MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2004 - 8. évfolyam, 8. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2006

Created at 2007/04/04 19:29:57
by MNBWWW (Vers 1.00 Release,
linked at Mar 28 2007 15:03:03)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok

3630 /2004.
Bodrits István (1954-)
   Labádi Lajos szentesi levéltáros munkái, 1974-2003 : bibliográfia és tanulmányok / Bodrits István ; [a mutatót szerk. Bodrits István és Tokai Judit] ; [kiad. Szentes Város Önkormányzata]. - Szentes : Önkormányzat, 2003. - 165 p. : ill. ; 22 cm
Példányszám: 300
ISBN 963-210-680-6 fűzött : ár nélkül
Lábadi Lajos (1953-)
Szentes - helyismeret - Szakbibliográfia - személyi bibliográfia
012Labádi_L. *** 908.439-2Szentes:016
[AN 1067497]
MARC

ANSEL
UTF-8
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

3631 /2004.
Zürichi Magyar Történelmi Egyesület
   Zürichi Magyar Történelmi Egyesület eddig megjelent és kiadásra előkészített kiadványai : tartalomjegyzékek = Vereinspublikationen mit Inhaltsübersicht. - Zürich ; Budapest : ZMTE, 2002. - 44 p. : ill. ; 30 cm
Csak magyar nyelven
ISBN 963-86100-7-7 fűzött : ár nélkül
061.2(494-2Zürich)ZMTE *** 655.1(494-2Zürich)"199" *** 943.9:016
[AN 935099]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

3632 /2004.
Jónás Károly (1945-)
   Az Országgyűlési Könyvtár / [... írta és szerk. Jónás Károly, Tomcsányi Zsuzsanna, Villám Judit]. - [Budapest] : Országgyűlési Kvt., 2003. - 39 p. : ill., részben színes ; 24 cm + mell.
ISBN 963-210-781-0 fűzött : ár nélkül
Országgyűlési Könyvtár (Budapest)
Budapest - könyvtár
027.6(439-2Bp.)OK
[AN 1069025]
MARC

ANSEL
UTF-83633 /2004.
Jónás Károly (1945-)
Az Országgyűlési Könyvtár (angol)
   The Library of the Hungarian Parliament / [written and ed. by Károly Jónás, Zsuzsanna Tomcsányi, Judit Villám] ; [... transl. by Zsuzsanna Tomcsányi]. - [Budapest] : Libr. of the Hung. Parliament, 2003. - 39 p. : ill., részben színes ; 24 cm + mell.
ISBN 963-210-782-9 fűzött : ár nélkül
Országgyűlési Könyvtár (Budapest)
Budapest - könyvtár
027.6(439-2Bp.)OK
[AN 1069031]
MARC

ANSEL
UTF-83634 /2004.
Szakáts István (1931-2000)
   Battonya könyvtárügye kezdetektől 1989-ig / Szakáts István, Vid Katalin ; [... a függeléket összeáll. Palkó Lajosné] ; [közread. a] Népek Barátsága Közművelődési és Iskolai Könyvtár. - Battonya : Népek Barátsága Közművel. és Isk. Kvt., 2003. - 51, LXIV p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-214-093-1 fűzött : 500,- Ft
Battonya - könyvtártörténet - városi könyvtár
027.52(439-2Battonya)(091)
[AN 1069379]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

3635 /2004.
Bárczi Zoltán
   Egyesült világ : fél lábbal a jövőben / Bárczi Zoltán ; [... az illusztrációkat Müller Árpád ... kész.]. - Budapest : Bárczi L., 2003. - 171 p : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 963-430-562-8 kötött : ár nélkül
civilizáció - prognosztika
008 *** 130.2
[AN 1067892]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

3636 /2004.
Bartlett, Sarah
Your love horoscope, 2004 (magyar)
   Szerelmi horoszkóp, 2004 / Sarah Bartlett ; [ford. Berki Judit]. - Budapest : Bestline, 2004. - 239 p. ; 21 cm
ISBN 963-528-744-5 fűzött : 2190,- Ft
asztrológia - szerelem
133.52 *** 392.6
[AN 1067544]
MARC

ANSEL
UTF-83637 /2004.
Castañeda, Carlos
The art of dreaming (magyar)
   Az álmodás művészete / Carlos Castaneda ; [ford. Szabados Tamás]. - Budapest : Püski : Új Ág, 2003. - 259 p. ; 20 cm
ISBN 963-9906-31-X * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9006-01-X)
okkultizmus
133
[AN 1067673]
MARC

ANSEL
UTF-83638 /2004.
Hancock, Graham
Underworld (magyar)
   A mélység titkai : az emberi civilizáció rejtélyes eredete / Graham Hancock. - Pécs : Alexandra, [2003]. - 736 p., [40] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Ford. Kiss Balázs. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-368-557-5 kötött : ár nélkül
kultúrtörténet - civilizáció
001.94 *** 930.85(100)
[AN 1068608]
MARC

ANSEL
UTF-83639 /2004.
Hodonyi, Magdalena (1943-)
   A valóság kinyilvánítása : a 8. pecsét titka / Magdalena Hodonyi Ickler. - [Debrecen] : [Szerző], [2003]. - 51 p. : ill. ; 20 cm. - ("Ember voltam a Földön" : Hodonyi sorozat)
ISBN 963-430-845-7 fűzött : ár nélkül
okkultizmus
133.25
[AN 1068241]
MARC

ANSEL
UTF-83640 /2004.
Das Mond-Arbeitsbuch (magyar)
   Hold-tudás : holdfázisok, csillagászati táblázatok, holdfogyatkozások, 1921-2020 : a Hold az életünkben / [ford. Jaksits Attila]. - Budapest : M-érték K., 2003. - 64 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9519-46-4 fűzött : ár nélkül
Hold - asztrológia - égitestek fedése - csillagászati naptár
133.52(059.3) *** 521.8
[AN 1068639]
MARC

ANSEL
UTF-83641 /2004.
Wilde, Stuart
Sixth sense (magyar)
   Hatodik érzék : az étertest titkai / Stuart Wilde ; [ford. Szabó-Ábrányi Béla]. - Budapest : Édesvíz, 2004. - 277 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-528-738-0 fűzött : 2290,- Ft
okkultizmus
133
[AN 1069190]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

3642 /2004.
Faragó Tibor (1948-)
   Nemzetközi együttműködés az éghajlatváltozás veszélyének, az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésére / [Faragó Tibor ..., Kerényi Attila] ; [közread. a] Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, Debreceni Egyetem. - Budapest : KVVM ; Debrecen : DE, 2003. - 70 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 963-472-788-3 fűzött : ár nélkül
éghajlattan - levegőszennyezés - üvegházhatás
504.38.054 *** 551.583
[AN 1067931]
MARC

ANSEL
UTF-83643 /2004.
Fehér Péter
   Számítástechnikai hulladékok megelőzése és kezelése / Fehér Péter, Móricz Péter, Német Patrícia. - Budapest : BKÁE Környezettud. Int., 2003. - 76 p. : ill. ; 30 cm. - (A Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Környezettudományi Intézetének tanulmányai, ISSN 1587-6586 ; 23.)
Bibliogr.: p. 68-69.
ISBN 963-503-303-6 fűzött : ár nélkül
hulladékgazdálkodás - környezetvédelem - számítógépgyártás
504.064.47 *** 628.4.045/.047 *** 681.3
[AN 1068590]
MARC

ANSEL
UTF-83644 /2004.
Goodall, Jane
The ten trusts (magyar)
   Az utolsó pillanat : [az élővilág megóvásának tíz parancsolata] / Jane Goodall, Marc Bekoff ; [ford. Kövesdi Miklós és Pesthy Gábor]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2003. - 230 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 213-224.
ISBN 963-9526-23-1 kötött : 1990,- Ft
bioszféra - környezetvédelem
504.06 *** 504.7
[AN 1068716]
MARC

ANSEL
UTF-83645 /2004.
   Hálózat a jövőért / [szerk. Cserged Csaba] ; Életfa Környezetvédő Szövetség kiadványa. - Eger : Életfa Környezetvédő Szövets., 2002. - 48 p. : ill. ; 30 cm
Fűzött : ár nélkül
Életfa Környezetvédő Szövetség
Magyarország - környezetvédelem - egyesület
504.06(439) *** 061.2(439-2Eger)
[AN 1067901]
MARC

ANSEL
UTF-83646 /2004.
Kiss Bitay Éva (1928-)
   Körforgás a természetben / [írta Kiss Bitay Éva] ; [ill. Veres László]. - Kisújszállás : Tengerszem, [2003]. - 47 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Természetbarátok kiskönyvtára, ISSN 1589-4541 ; 4.)
Kötött : ár nélkül
természeti környezet - gyermekkönyv
502(02.053.2)
[AN 1068689]
MARC

ANSEL
UTF-83647 /2004.
Kiss Károly (1944-)
   Támogatások az OECD-országokban és az EU-ban : környezetgazdasági értékelés / Kiss Károly. - Budapest : BKÁE Környezettud. Int., 2003. - 76 p. : ill. ; 30 cm. - (A Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Környezettudományi Intézetének tanulmányai, ISSN 1587-6586 ; 22.)
Bibliogr.: p. 71-72.
ISBN 963-503-302-8 fűzött : ár nélkül
környezetgazdaságtan - pénzügyi támogatás - gazdasági ág
504.03(100) *** 338.246.027(100) *** 338.4
[AN 1068589]
MARC

ANSEL
UTF-83648 /2004.
Konkolyné Gyuró Éva (1958-)
   Környezettervezés / Konkolyné Gyuró Éva ; [az egyes fejezetek megírásában közrem. Gergely Erzsébet et al.]. - Budapest : Mezőgazda, 2003. - 398 p., XVI t. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Környezet- és tájgazdálkodás, ISSN 1785-0908 ; 2.)
Bibliogr.: p. 372-381. - Példányszám: 1300
ISBN 963-286-107-8 kötött : ár nélkül
tájökológia - környezetmenedzsment - egyetemi tankönyv
504.54(075.8) *** 504.06(075.8)
[AN 1068953]
MARC

ANSEL
UTF-83649 /2004.
Szabó Krisztina
   Zöld nagyokos / [írta Szabó Krisztina és Szűcs Boglárka] ; [közread. az] Ökoszolgálat Alapítvány. - [Budapest] : Ökoszolgálat Alapítvány, 2003. - 84 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 82-84.
ISBN 963-212-791-9 fűzött : ár nélkül
környezetvédelem - ökológia - energiagazdálkodás
504.06 *** 620.9
[AN 1066246]
MARC

ANSEL
UTF-83650 /2004.
   Vállalati környezeti menedzsment Magyarországon: az empirikus kutatások eredményei és tapasztalatai / Harkai Attila [et al.]. - Budapest : BKÁE Környezettud. Int., 2003. - 112 p. : ill. ; 30 cm. - (A Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Környezettudományi Intézetének tanulmányai, ISSN 1587-6586 ; 24.)
Bibliogr.: p. 106-108.
ISBN 963-503-304-4 fűzött : ár nélkül
környezetmenedzsment - vállalatvezetés
504.03(439) *** 658.1.011.1(439)
[AN 1068591]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

3651 /2004.
Borubaev, Altay A.
   Spaces uniformed by coverings / Altay A. Borubaev, Pavel S. Pankov, Asylbek A. Chekeev ; [publ. by the Hungarian - Kyrgyz Friendship Society]. - Budapest : Hung. - Kyrgyz Friendship Soc., 2003. - 169 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 154-167.
Kötött : ár nélkül
topológia - uniform tér
515.1
[AN 1069427]
MARC

ANSEL
UTF-83652 /2004.
   Modellalkotás / szerk. M. Csizmadia Béla, Nándori Ernő ; [szerzők Bíró István et al.]. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2003. - 576, [3] p. : ill. ; 25 cm. - (Mechanika mérnököknek, ISSN 1416-535X)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-19-4525-1 kötött : 4835,- Ft
modellelmélet - műszaki matematika - egyetemi tankönyv
510.67(075.8) *** 624(075.8)
[AN 1069388]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

3653 /2004.
Néder Katalin
   Vízkémiai útmutató / Néder Katalin ; [rajz. Néder László] ; [kiad. az Ökosansz Alapítvány és a Mátyásfa Környezetvédő Egyesület]. - [Budapest] : Ökosansz Alapítvány ; Kismaros : Mátyásfa Környezetvédő Egyes., 2003. - 39 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 39.
ISBN 963-214-130-X fűzött : ár nélkül
hidrokémia - bio-geokémia
546.212 *** 574.5 *** 550.47
[AN 1067763]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

3654 /2004.
Dulai Alfréd (1967-)
   A Dunántúli-középhegység hettangi és kora-szinemuri (kora-jura) brachiopoda faunája II : rendszertani leírások = Hettangian and Early Sinemurian (Early Jurassic) brachiopods of the Transdanubian Central Range (Hungary) II. : systematic descriptions / Dulai Alfréd. - Zirc : Bakonyi Termtud. Múz., 2003. - 144 p. : ill., részben színes ; 23 cm. - (A Bakony természettudományi kutatásának eredményei, ISSN 0408-2427 ; 27.)
Csak magyar nyelven. - Bibliogr.: p. 113-120.
ISBN 963-212-728-5 fűzött : ár nélkül
Dunántúli-középhegység - paleontológia - puhatestű - jura
564.8(439)(234.373.1/.2)"615"
[AN 1068397]
MARC

ANSEL
UTF-83655 /2004.
Dunka Sándor (1926-)
   A Közép-Tiszántúl vízi története / Dunka, Fejér László, Papp Ferenc. - Budapest : Vízügyi Múz., Lvt. és Kvgyűjt., 2003. - 203 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Vízügyi történeti füzetek, ISSN 0139-0570 ; 16.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-212-280-1 fűzött : ár nélkül
Tisza - Körös - vízgazdálkodás - szakterületi történelem
556.18(439)(282.243.742) *** 556.18(439)(282.243.742.3)
[AN 1066323]
MARC

ANSEL
UTF-83656 /2004.
   Magyarország tájai / [kiad. Környezetvédelmi és Környezetgazdálkodási Felsőoktatásért Alapítvány]. - Gödöllő : Környezetvédelmi és Környezetgazd. Felsőoktatásért Alapítvány, 2000-. - 21 cm
ISBN 963-03-9577-0
911.2(439)(084.12)
[AN 451706]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [5/3.], Dunántúli-középhegység. Dunazug-hegyvidék / írták Barczi Attila, Lóczy Dénes, Penksza Károly ; szerk. Barczi Attila. - 2003. - 50 p. : ill., színes
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-204-457-6 fűzött : 560,- Ft
Dunazug-hegyvidék - földrajz - helyismeret
911.2(439)(234.373.21)(084.12) *** 908.439(234.373.21)(084.12)
[AN 1069207] MARC

ANSEL
UTF-8


   [5/2.], Dunántúli-középhegység. Vértes-Velencei-hegyvidék / írták Barczi Attila, Lóczy Dénes, Penksza Károly ; szerk. Barczi Attila. - 2003. - 50 p. : ill., színes
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-204-456-8 fűzött : 560,- Ft
Vértes-Velencei-hegyvidék - földrajz - helyismeret
911.2(439)(234.373.2)(084.12) *** 908.439(234.373.2)(084.12)
[AN 1069210] MARC

ANSEL
UTF-83657 /2004.
   A Szinva patak állapota / [... szerk. Dukay Igor] ; [... szerzői Balázs D. Oszkár et al.] ; [kiad. a Miskolci Öko-Kör Közhasznú Környezetvédő Szervezet]. - [Miskolc] : Miskolci Öko-kör Közhasznú Környezetvédő Szerv., 2003. - 58 p., [4] t. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-212-857-5 fűzött : ár nélkül
Szinva - patak - flóra - fauna
556.53(439)(282.243.74Szinva) *** 581.9(439)(282.243.74Szinva) *** 591.9(439)(282.243.74Szinva)
[AN 1067764]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

3658 /2004.
Geomatika Továbbképző Szeminárium (2002) (Sopron)
   Geomatika Továbbképző Szeminárium : Sopron, 2002. október 17-18. / [szerk. Závoti József, Bányai László és Papp Gábor] ; szervezte MTA FKK Geodéziai és Geofizikai Kutató Intézet. - Sopron : MTA FKK Geodéziai és Geofizikai Kut. Int., 2003. - 349 p. : ill. ; 24 cm. - (Geomatikai közlemények, ISSN 1419-6492 ; 5.)
Bibliogr. az előadások végén. - Példányszám: 150. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött : ár nélkül
geodézia - informatika - konferenciakiadvány
528 *** 681.3.004.14 *** 061.3(439-2Sopron)
[AN 1067062]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

3659 /2004.
Bobály Mihály
   Bali tengeri búvárfotók / Bobály Mihály. - Budapest : Budapest-Print, [2003]. - 190 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-695-131-4 kötött : ár nélkül
Bali - Indiai-óceán - tengeri állat - fauna - fényképalbum
591.9(267.3)(594.61)(084.12) *** 77.04(439)(092)Bobály_M.
[AN 1068560]
MARC

ANSEL
UTF-83660 /2004.
   Budapest Zoo : designed for nature / [ed.-in-chief Miklós Persányi] ; [ed. Áron Mirtse, Zsuzsa Mirtse] ; [... transl. Charles Hebbert] ; [auth. Anthony Gall et al.] ; [phot. Attila Agárdi et al.] ; [publ. by the] Fővárosi Állat- és Növénykert. - Budapest : Főv. Állat- és Növénykert, cop. 2003. - 206 p. : ill., színes ; 29 cm
Példányszám: 1000
ISBN 963-210-208-8 kötött : ár nélkül
Fővárosi Állat- és Növénykert (Budapest)
Budapest - állatkert - fényképalbum
59.006(439-2Bp.)(084.12)
[AN 1068188]
MARC

ANSEL
UTF-83661 /2004.
Csörgey Titusz (1875-1961)
   Útmutató a mesterséges fészekodvak alkalmazásához és egyéb madárvédelmi intézkedésekhez / ... írta Csörgey Titus. - [Budapest] : Ganteline Kft., [2003]. - [4], 52, [20] p. : ill., részben színes ; 24 cm
"A Magyar Királyi Földmívelésügyi Ministerium kiadványai. Magyar Királyi Ornithologiai Központ" c. sorozat tagjaként megjelent mű reprintje, eredeti kiadása: Budapest : Hornyánszky Ny., 1913. - Számozott példány: 500
Kötött : ár nélkül
madárvédelem
591.615 *** 598.2
[AN 1067527]
MARC

ANSEL
UTF-83662 /2004.
Kiss Bitay Éva (1928-)
   Az élővilág furcsaságai / [írta Kiss Bitay Éva] ; [ill. Veres László]. - Kisújszállás : Tengerszem, [2003]. - 47 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Természetbarátok kiskönyvtára, ISSN 1589-4541 ; 5.)
Kötött : ár nélkül
állattan - növénytan - gyermekkönyv
59(089.3)(02.053.2) *** 58(089.3)(02.053.2)
[AN 1068712]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

3663 /2004.
Antol, Marie Nadine
Healing teas (magyar)
   Gyógyító teák : milyen teát válasszunk egészségünk érdekében? / Marie Nadine Antol ; [ford. Magyar László András]. - Budapest : Édesvíz, 2004. - 296, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-528-741-0 fűzött : 2490,- Ft
gyógytea
615.89 *** 615.322
[AN 1069194]
MARC

ANSEL
UTF-83664 /2004.
   Ápolói kihívások a XXI. század elején / szerk. Betlehem József, Oláh András ; [rend.,] kiad. Magyar Ápolástudományi Társaság. - [Pécs] : M. Ápolástud. Társ., [2003]. - [2], 60 p. : ill. ; 21 cm
A 2002. okt. 5-én Pécsett rendezett konferencia előadásai
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-641-937-1)
egészségügy - ápolástan - konferenciakiadvány
613/614 *** 364 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 1067632]
MARC

ANSEL
UTF-83665 /2004.
Bennett, Vicki
Life smart (magyar)
   Élj okosan : gondolatok barátságról, családról és a jövőről fiatalok számára / Vicki Bennett ; [ford. Várady Soma]. - Budapest : M. Kvklub, 2004. - 206 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-549-045-3 kötött : 1980,- Ft
mentálhigiénia - fiatalkorú
613.865-053.6
[AN 1068981]
MARC

ANSEL
UTF-83666 /2004.
Chilton, Howard
Understanding what your baby needs (magyar)
   Újszülött a fedélzeten : mire van szüksége a babának? / Howard Chilton. - Budapest : M. Kvklub, 2004. - 208 p. : ill. ; 22 cm
Ford. Okos Ella
ISBN 963-549-042-9 kötött : 2490,- Ft
csecsemőgondozás
613.95
[AN 1067592]
MARC

ANSEL
UTF-83667 /2004.
Drábik János (1938-)
   Tudatmódosítás : az agy megerőszakolása / Drábik János. - [Debrecen] : Gold Book, cop. 2004. - 394 p. ; 22 cm
ISBN 963-9437-82-4 kötött : ár nélkül
tudat
159.922 *** 001.94
[AN 1069128]
MARC

ANSEL
UTF-83668 /2004.
Freud, Sigmund
Briefwechsel (magyar)
   Levelezés / Sigmund Freud, Ferenczi Sándor ; szerk. Eva Brabant, Ernst Falzeder, Patrizia Giampieri-Deutsch, Haynal André tud. irányításával ; a kézirat átírása Ingeborg Meyer-Palmedo munkája ; [közread. a] Thalassa Alapítvány. - Budapest : Thalassa Alapítvány : Pólya, 2000-. - 25 cm
ISBN 963-85809-6-8
pszichoanalízis - levelezés
159.964.26(092)Freud,_S.(044) *** 159.964.26(092)Ferenczi_S.(044)
[AN 797894]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2/1. köt., 1914-1916 / [... sajtó alá rend. Erős Ferenc, Kovács Anna] ; [ford. Schulcz Katalin, Székely Zsófia]. - 2002. - 261 p.
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-86276-1-1 kötött : 4200,- Ft
pszichoanalízis - levelezés
159.964.26(092)Freud,_S.(044) *** 159.964.26(092)Ferenczi_S.(044)
[AN 949927] MARC

ANSEL
UTF-8


   2/2., 1917-1919 / [... sajtó alá rend. Erős Ferenc és Kovács Anna] ; [ford. Zay Balázs]. - 2003. - 279 p., [12] t. : ill.
Bibliogr.: p. 18.
ISBN 963-86276-2-X kötött : 4700,- Ft
pszichoanalízis - levelezés
159.964.26(092)Freud,_S.(044) *** 159.964.26(092)Ferenczi_S.(044)
[AN 1067601] MARC

ANSEL
UTF-83669 /2004.
   Fül-orr-gégészet fogorvostan-hallgatók számára / Ribári Ottó [et al.] ; [szerk. Bíró Erika] ; [... rajz. Bodor Zoltán]. - Budapest : Medicina, 2004. - 248 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-242-839-0 fűzött : ár nélkül
fül-, orr-, torok- és gégegyógyászat - egyetemi tankönyv
616.21(075.8)
[AN 1068763]
MARC

ANSEL
UTF-83670 /2004.
   Nagy drogkönyv / [... szerk. ... Beck Judit] ; [ford. Kovács István]. - Budapest : Glória, cop. 2003. - 679 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 675-679.
ISBN 963-9283-45-2 kötött : 4490,- Ft
kábítószer - kábítószer-forgalmazás
613.83 *** 343.575(100) *** 364.272
[AN 1068240]
MARC

ANSEL
UTF-83671 /2004.
   Nephrologia : elmélet és klinikum, dialysis, transplantatio / szerk. Rosivall László, Kiss István ; [... szerzői Ablonczy Éva et al.] ; [az ábrákat rajz. Ángyán Gergő]. - Budapest : Medintel, 2003. - L, 1349 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-8433-27-2 kötött : ár nélkül
vesebetegség
616.61
[AN 1068767]
MARC

ANSEL
UTF-83672 /2004.
Papp B. János (1963-)
   Candida : igazságok és tévhitek / Papp B. János ; társszerzők Antal Valéria [et al.]. - Budapest : Papp-Ker, 2003. - 288 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Telerendelő, ISSN 1785-5527)
Bibliogr.: p. 199-202.
ISBN 963-9418-68-4 kötött : 2480,- Ft
élesztőgomba - betegség
616-002.828.223
[AN 1068822]
MARC

ANSEL
UTF-83673 /2004.
Pósa Ferenc (1968-)
   Az élet ajándéka : a párkapcsolatok jóskönyve / Pósa Ferenc. - [Szeged] : [Magánkiad.], [2003]. - 347 p. ; 16 cm
ISBN 963-430-878-3 fűzött : 1800,- Ft
mentálhigiénia
613.865
[AN 1068216]
MARC

ANSEL
UTF-83674 /2004.
Renz, Monika
Zeugnisse Sterbender (magyar)
   Vallomások a halálos ágyon : átalakulás és végső érés a halál küszöbén / Monika Renz ; [ford. Pálics Márta]. - Szeged : Agapé, 2003. - 320 p. ; 19 cm. - (Dimenziók, ISSN 1585-1257 ; 6.)
ISBN 963-458-274-5 fűzött : ár nélkül
halál - haldoklás - pszichoterápia
616-036.88 *** 615.851 *** 128
[AN 1067636]
MARC

ANSEL
UTF-83675 /2004.
Schilcher, Heinz
Phytotherapie in der Kinderheilkunde (magyar)
   Fitoterápia a gyermekgyógyászatban / Heinz Schilcher ; [... ford. Rácz Gábor, Rácz-Kotilla Erzsébet]. - Budapest : Dictum, cop. 2003. - 313 p. : ill. ; 24 cm. - (Bibliotheca pharmaceutica, ISSN 1586-9741 ; 9.)
Bibliogr.: p. 114-124.
ISBN 963-212-944-X fűzött : ár nélkül
ISBN 963-212-943-1
fitoterápia - gyermekgyógyászat
615.322 *** 616-053.2
[AN 1069422]
MARC

ANSEL
UTF-83676 /2004.
Semmelweis Egyetem (Budapest). Testnevelési és Sporttudományi Kar. Egészségtudományi és Sportorvosi Tanszék
   Az Egészségtudományi és Sportorvosi Tanszék publikációi, 1987-2001 = Publications of Department of Health Sciences and Sport Medicine, 1987-2001 / [összeáll. Csermely Anikó, Hegedüs Anita ; [szerk. ... Krasovec Ferenc]. - Budapest : Plantin-Print Bt., 2003. - 107 p. ; 23 cm
Fűzött : ár nélkül
sportegészségügy - szakbibliográfia
61:016 *** 796:016 *** 378.679.6(439-2Bp.).096:013
[AN 1068925]
MARC

ANSEL
UTF-83677 /2004.
TNM classification of malignant tumours (magyar)
   A rosszindulatú daganatok TNM-klasszifikációja / szerk. L. H. Sobin [et al.] ; ford. Farkas Elek ; [közread. a] UICC International Union Against Cancer. - Budapest : Panem, cop. 2004. - XVIII, 331 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-545-400-7 fűzött : 4500,- Ft
rosszindulatú daganat - útmutató
616-006(036)
[AN 1067596]
MARC

ANSEL
UTF-83678 /2004.
   Útmutató a fagyasztott és felengedtetett halak forgalmazásának jó higiéniai gyakorlatához / [szerk. Sebők András] ; [az útmutatót készítő munkacsop. tagjai Baár Csaba et al.] ; kész. a Campden & Chorleywood Élelmiszeripari Fejlesztési Intézet Magyarország Kht. szakmai irányításával ... - Budapest : Campden & Chorleywood Mo. Kht., 2003. - 123 p. ; 29 cm
ISBN 963-206-538-7 fűzött : ár nélkül
élelmezés-egészségügy - élelmiszer-kereskedelem - fagyasztott élelmiszer - húsfeldolgozás - hal
614.31 *** 351.773 *** 664.95.037 *** 339.166.82
[AN 1068484]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

3679 /2004.
   A forgalmazható zöld bizonyítvány és alternatívái : a megújuló energiahordozókból történő villamosenergia-termelés támogatására szolgáló szabályozó eszközök bemutatása / Fucskó József [et al.]. - Budapest : BKÁE Környezettud. Int., 2003. - 96 p. : ill. ; 30 cm. - (A Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Környezettudományi Intézetének tanulmányai, ISSN 1587-6586 ; 21.)
Bibliogr.: p. 76-79.
ISBN 963-503-301-X fűzött : ár nélkül
energiagazdálkodás - környezetvédelem
620.9 *** 504.03
[AN 1068586]
MARC

ANSEL
UTF-83680 /2004.
Porkoláb László
   Régi vaskohászati szakkifejezések, műszók, zsargonok / Porkoláb László ; [az Országos Műszaki Múzeum Központi Kohászati Múzeumának kiadványa]. - Miskolc : Közp. Kohászati Múz., 2003. - 131 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 125-128. - Példányszám: 1000. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-212-565-7 fűzött : ár nélkül
vaskohászat - szakszótár
669.1(038) *** 809.451.1-316.4
[AN 1074081]
MARC

ANSEL
UTF-83681 /2004.
   Szemelvények a korróziós ismeretek történetéből : Turóczi László munkássága / P. Nagy Sándor [et al.]. - Várpalota : M. Vegyészeti Múz., 2003. - 93 p., [12] t. : ill. ; 23 cm. - (A Magyar Vegyészeti Múzeum kiadványai, ISSN 0138-9645 ; 26.)
Bibliogr.: p. 87-91.
ISBN 963-214-107-5 fűzött : ár nélkül
Turóczi László (1682-1765)
Magyarország - korrózió - tudománytörténet - egyházi személy - jezsuiták - 18. század
669.017(100)(091) *** 620.193 *** 271.5(439)(092)Thuróczi_L.
[AN 1069418]
MARC

ANSEL
UTF-83682 /2004.
   Wissenschaftliche Mitteilungen der 15. Frühlingsakademie : 17. Mai 2003 - 23. Mai 2003, Hotel Uni, Balatonfüred ... / [... Red. Tamás Urbancsek] ; [Hrsg.:] Technische und Wirtschaftswissenschaftliche Universität Budapest Institut für Ingenieurweiterbildung. - Budapest : Logod, 2003. - IX, 11-82 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr. az előadások végén. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-214-118-0 fűzött : ár nélkül
technika - mérnöki tudomány - konferenciakiadvány
62 *** 061.3(439-2Balatonfüred)
[AN 1068249]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

3683 /2004.
Bodnár Iván
   Szövegszerkesztés / Bodnár István, Magyary Gyula. - Budapest : Kiskapu, cop. 2004. - VII, 150 p. : ill. ; 24 cm. - (Informatikai füzetek ; 3.)
ISBN 963-9301-70-1 fűzött : 980,- Ft
szövegszerkesztő - tanfolyami jegyzet
519.688:655.2Word(078)
[AN 1068346]
MARC

ANSEL
UTF-83684 /2004.
Csórián Sándor
   Információ és kommunikáció / Csórián Sándor. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2003. - 117 p. : ill. ; 24 cm. - (Egyedül is megy ; 7.)
ISBN 963-09-4410-3 fűzött : ár nélkül
számítógép-hálózat - elektronikus posta - tanfolyami jegyzet
681.324(078) *** 651.7(078)
[AN 1068735]
MARC

ANSEL
UTF-83685 /2004.
Kalmár Workshop on Logic and Computer Science (2003) (Szeged)
   Kalmár Workshop on Logic and Computer Science : October 1, 2003 - October 2, 2003, Szeged ... : technical report / [org., publ.] Departement of Informatics University of Szeged. - Szeged : Dep. of Informatics Univ. of Szeged, [2003]. - IV, 229 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr. az előadások végén
Fűzött : ár nélkül
számítástechnika - programozás - matematikai logika - konferenciakiadvány
519.68 *** 681.3.004.14 *** 510.6 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 1066898]
MARC

ANSEL
UTF-83686 /2004.
   Mit kell tudni? : a PC-ről az OKJ és ECDL vizsgákhoz is : a PC-k hardver, szoftver és üzemeltetési kérdéseiről / Kovács Tivadar [et al.]. - 9. jav. kiad., jav. vált. - Budapest : Computerbooks, 2004. - XIV, 501 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-618-306-6 fűzött : 1497,- Ft
számítástechnika - tankönyv
681.3(078)
[AN 1069241]
MARC

