MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2004 - 8. évfolyam, 4. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2006

Created at 2007/04/04 19:27:39
by MNBWWW (Vers 1.00 Release,
linked at Mar 28 2007 15:03:03)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


03   Sorozatok. Folyóiratok

1607 /2004.
Egey Emese (1966-)
   A Turán című folyóirat 1913, 1917-1918, 1921-1944 finnugor mutatója / összeáll. és a bevezetőt írta Egey Emese ; szerk. és az utószót írta Szíj Enikő. - Budapest : Tinta, 2002. - 138, [13] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9372-27-7 fűzött : 1120,- Ft
Turán
050(439)Turán:014.3 *** 930.85(=945)
[AN 931330]
MARC

ANSEL
UTF-8
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

1608 /2004.
Knight, Christopher
The book of Hiram (magyar)
   Hiram könyve : a szabadkőművesség, a Vénusz és Jézus életének titkos kulcsa / Christopher Knight és Robert Lomas ; [ford. Békési József]. - [Debrecen] : Gold Book, [2003]. - 391 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 383-386.
ISBN 963-9437-80-8 kötött : ár nélkül
061.236.61
[AN 1061465]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

1609 /2004.
Kőszegfalvi Ferenc (1937-)
   Könyvtári évszázad : Hódmezővásárhely, 1880-1972 / Kőszegfalvi Ferenc ; [kiad. a Németh László Városi Könyvtár]. - Hódmezővásárhely : Németh L. Vár. Kvt., 2003. - 96 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-214-051-6 fűzött : ár nélkül
Németh László Városi Könyvtár (Hódmezővásárhely)
027.52(439-2Hódmezővásárhely)(091)
[AN 1061190]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

1610 /2004.
Attias, Jean-Christophe
Dictionnaire de civilisation juive (magyar)
   A zsidó kultúra lexikona / Jean-Christophe Attias, Esther Benbassa ; [ford. Pongrácz Mária]. - Budapest : Ballasi, cop. 2003. - 376 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 349-351.
ISBN 963-506-566-3 fűzött : 4000,- Ft
008(=924):030 *** 930.8(=924):030 *** 296:030
[AN 1062401]
MARC

ANSEL
UTF-81611 /2004.
Beaumont, Émilie
L'imagerie des inventions (magyar)
   Nézd, mennyi találmány! / Émilie Beaumont, Philippe Simon, Marie-Laure Bouet ; ill. Colette Hus-David [et al.] ; [ford. Hegedüs Andrea]. - [Budapest] : Passage, cop. 2003. - 125, [3] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 963-228-357-0 kötött : ár nélkül
001.894(02.053.2) *** 930.85(100)(02.053.2)
[AN 1061925]
MARC

ANSEL
UTF-81612 /2004.
Egely György (1950-)
   Borotvaélen / Egely György. - 3. kiad. - [Budakeszi] : Egely Kft., 2004, cop. 2002. - 348 p., [28] t. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 347-348.
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-202-683-7)
001.894 *** 001.94
[AN 1064333]
MARC

ANSEL
UTF-81613 /2004.
Fercsik Erzsébet
   Dolgozatírás - felsőfokon / Fercsik Erzsébet. - 2. kiad. - Budapest : Krónika Nova, 2003. - 91 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9128-94-5)
001.81
[AN 1064228]
MARC

ANSEL
UTF-81614 /2004.
   A magyar - lengyel tudományos kapcsolatok múltjából / összeáll. V. Molnár László ; [a jegyzeteket összeáll. és ... sajtó alá rend. Gazda István]. - Piliscsaba : Mati, 2003. - 199 p. ; 24 cm. - (Magyar tudománytörténeti szemle könyvtára, ISSN 1416-5368 ; 27.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9276-30-8 fűzött : ár nélkül
001(439)"13/18" *** 001(438)"13/18"
[AN 1060502]
MARC

ANSEL
UTF-81615 /2004.
   Magyar tudománytár / főszerk. Glatz Ferenc ; [közread. az] MTA Társadalomkutató Központ ... - [Budapest] : MTA Társadalomkut. Közp. : Kossuth, 2002-. - 30 cm
5 *** 91 *** 3
[AN 932143]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. köt., Társadalom, politika, jogrend / szerk. Kulcsár Kálmán és Bayer József ; [... szerzői Balázs István et al.]. - 2003. - 623 p. : ill., részben színes
Bibliogr.: p. 615-623. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-09-4360-3 kötött : ár nélkül
32(439) *** 34(439) *** 316(439)
[AN 1061176] MARC

ANSEL
UTF-81616 /2004.
Molnár László, V. (1952-)
   Kelet és Nyugat vonzásában : utazók, orvosok, tanárok a felvilágosodás korában / V. Molnár László ; [közread. a] Magyar Tudománytörténeti Intézet. - [Piliscsaba] : Mati, 2003. - 235 p. ; 23 cm
Felsőoktatási segédkönyv. - Bibliogr.: p. 217-235. és a jegyzetekben
ISBN 963-9276-36-7 fűzött : ár nélkül
008(47)"17" *** 910.4(439)"17" *** 008(439)"17" *** 61(439)"17" *** 37(439)"17"
[AN 1060485]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

1617 /2004.
Egely György (1950-)
Titokzatos erők tudománya? (átd., bőv. kiadása)
   Titokzatos erők? / Egely György. - [Budakeszi] : Egely Kft., cop. 2004. - 352 p., [16] t. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 343-352.
ISBN 963-212-415-4 kötött : ár nélkül
001.94 *** 133 *** 159.961
[AN 1062187]
MARC

ANSEL
UTF-81618 /2004.
Jankovich István (1920-)
Schulplanet Erde (magyar)
   Miért élünk a Földön? / Jankovich István ; [ford. Tóth Zoltán]. - [Szeged] : Szukits, [2001-2003]. - 2 db ; 20 cm
ISBN 963-9344-38-9
133.25
[AN 905542]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - cop. 2003. - 321, [2] p. : ill.
ISBN 963-497-022-2 fűzött : 1690,- Ft
133.25
[AN 1061916] MARC

ANSEL
UTF-81619 /2004.
Paungger, Johanna
Vom richtigen Zeitpunkt (magyar)
   Útmutató Hold : a holdnaptár alkalmazása a mindennapi életben / Johanna Paungger, Thomas Poppe ; [ford. Sarankó Márta]. - 6. utánny. - Budapest : M. Kvklub, 2003, cop. 1995. - 208 p. : ill. ; 22 cm
Példányszám: 3000
ISBN 963-548-096-2 kötött : ár nélkül
133.52
[AN 1065280]
MARC

ANSEL
UTF-81620 /2004.
Szabó Mária (1959-)
   A csillagok gyermekei : családi kapcsolatainkról / Szabó Mária. - Piliscsaba : Cheiron Studio, cop. 2003. - 239 p. ; 22 cm
ISBN 963-212-673-4 kötött : ár nélkül
133.52 *** 37.018.1
[AN 1062176]
MARC

ANSEL
UTF-81621 /2004.
Yogananda, Paramahansa
Autobiography of a yogi (magyar)
   Egy jógi önéletrajza / Paramahansza Jogananda ; [ford. Béresi Csilla]. - Budapest : Édesvíz, 2003. - 575 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-528-729-1 fűzött : 3690,- Ft
Yogananda, Paramahansa
133.25(540)(092)Yogananda,_P. *** 294.527
[AN 1062184]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

1622 /2004.
   CERECO '2003 : the 4 International Conference on Carpathian Euroregion Ecology : April 28-30, 2003, Miskolc-Tapolca ... : proceedings / [ed. Sándor Bárány, Judit Simon] ; org. by the Chemical Committee of the Miskolc Branch of the Hungarian Academy of Sciences in collab. with the Carpathian Euroregion Council, and North-Hungarian Inspectorate of Environmental Protection ; [publ. by the University of Miskolc]. - Miskolc : Univ. of Miskolc, 2003. - 427, [7] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. az előadások végén. - Példányszám: 150
ISBN 963-661-598-5 fűzött : ár nélkül
504.75(4-11) *** 061.3(439-2Miskolc-Tapolca)
[AN 1064418]
MARC

ANSEL
UTF-81623 /2004.
   Magyar világörökség / [szerk. Gáspár Zsuzsa] ; [a ... tanulmányok szerzői Aradi Csaba et al.] ; [a fotókat kész. Ács Irén et al.]. - Budapest : Officina '96, cop. 2003. - 163 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 963-9464-33-3 kötött : 5990,- Ft
502.4(439)(084.12) *** 72(439)(084.12) *** 930.85(439)(084.12)
[AN 1062342]
MARC

ANSEL
UTF-81624 /2004.
National Geographic's last wild places (magyar)
   Földi édenkertek / [... szerk. Charles Kogod] ; [szerzők Elisabeth B. Booz et al.] ; [ford. Sóskuthy György]. - Budapest : Geographia, 2003. - 271 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-8633-47-6 kötött : 6900,- Ft
502.4(100)(084.12)
[AN 1062327]
MARC

ANSEL
UTF-81625 /2004.
   A nemzeti parkok helye és szerepe a területfejlesztésben / szerk. Csatári Bálint és Kovács András Donát ; szerzők Csatári Bálint [et al.] ; [közread. a] Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézete. - Kecskemét : MTA RKK Alföldi Tud. Int., 2003. - 150 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 145-147. - Példányszám: 500
ISBN 963-508-401-3 fűzött : ár nélkül
502.4(439) *** 332.1(439) *** 711.1(439)
[AN 1062473]
MARC

ANSEL
UTF-81626 /2004.
Takács Erika
   A világ legegzotikusabb tájai / Angelica Ralphstone. - Budapest : Könyvmíves Kvk., 2003. - 143 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 963-9497-53-3 kötött : ár nélkül
502.4(100) *** 930.85(100)
[AN 1059869]
MARC

ANSEL
UTF-81627 /2004.
   Tényfeltárás és monitoring : a szennyezett területek tényfeltárása és a kármentesítési monitoring-rendszerek / [szerzők Gondi Ferenc et al.]. - Budapest : KVVM, 2003. - 202, [12] p. : ill. ; 25 cm. - (Kármentesítési útmutató, ISSN 1417-9393 ; 6.)
Bibliogr.: p. 197-200.
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-03-4408-4)
504.064.3
[AN 1062211]
MARC

ANSEL
UTF-81628 /2004.
Vida Gábor (1935-)
   Helyünk a bioszférában / Vida Gábor. - [Budapest] : Typotex, 2003, cop. 2001. - 128 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 121-128.
ISBN 963-9326-12-7 fűzött : 1480,- Ft
504.75
[AN 1063647]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

1629 /2004.
Denkinger Géza (1930-)
   Analízis : gyakorlatok : [egyetemi segédkönyv] / Denkinger Géza, Gyurkó Lajos. - 9. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2003, cop. 1999. - 379 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-19-4613-4 fűzött : 2657,- Ft
517(075.8)(076)
[AN 1064306]
MARC

ANSEL
UTF-81630 /2004.
Hadházyné Iszály Katalin
   Operációkutatás gazdasági feladatokkal : a gazdálkodási, mezőgazdasági mérnöki és a mezőgazdasági gépészmérnöki szakos hallgatók részére / Hadházyné Iszály Katalin ; [táblázatokat, szövegeket szerk. Bodáné Kiss Edit ; [közread. a] Nyíregyházi Főiskola Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Gazdaságmódszertani Tanszék. - Budapest : Pensum, 2003-. - 24 cm
519.8(075.8)
[AN 1064311]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2003. - 151 p. + mell. (15 p.)
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-00-4939-2)
519.8(075.8)
[AN 1064313] MARC

ANSEL
UTF-81631 /2004.
Hillier, Frederick S.
Introduction to operations research (magyar)
   Bevezetés az operációkutatásba : nyitott rendszerű képzés - távoktatás - oktatási segédlete : felsőoktatási tankönyv / Frederick S. Hillier, Gerald J. Lieberman ; [ford. Keresztfalvi Tibor, Matolcsi Tamás, Tóth János] ; [közread. az] LSI Informatikai Oktatóközpont a Mikroelektronika Alkalmazásának Kultúrájáért Alapítvány. - Budapest : LSI IOMAK, [2003], cop. 1994. - 673 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-577-134-7 fűzött : ár nélkül
519.8(075.8)
[AN 1061184]
MARC

ANSEL
UTF-81632 /2004.
   Matematika a műszaki főiskolák számára / [... szerk. Oláh Judit]. - 15. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2003-. - 24 cm
Főiskolai tankönyv
51(075.8)
[AN 1064049]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [3.], Analízis / Kovács József, Takács Gábor, Takács Miklós. - 2003, cop. 1998. - 471 p. : ill.
ISBN 963-19-4524-3 fűzött : 2436,- Ft
517(075.8)
[AN 1064064] MARC

ANSEL
UTF-81633 /2004.
Smullyan, Raymond
The lady or the tiger? and other logical puzzles (magyar)
   A hölgy vagy a tigris? és egyéb logikai feladatok / Raymond Smullyan. - 2. jav. kiad., utánny. - Budapest : Typotex, 2003, cop. 1996. - 239 p. ; 19 cm
Ford. Török Judit
ISBN 963-7546-63-4 fűzött : 1580,- Ft
510.6-8 *** 793.7
[AN 1064039]
MARC

ANSEL
UTF-81634 /2004.
Smullyan, Raymond
What is the name of this book? (magyar)
   Mi a címe ennek a könyvnek? : Drakula rejtélye és más logikai feladványok / Raymond Smullyan ; [ford. Török Judit]. - 3. utánny. - Budapest : Typotex, 2003, cop. 1996. - 191 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-7546-64-2 fűzött : 1380,- Ft
510.6-8 *** 793.7
[AN 1063650]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

1635 /2004.
European Conference on the Spectroscopy of Biological Molecules (10.) (2003) (Szeged)
   10 European Conference on the Spectroscopy of Biological Molecules : 10 ECSBM : book of abstracts : 2003. Aug. 30-Sept. 4 Szeged ... / ed. Szalontai Balázs, Kóta Zoltán ; [org. Institute of Biophysics Biological Research Centre Hungarian Academy of Sciences, Hungarian Biophysical Society, "Life from light" Photosynthesis Foundation]. - [Szeged] : JATE Press, [2003]. - 208 p. : ill. ; 28 cm
Spirál fűzéssel. - Bibliogr.az előadáskivonatok végén
ISBN 963-482-614-8 kötött : ár nélkül
543.42 *** 577.1 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 1060178]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

1636 /2004.
Muench, David
Primal forces (magyar)
   Elemi erők / [fényképezte] David Muench, Marc Muench ; írta Michelle A. Gilders ; [ford. Walczer Tünde]. - [Budapest] : Gulliver, cop. 2003. - 205, [3] p. : ill., színes ; 35 cm
ISBN 963-9232-33-5 kötött : 5990,- Ft
551.4(084.12) *** 502(084.12)
[AN 1062156]
MARC

ANSEL
UTF-81637 /2004.
Siffre, Michel
La France des grottes et cavernes (magyar)
   Barlangok / Michel Siffre ; [ford. Szilágyi Nóra] ; [... a Magyarország barlangjai c. fejezetet írta Székely Kinga]. - [Budapest] : Gulliver, cop. 2003. - 173 p. : ill., részben színes ; 32 cm
ISBN 963-9232-27-0 kötött : 5990,- Ft
551.44(100)(084.12) *** 502(24)(084.12)
[AN 1062153]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

1638 /2004.
Rees, Martin
Our cosmic habitat (magyar)
   Kozmikus otthonunk : [miért éppen ilyen a világmindenség?] / Martin Rees ; [ford. Márkus János]. - [Budapest] : Akkord, cop. 2003. - 193 p. : ill. ; 24 cm. - (Talentum tudományos könyvtár, ISSN 1586-8419)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9429-35-X kötött : 2190,- Ft (hibás ISBN 963-9429-14-7)
524.8
[AN 1060214]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

1639 /2004.
Beaumont, Émilie
L'imagerie des records d'animaux (magyar)
   Állati rekordok képeskönyve / Émilie Beaumont ; ill. Marie-Christine Lemayeur [et al.] ; [ford. Marczisovszky Márton]. - [Budapest] : Passage, cop. 2003. - 124 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 963-228-361-9 kötött : ár nélkül
59(089.3)(02.053.2)
[AN 1061942]
MARC

ANSEL
UTF-81640 /2004.
Chehi, George
Reality or illusion (magyar)
   Realitás vagy illúzió / George Chehi ; [ford. Lábas Péter]. - [Budapest] : Papirusz Book, 2003. - 437 p. ; 20 cm
ISBN 963-9263-15-X fűzött : ár nélkül
573.5 *** 575.8 *** 572.1/.4 *** 008.2 *** 524.8 *** 001.94
[AN 1061181]
MARC

ANSEL
UTF-81641 /2004.
Moss, Ralph W.
Free radical (magyar)
   Szent-Györgyi Albert / Ralph W. Moss ; Studs Terkel előszavával ; ford. Bakács Tibor. - Budapest : Typotex, 2003. - 341 p., [16] t. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9326-94-1 kötött : 3300,- Ft
Szent-Györgyi Albert (1893-1986)
57(439)(092)Szent-Györgyi_A.
[AN 1062416]
MARC

ANSEL
UTF-81642 /2004.
Wells, Spencer
The journey of man (magyar)
   Az ember útja : [egy genetikai Odüsszeia] / Spencer Wells ; [ford. Kovács Tibor]. - [Budapest] : Akkord, cop. 2003. - 222 p. : ill. ; 24 cm. - (Talentum tudományos könyvtár, ISSN 1586-8419)
Bibliogr.: p. 207-214.
ISBN 963-9429-38-4 kötött : 2190,- Ft
575.8 *** 575.17 *** 572.1/.4
[AN 1060199]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

1643 /2004.
Aritmia és Pacemaker Kongresszus (4.) (2003) (Pécs)
   IV. Aritmia és Pacemaker Kongresszus : Pécs, 2003. október 2-4. : programfüzet és előadás összefoglalók. - [Pécs] : [PTE ÁOK Szívgyógyászati Klinika] : [M. Kardiológusok Társ.], [2003]. - 67 p. : ill., színes ; 21 cm
Rend., közread. a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szívgyógyászati Klinikája és a Magyar Kardiológusok Társasága Aritmia és Pacemaker Munkacsoportja
Fűzött : ár nélkül
616.12-008.318 *** 616.12-7 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 1061682]
MARC

ANSEL
UTF-81644 /2004.
   Bioterápia kézikönyv / szerk. Tóth Gabriella ; írták Csamangó István [et al.]. - Szeged : Lectum, 2003. - 365 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 359-364.
ISBN 963-86258-4-8 kötött : 2990,- Ft
615.89:615.322
[AN 1061912]
MARC

ANSEL
UTF-81645 /2004.
   Current therapy of smooth muscle spasm / ed. by János Lonovics ; [contributors Endre A. Czeizel et al.]. - Budapest : Pharmapress, 2002. - 337 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-440-844-3)
616.74-009.24 *** 615.217 *** 612.73
[AN 931609]
MARC

ANSEL
UTF-81646 /2004.
First aid manual (magyar)
   Az elsősegély alapkönyve : [sürgősségi ellátás otthon, munkahelyen, szabadidőben - mindenkinek] / Tony Lee [et al.] ; [ford. Lipták Judit, Bula Zoltán]. - Budapest : Mérték K., cop. 2003. - 280, [8] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 963-9519-10-3 fűzött : ár nélkül
614.88
[AN 1062242]
MARC

ANSEL
UTF-81647 /2004.
First aid manual (magyar) (részlet.)
   Vészhelyzet : elsősegély : [sürgősségi ellátás lépésről lépésre] / Tony Lee [et al.]. - Budapest : Mérték K., cop. 2003. - 32 p. : ill., színes ; 21 cm
Ford. Lipták Judit és Bula Zoltán
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9519-10-3)
614.88
[AN 1062197]
MARC

ANSEL
UTF-81648 /2004.
Fonyó Attila (1927-)
Az orvosi élettan tankönyve (angol)
   Principles of medical physiology / by Attila Fonyó ; with contributions from Erzsébet Ligeti, Attila Mitsányi, Géza Szücs ; [transl. Tamás Balla et al.]. - Budapest : Medicina, 2002. - XLI, 1079 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-242-726-2 kötött : ár nélkül
612(035)
[AN 931945]
MARC

ANSEL
UTF-81649 /2004.
Grillparzer, Marion
Fatburner (magyar)
   Zsírégetés : egyszerűen eltűnik a zsír / Marion Grillparzer ; [ford. Kovács Melinda]. - [Kaposvár] : Holló, cop. 2003. - 96 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Egészséges életmód, ISSN 1419-9777)
ISBN 963-684-112-8 kötött : ár nélkül
613.24 *** 641.561(083.12)
[AN 1060130]
MARC

ANSEL
UTF-81650 /2004.
Guzek, Gaby
Pilze im Körper (magyar)
   Gombák a testünkben : a titokzatos gombás betegségekről / Gaby Guzek, Elisabeth Lange. - Budapest : M. Kvklub, 2003, cop. 1999. - 231 p. ; 24 cm. - (Erős test és derűs lélek, ISSN 1417-6203)
Ford. Mente Éva
ISBN 963-547-423-7 kötött : ár nélkül
616-002.828 *** 641.563(083.12)
[AN 1064470]
MARC

ANSEL
UTF-81651 /2004.
Haynal, André
Disappearing and reviving (magyar)
   Párbeszéd vagy párviadal? : a Freud-Ferenczi-kapcsolat és a pszichoanalízis / Haynal André ; [ford. Ehmann Bea]. - Budapest : Gondolat K. Kör ; [Budapest] : BIP, 2003. - 167 p. ; 20 cm. - (Modern pszichoanalízis, ISSN 1785-3850)
Bibliogr.: p. 149-163.
ISBN 963-9500-95-X fűzött : 1680,- Ft
Freud, Sigmund
Ferenczi Sándor (1873-1933)
159.964.2 *** 159.964.26(092)Freud,_S. *** 159.964.26(092)Ferenczi_S.
[AN 1060533]
MARC

ANSEL
UTF-81652 /2004.
Johnson, Clive
Survival tips (magyar)
   Ötletek a túléléshez : a vészhelyzetek leküzdésének 150 útja / Clive Johnson. - Budapest : Mérték K., 2003. - 314 p. : ill. ; 17 cm
Ford. Csaba Emese
ISBN 963-9519-23-5 kötött : ár nélkül
614.8
[AN 1061883]
MARC

ANSEL
UTF-81653 /2004.
Kendrey Gábor (1929-)
   Májpatológia klinikusoknak / Kendrey Gábor. - Budapest : Alliter, 2003. - 236 p. : ill. ; 26 cm
ISBN 963-204-738-9 kötött : ár nélkül
616.36-091
[AN 1062408]
MARC

ANSEL
UTF-81654 /2004.
Kulcsár Mihályné
   A tanulás öröm is lehet : Delacato módszere alapján / Kulcsár Mihályné. - 4. kiad. - Bicske : Magánkiad., cop. 2003. - 130, [4] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 129.
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-550-564-7)
159.953.5 *** 615.82
[AN 1064443]
MARC

ANSEL
UTF-81655 /2004.
Kürti Gábor
   Gyógyítás otthon / Kürti Gábor. - [Nagykovácsi] : Puedlo K., [2003]-. - 20 cm
Az 1. köt. kötetjelzés nélkül jelent meg, monografikus leírása: AN 957003
615.89
[AN 1061567]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - cop. 2003. - 190 p. : ill.
Bibliogr.: p. 189-190.
ISBN 963-9477-48-6 fűzött : ár nélkül
615.89
[AN 1061569] MARC

ANSEL
UTF-81656 /2004.
Lauster, Peter
Selbstbewusstsein kann man lernen (magyar)
   Ki, ha én nem? : hogyan legyünk önérzetesek / Peter Lauster ; [ford. Csillag Enikő]. - 2. kiad. - Budapest : M-érték K., 2003, cop. 1994. - 183 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 183-[184].
ISBN 963-9519-40-5 kötött : ár nélkül
613.865
[AN 1064169]
MARC

ANSEL
UTF-81657 /2004.
Magyar Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Társaság. Kongresszus (7.) (2003) (Pécs)
   Magyar Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Társaság VII. kongresszusa : programfüzet, előadás összefoglalók : Pécs, 2003. október 16-18. - [Pécs] : [M. Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Társ.], [2003]. - 64 p. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
617.52 *** 616.31-089 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 1061676]
MARC

ANSEL
UTF-81658 /2004.
Maslow, Abraham H.
Toward a psychology of being (magyar)
   A lét pszichológiája felé / Abraham Maslow ; [ford. Turóczi Attila]. - [Budapest] : Ursus Libris, 2003. - 376 p. ; 23 cm. - (Emberközpontú pszichológia, ISSN 1785-2544 ; 1.)
Bibliogr.: p. 325-344.
ISBN 963-212-707-2 kötött : ár nélkül
159.923
[AN 1062467]
MARC

ANSEL
UTF-81659 /2004.
Meletis, Chris D.
Better sex naturally (magyar)
   Természetes szexelixírek / Chris D. Meletis ; [ford. H. Prikler Renáta]. - Pécs : Alexandra, [2003]. - 223 p. ; 21 cm
ISBN 963-368-608-3 fűzött : ár nélkül
615.256.22 *** 615.89:615.322
[AN 1061535]
MARC

ANSEL
UTF-81660 /2004.
Nemes János
   Ubo és kalibanga : gyógyítás a trópusokon / Nemes János. - Budapest : Melinda K., [2003]. - 147, [9] p. : ill., főként színes ; 25 cm
ISBN 963-85822-5-1 kötött : ár nélkül
61(100-77)(0:82-94) *** 908.100-77
[AN 1062072]
MARC

ANSEL
UTF-81661 /2004.
   Orvosi mikrobiológia : egyetemi tankönyv / szerk. Gergely Lajos ; [... szerzői Ádám Éva et al.]. - 2. átd. kiad. - Budapest : Alliter, 2003. - 545 p. : ill., részben színes ; 26 cm
ISBN 963-202-766-3 kötött : ár nélkül
616-022.7(075.8) *** 578(075.8) *** 579(075.8)
[AN 1064406]
MARC

ANSEL
UTF-81662 /2004.
Piontek, Maitreyi D.
Das Tao der Frau (magyar)
   A nő és a Tao : energiamunka, öngyógyítás, szexualitás / Maitreyi D. Piontek ; [ford. Fürst Anna] ; ill. Francesca Galizia. - 2. utánny. - Budapest : M. Kvklub, 2003, cop. 1998. - 271 p. : ill. ; 21 cm
Példányszám: 3000
ISBN 963-548-805-X kötött : ár nélkül
615.89 *** 133
[AN 1065299]
MARC

ANSEL
UTF-81663 /2004.
Rammer Györgyi
   A CAPD tréning alapjai / írta Rammer Györgyi ; [közread. a] Nephrocentrum Alapítvány. - [Budapest] : Nephrocentrum Alapítvány, 2003. - 104 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 104.
ISBN 963-212-335-2 kötött : ár nélkül
616.61-78
[AN 1060127]
MARC

ANSEL
UTF-81664 /2004.
Takáts László (1910-1987)
   A Rákóczi-szabadságharc egészségügye / Takáts László ; a kötetet bev. R. Várkonyi Ágnes ; sajtó alá rend. Gazda István ; [a tanulmányok elkészítésében közrem. Takáts Endre]. - [Piliscsaba] : Mati ; [Budapest] : Semmelweis Orvostört. Múz., Kvt. és Lvt., 2003. - 163 p. : ill. ; 25 cm. - (Magyar tudománytörténeti szemle könyvtára, ISSN 1416-5368 ; 44.)
Borítócím: Rákóczi. - Bibliogr.: p. 160-[164]. és a jegyzetekben
ISBN 963-9276-37-5 velúr : ár nélkül
614(439)"170/171" *** 356.33(439)"170/171"
[AN 1060516]
MARC

ANSEL
UTF-81665 /2004.
   A téri megismerés és a nyelv / vál. és szerk. Lukács Ágnes [et al.] ; [ford. Bíró Gábor et al.]. - Budapest : Gondolat K. Kör, 2003. - 336 p. : ill. ; 25 cm. - (Társadalomtudományi könyvtár, ISSN 0324-2463). (Ismeret, elmélet, kultúra, ISSN 1785-220X)
Bibliogr.: p. 310-334.
ISBN 963-9500-35-6 kötött : 3190,- Ft
159.937.52 *** 800.1 *** 316.77
[AN 1062244]
MARC

ANSEL
UTF-81666 /2004.
Wall, Patrick D.
Pain (magyar)
   Fájdalom : a szenvedés tudománya / Patrick Wall ; [ford. Margitta Nóra]. - Budapest : HVG Kv., 2003. - 239, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-7525-40-8 kötött : ár nélkül
616-009.7 *** 612.884
[AN 1062128]
MARC

ANSEL
UTF-81667 /2004.
Zastosowanie pól magnetycznych w medycynie (2. kiad.) (magyar)
   Mágneses terek alkalmazása az orvostudományban : elméleti alapok, biológiai hatások és klinikai alkalmazás / Aleksander Sieroń [et al.] ; [ford. Dobos József]. - [Budapest] : Farkas J., [2003]. - 235 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-430-340-4 kötött : 9900,- Ft
615.847.8 *** 621.3.013 *** 537.612
[AN 1062031]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

1668 /2004.
Kiss Attila
   Egyéb fémfeldolgozási termékgyártás / [szerző Kiss Attila]. - Budapest : Piacgazd. Alapítvány, 2003. - 62 p. : ill. ; 22 cm. - (Vállalkozói tájékoztató sorozat, ISSN 1586-9180)
Lezárva: 2003. nov. 3.
ISBN 963-212-914-8 fűzött : ár nélkül
621.7/.9(439) *** 658.51
[AN 1062220]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

