MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2004 - 8. évfolyam, 7. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2006

Created at 2007/04/04 19:29:18
by MNBWWW (Vers 1.00 Release,
linked at Mar 28 2007 15:03:03)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

3097 /2004.
Palatinus József
   A szabadkőművesség bűnei : a magyarországi szabadkőművesek mozgalma és külföldi kapcsolatai 1920-tól 1937-ig / írta Palatinus József ; előszóval ell. Temesváry László. - 3. kiad., [utánny.]. - Budapest : [Varga I.], 1998-. - 21 cm
Magyarország - szabadkőművesség - 20. század
061.236.61(439)"192/193"
[AN 1067181]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 1998. - 109 p.
ISBN 963-440-768-4 fűzött : ár nélkül
Magyarország - szabadkőművesség - 20. század
061.236.61(439)"192/193"
[AN 1067186] MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

3098 /2004.
Antal Zoltánné
   A szakirodalmi tájékozódás korszerű eszközei egészségügyi oktatási intézmények hallgatói számára / Antal Zoltánné, Karácsony Gyöngyi, Virágos Márta ; [közread. a] Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. - Debrecen : DEENK, 2003. - 128 p. : ill. ; 29 cm
Példányszám: 150
ISBN 963-472-789-1 fűzött : ár nélkül
könyvtárhasználat - információkeresés - adatbázis - orvostudomány - egyetemi tankönyv
024(075.8) *** 681.3.016(075.8) *** 659.2(075.8) *** 61
[AN 1067241]
MARC

ANSEL
UTF-83099 /2004.
Varga Csaba (1945-)
   Idő és abc / Varga Csaba. - [Pilisszentiván] : Fríg, cop. 2003. - 208 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 203-204.
ISBN 963-212-651-3 fűzött : ár nélkül
írástörténet - nyelvtörténet - magyar nyelv - magyarságkutatás
003(091)(100)(089.3) *** 809.451.1(089.3) *** 930.8(=945.11)(089.3)
[AN 1066237]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

3100 /2004.
Kossuth Lajos (1802-1894)
   Szerkesztői jegyzetek a Pesti hírlaphoz / Kossuth Lajos ; szerk. Fazekas Csaba. - Miskolc : Bíbor K., 2003-. - 26 cm
Pesti hirlap
Magyarország - sajtótörténet - 18. század - történelmi forrás
070(439)Pesti_hirlap"184"(093)
[AN 1066062]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., 1841 / [kész. Balogh Éva et al.]. - 2003. - 342 p.
ISBN 963-9466-56-5 fűzött : ár nélkül
Pesti hirlap
Magyarország - sajtótörténet - 19. század - történelmi forrás
070(439)Pesti_hirlap"1841"(093)
[AN 1066064] MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

3101 /2004.
   Áldozat és szenvedély : tudósportrék / [... szerk. Szirtes Gábor] ; [az interjúkat kész. Cseri László, Kozma Ferenc, Méhes Károly Gyula] ; [a fotókat kész. Laufer László et al.]. - [Pécs] : MTA - PAB : Pro Pannonia, 2003. - 289 p. : ill. ; 21 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
ISBN 963-9498-13-0 kötött : ár nélkül
Pécs - tudós - interjú - életrajz
001(439-2Pécs)(092)(047.53) *** 061.12(439)
[AN 1066648]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

3102 /2004.
Azzurro
   Megváltoztatom az életem / Azzurro. - [Szeged] : Albert V., [2003]. - 159 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-430-453-2 fűzött : 1500,- Ft
okkultizmus
133.25
[AN 1066092]
MARC

ANSEL
UTF-83103 /2004.
Nhat Hanh, Thich
Touching peace (magyar)
   A béke érintése : gyakorlatok a tudatos figyelemmel élt mindennapokhoz / Thich Nhat Hanh ; [ford. Tótisz András]. - Budapest : Édesvíz, 2004. - 139 p. ; 21 cm
ISBN 963-528-745-3 fűzött : 1790,- Ft
zen buddhizmus - okkultizmus
133.25 *** 294.321(520)
[AN 1067051]
MARC

ANSEL
UTF-83104 /2004.
Pál Erzsébet
   A szeretet energiája : reiki technikák és energetikai összefüggéseik / Pál Erzsébet ; [rajzok Pappné Kórik Judit]. - Tiszalök : Pál E., cop. 2002. - 128 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 963-00-6514-2 fűzött : ár nélkül
133.25 *** 615.89
[AN 935158]
MARC

ANSEL
UTF-83105 /2004.
Ramana Maharṣi
   Abszolút tudatosság : Sri Ramana Maharshi tanításai / vál. Grace J. Mc Martin ; [ford. Malik Tóth István]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Filosz, 2003, cop. 1998. - 199 p. : ill. ; 20 cm. - (Arunácsala könyvek, ISSN 1419-3515)
A ford. az "Absolute consciousness" (Bangalore : Ramana Maharshi Centre for Learning, 1997) c. kiad. alapján kész.
ISBN 963-210-489-7 fűzött : 1850,- Ft
okkultizmus
133.25
[AN 1068887]
MARC

ANSEL
UTF-83106 /2004.
Szepes Mária (1908-)
   Szómágia : az ezotériához vezető út fogalmai / Szepes Mária ; kész. Kovács Julianna válogatásának segítségével. - Budapest : Édesvíz, 2004. - 209 p. ; 21 cm
ISBN 963-528-740-2 kötött : 1990,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 1066308]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

3107 /2004.
Boros Tiborné
   Több közegben megjelenő szennyezők kockázatbecslése / Boros Tiborné. - Budapest : BME OMIKK, 2003. - 32 p. : ill. ; 21 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091)
Bibliogr.: p. 31-32.
ISBN 963-593-493-9 fűzött : 2800,- Ft
környezetvédelem
504.06
[AN 1067260]
MARC

ANSEL
UTF-83108 /2004.
   A megkérdőjelezett sikerágazat : az EU környezetvédelmi követelményeinek teljesítése / szerk. Kerekes Sándor és Kiss Károly. - Budapest : MTA Társadalomkut. Közp., 2003. - 453 p. : ill. ; 24 cm. - (Magyarország az ezredfordulón. III., Környezetvédelem és integráció, ISSN 1418-7787)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 1700. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-508-397-1 * fűzött : 2600,- Ft (hibás ISBN 969-508-397-1)
Magyarország - Európai Unió - környezetvédelem - gazdaságpolitika
504.03(439) *** 338.2(439) *** 339.923(4-62)
[AN 1066636]
MARC

ANSEL
UTF-83109 /2004.
Zubreczki Dávid
   Nagyvárosi madárvédelem / Zubreczki Dávid. - Budapest : BME OMIKK, 2003. - 44 p. : ill. ; 21 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091)
Bibliogr.: p. 40-42.
ISBN 963-420-762-6 fűzött : 2800,- Ft
madárvédelem - város
504.74.06(1-21) *** 598.2
[AN 1067273]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

3110 /2004.
   Bolyai János emlékkönyv / [összeáll. Dobó Andor] ; [szerk. Tamás Zsuzsanna] ; [közread. a Magyar Alkotók és Gondolkodók Társasága]. - [Budapest] : MAG : Tertia, 2003. - 112 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9387-06-1 fűzött : 1200,- Ft
Bolyai János (1802-1860)
Magyarország - matematikus - 19. század - emlékkönyv
51(439)(092)Bolyai_J. *** 061.3(439-2Bp.)"2002"
[AN 1066104]
MARC

ANSEL
UTF-83111 /2004.
   A döntés tudománya / [összeáll. Pogány Csaba]. - Vác : Piarista Rendház, 2002. - 2 db ; 21 cm. - (A jó döntés alapjai, ISSN 1785-4601)
ISBN 963-9524-04-2 fűzött : ár nélkül
döntéselmélet
519.816
[AN 1066577]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 77 p.
ISBN 963-9524-05-0
döntéselmélet
519.816
[AN 1066578] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 56 p.
ISBN 963-9524-06-9
döntéselmélet
519.816
[AN 1066579] MARC

ANSEL
UTF-83112 /2004.
Smullyan, Raymond
Gödel's incompleteness theorems (magyar)
   Gödel nemteljességi tételei / Raymond M. Smullyan. - Jav., átd. kiad. - Budapest : Typotex, 2003. - 165 p. ; 20 cm
Ford. Csaba Ferenc
ISBN 963-9326-99-2 fűzött : 1580,- Ft
matematikai logika - axióma
510.6 *** 164.042
[AN 1068714]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

3113 /2004.
Pailer, Norbert
Das Universum (magyar)
   Az univerzum : [a világűr kutatása] / írta Norbert Pailer ; [ford. Rónaszegi Éva]. - Budapest : Tessloff és Babilon, cop. 2003. - 79 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X)
ISBN 963-9446-01-7 kötött : ár nélkül
kozmológia - világűr - űrkutatás
524.8 *** 629.78
[AN 1066290]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

3114 /2004.
Doubilet, David
Great barrier reef (magyar)
   A Nagy-korallzátony / David Doubilet ; [ford. ifj. Vitray Tamás]. - Budapest : Geographia, 2003. - 159 p. : ill., színes ; 27x33 cm
ISBN 963-86242-9-9 kötött : ár nélkül
Korall-tenger - fényképalbum
593.6(265.76)(084.12) *** 502(265.76) *** 77.04(73)(092)Doubilet,_D.
[AN 1066459]
MARC

ANSEL
UTF-83115 /2004.
   EBEA 2003 : 6?t?h International Congress of the European Bioelectromagnetics Association, EBEA : 13-15 November 2003, Budapest... : book of abstracts. - [Budapest] : [s.n.], [2003]. - 259 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött : ár nélkül
bioelektromosság - elektromágnesség - konferenciakiadvány
577.352.5 *** 621.37 *** 061.3(439-2Bp.)"2003"
[AN 1067052]
MARC

ANSEL
UTF-83116 /2004.
Kosznai Norbert
   Hálókészítők és cselszövők Bugacon / Kosznai Norbert. - 2. kiad. - Szeged : Kiss F. Csongrád M. Természetvédelmi Egyes., 2003. - 34 p. : ill. ; 20 cm. - (Bugaci füzetek, ISSN 1418-5946 ; 4.)
Bibliogr.: p. 33-34.
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-03-6607-X)
Bugac - pók - fauna
595.44 *** 591.9(439Bugac)
[AN 1068568]
MARC

ANSEL
UTF-83117 /2004.
Mesterházy Attila
   A kisalföldi bazalt tanúhegyek edényes flórája / Mesterházy Attila, Bauer Norbert, Kulcsár László. A Nógrád-Gömöri bazaltvidék flórája és vegetációja / Csiky János. - Sopron : NYME Erdőmérnöki Kar Növénytani Tansz., 2003. - 341 p. : ill. ; 24 cm. - (Tilia, ISSN 1219-3003 ; 11.)
Bibliogr.: p. 162-165., 287-301. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-7180-47-8 fűzött : ár nélkül
Magyarország - flóra - hegyvidék - bazalt
581.9(439)(23) *** 552.333.5
[AN 1066833]
MARC

ANSEL
UTF-83118 /2004.
Veprik Róbert
   Madárszárnyakon Bugac felett / Veprik Róbert. - 2. kiad. - Szeged : Kiss F. Csongrád M. Természetvédelmi Egyes., 2003. - 43 p. : ill. ; 20 cm. - (Bugaci füzetek, ISSN 1418-5946 ; 6.)
Bibliogr.: p. 43.
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-03-6609-6)
Bugac - madár - fauna
598.2 *** 591.9(439Bugac)
[AN 1068563]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

3119 /2004.
Balogh Endre
   Sectiones regionis articulationis coxae = Sectional anatomie[!] of the hip = Anatomie en coupes de la region des hanches = Schichtanatomie der Hüftgelenk-Region = A csípőtájék metszetanatómiája / Balogh Endre. - Budapest : Melania, 2003. - 35 p. : ill. ; 30 cm. - (Anatomy of bones and cartilages)
Példányszám: 2300
ISBN 963-9106-74-7 fűzött : ár nélkül
anatómia - csípő
611.981
[AN 1066790]
MARC

ANSEL
UTF-83120 /2004.
   Betegjogok Magyarországon - szabályok és gyakorlat / [... szerk. Heuer Orsolya] ; [... írták Drotár Annamária et al.] ; [közread. a] Társaság a Szabadságjogokért. - Budapest : TASZ, 2002. - 60 p. ; 30 cm
ISBN 963-00-8424-4 fűzött : ár nélkül
614.253.83(439)"200"
[AN 935171]
MARC

ANSEL
UTF-83121 /2004.
Cameron, Julia
The artist's way (magyar)
   A művész útja : szellemi ösvény kreativitásunk eléréséhez / Julia Cameron ; [ford. Simóné Avarosy Éva]. - Budapest : Édesvíz, 2004. - 221 p. ; 24 cm
ISBN 963-528-742-9 fűzött : 2190,- Ft
mentálhigiénia
613.865
[AN 1068680]
MARC

ANSEL
UTF-83122 /2004.
   EAGC course book on colposcopy / [ed. by Péter Bősze and David M. Luesley] ; [contributors Péter Bősze et al.]. - Budapest : Primed-X Press, cop. 2003. - 220 p. : ill., színes ; 28 cm. - (European Academy of Gynaecological Cancer (EAGC) book series, ISSN 1785-5500 ; 1.)
Borítócím: Colposcopy. - Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-00-7356-0 fűzött : ár nélkül
nőgyógyászati betegség - rákbetegség
618.1-006 *** 616-073.581
[AN 1065461]
MARC

ANSEL
UTF-83123 /2004.
Eisler Olga
   Mindennapi memóriánk / Eisler Olga. - 2. kiad. - [Budapest] : Saxum, cop. 2002. - 192 p. : ill. ; 17 cm. - (Az élet dolgai, ISSN 1585-4000)
ISBN 963-9308-86-2 fűzött : 980,- Ft
emlékezés
159.953
[AN 1069196]
MARC

ANSEL
UTF-83124 /2004.
   Életesemények lelki zavarai. - Budapest : Semmelweis Egy. TF : Párbeszéd (Dialógus) Alapítvány, 2002-. - 21 cm
viselkedészavar - mentálhigiénia
616.89(075.8) *** 613.8(075.8) *** 364(075.8)
[AN 953225]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2002. - 288 p., [2] t.fol. : ill., részben színes. - (Mentálhigiénés kultúra, ISSN 1586-8281 ; 2.)
Írta Pável Magda, Ónody Sarolta, Vikár György. - Bibliogr.: p. 285-288.
ISBN 963-9129-44-5 kötött : ár nélkül
viselkedészavar - egyetemi tankönyv
616.89(075.8) *** 613.8(075.8) *** 364(075.8)
[AN 953226] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Személyiségzavarok / Ratkóczi Éva. - 2003. - 254 p. - (Mentálhigiénés kultúra, ISSN 1586-8281 ; 3.)
Bibliogr.: p. 250-254.
ISBN 963-7166-73-4 kötött : ár nélkül
viselkedészavar - egyetemi tankönyv
616.89(075.8) *** 613.8(075.8) *** 364(075.8)
[AN 1065254] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - 2003. - 192 p. : ill. - (Mentálhigiénés kultúra, ISSN 1586-8281 ; 4.)
Szerk. Török Szabolcs. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7166-74-2 kötött : ár nélkül
viselkedészavar - egyetemi tankönyv
616.89(075.8) *** 613.8(075.8) *** 364.2(075.8)
[AN 1065255] MARC

ANSEL
UTF-83125 /2004.
   Az életminőség javítása : Nemzeti kutatási és fejlesztési programok : 1. program / [szerk. Patkós Anna, Dömötör Erzsébet] ; [rend., közread. az] Oktatási Minisztérium Kutatás-fejlesztési Helyettes Államtitkárság. - Budapest : OM Kut.-fejleszt. Helyettes Államtitkárság, 2003. - 62 p. : ill., színes ; 25 cm
A 2003. máj. 20-án megrendezett konferencia előadásai
ISBN 963-212-949-0 fűzött : ár nélkül
Magyarország - orvostudomány - kutatás - konferenciakiadvány
61 *** 001.89(439) *** 061.3(439-2Bp.)"2003"
[AN 1066233]
MARC

ANSEL
UTF-83126 /2004.
   Formulae normales = Szabványos vényminták / [szerk. biz. elnöke Paál Tamás] ; az Országos Gyógyszerészeti Intézet kiadványa. - 7. gyógyszerészi kiad. - Budapest : Melania, 2003. - 388 p. ; 20 cm
ISBN 963-9106-76-3 kötött : ár nélkül
Magyarország - gyógyszerkönyv
615.11(439)
[AN 1068893]
MARC

ANSEL
UTF-83127 /2004.
   Formulae normales = Szabványos vényminták / [szerk. biz. elnöke Paál Tamás] ; az Országos Gyógyszerészeti Intézet kiadványa. - 7. orvosi kiad. - Budapest : Melania, 2003. - 378 p. ; 20 cm
ISBN 963-9106-77-1 kötött : ár nélkül
Magyarország - gyógyszerkönyv
615.11(439)
[AN 1068891]
MARC

ANSEL
UTF-83128 /2004.
Gyarmati Tamás
   Beszéljünk erről.. : szexuális ismeretterjesztő / Gyarmati Tamás ; [a rajzokat Fejér Ernő ... kész.]. - Miskolc : Medlili, [2003]. - 120 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-85229-0-9 fűzött : 900,- Ft
nemi felvilágosítás
613.88
[AN 1068367]
MARC

ANSEL
UTF-83129 /2004.
Hallesby, Ole
Temperamentene i kristelig lys (magyar)
   Személyiségtípusok : adottságaink és amit velük kezdhetünk / Ole Hallesby ; [ford. Jurány György]. - 4. kiad. - Budapest : Harmat, 2003, cop. 1993. - 83 p. ; 18 cm
Megj. "Milyen a típusod?" címmel is
ISBN 963-9148-61-X fűzött : ár nélkül
személyiségtipológia
159.923.4
[AN 1067775]
MARC

ANSEL
UTF-83130 /2004.
Kimura, Doreen
Sex and cognition (magyar)
   Női agy, férfi agy / Doreen Kimura ; [ford. Boross Ottilia]. - [Budapest] : Kairosz, [2003]. - 296 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9484-83-0 fűzött : 3500,- Ft
szexuálpszichológia
159.922.1
[AN 1066170]
MARC

ANSEL
UTF-83131 /2004.
Király Sándor
   Magyar cukorbetegek gyáli egyesületének 10 éves története / [írta és szerk. Király Sándor]. - Gyál : Cukorbetegek Egyesülete, 2003. - 35 p. : ill. ; 21 cm
Példányszám: 1000
ISBN 963-212-125-2 fűzött : ár nélkül
Cukorbetegek Egyesülete (Gyál)
cukorbetegség - egyesület - történeti feldolgozás
616.379-008.64 *** 061.2(439-2Gyál)
[AN 1066798]
MARC

ANSEL
UTF-83132 /2004.
Malchiodi, Cathy A.
Understanding children's drawings (magyar)
   A gyermekrajzok megértése / Cathy A. Malchiodi. - Budapest : Animula, cop. 2003. - 156 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 151-155.
ISBN 963-9410-37-3 fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-941-373-9)
gyermeklélektan - művészetterápia - gyermekrajz
159.922.75 *** 615.851.82
[AN 1066145]
MARC

ANSEL
UTF-83133 /2004.
Papp Lajos (1948-)
   Quo vadis, Domine? : Dr. Papp Lajos szívsebésszel beszélget Járai Judit. - [Budapest] : Kairosz, [2003]. - 114 p. ; 17 cm. - (Miért hiszek?, ISSN 1785-1491 ; 2.)
ISBN 963-9484-91-1 fűzött : 1200,- Ft
világnézet - vallás - interjú
61(439)(092)Papp_L.(047.53) *** 21
[AN 1066391]
MARC

ANSEL
UTF-83134 /2004.
   Pszichiátria és betegjogok / ... írták Baltay Levente [et al.] ; szerk. Fridli Judit ; kiad. a Társaság a Szabadságjogokért. - Budapest : TASZ, 2002. - 36 p. ; 30 cm
ISBN 963-00-9720-6 fűzött : ár nélkül
614.253.83(439) *** 616.89(439)
[AN 935168]
MARC

ANSEL
UTF-83135 /2004.
Pszichiátria és betegjogok (angol)
   Psychiatry and patients rights / [written by ... Levente Baltay et al.] ; [ed. Judit Fridli] ; [publ. by the Hungarian Civil Liberties Union]. - Budapest : HCLU, 2002. - 45 p. ; 30 cm
ISBN 963-00-9721-4 fűzött : ár nélkül
614.253.83(439) *** 616.89(439)
[AN 935169]
MARC

ANSEL
UTF-83136 /2004.
   Pszichológia : szöveggyűjtemény óvodapedagógus hallgatóknak : felsőoktatási tankönyv / szerk. B. Lakatos Margit, Serfőző Mónika ; [közread. a Budapesti Tanítóképző Főiskola Neveléstudományi Tanszéke]. - Budapest : Trezor, 2003. - 388 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 377-388.
ISBN 963-9088-86-2 fűzött : 2100,- Ft
lélektan - szöveggyűjtemény
159.9(075.8)
[AN 1068722]
MARC

ANSEL
UTF-83137 /2004.
Skitt, Carolyn
MENSA : mighty mind benders (magyar)
   MENSA : erősítsd az IQ-dat! : rendkívüli fejtörők / Carolyn Skitt ; [ford. Elekes G. Sándor]. - [Budapest] : M. Kvklub, 2002. - 111 p. : ill. ; 28 cm
ISBN 963-547-669-8 fűzött : ár nélkül
159.95.072 *** 793.7
[AN 933341]
MARC

ANSEL
UTF-83138 /2004.
Tomcsányi János
   Acut myocardialis infarctus és instabil angina az EKG tükrében / Tomcsányi János. - Budapest : Tordas, 2003. - 131 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-214-044-3 fűzött : ár nélkül
szívgyógyászat - szívinfarktus - szívgörcs
616.127-005.8 *** 616.12-009.72 *** 616.12-008.3-073.96
[AN 1066989]
MARC

ANSEL
UTF-83139 /2004.
Tóth László (1951-)
   Pszichológiai vizsgálati módszerek a tanulók megismeréséhez / Tóth László. - Debrecen : Pedellus, 2004. - 132 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9396-58-3 fűzött : ár nélkül
gyermeklélektan - serdülőkor - tanuló - vizsgálat
159.922.8(072) *** 37.015.324(072) *** 159.9.072
[AN 1066373]
MARC

ANSEL
UTF-83140 /2004.
Tringer László (1939-)
   A gyógyító beszélgetés / Tringer László ; [kiad. a Semmelweis Egészségtudományi Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar]. - 2. kiad. - Budapest : SE EFK, 2003. - 232 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 218-229.
Fűzött : ár nélkül
pszichoterápia - egyetemi tankönyv
615.851(075.8)
[AN 1068825]
MARC

ANSEL
UTF-83141 /2004.
   A vízimentés kézikönyve / [szerzők Bagyó Sándor et al.] ; [közread. a] Magyar Vöröskereszt, Balaton Fejlesztési Tanács. - 2., jav. kiad. - Budapest : M. Vöröskereszt, 2003. - 140 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
baleset - mentés - elsősegélynyújtás
614.81 *** 614.88
[AN 1066098]
MARC

ANSEL
UTF-83142 /2004.
What you need to know about cancer of the cervix (magyar)
   Amit a méhnyakrákról tudni kell / [ford. Végh Éva]. - Budapest : SpringMed, 2003. - 47 p. : ill. ; 21 cm. - (SpringMed betegtájékoztató füzetek. Onkológia, ISSN 1588-5143)
Bibliogr.: p. 40-41.
ISBN 963-9456-07-1 fűzött : ár nélkül
rákbetegség - méhnyak
618.146-006
[AN 1067838]
MARC

ANSEL
UTF-83143 /2004.
What you need to know about cancer of the colon and rectum (magyar)
   Amit a vastagbél- és végbélrákról tudni kell / [ford. Stefán Ágnes]. - 2. jav. kiad. - Budapest : SpringMed, 2003. - 43 p. : ill. ; 21 cm. - (SpringMed betegtájékoztató füzetek. Onkológia, ISSN 1588-5143)
Bibliogr.: p. 30-31.
ISBN 963-9456-15-2 fűzött : ár nélkül
rákbetegség - vastagbél - végbél
616.345-006 *** 616.351-006
[AN 1067840]
MARC

ANSEL
UTF-83144 /2004.
What you need to know about prostate cancer (magyar)
   Amit a prosztatarákról tudni kell / [ford. Tímár Orsolya]. - 2. jav. kiad. - Budapest : SpringMed, 2003. - 43 p. : ill. ; 21 cm. - (SpringMed betegtájékoztató füzetek. Onkológia, ISSN 1588-5143)
Bibliogr.: p. 40-41.
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9456-02-0)
rákbetegség - prosztata
616.65-006
[AN 1067833]
MARC

ANSEL
UTF-83145 /2004.
Zebroff, Kareen
The ABC of yoga (magyar)
   Jóga mindenkinek : [test- és légzőgyakorlatok lépésről lépésre] / Kareen Zebroff. - 4. kiad. - Budapest : M. Kvklub, 2003, cop. 1994. - 143 p. : ill., színes ; 25 cm
Ford. Balla Judit
ISBN 963-547-682-5 kötött : ár nélkül
jóga
613.71
[AN 1068366]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

3146 /2004.
   Emléklapok a pécsi bányászat történetéből / [fel. szerk. Romváry Ferenc]. - Pécs : [Pécsi Szemle Várostört. Alapítvány] : [Proof Stúdió] : [Pécsi Bányásztört. Alapítvány], 2003. - 328 p. : ill. ; 24 cm
Közread. a Pécsi Szemle Várostörténeti Alapítvány, a Proof Stúdió Kft. és a Pécsi Bányásztörténeti Alapítvány. - Bibliogr. a tanulmányok végén. - Példányszám: 500. - Klny. a Pécsi Szemle, ISSN 1419-290X, 1998-2003. évi számaiból
Fűzött : ár nélkül
Pécs - bányászat - ipartörténet - 19. század - 20. század
622(439-2Pécs)(091)
[AN 1067043]
MARC

ANSEL
UTF-83147 /2004.
Országos Anyagtudományi, Anyagvizsgálati és Anyaginformatikai Konferencia és Kiállítás (4.) (2003) (Balatonfüred)
   IV. Országos Anyagtudományi, Anyagvizsgálati és Anyaginformatikai Konferencia és Kiállítás : Balatonfüred, Hotel Füred ..., 2003. október 12-14. : előadások kivonata = 4?t?h Hungarian Conference and Exhibition on Materials Science, Testing and Informatics : conference abstracts / [rend., kiad. a Magyar Anyagtudományi Egyesület]. - Tiszaújváros : M. Anyagtud. Egyes., [2003]. - 223 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. az előadáskivonatok végén
ISBN 963-212-402-2 fűzött : ár nélkül
anyagtudomány - anyagvizsgálat - fémes anyag - konferenciakiadvány
620.1 *** 669.017 *** 061.3(439-2Balatonfüred)
[AN 1066996]
MARC

ANSEL
UTF-83148 /2004.
Tóth Tamás (1942-)
   Anyagtan : a műszaki anyagtudomány alapjai / Tóth Tamás. - Dunaújváros : Dunaújvárosi Főisk. K., 2003. - 389 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 387-389.
ISBN 963-210-838-8 fűzött : ár nélkül
anyagtudomány - egyetemi tankönyv
620.2(075.8)
[AN 1066088]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

3149 /2004.
   100%-os PC-védelem. - Budapest : Computer Panoráma, cop. 2003. - 96 p. : ill. ; 19 cm. - (Tények, titkok, tippek, ISSN 1785-5810)
ISBN 963-7639-34-9 fűzött : 1490,- Ft
internet - számítógépes vírus - kéretlen levél
681.324Internet *** 681.3.069 *** 659.132.4
[AN 1064225]
MARC

ANSEL
UTF-83150 /2004.
Danda, Matthew
Home networking with Microsoft Windows XP step by step (magyar)
   Kishálózatok otthon és az irodában : Microsoft Windows XP alatt lépésről lépésre / Matthew Danda, Heather T. Brown ; [ford. ... Gábriel Zoltán, Neuhauser Márk]. - Bicske : Szak K., 2003. - XI, 172 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9131-60-1 fűzött : 4000,- Ft
számítógép-hálózat - operációs rendszer
681.324 *** 681.3.066Windows_XP
[AN 1066839]
MARC

ANSEL
UTF-83151 /2004.
Hatvany Béla Csaba
   ASP 3.0 programozás / Hatvany Béla Csaba. - Budapest : Computerbooks, 2004. - 315 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-618-315-5 fűzött : 3350,- Ft
programozás
519.688ASP_3.0
[AN 1066382]
MARC

ANSEL
UTF-83152 /2004.
Kuntner Gábor
   Böngészés, csevegés, levelezés : Internet Explorer és Microsoft Outlook / Kuntner Gábor. - Bicske : Szak K., 2003. - 166 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9131-59-8 fűzött : 2500,- Ft
internet - elektronikus posta - program
681.324Internet *** 519.688Outlook
[AN 1066800]
MARC

ANSEL
UTF-83153 /2004.
Szappanos Gábor
   Kirándulás a számítástechnika sötét oldalára / Szappanos Gábor. - Budapest : VirusBuster, 2003. - 141 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 129.
Fűzött : ár nélkül
számítógépes vírus
681.3.069
[AN 1067376]
MARC

ANSEL
UTF-83154 /2004.
Theriault, Marlene
ORACLE9i DBA 101 (magyar)
   ORACLE9i : adatbázisok adminisztrációja : [ORACLE 7.x, 8i, 9i verziókhoz] / Marlene Theriault, Rachel Carmichael, James Viscusi ; [ford. Csató Edit et al.]. - Budapest : Panem, 2004. - 494 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-545-388-4 kötött : 5900,- Ft
adatbázis-kezelő rendszer - program
681.3.016ORACLE *** 519.688Oracle
[AN 1067059]
MARC

ANSEL
UTF-83155 /2004.
Varga Tibor
   AutoCAD 2004 kezdőknek, haladóknak : [angol - magyar] / Varga Tibor. - Győr : Computer Studio, 2003. - 505 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-212-624-6 fűzött : ár nélkül
CAD - program
519.688:744AutoCAD
[AN 1066867]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

3156 /2004.
Mészáros Éva (1932-)
   A magam módján : egy iparművész számvetése / Mészáros Éva. - [Budapest] : Mészáros É., 2003. - [120] p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. [118-119].
ISBN 963-430-530-X fűzött : ár nélkül
Mészáros Éva (1932-)
Magyarország - iparművész - divattervezés - 20. század
687.01:745(439)(092)Mészáros_É.
[AN 1067625]
MARC

ANSEL
UTF-8
21   Vegyipar

3157 /2004.
Horváth Róbert (1927-)
   Beszélgetések az olajiparról : ipartörténeti riportok / Horváth Róbert. - Zalaegerszeg : M. Olajip. Múz., 1999-. - 20 cm
Az 1. köt. kötetjelzés nélkül jelent meg, monografikus leírása: AN 220363
ISBN 963-00-3113-2 *
Magyarország - kőolajfeldolgozás - kőolajbányászat - ipartörténet - 20. század - interjú
665.6/.7(439)(047.53) *** 622.323(439)(047.53)
[AN 438989]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4., A változásokról. - 2003. - 188 p. : ill. - (Magyar Olajipari Múzeum Közleményei, ISSN 0238-3195 ; 17.)
ISBN 963-210-981-3 fűzött : ár nélkül
Magyarország - kőolajfeldolgozás - kőolajbányászat - ipartörténet - 20. század - interjú
665.6/.7(439)(047.53) *** 622.323(439)(047.53)
[AN 1066410] MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

3158 /2004.
Fodor József (1922-)
   Magyar Építőipari Múzeum születésének története Veszprémben / Fodor József ; [... összeáll. Fodor Józsefné ...]. - Veszprém : Szerző, 1999-2003. - 9 db : ill. ; 24 cm
ISBN 963-550-866-2
Magyar Építőipari Múzeum (Veszprém)
Veszprém - építőipar - múzeum - történeti feldolgozás
69 *** 069(439-2Veszprém)(091)
[AN 368148]
MARC

ANSEL
UTF-8


   10. köt. - 2003. - 248 p.
ISBN 963-440-587-8 fűzött : ár nélkül
Veszprém - építőipar - múzeum - történeti feldolgozás
69 *** 069(439-2Veszprém)(091)
[AN 1066407] MARC

ANSEL
UTF-83159 /2004.
Török Tibor
   Mérföldkő : harmincöt éve a Vas megyei utakért / Török Tibor ; kiad. Vas Megyei Állami Közútkezelő Közhasznú Társaság, Állami Közúti Műszaki és Információs Közhasznú Társaság. - Szombathely : Vas M. Állami Közútkezelő Kht. ; Budapest : ÁKMI Kht., 2002. - 157, [2] p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 963-00-9143-7 kötött : ár nélkül
Vas Megyei Állami Közútkezelő Kht. (Szombathely)
625.7/.8(439.111)(091) *** 625.76(439.111) *** 061.2(439.111)
[AN 923056]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

3160 /2004.
Nagy Gábor Attila
   Volkswagen Bogár / Nagy Gábor Attila ; [modellfejezet Szigeti Miklós és Mandel György]. - 2. jav. bőv. kiad. - Pécs : Opus, [2003]. - 111 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 963-86378-8-9 kötött : ár nélkül
Németország - személygépkocsi - történeti feldolgozás
629.114.6(430)(091)(084.12)
[AN 1069231]
MARC

ANSEL
UTF-83161 /2004.
Nemere István (1944-)
   Híres hajók / Nemere István. - Budapest : Szabad Föld, 2003. - 158 p. : ill. ; 26 cm
Fűzött : 2980,- Ft (hibás ISBN 963-8473-36-3)
hajó - történeti feldolgozás
629.123(100)(091) *** 623.82(100)(091)
[AN 1066222]
MARC