ANSEL
UTF-83687 /2004.
Tanenbaum, Andrew S.
Distributed systems (magyar)
   Elosztott rendszerek : alapelvek és paradigmák / Andrew S. Tanenbaum, Maarten van Steen ; [ford. Ketler Iván]. - Budapest : Panem, 2004. - 872 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 818-845.
ISBN 963-545-387-6 kötött : ár nélkül
osztott rendszer - egyetemi tankönyv
681.516.73(075.8)
[AN 1069012]
MARC

ANSEL
UTF-8
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

3688 /2004.
   100 éves a gibárti vízerőmű, 1903-2003 / összeáll. Reichardt Sándor. - Miskolc : [s.n.], 2003. - 40 p. : ill., főként színes ; 22x22 cm
Fűzött : ár nélkül
Encs - vízerőmű
621.311.21(439-2Encs)
[AN 1069353]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

3689 /2004.
   Hulladékgazdálkodásról óvodapedagógusoknak / [szerk. Kanczler Gyuláné] ; [írták Bihariné Krekó Ilona et al.] ; [kiad. a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium és az ELTE Tanító- és Óvóképző Főiskolai Kar]. - Budapest : KVVM : ELTE TÓFK, 2003. - [2], 125 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 124-125.
ISBN 963-463-624-1 fűzött : ár nélkül
hulladékgazdálkodás - tanári segédkönyv
628.47(072) *** 504.064.4(072)
[AN 1067927]
MARC

ANSEL
UTF-83690 /2004.
Vermes László (1936-)
   Szakirodalmi áttekintés a szennyvíziszapok elhelyezésével és hasznosításával foglalkozó publikációkról / kész. Vermes László ; [közread. a] BKÁE Kertészettudományi Kar Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék. - Budapest : BKÁE KTK Talajtan és Vízgazdálkodás Tansz., 2003. - 44 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 35-43.
Fűzött : ár nélkül
szennyvíztisztítás - szennyvíziszap
628.3 *** 504.064.47
[AN 1068732]
MARC

ANSEL
UTF-83691 /2004.
Világítástechnikai Ankét (2003) (Budapest)
   Világítástechnikai Ankét, 2003. október 15-16 / [rend., közread. a] Világítástechnikai Társaság. - Budapest : MEE, 2003. - 19 p. : ill. ; 30 cm
Előadáskivonatok
Fűzött : ár nélkül
világítástechnika - konferenciakiadvány
628.9 *** 061.3(439-2Bp.)"2003"
[AN 1068533]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

3692 /2004.
Bell, Roger
Modern sports cars (magyar)
   Modern sportautók : Roger Bell a világ legjobb szupersportautóiról / [ford. Kóczián János]. - Budapest : Glória, cop. 2003. - 191 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 963-9283-80-0 kötött : 4980,- Ft
személyszállító gépjármű
629.114.6
[AN 1068283]
MARC

ANSEL
UTF-83693 /2004.
   Fedezzük fel az autóvezetést. - [Budapest] : BertelsmannSpringer Mo. Kft., [2003]. - 118 p. : ill., színes ; 21 cm
Lezárva: 2003 nov.
ISBN 963-9518-06-9 fűzött : 1280,- Ft
járművezetés
656.1.052
[AN 1068837]
MARC

ANSEL
UTF-83694 /2004.
   RID : a veszélyes áruk nemzetközi vasúti fuvarozásáról szóló szabályzat. - [S.l.] : [s.n.], [2003]. - 2 db ; 30 cm
Érvényes: 2001. júl. 1-től
Fűzött : ár nélkül
veszélyes anyag - vasúti szállítás - nemzetközi szállítmányozás - szabályzat
656.2.073.436(094.2)
[AN 1068503]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r. - [2003]. - 437 p.
veszélyes anyag - vasúti szállítás - nemzetközi szállítmányozás - szabályzat
656.2.073.436(094.2)
[AN 1068509] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r. - [2003]. - p. 439-860.
veszélyes anyag - vasúti szállítás - nemzetközi szállítmányozás - szabályzat
656.2.073.436(094.2)
[AN 1068528] MARC

ANSEL
UTF-83695 /2004.
   Suzuki Maruti 800 : valamennyi hazai forgalmazású típusváltozat : javítási kézikönyv / [szerk. Kováts Miklós]. - Budapest : Maróti, 2003. - 166 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-9005-62-2 kötött : 4480,- Ft
autójavítás
629.114.6.083
[AN 1067654]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

3696 /2004.
Alvincz József (1951-)
   Az egyéni mezőgazdasági termelők jövedelmének adóztatása / [szerzők Alvincz József, Guba Mária] ; [közrem. Mazúr Károlyné]. - Budapest : AKII, 2003. - 162 p. : ill. ; 25 cm. - (Agrárgazdasági tanulmányok, ISSN 1418-2122 ; 2003/3.)
Bibliogr.: p. 105-106. - Összefoglalás magyar és angol nyelven
ISBN 963-491-451-9 fűzött : ár nélkül
Magyarország - gazdálkodó - jövedelemadó
631.115.1(439) *** 336.2
[AN 1068321]
MARC

ANSEL
UTF-83697 /2004.
Béládi Katalin
   A részmunkaidős kisgazdaságok növénytermelési ágazatainak költség-, hozam- és jövedelemviszonyai 2002-ben / [szerző Béládi Katalin] ; [közrem. Balogh Jánosné, Kárpáti Andrea]. - Budapest : AKII, 2003. - 68 p. : ill. ; 25 cm. - (Agrárgazdasági információk, ISSN 1418-2130 ; 2003/1.)
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - kisgazdaság - növénytermesztés - pénzügy - statisztikai adatközlés
631.11.017.3(439)(083.41) *** 631.16(439)(083.41) *** 658.155(439) *** 633(439)(083.41)
[AN 1068287]
MARC

ANSEL
UTF-83698 /2004.
Béládi Katalin
   A tesztüzemek főbb ágazatainak költség- és jövedelemhelyzete 2001-ben / [szerzők Béládi Katalin, Kertész Róbert] ; [közrem. Dudás Gyula et al.]. - Budapest : AKII, 2003. - 174 p. ; 25 cm. - (Agrárgazdasági információk, ISSN 1418-2130 ; 2002/4.)
A címoldalon a megjelenési év: 2002
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - mezőgazdasági üzem - pénzügy - statisztikai adatközlés
631.16(439)(083.41) *** 658.15(439)(083.41) *** 338.43(439)"2001"(083.41)
[AN 1068278]
MARC

ANSEL
UTF-83699 /2004.
Béládi Katalin
   A tesztüzemek főbb ágazatainak költség- és jövedelemhelyzete 2002-ben / [szerzők Béládi Katalin, Kertész Róbert] ; [közrem. Dudás Gyula et al.]. - Budapest : AKII, 2003. - 199 p. ; 25 cm. - (Agrárgazdasági információk, ISSN 1418-2130 ; 2003/6.)
Fűzött : ár nélkül
mezőgazdasági üzem - pénzügy
338.433(439)"200"(083.41) *** 631.16 *** 658.15
[AN 1068300]
MARC

ANSEL
UTF-83700 /2004.
   A bolgárkertészkedés hagyományai Szentesen és környékén : tudományos konferencia és kiállítás a szentesi Koszta József Múzeumban 2002. május 10-én / [szerk. Szabó János József]. - Szentes : [Koszta Múz.] ; Szeged : Móra Múz., 2003. - 60 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (A szentesi múzeum füzetei, ISSN 0239-0655 ; 2.)
Bibliogr. az előadások végén. - Példányszám: 500. - Összefoglalás bolgár, angol és német nyelven
ISBN 963-7217-68-1 fűzött : ár nélkül
Szentes - kertészet - öntözés
631.674 *** 635(439-2Szentes)
[AN 1069239]
MARC

ANSEL
UTF-83701 /2004.
Dorgai László (1948-)
   Gazdaságilag életképes üzemek az Európai Unió modernizációs támogatásainak alkalmazása szempontjából / [szerzők Dorgai László, Keszthelyi Szilárd, Miskó Krisztina] ; [közrem. Ady István]. - Budapest : AKII, 2003. - 90 p. ; 25 cm. - (Agrárgazdasági tanulmányok, ISSN 1418-2122 ; 2003/2.)
Bibliogr.: p. 71-72. - Összefoglalás magyar és angol nyelven
ISBN 963-491-449-7 fűzött : ár nélkül
Európai Unió - mezőgazdaság - pénzügyi támogatás
338.43(4)"200" *** 339.96(4-62)
[AN 1068316]
MARC

ANSEL
UTF-83702 /2004.
Dúl Udó Endre
   A HACCP rendszer bevezetése az élelmiszer (kis)kereskedelemben : kézikönyv az Európai Uniós előírások megismeréséhez és alkalmazásához / [kész. Dúl Udó Endre] ; [közread. az Általános Fogyasztási Szövetkezetek és Kereskedelmi Társaságok Országos Szövetsége]. - Budapest : ÁFEOSZ, 2002. - 68 p. ; 21 cm
Lezárva: 2002. dec. 15.
Fűzött : ár nélkül
Európai Unió - élelmiszer-kereskedelem - minőségbiztosítás - nemzetközi szabvány
339.166.82 *** 65.018 *** 006.7/.8(100)
[AN 1067658]
MARC

ANSEL
UTF-83703 /2004.
Eifert Anna
   Minden kutya.. : a világ kutyafajtái : fajtatörténet - FCI standard. - Érd : Érdi Rózsa Ny., [2002]-. - 24 cm
Szerző Eifert Anna
ISBN 963-206-243-4 kötött : ár nélkül
kutya
636.7
[AN 1068915]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Juhász-pásztorkutyák, őrző-védő fajták, molosszerek, terrierek. - cop. 2002. - 370, [2] p., [16] t. : ill., részben színes
ISBN 963-206-244-2
kutya
636.74
[AN 1068920] MARC

ANSEL
UTF-83704 /2004.
   A magyar mezőgazdaság az adatok tükrében a rendszerváltás után / [szerk. Kapronczai István] ; [szerzők Alvincz József et al.]. - Budapest : AKII, 2003. - 169 p. : ill. ; 25 cm. - (Agrárgazdasági információk, ISSN 1418-2130 ; 2002/5.)
A címoldalon a megjelenési év: 2002. - Bibliogr.: p. 167-169.
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - mezőgazdaság - statisztikai adatközlés
338.43(439)"199"(083.41)
[AN 1068281]
MARC

ANSEL
UTF-83705 /2004.
   Négy mezőgazdasági és tartósítóipari szakma gyakorlati és elméleti követelményeiről kialakított munkaadói vélemények : műhelytanulmány / [... szerkesztése Sudár Anna] ; [közread. a] Magyar Agrárkamara, MKIK GVI. - Budapest : M. Agrárkamara : MKIK GVI, 2003. - 83 p. : ill. ; 29 cm
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - mezőgazdasági munka - tartósítóipar - szakképzés - értékelés - statisztikai adatközlés
631.15(439)"200"(083.41) *** 664.8/.9(439)"200"(083.41) *** 377
[AN 1067523]
MARC

ANSEL
UTF-83706 /2004.
   Nemzetközi agrárpiaci kilátások, 2002 : hatodik Magyarországi Mezőgazdasági Előrejelzési Konferencia / [szerk. Popp József, Potori Norbert] ; [szerzők Josef Schmidhuber et al.] ; [kiad. az Agrárgazdasági Kutató és Informatikai Intézet]. - [Budapest] : AKII, [2003]. - 127 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. az előadások végén. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-491-450-0 fűzött : ár nélkül
Magyarország - mezőgazdaság - világgazdaság - konferenciakiadvány
338.43(439) *** 339.13 *** 339.5(439) *** 061.3(439-2Bp.)"2003"
[AN 1067971]
MARC

ANSEL
UTF-83707 /2004.
Peace, Michael
The Q&A guide to understanding your horse (magyar)
   A lovak nyelvén / Michael Peace, Lesley Bayley ; ford. Reichenberger Andrea ; [fényképezte Bob Atkins]. - [Budapest] : JLX, cop. 2003. - 157 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 963-305-207-6 kötött : ár nélkül
- etológia
636.1 *** 591.51
[AN 1068288]
MARC

ANSEL
UTF-83708 /2004.
Popp József (1955-)
   Az agrárpolitikák mozgástere a nemzetközi kereskedelem liberalizálásának tükrében / [szerző Popp József] ; [közrem. Iski Tímea]. - Budapest : AKII, 2003. - 138 p. : ill. ; 25 cm. - (Agrárgazdasági tanulmányok, ISSN 1418-2122 ; 2003/8.)
Bibliogr.: p. 119-122. - Összefoglalás angol és magyar nyelven
ISBN 963-491-457-8 fűzött : ár nélkül
Európai Unió - külkereskedelem - mezőgazdaság - gazdaságpolitika
338.43(4-62) *** 339.5 *** 338.2(4-62)
[AN 1068340]
MARC

ANSEL
UTF-83709 /2004.
Stauder Márta
   Az agrár- és élelmiszertermékek belföldi kereskedelme a kilencvenes években és napjainkban / [szerző Stauder Márta] ; [közrem. Juhász Anikó, Kürtösi Edina]. - Budapest : AKII, 2003. - 100 p. : ill. ; 25 cm. - (Agrárgazdasági tanulmányok, ISSN 1418-2122 ; 2003/6.)
Bibliogr.: p. 77-80. - Összefoglalás magyar és angol nyelven
ISBN 963-491-454-3 fűzött : ár nélkül
Magyarország - belkereskedelem - gazdaság - élelmezésügy - élelmiszeripar - statisztikai adatközlés
338.439(439)"199"(083.41) *** 339.3(439)"199"(083.41)
[AN 1068333]
MARC

ANSEL
UTF-83710 /2004.
   Történelmi állatfajtáink enciklopédiája / szerk. Tőzsér János, Bedő Sándor ; [írta Baltay Zsombor et al.]. - Budapest : Mezőgazda, 2003. - 299 p., XX t. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Hungarikumok, ISSN 1587-8783)
Bibliogr. a fejezetek végén. - Példányszám: 1500
ISBN 963-286-059-4 kötött : ár nélkül
Magyarország - háziállat - törzstenyésztés
636(439)
[AN 1068977]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

3711 /2004.
Arabadzisz Iliászné
   Gasztronómiai alapismeretek / írta Arabadzisz Iliászné, Oriskó Ferenc, Tomis Anna. - [Budapest] : Képzőműv. K., cop. 2003. - 123 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-336-939-8 fűzött : ár nélkül
gasztronómia - művelődéstörténet - magyar néprajz - étkezési szokás - minőségbiztosítás
641(100)(091) *** 392.8(=945.11) *** 930.85(100) *** 65.018
[AN 1068272]
MARC

ANSEL
UTF-83712 /2004.
Charpentier, Guillaume
Le régime sans sucre (magyar)
   A cukormentes étrend : minden lehetőség a cukorbetegség elleni harcban / Guillaume Charpentier, Chantal Lucas, Bernard Lafuente ; [ford. Duna Ildikó]. - [Budapest] : Tioti Kft., cop. 2003. - 255 p. ; 23 cm
ISBN 963-86433-5-8 fűzött : ár nélkül
táplálkozásgyógyászat - cukorbetegség - diéta - szakácskönyv
641.563(083.12) *** 616.379-008.64 *** 613.24
[AN 1068329]
MARC

ANSEL
UTF-83713 /2004.
Holocsi János
   Koktéldivat / Holocsi János. - Pécs : Alexandra, [2003]. - [64] p. : ill., színes ; 22 cm
Fotó Schäffer László
ISBN 963-368-659-8 kötött : ár nélkül
koktél
641.87(083.12)
[AN 1068569]
MARC

ANSEL
UTF-83714 /2004.
Kopasz Árpád
   Paprikával fűszerezett hagyományos ételeink / írta és összeáll. Kopasz Árpád ; [kiad. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Falusi Turizmus Egyesület]. - [Szolnok] : Jász-Nagykun-Szolnok M. Falusi Turizmus Egyes., 2003. - 62 p. : ill., színes ; 30 cm
Megj. az V. Szolnoki Gulyásfesztivál alkalmából
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - ételspecialitás - nemzeti étel - fűszernövény - paprika - szakácskönyv
641.568(439)(083.12) *** 641.885.211(439)
[AN 1067883]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

3715 /2004.
Kolnai Aurél (1900-1973)
Művek (vál.)
   Kolnai Aurél / vál., sajtó alá rend., a bevezetést és a jegyzeteket írta Balázs Zoltán. - Budapest : Új Mandátum, 2003. - 254 p. ; 24 cm. - (Magyar panteon, ISSN 1585-3098 ; 16.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9494-55-0 fűzött : 3000,- Ft (hibás ISBN 963-9494-24-0)
Anglia - filozófus - 20. század - határon túli magyarság
1(410)(=945.11)(092)Kolnai_A. *** 1(410)(=945.11)Kolnai_A. *** 32.001(410)(=945.11)(092)Kolnai_A.
[AN 1069252]
MARC

ANSEL
UTF-83716 /2004.
Nietzsche, Friedrich
Ecce Homo : wie man wird, was man ist (magyar)
   Ecce homo : hogyan lesz az ember azzá, ami / Friedrich Nietzsche ; [ford. és jegyzetekkel ell. Horváth Géza]. - 3. átd. kiad. - Budapest : Göncöl, cop. 2003. - 145 p. ; 19 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9183-37-7 kötött : 1490,- Ft
Nietzsche, Friedrich
Németország - filozófus - német irodalom - 20. század - memoár
1(430)Nietzsche,_F. *** 830-94=945.11
[AN 1069543]
MARC

ANSEL
UTF-83717 /2004.
Salamon János
   A magány metafizikai struktúrája / Salamon János. - Máriabesnyő-Gödöllő : Attraktor, 2003. - 123 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 118-119.
ISBN 963-210-878-7 fűzött : 1600,- Ft
metafizika
111.1 *** 159.923.2
[AN 1067648]
MARC

ANSEL
UTF-83718 /2004.
   A történelem árnya : Ludassy Máriának 60. születésnapjára / Bacsó Béla [et al.] ; [... szerk. Gábor György, Rugási Gyula]. - Budapest : Jószöveg Műhely, 2004. - 149 p. : ill. ; 18 cm. - (Jószöveg könyvek, ISSN 1417-9121)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9134-92-9 fűzött : 1490,- Ft
társadalomfilozófia - emlékkönyv
130.2
[AN 1068601]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

3719 /2004.
Arias, Juan
Un Dios para el Dos Mil (magyar)
   A harmadik évezred Istene : hogy eltűnjön a félelem és kacagjon az öröm : Roseana Murray költeményeivel / Juan Arias ; Roseana Murray költeményeivel ; [ford. ... Kalacsi János]. - Szeged : Agapé, 2003. - 173 p. ; 20 cm. - (Metanoeite, ISSN 1418-723X ; 6.)
ISBN 963-458-271-0 fűzött : ár nélkül
vallásos irodalom - isten
244 *** 211
[AN 1067627]
MARC

ANSEL
UTF-83720 /2004.
Barlay Ö. Szabolcs (1919-)
Hitvédelem és hazaszeretet Prohászkánál (új kiadása)
   Hitvédelem és hazaszeretet, avagy Antiszemita volt-e Prohászka? / Barlay Ö. Szabolcs. - 2. kiad. - Székesfehérvár : Prohászka K., 2003. - 171 p. ; 21 cm
ISBN 963-86447-0-2 fűzött : ár nélkül
Prohászka Ottokár (1858-1927)
Magyarország - katolikus pap - zsidóság - antiszemitizmus - 20. század
282(439)(092)Prohászka_O. *** 316.347(=924)(100) *** 323.12(=924)(100)
[AN 1069390]
MARC

ANSEL
UTF-83721 /2004.
Barlay Ö. Szabolcs (1919-)
   Találkozások Jézussal : bibliai lélekelemzések / Barlay Ö. Szabolcs. - [6. kiad.]. - [Székesfehérvár] : Prohászka K.], [2003]. - 110 p. ; 16 cm
ISBN 963-86325-6-9 fűzött : ár nélkül
vallásos irodalom
244
[AN 1069448]
MARC

ANSEL
UTF-83722 /2004.
Barlay Ö. Szabolcs (1919-)
   Vallomások könyve / Barlay Ö. Szabolcs. - [Székesfehérvár] : [Prohászka K.], [2003]-. - 17 cm
vallásos irodalom - vallomások
244
[AN 1069387]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Ki nekem Krisztus? Miért vagyok keresztény?. - [2003]. - 184 p.
ISBN 963-86325-7-7 fűzött : ár nélkül
vallásos irodalom - vallomások
244
[AN 1069417] MARC

ANSEL
UTF-83723 /2004.
Beauchamp, Paul
Psaumes nuit et jour (magyar)
   A zsoltárok világa / Paul Beauchamp ; [ford. Vajda András]. - Pannonhalma : Bencés K., 2003. - 277 p. ; 20 cm
ISBN 963-9226-31-9 kötött : ár nélkül
Biblia. Ószövetség. Zsoltárok könyve
ószövetségi költői könyv - bibliamagyarázat
223.2.07
[AN 1068753]
MARC

ANSEL
UTF-83724 /2004.
Beke Albert (1934-)
   Égető gondok a Magyarországi Református Egyházban : vitairat Szíj Rezső: Megmenthető-e a Református Egyház? című könyvéről / Beke Albert ; [közread. a] Szenci Molnár Társaság. - Budapest : Szenci Molnár Társ., 2003. - 67 p. ; 22 cm
ISBN 963-250-089-X fűzött : 790,- Ft
Szíj Rezső (1915-). Megmenthető-e a református egyház?
Magyarország - református egyház
284.2(439)
[AN 1068796]
MARC

ANSEL
UTF-83725 /2004.
   Biblia kalendárium, 2004 / [szerk. Kőhegyi István] ; kiad. a Keresztyén Ifjúsági Egyesület Szenior Köre. - Budapest : KIE Szenior Kör, 2004. - 198 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-214-087-7 fűzött : ár nélkül
vallásos irodalom - kalendárium
244 *** 050.9
[AN 1068430]
MARC

ANSEL
UTF-83726 /2004.
Bô Yin Râ
Das Buch vom lebendigen Gott (magyar)
   A könyv az élő Istenről / Bô Yin Râ. - Budapest : Püski, 2003. - 368 p. ; 18 cm
Ford. Jobbágy Zoltán és Zsók Ottó
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9906-23-7)
vallásos irodalom - meditáció
244 *** 231
[AN 1067884]
MARC

ANSEL
UTF-83727 /2004.
Burger János
   Assisi Klára, Ferenc kis palántája / Burger János. - Szeged : Agapé, 2003. - 95 p. : ill. ; 19 cm. - (Az életszentség nagymesterei, ISSN 1217-338X ; 29.)
Assisi Szent Klára (borító- és gerinccím)
ISBN 963-458-269-9 fűzött : ár nélkül
Chiara d'Assisi
szent - életrajz
235.3(092)Chiara_d'Assisi
[AN 1067618]
MARC

ANSEL
UTF-83728 /2004.
Fekete Sándor Pál (1921-)
   A Boldogságos Szűz Mária La Salette-i megjelenése és jövendölése / Fekete Sándor Pál. - Törökbálint : Mérővessző K., 2003. - 122 p. ; 21 cm
ISBN 963-212-828-1 fűzött : ár nélkül
csoda - Szűz Mária megjelenése
232.931.7 *** 248.214
[AN 1068558]
MARC

ANSEL
UTF-83729 /2004.
Gaál Éva (1940-)
   Árva-sziget és Hűség-sziget : Jézussal egy hajóban / Gaál Éva ; [a szerző rajz.]. - Budapest : Porszem K., 2003. - 30 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-212-967-9 fűzött : ár nélkül
vallásos irodalom - gyermekkönyv
244(02.053.2)
[AN 1069710]
MARC

ANSEL
UTF-83730 /2004.
   Hatalom és karizma : Szegedi Biblikus Konferencia : Szeged, 2000. szeptember 3-6. / szerk. Benyik György. - Szeged : JATE Press, 2003. - 188 p. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 500
Fűzött : ár nélkül
karizma - konferenciakiadvány
248.21 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 1069276]
MARC

ANSEL
UTF-83731 /2004.
   Hullámhossz : evangélikus lelkészek igehirdetései az egyházi esztendő ünnepeire, 2003-2004 / [szerk. Szabó Lajos]. - Budapest : Luther, 2003. - 308 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9571-02-4 fűzött : ár nélkül
evangélikus egyház - prédikáció
252 *** 284.1
[AN 1068922]
MARC

ANSEL
UTF-83732 /2004.
János Pál (pápa), II.
Every child a light (magyar)
   A fény gyermekei : a pápa üzenete a fiatalokhoz / II. János Pál ; szerk. Jerome M. Vereb ; [ford. Reichenberger Andrea]. - [Budapest] : JLX, cop. 2003. - 47 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 963-305-204-1 kötött : ár nélkül
vallási erkölcs
262.131.22János_Pál,_II. *** 241
[AN 1068640]
MARC

ANSEL
UTF-83733 /2004.
Kádár Zsolt (1953-)
   Fiú adatik nékünk.. / Kádár Zsolt. - Eger : Gonda Kvk., 2003. - 222 p. ; 19 cm
ISBN 963-86412-4-X fűzött : 2000,- Ft
vallásos irodalom - meditáció - református egyház
244 *** 242 *** 284.2
[AN 1068772]
MARC

ANSEL
UTF-83734 /2004.
Kindelmann-né Szántó Erzsébet (1913-1985)
   Szeretetláng : szemelvények. - [S.l.] : [s.n.], [2003]. - 30, [2] p. ; 15 cm
Kindelmann-né Szántó Erzsébet naplójából
Fűzött : ár nélkül
kinyilatkoztatás
231.73
[AN 1068406]
MARC

ANSEL
UTF-83735 /2004.
   Mariazell és Magyarország : 650 év vallási kapcsolatai : a "Magna Mater Austriae et Magna Domina Hungarorum" nemzetközi konferencia előadásai : Esztergom, 2002. május 6-9. és Mariazell, 2002. június 3-6. / szerk. Walter Brunner [et al.] ; Walter Brunner [et al.] tanulmányát magyarra ford. Gálffy Zsuzsanna, ... Schlosser Annamária. - Esztergom ; Graz : [Prímási Lvt.], 2003. - 220 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Strigonium antiquum, ISSN 1216-6669 ; 6.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-210-966-X fűzött : ár nélkül
művelődéstörténet - kulturális kapcsolat - szent hely - zarándoklat - konferenciakiadvány
248.153.8(436-2Mariazell)(091) *** 930.85(436-2Mariazell) *** 930.85(439) *** 061.3(439-2Esztergom) *** 061.3(436-2Mariazell)
[AN 1069219]
MARC

ANSEL
UTF-83736 /2004.
Méhes Mária Viktória (1949-)
   A betlehemi hercegecske / Méhes Mária Viktória. - Szeged : Agapé, 2003. - 22 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-458-278-8 fűzött : ár nélkül
vallásos irodalom - gyermekkönyv - válogatott művek
244(0:82-821)(02.053.2)
[AN 1067504]
MARC

ANSEL
UTF-83737 /2004.
Meszleny Ignác
   Gondolatok a szeretet civilizációjához / írta Meszleny Ignác. - [Budapest] : [Magánkiad.], [2003]. - 29 p. ; 23 cm
ISBN 963-430-891-0 fűzött : ár nélkül
vallásos irodalom - szeretet - idézetgyűjtemény
244(0:82-84) *** 177.61
[AN 1067943]
MARC

ANSEL
UTF-83738 /2004.
Molnár Antal (1969-)
   Tanulmányok az alföldi katolicizmus török kori történetéhez / Molnár Antal. - Budapest : METEM, 2004. - 189 p. : ill. ; 24 cm. - (METEM-könyvek, ISSN 1217-2669 ; 45.)
Bibliogr.: p. 157-178.
ISBN 963-8472-85-5 fűzött : ár nélkül
Alföld - katolikus egyház - 16. század - 17. század
282(439.14)"15/16"
[AN 1068200]
MARC

ANSEL
UTF-83739 /2004.
Néző István (1963-)
   A zsidóság Kisvárdán / Néző István ; [kiad. a Kisvárdai Városszépítő Egyesület]. - Nyíregyháza : Kisvárdai Városszépítő Egyes., 2003. - 306 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 299-304.
ISBN 963-212-220-8 kötött : ár nélkül
Kisvárda - helytörténet - zsidóság - történeti feldolgozás
296(439-2Kisvárda)(091) *** 943.9-2Kisvárda(=924)
[AN 1069424]
MARC

ANSEL
UTF-83740 /2004.
Niezgoda, Cecylian
Święta Kinga (magyar)
   Szent Kinga : életrajz / Cecylian Niezgoda ; [ford. D. Molnár István]. - Szeged : Agapé, 2003. - 288 p. ; 19 cm. - (Az életszentség nagymesterei, ISSN 1217-338X ; 28.)
ISBN 963-458-270-2 fűzött : ár nélkül
Kinga, Szent, Árpád-házi (1234-1292)
szent - életrajz
235.3(092)Kinga
[AN 1067599]
MARC

ANSEL
UTF-83741 /2004.
   Nyitott ajtó : áhítatok minden napra. - Budapest : Luther, 2004-. - 20 cm
ISBN 963-9571-05-9
meditáció
242
[AN 1069185]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Január - június / [szerk. Johann Gyula]. - 2004. - 233 p.
ISBN 963-9571-06-7 fűzött : 940,- Ft (hibás ISBN 963-9571-7)
meditáció
242
[AN 1069236] MARC

ANSEL
UTF-83742 /2004.
Ouspensky, Léonide
La théologie de l'icône dans l'Église orthodoxe (magyar)
   Az ikon teológiája az ortodox egyházban / Leonyid Uszpenszkij ; [ford. Kriza Ágnes]. - Budapest : Kairosz : Paulus Hungarus, 2003. - 383 p., XLIII t. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9484-78-4 kötött : 4200,- Ft
ortodox egyház - ikon
247.5 *** 281.9 *** 246.3 *** 75.046.3
[AN 1067438]
MARC

ANSEL
UTF-83743 /2004.
Papadakis, Aristeides
The Christian East and the rise of the papacy (magyar)
   A keresztény Kelet és a pápaság felemelkedése : az egyház 1071 és 1453 között / Aristeides Papadakis, John Meyendorff ; [ford. Bódogh-Szabó Pál]. - Budapest : Bizantinológiai Intézeti Alapítvány, 2002. - 639 p. ; 20 cm. - (Varia Byzantina, ISSN 1416-9185 ; 6.)
Bibliogr.: p. 7-9.
ISBN 963-04-9697-6 fűzött : ár nélkül
keleti egyház - pápaság - kereszténység - egyháztörténet - középkor
281.5"10/14" *** 262.13"10/14" *** 282"10/14" *** 23/28"10/14"
[AN 1067617]
MARC

ANSEL
UTF-83744 /2004.
Poupard, Paul
La sainteté au défi de l'histoire (magyar)
   Mit jelent ma szentnek lenni? : hat tanúságtevő üzenete a harmadik évezred számára / Paul Poupard ; [ford. Havas István]. - Budapest : Új Ember K., 2003. - 157 p. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9527-28-9 fűzött : 1600,- Ft
kereszténység - életrajz
282(100)(092)"19"
[AN 1067754]
MARC

ANSEL
UTF-83745 /2004.
Prohászka Ottokár (1858-1927)
   Elmélkedések az evangéliumról / Prohászka Ottokár ; [sajtó alá rend. ... Barlay Ö. Szabolcs]. - 12. kiad. - Székesfehérvár : Prohászka K., 2003-. - 17 cm
242
[AN 1069367]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], Advent - karácsony. - 2003. - 206 p.
ISBN 963-86325-8-5 fűzött : ár nélkül
karácsony - meditáció
242 *** 264-041.1 *** 264-041.2
[AN 1069369] MARC

ANSEL
UTF-83746 /2004.
Salzberg, Sharon
Faith (magyar)
   Hit : bízz a saját legbenső élményeidben! / Sharon Salzberg ; [ford. Szűr-Szabó Katalin]. - Budapest : Édesvíz, 2004. - 204 p. ; 21 cm
ISBN 963-528-747-X fűzött : 1990,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 1068989]
MARC