1669 /2004.
Bárány Márta
   Operációs rendszerek / Bárány Márta. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2003. - 178 p. : ill. ; 24 cm. - (Egyedül is megy ; ; 2.)
ISBN 963-09-4406-5 fűzött : ár nélkül
681.3.066(078)
[AN 1062253]
MARC

ANSEL
UTF-81670 /2004.
Bozó Mária
   Készüljünk a vizsgára : ECDL, érettségi, OKJ / Bozó Mária, Gubán Miklós, Makó Zsolt. - [Budapest] : Műszaki Kvk., 2003-. - 24 cm
681.3(079.1)
[AN 1061840]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Operációs rendszerek, szövegszerkesztés, információ és kommunikáció, információ-technológiai alapismeretek. - 2003. - 511 p. : ill.
Bibliogr.: p. 510-511.
ISBN 963-16-2923-6 kötött : ár nélkül
681.3(079.1)
[AN 1061842] MARC

ANSEL
UTF-81671 /2004.
Efkovács Ferenc
   Vizsgapéldatár : az Európai Számítógép-használói Jogosítvány vizsgafeladatai : [ECDL] / [... szerzői Efkovács Ferenc, Mohai István, Váradi Zsolt] ; [kész. a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság ... együttműködésében]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2003. - 649 p. : ill. ; 24 cm
Gerinccím: Vizsgapéldatár
ISBN 963-09-4489-8 fűzött : 6900,- Ft
681.3(078)
[AN 1064850]
MARC

ANSEL
UTF-81672 /2004.
Lukács József (1933-)
   TPA történet : lyukszalagtól az informatikáig / Lukács József. - [Budapest] : KFKI Számítástechnikai Rt. ; [Piliscsaba] : Mati, 2003. - 159 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Magyar tudománytörténeti szemle könyvtára, ISSN 1416-5368 ; 41.)
ISBN 963-9276-32-4 fűzött : ár nélkül
681.3TPA
[AN 1060273]
MARC

ANSEL
UTF-81673 /2004.
Mészáros Tamásné
   Táblázatkezelés / Mészáros Tamásné. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2003. - 173 p. : ill. ; 24 cm. - (Egyedül is megy ; ; 4.)
ISBN 963-09-4412-X fűzött : ár nélkül
681.3.016Excel(078)
[AN 1061818]
MARC

ANSEL
UTF-81674 /2004.
Meyers, Scott
Effective C++ (magyar)
   Hatékony C++ : megfelel az új ISO/ANSI C++ szabványnak : 50 jó tanács programjaink és programterveink javítására / Scott Meyers ; [ford. Steingart Ferenc et al.]. - Budapest : Scolar, 2003. - 271 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-9193-82-8 fűzött : ár nélkül
519.682C++
[AN 1062344]
MARC

ANSEL
UTF-81675 /2004.
   SuSE Linux felhasználói kézikönyv / [szerzők Jörg Bartsch et al.] ; [ford. Breuer Péter et al.]. - 6. kiad. - Budapest : ULX Kft., 2003. - XX, 525 p. : ill. ; 23 cm
SuSE Linux 9.0 felhasználói kézikönyv (borító- és gerinccím)
ISBN 963-212-696-3 fűzött : ár nélkül
681.3.066Linux
[AN 1064136]
MARC

ANSEL
UTF-81676 /2004.
   SuSE Linux rendszerkézikönyv / [szerzők Frank Bodammer et al.] ; [ford. Baksa József et al.]. - 6. kiad. - Budapest : ULX Kft., 2003. - XIX, 653 p. : ill. ; 23 cm
SuSE Linux 9.0 rendszerkézikönyv (borító- és gerinccím). - Bibliogr.: p. 639-642.
ISBN 963-212-695-5 fűzött : ár nélkül
681.3.066Linux
[AN 1064131]
MARC

ANSEL
UTF-81677 /2004.
Szabó László
   Adatbázis-kezelés a Delphi segítségével / Szabó László. - Budapest : Műszaki Kvk., cop. 2003. - 344 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 335.
ISBN 963-16-2957-0 fűzött : ár nélkül
519.682Delphi *** 681.3.016
[AN 1062566]
MARC

ANSEL
UTF-81678 /2004.
Tóthné Szűcs Etelka
   Számítástechnikai feladatgyűjtemény (hardver, DOS, Windows '9x) kezdőknek / Tóthné Szűcs Etelka, Sitkuné Görömbei Cecília. - Átd. bőv. kiad. - Nyíregyháza : Bessenyei, 2003. - 116 p. : ill. ; 29 cm
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9385-06-9)
681.3(076)
[AN 1064449]
MARC

ANSEL
UTF-81679 /2004.
Tringer Éva
   Adatbázis-kezelés / Tringer Éva, Fodor Ildikó. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2003. - 222 p. : ill. ; 24 cm. - (Egyedül is megy ; ; 5.)
ISBN 963-09-4408-1 fűzött : ár nélkül
681.3.016Access(078)
[AN 1062249]
MARC

ANSEL
UTF-81680 /2004.
   Üzlet, folyamat, monitoring / [szerk. Rácz Csaba]. - Budapest : BME GTK Információ- és Tudásmenedzsment Tansz., 2003. - 238 p. : ill. ; 21 cm. - (Alma mater, ISSN 1587-2386)
Magyar és angol nyelven. - Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-421-577-7 fűzött : 2000,- Ft
681.3.004.14 *** 330.101.541 *** 65.011.1
[AN 1061214]
MARC

ANSEL
UTF-81681 /2004.
Veres László
   PC bővítő kapcsolások / Veres László, Simkó György, Urbán István. - Budapest : SYCA, 2002. - 2 db ; 24 cm
681.327
[AN 928297]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Mikrovezérlők és adatátviteli rendszerek. - . - 74 p. : ill.
ISBN 963-86262-2-4 fűzött : 1990,- Ft
681.327
[AN 936030] MARC

ANSEL
UTF-8
21   Vegyipar

1682 /2004.
Nemzetközi Kozmetikai és Háztartásvegyipari Kongresszus (5. ) (2002) (Budapest)
   5 International Congress on Cosmetics and Household Chemicals : Budapest, ... April 17-19, 2002 : book of abstracts = V. Nemzetközi Kozmetikai és Háztartásvegyipari Kongresszus / org. by Hungarian Cosmetic and Household Chemicals Society ... with co-operation of the Hungarian Association of Cosmetic, Detergent and Cleanser Industry. - [Budapest] : [MKE], [2002]. - 102 p. : ill. ; 24 cm
Váltakozva angol és magyar nyelven
ISBN 963-9319-21-X fűzött : ár nélkül
665.5 *** 661.18 *** 061.3(439-2Bp.)"2002"
[AN 931852]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

1683 /2004.
   Hulladékgazdálkodás : alaptankönyv / Biacs Péter [et al.] ; szerk. Zimler Tamás. - Budapest : Tertia, 2003. - 319 p. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9387-11-8 fűzött : 2680,- Ft
628.47(078) *** 504.064.4(078)
[AN 1061573]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

1684 /2004.
Maas, Peter
The terrible hours (magyar)
   A borzalom órái.. : a történelem legnagyszabásúbb tengeralattjáró mentőakciója mögött álló ember / Peter Maas ; [ford. Urbán Erika]. - Pécs : Alexandra, [2003]. - 384 p. ; 18 cm
ISBN 963-368-193-6 fűzött : ár nélkül
Momsen, Charles Bowers
656.61.08(261)"1939"
[AN 1061039]
MARC

ANSEL
UTF-81685 /2004.
Yates, Brock
Outlaw machine (magyar)
   A törvényen kívüli gépezet : a Harley-Davidson és az amerikai szellem / Brock Yates ; [ford. Szente Mihály]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2003. - 241 p. ; 25 cm
ISBN 963-497-008-7 kötött : ár nélkül
629.118.6(73)(091) *** 930.85(73)"19"
[AN 1062162]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

1686 /2004.
Faragó Sándor (1953-)
   Élőhelyfejlesztés az apróvad-gazdálkodásban : a fenntartható apróvad-gazdálkodás környezeti alapjai / Faragó Sándor. - Budapest : Mezőgazda, [2003], cop. 1997. - 356 p., [8] t. : ill., részben színes, részben térk. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 346-356.
ISBN 963-286-074-8 kötött : ár nélkül
639.1.03/.04
[AN 1064570]
MARC

ANSEL
UTF-81687 /2004.
Fields-Babineau, Miriam
Dog training basic (magyar)
   A kutyakiképzés alapjai / Miriam Fields-Babineau. - [Debrecen] : Tipo-Copy, [2003]. - 203 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-212-491-X fűzött : ár nélkül
636.7
[AN 1061895]
MARC

ANSEL
UTF-81688 /2004.
Fogle, Bruce
What's up with my cat? (magyar)
   Mi baja a macskámnak? : [tünetek és elsősegélynyújtás képes tanácsadó könyve] / Bruce Fogle ; [ford. Simonits Dóra]. - Budapest : Mérték K., 2003. - 96 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 963-9519-35-9 kötött : ár nélkül
636.8 *** 619
[AN 1062207]
MARC

ANSEL
UTF-81689 /2004.
   Integrált kertészeti termesztés témakörben bemutatott előadások és poszterek : a Szegedi Akadémiai Bizottság Mezőgazdasági Szakbizottság Kertészeti Munkabizottságának tudományos ülése : Szarvas 2003. október 17. / [szerk. Takácsné Hájos Mária] ; [közread. a] Tessedik Sámuel Főiskola Mezőgazdasági, Víz- és Környezetgazdálkodási Főiskolai Kar. - Szarvas : TSF Mezőgazdasági, Víz- és Környezetgazdálkodási Főisk. Kar, [2003]. - 301 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr. az előadások végén. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-210-350-5 fűzött : ár nélkül
634 *** 061.3(439-2Szarvas)
[AN 1061389]
MARC

ANSEL
UTF-81690 /2004.
   Integrált növényvédelem a kártevők ellen / szerk. Jenser Gábor ; [írta Bognár Sándor et al.]. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2003. - 197 p., VIII t. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 180-184. - Példányszám: 1200
ISBN 963-286-047-0 kötött : ár nélkül
632
[AN 1062186]
MARC

ANSEL
UTF-81691 /2004.
   Kert.. / [szerk. Wehner Tibor] ; [kiad. Gödöllői Új Művészet Közalapítvány]. - [Gödöllő] : Gödöllői Új Műv. Közalapítvány, [2002]. - 43 p. : ill., főként színes ; 27 cm
ISBN 963-00-9757-5 fűzött : ár nélkül
712.26(0:82-822) *** 73/76(439) *** 061.28(439-2Gödöllő) *** 061.4(439-2Gödöllő)
[AN 932074]
MARC

ANSEL
UTF-81692 /2004.
Kovács Zsolt (1963-)
   Állatkert a lakásban : minden, amit a társállatokról tudni illik : [hüllők, madarak, kisemlősök] / Kovács Zsolt ; [graf. Mirtse Áron]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2003. - 215 p., [24] t. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 212-215.
ISBN 963-9526-10-X kötött : 1990,- Ft
636.6/.9.045
[AN 1060637]
MARC

ANSEL
UTF-81693 /2004.
Sarkadiné Bonczos Piroska
   A HACCP rendszer megvalósítása a közétkeztetésben / [szerzők Sarkadiné Bonczos Piroska, Sarkadi László]. - Budapest : Saldo, 2003. - 196 p. ; 29 cm
Gazdálkodási kézikönyvek (keretcím)
ISBN 963-638-074-0 fűzött : ár nélkül
663/664.017 *** 658.562 *** 614.31
[AN 1060252]
MARC

ANSEL
UTF-81694 /2004.
Széchenyi Zsigmond (1898-1967)
   Szarvasok nyomában és egyéb írások / Széchenyi Zsigmond. - Budapest : M-érték K., 2003. - 265 p., [16] t. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-9519-52-9 kötött : ár nélkül
639.111.11 *** 799.2(0:82-94)
[AN 1064259]
MARC

ANSEL
UTF-81695 /2004.
Sztanev Bertalan
   Pincétől az asztalig : magyar borokról, ételekről, kóstolásról / Sztanev Bertalan, Kendéné Toma Mária. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Alinea, cop. 2003. - 158 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-86306-6-3 kötött : 2980,- Ft
663.2(439) *** 634.8(439) *** 641.87:663.2 *** 641.55(083.12)
[AN 1061781]
MARC

ANSEL
UTF-81696 /2004.
Tabor, Roger
Understanding cat behaviour (magyar)
   Értsük meg macskánk viselkedését : minden, amit a macskák problémáinak megoldásáról tudni kell / Roger Tabor ; [ford. Váradi Judit]. - [Debrecen] : Gold Book, [2003]. - 144 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 963-9437-67-0 kötött : ár nélkül
636.8 *** 591.51
[AN 1061150]
MARC

ANSEL
UTF-81697 /2004.
Wolters, Richard A.
Family dog (magyar)
   Kutya a családban : 16 hetes egyszerű és időtálló kiképzési program, azaz a jó magaviseletű kutya kiképzése / Richard A. Wolters. - [Debrecen] : Tipo-Copy, [2003]. - 174 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-212-490-1 fűzött : ár nélkül
636.7
[AN 1061904]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

1698 /2004.
Ábrahám Gézáné
Vasi, zalai parasztételek (új kiadása)
   Vasi, zalai parasztételek és házi tartósítás / Ábrahám Gézáné. - Házi tartósítással bőv. 4. kiad. - Szombathely : Korvina Antikvárium, 2003, cop. 1987. - 395 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-214-008-7 fűzött : 999,- Ft
641.568(439.11)(083.12) *** 641.4(083.12)
[AN 1064971]
MARC

ANSEL
UTF-81699 /2004.
Brochard, Gilles
Plaisirs the thé (magyar)
   Nagy teaenciklopédia / szöveg Gilles Brochard ; receptek Michèle Charles ; fényképek Christine Fleurent ; ford. Takács Márta. - Budapest : Jószöveg Műhely, cop. 2003. - 174 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-9134-83-X kötött : ár nélkül
641.87:663.95 *** 663.95 *** 641.55(083.12) *** 930.85(100)
[AN 1061793]
MARC

ANSEL
UTF-81700 /2004.
Harcos Erika
   Erika szakácskönyve : egyszerűen finomat és egészségeset : kicsit hagyományos, kicsit reform, kicsit vega ételek receptgyűjteménye / [írta Harcos Erika]. - [Budapest] : JLX, cop. 2003. - 278, [16] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-305-203-3 fűzött : 1499,- Ft
641.55(083.12)
[AN 1061537]
MARC

ANSEL
UTF-81701 /2004.
Hargitai György (1963-)
   Hungarian cuisine / György Hargitai ; [phot. by András Gabula et al.] ; [transl. by Zsuzsanna Gáspár]. - [Budapest] : Média Nova, 2003, cop. 2001. - 96 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-00-7408-7 kötött : ár nélkül
641.568(439)(083.12)
[AN 1065034]
MARC

ANSEL
UTF-81702 /2004.
Hargitai György (1963-)
Hungarian cuisine (német)
   Ungarische Küche / György Hargitai ; [die Fotos stammen von András Gabula et al.] ; [Übertr. aus dem Ungarischen Helga Szőke-Buchholz]. - [Budapest] : Média Nova, 2003, cop. 2001. - 96 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-00-7407-9 kötött : ár nélkül
641.568(439)(083.12)
[AN 1065012]
MARC

ANSEL
UTF-81703 /2004.
Iburg, Anne
Dumonts kleines Gewürzlexikon (magyar)
   Kis fűszerlexikon : származásuk, ízük, felhasználásuk receptekkel / Anne Iburg ; [ford. Imre Ferenc]. - Budapest : Mérték K., 2003. - 301 p. : ill., színes ; 18 cm
ISBN 963-9519-38-3 kötött : ár nélkül
641.55(083.12) *** 641.885:030 *** 635.7:030 *** 664.5:030
[AN 1062201]
MARC

ANSEL
UTF-81704 /2004.
Kieslich, Sabine
Brot backen (magyar)
   Kenyérsütés otthon / Sabine Kieslich ; [ford. Molnár Rita]. - [Budapest] : K. u. K. K., [2003]. - 63 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 963-9384-64-X kötött : ár nélkül
641.55(083.12):664.66
[AN 1062476]
MARC

ANSEL
UTF-81705 /2004.
Nagy Angéla, F. (1928-)
   A család szakácskönyve / F. Nagy Angéla. - Utánny. - Budapest : Sík, 2003, cop. 2001. - 517 p. ; 22 cm
ISBN 963-9270-14-8 kötött : 2600,- Ft
641.55(083.12)
[AN 1065285]
MARC

ANSEL
UTF-81706 /2004.
Piras, Claudia
Die Lady (magyar)
   Az örök nő : a klasszikus női divat kézikönyve / Claudia Piras és Bernhard Roetzel ; [ford. Károlyi Zsuzsa és Fürst Anna]. - Budapest : Mérték K., 2003. - 279, [5] p. : ill., részben színes ; 26 cm
ISBN 963-9519-07-3 kötött : ár nélkül
646.1/.6 *** 391-055.2
[AN 1062169]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

1707 /2004.
Buji Ferenc
   Magasles : esszék és reflexiók a tradíció távlatából / Buji Ferenc. - Budapest : Kairosz, 2003. - 284 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-9484-75-X fűzött : 2800,- Ft
1(439)Buji_F.(0:82-4)
[AN 1061445]
MARC

ANSEL
UTF-81708 /2004.
Csizmadia Ferencné (1939-)
   Boldogságreceptek : konfliktusfeloldó módszerek, önértékelő képességek és szeretetkészség fejlesztése / szerző és szerk. Cs. F. Nemes Márta ; a grafikák Révész Napsugár munkái ; közrem. Dorogi László és Blahó Miklós ; ... kiad. A Családi Nevelésért Alapítvány. - 2. utánny. - Budapest : A Családi Nevelésért Alapítvány, 2003. - [6], 175 p. : ill. ; 20 cm
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 954-2144-35-0)
173 *** 17.022.133.2
[AN 1061117]
MARC

ANSEL
UTF-81709 /2004.
Nagy Edit
   Áramló tér és álló idő gubancokkal : Palágyi Menyhért tér- és időelmélete tükörként, tükröződésként: Szent Ágostontól Hegelen, Bergsonon, Posch Jenőn át Ottlik Gézáig és Milan Kunderáig / Nagy Edit. - 2. átd. kiad. - Miskolc : Bíbor K., 2003. - 218 p. : ill. ; 21 cm. - (Magyar filozófiatörténeti könyvtár, ISSN 1587-1177 ; 3.)
Bibliogr.: p. 199-205.
ISBN 963-9466-42-5 fűzött : ár nélkül
Posch Jenő (1859-1920)
Palágyi Menyhért (1859-1924)
1(439)(092)Palágyi_M. *** 114 *** 115 *** 1(439)(092)Posch_J.
[AN 1065040]
MARC

ANSEL
UTF-81710 /2004.
Pléh Csaba (1945-)
   Bevezetés a megismeréstudományba / Pléh Csaba. - Budapest : Typotex, 2003, cop. 1998. - 263 p. : ill. ; 24 cm. - (Test és lélek, ISSN 1417-6793)
Bibliogr.: p. 239-257.
ISBN 963-7546-96-0 fűzött : 2200,- Ft
165.194(075.8)
[AN 1063673]
MARC

ANSEL
UTF-81711 /2004.
Shroder, Tom
Old souls (magyar)
   Visszatérő lelkek : múltbéli életek tudományos bizonyítékai : Ian Stevenson professzorral a reinkarnáció nyomában / Tom Shroder ; [ford. Greguss Ferenc]. - Budapest : Mérték K., 2003. - 268, [3] p. ; 24 cm
ISBN 963-9519-36-7 kötött : ár nélkül
Stevenson, Ian
129.4 *** 133
[AN 1061852]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

1712 /2004.
Balázs, Ladislaus (1926-)
   Ad maiorem Dei gloriam : a Bécsi Pázmáneum Papnevelő Intézet régi növendékének a liturgikus A-B-C évekre tagolt valamennyi vasárnapi, ünnepnapi evangéliumi szöveghez készült prédikációi / Ladislaus Balázs. - [S.l.] : Szerző, 2003. - 481 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 455-458.
Fűzött : ár nélkül
252
[AN 1060995]
MARC

ANSEL
UTF-81713 /2004.
Csóka Gáspár (1938-)
   Pannonhalma : képes kalauz a bencés főapátság történetéhez és nevezetességeihez / [Csóka Gáspár, Szovák Kornél, Takács Imre] ; [fotó Mudrák Attila]. - 4. kiad. - Pannonhalma : [Pannonhalmi Főapátság], 2003. - 64 p. : ill., főként színes ; 28 cm
Közread. a Pannonhalmi Főapátság. - Bibliogr.: p. 62.
ISBN 963-9053-60-0 fűzött : ár nélkül
Pannonhalma
271.1(439-2Pannonhalma) *** 726.7(439-2Pannonhalma) *** 930.85(439-2Pannonhalma)
[AN 1064324]
MARC

ANSEL
UTF-81714 /2004.
Czanik Béla (1892-1952)
   Szolgálatunk, életünk : Czanik Béla kajászószentpéteri és fia, Czanik Béla kajászói ref. lelkész írása. - [Kajászó] : Czanik B., 2003. - 120 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-430-725-6 fűzött : ár nélkül
Czanik Béla (1892-1952)
Czanik Béla (1922-)
284.2(439)(092)Czanik_B.(0:82-94)
[AN 1060161]
MARC

ANSEL
UTF-81715 /2004.
Fischbacher, Eric
Ears to hear (magyar)
   A halló fül : Istenre hallgatni. ; A tiszta szem : a tiszta látás fontossága / Eric Fischbacher. - Budapest : Evangéliumi K. és Iratmisszió, cop. 2003. - 94 p. : ill. ; 19 cm
Egys. cím: Ears to hear ; The single eye
ISBN 963-9434-50-7 fűzött : ár nélkül
244
[AN 1061092]
MARC

ANSEL
UTF-81716 /2004.
   Gebete und geistliche Lieder / gesamm. von Josef Zwick. - Schorokschar : [s.n.], [2003]. - 107 p. : ill., részben színes, főként kotta ; 18 cm
Fűzött : ár nélkül
243 *** 245 *** 783.6
[AN 1062290]
MARC

ANSEL
UTF-81717 /2004.
Gibson, Otis Jean
   A keresztyén hit alapjainak tanulmányozása / O. J. Gibson. - Budapest : Evangéliumi K. és Iratmisszió, 2002-. - 20 cm
23/28(076)
[AN 1061277]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2002. - 128 p. : ill.
ISBN 963-9434-15-9 fűzött : ár nélkül
23/28(076)
[AN 953287] MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2003. - 139 p. : ill.
ISBN 963-9434-51-5 fűzött : ár nélkül
23/28(076)
[AN 1061276] MARC

ANSEL
UTF-81718 /2004.
Gulyás József (1925-2000)
   "Akiket én szeretek..." : Jelenések 3.19-22 : életrajz / Gulyás József. - 2. kiad. - [Budapest] : [Magánkiad.], [2003]. - 100 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-430-715-9 fűzött : ár nélkül
Gulyás József (1925-2000)
244(0:82-94)
[AN 1061067]
MARC

ANSEL
UTF-81719 /2004.
Gyökössy Endre (1913-1997)
   Bevezetés a paraklétikus lelkigondozásba / írta Gyökössy Endre ; kiad. a Klinikai Lelkigondozók Ökumenikus Egyesülete. - [Budapest] : Klinikai Lelkigondozók Ökumenikus Egyes., [2002]. - 82 p. ; 24 cm
ISBN 963-202-437-0 fűzött : ár nélkül
253
[AN 931751]
MARC

ANSEL
UTF-81720 /2004.
Heron, Alasdair I. C.
   Isten és ember kapcsolata : rendszeres teológiai tanulmányok / Alasdair I. C. Heron ; [a kötetet szerk. Zsengellér József] ; [... ford. Szabó István és Vladár Gábor]. - [Pápa] : PRTA, 2002. - 69 p. ; 24 cm. - (Acta theologica Papensia, ISSN 1419-8363 ; 7.)
Bibliogr.: p. 6-7. és a jegyzetekben
ISBN 963-202-282-3 fűzött : ár nélkül
231.7 *** 233 *** 284.2 *** 012Heron,_A._I._C.
[AN 931608]
MARC

ANSEL
UTF-81721 /2004.
János Pál (pápa), II.
   Minden napra egy ima : imádságok az év 365 napjára / II. János Pál ; [ford. Szentmihályi Szabó Péter]. - Budapest : JLX, [2003], cop. 1995. - 429 p. ; 20 cm
A ford. a "Prayers and devotions from pope John Paul II." c. kiad. alapján kész. - Lierde, Peter Canisius Johannes van bevezetőjével
ISBN 963-305-202-5 fűzött : ár nélkül
282 *** 243 *** 242
[AN 1064257]
MARC

ANSEL
UTF-81722 /2004.
Kasper, Walter
Der Gott Jesu Christi (magyar)
   Jézus Krisztus Istene / Walter Kasper ; [ford. Görföl Tibor]. - Budapest : Osiris, 2003. - 333 p. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-389-518-9 kötött : 3580,- Ft
211 *** 232 *** 231.01
[AN 1062226]
MARC

ANSEL
UTF-81723 /2004.
Kelly, John Norman Davidson
Jerome (magyar)
   Szent Jeromos élete, írásai és vitái / J. N. D. Kelly ; [ford. Nemes Krisztina] ; [... szerk. Heidl György]. - Budapest : Paulus Hungarus : Kairosz, 2003. - 522 p. ; 20 cm. - (Catena. Monográfiák,, ISSN 1587-2599 ; 4.)
ISBN 963-9484-80-6 fűzött : 2900,- Ft
Hieronymus, Sophronius Eusebius
276(092)Hieronymus,_S._E. *** 276Hieronymus
[AN 1061949]
MARC

ANSEL
UTF-81724 /2004.
   Kis misekönyv / [szerk. az Országos Liturgikus Tanács]. - 2. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., [1996]-. - 17 cm
ISBN 963-360-824-4
264-12 *** 282
[AN 184619]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [3.], "C" év vasárnapjaira és a főbb ünnepekre. - 2003. - 947 p. : ill., kotta
ISBN 963-361-526-7 * kötött : ár nélkül (hibás ISBN 361-526-7)
264-12 *** 282
[AN 1067076] MARC

ANSEL
UTF-81725 /2004.
Lobsang Rampa, T.
The third eye (magyar)
   Harmadik szem : a tibeti lámakolostorok titka / Lobszang Rampa ; [ford. Boreczky Ágnes]. - Budapest : Édesvíz, 2003. - 257 p. : ill. ; 21 cm. - (Régi korok üzenete, ISSN 1215-3818 ; 2.)
ISBN 963-528-677-5 fűzött : 2190,- Ft
Lobsang Rampa, T.
294.321(515) *** 930.85(515)
[AN 1064260]
MARC

ANSEL
UTF-81726 /2004.
Nyáry Pál (1879-1955)
   "Nincs már szívem félelmére..." : drága szeretteiket gyászolók és siratók vigasztalására és lelki építésére. ; Az Úr az én vigasztalóm : elmélkedések és imák szenvedő és szomorkodó keresztyének számára / Nyáry Pál. - Budapest : Kálvin, 2003. - 115 p. ; 20 cm
ISBN 963-300-957-X fűzött : 320,- Ft
244 *** 236.1
[AN 1065262]
MARC

ANSEL
UTF-81727 /2004.
   "Oh, boldogságos Háromság" : tanulmányok a Szentháromság tiszteletéről / szerk. Barna Gábor ; [... ford. Barna Krisztina et al.]. - [Budapest] : Paulus Hungarus : Kairosz, 2003. - 282 p. : ill. ; 24 cm. - (Szegedi vallási néprajzi könyvtár, ISSN 1419-1288 ; 12.)
Bibliogr. a tanulmányok végén. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-9484-76-8 fűzött : ár nélkül
231.01 *** 398(=945.11) *** 7.046 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 1061480]
MARC

ANSEL
UTF-81728 /2004.
Oldham, Carol
   Kölcsönkapott gyermek / Carol Oldham. - Budapest : Evangéliumi K. és Iratmisszió, [2003]. - 118 p. ; 19 cm
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9434-55-8)
244(0:82-31)
[AN 1061060]
MARC

ANSEL
UTF-81729 /2004.
   Pandaemonium : a keresztény démonológia kistükre / [szerk. Magyar László András] ; [ford. Galántai Dávid et al.] ; [közread. a] Palimpszeszt Kulturális Alapítvány. - Budapest : Kairosz : Palimpszeszt Kult. Alapítvány, 2003. - 253, [9] p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9484-94-6 fűzött : 2800,- Ft
235.2
[AN 1061907]
MARC

ANSEL
UTF-81730 /2004.
Rajneesh, Bhagwan
Life's mysteries (magyar)
   Az élet misztériumai / Osho ; [ford. Sw Yogabeej]. - [Budapest] : Amrita, [2003], cop. 1998. - 255, [3] p. ; 21 cm
ISBN 963-85397-7-1 fűzött : 1600,- Ft
294.3 *** 133.25
[AN 1067072]
MARC

ANSEL
UTF-81731 /2004.
Regőczi István (1915-)
   Mindennap Máriával / Regőczi István. - [Budapest] : [Magánkiad.], [2003]. - 253 p. ; 20 cm
Fűzött : ár nélkül
242 *** 232.931
[AN 1061300]
MARC