ANSEL
UTF-83162 /2004.
   RID : a veszélyes áruk nemzetközi vasúti fuvarozásáról szóló szabályzat. - [S.l.] : [s.n.], [2003]. - 2 db ; 30 cm
Érvényes: 2003. január 1-től
Fűzött : ár nélkül
veszélyes anyag - vasúti szállítás - nemzetközi szállítmányozás - szabályzat
656.2.073.436(094.2)
[AN 1066729]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 543 p.
veszélyes anyag - vasúti szállítás - nemzetközi szállítmányozás - szabályzat
656.2.073.436(094.2)
[AN 1066734] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - p. 545-1006.
veszélyes anyag - vasúti szállítás - nemzetközi szállítmányozás - szabályzat
656.2.073.436(094.2)
[AN 1066736] MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

3163 /2004.
Bácsatyai László (1942-)
   Jankó Sándor (1866-1923) élete és munkássága / Bácsatyai László. - Sopron : NYME Erdőmérnöki Kar, 2003. - 43 p. : ill. ; 24 cm. - (Erdésznagyjaink arcképcsarnoka, ISSN 1417-8885 ; 18.)
Bibliogr.: p. 21-22. - Jankó Sándor műveinek bibliográfiája: p. 25-27.
ISBN 963-9364-34-7 fűzött : ár nélkül
Jankó Sándor (1866-1923)
Magyarország - erdész - 19. század - 20. század - életrajz - személyi bibliográfia
630(439)(092)Jankó_S. *** 012Jankó_S.
[AN 1067206]
MARC

ANSEL
UTF-83164 /2004.
Balázs Géza (1959-)
   Pálinka a közös nyelvünk / Balázs Géza. - Budapest : Áll. Ny., 2003. - 95 p. : ill., főként színes ; 33 cm
Bibliogr.: p. 93-95.
ISBN 963-85674-2-2 fűzött : ár nélkül
égetett szeszes ital - magyar néprajz
663.5(439) *** 39(=945.11)
[AN 1066768]
MARC

ANSEL
UTF-83165 /2004.
Benyák Ferenc (1966-)
   A bor mint nemzeti jelkép / Benyák Ferenc, Benyák Zoltán. - Budapest : Hermész Kör, 2003. - 112 p. : ill., részben színes ; 15x20 cm
Bibliogr.: p. 108-112.
ISBN 963-214-210-1 kötött : ár nélkül
Magyarország - borászat - művelődéstörténet - 18. század - 19. század
663.2(439)"17/18" *** 930.85(439)"17/18"
[AN 1067347]
MARC

ANSEL
UTF-83166 /2004.
Cey-Bert Róbert Gyula (1938-)
   Hungarikum borgasztronómia / Cey-Bert Róbert Gyula. - [Budapest] : Paginarum, 2003. - 211 p., [51] t. : ill., színes ; 25 cm
A borítófedélen párhuzamos címként: Hungarikum wine gastronomy = Hungarikum Weingastronomie
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9392-10-3)
Magyarország - borászat - szőlőművelés - nemzeti étel - ételspecialitás
663.2(439) *** 634.8(439) *** 641.87:663.2 *** 641.568(439)(083.12)
[AN 1066876]
MARC

ANSEL
UTF-83167 /2004.
Kecskés Csaba
   Magyarország mezőgazdasága a 2000. évben : összefoglaló adatok = Agriculture in Hungary, 2000 : summary data / [kész. ... Kecskés Csaba, Kulcsár Rózsa] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal. - Budapest : KSH, 2002. - 342 p. ; 30 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-215-495-9 fűzött : 3921,- Ft
338.43(439)"2000"(083.41) *** 332.1(439)(083.41)
[AN 935919]
MARC

ANSEL
UTF-83168 /2004.
   Kertészeti hungarikumok / szerk. Nyéki József és Papp János. - Budapest : MTA Társadalomkut. Közp., 2003. - 318 p., XXXII t. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Magyarország az ezredfordulón. II., Az agrárium helyzete és jövője, ISSN 1417-8435)
Bibliogr.: p. 307-309. - Példányszám: 1700. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-508-404-8 fűzött : ár nélkül
Magyarország - kertészet - kultúrnövény
634(439) *** 631.963.3(439)
[AN 1066454]
MARC

ANSEL
UTF-83169 /2004.
Keszthelyi Szilárd (1971-)
   A tesztüzemek 2002. évi gazdálkodásának eredményei / [szerzők Keszthelyi Szilárd, Kovács Gábor] ; [közrem. Barkaszi Levente et al.]. - Budapest : AKII, 2003. - 135 p. : ill. ; 25 cm. - (Agrárgazdasági információk, ISSN 1418-2130 ; 2003/2.)
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - mezőgazdasági üzem - pénzügy - statisztikai adatközlés
631.16(439)(083.41) *** 338.43(439)"2002"(083.41)
[AN 1068291]
MARC

ANSEL
UTF-83170 /2004.
Magyar Szárítási Szimpózium (5.) (2003) (Szeged)
   5. Magyar Szárítási Szimpózium : az előadások tartalmi összefoglalói : Szeged, 2003. október 21-22. / szervezők Szegedi Tudományegyetem, Szegedi Élelmiszeripari Főiskolai Kar [etc.]. - Szeged : SZTE SZÉFK, [2003]. - 76 p. ; 29 cm + CD-ROM
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-482-647-4 fűzött : ár nélkül
szárítás - konferenciakiadvány
631.563.2 *** 66.047 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 1067628]
MARC

ANSEL
UTF-83171 /2004.
Pasaréti Gyula
   Akvarisztika : korszerű haltartás / Pasaréti Gyula, Pethő Pál Zoltán, Illyés Csaba] ; [ill. Nagy Emese]. - Kisújszállás : Szalay, [2003]. - 131 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Hobbikönyvtár, ISSN 1785-3664)
ISBN 963-9450-88-X kötött : ár nélkül
akvarisztika
639.34
[AN 1066283]
MARC

ANSEL
UTF-83172 /2004.
Swahn, Jan-Öjvind
The lore of spicesi (magyar)
   A fűszerek zamatos története / Jan-Öjvind Swahn ; [ford. Pálvölgyi Lídia]. - [Budapest] : Gulliver, [2003]. - 207 p. : ill., színes, részben térk. ; 30 cm
ISBN 963-9232-32-7 kötött : 4990,- Ft
fűszernövény - művelődéstörténet
635.7 *** 930.85(100)
[AN 1066477]
MARC

ANSEL
UTF-83173 /2004.
   Az Udvari Gazdakör krónikája, 1908-2003 / [fel. szerk. Tóth Zoltán] ; [kiad. Sárrétudvari Gazdakör]. - [Sárrétudvari] : Sárrétudvari Gazdakör, 2003. - 251 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött : ár nélkül
Sárrétudvari Gazdakör
Sárrétudvari - gazdakör - népművelés - történeti feldolgozás
63 *** 374 *** 061.2(439-2Sárrétudvari)(091)
[AN 1066491]
MARC

ANSEL
UTF-83174 /2004.
Urfi Péter (1959-)
   A láthatatlan tápanyagvagyon / Urfi Péter. - Budapest : Gondolat, 2003. - 186 p. : ill. ; 20 cm. - (Doktori mestermunkák, ISSN 1419-2306)
Bibliogr.: p. 147-161.
ISBN 963-9567-06-X fűzött : 1480,- Ft
műtrágya - talajerőgazdálkodás - statisztikai elemzés
631.8 *** 631.15
[AN 1066624]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

3175 /2004.
Halász János
   Jancsi bácsi szakácskönyve : a korszerűtől a klasszikusig / Halász János. - Tapolca : Halász J. : Visual, 2003. - 231, [12] p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-430-768-X kötött : ár nélkül
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 1066795]
MARC

ANSEL
UTF-83176 /2004.
   Hidegkonyha / [szerk. Kovács Zsuzsa]. - Budapest : Horizont, [2002]. - 79 p. ; 15 cm. - (Jó étvágyat!, ISSN 1419-046X ; 23.)
ISBN 963-9408-08-5 fűzött : 177,- Ft
641.83/.84(083.12)
[AN 936162]
MARC

ANSEL
UTF-83177 /2004.
Papp Erzsébet
   Kenyérsütés otthon : tippek, jó tanácsok / [kész. Papp Erzsébet]. - Budapest : Papp-Ker, [2003]. - 138 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9418-43-9 fűzött : ár nélkül
kenyér - szakácskönyv
641.55(083.12):664.66
[AN 1067057]
MARC

ANSEL
UTF-83178 /2004.
Péter Jánosné
   Nagy halaskönyv / Péter Jánosné. - Budapest : Papp-Ker, [2003]. - 439 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9418-71-4 kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9418-46-3)
hal - szakácskönyv
641.55(083.12):637.56
[AN 1066176]
MARC

ANSEL
UTF-83179 /2004.
Romváry Vilmos (1915-1994)
   Fűszeres receptgyűjtemény : fűszerismertető, fűszerezési tanácsok / [írta Romváry Vilmos] ; [fotó Gabula András]. - [Budapest] : Food Time, [2003]. - 208 p. : ill., színes ; 26 cm
Kötött : ár nélkül
fűszer - szakácskönyv
641.55(083.12) *** 641.885 *** 664.5
[AN 1066273]
MARC

ANSEL
UTF-83180 /2004.
Viga Gyula (1952-)
   Hagyományos ételek, ízek : mutatvány Borsod-Abaúj-Zemplén megye táplálkozási kultúrájából / Viga Gyula. - Miskolc : BAZ M. Múz. Ig., 2003. - 52 p. : ill. ; 21 cm. - (Múzeumi mozaik, ISSN 1785-0177)
Bibliogr.: p. 45-48.
ISBN 963-9271-30-6 fűzött : ár nélkül
Borsod-Abaúj-Zemplén - ételspecialitás - étkezési szokás
641.568(439.134)(083.12) *** 392.8(=945.11)(439.134)
[AN 1067022]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

3181 /2004.
Hamann, Johann Georg
Művek (vál.) (magyar)
   Johann Georg Hamann válogatott filozófiai írásai / [vál., ford., a magyarázó jegyzeteket, az elő- és utószót írta Rathmann János]. - Pécs : Jelenkor, 2003. - 299, [3] p. ; 24 cm. - (Zétémata, ISSN 1589-0589)
A ford. a "Sämtliche Werke I-IV." (Wien : Herder Verl., 1949-1957) c. kiad. alapján kész. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-676-337-2 kötött : 2800,- Ft
filozófia
1(430)Hamann,_J._G.
[AN 1066656]
MARC

ANSEL
UTF-83182 /2004.
Jelenczki István (1956-)
   Életünk ikercsillaga a Halál / Jelenczki István ; [a ... képek a szerző műalkotásai]. - [Budapest] : Kairosz, 2003. - 111 p., [10] t.fol. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-9484-87-3 fűzött : ár nélkül
halál - magyar irodalom - válogatott művek
128(0:82-821) *** 894.511-821
[AN 1066156]
MARC

ANSEL
UTF-83183 /2004.
Keményfi Gábor
   Időtérkép / Keményfi Gábor. - Budapest : Magánkiad., 2004. - 141 p. ; 22 cm
ISBN 963-430-681-0 kötött : 2240,- Ft
természetfilozófia - elbeszélés
115.4(0:82-32)
[AN 1067224]
MARC

ANSEL
UTF-83184 /2004.
Máté János (1947-)
   A virtuális tér és a jövő / Máté János. - 2. jav. kiad. - Budapest : Gondverő, 2003. - 199 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 195-199.
ISBN 963-85503-7-6 fűzött : 1998,- Ft
metafizika
111
[AN 1066860]
MARC

ANSEL
UTF-83185 /2004.
Popper Péter (1933-)
   Fáj-e meghalni? : mit tanítanak a halálról? : miben érdemes hinni? / Popper Péter. - 6. kiad. - [Budapest] : Saxum, [2003], cop. 1999. - 183 p. ; 17 cm. - (Az élet dolgai, ISSN 1585-4000)
ISBN 963-9308-85-4 fűzött : 980,- Ft
halál
128
[AN 1069182]
MARC

ANSEL
UTF-83186 /2004.
Tábor Béla (1907-1992)
   Személyiség és logosz : bevezető és kommentárok a valóság őstörténetéhez / Tábor Béla ; [vál. és sajtó alá rend. Tábor Ádám]. - Budapest : Balassi, cop. 2003. - 299 p. : ill. ; 20 cm. - (Lélegzet könyvek, ISSN 1216-6499 ; 8.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás angol, német és francia nyelven
ISBN 963-506-551-5 fűzött : 2000,- Ft
filozófia
1(439)Tábor_B.
[AN 1067005]
MARC

ANSEL
UTF-83187 /2004.
   Útkereső értelmezések : a Magyar Filozófiai Társaság Hermeneutikai Szakosztályának munkáiból / szerk. Susszer Zoltán László ; [írta Bacsó Béla et al.]. - [Budapest] : L'Harmattan, 2004. - 175 p. ; 22 cm. - (A filozófia útjai, ISSN 1586-8761)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9457-59-0 fűzött : ár nélkül
ismeretelmélet - hermeneutika
165.0
[AN 1066633]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

3188 /2004.
Badiny Jós Ferenc (1909-)
   Jézus király a Pártus Herceg / Badiny Jós Ferenc. - Budapest : M. Ház, 2003. - 488 p. : ill. ; 23 cm. - (Magyar Ház könyvek, ISSN 1418-7426). (Badiny Jós Ferenc életműsorozat ; 3.)
Bibliogr.: p. 485.
ISBN 963-212-337-9 kötött : ár nélkül
Jézus
magyar őstörténet
232 *** 930.8(=945.11)(089.3)
[AN 1068393]
MARC

ANSEL
UTF-83189 /2004.
Baktay Ervin (1890-1963)
Szanátana dharma az örök törvény : a hindu világszemlélet ismertetése (átd., bőv. kiadása)
   India bölcsessége : a hindu világszemlélet ismertetése / Baktay Ervin. - Hasonmás kiad. - [Budapest] : Könyvfakasztó K., cop. 2003. - 256, [5] p. : ill. ; 20 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Pantheon, 1943. - Bibliogr.: p. [259].
Fűzött : 2500,- Ft (hibás ISBN 963-9302-45-7)
hinduizmus
294.5
[AN 1068823]
MARC

ANSEL
UTF-83190 /2004.
Beller, Tilmann
   Otthonunkkal szentélyedért / P. Tilmann Beller ; [ford. Gódány Róbert és Rita] ; [közread. a] Családok a Családért Egyesület. - Óbudavár : Családok a Családért Egyes., 2003. - 79 p. ; 21 cm
ISBN 963-86293-3-9 fűzött : ár nélkül
vallásos irodalom
244 *** 267
[AN 1066890]
MARC

ANSEL
UTF-83191 /2004.
Blanár Mihály
   Pio atya : a titokzatos karizmatikus / Blanár Mihály ; kiad. ... a Testvéri Szolgálat Alapítvány. - Esztergom : Testvéri Szolgálat Alapítvány, [2003]. - 223, [10] p. : ill. ; 21 cm
Szent Pio atya, a titokzatos karizmatikus (borító- és gerinccím)
Fűzött : ár nélkül
Forgione, Francesco
szent - 20. század - életrajz
235.3(092)Forgione,_F.
[AN 1067162]
MARC

ANSEL
UTF-83192 /2004.
Cey-Bert Róbert Gyula (1938-)
   A magyar ősvallás / Cey-Bert Róbert Gyula. - [Fót] : Szig-Tim K., 2003. - 196 p., [14] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 194-195.
ISBN 963-86353-2-0 fűzött : ár nélkül
magyar ősvallás - magyar őstörténet - magyar néprajz - hiedelem
299.4(=945.11) *** 930.8(=945.11) *** 398.3/.4(=945.11)
[AN 1066855]
MARC

ANSEL
UTF-83193 /2004.
Császár István (1968-)
   Magyar Tarzíciusz : Brenner János élete és vértanúsága, 1931-1957 / [írta Császár István és Soós Viktor Attila] ; [fotók Németh József] ; [kiad. a Brenner János Emlékhely Alapítvány]. - Szentgotthárd : Brenner J. Emlékhely Alapítvány, 2003. - 292 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-206-326-0 fűzött : ár nélkül
Brenner János (1931-1957)
Magyarország - egyházi személy - mártír - 20. század - életrajz
282(439)(092)Brenner_J.
[AN 1067166]
MARC

ANSEL
UTF-83194 /2004.
De Béthune, Pierre-François
Par la foi et l'hospitalité (magyar)
   A hit és a vendégszeretet által : a vallások és kultúrák közötti párbeszédről / Pierre-François De Béthune ; [ford. Somorjai Gabriella]. - Pannonhalma : Bencés K., 2003. - 140 p. ; 19 cm. - (Lelkiségi füzetek, ISSN 1216-3627 ; 36.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9226-32-7 fűzött : ár nélkül
ökumené - vallás
291.16
[AN 1067089]
MARC

ANSEL
UTF-83195 /2004.
   Egység a különbözőségben : a 60 éves Bolberitz Pál köszöntése / [szerk. Rokay Zoltán]. - Budapest : Szt. István Társ., 2002. - 318 p. : ill. ; 24 cm
A tanulmányok váltakozva magyar és német nyelven. - Bibliogr. a jegyzetekben. - Bolberitz Pál műveinek bibliográfiája: p. 313-[319].
ISBN 963-361-414-7 fűzött : ár nélkül
vallás - emlékkönyv - személyi bibliográfia
2 *** 012Bolberitz_P.
[AN 1067259]
MARC

ANSEL
UTF-83196 /2004.
Élthes Eszter, B. (1949-)
   A pokol országútján / B. Élthes Eszter. - [Kecskemét] : Bessenyei Kft., 2004. - 190 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-214-230-6 fűzött : 1850,- Ft
vallásos irodalom - eschatologia
244 *** 236.4
[AN 1067487]
MARC

ANSEL
UTF-83197 /2004.
Goldschmied István
   A Keszthelyi Izraelita Hitközség Bibliai Kertjének kialakítása / Goldschmied István. - Keszthely : Keszthelyi Izraelita Hitközs., 2003. - 15, [4] p. : ill. ; 21 cm
Példányszám: 250
ISBN 963-210-888-4 fűzött : ár nélkül
Keszthely - zsidó vallás - bibliakutatás - növény - kert
296(439-2Keszthely) *** 22.01 *** 582
[AN 1066437]
MARC

ANSEL
UTF-83198 /2004.
Hagin, Kenneth E.
Plans, purposes and pursuits (magyar)
   Tervek, célok és törekvések / Kenneth E. Hagin. - Budapest : Krisztus Szeretete Egyház, 2003. - 164 p. ; 21 cm. - (Kenneth E. Hagin (1917-2003) művei magyar nyelven ; 16.)
ISBN 963-86409-5-2 fűzött : ár nélkül
vallásos irodalom
244
[AN 1066422]
MARC

ANSEL
UTF-83199 /2004.
Hagin, Kenneth E.
Understanding how to fight the good fight of faith (magyar)
   Megértés a hit szép harcáról = Understanding how to fight the good fight of faith / Kenneth E. Hagin. - Budapest : Krisztus Szeretete Gyülekezet, 2003, cop. 1998. - 147 p. ; 22 cm. - (Kenneth E. Hagin (1917-2003) művei magyar nyelven ; 6.)
Megértés : arról, hogyan harcoljuk meg a hit szép harcát (borító- és gerinccím). - Csak magyar nyelven
ISBN 963-86409-4-4 fűzött : ár nélkül
vallás - világnézet
234.2
[AN 1068843]
MARC

ANSEL
UTF-83200 /2004.
Hegyi László
   Keresztúti elmélkedések / Hegyi László ; [kiad. a Belvárosi Egyházközség]. - Pécs : Belvárosi Egyházközs., [2004]. - 113 p. : ill. ; 20 cm
Példányszám: 1000
ISBN 963-00-1860-8 fűzött : ár nélkül
vallásos irodalom - szenvedéstörténet
244 *** 232.96
[AN 1067148]
MARC

ANSEL
UTF-83201 /2004.
   Hitből hitbe : válogatás az egykori Belmissziói Munkaprogram füzeteiből, 1924-1948 : ádventi, böjti, nagyheti, reformáció-heti sorozatok gyülekezeti használatra / [vál. ifj. Fabiny Tibor, Kovács László, id. Magassy Sándor] ; [közread. az] Evangélikus Belmissziói Baráti Egyesület. - [Budapest] : EBBE, 2003. - 301 p. ; 21 cm
ISBN 963-212-945-8 fűzött : ár nélkül
misszió - evangélikus egyház - prédikáció
266.3 *** 252
[AN 1066776]
MARC

ANSEL
UTF-83202 /2004.
Kenyon, Essek William
The blood covenant (magyar)
   A vérszövetség / E. W. Kenyon ; [közread. a] Krisztus Szeretete Egyház. - 2. jav. kiad. - Budapest : Krisztus Szeretete Egyház, 2003. - 80, [5] p. ; 19 cm
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-00-7427-3)
vallásos irodalom
244
[AN 1068750]
MARC

ANSEL
UTF-83203 /2004.
Maliński, Mieczysław
Przewodnik po życiu Karola Wojtyły (magyar)
   Baráti üdvözlettel.. / P. Mieczysław Maliński ; [... ford. Schaffler Orsolya]. - Budapest : Don Bosco, 2003. - 146 p. ; 20 cm
ISBN 963-9455-31-8 fűzött : ár nélkül
János Pál (pápa), II.
pápa - 20. század - életrajz - interjú
262.13(092)János_Pál,_II.(047.53)
[AN 1066979]
MARC

ANSEL
UTF-83204 /2004.
Martini, Carlo Maria
Maria soffre ancora (magyar)
   Mária tovább szenved / Carlo Maria Martini ; [ford. Tóth Sándor]. - Budapest : Új Ember, cop. 2003. - 68 p. ; 17 cm
ISBN 963-9527-25-4 fűzött : ár nélkül
vallásos irodalom - mariológia
244 *** 232.931
[AN 1067146]
MARC

ANSEL
UTF-83205 /2004.
   Egy Međugorje-i gyógyultnak a Szűzanyával való élményei. - [S.l.] : [s.n.], [2003]. - 84 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
Szűz Mária megjelenése - csoda
232.931.7 *** 248.214
[AN 1067208]
MARC

ANSEL
UTF-83206 /2004.
   Menjetek az egész világra : Janssen Arnold, Freinademetz József - a két verbita szent / [kiad. az Isteni Ige Társ.]. - Kőszeg : Isteni Ige Társ., 2003. - 73 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-212-269-0 fűzött : ár nélkül
Janssen, Arnold
Freinademetz, Joseph
szent - 19. század - életrajz
235.3(092)Janssen,_A. *** 235.3(092)Freinademetz,_J.
[AN 1067174]
MARC

ANSEL
UTF-83207 /2004.
Molnár Antal (1969-)
   A katolikus egyház a hódolt Dunántúlon / Molnár Antal. - Budapest : METEM, 2003. - 213 p. : ill. ; 24 cm. - (METEM-könyvek, ISSN 1217-2669 ; 44.)
Bibliogr.: p. 185-202.
ISBN 963-8472-83-9 fűzött : ár nélkül
Dunántúl - római katolikus egyház - jezsuiták - 17. század
282(439.11)"16" *** 271.5(439.11)"16"
[AN 1066404]
MARC

ANSEL
UTF-83208 /2004.
Nagy Zoltán
   Zsinórmérték : 100 vallási lélekébresztő : elhangzott a (Szabad) Pannon Rádióban / Nagy Zoltán. - [Budapest] : Kairosz, 2003. - 289 p. ; 19 cm
ISBN 963-9484-89-X fűzött : 2000,- Ft
prédikáció
252
[AN 1067055]
MARC

ANSEL
UTF-83209 /2004.
Orosz Adrienn
   Pápa város reformációja és ellenreformációja : 1520-1662 / Orosz Adrienn ; [közread. a] DRHE Szegedre kihelyezett Vallástanári Tanszék Ethelbert Stauffer Teológiai Kutatóintézet. - Szeged : DRHE Vallástanári Tansz. Ethelbert Stauffer Teológiai Kutint., 2003. - 64, [22] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 61-63.
Fűzött : ár nélkül
Pápa - reformáció - református egyház - helytörténet - 16. század - 17. század - történelmi forrás
284.2(439-2Pápa)"15/16"(093) *** 943.9-2Pápa"15/16"(093)
[AN 1066389]
MARC

ANSEL
UTF-83210 /2004.
Pajor András (1958-)
   Nem magamban beszélek : imakönyv kezdőknek / Pajor András ; [közread. a] Prudencia Kör. - [Budapest] : Prudencia Kör, 2003. - 72 p. ; 14 cm
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-430-820-1)
imádkozás - imakönyv
248.143 *** 243
[AN 1066405]
MARC

ANSEL
UTF-83211 /2004.
Palaeologus, Jacobus
   Földi és égi hitviták : válogatás Jacobus Palaeologus munkáiból / vál., az előszót és a jegyzeteket írta Balázs Mihály ; ford. Nagyillés János. - Budapest : A Dunánál ; Kolozsvár : Qui One Quint, 2003. - 201 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 33-34. és a jegyzetekben
ISBN 963-206-355-4 kötött : ár nélkül
unitárius egyház - 16. század - apostoli levél - kommentár
227.1.07 *** 288(4)"15"
[AN 1067300]
MARC

ANSEL
UTF-83212 /2004.
Pausch, Alfons
Der Zöllner-Apostel Matthäus (magyar)
   Máté, a vámszedőből lett apostol : a vám- és pénzügyőrök védőszentje / Müller, Pausch ; [ford. Rátki Emőke]. - [Budapest] : Viva Média, [2003]. - 95 p. : ill. ; 22 cm
Szerzők Pausch, Alfons, Pausch, Jutta, bev. Müller, Richard
Kötött : ár nélkül
Máté (apostol)
szent - művészet - ikonográfia - vámügy
235.3(092)Máté *** 73/76.046.3 *** 356.132 *** 398(100)
[AN 1066730]
MARC

ANSEL
UTF-83213 /2004.
Prince, Derek
Blessing or curse: you can choose! (magyar)
   Áldás és átok / Derek Prince ; [ford. Surjányi Csaba]. - 3. átd. kiad. - Budapest : [Hit Gyülekezete], 2003, cop. 1991. - 303, [3] p. ; 20 cm. - (Karizmatikus klasszikusok, ISSN 1785-5764)
ISBN 963-7453-87-3 fűzött : ár nélkül
áldás - átok - vallásos irodalom
242
[AN 1068472]
MARC

ANSEL
UTF-83214 /2004.
Prince, Derek
God's plan for your money (magyar)
   Jólét / Derek Prince ; [ford. Németh S. Judit]. - 4. jav. kiad. - Budapest : [Hit Gyülekezete], 2003, cop. 1988. - 85 p. ; 18 cm. - (Karizmatikus klasszikusok, ISSN 1785-5764)
ISBN 963-7453-88-1 fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-4538-81-9)
vallásos irodalom
244
[AN 1068477]
MARC

ANSEL
UTF-83215 /2004.
Prince, Derek
The marriage covenant (magyar)
   Házasság: szövetség / Derek Prince ; [ford. Németh S. Judit]. - 4. jav. kiad. - Budapest : [Hit Gyülekezete], 2003, cop. 1988. - 121 p. ; 18 cm. - (Karizmatikus klasszikusok, ISSN 1785-5764)
ISBN 963-7453-89-X fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-4538-89-4)
házasság
265.5
[AN 1068520]
MARC

ANSEL
UTF-83216 /2004.
Prohászka Ottokár (1858-1927)
   Soliloquia : napló / Prohászka Ottokár. - Székesfehérvár : Prohászka K., 2002-. - 17 cm
Barlay Ö. Szabolcs előszavával
Prohászka Ottokár (1858-1927)
vallásos irodalom - memoár
244(0:82-94)
[AN 966828]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Esztergom, 1883-1890. - 2003. - 196 p.
ISBN 963-86325-9-3 fűzött : ár nélkül
vallásos irodalom - memoár
244(0:82-94)
[AN 1067392] MARC

ANSEL
UTF-83217 /2004.
Rizzi, Gimmi
8 santi in pole position (magyar)
   Nyolc szentre nézünk / Gimmi Rizzi ; [... ford. Szőke János]. - Budapest : Don Bosco, 2003. - 159 p. : ill. ; 21 cm
Borítócím: 8 szentre nézünk
ISBN 963-9455-28-8 fűzött : ár nélkül
szent - életrajz - gyermekkönyv
235.3(092)(02.053.2)
[AN 1066987]
MARC

ANSEL
UTF-83218 /2004.
Sanders, Jim
   Uram, taníts minket imádkozni! / Jim Sanders ; [közread. a] Krisztus Szeretete Egyház. - Budapest : Krisztus Szeretete Egyház, 2003. - 195 p. ; 24 cm
Amit tudni kell az imádságról (borító- és gerinccím)
ISBN 963-00-7428-1 fűzött : ár nélkül
imádkozás
248.143
[AN 1066152]
MARC

ANSEL
UTF-83219 /2004.
Sarbak Gábor (1955-)
   Miracula Sancti Pauli primi heremite : Hadnagy Bálint pálos rendi kézikönyve, 1511 / Sarbak Gábor. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2003. - 145, XVII p. : ill. ; 24 cm. - (Agatha, ISSN 1219-7130 ; 13.)
A szemelvények latin eredetiben és magyar fordításban. - Bibliogr.: p. 133-139.
Fűzött : ár nélkül
Hadnagy Bálint (146?-15??). Vita divi Pauli primi heremite
Magyarország - pálosok - csoda - 16. század - középkori latin irodalom - vallásos irodalom
271.791"12/14" *** 248.214 *** 871-97(439) *** 271.791(439)(092)Hadnagy_B.
[AN 1067476]
MARC

ANSEL
UTF-83220 /2004.
Seewald, Peter
Die Schule der Mönche (magyar)
   Az ösvény : gondolatok mindennapjainkhoz / Peter Seewald. - Abaliget : Lámpás, [2003]. - 209 p. ; 21 cm
ISBN 963-7593-54-3 fűzött : ár nélkül
vallásos irodalom - bencések
244 *** 271.114
[AN 1067223]
MARC

ANSEL
UTF-83221 /2004.
   Studia patrum : a Magyar Patrisztikai Társaság I. konferenciája az ókori kereszténységről : Kecskemét, 2001. június 21-23. / szerk. Nemeshegyi Péter, Rihmer Zoltán. - Budapest : Szt. István Társ., 2002. - 342 p. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-361-434-1 fűzött : ár nélkül
patrológia - őskereszténység - konferenciakiadvány
281 *** 276 *** 061.3(439-2Kecskemét)
[AN 1067373]
MARC

ANSEL
UTF-83222 /2004.
Szász Barnabás (1936-)
   Együtt a szolgálatban a debreceni nagytemplomi gyülekezetben : igehirdetések, 1993-2003 / [kiad. a Debrecen-Nagytemplom Református Egyházközség Presbitériuma]. - Debrecen : Debrecen-nagytemplomi Ref. Egyházközs. Presbitérium, 2003. - IV, 155 p. ; 20 cm
Szerzők Szász Barnabás és Szász Barnabásné Püski Anna
ISBN 963-214-030-3 fűzött : ár nélkül
református egyház - prédikáció
252 *** 284.2(439-2Debrecen)
[AN 1067221]
MARC

ANSEL
UTF-83223 /2004.
Thahlawy, Mohammed
   A Paradicsomba vezető út / [a szerző Mohammed Thahlawy] ; [angolról ford. Kiss Zsuzsanna] ; [kiad. az Iszlám Egyház]. - Budapest : Iszlám Egyh., 2003. - 71 p. ; 19 cm
ISBN 963-212-356-5 fűzött : ár nélkül
mohamedán vallás
297
[AN 1066872]
MARC

ANSEL
UTF-83224 /2004.
Thubten Samphel
The Dalai Lamas of Tibet (magyar)
   Tibet dalai lámái / [Thubten Samphel, Tendar] ; [előszó Őszentsége, a Dalai Láma] ; [... ford. Narancsy Gábor] ; [a versek Rab Zsuzsa fordításában]. - Budapest : Officina '96, cop. 2003. - 122, [6] p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. [126].
ISBN 963-9464-29-5 kötött : 3950,- Ft
dalai láma - tibeti buddhizmus
294.321(515)(092)
[AN 1066453]
MARC

ANSEL
UTF-83225 /2004.
Török József (1946-)
   Keresztény századok / Török József. - Budapest : Mikes, 2002-. - 24 cm
ISBN 963-8130-36-9
Magyarország - egyháztörténet - keresztény egyház - magyar történelem
27(439)(091) *** 28(439)(091) *** 943.9
[AN 939040]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [3.], A tizenharmadik század magyar egyháztörténete. - 2003. - 231 p.
Bibliogr.: p. 210-217.
ISBN 963-8130-52-0 kötött : 2690,- Ft
Magyarország - egyháztörténet - katolikus egyház - magyar történelem - 13. század
27(439)"12" *** 282(439)"12" *** 943.9"12"
[AN 1067500] MARC

ANSEL
UTF-83226 /2004.
Vankó Zsuzsa
   Isten, ki vagy? / Vankó Zsuzsa ; [kiad. a] Bibliaiskolák Közössége. - Budapest : Bibliaisk. Közössége, 2002-. - 20 cm
vallásos irodalom
244
[AN 1067432]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r. - 2002. - 48 p.
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7427-73-2 fűzött : ár nélkül
vallásos irodalom
244
[AN 1067434] MARC

ANSEL
UTF-83227 /2004.
Vankó Zsuzsa
   A "legszebb ének" üzenete az ifjúságnak / Vankó Zsuzsa. - Budapest : Spalding K., 2003. - 47 p. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-214-187-3 fűzött : ár nélkül
Biblia. Ószövetség. Énekek éneke
bibliamagyarázat
223.9.07
[AN 1066363]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

3228 /2004.
   2001. évi népszámlálás / [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal. - Budapest : KSH, 2001-. - 30 cm
Népszámlálás 2001 (borító- és gerinccím)
ISBN 963-215-412-6
312(439)"2001"(083.41)
[AN 900748]
MARC

ANSEL
UTF-8


   11., A lakások és lakóik / [összeáll. Baár Lászlóné, Gratzl Ferenc]. - 2003. - 358 p.
ISBN 963-215-699-4 fűzött : 5300,- Ft
Magyarország - lakásügy - statisztikai adatközlés
365(439)"2001"(083.41) *** 332.8(439)"2001"(083.41)
[AN 1066218] MARC