ANSEL
UTF-83747 /2004.
Sapienza rivelata del Dio vivente (magyar)
   Az Élő Isten kinyilatkoztatott bölcsessége : jelenések Manduriában. - Budapest : Masszi, 2002-2003. - 4 db ; 21 cm
248.214
[AN 923932]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. - 2003. - 180 p. : ill. - (Csodák könyve, ISSN 1585-7441 ; 6.)
Ford. Nagy Ágnes Noémi
ISBN 963-9454-40-0 fűzött : 1980,- Ft
csoda - Szűz Mária megjelenése
248.214(45-2Manduria)
[AN 1067661] MARC

ANSEL
UTF-83748 /2004.
Synonimus
   Lángoló Angyalka / Synonimus ; [ill. Nagy Anna]. - Szeged : Agapé, 2003. - 48 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-458-274-5 fűzött : ár nélkül
vallásos irodalom - mese - gyermekkönyv
244(0:82-34)(02.053.2)
[AN 1067505]
MARC

ANSEL
UTF-83749 /2004.
   Számvetés, Szárszó 1943 - Szárszó 2003 : a Magyarországi Református Egyház balatonszárszói Soli Deo Gloria Konferenciatelepén 2003. augusztus 22-24. között a Református Értelmiségi Konferencián elhangzott előadások és igehirdetések / szerk. Tenke Sándor. - Budapest : Mo. Ref. Egyh., 2003. - 173 p. ; 20 cm. - (Szárszói füzetek, ISSN 1218-4853 ; 12.)
Példányszám: 500
ISBN 963-214-303-5 fűzött : ár nélkül
református egyház - konferenciakiadvány
284.2 *** 061.3(439-2Balatonszárszó)
[AN 1068898]
MARC

ANSEL
UTF-83750 /2004.
Vasilj-Zuccarini, Mirjana Stanislava
Gospin poziv iz Međugorja (magyar)
   A Szűzanya hívása Međugorjéból / Mirjana Stanislava Vasilj-Zuccarini. - Szeged : Agapé, 2003. - 255 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 252. - Példányszám: 2000
ISBN 963-458-272-9 fűzött : ár nélkül
Međugorje - csoda - Szűz Mária megjelenése
248.214(497.1-2Međugorje)
[AN 1067495]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

3751 /2004.
Császi Lajos (1948-)
   Tévéerőszak és morális pánik / Császi Lajos. - Budapest : Új Mandátum, 2003. - 189 p. ; 20 cm. - (Membrán könyvek, ISSN 0209-4606 ; 15.)
Bibliogr.: p. 182-189.
ISBN 963-9494-33-X fűzött : 1980,- Ft
erőszak - társadalmi viselkedés - tévéműsor
316.647.3 *** 791.9.097 *** 316.62
[AN 1069249]
MARC

ANSEL
UTF-83752 /2004.
Fleck Zoltán (1965-)
   Szociológia jogászoknak / Fleck Zoltán. - Budapest : Napvilág, 2004. - 329 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 291-326.
ISBN 963-9350-32-X fűzött : 2200,- Ft
szociológia - egyetemi tankönyv
316(075.8)
[AN 1068946]
MARC

ANSEL
UTF-83753 /2004.
Harris, Joshua
Boy meets girl (magyar)
   Társtaláló : ideje van az udvarlásnak / Joshua Harris ; [ford. Kisházy Mária] ; [kiad. a "Jó Hír" Iratmisszió Alapítvány]. - Budapest : "Jó Hír" Iratmisszió Alapítvány, [2003]. - 241 p. ; 21 cm
ISBN 963-212-033-7 fűzött : ár nélkül
párkapcsolat - nemi erkölcs - vallási erkölcs
316.472.4(0:82-94) *** 176 *** 241
[AN 1069000]
MARC

ANSEL
UTF-83754 /2004.
   Az információs társadalom és a kommunikációtechnológia elméletei és kulcsfogalmai / szerk. Kondor Zsuzsanna, Fábri György. - Budapest : Századvég, 2003. - 271 p. ; 24 cm. - (A Budapesti Kommunikációs Főiskola tankönyvei, ISSN 1587-9909 ; 6.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9211-57-5 fűzött : 1960,- Ft (hibás ISBN 963-05-9211-56-7)
információs társadalom - egyetemi tankönyv
316.77(075.8) *** 659.2(075.8) *** 681.3.004.14(075.8)
[AN 1068790]
MARC

ANSEL
UTF-83755 /2004.
McQuail, Denis
McQuail's mass communication theory (magyar)
   A tömegkommunikáció elmélete / Denis McQuail ; [ford. Szalai Éva]. - Budapest : Osiris, 2003. - 473 p. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.: p. 439-464.
ISBN 963-389-564-2 kötött : 4180,- Ft
tömegkommunikáció - tankönyv
316.77(078) *** 659.3(078)
[AN 1068973]
MARC

ANSEL
UTF-83756 /2004.
   A munka és a párbeszéd új paradigmái / szerk. Makó Csaba és Simonyi Ágnes. - Budapest : OFA, 2003. - 189 p. : ill. ; 24 cm. - (Országos Foglalkoztatási Közalapítvány Munkaügyi Kutatások Szakmai Műhelye, ISSN 1588-1644)
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-210-726-8 fűzött : ár nélkül
Magyarország - gazdaságszociológia - munkaerőgazdálkodás
316.334.2 *** 331.5(439)
[AN 1068924]
MARC

ANSEL
UTF-83757 /2004.
Nagy Ádám
   Ifjúsági béke : egy lehetséges ifjúságpolitika váza : szakmapolitikai koncepció / Nagy Ádám. - [Budapest] : Új Mandátum, [2003]. - 114 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9494-19-4 fűzött : 1,- Ft
Magyarország - ifjúságpolitika
304-053.2/.6(439) *** 323(439)"199/200"
[AN 1069148]
MARC

ANSEL
UTF-83758 /2004.
Sik Endre (1948-)
   A háztartási szatellitszámla : elméleti és módszertani alapok / Sik Endre, Szép Katalin. - Budapest : KSH, 2002. - 129 p. ; 24 cm. - (Műhelytanulmányok / Központi Statisztikai Hivatal, ISSN 1588-6417)
Bibliogr.: p. 61-63.
ISBN 963-215-489-4 fűzött : ár nélkül
Magyarország - háztartás-statisztika - háztartás-gazdaságtan - statisztikai elemzés - statisztikai kiadvány
312.5(439)"2000"(083.41) *** 338.4(439)"2000"(083.41) *** 657.4 *** 311
[AN 1067620]
MARC

ANSEL
UTF-83759 /2004.
   Szlovák életpályák a dualizmuskori Budapesten : Ján Nepomuk Bobula, Milan Hodža = Slovenské životné dráhy v Budapešti v období dualizmu : Ján Nepomuk Bobula, Milan Hodža / szerk. ... Kovács Anna, Szabó Orsolya ; [ford. ... G. Kovács László, Hollerné Racskó Erzsébet] ; [közread. az] MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet ..., Józsefvárosi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat ... - Budapest : MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkut. Int. : Józsefvárosi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat, 2003. - 106 p. : ill. ; 24 cm
Példányszám: 300
ISBN 963-508-403-X fűzött : ár nélkül
Bobula, Ján Nepomuk
Hodža, Milan
magyarországi szlovákok - nemzetiség - 19. század - 20. század - életrajz
316.347(=854)(439)(092)Bobula,_J. *** 316.347(=854)(439)(092)Hodža,_M.
[AN 1067532]
MARC

ANSEL
UTF-83760 /2004.
Tizenéves Kortárssegítő Tanácskozás (2002) (Szentes ; Magyartés)
   Tizenéves Kortárssegítő Tanácskozás : Szentes-Magyartés, 2002. április 26-28. / [a szekció anyagát összeáll. Kuba Péter és Veresné Péter Judit] ; [rend. a] VE-GA Gyermek és Ifjúsági Szövetség, Szentesi Ifjúsági és Diák Önkormányzat, "Törődés" Szentesi Gyermek és Diák Alapítvány. - Szentes : VE-GA Gyermek és Ifj. Szövets., 2002. - 24 p. ; 30 cm
ISBN 963-204-280-8 fűzött : ár nélkül
316.728-053.6(439)"200" *** 364.442 *** 061.3(439-2Szentes) *** 061.3(439-2Magyartés)
[AN 939760]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

3761 /2004.
Baktay Ervin (1890-1963)
   Indiai regék és mondák / feldolg. Baktay Ervin ; Harmatta János előszavával. - 7. kiad. - Budapest : Móra, 2004. - 255 p. ; 21 cm
ISBN 963-11-7864-1 kötött : ár nélkül
India - néprajz - monda
398.221(54) *** 294.518
[AN 1069374]
MARC

ANSEL
UTF-83762 /2004.
Csupor István (1952-)
   A vajköpülő = The butter churn / Csupor István, Rékai Miklós ; [a fényképeket kész. ... Sarnyai Krisztina]. - Budapest : Népr. Múz., 2003. - 84 p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (A Néprajzi Múzeum tárgykatalógusai, ISSN 1218-2532 ; 8.)
A bev. angol nyelven is. - Bibliogr.: p. 82.
ISBN 963-9540-05-6 fűzött : ár nélkül
magyar néprajz - tárgyi néprajz - köpülés - múzeumi katalógus
39(=945.11) *** 637.2.024 *** 069(439-2Bp.)NM(036)
[AN 1067694]
MARC

ANSEL
UTF-83763 /2004.
Gulner László
Kőszegfalva története és népszokásai (új kiadása)
   Kőszegfalva történelmi kialakulása és népszokásai / Gulner László ; [kiad. a Kőszegfalvi Baráti Kör]. - 2. kiad. - Kőszeg : Kőszegfalvi Baráti Kör, 2003. - 96 p., [3] t. : ill. ; 25 cm
Borítócím: Kőszegfalva története és népszokásai. - Bibliogr.: p. 95.
ISBN 963-210-331-9 fűzött : ár nélkül
Kőszegfalva - magyarországi németek - néprajz - nemzetiség - helytörténet
398.3(=30)(439-2Kőszegfalva) *** 943.9-2Kőszegfalva
[AN 1069375]
MARC

ANSEL
UTF-83764 /2004.
   Icinke-picinke : népmesék óvodásoknak / [vál. és szerk. Kovács Ágnes] ; [a szómagyarázatokat Katona Imre írta] ; [Reich Károly rajz.]. - 11. kiad. - Budapest : Móra, 2004. - 260, [9] p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-11-7872-2 kötött : ár nélkül
magyar néprajz - magyar irodalom - népmese - mese - gyermekkönyv
398.21(=945.11)(02.053.2) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 1069281]
MARC

ANSEL
UTF-83765 /2004.
   "Kiskarácsony, nagykarácsony..." : adventi népszokások Orosházán és környékén / [szerk. Erostyák Zoltán András] ; [közread. a] Szántó Kovács János Területi Múzeum. - Orosháza : Szántó Kovács J. Ter. Múz., 2003. - 19 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-214-022-2 fűzött : ár nélkül
Orosháza - magyar néprajz - karácsonyi szokás
398.332.41(=945.11)(439-2Orosháza)
[AN 1068254]
MARC

ANSEL
UTF-83766 /2004.
Kósa László (1942-)
   "Ki népei vagytok?" : magyar néprajz / Kósa László. - Budapest : Planétás : Mezőgazda, [2003], cop. 1998. - 246 p. : ill. ; 21 cm. - (Jelenlévő múlt, ISSN 1417-5932)
Bibliogr.: p. 204-213.
ISBN 963-286-088-8 kötött : ár nélkül
kulturális antropológia - magyar néprajz
39(=945.11) *** 316.7(=945.11) *** 39.001(439)(091)
[AN 1069709]
MARC

ANSEL
UTF-83767 /2004.
Krupa András (1934-)
   Spevy našich slovákov : výber zo zbierky Ondreja Krupu = A hazai szlovákok énekei : válogatás Krupa András gyűjteményéből / [výber a príprava na vyd. Ondrej Krupa, Pál Richter] ; [vydal Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku]. - Békéšska Čaba : Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, 2004. - 498 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - A tartalomjegyzék angol nyelven is
ISBN 963-212-227-5 fűzött : ár nélkül
magyarországi szlovákok - néprajz - népdalgyűjtemény
398.8(=854)(439) *** 784.4(=854)(439)
[AN 1067177]
MARC

ANSEL
UTF-83768 /2004.
   Küs Miklós királyfi : udvarhelyszéki népmesék / [vál. és szerk. Kovács Attila Zoltán] ; [ill. Szelle Ágnes]. - Szombathely : Alakart DTP Stúdió, cop. 2003. - 119 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-212-769-2 kötött : ár nélkül
Udvarhelyszék - magyar néprajz - népmese
398.21(=945.11)(439.21Székelyföld)
[AN 1068968]
MARC

ANSEL
UTF-83769 /2004.
Ottlik Károly
   Protokoll : viselkedéskultúra / Ottlik Károly. - Budapest : Panoráma, 2004. - 656 p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 963-243-891-4 kötött : ár nélkül
illemtan
395 *** 341.75
[AN 1068757]
MARC

ANSEL
UTF-83770 /2004.
Sáfrány Zsuzsanna
   A tükrös / Sáfrány Zsuzsa ; [a fényképeket kész. Winter Erzsi] ; [a rajzokat kész. Laurenczy Edit, Vas Katalin]. - Budapest : Népr. Múz., 2003. - 136 p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (A Néprajzi Múzeum tárgykatalógusai, ISSN 1218-2532 ; 7.)
Bibliogr.: p. 132-133. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-9540-01-3 fűzött : ár nélkül
magyar néprajz - tárgyi néprajz - népi fafaragás - pásztorművészet - tükör - múzeumi katalógus
39(=945.11) *** 745.51.031.4(439) *** 069(439-2Bp.)NM(036)
[AN 1067734]
MARC

ANSEL
UTF-83771 /2004.
Újvári Edit
   Bevezetés a kulturális antropológia történetébe : oktatási segédanyag a levelező művelődésszervező képzésben részvevők számára / Újvári Edit. - Szeged : JGYF K., 2003. - 111 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 109-111.
Fűzött : ár nélkül
kulturális antropológia - tudománytörténet - egyetemi tankönyv
39.001(100)(091)(075.8) *** 316.7
[AN 1068338]
MARC

ANSEL
UTF-83772 /2004.
Vas Zoltán (1969-)
   500 SMS vallomás / [írta Vas Zoltán] ; [ill. Bálint Donát]. - [Budapest] : MultiTrade-Hungary, [2003]. - 26 p. : ill. ; 21 cm. - (No komplett füzetek, ISSN 1585-9088 ; 21.)
Fűzött : 269,- Ft
vicc
398.94
[AN 1068853]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

3773 /2004.
Antal István (1896-1975)
   Gömbös Gyula hatalomra kerülése és kormányzása, 1932-1936 : Antal István sajtófőnök emlékiratai / [... szerk., a bev. tanulmányt és a jegyzeteket írta, ... névmutatót összeáll. Gergely Jenő]. - [Budapest] : Palatinus, cop. 2004. - 568 p. : ill. ; 20 cm. - (Korok és dokumentumok, ISSN 1419-6522)
ISBN 963-9487-47-3 kötött : 2900,- Ft
Gömbös Gyula (1886-1936)
Magyarország - magyar történelem - belpolitika - 20. század - memoár
32(439)(092)Gömbös_Gy.(0:82-94) *** 943.9"1932/1936"
[AN 1069184]
MARC

ANSEL
UTF-83774 /2004.
Balázs Zoltán (1966-)
   A politikai közösség / Balázs Zoltán. - Budapest : Osiris, 2003. - 298 p. ; 20 cm. - (Osiris könyvtár. Politológia, ISSN 1219-5464)
Bibliogr.: p. 287-[299].
ISBN 963-389-565-0 fűzött : 2580,- Ft
politológia - társadalom - hatalom - állam
32.001 *** 321.01 *** 316.334.3
[AN 1068988]
MARC

ANSEL
UTF-83775 /2004.
Barker, Jonathan
The no-nonsense terrorism (magyar)
   A terrorizmus / Jonathan Barker ; [ford. Árokszállásy Zoltán]. - Budapest : HVG Kv., 2003. - 155 p. : ill. ; 18 cm. - (Tények-lényeg, ISSN 1785-1467)
ISBN 963-7525-45-9 fűzött : ár nélkül
terrorizmus
323.285(100)
[AN 1068854]
MARC

ANSEL
UTF-83776 /2004.
Bâzu, Marius
   O Balanţă în politică sau politica în balanţă / Marius Bâzu. - [Budapest] : Pont ; Sf. Gheorghe : Pontfix, 2003. - 167 p. : ill ; 20 cm. - (Conflux, ISSN 1219-5677)
ISBN 963-9312-85-1 fűzött : 4?
ISBN 973-85870-7-7 : 90000 Lei
Románia - belpolitika - 20. század - századvég
323(498)"199"
[AN 1066347]
MARC

ANSEL
UTF-83777 /2004.
Benbassa, Esther
Histoire des juifs sépharades (magyar)
   A szefárd zsidók története : Toledótól Szalonikiig / Esther Benbassa, Aron Rodrigue ; [ford. Ádám Péter, Csatai Erika, Szőts Dávid]. - Budapest : Osiris, 2003. - 507 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 447-493.
ISBN 963-389-587-1 fűzött : 2980,- Ft
Dél-Európa - zsidóság - kisebbség - történelem
323.15(=924)(4-13)"14/19" *** 296.3.02(4-13)"14/19" *** 930.8(=924)(4-13)"14/19"
[AN 1068813]
MARC

ANSEL
UTF-83778 /2004.
Bozóki András (1959-)
   Politikai pluralizmus Magyarországon, 1987-2002 / Bozóki András. - Budapest : Századvég, 2003. - 635 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 607-635.
ISBN 963-9211-72-9 kötött : 3696,- Ft
Magyarország - belpolitika - rendszerváltás - párt - 20. század - századvég - ezredforduló
323(439)"198/200" *** 943.9"198/200" *** 329(439)"198/200"
[AN 1068196]
MARC

ANSEL
UTF-83779 /2004.
Csizmadia Ervin (1958-)
   A politika és az értelmiség : pártok, agytrösztök, hálózatok / Csizmadia Ervin. - Budapest : Századvég, 2003. - 306 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 283-302.
ISBN 963-9211-69-9 kötött : 2464,- Ft (hibás ISBN 963-9211-49-4)
Magyarország - belpolitika - politológia - párt - értelmiség - 20. század - századvég - ezredforduló
32.001 *** 329(439)"199/200" *** 316.343.65(439)
[AN 1068193]
MARC

ANSEL
UTF-83780 /2004.
Csizsek István (1928-2001)
   Fogolynapló : a G.526 számú Gulag-lakó / [Csizsek István] ; [kész. a Tatabánya Alkotó Művészeiért Közalapítvány gondozásában]. - [Tatabánya] : Tatabánya Alkotó Művészeiért Közalapítvány, 2003. - 108 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-212-439-1 fűzött : ár nélkül
Csizsek István (1928-2001)
GULAG - memoár
323.282(47)(0:82-94) *** 343.819.5(47)(0:82-94)
[AN 1067306]
MARC

ANSEL
UTF-83781 /2004.
   Az Európai Unió biztonság- és védelempolitikai dokumentumai / [sorozatszerk. Vincze Hajnalka]. - [Budapest] : Charta Press, 2003-. - 20 cm
ISBN 963-214-207-1
Európai Unió - külpolitika - honvédelem - nemzetközi egyezmény
327.39(4-62)(094.2) *** 355.02(4-62)(094.2) *** 327(4-62)(094.2)
[AN 1069384]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2003. - 424 p. ; 20 cm
Szerk. Vincze Hajnalka, Póti László, Tálas Péter. - Ford. Panatoju Kosztasz, Kulcsár Ildikó
ISBN 963-212-723-4 fűzött : 2600,- Ft
Európai Unió - külpolitika - honvédelem - nemzetközi egyezmény
355.02(4-62)(094.2) *** 327(4-62)(094.2) *** 327.39(4-62)(094.2)
[AN 1069386] MARC

ANSEL
UTF-83782 /2004.
Földvári László (1941-)
   Kun Béla, 1878-1954 : egy hódmezővásárhelyi politikus élete és pályafutása / Földvári László. - Hódmezővásárhely ; Budapest : Máyer, 2003. - 91, [17] p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-86087-4-9 fűzött : ár nélkül
Kun Béla (1878-1954)
Magyarország - politikus - 20. század - életrajz
32(439)(092)Kun_B.
[AN 1067529]
MARC

ANSEL
UTF-83783 /2004.
Hodosán Róza (1954-)
   Szamizdat történetek / Hodosán Róza. - Budapest : Noran, 2004. - 243, [3] p., [8] t. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 963-9539-20-1 fűzött : 1600,- Ft
Magyarország - belpolitika - magyar irodalom - 20. század - illegálisan terjesztett dokumentum - memoár - történelmi forrás
323.22(439)"197/198"(093) *** 070.18(439)"197/198" *** 894.511-94
[AN 1068605]
MARC

ANSEL
UTF-83784 /2004.
   Ígéretek sodrásában : a Medgyessy-kormány első éve / [szerk. Gazsó Tibor, Giró-Szász András, Stumpf István]. - Budapest : Századvég, 2003. - 532 p. ; 24 cm
ISBN 963-9211-82-6 fűzött : 2800,- Ft
Magyarország. Kormány
Magyarország - belpolitika - ezredforduló
323(439)"2002/2003"
[AN 1068197]
MARC

ANSEL
UTF-83785 /2004.
Kapitány Ágnes (1953-)
   Értékválasztás 2002 / Kapitány Ágnes, Kapitány Gábor. - Budapest : Új Mandátum, 2003. - 178 p. ; 20 cm. - (Membrán könyvek, ISSN 0209-4606 ; 14.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9336-93-9 fűzött : 1980,- Ft
Magyarország - országgyűlési választás - értékrend - tömegkommunikáció
324(439)"2002" *** 316.752(439)"200" *** 659.3
[AN 1069215]
MARC

ANSEL
UTF-83786 /2004.
   Kisállamok a globalizálódó nemzetközi rendszerben / Hülvely István szerk. - Budapest : MTA PTI, 2003. - 175 p. ; 20 cm. - (Európa tanulmányok, ISSN 1219-0640 ; 7.)
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9218-84-7 fűzött : ár nélkül
globalizáció - állam
321.01 *** 339.9(100)
[AN 1068806]
MARC

ANSEL
UTF-83787 /2004.
Kralovánszky U. Pál (1926-)
   Külhoni sikerek, itthoni kudarcok : Kvassay István élete, 1854-1945 / Kralovánszky Ubul. - Budapest : Dream-n-Print, 2003. - 130, [2] p. : ill. ; 21x20 cm
Bibliogr.: p. 121-123. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-212-037-X kötött : ár nélkül
Kvassay István (1854-1945)
Magyarország - családtörténet - politikus
32(439)(092)Kvassay_I. *** 929.52(439)Kvassay
[AN 1069039]
MARC

ANSEL
UTF-83788 /2004.
Krivitsky, Walter G.
In Stalin's secret service (magyar)
   Sztálin titkosszolgálatában : az elsőként dezertáló szovjet mesterkém emlékiratai / V. G. Krivickij ; [ford. Császár László]. - Pécs : Alexandra, [2003]. - 463 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 459-460.
ISBN 963-368-671-7 kötött : ár nélkül
Szovjetunió - titkosszolgálat - hírszerzés - belpolitika - 20. század - memoár
327.84(47)"192/195"(092)Krivitsky,_W._G.(0:82-94) *** 323(47)"192/195"
[AN 1068654]
MARC

ANSEL
UTF-83789 /2004.
Litván György (1929-)
   Jászi Oszkár / Litván György. - Budapest : Osiris, 2003. - 507 p. : ill. ; 21 cm. - (Millenniumi magyar történelem. Életrajzok, ISSN 1585-4272)
Bibliogr.: p. 473-494.
ISBN 963-389-391-7 kötött : 3580,- Ft
Jászi Oszkár (1875-1957)
Magyarország - politikus - 20. század - életrajz
32.001(439)(092)Jászi_O.
[AN 1068778]
MARC

ANSEL
UTF-83790 /2004.
Nemere István (1944-)
   Rákosi Mátyás magánélete / Nemere István. - [Budapest] : Anno, 2003. - 197 p. ; 20 cm
ISBN 963-375-305-8 fűzött : ár nélkül
Rákosi Mátyás (1892-1971)
Magyarország - magyar történelem - politikus - 20. század - életrajz
32(439)(092)Rákosi_M.
[AN 1068320]
MARC

ANSEL
UTF-83791 /2004.
Orosz István (1950-)
   Dokumentumtörténet / Orosz István ; [közread. a] Hatodik Síp Alapítvány. - Budapest : Hatodik Síp Alapítvány : Új Mandátum, 2004. - 207 p. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-9494-42-9 fűzött : 1980,- Ft
Magyarország - belpolitika - liberalizmus - magyar irodalom - önéletrajz - esszé
323(439)"197/200" *** 329.12 *** 894.511-94 *** 894.511-4
[AN 1069136]
MARC

ANSEL
UTF-83792 /2004.
Virágh Ferenc (1922-)
   A magyarok elvesztett évtizede : ilyen volt a századvég Torgyánnal : [kisgazdapárti küzdelmek és a közpolitika, 1990-2002] / Virágh Ferenc. - Budapest : Szerző, 2003. - 382 p. : ill. ; 21 cm
Összefoglalás magyar és angol nyelven
ISBN 963-430-463-X fűzött : ár nélkül
Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt
Magyarország - belpolitika - párt - 20. század
329(439)FKGP"199" *** 323(439)"199"
[AN 1067676]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

3793 /2004.
Bálint László
   1956 Hódmezővásárhelyen / Bálint László ; [kiad. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal]. - Hódmezővásárhely : Polgármesteri Hiv., 2003. - 146 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 103-104.
ISBN 963-206-937-4 fűzött : ár nélkül
Hódmezővásárhely - magyar történelem - 1956-os forradalom
943.9-2Hódmezővásárhely"1956"
[AN 1067483]
MARC

ANSEL
UTF-83794 /2004.
Benedek Gyula
   Bene, Lajos és Mizse oklevelei, történeti dokumentumai, 1385-1877 / Benedek Gyula, Kürti László. - Kecskemét : Bács-Kiskun M. Önkormányzat Múz. Szerv., 2004. - 239 p. : ill. ; 24 cm. - (Cumania könyvek, ISSN 1588-5577 ; 2.)
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-7216-79-0 fűzött : ár nélkül
Lajosmizse - helytörténet - történelmi forrás
943.9-2Lajosmizse"13/18"(093.2)
[AN 1067623]
MARC

ANSEL
UTF-83795 /2004.
Blazovich László (1943-)
   Válogatás 35 év írásaiból : a 60 éves Blazovich László születésnapjára / [szerk. Berta Tibor és Géczi Lajos] ; [kiad. a Csongrád Megyei Levéltár]. - Szeged : Csongrád M. Lvt., 2003. - 133 p. ; 25 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 200
ISBN 963-7237-60-7 kötött : ár nélkül
Alföld - helytörténet - 14. század - 15. század - 16. század - személyi bibliográfia - emlékkönyv
943.914"13/15" *** 012Blazovich_L.
[AN 1067510]
MARC

ANSEL
UTF-83796 /2004.
Bréhier, Louis
Le Monde byzantin. Les institutions de l'Empire byzantin (magyar)
   A bizánci birodalom intézményei / Louis Bréhier ; [ford. és ... szerk. Baán István]. - Budapest : Bizantinológiai Intézeti Alapítvány, 2003. - 831 p. ; 20 cm. - (Varia Byzantina, ISSN 1416-9185 ; 7.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-212-472-3 fűzött : ár nélkül
Bizánci Birodalom - történelem - államigazgatás - hadtudomány
949.502 *** 35(495.02)
[AN 1067616]
MARC

ANSEL
UTF-83797 /2004.
Brenner Domokos (1674-1721)
Histoire des révolutions de Hongrie (magyar) (részlet)
   A magyar fordulatok története / Brenner Domokos ; [ford. és az előszót írta Köpeczi Béla]. - Budapest : Osiris, 2003. - 243 p. ; 19 cm + térk.
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-389-524-3 fűzött : 2980,- Ft
Magyarország - magyar történelem - történetíró
943.9".../170" *** 930.1(439)(092)Brenner_D. *** 930.1(439)"17"
[AN 1068918]
MARC

ANSEL
UTF-83798 /2004.
Burrell, Paul
A royal duty (magyar)
   Királyi szolgálat / Paul Burrell ; [ford. Reichenberger Andrea, Zsembery Péter]. - [Budapest] : Jokerex, cop. 2003. - 393 p., [24] t. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 963-936-825-3 kötött : 2490,- Ft
Diana, Princess of Wales
angol irodalom - memoár
929(410)Diana,_Princess_of_Wales(0:82-94) *** 820-94=945.11
[AN 1068305]
MARC

ANSEL
UTF-83799 /2004.
Deér József (1905-1972)
   A magyar törzsszövetség és patrimoniális királyság külpolitikája / Deér József ; [... szerk. Bárány Attila]. - Máriabesnyő-Gödöllő : Attraktor, 2003. - 208 p. ; 20 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-86430-3-X fűzött : 1900,- Ft
Magyarország - magyar történelem - honfoglalás - kalandozások kora - államalapítás - Árpád-kor - külpolitika
943.9"08/11" *** 327(439)"08/11"
[AN 1067645]
MARC

ANSEL
UTF-83800 /2004.
Demszky Gábor (1952-)
   Keleti éden / Demszky Gábor. - [S. l.] : [s. n.], [2003]. - 87, [4] p. : ill., részben színes ; 24 cm
Fűzött : ár nélkül
Demszky család
családtörténet
929.52(439)Demszky
[AN 1068577]
MARC

ANSEL
UTF-83801 /2004.
Draveczky Balázs (1938-2003)
   Híres emberek kedves ételei / Balázs mester, az asztali örömök historikusa. - [Budapest] : [Magánkiad.], [2003]. - 115 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 112-113.
ISBN 963-430-856-2 fűzött : 1491,- Ft
művelődéstörténet - híres ember - szakácskönyv
930.85(439) *** 641.55(083.12)
[AN 1068827]
MARC

ANSEL
UTF-83802 /2004.
   Egyesületi iratok a Csongrád Megyei Levéltárban / [kötetszerk. Berta Tibor] ; [mtársak Berta Tibor et al.]. - Szeged : Csongrád M. Lvt., 2003. - 321 p. ; 20 cm. - (A Csongrád Megyei Levéltár kiadványai. Segédletek, ISSN 0238-3934 ; 13.)
Példányszám: 100
ISBN 963-7237-59-3 fűzött : ár nélkül
Csongrád (megye) - levéltári irat - egyesület - fondjegyzék
930.253(439-2Szeged)(083.8) *** 930.253.2 *** 061.2(439)
[AN 1067629]
MARC

ANSEL
UTF-83803 /2004.
Ferdinandy Mihály (1912-1993)
   Az istenkeresők : az Árpádház története / Ferdinandy Mihály ; [... Bárány Attila szerk.]. - Máriabesnyő-Gödöllő : Attraktor, 2003. - 217, [4] p. ; 23 cm. - (Historia incognita. Történettudomány, ISSN 1588-788X)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-212-263-1 kötött : 3900,- Ft
Árpád-ház
magyar történelem - családtörténet - Árpád-kor - szellemtörténet
943.9"10/12" *** 929.52(439)Árpád-ház
[AN 1067736]
MARC

ANSEL
UTF-83804 /2004.
Gaál Ernő (1941-)
   Az őskor és az ókor története / Gaál Ernő, Kertész István. - Eger : EKF Líceum K., 2003. - 403, [12] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 398-402. - Példányszám: 1000
Fűzött : ár nélkül
őskor - ókor - egyetemi tankönyv
931(075.8)
[AN 1068332]
MARC