ANSEL
UTF-81732 /2004.
Salamon András (1953-)
   Saria, Allah törvénye : az iszlám jog különös világa / Salamon András, Abdul Fattah Munif. - [Budapest] : PressCon, cop. 2003. - 176 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 167-168.
ISBN 963-86403-2-4 fűzött : 2400,- Ft
297 *** 348.97 *** 34:297
[AN 1061185]
MARC

ANSEL
UTF-81733 /2004.
Stevens, Carl H.
Fishing for men (magyar)
   Emberek halásza / [Carl H. Stevens] ; [ford. Kerek Zita] ; [... kiad. a Magyarországi Biblia Szól Egyház]. - Budapest : Mo. Biblia Szól Egyh., cop. 2003. - 41 p. ; 15 cm
ISBN 963-212-810-9 fűzött : ár nélkül
244
[AN 1061829]
MARC

ANSEL
UTF-81734 /2004.
Strauch, Alexander
Men and women, equal yet different (magyar)
   A férfi és a nő egyenértékű, de különböző : a nemekre vonatkozó bibliai helyek rövid tanulmányozása / Alexander Strauch. - Budapest : Evangéliumi K. és Iratmisszió, cop. 2003. - 120 p. ; 20 cm
ISBN 963-9434-42-6 fűzött : ár nélkül
22.07 *** 316.37-055
[AN 1061047]
MARC

ANSEL
UTF-81735 /2004.
Szelestei N. László (1947-)
   Magyar ferencesek prédikációs gyakorlata a 17. században : Csíksomlyói kéziratos prédikációk / Szelestei N. László. - Piliscsaba : PPKE BTK, 2003. - 198 p. ; 23 cm. - (Pázmány irodalmi műhely. Források,, ISSN 1588-2306 ; 4.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9296-79-1 fűzött : ár nélkül
271.3(439-2Csíksomlyó)"16"(093) *** 252 *** 091
[AN 1062262]
MARC

ANSEL
UTF-81736 /2004.
   Teológiai tanulmányok a Levelező Tagozat fennállásának 25. évfordulójára / [szerk. Kránitz Mihály]. - Budapest : Új Ember K., 2003. - 187 p. ; 23 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9527-23-8 fűzött : ár nélkül
23/28 *** 37.017.93 *** 37.018.43 *** 378.4(439-2Bp.)
[AN 1060667]
MARC

ANSEL
UTF-81737 /2004.
Thullner István
   A Római Katolikus Egyház Magyaróváron : a magyaróvári Szent Gotthárd plébániatemplom és a kápolnák / Thullner István ; [fotó Moldoványi Géza] ; [kiad. a Mosonmagyaróvári Szent Gotthárd Egyházközség]. - Mosonmagyaróvár : Mosonmagyaróvári Szent Gotthárd Egyházközség, 2003. - 167 p. : ill., főként színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 127-128. - Összefoglalás német, szlovén, angol és olasz nyelven
ISBN 963-210-698-9 kötött : ár nélkül
282(439-2Mosonmagyaróvár) *** 726.54(439-2Mosonmagyaróvár)
[AN 1062039]
MARC

ANSEL
UTF-81738 /2004.
Tihanyi Péter
   Csodák és gyógyulások : [tíz feledhetetlen történet] / Tihanyi Péter. - [Budapest] : Fruit Line, 2003. - 111 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-212-694-7 kötött : ár nélkül
248.214.5 *** 248.143
[AN 1062067]
MARC

ANSEL
UTF-81739 /2004.
Tommaso d'Aquino
Summa theologiae (magyar)
   A teológia foglalata / Aquinói Szent Tamás ; ford., [az előszót és a jegyzeteket írta] Tudós-Takács János. - Budapest : Gede, 2002-. - 24 cm
23(035) *** 21 *** 276
[AN 936790]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r., Quaestio 1 - 119. - 2002. - 841 p. - (Keresztény és konzervatív gondolkodók ; ; 2.)
ISBN 963-9298-28-X kötött : ár nélkül
23(035) *** 21 *** 276
[AN 936791] MARC

ANSEL
UTF-81740 /2004.
Tóth János (1917-2002)
   A kegyelem virágszőnyege / Tóth János ; [összeáll. Tóthné Kiss Valéria]. - [Budapest] : Papirusz Book, 2003. - 213, [7] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9263-11-7 fűzött : 1500,- Ft
Tóth János (1917-2002)
282(439)(092)Tóth_J.(0:82-94)
[AN 1061177]
MARC

ANSEL
UTF-81741 /2004.
Tüdős Klára, Zs. (1895-1980)
   Isten markában / Zs. Tüdős Klára ; [szerk. Dizseri Eszter]. - 10. átd. kiad. - Budapest : Kálvin, 2003. - 189 p. ; 20 cm
ISBN 963-300-968-5 fűzött : 540,- Ft
244 *** 894.511-92
[AN 1065092]
MARC

ANSEL
UTF-81742 /2004.
   A vallástörténet klasszikusai : szöveggyűjtemény portrévázlatokkal / szerk. Simon Róbert. - Budapest : Osiris, 2003. - 657 p. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
ISBN 963-379-905-8 kötött : 4980,- Ft
291(075.8) *** 398.4(075.8) *** 27(075.8)
[AN 1062228]
MARC

ANSEL
UTF-81743 /2004.
Vernette, Jean
Les sectes (magyar)
   Szekták / Jean Vernette ; [ford. Molnár Miklós]. - [Budapest] : Palatinus, cop. 2003. - 130, [2] p. ; 18 cm. - (Ismerd meg, ISSN 1785-3818)
ISBN 963-9487-53-8 fűzött : 960,- Ft
289(100)
[AN 1060400]
MARC

ANSEL
UTF-81744 /2004.
   A világi lelkipásztori kisegítők kézikönyve / összeáll. az Országos Liturgikus Tanács. - 2. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2003. - 152 p. ; 25 cm
ISBN 963-361-525-9 kötött : ár nélkül
262.144(036)
[AN 1064841]
MARC

ANSEL
UTF-81745 /2004.
Wetter, Immolata
Maria Ward (magyar)
   Ward Mária az angolkisasszonyok Beatae Mariae Virginis Intézetének alapítónője / Immolata Wetter ; ford. Kajtár Katalin. - [Eger] : [Angolkisasszonyok Sancta Maria Leánygimnáziuma], [2003]. - 32 p. : ill. ; 20 cm
Közread. az Angolkisasszonyok Sancta Maria Leánygimnáziuma
Fűzött : ár nélkül
Ward, Mary
Institutum Beatae Mariae Virginis.
271Angolkisasszonyok(092)Ward,_M.
[AN 1067046]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

1746 /2004.
   2001. évi népszámlálás / [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal. - Budapest : KSH, 2001-. - 30 cm
Népszámlálás 2001 (borító- és gerinccím)
ISBN 963-215-412-6
312(439)"2001"(083.41)
[AN 900748]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Nemzetiségi kötődés : a nemzeti, etnikai kisebbségek adatai. - 2002. - 338, [58] p. : ill., színes
ISBN 963-215-502-5 fűzött : 3800,- Ft
312.952(439)"2001"(083.41)
[AN 935042] MARC

ANSEL
UTF-8


   5., Vallás, felekezet. - 2002. - 133 p. : ill., színes
ISBN 963-215-504-1 fűzött : 3000,- Ft
312.992(439)"2001"(083.41)
[AN 935044] MARC

ANSEL
UTF-81747 /2004.
Keresztély Tibor
   Statisztika közgazdászoknak : példatár és feladatgyűjtemény / Keresztély, Sugár, Szarvas. - 2. kiad. - [Budapest] : Nemz. Tankvk., 2003-. - 24 cm
311(075.8)(076) *** 330(075.8)(076)
[AN 1064345]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2003. - 117, [2] p. : ill.
ISBN 963-19-4586-3 fűzött : 1764,- Ft
311(075.8)(076) *** 330(075.8)(076)
[AN 1064347] MARC

ANSEL
UTF-81748 /2004.
   A magyar nyelvű oktatási intézmények munkaerő-piaci kihívásai a Kárpát-medencében : konferenciakiadvány : Budapest, 2003. március 26. / [szerk. Fábri István, Horváth Tamás] ; [rend., közread. a] Márton Áron Szakkollégium, MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet, TLA Közép-Európai Tanulmányok Központja. - Budapest : Márton Áron Szakkollégium : MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkut. Int. : TLA Közép-Európai Tanulmányok Közp., [2003]. - 153 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9527-31-9 fűzött : ár nélkül
316.347(=945.11)(4-11) *** 331.5(4-11)"200" *** 37.014(4-11)"200" *** 061.3(439-2Bp.)"2003"
[AN 1062371]
MARC

ANSEL
UTF-81749 /2004.
   Mindenki színes, különben nem látszanánk : szöveggyűjtemény a toleranciáról / [szerk. Hűvös Éva, Hűvös Ágnes, D. Mészáros Anita] ; [kiad. a Magyar Óvodapedagógiai Egyesület ...]. - [Miskolc] : M. Óvodaped. Egyes., 2003. - 198 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 197-198.
ISBN 963-212-261-5 fűzött : ár nélkül
316.647.5
[AN 1061955]
MARC

ANSEL
UTF-81750 /2004.
   National report of the Republic of Hungary on the follow-up to the World Summit for Children / [publ. by the] Ministry of Youth and Sports. - [Budapest] : Min. of Youth and Sports, 2002. - 48 p. ; 24 cm
Fűzött : ár nélkül
304-053.2/.6(439)(083.41)
[AN 1065412]
MARC

ANSEL
UTF-81751 /2004.
Schlosser, Eric
Fast food nation (magyar)
   Megetetett társadalom : hogy fizetsz rá a hamburgerre? / Eric Schlosser ; [ford. ... Kozma Zsolt, ... Árokszállásy Zoltán]. - Budapest : HVG Kv., 2003. - 318 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 309-315.
ISBN 963-7525-26-2 fűzött : ár nélkül
316.7(100) *** 640.43/.44(100)
[AN 1062191]
MARC

ANSEL
UTF-81752 /2004.
   Sikeres nők : a 2001. november 10-én Budapesten megrendezett Sikeres nők című konferencián elhangzott előadások / [szerk. Benkő Ágota] ; [rend., kiad. a] Nagycsaládosok Országos Egyesülete. - Budapest : NOE, [2002]. - 69 p. ; 24 cm
ISBN 963-202-973-9 fűzött : ár nélkül
316.37-055.2 *** 613.865-055.2 *** 061.3(439-2Bp.)"2001"
[AN 936865]
MARC

ANSEL
UTF-81753 /2004.
Willcox-Bailey, Jacquelynne
Dream lovers (magyar)
   Börtönben kötött házasságok : nők, akik rács mögött lévő férfiakhoz mentek férjhez / Jacquelynne Willcox-Bailey. - [Budapest] : Fordító, cop. 2003. - 195 p. ; 20 cm
Ford. Csombó András
ISBN 963-430-712-4 fűzött : ár nélkül
316.472.4(0:82-94) *** 343.97
[AN 1061918]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

1754 /2004.
Basilides Gábor
   Kitolás, a NoKomplett Mikulás : képregény / Basilides Gábor. - [Budapest] : MultiTrade-Hungary, [2003]. - 26 p. : ill. ; 21 cm. - (No komplett füzetek, ISSN 1585-9088 ; 20.)
Fűzött : 269,- Ft
398.94 *** 084.11
[AN 1060580]
MARC

ANSEL
UTF-81755 /2004.
Czanik Béla (1922-)
   Ahogy láttam Kajászószentpétert : Czanik Béla református lelkész feljegyzései 1970-1987 közt. - [Kajászó] : Czanik B., 2002. - 128 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-430-146-0 fűzött : 1000,- Ft
Kajászó
39(=945.11)(439-2Kajászó) *** 908.439-2Kajászó
[AN 1060169]
MARC

ANSEL
UTF-81756 /2004.
Jahoda, Petr
Poslední žijící lidé pravěku (magyar)
   Az őskor utolsó tanúi / Petr Jahoda ; [ford. Holka László]. - [Budapest] : Helikon, cop. 2003. - 172 p. : ill., színes ; 32 cm
ISBN 963-208-837-9 kötött : 6990,- Ft
39(100) *** 316.7(100)
[AN 1062012]
MARC

ANSEL
UTF-81757 /2004.
Lázár Katalin (1955-)
   Népi játékok / Lázár Katalin ; [a rajzokat Katona Ágnes kész.]. - 2. kiad. - Budapest : Planétás : Mezőgazda, [2003], cop. 1997. - 234 p. : ill., részben kotta ; 25 cm. - (Jelenlévő múlt, ISSN 1417-5932)
Bibliogr.: p. 218-221.
ISBN 963-286-087-X kötött : ár nélkül
394.3-053.2(=945.11)(075.8)
[AN 1065270]
MARC

ANSEL
UTF-81758 /2004.
Mochár Szilvia
   Modern álmoskönyv : ABC-től a Zsűri-ig / Mochár Szilvia munkája. - Budapest : Laude, 1989 [!2003]. - 212 p. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-78300-9-X)
398.7
[AN 1064336]
MARC

ANSEL
UTF-81759 /2004.
   Ősfoglalkozási képek : 2003. május 23 - 2003. szeptember 14. / [a kiállítást rend. és a katalógust írta Fejős Zoltán]. - Budapest : Népr. Múz., 2003. - 72 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Kamarakiállítások, ISSN 1587-7647 ; 11.)
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-7106-95-2 fűzött : ár nélkül
39(=945.11) *** 331.54(439) *** 73/76.031.4(439) *** 061.4(439-2Bp.)"2003"
[AN 1061118]
MARC

ANSEL
UTF-81760 /2004.
   A zsidó humor aranykönyve / [ill. Szűcs Édua]. - [Budapest] : K. u. K. K., cop. 2003. - 397, [2] p. : ill. ; 24 cm
Szerk. Köves József
ISBN 963-9384-62-3 kötött : ár nélkül
398.94
[AN 1061946]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

1761 /2004.
   Continentalism and nationhood in Canada : essays / ed. Anna Jakabfi. - Budapest : Eötvös L. Univ. - Canadian Studies Centre, 2002. - 111 p. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött : ár nélkül
323.1(71)(075.8) *** 316.7(71)(075.8) *** 820(71)(091)(075.8) *** 316.63
[AN 1061320]
MARC

ANSEL
UTF-81762 /2004.
Debreczeni József (1955-)
   A miniszterelnök : Antall József és a rendszerváltozás / Debreczeni József. - Budapest : Osiris, 2003, cop. 1998. - 389 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-389-412-3 kötött : 3480,- Ft
Antall József (1932-1993)
32(439)(092)Antall_J. *** 323(439)"1989/199"
[AN 1064821]
MARC

ANSEL
UTF-81763 /2004.
Goodrick-Clarke, Nicholas
The occult roots of Nazism (magyar)
   A nácizmus okkult gyökerei / Nicholas Goodrick-Clarke ; [ford. Vinczvári László]. - Budapest : Nemzetek Európája Kvk., 2003. - 300, [3] p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 279-300.
ISBN 963-86198-7-2 fűzött : ár nélkül
329.18(430) *** 133(430)"18/19"
[AN 1062062]
MARC

ANSEL
UTF-81764 /2004.
Hada Renáta
   3:1 a szólásszabadság javára : csonka könyv a politikusokról / Hada Renáta, Pitrik Zsuzsa. - Pécs : Alexandra, [2003]. - 287 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-368-634-2 fűzött : ár nélkül
32(439)(092)(047.53) *** 323(439)"200"(047.53)
[AN 1061486]
MARC

ANSEL
UTF-81765 /2004.
   A múltból a jövőbe : bölcsődéink élete Csepelen : a Budapest-Csepel Önkormányzata, a Csepeli Egyesített Bölcsődék, valamint a Nagy Imre Általános Művelődési Központ Bölcsődéje által, a magyar bölcsődék 150. évfordulója tiszteletére rendezett szakmai napra készített előadások, beszámolók és visszaemlékezések, Budapest-Csepel, 2002. június 20. / [szerk. Gyallai Károlyné, Ruttner Tamás]. - [Budapest] : Nagy I. Ált. Művel. Közp. Bölcsöde : Csepeli Egyesített Bölcsődék, [2002]. - 104 p. : ill., színes ; 25 cm
Példányszám: 150
ISBN 963-202-515-6 fűzött : ár nélkül
323.22(439-2Bp.XXI.) *** 061.3(439-2Bp.XXI.)"2002"
[AN 933004]
MARC

ANSEL
UTF-81766 /2004.
Urwin, Derek W.
The community of Europe (magyar)
   A közös Európa : az európai integráció 1945-től napjainkig / Derek W. Urwin ; [ford. Kádár András] ; [szerk. Palánkai Tibor]. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : Corvina, 2003. - 367 p. : ill. ; 24 cm. - (Egyetemi könyvtár, ISSN 1219-6177)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-13-5306-0 fűzött : 2900,- Ft
327.39(4-62)(091)
[AN 1064811]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

1767 /2004.
   Az antikommunista : Roman Ungern-Sternberg báróról : válogatott tanulmányok / [ford. Bódvai András et al.]. - Budapest : Nemzetek Európája K., 2002. - 95 p. ; 21 cm. - (Nefelejcs kiskönyvtár, ISSN 1586-9326)
ISBN 963-86198-5-6 fűzött : 990,- Ft
Ungern-Šternberg, Roman Fedorovič
947"191/192"(092)Ungern-Šternberg,_R. *** 329.21(47)"191/192"
[AN 1062166]
MARC

ANSEL
UTF-81768 /2004.
Bánhegyi Ferenc
   Ezeréves Magyarország : képek az ezeréves Magyarország történetéből / [írták Bánhegyi Ferenc, Ősz Gábor, Szabolcs Ottó]. - Celldömölk : Apáczai, 2003. - 127 p. : ill., színes, részben térk. ; 35 cm
Kötött : ár nélkül
Velúr : ár nélkül
943.9
[AN 1064960]
MARC

ANSEL
UTF-81769 /2004.
Bánhegyi Ferenc
   II. Rákóczi Ferenc / Bánhegyi Ferenc. - Celldömölk : Apáczai, [2003]. - 151 p. : ill., részben színes ; 35 cm
Kötött : ár nélkül
Velúr : ár nélkül
Rákóczi Ferenc (Erdély: fejedelem), II. (1676-1735)
943.9"170"(092)Rákóczi_F.,_II.
[AN 1061014]
MARC

ANSEL
UTF-81770 /2004.
Beaumont, Émilie
L'imagerie de l'histoire (magyar)
   Képes történelem gyerekeknek / Émilie Beaumont, Marie-Renée Pimont ; ill. Isabella Misso, Sophie Toussaint, Isabelle Rognoni ; [ford. Jancsó Júlia]. - [Budapest] : Passage, 2003, cop. 2000. - 124 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 963-228-201-9 kötött : ár nélkül
930.85(100)(02.053.2)
[AN 1065002]
MARC

ANSEL
UTF-81771 /2004.
Benedek Elek (1859-1929)
Nagy magyarok élete (új kiadása)
   A magyar történelem nagy alakjai / Benedek Elek. - [Tyukod] : Black & White, cop. 2003. - 2 db : ill. ; 25 cm
Eredetileg 13 kötetben jelent meg
943.9(092)(02.053.2)
[AN 1062152]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 388 p.
ISBN 963-9544-11-6 kötött : ár nélkül
943.9(092)(02.053.2)
[AN 1062157] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 340 p.
ISBN 963-9544-12-4 kötött : ár nélkül
943.9(092)(02.053.2)
[AN 1062160] MARC

ANSEL
UTF-81772 /2004.
Bertényi Iván (1939-)
   Magyar címertan / Bertényi Iván. - Budapest : Osiris, 2003. - 143 p. : ill, főként színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 135-137.
ISBN 963-389-503-0 kötött : 4200,- Ft
929.6(439)
[AN 1062171]
MARC

ANSEL
UTF-81773 /2004.
Brouwers, Jeroen
Adolf & Eva & de dood (magyar)
   Adolf és Eva, meg a halál / Jeroen Brouwers ; [ford. Bérczes Tibor]. - Budapest : Noran, 2003. - 150, [6] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9539-06-6 fűzött : 1500,- Ft
Hitler, Adolf
Braun, Eva
943.0"192/194"(092)Hitler,_A.
[AN 1061703]
MARC

ANSEL
UTF-81774 /2004.
Celler Tibor
   Uralkodócsaládok trón nélkül / Celler Tibor. - Budapest : K. u. K. K., cop. 2003. - 456 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-9384-57-7 kötött : ár nélkül
929.52(100) *** 94"19"(092)
[AN 1061947]
MARC

ANSEL
UTF-81775 /2004.
   Egyiptom története : kirándulás a fáraók földjén. - [Tyukod] : Black & White, [2003]. - 174 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9544-20-5 kötött : ár nélkül
Egyiptom
932 *** 930.85(32)
[AN 1061945]
MARC

ANSEL
UTF-81776 /2004.
Eörsi László (1955-)
   Mítoszok helyett - 1956 / Eörsi László. - Budapest : Noran, 2003. - 387 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9539-04-X fűzött : 2500,- Ft
Tóth Ilona (1932-1957)
Mansfeld Péter (1941-1959)
Dudás József (1912-1957)
943.9"1956" *** 323.282(439)"1956"
[AN 1061553]
MARC

ANSEL
UTF-81777 /2004.
Estók János (1958-)
   Igazság és törvény : Deák Ferenc élete / Estók János. - [Budapest] : Nemz. Tankvk., 2003. - 171 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 169-170.
ISBN 963-19-4219-8 kötött : ár nélkül
Deák Ferenc (1803-1876)
943.9"18"(092)Deák_F.
[AN 1061205]
MARC

ANSEL
UTF-81778 /2004.
   The first millennium of Hungary in Europe / ed.-in-chief Klára Papp, János Barta ; co-ed. Attila Bárány, Attila Györkös. - Debrecen : Multiplex Media - DUP, 2002. - 582 p. : ill. ; 24 cm
A 2000. szept. 28-30. között Debrecenben tartott konferencia szerkesztett anyaga. - A tanulmányok váltakozva angol, német és francia nyelven. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-202-519-9 fűzött : ár nélkül
943.9 *** 940"10/19" *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 932987]
MARC

ANSEL
UTF-81779 /2004.
Greek jewellery (magyar)
   Hellas ékszerei : Szépművészeti Múzeum, Budapest, 2003. május 15 - június 30. / [... írta Chryssanthi Baltoyianni et al.] ; [magyar változat Dági Marianna]. - [Budapest] : [Szépműv. Múz.], [2003]. - [52] p. : ill., színes ; 24 cm
Kész. a "Greek jewellery" c. kiállítási vezető alapján
ISBN 963-7441-92-1 fűzött : ár nélkül
903/904(495) *** 739.2(38) *** 739.2(495) *** 061.4(439-2Bp.)"2003"
[AN 1061785]
MARC

ANSEL
UTF-81780 /2004.
   A hajdúvárosok a magyar diétán, 1792-1848 / [szerk. és a bev. tanulmányt írta] Nyakas Miklós. - Hajdúböszörmény : Hajdúsági Múz., 2002. - 429 p. : ill. ; 23 cm. - (Studia oppidorum Haidonicalium, ISSN 1585-5155 ; 8.)
Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-00-9620-X fűzött : ár nélkül
943.9-35Hajdúkerület"179/1848"(093.2) *** 342.531.153(439-35Hajdúkerület)"179/1848"
[AN 931747]
MARC

ANSEL
UTF-81781 /2004.
Illés Andrea
   Magyar kincsek, ereklyék : múltidéző tárgyi emlékeink / Illés Andrea. - Budapest : M. Kvklub, 2004. - 175 p. : ill., részben színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. 174-175. - Példányszám: 6000
ISBN 963-549-009-7 kötött : ár nélkül
930.85(439) *** 7(439) *** 737(439)
[AN 1061029]
MARC

ANSEL
UTF-81782 /2004.
   Kelet és Nyugat határán : a magyar föld népeinek története Kr. e. 400 000 - Kr. u. 804 / [a kiállítást rend. T. Bíró Katalin et al.] ; [főszerk. Kovács Tibor] ; [szerk. Garam Éva] ; [a vezetőt írta T. Bíró Katalin et al.]. - [Budapest] : Helikon, 2002. - 144 p. : ill., főként színes ; 24 cm
A Magyar Nemzeti Múzeum régészeti kiállításának vezetője (borító- és gerinccím)
ISBN 963-9046-78-7 fűzött : ár nélkül
Magyar Nemzeti Múzeum (Budapest). Kelet és Nyugat határán.
903/904(439)".../08" *** 943.9".../08" *** 069(439-2Bp.)MNM
[AN 946621]
MARC

ANSEL
UTF-81783 /2004.
Kelet és Nyugat határán (német)
   An der Grenze von Orient und Okzident : die Geschichte der Völker auf ungarischem Boden, 400 000 v. Chr. - 804 n. Chr. / [Regie der Ausst. Katalin T. Bíró et al.] ; [Chefred. Tibor Kovács] ; [Red. Éva Garam] ; [Verf. des Führers Katalin T. Bíró et al.] ; [Übers. Albrecht Friedrich]. - [Budapest] : Helikon, 2003. - 144 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Führer durch die archäologische Ausstellung des Ungarischen Nationalmuseums (borító- és gerinccím)
ISBN 963-208-842-5 fűzött : ár nélkül
Magyar Nemzeti Múzeum (Budapest). Kelet és Nyugat határán.
903/904(439)".../08" *** 943.9".../08" *** 069(439-2Bp.)MNM
[AN 1062490]
MARC

ANSEL
UTF-81784 /2004.
Klein, Edward
The Kennedy curse (magyar)
   A Kennedy-átok avagy Miért övezik tragédiák Amerika első családját immár 150 éve? / Edward Klein ; [ford. Zsembery Péter]. - [Budapest] : Jokerex, cop. 2003. - 261 p., [16] t. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-305-206-8 kötött : 1990,- Ft
Kennedy család
929.52(73)Kennedy
[AN 1061752]
MARC

ANSEL
UTF-81785 /2004.
   Magyar történelmi ki kicsoda? / [összeáll. Szilágyi V. Ferenc]. - [Budapest] : Anno, [2003]. - 197 p. ; 20 cm
ISBN 963-375-298-1 fűzött : ár nélkül
943.9(092):030
[AN 1061558]
MARC

ANSEL
UTF-81786 /2004.
Mozsáry Józsefné
   "Mit éltünk át férjemmel Káptalanfán 1956-ban ?" : anyám emlékezik 1988-ban 1956-ról : Dr. Mozsáry Józsefnével Mozsáry Gábor beszélget / [fel. szerk. Mozsáry Gábor]. - Budapest : Magánkiad., 2003. - 30 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
Mozsáry József (1903-?)
943.9-2Káptalanfa"1956"(0:82-94)
[AN 1059560]
MARC

ANSEL
UTF-81787 /2004.
   Il Novecento - un secolo di cultura: Italia e Ungheria : [5-6 Aprile 2001] / a cura di Ilona Fried, Elena Baratono ; convegno organizzato dall' ELTE Tanárképző Főiskolai Kar Olasz Nyelv és Irodalmi Tanszéke, Budapesti Dante Társaság. - [Budapest] : ELTE TFK : Budapesti Dante Társ. : Ponte Alapítvány, 2002. - 276 p. ; 22 cm
A Budapesten tartott konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-00-9886-5 fűzött : ár nélkül
930.85(45)"19" *** 930.85(439)"19" *** 061.3(439-2Bp.)"2001"
[AN 931719]
MARC

ANSEL
UTF-81788 /2004.
   Az ókori Pannónia történetének forrásai = Fontes Pannoniae antiquae. - Budapest : Károli Egy. K., 2003-. - 21 cm
939.86(093)
[AN 1048270]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Korai földrajzi szerzők, a római hódítás kora, Kr. u. 54-ig = Scriptores geographici antiquiores, aetas occupationis Romanae, usque ad a. D. 54 / szerk. Kovács Péter, Fehér Bence. - 2003. - 323 p., [2] t.fol. : ill.
Korai földrajzi írók, a római hódítás kora (borító- és gerinccím). - Bibliogr.: p. 316-320. - Példányszám: 300
ISBN 963-8392-61-4 fűzött : ár nélkül
911.3(398.6)(093) *** 939.86(093) *** 871-96.02=945.11 *** 875-96.02=945.11
[AN 1044607] MARC

ANSEL
UTF-81789 /2004.
Rédei Károly (1932-)
   Őstörténetünk kérdései : a nyelvészeti dilettantizmus kritikája / Rédei Károly. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Balassi, cop. 2003. - 147 p. : ill. ; 23 cm. - (Magyar őstörténeti könyvtár, ISSN 1215-4024 ; 18.)
Bibliogr.: p. 143-147.
ISBN 963-506-515-9 fűzött : 2000,- Ft
930.8(=945.11) *** 809.451.1(089.3) *** 809.451.1-52 *** 80.001(439)
[AN 1065094]
MARC

ANSEL
UTF-81790 /2004.
Roberts, Andrew
Hitler and Churchill (magyar)
   Hitler és Churchill : a vezetés titkai / Andrew Roberts ; [ford. Kmilcsik Ágnes]. - [Debrecen] : Gold Book, [2003]. - 256 p., [24] t. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 247-251.
ISBN 963-9437-84-0 kötött : ár nélkül
Hitler, Adolf
Churchill, Winston Spencer
943.0"192/194"(092)Hitler,_A. *** 941.0"19"(092)Churchill,_W._S.
[AN 1062006]
MARC

