855 /2004.
Gáborjáni Szabó Botond (1952-)
A Debreceni Református Kollégium egyházművészeti kiállítása (német)
   Ausstellung über Kirchenkunst in dem Debrecener Reformierten Kollegium / [Text Botond Gáborjáni-Szabó] ; [übers. von Katalin Fábry-Mészáros]. - [Debrecen] : Blende Bt., [2002]. - 16 p. : ill., színes ; 29 cm
Fűzött : ár nélkül
73/76.046.3(439) *** 7(439) *** 247 *** 284.2 *** 069(439-2Debrecen)(036)
[AN 927294]
MARC

ANSEL
UTF-8856 /2004.
Hockney, David
Secret knowledge (magyar)
   Titkos tudás : a régi mesterek technikájának újrafelfedezése / David Hockney ; [... ford. Beck András]. - Budapest : Officina '96, cop. 2003. - 239 p. : ill., főként színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 227-229.
ISBN 963-9464-19-8 kötött : 7990,- Ft
75.02(100)(091)
[AN 1049594]
MARC

ANSEL
UTF-8857 /2004.
Horváth Hilda
   Gr. Pálffy János műgyűjteménye különös tekintettel iparművészeti kollekciójára : PhD-disszertáció összefoglalása = The collection of Count János Pálffy with especial regard to the objects of applied arts : summary of the Ph.D. thesis / Horváth Hilda ; fotók Sulyok Miklós ; ford. Lipp Mónika ; [közread. a] Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Művészettörténeti Doktori Iskola. - Budapest : ELTE BTK Művtört. Doktori Isk., 2002. - 32 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 19-20.
Fűzött : ár nélkül
Pálffy János (1829-1908)
7.074(439)(092)Pálffy_J. *** 745(439)"15/18" *** 069.017(439)Pálffy_J.
[AN 1051899]
MARC

ANSEL
UTF-8858 /2004.
Jung Zseni (1940-)
   A nő égi mása : földi másban az égi eredeti : a magyar költészet gyöngyszemeivel / Jung Zseni ; [a verseket vál., szerk. ... Zs. Tóth Edit]. - [Budapest] : Panoráma, 2003. - 67 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Fotóalbum
ISBN 963-243-895-7 kötött : ár nélkül
77.04(439)(092)Jung_Zs. *** 77.041.3 *** 894.511-14(082)
[AN 1053463]
MARC

ANSEL
UTF-8859 /2004.
Kandó Gyula (1908-1968)
Művek (vál.)
   Kandó Gyula, 1908-1968 : a festőművész hagyatékának bemutatása : presentation of the painter's bequest : Ferenczy Múzeum 2003. augusztus 30 - október 26. / [a kiállítást rend. és a katalógust szerk. Mazányi Judit]. - Szentendre : PMMI, 2003. - 19 p. : ill., színes ; 30 cm. - (PMMI kiadványai. Kiállítási katalógusok,, ISSN 1589-9322 ; 5.)
Magyar és angol nyelven
ISBN 963-7215-93-X fűzött : ár nélkül
75(439)(092)Kandó_Gy. *** 061.4(439-2Szentendre)
[AN 1051824]
MARC

ANSEL
UTF-8860 /2004.
   A kisvejkei Szent György templom története, 1902-2002 / szerk. Bai József ; [kiad. Kisvejke Község Önkormányzata Képviselő-tesülete]. - Kisevejke : Önkormányzat, 2002. - 14 p. : ill., színes ; 22 cm
Fűzött : ár nélkül
726.54(439-2Kisvejke)(091)
[AN 928635]
MARC

ANSEL
UTF-8861 /2004.
Mai Manó (1855-1917)
Művek (vál.)
   Mai Manó fotográfiái = Photographs by Manó Mai / [szöveg ... Kincses Károly, Nádas Péter] ; [angol ford. ... Chris Sullivan] ; [szerk. ... Kolta Magdolna] ; [közread. a] ... Magyar Fotográfiai Múzeum. - [Budapest] : Ab Ovo ; [Kecskemét] : M. Fotográfiai Múz., 2003. - 159 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 152-153. és a jegyzetekben
ISBN 963-9378-20-8 kötött : ár nélkül
Mai Manó (1855-1917)
77.04(439)(092)Mai_M. *** 061.4(439-2Bp.)"2003"
[AN 1049612]
MARC

ANSEL
UTF-8862 /2004.
   Miskolci képzőművészek ünnepi könyvheti kiállítása, 2002 / [közread. a] II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár. - Miskolc : II. Rákóczi F. M. Kvt., [2002]. - [12] p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
73/76(439-2Miskolc)"199/200" *** 061.4(439-2Miskolc)
[AN 928639]
MARC

ANSEL
UTF-8863 /2004.
Ország Lili (1926-1978)
   A Holdfestőnő / Ország Lili ; [... szerk. Zsubori Ervin] ; [közread. az] Arnolfini Archívum, Farkas István Alapítvány. - [Budapest] : Arnolfini Archívum : Farkas István Alapítvány, 2003. - 73 p. : ill. ; 22 cm
Kész. a Miskolci Galériában 2003. okt. 22. és nov. 29. között tartott Rekviem c. Ország Lili kiállítás alkalmából
ISBN 963-212-389-1 kötött : ár nélkül
Ország Lili (1926-1978)
75(439)(092)Ország_L.(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 1054637]
MARC

ANSEL
UTF-8864 /2004.
   Országos Múzeumi Közművelődési Konferencia : Esztergom, 2002. június 26-28 / [rend. NKÖM Múzeumi Osztálya etc.] ; [szerk. Lengyelné Kurucz Katalin] ; [... mtársa Balogh Balázs]. - Budapest : Pulszky Társ. M. Múz. Egyes., 2003. - 115 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-210-472-2 fűzött : ár nélkül
069.1 *** 374 *** 061.3(439-2Esztergom)
[AN 1054669]
MARC

ANSEL
UTF-8865 /2004.
Papp Oszkár (1925-)
Művek (vál.)
   Papp Oszkár / [a tanulmányt írta] Mezei Ottó ; [a műveket vál. Tőkeiné Egry Margit]. - Budapest : Körmendi Galéria, 2003. - 156 p. : ill., főként színes ; 29 cm. - (Körmendi Galéria Budapest sorozat, ISSN 1219-4506 ; 19.)
A sorozatcím feltüntetése nélkül. - Bibliogr.: p. 133-138. - Összefoglalás angol, német és francia nyelven
ISBN 963-206-809-2 kötött : ár nélkül
75(439)(092)Papp_O.
[AN 1051859]
MARC

ANSEL
UTF-8866 /2004.
Paulovics Anita (1970-)
   A kulturális javak védelme a nemzetközi összehasonlítás tükrében / Paulovics Anita. - Miskolc : Bíbor K., 2003. - 218 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 215-218.
ISBN 963-9466-34-4 fűzött : ár nélkül
72.025.3/.4(439) *** 72.025.3/.4(4-62)
[AN 1052438]
MARC

ANSEL
UTF-8867 /2004.
Strobel-Schulze, Rosemie
Trockenblumen (magyar)
   Szárazvirágok : csokrok, virágkosarak, koszorúk, bokréták / Rosemie Strobel-Schulze ; [... fotók Claus Arius] ; [ford. Kiss Annamária]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2003. - 87 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 963-9393-64-9 kötött : ár nélkül
745.928
[AN 1053470]
MARC

ANSEL
UTF-8868 /2004.
Through the lens (magyar)
   Válogatott képek : National Geographic / [szerk. Leah Bendavid-Val] ; [szerzők Sam Abell et al.] ; [fotósok Carl E. Akeley et al.] ; [ford. Farkas Eszter]. - Budapest : Geographia, 2003. - 504 p. : ill., részben színes ; 26 cm
ISBN 963-86334-5-X kötött : 8950,- Ft
77.04(100) *** 908.100(084.12)
[AN 1049582]
MARC

ANSEL
UTF-8869 /2004.
Vadas József (1946-)
   Empire : fényűzés és pompa / Vadas József. - [Budapest] : Geopen, cop. 2003. - 149, [2] p. : ill., színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. [150].
ISBN 963-9093-88-2 kötött : 5990,- Ft
7.035.25 *** 747 *** 749
[AN 1052444]
MARC

ANSEL
UTF-8870 /2004.
Vándor László (1949-)
   Bajcsa-vár : egy stájer erődítmény Magyarországon : [kiállítás a zalaegerszegi Göcseji Múzeumban, 2002. május 31 - 2002. október 31.] = Weitschawar : eine steirische Festung in Ungarn : [Ausstellung im Göcsejer Museum in Zalaegerszeg, von 31. Mai bis 31. Oktober 2002] / [a ... katalógust írta Vándor László] ; [a kiállítás rendezői Kovács Göngyi, Vándor László] ; [kiad. a Zala Megyei Múzeumok Igazgatósága]. - [Zalaegerszeg] : Zala M. Múz. Ig., [2002]. - 16 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
728.81(439-2Bajcsa) *** 904(439-2Bajcsa) *** 943.9-2Bajcsa *** 061.4(439-2Zalaegerszeg)
[AN 928640]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

871 /2004.
   70 éves a Péti Munkás Énekkar / [... összeáll. Kárpáti Miklós]. - [S.l.] : [s.n.], 2002. - 32 p. : ill. ; 21 cm
Borítócím: Hetven éves a Péti Munkás Énekkar
Fűzött : ár nélkül
Péti Munkás Énekkar.
784.087.68.071(439-2Pét)(091)
[AN 934277]
MARC

ANSEL
UTF-8872 /2004.
Kerényi Sándor (1933-)
   Hangszerismeret : oboa : karbantartás, egyszerűbb takarási hibák kijavítása, nádigazítás, hangszertörténet / Kerényi Sándor. - Budapest : Flaccus, 2003. - 69 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött : ár nélkül
681.818.7
[AN 1053931]
MARC

ANSEL
UTF-8873 /2004.
Kodály Zoltán (1882-1967)
   A magyar népzene / Kodály Zoltán ; a példatárt szerk. Vargyas Lajos. - 15. kiad. - Budapest : Editio Musica, [2003]. - 335 p. : ill., kotta ; 24 cm
ISBN 963-330-730-9 fűzött : ár nélkül
78.031.4(=945.11) *** 784.4(=945.11) *** 398.8(=945.11)
[AN 1059186]
MARC

