MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2004 - 8. évfolyam, 6. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2006

Created at 2007/04/04 19:28:47
by MNBWWW (Vers 1.00 Release,
linked at Mar 28 2007 15:03:03)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

2637 /2004.
   A sertéstenyésztés és a vágósertés előállítás alternatívái : 2. Nemzetközi Sertéstenyésztési Tanácskozás : IX. Állattenyésztési Napok : Debrecen, 2002. augusztus 21-22. / [szerk. Szabó Péter] ; [rend., közread. a] Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum Mezőgazdaságtudományi Kar [etc.]. - Debrecen : DE ATC Mezőgazdaságtud. Kar, 2002. - 550 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. az előadások végén. - Példányszám: 400. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-9274-34-8 fűzött : ár nélkül
061.3(439-2Debrecen) *** 636.4
[AN 936866]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

2638 /2004.
Bényei Miklós (1943-)
   Bényei Miklós szakirodalmi és publicisztikai munkássága, 1964-2002 : személyi bibliográfia / [összeáll. Bényei Miklós] ; [kiad. a Debreceni Egyetem Informatikai Intézete]. - Debrecen : DE Informatikai Int., 2003. - 117 p. ; 21 cm
ISBN 963-472-771-9 fűzött : ár nélkül
személyi bibliográfia
02(439)(092)Bényei_M.:016 *** 012Bényei_M.
[AN 1065093]
MARC

ANSEL
UTF-82639 /2004.
A Berzsenyi Dániel Könyvtár (angol) (röv. kiad.)
   Berzsenyi Dániel Könyvtár : excerpts from the history of libraries in Szombathely from 1880 to 2002 / [ed. by Éva Nagy]. - Szombathely : Berzsenyi D. Libr., 2002. - 16 p. : ill. ; 21x21 cm
Takács Miklós előszavával. - A bev. német nyelven is
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-7621-76-8)
Berzsenyi Dániel Könyvtár (Szombathely)
Szombathely - könyvtártörténet
026/027(439-2Szombathely)(091) *** 021(439.111)"188/200"
[AN 1065231]
MARC

ANSEL
UTF-82640 /2004.
Borsa Gedeon (1923-)
   Kalauz a régi nyomtatványokhoz : a régi nyomtatványok fogalma, anyaga, mérete és terjedelme / Borsa Gedeon. - Budapest : KI, 2003. - 127 p. : ill. ; 24 cm. - (Továbbképzés felsőfokon, ISSN 1589-1682)
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-201-604-1 fűzött : ár nélkül
Európa - régi nyomtatvány - nyomtatástörténet
094/099"15/17" *** 655(4)"15/17"
[AN 1065602]
MARC

ANSEL
UTF-82641 /2004.
   Képes könyvek : régi nyomtatványok az Országgyűlési Könyvtár gyűjteményéből : kiállítás az Országgyűlési Könyvtárban, 2002. június 28 - augusztus 1. : 16?t?h-18?t?h century illustrated books held by the Library of the Parliament : exhibition in the Library of the Parliament, 28. June - 1. August / [a kiállítást rend., a katalógust írta és szerk. Pócs Dániel, Serfőző Szabolcs]. - Budapest : OGYK, 2002. - 101 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-202-673-X fűzött : ár nélkül
Országgyűlési Könyvtár (Budapest)
094/099"15/17" *** 026/027(439-2Bp.) *** 930.85(100)"15/17" *** 76(100)"15/17" *** 061.4(439-2Bp.)"2002"
[AN 936887]
MARC

ANSEL
UTF-82642 /2004.
Sipos Csaba
   Somogy vármegye könyvtárának története : a kezdetektől 1945-ig / Sipos Csaba. - Kaposvár : M. és Vár. Kvt., 2003. - 65, [6] p. : ill. ; 24 cm. - (Somogyi könyvtártörténeti füzetek, ISSN 1218-4470 ; 5.)
Bibliogr.: p. 62-65.
ISBN 963-9286-04-4 fűzött : ár nélkül
Megyei és Városi Könyvtár (Kaposvár)
Somogy (vármegye) - könyvtártörténet
027.53(439.123)(091)
[AN 1065478]
MARC

ANSEL
UTF-82643 /2004.
   A város könyvtárnoka : konferencia Szabó Ervin születésének 125. évfordulója alkalmából, 2002. október 10. / [... a kötet szerkesztésében közrem. Horváth Zsolt, Kiss Bori, Sándor Tibor] ; [rend. a] Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár. - Budapest : FSZEK, 2003. - 134 p. ; 24 cm. - (A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár közleményei, ISSN 1588-421X ; 2.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-581-432-1 fűzött : ár nélkül
Szabó Ervin (1877-1918)
Magyarország - könyvtáros - kulturális élet - 20. század - konferenciakiadvány
02(439)(092)Szabó_E. *** 008(439)"19" *** 061.3(439-2Bp.)"2002"
[AN 1065632]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

2644 /2004.
Bán Imre (1905-1990)
   Apáczai Csere János / Bán Imre ; V. Molnár László bibliográfiájával és Bitskey István tanulmányával. - Repr. [kiad.]. - Budapest : Akad. K., 2003. - 713 p. : ill. ; 21 cm. - (Irodalomtörténeti könyvtár, ISSN 0075-0859)
Eredeti kiadása: Budapest : Akad. K., 1958. - Bibliogr. a jegyzetekben. - Apáczai Csere János műveinek bibliográfiája: p. 611-700. - Összefoglalás francia nyelven
ISBN 963-05-8070-5 kötött : ár nélkül
Apáczai Csere János (1625-1659)
Magyarország - tudós - 17. század - életrajz - személyi bibliográfia
001(439)(092)Apáczai_Csere_J. *** 012Apáczai_Csere_J.
[AN 1065172]
MARC

ANSEL
UTF-82645 /2004.
Mojzes Imre (1948-)
   Hogyan legyünk doktorok? / Mojzes Imre. - [Budapest] : Műegyetemi K., 2003. - 131 p. ; 24 cm
ISBN 963-420-773-1 fűzött : ár nélkül
Magyarország - doktori képzés - disszertáció - szellemi munka - módszer
001.81 *** 378.245.2 *** 378.21(439)
[AN 1065218]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

2646 /2004.
Frawley, John
The real astrology applied (magyar)
   A valódi asztrológia alkalmazása : tanítások az "Asztrológus tanonc" füzetekből / John Frawley ; [ford. Kristina Waardahl]. - Budapest : Chemix, 2003. - 214 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 212-214.
ISBN 963-212-448-0 fűzött : 2500,- Ft
asztrológia
133.52
[AN 1065542]
MARC

ANSEL
UTF-82647 /2004.
Horváth Andrea
   Asztrológiaiskola : tarot és kínai jóstanfolyamok / Horváth Andrea. - Budapest : Szaktudás K., [2002]-2003. - 2 db : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 963-9422-42-8 kötött : ár nélkül
asztrológia - jövendőmondás - kártyajáték
133.52 *** 133.3
[AN 939661]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - cop. 2002. - 92 p.
ISBN 963-9422-43-6
asztrológia - jövendőmondás - kártyajáték
133.52 *** 133.3
[AN 939663] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2003. - 87 p.
ISBN 963-9422-63-0
asztrológia - jövendőmondás - kártyajáték
133.52 *** 133.3
[AN 1065482] MARC

ANSEL
UTF-82648 /2004.
Witch, Freya
   A tarot : út az önismerethez / Freya Witch. - Debrecen : TKK, 2003. - 159 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-596-174-X fűzött : ár nélkül
jövendőmondás - kártyajáték
133.3
[AN 1065221]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

2649 /2004.
Horváth Szilvia
   Közösségi jog a hulladékgazdálkodás terén / Horváth Szilvia. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2003. - 33 p. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 63. fasc. 9.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás német nyelven
Fűzött : ár nélkül
Európai Unió - hulladékgazdálkodás
504.064.47(4-62) *** 628.4(4-62)
[AN 1065704]
MARC

ANSEL
UTF-82650 /2004.
Jancsó Eszter
   Textilhulladékok csökkentése és újrahasznosítása / Jancsó Eszter. - Budapest : BME-OMIKK, 2002. - 36 p. : ill. ; 20 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091)
Bibliogr.: p. 34-36.
ISBN 963-593-483-1 fűzött : 1400,- Ft
504.064.47 *** 677.08
[AN 934266]
MARC

ANSEL
UTF-82651 /2004.
Kiss Diána
   Nagyvárosok levegője / Kiss Diána. - Budapest : BME-OMIKK, 2002. - 48 p. : ill. ; 20 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091)
Bibliogr.: p. 43-47.
ISBN 963-593-481-5 fűzött : 1700,- Ft
504.3.06 *** 614.71
[AN 934267]
MARC

ANSEL
UTF-82652 /2004.
Kisvárdai Antalné
   Dombóvár természeti kincsei = Die Naturschätze von Dombóvár / Kisvárdai Antalné ; [a képeket kész. Glaub Róbert et al.]. - Dombóvár : [Magánkiad.], 2002. - 60 p. : ill., színes ; 21x22 cm
Bibliogr.: p. 53.
ISBN 963-440-860-5 fűzött : ár nélkül
Dombóvár
504.7(439-2Dombóvár) *** 591.9(439-2Dombóvár) *** 581.9(439-2Dombóvár) *** 911.2(439-2Dombóvár)
[AN 931617]
MARC

ANSEL
UTF-82653 /2004.
   Környezet-egészségtan / szerk. Dési Illés ; [szerzők Dési Illés et al.]. - Szeged : JGYF K., 2003. - 287 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 285-287.
ISBN 963-9167-78-9 kötött : ár nélkül
környezet-egészségügy - egyetemi tankönyv
504.75(075.8) *** 614(075.8)
[AN 1067359]
MARC

ANSEL
UTF-82654 /2004.
Pál Károlyné (1935-)
   Szelén a környezetben / Pál Károlyné. - Budapest : BME-OMIKK, 2002. - 48 p. : ill. ; 20 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091)
Bibliogr.: p. 46-48.
ISBN 963-593-485-8 fűzött : 2400,- Ft
504.05 *** 504.064 *** 546.23
[AN 940989]
MARC

ANSEL
UTF-82655 /2004.
Symposium on Analitical and Environmental Problems (10.) (2003) (Szeged)
   Proceedings of the 10?t?h Symposium on Analytical and Environmental Problems : 29 September 2003 / ed. by Zoltán Galbács ; [org., publ. by SZAB Kémiai Szakbizottság Analitikai és Környezetvédelmi Munkabizottsága]. - Szeged : Szab, [2004]. - 246 p. : ill. ; 29 cm
Váltakozva angol és magyar nyelven. - Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-212-867-2 fűzött : ár nélkül
környezetvédelem - minőségi analízis - konferenciakiadvány
504.064.3 *** 543 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 1065434]
MARC

ANSEL
UTF-82656 /2004.
Vandaele, Wilfried
Floepje en de leerkracht (magyar)
   Segédlet a "Flupi és a víz" és a "Flupi és a levegő" című könyvek használatához / [... szöveg Wilfried Vandaele] ; [rajzok Tini Bauters] ; [... ford. Gellér Zita] ; [közread. a] Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. - Budapest : KVVM, [2003]. - 19 p. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött : ár nélkül
környezeti nevelés - tanári segédkönyv
504.03(072) *** 37.03(072)
[AN 1065742]
MARC

ANSEL
UTF-82657 /2004.
Vandaele, Wilfried
Floepje en de lucht (magyar)
   Flupi és a levegő / szöveg Wilfried Vandaele ; rajzok Tini Bauters ; ... ford. Gellér Zita. - Budapest : KVVM, [2003]. - 28 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Flupi)
Fűzött : ár nélkül
levegőtisztaság-védelem - gyermekkönyv
504.3(02.053.2)
[AN 1065738]
MARC

ANSEL
UTF-82658 /2004.
Vandaele, Wilfried
Floepje en het water (magyar)
   Flupi és a víz / szöveg Wilfried Vandaele ; rajzok Tini Bauters ; ... ford. Gellér Zita. - Budapest : KVVM, [2003]. - 27 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Flupi)
Fűzött : ár nélkül
vízvédelem - gyermekkönyv
504.4(02.053.2)
[AN 1065740]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

2659 /2004.
Szabó Tamás
   Kalkulus I. példatár / Szabó Tamás. - 2. kiad. - Szeged : Polygon, 2003. - [8], 119 p. : ill. ; 24 cm. - (Polygon jegyzettár, ISSN 1417-0590)
Példányszám: 1000
Fűzött : ár nélkül
matematikai analízis - egyetemi tankönyv - példatár
517(075.8)(076)
[AN 1067131]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

2660 /2004.
Thuróczy György
   Az elektromágneses terek és környezetünk / Thuróczy György, Bakos József. - Budapest : BME-OMIKK, 2002. - 68 p. : ill. ; 20 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091)
Bibliogr.: p. 60-68.
ISBN 963-593-482-3 fűzött : 2000,- Ft
537.8 *** 504.03
[AN 934265]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

2661 /2004.
Őszi Radiokémiai Napok (2003) (Balatonföldvár)
   Őszi Radiokémiai Napok 2003 : Balatonföldvár, 2003. október 8-10 : [a konferencia programja és előadás kivonata] / ... szervezői az MTA Radiokémiai Bizottság és munkabizottságai, a Magyar Kémikusok Egyesülete Radioanalitikai Szakcsoportja ; ... szerk. Vincze Árpád. - [Budapest] : [MTA Radiokémiai Biz.], [2004]. - 60, [4] p. ; 25 cm
ISBN 963-9319-36-8 fűzött : ár nélkül
radiokémia - konferenciakiadvány
541.28 *** 061.3(439-2Balatonföldvár)
[AN 1065712]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

2662 /2004.
Bogya Sándorné
   Soroksári Botanikus Kert 1963-2003 / [írták Bogya Sándorné, Udvardy László és Facsar Géza] ; [kiad. BKÁE KTK Növénytani Tanszék]. - Budapest : BKÁE KTK Növénytani Tansz., 2003. - 29 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 28-29.
ISBN 963-7712-71-2 fűzött : ár nélkül
Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem. Kertészettudományi Kar. Növénytani Tanszék és Soroksári Botanikus Kert
Budapest. XXIII. kerület - botanikus kert
58.006(439-2Bp.)(036)
[AN 1065628]
MARC

ANSEL
UTF-82663 /2004.
Krámer Tibor
   Magyarország horgászható halai : A-Z / Krámer Tibor. - [Budapest] : Focus, [2003]. - 91 p. : ill., színes ; 21 cm
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-8624-85-X)
Magyarország - horgászat - hal
597 *** 591.9(439) *** 799.1
[AN 1065220]
MARC

ANSEL
UTF-82664 /2004.
Orosz-Kovács Zsuzsanna (1948-)
   Pécsi Tudományegyetem Botanikus Kertje / [írta Oroszné Kovács Zsuzsanna]. - Pécs : PTE TTK Növénytani Tansz. és Botanikuskert, 2002. - 40 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 38-39.
Fűzött : ár nélkül
Pécsi Tudományegyetem. Természettudományi Kar. Növénytani Tanszék és Botanikuskert
58.006(439-2Pécs)(036)
[AN 928112]
MARC

ANSEL
UTF-82665 /2004.
Pelli, Kristiina
   Antioxidánsok az étrendben : Flair-Flow Europe összegző jelentése az Európai Unió által támogatott, az antioxidánsokra vonatkozó kutatásról / Kristiina Pelli és Marika Lyly ; ford. Biró György. - Budapest : MÉTÉ ; Paris : INRA, 2003. - 25 p. : ill. ; 21 cm. - (Fogyasztók számára, ISSN 1588-760X ; 3.)
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-8151-53-8)
táplálkozástudomány - antioxidáns
577.3 *** 613.27 *** 612.015.6
[AN 1065818]
MARC

ANSEL
UTF-82666 /2004.
Pelli, Kristiina
   Genetikai módosítás és a táplálék / Kristiina Pelli és Marika Lyly ; ford. Biró György. - Budapest : MÉTÉ ; Paris : INRA, 2003. - 21 p. ; 21 cm. - (Fogyasztói csoportok számára,, ISBN 1588-760X; ; 4.)
ISBN 963-8151-54-4 fűzött : ár nélkül
géntechnika - élelmiszer
57.086.8 *** 631.523 *** 663/664
[AN 1065824]
MARC

ANSEL
UTF-82667 /2004.
Rott Pál (1936-)
   Kacagó biológia / Rott Pál ; [kiad. a Somogy Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Társulat és a Kapos Rádió Kft.]. - 2. kiad. - Kaposvár : Somogy M. TIT : Kapos Rádió, [2003]. - 376 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 371-372. - Példányszám: 1000
Fűzött : ár nélkül
biológia
57(0:82-7)
[AN 1067330]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

2668 /2004.
Bánkúti Beáta
   Rovarcsípések és más életveszélyes allergiák / Bánkúti Beáta, Juhász Gábor, Vizi Éva. - Budapest : SpringMed, 2003. - 84 p. : ill., színes ; 19 cm. - (SpringMed betegtájékoztató könyvek. Allergológia, ISSN 1589-830X)
ISBN 963-9456-33-0 fűzött : 960,- Ft
allergia - rovarok okozta betegségek
616-056.43 *** 595.7
[AN 1065873]
MARC

ANSEL
UTF-82669 /2004.
Bencsik Andrea
   Várva várt babák : [lombikbébi-történetek] / Bencsik Andrea. - Budapest : Magánkiad., 2003. - 339 p. ; 20 cm
ISBN 963-430-456-7 fűzött : 2900,- Ft
mesterséges megtermékenyítés - interjú
618.2-089.888.11(047.53)
[AN 1065088]
MARC

ANSEL
UTF-82670 /2004.
   A betegek jogairól ; [közread. a] Társaság a Szabadságjogokért. - Budapest : TASZ, 2002. - 28 p. : ill. ; 15x21 cm
Spirál fűzéssel
Fűzött : ár nélkül
614.253.83(439)(036)
[AN 932751]
MARC

ANSEL
UTF-82671 /2004.
Bittera István
   Szénanáthás a gyermekem / Bittera István, Kadocsa Edit. - Budapest : SpringMed, 2003. - 86 p. : ill., színes ; 19 cm. - (SpringMed betegtájékoztató könyvek. Allergológia, ISSN 1589-830X)
ISBN 963-9456-28-4 fűzött : 960,- Ft
gyermekgyógyászat - allergia - nátha
616.211-002.193-053.2 *** 616-053.2
[AN 1065857]
MARC

ANSEL
UTF-82672 /2004.
Bös, Melanie
Kinderseele (magyar)
   Gyereklélek : egy autista kislány története / Melanie Bös ; [ford. Baltigh Attila]. - Budapest : Kláris, cop. 2003. - 219 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-86318-6-4 kötött : 1990,- Ft
autizmus - szépirodalmi dokumentum
616.89-008.45(0:82-94)
[AN 1065287]
MARC

ANSEL
UTF-82673 /2004.
   Budamed '02 : konferencia orvosbiológiai és klinikai mérnököknek : 12. Magyar Orvostechnikai Konferencia, 3. Magyar Klinikai-mérnöki Konferencia : Budapest, 2002. október 17. : előadáskivonatok / [rend. Méréstechnikai, Automatizálási és Informatikai Tudományos Egyesület Elektronikus Műszer- és Orvostechnikai Szakosztálya, Meding Országos Orvostechnikai Egyesület]. - Budapest : MATE, 2002. - II, 62 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr. az előadáskivonatok végén
ISBN 963-8231-92-0 fűzött : ár nélkül
616-7 *** 061.3(439-2Bp.)"2002"
[AN 940758]
MARC

ANSEL
UTF-82674 /2004.
Cserháti Endre (1932-)
   Allergia - öröklődés - megelőzés / Cserháti Endre, Mezei Györgyi. - Budapest : SpringMed, 2003. - 86 p. : ill., színes ; 19 cm. - (SpringMed betegtájékoztató könyvek. Allergológia, ISSN 1589-830X)
ISBN 963-9456-32-2 fűzött : 960,- Ft
allergia - megelőzés - öröklődés
616-056.43-056.7 *** 616-056.43-084
[AN 1065861]
MARC

ANSEL
UTF-82675 /2004.
   A cukorbeteg szív : Szimpózium az EASD (European Association for the Study of Diabetes) 38. éves kongresszusa alkalmából : Budapest, Magyar Tudományos Akadémia, 2002. augusztus 31. / a szimpóziumot szervezte ... Servier Hungária Kft. - Budapest : Medical Tribune, cop. 2002. - 17 p. : ill., színes ; 28 cm
Előadások
Fűzött : ár nélkül
616.379-008.64 *** 616.12 *** 061.3(439-2Bp.)"2002"
[AN 939736]
MARC

ANSEL
UTF-82676 /2004.
Dombi Csaba
   A mosoly és ami mögötte van : fogápolás és szájhigiénia / Dombi Csaba. - [Budapest] : Focus Vitalitás, [2003]. - 86 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 963-9468-06-1 kötött : ár nélkül
fogápolás - fogbetegség - szájbetegség
616.31 *** 646.73
[AN 1065380]
MARC

ANSEL
UTF-82677 /2004.
   Dr. Paul / [ford. Bódog Katalin]. - [Budapest] : Melania, 2002. - 59 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 963-9106-54-2 fűzött : ár nélkül
Janssen, Paul
616.15(493)(092)Janssen,_P.
[AN 932699]
MARC

ANSEL
UTF-82678 /2004.
   Éjfél után.. : S. László ("Amszterdami" Lacika) önvallomása / [az interjút kész. Varga Judit]. - Budapest : Kolor Optika, 2002. - 131 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-00-9759-1 fűzött : ár nélkül
613.83(0:82-94)
[AN 934523]
MARC

ANSEL
UTF-82679 /2004.
Elek György (1961-)
   Adalékok a karcagi patikák és az egészségügy történetéhez / Elek György ; [kiad. Karcag Város Önkormányzata]. - Karcag : Önkormányzat, 2003. - 47 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-212-844-3 fűzött : ár nélkül
Karcag - gyógyszertár - egészségügy - történeti feldolgozás
614.27(439-2Karcag)(091) *** 364.444(439-2Karcag)(091)
[AN 1065744]
MARC

ANSEL
UTF-82680 /2004.
   Élelmiszer biztonság : 2002. május 17., ... Budapest : munkaértekezlet összefoglalók = Food safety : 17. 05. 2002., ... Budapest : workshop atstracts / rend. MTA-ÉKB [etc.]. - [Budapest] : [MTA ÉKB], [2002]. - 16, 16 p. ; 25 cm
A magyar és az angol nyelvű rész hátlapjával egybekötve
Fűzött : ár nélkül
614.31 *** 663/664.017 *** 65.018 *** 061.3(439-2Bp.)"2002"
[AN 932146]
MARC

ANSEL
UTF-82681 /2004.
Fijałkowski, Włodzimierz
Oto jestem! (magyar)
   Itt vagyok ! : az emberi élet első hónapjainak képes története / Włodzimierz Fijałkowski, Roksana Jędrzejewska-Wróbel ; [ford. Koncz Éva] ; [közread. a] ... Magzatvédő Társaság. - [Budapest] : Kairosz : Magzatvédő Társ., cop. 2003. - 94, [2] p. : ill., részben színes ; 22x25 cm
ISBN 963-9568-04-X kötött : 3300,- Ft
terhesség - nemi felvilágosítás - gyermekkönyv
618.2(02.053.2)(084.1) *** 613.88(02.053.2)(084.1)
[AN 1065474]
MARC

ANSEL
UTF-82682 /2004.
Friedl, Johanna
Spielerisch mit Angst umgehen (magyar)
   Féleleműző játékok : játékok és feladatok a félelmek legyőzésére / Johanna Friedl ; Doris Rübel ill. ; [ford. Sütő Gyöngyi]. - Pápa : Deák, [2003]. - 107 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Útmutató óvodás és általános iskolás korú gyermekek számára)
ISBN 963-9420-17-4 kötött : 2450,- Ft
gyermeklélektan - félelem - játék
159.922.7 *** 159.942 *** 371.382
[AN 1065459]
MARC

ANSEL
UTF-82683 /2004.
Goldberg, Gail
   Elhízás / Gail Goldberg ; ford. Biró György. - Budapest : MÉTÉ ; Paris : INRA, 2003. - 31 p. ; 21 cm. - (Egészségügyi szakemberek számára, ISSN 1588-7626 ; 3.)
Bibliogr.: p. 30-31.
ISBN 963-8151-56-0 fűzött : ár nélkül
elhízás
613.25
[AN 1065838]
MARC

ANSEL
UTF-82684 /2004.
   A kábítószer kipróbálásának okairól : az egyetemi hallgatók körében végzett vizsgálatok alapján / szerk. Münnich Ákos ; [szerzők Bugán Antal et al.]. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2003. - 278 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 271-278.
ISBN 963-463-628-4 fűzött : ár nélkül
Magyarország - kábítószer - egyetemi hallgató
613.83-053.6(439)"200" *** 364.272-053.6(439)"200" *** 378.18
[AN 1065165]
MARC

ANSEL
UTF-82685 /2004.
Kelly, Colette
   Az étrend és a szív- és érrendszeri betegség / ... írta Colette Kelly ; ford. Biró György. - Budapest : MÉTE ; Paris : INRA, 2003. - 32 p. : ill. ; 21 cm. - (Egészségügyi szakemberek számára, ISSN 1588-7626 ; 7.)
Bibliogr.: p. 31-32.
ISBN 963-8151-67-6 fűzött : ár nélkül
táplálkozástudomány - szívbetegség - érbetegség
613.2 *** 616.1
[AN 1065850]
MARC

ANSEL
UTF-82686 /2004.
Kósa Lajos
   A gyermekkori tüdőbetegségek röntgenatlasza / Kósa Lajos, Novák Zoltán, Székely Edgár. - Budapest : SpringMed, 2004. - 150, [2] p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-9456-38-1 kötött : ár nélkül
röntgendiagnosztika - gyermekgyógyászat - tüdőbetegség
616-073.75 *** 616.24-053.2
[AN 1065734]
MARC

ANSEL
UTF-82687 /2004.
Kuuva, Tessa
   A súly kontrollja és az egészség / Tessa Kuuva és Marika Lyly ; ford. Biró György. - Budapest : MÉTÉ ; Paris : INRA, 2003. - 24 p. ; 21 cm. - (Fogyasztói csoportok számára, ISSN 1588-760X ; 6.)
ISBN 963-8151-61-7 fűzött : ár nélkül
táplálkozástudomány - elhízás - diéta
613.25
[AN 1065834]
MARC

ANSEL
UTF-82688 /2004.
   Magyar fürdőalmanach / [a köt. szerkesztői Kiss Veronika, Nagy Zoltán] ; [szerzők Bánki Erik et al.] ; [fel. kiadó Magyar Fürdőszövetség ..., Országos Széchényi Könyvtár ...]. - [Budapest] : M. Fürdőszövets. : OSZK, [2003]. - 197 p. : ill., főként színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 113-116.
ISBN 963-200-473-6 kötött : ár nélkül
Magyarország - gyógyfürdő - fürdőhely - művelődéstörténet - történeti feldolgozás
615.838(439)(091) *** 613.41 *** 930.85(439)
[AN 1065623]
MARC

ANSEL
UTF-82689 /2004.
Magyar Kórházi Gyógyszerészek Kongresszusa (13.) (2002) (Szeged)
   Magyar Kórházi Gyógyszerészek XIII. Kongresszusa : Szeged, 2002. szeptember 20-22. / rend. a Magyar Gyógyszerészeti Társaság Kórházi Gyógyszerészeti Szervezete. - [Budapest] : [M. Gyógyszerészeti Társ. Kórházi Gyógyszerészeti Szervezete], [2002]. - 48 p. ; 29 cm
Előadáskivonatok, program
Fűzött : ár nélkül
615 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 939706]
MARC