ANSEL
UTF-81791 /2004.
   Sugárkoszorú : Sós Júlia és köre : dokumentumok, emlékezések, levelek / [szerk.] Kéri Piroska. - [Budapest] : Pufi Pressz, cop. 2003. - 414 p., XXXII t. : ill. ; 21 cm. - (Abakusz könyvek, ISSN 1588-3337)
Bibliogr.: p. 385-387.
ISBN 963-212-145-7 kötött : 2600,- Ft
Sós Júlia (1923-1968)
930.85(439)"194/196"(092)Sós_J.(0:82-94) *** 316.7(439)
[AN 1061929]
MARC

ANSEL
UTF-81792 /2004.
Székelyné Kőrösi Ilona
   Kecskeméti évszázadok : fejezetek a város múltjából / Székelyné Kőrösi Ilona. - 3. kiad. - Kecskemét : Kecskeméti Lapok, 2003. - 71 p. : ill. ; 20 cm
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-04-3708-2)
Kecskemét
943.9-2Kecskemét
[AN 1065272]
MARC

ANSEL
UTF-81793 /2004.
Szluha Márton (1935-)
   Nyitra vármegye nemes családjai / Szluha Márton ; [színes címereket a szerző festette]. - Budapest : Heraldika, 2003-. - 29 cm
929.52(439.22-35Nyitra)
[AN 1060176]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., A - K. - 2003. - 736 p. : ill., részben színes
ISBN 963-9204-18-8 kötött : ár nélkül
929.52(439.22-35Nyitra)
[AN 1060192] MARC

ANSEL
UTF-81794 /2004.
   Szürke eminenciások a magyar történelemben / [szerk. Szentpéteri József] ; [szerzők ... Balogh Margit et al.]. - [Budapest] : Kossuth, 2003. - 240 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 235-238.
ISBN 963-09-4499-5 kötött : 6990,- Ft
943.9(092)
[AN 1062331]
MARC

ANSEL
UTF-81795 /2004.
Tŵldŵt Ẏiśrå'el (magyar)
   A zsidó nép története. - Budapest : Osiris, 2002-. - 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Az eredeti mű szerkesztője Ben-Sasson, Haim Hillel. - A ford. a "A history of the Jewish people" c. kiad. alapján kész.
930.8(=924) *** 933 *** 956.94
[AN 936449]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], A modern kor: a 17. századtól napjainkig / Smoel Ettinger ; [ford. Zalotay Melinda, Bányai László] ; [szerk. Haraszti György]. - 2002. - 403 p. : ill., térk.
B'et haḥadåšåh, me'et
Bibliogr.: p. 375-393.
ISBN 963-389-206-6 kötött : 3780,- Ft
930.8(=924)"17/19" *** 956.94
[AN 932078] MARC

ANSEL
UTF-81796 /2004.
   Világtörténelmi ki kicsoda? / [összeáll. Szilágyi V. Ferenc]. - [Budapest] : Anno, [2003]. - 197 p. ; 20 cm
ISBN 963-375-300-7 fűzött : ár nélkül
930.9(092):030
[AN 1061561]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

1797 /2004.
Beaumont, Émilie
L'imagerie de la ville (magyar)
   Nézd, milyenek a városok! / Émilie Beaumont, Philippe Simon, Marie-Laure Bouet ; ill. Alessandra Ceriani, Isabelle Rognoni, Colette Hus-David ; [ford. Csákó Gábor]. - [Budapest] : Passage, cop. 2003. - 125 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 963-228-319-8 kötött : ár nélkül
911.375(02.053.2) *** 908.100-2(02.053.2)
[AN 1061943]
MARC

ANSEL
UTF-81798 /2004.
Csák Miklós (1933-)
   Túl az Óperencián : a varázslatos Indiától az indonéz édenkertig / Csák Miklós, Ács László. - Pécs : Alexandra, [2003]. - 205 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 963-368-363-7 kötött : ár nélkül
908.594(084.12) *** 908.540(084.12) *** 908.541.35(084.12) *** 77.04(439)(092)Csák_M.
[AN 1061057]
MARC

ANSEL
UTF-81799 /2004.
Dey, Reinhold
Schweden (magyar)
   Svédország / Reinhold Dey ; [ford. Kürti Katalin]. - Budapest : Freytag-Berndt Kft., 2002. - 108 p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm. - (Polyglott on tour, ISSN 1587-6373)
Közrem. Schröder, Ralf
ISBN 963-9458-02-3 fűzött : ár nélkül
Svédország
914.85(036)
[AN 1061843]
MARC

ANSEL
UTF-81800 /2004.
   Európa térképei, 1520-2001 : válogatás / [az Országos Széchényi Könyvtár gyűjteményéből a térképeket vál. és a szöveget írta] Plihál Katalin ; [a fotókat kész.] Hapák József ; [közread. a] ... Bibliotheca Nationalis Hungariae. - Budapest : Helikon : Bibl. Nationalis Hungariae, cop. 2003. - 228 p. : ill., főként színes ; 40 cm
ISBN 963-208-843-3 kötött : ár nélkül
912(4)"15/19" *** 027.54(439-2Bp.)OSZK
[AN 1061542]
MARC

ANSEL
UTF-81801 /2004.
Forintos Éva
   Australia: a walkabout : an Australian studies coursebook / Éva Forintos. - Veszprém : Veszprém Univ. Press, 2002. - 212 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 209-212.
ISBN 963-9220-87-6 fűzött : ár nélkül
Ausztrália
908.94 *** 802.0(075.8)=00
[AN 931744]
MARC

ANSEL
UTF-81802 /2004.
Gubcsi Lajos (1948-)
   Üzenet a végekről / Gubcsi Lajos. - Budapest : GL-4 Kft., 2003-. - 30 cm
908.439.22(084.12) *** 908.437.6(084.12)
[AN 1061468]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Felvidék. - 2003. - 184 p. : ill., részben színes
Ill. Gubcsi Attila. - Fotók Molnár Beatrix. - A kötéstáblán rézplakettel
ISBN 963-206-628-6 kötött : ár nélkül
Felvidék
908.439.22(084.12) *** 908.437.6(084.12) *** 77.04(439)(092)Molnár_B.
[AN 1061479] MARC

ANSEL
UTF-81803 /2004.
Herbener, Sabine
Polen (magyar)
   Lengyelország / Sabine Herbener, Reiner Elwers ; [ford. Bogár Edit]. - Budapest : Freytag-Berndt Budapest Kft., 2002. - 108 p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm. - (Polyglott on tour, ISSN 1587-6373)
Közrem. Torbus, Tomasz
ISBN 963-9458-03-1 fűzött : ár nélkül
Lengyelország
914.38(036)
[AN 1061837]
MARC

ANSEL
UTF-81804 /2004.
John, Natalie
Korsika (magyar)
   Korzika / Natalie John ; [ford. Bogár Edit]. - Budapest : Freytag-Berndt Budapest Kft., 2003. - 108 p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm. - (Polyglott on tour, ISSN 1587-6373)
Közrem. Lammers, Ingola
ISBN 963-9458-08-2 fűzött : ár nélkül
Korzika
914.494.9(036)
[AN 1061849]
MARC

ANSEL
UTF-81805 /2004.
Kenyeres Imre (1943-)
   Berekfürdő újkori története, 1993-1998. - [2. kiad.]. - [Berekfürdő] : Kenyeres I., [2002]. - 32 p. : ill., színes ; 24 cm
Szerző Kenyeres Imre
Fűzött : ár nélkül
Berekfürdő
908.439-2Berekfürdő
[AN 1065326]
MARC

ANSEL
UTF-81806 /2004.
Lipps, Susanne
Madeira (magyar)
   Madeira / Susanne Lipps ; [ford. Bogár Edit]. - Budapest : Freytag-Berndt Budapest Kft., 2002. - 108 p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm. - (Polyglott on tour, ISSN 1587-6373)
ISBN 963-9458-00-7 fűzött : ár nélkül
Madeira sziget
914.698(036)
[AN 1061846]
MARC

ANSEL
UTF-81807 /2004.
Lugosi Lugo László (1953-)
   Tükörképek : Ludwig Rohbock nyomában / Lugosi Lugo László ; fotótárs Nagy Balázs. - [Budapest] : Helikon, 2003. - 156, [4] p. : ill., részben színes ; 19 cm
Kész. Hunfalvy János és Rohbock, Ludwig "Magyarország és Erdély eredeti képekben" c. műve alapján
ISBN 963-208-824-7 kötött : 3990,- Ft
908.439(084.1) *** 908.498.4(084.12) *** 77.04(439)(092)Lugosi_Lugo_L. *** 77.04(439)(092)Nagy_B. *** 76(430)(092)Rohbock,_L.
[AN 1061889]
MARC

ANSEL
UTF-81808 /2004.
Németh Géza (1954-)
   A cél az út maga / Németh Géza. - [Budapest] : Flaccus, 2003. - 189 p., [16] t. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-9412-17-1 fűzött : ár nélkül
908.100 *** 910.4(100)
[AN 1062383]
MARC

ANSEL
UTF-81809 /2004.
   Pannon enciklopédia. - 2. kiad. - Budapest : Dunakanyar 2000, 1997-. - 31 cm
A 2. kötettől kiad. az Urbis Könyvkiadó
ISBN 963-8297-92-1 *
908.439(035)
[AN 233783]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [3.], Magyarország növényvilága / [főszerk. Járainé Komlódi Magda] ; [szerk. Hably Lilla] ; [szerzők Bókáné Barbacka Mária et al.]. - 2003. - 430 p. : ill., főként színes
ISBN 963-9291-42-0 kötött : ár nélkül
581.9(439) *** 58 *** 930.85(439)
[AN 1064142] MARC

ANSEL
UTF-81810 /2004.
Pelz, Monika
Italien (magyar)
   Olaszország / Monika Pelz. - Budapest : Freytag-Berndt Budapest Kft., 2003. - 108 p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm. - (Polyglott on tour, ISSN 1587-6373)
Közrem. Peter, Peter
ISBN 963-9458-04-X fűzött : ár nélkül
Olaszország
914.5(036)
[AN 1061851]
MARC

ANSEL
UTF-81811 /2004.
Polo, Marco
Il Milione (magyar)
   Marco Polo utazásai / [ford., ... a bevezetőt és a jegyzeteket írta Vajda Endre] ; [a jegyzeteket kieg. ... Birtalan Ágnes et al.]. - Budapest : Osiris, 2003. - 505 p. : ill., részben térk. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-389-516-2 kötött : 3180,- Ft
910.4(5)"12"(092)Polo,_M. *** 850-992=945.11
[AN 1062240]
MARC

ANSEL
UTF-81812 /2004.
   Répcesík : kalauz turistáknak és természetbarátoknak / [szerk. Boda László] ; [szerzők Bedécs Gyula et al.] ; [fotó Bedécs Gyula et al.]. - Szombathely : B. L. K. K., [2003]. - 192 p. : ill., részben színes ; 17 cm
Bibliogr.: p. 180-182.
ISBN 963-86382-1-4 fűzött : ár nélkül
Répce-sík
914.39Répcesík(036) *** 908.439Répcesík
[AN 1062023]
MARC

ANSEL
UTF-81813 /2004.
Thomson, Hugh
The white rock (magyar)
   Az inkák öröksége / Hugh Thomson ; [ford. Németh Anikó]. - Budapest : General Press, [2003]. - 430 p., [24] t. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Különleges könyvek, ISSN 1585-6860)
Bibliogr.: p. 423-430.
ISBN 963-9459-25-9 kötött : 2700,- Ft
908.85 *** 904(399.7) *** 930.85(399.7)
[AN 1062177]
MARC

ANSEL
UTF-81814 /2004.
Tóth Sándor (1939-)
   A Mátra könyve : rendhagyó útirajzok / Tóth Sándor ; [az illusztrációk Tóth András ... munkái]. - Budapest : Új Ember K., 2003. - 95 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 963-9527-06-8 fűzött : ár nélkül
Mátra
908.439(234.373.3)
[AN 1061208]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

1815 /2004.
Balázs György
   Szentes város önkormányzata és közigazgatása a Horthy-korszakban, 1920-1944 / Balázs György. - Szentes : Csongrád M. Lvt. Szentesi Levéltára, 2003. - 115 p. : ill. ; 25 cm. - (Szentesi műhely füzetek, ISSN 1416-8677 ; 7.)
Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött : ár nélkül
Szentes
352(439-2Szentes)"192/194"
[AN 1061275]
MARC

ANSEL
UTF-81816 /2004.
Belényi Dániel
   Nemek közötti esélyegyenlőség és az európai uniós csatlakozás / [írta Belényi Dániel, Gyulavári Tamás]. - Budapest : MGYOSZ, 2003. - 23 p. ; 23 cm. - (Európai uniós tájékoztató kiadvány kis- és középvállalkozások számára, ISSN 1785-2676 ; 6.)
Fűzött : ár nélkül
342.726-055(4-62) *** 349.2(4-62)
[AN 1062222]
MARC

ANSEL
UTF-81817 /2004.
   A büntetőeljárási törvény magyarázata / [szerk. Jakucs Tamás] ; [szerzők Kiss Sándor et al.]. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2003. - 2 db (1013 p.) ; 24 cm. - (Kiskommentár, ISSN 1419-2888)
Lezárva: 2003. júl. 1.
ISBN 963-224-730-2 fűzött : ár nélkül
1998. évi XIX. törvény a büntetőeljárásról
343.1(439)(094)
[AN 1062050]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 516 p.
ISBN 963-224-728-0
343.1(439)(094)
[AN 1062053] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - p. 523-1013.
ISBN 963-224-729-9
343.1(439)(094)
[AN 1062057] MARC

ANSEL
UTF-81818 /2004.
   Büntetőjog. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, [2003]-. - 24 cm. - (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986). (Jogi szakvizsga segédkönyvek, ISSN 1587-6659)
343(439)(075.8)
[AN 1060272]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Általános rész / Balogh Ágnes, Kőhalmi László. - cop. 2003. - 344 p.
Lezárva: 2003. aug. 1. - Bibliogr.: p. 343-344.
ISBN 963-9310-59-X fűzött : 3480,- Ft
343(439)(075.8)
[AN 1060278] MARC

ANSEL
UTF-81819 /2004.
Géczi Zoltán
   A magyar korona titokzatos története / Vécsey Olivér. - Kecskemét : Vagabund, cop. 2003. - 302 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-86005-4-3 kötött : ár nélkül
342.519.8(439)
[AN 1061948]
MARC

ANSEL
UTF-81820 /2004.
   A gyámügyi igazgatás / [szerk. Császár László] ; [közread. a] Pénzügyi Tájékoztató Iroda Kft. - Hagyárosbörönd : Pénzügyi Tájékoztató Iroda Kft., 2003. - [2], 354 p. ; 20 cm
Lezárva: 2003. augusztus 10.
ISBN 963-212-060-4 fűzött : ár nélkül
347.64(439)(094) *** 364.65-053.2/.6(439)(094)
[AN 1060462]
MARC

ANSEL
UTF-81821 /2004.
Horváth Éva
   Nemzetközi eljárások joga - a kereskedelmi választottbíráskodás / Horváth Éva, Kálmán György. - Budapest : Szt. István Társ., 2003. - 205 p. ; 24 cm. - (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának könyvei, ISSN 1417-7285 ; 9.)
Bibliogr.: p. 170-172.
ISBN 963-361-503-8 kötött : 2500,- Ft
341.9 *** 347.918
[AN 1064844]
MARC

ANSEL
UTF-81822 /2004.
Kajdiné Suhajda Zsuzsanna
   A gazdasági reklámtevékenységről szóló törvény módosításának tapasztalatai / előadó Kajdiné Suhajda Zsuzsanna. - Budapest : MKIK, 2002. - p. 133-177. ; 24 cm. - (Jogi tájékoztató füzetek, ISSN 1217-128X ; 120.)
A sorozat 115-120. tagjai egy kötetben
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-7404-73-2)
347.777(439)(094) *** 659.1(439)(094) *** 061.3(439-2Bp.)"2002"
[AN 939197]
MARC

ANSEL
UTF-81823 /2004.
Kajtár István (1951-)
   A 19. századi modern magyar állam- és jogrendszer alapjai : Európa, haladás, Magyarország / Kajtár István. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, 2003. - 294 p. ; 25 cm. - (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986). (Institutiones juris, ISSN 1218-9375)
Bibliogr.: p. 255-286.
ISBN 963-9310-52-2 kötött : 3980,- Ft
34(439)"18"(075.8) *** 321.01
[AN 1062273]
MARC

ANSEL
UTF-81824 /2004.
Léber-Somogyváry Mária
   "Ahol én voltam, ott nem voltak hősök..." : női gulag - szovjet hadifogság / Léber-Somogyváry Mária, Somogyváry Vilmos. - Budapest : Auktor, cop. 2003. - 127 p. ; 20 cm
ISBN 963-7780-90-4 fűzött : ár nélkül
341.324.6(47)"1939/1945"(0:82-94)
[AN 1060659]
MARC

ANSEL
UTF-81825 /2004.
   A magyar munkajog / szerk. Lehoczkyné Kollonay Csilla. - 3. kiad., utánny. - Budapest : Vince K., 2003-. - 25 cm
349.2(439)(075.8)
[AN 1064415]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2003. - 255 p.
Szerzők Ádám Lóránt, Hágelmayer Istvánné, Lehoczkyné Kollonay Csilla. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9323-39-X kötött : 2495,- Ft
349.2(439)(075.8)
[AN 1064416] MARC

ANSEL
UTF-81826 /2004.
Nemere István (1944-)
   A Kennedy-gyilkosság rejtélye : tettek, tények, találgatások / Nemere István. - Gyöngyös : Pallas, 2003. - 223 p. ; 20 cm
ISBN 963-9504-53-X fűzött : 1198,- Ft
Kennedy, John Fitzgerald
343.611.6(73)"1963" *** 973"196"(092)Kennedy,_J._F.
[AN 1062237]
MARC

ANSEL
UTF-81827 /2004.
Németh Anita
   A közbeszerzési törvény legutóbbi módosítása és az uniós csatlakozásig hátralévő feladataink / előadó Németh Anita. - Budapest : MKIK, 2002. - 14 p. ; 24 cm. - (Jogi tájékoztató füzetek, ISSN 1217-128X ; 115.)
A sorozat 115 - 120. tagjai egy kötetben
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-7404-73-2)
1995. évi XL. törvény a közbeszerzésekről
351.712.2(439) *** 061.3(439-2Bp.)"2002"
[AN 939186]
MARC

ANSEL
UTF-81828 /2004.
Révész Renáta
   Halálos hivatás : részletek egy bűnügyi újságírónő naplójából / Révész Renáta. - Pécs : Alexandra, [2003]. - 285 p. ; 20 cm
ISBN 963-368-599-0 fűzött : ár nélkül
343.919(439)(0:82-94)
[AN 1061467]
MARC

ANSEL
UTF-81829 /2004.
Russell, Edward Frederick Langley
The knights of Bushido (magyar)
   A bushido lovagjai : a japánok által elkövetett háborús bűnök rövid története / Russell of Liverpool ; [ford. Tóth Róbert]. - [Debrecen] : Gold Book, [2003]. - 302 p., [24] t. : ill. ; 22 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9437-87-5 kötött : ár nélkül
341.322(520)"1931/1945"
[AN 1061453]
MARC

ANSEL
UTF-81830 /2004.
Russell, Edward Frederick Langley
The scourge of the swastika (magyar)
   Náci háborús bűnök : rémtettek a horogkereszt árnyékában / Russel of Liverpool ; [ford. Tóth Róbert]. - [Debrecen] : Gold Book, [2003]. - 263 p., [16] t. : ill. ; 22 cm
Megj. "A horogkereszt rémtettei" címmel is
ISBN 963-9437-62-X kötött : ár nélkül
341.322(430)"1939/1945" *** 323.12(=924)(430)"1939/1945"
[AN 1061461]
MARC

ANSEL
UTF-81831 /2004.
Takáts Beáta
   A vállalkozások jogi kereteiről, a társasági adóról és az osztalékadóról / [szerző Takáts Beáta]. - Budapest : Saldo, 2003. - 168 p. ; 24 cm. - (Röviden szólva..., ISSN 1587-1363)
ISBN 963-638-079-1 fűzött : ár nélkül
347.72(439)(036) *** 336.271.5(439)(036)
[AN 1064990]
MARC

ANSEL
UTF-81832 /2004.
Törő András
   Az adóperek tanulságai / előadó Törő András. - Budapest : MKIK, 2002. - p. 129-132. ; 24 cm. - (Jogi tájékoztató füzetek, ISSN 1217-128X ; 119.)
A sorozat 115-120. tagjai egy kötetben
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-7404-73-2)
351.713(439) *** 347.7(439) *** 061.3(439-2Bp.)"2002"
[AN 939194]
MARC

ANSEL
UTF-81833 /2004.
Vékás Lajos (1939-)
   A Polgári törvénykönyv reformja / előadó Vékás Lajos. - Budapest : MKIK, 2002. - p. 15-107. ; 24 cm. - (Jogi tájékoztató füzetek, ISSN 1217-128X ; 116.)
A sorozat 115 - 120. tagjai egy kötetben
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-7404-73-2)
347(439)(094)(036) *** 061.3(439-2Bp.)"2002"
[AN 939187]
MARC

ANSEL
UTF-81834 /2004.
   A vízért és a víz ellen : [50 éves a Körös-Vidéki Vízügyi Igazgatóság] / [szerk. Cserkúti Andrásné] ; [írták Bak Sándor et al.] ; kiad. KÖVÍZIG. - Gyula : Kövizig, 2003. - 87 p., [40] t. : ill., főként színes ; 29 cm
ISBN 963-212-469-3 kötött : ár nélkül
Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság (Gyula)
351.79(439.175)"195/200" *** 626/627
[AN 1062346]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

1835 /2004.
Hirschfeld, Wolfgang
Hirschfeld (magyar)
   Hirschfeld : egy tengeralattjáró-altiszt története, 1940-1946 / Wolfgang Hirschfeld történetét lejegyezte Geoffrey Brooks ; [ford. Szilágyi Béla]. - Debrecen : Hajja, cop. 2003. - 271 p., [16] t. : ill. ; 21 cm. - (20. századi hadtörténet, ISSN 1418-2467)
ISBN 963-9329-80-0 kötött : ár nélkül
Hirschfeld, Wolfgang
355.49(430)"194"(0:82-94)
[AN 1061278]
MARC

ANSEL
UTF-81836 /2004.
Marosi Endre (1946-)
   Hol hőseink vére folyt.. / Marossy Endre. - Budapest : Coldwell Kv., 2003. - 263 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 251-254.
ISBN 963-212-630-0 kötött : 4480,- Ft
355.48(439)
[AN 1060153]
MARC

ANSEL
UTF-81837 /2004.
Ravasz István (1958-)
   Magyarország és a Magyar Királyi Honvédség a XX. századi világháborúban, 1914-1945 / Ravasz István. - [Nagykovácsi] : Puedlo K., [2003]. - 272 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 265-272.
ISBN 963-9477-42-7 kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9477-41-9)
Magyarország. Honvédség.
355.48(439)"191/194"
[AN 1061578]
MARC

ANSEL
UTF-81838 /2004.
Regan, Geoffrey
The Guinness book of naval blunders (magyar)
   Haditengerészeti baklövések / Geoffrey Regan ; [ford. Molnár György]. - Pécs : Alexandra, [2003]. - 285 p. : ill. ; 26 cm
ISBN 963-368-425-0 kötött : ár nélkül
355.49(100)
[AN 1061506]
MARC

ANSEL
UTF-81839 /2004.
Szabó Péter (1959-)
   A keleti hadszíntér és Magyarország, 1941-1943 / Szabó Péter, Számvéber Norbert. - [Nagykovácsi] : Puedlo K., [2002]. - 152 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 152.
ISBN 963-9477-07-9 kötött : ár nélkül
355.48(439)"1941/1943"
[AN 947084]
MARC

ANSEL
UTF-81840 /2004.
Szabó Péter (1959-)
   A keleti hadszíntér és Magyarország, 1943-1945 / Szabó Péter, Számvéber Norbert. - [Nagykovácsi] : Puedlo K., [2003]. - 295 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 295.
ISBN 963-9477-40-0 kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9477-07-9)
355.48(439)"1943/1945"
[AN 1061581]
MARC

ANSEL
UTF-81841 /2004.
Wiest, Andrew
The illustrated history of World War I (magyar)
   Az I. világháború képes története / Andy Wiest ; magyar kieg. Balla Tibor ; [ford. Striker Judit]. - Budapest : Mérték K., 2003. - 264 p. : ill. ; 31 cm
Bibliogr.: p. 263.
ISBN 963-9519-28-6 kötött : ár nélkül
355.48(100)"1939/1941"(084.12) *** 94"1914/1918"(084.12)
[AN 1062159]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

1842 /2004.
Ilyés Mihály
   Nyomda- és papíripar / [szerző Ilyés Mihály]. - Budapest : Piacgazd. Alapítvány, 2003. - 80 p. : ill. ; 22 cm. - (Vállalkozói tájékoztató sorozat, ISSN 1586-9180)
Lezárva: 2003. nov. 3.
ISBN 963-212-915-6 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-212-915-2)
655.1 *** 676 *** 338.45(439)
[AN 1062213]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

1843 /2004.
Benczúr Péter
   Nominális sokkok átmeneti reálhatása egy kétszektoros növekedési modellben / Benczúr Péter. - Budapest : MNB, 2003. - 51 p. : ill. ; 30 cm. - (MNB füzetek, ISSN 1219-9575 ; 2003/9.)
Bibliogr.: p. 44.
ISBN 963-9383-32-5 fűzött : ár nélkül
338.517 *** 338.512 *** 336.748
[AN 1060226]
MARC

ANSEL
UTF-81844 /2004.
Benczúr Péter
Nominális sokkok átmeneti reálhatása egy kétszektoros növekedési modellben (angol)
   Real effects of nominal shocks: a 2-sector dynamic model with slow capital adjustement and money-in-the-utility / Péter Benczúr. - Budapest : MNB, 2003. - 38 p. : ill. ; 30 cm. - (MNB working paper,, ISBN 1419-5178 ; ; 2003/9.)
Bibliogr.: p. 36.
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9057-31-7)
338.512 *** 338.517 *** 336.748
[AN 1060236]
MARC

ANSEL
UTF-81845 /2004.
Biczi Éva
   A tőkepiaci törvénynek a részvénytársaságokat érintő rendelkezései / előadó Biczi Éva. - Budapest : MKIK, 2002. - p. 108-116. ; 24 cm. - (Jogi tájékoztató füzetek, ISSN 1217-128X ; 117.)
A sorozat 115 - 120. tagjai egy kötetben
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-7404-73-2)
336.76(439)(036) *** 347.725(439)(036) *** 061.3(439-2Bp.)"2002"
[AN 939188]
MARC

ANSEL
UTF-81846 /2004.
Buzási Tibor
   Az ideiglenes behozatal új szabályai / kész. Búzási Tibor ; [kiad. Kopint-Datorg Rt.]. - [Budapest] : Kopint-Datorg, 2002. - 52 p. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
339.562(439)(036) *** 336.41(439)(036)
[AN 917421]
MARC

ANSEL
UTF-81847 /2004.
Francsovics Anna
   Vállalati gazdaságtan / Francsovics Anna, Kadocsa György. - Átd. kiad. - [Budapest] : Amicus, 2003. - 229 p. ; 20 cm
Bibliogr.:p. 227-229.
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-8026-07-3)
658
[AN 1063652]
MARC

ANSEL
UTF-81848 /2004.
Hágen István Zsombor
   Controlling : kezdőknek és haladóknak / Hágen István Zsombor, Kondorosi Ferencné. - Debrecen : "Controll 2003" Kft., 2003. - 182 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 177-182.
ISBN 963-210-904-X fűzött : ár nélkül
658.1.011.1 *** 657
[AN 1061823]
MARC

ANSEL
UTF-81849 /2004.
Jaksity György (1967-)
   A pénz természete / Jaksity György. - Budapest : Alinea, [2003]. - 622 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-86306-5-5 kötött : 4800,- Ft
336.741.2
[AN 1061371]
MARC

ANSEL
UTF-81850 /2004.
Kadocsa György
   Vállalkozások szervezése / Kadocsa György. - Átd. kiad. - [Budapest] : Amicus, [2003]. - 252 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 250-252.
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-8026-01-5)
658.1(439)(036)
[AN 1063654]
MARC

ANSEL
UTF-81851 /2004.
   Knowledge transfer, small and medium-sized enterprises and regional development in Hungary / ed. by Imre Lengyel. - Szeged : JATEPress, 2003. - 210 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén. - Példányszám: 400
ISBN 963-482-645-8 fűzött : ár nélkül
339.166.5(439) *** 332.1(439) *** 334.746.3/.4(439)
[AN 1060530]
MARC

ANSEL
UTF-81852 /2004.
   Könyvvizsgálói szakmai továbbképzés, 2003 / a Magyar Könyvvizsgálói Kamara kiadványa. - Budapest : M. Könyvvizsgálói Kamara, 2003. - 2 db ; 29 cm
Fűzött : ár nélkül
657.6(078) *** 061.3(439-2Bp.)"2003"
[AN 1061844]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], 1 - 2. nap. - 287 p.
657.6(078) *** 061.3(439-2Bp.)"2003"
[AN 1061847] MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], 3. nap. - 244 p.
657.6(078) *** 061.3(439-2Bp.)"2003"
[AN 1061848] MARC