ANSEL
UTF-83805 /2004.
   Gyulay Lajos naplói a forradalom és szabadságharc korából, 1848. március 5 - 1849. június 22. - Budapest : ELTE Román Filológiai Tansz. : KSH Lvt., 2003. - 2 db ; 24 cm. - (Transylvanica varietas, ISSN 1785-170X)
ISBN 963-215-605-6 fűzött : 5400,- Ft
Gyulay Lajos (1800-1869)
943.9"18"(092)Gyulay_L. *** 894.511-94
[AN 1042517]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 410 p. : ill.
A naplókat sajtó alá rend. András János, V., Csetri Elek, Miskolczy Ambrus. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-215-607-2
magyar irodalom - napló
943.9"18"(092)Gyulay_L. *** 894.511-94
[AN 1069227] MARC

ANSEL
UTF-83806 /2004.
Hóman Bálint (1885-1951)
   Történetírás és forrásetika / [... szerk. Bárány Attila]. - Máriabesnyő-Gödöllő : Attraktor, 2003. - 2 db ; 23 cm. - (Historia incognita. Történettudomány, ISSN 1588-788X)
A címoldalon az 1938-as kiad. sorozati keretmegjelölésével: Hóman Bálint munkái II. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-86430-0-5 kötött : 7900,- Ft
történelemtudomány
930.1 *** 930.23
[AN 1067742]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 408, [2] p.
ISBN 963-86430-1-3
történelemtudomány
930.1 *** 930.23
[AN 1067746] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 350, [2] p.
ISBN 963-86430-2-1
történelemtudomány
930.1 *** 930.23
[AN 1067747] MARC

ANSEL
UTF-83807 /2004.
   Istenek, szentek, démonok Egyiptomban : hellénisztikus és császárkori vallástörténeti szövegek / [... szerk. Luft Ulrich] ; [ford. és jegyzeteket írta Almásy Adrienn et al.]. - [Budapest] : Kairosz, 2003. - 428 p. ; 20 cm. - (Kultusz és logosz, ISSN 1785-5543 ; 1.)
Bibliogr.: p. 391-403.
Fűzött : 2900,- Ft (hibás ISBN 963-9484-76-8)
egyiptomiak ókori vallása - kopt egyház - művelődéstörténet - ókori Egyiptom
930.85(32) *** 281.71(093) *** 299.31(093)
[AN 1069397]
MARC

ANSEL
UTF-83808 /2004.
The Kingfisher history encyclopedia (magyar)
   Novum történelmi enciklopédia / [vez. szerk. Miranda Smith] ; [mtárs. Teresa Chris et al.] ; [ford. Nagy Viktória]. - [Szeged] : Novum, 2003. - VII, 492 p. : ill., főként színes ; 29 cm
ISBN 963-9334-46-4 kötött : ár nélkül
világtörténelem - enciklopédia
930.9(031)
[AN 1068994]
MARC

ANSEL
UTF-83809 /2004.
Magyar régészet az ezredfordulón (angol)
   Hungarian archaeology at the turn of the millennium / [ed.-in-chief Zsolt Visy] ; [managing ed. Mihály Nagy] ; [authors Bartosiewicz László et al.] ; [transl. by Nicholas Horton, Magdaléna Seleanu, Katalin Simán] ; [publ. by the] Ministry of National Cultural Heritage, Teleki László Foundation. - Budapest : Min. of Nat. Cultural Heritage : Teleki L. Found., 2003. - 496 p. : ill., főként színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 451-470.
ISBN 963-86291-8-5 kötött : ár nélkül
Magyarország - régészet - történeti feldolgozás
903/904(439) *** 902(439)(091)
[AN 1069322]
MARC

ANSEL
UTF-83810 /2004.
Makkay János (1933-)
   Méhteleki kutatások / írta Makkay János. - Nyíregyháza : Jósa Múz., 2003. - 37 p. : ill. ; 21 cm. - (Jósa András Múzeum kiadványai, ISSN 0133-8110 ; 51.)
Példányszám: 400
ISBN 963-7220-49-6 fűzött : ár nélkül
Méhtelek - régészet - újabb kőkor
903"634"(439-2Méhtelek)
[AN 1068836]
MARC

ANSEL
UTF-83811 /2004.
Nagy László
   Lőrinci Krónika : dokumentumok és szemelvények Lőrinci város múltjából / írta és szerk. Nagy László. - Lőrinci : [Magánkiad.], 2003. - 331 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 328-331.
ISBN 963-430-524-5 fűzött : ár nélkül
Lőrinci - helytörténet
943.9-2Lőrinci
[AN 1067508]
MARC

ANSEL
UTF-83812 /2004.
Nemeskürty István (1925-)
   Kis magyar művelődéstörténet / Nemeskürty István. - 5. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2003. - 212 p. ; 18 cm. - (Szent István könyvek, ISSN 1585-6186 ; 3.)
ISBN 963-361-533-X kötött : 1400,- Ft
Magyarország - művelődéstörténet
930.85(439)
[AN 1069447]
MARC

ANSEL
UTF-83813 /2004.
Nyakas Miklós
   Hajdúkerületi statútumok, 1696/98-1844 / [Nyakas Miklós]. - Hajdúböszörmény : Hajdúsági Múz., 2003. - 360 p. : ill. ; 23 cm. - (Studia oppidorum Haidonicalium, ISSN 1585-5155 ; 10.)
Bibliogr.: p. 349-351. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-212-201-1 fűzött : ár nélkül
Hajdú-Bihar - helytörténet - 17. század - 18. század - 19. század - statútum
943.916.5"16/18"(093)
[AN 1069455]
MARC

ANSEL
UTF-83814 /2004.
Süttő Szilárd
   Anjou-Magyarország alkonya : Magyarország politikai története Nagy Lajostól Zsigmondig, az 1384-1387. évi belviszályok okmánytárával / Süttő Szilárd. - Szeged : Belvedere Meridionale, 2003-. - 2 db ; 23 cm. - (Belvedere-monográfiák, ISSN 1785-4792 ; 2.)
ISBN 963-86387-0-2 fűzött : ár nélkül
magyar történelem - Anjou-kor - 14. század - okmánytár
943.9"138"(093.2) *** 930.22(439)"138"
[AN 1067234]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 317 p. : ill.
Bibliogr. a jegyzetekben. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-86387-1-0
magyar történelem - Anjou-kor - 14. század - okmánytár
943.9"13"(093.2) *** 930.22(439)"138"
[AN 1067238] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 475 p.
ISBN 963-86387-2-9 * (hibás ISBN 963-86387-1-9)
magyar történelem - Anjou-kor - 14. század - okmánytár
943.9"138"(093.2) *** 930.22(439)"138"
[AN 1067239] MARC

ANSEL
UTF-83815 /2004.
Szydłowiecki, Krzysztof
   Krzysztof Szydłowiecki kancellár naplója 1523-ból / sajtó alá rend. Zombori István ; [ford. Boronkainé Bellus Ibolya] ; [a fotókat kész. Dömötör Mihály] ; [kiad. Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség ... és a Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány]. - Budapest : METEM : Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány, 2004. - 396 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 329-335. - Összefoglalás lengyel, cseh, szlovák és angol nyelven
ISBN 963-8472-84-7 kötött : ár nélkül
Szydłowiecki, Krzysztof
Lengyelország - történelem - magyar történelem - 16. század - napló - dokumentum
943.8"15"(092)Szydłowiecki,_K.(093) *** 943.9"1523"
[AN 1068219]
MARC

ANSEL
UTF-83816 /2004.
   Tatárjárás / szerk. Nagy Balázs ; [a térképeket kész. Sebők László]. - Budapest : Osiris, 2003. - 638 p. : ill., részben színes ; 29 cm. - (Nemzet és emlékezet, ISSN 1589-1658)
Bibliogr.: p. 625-634.
ISBN 963-389-502-2 kötött : ár nélkül
Európa - tatárjárás - 13. század - magyar történelem - történelem - történelmi forrás
943.9"1241/1242"(093) *** 940"123/124"(093)
[AN 1068967]
MARC

ANSEL
UTF-83817 /2004.
Valter Ilona (1938-)
   Árpád-kori téglatemplomok Nyugat-Dunántúlon / Valter Ilona. - Budapest : METEM, 2004. - 330 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (METEM-könyvek, ISSN 1217-2669 ; 43.)
Bibliogr.: p. 209-211.
ISBN 963-8472-82-0 fűzött : ár nélkül
Nyugat-Dunántúl - régészet - Árpád-kor - templom
904(439.11)"09/12" *** 726.54(439.11)"09/12"
[AN 1067958]
MARC

ANSEL
UTF-83818 /2004.
Vandenberg, Philipp
Ramses der Grosse (magyar)
   A nagy Ramszesz : régészeti életrajz / Philipp Vandenberg ; [ford. Keszthelyi Ágnes]. - Budapest : K. u. K. K., cop. 2003. - 323 p., [8] t. : ill., részben színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 320-323.
ISBN 963-9384-63-1 kötött : ár nélkül
Ramszesz (Egyiptom: fáraó), II.
uralkodó - történelem - ókori Egyiptom - életrajz
932(092)Ramszesz,_II.
[AN 1068599]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

3819 /2004.
Ács Anna
   Noszlop / írta Ács Anna ; szerk. Hermann István. - [Budapest] : Száz M. Falu Könyvesháza Kht., [2003]. - 214, [2] p. : ill. ; 25 cm. - (Száz magyar falu könyvesháza, ISSN 1586-0469)
Bibliogr.: p. 187-194. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-9287-56-3 kötött : ár nélkül
Noszlop - helyismeret
908.439-2Noszlop
[AN 1069400]
MARC

ANSEL
UTF-83820 /2004.
   Agglomerációk, településegyüttesek / [... sorozatszerk. Kovács Tibor]. - [Budapest] : [KSH], 2003-. - 21 db ; 29 cm
Egyes kötetek közös főcím nélkül. - Közread. a Központi Statisztikai Hivatal területi igazgatóságai
ISBN 963-215-670-6
911.375.453(439)(083.41)
[AN 1052270]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [20]., Balaton üdülőkörzet, 1996-2002 / [kész. Ehrbárné Tóth Melinda et al.] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal Somogy, Veszprém és Zala Megyei Igazgatóságai. - Kaposvár : KSH Somogy M. Ig. ; Veszprém : KSH Veszprém M. Ig. ; Zalaegerszeg : KSH Zala M. Ig., 2003. - 115 p. : ill., részben színes
ISBN 963-212-387-5 fűzött : 2500,- Ft
911.3(439)(285.2Balaton)(083.41) *** 332.1(439)(285.2Balaton)(083.41)
[AN 1056303] MARC

ANSEL
UTF-83821 /2004.
Bánfalvi József
   Magyarország idegenforgalmi földrajza / írta Bánfalvi József ; [közread. a] Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző. - 5. utánny. - Budapest : KIT, 2003, cop. 1998. - 330 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 327-330.
ISBN 963-637-214-4 fűzött : ár nélkül
Magyarország - idegenforgalom - gazdaságföldrajz - egyetemi tankönyv
911.3(439)(075.8) *** 338.48(439)(075.8)
[AN 1069699]
MARC

ANSEL
UTF-83822 /2004.
Beaumont, Émilie
L'imagerie des enfants du monde (magyar)
   Nézd, mennyi ország, mennyi nép! / Émilie Beaumont, Marie-Renée Pimont ; [ford. Szalontai Ágnes] ; ill. Colette David [et al.]. - 3. kiad. - [Budapest] : Passage, [2004], cop. 1998. - 131 p. : ill., színes ; 23 cm
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-228-055-5)
országismeret - gyermekkönyv
908.100(02.053.2)(084.1)
[AN 1069535]
MARC

ANSEL
UTF-83823 /2004.
Camilleri, George
Realms of fantasy folk tales from Gozo (magyar)
   Legendák Gozo szigetéről / George Camilleri ; [ford. Boda Magdolna]. - Szeged : Agapé, 2003. - 103 p., [12] t. : ill., színes ; 18 cm
ISBN 963-458-268-0 fűzött : ár nélkül
Gozo - helyismeret - monda
908.458.2(0:82-343)
[AN 1067502]
MARC

ANSEL
UTF-83824 /2004.
Európa térképei, 1520-2001 (angol)
   Maps of Europe, 1520-2001 : a selection / [maps sel. from the coll. of Országos Széchényi Könyvtár ... and text written by] Katalin Plihál ; [photos by] József Hapák ; [transl. by Gabriella Ringelhann and Judit Zinner] ; [publ. by the] ... Bibliotheca Nationalis Hungariae. - Budapest : Helikon : Bibl. Nationalis Hungariae, cop. 2003. - 230 p. : ill., főként színes ; 40 cm
ISBN 963-208-844-1 kötött : ár nélkül
Európa - dokumentumgyűjtemény - nemzeti könyvtár - térkép
912(4)"15/19" *** 027.54(439-2Bp.)OSZK
[AN 1067584]
MARC

ANSEL
UTF-83825 /2004.
Európa térképei, 1520-2001 (német)
   Karten Europas, 1520-2001 : Auswahl / [Ausw. der Landkarten aus der Samml. der Széchényi-Nationalbibliothek und Text von] Katalin Plihál ; [Fotos von] József Hapák ; [... Übers. Albrecht Friedrich] ; [Hrsg.] ... Bibliotheca Nationalis Hungariae. - Budapest : Helikon : Bibl. Nationalis Hungariae, cop. 2003. - 230 p. : ill., főként színes ; 40 cm
ISBN 963-208-845-X kötött : ár nélkül
Európa - nemzeti könyvtár - dokumentumgyűjtemény - térkép
912(4)"15/19" *** 027.54(439-2Bp.)OSZK
[AN 1067581]
MARC

ANSEL
UTF-83826 /2004.
Gallai Rezső (1939-)
   Velünk élő történelem / Gallai Rezső. - Tatabánya : Alfadat-Press, [2003]. - 118 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-8103-44-2 fűzött : ár nélkül
Tatabánya - helyismeret
908.439-2Tatabánya
[AN 1068947]
MARC

ANSEL
UTF-83827 /2004.
   Hajdúnánás / [szerk. Szűcsné Sebestyén Irén] ; [fotó ... Ekhardt Júlia] ; [idézetek Éles András és Ekhardt Júlia válogatása] ; [kiad. Hajdúnánás Városi Önkormányzat]. - Hajdúnánás : Önkormányzat, [2003]. - [95] p. : ill., részben színes ; 30 cm
Magyar, angol és német nyelven
Fűzött : ár nélkül
Hajdúnánás - helyismeret - világirodalom - fényképalbum - idézetgyűjtemény
908.439-2Hajdúnánás(084.12) *** 82-84=945.11
[AN 1069371]
MARC

ANSEL
UTF-83828 /2004.
Izsák Éva (1969-)
   A városfejlődés természeti és társadalmi tényezői : Budapest és környéke / Izsák Éva. - Budapest : Napvilág, 2003. - 177 p., [2] t. : ill., részben színes, részben térk. ; 21 cm. - (Critica, ISSN 1587-6128)
Bibliogr.: p. 169-175.
ISBN 963-9350-34-6 fűzött : 1800,- Ft
Budapest - városagglomeráció - városfejlesztés
911.375(439-2Bp.) *** 314.18(439-2Bp.) *** 911.375.453(439-2Bp.)
[AN 1068856]
MARC

ANSEL
UTF-83829 /2004.
   Kétegyháza / írta Csobai Lászlóné [et al.] ; szerk. Erdmann Gyula. - [Budapest] : Száz M. Falu Könyvesháza Kht., [2003]. - 178 p. : ill. ; 25 cm. - (Száz magyar falu könyvesháza, ISSN 1586-0469)
Bibliogr.: p. 152-158. - Összefoglalás román, angol és német nyelven
ISBN 963-86331-4-X kötött : ár nélkül
Kétegyháza - helyismeret
908.439-2Kétegyháza
[AN 1069396]
MARC

ANSEL
UTF-83830 /2004.
Lakos Ágnes
   Lórév / írta Lakos Ágnes ; szerk. Lakos János. - [Budapest] : Száz M. Falu Könyvesháza Kht., [2003]. - 147 p. : ill. ; 25 cm. - (Száz magyar falu könyvesháza, ISSN 1586-0469)
Bibliogr.: p. 107-112. - Összefoglalás szerb, angol és német nyelven
ISBN 963-9287-87-3 kötött : ár nélkül
Lórév - helyismeret - nemzetiség - magyarországi szerbek
908.439-2Lórév *** 316.347(=861)(439-2Lórév)(091)
[AN 1069399]
MARC

ANSEL
UTF-83831 /2004.
Menzies, Gavin
1421 (magyar)
   1421 : amikor Kína felfedezte a világot / Gavin Menzies. - Pécs : Alexandra, [2003]. - XIX, [4], 536 p., [32] t. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
Ford. Babits Péter. - Bibliogr.: p. 483-521.
ISBN 963-368-644-X kötött : ár nélkül
Kína - történelem - felfedező utazás - 15. század
910.4(100)"14" *** 951"14"
[AN 1068552]
MARC

ANSEL
UTF-83832 /2004.
   Mindszent város első évtizede / [szerk. Fuchszné Benák Katalin] ; [kiad. a Keller Lajos Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény]. - Mindszent : Keller L. Vár. Kvt. és Helytörténeti Gyűjt., 2003. - 214 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 206-207. - Példányszám: 500
ISBN 963-212-182-1 fűzött : ár nélkül
Mindszent - helyismeret
908.439-2Mindszent
[AN 1067498]
MARC

ANSEL
UTF-83833 /2004.
   A nagyvárosok belső tagozódása / [... sorozatszerk. Kovács Tibor]. - [Budapest] : [KSH], 2003-. - 29 cm
Közread. a Központi Statisztikai Hivatal területi igazgatóságai
ISBN 963-215-671-4
urbanizáció - statisztikai adatközlés
911.375(439)(083.41) *** 31(439-2)
[AN 1066494]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [18.], Békéscsaba / [kész. Majláthné Dénesi Andrea, Szűcs Anna] ; [közread a] Központi Statisztikai Hivatal Békés Megyei Igazgatósága. - Békéscsaba : KSH Békés M. Ig., 2003. - 39 p. : ill.
ISBN 963-215-675-7 fűzött : 2000,- Ft
Békéscsaba - urbanizáció - statisztikai adatközlés
911.375(439-2Békéscsaba)(083.41) *** 31(439-2Békéscsaba)
[AN 1069071] MARC

ANSEL
UTF-83834 /2004.
Scheer Márta
   A budapesti agglomerációs folyamatok környezeti és társadalmi hatásai / Scheer Márta, Beliczay Erzsébet, Tombácz Endre. - Budapest : BKÁE Környezettud. Int., 2003. - 98 p. ; 30 cm. - (A Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Környezettudományi Intézetének tanulmányai, ISSN 1587-6586 ; 25.)
Bibliogr.: p. 92-93.
ISBN 963-503-305-2 fűzött : ár nélkül
Pest (megye) - Budapest - városagglomeráció - társadalmi környezet
911.375.453(439-2Bp.) *** 332.1(439.153) *** 504.03
[AN 1068594]
MARC

ANSEL
UTF-83835 /2004.
   Szabolcs / írta Frisnyák Sándor [et al.] ; szerk. Németh Péter. - [Budapest] : Száz M. Falu Könyvesháza Kht., [2003]. - 195, [2] p. : ill. ; 25 cm. - (Száz magyar falu könyvesháza, ISSN 1586-0469)
Bibliogr.: p. 174-179. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-9287-60-1 kötött : ár nélkül
Szabolcs - helyismeret
908.439-2Szabolcs
[AN 1069406]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

3836 /2004.
Boytha Györgyné (1932-)
   A közösségi és a magyar versenyjog néhány összefüggése / előadó Boytha Györgyné. - Budapest : MKIK Jogi Szekció, 2003. - p. 25-36. ; 24 cm. - (Jogi tájékoztató füzetek, ISSN 1217-128X ; 129.)
A sorozat 127-132. tagjai egy kötetben
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - Európai Unió - gazdasági jog - gazdasági verseny - konferenciakiadvány
347.776(439) *** 347.776(4-62) *** 061.3(439-2Bp.)"2003"
[AN 1068183]
MARC

ANSEL
UTF-83837 /2004.
Csőke Andrea
   A csődtörvény gyakorlati problémái / előadó Csőke Andrea. - Budapest : MKIK Jogi Szekció, 2003. - p. 75-85. ; 24 cm. - (Jogi tájékoztató füzetek, ISSN 1217-128X ; 132.)
A sorozat 127-132. tagjai egy kötetben
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - pénzügyi jog - csőd - konferenciakiadvány
347.736(439) *** 061.3(439-2Bp.)"2003"
[AN 1068668]
MARC

ANSEL
UTF-83838 /2004.
Hampel Tamás
   Ingatlangazdálkodás az EU-ban és Magyarországon / [szerzők Hampel Tamás, Perlaki Szabolcs]. - Budapest : MKIK, 2003. - 94 p. ; 23 cm. - (Vállalkozók Európában, ISSN 1419-4562 ; 20.)
Lezárva: 2003. nov.
ISBN 963-9008-71-0 fűzött : ár nélkül
Magyarország - Európai Unió - ingatlan - ingatlanközvetítés
347.214.2(439) *** 347.214.2(4-62) *** 332.85(439) *** 332.85(4-62)
[AN 1068191]
MARC

ANSEL
UTF-83839 /2004.
Horváth Éva
   Az MKIK Választottbíróságának gyakorlata / előadó Horváth Éva. - Budapest : MKIK Jogi Szekció, 2003. - p. 5-13. ; 24 cm. - (Jogi tájékoztató füzetek, ISSN 1217-128X ; 127.)
A sorozat 127-132. tagjai egy kötetben
Fűzött : ár nélkül
bíróság - kamara - konferenciakiadvány
347.918 *** 334.788 *** 061.3(439-2Bp.)"2003"
[AN 1068175]
MARC

ANSEL
UTF-83840 /2004.
Incze Zsuzsa
   Csellengők / Incze Zsuzsa. - Pécs : Alexandra, [2003]. - 317, [2] p. ; 22 cm
ISBN 963-368-645-8 kötött : ár nélkül
bűnügyi szociológia - csavargás - tévéműsor
343.97 *** 316.37-058.5 *** 791.9.097
[AN 1068602]
MARC

ANSEL
UTF-83841 /2004.
Krémer Ferenc
   A rendőri hatalom természete : társadalmi szerep és foglalkozási kultúra / Krémer Ferenc. - Budapest : Napvilág, 2003. - 242 p. : ill. ; 21 cm. - (Critica, ISSN 1587-6128)
Bibliogr.: p. 229-234.
ISBN 963-9350-30-3 fűzött : 1600,- Ft
Magyarország - rendőrség - társadalmi szerep - foglalkozási erkölcs
351.74(439) *** 316.663
[AN 1068859]
MARC

ANSEL
UTF-83842 /2004.
Kutacs Mária
   A közvetítői tevékenységről szóló törvény és a kapcsolódó jogszabályok / előadó Kutacs Mária. - Budapest : MKIK Jogi Szekció, 2003. - p. 37-61. ; 24 cm. - (Jogi tájékoztató füzetek, ISSN 1217-128X ; 130.)
A sorozat 127-132. tagjai egy kötetben
Fűzött : ár nélkül
peren kívüli eljárás - konferenciakiadvány
347.919.1(439) *** 061.3(439-2Bp.)"2003"
[AN 1068186]
MARC

ANSEL
UTF-83843 /2004.
Lasz György (1947-2003)
   Állj, vagy lövök! : [posztumusz életírás] : [rendőrsztorik, sorsok, emberek és esetek] / [Lasz György] ; [kiad. az IN-KAL Security 2000 Kft.]. - [Budapest] : IN-KAL Security 2000 Kft., cop. 2003. - 303 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 963-214-094-X kötött : 2450,- Ft
Lasz György (1947-2003)
Magyarország - rendőrség - memoár
351.741(439)"197/200"(0:82-94)
[AN 1068697]
MARC

ANSEL
UTF-83844 /2004.
Makai Katalin
   A társasági törvény és a cégtörvény jogharmonizációs okokból történő módosítása / előadó Makai Katalin. - Budapest : MKIK Jogi Szekció, 2003. - p. 63-73. ; 24 cm. - (Jogi tájékoztató füzetek, ISSN 1217-128X ; 131.)
A sorozat 127-132. tagjai egy kötetben
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - Európai Unió - gazdasági jog - jogharmonizáció - konferenciakiadvány
347.72(439) *** 340.137.3(4-62) *** 061.3(439-2Bp.)"2003"
[AN 1068187]
MARC

ANSEL
UTF-83845 /2004.
   A nemek közötti egyenlőség előmozdítása : forrásanyag a szakszervezetek számára / Nemzetközi Munkaügyi Hivatal ; [közread. a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium]. - Budapest : FMM, 2003-. - 30 cm
munkajog - egyenjogúság
342.7-055(100) *** 349.2(100)
[AN 1068951]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. füz., A nemek közötti egyenlőség előmozdítása a kollektív szerződés révén. - 2003. - 31 p.
Bibliogr.: p. 28.
Fűzött : ár nélkül
munkajog - egyenjogúság - kollektív szerződés
342.7-055(100) *** 331.106.24 *** 349.222.4
[AN 1068955] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. füz., Irányvonalak és kérdések a nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos egyeztetésekhez. - 2003. - 63 p.
Bibliogr.: p. 55-56.
Fűzött : ár nélkül
munkajog - egyenjogúság
342.7-055(100) *** 349.2(100)
[AN 1068958] MARC

ANSEL
UTF-83846 /2004.
Pokol Béla (1950-)
   A bírói hatalom / Pokol Béla. - Budapest : Századvég, 2003. - 255 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 250.
ISBN 963-9211-75-3 kötött : 2240,- Ft
Magyarország - bírói hatalom
347.962(439) *** 342.56(439)
[AN 1068192]
MARC

ANSEL
UTF-83847 /2004.
Radnay József (1927-)
   Munkajog / Radnay József ; [a 13. fejezetet ... írta Kertész István]. - 3. átd. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2003. - 294 p. ; 24 cm. - (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának könyvei, ISSN 1417-7285 ; 9.)
ISBN 963-361-456-2 fűzött : 2200,- Ft
munkajog - egyetemi tankönyv
349.2(075.8)
[AN 1069403]
MARC

ANSEL
UTF-83848 /2004.
Radnay József (1927-)
   Munkajog / Radnay József ; [a 13. fejezetet ... írta Kertész István]. - 4. átd. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2003. - 293 p. ; 24 cm. - (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának könyvei, ISSN 1417-7285 ; 9.)
ISBN 963-361-539-9 fűzött : 2200,- Ft
munkajog - egyetemi tankönyv
349.2(075.8)
[AN 1069407]
MARC

ANSEL
UTF-83849 /2004.
Révész György
   Szülői bánásmód - gyermekbántalmazás / Révész György. - Budapest : Új Mandátum, 2004. - 141 p. : ill. ; 20 cm. - (Szöveg és lélek, ISSN 1588-3310 ; 5.)
Bibliogr.: p. 131-141.
ISBN 963-9494-47-X fűzött : 1980,- Ft
kiskorúak elleni erőszak - gyermeklélektan
343.62-053.2 *** 159.922.7
[AN 1069235]
MARC

ANSEL
UTF-83850 /2004.
Szaniszló Ferenc
   Heves megye közigazgatási és területváltozásai, 1876-1990 / kész. Szaniszló Ferenc. - Eger : Heves M. Lvt., 2002. - 111 p. : ill. ; 30 cm. - (A Heves Megyei Levéltár segédletei, ISSN 1418-4745 ; 10.)
Bibliogr.: p. 37. - Példányszám: 300
ISBN 963-7242-36-8 fűzött : ár nélkül
Heves (megye) - közigazgatás
353.071.5(439.133)"18/19"
[AN 1067550]
MARC

ANSEL
UTF-83851 /2004.
   Tíz éves a Környezeti Management és Jog Egyesület = Ten years of the Environmental Management and Law Association / [szerk. biz. Bándi Gyula et al.]. - Budapest : EMLA Környezeti Management és Jog Egyes., 2003. - 132, 122 p. ; 24 cm
A magyar és az angol nyelvű rész hátlapjával egybekötve. - Bibliogr.: p. 117-129.
ISBN 963-212-989-X * kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-212-989)
EMLA Környezeti Management és Jog Egyesület
környezetvédelem - jog - egyesület
349.6(439) *** 504.06 *** 061.2(439)
[AN 1067987]
MARC

ANSEL
UTF-83852 /2004.
Vezekényi Ursula
   A részvénytársaságokkal és a konszernjoggal kapcsolatos jogi szabályozás a joggyakorlat tükrében / előadó Vezekényi Ursula. - Budapest : MKIK Jogi Szekció, 2003. - p. 15-24. ; 24 cm. - (Jogi tájékoztató füzetek, ISSN 1217-128X ; 128.)
A sorozat 127-132. tagjai egy kötetben
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - gazdasági jog - konferenciakiadvány
347.72(439) *** 340.132(439) *** 061.3(439-2Bp.)"2003"
[AN 1068180]
MARC

ANSEL
UTF-83853 /2004.
   A vízgazdálkodás 50 éve a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság működési területén : [emlékkönyv] / [szerk. Kovács Dezső, Bernáth Alexandra, Wagner Mihály] ; [írták Barna Péter et al.]. - [Budapest] : [Közép-Duna-völgyi Vízügyi Ig.], [2003]. - 171 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 963-214-018-4 fűzött : ár nélkül
Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság (Budapest)
vízügy - vízgazdálkodás - vízépítés - vállalat
351.79(439.15)"195/200" *** 556.18(439.15) *** 626/627
[AN 1068927]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

3854 /2004.
Földi Pál
   Nagy Sándor háborúi : a görög és a perzsa hadművészet / Földi Pál. - [Budapest] : Anno, 2003. - 199 p. ; 20 cm
ISBN 963-375-304-X fűzött : ár nélkül
Sándor (Macedonia: király), Nagy
Perzsa Birodalom - Hellén Birodalom - történelem - hadtörténet - hadvezér - ókori Görögország
355.48(38) *** 355.48(35) *** 355.48(381)(092)Sándor,_Nagy
[AN 1068322]
MARC

ANSEL
UTF-83855 /2004.
   A katonai felsőoktatás képzési struktúrájának változása : a 2003. június 18-án megtartott szakmai konferencia anyaga a hadmérnök szak alapításáról / [szerk. Jarecsni Miklós] ; [rend., közread. a] Honvédelmi Minisztérium Oktatási és Tudományszervező Főosztály. - Budapest : HM Okt. és Tudományszervező Főoszt., 2003. - 68 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - katonai felsőoktatás - konferenciakiadvány
355.232(439) *** 061.3(439-2Bp.)"2003"
[AN 1068929]
MARC

ANSEL
UTF-83856 /2004.
Knopp, Guido
Stalingrad (magyar)
   Sztálingrád : kinek a drámája? / Guido Knopp ; [ford. Farkas Tünde]. - Budapest : M-érték K., 2003. - 298 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9519-32-4 kötött : ár nélkül
Sztálingrád - Németország - történelem - hadtörténet - második világháború - harci cselekmény
355.48(47-2Stalingrad) *** 355.48(430)"1939/1945" *** 94"1939/1945"
[AN 1068662]
MARC

ANSEL
UTF-83857 /2004.
Szabó Lajos, H. (1931-)
   Somló környék részvétele az 1848/49. évi szabadságharcban / H. Szabó Lajos. - Pápa : [Magánkiad.], 2003. - 349 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-430-747-7 fűzött : ár nélkül
Somló környéke - magyar történelem - 1848/49-es forradalom és szabadságharc
355.48(439Somló)"1848/1849"
[AN 1068971]
MARC

ANSEL
UTF-83858 /2004.
   A Védelmi tervező rendszer : a 2002. november 21-22-én megrendezett konferencián elhangzott előadások szerkesztett anyaga / [rend., közread. a] Honvédelmi Minisztérium Védelmi Tervezési Koordinációs Iroda ; [főszerk. Horváth István] ; [szerk. Dobó Attila, Székely György]. - Budapest : HM VTKI, 2003. - 142 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-7037-54-3 fűzött : ár nélkül
Magyarország - honvédelem - stratégiai menedzsment - konferenciakiadvány
355.45(439) *** 65.012.2 *** 061.3(439-2Göd)
[AN 1068931]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