ANSEL
UTF-8874 /2004.
Siegert, Stefan
Mozart (magyar)
   Mozart, a mágikus muzsikus / Stefan Siegert szövegével és illusztrációival ; [ford. Dobi Ildikó]. - [Budapest] : Képzőműv. K., cop. 2003. - 207 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 195-198.
ISBN 963-336-940-1 kötött : ár nélkül
Mozart, Wolfgang Amadeus
78.071.1(436)(092)Mozart,_W._A.
[AN 1050043]
MARC

ANSEL
UTF-8875 /2004.
Törőcsik Attila
   Hangszerek kislexikona / Törőcsik Attila. - [Budapest] : Saxum, cop. 2003. - 254 p. : ill. ; 16 cm. - (A tudás könyvtára, ISSN 1417-720X)
ISBN 963-9308-70-6 kötött : ár nélkül
781.91(031) *** 681.8(031)
[AN 1049785]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

876 /2004.
   Határtalan áramlás : színházelméleti távlatok Victor Turner kultúrantropológiai írásaiban. - Budapest : Kijárat, 2003. - 94 p. ; 24 cm. - (Hippodrom, ISSN 1785-3303 ; 1.)
Ford. Matuska Ágnes, Oroszlán Anikó. - Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9529-06-0 fűzött : 1000,- Ft
792.01 *** 39.001(410)(092)Turner,_V. *** 316.7(100)
[AN 1053462]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

877 /2004.
Ádász Edina
   Nagy nyelvvizsgakönyv / Ádász Edina, Bajczi Tünde, Kerekes Zsolt. - Budapest : Librotrade, 2003-. - 28 cm
ISBN 963-9328-70-7
802.0(079.1)=945.11
[AN 1050549]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Angol alapfok. - 2003. - 289 p.
ISBN 963-9328-71-5 fűzött : ár nélkül
802.0(079.1)=945.11
[AN 1050559] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Angol középfok. - 2003. - 415 p.
ISBN 963-9328-72-3 fűzött : ár nélkül
802.0(079.1)=945.11
[AN 1050568] MARC

ANSEL
UTF-8878 /2004.
   Angol teszt-, fordítási és tömörítési feladatok közép- és felsőfokon / [a szerzők ... Katona Lucia et al.]. - Budapest : Holnap, 2003, cop. 2001. - 233 p. ; 24 cm
ISBN 963-346-450-1 fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-346-4050-1)
802.0(076)(079.1)=945.11
[AN 1061547]
MARC

ANSEL
UTF-8879 /2004.
Balogh Péter (1969-)
   Francia jelentésváltozások elemzése : jelentéstágulások és jelentésszűkülések a francia nyelv kialakulása és fejlődése során / Balogh Péter. - Budapest : Tinta, 2003. - 172, [54] p. : ill. ; 25 cm. - (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603 ; 22.)
Bibliogr.: p. 164-167.
ISBN 963-9372-49-8 fűzött : 1960,- Ft
804.0-541.2(075.8)
[AN 1053391]
MARC

ANSEL
UTF-8880 /2004.
Eckhardt Sándor (1890-1969)
   Magyar - francia nagyszótár = Grand dictionnaire hongrois - français / Eckhardt Sándor, Konrád Miklós ; [szerk. Bucsi Szabó Péter et al.]. - 2. kiad., utánny. - Budapest : Akad. K., 2003. - XV, 1881 p. ; 27 cm. - (Klasszikus nagyszótárak, ISSN 1418-9518)
ISBN 963-05-7777-1 kötött : ár nélkül
801.323.2=945.11=40
[AN 1061425]
MARC

ANSEL
UTF-8881 /2004.
   Egészségügyi, munkajogi és szociális szakkifejezések tára : [A - Z] : [magyar, angol, német] / szerk. Ács Vera, Gellérné Lukács Éva ; [közread. az] Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium. - Budapest : ESZCSM, 2003. - 121 p. ; 18x25 cm
ISBN 963-212-010-8 kötött : 1200,- Ft
801.323=945.11=20=30 *** 61 *** 364 *** 349.2
[AN 1053935]
MARC

ANSEL
UTF-8882 /2004.
   Español.hu : manual de español intermedio y avanzado : [spanyol nyelvkönyv haladóknak] / Amelia Blas Nieves [et al.]. - Budapest : Holnap, cop. 2003. - 335 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-346-577-X fűzött : ár nélkül
806.0(078)=945.11
[AN 1053644]
MARC

ANSEL
UTF-8883 /2004.
Fodor István (1920-)
   A világ nyelvei és nyelcsaládjai / Fodor István. - Budapest : Tinta, 2003. - 316, [3] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 272-273., [317].
ISBN 963-9372-59-5 kötött : 2380,- Ft
802/809
[AN 1052133]
MARC

ANSEL
UTF-8884 /2004.
Fodor János, N.
   A Tiszakönyök családnevei 1560-ból / N. Fodor János. - Budapest : ELTE, 2002. - 129 p. : ill., térk. ; 21 cm + mell. - (Magyar névtani dolgozatok, ISSN 0133-6169 ; 170.)
Bibliogr.: p. 85-87.
Fűzött : ár nélkül
Tiszakönyök
809.451.1-313.2(439Tiszakönyök)"156"
[AN 930269]
MARC

ANSEL
UTF-8885 /2004.
   Függőkert : orientalisztikai tanulmányok / [szerk. Csirkés Ferenc Péter et al.]. - Budapest : Argumentum, 2003. - 243 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-446-259-6 fűzött : 2100,- Ft
809 *** 89(091) *** 930.85(5-011)
[AN 1053175]
MARC

ANSEL
UTF-8886 /2004.
Hadrovics László (1910-1997)
   Szerb - magyar kisszótár = Srpsko - mađarski rečnik / Hadrovics László, Nyomárkay István. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2003. - 639 p. ; 15 cm
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-05-7379-2)
801.323=861=945.11
[AN 1061423]
MARC

ANSEL
UTF-8887 /2004.
Lénárd Sándor (1910-1972)
   Egy magyar idegenvezető Bábel tornyában : Lénárd Sándor írásai nyelvekről / Siklós Péter és Terts István szerkesztésében ; [a német szövegeket ford. és a jegyzeteket kész. Terts István]. - Budapest : Typotex, 2003. - 319 p. : ill. ; 17 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Lénárd Sándor műveinek bibliográfiája: p. 311-319.
ISBN 963-9326-92-5 kötött : 1750,- Ft
800.1(0:82-4) *** 802/809 *** 80.001(439)(092)Lénárd_S. *** 012Lénárd_S.
[AN 1050599]
MARC

ANSEL
UTF-8888 /2004.
Lénárt Levente
   EU texts : English - magyar : reader and workbook / Lénárt Levente. - Miskolc : Bíbor K., 2003. - 174 p. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9466-02-6)
802.0(078)=945.11 *** 339.923(4-62) *** 327.39(4-62)
[AN 1052417]
MARC

ANSEL
UTF-8889 /2004.
Martínez Ágnes
   Mosaico : spanyol szókincsbővítő tankönyv / Martínez Ágnes ; [az illusztrációk ... Görög Júlia munkái]. - 2. kiad. - [Budapest] : Aula, 2003. - 231 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-9478-45-8 fűzött : ár nélkül
806.0(078)=945.11
[AN 1061544]
MARC

ANSEL
UTF-8890 /2004.
Máthé Elek
   Angol nyelvtani gyakorlatok : kezdőtől a haladóig / Máthé Elek. - 3. kiad. - Budapest : Librotrade, 2003. - 210 p. ; 20 cm
Gerinccím: Nyelvtani gyakorlatok
ISBN 963-9328-78-2 fűzött : ár nélkül
802.0(078)=945.11
[AN 1061439]
MARC

ANSEL
UTF-8891 /2004.
Oszetzky Éva
   Lexicologie et enseignement du français : étude contrastive français - hongrois / Éva Oszetzky. - Budapest : Tinta, 2003. - 226 p. ; 24 cm. - (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603 ; 26.)
Bibliogr.: p. 219-226.
ISBN 963-9372-72-2 fűzött : 1960,- Ft
804.0-52(075.8) *** 809.451.1-52(075.8) *** 804.0-3(075.8) *** 37
[AN 1053374]
MARC

ANSEL
UTF-8892 /2004.
Radványi Tamás
   English for business and finance : haladó üzleti és pénzügyi nyelvkönyv / Radványi, Görgényi ; [ill. Sajdik Ferenc]. - Utánny. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2003. - 305 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 305.
ISBN 963-224-497-4 fűzött : ár nélkül
802.0(078)=945.11 *** 336 *** 658.1.011.1
[AN 1061526]
MARC

ANSEL
UTF-8893 /2004.
Sebestyén Zsolt
   A beregszászi járás 11 településének helynevei / Sebestyén Zsolt. - Budapest : ELTE, 2002. - 134 p. : ill., térk. ; 21 cm. - (Magyar névtani dolgozatok, ISSN 0133-6169 ; 178.)
Fűzött : ár nélkül
809.451.1-311(477.87-37Beregszász)
[AN 930275]
MARC

ANSEL
UTF-8894 /2004.
   Természetes nyelvek - mesterséges nyelvek / szerk. Gecső Tamás. - Budapest : Tinta, 2003. - 101 p. ; 24 cm. - (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603 ; 24.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9372-70-6 fűzött : 1680,- Ft
800.1(075.8) *** 800.89(075.8)
[AN 1053385]
MARC

ANSEL
UTF-8895 /2004.
Török Tamás
   Karva kutyanevei / Török Tamás. - Budapest : ELTE, 2002. - 33 p. ; 21 cm. - (Magyar névtani dolgozatok, ISSN 0133-6169 ; 174.)
Fűzött : ár nélkül
809.451.1-312.2(439-2Karva) *** 636.7
[AN 930273]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

896 /2004.
   Nemzeti irodalom és globalizáció : tanácskozás. Illyés Gyula születésének 100. évfordulója : megemlékezés. Műhely, szellem, jövőkép : harmincéves a Tokaji Írótábor : [a Tokaji Irótábor 2002. évi tanácskozása] / [szerk. Serfőző Simon] ; [fotó Sáray Ákos]. - Miskolc : Bíbor K., 2003. - 195, [12] p. : ill. ; 21 cm. - (A Tokaji Írótábor évkönyve, ISSN 1217-4866 ; 12.)
ISBN 963-9466-37-9 fűzött : 1200,- Ft
82.01 *** 316.63 *** 323.1(=00) *** 339.9(100) *** 061.3(439-2Tokaj)
[AN 1054792]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