ANSEL
UTF-82690 /2004.
Magyar Magnézium Szimpózium (8.) (2003) (Hajdúszoboszló)
   8. Magyar Magnézium Szimpózium : Hajdúszoboszló, 2003. május 29-30. : program és összefoglalók = 8th Hungarian Magnesium Symposium : Hajdúszoboszló, 29-30. May 2003 : program and abstracts / [rend. a Magyar Magnézium Társaság ...] ; [kiad. Magyar Kémikusok Egyesülete]. - Budapest : MKE, [2003]. - 63, [3] p. ; 30 cm
ISBN 963-9319-29-5 fűzött : ár nélkül
magnézium - konferenciakiadvány
612.015.31 *** 577.118 *** 546.46 *** 061.3(439-2Hajdúszoboszló)
[AN 1065718]
MARC

ANSEL
UTF-82691 /2004.
Mohr Tamás (1924-)
   Építőkövek a magyar gyógyszerészet 1940 utáni történetéhez / Mohr Tamás. - Budapest : Dictum, 2003. - V, 172 p. : ill. ; 20 cm. - (A XX. század gyógyszerészei, ISSN 1785-3842)
Bibliogr.: p. 169-170.
ISBN 963-86268-8-7 fűzött : ár nélkül
Mohr Tamás (1924-)
Magyarország - gyógyszerészet - szakterületi történelem - gyógyszerész - 20. század - memoár
615(439)"194/199" *** 615.15(439)(092)Mohr_T.(0:82-94)
[AN 1065745]
MARC

ANSEL
UTF-82692 /2004.
Nékám Kristóf (1944-)
   Allergia - környezetünk csapdája / Nékám Kristóf. - Budapest : SpringMed, 2003. - 102 p. : ill., színes ; 19 cm. - (SpringMed betegtájékoztató könyvek. Allergológia, ISSN 1589-830X)
ISBN 963-9456-31-4 fűzött : 960,- Ft
allergia
616-056.43
[AN 1065867]
MARC

ANSEL
UTF-82693 /2004.
Oláh Andor
   Vitaminok és nyomelemek, az életerő forrásai : az immunrendszer erősítése és a betegségek megelőzése természetes eszközökkel / Oláh Andor. - 4. kiad. - Köveskál : Élet-ház, 2003. - 51 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
természetgyógyászat - vitamin - nyomelem - növénycsíra
615.89 *** 612.015.6 *** 664.765
[AN 1065238]
MARC

ANSEL
UTF-82694 /2004.
   Patikai emlékek : fatégelyek / [szerk. Szarvasházi Judit]. - Budapest : Galenus, 2003. - 64 p. : ill., színes ; 23x23 cm. - (Tudomány, hagyomány, olvasmány, ISSN 1785-458X)
ISBN 963-86336-2-X kötött : ár nélkül
Magyarország - gyógyszertár - tárolóeszköz - történeti feldolgozás
615.014.83(439)(091)
[AN 1065447]
MARC

ANSEL
UTF-82695 /2004.
Phillips, Frankie
   Az étrend és a csontozat egészsége / ... írta Frankie Phillips ; ford. Biró György. - Budapest : MÉTÉ ; Paris : INRA, 2003. - 36 p. : ill. ; 21 cm. - (Egészségügyi szakemberek számára, ISSN 1588-7626 ; 5.)
Bibliogr.: p. 33-36.
ISBN 963-8151-58-7 fűzött : ár nélkül
táplálkozástudomány - csontbetegség
613.2 *** 616.71
[AN 1065843]
MARC

ANSEL
UTF-82696 /2004.
Phillips, Frankie
   Növényi táplálékok és a rák megelőzése? / ... írta Frankie Phillips ; ford. Biró György. - Budapest : MÉTÉ ; Paris : INRA, 2003. - 30 p. : ill. ; 21 cm. - (Egészségügyi szakemberek számára, ISSN 1588-7626 ; 6.)
Bibliogr.: p. 23-24.
ISBN 963-8151-59-5 fűzött : ár nélkül
táplálkozástudomány - betegségmegelőzés - növényi eredetű élelmiszer - rákbetegség
613.26 *** 616-006
[AN 1065848]
MARC

ANSEL
UTF-82697 /2004.
Polgár Marianne
   Gyermekkori táplálékallergiák / Polgár Marianne. - Budapest : SpringMed, 2003. - 99 p. : ill., színes ; 19 cm. - (SpringMed betegtájékoztató könyvek. Allergológia, ISSN 1589-830X)
ISBN 963-9456-34-9 fűzött : 960,- Ft
gyermekgyógyászat - allergia - élelmiszer
616.39-056.43-053.2 *** 616-053.2
[AN 1065869]
MARC

ANSEL
UTF-82698 /2004.
Robinson, Frankie
   Táplálkozás az egészséges öregedésért / ... írta Frankie Robinson ; ford. Biró György. - Budapest : MÉTÉ ; Paris : INRA, 2003. - 34 p. : ill. ; 21 cm. - (Egészségügyi szakemberek számára, ISSN 1588-7626 ; 4.)
Bibliogr.: p. 32-34.
ISBN 963-8151-57-9 fűzött : ár nélkül
táplálkozástudomány - élettani öregedés
613.2 *** 612.67
[AN 1065842]
MARC

ANSEL
UTF-82699 /2004.
Schreiber, Chris
Sauna, Genuss für Körper und Sinne (magyar)
   Szauna : nagyszerű élmény az érzékeknek - és az egész testnek / Chris Schreider, Jerry Goldberg ; [ford. Kiszlinger Henrietta]. - [Kaposvár] : Holló, [2003]. - 128 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Egészséges életmód, ISSN 1419-9777)
ISBN 963-684-111-X kötött : ár nélkül
szauna
615.832.1 *** 696.144
[AN 1065390]
MARC

ANSEL
UTF-82700 /2004.
Szarka Lajos
   Hévíz / [szerző Szarka Lajos] ; [... fotók ... szerző és Hack Róbert ...]. - [Budapest] : Focus, [2003]. - 47 p. : ill., színes ; 30 cm
Magyar, német és angol nyelven
ISBN 963-9468-27-4 kötött : ár nélkül
Hévíz - gyógyfürdő - fürdőhely - helyismeret - album
615.838(439-2Hévíz)(084.12) *** 908.439-2Hévíz(084.12)
[AN 1065384]
MARC

ANSEL
UTF-82701 /2004.
Szegedi Andrea
   Gyermekkori bőrallergiák / Szegedi Andrea. - Budapest : SpringMed, 2003. - 79 p. : ill., színes ; 19 cm. - (SpringMed betegtájékoztató könyvek. Allergológia, ISSN 1589-830X)
ISBN 963-9456-30-6 fűzött : 960,- Ft
gyermekgyógyászat - bőrgyógyászat - allergia
616.5-053.2 *** 616-056.43-053.2
[AN 1065864]
MARC

ANSEL
UTF-82702 /2004.
   A személyiségfejlődés zavarai : szöveggyűjtemény / szerk. Pinczésné Palásthy Ildikó, Girasek János ; [közread. a] Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola. - Debrecen : KFRTKF, 2002. - 187 p. ; 21 cm
Példányszám: 500
Fűzött : ár nélkül
159.923.2(075.8) *** 616.89-053.6(075.8) *** 616-053.6(075.8)
[AN 940319]
MARC

ANSEL
UTF-82703 /2004.
Uhereczky Gábor (1940-)
   Asztmás a gyermekem / Uhereczky Gábor. - Budapest : SpringMed, 2003. - 97 p. : ill., színes ; 19 cm. - (SpringMed betegtájékoztató könyvek. Allergológia, ISSN 1589-830X)
ISBN 963-9456-29-2 fűzött : 960,- Ft
gyermekgyógyászat - asztma
616.248-053.2 *** 616-053.2
[AN 1065868]
MARC

ANSEL
UTF-82704 /2004.
Werner, Monika
Ätherische Öle - für Wohlbefinden, Schönheit und Gesundheit (magyar)
   Aromaterápia : jó közérzet, szépség és egészség / Monika Werner ; [ford. Sámoly Emília]. - [Kaposvár] : Holló, [2003]. - 96 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Egészséges életmód, ISSN 1419-9777)
ISBN 963-684-110-1 kötött : ár nélkül
házi gyógymód - illóolaj
615.89 *** 665.52/.54
[AN 1065409]
MARC

ANSEL
UTF-82705 /2004.
What you need to know about oral cancer (magyar)
   Amit az ajak- és szájüregi daganatokról tudni kell / [ford. Tímár Orsolya]. - Budapest : SpringMed, 2003. - 47 p. : ill. ; 21 cm. - (SpringMed betegtájékoztató füzetek. Onkológia, ISSN 1588-5143)
Bibliogr.: p. 34-35.
ISBN 963-9456-14-4 fűzött : ár nélkül
szájbetegség - daganat
616.31-006
[AN 1065904]
MARC

ANSEL
UTF-82706 /2004.
Wilson, Dorothy Clarke
Ten fingers for God (magyar)
   Ujjak Isten kezén : Dr. Paul Brand sebész és leprológus életrajza / Dorothy C. Wilson ; [ford. Iványi Tiborné] ; [kiad. Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség]. - Budapest : MET, [2002]. - 234 p. ; 21 cm
ISBN 963-202-116-9 fűzött : ár nélkül
Brand, Paul Wilson
616-002.7(0:82-31) *** 61(410)(092)Brand,P.W. *** 244(0:82-31)
[AN 934522]
MARC

ANSEL
UTF-82707 /2004.
Ziegler Mária
   Gondolat - cselekvés - harmónia : életvezetési útmutató II. / Ziegler Mária. - [Budapest] : [Magánkiad.], 2002. - 169 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-440-920-2 fűzött : ár nélkül
613.865
[AN 937636]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

2708 /2004.
   Alternatív energia : szélmotorok, szélgenerátorok / szerk. Tóth László, Horváth Gábor ; [írták Horváth Gábor et al.]. - Budapest : Szaktudás K., 2003. - 383 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 375-378.
ISBN 963-9553-03-4 kötött : ár nélkül
szélerőmű - szélenergia
621.548 *** 621.311.245
[AN 1065465]
MARC

ANSEL
UTF-82709 /2004.
Hámori István Péter (1945-)
   Műszak - váltás : bányászsorsok az EU csatlakozás küszöbén / Hámori István Péter, Ladányi András ; [a magyarországi fotókat kész. Fehér János] ; [kiad. a Bánya- és Energiaipari Dolgozók Szakszervezete]. - Budapest : Bánya- és Energiaipari Dolgozók Szakszerv., 2003. - 259 p., [40] t. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-212-716-1 fűzött : ár nélkül
Magyarország - Európai Unió - bányászat - munkaerőmozgás - interjú
622(439)(092)(047.53) *** 331.556(4-62)
[AN 1065187]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

2710 /2004.
Flickenger, Rob
Linux server hacks (magyar)
   Linux bevetés közben / Rob Flickenger ; [ford. Bagi Ádám et al.]. - Budapest : Kiskapu, 2003. - 324 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-9301-55-8 fűzött : 3500,- Ft
operációs rendszer - számítógép-hálózat
681.324.066Linux
[AN 1065376]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

2711 /2004.
Petri László (1925-)
   Energiatakarékos fűrészáru szárítás / Petri László. - Budapest : Szerző, 2003. - 206 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 206.
ISBN 963-430-429-X kötött : ár nélkül
fűrészáru - szárítás - energiagazdálkodás - megtakarítás
674.04.004.183 *** 658.26
[AN 1065887]
MARC

ANSEL
UTF-8
21   Vegyipar

2712 /2004.
Hegedűs László
   The history of Human / [auth. László Hegedűs] ; [transl. by Ákos Bukovszky] ; [publ. Human Pharmaceutical Works Co. Ltd.]. - [Gödöllő] : Human Pharmaceutical Works Co. Ltd., [2003]. - 110 p. : ill., főként színes ; 18x25 cm
Kötött : ár nélkül
Human Gyógyszergyártó Rt. (Gödöllő)
Gödöllő - gyógyszeripar - vállalat - történeti feldolgozás
661.12 *** 061.5(439-2Gödöllő)(091)
[AN 1065405]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

2713 /2004.
Csokonay Józsefné
   A hulladékválogatás egészség- és munkavédelme / Csokonay Józsefné. - Budapest : BME-OMIKK, 2002. - 32 p. : ill. ; 21 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091)
ISBN 963-593-484-X fűzött : 1600,- Ft
628.46 *** 628.477 *** 331.45 *** 613/614 *** 504.064.47
[AN 940986]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

2714 /2004.
Horváth Imre
   Hajózási szabályzat tesztkönyv / [... írta Horváth Imre] ; [közread. a] Közlekedési Főfelügyelet. - Budapest : Közlekedési Főfelügy., 2003. - 441, [2] p. : ill., főként színes ; 20 cm
Lezárva: 2003. szept.
ISBN 963-9518-05-0 fűzött : 5578,- Ft
közlekedési szabály - hajózás - példatár
656.6.05(076)
[AN 1065664]
MARC

ANSEL
UTF-82715 /2004.
   Mobilitás, biztonság, egészséges életfeltételek : a közlekedés hosszú távú prognózisa / [szerk. Ruppert László] ; [... közrem. Bogár Dezső et al.]. - Budapest : Miniszterelnöki Hiv. Kormányzati Stratek, 2002. - 128 p. : ill., főként színes ; 21 cm. - (Stratégiai füzetek, ISSN 1586-9121 ; 10.)
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-9284-81-5 fűzött : ár nélkül
656(439)"199/200" *** 338.47(439)"199/200"
[AN 934521]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

2716 /2004.
   Alternatív vidéki vállalkozások szervezése / szerk. Székelyhidi Tamás ; [írta Székelyhidi Tamás et al.]. - Budapest : Szaktudás K., 2003. - 495 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 483-495.
ISBN 963-9553-04-2 kötött : ár nélkül
Magyarország - mezőgazdaság - regionális gazdaság - agroökológia - mezőgazdasági üzem
338.43(439)"200" *** 631.1(439) *** 504.03(439) *** 332.1(439)
[AN 1065462]
MARC

ANSEL
UTF-82717 /2004.
Bakos István (1927-)
   Kertészet részfoglalkozású termeléssel : almáskerti tapasztalatok, mesterfogások / Bakos István. - Budapest : Szaktudás K., 2003. - 208 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 197-200.
ISBN 963-9553-00-X kötött : ár nélkül
gyümölcstermesztés - háztáji gazdaság - alma
634.11 *** 631.115.11
[AN 1065450]
MARC

ANSEL
UTF-82718 /2004.
   Bek Pál Kertbarátkör, Téglás, 1978-2003 / [szerk. Szentpéteriné Zeller Edit] ; [... közrem. Csobán József, Legoza Imre, Új Imre]. - [Téglás] : [Önkormányzat], [2004]. - 52 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Közread. Téglás Önkormányzata
Fűzött : ár nélkül
Bek Pál Kertbarát Kör
Téglás - amatőr kertészkedés - kertészet - egyesület
634 *** 061.2(439-2Téglás)
[AN 1065084]
MARC

ANSEL
UTF-82719 /2004.
   Békés megye állatállománya : 2002. április 1. / [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal Békés Megyei Igazgatósága. - Békéscsaba : KSH Békés M. Ig., 2002. - 11 p. ; 30 cm
Fűzött : 896,- Ft
636(439.175)"199"(083.41)
[AN 939782]
MARC

ANSEL
UTF-82720 /2004.
   Békés megye állatállománya az országos adatok tükrében : 2001. december 1. / [kész. Palyusik Mátyásné és a mezőgazdasági szakcsop.] ; [közread. a Központi Statisztikai Hivatal Békés Megyei Igazgatósága]. - Békéscsaba : KSH Békés M. Ig., 2002. - 13 p. ; 30 cm
Fűzött : 896,- Ft
636(439)"199"(083.41) *** 636(439.175)"199"(083.41)
[AN 939780]
MARC

ANSEL
UTF-82721 /2004.
Böő István (1944-)
   A juhászmester könyve / Böő István. - Budapest : Szaktudás K., 2003. - 251 p. : ill. ; 20 cm. - (Mestergazda könyvek, ISSN 1419-9513)
Bibliogr.: p. 246.
ISBN 963-9553-12-3 fűzött : ár nélkül
juhtenyésztés
636.32/.38
[AN 1065787]
MARC

ANSEL
UTF-82722 /2004.
Csonka Imre
   Üzemszerű anyanevelés a méhészetben / Csonka Imre. - Budapest : Szaktudás K., 2003. - 134 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9553-06-9 fűzött : ár nélkül
méhészet
638.145.5
[AN 1065429]
MARC

ANSEL
UTF-82723 /2004.
   Élen az agráriumban : pozitív példák a magyar sertéstenyésztésben = Taking the lead in agriculture : positive models in Hungarian pig-breeding / [fel. szerk. ... Egri Sándor]. - Szolnok : Nagyalföld, 2002. - 119 p. : ill., színes ; 29 cm
Lezárva: 2002. jún. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött : ár nélkül
636.4(439) *** 061.5(439)
[AN 939605]
MARC

ANSEL
UTF-82724 /2004.
   A magyar agrárgazdaság a rendszerváltástól az Európai Unióig / szerk. Kapronczai István ; [szerzők Alvincz József et al.]. - Budapest : Szaktudás K., 2003. - 147 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 146-147.
ISBN 963-9553-16-6 kötött : ár nélkül
Magyarország - mezőgazdaság - statisztikai adatközlés
338.43(439)"199/200"(083.41)
[AN 1065446]
MARC

ANSEL
UTF-82725 /2004.
Mészáros János
   Minőség- és környezetirányítási rendszerek integrációja az agráriumban / Mészáros János, Juhász Csaba, Kovács Elza. - Budapest : Szaktudás K., 2003. - 146 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 145-146.
ISBN 963-9553-10-7 fűzött : ár nélkül
mezőgazdasági üzem - minőségbiztosítás - környezetbarát - gazdálkodás
631.1 *** 65.018 *** 504.03
[AN 1065440]
MARC

ANSEL
UTF-82726 /2004.
Nagy Bálint (1930-)
   Állandósuló költségvetési "fekete lyuk"(?) vagy Az Európai Unióhoz illeszkedő vidékfejlesztés / Nagy Bálint ; [kiad. Budapesti Agrárkamara]. - Budapest : Bp-i Agrárkamara, 2003. - 240 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-206-541-7 fűzött : ár nélkül
Európai Unió - Magyarország - földművelésügy - regionális gazdaság - finanszírozás - agroökonómia
338.43(4-62) *** 338.43(439) *** 332.1(4-62) *** 332.1(439) *** 504.03
[AN 1065355]
MARC

ANSEL
UTF-82727 /2004.
   Növénytermesztés határok nélkül : EU-konform növények termesztése / szerk. Radics László ; [írta Balla László et al.]. - Budapest : Szaktudás K., 2003. - 263 p., [4] t. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 248-263.
ISBN 963-9553-07-7 fűzött : ár nélkül
növénytermesztés
633
[AN 1065433]
MARC

ANSEL
UTF-82728 /2004.
   Vadászati tanácsadó / [németből ford.] Kovách Sándor. - [Budapest] : Közdok, cop. 2002. - 91 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-552-364-5 fűzött : ár nélkül
639.1.081.2 *** 623.442.6
[AN 934270]
MARC

ANSEL
UTF-82729 /2004.
   World heritage expert meeting on vineyard cultural landscapes : 11-14 July 2001, Tokaj / [ed. by the Secretariat of the Hungarian World Heritage Committee in collab. with the UNESCO World Heritage Centre]. - Budapest : Secretariat of the Hungarian World Heritage Comm., 2002. - 95 p., [4] t. : ill., részben színes ; 30 cm
A tartalomjegyzék francia nyelven is
Fűzött : ár nélkül
663.2(439Tokaj_Hegyalja) *** 663.2(4) *** 504.54.06 *** 061.3(439-2Tokaj)
[AN 939763]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

2730 /2004.
Oberbeil, Klaus
Abnehmen mit Apfelessig (magyar)
   Fogyókúra almaecettel / Klaus Oberbeil ; [ford. Stricker Judit]. - Budapest : M-érték K., 2003. - 101 p. ; 22 cm. - (Egészség a természet patikájából, ISSN 1785-4237)
ISBN 963-9519-41-3 fűzött : ár nélkül
diéta - ecet - szakácskönyv
641.561(083.12):641.882 *** 641.882 *** 613.24
[AN 1063667]
MARC

ANSEL
UTF-82731 /2004.
Polcz Alaine (1922-)
   Főzzünk örömmel! : egészségesen, gyorsan, olcsón / Polcz Alaine ; [... szerk. és az utószót írta Szilárd Gabriella]. - 3. bőv. kiad. - Pozsony : Kalligram ; Budapest : Pesti Kalligram, 2003, cop. 1998. - 287 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-212-460-X kötött : 1990,- Ft
egészséges táplálkozás - szakácskönyv
641.55(083.12) *** 613.2
[AN 1067119]
MARC

ANSEL
UTF-82732 /2004.
Srágli Lajos (1951-)
   A tűz fénye és melege : lakásvilágítás és -fűtés Magyarországon a XIX. században és a XX. század elején / [írta és szerk. Srágli Lajos]. - Zalaegerszeg : M. Olajip. Múz., 2003. - 15 p. : ill. ; 21 cm. - (Magyar Olajipari Múzeum közleményei, ISSN 0238-3195 ; 19.)
Bibliogr.: p. 15. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-212-554-1 fűzött : ár nélkül
Magyarország - világítástechnika - fűtés
644.3(439)"18/194" *** 644.1(439)"18/194" *** 697.24(439)"18/194"
[AN 1065199]
MARC

ANSEL
UTF-82733 /2004.
Szakács Imre
   Rendhagyó receptek / Szakács Imre. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2003. - 58 p. : ill. ; 24 cm
Spirál fűzéssel
Fűzött : ár nélkül
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 1065599]
MARC

ANSEL
UTF-82734 /2004.
Zsenka néni
   Szegény asszony szakács-könyve / az egyszerű polgári konyha részére szerk. Zsenka néni. - 3. jav. kiad. - Gyöngyös : Pallas Antikvárium, 2003. - 116, [10] p. ; 20 cm
ISBN 963-9504-30-0 fűzött : 798,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 1067318]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

2735 /2004.
Ivánka Endre (1902-1974)
   Heidegger filozófiája és az ókori metafizika : összegyűjtött tanulmányok / Ivánka Endre ; [... vál., a szöveget gond. és az utószót írta Bodor Mária Anna]. - Budapest : Paidion, cop. 2004. - 534 p., [1] t.fol. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 501-515. és a jegyzetekben. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-212-371-9 fűzött : 5200,- Ft
filozófia - teológia - művelődéstörténet - személyi bibliográfia
1(439)Ivánka_E. *** 23/28 *** 930.85 *** 012Ivánka_E.
[AN 1065876]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

2736 /2004.
Biblia (magyar)
   Ó- és Újszövetségi Szentírás a Neovulgáta alapján / [közread. a] Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat. - 4. kiad. - Budapest : Szt. Jeromos Kat. Bibliatárs., 2003, cop. 1997. - 1384, V, [2] p. ; 19 cm
A bev. és a magyarázatok a "Die Heilige Schrift" (Stuttgart : Verl. Katholisches Bibelwerk, 1980) c. kiadvány alapján. - A Káldi-féle szentírásfordítás felhasználásával kész. Fodor György et al. - Beck, Eleonore magyarázataival. - Szentírás (borító- és gerinccím)
ISBN 963-85980-7-7 kötött : ár nélkül
Biblia
22.04=945.11
[AN 1067380]
MARC

ANSEL
UTF-82737 /2004.
Biblia. Újszövetség (magyar)
   Újszövetségi Szentírás / Gál Ferenc és Kosztolányi István fordításának javított szövege új bevezetőkkel és jegyzetekkel ; sajtó alá rend. Rózsa Huba. - Budapest : Szt. István Társ., 2003. - 683 p. ; 12 cm
Újszövetség (borító- és gerinccím)
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-361-485-6)
ISBN 963-361-485-6 kötött : ár nélkül
Újszövetség
225.04=945.11
[AN 1067374]
MARC

ANSEL
UTF-82738 /2004.
Chinmoy, Sri
Garden of the soul (magyar)
   A lélek kertje : tanítások arról, hogyan éljünk békében, boldogságban és harmóniában / Sri Chinmoy ; [ford. Gerő Emese]. - Budapest : M. Kvklub, 2003. - 232 p. ; 21 cm
Példányszám: 4000
ISBN 963-549-032-1 kötött : 1880,- Ft
hinduizmus - amerikai angol irodalom - tanmese
294.5 *** 820-342(73)=945.11
[AN 1065258]
MARC

ANSEL
UTF-82739 /2004.
Evola, Julius
La dottrina del risveglio (magyar)
   A felébredés doktrínája : tanulmány a buddhista aszkézisről / Julius Evola ; [ford. Dávid Andrea]. - Debrecen : Kvintesszencia K., 2003. - 342 p. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-86027-3-2 fűzött : 2200,- Ft
vallásfilozófia - déli buddhizmus - Páli-kánon
294.311.8 *** 291.1
[AN 1065082]
MARC

ANSEL
UTF-82740 /2004.
   "Ezer nyelvű Biblia" : ritka bibliakiadások a Somogyi-könyvtár gyűjteményében : kiállítás a Somogyi-könyvtárban, 2002. július 15 - október 22. / [a kiállítást rend., az ismertetőt írta és szerk. Szőkefalvi-Nagy Erzsébet]. - Szeged : Somogyi-kvt, [2002]. - 40 p., [20] t. : ill., színes ; 20 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-659-009-5 fűzött : ár nélkül
22.04=00:016 *** 017.1(439-2Szeged) *** 655.41(100) *** 930.85(100) *** 094/099:016 *** 061.4(439-2Szeged)
[AN 939123]
MARC

ANSEL
UTF-82741 /2004.
Ferencz István
   Amit a hitemről tudnom kell / Ferencz István. - Budapest : Szt. István Társ., 2002. - 147 p. ; 20 cm
ISBN 963-361-377-9 fűzött : ár nélkül
234.2
[AN 940982]
MARC

ANSEL
UTF-82742 /2004.
János Pál (pápa), II.
Ecclesia de eucharistia (magyar)
   II. János Pál Ecclesia de eucharistia kezdetű enciklikája a püspököknek, a papoknak és diákonusoknak, a szerzeteseknek és minden hívőnek az eucharisztia és az egyház kapcsolatáról / [ford. Diós István]. - Budapest : Szt. István Társ., 2003. - 64 p. ; 20 cm
Borítócím: Ecclesia de eucharistia : II. János Pál pápa Az egyház az eucharisztiából él kezdetű enciklikája
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-360-119-3) (hibás ISBN 963-361-462-7)
katolikus egyház - oltáriszentség
265.3 *** 282
[AN 1065637]
MARC

ANSEL
UTF-82743 /2004.
Kabai István
   A mi hitünk : ...ahogy én megéltem / Kabai István. - Budapest : Kálvin, 2002. - 81 p. ; 20 cm
ISBN 963-300-909-X fűzött : 390,- Ft
244
[AN 939964]
MARC

ANSEL
UTF-82744 /2004.
Le Calloc'h, Bernard
   II. Rákóczi Ferenc egyetlen unokája / Bernard Le Calloc'h ; [kiad. a Váci Városvédők és Városszépítők Egyesülete]. - Vác : Váci Városvédők és Városszépítők Egyes., 2003. - 28 p. : ill. ; 20 cm
Fűzött : ár nélkül
Ragotski, Charlotte-Josephine (1736-1780)
Franciaország - egyházi személy - apácarend - 18. század
271.975(44)Ragotski,_Ch.-J.
[AN 1065895]
MARC