ANSEL
UTF-83229 /2004.
Beck, Ulrich
Risikogesellschaft (magyar)
   A kockázat-társadalom : út egy másik modernitásba / Ulrich Beck ; [közread. az] Andorka Rudolf Társadalomtudományi Társaság. - Budapest : Andorka R. Társtud. Társ. : Századvég, 2003. - 448 p. ; 21 cm
Ford. Berényi Gábor, Kerékgyártó Béla. - Bibliogr.: p. 427-448.
ISBN 963-9211-77-X fűzött : 3360,- Ft
társadalom - 20. század
316.32(100)"19"
[AN 1066995]
MARC

ANSEL
UTF-83230 /2004.
Bencsik János (1933-)
   Kapitalizálódó gazdaság, polgárosodó társadalom : Tokaj népessége 1869-ben / Bencsik János. - Miskolc : BAZ M. Múz. Ig., 2003. - 258 p. : ill. ; 24 cm. - (Officina musei, ISSN 1217-033X ; 13.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-9271-26-8 fűzött : ár nélkül
Tokaj - társadalomtörténet - demográfia - helyismeret - 19. század - statisztikai adatközlés
312(439-2Tokaj)"18"(084.12) *** 908.439-2Tokaj"18"(093)
[AN 1067032]
MARC

ANSEL
UTF-83231 /2004.
Bódy Zsombor (1970-)
   Egy társadalmi osztály születése : a magántisztviselők társadalomtörténete, 1890-1938 / Bódy Zsombor. - Budapest : L'Harmattan, 2004. - 277 p. : ill. ; 24 cm. - (A múlt ösvényén, ISSN 1587-3153)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9457-57-4 fűzött : ár nélkül
Magyarország - társadalomtörténet - középosztály - adminisztratív dolgozó - 19. század - 20. század
316.343.655(439)"189/194"
[AN 1066625]
MARC

ANSEL
UTF-83232 /2004.
Chikán Pál
   Félelem helyett öröm : tudományos, társadalmi ajánlás az emberiség megmentésére átszervezéssel / [... szerző Chikán Pál]. - [Vác] : Chikán P., [2003]. - 58 p. ; 21 cm
ISBN 963-430-213-0 fűzött : ár nélkül
utópia
304.9
[AN 1066137]
MARC

ANSEL
UTF-83233 /2004.
Csizmady Adrienne (1968-)
   A lakótelep / Csizmady Adrienne. - Budapest : Gondolat, 2003. - 317 p. ; 20 cm. - (Doktori mestermunkák, ISSN 1419-2306)
Bibliogr.: p. 291-299.
ISBN 963-9500-64-X fűzött : 1690,- Ft
Budapest - szociológia - lakótelep - 20. század
316.334.54(439-2Bp.)"196/200" *** 711.582(439-2Bp.)"196/200"
[AN 1067451]
MARC

ANSEL
UTF-83234 /2004.
Demeter Zayzon Mária (1944-)
   Kisebbségek a világhálón : a magyarországi nemzeti, etnikai kisebbségekkel kapcsolatos tájékoztatás az interneten : tartalmak, szolgáltatók, felhasználók / Demeter Zayzon Mária. - Budapest : Gondolat, 2003. - 166 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 141-163. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-9500-69-0 fűzött : 1680,- Ft
Magyarország - kisebbség - internet
316.347(=00)(439) *** 323.15(439) *** 681.324Internet
[AN 1066735]
MARC

ANSEL
UTF-83235 /2004.
Elekes Zsuzsanna (1954-)
   Egyes deviáns viselkedési formák fontosabb indikátorai / [kész. Elekes Zsuzsa, Paksi Borbála]. - Budapest : KSH, 2002. - 49 p. ; 29 cm. - (Társadalmijelzőszám-füzetek, ISSN 1587-2297)
Bibliogr.: p. 47-49.
ISBN 963-215-486-X fűzött : 800,- Ft
316.624(439)"199"
[AN 935147]
MARC

ANSEL
UTF-83236 /2004.
Enyedi Olga
   Párkapcsolati kalauz / Enyedi Olga. - [Budapest] : Enyedi O., 2003-. - 20 cm
Az 1. köt. kötetjelzés nélkül jelent meg, monografikus leírása: AN 951243
párkapcsolat - jövendőmondás - lélektan
316.472.4 *** 133.3 *** 159.9
[AN 1066469]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Grafológia, numerológia, kínai asztrológia, cigánykártya. - 2003. - 123 p. : ill., részben színes
Bibliogr.: p. 114-115.
ISBN 963-430-855-4 fűzött : ár nélkül
párkapcsolat - jövendőmondás - grafológia - számmisztika - kártyajáték - asztrológia
316.472.4 *** 159.961.335 *** 133.52(510) *** 159.925.6 *** 159.961.324
[AN 1066489] MARC

ANSEL
UTF-83237 /2004.
   Ifjúság, értékrend, vallás / [szerk. Rosta Gergely]. - Budapest : Faludi Akad., 2003. - 80, [2] p. : ill. ; 22 cm. - (Agóra, ISSN 1589-4584 ; 3.)
A Faludi Ferenc Akadémia Ifjúság,- Vallás- és Értékrendszociológusok Köre, a Barankovics Akadémia Alapítvány és a Kerkai Jenő Egyházszociológiai Intézet által Budapesten, 2003. február 7-én rend. azonos című konferencia előadásainak szerkesztett anyaga
ISBN 963-8014-28-8 fűzött : ár nélkül
Magyarország - ifjúság - értékrend - világnézet - vallás - konferenciakiadvány
316.346.3-053.6(439)"200" *** 316.752-053.6 *** 211 *** 061.3(439-2Bp.)"2003"
[AN 1066635]
MARC

ANSEL
UTF-83238 /2004.
   Iskoláskorú gyermekek egészségmagatartása : Egészségügyi Világszervezet nemzetközi kutatásának keretében végzett magyar vizsgálat "Nemzeti jelentés", 2002 = Health behaviour in school-aged children: a WHO cross-national study (HBSC) : national report / szerk. Aszmann Anna ; [... írták Aszmann Anna et al.] ; [kiad. Országos Gyermekegészségügyi Intézet]. - Budapest : Orsz. Gyermekegészségügyi Int., 2003. - 164 p. : ill. ; 24 cm
Csak magyar nyelven
ISBN 963-212-797-8 fűzött : ár nélkül
Magyarország - gyermekegészségügy - iskola-egészségügy - serdülőkor - életmód - statisztikai adatközlés
312.6-053.6(439)"200"(083.41) *** 371.7 *** 613.8-053.6
[AN 1066230]
MARC

ANSEL
UTF-83239 /2004.
Juhász Júlia (1920-)
   Találkoztam boldoguló cigányokkal is / Juhász Júlia. - 2. átd. kiad. - Budapest : Taninfo, 2003. - 171 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-85302-5-1 fűzött : 1680,- Ft
magyarországi cigányok - interjú
308(=914.99)(439)(047.53)
[AN 1068883]
MARC

ANSEL
UTF-83240 /2004.
Karvalics László, Z. (1961-)
   Információ, társadalom, történelem : válogatott írások / Z. Karvalics László. - Budapest : Typotex, 2003. - 263 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 253-263.
ISBN 963-9326-91-7 fűzött : 1850,- Ft
információs társadalom
316.77 *** 659.2 *** 681.3.004.14
[AN 1066375]
MARC

ANSEL
UTF-83241 /2004.
Koczó József
   Vámosmikola zsidóságának száz esztendeje : oktatási segédanyag / Koczó József. - Vámosmikola : Koczó J., 2003. - 105, [6] p. : ill. ; 21 cm. - (Honti füzetek, ISSN 1586-4928 ; 5.)
Bibliogr.: p. 102-104. - Példányszám: 300
ISBN 963-430-297-1 fűzött : ár nélkül
Vámosmikola - antiszemitizmus - zsidóság - 20. század
316.347(=924)(439-2Vámosmikola)(091) *** 323.12(=924)(439-2Vámosmikola)"194"
[AN 1067191]
MARC

ANSEL
UTF-83242 /2004.
   Kultúrstatisztikai adattár = Cultural data / [összeáll. ... Bárdosi Mónika et al.] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal. - Budapest : KSH, 2002. - 88 p. ; 29 cm
Fűzött : 1700,- Ft
316.7(439)"195/199"(083.41)
[AN 935927]
MARC

ANSEL
UTF-83243 /2004.
Lengyel János (1973-)
   Kárpátaljáról jöttem / Lengyel János. - Lakitelek : Antológia, 2003. - 63 p. ; 21 cm
ISBN 963-9354-27-9 fűzött : ár nélkül
Kárpátalja - határon túli magyarság - esszé
316.347(=945.11)(477.87)(0:82-4)
[AN 1066431]
MARC

ANSEL
UTF-83244 /2004.
   Léptékváltó társadalomtörténet : tanulmányok a 60 éves Benda Gyula tiszteletére / szerk. K. Horváth Zsolt, Lugosi András, Sohajda Ferenc ; [közread. a] Hermész Kör. - Budapest : Hermész Kör : Osiris, 2003. - 708 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Benda Gyula műveinek bibligráfiája: p. 699-708.
ISBN 963-214-144-X fűzött : 3398,- Ft
Magyarország - társadalomtörténet - személyi bibliográfia
316.32(439)(091) *** 943.9"15/19" *** 012Benda_Gy.
[AN 1066727]
MARC

ANSEL
UTF-83245 /2004.
Molnár István
   A mikroszimuláció alkalmazása / [írta Molnár István]. - Budapest : Ecostat, 2003. - 98 p. : ill. ; 24 cm. - (A gazdaságelemzés módszerei, ISSN 1419-4007 ; 2003/2.)
Bibliogr.: p. 89-96.
ISBN 963-215-613-7 fűzött : ár nélkül
statisztikai elemzés - sztochasztikus folyamat - számítógép - alkalmazás
311.17 *** 519.246 *** 681.3.004.14
[AN 1066408]
MARC

ANSEL
UTF-83246 /2004.
Móricz Miklós (1886-1966)
   Válogatott tanulmányok / Móricz Miklós ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal Levéltára. - Budapest : KSH Lvt., 2003-. - 24 cm
ISBN 963-215-694-3
demográfia - gazdaság
312 *** 33
[AN 1066379]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2003. - 297 p.
A tanulmányokat vál. és a szöveget gond. Jeney Andrásné. - Előszó Kápolnai Iván
ISBN 963-215-693-5 fűzött : 3000,- Ft
Magyarország - demográfia - 18. század - 19. század - 20. század - statisztikai adatközlés
312(439)"17/19"(083.41)
[AN 1066380] MARC

ANSEL
UTF-83247 /2004.
   Stratégia és kultúra : kulturális külpolitika az új kihívások tükrében / szerk. Éger György, Kiss J. László ; [közread. a] Teleki László Alapítvány. - Budapest : Teleki L. Alapítvány, 2004. - 433 p. ; 25 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-86388-7-7 kötött : ár nélkül
Európai Unió - Magyarország - kulturális politika - kultúra - külpolitika - 20. század - konferenciakiadvány
316.7(439)"19" *** 008:327(439)"19" *** 316.7(4)"19" *** 061.3(439-2Bp.)"2003"
[AN 1067060]
MARC

ANSEL
UTF-83248 /2004.
Szécsi Gábor (1966-)
   A kommunikatív elme : a nyelvi kommunikáció fogalmi alapjai / Szécsi Gábor. - Budapest : Áron, 2003. - 136 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 129-135.
ISBN 963-9210-28-5 kötött : 1280,- Ft
kommunikáció - nyelvfilozófia
316.77 *** 800.1
[AN 1066342]
MARC

ANSEL
UTF-83249 /2004.
Utasi Ágnes (1940-)
   A társadalmi integráció és szolidaritás jelzőszámai / [kész. Utasi Ágnes]. - Budapest : KSH, 2002. - 32 p. ; 29 cm. - (Társadalmijelzőszám-füzetek, ISSN 1587-2297)
Bibliogr.: p. 32.
ISBN 963-215-487-8 fűzött : 800,- Ft
316.47 *** 316.62
[AN 935153]
MARC

ANSEL
UTF-83250 /2004.
   Zemplínski Slováci, 2003 = Zempléni szlovákok / [zost. ... Júlia Kucziková] ; [prekl. Viera Mohayová, Júlia Kucziková] ; [publ. Základnej školy s vyučovacím jazykom slovenským]. - Sátoraljaújhely : Szlovák Tanítási Nyelvű Ált. Isk., 2003. - 46, [2] p. : ill. ; 21 cm
Példányszám: 1200
ISBN 963-212-568-1 fűzött : ár nélkül
Borsod-Abaúj-Zemplén - nemzetiség - magyarországi szlovákok
316.347(=854)(439.134)
[AN 1067160]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

3251 /2004.
   Bács-Bodrogtól Bács-Kiskunig : az V. Duna-Tisza közi nemzetközi néprajzi nemzetiség-kutató konferencia (Baja, 2002. július 18-19.) előadásai / [... a tanulmánykötetet szerk. Bárth János] ; [rend., közread. a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezete]. - Baja ; Kecskemét : Bács-Kiskun M. Önkormányzat Múz. Szerv., 2003. - 222 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. az előadások végén. - Összefoglalás német, angol és szlovák nyelven
ISBN 963-7216-78-2 fűzött : ár nélkül
Duna-Tisza köze - néprajz - konferenciakiadvány
39(=945.11)(439.15) *** 39(=00)(439.15) *** 061.3(439-2Baja)
[AN 1067513]
MARC

ANSEL
UTF-83252 /2004.
Boar, Roger
The world's greatest ghosts (magyar)
   Kísértetek / Roger Boar, Nigel Blundell ; [ford. Kocsis Erik]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2004. - 125, [2] p. ; 20 cm. - (Minden idők legnagyobb..., ISSN 1589-5726 ; 11.)
ISBN 963-9546-10-0 fűzött : 495,- Ft
kísértet
398.42(100)
[AN 1067150]
MARC

ANSEL
UTF-83253 /2004.
Égető Melinda (1941-)
   Vagyon szép szőlőhegyünk.. : történeti-néprajzi elemzések közép- és nyugat-dunántúli magyar nyelvű hegytörvények körében, 1629-1846 / Égető Melinda. - Budapest : L'Harmattan : MTA Néprajzi Kutint., 2004. - 139 p. ; 24 cm. - (Documentatio ethnographica, ISSN 0138-9793 ; 21.)
Bibliogr.: p. 127-134.
ISBN 963-9457-39-6 fűzött : ár nélkül
Dunántúl - magyar néprajz - gazdaságtörténet - szőlőművelés - borászat - hegyközség - 17. század - 18. század - 19. század
39(=945.11)(439.11) *** 634.8(439.11)"16/18" *** 663.2(439.11)"16/18" *** 338(091)(439.11)"186/191" *** 349.422.3(439.11)
[AN 1066629]
MARC

ANSEL
UTF-83254 /2004.
Fazekas Lajos
   Kacag a májam / [gyűjt. Fazekas Lajos]. - Debrecen : TKK, 2002. - 80 p. ; 14 cm. - (Vicckönyvtár, ISSN 1587-5466 ; 17.)
Fűzött : 160,- Ft
398.94
[AN 936145]
MARC

ANSEL
UTF-83255 /2004.
   Három vándorló királyfirul való historia : a sárospataki kéziratos népmesegyűjtemény, 1789 / [szerk. Fazekas Zsuzsa] ; [az utószót írta, ... a jegyzeteket és mellékleteket kész. Benedek Katalin]. - [Budapest] : EFI : L'Harmattan, 2004. - 115 p. : ill. ; 20 cm. - (Folklór, ISSN 1586-2062)
Bibliogr.: p. 104-107.
ISBN 963-9457-63-9 fűzött : ár nélkül
Sárospatak - magyar néprajz - kézirat - népmese
398.21(=945.11)(439-2Sárospatak) *** 091
[AN 1067469]
MARC

ANSEL
UTF-83256 /2004.
   Közös nyelven Ungon, Berken : néprajzi játéktanulmányok a múlt évszázad elejéről / Kriston Vízi József válogatásában. - Budapest : Pont, cop. 2003. - 141 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9312-84-3 fűzött : 2520,- Ft
Magyarország - gyermekjáték - 20. század - népi játék
394.3(=945.11)(439)"190/191" *** 688.72(439)"190/191" *** 796.1/.3(439)"190/191"
[AN 1066324]
MARC

ANSEL
UTF-83257 /2004.
   A meseszövés változatai : mesemondók, mesegyűjtők és meseírók / [szerk. Bálint Péter]. - Debrecen : Didakt, 2003. - 295 p. ; 24 cm. - (Mese és hagyomány, ISSN 1785-4210)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-214-047-8 fűzött : ár nélkül
mesekutatás - népmese - műelemzés
398.21.001 *** 82.01-34
[AN 1066263]
MARC

ANSEL
UTF-83258 /2004.
   Mosolygó biztos úr : rendőrhumor az 1910-es, 20-as, 30-as évekből / [szerk. Szende Iván András]. - [Budapest] : SZ. I. A. Press, 2003. - 157 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-210-154-5 fűzött : 867,- Ft
vicc
398.94
[AN 1066077]
MARC

ANSEL
UTF-83259 /2004.
Ondi Tibor
   Fogom a hasam / [gyűjt. Ondi Tibor]. - Debrecen : TKK, 2001[!2002]. - 80 p. ; 14 cm. - (Vicckönyvtár, ISSN 1587-5466 ; 15.)
Fűzött : 160,- Ft
398.94
[AN 936140]
MARC

ANSEL
UTF-83260 /2004.
Ondi Tibor
   Fülig ér a szám / [gyűjt. Ondi Tibor]. - Debrecen : TKK, 2001[!2002]. - 80 p. ; 14 cm. - (Vicckönyvtár, ISSN 1587-5466 ; 16.)
Fűzött : 160,- Ft
398.94
[AN 936143]
MARC

ANSEL
UTF-83261 /2004.
Ondi Tibor
   Humorzsák / [gyűjt. Ondi Tibor]. - Debrecen : TKK, 2002. - 80 p. ; 14 cm. - (Vicckönyvtár, ISSN 1587-5466 ; 30.)
Fűzött : 160,- Ft
398.94
[AN 936161]
MARC

ANSEL
UTF-83262 /2004.
Ondi Tibor
   Poéndömping / [gyűjt. Ondi Tibor]. - Debrecen : TKK, 2002. - 80 p. ; 14 cm. - (Vicckönyvtár, ISSN 1587-5466 ; 29.)
Fűzött : 160,- Ft
398.94
[AN 936159]
MARC

ANSEL
UTF-83263 /2004.
Ondi Tibor
   Tiszta kabaré! / [gyűjt. Ondi Tibor]. - Debrecen : TKK, 2002. - 80 p. ; 14 cm. - (Vicckönyvtár, ISSN 1587-5466 ; 18.)
Fűzött : 160,- Ft
398.94
[AN 936148]
MARC

ANSEL
UTF-83264 /2004.
Pálffy Emőke
   Karácsonyi kérdések : [ünnepi receptek] / Pálffy Emőke. - Budapest : D&B 2001, [2003]. - 175 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Recept klub kézikönyvek, ISSN 1589-0198 ; 4.)
Kötött : ár nélkül
karácsony - szakácskönyv
398.332.416 *** 641.55(083.12)
[AN 1067035]
MARC

ANSEL
UTF-83265 /2004.
   Röhög az osztály : válogatott, eredeti aranyköpések gyűjteménye / [szerk. Rózsa Tamás] ; [ill. Svetlana Moraca]. - Budapest : Égisz : NetContact, 2004. - 154 p. : ill. ; 21 cm. - (Társam Csoport kiskönyvtára, ISSN 1785-6450)
ISBN 963-212-640-8 fűzött : 1250,- Ft
diákélet - vicc - humoreszk
398.94 *** 371.8(0:82-7)
[AN 1069509]
MARC

ANSEL
UTF-83266 /2004.
Róka Sándor
   Anyósviccek / [gyűjt. Róka Sándor]. - Debrecen : TKK, 2001[!2002]. - 80 p. ; 14 cm. - (Vicckönyvtár, ISSN 1587-5466 ; 19.)
Fűzött : 160,- Ft
398.94
[AN 936149]
MARC

ANSEL
UTF-83267 /2004.
Róka Sándor
   A gyógyítás humora / [gyűjt. Vicc Elek]. - Debrecen : TKK, 2002. - 80 p. ; 14 cm. - (Vicckönyvtár, ISSN 1587-5466 ; 23.)
Fűzött : 160,- Ft
398.94
[AN 936152]
MARC

ANSEL
UTF-83268 /2004.
Róka Sándor
   A házasság humora / [gyűjt. Vicc Elek]. - Debrecen : TKK, 2002. - 80 p. ; 14 cm. - (Vicckönyvtár, ISSN 1587-5466 ; 24.)
Fűzött : 160,- Ft
398.94
[AN 936154]
MARC

ANSEL
UTF-83269 /2004.
Róka Sándor
   Orvosviccek / [gyűjt. Róka Sándor]. - Debrecen : TKK, 2001[!2002]. - 80 p. ; 14 cm. - (Vicckönyvtár, ISSN 1587-5466 ; 20.)
Fűzött : 160,- Ft
398.94
[AN 936151]
MARC

ANSEL
UTF-83270 /2004.
Róka Sándor
   Újabb aranyköpések / [gyűjt. Vicc Elek]. - Debrecen : TKK, 2002. - 80 p. ; 14 cm. - (Vicckönyvtár, ISSN 1587-5466 ; 27.)
Fűzött : 160,- Ft
398.94
[AN 936156]
MARC

ANSEL
UTF-83271 /2004.
Róka Sándor
   Vicczuhatag / [gyűjt. Vicc Elek]. - Debrecen : TKK, 2002. - 80 p. ; 14 cm. - (Vicckönyvtár, ISSN 1587-5466 ; 28.)
Fűzött : 160,- Ft
398.94
[AN 936158]
MARC

ANSEL
UTF-83272 /2004.
   Sárkányölő Sebestyén : sárkányos magyar népmesék / vál. és szerk. Boldizsár Ildikó ; Keresztes Dóra rajz. - [Budapest] : Palatinus, [2003]. - 145 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 963-9487-73-2 kötött : 1990,- Ft
magyar néprajz - népmese - gyermekkönyv
398.21(=945.11)(02.053.2) *** 398.44(=945.11)(02.053.2)
[AN 1067063]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

3273 /2004.
Kicsid József (1925-)
   Börtön-röntgen : Szamosújvártól a Duna-deltáig / Kicsid József. - Veszprém : Új Horizont, 2003. - 159 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-8246-18-9 fűzött : ár nélkül
Románia - politikai üldözés - börtön - memoár
323.282(498)"195/196"(0:82-94)
[AN 1066982]
MARC

ANSEL
UTF-83274 /2004.
Koltay Gábor (1950-)
   "Adjatok egy jobbik világot" : beszélgetések a Jobbik Magyarországért Mozgalomról : Koltay Gábor interjúi. - [Budapest] : Szabad Tér, cop. 2003. - 251 p. ; 21 cm
ISBN 963-214-060-5 kötött : ár nélkül
Jobbik Magyarországért Mozgalom
Magyarország - párt - politikus - interjú
329(439)Jobbik(047.53) *** 32(439)(092)(047.53)
[AN 1066994]
MARC

ANSEL
UTF-83275 /2004.
   A new balance: democracy and minorities in post-communist Europe / ed. by Monica Robotin, Levente Salat. - Budapest : LGI OSI, 2003. - XIX, 208 p. : ill. ; 24 cm. - (LGI books, ISSN 1586-1317)
Bibliogr.: p. 173-180.
ISBN 963-9419-75-3 fűzött : ár nélkül
Kelet-Európa - Közép-Európa - nemzetiségi politika - 20. század
323.15(4-11)"199/200" *** 342.724(4-11)"199/200"
[AN 1066997]
MARC

ANSEL
UTF-83276 /2004.
Rózsa Mária
   A terrorizmus / Rózsa Mária, Szűrös Mónika. - Budapest : RTF, 2003. - 42 p. ; 25 cm. - (Rendvédelmi füzetek, ISSN 1585-1249 ; 2003/8.)
ISBN 963-9405-85-X fűzött : ár nélkül
terrorizmus
323.285(100)
[AN 1067355]
MARC

ANSEL
UTF-83277 /2004.
Szita Szabolcs (1945-)
   A humánum lovagja : Raoul Wallenberg svéd követségi titkár az életek védelmében : a magyarországi vándorkiállítás kísérőfüzete / [... írta és szerk. Szita Szabolcs] ; [... rendezők Oktatási Minisztérium etc.]. - [S.l.] : [s.n.], [2002]. - 16 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött : ár nélkül
Wallenberg, Raoul
323.12(=924)(439)"1939/1945"(092)Wallenberg,_R. *** 943.9"194" *** 061.4(439-2Szombathely)
[AN 922016]
MARC

ANSEL
UTF-83278 /2004.
Tóth György László (1948-)
   Törésvonalak / Tóth Gy. László. - [Budapest] : Kairosz, [2003]. - 209 p. ; 20 cm
ISBN 963-9568-12-0 fűzött : 2500,- Ft
Magyarország - belpolitika - politológia - ezredforduló
323(439)"199/200" *** 32.001
[AN 1066175]
MARC

ANSEL
UTF-83279 /2004.
   Unió Európával és a magyar nemzettel! : parlamenti pártok országos körútja Magyarország eredményes európai uniós csatlakozásáért / [... szerk. Tabajdi Csaba]. - Budapest : Codex Print, 2003. - 435 p. ; 25 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-9247-12-X kötött : ár nélkül
Magyarország - Európai Unió - politikai propaganda - belpolitika - külpolitika
327.39(4-62) *** 32.019.5(439)"200" *** 323(439)"200" *** 327(439)"200"
[AN 1066129]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

3280 /2004.
   Barbárok a Római Birodalom határvidékén : régészeti leletek a madarasi szarmata temetőből, Bács-Kiskun megye / [bev. tanulmány, kiállított műtárgyak katalógusa és tárlatrendezés Vörös Gabriella]. - Szeged : [Press Kontakt], 2003. - 46 p. : ill., részben színes ; 20x20 cm
A Móra Ferenc Múzeumban 2003. szept. 5 - nov. 2. között rendezett kiállítás katalógusa. - Bibliogr.: p. 45-46.
ISBN 963-210-995-3 fűzött : ár nélkül
Sarmatia Europaea - Madaras - régészet - szarmaták - római birodalom kora - kiállítási katalógus
904(398.1) *** 904(439-2Madaras) *** 061.4(439-2Szeged)
[AN 1066366]
MARC

ANSEL
UTF-83281 /2004.
Beneš, Edvard
Le problème autrichien et la question tchèque (magyar)
   Az osztrák probléma és a cseh kérdés : az Ausztriában élő szláv nemzetek politikai harcáról szóló tanulmány / Edvard Beneš ; sajtó alá rend. és a bev. tanulmányt írta Gulyás László ; ford. Halmos Tamás. - Szeged : JATEPress, 2003. - 75 p. ; 20 cm. - (Documenta historica, ISSN 1216-0954 ; 61.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 300
Fűzött : 250,- Ft
Csehország - Ausztria - történelem - kisebbség - csehek - 19. század
943.6"18" *** 943.71"18" *** 323.15(=81)(436)"18"
[AN 1067284]
MARC

ANSEL
UTF-83282 /2004.
Benke József (1937-)
   Az arab országok története / Benke József. - [Budapest] : Hét Krajcár, [1996]-2003. - 3 db ; 24 cm
A 3. kötetet kiad. a Kairosz Kiadó
ISBN 963-8250-13-5 kötött : ár nélkül
930.8(=927)(035)
[AN 210986]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt, Az arab országok az ezredfordulón : 1997. január 1 - 2003. augusztus 31. - 2003. - 476 p., [32] t. : ill., részben színes
Bibliogr.: p. 474-475.
ISBN 963-9484-71-7 kötött : ár nélkül
arab ország - belpolitika - ezredforduló
323(53)"199/200" *** 323(56)"199/200" *** 323(61)"199/200"
[AN 1067037] MARC

ANSEL
UTF-83283 /2004.
Bozóky Éva (1923-)
   Mária Dorottya / Bozóky Éva ; [közread. a Cigány Tudományos és Művészeti Társaság]. - Budapest : Cigány Tud. és Műv. Társ., 2003. - 63 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-210-532-X fűzött : ár nélkül
Mária Dorottya (József nádor felesége) (1797-1855)
magyar történelem - 19. század - életrajz
929(439)Mária_Dorottya
[AN 1066845]
MARC

ANSEL
UTF-83284 /2004.
Csiffáry Tamás
   Magyarország aranykora, 896-1896 / Csiffáry Tamás. - Budapest : Könyvmíves Kvk., 2003. - 143 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 963-9497-57-6 kötött : ár nélkül
magyar történelem
943.9(084.1)
[AN 1066226]
MARC

ANSEL
UTF-83285 /2004.
   David Kaufmann memorial volume : papers presented at the David Kaufmann Memorial Conference : November 29, 1999, Budapest : Oriental Collection Library of the Hungarian Academy of Sciences / ed. by Éva Apor. - Budapest : MTAK, 2002. - 196 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Keleti tanulmányok, ISSN 0133-6193 ; 10.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7451-10-2 kötött : ár nélkül
művelődéstörténet - zsidóság - magángyűjtemény - konferenciakiadvány
930.85(=924) *** 069.017(439)Kaufmann-gyűjtemény *** 061.3(439-2Bp.)"1999"
[AN 1067193]
MARC

ANSEL
UTF-83286 /2004.
Deary, Terry
The awesome Egyptians (magyar)
   Őrült egyiptomiak / Terry Deary, Peter Hepplewhite ; ill. Martin Brown ; [ford. Hegyesi Gabriella]. - 3. kiad. - Budapest : Egmont, 2004. - 128 p. : ill. ; 20 cm. - (Rrrettentő töri, ISSN 1419-2241)
ISBN 963-627-930-6 fűzött : 749,- Ft
művelődéstörténet - ókori Egyiptom - angol irodalom - gyermekkönyv - szatíra
930.85(32)(0:82-7) *** 820-7(02.053.2)=945.11
[AN 1068830]
MARC

ANSEL
UTF-83287 /2004.
Deary, Terry
The groovy Greeks (magyar)
   Ütődött görögök / Terry Deary ; ill. Martin Brown ; [ford. Hegyesi Gabriella]. - 3. kiad. - Budapest : Egmont, 2004. - 127 p. : ill. ; 20 cm. - (Rrrettentő töri, ISSN 1419-2241)
ISBN 963-627-933-0 fűzött : 749,- Ft
művelődéstörténet - ókori Görögország - angol irodalom - gyermekkönyv - szatíra
930.85(38)(0:82-7) *** 820-7(02.053.2)=945.11
[AN 1068831]
MARC

ANSEL
UTF-83288 /2004.
Farkas Ferenc (1931-)
   Sorsvillantás : családom és életem története / Farkas Ferenc. - [Ercsi] : [Magánkiad.], 2003. - 150, [17] p., [1] t.fol. : ill. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
Farkas Ferenc (1931-)
Magyarország - családtörténet - memoár
929.52(439)Farkas(0:82-94)
[AN 1067230]
MARC

ANSEL
UTF-83289 /2004.
Fenyő István (1929-)
   A centralisták az 1848-as forradalomban / Fenyő István. - Budapest : Argumentum, 2003. - 174, [2] p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 157-169.
ISBN 963-446-258-8 fűzött : 1500,- Ft
Magyarország - magyar történelem - 1848/49-es forradalom és szabadságharc - liberális párt - centralizmus
943.9"1848/1849" *** 329.12(439)"1848/1849"
[AN 1066228]
MARC

ANSEL
UTF-83290 /2004.
Grant, Neil
Everyday life in ancient Rome (magyar)
   Így éltek az ókori rómaiak / Neil Grant ; [ill. Manuela Cappon et al.] ; [ford. Győrvári Borbála]. - Budapest : Tessloff és Babilon, cop. 2003. - 46 p., [4] t.fol. : ill., színes ; 31 cm. - (Pillantás a múltba, ISSN 1785-4776)
ISBN 963-9446-24-6 kötött : ár nélkül
Római Birodalom - művelődéstörténet
930.85(37)
[AN 1066335]
MARC

ANSEL
UTF-83291 /2004.
   Igazságot Magyarországnak! : Trianon kegyetlen tévedései. - Repr. kiad. - Budapest : Magánkiad., 2003. - 160 p. : ill., részben színes ; 28 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Légrády Testvérek, 1930
ISBN 963-430-598-9 kötött : ár nélkül
Magyarország - művelődéstörténet - magyar történelem - trianoni békeszerződés - 20. század - hasonmás kiadás - album
930.85(439)(084.1) *** 943.9"1920" *** 327.5(4)"1920" *** 094/099.07
[AN 1067066]
MARC

ANSEL
UTF-83292 /2004.
Kulcsár Péter (1934-)
   Inventarium de operibus litterariis ad res Hungaricas pertinentiis ab initiis usque ad annum 1700 = A magyar történeti irodalom lelőhelyjegyzéke a kezdetektől 1700-ig / ... összeáll. Kulcsár Péter ; [közread. az] ... Országos Széchényi Könyvtár. - Budapest : Balassi : OSZK, cop. 2003. - 812 p. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 807-812.
ISBN 963-506-522-1 kötött : 4500,- Ft
Magyarország - magyar történelem - történetíró - középkor - történelmi forrás - lelőhelyjegyzék - szakbibliográfia
943.9".../16"(093)(083.8) *** 943.9".../16":016 *** 017.11(439)
[AN 1067024]
MARC

ANSEL
UTF-83293 /2004.
Magony Imre
   Azok az évek : Székesfehérvár történeti kronológiája, 1948-1990 / Magony Imre. - Sárbogárd : Bogárd és Vidéke Lapk., 2003. - 230 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-85650-8-X fűzött : ár nélkül
Székesfehérvár - helytörténet - történeti kronológia
943.9(439-2Székesfehérvár)"194/198"
[AN 1067339]
MARC