897 /2004.
András Sándor (1934-)
   "nem adnám semmiért ezt a zimankós szabadságot" : futamok Kemenes Géfin László Fehérlófia című művéről / András Sándor. - Budapest : M. Műhely, 2003. - 133 p. ; 20 cm
ISBN 963-7596-35-6 fűzött : ár nélkül
Kemenes Géfin László (1937-1998). Fehérlófia.
894.511(092)Kemenes_Géfin_L.
[AN 1040640]
MARC

ANSEL
UTF-8898 /2004.
Hegyi Imre
   A dél borsodi Bükkalja irodalmi emlékei / Hegyi Imre. A népi írók és táboruk / Kristó Nagy István. Emlékek, küzdelmek, számvetés / Nagy Kálmán ; [közread. a] NAP Alapítvány. - [Dunaharaszti] : NAP Alapítvány, 2003. - [2], 127 p. ; 21 cm
ISBN 963-86385-2-4 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-38508-2-4)
894.511(439.134)(091) *** 908.439.134 *** 894.511-94
[AN 1053780]
MARC

ANSEL
UTF-8899 /2004.
Margócsy István (1949-)
   Hajóvonták találkozása : tanulmányok, kritikák a mai magyar irodalomról / Margócsy István. - [Budapest] : Palatinus, 2003. - 461 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 459-461.
ISBN 963-9487-40-6 kötött : 2500,- Ft
894.511(091)"195/200"
[AN 1051312]
MARC

ANSEL
UTF-8900 /2004.
Vadas Ferenc (1930-2001)
   Illyés Gyula diákkori rajzai és versei / Vadas Ferenc. - Szekszárd : Vadas F., 2002. - 79 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-440-125-2 fűzött : ár nélkül
Illyés Gyula (1902-1983)
894.511(092)Illyés_Gy.
[AN 929423]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

901 /2004.
Anderson, Caroline
The girl next door (magyar)
   Szomszédos szeretők / Caroline Anderson ; [... ford. Tarsoly Emília]. - Budapest : Harlequin, 2002. - 93 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 209.)
Kisregény
ISBN 963-537-007-5 fűzött : 325,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 936119]
MARC

ANSEL
UTF-8902 /2004.
Archer, Jeffrey
Sons of fortune (magyar)
   A szerencse fiai / Jeffrey Archer ; [ford. Gieler Györgyi [!Gyöngyi]. - Budapest : General Press, [2003]. - 409 p. ; 20 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
Regény
ISBN 963-9459-46-1 kötött : 1500,- Ft
820-31(73)=945.11
[AN 1051114]
MARC

ANSEL
UTF-8903 /2004.
Block, Lawrence
Hit man (magyar)
   Bérgyilkos / Lawrence Block ; [ford. Varga Bálint]. - [Budapest] : Agave Kv., 2003. - 241 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-86361-4-9 * fűzött : 1780,- Ft : 7,10 (hibás ISBN 963-86361-4-0)
820-312.4(73)=945.11
[AN 1050096]
MARC

ANSEL
UTF-8904 /2004.
Brashares, Ann
The second summer of the sisterhood (magyar)
   Négyen újra egy gatyában / Ann Brashares ; [ford. Bartók Ágnes]. - [Budapest] : Geopen, 2003. - 411 p. ; 21 cm
Ifjúsági regény
ISBN 963-9093-89-0 fűzött : 1990,- Ft
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 1054585]
MARC

ANSEL
UTF-8905 /2004.
Brizzi, Enrico
Elogio di Oscar Firmian e del suo impeccabile stile (magyar)
   Dicshimnusz Oscar Firmian személyéről és feddhetetlen stílusáról / Enrico Brizzi ; [ford. Magyarósi Gizella]. - Budapest : Európa, 2003. - 328 p. ; 19 cm
Regény
ISBN 963-07-7336-8 kötött : 2200,- Ft
850-31=945.11
[AN 1049699]
MARC

ANSEL
UTF-8906 /2004.
Brooks, Helen
The irresistible tycoon (magyar)
   A családfőnök / Helen Brooks ; [... ford. Juhász Erika]. Óvodától az oltárig / Sara Craven ; [... ford. Harcsa Henrietta]. Minden út hozzád vezet / Lynne Graham ; [... ford. Szabó Júlia]. - Budapest : Harlequin, cop. 2003. - 287 p. : ill. ; 21 cm. - (Júlia különszám, ISSN 1419-4414 ; 2003/5.)
Egys. cím: The irresistible tycoon. Mistress on loan. The Cozakis bride. - Kisregények
ISBN 963-537-103-9 fűzött : 779,- Ft
820-312.5(73)(082)=945.11
[AN 1050700]
MARC

ANSEL
UTF-8907 /2004.
Burford, Pamela
Fiancé for hire (magyar)
   Mennyből a taxi / Pamela Burford ; [... ford. G. Korda Edit]. - Budapest : Harlequin, 2003. - 93 p. ; 21 cm. - (Tiffany, ISSN 0865-4158 ; 169.)
Kisregény
ISBN 963-537-169-1 fűzött : 339,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 1054766]
MARC

ANSEL
UTF-8908 /2004.
Camp, Candace
Swept away (magyar)
   Szerelem a gyanú árnyékában / Candace Camp ; [... ford. Szalontai Éva]. - Budapest : Harlequin, cop. 2003. - 352 p. ; 18 cm. - (Arany széphistória, ISSN 1588-6700 ; 2003/4.)
Regény
ISBN 963-537-114-4 fűzött : 995,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 1052371]
MARC

ANSEL
UTF-8909 /2004.
Cassidy, Carla
Her counterfeit husband (magyar)
   Javított kiadás / Carla Cassidy ; [... ford. Káli Sarolta]. - Budapest : Harlequin, 2002. - 93 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 265.)
Kisregény
ISBN 963-536-982-4 fűzött : 325,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 936737]
MARC

ANSEL
UTF-8910 /2004.
Chandler, Raymond
Művek (vál.) (magyar)
   Raymond Chandler összes Philip Marlowe története / [bev. tanulmányt írta Juhász Viktor]. - [Szeged] : Szukits, [2001-2003]. - 3 db ; 25 cm
ISBN 963-9393-22-3
820-312.4(73)=945.11
[AN 907109]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt. - cop. 2003. - 410, [2] p.
Ford. Fazekas István et al.
ISBN 963-9441-99-6 kötött : ár nélkül
820-312.4(73)=945.11
[AN 1054763] MARC

ANSEL
UTF-8911 /2004.
Cortázar, Julio
   Bestiárium : elbeszélések / Julio Cortázar ; [ford. Székács Vera et al.]. - Budapest : Ulpius-ház, 2003. - 154 p. ; 20 cm. - (Ulpius klasszikusok, ISSN 1589-3693)
ISBN 963-9475-30-0 fűzött : 1780,- Ft
860-32(82)=945.11
[AN 1050341]
MARC

ANSEL
UTF-8912 /2004.
Courths-Mahler, Hedwig
Marlens Geheimnis (magyar)
   Szívek titka / Hedwig Courths-Mahler ; [ford. Herceg Miklós]. - 2. kiad. - Budapest : EX-BB, [2003]. - 70 p. ; 22 cm. - (Bastei romantik, ISSN 1589-1046). (Hedwig Courths-Mahler felejthetetlen szerelmes regényei, ISSN 1216-2140 ; 7.)
ISBN 963-9480-63-0 fűzött : 288,- Ft
830-312.5=945.11
[AN 1061579]
MARC

ANSEL
UTF-8913 /2004.
Courths-Mahler, Hedwig
Die Pelzkönigin (magyar)
   Szerelem a vadonban / Hedwig Courths-Mahler ; [ford. Rácz Irén]. - 2. kiad. - Budapest : EX-BB, [2003]. - 70 p. ; 22 cm. - (Bastei romantik, ISSN 1589-1046). (Hedwig Courths-Mahler felejthetetlen szerelmes regényei, ISSN 1216-2140 ; 8.)
ISBN 963-9480-67-3 fűzött : 288,- Ft
830-312.5=945.11
[AN 1061580]
MARC

ANSEL
UTF-8914 /2004.
Crossley-Holland, Kevin
Arthur : at the crossing places (magyar)
   Arthur király : keresztutak előtt / Kevin Crossley-Holland ; [ford. Kállai Tibor] ; [a verseket ford. Kállai Anna]. - [Budapest] : Passage, cop. 2003. - 405, [3] p. : ill. ; 22 cm
Elbeszélésfüzér
ISBN 963-228-358-9 fűzött : ár nélkül
820-31=945.11
[AN 1051743]
MARC

ANSEL
UTF-8915 /2004.
Darcy, Emma
The marriage risk (magyar)
   Nyakig gombolva / Emma Darcy ; [... ford. Koltai Györgyné]. - Budapest : Harlequin, 2003. - 94 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 305.)
Kisregény
ISBN 963-537-070-9 fűzött : 339,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 1054786]
MARC

ANSEL
UTF-8916 /2004.
Deutermann, P. T.
Hunting season (magyar)
   Vadászidény / P. T. Deutermann. - Pécs : Opus, 2003. - 512 p. ; 21 cm
Regény. - Ford. Vincze Mariann
ISBN 963-86378-3-8 kötött : ár nélkül
820-312.4(73)=945.11
[AN 1054636]
MARC

ANSEL
UTF-8917 /2004.
Evans, Jean
A leap in the dark (magyar)
   Rejtekhely / Jean Evans ; [... ford. Gärtner Zita]. - Budapest : Harlequin, 2003. - 94 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 239.)
Kisregény
ISBN 963-537-139-X fűzött : 339,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 1054770]
MARC

ANSEL
UTF-8918 /2004.
Flusfeder, David
The gift (magyar)
   Ajándék / David Flusfeder ; [ford. Pék Zoltán]. - [Budapest] : Palatinus, 2003. - 319 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-9487-52-X fűzött : 1890,- Ft (hibás ISBN 963-9494-52-X)
820-31=945.11
[AN 1051301]
MARC

ANSEL
UTF-8919 /2004.
Follett, Ken
Hornet flight (magyar)
   A Hornet útja / Ken Follett ; [ford. Barkóczi András]. Távoli partok / Kristin Hannah ; [ford. Hetzer Zita]. Nem bízhatsz senkiben / Iris Johansen ; [ford. Galli Péter]. Hazatérés / Nora Roberts ; [ford. Kirschner Dávid]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2003. - 575 p. : ill. ; 20 cm. - (Reader's Digest válogatott könyvek, ISSN 1416-8812)
Egys. cím: Hornet flight. Distant shores. No one to trust. Chesapeake blue. - Regények
ISBN 963-8475-97-8 kötött : ár nélkül
820-31=945.11 *** 820-31(73)=945.11
[AN 1051943]
MARC