ANSEL
UTF-81853 /2004.
   A közszolgáltatások marketingje és menedzsmentje / szerk. Hetesi Erzsébet. - Szeged : JATEPress, 2002. - 305 p. : ill. ; 24 cm. - (SZTE Gazdaságtudományi Kar közleményei, ISSN 1588-8533)
Bibliogr. a tanulmányok végén. - Példányszám: 500. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött : ár nélkül
338.465 *** 339.138 *** 658.1 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 1060279]
MARC

ANSEL
UTF-81854 /2004.
Kudar Lajos
   Turizmusunk története dióhéjben / Kudar Lajos. - Budapest : Tinta, 2003. - 71 p. : ill., főként színes ; 20 cm. - (Értékeink, kincseink, magyar örökségünk ; ; 1.)
Fűzött : 980,-Ft (hibás ISBN 963-9372-55-2)
338.48(439)(091)
[AN 1060349]
MARC

ANSEL
UTF-81855 /2004.
   Logisztika a felsőfokú szakképzésben és a PhD képzésben / [közread. a] Magyar Tudományos Akadémia Marketing Bizottság Logisztikai Albizottság. - [Budapest] : MTA Marketing Bizottság Logisztikai Albizottság, 2002-. - 25 cm
658.78 *** 658.286 *** 355.41
[AN 936017]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., BKÁE - BMGE - ME - ZMNE / [szerzők Chikán Attila et al.]. ; szerk. Turcsányi Károly. - 2002. - 116 p. : ill.
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-508-332-7 fűzött : ár nélkül
658.78 *** 658.286 *** 355.41
[AN 936018] MARC

ANSEL
UTF-81856 /2004.
Lukács Éva
   A munkaerő szabad áramlása az uniós csatlakozás tükrében / [írta Lukács Éva, Kertész Ágnes]. - Budapest : MGYOSZ, 2003. - 23 p. ; 23 cm. - (Európai uniós tájékoztató kiadvány kis- és középvállalkozások számára, ISSN 1785-2676 ; 5.)
Fűzött : ár nélkül
331.556(4-62)
[AN 1062227]
MARC

ANSEL
UTF-81857 /2004.
   Magyar - szlovén gazdasági iránytű ; Slovensko - madžarski gospodarski kompas / [szerk. Horváthné Halász Magdolna] ; [ford. Novák Császár Jolán] ; [kiad. Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara]. - Zalaegerszeg : Zala M. Keresk. és Iparkamara, [2003]. - 100, 80 p. ; 21 cm
A két rész hátlapjával egybekötve
Fűzött : ár nélkül
338(439)"200"(036) *** 338(497.12)"200"(036)
[AN 1061262]
MARC

ANSEL
UTF-81858 /2004.
Murányi István
   Kereskedelmi szakmai számítások : példatár / írta Murányi István. - 4. utánny. - [Budapest] : KIT, 2003. - 107 p. ; 23 cm. - (A kereskedelem kérdései, ISSN 1219-4603)
ISBN 963-637-211-X fűzött : ár nélkül
658.8 *** 657.47(078)(076)
[AN 1067112]
MARC

ANSEL
UTF-81859 /2004.
   Nemzetközi munkaügyi egyezmények és ajánlások, 1919-1995 és Nemzetközi munkaügyi egyezmények és ajánlások, 1996-2002 : kiegészítés / Nemzetközi Munkaügyi Szervezet ; [szerk. Fári László] ; [közread. a] Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium. - Budapest : FMM, 2003. - 3 db ; 25 cm
Kész. az "International labour conventions and recommendations, 1919-1995" (Geneva : ILO, 1996) c. kiad. alapján
Kötött : ár nélkül
331(100)(094.2) *** 349.2(100)(094.2)
[AN 1060363]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., 1919-1951. - 663 p.
ISBN 963-210-482-X
331(100)(094.2) *** 349.2(100)(094.2)
[AN 1060370] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., 1952-1976. - 688 p.
ISBN 963-210-483-8
331(100)(094.2) *** 349.2(100)(094.2)
[AN 1060376] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., 1977-2002. - 590 p.
ISBN 963-210-484-6
331(100)(094.2) *** 349.2(100)(094.2)
[AN 1060383] MARC

ANSEL
UTF-81860 /2004.
   Pénzügyi számvitel / BGF Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Karának oktatói [... Baracskainé Mór[!Boór] Judit et al.] ; [szerk. Csuka Tünde]. - [Budapest] : Perfekt, 2003. - 400 p. ; 24 cm
ISBN 963-394-525-9 fűzött : 3400,- Ft
657(078)
[AN 1062255]
MARC

ANSEL
UTF-81861 /2004.
   Szolgáltatások a harmadik évezredben / szerk. Papp Ilona ; [szerzők Fehér Péter et al.]. - [Budapest] : Aula, 2003. - 542 p. : ill., színes ; 26 cm
Bibliogr.: p. 533-542.
ISBN 963-9478-58-X kötött : ár nélkül
338.46(439)"200"
[AN 1062404]
MARC

ANSEL
UTF-81862 /2004.
   Tények a vállalkozásfejlesztési hálózatról / [szerk. Kovács István] ; [kiad. a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány és Magyar Vállalkozásfejlesztési Hálózat]. - [Budapest] : MVA : M. Vállalkozásfejl. Hálózat, [2002]. - 30 p. : ill., színes ; 24 cm
Fűzött : ár nélkül
334.72(439) *** 351.82(439)
[AN 933015]
MARC

ANSEL
UTF-81863 /2004.
   Vállalkozási praktikák. - Budapest : Média Team, [2001]-. - 24 cm
ISBN 963-00-5721-2
658.1(439)(036) *** 657(036)
[AN 908443]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Könyveld magad, 2001-2002 : a pénztárkönyv és naplófőkönyv vezetése, az analitikus nyilvántartások vezetése / [a könyv szerzője Horváth Miklós]. - Utánny. - [2002]. - 55, [15] p.
Fűzött : 1550,- Ft (hibás ISBN 963-00-5723-9)
657.322(036) *** 657.34(036)
[AN 936015] MARC

ANSEL
UTF-81864 /2004.
   Vállalkozási praktikák. - Budapest : Media Team, [2001]-. - 24 cm
ISBN 963-9083-10-0
336.2(439)(036) *** 658.1(439)(036) *** 082.1
[AN 936008]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Egyéni vállalkozó, 2002 : a vállalkozás megkezdése, az szja és áfa szabályai, társadalombiztosítás, járulékfizetés / [a kötet szerzői Csátaljay Zsuzsanna, Lepsényi Mária, Futó Gábor]. - [2002]. - 183, [17] p. : ill.
Lezárva: 2002. jan. 2.
ISBN 963-9083-08-9 fűzött : 2500,- Ft
336.272(439)(036) *** 336.223(439)(036) *** 369(439)(036)
[AN 936011] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Adó(spóroló) 2002 / [a könyv szerzői Horváth Miklós, Futó Gábor]. - 2. átd. kiad. - [2002]. - 172 p.
Lezárva: 2002. jan. 2.
ISBN 963-9083-09-7 fűzött : 2100,- Ft
336.2(439)(036)
[AN 936013] MARC

ANSEL
UTF-81865 /2004.
Vörös Imre (1944-)
   A külföldi beruházások védelmének belföldi és nemzetközi jogi vonatkozásai / előadó Vörös Imre. - Budapest : MKIK, 2002. - p. 117-127. ; 24 cm. - (Jogi tájékoztató füzetek, ISSN 1217-128X ; 118.)
A sorozat 115-120. tagjai egy kötetben
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-7404-73-2)
339.727.22(439)(036) *** 347.23(439)(036) *** 347.7(439)(036) *** 061.3(439-2Bp.)"2002"
[AN 939191]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

1866 /2004.
   A Dunaferr Dunai Vasmű 50 éves Vasas Szakszervezetének történeti évkönyve / [szerk. Klein András Miklós] ; [összeáll. a szerkbiz. ... Bálint Mihály et al.]. - [Dunaújváros] : Dunatáj, 2002. - 176, [8] p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-8238-35-6 kötött : ár nélkül
Dunaferr DV Vasas Szakszervezeti Szövetség.
331.105.44(439-2Dunaújváros)(091) *** 669.1 *** 061.5(439)Dunaferr
[AN 931602]
MARC

ANSEL
UTF-81867 /2004.
Kincses Gyula (1952-)
   A "köz" és a "magán" új együttélése az egészségügyben : az egészségügyi reform egy esélye / [Kincses Gyula]. - Budapest : Praxis Server Eü. Tanácsadó Kft., cop. 2002. - 100 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 97-99.
ISBN 963-202-156-8 fűzött : ár nélkül
364.444(439)"199/200"
[AN 932227]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

1868 /2004.
Balassa Lászlóné
   Matematika kézikönyv : 4. osztály tanítói számára / Balassa Lászlóné, Csekné Szabó Katalin, Szilas Ádámné. - 3. kiad. - Celldömölk : Apáczai, 2003. - 207 p. : ill. ; 29 cm + mell. (23 p.)
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-464-658-1)
372.47(072)
[AN 1065008]
MARC

ANSEL
UTF-81869 /2004.
Balassa Lászlóné
   Matematika kézikönyv a 4. osztály tanítói számára / Balassa Lászlóné, Csekné Szabó Katalin, Szilas Ádámné. - 2. kiad. - Celldömölk : Apáczai, 2003. - 224 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-464-658-1 fűzött : ár nélkül
372.47(072)
[AN 1065006]
MARC

ANSEL
UTF-81870 /2004.
Bíró Endre (1955-)
   Jogkereső a sajátos nevelési igényű és tanulási, beilleszkedési nehézséggel, magatartási rendellenességgel küzdő gyerekek, tanulók közoktatási jogaihoz / [kész. Bíró Endre] ; [kiad. a Jogismeret Alapítvány]. - Budapest : Jogismeret Alapítvány, [2003]. - 266 p. ; 29 cm
Lezárva: 2003. szept. 1.
Fűzött : 1500,- Ft (hibás ISBN 963-204-093-0)
37.014(439)(094) *** 376
[AN 1061951]
MARC

ANSEL
UTF-81871 /2004.
Bódi Andrásné
   Pedagógiai és pszichológiai fogalomtár : a neveléstudományban gyakrabban használt szakkifejezések értelmezése : tanulási segédlet / összeáll. Bódi Andrásné ..., Makai Katalin ... ; [közread. a] Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar. - Kecskemét : KF TFK, 2002. - 29 p. ; 24 cm
Kézirat. - Belső használatra. - Példányszám: 200
Fűzött : ár nélkül
37(031)(075.8) *** 159.9(031)(075.8)
[AN 1061833]
MARC

ANSEL
UTF-81872 /2004.
Buda Béla (1939-)
   Iskolai nevelés - a lélek védelmében : az iskolai mentálhigiéné alapelvei / Buda Béla. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2003. - 346 p. ; 20 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-19-4452-2 fűzött : ár nélkül
371.78
[AN 1060541]
MARC

ANSEL
UTF-81873 /2004.
   Dráva Völgye Középiskola erdész tagozat : jubileumi évkönyv, 1978-2003 / [szerk. Palaczki Józsefné]. - Barcs : Dráva Völgye Középisk., [2003]. - 220 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött : ár nélkül
Dráva Völgye Középiskola (Barcs)
373.6:630(439-2Barcs)(058)
[AN 1061101]
MARC

ANSEL
UTF-81874 /2004.
Forrai Katalin (1926-)
   Ének az óvodában / Forrai Katalin ; [... "A zenei alkotókészség fejlesztése" c. fejezet elkészítésében Mélykutiné Dietrich Helga működött közre] ; [az illusztrációkat Rogán Miklós kész.]. - 15. kiad. - Budapest : EMB, cop. 2003. - 286, [2] p. : ill., kotta ; 24 cm
Bibliogr.: p. 285-[288].
ISBN 963-330-729-5 fűzött : ár nélkül
373.213 *** 372.3:78
[AN 1064237]
MARC

ANSEL
UTF-81875 /2004.
   Az ifjúsági szakképzés korszerűsítése / [a kötetet szerk. Benedek András] ; [közread. az] Oktatási Minisztérium, [Nemzeti Szakképzési Intézet]. - Budapest : OM : NSZI, 2002. - 252 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 225-227.
Fűzött : ár nélkül
377(439)"199/200" *** 373.6(439)"199/200"
[AN 931839]
MARC

ANSEL
UTF-81876 /2004.
   A közoktatás kézikönyve / [szerk. Varga Katalin] ; [közread. a] Pénzügyi Tájékoztató Iroda Kft. - Hagyárosbörönd : Pénzügyi Tájékoztató Iroda, 2003. - 352 p. ; 20 cm
Lezárva: 2003. okt. 10.
ISBN 963-212-549-5 fűzött : ár nélkül
37.014(439)(094)
[AN 1060470]
MARC

ANSEL
UTF-81877 /2004.
   A Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíj / szerk. Karátson Dávid, Tordai Attila, Nagy Mariann. - Budapest : Gondolat, 2003. - 282 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-9500-96-8 kötött : 2890,- Ft
378.33(439)(092)
[AN 1060265]
MARC

ANSEL
UTF-81878 /2004.
   Matematika : 6. osztály : tanári kézikönyv / Csahóczi Erzsébet [et al.] ; [alkotó szerk. Csatár Katalin] ; [ill. Katona Kata, Szalóky Dezső]. - Celldömölk : Apáczai, 2002-. - 30 cm
Borítócím: Matematika kézikönyv a 6. osztály tanárai számára. - Az 1. köt. kötetjelzés nélkül jelent meg, monografikus leírása: AN 910312
372.851(072)
[AN 935224]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 2002. - 222 p. : ill., részben színes + mell.
Fűzött : ár nélkül
372.851(072)
[AN 935225] MARC

ANSEL
UTF-81879 /2004.
   A Mintarajztanodától a Képzőművészeti Főiskoláig : az Orsz. Magy. Kir. Mintarajztanoda és Rajztanárképezde, a későbbi Mintarajziskola és Rajztanárképző, majd Képzőművészeti Főiskola rajztanárjelöltjeinek, rajztanárjelöltnőinek és művésznövendékeinek az iskola tantervét illusztráló munkái, valamint az iskola könyvtárában található kézikönyvek, mintakönyvek, mintalapok, metszetek, fotók, reprodukciók és szemléltető eszközök bemutatója az 1871 és 1908-1921 közötti időszakból / [szerk. Blaskóné Majkó Katalin, Szőke Annamária] ; [fel. szerk. Borus Judit] ; [közread. a] Magyar Képzőművészeti Egyetem. - [Budapest] : M. Képzőműv. Egy., 2002. - 332 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7165-19-3 fűzött : ár nélkül
Magyar Képzőművészeti Főiskola (Budapest)
378.67(439-2Bp.)(091) *** 378.147.22 *** 061.4(439-2Bp.)"2001/2002"
[AN 931593]
MARC

ANSEL
UTF-81880 /2004.
   Önkormányzat és közoktatás 2001 : Szekszárd, 2001. november 19-20. / szerk. Palotás Zoltán ; [rend., közread. az] Országos Közoktatási Intézet. - Budapest : OKI, 2002. - 95 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött : ár nélkül
37.014(439)"200" *** 352(439) *** 061.3(439-2Szekszárd)
[AN 1061328]
MARC

ANSEL
UTF-81881 /2004.
   Önkormányzat és közoktatás 2002 : Szekszárd, 2002. november 14-15. / szerk. Palotás Zoltán ; [rend., közread. az] Országos Közoktatási Intézet. - Budapest : OKI, cop. 2003. - 132 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-682-510-6 fűzött : ár nélkül
37.014(439)"200" *** 352(439) *** 061.3(439-2Szekszárd)
[AN 1061330]
MARC

ANSEL
UTF-81882 /2004.
Smuta Attila
   Es tönen die Lieder / Attila Smuta ; [Mitarb. Edit Striberny] ; [Ill. István Szappanos] ; [Hrsg.:] Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar. - Kecskemét : KF TFK, 2002. - 77 p. : ill., részben kotta ; 25 cm
A bev. magyar nyelven is
ISBN 963-7294-44-9 fűzött : ár nélkül
372.880.30(075.8) *** 784
[AN 1061835]
MARC

ANSEL
UTF-81883 /2004.
Tóth Józsefné
   A szeretet pedagógiája / Tóth Józsefné Gizi néni ; [közread. a Gandhi Gimnázium]. - [Pécs] : Gandhi Gimn., 2003. - 114 p. : ill., színes ; 24 cm
Fűzött : ár nélkül
376.7(=914.99)(072) *** 373.24(439-2Pécs)(0:82-94)
[AN 1061381]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

1884 /2004.
Békés Sándor (1940-)
   Vadászetika / Békés Sándor. - Budapest : Mezőgazda, [2003], cop. 2001. - 142 p., VIII t. : ill., színes ; 17 cm
Bibliogr.: p. 137-139.
ISBN 963-286-083-7 kötött : ár nélkül
799.2 *** 639.1
[AN 1064819]
MARC

ANSEL
UTF-81885 /2004.
Földi László (1956-)
   Vadászláz / Földi László. - Miskolc : Well-PRess, 2003. - 118 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-9490-21-0 kötött : ár nélkül
799.2(0:82-32) *** 894.511-32
[AN 1060103]
MARC

ANSEL
UTF-81886 /2004.
Grósz Zoltán
   Agytorna : 600 kérdés - 600 válasz : műveltségi tesztkönyv / Grósz Zoltán. - [Nagykovácsi] : Puedlo K., [2003]. - 152 p. ; 20 cm
ISBN 963-9477-49-4 fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9477-48-6)
793.7
[AN 1061488]
MARC

ANSEL
UTF-81887 /2004.
Kresz László
   Látványos fejtörők / Kresz László, Kresz Károly, Kresz István. - Pécs : Alexandra, cop. 2003. - [112] p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 963-368-685-7 kötött : ár nélkül
793.7
[AN 1061089]
MARC

ANSEL
UTF-81888 /2004.
Kukuczka, Jerzy
   Függőleges világom : a tizennégy nyolcezres meghódítása / Jerzy Kukuczka ; [ford. Bráder Éva]. - Budapest : Corbis, cop. 2003. - 253 p., [8] t. : ill., részben színes ; 23 cm
A ford. a "My vertical world" c. kiad. alapján kész.
ISBN 963-212-564-9 kötött : ár nélkül
Kukuczka, Jerzy
796.52(438)(092)Kukuczka,_J.(0:82-992) *** 910.4(235)(0:82-992)
[AN 1060652]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

1889 /2004.
Alföldi Fotószalon (9.) (2003) (Szentes)
   IX. Alföldi Fotószalon : XXIII. Dél-Alföldi Fotószalon : Szentes, 2003. - [Szentes] : [Szentesi Művel. Közp.], [2003]. - [20] p. : ill., részben színes ; 21 cm
Kiállítási katalógus. - Rend. a Szentesi Művelődési Központ és a Szentesi Fotókör
Fűzött : ár nélkül
77.04(439.14) *** 061.4(439-2Szentes)
[AN 1061692]
MARC

ANSEL
UTF-81890 /2004.
   Aura : a technikai reprodukálhatóság korszaka után : médiaművészeti kiállítás a C³ és a Millenáris közös szervezésében : [Millenáris Park, ... 2003 október 30 - november 30.] : after the age of technical reproduction : media art exhibition, organised by C³ and Millenaris : [Millenáris Park, ... 30 October - 30 November 2003]. - [Budapest] : C³ Alapítvány : Millenáris Kht., cop. 2003. - [36] p. : ill., színes ; 21x21 cm
Fűzött : ár nélkül
73/76.037(439)"200" *** 061.4(439-2Bp.)"2003"
[AN 1061738]
MARC

ANSEL
UTF-81891 /2004.
Batár Attila
   A sokrétű Víziváros / Batár Attila. - [Székesfehérvár] : [Szt. István Kir. Múz.], 2002. - 68, [3] p. : ill. ; 25 cm. - (A Szent István Király Múzeum közleményei. B. sorozat,, ISSN 1216-7975 ; 52.)
Bibliogr.: p. 67- [69].
ISBN 963-9279-21-8 fűzött : ár nélkül
Budapest. II. kerület - Budapest. I. kerület
711.5(439-2Bp.Víziváros) *** 72(439-2Bp.Víziváros)
[AN 931323]
MARC

ANSEL
UTF-81892 /2004.
Beckett, Wendy
Sister Wendy's 1000 masterpieces (magyar)
   1000 remekmű / Wendy Beckett nővér ; szakértő konzultáns Patricia Wright ; [ford. Zinner Judit]. - Budapest : Mérték K., 2003. - 512 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 963-9519-08-1 kötött : ár nélkül
75(100)
[AN 1062165]
MARC

ANSEL
UTF-81893 /2004.
Ceelen, Vicky
Close friends (magyar)
   Barátocskám / Vicky Ceelen. - [Budapest] : Jonathan Miller, [2003]. - [80] p. : ill., főként színes ; 16x16 cm
Fotóalbum
ISBN 963-212-660-2 kötött : 2490,- Ft
77.04(44)(092)Ceelen,_V.
[AN 1062563]
MARC

ANSEL
UTF-81894 /2004.
Csenkey Éva
   Zsolnay / írta Csenkey Éva, Hárs Éva, Weiler Árpád ; Lázár Antal bevezetőjével. - Budapest : Corvina, 2003. - 270 p. : ill., színes ; 33 cm
Bibliogr.: p. 259-260.
ISBN 963-13-5297-8 kötött : 9900,- Ft
Zsolnay Porcelángyár (Pécs)
738(439)Zsolnay(091) *** 666.5(439-2Pécs)(091) *** 061.5(439-2Pécs)
[AN 1062343]
MARC

ANSEL
UTF-81895 /2004.
Csupor István
   Fazekaskönyv / Csupor István, Csuporné Angyal Zsuzsa ; [a rajzokat Csupor István kész.]. - 2. kiad. - Budapest : Mezőgazda : Planétás, [2003], cop. 1998. - 187 p., [8] t. : ill., részben színes ; 29 cm. - (Hagyomány és vidék, ISSN 1589-2816)
Bibliogr.: p. 179-183.
ISBN 963-286-085-3 kötött : ár nélkül
738.02 *** 738.031.4(=945.11)
[AN 1064327]
MARC

ANSEL
UTF-81896 /2004.
Dads (magyar)
   Apu / szerk. Rose O' Kelly ; [ford. Ördögh Bálint]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2003. - 108, [4] p. : ill. ; 14x14 cm. - (Csak neked, ISSN 1785-5349)
Vál. a Hulton Getty Picture Collection fotóiból
ISBN 963-09-4481-2 kötött : ár nélkül
77.04(100) *** 316.37-055.52-055.1 *** 82-84=945.11
[AN 1062462]
MARC

ANSEL
UTF-81897 /2004.
Edmaier, Bernhard
Geo-Art (magyar)
   GeoArt : a természet csodái / Bernhard Edmaier ; szöveg Angelika Jung-Hüttl ; [ford. Szabados Kinga]. - Budapest : Jószöveg Műhely, cop. 2003. - 154, [2] p. : ill., színes ; 30x30 cm
Fotóalbum
ISBN 963-9134-84-8 kötött : ár nélkül
77.04(430)(092)Edmaier,_B. *** 911.2(100)(084.12) *** 55(084.12)
[AN 1061356]
MARC

ANSEL
UTF-81898 /2004.
Eszik Alajos (1953-)
Művek (vál.)
   Eszik Alajos. - [Kiskunfélegyháza] : [Magánkiad.], [2003]. - 23 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Kiállítási katalógus. - Magyar és angol nyelven
ISBN 963-430-650-0 fűzött : ár nélkül
741(439)(092)Eszik_A. *** 76(439)(092)Eszik_A. *** 75(439)(092)Eszik_A. *** 061.3(439-2Kiskunfélegyháza)
[AN 1061757]
MARC

ANSEL
UTF-81899 /2004.
An invitation to love (magyar)
   Szeretet / szerk. Wynn Wheldon ; [ford. Ördögh Bálint]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2003. - 108, [4] p. : ill. ; 14x14 cm. - (Csak neked, ISSN 1785-5349)
Vál. a Hulton Getty Picture Collection fotóiból
ISBN 963-09-4483-9 kötött : ár nélkül
77.04(100) *** 177.61 *** 82-84=945.11
[AN 1062450]
MARC

ANSEL
UTF-81900 /2004.
Kovács Katalin
   L'expression des passions dans la pensée picturale de Diderot et de ses prédécesseurs : PhD-disszertáció / kész. Kovács Katalin. - Szeged : JATE Press, 2003. - 153 p. ; 24 cm. - (SZTE társadalomtudományi doktori disszertációk, ISSN 1588-872X)
Bibliogr.: p. 141-150. - Példányszám: 100
Fűzött : ár nélkül
Diderot, Denis
7.01(44)(092)Diderot,_D. *** 7.01(44)"16/17"
[AN 1062250]
MARC

ANSEL
UTF-81901 /2004.
   Között : magyar posztgeometrikus művészet : Vízivárosi Galéria, 2001. november 30. - december 19. / [fel. szerk. Kováts Albert]. - [Budapest] : M. Festők Társ., [2002]. - 19 p. : ill., főként színes ; 20 cm. - (A Magyar Festők Társasága csoportkiállításai, ISSN 1586-9490)
Katalógus
ISBN 963-00-8555-0 fűzött : ár nélkül
75(439)"199/200" *** 061.2(439) *** 061.4(439-2Bp.)"2001"
[AN 917011]
MARC

ANSEL
UTF-81902 /2004.
Kultermann, Udo
   Architecture and revolution : the visions of Boullée and Ledoux = Építészet és forradalom : Boullée és Ledoux látomásai / Udo Kultermann ; [transl. ... Hollóy Gáborné, Czelnai Éva]. - Budapest : Építészet és Művészet Kévés Stúdió Galéria, cop. 2003. - 127 p. : ill. ; 30 cm. - (Építészet és művészet, ISSN 1588-4104)
Bibliogr.: p. 124-127.
ISBN 963-212-589-4 fűzött : ár nélkül
72(44)(092)Boullée,_É._L. *** 72(44)(092)Ledoux,_C._N. *** 061.4(439-2Bp.)"2002"
[AN 1061269]
MARC

ANSEL
UTF-81903 /2004.
Kultermann, Udo
   Architecture and revolution : the visions of Boullée and Ledoux = Építészet és forradalom : Boullée és Ledoux látomásai / Udo Kultermann ; [transl. ... Hollóy Gáborné, Czelnai Éva]. - Budapest : Építészet és Művészet Kévés Stúdió Galéria, cop. 2003. - 127 p. : ill. ; 30 cm. - (Építészet és művészet, ISSN 1588-4104)
Bibliogr.: p. 124-127.
ISBN 963-212-596-7 fűzött : ár nélkül
Boullée Étienne-Louis
Ledoux Claude-Nicolas
72(44)(092)Ledoux,_C._N. *** 061.4(439-2Bp.)"2002" *** 72(44)(092)Boullée,_É._L.
[AN 1061231]
MARC

ANSEL
UTF-81904 /2004.
Legéndy Péter (1948-)
   Izmusdúlás : kötetlen gondolatok a 20. századi izmusok értékeléséhez / Legéndy Péter. - Budapest : Nemzetek Európája Kvk., 2002. - 87 p. ; 20 cm
Kész. a Pannon Rádió "Művészet és valóság" c. műsora alapján
ISBN 963-86198-4-8 fűzött : ár nélkül
7.036/.037 *** 82.015.19
[AN 1065042]
MARC

ANSEL
UTF-81905 /2004.
   A magyarok bejövetele / [szerk. Esztergályos Jenő] ; [fotók Dömötör Mihály et al.]. - Celldömölk : Apáczai, 2003. - 47 p. : ill., főként színes ; 35 cm + mell. (23x256 cm)
Kész. Siklódi Csilla, Szűcs Árpád, Trogmayer Ottó munkáinak felhasználásával. - A képmagyarázatok angol és német nyelven is. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-464-151-2 kötött : ár nélkül Velúr : ár nélkül
Feszty Árpád (1856-1914). A magyarok bejövetele.
75(439)(092)Feszty_Á. *** 75.044(439)
[AN 1064964]
MARC

ANSEL
UTF-81906 /2004.
Medveczky Jenő (1902-1969)
Művek (vál.)
   Medveczky Jenő centenáriumi kiállítása : Ernst Múzeum, Budapest 2002. június 13 - július 3. / [a katalógust írta Jobbágyi Zsuzsa]. - [Budapest] : Ernst Múz., [2002]. - 42 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 13.
ISBN 963-202-478-8 fűzött : ár nélkül
75(439)(092)Medveczky_J. *** 061.4(439-2Bp.)"2002"
[AN 933013]
MARC

ANSEL
UTF-81907 /2004.
Milassin Béla
   Tiziano titkai / Milassin Béla. - Budapest : [Milassin B.], 2003. - 108 p., 80 t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 101-104.
ISBN 963-430-503-2 fűzött : ár nélkül
Tiziano Vecellio
75(45)Tiziano_Vecellio
[AN 1065000]
MARC

ANSEL
UTF-81908 /2004.
Molnár Sándor (1936-)
   Kristályképek, 1994-2002 : Ernst Múzeum, Budapest, 2003. november 5-23. : Szinyei Szalon, Budapest, 2003. november 18 - december 5. / Molnár Sándor ; [a kiállítást rend. ... Boros Lili ..., Sinkovits Péter ...] ; [a katalógust szerk. ... Boros Lili, Lajta Gábor]. - [Budapest] : [Ernst Múz.] : [Szinyei Szalon], [2003]. - 80 p. : ill., színes ; 30 cm
Magyar és francia nyelven
ISBN 963-86419-4-0 fűzött : ár nélkül
75(439)(092)Molnár_S. *** 061.4(439-2Bp.)"2003"
[AN 1061794]
MARC