ANSEL
UTF-83294 /2004.
Nemeskürty István (1925-)
Művek
   Nemeskürty István összes műve / sorozatszerk. Turányi Zsuzsa. - [Budapest] : Szabad Tér, 1999-. - 24 cm
ISBN 963-9201-04-9
943.9 *** 930.85(439) *** 894.511(091) *** 081
[AN 405118]
MARC

ANSEL
UTF-8


   8., A magyar irodalom története 1. - 2003. - 675 p.
ISBN 963-9201-24-3 kötött : ár nélkül
magyar irodalom története - 16. század - 17. század - 18. század
894.511(091)"15/17"
[AN 1067050] MARC

ANSEL
UTF-8


   9., A magyar irodalom története 2. - 2003. - 550 p.
ISBN 963-2127-22-6 kötött : ár nélkül
magyar irodalom története - 19. század - 20. század
894.511(091)"18/19"
[AN 1067053] MARC

ANSEL
UTF-83295 /2004.
   A Rákóczi-szabadságharc és Közép-Európa : tanulmányok a Rákóczi-szabadságharc kezdetének 300. évfordulójára / szerk. Tamás Edit. - Sárospatak : [Rákóczi Múz.], 2003. - 2 db ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött : ár nélkül
Európa - magyar történelem - Rákóczi-szabadságharc - konferenciakiadvány
943.9"1703/1711" *** 940"170/171" *** 061.3(439-2Sárospatak)
[AN 1067236]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 422, [2] p. - (A sárospataki Rákóczi Múzeum füzetei, ISSN 0487-3890 ; 45.)
Európa - magyar történelem - Rákóczi-szabadságharc - konferenciakiadvány
940"170/171" *** 943.9"1703/1711"
[AN 1067247] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 326, [2] p. - (A sárospataki Rákóczi Múzeum füzetei, ISSN 0487-3890 ; 46.)
Európa - magyar történelem - Rákóczi-szabadságharc - konferenciakiadvány
943.9"1703/1711" *** 940"170/171"
[AN 1067254] MARC

ANSEL
UTF-83296 /2004.
Romsics Gergely (1977-)
   Mítosz és emlékezet : a Habsburg Birodalom felbomlása az osztrák és a magyar politikai elit emlékirat-irodalmában / Romsics Gergely. - Budapest : L'Harmattan, 2004. - 205 p. ; 24 cm. - (A múlt ösvényén, ISSN 1587-3153)
Bibliogr.: p. 199-205.
ISBN 963-9457-56-6 fűzött : ár nélkül
Osztrák-Magyar Monarchia - magyar történelem - 20. század
943.6/.9"19"
[AN 1067464]
MARC

ANSEL
UTF-83297 /2004.
Rossi, Renzo
La vita in un castello medievale (magyar)
   A középkori vár / írta Renzo Rossi ; rajz. Donato Spedaliere. - [Budapest] : Balassi, cop. 2003. - 45 p. : ill., színes ; 29 cm. - (A középkor világa, ISSN 1785-2714)
Ford. Sajó Tamás
ISBN 963-506-527-2 kötött : 2500,- Ft
vár - művelődéstörténet - középkor
930.85(4)"09/14" *** 728.81(4)"09/14"
[AN 1066250]
MARC

ANSEL
UTF-83298 /2004.
Rossi, Renzo
La vita in un monastero medievale (magyar)
   A középkori kolostor / írta Renzo Rossi ; rajz. Alessandro Baldanzi. - [Budapest] : Balassi, cop. 2003. - 47 p. : ill., színes ; 29 cm. - (A középkor világa, ISSN 1785-2714)
Ford. Sajó Tamás
ISBN 963-506-528-0 kötött : 2500,- Ft
kolostor - művelődéstörténet - középkor
930.85(4)"04/14" *** 726.7(4)"04/14"
[AN 1066254]
MARC

ANSEL
UTF-83299 /2004.
Szeli Valéria (1951-)
   Életrajzok : [ajánló bibliográfia] / összeáll. Szeli Valéria és Várady Géza. - Budapest : Press Publica, 2003. - 126 p. ; 17 cm. - (Változó világ, ISSN 1219-5235 ; 53.)
ISBN 963-9001-77-5 fűzött : 740,- Ft
ajánló bibliográfia - személyi bibliográfia
929(100):016 *** 019.922
[AN 1067176]
MARC

ANSEL
UTF-83300 /2004.
Tischler János (1967-)
   "Hogy megcsendüljön minden gyáva fül" : Lengyelország és Magyarország a két nemzet sorsfordító történelmi eseményeinek idején, 1956-ban és 1980-81-ben / Tischler János ; [közread. az] ... 1956-os Intézet. - Pécs : Jelenkor ; Budapest : 1956-os Int., 2003. - 260, [3] p., [8] t. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-676-331-3 fűzött : 2400,- Ft
Lengyelország - magyar történelem - történelem - 20. század
943.9"195/198" *** 943.8"195/198"
[AN 1066606]
MARC

ANSEL
UTF-83301 /2004.
Tóth Gyula
   A magyar krónikák és a kitalált középkor / Tóth Gyula. - Debrecen : Főnix Kvműhely : "Múltat s jövendőt" Közművel. Egyes., 2003. - 94 p. ; 21 cm. - (Főnix könyvek, ISSN 1417-507X ; 51.)
Bibliogr. p. 92-94.
ISBN 963-86367-7-7 fűzött : 800,- Ft
Európa - magyar történelem - középkor - hipotézis
930.8(=945.11)(089.3) *** 940.1(089.3) *** 001.94
[AN 1066213]
MARC

ANSEL
UTF-83302 /2004.
Zágorec-Csuka Judit (1967-)
   A Zrínyiek nyomában : tanulmánykötet / Zágorec-Csuka Judit ; [közread. a] Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület. - Pilisvörösvár : MBKKE, 2003. - 75 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 500
ISBN 963-212-558-4 fűzött : ár nélkül
Zrínyi család
Magyarország - családtörténet - kultusz - 16. század - 17. század
929.52(439)Zrínyi *** 394.46 *** 316.738
[AN 1067615]
MARC

ANSEL
UTF-83303 /2004.
Zoltán András (1949-)
   Oláh Miklós Athila című munkájának XVI. századi lengyel és fehérorosz fordítása = "Athila" M. Olaha v polʹckom i belorusskom perevodah XVI veka / Zoltán András. - Nyíregyháza : Nyíregyházi Főisk. Ukrán és Ruszin Filológiai Tansz. ; [Veszprém] : VE Tanárképző Kara ; [Budapest] : ELTE Ukrán Filológiai Tansz., 2004. - 554 p. : ill. ; 24 cm. - (Dimensiones culturales et urbariales Regni Hungariae, ISSN 1588-8215 ; 6.)
A belorusz és a lengyel fordítások hasonmásával és betűhiv átiratával. - Bibliogr.: p. 93-104.
ISBN 963-9385-75-1 fűzött : ár nélkül
Oláh Miklós (1493-1568). Athila
Attila (Hun Birodalom: király)
Magyarország - hunok - uralkodó - történelem - középkori latin irodalom - polonisztika - ruszisztika - belorusz nyelv
936.91(092)Attila *** 871-94(439)=84 *** 871-94(439)=826 *** 871(439)(092)Oláh_M. *** 884 *** 882.6
[AN 1067462]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

3304 /2004.
Bak Borbála (1943-)
   Magyarország történeti topográfiája : a honfoglalástól 1950-ig / Bak Borbála. - 2. kiad. - Budapest : História : MTA Törttud. Int., 2003, cop. 1997. - 183 p. : ill., térk. ; 24 cm + 5 mell. - (História könyvtár. Monográfiák, ISSN 1217-212X ; 9/1.)
Bibliogr.: p. 137-149. - Példányszám: 800
Fűzött : 1200,- Ft (hibás ISBN 963-049-809-X)
Magyarország - magyar történelem - történeti földrajz - topográfia - egyetemi tankönyv
914.39(075.8) *** 911.3(439)(075.8) *** 943.9(075.8)
[AN 1068736]
MARC

ANSEL
UTF-83305 /2004.
Bakó Endre (1938-)
   Jóízű beszélgetéseim / Bakó Endre. - Berettyóújfalu ; Budapest : B. Tónus Bt., 2003. - 45 p. ; 21 cm. - (Bihari füzetek, ISSN 1417-6122 ; 20.)
ISBN 963-214-179-2 fűzött : ár nélkül
Bihar - helyismeret - riport
908.439.165(0:82-92)
[AN 1067610]
MARC

ANSEL
UTF-83306 /2004.
Fehér Zoltán (1931-)
   Fekete faluban fehér torony látszik : bátyai képeskönyv / Fehér Zoltán ; [kiad. Bátya Község Önkormányzata]. - Bátya : Önkormányzat, 2002. - 116 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-202-441-9 kötött : ár nélkül
Bátya
908.439-2Bátya(084.12)
[AN 935188]
MARC

ANSEL
UTF-83307 /2004.
Göncz József
   Vendéglátás és szórakozás Sopron vármegyében képeslapokon, 1896-1945 : a sorozat harmadik albuma / Göncz József, Bognár Béla. - Sopron : Edutech, cop. 2003. - 159 p. : ill., részben színes ; 31 cm
ISBN 963-86398-0-6 kötött : ár nélkül
Sopron (vármegye) - helyismeret - vendéglátás - képes levelezőlap - fényképalbum
908.439.113"189/194"(084.12) *** 769.5(439) *** 640.4(439.113)(084.12)
[AN 1065176]
MARC

ANSEL
UTF-83308 /2004.
   Hódmezővásárhely törvényhatósági jogú város történeti almanachja, 1873-1950 : országgyűlési, nemzetgyűlési képviselők, felsőházi tagok, polgármesterek, főispánok / [szerk. Kovács István] ; [... szerzői Herczeg Mihály et al.] ; [kiad. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata]. - Hódmezővásárhely : Önkormányzat, 2003. - 276 p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 963-212-770-6 kötött : ár nélkül
Hódmezővásárhely - helyismeret - államigazgatás - köztisztviselő - évkönyv
908.439-2Hódmezővásárhely *** 352/354.075 *** 050.9
[AN 1067879]
MARC

ANSEL
UTF-83309 /2004.
Imecs Orsolya
   Bécs / Imecs Orsolya. - Budapest : Cartographia, cop. 2003. - 192 p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm. - (Cartographia útikönyvek, ISSN 1588-8118)
Lezárva: 2003. szept. 15.
ISBN 963-352-849-6 fűzött : ár nélkül
Wien - útikönyv
914.36-2Wien(036)
[AN 1067010]
MARC

ANSEL
UTF-83310 /2004.
Joó Attila
   Puspökladányi kalauz / [szerzők Joó Attila és Nagy Attila] ; [... kiad. Püspökladány Város Önkormányzata]. - [Püspökladány] : Önkormányzat, 2002. - 48 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 963-2061-16-0 fűzött : ár nélkül
Püspökladány - helyismeret
908.439-2Püspökladány
[AN 1066523]
MARC

ANSEL
UTF-83311 /2004.
Mare (magyar)
   A tenger / [írta Gaetano Cafiero et al.] ; [ford. Résch Éva]. - Budapest : Geographia, 2003. - 734 p. : ill., színes ; 17x17 cm
ISBN 963-8633-40-9 kötött : 5500,- Ft
helyismeret - tenger - fényképalbum
908.100(26)(084.12)
[AN 1066440]
MARC

ANSEL
UTF-83312 /2004.
   A nagyvárosok belső tagozódása / [... sorozatszerk. Kovács Tibor]. - [Budapest] : [KSH], 2003-. - 29 cm
Közread. a Központi Statisztikai Hivatal területi igazgatóságai
ISBN 963-215-671-4
urbanizáció - statisztikai adatközlés
911.375(439)(083.41) *** 31(439-2)
[AN 1066494]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], Budapest / [kész. Dóka Margit et al.] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal Budapesti és Pest Megyei Igazgatósága. - Budapest : KSH Bp. és Pest M. Ig., 2003. - 122 p. : ill. + CD-ROM
ISBN 963-215-672-2 fűzött : 2800,- Ft
Budapest - urbanizáció - statisztikai adatközlés
911.375(439-2Bp.)(083.41) *** 31(439-2Bp.)
[AN 1066497] MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], Kecskemét / [kész. Csőszné Seres Ilona et al.] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága. - Kecskemét : KSH Bács-Kiskun M. Ig., 2003. - 78, 39 p. : ill., részben színes
ISBN 963-215-674-9 fűzött : 2000,- Ft
Kecskemét - urbanizáció - statisztikai adatközlés
911.375(439-2Kecskemét)(083.41) *** 31(439-2Kecskemét)
[AN 1066505] MARC

ANSEL
UTF-8


   [3.], Miskolc / [kész. Fejes László et al.] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatósága. - Miskolc : KSH BAZ M. Ig., 2003. - 131 p. : ill., részben színes
ISBN 963-215-676-5 fűzött : 3000,- Ft
Miskolc - urbanizáció - statisztikai adatközlés
911.375(439-2Miskolc)(083.41) *** 31(439-2Miskolc)
[AN 1066508] MARC

ANSEL
UTF-8


   [4.], Szeged / [kész. Fekete Istvánné et al.] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal Csongrád Megyei Igazgatósága. - Szeged : KSH Csongrád M. Ig., 2003. - 82, [2] p. : ill.
ISBN 963-215-677-3 fűzött : 2000,- Ft
Szeged - urbanizáció - statisztikai adatközlés
911.375(439-2Szeged)(083.41) *** 31(439-2Szeged)
[AN 1066511] MARC

ANSEL
UTF-8


   [5.], Székesfehérvár / [kész. Merész Gabriella et al.] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal Fejér Megyei Igazgatósága. - Székesfehérvár : KSH Fejér M. Ig., 2003. - 64 p. : ill.
ISBN 963-215-679-X fűzött : ár nélkül
Székesfehérvár - urbanizáció - statisztikai adatközlés
911.375(439-2Székesfehérvár)(083.41) *** 31(439-2Székesfehérvár)
[AN 1066513] MARC

ANSEL
UTF-8


   [6.], Győr / [kész. Fehérné Brandisz Katalin et al.] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatósága. - Győr : KSH Győr-Moson-Sopron M. Ig., 2003. - 88 p. : ill.
ISBN 963-215-680-3 fűzött : 2000,- Ft
Győr - urbanizáció - statisztikai adatközlés
911.375(439-2Győr)(083.41) *** 31(439-2Győr)
[AN 1066515] MARC

ANSEL
UTF-8


   [7.], Sopron / [kész. Fehérné Brandisz Katalin et al.] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatósága. - Győr : KSH Győr-Moson-Sopron M. Ig., 2003. - 88 p. : ill.
ISBN 963-215-681-1 fűzött : 2000,- Ft
Sopron - urbanizáció - statisztikai adatközlés
911.375(439-2Sopron)(083.41) *** 31(439-2Sopron)
[AN 1066524] MARC

ANSEL
UTF-8


   [8.], Eger / [kész. Hollóné Fodor Éva et al.] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal Heves Megyei Igazgatósága. - Eger : KSH Heves M. Ig., 2003. - 136 p. : ill., részben színes
ISBN 963-215-683-8 * fűzött : 3000,- Ft (hibás ISBN 963-215-638-8)
Eger - urbanizáció - statisztikai adatközlés
911.375(439-2Eger)(083.41) *** 31(439-2Eger)
[AN 1066530] MARC

ANSEL
UTF-8


   [9.], Szolnok / [kész. Fábián László et al.] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatósága. - Szolnok : KSH Jász-Nagykun-Szolnok M. Ig., 2003. - 83 p. : ill., részben színes
ISBN 963-215-684-6 fűzött : 2500,- Ft
Szolnok - urbanizáció - statisztikai adatközlés
911.375(439-2Szolnok)(083.41) *** 31(439-2Szolnok)
[AN 1066535] MARC

ANSEL
UTF-8


   [10.], Tatabánya / [kész. Fancsali József, Szabó Sándorné] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága. - Tatabánya : KSH Komárom-Esztergom M. Ig., 2003. - 89 p. : ill.
ISBN 963-215-685-4 fűzött : ár nélkül
Tatabánya - urbanizáció - statisztikai adatközlés
911.375(439-2Tatabánya)(083.41) *** 31(439-2Tatabánya)
[AN 1066543] MARC

ANSEL
UTF-8


   [11.], Salgótarján / [kész. Angyal Zoltán et al.] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal Nógrád Megyei Igazgatósága. - Salgótarján : KSH Nógrád M. Ig., 2003. - 87 p. : ill.
ISBN 963-215-686-2 fűzött : 2000,- Ft
Salgótarján - urbanizáció - statisztikai adatközlés
911.375(439-2Salgótarján)(083.41) *** 31(439-2Salgótarján)
[AN 1066549] MARC

ANSEL
UTF-8


   [12.], Kaposvár / [kész. Ehrbárné Tóth Melinda et al.] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal Somogy Megyei Igazgatósága. - Kaposvár : KSH Somogy M. Ig., 2003. - 62 p. : ill., részben színes
ISBN 963-215-687-0 fűzött : ár nélkül
Kaposvár - urbanizáció - statisztikai adatközlés
911.375(439-2Kaposvár)(083.41) *** 31(439-2Kaposvár)
[AN 1066554] MARC

ANSEL
UTF-8


   [13.], Nyíregyháza / [kész. Malakucziné Póka Mára [!Mária] et al.] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatósága. - Nyíregyháza : KSH Szabolcs-Szatmár-Bereg M. Ig., 2003. - 92 p. : ill., részben színes
ISBN 963-215-688-9 fűzött : ár nélkül
Nyíregyháza - urbanizáció - statisztikai adatközlés
911.375(439-2Nyíregyháza)(083.41) *** 31(439-2Nyíregyháza)
[AN 1066560] MARC

ANSEL
UTF-8


   [14.], Szekszárd / [kész. Bartha Viktória et al.] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal Tolna Megyei Igazgatósága. - Szekszárd : KSH Tolna M. Ig., 2003. - 92 p. : ill.
ISBN 963-215-689-7 fűzött : ár nélkül
Szekszárd - urbanizáció - statisztikai adatközlés
911.375(439-2Szekszárd)(083.41) *** 31(439-2Szekszárd)
[AN 1066564] MARC

ANSEL
UTF-8


   [15.], Szombathely / [kész. Cserta Orsolya et al.] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal Vas Megyei Igazgatósága. - Szombathely : KSH Vas M. Ig., 2003. - 76 p. : ill.
ISBN 963-215-690-0 fűzött : ár nélkül
Szombathely - urbanizáció - statisztikai adatközlés
911.375(439-2Szombathely)(083.41) *** 31(439-2Szombathely)
[AN 1066568] MARC

ANSEL
UTF-8


   [16.], Veszprém / [kész. Berta Györgyné et al.] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal Veszprém Megyei Igazgatósága. - Veszprém : KSH Veszprém M. Ig., 2003. - 113 p. : ill.
Bibliogr.: p. 113.
ISBN 963-215-691-9 fűzött : 2000,- Ft
Veszprém - urbanizáció - statisztikai adatközlés
911.375(439-2Veszprém)(083.41) *** 31(439-2Veszprém)
[AN 1066574] MARC

ANSEL
UTF-8


   [17.], Zalaegerszeg / [kész. Kaposi Lajos et al.] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal Zala Megyei Igazgatósága. - Zalaegerszeg : KSH Zala M. Ig., 2003. - 78 p. : ill.
ISBN 963-215-692-7 fűzött : ár nélkül
Zalaegerszeg - urbanizáció - statisztikai adatközlés
911.375(439-2Zalaegerszeg)(083.41) *** 31(439-2Zalaegerszeg)
[AN 1066575] MARC

ANSEL
UTF-83313 /2004.
National geographic expedition atlas (magyar)
   National geographic expedíciók könyve / [szerk. Tom Melham] ; [ford. Sóskuthy György]. - Budapest : Geographia, 2003. - 309 p. : ill., főként színes ; 34 cm
ISBN 963-86242-5-6 kötött : 9500,- Ft
felfedező utazás - 20. század - fényképalbum
910.4(100)"19"(084.12)
[AN 1066463]
MARC

ANSEL
UTF-83314 /2004.
Pethő Bertalan (1935-)
   Japán út/viszony / Pethő Bertalan. - Budapest : Platon, 2003-. - 20 cm. - (Posztmodern könyvek, ISSN 1216-6413)
ISBN 963-86061-8-5
Japán - helyismeret
908.520
[AN 1067377]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Előzetes a XXI. századból. - 2003. - 240 p. : ill.
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-86061-7-7 fűzött : ár nélkül
Japán - helyismeret - útleírás
908.520(0:82-992)
[AN 1067379] MARC

ANSEL
UTF-83315 /2004.
Rusvay Lajos (1900-1999)
   Jászapáti története / Rusvay Lajos ; [szerk. Suba Györgyné] ; [közread. a] Jászapátiak Baráti Egyesülete. - Jászapáti : Jászapátiak Baráti Egyes., 2003. - 392 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 285-286.
ISBN 963-206-352-X fűzött : ár nélkül
Jászapáti - helyismeret
908.439-2Jászapáti
[AN 1067244]
MARC

ANSEL
UTF-83316 /2004.
   Soproni olvasókönyv : cikkgyűjtemény 1873-1944. a helyi magyar lapokból / [szerk.] Hárs József. - Sopron : Quint, 2003. - XXI, 241, XVI p. : ill. ; 28 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-212-895-8 kötött : ár nélkül
Sopron - helyismeret - publicisztika
908.439-2Sopron"187/194"(0:82-92)
[AN 1066081]
MARC

ANSEL
UTF-83317 /2004.
Szauer János (1932-)
   Fejezetek Tevel történetéből / Szauer János. - Tevel ; [Szekszárd] : [Kerényi], 2003. - 167 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Példányszám: 500. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-8242-28-0 kötött : ár nélkül
Tevel - helyismeret
908.439-2Tevel
[AN 1066864]
MARC

ANSEL
UTF-83318 /2004.
Tóthné Mátyás Erzsébet
   Írország első látásra / Tóthné Mátyás Erzsébet ; [a fényképeket kész. Tóth Judit]. - Székesfehérvár : Ánglius, [2003]. - 145, [2] p., [18] t. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 963-212-748-X fűzött : ár nélkül
Írország - útleírás
914.17(0:82-992)
[AN 1066762]
MARC

ANSEL
UTF-83319 /2004.
Vaska Miklós
   A novai Plánder Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény / Vaska Miklós ; [kiad. a Zala Megyei Múzeumok Igazgatósága]. - Zalaegerszeg : Zala M. Múz. Ig., 2003. - 47 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-7205-35-7 fűzött : ár nélkül
Plánder Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény (Nova)
Nova - helyismeret - múzeum - útmutató
908.439-2Nova *** 069(439-2Nova)(036)
[AN 1066918]
MARC

ANSEL
UTF-83320 /2004.
   Veresegyház, 2003 : tények és adatok / [szerk. Baranyó Csaba] ; [fotók Gedai Csaba et al.]. - [Veresegyház] : Bacsa Bt., 2003. - 131 p. : ill., főként színes ; 22 cm
ISBN 963-212-653-X kötött : ár nélkül
Veresegyház - helyismeret
908.439-2Veresegyház
[AN 1066276]
MARC

ANSEL
UTF-83321 /2004.
Wall, David
Visions of Africa (magyar)
   Afrika : a legendák földje / David Wall ; [ford. Valcsicsák Dóra]. - [Budapest] : Gulliver, [2003]. - 168 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-9232-31-9 kötött : 4990,- Ft
Afrika - helyismeret - fényképalbum
908.6(084.12)
[AN 1066468]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

3322 /2004.
   20 éves a Közlekedési Főfelügyelet / szerk. Katona András ; [kiad. a Közlekedési Főfelügyelet]. - Budapest : Közlekedési Főfelügy., 2003. - 192 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Fűzött : ár nélkül
Közlekedési Főfelügyelet (Budapest)
Magyarország - közlekedésügy - hatóság - történeti feldolgozás
351.81(439)(091)
[AN 1067144]
MARC

ANSEL
UTF-83323 /2004.
Barakonyi Eszter (1968-)
   Jogi alapismeretek / Barakonyi Eszter, Várnagy Péter. - Pécs : PTE TTK FEEFI, 2003. - 160 p. ; 23 cm. - (Humánszervező (munkaügyi) menedzser sorozat, ISSN 1218-6880)
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - jogtudomány - egyetemi tankönyv
34(439)(075.8)
[AN 1066406]
MARC

ANSEL
UTF-83324 /2004.
   Emlékkönyv Kratochwill Ferenc (1933-1993) tiszteletére : tanulmánykötet / szerk. Farkas Ákos. - Miskolc : Bíbor K., 2003. - 173 p. ; 21 cm. - (Bűnügyi tudományi közlemények, ISSN 1586-5304 ; 5.)
Bibliogr.: p. 172-173.
ISBN 963-9466-55-7 fűzött : ár nélkül
Magyarország - büntetőjog - emlékkönyv
343(439)(082) *** 082.2Kratochwill_F.
[AN 1066386]
MARC

ANSEL
UTF-83325 /2004.
Erdő Péter (1952-)
   Az Európai Unió kibővítése : remények és aggodalmak a magyar egyház számára / Erdő Péter. - Budapest : Szt. István Társ., 2004. - 19 p. ; 21 cm. - (Haza a magasban, ISSN 1588-9491 ; 12.)
ISBN 963-361-353-1 fűzött : ár nélkül
Európai Unió - római katolikus egyház - egyházjog - integráció
348.1/.7(4-62) *** 327.39(4-62)
[AN 1067619]
MARC

ANSEL
UTF-83326 /2004.
   Az Európai Közösség kereskedelmi joga / [szerzők Berke Barna et al.] ; szerk. Király Miklós. - 4. átd. kiad. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2003. - 515 p. ; 24 cm
Lezárva: 2003. szept. - Bibliogr.: p. 481-488.
ISBN 963-224-743-4 kötött : ár nélkül
Európai Unió - gazdasági jog - egyetemi tankönyv
347.7(4-62)(075.8)
[AN 1068579]
MARC

ANSEL
UTF-83327 /2004.
Finszter Géza (1945-)
   A rendészet társadalomelmélete / Finszter Géza. - Budapest : RTF, 2003. - 2 db ; 25 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött : ár nélkül
rendőrség - társadalomtudomány - elmélet
351.74 *** 316
[AN 1068588]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 29 p. - (Rendvédelmi füzetek, ISSN 1585-1249 ; 2003/4.)
ISBN 963-9405-81-7
rendőrség - társadalomtudomány - elmélet
351.74 *** 316
[AN 1067335] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 39 p. - (Rendvédelmi füzetek, ISSN 1585-1249 ; 2003/5.)
ISBN 963-9405-82-5
Magyarország - rendőrség - társadalomtudomány - elmélet
351.74(439) *** 316
[AN 1067338] MARC

ANSEL
UTF-83328 /2004.
   Fiscal autonomy and efficiency : reforms in the former Soviet Union / ed. by Kenneth Davey. - Budapest : LGI : OSI, 2002. - 139 p. : ill. ; 30 cm. - (LGI studies, ISSN 1586-4499)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9419-35-4 fűzött : ár nélkül
352.073.5(47)"199" *** 332.1(47)"199"
[AN 935181]
MARC

ANSEL
UTF-83329 /2004.
Gyekiczky Tamás (1955-)
   A jogászok joga : tanulmányok / Gyekiczky Tamás. - Budapest : Gondolat, 2003. - 249 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 144-150.
ISBN 963-9500-72-0 fűzött : 1680,- Ft
Magyarország - polgári eljárás - jogszociológia
347.9(439) *** 340.125
[AN 1066749]
MARC

ANSEL
UTF-83330 /2004.
Hardi Tamás (1968-)
   Az államhatár / Hardi Tamás. - Budapest : RTF, 2003. - 28 p. ; 25 cm. - (Rendvédelmi füzetek, ISSN 1585-1249 ; 2003/7.)
Bibliogr.: p. 27-28.
ISBN 963-9405-84-1 fűzött : ár nélkül
Magyarország - államhatár
341.222
[AN 1067350]
MARC

ANSEL
UTF-83331 /2004.
   Házassági akadályok / [közread. az] Esztergom-Budapesti Érseki Bíróság. - Budapest : Szt. István Társ. : Esztergom-Budapesti Érseki Bíróság, 1999-. - 20 cm
ISBN 963-361-205-5 *
348.412.72
[AN 449679]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., A valláskülönbség akadálya / Csordas Eörs, Porvan I. Scholastica. - 2003. - 49 p.
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-361-528-3 fűzött : ár nélkül
egyházjog - házasság - katolikus egyház
348.412.72
[AN 1067428] MARC

ANSEL
UTF-83332 /2004.
Jankovics Kornélia
   Gazdasági bűncselekmények és korrupció / Jankovics Kornélia. - Budapest : RTF, 2003. - 21 p. ; 25 cm. - (Rendvédelmi füzetek, ISSN 1585-1249 ; 2003/2.)
ISBN 963-9405-79-5 fűzött : ár nélkül
Magyarország - gazdaság - bűnözés - hivatali bűncselekmény - korrupció
343.35(439) *** 343.53(439) *** 328.185(439)
[AN 1067329]
MARC

ANSEL
UTF-83333 /2004.
Jankovics Kornélia
   A gazdaságvédelem törvényi, intézményi háttere / Jankovics Kornélia. - Budapest : RTF, 2003. - 20 p. ; 25 cm. - (Rendvédelmi füzetek, ISSN 1585-1249 ; 2003/3.)
ISBN 963-9405-80-9 fűzött : ár nélkül
Magyarország - pénzügy - gazdasági ellenőrzés - intézményrendszer
351.72(439) *** 338.246.025.2(439)
[AN 1067333]
MARC

ANSEL
UTF-83334 /2004.
Kas Oszkár
   Sorsom része, 1944-1947 / Kas Oszkár. - Budapest : Karolina Egyes., 2003. - 145, [11] p. : ill. ; 20 cm. - (Megélt történelem, ISSN 1588-7294)
ISBN 963-212-431-6 fűzött : ár nélkül
Szovjetunió - internálótábor - 20. század - memoár
343.819.5(47)"194"(0:82-94)
[AN 1066761]
MARC

ANSEL
UTF-83335 /2004.
   A kisebbségi jogok nemzetközi okmányai : dokumentumgyűjtemény / szerk. Majtényi Balázs, Vizi Balázs ; [ford. Császár Ivett et al.] ; [közread az] ... MTA Jogtudományi Intézet, MTA Kisebbségkutató Intézet. - Budapest : Gondolat : MTA Jogtud. Int. : MTA Kisebbségkut. Int., 2003. - 248 p. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9500-59-3 fűzött : 2450,- Ft
nemzetközi jog - kollektív jogok - jogszabálygyűjtemény
341.234(100)(094) *** 342.724(100)(094)
[AN 1067159]
MARC

ANSEL
UTF-83336 /2004.
   Komplex környezetvédelmi ajánlás / feld. és összeáll. Angyal László András. - Debrecen : [MTESZ Hajdú-Bihar M. Környezetvédelmi Biz.], 2002. - 72 p. ; 24 cm
Közread. a MTESZ Hajdú-Bihar Megyei Környezetvédelmi Bizottsága. - A címoldalon a megjelenési év: 2001. - Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 450
Fűzött : ár nélkül
349.6(439) *** 504.06(439) *** 351.853(439) *** 72.025.3/.4(439)
[AN 921520]
MARC

ANSEL
UTF-83337 /2004.
   Magyar gazdasági jog : egyetemi tankönyv. - [Budapest] : Aula, 2003-. - 25 cm
Magyarország - gazdasági jog - egyetemi tankönyv
347.72(439)(075.8)
[AN 1033276]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., A gazdaság dinamikájának joga / Balásházy [et al.] ; [szerk. Sárközy Tamás]. - 2003. - 402 p.
ISBN 963-9478-79-2 fűzött : ár nélkül
Magyarország - gazdasági jog - egyetemi tankönyv
347.44(439)(075.8) *** 347.77(439)(075.8) *** 34:336(439)(075.8) *** 349.2(439)(075.8)
[AN 1068719] MARC

ANSEL
UTF-83338 /2004.
   Mastering decentralization and public administration reforms in Central and Eastern Europe / ed. by Gábor Péteri. - 2. ed. - Budapest : LGI OSI, 2003. - 235 p. : ill. ; 30 cm. - (LGI studies, ISSN 1586-4499)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9419-60-5 fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-7316-60-5)
Kelet-Európa - Közép-Európa - regionális önkormányzat - helyi önkormányzat - decentralizáció
352.072.1(4-11)"199/200" *** 342.25(4-11)"199/200"
[AN 1066205]
MARC

ANSEL
UTF-83339 /2004.
   A mediáció : a közvetítői tevékenység / Barinkai Zsuzsanna [et al.] ; szerk. Sáriné Simkó Ágnes. - Budapest : HVG-ORAC, 2003[!2004]. - 390 p. ; 20 cm
Lezárva: 2004. jan. 1. - Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9404-69-1 fűzött : 5264,- Ft
Magyarország - peren kívüli eljárás - útmutató
347.919.1(439)(036)
[AN 1066412]
MARC

ANSEL
UTF-83340 /2004.
Papp Gábor
   Kriminálstatisztikai indikátorok, mutatószámok / [kész. Papp Gábor]. - Budapest : KSH, 2002. - 44 p. ; 29 cm. - (Társadalmijelzőszám-füzetek, ISSN 1587-2297)
Bibliogr.: p. 27-28.
ISBN 963-215-483-5 fűzött : 800,- Ft
343.97
[AN 935154]
MARC

ANSEL
UTF-83341 /2004.
Sallai János (1960-)
   Kishatárforgalom, kelet-magyarországi határkapcsolat / Sallai János. - Budapest : RTF, 2003. - 34 p. ; 25 cm. - (Rendvédelmi füzetek, ISSN 1585-1249 ; 2003/11.)
ISBN 963-9405-88-4 fűzött : ár nélkül
Magyarország - Csehszlovákia - Szovjetunió - Románia - határőrség - határ menti kapcsolat - 20. század
351.746.1(439.16)"19" *** 332.1(4-11)
[AN 1067367]
MARC

ANSEL
UTF-83342 /2004.
Sochr Valér
   A közúti közlekedési pontrendszerről szóló törvény / Sochr Valér. - Budapest : RTF, 2003. - 16 p. ; 25 cm. - (Rendvédelmi füzetek, ISSN 1585-1249 ; 2003/6.)
ISBN 963-9405-83-3 fűzött : ár nélkül
Magyarország - közúti közlekedés - közlekedési szabály - kihágás - útmutató
351.811(439)(036) *** 656.1.05(439)(036)
[AN 1067344]
MARC