3859 /2004.
   Állóeszköz-statisztikai kézikönyv / [főmtársak Csereháti Zoltán et al.]. - Budapest : KSH, 2002. - 104 p. : ill. ; 30 cm. - (Nemzetközi statisztikai dokumentumok, ISSN 1585-6828 ; 7/2.)
ISBN 963-215-359-6 fűzött : 3000,- Ft
658.152(4-11)"198" *** 311(100)(036)
[AN 935142]
MARC

ANSEL
UTF-83860 /2004.
Balogh Csaba
   Bankközi pénzpiacok fejlődésének trendjei / Balogh Csaba, Gábriel Péter. - Budapest : MNB, 2003. - 55 p. : ill. ; 24 cm. - (MNB műhelytanulmányok, ISSN 1216-9293 ; 28.)
Bibliogr.: p. 50.
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - Európai Unió - pénzpiac
336.76(4-62) *** 336.76(439)
[AN 1069463]
MARC

ANSEL
UTF-83861 /2004.
   Development of competitiveness in the Hungarian economy prior to the EU accession / [ed. by Jenő Malatinszky] ; [prepared by László Akar et al.] ; [transl. by Erzsébet Láng]. - Budapest : GKI Economic Research Co., 2002. - [3], 44 p. : ill. ; 30 cm. - (Economic trends and research summaries, ISSN 1216-4240 ; 2001/4.)
Bibliogr.: p. 43-44.
Fűzött : ár nélkül
338.2(439)"199" *** 338.2(4)"199"
[AN 922180]
MARC

ANSEL
UTF-83862 /2004.
Dorbayani, Seyed Mustafa
   Értekezlettervezés és vezetés (moderáció) filozófiai megvilágításban = Moderation management enlightened with philosophy / írta S. M. Dorbayani ; ford. Virág Edina ; kiad. az IFSI - Nemzetközi Továbbképző Intézet ... - [Kecskemét] : IFSI, 2004. - [6], V, 23 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-210-699-7 fűzött : ár nélkül
tanácskozás
658.1.012.63
[AN 1068209]
MARC

ANSEL
UTF-83863 /2004.
   Az egyéni vállalkozás alapismeretei / összeáll. Zugorné Rácz Éva ; [szerk. Rét Anna]. - [Budapest] : Képzőműv. K., cop. 2004. - 151 p. ; 20 cm
ISBN 963-336-928-2 fűzött : ár nélkül
Magyarország - vállalkozásismeret - egyéni vállalkozás - útmutató
658.1(439)(036)
[AN 1067974]
MARC

ANSEL
UTF-83864 /2004.
   Felkészülés a strukturális alapok felhasználására : válogatott tanulmányok / [szerk. Vörös Andrea, Damjanovich Katalin] ; [kiad. a Tempus Közalapítvány Strukturális és Kohéziós Alapok Képzőközpont]. - Utánny. - [Budapest] : Tempus Közalapítvány, cop. 2002. - 140 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 963-206-334-1 fűzött : ár nélkül
Európai Unió - integráció - regionális gazdaság - pénzügyi támogatás
339.923(4-62) *** 332.1(4-62) *** 339.96(4-62)
[AN 1067478]
MARC

ANSEL
UTF-83865 /2004.
   A gazdasági integráció esélyei Szerbia és Szlovákia határ menti régióiban / szerk. Réti Tamás. - Budapest : Eökik, 2003. - 34 p. ; 24 cm. - (Műhelytanulmány / Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány, ISSN 1785-5551 ; 1.)
Bibliogr. a jegyzetekben
Fűzött : ár nélkül
Szerbia - Szlovákia - Magyarország - privatizáció - külkereskedelem - regionális gazdaság - vajdasági magyarság
338.246.025.88(497.11) *** 339.5(437.6) *** 339.5(439) *** 332.1(497.11) *** 316.347(=945.11)(497.11)
[AN 1069366]
MARC

ANSEL
UTF-83866 /2004.
Gondi Judit
   Marketing / írta Gondi Judit, Ivánkai Györgyné ; [közread. a] Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző. - 2. utánny. - Budapest : KIT, 2003. - 131 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-637-215-2 fűzött : ár nélkül
marketing
658.8 *** 339.138
[AN 1069702]
MARC

ANSEL
UTF-83867 /2004.
Hadi László (1954-)
   Új törvény az adózás rendjéről, 2004 / Hadi László ; [közread. a] Kompkonzult Számítástechnikai és Tanácsadó Kft. - Budapest : Kompkonzult, 2004. - 164 p. ; 24 cm
ISBN 963-9427-27-6 fűzött : 2000,- Ft
Magyarország - adó - útmutató
336.2(439)(094)(036)
[AN 1067597]
MARC

ANSEL
UTF-83868 /2004.
Hamza Eszter
   Agrárfoglalkoztatás hátrányos helyzetű térségekben - uniós lehetőségek gyakorlati alkalmazása / [szerző Hamza Eszter]. - Budapest : AKII, 2003. - 104 p. ; 25 cm. - (Agrárgazdasági tanulmányok, ISSN 1418-2122 ; 2003/4.)
Bibliogr.: p. 85-87. - Összefoglalás angol és magyar nyelven
ISBN 963-491-452-7 fűzött : ár nélkül
Dánia - Magyarország - foglalkoztatáspolitika - mezőgazdaság
331.5(439) *** 331.5(489) *** 338.43
[AN 1068324]
MARC

ANSEL
UTF-83869 /2004.
Juhász Anikó
   A magyar agrár-külkereskedelem a rendszerváltás után / [szerzők Juhász Anikó, Kartali János, Wagner Hartmut] ; [közrem. Bürger Béláné, Kürtösi Edina]. - Budapest : AKII, 2003. - 135 p. : ill. ; 25 cm. - (Agrárgazdasági tanulmányok, ISSN 1418-2122 ; 2002/9.)
A címoldalon a megjelenési év: 2002. - Bibliogr.: p. 87-89. - Összefoglalás angol és magyar nyelven
ISBN 963-491-447-0 fűzött : ár nélkül
Magyarország - mezőgazdaság - külkereskedelem
339.564(439) *** 338.43(439)"199/200"
[AN 1068306]
MARC

ANSEL
UTF-83870 /2004.
   A képzés helye és szerepe a régiók fejlesztési terveiben / szerk. Benke Magdolna ; [közread. a] Nemzeti Szakképzési Intézet. - Budapest : NSZI, 2002. - 261 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén. - Példányszám: 300
ISBN 963-9382-48-5 fűzött : ár nélkül
Magyarország - regionális gazdaság - szakképzés - foglalkoztatáspolitika
332.1(439) *** 377(439) *** 331.5(439)
[AN 1067735]
MARC

ANSEL
UTF-83871 /2004.
Konferencia az Európai Szociális Alap (ESZA) típusú kísérleti projekt A képzésből a munka világába történő átmenet támogatására című, HU0008-02 számu Phare-program nyertes projektjeinek bemutatására (angol)
   Conference HU0008-02 ESF-type approach to Promote transition from training to working life : County Hall, Szolnok 19-20 June 2003 / [org. ..., publ. the European Social Fund National Implementing Agency Public Service Company]. - [Budapest] : ESF Nat. Implementing Publ. Service Co., [2003]. - 135 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 963-212-214-3 fűzött : ár nélkül
Magyarország - foglalkoztatáspolitika - szakképzés - konferenciakiadvány
331.5(439) *** 377(439) *** 339.96(4-62) *** 061.3(439-2Szolnok)
[AN 1068904]
MARC

ANSEL
UTF-83872 /2004.
   Magyarország 2010-2015-ben : a magyar gazdaság fejlődésének külső és belső lehetőségei / [szerk. Belyó Pál] ; [kész. Balogh Tünde et al.]. - Budapest : Ecostat, 2002. - 136 p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (Időszaki közlemények / Ecostat, ISSN 1419-4309 ; 12.)
Bibliogr.: p. 101-104.
ISBN 963-215-476-2 fűzött : ár nélkül
338.2(439)"201"
[AN 922127]
MARC

ANSEL
UTF-83873 /2004.
Measuring capital (magyar)
   Eszközmérés - OECD-kézikönyv : az eszközállomány, az állóeszköz-felhasználás és a tőkeszolgálat mérése / [főmtársak Csereháti Zoltán et al.]. - Budapest : KSH, 2002. - 139 p. : ill. ; 30 cm. - (Nemzetközi statisztikai dokumentumok, ISSN 1585-6828 ; 7/1.)
Bibliogr.: p. 135-139.
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-215-359-6)
658.152(100)(036) *** 330.141.2(100)(036) *** 311(100)(036)
[AN 935140]
MARC

ANSEL
UTF-83874 /2004.
Misz József
   Makroökonómia feladatgyűjtemény / Misz József, Palotai Dániel. - Budapest : Panem, 2004. - 142 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-545-402-3 fűzött : 1900,- Ft
makroökonómia - egyetemi jegyzet - példatár
330.101.541(075.8)(076)
[AN 1067940]
MARC

ANSEL
UTF-83875 /2004.
Orbánné Nagy Mária
   Az élelmiszerfogyasztás és a fogyasztói árak konvergenciája Magyarország és az EU között / [szerző Orbánné Nagy Mária] ; [... közrem. Bürger Béláné]. - Budapest : AKII, 2003. - 114 p. : ill. ; 25 cm. - (Agrárgazdasági tanulmányok, ISSN 1418-2122 ; 2003/5.)
Bibliogr.: p. 65-67. - Összefoglalás angol és magyar nyelven
ISBN 963-491-453-5 fűzött : ár nélkül
Magyarország - Európai Unió - élelmiszer-fogyasztás - ár - statisztikai adatközlés - ezredforduló
338.516.54(4-62)"199/200"(083.41) *** 338.516.54(439)"199/200"(083.41) *** 330.567.222
[AN 1068331]
MARC

ANSEL
UTF-83876 /2004.
Salamon, Lester M.
Global civil society (magyar)
   A civil társadalom "világnézetben" / Lester M. Salamon, S. Wojciech Sokolowski, Regina List ; [ford. Haiderné Végh Zsuzsanna]. - Budapest : Civitalis Egyes., 2003. - 73 p. ; 21 cm. - (Acta civitalis, ISSN 1585-3519 ; 3.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-214-163-6 fűzött : ár nélkül
nonprofit szervezet
334.012.46
[AN 1068861]
MARC

ANSEL
UTF-83877 /2004.
Szabó Andrea
   Fordulóponton a magyar cégek várakozásai : MKIK Gazdaság- és Vállalkozáselemzési Intézet (MKIK GVI) 2003. októberi vállalati konjunktúra felvételének eredményei = Company expectations take a new turn / [... írta és szerk. Szabó Andrea, Tóth István János]. - Budapest : MKIK GVI, 2003. - 72 p. : ill. ; 29 cm. - (MKIK GVI vállalati konjunktúra vizsgálatok, ISSN 1589-3847 ; 2003/2.)
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-9008-72-9 fűzött : ár nélkül
Magyarország - vállalat - gazdaságpolitika
334.72(439)"200" *** 338.2(439)"200"
[AN 1067551]
MARC

ANSEL
UTF-83878 /2004.
Szepesiné Rainer M. Margit
   Levelezési ismeretek hagyományos és elektronikus módon / Szepesiné Rainer M. Margit. - Budapest : Göncöl, 2003. - 80 p. : ill. ; 29 cm + mell. (40 p.)
ISBN 963-9183-44-X fűzött : ár nélkül
levelezés - tanfolyami jegyzet
651.7(078)
[AN 1067518]
MARC

ANSEL
UTF-83879 /2004.
Török Attila
   Üzleti etika / Török Attila. - 2. bőv., jav. kiad. - [Budapest] : Századvég, 2004. - 160 p. ; 20 cm. - (A Budapesti Kommunikációs Főiskola tankönyvei, ISSN 1587-9909 ; 4.)
Bibliogr.: p. 133-136.
ISBN 963-9211-87-7 fűzött : 1680,- Ft (hibás ISBN 963-9211-39-7)
gazdasági erkölcs - egyetemi tankönyv
658.1(075.8) *** 174
[AN 1069478]
MARC

ANSEL
UTF-83880 /2004.
Tóth Antal
   Revolúció : a kelet-európai átalakulás politikai és gazdasági ismérvei: a magyar példa / Tóth Antal. - Budapest : Új Mandátum, 2003. - 259 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 235-256.
ISBN 963-9494-35-6 fűzött : 2480,- Ft
Magyarország - gazdaságpolitika - belpolitika - rendszerváltás - 20. század - századvég
338.2(439)"198/199" *** 323(439)"198/199"
[AN 1069133]
MARC

ANSEL
UTF-83881 /2004.
Varga Jánosné
   Az élelmiszertermelés gazdálkodó szervezeteinek pénzügyi helyzete, 2001 / [szerző Varga Jánosné] ; [közrem. Mazúr Károlyné, Székelyné Raál Éva]. - Budapest : AKII, 2003. - 36 p. ; 25 cm. - (Agrárgazdasági információk, ISSN 1418-2130 ; 2002/6.)
A címoldalon a megjelenési év: 2002
Fűzött : ár nélkül
Magyarország - pénzügy - élelmezésügy - élelmiszeripar - gazdaság - statisztikai adatközlés
658.15(439)(083.41) *** 338.439(439)(083.41)
[AN 1068282]
MARC

ANSEL
UTF-83882 /2004.
Varga Jánosné
   Az élelmiszertermelés gazdálkodó szervezeteinek pénzügyi helyzete, 2002 / [szerző Varga Jánosné] ; [közrem. Lámfalusi Ibolya, Mazúr Károlyné, Székelyné Raál Éva]. - Budapest : AKII, 2003. - 37 p. ; 25 cm. - (Agrárgazdasági információk, ISSN 1418-2130 ; 2003/4.)
ISBN 963-491-458-6 fűzött : ár nélkül
Magyarország - élelmezésügy - élelmiszeripar - pénzügy - statisztikai adatközlés
658.15(439)(083.41) *** 338.439(439)(083.41)
[AN 1068298]
MARC

ANSEL
UTF-83883 /2004.
Varga Tibor
   A támogatások költség-haszon szemléletű elemzésének lehetőségei / [szerző Varga Tibor] ; [közrem. Mazúr Károlyné]. - Budapest : AKII, 2003. - 176 p. : ill. ; 25 cm. - (Agrárgazdasági tanulmányok, ISSN 1418-2122 ; 2003/1.)
Bibliogr.: p. 131-133. - Összefoglalás magyar és angol nyelven
ISBN 963-491-448-9 fűzött : ár nélkül
Magyarország - mezőgazdaság - pénzügyi támogatás - gazdasági elemzés
330.322.5 *** 338.246.027 *** 338.43
[AN 1068310]
MARC

ANSEL
UTF-83884 /2004.
   A védelemgazdaság időszerű kérdései / [szerk. Király László, Jászay Béla] ; [... kiad. a Magyar Hadtudományi Társaság]. - Budapest : MHTT, 2003. - 158 p. ; 24 cm
A Magyar Hadtudományi Társaság és a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Védelemgazdaságtan Tanszéke által 2002. okt. 10-én rendezett konferencia anyaga. - Példányszám: 300
ISBN 963-210-511-7 fűzött : ár nélkül
Magyarország - háború - gazdaság - konferenciakiadvány
338.245 *** 355.6 *** 061.3(439-2Bp.)
[AN 1069421]
MARC

ANSEL
UTF-83885 /2004.
Világi Balázs
   The optimal Euro conversion rate in a stochastic dynamic general equilibrium model / Balázs Világi. - Budapest : MNB, 2003. - [2], II, 33, 8 p. : ill. ; 30 cm. - (MNB working paper, ISSN 1419-5178 ; 2003/11.)
Bibliogr.: p. 32-33.
ISBN 963-9383-38-4 fűzött : ár nélkül
Európai Unió - pénzváltás - pénzelmélet
336.745(4-62) *** 519.865.3
[AN 1069074]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

3886 /2004.
Futó Gábor (1953-)
   Társadalombiztosítás, 2004 : biztosítás, járulékfizetés, nyilvántartás, Uniós szabályok : a 2004. január 1-i és 2004. május 1-i szabályváltozásokkal együtt / Futó Gábor ; [közread. a] Kompkonzult Számítástechnikai és Tanácsadó Kft. - Budapest : Kompkonzult, 2004. - 265 p. ; 29 cm
Lezárva: 2003. dec. 31.
ISBN 963-9427-28-4 fűzött : 3800,- Ft
Magyarország - társadalombiztosítás - útmutató
369(439)(036)
[AN 1069443]
MARC

ANSEL
UTF-83887 /2004.
   Gondok és örömök : útban az önrendelkező élet felé : fogyatékossággal élő emberek konferenciája : négy kerekasztal-beszélgetés : Budapest, 1999. június 23. / szerk. Házi Magdolna és Kedl Márta. - Budapest : Soros Alapítvány, 2002. - 108 p. : ill., részben színes ; 23 cm. - (Esélyegyenlőségért sorozat, ISSN 1785-556X)
Bibliogr. a jegyzetekben. - A tartalomjegyzék angol nyelven is
ISBN 963-9049-35-2 fűzött : ár nélkül
Magyarország - szociális gondozás - testi fogyatékos - értelmi fogyatékos - konferenciakiadvány
364.65-056.26(439) *** 364.65-056.37(439) *** 061.3(439-2Bp.)"1999"
[AN 1069381]
MARC

ANSEL
UTF-83888 /2004.
   A Hajléktalanok Menhelye Egylet : a Népszálló / [szerk. Győri Péter, Tatár Babett]. - Budapest : Animula, 2003. - 110 p. : ill. ; 27 cm. - (Otthontalanul... Tégy az emberért!, ISSN 1785-3079 ; 1.)
Tart.: A népszálló története : I: 1912-1990 / Győri Péter, Sass Lajos. "Hajléktalanok Menhelye Egylet" : az első fővárosi hajléktalanügyi kezdeményezés / Győri Péter. - Bibliogr.: p. 104-105.
ISBN 963-86442-1-4 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-86442-1-2)
Budapest - hajléktalan - menedékhely - történeti feldolgozás
364.252 *** 364.046.42(439-2Bp.)"187/19"
[AN 1069401]
MARC

ANSEL
UTF-83889 /2004.
Moldova György (1934-)
   A tékozló koldus : riport az egészségügyről / Moldova György. - Budapest : Urbis Kvk., 2003. - 670 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9291-48-X kötött : ár nélkül
Magyarország - egészségügy - magyar irodalom - publicisztika
364.444(439)"200"(0:82-92) *** 894.511-92
[AN 1068727]
MARC

ANSEL
UTF-83890 /2004.
   Nursing in Hungary: dimensions of space and time / [compl. and ed. by Katalin Vittay Fedinecz] ; [publ. ... by Medinfo]. - Budapest : Medinfo, 2002. - 44 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Fűzött : ár nélkül
364.444(439)"199/200"(083.41) *** 614.253.52(439)
[AN 922939]
MARC

ANSEL
UTF-83891 /2004.
Policy and procedures manual (magyar)
   Az Autista Farm működésének irányelvei és eljárásrendje / [összeáll. az] Ír Autista Szövetség ; [ford. ... Kaizer Gábor] ; [... kiad. az Autista Segítő Központ]. - Gyöngyös : Autista Segítő Közp., 2003. - 177 p. ; 21 cm + CD
Matthews, Pat előszavával
Fűzött : ár nélkül
Írország - szociális gondozás - autizmus - útmutató
364.442.046.6(417)(036) *** 616.89-008.45
[AN 1067984]
MARC

ANSEL
UTF-83892 /2004.
   Tíz év után : a margó szélén / [szerk. Győri Péter, Tatár Babett]. - Budapest : Animula, 2003. - 65 p. : ill. ; 27 cm. - (Otthontalanul... Tégy az emberért!, ISSN 1785-3079 ; 2.)
Tart.: Tíz év után : gyorsjelentés a fővárosi hajléktalanokról, 1999 / Bényei Zoltán [et al.]. A margó szélén : hajléktalan emberek Budapesten a századforduló éveiben : 1999-2000-2001 / Gurály Zoltán [et al.]. - Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-86442-2-2 fűzött : ár nélkül
Budapest - hajléktalan - ezredforduló - statisztikai adatközlés
364.252(439-2Bp.)"199/200"(083.41)
[AN 1069409]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

3893 /2004.
Budapesti Gazdasági Főiskola. Házi tudományos diákköri konferencia (2003) (Budapest)
   Házi Tudományos Diákköri Konferencia : ... Budapesti Gazdasági Főiskola, 2003. december. - [Budapest] : [BGF], 2003. - 103 p. : ill. ; 30 cm
Előadáskivonatok. - Példányszám: 160
Fűzött : ár nélkül
szakkör - főiskola - konferenciakiadvány
378.184 *** 061.3(439-2Bp.)"2003"
[AN 1066576]
MARC

ANSEL
UTF-83894 /2004.
Csendes Istvánné
   Játéktár : játékos foglalkoztató könyv óvodásoknak / [írta és szerk. Csendes Istvánné] ; [ill. Bera Károly et al.]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2004. - 95 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 963-9325-62-7 kötött : ár nélkül
foglalkoztatókönyv
372.364
[AN 1068399]
MARC

ANSEL
UTF-83895 /2004.
   Dr. Kolta László tanár és helytörténész munkássága / [szerk. Dobos Gyula, Kaczián János, Szőts Zoltán] ; [német ford. Gombos Bertalan]. - [Szekszárd] : Tolna M. Honismereti Egyes. : Tolna M. Önkormányzat Lvt. ; Bonyhád : Völgységi Múz., 2002. - 53 p. : ill. ; 22 cm. - (Völgységi füzetek, ISSN 0866-3610 ; 8.)
Bibliogr.: p. 50-51. - Példányszám: 500. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-00-9336-7 fűzött : ár nélkül
Kolta László (1922-)
37(439)(092)Kolta_L. *** 930.1(439)(092)Kolta_L. *** 012Kolta_L.
[AN 920911]
MARC

ANSEL
UTF-83896 /2004.
   Felnőttoktatás és -képzés az iskolarendszerben és azon kívül : tanulmányok / szerk. Singer Péter ; [közread. az] Országos Közoktatási Intézet. - Budapest : OKI, 2003. - 68 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-682-507-6 fűzött : ár nélkül
Magyarország - felnőttoktatás
374.7(439)
[AN 1067706]
MARC

ANSEL
UTF-83897 /2004.
Frim Jakab (1852-1919)
   A hülyeség és a hülyeintézetek különös tekintettel Magyarország hülyéire : segélyszózat a magyar nemzethez a nyomorultak legelhagyatottabbjai érdekében / írta Frim Jakab ; [közread. a] Madách Irodalmi Társaság. - Budapest : Madách Irod. Társ., 2004. - 137, [2] p., [2] t.fol. : ill. ; 15 cm
ISBN 963-9386-12-X * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-963-9386-12-X)
Magyarország - gyógypedagógia - értelmi fogyatékos - elmegyógyintézet - elmebetegség - 19. század
376.42(439)"187/188" *** 364.046.6(439)"187/188" *** 616.89
[AN 1068258]
MARC

ANSEL
UTF-83898 /2004.
Holics László (1931-)
   Versenyfeladatok : a fizika OKTV feladatai és megoldásai, 1961-2003 / Holics László. - Budapest : Typotex, 2003. - 816 p. : ill. ; 25 cm
A fizika OKTV feladatai és megoldásai, 1961-2003 (borító- és gerinccím)
ISBN 963-9548-02-2 kötött : 5800,- Ft
fizika - tantárgy - tanulmányi verseny - példatár
371.384 *** 372.853(076)(075.3)
[AN 1068565]
MARC

ANSEL
UTF-83899 /2004.
Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia (2003) (Veszprém ; Keszthely)
   2003. évi Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia : [Veszprém, Keszthely, 2003. november 26.] : program és előadáskivonatok / [szerkbiz. Szalai István et al.] ; [rend., közread. a] Veszprémi Egyetem. - Veszprém ; Keszthely : VE, 2003. - 196 p. ; 24 cm
Váltakozva magyar, német és angol nyelven
Fűzött : ár nélkül
szakkör - egyetem - konferenciakiadvány
378.184 *** 061.3(439-2Veszprém) *** 061.3(439-2Keszthely)
[AN 1066097]
MARC

ANSEL
UTF-83900 /2004.
   Az ismeretlen szakképzés : az akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzés kutatásának tanulságai / szerk. Hrubos Ildikó. - Budapest : Oktatáskut. Int. : Új Mandátum, 2002. - 106 p. : ill. ; 24 cm. - (Társadalom és oktatás, ISSN 0865-1981 ; 17.)
Bibliogr.: p. 104-106.
ISBN 963-9336-58-0 fűzött : 980,- Ft
378.6(439)(083.41) *** 001.89(439)(083.41)
[AN 921226]
MARC

ANSEL
UTF-83901 /2004.
   Jelzések az oktatásról : oktatásunk helyzete az OECD adatainak tükrében / szerk. Imre Anna ; [szerzők Kádárné Fülöp Judit et al.] ; [közread. az] Országos Közoktatási Intézet. - Budapest : OKI, 2003. - 244 p. : ill. ; 27 cm + CD-ROM
Bibliogr.: p. 243-244.
ISBN 963-682-520-3 fűzött : ár nélkül
Magyarország - Európai Unió - oktatásügy - statisztikai adatközlés
37.014(439)(083.41) *** 37.014(4-62)(083.41)
[AN 1067997]
MARC

ANSEL
UTF-83902 /2004.
   Kisebbségi oktatás és gyermekirodalom : Muravidék, Rábavidék, magyarországi németek = Minderheitenschulen und Kinderliteratur : Murgebiet, Raabgebiet, Ungarndeutsche = Manjšinsko šolstvo in otroška literatura : Pomurje, Porabje, nemci na Madžarskem / szerk. ... Ruda Gábor ; [közread. a] Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület. - Pilisvörösvár : MBKKE, 2003. - 195 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén. - Példányszám: 500
ISBN 963-212-557-6 fűzött : ár nélkül
nevelés - nemzetiség - magyarországi szlovének - magyarországi németek - szlovéniai magyarság - gyermekirodalom
376.7(=863)(439) *** 376.7(=30)(439) *** 376.7(=945.11)(497.12) *** 830(02.053.2)(091)(439) *** 894.511(02.053.2)(091)(497.12)
[AN 1067303]
MARC

ANSEL
UTF-83903 /2004.
   Környezeti nevelési együttműködés : OECD - ENSI - Magyarország / [szerk. Mihály Ildikó] ; [közread. az] Országos Közoktatási Intézet. - [Budapest] : OKI, 2002. - 113 p. ; 24 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-682-499-1 fűzött : ár nélkül
környezeti nevelés
37.03 *** 504.03
[AN 1067695]
MARC

ANSEL
UTF-83904 /2004.
   A Kutató Diákok Országos Szövetsége és a Kutató Diákokért Alapítvány humán- és társadalomtudományi pályázatának első díjas pályamunkái / [fel. szerk. Havasi Csaba] ; [kiad. a Kutató Diákok Országos Szövetsége]. - Budapest : Kutató Diákok Orsz. Szövets., 2003. - 374 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr. a tanulmányok végén. - Példányszám: 500
ISBN 963-212-815-X fűzött : ár nélkül
társadalomtudomány - tanuló - pályázat
371.844 *** 3 *** 06.063
[AN 1068910]
MARC

ANSEL
UTF-83905 /2004.
   Magyar közoktatás, 2001 : az Országos Közoktatási Intézet szakmai konferenciája : 2001. október 5-6. / [szerk. Monostori Anikó]. - Budapest : OKI, 2002. - 149 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. az előadások végén
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-682-497-7)
oktatásügy - konferenciakiadvány
37.014 *** 061.3(439-2Bp.)"2001"
[AN 1067699]
MARC

ANSEL
UTF-83906 /2004.
   Mesterfogások : alkalmazott eljárások, módszerek és elemzések a pedagógia gyakorlatából : [Fővárosi Pedagógiai Napok, 2003] / [szerk. Csutor Béla] ; [... szerzői Bíró Ferencné et al.] ; [közread. a] Fővárosi Pedagógiai Intézet. - Budapest : Főv. Ped. Int., 2003. - 127 p. : ill. ; 24 cm
Példányszám: 500
Fűzött : ár nélkül
pedagógia - konferenciakiadvány
37 *** 061.3(439-2Bp.)"2003"
[AN 1068731]
MARC

ANSEL
UTF-83907 /2004.
Mikonya György (1955-)
   Kiút vagy tévút? : reformpedagógiai újítások a német internátusi nevelésben / Mikonya György. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2003. - 144 p. : ill. ; 24 cm
Oktatási segédanyag. - Bibliogr.: p. 141-144.
ISBN 963-9316-64-4 fűzött : ár nélkül
Németország - pedagógia - reform - nevelési rendszer - nevelőotthon - 20. század
37.018.3(430)"19" *** 371.4LEH
[AN 1068245]
MARC

ANSEL
UTF-83908 /2004.
Oroszlány Péter
   Könyv a tanulásról : tanulási képességet fejlesztő tréning 12-16 éveseknek / Oroszlány Péter ; [közread. a] Független Pedagógiai Intézet. - 9. kiad. - Budapest : Független Ped. Int., 2003. - 323 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 322-323.
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-8328-73-8)
tanulás - módszertan - tankönyv
371.322.6(075.3) *** 37.025(075.3) *** 159.953.5(075.3)
[AN 1068445]
MARC

ANSEL
UTF-83909 /2004.
Oroszlány Péter
   Tanulásmódszertan : tanácsok, módszerek, gyakorlatok a tanulási képességek fejlesztéséhez : 10 éves kortól / Oroszlány Péter. - Budapest : Metódus-Tan, 2003. - 195 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. [196].
ISBN 963-212-099-X fűzött : 1000,- Ft
tanulás - módszertan - tankönyv
371.322.6(075.3) *** 159.953.5(075.3) *** 37.025(075.3)
[AN 1068437]
MARC

ANSEL
UTF-83910 /2004.
   Egy pályázat története : "Az iskolás gyermekek jobb egészsége érdekében a mindennapos egészségfejlesztő testmozgás megvalósításának támogatására" : KOMA L. pályázat / [szerk. Monostori Anikó, Schüttler Tamás] ; [a Közoktatási Modernizációs Közalapítvány (KOMA) etc. közös kiadványa]. - Budapest : KOMA [etc.], 2003. - 124 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-202-023-5)
iskola-egészségügy - testnevelés
372.879.6 *** 371.7
[AN 1068936]
MARC

ANSEL
UTF-83911 /2004.
Papp Anikó Míra
   Játékos egyszeregy / ill. Papp Anikó Míra ; versek Papp Viktória ; [a feladatokat írta Etédi Emilné]. - Budapest : Sziget, 2004. - 45 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-8138-65-3 kötött : 1590,- Ft
számolás - foglalkoztatókönyv
372.47 *** 087.5
[AN 1069708]
MARC

ANSEL
UTF-83912 /2004.
Sándor Éva (1947-)
   Közelebb Jézus Krisztushoz : tanári kézikönyv / Sándor Éva. - Budapest : Luther, 2004. - 95 p. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 95.
ISBN 963-9571-00-8 fűzött : ár nélkül
vallásoktatás - krisztológia - tanári segédkönyv
372.82(072) *** 232
[AN 1068793]
MARC

ANSEL
UTF-83913 /2004.
   A sikeres felvételi kézikönyve : magyar nyelv és irodalom, történelem, közgazdaságtan, matematika, fizika : [középiskolai tankönyvszerzők felvételi analízisei, típusfeladatok, megoldások] / [szerzők ... Bíró Dénes et al.] ; [közread. a Felvételi Információs Szolgálat]. - Budapest : DFT-Hungária, 2003. - 207 p. : ill. ; 29 cm
Egyenes út az egyetemre (keretcím)
ISBN 963-9473-21-9 fűzött : 1960,- Ft
felvételi vizsga - példatár
378.141.2
[AN 1069357]
MARC