ANSEL
UTF-8920 /2004.
Fuentes, Carlos
Los años con Laura Díaz (magyar)
   Laura Díaz évről évre / Carlos Fuentes ; [ford. Pávai Patak Márta]. - [Budapest] : Ulpius-ház, cop. 2003. - 579 p. ; 20 cm. - (Ulpius klasszikusok, ISSN 1589-3693)
Regény
ISBN 963-9475-56-4 fűzött : 2980,- Ft
860-31(72)=945.11
[AN 1053328]
MARC

ANSEL
UTF-8921 /2004.
Graham, Lynne
Don Joaquin's pride (magyar)
   Párduc és bárány / Lynne Graham ; [... ford. Várnai Péter]. - Budapest : Harlequin, 2003. - 93 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 296.)
Kisregény
ISBN 963-537-096-2 fűzött : 339,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 1054779]
MARC

ANSEL
UTF-8922 /2004.
Hailey, Arthur
The evening news (magyar)
   Hírhajsza / Arthur Hailey ; [ford. Fazekas László]. - Budapest : Könyvmíves Kvk., [2003]. - 399 p. ; 23 cm
Regény
ISBN 963-9497-46-0 kötött : ár nélkül
820-311.3(73)=945.11
[AN 1061704]
MARC

ANSEL
UTF-8923 /2004.
Haugen, Tormod
Zeppelin (magyar)
   Zeppelin / Tormod Haugen ; [ford. Szöllősi Adrienne]. - Budapest : Animus, 2003. - 140 p. ; 22 cm. - (Andersen-díjas írók, ISSN 1587-7248)
Ifjúsági regény
ISBN 963-9307-99-8 kötött : 1490,- Ft
839.6-31(02.053.2)=945.11
[AN 1051354]
MARC

ANSEL
UTF-8924 /2004.
Hohlbein, Wolfgang
Das Druiden-Tor (magyar)
   A Druida-kapu : [az elfelejtett dimenzió] / Wolfgang Holhbein[!Hohlbein] ; [ford. ... Benács-Horváth Genovéva]. - Pécs : Alexandra, [2003]. - 445 p. ; 22 cm
Regény
ISBN 963-368-429-3 kötött : ár nélkül
830-312.9=945.11
[AN 1048705]
MARC

ANSEL
UTF-8925 /2004.
Hohlbein, Wolfgang
Der Inquisitor (magyar)
   Az inkvizítor : kísérteties utazás a középkor sötét világába / Wolfgang Hohlbein ; [ford. Váróczi Zsuzsa]. - Pécs : Opus, 2003. - 395 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-86378-4-6 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-86387-4-6)
830-31=945.11
[AN 1050493]
MARC

ANSEL
UTF-8926 /2004.
Ibbotson, Eva
Journey to the river sea (magyar)
   Vissza a folyóhoz / Eva Ibbotson ; [ford. Szántó András]. - Budapest : Animus, 2003. - 272 p. ; 22 cm
Regény
ISBN 963-9307-92-0 kötött : 1890,- Ft
820-312.5=945.11
[AN 1049731]
MARC

ANSEL
UTF-8927 /2004.
Jacq, Christian
Champollion, l'Égyptien (magyar)
   Champollion, az egyiptomi / Christian Jacq ; [ford. Jancsó Júlia]. - Budapest : Európa, 2003. - 366 p. : ill. ; 24 cm
Regény
ISBN 963-07-7492-5 kötött : 2200,- Ft
840-31=945.11
[AN 1049715]
MARC

ANSEL
UTF-8928 /2004.
Jensen, Muriel
Father found (magyar)
   Augusta / Muriel Jensen ; [... ford. Csató Gabriella]. - Budapest : Harlequin, 2003. - 94 p. ; 21 cm. - (Bianca, ISSN 0866-0867 ; 154.)
ISBN 963-537-154-3 fűzött : 339,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 1054787]
MARC

ANSEL
UTF-8929 /2004.
Köves József (1938-)
   Bölcsek küldték ajándékba : gondolatok az év minden napjára / [vál. és szerk. Köves József]. - [Budapest] : K. u. K. Kvk., cop. 2003. - 209, [6] p. : ill. ; 18 cm
ISBN 963-9384-55-0 kötött : ár nélkül
82-84=945.11
[AN 1049690]
MARC

ANSEL
UTF-8930 /2004.
Lee, Miranda
The playboy's virgin (magyar)
   A végzet asszonya / [Miranda Lee] ; [... ford. Csató Gabriella]. - Budapest : Harlequin, 2003. - 94 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 306.)
ISBN 963-537-071-7 fűzött : 339,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 1054785]
MARC

ANSEL
UTF-8931 /2004.
MacLaine, Shirley
Dancing in the light (magyar)
   Tánc a fényben / Shirley MacLaine ; [ford. Módos Magdolna]. - Budapest : Édesvíz, 2003. - 412 p. ; 21 cm
ISBN 963-528-733-X fűzött : 2190,- Ft
820-94(73)=945.11 *** 133.25(0:82-94) *** 791.43.071.2(73)(092)MacLaine,_Sh.(0:82-94)
[AN 1050210]
MARC

ANSEL
UTF-8932 /2004.
Madonna
Mr. Peabody's apples (magyar)
   Mr. Peabody almái / írta Madonna. - Budapest : M. Kvklub, 2003. - 28, [2] p. : ill., főként színes ; 26 cm
Ill. Long, Loren. - Ford. Kiss Zsuzsa. - Ifjúsági regény
ISBN 963-549-002-X kötött : 1490,- Ft
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 1051159]
MARC

ANSEL
UTF-8933 /2004.
Malone, Nancy
Cheat me softly (magyar)
   Kíméletes átejtés : [romantikus regény] / Nancy Malone ; [ford. Bosznai Timea]. - [Budapest] : DM Millennium, [2003]. - 63 p. ; 21 cm. - (Laura, ISSN 1589-7095 ; 6.)
ISBN 963-9528-15-3 fűzött : 269,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 1051531]
MARC

ANSEL
UTF-8934 /2004.
Manfredi, Valerio Massimo
Alexandros (magyar)
   Alexandrosz / Valerio Massimo Manfredi ; [ford. Morvay Péter]. - [Pécs] : Focus, [2003]-. - 20 cm
Regénytrilógia
850-31=945.11
[AN 1050235]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], Egy álom gyermeke. - cop. 2003. - 543 p. : ill.
ISBN 963-9468-24-X fűzött : 2490,- Ft
850-31=945.11
[AN 1050237] MARC

ANSEL
UTF-8935 /2004.
McDonell, Nick
Twelve (magyar)
   Láncreakció / Nick McDonell ; [ford. Totth Bence]. - Budapest : Konkrét Kv., cop. 2003. - 205 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-86416-1-4 fűzött : 1980,- Ft
820-31(73)=945.11
[AN 1050226]
MARC

ANSEL
UTF-8936 /2004.
McNaught, Judith
A kingdom of dreams (magyar)
   Álomkirályság / Judith McNaught ; [ford. Stern Gabriella]. - Budapest : M. Kvklub, 2003. - 461 p. ; 21 cm
Regény. - Példányszám: 3500
ISBN 963-549-018-6 kötött : 2200,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 1050175]
MARC

ANSEL
UTF-8937 /2004.
Medoff, Jillian
Good girls gone bad (magyar)
   Eszelős lányok / Jillian Medoff ; [ford. Wertheimer Gábor]. - Budapest : Gabo, cop. 2003. - 364 p. ; 20 cm. - (Cappuccino könyvek, ISSN 1589-7796)
Regény
ISBN 963-9526-07-X fűzött : 1990,- Ft
820-31(73)=945.11
[AN 1051593]
MARC

ANSEL
UTF-8938 /2004.
Meredith, Astrid
Neptun's gift (magyar)
   Neptun ajándékai : [romantikus regény] / Astrid Meredith ; [ford. Kartag Nándor]. - [Budapest] : DM Millennium, [2003]. - 63 p. ; 21 cm. - (Barbara Collins, ISSN 1589-7117 ; 6.)
ISBN 963-9528-17-X fűzött : 269,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 1051548]
MARC

ANSEL
UTF-8939 /2004.
Namu Yang Erche
Leaving mother lake (magyar)
   Búcsú Tóanyánktól : élet a világ peremén / Jang Ercsö Namu és Christine Mathieu. - [Budapest] : Geopen, 2003. - 270 p. ; 24 cm. - (Megrendítő sorsok, ISSN 1785-3648)
Ford. Gazdag Diana
ISBN 963-9093-86-6 kötött : 2490,- Ft
820-312.6(73)=945.11
[AN 1054421]
MARC

ANSEL
UTF-8940 /2004.
Palahniuk, Chuck
Survivor (magyar)
   Halálkultusz / Chuck Palahniuk ; [ford. Szántai Zsolt]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2003. - p. 300-1. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-497-020-6 fűzött : 1990,- Ft
820-312.9(73)=945.11
[AN 1050410]
MARC

ANSEL
UTF-8941 /2004.
Parsons, Tony
Man and boy (magyar)
   Apa és fia / Tony Parsons ; [ford. Varga Monika]. - Budapest : Európa, 2003. - 340 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-07-7591-3 kötött : 1600,- Ft
820-31=945.11
[AN 1061417]
MARC

ANSEL
UTF-8942 /2004.
Pullman, Philip
The tin princess (magyar)
   Külvárosi királynő / Philip Pullman ; [ford. Jász István]. - [Budapest] : Geopen, [2003]. - 366 p. : ill. ; 20 cm
Ifjúsági regény
ISBN 963-9093-91-2 kötött : 2290,- Ft
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 1052425]
MARC

ANSEL
UTF-8943 /2004.
Rákóczi Ferenc (Erdély: fejedelem), II. (1676-1735)
Confessio peccatoris (magyar)
   Vallomások / Rákóczi Ferenc ; [ford. Szepes Erika]. - Pécs : Alexandra, [2003]. - 486 p. ; 21 cm
ISBN 963-368-633-4 kötött : ár nélkül
871-94(439)=945.11 *** 943.9"170"(092)Rákóczi_F.,_II.(0:82-94)
[AN 1059678]
MARC