ANSEL
UTF-83343 /2004.
Spaller Endre
   Rendőrkép az ifjúság körében / Spaller Endre. - Budapest : RTF, 2003. - 16 p. : ill. ; 25 cm. - (Rendvédelmi füzetek, ISSN 1585-1249 ; 2003/12.)
ISBN 963-9405-89-2 fűzött : ár nélkül
Magyarország - rendőrség - közvélemény-kutatás
351.74(439)"200" *** 316.65-053.6
[AN 1067369]
MARC

ANSEL
UTF-83344 /2004.
   A tanúvédelem útjai Európában : elméleti és gyakorlati szempontok a tanúvédelemben : a Bűnügyi Tudományok Intézete 2001. augusztus 31-i nemzetközi kollokviumának anyaga / szerk. Róth Erika. - Miskolc : Bíbor K., 2002. - 101 p. ; 21 cm. - (Bűnügyi tudományi közlemények, ISSN 1586-5304 ; 4.)
Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött : 700,- Ft (hibás ISBN 963-9466-18-2)
Európa - tanú - védelem - jogszabálygyűjtemény
343.143(4)(094)(036) *** 343.852(4)(094)(036)
[AN 1066381]
MARC

ANSEL
UTF-83345 /2004.
Teke András (1958-)
   A határőrségi stratégiai tervezés aktuális kérdései / Teke András. - Budapest : RTF, 2003. - 22 p. ; 25 cm. - (Rendvédelmi füzetek, ISSN 1585-1249 ; 2003/10.)
Bibliogr.: p. 20-22.
ISBN 963-9405-87-6 fűzött : ár nélkül
Magyarország - határőrség - stratégiai menedzsment - ezredforduló
351.746.1(439)"199/200" *** 65.012.2
[AN 1067364]
MARC

ANSEL
UTF-83346 /2004.
Verasztó Antal (1936-)
   Orosháza díszpolgárai, 1889-2002 / Verasztó Antal. - Orosháza : [Önkormányzat], 2002. - 87 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Közread. Orosháza Önkormányzata. - Bibliogr.: p. 83-86.
ISBN 963-00-9826-1 fűzött : ár nélkül
352.084.98(439-2Orosháza)(092)
[AN 935179]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

3347 /2004.
Bowyer, Chaz
Air war over Europe (magyar)
   Légi háború Európában, 1939-1945 / Chaz Bowyer ; [ford. Bilik Péter]. - Debrecen : Hajja, cop. 2004. - 223 p., [16] t. : ill. ; 21 cm. - (20. századi hadtörténet, ISSN 1418-2467)
ISBN 963-9329-82-7 kötött : 2499,- Ft
Európa - második világháború - légi háború - katonai repülőgép
355.489(4)"1939/1945" *** 623.746
[AN 1067621]
MARC

ANSEL
UTF-83348 /2004.
   Garnizon 2002 : magyar helyőrségek és katonai alakulatok / [szerk. Papp Dezső] ; [írták Kacsó Lajos et al.] ; [fotók Dömötör László et al.] ; [közread. a HM Zrínyi Kommunikációs Szolgáltató Kht.]. - [Budapest] : HM Zrínyi Kommunikációs Szolgáltató Kht., [2002]. - 55 p. : ill., színes ; 29 cm
Fűzött : ár nélkül
355.3(439)"199" *** 908.439-2
[AN 933564]
MARC

ANSEL
UTF-83349 /2004.
   Hagyomány és az önkéntes haderőre való áttérés az oktatásban : a Magyar Történelmi Társulat Tanári Tagozata éa a Honvédelmi Minisztérium együttműködésében 2003. szeptember 27-én rendezett országos konferencia előadásai. - Budapest : ELTE BTK : MTT Tanári Tag., 2003. - 105 p. ; 20 cm. - (A történelemtanári továbbképzés kiskönyvtára, ISSN 1218-6694 ; 30.)
ISBN 963-9223-05-0 fűzött : ár nélkül
Magyarország - katonapolitika - nemzettudat - nevelés - 21. század - konferenciakiadvány
355.02(439)"200" *** 37.035.4(439) *** 061.3(439-2Bp.)"2003"
[AN 1067471]
MARC

ANSEL
UTF-83350 /2004.
McNab, Chris
The encyclopedia of combat techniques (magyar)
   Harci technikák kézikönyve / Chris McNab, Will Fowler ; [ford. Merth Balázs, Porkoláb Imre]. - Budapest : Zrínyi, 2003. - 256 p. : ill. ; 26 cm
ISBN 963-327-369-2 kötött : 3980,- Ft
harcászat - haditechnika
355.42 *** 623
[AN 1067371]
MARC

ANSEL
UTF-83351 /2004.
Pollmann Ferenc
   Balszerencse, semmi más? : Tersztyánszky Károly cs. és kir. vezérezredes élete és pályafutása / Pollmann Ferenc. - Budapest : Balassi, cop. 2003. - 159 p., [11] t. : ill. ; 23 cm. - (A Hadtörténeti Intézet és Múzeum millenniumi könyvtára, ISSN 1586-5886 ; 3.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 963-506-552-3 fűzött : 1500,- Ft
Tersztyánszky Károly (1854-1921)
Magyarország - hadtörténet - katonatiszt - első világháború
355(439)(092)Tersztyánszky_K. *** 355.48(439)"1914/1918"
[AN 1067007]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

3352 /2004.
Görög Mihály
   A projektvezetés mestersége / Görög Mihály. - [Budapest] : Aula, 2003. - 376 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 366-376.
ISBN 963-9478-57-1 kötött : ár nélkül
projektmenedzsment
65.012.4 *** 65.011.1
[AN 1066985]
MARC

ANSEL
UTF-83353 /2004.
   Információs és kommunikációs technológiák : Nemzeti kutatási és fejlesztési programok : 2. program / [szerk. Patkós Anna] ; [rend., közread. az] Oktatási Minisztérium Kutatás-fejlesztési Helyettes Államtitkárság. - Budapest : OM Kut.-fejleszt. Helyettes Államtitkárság, 2003. - 79 p. : ill., főként színes ; 25 cm
A 2003. máj. 26-án megrendezett konferencia előadásai. - Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-212-763-3 fűzött : ár nélkül
információtechnika - műszaki fejlesztés - konferenciakiadvány
659.2(439) *** 681.3 *** 061.3(439-2Bp.)"2003"
[AN 1066240]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

3354 /2004.
   Az általános forgalmi adóról szóló törvény egységes szerkezetben, állásfoglalásokkal, 2003. - [Budapest] : Perfekt, [2003]. - 936 p. ; 29 cm
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-394-530-1) (hibás ISBN 963-394-530-5)
1992. évi LXXIV. törvény az általános forgalmi adóról
Magyarország - forgalmi adó - jogszabálygyűjtemény
336.223(439)(094)
[AN 1066755]
MARC

ANSEL
UTF-83355 /2004.
Benczúr Péter
   Fiskális makropolitika és a növekedés elemzése kalibrált modellel / Benczúr Péter, Simon András, Várpalotai Viktor. - Budapest : MNB, 2003. - [6], 27 p. : ill. ; 30 cm. - (MNB füzetek, ISSN 1219-9575 ; 2003/13.)
Bibliogr.: p. 27.
ISBN 963-9383-37-6 fűzött : ár nélkül
Magyarország - államháztartás - költségvetés - gazdasági növekedés
336.12(439)"200" *** 330.35(439)"200"
[AN 1067479]
MARC

ANSEL
UTF-83356 /2004.
Bethlen Domokos (1810-1866)
   A' nemzeti jól-létről / I. Gr. B. D. - Repr. kiad. - [Budapest] : Aula, 2003. - 95 p. ; 23 cm. - (Magyar közgazdasági klasszikusok, ISSN 1587-5636)
Az utószót Bekker Zsuzsa írta. - Eredeti kiadása: Bétsben : Haykul, 1831
ISBN 963-9478-82-2 kötött : ár nélkül
Magyarország - gazdaságfilozófia - nemzetgazdaság - gazdaságtörténet - 19. század
338(091)(439)"18"(093) *** 330
[AN 1066600]
MARC

ANSEL
UTF-83357 /2004.
Bod Péter Ákos (1951-)
   Gazdaságpolitika : intézmények, döntések, következmények / Bod Péter Ákos. - [Budapest] : Aula, 2003. - 282 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 281-282.
ISBN 963-9478-75-X kötött : ár nélkül
gazdaságpolitika - egyetemi tankönyv
338.2(075.8)
[AN 1069181]
MARC

ANSEL
UTF-83358 /2004.
   Dél-Alföld: régió a kibővülő Európai Unió dél-keleti kapujában : aktuális információk a régióról és az Európai Unióról / [szerzők Gyurcsek Tamás et al.] ; [kiad. a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács]. - [Szeged] : Dél-alföldi Regionális Fejleszt. Tcs., 2003. - 112 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 963-210-598-2 fűzött : ár nélkül
Dél-Alföld - regionális gazdaság - helyismeret
332.1(439Dél-Alföld) *** 908.439-2Dél-Alföld
[AN 1066340]
MARC

ANSEL
UTF-83359 /2004.
   Fiatalok jogi, adózási tudnivalói, kedvezményei. - Budapest : Geomédia, 2002. - 72 p. ; 30 cm. - (Adókalauz, ISSN 1419-5623 ; 2002/1.)
Fűzött : 495,- Ft
336.2(439)(036)
[AN 936219]
MARC

ANSEL
UTF-83360 /2004.
   Földminősítés és földhasználati információ a mezőgazdaság versenyképességének javításáért : [Keszthely, 2003. december 11-12.] / [szerk. Gaál Zoltán, Máté Ferenc, Tóth Gergely] ; [rend., kiad. a Veszprémi Egyetem]. - Keszthely : VE, 2003. - 379, [19] p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. az előadások végén. - Példányszám: 250
ISBN 963-9495-25-5 kötött : ár nélkül
mezőgazdasági terület - hasznosítás - minősítés - konferenciakiadvány
332.3 *** 332.6 *** 061.3(439-2Keszthely)
[AN 1066146]
MARC

ANSEL
UTF-83361 /2004.
Gyöngyössy Márton
   Pénzgazdálkodás és monetáris politika a késő középkori Magyarországon / Gyöngyössy Márton. - Budapest : Gondolat, 2003. - 359 p. : ill. ; 20 cm. - (Doktori mestermunkák, ISSN 1419-2306)
Bibliogr.: p. 223-241.
ISBN 963-9500-75-5 fűzött : 1690,- Ft (hibás ISBN 963-9500-75-X)
Magyarország - magyar történelem - gazdaságtörténet - pénzrendszer - numizmatika - 15. század - 16. század
338(091)(439)"14/15" *** 336.74(439)"14/15" *** 737.1(439)"14/15" *** 943.9"14/15"
[AN 1066621]
MARC

ANSEL
UTF-83362 /2004.
Kissné Majtényi Mónika
   Az ipari parkok helyzete és perspektívái a megyében / [kész. Kissné Majtényi Mónika] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatósága. - Nyíregyháza : KSH Szabolcs-Szatmár-Bereg M. Ig., 2004. - 34 p. : ill. ; 30 cm
Fűzött : ár nélkül
Szabolcs-Szatmár-Bereg - ipari park - regionális gazdaság
332.14(439.161) *** 338.45(439.161) *** 711.554(439.161)
[AN 1067613]
MARC

ANSEL
UTF-83363 /2004.
   Közösségi vámjogszabályok : [2004] / [... szerk. Moldován Tamás] ; [... a kommentárokat írták Buzási Tibor et al.]. - [Budapest] : Viva Média, [2003]-. - 29 cm
Európai Unió - vámügy - jogszabálygyűjtemény
336.41(4-62)(094)
[AN 1066709]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - [2003]. - 320 p.
ISBN 963-7619-54-2 kötött : 3100,- Ft
Európai Unió - vámügy - jogszabálygyűjtemény
336.41(4-62)(094)
[AN 1066711] MARC

ANSEL
UTF-83364 /2004.
   Lehel : tér, piac, vásár, csarnok / [összeáll. Rajk Judit] ; [fotók Balázs János et al.]. - Pécs : Jelenkor, 2003. - 93 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-676-334-8 fűzött : 1800,- Ft
Budapest - piaci létesítmény
339.175(439-2Bp.) *** 725.261(439-2Bp.)
[AN 1066588]
MARC

ANSEL
UTF-83365 /2004.
   Logisztika / szerk. Prezenszki József. - 12. jav., bőv. kiad. - Budapest : BME MTI, 2003-. - 24 cm
logisztika - egyetemi tankönyv
658.286(075.8) *** 658.78(075.8)
[AN 1069214]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Bevezető fejezetek / [szerzők Dauber, Franz Josef et al.]. - 2003. - 578 p. : ill.
Bibliogr. a fejezetek végén
Fűzött : 5550,- Ft (hibás ISBN 963-431-796-0)
logisztika - egyetemi tankönyv
658.286(075.8) *** 658.78(075.8)
[AN 1069218] MARC

ANSEL
UTF-83366 /2004.
   A magyar agrárexport a fő piacok felvevőképességének tükrében / [szerk. Kartali János] ; [szerzők Kartali János et al.]. - Budapest : AKII, 2003. - 124 p. ; 25 cm. - (Agrárgazdasági információk, ISSN 1418-2130 ; 2003/3.)
Bibliogr.: p. 95-97.
ISBN 963-491-456-X fűzött : ár nélkül
Magyarország - külkereskedelem - mezőgazdaság - kivitel - statisztikai adatközlés
339.564(439)(083.41) *** 339.166.82(439)(083.41)
[AN 1068294]
MARC

ANSEL
UTF-83367 /2004.
Mészáros Ákos
   Ellentételezési kézikönyv / [írta és szerk. Mészáros Ákos] ; [kiad. Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Sajtófőosztálya]. - Budapest : GKM, 2003. - 136 p. : ill. ; 20 cm + mell. (12 p.)
Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-212-351-4 fűzött : ár nélkül
Magyarország - kereskedelmi technika - haditechnika - útmutató
339.18(439)(036) *** 623
[AN 1066893]
MARC

ANSEL
UTF-83368 /2004.
Methodology for business statistics (magyar)
   Módszertan az üzleti statisztikához : a biztosítási szolgáltatások statisztikájának módszertani kézikönyve / [szerk. Petra Sneijers, Anne-Elisabeth Petit] ; [a nyersfordítást kész. ... Feróné Szép Rita, Gyöngy Judit]. - Budapest : KSH, 2002. - 185 p. ; 29 cm. - (Nemzetközi statisztikai dokumentumok, ISSN 1585-6828 ; 8.)
Fűzött : 2500,- Ft
368(4-62)(036) *** 311(4-62)(036)
[AN 935916]
MARC

ANSEL
UTF-83369 /2004.
Mizik Tamás
   Magyarország és az Európai Unió adórendszere - különös tekintettel a mezőgazdaságra / [szerző Mizik Tamás] ; [közrem. Mazúr Károlyné]. - Budapest : AKII, 2003. - 112 p. : ill. ; 25 cm. - (Agrárgazdasági tanulmányok, ISSN 1418-2122 ; 2003/7.)
Bibliogr.: p. 81-83. - Összefoglalás angol nyelven is
ISBN 963-491-455-1 fűzött : ár nélkül
Magyarország - Európai Unió - adó - gazdaságpolitika - mezőgazdaság
336.2(439) *** 336.2(4-62) *** 338.43
[AN 1068339]
MARC

ANSEL
UTF-83370 /2004.
Móré Csaba
   A piaci struktúra hatása a bankok teljesítményére: empirikus vizsgálat Közép-Kelet Európára / Móré Csaba, Nagy Márton. - Budapest : MNB, 2003. - 52 p. : ill. ; 30 cm. - (MNB füzetek, ISSN 1219-9575 ; 2003/12.)
Bibliogr.: p. 35-39.
ISBN 963-9383-35-X fűzött : ár nélkül
Közép-Európa - Kelet-Európa - bankügy - pénzpiac
336.71(4-11) *** 336.7.01
[AN 1067382]
MARC

ANSEL
UTF-83371 /2004.
Móré Csaba
A piaci struktúra hatása a bankok teljesítményére: empirikus vizsgálat Közép-Kelet Európára (magyar)
   Relationship between market structure and bank performance: empirical evidence for Central and Eastern Europe / Csaba Móré, Márton Nagy. - Budapest : MNB, 2003. - 52 p. : ill. ; 30 cm. - (MNB working paper, ISSN 1419-5178 ; 2003/12.)
Bibliogr.: p. 35-39.
ISBN 963-9383-36-8 fűzött : ár nélkül
Közép-Európa - Kelet-Európa - bankügy - pénzpiac
336.71(4-11) *** 336.7.01
[AN 1067387]
MARC

ANSEL
UTF-83372 /2004.
Mózs Elek
   Jövedéki kézikönyv / [szerzők Mózs Elek, Tóth László]. - Budapest : Viva Média, [2003]. - 308 p. : ill. ; 23 cm
Lezárva: 2003. dec. 4.
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - vámügy - adó - jogszabálygyűjtemény
336.126.3(439)(094)
[AN 1066986]
MARC

ANSEL
UTF-83373 /2004.
Nádudvari Zoltán
   Az elhasználódás és a karbantartási stratégia összefüggése a környezeti kockázatokkal / Nádudvari Zoltán. - Budapest : BME OMIKK, 2003. - 52 p. : ill. ; 21 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091)
Bibliogr.: p. 50-52.
ISBN 963-593-490-4 fűzött : 3000,- Ft
karbantartás - környezetvédelem
658.58 *** 504.06
[AN 1067279]
MARC

ANSEL
UTF-83374 /2004.
Neményiné Gyimesi Ilona
   Hogyan kommunikáljunk tárgyalás közben? / Neményiné Gyimesi Ilona. - Átd. kiad. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2003. - 191 p. : ill. ; 19 cm
Buda Béla előszavával. - Ill. Farkas Tamás, F. - Bibliogr.: p. 189-191.
ISBN 963-224-732-9 fűzött : ár nélkül
kommunikáció - üzleti etikett
658.1.012.63 *** 65.013
[AN 1068390]
MARC

ANSEL
UTF-83375 /2004.
   Növekedési kilátások az EU csatlakozás évében / [kész. Aradi Melinda et al.]. - Budapest : Ecostat, 2003. - 155, [23] p. : ill. ; 30 cm. - (Monitor,, ISBN 1418-7892 ; ; 2003/4.)
ISBN 963-215-614-5 fűzött : ár nélkül
Magyarország - gazdasági növekedés - gazdasági előrejelzés - 21. század
330.35(439)"200" *** 338.27(439)"2004"
[AN 1066153]
MARC

ANSEL
UTF-83376 /2004.
Orbán Ildikó
   A gépjárműhasználat költségei, 2000 / [szerzők Orbán Ildikó, Varga Katalin, Futó Gábor]. - [Budapest] : Inter-Kortax Kft., [2002]. - 277 p. ; 23 cm. - (Verzál könyvek, ISSN 1216-3872)
ISBN 963-9095-90-7 fűzött : 1800,- Ft
336.272(439)(036) *** 657.474.5(036) *** 656.138
[AN 921824]
MARC

ANSEL
UTF-83377 /2004.
   Regionalization for develeopment[!] and accession to the European Union: a comparative perspective / ed. by Gérard Marcou. - Budapest : LGI : OSI, 2002. - 206 p. : ill. ; 30 cm. - (LGI studies, ISSN 1586-4499)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9419-37-0 fűzött : ár nélkül
332.1(4-11)"199" *** 353(4-11)"199"
[AN 935185]
MARC

ANSEL
UTF-83378 /2004.
Szilovics Csaba
   Csalás és jogkövetés az adójogban / Szilovics Csaba. - Budapest : Gondolat, 2003. - 193 p. ; 20 cm. - (Doktori mestermunkák, ISSN 1419-2306)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9500-74-7 fűzött : 1480,- Ft
adóztatás - adócsalás
336.2 *** 343.359
[AN 1067456]
MARC

ANSEL
UTF-83379 /2004.
   Tantörténet és közgazdaságtudomány : ünnepi dolgozatok Mátyás Antal professzor születése 80. és tanári pályájának 50. évfordulója alkalmából / szerk. Bekker Zsuzsa. - [Budapest] : Aula, 2003. - 420 p. ; 24 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén. - Mátyás Antal műveinek bibliográfiája: p. 411-420. - A tartalomjegyzék angol nyelven is
ISBN 963-9478-78-4 fűzött : ár nélkül
gazdaságtan - tudománytörténet - személyi bibliográfia - emlékkönyv
330.8(100)(091) *** 012Mátyás_A.
[AN 1066352]
MARC

ANSEL
UTF-83380 /2004.
   Tanulmányok az új bázeli tőkeegyezmény várható hatásairól / [írta Mérő Katalin et al.]. - Budapest : MNB, 2003. - 151 p. ; 24 cm. - (MNB műhelytanulmányok, ISSN 1216-9293 ; 27.)
Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - pénzügy - nemzetközi egyezmény - gazdasági előrejelzés
336.7(439)"200" *** 339.7(4-62) *** 338.27(439)"200"
[AN 1067605]
MARC

ANSEL
UTF-83381 /2004.
   Üzleti fogalomtár / szerk. Chikán Attila, Wimmer Ágnes ; [szerzők Bartók István et al.]. - Budapest : Alinea, cop. 2003. - 277 p. ; 24 cm. - (Üzleti szakkönyvtár, ISSN 1589-0856)
Bibliogr. a szócikkek végén
ISBN 963-86306-7-1 kötött : 3950,- Ft
üzleti élet
658.1(031)
[AN 1067218]
MARC

ANSEL
UTF-83382 /2004.
   Versenyképesség és kreativitás : Nemzeti kutatási és fejlesztési programok : 5. program / [szerk. Patkós Anna] ; [rend., közread. az] Oktatási Minisztérium Kutatás-fejlesztési Helyettes Államtitkárság. - Budapest : OM Kut.-fejleszt. Helyettes Államtitkárság, 2003. - 97 p. : ill., főként színes ; 25 cm
A 2003. ápr. 30-án megrendezett konferencia előadásai. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-212-473-1 fűzött : ár nélkül
Magyarország - gazdasági verseny - innováció - kutatás
339.137.2(439) *** 316.422(439) *** 001.89(439) *** 061.3(439-2Bp.)"2003"
[AN 1066242]
MARC

ANSEL
UTF-83383 /2004.
Veszprémi Egyetem. Gazdaságtudományi Önálló Intézet. Doktorandusz konferencia (2003) (Veszprém)
   Veszprémi Egyetem Gazdaságtudományi Önálló Intézet Doktorandusz konferencia : 2003. március 20-21. / [szerk. Kovács Zoltán]. - Veszprém : VE K., 2003. - 135 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr. az előadások végén
Fűzött : ár nélkül
gazdaság - konferenciakiadvány
33 *** 061.3(439-2Veszprém)
[AN 1066211]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

3384 /2004.
   15 éves az Ifjúságért Egyesület. - Pécs : [Ifjúságért Egyes.], 2003. - 30 p. : ill. ; 30 cm
Fűzött : ár nélkül
Ifjúságért Egyesület
Pécs - családvédelem - ifjúságvédelem - egyesület - ezredforduló
364.65-058.8(439-2Pécs)"198/200" *** 364.65-053.2/.6(439-2Pécs)"198/200" *** 061.2(439-2Pécs)
[AN 1066582]
MARC

ANSEL
UTF-83385 /2004.
Bánszeginé Gombos Zsuzsa
   "Egymás terhét hordozzátok..." : az újhelyi református szeretetszolgálat XX. századi története / Bánszeginé Gombos Zsuzsa ; [kiad. a sátoraljaújhelyi Református Egyházközség]. - Sátoraljaújhely : Ref. Egyházközs., 2003. - 95 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 94.
ISBN 963-212-516-9 fűzött : ár nélkül
Sátoraljaújhely - szeretetszolgálat - református egyház - történeti feldolgozás
364.442(439-2Sátoraljaújhely)"19" *** 258 *** 284.2
[AN 1066914]
MARC

ANSEL
UTF-83386 /2004.
   Centenáriumi évkönyv, 1903-2003 / szerk. Naszlady Attila ; kiad. Budai Irgalmasrendi Kórház. - [Budapest] : Budai Irgalmasrendi Kórház, 2003. - 299 p., [8] t. : ill., főként színes ; 30 cm
Az előszó német nyelven is. - A kórház munkatársainak publikációs jegyzéke: p. 71-100.
ISBN 963-212-203-8 fűzött : ár nélkül
Budai Irgalmasrendi Kórház (Budapest)
Budapest - kórház - irgalmasok - évkönyv
364.444(439-2Bp.)(058) *** 271.44(439-2Bp.)
[AN 1067362]
MARC

ANSEL
UTF-83387 /2004.
Csőszné Seres Ilona
   Az önkormányzati szociális ellátó tevékenység főbb jellemzői Bács-Kiskun megye néhány településén / [kész. Csőszné Seres Ilona] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság. - Kecskemét : KSH Bács-Kiskun M. Ig., 2002. - 21 p. : ill. ; 29 cm
Fűzött : 1500,- Ft
364.46(439.155)"199" *** 364.442.044.24(439.155)"199"
[AN 935915]
MARC

ANSEL
UTF-83388 /2004.
   A gyermekes családok támogatásának egyes formái, 1990-2000 / [szerk. Tokaji Károlyné] ; [összeáll. Kovács Ferencné] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal. - Budapest : KSH, 2002. - 92 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 963-215-466-5 fűzött : 1700,- Ft
369.742(439)"199"
[AN 935135]
MARC

ANSEL
UTF-83389 /2004.
Kézikönyv az értelmi fogyatékos emberek lakóotthonaiban dolgozó segítők részére (új kiadása)
   Kézikönyv a kiscsoportos lakóotthonokban dolgozó segítő részére / [szerkbiz. Maléth Anett, Pordán Ákos, Végh Katalin] ; [... szerzői Bartholy Judit et al.] ; [közread. a] Kézenfogva Alapítvány. - 2. kiad. - Budapest : Kézenfogva Alapítvány, 2003. - 289 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén. - Példányszám: 250
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-212-574-6)
értelmi fogyatékos - szociális gondozás - ápolás
364.264.4.046
[AN 1066828]
MARC

ANSEL
UTF-83390 /2004.
   A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásokban részesülők területi jellemzői, 1993-2001 / [szerk. Tokaji Károlyné] ; [összeáll. Vendégh Béláné] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal. - Budapest : KSH, 2002. - 96 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 963-215-461-4 fűzött : 1600,- Ft
369.5(439)"199/2001"
[AN 935137]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

3391 /2004.
   10 éves a német nemzetiségi tagozat a Lovassy László Gimnáziumban, 1993-2003 : jubileumi évkönyv = 10 Jahre Nationalitätenklassenzug am Lovassy-László-Gymnasium, 1993-2003 : Jubiläumsausgabe / [szerk. Schindler László]. - [Veszprém] : [Lovassy L. Gimn.], [2003]. - 106 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-212-783-8 fűzött : ár nélkül
Lovassy László Gimnázium (Veszprém)
Veszprém - gimnázium - iskolai évkönyv
373.54(439-2Veszprém)(058)
[AN 1066850]
MARC

ANSEL
UTF-83392 /2004.
   130 éves a budapesti Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola : jubileumi emlékkönyv : iskolatörténet és a 2002/2003-as tanév története / [szerk. Bartháné Boga Ildikó]. - Budapest : Álmos Vezér Gimn. és Ált. Isk., 2003. - 152 p., [1] t.fol. : ill. ; 25 cm
A budapesti Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola jubileumi emlékkönyve (borító- és gerinccím). - Bibliogr.: p. 149-150.
Fűzött : ár nélkül
Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola (Budapest)
általános iskola - gimnázium - iskolai évkönyv
373.3(439-2Bp.)(058) *** 373.54(439-2Bp.)(058)
[AN 1067649]
MARC

ANSEL
UTF-83393 /2004.
   Asbóth Sándor Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium : 35 éves jubileumi kiadvány / [szerk. Flaskár Mihályné, Tuba Imréné, Szemes Péter]. - Keszthely : Asbóth S. Szakközépisk., Szakisk. és Kollégium, 2003. - 164 p. : ill. ; 24 cm
Példányszám: 600
ISBN 963-212-363-8 fűzött : ár nélkül
Asbóth Sándor Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (Keszthely)
Keszthely - szakközépiskola - szakiskola - iskolai évkönyv
373.6(439-2Keszthely)(058) *** 377.35(439-2Keszthely)(058)
[AN 1066251]
MARC

ANSEL
UTF-83394 /2004.
Bognár Mária
   Partnerség iskolán innen és túl : esettanulmány Ózd és térségéből / írta és szerk. Bognár Mária ; [közread. az] Országos Közoktatási Intézet. - Budapest : OKI, 2002. - 55 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. [56].
ISBN 963-682-500-9 fűzött : ár nélkül
Ózdi kistérség - Európai Unió - oktatásügy
37.014(439Ózdikistérség) *** 37.072(439Ózdikistérség) *** 37.014(4-62)
[AN 1067743]
MARC

ANSEL
UTF-83395 /2004.
   Az európai tanulási tér és a magyar neveléstudomány : III. Országos Neveléstudományi Konferencia, Budapest, 2003. október 9-11. : program, tartalmi összefoglalók / [... szerk. Buda András és Holik Ildikó] ; [rend., közread. a] Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottság. - [Budapest] : MTA Ped. Biz., [2003]. - 425 p. ; 25 cm
Fűzött : ár nélkül
pedagógia - konferenciakiadvány
37 *** 061.3(439-2Bp.)"2003"
[AN 1066758]
MARC

ANSEL
UTF-83396 /2004.
Farkas Olga
   Közoktatási vezetők tréningjei : 10 év 10 tréning : egy lehetséges szemlélet és módszer a gyakorlatorientált képzésben / [Farkas Olga]. - Szeged : Designer Stúdió Bt., 2003. - 178 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 135-142.
Fűzött : ár nélkül
iskola - vezetés
371.11
[AN 1066370]
MARC

ANSEL
UTF-83397 /2004.
Hornyák Mária
   Első óvodánk története : Buda-Krisztinaváros, 1828-1867 / Hornyák Mária. - Martonvásár : Brunszvik T. Szellemi Hagyatéka Alapítvány, 2003. - 80 p. ; 21 cm. - (Őrláng füzetek ; 8.)
Bibliogr.: p. 77-80.
ISBN 963-214-139-3 fűzött : ár nélkül
Budapest - óvoda - történeti feldolgozás
373.24(439-2Bp.)(091)
[AN 1066592]
MARC

ANSEL
UTF-83398 /2004.
   IME - ismerkedés, megértés, együttlét : súlyos-halmozott fogyatékossággal élő emberek életének kísérése / [szerk. Márkus Eszter] ; [írta Béres Lászlóné Tolnai Ildikó et al.] ; [közread. a] Kézenfogva Alapítvány. - Budapest : Kézenfogva Alapítvány, 2003. - 287 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 239-260.
ISBN 963-212-574-6 fűzött : ár nélkül
értelmi fogyatékos - testi fogyatékos - tanfolyami jegyzet
376.22(078) *** 376.42(078)
[AN 1066832]
MARC

ANSEL
UTF-83399 /2004.
Jobbágyné András Katalin
   Magyar nyelv : tanári kézikönyv az 5-8. osztályos tananyaghoz / Jobbágyné András Katalin, Széplaki György, Törzsök Édua. - Veszprém : Nodus, 2003. - 75 p. : ill. ; 29 cm + 22 feladatlap
Bibliogr.: p. 73-74.
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-441-353-6)
magyar nyelv - tantárgy - felső tagozat - tanári segédkönyv
372.880.945.11(072)
[AN 1066793]
MARC

ANSEL
UTF-83400 /2004.
Jobbágyné András Katalin
   Magyar nyelv : tanári kézikönyv az 9-12. osztályos tananyaghoz / Jobbágyné András Katalin, Széplaki György, Törzsök Édua. - Veszprém : Nodus, 2003. - 84 p. ; 29 cm + 18 feladatlap
Bibliogr.: p. 82-83.
ISBN 963-441-354-4 fűzött : ár nélkül
magyar nyelv - tantárgy - középfokú oktatás - tanári segédkönyv
372.880.945.11(072)
[AN 1066791]
MARC

ANSEL
UTF-83401 /2004.
   Jubileumi évkönyv - tablók könyve, 1963-2003 : Gönczi Ferenc Gimnázium és Szakközépiskola, Lenti / [főszerk. Rikli Ferenc]. - Lenti : Gönczi F. Gimn. és Szakközépisk. ; Nagykanizsa : Ász-Press : M-M Bt., [2003]. - 144 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 963-212-794-3 fűzött : ár nélkül
Gönczi Ferenc Gimnázium és Szakközépiskola (Lenti)
Lenti - gimnázium - szakközépiskola - informatika - idegenforgalom - iskolai évkönyv
373.54(439-2Lenti)(058) *** 373.6:681.3(439-2Lenti)(058) *** 373.6:338.48(439-2Lenti)(058) *** 37.063
[AN 1066980]
MARC

ANSEL
UTF-83402 /2004.
Juhász Jenőné
   A péceli iskolák története / Juhász Jenőné ; [közread. az] Egymást Segítő Egyesület. - Pécel : Egymást Segítő Egyes., 2003. - 191 p. : ill. ; 21 cm
Példányszám: 1000
ISBN 963-212-946-6 fűzött : 1180,- Ft
Pécel - iskola - neveléstörténet
373(439-2Pécel)(091)
[AN 1066757]
MARC

ANSEL
UTF-83403 /2004.
   Kelenföldi Műszaki Középiskola : évkönyv : 40 / [szerk. Jávori Istvánné, Zoltán Istvánné]. - [Budapest] : [Kelenföldi Műsz. Középisk.], [2003]. - 147 p., [4] fol. : ill. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
Kelenföldi Műszaki Középiskola (Budapest)
Budapest - szakiskola - iskolai évkönyv
373.6:62(439-2Bp.)(058)
[AN 1066232]
MARC