ANSEL
UTF-82745 /2004.
MacDonald, William
Joseph makes me think of Jesus (magyar)
   József Jézus előképe / William MacDonald. - Budapest : Evangéliumi K. és Iratmisszió, cop. 2002. - 87 p. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9434-00-0 fűzött : ár nélkül
222.11.07 *** 22.046(02.053.2)
[AN 934527]
MARC

ANSEL
UTF-82746 /2004.
Mahabharata. Bhagavad-gītā (szanszkrit, magyar) (részlet)
   Bhagavad-gītā : az édes abszolút rejtett kincse / [szerk.] B. R. Sŕidhara Deva Goswami ; [ford. ... Dóka Róbert] ; [... az illusztrációkat kész. Egedi-Kovács Melinda]. - [Budapest] : Harmónia Alapítvány, cop. 2003. - 559 p. : ill. ; 24 cm. - (Az igazság látnokai, ISSN 1587-3668)
A mű szövege az eredeti szanszkrit versekkel, azok latin betűs átírásával és magyar fordításával
Kötött : 3490,- Ft (hibás ISBN 963-9436-16-X)
óind irodalom - szanszkrit - eposz - kétnyelvű dokumentum
294.526.825 *** 891.22-131.02=945.11
[AN 1065702]
MARC

ANSEL
UTF-82747 /2004.
Nagy Péter
   Jegygyűrű vagy botránykő avagy A tized áldásairól / Nagy Péter ; [kiad. Frontvonal Alapítvány]. - Budapest : Frontvonal Alapítvány, 2003. - 68 p. ; 18 cm
ISBN 963-212-753-6 fűzött : ár nélkül
egyházjog - adó - prédikáció
241.74 *** 252
[AN 1065372]
MARC

ANSEL
UTF-82748 /2004.
   Nem hátráltam : Böck János atya emlékezete : helytállás nehéz időkben / [összeáll. és szerk. Lang György] ; kiad. a Magyar Kolping Szövetség. - Budapest : M. Kolping Szövets., 2003. - 163 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-210-478-1 fűzött : ár nélkül
Böck János (1916-1993)
Magyarország - katolikus pap - 20. század - életrajz
282(439)(092)Böck_J.
[AN 1065883]
MARC

ANSEL
UTF-82749 /2004.
Pekar, Atanasij V.
"You shall be witnesses unto me" (magyar)
   "Tanúim lesztek" : adalékok a kárpátaljai görög katolikus egyház vértanúságához / Athanasius B. Pekar ; ... ford. és utószóval ell. D. Molnár István. - Miskolc : Felsőmagyarország K., 2003. - 138 p. ; 20 cm
ISBN 963-9280-99-2 fűzött : 1500,- Ft
Kárpátalja - görög katolikus egyház - állami terror - vallásüldözés - 20. század
281.5.018.2(477.87)"194/197" *** 323.282(477.87)"194/197"
[AN 1065398]
MARC

ANSEL
UTF-82750 /2004.
   Pógyor István és Dr. Teleki László gróf a KIE mártírsorsú vezetői : dokumentumok és visszaemlékezések / [szerk. Hegyi-Füstös István et al.] ; [kiad. a KIE szeniorok Pógyor István Köre]. - Budapest : KIE Pógyor I. Kör, 2003. - 144 p. : ill. ; 21 cm
Példányszám: 500
Fűzött : ár nélkül
Pógyor István (1902-1953)
Teleki László (1912-1962)
Magyarország - ifjúsági szervezet - kereszténység - életrajz
267.6(439)(092)Pógyor_I. *** 267.6(439)(092)Teleki_L.
[AN 1065658]
MARC

ANSEL
UTF-82751 /2004.
Prince, Derek
The foundation series (magyar)
   A Biblia alaptanításai / Derek Prince ; [ford. Uzoni Péter] ; [a fordítást átd. ... Surjányi Csaba]. - 4. jav. kiad. - Budapest : [Hit Gyülekezete], 2003. - 5 db ; 18 cm. - (Karizmatikus klasszikusok)
Megj. "A kereszténység hat alaptanítása" címmel is
Biblia
teológia - bibliakutatás
23/28 *** 22
[AN 969798]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5. köt., A halottak feltámadása ; Az örök ítélet. - 2003. - 249, [3] p.
ISBN 963-7453-86-5 fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 967-453-86-5-8)
eschatologia
236.8
[AN 1065283] MARC

ANSEL
UTF-82752 /2004.
Prince, Derek
God's remedy for rejection (magyar)
   Elvetettség : tünetek, okok, gyógymód / Derek Prince ; [ford. Surjányi Csaba]. - Budapest : [Hit Gyülekezete], 2003. - 88, [2] p. ; 18 cm. - (Karizmatikus klasszikusok)
ISBN 963-7453-91-1 fűzött : ár nélkül
vallásos irodalom
244
[AN 1065277]
MARC

ANSEL
UTF-82753 /2004.
Ráthonyi László
   Látomások / Ráthonyi László. - Debrecen : Szerző, 2003. - 111 p. ; 24 cm
ISBN 963-430-362-5 fűzött : ár nélkül
látomás - eschatologia
248.213 *** 236.4
[AN 1065157]
MARC

ANSEL
UTF-82754 /2004.
La Salette, récit de l'apparition et sens du message (magyar)
   La Salette üzenete / [ford. Szabó Klára Gabriella]. - [Budapest] : Új Ember K., 2003. - 72 p. ; 17 cm
ISBN 963-9527-09-2 fűzött : ár nélkül
Szűz Mária megjelenése
232.931.7 *** 248.214
[AN 1065246]
MARC

ANSEL
UTF-82755 /2004.
Soós Judit
   Képes családi Biblia / [írta Soós Judit] ; [ill. Vass Mihály]. - [Budapest] : Aranyhal, [2003]-. - ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-348-093-0
Biblia
bibliai történet - gyermekkönyv
22.046(02.053.2)
[AN 1065633]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.]. - [2003]. - 32, [8] p.
ISBN 963-348-094-9 kötött : 1999,- Ft
bibliai történet - gyermekkönyv
22.046(02.053.2)
[AN 1065634] MARC

ANSEL
UTF-82756 /2004.
Szegedi László
   Bevezetés a krisztusi életbe / Szegedi László. - [S.l.] : [s.n.], [2003]. - 81 p. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
vallásoktatás - hittankönyv
268 *** 282
[AN 1066060]
MARC

ANSEL
UTF-82757 /2004.
   Szent Hedvig : a cselekvő szeretet apostola / [szerk. Cebula Paweł] ; [... ford. Balogh Ferenc, Koncz Éva, Schaffler Orsolya] ; [közread. a] Minorita Rend. - Eger : Minorita Rend, 2002. - 28 p. ; 21 cm
ISBN 963-00-9638-2 fűzött : ár nélkül
Hedvig (Lengyelország: királynő), Szent
235.3(092)Hedvig,_Anjou
[AN 922634]
MARC

ANSEL
UTF-82758 /2004.
Tábori László
Tao és a kereszténység (új kiadása)
   Tao és a halhatatlanság : taoista kézikönyv haladóknak / Tábori László. - Átdolg., bőv. kiad. - Budapest : Szerző, 2003. - 120 p. : ill. ; 21 cm. - (Melkizedek könyvek, ISSN 1585-1311)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-430-710-8 fűzött : ár nélkül
taoizmus
299.513
[AN 1065467]
MARC

ANSEL
UTF-82759 /2004.
Teresa (calcuttai)
Le rosaire (magyar)
   A rózsafüzér Teréz anya gondolataival / [ford. Rezsőfi Judit]. - [Budapest] : Új Ember K., 2003. - 69 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 963-9527-26-2 fűzött : ár nélkül
vallásos irodalom
244
[AN 1065247]
MARC

ANSEL
UTF-82760 /2004.
Wössner, Peter
Ich will nicht, dass die Steine schreien (magyar)
   Nem akarom, hogy a kövek kiáltsanak / Peter Wössner ; [ford. Szentpáli Gavallér Zsuzsa]. - Budapest : Kálvin, 2002. - 185 p. ; 19 cm
ISBN 963-300-919-7 fűzött : 690,- Ft
244
[AN 939417]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

2761 /2004.
   Erdős Kamill és a hazai romológia : [a 2002. július 2-án, Erdős Kamill halála 40. évfordulóján szervezett emlékülés előadásai] / [szerk. Bencsik János] ; [kiad. a Békés Megyei Képviselőtestület Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Bizottsága]. - Gyula ; Békéscsaba : Békés M. Képviselőtestület Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Bizottság, 2002. - 142 p. : ill. ; 21 cm
Havassy Péter előszavával. - Bibliogr. az előadások végén. - Példányszám: 500. - Összefoglalás angol és német nyelven. - A tartalomjegyzék angol, cigány és német nyelven is
ISBN 963-7195-33-5 fűzött : ár nélkül
Erdős Kamill (1924-1962)
316.347(=914.99)(439) *** 39(=914.99)(439) *** 39.001(439)(092)ErdősK. *** 80.001(439)(092)ErdősK. *** 061.3(439-2Gyula)
[AN 934269]
MARC

ANSEL
UTF-82762 /2004.
Irányi Dezső (1914-)
   Kriptába zárt eszmék, tettek, álmok / Irányi Dezső. - [Békéscsaba] : Irányi D., [1999]-. - 21 cm
A 4. kötetet kiad. a Magyar Téka Erkel Sándor Könyvesház
ISBN 963-640-266-3 *
304.9
[AN 370853]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Az Országos Gárdonyi Társaság emlékezete : sírból kiáltó hagyaték. - 2003. - 295 p. : ill.
Kész. Simon Lajos hagyatéka alapján
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-430-474-5)
Országos Gárdonyi Társaság
Magyarország - kulturális egyesület - irodalmi élet - pedagógus - 20. század - életrajz
061.2(439) *** 37(439)(092)Simon_L. *** 894.511"19"
[AN 1065794] MARC

ANSEL
UTF-82763 /2004.
Kaszóné Ágó Erzsébet
   Bács-Kiskun megye országgyűlési választókerületei a statisztika tükrében, 1994-2001 / [kész. Kaszóné Ágó Erzsébet] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság. - Kecskemét : KSH Bács-Kiskun M. Ig., 2002. - 25 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Fűzött : 1500,- Ft
312(439.155)"199"(083.41)
[AN 940709]
MARC

ANSEL
UTF-82764 /2004.
   Kistérségek az ezredfordulón : Heves megye : országgyűlési választókerületek / [szerk. Kissné Dobróka Zita] ; [kész. Kovács Sándorné et al.] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal Heves Megyei Igazgatósága. - Eger : KSH Heves M. Ig., 2002. - 164 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Spirál fűzéssel
Fűzött : 2800,- Ft
Heves (megye)
312(439.133) *** 31(439.133)
[AN 923381]
MARC

ANSEL
UTF-82765 /2004.
Kovács M. Péter
   Úton az információs társadalom felé / Kovács M. Péter, Szondi Ildikó. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2003. - 20 p. : ill. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 63. fasc. 13.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött : ár nélkül
információs társadalom
316.77 *** 659.2 *** 681.3.004.14
[AN 1065714]
MARC

ANSEL
UTF-82766 /2004.
Nagy J. Endre (1941-)
   Szociokalandozások : válogatott szociológiai tanulmányok / Nagy J. Endre. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2003. - 469 p. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9438-13-8 fűzött : 2950,- Ft
szociológia
316
[AN 1065229]
MARC

ANSEL
UTF-82767 /2004.
Nagy Károly (1934-)
   Járatlan utakon - korfordulók világában / Nagy Károly. - Debrecen : Csokonai, 2003. - 165 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-260-179-3 kötött : ár nélkül
Egyesült Államok - határon túli magyarság - emigráció - nemzettudat
316(73)(=945.11)(092)Nagy_K. *** 325.25(=945.11)(73) *** 316.63(=945.11)
[AN 1065167]
MARC

ANSEL
UTF-82768 /2004.
   Population census, 2001 / [publ. by the] Hungarian Central Statistical Office. - Budapest : Hung. Central Statistical Office, 2001-. - 30 cm
312(439)"2001"(083.41)
[AN 935048]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Ethnic affiliation : data on national, ethnic minorities. - 2002. - 87, [57] p. : ill., térk.
ISBN 963-215-503-3 fűzött : 3800,- Ft (hibás ISBN 963-215-412-6)
312.952(439)"2001"(083.41)
[AN 935046] MARC

ANSEL
UTF-8


   5., Religion, denomination. - 2002. - 63 p. : ill.
ISBN 963-215-508-4 fűzött : 3000,- Ft (hibás ISBN 963-215-412-6)
312.992(439)"2001"(083.41)
[AN 942610] MARC

ANSEL
UTF-82769 /2004.
Süléné Száraz Zsuzsanna
   Csongrád megye a statisztikai adatok tükrében / [kész. Süléné Száraz Zsuzsanna] ; [közrem. Balog Attila et al.]. - Szeged : Csongrád M. Önkormányzati Hiv., 2002. - 75 p. : ill. ; 29 cm. - (Területfejlesztési füzetek, ISSN 1217-4122). (Területi információs füzetek, ISSN 1419-7588 ; 4.)
Fűzött : ár nélkül
Csongrád (megye)
312(439.181)"199"(083.41)
[AN 939770]
MARC

ANSEL
UTF-82770 /2004.
Szondi Ildikó
   Az erdélyi szászok a népszámlálási adatok tükrében / Szondi Ildikó, Gyémánt Richárd. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2003. - 50 p. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 63. fasc. 19.)
Bibliogr.: p. 50. - Összefoglalás német nyelven
Fűzött : ár nélkül
erdélyi szászok - 19. század - 20. század - népszámlálás - statisztikai adatközlés
312.952(=30)(439.21)"18/19"(083.41) *** 312.952(=30)(498.4)"19"(083.41) *** 316.347(=30)(439.21)"18/19"(083.41) *** 316.347(=30)(498.4)"19"(083.41)
[AN 1065729]
MARC

ANSEL
UTF-82771 /2004.
Tabajdi Márta
   Művelődési intézmények Bács-Kiskun megyében az 1990-es években / [kész. Tabajdi Márta] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága. - Kecskemét : KSH Bács-Kiskun M. Ig., 2002. - 31 p. : ill. ; 29 cm
Fűzött : 1500,- Ft
316.7(439.155)"199"
[AN 936213]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

2772 /2004.
   A csillagszemű juhász : magyar népmesék / [... ill. Győrfi András]. - Budapest : Holnap, 2003. - 103 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 963-346-622-9 kötött : 1900,- Ft
magyar néprajz - népmese
398.21(=945.11)(02.053.2)
[AN 1065737]
MARC

ANSEL
UTF-82773 /2004.
   Mesék két nyelven = Paramichi duje shibanca / [összeáll.] Sztojkó Ilona. - Letenye : Porosznyák Nyelvstúdió, 2003. - 77 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-210-327-0 fűzött : ár nélkül
magyarországi cigányok - cigány irodalom - népmese - mese - kétnyelvű dokumentum
398.21(=914.99)(439) *** 891.499-34.02=945.11
[AN 1066063]
MARC

ANSEL
UTF-82774 /2004.
   Mi leszünk a jövő kultúrakutatói? : öndefiníció az új évezred küszöbén : a Kárpát-medence néprajz és kulturális antropológia szakos hallgatóinak konferenciája : Domaszék, 2001. szeptember 27-30. : tanulmánykötet / [szerk. Schoblocher Judit] ; [rend., közread. a] Fiatal Kultúrakutatók Szervezete. - [Budapest] : Fikusz, 2003. - 254 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-463-672-1 fűzött : ár nélkül
néprajz - kulturális antropológia - konferenciakiadvány
39.001 *** 316.7 *** 001.89 *** 061.3(439-2Domaszék)
[AN 1065086]
MARC

ANSEL
UTF-82775 /2004.
Pálffy István (1959-)
   222 szó az illemről / Pálffy István ; [fotó Sárosi Zoltán]. - [Budapest] : ProEurópa, 2003. - 149 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 963-212-275-5 kötött : 3500,- Ft
illemtan
395
[AN 1065274]
MARC

ANSEL
UTF-82776 /2004.
Pethő Mária (1950-)
   A falusi turizmus gyakorlata : Magyarország népi ételei / Pethő Mária. - Budapest : Szaktudás K., 2003. - 118 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 114-118.
ISBN 963-9553-09-3 kötött : ár nélkül
Magyarország - ételspecialitás - nemzeti étel - étkezési szokás
392.8(=945.11) *** 641.568(439)(083.12)
[AN 1065706]
MARC

ANSEL
UTF-82777 /2004.
   Szabadtéri Néprajzi Múzeum Szentendre / szerk. Cseri Miklós, Füzes Endre ; [szöveg Bíró Friderika et al.] ; fotó Babulka Péter et al.] ; [rajz Bálint János et al.]. - Szentendre : Szabadtéri Néprajzi Múz., 2002. - 239, [3] p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 963-7376-30-5 fűzött : ár nélkül
Szabadtéri Néprajzi Múzeum (Szentendre)
39(=945.11) *** 72.031.4(439) *** 069(439-2Szentendre)(036)
[AN 926660]
MARC

ANSEL
UTF-82778 /2004.
   Tavaszi szél : magyar és finn népdalok énekelhető fordításokkal = Kevättuuli : unkarilaisia ja suomalaisia kansanlauluja laulettavine käännöksineen / [szerk. ... Outi Karanko, Pap Kinga Marjatta] ; [rajzok ... Vukovári Panna] ; [... ford. ... Csepregi Márta et al.] ; [kiad. a] Kalevala Baráti Kör. - Budapest : Kalevala Baráti Kör, 2002. - 72 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-00-9439-8 fűzött : ár nélkül
398.8(=945.41) *** 784.4(=945.41) *** 398.8(=945.11) *** 784.4(=945.11)
[AN 934525]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

2779 /2004.
Angyal Mónika
   Euro-identitás Belgiumban / Angyal Mónika. - Budapest : MTA PTI Etnoregionális Kutközp., 2002. - 47 p. ; 30 cm. - (MTA PTI Etnoregionális Kutatóközpont munkafüzetek, ISSN 1416-8391 ; 85.)
Bibliogr.: p. 41-43.
ISBN 963-9218-73-1 fűzött : ár nélkül
327.39(4-62) *** 316.63(493)
[AN 939727]
MARC

ANSEL
UTF-82780 /2004.
   Autonóm közösségek a magyar történelemben : a Kiskun Múzeumban rendezett konferencia előadásai : 2003. május 22-23. / szerk. Bánkiné Molnár Erzsébet. - Kiskunfélegyháza : Kiskun Múz. Baráti Köre, 2003. - 272 p. : ill. ; 20 cm. - (Bibliotheca Cumanica, ISSN 1417-6947 ; 4.)
Bibliogr. az előadások végén és a jegyzetekben
ISBN 963-7112-04-9 fűzött : ár nélkül
Magyarország - autonómia - kisebbség - népcsoport - konferenciakiadvány
323.17(=00)(439)"15/18" *** 35.072.1(439)"15/18" *** 316.347(=00)(439)"15/18" *** 061.3(439-2Kiskunfélegyháza)
[AN 1065188]
MARC

ANSEL
UTF-82781 /2004.
Bröckers, Mathias
Verschwörungen, Verschwörungstheorien und die Geheimnisse des 11. 9. (magyar)
   Összeesküvések, összeesküvés-elméletek és szeptember 11. titkai / Mathias Bröckers ; [ford. Szász Andrea]. - Piliscsaba : Kétezeregy K., cop. 2003. - 363 p. ; 21 cm + mell.
ISBN 963-86243-3-7 kötött : 2950,- Ft (hibás ISBN 963-86243-2-9)
Egyesült Államok - terrorizmus - nemzetközi együttműködés
323.285(73)"2001" *** 327.5(100)
[AN 1065214]
MARC

ANSEL
UTF-82782 /2004.
Fóti Klára
   Potential migration from Hungary to Austria after EU accession and possible impacts of this / Klára Fóti. - Budapest : Inst. for World Economics HAS, 2003. - 25 p. ; 30 cm. - (Working papers / Institute for World Economics Hungarian Academy of Sciences, ISSN 1215-5241 ; 140.)
Bibliogr.: p. 20-21.
ISBN 963-301-418-2 fűzött : ár nélkül
Európai Unió - Magyarország - Ausztria - gazdaságpolitika - migráció
325.1(439)"200" *** 325.1(436)"200" *** 327.39(4-62) *** 338.2(439)
[AN 1065492]
MARC

ANSEL
UTF-82783 /2004.
Hamberger Judit (1955-)
   Beneš dekrétumai és a magyarok / Hamberger Judit. - Budapest : TLI Külpol. Tanulmányok Közp., [2002]. - 12 fol. ; 30 cm. - (TLI tanulmányok, ISSN 1587-561X ; 37.)
Bibliogr.: fol. 11-12.
Fűzött : ár nélkül
323.12(=945.11)(437.6)"1945/1949" *** 943.76(=945.11)"1945/1949"
[AN 940731]
MARC

ANSEL
UTF-82784 /2004.
Hamberger Judit (1955-)
Beneš dekrétumai és a magyarok (angol)
   The Beneš decrees and the Hungarians / Hamberger Judit. - Budapest : TLI Külpol. Tanulmányok Közp., [2002]. - 13 fol. ; 30 cm. - (TLI tanulmányok, ISSN 1587-561X ; 36.)
Bibliogr.: fol. 11-13.
Fűzött : ár nélkül
323.12(=945.11)(437.6)"1945/1949" *** 943.76(=945.11)"1945/1948"
[AN 940717]
MARC

ANSEL
UTF-82785 /2004.
Kárpát Dániel, Z.
   A demokrácia halála : világválság és biztos magyar gyarapodás / Z. Kárpát Dániel. - Budapest : Masszi, 2003. - 212, [2] p. ; 21 cm
ISBN 963-9454-41-9 fűzött : 1984,- Ft
Európai Unió - Magyarország - globalizáció - külpolitika
327.39(4-62) *** 327(439) *** 304(439)"200" *** 339.9(100)"200"
[AN 1065387]
MARC

ANSEL
UTF-82786 /2004.
Kiss Eszter
   Az Európai Unió intézményrendszere és jogi terminológiája angol nyelven = Institutions and the legal system of the European Union in English / Kiss Eszter, Piliskó Szilvia. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2003. - 229 p. ; 24 cm
Lezárva: 2003. aug. 20. - Bibliogr.: p. 229-[230].
ISBN 963-224-739-6 fűzött : ár nélkül
Európai Unió - jogtudomány - szaknyelv - angol nyelv - egyetemi tankönyv
327.39(4-62) *** 341.17(4-62) *** 801.323=20=945.11
[AN 1065529]
MARC

ANSEL
UTF-82787 /2004.
Magyarics Tamás (1953-)
   "Civil rights in the U.S. and terrosim"[!terrorism] / Magyarics Tamás. - Budapest : TLI Külpol. Tanulmányok Közp., [2002]. - 18 fol. ; 30 cm. - (TLI tanulmányok, ISSN 1587-561X ; 38.)
Fűzött : ár nélkül
323.285(100) *** 327(73)"199"
[AN 940738]
MARC

ANSEL
UTF-82788 /2004.
   Politikai szecesszió / [vál., szerk. és a bev. tanulmányt írta G. Fodor Gábor]. - [Budapest] : TTFK : Kortárs, 2003. - 225 p. ; 20 cm. - (Magyar néző, ISSN 1588-2004)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9297-86-0 fűzött : 1600,- Ft (hibás ISBN 963-9297-87-9)
politológia
32.001 *** 894.511-96
[AN 1065485]
MARC

ANSEL
UTF-82789 /2004.
   The state of local democracy in Central Europe / ed. by. Gábor Soós, Gábor Tóka, Glen Wright. - Budapest : LGI OSI, 2002. - XXII, 460 p. ; 24 cm. - (LGI books, ISSN 1586-1317)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9419-36-2 fűzött : ár nélkül
321.72(4-11)"199" *** 316.334.55/.56(4-11)"199"
[AN 937600]
MARC

ANSEL
UTF-82790 /2004.
What? Me? A racist? (magyar)
   "Micsoda? Méghogy én rasszista lennék?" / [kiad. az Európai Bizottság Magyarországi Delegációja]. - Budapest : Európai Biz. Mo. Delegációja, cop. 2002. - 31 p. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött : ár nélkül
323.12(4-62) *** 316.647.8(4-62) *** 087.6:084.11
[AN 940687]
MARC

ANSEL
UTF-82791 /2004.
   Wlassics Gyula és kora, 1852-1937 / [szerk. Kapiller Imre]. - Zalaegerszeg : Millecentenáriumi Közalapítvány, 2002. - 150 p. ; 21 cm. - (Zalaegerszegi füzetek, ISSN 0324-7082 ; 8.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-202-131-2 fűzött : ár nélkül
Wlassics Gyula (1852-1937)
32(439)(092)WlassicsGy. *** 34(439)(092)Wlassics_Gy. *** 351.851(439)(092)WlassicsGy. *** 061.3(439-2Zalaegerszeg)
[AN 928623]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

2792 /2004.
   19. Nemzetközi Limeskongresszus : Pécs-Sopianae : 2003. szeptember 1-8. = 19th International Congress of Roman Frontier Studies : 1-8. September 2003. / [a füzet szerzői Gábor Olivér et al.] ; [a "Katonai építkezések a Duna mentén" c. kiállítás rendezői Gábor Olivér és Lőrincz Barnabás]. - Pécs : Pécs/Sopianae Örökség Kht., 2003. - 20 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Örökségi füzetek, ISSN 1785-4652 ; 1.)
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - Pannonia - régészet - római birodalom kora
904(398.6) *** 908(439.11)"00/04" *** 061.4(439-2Pécs)
[AN 1065863]
MARC

ANSEL
UTF-82793 /2004.
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Levéltára (Kecskemét)
   Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Levéltára : fond- és állagjegyzék / [szerk. Apró Erzsébet] ; [... összeáll. ... Cseri Gábor et al.]. - 3. bőv., átd. kiad. - Kecskemét : Bács-Kiskun M. Önkorm. Lvt., 2002. - 166 p. ; 30 cm
Példányszám: 250
ISBN 963-7236-49-X fűzött : ár nélkül
930.253(439-2Kecskemét)(083.8)
[AN 936215]
MARC

ANSEL
UTF-82794 /2004.
Badiny Jós Ferenc (1909-)
   Az istenes honfoglalók / Badiny Jós Ferenc. - 2. kiad. - Budapest : Szerző, 2002. - 52 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-440-970-9 fűzött : ár nélkül
943.9"08/09" *** 930.8(=945.11)"08/09" *** 299.4(=945.11) *** 299.218
[AN 938805]
MARC

ANSEL
UTF-82795 /2004.
Bárdi László (1942-)
   Az ősi selyemút világa / Bárdi László. - Budapest : Masszi, 2003. - 192 p., [8] t. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Napút könyvek, ISSN 1585-5961 ; 4.)
Bibliogr.: p. 179-185. - A bev. kínai, a tartalomjegyzék angol és kínai nyelven is
ISBN 963-9454-38-9 kötött : 2990,- Ft
Kína - művelődéstörténet - régészet - külkereskedelem - helyismeret - ókor
904(315) *** 904(510) *** 908.510 *** 339.177.4(510)".../14" *** 930.85(315)
[AN 1065771]
MARC

ANSEL
UTF-82796 /2004.
   Brigetio kincsei / [írták Borhy László et al.] ; [a rajzokat kész. Fényes Gabriella, Miklósity Szőke Mihály, Számadó Emese] ; [a fotókat kész. Szamódy Zsolt] ; [kiad. Komárom Város Önkormányzata]. - [Komárom] : Önkormányzat, [2002]. - XL p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. XXXV.
Fűzött : ár nélkül
904(398.6-2Brigetio) *** 904(439.11)".../04" *** 726.82(398.6-2Brigetio) *** 069(439-2Komárom)
[AN 931846]
MARC