ANSEL
UTF-8944 /2004.
Rennison, Louise
Angus, thongs and full-frontal snogging (magyar)
   A macskám, a családom... és a fiúk : [Giorgia Nicolson vallomásai] / Louise Rennison ; [ford. A. M. Burns]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2003. - 186 p. ; 18 cm
Regény
ISBN 963-9526-13-4 fűzött : 1490,- Ft
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 1051696]
MARC

ANSEL
UTF-8945 /2004.
Roberts, Nora
Affaire royale (magyar)
   A múlt nyomában / Nora Roberts ; [... ford. Hanny Norbert]. - Budapest : Harlequin, cop. 2003. - 336 p. ; 18 cm. - (A New York times sikerszerzője, ISSN 1588-8096)
Regény
ISBN 963-537-176-4 fűzött : 995,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 1049769]
MARC

ANSEL
UTF-8946 /2004.
Roberts, Nora
Three fates (magyar)
   A három sorsistennő / Nora Roberts ; [ford. Szabó Klára]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2003. - 607 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-9526-08-8 fűzött : 1990,- Ft
820-31(73)=945.11
[AN 1051582]
MARC

ANSEL
UTF-8947 /2004.
Saint-Exupéry, Simone de
Cinq enfants dans un parc (magyar)
   Öt testvér a parkban / Simone de Saint-Exupéry ; sajtó alá rend. Alban Cerisier ; Frédéric d'Agay előszavával ; [ford. N. Kiss Zsuzsa]. - Budapest : Európa, 2003. - 193, [3] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-07-7476-3 kötött : 2100,- Ft
840-94=945.11
[AN 1049707]
MARC

ANSEL
UTF-8948 /2004.
Shakespeare, William
   Dalok és szonettek / William Shakespeare ; [vál. és szerk. Ferencz Győző] ; [... ford. Arany János et al.]. - Budapest : Sziget, 2003. - 228, [10] p. ; 20 cm. - (Sziget verseskönyvek, ISSN 1585-3918)
ISBN 963-8138-80-7 kötött : 1980,- Ft
820-14=945.11 *** 820-193.3=945.11
[AN 1049743]
MARC

ANSEL
UTF-8949 /2004.
Shreve, Anita
Where or when (magyar)
   Hol és mikor / Anita Shreve ; [ford. Bori Erzsébet]. - Budapest : Gabo, cop. 2003. - 287 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-9526-16-9 fűzött : 1790,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 1051651]
MARC

ANSEL
UTF-8950 /2004.
Small, Bertrice
Rosamund (magyar)
   Rosamund / Bertrice Small ; [ford. Nagyné Királyi Katalin]. - Budapest : M. Kvklub, 2003. - 391 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-547-994-8 kötött : 1990,- Ft
820-311.6(73)=945.11
[AN 1050385]
MARC

ANSEL
UTF-8951 /2004.
Sofoklēs
Antigonī (magyar)
   Antigoné ; Oidipusz király / Szophoklész ; [az előszókat és a jegyzeteket írta Karsai György] ; [ford. Mészöly Miklós, Babits Mihály]. - [Budapest] : Akkord, [2003]. - 137 p. ; 20 cm. - (Talentum diákkönyvtár, ISSN 1217-6931)
Egys. cím: Antigonī ; Oidipous turannos. - Drámák
ISBN 963-9429-39-2 fűzött : 498,- Ft
875-21=945.11
[AN 1051570]
MARC

ANSEL
UTF-8952 /2004.
Spencer, Catherine
The pregnant bride (magyar)
   Rokon lelkek / Catherine Spencer ; [... ford. Cziráky Erzsébet]. - Budapest : Harlequin, 2003. - 93 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 295.)
Kisregény
ISBN 963-537-095-4 fűzött : 339,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 1054783]
MARC

ANSEL
UTF-8953 /2004.
Spinnen, Burkhard
Belgische Riesen (magyar)
   A belga óriásnyúl : meseregény / Burkhard Spinnen ; [ford. Szegzárdy-Csengery Klára] ; [... az illusztrációk Kelemen István munkái]. - Budapest : Európa, 2003. - 239 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-07-7479-8 kötött : 2400,- Ft
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 1053684]
MARC

ANSEL
UTF-8954 /2004.
Stone, Katherine
The other twin (magyar)
   Egy másik szerelem / Katherine Stone ; [ford. Zentai Éva]. - Budapest : General Press, [2003]. - 317 p. ; 20 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
ISBN 963-9459-23-2 kötött : 1500,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 1052322]
MARC

ANSEL
UTF-8955 /2004.
Stross, Claudia
Healer (magyar)
   A lélekgyógyász : [romantikus regény] / Claudia Stross ; [ford. Rencsár Tivadar]. - [Budapest] : DM Millennium, [2003]. - 63 p. ; 21 cm. - (Nóra, ISSN 1589-7109 ; 6.)
ISBN 963-9528-16-1 fűzött : 269,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 1051558]
MARC

ANSEL
UTF-8956 /2004.
'Umar ibn Muhammad, al Nafzāwī
Ar-raud al-atir fi nuzhat al-hatir (magyar)
   Az illatos kert / Muhammad an-Nefzawi ; [ford. Füssi Nagy Géza]. - Szeged : Lazi, cop. 2003. - 264, [4] p. ; 21 cm
ISBN 963-9416-63-0 kötött : 2000,- Ft
892.7-96=945.11 *** 392.6(=927) *** 613.88
[AN 1061571]
MARC

ANSEL
UTF-8957 /2004.
Veteranyi, Aglaja
Warum das Kind in der Polenta kocht (magyar)
   A gyermek a forró puliszkába esett : regény / Aglaja Veteranyi ; ford. Billinger Edit. - Pomáz : Kráter Műhely Egyes., 2003. - 195 p., [2] t.fol. : ill., színes ; 17 cm. - (Kráter klasszikusok, ISSN 1419-7871 ; 6.)
ISBN 963-9472-37-9 fűzött : 900,- Ft
830-31(494)=945.11
[AN 1049771]
MARC

ANSEL
UTF-8958 /2004.
Watson, Ian
Művek (vál.) (magyar)
   Ian Watson teljes Warhammer 40,000 univerzuma / [ford. Kornya Zsolt, Szántai Zsolt]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2003. - 760, [3] p. ; 25 cm
Tart.: A bennünk lakó szörnyeteg ; Inkvizítor ; Űrgárdista ; Torz csillagok ; Harlekin ; Káoszgyermek. - Egys. cím: The Alien beast within ; Inquisitor ; Space marines ; Warped stars ; Harlequin ; Chaos child
ISBN 963-9441-89-9 kötött : ár nélkül
820-312.9=945.11 *** 820-322.9=945.11
[AN 1053912]
MARC

ANSEL
UTF-8959 /2004.
Wood, Carol
Twice a kiss (magyar)
   Szappanbuborék / Carol Wood ; [... ford. Makáry Kata]. - Budapest : Harlequin, 2003. - 94 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 238.)
Kisregény
ISBN 963-537-138-1 fűzött : 339,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 1054774]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

960 /2004.
   Álmom: az Isten : versek a magyar irodalomból / [vál. és szerk. Lothringer Miklós]. - Budapest : Auktor, cop. 2003. - 64 p. ; 18 cm
ISBN 963-7780-89-0 velúr : ár nélkül
894.511-14(082) *** 244(0:82-14)
[AN 1053654]
MARC

ANSEL
UTF-8961 /2004.
Annus József (1940-)
   Eltérített Pegazus : földreszállt emlékek, anekdoták / Annus József ; [kiad. a Tekintet Alapítvány]. - [Budapest] : Tekintet Kv., cop. 2003. - 181, [2] p. ; 19 cm
ISBN 963-210-941-4 fűzött : ár nélkül
894.511-36 *** 894.511-32
[AN 1050354]
MARC

ANSEL
UTF-8962 /2004.
Bacsik Katalin
   Esőcseppek : versek / Bacsik Katalin ; [közread. a] Madách Imre Városi Könyvtár. - Balassagyarmat : Madách I. Vár. Kvt., 2002. - 85, [4] p. ; 21 cm
ISBN 963-202-123-1 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 929422]
MARC

ANSEL
UTF-8963 /2004.
Bakos Vencel (1940-)
   Kalászból lesz földnek új vetése : versek / Bakos Vencel Tibor. - [Budapest] : Biró, [2002]. - 123 p. ; 21 cm
ISBN 963-9289-39-6 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 930720]
MARC

ANSEL
UTF-8964 /2004.
Bán János (1968-)
   Yedikule : a Héttorony ostroma / Bán Mór. - [Debrecen] : Cherubion, 2003. - 239 p. ; 18 cm. - (Osiris könyvek, ISSN 1215-8518 ; 108.)
Regény. - Kárpáthia (keretcím)
ISBN 963-9566-01-2 fűzött : ár nélkül
894.511-312.9
[AN 1052346]
MARC

ANSEL
UTF-8965 /2004.
Bedey Gábor
   Idők fokán / Bedey Gábor. - Budapest : Biró, 2002. - 124 p. ; 21 cm
Versek
ISBN 963-9289-35-3 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 930699]
MARC

ANSEL
UTF-8966 /2004.
Benedek Elek (1859-1929)
Művek (vál.)
   Benedek Elek összes meséi. - [Szeged] : Szukits, 2000-. - 25 cm
ISBN 963-9344-08-7
894.511-34(02.053.2) *** 081
[AN 796861]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. köt. - cop. 2003. - 364, [7] p.
Szerk. Urbán László
ISBN 963-9441-91-0 kötött : ár nélkül
894.511-34(02.053.2)
[AN 1050738] MARC

ANSEL
UTF-8967 /2004.
Bodosi György (1925-)
   Don Domani / Bodosi György. - Veszprém : Művészetek Háza, 2003. - 196 p. : ill. ; 20 cm. - (Vár ucca műhely könyvek, ISSN 1588-3086 ; 4.)
Elbeszélések
ISBN 963-9105-43-0 fűzött : 1200,- Ft
894.511-32
[AN 1050660]
MARC

ANSEL
UTF-8968 /2004.
Clark, Cinthya
   Csillag az égen / Cinthya Clark. - Győr : Hazánk, cop. 2003. - 196 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-7586-78-4 fűzött : ár nélkül
894.511-31
[AN 1052203]
MARC

ANSEL
UTF-8969 /2004.
Csató László
   Látszelet / Csató László. - Budapest : 3BT, 2003. - 136 p. ; 20 cm
Versek
ISBN 963-212-308-5 fűzött : 1000,- Ft
894.511-14
[AN 1049779]
MARC