ANSEL
UTF-81909 /2004.
Mums (magyar)
   Anyu / szerk. David Baird ; [ford. Ördögh Bálint]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2003. - 108, [4] p. : ill. ; 14x14 cm. - (Csak neked, ISSN 1785-5349)
Vál. a Hulton Getty Picture Collection fotóiból
ISBN 963-09-4482-0 kötött : ár nélkül
77.04(100) *** 316.37-055.52-055.2 *** 82-84=945.11
[AN 1062463]
MARC

ANSEL
UTF-81910 /2004.
Németh György
   Az én városom / Németh György ; [a képeket vál. Szuromi Pál, Balogh József] ; [kiad. a Dél-alföldi Fotóügynökség]. - Szeged : Dél-alföldi Fotóügynökség, [2003]. - [95] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-212-910-5 kötött : ár nélkül
741.5(439)(092)Németh_Gy.
[AN 1062412]
MARC

ANSEL
UTF-81911 /2004.
Németh Kálmán (1903-1979)
   Fába vésett gondolatok / Németh Kálmán ; [szerk. Büki Attila] ; [kiad. Fót Nagyközség Önkormányzatának Németh Kálmán Emlékbizottsága]. - [Fót] : Fót Nagyközség Önkormányzatának Németh K. Emlékbiz., [2003]. - 47 p. : ill., színes ; 15x20 cm
Példányszám: 1000
ISBN 963-212-100-7 kötött : ár nélkül
73(439)(092)Németh_K. *** 73.023.1
[AN 1061251]
MARC

ANSEL
UTF-81912 /2004.
Országos Akvarell Biennálé (18.) (2002) (Eger)
   XVIII. Országos Akvarell Biennálé : Eger ... 2002. augusztus 3 - szeptember 29. = 18 National Biennial Exhibition of Watercolour Arts : Eger ... 3 August - 29 September 2002 / [a kiállítás ... rendezője és a katalógust szerk. ... H. Szilasi Ágota] ; a kiállítást ... a Dobó István Vármúzeum rend. - Eger : [Dobó Vármúz.], 2002. - 159 p. : ill., színes ; 24 cm
ISSN 0230-9505 = Országos Akvarell Biennálé
Fűzött : ár nélkül
75.021.322(439) *** 061.4(439-2Eger)
[AN 933050]
MARC

ANSEL
UTF-81913 /2004.
Pannónia Fotószalon (14.) (2003) (Sopron)
   14. Pannónia Fotószalon : 2003 Sopron / [szerk. ... ifj. Folcz Tóbiás] ; [rend., közread. a Soproni Fotóklub]. - [Sopron] : Soproni Fotóklub, [2003]. - 30 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Kiállítási katalógus
Fűzött : ár nélkül
77.04(439)"199/200" *** 061.4(439-2Sopron)
[AN 1061755]
MARC

ANSEL
UTF-81914 /2004.
Pasqualetti Eleonóra (1954-)
   XXI. századi kerengő, Kortöredékek II : 2002. február Collegium Hungaricum Bécs ..., 2002. április Accademia d'Ungheria Róma ..., 2002. október Magyar Kulturális és Tudományos Központ Helsinki = Cloisters of XXI. century, Fragments of the age II. / Paspualetti Eleonóra ; [a katalógust szerk. és a kiállításokat rend. ... D. Udvary Ildikó]. - [Budapest] : Pasqualetti E., [2002]. - [52] p. : ill., színes ; 26 cm
A bev. német nyelven is
ISBN 963-440-817-6 fűzött : ár nélkül
73/76(439)(092)Pasqualetti_E. *** 061.4(436-2Wien) *** 061.4(45-2Roma) *** 061.4(480-2Helsinki)
[AN 932564]
MARC

ANSEL
UTF-81915 /2004.
   Plátno 1990-2000 : výber zo zbierok Ludwig Múzeum Budapest - Kortárs Művészeti Múzeum : Košice, Východoslovenská galéria : 26. september - 9. november 2003. = Vásznak 1990-2000 : válogatás a Ludwig Múzeum Budapest - Kortárs Művészeti Múzeum gyűjteményéből : Kassa, Kelet-szlovákiai Galéria : 2003. szeptember 26 - november 9. / [red. katalógu Anna Bálványos] ; [prekl. Anna Antalová] ; [... vydalo Ludwig Múzeum Budapest Kortárs Művészeti Múzeum]. - [Budapest] : Ludwig Múz. Budapest - Kortárs Műv. Múz., 2003. - 39 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 963-86427-1-8 fűzött : ár nélkül
75(439)"199" *** 061.4(437.6-2Košice)
[AN 1061732]
MARC

ANSEL
UTF-81916 /2004.
Pótó János (1956-)
   Az emlékeztetés helyei : emlékművek és politika / Pótó János. - Budapest : Osiris, 2003. - 310 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 307-310. és a jegyzetekben
ISBN 963-389-504-9 fűzött : 3880,- Ft
725.945(439-2Bp.)"194/195" *** 323(439)"194/195"
[AN 1062219]
MARC

ANSEL
UTF-81917 /2004.
   A Sándor-palota írásban és képben / [főszerk. Sinkó Katalin] ; [szerzők Altmann Júlia et al.] ; [fotó Szentiváni János et al.]. - Budapest : Akad. K., 2003. - 137, [2] p. : ill., részben színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. 135.
ISBN 963-05-8066-7 kötött : ár nélkül
72(439-2Bp.)
[AN 1061411]
MARC

ANSEL
UTF-81918 /2004.
A Sándor-palota írásban és képben (angol)
   Sándor Palace : an illustrated guide / [ed. in chief Katalin Sinkó] ; [authors Júlia Altmann et al.] ; [photo János Szentiváni et al.] ; [transl. by Judit Pokoly]. - Budapest : Akad. K., 2003. - 137, [2] p. : ill., részben színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. 135.
ISBN 963-05-8089-6 kötött : ár nélkül
72(439-2Bp.)
[AN 1061434]
MARC

ANSEL
UTF-81919 /2004.
A Sándor-palota írásban és képben (német)
   Das Sándor-Palais in Schrift und Bild / [Hrsg. Katalin Sinkó] ; [Autoren Júlia Altmann et al.] ; [Fotos János Szentiváni et al.] ; [... übersetzt von Albrecht Friedrich]. - Budapest : Akad. K., 2003. - 137, [2] p. : ill., részben színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. 135.
ISBN 963-05-8090-X kötött : ár nélkül
72(439-2Bp.)
[AN 1061441]
MARC

ANSEL
UTF-81920 /2004.
   Senior Fotográfusok 2003 : Magyar Fotóművészek Szövetsége Senior Alkotócsoport fotókiállítása a Vigadó Galériájában : Budapest ... : 2003. május 20 - június 1-ig / [a katalógust szerk. Tillai Ernő]. - [Budapest] : M. Fotóművészek Szövets., [2003]. - 64 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Fűzött : ár nélkül
77.04(439)"199/200" *** 061.4(439-2Bp.)"2003"
[AN 1061772]
MARC

ANSEL
UTF-81921 /2004.
Shah Gabriella
   Csohány Kálmán grafikusművész : Pásztó, 1925 - Budapest, 1980 : kétszeres Munkácsy-díjas, érdemes művész / [... írta és szerk. Shah Gabriella] ; [közread. a Margit Kórház]. - Pásztó : Margit Kórház, [2003]. - 20 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
Csohány Kálmán (1925-1980)
76(439)(092)Csohány_K. *** 061.3(439-2Pásztó)
[AN 1061959]
MARC

ANSEL
UTF-81922 /2004.
Vancsó Zoltán (1972-)
   Csendes képek / Vancsó Zoltán. - [Budapest] : [Magánkiad.], cop. 2002. - 47 p. : ill. ; 26 cm
A bev. angol és francia nyelven is
ISBN 963-440-823-0 fűzött : ár nélkül
77.04(439)(092)Vancsó_Z.
[AN 933037]
MARC

ANSEL
UTF-81923 /2004.
   Vándorutak - múzeumi örökség : tanulmányok Bodó Sándor tiszteletére, 60. születésnapja alkalmából / szerk. Viga Gyula, Holló Szilvia Andrea, Cs. Schwalm Edit. - Budapest : Archaeolingua, 2003. - 609 p. : ill., részben színes ; 28 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén. - Bodó Sándor műveinek bibliográfiája: p. 15-22.
ISBN 963-8046-50-3 kötött : ár nélkül
069(439) *** 39(=945.11) *** 904(439) *** 930.85(439) *** 012Bodó_S.
[AN 1062212]
MARC

ANSEL
UTF-81924 /2004.
   Vonzás 2001 : Budapest környéki festőművészek : Újlipótvárosi Klub-Galéria, 2001. december 5-21. / [fel. szerk. Kováts Albert]. - [Budapest] : M. Festők Társ., [2002]. - 27 p. : ill., színes ; 21 cm. - (A Magyar Festők Társasága csoportkiállításai, ISSN 1586-9490)
Katalógus
ISBN 963-00-8556-9 fűzött : ár nélkül
75(439)"199/200" *** 061.2(439) *** 061.4(439-2Bp.)"2001"
[AN 917010]
MARC

ANSEL
UTF-81925 /2004.
Zámbó István, ef (1950-)
   "Minden ugyanaz másképpen" = "Tout est pareil, mais d'une autre façon" = "Everything is the same just in another way" / efZámbó István ; [közread. a] Gallery Erdész & Design. - Szentendre : Gallery Erdész & Design, 2003. - 58 p. : ill., színes ; 30 cm
Előszó Hegyi Lóránd
ISBN 963-210-435-8 fűzött : ár nélkül
75(439)(092)Zámbó_I.,_ef
[AN 1061805]
MARC

ANSEL
UTF-81926 /2004.
Zapponi, Bernardino
Il mio Fellini (magyar)
   Az én Fellinim : erős és gyenge, dühös és szelíd, öreg és infantilis az ember és a rendező forgatókönyvírója elbeszélésében / Bernardino Zapponi ; [ford. Szentgyörgyi Rita] ; [Fellini erotikus rajz.]. - [Budapest] : JLX, cop. 2003. - 189, [14] p. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 963-305-194-0 fűzött : 1900,- Ft
Fellini, Federico
741(45)Fellini_F. *** 791.43.071.1(45)(092)Fellini,_F.
[AN 1061735]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

1927 /2004.
   Daloskönyv / [szerk. Otrosinka Erika, Aradi Szilárd] ; [kiad. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kar Hallgatói Önkormányzat]. - Budapest : BMGE Közlekedésmérnöki Kar Hallgatói Önkormányzat, 2003. - 115 p. : ill., kotta ; 16 cm
Kötött : ár nélkül
784.66 *** 378.189(439)
[AN 1062282]
MARC

ANSEL
UTF-81928 /2004.
Forrai Katalin (1926-)
   Jár a baba, jár / Forrai Katalin ; [Reich Károly rajz.]. - Budapest : Holnap, 2003. - 84, [3] p. : ill., részben színes, főként kotta ; 20 cm
Gyermekjátékok, népdalok, mondókák
ISBN 963-346-144-8 kötött : ár nélkül
784.67(=945.11)(02.053.2) *** 394.3-053.2(=945.11)
[AN 1064458]
MARC

ANSEL
UTF-81929 /2004.
Kleszky Miklós
   Kurze Technik des Cellospiels / von Miklos Kleszky. - [Verőce] : [Magánkiad.], 2003. - 20 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
781.68 *** 787.3
[AN 1062033]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

1930 /2004.
The belly dance book (magyar)
   Hastánc : a legősibb tánc újrafelfedezése / szerk. Tazz Richards ; [ford. Danyi Andrea]. - Budapest : Jószöveg Műhely, cop. 2003. - 208 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-9134-85-6 kötött : ár nélkül
793.3
[AN 1061814]
MARC

ANSEL
UTF-81931 /2004.
Kornis Mihály (1949-)
   Színházi dolgok / Kornis Mihály. - Budapest : Tericum, cop. 2003. - 389 p. ; 19 cm
ISBN 963-8453-72-9 kötött : 2570,- Ft
792.01(0:82-84)
[AN 1062141]
MARC

ANSEL
UTF-81932 /2004.
Meyer-Stabley, Bertrand
La véritable Audrey Hepburn (magyar)
   Az igazi Audrey Hepburn / Bertrand Meyer-Stabley ; [ford. Laky Krisztina]. - Budapest : Jószöveg Műhely, cop. 2003. - 252, [2] p., [8] t. : ill. ; 23 cm
Filmogr.: p. 233-238.
ISBN 963-9134-91-0 fűzött : 1990,- Ft
Hepburn, Audrey
791.43.071.2(73)(092)Hepburn,_A.
[AN 1061649]
MARC

ANSEL
UTF-81933 /2004.
Szulák Andrea (1964-)
   Szigorúan bizalmas : Szulák Andrea titkos levelezése / Kirády Attila. - Pécs : Alexandra, [2003]. - 261, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-368-614-8 fűzött : ár nélkül
792.028(439)(092)Szulák_A.(044)
[AN 1061476]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

1934 /2004.
Abdi, Marjan
   Elevator 1 : a grammar and exercise book for basic, elementary and false beginners / Marjan Abdi ; publ. ... by International Further Studies Institute. - [Kecskemét] : IFSI, 2003. - III, 145 p. : ill. ; 29 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 963-212-069-8 fűzött : ár nélkül
802.0-5(078)=00
[AN 1061831]
MARC

ANSEL
UTF-81935 /2004.
Ádász Edina
   Angol nyelvű szókincsfejlesztő középfokon / Ádász Edina, Kerekes Zsolt. - 3. kiad. - [Budapest] : Librotrade, cop. 2003. - 175 p. ; 20 cm
ISBN 963-9328-77-4 fűzött : ár nélkül
802.0(078)=945.11
[AN 1064236]
MARC

ANSEL
UTF-81936 /2004.
Bulger, Anthony
   Angolul könnyűszerrel / írta Anthony Bulger ; a m. változat Balogh Péter és Kalamár Eszter munkája ; ill. J. L. Goussé. - Bőv. új kiad. - Budapest : Assimil Hungária, cop. 2003. - X, [3], 643 p. : ill. ; 18 cm + 4 CD, 4 hangk.
A mellékletekkel közös tokban
Fűzött (CD-vel) : ár nélkül (hibás ISBN 963-8162-08-2)
Fűzött (kazettával) : ár nélkül (hibás ISBN 963-816-218-X)
802.0(078)=945.11
[AN 1067117]
MARC

ANSEL
UTF-81937 /2004.
Davies, Helen
Beginner's German dictionary (magyar)
   Kezdők német nyelvkönyve / Helen Davies ; szerk. Nicole Irving ; ill. John Shackell ; [ford.] Adamik Lajos. - Budapest : Holnap, 2003. - 127 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 963-346-212-6 kötött : ár nélkül
803.0(078)=945.11
[AN 1065282]
MARC

ANSEL
UTF-81938 /2004.
Dévény Ágnes
   Angolul az irodában : kézikönyv kezdő külkereskedelmi levelezők számára / Dévény Ágnes. - 4. kiad. - [Budapest] : Pro Lingua, cop. 2003. - 126 p. ; 24 cm
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-85781-2-2)
802.0(078)=945.11 *** 651.7(036)
[AN 1064303]
MARC

ANSEL
UTF-81939 /2004.
Dietz, Gunther
   SprechProbe : Aussprachetraining für ungarische DaF-Lerner : Arbeitsbuch / Gunther Dietz, Krisztián Tronka. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2002. - 241 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 240-241.
Fűzött : ár nélkül
803.0(078)=945.11 *** 803.0-15(078)=945.11
[AN 1065050]
MARC

ANSEL
UTF-81940 /2004.
Durst Péter
   Lépésről lépésre : magyar nyelv külföldieknek : első lépés: Jó napot kívánok! / Durst Péter ; [a rajzokat kész. Burg Balázs] ; [közread. a Szegedi Tudományegyetem Hungarológia Program]. - Szeged : SZTE, [2003]. - 231, [9] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-482-597-4 fűzött : ár nélkül
809.451.1(078)=00
[AN 1061721]
MARC

ANSEL
UTF-81941 /2004.
Durst Péter
   Lépésről lépésre : magyar nyelv külföldieknek : első lépés: Jó napot kívánok! / Durst Péter ; [a rajzokat kész. Burg Balázs] ; [közread. a Szegedi Tudományegyetem Hungarológia Program]. - Szeged : SZTE, [2003]. - 231, [9] p. : ill. ; 24 cm
Borítócím: Lépésenként magyarul : magyar nyelv külföldieknek : első lépés: Jó napot kívánok!
ISBN 963-482-606-7 fűzött : ár nélkül
809.451.1(078)=00
[AN 1061714]
MARC

ANSEL
UTF-81942 /2004.
Eckhardt Sándor (1890-1969)
   Magyar - francia kisszótár = Dictionnaire hongrois - français / Eckhardt Sándor. - Váltl. lny. - Budapest : Akad. K., 2003, cop. 1968. - 560 p. ; 15 cm. - (Kisszótár,, ISSN 0324-7562)
Magyar - francia szótár (borító- és gerinccím)
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-05-6393-2)
801.323=945.11=40
[AN 1064227]
MARC

ANSEL
UTF-81943 /2004.
   Der Gast ist König : német nyelvkönyv a szállodaipar és a vendéglátás számára. - 5. kiad. - [Budapest] : Pro Lingua, [2003]-. - 24 cm
803.0(078)=945.11 *** 640.4
[AN 1064451]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - cop. 2003. - 87 p. : ill.
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-04-3424-5)
803.0(078)=945.11 *** 640.4
[AN 1064454] MARC

ANSEL
UTF-81944 /2004.
Hajdú Mihály (1933-)
   Általános és magyar névtan : személynevek / Hajdú Mihály. - Budapest : Osiris, 2003. - 955 p. : ill. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.: p. 877-955. és a jegyzetekben
ISBN 963-389-418-2 kötött : 4580,- Ft
801.313(075.8) *** 809.451.1-313(075.8)
[AN 1062221]
MARC

ANSEL
UTF-81945 /2004.
Horváth T. Krisztina
   Gyakorlókönyv az olasz írásbeli nyelvvizsgához : közép- és felsőfok / Horváth T. Krisztina, Kenyeres Judit. - 3. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2003. - 131 p. : ill. ; 24 cm. - (Nyelvvizsgázzunk!, ISSN 1216-6898)
ISBN 963-19-3859-X fűzött : ár nélkül
805.0(079.1)=945.11
[AN 1064847]
MARC

ANSEL
UTF-81946 /2004.
   Idegen szavak szótára / [szerk. Gerencsér Ferenc]. - [Budapest] : Tárogató Kv., [2003]. - 532 p. ; 21 cm
ISBN 963-86071-9-X kötött : ár nélkül
809.451.1-316.3
[AN 1064212]
MARC

ANSEL
UTF-81947 /2004.
Ladó János (1918-)
   Magyar utónévkönyv / [Ladó János] ; [átd. Bíró Ágnes]. - 7. utánny. - Budapest : Vince K., 2003, cop. 1998. - 261 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 259-261.
ISBN 963-9069-72-8 kötött : 1895,- Ft
809.451.1-313.1
[AN 1064139]
MARC

ANSEL
UTF-81948 /2004.
   Magyar értelmező szótár diákoknak / [szerk. Gerencsér Ferenc]. - [Nagykovácsi] : Puedlo K., [2003]. - 610 p. ; 21 cm
ISBN 963-9477-45-1 kötött : ár nélkül
809.451.1-321.1
[AN 1061674]
MARC

ANSEL
UTF-81949 /2004.
Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság.
   Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság / [összeáll. Nyerges Judit]. - Budapest : Nk. Magyarságtud. Társ., 2002. - 27 p. ; 20 cm
Fűzött : ár nélkül
809.451.1 *** 908.439 *** 061.2(439)
[AN 1061707]
MARC

ANSEL
UTF-81950 /2004.
   Orosz nyelvkönyv haladóknak / szerk. Némethné Hegedüs Zita, Répási Györgyné ; [a könyv szerzői Bereczkiné Tóth Hedvig et al.]. - 3. kiad. - Nyíregyháza : Bessenyei, 2003. - 408 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 405-408.
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-7170-39-1)
808.2(075.8)=945.11
[AN 1064986]
MARC

ANSEL
UTF-81951 /2004.
Resutíková, Kornélia
   Praktická slovenčina / [K. Resutíková, B. Toppi]. - Sarvaš ; Bratislava : Garamond, 2002. - 133 p. ; 29 cm
ISBN 963-210-048-4 fűzött : ár nélkül
808.54(075.8)=00
[AN 1061745]
MARC

ANSEL
UTF-81952 /2004.
Sztanó Klára
   Gyakorlókönyv az olasz szóbeli nyelvvizsgához : közép- és felsőfok / Sztanó Klára. - 3. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2003. - 87 p. : ill., részben színes ; 24 cm + hangk. - (Nyelvvizsgázzunk!, ISSN 1216-6898)
ISBN 963-19-3858-1 fűzött : ár nélkül
805.0(079.1)=945.11
[AN 1063674]
MARC

ANSEL
UTF-81953 /2004.
Viczena Andrea
   1000 questions, 1000 answers : business English : [társalgási gyakolatok a középfokú üzleti angol nyelvvizsgákra] / Viczena Andrea, Szőke Andrea, Molnár Judit. - Székesfehérvár : Lexika, 2003. - 256 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 256.
ISBN 963-9357-27-8 fűzött : 1512,- Ft
802.0(079.1)=945.11 *** 65
[AN 1062043]
MARC

ANSEL
UTF-81954 /2004.
Willmann, Helmut
   Langenscheidt euroszótár : német : magyar - német, német - magyar = Langenscheidts Eurowörterbuch : Ungarisch : Ungarisch - Deutsch, Deutsch - Ungarisch / [szerk. Helmut Willmann, Wolfgang Worsch és Dorogman György]. - Utánny. - Budapest : Akad. K. ; Berlin [etc.] : Langenscheidt, 2003, cop. 1997. - 627 p. ; 16 cm
Borítócím: Euroszótár : német : magyar - német, német - magyar
ISBN 963-05-7414-4 kötött : ár nélkül
801.323=30=945.11 *** 801.323=945.11=30
[AN 1065294]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

1955 /2004.
Albert Sándor (1949-)
   Fordítás és filozófia : a fordításelméletek tudományfilozófiai problémái & filozófiai szövegek fordítási kérdései / Albert Sándor. - Budapest : Tinta, cop. 2003. - 154 p. ; 24 cm. - (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603 ; 17.)
Bibliogr.: p. 147-154.
ISBN 963-9372-69-2 fűzött : 1680,- Ft
82.03 *** 800.73 *** 167
[AN 1064576]
MARC

ANSEL
UTF-81956 /2004.
Jakabfi Anna (1941-)
   Canada - past and present : essays / Anna Jakabfi. - Budapest : Eötvös L. Univ. - Canadian Studies Centre, 2003. - 195 p. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött : ár nélkül
Kanada
820(71)(091)(075.8) *** 908.71(075.8)
[AN 1061301]
MARC

ANSEL
UTF-81957 /2004.
Körmendy Zsuzsanna (1949-)
   Hódolat George Orwellnek, a huszadik század lelkiismeretének / Körmendy Zsuzsanna ; [közread. a] XX. Század Intézet. - [Budapest] : XX. Század Int., 2003. - 257 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-212-997-0 kötött : 2800,- Ft
Orwell, George
820(092)Orwell,_G.
[AN 1061273]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

1958 /2004.
Kós Károly (1883-1977)
Művek (vál.)
   Kós Károly levelezése / összegyűjt., sajtó alá rend., szerk., a kísérő tanulmányt és a jegyzeteket írta Sas Péter. - Budapest : Mundus, 2003. - 894 p. ; 23 cm. - (Mundus - új irodalom, ISSN 1416-1001 ; 26-27.)
ISBN 963-9501-09-3 kötött : ár nélkül
Kós Károly (1883-1977)
894.511(498)(092)Kós_K.(044) *** 72(439)(092)Kós_K.(044)
[AN 1062378]
MARC

ANSEL
UTF-81959 /2004.
Péter I. Zoltán (1949-)
   Ady Erdélyben / Péter I. Zoltán. - Budapest : Noran, 2003. - 247 p. : ill. ; 29 cm. - (Várad, villanyváros, ISSN 1419-7405)
Bibliogr.: p. 243-244.
ISBN 963-9356-88-3 kötött : 7000,- Ft
Ady Endre (1877-1919)
894.511(092)Ady_E. *** 908.439.21
[AN 1061533]
MARC

ANSEL
UTF-81960 /2004.
Rácz István (1922-)
   Emlékeim Weöres Sándorról / Rácz István. - Budapest : Nap, 2003. - 88 p. ; 21 cm
ISBN 963-9402-49-4 kötött : 1700,- Ft
Weöres Sándor (1913-1989)
894.511(092)Weöres_S.(0:82-94)
[AN 1062419]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

1961 /2004.
Adams, Jessica
I'm a believer (magyar)
   Üzenet a túlpartról / Jessica Adams. - [Budapest] : Geopen, 2003. - 392 p. ; 21 cm
Ford. Kiss Marianne. - Regény
ISBN 963-9093-96-3 fűzött : 2490,- Ft
820-31(94)=945.11
[AN 1061172]
MARC

ANSEL
UTF-81962 /2004.
Aksënov, Vasilij Pavlovič
Moskovskaâ saga (magyar)
   Moszkvai történet / Vaszilij Akszjonov ; [ford. és a jegyzeteket írta Soproni András]. - Budapest : Európa, 2003. - 1166 p. ; 24 cm
Tart.: A tél nemzedéke ; Háború és börtön ; Börtön és béke ; Pokolenie zimy ; Vojna i tûrʹma ; Tûrʹma i mir. - Regénytrilógia
ISBN 963-07-7534-4 kötött : 3500,- Ft
882-31=945.11
[AN 1064300]
MARC

ANSEL
UTF-81963 /2004.
Allen, Roger MacBride
Isaac Asimov's Inferno (magyar)
   Infernó : a Kalibán-trilógia második kötete : Asimov nyomán / Roger MacBride Allen ; [ford. Füssi-Nagy Géza]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2003. - 284 p. : ill. ; 25 cm
Regény
ISBN 963-497-009-5 kötött : ár nélkül
820-312.9(73)=945.11
[AN 1062163]
MARC

ANSEL
UTF-81964 /2004.
Andersen, Hans Christian
   Állatmesék erdőn, mezőn : válogatás Andersen legszebb meséiből. - [Debrecen] : Aquila, 2003. - 93, [2] p. ; 30 cm
ISBN 963-679-223-2 kötött : ár nélkül
839.8-34(02.053.2)=945.11
[AN 1061888]
MARC

ANSEL
UTF-81965 /2004.
Austen, Jane
Jane Austen's Charlotte (magyar)
   Charlotte / Jane Austen utolsó, befejezetlen regénye, amelyet Julia Barrett egészített ki ; [ford. Barcza Gerda]. - Szeged : LAZI, cop. 2003. - 287 p. ; 21 cm
ISBN 963-9416-62-2 kötött : 2500,- Ft
820-31(73)=945.11
[AN 1061654]
MARC

ANSEL
UTF-81966 /2004.
Austen, Jane
Persuasion (magyar)
   Meggyőző érvek / Jane Austen ; [ford. Róna Ilona]. - Budapest : M. Kvklub, 2003. - 318 p. ; 21 cm. - (Szerelmes világirodalom, ISSN 1418-0766)
Regény
ISBN 963-547-475-X kötött : ár nélkül
820-31=945.11
[AN 1064404]
MARC

ANSEL
UTF-81967 /2004.
Bauer, Josef Martin
So weit die Füsse tragen (magyar)
   Ameddig a lábam bírja / Josef Martin Bauer. - Pécs : Alexandra, [2003]. - 397 p. ; 21 cm
Regény. - Ford. Kászonyi Ágota
ISBN 963-368-648-2 kötött : ár nélkül
830-31=945.11
[AN 1061272]
MARC

ANSEL
UTF-81968 /2004.
Boccaccio, Giovanni
Decamerone (magyar) (vál.)
   Dekameron : válogatott novellák / Boccaccio ; [ford. Révay József] ; [vál., az utószót és a jegyzeteket írta Madarász Imre]. - Budapest : Európa, 2003. - 172 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
ISBN 963-07-7527-1 fűzött : 620,- Ft
850-32=945.11
[AN 1064978]
MARC

ANSEL
UTF-81969 /2004.
Brown, Sandra
Thursday's child (magyar)
   A csütörtök leánya / Sandra Brown ; [ford. F. Nagy Piroska]. - Budapest : Maecenas, cop. 2003. - 303 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-203-090-7 fűzött : ár nélkül
820-312.5(73)=945.11
[AN 1061550]
MARC

ANSEL
UTF-81970 /2004.
Brühl, Gustav
Marino Marinelli, Galeerensklave, Seeräuber und Inselkönig oder Die Blutnacht von Venedig (magyar)
   A gályarab : [szerelem Velencében] / Gabrielle Bruhle. - [Tyukod] : Black & White, cop. 2003. - 3 db : ill. ; 24 cm
Regény. - Ford. Temeshy György
ISBN 963-9452-80-7 kötött : ár nélkül
830-311.3=945.11
[AN 1061891]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 413 p.
ISBN 963-9452-81-5
830-311.3=945.11
[AN 1061896] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 488 p.
ISBN 963-9452-82-3
830-311.3=945.11
[AN 1061937] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - 462 p.
ISBN 963-9452-83-1
830-311.3=945.11
[AN 1061956] MARC