ANSEL
UTF-83404 /2004.
Lukács Mártonné
   Matematika 8. osztály : kimenetvizsgálat, 2001 / [... kész. Lukács Mártonné]. - Zalaegerszeg : Zala M. Önkormányzat Ped. Int., 2002. - 75 p. : ill. ; 21 cm. - (Pedagógiai értékelés Zala megyében, ISSN 1588-7324)
Bibliogr.: p. 54-55. - Példányszám: 100
ISBN 963-00-9432-0 fűzött : ár nélkül
371.263(439.121) *** 372.851(072)
[AN 928452]
MARC

ANSEL
UTF-83405 /2004.
   A magyar felnőttképzés az ezredfordulón : szöveggyűjtemény / szerk. Mayer József és Singer Péter ; [közread. az] Országos Közoktatási Intézet. - Budapest : OKI, 2003. - 76 p. ; 30 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-682-506-8)
Magyarország - felnőttoktatás - ezredforduló - szöveggyűjtemény
374.7(439)"199/200"
[AN 1067705]
MARC

ANSEL
UTF-83406 /2004.
Murátiné Szél Edit
   Tanítói kézikönyv : tanmenetjavaslattal : sokszínű matematika 1 / Murátiné Szél Edit. - Szeged : Mozaik, 2003. - 63 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-697-408-X fűzött : ár nélkül
alapfokú oktatás - matematika - tanári segédkönyv
372.47(072)
[AN 1066779]
MARC

ANSEL
UTF-83407 /2004.
Nagyné Horváth Emília
   Tanári kézikönyv a 6. osztályos egészségtan tantárgy tanításához / Nagyné Horváth Emília ; [rajz. Simon István]. - Celldömölk : Apáczai, 2002. - 32 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-464-656-5 fűzött : ár nélkül
371.214.2(439) *** 372.861.3(072) *** 372.850.4(072)
[AN 935929]
MARC

ANSEL
UTF-83408 /2004.
   Szabadságra nevelés : Rudolf Steiner pedagógiája : képek és tudósítások a nemzetközi Waldorf-iskolai mozgalomról / a szöveget írta és összeáll. Frans Carlgren ; képszerk. Arne Klingborg ; [a kötetet szerk. Székely György és Bartholy Eszter] ; [ford. Gerle János et al.]. - Utánny. - Solymár : Török S. Waldorf-ped. Alapítvány ; Pilisborosjenő : Pedagógus-továbbképzési Módszt. és Inf. Közp., 2003. - 310 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Waldorf-könyvek, ISSN 0866-5648 ; 2.)
A ford. az "Erziehung zur Freiheit" c. kiad. alapján kész. - Bibliogr.: p. 307-310.
ISBN 963-03-9097-3 fűzött : ár nélkül
Steiner, Rudolf
alternatív nevelés
371.4Waldorf
[AN 1068435]
MARC

ANSEL
UTF-83409 /2004.
   Szociális kompetencia - társas viselkedés : szöveggyűjtemény / szerk. Zsolnai Anikó ; [... ford. Barna József és Lesznyák Márta]. - Budapest : Gondolat, 2003. - 259 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9500-66-6 fűzött : 2480,- Ft
értelmi nevelés - társadalmi viselkedés
37.035 *** 316.62
[AN 1066740]
MARC

ANSEL
UTF-83410 /2004.
Tóth László (1951-)
   A tehetségfejlesztés kisenciklopédiája / Tóth László. - Debrecen : Pedellus, 2003. - 288 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-9396-49-4 fűzött : ár nélkül
tehetséggondozás - képességfejlesztés
376.545 *** 37.025
[AN 1066368]
MARC

ANSEL
UTF-83411 /2004.
   Valahol Európában?!.. : feladatok és lehetőségek a közoktatásban az uniós csatlakozás idején : [IX. Logopédiai és Pedagógiai Napok, Sopron] : 2003. március 27-29. / [szerk. Márkné Ettlinger Zsuzsanna, Táp Ferencné, Földes Tamás] ; [közread. a "Fogjuk a kezed" Egyesület ...]. - Sopron : "Fogjuk a kezed" Egyes., [2003]. - 182 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. az előadások végén
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - oktatásügy - ezredforduló - konferenciakiadvány
37.014(439)"199/200" *** 061.3(439-2Sopron)
[AN 1066580]
MARC

ANSEL
UTF-83412 /2004.
Veszprémi Egyetem. Mérnöki Kar. Vegyipari Műveleti Tanszék
   A Vegyipari Műveleti Tanszék 40 éves : 1963-2003 = The 40 years old Department of Chemical Engineering Science : 1963-2003 / [szerk. Nagy Dezső]. - Veszprém : VE Mérnöki Kar Vegyip. Műveleti Tansz., 2003. - 36 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 26-30.
Fűzött : ár nélkül
Veszprémi Egyetem. Mérnöki Kar. Vegyipari Műveleti Tanszék
Veszprém - vegyipar - tanszék - történeti feldolgozás
378.666(439-2Veszprém).096
[AN 1066784]
MARC

ANSEL
UTF-83413 /2004.
   Vizuális kommunikációs projektek : a vizuális kultúra tanításának tervezése : felsőoktatási segédkönyv / [alkotószerk. Sándor Zsuzsa]. - Sárospatak : ME CTFK Műv. Nevelési Tansz., 2003. - 112 p. : ill. ; 29 cm. - (Módszertár, ISSN 1587-4214 ; 5.)
ISBN 963-7299-37-8 fűzött : ár nélkül
vizuális nevelés - egyetemi tankönyv
37.036(075.8) *** 372.87(075.8)
[AN 1067210]
MARC

ANSEL
UTF-83414 /2004.
Zachár László
   Felnőttképzés, munkaerőpiaci képzés tervezése / Zachár László. - Pécs : PTE TTK FEEFI, 2003. - 152 p. : ill. ; 23 cm. - (Humán szervező (munkaügyi) menedzser sorozat, ISSN 1218-6880)
Bibliogr.: p. 121-125.
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - felnőttoktatás - foglalkoztatottság - munkaerőgazdálkodás - egyetemi tankönyv
374(439)(075.8) *** 331.5(439)(075.8)
[AN 1066402]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

3415 /2004.
Borbás Zoltánné
   Varázsoljunk szépségesen egyszerűt / Borbás Zoltánné. - 3. kiad. - Szeged : Kiss F. Csongrád M. Természetvédelmi Egyes., 2003. - 41 p. : ill. ; 20 cm. - (Bugaci füzetek, ISSN 1418-5946 ; 2.)
Bibliogr.: p. 41.
Fűzött : ár nélkül
természetes anyag - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.55
[AN 1068571]
MARC

ANSEL
UTF-83416 /2004.
Eckelberry, David
Masters of the wild (magyar)
   A vadon mesterei : barbárok, druidák és vándorok útmutatója / ... David Eckelberry és Mike Selinker ; ... ill. Dennis Cramer, David Day, Wayne Reynolds ; ford. Habony Gábor. - [Budapest] : Delta Vision, [2003]. - 112 p. : ill. ; 28 cm
Dungeons & Dragons (keretcím)
ISBN 963-9474-58-4 fűzött : 2490,- Ft
szerepjáték
793.9
[AN 1066837]
MARC

ANSEL
UTF-83417 /2004.
Fittkau, Ernestine
Bunte Masken aus Papier (magyar)
   Tarka papírmaszkok / Ernestine Fittkau ; [ford. Kovács Melinda]. - [Kaposvár] : Holló, [2003]. - 30 p. : ill., színes ; 21 cm + 2 mell. - (Barkácskönyvek, ISSN 1587-799X)
ISBN 963-684-136-5 fűzött : ár nélkül
papírművészet - álarc - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.54 *** 391.8
[AN 1067598]
MARC

ANSEL
UTF-83418 /2004.
Hencsei Pál (1939-)
   Magyar birkózók az olimpiai játékokon / Hencsei Pál, Ivanics Tibor. - [Sopron] : Quint, 2003. - 114 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 114.
ISBN 963-212-896-6 fűzött : ár nélkül
Magyarország - olimpia - birkózás - adattár
796.82(439)(092)(035.5) *** 796.032
[AN 1066583]
MARC

ANSEL
UTF-83419 /2004.
   Historia : a Felső-Tiszavidéki Vadgazdák Szövetségének emlékkönyve / [szerk. Támba Miklós és Csekő Sándor] ; [kiad. a Vadászati Kulturális Egyesület]. - [Budapest] : Vadászati Kult. Egyes., 2003
ISBN 963-206-663-4 kötött : ár nélkül
Szabolcs-Szatmár megye - vadászat - emlékkönyv
799.2(439.161)
[AN 1067917]
MARC

ANSEL
UTF-83420 /2004.
András (1940-)
   Pengevilág : a Magyar Vívó Szövetség megalakulásának 90. évfordulójára / Kő András ; [fotók Geleta Pál et al.] ; [kiad. a Magyar Vívó Szövetség]. - [Budapest] : M. Vívó Szövets., 2004. - 202 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 963-214-137-7 kötött : 4200,- Ft
Magyarország - sporttörténet - vívás - 19. század - 20. század
796.86(439)(091)
[AN 1067061]
MARC

ANSEL
UTF-83421 /2004.
Küssner-Neubert, Andrea
Servietten-Technik - Kinderwelt (magyar)
   Szalvétatechnika a gyerekszobában / Andrea Küssner-Neubert ; [ford. Kovács Melinda]. - [Kaposvár] : Holló, [2003]. - 30 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Barkácskönyvek, ISSN 1587-799X)
ISBN 963-684-137-3 fűzött : ár nélkül
papírművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.54
[AN 1067595]
MARC

ANSEL
UTF-83422 /2004.
Moras, Ingrid
Supertoller Perlenschmuck (magyar)
   Divatos ékszerek gyöngyfűzéssel / Ingrid Moras ; [ford. Kovács Melinda]. - [Kaposvár] : Holló, [2003]. - 30 p. : ill., színes ; 21 cm + 2 mell. - (Barkácskönyvek, ISSN 1587-799X)
ISBN 963-684-135-7 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-684-135-5)
gyöngyfűzés - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 746.5
[AN 1067602]
MARC

ANSEL
UTF-83423 /2004.
Nagy Gyula (1914-1983)
   Emlékképek : vadásztörténetek / Nagy Gyula ; [szerk. Pálosné Nagy Rózsa] ; [ill. Schell József, Balogh Péter] ; [... kiad. a Mátra Múzeum Baráti Köre]. - Gyöngyös : Mátra Múz. Baráti Köre, 2003. - 143 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-212-934-2 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vadászkaland
799.2(0:82-94)
[AN 1066759]
MARC

ANSEL
UTF-83424 /2004.
Panter, John
   The art of Taoist tai chi : cultivating mind and body : a reference guide for the student of Taoist tai chi = A taoista tai chi művészete : a szellem és test művelése : a taoista tai chi tanulók útmutató kézikönyve / written by ... John Panter, Rick Davis ; introd. by ... Karen Laughlin, Eva Wong ; [közread. a] Magyarországi Taoista Tai Chi Társaság. - Fót : Mo. Taoista Tai Chi Társ., 2002. - 108 p. : ill. ; 28 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 963-202-456-7 fűzött : ár nélkül
796.855
[AN 936216]
MARC

ANSEL
UTF-83425 /2004.
Szikszó Istvánné
   Gyöngy-csodák : karácsonyi díszek / Szikszó Istvánné. - Szeged : LAZI, cop. 2003. - 48 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9416-68-1 fűzött : 450,- Ft
gyöngyfűzés - karácsony - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 746.5 *** 398.332.416
[AN 1066770]
MARC

ANSEL
UTF-83426 /2004.
Szikszó Istvánné
   Gyöngy-csodák : nyakláncok és karkötők / Szikszó Istvánné. - Szeged : LAZI, cop. 2003. - 52, [2] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9416-67-3 fűzött : 450,- Ft
gyöngyfűzés - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 746.5
[AN 1066773]
MARC

ANSEL
UTF-83427 /2004.
Takács Ferenc (1938-)
   A futólegenda : Iharos Sándor, 1930-1996 / [írta Takács Ferenc]. - Budapest : Plantin-Print Bt., 2003. - 36 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-214-059-1 fűzött : ár nélkül
Iharos Sándor (1930-1996)
Magyarország - sportoló - futás - 20. század - életrajz
796.422(439)(092)Iharos_S.
[AN 1067231]
MARC

ANSEL
UTF-83428 /2004.
   Varázslatos üvegek : dísztárgyak, egyedi alkotások / Rigóné Péter Irén [et al.]. - Szeged : LAZI, cop. 2003. - 45, [6] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9416-71-1 fűzött : 450,- Ft
üvegművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 748
[AN 1066778]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

3429 /2004.
   25 éves MÁV Fotókör kiállításának katalógusa. - [S.l.] : [s.n.], [2003]. - 18 p. : ill., részben színes ; 16x24 cm
Fűzött : ár nélkül
Székesfehérvár - fotóművészet - kiállítási katalógus
77.04(439-2Székesfehérvár) *** 061.28(439-2Székesfehérvár) *** 061.4(439-2Székesfehérvár)
[AN 1066634]
MARC

ANSEL
UTF-83430 /2004.
Ács Irén (1924-)
   Légyott = Rendezvous / Ács Irén ; [szerk. és írta Gera Mihály]. - [Budapest] : Interart Stúdió, 2003. - 114 p. : ill. ; 24 cm. - (Fényképtár, ISSN 1219-560X ; 24.)
ISBN 963-9513-02-4 fűzött : 1200,- Ft
Magyarország - fényképész - 20. század - fényképalbum - életkép
77.04(439)(092)Ács_I. *** 77.041.7
[AN 1066255]
MARC

ANSEL
UTF-83431 /2004.
Alföldi Tárlat (33.) (2003) (Békéscsaba)
   XXXIII. Alföldi Tárlat : Békés Megyei Múzeumok Igazgatósága Munkácsy Mihály Múzeuma : Békéscsaba, 2003. augusztus 19 - október 12. / [a kiállítás ... rendezője, valamint a katalógus szerkesztője Gyarmati Gabriella]. - [Békéscsaba] : Munkácsy M. Múz., [2003]. - [255] p. (ll., színes) ; 15 cm
Példányszám: 500
ISBN 963-7219-46-3 kötött : ár nélkül
Magyarország - képzőművészet - kiállítási katalógus
73/76(439)"200" *** 061.4(439-2Békéscsaba)
[AN 1065762]
MARC

ANSEL
UTF-83432 /2004.
   A Bányász Képzőművész Körből indultak.. : Tatabányai Múzeum, 2003. december 06 - 2004. február 29. / [közread. a Tatabánya Alkotó Művészeiért Közalapítvány]. - [Tatabánya] : Tatabánya Alkotó Művészeiért Közalapítvány, 2003. - 74 p. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 963-212-963-6 fűzött : ár nélkül
Magyarország - képzőművészet - művésztelep - 20. század - kiállítási katalógus
73/76(439)"199" *** 061.28(439)Bányász_Képzőművész_Kör *** 061.4(439-2Tatabánya)
[AN 1067643]
MARC

ANSEL
UTF-83433 /2004.
Bátyai Gitta
   Úszóházak a Tiszán / Bátyai Gitta. - Szeged : [Magánkiad.], 2003. - 113 p. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 963-430-636-5 fűzött : ár nélkül
Szeged - Tisza - építmény - part - folyóvíz - 19. század - 20. század
725.87(439-2Szeged)(282.243.742)(091)
[AN 1066377]
MARC

ANSEL
UTF-83434 /2004.
Carr-Gomm, Sarah
The secret language of art (magyar)
   A művészet titkos nyelve / Sarah Carr-Gomm ; [ford. Deák Márta]. - [Budapest] : Gulliver : Mercurius, cop. 2003. - 256 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 963-9509-00-0 kötött : 5990,- Ft
ikonográfia - festészet
7.04 *** 75(100)(091) *** 75.046.3
[AN 1066475]
MARC

ANSEL
UTF-83435 /2004.
Conran, Terence
Terence Conran's new house book (magyar)
   A lakberendezés kézikönyve : célszerűség, kényelem, elegancia / Terence Conran ; [ford. Nyikos Lajos és Silberer Vera]. - Budapest : Park, cop. 2003. - 352 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-530-655-5 kötött : 9800,- Ft
lakberendezés - lakásművészet
747 *** 643/645
[AN 1068585]
MARC

ANSEL
UTF-83436 /2004.
Csorba Simon (1943-)
   Kápolna : vázlat : [Duna Galéria, Budapest, ... 2003. december 3-26.] / Csorba Simon ; [a katalógust ... szerk. Birkás Dávid, Eipl Kornél]. - [Budapest] : Duna Galéria, [2003]. - [32] p. : ill., részben színes ; 30 cm
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - képzőművész - fényképész - 20. század - ikon
73/76(439)(092)Csorba_S. *** 75.046.3 *** 77.04(439)(092)Csorba_S.
[AN 1066626]
MARC

ANSEL
UTF-83437 /2004.
Czére Andrea (1946-)
L'eredità Esterházy (magyar)
   Az Esterházy-örökség : a Szépművészeti Múzeum 17. századi olasz rajzai : [kiállítás a Szépművészeti Múzeumban 2004. március 25-től augusztus 1-ig] / Czére Andrea. - Budapest : Akad. K., 2003. - 235 p. : ill., főként színes ; 32 cm
Bibliogr.: p. 217-231.
ISBN 963-05-8056-X fűzött : ár nélkül
Szépművészeti Múzeum (Budapest). Esterházy Gyűjtemény
Olaszország - rajzművészet - 17. század - kiállítási katalógus
741(45)"16" *** 061.4(439-2Bp.)"2004"
[AN 1066764]
MARC

ANSEL
UTF-83438 /2004.
Dallos István (1953-)
   Szénpor : az Ó-telepi gépüzem : Dallos István fotográfiái. - Tatabánya : [Tatabányai Múz.], 2003. - 59 p. : ill ; 21x21 cm
Közread. a Tatabányai Múzeum
ISBN 963-212-440-5 fűzött : ár nélkül
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század - fényképalbum
77.04(439)(092)Dallos_I.
[AN 1067642]
MARC

ANSEL
UTF-83439 /2004.
   Digitális fotózás. - Budapest : Computer Panoráma, cop. 2004. - 96 p. : ill. ; 19 cm. - (Tények, titkok, tippek, ISSN 1785-5810)
ISBN 963-7639-35-7 fűzött : 1490,- Ft
fototechnika - digitális jelfeldolgozás
77 *** 681.327 *** 681.3.019
[AN 1067048]
MARC

ANSEL
UTF-83440 /2004.
El Kazovszkij (1948-)
Művek (vál.)
   El Kazovszkij / [a katalógust szerk. El Kazovszkij]. - [Budapest] : [Műcsarnok], cop. 2003. - 67, [70] p. : ill., főként színes ; 31 cm
Rend., közread. a Műcsarnok. - A 2003. dec. 21 - 2004. febr. 8. között a Műcsarnokban rendezett "Emeletes kilátások" c. kiállítás katalógusa. - A bev. és a képaláírások angol nyelven is. - Bibliogr.: p. [68-69].
ISBN 963-9115-89-4 fűzött : ár nélkül
Magyarország - festőművész - 20. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)El_Kazovszkij *** 061.4(439-2Bp.)"2003/2004"
[AN 1067157]
MARC

ANSEL
UTF-83441 /2004.
   Épületeskönyv, 1990-2003 = Edifying buildings, 1990-2003 = Gebäudebuch, 1990-2003 / [szerk. Bugyi Sándor] ; [képmagyarázatok Hárs József] ; [fotók Lobenwein Tamás et al.]. - [Sopron] : Quint, 2003. - 111, [4] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-212-898-2 kötött : ár nélkül
Sopron - középület - helyismeret - fényképalbum
72(439-2Sopron)(082.12) *** 908.439-2Sopron(084.12)
[AN 1066070]
MARC

ANSEL
UTF-83442 /2004.
Für Emil (1967-)
   Felülírás : [Budapest Galéria, Budapest, 2003. május 28 - július 6.] = Overwriting / Für Emil. - Budapest : BG, 2003. - [36] p. : ill., színes ; 24 cm
A bev. és a képaláírások angol nyelven is
ISBN 963-210-416-1 fűzött : ár nélkül
Magyarország - festőművész - 21. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Für_E. *** 061.4(439-2Bp.)"2003"
[AN 1066116]
MARC

ANSEL
UTF-83443 /2004.
Gaudí, el hombre y la obra (magyar)
   Gaudí / [angolból ford. Deák Márta]. - [Budapest] : Mercurius, cop. 2003. - 308 p. : ill., színes ; 33 cm
ISBN 963-9509-01-9 kötött : ár nélkül
Gaudí, Antoni
Spanyolország - építész - 20. század - 19. század - életrajz
72(460)(092)Gaudí,_A.
[AN 1066466]
MARC

ANSEL
UTF-83444 /2004.
Gellér Katalin (1946-)
   Mester, hol lakol? : Nagy Sándor művészete / Gellér Katalin ; [a fényképeket kész. Békefi Dóra et al.]. - Budapest : Balassi, cop. 2003. - 187 p. : ill., részben színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. 184-187. - Nagy Sándor írásainak jegyzéke: p. 182. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-506-564-7 * kötött : 3200,- Ft (hibás ISBN 693-506-564-7)
Nagy Sándor (1869-1950)
Magyarország - képzőművész - 19. század - 20. század - életrajz
73/76(439)(092)Nagy_S.
[AN 1066993]
MARC

ANSEL
UTF-83445 /2004.
Gömör Béla (1938-)
   Bäck Manci, az elfeledett szegedi fotográfusnő / Gömör Béla ; [kiad. a GMR Reklámügynökség]. - Budapest : GMR Reklámügynökség, 2003. - 114 p. : ill. ; 28 cm
Bibliogr.: p. 30-31.
ISBN 963-206-856-4 kötött : ár nélkül
Bäck Manci (1891-1989)
Magyarország - fényképész - 20. század - fényképalbum
77.04(439)(092)Bäck_M.
[AN 1066976]
MARC

ANSEL
UTF-83446 /2004.
   A history of Hungary : exhibition by the Hungarian Museum of Photography in the Proud Galleries as part of Magyar magic - Hungary in focus 2004, a year-long celebration of Hungarian culture staged in the United Kingdom : ... London, 2 December 2003 - 30 January 2004 / [ed. by Magda Kolta] ; [exhib. concept and text Károly Kincses, Carrie Neely] ; [org., publ. by the Hungarian Cultural Centre and the Hungarian Museum of Photography]. - London : Hung. Cultural Centre ; [Kecskemét] : Hung. Museum of Phot., 2003. - 63 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-8383-41-0 fűzött : ár nélkül
Magyarország - fotóművészet - 20. század - kiállítási katalógus
77.04(439)"19" *** 061.4(410-2London)
[AN 1066434]
MARC

ANSEL
UTF-83447 /2004.
Horváth János (1930-)
Művek (vál.)
   Horváth János. - [S.l.] : [s.n.], 2003. - [24] p. : ill., színes ; 27 cm
Várkonyi György bevezetőjével. - A bev. és a képaláírások német és angol nyelven is
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - festőművész - 20. század
75(439)(092)Horváth_J.
[AN 1066619]
MARC

ANSEL
UTF-83448 /2004.
   Húszéves a Szent Gellért Lelkigyakorlatos Ház. - Leányfalu : Szt. Gellért Lelkigyakorlatos Ház, [2003]. - 14 p. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
Szent Gellért Lelkigyakorlatos Ház (Leányfalu)
Leányfalu - templom - katolikus egyház - útmutató
726.548(439-2Leányfalu)(036) *** 282(439-2Leányfalu)
[AN 1067102]
MARC

ANSEL
UTF-83449 /2004.
The illustrated guide to the Egyptian Museum in Cairo (magyar)
   A kairói Egyiptomi Múzeum képes kalauza / [szerk. Alessandro Bongioanni, Maria Sole Croce, Laura Accomazzo] ; [a bevezetőt írta Zaki Hawasz] ; [fényképezte Araldo De Luca] ; [ford. Varga Edith, Endreffy Kata]. - Budapest : Geographia, 2003. - 631 p. : ill., színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 622-623.
ISBN 963-86334-6-8 fűzött : 6950,- Ft
Matḥaf al-Miṣrī (al-Qhira)
Egyiptom - Kairó - művészet - ókor - múzeum - múzeumi katalógus
7(32) *** 069(620-2Kairó)Egyiptomi_Múzeum(083.8)
[AN 1066383]
MARC

ANSEL
UTF-83450 /2004.
   Ma születő művek : a MAMŰ Társaság évfordulós kiadványa / [szerk. Vécsi Nagy Zoltán]. - Budapest : MAMŰ Társ. : Jelenlét, 2002. - 86 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 963-202-765-5 fűzött : ár nélkül
MAMŰ Társaság
73/76(439)"199" *** 73/76(498)(=945.11)"199" *** 061.2(439-2Bp.)
[AN 935913]
MARC

ANSEL
UTF-83451 /2004.
   Mestermű Galéria : tíz éve a város szívében : [jubileumi évkönyv] / [összeáll. Praznovszky Mihály]. - Veszprém : Mestermű Galéria, 2002. - 119 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9510-05-X)
Mestermű Galéria (Veszprém)
Veszprém - Magyarország - galéria - képzőművészet - kiállítási katalógus
069(439-2Veszprém)(091) *** 73/76(439)"199/200" *** 061.4(439-2Veszprém)
[AN 1066073]
MARC

ANSEL
UTF-83452 /2004.
   Micro/macro : British art 1996-2002 : a British Council és a Műcsarnok közös kiállítása, 2003. március 21 - június 1., Budapest / [szerk. Caroline Douglas & Fabényi Júlia]. - Budapest : Műcsarnok, cop. 2003. - 168 p. : ill., főként színes ; 28 cm
Angol és magyar nyelven. - Bibliogr.: p. 152.
ISBN 963-9115-83-5 fűzött : ár nélkül
Nagy-Britannia - képzőművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(410)"199/200" *** 061.4(439-2Bp.)"2003"
[AN 1067149]
MARC

ANSEL
UTF-83453 /2004.
Mihály Mária
   Szombathelyi textilbiennálék, 1970-2000 = Textile biennials of Szombathely / [szerzők Mihály Mária, Fitz Péter, Wehner Tibor] ; [előszó Gálig Zoltán] ; [a Szombathelyi Képtár kiadványa]. - Szombathely : Szombathelyi Képtár, 2002. - 94 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 92.
ISBN 963-8368-52-7 fűzött : ár nélkül
745.52(439)"197/199" *** 061.4(439-2Szombathely)(091)
[AN 935157]
MARC

ANSEL
UTF-83454 /2004.
Pap Gábor (1939-)
   A Táltos és a Szűz : Bobály Attila szobrászművészről / Pap Gábor. - [Debrecen] : Főnix Kvműhely, cop. 2003. - 72 p. : ill., részben színes ; 23 cm. - (Főnix könyvek, ISSN 1417-507X ; 45.)
ISBN 963-86315-7-0 fűzött : ár nélkül
Bobály Attila (1948-)
Magyarország - szobrász - 20. század
73(439)(092)Bobály_A.
[AN 1066581]
MARC

ANSEL
UTF-83455 /2004.
   Párosan szép.. : válogatás az ezredforduló fényképeiből / [szerk. Gáti György et al.] ; [közread. a] Magyar Fotóművészek Szövetsége. - [Budapest] : M. Fotóművészek Szövets., 2003. - [168] p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 963-212-134-1 fűzött : ár nélkül
Magyarország - fotóművészet - fényképalbum
77.04(439)"200"
[AN 1066884]
MARC

ANSEL
UTF-83456 /2004.
   Poézis : hétköznapok másképpen : Műcsarnok, 2003. augusztus 14 - szeptember 21. = Poesis : the everyday differently / [a katalógust szerk. ... Angel Judit]. - [Budapest] : Műcsarnok, [2003]. - 51, [7] p. : ill., színes ; 16x18 cm
ISBN 963-9115-86-X kötött : ár nélkül
Európa - képzőművészet - 20. század - kiállítási katalógus
73/76(4)"199/200" *** 061.4(439-2Bp.)"2003"
[AN 1066848]
MARC

ANSEL
UTF-83457 /2004.
Puha Ferenc (1951-)
Művek (vál.)
   Puha Ferenc / [kiad. a Vajda Lajos Stúdió Kulturális Egyesület]. - Szentendre : VLS Kult. Egyes., [2002]. - 51 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Katalógus
ISBN 963-00-8757-X fűzött : ár nélkül
75(439)(092)Puha_F. *** 061.4(439-2Bp.)"2000"
[AN 935143]
MARC

ANSEL
UTF-83458 /2004.
Somlósi Lajos
   Boriváshoz való = For drinking wine = Zum Weintrinken / fotográfia ... Somlósi Lajos ; zene ... Kátai Zoltán, Róka Szabolcs ; [előszó ... Ambrus Lajos]. - Szombathely : B.K.L. K., 2003. - 98, [5] p. : ill., színes ; 25 cm + CD-ROM
ISBN 963-86382-2-2 fűzött : ár nélkül
borászat - fényképalbum
77.04(439)(092)Somlósi_L. *** 663.2(084.12)
[AN 1065458]
MARC

ANSEL
UTF-83459 /2004.
Szabados Árpád (1944-)
   Kérdések Árpádnak : interjú Szabados Árpáddal / [riporter] Michael Jacobs ; [közread. a] Budapest Galéria. - [Budapest] : BG, 2003. - 47 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Fűzött : ár nélkül
Szabados Árpád (1944-)
Magyarország - festőművész - 20. század - interjú - életrajz
75(439)(092)Szabados_Á.(047.53)
[AN 1066125]
MARC

ANSEL
UTF-83460 /2004.
Szarka Péter (1964-)
   Puha bomba : [Szarka Péter kiállítása, 2003. augusztus 14 - szeptember 21.] / [a katalógust szerk. ... Fabényi Júlia] ; [rend., közread. a Műcsarnok]. - Budapest : Műcsarnok, 2003. - 57, [11] p. : ill., színes ; 28 cm
A bev. és a képaláírások angol nyelven is
ISBN 963-9115-88-6 fűzött : ár nélkül
Magyarország - festőművész - 20. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Szarka_P. *** 061.4(439-2Bp.)"2003"
[AN 1067154]
MARC

ANSEL
UTF-83461 /2004.
Szenes Zsuzsa (1931-2001)
Művek (vál.)
   Szenes Zsuzsa, 1931-2001 : [Budapest Galéria Kiállítóháza, 2003. június 5 - július 13.] / [előszó ... Bán András]. - Budapest : BG, [2003]. - 60 p. : ill., részben színes ; 26 cm
Bibliogr.: p. 56-59.
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - képzőművész - 20. század - életrajz
73/76(439)(092)Szenes_Zs. *** 061.4(439-2Bp.)"2003"
[AN 1066567]
MARC

ANSEL
UTF-83462 /2004.
Szíj Kamilla (1957-)
Művek (vál.)
   Szíj Kamilla kiállítása : Budapest Kiállítóterem : 2003. április 24 - május 25. / [előszó ... Dékei Kriszta]. - [Budapest] : [Budapest Kiállítóterem], [2003]. - [24] p. : ill., színes ; 29 cm
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - grafikus - 20. század - kiállítási katalógus
76(439)(092)Szíj_K. *** 061.4(439-2Bp.)"2003"
[AN 1066556]
MARC

ANSEL
UTF-83463 /2004.
Varga Kálmán
   A gödöllői kastély évszázadai / Varga Kálmán ; [közread. a] Műemlékek Állami Gondnoksága. - 2. jav., bőv. kiad. - Budapest : Műemlékek Áll. Gondnoksága, 2003. - 311 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 276. és a jegyzetekben. - Példányszám: 1000. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-212-798-6 kötött : ár nélkül
Gödöllői Királyi Kastélymúzeum
Gödöllő - családtörténet - kastély - történeti feldolgozás
728.82(439-2Gödöllő) *** 929.52(439)Grassalkovich
[AN 1068582]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

3464 /2004.
   Avantgárd: underground: alternatív : popzene, művészet és szubkulturális nyilvánosság Magyarországon / [szerk. Havasréti József, K. Horváth. Zsolt] ; [kiad. az Artpool Művészetkutató Központ, ... a PTE BTK Kommunikációs Tanszéke]. - Budapest : Artpool : Kijárat ; Pécs : PTE BTK Kommunikációs Tanszék, 2003. - 239 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9529-12-5 fűzött : 2000,- Ft
Magyarország - alternatív kultúra - szubkultúra - avantgard - 20. század - popzene - konferenciakiadvány
78.067.26.036.7(439)"197/198" *** 316.723 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 1066227]
MARC

ANSEL
UTF-83465 /2004.
Békési Ágnes (1952-)
   Muzsikusok / Békési Ágnes. - Budapest : Pont, cop. 2003. - 138 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 132-138.
ISBN 963-9312-77-0 fűzött : 2560,- Ft
Magyarország - cigányzenész - 20. század - interjú
78.067.26(=945.11)(439)"19"(047.53)
[AN 1066330]
MARC

ANSEL
UTF-83466 /2004.
Chatterton, Mark
U2 the complete encyclopedia (magyar)
   U2 enciklopédia / Mark Chatterton. - Budapest : Art Village, cop. 2003. - 414 p. : ill. ; 24 cm
Ford. Cservenka Ferenc. - Diszkogr.: p. 343-380. - Bibliogr.: p. 327., 385-386.
ISBN 963-212-579-7 fűzött : 3690,- Ft
U2
Írország - zenekar - lexikon
78.067.26.036.7(417)U2:030
[AN 1066787]
MARC

ANSEL
UTF-83467 /2004.
Trapp, Maria Augusta
The story of the Trapp family singers (magyar)
   A Trapp család : a kolostortól a világsikerig / Trapp Mária Auguszta ; [ford. Búzás József]. - Budapest : Szt. István Társ., 2003, cop. 1986. - 201 p. ; 20 cm
ISBN 963-361-516-X fűzött : 1200,- Ft
Trapp család
Egyesült Államok - könnyűzenei előadó - 20. század - memoár
78.067.26(73)(092)Trapp(0:82-94)
[AN 1068457]
MARC