ANSEL
UTF-8970 /2004.
Csató László
   Porfelhőben / Csató László. - Budapest : 3BT, 2002. - 133 p. ; 20 cm
Versek
ISBN 963-202-367-6 fűzött : 940,- Ft
894.511-14
[AN 930350]
MARC

ANSEL
UTF-8971 /2004.
Csernák Árpád (1943-)
   Felnőtté tiporva : regény az ötvenes évekről és az 1956-os forradalomról / Csernák Árpád, Gerencsér Zsolt. - Pomáz : Kráter, 2003. - 208 p. ; 19 cm
ISBN 963-9472-34-4 fűzött : 1200,- Ft
894.511-31
[AN 1049796]
MARC

ANSEL
UTF-8972 /2004.
Csernák Endre
   A süni és az elefánt / Csernák Endre ; [ill. Csernák Endre]. - Szombathely : Alakart DTP Stúdió, 2003. - 77 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Mesék, versek
ISBN 963-212-286-0 kötött : ár nélkül
894.511-34(02.053.2) *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 1051671]
MARC

ANSEL
UTF-8973 /2004.
Csernák Endre
   Vigasztalás és rémület / Csernák Endre. - Szombathely : Alakart DTP Stúdió, 2003. - 103 p. : ill. ; 21 cm
Versek
ISBN 963-212-285-2 kötött : ár nélkül
894.511-14
[AN 1052001]
MARC

ANSEL
UTF-8974 /2004.
Csertán Károlyné
   Hallgasd a vers hangját : versek / Csertán Károlyné ; [kiad. a veszprémi Eötvös Károly Megyei Könyvtár]. - Veszprém : EKMK, 2003. - 62 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9510-04-1 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 1051918]
MARC

ANSEL
UTF-8975 /2004.
Czifra János
   Alkudozva / Czifra János ; [graf. Mezey István]. - Kazincbarcika : Litoplan, 2002. - 64 p. : ill. ; 21 cm
Publicisztikai írások
ISBN 963-202-209-2 fűzött : ár nélkül
894.511-92
[AN 931437]
MARC

ANSEL
UTF-8976 /2004.
   Értelmező kréziszótár : A-Z. - Budapest : MultiTrade-Hungary, [2003]-. - 21 cm
Az l. köt. kötetjelzés nélkül jelent meg, monografikus leírása : AN 1033973
894.511-7
[AN 1050475]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - [2003]. - 26 p. : ill. - (No komplett füzetek, ISSN 1585-9088 ; 19.)
Szerző Szabó József. - Ill. Basilides Gábor
Fűzött : 269,- Ft
894.511-7
[AN 1050478] MARC

ANSEL
UTF-8977 /2004.
Esterházy Péter (1950-)
   A szavak csodálatos életéből : [a Mindentudás Egyetemén, 2003. szeptember 8-án elhangzott előadás bővített változata] / Esterházy Péter. - Budapest : Magvető, 2003. - 69 p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 67-69.
ISBN 963-14-2352-2 kötött : 1490,- Ft
894.511-4 *** 809.451.1
[AN 1049627]
MARC

ANSEL
UTF-8978 /2004.
Esztergályos Erzsébet (1935-)
   Száz csoda : gyermekversek / Esztergályos Erzsébet. - Budapest : Magánkiad. : Advent, 2002. - 63 p. ; 21 cm
ISBN 963-9122-85-8 fűzött : ár nélkül
894.511-14(02.053.2)
[AN 925180]
MARC

ANSEL
UTF-8979 /2004.
Farkas Erzsébet, Z. (1945-)
   Napfényben ködfátyol / Z. Farkas Erzsébet. A holnap tükrében / Zvada László ; [ill. Bor Iván István et al.]. - [Kazincbarcika] : Szerzők, 2003. - 154 p. : ill. ; 21 cm
Versek, elbeszélések
ISBN 963-430-718-3 fűzött : 900,- Ft
894.511-14 *** 894.511-32
[AN 1050636]
MARC

ANSEL
UTF-8980 /2004.
Farkas Miklós (1932-)
   A huszadik század, ahogy megéltem / Farkas Miklós. - Miskolc : Bíbor K., [2003]. - 191 p., [8] t. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9466-30-1 fűzött : ár nélkül
Farkas Miklós (1932-)
894.511-94
[AN 1052433]
MARC

ANSEL
UTF-8981 /2004.
Fenyvesi Félix Lajos (1946-)
   Írott kő / Fenyvesi Félix Lajos. - Pomáz : Kráter Műhely Egyes., 2003. - 98 p. ; 20 cm
Versek
ISBN 963-9472-28-X fűzött : 800,- Ft
894.511-14
[AN 1049804]
MARC

ANSEL
UTF-8982 /2004.
Füst Milán (1888-1967)
   Advent / Füst Milán ; [a szöveget gond. és az utószót írta Fazakas István]. - Budapest : Fekete Sas, 2003. - 143 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-9352-54-3 kötött : ár nélkül
894.511-31
[AN 1061539]
MARC

ANSEL
UTF-8983 /2004.
Gáspár Ferenc (1957-)
   Johnny Fortunate kalandjai : a magyar történelem tényein alapuló kalandregény sorozat / Joe Coldwell ; [graf. Bódi Katalin]. - Budapest : Melania, 2001-. - 24 cm
A 2. kötettől kiad. a Coldwell Pharma Bt. - Méretváltozata: 21 cm
ISBN 963-9106-51-8 *
894.511-31(02.053.2)
[AN 907128]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [4.], A sárkány pallosa. - 2003. - 271 p. : ill.
ISBN 963-212-427-8 kötött : 1980,- Ft
894.511-31(02.053.2)
[AN 1050536] MARC

ANSEL
UTF-8984 /2004.
Goldman Júlia
   A jósnő hercege / J. Goldenlane. - Budapest : Beholder, 2003. - 299 p. ; 19 cm
Regény. - Beholder fantasy (keretcím)
ISBN 963-9399-55-8 fűzött : 1498,- Ft
894.511-311.3
[AN 1052311]
MARC

ANSEL
UTF-8985 /2004.
Gonda Margit
   Szárnyal a képzelet : versek / Gonda Margit. - Dunaharaszti : Jordán Print, [2002]. - 103, [7] p. : ill. ; 21 cm
Példányszám: 500
ISBN 963-00-9683-8 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 930705]
MARC

ANSEL
UTF-8986 /2004.
Gyenis János (1932-2001)
   Cserépdarabok / Gyenis János ; [graf. Horváth Ildikó]. - [Budapest] : [Gyenis Á.], [2003]. - 68 p. : ill. ; 18 cm
Versek
ISBN 963-430-604-7 kötött : ár nélkül
894.511-14
[AN 1051603]
MARC

ANSEL
UTF-8987 /2004.
Hegedűs Jakab (1926-)
   Vadvirágok : versek / Hegedűs Jakab. - Szápár : Hegedűs J., 2003. - 105 p. ; 20 cm
ISBN 963-430-506-7 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 1051923]
MARC

ANSEL
UTF-8988 /2004.
Hunyady József (1921-1983)
   Hét tenger vándora : Jetting Károly, "A pozsonyi Robinson" kalandjai / Hunyady József ; [ill. Fazekas Attila]. - Budapest : Unikornis, 2003. - 328 p. : ill. ; 20 cm. - (Magyar ifjúsági remekírók, ISSN 1416-8294 ; 19.)
Regény
ISBN 963-427-510-9 fűzött : ár nélkül
Jetting Károly (1730-1790)
894.511-311.3
[AN 1052211]
MARC

ANSEL
UTF-8989 /2004.
Jolsvai András (1953-)
   Az ujpesti személy / Jolsvai András. - Budapest : Fekete Sas, 2003. - 226 p. ; 18 cm
Elbeszélések
ISBN 963-9352-56-X kötött : 1790,- Ft
894.511-32
[AN 1051292]
MARC

ANSEL
UTF-8990 /2004.
Kanizsa József (1942-)
   Őszi izzásban : válogatott gyermek- és felnőttversek / Kanizsa József ; [... a grafikákat kész. V. Horváth Anna] ; [kiad. a Krúdy Gyula Irodalmi Kör]. - Budapest : Krúdy Irod. Kör, 2002. - 171 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-8082-36-4 fűzött : ár nélkül
894.511-14 *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 930710]
MARC

ANSEL
UTF-8991 /2004.
Karinthy Frigyes (1887-1938)
   Holnap reggel : tragédia három felvonásban / Karinthy Frigyes ; [... szerk. Upor László]. - [Budapest] : Nemz. Színház : Palatinus, 2003. - 95, [2] p. : ill. ; 19 cm. - (Nemzeti Színház színműtár, ISSN 1785-3621)
ISBN 963-9487-80-5 fűzött : ár nélkül
894.511-2
[AN 1054101]
MARC

ANSEL
UTF-8992 /2004.
Karinthy Márton (1949-)
   Ördöggörcs : utazás Karinthyába / Karinthy Márton. - [Budapest] : Ulpius-ház, cop. 2003. - 694 p. ; 25 cm
ISBN 963-9475-55-6 kötött : 4980,- Ft
Karinthy család
894.511-94 *** 929.52(439)Karinthy(0:82-94)
[AN 1049504]
MARC

ANSEL
UTF-8993 /2004.
Karinthy Márton (1949-)
   Ördöggörcs : utazás Karinthyába / Karinthy Márton. - Budapest : Ulpius-ház, 2003. - 2 db ; 20 cm
ISBN 963-9475-74-2 fűzött : 3480,- Ft
Karinthy család
894.511-94 *** 929.52(439)Karinthy(0:82-94)
[AN 1053659]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 439 p.
ISBN 963-9475-72-6
894.511-94 *** 929.52(439)Karinthy(0:82-94)
[AN 1053666] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 434 p.
ISBN 963-9475-73-4
894.511-94 *** 929.52(439)Karinthy(0:82-94)
[AN 1053678] MARC

ANSEL
UTF-8994 /2004.
Kölcsey Ferenc (1790-1838)
   Irodalmi kritikák és esztétikai írások / Kölcsey Ferenc ; sajtó alá rend. Gyapay László. - Budapest : Universitas, 2003-. - 21 cm. - (Kölcsey Ferenc minden munkái)
894.511-4 *** 82.01 *** 894.511(091)"18"
[AN 1053186]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., 1808-1823. - 2003. - 726 p.
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9104-77-9 kötött : ár nélkül
894.511-4 *** 82.01 *** 894.511(091)"18"
[AN 1053191] MARC