ANSEL
UTF-81971 /2004.
Buck, Pearl S.
Imperial woman (magyar)
   Az utolsó kínai császárné / Pearl S. Buck ; [ford. Sziklai István]. - Budapest : Tericum, cop. 2003. - 592 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-8453-73-7 kötött : 3170,- Ft
Cexi (Kína: császárné)
820-31(73)=945.11
[AN 1062174]
MARC

ANSEL
UTF-81972 /2004.
Bunin, Ivan Alekseevič
   Az emésztő tűz : elbeszélések a szerelemről és halálról / Ivan Bunyin ; [a szöveget vál., gond. és a jegyzeteket kész. Szőke Katalin] ; [ford. Bagi Ibolya et al.]. - Budapest : Osiris, 2003. - 424 p. ; 20 cm. - (Osiris klasszikusok, ISSN 1218-9006)
ISBN 963-389-487-5 kötött : 3500,- Ft
882-32=945.11
[AN 1062357]
MARC

ANSEL
UTF-81973 /2004.
Burnett, Frances Hodgson
A little princess (magyar)
   A padlásszoba kis hercegnője / F. H. Burnett ; [ford. Görög Lívia] ; [Rényi Krisztina rajz.]. - Budapest : Ciceró, 2003, cop. 1995. - 202 p. : ill. ; 21 cm. - (Klasszikusok fiataloknak, ISSN 1219-0306)
Ifjúsági regény
ISBN 963-539-434-9 kötött : 1600,- Ft
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 1064240]
MARC

ANSEL
UTF-81974 /2004.
Cabot, Meg
The mediator (magyar)
   A mediátor / Jenny Carroll. - Budapest : Ciceró, 2003-. - 20 cm. - (Tök jó könyvek, ISSN 1586-2674)
Regénysorozat
820-312.9(73)=945.11
[AN 1060291]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Susie és a szerelmes kísértet / [ford. Polgár Anita]. - 2003. - 246, [2] p.
ISBN 963-539-432-2 fűzött : 1690,- Ft
820-312.9(73)=945.11
[AN 1060297] MARC

ANSEL
UTF-81975 /2004.
Cabot, Meg
The princess diaries (magyar)
   A neveletlen hercegnő naplója / Meg Cabot ; [ford. Merényi Ágnes]. - Budapest : Ciceró, 2002-. - 20 cm. - (Tök jó könyvek, ISSN 1586-2674)
Ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 938092]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Mia Genoviában. - 2003. - 219 p.
ISBN 963-539-433-0 fűzött : 1690,- Ft
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 1061932] MARC

ANSEL
UTF-81976 /2004.
Carey, Peter
True history of the Kelly gang (magyar)
   Ned Kelly balladája / Peter Carey ; [ford. Molnár Miklós]. - [Budapest] : Palatinus, cop. 2003. - 455 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-9487-54-6 fűzött : 1890,- Ft
820-31(94)=945.11
[AN 1060550]
MARC

ANSEL
UTF-81977 /2004.
Chicken soup for the teenage soul on love & friendship (magyar)
   Megható tinitörténetek / [összeáll.] Jack Canfield, Mark Victor Hansen, Kimberly Kirberger ; [ford. Villányi György]. - Budapest : Novella, cop. 2003. - 215 p. ; 22 cm
A verseket Lengyel Tamás ford.
ISBN 963-9442-16-X kötött : 1990,- Ft
820-32(73)(082)=945.11
[AN 1060976]
MARC

ANSEL
UTF-81978 /2004.
Christmas blessings (magyar)
   Karácsonyi áldás : imák és versek az ünnep fényének emelésére / [összeáll.] June Cotner ; [ford. Körmendi Ágnes]. - [Debrecen] : Gold Book, [2003]. - 183 p. ; 18 cm
ISBN 963-9437-86-7 kötött : ár nélkül
82-822=945.11 *** 82-14=945.11 *** 398.332.416
[AN 1061492]
MARC

ANSEL
UTF-81979 /2004.
The clan war (magyar)
   Klánháború. - Budapest : Delta Vision, [2000]-. - 18 cm
Regénysorozat. - Legend of the Five Rings (keretcím)
ISBN 963-00-4827-2
820-312.9(73)=945.11
[AN 799313]
MARC

ANSEL
UTF-8


   7. tekercs, Oroszlán / Stephen D. Sullivan ; [ford. Kleinheincz Csilla]. - [2002]. - 253 p.
The lion
ISBN 963-86280-5-7 fűzött : 1290,- Ft
820-312.9(73)=945.11
[AN 936761] MARC

ANSEL
UTF-81980 /2004.
Coetzee, Jacobus M.
Waiting for the barbarians (magyar)
   A barbárokra várva / J. M. Coetzee ; [ford. Sebestyén Éva]. - Pécs : Art Nouveau, [2003]. - 333 p. ; 18 cm
Regény
ISBN 963-212-530-4 kötött : ár nélkül
820-31(680)=945.11
[AN 1064040]
MARC

ANSEL
UTF-81981 /2004.
Collins, Jackie
Hollywood divorces (magyar)
   Hollywoodi válások / Jackie Collins ; [ford. Gálvölgyi Judit]. - [Budapest] : JLX, cop. 2003. - 433 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-305-201-7 fűzött : 1999,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 1061728]
MARC

ANSEL
UTF-81982 /2004.
A cup of comfort for women (magyar)
   Egy csésze vigasz nőknek : történetek, amelyek a nők erejét és báját dicsérik / szerk. Colleen Sell ; [ford. Vincze Mariann]. - Pécs : Alexandra, [2003]. - 317 p. ; 19 cm
ISBN 963-368-621-0 fűzött : ár nélkül
820-32(73)(082)=945.11
[AN 1061472]
MARC

ANSEL
UTF-81983 /2004.
Dante Alighieri
La divina commedia. Inferno (magyar)
   Pokol : az Isteni színjáték első része / Dante Alighieri ; [ford. Babits Mihály] ; [az utószót és a jegyzeteket Madarász Imre írta]. - Budapest : Európa, 2003. - 212, [2] p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
Elbeszélő költemény
ISBN 963-07-7528-X fűzött : 620,- Ft
850-131=945.11
[AN 1064977]
MARC

ANSEL
UTF-81984 /2004.
Decaux, Alain
Letizia (magyar)
   Letizia : Napóleon és az édesanyja / Alain Decaux ; [ford. Tótfalusi Ágnes] ; [a verseket ford. Tótfalusi István]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2003. - 383 p. ; 23 cm. - (Királyi házak, ISSN 1419-9149)
ISBN 963-9526-19-3 kötött : 1990,- Ft
Napoleon (Franciaország: császár), I.
Bonaparte, Letizia
840-94=945.11 *** 944"179/1821"(092)Napoleon,_I.(0:82-94)
[AN 1061961]
MARC

ANSEL
UTF-81985 /2004.
Della Casa, Giovanni
Galateo (magyar, olasz)
   Galateo / Giovanni Della Casa ; ford. Puskás István ; [... a bev. tanulmányt és a jegyzeteket írta Madarász Imre]. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2003. - 95 p. ; 24 cm. - (Eötvös klasszikusok, ISSN 1219-3062 ; 62.)
Oktatási segédanyag. - Galateo, avagy A viselkedésről (borító- és gerinccím). - Olasz és magyar nyelven
ISBN 963-9316-70-9 fűzött : ár nélkül
850-4.02=945.11 *** 395(4)"15"
[AN 1061134]
MARC

ANSEL
UTF-81986 /2004.
Dirie, Waris
Desert flower (magyar)
   A sivatag virága : a nomád sátorból New Yorkba, a divatvilág csúcsára / Waris Dirie és Cathleen Miller ; [ford. Somló Ágnes]. - 8. utánny. - Budapest : M. Kvklub, 2003, cop. 2001. - 230 p., [8] t. : ill. ; 21 cm
Példányszám: 2000
ISBN 963-547-279-X kötött : ár nélkül
Dirie, Waris
820-94(73)=945.11
[AN 1064332]
MARC

ANSEL
UTF-81987 /2004.
Doherty, Paul C.
The Horus killing (magyar)
   A Hórusz-gyilkosságok : cselszövés és gyilkosság az ősi Egyiptomban / Paul Doherty ; [ford. Dranka Anita]. - [Debrecen] : Gold Book, [2003]. - 286 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-9437-65-4 kötött : ár nélkül
820-311.6=945.11
[AN 1062000]
MARC

ANSEL
UTF-81988 /2004.
Dumas, Alexandre (père.)
Le chevalier de Maison-Rouge (magyar)
   A királyné lovagja : szerelem a vérpadig : regény két kötetben / Alexandre Dumas ; [ford. Moly Tamás]. - Budapest : Sensus, 2003. - 366 p. ; 20 cm. - (Dumas legszebb regényei)
Megj. "Mária Antoanette lovagjai" és "Mária Antónia és lovagjai" címmel is
ISBN 963-9375-60-8 kötött : ár nélkül
840-31=945.11
[AN 1061941]
MARC

ANSEL
UTF-81989 /2004.
Elton, Ben
Dead famous (magyar)
   Halál egyenes adásban : egy valóságshow regénye / Ben Elton ; [ford. Uram Tamás]. - Budapest : Európa, 2003. - 439 p. ; 19 cm
ISBN 963-07-7490-9 kötött : 2200,- Ft
820-312.4=945.11
[AN 1061175]
MARC

ANSEL
UTF-81990 /2004.
Erikson, Steven
Gardens of the moon (magyar)
   A hold udvara : a Malaza[!malazai] bukottak könyvének regéje / Steven Erikson ; [ford. ... Fehér Fatime]. - Pécs : Alexandra, [2003]. - 496 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-368-455-2 kötött : ár nélkül
820-312.9(71)=945.11
[AN 1061517]
MARC

ANSEL
UTF-81991 /2004.
   Esti mesék fiúknak / összeáll. Boldizsár Ildikó ; rajz. Elek Lívia. - Budapest : Novella, 2003. - 103 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Esti mesék, ISSN 1587-5091)
ISBN 963-9442-11-9 kötött : 2490,- Ft
82-34(02.053.2)=945.11 *** 398.21(=00)(02.053.2)
[AN 1062234]
MARC

ANSEL
UTF-81992 /2004.
   Esti mesék lányoknak / összeáll. Boldizsár Ildikó ; rajz. Elek Lívia. - Budapest : Novella, 2003. - 104 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Esti mesék, ISSN 1587-5091)
ISBN 963-9442-12-7 kötött : 2490,- Ft
82-34(02.053.2)=945.11 *** 398.21(=00)(02.053.2)
[AN 1062229]
MARC

ANSEL
UTF-81993 /2004.
   Európai költők antológiája / [szerk. Faludy György]. - 3. bőv. kiad. - [Budapest] : Villon, 2003. - 270 p. ; 19 cm
ISBN 963-212-233-X kötött : ár nélkül
82-14(4)=945.11
[AN 1062146]
MARC

ANSEL
UTF-81994 /2004.
Evans, Nicholas
The horse whisperer (magyar)
   A suttogó / Nicholas Evans ; [ford. Sóskuthy György]. - Budapest : Európa, 2003, cop. 1996. - 489 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-07-7592-1 kötött : 1700,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 1064409]
MARC

ANSEL
UTF-81995 /2004.
   Félszáz mondat a szeretetről / [szerk. Köves József] ; [a köt. képeit ... Harangi Anna vál.]. - 3. kiad. - [Budapest] : K. u. K. K., [2003]. - [80] p. : ill., színes ; 15 cm
ISBN 963-9384-58-5 kötött : ár nélkül
82-84=945.11 *** 177.61
[AN 1064255]
MARC

ANSEL
UTF-81996 /2004.
Frayn, Michael
Spies (magyar)
   Kémek / Michael Frayn ; [ford. Lantos István]. - [Budapest] : Palatinus, 2003. - 261 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-9487-58-9 fűzött : 1890,- Ft
820-311.3=945.11
[AN 1060620]
MARC

ANSEL
UTF-81997 /2004.
Frenzel, Claudia
Nö (magyar)
   Na ne! / Claudia Frenzel ; [ford. Falvay Dóra]. - [Budapest] : Palatinus, cop. 2003. - 199 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-9487-57-0 fűzött : 1890,- Ft
830-31=945.11
[AN 1060565]
MARC

ANSEL
UTF-81998 /2004.
Funke, Cornelia
Herr der Diebe (magyar)
   A tolvajok ura / Cornelia Funke ; a szerző ill. ; [ford. Nemes László]. - Budapest : Ciceró, 2003. - 365 p. : ill. ; 21 cm
Ifjúsági regény
ISBN 963-539-409-8 * kötött : 2490,- Ft (hibás ISBN 963-539-392-X)
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 1061913]
MARC

ANSEL
UTF-81999 /2004.
García Márquez, Gabriel
Vivir para contarla (magyar)
   Azért élek, hogy elmeséljem az életemet / Gabriel García Márquez ; [ford. Székács Vera]. - Budapest : Magvető, 2003. - 488 p. ; 24 cm
Regény
ISBN 963-14-2332-8 kötött : 2990,- Ft
860-31(861)=945.11
[AN 1061327]
MARC

ANSEL
UTF-82000 /2004.
Grimm, Jakob
   Királyfik és hercegnők : válogatás a Grimm testvérek legszebb meséiből. - [Debrecen] : Aquila, 2003. - 95 p. ; 30 cm
ISBN 963-679-222-4 kötött : ár nélkül
830-34(02.053.2)=945.11
[AN 1061656]
MARC

ANSEL
UTF-82001 /2004.
Grisham, John
The runaway jury (magyar)
   Az ítélet eladó / John Grisham. - [Budapest] : Geopen, 2003. - 623 p. ; 21 cm
Regény. - Ford. Szántó Judit
ISBN 963-9574-00-7 fűzött : 2990,- Ft
820-312.4(73)=945.11
[AN 1064827]
MARC

ANSEL
UTF-82002 /2004.
Haefs, Gisbert
Alexander (1. r.) (magyar)
   Nagy Sándor : "Hellász" : Görögország egyesítésének regénye / Gisbert Haefs ; [ford. Váróczi Zsuzsa]. - Pécs : Alexandra, [2003]. - 495 p. ; 22 cm
ISBN 963-368-678-4 kötött : ár nélkül
830-311.6=945.11
[AN 1061003]
MARC

ANSEL
UTF-82003 /2004.
Haefs, Gisbert
Alexander (2. r.) (magyar)
   Nagy Sándor Ázsiában : egy világbirodalom meghódításának regénye / Gisbert Haefs ; [ford. Váróczi Zsuzsa]. - Pécs : Alexandra, cop. 2003. - 477 p. ; 22 cm
ISBN 963-368-679-2 kötött : ár nélkül
830-311.6=945.11
[AN 1060991]
MARC

ANSEL
UTF-82004 /2004.
Hassel, Sven
Krigsret (magyar)
   Kivégzőosztag / Sven Hassel ; [ford. Nitkovszki Stanislaw]. - [Debrecen] : Aquila, 2003. - 319 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-679-217-8 kötött : 1690,- Ft
839.8-31=945.11
[AN 1061671]
MARC

ANSEL
UTF-82005 /2004.
Hunt, Jemima
Notes from Utopia (magyar)
   Egy angol lány New Yorkban / Jemima Hunt ; [ford. Dobos Lídia]. - Budapest : Gabo, cop. 2003. - 332 p. ; 20 cm. - (Cappuccino könyvek, ISSN 1589-7796)
Regény
ISBN 963-9526-17-7 fűzött : 1990,- Ft
820-31=945.11
[AN 1060525]
MARC

ANSEL
UTF-82006 /2004.
Hurley, Graham
Turnstone (magyar)
   Rejtély a kősziklánál / Graham Hurley. - Pécs : Alexandra, [2003]. - 325 p. ; 22 cm
Ford. Keresnyei Klára. - Regény
ISBN 963-368-674-1 kötött : ár nélkül
820-312.4=945.11
[AN 1061279]
MARC

ANSEL
UTF-82007 /2004.
Janczarski, Czesław
Nowi przyjaciele Misia Uszatka (magyar)
   Fülesmackó és barátai / Czesław Janczarski ; [ford. Sebők Éva] ; [Békés Rozi illusztrációival]. - Budapest : Tericum, cop. 2003. - 64, [3] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 963-8453-74-5 kötött : 1970,- Ft
884-34(02.053.2)=945.11
[AN 1062362]
MARC

ANSEL
UTF-82008 /2004.
   Kedvesemnek : a világirodalom szerelmes verseiből / [szerk. Nagy József]. - [Debrecen] : CAHS, [2003]. - 144 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-212-587-8 kötött : ár nélkül
82-14=945.11 *** 392.6(0:82-14)
[AN 1061665]
MARC

ANSEL
UTF-82009 /2004.
Lada, Josef
Můj přitel Švejk (magyar)
   Švejk a derék katona kalandjai képekben / Josef Lada ; [ford. Tandori Dezső]. - Budapest : Ciceró, 2003. - 183 p. : ill. ; 26 cm
ISBN 963-539-423-3 kötött : 3200,- Ft
885.0-31=945.11 *** 741.5(437.1)(092)Lada,_J.
[AN 1064999]
MARC

ANSEL
UTF-82010 /2004.
Lang, Norman
The last Ramadan (magyar)
   Fekete félhold / Norman Lang ; [ford. Szentgyörgyi József]. - [Budapest] : JLX, [2003]. - 372 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-305-192-4 fűzött : 1690,- Ft
820-312.4(73)=945.11
[AN 1063676]
MARC

ANSEL
UTF-82011 /2004.
Lindgren, Astrid
Mästerdetektiven Blomkvist och Rasmus (magyar)
   Kalle és Rasmus / Astrid Lindgren ; ill. Eric Palmquist ; ford. Tótfalusi István. - [Budapest] : Egmont, 2003. - 175 p. : ill. ; 21 cm
Ifjúsági regény
ISBN 963-627-909-8 kötött : 1499,- Ft
839.7-31(02.053.2)=945.11
[AN 1062384]
MARC

ANSEL
UTF-82012 /2004.
Lowell, Elizabeth
Running scared (magyar)
   Kincsvadászok / Elizabeth Lowell ; [ford. Palkó Ágnes]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2003. - 443 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-9526-25-8 fűzött : 1490,- Ft
820-311.3(73)=945.11
[AN 1060270]
MARC

ANSEL
UTF-82013 /2004.
MacDonald, Patricia
Secret admirer (magyar)
   A titkos hódoló / Patricia MacDonald ; [ford. Reichenberger Andrea]. - [Budapest] : JLX, cop. 2003. - 413 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-305-196-7 kötött : 1950,- Ft
820-312.4(73)=945.11
[AN 1061710]
MARC

ANSEL
UTF-82014 /2004.
Mann, Thomas
Joseph und seine Brüder (magyar)
   József és testvérei / Thomas Mann ; [ford. Sárközi György]. - [Budapest] : Gabo, 2003. - 3 db ; 21 cm
Regény. - A harmadik kötetet ford. Káldor György
ISBN 963-9526-32-0 kötött : 7500,- Ft
830-31=945.11
[AN 1060390]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Jákob történetei ; A fiatal József. - 540 p.
Egys. cím: Der junge Joseph
ISBN 963-9526-33-9
830-31=945.11
[AN 1060398] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., József Egyiptomban. - 490 p.
ISBN 963-9526-34-7 * (hibás ISBN 963-9526-34-9)
830-31=945.11
[AN 1060412] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., József, a kenyéradó. - 462 p.
ISBN 963-9526-35-5 * (hibás ISBN 963-9526-35-9)
830-31=945.11
[AN 1060421] MARC

ANSEL
UTF-82015 /2004.
Mayle, Peter
A year in Provence (magyar)
   Egy év Provence-ban / Peter Mayle ; [ford. Füzéki Eszter]. - Budapest : Ulpius-ház, 2003. - 245 p. : ill. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-9475-68-8 kötött : 2480,- Ft
820-31=945.11
[AN 1062135]
MARC

ANSEL
UTF-82016 /2004.
McCall Smith, Alexander
Morality for beautiful girls (magyar)
   Erkölcstan szép lányoknak / Alexander McCall Smith ; [ford. Pálfalvi Ilona]. - Budapest : Egmont, 2003. - 192 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-627-893-8 kötött : 2199,- Ft
820-312.4=945.11
[AN 1061212]
MARC

ANSEL
UTF-82017 /2004.
Molina, Antonio Muñoz
El invierno en Lisboa (magyar)
   Tél Lisszabonban / Antonio Muñoz Molina ; [ford. Mester Yvonne]. - Budapest : Ulpius-ház, 2003. - 231 p. ; 20 cm. - (Nők lapja regények, ISSN 1589-102X)
ISBN 963-9475-12-2 fűzött : 1980,- Ft
860-31=945.11
[AN 1062168]
MARC

ANSEL
UTF-82018 /2004.
Nagy Géza
   600 idézet a szeretetről / összeáll. Nagy Géza. - 2. kiad. - Debrecen : Kheirón '97, 2003, cop. 1999. - 160 p. ; 20 cm
ISBN 963-9246-44-1 fűzött : ár nélkül
82-84=945.11 *** 177.61
[AN 1064219]
MARC

ANSEL
UTF-82019 /2004.
'Omīros
Ilias (magyar)
   Iliász / Homérosz ; [ford. és a jegyzeteket írta Devecseri Gábor]. - Budapest : Európa, 2003. - 479 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
Eposz
ISBN 963-07-7531-X fűzött : 780,- Ft
875-131=945.11
[AN 1064982]
MARC

ANSEL
UTF-82020 /2004.
Patterson, James
1st to die (magyar)
   Aki előbb meghal / James Patterson ; [ford. Mihály Árpád]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2003. - 311 p. ; 22 cm
Regény
ISBN 963-9421-71-5 kötött : 1990,- Ft
820-312.4(73)=945.11
[AN 1060267]
MARC

ANSEL
UTF-82021 /2004.
Poe, Edgar Allan
Művek (magyar)
   Edgar Allan Poe összes művei / [szerk. és az előszót írta Nemes Ernő] ; [ford. Babits Mihály et al.]. - [Szeged] : Szukits, [2000-2003]. - 3 db ; 25 cm
ISBN 963-9344-01-X
820-821(73)=945.11
[AN 796815]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt. - cop. 2003. - 248 p.
ISBN 963-497-011-7 kötött : ár nélkül
820-14(73)=945.11
[AN 1062018] MARC

ANSEL
UTF-82022 /2004.
Poliziano, Angelo
Le stanze (magyar, olasz)
   Stanzák = Le stanze = Fabula di Orfeo ; Orfeusz története / Angelo Poliziano ; ford. Simon Gyula. - Kétnyelvű kiad. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2003. - 137 p. ; 24 cm. - (Eötvös klasszikusok, ISSN 1219-3062 ; 63.)
Egys. cím: Le stanze ; Orfeo. - Oktatási segédanyag
ISBN 963-9316-79-2 fűzött : ár nélkül
850-13.02=945.11 *** 850-2.02=945.11
[AN 1061159]
MARC

ANSEL
UTF-82023 /2004.
Prior, Lily
La cucina (magyar)
   La cucina / Lily Prior ; [ford. Bárány Borbála]. - Budapest : Ulpius-ház, 2003. - 249 p. ; 20 cm. - (Nők lapja regények, ISSN 1589-102X)
ISBN 963-9475-57-2 fűzött : 1980,- Ft
820-31(73)=945.11
[AN 1062172]
MARC

ANSEL
UTF-82024 /2004.
Puškin, Aleksandr Sergeevič
   Mesék / Alekszandr Szergejevics Puskin ; Békés Rozi rajz. ; [ford. Áprily Lajos et al.]. - Budapest : Osiris, 2003. - 92, [4] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-389-488-3 kötött : 2180,- Ft
882-13(02.053.2)=945.11 *** 882-34(02.053.2)=945.11
[AN 1062326]
MARC

ANSEL
UTF-82025 /2004.
Quick, Amanda
Late for the wedding (magyar)
   Lekésett esküvő / Amanda Quick ; [ford. F. Nagy Piroska]. - Budapest : Maecenas, cop. 2003. - 318, [2] p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-203-094-X fűzött : ár nélkül
820-312.4(73)=945.11
[AN 1061548]
MARC

ANSEL
UTF-82026 /2004.
Redfield, James
The celestine prophecy (magyar)
   A mennyei prófécia / James Redfield ; [ford. Révbíró Tamás]. - Budapest : M. Kvklub, 2003, cop. 1995. - 236 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-547-375-3 kötött : ár nélkül
820-31(73)=945.11
[AN 1064461]
MARC

ANSEL
UTF-82027 /2004.
Redfield, James
The tenth insight (magyar)
   A tizedik felismerés : őrizni a látomást : A mennyei prófécia hősének újabb kalandjai / James Redfield ; [ford. Révbíró Tamás]. - 8. utánny. - Budapest : M. Kvklub, 2003, cop. 1997. - 239 p. ; 21 cm
Regény. - Példányszám: 3000
ISBN 963-547-384-2 kötött : ár nélkül
820-31(73)=945.11
[AN 1064831]
MARC

ANSEL
UTF-82028 /2004.
Rees, Celia
Witch child (magyar)
   Bűbájos Mary / Celia Rees ; [Lacza Katalin nyersfordítását átd. Ceglédi Éva]. - Budapest : Orlando Stúdió, cop. 2003. - 284 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-212-692-0 kötött : ár nélkül
820-31=945.11
[AN 1062074]
MARC

ANSEL
UTF-82029 /2004.
Rees, Siân
The floating brothel (magyar)
   Úszó bordély / Siân Rees ; [ford. Zsembery Péter]. - [Budapest] : JLX, cop. 2003. - 241 p., [8] t. : ill. ; 21 cm
Dokumentumregény
ISBN 963-305-193-2 kötött : 1950,- Ft
820-31=945.11
[AN 1061552]
MARC

ANSEL
UTF-82030 /2004.
Rilke, Rainer Maria
Duineser Elegien (német, magyar)
   Duinói elégiák = Duineser Elegien / Rainer Maria Rilke ; magyarra átültették Pintér Gábor György és Pintérné Léderer Vera. - Budapest : Argumentum, 2003. - 109 p. ; 21 cm
ISBN 963-446-261-8 fűzött : 1900,- Ft
830-143.02(436)=945.11
[AN 1065089]
MARC

ANSEL
UTF-82031 /2004.
Sandford, John
Naked prey (magyar)
   Meztelen préda / John Sandford ; [ford. Zsembery Péter]. - [Budapest] : JLX, cop. 2003. - 402 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-305-200-9 fűzött : 1999,- Ft
820-312.4(73)=945.11
[AN 1061746]
MARC

ANSEL
UTF-82032 /2004.
Shakespeare, William
   Bölcs mondások Shakespeare és Molière műveiből / [vál. Lakócai Gábor]. - [Budapest] : Anno, 2003. - 120 p. ; 17 cm
ISBN 963-375-280-9 bársony : ár nélkül
820-84=945.11 *** 840-84=945.11
[AN 1061921]
MARC

ANSEL
UTF-82033 /2004.
Smith, Wilbur
The roar of thunder (magyar)
   Mennydörgés / Wilbur Smith ; [ford. Vas Júlia]. - [Budapest] : Delej, cop. 2003. - 525 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-9124-43-5 fűzött : ár nélkül
820-311.3(689.4)=945.11
[AN 1064295]
MARC

ANSEL
UTF-82034 /2004.
Snyder, John
The golden ring (magyar)
   Az aranygyűrű : karácsonyi történet / John Snyder ; [ford. Váradi Judit]. - [Debrecen] : Gold Book, cop. 2003. - 184 p. ; 19 cm
ISBN 963-9437-85-9 kötött : ár nélkül
820-31(73)=945.11
[AN 1061998]
MARC

ANSEL
UTF-82035 /2004.
Spektr, Vladimir
Face control (magyar)
   Ennyi nem elég! / Vlagyimir Szpektr ; [ford. Kerek Ágnes]. - Budapest : Gabo, cop. 2003. - 214 p. ; 21 cm. - (Tea könyvek, ISSN 1589-8768)
Regény
ISBN 963-9526-28-2 kötött : 2190,- Ft
882-31=945.11
[AN 1060263]
MARC

ANSEL
UTF-82036 /2004.
St. John, Patricia Mary
Twice freed (magyar)
   Onézimusz kétszeresen megszabadítva : a bibliai Onézimusz regénye / Patricia M. St. John. - Budapest : Evangéliumi K. és Iratmisszió, 2003. - 132 p. ; 20 cm
Onézimusz (borító- és gerinccím)
ISBN 963-9434-55-8 fűzött : ár nélkül
820-312.2=945.11
[AN 1061036]
MARC

ANSEL
UTF-82037 /2004.
Steel, Danielle
Kaleidoscope (magyar)
   Kaleidoszkóp / Danielle Steel ; [ford. Kozma Zsolt]. - 4. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2003. - 371 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-203-093-1 fűzött : ár nélkül
820-312.5(73)=945.11
[AN 1064127]
MARC

ANSEL
UTF-82038 /2004.
Stogoff, Ilʹâ
Mačo ne plačut (magyar)
   A macsók nem sírnak / Ilja Sztogoff ; [ford. Abonyi Réka]. - Budapest : Gabo, cop. 2003. - 322 p. ; 21 cm. - (Tea könyvek, ISSN 1589-8768)
Regény
ISBN 963-9526-27-4 kötött : 2190,- Ft
882-31=945.11
[AN 1060256]
MARC

ANSEL
UTF-82039 /2004.
Swerling, Beverly
City of dreams (magyar)
   Álmok városa / Beverly Swerling ; [ford. Várkonyi Éva]. - Budapest : Európa, 2003. - 791 p. ; 24 cm
Regény
ISBN 963-07-7468-2 kötött : 3500,- Ft
820-31(73)=945.11
[AN 1061170]
MARC