ANSEL
UTF-83468 /2004.
Walker, Alan
Franz Liszt (magyar)
   Liszt Ferenc / Alan Walker ; [ford. Rácz Judit]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Editio Musica, 2003-. - 24 cm
Liszt Ferenc (1811-1886)
Magyarország - zeneszerző - 19. század - életrajz
78.071.1(439)(092)Liszt_F.
[AN 1067856]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A virtuóz évek, 1811-1847. - 2003, cop. 1986. - 479 p. : ill.
Bibliogr.: p. 455-465.
ISBN 963-330-732-5 kötött : ár nélkül
Magyarország - zeneszerző - 19. század - életrajz
78.071.1(439)(092)Liszt_F.
[AN 1067857] MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

3469 /2004.
Bános Tibor (1933-)
   Kiss Manyi / Bános Tibor. - Budapest : Athenaeum 2000, 2004. - 255 p., VIII t. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9471-41-0 fűzött : 1690,- Ft
Kiss Manyi (1911-1971)
Magyarország - színész - 20. század - életrajz
792.028(439)(092)Kiss_M. *** 791.43.071.2(439)(092)Kiss_M.
[AN 1067058]
MARC

ANSEL
UTF-83470 /2004.
Fisher, Jude
The Lord of the Rings. The return of the king (magyar)
   A Gyűrűk Ura. A király visszatér : képes útmutató / Jude Fisher ; [ford. Szántai Zsolt]. - [Szeged] : Szukits ; [Pécs] : Alexandra, cop. 2003. - 68, [3] p. : ill., színes ; 32 cm
ISBN 963-497-023-0 kötött : ár nélkül
Egyesült Államok - filmművészet
791.43.071.1(73)(092)Jackson,_P.
[AN 1067583]
MARC

ANSEL
UTF-83471 /2004.
Latinovits Zoltán (1931-1976)
   Drága jó Mamikám! : levelek Édesanyjához / Latinovits Zoltán ; [szerk. és a jegyzeteket írta Balatoni Monika]. - [Budapest] : Kairosz, cop. 2003. - 177 p. : ill. ; 25 cm. - (Magyar Thália, ISSN 1587-950X ; 4.)
ISBN 963-9484-79-2 kötött : 3200,- Ft (hibás ISBN 963-9484-21-0)
Latinovits Zoltán (1931-1976)
Magyarország - színész - 20. század - levelezés
792.028(439)(092)Latinovits_Z.(044)
[AN 1067307]
MARC

ANSEL
UTF-83472 /2004.
Smith, Chris
The Lord of the Rings : weapons and warfare (magyar)
   A Gyűrűk Ura : fegyverek és hadviselés Középföldén / Chris Smith ; ford. Szántai Zsolt. - [Szeged] : Szukits ; [Pécs] : Alexandra, cop. 2004. - 224 p. : ill., színes ; 28 cm + mell.
ISBN 963-497-024-9 fűzött : ár nélkül
Egyesült Államok - filmművészet
791.43.071.1(73)(092)Jackson,_P.
[AN 1067579]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

3473 /2004.
Bevezetés a régi magyar irodalom filológiájába (új kiadása)
   Bevezetés a régi magyarországi irodalom filológiájába : [felsőoktatási tankönyv] / szerk. Hargittay Emil. - 3. átd., kieg. kiad. - Budapest : Universitas, 2003. - 499 p. : ill. ; 23 cm
Szentmártoni Szabó Géza, P. Vásárhelyi Judit "Segédkönyvek és szövegkiadások válogatott bibliográfiája a régi magyarországi irodalomhoz" p.: 433-497. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9104-80-9 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom története - filológia - hermeneutika - könyvkiadás - kézirat - egyetemi tankönyv
801.731.2(075.8) *** 655.5(075.8) *** 894.511(091)(075.8) *** 09
[AN 1066225]
MARC

ANSEL
UTF-83474 /2004.
Botlik Dénesné
   Orosz alapfokú nyelvkönyv / Botlik Dénesné, Botlik Sándor. - 4. kiad. - Budapest : Librotrade, 2003. - 184 p. : ill. ; 20 cm. - (Nyelvkönyvek vizsgázóknak sorozat, ISSN 1417-1449)
ISBN 963-9328-81-2 fűzött : ár nélkül
orosz nyelv - nyelvvizsga - nyelvkönyv
808.2(078)=945.11
[AN 1068845]
MARC

ANSEL
UTF-83475 /2004.
Braun, Anne
Pons Powerkurs für Anfänger Italienisch (magyar)
   Pons : megszólalni 1 hónap alatt : olasz : [kezdő] / Anne Braun, Marina Ferdeghini, Paola Niggi ; [ford. Füleki Eszter]. - Budapest : Klett, cop. 2003. - 183 p. : ill. ; 22 cm. - (Nyelvek könnyedén, ISSN 1589-729X)
ISBN 963-9194-88-3 fűzött : ár nélkül
olasz nyelv - nyelvkönyv
805.0(078)=945.11
[AN 1067011]
MARC

ANSEL
UTF-83476 /2004.
   British cultural studies: British institutions : a www-based textbook for advanced learners of English / ed. by Braidwoodné Varga Éva & John Braidwood. - Miskolc : Bíbor K., 2003. - 134 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (An advanced English language course in British and Irish cultural studies)
Bibliogr.: p. 133-134.
ISBN 963-9466-45-X fűzött : ár nélkül
Nagy-Britannia - angol nyelv - kultúra - egyetemi tankönyv
802.0(075.8)=00 *** 008(410)
[AN 1066396]
MARC

ANSEL
UTF-83477 /2004.
Dorogman György (1951-)
   Spanyol - magyar kéziszótár = Diccionario español - húngaro / Dorogman György. - 3. átd. kiad. - Szeged : Grimm, 2004. - XVI, 892 p. ; 21 cm
ISBN 963-9087-71-8 kötött : ár nélkül
spanyol nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=60=945.11
[AN 1069220]
MARC

ANSEL
UTF-83478 /2004.
Farkas Zsuzsanna
   Angol nyelv az idegenforgalomban, a vendéglátásban, a szállodaiparban : középfok / Farkas Zsuzsanna. - 3. kiad. - Budapest : Librotrade, 2003. - 203 p. : ill. ; 24 cm. - (Szakmai nyelvkönyv sorozat, ISSN 1585-0250)
Bibliogr.: p. 203.
ISBN 963-9328-80-4 fűzött : ár nélkül
angol nyelv - idegenforgalom - szaknyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11 *** 338.48 *** 640.4
[AN 1068849]
MARC

ANSEL
UTF-83479 /2004.
Guderian, Claudia
Pons Powerkurs für Anfänger Englisch (magyar)
   Pons : megszólalni 1 hónap alatt : angol : [kezdő] / Claudia Guderian ; [ford. Füleki Eszter] ; [ill. Christa Janik ...]. - Budapest : Klett, cop. 2003. - 192 p. : ill. ; 22 cm. - (Nyelvek könnyedén, ISSN 1589-729X)
ISBN 963-9194-84-0 fűzött : ár nélkül
angol nyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11
[AN 1067006]
MARC

ANSEL
UTF-83480 /2004.
Marczell Péter (1936-)
   A valósabb Kőrösi Csoma-képhez : adatok, terepvizsgálatok, találkozások / Marczell Péter. - Budapest : Püski, 2003. - 445, [3] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9906-13-1 kötött : 3360,- Ft
Kőrösi Csoma Sándor (1784-1842)
Magyarország - Tibet Autonóm Terület - nyelvész - felfedező utazás - 19. század
80.001(439)(092)Kőrösi_Csoma_S. *** 910.4(515)(092)Kőrösi_Csoma_S.
[AN 1066737]
MARC

ANSEL
UTF-83481 /2004.
   A melankólia krónikája : posztmodern horvát költők antológiája / [vál., szerk., az előszót és az életrajzi jegyzeteket írta Goran Rem] ; [ford. Beszédes István et al.] ; [közread. a] Jelenkor Alapítvány. - Pécs : Jelenkor Alapítvány, 2003. - 159 p. ; 21 cm
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-676-331-3)
horvát irodalom - vers - antológia
808.62-14(082)=945.11
[AN 1066598]
MARC

ANSEL
UTF-83482 /2004.
Mészáros Edit (1958-)
   Erza-mordvin - magyar szótár = Èrzân' - vengran' valkc / Mészáros Edit, Raisza Sirmankina. - 2. átd., bőv. kiad. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2003. - 513 p. ; 15 cm. - (Lexica Savariensia, ISSN 1217-5749)
Bibliogr.: p. 23-24.
ISBN 963-9290-96-3 fűzött : ár nélkül
mordvin nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.22=945.11
[AN 1068575]
MARC

ANSEL
UTF-83483 /2004.
   NATO Stanag 2.2.2.2 / Páderné Nemes Szilvia [et al.]. - [Veszprém] : Nyelvtanoda Kft., 2003. - 159 p. ; 24 cm
ISBN 963-212-869-9 fűzött : ár nélkül
angol nyelv - nyelvkönyv
802.0(078) *** 355.356(100-15)
[AN 1066823]
MARC

ANSEL
UTF-83484 /2004.
Pellicer-Ramírez, Francisco
   Producto acabado : spanyol üzleti nyelv / Francisco Pellicer R. - [Budapest] : Aula, 2003-. - 24 cm
806.0(078)=945.11 *** 33
[AN 1045026]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Megoldókulcs. - 2003. - XII, 823-1308. p.
ISBN 963-9478-73-3 fűzött : ár nélkül
spanyol nyelv - kereskedelem - nyelvkönyv
806.0(078)=945.11 *** 33
[AN 1067069] MARC

ANSEL
UTF-83485 /2004.
Szabóné Papp Judit
   English as a world language : the language on the speakers of which the sun never sets / Szabóné Papp Judit. - Miskolc : Bíbor K., 2002. - 75 p. : ill. ; 21 cm. - (An advanced English language course in British and Irish cultural studies)
Bibliogr.: p. 75.
ISBN 963-9466-12-3 fűzött : ár nélkül
angol nyelv - összehasonlító nyelvészet - egyetemi tankönyv
802.0(075.8)=00 *** 802.0(100)-52
[AN 1066400]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

3486 /2004.
Ferenczi Attila (1962-)
   Valerius Flaccus és az epikus hagyomány / Ferenczi Attila. - Budapest : Argumentum, cop. 2003. - 223 p. ; 19 cm. - (Apollo könyvtár, ISSN 0324-4415 ; 24.)
Bibliogr.: p. 213-221.
ISBN 963-446-262-6 fűzött : 1500,- Ft
Valerius Flaccus. Argonautica
ókori latin irodalom története - epika
871(092)Valerius_Flaccus *** 871(091)-13
[AN 1066258]
MARC

ANSEL
UTF-83487 /2004.
Gintli Tibor
   Az irodalom rövid története / Gintli Tibor, Schein Gábor. - Pécs : Jelenkor, 2003-. - 21 cm
világirodalom története - magyar irodalom története
82(091) *** 894.511(091)
[AN 1066704]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A kezdetektől a romantikáig. - 2003. - 634, [6] p.
ISBN 963-676-339-9 kötött : 3800,- Ft
világirodalom története - magyar irodalom története
82(091)".../18" *** 894.511(091)".../18"
[AN 1066710] MARC

ANSEL
UTF-83488 /2004.
Kenyeres János (1967-)
   Revolving around the Bible : a study of Northrop Frye / János Kenyeres. - Budapest : Anonymous, 2003. - 208 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7966-91-9 kötött : ár nélkül
Frye, Northrop
Kanada - irodalomtudomány - hermeneutika - bibliakutatás
82.0(71)Frye,_N. *** 22.06
[AN 1066239]
MARC

ANSEL
UTF-83489 /2004.
   Keresztez(őd)ések : dekonstrukció, retorika és megértés a mai irodalomelméletben / szerk. Bókay Antal, M. Sándorfi Edina. - [Pécs] : Janus ; Budapest : Gondolat, 2003. - 275 p. ; 20 cm. - (Orbis universitatis. Irodalomtudomány, ISSN 1586-3514)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9500-52-6 fűzött : 1680,- Ft
irodalomelmélet - hermeneutika
82.07 *** 82.01
[AN 1067460]
MARC

ANSEL
UTF-83490 /2004.
Kiss Noémi (1974-)
   Határhelyzetek : Paul Celan költészete és magyar recepciója / Kiss Noémi. - Budapest : Anonymus, 2003. - 210 p. ; 21 cm. - (Belépő, ISSN 1586-3301)
Bibliogr.: p. 195-210.
ISBN 963-7966-92-7 fűzött : ár nélkül
Celan, Paul
német irodalom története - magyar irodalom története - író - 20. század - műelemzés
830(092)Celan,_P. *** 894.511(091)"19"
[AN 1067008]
MARC

ANSEL
UTF-83491 /2004.
Nyerges László (1932-)
   Az olasz reneszánsz komédia : XV-XVI. század / Nyerges László. - Budapest : Balassi, cop. 2003. - 134 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 129-130. és a jegyzetekben. - Összefoglalás olasz nyelven
ISBN 963-506-558-2 fűzött : 2000,- Ft
olasz irodalom története - drámaelmélet - 15. század - 16. század
850(091)-22"14/15"
[AN 1066268]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

3492 /2004.
   Csorba Győző emléke / [vál. és szerk. Tüskés Tibor]. - [Pécs] : Pro Pannonia, 2003. - 279 p. ; 20 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277). (Irodalmunk forrásai, ISSN 1419-1199)
Szemelvények
ISBN 963-9498-12-2 kötött : ár nélkül
Csorba Győző (1916-1995)
Magyarország - író - 20. század
894.511(092)Csorba_Gy.
[AN 1066641]
MARC

ANSEL
UTF-83493 /2004.
Hévvízi Sándor
   Népi Írók Szoborparkja Vésztő-Mágoron / Hévvízi Sándor ; [kiad. a Békés Megyei Múzeumok Igazgatósága ...]. - Békéscsaba : Békés M. Múz. Ig. : Typografika Kft., 2003. - 75 p. : ill., színes ; 10 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-7219-48-X fűzött : ár nélkül
Vésztő - népi irodalom - szoborpark - útmutató
894.511(092)"19" *** 73.041.5 *** 069(439-2Vésztő)(036)
[AN 1066922]
MARC

ANSEL
UTF-83494 /2004.
Keresztury Dezső (1904-1996)
   Batsányi János, 1763-1845 / Keresztury Dezső. - Tapolca : Tapolcai Városszépítő Egyes., 2004. - 111 p. ; 20 cm. - (Tapolcai füzetek, ISSN 0237-4218 ; 24.)
ISBN 963-212-643-2 fűzött : ár nélkül
Batsányi János (1763-1845)
Magyarország - író - 18. század - 19. század - életrajz
894.511(092)Batsányi_J.
[AN 1067153]
MARC

ANSEL
UTF-83495 /2004.
   A klasszikus görög-római ókor a magyar művelődésben és tudományban : tanulmányok / szerk. Krähling Edit. - Budapest : Szenzár, 2003. - 243, [2] p. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-86369-2-0 fűzött : ár nélkül
Magyarország - klasszika-filológia - magyar irodalom története - művelődéstörténet
894.511(091) *** 87(091) *** 87-1.03=945.11 *** 930.85(439)
[AN 1066248]
MARC

ANSEL
UTF-83496 /2004.
Örkény István (1912-1979)
   Egyperces levelek / Örkény István ; [szerk. és a jegyzeteket írta Radnóti Zsuzsa]. - 3. bőv., átd. kiad. - [Budapest] : Palatinus, 2004. - 383 p. ; 20 cm. - (Örkény István művei)
ISBN 963-9487-75-9 kötött : 2600,- Ft
Örkény István (1912-1979)
író - levelezés - 20. század
894.511(092)Örkény_I.(044)
[AN 1067226]
MARC

ANSEL
UTF-83497 /2004.
   Ottlik képeskönyv : Tandori Dezső esszéjével / [szerk. Kovács Ida] ; [közread. a] Petőfi Irodalmi Múzeum. - [Budapest] : PIM, 2003. - 131 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-9401-13-7 kötött : 3100,- Ft
Ottlik Géza (1912-1990)
Magyarország - író - 20. század - fényképalbum
894.511(092)Ottlik_G.(084.12)
[AN 1066744]
MARC

ANSEL
UTF-83498 /2004.
   Szó, elbeszélés, metafora : műelemzések a XX. századi magyar próza köréből / [szerk. Horváth Kornélia, Szitár Katalin]. - Budapest : Kijárat, cop. 2003. - 471 p. ; 23 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9529-09-5 fűzött : 2400,- Ft
magyar irodalom története - 20. század - epika - műelemzés
894.511(091)-3"19"
[AN 1066224]
MARC

ANSEL
UTF-83499 /2004.
Tar János
   Váci Mihály élete képekben / Tar János. - Nyíregyháza : Bessenyei, 2003. - 117 p. : ill. ; 25 cm
Fűzött : ár nélkül
Váci Mihály (1924-1970)
Magyarország - író - 20. század - fényképalbum
894.511(092)Váci_M.(084.12)
[AN 1067381]
MARC

ANSEL
UTF-83500 /2004.
   Testet öltött érv : az értekező József Attila / szerk. Tverdota György, Veres András. - Budapest : Balassi, cop. 2003. - 223 p. ; 23 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-506-545-0 fűzött : 2300,- Ft
József Attila (1905-1937)
Magyarország - író - 20. század
894.511(092)József_A.
[AN 1066274]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

3501 /2004.
Altman, John
Deception (magyar)
   Titkos formula / John Altman ; [ford. Erdélyi András]. - Budapest : General Press, [2003]. - 310 p. ; 20 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
ISBN 963-9459-65-8 kötött : 1500,- Ft
amerikai angol irodalom - kalandregény
820-311.3(73)=945.11
[AN 1067209]
MARC

ANSEL
UTF-83502 /2004.
Atwood, Margaret
The blind assassin (magyar)
   A vak bérgyilkos / Margaret Atwood ; [ford. Siklós Márta]. - Pécs : Jelenkor, 2003. - 563, [5] p. ; 21 cm
ISBN 963-676-335-6 kötött : 2800,- Ft
Kanada - angol irodalom - regény
820-31(71)=945.11
[AN 1066603]
MARC

ANSEL
UTF-83503 /2004.
Aubert, Brigitte
La mort des bois (magyar)
   Az erdei halál / Brigitte Aubert ; [ford. Mihancsik Zsófia]. - Budapest : Réz, 2003. - 255 p. ; 20 cm. - (Vörös-fekete könyvek, ISSN 1589-8784 ; 4.)
ISBN 963-212-519-3 fűzött : 1780,- Ft
francia irodalom - bűnügyi regény
840-312.4=945.11
[AN 1066327]
MARC

ANSEL
UTF-83504 /2004.
   Az arab éjszaka : kortárs német drámaírók antológiája / [vál., szerk. ... Szilágyi Mária] ; [ford. Forgách András et al.] ; [közread. az] Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet, Creatív Média. - Budapest : OSZMI : Creatív Média, 2003. - 279 p. ; 24 cm
Tart.: Vineta Köztársaság / Moritz Rinke. A hideg gyermek / Marius von Mayenburg. Az arab éjszaka / Roland Schimmelpfennig. Kolpert úr / David Gieselmann. Közel sincs már e vadság erdeinkben / Theresia Walser. Helge élete / Sibylle Berg. - Egys. cím: Republik Vineta ; Das kalte Kind ; Die arabische Nacht ; Herr Kolpert ; So wild ist es in unseren Wäldern schon lange nicht mehr ; Helges Leben
ISBN 963-900-020-5 fűzött : 2500,- Ft
német irodalom - dráma - antológia
830-2(082)=945.11
[AN 1066238]
MARC

ANSEL
UTF-83505 /2004.
Beauvoir, Simone de
Tous les hommes sont mortels (magyar)
   Minden ember halandó : regény / Simone de Beauvoir ; [ford. Görög Lívia]. - Miskolc : Bíbor K., 2003. - 357 p. ; 21 cm
ISBN 963-9466-48-4 kötött : 2400,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 1066299]
MARC

ANSEL
UTF-83506 /2004.
Bianco, Enzo
Signore Gesù, buon compleanno! (magyar)
   Uram Jézus, boldog szülinapot! : íme Uram, mit gondoltunk rólad és mit tanultunk tőled 2000 év alatt / Enzo Bianco ; [... ford. Szőke János]. - Budapest : Don Bosco, 2003. - 96 p. ; 19 cm
ISBN 963-9455-29-6 fűzött : ár nélkül
világirodalom - idézetgyűjtemény
82-84=945.11
[AN 1066992]
MARC

ANSEL
UTF-83507 /2004.
   A boldog élet titka : töredékek az emberi boldogságról / [vál. és ford. György Edit]. - 5. kiad. - [Budapest] : Kassák, 2003. - 95 p. ; 17 cm. - (Bölcsességek kincsestára, ISSN 1416-079X ; 2.)
Kötött : 990,- Ft (hibás ISBN 963-9100-74-9)
világirodalom - idézetgyűjtemény
82-84=945.11
[AN 1067793]
MARC

ANSEL
UTF-83508 /2004.
Bradbury, Ray
Fahrenheit 451 (magyar)
   Fahrenheit 451 / Ray Bradbury ; [ford. Loránd Imre]. - Budapest : Göncöl, [2003]. - 191 p. ; 19 cm
ISBN 963-9183-45-8 kötött : 1490,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 1068747]
MARC

ANSEL
UTF-83509 /2004.
Burford, Pamela
Love's funny that way (magyar)
   Tiszta kabaré / Pamela Burford ; [... ford. Németi Anita]. - Budapest : Harlequin, cop. 2004. - 93 p. ; 21 cm. - (Tiffany, ISSN 0865-4158 ; 171.)
ISBN 963-537-192-6 fűzött : 359,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 1067078]
MARC

ANSEL
UTF-83510 /2004.
Campbell, Judy
A family to car for (magyar)
   Helyettes szerelem / Judy Campbell ; [... ford. Gärtner Zita]. - Budapest : Harlequin, cop. 2004. - 93 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 242.)
ISBN 963-537-259-0 fűzött : 359,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 1067085]
MARC

ANSEL
UTF-83511 /2004.
Collodi, Carlo
Le avventure di Pinocchio (magyar)
   Pinokkió avagy Egy fabábu kalandjai / Carlo Collodi ; [ford. Rónay György] ; [rajz. Nagy Attila]. - Felsőörs : Aeternitas, 2003. - 151 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-212-474-X kötött : 1680,- Ft
olasz irodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 1066844]
MARC

ANSEL
UTF-83512 /2004.
Daniels, Lucy
Dolphin diaries (magyar)
   Delfin napló / Lucy Daniels ; [ill. Judith Lawton] ; [ford. Szamay Ilona]. - Budapest : Papp-Ker, [2001]-. - 20 cm
Ifjúsági regény
ISBN 963-9418-10-2 *
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 905499]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [8.], Delfintánc a tengeren. - [2003]. - 152 p. : ill. - (A világ legkedvesebb állatai-sorozat: a delfinek ; 8.)
Fűzött : 550,- Ft (hibás ISBN 963-9418-48-X)
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 1066433] MARC

ANSEL
UTF-83513 /2004.
Darcy, Emma
The hot-blooded groom (magyar)
   Fogd és vidd! / Emma Darcy ; [... ford. Csató Gabriella]. - Budapest : Harlequin, cop. 2004. - 94 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 299.)
ISBN 963-537-235-3 fűzött : 359,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 1067086]
MARC

ANSEL
UTF-83514 /2004.
Eddings, David
The sapphire rose (magyar)
   A zafír rózsa : az Elenium trilógia harmadik könyve / David Eddings ; [ford. Novák Gábor]. - Budapest : Beholder, 2004. - 522 p. : ill. ; 19 cm
Beholder fantasy (keretcím)
ISBN 963-9399-59-0 fűzött : 1998,- Ft (hibás ISBN 963-9399-40-X)
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 1067493]
MARC

ANSEL
UTF-83515 /2004.
Gemmell, David
Hero in the shadows (magyar)
   Árnyak hőse : árnyjáró, a gyilkos az ősi gonosz nyomában / David A. Gemmell ; [ford. Sziklai István]. - Budapest : Delta Vision, [2003]. - 361 p. ; 18 cm
ISBN 963-9474-57-6 fűzött : 1690,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 1066882]
MARC

ANSEL
UTF-83516 /2004.
   Glória : az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc költői világvisszhangja / [a külföldi szerzők verseit egybegyűjt. és a ... Glória victis címen megjelent bővebb válogatást szerk. Tollas Tibor] ; [a kötetet jelen formájában szerk. Kovács Zsolt, Kovács Levente és Kovács Lóránt] ; [közread. a] Magyar Szellemi Védegylet. - [Budapest] : M. Szellemi Védegylet, 2003. - 104 p. ; 29 cm
ISBN 963-212-414-6 fűzött : ár nélkül
magyar történelem - 1956-os forradalom - világirodalom - magyar irodalom - antológia
82-822=945.11 *** 894.511-822 *** 943.9"1956"(0:82-822)
[AN 1067219]
MARC

ANSEL
UTF-83517 /2004.
Gray, Ginna
A baby for Emily (magyar)
   Ki apája, ki babája? / Ginna Gray ; [... ford. G. Korda Edit]. - Budapest : Harlequin, cop. 2004. - 93 p. ; 21 cm. - (Bianca, ISSN 0866-0867 ; 156.)
ISBN 963-537-180-2 fűzött : 359,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 1067081]
MARC

ANSEL
UTF-83518 /2004.
György Edit
   Csönd és hang : a bölcsesség könyve / [ford. és szerk. György Edit]. - 5. kiad. - [Budapest] : Kassák, 2003. - 101 p. ; 17 cm. - (Bölcsességek kincsestára, ISSN 1416-079X ; 6.)
Kötött : 990,- Ft (hibás ISBN 963-9100-63-3)
idézetgyűjtemény
82-84=945.11
[AN 1067803]
MARC

ANSEL
UTF-83519 /2004.
   Három német vígjáték / ford. Viola József. - [Budapest] : Orpheusz, 2003. - 198 p. ; 24 cm
Tart.: Absurda comica vagy Squenz Péter úr / Andreas Gryphius. A rubin / Friedrich Hebbel. Kétféle nyakkendő / Georg Kaiser. - Egys. cím: Absurda comica von Herrn Peter Squentz ; Rubin ; Zwei Krawatten
ISBN 963-9377-44-9 fűzött : 2000,- Ft
német irodalom - vígjáték
830-2=945.11
[AN 1066234]
MARC

ANSEL
UTF-83520 /2004.
Hart, Jessica
Assignment: baby (magyar)
   Álmatlan éjszakák / Jessica Hart ; [... ford. Kiss Gábor]. - Budapest : Harlequin, cop. 2004. - 93 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 309.)
ISBN 963-537-210-8 fűzött : 359,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 1067091]
MARC

ANSEL
UTF-83521 /2004.
Herbert, Brian
Dune: The Butlerian jihad (magyar)
   A Dűne : a Butleri Dzsihad / B. Herbert, K. J. Anderson ; [ford. Galamb Zoltán]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2003. - 455 p. ; 25 cm
A Dűne legendái trilógia 1. része
ISBN 963-497-007-9 kötött : ár nélkül
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 1067092]
MARC

ANSEL
UTF-83522 /2004.
Herter, Lori
How much is that couple in the window? (magyar)
   Kirakatpár / Lori Herter ; [... ford. Somló Katalin]. Kuk cos főnök / Sandra Marton ; [... ford. Bakay Dóra]. Az utolsó levél / Day Leclaire ; [... ford. Várnai Péter]. - Budapest : Harlequin, cop. 2003. - 287 p. : ill. ; 21 cm. - (Júlia különszám, ISSN 1419-4414 ; 2003/6.)
Egys. cím: How much is that couple in the window?. The bridal suite. Long-lost bride
ISBN 963-537-104-7 fűzött : 799,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)(082)=945.11
[AN 1067074]
MARC

ANSEL
UTF-83523 /2004.
   Isten kohójában : tömör gondolatok, bölcs tanítások, a Teremtő közelségét érzékeltető idézetek / [összeáll. Tassy Jolán]. - Csépa : [Magánkiad.], 2003. - 62 p. ; 21 cm
ISBN 963-430-796-5 fűzött : ár nélkül
világirodalom - isten - idézetgyűjtemény
82-822=945.11 *** 211(0:82-822)
[AN 1066427]
MARC

ANSEL
UTF-83524 /2004.
Kalevala (finn, magyar) (részlet)
   A Kalevala első runója tíz magyar fordításban / összeáll. Tillinger Péter ; a bev. tanulmányt Csepregi Márta írta. - Szentendre : Tillinger P., 2002. - 18, [19] p. ; 21x28 cm
ISBN 963-440-859-1 kötött : ár nélkül
894.541-131.02=945.11 *** 398.224(=945.41) *** 82.032(439)(092)
[AN 935138]
MARC

ANSEL
UTF-83525 /2004.
Kästner, Erich
Das doppelte Lottchen (magyar)
   A két Lotti / Erich Kästner ; [ford. Tóth Eszter és Török Sándor] ; [Walter Trier ill.]. - 22. kiad. - Budapest : Móra, 2004. - 119, [6] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-11-7861-7 kötött : ár nélkül
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 1068361]
MARC

ANSEL
UTF-83526 /2004.
Kästner, Erich
Drei Männer im Schnee (magyar)
   Három ember a hóban / Erich Kästner ; [ford. Horváth Zoltán]. - Budapest : Holnap, cop. 2003. - 175 p. ; 21 cm
ISBN 963-346-626-1 kötött : 1500,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 1068388]
MARC

ANSEL
UTF-83527 /2004.
Littell, Robert
The company (magyar) (részlet)
   Az ártatlanság vége : [félrevezette a CIA a magyarokat 1956-ban?] / Robert Littel[!Littell] ; [ford. Szentgyörgyi József]. - Budapest : Hamu és Gyémánt Magazink., cop. 2003. - 166 p. ; 21 cm
ISBN 963-212-442-1 fűzött : 1990,- Ft
amerikai angol irodalom - kalandregény
820-311.3(73)=945.11
[AN 1066991]
MARC

ANSEL
UTF-83528 /2004.
London, Jack
The call of the wild (magyar)
   A vadon szava / Jack London. - Budapest : Holnap, [2003]. - 95 p. : ill. ; 21 cm
Ford. Réz Ádám
ISBN 963-346-618-0 kötött : 1500,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 1068386]
MARC

ANSEL
UTF-83529 /2004.
Lovecraft, Howard Phillips
Művek (vál.) (magyar)
   Howard Phillips Lovecraft összes művei / [vál. és szerk. Kornya Zsolt] ; [ford. Bihari György et al.]. - 2. jav. kiad. - [Szeged] : Szukits, [2003]-. - 25 cm
amerikai angol irodalom - összegyűjtött művek
820-322.9(73)=945.11
[AN 1068555]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - cop. 2003. - 414, [2] p.
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9393-42-8)
amerikai angol irodalom - elbeszélés
820-322.9(73)=945.11
[AN 1068557] MARC

ANSEL
UTF-83530 /2004.
Luhn, Usch
Küsse regnen nicht vom Himmel (magyar)
   Csók nem hull az égből / Usch Luhn ; [ford. Szalay Zsuzsanna]. - Budapest : General Press, [2003]. - 137, [3] p. ; 21 cm. - (Farmer sorozat, ISSN 1589-9233)
ISBN 963-9459-57-7 fűzött : 1000,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 1066247]
MARC

ANSEL
UTF-83531 /2004.
May, Karl
Der Schatz im Silbersee (magyar) (átd. kiad.)
   Az Ezüst-tó kincse / Karl May ; [átd. Szinnai Tivadar] ; [ill. Csergezán Pál]. - Szeged : Minerva Nova, 2003. - 261 p. : ill. ; 21 cm. - (Jonatán könyvmolyképző, ISSN 1589-7575)
ISBN 963-9492-20-5 kötött : 1790,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 1068658]
MARC

ANSEL
UTF-83532 /2004.
McCall Smith, Alexander
The Kalahari typing school for men (magyar)
   Kalahári Gépíróiskola férfiak részére / Alexander McCall Smith ; [ford. Pálfalvi Ilona]. - Budapest : Egmont, 2004. - 168 p. ; 21 cm
ISBN 963-627-892-X kötött : 2199,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 1066306]
MARC

ANSEL
UTF-83533 /2004.
Montaigne, Michel de
   Esszék / Michel Eyquem de Montaigne ; [ford. Bajcsa András fordításának felhasználásával Csordás Gábor]. - Pécs : Jelenkor, 2001-. - 22 cm
A ford. az "Essais" (Paris : Nouvelle Revue Française, 1933), ill. (Paris : Garnier, 1942) és az "Oeuvres completes" (Paris : Gallimard, 1962) c. kiad. alapján kész.
ISBN 963-676-296-1 *
francia irodalom - esszé
840-4=945.11
[AN 803791]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. kv. - 2003. - 419, [2] p.
Bibliogr.: p. 413-[420].
ISBN 963-676-332-1 kötött : 3000,- Ft
francia irodalom - esszé
840-4=945.11
[AN 1066638] MARC

ANSEL
UTF-83534 /2004.
Mortimer, Carole
Liam's secret son (magyar)
   Árulkodó stílus / Carole Mortimer ; [... ford. Tarsoly Emília]. - Budapest : Harlequin, cop. 2004. - 93 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 310.)
ISBN 963-537-211-6 fűzött : 359,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 1067088]
MARC

ANSEL
UTF-83535 /2004.
Olson, Charles
   The nation is nothing but poetry = Semmi egyéb a nemzet mint költemények... : válogatás Charles Olson verseiből / ford. Szőcs Géza ; Robert Creeley előszavával ; ... összeáll., a fordításokban közrem. és a tanulmányt írta Bollobás Enikő ; a jegyzeteket Munteán László kész. - Budapest : A Dunánál ; Kolozsvár : Qui One Quint : Erdélyi Híradó, 2003. - 307 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 306-307.
ISBN 963-206-358-9 kötött : ár nélkül
amerikai angol irodalom - vers - kétnyelvű dokumentum
820-14.02(73)=945.11
[AN 1067263]
MARC

ANSEL
UTF-83536 /2004.
Putney, Mary Jo
Silk and shadows (magyar)
   Selyem és árnyék / Mary Jo Putney ; [ford. Janáky István]. - Budapest : General Press, [2003]. - 398 p. ; 21 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
ISBN 963-9459-56-9 kötött : 1500,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 1067232]
MARC