ANSEL
UTF-8995 /2004.
Kósa Csaba (1943-)
   Negyven dallam : válogatott rádiójegyzetek / Kósa Csaba. - [Budapest] : Szerző, 2003. - 100 p. ; 20 cm
40 dallam (borító- és gerinccím)
ISBN 963-430-100-2 fűzött : ár nélkül
894.511-92
[AN 1051040]
MARC

ANSEL
UTF-8996 /2004.
Kósa Márton (1970-)
   Patkánykeringő : elbeszélések / Kósa Márton. - [Budapest] : Szerző, 2003. - 113 p. ; 20 cm
ISBN 963-430-101-0 fűzött : ár nélkül
894.511-32
[AN 1051006]
MARC

ANSEL
UTF-8997 /2004.
Kovács Mihály (1927-)
   Kettős bilincsben : Öcsödtől az Agrobankig... és tovább / Kovács Mihály ; [szerk és sajtó alá rend. Marx József]. - Budapest : Vince K., 2003. - 347 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9323-96-9 kötött : 1995,- Ft
Kovács Mihály (1927-)
894.511-94 *** 336.7(439)(092)Kovács_M.(0:82-94)
[AN 1049624]
MARC

ANSEL
UTF-8998 /2004.
Krúdy Gyula (1878-1933)
   A has ezeregyéjszakája / Krúdy Gyula ; [a szöveget gond. és vál. Krúdy Zsuzsa]. - Budapest : Tericum, cop. 2003. - 411, [3] p. ; 21 cm
Elbeszélések, karcolatok
ISBN 963-8453-71-0 kötött : 2570,- Ft
894.511-32
[AN 1050220]
MARC

ANSEL
UTF-8999 /2004.
Kuklis József
   Az ördög bibliája / Kuklis József ; kiad. Szentivániak Szentivánért Alapítvány. - [Győr] : Szentivániak Szentivánért Alapítvány, 2003. - 111 p. ; 21 cm
ISBN 963-212-273-9 fűzött : ár nélkül
894.511-32
[AN 1049678]
MARC

ANSEL
UTF-81000 /2004.
Kun József (1922-)
   Méregből s mézből összeszűrve : válogatott elbeszélések, emlékezések / Kun József. - Miskolc : Szerző, 2003. - 510 p. ; 21 cm
ISBN 963-430-579-2 fűzött : 2800,- Ft
894.511-94 *** 894.511-32
[AN 1054618]
MARC

ANSEL
UTF-81001 /2004.
Kürthy Veronika (1940-)
   A csodadoktor : Kürthy Veronika versei és tanmeséi. - Komárom : Magánkiad., 2003. - 59 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-430-640-3 kötött : ár nélkül
894.511-14(02.053.2)(437.6) *** 894.511-34(02.053.2)(437.6)
[AN 1053944]
MARC

ANSEL
UTF-81002 /2004.
   Legendák és enigmák. - [Budapest] : Valhalla Páholy, [1996]-. - 19 cm
A 10. kötettől kiad. az Inomi Kiadó
ISBN 963-9039-10-1 *
894.511-322.9(082)
[AN 191692]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [10.], Hadak árja : történetek a Dúlásról / [szerk. Horváth Norbert]. - 2003. - 304 p. : ill.
M.a.g.u.s. avagy A kalandorok krónikái (keretcím)
ISBN 963-212-398-0 fűzött : 1590,- Ft : 6,3
894.511-322.9(082)
[AN 1050753] MARC

ANSEL
UTF-81003 /2004.
Lénárd József (1938-)
   A táncoló képzelet : gondolatok, versek / Lénárd József. - Pécs : Lénárd J., 2002. - 78 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-440-855-9 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 930674]
MARC

ANSEL
UTF-81004 /2004.
Leszkai András (1907-1988)
   Moha bácsi meséi / ... szerk. Süveges Gergő. - [Budapest] : Új Ember K., [2002]-. - 21 cm
Szerző Leszkai András
894.511-34(02.053.2)
[AN 955047]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Mákostészta-ügy / [ill. Rudan Mária]. - cop. 2003. - 120 p. : ill.
ISBN 963-9527-07-6 kötött : ár nélkül
894.511-34(02.053.2)
[AN 1051958] MARC

ANSEL
UTF-8


   5., A veszekedés művészete / [ill. Rudan Mária]. - cop. 2003. - 136 p. : ill., színes
ISBN 963-9527-08-4 kötött : ár nélkül
894.511-34(02.053.2)
[AN 1051965] MARC

ANSEL
UTF-81005 /2004.
Losonczi Léna (1943-)
   A végtelen felé : válogatott versek diák-esszékkel / Losonczi Léna ; [... a fotókat kész. Losonczi Zsolt Balázs] ; [kiad. a Mátészalkai Művészetbarát Egyesület]. - [Mátészalka] : Mátészalkai Művészetbarát Egyes., cop. 2003. - 194, [4] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-212-511-8 fűzött : ár nélkül
894.511-14(082) *** 379.825-053.6 *** 894.511-4(082)
[AN 1053107]
MARC

ANSEL
UTF-81006 /2004.
Madách Imre (1823-1864)
   Az ember tragédiája / Madách Imre ; [a szöveget gond. és a jegyzeteket kész. Turcsányi Márta]. - Budapest : Európa, 2003. - 209 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
Drámák
ISBN 963-07-7524-7 fűzött : 650,- Ft
894.511-121 *** 894.511-22
[AN 1054800]
MARC

ANSEL
UTF-81007 /2004.
Makkai-Kiss Nóra
   Átvirrasztott csönd / Makkai-Kiss Nóra ; [... ill. Buzás András ...] ; [közread. az] Összmagyar Testület. - Budapest : Összmagyar Test., 2003. - 106 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Versek
ISBN 963-212-038-8 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 1051955]
MARC

ANSEL
UTF-81008 /2004.
Markovics Botond
   Erdőhold : science fiction regény / Brandon Hackett. - [Debrecen] : Cherubion, 2003. - 491 p. ; 21 cm. - (Cherubion science fiction, ISSN 1416-4078 ; 29.)
ISBN 963-9566-00-4 kötött : 1698,- Ft
894.511-312.9
[AN 1051384]
MARC

ANSEL
UTF-81009 /2004.
McCoy, Larry
   Meghasonlás / Larry McCoy. - [Kiskunfélegyháza] : [Magánkiad.], [2002]. - 229 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-440-863-X fűzött : ár nélkül
894.511-311.3
[AN 930702]
MARC

ANSEL
UTF-81010 /2004.
Mednyánszky László (1852-1919)
   Mednyánszky László feljegyzései, 1877-1918 : válogatás a festő kiadatlan naplófeljegyzéseiből / [szerk., a szöveget gond., a jegyzeteket és mutatókat kész., az utószót írta Bardoly István] ; [a szerk. mtársa Markója Csilla] ; [... ford. Granasztói Olga, Hessky Orsolya, Nagy Veronika]. - Budapest : MNG, 2003. - 440 p. : ill. ; 24 cm. - (A Magyar Nemzeti Galéria kiadványai, ISSN 0231-2387 ; 2003/5.)
Bibliogr.: p. 397-414.
ISBN 963-7432-89-2 fűzött : ár nélkül
Mednyánszky László (1852-1919)
894.511-94 *** 75(439)(092)Mednyánszky_L.(0:82-94)
[AN 1051608]
MARC

ANSEL
UTF-81011 /2004.
Mohás Lívia (1928-)
   Jessze fája / Mohás Lívia. - [Budapest] : Argumentum, cop. 2003. - 165 p. ; 19 cm
Regény
ISBN 963-446-253-7 kötött : 2100,- Ft
894.511-31
[AN 1053167]
MARC

ANSEL
UTF-81012 /2004.
Morvay Kendra
   Laura, édes / Morvay Kendra. - [Budapest] : Kornétás, cop. 2003. - 162 p. ; 19 cm
Regény
ISBN 963-9353-32-9 fűzött : 990,- Ft
894.511-31
[AN 1050481]
MARC

ANSEL
UTF-81013 /2004.
Pacsutáné Sagáth Ilona
   Szívem virágai : versek / Pacsutáné Sagáth Ilona. - Monok : Szerző, 2003. - 208 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-430-317-X fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 1053253]
MARC

ANSEL
UTF-81014 /2004.
Papp Regina
   Első próbálkozásaim / Papp Regina. - Újfehértó : Rio Trade, 2002. - 40, [2] p. ; 20 cm
Versek
ISBN 963-202-293-9 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 931622]
MARC

ANSEL
UTF-81015 /2004.
Péteri Lajos
   Jelenből a múltba / Péteri Lajos ; [kiad. a Hajdúnánási Szellemi Műhely]. - Hajdúnánás : Hajdúnánási Szellemi Műhely, 2002. - 71 p. ; 21 cm
ISBN 963-440-908-3 fűzött : ár nélkül
894.511-32 *** 894.511-14 *** 809.451.1-313.1
[AN 930676]
MARC

ANSEL
UTF-81016 /2004.
Petőfi Sándor (1823-1849)
Művek (vál.)
   Petőfi Sándor összes költeménye. - Debrecen : TKK, [2003]. - 999 p. ; 24 cm
ISBN 963-596-164-2 kötött : ár nélkül
894.511-14
[AN 1052379]
MARC

ANSEL
UTF-81017 /2004.
Radnóti Miklós (1909-1944)
   Stációk : Radnóti-emlékkönyv / [szerk. Lengyel István] ; [a verseket vál. és az illusztrációkat kész. Berkes Flóra et al.] ; [közread. a] Radnóti Miklós Gimnázium. - Dunakeszi : Radnóti Miklós Gimn., 2003. - 63 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-212-547-9 fűzött : ár nélkül
894.511-14(082) *** 379.825-053.6 *** 894.511(092)Radnóti_M.(0:82-14)
[AN 1050450]
MARC

ANSEL
UTF-81018 /2004.
Rogosz János
   "Holdkapu..." / Rogosz János. - [Örkény] : Rogosz J., cop. 2003. - 49 p. ; 20 cm
Versek
Fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 1053672]
MARC

ANSEL
UTF-81019 /2004.
Sellei György
   Por a porhoz / Keith Alanson. - Budapest : Inomi, 2003. - 317 p. ; 18 cm
Regény. - M.a.g.u.s. avagy A kalandorok krónikái (keretcím)
ISBN 963-212-633-5 fűzött : 1590,- Ft : 6,3
894.511-312.9
[AN 1050757]
MARC