ANSEL
UTF-83914 /2004.
   A sikeres nyelvvizsga kézikönyve / [közread. a Felvételi Információs Szolgálat, Országos Próbanyelvvizsga Rendszer]. - Budapest : DFT-Hungária, 2003. - 166 p. : ill. ; 29 cm
Egyenes út az egyetemre (keretcím)
ISBN 963-9473-23-5 fűzött : 2240,- Ft
nyelvvizsga
371.27 *** 802/809
[AN 1069349]
MARC

ANSEL
UTF-83915 /2004.
   Szabad ötletek tára avagy Egy andragógus köszöntése / [... közrem. Schüttler Tamás et al.] ; [közread. az] Országos Közoktatási Intézet Felnőttoktatási és Kisebbségi Központ. - Budapest : OKI Felnőttokt. és Kisebbségi Közp., 2002. - 73 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 68-73. és a jegyzetekben
ISBN 963-682-493-2 fűzött : ár nélkül
Magyarország - Felnőttoktatás - személyi bibliográfia
374.7(439) *** 012Csoma_Gy.
[AN 1067737]
MARC

ANSEL
UTF-83916 /2004.
   Százhetvenöt éves az albertfalvi Petőfi iskola : emlékkönyv / [szerkbiz. Bálint Levente et al.] ; [fotók Beleznay Andor] ; [kiad. Petőfi Sándor Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola]. - Budapest : Petőfi S. Ált. Isk., Gimn. és Szakközépisk., 2003. - 113 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-212-508-8 fűzött : ár nélkül
Petőfi Sándor Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola (Budapest)
Budapest. XI. kerület - általános iskola - iskolai évkönyv
373.3(439-2Bp.Albertfalva)(058)
[AN 1069339]
MARC

ANSEL
UTF-83917 /2004.
   A tanulás fejlesztése : az Országos Közoktatási Intézet szakmai konferenciája : 2002. október 4-5. / [szerk. Monostori Anikó]. - Budapest : OKI, 2003. - 207 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-682-512-2 fűzött : ár nélkül
tanulás - konferenciakiadvány
371.322 *** 061.3(439-2Bp.)"2002"
[AN 1067707]
MARC

ANSEL
UTF-83918 /2004.
Trumbull, H. Clay
Hints on child training (magyar)
   Te tanítsd gyermekedet! / H. Clay Trumbull ; [ford. Hargitay Róbert] ; [kiad. a "Jó Hír" Iratmisszió Alapítvány]. - Budapest : "Jó Hír" Iratmisszió Alapítvány, [2003]. - 186 p. ; 20 cm
ISBN 963-210-306-8 fűzött : ár nélkül
családi nevelés - vallásos irodalom
37.018.1 *** 244
[AN 1068999]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

3919 /2004.
Horváth Ferenc
   Szilas, a gyűrűkirály / Horváth Ferenc. - Pécs : Alexandra, [2003]. - 223 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-368-696-2 fűzött : ár nélkül
Csollány Sziveszter (1970-)
Magyarország - sportoló - szertorna - 20. század - életrajz
796.416.22(439)(092)Csollány_Sz.
[AN 1068610]
MARC

ANSEL
UTF-83920 /2004.
Michalski, Ute
Kunterbunter Bastelspass (magyar)
   Mókás barkácsötletek : papírból, fából, gyurmából, filcből / Ute és Tilman Michalski ; [ford. T. Bíró Katalin]. - [Budapest] : Saxum, [2003]. - 128 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-9308-63-3 kötött : 2980,- Ft
iparművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.5
[AN 1068643]
MARC

ANSEL
UTF-83921 /2004.
Odze György (1949-)
   David Beckham : isten, vagy csak zseni? / Odze György. - [Budapest] : Saxum, cop. 2003. - 133, [3] p., [12] t. : ill., színes ; 19 cm
Beckham (borító- és gerinccím)
ISBN 963-9308-61-7 fűzött : 1400,- Ft
Beckham, David
Anglia - sportoló - labdarúgás - 20. század - életrajz
796.332(410)(092)Beckham,_D.
[AN 1068647]
MARC

ANSEL
UTF-83922 /2004.
Rónai Katalin
   Selyemképek / Rónai Katalin. - Budapest : Cser K., 2004. - 31 p. : ill., színes ; 24 cm + mell. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 2004/87.)
ISBN 963-9560-09-X fűzött : 698,- Ft
textilfestés - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.52
[AN 1068816]
MARC

ANSEL
UTF-83923 /2004.
Täubner, Armin
Schutzengel aus Papier (magyar)
   Őrangyalkák / Armin Täubner ; [ford. Gulázsi Aurélia]. - Budapest : Cser K., 2004. - 30 p. : ill., színes ; 24 cm + 2 mell. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 2004/88.)
ISBN 963-9560-10-3 fűzött : 698,- Ft
papírművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.54
[AN 1068808]
MARC

ANSEL
UTF-83924 /2004.
Walz, Inge
Klangspiele aus Tontöpfen im Materialmix (magyar)
   Szélharangok / Inge Walz ; [ford. Gulázsi Aurélia]. - Budapest : Cser K., 2004. - 31 p. : ill., színes ; 24 cm + mell. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 2004/89.)
ISBN 963-9560-11-1 fűzött : 698,- Ft
iparművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.5
[AN 1068818]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

3925 /2004.
   50 művész, 100 mű : Vásárhelyi Őszi Tárlatok Tornyai-plaketteseinek kiállítása / [... rend. Pogány Gábor] ; [fotó Dömötör Mihály] ; [kiad. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata]. - Hódmezővásárhely : Önkormányzat, 2003. - 72 p. : ill., színes ; 30 cm
A bev. és előszó angol, német és francia nyelven is
ISBN 963-212-240-2 fűzött : ár nélkül
Vásárhelyi Őszi Tárlat (Hódmezővásárhely)
Magyarország - Hódmezővásárhely - képzőművészet - 20. század - kiállítás - történeti feldolgozás
73/76(439)"195/200" *** 061.4(439-2Hódmezővásárhely)(091)
[AN 1067489]
MARC

ANSEL
UTF-83926 /2004.
   Anatómia- és Térábrázolás Tanszék = Faculty of Anatomy & Spatial Analysis / [szerk. és a bevezetőt írta Kőnig Frigyes] ; [ford. Kandó Mihály] ; [közread. a Magyar Képzőművészeti Egyetem]. - [Budapest] : M. Képzőműv. Egy., [2003]. - 83 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 963-7165-21-5 fűzött : ár nélkül
Magyar Képzőművészeti Egyetem (Budapest). Anatómia- és Térábrázolás Tanszék
Magyarország - rajzművészet - anatómia - rajzoktatás - egyetem
743 *** 741 *** 7.04 *** 378.67(439-2Bp.).096
[AN 1069055]
MARC

ANSEL
UTF-83927 /2004.
Andor Attila
   A lélek művészete / Andor Attila. - Pécs : Alexandra, [2003]. - 47 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 963-368-620-2 kötött : ár nélkül
Magyarország - festőművész - magyar irodalom - 20. század - elbeszélés
75(439)(092)Andor_A. *** 894.511-32
[AN 1068551]
MARC

ANSEL
UTF-83928 /2004.
Bohony Beatrix
   Angyalok / [... terv., fényképezte és ill. Bohony Beatrix]. - Budakeszi : Bohony Kvk., 2003. - 45, [2] p. : ill. ; 17 cm
Számozott példány: 500
ISBN 963-212-959-8 kötött : ár nélkül
Magyarország - fényképész - 21. század
77.04(439)(092)Bohony_B.
[AN 1067980]
MARC

ANSEL
UTF-83929 /2004.
The complete watercolour artist (magyar)
   A vízfestés iskolája : eszközök, módszerek, színelmélet, kompozíció, stílus, téma / összeáll. Sally Harper ; [ford. Pálfalvi Ilona]. - Budapest : Egmont, 2003. - 224 p. : ill., színes ; 32 cm
ISBN 963-627-864-4 kötött : 4999,- Ft
vízfestés
75.021.322
[AN 1067967]
MARC

ANSEL
UTF-83930 /2004.
   Ecsetnyomok : Bozsó János, 1922-1998 / [szerk. ... Csáky Lajos, Loránd Klára] ; [közread.] Kecskemét Város - Bozsó Gyűjtemény Alapítvány. - Kecskemét : Bozsó Gyűjt. Alapítvány, 2002. - 156 p. : ill., színes ; 23x23 cm
Borítócím: Bozsó. - Magyar, német és angol nyelven
ISBN 963-204-689-7 kötött : ár nélkül
Bozsó János (1922-1998)
Magyarország - festőművész - 20. század
75(439)(092)Bozsó_J.
[AN 1069439]
MARC

ANSEL
UTF-83931 /2004.
feLugossy László (1947-)
Művek (vál.)
   feLugossy László Magánhő c. kiállítása : [Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum Rákóczi Háza, Miskolc, 2002. január 25 - február 24.] / [bev. ... Tatai Erzsébet] ; [szerk. ... Szoboszlai Lilla]. - [Miskolc] : MG, 2002. - [36] p. : ill., részben színes ; 22x25 cm
Kiállítási katalógus. - A bev. angol nyelven is
Fűzött : ár nélkül
73/76(439)(092)LugossyL. *** 061.4(439-2Miskolc)
[AN 921516]
MARC

ANSEL
UTF-83932 /2004.
   Festőállvánnyal Európában : Bozsó János, 1922-1998 = Mit einer Staffelei in Europa = With an easel in Europe / [szerk. Csáky Lajos, Loránd Klára] ; [... ford. Gyergyádesz Zsuzsanna ... Baloghné Poór Györgyi] ; [közread.] Kecskemét Város - Bozsó Gyűjtemény Alapítvány. - Kecskemét : Bozsó Gyűjt. Alapítvány, cop. 2003. - 208 p. : ill., főként színes ; 23x23 cm
Műjegyz.: p. 194-207.
ISBN 963-214-020-6 kötött : ár nélkül
Bozsó János (1922-1998)
Magyarország - festőművész - 20. század
75(439)(092)Bozsó_J.
[AN 1069449]
MARC

ANSEL
UTF-83933 /2004.
   Kerámia Szimpózium Hódmezővásárhely, 1998-2002 : 2003. március 20., Árkád Galéria, Magyar Képző- és Iparművészek Székháza, Budapest / [... kiad. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város, Wartha Vince Alapítvány]. - Hódmezővásárhely : Önkormányzat ; [Budapest] : Wartha V. Alapítvány, [2003]. - [84] p. : ill., színes ; 15 cm
Borítócím: Vásárhelyi Kerámia Szimpózium. - Magyar és angol nyelven
ISBN 963-206-728-2 fűzött : ár nélkül
Kerámia Szimpózium (1998-2002)
Magyarország - kerámiaművészet - kiállítási katalógus
738(439)"199/200" *** 061.4(439-2Bp.)"2003"
[AN 1067486]
MARC

ANSEL
UTF-83934 /2004.
   Kereszt és keresztrefeszítés : I. Kortárs Keresztény Ikonográfiai Biennálé : Kecskeméti Képtár, 2002. VII. 24 - IX. 15. = Kreuz und Bekreuzigung : I. Gegenwärtige Christliche Ikonographische Biennale / [rend., szerk. ... ifj. Gyergyádesz László] ; [fotók ... Kiss Béla]. - [Kecskemét] : Kecskeméti Képtár, [2002]. - 96 p. : ill., színes ; 28 cm
Kiállítási katalógus. - I. Kortárs Keresztény Ikonográfiai Biennálé (borító- és gerinccím). - Az előszó német nyelven is
Fűzött : ár nélkül
73/76(439) *** 061.3(439-2Kecskemét)
[AN 933560]
MARC

ANSEL
UTF-83935 /2004.
   KUT Képzőművészek Új Társasága, 1924-1934 : válogatás a Magyar Nemzeti Galéria Grafikai és Szobor Osztályának gyűjteményeiből : [a Magyar Nemzeti Galéria 2002. október 4 - 2003. augusztus 31. között látható kamarakiállításának katalógusa] / [a katalógust szerk. Róka Enikő]. - Budapest : MNG, 2003. - 23 p. : ill., színes ; 27 cm. - (A Magyar Nemzeti Galéria kiadványai, ISSN 0231-2387 ; 2003/3.)
Összefoglalás angol nyelven
Fűzött : ár nélkül
Képzőművészek Új Társasága
Magyarország - szobrászat - grafika - munkacsoport - kiállítási katalógus
73(439)"19" *** 76(439)"19" *** 061.28(439)KUT *** 061.4(439-2Bp.)"2002/2003"
[AN 1067198]
MARC

ANSEL
UTF-83936 /2004.
Makoldi Sándorné
   Feltáruló leplek : archaikus népi textíliák Gömörből / Makoldi Sándorné. - Putnok : Gömöri Múz. és Baráti Köre, 2003. - 166 p., XVI t. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Múzeumi könyvtár, ISSN 1416-8286 ; 10.)
Bibliogr.: p. 166. és a jegyzetekben
Fűzött : ár nélkül
Gömör - hímzés - népi díszítőművészet
746.3.031.4(=945.11)(439Gömör) *** 746.3.031.4(=945.11)(437.6Gömör)
[AN 1069537]
MARC

ANSEL
UTF-83937 /2004.
Makovecz Imre (1935-)
Művek (vál.)
   Makovecz Imre : tervek, épületek, írások, 1959-2001 / szerk. Gerle János. - 2. kiad. - Budapest : epl, 2003. - 367 p. : ill., részben színes ; 34 cm. - (Editio plurilingua, ISSN 1585-082X ; 2003/12.)
ISBN 963-9431-20-6 kötött : 17920,- Ft : 70 ?
Makovecz Imre (1935-)
Magyarország - építész - 20. század
72(439)(092)Makovecz_I.
[AN 1067549]
MARC

ANSEL
UTF-83938 /2004.
Maquet, Jacques
The aesthetic experience (magyar)
   Az esztétikai tapasztalat : a vizuális művészetek antropológus szemmel / Jacques Maquet ; [ford. Antal Éva et al.]. - [Debrecen] : Csokonai, 2003. - 267 p. : ill. ; 24 cm. - (Antropos, ISSN 1589-9136)
Bibliogr.: p. 261-267.
ISBN 963-260-177-7 fűzött : ár nélkül
művészetfilozófia - vizuális művészet - kulturális antropológia - népművészet - egyetemi tankönyv
73/76.01(075.8) *** 316.7(075.8) *** 39(075.8)
[AN 1068923]
MARC

ANSEL
UTF-83939 /2004.
Meggyesi Tamás (1936-)
   A külső tér : fejezetek egy építészeti térelmélethez / Meggyesi Tamás ; mtárs T. Benkő Melinda. - Budapest : Műegyetemi K., 2004. - 142 p. : ill. ; 24 cm. - (Urbanisztikai füzetek, ISSN 1785-3052)
Bibliogr.: p. 137-142.
ISBN 963-420-780-4 fűzött : ár nélkül
településtervezés - térelmélet
711.61
[AN 1069391]
MARC

ANSEL
UTF-83940 /2004.
Miskolci Téli Tárlat (17.) (2003-2004)
   XVII. Miskolci Téli Tárlat : 2003. december 13 - 2004. január 24. : festészet, grafika, szobrászat, iparművészet / [a kiállítást rend. Kákóczki András, Szoboszlai Lilla] ; [a katalógust szerk. Dobrik István] ; [közread. a] Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum - Rákóczi-ház. - Miskolc : MG Vár. Műv. Múz., [2003]. - [56] p. : ill., színes ; 27 cm
Pédányszám: 500
ISBN 963-212-742-0 fűzött : ár nélkül
Magyarország - képzőművészet - kiállítási katalógus
73/76(439)"199/200" *** 061.4(439-2Miskolc)
[AN 1069361]
MARC

ANSEL
UTF-83941 /2004.
Mozgáskorlátozottak Nemzetközi Fotó- és Színesdia Pályázata (11.) (2002) (Szolnok)
   Mozgáskorlátozottak XI. Nemzetközi Fotó- és Színesdia Pályázata : 2002. Szolnok ... , Magyar Mezőgazdasági Múzeum, ... 2002. április 7-től április 21-ig / [szerk. Magony László] ; [közread. a Mozgáskorlátozottak Nemzetközi Fotó- és Színesdia Pályázat a Monfodi Köszhasznú Alapítvány] ; [vendégkiállító Apáti-Tóth Sándor fotóművész]. - Szolnok : Monfodi Alapítvány, 2002. - 48 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Kiállítási katalógus. - Az előszó francia, angol és német nyelven is
Fűzött : ár nélkül
77.04(100) *** 061.4(439-2Bp.)"2002"
[AN 931980]
MARC

ANSEL
UTF-83942 /2004.
Nagy János, S.
   A szentendrei festő, Onódi Béla / S. Nagy János. - [Budapest] : Kairosz, cop. 2003. - 164 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 159-164.
ISBN 963-9484-84-9 kötött : 4900,- Ft
Onódi Béla (1900-1991)
Magyarország - Szentendre - festőművész - művésztelep - 20. század - életrajz
75(439)(092)Onódi_B. *** 061.28(439-2Szentendre)
[AN 1068296]
MARC

ANSEL
UTF-83943 /2004.
Országos Érembiennále (14.) (2003) (Sopron)
   Országos Érembiennále : Sopron ... 2003. június 22 - szeptember 8. = Ungarische Medaillen-Biennale : Sopron ... 22. Juni - 8. September, 2003 = National Biennial of Medal Art : Sopron ... 22 June - 8 September, 2003 / [a kiállítást rend. Askercz Éva] ; [a katalógust összeáll. ... Vasas Edit] ; [rendezőszervek Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata etc.]. - Sopron : Önkormányzat, [2003]. - 114 p. : ill. ; 30 cm
Gerinccím: XIV. Országos Érembiennále, Sopron
ISBN 963-206-949-8 fűzött : ár nélkül
numizmatika - érem - kiállítási katalógus
737.2(439) *** 061.4(439-2Sopron)
[AN 1067445]
MARC

ANSEL
UTF-83944 /2004.
   Painted dreams : tales, visions, dreams in Hungarian art, 1903-1918 : Freud Museum, London, 12 November 2003 - 18 January 2004 : Ernst Museum, Budapest, 24 March 2004 - 25 April 2004 / [ed. of the catalogue Klára Hudra] ; [publ. by the Hungarian Cultural Centre]. - London : HCC ; [Budapest] : [Ernst Múz.], [2003]. - 39, [23] p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 27.
ISBN 963-86419-0-8 fűzött : ár nélkül
Magyarország - képzőművészet - 20. század - kiállítási katalógus
73/76(439)"19" *** 061.4(410-2London) *** 061.4(439-2Bp.)"2004"
[AN 1068225]
MARC

ANSEL
UTF-83945 /2004.
   Református templom és temető a miskolci Avason / [szerk. Dobrossy István] ; [rajz. Homola Krisztina] ; ]a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár és a Herman Ottó Múzeum közös kiadványa]. - Miskolc : BAZ M. Lvt. : Herman Ottó Múz., 2003. - 395 p., [4] fol. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 85-88.
ISBN 963-9311-35-9 kötött : ár nélkül
Miskolc - templom - temető - helyismeret
726.54(439-2Miskolc)(036) *** 718(439-2Miskolc) *** 908.439-2Miskolc
[AN 1068665]
MARC

ANSEL
UTF-83946 /2004.
Somogyi-Tóth Dániel
   Wie der Vogel.. / Luftaufnahmen von Dániel Somogyi-Tóth ; Red. ... Tamás Futó ; [Vorw. Péter Esterházy]. - Miskolc : Well-Press, cop. 2003. - 160 p. : ill., színes ; 24x32 cm
ISBN 963-9490-23-7 kötött : ár nélkül
Magyarország - helyismeret - fényképész - ezredforduló - légi felvétel - fényképalbum
77.04(439)(092)Somogyi-Tóth_D. *** 908.439(084.12) *** 77.058.1
[AN 1069068]
MARC

ANSEL
UTF-83947 /2004.
Szépfalvi Ágnes (1965-)
Művek (vál.)
   Szépfalvi Ágnes : [Ludwig Múzeum Budapest - Kortárs Művészeti Múzeum, 2003. december 12 - 2004. február 1.] : [Ludwig Museum Budapest - Museum of Contemporary Art, December 12, 2003 - February 1, 2004] / [a katalógust szerk. ... Timár Katalin]. - [Budapest] : Ludwig Múz., [2003]. - 43 p. : ill., főként színes ; 23 cm
A bev. angol nyelven is
ISBN 963-86427-2-6 fűzött : ár nélkül
Magyarország - festőművész - ezredforduló - kiállítási katalógus
75(439)(092)Szépfalvi_Á. *** 061.4(439-2Bp.)"2003/2004"
[AN 1067905]
MARC

ANSEL
UTF-83948 /2004.
Szilvitzky Margit (1931-)
   Nyitott folyamatok II : válogatott munkák, 1972-2002 : [Szilvitzky Margit kiállítása ..., Szombathelyi Képtár ..., 2002. szeptember 19 - október 20.] = Open processes II : selected works, 1972-2002 : [... exhibition of Margit Szilvitzky, ... Kunsthalle Szombathely ...] / Beke László tanulmányával. - Budapest : [Magánkiad.], cop. 2002. - 63 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 62-63.
ISBN 963-440-991-1 fűzött : ár nélkül
Magyarország - képzőművész - 20. század - kiállítási katalógus
73/76(439)(092)Szilvitzky_M. *** 061.4(439-2Szombathely)
[AN 1067660]
MARC

ANSEL
UTF-83949 /2004.
   "A szövőszéktől Krosnoig" : válogatás a II. Krosnoi Nemzetközi Textilművészeti Biennálé anyagából : from the material of II?n?d International Artistic Linen Cloth Biennale, Krosno : Zalaegerszeg, Göcseji Múzeum, 2003. december 5 - 2004. február 1. / [szervező Muzeum Rzemiosła w Krosnie] ; [kiad. a Zala Megyei Múzeumok Igazgatósága]. - [Zalaegerszeg] : Zala M. Múz. Ig., [2003]. - 72 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 963-7205-34-9 fűzött : ár nélkül
Európa - textilművészet - kiállítási katalógus
745.52(4)"200" *** 061.4(438-2Krosno) *** 061.4(439-2Zalaegerszeg)
[AN 1066628]
MARC

ANSEL
UTF-83950 /2004.
   Testünk belső titkai : Ludwig Múzeum Budapest - Kortárs Művészeti Múzeum, 2003. június 20 - augusztus 31. = Interior secrets of the body : Ludwig Museum Budapest - Museum of Contemporary Art, 20 June - 31 August, 2003 / Bakos Ildikó [et al.] ; [szerk. Bálványos Anna]. - [Budapest] : Ludwig Múz., [2003]. - [29] p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-9537-00-4 fűzött : ár nélkül
képzőművészet - kiállítási katalógus
73/76(100)"198/200" *** 061.4(439-2Bp.)"2003"
[AN 1067911]
MARC

ANSEL
UTF-83951 /2004.
Verasztó Istvánné Beranek Róza (1921-)
   A szitaszövés : a szita- és rostakészítő szakma leírása / Verasztó Istvánné Beranek Róza ; [a bev. tanulmányt írta Erostyák Zoltán András]. - Orosháza : Szántó Kovács J. Ter. Múz., 2004. - 91 p. : ill. ; 23 cm. - (Viharsarki hagyományok, ISSN 1588-5224 ; 3.)
ISBN 963-214-156-3 fűzött : ár nélkül
Verasztó Istvánné Beranek Róza (1921-)
népművészet - magyar néprajz - kézműipar - szövés - magyar irodalom - memoár
746.1.031.4(439Viharsarok) *** 39(=945.11)(439Viharsarok) *** 894.511-94
[AN 1068343]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

3952 /2004.
Heltai Nándor (1930-)
   "És egyszer csak elkezdődtek a kecskeméti népzenei találkozók..." : egy országos vállalkozás város- és népzene-történeti háttérrel / Heltai Nándor. - Kecskemét : Kecskeméti Lapok, 2003. - 232 p. : ill. ; 24 cm. - (Porta könyvek, ISSN 1589-1453)
ISBN 963-7813-50-0 fűzött : ár nélkül
népművelés - mozgalom - magyar népzene
78.031.4(=945.11) *** 374(439-2Kecskemét)(091)
[AN 1068318]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

3953 /2004.
Bános Tibor (1933-)
   Kabos Gyula / Bános Tibor. - 3. utánny. - [Budapest] : Athenaeum 2000, 2004, cop. 2000. - 347 p. ; 20 cm
ISBN 963-9261-31-9 fűzött : 1690,- Ft
Kabos Gyula (1887-1941)
Magyarország - színész - 20. század - életrajz
791.43.071.2(439)(092)Kabos_Gy.
[AN 1069243]
MARC

ANSEL
UTF-83954 /2004.
Bradányi Iván (1930-)
   Dolce vita : Federico Fellini nem is olyan édes élete / Bradányi Iván. - Budapest : Solo Music Budapest Zeneműk., 2003. - 395 p. ; 18 cm
ISBN 963-212-512-6 fűzött : ár nélkül
Fellini, Federico
Olaszország - filmrendező - életrajz
791.43.071.1(45)(092)Fellini,_F.(0:82-31)
[AN 1067753]
MARC

ANSEL
UTF-83955 /2004.
   Az Ember-lépték : Ember Judit portréja / [a szövegeket vál. és összeáll. Szilágyi Erzsébet] ; [szerk. Zalán Vince]. - Budapest : Osiris ; [Székesfehérvár] : Kodolányi Főisk., 2003. - 346 p. : ill. ; 20 cm. - (Osiris könyvtár. Film, ISSN 1219-1124)
Bibliogr.: p. 339-340. - Filmogr.: p. 335-337.
ISBN 963-389-571-5 fűzött : 2580,- Ft
Ember Judit (1935-)
Magyarország - filmrendező - 20. század
791.44.071.1(439)(092)Ember_J.
[AN 1068996]
MARC

ANSEL
UTF-83956 /2004.
   A Halhatatlanok Társulata : örökös tagság / szerk. Érdi Sándor és Szegvári Katalin ; riporterek Érdi Sándor [et al.] ; a fotókat kész. Fábián József [et al.]. - [Budapest] : Sensus, [2004], cop. 1996. - 356 p. : ill. ; 25 cm
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-9375-61-6)
Magyarország - színész - operaénekes - 20. század - interjú
792.028(439)(092)(047.53) *** 784.071.2(439)(092)(047.53)
[AN 1068649]
MARC

ANSEL
UTF-83957 /2004.
   Márkus / összeáll. és szerk. B. Fábri Magda. - Budapest : Budapest-Print, [2003]. - 199 p. : ill. ; 23 cm
Gerinccím: Márkus László
ISBN 963-695-134-9 kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-695-120-9)
Márkus László (1927-1985)
Magyarország - színész - 20. század - életrajz
792.028(439)(092)Márkus_L.
[AN 1068325]
MARC

ANSEL
UTF-83958 /2004.
The Oxford history of world cinema (magyar)
   Új Oxford filmenciklopédia : a világ filmtörténetének kézikönyve / [mtársak Richard Abel et al.] ; [szerk. Török Zsuzsa, Balázs Éva] ; [1995-1998-ig a kiegészítést írta Nemes Károly] ; [a magyar filmgyártásról szóló rész, és az 1998-2003-ig szóló kieg. szerzője Bikácsy Gergely] ; [ford. Bodnár Dániel et al.]. - Budapest : Glória, cop. 2003. - XVI, 944 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 878-891.
ISBN 963-9283-71-1 kötött : 7490,- Ft
filmtörténet
791.43(100)(091)
[AN 1069786]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

3959 /2004.
   Biztos lépés a nyelvvizsgához : próbanyelvvizsga gyűjtemény : [angol középfok, német középfok] / [közread. a Felvételi Információs Szolgálat, Országos Próbanyelvvizsga Rendszer]. - Budapest : DFT-Hungária, 2003. - 110 p. ; 28 cm
Egyenes út az egyetemre (keretcím)
ISBN 963-9473-24-3 fűzött : 1960,- Ft
angol nyelv - német nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11 *** 803.0(079.1)=945.11
[AN 1068487]
MARC

ANSEL
UTF-83960 /2004.
Erdélyi Margit
   Angol - német - magyar nyelvkalauz : étterem, vendéglátás / Erdélyi Margit. - [Budapest] : Anno, 2003. - 184 p. ; 20 cm
ISBN 963-375-303-1 fűzött : ár nélkül
angol nyelv - német nyelv - vendéglátás - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11 *** 803.0(078)=945.11 *** 640.4
[AN 1068612]
MARC

ANSEL
UTF-83961 /2004.
   Észt - magyar összevetés III : a III. Észt - Magyar Kontrasztív Nyelvészeti Konferencia előadásai : Szombathely, 2000. november 23-24. = Estnisch - ungarischer Vergleich III. : Materialien der dritten Konferenz zur Estnisch - Ungarischen Kontrastiven Linguistik : 23-24. November 2000 in Szombathely. - Savariae : BDF, 2003. - 142 p. ; 24 cm. - (Folia Estonica, ISSN 1216-1160 ; 8.). (Colloquia contrastiva, ISSN 1217-8764 ; 10.)
Váltakozva magyar és észt nyelven. - Bibliogr. az előadások végén. - Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 963-9290-88-2 * fűzött : ár nélkül (hibás ISBN 963-7290-88-2)
észt nyelv - magyar nyelv - összehasonlító nyelvészet - konferenciakiadvány
809.454.5-52 *** 809.451.1-52 *** 061.3(439-2Szombathely)
[AN 1065936]
MARC

ANSEL
UTF-83962 /2004.
Horváth Éva
   Übersetzen aus dem Deutschen ins Ungarische = Fordítás németről magyarra / Horváth Éva. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2003. - 124 p. : ill. ; 24 cm. - (Wie geht das?, ISSN 1785-752X)
ISBN 963-19-3914-6 fűzött : ár nélkül
német nyelv - nyelvkönyv
803.0(078)=945.11 *** 82.03
[AN 1068275]
MARC

ANSEL
UTF-83963 /2004.
   Idegen szavak és kifejezések szótára / [szerk. Pintér Zoltán et al.]. - Kisújszállás : Szalay, [2003]. - 507 p. ; 25 cm
ISBN 963-237-103-8 kötött : 3490,- Ft
idegen szavak szótára
809.451.1-316.3
[AN 1069785]
MARC

ANSEL
UTF-83964 /2004.
Kertész Judit
   Spanyol nyelvkönyv kezdőknek / Kertész Judit. - [Budapest] : Aula, 2003. - 278 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9478-52-0 fűzött : ár nélkül
spanyol nyelv - nyelvkönyv
806.0(078)=945.11
[AN 1069416]
MARC

ANSEL
UTF-83965 /2004.
Kertész Judit
   Spanyol nyelvkönyv kezdőknek : munkafüzet / Kertész Judit. - [Budapest] : Aula, 2003. - 228 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9478-71-7 fűzött : ár nélkül
spanyol nyelv - nyelvkönyv
806.0(078)(076)=945.11
[AN 1069419]
MARC

ANSEL
UTF-83966 /2004.
   A kezdetektől a máig : a modern magyar szemiotika olvasókönyve / szerk. Voigt Vilmos és Balázs Géza. - Budapest : M. Szemiotikai Társ., 2003. - 384 p. : ill. ; 24 cm. - (Magyar szemiotikai tanulmányok, ISSN 1418-253X ; 5-6.)
Bibliogr.: p. 374-384. és a tanulmányok végén
ISBN 963-2142-64-0 fűzött : ár nélkül
szemiotika - konferenciakiadvány
800.1 *** 316.773.2 *** 003 *** 061.3(439-2Eger)
[AN 1069330]
MARC

ANSEL
UTF-83967 /2004.
Meszlényi Zsolt
   Amit a gannai anyakönyvek elárulnak : családi viszonyok egy bakonyi sváb községben, a XVIII. század végén / Meszlényi Zsolt. - Ganna ; [Pápa] : Jókai Vár. Kvt., 2003. - 75, [28] p. : ill. ; 21 cm. - (Jókai füzetek, ISSN 0238-7816 ; 34.)
Fűzött : ár nélkül
Ganna - helyismeret - család - statisztika - személynév
809.451.1-313(439-2Ganna) *** 908.439-2Ganna"17" *** 314.6(439-2Ganna)"17"
[AN 1069434]
MARC