ANSEL
UTF-82797 /2004.
Csíki Tamás
   Társadalomábrázolások és értelmezések a magyar történeti irodalomban : 1945-ig / Csíki Tamás. - Debrecen : DE BTK Néprajzi Tansz., 2003. - 234 p. ; 20 cm. - (Néprajz egyetemi hallgatóknak, ISSN 0239-1961 ; 29.)
Biblogr.: p. 201-222.
ISBN 963-472-777-8 fűzött : ár nélkül
Magyarország - történelemtudomány - társadalomtörténet - egyetemi tankönyv
930.1(439)"1867/1945"(075.8) *** 316.32(439)(075.8)
[AN 1065256]
MARC

ANSEL
UTF-82798 /2004.
   Deák Ferenc emlékezete / szerk. Szabó András. - Budapest : Akad. K., 2003. - 213 p. ; 25 cm
A Magyar Tudományos Akadémia által 2003. máj. 7-8-án rendezett konferencia előadásai. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-05-8087-X kötött : ár nélkül
Deák Ferenc (1803-1876)
Magyarország - politikus - jogász - 19. század - konferenciakiadvány
943.9"18"(092)Deák_F. *** 34(439)(092)Deák_F. *** 061.3(439-2Bp.)"2003"
[AN 1065179]
MARC

ANSEL
UTF-82799 /2004.
Hadházy Jenő (1946-)
   Gyökereink nem csak Hajdúhadház földjébe kapaszkodnak / Hadházy Jenő. - Hajdúhadház : Élmény '94 Bt., 2003. - 398 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 397-398.
ISBN 963-86362-1-1 kötött : ár nélkül
Hadházy család
Magyarország - családtörténet
929.52(439)Hadházy
[AN 1065225]
MARC

ANSEL
UTF-82800 /2004.
   A Heves Megyei Levéltár / [összeáll. Bán Péter, P. Kovács Melinda, Kozma György] ; [fotó Virág Tamás]. - Eger : Heves M. Lvt., 2002. - 31 p. : ill., színes ; 17x24 cm
ISBN 963-7242-30-9 fűzött : ár nélkül
Heves Megyei Levéltár (Eger)
930.253(439-2Eger)(036)
[AN 936347]
MARC

ANSEL
UTF-82801 /2004.
   Iratértékelési szempontok a gazdasági levéltárügyben a rendszerváltozás utáni évtizedben : elvi és módszertani felvetések / szerk. Koroknai Ákos ; [közread. a] Magyar Országos Levéltár. - Budapest : MOL, 2002. - 67, [18] p. ; 29 cm
Példányszám: 250
ISBN 963-631-132-3 fűzött : ár nélkül
930.251(439)"199"
[AN 939610]
MARC

ANSEL
UTF-82802 /2004.
Istvánffy Miklós (1538-1615)
Historiarum de rebus Ungaricis libri (magyar)
   Istvánffy Miklós magyarok dolgairól írt históriája Tállyai Pál XVII. századi fordításában / sajtó alá rend. Benits Péter. - Budapest : Balassi, [2001]-. - 24 cm
Istvánffy Miklós históriája (gerinccím)
ISBN 963-506-442-X *
943.9"149/160"(093)
[AN 901498]
MARC

ANSEL
UTF-8


   I/2., 13-24. könyv. - cop. 2003. - 503 p. - (Történelmi források, ISSN 1586-6092 ; 1.)
ISBN 963-506-543-4 * fűzött : 2500,- Ft (hibás ISBN 963-506-534-4)
943.9"153/157"(093)
[AN 1063191] MARC

ANSEL
UTF-82803 /2004.
Kántor Klára
   Esztergom vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái / Kántor Klára. - Esztergom : Komárom-Esztergom M. Lvt., 1999-. - 21 cm
943.911.5(093.2) *** 353(439.115)(093.2)
[AN 950410]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., 1710-1723. - 2003. - 235 p. : ill. - (Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára évkönyvei, ISSN 1586-5320 ; 10.)
Példányszám: 300. - Összefoglalás szlovák és német nyelven
ISBN 963-7234-15-2 fűzött : ár nélkül
943.911.5"171/172"(093.2) *** 353(439.115)"171/172"(093.2)
[AN 1040897] MARC

ANSEL
UTF-82804 /2004.
   A közokiratok levéltári értékelésének kérdései / szerk. Lakos János ; [... írta Cseh Gergő Bendegúz et al.] ; [közread. a] Magyar Országos Levéltár. - Budapest : MOL, 2002. - 65 p. ; 29 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 150
ISBN 963-631-140-4 fűzött : ár nélkül
930.251
[AN 939612]
MARC

ANSEL
UTF-82805 /2004.
Maderspach Livius
   Maderspach Károlyné tragédiája és adatok Ruszkabánya történetéhez / írta Maderspach Livius. - Szeged : Bába, 2002. - 75 p., [1] t.fol. : ill. ; 20 cm
Zakar Péter előszavával
ISBN 963-9347-67-1 fűzött : ár nélkül
Maderspach Károlyné (1804-1880)
Ruszkabánya
943.9"1848/1849"(093) *** 669.1(439-2Ruszkabánya)(091) *** 908.439-2Ruszkabánya(092)BuchwaldF.
[AN 934127]
MARC

ANSEL
UTF-82806 /2004.
Menyhért Mészáros László
   Nejlon sztárok Magyarországról : selejt jegyzék / Menyhért Mészáros László. - [Úny] : [Kosik Marketing Bt.], 2003-. - ill. ; 20 cm
Közread. a Kosik Marketing Bt.
Magyarország - híres ember - magyar irodalom - szatíra
929(439)"200"(0:82-7)
[AN 1065269]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2003. - 148 p.
ISBN 963-210-721-7 fűzött : 1490,- Ft
Magyarország - híres ember - magyar irodalom - szatíra
929(439)"200"(0:82-7)
[AN 1065271] MARC

ANSEL
UTF-82807 /2004.
Mesić, Stjepan
Kako je srušena Jugoslavija (angol)
   The demise of Yugoslavia : a political memoir / by Stipe Mesić ; [... transl. by Milena Benini]. - Budapest ; New York [N.Y.] : CEU Press, 2004. - [6], 422 p. ; 24 cm
ISBN 963-9241-71-7 kötött : ár nélkül
ISBN 963-9241-81-4 fűzött : ár nélkül
Jugoszlávia - történelem - belpolitika - háború - 20. század - szépirodalmi dokumentum
949.71"1991"(0:82-94) *** 323(497.1)"1991"(0:82-94) *** 355.48(497.1)"1991"(0:82-94)
[AN 1065174]
MARC

ANSEL
UTF-82808 /2004.
Mesterházy Zsolt (1951-)
   A magyar ókor / Mesterházy Zsolt. - Budapest : Kárpáti Ház, 2002-. - 25 cm. - (Magyar Ház könyvek, ISSN 1418-7426)
ISBN 963-206-036-9
magyar őstörténet - magyar nyelv - nyelvtörténet
930.8(=945.11)(089.3) *** 809.451.1(089.3)
[AN 952856]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A nagy ókori világháború, a Pártus Birodalom és a Kárpát-medence magyar ókora : kelták, szkíták, pártusok, hunok és magyarok. - 2003. - 571 p. : ill.
Bibliogr.: p. 561-568.
ISBN 963-212-079-5 kötött : ár nélkül
magyar őstörténet - magyar nyelv - nyelvtörténet
930.8(=945.11)(089.3) *** 809.451.1(089.3)
[AN 1065927] MARC

ANSEL
UTF-82809 /2004.
Mozsgai József
   Fájdalmas péntek : Olaszfalu, 1945. március 23. / Mozsgai József. - [S.l.] : [s.n.], [2002]. - 44 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
Olaszfalu
943.9-2Olaszfalu"1945"(092) *** 726.825(439-2Olaszfalu)
[AN 934280]
MARC

ANSEL
UTF-82810 /2004.
Mukicsné Kozár Mária (1952-)
   A magyarországi szlovének / [írta Mukics Mária]. - Budapest : Press Publica, 2003. - 128 p. ; 17 cm. - (Változó világ, ISSN 1219-5235 ; 56.)
ISBN 963-9001-83-X fűzött : ár nélkül
magyarországi szlovének - néprajz - nemzetiség
943.9(=863) *** 39(=863)(439) *** 316.347(=863)(439)
[AN 1065799]
MARC

ANSEL
UTF-82811 /2004.
Nagy János (1928-)
   Igazfalva története, 1893-2003 / [írta Nagy János] ; [kiad. Vésztő Város Önkormányzata, Igazfalvi Református Egyházközség]. - Vésztő : Önkormányzat ; Igazfalva : Igazfalvi Ref. Egyházközs., 2003. - 60 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Példányszám: 850
ISBN 963-212-359-X * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-212-359)
Igazfalva - helytörténet
943.921-2Igazfalva *** 949.84-2Igazfalva
[AN 1065749]
MARC

ANSEL
UTF-82812 /2004.
Nagy Tamás (1983-)
   I. Habsburg Ferdinánd / [írta Nagy Tamás]. - Budapest : Press Publica, 2003. - 128 p. : ill. ; 17 cm. - (Változó világ, ISSN 1219-5235 ; 57.)
ISBN 963-9001-84-8 fűzött : ár nélkül
Ferdinánd (Magyarország: király), I. (1503-1564)
Ausztria - Német-római Birodalom - uralkodó - magyar történelem - történelem - 16. század - életrajz
943.9"15"(092)Ferdinánd,_I. *** 943.6"15"(092)Ferdinánd,_I. *** 943.0-89"15"(092)Ferdinánd,_I.
[AN 1065804]
MARC

ANSEL
UTF-82813 /2004.
   Orosz történelem. - Jav. kiad. - Budapest : Osiris, 2003. - 2 db ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-389-546-4 kötött : 6500,- Ft
Oroszország - Szovjetunió - történelem
947
[AN 1067401]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Az orosz birodalom története / Mihail Heller ; [ford. Balogh Magdolna, ... Páll Erna ...] ; [... az időrendi áttekintést kész. Gerencsér Zsigmond]. - 746 p.
ISBN 963-389-547-2
Oroszország - történelem
947
[AN 1067404] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., A Szovjetunió története / Mihail Heller, Alekszandr Nyekrics ; [ford. Kiss Ilona] ; [az utószót ford. Páll Erna] ; [... az időrendi áttekintést kész. Gerencsér Zsigmond]. - 677 p.
Utopiâ u vlasti : istoriâ Sovetskogo Soûza s 1917 goda do naših dnej
 (hibás ISBN 963-389-547-2)
Szovjetunió - történelem - 20. század
947"191/199"
[AN 1067406] MARC

ANSEL
UTF-82814 /2004.
   Österreichisch - ungarisch - mitteleuropäische literarisch-kulturelle Begegnungen / [hrsg. von István Fried] ; [unter Mitw. von Márk Huba]. - Szeged : [SZTE], 2003. - [4], 122 p. ; 25 cm
Közread. a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék. - A tanulmányok váltakozva német és angol nyelven. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-482-650-4 fűzött : ár nélkül
Közép-Európa - Osztrák-Magyar Monarchia - művelődéstörténet - 19. század - 20. század
930.85(436/439)"18/19" *** 930.85(4-11)"18/19"
[AN 1065930]
MARC

ANSEL
UTF-82815 /2004.
Szádvári Lídia
   Négyszer múltam húszéves : Szádvári Lídia beszélgetései boldog emberekkel. - Budapest : Szádvári L., 2002. - 99 p. : ill. ; 20 cm
Példányszám: 3000
ISBN 963-430-038-3 fűzött : ár nélkül
929(439)(047.53)
[AN 940001]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

2816 /2004.
Arató László (1971-)
   Szeged : a palotás város / Arató László, Bátyi Zoltán ; [fotók Kukucska András, Karnok Csaba, Pápai Zoltán ...] ; [kiad. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata és az IKV Rt.]. - [Szeged] : Önkormányzat : IKV Rt., 2002. - 130 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-00-9112-7 fűzött : ár nélkül
Szeged
914.39-2Szeged(036)
[AN 940293]
MARC

ANSEL
UTF-82817 /2004.
Asbóth Miklós
   Ezeréves Kalocsa / Asbóth Miklós, Nagy Erik ; [kiad. Kalocsa Város Önkormányzata]. - [Kalocsa] : Önkormányzat, [2002]. - 46 p. : ill., színes ; 33 cm
Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-202-701-9 kötött : ár nélkül
Kalocsa
908.439-2Kalocsa
[AN 935095]
MARC

ANSEL
UTF-82818 /2004.
Balázs Ildikó
   Sárospatak kocsmái / Balázs Ildikó. - Miskolc : Felsőmagyarország K., 2003. - 161 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 153-157. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-9530-04-2 fűzött : 1600,- Ft
Sárospatak - vendéglátó-ipari létesítmény - helyismeret - magyar irodalom története - 20. század
908.439-2Sárospatak *** 640.43/.44(439-2Sárospatak) *** 894.511"19"
[AN 1065385]
MARC

ANSEL
UTF-82819 /2004.
Bátyai Gitta
   Újszegedi mozaikok / Bátyai Gitta ; [a fotókat kész. Nagy Ádám, Pápai Zoltán és Schmidt Andrea]. - Szeged : Bába, 2002. - 168 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9347-76-0 fűzött : ár nélkül
Szeged
908.439-2Szeged *** 725.945(439-2Szeged) *** 929(439-2Szeged)
[AN 934129]
MARC

ANSEL
UTF-82820 /2004.
Bényei József (1934-)
   Szülőföld a Kis-Tiszánál : emlékképek Tiszaladányról / Bényei József ; [... az előszót írta Ujváry Zoltán]. - Debrecen : Ethnica, 2003. - 119 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-472-764-6 fűzött : ár nélkül
Tiszaladány - helyismeret - szépirodalmi dokumentum
908.439-2Tiszaladány(0:82-821)
[AN 1065095]
MARC

ANSEL
UTF-82821 /2004.
Bihari Diéta (4.) (2003) (Debrecen)
   Bihari Diéta IV / szerk. Matolcsi Lajos. - Debrecen : Ethnica, 2003. - 160 p. : ill. ; 24 cm
A Bihari Önkormányzatok Szövetsége által Debrecenben 2003-ban rendezett tudományos konferencia előadásai. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-472-776-X fűzött : ár nélkül
Hajdú-Bihar megye - helyismeret - konferenciakiadvány
908.439.165 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 1065194]
MARC

ANSEL
UTF-82822 /2004.
Csikos Éva (1929-)
   Hajdúhadházi kötődéseink / Csikos Éva, Hadházy István. - Hajdúhadház : Élmény '94 Bt., 2003. - 84 p. ; 25 cm
ISBN 963-86362-3-8 kötött : ár nélkül
Hadházy család
Hajdúhadház - helyismeret - családtörténet - magyar irodalom - memoár
908.439-2Hajdúhadház(0:82-94) *** 929.52(439)Hadházy
[AN 1065222]
MARC

ANSEL
UTF-82823 /2004.
   Erdély nagy képeskönyve : Erdély a múló időben / [szerk. Karádi Ilona] ; [szöveg Karádi Ilona, Szabó Péter, Ujházy Kolos] ; [fotók Korniss Péter et al.]. - Budapest : M. Kvklub, 2004. - 227, [4] p. : ill., színes ; 26 cm
Példányszám: 6000
ISBN 963-547-992-1 kötött : 4480,- Ft
Erdély - helyismeret - fényképalbum
908.498.4(084.12)
[AN 1065468]
MARC

ANSEL
UTF-82824 /2004.
   Falutörténet : Bögöte, 1945-1970 / [szerk. Polgár Mariann] ; [kiad. Bögöte Község Önkormányzata]. - Bögöte : Önkormányzat, 2003. - 55 p : ill. ; 23 cm
Borítócím: Bögöte, 1945-1970
Fűzött : ár nélkül
Bögöte - helyismeret
908.439-2Bögöte"194/197"
[AN 1065261]
MARC

ANSEL
UTF-82825 /2004.
   Fejezetek Szendrő múltjából / szerk. Veres László, Viga Gyula ; [kiad. Szendrő Város Önkormányzata]. - Szendrő : Önkormányzat, 2002. - 55 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-202-727-2 fűzött : ár nélkül
Szendrő
908.439-2Szendrő
[AN 936871]
MARC

ANSEL
UTF-82826 /2004.
Gellért Lajos
   A XIII. kerület : kezdetektől napjainkig / [szerzők Gellért Lajos, Juhász Katalin, Pappné Vőneki Erzsébet]. - [Budapest] : Sprint Kft., cop. 2003. - 141 p. : ill., részben színes ; 35 cm
Bibliogr.: p. 140-141. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-212-239-9 kötött : ár nélkül
Budapest. XIII. kerület - helyismeret - album
908.439-2Bp.XIII.(084.12)
[AN 1065424]
MARC

ANSEL
UTF-82827 /2004.
   Hajdúnánási fórum - Hajdúnánási újság, 1979-2003 : tallózás 25 év írásaiból / [összeáll. Nábrádi Benedek]. - Hajdúnánás : Önkormányzat, 2003. - 106 p. : ill. ; 21 cm. - (Nánási füzetek, ISSN 0237-8132 ; 15.)
Példányszám: 400
ISBN 963-214-069-9 fűzött : ár nélkül
Hajdúnánás - helyismeret - magyar irodalom - publicisztika
908.439-2Hajdúnánás(0:82-92) *** 894.511-92
[AN 1066058]
MARC

ANSEL
UTF-82828 /2004.
Hogya Viktor (1933-)
   Hamvadó parázs : Ricse népszokásaiból / Hogya Viktor. - Ricse : [Magánkiad.], 2003. - 463 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: 449-450. - Számozott példány: 50
ISBN 963-430-675-6 fűzött : ár nélkül
Ricse - helytörténet - magyar néprajz
908.439-2Ricse *** 39(=945.11)(439-2Ricse)
[AN 1065210]
MARC

ANSEL
UTF-82829 /2004.
Jakab András
   Hétfalu és csángó-magyar népe / Jakab András ; [az anyaggyűjtésben ... közrem. Szabó Béla István] ; [közread. a] Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány. - Budapest : Kisebbségekért - Pro Minorate Alapítvány, 2003. - 171 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 141-163.
ISBN 963-210-403-X kötött : ár nélkül
Hétfalu - helyismeret - néprajz - csángók
908.498.4Hétfalu *** 39(=945.11csángók)(498.4Hétfalu)
[AN 1065362]
MARC

ANSEL
UTF-82830 /2004.
Juhász Viktor
   Rév : Bihar megye / Juhász Viktor, Juhászné Orth Ibolya. - [Érd] : Lénia Bt., 2002. - 205 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 205.
Fűzött : ár nélkül
Rév
908.439-2Rév
[AN 938713]
MARC

ANSEL
UTF-82831 /2004.
   Kossuth Lajos Nagykátán / szerk. Kucza Péter és Lakatos Gyula ; [kiad. Nagykáta Város Önkormányzata]. - Nagykáta : Önkormányzat, 2002. - 28 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 963-204-155-0 fűzött : ár nélkül
Kossuth Lajos (1802-1894)
908.439-2Nagykáta *** 943.9"18"(092)Kossuth_L.
[AN 939355]
MARC

ANSEL
UTF-82832 /2004.
Krstić, Milorad
   Budapest / Milorad Krstic ; [bev. szöveg Kurdy Fehér János]. - Budapest : M. Kvklub, 2003. - 238, [2] p. : ill., színes ; 21 cm
A bev. angol, német és francia nyelven is
ISBN 963-549-039-9 kötött : ár nélkül
Budapest - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Bp.(084.12) *** 77.04(439)(=861)(092)Krstić,_M.
[AN 1065496]
MARC

ANSEL
UTF-82833 /2004.
Molnár Lajos
   A 700 éves Nagytarcsa / Molnár Lajos, Molnárné Hajdú Margit ; [kiad. Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete]. - Nagytarcsa : Önkormányzat, 2002. - 255 p. : ill., részben térk. ; 20 cm
ISBN 963-202-811-2 fűzött : ár nélkül
Nagytarcsa
908.439-2Nagytarcsa
[AN 938743]
MARC

ANSEL
UTF-82834 /2004.
   Mosonmagyaróvár a Duna és a Lajta ölelésében / [szerk. Nagyné Majoros Györgyi] ; [fotók Gál László et al.] ; [kiad. a Mosonmagyaróvári Városvédő Egyesület]. - Mosonmagyaróvár : Mosonmagyaróvári Városvédő Egyes., 2002. - 64 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Példányszám: 400
Fűzött : ár nélkül
Mosonmagyaróvár
908.439-2Mosonmagyaróvár *** 556.18(439-2Mosonmagyaróvár) *** 061.3(439-2Mosonmagyaróvár)
[AN 934316]
MARC

ANSEL
UTF-82835 /2004.
   Őrség, Vendvidék turistakalauz / [szerk. Pálmai Vencel] ; [szerzők Benczik Gyula et al.] ; [fotók Németh Imre, Pálmai Vencel, Sztancsik György] ; [közread. a] Hegyek Vándorai Turista Egyesület. - Budapest : Hegyek Vándorai Turista Egyes., 2003. - 160 p., [39] t. : ill., részben színes ; 16 cm + térk.
ISBN 963-212-543-6 kötött : ár nélkül
Őrség - Vendvidék - gyalogtúra - útikönyv
914.39Őrség(036) *** 914.971.2Vendvidék(036) *** 796.51
[AN 1065583]
MARC

ANSEL
UTF-82836 /2004.
   A Pannonhalmi-dombság : kalauz turistáknak és természetbarátoknak / [szerk. Boda László] ; [szerzők Alexay Zoltán et al.]. - Szombathely : B.K.L. K., [2003]. - 180 p. : ill., részben színes ; 17 cm
Bibliogr.: p. 168-170.
ISBN 963-86382-4-9 fűzött : ár nélkül
Pannonhalmi-dombság - útikönyv
914.39(234.373.1Pannonhalmi-dombság)(036)
[AN 1065512]
MARC

ANSEL
UTF-82837 /2004.
Papp József (1928-)
   Tiszavalk népe és gyékényes mestersége / Papp József. - Debrecen : Ethnica, 2002. - 260 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 253-257.
ISBN 963-472-647-X fűzött : ár nélkül
Tiszavalk
908.439-2Tiszavalk
[AN 936875]
MARC

ANSEL
UTF-82838 /2004.
   Sárvár centenáriumi képeskönyve : [1902-2002] / [... összeáll. Burka Zoltán, Dabóczy Dénes, Nagy Miklós] ; [... sajtó alá rend. Pajor András] ; kiad. Sárvár Város Önkormányzata ... - Sárvár : Önkormányzat, 2002. - 87 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 82-84. - Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 963-202-939-9 kötött : ár nélkül
Sárvár
908.439-2Sárvár(084.1)
[AN 939862]
MARC

ANSEL
UTF-82839 /2004.
Szebeni András (1946-)
   Székesfehérvár / Szebeni András ; Bella István írásával. - Pécs : Alexandra, [2003]. - 37, [138] p. : ill., színes ; 32 cm. - (Látott dolgok... ; 3.)
ISBN 963-368-636-9 kötött : ár nélkül
Székesfehérvár - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Székesfehérvár(084.12) *** 77.04(439)(092)Szebeni_A.
[AN 1064453]
MARC

ANSEL
UTF-82840 /2004.
Szöllősi Nagy András (1915-)
   Képeskönyv : Budapest XVII. kerülete Szöllősi Nagy András fotóin / [... kiad. Budapest Főváros XVII. kerület Önkormányzata]. - Budapest : XVII. ker. Önkormányzat, 2002. - 59 p. : ill., színes ; 24 cm
Az előszó és a képaláírások angol és német nyelven is
ISBN 963-202-142-8 kötött : ár nélkül
Budapest. XVII. kerület
908.439-2Bp.XVII.(084.12) *** 77.04(439)(092)Szöllősi_Nagy_A.
[AN 931844]
MARC

ANSEL
UTF-82841 /2004.
Szomszéd András
   Zagyva mentén "egybekelvén" - Bátonyterenye / Szomszéd András ; [kiad. Bátonyterenye Önkormányzata]. - Bátonyterenye : Önkormányzat, 2002. - 504 p. : ill. ; 24 cm
Gerinccím: Bátonyterenye. - Bibliogr.: p. 477-480. - Példányszám: 2000
ISBN 963-202-768-X fűzött : ár nélkül
Bátonyterenye
908.439-2Bátonyterenye
[AN 937605]
MARC

ANSEL
UTF-82842 /2004.
Tompáné Balogh Mária (1956-)
   Szülőfalunk Vásárosfalu / [írta és összeáll. Tompáné Balogh Mária] ; [... kiad. Vásárosfalu Község Önkormányzata]. - Vásárosfalu : Önkormányzat, 2002. - [24] p. : ill., főként színes ; 29 cm
Fűzött : ár nélkül
Vásárosfalu
908.439-2Vásárosfalu
[AN 939704]
MARC

ANSEL
UTF-82843 /2004.
Török Zsolt (1960-)
   Bél Mátyás, Mikoviny Sámuel és a honismereti iskola / Török Zsolt. - Budapest : OPKM, [2003]. - 180 p. : ill. ; 21 cm. - (Mesterek és tanítványok, ISSN 1588-3035)
Bibliogr.: p. 174-178.
ISBN 963-9315-53-2 fűzött : 700,- Ft
Bél Mátyás (1684-1749)
Mikoviny Sámuel (1700-1750)
Magyarország - földrajz - kartográfia - tudós - 18. század - életrajz
91(439)(092)Bél_M. *** 91(439)(092)Mikoviny_S.
[AN 1065753]
MARC

ANSEL
UTF-82844 /2004.
Tóth Boldizsárné
   Héki barázdák : Mezőhék története : [1860-2003] / Tóth Boldizsárné ; [kiad. Mezőhék Község Önkormányzata]. - Mezőhék : Önkormányzat, 2003. - 180 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-210-700-4 fűzött : ár nélkül
Mezőhék - helyismeret
908.439-2Mezőhék
[AN 1065100]
MARC

ANSEL
UTF-82845 /2004.
Vendégváró Balaton (angol)
   Out and about Lake Balaton / [chief ed. Katalin Pálfy] ; [execut. ed. Erzsébet Körtvélyesi] ; [contributors János Dávid et al.] ; [transl. ... Matthew Palmer]. - Miskolc : Well-PRess, 2002. - 136 p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm
Lezárva: 2002. ápr. 15.
ISBN 963-86251-2-0 fűzött : ár nélkül
Balaton
914.39(285.2Balaton)(036)
[AN 939452]
MARC

ANSEL
UTF-82846 /2004.
Vendégváró Balaton (német)
   Zu Gast am Balaton / [Chefred. Katalin Pálfy] ; [verantwortliche Red. Erzsébet Körtvélyesi] ; [Autoren János Dávid et al.] ; [... Übers. Anna Talpai-Kremser]. - Miskolc : Well-PRess, 2002. - 136 p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm
Lezárva: 2002. ápr. 15.
ISBN 963-86251-3-9 fűzött : ár nélkül
Balaton
914.39(285.2Balaton)(036)
[AN 939460]
MARC

ANSEL
UTF-82847 /2004.
Veres László (1950-)
   A Bükk hegység hutatelepülései / Veres László ; [a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság közös kiadványa]. - [Miskolc] : BAZ M. Lvt. : BAZ M. Múz. Ig., 2003. - 308 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 279-286. - Összefoglalás német és szlovák nyelven
ISBN 963-9271-31-4 fűzött : ár nélkül
Bükk - helyismeret - néprajz
908.439-2(234.373.4) *** 39(=945.11)(439)(234.373.33)
[AN 1065080]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