ANSEL
UTF-83537 /2004.
Roberts, Nora
Command performance (magyar)
   Udvari előadás / Nora Roberts ; [... ford. Hanny Norbert]. - Budapest : Harlequin, cop. 2004. - 319 p. ; 18 cm. - (A New York times sikerszerzője, ISSN 1588-8096)
ISBN 963-537-294-9 fűzött : 995,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 1067275]
MARC

ANSEL
UTF-83538 /2004.
Seligmann, Rafael
Der Milchmann (magyar)
   A Tejesember : regény / Rafael Seligmann ; [ford. Kain Péter]. - Budapest : Ulpius-ház, 2003. - 388, [2] p. ; 20 cm
ISBN 963-9475-64-5 fűzött : 2480,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 1066259]
MARC

ANSEL
UTF-83539 /2004.
Smith, Karen Rose
Doctor in demand (magyar)
   Kismedve varázsszere / Karen Rose Smith ; [... ford. Radeczki Gizella]. - Budapest : Harlequin, cop. 2004. - 93 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 243.)
ISBN 963-537-260-4 fűzött : 359,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 1067084]
MARC

ANSEL
UTF-83540 /2004.
Szeleczky Arnold
   A lélek diplomatái : borítékolt üzenetek a XXI. századnak : a gondolkodó elme és az érző szív antológiája / Szeleczky Arnold. - [Budapest] : Magánkiad., cop. 2003. - 148 p. ; 17 cm
ISBN 963-430-580-6 kötött : ár nélkül
világirodalom - idézetgyűjtemény
82-84=945.11
[AN 1068465]
MARC

ANSEL
UTF-83541 /2004.
Truschner, Peter
Schlangenkind (magyar)
   Kígyógyerek / Peter Truschner ; [ford. Adamik Lajos]. - Budapest : Magus, 2004. - 162 p. ; 18 cm. - (Tempera, ISSN 1589-7656)
ISBN 963-86422-1-1 fűzött : 1490,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 1067027]
MARC

ANSEL
UTF-83542 /2004.
   Az út bölcsessége : az élet és az erény könyve / [vál. és ford. György Edit]. - 4. kiad. - [Budapest] : Kassák, 2003. - 111 p. ; 17 cm. - (Bölcsességek kincsestára, ISSN 1416-079X ; 4.)
Kötött : 990,- Ft (hibás ISBN 963-9100-64-1)
világirodalom - idézetgyűjtemény
82-84=945.11
[AN 1067798]
MARC

ANSEL
UTF-83543 /2004.
Vágó Zsuzsanna (1951-)
   Ördögi gondolatok, emberi bölcsességek / [vál. és ford. Vágó Zsuzsanna]. - 4. kiad. - [Budapest] : Kassák, 2003. - 99 p. ; 15 cm. - (Bölcsességek kincsestára ; 5.)
Kötött : 990,- Ft (hibás ISBN 963-9100-73-0)
világirodalom - idézetgyűjtemény
82-84=945.11
[AN 1067799]
MARC

ANSEL
UTF-83544 /2004.
Vágó Zsuzsanna (1951-)
   "Szeretetre születtem" : a legszebb gondolatok a szeretetről / [vál. és ford. Vágó Zsuzsanna]. - 3. kiad. - [Budapest] : Kassák, 2003. - 93 p. ; 17 cm. - (Bölcsességek kincsestára, ISSN 1416-079X ; 3.)
Kötött : 990,- Ft (hibás ISBN 963-9100-54-4)
világirodalom - idézetgyűjtemény
82-84=945.11 *** 392.6(0:82-84)
[AN 1067796]
MARC

ANSEL
UTF-83545 /2004.
Vágó Zsuzsanna (1951-)
   Zsenik könyve : a lángész bölcsessége : zsenik kislexikona A-tól Z-ig / [ford. és szerk. Vágó Gy. Zsuzsanna]. - 2. bőv., átd. kiad. - [Budapest] : Kassák, 2003. - 97 p. ; 17 cm. - (Bölcsességek kincsestára ; 7.)
ISBN 963-9100-82-X kötött : 990,- Ft (hibás ISBN 963-9100-81-1)
világirodalom - idézetgyűjtemény
82-84=945.11
[AN 1067801]
MARC

ANSEL
UTF-83546 /2004.
Williams, Cathy
The rich man's mistress (magyar)
   Belső átalakítás / Cathy Williams ; [... ford. Szabó Júlia]. - Budapest : Harlequin, cop. 2004. - 94 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 300.)
ISBN 963-537-236-1 fűzött : 359,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 1067087]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

3547 /2004.
Antal Viktória
   Vigyázna a gyermekemre, kérem? : egy bébiszitter viszontagságai / Antal Viktória. - [Pécs] : Ponte Press, cop. 2003. - 184, [2] p. ; 18 cm
ISBN 963-86360-3-3 fűzött : 1250,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 1066585]
MARC

ANSEL
UTF-83548 /2004.
Asztalos András
   A Dunnánál / Asztalos András. - [Budapest] : Liget Műhely Alapítvány, 2003. - 101 p. ; 20 cm. - (Liget könyvek, ISSN 0865-008X)
ISBN 963-9363-24-3 * fűzött : 1200,- Ft (hibás ISBN 963-9363-24)
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 1066595]
MARC

ANSEL
UTF-83549 /2004.
Balkányi Szabó Lajos (1823-1889)
   Magyar ősmesék, mint hitregék a magyar nép ajkáról véve s a világtörténettel egyeztetve : első és második évezred / Balkányi Szabó Lajos. - Debrecen : Főnix Kvműhely : "Múltat s Jövendőt" Közművel. Egyes., 2001-. - 23 cm
magyar irodalom - verses epika
894.511-13
[AN 923659]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Féniksz / [a ... képeket Turi Bence, Turi Péter és Turi Töhötöm rajz.]. - 2003. - 53 p. : ill. - (Főnix mesetár, ISSN 1588-4805 ; 4.)
ISBN 963-86367-6-9 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - verses epika
894.511-13
[AN 1066181] MARC

ANSEL
UTF-83550 /2004.
Barta Lajos, H. (1935-)
   Balkánember : pszichiátria, X. Y. : dráma, III tétel / H. Barta Lajos. - [Budapest] : [Magánkiad.], [2003]. - 66 p. ; 19 cm
ISBN 963-430-488-5 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 1066111]
MARC

ANSEL
UTF-83551 /2004.
Bartos Csaba
   Emberek a lomok között : szociográfiák / Bartos Csaba ; [a fotókat Szegfű József ... kész.]. - 2. kiad. - Székesfehérvár : Bartos Cs., 2003. - 47 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-430-668-3)
magyar irodalom - szociográfia
894.511-92 *** 308(439-2Székesfehérvár)"200"
[AN 1068699]
MARC

ANSEL
UTF-83552 /2004.
Bartos Csaba
   Jegyzetek egy pusztuló világról : korrajzok, jegyzetek, kritikák, kisprózák / Bartos Csaba. - 2. kiad. - Székesfehérvár : Bartos Cs., 2003. - 92 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-430-667-5)
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 1068690]
MARC

ANSEL
UTF-83553 /2004.
Borda T. Lajos
   Egy ifjú története a háborúban / Borda T. Lajos. - [Budapest] : Sátory É., 2003. - 144 p. ; 21 cm
ISBN 963-430-849-X fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - életrajzi regény
894.511-312.6
[AN 1067167]
MARC

ANSEL
UTF-83554 /2004.
Csák Gyula (1930-)
   Egy május fejfájára / Csák Gyula. - Budapest : Hét Krajcár, 2003. - 320 p. ; 21 cm
ISBN 963-8250-91-7 fűzött : 1390,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 1066236]
MARC

ANSEL
UTF-83555 /2004.
Csermely Tibor (1934-)
Művek (vál.)
   Csermely Tibor könyve. - Nyíregyháza : Start Rehabilitációs Váll., 2004. - 174 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-214-281-0 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 1066911]
MARC

ANSEL
UTF-83556 /2004.
Csikós Attila (1969-)
   Jus de camambert / Csikós Attila. - [Budapest] : Pufi Pressz, 2003. - 140 p. ; 19 cm
ISBN 963-204-604-8 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - esszé - vers
894.511-4 *** 894.511-14
[AN 1067225]
MARC

ANSEL
UTF-83557 /2004.
Csúri Ákos
   Jegyzetlapok / Csúri Ákos. - Budapest : Püski, 2003. - 298, [5] p. ; 21 cm
ISBN 963-9906-33-6 kötött : 1960,- Ft
magyar irodalom - publicisztika
894.511-92
[AN 1066763]
MARC

ANSEL
UTF-83558 /2004.
Csűrös Éva
   Cindri cica kalandjai / Dóczi Kata. - [Budapest] : Csűrös É., [2003]. - 143 p. : ill., színes ; 17x24 cm
ISBN 963-430-814-7 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 1067353]
MARC

ANSEL
UTF-83559 /2004.
Czigány Zoltán (1965-)
   Várok ránk : próza / Czigány Zoltán. - Budapest : Kortárs, 2003. - 165 p. ; 19 cm
ISBN 963-9297-85-2 fűzött : 1300,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 1066756]
MARC

ANSEL
UTF-83560 /2004.
Dömötör László
   Micsinált a kivoltaz? / Dömötör László ; [az illusztrációkat kész. Banga Ferenc et al.]. - Budapest : Móra, 2003. - 79 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-11-7810-2 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 1066361]
MARC

ANSEL
UTF-83561 /2004.
Erdei Lilla (1987-)
   A halálművész : novellák / Erdei Lilla. - [Budapest] : Stádium, 2003. - 127 p. ; 20 cm
ISBN 963-9156-39-6 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 1067588]
MARC

ANSEL
UTF-83562 /2004.
Farkas Csaba (1965-)
   Halak a város fölött : tárcanovellák / Farkas Csaba. - Budapest : Accordia, 2003. - 216 p. ; 20 cm
ISBN 963-9502-50-2 fűzött : 1200,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 1066344]
MARC

ANSEL
UTF-83563 /2004.
Farkas Ferenc (1931-)
   Tavasz az őszben / Farkas Ferenc. - [Ercsi] : [Magánkiad.], 2003. - 78 p. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 1067222]
MARC

ANSEL
UTF-83564 /2004.
Féja Géza (1900-1978)
   A léleklátó kutya : kiadatlan novellák / Féja Géza. - 2. jav., bőv. kiad. - [Békéscsaba] : Tevan, [2003]. - 181, [2] p. ; 20 cm
Az utószót Féja Endre írta
ISBN 963-7278-79-6 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 1068886]
MARC

ANSEL
UTF-83565 /2004.
Fekete István (1900-1970)
   Tüskevár / Fekete István. - 6. kiad. - Budapest : Móra, 2004. - 289 p. ; 21 cm. - (Fekete István művei)
ISBN 963-11-7862-5 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 1068702]
MARC

ANSEL
UTF-83566 /2004.
Follinus Anna (1984-)
   Nélkülem élek : versek / Follinus Anna. - [Budapest] : Stádium, 2003. - 95 p. ; 20 cm
ISBN 963-9156-40-X fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 1067590]
MARC

ANSEL
UTF-83567 /2004.
Gold, Evelyn
   Emelt fővel : családregény : 1890-1944 / Evelyn Gold. - [Szeged] : [Magánkiad.], cop. 2003. - 102 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-430-827-9 fűzött : ár nélkül
Alföld - magyar irodalom - magyar néprajz - népszokás - memoár
894.511-94 *** 392(=945.11)(439.14)(0:82-94)
[AN 1066359]
MARC

ANSEL
UTF-83568 /2004.
Göncz László (1960-)
   Olvadó jégcsapok / Göncz László. - [Pécs] : Pro Pannonia, 2003. - 204 p. ; 21 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
ISBN 963-9498-11-4 kötött : ár nélkül
Szlovénia - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(497.12)
[AN 1066652]
MARC

ANSEL
UTF-83569 /2004.
Gulyás Katalin (1941-)
   Múltszázadi versek / Gulyás Katalin ; [... graf. Piti Katalin ...]. - [Csongrád] : Raszter, [2003]. - 137 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-8013-26-5 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 1066372]
MARC

ANSEL
UTF-83570 /2004.
Hartay Csaba (1977-)
   Időviszony / Hartay Csaba. - Karcag : Barbaricum Kvműhely, 2003. - 40, [3] p. ; 20 cm
ISBN 963-9145-28-9 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 1067466]
MARC

ANSEL
UTF-83571 /2004.
Hevesi Lajos (1843-1910)
   Jelky András kalandjai / Hevesi Lajos ; [ill. Kondor Lajos]. - Szeged : Minerva Nova, 2003. - 364, [4] p. : ill. ; 21 cm. - (Jonatán könyvmolyképző, ISSN 1589-7575)
ISBN 963-9492-21-3 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 1068596]
MARC

ANSEL
UTF-83572 /2004.
Janikovszky Éva (1926-2003)
   De szép ez az élet! / Janikovszky Éva ; [Réber László rajz.]. - 4. kiad. - Budapest : Móra, 2004. - 124, [5] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-11-7865-X kötött : ár nélkül
magyar irodalom - karcolat
894.511-43
[AN 1068667]
MARC

ANSEL
UTF-83573 /2004.
Kabdebó Tamás (1934-)
   Summa summarum : Kabdebó Tamás számozott versei : numbered poems by Thomas Kabdebo. - Budapest : Argumentum, 2003. - 243 p. ; 24 cm
ISBN 963-446-266-9 fűzött : 2100,- Ft
magyar irodalom - angol irodalom - vers
894.511-14 *** 820-14
[AN 1066223]
MARC

ANSEL
UTF-83574 /2004.
Karacs Erzsébet
   Zúgó harangszó : versek / Karacs Erzsébet ; [kiad. ... Püspökladány Város Önkormányzata]. - Püspökladány : Önkormányzat, 2003. - 165 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-214-077-X * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-214-077)
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 1066416]
MARC

ANSEL
UTF-83575 /2004.
   Karácsonyi történet : magyar írók novellái / [... vál. Gimes Katalin, Kőrössy P. József, Háy János] ; [... összeáll. Háy János] ; [... szerzői Babits Mihály et al.]. - Átd., bőv. kiad. - [Budapest] : Palatinus, [2003]. - 391, [5] p. : ill. ; 19 cm
Megj. "Az ünnep angyala" címmel is. - Analitikus leírása: ISBN ISBN 963-9127-56-6
ISBN 963-9487-77-5 kötött : 2496,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - antológia
894.511-32(082) *** 394.26(0:82-32)
[AN 1068573]
MARC

ANSEL
UTF-83576 /2004.
Kárpáti Kamil (1929-)
   Életem legnagyobb szarvasbogara : három elbeszélés / Kárpáti Kamil. - [Budapest] : Stádium, 2003. - 107 p. ; 17 cm
Tart.: Próbaakasztás ; Életem legnagyobb szarvasbogara ; Ötvenhét hét
ISBN 963-9156-37-X kötött : ár nélkül
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 1067593]
MARC

ANSEL
UTF-83577 /2004.
Kenneth, Claire (1923-2000)
   Minden tavasz véget ér.. / Claire Kenneth. - Budapest : Papp-Ker, [2003]. - 239 p. ; 21 cm. - (Romantikus klasszikusok)
ISBN 963-9418-62-5 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 1068846]
MARC

ANSEL
UTF-83578 /2004.
Kerékgyártó István (1953-)
   Makk ász az olajfák hegyén : regény / Kerékgyártó István. - Pécs : Jelenkor, 2003. - 241 p. ; 19 cm
ISBN 963-676-336-4 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 1066615]
MARC

ANSEL
UTF-83579 /2004.
Kiss Tamás (1912-)
   Tájaink légkörében / Kiss Tamás. - Karcag : Barbaricum Kvműhely, 2002. - 194 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9145-24-6 fűzött : 1000,- Ft
magyar irodalom története - 20. század - magyar irodalom - publicisztika
894.511-92 *** 894.511(091)"19"
[AN 1067470]
MARC

ANSEL
UTF-83580 /2004.
Komáromi Szilveszter
   A történelem fátyla mögül : dr. Komáromi Szilveszter írásai. - [Esztergom] : [Komáromi Sz.], [2003]. - [2], 241 p. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - publicisztika
894.511-92
[AN 1067194]
MARC

ANSEL
UTF-83581 /2004.
Kormos István (1923-1977)
   Tiszta mezőben : válogatás a költő gyermekverseiből, műfordításaiból és verses meséiből / Kormos István ; [... vál. ... és szerk. Tarbay Ede] ; [... ill. Heinzelmann Emma]. - Budapest : Egyházfórum, 2003. - 123, [4] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Egyházfórum gyermekkönyvei, ISSN 1585-4426)
ISBN 963-8156-31-7 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - orosz irodalom - francia irodalom - gyermekvers - verses mese
894.511-14(02.053.2) *** 894.511-13(02.053.2) *** 840-14(02.053.2)(082)=945.11 *** 882-13(02.053.2)=945.11 *** 894.511-14.032
[AN 1066590]
MARC

ANSEL
UTF-83582 /2004.
Kovács Fanny
   Kosztának = À Koszta / Kovács Fanny ; [ford. ifj. Tverdota György]. - [Budapest] : [Magánkiad.], cop. 2002. - 54, 36 p. ; 29 cm
A magyar és a francia nyelvű rész hátlapjával egybekötve
ISBN 963-440-983-0 fűzött : ár nélkül
894.511-293.7.02=40 *** 894.511-14=40
[AN 936277]
MARC

ANSEL
UTF-83583 /2004.
   Mackómesék / [vál. és szerk. D. Szabó Mária] ; [... Faltisz Alexandra rajz.]. - [Budapest] : Palatinus, 2003. - 315 p. : ill., főként színes ; 29 cm
ISBN 963-9487-70-8 kötött : 3400,- Ft
magyar irodalom - világirodalom - néprajz - gyermekirodalom - mese - népmese - verses mese - antológia
894.511-34(02.053.2)(082) *** 894.511-13(02.053.2)(082) *** 398.21(=00)(02.053.2) *** 82-34(02.053.2)=945.11
[AN 1067064]
MARC

ANSEL
UTF-83584 /2004.
Magyar László (1933-)
   Internetes szerelem : [regény] / Magyar László. - Budapest : OK K., cop. 2003. - 205, [3] p. ; 20 cm
ISBN 963-212-594-0 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 1067757]
MARC

ANSEL
UTF-83585 /2004.
Magyarné Lőrincz Györgyi (1922-)
   Igazgyöngyért gyöngyhalászként / Magyarné Lőrincz Györgyi. - [Pécs] : Magánkiad., 2003. - 213 p. : ill. ; 17 cm
Fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 1067147]
MARC

ANSEL
UTF-83586 /2004.
Mándy Iván (1918-1995)
   Robin Hood / Mándy Iván. - [Budapest] : Palatinus, 2003. - 275, [3] p. ; 19 cm
ISBN 963-9487-69-4 kötött : 1800,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 1067847]
MARC

ANSEL
UTF-83587 /2004.
Mester Katalin, M.
   Kinyílik a rózsa, kihajt a levél : Dr. Világosi György ügyvéd életútja a Don-kanyar és 1956 tükrében / M. Mester Katalin. - Devecser : Szerző, 2003. - 111 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-430-703-5 kötött : ár nélkül
Világosi György (1919-)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 1066834]
MARC

ANSEL
UTF-83588 /2004.
Miklós Elemér (1935-)
   Bűntelenek bűnhődése : elbeszélések, novellák, karcolatok / Miklós Elemér ; [kiad. a vásárosnaményi Városi Könyvtár ...]. - Vásárosnamény : Vár. Kvt., cop. 2003. - 186 p. ; 21 cm
ISBN 963-212-179-1 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 1067164]
MARC

ANSEL
UTF-83589 /2004.
Murányi Zita (1982-)
   Tükörpalota : mozaik / Murányi Zita. - [Budapest] : Stádium, 2003. - 109 p. ; 20 cm
ISBN 963-9156-38-8 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 1067591]
MARC

ANSEL
UTF-83590 /2004.
Nádudvari Nagy János (1922-)
   Egy kis szeretet kéne még : versválogatás / Nádudvari Nagy János ; [a köt. grafikáit Tóth Ferenc, ... V. Tőrös Borbála kész.] ; [kiad. a Művészetbarátok Egyesülete]. - Budapest : Művészetbarátok Egyes., 2003. - 197, [3] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-212-928-8 fűzött : 1000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 1066114]
MARC

ANSEL
UTF-83591 /2004.
Németh István Péter (1960-)
   Mit hoztál? : tűnődések a tájhazáról / Németh István Péter ; Pálffy Károly rajz. - Veszprém : Új Horizont, 2003. - 159 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-8246-17-0 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - esszé
894.511-4
[AN 1066902]
MARC

ANSEL
UTF-83592 /2004.
Németh István Péter (1960-)
   Szívzubogás és márványerezet / Marton László szobraihoz a verseket Németh István Péter írta ; [a kv. illusztrációit Czintula Anita kész.] ; [kiad. a tapolcai Városi Könyvtár és Múzeum]. - Tapolca : Vár. Kvt. és Múz., 2003. - 55 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-214-003-6 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 1066305]
MARC

ANSEL
UTF-83593 /2004.
   Nyomok a hóban : gyermekversek / [vál. és szerk. Zsirai László] ; [az illusztrációkat ... Kolozsvári Sándor kész.]. - Budapest : Terra Print, 2003. - 31 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 963-9186-55-4 fűzött : 740,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers - antológia
894.511-14(02.053.2)(082)
[AN 1067235]
MARC

ANSEL
UTF-83594 /2004.
Olláriné Őze Mária (1929-)
   Lángoló nap : versek a mindennapokról / Olláriné Őze Mária ; [a könyvet a szerző festményei díszítik]. - Kecskemét : [Magánkiad.], 2003. - 112 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 963-430-842-2 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 1066094]
MARC

ANSEL
UTF-83595 /2004.
Orbán Ottó (1936-2002)
Művek (vál.)
   Orbán Ottó összegyűjtött versei / [szerk., a szöveget gond., és az utószót írta Dérczy Péter]. - Budapest : Magvető, 2003. - 2 db : ill. ; 22 cm
ISBN 963-14-2347-6 kötött : 5900,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 1067013]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 581 p.
ISBN 963-14-2346-8
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 1067018] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 432 p.
ISBN 963-14-2349-2
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 1067020] MARC

ANSEL
UTF-83596 /2004.
   Őselemek : tematikus antológia / [megj. a Jel-Kép Irodalmi és Társművészeti Asztaltársaság és a Hegyaljai Alkotók Társulása közös gondozásában] ; [ill. B. Kálmán Mária et al.]. - Dubicsány : Jel-Kép Irod. és Társműv. Asztaltárs. ; [Szerencs] : Hegyaljai Alkotók Társulása, 2003. - 208 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-204-929-2)
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 1066786]
MARC

ANSEL
UTF-83597 /2004.
Pál Sándor
   A Föld, ahol élünk / Pál Sándor. - Kőszeg : Szerző, 2003. - 26 p. ; 21 cm
A borítófedélen számozási adatként: 8.
ISBN 963-430-272-6 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 1067389]
MARC

ANSEL
UTF-83598 /2004.
Pálffy Gyula
   Rozehán Neti : regény / Pálffy Gyula. - [Pécs] : Pro Pannonia, 2003. - 453 p. ; 21 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
ISBN 963-9498-14-9 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 1066647]
MARC

ANSEL
UTF-83599 /2004.
Pápay Sándor (1925-)
   Kalauz lelki szárazság idejére / írta és gyűjt. Pápay Sándor. - Miskolc : Bíbor K., 2003. - 181 p. ; 20 cm
Tart.: Elmélkedések, idézetek ; Mózes hatodik könyve : szatirikus drámai játék
ISBN 963-9466-57-3 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - világirodalom - aforizma - idézetgyűjtemény - dráma
894.511-84 *** 82-84=945.11 *** 894.511-2
[AN 1066301]
MARC

ANSEL
UTF-83600 /2004.
Parászka László (1933-)
   Uram, maradj velem! : versek, imák / Parászka László ; [a képek alkotói Kisvári Gyula és Némáné Nagy Júlia] ; [közread. a] Bicskei Katolikus Oktatás és Nevelés Alapítvány. - Bicske : Bicskei Kat. Okt. és Nevelés Alapítvány, 2004. - 116, [4] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-212-917-2 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 1066772]
MARC

ANSEL
UTF-83601 /2004.
Prajda Vendel (1920-)
   Életem : fények és árnyak / Prajda Vendel. - Szekszárd : [Magánkiad.], 2003. - 257 p. : ill. ; 22 cm
Kötött : ár nélkül
Prajda Vendel (1920-)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 1067257]
MARC

ANSEL
UTF-83602 /2004.
Rácz Lajos (1900-1983)
   Parasztsors a XX. században / Rácz Lajos ; [szerk. Köhler Mihály] ; [a jegyzeteket kész. Vida István]. - Gyomaendrőd : [Magánkiad.], 2003. - 147, 33 p., : ill. ; 24 cm
ISBN 963-430-784-1 fűzött : ár nélkül
Rácz Lajos (1900-1983)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 1066714]
MARC

ANSEL
UTF-83603 /2004.
Regőczi István (1915-)
   Ének a vízimalomról / Regőczi István. - [Budapest] : Szt. István Társ., cop. 2003. - 111 p. ; 17 cm
ISBN 963-361-490-2 fűzött : ár nélkül
Regőczi István (1915-)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 1066596]
MARC

ANSEL
UTF-83604 /2004.
Riedel Lóránt, L. (1944-)
   Hídavatás és egyéb novellák / L. Riedel L. - Budapest : M. Almanach, 2004. - 86 p. ; 21 cm
ISBN 963-85573-7-0 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 1067217]
MARC

ANSEL
UTF-83605 /2004.
Rostás-Farkas György (1949-)
   Balladás álmok : válogatott versek / Rostás-Farkas György ; [graf. F. Tóth Zsuzsa] ; [... kiad. a Cigány Tudományos és Művészeti Társaság]. - Budapest : Cigány Tud. és Műv. Társ., 2003. - 179 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-210-109-X fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 1066809]
MARC

ANSEL
UTF-83606 /2004.
Sarusi Mihály (1944-)
   Fekete-Zaránd : százegy igaz történet a Köves-Körözs mentéről / Sarusi Mihály. - [Békéscsaba] : Tevan, [2003]. - 240 p. ; 20 cm
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-7278-77-X)
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 1066977]
MARC

ANSEL
UTF-83607 /2004.
Sigmond István (1936-)
   És markukba röhögnek az égiek : novellák / Sigmond István. - Budapest : Kortárs, 2003. - 159 p. ; 19 cm
ISBN 963-9297-88-7 fűzött : 1300,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32(498)
[AN 1066754]
MARC

ANSEL
UTF-83608 /2004.
Sopotnik Zoltán (1974-)
   Krokodil / Sopotnik Zoltán. - Budapest : Kortárs, 2003. - 83, [4] p. ; 19 cm. - (Új látószög, ISSN 1418-3676 ; 15.)
ISBN 963-9297-87-9 fűzött : 650,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 1067001]
MARC

ANSEL
UTF-83609 /2004.
Sultz Sándor (1955-)
   Apánk napja / Sultz Sándor ; [ill. Orosz István]. - [Budapest] : Neoprológus, [2003]. - 181 p. : ill. ; 21 cm
Tart.: Apánk napja ; Rémember
ISBN 963-7932-46-1 fűzött : 1400,- Ft
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 1066424]
MARC

ANSEL
UTF-83610 /2004.
Szabó Magda (1917-)
   Tündér Lala : meseregény / Szabó Magda ; Sajdik Ferenc rajz. - Budapest : Holnap, cop. 2003. - 221 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-346-599-0 kötött : 1500,- Ft
magyar irodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 1068387]
MARC

ANSEL
UTF-83611 /2004.
Szabó Rózsa, Zs
   Októberi szerelem / Zs. Szabó Rózsa. - Budapest : Magister '93, 2003. - 138 p. ; 20 cm
ISBN 963-8357-19-3 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 1067163]
MARC

ANSEL
UTF-83612 /2004.
Szász Anna
   Három pár női láb / Szász Anna. - Budapest : Gondolat K. Kör, 2003. - 165 p. ; 19 cm
ISBN 963-9567-05-1 fűzött : 1480,- Ft
magyar irodalom - publicisztika
894.511-92
[AN 1066753]
MARC

ANSEL
UTF-83613 /2004.
Szigeti Lajos (1940-)
   Hívó szó : versek, 2001-2003 / Szigeti Lajos ; [... illusztrációit ... König Róbert kész.]. - [Budapest] : Orpheusz, 2003. - 75, [4] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9377-45-7 fűzött : 1000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 1066252]
MARC

ANSEL
UTF-83614 /2004.
Thuróczy Katalin
   Micsoda vircsaft / Thuróczy Katalin ; [... ill. Arnóti András]. - [Budapest] : Neoprológus, [2003]. - 143 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 963-7932-47-X * kötött : 1600,- Ft (hibás ISBN 963-7932-47) (hibás ISBN 963-7932-46-1)
magyar irodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 1066091]
MARC

ANSEL
UTF-83615 /2004.
Varga Katalin (1928-)
   Mosó Masa mosodája / Varga Katalin ; [F. Győrffy Anna rajz.]. - 26. kiad. - Budapest : Móra, 2003. - 93, [2] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-11-7838-2 kötött : 1390,- Ft
magyar irodalom - mese - gyermekvers
894.511-34(02.053.2) *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 1068738]
MARC

ANSEL
UTF-83616 /2004.
Várkonyi István (1923-)
   Szívvel írott vallomások : szépirodalmi költemények és tárcanovellák / Várkonyi István ; [... ill. ... Simon M. Veronika ...]. - Szeged : [Magánkiad.], 2003. - 130 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-430-654-3 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - elbeszélés - vers
894.511-14 *** 894.511-32
[AN 1066371]
MARC

ANSEL
UTF-83617 /2004.
Véges István
   Hontalan esszék, 1981-2001 / Végel László. - Pécs : Jelenkor, 2003. - 314, [3] p. ; 21 cm
ISBN 963-676-329-1 kötött : 2200,- Ft
Vajdaság - határon túli magyar irodalom - esszé
894.511-4(497.1)
[AN 1066610]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

3618 /2004.
   Csincsin, a pórul járt cinege. - Budapest : Media Service Zawada Kft., [2003]. - [16] p. : ill., színes ; 17 cm. - (Mesék világa. Állatmesék, ISSN 1785-0959 ; 12.)
Fűzött : 185,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 1067507]
MARC

ANSEL
UTF-83619 /2004.
   Kedvenc meséim. - [Pápa] : M.R.O. International, [2003]. - 108, [2] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-212-541-X kötött : 1990,- Ft
gyermekkönyv
087.5(084.1)
[AN 1066163]
MARC

ANSEL
UTF-83620 /2004.
Marék Veronika (1937-)
   Kippkopp és a hónapok / Marék Veronika. - 2. kiad. - [Budapest] : Ceruza, cop. 2003. - [48] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 963-210-066-2 kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 1068559]
MARC

ANSEL
UTF-83621 /2004.
   Pelyheske, a bátor nyuszi. - Budapest : Media Service Zawada Kft., [2003]. - [16] p. : ill., színes ; 17 cm. - (Mesék világa. Állatmesék, ISSN 1785-0959 ; 8.)
Fűzött : 185,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 1067515]
MARC

ANSEL
UTF-83622 /2004.
Price, Mathew
Little red car gets into trouble (magyar)
   Kicsi Piros Autó galibát okoz / Mathew Price, Steve Augarde. - [Budapest] : Lilliput, [2003]. - [10] p. : ill., színes ; 17 cm
Mozgatható ábrákkal
ISBN 963-9166-51-0 kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 1066712]
MARC

ANSEL
UTF-83623 /2004.
Price, Mathew
Little red car has an accident (magyar)
   Kicsi Piros Autó balesetet szenved / Mathew Price, Steve Augarde. - [Budapest] : Lilliput, [2003]. - [10] p. : ill., színes ; 17 cm
Mozgatható ábrákkal
ISBN 963-9166-53-7 kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 1066722]
MARC

ANSEL
UTF-83624 /2004.
Price, Mathew
Little red car in the snow (magyar)
   Kicsi Piros Autó és a hóesés / Mathew Price, Steve Augarde. - [Budapest] : Lilliput, [2003]. - [10] p. : ill., színes ; 17 cm
Mozgatható ábrákkal
ISBN 963-9166-50-2 kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 1066717]
MARC

ANSEL
UTF-83625 /2004.
Price, Mathew
Little red car plays taxi (magyar)
   Kicsi Piros Autó taxi lesz / Mathew Price, Steve Augarde. - [Budapest] : Lilliput, [2003]. - [10] p. : ill., színes ; 17 cm
Mozgatható ábrákkal
ISBN 963-9166-52-9 kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 1066724]
MARC

ANSEL
UTF-83626 /2004.
   Ráncoska, a különleges teknősbéka. - Budapest : Media Service Zawada Kft., [2003]. - [16] p. : ill., színes ; 17 cm. - (Mesék világa. Állatmesék, ISSN 1785-0959 ; 11.)
Fűzött : 185,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 1067524]
MARC

ANSEL
UTF-83627 /2004.
   Szöszmösz, az ezermester hód. - Budapest : Media Service Zawada Kft., [2003]. - [16] p. : ill., színes ; 17 cm. - (Mesék világa. Állatmesék, ISSN 1785-0959 ; 7.)
Fűzött : 185,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 1067512]
MARC

ANSEL
UTF-83628 /2004.
   Tűpárnácska, a makacs, gézengúz süni. - Budapest : Media Service Zawada Kft., [2003]. - [16] p. : ill., színes ; 17 cm. - (Mesék világa. Állatmesék, ISSN 1785-0959 ; 10.)
Fűzött : 185,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 1067519]
MARC

ANSEL
UTF-83629 /2004.
   Ugrabugra, a balszerencsés kiscsikó. - Budapest : Media Service Zawada Kft., [2003]. - [16] p. : ill., színes ; 17 cm. - (Mesék világa. Állatmesék, ISSN 1785-0959 ; 9.)
Fűzött : 185,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 1067516]
MARC

ANSEL
UTF-8