ANSEL
UTF-83968 /2004.
   A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei 3. Magyar és finnugor jelentéstörténet : 2002. október 16-17. / szerk. Büky László és Forgács Tamás ; [rend., közread. a] Szegedi Tudományegyetem Magyar Nyelvészeti Tanszék. - Szeged : SZTE M. Nyelvészeti Tansz., 2003. - 196, [2] p., [4] t.fol. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. az előadások végén
ISBN 963-482-651-2 fűzött : ár nélkül
nyelvtörténet - finnugor nyelvek - magyar nyelvtörténet - szemantika - konferenciakiadvány
809.451.1-54 *** 809.45-54 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 1069324]
MARC

ANSEL
UTF-83969 /2004.
   Sbornik naučnyh statej / szerk. Györke Zoltán, Maruzsné Sebó Katalin ; [közread. a] Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar Orosz Nyelv és Irodalom Tanszék, Szlovák Nyelv és Irodalom Tanszék. - Szeged : SZTE JGYTFK, 2003. - 301 p. : ill. ; 24 cm
A tanulmányok váltakozva orosz, szlovák, angol és német nyelven. - Bibliogr. a tanulmányok végén
ISBN 963-9167-79-7 fűzött : ár nélkül
ruszisztika - orosz irodalom - orosz nyelv
808 *** 88
[AN 1066905]
MARC

ANSEL
UTF-83970 /2004.
   Witzig und gescheit : Aphorismen, Anekdoten und Sprichwörter / ... gesamm. und red. von Judit Molnár. - Budapest : Holnap, [2003]. - 119 p. ; 20 cm
ISBN 963-346-604-0 fűzött : 1390,- Ft
német nyelv - nyelvkönyv
803.0(078)=945.11
[AN 1068901]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

3971 /2004.
   Identitás és kulturális idegenség / szerk. Bednanics Gábor, Kékesi Zoltán, Kulcsár Szabó Ernő. - Budapest : Osiris, 2003. - 425 p. ; 20 cm. - (Osiris könyvtár. Irodalomelmélet, ISSN 1219-9443)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-389-572-3 fűzött : 2780,- Ft
irodalomelmélet - magyar irodalom - identitás
82.0 *** 894.511
[AN 1068993]
MARC

ANSEL
UTF-83972 /2004.
The Lord of the Rings and philosophy (magyar)
   A Gyűrűk Ura filozófiája / [szerk.] Gregory Bassham, Eric Bronson ; [ford. Büki Gabriella, Fazekas Gergely, Füzessy Tamás]. - Budapest : Bestline : Cinema, 2004. - 273 p. ; 21 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-528-746-1 fűzött : 2290,- Ft
Tolkien, John Ronald Reuel. The Lord of the Rings
angol irodalom - 20. század - műelemzés
820(092)Tolkien,_J._R._R.
[AN 1069198]
MARC

ANSEL
UTF-83973 /2004.
McLeish, Kenneth
A pocket guide to Shakespeare's plays (magyar)
   Kalauz Shakespeare drámáihoz / Kenneth McLeish, Stephen Unwin ; [ford. és a m. vonatkozású részekkel kieg. Somló Ágnes]. - [Budapest] : Akkord, cop. 2003. - 334 p. ; 21 cm
ISBN 963-9429-25-2 kötött : 2990,- Ft
Shakespeare, William
angol irodalom - író - 16. század - műelemzés
820(092)Shakespeare,_W.
[AN 1068652]
MARC

ANSEL
UTF-83974 /2004.
   El reverso del tapiz : antología de textos teóricos latinoamericanos sobre la traducción literaria / sel. por László Scholz. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2003. - 226 p. ; 23 cm
Oktatási segédanyag. - Az előszó magyar nyelven
ISBN 963-9316-71-7 fűzött : ár nélkül
Dél-Amerika - Közép-Amerika - műfordítás - elmélet - irodalomelmélet
82.03 *** 86(8)
[AN 1068268]
MARC

ANSEL
UTF-83975 /2004.
Varga Mihály
   Orosz László / Varga Mihály. - Kecskemét : Kecskeméti Lapok, 2003. - 72 p. : ill. ; 24 cm. - (Porta könyvek, ISSN 1589-1453)
Borítócím: Dr. Orosz László élete és munkássága. - Bibliogr.: p. 61-62.
ISBN 963-7813-46-2 fűzött : ár nélkül
Orosz László (1925-)
Magyarország - irodalomtörténész - 20. század - életrajz
82.01(439)(092)Orosz_L.
[AN 1068190]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

3976 /2004.
Antal Sándor (1882-1944)
   Ady és Várad / Antal Sándor ; [sajtó alá rend. és a jegyzeteket írta Andor Csaba] ; [közread. a] Madách Irodalmi Társaság. - Budapest : Madách Irod. Társ., 2004. - 137 p. ; 15 cm
ISBN 963-9386-14-6 fűzött : ár nélkül
Ady Endre (1877-1919)
Nagyvárad - író - magyar irodalom története - századforduló - irodalmi élet
894.511(092)Ady_E. *** 908.439-2Nagyvárad"190/191"
[AN 1068266]
MARC

ANSEL
UTF-83977 /2004.
Bódi Györgyné
   A legújabb Madách-irodalom, 1993-2003 / Bódi Györgyné. - Budapest : Madách Irod. Társ. ; Salgótarján : BBMK, 2004. - 147 p. ; 20 cm. - (Madách könyvtár, ISSN 1219-4042 ; 32.)
ISBN 963-9386-13-8 fűzött : ár nélkül
Madách Imre (1823-1864)
magyar irodalom története - 19. század - ezredforduló - személyi bibliográfia
894.511(092)Madách_I.:016 *** 012Madách_I.
[AN 1068274]
MARC

ANSEL
UTF-83978 /2004.
   Egyszemélyes emigráció : Márai emlékek - töredékek / [... interjúkat kész. és a Márai-kéziratokat vál. Salamon István] ; [szerk. és a szöveget gond. Méhes László]. - [Miskolc] : Bíbor K., cop. 2003. - 212 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9466-49-2 kötött : ár nélkül
Márai Sándor (1900-1989)
Magyarország - író - 20. század
894.511(092)Márai_S.
[AN 1068672]
MARC

ANSEL
UTF-83979 /2004.
   In memoriam Verseghy Ferenc 6 : emlékkönyv a Szolnokon 2002. szeptember 27-én rendezett Verseghy tudományos ülésszak anyagából / [szerk. és a bevezetőt írta Szurmay Ernő] ; [kiad. a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy Ferenc Könyvtár]. - Szolnok : Versheghy M. Kvt., 2003. - 115 p. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 200
ISBN 963-7613-46-3 fűzött : ár nélkül
Verseghy Ferenc (1757-1822)
Magyarország - író - nyelvész - 18. század - konferenciakiadvány
894.511(092)Verseghy_F. *** 80.001(439)(092)Verseghy_F. *** 061.3(439-2Szolnok)
[AN 1069452]
MARC

ANSEL
UTF-83980 /2004.
Kékesi Zoltán (1976-)
   Médiumok keveredése : Nagy Pál műveiről / Kékesi Zoltán. - Budapest : Ráció, 2003. - 137 p. : ill. ; 20 cm. - (Aktuális avantgárd, ISSN 1589-3502 ; 4.)
Bibliogr.: p. 125-134.
ISBN 963-86272-5-5 fűzött : 1450,- Ft
Nagy Pál (1934-)
Franciaország - határon túli magyar irodalom - művészet
894.511(092)Nagy_P. *** 7(44)(=945.11)(092)Nagy_P.
[AN 1069246]
MARC

ANSEL
UTF-83981 /2004.
   Költők könyve, 2003 : 93 vers, portré, (ön)életrajz, miniesszé / [összeáll. és szerk. Kőrössi P. József]. - Budapest : Noran, 2003. - 234 p. : ill. ; 26 cm
ISBN 963-9356-92-1 kötött : 3000,- Ft
magyar irodalom története - magyar irodalom - életrajz - vers
894.511(092) *** 894.511-14(082)
[AN 1068292]
MARC

ANSEL
UTF-83982 /2004.
Kovács Erika
   "Mindenből költészet lesz és csend..." : Pilinszky-emlékek, dokumentumok / Kovács Erika. - Budapest : Osiris, 2003. - 125 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-389-490-5 fűzött : 1680,- Ft
Pilinszky János (1921-1981)
Magyarország - író - 20. század
894.511(092)Pilinszky_J.
[AN 1068817]
MARC

ANSEL
UTF-83983 /2004.
Szigeti János
   Hódmezővásárhely irodalomtörténeti emlékei / Szigeti János. - Hódmezővásárhely ; Budapest : Máyer, 2003. - 129, [30] p. : ill., részben színes ; 20 cm. - (Vásárhelyi téka, ISSN 1217-0968 ; 15.)
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-86087-5-7 fűzött : ár nélkül
Hódmezővásárhely - magyar irodalom története
894.511(439-2Hódmezővásárhely)(091)
[AN 1067626]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

3984 /2004.
Adams, Douglas
   Galaxis útikalauz stopposoknak / Douglas Adams ; [ford. Molnár István, Kollárik Péter, Németh Attila]. - Budapest : Gabo, [2003]. - 694 p. ; 23 cm
Tart.: Galaxis útikalauz stopposoknak ; Vendéglő a világ végén ; Az élet, a világmindenség meg minden ; Viszlát, és kösz a halakat! ; Jobbára ártalmatlan. - Egys. cím: The hitch hiker's guide to the Galaxy ; The restaurant at the end of the Universe ; Life, the universe and everything ; So long and thanks for all the fish ; Mostly harmless
ISBN 963-9526-21-5 kötött : 4800,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 1068754]
MARC

ANSEL
UTF-83985 /2004.
   Az anyák halhatatlanok : édesanyámnak szeretettel / [összeáll. Cs. Nagy Zoltán, Libor Kriszta]. - Kisújszállás : Újhold, [2004]. - [48] p. : ill., színes ; 17 cm. - (Érzelmeink visszhangja, ISSN 1589-8830)
Kötött : ár nélkül
világirodalom - idézetgyűjtemény
82-84=945.11
[AN 1069261]
MARC

ANSEL
UTF-83986 /2004.
Asimov, Isaac
   Az Alapítvány trilógia / Isaac Asimov ; [ford. Baranyi Gyula]. - Budapest : Gabo, [2003]. - 569 p. ; 23 cm
Tart.: Alapítvány ; Alapítvány és birodalom ; Második Alapítvány. - Egys. cím: Foundation ; Foundation and empire ; Second Foundation
ISBN 963-9526-40-1 kötött : 3600,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 1068740]
MARC

ANSEL
UTF-83987 /2004.
Brezina, Thomas
Lehrer verhexen? Kein Problem! (magyar)
   Elvarázsolni a tanár urat? - Nem gond! / Thomas Brezina ; ill. Betina Gotzen-Beek ; [ford. Zsidányi Lilla]. - 2. kiad. - Budapest : Egmont, 2004. - 155 p. : ill. ; 19 cm. - (Fiúk kizárva!)
ISBN 963-627-935-7 kötött : 1499,- Ft
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 1069279]
MARC

ANSEL
UTF-83988 /2004.
Brezina, Thomas
Mehr Pep für Mam! (magyar)
   Legyen anyu a legmenőbb! / Thomas Brezina ; ill. Betina Gotzen-Beek ; [ford. Zsidányi Lilla]. - 2. kiad. - Budapest : Egmont, 2004. - 155 p. : ill. ; 19 cm. - (Fiúk kizárva!)
ISBN 963-627-938-1 kötött : 1499,- Ft
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 1069280]
MARC

ANSEL
UTF-83989 /2004.
Brezina, Thomas
   Pssszt! A mi titkunk / Thomas Brezina ; Rolf Bunse rajz. ; [ford. Sütő Gyöngyi]. - Pápa : Deák, [2003]-. - ill. ; 21 cm
Ifjúsági regénysorozat
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 1047819]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r., A titokzatos hódoló. - [2004]. - 115 p. : ill. ; mell.
ISBN 963-9420-19-0 kötött : 1650,- Ft
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 1068603] MARC

ANSEL
UTF-83990 /2004.
Brezina, Thomas
Unsere total normal verrückte Familie (magyar)
   Micsoda lökött família! / Thomas Brezina ; ill. Betina Gotzen-Beek ; [ford. Zsidányi Lilla]. - 2. kiad. - Budapest : Egmont, 2004. - 159 p. : ill. ; 19 cm. - (Fiúk kizárva!)
ISBN 963-627-941-1 kötött : 1499,- Ft
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 1069460]
MARC

ANSEL
UTF-83991 /2004.
Brezina, Thomas
Der verflixte Liebeszauber (magyar)
   Az a boszorkányos szerelem! / Thomas Brezina ; ill. Betina Gotzen-Beek ; [ford. Zsidányi Lilla]. - 3. kiad. - Budapest : Egmont, 2004. - 154 p. : ill. ; 19 cm. - (Fiúk kizárva!)
ISBN 963-627-936-5 kötött : 1499,- Ft
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 1069462]
MARC

ANSEL
UTF-83992 /2004.
Brezina, Thomas
Verhexte Ferien (magyar)
   Nyár, tesók, zűrzavar.. / Thomas Brezina ; ill. Betina Gotzen-Beek ; [ford. Zsidányi Lilla]. - Budapest : Egmont Hungary, 2004. - 175 p. : ill. ; 19 cm. - (Fiúk kizárva!)
ISBN 963-627-925-X kötött : 1499,- Ft
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 1068978]
MARC

ANSEL
UTF-83993 /2004.
Brown, Dan
Angels & demons (magyar)
   Angyalok és démonok : regény / Dan Brown ; [ford. Bori Erzsébet]. - Budapest : Gabo, cop. 2003. - 679 p. ; 23 cm
ISBN 963-9526-26-6 kötött : 2490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 1068725]
MARC

ANSEL
UTF-83994 /2004.
Brown, Sandra
The crush (magyar)
   Őrülten / Sandra Brown ; [ford. F. Nagy Piroska]. - Budapest : M. Kvklub, 2004. - 392 p. ; 21 cm
Példányszám: 5000
ISBN 963-549-030-5 kötött : 1880,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 1069164]
MARC

ANSEL
UTF-83995 /2004.
Busch, Wilhelm
   Max und Moritz : eine Bubengeschichte in sieben Streichen = Max és Móric : gézengúz történet hét csínyben / Wilhelm Busch ; [Gyimóthy Gábor ford.]. - 5. kiad. - Budapest : epl, [2004]. - 50 p. : ill. ; 20 cm. - (Editio plurilingua, ISSN 1585-082X ; 2004/9.)
ISBN 963-9431-29-X kötött : ár nélkül
német irodalom - gyermekirodalom - kétnyelvű dokumentum
830-93.02=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 1069469]
MARC

ANSEL
UTF-83996 /2004.
Coelho, Paulo
Veronika decide morrer (magyar)
   Veronika meg akar halni / Paulo Coelho ; [ford. Nagy Viktória]. - 3. utánny. - Budapest : Athenaeum 2000, 2004, cop. 2001. - 224 p. ; 20 cm
ISBN 963-9471-17-8 kötött : 1890,- Ft
Brazília - portugál nyelvű irodalom - regény
869.0-31(81)=945.11
[AN 1069473]
MARC

ANSEL
UTF-83997 /2004.
Coetzee, Jacobus M.
In the heart of the country (magyar)
   A semmi szívében / J. M. Coetzee ; [ford. Babits Péter]. - Pécs : Art Nouveau, [2003]. - 286 p. ; 18 cm
ISBN 963-212-734-X kötött : ár nélkül
dél-afrikai irodalom - regény
820-31(680)=945.11
[AN 1068576]
MARC

ANSEL
UTF-83998 /2004.
Coetzee, Jacobus M.
Life & times of Michael K (magyar)
   Michael K élete és kora / J. M. Coetzee ; [ford. Ross Károly]. - Pécs : Art Nouveau, [2003]. - 351 p. ; 18 cm
ISBN 963-212-735-8 kötött : ár nélkül
dél-afrikai irodalom - regény
820-31(680)=945.11
[AN 1068572]
MARC

ANSEL
UTF-83999 /2004.
Crichton, Michael
Prey (magyar)
   Préda / Michael Crichton ; [ford. Kovács Lajos]. - Budapest : M. Kvklub, 2004. - 424 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 422-424. - Példányszám: 6000
ISBN 963-549-038-0 kötött : 2280,- Ft (hibás ISBN 963-547-038-0)
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 1069167]
MARC

ANSEL
UTF-84000 /2004.
Disney, Walt
   Kincses karácsony : Micimackó / Walt Disney. - [Budapest] : Egmont, 2003. - 160 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 963-627-843-1 kötött : 3499,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 1067955]
MARC

ANSEL
UTF-84001 /2004.
Doxiadīs, Apostolos K.
O theios Petros kai ī eikasia tou Gkolntmpach (magyar)
   Petrosz bácsi és a Goldbach-sejtés / Aposztolosz Doxiadisz ; [ford. Papolczy Péter]. - Budapest : Európa, 2004. - 209, [2] p. ; 19 cm
ISBN 963-07-7518-2 kötött : 1900,- Ft
újgörög irodalom - regény
877.4-31=945.11
[AN 1068976]
MARC

ANSEL
UTF-84002 /2004.
Doyle, Arthur Conan, Sir
The mystery of Cloomber (magyar)
   A cloomberi rejtély / Sir Arthur Conan Doyle ; [ford. Pantl Kálmán]. - Budapest : Sensus, [2002]. - 176 p. ; 18 cm
ISBN 963-9375-29-2 fűzött : ár nélkül
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 1037924]
MARC

ANSEL
UTF-84003 /2004.
Doyle, Arthur Conan, Sir
   Az ördög lába : Sherlock Holmes kalandjai / Arthur Conan Doyle. - Budapest : Sensus, [2002]. - 309 p. ; 18 cm
Ford. Nikowitz Oszkár et al.
ISBN 963-9375-31-4 fűzött : ár nélkül
angol irodalom - elbeszélés
820-322.4=945.11
[AN 1037926]
MARC

ANSEL
UTF-84004 /2004.
Doyle, Arthur Conan, Sir
Uncle Bernac (magyar)
   Bernac nagybácsi / Sir Arthur Conan Doyle. - Budapest : Sensus, [2002]. - 198 p. ; 18 cm
ISBN 963-9375-30-6 fűzött : ár nélkül
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 1037925]
MARC

ANSEL
UTF-84005 /2004.
Fabiola (Belgium: királyné)
Los doce cuentos maravillosos (magyar)
   A királyné meséi : Fabiola királyné 12 meséje / [ford. Hermann Viktória]. - Budapest : Viktória K., 2003. - 63 p. : ill., főként színes ; 25 cm
ISBN 963-212-636-X kötött : 2222,- Ft
spanyol irodalom - mese - gyermekkönyv
860-34(02.053.2)=945.11
[AN 1068900]
MARC

ANSEL
UTF-84006 /2004.
Faulks, Sebastian
On Green Dolphin Street (magyar)
   Sohase mondd.. : [szerelem a hidegháború idején] / Sebastian Faulks ; [ford. Gálla Nóra]. - Budapest : M. Kvklub, 2004. - 406 p. ; 21 cm
Példányszám: 3000
ISBN 963-549-046-1 kötött : 2280,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 1069161]
MARC

ANSEL
UTF-84007 /2004.
Goethe, Johann Wolfgang von
Zauberlehrling (magyar)
   A bűvészinas / Johann Wolfgang von Goethe ; ill. Szegedi Katalin ; [... Kardos László ford.]. - [Budapest] : Elektra Kiadóház, 2003. - [25] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-9391-73-5 * kötött : 1350,- Ft (hibás ISBN 963-9391-74-3)
német irodalom - verses mese - gyermekkönyv
830-13(02.053.2)=945.11
[AN 1068764]
MARC

ANSEL
UTF-84008 /2004.
Gurdjieff, Georges I.
All and everything. Beelzebub's tales to his grandson (magyar)
   A mindenségről és mindenről avagy Belzebub elbeszélései unokájának : az ember életének páratlan és objektív kritikája / G. I. Gurdjieff ; [... ford. Hollán László]. - Budapest : Sophiris, [2003]. - 993 p. ; 21 cm
ISBN 963-214-218-7 kötött : 5500,- Ft
amerikai angol irodalom - filozófia
820-96(73)=945.11
[AN 1067383]
MARC

ANSEL
UTF-84009 /2004.
Hauff, Wilhelm
Das Wirtshaus im Spessart (magyar)
   A spessarti vendégfogadó / Wilhelm Hauff ; [ford. Kosáryné Réz Lola]. - Máriabesnyő-Gödöllő : Attraktor, 2003. - 158 p. ; 20 cm
ISBN 963-210-876-0 fűzött : 1600,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 1067651]
MARC

ANSEL
UTF-84010 /2004.
Heinrich, Willi
Steiner (magyar)
   Vaskereszt / Willi Heinrich ; [ford. Németh Zoltán, Varga István]. - Budapest : Budapest-Print, [2004]. - 493 p. ; 23 cm
ISBN 963-695-105-5 kötött : ár nélkül
német irodalom - történelmi regény
830-311.6=945.11
[AN 1068280]
MARC

ANSEL
UTF-84011 /2004.
King, Stephen
Christine (magyar)
   Christine / Stephen King ; [ford. Falvay Mihály] ; [a versbetéteket Kappanyos András ford.]. - Budapest : Európa, 2004. - 645 p. ; 20 cm
ISBN 963-07-7515-8 fűzött : 1900,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 1069238]
MARC

ANSEL
UTF-84012 /2004.
Kormos Sándor (1941-)
   Rozdúchať stlmený plameň : sonety = Szítsuk a lefojtott lángot : szonettek / Alexander Kormoš ; [az Országos Szlovák Önkormányzat és a Magyarországi Szlovák Írók és Művészek Egyesülete kiadványa]. - Budapest : Croatica, 2003. - 111 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-9314-67-6 fűzött : ár nélkül
szlovák irodalom - magyar irodalom - vers - fordítás
885.4-14(439) *** 894.511-14 *** 894.511-14=854 *** 885.4-14=945.11
[AN 1066978]
MARC

ANSEL
UTF-84013 /2004.
Lindsey, Johanna
Keeper of the heart (magyar)
   Barbár szenvedély / Johanna Lindsey ; [ford. Kovács Ivett]. - Budapest : M. Kvklub, 2004. - 376 p. ; 21 cm
Példányszám: 5000
ISBN 963-549-036-4 kötött : 1980,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 1069158]
MARC

ANSEL
UTF-84014 /2004.
Major, Ann
A cowboy & a gentleman (magyar)
   Rodoszi csapda / Ann Major ; [... ford. Harcsa Henrietta]. Túlélőshow / Barbara Boswell ; [... ford. Telek Zsuzsa]. Tűsarok a sivatagban / Maureen Child ; [... ford. Kánya Krisztina]. - Budapest : Harlequin, cop. 2004. - 287 p. : ill. ; 21 cm. - (Romana különszám, ISSN 1419-4422 ; 2004/1.)
Egys. cím: A cowboy & a gentleman. All in the game. The marine & the debutante
ISBN 963-537-204-3 fűzött : 799,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - antológia
820-312.5(73)(082)=945.11
[AN 1068982]
MARC

ANSEL
UTF-84015 /2004.
Martin, George R. R.
A clash of kings (magyar)
   Királyok csatája : a Tűz és Jég dalának második könyve / George R. R. Martin ; [ford. Pétersz Tamás]. - Pécs : Alexandra, [2003]. - 560 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-368-676-8 kötött : ár nélkül
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 1068277]
MARC

ANSEL
UTF-84016 /2004.
Noll, Wulf
   Momotarostrasse : Erzählungen aus Japan / Wulf Noll ; [... transl. Shigeru Mushiaki] ; [ill. Mutsumi Aoki]. - [Budapest] : epl, [2003]. - 86, 78 p. : ill. ; 15 cm. - (Editio plurilingua, ISSN 1585-082X ; 2003/8.)
Német és japán nyelven
ISBN 963-9431-25-7 kötött : ár nélkül : 21 ?
német irodalom - elbeszélés - kétnyelvű dokumentum
830-32.02=956
[AN 1067606]
MARC

ANSEL
UTF-84017 /2004.
Otčenášek, Jan
Nemocnice na kraji města po dvaceti letech (magyar)
   Kórház a város szélén húsz év múlva / Petr Zikmund ; [... ford. Balázs Andrea et al.]. - Debrecen : TKK, [2003]. - 454 p. ; 22 cm
Dietlová, Magdalena utószavával
ISBN 963-596-180-4 kötött : ár nélkül
cseh irodalom - regény
885.0-31=945.11
[AN 1068984]
MARC

ANSEL
UTF-84018 /2004.
Peretti, Frank E.
The visitation (magyar)
   A látogatás / Frank Peretti ; [ford. György Ákos]. - Budapest : Hajnalcsillag, 2003. - 649 p. ; 21 cm
ISBN 963-86109-9-9 fűzött : ár nélkül
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 1068530]
MARC

ANSEL
UTF-84019 /2004.
Pozzessere, Heather Graham
Forbidden fire (magyar)
   Jó szerencsét! / Heather Graham ; [... ford. Várnai Péter]. - Budapest : Harlequin, cop. 2004. - 367 p. ; 18 cm. - (Arany széphistória, ISSN 1588-6700)
ISBN 963-537-290-6 fűzött : 995,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 1069038]
MARC

ANSEL
UTF-84020 /2004.
Rice, Luanne
Firefly beach (magyar)
   Suttogás a múltból / Luanne Rice ; [ford. Molnár Gabriella]. - [Budapest] : JLX, cop. 2003. - 326 p. ; 21 cm
ISBN 963-305-205-X kötött : 1980,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 1068607]
MARC

ANSEL
UTF-84021 /2004.
Rilke, Rainer Maria
Duineser Elegien (német, magyar)
   Duinói elégiák = Duineser Elegien / Rainer Maria Rilke ; [ford. Petra-Szabó Gizella et al.]. - Budapest : epl, [2003]. - 46, [4], 48 p. ; 20 cm. - (Editio plurilingua, ISSN 1585-082X ; 2003/17.)
A két rész hátlapjával egybekötve
ISBN 963-9431-26-5 fűzött : 1120,- Ft : 4 ?
osztrák irodalom - elégia - kétnyelvű dokumentum
830-143.02(436)=945.11
[AN 1069467]
MARC

ANSEL
UTF-84022 /2004.
Roberts, Monty
Shy Boy (magyar)
   Shy Boy : egy vad musztáng megszelídítése / Monty Roberts. - Pécs : Alexandra, [2003]. - 255 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Fotó Dydyk, Christopher
ISBN 963-368-665-2 kötött : ár nélkül
amerikai angol irodalom - ló - idomítás - lovassport - memoár
820-94(73)=945.11 *** 636.1.088(0:82-94) *** 798(0:82-94)
[AN 1067552]
MARC

ANSEL
UTF-84023 /2004.
Roth, Philip
Portnoy's complaint (magyar)
   A Portnoy-kór / Philip Roth ; [ford. Nemes Anna]. - Budapest : Európa, 2004, cop. 1991. - 265, [2] p. ; 19 cm
ISBN 963-07-7508-5 kötött : 2200,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 1069372]
MARC

ANSEL
UTF-84024 /2004.
Rushton, Rosie
Just don't make a scene, Mum! (magyar)
   Ne cirkuszolj, anyu! / Rosie Rushton ; [ford. Nemes László] ; [az ... illusztrációkat Zsoldos Vera kész.]. - Utánny. - Budapest : Ciceró, [2004], cop. 1998. - 231, [3] p. : ill. ; 20 cm. - (Tök jó könyvek, ISSN 1586-2674)
ISBN 963-539-445-4 fűzött : 1400,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 1069530]
MARC

ANSEL
UTF-84025 /2004.
Shan, Darren
The saga of Darren Shan (magyar)
   Darren Shan regényes története / [ford. F. Nagy Piroska]. - Budapest : Móra, 2001-. - 22 cm
ISBN 963-11-6965-0 *
írországi angol irodalom - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(417)=945.11
[AN 905201]
MARC

ANSEL
UTF-8


   9. kv., A hajnal gyilkosai. - 2004. - 205 p. - (Vámpír könyvek ; 9.)
ISBN 963-11-7867-6 kötött : ár nélkül
írországi angol irodalom - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(417)=945.11
[AN 1067603] MARC

ANSEL
UTF-84026 /2004.
Sparks, Nicholas
A bend in the road (magyar)
   Mindig van holnap / Nicholas Sparks ; [ford. Loósz Vera]. - Budapest : M. Kvklub, 2004. - 352 p. ; 21 cm
Példányszám: 4000
ISBN 963-549-052-6 kötött : 2180,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 1069200]
MARC

ANSEL
UTF-84027 /2004.
Steel, Danielle
Safe harbour (magyar)
   Biztos menedék / Danielle Steel ; [ford. Komáromy Dániel]. - Budapest : Maecenas, cop. 2004. - 340 p. ; 20 cm
ISBN 963-203-096-6 fűzött : ár nélkül
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 1068587]
MARC

ANSEL
UTF-84028 /2004.
Stevenson, Peter
   Régi-új mesék / [szándékosan elrajzolta] Peter Stevenson ; [... átírta Louisa Somerville] ; [ford. Dudik Annamária Éva]. - Budapest : Egmont, 2003. - 213, [2] p. : ill., színes ; 27x27 cm
Kész. a "Peter Stevenson's fairy tales" c. kiad. alapján
ISBN 963-627-862-8 kötött : 3499,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 1068177]
MARC

ANSEL
UTF-84029 /2004.
   A szerelem örök : gondolatok a szerelemről / [összeáll. Cs. Nagy Zoltán, Libor Kriszta] ; [graf. Vida Kata]. - Kisújszállás : Újhold, [2004]. - [48] p. : ill., színes ; 17 cm. - (Érzelmeink visszhangja, ISSN 1589-8830)
Kötött : ár nélkül
világirodalom - idézetgyűjtemény
82-84=945.11 *** 392.6(0:82-84)
[AN 1069256]
MARC

ANSEL
UTF-84030 /2004.
Vogl, Christl
Mijn leukste elfenverhaaltjes (magyar)
   Kedvenc meséim erdei tündérekről és manókról / Christl Vogl ; [ford. Szépe Erzsébet]. - Budapest : Egmont, 2003. - 189 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 963-627-907-1 kötött : 2499,- Ft
holland irodalom - gyermekirodalom - mese
839.31-34(02.053.2)=945.11
[AN 1067962]
MARC

ANSEL
UTF-84031 /2004.
Vysockij, Vladimir Semenovič
   Tilalmakat szegve : Vlagyimir Viszockij versei és dalai / szerk. Viczai Péter. - Bilingvis kiad. - Budapest : Hanga K. : Új Mandátum, 2003. - 218 p. : ill. ; 20 cm
Ford. Bereményi Géza et al.
ISBN 963-9494-39-9 fűzött : 1980,- Ft
orosz irodalom - vers - dalszöveg - kétnyelvű dokumentum
882-14.02=945.11 *** 882-192.02=945.11
[AN 1069153]
MARC

ANSEL
UTF-84032 /2004.
Walt Disney's classic storybook (magyar) (vál.)
   Klasszikus mesekönyv / [ford. Palócz Marianna] ; [a versbetéteket ford. Szabó T. Anna]. - [Budapest] : Egmont, 2003. - 192 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 963-627-889-X kötött : 3299,- Ft
világirodalom - gyermekirodalom - mese
82-34(02.053.2)=945.11
[AN 1067947]
MARC

ANSEL
UTF-84033 /2004.
Yeats, William Butler
The Celtic twilight (magyar)
   A kelta homály = The Celtic twilight / William Butler Yeats ; Erdődi Gábor fordítása. - Budapest : Hanga K. : Új Mandátum, 2003. - 182 p. ; 20 cm
Csak magyar nyelven
ISBN 963-9494-46-1 fűzött : 1980,- Ft
Írország - angol irodalom - néprajz - monda
820-343.4=945.11 *** 398.2(=916.2)
[AN 1069140]
MARC

ANSEL
UTF-84034 /2004.
Zola, Émile
L'assomoir (magyar)
   A patkányfogó / Émile Zola ; [ford. Antal László] ; [a jegyzeteket Barna Imre kész.]. - Budapest : Európa, 2004. - 480 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
ISBN 963-07-7586-7 fűzött : 950,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 1069532]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