2848 /2004.
Badó Attila
   Hungarian lawyers in the making: selection distortions after the democratic changes in Hungary / Attila Badó, János Bóka, Zsolt Nagy. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2003. - 20 p. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 63. fasc. 1.)
Bibliogr.: p. 17-19. - Összefoglalás magyar nyelven
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - jogász - felsőoktatás
347.96/.99(439)"199" *** 378.634(439)
[AN 1065654]
MARC

ANSEL
UTF-82849 /2004.
Bató Szilvia
   A magzatelhajtás tényállása az osztrák és a magyar jogtudományban a Theresianától 1848-ig / Bató Szilvia. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2003. - 34 p. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 63. fasc. 2.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás német nyelven
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - Ausztria - büntetőjog - magzatelhajtás - jogtörténet
343.621(439)"17/18" *** 343.621(436)"17/18"
[AN 1065674]
MARC

ANSEL
UTF-82850 /2004.
Baumann Ildikó
   Az APEH pénzforgalmi rendszere : módszertani kiadvány / [szerző Baumann Ildikó, Kisvárdai Ágnes] ; Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Vizsgálati Módszertani Bizottság kiadványa I. 29. - [Budapest] : Perfekt, [2004]. - 160 p. ; 29 cm
ISBN 963-394-527-5 fűzött : ár nélkül
Magyarország - adóügy - hatóság
351.713(439) *** 657
[AN 1065378]
MARC

ANSEL
UTF-82851 /2004.
Blutman László
   Community acts: grounds of invalidity / László Blutman. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2003. - 17 p. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 63. fasc. 3.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás magyar nyelven
Fűzött : ár nélkül
Európai Unió - polgári eljárás
34.048(4-62) *** 347.933(4-62)
[AN 1065680]
MARC

ANSEL
UTF-82852 /2004.
Blutman László
   EU-jog a tárgyalóteremben : az előzetes döntéshozatal / Blutman László. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2003. - 504 p. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-224-744-2 kötött : ár nélkül
Európai Unió - bírósági határozat
341.645.542(4-62) *** 347.951.21(4-62)
[AN 1065195]
MARC

ANSEL
UTF-82853 /2004.
Bobvos Pál (1952-)
   A mezőgazdasági szövetkezetek magántulajdonon alapuló földhasználata / Bobvos Pál. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2003. - 17 p. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 63. fasc. 4.)
Bibliogr.: p. 16. - Összefoglalás német nyelven
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - mezőgazdasági termelőszövetkezet - tulajdonjog - magántulajdon - 20. század - magánbirtok
349.414(439)"19" *** 349.422.238(439)"19"
[AN 1065683]
MARC

ANSEL
UTF-82854 /2004.
Bódi Ferenc (1963-)
   Önkormányzás és területpolitika / Bódi Ferenc. - Budapest : Agroinform, 2003. - 271 p. : ill., térk. ; 22 cm. - (Vidékfejlesztők kiskönyvtára, ISSN 1586-2089 ; 11.)
Bibliogr.: p. 253-265.
ISBN 963-502-787-7 fűzött : ár nélkül
Magyarország - önkormányzat - regionális gazdaság - gazdaságpolitika
352(439) *** 332.14(439)
[AN 1065469]
MARC

ANSEL
UTF-82855 /2004.
Fantoly Zsanett
   A jogi személy büntetőjogi felelőssége Hollandiában / Fantoly Zsanett. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2003. - 22 p. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 63. fasc. 5.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött : ár nélkül
Hollandia - büntetőjog - jogi személy - felelősség
343(492) *** 347.19
[AN 1065687]
MARC

ANSEL
UTF-82856 /2004.
Fülöp Viktória
   A szociális jogok individualizációja / Fülöp Viktória. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2003. - 17 p. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 63. fasc. 6.)
Bibliogr.: p. 16. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - szociális jog
349.3(439) *** 364(439)
[AN 1065690]
MARC

ANSEL
UTF-82857 /2004.
   A gondnokságról ; [közread. a] Társaság a Szabadságjogokért. - Budapest : TASZ, 2002. - 29 p. ; 15x21 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 963-202-022-7 fűzött : ár nélkül
347.647/.649(439)(036) *** 347.644.5(439)(036)
[AN 932753]
MARC

ANSEL
UTF-82858 /2004.
Hajdú József
   A munkavállalók személyes adatainak védelme az EU és a tagállamok jogában, különös tekintettel az elektronikus kommunikációra / Hajdú József. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2003. - 102 p. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 63. fasc. 7.)
Bibliogr.: p. 99-100. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött : ár nélkül
Európai Unió - személyiségi jog - adatvédelem - elektronikus posta
347.15/.17(4-62) *** 659.2.012.8(4-62) *** 681.3
[AN 1065694]
MARC

ANSEL
UTF-82859 /2004.
Homoki-Nagy Mária
   Egyes szerződési típusok a dél-alföldi mezővárosok joggyakorlatában / Homoki-Nagy Mária. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2003. - 66 p. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 63. fasc. 8.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás német nyelven
Fűzött : ár nélkül
Dél-Alföld - szerződés - mezőváros - 18. század
347.4(439.14-13)"17" *** 911.375(439.14-13)"17"
[AN 1065700]
MARC

ANSEL
UTF-82860 /2004.
Jakab Éva
   Forum Romanum : jogesetek és szerződési minták római jogból : [egyetemi tankönyv] / Jakab Éva. - 2. jav. kiad. - Szeged : [Diligens], 2003. - 296, [6] p. ; 24 cm
ISBN 963-00-9347-2 fűzött : ár nélkül
jogtörténet - római kultúra - döntvénytár
34.096(37)(075.8)
[AN 1067197]
MARC

ANSEL
UTF-82861 /2004.
Józsa Zoltán
   Önkormányzati reformok az elmúlt évtizedben : Anglia, Hollandia, Németország, Svájc, Magyarország / Józsa Zoltán. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2003. - 52 p. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 63. fasc. 10.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött : ár nélkül
Nyugat-Európa - Magyarország - önkormányzat - közigazgatási reform - nemzetközi összehasonlítás - 20. század - századvég
352/353(4-15)"199" *** 352/353(439)"199"
[AN 1065705]
MARC

ANSEL
UTF-82862 /2004.
Kampler Béla
   Az önkormányzati pénzügyek hazai történetének adójogi megközelítése / Kampler Béla. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2003. - 31 p. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 63. fasc. 11.)
Bibliogr.: p. 30. - Összefoglalás német nyelven
Fűzött : ár nélkül
önkormányzat - pénzügy - helyi adó
352.073.52(439) *** 336.2(439)
[AN 1065707]
MARC

ANSEL
UTF-82863 /2004.
Kiss Barnabás
   Az egyenlő bánásmód elvének és a hátrányos megkülönböztetés tilalmának jogi szabályozása / Kiss Barnabás. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2003. - 38 p. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 62. fasc. 12.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - egyenjogúság
342.722(439)
[AN 1065708]
MARC

ANSEL
UTF-82864 /2004.
Módos Tamás
   A reszocializáció módszertana : nevelés-módszertani tansegédlet / Módos Tamás. - [Budapest] : Büntetés-végrehajtás Orsz. Parság, 2003. - 151 p. : ill. ; 29 cm. - (Büntetés-végrehajtási szakkönyvtár, ISSN 1417-0027 ; 2003/3.)
Bibliogr.: p. 146-149.
Fűzött : ár nélkül
büntetés-végrehajtás - nevelés
343.825
[AN 1065381]
MARC

ANSEL
UTF-82865 /2004.
Molnár Imre (1934-)
   Római jog : [egyetemi tankönyv] / Molnár Imre, Jakab Éva. - 2. jav. kiad. - Szeged : Diligens, 2003. - 464 p. ; 24 cm
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-00-8225-X)
jogtörténet - római kultúra - egyetemi tankönyv
34(37)(075.8)
[AN 1067201]
MARC

ANSEL
UTF-82866 /2004.
Nagy Ferenc (1948-)
   Egyes büntetésekről és büntetőjogi intézkedésekről de lege lata és de lege ferenda / Nagy Ferenc. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2003. - 69 p. : ill. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 63. fasc. 14.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás német nyelven
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - Európa - büntetőjog
343.2(439) *** 343.2(4)
[AN 1065716]
MARC

ANSEL
UTF-82867 /2004.
Nagy Tamás
   Narratív tematika a kortárs amerikai jogelméletben / Nagy Tamás. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2003. - 29 p. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 63. fasc. 15.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött : ár nélkül
Egyesült Államok - jogtudomány - filozófia
340.12(73)
[AN 1065719]
MARC

ANSEL
UTF-82868 /2004.
Pogány Csaba
   Érdekérvényesítés és jogi tájékozottság / [összeáll. Pogány Csaba]. - Vác : Piarista Rendház, 2002. - 20 p. ; 20 cm. - (A család a jogállamban, ISSN 1785-4598)
ISBN 963-202-635-7 fűzött : ár nélkül
Magyarország - családjog - útmutató
347.6(439)(036)
[AN 1065773]
MARC

ANSEL
UTF-82869 /2004.
Pogány Csaba
   Játékosan.. / [összeáll. Pogány Csaba]. - Vác : Piarista Rendház, 2002. - 31 p. ; 20 cm. - (A család a jogállamban, ISSN 1785-4598)
ISBN 963-202-636-5 fűzött : ár nélkül
Magyarország - jog - példatár
34(439)(076)
[AN 1065782]
MARC

ANSEL
UTF-82870 /2004.
Pogány Csaba
   A jog címszavakban / [összeáll. Pogány Csaba]. - Vác : Piarista Rendház, 2002. - 35 p. ; 20 cm. - (A család a jogállamban, ISSN 1785-4598)
ISBN 963-202-633-0 fűzött : ár nélkül
jog - útmutató
34(036)
[AN 1065780]
MARC

ANSEL
UTF-82871 /2004.
Pogány Csaba
   A személy felelőssége / [összeáll. Pogány Csaba]. - Vác : Piarista Rendház, 2002. - 49 p. ; 20 cm. - (A család a jogállamban, ISSN 1785-4598)
ISBN 963-202-634-9 fűzött : ár nélkül
Magyarország - polgári jog - útmutató
347.51(439)(036) *** 347.15/.17(439)(036)
[AN 1065776]
MARC

ANSEL
UTF-82872 /2004.
Révész Béla
   Az állambiztonságtól a nemzetvédelemig / Révész Béla. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2003. - 92 p. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 63. fasc. 17.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - titkosszolgálat - 20. század
351.746.1(439)"1989/199"
[AN 1065725]
MARC

ANSEL
UTF-82873 /2004.
Ruzsonyi Péter
   A büntetés-végrehajtási korrekciós nevelés új irányzatai : neveléselméleti tansegédlet / Ruzsonyi Péter. - [Budapest] : Büntetés-végrehajtás Orsz. Parság, 2003. - 136 p. : ill. ; 29 cm. - (Büntetés-végrehajtási szakkönyvtár, ISSN 1417-0027 ; 2003/2.)
Bibliogr.: p. 121-130.
Fűzött : ár nélkül
büntetés-végrehajtás - nevelés
343.825
[AN 1065386]
MARC

ANSEL
UTF-82874 /2004.
Zámbó Géza
   Gyámság, gyermekvédelem, az intézeti gyámság problematikája / Zámbó Géza. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2003. - 37 p. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 63. fasc. 21.)
Bibliogr.: p. 36. - Összefoglalás német nyelven
Fűzött : ár nélkül
gyámügy - gyermekvédelem
347.64(439)(094)
[AN 1065735]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

2875 /2004.
Artner Annamária (1961-)
   Írország hivatalos fejlesztési támogatási politikája, különös tekintettel a környezetvédelemre / Artner Annamária. - Budapest : MTA VKI, 2003. - 18 p. ; 30 cm. - (Műhelytanulmányok / Magyar Tudományos Akadémia Világgazdasági Kutatóintézet, ISSN 1417-2720 ; 51.)
ISBN 963-301-419-0 fűzött : ár nélkül
Írország - gazdaságpolitika - támogatás - környezetvédelem
339.96(417) *** 504.06
[AN 1065513]
MARC

ANSEL
UTF-82876 /2004.
Bezzeg Éva
   Vállalatok humánerőforrás-gazdálkodási jellemzőinek vizsgálata a nyugat-dunántúli régióban / [... szerzői Bezzeg Éva, Wiedermann János] ; [... közrem. Román Tamás et al.] ; [kiad. a Nemzeti Szakképzési Intézet]. - Budapest : NSZI, 2002. - 98 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 963-9382-22-1 fűzött : ár nélkül
658.35(439Nyugat-Dunántúl)(083.41) *** 331.5(439Nyugat-Dunántúl)(083.41) *** 332.1(439Nyugat-Dunántúl)(083.41)
[AN 939536]
MARC

ANSEL
UTF-82877 /2004.
Buzási Tibor
   Vámraktárak és vámszabadterületek üzemeltetésének szabályai / [szerző Buzási Tibor] ; [közread. a] Saldo Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Rt. - Budapest : Saldo, 2002. - 47 p. : ill. ; 25 cm
Vám és biztosítás (keretcím)
ISBN 963-638-004-X fűzött : ár nélkül
336.41(439)(036) *** 336.415.7(439)(036) *** 658.78(439) *** 339.543.624(439)(036)
[AN 931614]
MARC

ANSEL
UTF-82878 /2004.
Éltető Andrea (1969-)
   Integráció és nemzetközi versenyképesség - a magyar gazdaság esélyei / Éltető Andrea. - Budapest : MTA VKI, 2003. - 41 p. : ill. ; 30 cm. - (Műhelytanulmányok / Magyar Tudományos Akadémia Világgazdasági Kutatóintézet, ISSN 1417-2720 ; 52.)
Bibliogr.: p. 34-38.
ISBN 963-301-420-4 fűzött : ár nélkül
Európai Unió - Magyarország - gazdaságpolitika - gazdasági integráció - gazdasági verseny
339.137.2 *** 339.923(4-62) *** 338.2(439)
[AN 1065505]
MARC

ANSEL
UTF-82879 /2004.
Erdős Tibor (1928-)
   Fenntartható gazdasági növekedés : különös tekintettel a rendszerváltást követő magyar gazdaságra / Erdős Tibor. - Budapest : Akad. K., 2003. - 517 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 495-502.
ISBN 963-05-8078-0 kötött : ár nélkül
Magyarország - gazdaságpolitika - gazdasági növekedés - gazdasági előrejelzés - 20. század
330.35(439)"199/200" *** 338.2(439)"199/200" *** 338.27(439)"199/200"
[AN 1065183]
MARC

ANSEL
UTF-82880 /2004.
   Euró, érvek és ellenérvek / [szerk. Lenkei Gábor]. - Budapest : Miniszterelnöki Hiv. Kormányzati Stratek, 2003. - 247, [4] p. ; 21 cm. - (Stratégiai füzetek / Miniszterelnöki Hivatal Stratégiai Elemző Központ, ISSN 1586-9121 ; 16.)
A bevezetés angol nyelven is. - Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-214-111-3 fűzött : ár nélkül
Európai Unió - Magyarország - nemzetközi pénzügy - euró
336.744(4-62) *** 336.7(439)
[AN 1065783]
MARC

ANSEL
UTF-82881 /2004.
Kardkovács Kolos
   Hasznos tudnivalók utazásszervezőknek : MUISZ jogsegélyszolgálat / [írta ... Kardkovács Kolos, Schmidt Péter]. - [Budapest] : Dr. Poligon Kft., [2002]. - 31 p. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
338.48(439)(036) *** 656.072.14
[AN 932252]
MARC

ANSEL
UTF-82882 /2004.
Kerékgyártó György (1938-)
   Mikroökonómia mérnököknek és műszaki menedzsereknek / Kerékgyártó György ; [közread. a] Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaságtudományi Kar. - [Budapest] : Műegyetemi K., 2003. - [2], VIII, 313 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 313.
ISBN 963-420-767-7 kötött : ár nélkül
mikroökonómia - egyetemi tankönyv
330.101.542(075.8)
[AN 1065367]
MARC

ANSEL
UTF-82883 /2004.
Kovács Mihály András
   On the estimated size of the Balassa-Samuelson effect in five Central and Eastern European countries / Mihály András Kovács. - Budapest : NBH, 2002. - 46 p. : ill. ; 30 cm. - (NBH working paper, ISSN 1419-5178 ; 2002/5.)
Bibliogr.: p. 41-42.
ISBN 963-9383-12-0 fűzött : ár nélkül
338.312(4-11)"199" *** 330.832.4
[AN 939733]
MARC

ANSEL
UTF-82884 /2004.
   Kutatás a turizmusban : a turizmus aktuális kérdései Magyarországon : [Országos Turisztikai Konferencia, 2002. 02. 22.-23., Pécs] / [szerk. Aubert Antal] ; [rend., közread. a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földrajzi Intézet Turizmus Tanszék]. - Pécs : PTE TTK Földr. Int., [2002]. - 491 p., [2] t.fol. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr. az előadások végén. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-641-891-8 fűzött : ár nélkül
338.48(439) *** 379.85(439) *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 936884]
MARC

ANSEL
UTF-82885 /2004.
Nádudvari Zoltán
   A környezeti felelősség és privatizáció Közép- és Kelet-Európában / Nádudvari Zoltán. - Budapest : BME-OMIKK, 2002. - 52 p. ; 20 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091)
Bibliogr.: p. 49-51.
ISBN 963-593-487-4 fűzött : 2500,- Ft
338.246.025.88(4-11) *** 349.6(4-11) *** 504.06(4-11)
[AN 940992]
MARC

ANSEL
UTF-82886 /2004.
Nádudvari Zoltán
   A környezetvédelem és az Európai Unió előcsatlakozási (PHARE, ISPA, SAPARD) támogatásai / Nádudvari Zoltán. - Budapest : BME-OMIKK, 2002. - 44 p. ; 20 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091)
Bibliogr.: p. 43-44.
ISBN 963-593-486-6 fűzött : 2400,- Ft
339.96(4-62) *** 504.06
[AN 940990]
MARC

ANSEL
UTF-82887 /2004.
Nagy László
   Adóellenőrök kézikönyve : adóellenőrzési ismeretek / [szerző Nagy László, Juhász Zoltánné, Vikárius Gabriella] ; Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Vizsgálati Módszertani Bizottság kiadványa III.4. - Budapest : Perfekt, 2004. - 366 p. ; 29 cm
Lezárva: 2003. okt. 10.
ISBN 963-394-528-3 fűzött : ár nélkül
Magyarország - adóellenőrzés - útmutató
336.2.027(439)(036)
[AN 1065382]
MARC

ANSEL
UTF-82888 /2004.
Novák Csaba
   A külföldi működőtőke és a technológiai tovagyűrűzés Magyarországon / Novák Csaba. - Budapest : MTA VKI, 2003. - 16 p. ; 30 cm. - (Műhelytanulmányok / Magyar Tudományos Akadémia Világgazdasági Kutatóintézet, ISSN 1417-2720 ; 50.)
Bibliogr.: p. 13-14.
ISBN 963-301-417-4 fűzött : ár nélkül
Magyarország - tőkebehozatal - vállalat
339.727.22(439)"199" *** 658.1.012.12
[AN 1065517]
MARC

ANSEL
UTF-82889 /2004.
Papp Tekla
   A koncesszió magyar története / Papp Tekla. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2003. - 23 p. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 63. fasc. 16.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - koncesszió - történeti feldolgozás
338.246.025.3(439)(091)
[AN 1065721]
MARC

ANSEL
UTF-82890 /2004.
Rúzs Molnár Krisztina
   A munkaügyi viták rendezésének története Magyarországon / Rúzs Molnár Krisztina. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2003. - 35 p. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 63. fasc. 18.)
Bibliogr.: p. 34. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - munkaügy - vita - történeti feldolgozás
331.154(439)(094)(091) *** 331.16(439)(094)(091)
[AN 1065726]
MARC

ANSEL
UTF-82891 /2004.
Szikora János
   A mezőgazdasági őstermelők és családi gazdálkodók adózása, járulékai, támogatása / [szerzők Szikora János, Mogyorósiné Gábor Hajnalka] ; Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Vizsgálati Módszertani Bizottság kiadványa II. 130. - [Budapest] : Perfekt, [2004]. - 151 p. ; 29 cm
ISBN 963-394-529-1 fűzött : ár nélkül
gazdálkodó - adó - útmutató
336.2(439)(036) *** 631.115.1(439)(036)
[AN 1065379]
MARC

ANSEL
UTF-82892 /2004.
Tóth Judit
   Non-profit szervezetek a nemzetközi jogi színtéren / Tóth Judit. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2003. - 16 p. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 63. fasc. 20.)
Összefoglalás angol nyelven
Fűzött : ár nélkül
nonprofit szervezet - nemzetközi jog
334.012.46 *** 341
[AN 1065732]
MARC

ANSEL
UTF-82893 /2004.
Voszka Éva (1953-)
   Versenyteremtés - alkuval : demonopolizáció és állami támogatás az átalakulás idején / Voszka Éva. - Budapest : Akad. K., 2003. - 274 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 241-257.
ISBN 963-05-8084-5 kötött : ár nélkül
Magyarország - gazdaságpolitika - piac - gazdasági verseny - privatizáció - 20. század vége
338.2(439)"199/200" *** 338.246.025.88(439)"199/200" *** 339.13(439)"199/200"
[AN 1065181]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

2894 /2004.
Bálint József (1949-)
   Hittel, szabadon szolgálni : a fogyatékos ügyről / Bálint József. - Lakitelek : Antológia, 2003. - 53 p. : ill. ; 21 cm. - (Népfőiskolai füzetek, ISSN 1416-7956 ; 6.)
Bibliogr.: p. 47-52.
ISBN 963-9354-28-7 fűzött : ár nélkül
Magyarország - testi fogyatékos - szociális gondozás - jogszabálygyűjtemény
364.65-056.266(439)(094)
[AN 1066121]
MARC

ANSEL
UTF-82895 /2004.
   "A család mint egység, mint érték" : VIII. Családbarát Konferencia / [... rend. Országos Egészségfejlesztési Központ, Dabasi Önkormányzat] ; [szerk. Németh Tünde, Jobbágy Mária, Bürger Nóra]. - Budapest : Orsz. Egészségfejlesztési Közp., 2002. - 73 p. : ill. ; 27 cm
A konferenciát 2002. szept. 20-án Dabason tartották
Fűzött : ár nélkül
364.442.044.24 *** 316.356.2 *** 061.3(439-2Dabas)
[AN 939773]
MARC

ANSEL
UTF-82896 /2004.
Egerszegi Sándor
   Adatok a váci szegénygondozás történetéhez : az Egri Norma Vácott, 1931-1948 / Egerszegi Sándor. - Vác : [s.n.], 2003. - 78 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 77.
Fűzött : ár nélkül
Vác - szegénygondozás - 20. század
364.442(439-2Vác)"193/194" *** 364.22
[AN 1065891]
MARC

ANSEL
UTF-82897 /2004.
   The impact of decentralization on social policy / ed. by Katalin Tausz. - Budapest : LGI OSI, 2002. - XVI, 312 p. ; 24 cm. - (LGI books, ISSN 1586-1317)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9419-34-6 fűzött : ár nélkül
364(4-11)"199" *** 35.071.6(4-11)"199" *** 351.84(4-11)"199"
[AN 937599]
MARC

ANSEL
UTF-82898 /2004.
Krémer Balázs
   Uniós politikák és Nemzeti Akciótervek a szegénység és a társadalmi kirekesztettség elleni küzdelemre / Krémer Balázs. - Budapest : Miniszterelnöki Hiv. Kormányzati Stratek, 2003. - 105 p. ; 21 cm. - (Stratégiai füzetek / Miniszterelnöki Hivatal Stratégiai Elemző Központ, ISSN 1586-9121 ; 15.)
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-212-518-5 fűzött : ár nélkül
Európai Unió - szociálpolitika - szegénység
364.4(4-62) *** 364.22(4-62)
[AN 1065778]
MARC

ANSEL
UTF-82899 /2004.
Pogány Magdolna
   A primer prevenció minőségfejlesztési lehetőségei az átalakuló egészségügyi szolgáltatásban, különös tekintettel a védőnői tevékenységre : PhD-disszertáció / kész. Pogány Magdolna. - Szeged : JATEPress, 2002. - 246 p. ; 24 cm. - (SZTE társadalomtudományi doktori disszertációk, ISSN 1588-872X)
Bibliogr.: p. 231-246. - Példányszám: 100
Fűzött : ár nélkül
364.444(439) *** 614.253.52 *** 616-084
[AN 933054]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

2900 /2004.
   10 éves a Szent Erzsébet Óvoda, 1993-2003. - [Tapolca] : [Szt. Erzsébet Óvoda], [2003]. - 48 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-210-270-3 fűzött : ár nélkül
Szent Erzsébet Óvoda (Tapolca)
Tapolca - óvoda
373.24(439-2Tapolca)(058)
[AN 1065235]
MARC

ANSEL
UTF-82901 /2004.
   40 éves a Faipari Mérnöki Kar / [... szerkbiz. Szalai József et al.]. - Sopron : NYME, 2002. - 87 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Az előszó angol és német nyelven is
ISBN 963-9364-21-5 fűzött : ár nélkül
Nyugat-magyarországi Egyetem (Sopron). Faipari Mérnöki Kar
378.663.0(439-2Sopron) *** 378.667.4(439-2Sopron)
[AN 932179]
MARC

ANSEL
UTF-82902 /2004.
   150 év története : a Madách Utcai Általános Iskola és elődintézményeinek emlékkönyve, 1852-2002 / [a szerkesztésben közrem. Cservenák Anna et al.]. - Békéscsaba : Madách Utcai Ált. Isk., 2002. - 227 p. : ill. ; 21 cm
Lezárva: 2002. jún. 28. - Példányszám: 700
ISBN 963-202-764-7 fűzött : ár nélkül
Madách Utcai Általános Iskola (Békéscsaba)
373.3(439-2Békéscsaba)(058)
[AN 938751]
MARC

ANSEL
UTF-82903 /2004.
Bánhegyi Ferenc
   Tanári kézikönyv az általános iskolák 7. osztályosai számára készült Ember- és társadalomismeret, etika tankönyvhöz / Bánhegyi Ferenc. - Celldömölk : Apáczai, 2003. - 80 p. : ill. ; 29 cm
Fűzött : ár nélkül
erkölcs - tantárgy - tanári segédkönyv
372.817(072)
[AN 1065166]
MARC

ANSEL
UTF-82904 /2004.
   Békessy Béla Általános Iskola, 1981-2001 / [szerk. Maluska Lajosné, Dobronyi Éva, Szilágyi Lászlóné (Dunai Éva)]. - [Debrecen] : Békessy Ált. Isk., [2002]. - 82 p., [9] t. : ill. ; 20 cm
Példányszám: 500
Fűzött : ár nélkül
Békessy Béla Általános Iskola (Debrecen)
373.3(439-2Debrecen)(058)
[AN 936961]
MARC

ANSEL
UTF-82905 /2004.
   Belvárosi krónika : az angolkisasszonyok zárdájának és iskoláinak története / [kiad. az Angolkisasszonyok Belvárosi Intézete és Budapesti Angolkisasszonyok Öregdiákjainak Alma Mater Alapítványa]. - Budapest : Angolkisasszonyok Belvárosi Int. : Budapesti Angolkisasszonyok Öregdiákjainak Alma Mater Alapítványa, 2003. - 136 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-212-454-5 fűzött : ár nélkül
Institutum Beatae Mariae Virginis
Magyarország - általános iskola - középfokú oktatási intézmény - apácarend - történeti feldolgozás
373.3(439-2Bp.)(091) *** 373.52(439-2Bp.)(091) *** 271(439)Angolkisasszonyok
[AN 1065697]
MARC