ANSEL
UTF-82040 /2004.
   Tanácsok jósors, balsors idejére : ókori bölcsességek kislexikona / [szerk. és ... ford. Vágó Gy. Zsuzsanna]. - [Budapest] : Kassák, 2003. - 95 p. ; 17 cm. - ("Bölcsességek kincsestára" sorozat,, ISBN 1416-079X ; ; 10.)
ISBN 963-9100-77-3 kötött : 990,- Ft
87-84=945.11
[AN 1065266]
MARC

ANSEL
UTF-82041 /2004.
Vaněk, Karel
Švejk v ruském zajetí a v revoluci (magyar)
   Švejk orosz hadifogságban / Karel Vaněk ; [ill. Josef Lada] ; [ford. Balázs Andrea]. - Szeged : Lazi, cop. 2003. - 282 p. : ill. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-9416-60-6 kötött : 2400,- Ft
885.0-313.1=945.11
[AN 1061520]
MARC

ANSEL
UTF-82042 /2004.
Wharton, Thomas
Salamander (magyar)
   Szalamandra / Thomas Wharton ; [ford. Pék Zoltán]. - [Budapest] : Palatinus, 2003. - 389 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-9487-59-7 fűzött : 1890,- Ft
820-31(71)=945.11
[AN 1060145]
MARC

ANSEL
UTF-82043 /2004.
Wilde, Oscar
Teleny, or The reverse of the medal (magyar)
   Teleny / Oscar Wilde ; [ford. Tandori Dezső]. - Budapest : Lárky, 2003. - 227 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-212-615-7 fűzött : 1900,- Ft
820-31=945.11
[AN 1062151]
MARC

ANSEL
UTF-82044 /2004.
Willis, Jeanne
The adventures of Jimmy Scar (magyar)
   Sebhelyes Jimmy kalandjai / Jeanne Willis ; [ford. Erdős Judit]. - Pomáz : Marconi Kft., 2003. - 187 p. ; 20 cm
Ifjúsági regény
ISBN 963-212-585-1 fűzött : ár nélkül
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 1062190]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

2045 /2004.
Arany János (1817-1882)
Művek (vál.)
   Arany János összes költeményei / [sajtó alá rend. és a jegyzeteket írta Szilágyi Márton]. - Budapest : Osiris, 2003. - 2 db ; 21 cm. - (Osiris klasszikusok, ISSN 1218-9006)
ISBN 963-389-374-7 kötött : 7980,- Ft
894.511-14
[AN 1062230]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Versek, versfordítások és elbeszélő költemények. - 1206 p.
ISBN 963-389-372-0
894.511-14
[AN 1062233] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A Toldi-trilógia ; A hun trilógia. - 824 p.
ISBN 963-389-373-9
894.511-131
[AN 1062236] MARC

ANSEL
UTF-82046 /2004.
Balázs Ágnes
   Andersen avagy A mesék meséje : regény felnőtteknek és gyermekeknek : Andersen meséinek felhasználásával / Balázs Ágnes ; [Gyöngyösi Adrienn rajz.]. - [Budapest] : Holnap, 2003. - 277 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-346-617-2 fűzött : 1800,- Ft
894.511-31
[AN 1061545]
MARC

ANSEL
UTF-82047 /2004.
Baráth Katalin
   Ida és az aranygyapjú : kalandozás a görög istenekkel / Baráth Katalin ; [ill. Erdősi Gábor, Salfay Tibor, Vida László]. - Budapest : Konkrét Kv., cop. 2003. - 159 p. : ill. ; 21 cm
Ifjúsági regény
ISBN 963-86416-4-9 fűzött : 1980,- Ft
894.511-31(02.053.2)
[AN 1062130]
MARC

ANSEL
UTF-82048 /2004.
Benedek Elek (1859-1929)
   Nagyapó meséi : válogatás Benedek Elek legszebb meséiből. - [Debrecen] : Aquila, 2003. - 89, [2] p. ; 30 cm
ISBN 963-679-224-0 kötött : ár nélkül
894.511-34(02.053.2)
[AN 1061885]
MARC

ANSEL
UTF-82049 /2004.
Benedek Elek (1859-1929)
   Rókáné szállást keres : válogatott állatmesék / Benedek Elek. - [Budapest] : Royal Books, cop. 2003. - 220 p. ; 23 cm
ISBN 963-86415-0-9 fűzött : ár nélkül
894.511-34(02.053.2) *** 398.21(=945.11)(02.053.2)
[AN 1061500]
MARC

ANSEL
UTF-82050 /2004.
Dián Tamás
   Izéljük meg! : félkész regény / Vulgár György. - [Budapest] : Samat Press, cop. 2003. - 207 p. ; 21 cm
ISBN 963-212-848-6 kötött : 1990,- Ft
894.511-311.5
[AN 1062143]
MARC

ANSEL
UTF-82051 /2004.
Dsida Jenő (1907-1938)
   A szerelem éneke / Dsida Jenő ; [vál. és szerk. Hunyadi Csaba]. - Szeged : Lazi, cop. 2003. - 136 p. ; 20 cm
Versek
ISBN 963-9416-64-9 kötött : 1500,- Ft
894.511-14(498)
[AN 1061717]
MARC

ANSEL
UTF-82052 /2004.
   Erdély lelke : erdélyi antológia / [vál. és szerk. Hunyadi Csaba]. - Szeged : LAZI, cop. 2003. - 189, [3] p. ; 21 cm
ISBN 963-9416-65-7 kötött : 1890,- Ft
894.511-32(498)(082)
[AN 1061644]
MARC

ANSEL
UTF-82053 /2004.
Erdős Attila (1946-)
   A vándorzenész arca / Erdős Attila ; [... fotók ifj. Erdős Attila és Bakonyi Erzsébet] ; [kiad. Zalai Írók Egyesülete]. - Nagykanizsa : Zalai Írók Egyes., 2003. - 96 p. : ill. ; 23 cm
Versek
ISBN 963-212-911-3 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 1060152]
MARC

ANSEL
UTF-82054 /2004.
Fonyódi Tibor (1965-)
   Jó nap ez a halálra / Harrison Fawcett. - Budapest : Inomi, cop. 2003. - 199, [4] p. ; 20 cm. - (Mysterious universe, ISSN 1785-1963)
Regény
ISBN 963-86435-0-1 fűzött : 1590,- Ft
894.511-312.9
[AN 1061478]
MARC

ANSEL
UTF-82055 /2004.
Futaky István (1926-)
   Szalka, Szalka.. : egy kelet-magyarországi gyerekkor emlékei / Futaky István. - Budapest : Noran, 2003. - 109 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 963-9539-18-X kötött : 1000,- Ft
Futaky István (1926-)
894.511-94
[AN 1061678]
MARC

ANSEL
UTF-82056 /2004.
Gál Béla
   Szamizdat : aforizmák / Gál Béla. - 2. bőv. kiad. - [Nyíregyháza] : Szerző, 2002. - 36 p. ; 21 cm
ISBN 963-440-813-3 fűzött : ár nélkül
894.511-84
[AN 1065449]
MARC

ANSEL
UTF-82057 /2004.
Gáspár Ágnes
   Tündérhaj / Gáspár Ágnes, Szopos Gyopár. - Debrecen : Méliusz Műhely, 2003. - 72 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 963-8216-35-2 kötött : ár nélkül
894.511-34(02.053.2)
[AN 1060981]
MARC

ANSEL
UTF-82058 /2004.
   La giornata della poesia : antologia poetica II. = A költészet napja : antológia II. / [trad. di Irene Barbiera et al.] ; [red. a cura di Margit Lukácsi]. - Budapest : Noran, 2002. - 101, [4] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9356-32-8 fűzött : 1400,- Ft
894.511-14.02(082)=50
[AN 931974]
MARC

ANSEL
UTF-82059 /2004.
Gubcsi Lajos (1948-)
   Az élet túlsó oldala / Gubcsi Lajos. - Budapest : GL-4 Kft., 2004. - 152 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Ill. Gubcsi Attila. - Fotók Korniss Péter és Molnár Beatrix. - A kötéstáblán rézplakettel
ISBN 963-202-078-2 kötött : ár nélkül
894.511-14 *** 894.511-822 *** 741(439)(092)Gubcsi_A.
[AN 1061494]
MARC

ANSEL
UTF-82060 /2004.
Gyura Barbara
   Kegyes csalás : vita a teremtővel az élet és a halál rejtelmeiről / Gyura Barbara. - Pécs : Alexandra, [2003]. - 205, [2] p. ; 20 cm
ISBN 963-368-697-0 fűzött : ár nélkül
894.511-94
[AN 1061474]
MARC

ANSEL
UTF-82061 /2004.
Hankiss János (1926-)
   Hajnali három / Hankiss János. - Budapest : M. Kvklub : Springer Tud. K., cop. 2003. - 239 p. ; 19 cm
Esszék, aforizmák
ISBN 963-547-958-1 kötött : ár nélkül
894.511-4 *** 894.511-84
[AN 1065278]
MARC

ANSEL
UTF-82062 /2004.
Karinthy Gábor (1914-1974)
   Én, fájdalomherceg / Karinthy Gábor ; [az előszót írta Lator László] ; [szerk. Dezsényi Katalin]. - Budapest : Ulpius-ház, 2003. - 156, [4] p. ; 21 cm
Versek
ISBN 963-9475-75-0 kötött : 1780,- Ft
894.511-14
[AN 1064411]
MARC

ANSEL
UTF-82063 /2004.
Kárpáti István, Sch. (1944-)
   Torzók : generációs könyv / Sch. Kárpáti István. - [Budapest] : Magánkiad., [2003]-. - 21 cm
Kárpáti István, Sch. (1944-)
894.511-94
[AN 1061218]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - cop. 2003. - 77 p. : ill.
ISBN 963-430-748-5 fűzött : ár nélkül
894.511-94
[AN 1061232] MARC

ANSEL
UTF-82064 /2004.
   A két borsökröcske és más magyar népmesék. - [Budapest] : Royal Books, [2003]. - 155 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-86415-1-7 fűzött : ár nélkül
894.511-34(02.053.2) *** 398.21(=945.11)(02.053.2)
[AN 1061496]
MARC

ANSEL
UTF-82065 /2004.
Kormos István (1923-1977)
   Az égigérő fa / Kormos István ; Faltisz Alexandra rajz. - Budapest : Osiris, 2003. - 160 p. : ill., színes ; 25 cm
Verses mese
ISBN 963-389-370-4 kötött : 2880,- Ft
894.511-14(02.053.2)
[AN 1064331]
MARC

ANSEL
UTF-82066 /2004.
Kósa László (1923-1993)
   Napló : 1944. december 10 - 1945. október 17. / Kósa László ; [szerk. Hornok Éva]. - Budapest : Dictum, 2003. - IX, 172 p. : ill. ; 20 cm. - (A XX. század gyógyszerészei, ISSN 1785-3842)
ISBN 963-86268-7-9 fűzött : ár nélkül
Kósa László (1923-1993)
894.511-94
[AN 1060367]
MARC

ANSEL
UTF-82067 /2004.
Köves József (1938-)
   A közös kutya / Köves József ; [ill. Sajdik Ferenc]. - [Budapest] : K. u. K. K., cop. 2003. - 151 p. : ill. ; 19 cm
Gyermekregény
ISBN 963-9384-61-5 kötött : ár nélkül
894.511-31(02.053.2)
[AN 1064165]
MARC

ANSEL
UTF-82068 /2004.
Kristóf Zoltán
   A cselekvés álarcában / Kristóf Zoltán. - Budapest : Konkrét Kv., cop. 2003. - 206 p. ; 21 cm
Regény
ISBN 963-86416-3-0 fűzött : 1980,- Ft
894.511-31
[AN 1062193]
MARC

ANSEL
UTF-82069 /2004.
Lakner Judit (1954-)
   Zsuzsi és a Varázsróka : mesekönyv / Lakner Judit ; rajz. Roskó Gábor. - Budapest : Noran, 2003. - 157, [2] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 963-9539-16-3 kötött : 2500,- Ft
894.511-34(02.053.2)
[AN 1061668]
MARC

ANSEL
UTF-82070 /2004.
Lénárd Ödön (1911-)
   Összegyűjtött börtönversek / Lénárd Ödön. - Abaliget : Lámpás, 2003. - 5 db ; 20 cm
Főcím a közös tokról
ISBN 963-7593-53-5 kötött : ár nélkül
894.511-14
[AN 1061015]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Szürke habitusban. - 259 p. : ill.
894.511-14
[AN 1061018] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Sömaj Izrael 1. - 280 p. : ill.
894.511-14
[AN 1061025] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., Sömaj Izrael 2. - 183 p.
894.511-14
[AN 1061028] MARC

ANSEL
UTF-8


   4. köt., Sömaj Izrael 3. - 224 p.
894.511-14
[AN 1061031] MARC

ANSEL
UTF-8


   5. köt., Szélfútta versek. - 102 p.
894.511-14
[AN 1061034] MARC

ANSEL
UTF-82071 /2004.
Mándy Iván (1918-1995)
   Arnold, a bálnavadász / Mándy Iván ; Réber László rajz. - Budapest : Holnap, 2003. - 174 p. : ill. ; 25 cm
Meseregény
ISBN 963-346-621-0 kötött : 1900,- Ft
894.511-34(02.053.2)
[AN 1065009]
MARC

ANSEL
UTF-82072 /2004.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   A két koldusdiák / Mikszáth Kálmán. - Utánny. - Budapest : Ciceró, 2003, cop. 1999. - 131, [3] p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-539-281-8 fűzött : 790,- Ft
894.511-31
[AN 1064208]
MARC

ANSEL
UTF-82073 /2004.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
Művek (vál.)
   Mikszáth. - Szekszárd : Babits, 1993-. - 17 cm
Főcím a gerincről. - Regények, elbeszélések. - Kötésváltozata rézdíszítéssel
ISBN 963-8318-07-4 *ISBN 963-8318-13-9
894.511-1/-9
[AN 67765]
MARC

ANSEL
UTF-8


   59., Novellák : folytatás. - 2003. - p. 9311-9464.
ISBN 963-9272-74-4 kötött : ár nélkül
894.511-32
[AN 1060596] MARC

ANSEL
UTF-8


   60., Novellák : folytatás. - 2003. - p. 9471-9624.
ISBN 963-9272-75-2 kötött : ár nélkül
894.511-32
[AN 1060602] MARC

ANSEL
UTF-8


   61., Novellák : folytatás. - 2003. - p. 9631-9784.
ISBN 963-9272-76-0 kötött : ár nélkül
894.511-32
[AN 1060607] MARC

ANSEL
UTF-82074 /2004.
Móricz Zsigmond (1879-1942)
   Rokonok / Móricz Zsigmond ; [a jegyzeteket Koncz Virág kész.]. - Budapest : Európa, 2003. - 283 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
Regény
ISBN 963-07-7529-8 fűzött : 700,- Ft
894.511-31
[AN 1064976]
MARC

ANSEL
UTF-82075 /2004.
Móricz Zsigmond (1879-1942)
   Válogatott elbeszélések / Móricz Zsigmond ; [vál. és a jegyzeteket írta Szappanos Balázs]. - Budapest : Európa, 2003. - 333 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
ISBN 963-07-7530-1 fűzött : 700,- Ft
894.511-32
[AN 1064981]
MARC

ANSEL
UTF-82076 /2004.
Nagy Bandó András (1947-)
   Ízes beszéd : beszédes ízek : ételekről - életekről / Nagy Bandó András. - Pécs : Alexandra, [2003]. - 270 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-368-669-5 kötött : ár nélkül
894.511-43 *** 641.55(0:82-43)
[AN 1061051]
MARC

ANSEL
UTF-82077 /2004.
Nagy Gergely (1969-)
   Basszus! : zene és szöveg / Nagy Gergely. - [Budapest] : Palatinus, 2003. - 194 p. ; 19 cm
ISBN 963-9487-51-1 fűzött : 1600,- Ft
894.511-31
[AN 1060133]
MARC

ANSEL
UTF-82078 /2004.
Nagy Johanna (1932-)
   Höcike / irta Nagy Johanna. - [S.l.] : [Szerző], 2003. - [22] fol. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött : ár nélkül
894.511-34(02.053.2)
[AN 1062264]
MARC

ANSEL
UTF-82079 /2004.
Pásztor Árpád (1877-1940)
   Vengerkák / Pásztor Árpád. - [Budapest] : K. u. K. K., [2003]. - 333, [2] p. ; 21 cm. - (Unikum könyvek, ISSN 1585-9428)
Regény
ISBN 963-9384-60-7 kötött : ár nélkül
894.511-31
[AN 1061934]
MARC

ANSEL
UTF-82080 /2004.
Paulini Béla (1881-1945)
   Dugasz Matyi birodalma / Paulini Béla ; [a szerző rajz.]. - [Budapest] : JLX, cop. 2003. - 93, [2] p. : ill., színes ; 27 cm
Mesék
ISBN 963-305-198-3 kötött : ár nélkül
894.511-34(02.053.2)
[AN 1063671]
MARC

ANSEL
UTF-82081 /2004.
Paulini Béla (1881-1945)
   A hétfülű szamár és más mesék / Paulini Béla ; [a szerző rajz.]. - [Budapest] : JLX, cop. 2003. - 124 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 963-305-199-1 kötött : ár nélkül
894.511-34(02.053.2)
[AN 1061720]
MARC

ANSEL
UTF-82082 /2004.
Petri György (1943-2000)
   Összegyűjtött versek / Petri György. - Budapest : Magvető, 2003. - 642 p. : ill. ; 19 cm. - (Petri György munkái ; ; 1.)
ISBN 963-14-2355-7 kötött : 2990,- Ft
894.511-14
[AN 1061953]
MARC

ANSEL
UTF-82083 /2004.
Radnai Gáborné
   Gyűlölet / Martha Tailor. - 3. kiad. - [Budapest] : Radnai K., 2003, cop. 1998. - 269 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-212-521-5 fűzött : ár nélkül
894.511-312.4
[AN 1064044]
MARC

ANSEL
UTF-82084 /2004.
Radnai Gáborné
   Megsebzett szív / Sidney Lawrence. - 3. kiad. - [Budapest] : Radnai K., 2003, cop. 1998. - 269 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-212-522-3 fűzött : ár nélkül
894.511-312.5
[AN 1064042]
MARC

ANSEL
UTF-82085 /2004.
Radnóti Miklós (1909-1944)
   Ikrek hava ; Napló / Radnóti Miklós ; [a szövegeket gond. Ferencz Győző] ; [jegyzetek Melczer Tibor]. - Budapest : Osiris, 2003. - 295 p. ; 20 cm. - (Osiris klasszikusok, ISSN 1218-9006)
ISBN 963-389-489-1 kötött : 2800,- Ft
894.511-94
[AN 1062351]
MARC

ANSEL
UTF-82086 /2004.
Réz András (1951-)
   Válogatott szorongásaim / Réz András. - [Budapest] : Ulpius-ház, cop. 2003. - 237, [2] p. ; 20 cm
Kötött : 2480,- Ft (hibás ISBN 963-212-520-7)
894.511-94
[AN 1062181]
MARC

ANSEL
UTF-82087 /2004.
Salamon Pál (1930-)
   Zariffa / Zariffa-Fortuna Saada naplója nyomán írta Salamon Pál. - Budapest : Ulpius-ház, 2003. - 255 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-9475-65-3 fűzött : 1980,- Ft
894.511-31
[AN 1062131]
MARC

ANSEL
UTF-82088 /2004.
Salinger Richárd
   Apám beájulna / Salinger Richárd. - Budapest : Ulpius-ház, 2003. - 230 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-9475-66-1 fűzött : 1980,- Ft
894.511-31
[AN 1064973]
MARC

ANSEL
UTF-82089 /2004.
Sándor György (1924-)
   Miért lettem Kádár híve / Sándor György. - 2. kiad. - Budapest : CET Belvárosi Kvk., 2003. - 295 p. ; 21 cm
Fűzött : 1490,- Ft (hibás ISBN 963-9114-85-5)
894.511-94 *** 323(439)"196/198"(0:82-94)
[AN 1065297]
MARC

ANSEL
UTF-82090 /2004.
Sas Tamás (1957-)
   Apám beájulna / rend. Sas Tamás ; író Salinger Richárd ; [közread. a] Megafilm. - [Budapest] : Megafilm, 2003. - 86 fol. ; 30 cm
Technikai forgatókönyv. - Spirál fűzéssel
Fűzött : ár nélkül
894.511-293.7
[AN 1061508]
MARC

ANSEL
UTF-82091 /2004.
Sebeők János (1958-)
   Toronyiránt, lánccal : összegyűjtött írások / Sebeők János. - [Budapest] : Kairosz, [2003]. - 367 p. ; 20 cm
ISBN 963-9484-46-6 fűzött : 3200,- Ft
894.511-4
[AN 1061910]
MARC

ANSEL
UTF-82092 /2004.
Sebestyén Endréné Szigeti Piroska
   Tücsökbál : mondókák, versek, mesék gyerekeknek / Sebestyén Endréné Szigeti Piroska. - Nyíregyháza : Szerző, 2002. - 29 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-440-365-4 fűzött : 250,- Ft
894.511-14(02.053.2) *** 398.831(=945.11)(02.053.2)
[AN 1065407]
MARC

ANSEL
UTF-82093 /2004.
Sorel, Frank
   A régi kastély asszonya / Frank Sorel. - [Budapest] : JLX, cop. 2003. - 319 p. ; 20 cm
Regény
ISBN 963-305-197-5 fűzött : 1690,- Ft
894.511-31
[AN 1061642]
MARC

ANSEL
UTF-82094 /2004.
Szép Ernő (1884-1953)
   Dali dali dal ; Lila ákác ; Ádámcsutka ; Emberszag / Szép Ernő. - Budapest : Noran, 2003. - 710 p. ; 19 cm
4 regény (borító- és gerinccím)
ISBN 963-9539-05-8 kötött : 3600,- Ft
894.511-31
[AN 1061675]
MARC

ANSEL
UTF-82095 /2004.
Szigeti Endre (1934-)
   Mosogatógép és más állati dolgok / Szigeti Endre. - Budapest : Szerző, 2003. - 146 p. ; 21 cm
Elbeszélések
ISBN 963-430-531-8 fűzött : ár nélkül
894.511-32
[AN 1060117]
MARC

ANSEL
UTF-82096 /2004.
Tarcsai Szabó Tibor
   Micsoda város! / Tarcsai Szabó Tibor ; [Kalmár István rajz.]. - Budapest : Ciceró, 2003. - 150 p. : ill., színes ; 25 cm
Meseregény
ISBN 963-539-410-1 kötött : 1900,- Ft
894.511-34(02.053.2)
[AN 1062382]
MARC

ANSEL
UTF-82097 /2004.
Totth Jenő (1923-)
   Vén Babylon vizeinél : versek / Totth Jenő. - [S.l.] : [Szerző], [2003]. - [6], 250, V p., [1] t.fol. : ill., színes ; 30 cm
Kötött : ár nélkül
894.511-14
[AN 1062260]
MARC

ANSEL
UTF-82098 /2004.
Vágó Zsuzsanna (1951-)
   Életbölcsességek / Tatiosz. - 8. bőv., átd. kiad. - [Budapest] : Kassák, 2003. - 106 p. ; 17 cm. - ("Bölcsességek kincsestára" sorozat,, ISBN 1416-079X ; ; 8.)
ISBN 963-9100-83-8 kötött : 990,- Ft
894.511-84
[AN 1065268]
MARC

ANSEL
UTF-82099 /2004.
Vázsonyi Endre (1906-1986)
   Rémusz bácsi meséi / Vázsonyi Endre ; [a szerző forrásként Joel Chandler Harris ... néger népmesegyűjteményeit használta fel] ; [Reich Károly rajz.]. - Utánny. - Budapest : Ciceró, 2003. - 244 p. : ill. ; 21 cm. - (Klasszikusok fiataloknak, ISSN 1219-0306)
ISBN 963-539-374-1 kötött : 1700,- Ft
894.511-34(02.053.2)
[AN 1064243]
MARC

ANSEL
UTF-82100 /2004.
Wass Albert (1908-1998)
   Elvész a nyom : regény / Wass Albert. - 2. kiad. - Pomáz : Kráter Műhely Egyes., 2003. - 365 p. ; 21 cm. - (Wass Albert életműve ; ; 4.)
ISBN 963-9472-42-5 kötött : 2100,- FtISBN 963-9472-43-3 fűzött : 1600,- Ft
894.511-31(498)
[AN 1067016]
MARC

ANSEL
UTF-82101 /2004.
Wass Albert (1908-1998)
   Magukrahagyottak : regény / Wass Albert. - 2. kiad. - Pomáz : Kráter Műhely Egyes., 2003. - 117 p. ; 21 cm. - (Wass Albert életműve ; ; 7.)
ISBN 963-9472-47-6 kötött : 1680,- FtISBN 963-9472-46-8 fűzött : 1180,- Ft
894.511-31(498)
[AN 1067019]
MARC

ANSEL
UTF-82102 /2004.
Wass Albert (1908-1998)
   Ötven erdélyi gyermek levele a Jézuskához ; A Temető megindul ; Karácsonyi üzenetek / Wass Albert ; szerk. Turcsány Péter. - Pomáz : Kráter, 2003. - VII, 164, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (Wass Albert életműve ; ; 32.)
ISBN 963-9472-70-0 kötött : 1980,- FtISBN 963-9472-69-7 fűzött : 1480,- Ft
894.511-821(498)
[AN 1061353]
MARC

ANSEL
UTF-82103 /2004.
Wass Albert (1908-1998)
   Wass Albert minden verse / szerk. Turcsány Péter. - 2. bőv. kiad. - Pomáz : Kráter Műhely Egyes., 2003. - 293 p. ; 21 cm. - (Wass Albert életműve ; ; 15.)
ISBN 963-9472-65-4 kötött : 2300,- FtISBN 963-9472-64-6 fűzött : 1800,- Ft
894.511-14(498)
[AN 1066702]
MARC

ANSEL
UTF-82104 /2004.
Wass Albert (1908-1998)
   Zsoltár és trombitaszó : novellák, közéleti írások és levelek, 1927-1997. ; Örökösök : kisregény, 1949 / Wass Albert. - Pomáz : Kráter, 2003. - 527 p. ; 21 cm. - (Wass Albert életműve ; ; 31.)
ISBN 963-9472-24-7 kötött : 2480,- FtISBN 963-9472-23-9 fűzött : 1980,- Ft
894.511-821(498)
[AN 1061365]
MARC

ANSEL
UTF-82105 /2004.
Wernke Bernát
   A síp / Wernke Bernát ; Barcsai Tibor és Bugyács Sándor rajz. ; [közread. az] "Észak-Kelet Régió Fejlesztéséért és Idegenforgalmáért" Közhasznú Alapítvány. - Jósvafő : "Észak-Kelet Régió Fejlesztéséért és Idegenforgalmáért" Közhasznú Alapítvány, 2003. - 107 p. : ill. ; 21 cm
Versek
ISBN 963-212-560-6 fűzött : ár nélkül
894.511-14
[AN 1060120]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

2106 /2004.
Bernier, Jean-Pierre
Forest (magyar)
   A titokzatos erdő / [szöveg Jean-Pierre Bernier] ; [ford. Makay László, Makayné Forgács Melinda] ; [ill. Fernando Güell]. - Utánny. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2003. - 23 p. : ill., színes ; 26 cm
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-627-516-5)
087.5(084.1)
[AN 1063672]
MARC

ANSEL
UTF-82107 /2004.
Marék Veronika (1937-)
   Kippkopp a fűben / [írta és rajz.] Marék Veronika. - 5. kiad. - [Budapest] : Ceruza, [2003], cop. 1980. - [48] p. : ill., színes ; 25 cm
Képes mese
ISBN 963-212-674-2 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 1064472]
MARC

ANSEL
UTF-82108 /2004.
Marék Veronika (1937-)
   Kippkopp és Tipptopp / [írta és rajz.] Marék Veronika. - 4. kiad. - [Budapest] : Ceruza, [2003], cop. 1985. - [48] p. : ill., színes ; 25 cm
Képes mese
ISBN 963-212-675-0 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 1064464]
MARC

ANSEL
UTF-82109 /2004.
Miler, Zdeněk
Krtek a kalhotky (magyar)
   A kisvakond nadrágja / Zdeněk Miler, Eduard Petiška ; [ford. Balázs Andrea]. - [Budapest] : Móra, cop. 2003. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 16x24 cm
ISBN 963-11-7856-0 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 1061201]
MARC

ANSEL
UTF-82110 /2004.
Miler, Zdeněk
Krtek a medvědi (magyar)
   A kisvakond és a mackók / Zdeněk Miler ; [ford. Balázs Andrea]. - [Budapest] : Móra, cop. 2003. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 16x24 cm
ISBN 963-11-7857-9 kötött : ár nélkül
087.5(084.1)
[AN 1061193]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

2111 /2004.
International Conference of PhD Students (4.) (2003) (Miskolc)
   4 International Conference of PhD Students : University of Miskolc, ... 11-17 August 2003 / [ed.-in-chief László Lehoczky, László Kalmár] ; [org., publ. by University of Miskolc Innovation and Technology Transfer Centre]. - [Miskolc] : Univ. of Miskolc Innovation and Technology Transfer Centre, 2003-. - 21 cm
Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-661-585-3
082 *** 378.184 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 1045177]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [6.]/1., Economics 1. - [2003]. - 466 p. : ill.
Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-661-588-8 fűzött : ár nélkül
33 *** 378.184 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 1061164] MARC

ANSEL
UTF-8