4035 /2004.
Ács Jenő (1941-)
   A bűn-idő mén-Golgotája : új költemények, 2001-2002 / Ács Jenő. - Budapest : Kerecsen K., 2003. - 610 p. ; 20 cm
ISBN 963-210-691-1 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 1067776]
MARC

ANSEL
UTF-84036 /2004.
Ancsel Éva (1927-1993)
Művek (vál.)
   Ancsel Éva összes bekezdése. - 2. kiad. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2004. - 151 p. ; 21 cm
ISBN 963-09-4535-5 kötött : 1900,- Ft
magyar irodalom - aforizma
894.511-84
[AN 1069472]
MARC

ANSEL
UTF-84037 /2004.
Antal István
   Vétett utas : írások a szerves műveltségről / Antal István. - Debrecen : Főnix Kvműhely : "Múltat s jövőt[!Jövendőt]" Közművel. Egyes., 2003. - 110 p. : ill. ; 24 cm. - (Főnix könyvek, ISSN 1417-507X ; 52.)
ISBN 963-86367-8-5 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - publicisztika
894.511-92
[AN 1068941]
MARC

ANSEL
UTF-84038 /2004.
Bächer Iván (1957-)
   Hogyan kell a nőkkel bánni : tárcák / Bächer Iván. - Budapest : Göncöl, cop. 2003. - 257, [4] p. ; 21 cm
ISBN 963-9183-46-6 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - hírlapi tárca
894.511-92
[AN 1067937]
MARC

ANSEL
UTF-84039 /2004.
Bató Géza
   Budaörsi Passió = Budaörser Passion / [... írta Bató Géza] ; [átd. Aubermann Miklós] ; [előszó Kovács József László]. - Budaörs : Német Kisebbségi Önkormányzat : Riedl F. Helytört. Gyűjt., 2003. - 90, 85 p. : ill. ; 24 cm. - (Regélő múlt, ISSN 1587-7108 ; 3.)
A magyar és a német rész hátlapjával egybekötve
ISBN 963-210-503-6 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - német nyelv - passiójáték - kétnyelvű dokumentum
894.511-291.1.02=30
[AN 1069425]
MARC

ANSEL
UTF-84040 /2004.
Béki István (1968-)
   Bonctan : versek / Béki István ; [a rajzokat kész. Gaál József] ; [közread. a] ... MissionArt Galéria. - Budapest : Hanga K. ; [Miskolc] : MissionArt Galéria, 2003. - 82 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-86381-2-5 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 1067491]
MARC

ANSEL
UTF-84041 /2004.
Benedek Elek (1859-1929)
Művek (vál.)
   Benedek Elek meséi / [ill. Vida Kata]. - Kisújszállás : Óperencia, [2003]-. - ill., színes ; 30 cm
magyar irodalom - mese - gyermekkönyv
894.511-34(02.053.2)
[AN 1069283]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r. - [2003]. - 64 p.
ISBN 963-237-090-2 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - mese - gyermekkönyv
894.511-34(02.053.2)
[AN 1069284] MARC

ANSEL
UTF-84042 /2004.
Bíró József (1951-)
   Trakta : mini - prózák / Bíró József. - Budapest : Hungarovox, 2003. - 75, [5] p. ; 24 cm
ISBN 963-9292-77-X fűzött : 1000,- Ft
magyar irodalom - próza
894.511-3
[AN 1067761]
MARC

ANSEL
UTF-84043 /2004.
Bokros László
   Törékeny : világtúra a Kőbánya-Hold útvonalon / Bokros László. - Budapest : Accordia, 2004. - 135 p. ; 20 cm
ISBN 963-9502-39-1 fűzött : 1200,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - karcolat
894.511-32 *** 894.511-43
[AN 1068803]
MARC

ANSEL
UTF-84044 /2004.
Budaháziné Hargitai Irén (1928-)
   A nemzet napszámosa / Budaháziné Hargitai Irén. - Pécs : Alexandra, [2003]. - 503 p. ; 22 cm
ISBN 963-368-632-6 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 1068609]
MARC

ANSEL
UTF-84045 /2004.
buSzabó Dezső (1941-)
   Tizenkét görcs : egybegyűjtött versek / BuSzabó Dezső. - Pomáz : Kráter, 2003. - 364 p. ; 21 cm
ISBN 963-9472-71-9 fűzött : 1600,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 1067779]
MARC

ANSEL
UTF-84046 /2004.
Cselenyák Imre (1957-)
   A legionárius : az elit római szerelme és küzdelmei / Jean-Pierre Montcassen. - [Nagykovácsi] : Puedlo K., [2003]. - 302 p. ; 21 cm
ISBN 963-9477-53-2 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 1068543]
MARC

ANSEL
UTF-84047 /2004.
Dobos László (1947-)
   Istenles virággal : új versek és régiek újra / Dobos Tas László. - Budapest : Littera Nova, 2004. - 100, [3] p. ; 19 cm
ISBN 963-9212-83-0 fűzött : 1490,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 1068819]
MARC

ANSEL
UTF-84048 /2004.
Dörnyei Kálmán
   Yabbagabb a kalandorok szégyene : fantasy / Dörnyei Kálmán. - Budapest : Dörnyei K., 2004. - 207 p. ; 18 cm
ISBN 963-430-775-2 fűzött : 998,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 1067637]
MARC

ANSEL
UTF-84049 /2004.
Dubravecz Attila
   Piros Orrú Fagykirály : verseskönyv a télről / Dubravecz Attila ; [Gábor Enikő rajz.]. - Budapest : Littera Nova, 2004. - 57 p. : ill. ; 24 cm. - (Sophie könyvek, ISSN 1416-6178 ; 31.)
ISBN 963-9212-82-2 fűzött : 990,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 1068952]
MARC

ANSEL
UTF-84050 /2004.
   eger2003 parnasszus.hu : az egri Parnasszus Műhelytalálkozó antológiája : [II. Parnasszus Műhelytalálkozó, Eger, 2003. június 24-27.]. - Budapest : Tipp-Cult, 2003. - 263, [4] p. ; 21 cm. - (Parnasszus könyvek. Új vizeken, ISSN 1589-2735 ; 10.)
ISBN 963-214-061-3 fűzött : 980,- Ft
magyar irodalom - antológia - műelemzés - vers - konferenciakiadvány
894.511-822 *** 82.01-1 *** 061.3(439-2Eger)
[AN 1067155]
MARC

ANSEL
UTF-84051 /2004.
Eörsi István (1931-)
   Zárt térben / Eörsi István. - Budapest : Noran, 2003. - 239 p. ; 20 cm
ISBN 963-9539-03-1 kötött : 2400,- Ft
Eörsi István (1931-)
magyar irodalom - életrajzi regény
894.511-312.6
[AN 1068675]
MARC

ANSEL
UTF-84052 /2004.
   Európai vasút : magyar írók novellái / [gyűjt., összeáll. és szerk. Kőrössi P. József]. - Budapest : Noran, 2003. - 296 p. ; 18 cm. - (Novella, ISSN 1586-7641)
ISBN 963-9539-19-8 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - vasút - elbeszélés - antológia
894.511-32(082) *** 656.2(0:82-14)
[AN 1068715]
MARC

ANSEL
UTF-84053 /2004.
Fehér Majzik Sarolta
   A virággal forgó házikó / Fehér Majzik Sarolta ; [Egyházi Tünde rajz.]. - Budapest : Accordia, 2003. - 78 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9502-38-3 fűzött : 990,- Ft
magyar irodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 1068789]
MARC

ANSEL
UTF-84054 /2004.
Félicité, Annabelle
   Tisztességtelenül : nagyregény / Annabelle Félicité de Valois. - 2. bőv. kiad. - Budapest : [Félicité, A.], 2003, cop. 2001. - 748 p. ; 25 cm
ISBN 963-430-831-7 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 1069286]
MARC

ANSEL
UTF-84055 /2004.
Filip Tamás (1960-)
   A harmadik szem : versek / Filip Tamás. - Budapest : Ráció, 2003. - 126 p. ; 22 cm
ISBN 963-86272-4-7 kötött : 1600,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 1069131]
MARC

ANSEL
UTF-84056 /2004.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   Ábel és Eszter / Gárdonyi Géza. - Budapest : Fekete Sas, 2004. - 240 p. ; 20 cm. - (Öregbetűs könyvek, ISSN 1587-2475)
ISBN 963-9352-58-6 fűzött : 1260,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 1069204]
MARC

ANSEL
UTF-84057 /2004.
Gyimóthy Gábor (1936-)
   Marhaság : szójátékversek / Gyimóthy Gábor. - [Budapest] : epl, [2003]. - 117 p. ; 20 cm. - (Editio plurilingua, ISSN 1585-082X ; 2003/18.)
ISBN 963-9431-31-1 fűzött : 700,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 1067609]
MARC

ANSEL
UTF-84058 /2004.
Gyurkovics Tibor (1931-)
   Színművek / Gyurkovics Tibor. - Pomáz : Kráter, 2003. - 2 db : ill. ; 23 cm
ISBN 963-9472-66-2 kötött : 4800,- Ft
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 1067766]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 623 p. - (7 fátyol ; 5.)
ISBN 963-9472-67-0
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 1067771] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 548, [3] p. - (7 fátyol ; 6.)
ISBN 963-9472-68-9
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 1067772] MARC

ANSEL
UTF-84059 /2004.
Harcsa Béla
   Szüret a Paradicsomban / Harcsa Béla. - Budapest : Filács, 2003. - 69, [2] p. ; 21 cm
ISBN 963-86253-3-3 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 1068001]
MARC

ANSEL
UTF-84060 /2004.
Harmath István (1935-)
   A chicagói krónikás / Harmath István. - Budapest : Masszi, 2003. - 165 p. ; 19 cm
ISBN 963-9454-39-7 fűzött : 1456,- Ft
Egyesült Államok - határon túli magyar irodalom - Életrajz
894.511-94(73)
[AN 1067683]
MARC

ANSEL
UTF-84061 /2004.
Háy János (1960-)
   Dzsigerdilen : a szív gyönyörűsége : [regény] ; Török korom : elbeszélések / Háy János. - [Budapest] : Palatinus, [2003]. - 409 p. ; 19 cm
ISBN 963-9487-48-1 kötött : 2600,- Ft
magyar irodalom - regény - elbeszélés
894.511-31 *** 894.511-32
[AN 1069274]
MARC

ANSEL
UTF-84062 /2004.
Horváth István (1936-2000)
   Minden torony érti a messzeséget : az aforizma felé : aforizmák / Horváth István ; [vál. és szerk. Győri László] ; [közread. a] Vörösmarty Társaság. - Székesfehérvár : Vörösmarty Társ., 2003. - 82, [3] p. ; 16 cm
ISBN 963-212-882-6 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - aforizma
894.511-84
[AN 1067480]
MARC

ANSEL
UTF-84063 /2004.
Horváth László
   Emlékpróba / Horváth László. - [Budapest] : Kairosz, 2003. - 244 p. ; 19 cm
ISBN 963-9568-13-9 fűzött : 2200,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 1068770]
MARC

ANSEL
UTF-84064 /2004.
   Húsvét a Pipi téren és más mesék / [ill. Őszi Zoltán]. - Debrecen : TKK, [2003]. - 32 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 963-596-186-3 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 1069008]
MARC

ANSEL
UTF-84065 /2004.
Kállai Katalin (1955-)
   Reggelre jobb lesz, Kim! : regény / Kimberly Kness. - Budapest : Ant-Ko, 2003. - 203 p. ; 19 cm
ISBN 963-212-760-9 fűzött : 1890,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 1068570]
MARC

ANSEL
UTF-84066 /2004.
   A kandúr csodatettei : magyar írók a macskáról / [gyűjt., összeáll. Pomogáts Béla]. - Budapest : Noran, 2003. - 259, [5] p. ; 18 cm. - (Novella, ISSN 1586-7641)
ISBN 963-9539-07-4 kötött : 2200,- Ft
magyar irodalom - macska - elbeszélés - antológia
894.511-32(082) *** 636.8(0:82-32)
[AN 1068721]
MARC

ANSEL
UTF-84067 /2004.
Kereszti Csilla
   Mályva, Mira és Maja / Kereszti Csilla ; Laposa Zsuzsanna rajz. - Budapest : Accordia, 2004. - 101 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-9502-41-3 fűzött : 990,- Ft
magyar irodalom - mese
894.511-34
[AN 1068777]
MARC

ANSEL
UTF-84068 /2004.
Koloh Elek
   Tehetsz egy szívességet : humor, izgalom, erotika / Koloh Elek. - [Kecskemét] : Kecskeméti Lapok, [2003]. - 176 p. ; 20 cm
ISBN 963-7813-49-7 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 1068269]
MARC

ANSEL
UTF-84069 /2004.
Kosztolányi Dezsőné (1889-1967)
   Burokban születtem : [memoár, novellák, portrék] / Kosztolányi Dezsőné Harmos Ilona ; [összeáll., a szövegeket gond. és a jegyzeteket írta Borgos Anna]. - Budapest : Noran, 2003. - 446, [3] p. ; 19 cm
ISBN 963-9539-08-2 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 1068666]
MARC

ANSEL
UTF-84070 /2004.
Krúdy Gyula (1878-1933)
   Ódonságok városában : Krúdy Gyula írásai Óbudáról / vál., szerk. Fráter Zoltán. - Budapest : Óbudai Múz., 2003. - 98 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Helytörténeti füzetek, ISSN 1416-583X ; 2003/2.)
Fűzött : ár nélkül
Budapest. III. kerület - magyar irodalom - helyismeret - regény - publicisztika
894.511-31 *** 894.511-92 *** 908.439-2Óbuda(0:82-31)
[AN 1069228]
MARC

ANSEL
UTF-84071 /2004.
Lányi András (1948-)
   Létezik-e? : esszék / Lányi András. - Budapest : Hanga K. : Új Mandátum, 2003. - 219 p. ; 21 cm
ISBN 963-9494-20-8 fűzött : 1980,- Ft
magyar irodalom - esszé
894.511-4
[AN 1069143]
MARC

ANSEL
UTF-84072 /2004.
   Magyar népmesék / [ill. Gaál Alma]. - [Budapest] : Aranyhal, 2003-. - 25 cm
1. köt . kötetjelzés nélkül jelent meg, monografikus leírása: AN 456004
magyar irodalom - magyar néprajz - gyermekirodalom - mese - népmese
894.511-34(02.053.2) *** 398.21(=945.11)(02.053.2)
[AN 1067655]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - [2003]. - 80 p. : ill., színes
Szerk. Rangáné Lovas Ágnes
ISBN 963-348-074-4 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - magyar néprajz - gyermekirodalom - mese - népmese
894.511-34(02.053.2) *** 398.21(=945.11)(02.053.2)
[AN 1067656] MARC

ANSEL
UTF-84073 /2004.
Marton Ernő
   Látszat és valóság között : egy megindító bizonyságtétel / Marton Ernő. - [Budapest] : [Magánkiad.], [2003]. - 40 p. ; 18 cm
ISBN 963-430-616-0 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 1069178]
MARC

ANSEL
UTF-84074 /2004.
Márton Tamás
   Harmat a gyomlevélen : rövid versek / Márton Tamás ; [... ill. Dao Ngoc Thang]. - Budapest : Indochina, 2003. - 47 p. : ill. ; 16 cm
ISBN 963-210-767-5 fűzött : 480,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 1067745]
MARC

ANSEL
UTF-84075 /2004.
   Mégse légyott : Kékszakállú és Cso-Cso-Szán elmaradt randevúja : a Miskolci Nemzetközi Operafesztivál kísérőrendezvénye : Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum, 2002. június 19. / ... rend., a kiadványt szerk. Vass Tibor ; kiad. a Miskolci Operafesztivál Kulturális Szolgáltató Kht. - Miskolc : Miskolci Operafesztivál Kult. Szolg. Kht., 2002. - [61] fol. : ill. ; 30 cm
Borítócím: Bartók + Puccini : Miskolci Nemzetközi Operafesztivál, 2002. június 14-23. - Számozott példány: 200
ISBN 963-202-554-7 kötött : ár nélkül
894.511-822
[AN 935923]
MARC

ANSEL
UTF-84076 /2004.
Mészáros, George
   Menekülés a vonat alatt : kalandos szökés a kommunista Magyarországról / Mészáros György. - Salgótarján : Médiamix, [2003]. - 160 p. : ill. ; 22 cm. - (Panoráma memoár sorozat, ISSN 1785-5276)
ISBN 963-85202-7-2 kötött : 2950,- Ft
Mészáros, George
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 1068959]
MARC

ANSEL
UTF-84077 /2004.
Mohácsi Árpád (1966-)
   Gyakorlógyufák : új és régi versek / Mohácsi Árpád. - Pomáz : Kráter, 2003. - 127 p. ; 21 cm
ISBN 963-9472-72-7 fűzött : 800,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 1067773]
MARC

ANSEL
UTF-84078 /2004.
Molnár Ferenc (1878-1952)
   A Pál utcai fiúk / Molnár Ferenc ; [Molnár Péter rajz.]. - 40. kiad. - Budapest : Móra, 2004. - 168 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-11-7863-3 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 1069423]
MARC

ANSEL
UTF-84079 /2004.
Morsányi Kinga
   Áttünések / Morsányi Kinga. - Budapest : Morsányi K., 2003. - 35 p. ; 20 cm
ISBN 963-430-653-5 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 1067890]
MARC

ANSEL
UTF-84080 /2004.
Nemes Nagy Ágnes (1922-1991)
   Egy ezüstnyárfát adj nekem : válogatott versek / Nemes Nagy Ágnes ; Paál Zsuzsanna képeivel. - [Budapest] : [Magánkiad.], cop. 2004. - 38, [2] p. : ill. ; 16x23 cm
Papírtokban. - Példányszám: 1000
ISBN 963-430-762-0 * fűzött : 2800,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 1068834]
MARC

ANSEL
UTF-84081 /2004.
Novák Béla Dénes (1951-)
   Kór : riportok Magyarországból / Novák Béla Dénes. - Budapest : Hungarovox, 2003. - 177 p. ; 21 cm
ISBN 963-9292-75-3 fűzött : 1200,- Ft
magyar irodalom - publicisztika
894.511-92
[AN 1067759]
MARC

ANSEL
UTF-84082 /2004.
Popper Péter (1933-)
   Az Istennel sakkozás kockázata / Popper Péter. - 3. kiad. - [Budapest] : Saxum, cop. 2004. - 192 p. ; 18 cm. - (Az égre néző ember, ISSN 1587-7493)
Bibliogr.: p. 187-192.
ISBN 963-9308-80-3 kötött : 1480,- Ft
magyar irodalom - filozófia
894.511-96
[AN 1069277]
MARC

ANSEL
UTF-84083 /2004.
Radnai Gáborné
   Leukémia / Martha Tailor. - [Budapest] : Radnai, cop. 2004. - 268 p. ; 20 cm
ISBN 963-86448-0-X fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 1068584]
MARC

ANSEL
UTF-84084 /2004.
Radnai Gáborné
   Megszegett eskü / Sidney Lawrence. - [Budapest] : Radnai K., cop. 2004. - 268 p. ; 20 cm
ISBN 963-212-112-0 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 1068580]
MARC

ANSEL
UTF-84085 /2004.
Réti G. Péter
   A sas tollai : három dráma / Réti G. Péter. - Budapest : [Magánkiad.], 2003. - 187 p. ; 20 cm
Tart.: A sas tollai ; A Római Polgárok avagy A Köztársaság végnapjai ; Bölcsek bölcsessége
ISBN 963-430-311-0 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 1067897]
MARC

ANSEL
UTF-84086 /2004.
Sándor László (1966-)
   Szivárványlelkű László / Sándor László ; [Egyházi Tünde rajz.]. - Budapest : Accordia, cop. 2003. - 54, [3] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9502-40-5 fűzött : 990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - gyermekvers
894.511-34(02.053.2) *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 1068784]
MARC

ANSEL
UTF-84087 /2004.
Sík Sándor (1889-1963)
   A kettős végtelen : Sík Sándor válogatott versei / vál. Rónay György. - Budapest : Ecclesia, 2003. - 103 p. ; 20 cm
ISBN 963-363-270-6 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - vallásos irodalom - vers
894.511-14
[AN 1068744]
MARC

ANSEL
UTF-84088 /2004.
Sohonyai Edit
   Le a csajokkal! avagy Kinek kell a szerelem... / Sohonyai Edit. - 2. kiad. - Budapest : Móra, 2004. - 227 p. ; 21 cm. - (Móra könyvek, ISSN 1588-8541)
ISBN 963-11-7866-8 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 1069446]
MARC

ANSEL
UTF-84089 /2004.
Szabó Magda (1917-)
   A szemlélők / Szabó Magda. - Budapest : Európa, 2004, cop. 1973. - 265 p. ; 19 cm
ISBN 963-07-7506-9 kötött : 1900,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 1069275]
MARC

ANSEL
UTF-84090 /2004.
Szakács István Péter (1957-)
   Jerikói lonc : új elbeszélések / Szakács István Péter. - Pomáz : Kráter, 2003. - 227 p. ; 17 cm
ISBN 963-9472-55-7 fűzött : 1200,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32(498)
[AN 1067777]
MARC

ANSEL
UTF-84091 /2004.
Szekeres Imre Gyula (1925-)
   Nyolc év rabmunka a Szovjetunió vorkutai lágereiben, 1945-1953 / Szekeres Imre Gyula. - Budapest : Püski, 2003. - 198 p. ; 20 cm
ISBN 963-9906-34-4 fűzött : ár nélkül
Szekeres Imre Gyula (1925-)
Szovjetunió - fogolytábor - magyar irodalom - 20. század - memoár
894.511-94 *** 343.819.5(47)"194/195"
[AN 1069549]
MARC

ANSEL
UTF-84092 /2004.
Szentesiné Szabó Mária
   A Vándor : igaz történet / Szentesiné Szabó Mária. - Budapest : Hungarovox, 2003. - 199 p. ; 20 cm
ISBN 963-9292-73-7 fűzött : 1000,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 1067781]
MARC

ANSEL
UTF-84093 /2004.
Szerencsés Károly (1960-)
   Rákosi Mátyás a Forgács utcában : bizarr iratok / Szerencsés Károly. - [Budapest] : Kairosz, 2003. - 250 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9568-01-5 fűzött : 2800,- Ft (hibás ISBN 963-9568-03-1)
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 1068592]
MARC

ANSEL
UTF-84094 /2004.
Tillmann J. A. (1957-)
   Merőleges elmozdulások : utak a mai művészetben / Tillmann J. A. - [Budapest] : Palatinus, 2004. - 148 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 145-148.
ISBN 963-9487-56-2 kötött : 2200,- Ft
művészetelmélet - magyar irodalom - esszé
894.511-4 *** 7.01
[AN 1069203]
MARC

ANSEL
UTF-84095 /2004.
Toller József
   Tizenegy füzet : Toller József egybegyűjtött írásai. - Pécs : Alexandra, [2003]. - 3 db ; 18 cm
Az eredeti kézirat fotómásolatával
ISBN 963-368-706-3 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - összegyűjtött művek
894.511-821
[AN 1068203]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 391 p.
ISBN 963-368-704-7
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 1068211] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 395 p.
ISBN 963-368-705-5
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 1068213] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt. - 493 p.
ISBN 963-368-707-1
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 1068231] MARC

ANSEL
UTF-84096 /2004.
Török András István
   Magyar sors, magyar szellem, magyar anyanyelv / Török András István. - Budapest : Miniátor, 2003. - 159 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-212-270-4 fűzött : 985,- Ft
magyar irodalom - publicisztika
894.511-92
[AN 1067749]
MARC

ANSEL
UTF-84097 /2004.
Tusnády László (1940-)
   Sziget a télben : mesék / Tusnády László ; [ill. Molnár Irén]. - Budapest : Hungarovox, 2003. - 99 p., [5] t.fol. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-9292-76-1 fűzött : 1200,- Ft
magyar irodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 1067760]
MARC

ANSEL
UTF-84098 /2004.
   Az újságíró : magyar írók novellái / [gyűjt., összeáll. és szerk. Kőrössi P. József]. - Budapest : Noran, 2003. - 439 p. ; 18 cm. - (Novella, ISSN 1586-7641)
ISBN 963-9539-12-0 kötött : 2990,- Ft (hibás ISBN 963-9539-19-8)
magyar irodalom - újságíró - elbeszélés - antológia
894.511-32(082) *** 070.422(0:82-32)
[AN 1068724]
MARC

ANSEL
UTF-84099 /2004.
Varró Vince (1921-)
   A világ; bennem és körülöttem : tanulmányok, emlékezések / Varró Vince. - Budapest : Medicina, 2004. - 177 p. ; 24 cm
ISBN 963-242-874-9 fűzött : ár nélkül
magyar irodalom - orvostudomány - válogatott művek
894.511-821 *** 61
[AN 1068748]
MARC

ANSEL
UTF-84100 /2004.
Vígh Anita
   Szép álmokat! : [rövid, tanulságos, vidám mesék 2-10 éves gyerekeknek] / Vígh Anita ; [Riha Erika, Baksa Júlia rajz.]. - [Budapest] : Tennis Ball 88 Kft., cop. 2003. - 55 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 963-212-809-5 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 1068309]
MARC

ANSEL
UTF-84101 /2004.
Vitray Tamás (1933-)
   Morzsabál / Vitray Tamás. - Budapest : Budapest-Print, [2003]. - 355 p. ; 23 cm
ISBN 963-695-138-1 kötött : ár nélkül
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 1068301]
MARC

ANSEL
UTF-84102 /2004.
Wass Albert (1908-1998)
   Csaba : regény / Wass Albert. - 2. kiad. - Pomáz : Kráter, 2003. - 241 p. ; 21 cm. - (Wass Albert életműve ; 5.)
ISBN 963-9472-45-X kötött : 1880,- Ft
ISBN 963-9472-44-1 fűzött : 1380,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(498)
[AN 1069479]
MARC

ANSEL
UTF-84103 /2004.
Wass Albert (1908-1998)
   Ember az országút szélén : regény / Wass Albert. - 2. kiad. - Pomáz : Kráter, 2003. - 151 p. ; 21 cm. - (Wass Albert életműve ; 2.)
ISBN 963-9472-48-4 kötött : 1680,- Ft
ISBN 963-9472-49-2 fűzött : 1180,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(498)
[AN 1069551]
MARC

ANSEL
UTF-84104 /2004.
Wass Albert (1908-1998)
   A funtineli boszorkány / Wass Albert. - 2. kiad. - Pomáz : Kráter, 2003. - 3 db ; 20 cm
ISBN 963-9472-60-3 kötött : 5000,- Ft
ISBN 963-9472-56-5 fűzött : 3500,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(498)
[AN 1069474]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Az urszubeli leány. - 230 p. - (Wass Albert életműve ; 11.)
ISBN 963-9472-61-1
ISBN 963-9472-57-3
Erdély - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(498)
[AN 1069475] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Kunyhó a Komárnyikon. - 341 p. - (Wass Albert életműve ; 12.)
ISBN 963-9472-62-X
ISBN 963-9472-58-1
Erdély - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(498)
[AN 1069476] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., A funtineli boszorkány. - 211 p. - (Wass Albert életműve ; 13.)
ISBN 963-9472-63-8
ISBN 963-9472-59-X
Erdély - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(498)
[AN 1069477] MARC

ANSEL
UTF-84105 /2004.
Wass Albert (1908-1998)
   Valaki tévedett : elbeszélések, 1945-1950 / Wass Albert. - 2. kiad. - Pomáz : Kráter, 2003. - 146 p. ; 21 cm. - (Wass Albert életműve ; 3.)
ISBN 963-9472-52-2 kötött : 1680,- Ft
ISBN 963-9472-53-0 fűzött : 1180,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32(498)
[AN 1069480]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

4106 /2004.
   Alice Csodaországban / Lewis Carroll nyomán. - [Budapest] : Anno, [2003]. - 36 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-375-190-X kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 1068312]
MARC

ANSEL
UTF-84107 /2004.
Disney, Walt
Donald Duck and the animal parade (magyar)
   Donald kacsa és az állatbemutató / Walt Disney ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Budapest : Disney Kvklub, 2003. - [42] p. : ill., színes ; 25 cm. - (Disney Könyvklub, ISSN 1416-261X)
ISBN 963-6278-36-9 kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 1068009]
MARC

ANSEL
UTF-84108 /2004.
Disney, Walt
Finding Nemo (magyar)
   Némó nyomában / Walt Disney ; [közrem.] Pixar ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Budapest : Disney Kvklub, 2003. - [42] p. : ill., színes ; 25 cm. - (Disney Könyvklub, ISSN 1416-261X)
ISBN 963-627-888-1 kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 1068019]
MARC

ANSEL
UTF-84109 /2004.
Disney, Walt
The Lion King (magyar)
   Az Oroszlánkirály / Walt Disney ; [ford. Makay László, Makayné Forgács Melinda]. - Utánny. - Budapest : Disney Kvklub, 2003. - [40] p. : ill., színes ; 25 cm. - (Disney Könyvklub, ISSN 1416-261X)
ISBN 963-627-611-0 kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 1069704]
MARC

ANSEL
UTF-84110 /2004.
Disney, Walt
The Lion King (magyar)
   Az Oroszlánkirály / Walt Disney ; [ford. Kovács Márta]. - Budapest : Egmont, 2003. - 96 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Klasszikus Walt Disney mesék, ISSN 1216-8750 ; 15.)
A címoldalon a megjelenés éve: 2002
ISBN 963-627-908-X kötött : 2499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 1069706]
MARC

ANSEL
UTF-84111 /2004.
Disney, Walt
Mickey's gift of Magi (magyar)
   Mickey karácsonyi ajándéka / Disney ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Budapest : Disney Kvklub, 2003. - [42] p. : ill., színes ; 25 cm. - (Disney Könyvklub, ISSN 1416-261X)
ISBN 963-627-914-4 kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 1068018]
MARC

ANSEL
UTF-84112 /2004.
Disney, Walt
Piglet the hero (magyar)
   Malacka, a hős / Disney ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Budapest : Disney Kvklub, 2003. - [42] p. : ill., színes ; 25 cm. - (Disney Könyvklub, ISSN 1416-261X)
ISBN 963-627-885-7 kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 1068017]
MARC

ANSEL
UTF-84113 /2004.
Disney, Walt
Sleeping Beauty (magyar)
   Csipkerózsika / Walt Disney ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Budapest : Disney Kvklub, 2003. - [42] p. : ill., színes ; 25 cm. - (Disney Könyvklub, ISSN 1416-261X)
ISBN 963-627-890-3 kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 1068016]
MARC

ANSEL
UTF-84114 /2004.
   A kis Oroszlánkirály. - [Budapest] : Anno, 2001[!2003]. - 36 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-375-191-8 kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 1068314]
MARC

ANSEL
UTF-84115 /2004.
Maxtone Graham, Ysenda
Camping in the forest (magyar)
   A bátor sátortábor / [szöveg Ysenda Maxtone-Graham] ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Utánny. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2003. - [32] p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 963-627-516-5 kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 1069688]
MARC

ANSEL
UTF-84116 /2004.
Maxtone Graham, Ysenda
Carrots for all! (magyar)
   Jól jön néha egy kis répa! / [szöveg Ysenda Maxtone-Graham] ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Utánny. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2003. - [32] p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 963-627-427-4 kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 1069686]
MARC

ANSEL
UTF-84117 /2004.
Maxtone Graham, Ysenda
Donkey day, happy day! (magyar)
   Csacsi napi buli / [szöveg Ysenda Maxtone-Graham] ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Utánny. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2003. - [32] p. : ill., színes ; 26 cm
Kötött : ár nélkül (hibás ISBN 963-627-393-6)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 1069691]
MARC

ANSEL
UTF-84118 /2004.
Maxtone Graham, Ysenda
Let's play! (magyar)
   Eltűnt játékok nyomában.. / [szöveg Ysenda Maxtone-Graham] ; [ford. Makay László, Makayné Forgács Melinda]. - Utánny. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2003. - [32] p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 963-627-425-8 kötött : ár nélkül
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 1069569]
MARC

ANSEL
UTF-8