ANSEL
UTF-82906 /2004.
Brunszvik Teréz (1775-1861)
Művek (vál.)
   Gräfin Therese Brunswick : 1775-1861 / zsgest. und hrsg. von Mária Hornyák. - Martonvásár : [Brunszvik T. Szellemi Hagyatéka Alapítvány], 2002. - 28 p. : ill. ; 21 cm. - (Őrláng füzetek = Hefte Őrláng ; 6.)
Emlékirat- és naplóidézetek. - Borsos Miklós illusztrációjával
ISBN 963-202-737-X fűzött : ár nélkül
37(439)(092)Brunszvik_T.
[AN 934122]
MARC

ANSEL
UTF-82907 /2004.
   Emléklapok a felújított Erkel Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola átadása alkalmából : 2002. szeptember 1. / [szerk. Nagy Imre] ; [a történeti anyagot összeáll. Schmidt Dezsőné, Huszár János] ; [kiad. Pápa Város Önkormányzata]. - [Pápa] : Önkormányzat, 2002. - 22 p. : ill. ; 21 cm
Példányszám: 500
Fűzött : ár nélkül
Erkel Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola (Pápa)
373.3:78(439-2Pápa)
[AN 939352]
MARC

ANSEL
UTF-82908 /2004.
   Eset és módszer : esettanulmányok : "a hátrányos helyzetű tanulók iskolai felzárkóztatása" / [olvasószerk. Szentesiné Kiss Piroska] ; [közread. a] Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola. - Debrecen : KFRTKF, 2002. - 136 p. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
371.321.8(075.8) *** 376.63(075.8)
[AN 940327]
MARC

ANSEL
UTF-82909 /2004.
   Évtized könyv : a gyulai főiskolai oktatás első évtizede, 1993-2003 / [szerk. Köteles Lajos] ; [közread. a] Tessedik Sámuel Főiskola Egészségügyi Intézet ... - Gyula : Tessedik Főisk. Eü. Int., 2003. - 191 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Példányszám: 300. - Összefoglalás angol, német és román nyelven
Fűzött : ár nélkül
Tessedik Sámuel Főiskola (Szarvas). Egészségügyi Intézet (Gyula)
Gyula - főiskola - egészségügy - évkönyv
378.661(439-2Gyula).096(058)
[AN 1065757]
MARC

ANSEL
UTF-82910 /2004.
Forgács Zsóka
   Oviból a suliba! : gondolatok az iskolaérettségről és az iskolaválasztásról / Forgács Zsóka. - [Budapest] : Forgács, [2003]. - 72 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-206-255-8 fűzött : ár nélkül
iskolaérettség - nevelési tanácsadás
372.367 *** 37.048
[AN 1067386]
MARC

ANSEL
UTF-82911 /2004.
Frenkl Róbert (1934-)
   A TF és a magyar sport belülről : félévszázad a sport szellemi centrumában / Frenkl Róbert ; [közread. a] Fair Play Sport. - Budapest : Fair Play Sport, 2003. - 263 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-214-070-2 fűzött : ár nélkül
Magyarország - sport - főiskola - testnevelés
378.679.6(439-2Bp.) *** 796(439)"196/200"
[AN 1065629]
MARC

ANSEL
UTF-82912 /2004.
Friedl, Johanna
Spielend für die Schule lernen (magyar)
   Az iskolai siker titka - a játék : az iskolára és a sikeres tanulásra felkészítő játékok / Johanna Friedl ; Silvio Neuendorf ill. ; [ford. Lőcze Judit]. - Pápa : Deák, [2003]. - 107 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Útmutató óvodás és általános iskolás korú gyermekek számára)
ISBN 963-9420-18-2 kötött : 2450,- Ft
fejlesztő játék
371.382
[AN 1065454]
MARC

ANSEL
UTF-82913 /2004.
Gábor Enikő (1972-)
   Óriás foglalkoztatókönyv : ovisoknak, kisiskolásoknak / Gábor Enikő. - [Budapest] : Aranyhal, [2003]. - 78, [2] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-348-080-9 kötött : ár nélkül
képességfejlesztés - foglalkoztatókönyv
372.416 *** 372.361
[AN 1065475]
MARC

ANSEL
UTF-82914 /2004.
   "A hátrányos helyzetű tanulók iskolai felzárkóztatása" : tehetségfejlesztő programok / [olvasószerk. Bartha Jánosné] ; [közread. a] Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola. - Debrecen : KFRTKF, 2002. - 103 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
37.025(075.8) *** 159.928.22(075.8) *** 376.63(075.8)
[AN 940326]
MARC

ANSEL
UTF-82915 /2004.
   A Herman Ottó Általános Iskola évkönyve, 1962-2002 / [fel. szerk. Simon Zsuzsa, Bencze Erzsébet]. - [Budapest] : Herman O. Ált. Isk., cop. 2002. - 80 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-202-436-2 fűzött : ár nélkül
Herman Ottó Általános Iskola (Budapest)
373.3(439-2Bp.)(058)
[AN 934301]
MARC

ANSEL
UTF-82916 /2004.
   "Hivatásunk a ránk bízott élet" : Családpedagógiai Konferencia : Veszprém, 2002. március 9. / [összeáll. a Veszprémi Főegyházmegye Családpasztorációs Munkacsoportja]. - [Veszprém] : [Veszprémi Főegyházm. Családpasztorációs Munkacsop.], [2002]. - 53 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött : ár nélkül
37.018.1 *** 061.3(439-2Veszprém)
[AN 936873]
MARC

ANSEL
UTF-82917 /2004.
   Ilyenek vagyunk mi.. : ... 75 éves a kisújszállási Gyógypedagógiai Intézet - mai nevén - Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kádas György Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon / [... szerk. Andrekovics Tamásné]. - Kisújszállás : Jász-Nagykun-Szolnok M. Kádas Gy. Ált. Isk., Készségfejlesztő Spec. Szakisk., Diákotthon és Gyermekotthon, 2003. - 135 p., [60] t. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 963-212-837-0 fűzött : ár nélkül
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kádas György Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon (Kisújszállás)
Kisújszállás - gyógypedagógiai iskola - iskolai évkönyv
376.4(439-2Kisújszállás)(058)
[AN 1065748]
MARC

ANSEL
UTF-82918 /2004.
Lovas Mihályné
   Varázstükör : drámapedagógiai játékgyűjtemény óvodásoknak a kommunikációs neveléshez / [írta és szerk. Lovas Mihályné, Tarr Ágnes] ; [... kiad. Szivárvány Óvoda ...]. - Dombóvár : Szivárvány Óvoda, 2002. - 98 p. : ill., színes ; 30 cm + videó
Spirál fűzéssel. - Bibliogr.: p. 91. - Példányszám: 200
ISBN 963-202-499-0 fűzött : ár nélkül
drámapedagógia - óvodai nevelés - tanári segédkönyv
371.383.1(072) *** 37.036(072)
[AN 1065767]
MARC

ANSEL
UTF-82919 /2004.
Mester Miklósné
   Kézikönyv : A mi világunk sorozat, környezetismeret 1. osztály / Mester Miklósné ; [ill. Bárány Zsuzsa]. - Celldömölk : Apáczai, 2002. - 72 p. : ill. ; 29 cm
Fűzött : ár nélkül
372.48(072)
[AN 939868]
MARC

ANSEL
UTF-82920 /2004.
Mester Miklósné
   Kézikönyv : A mi világunk sorozat, környezetismeret 3-4. osztály / Mester Miklósné. - Celldömölk : Apáczai, 2002. - 128 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-464-680-8 fűzött : ár nélkül
372.48(072)
[AN 939866]
MARC

ANSEL
UTF-82921 /2004.
Pappné Gazdag Zsuzsanna
   A tornapad : tartásjavító, izomerősítő és nyújtó, valamint mozgásügyességet fejlesztő gyakorlatok óvodások és általános iskolások számára / Pappné Gazdag Zsuzsanna. - 3. kiad. - [Budapest] : Flaccus, 2003. - 88 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 88.
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-86035-8-5)
testnevelés - tantárgy - tanári segédkönyv
372.879.6(072) *** 372.363(072)
[AN 1067195]
MARC

ANSEL
UTF-82922 /2004.
   Songbook / [szerk. Berencsi Zsolt, Szászfai Judit] ; [kiad. az IFMMS - Nemzetközi Bányász és Kohász Diákszövetség Magyar Tagszervezete]. - [Miskolc] : IFMMS - Nk. Bányász és Kohász Diákszövets. M. Tagszerv., [2002]. - 206 p. : ill. ; 18 cm
Példányszám összesen: 380, ebből 20 számozott
ISBN 963-00-7695-0 kötött : ár nélkül
378.189(100) *** 622 *** 669 *** 784.66
[AN 924369]
MARC

ANSEL
UTF-82923 /2004.
   A Stromfeld Aurél Általános Iskola 50. jubileumi évkönyve : 1953-2003 / [szerk. Bényi Árpádné et al.]. - Budapest : Stromfeld A. Ált. Isk., 2003. - 99 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Fűzött : ár nélkül
Stromfeld Aurél Általános Iskola (Budapest)
Budapest - általános iskola - iskolai évkönyv
373.3(439-2Bp.)(058)
[AN 1065723]
MARC

ANSEL
UTF-82924 /2004.
Szabadi István
   Az Országos Református Tanáregyesület (ORTE) története, 1902-2002 / Szabadi István. - Debrecen : ORTE, 2002. - 120 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-204-113-5 fűzött : ár nélkül
Országos Református Tanáregyesület
37 *** 284.2 *** 061.2(439-2Debrecen)
[AN 938705]
MARC

ANSEL
UTF-82925 /2004.
Széplaki Erzsébet
   Tantárgyi program a magyar nyelv tanításához a kerettanterves Nyelvtan és helyesírás munkáltató tankönyv és a Fogalmazás feladatgyűjtemény felhasználásával : 6. osztály / Széplaki Erzsébet. - Celldömölk : Apáczai, 2002. - 88 p. ; 29 cm
Fűzött : ár nélkül
372.880.945.11(072)
[AN 939609]
MARC

ANSEL
UTF-82926 /2004.
Szögi László (1948-)
   Magyarországi diákok bécsi egyetemeken és akadémiákon, 1849-1867 = Ungarländische Studenten an den Universitäten und Hochschulen in Wien, 1849-1867 / Szögi László, Kiss József Mihály. - Budapest : ELTE Lvt., 2003. - 502 p. : ill. ; 24 cm. - (Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban, ISSN 1218-3385 ; 7.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-463-670-5 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-463-670)
Wien - egyetemi hallgató - magyarság - egyetem - 19. század - adattár
378.18(436-2Wien)(=945.11)"185/187"(035.5) *** 378.4(436-2Wien)"185/187"
[AN 1065855]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

2927 /2004.
Kocsis Tibor
   Hajrá lilák! : Újpest futballtörténete, 1885-2002 / [Kocsis Tibor]. - Vác : Veronic Kft., [2002]. - 685 p., [48] t. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-202-770-1 fűzött : ár nélkül
Újpesti Torna Egylet
796.332(439-2Bp.)UTE *** 061.2(439-2Bp.)UTE
[AN 937603]
MARC

ANSEL
UTF-82928 /2004.
Kovács Dóry
   Dóry könyve / Kovács Dóry ; [kiad. a Zrínyi Miklós Általános Iskola]. - Nagykanizsa : Zrínyi M. Ált. Isk., 2003. - 40 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
amatőr művészet - gyermek
379.825-053.2
[AN 1065456]
MARC

ANSEL
UTF-82929 /2004.
   Mezőkeresztesi életmorzsák versben / [szerk. Tomorszky Istvánné]. - Mezőkeresztes : Csörgő L., 2002. - 167 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-430-005-7 fűzött : ár nélkül
379.825 *** 894.511-14(082)
[AN 938762]
MARC

ANSEL
UTF-82930 /2004.
Pedevilla, Pia
Hier kommt der Weihnachtsmann! (magyar)
   Itt jön Télapó! / Pia Pedevilla ; [magyar változatot kész. Talpainé Kremser Anna, Zsoldos Sándor]. - Szeged : Maxim, [2003]. - 32 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Top barkácsötletek, ISSN 1785-461X)
ISBN 963-9489-16-6 fűzött : ár nélkül
karácsony - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 398.332.416
[AN 1065765]
MARC

ANSEL
UTF-82931 /2004.
Peták István (1940-)
   Szent István-vándorlás az Országos Kék-túra mentén / Peták István. - [Budapest] : Kairosz, [2002]-. - 20 cm
796.51(439)(036) *** 914.39(036)
[AN 1040930]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Zempléni hegység, Cserehát, Aggteleki Karszt. - cop. 2002. - 331 p. : ill., részben színes, részben térk.
ISBN 963-9406-36-8 fűzött : 3800,- Ft
Borsod-Abaúj-Zemplén
796.51(439)(234.373.5)(036) *** 914.39(234.373.5)(036)
[AN 1040932] MARC

ANSEL
UTF-82932 /2004.
Szabóné Erdődi Emese
   Száraztészta figurák : karácsony / Szabóné Erdődi Emese ; [a grafikákat Szűcs István rajz.]. - Szeged : LAZI, cop. 2003. - 41 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9416-70-3 fűzött : 450,- Ft
iparművészet - tésztaáru - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.55 *** 664.69
[AN 1067767]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

2933 /2004.
   6. Fotószalon : MAOE Fotótagozata, 2002 : [a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete Fotótagozatának kiállítása a Vigadó Galériában, ... 2002. május 8 - május 21.]. - [Budapest] : [MAOE], [2002]. - 54 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Katalógus
Fűzött : ár nélkül
77.04(439) *** 061.4(439-2Bp.)"2002"
[AN 931982]
MARC

ANSEL
UTF-82934 /2004.
Balikó András (1967-)
Művek (vál.)
   Balikó András szobrászművész. - [S.l.] : [s.n.], [2002]. - [20] p. : ill. ; 30 cm
Kő Pál "A Balikók" c. írásával. - Katalógus
Fűzött : ár nélkül
73(439)(092)Balikó_A. *** 061.4(439)
[AN 939607]
MARC

ANSEL
UTF-82935 /2004.
Bártfai Szabó Piroska (1941-)
Művek (vál.)
   Bártfai Szabó Piroska, 2000-2002. - Budapest : Enciklopédia, [2002]. - [10] p. : ill., színes ; 21 cm
Katalógus
Fűzött : ár nélkül
75(439)Bártfai_Szabó_P.
[AN 939079]
MARC

ANSEL
UTF-82936 /2004.
Bényei József (1934-)
   Ecset és plajbász : írások művészekről / Bényei József. - Debrecen : Stílus Stúdió, 2003. - 188 p. ; 21 cm
ISBN 963-210-404-8 fűzött : ár nélkül
Debrecen - képzőművész - szépirodalmi dokumentum
73/76(439-2Debrecen)(092)(0:82-4) *** 894.511-4
[AN 1065091]
MARC

ANSEL
UTF-82937 /2004.
Bészabó András (1949-)
Művek (vál.)
   Bészabó András / [szerk. Szabó Előd]. - Kisújszállás : Bészabó A., 2002. - [16] p. : ill., színes ; 30 cm
Katalógus. - Magyar és angol nyelven
Fűzött : ár nélkül
75(439)(092)Bészabó_A. *** 061.4(439)"2002/2003"
[AN 940114]
MARC

ANSEL
UTF-82938 /2004.
Csongrády Márta
   Hazafelé / H. Csongrády Márta. - [Debrecen] : [Magánkiad.], 2003. - 9, [54] p. : ill., színes ; 30 cm
A bevezetés angol, francia és német nyelven is
Kötött : ár nélkül
Magyarország - fényképész - 20. század
77.04(439)(092)Csongrády_M.
[AN 1065099]
MARC

ANSEL
UTF-82939 /2004.
Dabac, Tošo
   Táskaperspektíva : Tošo Dabac: Zágráb a harmincas években : kiállítás, Közép-európai Kulturális Intézet, Budapest, 2002. április 25 - május 25. = Bagperspective : Tošo Dabac: Zagreb in the thirties / a kiállítást rend. Gellér Katalin, Želimir Koščević ; [szerk. ... Gellér Katalin]. - Budapest : Közép-európai Kult. Int., [2002]. - 21 p. : ill. ; 15x21 cm
ISBN 963-202-064-2 fűzött : ár nélkül
77.04(497.13)(092)Dabac,_T. *** 061.4(439-2Bp.)"2002"
[AN 931977]
MARC

ANSEL
UTF-82940 /2004.
Domin Károly (1943-)
   Szobrok / Domin Károly. - Vác : [s.n.], 2003. - 64 p. : ill. ; 25 cm
Kötött : ár nélkül
Magyarország - szobrász - 20. század
73(439)(092)Domin_K.
[AN 1065615]
MARC

ANSEL
UTF-82941 /2004.
Fajó János (1937-)
   Az én mesterem Kassák műhelyében / Fajó János. - Budapest : Vince, 2003. - 89 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Műjegyzék: p. 86-87.
ISBN 963-9552-00-3 kötött : 3500,- Ft
Kassák Lajos (1887-1967)
Magyarország - festőművész - modern művészet - 20. század
75(439)(092)Kassák_L. *** 75.037(439)"19"
[AN 1065173]
MARC

ANSEL
UTF-82942 /2004.
Faludi Ildikó
   Il Castello Museo Reale di Gödöllő = Museo del Palacio Real de Gödöllő = Gödöllőn Kuninkaallinen Palatsimuseo = Het Koninklijke Kasteelmuseum van Gödöllő / [texto Ildikó Faludi] ; [fotografie Albert Kresz, József Hapák] ; [ed. Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Társaság]. - Gödöllő : Gödöllői Királyi Kastély Kht., 2002. - 40 p. : ill., színes ; 15x23 cm
Példányszám: 5000
ISBN 963-00-9772-9 fűzött : ár nélkül
Gödöllői Királyi Kastélymúzeum
728.82(439-2Gödöllő) *** 069(439-2Gödöllő)(036)
[AN 930149]
MARC

ANSEL
UTF-82943 /2004.
Fischer Ernő (1914-2002)
Művek (vál.)
   Fischer Ernő : emberség, pedagógia, művészet / a katalógust szerk. Szuromi Pál ; [közread. a] Vigadó Galéria. - [Budapest] : Vigadó Galéria, 2002. - [84] p. : ill., színes ; 30 cm
A bev. angol nyelven is
Fűzött : ár nélkül
75(439)(092)Fischer_E. *** 061.4(439-2Bp.)"2002"
[AN 939702]
MARC

ANSEL
UTF-82944 /2004.
Gránitz Miklós (1943-)
   Ex_pozíciók : Gránitz Miklós fotókiállítása. - [Budapest] : [Magánkiad.], 2002. - [12] p. : ill. ; 20x20 cm + mell.
A Vigadó Galériában 2002. máj. 10-21. között rendezett kiállítás katalógusa
ISBN 963-440-759-5 fűzött : ár nélkül
77.04(439)(092)Gránitz_M. *** 061.4(439-2Bp.)"2002"
[AN 927331]
MARC

ANSEL
UTF-82945 /2004.
Hajdu István (1949-)
   Bak Imre / Hajdu István. - Budapest : Gondolat, 2003. - 247 p. : ill., színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 244-247.
ISBN 963-9500-92-5 kötött : ár nélkül
Bak Imre (1939-)
Magyarország - festőművész - 20. század
75(439)(092)Bak_I.
[AN 1065619]
MARC

ANSEL
UTF-82946 /2004.
Hajós György
   A Roosevelt tér / Hajós György ; [közread. az] Építésügyi Tájékoztatási Központ Kft. - Budapest : ÉTK, 2003. - 74, [4] p. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. [77-78.]
ISBN 963-513-173-9 fűzött : 1456,- Ft
Budapest - köztér - műemlék - szobor - épület
711.61(439-2Bp.)(036) *** 725.945(439-2Bp.)(036) *** 72(439-2Bp.)(036)
[AN 1065397]
MARC

ANSEL
UTF-82947 /2004.
Hertay Mária (1932-)
Művek (vál.)
   Hertay Mária festő- és grafikusművész kiállítása : Vigadó Galéria ... 2002. július 10-28. - Budapest : Vigadó Galéria, 2002. - [24] p. : ill. ; 31 cm
Katalógus
Fűzött : ár nélkül
76(439)(092)Hertay_M. *** 061.4(439-2Bp.)"2002"
[AN 939033]
MARC

ANSEL
UTF-82948 /2004.
Horváth Lajos (1941-)
Művek (vál.)
   Horváth Lajos festőművész. - Veszprém : M. Képek, 2002. - 45 p. : ill., színes ; 27 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 963-9439-08-8 fűzött : ár nélkül
75(439)(092)Horváth_L.
[AN 940701]
MARC

ANSEL
UTF-82949 /2004.
Keating, Richard
   Kedves fotótémáink : gyerekek és házikedvencek / [szöveg, szerk. Richard Keating, Enczi Zoltán] ; [fényképek Richard Keating et al.]. - [Budapest] : Rainbow-Slide, 2004. - 121 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 963-212-755-2 fűzött : 2290,- Ft
fototechnika - digitális technika
77 *** 681.3.019
[AN 1065557]
MARC

ANSEL
UTF-82950 /2004.
Kósa János (1964-)
Művek (vál.)
   Kósa János. - [S.l.] : [Magánkiad.], [2002]. - 48, [2] p. : ill., színes ; 30 cm
A bevezető tanulmányt Szoboszlai János írta. - Katalógus. - Magyar és angol nyelven
ISBN 963-440-412-X fűzött : ár nélkül
75(439)(092)Kósa_J. *** 741(439)(092)Kósa_J.
[AN 939614]
MARC

ANSEL
UTF-82951 /2004.
Kovács Pál
   A Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ építéstörténete / Kovács Pál. - Karcag : Déryné Művelődési és Ifjúsági Közp., 2002. - 35 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ (Karcag)
728.82(439-2Karcag) *** 374.07(439-2Karcag) *** 379.818(439-2Karcag)
[AN 938760]
MARC

ANSEL
UTF-82952 /2004.
Magyar Mária
   Az építészeti örökség védelme / Magyar Mária, Péter Annamária. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2003. - 239 p. : ill. ; 24 cm. - (Építési segédkönyvek, ISSN 1588-6131 ; 5.)
Lezárva: 2003. nov. 1.
ISBN 963-224-684-5 fűzött : ár nélkül
Magyarország - műemlékvédelem
72.025.3/.4(439) *** 351.853(439)
[AN 1065814]
MARC

ANSEL
UTF-82953 /2004.
Mason, Antony
Art around the world (magyar)
   A nagyvilág képzőművészete / Antony Mason ; [ford. Gálfalvy Ágnes]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2003-. - 30 cm
A címoldalon az eredeti kiad. megjelenési adataival
ISBN 963-9450-90-1
73/76(100)(091)
[AN 1040670]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [4.], Warhol kora : [kortárs képzőművészet]. - 2003. - 48 p. : ill., színes
ISBN 963-9523-07-0 kötött : ár nélkül
73/76(100)"194/199"
[AN 1040672] MARC

ANSEL
UTF-8


   [3.], Picasso kora : a modern művészet születése. - 2003. - 48 p. : ill., színes
ISBN 963-9523-06-2 kötött : ár nélkül
73/76(100)"190/193"
[AN 1040674] MARC

ANSEL
UTF-82954 /2004.
Mátéffy Balázs
Koronázó Főtemplom, Budapest (lengyel)
   Kościół Macieja, Budapeszt / [tekst Mátéffy Balázs] ; [fot. Mudrák Attila] ; [przekład Hazai Johanna]. - [Budapest] : Mimi & Corvinus, [2004]. - [24] p. : ill., színes ; 24 cm
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9062-43-X)
Budapest - templom - útikönyv
726.54(439-2Bp.)(036)
[AN 1065689]
MARC

ANSEL
UTF-82955 /2004.
Mátéffy Balázs
Koronázó Főtemplom, Budapest (német)
   Matthiaskirche, Budapest / [Text Mátéffy Balázs] ; [Fotoaufnahmen Mudrák Attila] ; [Übers. Mudrák Ulrike]. - [Budapest] : Mimi & Corvinus, [2004]. - [24] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-9062-47-2 fűzött : ár nélkül
Budapest - templom - útikönyv
726.54(439-2Bp.)(036)
[AN 1065693]
MARC

ANSEL
UTF-82956 /2004.
Móser Zoltán (1946-)
   Ágak és gyökerek : ["amennyit a szív felfoghat magában..."] / Móser Zoltán ; [közread.] ... Paks Város Önkormányzata. - [Szentendre] : Kairosz ; [Paks] : Önkormányzat, cop. 2002. - 99, [3] p. : ill., részben színes ; 21x23 cm
Fotóalbum
ISBN 963-9406-49-X fűzött : ár nélkül
77.04(439)(092)Móser_Z.
[AN 926671]
MARC

ANSEL
UTF-82957 /2004.
Országos Faszobrászati Kiállítás (8.) (2002) (Nagyatád)
   8. Országos Faszobrászati Kiállítás : Művelődési Ház és Nemzetközi Faszobrász Alkotótelep ..., 2002. október 4-31-ig / [a kiállítást rend., a katalógust szerk. Merész Emese]. - Nagyatád : Nagyatádi Művel. Ház és Nk. Faszobrász Alkotótelep, 2002. - [40] p. : ill. ; 30 cm
ISBN 963-204-355-3 fűzött : ár nélkül
73(439)"200" *** 73.023.1(439) *** 061.4(439-2Nagyatád)
[AN 940751]
MARC

ANSEL
UTF-82958 /2004.
Rados Tamás (1903-1967)
Művek (vál.)
   Rados Tamás. - [S.l.] : Martos G., 2002. - [24] p. : ill. ; 20 cm
Fotóalbum
Fűzött : ár nélkül
77.04(439)(092)Rados_T.
[AN 939945]
MARC

ANSEL
UTF-82959 /2004.
Sheppard, Rob
National geographic photography field guide : digital (magyar)
   National geographic fotóiskola : digitális képek / Rob Sheppard ; [ford. Seres Iván]. - Budapest : Geographia, 2003. - 159 p. : ill., színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 156-157.
ISBN 963-9547-00-X fűzött : 3500,- Ft
fototechnika - digitális technika - tankönyv
77(078) *** 681.3.019(078)
[AN 1065486]
MARC

ANSEL
UTF-82960 /2004.
Szabolcs Péter (1942-)
Művek (vál.)
   Szabolcs Péter Munkácsy-díjas szobrászművész kiállítása : Zalaegerszeg, Göcseji Múzeum, 2002. április 5 - május 1. / [írta és összeáll. Kostyál László] ; [rend., kiad. Zala Megyei Múzeumok Igazgatósága]. - [Zalaegerszeg] : Zala M. Múz. Ig., [2002]. - 66 p. : ill. ; 24 cm
Kiállítási katalógus. - A bev. és a képaláírások angol nyelven is. - Bibliogr.: p. 56-61.
ISBN 963-7205-24-1 fűzött : ár nélkül
73(439)(092)Szabolcs_P. *** 061.4(439-2Zalaegerszeg)
[AN 926001]
MARC

ANSEL
UTF-82961 /2004.
Szűts Tamás
Művek (vál.)
   SzT. - Csongrád : Raszter, [2002]. - 32 p. : ill., színes ; 21 cm
Magyar, angol és német nyelven
ISBN 963-8013-20-6 fűzött : ár nélkül
73(439)(092)Szűts_T. *** 737(439)(092)Szűts_T.
[AN 939951]
MARC

ANSEL
UTF-82962 /2004.
Vásárhelyi Őszi Tárlat (49.) (2002) (Hódmezővásárhely)
   49. Vásárhelyi Őszi Tárlat : Tornyai János Múzeum, Hódmezővásárhely, 2002. október 6 - november 24. / [a kiállítás rendezője Pogány Gábor] ; [katalógusszerkesztés Nagy Vera]. - [Hódmezővásárhely] : [Csongrád M. Múz. Ig.], [2002]. - 99 p. : ill., részben színes ; 30 cm
0231-0635 = Vásárhelyi Őszi Tárlat
ISBN 963-7217-55-X fűzött : ár nélkül
73/76(439)"200" *** 061.4(439-2Hódmezővásárhely)
[AN 940116]
MARC