ANSEL
UTF-81020 /2004.
Solovič, Kristian
   Krampusz cica meséi / Szolovics Krisztián ; [ill. Molnár Gábor]. - [Budapest] : Nita K., [2003]. - 38 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 963-00-9603-X kötött : ár nélkül
894.511-34(02.053.2)
[AN 1053841]
MARC

ANSEL
UTF-81021 /2004.
Spánn Gábor (1938-)
   Villamossal Európába : derűs rádiójegyzetek / Spánn Gábor ; [közread. a] ... Magyar Rádió. - Budapest : Fekete Sas : M. Rádió, 2003. - 189, [2] p. ; 20 cm
ISBN 963-9352-52-7 fűzött : 1680,- Ft
894.511-92 *** 791.9.096(439)(083.97)
[AN 1053160]
MARC

ANSEL
UTF-81022 /2004.
Spiró György (1946-)
   Mit ír az ember, ha magyar : esszék, 1994-2003 / Spiró György. - [Budapest] : Ab Ovo, 2003. - 227 p. ; 22 cm
ISBN 963-9378-23-2 kötött : ár nélkül
894.511-92 *** 82(091) *** 32.001
[AN 1053115]
MARC

ANSEL
UTF-81023 /2004.
Szegedi Kovács György (1959-)
   Vigaszág : új versek / Szegedi Kovács György ; [közread. a] ... Vörösmarty Társaság. - Székesfehérvár : Árgus : Vörösmarty Társ., 2002. - 97 p. ; 20 cm
ISBN 963-9102-42-3 fűzött : 800,- Ft
894.511-14
[AN 930741]
MARC

ANSEL
UTF-81024 /2004.
Szekeres Mária
   A jövő szárnyai : versek, naplóvallomások / Szekeres Mária. - Budapest ; Újrónafő : 3BT, 2003. - 108 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-212-030-2 fűzött : ár nélkül
894.511-14 *** 894.511-94
[AN 1049789]
MARC

ANSEL
UTF-81025 /2004.
Szép Ernő (1884-1953)
Művek (vál.)
   Szép Ernő összes versei / [... összeáll. és szerk. Urbán László]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2003. - 667 p. ; 25 cm
ISBN 963-9393-38-X kötött : ár nélkül
894.511-14
[AN 1053512]
MARC

ANSEL
UTF-81026 /2004.
Takács Tibor (1927-)
   Örvények szigetén : versek / Takács Tibor. - Budapest : Biró, 2002. - 127 p. ; 21 cm
ISBN 963-9289-38-8 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 930691]
MARC

ANSEL
UTF-81027 /2004.
Tandori Dezső (1938-)
   Lábon vett filozófia : zen vagy sem / Tandori Dezső. - Budapest : Terebess, 2003. - 174 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9147-57-5 kötött : ár nélkül
894.511-3
[AN 1053759]
MARC

ANSEL
UTF-81028 /2004.
   Tél, tavasz, nyár és szerelem / [... szerk. Varga László]. - [Eger] : Varga, [2003]. - 104 p. : ill. ; 21 cm. - (Magyar Írók Nemzetközi Szövetsége könyvtára, ISSN 1585-2105 ; 75. köt.)
Versek, elbeszélések
ISBN 963-9253-08-1 fűzött : 1500,- Ft
894.511-14(082) *** 894.511-32(082)
[AN 1040618]
MARC

ANSEL
UTF-81029 /2004.
   Téli mesék / [szerk. Tóth Dóra és Csendes Istvánné] ; [ill. Bera Károly, Vass Richárd]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2003. - 46 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Tappancs könyvek, ISSN 1589-2875)
ISBN 963-9325-51-1 kötött : ár nélkül
894.511-34(02.053.2)(082)
[AN 1045746]
MARC

ANSEL
UTF-81030 /2004.
Teslár Ákos (1980-)
   Ezeket kidobtam / Teslár Ákos. - [Budapest] : Ab Ovo, 2003. - 324 p. ; 22 cm
Regény
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9378-17-8)
894.511-31
[AN 1053380]
MARC

ANSEL
UTF-81031 /2004.
Törő István (1949-)
   Ébredő lélek : versek / Törő István. - Budapest : Biró, 2002. - 201 p. ; 21 cm
ISBN 963-9289-41-8 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 930727]
MARC

ANSEL
UTF-81032 /2004.
Varecza Laci (1936-)
   Nagy magyar vádirat / Szent Varecza Halott. - Szombathely : Szerző, cop. 2002. - 92 p. : ill. ; 21 cm
Versek. - Példányszám: 200
ISBN 963-440-918-0 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 931090]
MARC

ANSEL
UTF-81033 /2004.
Varecza Laci (1936-)
   Örök Krisztus : vádiratversfolyam, 2002 / Szent Varecza Halott. - Szombathely : Szerző, cop. 2002. - 98 p. : ill. ; 21 cm
Példányszám: 200
ISBN 963-440-917-2 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 931089]
MARC

ANSEL
UTF-81034 /2004.
Varga József (1930-)
   Tavaszi ébredés : gyermekversek / Varga József ; [... a ... képeket Varga Tímea kész.] ; [kiad. a Krúdy Gyula Irodalmi Kör]. - Budapest : Krúdy Irod. Kör, 2002. - 77 p., [4] t. fol. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-8082-33-X fűzött : ár nélkül
894.511-14(02.053.2)(497.12)
[AN 930619]
MARC

ANSEL
UTF-81035 /2004.
Veres "Napoleon Junior" Tamás
   500 iskolai intő / Veres "Napoleon Junior" Tamás. - [Budapest] : MultiTrade-Hungary, [2003]. - 26 p. : ill. ; 21 cm. - (No komplett füzetek, ISSN 1585-9088 ; 18.)
Fűzött : 269,- Ft
894.511-7 *** 398.94
[AN 1040623]
MARC

ANSEL
UTF-81036 /2004.
Vincze Aranka
   A háromlábú suszterszék meséi / írta és a rajzokat kész. Vincze Aranka. - [Gyöngyös] : Pallas Antikvárium, cop. 2003. - 20 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-9504-25-4 kötött : ár nélkül
894.511-34(02.053.2)
[AN 1054643]
MARC

ANSEL
UTF-81037 /2004.
Vincze Aranka
   A háromlábú suszterszék újabb meséi / írta és a rajzokat kész. Vincze Aranka. - [Gyöngyös] : Pallas Antikvárium, cop. 2003. - 20 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-9504-44-0 kötött : ár nélkül
894.511-34(02.053.2)
[AN 1054648]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

1038 /2004.
Bérczi Ottó
   Karácsonyi varázslat / írta és rajz. Bérczi Ottó. - [Budapest] : Santos, [2003]. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 36 cm
Spirál fűzéssel. - Figuratív alakú
ISBN 963-9244-81-3 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 1051288]
MARC

ANSEL
UTF-81039 /2004.
Bourgeois, Paulette
Franklin and the hero (magyar)
   Franklin hőstette / Paulette Bourgeois és Brenda Clark ; [ford. Sztrehószki Anita]. - [Budapest] : Lilliput, [2003]. - [32] p. : ill., színes ; 23 cm. - (Franklin TV könyvek)
ISBN 963-9166-64-2 kötött : 880,- Ft
087.5(084.1)
[AN 1050186]
MARC

ANSEL
UTF-81040 /2004.
Bourgeois, Paulette
Franklin helps out (magyar)
   Franklin segít / Paulette Bourgeois és Brenda Clark ; [ford. Sztrehószki Anita]. - [Budapest] : Lilliput, [2003]. - [32] p. : ill., színes ; 23 cm. - (Franklin TV könyvek)
ISBN 963-9166-66-9 kötött : 880,- Ft
087.5(084.1)
[AN 1050195]
MARC

ANSEL
UTF-81041 /2004.
Bourgeois, Paulette
Franklin plants a tree (magyar)
   Franklin és a felelősség / Paulette Bourgeois és Brenda Clark ; [ford. Sztrehószki Anita]. - [Budapest] : Lilliput, [2003]. - [32] p. : ill., színes ; 23 cm. - (Franklin TV könyvek)
ISBN 963-9166-65-0 kötött : 880,- Ft
087.5(084.1)
[AN 1050199]
MARC

ANSEL
UTF-81042 /2004.
Bourgeois, Paulette
Franklin's birthday party (magyar)
   Franklin születésnapja / Paulette Bourgeois és Brenda Clark ; [ford. Sztrehószki Anita]. - [Budapest] : Lilliput, [2003]. - [32] p. : ill., színes ; 23 cm. - (Franklin TV könyvek)
ISBN 963-9166-67-7 kötött : 880,- Ft
087.5(084.1)
[AN 1050191]
MARC

ANSEL
UTF-81043 /2004.
Füzesi Zsuzsa (1939-)
   Eszterlánc : gyermekdalok / vál. és rajz. Füzesi Zsuzsa ; kotta Kovács Attila. - 2. kiad. - Budapest : Urbis, 2003. - 95 p. : ill., színes, részben kotta ; 29 cm
ISBN 963-9291-52-8 kötött : ár nélkül
087.5(084.1) *** 784.67(02.053.2)
[AN 1061697]
MARC

ANSEL
UTF-81044 /2004.
Füzesi Zsuzsa (1939-)
   Zsipp-zsupp : gyermekdalok kicsiknek / vál. Füzesi Zsuzsa ; kottagraf. Kovács Attila. - 2. kiad. - Budapest : Urbis, 2003. - 93 p. : ill., színes, részben kotta ; 29 cm
ISBN 963-9291-50-1 kötött : ár nélkül
087.5 *** 784.67(02.053.2)
[AN 1061693]
MARC

ANSEL
UTF-81045 /2004.
Juhász Magda
   Mikulás a manószállóban / írta Juhász Magda ; rajz. Bérczi Ottó. - [Budapest] : Santos, [2003]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-9244-85-6 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 1051235]
MARC

ANSEL
UTF-81046 /2004.
O'Keefe, Susan Heyboer
One hungry monster (magyar)
   Egy torkos szörnyeteg : számolj versben tízig! / írta Susan Heyboer O'Keefe ; rajz. Lynn Munsinger ; Haraszti Miklós magyar szövege. - [Budapest] : Animus, 2003. - [32] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 963-9307-94-7 kötött : 1490,- Ft
087.5(084.1)
[AN 1051164]
MARC

ANSEL
UTF-8