ANSEL
UTF-82963 /2004.
Végh Ferenc
   A keszthelyi végvár építéstörténete : XVI-XVII. század / Végh Ferenc. - Pécs : [s.n.], 2002. - 102 p., [6] t.fol. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 92-100.
Fűzött : ár nélkül
Keszthely
728.81(439-2Keszthely)"15/16" *** 930.253.4(439)
[AN 934524]
MARC

ANSEL
UTF-82964 /2004.
Vén Emil (1902-1984)
Művek (vál.)
   Vén Emil, 1902-1984 : Vigadó Galéria, Budatétényi Galéria, Budapest 2002 / [a kiállításokat rend. Kratochwill Mimi] ; [... szerk. Feledy Balázs]. - Budapest : Vén Á., 2002. - 113 p. : ill., színes ; 27 cm
Az előszó olasz és angol nyelven is. - Bibliogr.: p. 106.
ISBN 963-430-069-3 fűzött : ár nélkül
75(439)(092)Vén_E. *** 061.4(439-2Bp.)"2002"
[AN 940765]
MARC

ANSEL
UTF-82965 /2004.
Vitéz Ferenc (1965-)
   A böszörményi tanyavilág képes naptára : Uzonyi Imre népéleti festményei / Vitéz Ferenc. - Debrecen : Ethnica, 2003. - 95 p., [16] t. : ill., színes ; 21 cm
Gerinccím: Uzonyi Imre népéleti festményei. - Bibliogr.: p. 90-94.
ISBN 963-472-784-0 kötött : ár nélkül
Uzonyi Imre (1941-1990)
Magyarország - festőművész - naiv festészet - naptári szokás - 20. század
75(439)(092)Uzonyi_I. *** 75.031.4(439)(092)Uzonyi_I. *** 398.33(=945.11)(439-2Hajdúböszörmény)
[AN 1065096]
MARC

ANSEL
UTF-82966 /2004.
Wrobel Péter (1955-)
Művek (vál.)
   Wrobel Péter : VLS, 2002. - [Budapest] : Wrobel P., 2002. - [32] p. : ill., részben színes ; 30 cm
A Szentendrén rendezett kiállítás katalógusa. - Bev. Bohár András. - A bev. angol és német nyelven is
ISBN 963-440-787-0 fűzött : ár nélkül
75(439)(092)Wrobel_P.
[AN 923104]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

2967 /2004.
   25 éves a Paksi Városi Vegyeskar / [a Paksi Városi Vegyeskar Egyesület alkalmi kiadványa]. - [Paks] : Paksi Vár. Vegyeskar Egyes., [2002]. - 16 p. : ill., színes ; 21 cm
Példányszám: 500
Fűzött : ár nélkül
Paksi Városi Vegyeskar
784.087.68.071(439-2Paks)
[AN 939954]
MARC

ANSEL
UTF-82968 /2004.
Ábrányi Kornél (id.) (1822-1903)
   Jellemképek a magyar zenevilágból / írta id. Ábrányi Kornél. - [Budapest] : Neuma Zeneműk., 2003. - 42 p. : ill. ; 21 cm. - (Zenészeti füzetek, ISSN 1785-4660 ; 1.)
Példányszám: 500
ISBN 963-212-977-6 fűzött : ár nélkül
Magyarország - zenetörténet - zeneszerző - 19. század
78.071.1(439)(092) *** 78(439)"18"
[AN 1066054]
MARC

ANSEL
UTF-82969 /2004.
Bourgeois, Loys
Le droict chemin de musique (magyar)
   A muzsika igaz útja : a zsoltárok hagyományos avagy fortélyos éneklésének módjával, amint azt az újonnan megzenésített 34. zsoltárban, valamint Simeon énekében is megismerhetjük / írta Loys Bourgeois ; [ford. Jeney Zoltán] ; [... a jegyzeteket kész. és az utószót írta Ferenczi Ilona]. - Budapest : Draskóczy L., 2003. - 76 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-430-782-5 fűzött : ár nélkül
zeneelmélet - zsoltár
781.2 *** 783.27 *** 784.9
[AN 1065649]
MARC

ANSEL
UTF-82970 /2004.
Kovács Sándor (1949-)
Bartók Béla útján (német)
   Auf den Wegen Béla Bartóks : Nachwort zu dem Film Wurzeln (Gyökerek) / Sándor Kovács ; fotografiert von István Gaál ; Red. und Vorw. Judit Várbíró ; [... Übers. Andreas Neutsch]. - Budapest : Holnap, 2003. - 68, [4] p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 963-346-587-7 kötött : 2500,- Ft
Bartók Béla (1881-1945)
Magyarország - zeneszerző - 20. század
78.071.1(439)(092)Bartók_B.
[AN 1065197]
MARC

ANSEL
UTF-82971 /2004.
Radics Éva (1952-)
   Takács Jenő élete és munkássága : 101 év krónikája / Radics Éva. - Szentgotthárd : Virtuart Kreatív Stúdió Kft., [2003]. - 203 p., [16] t. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 182-184. - Műjegyz.: p. 185-194. - Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 963-212-085-X kötött : keresk. forgalomba nem kerül
Takács Jenő (1902-)
zeneszerző - ausztriai magyarság - 20. század - életrajz - zeneművek katalógusa
78.071.1(436)(=945.11)(092)Takács_J. *** 781.97Takács_J.
[AN 1065226]
MARC

ANSEL
UTF-82972 /2004.
   Szórakoztató zenei lexikon / összeáll. Hölzer Tamás. - Budapest : Enciklopédia, 2003. - 186 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. [187].
ISBN 963-8477-72-5 kötött : 2500,- Ft
zenei lexikon
78:030
[AN 1065914]
MARC

ANSEL
UTF-82973 /2004.
Wapnewski, Peter
Der traurige Gott, Richard Wagner is seinen Helden (magyar)
   A szomorú isten : Richard Wagner - hősei tükrében / Peter Wapnewski ; [ford. R. Szilágyi Éva] ; [közread. a] Wagner-Ring Alapítvány. - Budapest : Wagner-Ring Alapítvány, cop. 2003. - 300 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 289-294.
ISBN 963-214-090-7 fűzött : ár nélkül
Wagner, Richard
Németország - zeneszerző - opera - 19. század
78.071.1(430)(092)Wagner,_R. *** 782.1Wagner,_R.
[AN 1065169]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

2974 /2004.
Csernus Mariann (1928-)
   Csillagszóró / Csernus Mariann. - [Budapest] : Neoprológus, [2003]. - 173 p. ; 21 cm
ISBN 963-7932-45-3 fűzött : 1200,- Ft
Magyarország - színházművészet - író - 20. század - magyar irodalom - memoár
792(439)"195/200"(0:82-94) *** 894.511(092)"195/200"(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 1066420]
MARC

ANSEL
UTF-82975 /2004.
The matrix and philosophy (magyar)
   Mátrix filozófia / [szerk.] William Irwin ; [... szerzői Daniel Barwick et al.] ; [ford. Zsélyi Ferenc]. - Budapest : Édesvíz, 2003. - 328 p. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-528-728-3 fűzött : 2490,- Ft
Egyesült Államok - játékfilm - filozófia
791.43.071.1(73)(092)Wachowski,_A. *** 791.43.071.1(73)(092)Wachowski,_L. *** 1
[AN 1065791]
MARC

ANSEL
UTF-82976 /2004.
Mayer Erzsébet
   Filmkép, emberkép, világkép / Mayer Erzsébet. - Budapest : Anker Print, 2003. - 64 p. ; 21 cm
ISBN 963-206-626-X fűzött : ár nélkül
filmesztétika
791.43.01
[AN 1065452]
MARC

ANSEL
UTF-82977 /2004.
Robb, Brian J.
Keanu Reeves (magyar)
   Keanu Reeves / Brian J. Robbe ; [ford. Lovasi Gábor]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2003. - 348 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-528-731-3 fűzött : 2690,- Ft
Reeves, Keanu
Egyesült Államok - filmszínész - 20. század - életrajz
791.43.071.2(73)(092)Reeves,_K.
[AN 1065785]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

2978 /2004.
Badiny Jós Ferenc (1909-)
   Mah-gar a magyar...! : nyílt levél Komoróczy Gézához : válasz "Sumer és Magyar...?" c. könyvére / Badiny Jós Ferenc. - Budapest : Kárpáti Ház Alapítvány, 2003. - 240, [2] p. : ill. ; 23 cm. - (Magyar Ház könyvek, ISSN 1418-7426). (Badiny Jós Ferenc életműsorozat). (Tanulmánysorozat a magyar származáskutatás déli irányú eredményeiről)
Bibliogr.: p. 224-228.
ISBN 963-212-225-9 kötött : ár nélkül
magyar nyelv - sumér nyelv - magyar őstörténet
809.451.1(089.3) *** 809.211.9(089.3) *** 930.8(=945.11)(089.3)
[AN 1065905]
MARC

ANSEL
UTF-82979 /2004.
Bart István (1944-)
   EU fordítóiskola : európai uniós szövegek fordítása angolról magyarra / Bart István, Klaudy Kinga. - Budapest : Corvina, 2003. - 219 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 203-204.
ISBN 963-13-5241-2 fűzött : 1900,- Ft
Európai Unió - szakfordítás - angol nyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11 *** 82.03 *** 327.39(4-62)
[AN 1065417]
MARC

ANSEL
UTF-82980 /2004.
Csurgai Ágnes
   Down to business! : business essentials for intermediate students of English / by Csurgai Ágnes, Kovács Timea, Révi Erik. - Tatabánya : Tri-Mester, 2003. - 161 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9561-00-2 fűzött : ár nélkül
angol nyelv - kereskedelem - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11 *** 33
[AN 1065758]
MARC

ANSEL
UTF-82981 /2004.
Dóra Zoltán
   Katedra nélkül : nyelvművelő cikkek és jegyzetek / Dóra Zoltán. - Vác : [Magánkiad.], 2003. - 156 p. ; 21 cm
ISBN 963-430-699-3 fűzött : ár nélkül
magyar nyelv - nyelvművelés
809.451.1-06
[AN 1065359]
MARC

ANSEL
UTF-82982 /2004.
Hajdú Mihály (1933-)
   Nyelvészeti és néprajzi közlemények / Hajdú Mihály ; [kiad. Orosháza Város Önkormányzata]. - Orosháza : Önkormányzat, 2003. - 331 p. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 300
ISBN 963-212-323-9 fűzött : ár nélkül
Békés (megye) - nyelvjárás - tulajdonnév - magyar néprajz
809.451.1-087(439.175) *** 809.451.1-31(439.175) *** 39(=945.11)(439.175)
[AN 1065598]
MARC

ANSEL
UTF-82983 /2004.
   Hallás utáni szövegértés a nyelvvizsgán : angol 2 : középfok / [összeáll. Basel Péter és Fonyódi Jenőné] ; [szerk. Horváth Balázs]. - Utánny. - Budapest : Akad. K. : ITK, 2003, cop. 1998. - 65 p. ; 24 cm. - (Origo nyelvvizsgakönyvek, ISSN 1589-7842)
ISBN 963-05-7552-3 fűzött : ár nélkül
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 1067337]
MARC

ANSEL
UTF-82984 /2004.
Janson, Tore
Speak (magyar)
   Beszélj! : a világ nyelvei - tegnap, ma, holnap / Tore Janson ; [ford. Győri László]. - Budapest : HVG Kv., 2003. - 286 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 281-286.
ISBN 963-7525-42-4 fűzött : ár nélkül
nyelvfilozófia
800.1
[AN 1065807]
MARC

ANSEL
UTF-82985 /2004.
Karakai Imre (1938-)
   Francia nyelvtan magyaroknak / Karakai Imre. - 4. jav., bőv. kiad. - [Budapest] : Pont Nádor, 2002. - 237 p. ; 24 cm
ISBN 963-00-9791-5 fűzött : 1650,- Ft
francia nyelv - nyelvtan - nyelvkönyv
804.0-5(078)=945.11
[AN 1067118]
MARC

ANSEL
UTF-82986 /2004.
Kozmács István (1954-)
   Udmurt - magyar szótár = Udmurt - venger kyllûkam / Kozmács István. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2002. - 532 p. ; 15 cm. - (Lexica Savariensia, ISSN 1217-5749)
ISBN 963-9438-10-3 fűzött : ár nélkül
udmurt nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.33=945.11
[AN 1065466]
MARC

ANSEL
UTF-82987 /2004.
Kuznecov, Nikolaj
   Komi - magyar szótár = Komi - vengr kyvčukör / Nikolay Kuznetsov. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2003. - 199 p. ; 15 cm. - (Lexica Savariensia, ISSN 1217-5749)
ISBN 963-9438-18-9 fűzött : ár nélkül
komi nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.32=945.11
[AN 1065470]
MARC

ANSEL
UTF-82988 /2004.
Mollay Erzsébet
   Holland - magyar kéziszótár = Nederlands - Hongaars handwoordenboek / főszerk. Mollay Erzsébet. - 2. jav. kiad. - Szeged : Grimm, 2003. - XXIV, 1140 p. ; 21 cm
ISBN 963-9087-59-9 kötött : ár nélkül
holland nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=393.1=945.11
[AN 1065932]
MARC

ANSEL
UTF-82989 /2004.
Molnár Judit
   Moksa-mordvin - magyar szótár = Mokšenʹ - vengranʹ valks / Molnár Judit. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2003. - 95 p. ; 14 cm. - (Lexica Savariensia, ISSN 1217-5749)
ISBN 963-9438-17-0 fűzött : ár nélkül
mordvin nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.22=945.11
[AN 1065471]
MARC

ANSEL
UTF-82990 /2004.
Moravcsik Gyula (1892-1972)
   Bevezetés a bizantinológiába : [egyetemi tankönyv] / Moravcsik Gyula. - Szentendre : Tillinger P., 2003. - 163 p., [24] t. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-430-337-4 fűzött : ár nélkül
bizantinológia - egyetemi tankönyv
807.73(075.8) *** 930.85(495.02)
[AN 1067134]
MARC

ANSEL
UTF-82991 /2004.
Princz Oszkár
   Felkészülés az eszperantó középfokú nyelvvizsgára : laborfeladatok. - Budapest : Peranto, [2003]. - 38 p. ; 14 cm
Irta Princz Oszkár
Fűzött : ár nélkül
eszperantó - nyelvvizsga - nyelvkönyv
800.892(079.1)=945.11
[AN 1065430]
MARC

ANSEL
UTF-82992 /2004.
Princz Oszkár
   Kulcs a világhoz : eszperantó. - Budapest : Peranto, [2003]. - 22 p. ; 14 cm
Irta Princz Oszkár
ISBN 963-7397-04-3 fűzött : ár nélkül
eszperantó - nyelvtan
800.892-5
[AN 1065439]
MARC

ANSEL
UTF-82993 /2004.
Tarnói Judit
   Wirtschaftsdeutsch : 10 Themen über die Wirtschaft / Tarnói Judit, Tóth Éva. - Tatabánya : Tri-Mester, 2003. - 133 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9561-01-0 fűzött : ár nélkül
német nyelv - kereskedelem - nyelvkönyv
803.0(078)=945.11 *** 33
[AN 1065935]
MARC

ANSEL
UTF-82994 /2004.
   "und Thut ein Gnügen Seinem Ambt" : Festschrift für Karl Manherz zum 60. Geburtstag / hrsg. von Maria Erb [et al.]. - Budapest : ELTE Germanistisches Inst., 2002. - 566 p. : ill. ; 25 cm. - (Budapester Beiträge zur Germanistik, ISSN 0138-905X ; 39.)
Bibliogr. a tanulmányok végén. - Manherz Károly műveinek bibliográfiája: p. 561-566.
ISBN 963-463-554-7 kötött : ár nélkül
803.0 *** 830(091) *** 39(=30)(439) *** 908.439(=30)
[AN 931949]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

2995 /2004.
   Analyses de textes. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2002. - 119 p. ; 24 cm. - (Studia Romanica de Debrecen. Bibliothèque de l'étudiant, ISSN 1588-8185 ; 2.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 230
ISBN 963-472-664-X * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-472-661-X)
840(091)
[AN 949568]
MARC

ANSEL
UTF-82996 /2004.
Árpás Károly (1955-)
   Messze van Észtország.. : válogatott finnugrisztikai dolgozatok / Árpás Károly. - Savariae : BDF, 2003. - 275 p. ; 24 cm. - (Folia Estonica, ISSN 1216-1160 ; 9.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9290-90-4 fűzött : ár nélkül
Észtország - észt irodalom története - észt nyelv - történelem
894.545(091) *** 809.454.5 *** 947.42
[AN 1065933]
MARC

ANSEL
UTF-82997 /2004.
Mayer Erzsébet
   Temetni és szeretni a nőket : irodalmi esszék / Mayer Erzsébet. - Budapest : Anker Print, 2003. - 52 p. ; 21 cm
ISBN 963-210-116-2 fűzött : ár nélkül
világirodalom - műelemzés
82(091)
[AN 1065448]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

2998 /2004.
Bényei József (1934-)
   Szellemek és délibábok : irodalom a szűkebb hazában / Bényei József. - Debrecen : Stílus Stúdió, 2003. - 294 p. ; 21 cm
ISBN 963-210-405-6 fűzött : ár nélkül
Debrecen - magyar irodalom története
894.511(439-2Debrecen)(091)
[AN 1065090]
MARC

ANSEL
UTF-82999 /2004.
   Dér Endre 80 éves / szerk. Majzik István ; [fotó Hernádi Oszkár]. - Szeged : Bába, 2002. - 118 p. : ill. ; 20 cm
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9347-49-3)
Dér Endre (1922-)
894.511(092)Dér_E. *** 894.511-32
[AN 934130]
MARC

ANSEL
UTF-83000 /2004.
Kabdebó Lóránt (1936-)
   Elvesztett otthonok / Kabdebó Lóránt. - Debrecen : Csokonai, 2003. - 392 p. ; 24 cm
ISBN 963-260-181-5 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom története - író - 20. század - interjú
894.511(092)"19"(047.53)
[AN 1065098]
MARC

ANSEL
UTF-83001 /2004.
Köpflerné Szeles Judit
   Takáts Gyula bibliográfia, 1992-2002 / [összeáll. Köpflerné Szeles Judit] ; [az illusztrációkat Takáts Gyula rajzaiból vál.]. - Kaposvár : M. és Vár. Kvt., 2003. - 72 p. : ill. ; 21 cm. - (Somogyi bibliográfiák, ISSN 0560-8279 ; 9/C.)
Példányszám: 50
ISBN 963-9286-03-6 fűzött : ár nélkül
Takáts Gyula (1911-)
magyar irodalom - szakbibliográfia - személyi bibliográfia
894.511(092)Takáts_Gy.:016 *** 012Takáts_Gy.
[AN 1065739]
MARC

ANSEL
UTF-83002 /2004.
Mayer Erzsébet
   "Az értelem iszonyú karma" : észrevételek Babits Mihályról / Mayer Erzsébet. - Budapest : Anker-Print, 2003. - 72 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 71.
ISBN 963-206-625-1 fűzött : ár nélkül
Babits Mihály (1883-1941)
író - magyar irodalom - 20. század
894.511(092)Babits_M.
[AN 1065441]
MARC

ANSEL
UTF-83003 /2004.
Szentjóby Szabó Andor
   Iskolai névadó ünnepség és Szentjóbi Szabó László költő születésének 235 éves évfordulója : Ottomány, 2002. június 23. / Szentjóby Szabó Andor, Pécsi L. Dániel. - [S.l.] : [s.n.], 2002. - 23 p. ; 21 cm
Példányszám: 300
Fűzött : ár nélkül
Szentjóbi Szabó László (1767-1795)
Szentjóbi Szabó László I-VIII. Osztályos Iskola (Ottomány)
894.511(092)SzentjóbiSzabó_L. *** 373.3(498.4-2Ottomány)
[AN 931975]
MARC

ANSEL
UTF-83004 /2004.
Tóth Sándor
   Petőfi és szülei Szabadszálláson / Tóth Sándor ; kiad. Szabadszállás Nagyközség Önkormányzata. - 3. kiad. - Szabadszállás : Önkormányzat, 2003. - 240 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 231.
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-03-3742-8)
Petőfi Sándor (1823-1849)
Szabadszállás - Magyarország - író - 19. század - helyismeret - életrajz
894.511(092)Petőfi_S. *** 908.439-2Szabadszállás
[AN 1067129]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

3005 /2004.
Aichinger, Ilse
   Ráhel ruhái : prózaválogatás / Ilse Aichinger ; [összeáll. Széll Zsuzsa] ; [ford. Blaschtik Éva]. - Budapest : Múlt és Jövő K., 2003. - 131 p. ; 18 cm
ISBN 963-9171-97-2 fűzött : 1200,- Ft
osztrák irodalom - elbeszélés
830-32(436)=945.11
[AN 1065463]
MARC

ANSEL
UTF-83006 /2004.
Barker, Margaret
A familiar feeling (magyar)
   A nagyi kastélya / Margaret Barker ; [... ford. Bócsa Ildikó]. - Budapest : Harlequin, 2002. - 93 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 207.)
Kisregény
ISBN 963-537-005-9 fűzött : 325,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 933606]
MARC

ANSEL
UTF-83007 /2004.
Brichoux, Karen
Coffee & kung fu (magyar)
   Kávé és kung-fu / Karen Brichoux ; [ford. Csigás Gábor]. - Budapest : Ulpius-ház, 2003. - 287 p. ; 20 cm
ISBN 963-9475-76-9 fűzött : 1980,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 1065248]
MARC

ANSEL
UTF-83008 /2004.
Bulgakov, Mihail Afanasʹevič
Master i Margarita (magyar)
   A Mester és Margarita : regény / Mihail Bulgakov ; [ford. Szőllősy Klára]. - Budapest : Európa, 2003. - 510 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
A jegyzeteket Enyedy György írta
ISBN 963-07-7522-0 fűzött : 850,- Ft
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 1067317]
MARC

ANSEL
UTF-83009 /2004.
Burnes, Caroline
Deadly currents (magyar)
   Gátak nélkül / Caroline Burnes ; [... ford. Bakay Dóra]. - Budapest : Harlequin, 2002. - 144 p. ; 21 cm. - (Agatha, ISSN 1588-404X ; 7.)
Kisregény
ISBN 963-536-917-4 fűzött : 448,- Ft
820-312.4(73)=945.11
[AN 940009]
MARC

ANSEL
UTF-83010 /2004.
Burnes, Caroline
The jaguar's eye (magyar)
   A jaguár szeme / Caroline Burnes ; [... ford. Németh Mária]. - Budapest : Harlequin, 2002. - 144 p. ; 21 cm. - (Agatha, ISSN 1588-404X ; 4.)
Kisregény
ISBN 963-537-049-0 fűzött : 448,- Ft
820-312.4(73)=945.11
[AN 932606]
MARC

ANSEL
UTF-83011 /2004.
Burston, Paul
Shameless (magyar)
   Szégyentelen / Paul Burston ; [ford. Páli Zoltán]. - Budapest : Ulpius-ház, 2003. - 291 p. ; 20 cm
ISBN 963-9475-46-7 fűzött : 2480,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 1065250]
MARC

ANSEL
UTF-83012 /2004.
Céline, Louis-Ferdinand
Voyage au bout de la nuit (magyar)
   Utazás az éjszaka mélyére / Louis-Ferdinand Céline ; [ford. és az utószót írta Szávai János]. - Budapest : Európa, 2003. - 485 p. ; 24 cm
ISBN 963-07-7494-1 kötött : 2800,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 1067356]
MARC

ANSEL
UTF-83013 /2004.
Davis, Jill A.
Girls' poker night (magyar)
   Hölgypóker / Jill A. Davis ; [ford. Weisz Edit]. - Budapest : Ulpius-ház, 2003. - 269 p. ; 20 cm. - (Szex, pasik...)
ISBN 963-9475-43-2 fűzött : 1980,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 1065922]
MARC

ANSEL
UTF-83014 /2004.
Dean, Alyssa
50 clues he's Mr. Right (magyar)
   Egyedi darab / Alyssa Dean ; [... ford. Kiss Eszter]. - Budapest : Harlequin, 2002. - 93 p. ; 21 cm. - (Tiffany, ISSN 0865-4158 ; 153.)
Kisregény
ISBN 963-537-022-9 fűzött : 325,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 933599]
MARC

ANSEL
UTF-83015 /2004.
Díez, Luis Mateo
La Fuente de la Edad (magyar)
   Az Élet Vize / Luis Mateo Díez ; [ford. Pávai Patak Márta]. - Budapest : Ulpius-ház, 2003. - 382 p. ; 20 cm
ISBN 963-9475-71-8 fűzött : 2480,- Ft
spanyol irodalom - regény
860-31=945.11
[AN 1065260]
MARC

ANSEL
UTF-83016 /2004.
Jordan, Penny
Lover by deception (magyar)
   Ártatlan bűnös / Penny Jordan ; [... ford. Szabó Júlia]. - Budapest : Harlequin, 2002. - 93 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 280.)
Kisregény
ISBN 963-536-963-8 fűzött : 325,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 940004]
MARC

ANSEL
UTF-83017 /2004.
Jordan, Penny
The mistress assignment (magyar)
   Terven kívül / Penny Jordan ; [... ford. Szabó Júlia]. - Budapest : Harlequin, cop. 2002. - 93 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 278.)
Kisregény
ISBN 963-536-961-1 fűzött : 325,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 936972]
MARC

ANSEL
UTF-83018 /2004.
Knight, India
Don't you want me? (magyar)
   Miért nem tudok bepasizni? / India Knight ; [ford. Sóvágó Katalin]. - [Budapest] : Ulpius-ház, cop. 2003. - 255 p. ; 20 cm. - (Szex, pasik...)
ISBN 963-9475-61-0 fűzött : 1980,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 1065916]
MARC

ANSEL
UTF-83019 /2004.
Lang, Rebecca
Let tomorrow come (magyar)
   Vihar után / Rebecca Lang ; [... ford. Dióssi Gábor]. - Budapest : Harlequin, 2002. - 93 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 206.)
Kisregény
ISBN 963-537-004-0 fűzött : 325,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 933602]
MARC

ANSEL
UTF-83020 /2004.
Lawrence, Kim
Wife by agreement (magyar)
   Szeret, nem szeret / Kim Lawrence ; [... ford. Kiss Anna]. - Budapest : Harlequin, 2002. - 93 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 279.)
Kisregény
ISBN 963-536-962-X fűzött : 325,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 940003]
MARC

ANSEL
UTF-83021 /2004.
Leclaire, Day
Her secret bodyguard (magyar)
   Magányos farkas / Day Leclaire ; [... ford. Csató Gabriella]. - Budapest : Harlequin, 2002. - 93 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 277.)
Kisregény
ISBN 963-536-960-3 fűzött : 325,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 936968]
MARC

ANSEL
UTF-83022 /2004.
London, Jack
Művek (vál.) (magyar)
   Jack London összes novellái / [vál. és szerk. Szántai Zsolt] ; [ford. Domina Bálint et al.]. - [Szeged] : Szukits, [2003]-. - 25 cm
ISBN 963-9393-43-6
amerikai angol irodalom - elbeszélés
820-32(73)=945.11
[AN 1065360]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - cop. 2003. - 701, [7] p.
ISBN 963-9393-44-4 kötött : ár nélkül
amerikai angol irodalom - elbeszélés
820-32(73)=945.11
[AN 1065361] MARC

ANSEL
UTF-83023 /2004.
Manfredi, Valerio Massimo
Alexandros (magyar)
   Alexandrosz / Valerio Massimo Manfredi. - [Pécs] : Focus, cop. 2003. - 3db : ill. ; 20 cm
Regénytrilógia
olasz irodalom - regény
850-31=945.11
[AN 1050235]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Ámon homokdűnéi / [ford. Grüll Eszter]. - 558 p. : ill.
ISBN 963-9468-25-8 fűzött : 2490,- Ft
olasz irodalom - regény
850-31=945.11
[AN 1065357] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., A Föld végső határáig / [ford. Benke László]. - 663 p. : ill.
ISBN 963-9468-26-6 fűzött : 2490,- Ft
olasz irodalom - regény
850-31=945.11
[AN 1065358] MARC

ANSEL
UTF-83024 /2004.
Matthews, Carole
For better, for worse (magyar)
   Jóban-rosszban / Carole Matthews ; [ford. Szántó Judit]. - Budapest : Ulpius-ház, 2003. - 342 p. ; 20 cm. - (Szex, pasik...)
ISBN 963-9348-98-8 fűzött : 1980,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 1065920]
MARC

ANSEL
UTF-83025 /2004.
Mehta, Gita
Raj (magyar)
   A mahárání / Gita Mehta ; [ford. Kada Júlia]. - Budapest : Ulpius-ház, 2003. - 526 p. ; 20 cm
ISBN 963-9475-69-6 fűzött : 2980,- Ft
angol irodalom - regény
820-31(540)=945.11
[AN 1065249]
MARC

ANSEL
UTF-83026 /2004.
Morgan, Kristin
Having Gabriel's baby (magyar)
   Nászéjszaka Acapulcóban / Kristin Morgan ; [... ford. Méry Ildikó]. A bűn árnyéka / Kristin Gabriel ; [... ford. Melegh Erika]. Lángoló csókok / Gina Wilkins ; [... ford. Erdélyi Margit]. - Budapest : Harlequin, 2002. - 287 p. : ill. ; 21 cm. - (Romana különszám, ISSN 1419-4422 ; 2002/5.)
Egys. cím: Having Gabriel's baby. Monday man. It could happen to you. - Kisregények
ISBN 963-537-044-X fűzött : 749,- Ft
820-312.5(73)(082)=945.11
[AN 940007]
MARC

ANSEL
UTF-83027 /2004.
Neff, Mindy
The virgin & her bodyguard (magyar)
   Testőr mindhalálig / Mindy Neff ; [... ford. Farkas Judit]. - Budapest : Harlequin, 2002. - 93 p. ; 21 cm. - (Bianca, ISSN 0866-0867 ; 140.)
Kisregény
ISBN 963-537-036-9 fűzött : 325,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 936975]
MARC

ANSEL
UTF-83028 /2004.
Osborne, Charles
The unexpected guest (magyar)
   A váratlan vendég / Agatha Christie ; [regénnyé átd.] Charles Osborne ; [ford. Kovács Ivett]. - Budapest : M. Kvklub, 2004. - 198 p. ; 19 cm
Példányszám: 7000
ISBN 963-549-047-X kötött : 1480,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 1064697]
MARC

ANSEL
UTF-83029 /2004.
Plass, Adrian
View from a bouncy castle (magyar)
   Irány a gumivár! / Adrian Plass ; Lente István illusztrációival ; [ford. Gulyás Melinda]. - Budapest : Harmat, 2003. - 267 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 963-9148-95-4 fűzött : ár nélkül
angol irodalom - napló
820-94=945.11
[AN 1065391]
MARC

ANSEL
UTF-83030 /2004.
Poe, Edgar Allan
   A holló : versek és elbeszélések / Edgar Allan Poe ; [ford. Babits Mihály et al.] ; [vál., szerk., a jegyzeteket összeáll. Ferencz Győző]. - Budapest : Európa, 2003. - 237 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
A vál. a "Collected works of Edgar Allan Poe" (Cambridge : The Belknap Press of Harvard Univ. Press, 1969) c. kiad. alapján kész.
ISBN 963-07-7520-4 fűzött : 680,- Ft
amerikai angol irodalom - elbeszélés - vers
820-32(73)=945.11 *** 820-14(73)=945.11
[AN 1067216]
MARC

ANSEL
UTF-83031 /2004.
Saylor, Steven
Roman blood (magyar)
   Római vér / Steven Saylor ; [ford. Heinisch Mónika]. - [Budapest] : Agave Kv., 2003. - 407 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-86361-6-5 * fűzött : 1980,- Ft : 7,95 ? (hibás ISBN 963-86361-6-4)
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 1065400]
MARC

ANSEL
UTF-83032 /2004.
   Szerelmes gondolatok : a szerelem könyve / [vál., ford. és szerk. György Edit]. - [Budapest] : Kassák, 2003. - 156 p. ; 17 cm. - ("Bölcsességek kincsestára" sorozat, ISSN 1416-079X ; 13.)
ISBN 963-9100-71-4 kötött : 990,- Ft
világirodalom - idézetgyűjtemény
82-84=945.11 *** 392.6
[AN 1067346]
MARC

ANSEL
UTF-83033 /2004.
Tshogs-drug-ran-grol Zabs-dkar-ba
   A Garuda röpte : egy tibeti szöveg három fordítása / Sabkar Lama ; Keith Dowman előszavával ; [a szövegfordításokat kész. Agócs Tamás, Berhidai Tamás, Tóth Zsuzsanna] ; [az előszót és Tilópa Mahásziddha Titkos utasításait Agócs Tamás ford.] ; [közread.] A Tan Kapuja Buddhista Főiskola. - [Budapest] : A Tan Kapuja Buddhista Főisk., 2003. - 246 p. ; 21 cm
Magyar és tibeti nyelven
ISBN 963-212-645-9 fűzött : ár nélkül
tibeti irodalom - tibeti buddhizmus - verses epika - kétnyelvű dokumentum
895.4-13.02=945.11 *** 294.321
[AN 1065170]
MARC

ANSEL
UTF-83034 /2004.
Webb, Debra
The bodyguard's baby (magyar)
   Bizonyíték nélkül / Debra Webb ; [... ford. Szántó Judit]. - Budapest : Harlequin, 2002. - 144 p. ; 21 cm. - (Agatha, ISSN 1588-404X ; 3.)
Kisregény
ISBN 963-537-048-2 fűzött : 448,- Ft
820-312.4(73)=945.11
[AN 931574]
MARC

ANSEL
UTF-83035 /2004.
Whittenburg, Karen Toller
Last-minute marriage (magyar)
   A legjobb recept / Karen Toller Whittenburg ; [... ford. Bethlen Katalin]. - Budapest : Harlequin, 2002. - 93 p. ; 21 cm. - (Bianca, ISSN 0866-0867 ; 138.)
Kisregény
ISBN 963-537-034-2 fűzött : 325,- Ft
820-312.5(73)=945.11
[AN 933607]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

3036 /2004.
Arany János (1817-1882)
   Toldi / írta Arany János ; rajz. Jenkovszky Iván. - [Budapest] : Aranyhal, [2003]. - 94, [2] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-348-073-6 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - verses epika
894.511-13
[AN 1065476]
MARC

ANSEL
UTF-83037 /2004.
Baka István (1948-1995)
   Versek / [Baka István] ; [a szöveget gond. és az utószót írta Bombitz Attila]. - Szeged : Tiszatáj Alapítvány, 2003. - 475 p. ; 20 cm. - (Tiszatáj könyvek, ISSN 1417-314X). (Baka István művei)
ISBN 963-8496-31-2 kötött : 2850,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 1065581]
MARC

ANSEL
UTF-83038 /2004.
Bede Anna (1926-)
   Jelek a jégen : összegyűjtött versek / Bede Anna. - Debrecen : Ethnica, 2003. - 193 p. : ill. ; 23 cm
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-472-704-2)
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 1065163]
MARC

ANSEL
UTF-83039 /2004.
Bényei József (1934-)
   Fehér kövek : új versek 1999-2002 / Bényei József ; [... ill. László Ákos ...]. - Debrecen : Ethnica, 2003. - 76 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-472-775-1 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 1065162]
MARC

ANSEL
UTF-83040 /2004.
Bókay Árpád (1856-1919)
   Ez a Bókay, úgy látszik, intelligens ember! : egy jeles orvos a régi Pestről / Bókay Árpád emlékiratát szerk. és sajtó alá rend. Buza Péter ; a kötetzáró tanulm. Kapronczay Károly munkája ; jegyz. Buza Péter [et al.]. - Budapest : Száz M. Falu Könyvesháza Kht., 2003. - 237 p. : ill. ; 25 cm
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-86298-2-7)
Bókay Árpád (1856-1919)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 1065414]
MARC

ANSEL
UTF-83041 /2004.
   Bölcs Salamon siratása : versantológia a Hódmezővásárhelyen 1911-1912-ben megjelent A jövendő című folyóiratból / [szerk. Kőszegi Barta Kálmán]. - Békéscsaba : M. Téka Erkel S. Könyvesház, 2003. - 175 p. ; 19 cm
ISBN 963-206-958-7 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers - antológia
894.511-14(082)
[AN 1065614]
MARC

ANSEL
UTF-83042 /2004.
Börzsönyi Erika (1954-)
   Tükörcserepek : versek / Börzsönyi Erika ; [a rajzokat kész. Barczi Pál] ; [... kiad. a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár ...]. - [Budapest] : FSZEK, 2003. - 99, [4] p. : ill. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 1065371]
MARC

ANSEL
UTF-83043 /2004.
Bozóky Éva (1923-)
   Szárnyasoltár / Bozóky Éva. - Budapest : Luther, 2003. - 409 p. ; 21 cm
Tart.: Sebastianus ; Claudia ; Magdaléna
ISBN 963-9571-03-2 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 1065507]
MARC

ANSEL
UTF-83044 /2004.
Búzás Huba (1935-)
   Napranéző : versek / Búzás Huba ; [Zongor Gábor rajz.]. - Veszprém : Művészetek Háza, 2003. - 116 p. : ill. ; 24 cm. - (Vár ucca műhely könyvek, ISSN 1588-3086 ; 5.)
ISBN 963-9105-45-7 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 1065191]
MARC

ANSEL
UTF-83045 /2004.
Dér István (1964-)
   Beregi álmok / Dér István. - [Csongrád] : Raszter, 2003. - 72 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-8013-31-1 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 1065543]
MARC

ANSEL
UTF-83046 /2004.
Gál Mózes
   Hóvirág : Gál Mózes meséje / Bohony Beatrix illusztrációival. - Budakeszi : Bohony Kvk., 2002. - [20] p. : ill., színes ; 15x33 cm
ISBN 963-202-194-0 fűzött : ár nélkül
894.511-34
[AN 939643]
MARC

ANSEL
UTF-83047 /2004.
Grey, Anthony
   A Kobraisten bosszúja / Anthony Grey. - Gyöngyös : Pallas, 2003. - 190 p. ; 20 cm
ISBN 963-9504-34-3 fűzött : 998,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 1067320]
MARC

ANSEL
UTF-83048 /2004.
Hamvas Béla (1897-1968)
A bor filozófiája (angol)
   The philosophy of wine / Béla Hamvas ; transl. ... by Gábor Csepregi. - [Szentendre] : Editio M, cop. 2003. - 108 p. ; 19 cm
ISBN 963-85878-7-3 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - esszé - fordítás
894.511-4=20
[AN 1065523]
MARC

ANSEL
UTF-83049 /2004.
Horváth Antal
   6:3 : az "évszázad mérkőzése" 50. évfordulója tiszteletére : Magyarország - Anglia válogatott labdarúgó mérkőzés, 1953. november 25. / ... Szepesi György eredeti hangfelvétele alapján írta Horváth Antal. - [Budapest] : Horváth A., 2003. - 127 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-430-615-2 fűzött : 1200,- Ft
magyar irodalom - verses epika
894.511-13
[AN 1065678]
MARC

ANSEL
UTF-83050 /2004.
Jaczkó Ferenc
   Élet a halál árnyékában / Jaczkó Ferenc. - [Szákszend] : Magánkiad., 2002. - 105 p. ; 21 cm
Visszaemlékezés
ISBN 963-440-968-7 fűzött : ár nélkül
Jaczkó Ferenc
894.511-94
[AN 938755]
MARC

ANSEL
UTF-83051 /2004.
József Attila (1905-1937)
Művek (vál.)
   József Attila az iskolában : József Attila illusztrált versei / [összeáll. és szerk. Károssy Csaba] ; Tóth Rózsa tollrajzaival. - [Szombathely] : Oskar, 2002. - 175 p. : ill. ; 21 cm
Példányszám: 555
ISBN 963-8122-45-5 fűzött : ár nélkül
894.511-14 *** 741(439)(092)Tóth_R.
[AN 926665]
MARC

ANSEL
UTF-83052 /2004.
Karinthy Frigyes (1887-1938)
   Egy nőt szeretni / Karinthy Frigyes ; [... ill. Kelemen István]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2003. - 155, [3] p. : ill. ; 19 cm. - (Meglepetés könyvek, ISSN 1418-415X)
ISBN 963-497-017-6 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - humoreszk
894.511-7
[AN 1067130]
MARC

ANSEL
UTF-83053 /2004.
Kertész Péter (1937-)
   Kis ékszerdoboz / Kertész Péter. - [Budapest] : Urbis, 2003. - 419 p. ; 25 cm
ISBN 963-9291-55-2 fűzött : ár nélkül
Szentendre - helyismeret - magyar irodalom - publicisztika
894.511-92 *** 908.439-2Szentendre(0:82-92)
[AN 1065746]
MARC

ANSEL
UTF-83054 /2004.
Kilián László (1961-)
   Igenkönyv : esszék / Kilián László. - Székesfehérvár : Árgus, 2003. - 121 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 119-120.
ISBN 963-9102-74-1 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - esszé
894.511-4
[AN 1065240]
MARC

ANSEL
UTF-83055 /2004.
Killerman, Silent
   Magyar Pszicho : beavatás... : [VII. parancsolat Ne lopj!] / Silent Killerman. - Budapest : Masszi, 2003. - 109 p. ; 23 cm
ISBN 963-9454-37-0 fűzött : 1290,- Ft
magyar irodalom - szatíra
894.511-7
[AN 1065911]
MARC

ANSEL
UTF-83056 /2004.
Koósa Sándor
   Alku / Koósa Sándor. - [Budapest] : [Magánkiad.], [2003]. - 60 p. ; 21 cm
ISBN 963-430-643-8 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 1065670]
MARC

ANSEL
UTF-83057 /2004.
Kornis Mihály (1949-)
   Pestis előtt / Kornis Mihály. - [Budapest] : Novella, [2004]. - 238 p. ; 19 cm
ISBN 963-9442-15-1 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - publicisztika
894.511-92
[AN 1065252]
MARC

ANSEL
UTF-83058 /2004.
Lamár István
   Feleségem története / Lamár István. - Vác : [s.n.], 2003. - 32 p. : ill. ; 20 cm
Fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 1065946]
MARC

ANSEL
UTF-83059 /2004.
Lami István (1925-)
   Olvasás holdfénynél : falusi történetek, önvallomások / Lami István ; [ill. Berényiné Lami Mónika és Szitás András]. - Miskolc : Felsőmagyarország K., 2003. - 285 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 279-281.
ISBN 963-9530-03-4 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - magyarországi szlovákok - memoár - elbeszélés
894.511-32 *** 894.511-94 *** 316.347(=854)(439)(0:82-94)
[AN 1065392]
MARC

ANSEL
UTF-83060 /2004.
Lovas Ágnes
   Kire hasonlítok? : rímtelen gyerekversek / [írta] Rangáné Lovas Ágnes ; [rajz.] Radván Simi. - [Budapest] : Aranyhal, [2003]. - 71 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 963-348-068-X kötött : ár nélkül
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 1065472]
MARC

ANSEL
UTF-83061 /2004.
Lovas Ágnes
   Ludas Matyi / Fazekas Mihály művét átd. Rangáné Lovas Ágnes ; rajz. Jenkovszky Iván. - [Budapest] : Aranyhal, [2003]. - 47 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-348-067-1 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 1065627]
MARC

ANSEL
UTF-83062 /2004.
Majláth Magda
   Ami a sorok között rejlik / Majláth Magda ; [graf. Zsiros Zsófia, Majláth Magda]. - Nyíregyháza : [Magánkiad.], 2003. - 104 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-440-005-1 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - aforizma - vers
894.511-14 *** 894.511-84
[AN 1065216]
MARC

ANSEL
UTF-83063 /2004.
Merk, Kathy
   A Harper ház titka / Kathy Merk. - [Őrbottyán] : Homonnai J.-né, cop. 2003. - 157 p. ; 19 cm
ISBN 963-430-745-0 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - regény
894.511-312.5
[AN 1065212]
MARC

ANSEL
UTF-83064 /2004.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   Isten hóna alatt / Mikszáth Kálmán ; [... vál. és szerk. Karol Wlachovsky és Kiss Gy. Csaba] ; [... ill. Máger Ágnes]. - Miskolc : Felsőmagyarország K., 2003. - 199 p. : ill. ; 21 cm. - (Felföldi kincsestár, ISSN 1418-6071 ; 8.)
ISBN 963-9530-01-8 fűzött : 1700,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 1065590]
MARC

ANSEL
UTF-83065 /2004.
Molnár László (1943-)
   Sürget az idő / Molnár László. - Kosd : [Magánkiad.], 2003. - 171 p. ; 21 cm
ISBN 963-430-378-1 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 1065611]
MARC

ANSEL
UTF-83066 /2004.
Némedi András (1926-)
   Andráskereszt : verseskötet / Némedi András ; [... az illusztrációkat Gecsei Viktória kész.]. - Tápiószőlős : [Magánkiad.], 2003. - 111 p., [14] fol. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-430-809-0 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 1065368]
MARC

ANSEL
UTF-83067 /2004.
Orbán István, N. (1956-)
   Kisvárosi köd / N. Orbán István. - Csongrád : RaszteR, 2003. - 80 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-8013-29-X * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-8013-29-1)
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 1065856]
MARC

ANSEL
UTF-83068 /2004.
Ószabó István (1952-)
   Állok szülőföldemen / Ószabó István. - Miskolc : Felsőmagyarország K., 2003. - 109 p. ; 20 cm
ISBN 963-9530-02-6 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 1065403]
MARC

ANSEL
UTF-83069 /2004.
Rácz J. Zoltán (1940-)
   Kettős kereszt / Rácz J. Zoltán, Cserni Magdolna ; [közread. a Nyitott Kapu Alapítvány]. - [Aszód] : Nyitott Kapu Alapítvány, [2002]. - 75 p. ; 21 cm
Versek. - Rácz J. Zoltán "Legenda" c. színművével
Fűzött : ár nélkül
894.511-14 *** 894.511-2
[AN 934661]
MARC

ANSEL
UTF-83070 /2004.
Salga Miklós (1920-)
   "Végigmentem az élet viharos tengerén" : részletek önéletrajzomból / [írta Salga Miklós]. - Nyíregyháza : Salga M., 2003. - 126 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-430-795-7 fűzött : ár nélkül
Salga Miklós (1920-)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 1065219]
MARC

ANSEL
UTF-83071 /2004.
Simai Mihály (1935-)
   Jel/ölhetetlen jel/ölhető / Simai Mihály. - Szeged : Tiszatáj Alapítvány, 2003. - 197 p. ; 20 cm. - (Tiszatáj könyvek, ISSN 1417-314X)
ISBN 963-8496-30-4 kötött : 1950,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 1065560]
MARC

ANSEL
UTF-83072 /2004.
Simon József (1939-)
   Önarcképmás / dr. sijó ; [... ill. Eheman Krisztina et al.]. - Vác : [s.n.], 2003. - 80 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 1065950]
MARC

ANSEL
UTF-83073 /2004.
Szarka János (1934-)
   Isten és haza / Szarka János. - Kosd : Szerző, 2003. - 152 p. ; 21 cm
ISBN 963-430-479-6 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 1065365]
MARC

ANSEL
UTF-83074 /2004.
   Száz magyar költő legszebb versei Balassitól Weöresig / összeáll. Lackfi János. - [Budapest] : Palatinus, 2003. - 284, [8] p. ; 21 cm
ISBN 963-9487-74-0 kötött : 2600,- Ft
magyar irodalom - vers - antológia
894.511-14(082)
[AN 1065643]
MARC

ANSEL
UTF-83075 /2004.
Szilasi Alex (1968-)
   Hogy van, Művész Úr? / Szilasi Alex ; [fotók Vékás Magdolna]. - Budapest : PolgART, 2002. - 89 p. : ill. ; 21 cm. - (Tabuk nélkül, ISSN 1587-3919)
ISBN 963-9306-17-7 fűzött : ár nélkül
894.511-32
[AN 939976]
MARC

ANSEL
UTF-83076 /2004.
Szöllősy Tibor
   Kárpátaljai karcolatok / Szöllősy Tibor. - Békéscsaba : M. Téka Erkel S. Könyvesház, 2003. - 183 p. ; 19 cm
ISBN 963-210-685-7 fűzött : ár nélkül
Kárpátalja - határon túli magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32(477.87)
[AN 1065604]
MARC

ANSEL
UTF-83077 /2004.
Szűcs Mihályné Szabó Katalin
   Emlékeim / Szűcs Mihályné Szabó Katalin. - Miskolc : Felsőmagyarország K., 2003. - 289 p., [16] t. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9280-97-6 fűzött : ár nélkül
Szűcs Mihályné Szabó Katalin
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 1065388]
MARC

ANSEL
UTF-83078 /2004.
Tarcsai Szabó Tibor
   Az állat én vagyok! / Tarcsai Szabó Tibor. - Budapest : Realsystem, cop. 2003. - 113, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-86164-6-6 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - humoreszk
894.511-7
[AN 1065243]
MARC

ANSEL
UTF-83079 /2004.
Tobak László (1959-)
   A korrupt macska : pajkos rímek, rímes versek / Tobak (Husi) László. - [Tapolca] : Tobak L., 2002. - 374 p. ; 20 cm
ISBN 963-440-840-0 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-44-840-0)
894.511-14
[AN 934656]
MARC

ANSEL
UTF-83080 /2004.
Tobak László (1959-)
   Lápos laposon : pajkos rímek, rímes versek / Tobak (Husi) László. - [Tapolca] : Tobak L., 2003. - 413 p. ; 20 cm
ISBN 963-430-774-4 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 1065242]
MARC

ANSEL
UTF-83081 /2004.
Tolnay Ferenc
   Kis prózák / Tolnay Ferenc. - [Miskolc] : [Tolnay F.], [2002]. - 16 p. ; 21 cm
ISBN 963-440-923-7 fűzött : ár nélkül
894.511-32
[AN 938869]
MARC

ANSEL
UTF-83082 /2004.
Tóth Árpád (1886-1928)
   Egy vers, egy rajz : Tóth Árpád versei, László Anna rajzai. - Szeged : Officina Press, [2003]. - 39 p. : ill., színes ; 29 cm
Velúr : ár nélkül (hibás ISBN 963-430-605-5)
magyar irodalom - vers - grafikai album
894.511-14 *** 741(439)(092)László_A.
[AN 1065421]
MARC

ANSEL
UTF-83083 /2004.
Turcsányi Mária
   Egy érintésre várok : versek, írások / Turcsányi Mária ; [a rajzokat kész. Micsei F. László]. - [Vác] : [Kucsák Ny.], [2003]. - 133 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-212-838-9 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 1065938]
MARC

ANSEL
UTF-83084 /2004.
Udud István (1937-)
   Mesetarisznya : verses mesék / Udud István ; [... ill. László Enikő munkái]. - Fehérgyarmat : Hármashatár Irod. Társ., 2003. - 104 p. : ill. ; 21 cm. - (Hármashatár Irodalmi Társaság füzetei, ISSN 1218-9456 ; 6.)
ISBN 963-212-610-6 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - gyermekvers - verses mese
894.511-13(02.053.2)
[AN 1065265]
MARC

ANSEL
UTF-83085 /2004.
Vágó Zsuzsanna (1951-)
   Mosolygó történelem / Tatiosz. - 3. kiad. - [Budapest] : Kassák, 2003. - 111 p. ; 15 cm. - ("Bölcsességek kincsestára" sorozat, ISSN 1416-079X ; 7.)
Kötött : 990,- Ft (hibás ISBN 963-9100-75-7)
magyar irodalom - anekdota
894.511-36
[AN 1067349]
MARC

ANSEL
UTF-83086 /2004.
Varga János (1930-)
   Őrizd a lángot! / Varga János. - [Budapest] : Tuza I., 2002. - 67 p. ; 21 cm
Versek, prózai írások
ISBN 963-440-966-0 fűzött : ár nélkül
894.511-32 *** 894.511-14
[AN 939362]
MARC

ANSEL
UTF-83087 /2004.
Varga Katalin (1928-)
   Madzag és a világ / Varga Katalin ; rajz. Radvány Zsuzsa. - [Budapest] : Santos, [2003]. - 116 p. : ill., színes ; 30 cm
Képes mese
ISBN 963-9244-84-8 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 1067472]
MARC

ANSEL
UTF-83088 /2004.
   Végül befűzi önmagát : a Vésztői Sziget Alkotókör antológiája / [szerk. Grecsó Krisztián] ; [közread. a] Vésztői Önkormányzat. - Vésztő : Önkormányzat, 2003. - 58, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-212-495-2 fűzött : ár nélkül
Vésztő - magyar irodalom - képzőművészet - vers - antológia
894.511-14(082) *** 73/76(439-2Vésztő)"200"
[AN 1065609]
MARC

ANSEL
UTF-83089 /2004.
   A világjáró csendőr / szerk. ... Szalay Gyula. - [Pécs] : Gálos Nyomdász Kft., 2002. - 222 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-86153-3-8 kötött : ár nélkül
894.511-94(082) *** 351.742(439)(0:82-94)
[AN 934528]
MARC

ANSEL
UTF-83090 /2004.
Vojnits Imre (1933-)
   Amerre nézünk : versek, 1996. január - 2003. június / Vojnits Imre. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2003. - 79 p. ; 20 cm. - (Bár könyvek, ISSN 1418-4311)
Fűzött : 990,- Ft (hibás ISBN 963-9531-11-1)
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 1065202]
MARC

ANSEL
UTF-83091 /2004.
Vörös Ákos (1959-)
   Vízöntő-szutra : versek a szellemi útról, 1983-2003 / Prakash. - Budapest : Terebess, 2003. - 88 p. ; 24 cm
ISBN 963-9147-62-1 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 1065203]
MARC

ANSEL
UTF-83092 /2004.
Whargay Attila
   A fenomén ; Szerencsevászon : két kisregény / Whargay Attila. - Miskolc : Felsőmagyarország K., 2003. - 145 p. ; 20 cm
ISBN 963-9280-98-4 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 1065396]
MARC

ANSEL
UTF-83093 /2004.
Zita Zi
   Álmaim sorsa / Zita Zi. - Szeged : [Magánkiad.], 2003. - 144 p. ; 24 cm
ISBN 963-430-740-X fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 1065406]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

3094 /2004.
Maxtone Graham, Ysenda
Night (magyar)
   Az éj leple alatt / [szöveg Ysenda Maxtone-Graham] ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda] ; [ill. Mario Cortès]. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2002. - 23 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 963-627-765-6 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-627-765-9)
087.5(084.1)
[AN 939856]
MARC

ANSEL
UTF-83095 /2004.
Radvány Zsuzsa
   Hull a pelyhes fehér hó.. / rajz. Radvány Zsuzsa. - [Budapest] : Santos, [2003]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 16x23 cm
ISBN 963-9244-83-X kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 1067477]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

3096 /2004.
Davis, Jim
   Hiperpasszív / Jim Davis ; [ford. Boronyák Rita]. - [Budapest] : Adoc-Semic, [2004]. - [94] p. : ill., színes ; 18 cm. - (Színes zseb-Garfield ; 55.)
ISBN 963-9233-45-5 * fűzött : 415,- Ft (hibás ISBN 963-9233-45-4)
képregény
087.6:084.11
[AN 1065196]
MARC

ANSEL
UTF-8